Garmin | Forerunner® 245 | User manual | Garmin Forerunner® 245 Manual de utilizare

Garmin Forerunner® 245 Manual de utilizare
FORERUNNER 245/245 MUSIC
®
Manual de utilizare
© 2019 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin , sigla Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner , TracBack , VIRB şi Virtual Partner sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A.
şi în alte ţări. Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, HRM-Run™, HRM-Tri™, tempe™, TrueUp™, Varia™ şi Varia Vision™ sunt mărci comerciale ale
Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ este o marcă comercială a Google Inc. Apple şi Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Marca grafică şi logourile Bluetooth sunt proprietatea
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licenţă. The Cooper Institute , precum şi orice marcă comercială legată de acesta sunt proprietate a Institutului
Cooper. Analize avansate ale pulsului prin Firstbeat. iTunes este marcă comercială a Apple Inc, înregistrată în S.U.A. şi în alte ţări. Software-ul Spotify intră sub incidenţa licenţelor terţelor părţi
care pot fi găsite aici: https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses. Wi‑Fi este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance Corporation. Windows şi Windows NT sunt mărci comerciale
înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi în alte ţări. Alte mărci şi nume comerciale aparţin proprietarilor respectivi.
®
®
®
®
®
®
®
Acest produs este certificat ANT+ . Vizitaţi www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse şi aplicaţii compatibile.
®
®
®
Cuprins
Introducere...................................................................... 1
Taste ........................................................................................... 1
Starea GPS şi pictogramele de stare ..................................... 1
Asocierea smartphone-ului cu dispozitivul ................................. 1
Sfaturi pentru utilizatorii Garmin Connect existenţi ................ 1
Activarea notificărilor Bluetooth ............................................. 1
Vizualizarea notificărilor .................................................... 1
Administrarea notificărilor .................................................. 1
Redarea solicitărilor audio pe smartphone-ul dvs. în timpul
activităţii ............................................................................ 2
Oprirea conexiunii smartphone Bluetooth ......................... 2
Activarea şi dezactivarea alertelor de conexiune
smartphone ....................................................................... 2
Vizualizarea meniului de comenzi .............................................. 2
Efectuarea unei alergări .............................................................. 2
Despre zonele de puls ........................................................... 8
Setarea zonelor de puls .................................................... 8
Puteţi lăsa dispozitivul să seteze zonele frecvenţei dvs.
cardiace ............................................................................. 8
Calculul zonelor de puls .................................................... 8
Monitorizarea activităţii................................................. 8
Obiectiv automat ......................................................................... 8
Utilizarea alertei de mişcare ....................................................... 9
Pornirea Alertei de mişcare .................................................... 9
Monitorizarea repausului ............................................................ 9
Utilizarea monitorizării automate a somnului ......................... 9
Utilizarea modului Nu deranjaţi .............................................. 9
Minute de exerciţii ....................................................................... 9
Acumularea de minute de activitate intensă .......................... 9
Evenimente Garmin Move IQ™ .................................................. 9
Setări pentru monitorizarea activităţii .......................................... 9
Dezactivarea monitorizării activităţii ....................................... 9
Activităţi şi aplicaţii ........................................................ 2
Funcţii inteligente........................................................... 9
Începerea unei activităţi .............................................................. 2
Sfaturi pentru activităţi de înregistrare ................................... 3
Oprirea unei activităţi .................................................................. 3
Adăugarea unei activităţi ............................................................ 3
Crearea unei activităţi personalizate ...................................... 3
Activităţi în interior ...................................................................... 3
Înregistrarea unei activităţi de antrenament de forţă ............. 3
Sfaturi pentru înregistrarea activităţilor de antrenament de
forţă ................................................................................... 4
Calibrarea distanţei parcurse pe banda de alergare .............. 4
Înot ......................................................................................... 4
Utilizarea în bazinul de înot ............................................... 4
Terminologie din domeniul înotului ................................... 4
Tipuri de mişcări ................................................................ 4
Sfaturi pentru activităţi de înot ........................................... 4
Odihnire în timpul înotului în bazin .................................... 4
Antrenament cu jurnalul de exerciţii .................................. 4
Activităţi în aer liber .................................................................... 5
Redarea solicitărilor audio în timpul activităţii ............................. 5
Caracteristici conectate Bluetooth .............................................. 9
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia Garmin
Connect ................................................................................ 10
Sincronizarea manuală a datelor cu Garmin Connect ......... 10
Localizarea unui dispozitiv mobil pierdut .................................. 10
Widgeturi ................................................................................... 10
Vizualizarea widgeturilor ...................................................... 10
Despre Astăzi .................................................................. 10
Vizualizarea widgetului prognozei meteo ........................ 11
Connect IQCaracteristici ........................................................... 11
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul
computerului ........................................................................ 11
Caracteristici conectate Wi‑Fi ................................................... 11
Conectarea la o reţea Wi‑Fi ................................................. 11
Funcţii de siguranţă şi monitorizare .......................................... 11
Adăugare contacte de urgenţă ............................................ 11
Pornirea și oprirea detecției incidentelor .............................. 11
Solicitarea de asistenţă ........................................................ 11
Antrenament ................................................................... 5
Exerciţii ....................................................................................... 5
Efectuarea unui exerciţiu de pe Internet ................................ 5
Crearea unui antrenament personalizat pe Garmin
Connect .................................................................................. 5
Trimiterea unui antrenament personalizat pe dispozitivul
dvs. ........................................................................................ 5
Începerea unui exerciţiu ......................................................... 5
Despre calendarul de antrenament ....................................... 5
Utilizarea planurilor de antrenament Garmin Connect ........... 6
Adaptive Training Plans ......................................................... 6
Începerea exerciţiului de astăzi ......................................... 6
Exerciţii fracţionate ................................................................. 6
Crearea unui exerciţiu cu intervale .................................... 6
Începerea unui exerciţiu cu intervale ................................ 6
Oprirea unui exerciţiu pe intervale .................................... 6
Utilizarea Virtual Partner® .......................................................... 6
Setarea unei ţinte a antrenamentului .......................................... 6
Anularea ţintei unui antrenament ........................................... 7
Reiterarea unei curse dintr-o activitate anterioară ...................... 7
Date personale ........................................................................... 7
Vizualizarea recordurilor personale ....................................... 7
Restabilirea unui record personal .......................................... 7
Ştergerea unui record personal ............................................. 7
Ştergerea tuturor recordurilor personale ................................ 7
Utilizarea metronomului .............................................................. 7
Setarea profilului de utilizator ..................................................... 7
Obiective fitness ..................................................................... 8
Cuprins
Funcţii pentru puls....................................................... 12
Puls măsurat la încheietura mâinii ............................................ 12
Purtarea dispozitivului .......................................................... 12
Sfaturi pentru un puls neregulat ........................................... 12
Vizualizarea widgetului Puls ................................................ 12
Transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele
Garmin ................................................................................. 12
Transmiterea datelor privind pulsul în timpul unei
activităţi ........................................................................... 12
Setarea unei alerte de puls anormal .................................... 12
Dezactivarea monitorului cardiac montat la încheietură ...... 13
Dinamica alergării ..................................................................... 13
Antrenamentul cu dinamica alergării ................................... 13
Indicatoarele color şi datele despre dinamica alergării ........ 13
Date despre echilibrul pe durata contactului cu solul ...... 13
Date privind oscilaţia pe verticală şi raportul vertical ...... 14
Sfaturi pentru situaţia în care datele despre dinamica alergării
lipsesc .................................................................................. 14
Măsurătorile performanţelor ...................................................... 14
Dezactivarea notificărilor de performanţă ............................ 14
Detectarea automată a pulsului ........................................... 14
Sincronizarea activităţilor şi a măsurătorilor
performanţelor ...................................................................... 15
Starea antrenamentului ........................................................ 15
Sfaturi pentru obţinerea stării antrenamentului ............... 15
Despre estimarea volumelor VO2 max. ............................... 15
Afişarea volumului VO2 max. estimat pentru alergare ........ 15
Durata de recuperare ........................................................... 16
Vizualizarea timpului de recuperare ................................ 16
i
Pulsul de recuperare ............................................................ 16
Nivelul de solicitare al antrenamentului ............................... 16
Vizualizarea duratelor prevăzute ale curselor ...................... 16
Situaţia performanţelor ......................................................... 16
Despre efectul antrenamentului ........................................... 16
Pulsoximetrul ............................................................................ 17
Obţinerea de citiri cu pulsoximetrul ...................................... 17
Activarea monitorizării somnului cu ajutorul
pulsoximetrului ..................................................................... 17
Sfaturi în cazul în care datele pulsoximetrului sunt
neregulate ............................................................................ 17
Variaţiile pulsului şi nivelul de stres .......................................... 17
Utilizarea widgetului pentru nivelul de stres ......................... 17
Body Battery ............................................................................. 18
Vizualizarea widgetului Body Battery ................................... 18
Sfaturi pentru date Body Battery îmbunătăţite ..................... 18
Widget statistici sănătate ..................................................... 18
Muzică........................................................................... 18
Conectarea de la un furnizor terţ .............................................. 18
Descărcarea de conţinut audio de la un furnizor terţ ........... 18
Deconectarea de la un furnizor terţ ..................................... 19
Spotify® .................................................................................... 19
Descărcaţi conţinut audio din Spotify ................................... 19
Descărcarea de conţinut audio personal .................................. 19
Ascultare muzică ...................................................................... 19
Comenzi de redare muzică ....................................................... 19
Controlarea redării muzicii pe un smartphone conectat ........... 19
Conectarea căştilor folosind tehnologia Bluetooth ................... 20
Istoric............................................................................. 20
Vizualizarea istoricului .............................................................. 20
Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă de puls ................. 20
Vizualizarea totalurilor de date ................................................. 20
Ştergerea istoricului .................................................................. 20
Gestionarea datelor .................................................................. 20
Ştergerea fişierelor ............................................................... 20
Deconectarea cablului USB ................................................. 20
Garmin Connect ........................................................................ 20
Sincronizarea datelor dvs. cu aplicaţia Garmin Connect ..... 21
Utilizarea Garmin Connect la computer ............................... 21
Navigare ........................................................................ 21
Trasee ....................................................................................... 21
Crearea şi urmărirea unui traseu pe dispozitiv .................... 21
Salvarea locaţiei ....................................................................... 21
Editarea locaţiilor salvate ..................................................... 21
Ştergerea tuturor locaţiilor salvate ....................................... 21
Navigarea la punctul de pornire în timpul unei activităţi ........... 21
Navigarea la punctul de setare a ultimei activităţi salvate ........ 22
Navigarea la o locaţie salvată ................................................... 22
Hartă ......................................................................................... 22
Adăugarea unei hărţi la activitate ........................................ 22
Panoramare şi mărire pe hartă ............................................ 22
Setările hărţii ........................................................................ 22
Senzori wireless........................................................... 22
Asocierea senzorilor wireless ................................................... 22
Senzor de talpă .........................................................................23
Efectuarea unei alergări cu ajutorul senzorului de picior ..... 23
Calibrare senzor de talpă ..................................................... 23
Îmbunătăţirea calibrării senzorului de picior .................... 23
Calibrarea manuală a senzorului de picior ...................... 23
Setarea vitezei şi a distanţei pentru senzorul de picior ........ 23
Utilizarea unui senzor opţional de viteză a bicicletei sau de
cadenţă ..................................................................................... 23
Conștientizare situațională ....................................................... 23
tempe ........................................................................................ 23
ii
Personalizarea dispozitivului dvs............................... 23
Particularizarea listei dvs. de activităţi ...................................... 23
Personalizarea buclei de widgeturi ........................................... 23
Personalizarea meniului de comenzi ........................................ 24
Setări de activitate .................................................................... 24
Personalizarea ecranelor de date ........................................ 24
Alerte .................................................................................... 24
Setarea unei alerte .......................................................... 25
Auto Lap ...............................................................................25
Marcarea turelor în funcţie de distanţă ........................... 25
Activarea Auto Pause .......................................................... 25
Utilizarea derulării automate ................................................ 25
Schimbarea setării GPS ....................................................... 25
GPS şi alte sisteme de sateliţi ......................................... 26
UltraTrac ......................................................................... 26
Setările temporizării pentru economie de energie ............... 26
Eliminarea unei activităţi sau a unei aplicaţii ............................ 26
Setările feţei pentru ceas .......................................................... 26
Personalizarea feţei de ceas ............................................... 26
Setări de sistem ........................................................................ 26
Setări pentru oră .................................................................. 27
Schimbarea setărilor iluminării de fundal ............................. 27
Schimbarea unităţilor de măsură ......................................... 27
Modul de afişare extins ............................................................. 27
Ceas ......................................................................................... 27
Sincronizarea orei cu GPS-ul ............................................... 27
Setarea manuală a orei ........................................................ 27
Setarea unei alarme ............................................................. 27
Ştergerea unei alarme ......................................................... 27
Pornirea cronometrului pentru numărătoare inversă ........... 27
Utilizarea cronometrului ....................................................... 27
VIRB Telecomandă ................................................................... 27
Controlul unei camere de acţiune VIRB ............................... 27
Controlarea unei camere de acţiune VIRB în timpul unei
activităţi ................................................................................ 28
Informaţii dispozitiv..................................................... 28
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv ............................... 28
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi conformitate
aferente etichetei electronice ............................................... 28
Încărcarea dispozitivului ........................................................... 28
Sfaturi pentru încărcarea dispozitivului ................................ 28
Purtarea dispozitivului ............................................................... 28
Întreţinerea dispozitivului .......................................................... 29
Curăţarea dispozitivului ........................................................ 29
Înlocuirea brăţărilor ................................................................... 29
Specificaţii ................................................................................. 29
Depanare ....................................................................... 29
Actualizări ale produsului .......................................................... 29
Configurarea Garmin Express ............................................. 29
Cum obţineţi mai multe informaţii ............................................. 30
Monitorizarea activităţii ............................................................. 30
Contorul meu zilnic de paşi nu apare .................................. 30
Contorul de paşi pare imprecis ............................................ 30
Numerele de paşi de la dispozitiv şi din contul Garmin
Connect nu corespund ......................................................... 30
Minutele mele de activitate intensă clipesc .......................... 30
Obţinerea semnalelor de la sateliţi ........................................... 30
Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS .............................. 30
Repornirea dispozitivului ........................................................... 30
Restabilirea tuturor setărilor implicite ........................................ 30
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia Garmin
Connect .................................................................................... 30
Actualizarea software-ului utilizând Garmin Express ............... 31
Dispozitiv în limba greşită ......................................................... 31
Este smartphone-ul meu compatibil cu dispozitivul meu? ........ 31
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv .......................... 31
Cuprins
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei .................................... 31
Citirea temperaturii nu este precisă .......................................... 31
Cum pot asocia manual senzorii ANT+? .................................. 31
Pot folosi senzorul Bluetooth cu ceasul? .................................. 31
Muzica se întrerupe sau căştile nu rămân conectate ............... 32
Anexă ............................................................................. 32
Câmpuri de date ....................................................................... 32
Despre zonele de puls .............................................................. 34
Calculul zonelor de puls ....................................................... 34
Clasificările standard ale volumului maxim de O2 .................... 34
Dimensiunea şi circumferinţa roţii ............................................. 34
Legendă simboluri .................................................................... 35
Index .............................................................................. 36
Cuprins
iii
Introducere
Starea senzorului tempe™
Starea camerei VIRB
®
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și
produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță
și alte informații importante despre produs.
Luaţi legătura întotdeauna cu medicul dvs. înainte de a începe
sau a modifica orice program de exerciţii.
Taste
LIGHT Selectaţi pentru a porni dispozitivul.
Selectaţi pentru a porni sau a opri lumina de fundal.
Ţineţi apăsat pentru a vizualiza meniul de comenzi.
START Selectaţi pentru a porni şi a opri cronometrul.
STOP Selectaţi pentru a alege o opţiune sau pentru a confirma
primirea un mesaj.
BACK
Selectaţi pentru a reveni la ecranul anterior.
Selectaţi pentru a înregistra o tură în timpul unei activităţi.
DOWN Selectaţi pentru a derula prin widgeturi, ecranele de date,
opţiuni şi setări.
Menţineţi apăsat pentru a deschide comenzile pentru
muzică (Comenzi de redare muzică, pagina 19).
UP
Selectaţi pentru a derula prin widgeturi, ecranele de date,
opţiuni şi setări.
Ţineţi apăsat pentru a vizualiza meniul.
Starea GPS şi pictogramele de stare
Inelul şi pictogramele de stare GPS se suprapun temporar pe
fiecare ecran de date. Pentru activităţile de exterior, inelul de
stare devine verde când sistemul GPS este pregătit. O
pictogramă intermitentă indică faptul că dispozitivul caută un
semnal. O pictogramă continuă arată că semnalul a fost găsit
sau că senzorul este conectat.
GPS
Stare GPS
Starea bateriei
Stare senzor de picior
Running Dynamics PodStare
Starea senzorului de viteză şi de cadenţă
Stare radar bicicletă
Introducere
®
Sfaturi pentru utilizatorii Garmin Connect existenţi
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
2 Selectaţi Dispozitive Garmin > Adăugare dispozitiv.
Activarea notificărilor Bluetooth
Înainte de a activa notificările, trebuie să asociaţi dispozitivul
Forerunner cu un dispozitiv mobil compatibil (Asocierea
smartphone-ului cu dispozitivul, pagina 1).
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Setări > Telefon > Notificări inteligente > Stare >
Activat.
3 Selectaţi În timpul activităţii.
4 Selectaţi o preferinţă de notificare.
5 Selectaţi o preferinţă de sunet.
6 Selectaţi Nu în timpul activităţii.
7 Selectaţi o preferinţă de notificare.
8 Selectaţi o preferinţă de sunet.
9 Selectaţi Pauză.
10 Selectaţi cât timp va apărea o nouă notificare pe ecran.
11 Selectaţi Semnătură.
12 Selectaţi pentru a activa semnătura în mesajele text de
răspuns.
1 De pe faţa ceasului, selectaţi UP sau DOWN pentru a
®
Stare puls
Stare lumini bicicletă
Pentru a utiliza funcţiile conectate ale dispozitivului Forerunner,
acesta trebuie asociat direct prin aplicaţia Garmin Connect™ şi
nu din setările Bluetooth de pe smartphone-ul dvs.
1 Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs., instalaţi
şi deschideţi aplicaţia Garmin Connect.
2 Poziţionaţi smartphone-ul la o distanţă de maxim 10 m (33 ft.)
de dispozitiv.
3 Selectaţi LIGHT pentru a porni dispozitivul.
La prima pornire, dispozitivul va fi în modul asociere.
SUGESTIE: puteţi menţine apăsat pe LIGHT şi puteţi selecta
pentru a intra manual în modul asociere.
4 Selectaţi o opţiune pentru adăugarea dispozitivului dvs. la
contul Garmin Connect:
• Dacă aceasta este prima dată când asociaţi un dispozitiv
cu ajutorul aplicaţiei Garmin Connect, urmaţi instrucţiunile
de pe ecran.
• Dacă aţi mai asociat un alt dispozitiv cu ajutorul aplicaţiei
Garmin Connect, din
sau meniul , selectaţi
Dispozitive Garmin > Adăugare dispozitiv şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
Vizualizarea notificărilor
Starea de conectare a smartphone-ului
Starea tehnologiei Wi‑Fi
Asocierea smartphone-ului cu dispozitivul
2
3
4
5
vizualiza widgetul de notificări.
Selectaţi START.
Selectaţi o notificare.
Selectaţi DOWN pentru mai multe opţiuni.
Selectaţi BACK pentru a reveni la ecranul anterior.
Administrarea notificărilor
Puteţi utiliza smartphone-ul compatibil pentru a gestiona
notificările care apar pe dispozitivul Forerunner.
Selectaţi o opţiune:
• Dacă utilizaţi un dispozitiv iPhone , utilizaţi setările privind
notificările pentru a selecta elementele care se vor afişa
pe dispozitiv.
®
1
• Dacă utilizaţi un smartphone cu Android™, din aplicaţia
Garmin Connect, selectaţi Setări > Notificări inteligente.
Redarea solicitărilor audio pe smartphone-ul dvs. în timpul
activităţii
Înainte de a putea configura solicitări audio, trebuie să aveţi un
smartphone cu aplicaţia Garmin Connect asociat cu dispozitivul
dvs. Forerunner.
Puteţi seta aplicaţia Garmin Connect astfel încât să redea
anunţuri de stare motivaţionale pe smartphone în timpul alergării
sau a altui tip de activitate. Solicitările audio includ numărul turei
şi durata turei, ritmul sau viteza şi date despre puls. În timpul
unei solicitări sonore, aplicaţia Garmin Connect dezactivează
sunetele principale ale smartphone-ului pentru a reda anunţul.
Puteţi personaliza nivelurile de volum din aplicaţia Garmin
Connect.
NOTĂ: dacă dispuneţi de un dispozitiv Forerunner 245 Music,
puteţi activa solicitările audio pe dispozitiv prin căştile conectate,
fără a folosi un smartphone conectat (Redarea solicitărilor audio
în timpul activităţii, pagina 5).
NOTĂ: solicitarea audio Alertă de tură este activată implicit.
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
2 Selectaţi Dispozitive Garmin.
3 Selectaţi dispozitivul dvs.
4 Selectaţi Opţiuni activitate > Solicitări audio.
Oprirea conexiunii smartphone Bluetooth
1 Ţineţi apăsat LIGHT pentru a vizualiza meniul de comenzi.
2 Selectaţi pentru a opri conexiunea smartphone Bluetooth
pe dispozitivul Forerunner.
Consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului mobil pentru
a dezactiva tehnologia wireless Bluetooth la dispozitivul
mobil.
Activarea şi dezactivarea alertelor de conexiune
smartphone
Puteţi seta dispozitivul Forerunner să vă alerteze când
smartphone-ul asociat se conectează şi se deconectează
utilizând tehnologia wireless Bluetooth.
NOTĂ: alertele de conexiune smartphone sunt dezactivate
implicit.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Setări > Telefon > Alerte.
Vizualizarea meniului de comenzi
Meniul de comenzi conţine opţiuni precum pornirea modului Nu
deranjaţi, blocarea tastelor sau oprirea dispozitivului.
NOTĂ: puteţi adăuga, reordona şi elimina opţiunile din meniul
de comenzi (Personalizarea meniului de comenzi, pagina 24).
1 De pe orice ecran, ţineţi apăsat pe LIGHT.
1
2
3
4
Selectaţi START şi selectaţi o activitate.
Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
Începeţi alergarea.
NOTĂ: pe un dispozitiv Forerunner 245 Music, menţineţi
apăsat DOWN în timpul activităţii pentru a deschide
comenzile pentru muzică.Forerunner 245 MusicForerunner
(Comenzi de redare muzică, pagina 19)
5 După ce finalizaţi alergarea, selectaţi STOP pentru a opri
cronometrul.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Continuare pentru a reporni cronometrul.
• Selectaţi Salvare pentru a salva alergarea şi a reseta
cronometrul. Puteţi selecta alergarea pentru a vizualiza un
rezumat.
• Selectaţi Continuare ulterior pentru a întrerupe alergarea
şi a continua înregistrarea mai târziu.
• Selectaţi Tură pentru a marca o tură.
• Selectaţi În.la pct.de por. pentru a naviga înapoi la locaţia
de pornire.
• Selectaţi Renunţare > Da pentru a şterge alergarea.
Activităţi şi aplicaţii
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat pentru activităţi de interior, de
exterior, pentru sport de performanţă şi pentru fitness. La
începerea unei activităţi, dispozitivul afişează şi înregistrează
datele senzorului. Puteţi salva activităţi şi le puteţi distribui în
comunitatea Garmin Connect.
De asemenea, puteţi adăuga activităţi şi aplicaţii Connect IQ™
pe dispozitivul dvs. utilizând site-ul dvs. web Connect IQ
(Connect IQCaracteristici, pagina 11).
Pentru mai multe informaţii privind urmărirea activităţii şi precizia
metrică a condiţiei fizice, accesaţi garmin.com/ataccuracy.
Începerea unei activităţi
2 Selectaţi UP sau DOWN pentru a răsfoi prin opţiuni.
Efectuarea unei alergări
Prima activitate de fitness pe care o înregistraţi pe dispozitiv
poate fi o alergare, o plimbare cu bicicleta sau orice activitate în
aer liber. Poate fi nevoie să vă încărcaţi dispozitivul înainte de a
începe activitatea (Încărcarea dispozitivului, pagina 28).
2
La începerea unei activităţi, GPS porneşte automat (dacă este
necesar). Dacă aveţi un senzor wireless opţional, îl puteţi asocia
cu dispozitivulForerunner (Asocierea senzorilor wireless,
pagina 22).
1 Apăsaţi START.
2 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: activităţile setate ca favorite apar primele în listă
(Particularizarea listei dvs. de activităţi, pagina 23).
Activităţi şi aplicaţii
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi o activitate din favoritele dvs.
• Selectaţi şi selectaţi o activitate din lista extinsă de
activităţi.
4 Dacă activitatea necesită semnale GPS, ieşiţi afară într-o
zonă cu vedere liberă asupra cerului.
5 Aşteptaţi până când apare funcţia GPS .
Dispozitivul este pregătit după ce vă stabileşte pulsul,
recepţionează semnale GPS (dacă este cazul) şi se
conectează la senzorii dvs. wireless (dacă este cazul).
6 Apăsaţi START pentru a porni cronometrul activităţii.
Dispozitivul înregistrează date privind activitatea numai când
cronometrul de activitate este pornit.
NOTĂ: pe un dispozitiv Forerunner 245 Music, menţineţi
apăsat DOWN în timpul activităţii pentru a deschide
comenzile pentru muzică (Comenzi de redare muzică,
pagina 19).
Sfaturi pentru activităţi de înregistrare
• Încărcaţi dispozitivul înainte de începerea unei activităţi
(Încărcarea dispozitivului, pagina 28).
• Selectaţi BACK pentru a înregistra ture.
• Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza paginile de date
suplimentare.
Oprirea unei activităţi
1 Selectaţi STOP.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vă relua activitatea, selectaţi Continuare.
• Pentru a salva activitatea şi a reveni la modul ceas,
selectaţi Salvare > Finalizare.
• Pentru a suspenda activitatea şi a o relua ulterior, selectaţi
Continuare ulterior.
• Pentru a marca o tură, selectaţi Tură.
• Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii pe
calea parcursă, selectaţi În.la pct.de por. > TracBack.
NOTĂ: această funcţie este disponibilă pentru activităţile
care utilizează GPS.
• Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii pe
calea cea mai directă, selectaţi În.la pct.de por. > Linie
dreaptă.
NOTĂ: această funcţie este disponibilă pentru activităţile
care utilizează GPS.
• Pentru a ignora activitatea şi a reveni la modul ceas,
selectaţi Renunţare > Da.
NOTĂ: după oprirea activităţii, dispozitivul o salvează
automat după 30 de minute.
Adăugarea unei activităţi
Dispozitivul dvs. este pre-încărcat cu mai multe activităţi comune
de interior şi exterior. Puteţi adăuga aceste activităţi la lista dvs.
de activităţi.
1 Selectaţi START.
2 Selectaţi Adăugare.
3 Selectaţi o activitate din listă.
4 Selectaţi Da pentru adăugarea activităţii la lista de favorite.
5 Selectaţi o locaţie din lista de activităţi.
6 Apăsaţi START.
Crearea unei activităţi personalizate
1 De pe faţa ceasului, selectaţi START > Adăugare.
2 Selectaţi o opţiune:
Activităţi şi aplicaţii
3
4
5
6
• Selectaţi Copiere activitate pentru a crea activitatea dvs.
personalizată pornind de la una dintre activităţile dvs.
salvate.
• Selectaţi Altele pentru a crea o nouă activitate
personalizată.
Dacă este necesar, selectaţi un tip de activitate.
Selectaţi un nume sau introduceţi un nume personalizat.
Numele de activităţi duplicate includ un număr, de exemplu:
Bicicletă(2).
Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi o opţiune pentru a personaliza setările de
activitate specifice. De exemplu, puteţi personaliza
ecranele de date sau funcţiile automate.
• Selectaţi Finalizare pentru a salva şi a folosi activitatea
personalizată.
Selectaţi Da pentru adăugarea activităţii la lista de favorite.
Activităţi în interior
Dispozitivul Forerunner poate fi utilizat pentru antrenament în
interior, precum alergarea pe bandă sau utilizarea unei biciclete
ergonomice. GPS-ul este oprit pentru activităţi în interior.
Când alergaţi sau mergeți pe jos cu GPS-ul oprit, viteza,
distanţa şi cadenţa sunt calculate utilizând accelerometrul
înglobat în dispozitiv. Accelerometrul se calibrează automat.
Precizia datelor de viteză, distanţă şi cadenţă se îmbunătăţeşte
după câteva alergări sau plimbări pe jos în aer liber cu ajutorul
GPS-ului.
SUGESTIE: dacă vă ţineţi de balustrada pistei reduceţi precizia.
Puteţi utiliza un senzor de picior pentru a înregistra ritmul,
distanţa şi cadenţa.
Când mergeţi pe bicicletă cu funcţia GPS dezactivată, viteza şi
distanţa nu sunt disponibile decât dacă aveţi un senzor opţional
care trimite date despre viteză şi distanţă către dispozitiv (de
exemplu, un senzor de viteză sau un senzor de cadenţă).
Înregistrarea unei activităţi de antrenament de forţă
Puteţi înregistra seturile din timpul unei activităţi de antrenament
de forţă. Un set constă din mai multe repetări ale unei singure
mişcări.
1 De pe faţa ceasului, selectaţi START > Rezistenţă.
Prima dată când înregistraţi activităţile de antrenament de
forţă, trebuie să selectaţi pe ce încheietură veţi purta ceasul.
2 Selectaţi START pentru a porni cronometrul activităţii.
3 Începeţi primul set.
Dispozitivul numără repetiţiile. Numărătoarea repetiţiilor este
afişată când finalizaţi cel puţin patru repetiţii.
SUGESTIE: dispozitivul poate număra numai repetiţiile unei
singure mişcări pentru fiecare set. Atunci când doriţi să
schimbaţi mişcările, trebuie să finalizaţi setul şi să porniţi altul
nou.
4 Selectaţi BACK pentru a finaliza setul.
Ceasul afişează repetiţiile totale ale respectivului set. După
câteva secunde, apare cronometrul pentru pauză.
5 Dacă este necesar, selectaţi DOWN pentru a modifica
numărul de repetiţii.
SUGESTIE: puteţi adăuga şi greutăţile utilizate pentru set.
6 După pauză, selectaţi BACK pentru a începe următorul set.
7 Repetaţi fiecare set de antrenamente de forţă până când
activitatea dvs. este finalizată.
8 După ultimul set, selectaţi START pentru a opri cronometrul.
9 Selectaţi Salvare.
3
Sfaturi pentru înregistrarea activităţilor de antrenament de
forţă
• Nu priviţi dispozitivul în timp ce efectuaţi repetiţii.
Trebuie să interacţionaţi cu dispozitivul la începutul şi la
finalul fiecărui set şi în timpul perioadelor de repaus.
• Concentraţi-vă asupra ţinutei dvs. în timp ce efectuaţi
repetiţiile.
• Efectuaţi exerciţii utilizând greutatea corporală sau greutăţi
liber alese.
• Efectuaţi repetiţiile cu mişcări constante, utilizând o gamă
largă de mişcări.
Fiecare repetiţie este numărată când braţul care poartă
dispozitivul revine în poziţia iniţială.
NOTĂ: este posibil ca exerciţiile pentru picioare să nu fie
numărate.
• Porniţi detectarea automată a seturilor pentru a porni şi a opri
seturile.
• Salvaţi şi trimiteţi activităţile de antrenament de forţă în contul
dvs. Garmin Connect.
Puteţi utiliza instrumentele din contul dvs. Garmin Connect
pentru a vizualiza şi edita detaliile activităţilor.
Calibrarea distanţei parcurse pe banda de alergare
Pentru a înregistra distanţe mai exacte pentru alergările dvs. pe
bandă, puteţi calibra distanţa parcursă pe banda de alergare
după ce alergaţi cel puţin 1,5 km (1 milă) pe o bandă de
alergare. Dacă utilizaţi diferite benzi de alergare, puteţi să
calibraţi manual distanţa parcursă pe banda de alergare de pe
fiecare bandă de alergare sau după fiecare alergare.
1 Începeţi o activitate de alergare pe bandă (Începerea unei
activităţi, pagina 2) şi alergaţi cel puţin 1,5 km (1 milă) pe
banda de alergare.
2 După finalizarea alergării, selectaţi STOP.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a calibra distanţa parcursă pe banda de alergare
pentru prima dată, selectaţi Salvare.
Dispozitivul vă solicită să finalizaţi calibrarea benzii de
alergare.
• Pentru a calibra manual distanţa parcursă pe banda de
alergare după prima calibrare, selectaţi Cal.şi sal. > Da.
4 Verificaţi afişajul benzii de alergare pentru distanţa parcursă
şi introduceţi distanţa pe dispozitivul dvs.
Înot
ATENŢIONARE
Dispozitivul este destinat pentru înotul la suprafaţă. Efectuarea
de scufundări cu dispozitivul poate deteriora produsul şi va
conduce la anularea garanţiei.
Utilizarea în bazinul de înot
Puteţi utiliza profilul de activitate Înot în bazin pentru a înregistra
datele sesiunii de înot, inclusiv distanţa, ritmul, numărul de
mişcări şi tipul mişcării.
1 Selectaţi START > Înot în bazin.
La prima selectare a profilului Înot în bazin, va trebui să
selectaţi dimensiunea bazinului sau să introduceţi o
dimensiune particularizată.
2 Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
3 Selectaţi BACK la începutul şi sfârşitul fiecărei perioade de
odihnă.
4 După finalizarea activităţii, selectaţi START > Salvare.
Terminologie din domeniul înotului
Lungime: o deplasare de-a lungul bazinului.
4
Interval: una sau mai multe lungimi consecutive. Un interval nou
începe după ce vă odihniţi.
Mişcare: o mişcare se execută de fiecare dată când braţul care
poartă dispozitivul execută un ciclu complet.
SWOLF: punctajul dvs. SWOLF este suma dintre durata pe o
lungime de bazin şi numărul de mişcări pe lungimea
respectivă. De exemplu, 30 de secunde plus 15 mişcări
reprezintă un scor SWOLF de 45. Scorul SWOLF reprezintă
o măsură a eficienţei înotului şi, ca la golf, un scor mai redus
este mai performant.
Tipuri de mişcări
Este disponibilă identificarea tipului de mişcare numai pentru
înotul la bazin. Tipul dvs. de mişcare este identificat la sfârşitul
unei lungimi. Tipurile de mişcări apar când vizualizaţi istoricul
intervalelor. De asemenea, puteţi selecta tipul de mişcare drept
câmp de date personalizat (Personalizarea ecranelor de date,
pagina 24).
Gratuită Freestyle
Spate
Înot pe spate
Piept
Bras
Zbor
Fluture
Mixt
Mai mult de un tip de mişcare într-un interval
Exerciţiu Utilizat pentru înregistrarea exerciţiilor (Antrenament cu
jurnalul de exerciţii, pagina 4)
Sfaturi pentru activităţi de înot
• Înainte de a începe activitatea în bazin, urmaţi instrucţiunile
de pe ecran pentru a selecta dimensiunea bazinului sau
pentru a introduce o dimensiune personalizată.
Când veţi mai începe o activitate în bazin, dispozitivul va
folosi această dimensiune a bazinului. Puteţi ţine apăsat pe
UP, selecta setările activităţii şi apoi selecta Dimensiune
bazin pentru a modifica dimensiunea.
• Selectaţi BACK pentru a înregistra o pauză în timpul turelor
de bazin.
Dispozitivul înregistrează automat intervalele de înot şi
lungimile de bazin.
Odihnire în timpul înotului în bazin
Ecranul de odihnă implicit afişează două cronometre de odihnă.
De asemenea, afişează timpul şi distanţa pentru ultimul interval
finalizat.
NOTĂ: datele activităţii de înot nu sunt înregistrate în timpul
unei pauze.
1 În timpul activităţii de înot, selectaţi BACK pentru a începe o
pauză.
Afişajul se schimbă la text alb pe un fundal negru, iar ecranul
de odihnă apare.
2 În timpul unei pauze, selectaţi UP sau DOWN pentru a
vizualiza ecranele de date (opţional).
3 Selectaţi BACK şi continuaţi înotul.
4 Repetaţi pentru intervale de odihnă suplimentare.
Antrenament cu jurnalul de exerciţii
Caracteristica jurnal de exerciţii este disponibilă numai pentru
înotul în bazin. Puteţi utiliza caracteristica jurnal de exerciţii
pentru a înregistra manual seturile de bătăi din picioare, înotul
cu tracţiunea unui singur braţ sau orice tip de înot care nu face
parte din cele patru stiluri principale.
1 În timpul activităţii de înot în bazin, selectaţi UP sau DOWN
pentru a vizualiza ecranul de înregistrare a exerciţiilor.
2 Selectaţi BACK pentru a porni cronometrul exerciţiului.
3 După ce finalizaţi un interval de exerciţiu, selectaţi BACK.
Cronometrul pentru exerciţiu se opreşte, dar cronometrul
pentru activitate continuă să înregistreze întreaga sesiune de
înot.
Activităţi şi aplicaţii
4 Selectaţi o distanţă pentru exerciţiul finalizat.
Treptele de distanţă se bazează pe dimensiunea de bazin
selectată pentru profilul activităţii.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a porni un alt interval de exerciţiu, selectaţi BACK.
• Pentru a porni un interval de înot, selectaţi UP sau DOWN
pentru a reveni la ecranele de antrenament pentru înot.
Activităţi în aer liber
Dispozitivul Forerunner este livrat cu activităţi în aer liber
preîncărcate, ca de exemplu alergare şi ciclism. GPS-ul este
pornit pentru activităţile în aer liber. Puteţi adăuga activităţi noi
în baza activităţilor implicite, cum ar fi mersul pe jos sau
vâslirea. Puteţi adăuga, de asemenea, activităţi personalizate pe
dispozitiv (Crearea unei activităţi personalizate, pagina 3).
Redarea solicitărilor audio în timpul
activităţii
Puteţi seta dispozitivul dvs. Forerunner 245 Music astfel încât să
redea anunţuri de stare motivaţionale în timpul alergării sau al
altui tip de activitate. Solicitările audio sunt redate prin căştile
conectate, folosind tehnologia Bluetooth, dacă este disponibilă.
În caz contrar, solicitările audio sunt redate pe smartphone-ul
asociat prin aplicaţia Garmin Connect. În timpul unei solicitări
audio, dispozitivul sau smartphone-ul opreşte sonorul
materialului audio principal pentru a reda anunţul.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate
activităţile.
1 Din faţa de ceas, ţineţi apăsat UP.
2 Selectaţi Setări > Solicitări audio.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a asculta o alertă pentru fiecare tură, selectaţi
Alertă de tură.
NOTĂ: solicitarea audio Alertă de tură este activată
implicit.
• Pentru a personaliza mesajele cu date privind ritmul şi
viteza dvs., selectaţi Alertă de ritm/viteză.
• Pentru a personaliza mesajele cu date despre puls,
selectaţi Alertă Puls.
• Pentru a asculta mesaje la pornirea şi oprirea
cronometrului, incluzând funcţia Auto Pause , selectaţi
Evenimente timer.
• Pentru a asculta alertele de activitate redate ca o solicitare
audio, selectaţi Alerte de activitate.
• Pentru a modifica limba sau dialectul mesajelor audio,
selectaţi Dialect.
®
Antrenament
Exerciţii
Puteţi crea exerciţii particularizate care să includă obiective
pentru fiecare pas al exerciţiilor şi pentru diverse distanţe, ore şi
calorii. Puteţi crea exerciţii utilizând Garmin Connect sau puteţi
să selectaţi un plan de antrenament care conţine exerciţii din
Garmin Connect, apoi să le transferaţi pe dispozitiv.
Puteţi programa exerciţii utilizând Garmin Connect. Puteţi
planifica exerciţii în avans şi le puteţi memora pe dispozitiv.
Efectuarea unui exerciţiu de pe Internet
Înainte de a putea descărca un exerciţiu din Garmin Connect,
trebuie să aveţi un cont Garmin Connect (Garmin Connect,
pagina 20).
1 Conectaţi dispozitivul la computer.
2 Accesaţi www.garminconnect.com.
Antrenament
3 Creaţi şi salvaţi un exerciţiu nou.
4 Selectaţi Trimitere către dispozitiv şi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran.
5 Deconectaţi dispozitivul.
Crearea unui antrenament personalizat pe Garmin
Connect
Înainte de a crea un antrenament pe aplicaţia Garmin Connect,
trebuie să aveţi un cont Garmin Connect (Garmin Connect,
pagina 20).
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
2 Selectaţi Antrenament > Antrenamente > Creare exerciţiu.
3 Selectaţi o activitate.
4 Creaţi un antrenament personalizat.
5 Selectaţi Salvare.
6 Introduceţi un nume pentru exerciţiul dvs. şi selectaţi
Salvare.
Noul dvs. exerciţiu apare în lista dvs. de exerciţii.
NOTĂ: puteţi trimite acest exerciţiu pe dispozitivul dvs.
(Trimiterea unui antrenament personalizat pe dispozitivul
dvs., pagina 5).
Trimiterea unui antrenament personalizat pe
dispozitivul dvs.
Puteţi trimite un antrenament personalizat pe care l-aţi creat
utilizând aplicaţia Garmin Connect pe dispozitivul dvs. (Crearea
unui antrenament personalizat pe Garmin Connect, pagina 5).
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
2 Selectaţi Antrenament > Antrenamente.
3 Selectaţi un antrenament din listă.
4 Selectaţi .
5 Selectaţi dispozitivul compatibil.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran..
Începerea unui exerciţiu
Înainte de a putea începe un exerciţiu, trebuie să descărcaţi un
exerciţiu din contul dvs. Garmin Connect.
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi START.
2 Selectaţi o activitate.
3 Ţineţi apăsat pe UP.
4 Selectaţi Antrenament > Antrenamentele mele.
5 Selectaţi un exerciţiu.
NOTĂ: doar exerciţiile care sunt compatibile cu activitatea
selectată apar în listă.
6 Selectaţi Efectuare antrenament.
7 Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
După ce începeţi un exerciţiu, dispozitivul afişează fiecare etapă
a exerciţiului, note privind etapele (opţional), ţinta (opţional) şi
datele exerciţiului curent.
Despre calendarul de antrenament
Calendarul de antrenament de pe dispozitiv este o prelungire a
calendarului sau a orarului de antrenament pe care l-aţi
configurat în Garmin Connect. După ce aţi adăugat câteva
exerciţii în calendarul Garmin Connect, le puteţi trimite pe
dispozitiv. Toate exerciţiile programate trimise pe dispozitiv apar
în lista calendarului de antrenament, ordonate după dată. Când
selectaţi o zi din calendarul de antrenament, puteţi vizualiza sau
efectua exerciţiul. Exerciţiul programat rămâne pe dispozitiv
indiferent dacă îl finalizaţi sau îl omiteţi. Când trimiteţi exerciţii
programate din Garmin Connect, acestea suprascriu calendarul
de antrenament existent.
5
Utilizarea planurilor de antrenament Garmin Connect
Înainte de a putea să descărcaţi şi să utilizaţi un plan de
antrenament din Garmin Connect, trebuie să aveţi un Garmin
Connect cont (Garmin Connect, pagina 20) şi trebuie să
asociaţi dispozitivul Forerunner cu un smartphone compatibil.
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
2 Selectaţi Antrenament > Planuri de antrenament.
3 Selectaţi şi programaţi un plan de antrenament.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
5 Revedeţi planul de antrenament în calendar.
8 Selectaţi Odihnă > Tip.
9 Selectaţi Distanță, Timp sau Deschidere.
10 Dacă este necesar, introduceţi o valoare a distanţei sau a
duratei pentru intervalul de odihnă şi selectaţi
• Pentru a seta numărul de repetări, selectaţi Repetare.
• Pentru a adăuga exerciţiului o încălzire cu final deschis,
selectaţi Încălzire > Activat.
• Pentru a adăuga exerciţiului o răcire cu final deschis,
selectaţi Relaxare > Activat.
Adaptive Training Plans
Contul dvs. Garmin Connect are un plan de antrenament
adaptiv şi un Garmin antrenor care să se potrivească cu
obiectivele dvs. de antrenament. De exemplu, puteţi să
răspundeţi la câteva întrebări şi să găsiţi un plan care să vă
ajute să finalizaţi o cursă de 5 km. Planul se adaptează la nivelul
dvs. curent de fitness, antrenament şi preferinţe de programare
şi data cursei. Atunci când începeţi un plan, Garmin widgetul
Antrenor este adăugat la bucla de widgeturi de pe dispozitivul
dvs. Forerunner.
®
Începerea exerciţiului de astăzi
După ce trimiteţi un plan de antrenament Antrenor Garmin către
dispozitivul dvs., widgetul Antrenor Garmin apare în bucla de
widgeturi.
1 De pe faţa ceasului, selectaţi UP sauDOWN pentru a
vizualiza widgetul Antrenor Garmin.
Dacă pentru astăzi este programat un exerciţiu pentru
această activitate, dispozitivul afişează numele exerciţiului şi
vă solicită să îl începeţi.
.
11 Selectaţi BACK.
12 Selectaţi una sau mai multe opţiuni:
Începerea unui exerciţiu cu intervale
De pe ecranul ceasului, selectaţi START.
Selectaţi o activitate.
Menţineţi apăsat UP.
Selectaţi Antrenament > Intervale > Efectuare
antrenament.
5 Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
6 Când un exerciţiu pe intervale dispune de încălzire, selectaţi
BACK pentru a începe primul interval.
7 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
După ce finalizaţi toate intervalele, apare un mesaj.
1
2
3
4
Oprirea unui exerciţiu pe intervale
• În orice moment, selectaţi BACK pentru a opri intervalul sau
pauza curentă şi a trece la următorul interval sau următoarea
pauză.
• După încheierea tuturor intervalelor şi pauzelor, selectaţi
BACK pentru a încheia exerciţiul pe intervale şi a trece la un
cronometru care poate fi folosit pentru relaxare.
• În orice moment, selectaţi STOP pentru a opri cronometrul.
Puteţi relua cronometrul sau încheia exerciţiul pe intervale.
Utilizarea Virtual Partner
®
2 Selectaţi START.
3 Selectaţi Vizualizare pentru a vizualiza etapele
antrenamentului (opţional).
4 Selectaţi Efectuare antrenament.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Exerciţii fracţionate
Puteţi crea exerciţii fracţionate în funcţie de distanţă sau a
durată. Dispozitivul salvează exerciţiul fracţionat particularizat,
până când creaţi un alt exerciţiu fracţionat. Puteţi utiliza
intervalele deschise pentru exerciţiile efectuate pe pistă şi
pentru alergările pe distanţe cunoscute.
Crearea unui exerciţiu cu intervale
1 De pe faţa ceasului, selectaţi START.
2 Selectaţi o activitate.
3 Menţineţi apăsat UP.
4 Selectaţi Antrenament > Intervale > Editare > Interval >
Tip.
5 Selectaţi Distanță, Timp sau Deschidere.
SUGESTIE: puteţi crea un interval deschis selectând
opţiunea Deschidere.
6 Dacă este necesar, selectaţi Durată, introduceţi o valoare a
distanţei sau a intervalului de timp pentru exerciţiu şi selectaţi
.
7 Selectaţi BACK.
6
Funcţia Virtual Partner este un instrument pentru antrenamente
menit să vă ajute să vă atingeţi obiectivele. Puteţi seta un ritm
pentru Virtual Partner şi puteţi încerca să îl depăşiţi.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate
activităţile.
1 De pe ecranul ceasului, selectaţi START.
2 Selectaţi o activitate.
3 Menţineţi apăsat UP.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Ecrane de date > Adăugare nou > Virtual
Partner.
6 Introduceţi o valoare pentru ritm sau viteză.
7 Începeţi activitatea (Începerea unei activităţi, pagina 2).
8 Selectaţi UP sau DOWN pentru a derula la ecranul Virtual
Partner şi a vedea cine conduce.
Setarea unei ţinte a antrenamentului
Funcţia pentru stabilirea unei ţinte a antrenamentului
funcţionează împreună cu caracteristica Virtual Partner pentru a
Antrenament
vă putea antrena stabilind ca obiectiv o anumită distanţă, o
distanţă şi o durată, o distanţă şi un ritm sau o distanţă şi o
viteză. Pe durata activităţii de antrenament, dispozitivul vă
furnizează feedback în timp real cu privire la distanţa faţă de
atingerea ţintei antrenamentului.
1 De pe ecranul ceasului, selectaţi START.
2 Selectaţi o activitate.
3 Menţineţi apăsat UP.
4 Selectaţi Antrenament > Setaţi o ţintă.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Numai distanţă pentru a selecta o distanţă
presetată sau introduce o distanţă personalizată.
• Selectaţi Distanţă şi timp pentru a selecta ca ţintă o
distanţă şi o durată.
• Selectaţi Distanţă şi ritm sau Distanţă şi viteză pentru a
selecta ca ţintă o distanţă şi un ritm sau o viteză.
Obiectivul de antrenament apare şi vă afişează ora de
finalizare estimată. Ora de finalizare estimată este stabilită pe
baza performanţei curente şi a duratei rămase.
6 Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
Anularea ţintei unui antrenament
1 În timpul unei activităţi, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Anulare ţintă > Da.
Reiterarea unei curse dintr-o activitate
anterioară
Puteţi reitera o cursă dintr-o activitate înregistrată sau
descărcată anterior. Această caracteristică funcţionează
împreună cu Virtual Partner pentru a putea vedea în ce măsură
sunteţi în avans sau în întârziere pe durata activităţii.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate
activităţile.
1 De pe ecranul ceasului, selectaţi START.
2 Selectaţi o activitate.
3 Menţineţi apăsat UP.
4 Selectaţi Antrenament > Part.comp..
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Din istoric pentru a selecta o activitate
înregistrată anterior de pe dispozitiv.
• Selectaţi Descărcat pentru a selecta o activitate pe care
aţi descărcat-o din contul dvs. Garmin Connect.
6 Selectaţi activitatea.
Ecranul Virtual Partner apare pentru a vă indica ora de
finalizare estimată.
7 Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
8 După ce finalizaţi activitatea, selectaţi START > Salvare.
Date personale
Când finalizaţi o activitate, dispozitivul afişează orice nou record
personal pe care l-aţi obţinut în timpul activităţii respective.
Recordurile personale includ timpul cel mai scurt pe mai multe
distanţe de alergare obişnuite şi cea mai lungă distanţă alergată
sau parcursă cu bicicleta sau în înot.
Vizualizarea recordurilor personale
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Istoric > Recorduri.
3 Selectaţi un sport.
4 Selectaţi un record.
5 Selectaţi Vizualizare record.
Antrenament
Restabilirea unui record personal
Puteţi seta fiecare record personal înapoi la cel înregistrat
anterior.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Istoric > Recorduri.
3 Selectaţi un sport.
4 Selectaţi un record pentru restabilire.
5 Selectaţi Anterior > Da.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Ştergerea unui record personal
1 Din faţa ceasului. ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Istoric > Recorduri.
3 Selectaţi un sport.
4 Selectaţi un record pentru ştergere.
5 Selectaţi Ştergere înregistrare > Da.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Ştergerea tuturor recordurilor personale
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Istoric > Recorduri.
3 Selectaţi un sport.
4 Selectaţi Ştergere toate înregistrările > Da.
Sunt şterse numai recordurile pentru respectivul sport.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Utilizarea metronomului
Funcţia de metronom redă tonuri sonore în ritm constant pentru
a vă ajuta să vă îmbunătăţiţi performanţele antrenându-vă într-o
cadenţă mai rapidă, mai lentă sau mai egală.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate
activităţile.
1 De pe ecranul ceasului, selectaţi START.
2 Selectaţi o activitate.
3 Ţineţi apăsat pe UP.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Metronom > Stare > Activat.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Bătăi pe minut pentru a introduce o valoare pe
baza cadenţei pe care doriţi să o menţineţi.
• Selectaţi Frecvenţă alerte pentru a particulariza frecvenţa
bătăilor.
• Selectaţi Sunete pentru a personaliza tonul şi vibraţia
metronomului.
7 Dacă este necesar, selectaţi Previzualizare pentru a asculta
metronomul înainte de a alerga.
8 Efectuaţi o alergare (Efectuarea unei alergări, pagina 2).
Metronomul porneşte automat.
În
timpul alergării, selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza
9
ecranul metronomului.
10 Dacă este necesar, ţineţi apăsat pe UP pentru a schimba
setările metronomului.
Setarea profilului de utilizator
Puteţi actualiza setările pentru sex, anul naşterii, înălţime,
greutate şi zona de frecvenţă cardiacă. Dispozitivul utilizează
aceste informaţii pentru a calcula date de antrenament precise.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
7
2 Selectaţi Setări > Profil de utilizator.
3 Selectaţi o opţiune.
Obiective fitness
Cunoaşterea zonelor dvs. de puls vă poate ajuta să vă măsuraţi
şi să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică prin înţelegerea şi aplicarea
acestor principii.
• Pulsul dvs. este o măsură excelentă a intensităţii exerciţiilor.
• Antrenamentele desfăşurate în anumite zone de puls vă pot
ajuta să vă îmbunătăţiţi capacitatea şi rezistenţa
cardiovasculară.
Dacă vă cunoaşteţi pulsul maxim, puteţi utiliza tabelul (Calculul
zonelor de puls, pagina 8) pentru a determina cea mai bună
zonă de puls pentru obiectivele dvs. de fitness.
Dacă nu vă cunoaşteţi pulsul maxim, utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet. Unele săli de sport şi
centre de sănătate pot asigura un test de măsurare a pulsului
maxim. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs.
Puteţi lăsa dispozitivul să seteze zonele frecvenţei dvs.
cardiace
Setările implicite permit dispozitivului să detecteze frecvenţa
dvs. cardiacă maximă şi să seteze zonele frecvenţei dvs.
cardiace ca procent din frecvenţa dvs. cardiacă maximă.
• Asiguraţi-vă că setările profilului dvs. de utilizator sunt
corecte (Setarea profilului de utilizator, pagina 7).
• Alergați des cu monitorul cardiac la încheietură sau la piept.
• Încercaţi câteva planuri de antrenare a pulsului dvs.,
disponibile în contul dvs. Garmin Connect.
• Vizualizaţi tendinţele şi durata pentru pulsul dvs. pe zone
utilizând contul dvs.Garmin Connect.
Calculul zonelor de puls
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
Beneficii
1
50–60%
Respiraţie ritmică,
relaxată, în ritm uşor
Antrenament aerobic de
nivel începător, stres
redus
2
60-70%
Ritm confortabil,
respiraţie uşor mai
profundă, conversaţie
posibilă
Antrenament cardiovascular de bază, ritm bun
de recuperare
3
70-80%
Ritm moderat,
Capacitate aerobică
menţinerea conversaţiei îmbunătăţită,
este mai dificilă
antrenament cardiovascular optim
4
80-90%
Ritm rapid şi puţin
incomod, respiraţie
forţată
5
90-100%
Ritm de sprint, nesuste- Anduranţă anaerobică şi
nabil pentru o perioadă musculară, putere
prelungită de timp,
crescută
respiraţie anevoioasă
Despre zonele de puls
Numeroşi sportivi utilizează zonele de puls pentru a măsura şi
a-şi mări rezistenţa cardiovasculară şi pentru a-şi îmbunătăţi
nivelul de fitness. O zonă de puls este un interval setat de bătăi
pe minut. Cele cinci zone de puls comun acceptate sunt
numerotate de la 1 la 5, în ordinea crescătoare a intensităţii. În
general, zonele de puls sunt calculate sub formă de procente
din pulsul maxim.
Setarea zonelor de puls
Dispozitivul utilizează informaţiile din profilul dvs. de utilizator,
din configurarea iniţială, pentru a determina zonele implicite de
puls. Puteţi seta zone de puls separate pentru profiluri de sport,
precum alergare, ciclism şi înot. Pentru a obţine datele cele mai
precise privind caloriile pe durata activităţii dvs., setaţi ritmul
dvs. cardiac maxim. De asemenea, puteţi seta fiecare zonă de
ritm cardiac şi puteţi introduce manual ritmul dvs. cardiac în
repaus. Puteţi regla manual zonele pe dispozitiv sau utilizând
contul dvs. Garmin Connect.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Setări > Profil de utilizator > Puls.
3 Selectaţi Puls max. şi introduceţi valoarea maximă a
pulsului.
Puteţi folosi funcţia Detectare automată pentru a înregistra
automat pulsul maxim în timpul unei activităţi (Detectarea
automată a pulsului, pagina 14).
4 Selectaţi Puls în repaus şi introduceţi valoarea pulsului în
repaus.
Puteţi folosi valoarea medie a pulsului de repaus măsurat de
dispozitivul dvs. sau puteţi seta o valoare personalizată a
pulsului de repaus.
5 Selectaţi Zone > Bazat pe.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi BPM pentru a vizualiza şi pentru a edita zonele
în bătăi pe minut.
• Selectaţi %Puls maxim pentru a vizualiza şi edita zonele
sub forma unui procent din pulsul dvs. maxim.
• Selectaţi % Puls pentru a vizualiza şi edita zonele sub
forma unui procent din rezerva de puls (pulsul maxim
minus pulsul în repaus).
Selectaţi
o zonă şi introduceţi o valoare pentru fiecare zonă.
7
8 Selectaţi Adăugare puls sport şi selectaţi un profil sport
pentru a adăuga zone de puls separate (opţional).
8
Capacitate anaerobică şi
prag îmbunătăţite, viteză
îmbunătăţită
Monitorizarea activităţii
Funcţia de monitorizare a activităţii înregistrează contorul dvs.
zilnic de paşi, distanţa parcursă, numărul de minute de activitate
intensă, numărul de calorii arse şi statisticile despre somn
pentru fiecare zi înregistrată. Numărul de calorii arse include
metabolismul dvs. de bază, plus caloriile arse prin activitate.
Numărul de paşi efectuaţi în timpul zilei apare pe widgetul
pentru paşi. Contorul de paşi este actualizat periodic.
Pentru mai multe informaţii privind urmărirea activităţii şi precizia
metrică a condiţiei fizice, accesaţi garmin.com/ataccuracy.
Obiectiv automat
Dispozitivul dvs. creează automat un obiectiv zilnic de paşi, pe
baza nivelurilor dvs. anterioare de activitate. În timpul activităţilor
diurne, dispozitivul va indica progresul dvs. în direcţia
obiectivului zilnic .
Dacă alegeţi să nu utilizaţi caracteristica de obiectiv automat,
puteţi seta un obiectiv de paşi personalizat în contul dvs. Garmin
Connect.
Monitorizarea activităţii
Utilizarea alertei de mişcare
Repausul pentru perioade îndelungate de timp poate declanşa
modificări nedorite ale stării metabolismului. Alerta de mişcare
vă reaminteşte să faceţi mişcare. După o oră de inactivitate,
sunt afişate mesajul Deplasare! şi bara roşie. După fiecare 15
minute de inactivitate apar segmente suplimentare. De
asemenea, dispozitivul emite sunete sau vibrează dacă tonurile
sonore sunt activate (Setări de sistem, pagina 26).
Faceţi o scurtă plimbare (cel puţin câteva minute) pentru a
reseta alerta de mişcare.
Pornirea Alertei de mişcare
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Setări > Monitorizarea activităţii > Alertă mişcare
> Activat.
Monitorizarea repausului
În timp ce dormiţi, dispozitivul vă detectează automat somnul şi
vă monitorizează mişcările în timpul orelor normale de somn.
Puteţi seta orele dvs. normale de odihnă în setările de utilizator
din contul dvs. Garmin Connect. Statisticile de repaus includ
numărul total de ore de somn, nivelurile de somn şi mişcările în
somn. Puteţi vizualiza statisticile de repaus în contul Garmin
Connect.
NOTĂ: somnul de scurtă durată nu se adaugă la statisticile
privind somnul. Puteţi utiliza modul „Nu deranjaţi” pentru a
dezactiva notificările şi alertele, cu excepţia alarmelor (Utilizarea
modului Nu deranjaţi, pagina 9).
Utilizarea monitorizării automate a somnului
1 Purtaţi dispozitivul în timpul somnului.
2 Încărcaţi datele de monitorizare a somnului pe Garmin
Connect site-ul (Garmin Connect, pagina 20).
Puteţi vizualiza statisticile de repaus în contul Garmin
Connect.
Utilizarea modului Nu deranjaţi
Puteţi utiliza modul Nu deranjaţi pentru a dezactiva iluminarea
de fundal, alertele sonore şi alertele prin vibraţii. De exemplu,
puteţi utiliza acest mod atunci când dormiţi sau atunci când
vizionaţi un film.
NOTĂ: puteţi seta orele dvs. normale de odihnă în setările de
utilizator din contul dvs. Garmin Connect. Puteţi activa opţiunea
Oră de culcare din setările de sistem pentru a intra automat în
modul Nu deranjaţi în timpul orelor normale de somn (Setări de
sistem, pagina 26).
1 Menţineţi apăsat LIGHT.
2 Selectaţi Nu deranjaţi.
Minute de exerciţii
Pentru ameliorarea stării dvs. de sănătate, organizaţii precum
Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă cel puţin 150 de
minute pe săptămână de activitate de intensitate moderată, cum
ar fi plimbarea în pas vioi sau 75 de minute de activitate intensă
pe săptămână, cum ar fi alergarea.
Dispozitivul monitorizează intensitatea activităţii dvs. şi
urmăreşte timpul dedicat participării la activităţi de intensitate
medie spre ridicată (datele privind pulsul sunt solicitate pentru
estimarea activităţilor de intensitate ridicată). Vă puteţi antrena
pentru a vă îndeplini obiectivul legat de numărul de minute
săptămânale de activitate intensă participând la cel puţin 10
minute consecutive de activităţi fizice de intensitate de la medie
la ridicată. Dispozitivul însumează datele din activităţile de
intensitate medie cu cele din activităţile de intensitate ridicată. În
cazul activităţilor de intensitate ridicată, minutele adăugate sunt
dublate.
Funcţii inteligente
Acumularea de minute de activitate intensă
Dispozitivul dvs. Forerunner calculează minutele de activitate
intensă comparând datele privind pulsul cu pulsul dvs. mediu în
repaus. Dacă opţiunea de puls este oprită, dispozitivul
calculează minutele de activitate moderată, analizând pașii dvs.
pe minut.
• Începeți o activitate cronometrată pentru calcularea cea mai
precisă a minutelor de activitate intensă.
• Efectuaţi exerciţii timp de cel puţin 10 minute consecutive la
un nivel de intensitate moderat sau înalt.
• Purtaţi dispozitivul pe parcursul întregii zile şi nopţi pentru
cea mai precisă valoare a pulsului în repaus.
Evenimente Garmin Move IQ™
Caracteristica Move IQ detectează automat modele de activități,
precum mersul pe jos, alergarea, ciclismul, înotul şi
antrenamentul pe bicicleta eliptică timp de cel puţin 10 minute.
Puteți vizualiza tipul și durata evenimentului în cronologia
Garmin Connect dvs., însă acestea nu apar în lista cu activitățile
dvs., instantaneele sau fluxul de știri. Pentru mai multe detalii și
o mai mare precizie, puteți înregistra o activitate cronometrată
pe dispozitivul dvs.
Setări pentru monitorizarea activităţii
Din faţa de ceas, menţineţi apăsat UP şi selectaţi Setări >
Monitorizarea activităţii.
Stare: dezactivează funcţia de urmărire a activităţii.
Alertă mişcare: afişează un mesaj şi bara de mişcare pe
cadranul ceasului digital şi pe ecranul pentru paşi. De
asemenea, dispozitivul emite sunete sau vibrează dacă
tonurile sonore sunt activate (Setări de sistem, pagina 26).
Alerte privind obiectivele: vă permite să porniţi şi să opriţi
alertele privind obiectivele sau să le dezactivaţi doar în timpul
activităţilor. Alertele privind obiectivele se afişează pentru
obiectivul zilnic de paşi, obiectivul zilnic pentru etaje urcate şi
obiectivul săptămânal de minute de activitate intensă.
Move IQ: permite dispozitivului dvs. să pornească automat o
activitate şi să salveze durata de mers pe jos sau alergare
atunci când funcţia Move IQ detectează modele de mişcare
obişnuite.
Pulse Ox în tp.somn.: permite dispozitivului să înregistreze
până la patru ore de citiri cu pulsoximetrul în timp ce dormiţi.
Dezactivarea monitorizării activităţii
Atunci când dezactivați monitorizarea activității, pașii, etajele
urcate, minutele de activitate intensă, monitorizarea somnului și
evenimentele dvs. Move IQ nu sunt înregistrate.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Setări > Monitorizarea activităţii > Stare >
Dezactivat.
Funcţii inteligente
Caracteristici conectate Bluetooth
Dispozitivul Forerunner are mai multe funcţii conectate
Bluetooth pentru smartphone-ul compatibil utilizând aplicaţia
Garmin Connect.
Încărcări de activităţi: transmite automat datele privind
activitatea dvs. către aplicaţia Garmin Connect, imediat ce aţi
terminat de înregistrat activitatea.
Solicitări audio: permite aplicaţiei Garmin Connect să redea
anunţuri de stare, cum ar fi timpi intermediari şi alte date pe
smartphone-ul dvs. în timpul alergării sau al altei activităţi.
Senzori Bluetooth: permite conectarea senzorilor compatibili
Bluetooth, precum un monitor cardiac.
9
Connect IQ: vă permite să extindeţi caracteristicile dispozitivului
cu noi feţe de ceas, widgeturi, aplicaţii şi câmpuri de date.
Localizare telefon: localizează smartphone-ul pierdut asociat la
dispozitivul Forerunner şi aflat în raza de acoperire.
Căutare ceas: localizează dispozitivul Forerunner pierdut
asociat cu smartphone-ul şi aflat în raza de acoperire.
LiveTrack: permite prietenilor şi familiei să urmărească
activităţile şi cursele dvs. în timp real. Puteţi invita persoanele
care vă urmăresc şi care utilizează poşta electronică sau
reţelele sociale, permiţându-le să vizualizeze datele dvs. în
timp real pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.
Notificări prin telefon: afişează notificări prin telefon şi mesaje
pe dispozitivul dvs. Forerunner.
Interacţiuni în reţelele de socializare: vă permite să postaţi o
actualizare pe site-ul web al reţelei de socializare preferată
când încărcaţi o activitate în aplicaţia Garmin Connect.
Actualizări software: vă permite să actualizaţi software-ul
dispozitivului dvs.
Actualizări meteo: trimite condiţii meteorologice şi notificări în
timp real către dispozitivul dvs.
Descărcarea de antrenamente şi trasee: vă permite să căutaţi
antrenamente şi trasee în aplicaţia Garmin Connect şi să le
trimiteţi wireless pe dispozitiv.
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia Garmin
Connect
Înainte de a actualiza software-ul dispozitivului dvs. utilizând
aplicaţia Garmin Connect, trebuie să aveţi un cont Garmin
Connect şi trebuie să asociaţi dispozitivul cu un smartphone
compatibil (Asocierea smartphone-ului cu dispozitivul, pagina 1).
Sincronizaţi-vă dispozitivul dvs. cu aplicaţia Garmin Connect
(Sincronizarea manuală a datelor cu Garmin Connect,
pagina 10).
Atunci când este disponibil un software nou, aplicaţia Garmin
Connect trimite automat actualizarea către dispozitivul dvs.
Sincronizarea manuală a datelor cu Garmin Connect
1 Ţineţi apăsat LIGHT pentru a vizualiza meniul de comenzi.
2 Selectaţi .
Localizarea unui dispozitiv mobil pierdut
Puteţi utiliza această funcţie pentru a facilita localizarea unui
dispozitiv mobil pierdut aflat în aria de acoperire utilizând
tehnologia wireless Bluetooth.
1 Ţineţi apăsat LIGHT pentru a vizualiza meniul de comenzi.
2 Selectaţi .
Dispozitivul Forerunner începe să caute dispozitivul mobil
asociat. Un semnal de alertă sonor se aude la dispozitivul
dvs. mobil, iar intensitatea semnalului Bluetooth este afişată
pe ecranul dispozitivului Forerunner. Intensitatea semnalului
Bluetooth creşte odată cu apropierea de dispozitivul mobil.
3 Selectaţi BACK pentru a opri căutarea.
Widgeturi
Dispozitivul dvs. este livrat preîncărcat cu widgeturi care oferă
informaţii instantaneu. Unele widgeturi necesită o conexiune
Bluetooth cu un smartphone compatibil.
În mod implicit, unele widgeturi nu sunt vizibile. Le puteţi adăuga
manual la bucla de widgeturi (Personalizarea buclei de
widgeturi, pagina 23).
Body Battery™: afişează nivelul actual de Body Battery şi un
grafic al nivelurilor dvs. de Body Battery din ultimele câteva
ore.
Calendar: afişează întâlnirile viitoare pentru calendarul de pe
smartphone-ul dvs.
10
Calorii: afişează informaţiile privind caloriile dvs. pentru ziua
curentă.
Antrenor Garmin: afişează antrenamentele programate atunci
când selectaţi un plan de antrenament cu antrenorul Garmin
în contul dvs. Garmin Connect.
Statistici sănătate: afişează un rezumat dinamic al statisticilor
dvs. curente privind sănătatea. Măsurătorile includ pulsul,
nivelul Body Battery, stresul şi multe altele.
Puls: afişează pulsul în bătăi pe minut (bpm) şi un grafic pentru
puls.
Istoric: afişează istoricul activităţilor şi un grafic cu activităţile
dvs. înregistrate.
Minute de activitate: urmăreşte timpul petrecut în activităţi
moderate până la intense, obiectivul dvs. săptămânal de
minute de activitate şi progresul înregistrat pentru
îndeplinirea obiectivului.
Ultima activitate: afişează un scurt rezumat al celei mai recente
activităţi înregistrate, cum ar fi ultima alergare, ultima
plimbare cu bicicleta sau ultima activitate de înot.
Ultimul sport: afişează un scurt rezumat al celui mai recent
sport înregistrat.
Comenzi pentru muzică: oferă comenzi pentru playerul muzical
al smartphone-ului sau al muzicii de pe dispozitiv.
Ziua curentă: afişează un rezumat dinamic al activităţii dvs. din
ziua curentă. Statisticile includ activităţile cronometrate,
minutele de activitate intensă, paşii, caloriile arse şi mai
multe.
Notificări: vă alertează cu privire la apelurile primite, mesaje
text, actualizări de pe reţelele de socializare şi alte notificări,
în funcţie de setările de notificare ale smartphone-ului.
Performanţă: afişează măsurătorile performanţelor care vă pot
ajuta să monitorizaţi şi să vă înţelegeţi activităţile de
antrenament şi performanţele înregistrate în timpul curselor.
Pulsoximetru: afişează cel mai recent procent de saturaţie a
oxigenului din sânge sub forma unui grafic cu citirile dvs.
Paşi: monitorizează numărul zilnic de paşi, obiectivul de paşi şi
datele pentru zilele anterioare.
Stres: afişează nivelul curent de stres şi un grafic cu nivelul dvs.
de stres. Puteţi face un exerciţiu de respiraţie pentru a vă
ajuta să vă relaxaţi.
Comenzi VIRB: furnizează comenzi pentru cameră când aveţi
un dispozitiv VIRB asociat cu dispozitivul Forerunner.
Meteo: afişează temperatura curentă şi prognoza meteo.
Vizualizarea widgeturilor
Dispozitivul dvs. este livrat preîncărcat cu widgeturi care oferă
informaţii instantaneu. Unele widgeturi necesită o conexiune
Bluetooth cu un smartphone compatibil.
• De pe faţa ceasului, selectaţi UP sau DOWN pentru a
vizualiza widgeturile.
Widgeturile disponibile sunt cele pentru puls şi pentru
monitorizarea activităţii. Widgetul privind performanţa
necesită mai multe activităţi incluzând pulsul şi alergări în
mediul exterior folosind GPS.
• Selectaţi START pentru a vizualiza opţiuni şi funcţii
suplimentare pentru un widget.
Despre Astăzi
Widgetul Ziua mea este un instantaneu zilnic al activității dvs.
Acesta este un rezumat dinamic care se actualizează pe
parcursul zilei. Valorile afişate includ ultimul sport înregistrat,
minutele de activitate din săptămâna respectivă, paşii, caloriile
arse etc. Puteți selecta START pentru a vizualiza măsurători
suplimentare.
Funcţii inteligente
Vizualizarea widgetului prognozei meteo
Widgetul Prognoză meteo necesită o conexiune Bluetooth cu un
smartphone compatibil.
1 De pe faţa ceasului, selectaţi UP sau DOWN pentru a
vizualiza widgetul pentru vreme.
2 Selectaţi START pentru a vizualiza date meteorologice orare.
3 Selectaţi DOWN pentru a vizualiza date meteorologice
zilnice.
Connect IQCaracteristici
Puteţi adăuga funcţii Connect IQ pe ceasul dvs. de la Garmin şi
de la alţi furnizori, utilizând site-ul web Connect IQ. Vă puteţi
personaliza dispozitivul cu feţe de ceas, câmpuri de date,
widget-uri şi aplicaţii.
Feţe pentru ceas: permit personalizarea aspectului ceasului.
Câmpuri de date: permit descărcarea de câmpuri noi de date,
care prezintă datele senzorului, de activitate şi de istoric în
moduri noi. Puteţi adăuga câmpuri de date Connect IQ la
caracteristicile şi paginile integrate.
Widgeturi: furnizează informaţii imediate, inclusiv date de
senzor şi notificări.
Aplicaţii: adăugaţi caracteristici interactive la ceasul dvs.,
precum noi activităţi în mediul exterior şi de tip fitness.
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul
computerului
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Accesaţi apps.garmin.com şi conectaţi-vă.
3 Selectaţi o caracteristică Connect IQ şi descărcaţi-o.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Caracteristici conectate Wi‑Fi
Încărcări ale activităţilor în contul dvs. Garmin Connect:
transmite automat datele privind activitatea în contul dvs.
Garmin Connect, de îndată ce aţi terminat de înregistrat
activitatea.
Conţinut audio: vă permite să sincronizaţi conţinutul audio de la
furnizorii terţe părţi.
Actualizări software: dispozitivul descarcă şi instalează
automat cea mai recentă actualizare software când este
disponibilă o conexiune Wi‑Fi.
Exerciţii şi planuri de antrenament: vă permite să parcurgeţi şi
să selectaţi exerciţii şi planuri de antrenament pe site-ul
Garmin Connect. Data viitoare când dispozitivul dvs. are o
conexiune Wi‑Fi, fişierele sunt trimise wireless pe dispozitivul
dvs.
Conectarea la o reţea Wi‑Fi
Trebuie să conectaţi dispozitivul la aplicaţia Garmin Connect de
pe smartphone-ul dvs. sau la aplicaţia Garmin Express™ de pe
computer înainte de a vă putea conecta la o reţea Wi‑Fi.
Pentru a vă sincroniza dispozitivul cu un furnizor de muzică terţă
parte, trebuie să vă conectaţi la Wi‑Fi. Conectarea dispozitivului
la o reţea Wi‑Fi ajută, de asemenea, la mărirea vitezei de
transfer a fişierelor mai mari.
1 Deplasaţi-vă în aria de acoperire a unei reţele Wi‑Fi.
2 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
3 Selectaţi Dispozitive Garmin şi selectaţi-vă dispozitivul.
4 Selectaţi Generale > Reţele Wi-Fi > Adăugare reţea.
5 Selectaţi o reţea Wi‑Fi disponibilă şi introduceţi detaliile de
conectare.
Funcţii inteligente
Funcţii de siguranţă şi monitorizare
ATENŢIE
Detectarea incidentelor şi asistenţa sunt funcţii suplimentare şi
nu trebuie să vă bazaţi pe acestea ca modalităţi principale de
obţinere a asistenţei de urgenţă. Aplicaţia Garmin Connectnu
contactează serviciile de urgenţă în numele dvs.
Dispozitivul Forerunner are funcţii de siguranţă şi monitorizare
care trebuie configurate împreună cu aplicaţia Garmin Connect.
ATENŢIONARE
Pentru a utiliza aceste funcţii, trebuie să vă conectaţi la aplicaţia
Garmin Connect utilizând tehnologia Bluetooth. Puteţi introduce
contactele de urgenţă în contul dvs. Garmin Connect.
Asistenţă: vă permite să trimiteţi un mesaj text automat cu
numele dvs. şi locaţia GPS către contactele dvs. de urgenţă.
Detecţie incidente: permite aplicaţiei Garmin Connect să trimită
un mesaj către contactele de urgenţă atunci când dispozitivul
Forerunner detectează un incident.
LiveTrack: permite prietenilor şi familiei să urmărească
activităţile şi cursele dvs. în timp real. Puteţi invita persoanele
care vă urmăresc şi care utilizează poşta electronică sau
reţelele sociale, permiţându-le să vizualizeze datele dvs. în
timp real pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.
Live Event Sharing: vă permite să trimiteţi mesaje către prieteni
şi familie în timpul unui eveniment, oferind actualizări în timp
real.
NOTĂ: această funcţie este disponibilă numai dacă
dispozitivul dvs. este conectat la un smartphone Android.
Adăugare contacte de urgenţă
Numerele de telefon ale contactelor de urgenţă sunt utilizate
pentru funcţii de detectare a incidentelor şi de asistenţă.
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
2 Selectaţi Siguranţa şi monitorizarea > Detectarea şi
asistenţa în cazul incidentelor > Adăugare contact de
urgenţă.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Pornirea și oprirea detecției incidentelor
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Setări > Siguranţă > Detectare incidente.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: detectarea incidentelor este disponibilă numai pentru
plimbările pe jos, activităţile de alergare şi cu bicicleta în aer
liber.
Atunci când un incident este detectat de către dispozitivul dvs.
Forerunner cu GPS activat, aplicaţia Garmin Connect poate
trimite automat un mesaj text şi un email cu numele dvs. şi
locaţia GPS către contactele de urgenţă. Apare un mesaj care
indică că contactele dvs. vor fi informate după ce au trecut 30 de
secunde. Puteţi selecta Anulare înainte de finalizarea
numărătorii inverse, pentru a anula mesajul.
Solicitarea de asistenţă
Înainte de a solicita asistenţă, trebuie să configuraţi contactele
de urgenţă (Adăugare contacte de urgenţă, pagina 11).
1 Menţineţi apăsată tasta LIGHT.
2 Atunci când simţiţi 3 vibraţii, eliberaţi tasta pentru a activa
funcţia de asistenţă.
Este afişat ecranul pentru numărătoarea inversă.
SUGESTIE: puteţi selecta Anulare înainte de finalizarea
numărătorii inverse, pentru a anula mesajul.
11
Funcţii pentru puls
Dispozitivul Forerunner dispune de un monitor cardiac cu
măsurare la încheietură şi este, de asemenea, compatibil cu
monitoarele cardiace ANT+ pentru piept. Puteţi vizualiza datele
privind pulsul măsurat la încheietură cu ajutorul widgetului de
puls. Atunci când sunt disponibile atât date privind pulsul
măsurat la încheietură ANT+, cât şi date privind pulsul,
dispozitivul va utiliza datele ANT+ privind pulsul.
®
Puls măsurat la încheietura mâinii
Purtarea dispozitivului
• Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână.
NOTĂ: dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil. Pentru
citiri mai precise ale pulsului, dispozitivul nu trebuie mişcat în
timpul alergării sau al exerciţiilor. Pentru citiri ale
pulsoximetrului, trebuie să rămâneţi nemişcaţi.
NOTĂ: senzorul optic este localizat pe partea din spate a
dispozitivului.
• Consultaţi Sfaturi pentru un puls neregulat, pagina 12
pentru mai multe informaţii despre măsurarea pulsului la
încheietură.
• Consultaţi Sfaturi în cazul în care datele pulsoximetrului sunt
neregulate, pagina 17 pentru mai multe informaţii despre
senzorul pulsoximetrului.
• Pentru mai multe informaţii privind precizia citirilor, accesaţi
garmin.com/ataccuracy.
Sfaturi pentru un puls neregulat
Dacă pulsul este neregulat sau nu apare, puteţi încerca să
urmaţi aceste sfaturi.
• Curăţaţi-vă şi uscaţi-vă braţul înainte de a vă monta
dispozitivul pe corp.
• Evitaţi să purtaţi protecţie solară, loţiuni şi repelent pentru
insecte sub dispozitiv.
• Nu zgâriaţi senzorul de puls situat în partea din spate a
dispozitivului.
• Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână.
Dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil.
lumninează permanent
• Aşteptaţi până când pictograma
înainte de a începe activitatea.
• Încălziţi-vă timp de 5 - 10 minute şi obţineţi o valoare a
pulsului înainte de a începe activitatea.
NOTĂ: în medii reci, încălziţi-vă în locaţii interioare.
• Clătiţi dispozitivul cu apă proaspătă după fiecare sesiune de
exerciţii.
Vizualizarea widgetului Puls
Widgetul afişează pulsul dvs. curent în bătăi pe minut (bpm) şi
valoarea medie a pulsului în ultimele 4 zile.
1 De pe faţa ceasului, selectaţi UP sau DOWN pentru a
vizualiza widgetul de puls.
NOTĂ: este posibil să fie necesar să adăugaţi widgetul la
bucla de widgeturi (Personalizarea buclei de widgeturi,
pagina 23).
2 Selectaţi START pentru a vizualiza valorile medii ale pulsului
dvs. în repaus în ultimele 7 zile.
12
Transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele
Garmin
Puteţi transmite datele privind pulsul dvs. de pe dispozitivul dvs.
Forerunner şi le puteţi vizualiza pe dispozitivele asociate
Garmin.
NOTĂ: transmiterea datelor privind pulsul reduce durata de
viaţă a bateriei.
1 Din widgetul pentru puls, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Opţiuni > Transmitere puls.
Dispozitivul Forerunner începe să transmită datele privind
pulsul dvs. şi apare
.
NOTĂ: în timpul transmiterii datelor privind pulsul din
widgetul pentru puls, puteţi vizualiza numai acest widget.
3 Asociaţi dispozitivul Forerunner cu un dispozitiv compatibil
Garmin ANT+.
NOTĂ: instrucţiunile de asociere diferă pentru fiecare
dispozitiv compatibil Garmin în parte. Citiţi manualul dvs. de
utilizare.
SUGESTIE: pentru a opri transmiterea datelor privind pulsul,
selectaţi orice tastă şi selectaţi Da.
Transmiterea datelor privind pulsul în timpul unei activităţi
Puteţi configura dispozitivul dvs. Forerunner pentru a transmite
datele privind pulsul în mod automat atunci când începeţi o
activitate. De exemplu, puteţi transmite datele privind ritmul dvs.
cardiac pe un dispozitiv Edge în timp ce mergeţi pe bicicletă
sau pe o cameră VIRB pe durata unei activităţi.
NOTĂ: transmiterea datelor privind pulsul reduce durata de
viaţă a bateriei.
1 Din widgetul pentru puls, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Opţiuni > Transmitere în timpul activităţii.
3 Începeţi o activitate (Începerea unei activităţi, pagina 2).
Dispozitivul Forerunner începe să transmită datele privind
pulsul dvs. în fundal.
NOTĂ: nu există nicio indicaţie a faptului că dispozitivul
transmite date privind pulsul dvs. în timpul unei activităţi.
4 Dacă este necesar, asociaţi dispozitivul Forerunner cu un
dispozitiv compatibil Garmin ANT+.
NOTĂ: instrucţiunile de asociere diferă pentru fiecare
dispozitiv compatibil Garmin în parte. Citiţi manualul dvs. de
utilizare.
SUGESTIE: pentru a opri transmiterea datelor privind pulsul
dvs., opriţi activitatea (Oprirea unei activităţi, pagina 3).
®
Setarea unei alerte de puls anormal
Puteţi seta dispozitivul să vă alerteze atunci când pulsul dvs.
depăşeşte un anumit număr de bătăi pe minut (bpm) după o
perioadă de inactivitate.
1 Din widgetul pentru puls, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Opţiuni > Alertă puls anormal > Stare > Activat.
3 Selectaţi Prag de alertă.
4 Selectaţi o valoare limită a pulsului.
De fiecare dată când depăşiţi valoarea limită, apare un mesaj şi
dispozitivul vibrează.
Funcţii pentru puls
Dezactivarea monitorului cardiac montat la
încheietură
De obicei un număr mai mic indică faptul că sunteţi într-o
formă mai bună pentru alergare.
Valoarea implicită pentru Puls la înch.mâinii este Automat.
Dispozitivul utilizează automat monitorul cardiac montat la
încheietură dacă nu asociaţi la acesta un monitor cardiac ANT+.
NOTĂ: dezactivarea monitorului cardiac montat la încheietură
dezactivează şi senzorul pulsoximetru montat la încheietură.
1 Din widgetul pentru puls, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Opţiuni > Stare > Dezactivat.
Dinamica alergării
Puteţi utiliza senzorul cu dispozitivul dvs. compatibil a vă oferi
feedback în timp real cu privire la forma dvs. fizică pentru
alergare. Senzorul are un accelerometru care măsoară
mişcarea corpului, pentru a calcula şase parametri fiziologici
pentru alergare.
NOTĂ: funcţiile pentru dinamica alergării sunt disponibile numai
pe anumite dispozitive Garmin.
Cadenţă: cadenţa este numărul de paşi pe minut. Afişează
numărul total de paşi (combinaţi dreapta şi stânga).
Oscilaţie pe verticală: oscilaţia pe verticală este mişcarea pe
verticală din timpul alergării. Afişează mişcarea pe verticală a
torso-ului, măsurată în centimetri pentru fiecare pas.
Durată de contact cu solul: durata de contact cu solul este
durata petrecută pe sol la fiecare pas în timpul alergării. Este
măsurată în milisecunde.
NOTĂ: durata contactului cu solul şi echilibrul nu sunt
disponibile în timpul mersului.
Echilibrul pe durata contactului cu solul: echilibrul pe durata
contactului cu solul afişează balanţa stânga/dreapta de pe
durata contactului cu solul din timpul alergării. Acesta
afişează un procent. De exemplu, 53,2 cu o săgeată
orientată spre stânga sau spre dreapta.
Lungimea pasului: lungimea pasului este lungimea pasului
dvs. între două păşiri succesive. Este măsurată în metri.
Raport vertical: raportul vertical este raportul dintre oscilaţiile
pe verticală şi lungimea pasului. Acesta afişează un procent.
Antrenamentul cu dinamica alergării
Înainte de a vizualiza dinamica de alergare, trebuie să fixaţi
accesoriul HRM-Run™, accesoriul HRM-Tri™ sau Running
Dynamics Pod şi să îl asociaţi cu dispozitivul (Asocierea
senzorilor wireless, pagina 22).
Dacă Forerunner a fost livrat împreună cu monitorul cardiac,
dispozitivele sunt deja asociate şi Forerunner este setat să
afişeze dinamica alergării.
1 Selectaţi START şi selectaţi o activitate de alergare.
2 Selectaţi START.
3 Începeţi alergarea.
4 Derulaţi la ecranele cu dinamica alergării pentru a vizualiza
măsurătorile.
5 Dacă este necesar, ţineţi apăsat pe UP pentru a edita modul
de afişare a datelor despre dinamica alergării.
Indicatoarele color şi datele despre dinamica alergării
Ecranele cu dinamica alergării afişează un indicator color pentru măsurătorile primare. Puteţi afişa cadenţa, oscilaţia pe verticală,
durata de contact cu solul, echilibrul pe durata contactului cu solul sau raportul vertical ca măsurători primare. Indicatorul color vă
arată în ce mod datele despre dinamica alergării se compară cu cele ale altor alergători. Zonele color se bazează pe percentile.
Garmin a studiat mulţi alergători, de toate nivelurile. Valorile din zonele roşii sau portocalii sunt tipice pentru alergătorii cu mai puţină
experienţă sau mai lenţi. Valorile din zonele verzi, albastre sau mov sunt tipice pentru alergătorii cu mai multă experienţă sau mai
rapizi. Alergătorii cu mai multă experienţă tind să manifeste durate de contact cu solul mai mici, oscilaţii mai mici pe verticală,
rapoarte verticale mai mici şi cadenţe superioare faţă de alergătorii cu mai puţină experienţă. Cu toate acestea, alergătorii mai înalţi
manifestă în mod tipic cadenţe uşor inferioare, lungimi mai mari ale paşilor şi oscilaţii pe verticală puţin mai mari. Raportul vertical
este oscilaţia pe verticală împărţită la lungimea pasului. Nu este corelat cu înălţimea.
Accesaţi www.garmin.com/runningdynamics pentru mai multe informaţii despre dinamica alergării. Pentru teorii şi interpretări
suplimentare ale datelor despre dinamica alergării, puteţi consulta publicaţii şi site-uri web de prestigiu consacrate alergării.
Zonă color
Procent din zonă Interval de cadenţă Intervalul duratei de contact cu solul
Mov
>95
>183 ppm
<218 ms
Albastru
70–95
174–183 ppm
218–248 ms
Verde
30-69
164-173 ppm
249-277 ms
Portocaliu 5-29
153-163 ppm
278-308 ms
Roşu
<153 ppm
>308 ms
<5
Date despre echilibrul pe durata contactului cu solul
Echilibrul pe durata contactului cu solul măsoară simetria din timpul alergării şi apare ca un procent din durata totală a contactului cu
solul. De exemplu, 51,3% cu o săgeată orientată spre stânga arată că alergătorul petrece mai mult timp pe pământ cu piciorul stâng.
Dacă ecranul cu date afişează ambele numere, de exemplu 48–52, 48% reprezintă piciorul stâng şi 52% reprezintă piciorul drept.
Zonă color
Simetrie
Funcţii pentru puls
Roşu
Slab
Portocaliu
Suficient
Verde
Bun
Portocaliu
Suficient
Roşu
Slab
13
Procent din alţi alergători
5%
25%
40%
25%
5%
Echilibrul duratei de contact cu solul >52,2% S 50,8–52,2% S 50,7% S–50,7% D 50,8–52,2% D >52.2% D
În timpul elaborării şi testării dinamicii alergării, echipa Garmin a descoperit corelaţii între rănirile şi dezechilibrele mai pronunţate ale
anumitor alergători. Pentru mulţi alergători, echilibrul pe durata contactului cu solul tinde să se abată dincolo de 50–50 la alergarea
în susul sau în josul pantelor. Majoritatea antrenorilor de alergări sunt de acord cu faptul că o formă simetrică a alergării este
benefică. Alergătorii de elită tind să aibă paşi rapizi şi echilibraţi.
Puteţi urmări indicatorul color sau câmpul de date pe durata alergării sau puteţi vizualiza rezumatul din contul Garmin Connect după
alergare. Ca şi în cazul altor date referitoare la dinamica alergării, echilibrul pe durata contactului cu solul este o măsurătoare
cantitativă menită să contribuie la înţelegerea formei dvs. de alergare.
Date privind oscilaţia pe verticală şi raportul vertical
Intervalele de date pentru oscilaţia pe verticală şi raportul vertical diferă uşor în funcţie de senzor şi de poziţionarea acestuia pe
piept (accesorii HRM-Tri sau HRM-Run) sau la talie (accesoriu Running Dynamics Pod).
Zonă color
Procent din zonă Interval de oscilaţii pe
verticală la piept
Interval de oscilaţii pe
verticală la talie
Raport vertical la piept Raport vertical la talie
Mov
>95
<6,4 cm
<6,8 cm
<6,1 %
<6,5 %
Albastru
70–95
6,4–8,1 cm
6,8-8,9 cm
6,1-7,4%
6,5-8,3%
Verde
30-69
8,2-9,7 cm
9,0-10,9 cm
7,5-8,6%
8,4-10,0%
Portocaliu 5-29
9,8-11,5 cm
11,0-13,0 cm
8,7-10,1%
10,1-11,9%
Roşu
>11,5 cm
>13,0 cm
>10,1 %
>11,9 %
<5
Sfaturi pentru situaţia în care datele despre dinamica
alergării lipsesc
Dacă datele despre dinamica alergării nu sunt afişate, puteţi
încerca să urmaţi aceste sfaturi.
• Asiguraţi-vă că aveţi un accesoriu pentru dinamica alergării,
precum un accesoriu HRM-Run .
Accesoriile pentru dinamica alergării au simbolul pe partea
frontală a modulului.
• Asociaţi din nou accesoriul pentru dinamica alergării cu
dispozitivul Forerunner, conform instrucţiunilor.
• Dacă pe afişajul cu datele despre dinamica alergării apar
numai zerouri, asiguraţi-vă că accesoriul este purtat cu
partea corectă orientată în sus.
NOTĂ: durata de contact cu solul şi echilibrul sunt afişate
numai în timpul alergării. Aceasta nu este calculată în timpul
mersului.
Măsurătorile performanţelor
Măsurătorile performanţelor sunt estimări care vă pot ajuta să
monitorizaţi şi să vă înţelegeţi activităţile de antrenament şi
performanţele înregistrate în timpul curselor. Aceste măsurători
necesită câteva activităţi care folosesc pulsul măsurat la
încheietura mâinii sau un monitor cardiac pentru piept
compatibil.
Aceste valori estimate sunt furnizate şi susţinute de Firstbeat.
Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.garmin.com
/runningscience.
solicitare al antrenamentului şi nivelului VO2 max. pe o
perioadă extinsă de timp.
VO2 max.: vO2 max. este volumul maxim de oxigen (în mililitri)
pe care îl puteţi consuma pe minut pe kilogram de greutate
corporală la performanţa maximă. Dispozitivul dvs. reglează
valorile VO2 max. în funcţie de căldură şi altitudine, cum ar fi
atunci când vă aclimatizaţi la mediile cu temperaturi ridicate
sau la altitudini mari.
Durata de recuperare: ecranul pentru recuperare afişează
timpul rămas până când vă recuperaţi complet şi sunteţi
pregătit pentru următorul exerciţiu solicitant.
Nivelul de solicitare al antrenamentului: nivelul de solicitare al
antrenamentului este suma consumului suplimentar de
oxigen de după antrenament (EPOC) în ultimele 7 zile.
EPOC este o estimare a energiei de care are nevoie corpul
pentru a-şi reveni după antrenament.
Duratele estimate ale curselor: dispozitivul dvs. utilizează
istoricul de antrenamente, estimarea valorii VO2 max. şi
surse de date publicate pentru a oferi o durată ţintă a cursei
pe baza stării dvs. atletice curente. Această estimare
presupune, de asemenea, că aţi finalizat antrenamentul
adecvat pentru cursa respectivă.
Performanţe: nivelul de performanţă este o evaluare în timp
real după o activitate între 6 şi 20 de minute. Acesta poate fi
adăugat sub forma unui câmp de date astfel încât să vă
puteţi vizualiza nivelul de performanţă pe durata restului
activităţii. Acesta compară nivelul dvs. în timp real cu nivelul
mediu al stării dvs. atletice.
Dezactivarea notificărilor de performanţă
NOTĂ: este posibil ca prima dată estimările să pară inexacte.
Dispozitivul vă solicită să efectuaţi câteva activităţi pentru a afla
date despre performanţele dvs.
Starea antrenamentului: starea antrenamentului arată modul în
care acesta afectează condiţia fizică şi performanţa. Starea
antrenamentului este bazată pe modificările nivelului de
14
Notificările de performanţă sunt activate în mod implicit. Anumite
notificări de performanţă sunt alerte care apar la finalul activităţii.
Anumite notificări de performanţă sunt alerte care apar în timpul
unei activităţi sau când atingeţi o nouă măsurare a performanţei,
precum estimarea valorii VO2 max.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Setări > Statistici date fiziologice > Notificări
performanţă.
3 Selectaţi o opţiune.
Detectarea automată a pulsului
Funcţia de Detectare automată este activată implicit. Dispozitivul
poate detecta automat pulsul dvs. maxim în timpul unei activităţi.
NOTĂ: dispozitivul detectează pulsul maxim numai dacă pulsul
este mai mare decât valoarea setată în profilul dvs. de utilizator.
Funcţii pentru puls
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Setări > Statistici date fiziologice > Detectare
automată > Puls max.
NOTĂ: puteţi seta manual pulsul maxim în profilul dvs. de
utilizator (Setarea zonelor de puls, pagina 8).
Sincronizarea activităţilor şi a măsurătorilor
performanţelor
Puteţi să sincronizaţi activităţile, recordurile personale şi
măsurătorile performanţelor de pe alte dispozitive Garmin pe
dispozitivul dvs. Forerunner utilizând contul de Garmin Connect.
Aceasta îi permite dispozitivului dvs. să reflecte cu mai multă
precizie starea de antrenament şi condiţia fizică. De exemplu,
puteţi înregistra o cursă cu un dispozitiv Edge şi să vizualizaţi
detaliile despre activitate şi nivelul global de solicitare al
antrenamentului pe dispozitivul Forerunner.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Setări > Statistici date fiziologice > TrueUp.
Atunci când vă sincronizaţi dispozitivul cu smartphone-ul,
activităţile recente, recordurile personale şi măsurătorile
performanţelor de pe celelalte dispozitive Garmin apar pe
dispozitivul dvs. Forerunner.
Starea antrenamentului
Starea antrenamentului arată modul în care acesta afectează
nivelul condiţiei fizice şi performanţa. Starea antrenamentului
este bazată pe modificările nivelului de solicitare al
antrenamentului şi nivelului VO2 max. pe o perioadă extinsă de
timp. Puteţi folosi starea antrenamentului la planificarea
antrenamentelor viitoare şi pentru a continua să vă îmbunătăţiţi
nivelul condiţiei fizice.
Valoare de vârf: valoarea de vârf înseamnă că sunteţi într-o
condiţie ideală pentru cursă. Nivelul de solicitare redus al
antrenamentului din ultima perioadă permite corpului dvs. să
se recupereze şi să compenseze integral antrenamentele
anterioare. Ar trebui să vă faceţi un plan, deoarece starea de
vârf poate fi menţinută numai o perioadă scurtă de timp.
Productiv: nivelul curent de solicitare al antrenamentului duce
condiţia dvs. fizică şi performanţa în direcţia corectă. Ar
trebui să vă planificaţi perioadele de recuperare în cadrul
antrenamentelor pentru a vă menţine nivelul condiţiei fizice.
Menţinere: nivelul curent de solicitare al antrenamentului este
suficient pentru a vă menţine nivelul condiţiei fizice. Pentru a
vedea îmbunătăţiri, încercaţi să adăugaţi mai multă varietate
în exerciţiile dvs. sau să creşteţi volumul antrenamentelor.
Recuperare: nivelul mai redus de solicitare al antrenamentului
permite corpului dvs. să se recupereze, ceea ce este esenţial
în timpul unor perioade extinse de antrenament intens. Puteţi
reveni la o solicitare mai ridicată a antrenamentului atunci
când vă simţiţi pregătit pentru acest lucru.
Neproductiv: nivelul de solicitare al antrenamentului este bun,
dar condiţia dvs. fizică scade. Corpul dvs. probabil că depune
încă eforturi să se recupereze, aşa că acordaţi o atenţie
sporită stării generale de sănătate, inclusiv stresului, nutriţiei
şi odihnei.
Scădere tonus: scăderea tonusului are loc atunci când vă
antrenaţi mai puţin decât de obicei timp de o săptămână sau
mai mult, iar acest lucru vă afectează nivelul condiţiei fizice.
Puteţi încerca să creşteţi nivelul de solicitare al
antrenamentului pentru a vedea îmbunătăţirile.
Suprasolicitare: nivelul de solicitare al antrenamentului este
foarte ridicat şi contraproductiv. Corpul dvs. are nevoie de
odihnă. Acordaţi-vă timp pentru recuperare prin adăugarea
unor antrenamente mai lejere în programul de antrenament.
Stare necunoscută: dispozitivul necesită una sau două
săptămâni de istoric de antrenamente, inclusiv de activităţi cu
rezultate VO2 max. din alergare sau ciclism, pentru a
determina starea antrenamentului.
Funcţii pentru puls
Sfaturi pentru obţinerea stării antrenamentului
Funcţia de stare a antrenamentului depinde de evaluările
actualizate ale nivelului dvs. de fitness, inclusiv cel puţin două
măsurători de VO2 max. pe săptămână. Estimarea VO2 max.
este actualizată după alergări în exterior în timpul cărora pulsul
a atins cel puțin 70% din pulsul maxim timp de câteva minute.
Alergarea pe teren accidentat şi activităţile de alergare în interior
nu generează o estimare a VO2 max. pentru a menţine precizia
tendinţei privind nivelul dvs. de fitness.
Pentru a profita la maximum de funcţia de stare a
antrenamentului, puteţi încerca sfaturile de mai jos.
• De cel puţin două ori pe săptămână, alergaţi şi atingeţi un
puls mai mare de 70% din pulsul maxim timp de cel puţin 10
minute.
După utilizarea dispozitivului timp de o săptămână, nivelul de
antrenament ar trebui să fie disponibil.
• Înregistraţi-vă toate activităţile de fitness pe acest dispozitiv
sau activaţi funcţia Physio TrueUp™, permiţându-i
dispozitivului dvs. să adune informaţii despre performanţele
dvs. (Sincronizarea activităţilor şi a măsurătorilor
performanţelor, pagina 15).
Despre estimarea volumelor VO2 max.
VO2 max. este volumul maxim de oxigen (în mililitri) pe care îl
puteţi consuma pe minut pe kilogram de greutate corporală la
performanţa maximă. Simplu spus, volumul VO2 max. este un
indicator al performanţei atletice şi ar trebui să crească odată cu
îmbunătăţirea nivelului dvs. atletic. Dispozitivul Forerunner
necesită un monitor cardiac compatibil, montat la încheietura
mâinii sau pe piept, pentru a afişa estimarea volumului VO2
max.
Pe dispozitiv, estimarea VO2 max. este afişată în cifre, ca text
descriptiv şi ca poziţie reprezentată pe indicatorul color. În
contul dvs. Garmin Connect, puteţi vizualiza detalii suplimentare
despre estimarea VO2 max., inclusiv despre vârsta dvs. de
fitness. Vârsta dvs. de fitness vă ajută să vă faceţi o idee despre
modul în care condiţia dvs. fizică se compară cu ce a unei
persoane de acelaşi sex şi de vârstă diferită. Pe măsură ce
faceţi exerciţii fizice, vârsta dvs. de fitness poate scădea în timp.
Mov
Superior
Albastru
Excelent
Verde
Bun
Portocaliu
Suficient
Roşu
Slab
Datele despre volumul VO2 max. sunt furnizate de FirstBeat.
Analiza volumului VO2 max. este furnizată cu permisiunea The
Cooper Institute . Pentru mai multe informaţii, consultaţi anexa
(Clasificările standard ale volumului maxim de O2, pagina 34)
şi accesaţi www.CooperInstitute.org.
®
Afişarea volumului VO2 max. estimat pentru alergare
Această funcţie necesită pulsul măsurat la încheietura mâinii
sau un monitor cardiac pentru piept compatibil. Dacă utilizaţi un
monitor cardiac pentru piept, trebuie să vi-l puneţi şi să îl
asociaţi cu dispozitivul dvs. (Asocierea senzorilor wireless,
pagina 22). Dacă dispozitivul dvs. Forerunner a fost livrat
împreună cu un monitor cardiac, dispozitivele sunt deja
asociate.
15
Pentru o estimare cât mai precisă, finalizaţi configurarea
profilului de utilizator (Setarea profilului de utilizator, pagina 7) şi
setaţi pulsul maxim (Setarea zonelor de puls, pagina 8). Este
posibil ca prima dată estimarea să pară inexactă. Dispozitivul
are nevoie de câteva alergări pentru a memora performanţele
dvs. de alergare.
1 Alergaţi cel puţin 10 minute în aer liber.
2 După ce alergaţi, selectaţi Salvare.
3 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza widgetul de
performanţă.
4 Selectaţi START pentru a derula măsurătorile
performanţelor.
Durata de recuperare
Puteţi utiliza dispozitivul Garmin cu pulsul măsurat la încheietura
mâinii sau un monitor cardiac pentru piept compatibil pentru a
afişa durata rămasă până vă veţi recupera complet şi veţi fi
pregătit pentru următorul exerciţiu solicitant.
NOTĂ: timpul de recuperare recomandat utilizează valorile
estimate de VO2 max. şi poate iniţial să pară incorect.
Dispozitivul vă solicită să efectuaţi câteva activităţi pentru a afla
date despre performanţele dvs.
Durata de recuperare este afişată imediat după o activitate.
Timpul este contorizat prin numărătoare inversă până în
momentul optim pentru a încerca un alt exerciţiu solicitant.
Vizualizarea timpului de recuperare
Pentru o estimare cât mai precisă, finalizaţi configurarea
profilului de utilizator (Setarea profilului de utilizator, pagina 7) şi
setaţi pulsul maxim (Setarea zonelor de puls, pagina 8).
1 Începeţi alergarea.
2 După ce alergaţi, selectaţi Salvare.
Este afişată durata recuperării. Durata maximă este de 4 zile.
NOTĂ: de pe cadranul ceasului, puteţi selecta UP sau
DOWN pentru a vizualiza widgetul de performanţă şi selectaţi
START pentru a derula widgetul de performanţă şi a vizualiza
timpul de recuperare.
Pulsul de recuperare
Dacă vă antrenaţi cu pulsul măsurat la încheietura mâinii sau un
monitor cardiac pentru piept compatibil, puteţi verifica valoarea
pulsului dvs. de recuperare după fiecare activitate. Pulsul de
recuperare este diferenţa dintre pulsul în timpul exerciţiilor şi
pulsul la două minute după oprirea exerciţiului. De exemplu,
după o alergare de antrenament tipică, opriţi cronometrul. Pulsul
dvs. este 140 bpm. După două minute de inactivitate sau de
repaus, pulsul dvs. este 90 bpm. Pulsul de recuperare este 50
bpm (140 minus 90). Unele studii au stabilit o legătură între
pulsul de recuperare şi sănătatea inimii. Valorile numerice mai
mari indică în general inimi mai sănătoase.
SUGESTIE: pentru rezultate optime, este bine să încetaţi orice
mişcare timp de două minute, cât dispozitivul calculează
valoarea pulsului de recuperare. După afişarea valorii
respective, puteţi salva activitatea sau puteţi renunţa la ea.
Nivelul de solicitare al antrenamentului
Nivelul de solicitare al antrenamentului este o măsurătoare a
volumului de antrenament din ultimele 7 zile. Acesta este suma
măsurătorilor consumului suplimentar de oxigen de după
antrenament (EPOC) din ultimele 7 zile. Ceasul indică dacă
nivelul de solicitare curent este prea redus, prea ridicat sau în
intervalul optim pentru a vă menţine sau a vă îmbunătăţi nivelul
condiţiei fizice. Intervalul optim este determinat în baza nivelului
individual al condiţiei fizice şi a istoricului de antrenamente.
Intervalul se ajustează în funcţie de creşterea sau de reducerea
duratei de antrenament şi a intensităţii.
Vizualizarea duratelor prevăzute ale curselor
Pentru o estimare de cea mai mare acurateţe, finalizaţi
configurarea profilului de utilizator (Setarea profilului de
16
utilizator, pagina 7) şi setaţi frecvenţa dvs. cardiacă maximă
(Setarea zonelor de puls, pagina 8).
Dispozitivul utilizează estimarea volumului VO2 max. (Despre
estimarea volumelor VO2 max., pagina 15) şi istoricul de
antrenamente pentru a oferi o durată ţintă a cursei pe baza stării
dvs. atletice curente. Dispozitivul analizează mai multe
săptămâni cu date despre antrenament pentru a rafina
estimările timpului pentru cursă.
SUGESTIE: dacă aveţi mai multe dispozitive Garmin, puteţi
activa funcţia Physio TrueUp, care permite dispozitivului dvs. să
sincronizeze activităţile, istoricul şi datele de la alte dispozitive
(Sincronizarea activităţilor şi a măsurătorilor performanţelor,
pagina 15).
1 De pe faţa ceasului, selectaţi UP sau DOWN pentru a
vizualiza widgetul de monitorizare a performanţelor.
2 Selectaţi START pentru a răsfoi prin măsurătorile de
performanță.
Duratele prevăzute ale curselor sunt afişate pentru distanţele
de 5K (5000 m), 10K (10000 m), semimaraton şi maraton.
NOTĂ: este posibil ca prima dată datele prevăzute să pară
inexacte. Dispozitivul are nevoie de câteva alergări pentru a
memora comportamentul performanţele dvs. de alergare.
Situaţia performanţelor
În timp ce alergaţi, funcţia care monitorizează nivelul
performanţei vă analizează ritmul, pulsul şi variabilitatea
pulsului, pentru a efectua o evaluare în timp real a abilităţii de a
vă antrena, comparativ cu nivelul dvs. atletic mediu. Acesta este
aproximativ procentul de deviere în timp real de la linia de bază
a valorii VO2 max.
Valorile nivelului de performanţă variază de la -20 la +20. În
primele 6 - 20 de minute de activitate, ceasul afişează scorul
nivelului dvs. de performanţă. De exemplu, scorul +5 arată că
sunteţi odihnit, vioi şi capabil să alergaţi bine. Puteţi adăuga
nivelul de performanţă sub forma unui câmp de date pe unul din
ecranele de antrenament, pentru a vă monitoriza abilităţile pe
toată durata activităţii. Nivelul de performanţă poate fi, de
asemenea, un indicator al nivelului de oboseală, în special la
finalul unei alergări de antrenament de durată.
NOTĂ: dispozitivul are nevoie să efectuaţi câteva alergări cu un
monitor de frecvenţă cardiacă, pentru a estima exact valoarea
VO2 max. şi a memora date privind abilităţile dvs. de alergare
(Despre estimarea volumelor VO2 max., pagina 15).
Despre efectul antrenamentului
Efectul antrenamentului măsoară impactul unei activităţi asupra
condiţiei dvs. fizice aerobe şi anaerobe. Efectul antrenamentului
se acumulează în timpul activităţii. Pe măsură ce activitatea
progresează, valoarea Efectului antrenamentului creşte,
arătându-vă cum v-a îmbunătăţit activitatea condiţia fizică.
Efectul antrenamentului este determinat de informaţiile din
profilul de utilizator, ritmul cardiac, durata şi intensitatea
activităţii dvs.
Efectul de antrenament aerob foloseşte pulsul pentru a măsura
modalitatea prin care intensitatea acumulată a unui exerciţiu v-a
afectat condiţia fizică aerobă şi arată dacă antrenamentul a avut
un efect de menţinere sau de îmbunătăţire a nivelului condiţiei
dvs. fizice. Valoarea EPOC acumulată în timpul exerciţiului este
mapată la un interval de valori importante pentru condiţia dvs.
fizică şi obiceiurile de antrenament. Antrenamentele constante,
cu un efort moderat sau antrenamentele care implică intervale
mai lungi (>180 secunde) au un impact pozitiv asupra
metabolismului aerob şi au ca rezultat îmbunătăţirea Efectului
de antrenament aerob.
Efectul de antrenament aerob foloseşte pulsul şi viteza (sau
puterea) pentru a determina modalitatea prin care exerciţiile vă
afectează abilitatea de a presta la intensităţi foarte ridicate. Veţi
primi o valoare bazată pe contribuţia anaerobă la EPOC şi tipul
activităţii. Intervalele repetate, de mare intensitate, de 10 - 120
Funcţii pentru puls
de secunde au un impact extrem de benefic asupra capacităţii
dvs. anaerobe şi au ca rezultat un efect de antrenament
anaerob îmbunătăţit.
Este important să ştiţi că valorile Efectului antrenamentului (de
la 0,0 la 5,0) pot părea extrem de ridicate în timpul primelor
activităţi. Este nevoie de câteva activităţi pentru ca dispozitivul
să dobândească informaţii despre condiţia dvs. fizică aerobă şi
anaerobă.
Puteţi adăuga efectul antrenamentului sub forma unui câmp de
date pe unul din ecranele de antrenament, pentru a vă
monitoriza cifrele pe toată durata activităţii.
Zonă color
Efect
antrenament
Beneficii
aerobe
De la 0,0 la 0,9
Niciun beneficiu. Niciun beneficiu.
De la 1,0 la 1,9
Beneficiu minor. Beneficiu minor.
De la 2,0 la 2,9
Vă menţine
condiţia fizică.
Vă menţine
condiţia fizică
anaerobă.
De la 3,0 la 3,9
Vă îmbunătăţeşte condiţia
fizică aerobă.
Vă îmbunătăţeşte condiţia
fizică anaerobă.
De la 4,0 la 4,9
Vă îmbunătăţeşte foarte mult
condiţia fizică
aerobă.
Vă îmbunătăţeşte foarte mult
condiţia fizică
anaerobă.
Suprasolicitant
şi potenţial
dăunător fără
suficient timp de
recuperare.
Suprasolicitant
şi potenţial
dăunător fără
suficient timp de
recuperare.
5,0
Beneficii
anaerobe
Tehnologia Efectul antrenamentului este furnizată şi susţinută
de Firstbeat Technologies Ltd. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.firstbeat.com.
Pulsoximetrul
Dispozitivul Forerunner dispune de un pulsoximetru la
încheietura mâinii pentru a măsura saturaţia oxigenului din
sânge. Cunoscând saturaţia oxigenului puteţi determina cum se
adaptează corpul dvs. la mişcare fizică şi stres. Dispozitivul
măsoară nivelul de oxigen din sânge emiţând lumină pe piele şi
verificând cantitatea de lumină absorbită. Valoarea măsurată
este cunoscută ca SpO2.
Pe dispozitiv, citirile pulsoximetrului apar ca procentaj de SpO2.
În contul Garmin Connect, puteţi vedea detalii suplimentare
despre măsurătorile pulsoximetrului, inclusiv tendinţe pe mai
multe zile (Activarea monitorizării somnului cu ajutorul
pulsoximetrului, pagina 17). Pentru mai multe informaţii privind
precizia pulsoximetrului, accesaţi garmin.com/ataccuracy.
Obţinerea de citiri cu pulsoximetrul
Puteţi iniţia manual o citire cu pulsoximetrul pe dispozitiv în orice
moment. Acurateţea citirilor poate varia în funcţie de fluxul dvs.
sanguin, de amplasarea dispozitivului la încheietura mâinii şi de
cât de nemişcat staţi.
1 Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână.
Dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil.
2 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza widgetul
pulsoximetrului.
3 Selectaţi START.
4 Ţineţi mâna pe care purtaţi dispozitivul în dreptul inimii în
timp ce dispozitivul citeşte saturaţia de oxigen din sânge.
5 Staţi nemişcat.
Dispozitivul afişează saturaţia oxigenului ca procent.
Funcţii pentru puls
NOTĂ: puteţi personaliza setările pentru pulsoximetru în contul
Garmin Connect dvs.
Activarea monitorizării somnului cu ajutorul pulsoximetrului
Puteţi seta acest dispozitiv pentru a monitoriza permanent
nivelul de oxigen din sânge în timp ce dormiţi.
NOTĂ: poziţiile neobişnuite din timpul somnului pot cauza citiri
SpO2 neobişnuit de reduse în timpul somnului.
1 Din widgetul pulsoximetru, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Pulse Ox în tp.somn. > Activat.
Sfaturi în cazul în care datele pulsoximetrului sunt
neregulate
Dacă datele pulsoximetrului sunt neregulate sau nu apar, puteţi
încerca să urmaţi aceste sfaturi.
• Rămâneţi nemişcaţi atunci când dispozitivul citeşte saturaţia
de oxigen din sânge.
• Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână.
Dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil.
• Ţineţi mâna pe care purtaţi dispozitivul în dreptul inimii în
timp ce dispozitivul citeşte saturaţia de oxigen din sânge.
• Utilizaţi o brăţară din silicon.
• Curăţaţi-vă şi uscaţi-vă braţul înainte de a vă monta
dispozitivul pe corp.
• Evitaţi să purtaţi protecţie solară, loţiuni şi repelent pentru
insecte sub dispozitiv.
• Nu zgâriaţi senzorul optic de pe spatele dispozitivului.
• Clătiţi dispozitivul cu apă proaspătă după fiecare sesiune de
exerciţii.
Variaţiile pulsului şi nivelul de stres
Nivelul de stres este rezultatul unui test de trei minute efectuat
în timp ce staţi nemişcat, în timp ce dispozitivul Forerunner
analizează variabilitatea pulsului pentru a vă determina nivelul
de stres general. Antrenamentele, somnul, nutriţia şi stresul în
general, toate au impact asupra performanţelor unui alergător.
Intervalul nivelului de stres este de la 1 la 100, unde 1 reprezintă
un nivel redus de stres, iar 100 reprezintă un nivel foarte ridicat
de stres. Cunoaşterea nivelului de stres vă poate ajuta să
decideţi dacă corpul dvs. este pregătit pentru un antrenament
solicitant de alergare sau pentru yoga.
Utilizarea widgetului pentru nivelul de stres
Widgetul pentru nivelul de stres afişează nivelul de stres actual
şi un grafic al nivelului dvs. de stres din ultimele câteva ore. Vă
poate ghida şi printr-un exerciţiu de respiraţie pentru a vă ajuta
să vă relaxaţi.
1 În timp ce staţi sau sunteţi inactiv(ă), selectaţi UP sau DOWN
pentru a vizualiza widgetul nivelului de stres.
2 Selectaţi START.
• Dacă nivelul dvs. de stres este în intervalul redus sau
mediu, va apărea un grafic cu nivelul dvs. de stres pentru
ultimele 4 ore.
SUGESTIE: pentru a începe o activitate de relaxare din
grafic, selectaţi DOWN > START şi introduceţi o durată în
minute.
17
• Dacă nivelul dvs. de stres este în intervalul de valori
ridicate, apare un mesaj care vă solicită să începeţi o
activitate de relaxare,
3 Selectaţi o opţiune:
• Vizualizarea graficului nivelului de stres.
NOTĂ: barele albastre indică perioadele de pauză. Barele
galbene indică perioadele de stres. Barele gri indică
perioadele în care aţi fost prea activ(ă) pentru a determina
nivelul de stres.
• Selectaţi Da pentru a începe activitatea de relaxare şi a
introduce o durată în minute.
• Selectaţi Nu pentru a evita activitatea de relaxare şi a
vizualiza graficul nivelului de stres.
Body Battery
Dispozitivul analizează variabilitatea pulsului, nivelul de stres,
calitatea somnului şi datele privind activitatea pentru a vă
determina nivelul Body Battery general. Ca indicatorul nivelului
de combustibil din maşină, acesta indică rezerva disponibilă de
energie. Nivelul Body Battery variază între 0 şi 100, unde
intervalul de valori 0-25 reprezintă o rezervă redusă de energie,
26-50 reprezintă o rezervă medie de energie, 51-75 reprezintă o
rezervă ridicată de energie, iar 76-100 reprezintă o rezervă
foarte ridicată de energie.
Vă puteţi sincroniza dispozitivul cu contul Garmin Connect
pentru a vizualiza cel mai nou nivel Body Battery, tendinţele pe
termen lung şi detalii suplimentare (Sfaturi pentru date Body
Battery îmbunătăţite, pagina 18).
Vizualizarea widgetului Body Battery
Widgetul Body Battery pentru nivelul de stres afişează nivelul de
stres actual Body Battery şi un grafic al nivelului dvs. de stres
Body Battery din ultimele câteva ore.
1 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza widgetul Body
Battery.
NOTĂ: este posibil să fie necesar să adăugaţi widgetul la
bucla de widgeturi (Personalizarea buclei de widgeturi,
pagina 23).
Sfaturi pentru date Body Battery îmbunătăţite
• Nivelul dvs. Body Battery se actualizează atunci când vă
sincronizaţi dispozitivul cu contul Garmin Connect.
• Pentru rezultate mai precise, purtaţi dispozitivul în timpul
somnului.
• Odihna şi un somn bun vă încarcă Body Battery.
• Activitatea extenuantă, stresul ridicat şi lipsa somnului pot
cauza epuizarea Body Battery.
• Aportul alimentar, precum şi excitanţii precum cafeina, nu au
impact asupra Body Battery.
Widget statistici sănătate
Widgetul Statistici sănătate vă oferă o imagine rapidă a datelor
dvs. privind starea de sănătate. Acesta este un rezumat dinamic
care se actualizează pe parcursul zilei. Aceste statistici includ
pulsul, nivelul de stres şi nivelul Body Battery. Puteţi selecta
START pentru a vizualiza măsurători suplimentare.
Muzică
NOTĂ: această secţiune se referă la trei opţiuni diferite de
redare a muzicii.
• Muzică de la un furnizor terţ
• Conţinut audio personal
• Muzică stocată pe telefonul dvs.
Pe un dispozitiv Forerunner 245 Music, puteţi descărca conţinut
audio pentru dispozitivul dvs. de la un computer sau un furnizor
terţ, pentru a putea asculta când smartphone-ul nu se află în
apropiere. Pentru a asculta conţinut audio stocat pe dispozitiv,
trebuie să conectaţi căştile la tehnologia Bluetooth.
De asemenea, puteţi controla redarea muzicii pe smartphone-ul
asociat utilizând dispozitivul .
Conectarea de la un furnizor terţ
2 Selectaţi START pentru a vizualiza un grafic combinat cu
Body Battery şi nivelul de stres.
Barele albastre indică perioadele de pauză. Barele portocalii
indică perioadele de stres. Barele gri indică perioadele în
care aţi fost prea activ(ă) pentru a determina nivelul de stres.
Înainte de a putea descărca muzică sau alte fişiere audio pe
ceasul dvs. compatibil de la un furnizor terţ acceptat, trebuie să
vă conectaţi la furnizor utilizând aplicaţia Garmin Connect.
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
2 Selectaţi Dispozitive Garmin şi selectaţi-vă dispozitivul.
3 Selectaţi Muzică.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vă conecta la un furnizor instalat, selectaţi
furnizorul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
• Pentru a vă conecta la un furnizor nou, selectaţi Căutaţi
aplicaţii muzicale, localizaţi un furnizor şi urmați
instrucțiunile de pe ecran.
Descărcarea de conţinut audio de la un furnizor terţ
3 Selectaţi DOWN pentru a vă vizualiza datele Body Battery
începând cu miezul nopţii.
18
Pentru a putea descărca materiale audio de la un furnizor terţ
trebuie să vă conectaţi la o reţea Wi‑Fi (Conectarea la o reţea
Wi‑Fi, pagina 11).
1 Ţineţi apăsat DOWN din orice ecran pentru a deschide
comenzile pentru muzică.
2 Ţineţi apăsat pe UP.
3 Selectaţi Furnizori de muzică.
Muzică
4 Selectaţi un furnizor conectat.
5 Selectaţi o listă de redare sau alt element pe care să-l
5 Dacă este necesar, în lista Forerunner 245 Music, selectaţi o
6 Dacă este necesar, selectaţi BACK până când vi se solicită
Ascultare muzică
categorie, bifaţi căsuţele şi selectaţi Eliminare din dispozitiv
pentru a şterge fişierele audio.
descărcaţi pe dispozitiv.
să vă sincronizaţi cu serviciul şi selectaţi Da.
NOTĂ: descărcarea de conţinut audio poate epuiza bateria.
Este posibil să fie necesar să conectaţi dispozitivul la o sursă de
alimentare externă dacă nivelul bateriei este redus.
Deconectarea de la un furnizor terţ
1 Din aplicaţia Garmin Connect Mobile, selectaţi sau .
2 Selectaţi Dispozitive Garmin şi selectaţi-vă dispozitivul.
3 Selectaţi Muzică.
4 Selectaţi un furnizor terţ instalat şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru a deconecta furnizorul terţ de la dispozitiv.
Spotify
®
Spotify este un serviciu de muzică digital care vă oferă acces la
milioane de piese.
SUGESTIE: integrarea Spotify necesită instalarea aplicaţiei
Spotify pe telefonul dvs. mobil. Sunt necesare un dispozitiv
digital mobil compatibil şi un abonament premium, acolo unde
sunt disponibile. Accesaţi www.garmin.com/.
Acest produs conţine software Spotify supus licenţelor terţilor
regăsite aici: https://developer.spotify.com/legal/third-partylicenses. Oferiţi o coloană sonoră oricărei călătorii cu Spotify.
Redaţi piese şi artişti care vă plac, sau lăsaţi Spotify să vă
distreze.
1 Ţineţi apăsat DOWN din orice ecran pentru a deschide
comenzile pentru muzică.
2 Conectaţi căştile folosind tehnologiaBluetooth (Conectarea
căştilor folosind tehnologia Bluetooth, pagina 20).
3 Menţineţi apăsat UP.
4 Selectaţi Furnizori de muzică şi selectaţi o opţiune.
• Pentru a asculta muzica descărcată pe ceas de pe
computer, selectaţi Muzica mea (Descărcarea de conţinut
audio personal, pagina 19).
• Pentru a asculta muzică de pe smartphone, selectaţi
Control telefon.
• Pentru a asculta muzică de la un furnizor terţ, selectaţi
numele furnizorului.
5 Selectaţi pentru a deschide comenzile de redare a muzicii.
Comenzi de redare muzică
NOTĂ: unele comenzi de redare a muzicii sunt disponibile
numai pe un dispozitiv Forerunner 245 Music.
Descărcaţi conţinut audio din Spotify
Înainte de a putea descărca conţinut audio de la Spotify, trebuie
să vă conectaţi la o reţea Wi‑Fi (Conectarea la o reţea Wi‑Fi,
pagina 11).
1 Ţineţi apăsat DOWN din orice ecran pentru a deschide
comenzile pentru muzică.
2 Ţineţi apăsat pe UP.
3 Selectaţi Furnizori de muzică > Spotify.
4 Selectaţi Add music & podcasts.
5 Selectaţi o listă de redare sau alt element pe care să-l
descărcaţi pe dispozitiv.
NOTĂ: descărcarea de conţinut audio poate epuiza bateria.
Este posibil să fie nevoie să conectaţi dispozitivul la o sursă
de alimentare externă dacă durata de viaţă rămasă a bateriei
este insuficientă.
Listele de redare sau alte elemente selectate se descarcă pe
dispozitiv.
Descărcarea de conţinut audio personal
Înainte de a trimite muzica personală către dispozitivul dvs.,
trebuie să instalaţi aplicaţia Garmin Express pe computer
(www.garmin.com/express).
Puteţi încărca fişierele dvs. personale .mp3 şi .aac în
Forerunner 245 Music pe computerul dvs.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB inclus.
2 Pe computer, deschideţi aplicaţia Garmin Express, selectaţi
dispozitivul dvs. şi apoi selectaţi Muzică.
SUGESTIE: pentru Windows computere, puteţi selecta
şi
naviga prin folder cu fişierele dvs. audio. Pentru Apple
computere, aplicaţia Garmin Express utilizează biblioteca
dvs. iTunes .
În
Muzica mea sau în lista din Biblioteca iTunes, selectaţi o
3
categorie de fişiere audio, cum ar fi melodii sau liste de
redare.
4 Bifaţi căsuţele pentru fişierele audio şi selectaţi Trimitere
către dispozitiv.
®
®
®
Muzică
Gestionare Selectaţi pentru a gestiona conţinut de la anumiţi furnizori
terţi.
Selectaţi pentru a naviga prin fişierele audio şi listele de
radere pentru sursa selectată.
Selectaţi pentru a ajusta volumul.
Selectaţi pentru a reda şi a întrerupe fişierul audio curent.
Selectaţi pentru a trece la următorul fişier audio din lista
de redare.
Ţineţi apăsat pentru a derula rapid înainte fişierul audio
curent.
Selectaţi pentru a relua fişierul audio curent.
Selectaţi de două ori pentru a trece la fişierul audio
anterior din lista de redare.
Ţineţi apăsat pentru a derula fişierul audio curent.
Selectaţi pentru a schimba modul de repetare.
Selectaţi pentru a schimba modul de redare aleatorie.
Controlarea redării muzicii pe un
smartphone conectat
1 Pe smartphone-ul dvs., începeţi redarea unei melodii sau
liste de redare.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pe un dispozitiv Forerunner 245 Music, ţineţi apăsat
DOWN din orice ecran pentru a deschide comenzile
pentru muzică.
• Pe un dispozitiv Forerunner 245, selectaţi DOWN pentru a
vizualiza widgetul comenzilor pentru muzică.
NOTĂ: este posibil să fie necesar să adăugaţi widgetul
comenzilor pentru muzică la bucla de widgeturi
(Personalizarea buclei de widgeturi, pagina 23).
19
3 Pe un dispozitiv Forerunner 245 Music, selectaţi Sursă >
Control telefon.
4 Utilizaţi pictogramele pentru a opri şi relua redarea, a sări
peste melodii şi a regla volumul (Comenzi de redare muzică,
pagina 19).
Conectarea căştilor folosind tehnologia
Bluetooth
Pentru a asculta muzica încărcată pe dispozitivul dvs.
Forerunner 245 Music, trebuie să conectaţi căştile utilizând
tehnologia Bluetooth.
1 Aduceţi căştile la o distanţă de maxim 2 m (6,6 ft.) de
dispozitiv.
Activaţi
modul de asociere pe căşti.
2
3 Menţineţi apăsat UP.
4 Selectaţi Setări > Muzică > Căşti > Adăugare nou.
5 Selectaţi căştile pentru a finaliza asocierea.
Istoric
Istoricul include durata, distanţa, caloriile, ritmul sau viteza
medie, date privind turele şi informaţii de la senzorul opţional.
NOTĂ: după ce memoria dispozitivului s-a umplut, datele dvs.
cele mai vechi vor fi suprascrise.
Vizualizarea istoricului
Istoricul conţine activităţile precedente pe care le-aţi salvat în
dispozitivul dvs.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Istoric > Activităţi.
3 Selectaţi o activitate.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza informaţii suplimentare despre
activitate, selectaţi Toate statisticile.
• Pentru a vizualiza impactul activităţii asupra condiţiei fizice
aerobe şi anaerobe, selectaţi Efectul antrenamentului
(Despre efectul antrenamentului, pagina 16).
• Pentru a vizualiza durata pe fiecare zonă de puls, selectaţi
Puls (Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă de puls,
pagina 20).
• Pentru a selecta o tură şi a vizualiza informaţii
suplimentare despre fiecare tură, selectaţi Ture.
• Pentru a vizualiza activitatea pe hartă, selectaţi Hartă.
• Pentru a vizualiza timpul şi repetiţiile pentru fiecare set de
antrenamente de rezistenţă, selectaţi Seturi:.
• Pentru a vizualiza durata şi distanţa pentru fiecare interval
de înot, selectaţi Intervale.
• Pentru a şterge activitatea selectată, selectaţi Ștergere.
Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă de puls
Înainte de a putea vizualiza datele despre zonele de puls,
trebuie să finalizaţi o activitate care implică pulsul şi să o salvaţi.
Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă de puls vă poate ajuta
să ajustaţi intensitatea antrenamentelor.
1 Ţineţi apăsatUP.
2 Selectaţi Istoric > Activităţi.
3 Selectaţi o activitate.
4 Selectaţi Puls.
Vizualizarea totalurilor de date
Puteţi vizualiza datele acumulate despre distanţe şi durate
salvate pe dispozitiv.
20
1
2
3
4
Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
Selectaţi Istoric > Totaluri.
Dacă este necesar, selectaţi o activitate.
Selectaţi o opţiune pentru a vizualiza totalurile săptămânale
sau lunare.
Ştergerea istoricului
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Istoric > Opţiuni.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Ştergere toate activităţile pentru a şterge toate
activităţile din istoric.
• Selectaţi Resetare totaluri pentru a reseta toate totalurile
cu distanţe şi durate.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Gestionarea datelor
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi cu Mac OS 10.3 şi versiunile anterioare.
®
®
Ştergerea fişierelor
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
1
2
3
4
Deschideţi unitatea sau volumul Garmin.
Dacă este necesar, deschideţi un folder sau volum.
Selectaţi un fişier.
Apăsaţi tasta Ştergere de pe tastatură.
NOTĂ: dacă utilizaţi un computer Apple, trebuie să goliţi
folderul Coş de gunoi pentru a elimina complet fişierele.
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu
este necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• Pentru Apple computere, selectaţi dispozitivul şi selectaţi
Fişier > Deconectare.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
Garmin Connect
Vă puteţi conecta cu prietenii dvs. pe Garmin Connect. Garmin
Connect vă oferă instrumentele pentru a monitoriza, analiza,
partaja şi pentru a vă încuraja reciproc. Înregistraţi evenimentele
stilului dvs. de viaţă activ, inclusiv alergări, plimbări, ciclism, înot,
excursii, sesiuni de triatlon şi altele. Pentru a vă înregistra cu un
cont gratuit, accesaţi www.garminconnect.com.
Stocaţi-vă activităţile în memorie: după ce finalizaţi şi salvaţi o
activitate pe dispozitivul dvs., puteţi încărca acea activitate în
contul Garmin Connect şi o puteţi păstra oricât doriţi.
Analizaţi-vă datele: puteţi vizualiza informaţii mai detaliate cu
privire la activităţile dvs., inclusiv durata, distanţa, altitudinea,
frecvenţa cardiacă, numărul de calorii arse, cadenţa,
dinamica alergării, o vedere de sus de tip hartă, diagrame de
ritm şi de viteză, precum şi rapoarte care pot fi particularizate.
Istoric
NOTĂ: unele date necesită un accesoriu opţional, precum un
monitor cardiac.
Planificaţi-vă antrenamentele: puteţi alege un obiectiv de
fitness şi puteţi încărca unul din planurile de antrenamente de
zi cu zi.
Monitorizaţi-vă progresul: puteţi urmări paşii dvs. zilnici, puteţi
intra într-o competiţie amicală cu contactele dvs. şi vă puteţi
atinge obiectivele.
Partajaţi-vă activităţile: vă puteţi conecta cu prietenii pentru a
vă urmări activităţile reciproc sau puteţi publica linkuri către
activităţile dvs. pe site-urile preferate de reţele sociale.
Gestionaţi-vă setările: puteţi particulariza setările de dispozitiv
şi de utilizator în contul dvs. Garmin Connect.
Accesaţi magazinul Connect IQ: puteţi descărca aplicaţii, feţe
de ceas, câmpuri de date şi widget-uri.
Sincronizarea datelor dvs. cu aplicaţia Garmin
Connect
Periodic, dispozitivul dvs. sincronizează automat datele cu
aplicaţia Garmin Connect, De asemenea, vă puteţi sincroniza
manual datele în orice moment.
1 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft.) de smartphone.
2 Din orice ecran, ţineţi apăsat pe LIGHT pentru a vizualiza
meniul de comenzi.
3 Selectaţi .
4 Vizualizaţi-vă datele curente în aplicaţia Garmin Connect.
Utilizarea Garmin Connect la computer
Aplicaţia Garmin Express conectează dispozitivul dvs. la contul
dvs. Garmin Connect folosind un computer. Puteţi utiliza
aplicaţia Garmin Express pentru a încărca datele privind
activităţile dvs. în contul dvs. Garmin Connect şi pentru a trimite
date, precum exerciţii sau planuri de antrenament, de pe site-ul
web Garmin Connect pe dispozitivul dvs. Puteţi, de asemenea,
instala actualizări ale software-ului dispozitivului şi gestiona
aplicaţiile Connect IQ.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
2 Vizitaţi www.garmin.com/express.
3 Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia Garmin Express.
4 Deschideţi aplicaţia Garmin Express şi selectaţi Adăugare
dispozitiv.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Navigare
Puteţi utiliza caracteristicile de navigare GPS ale dispozitivului
pentru a vă urmări traseul pe o hartă, pentru a salva locaţii şi
pentru a vă găsi drumul înapoi spre casă.
Trasee
Puteţi trimite segmente din contul dvs. Garmin Connect pe
dispozitiv. După salvarea în dispozitiv, puteţi naviga pe traseul
din dispozitiv.
Puteţi parcurge un traseu salvat pur şi simplu deoarece este o
rută bună. De exemplu, puteţi salva şi face naveta la serviciu pe
un traseu foarte bun de parcurs cu bicicleta.
De asemenea, puteţi parcurge un traseu salvat încercând să vă
egalaţi sau să vă depăşiţi obiectivele de performanţă stabilite
anterior. De exemplu, dacă prima dată traseul a fost finalizat în
30 de minute, puteţi concura împotriva unui Virtual Partner
încercând să finalizaţi traseul în mai puţin de 30 de minute.
Crearea şi urmărirea unui traseu pe dispozitiv
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi START.
2 Selectaţi o activitate.
3 Ţineţi apăsat pe UP.
4 Selectaţi Navigare > Trasee > Creare Nou.
5 Introduceţi un nume pentru traseu şi selectaţi .
6 Selectaţi Adăugare locaţie.
7 Selectaţi o opţiune.
8 Dacă este necesar, repetaţi paşii 4 şi 5.
9 Selectaţi Finalizare > Efectuare traseu.
Apar informaţiile despre navigare.
10 Selectaţi START pentru a începe navigarea.
Salvarea locaţiei
Puteţi salva locaţia curentă pentru a naviga mai târziu înapoi la
ea.
1 Menţineţi apăsat LIGHT.
2 Selectaţi .
NOTĂ: poate fi posibil să adăugaţi acest element la meniul
de comenzi (Personalizarea meniului de comenzi,
pagina 24).
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Editarea locaţiilor salvate
Puteţi şterge o locaţie salvată sau îi puteţi edita informaţiile de
nume, altitudine şi poziţie.
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi START.
2 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
3 Ţineţi apăsat pe UP.
4 Selectaţi Navigare > Locaţii salvate.
5 Selectaţi o locaţie salvată.
6 Selectaţi o opţiune pentru editarea locaţiei.
Ştergerea tuturor locaţiilor salvate
Puteţi şterge toate locaţiile salvate în acelaşi timp.
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi START.
2 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
3 Ţineţi apăsat pe UP.
4 Selectaţi Navigare > Locaţii salvate > Ştergere toate.
Navigarea la punctul de pornire în timpul
unei activităţi
Puteţi naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii dvs.
curente, în linie dreaptă sau pe calea pe care aţi parcurs-o.
Navigare
21
Această funcţie este disponibilă pentru activităţile care utilizează
GPS.
1 În timpul unei activităţi, selectaţi STOP > În.la pct.de por..
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii pe
calea parcursă, selectaţi TracBack.
• Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii în
linie dreaptă, selectaţi Linie dreaptă.
Adăugarea unei hărţi la activitate
Puteţi adăuga harta la bucla ecranelor de date pentru o
activitate.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Setări > Activităţi şi aplicaţii.
3 Selectaţi activitatea de personalizat.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Ecrane de date > Adăugare nou > Hartă.
Panoramare şi mărire pe hartă
1 În timp ce navigaţi, selectaţi UP sau DOWN pentru a
Locaţia dvs. curentă
apar pe hartă.
, traseul de urmat
şi destinaţia
Navigarea la punctul de setare a ultimei
activităţi salvate
Puteţi naviga înapoi la punctul de pornire al ultimei activităţi
salvate în linie dreaptă sau pe calea pe care aţi parcurs-o.
Această funcţie este disponibilă pentru activităţile care utilizează
GPS.
1 Selectaţi START.
2 Ţineţi apăsat pe UP.
3 Selectaţi Navigare > Activităţi.
4 Selectaţi ultima activitate salvată.
5 Selectaţi În.la pct.de por..
6 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii pe
calea parcursă, selectaţi TracBack .
• Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii în
linie dreaptă, selectaţi Linie dreaptă.
®
Navigarea la o locaţie salvată
Înainte de a putea naviga la o locaţie salvată, dispozitivul trebuie
să localizeze sateliţi.
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi START.
2 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
3 Ţineţi apăsat pe UP.
4 Selectaţi Navigare > Locaţii salvate.
5 Selectaţi o locaţie, apoi selectaţi Deplasare la.
6 Deplasaţi-vă înainte.
Săgeata busolei indică locaţia salvată.
SUGESTIE: pentru o navigare mai precisă, orientaţi partea
de sus a ecranului în direcţia în care mergeţi.
7 Apăsaţi START pentru a porni cronometrul activităţii.
Hartă
reprezintă locaţia dvs. pe hartă. Numele de locaţii şi
simbolurile apar pe hartă. Când navigaţi pe către o destinaţie,
ruta este marcată cu o linie pe hartă.
• Navigare pe hartă (Panoramare şi mărire pe hartă,
pagina 22)
• Setări hartă (Setările hărţii, pagina 22)
22
vizualiza harta.
2 Ţineţi apăsatUP.
3 Selectaţi Panoramare/Zoom.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a comuta între panoramare în sus şi în jos,
panoramare la stânga şi la dreapta sau mărire, selectaţi
START.
• Pentru a panorama sau a mări pe hartă, selectaţi UP şi
DOWN.
• Pentru a părăsi, selectaţi BACK.
Setările hărţii
Puteţi personaliza modul de afişare a hărţilor în aplicaţia pentru
hărţi şi pe ecranele de date.
Din faţa de ceas, menţineţi apăsat UP şi selectaţi Setări >
Hartă.
Orientare: setează orientarea hărţii. Opţiunea Nord-Sus
afişează nordul în partea de sus a ecranului. Opţiunea
Direcţie în sus afişează direcţia de deplasare curentă
orientată spre partea de sus a ecranului.
Locaţiile utilizatorului: afişează sau ascunde locaţiile salvate
pe hartă.
Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea
mai bună utilizare a hărţii. Când este dezactivat, trebuie să
măriţi sau să micşoraţi harta manual.
Senzori wireless
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat cu senzori wireless ANT+ sau
Bluetooth. Pentru mai multe informaţii despre compatibilitate şi
achiziţia de senzori opţionali, vizitaţi buy.garmin.com.
Asocierea senzorilor wireless
Prima dată când conectaţi un senzor wireless la dispozitivul dvs.
utilizând tehnologia ANT+ sau Bluetooth, trebuie să asociaţi
dispozitivul cu senzorul. După asociere, dispozitivul se
conectează automat la senzor la începerea unei activităţi, iar
senzorul este activ şi în raza de acoperire.
1 Dacă asociaţi un monitor cardiac, montaţi-l pe corp.
Monitorul cardiac nu transmite şi nu primeşte date înainte de
a fi montat.
2 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft.) de senzor.
NOTĂ: staţionaţi la 10 m (33 ft.) distanţă de alţi senzori
wireless în timpul asocierii.
3 Ţineţi apăsatUP.
4 Selectaţi Setări > Senzori şi accesorii > Adăugare nou.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Căutare în toate.
• Selectaţi tipul senzorului dvs.
După asocierea senzorului cu dispozitivul, starea senzorului
se modifică din Căutare la Conectat. Datele senzorului apar
Senzori wireless
în bucla ecranului de date sau într-un câmp de date
personalizat.
Senzor de talpă
Dispozitivul dvs. este compatibil cu senzorul de talpă. Puteţi
utiliza senzorul de talpă pentru a înregistra ritmul şi distanţa în
loc să utilizaţi GPS-ul atunci când vă antrenaţi în interior sau
când semnalul GPS este slab. Senzorul de talpă este în
aşteptare, pregătit să transmită date (precum monitorul de puls).
După 30 de minute de inactivitate, senzorul de talpă se opreşte
pentru a conserva bateria. Când bateria este slabă, pe
dispozitivul dvs. apare un mesaj. Au mai rămas circa cinci ore
de utilizare a bateriei.
Efectuarea unei alergări cu ajutorul senzorului de
picior
Înainte de a alerga, trebuie să asociaţi senzorul de picior cu
dispozitivul dvs. Forerunner (Asocierea senzorilor wireless,
pagina 22).
Puteţi alerga în interior cu utilizarea unui senzor de picior pentru
a înregistra ritmul, distanţa şi cadenţa. Puteţi de asemenea să
alergaţi în mediul exterior cu utilizarea unui senzor de talpă
pentru a înregistra datele de cadenţă cu ajutorul ritmului şi a
distanţei de la GPS.
1 Instalaţi senzorul de talpă în conformitate cu instrucţiunile
accesoriului.
2 Selectaţi o activitate de alergare.
3 Începeţi alergarea.
Calibrare senzor de talpă
Senzorul de talpă se calibrează automat. Precizia datelor de
viteză şi distanţă se îmbunătăţeşte după câteva alergări în
mediul exterior cu ajutorul GPS-ului.
Îmbunătăţirea calibrării senzorului de picior
Înainte de a vă calibra dispozitivul, trebuie să recepţionaţi
semnale GPS şi vă asociaţi dispozitivul cu senzorul de picior
(Asocierea senzorilor wireless, pagina 22).
Senzorul de picior se calibrează automat, dar puteţi îmbunătăţi
precizia datelor de viteză şi distanţă după câteva alergări în
mediul exterior cu ajutorul GPS-ului.
1 Staţi afară timp de 5 minute, având vedere liberă către cer.
2 Începeţi activitatea de alergare.
3 Alergaţi pe un traseu fără oprire timp de 10 minute.
4 Opriţi activitatea şi salvaţi-o.
Pe baza datelor înregistrate, valoarea de calibrare a
senzorului de picior se schimbă, dacă este necesar. Nu ar
trebui să fie necesar să calibraţi din nou senzorul de picior,
decât în cazul în care stilul dvs. de alergare se schimbă.
Calibrarea manuală a senzorului de picior
Înainte de a vă calibra dispozitivul, trebuie să vă asociaţi
dispozitivul cu senzorul de picior (Asocierea senzorilor wireless,
pagina 22).
Se recomandă calibrarea manuală în cazul în care cunoaşteţi
factorul de calibrare. Dacă aţi calibrat senzorul de picior cu un
alt produs Garmin, este posibil să cunoaşteţi factorul de
calibrare.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Setări > Senzori şi accesorii.
3 Selectaţi senzorul de picior.
4 Selectaţi Factor cal. > Setare valoare.
5 Reglaţi factorul de calibrare:
• Măriţi factorul de calibrare dacă distanţa este prea mică.
• Reduceţi factorul de calibrare dacă distanţa este prea
mare.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Setarea vitezei şi a distanţei pentru senzorul de picior
Înainte de a vă personaliza viteza şi distanţa pentru senzorul de
picior, trebuie să vă asociaţi dispozitivul cu senzorul de picior
(Asocierea senzorilor wireless, pagina 22).
Vă puteţi seta dispozitivul să calculeze viteza şi distanţa
utilizând datele senzorului de picior în locul datelor de la GPS.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Setări > Senzori şi accesorii.
3 Selectaţi senzorul de picior.
4 Selectaţi Viteză sau Distanță.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Interior când vă antrenaţi cu GPS-ul oprit, de
obicei în interior.
• Selectaţi Întotdeauna pentru a utiliza datele senzorului de
picior indiferent de setarea GPS.
Utilizarea unui senzor opţional de viteză a
bicicletei sau de cadenţă
Puteţi utiliza un senzor compatibil de viteză a bicicletei sau un
senzor de cadenţă pentru a trimite date la dispozitivul dvs.
• Asociaţi senzorul cu dispozitivul dvs. (Asocierea senzorilor
wireless, pagina 22).
• Setaţi dimensiunea roţii (Dimensiunea şi circumferinţa roţii,
pagina 34).
• Începeţi o tură cu bicicleta (Începerea unei activităţi,
pagina 2).
Conștientizare situațională
Dispozitivul Forerunner dvs. poate fi utilizat cu dispozitivul Varia
Vision™, Varia™ luminile inteligente ale bicicletei și radarul
retrovizor pentru a îmbunătăți conștientizarea situațională.
Consultați manualul de utilizare al dispozitivului dvs. Varia
pentru mai multe informații.
NOTĂ: se recomandă să actualizați software-ul Forerunner
înainte de a asocia dispozitivele Varia (Actualizarea softwareului utilizând Garmin Express, pagina 31).
tempe
tempe este un senzor de temperatură ANT+ wireless. Puteţi
monta senzorul pe o bandă sau pe o buclă securizată, unde
este expus la aer ambiant şi, ca atare, asigură o sursă
constantă de date de temperatură precise. Trebuie să asociaţi
tempe cu dispozitivul pentru a afişa date de temperatură de la
tempe.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Particularizarea listei dvs. de activităţi
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Setări > Activităţi şi aplicaţii.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi o activitate pentru a-i personaliza setările, a o
seta ca favorită, a-i schimba ordinea de apariţie şi multe
altele.
• Selectaţi Adăugare pentru a adăuga mai multe activităţi
sau a crea activităţi personalizate.
Personalizarea buclei de widgeturi
Puteţi schimba ordinea widgeturilor din bucla de widgeturi,
elimina widgeturi şi adăuga widgeturi noi.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Setări > Widgeturi.
23
3 Selectaţi un widget.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Reordonare pentru a schimba locaţia widgetului
în bucla de widgeturi.
• Selectaţi Eliminare pentru a elimina widgetul din bucla de
widgeturi.
5 Selectaţi Adăugare widget-uri.
6 Selectaţi un widget.
Widgetul este adăugat la bucla de widgeturi.
Personalizarea meniului de comenzi
Puteţi adăuga, elimina şi modifica ordinea opţiunilor de meniu cu
comandă rapidă din meniul de comenzi (Vizualizarea meniului
de comenzi, pagina 2).
1 Din orice ecran, ţineţi apăsat pe LIGHT pentru a accesa
meniul de comenzi.
2 Ţineţi apăsat pe UP.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Adăugare comenzi pentru a adăuga o comandă
rapidă nouă la meniul de comenzi.
• Selectaţi Reordonare comenzi pentru a schimba locul
comenzii rapide din meniul de comenzi.
• Selectaţi Eliminare comenzi pentru a elimina comanda
rapidă din meniul de comenzi.
Setări de activitate
Aceste setări vă permit să personalizaţi fiecare aplicaţie de
activitate preîncărcată pe baza nevoilor dvs. De exemplu, puteţi
personaliza paginile de date şi puteţi activa alerte şi
caracteristici de antrenament. Nu toate setările sunt disponibile
pentru toate tipurile de activitate.
Selectaţi START, selectaţi o activitate, ţineţi apăsat pe UP şi
selectaţi setările de activitate.
Culoare accent: setează culoarea de accentuare a fiecărei
activităţi pentru a ajuta la identificarea activităţii active.
Alerte: setează alertele de antrenament sau navigare pentru
activitate.
Auto Lap: setează opţiunile pentru funcţia Auto Lap (Marcarea
turelor în funcţie de distanţă, pagina 25).
Auto Pause: setează dispozitivul să întrerupă înregistrarea
datelor când nu vă mai mişcaţi sau când viteza dvs. scade
sub un anumit nivel (Activarea Auto Pause, pagina 25).
Derulare automată: vă permite să parcurgeţi automat toate
ecranele datelor activităţii în timp ce cronometrul
funcţionează (Utilizarea derulării automate, pagina 25).
Setare automată: permite dispozitivului să pornească şi să
oprească automat seturile de exerciţii în timpul unei activităţi
de antrenament de forţă.
Culoare fundal: setează culoarea de fundal la alb sau negru,
pentru fiecare activitate.
Ecrane de date: vă permite să personalizaţi ecranele de date
pentru activitate şi să adăugaţi noi ecrane de date pentru
activitate (Personalizarea ecranelor de date, pagina 24).
Editare greutate: permite utilizatorului să adauge şi să editeze
greutatea utilizată în timpul unei activităţi de contorizare a
repetiţiilor.
GPS: setează modul pentru antena GPS. Utilizarea opţiunilor
GPS + GLONASS sau GPS + GALILEO oferă performanţe
îmbunătăţite în medii dificile şi o recepţionare mai rapidă a
poziţiei (GPS şi alte sisteme de sateliţi, pagina 26).
Utilizarea oricăreia dintre opţiunile GPS + GLONASS poate
reduce durata de viaţă a bateriei mai mult decât dacă s-ar
utiliza doar opţiunea GPS. Utilizarea opţiunii UltraTrac
®
24
înregistrează punctele de traseu şi datele senzorilor la o
frecvenţă mai redusă (UltraTrac, pagina 26).
Metronom: redă tonuri într-un ritm stabil, pentru a vă ajuta să vă
îmbunătăţiţi performanţa antrenându-vă la o cadenţă mai
rapidă, mai lentă sau mai consecventă (Utilizarea
metronomului, pagina 7).
Dimensiune bazin: setează lungimea bazinului pentru înotul în
bazin.
Temporizarea pentru economie de energie: setează expirarea
economisirii de energie pentru activitate (Setările temporizării
pentru economie de energie, pagina 26).
Redenumire: setează numele activităţii.
Restabilire setări implicite: permite resetarea setărilor
activităţii.
Detectare mişcare: permite detectarea mişcării pentru înotul în
bazin.
Personalizarea ecranelor de date
Puteşi afişa, ascunde şi schimba dispunerea şi conţinutul
ecranelor de date pentru fiecare activitate.
1 Selectaţi START.
2 Selectaţi o activitate.
3 Ţineţi apăsat pe UP.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Ecrane de date.
6 Selectaţi un ecran de date de personalizat.
7 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Aspect pentru a regla numărul de câmpuri de
date pe ecranul de date.
• Selectaţi un câmp pentru a schimba datele care apar pe
câmp.
• Selectaţi Reordonare pentru a schimba locul ecranului de
date din buclă.
• Selectaţi Eliminare pentru a elimina ecranul de date din
buclă.
8 Dacă este necesar, selectaţi Adăugare nou pentru a adăuga
un ecran de date la buclă.
Puteţi adăuga un ecran personalizat de date sau puteţi
selecta unul dintre cele predefinite.
Alerte
Puteţi seta alerte pentru fiecare activitate, care vă poate ajuta să
vă antrenaţi pentru obiective specifice, pentru a fi conştienţi de
mediul înconjurător şi a naviga către destinaţie. Unele alerte
sunt disponibile numai pentru anumite activităţi. Există trei tipuri
de alerte: alerte pentru evenimente, alerte de interval şi alerte
repetitive.
Alertă pentru evenimente: o alertă de eveniment vă notifică o
singură dată. Evenimentul este o valoare specifică. De
exemplu, puteţi seta ca dispozitivul să vă alerteze când
atingeţi o anumită distanţă.
Alertă de interval: o alertă de interval vă notifică atunci când
dispozitivul este peste sau sub un interval de valori specificat.
De exemplu, puteţi seta dispozitivul să vă alerteze atunci
când pulsul dvs. este sub 60 de bătăi pe minut (bpm) şi peste
210 bpm.
Alertă repetitivă: o alertă repetitivă vă notifică de fiecare dată
când dispozitivul înregistrează o anumită valoare sau un
anumit interval. De exemplu, puteţi seta ca dispozitivul să vă
alerteze la fiecare 30 de minute.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Nume alertă
Tip de alertă
Descriere
Cadenţă
Interval
Puteţi seta minime şi maxime ale
cadenţei.
Calorii
Eveniment,
repetitiv
Puteţi seta numărul de calorii.
Personalizat
Repetitiv
Puteţi selecta un mesaj existent sau
puteţi crea un mesaj personalizat şi
selecta un tip de alertă.
Distanţă
Repetitiv
Puteţi seta un interval de distanţă.
Puls
Interval
Puteţi seta valori minime şi maxime
ale pulsului sau puteţi selecta
schimbări de zonă. Consultaţi Despre
zonele de puls, pagina 8 şi Calculul
zonelor de puls, pagina 8.
Ritm
Interval
Puteţi seta valori minime şi maxime
ale ritmului.
Alergare/
Mers
Repetitiv
Puteţi seta pauze de mers cronometrate la intervale regulate.
Cadenţă
mişcări
Interval
Puteţi seta mai multe sau mai puţine
mişcări pe minut.
Timp
Eveniment,
repetitiv
Puteţi seta un interval de timp.
Setarea unei alerte
1 Menţineţi apăsat UP.
2 Selectați Setări > Activităţi şi aplicaţii.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Alerte.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Adăugare nou pentru a adăuga o nouă alertă
pentru activitate.
• Selectaţi numele alertei pentru a edita o alertă existentă.
7 Dacă este necesar, selectaţi tipul de alertă.
8 Selectaţi o zonă, introduceţi valorile minime şi maxime sau
introduceţi o valoare personalizată pentru alertă.
9 Dacă este necesar, activaţi alerta.
Pentru alertele de evenimente şi cele repetitive, un mesaj apare
de fiecare dată când atingeţi valoarea de alertă. Pentru alertele
de interval, un mesaj apare de fiecare dată când depăşiţi sau
sunteţi sub intervalul specificat (valori minime şi maxime).
Auto Lap
Marcarea turelor în funcţie de distanţă
Puteţi utiliza Auto Lap pentru a marca automat tura la o distanţă
specifică. Această caracteristică este utilă pentru compararea
performanţelor dvs. pe diferitele componente ale unei activităţi
(de ex. la fiecare 1 milă sau 5 km).
1 Menţineţi apăsat UP.
2 Selectați Setări > Activităţi şi aplicaţii.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Auto Lap.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Auto Lap pentru a porni sau opri Auto Lap.
• Selectaţi Distanţă automată pentru a regla distanţa dintre
ture.
La fiecare finalizare a unei ture, apare un mesaj care indică
timpul pe tura respectivă. De asemenea, dispozitivul emite
Personalizarea dispozitivului dvs.
sunete sau vibrează dacă tonurile sonore sunt activate (Setări
de sistem, pagina 26).
Dacă este necesar, puteţi personaliza paginile de date astfel
încât să afişeze date suplimentare privind turele (Personalizarea
ecranelor de date, pagina 24).
Particularizarea mesajului de alertă de tură
Puteţi particulariza unul sau două câmpuri de date care apar în
mesajul de alertă de tură.
1 Menţineţi apăsat UP.
2 Selectați Setări > Activităţi şi aplicaţii.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Auto Lap > Alertă de tură.
6 Selectaţi un câmp de date pentru a-l modifica.
7 Selectaţi Previzualizare (opţional).
Activarea Auto Pause
Puteţi utiliza funcţia Auto Pause pentru a întrerupe automat
cronometrul atunci când vă opriţi din mişcare. Această funcţie
este utilă dacă activitatea dvs. include oprirea la semafor sau în
alte locaţii unde trebuie să vă opriţi.
NOTĂ: istoricul nu este înregistrat cât timp cronometrul este
oprit sau întrerupt.
1 Menţineţi apăsat UP.
2 Selectați Setări > Activităţi şi aplicaţii.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Auto Pause.
6 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a opri cronometrul automat când nu vă mai mişcaţi,
selectaţi În repaus.
• Pentru a opri cronometrul automat când ritmul sau viteza
dvs. scade sub un nivel specificat, selectaţi
Personalizare.
Utilizarea derulării automate
Puteţi utiliza funcţia derulare automată pentru a parcurge ciclic
toate ecranele cu datele activităţii în timp ce cronometrul
funcţionează.
1 Menţineţi apăsat UP.
2 Selectați Setări > Activităţi şi aplicaţii.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
Selectaţi
setările activităţii.
4
5 Selectaţi Derulare automată.
6 Selectaţi viteza de derulare.
Schimbarea setării GPS
Pentru mai multe informaţii despre GPS, vizitaţi
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Ţineţi apăsat UP.
2 Selectaţi Setări > Activităţi şi aplicaţii.
3 Selectaţi activitatea de personalizat.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi GPS.
25
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Normal (numai GPS) pentru a activa sistemul
prin satelit GPS.
• Selectaţi GPS + GLONASS (sistem prin satelit rusesc)
pentru informaţii mai precise despre poziţie în condiţii de
vizibilitate scăzută a cerului.
• Selectaţi GPS + GALILEO (sistem prin satelit al Uniunii
Europene) pentru informaţii mai precise despre poziţie în
condiţii de vizibilitate scăzută a cerului.
• Selectaţi UltraTrac pentru a înregistra punctele de traseu
şi datele senzorilor cu o frecvenţă mai redusă (UltraTrac,
pagina 26)
NOTĂ: utilizarea GPS-ului şi a unui alt satelit poate reduce
durata de viaţă a bateriei mai rapid decât dacă s-ar utiliza
numai sistemul GPS (GPS şi alte sisteme de sateliţi,
pagina 26).
GPS şi alte sisteme de sateliţi
Opţiunile GPS + GLONASS sau GPS + GALILEO oferă
performanţă îmbunătăţită în medii dificile şi o stabilire mai rapidă
a poziţiei decât dacă s-ar utiliza numai sistemul GPS. Cu toate
acestea, utilizarea GPS-ului şi a unui alt sistem prin satelit poate
reduce durata de viaţă a bateriei mai rapid decât dacă s-ar
utiliza numai sistemul GPS.
UltraTrac
Caracteristica UltraTrac este o setare GPS care înregistrează
punctele traseului şi datele senzorului mai puţin frecvent.
Activarea caracteristicii UltraTrac măreşte durata de viaţă a
bateriei, dar reduce calitatea activităţilor înregistrate. Este
indicat să folosiţi caracteristica UltraTrac pentru activităţi care
necesită o durată de viaţă mai lungă a bateriei şi pentru care
actualizările frecvente ale datelor senzorului sunt mai puţin
importante.
Setările temporizării pentru economie de energie
Setările temporizării afectează lungimea duratei pentru care
dispozitivul rămâne în modul de antrenament: de exemplu,
atunci aşteptaţi startul unei curse. Ţineţi apăsat pe UP, selectaţi
Setări > Activităţi şi aplicaţii, selectaţi o activitate şi selectaţi
setările de activitate. Selectaţi Temporizarea pentru economie
de energie pentru a regla setările de expirare pentru activitate.
Normal: setează dispozitivul să intre în modul ceas cu consum
redus de energie după 5 minute de inactivitate.
Extins: setează dispozitivul să intre în modul ceas cu consum
redus de energie după 25 de minute de inactivitate. Modul
extins poate avea ca rezultat o durată mai mică de
funcţionare a bateriei între încărcări.
Eliminarea unei activităţi sau a unei aplicaţii
1
2
3
4
Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
Selectaţi Setări > Activităţi şi aplicaţii.
Selectaţi o activitate.
Selectaţi o opţiune:
• Pentru eliminarea unei activităţi din lista de favorite,
selectaţi Eliminare din favorite.
• Pentru a şterge activitatea din lista de aplicaţii, selectaţi
Eliminare.
Setările feţei pentru ceas
Puteţi personaliza aspectul feţei pentru ceas selectând
dispunerea, culorile şi datele suplimentare. De asemenea, puteţi
descărca feţe personalizate pentru ceas din magazinul Connect
IQ.
Personalizarea feţei de ceas
Înainte de a putea activa o faţă de ceas Connect IQ, trebuie să
instalaţi o faţă de ceas din magazinul Connect IQ (Connect
IQCaracteristici, pagina 11).
26
Puteţi personaliza informaţiile şi aspectul feţei de ceas sau
puteţi activa un cadran Connect IQ instalat.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Faţă ceas.
3 Selectaţi UP sau DOWN pentru a previzualiza opţiunile
pentru cadran.
4 Selectaţi Adăugare nou pentru a răsfoi prin feţe de ceas
suplimentare preîncărcate.
5 Selectaţi START > Aplicare pentru a activa o faţă de ceas
preîncărcată sau o faţă de ceas Connect IQ instalată.
6 Dacă utilizaţi o faţă de ceas preîncărcată, selectaţi START >
Personalizare.
7 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a schimba stilul numerelor pentru cadranul
analogic, selectaţi Apelare.
• Pentru a schimba stilul limbilor indicatoare pentru cadranul
analog, selectaţi Arătătoare.
• Pentru a schimba stilul cifrelor pentru faţa de ceas digitală,
selectaţi Aspect.
• Pentru a schimba stilul secundelor pentru cadranul digital,
selectaţi Secunde.
• Pentru a modifica datele care apar pe cadran, selectaţi
Date.
• Pentru a adăuga sau schimba un accent de culoare pe
faţa ceasului, selectaţi Culoare accent.
• Pentru a schimba culoarea de fundal, selectaţi Culoare
fundal.
• Pentru a salva modificările, selectaţi Finalizare.
Setări de sistem
Țineți apăsat UP și selectați Setări > Sistem.
Limbă text: setează limba afişată pe dispozitiv.
Oră: reglează setările de oră (Setări pentru oră, pagina 27).
Iluminare fundal: reglaţi setările iluminării de fundal
(Schimbarea setărilor iluminării de fundal, pagina 27).
Sunete: setează sunetele dipozitivului, precum tonurile tastelor,
alertele şi vibraţiile.
Nu deranjaţi: activează sau dezactivează modul Nu deranjaţi.
Folosiţi opţiunea Oră de culcare pentru a activa automat
modul Nu deranjaţi în timpul orelor de somn normale. Vă
puteţi seta orele normale de odihnă din contul Garmin
Connect.
Blocare automată: vă permite să blocaţi tastele pentru a
preveni apăsarea accidentală a acestora. Folosiţi opţiunea În
timpul activităţii pentru a bloca tastele în timpul unei activităţi
cronometrate. Folosiţi opţiunea Nu în timpul activităţii pentru
a bloca tastele când nu înregistraţi o activitate cronometrată.
Unități: setează unităţile de măsură utilizate pe dispozitiv
(Schimbarea unităţilor de măsură, pagina 27).
Format: setează preferinţe generale de format, precum ritmul şi
viteza afişate în timpul activităţilor, începutul săptămânii şi
formatul poziţiei geografice, precum şi opţiunile de dată.
Înregistrarea datelor: setează modul în care dispozitivul
înregistrează datele activităţii. Opţiunea de înregistrare
Inteligent (implicită) permite înregistrări de activitate mai
lungi. Opţiunea de înregistrare Fiecare secundă oferă
înregistrări de activitate mai detaliate, dar este posibil să nu
înregistreze activităţi întregi care durează mai mult.
Mod USB: setează dispozitivul la modul de stocare în masă sau
la modul Garmin atunci când este conectat la un computer.
Resetare: vă permite să resetaţi datele şi setările de utilizator
(Restabilirea tuturor setărilor implicite, pagina 30).
Personalizarea dispozitivului dvs.
Actualizare software: vă permite să instalaţi actualizările
software descărcate utilizând Garmin Express.
Setări pentru oră
Ţineţi apăsat pe UP şi selectaţi Setări > Sistem > Oră.
Format oră: setează dispozitivul să afişeze ora în format de 12
ore, 24 de ore sau format militar.
Setare oră: Setează fusul orar pentru dispozitiv. Opţiunea
Automat setează automat fusul orar pe baza poziţiei dvs.
indicate de GPS.
Oră: vă permite să reglaţi ora dacă este setată la opţiunea
Manual.
Alerte: vă permite să setaţi alertele din oră în oră, precum şi
declanşarea alertelor pentru răsărit şi apus cu un anumit
număr de minute sau de ore înainte de răsăritul sau apusul
efectiv.
Sincronizare cu GPS: permite sincronizarea manuală a orei cu
GPS-ul când schimbaţi fusul orar şi actualizarea orei de vară.
Schimbarea setărilor iluminării de fundal
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Setări > Sistem > Iluminare fundal.
3 Selectaţi În timpul activităţii sau Nu în timpul activităţii.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Taste şi alerte pentru a porni iluminarea de
fundal pentru apăsări de taste şi alerte.
• Selectaţi Gest pentru a porni iluminarea ridicând şi
întorcând braţul pentru a vă uita la încheietură.
• Selectaţi Pauză pentru a seta durata de dezactivare a
iluminării de fundal.
Schimbarea unităţilor de măsură
Puteţi personaliza unităţile de măsură pentru distanţă, ritm şi
viteză, cotă, greutate, înălţime şi temperatură.
1 Din faţa de ceas. ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Setări > Sistem > Unități.
3 Selectaţi un tip de măsurare.
4 Selectaţi o unitate de măsură.
2 Selectaţi Ceas deşteptător > Adăugare alarmă.
3 Selectaţi Oră şi introduceţi ora alarmei.
4 Selectaţi Repetare şi selectaţi când trebuie să se repete
alarma (opţional).
5 Selectaţi Sunete şi selectaţi un tip de notificare (opţional).
6 Selectaţi Iluminare fundal > Activat pentru a activa
iluminarea de fundal odată cu alarma.
7 Selectaţi Etichetă şi selectaţi o descriere pentru alarmă
(opţional).
Ştergerea unei alarme
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Ceas deşteptător.
3 Selectaţi o alarmă.
4 Selectaţi Ștergere.
Pornirea cronometrului pentru numărătoare inversă
1 De pe orice ecran, ţineţi apăsat pe LIGHT.
2 Selectaţi Cronometru.
3
4
5
6
NOTĂ: poate fi posibil să adăugaţi acest element la meniul
de comenzi (Personalizarea meniului de comenzi,
pagina 24).
Introduceţi ora.
Dacă este necesar, selectaţi Repornire > Activat pentru a
reporni automat cronometrul după ce expiră.
Dacă este necesar, selectaţi Sunete şi selectaţi un tip de
notificare.
Selectaţi Pornire cronometru.
Utilizarea cronometrului
1 De pe orice ecran, ţineţi apăsat pe LIGHT.
2 Selectaţi Temporizator.
NOTĂ: poate fi posibil să adăugaţi acest element la meniul
de comenzi (Personalizarea meniului de comenzi,
pagina 24).
3 Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
4 Selectaţi BACK pentru a reporni cronometrul turei .
Modul de afişare extins
Puteţi utiliza Modul de afişare extins pentru a afişa ecranele de
date de pe dispozitivul dvs. Forerunner pe un dispozitiv Edge
compatibil în timpul unei curse sau al unui triatlon. Vedeţi
manualul de utilizare Edge pentru mai multe informaţii.
Ceas
Sincronizarea orei cu GPS-ul
De fiecare dată când activaţi dispozitivul şi recepţionaţi sateliţi,
dispozitivul detectează automat fusul orar şi ora curentă. Puteţi
să vă sincronizaţi ora manual cu GPS-ul la schimbarea fusului
orar şi pentru actualizarea la ora de vară.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Setări > Sistem > Oră > Sincronizare cu GPS.
3 Aşteptaţi până când dispozitivul găseşte sateliţii (Obţinerea
semnalelor de la sateliţi, pagina 30).
Setarea manuală a orei
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Setări > Sistem > Oră > Setare oră > Manual.
3 Selectaţi Oră şi introduceţi ora din zi.
Setarea unei alarme
Puteţi seta până la zece alarme separate. Puteţi seta fiecare
alarmă să sune o dată sau să se repete regulat.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Timpul total al cronometrului
continuă să ruleze.
5 Selectaţi START pentru a opri ambele cronometre.
6 Selectaţi .
7 Salvaţi timpul înregistrat ca activitate în istoric (opţional).
VIRB Telecomandă
Funcţia de control VIRB la distanţă vă permite să controlaţi
camera VIRB de la distanţă utilizând dispozitivul dvs. Accesaţi
www.garmin.com/VIRB VIRB pentru a achiziţiona o cameră.
Controlul unei camere de acţiune VIRB
Înainte de a utiliza funcţia de control la distanţă VIRB, trebuie să
activaţi setarea de control la distanţă de pe camera dvs. VIRB.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare a
seriei VIRB. De asemenea, trebuie să setaţi afişarea widgetului
VIRB în bucla de widgeturi (Personalizarea buclei de widgeturi,
pagina 23).
1 Porniţi camera VIRB.
27
2 Pe dispozitivul Forerunner, selectaţi UP sau DOWN de pe
cadranul ceasului pentru a vizualiza widgetul VIRB.
3 Aşteptaţi ca dispozitivul să se conecteze la camera dvs.
VIRB.
4 Selectaţi START.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a înregistra clipuri video, selectaţi Începeți
înregistrarea.
Cronometrarea înregistrării apare pe ecranul Forerunner.
• Pentru a face o fotografie în timp ce înregistraţi clipuri
video, selectaţi DOWN.
• Pentru a opri înregistrarea clipului video, selectaţi STOP.
• Pentru a face o fotografie, selectaţi Realizare fotografie.
• Pentru a modifica setările pentru clip video şi fotografie,
selectaţi Setări.
Controlarea unei camere de acţiune VIRB în timpul
unei activităţi
Înainte de a utiliza funcţia de control la distanţă VIRB, trebuie să
activaţi setarea de control la distanţă de pe camera dvs. VIRB.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare a
seriei VIRB. De asemenea, trebuie să setaţi afişarea widgetului
VIRB în bucla de widgeturi (Personalizarea buclei de widgeturi,
pagina 23).
1 Porniţi camera VIRB.
2 Pe dispozitivul Forerunner, selectaţi UP sau DOWN de pe
cadranul ceasului pentru a vizualiza widgetul VIRB.
3 Aşteptaţi ca dispozitivul să se conecteze la camera dvs.
VIRB.
Când camera este conectată, un ecran de date VIRB este
adăugat automat la aplicaţia de activităţi.
4 Pe durata unei activităţi, selectaţi UP sau DOWN pentru a
vizualiza ecranul de date VIRB.
5 Menţineţi apăsat UP.
6 Selectaţi Telecomandă VIRB.
7 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a comanda camera cu ajutorul temporizatorului de
activitate, selectaţi Setări > Por./Opr.cron..
NOTĂ: înregistrarea imaginilor porneşte şi se opreşte
automat la începerea sau la încheierea unei activităţi.
• Pentru a comanda camera cu ajutorul opţiunilor de meniu,
selectaţi Setări > Manual.
• Pentru a înregistra clipuri video manual, selectaţi Începeți
înregistrarea.
Cronometrarea înregistrării apare pe ecranul Forerunner.
• Pentru a face o fotografie în timp ce înregistraţi clipuri
video, selectaţi DOWN.
• Pentru a opri înregistrarea clipului video manual, selectaţi
STOP.
• Pentru a face o fotografie, selectaţi Realizare fotografie.
Informaţii dispozitiv
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv
Puteţi vizualiza informaţii despre dispozitiv, precum ID-ul
aparatului, versiunea de software, informaţiile despre
reglementări şi acordul de licenţă.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Setări > Sistem > Info dispozitiv.
28
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi
conformitate aferente etichetei electronice
Eticheta pentru acest dispozitiv este pusă la dispoziţie sub
formă electronică. Eticheta electronică poate pune la dispoziţie
informaţii de reglementare, precum numerele de identificare
furnizate de FCC sau marcajele de conformitate regionale,
precum şi informaţiile aplicabile privind produsul şi licenţa.
1 Din faţa de ceas. ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Setări > Sistem > Info dispozitiv.
Încărcarea dispozitivului
AVERTISMENT
Acest dispozitiv conţine o baterie litiu-ion. Consultaţi ghidul
Informații importante privind siguranța și produsul, din cutia
produsului, pentru a afla datele de siguranță și alte informații
importante despre produs.
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine contactele şi zona
învecinată, înainte de a încărca sau de a conecta dispozitivul la
un computer. Consultaţi instrucţiunile de curăţare din anexă.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul de
încărcare al dispozitivului.
2 Introduceţi capătul mare al cablului USB într-un port de
încărcare USB.
Încărcaţi
complet dispozitivul.
3
Sfaturi pentru încărcarea dispozitivului
1 Conectaţi bine încărcătorul la dispozitiv şi încărcaţi-l folosind
cablul USB (Încărcarea dispozitivului, pagina 28).
Puteţi încărca dispozitivul conectând cablul USB la un
adaptor c.a. aprobat de Garmin, folosind o priză standard de
perete sau un port USB de pe computer. Încărcarea unei
baterii complet descărcate durează până la două ore.
2 Deconectaţi încărcătorul de la dispozitiv după ce nivelul de
încărcare a bateriei ajunge la 100%.
Purtarea dispozitivului
• Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână.
NOTĂ: dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil. Pentru
citiri mai precise ale pulsului, dispozitivul nu trebuie mişcat în
timpul alergării sau al exerciţiilor. Pentru citiri ale
pulsoximetrului, trebuie să rămâneţi nemişcaţi.
Informaţii dispozitiv
NOTĂ: senzorul optic este localizat pe partea din spate a
dispozitivului.
• Consultaţi Sfaturi pentru un puls neregulat, pagina 12 pentru
mai multe informaţii despre măsurarea pulsului la
încheietură.
• Consultaţi Sfaturi în cazul în care datele pulsoximetrului sunt
neregulate, pagina 17 pentru mai multe informaţii despre
senzorul pulsoximetrului.
• Pentru mai multe informaţii privind precizia citirilor, accesaţi
garmin.com/ataccuracy.
3 Trageţi acul cu eliberare rapidă şi aliniaţi telescopul cu
capătul opus al dispozitivului.
4 Repetaţi paşii de la 1 la 3 pentru a înlocuia cealaltă parte a
brăţării.
Specificaţii
Tip baterie
Baterie cu litiu-ion reîncărcabilă, încorporată
Forerunner 245Durata de viaţă a
bateriei, modul ceas pentru
Forerunner 245
Până la 7 zile cu urmărirea
activităţii, notificări pe
smartphone şi pulsul măsurat
la încheietura mâinii
Forerunner 245Durata de viaţă a
bateriei, modul activitate pentru
Forerunner 245
Până la 24 ore cu GPS şi
pulsul măsurat la încheietura
mâinii
Forerunner 245 MusicDurata de viaţă a
bateriei, modul ceas pentru
Forerunner 245 Music
Până la 7 zile cu urmărirea
activităţii, notificări pe
smartphone şi pulsul măsurat
la încheietura mâinii
Forerunner 245 MusicDurata de viaţă a
bateriei, modul ceas cu muzică pentru
Forerunner 245 Music
Până la 8 ore cu urmărirea
activităţii, notificări pe
smartphone, pulsul măsurat
la încheietura mâinii şi redare
muzică
Forerunner 245 MusicDurata de viaţă a
bateriei, modul activitate pentru
Forerunner 245 Music
Până la 24 ore cu GPS şi
pulsul măsurat la încheietura
mâinii
Forerunner 245 MusicDurata de viaţă a
bateriei, modul activitate cu muzică
pentru Forerunner 245 Music
Până la 6 ore cu GPS, pulsul
măsurat la încheietura mâinii
şi redare muzică
Curăţarea dispozitivului
Rezistenţa la apă
Înot, 5 ATM*
ATENŢIONARE
Chiar şi cantităţi reduse de transpiraţie sau de umiditate pot
cauza coroziunea contactelor electrice atunci când dispozitivul
este conectat la un încărcător. Coroziunea poate împiedica
încărcarea şi transferul de date.
Forerunner 245 MusicStocare date
media pe Forerunner 245 Music
3,5 GB (aproximativ 500 de
melodii)
Interval de temperatură optimă de
funcţionare
De la -20º la 60 ºC (de la -4º
la 140 ºF)
Interval de temperatură de încărcare
De la 0º la 45 ºC (de la 32º la
113 ºF)
Întreţinerea dispozitivului
ATENŢIONARE
Evitaţi şocuri extreme şi tratamente brutale, deoarece acestea
pot diminua durata de viaţă a produsului.
Evitaţi apăsarea pe taste sub apă.
Nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru a curăţa dispozitivul.
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Clătiţi bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la clor,
apă sărată, soluţie de protecţie solară, produse cosmetice,
alcool sau alte substanţe chimice agresive. Expunerea
prelungită la aceste substanţe poate conduce la deteriorarea
carcasei.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
1 Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de
detergent slab.
2 Ştergeţi dispozitivul cu ceva uscat.
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet.
SUGESTIE: pentru mai multe informaţii, accesaţi
www.garmin.com/fitandcare.
Forerunner 245Frecvenţă radio/protocol 2,4 GHz la @ 2 dBm nominal
Forerunner 245
• Protocol de comunicaţii
wireless
• Bluetooth Tehnologie 4.2
Forerunner 245 MusicFrecvenţă radio/
protocol Forerunner 245 Music
Înlocuirea brăţărilor
Dispozitivul este compatibil cu brăţările standard cu eliberare
rapidă, cu o lăţime de 20 mm. Accesaţi buy.garmin.com sau
contactaţi dealerul Garmin pentru informaţii privind accesoriile
opţionale.
1 Trageţi acul cu eliberare rapidă pe telescop pentru a
îndepărta brăţara.
2,4 GHz
• Protocol de comunicaţii
wireless ANT+ @ 2 dBm
• Tehnologia 4.2 Bluetooth
@ 10 dBm nominal
• Tehnologia wireless Wi‑Fi
@ 13,6 dBm nominal
*Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o
adâncime de 50 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
Depanare
Actualizări ale produsului
Pe computer, instalaţi Garmin Express (www.garmin.com
/express). Pe smartphone, instalaţi aplicaţia Garmin Connect .
Aceasta oferă acces uşor la următoarele servicii pentru
dispozitive Garmin:
• Actualizări software
• Datele se vor încărca în Garmin Connect
• Înregistrarea produsului
2 Inseraţi un capăt al telescopului noii brăţări în dispozitiv.
Depanare
Configurarea Garmin Express
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Vizitaţi www.garmin.com/express.
29
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Cum obţineţi mai multe informaţii
• Accesaţi support.garmin.com pentru manuale, articole şi
actualizări de software suplimentare.
• Accesaţi buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin
pentru informaţii privind accesoriile opţionale şi piesele de
schimb.
• Accesaţi www.garmin.com/ataccuracy.
Acesta nu este un dispozitiv medical. Funcţia de
pulsoximetru nu este disponibilă în toate ţările.
Monitorizarea activităţii
Pentru mai multe informaţii privind precizia monitorizării
activităţii, accesaţi garmin.com/ataccuracy.
Contorul meu zilnic de paşi nu apare
Contorul zilnic de paşi este resetat în fiecare noapte la miezul
nopţii.
Dacă apar linii întrerupte în locul contorului dvs. de paşi,
permiteţi dispozitivului să obţină semnalele de la sateliţi şi să
seteze automat ora.
Contorul de paşi pare imprecis
În cazul în care contorul de paşi pare imprecis, puteţi încerca
aceste sfaturi.
• Montaţi-vă dispozitivul pe încheietura non-dominantă.
• Purtaţi dispozitivul în buzunar când împingeţi un cărucior
pentru copii sau un aparat de tuns iarba.
• Purtaţi dispozitivul în buzunar numai când vă utilizaţi mâinile
sau braţele.
NOTĂ: este posibil ca dispozitivul să interpreteze unele
mişcări repetitive, precum spălatul vaselor, împăturirea
rufelor sau aplaudatul ca fiind paşi.
Numerele de paşi de la dispozitiv şi din contul Garmin
Connect nu corespund
Numărul de paşi din contul Garmin Connect se actualizează la
sincronizarea dispozitivului.
1 Selectaţi o opţiune:
• Sincronizaţi contorul de paşi cu aplicaţia Garmin Connect
(Utilizarea Garmin Connect la computer, pagina 21).
• Sincronizaţi contorul de paşi cu aplicaţia Garmin Connect
( Sincronizarea manuală a datelor cu Garmin Connect,
pagina 10).
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să vă sincronizeze datele.
Sincronizarea poate dura câteva minute.
NOTĂ: reîmprospătarea aplicaţiei Garmin Connect sau a
aplicaţiei Garmin Connect nu vă sincronizează datele şi nu
vă actualizează contorul de paşi.
Minutele mele de activitate intensă clipesc
Atunci când vă antrenaţi la un nivel de intensitate care indică
faptul că vă apropiaţi de obiectivul dvs. de minute de activitate
intensă, acestea vor lumina intermitent.
Efectuaţi exerciţii timp de cel puţin 10 minute consecutive la
un nivel de intensitate moderat sau înalt.
Obţinerea semnalelor de la sateliţi
Este posibil ca dispozitivul să necesite o vizibilitate
neobstrucţionată a cerului pentru a recepţiona semnale de la
sateliţi. Ora şi data sunt setate automat pe baza poziţiei GPS.
SUGESTIE: pentru mai multe informaţii despre GPS, vizitați
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Ieşiţi în aer liber, într-un spaţiu deschis.
30
Partea frontală a dispozitivului trebuie să fie orientată spre
cer.
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
Pot fi necesare 30 - 60 de secunde pentru localizarea
semnalelor de satelit.
Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS
• Sincronizaţi frecvent dispozitivul cu contul dvs. Garmin
Connect:
◦ Conectaţi-vă dispozitivul la un computer utilizând cablul
USB şi aplicaţia Garmin Express.
◦ Sincronizaţi dispozitivul cu aplicaţia Garmin Connect
Mobile utilizând smartphone-ul cu funcţia Bluetooth
activată.
◦ Conectaţi dispozitivul la contul dvs. Garmin Connect
utilizând o reţea Wi‑Fi wireless.
În timp ce este conectat la contul dvs. Garmin Connect,
dispozitivul descarcă mai multe zile de date recepţionate prin
satelit, ceea ce îi permite să localizeze rapid semnalele
sateliţilor.
• Luaţi dispozitivul afară, în spaţiu deschis, departe de clădiri
înalte şi de copaci înalţi.
• Rămâneţi pe loc câteva minute.
Repornirea dispozitivului
Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este
recomandată repornirea acestuia.
NOTĂ: repornirea dispozitivului poate conduce la ştergerea
datelor sau a setărilor.
1 Ţineţi apăsată LIGHT timp de 15 secunde.
Dispozitivul se va opri.
2 Ţineţi apăsată LIGHT timp de o secundă pentru a porni
dispozitivul.
Restabilirea tuturor setărilor implicite
NOTĂ: aceasta va şterge toate informaţiile introduse de
utilizator şi istoricul activităţii.
Puteţi restabili toate setările dispozitivului la valorile implicite din
fabrică.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Setări > Sistem > Resetare.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a restabili toate setările dispozitivului la valorile
implicite din fabrică şi a salva toate informaţiile activităţilor
şi muzica stocată, selectaţi Resetare setări implicite.
• Pentru a şterge toate activităţile din istoric, selectaţi
Ştergere toate activităţile.
• Pentru a reseta toate totalurile cu distanţe sau durate,
selectaţi Resetare totaluri.
• Pentru a restabili toate setările dispozitivului la valorile
implicite din fabrică şi a şterge toate informaţiile
activităţilor şi muzica stocată, selectaţi Ştergere date şi
resetare setări.
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia
Garmin Connect
Înainte de a actualiza software-ul dispozitivului dvs. utilizând
aplicaţia Garmin Connect, trebuie să aveţi un cont Garmin
Connect şi trebuie să asociaţi dispozitivul cu un smartphone
compatibil (Asocierea smartphone-ului cu dispozitivul, pagina 1).
Sincronizaţi-vă dispozitivul dvs. cu aplicaţia Garmin Connect
(Sincronizarea manuală a datelor cu Garmin Connect,
pagina 10).
Depanare
Atunci când este disponibil un software nou, aplicaţia Garmin
Connect trimite automat actualizarea către dispozitivul dvs.
Actualizarea software-ului utilizând Garmin
Express
Înainte de a putea să actualizaţi software-ul dispozitivului,
trebuie să aveţi un cont Garmin Connect şi trebuie să descărcaţi
aplicaţia Garmin Express.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
Atunci când este disponibil un software nou, Garmin Express
îl trimite la dispozitivul dvs.
Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
2
3 Nu deconectaţi dispozitivul de la computer în timpul
procesului de actualizare.
NOTĂ: dacă aţi configurat deja dispozitivul cu conectivitate
Wi‑Fi, Garmin Connect poate descărca automat pe dispozitiv
actualizările de software disponibile, când acesta se
conectează folosind Wi‑Fi.
Dispozitiv în limba greşită
Puteţi schimba limba dispozitivului dacă aţi ales accidental limba
greşită.
1 Menţineţi apăsat UP.
2 Derulaţi la ultimul element din listă şi selectaţi START.
3 Selectaţi START.
4 Selectaţi limba.
Este smartphone-ul meu compatibil cu
dispozitivul meu?
Dispozitivul Forerunner este compatibil cu telefoane smartphone
ce utilizează tehnologia wireless Bluetooth.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.garmin.com/ble.
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv
Dacă telefonul nu se va conecta la dispozitiv, puteţi încerca
aceste sfaturi.
• Opriţi smartphone-ul şi dispozitivul dvs. şi apoi porniţi-le din
nou.
• Activaţi tehnologia Bluetooth pe smartphone.
• Actualizaţi aplicaţia pentru Garmin Connect Mobile la cea mai
recentă versiune.
• Ştergeţi dispozitivul din aplicaţia Garmin Connect Mobile
pentru a reîncerca procesul de asociere.
Dacă utilizaţi un dispozitiv Apple, trebuie, de asemenea, să
ştergeţi dispozitivul din setările Bluetooth de pe smartphoneul dvs.
• Poziţionaţi smartphone-ul la o distanţă de 10 m (33 ft.) de
dispozitiv.
• Pe smartphone, deschideţi aplicaţia Garmin Connect Mobile,
selectaţi
sau
şi selectaţi Dispozitive Garmin >
Adăugare dispozitiv pentru a accesa modul pentru
asociere.
• Pe dispozitiv, ţineţi apăsat pe LIGHT şi selectaţi pentru a
porni tehnologia Bluetooth şi a accesa modul de asociere.
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei
Puteţi face mai multe lucruri pentru a extinde durata de viaţă a
bateriei.
• Reduceţi temporizarea iluminării de fundal (Schimbarea
setărilor iluminării de fundal, pagina 27).
• Dezactivaţi tehnologia wireless Bluetooth atunci când nu
utilizaţi funcţiile conectate (Caracteristici conectate Bluetooth,
pagina 9).
Depanare
• Atunci când întrerupeţi activitatea pentru o perioadă mai
îndelungată, utilizaţi opţiunea de Continuare ulterior
(Oprirea unei activităţi, pagina 3).
• Dezactivaţi urmărirea activităţii (Setări pentru monitorizarea
activităţii, pagina 9).
• Utilizaţi o faţă de ceas care nu se actualizează în fiecare
secundă.
De exemplu, utilizaţi un cadran de ceas fără secundar
(Personalizarea feţei de ceas, pagina 26).
• Limitaţi notificările pentru smartphone pe care le afişează
dispozitivul (Administrarea notificărilor, pagina 1).
• Opriţi transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele
Garmin asociate (Transmiterea datelor privind pulsul către
dispozitivele Garmin, pagina 12).
• Dezactivaţi monitorizarea pulsului la încheietura mâinii
(Dezactivarea monitorului cardiac montat la încheietură,
pagina 13).
NOTĂ: monitorizarea pulsului măsurat la încheietură este
utilizată pentru calculul minutelor de activităţi fizice de
intensitate ridicată şi al numărului de calorii arse.
• Dezactivaţi funcţia de pulsoximetru (Dezactivarea monitorului
cardiac montat la încheietură, pagina 13).
• Utilizaţi modul GPS UltraTrac pentru activitatea dvs.
(UltraTrac, pagina 26).
• Selectaţi intervalul de înregistrare Inteligent (Setări de
sistem, pagina 26).
Citirea temperaturii nu este precisă
Temperatura corpului dvs. afectează citirea temperaturii pentru
senzorul de temperatură intern. Pentru a obţine cea mai precisă
citire a temperaturii, trebuie să scoateţi ceasul de pe încheietură
şi să aşteptaţi 20 - 30 de minute.
De asemenea, puteţi folosi un senzor de temperatură exterior
opţional tempe pentru a vizualiza citiri precise ale temperaturii
ambiante în timp ce purtaţi ceasul.
Cum pot asocia manual senzorii ANT+?
Puteți utiliza setările dispozitivului pentru a asocia manual
senzorii ANT+. Prima dată când conectaţi un senzor la
dispozitivul dvs. utilizând tehnologia wireless ANT+, trebuie să
asociaţi dispozitivul cu senzorul. După asociere, dispozitivul se
conectează automat la senzor la începerea unei activităţi, dacă
senzorul este activ şi în raza de acoperire.
1 Păstraţi distanţa de 10 m (33 ft.) faţă de alţi senzori ANT+ în
timpul asocierii.
2 Dacă asociaţi un monitor cardiac, fixaţi-l pe corp.
Monitorul cardiac nu transmite şi nu primeşte date înainte de
a fi montat.
3 Ţineţi apăsatUP.
4 Selectaţi Setări > Senzori şi accesorii > Adăugare nou.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Căutare în toate.
• Selectaţi tipul senzorului dvs.
După ce senzorul este asociat cu dispozitivul dvs., este afişat
un mesaj. Datele senzorului apar în bucla paginii de date sau
într-un câmp de date personalizat.
Pot folosi senzorul Bluetooth cu ceasul?
Dispozitivul este compatibil cu anumiţi senzori Bluetooth. Prima
dată când conectaţi un senzor Garmin la dispozitivul dvs.,
trebuie să asociaţi dispozitivul cu senzorul. După asociere,
dispozitivul se conectează automat la senzor la începerea unei
activităţi, iar senzorul este activ şi în raza de acoperire.
1 Menţineţi apăsat UP.
31
2 Selectaţi Setări > Senzori şi accesorii > Adăugare nou.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Căutare în toate.
• Selectaţi tipul senzorului dvs.
Puteţi particulariza câmpurile de date opţionale
(Personalizarea ecranelor de date, pagina 24).
Muzica se întrerupe sau căştile nu rămân
conectate
Când folosiţi un dispozitiv Forerunner 245 Music conectat la
căşti prin tehnologia Bluetooth, semnalul este cel mai puternic
când există o linie de vizare directă între dispozitiv şi antena
căştilor.
• Dacă semnalul trece prin corpul dvs., este posibil să
experimentaţi pierderi de semnal sau să vi se întrerupă
căştile.
• Vă recomandăm să purtaţi căştile cu antena pe aceeaşi parte
a corpului cu dispozitivul Forerunner 245 Music.
Anexă
Câmpuri de date
Unele câmpuri de date necesită accesorii ANT+ pentru afişarea
datelor.
% Puls ultima tură: procentul mediu din rezerva de puls (pulsul
maxim minus pulsul în repaus) pentru ultima tură încheiată.
% Rezervă puls: procentul rezervei de puls (pulsul maxim
minus pulsul în repaus).
Altitudine: altitudinea locaţiei dvs. curente, deasupra nivelului
mării sau sub acesta.
Apus: ora apusului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Cadenţă: alergare. Numărul de paşi pe minut (stânga şi
dreapta).
Cadenţă: ciclism. Numărul de rotaţii al braţului pedalier. Pentru
ca aceste date să fie afişate, dispozitivul dvs. trebuie să fie
conectat la un accesoriu de cadenţă.
Cadenţă medie: alergare. Cadenţa medie pentru activitatea
curentă.
Cadenţă medie: ciclism. Cadenţa medie pentru activitatea
curentă.
Cadenţă tură: alergare. Cadenţa medie pentru tura curentă.
Cadenţă tură: ciclism. Cadenţa medie pentru tura curentă.
Cadenţă ultima tură: alergare. Cadenţa medie pentru tura cel
mai recent finalizată.
Cadenţă ultima tură: ciclism. Cadenţa medie pentru tura cel
mai recent finalizată.
Calorii: numărul total de calorii arse.
Cronometru: timpul cronometrat pentru activitatea curentă.
Cronometru de odihnă: cronometrul pentru pauza curentă (înot
în bazin).
DCS echilibru: echilibrul stânga/dreapta pe durata de contact
cu solul în timpul alergării.
Direcţie: direcţia în care vă deplasaţi.
Direcţie de deplasare: direcţia de la locaţia curentă către o
destinaţie. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Distanță: distanţa parcursă pentru traseul sau activitatea
curente.
Distanţa intervalului: distanţa parcursă pentru intervalul curent.
Distanţă până la următorul: distanţa rămasă până la următorul
punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afişate,
trebuie să vă deplasaţi.
32
Distanţă rămasă: distanţa rămasă până la destinaţia finală.
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Distanţă totală estimată: distanţa estimată de la start până la
destinaţia finală. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie
să vă deplasaţi.
Distanţă tură: distanţa parcursă pentru tura curentă.
Durată de contact cu solul: durata petrecută pe sol la fiecare
pas în timpul alergării, măsurată în milisecunde. Durata
contactului cu solul nu este calculată în timpul mersului.
Durată de contact cu solul în tură: durata medie a contactului
cu solul pentru tura curentă.
Durată medie de contact cu solul: durata medie a contactului
cu solul pentru activitatea curentă.
Durata pe zone: timpul scurs pe fiecare zonă de puls.
Echilibru DCS în tură: echilibrul mediu pe durata de contact cu
solul pentru tura curentă.
Echilibru mediu DCS: echilibrul mediu pe durata de contact cu
solul pentru sesiunea curentă.
Efect antrenam. anaerobic: impactul activităţii curente asupra
condiţiei fizice anaerobe.
Efectul antrenam. aerobic: impactul activităţii curente asupra
condiţiei fizice aerobe.
GPS: puterea semnalului satelitului GPS.
În afara traseului: distanţa către stânga sau dreapta deviată de
la ruta originală. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie
să vă deplasaţi.
Latitudine/Longitudine: poziţia curentă în latitudine şi
longitudine indiferent de setarea formatului poziţiei selectate.
Locaţie: poziţia curentă utilizând setarea formatului poziţiei
selectate.
Locaţie de destinaţie: poziţia destinaţiei dvs. finale.
Lungime medie pas: lungimea medie a pasului pentru
sesiunea curentă.
Lungime pas: lungimea pasului pe care îl faceţi între două
păşiri succesive, măsurată în metri.
Lungime pas în tură: lungimea medie a pasului pentru tura
curentă.
Lungimi: numărul de lungimi de bazin finalizate pe durata
activităţii curente.
Lungimi interval: numărul de lungimi de bazin finalizate pe
durata intervalului curent.
Maxima din 24 de ore: temperatura maximă înregistrată în
ultimele 24 de ore.
Medie pedalări per lungime: numărul mediu de mişcări pe
lungime de bazin pe durata activităţii curente.
Minima din 24 de ore: temperatura minimă înregistrată în
ultimele 24 de ore.
Mişcări: sporturi cu vâsle. Numărul total de mişcări pentru
activitatea curentă.
Mişcări pe tură: sporturi cu vâsle. Numărul total de mişcări pe
tura curentă.
Momentul zilei: ora din zi pe baza setărilor dvs. curente de
locaţie şi de oră (format, fus orar, ora de vară).
Nivel baterie: energia rămasă a bateriei.
Nivelul de performanţă: scorul nivelului de performanţă este o
evaluare în timp real a capacităţii dvs. de efort.
Număr de pedalări în ultima tură: sporturi cu vâsle. Numărul
total de mişcări pentru ultima tură finalizată.
OES: ora estimată la care veţi ajunge la destinaţia finală
(ajustată conform orei locale din locul de destinaţie). Pentru
ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Anexă
OES la următorul: ora estimată la care veţi ajunge la următorul
punct de pe traseu (ajustată conform orei locale din punctul
de pe traseu). Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să
vă deplasaţi.
Oscilaţie medie pe verticală: numărul mediu de oscilaţii pe
verticală pentru activitatea curentă.
Oscilaţie pe verticală: numărul de oscilaţii din timpul alergării.
Mişcarea pe verticală a torso-ului, măsurată în centimetri
pentru fiecare pas.
Oscilaţie pe verticală în tură: numărul mediu de oscilaţii pe
verticală pentru tura curentă.
Pct de trec stabilit ca dest: ultimul punct de pe ruta către
destinaţie. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Pedalări pe ultima lungime: numărul total de mişcări pentru
ultima lungime de bazin finalizată.
Ped per lun dur int: numărul mediu de mişcări pe lungime de
bazin pe durata intervalului curent.
Puls: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm). Dispozitivul dvs.
trebuie să fie conectat la un monitor cardiac compatibil.
Puls maxim %: procentul din pulsul maxim.
Puls maxim % în tură: procentul mediu din pulsul maxim pentru
tura curentă.
Puls maxim % în ultima tură: procentul mediu din pulsul
maxim pentru ultima tură încheiată.
Puls mediu: pulsul mediu pentru activitatea curentă.
Puls mediu maxim %: procentul mediu din pulsul maxim pentru
activitatea curentă.
Puls tură: pulsul mediu pentru tura curentă.
Rap. oscilaţie verticală: raportul dintre oscilaţiile pe verticală şi
lungimea pasului.
Raport mediu pe verticală: raportul mediu dintre oscilaţiile pe
verticală şi lungimea pasului pentru sesiunea curentă.
Raport mişcări: înot. Numărul de mişcări pe minut (mpm).
Raport mişcări: sporturi cu vâsle. Numărul de mişcări pe minut
(mpm).
Raport pe verticală în tură: raportul mediu dintre oscilaţiile pe
verticală şi lungimea pasului pentru tura curentă.
Răsărit: ora răsăritului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Rată de pedalare în tură: sporturi cu vâsle. Numărul mediu de
mişcări pe minut (mpm) pe durata turei curente.
Rată de pedalare în ultima tură: sporturi cu vâsle. Numărul
mediu de mişcări pe minut (mpm) în timpul ultimei ture
finalizate.
Rată de pedalare medie: sporturi cu vâsle. Numărul mediu de
mişcări pe minut (mpm) pe durata activităţii curente.
Rată de pedalare pe ultima lungime: numărul mediu de
mişcări pe minut (mpm) pe durata ultimei lungimi de bazin
finalizate.
Rată ped dur int: numărul mediu de mişcări pe minut (mpm) pe
durata intervalului curent.
Repetare pornită: cronometrul pentru ultimul interval plus
pauza curentă (înot în bazin).
Repetiţii: în timpul unei activităţi de antrenament de forţă,
numărul de repetiţii dintr-un set de exerciţii.
Rezervă de puls % în tură: procentul mediu din rezerva de puls
(pulsul maxim minus pulsul în repaus) pentru tura curentă.
Rezervă medie puls %: procentul mediu din rezerva de puls
(pulsul maxim minus pulsul în repaus) pentru activitatea
curentă.
Ritm: ritmul curent.
Ritm mediu: ritmul mediu pentru activitatea curentă.
Anexă
Ritm pe durata intervalului: ritmul mediu pentru intervalul
curent.
Ritm pe ultima porţiune: ritmul mediu pentru cea mai recentă
lungime de bazin finalizată.
Ritm tură: ritmul mediu pentru tura curentă.
Ritm ultima tură: ritmul mediu pentru cea mai recentă tură
finalizată.
Setare cronometru: în timpul unei activităţi de antrenament de
forţă, volumul de timp petrecut în setul curent de exerciţii.
Swolf mediu: punctajul SWOLF mediu pentru activitatea
curentă. Punctajul dvs. SWOLF este suma dintre durata
pentru o lungime şi numărul de mişcări pentru lungimea
respectivă (Terminologie din domeniul înotului, pagina 4).
Swolf pe durata intervalului: punctajul SWOLF mediu pentru
intervalul curent.
Swolf pe ultima lungime: punctajul SWOLF mediu pentru cea
mai recentă lungime de bazin finalizată.
Temperatură: temperatura aerului. Temperatura corpului dvs.
afectează senzorul de temperatură.
TER: timpul estimat rămas până la atingerea destinaţiei finale.
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Timp interval: timpul cronometrat pentru intervalul curent.
Timp mediu în tură: timpul mediu pe tură pentru activitatea
curentă.
Timp până la următorul: durata estimată rămasă până ajungeţi
la următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Timp scurs: timpul total înregistrat. De exemplu, dacă porniţi
cronometrul şi alergaţi timp de 10 minute, apoi opriţi
cronometrul pentru 5 minute, iar apoi porniţi cronometrul şi
alergaţi timp de 20 de minute, timpul scurs este de 35 de
minute.
Timp tură: timpul cronometrat pentru tura curentă.
Timp ultima tură: timpul cronometrat pentru ultima tură
finalizată.
Tip de pedalare pe durata intervalului: tipul de mişcare curent
pentru interval.
Tip de pedalare pe ultima lungime: tipul de mişcare utilizat în
timpul ultimei lungimi de bazin finalizate.
Traseu: direcţia de la locaţia de plecare la o destinaţie. Traseul
poate fi vizualizat ca o rută planificată sau setată. Pentru ca
aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Ture: numărul de ture finalizate în cadrul activităţii curente.
Ultima tură - distanţă: distanţa parcursă pentru cea mai
recentă tură finalizată.
Ultima tură - puls: frecvenţa cardiacă medie pentru ultima tură
finalizată.
Următorul punct de trecere: următorul punct de pe traseu.
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Viteză: viteza curentă de deplasare.
Viteza efectivă către destinaţie: viteza cu care ajungeţi la o
destinaţie pe o rută. Pentru ca aceste date să fie afişate,
trebuie să vă deplasaţi.
Viteză maximă: viteza de vârf pentru activitatea curentă.
Viteză medie: viteza medie pentru activitatea curentă.
Viteză tură: viteza medie pentru tura curentă.
Viteză ultima tură: viteza medie pentru tura cel mai recent
finalizată.
Zonă puls: intervalul curent al pulsului dvs. (de la 1 la 5).
Zonele implicite se bazează pe profilul dvs. de utilizator şi pe
pulsul maxim (220 minus vârsta dvs.).
33
Despre zonele de puls
Numeroşi sportivi utilizează zonele de puls pentru a măsura şi
a-şi mări rezistenţa cardiovasculară şi pentru a-şi îmbunătăţi
nivelul de fitness. O zonă de puls este un interval setat de bătăi
pe minut. Cele cinci zone de puls comun acceptate sunt
numerotate de la 1 la 5, în ordinea crescătoare a intensităţii. În
general, zonele de puls sunt calculate sub formă de procente
din pulsul maxim.
Calculul zonelor de puls
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
Beneficii
1
50–60%
Respiraţie ritmică,
relaxată, în ritm uşor
Antrenament aerobic de
nivel începător, stres
redus
2
60-70%
Ritm confortabil,
respiraţie uşor mai
profundă, conversaţie
posibilă
Antrenament cardiovascular de bază, ritm bun
de recuperare
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
Beneficii
3
70-80%
Ritm moderat,
Capacitate aerobică
menţinerea conversaţiei îmbunătăţită,
este mai dificilă
antrenament cardiovascular optim
4
80-90%
Ritm rapid şi puţin
incomod, respiraţie
forţată
5
90-100%
Ritm de sprint, nesuste- Anduranţă anaerobică şi
nabil pentru o perioadă musculară, putere
prelungită de timp,
crescută
respiraţie anevoioasă
Capacitate anaerobică şi
prag îmbunătăţite, viteză
îmbunătăţită
Clasificările standard ale volumului maxim de O2
Aceste tabele includ clasificările standard pentru estimarea volumului maxim de O2 în funcţie de vârstă şi sex.
Bărbaţi
Percentilă
20–29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Superior
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Excelent
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bun
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Suficient
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slab
0-40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Femei
Percentilă
20–29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Superior
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Excelent
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bun
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Suficient
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slab
0-40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Date retipărite cu permisiunea The Cooper Institute. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.CooperInstitute.org.
Dimensiunea şi circumferinţa roţii
Dimensiune pneu
Circumferinţă roată (mm)
Senzorul de viteză detectează automat dimensiunea roţii. Dacă
este necesar, puteţi introduce manual circumferinţa roţii în
setările senzorului de viteză.
Dimensiunea pneului este marcată pe ambele părţi ale pneului.
Aceasta nu este o listă completă. Puteţi, de asemenea, să
măsuraţi circumferinţa roţii sau să utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet.
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
Dimensiune pneu
Circumferinţă roată (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 tubular
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
34
Anexă
Dimensiune pneu
Circumferinţă roată (mm)
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C tubular
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Legendă simboluri
Aceste simboluri pot fi afişate pe dispozitiv sau pe etichetele
accesoriilor.
Curent alternativ Dispozitivul este compatibil cu alimentarea la
curent alternativ.
Curent continuu Dispozitivul este compatibil cu alimentarea la
curent continuu.
Siguranţă. indică specificaţiile sau locaţia unei siguranţe.
WEEE simbolul pentru eliminare şi reciclare. Simbolul WEEE este
ataşat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu
privire la Deşeurile de echipamente electrice şi electronice
(WEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a
acestui produs şi de a promova reutilizarea şi reciclarea.
Anexă
35
Index
A
accesorii 22, 30, 31
activităţi 2–5, 24, 26
iniţiere 2, 22
personalizare 3, 5, 23
salvare 3
actualizări, software 10, 30, 31
afişaj extins 27
afişaje pentru ceas 26
alarme 24, 27
alergare pe bandă 4
alertă 5
alerte 9, 25
cadenţă 24
distanţă 24
oră 24
puls 5, 12, 24
antrenament 2, 3, 6, 7, 9
calendar 6
planificări 5, 6
antrenamente 5
antrenare în interior 3, 4, 23
aplicaţii 9, 11
smartphone 1
asistenţă 11
asociere 1
senzori 22
Senzori ANT+ 12, 31
Senzori Bluetooth 31
smartphone 1, 31
Auto Lap 25
Auto Pause 25
B
baterie
încărcare 28
maximizare 2, 26, 31
benzi 29
Bluetooth senzori 22
Body Battery 18
C
cadenţă 7, 13
alerte 24, 25
senzori 23
calendar 5, 6
calorie, alerte 25
căşti
conectare 20
tehnologie Bluetooth 20, 32
câmpuri de date 11, 32
ceas 1, 27
comenzi pentru muzică 19
comenzi rapide 2, 24
computer 19
Condiţie fizică 16
conectare 2
Connect IQ 11
contacte, adăugare 11
contacte de urgență 11
Control la distanţă VIRB 28
cronometru 1–4, 20, 27
numărătoare inversă 27
cronometru pentru numărătoare inversă 27
curăţarea dispozitivului 29
cursă 7
curse 4
D
date
încărcare 10
pagini 24
partajare 27
stocare 20, 21
transferare 20, 21
date utilizator, ştergere 20
depanare 1, 4, 12, 14, 17, 18, 28, 30, 31
derulare automată 25
36
detecţie incidente 11
dimensiune bazin 4
dimensiuni ale roţii 34
dinamica alergării 13, 14
distanţă, alerte 24, 25
durata prevăzută a cursei 16
durată de contact cu solul 13
E
ecran 27
Efect antrenament 14, 16, 20
exerciţii 4–6
creare 5
încărcare 5
F
feţe de ceas 11, 26
fusuri orare 27
G
Galileo 25
Garmin Connect 1, 2, 5, 6, 9–11, 20, 21, 30
stocare date 21
Garmin Express 11, 29
actualizare software 29
GLONASS 25, 26
GPS 1, 26
semnal 2, 30
setări 25
H
hartă 22
hărţi 20, 22
navigare 21, 22
parcurgere 22
I
ID unitate 28
iluminare de fundal 1, 27
informaţii despre siguranţă 11
intervale 4
exerciţii 6
IQ mişcare 9
istoric 20, 21
ştergere 20
trimitere la computer 20, 21
înapoi la punctul de pornire, navigare 22
încărcare 28
încărcarea datelor 10
înot 4
L
limbă 26
LiveTrack 11
locaţii 22
editare 21
salvare 21
ştergere 21
lungimea pasului 13
lungimi 4
M
meniu 1
meniu de comenzi 2, 24
meniu principal, personalizare 23
meteo 11
metronom 7
Minute de activitate intensă 9, 30
mişcări 4
modul ceas 26, 31
monitorizare 11, 17
monitorizarea activităţii 8, 9
muzică 18
încărcare 18, 19
redare 19
servicii 18, 19
N
navigare 21, 22
înapoi la punctul de pornire 2, 22
nivel de performanţă 2, 14, 16
nivel de stres 17, 18
nivelul de solicitare al antrenamentului 14, 16
notificări 1
O
obiective 6, 7
oră 27
alerte 24, 25
setări 27
zone şi formate 27
oscilaţie pe verticală 13, 14
P
partajarea datelor 27
personalizarea dispozitivului 24
pictograme 1
piese de schimb 29
predictor de cursă 14
preferinţe 23
profil de utilizator 7, 14
profiluri 2
activitate 2, 4
utilizator 7
puls 1, 12, 18, 28
alerte 12, 24, 25
asociere senzori 12
monitor 12–16
zone 8, 14, 20, 34
pulsoximetru 9, 12, 17, 28
punctaj SWOLF 4
R
raport vertical 13, 14
recorduri personale 7
ştergere 7
recuperare 14, 16
resetarea dispozitivului 30
ritm 24
S
salvare activităţi 2–4
saturaţia oxigenului 17
scor de stres 18
semnale de la sateliţi 25, 30
senzor de picior 23
senzor de talpă 23
Senzori ANT+ 22, 23
asociere 31
Senzori Bluetooth 22
asociere 31
senzori de bicicletă 23
senzori de viteză şi de cadenţă 23
setări 9, 17, 22–24, 26, 27, 30
dispozitiv 1
setări de sistem 26
smartphone 10, 11, 31
aplicaţii 2, 9, 11
asociere 1, 31
software
actualizare 10, 29–31
licenţă 28
versiune 28
specificaţii 29
Spotify 19
stare de repaus 9
starea antrenamentului 14, 15
statistică 20
ştergere
istoric 20
recorduri personale 7
toate datele de utilizator 20
T
taste 1, 26, 29
tehnologie Bluetooth 1, 2, 9–11, 31
căşti 20, 32
Tehnologie Bluetooth 2, 5
Telecomanda VIRB 27
tempe 23, 31
temperatură 23, 31
tonuri 7, 27
TracBack 3, 21, 22
Index
trasee 21
creare 21
ture 1, 2, 20
ţintă 6, 7
U
UltraTrac 25, 26
unităţi de măsură 27
USB 31
deconectare 20
V
VIRB telecomandă 27
Virtual Partner 6, 7
VO2 max. 14–16, 34
W
Wi-Fi, conectare 11
Wi‑Fi 31
conectare 11
widgeturi 10–12, 17–20
Z
zone
oră 27
puls 8, 14, 20
zone de, puls 8, 34
Index
37
support.garmin.com
Aprilie 2019
190-02455-18_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising