Garmin | Forerunner® 30 | Garmin Forerunner® 30 Priročnik za uporabo

Garmin Forerunner® 30 Priročnik za uporabo
FORERUNNER 30
®
Priročnik za uporabo
© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, Auto Lap , Auto Pause in Forerunner so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin Connect™, Garmin
Express™ in Garmin Move IQ™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
American Heart Association je registrirana blagovna znamka družbe American Heart Association, Inc. Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple in Mac sta blagovni znamki
družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. The
Cooper Institute in vse povezane blagovne znamke so v lasti inštituta The Cooper Institute. Napredno analizo srčnih utripov zagotavlja Firstbeat. Windows in Windows NT sta registrirani
blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk.
®
®
®
®
®
M/N: A02290
®
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Tipke ........................................................................................... 1
Uporaba osvetlitve zaslona .................................................... 1
Polnjenje naprave ....................................................................... 1
Namigi za polnjenje naprave .................................................. 1
Vadba............................................................................... 1
Tek .............................................................................................. 1
Druge vadbene dejavnosti ..................................................... 1
Izklop GPS-a .......................................................................... 1
Uporaba funkcije Auto Pause® .................................................. 2
Označevanje krogov po razdalji ................................................. 2
Vklop tipke za krog ................................................................. 2
Merjenje aktivnosti in drugi pripomočki ....................................... 2
Ikone ...................................................................................... 2
Samodejni cilj ......................................................................... 2
Vrstica gibanja ....................................................................... 2
Minute intenzivnosti ............................................................... 2
Spremljanje spanja ................................................................ 3
Funkcije za srčni utrip................................................... 3
Nošenje naprave in merjenje srčnega utripa .............................. 3
Ogled podatkov o srčnem utripu ................................................. 3
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za tek ................................. 3
Približne ocene najvišjega VO2 ............................................. 3
O območjih srčnega utripa .......................................................... 3
Cilji pripravljenosti .................................................................. 3
Prilagajanje območij srčnega utripa in najvišjega srčnega
utripa ...................................................................................... 3
Posodobitve izdelkov ............................................................. 6
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................ 6
Ponovni zagon naprave ......................................................... 6
Obnovitev vseh privzetih nastavitev ....................................... 6
Ogled informacij o napravi ..................................................... 6
Posodabljanje programske opreme ....................................... 7
Podaljševanje življenjske dobe baterije ................................. 7
Pridobivanje satelitskih signalov ............................................ 7
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS ................... 7
Telefon se noče povezati z napravo ...................................... 7
Moja naprava ne prikazuje pravilnega časa .......................... 7
Kdaj se število korakov ponastavi? ........................................ 7
Moje število korakov ni točno ................................................. 7
Minute intenzivnosti utripajo ................................................... 7
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu ...................... 7
Izklop merjenja aktivnosti ....................................................... 7
Pošiljanje podatkov v računalnik ............................................ 7
Dodatek ........................................................................... 8
Podatkovna polja ........................................................................ 8
Nega naprave ............................................................................. 8
Čiščenje naprave ................................................................... 8
Izračuni območij srčnega utripa .................................................. 8
Standardne ocene za najvišji VO2 ............................................. 8
Definicije simbolov ...................................................................... 8
Kazalo.............................................................................. 9
Pametne funkcije............................................................ 4
Povezane funkcije Bluetooth ...................................................... 4
Združevanje s pametnim telefonom ............................................ 4
Upravljanje obvestil ................................................................ 4
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Connect Mobile ...................................................................... 4
Uporaba načina Ne moti ........................................................ 4
Iskanje izgubljenega pametnega telefona ............................. 4
Predvajanje zvočnih pozivov med dejavnostjo ........................... 4
Izklop brezžične tehnologije Bluetooth ....................................... 4
Garmin Connect .......................................................................... 4
Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku ................... 5
Zgodovina....................................................................... 5
Ogled zgodovine ......................................................................... 5
Osebni rekordi ............................................................................ 5
Ogled osebnih rekordov ......................................................... 5
Brisanje osebnega rekorda .................................................... 5
Obnovitev osebnega rekorda ................................................. 5
Upravljanje podatkov .................................................................. 5
Brisanje datotek ..................................................................... 5
Odklop kabla USB .................................................................. 5
Prilagajanje naprave...................................................... 5
Nastavitev uporabniškega profila ............................................... 5
Prikaz tempa ali hitrosti ............................................................... 5
Nastavitve sistema ...................................................................... 5
Nastavitve časa ...................................................................... 6
Časovni pasovi ....................................................................... 6
Nastavitev zvokov naprave .................................................... 6
Nastavljanje alarma .................................................................... 6
Nastavitve Garmin Connect ........................................................ 6
Nastavitve naprave v računu Garmin Connect ...................... 6
Prilagajanje podatkovnih polj ...................................................... 6
Informacije o napravi..................................................... 6
Specifikacije ................................................................................ 6
Odpravljanje težav ...................................................................... 6
Kazalo vsebine
i
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
Tipke
3 Napravo popolnoma napolnite.
4 Pritisnite , če želite polnilnik odstraniti.
Namigi za polnjenje naprave
1 Za polnjenje polnilnik trdno priklopite na napravo s kablom
USB (Polnjenje naprave, stran 1).
Napravo lahko napolnite tako, da kabel USB priklopite na
napajalnik, ki ga je odobril Garmin , in uporabite standardno
stensko vtičnico ali pa ga priklopite na vrata USB v
računalniku. Polnjenje popolnoma prazne baterije traja do
dve uri.
2 Polnilnik odklopite z naprave, ko je ikona stanja napolnjenosti
baterije
polna in neha utripati.
®
Vadba
Tek
Držite za vklop in izklop naprave.
Izberite za pomikanje po zaslonih, straneh, možnostih in
nastavitvah.
Prva vadbena dejavnost, ki jo zabeležite v napravo, mora biti tek
na prostem. Pred začetkom dejavnosti boste morda morali
napolniti napravo (Polnjenje naprave, stran 1).
1 Izberite .
2 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
3 Izberite , da zaženete časovnik.
4 Začnite teči.
Prikaže se časovnik.
Izberite za vklop in izklop časovnika.
Izberite za izbiro elementa menija.
Izberite za ogled dodatnih informacij.
Izberite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Izberite za označitev novega kroga, ko je omogočena funkcija
tipke za krog.
Na zaslonu z uro izberite za ogled menija.
Uporaba osvetlitve zaslona
• Če želite vklopiti osvetlitev zaslona, pritisnite katero koli tipko.
OPOMBA: pri opozorilih in sporočilih se osvetlitev zaslona
samodejno vklopi.
• Dvotapnite videz ure, da vklopite osvetlitev zaslona.
• Dvotapnite videz ure, da izklopite osvetlitev zaslona.
• V nastavitvah Garmin Connect™ vklopite Osvetlitev zaslona
z gibom.
Polnjenje naprave
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito očistite in posušite stike ter okolico. Oglejte
si navodila za čiščenje v dodatku.
1 Nastavka polnilnika poravnajte s stiki na zadnji strani naprave
in zaponko za polnjenje
trdno povežite z napravo.
5 Izberite
ali , če si želite ogledati dodatne podatkovne
zaslone (izbirno).
6 Ko končate tek, izberite , da ustavite časovnik.
7 Izberite možnost:
• Če želite ponovno zagnati časovnik, izberite Nadaljuj.
• Če želite shraniti tek in ponastaviti časovnik, izberite
Shrani. Ogledate si lahko povzetek teka.
OPOMBA: če je bila dejavnost hoja, kolesarjenje ali kaj
drugega, jo naprava določi s tehnologijo Move IQ.
• Če želite tek izbrisati, izberite Zavrzi > Da.
Druge vadbene dejavnosti
Naprava poleg teka lahko beleži hojo, kolesarjenje in kardio
dejavnosti. Kategorija kardio vključuje vse vaše dejavnosti razen
teka, hoje in kolesarjenja. Ko zaženete časovnik, naprava
uporabi tehnologijo Move IQ, s katero samodejno zazna vrsto
dejavnosti. Če vadite v zaprtem prostoru, časovnik dejavnosti
lahko zaženete, ne da bi čakali na GPS. Naprava zaznava, ali
vadite v zaprtem prostoru ali na prostem.
Podrobnosti o dejavnostih si lahko ogledate v napravi. V računu
Garmin Connect si lahko ogledate podrobnosti o dejavnostih in
uredite vrsto dejavnosti.
Izklop GPS-a
2 Kabel USB priklopite v polnilna vrata USB.
Uvod
Ko vadite v zaprtih prostorih ali želite varčevati z energijo
baterije, lahko izklopite GPS. Ko je GPS izklopljen, se hitrost in
razdalja merita z merilnikom pospeška v napravi. Merilnik
pospeška se sam umerja. Točnost podatkov o hitrosti in razdalji
se izboljša po nekaj tekih na prostem z uporabo naprave GPS.
1 Izberite .
1
2 Izberite .
Uporaba funkcije Auto Pause
®
S funkcijo Auto Pause lahko samodejno začasno zaustavite
časovnik, ko se nehate premikati. Ta funkcija je koristna, če
dejavnost vključuje semaforje ali druga mesta, kjer se morate
ustaviti.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
Izberite
> Nastavitve > Možnosti dejavnosti > Auto
Pause.
OPOMBA: funkcija Auto Pause je na voljo, ko naprava zazna
dejavnost teka ali kolesarjenja.
Označevanje krogov po razdalji
S funkcijo Auto Lap lahko omogočite samodejno označitev
kroga za vsako miljo ali kilometer. Funkcija je priročna pri
primerjanju dosežkov na različnih delih teka.
Izberite
> Nastavitve > Možnosti dejavnosti > Krogi >
Auto Lap.
Po vsakem dokončanem krogu se prikaže sporočilo s časom
kroga. Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira
(Nastavitev zvokov naprave, stran 6).
Po potrebi lahko prilagodite podatkovne zaslone v računu
Garmin Connecttako, da prikazujejo dodatne podatke o krogih.
Trenutni srčni utrip s številom utripov na minuto (bpm) in
sedemdnevno povprečje srčnega utripa v mirovanju.
Če ikona utripa, naprava pridobiva podatke o srčnem utripu. Če je
ikona prikazana neprekinjeno, naprava meri srčni utrip.
Pametni telefone je povezan z napravo.
Obvestila, prejeta iz združenega pametnega telefona.
Skupno število korakov, ki ste jih naredili v dnevu, ciljno število
korakov v dnevu in napredek pri doseganju ciljnega števila.
Alarm je vključen.
Skupno število kalorij, ki ste jih porabili v trenutnem dnevu, kar
vključuje tako aktivne kalorije kot kalorije v mirovanju.
Čas, ki ga porabite za dejavnosti z zmerno do živahno intenzivnostjo, tedenski cilj za minute intenzivnosti in napredek pri
doseganju cilja.
®
Samodejni cilj
Naprava samodejno ustvari dnevni cilj korakov glede na vaše
prejšnje ravni aktivnosti. Med dnevnim gibanjem bo naprava
prikazovala vaš napredek do dnevnega cilja .
Vklop tipke za krog
Tipko
lahko prilagodite tako, da med dejavnostmi z
merjenjem časa deluje kot tipka za krog.
Izberite
> Nastavitve > Možnosti dejavnosti > Krogi >
Tipka Lap.
Merjenje aktivnosti in drugi pripomočki
Če izberete tipko ali , si lahko ogledate srčni utrip, korake v
trenutnem dnevu in dodatne pripomočke. Nekatere funkcije
potrebujejo povezavo Bluetooth z združljivim pametnim
telefonom.
Ura: prikaže trenutni čas in datum. Čas in datum se samodejno
nastavita, ko naprava pridobi satelitske signale in ko jo
sinhronizirate s pametnim telefonom. Vrstica gibanja
prikazuje, koliko časa ste nedejavni.
Srčni utrip: prikazuje trenutni srčni utrip s številom utripov na
minuto (bpm) in sedemdnevno povprečje srčnega utripa v
mirovanju.
Obvestila: opozarja na obvestila o klicih in sporočilih v
pametnem telefonu.
Merjenje aktivnosti: meri dnevno število korakov, napredek pri
doseganju cilja in opravljeno razdaljo. Naprava se uči in vam
vsak dan predlaga novo ciljno število korakov. Cilje lahko
prilagodite v računu Garmin Connect. Za več informacij o
natančnosti merjenja aktivnosti obiščite http://garmin.com
/ataccuracy.
Kalorije: prikaže skupno število kalorij, ki ste jih porabili v
trenutnem dnevu, kar vključuje tako aktivne kalorije kot
kalorije v mirovanju.
Minute intenzivnosti: spremlja čas, ki ga porabite za dejavnosti
z zmerno do živahno intenzivnostjo, tedenski cilj za minute
intenzivnosti in napredek pri doseganju cilja.
Zadnja dejavnost: prikaže kratek povzetek zadnje zabeležene
dejavnosti. Če si želite ogledati zgodovino nedavnih
dejavnosti, lahko izberete .
®
Ikone
Ikone označujejo različne funkcije naprave. Za nekatere funkcije
je potrebna združitev s pametnim telefonom.
2
Če se odločite, da ne boste uporabljali funkcije samodejnega
cilja, lahko v računu Garmin Connect nastavite prilagojen cilj
korakov.
Vrstica gibanja
Daljša obdobja sedenja lahko sprožijo neželene spremembe
metaboličnega stanja. Vrstica gibanja vas opominja, da se
morate gibati. Po eni uri neaktivnosti se pojavi vrstica gibanja
Po vsakih 15 minutah neaktivnosti se pojavijo dodatni deli .
.
Vrstico gibanja lahko ponastavite tako, da prehodite krajšo
razdaljo.
Minute intenzivnosti
Organizacije, kot so ameriško združenje Centers for Disease
Control and Prevention, združenje American Heart Association
in Svetovna zdravstvena organizacija, za izboljšanje zdravja
priporočajo, da na teden opravite najmanj 150 minut zmerne
dejavnosti, kot je hitra hoja, ali 75 minut živahne dejavnosti, kot
je tek.
Naprava spremlja intenzivnost dejavnosti in meri čas, ki ga
porabite za dejavnosti z zmerno do živahno intenzivnostjo (za
količinsko opredelitev živahne intenzivnosti so potrebni podatki o
srčnem utripu). Tedenski cilj za minute intenzivnosti si lahko
prizadevate doseči z dejavnostmi z zmerno do živahno
intenzivnostjo, ki sklenjeno trajajo vsaj 10 minut. Naprava
sešteje minute zmerne dejavnosti in minute živahne dejavnosti.
Skupno število minut živahne intenzivnosti se pri seštevanju
podvoji.
®
Vadba
Zbiranje minut intenzivnosti
Naprava Forerunner izračuna minute intenzivnosti tako, da
podatke o vašem srčnem utripu primerja z vašim povprečnim
srčnim utripom v mirovanju. Če je merjenje srčnega utripa
izklopljeno, naprava izračuna minute zmerne intenzivnosti tako,
da analizira število korakov na minuto.
• Za najnatančnejši izračun minut intenzivnosti začnite
dejavnost z merjenjem časa.
• Z zmerno ali živahno intenzivnostjo neprekinjeno vadite vsaj
10 minut.
• Za najnatančnejše podatke o srčnem utripu med mirovanjem
napravo nosite podnevi in ponoči.
Spremljanje spanja
Ko spite, naprava samodejno zazna spanje in spremlja vaše
premikanje v času, ko običajno spite. Običajne ure spanja lahko
nastavite v uporabniških nastavitvah v računu Garmin Connect.
Statistika spanja obsega skupno število ur spanja, ravni spanja
in premikanje med spanjem. Statistiko spanja si lahko ogledate
v svojem računu Garmin Connect.
OPOMBA: dremeži se ne dodajo v statistične podatke o spanju.
Način Ne moti lahko uporabite za izklop obvestil in opozoril, ne
pa tudi za izklop alarmov (Uporaba načina Ne moti, stran 4).
Funkcije za srčni utrip
Naprava Forerunner 30 ima merilnik srčnega utripa na zapestju.
Nošenje naprave in merjenje srčnega utripa
• Napravo Forerunner nosite nad zapestno kostjo.
OPOMBA: naprava se mora tesno in hkrati udobno prilegati,
med tekom ali vadbo pa se ne sme premikati.
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za tek
Za to funkcijo je potreben merilnik srčnega utripa na zapestju.
Za najnatančnejšo oceno nastavite uporabniški profil (Nastavitev
uporabniškega profila, stran 5) in najvišji srčni utrip
(Prilagajanje območij srčnega utripa in najvišjega srčnega utripa,
stran 3). Ocene bodo najprej videti nenatančne. Naprava
potrebuje nekaj tekov, da spozna vaše sposobnosti.
1 Vsaj deset minut tecite zunaj.
2 Po teku izberite Shrani.
Prikaže se obvestilo z vašo prvo oceno najvišjega VO2, ki se
nato znova prikaže vsakokrat, ko se vaš najvišji VO2 poveča.
Približne ocene najvišjega VO2
Najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v mililitrih), ki jo lahko
pri najvišji obremenitvi porabite na minuto na kilogram teže.
Preprosto povedano je najvišji VO2 odraz vaše telesne
pripravljenosti in bi se moral povišati, ko izboljšujete svojo
pripravljenost.
V napravi je vaša ocena najvišjega VO2 prikazana kot številka in
opis. V računu Garmin Connect si lahko ogledate več
podrobnosti o oceni najvišjega VO2, vključno s starostjo vašega
telesa. Starost telesa vam pove, kakšna je vaša telesna
pripravljenost v primerjavi z osebo istega spola in različne
starosti. Starost telesa se lahko z redno vadbo sčasoma zniža.
Podatke o najvišjem VO2 zagotavlja FirstBeat. Analiza
najvišjega VO2 je posredovana z dovoljenjem inštituta The
Cooper Institute . Za več informacij si oglejte dodatek
(Standardne ocene za najvišji VO2, stran 8) in obiščite
www.CooperInstitute.org.
®
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Cilji pripravljenosti
OPOMBA: merilnika srčnega utripa je na spodnji strani
naprave.
• Za več informacij o merjenju srčnega utripa na zapestju si
oglejte razdelek (Odpravljanje težav, stran 6).
• Za več informacij o natančnosti merjenja srčnega utripa na
zapestju obiščite http://garmin.com/ataccuracy.
Ogled podatkov o srčnem utripu
Zaslon srčnega utripa prikazuje trenutni srčni utrip s številom
utripov na minuto (bpm) in povprečni srčni utrip v mirovanju v
zadnjih 7 dnevih.
1 Na zaslonu z uro izberite .
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe;
• z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč;
Če poznate svoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 8) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
Prilagajanje območij srčnega utripa in najvišjega
srčnega utripa
2 Če si želite ogledati podatke o srčnem utripu v zadnjih
4 urah, izberite
Funkcije za srčni utrip
.
Območja srčnega utripa lahko prilagodite svojim ciljem vadbe.
Za določanje vašega najvišjega in privzetih območij srčnega
utripa uporablja naprava informacije uporabniškega profila iz
začetne nastavitve. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost. Za najnatančnejše podatke o porabi kalorij med vašo
dejavnostjo nastavite najvišji srčni utrip (če je znan).
1 V meniju z nastavitvami v programu Garmin Connect Mobile
izberite Naprave Garmin in izberite svojo napravo.
2 Izberite Uporabniške nastavitve > Območja srčnega
utripa.
3 Vnesite najvišji srčni utrip.
3
Pametne funkcije
Uporaba načina Ne moti
Povezane funkcije Bluetooth
Naprava Forerunner ima več povezanih funkcij Bluetooth, ki jih
lahko s programom Garmin Connect uporabljate z združljivim
pametnim telefonom ali mobilno napravo. Za več informacij
obiščite www.garmin.com/apps.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite sledilce, naj si na strani za sledenje storitve
Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
Prenosi dejavnosti: samodejno pošlje vašo dejavnost v
program Garmin Connect, takoj ko končate beleženje
dejavnosti.
Objavljanje v družabnih omrežjih: omogoča vam objavljanje
posodobitev na spletnem mestu družabnega omrežja, ko
dejavnost prenesete v program Garmin Connect.
Obvestila: prikazuje obvestila o klicih in besedilnih sporočilih v
napravi Forerunner.
Združevanje s pametnim telefonom
Napravo Forerunner je treba združiti neposredno prek programa
Garmin Connect in ne z nastavitvami Bluetooth v pametnem
telefonu. Napravo Forerunner lahko združite s pametnim
telefonom med začetno nastavitvijo ali v meniju naprave.
1 V pametnem telefonu namestite in zaženite program Garmin
Connect iz trgovine s programi.
2 Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave.
> Nastavitve > Telefon > Združite s telefonom.
3 Izberite
4 Izberite možnost za dodajanje naprave v račun Garmin
Connect:
• Če je to prva naprava, ki jo združujete s programom
Garmin Connect, sledite navodilom na zaslonu.
• Če ste s programom Garmin Connect že združili drugo
napravo, v meniju z nastavitvami izberite Naprave
Garmin > Dodaj napravo in sledite navodilom na
zaslonu.
• Če želite napravo združiti z novim pametnim telefonom, jo
odstranite iz programa Garmin Connect v starem
pametnem telefonu in sledite navodilom na zaslonu
novega pametnega telefona.
Upravljanje obvestil
Z združljivim pametnim telefonom lahko upravljate obvestila o
klicih in besedilnih sporočilih, ki se prikažejo v napravi
Forerunner.
Izberite možnost:
• Če uporabljate pametni telefon Apple , v nastavitvah
obvestil v pametnem telefonu izberite elemente, ki se
prikažejo v napravi.
• Če uporabljate pametni telefon Android™, v programu
Garmin Connect izberite Nastavitve > Pametna
obvestila.
®
Posodabljanje programske opreme s programom
Garmin Connect Mobile
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave s
programom Garmin Connect Mobile, morate imeti račun Garmin
Connect, prav tako pa morate združiti napravo z združljivim
pametnim telefonom (Združevanje s pametnim telefonom,
stran 4).
1 Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
Mobile.
Ko je na voljo nova programska oprema, program Garmin
Connect Mobile samodejno pošlje posodobitev v napravo.
4
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Način Ne moti lahko uporabite za izklop zvokov, vibriranja in
osvetlitve zaslona za opozorila in obvestila. Ta način lahko na
primer uporabite med spanjem ali ogledom filma.
OPOMBA: naprava samodejno vklopi način Ne moti v obdobju
običajnih ur spanja. Običajne ure spanja lahko nastavite v
uporabniških nastavitvah v računu Garmin Connect.
Izberite
> Ne moti.
Iskanje izgubljenega pametnega telefona
S to funkcijo lahko poiščete izgubljeno mobilno napravo, ki je
združena s tehnologijo Bluetooth in je trenutno v dosegu.
> Poišči moj telef..
1 Izberite
Naprava Forerunner začne iskati združeno mobilno napravo.
Na zaslonu naprave Forerunner se prikažejo stolpci, ki
ustrezajo moči signala Bluetooth, mobilna naprava pa se
oglasi z zvočnim opozorilom.
2 Za prekinitev iskanja izberite .
Predvajanje zvočnih pozivov med
dejavnostjo
Preden lahko nastavite zvočne pozive, morate pametni telefon s
programom Garmin Connect Mobile združiti z napravo
Forerunner.
Program Garmin Connect Mobile lahko nastavite tako, da med
tekom ali drugo dejavnostjo v pametnem telefonu predvaja
motivacijska obvestila o stanju in opozorila za vadbo. Med
predvajanjem zvočnega poziva program Garmin Connect Mobile
utiša primarni zvok pametnega telefona, da lahko telefon
predvaja obvestilo. Ravni glasnosti lahko prilagodite v programu
Garmin Connect Mobile.
1 V nastavitvah v programu Garmin Connect Mobile izberite
Naprave Garmin.
2 Izberite svojo napravo.
3 Izberite Možnosti dejavnosti > Zvočni pozivi.
4 Izberite možnost.
Izklop brezžične tehnologije Bluetooth
Izberite
> Nastavitve > Telefon > Poveži.
Garmin Connect
S prijatelji se lahko povežete v računu Garmin Connect.V storitvi
Garmin Connect so na voljo orodja za sledenje, analizo,
izmenjavo in spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke
svojega aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
kolesarskimi vožnjami, pohodi in drugimi dejavnostmi. Za prijavo
v brezplačen račun obiščite www.garminconnect.com
/forerunner.
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite časovno
merjeno dejavnost z napravo, lahko to dejavnost prenesete v
svoj račun Garmin Connect in jo tam hranite, dokler želite.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, srčnim utripom,
porabljenimi kalorijami, kadenco, zračnim pogledom
zemljevida, grafikoni tempa in hitrosti ter prilagodljivimi
poročili.
Pametne funkcije
Obnovitev osebnega rekorda
Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen
prej.
1 Če si želite ogledati zadnjo dejavnost, izberite .
2 Izberite > Rekordi.
3 Izberite rekord.
4 Izberite Uporabi prejšnjo > Upor. rekord.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Upravljanje podatkov
Spremljanje napredka: spremljate lahko svoje dnevne korake,
sodelujete v prijateljskem tekmovanju s svojimi povezavami
in dosegate svoje cilje.
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Upravljanje nastavitev: v računu Garmin Connect lahko
prilagajate nastavitve naprave in uporabnika.
Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku
Program Garmin Express™ poveže napravo z vašim računom
Garmin Connect prek računalnika. S programom Garmin
Express lahko nalagate podatke o dejavnosti v račun Garmin
Connect in pošiljate podatke, kot so vadbe ali načrti vadb, s
spletnega mesta Garmin Connect v napravo.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Prenesite in namestite program Garmin Express.
4 Odprite program Garmin Express in izberite Dodaj napravo.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Zgodovina
V napravi Forerunner si lahko ogledate zadnjih sedem
dejavnosti z merjenjem časa ter podatke o merjenju aktivnosti v
zadnjih sedmih dnevih. Neomejeno število sej teka pa lahko
prenesete v program Garmin Connect in si jih ogledate tam. Ko
je pomnilnik naprave poln, se najstarejši podatki prepišejo.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
Ogled zgodovine
1 Če si želite ogledati zadnjo dejavnost, izberite .
2 Izberite > Dejavnosti.
3 Za ogled dodatnih informacij izberite dejavnost.
Osebni rekordi
Ob dokončanju teka naprava prikaže nove osebne rekorde, če
ste jih dosegli med tekom. Osebni rekordi vsebujejo najhitrejši
čas več običajnih razdalj na tekmah in najdaljši tek.
Ogled osebnih rekordov
1 Če si želite ogledati zadnjo dejavnost, izberite .
2 Izberite > Rekordi.
Brisanje osebnega rekorda
1 Če si želite ogledati zadnjo dejavnost, izberite .
2 Izberite > Rekordi.
3 Izberite rekord.
4 Izberite možnost, denimo Počisti najdaljši tek > Da.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Zgodovina
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Na tipkovnici pritisnite tipko Izbriši.
OPOMBA: če uporabljate računalnik Apple, morate izprazniti
mapo Koš, da popolnoma odstranite datoteke.
Odklop kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite
Datoteka > Izvrzi.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Prilagajanje naprave
Nastavitev uporabniškega profila
Posodobite lahko nastavitve spola, letnice rojstva, višine, teže in
najvišjega srčnega utripa (Prilagajanje območij srčnega utripa in
najvišjega srčnega utripa, stran 3). Naprava uporablja te
informacije za natančen izračun podatkov o vadbi.
> Nastavitve > Profil uporabnika.
1 Izberite
Izberite
možnost.
2
Prikaz tempa ali hitrosti
Spremenite lahko vrsto informacij, ki se prikažejo v
podatkovnem polju za tempo ali hitrost.
> Nastavitve > Možnosti dejavnosti > Tempo/
1 Izberite
hitrost.
2 Izberite možnost.
Nastavitve sistema
Izberite
> Nastavitve > Sistem.
Jezik: nastavi jezik, prikazan v napravi.
Čas: prilagodi nastavitve ure (Nastavitve časa, stran 6).
5
Zvoki: nastavi zvoke naprave, kot so zvoki tipk in opozorila
(Nastavitev zvokov naprave, stran 6).
Enote: nastavi merske enote, ki se uporabljajo v napravi.
Ponas. privz. vred.: omogoča, da počistite uporabniške
podatke in zgodovino dejavnosti (Obnovitev vseh privzetih
nastavitev, stran 6).
1 V meniju z nastavitvami v programu Garmin Connect Mobile
Nastavitve časa
Specifikacije
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Čas.
Oblika zap. č.: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v obliki
12 ur ali 24 ur.
Nastavitev časa: omogoča ročno ali samodejno nastavitev časa
glede na lokacijo GPS.
Časovni pasovi
Vsakič, ko vklopite napravo in pridobite satelitske signale ali
opravite sinhronizacijo s pametnim telefonom, naprava
samodejno zazna vaš časovni pas in trenutni čas.
Nastavitev zvokov naprave
Zvoki naprave vključujejo zvoke tipk, opozorilne zvoke in
vibriranje.
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Zvoki.
Nastavljanje alarma
> Alarm.
1 Izberite
2 Za vklop alarma izberite .
3 Izberite Urejanje časa in vnesite čas.
Nastavitve Garmin Connect
Nastavitve naprave lahko spremenite v računu Garmin Connect,
pri čemer lahko uporabite program Garmin Connect Mobile ali
spletno mesto Garmin Connect. Nekatere nastavitve so na voljo
samo v računu Garmin Connect in jih ne morete spremeniti v
napravi.
• V programu Garmin Connect Mobile izberite sliko naprave,
nato pa izberite Nastavitve naprave.
• Na spletnem mestu Garmin Connect v pripomočku za
naprave izberite Nastavitve naprave.
Po prilagoditvi nastavitev sinhronizirajte podatke, da se
spremembe uveljavijo v napravi.
Nastavitve naprave v računu Garmin Connect
V računu Garmin Connect izberite napravo, da si ogledate njene
nastavitve.
Videz: omogoča prilagajanje videza ure in pripomočkov,
prikazanih v napravi.
Zvoki in opozorila: omogoča prilagajanje zvokov tipk,
opozorilnih zvokov in vibriranja.
Možnosti dejavnosti: omogoča prilagajanje vadbenih funkcij,
opozoril in podatkovnih zaslonov po meri.
Merjenje aktivnosti: vklopi in izklopi funkcije merjenja
aktivnosti, kot je opozorilo o gibanju. Ročno lahko nastavite
cilj korakov in cilj za minute intenzivnosti.
Uporabniške nastavitve: omogoča prilagajanje nastavitev
uporabniškega profila, čase spanja in območja srčnega
utripa.
Splošno: omogoča prilagajanje osvetlitve zaslona, oblike časa,
jezika in merskih enot. Merjenje srčnega utripa na zapestju
lahko tudi izklopite.
Prilagajanje podatkovnih polj
Podatkovne zaslone in podatkovna polja lahko prilagodite svojim
ciljem vadbe. Prilagodite jih lahko na primer tako, da prikazujejo
tempo v krogu in območje srčnega utripa.
6
izberite Naprave Garmin in izberite svojo napravo.
2 Izberite Možnosti dejavnosti > Podatkovna polja.
Informacije o napravi
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Življenjska doba
baterije
Do 5 dni v načinu ure, vključno s pametnimi
obvestili, merjenjem aktivnosti in merjenjem
srčnega utripa na zapestju
Do 8 ur v načinu vadbe z GPS-om
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 50 ºC (od –4 do 122 ºF)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Frekvenca in protokol
brezžičnega omrežja
Brezžična tehnologija Bluetooth, 2,4 GHz pri –
4 dBm
Nazivna vodotesnost
Plavanje, 5 ATM*
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 50 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Odpravljanje težav
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express
(www.garmin.com/express). V pametnem telefonu namestite
program Garmin Connect Mobile.
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
• Posodobitve programske opreme
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
• Registracija izdelka
Pridobivanje dodatnih informacij
• Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme
so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
• Obiščite www.garmin.com/intosports.
• Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati.
OPOMBA: pri ponovnem zagonu naprave se lahko izbrišejo
vaši podatki ali nastavitve.
1 Držite 15 sekund.
Naprava se izklopi.
2 Za vklop naprave eno sekundo držite .
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
OPOMBA: s tem boste izbrisali vse informacije, ki jih je vnesel
uporabnik, in zgodovino dejavnosti.
Vse nastavitve lahko obnovite na tovarniško privzete vrednosti.
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Ponas. privz. vred. >
Da.
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko ID enote, različico programske opreme in
zakonsko predpisane podatke.
> Nastavitve > O napravi.
1 Izberite
2 Izberite .
Informacije o napravi
Posodabljanje programske opreme
OPOMBA: ta postopek je namenjen posodabljanju programske
opreme naprave z računalnikom. S programom Garmin Connect
Mobile v pametnem telefonu lahko samodejno posodobite
programsko opremo naprave (Posodabljanje programske
opreme s programom Garmin Connect Mobile, stran 4).
1 Obiščite www.garmin.com/express in prenesite program.
2 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express
aplikacija pošlje napravi.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
4 Ne izključujte naprave iz računalnika, ko program Garmin
Express prenaša programsko opremo.
NAMIG: če imate pri posodabljanju programske opreme s
programom Garmin Express težave, boste morda morali
prenesti zgodovino dejavnosti v program Garmin Connect in
zgodovino dejavnosti izbrisati iz naprave. Tako boste
zagotovili dovolj prostora na pomnilniku za posodobitev.
Podaljševanje življenjske dobe baterije
• Izklopite GPS (Izklop GPS-a, stran 1).
• Izklopite brezžično funkcijo Bluetooth (Izklop brezžične
tehnologije Bluetooth, stran 4).
• Izklopite sledenje dejavnosti (Izklop merjenja aktivnosti,
stran 7).
• Izklopite merilnik srčnega utripa na zapestju (Nastavitve
naprave v računu Garmin Connect, stran 6).
OPOMBA: merjenje srčnega utripa na zapestju se uporablja
za izračun minut intenzivnosti in porabljenih kalorij.
Pridobivanje satelitskih signalov
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo. Čas in datum se nastavita samodejno
glede na položaj GPS.
1 Pojdite na prosto.
Sprednja stran naprave mora biti usmerjena v nebo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Iskanje satelitskih signalov lahko traja 30–60 sekund.
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS
• Pogosto sinhronizirajte napravo z računom Garmin Connect:
◦ Napravo priklopite na računalnik s kablom USB in
programom Garmin Express.
◦ Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
Mobile prek pametnega telefona, združljivega s
tehnologijo Bluetooth.
Ko je naprava povezana z računom Garmin Connect,
prenese podatke o satelitih za več dni, zaradi česar lahko
hitro najde satelitske signale.
• Napravo nesite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
• Nekaj minut mirujte.
Telefon se noče povezati z napravo
Če telefon ne vzpostavi povezave z napravo, upoštevajte enega
od naslednjih namigov.
• Izklopite pametni telefon in napravo ter ju nato znova
vklopite.
• Omogočite tehnologijo Bluetooth v pametnem telefonu.
• Posodobite program Garmin Connect na najnovejšo različico.
• Odstranite napravo iz programa Garmin Connect in znova
poskusite opraviti združitev.
Če uporabljate napravo Apple, napravo odstranite tudi iz
nastavitev Bluetooth v pametnem telefonu.
Informacije o napravi
• Če ste kupili nov pametni telefon, odstranite napravo iz
programa Garmin Connect v pametnem telefonu, ki ga ne
boste več uporabljali.
• Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave.
• V pametnem telefonu odprite program Garmin Connect,
izberite
ali
in nato izberite Naprave Garmin > Dodaj
napravo, da odprete način združevanja.
• Select
> Nastavitve > Telefon > Združite s telefonom.
Moja naprava ne prikazuje pravilnega časa
Naprava posodobi čas in datum vsakič, ko pridobi signale GPS.
Da bo naprava pri prečkanju časovnih pasov prikazovala
pravilen čas in da se bo po potrebi posodobila na poletni čas,
začnite z dejavnostjo na prostem.
1 Izberite .
2 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
Čas in datum se posodobita samodejno.
Kdaj se število korakov ponastavi?
Dnevno število korakov se ponastavi vsako noč ob polnoči.
Moje število korakov ni točno
Če menite, da število korakov ni točno, poskusite s temi namigi.
• Obiščite http://garmin.com/ataccuracy.
• Napravo nosite na zapestju, ki ni dominantno.
• Ko aktivno uporabljate le roke, napravo nosite v žepu.
OPOMBA: naprava lahko nekatere ponavljajoče se gibe, kot
so ploskanje ali umivanje zob, interpretira kot korake.
Minute intenzivnosti utripajo
Če vadite z ravnjo intenzivnosti, ki se upošteva pri doseganju
cilja za minute intenzivnosti, minute intenzivnosti utripajo.
Z zmerno ali živahno intenzivnostjo neprekinjeno vadite vsaj
10 minut.
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu
Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo,
poskusite s temi namigi.
• Preden si nadenete napravo, si umijte in osušite roko.
• Pod napravo se ne namažite s kremo za sončenje, losjonom
ali sredstvom proti mrčesu.
• Ne opraskajte merilnika srčnega utripa na spodnji strani
naprave.
• Napravo nosite nad zapestno kostjo. Naprava se mora tesno
in hkrati udobno prilegati.
• Pred začetkom dejavnosti počakajte, da začne ikona
neprekinjeno svetiti.
• Ogrevajte se 5 do 10 minut in si izmerite srčni utrip, preden
začnete z dejavnostjo.
OPOMBA: v hladnem okolju se ogrejte v zaprtih prostorih.
• Po vsaki vadbi napravo sperite s sladko vodo.
Izklop merjenja aktivnosti
Izberite
> Nastavitve > Merjenje aktivnosti.
Pošiljanje podatkov v računalnik
Podatke o dejavnostih lahko ročno naložite v račun Garmin
Connect prek kabla USB.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garminconnect.com/forerunner.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
7
Dodatek
Podatkovna polja
V programu Garmin Connect Mobile lahko prilagodite
podatkovna polja in zaslone.
Čas kroga: čas na štoparici za trenutni krog.
Časovnik: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost v krogu: povprečna hitrost za trenutni krog.
Kadenca: tek. Koraki na minuto (levi in desni).
Kalorije: skupno število porabljenih kalorij.
Območja srčnega utripa: trenutno območje vašega srčnega
utripa (od 1 do 5). Privzeta območja temeljijo na
uporabniškem profilu in najvišjem srčnem utripu (220 minus
vaša starost).
Povprečni tempo: povprečni tempo za trenutno dejavnost.
Razdalja: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.
Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm).
Tempo: trenutni tempo.
Tempo kroga: povprečni tempo za trenutni krog.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Ne odstranite paščkov.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
NAMIG: za več informacij obiščite www.garmin.com/fitandcare.
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
5
90–100 %
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
Ne pritiskajte tipk pod vodo.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena
kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki,
alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna
izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.
Izboljšana
anaerobna vzdržljivost in prag,
izboljšana hitrost
Standardne ocene za najvišji VO2
V teh tabelah je približna standardizirana razvrstitev najvišjega VO2 po starosti in spolu.
Moški
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Odlično
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Zmerno
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slabo
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Ženske
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Odlično
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Zmerno
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slabo
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podatki so bili znova natisnjeni z dovoljenjem inštituta The Cooper Institute. Za več informacij obiščite www.CooperInstitute.org.
Definicije simbolov
Na nalepkah na napravi ali dodatni opremi so lahko prikazani ti
simboli.
Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO.
Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je
preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne
uporabe ter recikliranja.
8
Dodatek
Kazalo
A
alarmi 6
Auto Lap 2
Auto Pause 2
B
baterija
podaljševanje 6, 7
polnjenje 1
brisanje
osebni rekordi 5
vsi uporabniški podatki 5
C
cilji 2
Č
čas, nastavitve 6
čas dneva 6, 7
časovni pasovi 6
časovnik 1, 5
čiščenje naprave 8
D
dodatna oprema 6
G
Garmin Connect 4, 6, 7
shranjevanje podatkov 5
Garmin Connect Mobile 4
Garmin Express, posodabljanje programske
opreme 6
Garmin Move IQ 1
GPS
signal 7
ustavljanje 1
H
hitrost, območja 5
I
ID naprave 6
ikone 2
K
posodobitve, programska oprema 4, 7
prilagajanje naprave 6
profil uporabnika 5
profili
dejavnost 1
uporabnik 5
programi 4
programska oprema
licenca 6
posodabljanje 4, 6, 7
različica 6
S
satelitski signali 7
shranjevanje dejavnosti 1
shranjevanje podatkov 4
sledenje dejavnostim 2
specifikacije 6
srčni utrip 2, 3
merilnik 3, 7
območja 3, 8
stanje pripravljenosti 3, 4
T
tehnologija Bluetooth 4
telefon 4
tempo 5
tipke 1, 2, 8
U
uporabniški podatki, brisanje 5
ura 6
USB 7
prekinitev povezave 5
V
vadba 1, 4
vadba v zaprtih prostorih 1
vibriranje 6
Z
združevanje, pametni telefon 7
zgodovina 5
ogled 5
pošiljanje v računalnik 4, 5, 7
zvoki 6
krogi 1, 2
M
merjenje aktivnosti 2, 7
minute intenzivnosti 3, 7
N
način ure 7
najvišji VO2 3, 8
nastavitve 5, 6
naprava 6
nastavitve sistema 5
O
območja
čas 6
hitrost 5
srčni utrip 3
obvestila 2, 4
odpravljanje težav 1, 6, 7
opozorila 4
osebni rekordi 5
brisanje 5
osvetlitev zaslona 1
P
pametni telefon
programi 4
združevanje 7
podatki 2
prenašanje 4, 5, 7
shranjevanje 4, 5, 7
podatkovna polja 5, 6, 8
polnjenje 1
ponastavitev naprave 6
Kazalo
9
support.garmin.com
Februar 2019
190-02281-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising