Garmin | Descent™ Mk1 | User guide | Garmin Descent™ Mk1 Podręcznik użytkownika

Garmin Descent™ Mk1 Podręcznik użytkownika
DESCENT MK1
™
Podręcznik użytkownika
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , inReach , TracBack , VIRB oraz Virtual Partner są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Connect IQ™, Descent™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, HRM-Run™, HRM-Tri™, QuickFit™, tempe™,
TruSwing™, TrueUp™, Varia™, Varia Vision™ oraz Vector™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest
zabronione.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association stanowi zarejestrowany znak towarowy American Heart Association, Inc. Android™ stanowi znak towarowy Google Inc. Apple oraz Mac są znakami towarowymi
Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega
warunkom licencji. The Cooper Institute , podobnie jak wszelkie pozostałe powiązane znaki towarowe, stanowią własność organizacji The Cooper Institute. Di2™ jest znakiem towarowym firmy
Shimano, Inc. Shimano jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Shimano, Inc. STRAVA oraz Strava™ są znakami towarowymi firmy Strava, Inc. Zaawansowane analizy pracy serca zostały
wykonane przez firmę Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) oraz Normalized Power™ (NP) są znakami towarowymi firmy Peaksware, LLC. Wi‑Fi jest zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe
znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
®
®
®
®
®
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Wyświetlanie menu elementów sterujących .......................... 1
Wyświetlanie widżetów .......................................................... 1
Ładowanie urządzenia ................................................................ 1
Parowanie smartfonu z urządzeniem ......................................... 1
Aktualizacje produktów ............................................................... 2
Konfigurowanie Garmin Express ........................................... 2
Nurkowanie..................................................................... 2
Ostrzeżenia dotyczące nurkowania ............................................ 2
Tryby nurkowania ....................................................................... 2
Korzystanie z trybu nurkowania w basenie ............................ 3
Konfiguracja nurkowania ............................................................ 3
Rozpoczynanie nurkowania ........................................................ 3
Ekrany danych dotyczących nurkowania .................................... 3
Wyświetlanie ekranu podstawowych danych dotyczących
gazów oddechowych .............................................................. 4
Nawigacja z użyciem kompasu nurkowania .......................... 4
Wyświetlanie dodatkowych danych dotyczących gazów
oddechowych ......................................................................... 4
Korzystanie ze stopera dla nurków ........................................ 4
Nurkowanie przy użyciu mapy ............................................... 5
Wyświetlanie widżetu przerwy powierzchniowej ......................... 5
Wyświetlanie widżetu dziennika nurkowania .............................. 5
Planowanie nurkowań .................................................................5
Obliczanie czasu limitu bezdekompresyjnego (NDL) ............. 5
Tworzenie planu dekompresji ................................................ 5
Wyświetlanie i wprowadzanie planu dekompresji .................. 5
Edytowanie planu dekompresji .............................................. 6
Usuwanie planu dekompresji ................................................. 6
Czas do lotu samolotem ............................................................. 6
Wskazówki dotyczące noszenia urządzenia ze skafandrem
nurkowym ................................................................................... 6
Alerty nurkowania ....................................................................... 6
Aktywności i aplikacje ................................................... 7
Rozpoczynanie aktywności ......................................................... 7
Porady dotyczące rejestrowania aktywności ......................... 7
Zatrzymywanie aktywności ......................................................... 7
Dodawanie lub usuwanie ulubionej aktywności .......................... 7
Tworzenie własnych aktywności ................................................. 7
Aktywności w pomieszczeniu ..................................................... 8
Kalibrowanie dystansu na bieżni ........................................... 8
Rejestrowanie aktywności treningu siłowego ........................ 8
Aktywności na powietrzu ............................................................ 8
Wyświetlanie zjazdów na nartach .......................................... 8
Korzystanie z metronomu ...................................................... 8
Funkcja Jumpmaster .............................................................. 8
Funkcja Multisport ....................................................................... 9
Tworzenie aktywności Multisport ........................................... 9
Porady dotyczące treningu triathlonowego lub korzystania
z aktywności obejmującej wiele dyscyplin. ............................ 9
Pływanie ..................................................................................... 9
Pływanie — terminologia ....................................................... 9
Styl pływania .......................................................................... 9
Porady dotyczące aktywności pływackich ............................. 9
Odpoczynek w trakcie pływania na basenie .......................... 9
Trening z dziennikiem ćwiczeń .............................................. 9
Golf ............................................................................................. 9
Granie w golfa ........................................................................ 9
Informacje dotyczące dołków ............................................... 10
Przesuwanie chorągiewki .................................................... 10
Wyświetlanie hazardów ....................................................... 10
Wyświetlanie zmierzonych uderzeń ..................................... 10
Spis treści
Wyświetlanie odległości do lay-upów i doglegów ................ 10
Zachowaj wyniki ................................................................... 10
Aktualizacja wyniku .............................................................. 10
TruSwing™ .......................................................................... 10
Korzystanie z licznika gry w golfa ........................................ 10
Statystyki śledzenia ............................................................. 11
Funkcje online.............................................................. 11
Włączenie powiadomień Bluetooth ........................................... 11
Wyświetlanie powiadomień .................................................. 11
Odbieranie połączenia przychodzącego .............................. 11
Odpowiadanie na wiadomość tekstową ............................... 11
Zarządzanie powiadomieniami ............................................ 11
Wyłączanie połączenia ze smartfonem Bluetooth .................... 11
Włączanie i wyłączanie alertów połączenia ze smartfonem ..... 11
Lokalizowanie zgubionego urządzenia mobilnego ................... 12
Garmin Connect ........................................................................ 12
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin
Connect Mobile .................................................................... 12
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin
Express ................................................................................ 12
Korzystanie z serwisu Garmin Connect na
komputerze ..................................................................... 12
Ręczna synchronizacja danych z urządzeniem mobilnym
Garmin Connect ................................................................... 12
Aplikacja Garmin Golf™ ....................................................... 12
Rozpoczynanie sesji GroupTrack ............................................. 12
Porady dotyczące sesji GroupTrack .................................... 13
Funkcje online Wi‑Fi®.................................................. 13
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi .................................. 13
Connect IQFunkcje....................................................... 13
Pobieranie funkcji Connect IQ przy użyciu komputera ............. 13
Funkcje związane z tętnem.......................................... 13
Czujnik tętna na nadgarstek ..................................................... 13
Noszenie urządzenia ........................................................... 13
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych
tętna ..................................................................................... 14
Wyświetlanie widżetu tętna .................................................. 14
Przesyłanie danych tętna do urządzenia Garmin ................ 14
Przesyłanie danych tętna podczas aktywności ............... 14
Ustawianie alertów nietypowo wysokiego tętna ................... 14
Wyłączanie nadgarstkowego czujnika tętna ........................ 14
Zakładanie czujnika tętna ......................................................... 14
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych
tętna ..................................................................................... 15
Dbanie o czujnik tętna .......................................................... 15
Dynamika biegu ........................................................................ 15
Trening z informacjami o dynamice biegu ........................... 15
Kolorowe wskaźniki i dane dynamiki biegu .......................... 15
Dane dotyczące bilansu czasu kontaktu z podłożem ..... 16
Dane odchylenia pionowego i odchylenia do długości .... 16
Porady dotyczące postępowania w przypadku braku danych
dynamicznych biegania ........................................................ 16
Pomiary efektywności ............................................................... 16
Wyłączanie powiadomień o wynikach .................................. 17
Automatyczne wykrywanie pomiarów efektywności ............ 17
Synchronizacja aktywności i pomiarów efektywności .......... 17
Stan wytrenowania ............................................................... 17
Wskazówki dotyczące uzyskania informacji o stanie
wytrenowania .................................................................. 17
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym ...................... 18
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego dla
biegu ............................................................................... 18
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego dla jazdy na
rowerze ........................................................................... 18
Czas odpoczynku ................................................................. 18
i
Wyświetlanie czasu odpoczynku ..................................... 18
Tętno odpoczynku ................................................................ 18
Obciążenie treningowe ........................................................ 19
Wyświetlanie przewidywanych czasów dla wyścigów ......... 19
Informacje o funkcji Training Effect ...................................... 19
Zmienność tętna i poziom wysiłku ....................................... 19
Wyświetlanie zmienności tętna i poziomu wysiłku .......... 19
Przygotowanie wydolnościowe ............................................ 19
Wyświetlanie przygotowania wydolnościowego .............. 20
Próg mleczanowy ................................................................. 20
Przeprowadzanie testu z pomocą w celu określenia progu
mleczanowego ................................................................ 20
Określanie współczynnika FTP ............................................ 20
Przeprowadzanie testu FTP ............................................ 20
Trening.......................................................................... 21
Ustawianie profilu użytkownika ................................................. 21
Cele fitness .......................................................................... 21
Informacje o strefach tętna .................................................. 21
Ustawianie stref tętna ...................................................... 21
Zezwolenie urządzeniu na określenie stref tętna ............ 21
Obliczanie strefy tętna ..................................................... 21
Ustawianie stref mocy .......................................................... 22
Śledzenie aktywności ............................................................... 22
Cel automatyczny ................................................................ 22
Korzystanie z alertów ruchu ................................................. 22
Monitorowanie snu ............................................................... 22
Korzystanie z automatycznego śledzenia snu ................ 22
Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać ............................ 22
Minut intensywnej aktywności .............................................. 22
Zliczanie minut intensywnej aktywności .......................... 22
Garmin Move IQ™ ............................................................... 23
Ustawienia śledzenia aktywności ......................................... 23
Wyłączanie śledzenia aktywności ................................... 23
Treningi ..................................................................................... 23
Wykonywanie treningu ze strony internetowej ..................... 23
Rozpoczynanie treningu ...................................................... 23
Informacje o kalendarzu treningów ...................................... 23
Korzystanie z planów treningów z serwisu Garmin
Connect ........................................................................... 23
Adaptacyjne plany treningowe ........................................ 23
Trening interwałowy .................................................................. 23
Tworzenie treningu interwałowego ...................................... 23
Rozpoczynanie treningu interwałowego .............................. 24
Zatrzymywanie treningu interwałowego ............................... 24
Segmenty ..................................................................................24
Strava™Segmenty ............................................................... 24
Wyświetlanie szczegółów segmentu .................................... 24
Wyścig na segmencie .......................................................... 24
Korzystanie z funkcji Virtual Partner® ...................................... 24
Ustawianie celu treningowego .................................................. 24
Anulowanie celu treningowego ............................................ 24
Wyścig z poprzednią aktywnością ............................................ 25
Osobiste rekordy ....................................................................... 25
Wyświetlanie osobistych rekordów ...................................... 25
Przywracanie osobistego rekordu ........................................ 25
Usuwanie osobistego rekordu ............................................. 25
Usuwanie wszystkich osobistych rekordów ......................... 25
Zegar.............................................................................. 25
Ustawianie alarmu .................................................................... 25
Usuwanie alarmu ................................................................. 25
Włączanie minutnika ................................................................. 25
Korzystanie ze stopera ............................................................. 25
Ustawianie alarmów .................................................................. 25
Synchronizowanie czasu przez GPS ........................................ 26
Nawigacja...................................................................... 26
ii
Zapisywanie pozycji .................................................................. 26
Edytowanie zapisanych pozycji ........................................... 26
Odwzorowanie punktu .............................................................. 26
Podróżowanie do celu .............................................................. 26
Nawigacja do punktu szczególnego ......................................... 26
Punkty szczególne ............................................................... 26
Tworzenie kursu i podążanie nim za pomocą urządzenia ........ 26
Tworzenie kursu trasy powrotnej .............................................. 26
Oznaczanie i nawigowanie do pozycji sygnału „Człowiek za
burtą” ........................................................................................ 27
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź .................................. 27
Nawigacja do punktu startowego podczas aktywności ............. 27
Nawigacja do punktu startowego ostatniej zapisanej
aktywności ................................................................................ 27
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą .................................. 27
Mapa ......................................................................................... 27
Wyświetlanie mapy .............................................................. 27
Zapisywanie lub nawigowanie do pozycji na mapie ............ 27
Nawigowanie przy użyciu funkcji W okolicy ......................... 28
Kompas .....................................................................................28
Wysokościomierz i barometr ..................................................... 28
Historia.......................................................................... 28
Korzystanie z historii ................................................................. 28
Historia funkcji Multisport ..................................................... 28
Wyświetlanie czasu w każdej ze stref tętna ......................... 28
Wyświetlanie podsumowania danych ....................................... 28
Korzystanie z licznika ............................................................... 28
Usuwanie historii ....................................................................... 28
Dostosowywanie urządzenia....................................... 29
Ustawienia aktywności i aplikacji .............................................. 29
Dostosowywanie ekranów danych ....................................... 29
Dodawanie punktu do aktywności ....................................... 29
Alerty .................................................................................... 29
Ustawianie alertu ............................................................. 30
Ustawienia mapy aktywności ............................................... 30
Ustawienia wyznaczania trasy ............................................. 30
Auto Lap ............................................................................... 30
Oznaczanie okrążeń wg dystansu .................................. 30
Włączanie funkcji Auto Pause® ........................................... 31
Włączanie funkcji automatycznej wspinaczki ....................... 31
Prędkość 3D i dystans ......................................................... 31
Włączanie i wyłączanie przycisku okrążenia ....................... 31
Korzystanie z funkcji autoprzewijania .................................. 31
UltraTrac .............................................................................. 31
Ustawienia funkcji Czas do oszczędzania energii ............... 31
Zmiana kolejności aktywności na liście aplikacji ...................... 32
Widżety ..................................................................................... 32
Dostosowywanie pętli widżetów ........................................... 32
inReachPilot ......................................................................... 32
Korzystanie z pilota inReach ........................................... 32
Pilot VIRB ............................................................................. 32
Sterowanie kamerą sportową VIRB ................................ 32
Sterowanie kamerą sportową VIRB podczas
aktywności ....................................................................... 33
Korzystanie z widżetu poziomu wysiłku ............................... 33
Dostosowywanie menu elementów sterujących ....................... 33
Ustawienia tarczy zegarka ........................................................ 33
Dostosowywanie tarczy zegarka .......................................... 33
Ustawienia czujników ................................................................ 34
Ustawienia kompasu ............................................................ 34
Ręczna kalibracja kompasu ............................................ 34
Ustawianie odniesienia północnego ................................ 34
Ustawienia wysokościomierza ............................................. 34
Kalibracja wysokościomierza barometrycznego ............. 34
Ustawienia barometru .......................................................... 34
Kalibrowanie barometru .................................................. 34
Spis treści
Ustawienia mapy ...................................................................... 34
Ustawienia mapy morskiej ................................................... 35
Wyświetlanie i ukrywanie mapy ........................................... 35
GroupTrackUstawienia ............................................................. 35
Ustawienia nawigacji ................................................................ 35
Dostosowywanie funkcji mapy ............................................. 35
Wstawienia wskaźnika kierunku .......................................... 35
Ustawianie alertów nawigacyjnych ...................................... 35
Ustawienia systemowe ............................................................. 35
Ustawienia czasu ................................................................. 36
Zmiana ustawień podświetlenia ........................................... 36
Dostosowywanie przycisków dostępu .................................. 36
Zmiana jednostek miary ....................................................... 36
Wyświetlanie informacji o urządzeniu ....................................... 36
Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów
związanych z e-etykietami ................................................... 36
Pola danych .............................................................................. 40
Standardowe oceny pułapu tlenowego ..................................... 44
Współczynniki FTP ................................................................... 44
Rozmiar i obwód kół ................................................................. 45
Znaczenie symboli .................................................................... 45
Indeks............................................................................ 46
Czujniki bezprzewodowe............................................. 36
Parowanie czujników bezprzewodowych ................................. 36
Tryb dodatkowego wyświetlacza .............................................. 36
Korzystanie z opcjonalnego rowerowego czujnika prędkości lub
rytmu pedałowania .................................................................... 36
Trening z miernikami mocy ....................................................... 37
Korzystanie z elektronicznych manetek ................................... 37
Świadomość sytuacyjna ........................................................... 37
Czujnik na nogę ........................................................................ 37
Usprawnienie kalibracji czujnika na nogę ............................ 37
Ręczna kalibracja czujnika na nogę .................................... 37
Ustawianie prędkości i dystansu dla czujnika na nogę ........ 37
tempe™ .................................................................................... 37
Informacje o urządzeniu.............................................. 37
Dane techniczne zegarka Descent Mk1 ................................... 37
Informacje o baterii .............................................................. 37
Zarządzanie danymi ................................................................. 38
Odłączanie kabla USB ......................................................... 38
Usuwanie plików .................................................................. 38
Konserwacja urządzenia.............................................. 38
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 38
Czyszczenie urządzenia ...................................................... 38
Wymiana pasków QuickFit™ .................................................... 38
Bardzo długi pasek do nurkowania ........................................... 38
Regulacja metalowego paska do zegarka ................................ 38
Rozwiązywanie problemów......................................... 38
Moje urządzenie wyświetla nieprawidłowy język ...................... 38
Czy mój smartfon jest zgodny z tym urządzeniem? ................. 39
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem ................................... 39
Czy mogę używać mojego czujnika Bluetooth wraz
z zegarkiem? ............................................................................ 39
Ponowne uruchamianie urządzenia ......................................... 39
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień ....................... 39
Resetowanie pęcherzyków w tkankach .................................... 39
Odbieranie sygnałów satelitarnych ........................................... 39
Poprawianie odbioru sygnałów satelitarnych GPS .............. 39
Pomiar temperatury nie jest dokładny ...................................... 39
Maksymalizowanie czasu działania baterii ............................... 39
Śledzenie aktywności ............................................................... 40
Dzienna liczba kroków nie jest wyświetlana ........................ 40
Liczba kroków jest niedokładna ........................................... 40
Liczba kroków na moim urządzeniu i koncie Garmin Connect
nie jest zgodna ..................................................................... 40
Wskazanie liczby pokonanych pięter wydaje się
niewłaściwe .......................................................................... 40
Miga wskaźnik minut intensywnej aktywności ..................... 40
Źródła dodatkowych informacji ................................................. 40
Załącznik ....................................................................... 40
Spis treści
iii
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Ogólne informacje o urządzeniu
2 Wybierz UP lub DOWN, aby przewinąć opcje.
Wyświetlanie widżetów
Urządzenie jest wyposażone w kilka fabrycznie załadowanych
widżetów, a więcej jest dostępnych po sparowaniu go ze
smartfonem.
• Wybierz UP lub DOWN.
Urządzenie będzie przewijać dostępne widżety.
• Wybierz , aby wyświetlić dodatkowe opcje i funkcje
widżetu.
• Dotknij i przytrzymaj BACK na dowolnym ekranie, aby
powrócić do tarczy zegarka.
• Jeśli rejestrujesz aktywność, wybierz BACK, aby wrócić do
stron danych dotyczących aktywności.
Ładowanie urządzenia
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie wyczyścić i osuszyć styki
oraz obszar wokół nich przed ładowaniem i podłączeniem
urządzenia do komputera. Wskazówki dotyczące czyszczenia
można znaleźć w załączniku.
Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.
LIGHT Przytrzymaj, aby wyświetlić menu elementów sterujących.
Przytrzymaj, aby włączyć urządzenie.
UWAGA: Podczas nurkowania funkcje przytrzymywania są
wyłączone.
Wybierz, aby wyświetlić listę aktywności i rozpocząć lub
przerwać aktywność.
Wybierz, aby wybrać opcję w menu.
Wybierz, aby wyświetlić kompas dla nurków, stoper lub przełączanie gazów podczas nurkowania.
Urządzenie jest zasilane wbudowaną baterią litowo-jonową,
ładowaną ze standardowego gniazdka lub z portu USB
komputera.
1 Podłącz wtyk USB kabla do zasilacza sieciowego lub do
portu USB komputera.
2 W razie potrzeby podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego
gniazdka elektrycznego.
3 Ściśnij boki podstawki ładującej , aby otworzyć ramiona
w podstawce.
Wybierz, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
BACK Wybierz, aby zarejestrować okrążenie, odpoczynek lub
przejście podczas aktywności obejmującej wiele dyscyplin
sportowych.
UWAGA: Podczas nurkowania naciskanie przycisków jest
dozwolone tylko w menu.
Wybierz, aby przewijać dostępne widżety i menu.
DOWN Wybierz, aby przewijać ekrany danych podczas nurkowania.
Przytrzymaj, aby wyświetlić tarczę zegarka z dowolnego
ekranu.
Wybierz, aby przewijać dostępne widżety i menu.
Przytrzymaj, aby wyświetlić menu.
UP
MENU UWAGA: Podczas nurkowania naciskanie przycisków jest
wyłączone.
Dwukrotnie dotknij urządzenia, aby przewijać ekrany danych
podczas nurkowania.
4 Umieść urządzenie w podstawce
Wyświetlanie menu elementów sterujących
Menu elementów sterujących zawiera opcje, takie jak włączanie
trybu Nie przeszkadzać, blokowania klawiszy i wyłączanie
urządzenia.
UWAGA: W menu elementów sterujących można dodać
i usunąć opcje oraz zmienić ich kolejność (Dostosowywanie
menu elementów sterujących, strona 33).
1 Na dowolnym ekranie naciśnij i przytrzymaj LIGHT.
, dopasowując styki,
i zwolnij ramiona, aby unieruchomić urządzenie.
Po podłączeniu do źródła zasilania urządzenie włączy się,
a na ekranie pojawi się poziom naładowania baterii.
5 Całkowicie naładuj urządzenie.
Parowanie smartfonu z urządzeniem
Aby korzystać z funkcji online, należy sparować urządzenie
Descent bezpośrednio z poziomu aplikacji Garmin Connect™
Mobile, a nie z poziomu ustawień Bluetooth w smartfonie.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj
i otwórz aplikację Garmin Connect Mobile.
2 Umieść smartfon w pobliżu urządzenia, w odległości nie
większej niż 10 m (33 stopy).
Wybierz
LIGHT, aby włączyć urządzenie.
3
Przy pierwszym włączeniu urządzenia przełączy się ono
w tryb parowania.
®
Wstęp
1
PORADA: Przytrzymaj LIGHT i wybierz , aby ręcznie
przejść do trybu parowania.
4 Wybierz jedną z opcji, aby dodać urządzenie do konta
Garmin Connect:
• Jeśli po raz pierwszy parujesz urządzenie z aplikacją
Garmin Connect Mobile, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
• Jeśli z aplikacją Garmin Connect Mobile zostało już
sparowane inne urządzenie, w menu
lub
wybierz
kolejno Urządzenia Garmin > Dodaj urządzenie,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Aktualizacje produktów
Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express™
(www.garmin.com/express). Zainstaluj w smartfonie aplikację
Garmin Connect Mobile.
Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach
Garmin :
• Aktualizacje oprogramowania
• Przesyłanie danych do Garmin Connect
• Rejestracja produktu
®
Konfigurowanie Garmin Express
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Nurkowanie
Ostrzeżenia dotyczące nurkowania
OSTRZEŻENIE
• Funkcje nurkowe tego urządzenia są przeznaczona
wyłącznie dla doświadczonych nurków. Urządzenia nie
należy traktować jako głównego komputera nurkowego. Nie
wprowadzenie stosownych danych dotyczących nurkowania
w urządzeniu może doprowadzić do poważnych obrażeń
ciała lub śmierci.
• Upewnij się, że w pełni rozumiesz zasady używania
urządzenia, wyświetlane dane i ograniczenia. Wszelkie
wątpliwości lub niejasności dotyczące tej instrukcji lub
samego urządzenia należy wyjaśnić przed rozpoczęciem
nurkowania z jego użyciem. Należy pamiętać, że każdy z nas
jest odpowiedzialny za swoje własne postępowanie.
• Zawsze istnieje ryzyko wystąpienia choroby dekompresyjnej
(DCS) w przypadku każdego profilu nurkowania, nawet
stosując się do planu nurkowania przedstawionego
w tabelach lub w urządzeniu do nurkowania. Żadna
procedura, urządzenie do nurkowania ani tabela nie są
w stanie wyeliminować ryzyka wystąpienia choroby
dekompresyjnej lub zatrucia tlenowego. Kondycja fizyczna
danej osoby może być różna w zależności od dnia. To
urządzenie nie jest w stanie przewidzieć tych zmian ani
przeciwdziałać ich następstwom. Celem zminimalizowania
ryzyka wystąpienia choroby dekompresyjnej zaleca się
pozostanie w bezpiecznym zakresie ograniczeń narzuconych
przez to urządzenie. Przed rozpoczęciem nurkowania należy
skonsultować się z lekarzem w kwestii kondycji fizycznej.
• Zawsze należy używać przyrządów pomocniczych, takich jak
głębokościomierz, zanurzalny manometr i stoper lub zegarek.
Podczas nurkowania z urządzeniem powinno się mieć dostęp
do tabeli dekompresyjnych.
• Przed nurkowaniem należy wykonać testy bezpieczeństwa,
takie jak sprawdzenie działania urządzenia i jego ustawienia,
działanie wyświetlacza, poziom naładowania baterii
i ciśnienia w butli.
2
• Urządzenie nie powinno być używane przez więcej niż
jednego nurka. Profile nurkowania są skonfigurowane dla
konkretnego użytkownika, więc korzystanie z profilu
nurkowania innego użytkownika może dostarczać błędnych
informacji i tym samym doprowadzić do obrażeń ciała lub
śmierci.
• Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie należy nurkować
w pojedynkę. Nurkuj z wyznaczonym partnerem. Również po
nurkowaniu powinno pozostać się przez dłuższy czas
w towarzystwie innych osób, ponieważ objawy choroby
dekompresyjnej mogą wystąpić z opóźnieniem lub w skutek
czynności wykonywanych na powierzchni.
• Urządzenie to nie jest przeznaczone do zastosowań
komercyjnych lub profesjonalnych. Służy ono wyłącznie do
celów rekreacyjnych. Komercyjne lub profesjonalne
czynności związane z nurkowaniem mogą narazić
użytkownika na zanurzenie na duże głębokości lub na
ekstremalne warunki, co zwiększa ryzyko wystąpienia
choroby dekompresyjnej.
• Nie należy nurkować z gazem, którego skład nie został przez
Ciebie sprawdzony i wprowadzony do urządzenia. Brak
możliwości sprawdzenia zawartości butli z gazem
i wprowadzenia tych danych do urządzenia będzie skutkować
podawaniem błędnych informacji, co stanowi poważne
zagrożenie dla zdrowia i życia.
• Nurkowanie z wykorzystaniem więcej niż jednej mieszanki
gazów stwarza większe ryzyko niż nurkowanie z jedną
mieszanką gazów. Pomyłki związane z wykorzystaniem wielu
mieszanek gazów mogą doprowadzić do obrażeń ciała lub
śmierci.
• Zawsze należy wynurzać się w bezpieczny sposób.
Gwałtowne wynurzenie się zwiększa ryzyko wystąpienia
choroby dekompresyjnej.
• Wyłączenie funkcji blokady dekompresji w urządzeniu może
spowodować zwiększenie ryzyka wystąpienia tej choroby, co
z kolei może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.
Wyłączenie funkcji jest wykonywane na własne ryzyko.
• Zignorowanie wymaganego przystanku dekompresyjnego
może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci. Nigdy nie
należy wynurzać się ponad wskazywaną głębokość
przystanku dekompresyjnego.
• Zawsze należy wykonać 3-minutowy przystanek
bezpieczeństwa między 3 a 5 metrem (9,8 i 16,4 stopy),
nawet jeśli nie jest wymagany przystanek dekompresyjny.
Tryby nurkowania
UrządzenieDescent Mk1 obsługuje sześć trybów nurkowania.
Każdy tryb nurkowania składa się z czterech etapów, a są to:
kontrola przed nurkowaniem, widok powierzchniowy, faza
podczas nurkowania i faza po nurkowaniu.
Jedna mieszanka: Umożliwia nurkowanie na jednej mieszance.
Mieszanki: Umożliwia skonfigurowanie wielu mieszanek
i przełączanie gazów podczas nurkowania. Ten tryb
obsługuje jeden gaz denny i maksymalnie pięć dodatkowych
gazów do dekompresji lub rezerwowych.
UWAGA: Gazy rezerwowe nie są używane w dotyczących
dekompresji obliczeniach limitu bezdekompresyjnego (NDL)
oraz czasu do powierzchni (TTS) aż do momentu ich
aktywacji podczas nurkowania.
CCR: Pozwala skonfigurować dwa punkty PO2, gazy
oddechowe obiegu zamkniętego (CC) oraz gazy rezerwowe
obiegu otwartego (OC).
Konsol.: Umożliwia nurkowanie z podstawowymi funkcjami
licznika czasu nurkowania.
UWAGA: Po nurkowaniu w trybie konsoli urządzenie może
być przez 24 godziny używane tylko w trybie konsoli lub
bezdechu.
Nurkowanie
Bezdech: Umożliwia swobodne nurkowanie z danymi
dotyczącymi nurkowania na bezdechu. Ten tryb ma wyższą
częstotliwość odświeżania danych.
Polowanie na bezdechu: Podobne do trybu nurkowania
Bezdech, jednak dostosowane specjalnie do połowu ryb.
Dźwięki rozpoczęcia i zakończenia są wyłączone.
Korzystanie z trybu nurkowania w basenie
Gdy urządzenie działa w trybie nurkowania w basenie, funkcje
pęcherzyków w tkankach oraz blokady dekompresji działają
normalne, jednak nurkowania nie są zapisywane w rejestrze
nurkowań.
1 Przytrzymaj LIGHT, aby wyświetlić menu elementów
sterujących.
2 Wybierz .
Tryb nurkowania w basenie wyłącza się automatycznie
o północy.
Konfiguracja nurkowania
Ustawienia nurkowania można dostosować do własnych
potrzeb. Niektórych ustawień nie można zastosować we
wszystkich trybach nurkowania. Ustawienia można również
edytować przed rozpoczęciem nurkowania.
Przytrzymaj MENU i wybierz Konfiguracja nurkowania.
Gazy: Umożliwia ustawienie mieszanki gazowej. Możesz
wprowadzić zawartość tlenu i helu w danej mieszance,
a urządzenie obliczy pozostałą wartość procentową jako
zawartość azotu. Maksymalnie można mieć dwanaście
gazów oddechowych dla każdego trybu nurkowania z gazem
oddechowym. Opcja Tryb pozwala określić planowane
wykorzystanie dla mieszanki oddechowej, takie jak gazy do
dekompresji lub rezerwowe.
Konserwatyzm: Umożliwia ustawienie poziomu konserwatyzmu
dla obliczeń dotyczących dekompresji. Wyższy poziom
konserwatyzmu zapewnia krótszy czas nurkowania i dłuższy
czas wynurzania. Opcja Własny umożliwia ustawienie
własnego gradientu.
UWAGA: Przed wprowadzeniem niestandardowego poziomu
konserwatyzmu należy się dokładnie zapoznać
z zagadnieniem gradientów.
Typ wody: Umożliwia wybranie typu wody.
PO2: Umożliwia ustawienie progu parcjalnego ciśnienia tlenu
(PO2) podczas dekompresji, w barach. Ostrzeżenia
dotyczące PO2 i progi alarmów krytycznych można
dostosować.
Alerty: Umożliwia ustawienie alarmów dla głębokości i czasu.
Dla każdego z trybów nurkowania można włączyć inne
alarmy.
Alert przerwy powierzchniowej: Umożliwia ustawienie
alarmów dla przerw powierzchniowych w trybie
bezdechowym.
Przystanek bezpieczeństwa: Umożliwia zmianę czasu trwania
przystanku bezpieczeństwa.
Opóźn. zakoń. nurkowania.: Pozwala ustawić czas, po którym
urządzenie zakończy i zapisze aktywność nurkowania po
wynurzeniu się na powierzchnię.
Punkty CCR: Umożliwia ustawienie punktów wysokiego
i niskiego PO2 w przypadku nurkowania z rebreatherem
o obiegu zamkniętym (CCR). Jeśli tryb Auto jest włączony,
urządzenie automatycznie przełącza się na punkt wysokiej
lub niskiej wartości zadanej zależnie od bieżącej głębokości.
Na przykład jeśli zanurzasz się, przechodząc przez
głębokość z punktem wysokiej wartości zadanej, lub
wynurzasz się, przechodząc przez głębokość z punktem
niskiej wartości zadanej, próg PO2 przełączą się
odpowiednio na punkt wysokiej lub niskiej wartości zadanej.
Nurkowanie
Głębokości automatycznych punktów muszą znajdować się
co najmniej w odległości 6,1 m (20 stóp) od siebie.
UWAGA: Jeśli ręcznie zmienisz punkty w odległości 1,8 m (6
stóp) od głębokości automatycznego przełączenia, to
automatyczne przełączanie punktów zostanie wyłączone, gdy
będziesz się znajdować 1,8 m (6 stóp) ponad lub poniżej
głębokości automatycznego przełączenia. To zapobiega
przypadkowemu przełączeniu punktu.
Podświetlenie: Umożliwia dostosowanie ustawień
podświetlenia dla aktywności związanych z nurkowaniem.
Tętno: Umożliwia włączenie lub wyłączenie czujnika tętna
podczas nurkowania. Opcja Zap. dane z czuj. piers.
umożliwia włączenie piersiowego czujnika tętna, takiego jak
urządzenie HRM-Swim™ lub HRM-Tri™, przechowującego
dane dotyczące tętna wraz z danymi nurkowania. Po
zakończeniu nurkowania dane monitorowania z piersiowego
czujnika tętna można wyświetlać na koncie Garmin Connect.
Dotknij dwa razy, aby przewijać: Umożliwia przewijanie
ekranów z danymi dla nurków za pomocą dwukrotnego
dotknięcia urządzenia.
Blokada dekompresji: Umożliwia wyłączenie funkcji blokady
dekompresji. Ta funkcja uniemożliwia nurkowanie z jedną
i kilkoma mieszankami przez 24 godziny w przypadku
przekroczenia górnego progu dekompresji o więcej niż trzy
minuty.
UWAGA: Po przekroczeniu górnego progu dekompresji
nadal można wyłączyć funkcję blokady dekompresji.
Rozpoczynanie nurkowania
1 Na tarczy zegarka wybierz .
2 Wybierz tryb nurkowania (Tryby nurkowania, strona 2).
3 W razie potrzeby wybierz DOWN, aby edytować ustawienia
nurkowania, np. gazy, typ wody i alarmy (Konfiguracja
nurkowania, strona 3).
4 Trzymając nadgarstek ponad powierzchnią wody, poczekaj,
aż urządzenie odbierze sygnał GPS, a wskaźnik sygnału
GPS zmieni kolor na zielony.
Urządzenie wymaga sygnału GPS do zapisania pozycji
nurkowania.
5 Wybierz .
6 Zanurz się, aby rozpocząć nurkowanie.
Licznik aktywności uruchomi się automatycznie, gdy
osiągniesz głębokość 1,2 m (4 stóp).
UWAGA: Jeśli rozpoczniesz zanurzanie bez wybrania trybu
nurkowania, urządzenie zastosuje ostatnio używany tryb
i ustawienia nurkowania.
7 Wybierz DOWN, aby przewijać ekrany danych i kompas
nurkowania.
PORADA: Innym sposobem jest dwukrotne dotknięcie
urządzenia w celu przewijania ekranów.
Po wynurzeniu urządzenie automatycznie zakończy i zapisze
aktywność nurkowania. Podczas zapisywania przez urządzenie
pozycji wynurzenia należy trzymać nadgarstek ponad
powierzchnią wody.
Ekrany danych dotyczących nurkowania
Podczas nurkowania z jedną mieszanką, wieloma mieszankami
lub z rebreatherem o obiegu zamkniętym (CCR) można
wyświetlać bieżące warunki nurkowania, kompas dla nurków
oraz dane fizjologiczne (Wyświetlanie ekranu podstawowych
danych dotyczących gazów oddechowych, strona 4,
Nawigacja z użyciem kompasu nurkowania, strona 4,
Wyświetlanie dodatkowych danych dotyczących gazów
oddechowych, strona 4).
Podczas nurkowania w trybie pomiarowym można wyświetlać
bieżące warunki nurkowania, stoper nurkowania, kompas dla
3
nurków oraz dane dotyczące tętna (Korzystanie ze stopera dla
nurków, strona 4, Nawigacja z użyciem kompasu nurkowania,
strona 4, Wyświetlanie dodatkowych danych dotyczących
gazów oddechowych, strona 4).
Podczas nurkowania bezdechowego lub bezdechowego
polowania można wyświetlać bieżące warunki nurkowania, czas
powierzchniowy, szczegóły dotyczące ostatniego nurkowania,
dane dotyczące tętna oraz mapę (Nurkowanie przy użyciu
mapy, strona 5).
PORADA: W ustawieniach aktywności można zmienić kolejność
domyślnych ekranów danych oraz dodać ekran stopera
nurkowania dla aktywności związanych z nurkowaniem
z użyciem gazów oddechowych (Dostosowywanie ekranów
danych, strona 29). Niemożliwe jest dostosowywanie pól
danych dotyczących aktywności związanych z nurkowaniem.
Wyświetlanie ekranu podstawowych danych
dotyczących gazów oddechowych
1 Podczas nurkowania z jedną mieszanką, wieloma
mieszankami lub rebreatherem o obiegu zamkniętym (CCR)
przewiń ekran, aby wyświetlić pierwszy ekran z danymi.
Kompas wskazuje kierunek poruszania się .
, aby ustawić kierunek.
Kompas wskazuje odchylenia
od ustawionego kierunku
.
3 Wybierz , a następnie wybierz opcję:
• Aby wyzerować kurs, wybierz Zresetuj kurs.
• Aby zmienić kurs o 180°, wybierz Ustaw na odwrotny.
UWAGA: Odwrotny kurs jest wyświetlany na kompasie za
pomocą czerwonego znacznika.
• Aby przesunąć kurs o 90 stopni w lewo lub prawo, wybierz
Ustaw na 90L lub Ustaw na 90P.
• Aby wyczyścić kurs, wybierz Wyczyść kurs.
2 Wybierz
Wyświetlanie dodatkowych danych dotyczących
gazów oddechowych
Podczas nurkowania z jedną mieszanką, wieloma
mieszankami lub rebreatherem o obiegu zamkniętym (CCR)
przewiń ekran, aby wyświetlić trzeci ekran z danymi.
Poziom pęcherzyków azotu (N2) w tkankach.
Zielony: pęcherzyki w tkance na poziomie od 0 do 79%.
Żółty: pęcherzyki w tkance na poziomie od 80 do 99%.
Czerwony: pęcherzyki w tkance na poziomie 100% lub
więcej.
Prędkość zanurzania lub wynurzania.
Zielony: dobra. Wynurzanie z prędkością niższą niż 7,9 m
(26 stóp) na minutę.
Żółty: umiarkowanie wysoka. Wynurzanie z prędkością od
7,9 do 10,1 m (od 26 do 33 stóp) na minutę.
Czerwony: za wysoka. Wynurzanie z prędkością większą niż
10,1 m (33 stopy) na minutę.
Poziom parcjalnego ciśnienia tlenu (PO2).
Podczas nurkowania z rebreatherem o obiegu zamkniętym
(CCR) wskazuje, czy aktywne jest nurkowanie z obiegiem
zamkniętym (CC) czy z obiegiem otwartym (OC).
2 W przypadku przekroczenia czasu limitu
bezdekompresyjnego (NDL) lub wykonania przystanku
bezpieczeństwa na ekranie danych wyświetlane są dane
dotyczące wynurzania.
Twoja bieżąca strefa tętna (Informacje o strefach tętna,
strona 21).
UWAGA: Podczas nurkowania można wyświetlać tylko dane
tętna z nadgarstkowego czujnika tętna.
Szary: strefa tętna 1
Niebieski: strefa tętna 2
Zielony: strefa tętna 3
Pomarańczowy: strefa tętna 4
Czerwony: strefa tętna 5
Poziom toksyczności tlenowej ośrodkowego układu nerwowego
(ang. central nervous system, CNS) podczas nurkowania
z jedną mieszanką, wieloma mieszankami lub rebreatherem
o obiegu zamkniętym (CCR).
Zielony: od 0 do 79% toksyczności tlenowej.
Żółty: od 80 do 99% toksyczności tlenowej.
Czerwony: 100% lub więcej toksyczności tlenowej.
Korzystanie ze stopera dla nurków
Górna głębokość przystanku bezpieczeństwa lub dekompresyjnego.
PORADA: Można dodać uproszczony ekran stopera do
każdego trybu nurkowania z gazem oddechowym
(Dostosowywanie ekranów danych, strona 29).
1 Rozpocznij nurkowanie w trybie Konsol..
2 Przewiń do ekranu stopera.
Pozostały czas przystanku bezpieczeństwa lub dekompresyjnego.
Nawigacja z użyciem kompasu nurkowania
1 Podczas nurkowania z jedną mieszanką, wieloma
mieszankami lub nurkowania z rebreatherem o obiegu
zamkniętym (CCR) przewiń do kompasu dla nurków.
4
Nurkowanie
Planowanie nurkowań
W urządzeniu można planować przyszłe nurkowania.
Urządzenie może obliczyć czasy limitu bezdekompresyjnego
(NDL) lub utworzyć plany dekompresji. Podczas planowania
nurkowania urządzenie korzysta z danych na temat pozostałości
pęcherzyków w tkankach z ostatnich nurkowań.
Obliczanie czasu limitu bezdekompresyjnego (NDL)
3 Wybierz
> Zeruj średnią głębokość, aby ustawić średnią
głębokość na bieżącej głębokości.
4 Wybierz > Włącz stoper.
5 Wybierz opcję:
• Aby zatrzymać stoper, wybierz > Zatrzymaj stoper.
• Aby wyzerować stoper, wybierz > Zeruj stoper.
Nurkowanie przy użyciu mapy
Podczas przerw powierzchniowych w trybie bezdechowym
można wyświetlać mapę.
1 Podczas aktywności nurkowania bezdechowego przewiń do
mapy.
2 Wybierz , a następnie wybierz opcję:
• Aby przesunąć lub powiększyć mapę, wybierz Przesuń/
Powiększ.
PORADA: Możesz wybrać , aby przełączać między
przesuwaniem w górę i w dół, przesuwaniem w lewo i w
prawo oraz powiększaniem. Możesz przytrzymać , aby
wybrać punkt wskazany celownikiem.
• Aby oznaczyć swoją pozycję, wybierz Zapisz pozycję.
PORADA: Możesz wybrać DOWN, aby zmienić ikonę.
Wyświetlanie widżetu przerwy powierz­
chniowej
Widżet wyświetla czas przerwy powierzchniowej, pęcherzyki
w tkance oraz wartość procentową toksyczności tlenowej
ośrodkowego układu nerwowego.
1 Na tarczy zegarka wybierz UP.
2 Wybierz , aby wyświetlić szczegóły dotyczące tkanek
i jednostek toksyczności tlenu (OTU).
UWAGA: Wpływ przyjętych podczas nurkowania jednostek
OTU wygasa po 24 godzinach.
Wyświetlanie widżetu dziennika nurkowania
Widżet wyświetla krótkie podsumowanie ostatnio zapisanego
nurkowania.
1 W poziomu widżetu przerwy powierzchniowej wybierz UP.
2 Wybierz , aby wyświetlić więcej informacji dotyczących
nurkowania.
3 Wybierz zanurzenie.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić dodatkowe informacje o aktywności,
wybierz Szczegóły.
• Aby wyświetlić dodatkowe informacje o jednym lub wielu
nurkowaniach bezdechowych, wybierz Nurkowania
i wybierz zanurzenie.
• Aby wyświetlić aktywność na mapie, wybierz Mapa.
UWAGA: Urządzenia wyświetla pozycje zanurzenia oraz
wynurzenia, jeśli przed i po zanurzeniu poczekano na
odebranie sygnału GPS.
• Aby wyświetlić profil głębokości danej aktywności, wybierz
Profil głębokości.
• Aby wyświetlić profil temperatury danej aktywności,
wybierz Profil temperatury.
Nurkowanie
Dla przyszłych nurkowań można obliczyć czas limitu
bezdekompresyjnego (NDL) lub maksymalną głębokość.
Obliczenia te nie są zapisywane ani stosowane do kolejnego
nurkowania.
1 Wybierz kolejno > Zaplan. nurkowanie > Oblicz limit
bezdekompresyjny.
2 Wpisz wartość procentową tlenu.
3 Wybierz opcję:
• Aby obliczyć czas limitu bezdekompresyjnego, wybierz
Podaj głębokość i wprowadź planowaną głębokość
zanurzenia.
• Aby obliczyć maksymalną głębokość, wybierz Podaj czas
i wprowadź planowany czas zanurzenia.
Zostanie wyświetlony minutnik odliczający limit
bezdekompresyjny, a także głębokość i maksymalna
głębokość nurkowania (MOD).
4 Wybierz DOWN.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyjść, wybierz Gotowe.
• Aby dodać interwały do nurkowania, wybierz Dodaj
nurkowanie i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Tworzenie planu dekompresji
Plany dekompresji z otwartym obiegiem można tworzyć
i zapisywać do użycia w przyszłości.
1 Wybierz kolejno > Zaplan. nurkowanie > Plany
dekompresji > Dodaj nowy.
2 Wpisz nazwę planu dekompresji.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz PO2, aby wpisać maksymalne parcjalne ciśnienie
tlenu w barach.
UWAGA: Urządzenie używa wartości PO2 do zmiany
gazów.
• Wybierz Konserwatyzm, aby wpisać poziom
konserwatyzmu dla obliczeń dotyczących dekompresji.
• Wybierz Gazy, aby wprowadzić mieszankę gazów
oddechowych.
• Wybierz Głębokość dna, aby wprowadzić maksymalną
głębokość zanurzenia.
• Wybierz Czas nurkowania, aby wprowadzić czas na
głębokości dna.
4 Wybierz Zapisz.
Wyświetlanie i wprowadzanie planu dekompresji
Możesz zastąpić bieżące ustawienia nurkowania z jedną
mieszanką lub wieloma mieszankami z ustawieniami z planu
dekompresji.
1 Wybierz kolejno > Zaplan. nurkowanie > Plany
dekompresji.
2 Wybierz plan dekompresji.
3 W razie potrzeby wybierz Pokaż, aby wyświetlić plan
dekompresji, a następnie wybierz BACK.
4 Wybierz Zastosuj, aby użyć ustawień planu dekompresji dla
trybu nurkowania z jedną mieszanką lub wieloma
mieszankami.
5
Edytowanie planu dekompresji
1 Wybierz kolejno > Zaplan. nurkowanie > Plany
dekompresji.
2 Wybierz plan dekompresji.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Edytuj, aby zmienić szczegóły planu
dekompresji.
• Wybierz Zmień nazwę, aby edytować nazwę planu
dekompresji.
4 Edytuj informacje.
Usuwanie planu dekompresji
1 Wybierz kolejno > Zaplan. nurkowanie > Plany
dekompresji.
2 Wybierz plan dekompresji.
3 Wybierz Usuń > .
Czas do lotu samolotem
Po nurkowaniu na tarczy zegarka zostanie wyświetlona ikona
wraz z szacowanym czasem (podanym w godzinach) do
pierwszego możliwego lotu samolotem. W tym czasie nie należy
odbywać lotów samolotem. Po nurkowaniu w trybie konsoli lub
nurkowaniu naruszającym plan dekompresji, czas do
pierwszego możliwego lotu samolotem zostanie ustawiony na
48 godzin.
PORADA: Wskaźnik czasu do pierwszego możliwego lotu
samolotem można dodać do niestandardowej tarczy zegarka
(Dostosowywanie tarczy zegarka, strona 33).
Wskazówki dotyczące noszenia urządzenia
ze skafandrem nurkowym
Alerty nurkowania
Komunikat alertu
Przyczyna
Czynność urządzenia
Brak
Wartość
parcjalnego
ciśnienia tlenu
(PO2) jest wyższa
od podanej
wartości ostrzegawczej.
Wartość PO2 miga na żółto.
PO2 is high.
Ascend or switch
to lower O2 gas.
Wartość PO2 jest Wartość PO2 miga na
wyższa od podanej czerwono.
wartości krytycznej. Alert wyświetla się co 30
sekund, aż do wynurzenia się
na bezpieczną głębokość lub
przełączenia gazów
oddechowych.
PO2 is low.
Descend or switch
to higher O2 gas.
Wartość PO2
wynosi poniżej
0,18 bara.
Approaching Deco Znajdujesz się
Brak
Stop
o interwał jednego
postoju (3 m lub
9,8 stopy) od
głębokości
przystanku dekompresyjnego.
Descend below
deco ceiling.
Znajdujesz się 0,6
m (2 stopy)
powyżej granicy
dekompresji.
Brak
Zakończono
Głębokość i czas przystanku
przystanek dekom- dekompresyjnego migają na
presyjny.
niebiesko przez pięć sekund.
Decompression
cleared
Zakończono
wszystkie
przystanki dekompresyjne.
Safety Stop
Cleared
Zakończono
Brak
przystanek bezpieczeństwa.
• Aby nosić urządzenie na grubym skafandrze nurkowym,
należy użyć bardzo długiego silikonowego paska.
• Użyj przedłużenia
na tytanowym pasku zegarka, aby
zwiększyć jego długość.
• W celu uzyskania dokładnych pomiarów tętna należy się
upewnić, że skafander nurkowy i inne urządzenia noszone na
nadgarstku nie zakłócają pracy nadgarstkowego czujnika
tętna (Noszenie urządzenia, strona 13).
6
Podczas pierwszych dwóch
minut nurkowania wartość
PO2 miga na żółto. W innym
przypadku wartość PO2 miga
na czerwono.
Alert wyświetla się co 30
sekund do momentu
zanurzenia na bezpieczną
głębokość lub przełączenia
gazów oddechowych.
Aktualna głębokość
i głębokość przystanku
migają na czerwono.
Jeśli pozostaniesz powyżej
granicy dekompresji przez
dłużej niż trzy minuty,
zostanie włączona funkcja
blokady dekompresji.
Brak
Ascending too fast. Wynurzasz się
Brak
Slow your ascent. szybciej niż 10,1
m/min (33 stopy/
min) przez ponad 5
sekund.
CNS toxicity at
80%.
Poziom toksyczności tlenowej
(CNS) wynosi 80%
bezpiecznego
limitu.
Alert pojawia się podczas
nurkowania i na ekranie
kontroli przed kolejnym
nurkowaniem.
CNS toxicity at
%1%. End your
dive now.
Toksyczność CNS Alert pojawia się co dwie
jest za wysoka.
minuty aż do zakończenia
Podczas
nurkowania.
nurkowania
wartość „%1” jest
zastąpiona bieżącą
wartością
procentową
toksyczności CNS.
Nurkowanie
Komunikat alertu
Przyczyna
250 OTU
accumulated.
Jednostki toksycz- Brak
ności tlenowej
(OTU) wynoszą
80% bezpiecznego
limitu (250
jednostek).
Czynność urządzenia
%1 OTU
accumulated. End
your dive now.
Przyjęte jednostki
toksyczności
tlenowej przekroczyły bezpieczny
limit. Podczas
nurkowania
wartość „%1” jest
zastąpiona liczbą
przyjętych
jednostek.
NDL exceeded.
Decompression
now required.
Przekroczono czas Brak
limitu bezdekompresyjnego (NDL).
Approaching NDL
Pęcherzyki
w tkankach na
poziome 80%.
Battery is low.
Pozostało mniej niż Alert pojawia się, gdy poziom
20% baterii.
naładowania baterii
urządzenia jest niższy niż
20%, a także na ekranie
kontroli przed nurkowaniem.
Battery critically
low. End your dive
now.
Pozostało mniej niż Alert pojawia się, gdy poziom
10% baterii.
naładowania baterii
urządzenia jest niższy niż
10%, a także na ekranie
kontroli przed nurkowaniem.
• Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe
strony danych.
Zatrzymywanie aktywności
1 Wybierz .
2 Wybierz opcję:
• Aby wznowić aktywność, wybierz Wznów.
• Aby zapisać aktywność i powrócić do trybu zegarka,
wybierz Zapisz.
• Aby wstrzymać aktywność i wznowić ją w późniejszym
czasie, wybierz Wznów później.
• Aby oznaczyć okrążenie, wybierz Okrążenie.
• Aby powrócić do punktu startowego na pokonanej
ścieżce, wybierz kolejno Wróć do startu > TracBack.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku
aktywności, które korzystają z modułu GPS.
• Aby powrócić do punktu początkowego aktywności
najprostszą dostępną drogą, wybierz kolejno Wróć do
startu > Trasa.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku
aktywności, które korzystają z modułu GPS.
• Aby odrzucić aktywność i powrócić do trybu zegarka,
wybierz Odrzuć > Tak.
UWAGA: Urządzenie automatycznie zapisuje aktywność po
upływie 30 minut od jej przerwania.
Alert pojawia się co dwie
minuty aż do zakończenia
nurkowania.
Brak
Aktywności i aplikacje
Urządzenie może być wykorzystywane podczas aktywności
w pomieszczeniu, na świeżym powietrzu, uprawiania sportów
i wykonywania ćwiczeń. Po rozpoczęciu aktywności urządzenie
wyświetla i rejestruje dane z czujników. Możesz zapisać swoją
aktywność i udostępnić ją społeczności Garmin Connect.
Możesz również dodać do urządzenia Connect IQ™ aktywności
i aplikacje za pomocą strony internetowej Connect IQ (Connect
IQFunkcje, strona 13).
Więcej informacji na temat dokładności śledzenia aktywności
i pomiarów kondycji znajduje się na stronie garmin.com
/ataccuracy.
Rozpoczynanie aktywności
Po rozpoczęciu aktywności moduł GPS zostanie w razie
potrzeby automatycznie uruchomiony. Po przerwaniu
aktywności urządzenie powróci do trybu zegarka.
1 Na tarczy zegarka wybierz .
2 Wybierz aktywność.
3 W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić dodatkowe
informacje.
4 W razie potrzeby poczekaj, aż urządzenie nawiąże
połączenie z czujnikami ANT+ .
Jeśli
aktywność wymaga korzystania z sygnałów GPS, wyjdź
5
na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
6 Wybierz , aby uruchomić stoper.
UWAGA: Urządzenie nie będzie zapisywać danych
aktywności, jeśli nie uruchomisz stopera.
®
Dodawanie lub usuwanie ulubionej
aktywności
Lista ulubionych aktywności jest wyświetlana po naciśnięciu
z poziomu tarczy zegarka. Umożliwia ona szybki dostęp do
najczęściej używanych aktywności. Po pierwszym naciśnięciu
w celu rozpoczęcia aktywności urządzenie poprosi o wybranie
ulubionych aktywności. Ulubione aktywności można dodawać
lub usuwać w dowolnym momencie.
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aktywności i aplikacje.
Ulubione aktywności są wyświetlane na górze listy na białym
tle. Pozostałe aktywności są wyświetlane na czarnym tle.
3 Wybierz opcję:
• Aby dodać ulubioną aktywność, wybierz aktywność,
a następnie wybierz Dodaj do Ulubionych.
• Aby usunąć ulubioną aktywność, wybierz aktywność,
a następnie wybierz Usuń z Ulubionych.
Tworzenie własnych aktywności
1 Na tarczy zegarka wybierz kolejno
2 Wybierz opcję:
3
4
5
Porady dotyczące rejestrowania aktywności
• Naładuj urządzenie przed rozpoczęciem aktywności
(Ładowanie urządzenia, strona 1).
• Wybierz BACK, aby rejestrować okrążenia.
Aktywności i aplikacje
6
> Dodaj.
• Wybierz Kopiuj aktywność, aby utworzyć własną
aktywność na bazie jednej z zapisanych.
• Wybierz Inne, aby utworzyć własną aktywność.
W razie potrzeby wybierz rodzaj aktywności.
Wybierz nazwę lub wpisz własną nazwę.
Duplikaty nazw aktywności zawierają numer, np. Rower(2).
Wybierz opcję:
• Wybierz opcję, aby dostosować wybrane ustawienia
aktywności. Na przykład możesz wybrać kolor akcentu lub
dostosować ekrany danych.
• Wybierz Gotowe, aby zapisać własną aktywność i użyć
jej.
Wybierz Tak, aby dodać aktywność do listy ulubionych.
7
Aktywności w pomieszczeniu
Aktywności na powietrzu
Urządzenie Descent może posłużyć podczas ćwiczeń
w pomieszczeniu, takich jak bieg na bieżni lub jazda na rowerze
stacjonarnym. W pomieszczeniach moduł GPS jest wyłączony.
Podczas biegu lub spaceru z wyłączonym modułem GPS dane
prędkości, dystansu i rytmu są obliczane przy użyciu
akcelerometru w urządzeniu. Akcelerometr kalibruje się
automatycznie. Dokładność danych prędkości, dystansu i rytmu
zwiększa się po kilku biegach lub spacerach na zewnątrz
z użyciem funkcji GPS.
PORADA: Chwytanie się poręczy bieżni powoduje zmniejszenie
dokładności. Można korzystać z opcjonalnego czujnika na nogę
w celu rejestrowania tempa, dystansu i rytmu.
W przypadku jazdy rowerem z wyłączoną funkcją GPS dane
prędkości i dystansu są niedostępne, chyba że używany jest
opcjonalny czujnik, który przesyła dane prędkości i dystansu do
urządzenia (np. czujnik prędkości lub rytmu).
W urządzeniu Descent znajdują się fabrycznie wczytane
aktywności wykonywane na świeżym powietrzu, takich jak
bieganie i jazda na rowerze. W przypadku tych aktywności
moduł GPS jest włączony. Nowe aktywności można dodawać
w oparciu o dane domyślnych aktywności, takich jak chód lub
wiosłowanie. Do urządzenia można również dodać własne
aktywności (Tworzenie własnych aktywności, strona 7).
Kalibrowanie dystansu na bieżni
Aby rejestrować dokładniejsze dystanse pokonywane na bieżni,
możesz skalibrować dystans na bieżni po przebiegnięciu na niej
co najmniej 1,5 km (1 mili). Jeśli korzystasz z różnych bieżni,
możesz ręcznie skalibrować dystans na bieżni dla każdej bieżni
po każdym biegu.
1 Rozpocznij aktywność biegania na bieżni (Rozpoczynanie
aktywności, strona 7) i przebiegnij na niej co najmniej 1,5 km
(1 milę).
2 Po zakończeniu biegu .
3 Wybierz opcję:
• Aby skalibrować dystans na bieżni po raz pierwszy,
wybierz Zapisz.
Urządzenie poprosi o przeprowadzenie kalibracji bieżni.
• Aby ręcznie skalibrować dystans na bieżni po pierwszej
kalibracji, wybierz kolejno Kalibruj i zapisz > Tak.
4 Sprawdź pokonany dystans na wyświetlaczu bieżni
i wprowadź odległość w urządzeniu.
Rejestrowanie aktywności treningu siłowego
Podczas aktywności treningu siłowego można zapisywać serie.
Seria to wiele powtórzeń pojedynczego ruchu.
1 Na tarczy zegarka wybierz > Siła.
Podczas pierwszego rejestrowania treningu siłowego
wybierz, na którym nadgarstku znajduje się zegarek.
2 Wybierz , aby uruchomić stoper.
3 Rozpocznij pierwszą serię.
Urządzenie liczy powtórzenia. Licznik powtórzeń zostanie
wyświetlony po wykonaniu co najmniej 6 powtórzeń.
PORADA: Urządzenie może tylko zliczać powtórzenia
pojedynczego ruchu w każdej serii. Jeśli chcesz zmienić
ruch, zakończ serię i rozpocznij nową.
4 Wybierz BACK, aby zakończyć serię.
Zegarek wyświetli całkowitą liczbę powtórzeń w serii. Po kilku
sekundach pojawi się licznik czasu odpoczynku.
5 W razie potrzeby naciśnij i przytrzymaj MENU i wybierz
Edytuj ostatnią serię, aby edytować liczbę powtórzeń.
PORADA: Możesz również dodać użyty podczas serii ciężar.
6 Po zakończeniu odpoczynku wybierz BACK, aby rozpocząć
nową serię.
7 Powtarzaj każdą serię treningu siłowego do momentu
ukończenia aktywności.
8 Po zakończeniu ostatniej serii wybierz , aby zatrzymać
stoper.
9 Wybierz Zapisz.
8
Wyświetlanie zjazdów na nartach
Twoje urządzenie rejestruje szczegóły każdego zjazdu na
nartach lub snowboardzie dzięki funkcji autouruchamiania. Jest
ona domyślnie włączona w przypadku zjazdu na nartach lub
jazdy na snowboardzie. Rejestruje ona automatycznie nowe
zjazdy na podstawie ruchu użytkownika. Praca stopera jest
wstrzymywana, gdy użytkownik nie zjeżdża lub gdy znajduje się
na wyciągu narciarskim. Stoper zostaje wstrzymany na czas
jazdy na wyciągu narciarskim. Rozpoczęcie zjazdu spowoduje
zrestartowanie stopera. Szczegóły zjazdu można wyświetlić na
ekranie wstrzymania lub podczas działania stopera.
1 Rozpocznij zjazd na nartach lub snowboardzie.
2 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
3 Wybierz Pokaż zjazdy.
4 Użyj przycisków UP i DOWN, aby wyświetlić szczegóły
ostatnich, aktualnych oraz wszystkich biegów.
Ekran przejazdów zawiera informacje o czasie, przebytym
dystansie, maksymalnej i średniej prędkości, a także
o całkowitym spadku.
Korzystanie z metronomu
Funkcja metronomu odtwarza dźwięki z jednostajnym rytmem,
co umożliwia poprawę kondycji przez trening w szybszym,
wolniejszym lub bardziej jednostajnym rytmie.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich aktywności.
1 Na tarczy zegarka wybierz .
2 Wybierz aktywność.
3 Przytrzymaj MENU.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz kolejno Metronom > Stan > Włączone.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Uderzenia/min, aby wprowadzić wartość
w oparciu o rytm, jaki chcesz utrzymywać.
• Wybierz Częstotliwość alertów, aby dostosować
częstość uderzeń.
• Wybierz Dźwięki, aby dostosować dźwięk i wibracje
metronomu.
W
razie
potrzeby wybierz Podgląd, aby posłuchać brzmienia
7
metronomu przed biegiem.
8 Idź pobiegać (Rozpoczynanie aktywności, strona 7)
Metronom zacznie działać automatycznie.
9 Podczas biegu wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić ekran
metronomu.
10 W razie potrzeby przytrzymaj MENU, aby zmienić ustawienia
metronomu.
Funkcja Jumpmaster
OSTRZEŻENIE
Funkcja Jumpmaster jest przeznaczona wyłącznie dla
doświadczonych spadochroniarzy. Nie należy jej używać jako
głównego wysokościomierza używanego podczas akrobacji
spadochronowych. Nie wprowadzenie stosownych danych
dotyczących skoku może prowadzić do poważnych obrażeń
ciała lub śmierci.
Aktywności i aplikacje
Jest ona zgodna z wojskowymi wytycznymi dotyczącymi
obliczania punktu zrzutu z dużej wysokości (HARP). Urządzenie
automatycznie wykrywa moment skoku i rozpoczyna nawigację
do żądanego punktu lądowania (DIP) przy użyciu barometru
i elektronicznego kompasu.
długości. Jest on wyświetlany podczas przeglądania historii
interwału. Styl pływania można również wybrać jako własne pole
danych (Dostosowywanie ekranów danych, strona 29).
Funkcja Multisport
Klasyczny Styl klasyczny (żabka)
Triatloniści, dwuboiści oraz inni sportowcy wielodyscyplinowi
mogą skorzystać z aktywności Multisport, takich jak Triatlon czy
Bieg z pływ.. W trakcie aktywności Multisport można przełączać
pomiędzy aktywnościami i w dalszym ciągu wyświetlać całkowity
czas i dystans. Na przykład można przełączyć urządzenie
z trybu jazdy rowerem w tryb biegu oraz wyświetlić całkowity
czas i dystans dla jazdy na rowerze oraz biegu przez cały czas
trwania aktywności Multisport.
Można dostosować aktywność Multisport lub skorzystać
z domyślnych ustawień dla standardowego triatlonu.
Tworzenie aktywności Multisport
1 Na tarczy zegarka wybierz kolejno > Dodaj > Multisport.
2 Wybierz rodzaj aktywności Multisport lub wpisz własną
nazwę.
Duplikaty nazwy aktywności zawierają numer. Na przykład
Triathlon(2).
Wybierz
co najmniej dwie aktywności.
3
4 Wybierz opcję:
• Wybierz opcję, aby dostosować wybrane ustawienia
aktywności. Na przykład możesz określić, czy przejścia
mają być wliczane.
• Wybierz Gotowe, aby zapisać aktywność obejmującą
wiele dyscyplin i jej użyć.
5 Wybierz Tak, aby dodać aktywność do listy ulubionych.
Porady dotyczące treningu triathlonowego lub
korzystania z aktywności obejmującej wiele
dyscyplin.
• Wybierz , aby rozpocząć pierwszą aktywność.
• Wybierz BACK, aby przejść do następnej aktywności.
Jeśli przejścia są włączone, ich czas będzie rejestrowany
niezależnie od czasu aktywności.
• W razie potrzeby wybierz BACK, aby rozpocząć następną
aktywność.
• Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe
strony danych.
Pływanie
UWAGA: Urządzenie nie może zapisywać danych
nadgarstkowego pomiaru tętna podczas pływania.
Pływanie — terminologia
Długość: Jedna długość basenu.
Interwał: Jedna lub więcej następujących po sobie długości.
Nowy interwał rozpoczyna się po odpoczynku.
Ruch: Jeden ruch jest liczony jako jeden pełny ruch ramienia,
na którym założone jest urządzenie, podczas pływania
danym stylem.
SWOLF: Wynik SWOLF to suma czasu jednej długości basenu
i liczby ruchów wykonanych na tej długości. Na przykład: 30
sekund + 15 ruchów daje wynik SWOLF równy 45. W
przypadku pływania na otwartym akwenie wynik SWOLF jest
obliczany dla dystansów powyżej 25 metrów. SWOLF to
wskaźnik efektywności pływania i, podobnie jak w golfie, im
niższy wynik, tym lepsza efektywność.
Styl pływania
Identyfikacja stylu pływania jest dostępna wyłącznie w trybie
pływania na basenie. Styl pływania jest określany pod koniec
Aktywności i aplikacje
Kraul
Styl dowolny
Wróć
Styl grzbietowy
Motylkowy Styl motylkowy (delfin)
Zmienny
Więcej niż jeden styl pływania w interwale
Ćwiczenie Używany z dziennikiem ćwiczeń (Trening z dziennikiem
ćwiczeń, strona 9)
Porady dotyczące aktywności pływackich
• Przed rozpoczęciem aktywności pływackiej na basenie
postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać długość basenu
lub wprowadzić długość niestandardową.
Następnym razem, gdy rozpoczniesz aktywność pływacką na
basenie, urządzenie użyje tego rozmiaru basenu. Możesz
przytrzymać MENU, wybrać ustawienia aktywności,
a następnie wybrać Długość basenu, aby zmienić rozmiar.
• Wybierz BACK, aby zarejestrować odpoczynek w trakcie
pływania na basenie.
Urządzenie automatycznie rejestruje interwały i przepłynięte
długości dla pływania na basenie.
Odpoczynek w trakcie pływania na basenie
Domyślny ekran odpoczynku wyświetla dwa liczniki czasu
odpoczynku. Pokazuje on także czas i dystans ostatniego
ukończonego interwału.
UWAGA: Dane pływania nie są rejestrowane podczas
odpoczynku.
1 W trakcie pływania wybierz BACK, aby rozpocząć
odpoczynek.
Wyświetlacz zmieni kolorystykę i przełączy się na biały tekst
na czarnym tle, po czym pojawi się ekran odpoczynku.
2 W trakcie odpoczynku wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić
pozostałe ekrany danych (opcjonalnie).
3 Wybierz BACK, aby kontynuować pływanie.
4 Powtórz to dla każdego dodatkowego interwału odpoczynku.
Trening z dziennikiem ćwiczeń
Funkcja dziennika ćwiczeń jest dostępna wyłącznie w trybie
pływania na basenie. Funkcja dziennika ćwiczeń pozwala
ręcznie zapisać serie odbić, pływanie jedną ręką lub jakikolwiek
inny styl pływania, który nie jest jednym z czterech
podstawowych stylów.
1 Podczas pływania na basenie wybierz UP lub DOWN, aby
wyświetlić ekran dziennika ćwiczeń.
2 Naciśnij BACK, aby uruchomić stoper ćwiczenia.
3 Po zakończeniu treningu interwałowego naciśnij BACK.
Stoper ćwiczenia zatrzymuje się, lecz stoper aktywności
nadal rejestruje całą sesję pływania.
4 Wybierz dystans dla ukończonego ćwiczenia.
Wzrost dystansu jest oparty na długości basenu określonej
dla tego profilu aktywności.
5 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć kolejny interwał treningu, wybierz BACK.
• Aby rozpocząć interwał pływania wybierz UP lub DOWN,
aby wrócić do ekranów treningu pływackiego.
Golf
Granie w golfa
Zanim rozpoczniesz grę w golfa, naładuj urządzenie (Ładowanie
urządzenia, strona 1).
9
1 Na tarczy zegarka wybierz kolejno > Golf.
2 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
3 Wybierz pole golfowe z listy dostępnych pól.
4 Wybierz Tak, aby zachowywać wyniki.
5 Wybierz UP lub DOWN, aby przewinąć dołki.
Urządzenie wykonuje automatyczne przejścia, gdy
przechodzisz do kolejnych dołków.
6 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno > Zakończ
partię > Tak.
Informacje dotyczące dołków
Ponieważ pozycje znaczników się zmieniają, urządzenie oblicza
odległość do przedniej, środkowej i tylnej części greenu, a nie
do dokładnej pozycji znacznika.
Numer bieżącego dołka
• W górnej części ekranu wyświetlany jest typ hazardu .
• Green jest przedstawiony jako półkole
na górze ekranu.
Linia poniżej greenu wskazuje umowny środek fairwaya.
• Hazardy
są wyświetlane poniżej greenu
w przybliżonych lokalizacjach względem fairwaya.
2 Wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić inne hazardy dla
bieżącego dołka.
Wyświetlanie zmierzonych uderzeń
Aby umożliwić urządzeniu automatyczne wykrywanie i mierzenie
uderzeń, należy włączyć punktację.
Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego
wykrywania i rejestrowania uderzeń. Przy każdym uderzeniu
wzdłuż fairwaya urządzenie zapisuje odległość uderzenia, tak
aby można było ją później wyświetlić.
PORADA: Automatyczne wykrywanie uderzeń działa najlepiej
w przypadku noszenia urządzenia na nadgarstku ręki
dominującej i dobrego kontaktu z piłką. Putty nie są wykrywane.
1 Podczas grania w golfa wybierz kolejno > Zmierz
uderzenie.
Zostanie wyświetlony dystans ostatniego uderzenia.
UWAGA: W momencie ponownego uderzenia piłki, trafienia
puttem na green lub przejścia do następnego dołka dystans
zostanie automatycznie wyzerowany.
2 Wybierz DOWN, aby wyświetlić dystanse wszystkich
zarejestrowanych uderzeń.
Odległość do tylnej części greenu
Wyświetlanie odległości do lay­upów i doglegów
Odległość do środkowej części greenu
Można wyświetlić listę odległości do lay-upów i doglegów dla
dołków o normie 4 i 5.
Wybierz kolejno > Lay­upy.
Na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie lay-upy oraz
odległości do nich.
UWAGA: W miarę pokonywania kolejnych metrów odległości
będą znikać z listy.
Odległość do przedniej części greenu
Norma dla dołka
Następny dołek
Poprzedni dołek
Przesuwanie chorągiewki
Można również przyjrzeć się greenowi i zmienić pozycję
chorągiewki.
1 Na ekranie z informacjami dotyczącymi dołków wybierz
kolejno > Przesuń flagę.
2 Wybierz UP lub DOWN, aby przesunąć chorągiewkę.
3 Wybierz .
Odległości na ekranie z informacjami dotyczącymi dołków są
aktualizowane, tak aby wskazywać nowe położenie
chorągiewki. Pozycja chorągiewki zapisywana jest tylko dla
bieżącej partii.
Wyświetlanie hazardów
W przypadku dołków par 4 i 5 można wyświetlać odległości do
hazardów wzdłuż fairwaya. Hazardy wpływające na wybór
uderzenia są wyświetlane indywidualnie lub w grupach, co
pomaga w określeniu odległości do lay-upu lub carry.
1 Na ekranie z informacjami dotyczącymi dołków wybierz >
Hazardy.
Zachowaj wyniki
1 Na ekranie z informacjami dotyczącymi dołków wybierz
kolejno > Tablica wyników.
Tablica wyników zostanie wyświetlona, gdy znajdziesz się na
greenie.
2 Wybierz UP lub DOWN, aby przewinąć dołki.
3 Wybierz , aby wybrać dołek.
4 Wybierz UP lub DOWN, aby ustawić wynik.
Łączny wynik zostanie zaktualizowany.
Aktualizacja wyniku
1 Na ekranie z informacjami dotyczącymi dołków wybierz
kolejno
> Tablica wyników.
2 Wybierz UP lub DOWN, aby przewinąć dołki.
3 Wybierz , aby wybrać dołek.
4 Wybierz UP lub DOWN, aby zmienić wynik dla tego dołka.
Łączny wynik zostanie zaktualizowany.
TruSwing™
Funkcja TruSwing umożliwia wyświetlanie pomiarów uderzenia
w urządzeniu TruSwing. Urządzenie TruSwing można kupić na
stronie www.garmin.com/golf.
Korzystanie z licznika gry w golfa
• Na ekranie zostaną wyświetlone odległości do początku
i końca
najbliższego hazardu.
10
Licznik służy do rejestrowania czasu, dystansu i liczby
wykonanych kroków. Licznik automatycznie włącza się
i wyłącza, gdy zaczynasz lub kończysz partię.
1 Wybierz kolejno > Licznik.
2 W razie potrzeby wybierz Zeruj, aby wyzerować licznik.
Aktywności i aplikacje
Statystyki śledzenia
Odbieranie połączenia przychodzącego
Funkcja Śledzenie statystyk umożliwia śledzenie
poszczególnych statystyk podczas gry w golfa.
1 Na ekranie informacji o dołku przytrzymaj MENU.
2 Wybierz ustawienia aktywności.
3 Wybierz Śledzenie statystyk, aby włączyć tę opcję.
W przypadku połączenia przychodzącego na połączony
smartfon urządzenie Descent wyświetli nazwę lub numer
telefonu dzwoniącego. Możesz odebrać lub odrzucić połączenie.
Jeśli Twoje urządzenie jest połączone ze smartfonem za
pomocą Android™, możesz również odrzucić połączenie,
wysyłając przy tym wiadomość tekstową wybraną z listy
wiadomości w urządzeniu Descent.
• Aby odebrać połączenie, wybierz Akceptuj.
• Aby odrzucić połączenie, wybierz Odrzuć.
• Aby odrzucić połączenie i natychmiast wysłać wiadomość
tekstową, wybierz Odpowiedz, a następnie wybierz
wiadomość z listy.
Funkcje online
Funkcje online są dostępne dla urządzenia Descent po
połączeniu ze zgodnym smartfonem za pomocą technologii
bezprzewodowej Bluetooth. Niektóre funkcje wymagają
zainstalowania aplikacji Garmin Connect Mobile w smartfonie,
z którym urządzenie jest połączone. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/apps. Niektóre funkcje są
również dostępne po połączeniu urządzenia z siecią
bezprzewodową.
Powiadomienia z telefonu: Wyświetla powiadomienia
i wiadomości z telefonu na ekranie urządzenia Descent.
LiveTrack: Umożliwia rodzinie i znajomym śledzić na bieżąco
wyścigi i treningi użytkownika. Osobę można zaprosić do
śledzenia bieżących danych za pośrednictwem poczty e-mail
lub serwisu społecznościowego, umożliwiając jej
wyświetlanie strony śledzenia Garmin Connect.
GroupTrack: Umożliwia śledzenie na bieżąco znajomych za
pomocą funkcji LiveTrack bezpośrednio na ekranie
urządzenia.
Przesyłanie aktywności do serwisu Garmin Connect:
Automatyczne przesyłanie aktywności do konta Garmin
Connect zaraz po zakończeniu rejestrowania aktywności.
Connect IQ: Umożliwia ulepszenie urządzenia o takie funkcje,
jak nowe tarcze zegarka, widżety, aplikacje czy pola danych.
Bluetoothczujniki: Pozwala na podłączenie zgodnych
czujników Bluetooth, takich jak czujnik tętna.
Znajdź mój telefon: Lokalizuje znajdujący się w zasięgu
zagubiony smartfon sparowany z urządzeniem Descent.
Znajdź moje urządzenie: Lokalizuje znajdujące się w zasięgu
zagubione urządzenie Descent sparowane ze smartfonem.
Włączenie powiadomień Bluetooth
Zanim będzie można wyświetlać powiadomienia, należy
sparować posiadane urządzenie Descent ze zgodnym
urządzeniem mobilnym (Parowanie smartfonu z urządzeniem,
strona 1).
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Telefon > Powiadomienia
z telefonu > Stan > Włączone.
3 Wybierz Podczas aktywności.
4 Wybierz preferencje powiadomień.
5 Wybierz preferencje dźwięku.
6 Wybierz Poza aktywnością.
7 Wybierz preferencje powiadomień.
8 Wybierz preferencje dźwięku.
9 Wybierz Limit czasu.
10 Wybierz, jak długo alert o nowym powiadomieniu ma być
wyświetlany na ekranie.
Wyświetlanie powiadomień
1 Na tarczy zegarka wybierz UP, aby wyświetlić widżet
powiadomień.
2 Wybierz , a następnie wybierz powiadomienie.
3 Wybierz DOWN, aby wyświetlić więcej opcji.
4 Wybierz BACK, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Funkcje online
Odpowiadanie na wiadomość tekstową
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w smartfonach
Android.
Gdy otrzymasz powiadomienie tekstowe na urządzenie
Descent, możesz wysłać szybką odpowiedź, wybierając ją z listy
wiadomości. Wiadomości można dostosować w aplikacji Garmin
Connect Mobile.
UWAGA: Ta funkcja wysyła wiadomości tekstowe za pomocą
telefonu. Mogą obowiązywać typowe ograniczenia długości
wiadomości tekstowych oraz opłaty zależne od operatora i planu
taryfowego. Skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, aby
uzyskać więcej informacji na temat limitów i opłat dotyczących
wiadomości tekstowych.
1 Na tarczy zegarka wybierz UP, aby wyświetlić widżet
powiadomień.
2 Wybierz , a następnie wybierz powiadomienie tekstowe.
3 Wybierz DOWN > Odpowiedz.
4 Wybierz wiadomość z listy.
Telefon wyśle wybraną wiadomość w formie wiadomości
SMS.
Zarządzanie powiadomieniami
Powiadomieniami wyświetlanymi w urządzeniu Descent Mk1
można zarządzać za pomocą zgodnego smartfonu.
Wybierz opcję:
• Jeśli korzystasz ze smartfonu z systemem operacyjnym
Apple , użyj ustawień powiadomień w smartfonie, aby
wybrać elementy, które mają być wyświetlane na ekranie
urządzenia.
• Jeśli korzystasz ze smartfonu z systemem Android,
z poziomu aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Ustawienia > Powiadomienia z telefonu.
®
Wyłączanie połączenia ze smartfonem
Bluetooth
1 Przytrzymaj LIGHT, aby wyświetlić menu elementów
sterujących.
2 Wybierz , aby wyłączyć połączenie ze smartfonem
Bluetooth w urządzeniu Descent.
Wskazówki dotyczące wyłączania bezprzewodowej
technologii Bluetooth w urządzeniu mobilnym można znaleźć
w podręczniku użytkownika urządzenia przenośnego.
Włączanie i wyłączanie alertów połączenia ze
smartfonem
Urządzenie Descent Mk1 można skonfigurować tak, aby
informowało użytkownika o połączeniu lub rozłączeniu ze
smartfonem sparowanym za pomocą technologii
bezprzewodowej Bluetooth.
UWAGA: Alerty połączenia ze smartfonem są domyślnie
wyłączone.
11
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Telefon > Alerty.
Lokalizowanie zgubionego urządzenia
mobilnego
Możesz użyć tej funkcji, aby zlokalizować urządzenie mobilne
sparowane za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth
i znajdujące się w jej zasięgu.
1 Przytrzymaj LIGHT, aby wyświetlić menu elementów
sterujących.
2 Wybierz .
Urządzenie Descent rozpocznie wyszukiwanie sparowanego
urządzenia mobilnego. Urządzenie mobilne wyemituje alarm
dźwiękowy, a moc sygnału Bluetooth wyświetli się na ekranie
urządzenia Descent. Moc sygnału Bluetooth zwiększa się
w miarę zbliżania się do urządzenia mobilnego.
3 Wybierz BACK, aby zatrzymać wyszukiwanie.
Garmin Connect
Konto Garmin Connect umożliwia śledzenie wyników i łączenie
się ze znajomymi. Umożliwia śledzenie, analizowanie oraz
udostępnianie informacji na temat swojej aktywności, stanowiąc
źródło wzajemnej motywacji. Można rejestrować wszystkie
przypadki swojej aktywności, takie jak biegi, spacery, jazdy,
sesje pływania, piesze wędrówki, partie golfa i wiele innych
aktywności.
Możesz utworzyć bezpłatne konto Garmin Connect podczas
parowania urządzenia z telefonem za pomocą aplikacji Garmin
Connect Mobile lub zrobić to podczas konfiguracji aplikacji
Garmin Express (www.garmin.com/express).
Zapisuj aktywności: Po ukończeniu oraz zapisaniu aktywności
w urządzeniu można przesłać ją do konta Garmin Connect
i trzymać ją tam przez dowolny czas.
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o ćwiczeniach fizycznych i aktywnościach na
świeżym powietrzu, w tym czas, dystans, tętno, spalone
kalorie, rytm, widok mapy z góry oraz wykresy tempa
i prędkości. Można wyświetlić szczegółowe informacje
dotyczące partii golfa, takie jak tablice wyników, statystyki
i informacje o polach golfowych. Można także wyświetlić
własne raporty.
UWAGA: Aby wyświetlić niektóre dane, konieczne jest
sparowanie z urządzeniem opcjonalnego czujnika
bezprzewodowego (Parowanie czujników bezprzewodowych,
strona 36).
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Connect Mobile
Aby zaktualizować oprogramowanie za pomocą aplikacji Garmin
Connect Mobile, należy najpierw założyć konto Garmin Connect
i sparować urządzenie ze zgodnym smartfonem (Parowanie
smartfonu z urządzeniem, strona 1).
Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją Garmin Connect Mobile
(Ręczna synchronizacja danych z urządzeniem mobilnym
Garmin Connect, strona 12).
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Connect Mobile automatycznie prześle je do
urządzenia.
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia,
należy najpierw pobrać i zainstalować aplikację Garmin Express
oraz dodać swoje urządzenie (Korzystanie z serwisu Garmin
Connect na komputerze, strona 12).
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
USB.
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Express prześle je do urządzenia.
2 Po zakończeniu przesyłania aktualizacji przez aplikację
Garmin Express odłącz urządzenie od komputera.
Urządzenie zainstaluje aktualizację.
Korzystanie z serwisu Garmin Connect na komputerze
Aplikacja Garmin Express połączy Twoje urządzenie z kontem
Garmin Connect, korzystając z komputera. Aplikacji Garmin
Express można używać do przesyłania swoich danych
aktywności na konto Garmin Connect i wysyłania danych, takich
jak treningi lub plany treningowe, ze strony Garmin Connect do
swojego urządzenia. Możesz również instalować aktualizacje
oprogramowania urządzenia i zarządzać swoimi aplikacjami
Connect IQ.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
USB.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
3 Pobierz i zainstaluj aplikację Garmin Express.
4 Otwórz aplikację Garmin Express i wybierz Dodaj
urządzenie.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Ręczna synchronizacja danych z urządzeniem
mobilnym Garmin Connect
1 Przytrzymaj LIGHT, aby wyświetlić menu elementów
sterujących.
.
2 Wybierz
Aplikacja Garmin Golf™
Śledź swoje postępy: Możesz śledzić dzienną liczbę kroków,
przystąpić do rywalizacji ze znajomymi i realizować założone
cele.
Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi,
aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować
łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.
Zarządzaj ustawieniami: Możesz dostosowywać ustawienia
urządzenia i użytkownika za pomocą konta Garmin Connect.
12
Aplikacja Garmin Golf pozwala golfistom rywalizować ze sobą
na różnych polach golfowych. Ponad 41 000 pól golfowych ma
tygodniowy ranking, do którego każdy może dołączyć. Możesz
stworzyć własny turniej i zaprosić graczy do rywalizacji. Możesz
przesyłać tablice wyników z kompatybilnego urządzenia Garmin,
aby zobaczyć statystyki i analizy uderzeń.
Aplikacja Garmin Golf synchronizuje dane z kontem Garmin
Connect. Aplikację Garmin Golf można pobrać na smartfon ze
sklepu z aplikacjami.
Rozpoczynanie sesji GroupTrack
Aby rozpocząć sesję GroupTrack, trzeba mieć konto Garmin
Connect oraz zgodny smartfon z zainstalowaną aplikacją
Garmin Connect Mobile.
Instrukcje te dotyczą rozpoczynania sesji GroupTrack
w urządzeniach Descent Mk1. Jeśli znajomi mają inne zgodne
urządzenia, są widoczni na mapie. W tych innych urządzeniach
Funkcje online
może nie być możliwości wyświetlania rowerzystów GroupTrack
na mapie.
1 Wyjdź na zewnątrz i włącz urządzenie Descent Mk1.
2 Sparuj smartfon z urządzeniem Descent Mk1 (Parowanie
smartfonu z urządzeniem, strona 1).
3 W urządzeniu Descent Mk1 przytrzymaj MENU i wybierz
kolejno Ustawienia > GroupTrack > Pokaż na mapie, aby
włączyć wyświetlanie znajomych na ekranie mapy.
4 Z menu ustawień w aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
kolejno LiveTrack > GroupTrack.
5 Jeśli posiadasz więcej niż jedno zgodne urządzenie, wybierz
urządzenie do sesji GroupTrack.
Wybierz
kolejno Widoczna dla > Wszystkie połączenia.
6
7 Wybierz Uruchom LiveTrack.
8 W urządzeniu Descent Mk1 rozpocznij aktywność.
9 Przewiń do mapy, aby wyświetlić znajomych.
PORADA: Na mapie możesz przytrzymać MENU i wybrać
Pobliskie urządzenia, aby wyświetlić dystans, kierunek
i tempo lub prędkość innych znajomych w sesji GroupTrack.
Porady dotyczące sesji GroupTrack
Funkcja GroupTrack umożliwia śledzenie bezpośrednio na
ekranie pozostałych znajomych w grupie za pomocą funkcji
LiveTrack. Wszyscy członkowie grupy muszą znajdować się na
liście znajomych na Twoim koncie Garmin Connect.
• Rozpocznij swoją aktywność na zewnątrz, korzystając
z GPS.
• Sparuj urządzenie Descent Mk1 ze smartfonem za pomocą
technologii Bluetooth.
• Z menu ustawień w aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Znajomi, aby zaktualizować listę osób w danej sesji
GroupTrack.
• Sprawdź, czy wszyscy znajomi mają sparowane smartfony,
i rozpocznij sesję LiveTrack w aplikacji Garmin Connect
Mobile.
• Sprawdź, czy wszyscy znajomi są w zasięgu (40 km lub
25 mil).
• Podczas sesji GroupTrack przewiń do mapy, aby wyświetlić
znajomych (Dodawanie punktu do aktywności, strona 29).
Funkcje online Wi‑Fi
®
Niektóre modele zegarków Descent Mk1 są wyposażone
w funkcje online Wi‑Fi. Instalacja aplikacji Garmin Connect
Mobile nie jest wymagana do korzystania z łączności Wi‑Fi.
Przesyłanie aktywności do konta Garmin Connect:
Automatyczne przesyłanie aktywności do konta Garmin
Connect zaraz po zakończeniu rejestrowania aktywności.
Treningi i plany treningów: Umożliwia przeglądanie i wybór
treningów i planów treningów na stronie Garmin Connect.
Gdy tylko urządzenie nawiąże połączenie Wi‑Fi, pliki zostaną
bezprzewodowo wysłane do urządzenia.
Aktualizacje oprogramowania: Umożliwia urządzeniu
pobieranie najnowszych aktualizacji oprogramowania
w przypadku dostępności połączenia Wi‑Fi. Aby zainstalować
aktualizację oprogramowania, należy wykonać po kolejnym
uruchomieniu lub odblokowaniu urządzenia instrukcje
wyświetlone na ekranie.
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi
Połączenie urządzenia z aplikacją Garmin Connect Mobile
w smartfonie lub z aplikacją Garmin Express w komputerze
umożliwia nawiązanie połączenia z siecią Wi‑Fi.
1 Przytrzymaj MENU.
Funkcje online Wi‑Fi
®
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Wi­Fi > Moje sieci > Dodaj
sieć.
Urządzenie wyświetli listę dostępnych w pobliżu sieci Wi‑Fi.
3 Wybierz sieć.
4 W razie potrzeby podaj hasło do sieci.
Urządzenie połączy się z siecią, a sieć zostanie dodana do listy
zapisanych sieci. Urządzenie automatycznie ponownie połączy
się z tą siecią, jeśli znajdzie się w jej zasięgu.
Connect IQFunkcje
Możesz dodać do zegarka funkcje Connect IQ oferowane przez
Garmin i innych producentów za pomocą strony internetowej
Connect IQ. Możesz dostosować tarcze, pola danych, widżety
i aplikacje w urządzeniu.
UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa funkcje Connect IQ są
niedostępne podczas nurkowania. Gwarantuje to prawidłowe
działanie wszystkich funkcji związanych z nurkowaniem.
Tarcze zegarka: Umożliwiają dostosowanie wyglądu zegarka.
Pola danych: Umożliwiają pobieranie nowych pól danych, które
pozwalają wyświetlać dane z czujników, dane aktywności
i historii na różne sposoby. Możesz dodać pola danych
Connect IQ do wbudowanych funkcji i stron.
Widżety: Pozwalają na szybki odczyt informacji, takich jak dane
z czujnika czy powiadomienia.
Aplikacje: Umożliwiają dodanie do zegarka interaktywnych
funkcji, takich jak nowe typy aktywności na dworze i fitness.
Pobieranie funkcji Connect IQ przy użyciu
komputera
1
2
3
4
Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Przejdź na stronę apps.garmin.com i załóż konto.
Wybierz funkcję Connect IQ i pobierz ją.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Funkcje związane z tętnem
Urządzenie Descent Mk1 ma nadgarstkowy czujnik tętna i jest
zgodne z piersiowymi czujnikami tętna (dostępnymi osobno).
Można wyświetlać dane tętna, korzystając z widżetu tętna. Jeśli
dostępne są zarówno dane tętna z nadgarstkowego czujnika
tętna, jak i dane tętna z czujnika piersiowego, urządzenie będzie
korzystać z danych tętna czujnika piersiowego.
Czujnik tętna na nadgarstek
Noszenie urządzenia
• Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka.
UWAGA: Urządzenie powinno dobrze przylegać do ciała,
lecz niezbyt ciasno. Aby odczyt tętna na urządzeniu Descent
Mk1 był dokładniejszy, urządzenie nie może się przesuwać
po ciele podczas biegania lub ćwiczenia.
UWAGA: Podczas nurkowania urządzenie powinno być
założone bezpośrednio na nadgarstek. Należy uważać, aby
nie uderzało o inne noszone na nadgarstku urządzenia.
UWAGA: Czujnik optyczny znajduje się z tyłu urządzenia.
13
• Więcej informacji o pomiarze tętna na nadgarstku znajdziesz
w części Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu
danych tętna, strona 14.
• Więcej informacji na temat dokładności znajduje się na
stronie garmin.com/ataccuracy.
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu
danych tętna
Jeśli dane dotyczące tętna są nieregularne lub nie są
wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.
• Przed założeniem urządzenia wyczyść i osusz ramię.
• W miejscu, w którym nosisz urządzenie, nie smaruj skóry
kremem z filtrem przeciwsłonecznym, balsamem ani
środkiem odstraszającym owady.
• Uważaj, aby nie zarysować czujnika tętna z tyłu urządzenia.
• Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka. Urządzenie
powinno dobrze przylegać do ciała, lecz niezbyt ciasno.
• Przed rozpoczęciem aktywności zaczekaj, aż ikona
zacznie świecić się w sposób ciągły.
• Wykonaj rozgrzewkę przez 5-10 minut i przed rozpoczęciem
aktywności odczytaj tętno.
UWAGA: Gdy na zewnątrz jest zimno, wykonaj rozgrzewkę
w pomieszczeniu.
• Po każdym treningu opłucz urządzenie pod bieżącą wodą.
Wyświetlanie widżetu tętna
Widżet wyświetla bieżące tętno w uderzeniach na minutę (bpm)
oraz wykres tętna z ostatnich 4 godzin.
1 Na tarczy zegarka wybierz DOWN.
2 Wybierz , aby wyświetlić wartości średniego tętna
spoczynkowego z ostatnich 7 dni.
UWAGA: Przesyłanie danych tętna skraca czas działania
baterii.
UWAGA: Funkcja transmisji danych tętna jest niedostępna dla
aktywności związanych z nurkowaniem.
1 W widżecie pomiaru tętna naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Opcje > Transmituj podczas aktyw..
3 Rozpocznij aktywność (Rozpoczynanie aktywności, strona 7).
Urządzenie Descent Mk1 rozpocznie przesyłanie danych
tętna w tle.
UWAGA: Urządzenie nie zostało wyposażone we wskaźnik
informujący o trwającym przesyłaniu danych tętna podczas
aktywności.
4 W razie konieczności sparuj urządzenie Descent Mk1 ze
zgodnym urządzeniem Garmin ANT+.
UWAGA: Instrukcje parowania są odmienne dla każdego
zgodnego urządzenia Garmin. Zajrzyj do podręcznika
użytkownika.
PORADA: Aby zakończyć przesyłanie danych tętna, przerwij
aktywność (Zatrzymywanie aktywności, strona 7).
Ustawianie alertów nietypowo wysokiego tętna
Urządzenie można ustawić, aby ostrzegało, gdy tętno
przekroczy określoną liczbę uderzeń na minutę (bpm) po
okresie bezczynności.
1 W widżecie pomiaru tętna naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Opcje > Alert nietypowego tętna > Stan >
Włączone.
3 Wybierz Próg alarmu.
4 Wybierz wartość progu tętna.
Za każdym razem, gdy przekroczysz wartość progu, urządzenie
wyświetli komunikat i zawibruje.
Wyłączanie nadgarstkowego czujnika tętna
Domyślna wartość ustawienia Tętno z nadgarstka to Auto.
Urządzenie automatycznie korzysta z nadgarstkowego czujnika
tętna, chyba że sparujesz ANT+ czujnik tętna z urządzeniem.
1 W widżecie pomiaru tętna naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Opcje > Stan > Wyłączone.
Zakładanie czujnika tętna
Przesyłanie danych tętna do urządzenia Garmin
Możesz przesyłać dane tętna z urządzenia Descent Mk1
i przeglądać je w sparowanych urządzeniach Garmin.
UWAGA: Przesyłanie danych tętna skraca czas działania
baterii.
1 W widżecie pomiaru tętna naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Opcje > Transmituj tętno.
Urządzenie Descent Mk1 rozpocznie przesyłanie danych
tętna oraz wyświetli się ikona
.
UWAGA: Podczas przesyłania danych z widżetu tętna
można wyświetlać tylko jego ekran.
3 Sparuj urządzenie Descent Mk1 ze zgodnym urządzeniem
Garmin ANT+.
UWAGA: Instrukcje parowania są odmienne dla każdego
zgodnego urządzenia Garmin. Zajrzyj do podręcznika
użytkownika.
PORADA: Aby zakończyć przesyłanie danych tętna, wybierz
dowolny przycisk i wybierz Tak.
Czujnik tętna należy nosić bezpośrednio na skórze, tuż poniżej
mostka. Powinien on przylegać do ciała na tyle mocno, by
pozostawał na swoim miejscu podczas aktywności.
1 W razie potrzeby przymocuj do czujnika tętna przedłużacz
paska.
2 Zwilż elektrody z tyłu czujnika tętna, aby zapewnić
prawidłowy kontakt między klatką piersiową a nadajnikiem.
3 Umieść czujnik tętna na skórze tak, aby logo Garmin było
skierowane prawą stroną do góry.
Przesyłanie danych tętna podczas aktywności
W urządzeniu Descent Mk1 można wybrać automatyczne
przesyłanie danych tętna po rozpoczęciu aktywności. Na
przykład możesz przesyłać dane tętna do urządzenia Edge
podczas jazdy rowerem, korzystając z kamery sportowej VIRB .
®
®
14
Funkcje związane z tętnem
Pętla
i haczyk
powinny znajdować się po Twojej prawej
stronie.
4 Owiń pasek z czujnikiem tętna wokół klatki piersiowej
i umieść haczyk paska w pętli.
UWAGA: Sprawdź, czy etykieta się nie zgina.
Po założeniu czujnik tętna staje się aktywny i jest gotowy do
przesyłania danych.
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu
danych tętna
Jeśli dane dotyczące tętna są nieregularne lub nie są
wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.
• Zwilż elektrody i płytki stykowe (jeśli dotyczy).
• Zaciśnij mocniej pasek na klatce piersiowej.
• Wykonaj rozgrzewkę trwającą 5–10 minut.
• Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi dbania
o urządzenie (Dbanie o czujnik tętna, strona 15).
• Noś koszulkę bawełnianą lub dokładnie zwilż obie strony
paska.
Syntetyczne tkaniny, które pocierają lub uderzają o czujnik
tętna, mogą powodować zakłócenia w odbieraniu sygnałów
z czujnika tętna.
• Oddal się od źródeł, które mogą wpływać na działanie
czujnika tętna.
Źródłami zakłóceń mogą być silne pola elektromagnetyczne,
niektóre czujniki bezprzewodowe 2,4 GHz, linie wysokiego
napięcia, silniki elektryczne, piekarniki, kuchenki mikrofalowe,
telefony bezprzewodowe 2,4 GHz i punkty dostępowe
bezprzewodowej sieci LAN.
Dbanie o czujnik tętna
NOTYFIKACJA
Nagromadzenie się potu i soli na pasku może wpłynąć na
zmniejszenie dokładności danych dostarczanych przez czujnik
tętna.
• Po każdym użyciu opłucz czujnik tętna.
• Po siedmiokrotnym użyciu czujnika i po każdym jego
kontakcie z wodą basenową umyj go w wodzie z dodatkiem
niewielkiej ilości łagodnego detergentu, np. płynu do mycia
naczyń.
UWAGA: Użycie zbyt dużej ilości detergentu może uszkodzić
czujnik.
• Nie pierz czujnika w pralce ani nie susz w suszarce.
• Podczas suszenia czujnik powinien wisieć lub leżeć na
płasko.
Dynamika biegu
Możesz używać zgodnego urządzenia Descent sparowanego
z akcesorium HRM-Run™ lub innym akcesorium do pomiaru
dynamiki biegu, aby otrzymywać informacje o kondycji biegowej
w czasie rzeczywistym. Jeśli do urządzenia Descent dołączono
akcesorium HRM-Run, urządzenia te są już sparowane.
Akcesorium do pomiaru dynamiki biegu ma wbudowany
akcelerometr, który mierzy ruch tułowia w celu obliczania
sześciu parametrów biegu.
Rytm: Rytm to liczba kroków na minutę. Wyświetla całkowitą
liczbę kroków (lewej i prawej nogi łącznie).
Odchylenie pionowe: Odchylenie pionowe oznacza wysokość
odbicia podczas biegu. Pozycja wyświetla pionowy ruch
tułowia mierzony w centymetrach.
Czas kontaktu z podłożem: Czas kontaktu z podłożem to czas,
przez jaki stopa ma kontakt z powierzchnią ziemi podczas
biegu. Wartość jest mierzona w milisekundach.
UWAGA: Funkcja czasu kontaktu z podłożem i bilansu są
niedostępne podczas chodu.
Bilans czasu kontaktu z podłożem: Bilans czasu kontaktu
z podłożem wyświetla bilans czasu kontaktu lewej/prawej
nogi z podłożem podczas biegu. Wartość jest mierzona
w procentach. Na przykład 53,2 ze strzałką skierowaną
w lewo lub prawo.
Długość kroku: Długość kroku mierzona od jednego zetknięcia
nogi z podłożem do następnego. Wartość jest mierzona
w metrach.
Odchylenie do długości: Odchylenie do długości to stosunek
wartości odchylenia pionowego do długości kroku. Wartość
jest mierzona w procentach. Niższa wartość zazwyczaj
oznacza lepszą formę.
Trening z informacjami o dynamice biegu
Aby wyświetlać informacje o dynamice biegu, najpierw należy
założyć akcesorium do pomiaru dynamiki biegu, np. akcesorium
HRM-Run, i sparować je z urządzeniem (Parowanie czujników
bezprzewodowych, strona 36). Jeśli do urządzenia Descent
Mk1 dołączono akcesorium, urządzenia są już sparowane,
a urządzenie Descent Mk1 jest skonfigurowane tak, aby
wyświetlać ekrany danych z informacjami o dynamice biegu.
1 Wybierz opcję:
• Jeśli akcesorium do pomiaru dynamiki biegu i urządzenie
Descent Mk1 są już sparowane, przejdź do kroku 7.
• Jeśli akcesorium do pomiaru dynamiki biegu i urządzenie
Descent Mk1 nie są jeszcze sparowane, wykonaj
wszystkie kroki tej procedury.
2 Przytrzymaj MENU.
3 Wybierz kolejno Ustawienia > Aktywności i aplikacje.
4 Wybierz aktywność.
5 Wybierz ustawienia aktywności.
6 Wybierz kolejno Ekrany danych > Dodaj nowy.
7 Wybierz ekran dynamiki biegu.
UWAGA: Ekrany dynamiki biegu nie są dostępne dla
wszystkich aktywności.
8 Rozpocznij bieg (Rozpoczynanie aktywności, strona 7).
9 Wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić ekran dynamiki biegu
z informacjami dotyczącymi pomiarów.
Kolorowe wskaźniki i dane dynamiki biegu
Na ekranach danych dynamiki biegu wyświetlany jest kolorowy wskaźnik obrazujący podstawowy pomiar. Jako podstawowy pomiar
można wyświetlić rytm, odchylenie pionowe, czas kontaktu z podłożem, bilans czasu kontaktu z podłożem lub odchylenie do
długości. Kolorowy wskaźnik pokazuje dane dynamiki biegu użytkownika w odniesieniu do analogicznych danych innych biegaczy.
Kolorowe strefy reprezentują wartości procentowe.
Firma Garmin przeanalizowała dane dotyczące wielu biegaczy o różnym stopniu zaawansowania. Wartości mieszczące się
w strefach czerwonej i pomarańczowej są typowe dla wolniejszych lub mniej doświadczonych biegaczy. Wartości mieszczące się
w strefach zielonej, niebieskiej i fioletowej są typowe dla szybszych i bardziej doświadczonych biegaczy. W przypadku bardziej
doświadczonych biegaczy często można zaobserwować krótszy czas kontaktu z podłożem, mniejsze odchylenie pionowe, mniejsze
odchylenie do długości i większy rytm niż w przypadku mniej doświadczonych biegaczy. Przy czym wyżsi biegacze często wykazują
nieco mniejszy rytm, większą długość kroku i nieco większe odchylenie pionowe. Odchylenie do długości to stosunek wartości
nachylenia pionowego do długości kroku. Wartość ta nie jest skorelowana ze wzrostem.
Funkcje związane z tętnem
15
Więcej informacji na temat danych dynamiki biegu można znaleźć na stronie www.garmin.com/runningdynamics. Dodatkowe
zagadnienia teoretyczne i interpretacje danych dynamiki biegu można znaleźć na oficjalnych stronach internetowych oraz
w renomowanych publikacjach poświęconych bieganiu.
Kolorowa strefa
Fioletowy
Wartość procentowa w strefie Zakres rytmu
Zakres czasu kontaktu z podłożem
> 95
> 183 kroków/min < 218 ms
Niebieski
70–95
174–183 kroki/min 218–248 ms
Zielony
30–69
164–173 kroki/min 249–277 ms
Pomarańczowy
5–29
153–163 kroki/min 278–308 ms
Czerwony
<5
< 153 kroki/min
> 308 ms
Dane dotyczące bilansu czasu kontaktu z podłożem
Bilans czasu kontaktu z podłożem mierzy symetrię biegu i jest wyświetlany jako procent całkowitego czasu kontaktu z podłożem. Na
przykład wartość 51,3% ze strzałką skierowaną w lewo oznacza, że biegacz spędza więcej czasu na podłożu na lewej nodze. Jeśli
na ekranie danych wyświetlane są obie liczby, na przykład 48–52, wartość 48% odpowiada lewej stopie, a 52% odpowiada prawej
stopie.
Kolorowa strefa
Czerwony
Pomarańczowy
Zielony
Pomarańczowy
Czerwony
Symetria
Słaba
Niezła
Dobra
Niezła
Słaba
Procent innych biegaczy
5%
25%
40%
25%
5%
50,8–52,2% L
50,7% L–50,7% P 50,8–52,2% P
Bilans czasu kontaktu z podłożem > 52,2% L
> 52,2% P
Podczas opracowywania i testowania dynamiki biegu zespół Garmin odkrył zależność między występowaniem kontuzji
a nierównomiernym kontaktem z podłożem u niektórych biegaczy. W przypadku wielu biegaczy bilans czasu kontaktu z podłożem
podczas podbiegania lub zbiegania ze wzniesień mocno odbiega od wzorca 50/50. Większość trenerów przyznaje, że zachowanie
symetrii podczas biegu jest pozytywnym zjawiskiem. Najlepsi biegacze mają tendencję do szybkich i bardziej równomiernych
kroków.
Podczas biegu możesz oglądać kolorowy wskaźnik lub pole danych bądź wyświetlić podsumowanie w koncie Garmin Connect po
zakończeniu biegu. Podobnie jak inne dane dynamiki biegu bilans czasu kontaktu z podłożem jest pomiarem ilościowym, który ma
pomóc biegaczowi w uzyskaniu wiedzy temat jego kondycji biegowej.
Dane odchylenia pionowego i odchylenia do długości
Zakresy danych dla odchylenia pionowego i odchylenia do długości różnią się nieznacznie w zależności od czujnika i tego, czy
umieszczono go na klatce piersiowej (akcesoria HRM-Tri lub HRM-Run), czy na nadgarstku (akcesoria Running Dynamics Pod).
Kolorowa strefa
Fioletowy
Niebieski
Wartość procentowa Zakres odchylenia
w strefie
pionowego na
wysokości klatki
piersiowej
Zakres odchylenia
pionowego na
wysokości talii
Odchylenie do
Odchylenie do
długości na wysokości długości na wysokości
klatki piersiowej
talii
> 95
< 6,4 cm
< 6,8 cm
< 6,1%
< 6,5%
70–95
6,4–8,1 cm
6,8–8,9 cm
6,1–7,4%
6,5–8,3%
Zielony
30–69
8,2–9,7 cm
9,0–10,9 cm
7,5–8,6%
8,4–10,0%
Pomarańczowy
5–29
9,8–11,5 cm
11,0–13,0 cm
8,7–10,1%
10,1–11,9%
Czerwony
<5
> 11,5 cm
> 13,0 cm
> 10,1%
> 11,9%
Porady dotyczące postępowania w przypadku braku
danych dynamicznych biegania
Jeśli dane dynamiczne biegania nie są wyświetlane, spróbuj
wykonać następujące kroki.
• Upewnij się, że dysponujesz akcesorium do pomiaru
dynamiki biegu, np. urządzeniem HRM-Run.
Akcesoria wyposażone w funkcję rejestracji dynamiki biegu
są oznaczone z przodu znaczkiem .
• Ponownie sparuj akcesorium do pomiaru dynamiki biegu
z urządzeniem Descent, postępując zgodnie z instrukcjami.
• Jeśli wskazania danych dynamiki biegu wynoszą zero,
upewnij się, że akcesorium jest założone prawą stroną do
góry.
UWAGA: Czas kontaktu z podłożem i bilans są wyświetlane
tylko podczas biegu. Nie jest on rejestrowany podczas
chodu.
Pomiary efektywności
Te szacunkowe pomiary efektywności ułatwiają śledzenie
i zrozumienie wyników osiąganych zarówno podczas aktywności
treningowych, jak i w czasie wyścigów. Pomiary te wymagają
wykonania kilku aktywności z użyciem nadgarstkowego czujnika
16
tętna lub zgodnego piersiowego czujnika tętna. Pomiary
efektywności jazdy na rowerze wymagają użycia czujnika tętna
i miernika mocy.
Szacowane wartości są podawane i obsługiwane przez firmę
Firstbeat. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/physio.
UWAGA: Początkowo przewidywania mogą wydać się
niedokładne. Urządzenie może wymagać ukończenia kilku
aktywności, aby ocenić przygotowanie wydolnościowe.
Stan treningu: Stan treningu pokazuje, w jaki sposób trening
wpływa na Twoją sprawność fizyczną i wydolność. Funkcja ta
opiera się o zmiany w obciążeniu treningowym i pułapie
tlenowym przez dłuższy okres czasu.
Funkcje związane z tętnem
pułap tlenowy: Pułap tlenowy to maksymalna ilość tlenu (w
mililitrach) na minutę, jaką można wchłonąć w przeliczeniu na
kilogram masy ciała w przypadku maksymalnego wysiłku.
Czas odpoczynku: Funkcja czasu odpoczynku wyświetla czas
pozostały do pełnego zregenerowania sił i osiągnięcia
gotowości do następnego wysiłku.
Obciążenie treningowe: Obciążenie treningowe to łączna
wartość określająca powysiłkową konsumpcję tlenu przez
organizm (ang. excess post-exercise oxygen consumption,
EPOC) w ciągu ostatnich 7 dni. EPOC to szacunkowa
wartość energii, jaką Twoje ciało potrzebuje, aby się
zregenerować po wysiłku.
Przewidywane czasy dla wyścigów: Urządzenie wykorzystuje
szacowany pułap tlenowy i źródła udostępnianych danych,
aby na podstawie bieżącej kondycji użytkownika podać
wyznaczony czas ukończenia wyścigu. Założeniem tego
przewidywania jest odpowiednie przygotowanie do wyścigu.
Test tętna do wysiłku: Test (zmienności) tętna do wysiłku
wymaga użycia piersiowego czujnika tętna Garmin.
Urządzenie rejestruje zmienność tętna, gdy stoisz w miejscu
przez okres 3 minut. W ten sposób zostaje zmierzone ogólne
natężenie wysiłku. Wynik jest przedstawiony na skali od 1 do
100, gdzie im niższa wartość, tym mniejsze natężenie
wysiłku.
Przygotowanie wydolnościowe: Twoje przygotowanie
wydolnościowe jest oceniane w czasie rzeczywistym podczas
aktywności trwającej od 6 do 20 minut. Parametr ten można
dodać jako pole danych, co umożliwi wyświetlanie
przygotowania wydolnościowego podczas odpoczynku.
Umożliwia on porównanie kondycji mierzonej podczas
treningu z ogólnym poziomem kondycji.
Współczynnik FTP: Urządzenie wykorzystuje informacje
zawarte w profilu użytkownika, podane podczas konfiguracji
ustawień początkowych, w celu określenia współczynnika
FTP (Functional Threshold Power). W celu uzyskania
dokładniejszej oceny można przeprowadzić test z pomocą.
Próg mleczanowy: Funkcja progu mleczanowego wymaga
zastosowania napiersiowego czujnika tętna. Próg
mleczanowy to moment, od którego mięśnie zaczynają
gwałtownie słabnąć. Urządzenie mierzy poziom progu
mleczanowego na podstawie wartości tętna i tempa.
Wyłączanie powiadomień o wynikach
Powiadomienia o wynikach są domyślnie włączone. Niektóre
powiadomienia o wynikach to alerty wyświetlane po ukończeniu
aktywności. Niektóre powiadomienia o wynikach są wyświetlane
w czasie aktywności lub w przypadku dokonania nowego
pomiaru, takiego jak szacowany pułap tlenowy.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Wskaźniki fizjologiczne >
Powiadomienia o wynikach.
Wybierz
opcję.
3
Automatyczne wykrywanie pomiarów efektywności
Funkcja Automatyczne wykrywanie jest domyślnie włączona.
Urządzenie może automatycznie wykrywać maksymalne tętno
oraz próg mleczanowy podczas aktywności. Po sparowaniu ze
zgodnym miernikiem mocy urządzenie może automatycznie
wykrywać współczynnik FTP podczas aktywności.
UWAGA: Urządzenie wykrywa maksymalne tętno tylko
w przypadku, jeśli tętno jest wyższe niż maksymalna wartość
tętna ustawiona w profilu użytkownika.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Wskaźniki fizjologiczne >
Automatyczne wykrywanie.
3 Wybierz opcję.
Funkcje związane z tętnem
Synchronizacja aktywności i pomiarów efektywności
Możesz zsynchronizować aktywności i pomiary efektywności
z innych urządzeń Garmin na urządzenie Descent Mk1 za
pośrednictwem konta Garmin Connect. Zapewnia to
dokładniejszy obraz stanu wytrenowania i kondycji. Możesz na
przykład zapisać jazdę za pomocą urządzenia Edge i wyświetlić
szczegóły aktywności i ogólne obciążenie treningowe na
urządzeniu Descent Mk1.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Wskaźniki fizjologiczne >
TrueUp.
Po zsynchronizowaniu urządzenia ze smartfonem ostatnia
aktywność i pomiary efektywności z innych urządzeń Garmin
pojawią się na urządzeniu Descent Mk1.
Stan wytrenowania
Stan wytrenowania wskazuje, jak trening wpływa na poziom
sprawności fizycznej i wydajność. Funkcja ta opiera się
o zmiany w obciążeniu treningowym i pułapie tlenowym przez
dłuższy okres czasu. Pomaga ona planować treningi i stale
poprawiać poziom sprawności fizycznej.
Szczytowy: Stan szczytowy oznacza, że znajdujesz się
w idealnym stanie do zawodów. Niedawno zmniejszone
obciążenie treningowe pozwala organizmowi na regenerację
i pełną kompensację po wcześniejszych treningach. Należy
planować z wyprzedzeniem, ponieważ ta forma szczytowa
może być utrzymana przez krótki okres czasu.
Efektywny: Obecne obciążenie treningowe sprawia, że poziom
sprawności oraz wydolność zmierzają w dobrą stronę.
Zaplanuj okresy regeneracji w treningu, aby utrzymać obecny
poziom sprawności fizycznej.
Utrzymanie: Aktualne obciążenie treningowe wystarcza do
utrzymania obecnego poziomu sprawności fizycznej. Aby
zaobserwować poprawę, spróbuj urozmaicić treningi lub
zwiększyć liczbę treningów.
Wyrównanie: Lżejsze obciążenie treningowe pozwala
organizmowi na regenerację, która ma kluczowe znaczenie
podczas długich okresów intensywnego treningu. Możesz
wrócić do bardziej wymagającego obciążenia treningowego,
gdy uznasz to za stosowane.
Bezproduktywne: Obciążenie treningowe jest na dobrym
poziomie, jednak poziom sprawności się obniża. Organizm
może mieć problemy z regeneracją, więc należy zwrócić
uwagę na ogólny stan zdrowia, w tym na wysiłek, odżywianie
i odpoczynek.
Roztrenowanie: Roztrenowanie zdarza się, gdy przez tydzień
lub dłużej trenujesz znacznie mniej niż zwykle i ma to wpływ
na poziom sprawności. Możesz spróbować zwiększyć
obciążenie treningowe, aby zaobserwować poprawę.
Ponad siły: Obciążenie treningowe jest bardzo duże i przynosi
odwrotne skutki od zamierzonych. Organizm potrzebuje
odpoczynku. Należy przeznaczyć pewien czas na
regenerację przez włączenie lżejszych treningów do
harmonogramu.
Brak stanu: Aby określić stan wytrenowania, urządzenie
potrzebuje historii treningów z jednego lub dwóch tygodni,
w tym aktywności z wynikami pułapu tlenowego z biegania
lub jazdy na rowerze.
Wskazówki dotyczące uzyskania informacji o stanie
wytrenowania
Funkcja stanu wytrenowania zależy od aktualizowanej oceny
poziom sprawności, w tym co najmniej dwóch pomiarów pułapu
tlenowego w tygodniu. Szacowany pułap tlenowy jest
aktualizowany po biegach lub jazdach na świeżym powietrzu,
podczas których tętno utrzymało przez kilka minut co najmniej
70% maksymalnego poziomu. Pułap tlenowy nie jest szacowany
podczas biegów po szlakach i w pomieszczeniach. Ma to na
celu utrzymanie dokładności tendencji poziomu sprawności.
17
Aby maksymalnie wykorzystać możliwości funkcji stanu
wytrenowania, spróbuj skorzystać z następujących wskazówek.
• Co najmniej dwa razy w tygodniu biegnij lub jedź na świeżym
powietrzu z miernikiem mocy i przez co najmniej 10 minut
utrzymaj tętno powyżej 70% maksymalnego poziomu.
Twój status wytrenowania powinien być dostępny, jeśli
będziesz używać urządzenia przez co najmniej tydzień.
• Rejestruj aktywności fitness lub włącz funkcję Physio
TrueUp™, aby urządzenie mogło ocenić Twoją wydolność
(Synchronizacja aktywności i pomiarów efektywności,
strona 17).
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym
Pułap tlenowy to maksymalna ilość tlenu (w mililitrach) na
minutę, jaką można wchłonąć w przeliczeniu na kilogram masy
ciała w przypadku maksymalnego wysiłku. Ujmując rzecz
prościej, pułap tlenowy to wskaźnik wydolności sportowca, który
powinien wzrastać w miarę poprawy kondycji. Urządzenie
Descent Mk1 wymaga korzystania z nadgarstkowego czujnika
tętna lub zgodnego piersiowego czujnika tętna, aby mogło
wyświetlać szacowany pułap tlenowy. Oferuje ono dwa
szacowane pułapy tlenowe: dla biegania oraz jazdy na rowerze.
Aby urządzenie mogło dokładnie obliczyć pułap tlenowy, przez
kilka minut biegaj na świeżym powietrzu z włączonym modułem
GPS lub jeździj z założonym miernikiem mocy w umiarkowanym
tempie.
Na urządzeniu szacowany pułap tlenowy jest wyświetlany
w postaci liczby, opisu i pozycji na kolorowym wskaźniku. Za
pomocą konta Garmin Connect można wyświetlić dodatkowe
informacje dotyczące szacowanego pułapu tlenowego, w tym
wiek sprawnościowy. Wiek sprawnościowy zapewnia
porównanie formy z osobą tej samej płci w innym wieku.
W przypadku regularnego wykonywania ćwiczeń wiek
sprawnościowy może się z czasem obniżyć.
Fioletowy
Doskonała
Niebieski
Świetna
Zielony
Dobry
Pomarańczowy
Niezła
Czerwony
Słaba
Dane dotyczące pułapu tlenowego zostały dostarczone przez
firmę FirstBeat. Analiza pułapu tlenowego została opublikowana
za zgodą The Cooper Institute . Więcej informacji znajduje się
w załączniku (Standardowe oceny pułapu tlenowego,
strona 44) oraz na stronie internetowej
www.CooperInstitute.org.
®
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego dla biegu
To urządzenie wymaga korzystania z nadgarstkowego czujnika
tętna lub zgodnego piersiowego czujnika tętna. Jeśli korzystasz
z piersiowego czujnika tętna, załóż go i sparuj z urządzeniem
(Parowanie czujników bezprzewodowych, strona 36). Jeśli do
urządzenia Descent Mk1 dołączony został czujnik tętna,
urządzenia są już sparowane.
Aby uzyskać jak najdokładniejszą wartość szacunkową, należy
skonfigurować profil użytkownika (Ustawianie profilu
użytkownika, strona 21) oraz ustawić maksymalne tętno
(Ustawianie stref tętna, strona 21). Początkowo przewidywania
mogą wydać się niedokładne. Dlatego należy wykonać kilka
biegów, aby urządzenie mogło ocenić możliwości użytkownika.
18
1 Biegaj na świeżym powietrzu przez co najmniej 10 minut.
2 Po zakończeniu biegu wybierz Zapisz.
3 Wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić widżet efektywności
treningu.
4 Wybierz
, aby przewijać pomiary efektywności.
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego dla jazdy na
rowerze
To urządzenie wymaga korzystania z miernika mocy
i nadgarstkowego czujnika tętna lub zgodnego piersiowego
czujnika tętna. Miernik mocy musi być sparowany
z urządzeniem Descent Mk1 (Parowanie czujników
bezprzewodowych, strona 36). Jeśli korzystasz z piersiowego
czujnika tętna, załóż go i sparuj z urządzeniem. Jeśli do
urządzenia Descent Mk1 dołączony został czujnik tętna,
urządzenia są już sparowane.
Aby uzyskać jak najdokładniejszą wartość szacunkową, należy
skonfigurować profil użytkownika (Ustawianie profilu
użytkownika, strona 21) oraz ustawić maksymalne tętno
(Ustawianie stref tętna, strona 21). Początkowo przewidywania
mogą wydać się niedokładne. Dlatego należy wykonać kilka
przejazdów, aby urządzenie mogło ocenić możliwości
użytkownika.
1 Jeźdź stałym, intensywnym tempem przez co najmniej 20
minut.
2 Po zakończeniu jazdy wybierz Zapisz.
3 Wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić widżet efektywności
treningu.
4 Wybierz , aby przewijać pomiary efektywności.
Czas odpoczynku
Możesz używać urządzenia Garmin z nadgarstkowym
czujnikiem tętna lub zgodnym piersiowym czujnikiem tętna do
wyświetlania czasu potrzebnego do pełnego zregenerowania sił
i osiągnięcia gotowości do następnego wysiłku.
UWAGA: Zalecenia dotyczące czasu odpoczynku są
przekazywane na podstawie szacowanego pułapu tlenowego
i początkowo mogą wydawać się niedokładne. Urządzenie może
wymagać ukończenia kilku aktywności, aby ocenić
przygotowanie wydolnościowe.
Czas odpoczynku pojawia się natychmiast po zakończeniu
aktywności. Czas jest odliczany aż do uzyskania optymalnego
stanu umożliwiającego rozpoczęcie kolejnego wysiłku.
Wyświetlanie czasu odpoczynku
Aby uzyskać jak najdokładniejszą wartość szacunkową, należy
skonfigurować profil użytkownika (Ustawianie profilu
użytkownika, strona 21) oraz ustawić maksymalne tętno
(Ustawianie stref tętna, strona 21).
1 Idź pobiegać.
2 Po zakończeniu biegu wybierz Zapisz.
Zostanie wyświetlony czas odpoczynku. Maksymalny czas
odpoczynku to 4 dni.
UWAGA: Na tarczy zegarka można wybrać UP lub DOWN,
aby wyświetlić widżet efektywności treningu, a następnie
wybrać , aby przewinąć pomiary efektywności i wyświetlić
czas odpoczynku.
Tętno odpoczynku
Jeśli podczas treningu korzystasz z nadgarstkowego czujnika
tętna lub zgodnego piersiowego czujnika tętna, po każdej
aktywności możesz sprawdzać tętno odpoczynku. Tętno
odpoczynku to różnica między tętnem podczas ćwiczeń i tętnem
na 2 minuty po ich zakończeniu. Przykład: po typowym biegu
treningowym zatrzymujesz stoper. Tętno wynosi 140 uderzeń
serca na minutę. Po 2 minutach braku aktywności lub
odpoczynku tętno spada do poziomu 90 uderzeń na minutę.
Tętno odpoczynku to wynik odejmowania 90 od 140, czyli 50
Funkcje związane z tętnem
uderzeń. Niektóre badania łączą tętno odpoczynku ze stanem
serca. Wyższy wynik oznacza zwykle zdrowsze serce.
PORADA: Aby uzyskać najlepszy wynik, przerwij wszelką
aktywność na 2 minuty, aby urządzenie dokonało dokładnego
pomiaru tętna odpoczynku. Po wyświetleniu pomiaru możesz
zapisać lub odrzucić aktywność.
Obciążenie treningowe
Obciążenie treningowe to pomiar objętości treningowej
z ostatnich siedmiu dni. Jest to łączna wartość pomiarów
powysiłkowej konsumpcji tlenu przez organizm (ang. excess
post-exercise oxygen consumption, EPOC) z ostatnich 7 dni.
Wskaźnik pokazuje, czy obecne obciążenie treningowe jest zbyt
niskie, zbyt wysokie, czy w optymalnym zakresie, aby utrzymać
lub poprawić sprawność fizyczną. Optymalny zakres obliczany
jest na podstawie indywidualnego poziomu sprawności i historii
treningów. Zakres ten zmienia się wraz z wydłużaniem lub
skracaniem czasu treningu oraz zwiększaniem bądź
zmniejszaniem jego intensywności.
wrażenie wyjątkowo wysokich. Urządzenie potrzebuje kilku
aktywności, aby poznać Twoją sprawność beztlenową.
Efekt treningu można dodać jako pole danych do jednego
z ekranów treningowych, aby monitorować wyniki podczas całej
aktywności.
Kolorowa
strefa
Training Effect
Korzyści dla
wydolności
aerobowej
Korzyści dla
wydolności
beztlenowej
Od 0,0 do 0,9
Brak korzyści.
Brak korzyści.
Od 1,0 do 1,9
Niewielka
korzyść.
Niewielka
korzyść.
Od 2,0 do 2,9
Utrzymanie
sprawności
aerobowej.
Utrzymanie
sprawności
beztlenowej.
Od 3,0 do 3,9
Poprawa
sprawności
aerobowej.
Poprawa
sprawności
beztlenowej.
Od 4,0 do 4,9
Znaczna
poprawa
sprawności
aerobowej.
Znaczna
poprawa
sprawności
beztlenowej.
5,0
Ponad siły
i potencjalnie
szkodliwy bez
odpowiedniego
czasu na
regenerację.
Ponad siły
i potencjalnie
szkodliwy bez
odpowiedniego
czasu na
regenerację.
Wyświetlanie przewidywanych czasów dla wyścigów
Aby uzyskać jak najdokładniejszą wartość szacunkową, należy
skonfigurować profil użytkownika (Ustawianie profilu
użytkownika, strona 21) oraz ustawić maksymalne tętno
(Ustawianie stref tętna, strona 21).
Urządzenie wykorzystuje funkcję Szacowanego pułapu
tlenowego (Informacje o szacowanym pułapie tlenowym,
strona 18) oraz źródła udostępnianych danych, aby na
podstawie bieżącej kondycji użytkownika podać wyznaczony
czas ukończenia wyścigu. Założeniem tego przewidywania jest
odpowiednie przygotowanie do wyścigu.
UWAGA: Początkowo przewidywania mogą wydać się
niedokładne. Dlatego należy wykonać kilka biegów, aby
urządzenie mogło ocenić możliwości użytkownika.
1 Wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić widżet efektywności
treningu.
2 Wybierz , aby przewijać pomiary efektywności.
Urządzenie podaje przewidywane czasy biegów na
dystansach 5 km, 10 km, półmaratonu i maratonu.
Informacje o funkcji Training Effect
Funkcja Training Effect mierzy wpływ ćwiczeń na sprawność
aerobową i beztlenową. Wartość funkcji Training Effect rośnie
podczas wykonywania danej aktywności. W miarę trwania
aktywności wartość funkcji Training Effect zwiększa się,
informując o tym, w jakim stopniu aktywność wpłynęła na
poprawę sprawności. Wartość funkcji Training Effect zależna
jest od informacji zawartych w profilu użytkownika, tętna, a także
intensywności i czasu trwania aktywności.
Funkcja Efekt treningu aerobowego odczytuje tętno, aby
zmierzyć, jak całkowita intensywność ćwiczenia wpływa na
sprawność aerobową. Informuje także, czy trening pomaga
utrzymać lub poprawić poziom sprawności. Współczynnik EPOC
(zwiększonej powysiłkowej konsumpcji tlenu) po ćwiczeniu jest
przeniesiony na zakres wartości, które opisują poziom
sprawności oraz nawyki treningowe. Miarowe treningi
o umiarkowanym wysiłku lub ćwiczenia obejmujące dłuższe
interwały (>180 s) mają pozytywny wpływ na metabolizm
tlenowy, co przekłada się na lepszy efekt treningu tlenowego.
Funkcja Efekt treningu beztlenowego mierzy tętno i prędkość
(lub moc), aby określić, jak trening wpływa na możliwość
wykonywania ćwiczeń o bardzo dużej intensywności.
Otrzymujesz wartość na podstawie udziału obciążenia
beztlenowego we współczynniku EPOC i rodzaju aktywności.
Powtarzane okresy treningu o dużej intensywności trwające od
10 do 120 s mają bardzo korzystny wpływ na wydolność
beztlenową, co przekłada się na lepszy efekt treningu
beztlenowego.
To ważne, by wiedzieć, że podczas pierwszych kilku aktywności
wskaźniki funkcji Training Effect (od 0,0 do 5,0) mogą sprawiać
Funkcje związane z tętnem
Technologia Training Effect jest dostarczana i obsługiwana
przez firmę Firstbeat Technologies Ltd. Więcej informacji jest
dostępnych na stronie www.firstbeat.com.
Zmienność tętna i poziom wysiłku
Poziom wysiłku to wynik 3-minutowego testu wykonanego, gdy
stoisz nieruchomo, podczas którego urządzenie Descent
analizuje zmienność tętna, aby określić całkowite natężenie
wysiłku. Trening, ilość snu, odżywianie i stres mają wpływ na
osiągi biegacza. Wynik jest przedstawiony na skali od 1 do 100,
gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom zmęczenia organizmu,
a 100 — bardzo wysoki. Znajomość wyniku poziomu wysiłku
pomaga zdecydować, czy Twoje ciało jest gotowe na ciężki bieg
treningowy lub ćwiczenia jogi.
Wyświetlanie zmienności tętna i poziomu wysiłku
Ta funkcja wymaga zastosowania piersiowego czujnika tętna
Garmin. Aby wyświetlać zmienność tętna i poziom wysiłku,
najpierw należy założyć czujnik tętna i sparować go
z urządzeniem (Parowanie czujników bezprzewodowych,
strona 36). Jeśli do urządzenia Descent Mk1 dołączony został
czujnik tętna, urządzenia są już sparowane.
PORADA: Firma Garmin zaleca wykonywanie pomiarów
poziomu wysiłku o tej samej porze i w takich samych warunkach
każdego dnia.
1 W razie potrzeby wybierz kolejno > Dodaj > Tęt.do
wysiłku, aby dodać aplikację z pomiarami wysiłku do listy
aplikacji.
2 Wybierz Tak, aby dodać aplikację do listy ulubionych.
3 Na tarczy zegarka wybierz kolejno > Tęt.do wysiłku > .
4 Stój nieruchomo i odpoczywaj przez 3 min.
Przygotowanie wydolnościowe
Po zakończeniu aktywności, takiej jak bieganie lub jazda na
rowerze, funkcja przygotowania wydolnościowego przeanalizuje
tempo, tętno i zmienność tętna, aby w czasie rzeczywistym
określić przygotowanie wydolnościowe w porównaniu do
ogólnego poziomu kondycji. Jest to przybliżona wartość
procentowa bieżącego odchylenia od Twojego bazowego
szacowanego pułapu tlenowego.
Zakres wartości przygotowania wydolnościowego waha się od
-20 do +20. Po pierwszych 6–20 minutach aktywności
19
urządzenie wyświetla wartość przygotowania wydolnościowego.
Na przykład wynik +5 oznacza, że trenujący jest wypoczęty,
świeży i gotowy do dobrego biegu lub przejazdu. Wskaźnik
przygotowania wydolnościowego można dodać jako pole
danych do jednego z ekranów treningowych, aby monitorować
go podczas całej aktywności. Przygotowanie wydolnościowe
może być również wskaźnikiem poziomu zmęczenia,
szczególnie pod koniec długiego biegu lub przejazdu
treningowego.
UWAGA: Należy wykonać kilka biegów lub przejazdów
z czujnikiem tętna, aby urządzenie mogło dokładnie wyznaczyć
pułap tlenowy i ocenić możliwości biegowe lub kolarskie
użytkownika (Informacje o szacowanym pułapie tlenowym,
strona 18).
Wyświetlanie przygotowania wydolnościowego
To urządzenie wymaga korzystania z nadgarstkowego czujnika
tętna lub zgodnego piersiowego czujnika tętna.
1 Dodaj Przygotowanie wydolnościowe do ekranu danych
(Dostosowywanie ekranów danych, strona 29).
2 Rozpocznij bieg lub jazdę na rowerze.
Po 6–20 minutach zostanie wyświetlona wartość
przygotowania wydolnościowego.
3 Przewiń ekran danych, aby zobaczyć swoje przygotowanie
wydolnościowe podczas całego biegu lub przejazdu.
Próg mleczanowy
Próg mleczanowy oznacza intensywność ćwiczeń, przy której
w krwiobiegu zaczyna się gromadzić mleczan (kwas mlekowy).
W przypadku biegania jest to szacunkowy poziom wysiłku lub
tempo. Gdy biegacz przekroczy ten próg, bardzo szybko
zaczyna wzrastać zmęczenie. W przypadku doświadczonych
biegaczy próg zdarza się przy 90% maksymalnego tętna
i tempie dla dystansu pomiędzy 10 km a półmaratonem.
W przypadku przeciętnych biegaczy próg mleczanowy przypada
często poniżej 90% maksymalnego tętna. Znajomość swojego
progu mleczanowego może pomóc w określeniu, jak
intensywnie trenować i kiedy zmusić się do większego wysiłku
podczas wyścigu.
Jeśli już znasz swoją wartość tętna progu mleczanowego,
możesz podać ją w ustawieniach profilu użytkownika
(Ustawianie stref tętna, strona 21).
Przeprowadzanie testu z pomocą w celu określenia progu
mleczanowego
Ta funkcja wymaga zastosowania piersiowego czujnika tętna
Garmin. Zanim możliwe będzie przeprowadzenie testu
z instrukcjami, należy założyć czujnik tętna i sparować go
z urządzeniem (Parowanie czujników bezprzewodowych,
strona 36).
Do określenia progu mleczanowego urządzenie wykorzystuje
informacje zawarte w profilu użytkownika, podane podczas
konfiguracji ustawień początkowych, a także szacunkowy pułap
tlenowy. Podczas biegu stałym, intensywnym tempem
z założonym czujnikiem tętna urządzenie automatycznie wykryje
Twój próg mleczanowy.
PORADA: Należy wykonać kilka biegów z piersiowym
czujnikiem tętna, aby urządzenie mogło dokładnie wyznaczyć
maksymalną wartość tętna i obliczyć pułap tlenowy. Jeśli masz
problem z oszacowaniem swojego progu mleczanowego,
spróbuj ręcznie obniżyć maksymalną wartość tętna.
1 Na tarczy zegarka wybierz .
2 Wybierz bieganie na powietrzu.
Do ukończenia testu wymagany jest GPS.
Przytrzymaj
MENU.
3
4 Wybierz kolejno Trening > Test progu mlecza­nowego
z pomocą.
5 Uruchom stoper i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
20
Po rozpoczęciu biegu urządzenie wyświetla czas trwania
każdego etapu, cel oraz aktualne dane tętna. Po ukończeniu
testu zostanie wyświetlony komunikat.
6 Po zakończeniu testu z pomocą zatrzymaj stoper i zapisz
aktywność.
Jeśli jest to Twoja pierwsza szacowana wartość progu
mleczanowego, urządzenie poprosi Cię o zaktualizowanie
stref tętna na podstawie Twojego tętna progu mleczanowego.
Dla każdej dodatkowej szacowanej wartości progu
mleczanowego urządzenie poprosi Cię o zaakceptowanie lub
odrzucenie wartości.
Określanie współczynnika FTP
Aby uzyskać wskaźnik FTP, najpierw należy sparować piersiowy
czujnik tętna i miernik mocy z urządzeniem (Parowanie
czujników bezprzewodowych, strona 36) oraz określić
szacunkowy pułap tlenowy (Sprawdzanie szacowanego pułapu
tlenowego dla jazdy na rowerze, strona 18).
Do określenia współczynnika FTP urządzenie wykorzystuje
informacje zawarte w profilu użytkownika, podane podczas
konfiguracji ustawień początkowych, oraz szacunkowy pułap
tlenowy. Podczas jazdy stałym, intensywnym tempem
z założonym czujnikiem tętna i miernikiem mocy urządzenie
automatycznie wykryje Twój współczynnik FTP.
1 Wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić widżet efektywności
treningu.
2 Wybierz , aby przewinąć pomiary efektywności.
Szacowany współczynnik FTP jest wyświetlany jako wartość
mierzona w watach na kilogram, moc w watach i pozycja na
kolorowym wskaźniku.
Fioletowy
Doskonała
Niebieski
Świetna
Zielony
Dobry
Pomarańczowy
Niezła
Czerwony
Niewytrenowany
Więcej informacji można znaleźć w załączniku
(Współczynniki FTP, strona 44).
UWAGA: W przypadku otrzymania powiadomienia o nowym
wskaźniku można wybrać Akceptuj, aby zapisać nowy
wskaźnik FTP lub Odrzuć, aby zachować dotychczasowy
wskaźnik FTP (Wyłączanie powiadomień o wynikach,
strona 17).
Przeprowadzanie testu FTP
Przed wykonaniem testu określającego wskaźnik FTP najpierw
należy sparować piersiowy czujnik tętna i miernik mocy
z urządzeniem (Parowanie czujników bezprzewodowych,
strona 36) oraz określić szacunkowy pułap tlenowy
(Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego dla jazdy na
rowerze, strona 18).
UWAGA: Test współczynnika FTP to wymagający trening, który
zajmuje około 30 minut. Wybierz praktyczną i najbardziej płaską
trasę, która umożliwi jazdę przy stale rosnącym wysiłku,
podobnie jak w przypadku próby czasowej.
1 Na tarczy zegarka wybierz .
2 Wybierz aktywność jazdy na rowerze.
3 Przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Trening > Test FTP z instrukcjami.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Po rozpoczęciu jazdy urządzenie wyświetla czas trwania
każdego etapu, cel oraz aktualne dane mocy. Po ukończeniu
testu zostanie wyświetlony komunikat.
Po
ukończeniu testu z pomocą wykonaj ćwiczenia
6
rozluźniające, zatrzymaj stoper i zapisz aktywność.
Funkcje związane z tętnem
Współczynnik FTP jest wyświetlany jako wartość mierzona
w watach na kilogram, moc w watach i pozycja na kolorowym
wskaźniku.
7 Wybierz opcję:
• Wybierz Akceptuj, aby zapisać nowy współczynnik FTP.
• Wybierz Odrzuć, aby zachować bieżący współczynnik
FTP.
Trening
Ustawianie profilu użytkownika
Możesz zaktualizować dane dotyczące płci, roku urodzenia,
wzrostu, wagi, strefy tętna i strefy mocy. Urządzenie
wykorzystuje te informacje do obliczania dokładnych danych
związanych z treningiem.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Profil użytkownika.
3 Wybierz opcję.
Cele fitness
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu
następujących zasad.
• Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
• Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc
poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego.
Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz
skorzystać z tabeli (Obliczanie strefy tętna, strona 21), aby
ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.
Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego
z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie
i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne.
Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój
wiek od wartości 220.
Informacje o strefach tętna
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać
pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo-naczyniową,
a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony
zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych
stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej
intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu
o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.
Ustawianie stref tętna
Urządzenie wykorzystuje informacje zawarte w profilu
użytkownika, podane podczas konfiguracji ustawień
początkowych, w celu określenia domyślnych stref tętna
użytkownika. Można określić oddzielne strefy tętna dla profili
sportowych, takich jak bieganie, jazda rowerem i pływanie. Aby
uzyskać najdokładniejsze dane dotyczące kalorii podczas
aktywności, należy ustawić swoje maksymalne tętno. Istnieje
możliwość dostosowania każdej ze stref tętna i ręcznego
wprowadzenia tętna spoczynkowego. Istnieje możliwość
ręcznego dostosowania stref w urządzeniu lub na koncie
Garmin Connect.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Profil użytkownika > Tętno.
3 Wybierz Maksymalne tętno i podaj swoje maksymalne tętno.
Można użyć funkcji Automatyczne wykrywanie, aby
automatycznie rejestrować maksymalne tętno podczas
aktywności lub ręcznie podać maksymalne tętno
(Automatyczne wykrywanie pomiarów efektywności,
strona 17).
4 Wybierz kolejno Tętno LT > Wpisz ręcznie i podaj swoje
tętno progu mleczanowego.
Trening
Aby określić próg mleczanowy, możesz przeprowadzić test
z instrukcjami (Próg mleczanowy, strona 20). Można użyć
funkcji Automatyczne wykrywanie, aby automatycznie
rejestrować próg mleczanowy podczas aktywności
(Automatyczne wykrywanie pomiarów efektywności,
strona 17).
5 Wybierz Tętno spoczynkowe i podaj tętno spoczynkowe.
Można wykorzystać średnie tętno spoczynkowe mierzone
przez urządzenie lub samodzielnie określić tętno
spoczynkowe.
6 Wybierz kolejno Strefy > Według:.
7 Wybierz opcję:
• Wybierz Uderz./min, aby wyświetlić i edytować strefy
w uderzeniach serca na minutę.
• Wybierz % maksymalnego tętna, aby wyświetlić
i edytować strefy jako wartości procentowe tętna
maksymalnego.
• Wybierz % rez. t., aby wyświetlić i edytować strefy jako
wartości procentowe rezerwy tętna (maksymalne tętno
minus tętno spoczynkowe).
• Wybierz % tętna LT, aby wyświetlić i edytować strefy jako
wartości procentowe tętna LT.
8 Wybierz strefę i podaj dla niej wartość.
9 Wybierz Dodaj tętno dla sportu i wybierz profil sportu, aby
dodać oddzielne strefy tętna (opcjonalnie).
10 Powtórz kroki od 3 do 8, aby dodać strefy tętna dla sportu
(opcjonalnie).
Zezwolenie urządzeniu na określenie stref tętna
Domyślne ustawienia pozwalają urządzeniu wykryć maksymalne
tętno i określić strefy tętna jako wartości procentowe tętna
maksymalnego.
• Sprawdź, czy ustawienia profilu użytkownika są poprawne
(Ustawianie profilu użytkownika, strona 21).
• Biegaj często z nadgarstkowym lub piersiowym czujnikiem
tętna.
• Wypróbuj kilka planów treningowych opartych na strefach
tętna dostępnych w koncie Garmin Connect.
• Trendy dotyczące tętna i czas w strefach można przeglądać
na koncie Garmin Connect.
Obliczanie strefy tętna
Strefy % maksymal­
nego tętna
Obserwo­wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
1
50 – 60%
Spokojne, lekkie
tempo, rytmiczny
oddech
Trening dla początkujących poprawiający
wydolność
oddechową, zmniejsza
obciążenie
2
60 – 70%
Wygodne tempo,
trochę głębszy
oddech, możliwe
prowadzenie rozmów
Podstawowy trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową, dobre
tempo do odrobienia
formy
3
70 – 80%
Średnie tempo,
trudniej prowadzić
rozmowę
Zwiększona
wydolność
oddechowa,
optymalny trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową
21
Strefy % maksymal­
nego tętna
Obserwo­wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
4
80 – 90%
Szybkie, trochę
męczące tempo,
szybki oddech
Zwiększona
wydolność i próg
beztlenowy, większa
prędkość
5
90 – 100%
Bardzo szybkie
tempo, nie do
utrzymania przez
dłuższy czas, ciężki
oddech
Wydolność
beztlenowa
i mięśniowa,
zwiększona moc
Ustawianie stref mocy
Wartości dla stref to wartości domyślne na podstawie płci, wagi
i średniej wydolności, które mogą nie odpowiadać osobistym
możliwościom użytkownika. Jeśli znasz wartość swojego
współczynnika FTP (ang. Functional Threshold Power), możesz
go wprowadzić i pozwolić urządzeniu automatycznie obliczyć
strefy mocy. Istnieje możliwość ręcznego dostosowania stref
w urządzeniu lub na koncie Garmin Connect.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Profil użytkownika > Strefy
mocy > Według:.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Waty, aby wyświetlić i edytować strefy w watach.
• Wybierz % FTP, aby wyświetlić i edytować strefy jako
wartości procentowe wskaźnika FTP.
4 Wybierz FTP i podaj wartość FTP.
5 Wybierz strefę i podaj dla niej wartość.
6 W razie potrzeby wybierz Minimum i podaj minimalną
wartość mocy.
Śledzenie aktywności
Funkcja śledzenia aktywności zapisuje dzienną liczbę kroków,
przebyty dystans, minuty intensywnej aktywności, pokonane
piętra, liczbę spalonych kalorii i statystyki dotyczące snu
w każdym zarejestrowanym dniu. Licznik spalonych kalorii
sumuje podstawowy metabolizm użytkownika i kalorie spalone
podczas aktywności.
W widżecie kroków zostanie wyświetlona łączna liczba kroków
wykonanych w ciągu doby. Liczba kroków jest okresowo
aktualizowana.
Więcej informacji na temat dokładności śledzenia aktywności
i pomiarów kondycji znajduje się na stronie garmin.com
/ataccuracy.
Cel automatyczny
Urządzenie automatycznie tworzy dzienny cel kroków w oparciu
o poziom poprzedniej aktywności. W miarę jak użytkownik
porusza się w ciągu dnia, urządzenie wskazuje postęp
w realizacji dziennego celu .
Jeśli nie zdecydujesz się na korzystanie z funkcji
automatycznego celu, możesz ustawić własny cel kroków za
pomocą konta Garmin Connect.
Korzystanie z alertów ruchu
Dłuższe siedzenie może spowodować niepożądane zmiany
metaboliczne. Alert ruchu przypomina o aktywności fizycznej.
22
Po godzinie bezczynności zostanie wyświetlony komunikat
przypominający o Rusz się! wraz z czerwonym paskiem.
Dodatkowe segmenty pojawiają się po każdych 15 minutach
bezczynności. Jeśli w urządzeniu włączono sygnały dźwiękowe,
urządzenie wyemituje również sygnał dźwiękowy lub uruchomi
wibracje (Ustawienia systemowe, strona 35).
Pójdź na krótki spacer (co najmniej kilkuminutowy), aby
zresetować alert ruchu.
Monitorowanie snu
Gdy zaśniesz, urządzenie automatycznie wykryje sen i będzie
monitorować Twój ruch podczas typowych godzin snu.
W ustawieniach użytkownika na koncie Garmin Connect można
podać swoje typowe godziny snu. Statystyki snu obejmują
łączną liczbę przespanych godzin, fazy snu i ruch podczas snu.
Statystyki dotyczące snu możesz sprawdzić na swoim koncie
Garmin Connect.
UWAGA: Drzemki nie są dodawane do statystyk snu. Trybu Nie
przeszkadzać możesz używać do wyłączania powiadomień
i alertów, wyłączając alarmy (Korzystanie z trybu Nie
przeszkadzać, strona 22).
Korzystanie z automatycznego śledzenia snu
1 Noś urządzenie podczas snu.
2 Prześlij dane dotyczące snu na stronę Garmin Connect
(Ręczna synchronizacja danych z urządzeniem mobilnym
Garmin Connect, strona 12).
Statystyki dotyczące snu możesz sprawdzić na swoim koncie
Garmin Connect.
Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać
Trybu Nie przeszkadzać można używać do wyłączania
podświetlenia ostrzeżeń dźwiękowych i alertów wibracyjnych.
Na przykład tryb ten można włączać na czas snu lub oglądania
filmu.
UWAGA: W ustawieniach użytkownika na koncie Garmin
Connect można podać swoje typowe godziny snu. Można
włączyć opcję Czas zaśnięcia w ustawieniach systemowych,
aby w typowych godzinach snu automatycznie włączany był tryb
Nie przeszkadzać (Ustawienia systemowe, strona 35).
1 Przytrzymaj LIGHT.
2 Wybierz .
Minut intensywnej aktywności
Mając na uwadze stan zdrowia, organizacje takie jak
amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention,
American Heart Association i Światowa Organizacja Zdrowia
zalecają 150 minut umiarkowanie intensywnej aktywności (np.
szybkiego spaceru) lub 75 minut intensywnej aktywności (np.
biegania) w tygodniu.
Urządzenie monitoruje intensywność aktywności oraz czas
spędzony na wykonywaniu umiarkowanie intensywnych
i intensywnych aktywności (wymagane są dane tętna, aby
określić intensywność aktywności). Możesz pracować nad
realizacją tygodniowego celu liczby minut intensywnej
aktywności, wykonując umiarkowanie intensywną lub
intensywną aktywność nieprzerwanie przez co najmniej 10
minut. Urządzenie sumuje czas średniej aktywności z czasem
intensywnej aktywności. Przy dodawaniu całkowity czas
intensywnej aktywności jest podwajany.
®
Zliczanie minut intensywnej aktywności
Urządzenie Descent Mk1 oblicza minuty intensywnej
aktywności, porównując dane tętna ze średnią wartością tętna
spoczynkowego. Jeśli pomiar tętna jest wyłączony, urządzenie
oblicza liczbę minut umiarkowanie intensywnej aktywności,
analizując liczbę kroków na minutę.
• Rozpocznij aktywność z pomiarem czasu, aby uzyskać
możliwie największą dokładność pomiaru minut intensywnej
aktywności.
Trening
• Ćwicz przez co najmniej 10 minut z umiarkowaną lub wysoką
intensywnością.
• Noś urządzenie przez całą dobę, aby uzyskać
najdokładniejszy pomiar tętna spoczynkowego.
Garmin Move IQ™
Jeśli ruchy odpowiadają znanym wzorcom ćwiczenia, funkcja
Move IQ automatycznie zidentyfikuje rodzaj wydarzenia
i wyświetli je na osi czasu. Wydarzenia Move IQ pokazują typ
aktywności i czas jej trwania, ale nie pojawiają się na liście
aktywności lub w aktualnościach.
Funkcja Move IQ umożliwia automatyczne rozpoczęcie
aktywności z pomiarem czasu w przypadku chodu i biegu,
wykorzystując progi czasowe określone w aplikacji Garmin
Connect Mobile. Aktywności te pojawią się na liście Twoich
aktywności.
Ustawienia śledzenia aktywności
Dotknij i przytrzymaj MENU, a następnie wybierz kolejno
Ustawienia > Śledz. aktywn..
Stan: Wyłącza funkcje śledzenia aktywności.
Alert ruchu: Wyświetla komunikat i pasek ruchu na cyfrowej
tarczy zegarka i na ekranie kroków.
Alerty celu: Umożliwia włączanie i wyłączanie alertów celu lub
wyłączenie ich tylko podczas aktywności. Alerty celu są
wyświetlane dla celów codziennej liczby kroków, pokonanych
pięter oraz cotygodniowej liczby minut intensywnej
aktywności fizycznej.
Wyłączanie śledzenia aktywności
Po wyłączeniu funkcji śledzenia aktywności pokonane kroki lub
piętra, minuty intensywnej aktywności, monitorowanie snu,
alerty ruchu oraz zdarzenia Move IQ nie będą rejestrowane.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Śledz. aktywn. > Stan >
Wyłączone.
Treningi
Można tworzyć własne treningi obejmujące cele dla każdego
etapu treningu oraz różne dystanse, czasy i liczby kalorii. Można
tworzyć treningi przy pomocy aplikacji Garmin Connect oraz
wybierać plany treningów obejmujące zintegrowane treningi
z serwisu Garmin Connect, a następnie przesyłać je do
urządzenia.
Przy pomocy serwisu Garmin Connect można również tworzyć
harmonogramy treningów. Można z wyprzedzeniem planować
treningi i przechowywać je w urządzeniu.
Wykonywanie treningu ze strony internetowej
Aby móc pobierać treningi z serwisu Garmin Connect, należy
posiadać konto Garmin Connect (Garmin Connect, strona 12).
1 Podłącz urządzenie do komputera.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
3 Utwórz i zapisz nowy trening.
4 Wybierz Wyślij do urządzenia i wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
5 Odłącz urządzenie.
Rozpoczynanie treningu
Przed rozpoczęciem treningu musisz pobrać trening ze swojego
konta Garmin Connect.
1 Na tarczy zegarka wybierz .
2 Wybierz aktywność.
3 Przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Trening > Moje treningi.
5 Wybierz trening.
Trening
UWAGA: Na liście wyświetlane będą wyłącznie treningi
zgodne z wybranym rodzajem aktywności.
6 Wybierz Zacznij trening.
7 Wybierz , aby uruchomić minutnik.
Po rozpoczęciu treningu urządzenie wyświetla każdy etap
treningu, uwagi dotyczące etapu (opcjonalnie), cel (opcjonalnie)
oraz aktualne dane treningu.
Informacje o kalendarzu treningów
Kalendarz treningów dostępny w urządzeniu stanowi
rozszerzenie kalendarza treningów lub harmonogramu
skonfigurowanego w serwisie Garmin Connect. Po dodaniu kilku
treningów do kalendarza w serwisie Garmin Connect można je
przesłać do posiadanego urządzenia. Wszystkie zaplanowane
treningi przesłane do urządzenia są wyświetlane na liście
w kalendarzu treningów według daty. Po wybraniu dnia
w kalendarzu treningów można wyświetlić lub zacząć trening.
Zaplanowany trening pozostaje w urządzeniu bez względu na
to, czy zostanie zrealizowany czy pominięty. Zaplanowane
treningi pobierane z serwisu Garmin Connect zastępują
istniejący kalendarz treningów.
Korzystanie z planów treningów z serwisu Garmin Connect
Aby pobrać plan treningowy z serwisu Garmin Connect, musisz
mieć konto Garmin Connect (Garmin Connect, strona 12)
i sparować urządzenie Descent ze zgodnym smartfonem.
1 W aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz Trening > Plany
treningów > Znajdź plan
2 Wybierz plan treningowy i uwzględnij go w harmonogramie.
3 Wybierz i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Przejrzyj plan treningu w kalendarzu.
Adaptacyjne plany treningowe
Konto Garmin Connect zawiera adaptacyjny plan treningowy
i trenera Garmin dopasowanych do Twoich celów treningowych.
Na przykład możesz odpowiedzieć na kilka pytań i znaleźć plan,
który pomoże Ci przygotować się do wyścigu na 5 km. Plan
dostosowuje się do aktualnego poziomu sprawności,
umiejętności, preferencji dotyczących harmonogramu oraz daty
wyścigu. Po uruchomieniu planu widżet trenera Garmin jest
dodawany do pętli widżetów w urządzeniu Descent.
Trening interwałowy
Możesz utworzyć trening interwałowy w oparciu o dystans lub
czas. Urządzenie zapisuje własny trening interwałowy
użytkownika do momentu utworzenia kolejnego treningu
interwałowego. Otwartych interwałów można używać podczas
treningów na bieżni oraz biegów na znanym dystansie.
Tworzenie treningu interwałowego
1 Na tarczy zegarka wybierz .
2 Wybierz aktywność.
3 Przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Trening > Interwały > Edytuj > Interwał >
Typ.
5 Wybierz Dystans, Czas lub Otwarty.
PORADA: Możesz utworzyć otwarty interwał, wybierając
Otwarty.
6 Wybierz Czas trwania, podaj wartość dystansu lub czasu
interwału treningu, a następnie wybierz .
7 Wybierz BACK.
8 Wybierz kolejno Odp. > Typ.
9 Wybierz Dystans, Czas lub Otwarty.
10 W razie potrzeby podaj wartość dystansu lub czasu interwału
odpoczynku, a następnie wybierz .
11 Wybierz BACK.
23
12 Wybierz jedną lub więcej opcji:
• Aby określić liczbę powtórzeń, wybierz Powtórz.
• Aby dodać do treningu otwarty interwał rozgrzewki,
wybierz kolejno Rozgrzew. > Włączone.
• Aby dodać do treningu otwarty interwał ćwiczeń
rozluźniających, wybierz kolejno Ćwiczenia rozluźniające
> Włączone.
Rozpoczynanie treningu interwałowego
1 Na tarczy zegarka wybierz .
2 Wybierz aktywność.
3 Przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Trening > Interwały > Zacznij trening.
5 Wybierz , aby uruchomić stoper.
6 Jeśli trening interwałowy obejmuje rozgrzewkę, wybierz
BACK, aby rozpocząć pierwszy interwał.
7 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Po zakończeniu wszystkich interwałów zostanie wyświetlony
komunikat.
Wyścig na segmencie
Segmenty to wirtualne kursy wyścigowe. Możesz ścigać się na
segmencie i porównywać obecne wyniki z wcześniejszymi,
wynikami innych osób, danymi znajomych na koncie Garmin
Connect lub wynikami innych członków społeczności biegowych
lub rowerowych. Swoje aktywności możesz później przesłać na
konto Garmin Connect, aby zobaczyć, jak się plasujesz na
danym segmencie.
UWAGA: Jeśli konto Garmin Connect i konto Strava są
powiązane, aktywność jest automatycznie wysyłana do konta
Strava, aby umożliwić sprawdzenie pozycji segmentu.
1 Wybierz .
2 Wybierz aktywność.
3 Rozpocznij bieg lub jazdę na rowerze.
Gdy zbliżysz się do segmentu, zostanie wyświetlona
wiadomość i będziesz mieć możliwość ścigania się na
segmencie.
4 Zacznij ścigać się na segmencie.
Po ukończeniu segmentu zostanie wyświetlony komunikat.
Zatrzymywanie treningu interwałowego
Korzystanie z funkcji Virtual Partner
• W dowolnym momencie wybierz BACK, aby zatrzymać
bieżący interwał lub odpoczynek, a następnie przejdź do
kolejnego interwału lub okresu odpoczynku.
• Po ukończeniu wszystkich interwałów i okresów odpoczynku
wybierz BACK, aby zakończyć trening interwałowy i przejść
do minutnika do ćwiczeń rozluźniających.
• Aby zatrzymać minutnik w dowolnym momencie, wybierz .
Możesz ponownie włączyć minutnik lub zakończyć trening
interwałowy.
Funkcja Virtual Partner to narzędzie treningowe ułatwiające
osiąganie celów treningowych. Możesz ustawić tempo dla
funkcji Virtual Partner i ścigać się z nią.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich aktywności.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz kolejno Ekrany danych > Dodaj nowy > Virtual
Partner.
6 Podaj wartość tempa lub prędkości.
7 Rozpocznij aktywność (Rozpoczynanie aktywności, strona 7).
8 Użyj przycisków UP i DOWN, aby przewinąć do ekranu
Virtual Partner i zobaczyć, kto prowadzi.
Segmenty
Można przesyłać segmenty biegowe i rowerowe z konta Garmin
Connect do urządzenia. Po zapisaniu segmentu w urządzeniu
możesz ścigać się na segmencie, aby spróbować wyrównać lub
pobić własny rekord, lub uzyskać lepszy czas niż inni
rowerzyści, którzy przebyli ten segment.
UWAGA: Wraz z kursem pobranym z konta Garmin Connect
można również pobrać wszystkie dostępne w nim segmenty.
Strava Segmenty
™
Segmenty Strava można pobrać do urządzenia Descent Mk1.
Zrealizuj segmenty Strava, aby porównać obecne wyniki
z poprzednimi, a także z wynikami znajomych i zawodowców,
którzy przebyli ten sam segment.
Aby uzyskać członkostwo Strava, przejdź do widżetu
segmentów na koncie Garmin Connect. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.strava.com.
Informacje zawarte w tym podręczniku dotyczą zarówno
segmentów Garmin Connect, jak i segmentów Strava.
Wyświetlanie szczegółów segmentu
1 Wybierz .
2 Wybierz aktywność.
3 Przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Trening > Segmenty.
5 Wybierz segment.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Czas wyścigu, aby wyświetlić czas trwania
wyścigu i średnią prędkość lub tempo lidera segmentu.
• Wybierz Mapa, aby wyświetlić segment na mapie.
• Wybierz Wykres wysokości, aby wyświetlić wykres
wysokości segmentu.
24
®
Ustawianie celu treningowego
Funkcja celu treningowego współpracuje z funkcją Virtual
Partner, co umożliwia trenowanie w celu osiągnięcia
wyznaczonego dystansu, dystansu i czasu, dystansu i tempa
albo dystansu i prędkości. W trakcie wykonywania aktywności
urządzenie wyświetla na bieżąco dane pokazujące, jak blisko
jesteś do osiągnięcia swojego celu treningowego.
1 Na tarczy zegarka wybierz .
2 Wybierz aktywność.
3 Przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Trening > Ustaw cel.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz Tylko dystans, aby wybrać ustalony dystans lub
podać własny dystans.
• Wybierz Dystans i czas, aby wybrać docelowy dystans
i czas.
• Wybierz Dystans i tempo lub Dystans i prędkość, aby
wybrać docelowy dystans i tempo lub prędkość.
Na ekranie celu treningowego wyświetlany jest szacowany
czas ukończenia. Szacowany czas ukończenia jest obliczany
na podstawie bieżących wyników i pozostałym czasie.
6 Wybierz , aby uruchomić stoper.
Anulowanie celu treningowego
1 Podczas wykonywania aktywności przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Anuluj cel > Tak.
Trening
Wyścig z poprzednią aktywnością
Można ścigać się z poprzednio zarejestrowaną lub pobraną
aktywnością. Funkcja ta współpracuje z funkcją Virtual Partner,
co umożliwia sprawdzenie, o ile aktualny wynik jest lepszy lub
gorszy od poprzedniego.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich aktywności.
1 Na tarczy zegarka wybierz .
2 Wybierz aktywność.
3 Przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Trening > Wyścig z aktywnością.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz Z historii, aby wybrać w urządzeniu poprzednio
zarejestrowaną aktywność.
• Wybierz Pobrane, aby wybrać aktywność pobraną z konta
Garmin Connect.
Wybierz
aktywność.
6
Zostanie wyświetlony ekran Virtual Partner z szacowanym
czasem ukończenia.
Wybierz
, aby uruchomić stoper.
7
8 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno > Zapisz.
Osobiste rekordy
Po ukończeniu aktywności urządzenie wyświetla wszystkie
nowe osobiste rekordy, jakie zostały zdobyte podczas tej
aktywności. Osobiste rekordy obejmują najdłuższy bieg oraz
najszybszy czas na kilku dystansach typowych dla wyścigów.
UWAGA: W przypadku jazdy rowerem osobiste rekordy
obejmują także najwyższy wznios i najlepszą moc (wymaga
miernika mocy).
Wyświetlanie osobistych rekordów
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Historia > Rekordy.
3 Wybierz dyscyplinę sportu.
4 Wybierz rekord.
5 Wybierz Pokaż rekord.
Przywracanie osobistego rekordu
Dla każdego z osobistych rekordów możesz przywrócić
wcześniejszy rekord.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Historia > Rekordy.
3 Wybierz dyscyplinę sportu.
4 Wybierz rekord, który chcesz przywrócić.
5 Wybierz kolejno Poprzedni > Tak.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Usuwanie osobistego rekordu
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Historia > Rekordy.
3 Wybierz dyscyplinę sportu.
4 Wybierz rekord, który chcesz usunąć.
5 Wybierz kolejno Usuń rekord > Tak.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Usuwanie wszystkich osobistych rekordów
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Historia > Rekordy.
3 Wybierz dyscyplinę sportu.
4 Wybierz kolejno Usuń wszystkie rekordy > Tak.
Rekordy zostaną usunięte tylko dla wybranej dyscypliny.
Zegar
Ustawianie alarmu
Można ustawić maksymalnie dziesięć osobnych alarmów.
Możesz ustawić jednokrotne włączenie alarmu lub wybrać
regularne powtarzanie alarmu.
1 Na tarczy zegarka przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Zegar > Budzik > Dodaj alarm.
3 Wybierz Czas i podaj godzinę alarmu.
4 Wybierz Powtórz i wybierz, kiedy alarm ma być powtórzony
(opcjonalnie).
5 Wybierz Dźwięki i określ rodzaj powiadomienia (opcjonalnie).
6 Wybierz kolejno Podświetlenie > Włączone, aby wraz
z alarmem włączało się podświetlenie.
Wybierz
Etykieta i wybierz opis alarmu (opcjonalnie).
7
Usuwanie alarmu
1 Na tarczy zegarka przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Zegar > Budzik.
3 Wybierz alarm.
4 Wybierz Usuń.
Włączanie minutnika
1
2
3
4
Na tarczy zegarka przytrzymaj MENU.
Wybierz kolejno Zegar > Stoper.
Podaj godzinę.
W razie potrzeby wybierz kolejno Restart > Włączone, aby
automatycznie restartować stoper, gdy skończy pracę.
5 W razie potrzeby wybierz Dźwięki i określ rodzaj
powiadomienia.
6 Wybierz Włącz minutnik.
Korzystanie ze stopera
1
2
3
4
Na tarczy zegarka przytrzymaj MENU.
Wybierz kolejno Zegar > Stoper.
Wybierz , aby uruchomić stoper.
Wybierz BACK, aby ponownie uruchomić stoper okrążenia
.
Całkowity czas stopera
jest nadal mierzony.
5 Wybierz , aby zatrzymać oba stopery.
6 Wybierz opcję.
Ustawianie alarmów
1 Na tarczy zegarka przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Zegar > Alerty.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Zegar
25
4 Wybierz Nawiguj do.
3 Wybierz opcję:
• Aby alarm włączał się określoną liczbę minut lub godzin
przed zachodem słońca, wybierz kolejno Do zachodu
słońca > Stan > Włączone, wybierz Czas, i podaj
godzinę.
• Aby alarm włączał się określoną liczbę minut lub godzin
przed wschodem słońca, wybierz kolejno Do wschodu
słońca > Stan > Włączone, wybierzCzas, i podaj
godzinę.
• Aby alarm włączał się co godzinę, wybierz Co godzinę >
Włączone.
Synchronizowanie czasu przez GPS
Po każdym włączeniu urządzenia i odebraniu sygnałów
satelitarnych urządzenie automatycznie wykrywa strefę czasową
i aktualny czas. Można również ręcznie zsynchronizować czas
przez GPS, jeśli przemieszczasz się miedzy strefami
czasowymi, oraz zmienić czas na letni.
1 Na tarczy zegarka przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Zegar > Synchronizuj przez GPS.
3 Poczekaj aż urządzenie zlokalizuje satelity (Odbieranie
sygnałów satelitarnych, strona 39).
Nawigacja
Zapisywanie pozycji
Można zapisać aktualną pozycję, aby użyć jej do nawigacji
w późniejszym czasie.
1 Przytrzymaj LIGHT.
2 Wybierz .
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Edytowanie zapisanych pozycji
Można usunąć zapisaną pozycję albo edytować jej nazwę,
informacje o wysokości i pozycji.
1 Na tarczy zegarka wybierz kolejno > Nawiguj > Zapisane
pozycje.
2 Wybierz zapisaną pozycję.
3 Wybierz jedną z opcji, aby edytować pozycję.
Odwzorowanie punktu
Istnieje możliwość utworzenia nowej pozycji poprzez
odwzorowanie dystansu i namiaru z aktualnej pozycji do nowej.
1 W razie potrzeby wybierz kolejno > Dodaj > Odwz. punkt,
aby dodać aplikację odwzorowującą punkty trasy do listy
aplikacji.
2 Wybierz Tak, aby dodać aplikację do listy ulubionych.
3 Na tarczy zegarka wybierz kolejno > Odwz. punkt.
4 Wybierz UP lub DOWN, aby ustawić kierunek.
5 Wybierz .
6 Wybierz DOWN, aby ustawić jednostkę miary.
7 Wybierz UP, aby wprowadzić odległość.
8 Wybierz , aby zapisać.
Odwzorowany punkt zostanie zapisany z domyślną nazwą.
Podróżowanie do celu
Urządzenia można używać do podróżowania do wyznaczonego
celu lub według wyznaczonej trasy.
1 Na tarczy zegarka wybierz kolejno > Nawiguj.
2 Wybierz kategorię.
3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wybrać
cel.
26
Zostaną wyświetlone informacje nawigacyjne.
Wybierz
, aby rozpocząć nawigowanie.
5
Nawigacja do punktu szczególnego
Jeśli dane mapy zainstalowane w urządzeniu zawierają punkty
szczególne, można do nich nawigować.
1 Na tarczy zegarka wybierz .
2 Wybierz aktywność.
3 Przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Nawigacja > Punkty szczególne,
a następnie wybierz kategorię.
Zostanie wyświetlona lista punktów szczególnych
znajdujących się w pobliżu Twojej aktualnej pozycji.
5 W razie potrzeby wybierz opcję:
• Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innej pozycji,
wybierz Szukaj blisko, a następnie wybierz pozycję.
• Aby wyszukać punkt szczególny według nazwy, wybierz
Szukaj wg liter, wpisz nazwę, wybierz Szukaj blisko,
a następnie wybierz lokalizację.
Wybierz
punkt szczególny z wyników wyszukiwania.
6
7 Wybierz Idź!.
Zostaną wyświetlone informacje nawigacyjne.
8 Wybierz , aby rozpocząć nawigowanie.
Punkty szczególne
Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne
lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według
kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak
stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.
Tworzenie kursu i podążanie nim za pomocą
urządzenia
1 Na tarczy zegarka wybierz kolejno
2
3
4
5
6
7
> Nawiguj > Kursy >
Utwórz nowy.
Wpisz nazwę kursu i wybierz .
Wybierz Dodaj pozycję.
Wybierz opcję.
W razie potrzeby powtórz kroki 3 i 4.
Wybierz kolejno Gotowe > Zacznij kurs.
Zostaną wyświetlone informacje nawigacyjne.
Wybierz , aby rozpocząć nawigowanie.
Tworzenie kursu trasy powrotnej
Urządzenie umożliwia utworzenie kursu trasy powrotnej
w oparciu o określony dystans i kierunek nawigacji.
1 Na tarczy zegarka wybierz .
2 Wybierz Bieg lub Rower.
3 Przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Nawigacja > Kurs trasy powrotnej.
5 Wpisz całkowity dystans kursu.
6 Wybierz kierunek.
Urządzenie utworzy maksymalnie trzy kursy. Wybierz
DOWN, aby wyświetlić kursy.
7 Wybierz , aby wybrać kurs.
8 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację, wybierz Idź!.
• Aby wyświetlić kurs na mapie i przesunąć/powiększyć
mapę, wybierz Mapa.
Nawigacja
• Aby wyświetlić listę zakrętów podczas kursu, wybierz
Szczegółowe.
• Aby wyświetlić wykres wysokości dla trasy, wybierz
Wykres wysokości.
Oznaczanie i nawigowanie do pozycji
sygnału „Człowiek za burtą”
Szczegółowe wskazówki pomagają w nawigacji do punktu
startowego ostatniej zapisanej aktywności, jeśli dysponujesz
obsługiwaną mapą lub korzystasz z wyznaczania
bezpośrednich tras. Jeśli nie korzystasz z wyznaczania
bezpośrednich tras, na mapie zostanie wyświetlona linia od
aktualnej pozycji do punktu startowego ostatniej zapisanej
aktywności.
UWAGA: Włącz czasomierz, aby zapobiec przełączeniu się
urządzenia w tryb zegarka po upływie określonego czasu.
2 Wybierz DOWN, aby wyświetlić kompas (opcjonalnie).
Strzałka wskazuje drogę do punktu początkowego.
Można zapisać pozycję sygnału „Człowiek za burtą” (MOB)
i automatycznie do niej zawrócić.
PORADA: Można dostosować funkcję przytrzymania przycisku,
tak aby zapewniała ona dostęp do funkcji MOB
(Dostosowywanie przycisków dostępu, strona 36).
Na tarczy zegarka wybierz kolejno > Nawiguj > Ostatni
punkt MOB.
Zostaną wyświetlone informacje nawigacyjne.
1 Podczas wykonywania aktywności przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Przerwij nawigację.
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź
Mapa
Użytkownik może skierować urządzenie na dowolny obiekt
w oddali, np. na wieżę ciśnień, zablokować wskazany kierunek,
a następnie rozpocząć podróż do tego obiektu.
1 Na tarczy zegarka wybierz kolejno > Nawiguj > Celuj
i idź.
2 Skieruj górną część zegarka na obiekt i wybierz .
Zostaną wyświetlone informacje nawigacyjne.
3 Wybierz , aby rozpocząć nawigowanie.
Nawigacja do punktu startowego podczas
aktywności
Można nawigować z powrotem do punktu startowego bieżącej
aktywności w linii prostej lub wzdłuż przebytej trasy. Ta funkcja
jest dostępna tylko w przypadku aktywności, które korzystają
z modułu GPS.
1 Podczas aktywności wybierz kolejno > Wróć do startu.
2 Wybierz opcję:
• Aby powrócić do punktu startowego na pokonanej
ścieżce, wybierz TracBack.
• Jeśli nie masz obsługiwanej mapy lub korzystasz
z wyznaczania bezpośrednich tras, wybierz Trasa, aby
nawigować do punktu rozpoczęcia aktywności w linii
prostej.
• Jeśli nie korzystasz z wyznaczania bezpośrednich tras,
wybierz Trasa, aby nawigować z powrotem do punktu
rozpoczęcia aktywności, korzystając ze szczegółowych
wskazówek.
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą
W urządzeniu znajdują się fabrycznie załadowane mapy i mogą
być wyświetlane różne typy danych mapy Garmin, takie jak
poziomice topograficzne i pobliskie punkty szczególne. Aby
kupić dodatkowe dane map i wyświetlić informacje o zgodności,
odwiedź stronę garmin.com/maps.
przedstawia aktualne położenie na mapie. Podczas nawigacji
do celu trasa jest oznaczona na mapie linią.
Wyświetlanie mapy
1 Na tarczy zegarka wybierz kolejno > Mapa.
2 Wybierz MENU, a następnie jedną z opcji:
• Aby przesunąć lub powiększyć mapę, wybierz Przesuń/
Powiększ.
PORADA: Możesz wybrać , aby przełączać między
przesuwaniem w górę i w dół, przesuwaniem w lewo i w
prawo oraz powiększaniem. Możesz przytrzymać , aby
wybrać punkt wskazany celownikiem.
• Aby wyświetlić pobliskie punkty szczególne i punkty trasy,
wybierz W okolicy.
Zapisywanie lub nawigowanie do pozycji na mapie
Można wybrać dowolną pozycję na mapie. Pozycję tę można
zapisać lub rozpocząć nawigację do niej.
1 Na ekranie mapy naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Przesuń/Powiększ.
Na mapie pojawią się elementy sterujące i celownik.
3 Przesuń mapę i dostosuj jej powiększenie, aby pozycja
znalazła się w celowniku.
Aktualna pozycja , ślad, po którym ma odbywać się podróż
, oraz miejsce docelowe
zostaną wyświetlone na mapie.
Nawigacja do punktu startowego ostatniej
zapisanej aktywności
Można nawigować z powrotem do punktu startowego ostatniej
zapisanej aktywności w linii prostej lub wzdłuż przebytej trasy.
Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku aktywności, które
korzystają z modułu GPS.
1 Wybierz > Nawiguj > Wróć do startu > Trasa.
Nawigacja
4 Przytrzymaj , aby wybrać punkt wskazany celownikiem.
5 W razie potrzeby wybierz znajdujący się w pobliżu punkt
szczególny.
6 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji, wybierz
Idź!.
• Aby zapisać pozycję, wybierz Zapisz pozycję.
• Aby wyświetlić informacje o pozycji, wybierz Przejrzyj.
27
Nawigowanie przy użyciu funkcji W okolicy
• Aby wybrać interwał i wyświetlić dodatkowe informacje
o każdym interwale, wybierz Interwały.
• Aby wybrać serię ćwiczeń i wyświetlić dodatkowe
informacje o każdej serii, wybierz Serie.
• Aby wyświetlić aktywność na mapie, wybierz Mapa.
• Aby wyświetlić wpływ aktywności na wysiłek aerobowy
i wydolność beztlenową, wybierz Training Effect
(Informacje o funkcji Training Effect, strona 19).
• Aby wyświetlić czas w każdej strefie tętna, wybierz Czas
w strefie (Wyświetlanie czasu w każdej ze stref tętna,
strona 28).
• Aby wyświetlić wykres wysokości dla aktywności, wybierz
Wykres wysokości.
• Aby usunąć wybraną aktywność, wybierz Usuń.
Można korzystać z funkcji „W okolicy” do nawigowania do
pobliskich punktów szczególnych i punktów trasy.
UWAGA: Dane mapy zainstalowane w urządzeniu muszą
zawierać punkty szczególne, aby można było do nich
nawigować.
1 Na ekranie mapy naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz W okolicy.
Na mapie wyświetlone zostaną ikony wskazujące punkty
szczególne i punkty trasy.
3 Wybierz UP lub DOWN, aby podświetlić obszar mapy.
4 Wybierz .
Wyświetlona zostanie lista punktów szczególnych i punktów
trasy z podświetlonej części mapy.
5 Wybierz , aby wybrać pozycję.
6 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji, wybierz
Idź!.
• Aby wyświetlić wybraną pozycję na mapie, wybierz Mapa.
• Aby zapisać pozycję, wybierz Zapisz pozycję.
• Aby wyświetlić informacje o pozycji, wybierz Przejrzyj.
Urządzenie przechowuje zbiorcze podsumowania dla funkcji
Multisport, włącznie z danymi dotyczącymi całkowitego
dystansu, czasu, kalorii oraz opcjonalnych danych
o akcesoriach. Urządzenie rozdziela również dane aktywności
dla każdej dyscypliny sportu i dane przejścia pomiędzy nimi, co
umożliwia porównywanie podobnych aktywności i analizowanie
czasów przejść. Historia przejść obejmuje dane dotyczące
dystansu, czasu, średniej prędkości i kalorii.
Kompas
Wyświetlanie czasu w każdej ze stref tętna
Urządzenie jest wyposażone w 3-osiowy kompas z funkcją
automatycznej kalibracji. Funkcje i wygląd kompasu zmieniają
się w zależności od aktywności, od tego, czy moduł GPS jest
włączony, a także od tego, czy nawigujesz do celu. Możesz
ręcznie zmienić ustawienia kompasu (Ustawienia kompasu,
strona 34). Aby szybko otworzyć ustawienia kompasu,
w widżecie kompasu wybierz .
Wysokościomierz i barometr
Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzny wysokościomierz
i barometr. Urządzenie bezustannie zbiera dane dotyczące
wysokości i ciśnienia, nawet w trybie niskiego poboru mocy.
Wysokościomierz informuje w przybliżeniu o aktualnej
wysokości na podstawie zmian ciśnienia. Barometr wyświetla
informacje o ciśnieniu panującym w danym środowisku na
podstawie stałej wysokości, gdzie wysokościomierz był ostatnio
kalibrowany (Ustawienia wysokościomierza, strona 34). Aby
szybko otworzyć ustawienia wysokościomierza lub barometru,
w widżetach wysokościomierza lub barometru wybierz .
Historia
Historia obejmuje informacje na temat czasu, dystansu, kalorii,
średniego tempa lub prędkości oraz okrążeń, a także dane
opcjonalnego czujnika.
UWAGA: Gdy pamięć urządzenia zapełni się, najstarsze dane
będą nadpisywane.
Korzystanie z historii
Historia zawiera poprzednie aktywności, które zapisano
w urządzeniu.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Historia > Aktywności.
3 Wybierz aktywność.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić dodatkowe informacje o aktywności,
wybierz Szczegóły.
• Aby wybrać okrążenie i wyświetlić dodatkowe informacje
o każdym okrążeniu, wybierz Okrążenia.
28
Historia funkcji Multisport
Aby wyświetlić dane strefy tętna, należy najpierw zakończyć
aktywność z pomiarem pulsu i zapisać aktywność.
Podgląd czasu w każdej ze stref tętna umożliwia dostosowanie
intensywności treningu.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Historia > Aktywności.
3 Wybierz aktywność.
4 Wybierz Czas w strefie.
Wyświetlanie podsumowania danych
Możesz wyświetlić dane dotyczące całkowitego dystansu
i czasu zapisane w urządzeniu.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Historia > Podsumowanie.
3 W razie potrzeby wybierz aktywność.
4 Wybierz opcję, aby wyświetlić tygodniowe lub miesięczne
podsumowanie.
Korzystanie z licznika
Licznik dystansu automatycznie rejestruje całkowity pokonany
dystans, wzniesienia i czas aktywności.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Historia > Podsumowanie > Licznik.
3 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić podsumowania
dla licznika dystansu.
Usuwanie historii
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Historia > Opcje.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Usuń wszystkie aktywności, aby usunąć
wszystkie aktywności z historii.
• Wybierz Zeruj podsumowania, aby wyzerować wszystkie
podsumowania dotyczące dystansu i czasu.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych
zapisanych aktywności.
4 Potwierdź swój wybór.
Historia
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia aktywności i aplikacji
Te ustawienia umożliwiają dostosowanie każdej fabrycznie
załadowanej aplikacji do śledzenia aktywności dla własnych
potrzeb treningowych. Można na przykład dostosować strony
danych oraz włączyć alerty i funkcje treningowe. Nie wszystkie
ustawienia są dostępne dla wszystkich typów aktywności.
Przytrzymaj MENU, wybierz kolejno Ustawienia > Aktywności
i aplikacje, a następnie wybierz aktywność i ustawienia
aktywności.
Dystans 3D: Oblicza przebyty dystans na podstawie zmian
w wysokości i ruchu w poziomie.
Prędkość 3D: Oblicza prędkość na podstawie zmian
w wysokości i ruchu w poziomie (Prędkość 3D i dystans,
strona 31).
Kolor akcentów: Umożliwia ustawienie koloru akcentu dla
każdej aktywności, co ułatwia sprawdzenie, która aktywność
jest aktywna.
Alerty: Umożliwia ustawienie alertów treningu lub nawigacji dla
danej aktywności.
Automatyczna wspinaczka: Powoduje, że urządzenie
automatycznie wykrywa zmiany w wysokości za pomocą
wbudowanego wysokościomierza.
Auto Lap: Umożliwia ustawienie opcji funkcji Auto Lap (Auto
Lap, strona 30).
Auto Pause: Ustawienie pozwala zatrzymać rejestrowanie
danych w przypadku braku ruchu lub gdy prędkość spadnie
poniżej określonego poziomu (Włączanie funkcji Auto
Pause , strona 31).
Autouruchamianie: Powoduje, że urządzenie automatycznie
wykrywa zjazd na nartach za pomocą wbudowanego
akcelerometru.
Autoprzewijanie: Umożliwia automatyczne przełączanie
ekranów z danymi dotyczącymi aktywności, gdy minutnik jest
włączony (Korzystanie z funkcji autoprzewijania, strona 31).
Automatyczna seria: Włącza automatyczne rozpoczynanie
i zatrzymywanie serii ćwiczeń podczas treningu siłowego.
Kolor tła: Ustawianie koloru tła każdej aktywności na czarny lub
biały.
Start odliczania: Włącza czasomierz odliczania dla interwałów
pływania w basenie.
Ekrany danych: Pozwala dostosować dane wyświetlane na
ekranie dla wybranej aktywności, a także dodać nowe ekrany
danych (Dostosowywanie ekranów danych, strona 29).
GPS: Umożliwia ustawienie trybu anteny GPS. Użycie opcji
GPS + GLONASS zapewnia zwiększoną wydajność
w wymagających warunkach i szybsze uzyskanie danych
dotyczących pozycji. Użycie opcji GPS + GLONASS może
znacząco skrócić czas pracy baterii w porównaniu do
korzystania z samego GPS. Użycie opcji UltraTrac umożliwia
rejestrowanie punktów śladu i danych czujnika z mniejszą
częstotliwością (UltraTrac, strona 31).
Przycisk Lap: Umożliwia zarejestrowanie okrążenia lub
odpoczynku podczas aktywności.
Zablokuj przyciski: Pozwala zablokować przyciski podczas
aktywności obejmującej wiele dyscyplin, aby zapobiec ich
przypadkowemu naciśnięciu.
Mapa: Pozwala określić preferencje wyświetlania ekranu danych
mapy dla konkretnej aktywności (Ustawienia mapy
aktywności, strona 30).
Metronom: Odtwarza dźwięki z jednostajnym rytmem, co
umożliwia poprawę kondycji przez trening w szybszym,
wolniejszym lub bardziej jednostajnym rytmie (Korzystanie
z metronomu, strona 8).
®
®
Dostosowywanie urządzenia
Długość basenu: Ustawienie długości basenu dla pływania.
Czas do oszczędzania energii: Pozwala ustawić czas, po
którym włącza się oszczędzanie energii dla aktywności
(Ustawienia funkcji Czas do oszczędzania energii,
strona 31).
Zmień nazwę: Ustaw nazwę aktywności.
Powtórz: Włącza opcję Powtórz dla aktywności obejmujących
wiele dyscyplin. Na przykład można użyć tej opcji do
aktywności, które uwzględniają wiele przejść, takich jak bieg
z pływaniem.
Przywróć domyślne: Umożliwia zresetowanie ustawień
aktywności.
Trasowanie: Pozwala ustawić preferencje dotyczące obliczania
tras dla danej aktywności (Ustawienia wyznaczania trasy,
strona 30).
Punktacja: Automatycznie włącza i wyłącza czujnik po
rozpoczęciu marszu lub biegu. Wybranie opcji Zawsze pytaj
spowoduje wyświetlenie monitu za każdym razem po
rozpoczęciu rundy.
Alerty segmentu: Włącza komunikaty ostrzegające o zbliżaniu
się do segmentów.
Śledzenie statystyk: Włącza śledzenie statystyk podczas gry
w golfa.
Wykrywanie ruchów: Aktywacja wykrywania ruchu na potrzeby
pływania w basenie.
Przejścia: Włącza przejścia dla aktywności obejmujących wiele
dyscyplin.
Dostosowywanie ekranów danych
Można wyświetlać, ukrywać i zmieniać układ oraz zawartość
ekranów danych dla każdej aktywności.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność do spersonalizowania.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz Ekrany danych.
6 Wybierz ekran danych, który chcesz dostosować.
7 Wybierz opcję:
• Wybierz Układ, aby dostosować liczbę pól danych na
ekranie danych.
• Wybierz pole, aby zmienić dane wyświetlane w tym polu.
• Wybierz Zmień kolejność, aby zmienić lokalizację ekranu
danych w pętli.
• Wybierz Usuń, aby usunąć ekran danych z pętli.
8 W razie potrzeby wybierz Dodaj nowy, aby dodać ekran
danych do pętli.
Można dodać własny ekran danych lub wybrać jeden
z wstępnie skonfigurowanych ekranów.
Dodawanie punktu do aktywności
Mapę można dodać do pętli ekranów danych aktywności.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność do spersonalizowania.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz kolejno Ekrany danych > Dodaj nowy > Mapa.
Alerty
Możesz ustawić alerty dla każdej aktywności, co pomoże
w trenowaniu oraz osiąganiu założonych celów, lepszym
rozeznaniu w otoczeniu i nawigowaniu do celu. Niektóre alerty
są dostępne tylko dla określonych aktywności. Istnieją trzy
rodzaje alertów: alerty o zdarzeniach, alerty zakresowe i alerty
cykliczne.
29
Alert o zdarzeniach: Alert o zdarzeniu jest wyświetlany jeden
raz. Zdarzeniu jest przypisana określona wartość. Możesz na
przykład ustawić urządzenie w taki sposób, aby wyświetlało
alert po przekroczeniu określonej wysokości.
Alert zakresowy: Alert zakresowy uruchamia się za każdym
razem, gdy w urządzeniu zostanie zarejestrowana wartość
spoza ustawionego zakresu. Można na przykład ustawić
urządzenie tak, aby informowało użytkownika o każdym
spadku tętna poniżej wartości 60 uderzeń na minutę
(uderzenia/min) oraz o każdym jego skoku powyżej 210
uderzeń na minutę.
Alert cykliczny: Alert cykliczny uruchamia się za każdym
razem, gdy urządzenie zarejestruje określoną wartość lub
interwał. Można na przykład ustawić urządzenie tak, aby alert
uruchamiał się co 30 minut.
Nazwa alertu
Typ alertu
Opis
Rytm
Zakres
Można podać minimalny i maksymalny rytm.
Kalorie
Zdarzenie,
cykliczny
Można ustawić liczbę kalorii.
Własne
Cykliczny
Można wybrać istniejący komunikat
lub utworzyć własny, a także wybrać
typ alertu.
Dystans
Cykliczny
Można ustawić interwały odmierzane
według dystansu.
Wysokość
Zakres
Można ustawić minimalną i maksymalną wysokość.
Tętno
Zakres
Można podać minimalne i maksymalne tętno lub określić zmiany stref.
Patrz Informacje o strefach tętna,
strona 21 i Obliczanie strefy tętna,
strona 21.
Tempo
Zakres
Można podać minimalne i maksymalne tempo.
Moc
Zakres
Można ustawić alert informujący
o wysokim lub niskim poziomie mocy.
Punkt
alarmowy
Zdarzenie
Można określić promień z zapisanej
pozycji.
Bieg/chód
Cykliczny
Można ustawić przerwy na chód
w regularnych odstępach czasu.
Prędkość
Zakres
Można ustawić minimalną i maksymalną prędkość.
Tempo ruchu
Zakres
Można określić wysokie lub niskie
tempo ruchów na minutę.
Czas
Zdarzenie,
cykliczny
Można ustawić interwały odmierzane
według czasu.
Ustawianie alertu
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz Alerty.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Dodaj nowy, aby dodać dodatkowe alerty dla
aktywności.
• Wybierz nazwę alertu, aby edytować istniejący alert.
7 Jeśli to konieczne, wybierz typ alertu.
8 Wybierz strefę, podaj wartości minimalne i maksymalne lub
wprowadź wartość niestandardową dla alertu.
9 W razie potrzeby włącz alert.
W przypadku wydarzeń i powtarzających się alertów po każdym
wprowadzeniu wartości alertu pojawi się komunikat.
W przypadku alertów zakresowych komunikat pojawi się za
30
każdym razem, gdy określony zakres (wartości minimalne
i maksymalne) zostanie przekroczony.
Ustawienia mapy aktywności
Można dostosować wygląd ekranu danych mapy dla każdej
aktywności.
Przytrzymaj MENU, wybierz kolejno Ustawienia > Aktywności
i aplikacje, a następnie wybierz aktywność, ustawienia
aktywności oraz opcję Mapa.
Konfiguruj mapy: Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie danych
na zainstalowanych mapach.
Użyj ustawień systemu: Pozwala urządzeniu na wykorzystanie
preferowanych ustawień mapy systemu.
Orientacja: Ustawianie orientacji mapy. Opcja Północ u góry
wyświetla północ na górze ekranu. Opcja Kierunek u góry
wyświetla bieżący kierunek podróży na górze ekranu.
Punkty użytkownika: Pozwala na wyświetlanie i ukrywanie
zapisanych pozycji na mapie.
Auto. przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom
powiększenia zapewniający optymalne korzystania z mapy.
W przypadku wyłączenia operacje powiększania
i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Przypięty do trasy: Ustawienie blokady ikony pozycji, która
wskazuje pozycję użytkownika na mapie, na najbliższej
drodze.
Wykres śladu: Pozwala na wyświetlanie i ukrywanie dziennika
podróży (przebytej drogi) w postaci kolorowej linii na mapie.
Kolor śladu: Pozwala zmienić kolor śladu.
Szczegółowość: Pozwala określić szczegółowość mapy. Im
więcej szczegółów, tym wolniej mapa może być odświeżana.
Morski: Umożliwia wyświetlanie danych na mapach w trybie
morskim (Ustawienia mapy morskiej, strona 35).
Rysuj segmenty: Pokazuje bądź ukrywa segmenty wyświetlane
jako kolorowe linie na mapie.
Ustawienia wyznaczania trasy
Można zmienić ustawienia wyznaczania tras, aby dostosować
sposób obliczania tras przez urządzenie.
Przytrzymaj MENU, wybierz kolejno Ustawienia > Aktywności
i aplikacje, a następnie wybierz aktywność, ustawienia
aktywności oraz opcję Trasowanie.
Aktywność: Ustawianie aktywności dla wyznaczanej trasy.
Urządzenie oblicza optymalną trasę dla wykonywanej
aktywności.
Kursy: Ustawia sposób nawigowania po kursach przy użyciu
urządzenia. Opcja Podążaj kursem umożliwia dokładną
nawigację po wyświetlanym kursie bez przeliczania trasy.
Opcja Użyj mapy pozwala nawigować po kursie za pomocą
map z funkcją wyznaczania tras oraz przeliczyć trasę
w przypadku zboczenia z kursu.
Metoda obliczeń: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy, aby
zminimalizować czas, dystans lub wznios na trasie.
Unikane: Pozwala ustawić typy dróg lub środków transportu,
które będą unikane na trasach.
Typ: Pozwala wybrać zachowanie wskaźnika wyświetlanego
podczas wyznaczania tras bezpośrednich.
Auto Lap
Oznaczanie okrążeń wg dystansu
Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania
określonego dystansu jako okrążenia. Funkcja ta umożliwia
porównywanie swoich wyników na różnych etapach aktywności
(np. co 1 milę lub 5 km).
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
Dostosowywanie urządzenia
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz Auto Lap.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Auto Lap, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Auto
Lap.
• Wybierz Automatyczny dystans, aby dostosować
dystans między okrążeniami.
Po ukończeniu każdego okrążenia wyświetlany jest komunikat
zawierający czas danego okrążenia. Jeśli w urządzeniu
włączono sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również
sygnał dźwiękowy lub uruchomi wibracje (Ustawienia
systemowe, strona 35).
W razie potrzeby można dostosować strony danych w taki
sposób, aby wyświetlane były dodatkowe dane dotyczące
okrążenia (Dostosowywanie ekranów danych, strona 29).
Dostosowywanie komunikatu alertu okrążenia
Możesz dostosować jedno lub dwa pola danych wyświetlane
w komunikacie alertu okrążenia.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz kolejno Auto Lap > Alert okrążenia.
6 Wybierz pole danych, aby zmienić jego wartość.
7 Wybierz Podgląd (opcjonalnie).
Włączanie funkcji Auto Pause
®
Funkcja Auto Pause umożliwia automatyczne wstrzymanie
stopera w momencie zatrzymania. Funkcja ta jest przydatna,
jeśli na trasie aktywności znajduje się sygnalizacja świetlna lub
inne miejsca, w których trzeba się zatrzymać.
UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz Auto Pause.
6 Wybierz opcję:
• Aby automatycznie wstrzymać stoper w momencie
zatrzymania się, wybierz Po zatrzymaniu.
• Wybierz Własny, aby automatycznie zatrzymać stoper,
gdy prędkość spada poniżej określonej wartości.
Włączanie funkcji automatycznej wspinaczki
Funkcja automatycznej wspinaczki automatycznie wykrywa
zmiany w wysokości. Jest ona przydatna podczas takich
aktywności, jak wspinaczka, piesze wędrówki, bieg czy jazda na
rowerze.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
Dostosowywanie urządzenia
5 Wybierz kolejno Automatyczna wspinaczka > Stan >
Włączone.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Ekran biegu, aby określić, który ekran danych
ma pojawiać się podczas biegania.
• Wybierz Ekran wspinaczki, aby określić, który ekran
danych ma pojawiać się podczas wspinaczki.
• Wybierz Odwróć kolory, aby odwrócić kolory przy
zmianie trybów.
• Wybierz Prędkość pionowa, aby określić tempo zmiany
wartości wzniosu w czasie.
• Wybierz Przełączanie trybów, aby ustawić szybkość
zmiany trybów urządzenia.
Prędkość 3D i dystans
Ustawienie prędkości 3D i odległości pozwala obliczyć prędkość
lub odległość na podstawie zarówno zmian w wysokości, jak
i ruchu w poziomie. Jest ono przydatne podczas takich
aktywności, jak zjazd na nartach, wspinaczka, nawigacja, piesza
wędrówka, bieg czy jazda na rowerze.
Włączanie i wyłączanie przycisku okrążenia
Możesz włączyć ustawienie Przycisk Lap, aby zarejestrować
okrążenie lub odpoczynek podczas aktywności za pomocą
przycisku BACK. Możesz wyłączyć ustawienie Przycisk Lap, aby
zapobiec przypadkowemu włączeniu przycisku podczas
aktywności.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz Przycisk Lap.
Stan przycisku okrążenia zmieni się na Włączone lub
Wyłączone w zależności od bieżącego ustawienia.
Korzystanie z funkcji autoprzewijania
Funkcja autoprzewijania umożliwia automatyczne przełączanie
ekranów z danymi dotyczącymi aktywności, gdy stoper jest
włączony.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz Autoprzewijanie.
6 Wybierz prędkość wyświetlania.
UltraTrac
Funkcja UltraTrac to ustawienie GPS, które umożliwia
rejestrowanie punktów śladu i danych czujnika z mniejszą
częstotliwością. Włączenie funkcji UltraTrac zmniejsza zużycie
baterii, jednak jakość zarejestrowanych działań również ulega
zmniejszeniu. Z funkcji UltraTrac należy korzystać w przypadku
aktywności, które wymagają mniejszego zużycia baterii,
a częste aktualizacje danych czujnika są mniej ważne.
Ustawienia funkcji Czas do oszczędzania energii
Ustawienia limitu czasu decydują o tym, jak długo urządzenie
pozostaje w trybie treningowym, np. podczas oczekiwania na
rozpoczęcie wyścigu. Przytrzymaj MENU, wybierz kolejno
Ustawienia > Aktywności i aplikacje, a następnie wybierz
aktywność i ustawienia aktywności. Wybierz Czas do
oszczędzania energii, aby dostosować ustawienie czasu
uaktywnienia dla aktywności.
31
Normalny: Wybór tego ustawienia powoduje, że po 5 minutach
bezczynności urządzenie przełącza się w tryb zegarka
o niskim poborze mocy.
Przedłużony: Wybór tego ustawienia powoduje, że po
25 minutach bezczynności urządzenie przełącza się w tryb
zegarka o niskim poborze mocy. Korzystanie z tego trybu
może spowodować skrócenie czasu między kolejnymi
ładowaniami baterii.
Zmiana kolejności aktywności na liście
aplikacji
1
2
3
4
5
Przytrzymaj MENU.
Wybierz kolejno Ustawienia > Aktywności i aplikacje.
Wybierz aktywność.
Wybierz Zmień kolejność.
Wybierz UP lub DOWN, aby dostosować pozycję aktywności
na liście aplikacji.
Widżety
W urządzeniu znajdują się fabrycznie załadowane widżety
zapewniające szybki podgląd różnych informacji. W przypadku
niektórych widżetów wymagane jest połączenie Bluetooth ze
zgodnym smartfonem.
Niektóre widżety nie są domyślnie wyświetlane. Można je dodać
do pętli widżetów ręcznie.
ABC: Wyświetla informacje z wysokościomierza, barometru
i kompasu.
Kalendarz: Wyświetla nadchodzące spotkania z kalendarza
smartfonu.
Kalorie: Wyświetla informacje o kaloriach z bieżącego dnia.
Rejestr nurkowań: Wyświetla krótkie podsumowanie ostatnio
zapisanego nurkowania.
Śledzenie psów: Wyświetla informacje o pozycji psa
w przypadku posiadania zgodnego nadajnika do śledzenia
psów sparowanego z urządzeniem Descent.
Piętra w górę: Śledzi liczbę pokonanych pięter i postępy
w realizacji celu.
Golf: Wyświetla informacje o ostatniej partii.
Tętno: Wyświetla bieżące tętno w uderzeniach na minutę (bpm)
oraz wykres tętna.
Minuty intensywnej aktywności: Śledzi czas spędzony na
wykonywaniu umiarkowanych i intensywnych aktywności,
tygodniowy cel liczby minut intensywnej aktywności oraz
postęp w realizacji celu.
Sterowanie inReach : Umożliwia wysyłanie wiadomości do
sparowanego urządzenia inReach.
Ostatnia aktywność: Wyświetla krótkie podsumowanie
ostatniej zapisanej aktywności, takiej jak ostatni bieg, ostatni
przejazd lub ostatnia przepłynięta długość.
Ostatnia dyscyplina sportowa: Wyświetla krótkie
podsumowanie ostatnio uprawianego sportu.
Sterowanie muzyką: Pozwala sterować odtwarzaniem muzyki
w smartfonie.
Mój dzień: Wyświetla dynamiczne podsumowanie aktywności
z danego dnia. Dane obejmują aktywności z pomiarem
czasu, minuty intensywnej aktywności, pokonane piętra,
kroki, spalone kalorie i wiele innych.
Powiadomienia: Powiadomienia o rozmowach przychodzących,
wiadomościach tekstowych, aktualizacjach statusu na
portalach społecznościowych i nie tylko — w zależności od
ustawień powiadomień smartfonu.
Wydajność: Wyświetla bieżący stan treningu, obciążenie
treningowe, szacowny pułap tlenowy, czas odpoczynku,
®
32
szacowany wskaźnik FTP, próg mleczanowy oraz
przewidywane czasy wyścigów.
Dane z czujnika: Wyświetla informacje z wewnętrznego
czujnika lub połączonego czujnika ANT+.
Etapy: Śledzi dzienną liczbę kroków, ich cel oraz dane
z poprzednich dni.
Przerwa powierzchniowa: Wyświetla czas przerwy
powierzchniowej, pęcherzyki w tkankach oraz wartość
procentową toksyczności tlenowej (CNS) po nurkowaniu.
Sterowanie VIRB: Umożliwia sterowanie kamerą po sparowaniu
urządzenia VIRB z urządzeniem Descent.
Pogoda: Wyświetla bieżącą temperaturę i prognozę pogody.
Celownik łuczniczy Xero™: Wyświetla laserowo informacje
o lokalizacji po sparowaniu celownika Xero z urządzeniem
Descent.
Dostosowywanie pętli widżetów
Można zmieniać kolejność widżetów w pętli, a także usuwać
widżety i dodawać nowe.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Widżety.
3 Wybierz widżet.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Zmień kolejność, aby zmienić lokalizację
widżetu w pętli widżetów.
• Wybierz Usuń, aby usunąć widżet z pętli widżetów.
5 Wybierz Dodaj widżety.
6 Wybierz widżet.
Widżet zostanie dodany do pętli widżetów.
inReachPilot
Funkcja pilota inReach umożliwia sterowanie urządzeniem
inReach za pomocą urządzenia z serii Descent. Aby kupić
urządzenie inReach, odwiedź stronę buy.garmin.com.
Korzystanie z pilota inReach
Przed użyciem zdalnej funkcji inReach należy ustawić pętlę
widżetów inReach (Dostosowywanie pętli widżetów, strona 32).
1 Włącz urządzenie inReach.
2 W urządzeniu Descent wybierz UP lub DOWN na tarczy
zegarka, aby wyświetlić widżet inReach.
3 Wybierz , aby wyszukać urządzenie inReach.
4 Wybierz , aby sparować urządzenie inReach.
5 Wybierz , a następnie wybierz opcję:
• Aby wysłać wiadomość SOS, wybierz Inicjuj sygnał SOS.
UWAGA: Sygnału SOS należy używać tylko w sytuacji
realnego zagrożenia.
• Aby wysłać wiadomość SMS, wybierz kolejno
Wiadomości > Nowa wiadomość, następnie wybierz
kontakt i wpisz treść wiadomości lub wybierz opcję
gotowej wiadomości SMS.
• Aby wysłać zapamiętaną wiadomość, wybierz Wyślij
zapamiętane wiadomości, a następnie wybierz
wiadomość z listy.
• Aby wyświetlić czasomierz i dystans przebyty podczas
aktywności, wybierz Śledzenie.
Pilot VIRB
Funkcja pilota VIRB umożliwia sterowanie kamerą sportową
VIRB za pomocą tego urządzenia. Aby kupić kamerę sportową
VIRB, odwiedź stronę www.garmin.com/VIRB.
Sterowanie kamerą sportową VIRB
Aby rozpocząć korzystanie z funkcji pilota VIRB, należy ją
najpierw włączyć w kamerze VIRB. Więcej informacji zawiera
podręcznik użytkownika kamery VIRB. Należy również ustawić
Dostosowywanie urządzenia
widżet VIRB, tak aby był wyświetlany w pętli widżetów
(Dostosowywanie pętli widżetów, strona 32).
1 Włącz kamerę VIRB.
2 W urządzeniu Descent wybierz UP lub DOWN na tarczy
zegarka, aby wyświetlić widżet VIRB.
3 Poczekaj, aż urządzenie połączy się z kamerą VIRB.
4 Wybierz .
5 Wybierz opcję:
• Aby nagrać film, wybierz Uruchom zapis.
Czas nagrywania pojawi się na ekranie urządzenia
Descent.
• Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania wideo, wybierz
DOWN.
• Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .
• Aby zrobić zdjęcie, wybierz Zrób zdjęcie.
• Aby zmienić ustawienia wideo i zdjęć, wybierz
Ustawienia.
Sterowanie kamerą sportową VIRB podczas aktywności
Aby rozpocząć korzystanie z funkcji pilota VIRB, należy ją
najpierw włączyć w kamerze VIRB. Więcej informacji zawiera
podręcznik użytkownika kamery VIRB. Należy również ustawić
widżet VIRB, tak aby był wyświetlany w pętli widżetów
(Dostosowywanie pętli widżetów, strona 32).
1 Włącz kamerę VIRB.
2 W urządzeniu Descent wybierz UP lub DOWN na tarczy
zegarka, aby wyświetlić widżet VIRB.
3 Poczekaj, aż urządzenie połączy się z kamerą VIRB.
Gdy kamera jest podłączona, ekran danych VIRB zostaje
automatycznie dodany do aplikacji aktywności.
UWAGA: Ekran danych VIRB nie jest dostępny dla
wszystkich aktywności związanych z nurkowaniem.
4 Podczas aktywności użyj przycisku UP lub DOWN, aby
wyświetlić ekran danych VIRB.
5 Przytrzymaj MENU.
6 Wybierz Pilot VIRB.
7 Wybierz opcję:
• Aby sterować kamerą za pomocą stopera aktywności,
wybierz kolejno Ustawienia > Wł./zatrz.stoper..
UWAGA: Nagrywanie obrazu rozpoczyna się i zatrzymuje
automatycznie, gdy zaczynasz i kończysz aktywność.
• Aby sterować kamerą za pomocą opcji menu, wybierz
kolejno Ustawienia > Ręcznie.
• Aby ręcznie nagrać film, wybierz Uruchom zapis.
Czas nagrywania pojawi się na ekranie urządzenia
Descent.
• Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania wideo, wybierz
DOWN.
• Aby ręcznie zatrzymać nagrywanie, wybierz .
• Aby zrobić zdjęcie, wybierz Zrób zdjęcie.
Korzystanie z widżetu poziomu wysiłku
Widżet poziomu wysiłku wyświetla bieżący poziom wysiłku oraz
wykres poziomu wysiłku z ostatnich kilku godzin. Może również
pomóc w wykonaniu aktywności oddechowej, która ułatwia
zrelaksowanie się.
1 Siedząc lub stojąc nieruchomo, wybierz UP lub DOWN, aby
wyświetlić widżet poziomu wysiłku.
PORADA: Przy zbyt wysokim poziomie aktywności, gdy
zegarek nie będzie mógł określić poziomu wysiłku, zamiast
wartości poziomu wysiłku zostanie wyświetlony komunikat.
Możesz sprawdzić poziom wysiłku ponownie po kilku
minutach bezczynności.
Dostosowywanie urządzenia
2 Wybierz
, aby wyświetlić wykres poziomu wysiłku
z ostatnich czterech godzin.
Niebieskie paski wskazują okresy odpoczynku. Żółte paski
wskazują okresy wysiłku. Szare paski wskazują okresy zbyt
wysokiej aktywności, aby można było określić poziom
wysiłku.
3 Aby rozpocząć aktywność oddechową, wybierz DOWN > ,
a następnie wprowadź czas trwania aktywności oddechowej
w minutach.
Dostosowywanie menu elementów
sterujących
Możesz dodawać i usuwać skróty w menu skrótów i ustalać ich
kolejność dzięki menu elementów sterujących (Wyświetlanie
menu elementów sterujących, strona 1).
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Ustawienia > Sterowanie.
3 Wybierz skrót, który chcesz dostosować.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Zmień kolejność, aby zmienić lokalizację skrótu
w menu elementów sterujących.
• Wybierz Usuń, aby usunąć skrót z menu elementów
sterujących.
5 W razie potrzeby wybierz Dodaj nowy, aby dodać kolejny
skrót do menu elementów sterujących.
Ustawienia tarczy zegarka
Możesz dostosować wygląd tarczy zegarka, wybierając dany
układ, kolory i dodatkowe informacje. Możesz również pobrać
własne tarcze zegarka ze sklepu Connect IQ.
Dostosowywanie tarczy zegarka
Aby aktywować tarczę zegarka Connect IQ, najpierw trzeba
zainstalować tarczę zegarka ze sklepu Connect IQ (Connect
IQFunkcje, strona 13).
Można dostosować informacje wyświetlane na tarczy zegarka
i jej wygląd, a także aktywować zainstalowaną tarczę zegarka
Connect IQ.
1 Na tarczy zegarka przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Tarcza zegarka.
3 Wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić opcje tarczy zegarka.
4 Wybierz Dodaj nowy, aby przewinąć dostępne fabrycznie
załadowane analogowe tarcze zegarka.
5 Wybierz kolejno > Zastosuj, aby aktywować fabrycznie
załadowaną tarczę zegarka lub zainstalowaną tarczę zegarka
Connect IQ.
6 W przypadku korzystania z fabrycznie załadowanej tarczy
zegarka wybierz kolejno > Dostosuj.
7 Wybierz opcję:
• Aby zmienić styl cyfr na analogowej tarczy zegarka,
wybierz Wybierz.
• Aby zmienić styl wskazówek na analogowej tarczy
zegarka, wybierz Wskazówki.
• Aby zmienić styl liczb na cyfrowej tarczy zegarka, wybierz
Układ
• Aby zmienić styl sekund na cyfrowej tarczy zegarka,
wybierz Sekundy.
• Aby określić, jakie informacje będą wyświetlane na tarczy
zegarka, wybierz Dane.
• Aby dodać lub zmienić kolor akcentów tarczy zegarka,
wybierz Kolor akcentów.
• Aby zmienić kolor tła, wybierz Kolor tła.
• Aby zapisać zmiany, wybierz Gotowe.
33
Ustawienia czujników
Ustawienia kompasu
Przytrzymaj MENU, a następnie wybierz kolejno Ustawienia >
Czujniki i akcesoria > Kompas.
Kalibruj: Umożliwia przeprowadzenie ręcznej kalibracji czujnika
kompasu (Ręczna kalibracja kompasu, strona 34).
Wyświetlacz: Umożliwia ustawienie kierunku wyświetlanego
w kompasie w literach, stopniach lub miliradianach.
Odniesienie północne: Umożliwia ustawienie odniesienia
północnego kompasu (Ustawianie odniesienia północnego,
strona 34).
Tryb: Pozwala tak ustawić kompas, aby podczas ruchu używał
tylko danych z elektronicznego czujnika (Włączone), sygnału
GPS i danych z elektronicznego czujnika (Auto) lub tylko
danych GPS (Wyłączone).
Ręczna kalibracja kompasu
NOTYFIKACJA
Kalibrację kompasu należy przeprowadzić na wolnym powietrzu.
Aby zwiększyć dokładność kierunków, nie należy stawać
w pobliżu obiektów wpływających na pola magnetyczne, np.
pojazdów, budynków czy linii wysokiego napięcia.
Urządzenie użytkownika zostało już fabrycznie skalibrowane
i domyślnie korzysta z automatycznej kalibracji. Jeśli kompas
działa niewłaściwie, np. po przebyciu dużego dystansu lub po
nagłych zmianach temperatur, można go ręcznie skalibrować.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki i akcesoria >
Kompas > Kalibruj > Start.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
PORADA: Wykonuj nadgarstkiem ruch przypominający
rysowanie małej ósemki do czasu wyświetlenia się
wiadomości.
Ustawianie odniesienia północnego
Można ustawić odniesienie dla kierunku używane do obliczania
danych kierunku.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki i akcesoria >
Kompas > Odniesienie północne.
3 Wybierz opcję:
• Aby ustawić północ geograficzną jako odniesienia dla
kierunku, wybierz Rzeczywisty.
• Aby automatycznie ustawić deklinację magnetyczną dla
pozycji, wybierz Magnetyczny.
• Aby ustawić północ topograficzną (000°) jako odniesienie
dla kierunku, wybierz Siatka.
• Aby ręcznie ustawić wartość deklinacji magnetycznej,
wybierz Użytkownika, wpisz wartość deklinacji
magnetycznej i wybierz Gotowe.
Ustawienia wysokościomierza
Przytrzymaj MENU, a następnie wybierz kolejno Ustawienia >
Czujniki i akcesoria > Wysokośc..
Kalibruj: Umożliwia przeprowadzenie ręcznej kalibracji czujnika
wysokościomierza.
Automatyczna kalibracja: Samoczynna kalibracja
wysokościomierza po każdym włączeniu funkcji śledzenia
GPS.
Wysokość: Ustawia jednostki miary wysokości.
Kalibracja wysokościomierza barometrycznego
Urządzenie użytkownika zostało już fabrycznie skalibrowane i tej
kalibracji używa domyślnie w obranym punkcie startowym GPS.
34
Znając rzeczywistą wysokość, można ręcznie skalibrować
wysokościomierz barometryczny.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki i akcesoria >
Wysokośc..
3 Wybierz opcję:
• Aby skalibrować automatycznie w punkcie startowym
GPS, wybierz Automatyczna kalibracja i wybierz żądaną
opcję.
• Aby wprowadzić bieżącą wysokość, wybierz Kalibruj.
Ustawienia barometru
Przytrzymaj MENU, a następnie wybierz kolejno Ustawienia >
Czujniki i akcesoria > Barometr.
Kalibruj: Umożliwia przeprowadzenie ręcznej kalibracji czujnika
barometru.
Wykres: Umożliwia ustawienie skali czasu dla wykresu
w widżecie barometru.
Ost.przed burzą: Określa, przy jakiej zmianie ciśnienia
barometrycznego pojawia się ostrzeżenie przed burzą.
Tryb zegarka: Umożliwia ustawienie czujnika
wykorzystywanego w trybie zegarka. W przypadku opcji Auto
wykorzystywany jest zarówno wysokościomierz, jak
i barometr, w zależności od ruchu. Można użyć opcji
Wysokośc., jeśli podczas aktywności mają miejsce zmiany
wysokości lub opcji Barometr, jeśli podczas aktywności
wysokość się nie zmienia.
Ciśnienie: Określa sposób wyświetlania danych dotyczących
ciśnienia.
Kalibrowanie barometru
Urządzenie użytkownika zostało już fabrycznie skalibrowane i tej
kalibracji używa domyślnie w obranym punkcie startowym GPS.
Znając rzeczywistą wysokość lub prawidłowe ciśnienie dla
poziomu morza, można ręcznie skalibrować barometr.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki i akcesoria >
Barometr > Kalibruj.
3 Wybierz opcję:
• Aby wprowadzić bieżącą wysokość lub ciśnienie dla
poziomu morza, wybierz Tak.
• Aby skalibrować automatycznie w punkcie startowym
GPS, wybierz Użyj GPS.
Ustawienia mapy
Można dostosować wygląd mapy w aplikacji mapy i na ekranach
danych.
Przytrzymaj MENU, a następnie wybierz kolejno Ustawienia >
Mapa.
Orientacja: Ustawianie orientacji mapy. Opcja Północ u góry
wyświetla północ na górze ekranu. Opcja Kierunek u góry
wyświetla bieżący kierunek podróży na górze ekranu.
Punkty użytkownika: Pozwala na wyświetlanie i ukrywanie
zapisanych pozycji na mapie.
Auto. przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom
powiększenia zapewniający optymalne korzystania z mapy.
W przypadku wyłączenia operacje powiększania
i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Przypięty do trasy: Ustawienie blokady ikony pozycji, która
wskazuje pozycję użytkownika na mapie, na najbliższej
drodze.
Wykres śladu: Pozwala na wyświetlanie i ukrywanie dziennika
podróży (przebytej drogi) w postaci kolorowej linii na mapie.
Kolor śladu: Pozwala zmienić kolor śladu.
Dostosowywanie urządzenia
Szczegółowość: Pozwala określić szczegółowość mapy. Im
więcej szczegółów, tym wolniej mapa może być odświeżana.
Morski: Umożliwia wyświetlanie danych na mapach w trybie
morskim (Ustawienia mapy morskiej, strona 35).
Rysuj segmenty: Pokazuje bądź ukrywa segmenty wyświetlane
jako kolorowe linie na mapie.
Ustawienia mapy morskiej
Można dostosować sposób wyświetlania mapy w trybie
morskim.
Przytrzymaj MENU, a następnie wybierz kolejno Ustawienia >
Mapa > Morski.
Tryb mapy morskiej: Włącza mapę morską podczas
wyświetlania danych morskich. Ta opcja wyświetla
poszczególne funkcje mapy w różnych kolorach w celu
zwiększenia widoczności morskich punktów szczególnych,
a mapa odwzorowuje schemat stosowany w mapach
papierowych.
Sondowania punktowe: Włącza pomiary głębokości na mapie.
Sektory światła: Umożliwia wyświetlanie i konfigurowanie
wyglądu sektorów światła na mapie.
Zestaw symboli: Umożliwia ustawienie symboli mapy dla trybu
morskiego. Opcja NOAA wyświetla symbole mapy
Amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej
i Meteorologicznej (National Oceanic and Atmospheric
Administration). Opcja Międzynarodowe wyświetla symbole
mapy Międzynarodowego Stowarzyszenia Władz Latarni
Morskich (International Association of Lighthouse
Authorities).
Wyświetlanie i ukrywanie mapy
Jeśli w urządzeniu jest zainstalowanych kilka map, można
wybrać dane mapy do wyświetlenia na ekranie mapy.
1 Wybierz > Mapa.
2 Przytrzymaj MENU.
3 Wybierz ustawienia mapy.
4 Wybierz Mapa > Konfiguruj mapy.
5 Wybierz mapę, aby aktywować przełącznik, który pozwala na
wyświetlanie i ukrywanie danych mapy.
GroupTrackUstawienia
Przytrzymaj MENU, a następnie wybierz kolejno Ustawienia >
GroupTrack.
Pokaż na mapie: Pozwala wyświetlić znajomych na ekranie
mapy podczas sesji GroupTrack.
Typy aktywności: Umożliwia wybór typów aktywności
wyświetlanych na ekranie mapy podczas sesji GroupTrack.
Ustawienia nawigacji
Można dostosować funkcje mapy oraz wygląd podczas
nawigowania do celu.
Dostosowywanie funkcji mapy
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Ekrany danych.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Mapa, aby włączyć lub wyłączyć mapę.
• Wybierz Przewodnik, aby włączyć lub wyłączyć ekran
przewodnika, wyświetlający namiar kompasu lub kurs,
którym będziesz podążać podczas nawigowania.
• Wybierz Wykres wysokości, aby włączyć lub wyłączyć
wykres wysokości.
• Wybierz ekran, który chcesz dodać, usunąć lub edytować.
Dostosowywanie urządzenia
Wstawienia wskaźnika kierunku
Możesz ustawić wskaźnik kierunku, aby wyświetlał się na
stronach danych podczas nawigowania. Wskaźnik ten wskazuje
kierunek do celu.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Wskaźnik
kierunku.
Ustawianie alertów nawigacyjnych
Można ustawić alerty pomagające w nawigowaniu do celu.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Alerty.
3 Wybierz opcję:
• Aby ustawić alert dla określonego dystansu od celu,
wybierz Dystans do celu.
• Aby ustawić alert dla szacowanego czasu podróży do
celu, wybierz ETE do celu.
• Aby ustawić alert w przypadku zboczenia z kursu, wybierz
Zejście z kursu.
4 W razie potrzeby wybierz Stan, aby włączyć alert.
5 W razie potrzeby wpisz wartość czasu lub dystansu i wybierz
.
Ustawienia systemowe
Przytrzymaj MENU, a następnie wybierz kolejno Ustawienia >
System.
Język: Umożliwia ustawienie języka komunikatów
wyświetlanego w urządzeniu.
Czas: Dostosowuje ustawienia czasu (Ustawienia czasu,
strona 36).
Podświetlenie: Dostosowuje ustawienia podświetlania (Zmiana
ustawień podświetlenia, strona 36).
Dźwięki: Umożliwia ustawienie dźwięków urządzenia, takich jak
dźwięki przycisków i alertów oraz wibracje.
Nie przeszkadzać: Włączanie i wyłączanie trybu Nie
przeszkadzać. Wybierz opcję Czas zaśnięcia, aby
automatycznie włączać tryb Nie przeszkadzać podczas
normalnych godzin snu. Możesz podać swoje typowe
godziny snu na koncie Garmin Connect.
Skróty klawiszowe: Umożliwiają przypisanie skrótów do
przycisków urządzenia (Dostosowywanie przycisków
dostępu, strona 36).
Autoblokada: Umożliwia automatyczne zablokowanie
przycisków, aby zapobiec ich przypadkowemu naciśnięciu.
Wybierz opcję Podczas aktywności, aby zablokować
przyciski podczas aktywności z pomiarem czasu. Wybierz
opcję Poza aktywnością, aby zablokować przyciski, gdy nie
rejestrujesz aktywności z pomiarem czasu.
Jednostki: Umożliwia ustawienie jednostek miary używanych
w urządzeniu (Zmiana jednostek miary, strona 36).
Format: Umożliwia określenie ogólnych preferencji dotyczących
formatu, np. dla tempa i prędkości wyświetlanych podczas
aktywności, dla początku tygodnia, a także formatu położenia
geograficznego oraz daty.
Zapis danych: Umożliwia określenie sposobu zapisu danych
dotyczących aktywności. Opcja Oszczędnie (domyślna)
pozwala wydłużyć czas rejestrowania danych aktywności.
Opcja Co sekundę zapewnia bardziej szczegółowy zapis
aktywności, jednak może nie zarejestrować całej aktywności,
która jest wykonywana przez dłuższy okres czasu.
Tryb USB: Przełącza urządzenie w tryb pamięci masowej lub
w tryb Garmin w przypadku podłączenia do komputera.
Przywróć domyślne: Umożliwia zresetowanie danych
użytkownika i ustawień (Przywracanie wszystkich
domyślnych ustawień, strona 39).
35
Akt. oprogram.: Pozwala na instalowanie aktualizacji
oprogramowania za pomocą aplikacji Garmin Express.
Ustawienia czasu
Przytrzymaj MENU, a następnie wybierz kolejno Ustawienia >
System > Czas.
Format czasu: Pozwala ustawić w urządzeniu 12-, 24-godzinny
lub wojskowy format wyświetlania czasu.
Ustaw czas: Pozwala ustawić strefę czasową dla urządzenia.
Opcja Auto automatycznie ustawia strefę czasową na
podstawie pozycji GPS.
Czas: Umożliwia dostosowanie czasu, jeśli aktywnym
ustawieniem jest Ręcznie.
Alerty: Umożliwia ustawienie alarmów godzinnych oraz alertów
wschodu i zachodu słońca, które będą się włączać na
określoną liczbę minut lub godzin przed wystąpieniem tych
zjawisk.
Synchronizuj przez GPS: Umożliwia ręczną synchronizację
czasu przez GPS w przypadku przemieszczania się między
strefami czasowymi oraz aktualizację czasu na letni.
Zmiana ustawień podświetlenia
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Podświetlenie.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Podczas nurkowania.
• Wybierz Podczas aktywności.
• Wybierz Poza aktywnością.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Tryb, aby ustawić włączenie podświetlenia
w momencie osiągnięcia określonej głębokości lub aby
było ono włączone przez cały czas nurkowania.
• Wybierz Przyciski, aby włączyć podświetlenie po
naciśnięciu przycisków.
• Wybierz Alerty, aby włączyć podświetlenie dla alarmów.
• Wybierz Gest, aby włączenie podświetlenia następowało
po podniesieniu i przekręceniu nadgarstka, aby na niego
spojrzeć.
• Wybierz Limit czasu, aby ustawić czas działania
podświetlenia.
• Wybierz Jasność, aby ustawić poziom jasności
podświetlenia.
Dostosowywanie przycisków dostępu
Można dostosować funkcje przytrzymanych przycisków oraz ich
kombinacji.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Skróty
klawiszowe.
3 Wybierz przycisk lub kombinację przycisków, które chcesz
dostosować.
4 Wybierz funkcję.
Zmiana jednostek miary
Można dostosować jednostki miary dystansu, tempa i prędkości,
wysokości, wagi i temperatury.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Jednostki.
3 Wybierz wielkość fizyczną.
4 Wybierz jednostkę miary.
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Na ekranie urządzenia można wyświetlić informacje
o urządzeniu, np. identyfikator urządzenia, wersję
36
oprogramowania, informacje prawne dotyczące urządzenia
i umowę licencyjną.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > O systemie.
Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności
i przepisów związanych z e­etykietami
Etykieta dla tego urządzenia jest dostarczana elektronicznie.
Etykieta elektroniczna może zawierać informacje prawne, takie
jak numery identyfikacyjne podane przez FCC lub regionalne
oznaczenia zgodności, a także odpowiednie informacje na temat
produktu i licencji.
1 Przytrzymaj MENU.
2 W menu ustawień wybierz O systemie.
Czujniki bezprzewodowe
Urządzenie można używać z bezprzewodowymi czujnikami
ANT+ lub Bluetooth. Więcej informacji na temat zgodności
i zakupu opcjonalnych czujników można znaleźć na stronie
buy.garmin.com.
Parowanie czujników bezprzewodowych
Podczas pierwszego łączenia czujnika bezprzewodowego
z urządzeniem przy użyciu technologii ANT+ lub Bluetooth
należy sparować oba urządzenia. Po sparowaniu urządzenie
będzie automatycznie łączyć się z czujnikiem po rozpoczęciu
aktywności, jeśli czujnik będzie aktywny i będzie znajdował się
w jego zasięgu.
1 Jeśli chcesz sparować czujnik tętna, załóż go (Zakładanie
czujnika tętna, strona 14).
Czujnik tętna nie będzie zapisywać ani przesyłać danych,
jeśli nie zostanie założony.
2 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika, czyli w odległości nie
większej niż 3 m (10 stóp).
UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co
najmniej 10 m (33 stóp) od innych bezprzewodowych
czujników.
3 Przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki i akcesoria > Dodaj
nowy.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz Szukaj wszystko.
• Wybierz typ posiadanego czujnika.
Po sparowaniu czujnika z urządzeniem status czujnika
zmieni się z Wyszukiwanie na Połączony. Dane czujnika
pojawiają się w formie pętli ekranów danych lub własnego
pola danych.
Tryb dodatkowego wyświetlacza
Możesz użyć trybu dodatkowego wyświetlacza, aby podczas
jazdy lub triatlonu wyświetlać ekrany danych z urządzenia
Descent na zgodnym urządzeniu Edge. Więcej informacji
zawiera podręcznik użytkownika Edge.
Korzystanie z opcjonalnego rowerowego
czujnika prędkości lub rytmu pedałowania
Zgodne rowerowe czujniki prędkości lub rytmu pedałowania
mogą przesyłać dane do posiadanego urządzenia.
• Sparuj czujnik z urządzeniem (Parowanie czujników
bezprzewodowych, strona 36).
• Ustaw rozmiar kół (Rozmiar i obwód kół, strona 45).
• Idź pojeździć (Rozpoczynanie aktywności, strona 7).
Czujniki bezprzewodowe
Trening z miernikami mocy
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports, aby uzyskać
listę czujników ANT+, które są zgodne z wybranym
urządzeniem (np. Vector™).
• Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika
miernika mocy.
• Dostosuj strefy mocy do własnych celów i możliwości
(Ustawianie stref mocy, strona 22).
• Korzystaj z alertów zakresowych i otrzymuj powiadomienia
po osiągnięciu określonych stref mocy (Ustawianie alertu,
strona 30).
• Dostosuj pola danych mocy (Dostosowywanie ekranów
danych, strona 29).
Korzystanie z elektronicznych manetek
Aby korzystać ze zgodnych elektronicznych manetek zmiany
biegów, takich jak manetki Shimano Di2™, należy najpierw
sparować je z posiadanym urządzeniem (Parowanie czujników
bezprzewodowych, strona 36). Istnieje możliwość dostosowania
opcjonalnych pól danych (Dostosowywanie ekranów danych,
strona 29). W urządzeniu Descent Mk1 wyświetlane są bieżące
wartości regulacji, gdy czujnik znajduje się w trybie regulacji.
®
Świadomość sytuacyjna
Urządzenia Descent można używać razem z urządzeniem Varia
Vision™, ze światłami rowerowymi Varia™ i radarem wstecznym,
aby zwiększyć swoją świadomość sytuacyjną. Więcej informacji
znajduje się w podręczniku użytkownika urządzenia Varia.
UWAGA: Możliwe, że konieczna będzie aktualizacja
oprogramowania urządzenia Descent, aby można było
sparować urządzenia Varia (Aktualizacja oprogramowania przy
użyciu aplikacji Garmin Connect Mobile, strona 12).
Czujnik na nogę
Urządzenie współpracuje z czujnikiem na nogę. Gdy trenujesz
w pomieszczeniach lub sygnał GPS jest słaby, możesz
rejestrować tempo i dystans za pomocą czujnika na nogę.
Czujnik na nogę znajduje się w trybie gotowości i jest gotowy do
przesyłania danych (podobnie jak czujnik tętna).
Po 30 minutach bezczynności czujnik na nogę wyłącza się
w celu oszczędzenia energii. Gdy stan baterii jest niski,
urządzenie wyświetli komunikat. Pozostało około pięć godzin do
wyczerpania baterii.
Usprawnienie kalibracji czujnika na nogę
Przed skalibrowaniem urządzenia należy odebrać sygnał GPS
i sparować je z czujnikiem na nogę (Parowanie czujników
bezprzewodowych, strona 36).
Czujnik na nogę kalibruje się automatycznie, ale możesz
zwiększyć precyzję danych dotyczących prędkości i dystansu,
wykonując kilka biegów na świeżym powietrzu z włączoną
funkcją GPS.
1 Stój na zewnątrz przez 5 minut, mając czysty widok na niebo.
2 Rozpocznij bieg.
3 Biegnij bez zatrzymywania się przez 10 minut.
4 Zatrzymaj aktywność i zapisz ją.
Na podstawie zarejestrowanych danych wartość kalibracji
czujnika na nogę się zmieni, jeśli będzie taka potrzeba. Nie
ma potrzeby ponownie kalibrować czujnika na nogą, chyba
że zmienisz styl biegania.
Ręczna kalibracja czujnika na nogę
Przed skalibrowaniem urządzenia należy je sparować
z czujnikiem na nogę (Parowanie czujników bezprzewodowych,
strona 36).
Jeśli znany jest współczynnik kalibracji, zaleca się
przeprowadzenie kalibracji ręcznej. Jeśli czujnik na nogę był
Informacje o urządzeniu
wcześniej kalibrowany z innym produktem Garmin, współczynnik
kalibracji może być już Tobie używany.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki i akcesoria.
3 Wybierz czujnik na nogę.
4 Wybierz Kalibracja kalibracji > Ustaw wartość.
5 Dostosuj współczynnik kalibracji:
• Zwiększ współczynnik kalibracji, jeśli dystans jest za mały.
• Zmniejsz współczynnik kalibracji, jeśli dystans jest za
duży.
Ustawianie prędkości i dystansu dla czujnika na nogę
Przed wybraniem własnych ustawień prędkości i dystansu dla
czujnika na nogę należy sparować urządzenie z czujnikiem na
nogę (Parowanie czujników bezprzewodowych, strona 36).
Możesz ustawić urządzenie tak, aby obliczało prędkość
i dystans na podstawie wskazań czujnika na nogę, a nie danych
GPS.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki i akcesoria.
3 Wybierz czujnik na nogę.
4 Wybierz Prędkość lub Dystans.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz W pomieszczeniu, jeśli trenujesz z wyłączoną
funkcją GPS, zwykle w pomieszczeniu.
• Wybierz Zawsze, aby korzystać z czujnika na nogę
zamiast z ustawień GPS.
tempe™
tempe to bezprzewodowy czujnik temperatury ANT+. Czujnik
można przymocować do paska lub pętli, dzięki czemu będzie
miał kontakt z powietrzem otoczenia. To pozwoli mu na
dostarczanie dokładnych danych o temperaturze. Aby
wyświetlać dane o temperaturze z urządzenia tempe, należy
sparować urządzenie tempe z posiadanym urządzeniem.
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne zegarka Descent Mk1
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo-jonowa
Descent Mk1 — czas
działania baterii
Do 12 dni
Klasa wodoszczelności
10 atm* Nurkowanie (EN 13319)**
Zakres temperatury roboczej Od -20ºC do 50ºC (od -4ºF do 122ºF)
i przechowywania
Zakres temperatury roboczej Od 0ºC do 40ºC (od 32ºF do 104ºF)
pod wodą
Zakres temperatury
ładowania
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Częstotliwości/protokoły
bezprzewodowe
ANT+ 2,4 GHz przy -1 dBm (nominalna),
Bluetooth 2,4 GHz przy 0 dBm
(nominalna), Wi‑Fi 2,4 GHz przy 12 dBm
(nominalna)
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 100 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
** Zaprojektowano zgodnie z normą CSN EN 13319.
Informacje o baterii
Rzeczywisty czas działania baterii zależy od używanych
w urządzeniu funkcji, np. śledzenia aktywności, pomiaru tętna
na nadgarstku, powiadomień ze smartfona, sygnału GPS,
czujników wewnętrznych oraz połączonych czujników.
37
Descent Mk1 — czas
działania baterii
Tryb
Do 12 dni
Tryb smartwatch z całodobowym
śledzeniem aktywności i nadgarstkowym pomiarem tętna
Do 20 godzin
Tryb GPS z nadgarstkowym
pomiarem tętna
Do 35 godzin
Tryb GPS UltraTrac z żyroskopową
nawigacją zliczeniową
Do 40 godzin
Tryb nurkowania
Zarządzanie danymi
UWAGA: To urządzenie nie jest zgodne z systemami
operacyjnymi Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS
10.3 i wcześniejszymi.
®
®
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Należy zaprzestać korzystania z urządzenia, jeśli jest ono
uszkodzone lub jest trzymane w temperaturze niezgodnej
z dopuszczalnym zakresem temperatur przechowywania.
Czyszczenie urządzenia
NOTYFIKACJA
Po podłączeniu urządzenia do ładowarki nawet najmniejsze
ilości potu i wilgoci obecne na urządzeniu mogą spowodować
korozję styków elektrycznych urządzeń. Korozja tych elementów
może uniemożliwić ładowanie i przesyłanie danych.
®
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• Na komputerze firmy Apple wybierz urządzenie,
a następnie wybierz kolejno Plik > Odłącz.
2 Odłącz kabel od komputera.
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
PORADA: Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/fitandcare.
Wymiana pasków QuickFit™
1 Przesuń zatrzask na opasce QuickFit i zdejmij ją z zegarka.
Usuwanie plików
NOTYFIKACJA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1
2
3
4
Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
Wybierz plik.
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
UWAGA: Jeśli korzystasz z komputera firmy Apple, opróżnij
folder Kosz, aby całkowicie usunąć pliki.
Konserwacja urządzenia
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Nie wolno używać ostrych przedmiotów w celu wyczyszczenia
urządzenia.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną, środkami
zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, kosmetykami, alkoholem
i innymi środkami o silnym działaniu należy dokładnie umyć
urządzenie pod bieżącą wodą. Zbyt długi kontakt z tymi
substancjami może doprowadzić do uszkodzenia obudowy.
Nie wolno myć urządzenia pod dużym ciśnieniem, ponieważ
strumienie wody lub powietrza mogą spowodować uszkodzenie
czujnika głębokości lub barometru.
Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania,
ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.
38
2 Dopasuj nowy pasek do zegarka.
3 Wciśnij pasek, aby wskoczył na miejsce.
UWAGA: Sprawdź, czy dobrze się trzyma. Zatrzask powinien
zamknąć się na teleskopie.
4 Powtórz kroki od 1 do 3, aby wymienić drugi pasek.
Bardzo długi pasek do nurkowania
Urządzenie jest wyposażone w bardzo długi pasek, który można
nosić nawet na grubym skafandrze nurkowym.
Regulacja metalowego paska do zegarka
Jeśli do zegarka został dołączony metalowy pasek na
nadgarstek, w celu dokonania regulacji długości paska należy
zabrać go do jubilera lub do innej osoby potrafiącej dokonać
regulacji.
Rozwiązywanie problemów
Moje urządzenie wyświetla nieprawidłowy
język
Jeśli w urządzeniu został wybrany przypadkowo nieprawidłowy
język, można go zmienić.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Przewiń w dół do ostatniej pozycji na liście i wybierz .
3 Przewiń w dół do przedostatniej pozycji na liście i wybierz .
4 Wybierz .
Konserwacja urządzenia
5 Wybierz język.
Czy mój smartfon jest zgodny z tym
urządzeniem?
Urządzenie Descent Mk1 jest zgodne z telefonami, które
wykorzystują bezprzewodową technologię Bluetooth.
Więcej informacji na temat zgodności można znaleźć na
stronie www.garmin.com/ble.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
Jeśli Twój telefon nie łączy się z urządzeniem, spróbuj
skorzystać z poniższych porad.
• Wyłącz smartfon i urządzenie, a następnie włącz je
ponownie.
• Włącz obsługę technologii Bluetooth w smartfonie.
• Zaktualizuj aplikację Garmin Connect Mobile do najnowszej
wersji.
• Usuń urządzenie z aplikacji Garmin Connect Mobile, aby
ponowić proces parowania.
Jeśli korzystasz z urządzenia Apple, usuń je również
z ustawień Bluetooth na swoim smartfonie.
• Umieść smartfon w pobliżu urządzenia, w odległości nie
większej niż 10 m (33 stopy).
• W smartfonie otwórz aplikację Garmin Connect Mobile,
wybierz
lub , a następnie wybierz kolejno Urządzenia
Garmin > Dodaj urządzenie, aby przejść do trybu
parowania.
• Przytrzymaj LIGHT, a następnie wybierz , aby włączyć
technologię Bluetooth i przejść do trybu parowania.
Czy mogę używać mojego czujnika
Bluetooth wraz z zegarkiem?
Urządzenie jest zgodne z niektórymi czujnikami Bluetooth.
Podczas pierwszego łączenia czujnika z urządzeniem Garmin
należy sparować oba urządzenia. Po sparowaniu urządzenie
będzie automatycznie łączyć się z czujnikiem po rozpoczęciu
aktywności, jeśli czujnik będzie aktywny i będzie znajdował się
w jego zasięgu.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki i akcesoria > Dodaj
nowy.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Szukaj wszystko.
• Wybierz typ posiadanego czujnika.
Istnieje możliwość dostosowania opcjonalnych pól danych
(Dostosowywanie ekranów danych, strona 29).
Ponowne uruchamianie urządzenia
1 Przytrzymaj LIGHT, dopóki urządzenie się nie wyłączy.
2 Przytrzymaj LIGHT, aby włączyć urządzenie.
Przywracanie wszystkich domyślnych
ustawień
UWAGA: Spowoduje to usunięcie wszystkich informacji
wprowadzonych przez użytkownika oraz historii aktywności.
Można przywrócić domyślne wartości dla wszystkich ustawień
urządzenia.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Przywróć
domyślne > Resetowanie ustawień.
Rozwiązywanie problemów
Resetowanie pęcherzyków w tkankach
Możesz zresetować aktualny poziom pęcherzyków w tkankach
zapisany w urządzeniu. Poziom pęcherzyków w tkankach należy
resetować tylko wtedy, gdy użytkownik nie planuje ponownego
używania urządzenia w przyszłości. Opcja ta może być
przydatna dla sklepów ze sprzętem do nurkowania
wypożyczających urządzenia.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Przywróć
domyślne.
3 Wybierz opcję:
• Aby zresetować aktualny poziom pęcherzyków
w tkankach, wybierz Resetuj tkanki.
• Aby zresetować wszystkie ustawienia urządzenia
i aktualny poziom pęcherzyków w tkankach, wybierz
Resetuj ustawienia i tkanki.
Odbieranie sygnałów satelitarnych
Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba w celu
odebrania sygnałów z satelitów. Godzina i data są ustawiane
automatycznie w oparciu o pozycję GPS.
1 Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
Przednia część urządzenia powinna być zwrócona
w kierunku nieba.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
Zlokalizowanie sygnałów satelitarnych może zająć 30–60
sekund.
Poprawianie odbioru sygnałów satelitarnych GPS
• Regularnie synchronizuj urządzenie z kontem Garmin
Connect:
◦ Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB
i aplikacji Garmin Express.
◦ Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją mobilną Garmin
Connect, korzystając ze smartfonu z włączoną funkcją
Bluetooth.
◦ Połącz urządzenie z kontem Garmin Connect, korzystając
z sieci bezprzewodowej Wi‑Fi.
Po połączeniu z kontem Garmin Connect urządzenie pobiera
dane satelitarne z kilku ostatnich dni, co umożliwia szybkie
odbieranie sygnałów satelitów.
• Udaj się w otwarty teren, z dala od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Pomiar temperatury nie jest dokładny
Temperatura ciała wpływa na pomiar temperatury przez
wewnętrzny czujnik. Aby uzyskać najdokładniejszy pomiar
temperatury, zdejmij zegarek z nadgarstka i poczekaj 20–30
minut.
Możesz także użyć opcjonalnego zewnętrznego czujnika
temperatury tempe, żeby wyświetlić dokładną temperaturę
otoczenia podczas korzystania z zegarka.
Maksymalizowanie czasu działania baterii
Istnieje kilka sposobów na wydłużenie czasu działania baterii.
• Zmniejsz czas podświetlania (Zmiana ustawień
podświetlenia, strona 36).
• Zmniejsz jasność podświetlenia.
• Użyj trybu GPS UltraTrac podczas aktywności (UltraTrac,
strona 31).
• Wyłącz technologię bezprzewodową Bluetooth, jeśli nie
korzystasz z funkcji online (Funkcje online, strona 11).
39
• Jeśli chcesz wstrzymać aktywność przez dłuższy czas,
wybierz ustawienie wznowienia pracy w późniejszym czasie
(Zatrzymywanie aktywności, strona 7).
• Wyłącz śledzenie aktywności (Wyłączanie śledzenia
aktywności, strona 23).
• Korzystaj z tarczy zegarka, która nie jest aktualizowana co
sekundę.
Na przykład, korzystaj z tarczy zegarka bez drugiej
wskazówki (Dostosowywanie tarczy zegarka, strona 33).
• Ogranicz powiadomienia ze smartfonu wyświetlane przez
urządzenie (Zarządzanie powiadomieniami, strona 11).
• Wyłącz przesyłanie danych tętna do sparowanego
urządzenia Garmin (Przesyłanie danych tętna do urządzenia
Garmin, strona 14).
• Wyłącz funkcję monitorowania nadgarstkowego pomiaru
tętna (Wyłączanie nadgarstkowego czujnika tętna,
strona 14).
UWAGA: Funkcja monitorowania tętna mierzonego na
nadgarstku służy do obliczania minut intensywnej aktywności
i spalonych kalorii.
Śledzenie aktywności
Więcej informacji na temat dokładności śledzenia aktywności
znajduje się na stronie garmin.com/ataccuracy.
• Podczas wchodzenia po schodach unikaj chwytania się
poręczy i pokonywania kilku stopni naraz.
• W przypadku wietrznych warunków atmosferycznych zakryj
urządzenie rękawem lub kurtką, ponieważ silny podmuch
wiatru może spowodować nieprawidłowe odczyty.
Miga wskaźnik minut intensywnej aktywności
Wskaźnik minut intensywnej aktywności zaczyna migać po
przekroczeniu progu intensywności zaliczającego aktywność
jako minuty intensywnej aktywności.
Ćwicz przez co najmniej 10 minut z umiarkowaną lub wysoką
intensywnością.
Źródła dodatkowych informacji
Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć
na stronie internetowej Garmin.
• Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi
i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania,
odwiedź stronę internetową support.garmin.com.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/outdoor.
• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Załącznik
Dzienna liczba kroków nie jest wyświetlana
Dzienna liczba kroków jest resetowana codziennie o północy.
Jeśli zamiast liczby kroków widoczne są myślniki, pozwól,
aby urządzenie odebrało sygnały z satelitów i ustawiło czas
automatycznie.
Liczba kroków jest niedokładna
Jeśli liczba kroków jest niedokładna, spróbuj wykonać
następujące kroki.
• Noś urządzenie na nadgarstku ręki, która nie jest
dominująca.
• Noś urządzenie w kieszeni, pchając wózek spacerowy lub
kosiarkę.
• Noś urządzenie w kieszeni, kiedy aktywnie używasz
wyłącznie rąk lub ramion.
UWAGA: Urządzenie może interpretować niektóre
powtarzające się ruchy, takie jak te wykonywane w trakcie
mycia naczyń, składania prania lub klaskania, jako kroki.
Liczba kroków na moim urządzeniu i koncie Garmin
Connect nie jest zgodna
Liczba kroków na koncie Garmin Connect aktualizuje się po
zsynchronizowaniu urządzenia.
1 Wybierz opcję:
• Zsynchronizuj liczbę kroków z aplikacją Garmin Connect
(Korzystanie z serwisu Garmin Connect na komputerze,
strona 12).
• Zsynchronizuj liczbę kroków z aplikacją Garmin Connect
Mobile (Ręczna synchronizacja danych z urządzeniem
mobilnym Garmin Connect, strona 12).
2 Zaczekaj, aż urządzenie zsynchronizuje dane.
Synchronizacja może potrwać kilka minut.
UWAGA: Odświeżenie aplikacji Garmin Connect Mobile lub
aplikacji Garmin Connect nie powoduje synchronizacji
danych ani aktualizowania liczby kroków.
Wskazanie liczby pokonanych pięter wydaje się
niewłaściwe
Urządzenie używa wewnętrznego barometru do pomiaru zmiany
wysokości podczas wchodzenia na kolejne piętra. Pokonane
piętro jest równe wysokości 3 m (10 ft).
40
Pola danych
% FTP: Bieżąca moc wyjściowa jako wartość procentowa
wskaźnika Functional Threshold Power (FTP).
% maks. tętna okrąż.: Średnia procentowa wartość
maksymalnego tętna dla bieżącego okrążenia.
% maks. tętna ost. okrążenia: Średnia procentowa wartość
maksymalnego tętna dla ostatniego ukończonego okrążenia.
% maksymalnego średniego tętna: Średnia procentowa
wartość maksymalnego tętna dla bieżącej aktywności.
% maksymalnego tętna: Procentowa wartość maksymalnego
tętna.
% maksymalnego tętna interwału: Maksymalna procentowa
wartość maksymalnego tętna dla bieżącego interwału
pływania.
% maksymalnej rezerwy interwału: Maksymalna procentowa
wartość rezerwy tętna (maksymalne tętno minus tętno
spoczynkowe) dla bieżącego interwału pływania.
% natlenienia mięśni: Szacowany poziom natlenienia mięśni
dla bieżącej aktywności.
% rez. t.: Procentowa wartość rezerwy tętna (maksymalne tętno
minus tętno spoczynkowe).
% rez.tęt.okr.: Średnia procentowa wartość rezerwy tętna
(maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe) dla bieżącego
okrążenia.
% rez. tętna ost. okrążenia: Średnia procentowa wartość
rezerwy tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe)
dla ostatniego ukończonego okrążenia.
% śrd. maks. interw.: Średnia procentowa wartość
maksymalnego tętna dla bieżącego interwału pływania.
% średniej rezerwy interwału: Średnia procentowa wartość
rezerwy tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe)
dla bieżącego interwału pływania.
Aerobowy TE: Wpływ bieżącej aktywności na poziom
sprawności aerobowej.
Aktualny czas: Godzina z uwzględnieniem aktualnej pozycji
oraz ustawień dotyczących czasu (format, strefa czasowa
i czas letni).
Załącznik
Alert Wysokość: Najmniejsza osiągnięta wysokość od
ostatniego zerowania danych.
Balans CKP: Bilans czasu kontaktu lewej/prawej nogi
z podłożem podczas biegu.
Balans CKP okrążenia: Średni bilans czasu kontaktu
z podłożem w ramach bieżącego okrążenia.
Bateria czujnika: Stan baterii czujnika biegów.
Beztlenowy TE: Wpływ bieżącej aktywności na poziom
sprawności anaerobowej.
Biegi: Informacja o przedniej i tylnej zębatce w rowerze
z czujnika biegów.
Bilans: Bieżący bilans mocy lewa/prawa.
Bilans okrążenia: Średni bilans mocy lewa/prawa dla
bieżącego okrążenia.
Całk. stęż. hemoglob.: Szacowane całkowite natlenienie
mięśni dla bieżącej aktywności.
Całkowity spadek: Całkowity dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Całkowity wznios: Całkowity dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Cel Pozycja: Pozycja celu podróży.
CKP okrąż.: Średni czas kontaktu z podłożem dla bieżącego
okrążenia.
Cz. podr.: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do celu
podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Czas dla wielu dyscyplin: Całkowity czas wszystkich dyscyplin
aktywności składającej się z wielu dyscyplin, łącznie
z czasem przejść.
Czas do następnego: Szacowany czas potrzebny na dotarcie
do następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Czas interwału: Czas stopera w ramach bieżącego interwału.
Czas kontaktu z podłożem: Mierzony w milisekundach czas,
przez jaki stopa ma kontakt z podłożem podczas biegu. Czas
kontaktu z podłożem nie jest mierzony podczas chodu.
Czas na stojąco: Czas spędzony na pedałowaniu na stojąco
podczas bieżącej aktywności.
Czas odpoczynku: Pomiar czasu trwania bieżącego
odpoczynku (pływanie w basenie).
Czas okrążenia: Czas stopera w ramach bieżącego okrążenia.
Czas okrążenia na siedząco: Czas spędzony na pedałowaniu
na siedząco w bieżącym okrążeniu.
Czas okrążenia na stojąco: Czas spędzony na pedałowaniu na
stojąco podczas bieżącego okrążenia.
Czas ostatniego okrążenia: Czas stopera w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Czas postoju: Całkowity czas bezruchu w ramach bieżącej
aktywności.
Czas ruchu: Całkowity czas ruchu w ramach bieżącej
aktywności.
Czas­siedz: Czas spędzony na pedałowaniu na siedząco
w bieżącej aktywności.
Czas w strefie: Czas, który upłynął dla każdej strefy tętna lub
mocy.
Doskonałość do celu: Doskonałość wymagana do zejścia
z bieżącej pozycji na wysokość celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dys.ruch.ost.okr.: Pływanie. Średni dystans pokonany podczas
ruchu w trakcie ostatniego ukończonego okrążenia.
Dystans: Dystans pokonany w ramach bieżącego śladu lub
aktywności.
Załącznik
Dystans do następnego: Dystans, jaki pozostał do następnego
punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.
Dystans do wysokości: Stosunek dystansu przebytego
w poziomie do zmiany dystansu w pionie.
Dystans interwału: Dystans pokonany w ramach bieżącego
interwału.
Dystans na ruch: Wioślarstwo. Dystans pokonany podczas
ruchu.
Dystans okrążenia: Dystans pokonany w ramach bieżącego
okrążenia.
Dystans ost. okrążenia: Dystans pokonany w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Dystans ruchu okrążenia: Pływanie. Średni dystans pokonany
podczas ruchu w trakcie bieżącego okrążenia.
Dystans ruchu okrążenia: Wioślarstwo. Średni dystans
pokonany podczas ruchu w trakcie bieżącego okrążenia.
Dystans ruchu ostat. okrążenia: Wioślarstwo. Średni dystans
pokonany podczas ruchu w trakcie ostatniego ukończonego
okrążenia.
Długość/szerokość: Długość i szerokość geograficzna
bieżącego położenia, wyświetlana bez względu na wybrane
ustawienie formatu pozycji.
Długości: Liczba długości basenu ukończonych w trakcie
bieżącej aktywności.
Długości interwału: Liczba długości basenu ukończonych
w trakcie bieżącego interwału.
Długość kroku: Długość kroku w metrach mierzona od jednego
zetknięcia nogi z podłożem do następnego.
Długość kroku okrążenia: Średnia długość kroku w ramach
bieżącego okrążenia.
Efek. m. obr.: Pomiar obrazujący efektywność pedałowania.
ETA ­ następny: Szacowana godzina przybycia do następnego
punktu na trasie (dostosowana do czasu lokalnego
w lokalizacji punktu). Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Faza mocy (lewa): Aktualny kąt fazy mocy dla lewej nogi. Faza
mocy odnosi się do pozycji pedałów, w której generowana
jest moc dodatnia.
Faza mocy (prawa): Aktualny kąt fazy mocy dla prawej nogi.
Faza mocy odnosi się do pozycji pedałów, w której
generowana jest moc dodatnia.
FM okr. ­ L: Średni kąt fazy mocy dla lewej nogi w bieżącym
okrążeniu.
FM okrążenia (prawa): Średni kąt fazy mocy dla prawej nogi
w bieżącym okrążeniu.
GPS: Moc odbieranego sygnału satelitarnego GPS.
Intensity Factor: Intensity Factor™ w ramach bieżącej
aktywności.
Kalorie: Łączna liczba spalonych kalorii.
Kierunek GPS: Kierunek ruchu określony na podstawie danych
GPS.
Kierunek kompasu: Kierunek ruchu określony na podstawie
danych kompasu.
Kombinacja zębatek: Informacja o bieżącej kombinacji biegów
z czujnika biegów.
Kurs: Kierunek od pozycji startowej do celu podróży. Kurs może
zostać wyświetlony jako zaplanowana lub ustawiona trasa.
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Kurs kompasowy: Kierunek przemieszczania się.
Maks. moc: Maksymalna moc wyjściowa w ramach bieżącej
aktywności.
41
Maksymalna moc okrążenia: Maksymalna moc wyjściowa
w ramach bieżącego okrążenia.
Maksymalna prędkość: Maksymalna prędkość w ramach
bieżącej aktywności.
Maksymalna prędkość rejsowa: Maksymalna prędkość
w węzłach w ramach bieżącej aktywności.
Maksymalna wysokość: Największa osiągnięta wysokość od
ostatniego zerowania danych.
Maksymalna z 24 godzin: Maksymalna temperatura
zarejestrowana w ciągu ostatnich 24 godzin przy użyciu
zgodnego czujnika temperatury.
Maksymalne tętno interwału: Maks. tętno w ramach bieżącego
interwału pływania.
Maksymalny spadek: Maksymalne tempo zmiany wartości
spadku w metrach lub stopach na minutę od ostatniego
zerowania danych.
Maksymalny wznios: Maksymalne tempo zmiany wartości
wzniosu w stopach lub metrach na minutę od ostatniego
zerowania danych.
Mile morskie: Przebyty dystans w metrach lub stopach
morskich.
Minimalna z 24 godzin: Minimalna temperatura zarejestrowana
w ciągu ostatnich 24 godzin przy użyciu zgodnego czujnika
temperatury.
Moc: Bieżąca moc wyjściowa w watach.
Moc okrążenia: Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącego
okrążenia.
Moc ost. okrążenia: Średnia moc wyjściowa w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Moc względem masy: Bieżąca moc mierzona w watach na
kilogram.
Nachylenie: Pomiar nachylenia (wysokości) powierzchni na
trasie biegu (dystansie). Na przykład, jeśli dla każdych 3 m
(10 stóp) pokonanego wzniosu pokonujesz 60 m (200 stóp),
stopień nachylenia wynosi 5%.
Namiar: Kierunek od aktualnej pozycji do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Następny punkt: Następny punkt na trasie. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
NP: Normalized Power™ w ramach bieżącej aktywności.
NP okrążenia: Średnia wartość Normalized Power w ramach
bieżącego okrążenia.
NP ostatniego okrążenia: Średnia wartość Normalized Power
w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.
Odchyl. do dług. okrąż.: Średni stosunek wartości odchylenia
pionowego do długości kroku dla bieżącego okrążenia.
Odchylenie do długości: Stosunek wartości odchylenia
pionowego do długości kroku.
Odchylenie pionowe: Wysokość odbicia podczas biegu.
Pionowy ruch tułowia dla każdego kroku, mierzony
w centymetrach.
Odchylenie pionowe okrążenia: Średnie odchylenie pionowe
dla bieżącego okrążenia.
Odległość pionowa do celu: Dystans wysokości pomiędzy
bieżącą pozycją i celem podróży. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Okrążenia: Liczba ukończonych okrążeń w ramach bieżącej
aktywności.
PCO: Przesunięcie od środka pedału. Przesunięcie od środka
pedału odnosi się do miejsca na pedale, gdzie jest
przykładana siła.
Piętra na minutę: Liczba pokonanych pięter na minutę.
42
Piętra w dół: Łączna liczba pokonanych pięter w dół w ciągu
dnia.
Piętra w górę: Łączna liczba pokonanych pięter w górę w ciągu
dnia.
PoŚ okrążenia: Średnie przesunięcie od środka pedału
w ramach bieżącego okrążenia.
Powtórzenia: Liczba powtórzeń serii ćwiczeń podczas treningu
siłowego.
Powtórz za: Pomiar czasu w ramach ostatniego interwału plus
bieżący odpoczynek (pływanie w basenie).
Poziom baterii: Ilość energii, jaka pozostała w baterii.
Poziom baterii Di2: Ilość energii, jaka pozostała w baterii
czujnika Di2.
Pozostały dystans: Dystans, jaki pozostał do celu podróży.
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Pozycja: Bieżąca pozycja wyświetlona z uwzględnieniem
wybranego ustawienia formatu pozycji.
Praca: Wykonana praca łącznie (moc wyjściowa) w kJ.
Prędkość: Bieżące tempo podróży.
Prędkość okrążenia: Średnia prędkość w ramach bieżącego
okrążenia.
Prędkość ost. okrążenia: Średnia prędkość w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Prędkość pionowa: Tempo zmiany wartości wzniosu lub
spadku w czasie.
Prędkość pionowa do celu: Tempo zmiany wartości wzniosu
lub spadku względem wyznaczonej wysokości. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Prędkość rejsowa: Bieżąca prędkość w węzłach.
Prędkość wypadkowa: Prędkość zbliżania się do celu podróży
wzdłuż wyznaczonej trasy. Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Przełożenie przekładni: Liczba zębów na przedniej i tylnej
zębatce w rowerze wykryta przez czujnik biegów.
Przód: Informacja o przedniej zębatce z czujnika biegów.
Przygotowanie wydolnościowe: Wartość przygotowania
wydolnościowego to wykonany w czasie rzeczywistym
pomiar zdolności do podjęcia wysiłku.
Punkt celu: Ostatni punkt na trasie do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Równomierność: Pomiar obrazujący stopień równomierności
przykładania sił do obu pedałów przy pełnym ruchu korby.
Ruchy: Pływanie. Łączna liczba ruchów w ramach bieżącej
aktywności.
Ruchy: Wioślarstwo. Łączna liczba ruchów w ramach bieżącej
aktywności.
Ruchy/długość interwału: Średnia liczba ruchów na długość
basenu w trakcie bieżącego interwału.
Ruchy okrążenia: Pływanie. Łączna liczba ruchów w ramach
bieżącego okrążenia.
Ruchy okrążenia: Wioślarstwo. Łączna liczba ruchów w ramach
bieżącego okrążenia.
Ruchy ostatniego okrążenia: Pływanie. Łączna liczba ruchów
w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.
Ruchy ostatniego okrążenia: Wioślarstwo. Łączna liczba
ruchów w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.
Ruchy ostatniej długości: Liczba ruchów w ramach ostatniej
ukończonej długości basenu.
Rytm: Kolarstwo. Liczba obrotów ramienia korby. Aby dane te
były wyświetlane, urządzenie musi zostać podłączone do
akcesorium do pomiaru rytmu.
Rytm: Bieganie. Liczba kroków na minutę (lewej i prawej nogi).
Załącznik
Rytm okrążenia: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącego
okrążenia.
Rytm okrążenia: Bieganie. Średni rytm w ramach bieżącego
okrążenia.
Rytm ostatniego okrążenia: Kolarstwo. Średni rytm w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Rytm ostatniego okrążenia: Bieganie. Średni rytm w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Spadek okrążenia: Pionowy dystans spadku dla bieżącego
okrążenia.
Spadek ostatniego okrążenia: Pionowy dystans spadku
pokonany w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.
Śr. odchyl. do długości: Średni stosunek wartości odchylenia
pionowego do długości kroku dla bieżącej sesji.
Śr. prędkość ruchu: Średnia prędkość ruchu w ramach
bieżącej aktywności.
Śr.t. o.okr.500m: Średnie tempo wiosłowania na 500 m
w ramach ostatniego okrążenia.
Średni % rezerwy tętna: Średnia procentowa wartość rezerwy
tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe) dla
bieżącej aktywności.
Średnia długość kroku: Średnia długość kroku dla bieżącej
sesji.
Średnia FM (lewa): Średni kąt fazy mocy dla lewej nogi
w bieżącej aktywności.
Średnia FM (prawa): Średni kąt fazy mocy dla prawej nogi
w bieżącej aktywności.
Średnia moc: Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącej
aktywności.
Średnia moc z 10 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu
w okresie 10 sekund.
Średnia moc z 30 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu
w okresie 30 sekund.
Średnia moc z 3 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu w okresie
3 sekund.
Średnia prędkość: Średnia prędkość w ramach bieżącej
aktywności.
Średnia prędkość całkowita: Średnia prędkość dla bieżącej
aktywności, wliczając prędkość ruchu i bezruch.
Średnia prędkość rejsowa: Średnia prędkość w węzłach
w ramach bieżącej aktywności.
Średnia SzFM (lewa): Średni kąt szczytowej fazy mocy dla
lewej nogi w bieżącej aktywności.
Średnia SzFM (prawa): Średni kąt szczytowej fazy mocy dla
prawej nogi w bieżącej aktywności.
Średni balans CKP: Średni bilans czasu kontaktu z podłożem
w ramach bieżącej sesji.
Średni bilans: Średni bilans mocy lewa/prawa dla bieżącej
aktywności.
Średni bilans z 10 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla ruchu
w okresie 10 sekund.
Średni bilans z 30 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla ruchu
w okresie 30 sekund.
Średni bilans z 3 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla ruchu
w okresie 3 sekund.
Średni CKP: Średni czas kontaktu z podłożem dla bieżącej
aktywności.
Średni czas okrążenia: Średni czas okrążenia w ramach
bieżącej aktywności.
Średni dystans na ruch: Pływanie. Średni dystans pokonany
podczas ruchu w trakcie bieżącej aktywności.
Średni dystans na ruch: Wioślarstwo. Średni dystans
pokonany podczas ruchu w trakcie bieżącej aktywności.
Załącznik
Średnie odchylenie pionowe: Średnie odchylenie pionowe dla
bieżącej aktywności.
Średnie przesunięcie: Średnie przesunięcie od środka pedału
w ramach bieżącej aktywności.
Średnie tempo: Średnie tempo w ramach bieżącej aktywności.
Średnie tempo na 500 m: Średnie tempo wiosłowania na
500 m w ramach bieżącej aktywności.
Średnie tempo ruchów: Wioślarstwo. Średnia liczba ruchów na
minutę (ruchy/min) w ramach bieżącej aktywności.
Średnie tętno: Średnie tętno w ramach bieżącej aktywności.
Średnie tętno interwału: Średnie tętno w ramach bieżącego
interwału pływania.
Średnio ruchów/długość: Średnia liczba ruchów na długość
basenu w trakcie bieżącej aktywności.
Średni rytm: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącej
aktywności.
Średni rytm: Bieganie. Średni rytm w ramach bieżącej
aktywności.
Średni spadek: Średni, pionowy dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Średni Swolf: Średni wynik swolf w ramach bieżącej
aktywności. Wynik swolf to suma czasu jednej długości
i liczby ruchów wykonanych na tej długości (Pływanie —
terminologia, strona 9). W przypadku pływania w otwartym
akwenie wynik swolf oblicza się dla dystansu 25 metrów.
Średni wznios: Średni pionowy dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Stoper: Bieżący czas stopera.
Str. tętna: Bieżący zakres tętna (1–5). Domyślne strefy tętna
ustalane są w oparciu o profil użytkownika i maksymalne
tętno (po odjęciu wieku od 220).
Strefa mocy: Bieżący zakres mocy wyjściowej (1–7) ustalony
w oparciu o współczynnik FTP lub własne ustawienia.
Styl na ost. długości: Styl ruchu w trakcie ostatniej ukończonej
długości basenu.
Styl ruchu interwału: Bieżący styl ruchu dla interwału.
Swolf interwału: Średni wynik swolf w ramach bieżącego
interwału.
Swolf okrążenia: Wynik swolf w ramach bieżącego okrążenia.
Swolf ostat. długości: Wynik swolf w trakcie ostatniej
ukończonej długości basenu.
Swolf ostatniego okrążenia: Średni wynik swolf w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Szacowany całkowity dystans: Szacowany dystans od
miejsca rozpoczęcia podróży do celu. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Szacowany czas przybycia: Szacowana godzina przybycia do
celu podróży (dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji
celu podróży). Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.
Szczytowa faza mocy (lewa): Aktualny kąt szczytowej fazy
mocy dla lewej nogi. Szczytowa faza mocy to zakres kątów,
w którym wytwarzana jest największa siła.
Szczytowa faza mocy (prawa): Aktualny kąt szczytowej fazy
mocy dla prawej nogi. Szczytowa faza mocy to zakres kątów,
w którym wytwarzana jest największa siła.
SzFM okrążenia (lewa): Średni kąt szczytowej fazy mocy dla
lewej nogi w bieżącym okrążeniu.
SzFM okrążenia (prawa): Średni kąt szczytowej fazy mocy dla
prawej nogi w bieżącym okrążeniu.
Tem.ruch.ost.okr.: Pływanie. Średnia liczba ruchów na minutę
(ruchy/min) w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.
43
Tem.ruch.ost.okr.: Wioślarstwo. Średnia liczba ruchów na
minutę (ruchy/min) w ramach ostatniego ukończonego
okrążenia.
Temperatura: Temperatura powietrza. Temperatura ciała
użytkownika wpływa na wskazania czujnika temperatury.
Można sparować urządzenie z czujnikiem tempe w celu
uzyskania spójnych i dokładnych danych temperatury.
Tempo: Bieżące tempo.
Tempo interwału: Średnie tempo w ramach bieżącego
interwału.
Tempo na 500 m: Bieżące tempo wiosłowania na 500 m.
Tempo na 500 m okrążenia: Średnie tempo wiosłowania na
500 m w ramach bieżącego okrążenia.
Tempo okrążenia: Średnie tempo w ramach bieżącego
okrążenia.
Tempo ostatniego okrążenia: Średnie tempo w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Tempo ostatniej długości: Średnie tempo w ramach ostatniej
ukończonej długości basenu.
Tempo ruch. na dług.: Średnia liczba ruchów na minutę (kroki/
min) w ramach ostatniej ukończonej długości basenu.
Tempo ruchów: Wioślarstwo. Liczba ruchów na minutę (ruchy/
min).
Tempo ruchów interwału: Średnia liczba ruchów na minutę
(ruchy/min) w ramach bieżącego interwału.
Tempo ruchów okrążenia: Pływanie. Średnia liczba ruchów na
minutę (ruchy/min) w ramach bieżącego okrążenia.
Tempo ruchów okrążenia: Wioślarstwo. Średnia liczba ruchów
na minutę (ruchy/min) w ramach bieżącego okrążenia.
Tempo ruchu: Pływanie. Liczba ruchów na minutę (ruchy/min).
Tętno: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min).
Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego czujnika
tętna.
Tętno okrążenia: Średnie tętno w ramach bieżącego okrążenia.
Tętno ostatniego okrążenia: Średnie tętno w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
TSS: Training Stress Score™ w ramach bieżącej aktywności.
Tył: Informacja o tylnej zębatce z czujnika biegów.
Upłynęło czasu: Całkowity zapisany czas. Jeśli na przykład
uruchomisz stoper i biegniesz przez 10 minut, po czym
zatrzymasz stoper na 5 minut, a następnie ponownie go
uruchomisz i biegniesz przez 20 minut, to czas, który upłynął,
wyniesie 35 minut.
Ustaw czasomierz: Ilość czasu spędzanego w bieżącej serii
ćwiczeń podczas treningu siłowego.
Ws. słoń.: Godzina wschodu słońca przy uwzględnieniu pozycji
GPS.
Wysokość: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu
morza.
Wysokość GPS: Wysokość aktualnej pozycji określona na
podstawie danych GPS.
Wznios okrążenia: Pionowy dystans wzniosu dla bieżącego
okrążenia.
Wznios ostatniego okrążenia: Pionowy dystans wzniosu
pokonany w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.
Zachód słońca: Godzina zachodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Zejście z kursu: Dystans pokonany poza pierwotną ścieżką
podróży (na lewo lub prawo od niej). Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Standardowe oceny pułapu tlenowego
Poniższe tabele przedstawiają znormalizowaną klasyfikację szacowanego pułapu tlenowego według wieku i płci.
Mężczyźni
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Świetna
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Satysfakcjonująca
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Słaba
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kobiety
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Świetna
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Satysfakcjonująca
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Słaba
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Przedruk danych za zgodą organizacji The Cooper Institute. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.CooperInstitute.org.
Współczynniki FTP
Kobiety
Waty na kilogram (W/kg)
Poniższe tabele przedstawiają klasyfikacje współczynników FTP
wg płci.
Doskonała
4,30 i więcej
Świetna
Od 3,33 do 4,29
Mężczyźni
Waty na kilogram (W/kg)
Dobry
Od 2,36 do 3,32
Doskonała
5,05 i więcej
Satysfakcjonująca
Od 1,90 do 2,35
Świetna
Od 3,93 do 5,04
Niewytrenowany
Poniżej 1,90
Dobry
Od 2,79 do 3,92
Satysfakcjonująca
Od 2,23 do 2,78
Niewytrenowany
Poniżej 2,23
44
Współczynniki FTP bazują na badaniach Huntera Allena
i Andrew Coggana, PhD, Training and Racing with a Power
Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010) .
Załącznik
Rozmiar i obwód kół
Rozmiar opon
Obwód koła (mm)
Czujnik prędkości automatycznie wykrywa rozmiar koła. W razie
konieczności wprowadź ręcznie obwód koła w ustawieniach
czujnika prędkości.
Rozmiar kół oznaczony jest po obu stronach opony. Lista nie
jest wyczerpująca. W celu obliczenia obwodu koła można
również użyć jednego z kalkulatorów dostępnych w Internecie.
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Znaczenie symboli
Poniższe symbole mogą być wyświetlane na ekranie urządzenia
lub na etykietach akcesoriów.
Rozmiar opon
Obwód koła (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
Prąd stały. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zasilania
prądem stałym.
24 × 1
1753
Bezpiecznik. Wskazuje specyfikację lub lokalizację bezpieczników.
24 × 3/4 cylindryczne
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
Symbol utylizacji i recyclingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol
WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE
2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej
utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania
i recyclingu.
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 × 2,1
2288
29 × 2,2
2298
29 × 2,3
2326
650 × 20C
1938
650 × 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C cylindryczne
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Załącznik
Prąd przemienny. Urządzenie jest przeznaczone do zasilania
prądem przemiennym.
45
Indeks
A
akcesoria 36, 37, 39, 40
aktualizacje, oprogramowanie 12
aktywności 7, 8, 29, 32
rozpoczynanie 7
ulubione 7
własne 7, 9
zapisywanie 7
alarmy 25, 29
alerty 25, 29–31, 35
tętno 14
analiza uderzenia 10
ANT+czujniki 36
aplikacje 11–13
smartfon 1
Auto Lap 30, 31
Auto Pause 31
automatyczna wspinaczka 31
autoprzewijanie 31
B
barometr 28, 34
kalibrowanie 34
bateria 38
czas działania 37
ładowanie 1
maksymalizowanie 11, 31, 39
bieżnia 8
Bluetoothczujniki 36
C
cel 24
cele 24, 25
Celuj i idź 27
Connect IQ 13
czas
alerty 30
strefy i formaty 36
ustawienia 36
czas kontaktu z podłożem 15, 16
człowiek za burtą (MOB) 27
czujnik na nogę 37
czujniki ANT+ 37
czujniki prędkości i rytmu 36
czujniki rowerowe 36
czyszczenie urządzenia 15, 38
Ć
ćwiczenia 9
D
dane
przesyłanie 12
strony 29
udostępnianie 36
zapisywanie 12
dane techniczne 37
dane użytkownika, usuwanie 38
długości 9
długość kroku 15
dodatkowy wyświetlacz 36
dogleg 10
dostosowywanie urządzenia 29, 33, 36
dynamika biegu 15, 16
dystans 31
alerty 30, 35
dźwięki 8, 25
E
ekran 36
F
fitness 19
G
Garmin Connect 1, 11–13, 23
zapisywanie danych 12
Garmin Express 2, 13
aktualizowanie oprogramowania 2
46
GLONASS 35
godziny wschodu i zachodu słońca 25
GPS 31, 35
sygnał 39
GroupTrack 12, 13, 35
H
Hazardy 10
historia 28
przesyłanie do komputera 12
usuwanie 28
I
identyfikator urządzenia 36
interwały 9
treningi 23, 24
J
jednostki miary 36
język 35
Jumpmaster 8
K
kalendarz 23
kalibrowanie
kompas 34
wysokościomierz 34
kalorie, alerty 30
kompas 4, 28, 34, 35
kalibrowanie 34
kursy
odtwarzanie 9, 10
tworzenie 26
wybieranie 9
L
lay-up 10
licznik 10, 28
LiveTrack 12, 13
Ł
ładowanie 1
łączenie 11, 13
M
mapa 5, 27, 30, 34, 35
mapy 29, 35
nawigacja 27
przeglądanie 27
menu 1
menu elementów sterujących 1, 33
menu główne, dostosowywanie 32
metronom 8
mierzenie uderzenia 10
minut intensywnej aktywności 22, 40
minutnik 25, 28
odliczanie 25
MOB 27
moc (siła) 17
alerty 30
metry 18, 20, 37, 44
strefy 22
morskie 35
Multisport 7, 9, 28
N
narciarstwo
alpejskie 8
snowboarding 8
natężenie wysiłku 19
nawigacja 26, 28, 29, 35
Celuj i idź 27
przerywanie 27
nurkowanie 2–6, 38
O
obciążenie treningowe 19
odchylenie do długości 15, 16
odchylenie pionowe 15, 16
odniesienie północne 34
odpoczynek 16–18
opaski 38
oprogramowanie
aktualizowanie 2, 12
licencja 36
wersja 36
osobiste rekordy 25
usuwanie 25
P
parowanie urządzenia
ANT+czujniki 14
Bluetoothczujniki 39
czujniki 36
smartfon 1, 39
paski 38
pilot inReach 32
Pilot inReach 32
pilot VIRB 32, 33
pływanie 9
podświetlenie 1, 36
pola danych 13
powiadomienia 11
rozmowy telefoniczne 11
wiadomości tekstowe 11
poziom wysiłku 19, 33
pozycje 26
edytowanie 26
usuwanie 26
zapisywanie 26, 27
prędkość 31
profil użytkownika 21
profile 7
użytkownik 21
próg mleczanowy 17, 20
przesyłanie danych 12
przewidywany czas zakończenia 19
przyciski 1, 35, 36
dostosowywanie 31
przygotowanie wydolnościowe 17, 19, 20
pułap tlenowy 16–19, 44
punkty, odwzorowanie 26
punkty mapy. Patrz punkty szczególne (POI)
punkty szczególne (POI) 26, 28
Punkty trasy 28
R
resetowanie urządzenia 39
rozmiary kół 45
rozmowy telefoniczne 11
rozwiązywanie problemów 6, 14–16, 38–40
ruchy 9
rytm 8, 15
alerty 30
czujniki 36
S
segmenty 24
skróty 1, 33
smartfon 12, 13, 32, 39
aplikacje 11, 13
parowanie urządzenia 1, 39
snowboarding 8
stan wytrenowania 17
statystyki 11
stoper 4, 8, 25
strefy
czas 26
moc 22
tętno 21
strefy czasowe 26
sygnały satelitarne 39
Ś
ślady 26
śledzenie aktywności 22, 23
T
tablica wyników 10
tarcze zegarka 13, 33
technologia Bluetooth 11, 12, 39
tempe 37, 39
temperatura 37, 39
Indeks
tętno 4, 13, 14
alerty 14, 30
czujnik 14–16, 18
parowanie czujników 14
strefy 17, 21, 28
TracBack 7, 27
Training Effect 17, 19
trasy 26
ustawienia 30
trening 11, 23–25
plany 23
trening do triatlonu 9
trening w pomieszczeniu 8
treningi 23
ładowanie 23
tryb snu 22
tryb zegarka 31
U
udostępnianie danych 36
UltraTrac 31
USB 12
odłączanie 38
ustawienia 23, 29, 30, 32, 34–36, 39
ustawienia kierunku 35
ustawienia systemowe 35
usuwanie
historia 28
osobiste rekordy 25
wszystkie dane użytkownika 38
V
Virtual Partner 24, 25
W
Wi‑Fi 13
łączenie 13
wiadomości tekstowe 11
widok greenów, pozycja chorągiewki 10
widżety 1, 13, 14, 32, 33
wielkość 10
wodoszczelność 38
współrzędne 26
wynik SWOLF 9
wysokościomierz 28, 34
kalibrowanie 34
wyścig 25
Z
zapisywanie aktywności 8
zapisywanie danych 12
zegar 25
Indeks
47
support.garmin.com
Listopad 2018
190-02244-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising