Garmin | Forerunner® 30 | User manual | Garmin Forerunner® 30 Manual de utilizare

Garmin Forerunner® 30 Manual de utilizare
FORERUNNER 30
®
Manual de utilizare
© 2017 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin , sigla Garmin, Auto Lap , Auto Pause şi Forerunner sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Garmin Connect™, Garmin
Express™ şi Garmin Move IQ™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
®
®
®
®
American Heart Association este o marcă comercială înregistrată a American Heart Association, Inc. Android™ este o marcă comercială a Google Inc. Apple şi Mac sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Marca grafică şi logourile BLUETOOTH sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licenţă.
The Cooper Institute , precum şi orice marcă comercială legată de acesta sunt proprietate a Institutului Cooper. Analize avansate ale pulsului de Firstbeat. Windows şi Windows NT sunt mărci
comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi în alte ţări şi orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licenţă.
®
®
®
®
®
M/N: A02290
®
®
Cuprins
Introducere...................................................................... 1
Taste ........................................................................................... 1
Utilizarea iluminării de fundal ................................................. 1
Încărcarea dispozitivului ............................................................. 1
Sfaturi pentru încărcarea dispozitivului .................................. 1
Antrenament ................................................................... 1
Efectuarea unei alergări .............................................................. 1
Alte activităţi de fitness .......................................................... 1
Dezactivarea funcţiei GPS ..................................................... 2
Utilizarea funcţiei Auto Pause® .................................................. 2
Marcarea turelor în funcţie de distanţă ....................................... 2
Activarea tastei pentru tură .................................................... 2
Monitorizarea activităţii şi alte widgeturi ..................................... 2
Pictograme ............................................................................. 2
Obiectiv automat .................................................................... 2
Bara de mişcare ..................................................................... 2
Minute de exerciţiu ................................................................. 3
Monitorizarea repausului ........................................................ 3
Funcţii pentru puls......................................................... 3
Purtarea dispozitivului şi pulsul ................................................... 3
Vizualizarea datelor despre puls ................................................ 3
Afişarea volumului VO2 max. estimat pentru alergare ............... 3
Despre estimarea volumelor VO2 max. ................................. 3
Despre zonele de puls ................................................................ 4
Obiective fitness ..................................................................... 4
Particularizarea zonelor de puls şi a pulsului maxim ............. 4
Cum obţineţi mai multe informaţii ........................................... 7
Repornirea dispozitivului ........................................................ 7
Restabilirea tuturor setărilor implicite ..................................... 7
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv ............................ 7
Actualizarea software-ului ...................................................... 7
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei ................................. 7
Obţinerea semnalelor de la sateliţi ......................................... 7
Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS ................................ 7
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv ....................... 7
Dispozitivul meu nu afişează ora corectă .............................. 8
Când se resetează contorul meu de paşi? ............................ 8
Contorul de paşi pare imprecis .............................................. 8
Minutele mele de activitate intensă clipesc ............................ 8
Sfaturi pentru un puls neregulat ............................................. 8
Dezactivarea monitorizării activităţii ....................................... 8
Trimiterea datelor la computer ............................................... 8
Anexă ............................................................................... 8
Câmpuri de date ......................................................................... 8
Întreţinerea dispozitivului ............................................................ 8
Curăţarea dispozitivului .......................................................... 8
Calculul zonelor de puls .............................................................. 9
Clasificările standard ale volumului maxim de O2 ...................... 9
Legendă simboluri ...................................................................... 9
Index.............................................................................. 10
Funcţii inteligente........................................................... 4
Caracteristici conectate Bluetooth .............................................. 4
Asocierea unui smartphone ........................................................ 4
Administrarea notificărilor ...................................................... 4
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia Garmin Connect
Mobile .................................................................................... 4
Utilizarea modului Nu deranjaţi .............................................. 4
Localizarea unui smartphone pierdut ..................................... 4
Redarea solicitărilor audio în timpul activităţii ............................. 5
Dezactivarea tehnologiei wireless Bluetooth .............................. 5
Garmin Connect .......................................................................... 5
Utilizarea Garmin Connect la computer ................................. 5
Istoric............................................................................... 5
Vizualizarea istoricului ................................................................ 5
Date personale ........................................................................... 5
Vizualizarea recordurilor personale ....................................... 5
Ştergerea unui record personal ............................................. 5
Restabilirea unui record personal .......................................... 5
Gestionarea datelor .................................................................... 5
Ştergerea fişierelor ................................................................. 5
Deconectarea cablului USB ................................................... 6
Personalizarea dispozitivului dvs................................. 6
Setarea profilului dvs. de utilizator .............................................. 6
Afişare Ritm sau Viteză .............................................................. 6
Setări de sistem .......................................................................... 6
Setări pentru oră .................................................................... 6
Fusurile orare ......................................................................... 6
Setarea sunetelor dispozitivului ............................................. 6
Setarea unei alarme ................................................................... 6
Garmin ConnectSetări ................................................................ 6
Setări pentru dispozitiv în contul dvs. Garmin Connect. ........ 6
Particularizarea câmpurilor de date ............................................ 6
Informaţii dispozitiv........................................................6
Specificaţii ................................................................................... 6
Depanare .................................................................................... 7
Actualizări ale produsului ....................................................... 7
Cuprins
i
Introducere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și
produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță
și alte informații importante despre produs.
Luaţi legătura întotdeauna cu medicul dvs. înainte de a începe
sau a modifica orice program de exerciţii.
Taste
2 Conectaţi cablul USB în portul de încărcare USB.
3 Încărcaţi complet dispozitivul.
4 Apăsaţi pe pentru a scoate încărcătorul.
Sfaturi pentru încărcarea dispozitivului
1 Conectaţi bine încărcătorul la dispozitiv şi încărcaţi-l folosind
cablul USB (Încărcarea dispozitivului, pagina 1).
Puteţi încărca dispozitivul conectând cablul USB la un
adaptor c.a. aprobat de Garmin , folosind o priză standard de
perete sau un port USB de pe computer. Încărcarea unei
baterii complet descărcate durează până la două ore.
2 Deconectaţi încărcătorul de la dispozitiv după ce pictograma
nivelului de încărcare a bateriei
indică un nivel maxim şi
nu mai luminează intermitent.
®
Menţineţi apăsat pentru a porni sau a opri dispozitivul.
Selectaţi pentru a derula prin ecrane, pagini, opţiuni şi setări.
Antrenament
Efectuarea unei alergări
Selectaţi pentru a porni şi a opri cronometrul.
Selectaţi pentru a alege un element de meniu.
Selectaţi pentru a vizualiza mai multe informaţii.
Selectaţi pentru a reveni la ecranul anterior.
Selectaţi pentru a marca o tură nouă, atunci când funcţia
tasta pentru tură este activată.
De pe ecranul care afişează ora, selectaţi pentru a vizualiza
meniul.
Utilizarea iluminării de fundal
Prima activitate de fitness pe care o înregistraţi pe dispozitiv
trebuie să fie o alergare în aer liber. Este posibil să fie necesară
încărcarea dispozitivului (Încărcarea dispozitivului, pagina 1)
înainte de a începe activitatea.
1 Selectaţi .
2 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
3 Selectaţi pentru a porni cronometrul.
4 Începeţi alergarea.
Va apărea cronometrul.
• Selectaţi orice tastă pentru a activa iluminarea fundalului.
NOTĂ: alertele şi mesajele activează automat lumina de
fundal.
• Apăsaţi de două ori pe faţa ceasului pentru a activa
iluminarea fundalului.
• Apăsaţi de două ori pe faţa ceasului pentru a dezactiva
iluminarea fundalului.
• Activaţi Gesturi pentru iluminarea de fundal în setările
Garmin Connect™.
Încărcarea dispozitivului
AVERTISMENT
Acest dispozitiv conţine o baterie litiu-ion. Consultaţi ghidul
Informații importante privind siguranța și produsul, din cutia
produsului, pentru a afla datele de siguranță și alte informații
importante despre produs.
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine contactele şi zona
învecinată, înainte de a încărca sau de a conecta dispozitivul la
un computer. Consultaţi instrucţiunile de curăţare din anexă.
1 Aliniaţi picioruşele încărcătorului cu contactele de pe spatele
dispozitivului şi conectaţi în mod adecvat clema de încărcare
la dispozitiv.
Introducere
5 Selectaţi
sau pentru a vizualiza ecrane suplimentare cu
date (opţional).
6 După ce finalizaţi alergarea, selectaţi pentru a opri
cronometrul.
7 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Resume pentru a reporni cronometrul.
• Selectaţi Save pentru a salva alergarea şi a reseta
cronometrul. Puteţi vizualiza un rezumat al alergării.
NOTĂ: dacă activitatea a fost o activitate de mers, de
ciclism sau de alt tip, dispozitivul utilizează tehnologia
Move IQ pentru a stabili activitatea.
• Selectaţi Discard > Yes pentru a şterge alergarea.
Alte activităţi de fitness
Pe lângă alergare, dispozitivul poate înregistra activităţi de
mers, ciclism şi cardio. Categoria cardio include toate celelalte
activităţi pe care le efectuaţi şi care nu sunt activităţi de
alergare, mers sau ciclism. Când porniţi cronometrul, dispozitivul
utilizează tehnologia Move IQ pentru a detecta automat tipul de
1
activitate. Dacă vă antrenaţi în interior, puteţi porni cronometrul
activităţii fără a aştepta semnalul GPS. Dispozitivul detectează
dacă vă antrenaţi în interior sau în aer liber.
Puteţi vizualiza detaliile activităţii pe dispozitiv. Puteţi vizualiza
detaliile activităţii şi puteţi edita tipul de activitate în contul dvs.
Garmin Connect.
Dezactivarea funcţiei GPS
Puteţi opri funcţia GPS pe durata antrenamentelor de interior
sau pentru a economisi durata de viaţă a bateriei. Când funcţia
GPS este dezactivată, viteza şi distanţa sunt calculate utilizând
accelerometrul înglobat în dispozitiv. Accelerometrul se
calibrează automat. Precizia datelor de viteză şi distanţă se
îmbunătăţeşte după câteva alergări în mediul exterior cu ajutorul
GPS-ului.
1 Selectaţi .
2 Selectaţi .
Utilizarea funcţiei Auto Pause
®
Puteţi utiliza funcţia Auto Pause pentru a întrerupe automat
cronometrul atunci când vă opriţi din mişcare. Această funcţie
este utilă dacă activitatea dvs. include un semafor sau alte spaţii
unde trebuie să vă opriţi.
NOTĂ: istoricul nu este înregistrat cât timp cronometrul este
oprit sau întrerupt.
Selectaţi
> Settings > Activity Options > Auto Pause.
NOTĂ: caracteristica Auto Pause este disponibilă când
dispozitivul detectează activităţi de alergare sau ciclism.
Marcarea turelor în funcţie de distanţă
Puteţi utiliza caracteristica Auto Lap pentru a marca automat o
tură la fiecare 1 milă sau 1 km. Această caracteristică este utilă
pentru a vă compara performanţele de pe diferitele segmente
ale unei alergări.
Selectaţi
> Settings > Activity Options > Laps > Auto
Lap.
La fiecare finalizare a unei ture, apare un mesaj care indică
timpul pe tura respectivă. De asemenea, dispozitivul emite un
semnal sonor sau vibrează, dacă tonurile sonore sunt activate
(Setarea sunetelor dispozitivului, pagina 6).
Dacă este necesar, puteţi particulariza ecranele cu date din
contul dvs. Garmin Connect astfel încât să afişeze date
suplimentare privind turele.
®
dvs. Garmin Connect. Pentru mai multe informaţii privind
precizie în monitorizarea activităţii, accesaţi http://garmin.com
/ataccuracy.
Calorii: afişează numărul total de calorii arse în ziua curentă,
inclusiv în timpul activităţii şi al repausului.
Minute de activitate: urmăreşte timpul petrecut pentru activităţi
de intensitate medie până la înaltă, obiectivul dvs.
săptămânal de minute de activitate intensă şi gradul de
îndeplinire a obiectivului.
Ultima activitate: afişează un scurt rezumat al celei mai recente
activităţi înregistrate. Puteţi selecta pentru a vizualiza
istoricul activităţilor recente.
Pictograme
Pictogramele reprezintă funcţii ale dispozitivului. Pentru unele
funcţionalităţi este necesar un smartphone asociat.
Pulsul curent în bătăi pe minut (bpm) şi valoarea medie a pulsului
în repaus pe şapte zile.
Pictograma intermitentă indică faptul că dispozitivul obţine date
despre pulsul dvs. Pictograma aprinsă continuu indică faptul că
dispozitivul este conectat la pulsul dvs.
Smartphone-ul este conectat la dispozitiv.
Notificări primite de la un smartphone asociat.
Numărul total de paşi parcurşi într-o zi, obiectivul de paşi pentru o
zi şi progresul înregistrat în direcţia îndeplinirii obiectivului.
Alarma este pornită.
Numărul total de calorii arse în ziua curentă, inclusiv în timpul
activităţii şi al repausului.
Timpul petrecut în activităţi de intensitate medie până la înaltă,
obiectivul dvs. săptămânal de minute de activitate intensă şi
progresul înregistrat în direcţia îndeplinirii obiectivului.
Obiectiv automat
Dispozitivul dvs. creează automat un obiectiv zilnic de paşi, pe
baza nivelurilor dvs. anterioare de activitate. În timpul activităţilor
diurne, dispozitivul va indica progresul dvs. în direcţia
obiectivului zilnic .
Activarea tastei pentru tură
Puteți personaliza
pentru a funcționa ca o tastă pentru tură în
timpul activităților cronometrate.
Selectaţi
> Settings > Activity Options > Laps > Lap
Key.
Monitorizarea activităţii şi alte widgeturi
Puteţi selecta sau pentru a vizualiza pulsul, paşii făcuţi în
ziua respectivă şi widgeturi suplimentare. Unele funcţii necesită
o conexiune Bluetooth cu un smartphone compatibil.
Momentul zilei: afişează ora şi data curente. Ora şi data sunt
setate automat atunci când dispozitivul recepţionează
semnale de la satelit şi atunci când sincronizaţi dispozitivul
cu un smartphone. Bara de deplasare afişează intervalul de
timp în care sunteţi inactiv.
Puls: afişează pulsul curent în bătăi pe minut (bpm) şi valoarea
medie a pulsului în repaus pe şapte zile.
Notificări: vă alertează în legătură cu apelurile şi notificările text
primite pe smartphone.
Monitorizarea activităţii: urmăreşte contorul dvs. zilnic de paşi,
gradul de îndeplinire a obiectivului şi distanţa parcursă.
Dispozitivul învaţă şi propune un nou obiectiv de paşi pentru
dvs. în fiecare zi. Puteţi personaliza obiective utilizând contul
®
2
Dacă alegeţi să nu utilizaţi caracteristica de obiectiv automat,
puteţi seta un obiectiv de paşi personalizat în contul dvs. Garmin
Connect.
Bara de mişcare
Repausul pentru perioade îndelungate de timp poate declanşa
modificări nedorite ale stării metabolismului. Bara de mişcare vă
reaminteşte să faceţi mişcare. După o oră de inactivitate, apare
bara de mişcare . După fiecare 15 minute de inactivitate apar
segmente suplimentare .
Antrenament
Puteţi reseta bara de deplasare prin deplasări pe distanţe
scurte.
Minute de exerciţiu
Pentru ameliorarea sănătăţii dvs., organizaţii precum U.S.
Centers for Disease Control and Prevention, American Heart
Association şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă cel
puţin 150 de minute pe săptămână de activitate de intensitate
moderată, precum plimbarea în pas vioi sau 75 de minute de
activitate intensă pe săptămână, precum alergarea.
Dispozitivul monitorizează intensitatea activităţii dvs. şi
urmăreşte timpul dedicat participării la activităţi de intensitate
medie spre înaltă (datele privind pulsul sunt solicitate pentru
estimarea activităţilor de intensitate înaltă). Puteţi lucra în
direcţia îndeplinirii obiectivului legat de numărul de minute
săptămânale de activitate intensă participând la cel puţin 10
minute consecutive de activităţi fizice de intensitate de la medie
la înaltă. Dispozitivul însumează datele din activităţile de
intensitate medie cu cele din activităţile de intensitate mare. În
cazul activităţilor de intensitate înaltă, minutele adăugate sunt
dublate.
®
Acumularea de minute de activitate intensă
Dispozitivul dvs. Forerunner calculează minutele de activitate
intensă comparând datele privind pulsul cu pulsul dvs. mediu în
repaus. Dacă opţiunea de puls este oprită, dispozitivul
calculează minutele de activitate moderată, analizând pașii dvs.
pe minut.
• Începeți o activitate cronometrată pentru calcularea cea mai
precisă a minutelor de activitate intensă.
• Efectuaţi exerciţii timp de cel puţin 10 minute consecutive la
un nivel de intensitate moderat sau înalt.
• Purtaţi dispozitivul pe parcursul întregii zile şi nopţi pentru
cea mai precisă valoare a pulsului în repaus.
Monitorizarea repausului
În timp ce dormiţi, dispozitivul vă detectează automat somnul şi
vă monitorizează mişcările în timpul orelor normale de somn.
Puteţi seta orele dvs. normale de odihnă în setările de utilizator
din contul dvs. Garmin Connect. Statisticile de repaus includ
numărul total de ore de somn, nivelurile de somn şi mişcările în
somn. Puteţi vizualiza statisticile de repaus în contul Garmin
Connect.
NOTĂ: somnul de scurtă durată nu se adaugă la statisticile
privind somnul. Puteţi utiliza modul „Nu deranjaţi” pentru a
dezactiva notificările şi alertele, cu excepţia alarmelor (Utilizarea
modului Nu deranjaţi, pagina 4).
Funcţii pentru puls
Forerunner 30 are un monitor pentru pulsul măsurat la
încheietura mâinii.
Purtarea dispozitivului şi pulsul
• Purtaţi ceasul Forerunner deasupra osului încheieturii de la
mână.
NOTĂ: dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil şi nu
trebuie să se deplaseze în timpul alergării sau efectuării de
exerciții.
Funcţii pentru puls
NOTĂ: senzorul de puls este localizat pe partea din spate a
dispozitivului.
• Consultaţi (Depanare, pagina 7) pentru mai multe
informaţii despre pulsul măsurat la încheietura mâinii.
• Pentru informaţii suplimentare privind precizia măsurării
pulsului la încheietură, accesaţi http://garmin.com
/ataccuracy.
Vizualizarea datelor despre puls
Ecranul pentru puls afişează pulsul dvs. curent în bătăi pe minut
(bpm) şi valoarea medie a pulsului de repaus în ultimele 7 zile.
1 De pe ecranul care afişează ora, selectaţi .
2 Selectaţi
pentru a vizualiza datele despre pulsul dvs. din
ultimele 4 ore.
Afişarea volumului VO2 max. estimat pentru
alergare
Această caracteristică funcţionează pe baza pulsului măsurat la
încheietura mâinii.
Pentru cea mai precisă estimare, finalizaţi configurarea profilului
de utilizator (Setarea profilului dvs. de utilizator, pagina 6) şi
setaţi pulsul maxim (Particularizarea zonelor de puls şi a
pulsului maxim, pagina 4). Este posibil ca prima dată
estimarea să pară inexactă. Dispozitivul are nevoie să efectuaţi
câteva alergări pentru a memora performanţele dvs. de
alergare.
1 Alergaţi cel puţin 10 minute în aer liber.
2 După ce alergaţi, selectaţi Save.
Apare o notificare pentru a afişa estimarea VO2 max. pentru
prima dată şi de fiecare dată când VO2 max. creşte.
Despre estimarea volumelor VO2 max.
VO2 max. este volumul maxim de oxigen (în mililitri) pe care îl
puteţi consuma pe minut pe kilogram de greutate corporală la
performanţa maximă. Simplu spus, volumul VO2 max. este un
indicator al performanţei atletice şi ar trebui să crească odată cu
îmbunătăţirea nivelului dvs. atletic.
Pe dispozitiv, estimarea VO2 max. apare sub forma unui număr
şi a unei descrieri. În contul dvs. Garmin Connect, puteţi
vizualiza detalii suplimentare despre estimarea VO2 max.,
inclusiv despre vârsta dvs. de fitness. Vârsta dvs. de fitness vă
ajută să vă faceţi o idee despre modul în care condiţia dvs. fizică
se compară cu ce a unei persoane de acelaşi sex şi de vârstă
diferită. Pe măsură ce faceţi exerciţii fizice, vârsta dvs. de fitness
poate scădea în timp.
Datele despre volumul VO2 max. sunt furnizate de FirstBeat.
Analiza volumului VO2 max. este furnizată cu permisiunea The
Cooper Institute . Pentru mai multe informaţii, consultaţi anexa
®
3
(Clasificările standard ale volumului maxim de O2, pagina 9)
şi accesaţi www.CooperInstitute.org.
Despre zonele de puls
Numeroşi sportivi utilizează zonele de puls pentru a măsura şi
a-şi mări rezistenţa cardiovasculară şi pentru a-şi îmbunătăţi
nivelul de fitness. O zonă de puls este un interval setat de bătăi
pe minut. Cele cinci zone de puls comun acceptate sunt
numerotate de la 1 la 5, în ordinea crescătoare a intensităţii. În
general, zonele de puls sunt calculate sub formă de procente
din pulsul maxim.
Obiective fitness
Cunoaşterea zonelor dvs. de puls vă poate ajuta să vă măsuraţi
şi să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică prin înţelegerea şi aplicarea
acestor principii.
• Pulsul dvs. este o măsură excelentă a intensităţii exerciţiilor.
• Antrenamentele desfăşurate în anumite zone de puls vă pot
ajuta să vă îmbunătăţiţi capacitatea şi rezistenţa
cardiovasculară.
Dacă vă cunoaşteţi pulsul maxim, puteţi utiliza tabelul (Calculul
zonelor de puls, pagina 9) pentru a determina cea mai bună
zonă de puls pentru obiectivele dvs. de fitness.
Dacă nu vă cunoaşteţi pulsul maxim, utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet. Unele săli de sport şi
centre de sănătate pot asigura un test de măsurare a pulsului
maxim. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs.
Forerunner cu smartphone-ul în timpul configurării iniţiale sau
utilizând meniul dispozitivului.
1 Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs., instalaţi
şi deschideţi aplicaţia Garmin Connect.
Poziţionaţi
smartphone-ul la o distanţă de maxim 10 m (33 ft.)
2
de dispozitiv.
> Settings > Phone > Pair Phone.
3 Selectaţi
Selectaţi
o
opţiune
pentru adăugarea dispozitivului dvs. la
4
contul Garmin Connect:
• Dacă aceasta este prima dată când asociaţi un dispozitiv
cu ajutorul aplicaţiei Garmin Connect, urmaţi instrucţiunile
de pe ecran.
• Dacă aţi mai asociat un alt dispozitiv cu ajutorul aplicaţiei
Garmin Connect, selectaţi Dispozitive Garmin >
Adăugare dispozitiv din meniul de setări şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
• Dacă asociaţi smartphone-ul cu un smartphone nou,
ştergeţi dispozitivul dvs. din aplicaţia Garmin Connect de
pe smartphone-ul dvs. vechi şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran, de pe smartphone-ul dvs. nou.
Administrarea notificărilor
Puteţi utiliza smartphone-ul compatibil pentru a gestiona
notificările de apeluri şi mesaje text care apar pe dispozitivul
dvs. Forerunner.
Selectaţi o opţiune:
• Dacă utilizaţi un smartphone Apple , utilizaţi setările de
notificare de pe smartphone pentru a selecta elementele
de afişat pe dispozitiv.
• Dacă utilizaţi un smartphone cu Android™, din aplicaţia
Garmin Connect, selectaţi Setări > Notificări inteligente.
®
Particularizarea zonelor de puls şi a pulsului maxim
Puteţi particulariza zonele de puls în funcţie de obiectivele
antrenamentelor. Dispozitivul utilizează informaţiile din profilul
dvs. de utilizator, din configurarea iniţială, pentru a estima
valoarea maximă a pulsului dvs. şi a determina zonele implicite
ale pulsului dvs. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus
vârsta dvs. Pentru a obţine datele cele mai precise privind
caloriile pe durata activităţii dvs., ar trebui să setaţi valoarea
maximă a pulsului (dacă o cunoaşteţi).
1 Din meniul de setări al aplicaţiei Garmin Connect Mobile,
selectaţi Dispozitive Garmin şi selectaţi-vă dispozitivul.
2 Selectaţi Setări utilizator > Zone de puls.
3 Introduceţi valoarea maximă a pulsului dvs.
Funcţii inteligente
Caracteristici conectate Bluetooth
Dispozitivul Forerunner are mai multe funcţii Bluetooth
conectate pentru smartphone-ul dvs. compatibil sau dispozitivul
mobil care utilizează aplicaţia Garmin Connect. Pentru mai
multe informaţii, accesaţi www.garmin.com/apps.
LiveTrack: permite prietenilor şi familiei să urmărească
activităţile şi cursele dvs. în timp real. Puteţi invita persoanele
care vă urmăresc şi care utilizează poşta electronică sau
reţelele sociale, permiţându-le să vizualizeze datele dvs. în
timp real pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.
Încărcări de activităţi: transmite automat datele privind
activitatea dvs. către aplicaţia Garmin Connect, imediat ce aţi
terminat de înregistrat activitatea.
Interacţiuni în reţelele de socializare: vă permite să postaţi o
actualizare pe site-ul web al reţelei de socializare preferată
când încărcaţi o activitate în aplicaţia Garmin Connect.
Notificări: afişează notificări de apeluri şi de mesaje text pe
dispozitivul dvs. Forerunner.
Asocierea unui smartphone
Dispozitivul dvs. Forerunner trebuie asociat direct prin
intermediul aplicaţiei Garmin Connect, şi nu prin setările
Bluetooth de pe smartphone-ul dvs. Vă puteţi asocia dispozitivul
4
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia Garmin
Connect Mobile
Înainte de a actualiza software-ul dispozitivului dvs. utilizând
aplicaţia Garmin Connect Mobile, trebuie să aveţi un cont
Garmin Connect şi trebuie să asociaţi dispozitivul cu un
smartphone compatibil (Asocierea unui smartphone, pagina 4).
1 Sincronizarea dispozitivului dvs. cu aplicaţia Garmin Connect
Mobile.
Atunci când este disponibil un software nou, aplicaţia Garmin
Connect Mobile trimite automat actualizarea la dispozitivul
dvs.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Utilizarea modului Nu deranjaţi
Puteţi utiliza modul Nu deranjaţi pentru a dezactiva sunetele,
vibrațiile și iluminarea de fundal pentru alerte și notificări. De
exemplu, puteţi utiliza acest mod atunci când dormiţi sau atunci
când vizionaţi un film.
NOTĂ: dispozitivul intră automat în modul Nu deranjaţi în timpul
orelor normale de somn. Puteţi seta orele dvs. normale de
odihnă în setările de utilizator din contul dvs. Garmin Connect.
Selectaţi
> Do Not Disturb.
Localizarea unui smartphone pierdut
Puteţi utiliza această funcţie pentru a facilita localizarea unui
dispozitiv mobil pierdut utilizând tehnologia wireless Bluetooth şi
care în prezent se află în afara ariei de acoperire.
> Find My Phone.
1 Selectaţi
Dispozitivul Forerunner începe să caute dispozitivul mobil
asociat. Pe ecranul dispozitivului Forerunner apar bare care
corespund puterii semnalului Bluetooth şi pe dispozitivul dvs.
mobil se declanşează o alertă sonoră.
2 Selectaţi pentru a opri căutarea.
Funcţii inteligente
Redarea solicitărilor audio în timpul
activităţii
Înainte de a putea configura solicitări sonore, trebuie să aveţi un
smartphone cu aplicaţia Garmin Connect Mobile asociat
dispozitivului dvs. Forerunner.
Puteţi seta aplicaţia Garmin Connect Mobile astfel încât să
redea pe smartphone anunţuri de stare motivaţionale şi alerte
privind antrenamentele în timpul unei alergări sau al altui tip de
activitate. În timpul unei solicitări sonore, aplicaţia Garmin
Connect mobile dezactivează sunetele principale ale
smartphone-ului pentru a reda anunţul. Puteţi personaliza
nivelurile de volum sonor în aplicaţia Garmin Connect Mobile.
1 Din setările aplicaţiei Garmin Connect Mobile, selectaţi
Dispozitive Garmin.
2 Selectaţi dispozitivul dvs.
3 Selectaţi Opţiuni activitate > Solicitări audio.
4 Selectaţi o opţiune.
Dezactivarea tehnologiei wireless Bluetooth
Selectaţi
> Settings > Phone > Connect.
Garmin Connect
Vă puteţi conecta cu prietenii în contul dvs. Garmin Connect.
Garmin Connect vă oferă instrumentele pentru a monitoriza,
analiza, partaja şi pentru a vă încuraja reciproc. Înregistraţi
evenimentele stilului dvs. de viaţă activ, inclusiv alergări,
plimbări, ciclism, excursii şi multe altele. Pentru a vă înregistra
cu un cont gratuit, accesaţi www.garminconnect.com/forerunner.
Stocaţi-vă activităţile în memorie: după finalizarea şi salvarea
unei activităţi cronometrate cu dispozitivul dvs., puteţi încărca
activitatea respectivă în contul dvs. Garmin Connect şi o
puteţi păstra oricât timp doriţi.
Analizaţi-vă datele: puteţi vizualiza informaţii mai detaliate cu
privire la activităţile dvs., inclusiv durată, distanţă, puls,
număr de calorii arse, cadenţă, o vedere de sus de tip hartă,
ritm şi diagrame de viteză, precum şi rapoarte
personalizabile.
2 Vizitaţi www.garmin.com/express.
3 Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia Garmin Express.
4 Deschideţi aplicaţia Garmin Express şi selectaţi Adăugare
dispozitiv.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Istoric
Puteţi vizualiza ultimele şapte activităţi cronometrate şi ultimele
şapte zile de date de monitorizare a activităţii de pe dispozitivul
dvs. Forerunner. Puteţi încărca şi vizualiza un număr nelimitat
de sesiuni de alergare şi de monitorizare a datelor pe Garmin
Connect. După ce memoria dispozitivului s-a umplut, datele dvs.
cele mai vechi vor fi suprascrise.
NOTĂ: istoricul nu este înregistrat cât timp cronometrul este
oprit sau întrerupt.
Vizualizarea istoricului
1 Selectaţi pentru a vizualiza ultima activitate.
2 Selectaţi > Activities.
3 Selectaţi o activitate pentru a vizualiza informaţii
suplimentare.
Date personale
Când finalizaţi o alergare, dispozitivul afişează orice nou record
personal pe care l-aţi obţinut în timpul acelei alergări.
Recordurile personale includ timpul cel mai scurt pe mai multe
distanţe de alergare obişnuite şi cea mai lungă alergare.
Vizualizarea recordurilor personale
1 Selectaţi pentru a vizualiza ultima activitate.
2 Selectaţi > Records.
Ştergerea unui record personal
1 Selectaţi pentru a vizualiza ultima activitate.
2 Selectaţi > Records.
3 Selectaţi un record.
4 Selectaţi o opţiune, de exemplu Clear Longest Run > Yes.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Restabilirea unui record personal
Monitorizaţi-vă progresul: puteţi urmări paşii dvs. zilnici, puteţi
intra într-o competiţie amicală cu contactele dvs. şi vă puteţi
atinge obiectivele.
Partajaţi-vă activităţile: vă puteţi conecta cu prietenii pentru a
vă urmări activităţile reciproc sau puteţi publica linkuri către
activităţile dvs. pe site-urile preferate de reţele sociale.
Gestionaţi-vă setările: puteţi particulariza setările de dispozitiv
şi de utilizator în contul dvs. Garmin Connect.
Utilizarea Garmin Connect la computer
Aplicaţia Garmin Express™ conectează dispozitivul dvs. la contul
dvs. Garmin Connect folosind un computer. Puteţi utiliza
aplicaţia Garmin Express pentru a încărca datele privind
activităţile dvs. în contul dvs. Garmin Connect şi pentru a trimite
date, precum exerciţii sau planuri de antrenament, de pe site-ul
web Garmin Connect pe dispozitivul dvs.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
Istoric
Puteţi seta fiecare record personal înapoi la cel înregistrat
anterior.
1 Selectaţi pentru a vizualiza ultima activitate.
2 Selectaţi > Records.
3 Selectaţi un record.
4 Selectaţi Use Previous > Use Record.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Gestionarea datelor
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi cu Mac OS 10.3 şi versiunile anterioare.
®
®
®
Ştergerea fişierelor
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
1 Deschideţi unitatea sau volumul Garmin.
2 Dacă este necesar, deschideţi un folder sau volum.
3 Selectaţi un fişier.
5
4 Apăsaţi tasta Ştergere de pe tastatură.
NOTĂ: dacă utilizaţi un computer Apple, trebuie să goliţi
folderul Coş de gunoi pentru a elimina complet fişierele.
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu
este necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• Pentru Apple computere, selectaţi dispozitivul şi selectaţi
Fişier > Deconectare.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Setarea profilului dvs. de utilizator
Puteţi actualiza setările legate de sex, de anul naşterii, de
înălţime, de greutate şi de ritm cardiac maxim (Particularizarea
zonelor de puls şi a pulsului maxim, pagina 4). Dispozitivul
utilizează aceste informaţii pentru a calcula date de antrenament
precise.
> Settings > User Profile.
1 Selectaţi
2 Selectaţi o opţiune.
Afişare Ritm sau Viteză
Puteţi modifica informaţiile cu privire la tipul de informaţii care vă
apar în câmpul de date legate de ritm sau viteză.
> Settings > Activity Options > Pace/Speed.
1 Selectaţi
Selectaţi
o
opţiune.
2
Setări de sistem
Selectaţi
> Settings > System.
Language: setează limba afişată pe dispozitiv.
Time: reglează ora din setările zilei (Setări pentru oră,
pagina 6).
Sounds: setează sunetele dispozitivului, cum ar fi sunetul
tastelor şi alertele (Setarea sunetelor dispozitivului,
pagina 6).
Units: stabileşte unităţile de măsură utilizate pentru dispozitiv.
Restore Defaults: permite ştergerea datelor de utilizator şi a
istoricului de activităţi (Restabilirea tuturor setărilor implicite,
pagina 7).
Setarea unei alarme
> Alarm.
1 Selectaţi
2 Selectaţi pentru a activa alarma.
3 Selectaţi Edit Time şi introduceţi o oră.
Garmin ConnectSetări
Puteţi modifica setările dispozitivului din contul dvs. Garmin
Connect, utilizând fie aplicaţia Garmin Connect Mobile, fie site-ul
web Garmin Connect. Unele setări sunt disponibile numai
utilizând contul dvs. Garmin Connect şi nu pot fi modificate pe
dispozitiv.
• În aplicaţia Garmin Connect Mobile, selectaţi imaginea
dispozitivului şi selectaţi Setări dispozitiv.
• Pe site-ul web Garmin Connect, din widgetul de dispozitive,
selectaţi Setări dispozitiv.
După particularizarea setărilor, sincronizaţi datele pentru a
aplica modificările pe dispozitiv.
Setări pentru dispozitiv în contul dvs. Garmin
Connect.
Din contul dvs. Garmin Connect, selectaţi-vă dispozitivul pentru
a vizualiza setările dispozitivului.
Aspect: vă permite să particularizaţi faţa ceasului şi widgeturile
care apar pe dispozitiv.
Sunete şi alerte: vă permite să particularizaţi tonurile tastelor,
tonurile de alertă şi vibraţiile.
Opţiuni activitate: vă permite să particularizaţi caracteristicile
pentru antrenamente, alertele şi ecranele cu date
particularizate.
Monitorizarea activităţii: activează şi dezactivează
caracteristicile de monitorizare a activităţilor, de exemplu
alerta de mişcare. Puteţi seta manual obiectivul de paşi şi
obiectivul pentru minutele de activitate intensă.
Setări utilizator: vă permite să particularizaţi setările profilului
dvs. de utilizator, orele de somn şi zonele de puls.
Generale: vă permite să particularizaţi iluminarea de fundal,
formatul orei, limba şi unităţile de măsură. De asemenea,
puteţi dezactiva monitorizarea pulsului măsurat la încheietura
mâinii.
Particularizarea câmpurilor de date
Puteţi particulariza ecranele cu date şi câmpurile de date în
funcţie de obiectivele antrenamentelor. De exemplu, puteţi
particulariza câmpurile de date pentru a afişa ritmul de tură sau
zona de puls.
1 Din meniul de setări al aplicaţiei Garmin Connect Mobile,
selectaţi Dispozitive Garmin şi selectaţi-vă dispozitivul.
2 Selectaţi Opţiuni activitate > Câmpuri de date.
Setări pentru oră
Selectaţi
> Settings > System > Time.
Time Format: setează dispozitivul să afişeze ora în format de
12 sau de 24 de ore.
Set Time: vă permite să setaţi ora manual sau automat în
funcţie de poziţia stabilită prin GPS.
Fusurile orare
De fiecare dată când activaţi dispozitivul şi recepţionaţi date de
la sateliţi sau vă sincronizați cu telefonul dvs. inteligent,
dispozitivul detectează automat fusul orar şi ora curentă.
Setarea sunetelor dispozitivului
Sunetele dispozitivului includ tonurile tastelor, tonurile de alertă
şi vibraţiile.
Selectaţi
> Settings > System > Sounds.
6
Informaţii dispozitiv
Specificaţii
Tip baterie
Baterie cu litiu-ion reîncărcabilă, încorporată
Durata de viaţă a
bateriei
Până la 5 zile pentru modul ceas, include
notificaţii inteligente, urmărirea activităţii şi
pulsul la încheietură
Până la 8 ore pentru modul de antrenament
GPS
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
De la -20º la 50 ºC (de la -4º la 122 ºF)
Interval de temperatură
de încărcare
De la 0º la 45 ºC (de la 32º la 113 ºF)
Personalizarea dispozitivului dvs.
Frecvenţă/protocol
wireless
Tehnologie wireless Bluetooth, 2,4 GHz la -4
dBm
Rezistenţa la apă
Înot, 5 ATM*
*Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o
adâncime de 50 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
Depanare
Actualizări ale produsului
Pe computer, instalaţi Garmin Express (www.garmin.com
/express). Pe smartphone, instalaţi aplicaţia Garmin Connect
Mobile.
Aceasta oferă acces uşor la următoarele servicii pentru
dispozitive Garmin:
• Actualizări software
• Datele se vor încărca în Garmin Connect
• Înregistrarea produsului
Cum obţineţi mai multe informaţii
• Accesaţi support.garmin.com pentru manuale, articole şi
actualizări de software suplimentare.
• Vizitaţi www.garmin.com/intosports.
• Vizitaţi www.garmin.com/learningcenter.
• Accesaţi buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin
pentru informaţii privind accesoriile opţionale şi piesele de
schimb.
Repornirea dispozitivului
Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este
recomandată repornirea acestuia.
NOTĂ: repornirea dispozitivului poate conduce la ştergerea
datelor sau a setărilor.
1 Ţineţi apăsată timp de 15 secunde.
Dispozitivul se va opri.
2 Ţineţi apăsată timp de o secundă pentru a porni
dispozitivul.
Restabilirea tuturor setărilor implicite
NOTĂ: aceasta va şterge toate informaţiile introduse de
utilizator şi istoricul activităţii.
Puteţi restabili toate setările înapoi la valorile implicite din
fabrică.
Selectaţi
> Settings > System > Restore Defaults >
Yes.
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv
Puteţi vizualiza ID-ul unităţii, informaţii despre software şi
informaţiile de reglementare.
> Settings > About.
1 Selectaţi
2 Selectaţi .
Actualizarea software-ului
NOTĂ: aceasta este procedura de actualizare a software-ului
dispozitivului utilizând computerul. Puteţi utiliza aplicaţia Garmin
Connect Mobile de pe smartphone pentru a actualiza automat
software-ul dispozitivului (Actualizarea software-ului utilizând
aplicaţia Garmin Connect Mobile, pagina 4).
1 Accesaţi www.garmin.com/express şi descărcaţi aplicaţia.
2 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
Atunci când este disponibil un software nou, aplicaţia Garmin
Express îl trimite la dispozitivul dvs.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
4 Nu deconectaţi dispozitivul de la computer în timp ce
aplicaţia Garmin Express descarcă software-ul.
Informaţii dispozitiv
SUGESTIE: dacă aveţi probleme la actualizarea softwareului cu aplicaţia Garmin Express, este posibil să fie nevoie să
încărcaţi istoricul de activităţi pe aplicaţia Garmin Connect şi
să ştergeţi istoricul de activităţi de pe dispozitiv. Această
operaţie ar trebui să asigure suficient spaţiu de memorie
pentru actualizare.
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei
• Dezactivaţi funcţia GPS (Dezactivarea funcţiei GPS,
pagina 2).
• Dezactivaţi Bluetooth funcţia wireless (Dezactivarea
tehnologiei wireless Bluetooth, pagina 5).
• Dezactivaţi monitorizarea activităţii (Dezactivarea
monitorizării activităţii, pagina 8).
• Dezactivaţi monitorizarea pulsului măsurat la încheietura
mâinii (Setări pentru dispozitiv în contul dvs. Garmin
Connect., pagina 6).
NOTĂ: monitorizarea pulsului măsurat la încheietura mâinii
este utilizată pentru a calcula minutele de activităţi fizice de
intensitate ridicată şi numărul de calorii arse.
Obţinerea semnalelor de la sateliţi
Este posibil ca dispozitivul să necesite vedere liberă spre cer
pentru a recepţiona semnale de la sateliţi. Ora şi data sunt
setate automat pe baza poziţiei GPS.
1 Ieşiţi în aer liber, într-un spaţiu deschis.
Partea frontală a dispozitivului trebuie să fie orientată spre
cer.
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
Pot fi necesare 30 - 60 de secunde pentru localizarea
semnalelor de satelit.
Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS
• Sincronizaţi frecvent dispozitivul cu contul dvs. Garmin
Connect:
◦ Conectaţi-vă dispozitivul la un computer utilizând cablul
USB şi aplicaţia Garmin Express.
◦ Sincronizaţi dispozitivul cu aplicaţia Garmin Connect
Mobile utilizând smartphone-ul cu funcţia Bluetooth
activată.
În timp ce este conectat la contul dvs. Garmin Connect,
dispozitivul descarcă mai multe zile de date recepţionate prin
satelit, ceea ce îi permite să localizeze rapid semnalele
sateliţilor.
• Luaţi dispozitivul afară, în spaţiu deschis, departe de clădiri
înalte şi de copaci înalţi.
• Rămâneţi pe loc câteva minute.
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv
Dacă telefonul nu se va conecta la dispozitiv, puteţi încerca
aceste sfaturi.
• Opriţi smartphone-ul şi dispozitivul dvs. şi apoi porniţi-le din
nou.
• Activaţi tehnologia Bluetooth pe smartphone.
• Actualizaţi aplicaţia pentru Garmin Connect la cea mai
recentă versiune.
• Ştergeţi dispozitivul dvs. din aplicaţia Garmin Connect pentru
a relua procesul de asociere.
Dacă utilizaţi un dispozitiv Apple, trebuie, de asemenea, să
ştergeţi dispozitivul din setările Bluetooth de pe smartphoneul dvs.
• Dacă aţi cumpărat un smartphone nou, ştergeţi dispozitivul
din aplicaţia Garmin Connect de pe smartphone-ul la care
intenţionaţi să renunţaţi.
• Poziţionaţi smartphone-ul la o distanţă de 10 m (33 ft.) de
dispozitiv.
7
• Pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Garmin Connect,
sau
şi selectaţi Dispozitive Garmin >
selectaţi
Adăugare dispozitiv pentru a accesa modul pentru
asociere.
• Select
> Settings > Phone > Pair Phone.
Dispozitivul meu nu afişează ora corectă
Dispozitivul actualizează ora şi data atunci când recepţionează
semnale GPS. Când schimbaţi fusul orar şi pentru a actualiza
dispozitivul la ora de vară, trebuie să începeţi o activitate în aer
liber pentru a primi ora corectă.
1 Selectaţi .
2 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
Data şi ora sunt actualizate automat.
Când se resetează contorul meu de paşi?
Contorul zilnic de paşi este resetat în fiecare noapte la miezul
nopţii.
Contorul de paşi pare imprecis
În cazul în care contorul de paşi pare imprecis, puteţi încerca
aceste sfaturi.
• Accesaţi http://garmin.com/ataccuracy.
• Montaţi-vă dispozitivul pe încheietura non-dominantă.
• Purtaţi dispozitivul în buzunar numai când vă utilizaţi mâinile
sau braţele.
NOTĂ: este posibil ca dispozitivul să interpreteze unele
mişcări repetitive, precum aplaudatul sau spălatul pe dinţi ca
fiind paşi.
Minutele mele de activitate intensă clipesc
Atunci când vă antrenaţi la un nivel de intensitate care indică
faptul că vă apropiaţi de obiectivul dvs. de minute de activitate
intensă, acestea vor lumina intermitent.
Efectuaţi exerciţii timp de cel puţin 10 minute consecutive la
un nivel de intensitate moderat sau înalt.
Sfaturi pentru un puls neregulat
Dacă pulsul este neregulat sau nu apare, puteţi încerca să
urmaţi aceste sfaturi.
• Curăţaţi-vă şi uscaţi-vă braţul înainte de a vă monta
dispozitivul pe corp.
• Evitaţi să purtaţi protecţie solară, loţiuni şi repelent pentru
insecte sub dispozitiv.
• Nu zgâriaţi senzorul de puls situat în partea din spate a
dispozitivului.
• Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână.
Dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil.
• Aşteptaţi până când pictograma
lumninează permanent
înainte de a începe activitatea.
• Încălziţi-vă timp de 5 - 10 minute şi obţineţi o valoare a
pulsului înainte de a începe activitatea.
NOTĂ: în medii reci, încălziţi-vă în locaţii interioare.
• Clătiţi dispozitivul cu apă proaspătă după fiecare sesiune de
exerciţii.
Dezactivarea monitorizării activităţii
Selectați
> Settings > Activity Tracking.
Trimiterea datelor la computer
Anexă
Câmpuri de date
Puteţi particulariza câmpurile de date şi ecranele cu date în
Garmin Connect Mobile.
Cadenţă: alergare. Numărul de paşi pe minut (stânga şi
dreapta).
Calorii: totalul de calorii arse.
Cronometru: timpul cronometrat pentru activitatea curentă.
Distanţă: distanţa parcursă pentru traseul sau activitatea
curente.
Distanţă tură: distanţa parcursă pentru tura curentă.
Puls: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm).
Ritm: ritmul curent.
Ritm mediu: ritmul mediu pentru activitatea curentă.
Ritm tură: ritmul mediu pentru tura curentă.
Timp tură: timpul cronometrat pentru tura curentă.
Viteză: viteza curentă de deplasare.
Viteză tură: viteza medie pentru tura curentă.
Zone de puls: intervalul curent al pulsului dvs. (de la 1 la 5).
Zonele implicite se bazează pe profilul dvs. de utilizator şi pe
pulsul maxim (220 minus vârsta dvs.).
Întreţinerea dispozitivului
ATENŢIONARE
Evitaţi şocuri extreme şi tratamente brutale, deoarece acestea
pot diminua durata de viaţă a produsului.
Evitaţi apăsarea pe taste sub apă.
Nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru a curăţa dispozitivul.
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Clătiţi bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la clor,
apă sărată, soluţie de protecţie solară, produse cosmetice,
alcool sau alte substanţe chimice agresive. Expunerea
prelungită la aceste substanţe poate conduce la deteriorarea
carcasei.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Nu îndepărtaţi brăţările.
Curăţarea dispozitivului
ATENŢIONARE
Chiar şi cantităţi reduse de transpiraţie sau de umiditate pot
cauza coroziunea contactelor electrice atunci când dispozitivul
este conectat la un încărcător. Coroziunea poate împiedica
încărcarea şi transferul de date.
1 Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de
detergent slab.
2 Ştergeţi dispozitivul cu ceva uscat.
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet.
SUGESTIE: pentru mai multe informaţii, accesaţi
www.garmin.com/fitandcare.
Puteţi încărca manual datele activităţilor în contul dvs. Garmin
Connect, utilizând cablul USB.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
2 Accesaţi www.garminconnect.com/forerunner.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
8
Anexă
Calculul zonelor de puls
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
Beneficii
1
50–60%
Respiraţie ritmică,
relaxată, în ritm uşor
Antrenament aerobic de
nivel începător, stres
redus
2
60-70%
Ritm confortabil,
respiraţie uşor mai
profundă, conversaţie
posibilă
Antrenament cardiovascular de bază, ritm bun
de recuperare
3
70-80%
Ritm moderat,
Capacitate aerobică
menţinerea conversaţiei îmbunătăţită,
este mai dificilă
antrenament cardiovascular optim
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
Beneficii
4
80-90%
Ritm rapid şi puţin
incomod, respiraţie
forţată
Capacitate anaerobică şi
prag îmbunătăţite, viteză
îmbunătăţită
5
90-100%
Ritm de sprint, nesuste- Anduranţă anaerobică şi
nabil pentru o perioadă musculară, putere
prelungită de timp,
crescută
respiraţie anevoioasă
Clasificările standard ale volumului maxim de O2
Aceste tabele includ clasificările standard pentru estimarea volumului maxim de O2 în funcţie de vârstă şi sex.
Bărbaţi
Percentilă
20–29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Superior
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Excelent
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bun
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Suficient
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slab
0-40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Femei
Percentilă
20–29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Superior
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Excelent
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bun
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Suficient
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slab
0-40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Date retipărite cu permisiunea The Cooper Institute. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.CooperInstitute.org.
Legendă simboluri
Aceste simboluri pot fi afişate pe dispozitiv sau pe etichetele
accesoriilor.
WEEE simbolul pentru eliminare şi reciclare. Simbolul WEEE este
ataşat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu
privire la Deşeurile de echipamente electrice şi electronice
(WEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a
acestui produs şi de a promova reutilizarea şi reciclarea.
Anexă
9
Index
A
accesorii 7
actualizări, software 4, 7
alarme 6
alerte 5
antrenament 1, 4
antrenare în interior 2
aplicaţii 4
asociere, smartphone 7
Auto Lap 2
Auto Pause 2
B
baterie
încărcare 1
maximizare 6, 7
C
câmpuri de date 6, 8
ceas 6
cronometru 1, 5
curăţarea dispozitivului 8
D
date 2
stocare 5, 8
transferare 4, 5, 8
date utilizator, ştergere 5
depanare 1, 7, 8
F
ritm 6
S
salvare activităţi 1
semnale de la sateliţi 7
setări 6, 7
dispozitiv 6
setări de sistem 6
smartphone
aplicaţii 4, 5
asociere 7
software
actualizare 4, 7
licenţă 7
versiune 7
specificaţii 6
stare de repaus 3, 4
stocare date 5
ştergere
recorduri personale 5
toate datele de utilizator 5
T
taste 1, 2, 8
tehnologie Bluetooth 4, 5
Tehnologie Bluetooth 4, 5
telefon 5
tonuri 6
ture 1, 2
U
USB 7
deconectare 6
fusuri orare 6
V
G
vibraţii 6
viteză, zone 6
VO2 max. 3, 9
Garmin Connect 4–6, 8
stocare date 5
Garmin Connect Mobile 5
Garmin Express, actualizare software 7
Garmin Move IQ 1
GPS
oprire 2
semnal 7
Z
zone
oră 6
puls 4
viteză 6
zone de, puls 9
I
ID unitate 7
iluminare de fundal 1
istoric 5
trimitere la computer 5, 8
vizualizare 5
încărcare 1
M
Minute de activitate intensă 3, 8
modul ceas 7
monitorizarea activităţii 2, 3, 8
N
notificări 2, 4
O
obiective 2
ora din zi 6, 8
oră, setări 6
P
personalizarea dispozitivului 6
pictograme 2
profil de utilizator 6
profiluri
activitate 1
utilizator 6
puls 2, 3
monitor 3, 8
zone 4
R
recorduri personale 5
ştergere 5
resetarea dispozitivului 7
10
Index
support.garmin.com
Februarie 2019
190-02281-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising