Garmin | Approach® S60 | User guide | Garmin Approach® S60 Användarhandbok

Garmin Approach® S60 Användarhandbok
APPROACH S60
®
Användarhandbok
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, ANT+ , Approach , Auto Lap och Auto Pause är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Connect
IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, QuickFit™, tempe™ och TruSwing™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt
tillstånd från Garmin.
®
®
®
®
®
Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Märket Bluetooth och logotyperna ägs av
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Handicap Index och Slope Rating är registrerade varumärken som tillhör United States Golf Association.
Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
®
®
®
®
®
®
Denna produkt är certifierad av ANT+ . Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.
®
M/N: A03116
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Översikt över enheten ................................................................. 1
Para ihop din smartphone .......................................................... 1
Ladda enheten ............................................................................ 1
Tips för hur du laddar enheten ............................................... 1
Visa meny för kontroller .............................................................. 1
Produktuppdateringar ................................................................. 1
Konfigurera Garmin Express .................................................. 1
Garmin Golf™ App ......................................................... 2
Spela golf........................................................................ 2
Hålvy ........................................................................................... 2
Visa PlaysLike avstånd .......................................................... 2
Visa greenen .......................................................................... 2
Visa riktningen till flaggan ........................................................... 2
Visa layup- och doglegavstånd och sparade platser .................. 2
Spara en plats ........................................................................ 2
Mäta avstånd med Peka på mätpunkt ........................................ 2
Mäta ett slag med funktionen Garmin AutoShot™ ..................... 2
Använd scorekortet ..................................................................... 3
Spåra statistik ........................................................................ 3
Ställa in scoringmetod ............................................................ 3
Aktivera handicap-score ........................................................ 3
Visa slaghistorik .......................................................................... 3
Visa TruSwing™ mätvärden under en runda ............................. 3
Visa en sammanfattning av rundan ............................................ 3
Avsluta en runda ......................................................................... 3
Svingtempo..................................................................... 4
Det idealiska svingtempot ........................................................... 4
Analysera ditt svingtempo ........................................................... 4
Visa tipssekvensen ................................................................ 4
TruSwing......................................................................... 4
TruSwing – mätdata .................................................................... 4
Registrera och visa TruSwing mätvärden på enheten ................ 4
Ändra hänthet ............................................................................. 4
Widgets ........................................................................... 4
Visa widgets ................................................................................ 5
Anpassa widgetslingan .......................................................... 5
Aktivitetsspårning ........................................................................ 5
Automatiskt mål ..................................................................... 5
Använda inaktivitetsvarning ................................................... 5
Sömnspårning ........................................................................ 5
Aktiviteter ........................................................................ 5
Starta en aktivitet ........................................................................ 5
Tips för att spela in aktiviteter ................................................ 5
Stoppa en aktivitet ...................................................................... 5
Inomhusaktiviteter ....................................................................... 5
Utomhusaktiviteter ...................................................................... 5
Klocka.............................................................................. 6
Ställa in larm ............................................................................... 6
Använda nedräkningstimern ....................................................... 6
Använda stoppuret ......................................................................6
Anslutna funktioner........................................................6
Aktivera aviseringar för Bluetooth ............................................... 6
Visa aviseringar ..................................................................... 6
Hantera aviseringar ................................................................ 6
Stänga av Bluetooth smartphoneanslutningen ...................... 6
Slå på anslutningsmeddelande för din smartphone ............... 6
Hitta en borttappad mobil enhet ................................................. 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Uppdatera programvaran med Garmin Connect Mobile ........ 7
Uppdatera programvaran med Garmin Express .................... 7
Innehållsförteckning
Synkronisera data manuellt med Garmin Connect Mobile .... 7
Connect IQ funktioner.................................................... 7
Hämta Connect IQ funktioner ..................................................... 7
Hämta Connect IQ funktioner med hjälp av datorn .................... 7
Anpassa enheten............................................................ 7
Byta urtavla ................................................................................. 7
Anpassa menyn för kontroller ..................................................... 7
Golfinställningar .......................................................................... 7
Scoringinställningar ................................................................ 8
Inställningar för aktiviteter och appar .......................................... 8
Anpassa datasidorna ............................................................. 8
Varningar ............................................................................... 8
Lägga till en aktivitet eller app .................................................... 9
Ta bort en aktivitet eller app ....................................................... 9
Ställa in din användarprofil ......................................................... 9
Inställningar för aktivitetsspårning .............................................. 9
Systeminställningar ..................................................................... 9
Tidsinställningar ..................................................................... 9
Inställningar för bakgrundsbelysning ..................................... 9
Ändra måttenheterna ............................................................. 9
ANT+ sensorer ................................................................ 9
Para ihop ANT+ sensorerna ....................................................... 9
Använd en cykelfarts- eller kadenssensor (tillval) ...................... 9
Fotenhet ....................................................................................10
Förbättring av foot pod-kalibrering ....................................... 10
tempe™ .................................................................................... 10
Enhetsinformation........................................................ 10
Byta ut QuickFit™ armbandet ................................................... 10
Specifikationer .......................................................................... 10
Skötsel av enheten ................................................................... 10
Rengöra enheten ................................................................. 10
Rengöra läderbanden .......................................................... 10
Långtidsförvaring ................................................................. 10
Visa enhetsinformation ............................................................. 10
Datahantering ........................................................................... 11
Koppla bort USB-kabeln ...................................................... 11
Ta bort filer ........................................................................... 11
Felsökning.................................................................... 11
Maximera batteritiden ............................................................... 11
Min enhet kan inte hitta golfbanor i närheten ........................... 11
Är min smartphone kompatibel med min enhet? ...................... 11
Telefonen ansluter inte till enheten ........................................... 11
Enheten är på fel språk ............................................................ 11
Min enhet visar fel måttenheter ................................................ 11
Återställa enheten ..................................................................... 11
Återställa alla standardinställningar .......................................... 11
Söka satellitsignaler .................................................................. 11
Förbättra GPS-satellitmottagningen ..................................... 11
Aktivitetsspårning ...................................................................... 12
Min dagliga stegräkning visas inte ....................................... 12
Stegräkningen verkar inte stämma ...................................... 12
Stegräkningen på enheten stämmer inte överens med
stegräkningen på mitt Garmin Connect konto ..................... 12
Mina intensiva minuter blinkar ............................................. 12
Mer information ......................................................................... 12
Bilaga............................................................................. 12
Datafält ..................................................................................... 12
Hjulstorlek och omkrets ............................................................ 13
Symbolförklaringar .................................................................... 14
Index.............................................................................. 15
i
Introduktion
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
OBS!
Förhindra korrosion genom att rengöra och torka av kontakterna
och det omgivande området noggrant innan du laddar enheten
eller ansluter den till en dator. Se rengöringsanvisningarna i
bilagan.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till
laddningsporten på din enhet.
Översikt över enheten
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en USB-port
Pekskärm
Dra med fingret för att bläddra bland widgets, funktioner och menyer.
Välj genom att trycka.
Välj för att starta en aktivitet.
Åtgärdsknappen När du spelar golf väljer du att visa golfmenyn.
Håll nedtryckt för att sätta på enheten.
Håll nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
Välj för att se menyn för den aktuella skärmen.
Tryck här för att återgå till föregående sida.
Tips för hur du laddar enheten
• Anslut laddaren till enheten för att ladda den med USBkabeln (Ladda enheten, sidan 1).
Du kan ladda enheten genom att ansluta USB-kabeln till en
Garmin nätadapter med ett vanligt vägguttag eller en USBport på datorn. Det tar ungefär fyra timmar att ladda ett
urladdat batteri.
• Visa återstående batterikraft i procent i menyn för kontroller
(Visa meny för kontroller, sidan 1).
®
Visa meny för kontroller
Para ihop din smartphone
Om du ska kunna använda Approach S60-enhetens
anslutningsfunktioner måste den paras ihop direkt via Garmin
Connect™ Mobile-appen, i stället för via Bluetooth
inställningarna på din smartphone.
1 Installera och öppna Garmin Connect Mobile-appen från
appbutiken på din smartphone.
2 Slå på enheten genom att trycka ned .
Första gången du slår på enheten måste du ställa in
enhetsspråk. På nästa skärm uppmanas du att para ihop den
med din smartphone.
TIPS: Du kan välja
> Inställningar > Para ihop telefon
för att ställa in hopparningsläge efter den första
installationen.
3 Välj ett alternativ för att lägga till enheten till ditt Garmin
Connect Mobile-konto:
• Om det här är den första enheten du parar ihop med
Garmin Connect Mobile-appen följer du instruktionerna på
skärmen.
• Om du redan har parat ihop en annan enhet med Garmin
Connect Mobile-appen väljer du Garmin-enheter > Lägg
till enhet på inställningsmenyn och följer instruktionerna
på skärmen.
När ihopparningen är klar visas ett meddelande och enheten
synkroniseras automatiskt med din smartphone.
®
Ladda enheten
VARNING
Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. Guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Introduktion
på datorn.
3 Ladda enheten helt.
Menyn för kontroller innehåller menyalternativ för genvägar som
att aktivera stör ej-läge, låsa skärmen och stänga av enheten.
Obs! Du kan lägga till, ändra ordning på och ta bort
menyalternativ för genvägar i menyn för kontroller (Anpassa
menyn för kontroller, sidan 7).
från valfri skärm.
1 Håll ned
2 Välj ett alternativ.
Produktuppdateringar
Gå in på www.garmin.com/express på datorn och installera
Garmin Express™. På din smartphone installerar du Garmin
Connect Mobile-appen.
Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:
• Programvaruuppdateringar
• Banuppdateringar
• Dataöverföringar till Garmin Connect
• Produktregistrering
Konfigurera Garmin Express
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Gå till garmin.com/express.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
1
Garmin Golf™ App
Garmin Golf Appen låter golfare tävla mot varandra på olika
banor. Mer än 40 000 banor har en veckans topplista som vem
som helst kan delta i. Du kan organisera en turnering och bjuda
in andra spelare att tävla. Garmin Golf appen synkar dina data
med Garmin Connect webbplatsen och Garmin Connect Mobileappen. Du kan ladda ned Garmin Golf appen på din smartphone
från appbutiken.
Spela golf
1 Välj åtgärdsknappen.
2 Välj Golf.
3 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
Det kan ta 30 till 60 sekunder.
4 Välj en bana i listan över banor som finns i närheten.
Hålvy
Enheten visar det aktuella hål du spelar och gör automatiskt en
övergång när du förflyttar dig till ett nytt hål. Dra med fingret
uppåt eller nedåt eller dra hålanvisaren runt kanten på skärmen
för att ändra hål.
Obs! Som standard beräknar enheten avståndet till greenens
främre, mittre och bakre delar. Om du vet var flaggan står kan
du ställa in det mer exakt (Visa greenen, sidan 2).
Aktuellt hålnummer
Hålanvisare
Par för hålet
Kartan över hålet
Avstånd till greenens främre del
Visa riktningen till flaggan
Funktionen PinPointer är en kompass som ger riktningshjälp när
du inte kan se greenen. Med funktionen får du veta åt vilket håll
du ska slå, även om du är ute i skogen eller i en djup
sandbunker.
Obs! Använd inte funktionen PinPointer i en golfbil. Störningar
från golfbilen kan påverka kompassens noggrannhet.
1 Välj åtgärdsknappen.
2 Välj .
Pilen pekar mot flaggans plats.
Visa layup- och doglegavstånd och sparade
platser
Du kan visa en lista med layup- och doglegavstånd för par 4och par 5-hål. Sparade platser visas också i den här listan.
1 Välj åtgärdsknappen.
2 Välj .
Obs! Avstånd och platser tas bort från listan när du passerar
dem.
Spara en plats
När du spelar en runda kan du spara upp till fem platser på varje
hål. Det kan vara praktiskt att spara en plats för registrering av
föremål eller hinder som inte visas på kartan. Du kan visa
avståndet till dessa platser från layup- och dogleg-skärmen
(Visa layup- och doglegavstånd och sparade platser, sidan 2).
1 Stå på den plats du vill spara.
Obs! Du kan inte spara en plats som är långt ifrån det nu
valda hålet.
2 Välj åtgärdsknappen.
> Spara plats.
3 Välj >
4 Välj en beteckning för platsen.
Mäta avstånd med Peka på mätpunkt
Under pågående spel kan du använda Peka på mätpunkt för att
mäta avståndet till en viss punkt på kartan.
1 Välj kartan.
2 Tryck eller dra med fingret för att placera ut mätpunktscirkeln
.
Avstånd till greenens mitt
Avstånd till greenens bakre del
Visa PlaysLike avstånd
Avståndsfunktionen "motsvarande avstånd" redovisar
höjdförändringar på banan genom att visa det justerade
avståndet till greenen.
Välj ett avstånd till greenen.
En ikon visas bredvid varje avstånd.
Avståndet blir längre än förväntat på grund av en höjdförändring.
Avståndet blir som förväntat.
Avståndet blir kortare än förväntat på grund av en höjdförändring.
Visa greenen
När du spelar en runda kan du titta närmare på greenen och
flytta flaggan.
1 Välj kartan.
2 Välj längst upp på skärmen.
3 Tryck eller dra för att flytta flaggan.
Avstånden på hålinformationssidan uppdateras för att
avspegla den nya flaggplaceringen. Placeringen av flaggan
sparas endast för aktuell runda.
2
Du kan visa avståndet från din nuvarande position till
mätpunktscirkeln och från mätpunktscirkeln till flaggans plats.
3 Om det behövs väljer du eller för att zooma in eller ut.
Mäta ett slag med funktionen Garmin
AutoShot™
Approach S60 enheten har automatisk avkänning och
registrering av slag. Varje gång du slår ett slag på fairway
registrerar enheten slagets längd så att du kan visa det senare
(Visa slaghistorik, sidan 3).
TIPS: Automatisk avkänning av slag fungerar bäst när du bär
enheten på din främre handled och får en bra träff på bollen.
Avkänningen fungerar inte på puttar.
1 Börja spela en runda.
Garmin Golf™ App
När enheten upptäcker ett skott visas avståndet från slagets
högst upp på skärmen.
position i inforutan
Poäng
Slag i förhållande till par
3
1 under
4
2 under
5
3 under
Aktivera handicap-score
1 Från scorekortet väljer du
TIPS: Du kan trycka på inforutan för att dölja den i tio
sekunder.
2 Gå eller kör till bollen.
3 Slå nästa slag.
Enheten registrerar längden på det sista slaget.
Använd scorekortet
1 När du spelar golf väljer du åtgärdsknappen.
2 Välj .
för att ställa in scoring eller för att
3 Om det behövs väljer du
ändra par för hålet.
4 Dra med fingret uppåt eller nedåt eller dra hålanvisaren runt
kanten på skärmen för att ändra hål.
5 Tryck på mitten av skärmen.
6 Välj eller för att ange score.
Spåra statistik
.
Ställa in scoringmetod
Du kan ändra vilken metod enheten använder för att räkna
poäng.
> Golfinställningar >
1 Från scorekortet väljer du
Scoreinställningar > Scoringmetod.
2 Välj en scoringmetod.
Om Poängbogey
När du väljer Poängbogey som scoringmetod (Ställa in
scoringmetod, sidan 3) tilldelas spelarna poäng baserat på
antalet slag i förhållande till par. Vid rundans slut vinner den
med flest poäng. Enheten delar ut poäng enligt specifikation från
United States Golf Association.
Scorekortet för spel med Poängbogey visar poäng i stället för
slag.
Poäng
Slag i förhållande till par
0
2 eller fler över
1
1 över
2
Par
Spela golf
®
®
Visa slaghistorik
1
2
3
4
När du har spelat ett hål väljer du åtgärdsknappen.
Välj om du vill visa information om ditt senaste slag.
Välj
om du vill visa information om varje slag för ett hål.
Välj ett slag om du vill visa ditt svingtempo.
Visa TruSwing™ mätvärden under en runda
När du aktiverar statistikspårning på enheten kan du visa din
statistik för den aktuella rundan (Visa en sammanfattning av
rundan, sidan 3). Du kan jämföra rundor och hålla koll på
förbättringar med Garmin Connect Mobile appen.
Från scorekortet väljer du
> Golfinställningar >
Scoreinställningar > Spåra statistik.
Registrera statistik
Innan du kan registrera statistik måste du aktivera
statistikspårning (Spåra statistik, sidan 3).
1 Från scorekortet trycker du mitt på skärmen.
2 Ange antalet slag och välj Nästa.
3 Ange antalet puttar och välj Nästa.
4 Välj ett alternativ:
• Om bollen träffar fairway väljer du .
• Om bollen missade fairway väljer du eller
> Golfinställningar >
Scoreinställningar > Handicap-score.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Lokalt handicap för att ange antal slag som ska dras
ifrån spelarens totala score.
• Välj Index/slope för att ange spelarens Handicap Index
och banans Slope Rating för att beräkna ett banhandicap
för spelaren.
Antalet handicap-slag visas som punkter på
hålinformationsskärmen. På scorekortet visas ditt handicapanpassade score för rundan.
Innan du kan använda funktionen TruSwing på Approach
enheten måste du bekräfta att TruSwing enheten är ordentligt
monterad på klubban. Mer information finns i
användarhandboken till TruSwing enheten.
1 Starta TruSwing enheten.
2 Börja spela en runda.
3 På Approach S60 enheten väljer du åtgärdsknappen och
väljer .
Din Approach S60 enhet paras ihop med TruSwing enheten.
> Byt klubba om du vill välja en klubba.
4 Välj
5 Slå ett slag.
Svingmätningar visas på Approach S60 enheten efter varje
sving (TruSwing – mätdata, sidan 4).
6 Tryck på skärmen om du vill bläddra igenom registrerade
svingdata.
Visa en sammanfattning av rundan
Under en runda kan du visa poäng, statistik och steginformation.
1 Välj åtgärdsknappen.
2 Välj .
3 Dra med fingret uppåt eller nedåt.
Avsluta en runda
1 Välj åtgärdsknappen.
2 Välj Avsluta.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa statistik och information om rundan trycker
du på din score.
• Om du vill spara rundan och återgå till klockläge väljer du
Spara.
• Om du vill redigera ditt scorekort väljer du Redig. score.
• Om du vill ta bort rundan och återgå till klockläge väljer du
Ta bort.
• Om du vill pausa rundan och återuppta den vid ett senare
tillfälle väljer du Pausa.
3
Svingtempo
Med svingtempoappen får du hjälp med att göra en mer
konsekvent golfsving. Enheten mäter och visar tiden för din
baksving och nedsving. Enheten visar också ditt svingtempo.
Svingtempot är tiden för baksvingen dividerat med tiden för
nedsvingen uttryckt som ett förhållande. Ett förhållande på 3 till
1, eller 3,0 är det idealiska svingtempot baserat på studier av
professionella golfare.
Det idealiska svingtempot
Du kan uppnå det idealiska 3:0-tempot med hjälp av olika
svingtider, t.ex. 0,7 sek/0,23 sek eller 1,2 sek./0,4 sek. Alla
golfspelare kan ha ett unikt svingtempo som grundas på deras
skicklighet och erfarenhet. Garmin tillhandahåller sex olika
svingtider.
Enheten visar ett diagram som anger om svingtiden för din bakeller nedsving är för snabb, för långsam eller precis rätt för den
inställda svingtiden.
Valda tider (förhållande mellan baksvings- och nedsvingstid)
Baksvingstid
Nedsvingstid
Ditt tempo
Bra tid
För långsamt
Du kan visa svingdata på Approach enheten, på Garmin
Connect och i Garmin Connect mobilappen. I
användarhandboken till TruSwing enheten finns mer
information.
Funktion
Beskrivning
Krav
Svingdata enbart Exempel på tillgängliga
TruSwing enheten
på Approach
mätdata är svingtempo,
måste paras ihop med
enheten
hastighet, svingspårmätApproach enheten.
ningar, kritiska klubbvinklar
med mera.
Svingdata på
Approach
enheten och i
Garmin Connect
mobilappen
Exempel på tillgängliga
mätdata är svingtempo,
hastighet, svingspårmätningar, kritiska klubbvinklar
med mera.
Både TruSwing
enheten och Approach
enheten måste paras
ihop med Garmin
Connect Mobile appen
på din smartphone.
Registrera och visa TruSwing mätvärden på
enheten
Innan du kan använda funktionen TruSwing på Approach S60
enheten måste du bekräfta att TruSwing enheten är ordentligt
monterad på klubban. Mer information finns i
användarhandboken till TruSwing enheten.
1 Starta TruSwing enheten.
2 På Approach S60 enheten väljer du åtgärdsknappen och
väljer sedan > TruSwing.
Din Approach S60 enhet paras ihop med TruSwing enheten.
> Byt klubba om du vill välja en klubba.
3 Välj
4 Slå ett slag.
Svingmätningar visas på Approach S60 enheten efter varje
sving.
5 Tryck på skärmen om du vill bläddra igenom registrerade
svingdata.
Ändra hänthet
För snabbt
För att hitta den idealiska svingtiden ska du börja med den
långsammaste svingtiden och prova den under några
golfsvingar. När tempodiagrammet kontinuerligt visar grönt för
din baksvings- och nedsvingstid kan du fortsätta med nästa
svingtid. När du hittar en tid som känns bekväm kan du använda
den för att åstadkomma jämnare svingar och jämnare resultat.
Analysera ditt svingtempo
Du måste slå en boll för att se ditt svingtempo.
1 På urtavlan väljer du åtgärdsknappen.
2 Välj > Svingtempo.
3 Välj eller för att ställa in tempotiden.
> Klubbtyp och välj en klubbtyp.
4 Välj
5 Utför en full sving och slå bollen.
Enheten visar din svinganalys.
Visa tipssekvensen
Första gången du använder svingtempoappen visar enheten en
tipssekvens för att förklara hur svingen analyseras.
1 Från Svingtempo appen väljer du åtgärdsknappen.
2 Tryck på skärmen om du vill visa nästa tips.
TruSwing
Med funktionen TruSwing kan du visa svinginformation som
registrerats på TruSwing enheten. Gå till www.garmin.com/golf
om du vill köpa en TruSwing enhet.
4
TruSwing – mätdata
1 Från TruSwing appen väljer du
2 Välj ett alternativ.
> Höger eller vänster.
Widgets
Enheten levereras med förinstallerade widgets som ger snabb
information. För vissa widgets krävs en Bluetooth anslutning till
en kompatibel smartphone.
Vissa widgets visas inte som standard. Du kan lägga till dem i
widgetslingan manuellt.
Kalender: Visar kommande möten från kalendern i din
smartphone.
Kalorier: Visar kaloriinformation för aktuell dag.
Golf: Visar golfinformation för din senaste runda.
Intensiva minuter: Håller koll på den tid du deltagit i måttliga till
högintensiva aktiviteter, ditt mål för antalet intensiva minuter
per vecka och dina framsteg mot ditt mål.
Senaste aktiviteten: Visar en kort sammanfattning av din
senast registrerade aktivitet, t.ex. senaste löprunda, senaste
cykeltur eller senaste simning.
Senaste sportaktivitet: Visar en kort sammanfattning av din
senast registrerade sport.
Min dag: Visar en dynamisk sammanfattning av din aktivitet
idag. Informationen består av tidsbegränsade aktiviteter,
intensiva minuter, antal steg, kalorier som förbränts med
mera.
Aviseringar: Meddelar om inkommande samtal, sms,
uppdateringar i sociala medier med mera, baserat på
aviseringsinställningarna på din smartphone.
Svingtempo
Steg: Håller reda på din dagliga stegräkning, dina stegmål och
data under de senaste dagarna.
Väder: Visar aktuell temperatur- och väderprognos.
Visa widgets
Enheten levereras med flera förinstallerade widgets, och fler
funktioner finns tillgängliga när du parar ihop enheten med en
smartphone.
• På urtavlan drar du uppåt eller nedåt med fingret.
• Tryck på skärmen om du vill visa fler alternativ och funktioner
för en widget.
• Välj
om du vill visa widgetinställningar.
Anpassa widgetslingan
> Inställningar > Widgets.
1 Välj
2 Välj en widget.
3 Välj omkopplaren Aktiverad för att ta bort widgeten från
widgetslingan.
4 Välj Lägg till widgets.
5 Välj en widget.
Widgeten läggs till i widgetslingan.
Aktivitetsspårning
Automatiskt mål
Enheten skapar automatiskt ett dagligt stegmål baserat på dina
tidigare aktivitetsnivåer. När du rör på dig under dagen visar
enheten dina framsteg mot ditt dagliga mål .
Aktiviteter
Enheten kan användas för inomhus-, utomhus-, idrotts- och
träningsaktiviteter. När du startar en aktivitet visar och
registrerar enheten sensordata. Du kan spara aktiviteter och
dela dem med andra Garmin Connect användare.
Du kan även lägga till Connect IQ™ aktivitetsappar till enheten
via ditt Garmin Connect konto (Connect IQ funktioner,
sidan 7).
För mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning
och konditionsdata, gå till garmin.com/ataccuracy.
Starta en aktivitet
När du startar en aktivitet slås GPS på automatiskt (om detta
krävs). När du avslutar aktiviteten återgår enheten till klockläget.
1 På urtavlan väljer du åtgärdsknappen.
2 Välj .
3 Välj en aktivitet.
4 Vid behov väntar du medan enheten ansluts till dina ANT+
sensorer.
5 Om aktiviteten kräver GPS går du ut och väntar medan
enheten hämtar satelliter.
6 Välj åtgärdsknappen för att starta tiduret.
Obs! Enheten registrerar inte dina aktivitetsdata förrän du
startar tiduret.
®
Tips för att spela in aktiviteter
• Ladda enheten innan du startar en aktivitet (Ladda enheten,
sidan 1).
• Dra med fingret upp eller ned för att visa fler datasidor.
Stoppa en aktivitet
1 Välj åtgärdsknappen.
2 Välj ett alternativ:
Om du väljer att inte använda det automatiska målet kan du
ställa in ett anpassat stegmål på ditt Garmin Connect konto.
Använda inaktivitetsvarning
Att sitta stilla under för långa perioder kan trigga skadliga
metaboliska tillståndsändringar. Inaktivitetsvarningen påminner
dig att om att röra på dig. Efter en timmes inaktivitet visas texten
Rör dig! och en röd inaktivitetsstapel. Ytterligare segment visas
efter var 15:e minut av inaktivitet. Enheten vibrerar dessutom
om vibration är aktiverat (Systeminställningar, sidan 9).
Gå en kort promenad (minst ett par minuter) för att återställa
inaktivitetsvarningen.
• Om du vill återuppta din aktivitet väljer du
åtgärdsknappen.
• Om du vill spara aktiviteten och återgå till klockläge väljer
du Klar > .
• Om du vill ta bort aktiviteten och återgå till klockläge väljer
du Klar > > .
Inomhusaktiviteter
Enheten mäter och övervakar automatiskt dina rörelser under
dina normala sömntimmar medan du sover. Du kan ställa in dina
normala sömntimmar i användarinställningarna på ditt Garmin
Connect konto. Sömnstatistik omfattar totalt antal sömntimmar,
sömnnivåer och sömnrörelser. Du kan visa sömnstatistik på ditt
Garmin Connect konto.
Obs! Tupplurar läggs inte till i din sömnstatistik. Du kan
använda stör ej-läge för att stänga av aviseringar och varningar,
med undantag för larm.
Approach S60 enheten kan användas för träning inomhus, t.ex.
löpning i ett inomhusspår eller vid användning av en stationär
cykel. GPS är avstängt för inomhusaktiviteter.
När du springer eller går med GPS-funktionen avstängd
beräknas hastighet, avstånd och kadens med enhetens
accelerometer. Accelerometern kalibreras automatiskt.
Noggrannheten för hastighets-, avstånds- och kadensdata
förbättras efter några löprundor eller gångpass utomhus med
GPS.
TIPS: Att hålla i ledstängerna på löpbandet minskar
noggrannheten. Du kan använda en valfri fotenhet till att
registrera tempo, distans och kadens.
När du cyklar med GPS-funktionen avstängd är data för
hastighet och sträcka inte tillgängliga om du inte har en
tillvalssensor som skickar fart- och distansdata till enheten (t.ex.
en fart- eller kadenssensor).
Använda automatisk sömnmätning
Utomhusaktiviteter
Sömnspårning
1 Bär enheten när du sover.
2 Överför dina sömnmätningsdata till Garmin Connect
webbplatsen (Synkronisera data manuellt med Garmin
Connect Mobile, sidan 7).
Du kan visa sömnstatistik på ditt Garmin Connect konto.
Aktiviteter
Approach S60 enheten levereras med förinstallerade appar för
utomhusaktiviteter, till exempel löpning och cykling. GPS:en slås
på för utomhusaktiviteter. Du kan lägga till appar med
standardaktiviteter, t.ex. konditionsträning eller rodd.
5
Klocka
Ställa in larm
Du kan ställa in upp till åtta olika alarm. Varje larm kan ställas in
så att det aktiveras en gång eller upprepas regelbundet.
> Klockor > Larm > Lägg till ny >
1 På urtavlan väljer du
Tid.
2 Välj och för att ställa in tiden.
3 Välj .
4 Välj Upprepa och välj när larmet ska upprepas (valfritt).
5 Välj Etikett och välj ett namn på larmet (valfritt).
Använda nedräkningstimern
1
2
3
4
5
6
På urtavlan väljer du
> Klockor > Timer > Ändra.
Välj och för att ställa in tiduret.
Välj .
Välj åtgärdsknappen för att starta tiduret.
Välj åtgärdsknappen för att stoppa tiduret.
Välj Nollställ om du vill nollställa tiduret.
Använda stoppuret
> Klockor > Stoppur.
1 På urtavlan väljer du
2 Välj åtgärdsknappen för att starta tiduret.
3 Tryck på Varv om du vill starta varvtiduret igen.
Den totala stoppurstiden fortsätter.
4 Välj åtgärdsknappen om du vill stoppa båda tiduren.
5 Välj Nollställ om du vill nollställa båda tiduren.
Anslutna funktioner
Det finns anslutna funktioner för Approach S60 enheten när du
ansluter enheten till en kompatibel smartphone med trådlös
Bluetooth teknik. För vissa funktioner kan du behöva installera
Garmin Connect Mobile appen på din anslutna smartphone. Mer
information finns på www.garmin.com/apps.
Telefonaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden
på din Approach S60 enhet.
Aktivitetsöverföringar till Garmin Connect: Skickar
automatiskt aktiviteten till ditt Garmin Connect konto så snart
du har slutat registrera aktiviteten.
Connect IQ: Gör att du kan utöka dina enhetsfunktioner med
nya urtavlor, widgetar, appar och datafält.
Hitta min telefon: Hittar din borttappade smartphone som är
ihopparad med Approach S60 enheten och nu finns inom
räckhåll.
Hitta min klocka: Hittar din borttappade Approach S60 enhet
som är ihopparad med din smartphone och nu finns inom
räckhåll.
Aktivera aviseringar för Bluetooth
Innan du kan aktivera aviseringar måste du para ihop Approach
S60 enheten med en kompatibel mobil enhet (Para ihop din
smartphone, sidan 1).
> Inställningar > Telefon.
1 Välj
2 Välj omkopplaren för Aviseringar för att aktivera aviseringar.
3 Välj Aviseringar > Under aktivitet.
4 Välj aviseringsinställningar.
> Inte under aktivitet.
5 Välj
6 Välj aviseringsinställningar.
> Tidsgräns.
7 Välj
6
8 Välj hur länge varningen för en ny avisering visas på
skärmen.
Visa aviseringar
1 På urtavlan drar du med fingret uppåt eller nedåt för att visa
aviseringswidgeten.
2 Välj en avisering.
Du kan trycka på pekskärmen för att visa hela aviseringen.
för att återgå till föregående sida.
3 Välj
Hantera aviseringar
Du kan använda din kompatibla smartphone för att hantera
aviseringar som visas på din Approach S60 enhet.
Välj ett alternativ:
• Om du använder en Apple smartphone använder du
inställningarna i aviseringscentret på din smartphone för
att välja de objekt du vill visa på enheten.
• Om du använder en smartphone med Android™ väljer du
Inställningar > Smartaviseringar i Garmin Connect
Mobile appen.
®
Stänga av Bluetooth smartphoneanslutningen
nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
1 Håll
2 Välj för att stänga av Bluetooth smartphoneanslutningen
på Approach S60 enheten.
Läs i användarhandboken till den mobila enheten om hur du
stänger av Bluetooth trådlös teknik på den mobila enheten.
Slå på anslutningsmeddelande för din smartphone
Du kan ställa in så att Approach enheten varnar dig när din
ihopparade smartphone ansluts och kopplas bort med hjälp av
trådlös Bluetooth teknik.
Välj
> Inställningar > Telefon >
Anslutningsaviseringar.
Hitta en borttappad mobil enhet
Den här funktionen kan du använda för att lättare hitta en
borttappad mobil enhet som är ihopparad med hjälp av
Bluetooth trådlös teknik och som för närvarande är inom
räckhåll.
nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
1 Håll
2 Välj .
Approach S60 enheten börjar söka efter den ihopparade
mobila enheten. En ljudsignal hörs på den mobila enheten,
och signalstyrkan för Bluetooth visas på Approach S60
enhetens skärm. Bluetooth signalstyrkan ökar när du närmar
dig den mobila enheten.
för att stoppa sökningen.
3 Välj
Garmin Connect
Du kan kontakta dina vänner på ditt Garmin Connect konto.
Garmin Connect har verktygen som behövs för att ni ska kunna
följa, analysera, dela information med och peppa varandra.
Spela in händelserna i ditt aktiva liv inklusive löprundor,
promenader, cykelturer, simturer, vandringar, golfrundor och
mycket mer. Garmin Connect är också din statistikspårare online
där du kan analysera och dela alla dina golfrundor. Registrera
dig för ett kostnadsfritt konto genom att gå till
www.garminconnect.com/start.
Lagra dina aktiviteter: När du har avslutat och sparat en
schemalagd aktivitet på enheten kan du överföra aktiviteten
till Garmin Connect kontot och spara den så länge du vill.
Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information
om dina tränings- och utomhusaktiviteter, inklusive tid,
distans, puls, kalorier som förbränts, kadens, översiktskartvy
samt tempo- och fartdiagram. Du kan visa mer detaljerad
information om dina golfrundor, t.ex. scorekort, statistik och
Klocka
baninformation. Du kan också visa anpassningsbara
rapporter.
Du kan anpassa enheten med urtavlor, datafält, widgetar och
appar.
Urtavlor: Gör det möjligt att ändra klockans utseende.
Datafält: Gör att du kan hämta nya datafält som presenterar
sensor-, aktivitets- och historikdata på nya sätt. Du kan lägga
till Connect IQ datafält i inbyggda funktioner och sidor.
Widgets: Ger snabb information, bland annat sensordata och
aviseringar.
Appar: Lägger till interaktiva funktioner i klockan, till exempel
nya utomhus- och träningsaktivitetstyper.
Hämta Connect IQ funktioner
Spåra dina framsteg: Du kan spåra dina dagliga steg, delta i en
vänskaplig tävling med dina kontakter och uppfylla dina mål.
Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med
dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter. Du kan
också länka till dina aktiviteter på de sociala medier du gillar
bäst.
Hantera dina inställningar: Du kan anpassa enheten och
användarinställningar på ditt Garmin Connect konto.
Öppna Connect IQ butiken: Du kan hämta appar, urtavlor,
datafält och widgets.
Uppdatera programvaran med Garmin Connect
Mobile
Innan du kan uppdatera enhetens programvara med Garmin
Connect Mobile appen måste du ha ett Garmin Connect konto,
och du måste para ihop enheten med en kompatibel
smartphone (Para ihop din smartphone, sidan 1).
1 Synkronisera enheten med Garmin Connect Mobile appen
(Synkronisera data manuellt med Garmin Connect Mobile,
sidan 7).
När ny programvara finns tillgänglig skickar Garmin Connect
Mobile appen automatiskt uppdateringen till din enhet.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Uppdatera programvaran med Garmin Express
Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du ha ett
Garmin Connect konto och du måste hämta och installera
Garmin Express programmet.
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
När den nya programvaran finns tillgänglig skickar Garmin
Express den till din enhet.
2 Koppla bort enheten från datorn.
Enheten meddelar dig om att uppdatera programvaran.
3 Välj ett alternativ.
Använda Garmin Connect på din dator
Om du inte har parat ihop din Approach S60 enhet med din
smartphone kan du överföra alla aktivitetsdata till ditt Garmin
Connect konto med hjälp av datorn.
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
2 Gå in på www.garminconnect.com/start.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Synkronisera data manuellt med Garmin Connect
Mobile
nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
1 Håll
Välj
.
2
Connect IQ funktioner
Du kan lägga till Connect IQ funktioner till klockan från Garmin
och andra leverantörer med hjälp av Connect IQ Mobile appen.
Connect IQ funktioner
Innan du kan hämta Connect IQ funktioner från Garmin Connect
Mobile appen måste du para ihop Approach S60 enheten med
din smartphone.
1 Från inställningarna i Garmin Connect Mobile appen väljer du
Connect IQ™.
2 Om det behövs väljer du din enhet.
3 Välj en Connect IQ funktion.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Hämta Connect IQ funktioner med hjälp av
datorn
1
2
3
4
Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
Gå till apps.garmin.com och logga in.
Välj en Connect IQ funktion och hämta den.
Följ instruktionerna på skärmen.
Anpassa enheten
Byta urtavla
Innan du kan aktivera en Connect IQ urtavla måste du installera
en urtavla som finns i Connect IQ butiken (Connect IQ
funktioner, sidan 7).
> Urtavla.
1 På urtavlan väljer du
2 Dra med fingret uppåt eller nedåt för att visa urtavlorna.
3 Välj en urtavla genom att trycka på skärmen.
Anpassa menyn för kontroller
Du kan lägga till, ta bort och ändra ordningen på
genvägsmenyalternativ i menyn för kontroller (Visa meny för
kontroller, sidan 1).
1 Håll ned .
Menyn för kontroller visas.
> Kontrollinställningar.
2 Välj
3 Tryck på genvägen som du vill anpassa.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra platsen för genvägen i menyn för
kontroller trycker du på platsen där du vill att den ska
visas.
• Om du vill ta bort genvägen från menyn för kontroller
trycker du på .
Om
det behövs väljer du för att lägga till en genväg i
5
menyn för kontroller.
Golfinställningar
På urtavlan väljer du
> Inställningar > Appar och
aktiviteter > Golf > Golfinställningar.
Scoreinställningar: Gör att du kan ställa in scorealternativen
(Scoringinställningar, sidan 8).
7
Driverlängd: Ställer in tillryggalagd medelsträcka för bollen på
din enhet.
Tävlingsläge: Avaktiverar distansfunktionerna PinPointer och
PlaysLike. De här funktionerna är inte tillåtna under
sanktionerade turneringar eller rundor för handicapberäkning.
Stora siffror: Ändrar storleken på siffrorna på hålvyskärmen.
Scoringinställningar
På urtavlan väljer du
> Inställningar > Appar och
aktiviteter > Golf > Golfinställningar > Scoreinställningar.
Status: Ställer in scoreangivelsen till på eller av automatiskt när
du startar en runda. Alternativet Fråga alltid frågar dig när du
startar en runda.
Spåra statistik: Aktiverar statistikspårning för antal puttar,
greenträffar och fairwayträffar medan du spelar golf.
Klubbregistrering: Gör att du kan hålla reda på vilka klubbor
som använts.
2 spelare: Ställer in scorekortet på att ange score för två
spelare.
Obs! Den här inställningen är endast tillgänglig under en
runda. Du måste aktivera den här inställningen varje gång du
påbörjar en runda.
Scoringmetod: Ändrar vilken metod enheten använder för att
ange score.
Handicap-score: Ställer in ditt spelarhandicap.
Inställningar för aktiviteter och appar
Med de här inställningarna kan du anpassa varje förinstallerad
aktivitetsapp utifrån dina behov. Du kan exempelvis anpassa
datasidor och aktivera varningar och träningsfunktioner. Alla
inställningar är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper.
På urtavlan väljer du
> Inställningar > Appar och
aktiviteter, väljer en aktivitet och väljer aktivitetsinställningarna.
Datasidor: Här kan du anpassa datasidor och lägga till nya
datasidor för aktiviteten (Anpassa datasidorna, sidan 8).
Varningar: Ställer in tränings- eller navigeringsmeddelanden för
aktiviteten (Varningar, sidan 8).
Varv: Ställer in att Auto Lap funktionen automatiskt ska
markera ett varv vid en viss distans. Den här funktionen är
användbar när du vill jämföra prestationer för olika delar av
en aktivitet (till exempel varje mile eller var femte kilometer).
Auto Pause: Ställer in enheten på att sluta spela in data när du
slutar röra på dig eller när du kommer under en viss fart. Den
här funktionen är användbar om aktiviteten innehåller
trafikljus eller andra ställen där du måste stanna.
Auto Scroll: Gör att du kan bläddra automatiskt genom alla
sidor med aktivitetsdata medan tiduret är igång.
GPS: Ställer in läget för GPS-antennen. Du kan använda
GLONASS för ökad prestanda i krävande miljöer och
snabbare positionsbestämning. Om du använder alternativet
GLONASS kan batteriets livslängd minska mer än om du
bara använder alternativet GPS.
Bassänglängd: Ställer in bassänglängd för simning i bassäng.
Bakgrund: Anger bakgrundsfärgen svart eller vit för varje
aktivitet.
Profilfärg: Anger accentfärgen för varje aktivitet för att
identifiera vilken aktivitet som är aktiv.
5 Om det behövs väljer du omkopplaren för att aktivera en
datasida.
6 Välj en datasida som du vill anpassa.
7 Välj ett alternativ:
• Välj Layout för att justera antalet datafält på datasidan.
• Välj Redigera datafält och välj ett fält för att ändra data
som visas i det fältet.
Varningar
Du kan ställa in varningar för varje aktivitet, vilket kan hjälpa dig
att träna mot vissa mål. Vissa varningar är endast tillgängliga för
vissa aktiviteter. Vissa varningar kräver extra tillbehör, t.ex. en
pulsmätare eller kadenssensor. Det finns tre typer av varningar:
Händelsevarningar, intervallvarningar och återkommande
varningar.
Händelsevarningar: En händelsevarning aviserar dig en gång.
Händelsen är ett visst värde. Till exempel kan du ställa in
enheten på att meddela dig om att du har förbränt ett särskilt
antal kalorier.
Intervallvarning: En intervallvarning meddelar dig varje gång
enheten är över eller under ett angivet intervall av värden. Ett
exempel: du kan ställa in enheten på att varna dig när din
puls ligger under 60 slag per minut (bpm) och över 210 bpm.
Återkommande varning: En återkommande varning aviserar
dig varje gång enheten registrerar ett angivet värde eller
intervall. Du kan till exempel ställa in enheten på att varna dig
var 30:e minut.
Varningsnamn
Varningstyp
Beskrivning
Kadens
Räckvidd
Du kan ställa in minimi- och maximivärden för takt.
Kalorier
Händelse, återkommande
Du kan ställa in antal kalorier.
Egna
Återkommande
Du kan välja ett befintligt meddelande eller skapa ett eget meddelande och välja en varningstyp.
Distans
Återkommande
Du kan ställa in ett avståndsintervall.
Puls
Räckvidd
Du kan ställa in min.- och maxpuls
eller välja zonförändringar.
Tempo
Räckvidd
Du kan ställa in minimi- och maximivärden för tempo.
Spring/gå
Återkommande
Du kan ställa in tidsinställda gångraster vid jämna mellanrum.
Fart
Räckvidd
Du kan ställa in minimi- och maximivärden för fart.
Paddeltagstempo
Räckvidd
Du kan ställa in ett högt eller lågt
antal paddeltag per minut.
Tid
Händelse, återkommande
Du kan ställa in ett tidsintervall.
®
Ställa in varning
1 På urtavlan väljer du
2
3
4
5
Anpassa datasidorna
Du kan visa, dölja och ändra ordningen på layout och innehåll
på datasidorna för varje aktivitet.
> Inställningar > Appar och aktiviteter.
1 Välj
2 Välj den aktivitet du vill anpassa.
3 Välj aktivitetsinställningarna.
4 Välj Datafält.
8
6
7
8
> Inställningar > Appar och
aktiviteter.
Välj en aktivitet.
Välj aktivitetsinställningarna.
Välj Varningar.
Välj ett alternativ:
• Välj Lägg till ny för att lägga till en ny varning för
aktiviteten.
• Välj varningens namn för att redigera en befintlig varning.
Vid behov, välj typ av varning.
Välj en zon, ange minimi- och maximivärden, eller ange ett
eget värde för varningen.
Slå på varningen om det behövs.
Anpassa enheten
För händelsevarningar och återkommande varningar visas ett
meddelande varje gång du når varningsvärdet. För
intervallvarningar visas ett meddelande varje gång du överstiger
eller faller under det angivna intervallet (minimi- och
maximivärden).
Lägga till en aktivitet eller app
> Inställningar > Appar och aktiviteter.
1 Välj
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till en aktivitet som en favorit markerar du
aktiviteten och väljer Lägg till favorit.
• Om du vill lägga till en aktivitet i aktivitetslistan väljer du
Lägg till och väljer aktiviteten.
Ta bort en aktivitet eller app
> Inställningar > Appar och aktiviteter.
1 Välj
2 Välj en aktivitet.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill ta bort aktiviteten från aktivitetslistan väljer du
omkopplaren Aktiverad.
• Om du vill ta bort aktiviteten från listan med favoriter väljer
du Ta bort favorit.
• Om du vill ta bort aktiviteten från enheten väljer du
aktivitetsinställningarna och väljer Ta bort.
Ställa in din användarprofil
Du kan uppdatera inställningarna för kön, födelseår, längd och
handled. Enheten utnyttjar informationen för att beräkna
korrekta träningsdata.
> Inställningar > Användarprofil.
1 Välj
2 Välj ett alternativ.
Inställningar för aktivitetsspårning
Välj
> Inställningar > Aktivitetsmätning.
Rörelseavisering: Visar ett meddelande och inaktivitetsstapeln
på den digitala urtavlan och stegskärmen. Enheten vibrerar
dessutom om vibration är aktiverat (Systeminställningar,
sidan 9).
Målvarningar: Du kan slå på och stänga av målvarningar. Det
visas målvarningar för ditt mål för antal steg varje dag och för
ditt mål för antalet intensiva minuter varje vecka.
Systeminställningar
Välj
> Inställningar > System.
Lås automatiskt: Du kan låsa pekskärmen automatiskt för att
förhindra oavsiktliga tryckningar. Använd alternativet Under
aktivitet för att låsa pekskärmen under en tidsbegränsad
aktivitet. Använd alternativet Klockläge för att låsa
pekskärmen när du inte registrerar en tidsbegränsad aktivitet.
Språk: Ställer in språket som visas på enheten.
Tid: Justerar tidsinställningarna (Tidsinställningar, sidan 9).
Bakgrundsbelysning: Justerar inställningarna för
bakgrundsbelysningen (Inställningar för bakgrundsbelysning,
sidan 9).
Vibration: Ställer in enhetens vibrationsnivå. Med omkopplaren
kan du aktivera eller avaktivera vibrationer.
Stör ej: Aktiverar eller avaktiverar stör ej-läge.
Kontrollinställningar: Gör att du kan lägga till, ändra ordning
på och ta bort genvägsmenyalternativ i menyn för kontroller
(Anpassa menyn för kontroller, sidan 7).
Enheter: Ställer in måttenheterna som används på enheten
(Ändra måttenheterna, sidan 9).
ANT+ sensorer
USB-läge: Ställer in enheten på användning av
masslagringsläge eller Garmin läge när den är ansluten till en
dator.
Återställ: Gör att du kan återställa användardata och
inställningar (Återställa alla standardinställningar, sidan 11).
Programuppdatering: Gör att du kan installera
programuppdateringar som hämtas med hjälp av Garmin
Express.
Tidsinställningar
Välj
> Inställningar > System > Tid.
Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars
eller 24-timmars format.
Tidskälla: Ställer in tidskällan för enheten. Alternativet
Automatiskt ställer in tiden automatiskt baserat på din GPSposition. Med alternativet Manuell kan du justera tiden.
Inställningar för bakgrundsbelysning
Välj
> Inställningar > System > Bakgrundsbelysning.
Läge: Ställer in att bakgrundsbelysningen ska slås på för
interaktioner. Interaktioner omfattar knappar, pekskärm och
aviseringar.
Rörelse: Ställer in att bakgrundsbelysningen ska aktiveras vid
handledsgester. Gester omfattar att rotera handleden mot
kroppen för att visa enheten. Du kan använda alternativet
End. under aktivitet om du vill använda gester endast under
tidsbegränsade aktiviteter.
Tidsgräns: Ställer in tiden innan bakgrundsbelysningen släcks.
Ljusstyrka: Anger bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Ändra måttenheterna
Du kan anpassa måttenheter för avstånd, tempo och hastighet,
höjd, vikt, längd och temperatur.
> Inställningar > System > Enheter.
1 Välj
2 Välj typ av måttenhet.
3 Välj en måttenhet.
ANT+ sensorer
Enheten kan användas tillsammans med trådlösa ANT+
sensorer. Mer information om kompatibilitet och om att köpa
sensorer (tillval) finns på http://buy.garmin.com.
Para ihop ANT+ sensorerna
Du måste sätta på dig pulsmätaren eller installera sensorn innan
du kan para ihop dem.
Att para ihop innebär att ansluta trådlösa ANT+ sensorer, till
exempel ansluta en pulsmätare till din Garmin enhet.
1 Flytta enheten inom räckhåll (3 m) för sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT+
sensorer under ihopparningen.
> Inställningar > Sensorer och tillbehör > Lägg till
2 Välj
nytt.
3 Välj en sensor.
När sensorn har parats ihop med din enhet visas ett
meddelande. Du kan anpassa ett datafält så att sensordata
visas.
Använd en cykelfarts- eller kadenssensor
(tillval)
Du kan använda en kompatibel cykelfarts- eller kadenssensor
för att skicka data till din enhet.
• Para ihop givaren med din enhet (Para ihop ANT+
sensorerna, sidan 9).
9
• Uppdatera din träningsanvändarprofilinformation (Ställa in din
användarprofil, sidan 9).
• Ange din hjulstorlek (Hjulstorlek och omkrets, sidan 13).
• Ta en cykeltur (Starta en aktivitet, sidan 5).
Fotenhet
Din enhet är kompatibel med fotenheten. Du kan använda
fotenheten för att registrera tempo och sträcka i stället för att
använda GPS: en när du tränar inomhus eller när GPS-signalen
är svag. Fotenheten är placerad i viloläge och klar att skicka
data (precis som pulsmätaren).
Efter 30 minuters inaktivitet stängs fotenheten av för att spara
på batteriet. När batteriet är svagt visas ett meddelande på din
enhet. Då återstår ungefär fem timmars batteritid.
Förbättring av foot pod-kalibrering
Innan du kan kalibrera enheten måste du söka efter GPSsignaler och para ihop enheten med fotenheten (Para ihop
ANT+ sensorerna, sidan 9).
Foot pod-enheten är självkalibrerande, men du kan förbättra
noggrannheten för hastighets- och avståndsdata med några
utomhuslöpningar med GPS.
1 Stå utomhus i 5 minuter med fri sikt mot himlen.
2 Starta en löpningsaktivitet.
3 Spring på en bana utan att stanna i 10 minuter.
4 Stoppa aktiviteten och spara den.
Baserat på registrerade data ändras foot pod-enhetens
kalibreringsvärde, om det behövs. Du ska inte behöva
kalibrera foot pod-enheten igen såvida din löpstil inte ändras.
tempe™
tempe är en ANT+ trådlös temperatursensor. Du kan ansluta
sensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för
omgivningens luft och därigenom tillhandahålla en konsekvent
källa till exakta temperaturdata. Du måste para ihop tempe med
din enhet för att visa temperaturdata från tempe.
Enhetsinformation
Byta ut QuickFit armbandet
™
1 Skjut spärren på QuickFit armbandet åt sidan och ta bort
armbandet från klockan.
Obs! Se till att bandet sitter säkert. Spärren ska stängas över
stiftet på klockan.
4 Upprepa steg 1 till 3 för att byta det andra bandet.
Specifikationer
Batterityp
Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteriets livslängd
Upp till 10 dagar i klockläge
Upp till 10 timmar i GPS-läge
Vattenklassning
5 ATM1
Drifttemperaturområde
Från -20º till 55º C (från -4º till 131º F)
Laddningstemperaturområde
Från 0º till 45º C (från 32º till 113º F)
Trådlösa frekvenser/
protokoll
2,4 GHz vid 1 dBm nominell
Skötsel av enheten
OBS!
Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan
förkorta produktens livslängd.
Undvik att trycka på knapparna under vatten.
Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för
klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller
andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana
substanser under en längre tid kan höljet skadas.
Håll läderarmbandet torrt. Undvik att simma eller duscha med
läderarmbandet. Läderarmbandet kan skadas om det utsätts för
vatten.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Rengöra enheten
OBS!
Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska
kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion
kan förhindra laddning och dataöverföring.
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Låt enheten torka helt efter rengöring.
TIPS: Mer information finns på garmin.com/fitandcare.
Rengöra läderbanden
1 Torka av läderbanden med en torr trasa.
2 Använd läderbehandlingsmedel för att rengöra läderbanden.
Långtidsförvaring
När du inte tänker använda enheten på flera månader bör du
ladda batteriet till minst 50 % innan du lägger undan enheten.
Enheten bör förvaras på en sval, torr plats i normal
rumstemperatur. Efter förvaring bör du ladda enheten helt innan
du använder den.
Visa enhetsinformation
2 Passa in det nya armbandet på klockan.
3 Tryck armbandet på plats.
1
10
Du kan visa enhets-ID, programversion, information om regler
(e-label) och licensavtal.
Välj
> Inställningar > System > Om.
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 50 m. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
Enhetsinformation
Datahantering
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
®
®
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från enheten säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• För Apple datorer väljer du enheten och sedan Arkiv >
Mata ut.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
Ta bort filer
OBS!
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
1
2
3
4
Öppna Garmin enheten eller volym.
Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
Välj en fil.
Tryck på Delete på tangentbordet.
Obs! Om du använder en Apple dator måste du tömma
Papperskorgen för att ta bort filerna helt.
Felsökning
Maximera batteritiden
Du kan förlänga batteriets livslängd på flera olika sätt.
• Förkorta bakgrundsbelysningens tidsgräns (Inställningar för
bakgrundsbelysning, sidan 9).
• Minska bakgrundsbelysningens ljusstyrka (Inställningar för
bakgrundsbelysning, sidan 9).
• Inaktivera handledsgester (Inställningar för
bakgrundsbelysning, sidan 9).
• Stäng av trådlös Bluetooth teknik när du inte använder
anslutna funktioner (Stänga av Bluetooth
smartphoneanslutningen, sidan 6).
• Använd en Connect IQ urtavla som inte uppdateras varje
sekund.
Använd till exempel en urtavla utan sekundvisare (Byta
urtavla, sidan 7).
• Begränsa smartphoneaviseringarna som enheten visar
(Hantera aviseringar, sidan 6).
Min enhet kan inte hitta golfbanor i närheten
Om en banuppdatering avbryts innan den har slutförts kan
enheten sakna bandata. Om du vill reparera bandata som
saknas måste du uppdatera banorna igen.
1 Hämta och installera banuppdateringar från Garmin Express
programmet (Uppdatera programvaran med Garmin Express,
sidan 7).
2 Koppla bort enheten på ett säkert sätt (Koppla bort USBkabeln, sidan 11).
3 Gå ut och starta en testgolfrunda för att kontrollera att
enheten hittar banor i närheten.
Felsökning
Är min smartphone kompatibel med min
enhet?
Approach S60-enheten är kompatibel med smartphones som
använder Bluetooth trådlös teknik.
Information om kompatibilitet finns på garmin.com/ble.
Telefonen ansluter inte till enheten
• Aktivera Bluetooth trådlös teknik på din smartphone.
• Placera telefonen inom 10 m (33 fot) från enheten.
• På din smartphone öppnar du appen Garmin Connect Mobile
och väljer
eller , väljer Garmin-enheter > Lägg till
enhet för att komma till ihopparningsläge.
• Håll
nedtryckt på enheten och välj för att aktivera
Bluetooth och starta ihopparningsläget.
Enheten är på fel språk
1
2
3
4
5
På urtavlan väljer du .
Bläddra ned till den sista posten i listan och välj den.
Bläddra ned till den sista posten i listan och välj den.
Bläddra ned till den andra posten i listan och välj den.
Välj språk.
Min enhet visar fel måttenheter
• Kontrollera att du har valt rätt inställning för måttenheter på
enheten (Ändra måttenheterna, sidan 9).
• Kontrollera att du har valt rätt inställning för måttenheter på
ditt Garmin Connect konto.
Om måttenheterna på enheten inte överensstämmer med ditt
Garmin Connect konto, kan enhetsinställningarna skrivas
över när du synkroniserar enheten.
Återställa enheten
Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den. Detta
raderar inte dina sparade data eller inställningar.
i upp till 30 sekunder eller tills enheten stängs av.
1 Håll ned
en sekund för att sätta på enheten.
2 Håll ned
Återställa alla standardinställningar
Obs! Åtgärden tar bort all information du har angett samt
aktivitetshistorik.
Du kan återställa alla inställningar till fabriksvärdena.
Välj
> Inställningar > System > Återställ > Ja.
Söka satellitsignaler
Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att
hämta satellitsignaler. Tid och datum ställs in automatiskt utifrån
GPS-positionen.
1 Gå utomhus till en öppen plats.
Enhetens framsida ska vara riktad mot himlen.
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
Det kan ta 30–60 sekunder att söka satellitsignaler.
Förbättra GPS-satellitmottagningen
• Synkronisera enheten ofta med ditt Garmin Connect konto:
◦ Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln och
Garmin Express programmet.
◦ Synkronisera enheten med Garmin Connect Mobile appen
med hjälp av din Bluetooth aktiverade smartphone.
När du är ansluten till ditt Garmin Connect konto hämtar
enheten flera dagars satellitdata, vilket gör att den snabbt
hittar satellitsignaler.
11
• Ta med enheten utomhus till en öppen plats, en bit från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i några minuter.
Aktivitetsspårning
Mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning hittar
du på garmin.com/ataccuracy.
Min dagliga stegräkning visas inte
Den dagliga stegräkningen återställs varje natt vid midnatt.
Om streck visas istället för din stegräkning ska du ge enheten
tid att hämta satellitsignaler och ställa in tiden automatiskt.
Stegräkningen verkar inte stämma
Om stegräkningen inte verkar stämma kan du testa följande tips.
• Bär enheten på din icke-dominanta handled.
• Bär enheten i fickan när du skjuter en barnvagn eller
gräsklippare framför dig.
• Bär enheten i fickan när du aktivt använder endast händer
eller armar.
Obs! Enheten kan tolka vissa upprepade rörelser, som när
du diskar, viker tvätt eller klappar händer, som steg.
Stegräkningen på enheten stämmer inte överens med
stegräkningen på mitt Garmin Connect konto
Stegräkningen på ditt Garmin Connect konto uppdateras när du
synkroniserar enheten.
1 Välj ett alternativ:
• Synkronisera din stegräkning med Garmin Connect
programmet (Använda Garmin Connect på din dator,
sidan 7).
• Synkronisera din stegräkning med Garmin Connect Mobile
appen (Synkronisera data manuellt med Garmin Connect
Mobile, sidan 7).
2 Vänta medan enheten synkroniserar dina data.
Synkroniseringen kan ta flera minuter.
Obs! Du kan inte synkronisera dina data eller uppdatera din
stegräkning genom att uppdatera Garmin Connect Mobile
appen eller Garmin Connect programmet.
Mina intensiva minuter blinkar
När du motionerar på en intensitetsnivå som kvalificerar sig för
ditt mål med intensiva minuter börjar de intensiva minuterna
blinka.
Motionera i minst 10 minuter i följd med måttlig eller hög
intensitet.
Mer information
Du hittar mer information om produkten på Garmin webbplatsen.
• Gå till support.garmin.com.
• Gå till www.garmin.com/outdoor.
• Gå till http://buy.garmin.com, eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
Bilaga
Datafält
Vissa datafält kräver ANT+ tillbehör för att visa data.
%HRR: Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
30 sek medelvärde vertikal fart: Glidande medeltal per trettio
sekunder för vertikal fart.
500m-tmp: Det aktuella simtempot per 500 meter.
Aktuell tid: Tid på dagen baserat på din aktuella plats och
tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
12
Årtag: Paddlingssport Totalt antal simtag för den aktuella
aktiviteten.
Distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Fart: Den aktuella fart du färdas med.
Genomsnittlig varvtid: Medelvarvtiden för den aktuella
aktiviteten.
Höjd: Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
Int. p. simt., föreg. int: Tillryggalagd medelsträcka per
paddeltag under det senast slutförda intervallet.
Interv.tmp.: Medeltempot för det aktuella intervallet.
Intervall/simtag: Tillryggalagd medelsträcka per paddeltag
under det aktuella intervallet.
Intervallängder: Antal slutförda bassänglängder under det
aktuella intervallet.
Intervallavstånd: Tillryggalagd sträcka för aktuellt intervall.
Intervallets simtagstyp: Aktuell simtagstyp för intervallet.
Intervall- simtag/längd: Antal simtag i snitt per längd under det
aktuella intervallet.
Intervall- simtagstempo: Antal simtag i snitt per minut (spm)
under det aktuella intervallet.
Intervalltid: Stopptiden för det aktuella intervallet.
Kadens: Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara
ansluten till kadensgivaren för att de här data skall visas.
Kadens: Löpning. Steg per minut (höger och vänster).
Kalorier: Mängden totala kalorier som förbränts.
Längder: Antal slutförda bassänglängder under den aktuella
aktiviteten.
Maxfart: Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
Med. %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls
minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
Medel Fart: Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
Medelkadens: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den
aktuella aktiviteten.
Medelkadens: Löpning. Den genomsnittliga kadensen för den
aktuella aktiviteten.
Medellängd/paddeltag: Paddlingssport Tillryggalagd
medelsträcka per simtag under den aktuella aktiviteten.
Medelpaddel-/årtagstempo: Paddlingssport Antal simtag i snitt
per minut (spm) under den aktuella aktiviteten.
Medel puls: Den genomsnittliga pulsen för den aktuella
aktiviteten.
Medelpuls %Max.: Medelprocentandelen av maxpulsen för den
aktuella aktiviteten.
Medelsimtag/längd: Antal simtag i snitt per längd under den
aktuella aktiviteten.
Medelsimtagstempo: Simning Antal simtag i snitt per minut
(spm) under den aktuella aktiviteten.
Medeltempo: Medeltempot för den aktuella aktiviteten.
Medeltempo för 500 m: Det genomsnittliga simtempot per
500 meter för den aktuella aktiviteten.
Medeltempo för 500 m, aktuellt varv: Det genomsnittliga
simtempot per 500 meter för det aktuella varvet.
Medeltempo för 500 m, senaste varv: Det genomsnittliga
simtempot per 500 meter för det senaste varvet.
Nautisk distans: Den tillryggalagda sträckan i nautiska meter
eller nautiska fot.
Nautisk fart: Aktuell hastighet i knop.
Paddeltagstempo: Paddlingssport Antalet simtag per minut
(spm).
Puls: Hjärtslagen per minut (bpm). Din enhet måste vara
ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Bilaga
Puls %Max.: Procentandelen av maxpuls.
Pulszon: Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5).
Standardzonerna är baserade på din användarprofil och
maximala puls (220 minus din ålder).
Riktning: Den riktning som du rör dig i.
Sen. varvtempo: Medeltempot för det senast slutförda varvet.
Senaste dygnets högsta: Maxtemperatur registrerad under de
senaste 24 timmarna.
Senaste dygnets lägsta: Lägsta temperatur registrerad under
de senaste 24 timmarna.
Senaste intervallsimtag: Totalt antal simtag för det senast
slutförda intervallet.
Senaste varvdistans: Tillryggalagd sträcka för senast slutförda
varv.
Senaste varvets kadens: Cykling. Medelkadensen för det
senast slutförda varvet.
Senaste varvets kadens: Löpning. Medelkadensen för det
senast slutförda varvet.
Senaste varv fart: Medelfarten för det senast slutförda varvet.
Senast varv tid: Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Simtag: Simning Totalt antal simtag för den aktuella aktiviteten.
Simtag för senaste längd: Totalt antal simtag för den senast
slutförda bassänglängden.
Simtagsintervall: Totalt antal simtag för det aktuella intervallet.
Simtagslängd: Den tillryggalagda sträckan per simtag.
Simtagstempo: Simning Antalet simtag per minut (spm).
Simtagstempo för senaste intervall: Antal simtag i snitt per
minut (spm) under det senast slutförda intervallet.
Simtagstempo för senaste längd: Antal simtag per minut i snitt
(spm) under den senast slutförda bassänglängden.
Solnedgång: Tiden för solnedgång baserat på din GPSposition.
Soluppgång: Tiden för soluppgång baserat på din GPSposition.
Steg: Totalt antal steg för den aktuella aktiviteten.
SWOLF för intervall: Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella
intervallet.
SWOLF för senaste längd: Swolf-poäng för den senast
slutförda bassänglängden.
SWOLF i genomsnitt: Genomsnittliga swolf-poäng för den
aktuella aktiviteten. Din swolf-poäng är summan av tiden för
en längd plus antalet simtag för den längden.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar
temperaturmätaren.
Tempo: Aktuellt tempo.
Tempo för senaste längd: Medeltempot för din senast slutförda
bassänglängd.
Tid i zon: Förfluten tid i varje puls- eller kraftzon.
Tidur: Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Total tid: Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret
och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan
startar tiduret igen och löper i 20 minuter, är den förflutna
tiden 35 minuter.
Totalt nedför: Den totala höjdminskningen aktivitetens gång
eller sedan den senaste återställningen.
Totalt uppför: Den totala stigningssträckan under aktivitetens
gång eller sedan den senaste återställningen.
Typ av simtag för senaste längd: Simtagstyp som användes
under den senast slutförda bassänglängden.
Varv: Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Bilaga
Varv %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls
minus vilopuls) för det aktuella varvet.
Varv distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Varv fart: Medelfarten för det aktuella varvet.
Varvkadens: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det
aktuella varvet.
Varvkadens: Löpning. Den genomsnittliga kadensen för det
aktuella varvet.
Varv puls: Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
Varvpuls %Max.: Medelprocentandelen av maxpulsen för det
aktuella varvet.
Varvsteg: Antal steg under det aktuella varvet.
Varvtempo: Medeltempot för det aktuella varvet.
Varv tid: Stopptiden för det aktuella varvet.
Vertikal fart: Stigningens eller sänkningens takt över tiden.
Hjulstorlek och omkrets
Hjulstorleken är angiven på båda sidorna av däcket. Det här är
inte en heltäckande lista. Du kan även använda någon av de
beräkningsfunktioner som är tillgängliga på Internet.
Hjulstorlek
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1 020
14 × 1,75
1 055
16 × 1,5
1 185
16 × 1,75
1 195
18 × 1,5
1 340
18 × 1,75
1 350
20 × 1,75
1 515
20 × 1-3/8
1 615
22 × 1-3/8
1 770
22 × 1-1/2
1 785
24 × 1
1 753
24 × 3/4 tubdäck
1 785
24 × 1-1/8
1 795
24 × 1-1/4
1 905
24 × 1,75
1 890
24 × 2,00
1 925
24 × 2,125
1 965
26 × 7/8
1 920
26 × 1(59)
1 913
26 × 1(65)
1 952
26 × 1,25
1 953
26 × 1-1/8
1 970
26 × 1-3/8
2 068
26 × 1-1/2
2 100
26 × 1,40
2 005
26 × 1,50
2 010
26 × 1,75
2 023
26 × 1,95
2 050
26 × 2,00
2 055
26 × 2,10
2 068
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
26 × 3,00
2 170
27 × 1
2 145
27 × 1-1/8
2 155
27 × 1-1/4
2 161
27 × 1-3/8
2 169
13
Hjulstorlek
L (mm)
650 × 35A
2 090
650 × 38A
2 125
650 × 38B
2 105
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 170
700 × 32C
2 155
700C tubdäck
2 130
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
Symbolförklaringar
De här symbolerna kan visas på enhetens eller tillbehörens
etiketter.
Symbol för WEEE-kassering och -återvinning. WEEE-symbolen
sitter på produkten i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EG om återvinning av elektroniskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE –
Waste Electrical and Electronic Equipment). Den är avsedd att
förhindra felaktig kassering av den här produkten samt att främja
återanvändning och återvinning.
14
Bilaga
Index
A
aktiviteter 5, 8, 9
spara 5
starta 5
aktivitetsspårning 5, 9
anpassa enheten 7, 8
ANT+ sensorer 9
para ihop 9
användardata, ta bort 11
användarprofil 9
appar 6, 7
aviseringar 6
avstånd
mäta 2
varningar 8
B
bakgrundsbelysning 1, 9
band 10
banor
spela 2
välja 2
batteri
förvaring 10
ladda 1
maximera 6, 11
Bluetooth teknik 1, 6, 11
C
Connect IQ 7
cykelgivare 9
D
data
lagra 2, 6, 7
sidor 8
överföra 2, 6, 7
datafält 7, 12
dogleg 2
E
enhets-ID 10
F
fart- och kadenssensor 9
felsökning 11, 12
flaggans plats, greenvy 2
foot pod 10
fotenhet 10
G
Garmin Connect 6, 7
lagra data 7
Garmin Express 1
uppdatera programvaran 1
genvägar 1, 7
GLONASS 9
golfrunda, avslutar 3
GPS 9
signal 11
greenvy, flaggans plats 2
H
varningar 8
kalori, varningar 8
klocka 6
knappar 1, 9, 10
kompass 2
kraft (styrka), varningar 8
L
M
meny 1
meny för kontroller 7
mått 3, 4
måttenheter 9
mäta ett slag 2
N
nedräkningstimer 6
P
para ihop, smartphone 1, 11
para ihop ANT+ sensorer 9
pekskärm 1
platser 2
spara 2
profiler 5
användare 9
programvara
licens 10
uppdatera 1, 7
version 10
puls, varningar 8
R
rengöra enheten 10
S
satellitsignaler 11
scorekort 3
scoring 3
sida 9
smartphone 4, 6, 7, 11
appar 6
para ihop 1, 11
spara, platser 2
specifikationer 10
språk 9
statistik 3
stoppur 6
svinganalys 3, 4
systeminställningar 9
sömnläge 5
T
ta bort, alla användardata 11
tempe 10
temperatur 10
tid
inställningar 9
varningar 8
tillbehör 9, 12
timer, nedräkning 6
träning 4, 6
uppdateringar, programvara 7
urtavlor 7
USB 7
koppla bort 11
I
V
inomhusträning 5
inställningar 5, 7–9, 11
intensiva minuter 12
varningar 8
kadens
givare 9
Index
överföra data 7
ladda 1
lagra data 2, 6
larm 6, 8
layup 2
handicap 3
historik
skicka till datorn 2, 6, 7
visa 3
hjulstorlekar 13
huvudmeny, anpassa 5
hänthet 4
K
Ö
U
W
widgets 4, 5, 7
Å
återställa enheten 11
15
support.garmin.com
Juli 2019
190-02176-00_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising