Garmin | Forerunner® 30 | User guide | Garmin Forerunner® 30 Användarhandbok

Garmin Forerunner® 30 Användarhandbok
FORERUNNER 30
®
Användarhandbok
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, Auto Lap , Auto Pause och Forerunner är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Connect™,
Garmin Express™ och Garmin Move IQ™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
®
®
®
American Heart Association är ett registrerat varumärke som tillhör American Heart Association, Inc. Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple och Mac är varumärken som
tillhör Apple, Inc., registrerade i USA och andra länder. Märket BLUETOOTH och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. The
Cooper Institute och eventuella relaterade varumärken tillhör The Cooper Institute. Avancerad hjärtslagsanalys från Firstbeat. Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och andra länder och all användning av sådana märken av Garmin är licensierad.
®
®
®
®
Modellnummer: A02290
®
®
®
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Knappar ...................................................................................... 1
Använda bakgrundsbelysningen ............................................ 1
Ladda enheten ............................................................................ 1
Tips för hur du laddar enheten ............................................... 1
Träning............................................................................ 1
Ut och springa ............................................................................. 1
Andra träningsaktiviteter ........................................................ 1
Stänga av GPS ...................................................................... 2
Använda Auto Pause® funktionen .............................................. 2
Markera varv enligt distans ......................................................... 2
Aktivera varvknappen ............................................................ 2
Aktivitetsspårning och andra widgets ......................................... 2
Ikoner ..................................................................................... 2
Automatiskt mål ..................................................................... 2
Rörelsefält .............................................................................. 2
Intensiva minuter .................................................................... 2
Sömnspårning ........................................................................ 3
Pulsfunktioner................................................................ 3
Använda enheten och mäta puls ................................................ 3
Visa dina pulsdata ...................................................................... 3
Få ditt förväntade VO2-maxvärde för löpning ............................. 3
Om VO2-maxberäkningar ...................................................... 3
Om pulszoner ............................................................................. 3
Träningsmål ........................................................................... 3
Anpassa pulszoner och maxpuls ........................................... 3
Starta om enheten ................................................................. 6
Återställa alla standardinställningar ....................................... 6
Visa enhetsinformation .......................................................... 6
Uppdatera programvaran ....................................................... 6
Maximera batteriets användningstid ...................................... 7
Söka satellitsignaler ............................................................... 7
Förbättra GPS-satellitmottagningen ....................................... 7
Telefonen ansluter inte till enheten ........................................ 7
Min enhet visar inte rätt tid ..................................................... 7
När återställs min stegräkning? ............................................. 7
Stegräkningen verkar inte stämma ........................................ 7
Mina intensiva minuter blinkar ............................................... 7
Tips för oregelbundna pulsdata ............................................. 7
Stänga av aktivitetsspårning .................................................. 7
Skicka data till en dator .......................................................... 7
Bilaga............................................................................... 7
Datafält ....................................................................................... 7
Skötsel av enheten ..................................................................... 8
Rengöra enheten ................................................................... 8
Beräkning av pulszon ................................................................. 8
Standardklassificeringar för VO2-maxvärde ............................... 8
Symbolförklaringar ...................................................................... 8
Index................................................................................ 9
Smarta funktioner........................................................... 4
Bluetooth anslutna funktioner ..................................................... 4
Para ihop din smartphone .......................................................... 4
Hantera aviseringar ................................................................ 4
Uppdatera programvaran med Garmin Connect Mobile ........ 4
Använda stör ej-läge .............................................................. 4
Hitta en borttappad smartphone ............................................ 4
Spela upp ljuduppmaningar under aktiviteten ............................ 4
Stänga av trådlös Bluetooth teknik ............................................. 4
Garmin Connect .......................................................................... 4
Använda Garmin Connect på din dator ................................. 5
Historik............................................................................ 5
Visa historik ................................................................................ 5
Personliga rekord ........................................................................ 5
Visa dina personliga rekord ................................................... 5
Ta bort ett personligt rekord ................................................... 5
Återställa ett personligt rekord ............................................... 5
Datahantering ............................................................................. 5
Ta bort filer ............................................................................. 5
Koppla bort USB-kabeln ........................................................ 5
Anpassa enheten ............................................................ 5
Ställa in din användarprofil ......................................................... 5
Visa tempo eller hastighet .......................................................... 5
Systeminställningar ..................................................................... 5
Tidsinställningar ..................................................................... 6
Tidszoner ............................................................................... 6
Ställa in enhetsljud ................................................................. 6
Ställa in larm ............................................................................... 6
Garmin Connect inställningar ..................................................... 6
Enhetsinställningar på ditt Garmin Connect konto ................. 6
Anpassa datafälten ..................................................................... 6
Enhetsinformation.......................................................... 6
Specifikationer ............................................................................ 6
Felsökning .................................................................................. 6
Produktuppdateringar ............................................................ 6
Mer information ...................................................................... 6
Innehållsförteckning
i
Introduktion
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett
motionsprogram.
Knappar
2 Anslut USB-kabeln till en USB-laddningsport.
3 Ladda enheten helt.
4 Tryck på för att ta bort laddaren.
Tips för hur du laddar enheten
1 Anslut laddaren till enheten för att ladda den med USB-
kabeln (Ladda enheten, sidan 1).
Du kan ladda enheten genom att ansluta USB-kabeln till en
Garmin godkänd nätadapter med ett vanligt vägguttag eller
en USB-port på datorn. Det tar cirka två timmar att ladda ett
urladdat batteri.
2 Koppla bort laddaren från enheten när ikonen för batterinivå
är full och slutar blinka.
®
Håll nedtryckt om du vill slå på eller stänga av enheten.
Tryck här för att bläddra genom datasidorna, alternativ och
inställningar.
Tryck här för att starta eller stoppa timern.
Tryck här för att välja ett menyalternativ.
Tryck här för att visa mer information.
Tryck här för att återgå till föregående sida.
Tryck här för att markera ett nytt varv, när varvknappen är
aktiverad.
Från sidan med aktuell tid trycker du här för att visa menyn.
Träning
Ut och springa
Den första träningsaktiviteten som du spelar in på din enhet ska
vara en löprunda. Du kan behöva ladda enheten (Ladda
enheten, sidan 1) innan du startar aktiviteten.
1 Välj .
2 Gå ut och vänta medan enheten hämtar satelliter.
3 Tryck på om du vill starta timern.
4 Gå ut och spring.
Timern visas.
Använda bakgrundsbelysningen
• Tryck på valfri knapp om du vill slå på bakgrundsbelysningen.
Obs! Bakgrundsbelysningen aktiveras automatiskt av
varningar och meddelanden.
• Dubbelklicka på urtavlan för att sätta på
bakgrundsbelysningen.
• Tryck två gånger på urtavlan för att stänga av
bakgrundsbelysningen.
• Slå på Gest för bakgrundsbelysning i Garmin Connect™
inställningarna.
Ladda enheten
VARNING
Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. I guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
OBS!
Förhindra korrosion genom att rengöra och torka av kontakterna
och det omgivande området noggrant innan du laddar enheten
eller ansluter den till en dator. Se rengöringsanvisningarna i
bilagan.
1 Passa in laddarens stift mot kontakterna på enhetens
baksida och anslut laddningsfästet
ordentligt på enheten.
Introduktion
5 Välj eller för att visa fler dataskärmar (valfritt).
6 När du är klar med löprundan väljer du för att stoppa
timern.
7 Välj ett alternativ:
• Tryck på Fortsätt om du vill starta timern igen.
• Tryck på Spara om du vill spara löprundan och återställa
timern. Du kan visa en sammanfattning av löprundan.
Obs! Om din aktivitet var vandring, cykling, eller något
annat, som använder enheten Move IQ för att fastställa
aktivitet.
• Välj Ta bort > Ja för att ta bort löprundan.
Andra träningsaktiviteter
Förutom löpning kan enheten spela in promenader, cykling och
konditionsträning. Konditionskategorin innehåller övriga
aktiviteter som inte är löpning, promenader eller cykling. När du
startar timern använder enheten Move IQ teknik för att
automatiskt identifiera aktivitetstyp. Om du tränar inomhus kan
du starta aktivitetstiduret utan att vänta på GPS. Enheten känner
av om du tränar inomhus eller utomhus.
1
Du kan visa aktivitetsdetaljer på enheten. Du kan visa
aktivitetsdetaljer och redigera aktivitetstyp på ditt Garmin
Connect konto.
Stänga av GPS
Du kan stänga av GPS-funktionen när du tränar inomhus eller
om du vill spara på batteriet. När GPS-funktionen är avstängd
beräknas hastighet och avstånd med enhetens accelerometer.
Accelerometern kalibreras automatiskt. Noggrannheten för fartoch distansdata förbättras efter några löprundor utomhus med
GPS.
1 Välj .
2 Välj .
Intensiva minuter: Spårar tiden du deltagit i aktiviteter med
måttlig till hög intensitet, ditt mål för antalet intensiva minuter
per vecka och dina framsteg mot ditt mål.
Senaste aktiviteten: Visar en kort sammanfattning av din
senast registrerade aktivitet. Du kan välja om du vill visa
den senaste aktivitetshistoriken.
Ikoner
Ikoner representerar olika enhetsfunktioner. För vissa funktioner
behöver du en ihopparad smartphone.
Din aktuella puls i slag per minut (bpm) och veckans medelvilopuls.
En blinkande ikon betyder att enheten söker efter pulsdata. En
ikon med fast sken betyder att enheten registrerar din puls.
Använda Auto Pause funktionen
Smartphonen är ansluten till enheten.
Du kan använda Auto Pause funktionen om du vill pausa tiduret
automatiskt när du slutar röra på dig. Den här funktionen är
användbar om aktiviteten innehåller trafikljus eller andra ställen
där du måste stanna.
Obs! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.
Välj
> Inställningar > Aktivitetsalternativ > Auto
Pause.
Obs! Auto Pause funktionen är tillgänglig när enheten känner
av att du springer eller cyklar.
Aviseringar som mottagits från en ihopparad smartphone.
®
Markera varv enligt distans
Det totala antalet steg under dagen, ditt stegmål för dagen och
dina framsteg mot ditt mål.
Larmet är aktiverat.
Totalt antal kalorier som förbränts den aktuella dagen, både
aktiva och vilande kalorier.
Den tid du deltagit i aktiviteter med måttlig till hög intensitet, ditt
mål för antalet intensiva minuter per vecka och dina framsteg mot
ditt mål.
Automatiskt mål
Med Auto Lap funktionen kan du automatiskt markera ett varv
varje mile eller kilometer. Den här funktionen är användbar vid
jämförelse mellan olika delar av en löprunda.
Välj
> Inställningar > Aktivitetsalternativ > Varv > Auto
Lap.
Varje gång du slutför ett varv visas ett meddelande som visar
tiden för varvet. Enheten piper eller vibrerar också om ljudtoner
är påslagna (Ställa in enhetsljud, sidan 6).
Om det behövs kan du anpassa datasidorna i ditt Garmin
Connect konto så att ytterligare varvdata visas.
®
Enheten skapar automatiskt ett dagligt stegmål baserat på dina
tidigare aktivitetsnivåer. När du rör på dig under dagen visar
enheten dina framsteg mot ditt dagliga mål .
Aktivera varvknappen
Du kan anpassa
så att den fungerar som en varvknapp under
schemalagda aktiviteter.
Välj
> Inställningar > Aktivitetsalternativ > Varv > LAPknapp.
Aktivitetsspårning och andra widgets
Du kan välja eller om du vill visa din puls, steg under dagen
och ytterligare widgets. För vissa funktioner krävs en Bluetooth
anslutning till en kompatibel smartphone.
Aktuell tid: Visar aktuell tid och datum. Datum och tid ställs in
automatiskt när enheten tar emot satellitsignaler och när du
synkroniserar enheten med en smartphone.
Inaktivitetsstapeln visar under hur lång tid du är inaktiv.
Puls: Visar din aktuella puls i slag per minut (bpm) och veckans
medelvilopuls.
Aviseringar: Meddelar om aviseringar från din smartphone,
exempelvis samtal och sms.
Aktivitetsspårning: Spårar din dagliga stegräkning, framsteg
mot målet och tillryggalagd sträcka. Enheten lär sig och
föreslår ett nytt stegmål för dig varje dag. Du kan anpassa
mål via ditt Garmin Connect konto. För mer information om
noggrannheten hos aktivitetsspårning, gå tillhttp://garmin.com
/ataccuracy.
Kalorier: Visar totalt antal kalorier som förbränts för den aktuella
dagen, både aktiva och vilande kalorier.
®
2
Om du väljer att inte använda det automatiska målet kan du
ställa in ett anpassat stegmål på ditt Garmin Connect konto.
Rörelsefält
Att sitta under för långa perioder kan trigga skadliga metaboliska
tillståndsändringar. Rörelsefältet påminner dig att om att röra
dig. Efter en timmes inaktivitet visas rörelsefältet . Ytterligare
segment
visas efter var 15:e minut av inaktivitet.
Du kan återställa rörelsefältet genom att gå en kort sträcka.
Intensiva minuter
För att du ska kunna förbättra din hälsa rekommenderar
organisationer som U.S. Centers for Disease Control and
Prevention, American Heart Association och
Världshälsoorganisationen minst 150 minuter per vecka av
aktiviteter med måttlig intensitet, till exempel rask promenad,
eller 75 minuter per vecka av aktiviteter med hög intensitet, till
exempel löpning.
®
Träning
Enheten övervakar aktivitetens intensitet och håller koll på den
tid du ägnar åt aktiviteter med måttlig till hög intensitet (pulsdata
krävs för att mäta hög intensitet). Du kan arbeta dig fram mot att
uppnå ditt mål för antalet intensiva minuter per vecka genom att
ägna dig åt aktiviteter med måttlig till hög intensitet i minst
10 minuter i sträck. Enheten lägger ihop de måttliga
aktivitetsminuterna med de intensiva aktivitetsminuterna. Dina
totala intensiva minuter fördubblas när de läggs till.
Få intensiva minuter
Forerunner enheten beräknar intensiva minuter genom att
jämföra dina pulsdata med din genomsnittliga vilopuls. Om
pulsmätningen är avstängd beräknar enheten måttligt intensiva
minuter genom att analysera dina steg per minut.
• Starta en schemalagd aktivitet för den mest noggranna
beräkningen av intensiva minuter.
• Motionera i minst 10 minuter i följd med måttlig eller hög
intensitet.
• Bär enheten hela dagen och natten för den mest noggranna
vilopulsen.
Sömnspårning
Enheten mäter och övervakar automatiskt dina rörelser under
dina normala sömntimmar medan du sover. Du kan ställa in dina
normala sömntimmar i användarinställningarna på ditt Garmin
Connect konto. Sömnstatistik omfattar totalt antal sömntimmar,
sömnnivåer och sömnrörelser. Du kan visa sömnstatistik på ditt
Garmin Connect konto.
Obs! Tupplurar läggs inte till i din sömnstatistik. Du kan
använda stör ej-läge för att stänga av aviseringar och varningar,
med undantag för larm (Använda stör ej-läge, sidan 4).
Pulsfunktioner
Forerunner 30 har pulsmätning vid handleden.
Använda enheten och mäta puls
• Bär Forerunner enheten ovanför handlovsbenet.
Obs! Enheten ska sitta tajt men bekvämt, och den bör inte
röra på sig när du springer eller tränar.
2 Välj
om du vill visa pulsdata för de senaste 4 timmarna.
Få ditt förväntade VO2-maxvärde för löpning
Den här funktionen kräver pulsmätning vid handleden.
För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra
inställningen av användarprofilen (Ställa in din användarprofil,
sidan 5) och ställa in din maxpuls (Anpassa pulszoner och
maxpuls, sidan 3). Beräkningen kanske inte verkar stämma
helt till en början. För att enheten ska lära sig om dina
löpningsprestationer behövs det några löprundor.
1 Spring i minst 10 minuter utomhus.
2 Efter löpningen väljer du Spara.
Ett meddelande visas när du får ditt första VO2-maxvärde
och varje gång ditt VO2-max ökar.
Om VO2-maxberäkningar
VO2-max är den största volymen syrgas (i milliliter) som du kan
förbruka per minut per kilo kroppsvikt vid maximal prestation.
Enkelt uttryckt är VO2-max en indikation på din idrottsmässiga
prestationsförmåga och bör öka allt eftersom din kondition ökar.
Ditt VO2-maxvärde visas som en siffra med en beskrivning på
enheten. På ditt Garmin Connect konto kan du visa mer
information om ditt VO2-maxvärde, inklusive din konditionsålder.
Din konditionsålder ger dig en uppfattning om hur din kondition
jämförs med en person av samma kön och annan ålder. När du
tränar kan din konditionsålder minska med tiden.
VO2-maxdata tillhandahålls av FirstBeat. VO2-maxanalys
tillhandahålls med tillstånd från The Cooper Institute . Mer
information finns i bilagan (Standardklassificeringar för VO2maxvärde, sidan 8) och på www.CooperInstitute.org.
®
Om pulszoner
Obs! Pulsmätaren sitter på baksidan av enheten.
• Se (Felsökning, sidan 6) för mer information om
pulsmätning vid handleden.
• För mer information om noggrannheten hos pulsmätning vid
handleden, gå till http://garmin.com/ataccuracy.
Visa dina pulsdata
På pulsskärmen visas din aktuella puls i slag per minut (bpm)
och genomsnittlig vilopuls under de senaste 7 dagarna.
1 På sidan för aktuell tid och datum väljer du .
Många idrottsmän använder pulszoner för att mäta och förbättra
sin kardiovaskulära styrka och träningsnivå. En pulszon är ett
angivet intervall av hjärtslag per minut. De fem mest använda
pulszonerna är numrerade från 1 till 5 efter stigande intensitet. I
allmänhet beräknas pulszoner på procentandelar av den
maximala pulsen.
Träningsmål
Om du känner till dina pulszoner kan du enklare mäta och
förbättra din träning genom att förstå och tillämpa dessa
principer.
• Din puls är ett bra mått på träningens intensitet.
• Träning i vissa pulszoner kan hjälpa dig att förbättra din
kardiovaskulära kapacitet och styrka.
Om du känner till din maxpuls kan du använda tabellen
(Beräkning av pulszon, sidan 8) för att fastställa den bästa
pulszonen för dina träningsmål.
Om du inte känner till din maxpuls kan du använda någon av de
beräkningsfunktioner som finns tillgängliga på internet. Vissa
gym och vårdcentraler erbjuder ett test som mäter maximal puls.
Standardvärdet för maxpulsen är 220 minus din ålder.
Anpassa pulszoner och maxpuls
Du kan anpassa pulszoner utifrån dina träningsmål. Enheten
använder informationen i din användarprofil från den första
Pulsfunktioner
3
konfigurationen för att uppskatta din maxpuls och fastställa dina
standardpulszoner. Standardvärdet för maxpulsen är 220 minus
din ålder. Du bör ange din maxpuls (om du vet om den) för att få
korrekt information om kaloriförbränningen under aktiviteten.
1 På inställningsmenyn i appen Garmin Connect Mobile väljer
du Garmin-enheter och väljer sedan din enhet.
Välj
Användarinställningar > Pulszoner.
2
3 Ange din maxpuls.
Smarta funktioner
Bluetooth anslutna funktioner
Forerunner enheten har flera anslutna Bluetooth funktioner till
din kompatibla smartphone eller mobila enhet med Garmin
Connect appen. Mer information finns på www.garmin.com
/apps.
LiveTrack: Gör det möjligt för vänner och familj att följa dina
tävlingar och träningsaktiviteter i realtid. Du kan bjuda in
följare via e-post eller sociala medier så att de kan se dina
realtidsdata på en Garmin Connect spårningssida.
Aktivitetsöverföringar: Skickar automatiskt aktiviteten till
Garmin Connect appen så snart du har avslutat inspelningen
av aktiviteten.
Kontakter i sociala medier: Gör att du kan publicera en
uppdatering på din favoritwebbplats för sociala medier när du
överför en aktivitet till Garmin Connect appen.
Aviseringar: Visar samtals- och meddelandeaviseringar på din
Forerunner enhet.
Para ihop din smartphone
Forerunner enheten måste paras ihop direkt via Garmin
Connect appen och inte via Bluetooth inställningarna på din
smartphone. Du kan para ihop Forerunner enheten med din
smartphone under den första installationen eller via menyn på
enheten.
1 I app store i din smartphone installerar och öppnar du Garmin
Connect appen.
2 Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
> Inställningar > Telefon > Para ihop telefon.
3 Välj
Välj
ett
alternativ
för att lägga till enheten i ditt Garmin
4
Connect konto:
• Om det här är första gången du parar ihop en enhet med
appen Garmin Connect följer du instruktionerna på
skärmen.
• Om du redan har parat ihop en annan enhet med Garmin
Connect appen väljer du Garmin-enheter > Lägg till
enhet på menyn och följer instruktionerna på skärmen.
• Om du ska para ihop enheten med en ny smartphone tar
du bort enheten från Garmin Connect appen på din gamla
smartphone och följer instruktionerna på skärmen på din
nya smartphone.
Hantera aviseringar
Du kan använda din kompatibla smartphone för att hantera
samtals- och meddelandeaviseringar som visas på din
Forerunner enhet.
Välj ett alternativ:
• Om du använder en Apple smartphone använder du
aviseringsinställningarna på din smartphone för att välja
de objekt du vill visa på enheten.
• Om du använder en Android™ smartphone väljer du
Inställningar > Smartaviseringar från Garmin Connect
appen.
®
4
Uppdatera programvaran med Garmin Connect
Mobile
Innan du kan uppdatera enhetens programvara med Garmin
Connect Mobile appen måste du ha ett Garmin Connect konto,
och du måste para ihop enheten med en kompatibel
smartphone (Para ihop din smartphone, sidan 4).
1 Synkronisera enheten med Garmin Connect Mobile appen.
När ny programvara finns tillgänglig skickar Garmin Connect
Mobile appen automatiskt uppdateringen till din enhet.
Följ
instruktionerna på skärmen.
2
Använda stör ej-läge
Du kan använda stör ej-läge för att stänga av ljudsignaler,
vibrationer och bakgrundsbelysningen för meddelanden och
aviseringar. Du kan till exempel använda det här läget när du
sover eller tittar på film.
Obs! Enheten går automatiskt in i stör ej-läge under dina
normala sovtider. Du kan ställa in dina normala sömntimmar i
användarinställningarna på ditt Garmin Connect konto.
Välj
> Stör ej.
Hitta en borttappad smartphone
Den här funktionen kan du använda för att lättare hitta en
borttappad mobil enhet som är ihopparad med hjälp av
Bluetooth teknik och som för närvarande är inom räckhåll.
> Hitta min telefon.
1 Välj
Forerunner enheten börjar söka efter den ihopparade mobila
enheten. Det visas staplar på Forerunner enhetens skärm
som motsvarar Bluetooth signalstyrkan, och en ljudsignal
hörs i din mobila enhet.
2 Välj för att stoppa sökningen.
Spela upp ljuduppmaningar under aktiviteten
Innan du kan ställa in ljuduppmaningar måste du ha en
smartphone med Garmin Connect Mobile appen hopparad med
Forerunner enheten.
Du kan ställa in Garmin Connect Mobile appen till att spela upp
motiverande statusmeddelanden och träningsaviseringar på din
smartphone under löpning eller andra aktiviteter. Under en
ljuduppmaning stänger Garmin Connect Mobile appen av det
primära ljudet från din smartphone för att spela upp
meddelandet. Du kan anpassa volymnivåerna på Garmin
Connect Mobile appen.
1 Från inställningarna i Garmin Connect Mobile appen väljer du
Garmin-enheter.
2 Välj din enhet.
3 Välj Aktivitetsalternativ > Ljudvarningar.
4 Välj ett alternativ.
Stänga av trådlös Bluetooth teknik
Välj
> Inställningar > Telefon > Anslut till.
Garmin Connect
Du kan kontakta dina vänner på ditt Garmin Connect konto.
Garmin Connect har verktygen som behövs för att ni ska kunna
följa, analysera, dela information med och peppa varandra.
Spela in händelserna i ditt aktiva liv inklusive löprundor,
promenader, cykelturer, vandringar och mycket mer. Registrera
dig för ett kostnadsfritt konto genom att gå till
www.garminconnect.com/forerunner.
Lagra dina aktiviteter: När du har avslutat och sparat en
schemalagd aktivitet på enheten kan du överföra aktiviteten
till Garmin Connect kontot och spara den så länge du vill.
Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information
om din aktivitet, inklusive tid, sträcka, puls, kalorier som
Smarta funktioner
förbränts, kadens, översiktskartvy, tempo- och
hastighetsdiagram samt anpassningsbara rapporter.
4 Välj ett alternativ, till exempel Rensa längst löpn. > Ja.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Återställa ett personligt rekord
Du kan återställa alla personliga rekord till det som tidigare
registrerats.
1 Välj om du vill visa din senaste aktivitet.
2 Välj > Rekord.
3 Välj ett rekord.
4 Välj Använd tidigare > Bästa runda.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Datahantering
Spåra dina framsteg: Du kan spåra dina dagliga steg, delta i en
vänskaplig tävling med dina kontakter och uppfylla dina mål.
Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med
dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter. Du kan
också länka till dina aktiviteter på de sociala medier du gillar
bäst.
Hantera dina inställningar: Du kan anpassa enheten och
användarinställningar på ditt Garmin Connect konto.
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
Använda Garmin Connect på din dator
1
2
3
4
Garmin Express™applikationen ansluter enheten till ditt Garmin
Connect konto med hjälp av en dator. Du kan använda Garmin
Express applikationen för att överföra dina aktivitetsdata till ditt
Garmin Connect konto och att skicka data, t.ex. träningspass
eller träningsprogram, från Garmin Connect webbplatsen till din
enhet.
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
2 Gå till www.garmin.com/express.
3 Hämta och installera Garmin Express applikationen.
4 Öppna Garmin Express applikationen och välj Lägg till
enhet.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
Historik
Du kan visa dina sju senaste schemalagda aktiviteter och sju
dagars aktivitetsspårningsdata på Forerunner enheten. Du kan
överföra och visa obegränsad mängd löppass och
aktivitetsspårningsdata på Garmin Connect. När enhetsminnet
är fullt skrivs de äldsta data över.
Obs! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.
®
®
®
Ta bort filer
OBS!
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
Öppna Garmin enheten eller volym.
Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
Välj en fil.
Tryck på Delete på tangentbordet.
Obs! Om du använder en Apple dator måste du tömma
Papperskorgen för att ta bort filerna helt.
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från enheten säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• För Apple datorer väljer du enheten och sedan Arkiv >
Mata ut.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
Anpassa enheten
Visa historik
Ställa in din användarprofil
1 Välj om du vill visa din senaste aktivitet.
2 Välj > Aktiviteter.
3 Välj en aktivitet om du vill visa mer information om den.
Du kan uppdatera inställningarna för kön, födelseår, längd, vikt
och maxpuls (Anpassa pulszoner och maxpuls, sidan 3).
Enheten utnyttjar informationen för att beräkna korrekta
träningsdata.
> Inställningar > Användarprofil.
1 Välj
2 Välj ett alternativ.
Personliga rekord
När du avslutar en löpning visar enheten alla nya rekord du har
uppnått under löpningen. Personliga rekord innefattar din
snabbaste tid under ett flertal typiska sprintdistanser och längsta
löpning.
Visa dina personliga rekord
1 Välj om du vill visa din senaste aktivitet.
2 Välj > Rekord.
Ta bort ett personligt rekord
1 Välj om du vill visa din senaste aktivitet.
2 Välj > Rekord.
3 Välj ett rekord.
Historik
Visa tempo eller hastighet
Du kan ändra vilken typ av information som visas i datafälten för
tempo och fart.
> Inställningar > Aktivitetsalternativ > Tempo/fart.
1 Välj
2 Välj ett alternativ.
Systeminställningar
Välj
> Inställningar > System.
Språk: Ställer in språket som visas på enheten.
5
Tid: Justerar inställningarna för aktuell tid (Tidsinställningar,
sidan 6).
Avisering: Ställer in enhetens ljud, t.ex. knappljud och
aviseringar (Ställa in enhetsljud, sidan 6).
Enheter: Anger vilka måttenheter som ska användas på
enheten.
Återställ: Här kan du ta bort användardata och aktivitetshistorik
(Återställa alla standardinställningar, sidan 6).
Tidsinställningar
Välj
> Inställningar > System > Tid.
Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmarseller 24-timmarsformat.
Ställ in tid: Ställer in tiden manuellt eller automatiskt baserat på
din GPS-position.
Tidszoner
1 På inställningsmenyn i appen Garmin Connect Mobile väljer
du Garmin-enheter och väljer sedan din enhet.
2 Välj Aktivitetsalternativ > Datafält.
Enhetsinformation
Specifikationer
Batterityp
Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteriets livslängd
Upp till 5 dagar i klockläge med smartaviseringar, aktivitetsspårning och pulsmätning vid
handleden
Upp till 8 timmar i GPS-träningsläge
Drifttemperaturområde Från -20 till 50 ºC (från -4 till 122 ºF)
Laddningstemperatur- Från 0º till 45º C (från 32º till 113º F)
område
Varje gång du slår på enheten och söker efter satelliter eller
synkar med din smartphone hittar den automatiskt din tidszon
och det aktuella klockslaget.
Trådlösa frekvenser/
protokoll
Bluetooth trådlös teknik, 2,4 GHz vid -4 dBm
Vattenklassning
Simning, 5 ATM*
Ställa in enhetsljud
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 50 m. Mer
information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
Enhetens ljud inkluderar knapptoner, aviseringssignaler och
vibrationer.
Välj
> Inställningar > System > Avisering.
Ställa in larm
> Larm.
1 Välj
2 Välj om du vill aktivera larmet.
3 Välj Ändra tid och ange en tid.
Garmin Connect inställningar
Du kan ändra enhetens inställningar från ditt Garmin Connect
konto, antingen via Garmin Connect Mobile appen eller Garmin
Connect webbplatsen. Vissa inställningar är endast tillgängliga
via ditt Garmin Connect konto och kan inte ändras på enheten.
• I Garmin Connect Mobile appen väljer du bilden på din enhet
och väljer Enhetsinställningar.
• På Garmin Connect webbplatsen väljer du
Enhetsinställningar på enhetswidgeten.
När du har anpassat inställningarna synkroniserar du dina data
för att verkställa ändringarna i enheten.
Enhetsinställningar på ditt Garmin Connect konto
Från ditt Garmin Connect konto väljer du din enhet för att visa
enhetsinställningarna.
Utseende: Gör att du kan anpassa den urtavla och de widgets
som visas på enheten.
Ljud och aviseringar: Här kan du anpassa knappljud,
aviseringsljud och vibrationer.
Aktivitetsalternativ: Här kan du anpassa träningsfunktioner,
aviseringar och anpassade datasidor.
Aktivitetsmätning: Slår på och stänger av
aktivitetsspårningsfunktioner, som rörelsevarningen. Du kan
ange mål för antal steg och intensiva minuter manuellt.
Användarinställningar: Här kan du anpassa dina
användarprofilinställningar, sovtider och pulszoner.
Allmänt: Här kan du anpassa bakgrundsbelysning, tidsformat,
språk och måttenheter. Du kan även stänga av pulsmätning
vid handleden.
Anpassa datafälten
Du kan anpassa datasidorna och datafälten utifrån dina
träningsmål. Du kan till exempel anpassa datafälten för att visa
varvtempot eller pulszonen.
6
Felsökning
Produktuppdateringar
Gå in på www.garmin.com/express på datorn och installera
Garmin Express. På din smartphone installerar du Garmin
Connect Mobile-appen.
Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:
• Programvaruuppdateringar
• Dataöverföringar till Garmin Connect
• Produktregistrering
Mer information
• Ytterligare handböcker, artiklar och
programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
• Gå till www.garmin.com/intosports.
• Gå till www.garmin.com/learningcenter.
• Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
Starta om enheten
Om enheten slutar svara kan du behöva starta om den.
Obs! När du startar om enheten kan dina data eller inställningar
raderas.
1 Håll intryckt i 15 sekunder.
Enheten stängs av.
2 Håll intryckt i en sekund för att slå på enheten.
Återställa alla standardinställningar
Obs! Åtgärden tar bort all information du har angett samt
aktivitetshistorik.
Du kan återställa alla inställningar till fabriksvärdena.
Välj
> Inställningar > System > Återställ > Ja.
Visa enhetsinformation
Du kan visa enhets-ID, programvaruinformation och information
om regler.
> Inställningar > Om.
1 Välj
2 Välj .
Uppdatera programvaran
Obs! Det här är en rutin för att uppdatera enhetens programvara
med en dator. Du kan använda Garmin Connect Mobile appen
på din smartphone om du vill uppdatera enhetens programvara
Enhetsinformation
automatiskt (Uppdatera programvaran med Garmin Connect
Mobile, sidan 4).
1 Gå till www.garmin.com/express och hämta programmet.
2 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
När ny programvara är tillgänglig skickar Garmin Express
programmet den till din enhet.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Koppla inte bort din enhet från datorn när Garmin Express
programmet hämtar programvaran.
TIPS: Om du har problem med att uppdatera programvaran
med Garmin Express programmet kan du behöva överföra
din aktivitetshistorik till Garmin Connect programmet och ta
bort din aktivitetshistorik från enheten. Det här bör ge
tillräckligt med minne för uppdateringen.
Maximera batteriets användningstid
• Stäng av GPS:en (Stänga av GPS, sidan 2).
• Stäng av den trådlösa Bluetooth funktionen (Stänga av
trådlös Bluetooth teknik, sidan 4).
• Stäng av aktivitetsspårning (Stänga av aktivitetsspårning,
sidan 7).
• Stäng av pulsmätning vid handleden (Enhetsinställningar på
ditt Garmin Connect konto, sidan 6).
Obs! Pulsmätning vid handleden används för att beräkna
antalet intensiva minuter och antalet förbrända kalorier.
Söka satellitsignaler
Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att
hämta satellitsignaler. Tid och datum ställs in automatiskt utifrån
GPS-positionen.
1 Gå utomhus till en öppen plats.
Enhetens framsida ska vara riktad mot himlen.
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
Det kan ta 30–60 sekunder att söka satellitsignaler.
Förbättra GPS-satellitmottagningen
• Synkronisera enheten ofta med ditt Garmin Connect konto:
◦ Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln och
Garmin Express programmet.
◦ Synkronisera enheten med Garmin Connect Mobile appen
med hjälp av din Bluetooth aktiverade smartphone.
När du är ansluten till ditt Garmin Connect konto hämtar
enheten flera dagars satellitdata, vilket gör att den snabbt
hittar satellitsignaler.
• Ta med enheten utomhus till en öppen plats, en bit från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i några minuter.
Telefonen ansluter inte till enheten
Om telefonen inte ansluter till enheten kan du prova följande
tips.
• Stäng av din smartphone och enheten och sätt sedan på
dem igen.
• Aktivera Bluetooth teknik på din smartphone.
• Uppdatera Garmin Connect appen till den senaste versionen.
• Ta bort enheten från Garmin Connect appen och försök para
ihop igen.
Om du använder en Apple enhet tar du även bort enheten
från Bluetooth inställningarna på din smartphone.
• Om du har köpt en ny smartphone ska du ta bort enheten
från Garmin Connect appen på den smartphone som du inte
längre tänker använda.
• Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
Bilaga
• På din smartphone öppnar du appen Garmin Connect, väljer
eller
och väljer Garmin-enheter > Lägg till enhet för
att komma till hopparningsläget.
• Select
> Inställningar > Telefon > Para ihop telefon.
Min enhet visar inte rätt tid
Enheten uppdaterar tid och datum när den hämtar GPSsignaler. Starta en utomhusaktivitet om du vill få rätt tid när du
byter tidszon och för att uppdatera vid sommartid.
1 Välj .
2 Gå ut och vänta medan enheten hämtar satelliter.
Tid och datum ställs in automatiskt.
När återställs min stegräkning?
Den dagliga stegräkningen återställs varje natt vid midnatt.
Stegräkningen verkar inte stämma
Om stegräkningen inte verkar stämma kan du testa följande tips.
• Gå till http://garmin.com/ataccuracy.
• Bär enheten på din icke-dominanta handled.
• Bär enheten i fickan när du aktivt använder endast händer
eller armar.
Obs! Enheten kan tolka vissa upprepade rörelser, som när
du klappar händer eller borstar tänderna, som steg.
Mina intensiva minuter blinkar
När du motionerar på en intensitetsnivå som kvalificerar sig för
ditt mål med intensiva minuter börjar de intensiva minuterna
blinka.
Motionera i minst 10 minuter i följd med måttlig eller hög
intensitet.
Tips för oregelbundna pulsdata
Om pulsdata är oregelbundna eller inte visas kan du testa
följande tips.
• Tvätta och torka av armen innan du sätter på dig enheten.
• Använd inte solskyddsprodukter, hudlotion och insektsmedel
under enheten.
• Se till att du inte skadar pulssensorn på enhetens baksida.
• Bär enheten ovanför handlovsbenet. Enheten ska sitta tätt
men bekvämt.
• Vänta tills ikonen
lyser fast innan du startar aktiviteten.
• Värm upp i 5–10 minuter och få ett pulsvärde innan du
påbörjar din aktivitet.
Obs! Om det är kallt ute bör du värma upp inomhus.
• Skölj av enheten med kranvatten efter varje träningspass.
Stänga av aktivitetsspårning
Välj
> Inställningar > Aktivitetsmätning.
Skicka data till en dator
Du kan överföra dina aktivitetsdata manuellt till ditt Garmin
Connect konto med USB-kabeln.
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
2 Gå till www.garminconnect.com/forerunner.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Bilaga
Datafält
Du kan anpassa datafält och datasidor i Garmin Connect
Mobile.
Distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Fart: Aktuell fart för resan.
Kadens: Löpning. Steg per minut (höger och vänster).
7
Kalorier: Totalt antal kalorier som förbränts.
Medeltempo: Medeltempot för den aktuella aktiviteten.
Puls: Dina hjärtslag per minut (bpm).
Pulszoner: Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5).
Standardzonerna är baserade på din användarprofil och
maximala puls (220 minus din ålder).
Tempo: Aktuellt tempo.
Timer: Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Varvdistans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Varv fart: Medelfarten för det aktuella varvet.
Varvtempo: Medeltempot för det aktuella varvet.
Varvtid: Stopptiden för det aktuella varvet.
Rengöra enheten
OBS!
Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska
kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion
kan förhindra laddning och dataöverföring.
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Låt enheten torka helt efter rengöring.
TIPS: Mer information finns på www.garmin.com/fitandcare.
Beräkning av pulszon
Skötsel av enheten
Zon % av
maxpuls
Erhållen ansträngning
Fördelar
OBS!
Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan
förkorta produktens livslängd.
Undvik att trycka på knapparna under vatten.
Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för
klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller
andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana
substanser under en längre tid kan höljet skadas.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Ta inte bort banden.
1
50-60 %
Avslappnat, lätt tempo,
rytmisk andning
Aerobisk träning på
nybörjarnivå, minskar
stress
2
60-70 %
Bekvämt tempo, något
Grundläggande kondidjupare andning, konver- tionsträning, bra återsation möjlig
hämtningstempo
3
70-80 %
Måttlig takt, svårare att
Förbättrad aerobisk
upprätthålla konversation kapacitet, optimal
kardiovaskulär träning
4
80-90 %
Snabbt tempo och något
obekväm, tung andning
Förbättrad anaerobisk
kapacitet och gräns,
högre hastighet
5
90-100 %
Spurttempo, ohållbart
under längre perioder,
ansträngd andning
Anaerobisk och
muskulär uthållighet,
ökad styrka
Standardklassificeringar för VO2-maxvärde
De här tabellerna innehåller standardiserade klassificeringar för VO2-maxvärden efter ålder och kön.
Män
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Överlägset
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmärkt
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Ganska bra
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Dåligt
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Kvinnor
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Överlägset
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmärkt
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Ganska bra
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Dåligt
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Data återgivna med tillstånd från The Cooper Institute. Mer information finns på www.CooperInstitute.org.
Symbolförklaringar
De här symbolerna kan visas på enhetens eller tillbehörens
etiketter.
Symbol för WEEE-kassering och -återvinning. WEEE-symbolen
sitter på produkten i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EG om
återvinning av elektroniskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE
– Waste Electrical and Electronic Equipment). Den är avsedd att
förhindra felaktig kassering av den här produkten samt att främja
återanvändning och återvinning.
8
Bilaga
Index
A
aktivitetsspårning 2, 7
aktuell tid 6, 7
anpassa enheten 6
användardata, ta bort 5
användarprofil 5
appar 4
Auto Lap 2
Auto Pause 2
aviseringar 2, 4
B
bakgrundsbelysning 1
batteri
ladda 1
maximera 6, 7
Bluetooth teknik 4
D
data 2
lagra 4, 5, 7
överföra 4, 5, 7
datafält 5–7
E
enhets-ID 6
F
felsökning 1, 6, 7
G
Garmin Connect 4, 6, 7
lagra data 5
Garmin Connect Mobile 4
Garmin Express, uppdatera programvaran 6
Garmin Move IQ 1
GPS
avbryta 2
signal 7
H
hastighet, zoner 5
historik 5
skicka till datorn 4, 5, 7
visa 5
I
puls 2, 3
mätare 3, 7
zoner 3, 8
R
rengöra enheten 8
S
satellitsignaler 7
smartphone
appar 4
para ihop 7
spara aktiviteter 1
specifikationer 6
systeminställningar 5
sömnläge 3, 4
T
ta bort
alla användardata 5
personliga rekord 5
telefon 4
tempo 5
tid, inställningar 6
tidszoner 6
tillbehör 6
timer 1, 5
träning 1, 4
U
uppdateringar, programvara 4, 6
USB 6
koppla bort 5
V
varningar 4
varv 1, 2
vibration 6
VO2-max 8
VO2-max. 3
Z
zoner
hastighet 5
puls 3
tid 6
Å
återställa enheten 6
ikoner 2
inomhusträning 2
inställningar 5, 6
enhet 6
intensiva minuter 3, 7
K
klocka 6
klockläge 7
knappar 1, 2, 8
L
ladda 1
lagra data 4
larm 6
ljud 6
M
mål 2
P
para ihop, smartphone 7
personliga rekord 5
ta bort 5
profiler
aktivitet 1
användare 5
programvara
licens 6
uppdatera 4, 6
version 6
Index
9
support.garmin.com
Februari 2019
190-02281-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising