Garmin | Approach® S60 | User guide | Garmin Approach® S60 Käyttöopas

Garmin Approach® S60 Käyttöopas
APPROACH S60
®
Käyttöopas
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Approach , Auto Lap ja Auto Pause ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Connect IQ™,
Garmin Connect™, Garmin Express™, QuickFit™, tempe™ ja TruSwing™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth
SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Handicap Index ja Slope Rating ovat United States Golf Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Windows on Microsoft
Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03116
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Pariliitos älypuhelimen kanssa .................................................... 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Laitteen latausvinkkejä ........................................................... 1
Säädinvalikon tarkasteleminen ................................................... 1
Tuotepäivitykset .......................................................................... 1
Määrittäminen: Garmin Express ............................................ 1
Garmin Golf™ sovellus.................................................. 1
Golfin pelaaminen.......................................................... 2
Reiän näkymä ............................................................................. 2
PlaysLike etäisyyden tarkasteleminen ................................... 2
Viheriön tarkasteleminen ....................................................... 2
Lipun suunnan tarkasteleminen .................................................. 2
Layup- ja Dogleg-matkojen ja tallennettujen sijaintien
tarkastelu .................................................................................... 2
Sijainnin tallentaminen ........................................................... 2
Etäisyyden mittaaminen kosketustähtäyksellä ........................... 2
Lyönnin mittaaminen Garmin AutoShot™ toiminnolla ................ 2
Tuloskortin käyttäminen .............................................................. 3
Tilastojen seuraaminen .......................................................... 3
Pisteytystavan määrittäminen ................................................ 3
Tasoituspisteytyksen ottaminen käyttöön .............................. 3
Lyöntihistorian tarkasteleminen .................................................. 3
TruSwing™ mittausten tarkasteleminen pelin aikana ................. 3
Pelin yhteenvedon tarkasteleminen ............................................ 3
Pelin lopettaminen ...................................................................... 3
Lyöntitempo.................................................................... 3
Ihanteellinen lyönnin tempo ........................................................ 4
Lyöntitempon analysoiminen ...................................................... 4
Vihjeiden näyttäminen ............................................................ 4
TruSwing......................................................................... 4
TruSwing mittaukset ................................................................... 4
TruSwing mittausten tallentaminen ja tarkasteleminen
laitteessa .....................................................................................4
Kätisyyden vaihtaminen .............................................................. 4
Widgetit........................................................................... 4
Widgetien tarkasteleminen ......................................................... 4
Widgetsilmukan mukauttaminen ............................................ 5
Aktiivisuuden seuranta ................................................................ 5
Automaattinen tavoite ............................................................ 5
Liikkumishälytyksen käyttäminen ........................................... 5
Unen seuranta ....................................................................... 5
Suoritukset...................................................................... 5
Suorituksen aloittaminen ............................................................ 5
Suoritusten tallennusvinkkejä ................................................ 5
Suorituksen lopettaminen ........................................................... 5
Sisäharjoitukset .......................................................................... 5
Ulkoilusuoritukset ........................................................................ 5
Kello................................................................................. 5
Hälytyksen määrittäminen .......................................................... 5
Laskuriajastimen käyttäminen .................................................... 6
Sekuntikellon käyttäminen .......................................................... 6
Yhteysominaisuudet...................................................... 6
Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön ................................... 6
Ilmoitusten tarkasteleminen ................................................... 6
Ilmoitusten hallinta ................................................................. 6
Bluetooth älypuhelinyhteyden poistaminen käytöstä ............. 6
Älypuhelimen yhteyshälytyksen ottaminen käyttöön ............. 6
Kadonneen mobiililaitteen etsiminen .......................................... 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Sisällysluettelo
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect Mobile
sovelluksella ........................................................................... 7
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express sovelluksella ...... 7
Tietojen synkronointi Garmin Connect Mobilen kanssa
manuaalisesti ......................................................................... 7
Connect IQ ominaisuudet.............................................. 7
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen ..................................... 7
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella ................ 7
Laitteen mukauttaminen................................................ 7
Kellotaulun vaihtaminen ............................................................. 7
Säädinvalikon mukauttaminen .................................................... 7
Golfasetukset .............................................................................. 7
Pisteytysasetukset ................................................................. 8
Suoritukset ja sovellusasetukset ................................................. 8
Tietonäyttöjen mukauttaminen ............................................... 8
Hälytykset .............................................................................. 8
Suorituksen tai sovelluksen lisääminen ...................................... 9
Suorituksen tai sovelluksen poistaminen .................................... 9
Käyttäjäprofiilin määrittäminen .................................................... 9
Aktiivisuuden seuranta-asetukset ............................................... 9
Järjestelmäasetukset .................................................................. 9
Aika-asetukset ....................................................................... 9
Taustavaloasetukset .............................................................. 9
Mittayksiköiden muuttaminen ................................................. 9
ANT+ anturit.................................................................... 9
ANT+ antureiden pariliitos .......................................................... 9
Valinnaisen pyörän nopeus- tai poljinanturin käyttäminen ......... 9
Jalka-anturi ................................................................................. 9
Jalka-anturin kalibroinnin parantaminen .............................. 10
tempe™ .................................................................................... 10
Laitteen tiedot............................................................... 10
QuickFit™ hihnan vaihtaminen ................................................. 10
Tekniset tiedot .......................................................................... 10
Laitteen huoltaminen ................................................................ 10
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 10
Nahkahihnojen puhdistaminen ............................................ 10
Pitkäaikaissäilytys ................................................................ 10
Laitteen tietojen näyttäminen .................................................... 10
Tietojen hallinta ......................................................................... 10
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 11
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 11
Vianmääritys ................................................................. 11
Akunkeston maksimoiminen ..................................................... 11
Laite ei löydä lähellä olevia golfkenttiä ..................................... 11
Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen kanssa? ....................... 11
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen ................................. 11
Laitteen kieli on väärä ............................................................... 11
Laite näyttää väärät mittayksiköt .............................................. 11
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 11
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen .................................. 11
Satelliittisignaalien etsiminen .................................................... 11
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen ............................. 11
Aktiivisuuden seuranta .............................................................. 12
Päivittäinen askelmäärä ei näy ............................................ 12
Askelmäärä ei näytä oikealta ............................................... 12
Laitteen ja Garmin Connect tilin askelmäärät eivät vastaa
toisiaan ................................................................................. 12
Tehominuutit vilkkuvat ......................................................... 12
Lisätietojen saaminen ............................................................... 12
Liite................................................................................ 12
Tietokentät ................................................................................ 12
Renkaan koko ja ympärysmitta ................................................. 13
Symbolien määritykset .............................................................. 14
Hakemisto ..................................................................... 15
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen esittely
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
Laitteen latausvinkkejä
• Liitä laturi laitteeseen tukevasti, jotta voit ladata laitteen USBkaapelilla (Laitteen lataaminen, sivu 1).
Laitteen voi ladata liittämällä USB-kaapelin Garmin
muuntajaan ja pistorasiaan tai tietokoneen USB-porttiin.
Täysin tyhjän akun lataaminen kestää noin neljä tuntia.
• Akun jäljellä oleva varaus näkyy prosenttilukuna
säädinvalikossa (Säädinvalikon tarkasteleminen, sivu 1).
®
Selaa widgetejä, ominaisuuksia ja valikkoja pyyhkäiKosketusnäyttö semällä.
Valitse napauttamalla.
Aloita suoritus valitsemalla tämä.
Toimintopainike Valitsemalla tämän golfpelin aikana voit näyttää golfvalikon.
Käynnistä laite painamalla painiketta pitkään.
Avaa säädinvalikko painamalla painiketta pitkään.
Avaa nykyisen näytön valikko valitsemalla tämä.
Valitsemalla tämän voit palata edelliseen näyttöön.
Säädinvalikon tarkasteleminen
Säädinvalikko sisältää pikavalikkoasetuksia, kuten Älä häiritse tilan käyttöönoton, kosketusnäytön lukituksen ja laitteen
sammutuksen.
HUOMAUTUS: Voit lisätä ja poistaa säädinvalikon
pikavalikkoasetuksia sekä muuttaa niiden järjestystä
(Säädinvalikon mukauttaminen, sivu 7).
kohtaa pitkään missä tahansa näytössä.
1 Paina
Pariliitos älypuhelimen kanssa
Jos haluat käyttää Approach S60 laitteen yhteysominaisuuksia,
laite on pariliitettävä suoraan Garmin Connect™ Mobile
sovelluksen kautta eikä älypuhelimen Bluetooth asetuksista.
1 Asenna Garmin Connect Mobile sovellus älypuhelimen
sovelluskaupasta ja avaa se.
pitkään.
2 Käynnistä laite painamalla painiketta
Laitteen kieli valitaan, kun laite käynnistetään ensimmäisen
kerran. Seuraavassa näytössä kehotetaan pariliittää laite
älypuhelimeen.
VIHJE: voit siirtää laitteen pariliitostilaan alkumäärityksen
jälkeen valitsemalla
> Asetukset > Pariliitä puhelin.
3 Lisää laite Garmin Connect Mobile tilillesi valitsemalla
vaihtoehto:
• Jos tämä on ensimmäinen laite, jota pariliität Garmin
Connect Mobile sovellukseen, seuraa näytön ohjeita.
• Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect
Mobile sovellukseen, valitse asetusvalikosta Garminlaitteet > Lisää laite ja seuraa näytön ohjeita.
Kun pariliitos onnistuu, näyttöön tulee ilmoitus ja laite
synkronoituu älypuhelimen kanssa automaattisesti.
®
Laitteen lataaminen
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja
niiden ympäristön perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen latausliitäntään.
Johdanto
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com
/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Connect Mobile
sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Kenttien päivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
• Tuotteen rekisteröiminen
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Garmin Golf™ sovellus
Garmin Golf sovelluksen avulla golfarit voivat kilpailla toisiaan
vastaan eri kentillä. Yli 40 000 kentällä on viikoittainen
sijoitustaulukko, johon kaikki voivat liittyä. Voit määrittää
turnaustapahtuman ja kutsua pelaajia kilpailemaan. Garmin Golf
sovellus synkronoi tietosi Garmin Connect sivuston ja Garmin
Connect Mobile sovelluksen kanssa. Voit ladata Garmin Golf
sovelluksen älypuhelimen sovelluskaupasta.
1
Golfin pelaaminen
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse Golf.
3 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Tämä saattaa kestää 30 - 60 sekuntia.
4 Valitse kenttä lähellä olevien kenttien luettelosta.
Reiän näkymä
Laite näyttää pelaamasi reiän ja siirtyy automaattisesti, kun
siirryt uudelle reiälle. Voit vaihtaa reikää pyyhkäisemällä ylös- tai
alaspäin tai vetämällä reiän osoittimen näytön reunan ympäri.
HUOMAUTUS: laite laskee etäisyyden viheriön etu- ja
takareunaan sekä keskikohtaan oletusarvoisesti. Jos tiedät
lipputangon sijainnin, voit määrittää sen tarkemmin (Viheriön
tarkasteleminen, sivu 2).
Nykyisen reiän numero
Reiän osoitin
Reiän par-arvo
Reiän kartta
Etäisyys viheriön etureunaan
Etäisyys viheriön keskikohtaan
Etäisyys viheriön takareunaan
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse .
Nuoli osoittaa lipun sijainnin.
Layup- ja Dogleg-matkojen ja tallennettujen
sijaintien tarkastelu
Voit tarkastella luetteloa, jossa näkyy sellaisten reikien layup- ja
dogleg-etäisyydet, joiden par on 4 tai 5. Luettelossa näkyvät
myös tallennetut sijainnit.
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse .
HUOMAUTUS: matkat ja sijainnit poistetaan luettelosta, kun
saavutat ne.
Sijainnin tallentaminen
Voit tallentaa enintään viisi sijaintia kutakin reikää kohti pelin
aikana. Tallentamalla sijainnin voit tallentaa kätevästi kohteita tai
esteitä, jotka eivät näy kartassa. Voit tarkastella näiden sijaintien
etäisyyttä layup- ja dogleg-näytössä (Layup- ja Dogleg-matkojen
ja tallennettujen sijaintien tarkastelu, sivu 2).
1 Seiso sijainnissa, jonka haluat tallentaa.
HUOMAUTUS: et voi tallentaa sellaista sijaintia, joka on
kaukana nykyisestä reiästä.
2 Valitse toimintopainike.
> Tallenna sijainti.
3 Valitse >
Valitse
sijainnille
otsikko.
4
Etäisyyden mittaaminen kosketustähtäyksellä
Pelin aikana voit mitata etäisyyden mihin tahansa kartan
pisteeseen kosketustähtäyksellä.
1 Valitse kartta.
2 Aseta tähtäysrengas koskettamalla näyttöä tai vetämällä
sormella.
PlaysLike etäisyyden tarkasteleminen
PlaysLike-etäisyys osoittaa korkeuden muutokset kentällä
näyttämällä korjatun etäisyyden viheriöön.
Valitse etäisyys viheriöön.
Kunkin etäisyyden viereen ilmestyy kuvake.
Matkan pelaaminen kestää odotettua kauemmin korkeusvaihtelun vuoksi.
Matkan pelaaminen kestää odotetun ajan.
Matkan pelaaminen sujuu odotettua nopeammin korkeusvaihtelun vuoksi.
Viheriön tarkasteleminen
Pelin aikana voit tarkastella viheriötä tarkemmin ja siirtää
lipputankoa.
1 Valitse kartta.
2 Valitse näytön yläreunassa .
3 Siirrä lippua napauttamalla tai vetämällä kohtaa .
Reiän näkymä -näytössä näkyvät matkat päivittyvät
lipputangon uuden sijainnin mukaan. Lipun sijainti tallentuu
vain nykyiseen peliin.
Lipun suunnan tarkasteleminen
PinPointer ominaisuus on kompassi, joka näyttää suuntaohjeita,
kun et näe viheriötä. Tämän ominaisuuden avulla voit
suunnitella lyönnin, vaikka olisit metsässä tai syvässä
hiekkaesteessä.
HUOMAUTUS: älä käytä PinPointer ominaisuutta golfkärryssä.
Golfkärryn aiheuttamat häiriöt voivat vaikuttaa kompassin
tarkkuuteen.
2
Voit näyttää etäisyytesi nykyisestä sijainnistasi
tähtäysrenkaaseen ja tähtäysrenkaasta lipun sijaintiin.
3 Tarvittaessa voit lähentää ja loitontaa valitsemalla tai
.
Lyönnin mittaaminen Garmin AutoShot™
toiminnolla
Approach S60 laitteessa on automaattinen lyönnin tunnistus ja
tallennus. Aina kun lyöt palloa väylällä, laite tallentaa
lyöntimatkan, jotta voit tarkastella sitä myöhemmin
(Lyöntihistorian tarkasteleminen, sivu 3).
VIHJE: automaattinen lyönnin tunnistus toimii parhaiten, kun
käytät laitetta etummaisessa ranteessa ja sinulla on hyvä
kosketus palloon. Toiminto ei tunnista puttauksia.
1 Aloita peli.
Kun laite havaitsee lyönnin, etäisyytesi lyönnin sijainnista
ilmestyy näytön yläreunan
palkkiin.
Golfin pelaaminen
Tasoituspisteytyksen ottaminen käyttöön
> Golfasetukset > Pisteytys >
1 Valitse tuloskortissa
Tasoituspisteytys.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Paikallinen tasoitus voit määrittää
lyöntimäärän, joka vähennetään pelaajan
kokonaispisteistä.
• Valitse Indeksi/Slope-tapa ja määritä pelaajan Handicap
Index sekä kentän Slope Rating , jotta voit laskea
pelaajan tasoituksen kentällä.
Tasoituslyöntien määrä näkyy pisteinä reiän tietonäytössä.
Tuloskortissa näkyy kunkin pelin tasoituksen mukaan
säädetty pistemäärä.
®
VIHJE: voit piilottaa palkin 10 sekunniksi napauttamalla sitä.
2 Kävele tai aja pallon luo.
3 Lyö palloa.
Laite tallentaa viimeisimmän lyöntisi matkan.
Tuloskortin käyttäminen
1 Valitse toimintopainike golfpelin aikana.
2 Valitse .
3 Tarvittaessa voit määrittää pisteytyksen tai muuttaa reiän
par-arvoa valitsemalla .
4 Vaihda reikää pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin tai vetämällä
reiän osoittimen näytön reunan ympäri.
5 Napauta näytön keskikohtaa.
6 Määritä pisteet valitsemalla tai .
Tilastojen seuraaminen
Kun otat tilastojen seurannan käyttöön laitteessa, voit tarkastella
nykyisen pelin tilastoja (Pelin yhteenvedon tarkasteleminen,
sivu 3). Voit verrata pelejä ja seurata kehitystä Garmin
Connect Mobile sovelluksessa.
Valitse tuloskortissa
> Golfasetukset > Pisteytys >
Tilastojen seuranta.
Tilastojen tallentaminen
Ennen kuin voit tallentaa tilastoja, sinun on otettava tilastojen
seuranta käyttöön (Tilastojen seuraaminen, sivu 3).
1 Napauta tuloskortissa näytön keskikohtaa.
2 Määritä lyöntien määrä ja valitse Seuraava.
3 Määritä puttausten määrä ja valitse Seuraava.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos pallo osui väylälle, valitse .
• Jos pallo ei osunut väylälle, valitse tai .
Pisteytystavan määrittäminen
Voit vaihtaa laitteen käyttämää pisteytystapaa.
> Golfasetukset > Pisteytys >
1 Valitse tuloskortissa
Pisteytystapa.
2 Valitse pisteytystapa.
Tietoja pistebogey-pisteytyksestä
Käytettäessä pistebogey-pisteytystä (Pisteytystavan
määrittäminen, sivu 3) pelaajat saavat pisteitä sen mukaan,
miten monta lyöntiä he ovat käyttäneet suhteessa par-arvoon.
Pelin lopussa suurin pistemäärä voittaa. Laite jakaa pisteitä
United States Golf Associationin määritysten mukaisesti.
käytettäessä pistebogey-pisteytystä tuloskortissa käytetään
lyöntien sijasta pisteitä.
Pisteet
Lyönnit suhteessa par-arvoon
0
vähintään 2 enemmän
1
1 enemmän
2
par
3
1 vähemmän
4
2 vähemmän
5
3 vähemmän
Lyöntitempo
®
Lyöntihistorian tarkasteleminen
1
2
3
4
Kun olet pelannut reiän, valitse toimintopainike.
Valitsemalla voit näyttää viimeisimmän lyönnin tiedot.
Valitsemalla
voit näyttää reiän kunkin lyönnin tiedot.
Valitsemalla lyönnin voit näyttää lyöntitemposi.
TruSwing™ mittausten tarkasteleminen pelin
aikana
Ennen kuin voit käyttää TruSwing toimintoa Approach laitteessa,
muista tarkistaa, että TruSwing laite on tukevasti kiinni mailassa.
Lisätietoja on TruSwing laitteen käyttöoppaassa.
1 Käynnistä TruSwing laite.
2 Aloita peli.
3 Valitse Approach S60 laitteessa toimintopainike ja valitse .
Approach S60 laite muodostaa pariliitoksen TruSwing
laitteeseen.
> Vaihda maila ja valitse maila.
4 Valitse
5 Tee lyönti.
Lyöntimittaukset näkyvät Approach S60 laitteessa joka
lyönnin jälkeen (TruSwing mittaukset, sivu 4).
6 Voit siirtyä tallennettujen lyöntimittausten välillä
napauttamalla näyttöä.
Pelin yhteenvedon tarkasteleminen
Pelin aikana voit tarkastella pisteitäsi, tilastojasi ja askeltietojasi.
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse .
3 Pyyhkäise ylös- tai alaspäin.
Pelin lopettaminen
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse Lopeta.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkastella tilastojasi ja pelin tietoja napauttamalla
pistemäärääsi.
• Voit tallentaa pelin ja palata kellotilaan valitsemalla
Tallenna.
• Voit muokata tuloskorttiasi valitsemalla Muokk. pist..
• Voit hylätä pelin ja palata kellotilaan valitsemalla Hylkää.
• Voit keskeyttää pelin ja jatkaa sitä myöhemmin
valitsemalla Tauko.
Lyöntitempo
Lyöntitemposovelluksen avulla voit yhdenmukaistaa lyöntiäsi.
Laite mittaa ja näyttää backswingin ja downswingin ajan. Se
näyttää myös lyönnin tempon. Lyönnin tempo on backswingin
3
aika jaettuna downswingin ajalla. Se ilmaistaan suhteena.
Ihanteellinen, ammattilaisgolffareiden lyönteihin perustuva
lyönnin tempo on 3:1 eli 3.0.
Ihanteellinen lyönnin tempo
Voit saavuttaa ihanteellisen tempon 3.0 käyttämällä eri
lyöntiajoituksia, kuten 0,7 s / 0,23 s tai 1,2 s / 0,4 s. Kullakin
golfarilla voi olla erilainen lyönnin tempo kykyjen ja kokemuksen
mukaan. Garmin tarjoaa kuusi ajoitusvaihtoehtoa.
Laitteessa näkyy kaavio, joka osoittaa, onko backswing- tai
downswing-aikasi liian nopea, hidas vai juuri oikea valitun
ajoituksen yhteydessä.
Ajoitusvaihtoehdot (backswingin ja downswingin aikasuhde)
Backswing-aika
Downswing-aika
Temposi
Hyvä ajoitus
Liian hidas
Liian nopea
Kuvaus
Lyöntimittaukset
vain Approach laitteessa
Mittauksiin sisältyvät Laitteiden TruSwing ja
lyöntitempo ja Approach välille on
nopeus, mailan radan muodostettava pariliitos.
mittaukset sekä
mailan kulmat.
Vaatimukset
Lyöntimittaukset
Approach laitteessa
ja Garmin Connect
mobiilisovelluksessa
Mittauksiin sisältyvät
lyöntitempo ja nopeus, mailan radan
mittaukset sekä
mailan kulmat.
Sekä TruSwing että
Approach on yhdistettävä
pariliitoksella älypuhelimen Garmin Connect
mobiilisovellukseen.
TruSwing mittausten tallentaminen ja tarkasteleminen laitteessa
Ennen kuin voit käyttää TruSwing toimintoa Approach S60
laitteessa, muista tarkistaa, että TruSwing laite on tukevasti
kiinni mailassa. Lisätietoja on TruSwing laitteen käyttöoppaassa.
1 Käynnistä TruSwing laite.
2 Valitse Approach S60 laitteessa toimintopainike ja valitse >
TruSwing.
Approach S60 laite muodostaa pariliitoksen TruSwing
laitteeseen.
> Vaihda maila ja valitse maila.
3 Valitse
4 Tee lyönti.
Lyöntimittaukset näkyvät Approach S60 laitteessa joka
lyönnin jälkeen.
5 Voit siirtyä tallennettujen lyöntimittausten välillä
napauttamalla näyttöä.
Kätisyyden vaihtaminen
Etsi ihanteellinen lyönnin ajoituksesi aloittamalla hitaimmast
ajoituksesta ja kokeilemalla sitä muutamassa lyönnissä. Kun
tempokaavio on vihreä sekä backswingin että downswingin ajan
kohdalla, voit siirtyä seuraavaan ajoitukseen. Kun löydät
mukavan ajoituksen, voit parantaa sen avulla lyöntiesi ja
tulostesi yhdenmukaisuutta.
Lyöntitempon analysoiminen
Näet lyöntitempon lyömällä palloa.
Valitse kellotaulussa toimintopainike.
Valitse > Lyöntitempo.
Määritä tempon ajoitus valitsemalla tai .
Valitse
> Mailan tyyppija valitse mailan tyyppi.
Tee koko lyöntiliike ja lyö palloa.
Laite näyttää lyöntisi analyysin.
1
2
3
4
5
Vihjeiden näyttäminen
Kun käytät lyöntitemposovellusta ensimmäisen kerran, laite
näyttää vihjeitä siitä, miten lyöntisi analysoidaan.
1 Valitse Lyöntitempo-sovelluksessa toimintopainike.
2 Näytä seuraava vihje napauttamalla näyttöä.
TruSwing
TruSwing toiminnolla voit tarkastella TruSwing laitteesta
tallennettuja lyöntimittauksia. Voit ostaa TruSwing laitteen
osoitteesta www.garmin.com/golf.
TruSwing mittaukset
Voit tarkastella lyöntimittauksia Approach laitteessa, Garmin
Connect sovelluksessa tai Garmin Connect
mobiilisovelluksessa. Lisätietoja saat TruSwing laitteen
käyttöoppaasta.
4
Ominaisuus
1 Valitse TruSwing sovelluksessa
2 Valitse jokin vaihtoehto.
> Kätisyys.
Widgetit
Laitteessa on esiladattuna widgetejä, joista näet tietoja yhdellä
silmäyksellä. Jotkin widgetit tarvitsevat Bluetooth yhteyden
yhteensopivaan älypuhelimeen.
Jotkin widgetit ovat oletusarvoisesti näkymättömissä. Voit lisätä
ne selattaviin widgeteihin manuaalisesti.
Kalenteri: näyttää tulevat tapaamiset älypuhelimen kalenterista.
Kalorit: näyttää kuluvan päivän kaloritiedot.
Golf: näyttää viimeisimmän golfpelin tiedot.
Tehominuutit: seuraa keskitasoisista suuritehoisiin suorituksiin
käyttämääsi aikaa, viikon tehominuuttitavoitetta ja
edistymistäsi tavoitetta kohti.
Viimeisin suoritus: näyttää lyhyen yhteenvedon viimeksi
tallennetusta suorituksesta, kuten juoksulenkistä, ajosta tai
uintimatkasta.
Viimeisin laji: näyttää lyhyen yhteenvedon viimeksi
tallennetusta lajista.
Oma päivä: näyttää kuluvan päivän aktiivisuuden dynaamisen
yhteenvedon. Tietoja ovat esimerkiksi ajoitetut suoritukset,
tehominuutit, , askeleet ja kulutetut kalorit.
Ilmoitukset: hälyttää älypuhelimen ilmoitusasetusten mukaisesti
esimerkiksi puheluista, tekstiviesteistä ja
yhteisöpalvelusovellusten päivityksistä.
Askeleet: seuraa päivittäistä askelmäärääsi, askeltavoitettasi ja
tietoja viimeksi kuluneiden 7 päivän ajalta.
Sää: näyttää nykyisen lämpötilan ja sääennusteen.
Widgetien tarkasteleminen
Laitteessa on esiladattuna useita widgetejä, ja saat käyttöösi
lisää ominaisuuksia, kun pariliität laitteen älypuhelimeen.
TruSwing
• Pyyhkäise kellotaulussa ylös- tai alaspäin.
• Voit tarkastella widgetin lisäasetuksia ja -toimintoja
napauttamalla kosketusnäyttöä.
• Valitsemalla
voit näyttää widgetin asetukset.
Laitteeseen voi myös lisätä Connect IQ™ suoritussovelluksia
Garmin Connect tilillä (Connect IQ ominaisuudet, sivu 7).
Lisätietoja aktiivisuuden seurannan ja kuntoilutilastojen
tarkkuudesta on osoitteessa garmin.com/ataccuracy.
Widgetsilmukan mukauttaminen
> Asetukset > Widgetit.
1 Valitse
2 Valitse widget.
3 Valitsemalla Käytössä-kytkimen voit poistaa widgetin
Suorituksen aloittaminen
widgetsilmukasta.
4 Valitse Lisää widgetejä.
5 Valitse widget.
Widget lisätään widgetsilmukkaan.
Aktiivisuuden seuranta
Automaattinen tavoite
Laite luo automaattisesti päivittäisen askeltavoitteen aiemman
aktiivisuutesi perusteella. Kun liikut päivän mittaan, laite näyttää
edistymisesi päivätavoitteesi suhteen .
Kun aloitat suorituksen, GPS käynnistyy automaattisesti
(tarvittaessa). Kun lopetat suorituksen, laite palaa kellotilaan.
1 Valitse kellotaulussa toimintopainike.
2 Valitse .
3 Valitse suoritus.
4 Odota tarvittaessa, kun laite muodostaa yhteyden ANT+
antureihin.
5 Jos suoritus tarvitsee GPS-ominaisuutta, mene ulos ja odota,
kun laite etsii satelliitteja.
6 Aloita ajanotto valitsemalla toimintopainike.
HUOMAUTUS: laite alkaa tallentaa suoritusta vasta, kun
aloitat ajanoton.
®
Suoritusten tallennusvinkkejä
• Lataa laite, ennen kuin aloitat suorituksen (Laitteen
lataaminen, sivu 1).
• Voit näyttää lisää tietosivuja pyyhkäisemällä ylös tai alas.
Suorituksen lopettaminen
1 Valitse toimintopainike.
2 Valitse vaihtoehto:
Jos et halua käyttää automaattista tavoitetta, voit määrittää
oman askeltavoitteen Garmin Connect tililläsi.
Liikkumishälytyksen käyttäminen
Pitkäaikainen istuminen voi laukaista haitallisia
aineenvaihdunnan muutoksia. Liikkumishälytys muistuttaa
liikkumisen tärkeydestä. Liiku!-teksti ja punainen palkki tulevat
näyttöön, kun et ole liikkunut tuntiin. Palkki kasvaa aina 15
minuutin välein, jos olet paikallasi. Lisäksi laite värisee, jos
värinä on käytössä (Järjestelmäasetukset, sivu 9).
Voit nollata liikkumishälytyksen kävelemällä vähän (vähintään
parin minuutin ajan).
Unen seuranta
Laite tarkkailee untasi ja seuraa liikkeitäsi automaattisesti, kun
nukut määrittämäsi normaalin nukkuma-ajan aikana. Voit
määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin Connect tilisi
käyttäjäasetuksista. Unitilastot sisältävät nukuttujen tuntien
kokonaismäärän, unitasot ja liikkeet unen aikana. Voit
tarkastella unitilastojasi Garmin Connect tililläsi.
HUOMAUTUS: päiväunia ei lisätä unitilastoihin. Käyttämällä Älä
häiritse -tilaa voit poistaa käytöstä muut ilmoitukset ja hälytykset
paitsi herätykset.
Automaattisen unen seurannan käyttäminen
1 Käytä laitetta nukkuessasi.
2 Lataa unen seurantatiedot Garmin Connect sivustoon
(Tietojen synkronointi Garmin Connect Mobilen kanssa
manuaalisesti, sivu 7).
Voit tarkastella unitilastojasi Garmin Connect tililläsi.
Suoritukset
Laitetta voi käyttää sisälajien, ulkolajien, urheilun ja
kuntoharjoittelun yhteydessä. Kun aloitat suorituksen, laite
näyttää ja tallentaa siihen liittyviä anturitietoja. Voit tallentaa
suorituksia ja jakaa niitä Garmin Connect yhteisön kanssa.
Suoritukset
• Voit jatkaa suoritusta valitsemalla toimintopainikkeen.
• Voit tallentaa suorituksen ja palata kellotilaan valitsemalla
Valmis > .
• Voit hylätä suorituksen ja palata kellotilaan valitsemalla
Valmis > > .
Sisäharjoitukset
Approach S60 laitetta voi käyttää sisäharjoitteluun, kuten
juoksuun sisäjuoksuradalla tai pyöräilyyn kuntopyörällä. GPS on
poissa käytöstä sisäharjoituksissa.
Kun GPS on poissa käytöstä juoksu- tai kävelyharjoituksessa,
nopeus, matka ja askeltiheys lasketaan laitteen kiihtyvyysanturin
avulla. Kiihtyvyysanturi kalibroituu itse. Nopeus-, matka- ja
askeltiheystietojen tarkkuus paranee, kun olet juossut tai
kävellyt muutaman kerran ulkona käyttäen GPS-ominaisuutta.
VIHJE: pitäminen kiinni juoksumaton käsikahvoista heikentää
tarkkuutta. Voit käyttää valinnaista jalka-anturia tahdin, matkan
ja askeltiheyden tallentamiseen.
Kun GPS ei ole käytössä pyöräillessäsi, nopeus- ja matkatiedot
eivät ole käytettävissä, ellei käytössä ole lisäanturia, joka
lähettää nopeus- ja matkatietoja laitteeseen (kuten nopeus- tai
poljinanturi).
Ulkoilusuoritukset
Approach S60 laite sisältää esiladattuna sovelluksia
ulkoilusuorituksiin, kuten juoksuun ja pyöräilyyn. GPS on
käytössä ulkoilusuorituksissa. Voit lisätä sovelluksia käyttäen
oletussuorituksia, kuten kardioharjoitusta tai soutua.
Kello
Hälytyksen määrittäminen
Voit määrittää enintään kahdeksan erillistä herätysaikaa. Voit
määrittää kunkin hälytyksen kuulumaan kerran tai toistumaan
säännöllisesti.
> Kellot > Hälytykset > Lisää uusi
1 Valitse kellotaulussa
> Aika.
5
2
3
4
5
Aseta aika ja painikkeella.
Valitse .
Valitse Toisto ja määritä, milloin hälytys toistuu (valinnainen).
Valitse Merkintä ja valitse hälytyksen nimi (valinnainen).
Laskuriajastimen käyttäminen
1
2
3
4
5
6
Valitse kellotaulussa
> Kellot > Ajanotto > Muokkaa.
Määritä ajastin valitsemalla tai .
Valitse .
Aloita ajanotto valitsemalla toimintopainike.
Pysäytä ajanotto valitsemalla toimintopainike.
Voit nollata ajanoton valitsemalla Nollaa.
Sekuntikellon käyttäminen
> Kellot > Sekuntikello.
1 Valitse kellotaulussa
2 Aloita ajanotto valitsemalla toimintopainike.
3 Käynnistä kierroksen ajanotto uudelleen valitsemallaKierros.
Kokonaisajanotto jatkuu.
4 Voit pysäyttää molemmat ajanotot valitsemalla
toimintopainikkeen.
Voit
nollata molemmat ajanotot valitsemalla Nollaa.
5
Yhteysominaisuudet
Yhteysominaisuudet ovat käytettävissä Approach S60
laitteessa, kun yhdistät sen yhteensopivaan älypuhelimeen
langattomalla Bluetooth tekniikalla. Joitakin ominaisuuksia
varten yhdistettyyn älypuhelimeen on asennettava Garmin
Connect Mobile sovellus. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/apps.
Puhelinilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit
Approach S60 laitteessa.
Suoritusten lataukset sivustoon Garmin Connect: lähettää
suorituksen automaattisesti Garmin Connect tilillesi heti, kun
suoritus on tallennettu.
Connect IQ: voit täydentää laitteen ominaisuuksia uusilla
kellotauluilla, widgeteillä, sovelluksilla ja tietokentillä.
Puhelimen etsiminen: paikantaa kadonneen älypuhelimen,
joka on pariliitetty Approach S60 laitteeseen ja on
kantoalueella.
Etsi kello: paikantaa kadonneen Approach S60 laitteen, joka on
pariliitetty älypuhelimeen ja on kantoalueella.
Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön
Jotta voit ottaa ilmoitukset käyttöön, sinun on pariliitettävä
Approach S60 laite yhteensopivaan mobiililaitteeseen (Pariliitos
älypuhelimen kanssa, sivu 1).
> Asetukset > Puhelin.
1 Valitse
2 Ota ilmoitukset käyttöön valitsemalla Ilmoitukset-kytkin.
3 Valitse Ilmoitukset > Suorituksen aikana.
4 Valitse ilmoitusasetukset.
> Ei suorituksen aikana.
5 Valitse
6 Valitse ilmoitusasetukset.
> Aikakatkaisu.
7 Valitse
8 Valitse, miten kauan uuden ilmoituksen hälytys on näytössä.
Voit näyttää koko ilmoituksen napauttamalla
kosketusnäyttöä.
3 Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla
.
Ilmoitusten hallinta
Voit hallita Approach S60 laitteessa näkyviä ilmoituksia
yhteensopivassa älypuhelimessa.
Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät Apple älypuhelinta, voit valita laitteessa
näkyvät kohteet älypuhelimen ilmoituskeskuksen
asetuksista.
• Jos käytät älypuhelinta, jossa on Android™, valitse Garmin
Connect Mobile sovelluksessa Asetukset > Älykkäät
ilmoitukset.
®
Bluetooth älypuhelinyhteyden poistaminen käytöstä
1 Avaa säädinvalikko painamalla -painiketta pitkään.
2 Valitse , jos haluat poistaa Bluetooth älypuhelinyhteyden
käytöstä Approach S60 laitteessa.
Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä mobiililaitteessa
mobiililaitteen käyttöoppaan mukaisesti.
Älypuhelimen yhteyshälytyksen ottaminen käyttöön
Voit määrittää Approach laitteen hälyttämään langattomalla
Bluetooth tekniikalla, kun pariliitetty älypuhelin muodostaa ja
katkaisee yhteyden.
Valitse
> Asetukset > Puhelin > Yhteyshälytykset.
Kadonneen mobiililaitteen etsiminen
Tällä toiminnolla voit etsiä kadonneen mobiililaitteen, joka on
pariliitetty langattomalla Bluetooth tekniikalla ja on toimintaalueella.
1 Avaa säädinvalikko painamalla -painiketta pitkään.
2 Valitse .
Approach S60 laite alkaa etsiä pariliitettyä mobiililaitetta.
Mobiililaitteesta kuuluu hälytys, ja Bluetooth signaalin
voimakkuus näkyy Approach S60 laitteen näytössä.
Bluetooth signaalin voimakkuus lisääntyy, kun siirryt
lähemmäs mobiililaitetta.
3 Voit lopettaa haun valitsemalla .
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect tililläsi. Garmin
Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja jakaa
harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyörälenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja golfharjoituksista. Garmin Connect on myös
tilastojen seurantatyökalu verkossa. Siinä voit analysoida ja
jakaa golfpelejäsi Voit hankkia maksuttoman tilin osoitteessa
www.garminconnect.com/start.
Suoritusten tallentaminen: kun olet saanut ajastetun
suorituksen valmiiksi ja tallentanut sen laitteeseesi, voit
ladata sen Garmin Connect tilillesi ja säilyttää sitä niin kauan
kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää yksityiskohtaisia tietoja
kuntoilu- ja ulkoliikuntasuorituksistasi, kuten ajan, matkan,
sykkeen, kulutetut kalorit, poljinnopeuden/juoksurytmin,
karttanäkymän sekä tahti- ja nopeuskaaviot. Voit näyttää
yksityiskohtaisia tietoja golfpeleistäsi, kuten tuloskortit, tilastot
ja kenttätiedot. Lisäksi voit tarkastella mukautettavia
raportteja.
Ilmoitusten tarkasteleminen
1 Näytä ilmoituswidget pyyhkäisemällä kellotaulussa ylös- tai
alaspäin.
2 Valitse ilmoitus.
6
Yhteysominaisuudet
mukauttaa laitetta kellotauluilla, tietokentillä, widgeteillä ja
sovelluksilla.
Kellotaulut: voit mukauttaa kellon ulkoasua.
Tietokentät: voit ladata uusia tietokenttiä, joissa anturien,
suoritusten ja aiempien suoritusten tiedot näkyvät uudella
tavalla. Voit lisätä Connect IQ tietokenttiä sisäisiin
ominaisuuksiin ja sisäisille sivuille.
Widgetit: näistä näet muun muassa anturitietoja ja ilmoituksia
yhdellä silmäyksellä.
Sovellukset: voit lisätä kelloon vuorovaikutteisia ominaisuuksia,
kuten uusia ulkoilu- ja kuntoilusuoritusten tyyppejä.
Seuraa edistymistäsi: voit seurata päivittäisiä askeliasi,
osallistua ystävällismieliseen kisaan yhteyshenkilöidesi
kanssa ja pyrkiä tavoitteisiisi.
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Asetusten hallinta: voit mukauttaa laitteen asetuksia ja
käyttäjäasetuksiasi Garmin Connect tililläsi.
Connect IQ kaupan avaaminen: voit ladata sovelluksia,
kellotauluja, tietokenttiä ja widgetejä.
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect Mobile
sovelluksella
Jotta voit päivittää laitteen ohjelmiston Garmin Connect Mobile
sovelluksella, tarvitset Garmin Connect tilin ja sinun on
pariliitettävä laite yhteensopivaan älypuhelimeen (Pariliitos
älypuhelimen kanssa, sivu 1).
1 Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovelluksella
(Tietojen synkronointi Garmin Connect Mobilen kanssa
manuaalisesti, sivu 7).
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Connect Mobile
sovellus lähettää sen automaattisesti laitteeseesi.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express
sovelluksella
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava ja asennettava Garmin
Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express lähettää
sen laitteeseen.
2 Irrota laite tietokoneesta.
Laite kehottaa päivittämään ohjelmiston.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Garmin Connect käyttö tietokoneessa
Jos et ole pariliittänyt Approach S60 laitetta älypuhelimeen, voit
ladata kaikki suoritustietosi Garmin Connect tilillesi
tietokoneessa.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Tietojen synkronointi Garmin Connect Mobilen
kanssa manuaalisesti
1 Avaa säädinvalikko painamalla -painiketta pitkään.
2 Valitse .
Connect IQ ominaisuudet
Voit lisätä kelloon Connect IQ ominaisuuksia yhtiöltä Garmin ja
muilta palveluntarjoajilta Connect IQ Mobile sovelluksella. Voit
Connect IQ ominaisuudet
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen
Ennen kuin voit ladata Connect IQ ominaisuuksia Garmin
Connect Mobile sovelluksesta, sinun on pariliitettävä Approach
S60 laite älypuhelimeen.
1 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetuksista
Connect IQ™ -kauppa.
2 Valitse laite tarvittaessa.
3 Valitse Connect IQ ominaisuus.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen
tietokoneella
1
2
3
4
Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Siirry osoitteeseen apps.garmin.com ja kirjaudu sisään.
Valitse Connect IQ ominaisuus ja lataa se.
Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen mukauttaminen
Kellotaulun vaihtaminen
Ennen kuin voit aktivoida Connect IQ kellotaulun, sinun on
asennettava kellotaulu Connect IQ kaupasta (Connect IQ
ominaisuudet, sivu 7).
> Kellotaulu.
1 Valitse kellotaulussa
Tarkastele
kellotauluja
pyyhkäisemällä
ylös tai alas.
2
3 Valitse kellotaulu napauttamalla näyttöä.
Säädinvalikon mukauttaminen
Voit lisätä ja poistaa säädinvalikon pikavalikkoasetuksia sekä
muuttaa niiden järjestystä (Säädinvalikon tarkasteleminen,
sivu 1).
1 Paina -painiketta pitkään.
Säädinvalikko avautuu.
> Säädinasetukset.
2 Valitse
3 Napauta mukautettavaa pikavalintaa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää pikavalintaa säädinvalikossa napauttamalla
kohtaa, johon haluat siirtää sen.
• Valitse , jos haluat poistaa pikavalinnan säädinvalikosta.
5 Tarvittaessa voit lisätä pikavalikon säädinvalikkoon
valitsemalla .
Golfasetukset
Valitse kellotaulussa
> Asetukset > Sovellukset ja
suoritukset > Golf > Golfasetukset.
Pisteytys: voit määrittää pisteytysasetukset (Pisteytysasetukset,
sivu 8).
Draiverin matka: asettaa keskimatkan, jonka pallo lentää
draiverilla.
7
Turnaustila: poistaa käytöstä PinPointer ja PlaysLike
matkatoiminnot. Näitä toimintoja ei saa käyttää virallisissa
turnauksissa eikä tasoituksenlaskupeleissä.
Isot numerot: muuttaa reiän näkymänäytön numeroiden koon.
Pisteytysasetukset
Valitse kellotaulussa
> Asetukset > Sovellukset ja
suoritukset > Golf > Golfasetukset > Pisteytys.
Tila: ottaa pistelaskun käyttöön tai poistaa sen käytöstä
automaattisesti, kun aloitat pelin. Kysy aina -valinta näyttää
kehotteen aina, kun aloitat pelin.
Tilastojen seuranta: ottaa käyttöön puttausmäärän, GIRarvojen ja väyläosumien tilastojen seurannan golfpelien
aikana.
Mailan seuranta: voit seurata käytettyjä mailoja.
2 pelaajaa: määrittää tuloskortin seuraamaan kahden pelaajan
pisteitä.
HUOMAUTUS: tämä asetus on käytettävissä ainoastaan
pelin aikana. Tämä asetus on otettava käyttöön aina pelin
alussa.
Pisteytystapa: vaihtaa laitteen käyttämää pisteytystapaa.
Tasoituspisteytys: määrittää pelaajan tasoituksesi.
Suoritukset ja sovellusasetukset
Näillä asetuksilla voit mukauttaa esiladattuja suoritussovelluksia
tarpeidesi mukaan. Voit esimerkiksi mukauttaa tietosivuja ja
ottaa käyttöön hälytyksiä ja harjoitteluominaisuuksia. Kaikki
asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa suoritustyypeissä.
Valitse kellotaulussa
> Asetukset > Sovellukset ja
suoritukset, valitse suoritus ja valitse suorituksen asetukset.
Tietonäkymät: voit mukauttaa tietonäyttöjä ja lisätä uusia
suorituksen tietonäyttöjä (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 8).
Hälytykset: määrittää suoritukselle harjoittelu- tai
navigointihälytyksiä (Hälytykset, sivu 8).
Kierrokset: määrittää Auto Lap toiminnon merkitsemään
kierroksen automaattisesti tietyn matkan välein. Tämän
ominaisuuden avulla voit helposti vertailla tehoa suorituksen
eri osissa (esimerkiksi 1 mailin tai 5 kilometrin välein).
Auto Pause: määrittää laitteen lopettamaan tietojen
tallentamisen, kun lopetat liikkumisen tai kun nopeutesi
laskee määritetyn nopeuden alapuolelle. Tämä ominaisuus
on hyödyllinen, jos suoritus sisältää liikennevaloja tai muita
paikkoja, joissa on pysähdyttävä.
Automaattinen vieritys: voit selata kaikkia suoritustietonäyttöjä
automaattisesti ajanoton aikana.
GPS: määrittää GPS-antennin tilan. GLONASS-järjestelmä
parantaa suorituskykyä haastavissa ympäristöissä ja
nopeuttaa paikannusta. Sekä GLONASS- että GPSvaihtoehdon käyttäminen voi lyhentää akunkestoa enemmän
kuin pelkän GPS-vaihtoehdon käyttäminen.
Altaan koko: määrittää altaan pituuden allasuintia varten.
Tausta: määrittää suorituksen taustaväriksi mustan tai
valkoisen.
Korostusväri: määrittää suoritusten tehostevärin, jotta erotat
aktiivisen suorituksen paremmin.
6 Valitse mukautettava tietonäyttö.
7 Valitse vaihtoehto:
• Voit muuttaa tietonäytön tietokenttien määrää valitsemalla
Asettelu.
• Jos haluat muuttaa kentässä näkyviä tietoja, valitse
Muokkaa tietokenttiä ja valitse kenttä.
Hälytykset
Voit määrittää hälytyksiä kaikkia suorituksia varten
helpottamaan harjoittelua tiettyjä tavoitetta kohti. Jotkin
hälytykset ovat käytettävissä vain tietyissä suorituksissa.
Joitakin hälytyksiä varten tarvitaan valinnainen lisävaruste,
kuten sykemittari tai poljinnopeusanturi. Hälytyksiä on kolmea
tyyppiä: tapahtumahälytyksiä, aluehälytyksiä ja toistuvia
hälytyksiä.
Tapahtumahälytys: tapahtumahälytys tulee yhden kerran.
Tapahtuma on tietty arvo. Voit asettaa laitteen hälyttämään
esimerkiksi, kun olet kuluttanut tietyn kalorimäärän.
Aluehälytys: aluehälytys ilmaisee aina, kun laite on tietyn
arvoalueen ylä- tai alapuolella. Voit asettaa laitteen
hälyttämään esimerkiksi, kun sykkeesi on alle 60 lyöntiä
minuutissa tai yli 210 lyöntiä minuutissa.
Toistuva hälytys: toistuva hälytys käynnistyy aina, kun laite
tallentaa tietyn arvon tai arvovälin. Voit asettaa laitteen
hälyttämään esimerkiksi aina 30 minuutin välein.
Hälytyksen nimi Hälytystyyppi
Kuvaus
Askeltiheys
Alue
Voit määrittää askeltiheyden/
poljinnopeuden minimi- ja maksimiarvot.
Kalorit
Tapahtuma,
toistuva
Voit asettaa kalorimäärän.
Mukautettu
Toistuva
Voit valita valmiin ilmoituksen tai
luoda mukautetun ilmotuksen ja
valita hälytystyypin.
Matka
Toistuva
Voit määrittää matkavälin.
Syke
Alue
Voit määrittää minimi- ja maksimisykearvot tai sykealueen
muutokset.
Tahti
Alue
Voit määrittää minimi- ja maksimitahtiarvot.
Juoksu/kävely
Toistuva
Voit määrittää ajoitetut kävelytauot
säännöllisin välein.
Nopeus
Alue
Voit määrittää nopeuden minimija maksimiarvot.
Vetotahti
Alue
Voit määrittää suuren tai pienen
vetomäärän minuutissa.
Aika
Tapahtuma,
toistuva
Voit määrittää aikavälin.
®
Tietonäyttöjen mukauttaminen
Voit näyttää, piilottaa ja muuttaa kunkin suorituksen
tietonäyttöjen asettelua ja sisältöä.
> Asetukset > Sovellukset ja suoritukset.
1 Valitse
Valitse
mukautettava
suoritus.
2
3 Valitse suoritusasetukset.
4 Valitse Tietokentät.
5 Ota tietonäyttö tarvittaessa käyttöön valitsemalla kytkin.
8
Hälytyksen määrittäminen
> Asetukset > Sovellukset ja
suoritukset.
2 Valitse suoritus.
3 Valitse suoritusasetukset.
4 Valitse Hälytykset.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä suoritukselle uuden hälytyksen valitsemalla
Lisää uusi.
• Voit muokata aiemmin luotua hälytystä valitsemalla
hälytyksen nimen.
6 Valitse tarvittaessa hälytyksen tyyppi.
7 Valitse alue ja syötä hälytykselle minimi- ja maksimiarvot tai
mukautettu arvo.
8 Ota hälytys tarvittaessa käyttöön.
Tapahtumahälytyksille ja toistuville hälytyksille näkyviin tulee
ilmoitus aina, kun saavutat hälytyksen arvon. Aluehälytyksille
1 Valitse kellotaulussa
Laitteen mukauttaminen
näkyviin tulee ilmoitus aina, kun ylität tai alitat määritetyn alueen
(minimi- ja maksimiarvot).
Ohjelmistopäivitys: voit asentaa sovelluksella Garmin Express
ladattuja ohjelmistopäivityksiä.
Suorituksen tai sovelluksen lisääminen
Aika-asetukset
> Asetukset > Sovellukset ja suoritukset.
1 Valitse
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä suorituksen suosikkeihin valitsemalla
suorituksen ja valitsemalla Lisää suosikki.
• Voit lisätä suorituksen suoritusluetteloon valitsemalla
Lisää ja valitsemalla suorituksen.
Suorituksen tai sovelluksen poistaminen
> Asetukset > Sovellukset ja suoritukset.
1 Valitse
2 Valitse suoritus.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa suorituksen suoritusluettelosta valitsemalla
Käytössä-kytkimen.
• Voit poistaa suorituksen suosikkiluettelostasi valitsemalla
Poista suosikki.
• Voit poistaa suorituksen laitteesta valitsemalla
suoritusasetukset ja valitsemalla Poista.
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Voit päivittää sukupuoli-, syntymävuosi-, pituus-, paino- ja
ranneasetuksia. Laite laskee tarkat harjoitustiedot antamiesi
tietojen perusteella.
> Asetukset > Käyttäjäprofiili.
1 Valitse
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä > Aika.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aikalähde: Määrittää laitteen aikalähteen. Automaattinen-valinta
määrittää ajan automaattisesti GPS-sijaintisi mukaan.
Manuaalinen-valinnalla voit määrittää ajan itse.
Taustavaloasetukset
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä > Taustavalo.
Tila: määrittää taustavalon syttymään käytön yhteydessä. Tämä
tarkoittaa painikkeiden, kosketusnäytön ja ilmoitusten
käyttöä.
Ele: määrittää taustavalon syttymään ranne-eleillä. Esimerkki
eleestä on ranteen kääntäminen kehoa kohti laitteen
katsomista varten. Valitsemalla Vain suorituksen aikana voit
käyttää eleitä ainoastaan ajoitetuissa suorituksissa.
Aikakatkaisu: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Kirkkaus: määrittää taustavalon kirkkauden.
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa matkan, tahdin ja nopeuden, korkeuden, painon,
pituuden ja lämpötilan mittayksiköitä.
> Asetukset > Järjestelmä > Yksikkö.
1 Valitse
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikkö.
ANT+ anturit
Aktiivisuuden seuranta-asetukset
Valitse
> Asetukset > Aktiivisuuden seuranta.
Liikuntakannustin: näyttää ilmoituksen ja liikkumispalkin
digitaalisessa kellotaulussa ja askelnäytössä. Lisäksi laite
värisee, jos värinä on käytössä (Järjestelmäasetukset,
sivu 9).
Tavoitehälytykset: voit ottaa hälytysäänet käyttöön tai poistaa
ne käytöstä. Laite näyttää päivän askeltavoitteen ja viikon
tehominuuttien tavoitteen yhteydessä.
Järjestelmäasetukset
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä.
Automaattinen lukitus: voit välttää turhat kosketukset
lukitsemalla kosketusnäytön automaattisesti. Suorituksen
aikana -vaihtoehdolla voit lukita kosketusnäytön ajoitetun
suorituksen ajaksi. Kellotila-vaihtoehdolla voit lukita
kosketusnäytön, kun et tallenna ajoitettua suoritusta.
Kieli: määrittää laitteen näyttökielen.
Aika: määrittää aika-asetukset (Aika-asetukset, sivu 9).
Taustavalo: määrittää taustavalon asetukset
(Taustavaloasetukset, sivu 9).
Värinä: määrittää laitteen värinätason. Kytkimestä voit ottaa
värinän käyttöön ja poistaa sen käytöstä.
Älä häiritse: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Älä häiritse tilan.
Säädinasetukset: voit lisätä ja poistaa säädinvalikon
pikavalikkoasetuksia sekä muuttaa niiden järjestystä
(Säädinvalikon mukauttaminen, sivu 7).
Yksikkö: määrittää laitteen mittayksikön (Mittayksiköiden
muuttaminen, sivu 9).
USB-tila: määrittää laitteen käyttämään massamuistitilaa tai
Garmin tilaa, kun se liitetään tietokoneeseen.
Palauta oletukset: voit nollata käyttäjätiedot ja asetukset
(Kaikkien oletusasetusten palauttaminen, sivu 11).
ANT+ anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa.
Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisäanturien ostosta on
osoitteessa http://buy.garmin.com.
ANT+ antureiden pariliitos
Aseta sykevyö tai anturi paikalleen, ennen kuin muodostat
pariliitoksen.
Pariliitoksen avulla langattomat ANT+ anturit, kuten sykevyö,
liitetään Garmin laitteeseesi.
1 Tuo laite enintään 3 m päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 m päässä muista ANT+ antureista
pariliitoksen muodostamisen aikana.
> Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Lisää
2 Valitse
uusi.
3 Valitse anturi.
Kun anturi on pariliitetty laitteen kanssa, näyttöön tulee
ilmoitus. Voit mukauttaa tietokentän näyttämään anturin
tiedot.
Valinnaisen pyörän nopeus- tai poljinanturin
käyttäminen
Yhteensopivasta pyörän nopeus- tai poljinanturista voi lähettää
tietoja laitteeseen.
• Pariliitä anturi ja laite (ANT+ antureiden pariliitos, sivu 9).
• Päivitä kuntoilukäyttäjän profiilitietosi (Käyttäjäprofiilin
määrittäminen, sivu 9).
• Määritä renkaan koko (Renkaan koko ja ympärysmitta,
sivu 13).
• Lähde matkaan (Suorituksen aloittaminen, sivu 5).
Jalka-anturi
Laite on yhteensopiva jalka-anturin kanssa. Jalka-anturin avulla
voit tallentaa tahti- ja matkatietoja GPS-ominaisuuden
9
käyttämisen sijasta, kun harjoittelet sisätiloissa tai GPS-signaali
on heikko. Jalka-anturi on valmiustilassa ja valmis lähettämään
tietoja (kuten sykevyö).
Kun jalka-anturi on ollut 30 minuuttia käyttämättä, se kytkeytyy
pois toiminnasta säästääkseen paristoa. Kun pariston virta on
vähissä, siitä näkyy ilmoitus laitteessa. Pariston käyttöaikaa on
jäljellä noin viisi tuntia.
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 10 päivää kellotilassa
Enintään 10 tuntia GPS-tilassa
Vesitiiviys
5 ATM1
Käyttölämpötila
–20–55 ºC (–4–131 ºF)
Jalka-anturin kalibroinnin parantaminen
Latauslämpötila
0–45 ºC (32–113 ºF)
Ennen laitteen kalibrointia sinun on haettava GPS-signaaleja ja
pariliitettävä laite jalka-anturiin (ANT+ antureiden pariliitos,
sivu 9).
Jalka-anturi kalibroituu itsestään, mutta voit parantaa nopeus- ja
matkatietoja juoksemalla muutaman kerran ulkona käyttäen
GPS-toimintoa.
1 Seiso ulkona 5 minuutin ajan paikassa, josta on hyvä
näkyvyys taivaalle.
2 Aloita juoksusuoritus.
3 Juokse radalla pysähtymättä 10 minuutin ajan.
4 Lopeta suoritus ja tallenna se.
Jalka-anturin kalibrointiarvo muuttuu tarvittaessa
tallennettujen tietojen perusteella. Jalka-anturia ei yleensä
tarvitse kalibroida uudelleen, ellei juoksutyyli muutu.
Langaton taajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz (nimellinen 1 dBm)
tempe™
tempe on langaton ANT+ lämpötila-anturi. Voit kiinnittää anturin
hihnaan tai lenkkiin niin, että se on kosketuksissa ympäröivän
ilman kanssa ja pystyy antamaan tarkkoja lämpötilatietoja. Sinun
täytyy muodostaa pariliitos tempe laitteen ja laitteesi välille, jotta
tempe näyttää lämpötilatietoja.
Laitteen tiedot
QuickFit hihnan vaihtaminen
™
1 Liu'uta QuickFit hihnan salpaa ja irrota hihna kellosta.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä paina painikkeita veden alla.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Pidä nahkahihna kuivana. Älä käytä nahkahihnaa uidessasi tai
suihkussa. Altistuminen vedelle voi vioittaa nahkahihnaa.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
VIHJE: lisätietoja on osoitteessa garmin.com/fitandcare.
Nahkahihnojen puhdistaminen
1 Pyyhi nahkahihnat kuivalla liinalla.
2 Puhdista nahkahihnat nahanhoitoaineella.
Pitkäaikaissäilytys
Jos et aio käyttää laitetta moneen kuukauteen, lataa akkuun
vähintään 50 % virtaa koko kapasiteetista ennen säilytystä.
Säilytä laitetta viileässä, kuivassa paikassa, jonka lämpötila
vastaa tavallista huoneenlämpöä. Lataa akku taas täyteen
varastoinnin jälkeen, ennen kuin käytät laitetta.
Laitteen tietojen näyttäminen
2 Kohdista uusi hihna ja kello.
3 Paina hihna paikalleen.
HUOMAUTUS: varmista, että hihna on tukevasti paikallaan.
Salvan pitäisi sulkeutua kellon nastan päälle.
4 Vaihda toinen hihna toistamalla vaiheet 1 - 3.
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota,
säädöstietoja (e-label) ja käyttöoikeussopimusta.
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä > Tietoja.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
1
10
®
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen tiedot
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen
kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Valitse Apple tietokoneessa laite ja valitse Arkisto > Anna
levy.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
HUOMAUTUS: jos käytät Apple tietokonetta, poista tiedostot
kokonaan tyhjentämällä roskakori.
Vianmääritys
Akunkeston maksimoiminen
Akun käyttöikää voi pidentää monella tavalla.
• Lyhennä taustavalon aikakatkaisuaikaa
(Taustavaloasetukset, sivu 9).
• Vähennä taustavalon kirkkautta (Taustavaloasetukset,
sivu 9).
• Poista ranne-eleet käytöstä (Taustavaloasetukset, sivu 9).
• Poista käytöstä langaton Bluetooth tekniikka, kun et käytä
yhteysominaisuuksia (Bluetooth älypuhelinyhteyden
poistaminen käytöstä, sivu 6).
• Käytä Connect IQ kellotaulua, joka ei päivity sekunnin välein.
Käytä esimerkiksi kelloa, jossa ei ole sekuntiosoitinta
(Kellotaulun vaihtaminen, sivu 7).
• Rajoita laitteen näyttämien älypuhelinilmoitusten määrää
(Ilmoitusten hallinta, sivu 6).
Laite ei löydä lähellä olevia golfkenttiä
Jos kenttäpäivitys keskeytyy tai se peruutetaan, ennen kuin se
on valmis, laitteesta saattaa puuttua kenttätietoja. Voit korjata
puuttuvat kenttätiedot päivittämällä kentät uudelleen.
1 Lataa ja asenna kenttäpäivitykset Garmin Express
sovelluksella (Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express
sovelluksella, sivu 7).
2 Irrota laite turvallisesti (USB-kaapelin irrottaminen, sivu 11).
3 Mene ulos ja testaa, löytääkö laite lähellä olevat kentät,
aloittamalla testipeli.
Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen
kanssa?
Approach S60 laite on yhteensopiva langatonta Bluetooth
tekniikkaa käyttävien älypuhelinten kanssa.
Lisätietoja yhteensopivuudesta on osoitteessa garmin.com
/ble.
Vianmääritys
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen
• Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön älypuhelimessa.
• Tuo puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
• Avaa älypuhelimessa pariliitostila avaamalla Garmin Connect
Mobile sovellus, valitsemalla
tai
ja valitsemalla
Garmin-laitteet > Lisää laite.
• Ota laitteessa käyttöön Bluetooth tekniikka ja siirrä laite
pariliitostilaan painamalla -painiketta pitkään ja valitsemalla
.
Laitteen kieli on väärä
1
2
3
4
5
Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
Vieritä luettelon viimeiseen kohtaan ja valitse se.
Vieritä luettelon viimeiseen kohtaan ja valitse se.
Vieritä luettelon toiseen kohtaan ja valitse se.
Valitse kieli.
Laite näyttää väärät mittayksiköt
• Varmista, että olet valinnut laitteessa oikean
mittayksikköasetuksen (Mittayksiköiden muuttaminen, sivu 9).
• Varmista, että olet valinnut oikean mittayksikköasetuksen
Garmin Connect tilillä.
Jos laitteen mittayksikkö ei vastaa Garmin Connect tilin
mittayksikköä, laitteen asetukset saatetaan korvata, kun
synkronoit laitteen.
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tallennettuja tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
1 Paina -painiketta enintään 30 sekunnin ajan tai kunnes
laite sammuu.
yhden sekunnin
2 Käynnistä laite painamalla painiketta
ajan.
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän määrittämät tiedot
ja toimintohistorian.
Voit palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot.
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä > Palauta oletukset >
Kyllä.
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express sovelluksella.
◦ Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovellukseen
Bluetooth älypuhelimella.
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
11
Aktiivisuuden seuranta
Lisätietoja aktiivisuuden seurannan tarkkuudesta on osoitteessa
garmin.com/ataccuracy.
Päivittäinen askelmäärä ei näy
Päivittäinen askelmäärä nollautuu aina keskiyöllä.
Jos askelmäärän sijasta näkyy viivoja, anna laitteen hakea
satelliittisignaaleja ja asettaa aika automaattisesti.
Askelmäärä ei näytä oikealta
Jos askelmäärä ei näytä oikealta, voit kokeilla näitä toimia.
• Käytä laitetta toisessa ranteessa kuin tavallisesti.
• Kanna laitetta mukana taskussa, kun työnnät lastenrattaita tai
ruohonleikkuria.
• Kanna laitetta mukana taskussa, kun käytät ainoastaan käsiä
tai käsivarsia aktiivisesti.
HUOMAUTUS: laite saattaa tulkita jotkin toistuvat liikkeet
(kuten astianpesun, pyykin viikkaamisen tai taputtamisen)
askeliksi.
Laitteen ja Garmin Connect tilin askelmäärät eivät
vastaa toisiaan
Garmin Connect tilin askelmäärä päivittyy, kun synkronoit
laitteen.
1 Valitse vaihtoehto:
• Synkronoi askelmäärä Garmin Connect sovelluksella
(Garmin Connect käyttö tietokoneessa, sivu 7).
• Synkronoi askelmäärä Garmin Connect Mobile
sovelluksella (Tietojen synkronointi Garmin Connect
Mobilen kanssa manuaalisesti, sivu 7).
Odota,
kun laite synkronoi tietosi.
2
Synkronointi voi kestää useita minuutteja.
HUOMAUTUS: Garmin Connect Mobile sovelluksen tai
Garmin Connect sovelluksen päivittäminen ei synkronoi
tietoja eikä päivitä askelmäärää.
Tehominuutit vilkkuvat
Tehominuutit vilkkuvat, kun harjoittelusi tehotaso riittää
tehominuuttien laskentaan.
Harjoittele vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti
kohtalaisella tai suurella tehotasolla.
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.
• Siirry osoitteeseen support.garmin.com.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/outdoor.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Liite
Tietokentät
Joidenkin tietokenttien näyttämiseen tarvitaan ANT+
lisävarusteita.
%SYV: sykereservin prosenttiarvo (maksimisyke miinus
leposyke).
Aika alueella: kullakin syke- tai voima-alueella kulunut aika.
Ajanotto: nykyisen suorituksen sekuntikellon aika.
Alin / 24 h: viimeisten 24 tunnin aikana tallennettu
vähimmäislämpötila.
Altaanvälit: nykyisen suorituksen aikana uitujen altaanvälien
määrä.
Askeleet: nykyisen suorituksen askelmäärä.
Askeltiheys: juoksu Askeleet minuutissa (vasen ja oikea).
12
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonn.: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Int. vetot./alt.v.: yhden allasvälin keskimääräinen vetojen määrä
nykyisen intervallin ajalta.
Intervallin aika: nykyisen intervallin sekuntikellon aika.
Intervallin altaanvälit: nykyisen intervallin aikana uitujen
altaanvälien määrä.
Intervallin matka: nykyisen intervallin kuljettu matka.
Intervallin SWOLF: nykyisen intervallin keskimääräinen Swolfpistemäärä.
intervallin vedot: nykyisen intervallin vetojen kokonaismäärä.
Intervallin vetomatka: nykyisen intervallin aikana yhdellä
vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Intervallin vetotahti: keskimääräinen vetojen määrä minuutissa
nykyisen intervallin ajalta.
Intervallin vetotyyppi: intervallin nykyinen vetotyyppi.
IntervTahti: nykyisen intervallin keskimääräinen tahti.
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kellonaika: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Kesk %SYR: nykyisen suorituksen sykereservin keskiprosentti
(maksimisyke miinus leposyke).
Keskimääräinen askeltiheys: juoksu Nykyisen suorituksen
keskimääräinen askeltiheys.
Keskimääräinen kierrosaika: nykyisen suorituksen
keskimääräinen kierrosaika.
Keskimääräinen poljinnopeus: pyöräily Nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Keskimääräinen SWOLF: nykyisen suorituksen
keskimääräinen Swolf-pistemäärä. Swolf-pistemäärä on aika
ja vetojen määrä, jonka käytät yhden allasvälin uimiseen.
Keskimääräinen SY % maksimista: nykyisen suorituksen
maksimisykkeen keskiprosentti.
Keskimääräinen syke: nykyisen suorituksen keskisyke.
Keskimääräinen vetomatka: melontalajit Nykyisen harjoituksen
aikana yhdellä vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Keskimääräinen vetotahti: uinti Keskimääräinen vetojen määrä
minuutissa nykyisen suorituksen ajalta.
Keskimääräinen vetotahti: melontalajit Keskimääräinen
vetojen määrä minuutissa nykyisen suorituksen ajalta.
Keskimääräiset vedot/altaanväli: yhden allasvälin
keskimääräinen vetojen määrä nykyisen harjoituksen ajalta.
Keskinopeus: nykyisen suorituksen keskimääräinen nopeus.
Keskitahti: nykyisen suorituksen keskimääräinen tahti.
Keskitahti / 500 m: nykyisen suorituksen keskiuintitahti 500
metrillä.
Kierr.taht: nykyisen kierroksen keskimääräinen tahti.
Kierroksen % SYR: nykyisen kierroksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
Kierroksen askeleet: nykyisen kierroksen askelmäärä.
Kierroksen askeltiheys: juoksu Nykyisen kierroksen
keskimääräinen askeltiheys.
Kierroksen matka: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Kierroksen poljinnopeus: pyöräily Nykyisen kierroksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Kierroksen SY % maksimista: nykyisen kierroksen
maksimisykkeen keskiprosentti.
Kierroksen syke: nykyisen kierroksen keskisyke.
Kierrokset: nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kierrosaika: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Liite
Kierrosnopeus: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Kierrostahti / 500 m: nykyisen kierroksen keskiuintitahti 500
metrillä.
Kokonaisnousu: kokonaisnousumatka suorituksen aikana tai
edellisen nollauksen jälkeen.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Kulunut aika: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudestaan ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin.
Lasku yhteensä: kokonaislaskumatka suorituksen aikana tai
edellisen nollauksen jälkeen.
Maksiminopeus: nykyisen suorituksen huippunopeus.
Matka: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.
Merenkulkumatka: kuljettu matka merenkulkuyksikköinä.
Merenkulkunopeus: nykyinen nopeus solmuina.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Poljinnopeus: pyöräily Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on
liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta
tiedot saa näkyviin.
Pystynopeus: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Pystynopeus, 30 s keskimäärin: pystynopeuden 30 sekunnin
keskimääräinen liikenopeus.
SY (% maksimista): prosenttiosuus maksimisykkeestä.
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava kytkettynä
yhteensopivaan sykemittariin.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
Tahti: nykyinen tahti.
Tahti / 500 m: nykyinen uintitahti 500 metrillä.
Vedot: uinti Nykyisen suorituksen vetojen kokonaismäärä.
Vedot: melontalajit Nykyisen suorituksen vetojen
kokonaismäärä.
Vetomatka: vetokohtainen matka.
Vetotahti: uinti Vetojen määrä minuutissa.
Vetotahti: melontalajit Vetojen määrä minuutissa.
Viime altaanvälin SWOLF: viimeksi uidun altaanvälin Swolfpistemäärä.
Viime altaanvälin tahti: viimeksi uidun altaanvälin
keskimääräinen tahti.
Viime altaanvälin vedot: viimeksi uidun altaanvälin vetojen
kokonaismäärä.
Viime altaanvälin vetotahti: keskimääräinen vetojen määrä
minuutissa viimeisen kokonaisen altaanvälin ajalta.
Viime altaanvälin vetotyyppi: viimeksi suoritetun altaanvälin
aikana käytetty vetotyyppi.
Viime intervallin vedot: viimeksi uidun intervallin vetojen
kokonaismäärä.
Viime intervallin vetomatka: viimeksi uidun intervallin aikana
yhdellä vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Viime intervallin vetotahti: keskimääräinen vetojen määrä
minuutissa viimeisen kokonaisen intervallin ajalta.
Viimeisen kierroksen pituus: viimeisen kokonaisen kierroksen
aikana kuljettu matka.
Viime kierroksen aika: viimeisen kokonaisen kierroksen
sekuntikellon aika.
Viime kierroksen askeltiheys: juoksu Viimeisen kokonaisen
kierroksen keskimääräinen askeltiheys.
Liite
Viime kierroksen nopeus: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen nopeus.
Viime kierroksen poljinnopeus: pyöräily Viimeisen kokonaisen
kierroksen keskimääräinen poljinnopeus.
Viime kierroksen tahti: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen tahti.
Viime kierroksen tahti / 500 m: viime kierroksen keskiuintitahti
500 metrillä.
Ylin / 24 h: viimeisten 24 tunnin aikana tallennettu
enimmäislämpötila.
Renkaan koko ja ympärysmitta
Renkaan koko on merkitty renkaan molemmille puolille. Luettelo
ei ole kattava. Voit käyttää myös Internetissä olevia laskimia.
Renkaan koko
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 Tubular
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
13
Renkaan koko
L (mm)
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C Tubular
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Symbolien määritykset
Näitä symboleita voi olla laitteessa tai lisävarusteissa.
WEEE-hävitys- ja -kierrätyssymboli. Tuotteessa oleva WEEEsymboli osoittaa, että tuote on EU:n sähkö- ja elektroniikkaromua
koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukainen. Symbolilla
pyritään estämään tuotteen vääränlainen hävittäminen ja edistämään uusiokäyttöä ja kierrätystä.
14
Liite
Hakemisto
A
aika
asetukset 9
hälytykset 8
ajastin, lähtölaskenta 6
akku
lataaminen 1
maksimoiminen 6, 11
varastointi 10
aktiivisuuden seuranta 5, 9
ANT+ antureiden pariliitos 9
ANT+ anturit 9
pariliitos 9
asetukset 5, 7–9, 11
askeltiheys, hälytykset 8
B
Bluetooth tekniikka 1, 6, 11
C
Connect IQ 7
D
dogleg 2
E
etäisyys
hälytykset 8
mittaaminen 2
G
Garmin Connect 6, 7
tietojen tallentaminen 7
Garmin Express 1
ohjelmiston päivittäminen 1
GLONASS 9
golfpeli, lopettaminen 3
GPS 9
signaali 11
H
harjoitus 3, 6
hihnat 10
historia
lähettäminen tietokoneeseen 1, 6, 7
tarkasteleminen 3
hälytykset 5, 8
I
ilmoitukset 6
J
jalka-anturi 9, 10
järjestelmäasetukset 9
K
kalori, hälytykset 8
kello 5
kellotaulut 7
kieli 9
kompassi 2
kosketusnäyttö 1
kätisyys 4
käyttäjäprofiili 9
käyttäjätiedot, poistaminen 11
L
laitteen asetusten nollaaminen 11
laitteen mukauttaminen 7, 8
laitteen puhdistaminen 10
laitteen tunnus 10
lataaminen 1
layup 2
lepotila 5
lipun sijainti, viheriönäkymä 2
lisävarusteet 9, 12
lyönnin mittaaminen 2
lyöntianalyysi 3, 4
lähtölaskenta-ajastin 6
Hakemisto
lämpötila 10
sovellukset 6
M
mitat 3, 4
mittayksiköt 9
N
nopeus- ja poljinanturit 9
näyttö 9
O
ohjelmisto
käyttöoikeus 10
päivittäminen 1, 7
versio 10
P
painikkeet 1, 9, 10
pariliitos, älypuhelin 1, 11
pikavalinnat 1, 7
pisteytys 3
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 11
poljinnopeus, anturit 9
profiilit 5
käyttäjä 9
pyöräkoot 13
pyörän anturit 9
päivitykset, ohjelmisto 7
päävalikko, mukauttaminen 5
R
reitit
toistaminen 2
valitseminen 2
S
satelliittisignaalit 11
sekuntikello 6
sijainnit 2
tallentaminen 2
sisäharjoittelu 5
sovellukset 6, 7
suoritukset 5, 8, 9
aloittaminen 5
tallentaminen 5
syke, hälytykset 8
säädinvalikko 7
T
tallentaminen, sijainnit 2
tasoitus 3
taustavalo 1, 9
tehominuutit 12
tekniset tiedot 10
tempe 10
tiedot
lataaminen 7
siirtäminen 1, 6, 7
sivut 8
tallentaminen 1, 6, 7
tietojen lataaminen 7
tietojen tallentaminen 1, 6
tietokentät 7, 12
tilastot 3
tuloskortti 3
U
USB 7
yhteyden katkaiseminen 11
V
valikko 1
vianmääritys 11, 12
viheriönäkymä, lipun sijainti 2
voima, hälytykset 8
W
widgetit 4, 7
Ä
älypuhelin 4, 6, 7, 11
pariliitos 1, 11
15
support.garmin.com
Heinäkuu 2019
190-02176-00_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising