Garmin | Forerunner® 30 | User manual | Garmin Forerunner® 30 Korisnički priručnik

Garmin Forerunner® 30 Korisnički priručnik
FORERUNNER 30
®
Korisnički priručnik
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, Auto Lap , Auto Pause i Forerunner trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin Connect™, Garmin
Express™ i Garmin Move IQ™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
American Heart Association registrirani je trgovački znak tvrtke American Heart Association, Inc. Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple
Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom
licencom. The Cooper Institute i svi povezani trgovački znakovi vlasništvo su organizacije The Cooper Institute. Naprednu analizu pulsa omogućuje Firstbeat. Windows i Windows NT
registrirani su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama i svaka upotreba tih znakova od strane tvrtke Garmin u skladu je s
dodijeljenom licencom.
®
®
®
®
®
Broj modela: A02290
®
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Tipke ........................................................................................... 1
Korištenje pozadinskog osvjetljenja ....................................... 1
Punjenje uređaja ......................................................................... 1
Savjeti za punjenje uređaja .................................................... 1
Vježbanje......................................................................... 1
Trčanje ........................................................................................ 1
Ostale fitness aktivnosti ......................................................... 1
Isključivanje GPS-a ................................................................ 2
Korištenje funkcije Auto Pause® ................................................ 2
Označavanje dionica po udaljenosti ........................................... 2
Uključivanje tipke Dionica ...................................................... 2
Praćenje aktivnosti i ostali widgeti .............................................. 2
Ikone ...................................................................................... 2
Automatski cilj ........................................................................ 2
Traka podsjetnika na kretanje ................................................ 2
Minute intenzivnog vježbanja ................................................. 3
Praćenje spavanja ................................................................. 3
Funkcije mjerenja pulsa................................................. 3
Nošenje uređaja i puls ................................................................ 3
Pregledavanje podataka o pulsu ................................................ 3
Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za trčanje ...................... 3
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2 .................. 3
O zonama pulsa .......................................................................... 3
Ciljevi vježbanja ..................................................................... 3
Prilagođavanje zona pulsa i maksimalnog pulsa ................... 4
Dodatne informacije ............................................................... 6
Ponovno pokretanje uređaja .................................................. 6
Vraćanje svih zadanih postavki .............................................. 7
Prikaz informacija o uređaju ................................................... 7
Nadogradnja softvera ............................................................. 7
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije ..................... 7
Traženje satelitskih signala .................................................... 7
Poboljšavanje prijema GPS satelita ....................................... 7
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva ........................ 7
Moj uređaj ne prikazuje ispravno vrijeme ............................... 7
Kada se broj mojih koraka ponovo postavlja? ....................... 7
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan .............................. 7
Prikaz minuta intenzivnog vježbanja treperi .......................... 7
Savjeti za čudne podatke o pulsu .......................................... 7
Isključivanje praćenja aktivnosti ............................................. 8
Slanje podataka na računalo ................................................. 8
Dodatak ........................................................................... 8
Podatkovna polja ........................................................................ 8
Postupanje s uređajem ............................................................... 8
Čišćenje uređaja .................................................................... 8
Izračuni zona pulsa ..................................................................... 8
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2 ................................. 8
Objašnjenja simbola ................................................................... 9
Indeks............................................................................ 10
Pametne funkcije............................................................ 4
Bluetooth – funkcije povezivosti ................................................. 4
Uparivanje pametnog telefona .................................................... 4
Upravljanje obavijestima ........................................................ 4
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Connect
Mobile .................................................................................... 4
Korištenje načina rada Bez ometanja .................................... 4
Pronalaženje izgubljenog pametnog telefona ........................ 4
Reprodukcija zvučnih odzivnika za vrijeme aktivnosti ................ 4
Isključivanje Bluetooth bežične tehnologije ................................ 4
Garmin Connect .......................................................................... 4
Korištenje usluge Garmin Connect na računalu .................... 5
Povijest............................................................................ 5
Pregledavanje povijesti ............................................................... 5
Osobni rekordi ............................................................................ 5
Pregledavanje osobnih rekorda ............................................. 5
Brisanje osobnog rekorda ...................................................... 5
Vraćanje osobnog rekorda ..................................................... 5
Upravljanje podacima ................................................................. 5
Brisanje datoteka ................................................................... 5
Iskopčavanje USB kabela ...................................................... 5
Prilagođavanje vašeg uređaja....................................... 5
Postavljanje korisničkog profila ................................................... 5
Prikaz tempa ili brzine ................................................................. 6
Postavke sustava ........................................................................ 6
Postavke vremena ................................................................. 6
Vremenske zone .................................................................... 6
Postavljanje zvukova uređaja ................................................ 6
Postavljanje alarma .................................................................... 6
Garmin Connect postavke .......................................................... 6
Postavke uređaja na Garmin Connect računu ....................... 6
Prilagođavanje podatkovnih polja ............................................... 6
Informacije o uređaju..................................................... 6
Specifikacije ................................................................................ 6
Rješavanje problema .................................................................. 6
Nadogradnja proizvoda .......................................................... 6
Sadržaj
i
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
2 Priključite USB kabel u USB priključak za punjenje.
3 Napunite uređaj do kraja.
4 Pritisnite kako biste uklonili punjač.
Tipke
Savjeti za punjenje uređaja
1 Punjač pravilno povežite s uređajem kako biste uređaj mogli
puniti putem USB kabela (Punjenje uređaja, stranica 1).
Uređaj možete puniti priključivanjem USB kabela u AC
adapter koji je odobrila tvrtka Garmin putem standardne
zidne utičnice ili u USB priključak na računalu. Punjenje
potpuno prazne baterije traje do dva sata.
2 Iskopčajte punjač iz uređaja nakon što se ikona razine
napunjenosti baterije
ispuni i prestane treperiti.
®
Držite kako biste uključili ili isključili uređaj.
Odaberite za kretanje kroz zaslone, stranice, opcije i
postavke.
Vježbanje
Trčanje
Odaberite za pokretanje ili zaustavljanje mjerača vremena.
Odaberite za odabir stavke izbornika.
Odaberite za pregled dodatnih informacija.
Odaberite za povratak na prethodni zaslon.
Odaberite za označavanje nove dionice kada je omogućena
tipka Dionica.
Na zaslonu s prikazom vremena odaberite kako biste vidjeli
izbornik.
Korištenje pozadinskog osvjetljenja
• Za uključivanje pozadinskog osvjetljenja odaberite bilo koju
tipku.
NAPOMENA: Upozorenja i poruke automatski uključuju
pozadinsko osvjetljenje.
• Dvaput dodirnite površinu sata kako biste uključili pozadinsko
osvjetljenje.
• Dvaput dodirnite površinu sata kako biste isključili
pozadinsko osvjetljenje.
• Uključite Kretnja za pozadinsko osvjetljenje u postavkama
usluge Garmin Connect™.
Punjenje uređaja
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije.
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje.
Proučite upute za čišćenje u dodatku.
1 Poravnajte kontakte punjača s kontaktima na pozadini
uređaja i spojnicu za punjenje
povežite s uređajem.
Prva fitness aktivnost koju ćete zabilježiti na uređaju trebalo bi
biti trčanje na otvorenom. Možda ćete prije početka aktivnosti
trebati napuniti uređaj (Punjenje uređaja, stranica 1).
1 Odaberite .
2 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
3 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
4 Krenite na trčanje.
Prikazuje se mjerač.
5 Za prikaz dodatnih zaslona s podacima odaberite
ili (nije
obavezno).
6 Kad završite trčanje, odaberite za zaustavljanje mjerača
vremena.
7 Odaberite opciju:
• Odaberite Nastavi kako biste ponovo pokrenuli mjerač
vremena.
• Odaberite Spremi kako biste spremili trčanje i ponovo
postavili mjerač vremena. Možete pregledati sažetak
trčanja.
NAPOMENA: Ako ste hodali, vozili bicikl ili se bavili
nekom drugom aktivnosti, uređaj pomoću Move IQ
tehnologije određuje kojom ste se aktivnosti bavili.
• Odaberite Odbaci > Da kako biste izbrisali trčanje.
Ostale fitness aktivnosti
Osim trčanja, vaš uređaj može bilježiti hodanje, vožnju bicikla i
kardio aktivnosti. Kategorija kardio aktivnosti uključuje sve
ostale aktivnosti osim trčanja, hodanja ili vožnje bicikla. Kada
pokrenete mjerač, uređaj pomoću Move IQ tehnologije
automatski prepoznaje vrstu aktivnosti. Ako trenirate u
Uvod
1
zatvorenom, mjerač vremena aktivnosti možete pokrenuti bez
čekanja na GPS. Uređaj prepoznaje trenirate li u zatvorenom ili
na otvorenom.
Pojedinosti o aktivnostima možete pregledati na uređaju.
Pojedinosti o aktivnostima možete pregledati i vrstu aktivnosti
možete urediti na računu Garmin Connect.
Isključivanje GPS-a
GPS možete isključiti ako trenirate u zatvorenom ili želite
produljiti vijek trajanja baterije. Kada je GPS isključen, brzina i
udaljenost izračunavaju se pomoću mjerača brzine u uređaju.
Mjerač brzine sam se kalibrira. Točnost podataka o brzini i
udaljenosti poboljšava se nakon nekoliko trčanja na otvorenom
uz korištenje GPS-a.
1 Odaberite .
2 Odaberite .
Korištenje funkcije Auto Pause
®
Funkciju Auto Pause možete koristiti za automatsko
zaustavljanje brojača vremena kada se zaustavite. Ta je funkcija
korisna ako tijekom aktivnosti nailazite na semafore ili druga
mjesta gdje trebate stati.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
Odaberite
> Postavke > Opcije aktivnosti > Auto
Pause.
NAPOMENA: Funkcija Auto Pause dostupna je kad uređaj
prepozna aktivnosti trčanja ili vožnje bicikla.
Označavanje dionica po udaljenosti
Funkciju Auto Lap možete upotrijebiti za automatsko
označavanje dionice nakon svakog prijeđenog kilometra ili milje.
Ova značajka pomaže prilikom usporedbe rezultata za različite
dijelove aktivnosti trčanja.
Odaberite
> Postavke > Opcije aktivnosti > Dionice >
Auto Lap.
Prilikom svakog dovršetka dionice prikazuje se poruka s
vremenom za tu dionicu. Uređaj se oglašava i zvučnim
signalima ili vibracijom ako su oni omogućeni (Postavljanje
zvukova uređaja, stranica 6).
Prema potrebi možete prilagoditi zaslone s podacima na računu
Garmin Connect kako bi prikazivali dodatne podatke o dionici.
®
Dodatne informacije o točnosti praćenja aktivnosti potražite
na web-mjestu http://garmin.com/ataccuracy.
Kalorije: Prikazuje ukupnu količinu kalorija potrošenih za taj
dan, uključujući aktivne kalorije i kalorije bazalnog
metabolizma.
Minute intenzivnog vježbanja: Bilježi trajanje umjerenih i
intenzivnih aktivnosti, ciljni broj minuta intenzivnog vježbanja
u tjednu i napredak prema postavljenom cilju.
Zadnja aktivnost: Prikazuje kratak sažetak zadnje zabilježene
aktivnosti. Za pregledavanje nedavnih aktivnosti odaberite .
Ikone
Ikone predstavljaju različite funkcije uređaja. Za neke je funkcije
potrebno upariti pametni telefon.
Trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./min) i sedmodnevni
prosječni puls u mirovanju.
Bljeskajuća ikona označava da uređaj traži vaš puls. Ikona koja
svijetli znači da je uređaj pronašao vaš puls.
Pametni je telefon povezan s uređajem.
Obavijesti primljene od uparenog pametnog telefona.
Ukupan broj koraka u danu, ciljni broj koraka u danu i napredak
prema postavljenom cilju.
Alarm je uključen.
Ukupna količina kalorija potrošenih za taj dan, uključujući aktivne
kalorije i kalorije u mirovanju.
Trajanje umjerenih i intenzivnih aktivnosti, ciljni broj minuta
intenzivnog vježbanja u tjednu i napredak prema postavljenom
cilju.
Automatski cilj
Uređaj automatski stvara ciljni broj koraka u danu na temelju
vaše prethodne razine aktivnosti. Kako dan prolazi, uređaj
prikazuje vaš napredak prema dnevnom cilju .
Uključivanje tipke Dionica
Funkciju
možete prilagoditi tako da radi kao tipka za dionicu
tijekom mjerenih aktivnosti.
Odaberite
> Postavke > Opcije aktivnosti > Dionice >
Tipka Dionica.
Traka podsjetnika na kretanje
Praćenje aktivnosti i ostali widgeti
Možete odabrati ili za prikaz pulsa, koraka u danu i
dodatnih widgeta. Nekim je funkcijama potrebna Bluetooth veza
s kompatibilnim pametnim telefonom.
Doba dana: Prikaz trenutnog vremena i datuma. Vrijeme i
datum automatski se postavljaju kad uređaj primi satelitske
signale i kada sinkronizirate uređaj s pametnim telefonom.
Traka podsjetnika na kretanje prikazuje koliko ste dugo
neaktivni.
Puls: Prikazuje trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./min) i
sedmodnevni prosječni puls u mirovanju.
Obavijesti: Obavještava vas o pozivima i tekstnim porukama na
pametnom telefonu.
Praćenje aktivnosti: Bilježi dnevni broj koraka, napredak prema
cilju i prijeđenu udaljenost. Uređaj pamti vaše rezultate i na
početku svakog dana predlaže vam novi ciljani broj koraka.
Ciljeve možete prilagoditi pomoću Garmin Connect računa.
®
2
Ako ne uključite funkciju automatskog postavljanja cilja, putem
svog Garmin Connect računa možete postaviti prilagođeni ciljni
broj koraka.
Sjedenje tijekom dužeg vremenskog razdoblja može prouzročiti
neželjene metaboličke promjene. Traka podsjetnika na kretanje
podsjeća vas na potrebu za kretanjem. Nakon što ste sat
vremena neaktivni, prikazat će se traka podsjetnika na kretanje
. Svakih 15 minuta neaktivnosti prikazat će se dodatni
segmenti na traci .
Traku podsjetnika na kretanje možete vratiti na početne
vrijednosti kratkom šetnjom ili hodanjem.
Vježbanje
1 Na stranici s prikazom vremena odaberite .
Minute intenzivnog vježbanja
Za bolje zdravlje, organizacije kao što su Centers for Disease
Control and Prevention (Centar za kontrolu bolesti i prevenciju)
u Americi, American Heart Association (Američka kardiološka
udruga) i Svjetska zdravstvena organizacija preporučuju
najmanje 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno (npr.
žustro hodanje) ili 75 minuta intenzivne tjelesne aktivnosti tjedno
(npr. trčanje).
Uređaj prati intenzitet aktivnosti i bilježi trajanje umjerenih i
intenzivnih aktivnosti (za određivanje intenzivnih aktivnosti
potrebni su podaci o pulsu). Za postizanje ciljnog broja minuta
intenzivnog vježbanja u tjednu morate se baviti umjerenom ili
intenzivnom aktivnošću neprekidno najmanje 10 minuta. Uređaj
zbraja minute umjerenih i minute intenzivnih aktivnosti. Ukupni
zbroj minuta intenzivnih aktivnosti se udvostručuje.
®
Izračun minuta intenzivnog vježbanja
Forerunner izračunava minute intenzivnog vježbanja
uspoređivanjem podataka o pulsu s prosjekom pulsa u
mirovanju. Ako je praćenje pulsa isključeno, uređaj izračunava
minute vježbanja umjerenim intenzitetom analizirajući broj
koraka u minuti.
• Za najtočniji izračun minuta intenzivnog vježbanja, pokrenite
aktivnost s mjerenjem vremena.
• Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim
intenzitetom.
• Za najtočnije mjerenje pulsa u mirovanju uređaj nosite cijeli
dan i noć.
Praćenje spavanja
Dok spavate, uređaj automatski prepoznaje da spavate i prati
vaše kretanje tijekom uobičajenog vremena spavanja. U
korisničkim postavkama Garmin Connect računa možete
postaviti uobičajeno vrijeme spavanja. Statistički podaci o
spavanju obuhvaćaju ukupno trajanje spavanja, razine spavanja
i razdoblja kretanja u snu. Statistiku spavanja možete pregledati
na Garmin Connect računu.
NAPOMENA: Razdoblja drijemanja ne dodaju se statističkim
podacima o spavanju. Za isključivanje obavijesti i upozorenja,
izuzev alarma, možete upotrijebiti način rada Bez ometanja
(Korištenje načina rada Bez ometanja, stranica 4).
Funkcije mjerenja pulsa
Forerunner 30 ima senzor pulsa na zapešću.
Nošenje uređaja i puls
• Forerunner nosite iznad ručnog zgloba.
NAPOMENA: Uređaj bi trebao čvrsto, ali i ugodno prianjati te
se ne bi trebao pomicati tijekom trčanja ili vježbanja.
2 Odaberite
sata.
za prikaz podataka o pulsu tijekom posljednja 4
Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za
trčanje
Za ovu je funkciju potrebno mjerenje pulsa na zapešću.
Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog
profila (Postavljanje korisničkog profila, stranica 5) i postavite
maksimalni puls (Prilagođavanje zona pulsa i maksimalnog
pulsa, stranica 4). Predviđanja se isprva mogu činiti
netočnima. Uređaj tek nakon nekoliko utrka može predvidjeti
kako ćete trčati.
1 Trčite barem 10 minuta na otvorenom.
2 Nakon trčanja odaberite Spremi.
Obavijest se javlja za prikaz prve procjene maksimalnog VO2
i svaki put kad se vaš maksimalni VO2 poveća.
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2
Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji
možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri
maksimalnom opterećenju. Drugim riječima, maksimalni VO2
pokazatelj je vaših sportskih performansi i trebao bi se
povećavati usporedno s povećanjem vaše razine kondicije.
Procjena maksimalnog VO2 na uređaju se pojavljuje kao broj i
opis. Dodatne pojedinosti o procjeni maksimalnog VO2,
uključujući i kondicijsku dob, možete vidjeti na Garmin Connect
računu. Kondicijska vam dob govori kakva je vaša kondicija u
usporedbi s osobom istog spola i različite dobi. Kako vježbate,
tako se vaša kondicijska dob s vremenom smanjuje.
Podatke o maksimalnom VO2 pruža tvrtka FirstBeat. Analiza
maksimalnog VO2 prikazuje se uz dopuštenje ustanove The
Cooper Institute . Informacije potražite u dodatku (Standardne
vrijednosti maksimalnog VO2, stranica 8) i posjetite adresu
www.CooperInstitute.org.
®
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Ciljevi vježbanja
NAPOMENA: Senzor pulsa nalazi se na stražnjoj strani
uređaja.
• Više informacija o mjerenju pulsa na zapešću pogledajte u
odjeljku (Rješavanje problema, stranica 6).
• Dodatne informacije o točnosti mjerenja pulsa na zapešću
potražite na web-mjestu http://garmin.com/ataccuracy.
Pregledavanje podataka o pulsu
Zaslon s pulsom prikazuje trenutni puls u otkucajima u minuti
(otk./min) i prosječni puls u mirovanju tijekom posljednjih 7 dana.
Funkcije mjerenja pulsa
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 8) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
3
Prilagođavanje zona pulsa i maksimalnog pulsa
Zone pulsa možete prilagoditi prema svojim ciljevima vježbanja.
Za procjenu vašeg maksimalnog pulsa i određivanje zona pulsa
uređaj koristi podatke iz korisničkog profila koje ste unijeli
prilikom početnog postavljanja. Zadani maksimalni puls je 220
umanjen za broj vaših godina. Za najtočnije podatke o
kalorijama tijekom aktivnosti postavite svoj maksimalni puls (ako
ga znate).
1 U izborniku postavki u aplikaciji Garmin Connect Mobile
odaberite Uređaji tvrtke Garmin i odaberite svoj uređaj.
2 Odaberite Korisničke postavke > Zone pulsa.
3 Unesite svoj maksimalni puls.
Pametne funkcije
Bluetooth – funkcije povezivosti
Forerunner uređaj može se pohvaliti s nekoliko funkcija
povezivosti Bluetooth tehnologijom koje su namijenjene za vaš
kompatibilan pametni telefon ili mobilni uređaj, a dostupne su
putem aplikacije Garmin Connect. Dodatne informacije potražite
na web-mjestu www.garmin.com/apps.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
Prijenosi aktivnosti: Automatski šalje vašu aktivnost u
aplikaciju Garmin Connect čim završite sa snimanjem te
aktivnosti.
Interakcija u društvenim medijima: Omogućuje vam
objavljivanje nove obavijesti na omiljenoj društvenoj mreži
kad prenesete aktivnost u aplikaciju Garmin Connect.
Obavijesti: Prikazuje obavijesti o pozivima i porukama na
uređaju Forerunner.
Uparivanje pametnog telefona
• Ako koristite pametni telefon sa sustavom Android™, u
aplikaciji Garmin Connect odaberite Postavke > Pametne
obavijesti.
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin
Connect Mobile
Ako želite nadograditi softver uređaja pomoću aplikacije Garmin
Connect Mobile, morate imati Garmin Connect račun i upariti
uređaj i kompatibilan pametni telefon (Uparivanje pametnog
telefona, stranica 4).
1 Sinkronizirajte uređaj i aplikaciju Garmin Connect Mobile.
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Connect
Mobile nadogradnju automatski šalje na vaš uređaj.
Slijedite
upute na zaslonu.
2
Korištenje načina rada Bez ometanja
Pomoću načina rada Bez ometanja možete isključiti zvukove,
vibracije i pozadinsko osvjetljenje za upozorenja i obavijesti.
Primjerice, ovaj način rada možete uključiti prije spavanja ili dok
gledate film.
NAPOMENA: Uređaj automatski prelazi u način rada Bez
ometanja za vrijeme uobičajenog vremena spavanja. U
korisničkim postavkama Garmin Connect računa možete
postaviti uobičajeno vrijeme spavanja.
> Bez ometanja.
Odaberite
Pronalaženje izgubljenog pametnog telefona
S pomoću ove funkcije možete pronaći izgubljeni mobilni uređaj
koji je uparen s pomoću Bluetooth tehnologije i koji se trenutno
nalazi u dometu.
> Pronađi moj telef..
1 Odaberite
Forerunner uređaj počinje tražiti vaš upareni mobilni uređaj.
Na zaslonu Forerunner uređaja pojavljuju se stupci koji
označavaju jačinu Bluetooth signala, a mobilni uređaj
reproducira zvuk.
2 Za prekid traženja odaberite .
Forerunner uređaj mora biti uparen izravno putem aplikacije
Garmin Connect, umjesto putem Bluetooth postavki na
pametnom telefonu. Forerunner uređaj možete upariti s
pametnim telefonom tijekom početnog postavljanja ili putem
izbornika na uređaju.
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Garmin Connect.
2 Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m
(33 ft) od uređaja.
> Postavke > Telefon > Uparivanje telefona.
3 Odaberite
4 Odaberite opciju za dodavanje uređaja Garmin Connect
računu:
• Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete s pomoću aplikacije
Garmin Connect, slijedite upute na zaslonu.
• Ako ste već uparivali neki uređaj s aplikacijom Garmin
Connect, u izborniku postavki odaberite Uređaji tvrtke
Garmin > Dodaj uređaj i pratite upute na zaslonu.
• Ako uređaj uparujete s novim pametnim telefonom,
uklonite uređaj iz aplikacije Garmin Connect na starom
pametnom telefonu i slijedite upute na zaslonu svog
novog pametnog telefona.
Reprodukcija zvučnih odzivnika za vrijeme
aktivnosti
Upravljanje obavijestima
Garmin Connect
S pomoću kompatibilnog pametnog telefona možete upravljati
obavijestima o pozivima i porukama koje se pojavljuju na
Forerunner uređaju.
Odaberite opciju:
• Ako koristite Apple pametni telefon, pomoću postavki
obavijesti na pametnom telefonu odaberite stavke koje će
se prikazivati na uređaju.
Možete se povezati s prijateljima na Garmin Connect računu.
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku. Zabilježite svoj aktivan stil života, uključujući trčanje,
hodanje, vožnje, planinarenje i još mnogo toga. Za besplatan
račun možete se prijaviti na web-mjestu
www.garminconnect.com/forerunner.
®
4
Ako želite postaviti zvučne odzivnike, morate imati pametni
telefon na kojemu je instalirana aplikacija Garmin Connect
Mobile uparena s vašim Forerunner uređajem.
Aplikaciju Garmin Connect Mobile možete podesiti da za vrijeme
trčanja ili neke druge aktivnosti na vašem pametnom telefonu
reproducira motivirajuće obavijesti o statusu i upozorenja za
trening. Za vrijeme zvučnog odzivnika aplikacija Garmin
Connect Mobile utišava osnovne zvukove pametnog telefona
kako bi mogla reproducirati obavijest. Glasnoću možete podesiti
u aplikaciji Garmin Connect Mobile.
1 U postavkama aplikacije Garmin Connect Mobile odaberite
Uređaji tvrtke Garmin.
2 Odaberite svoj uređaj.
3 Odaberite Opcije aktivnosti > Zvučni odzivnici.
4 Odaberite opciju.
Isključivanje Bluetooth bežične tehnologije
Odaberite
> Postavke > Telefon > Spoji.
Pametne funkcije
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
mjerenu aktivnost na svom uređaju, možete prenijeti tu
aktivnost na Garmin Connect račun i držati je ondje koliko
god želite.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost, puls,
potrošene kalorije, takt i tlocrtni prikaz karte, grafikon tempa i
brzine te izvješća koja se mogu prilagoditi.
Pregledavanje osobnih rekorda
1 Odaberite kako biste pregledali posljednju aktivnost.
2 Odaberite > Rekordi.
Brisanje osobnog rekorda
1 Odaberite kako biste pregledali posljednju aktivnost.
2 Odaberite > Rekordi.
3 Odaberite rekord.
4 Odaberite opciju, primjerice Očisti najdulj.dion. > Da.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Vraćanje osobnog rekorda
Pratite svoj napredak: Možete pratiti svoje dnevne korake,
pridružiti se prijateljskom natjecanju sa svojim kontaktima i
ostvariti svoje ciljeve.
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Upravljajte svojim postavkama: Postavke uređaja i korisničke
postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect
računu.
Korištenje usluge Garmin Connect na računalu
Aplikacija Garmin Express™ putem računala povezuje uređaj s
vašim Garmin Connect računom. S pomoću aplikacije Garmin
Express možete prenijeti podatke o aktivnosti na svoj Garmin
Connect račun i slati podatke, kao što su podaci o vježbanju ili
planove treniranja, s web-mjesta usluge Garmin Connect na
svoj uređaj.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Garmin Express.
4 Otvorite aplikaciju Garmin Express i odaberite Dodaj uređaj.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Povijest
Na uređaju Forerunner možete pregledati podatke prikupljene
tijekom zadnjih sedam mjerenih aktivnosti i tijekom sedam dana
praćenja aktivnosti. Na uređaju Garmin Connect možete
prenijeti i pregledati podatke prikupljene tijekom neograničenog
broja trčanja i tijekom neograničenog broja dana praćenja
aktivnosti. Kada se memorija uređaja napuni, najstariji se podaci
brišu.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
Pregledavanje povijesti
1 Odaberite kako biste pregledali posljednju aktivnost.
2 Odaberite > Aktivnosti.
3 Za prikaz dodatnih informacija odaberite aktivnost.
Osobni rekordi
Kada dovršite trčanje, uređaj prikazuje sve nove osobne rekorde
koje ste postigli tijekom tog trčanja. Osobni rekordi obuhvaćaju
najbrže vrijeme za nekoliko uobičajenih duljina utrka i najduže
trčanje.
Povijest
Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni
rekord.
1 Odaberite kako biste pregledali posljednju aktivnost.
2 Odaberite > Rekordi.
3 Odaberite rekord.
4 Odaberite Koristi prethodno > Koristi rek..
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Upravljanje podacima
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
®
®
®
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1
2
3
4
Otvorite pogon Garmin.
Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
Odaberite datoteku.
Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
NAPOMENA: Ako koristite računalo sa sustavom Apple,
potrebno je isprazniti mapu Smeće kako bi se datoteke u
potpunosti uklonile.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj
nije potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim
odaberite Datoteka > Izbaci.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Postavljanje korisničkog profila
Možete ažurirati postavke spola, godine rođenja, visine, težine i
maksimalnog pulsa (Prilagođavanje zona pulsa i maksimalnog
pulsa, stranica 4). Uređaj te informacije koristi za izračunavanje
preciznih podataka o vježbanju.
> Postavke > Korisnički profil.
1 Odaberite
2 Odaberite opciju.
5
Prikaz tempa ili brzine
Možete promijeniti vrstu podataka koji se pojavljuju u
podatkovnim poljima tempa ili brzine.
> Postavke > Opcije aktivnosti > Tempo/
1 Odaberite
brzina.
2 Odaberite opciju.
Postavke sustava
Odaberite
> Postavke > Sustav.
Jezik: Postavljanje jezika prikaza uređaja.
Vrijeme: Podešavanje postavki za doba dana (Postavke
vremena, stranica 6).
Zvukovi: Postavljanje zvukova uređaja poput tonova tipki i
upozorenja (Postavljanje zvukova uređaja, stranica 6).
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica koje se koriste na
uređaju.
Vrać. zad. postavki: Omogućuje brisanje korisničkih podataka i
povijesti aktivnosti (Vraćanje svih zadanih postavki,
stranica 7).
Postavke vremena
Odaberite
> Postavke > Sustav > Vrijeme.
Format vrem.: Postavljanje uređaja tako da prikazuje vrijeme u
12-satnom ili 24-satnom formatu.
Postavi vrijeme: Omogućuje ručno ili automatsko postavljanje
vremena prema GPS lokaciji.
Vremenske zone
Kad god ga uključite i pronađe satelitski signal ili se sinkronizira
s vašim pametnim telefonom, uređaj automatski očitava vašu
vremensku zonu i aktualno vrijeme.
Postavljanje zvukova uređaja
Zvukovi uređaja uključuju tonove tipki, tonove upozorenja i
vibracije.
Odaberite
> Postavke > Sustav > Zvukovi.
Postavljanje alarma
> Alarm.
1 Odaberite
2 Odaberite za uključivanje alarma.
3 Odaberite Uredi vrijeme i unesite vrijeme.
Garmin Connect postavke
Postavke uređaja možete promijeniti u svom Garmin Connect
računu putem aplikacije Garmin Connect Mobile ili web-mjesta
usluge Garmin Connect. Neke su postavke dostupne samo
putem vašeg Garmin Connect računa i ne mogu se mijenjati
putem uređaja.
• U aplikaciji Garmin Connect Mobile odaberite sliku svog
uređaja i zatim odaberite Postavke uređaja.
• Na web-mjestu usluge Garmin Connect u widgetu za uređaje
odaberite Postavke uređaja.
Nakon prilagođavanja postavki sinkronizirajte podatke kako bi
se promjene primijenile na uređaj.
Postavke uređaja na Garmin Connect računu
U svojem Garmin Connect računu odaberite svoj uređaj za
prikaz postavki uređaja.
Izgled: Prilagođavanje izgleda sata i widgeta koji se pojavljuju
na uređaju.
Zvukovi i upozorenja: Prilagođavanje tonova tipki, tonova
upozorenja i vibracija.
Opcije aktivnosti: Prilagođavanje funkcija treniranja,
upozorenja i prilagođenih zaslona s podacima.
6
Praćenje aktivnosti: Uključivanje i isključivanje funkcija
praćenja aktivnosti, npr. upozorenja za kretanje. Možete
ručno postaviti ciljni broj koraka i ciljni broj minuta intenzivnog
vježbanja.
Korisničke postavke: Prilagođavanje postavki korisničkog
profila, vremena spavanja i zona pulsa.
Općenito: Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja, formata
vremena, jezika i mjernih jedinica. Također možete isključiti
mjerenje pulsa na zapešću.
Prilagođavanje podatkovnih polja
Podatkovna polja i zaslone s podacima možete prilagoditi prema
svojim ciljevima vježbanja. Primjerice, jedno podatkovno polje
možete prilagoditi tako da prikazuje tempo dionice i zonu pulsa.
1 U izborniku postavki u aplikaciji Garmin Connect Mobile
odaberite Uređaji tvrtke Garmin i odaberite svoj uređaj.
2 Odaberite Opcije aktivnosti > Podatkovna polja.
Informacije o uređaju
Specifikacije
Vrsta baterije
Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije
Do 5 dana kao sat, uključuje pametne
obavijesti, praćenje aktivnosti i mjerenje pulsa
na zapešću
Do 8 sati u načinu rada za treniranje s GPS-om
Raspon radne
temperature
Od -20 º do 50 ºC (od -4 º do 122 ºF)
Raspon temperature
za punjenje
Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Bežična frekvencija /
protokol
Bluetooth bežična tehnologija, 2,4 GHz pri -4
dBm
Vodootpornost
Plivanje, 5 ATM*
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 50 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Rješavanje problema
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com
/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin
Connect Mobile.
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Registracija proizvoda
Dodatne informacije
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web-mjestu support.garmin.com.
• Posjetite www.garmin.com/intosports.
• Posjetite www.garmin.com/learningcenter.
• Posjetite buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika tvrtke
Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim
dijelovima.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
pokrenuti.
NAPOMENA: Ponovno pokretanje uređaja možda će izbrisati
vaše podatke ili postavke.
1 Držite pritisnutom 15 sekundi.
Informacije o uređaju
Uređaj će se isključiti.
pritisnutom jednu sekundu kako biste uključili uređaj.
2 Držite
Vraćanje svih zadanih postavki
NAPOMENA: Ovime ćete izbrisati sve unesene informacije i
povijest aktivnosti.
Sve postavke možete vratiti natrag na tvornički zadane
vrijednosti.
Odaberite
> Postavke > Sustav > Vrać. zad. postavki >
Da.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti ID jedinice, informacije o softveru i pravne
informacije.
> Postavke > Opis.
1 Odaberite
2 Odaberite .
Nadogradnja softvera
NAPOMENA: Ovaj postupak služi za nadogradnju softvera
uređaja pomoću računala. Možete upotrijebiti aplikaciju Garmin
Connect Mobile na svom pametnom telefonu kako biste
automatski nadogradili softver uređaja (Nadogradnja softvera
pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile, stranica 4).
1 Posjetite web-mjesto www.garmin.com/express i preuzmite
aplikaciju.
2 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Express
šalje ga na vaš uređaj.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Dok aplikacija Garmin Express preuzima softver, nemojte
isključivati uređaj iz računala.
SAVJET: Ako imate poteškoća s ažuriranjem softvera
pomoću aplikacije Garmin Express, možda će biti potrebno
prenijeti povijest aktivnosti na aplikaciju Garmin Connect i
izbrisati povijest aktivnosti s uređaja. Time bi se trebalo
osloboditi dovoljno memorijskog prostora za ažuriranje.
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije
• Isključite GPS (Isključivanje GPS-a, stranica 2).
• Isključite Bluetooth bežičnu tehnologiju (Isključivanje
Bluetooth bežične tehnologije, stranica 4).
• Isključite praćenje aktivnosti (Isključivanje praćenja aktivnosti,
stranica 8).
• Isključite funkciju mjerenja pulsa na zapešću (Postavke
uređaja na Garmin Connect računu, stranica 6).
NAPOMENA: Mjerenje pulsa na zapešću koristi se za
izračunavanje minuta intenzivne aktivnosti i potrošenih
kalorija.
Traženje satelitskih signala
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.
1 Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.
Poboljšavanje prijema GPS satelita
• Često sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect računom:
◦ Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i
aplikacije Garmin Express.
◦ Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect
Mobile putem pametnog telefona s omogućenom
Bluetooth vezom.
Informacije o uređaju
Dok je uređaj povezan s Garmin Connect računom, uređaj
preuzima satelitske podatke koji su prikupljani nekoliko dana,
što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
• Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada
i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva
Ako se vaš telefon ne povezuje s uređajem, isprobajte sljedeće
savjete.
• Isključite pametni telefon i uređaj i ponovo ih uključite.
• Omogućite Bluetooth tehnologiju na pametnom telefonu.
• Nadogradite aplikaciju Garmin Connect na najnoviju verziju.
• Uklonite uređaj iz aplikacije Garmin Connect i ponovo
pokrenite postupak uparivanja.
Ako koristite Apple uređaj, trebali biste ga ukloniti i iz
Bluetooth postavki na pametnom telefonu.
• Ako ste kupili novi pametni telefon, uklonite uređaj iz
aplikacije Garmin Connect na pametnom telefonu koji ćete
prestati upotrebljavati.
• Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m
(33 ft) od uređaja.
• Za pokretanje načina rada za uparivanje na pametnom
telefonu otvorite aplikaciju Garmin Connect, odaberite
ili
i odaberite Uređaji tvrtke Garmin > Dodaj uređaj.
• Select
> Postavke > Telefon > Uparivanje telefona.
Moj uređaj ne prikazuje ispravno vrijeme
Uređaj ažurira vrijeme i datum kad primi GPS signale. Kada
promijenite vremensku zonu, za postavljanje ispravnog vremena
i ažuriranje ljetnog/zimskog računanja vremena trebate
pokrenuti aktivnost na otvorenom.
1 Odaberite .
2 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
Vrijeme i datum automatski se ažuriraju.
Kada se broj mojih koraka ponovo postavlja?
Broj dnevnih koraka ponovno se postavlja svaki dan u ponoć.
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan
Ako se broj koraka ne čini točnim, isprobajte sljedeće savjete.
• Posjetite http://garmin.com/ataccuracy.
• Uređaj nosite na zapešću ruke koja nije dominantna.
• Uređaj nosite u džepu prilikom aktivnog korištenja ruku.
NAPOMENA: Uređaj određene ponavljajuće pokrete poput
pljeskanja ili pranja zubi može protumačiti kao korake.
Prikaz minuta intenzivnog vježbanja treperi
Kada vježbate intenzitetom koji se približava ciljanom broju
minuta intenzivnog vježbanja, prikaz minuta intenzivnog
vježbanja počinje treperiti.
Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim
intenzitetom.
Savjeti za čudne podatke o pulsu
Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.
• Očistite i osušite ruku prije stavljanja uređaja.
• Ispod uređaja nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca,
losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
• Pazite da se senzor pulsa na stražnjoj strani uređaja ne
izgrebe.
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba. Uređaj bi trebao čvrsto,
ali ugodno prianjati.
• Prije početka aktivnosti pričekajte da ikona
prestane
treperiti.
7
• Zagrijavajte se 5 do 10 minuta i prije početka aktivnosti
očitajte puls.
NAPOMENA: Kad je vani hladno, zagrijavajte se na
zatvorenom.
• Nakon svakog vježbanja isperite uređaj vodom.
Isključivanje praćenja aktivnosti
Odaberite
> Postavke > Praćenje aktivnosti.
Slanje podataka na računalo
Možete ručno prenijeti podatke o aktivnostima na Garmin
Connect račun pomoću USB kabela.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na web-mjesto www.garminconnect.com/forerunner.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Dodatak
Podatkovna polja
Podatkovna polja i zaslone možete prilagoditi u aplikaciji Garmin
Connect Mobile.
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Brzina dionice: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.
Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.
Kadenca: Trčanje. Koraci u minuti (desni i lijevi).
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Mjerač vremena: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.
Prosječan tempo: Prosječni tempo za trenutnu aktivnost.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min).
Tempo: Trenutni tempo.
Tempo dionice: Prosječan tempo za trenutnu dionicu.
Udaljenost: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.
Vrijeme dionice: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.
Zone pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom
pulsu (220 manje broj vaših godina).
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti
vijek trajanja proizvoda.
Nemojte pritiskati tipke ispod vode.
Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru,
slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim
proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama.
Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Ne skidajte remen.
Čišćenje uređaja
OBAVIJEST
Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju
električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija
može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
SAVJET: Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/fitandcare.
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
Osnovni kardiovaskulagano dublje disanje, larni trening, dobar
moguć razgovor
tempo za oporavak
3
70–80%
Umjeren tempo, teže Poboljšani aerobni
je voditi razgovor
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni
trening
4
80–90%
Brzi tempo, pomalo
neugodan, snažno
disanje
5
90–100%
Sprinterski tempo, ne Anaerobna i mišićna
može se održati dulje izdržljivost, povećana
razdoblje, teško
snaga
disanje
Poboljšani anaerobni
kapacitet i prag,
poboljšana brzina
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2
U tabelama se nalazi standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO2 prema dobi i spolu.
Muškarci
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Izvrsno
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Slabo
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Loše
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Žene
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Izvrsno
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Slabo
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Loše
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute. Dodatne informacije potražite na adresi www.CooperInstitute.org.
8
Dodatak
Objašnjenja simbola
Na uređaju ili oznakama na dodatnoj opremi mogu se pojaviti
ovi simboli.
Simbol WEEE za odlaganje i recikliranje. Simbol WEEE nalazi se
na proizvodu kako bi bio sukladan s Direktivom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) Europske unije.
Svrha direktive je sprječavanje nepropisno odlaganja ovog
proizvoda i promicanje ponovne upotrebe i recikliranja.
Dodatak
9
Indeks
A
alarmi 6
aplikacije 4
Auto Lap 2
Auto Pause 2
B
baterija
maksimiziranje 6, 7
punjenje 1
Bluetooth tehnologija 4
brisanje
osobni rekordi 5
svi korisnički podaci 5
brzina, zone 6
C
ciljevi 2
Č
čišćenje uređaja 8
D
dionice 1, 2
doba dana 6, 7
G
Garmin Connect 4, 6, 8
spremanje podataka 5
Garmin Connect Mobile 4
Garmin Express, nadogradnja softvera 6
Garmin Move IQ 1
GPS
signal 7
zaustavljanje 2
I
puls 2, 3
monitor 7
senzor 3
zone 3, 4
Puls, zone 8
punjenje 1
R
rješavanje problema 1, 6, 7
S
sat 6
satelitski signali 7
softver
licenca 7
nadogradnja 4, 6, 7
verzija 7
specifikacije 6
spremanje aktivnosti 1
spremanje podataka 4
stari podaci 5
prikaz 5
slanje na računalo 4, 5, 8
T
telefon 4
tempo 6
tipke 1, 2, 8
tonovi 6
trening u zatvorenom 2
treniranje 1, 4
U
uparivanje, pametni telefon 7
upozorenja 4
USB 7
prekid veze 5
V
ID jedinice 7
ikone 2
vibracija 6
vremenske zone 6
vrijeme, postavke 6
K
Z
korisnički podaci, brisanje 5
korisnički profil 5
M
maksimalni VO2 3, 8
minute intenzivnog vježbanja 3, 7
mjerač vremena 1, 5
zone
brzina 6
puls 4
vrijeme 6
N
način rada sata 7
način rada za spavanje 3, 4
nadogradnje, softver 4, 7
O
obavijesti 2, 4
Oprema 6
osobni rekordi 5
brisanje 5
P
pametni telefon
aplikacije 4
uparivanje 7
podaci 2
prijenos 4, 5, 8
spremanje 4, 5, 8
podatkovna polja 6, 8
ponovno postavljanje uređaja 6
postavke 6, 7
uređaj 6
postavke sustava 6
pozadinsko osvjetljenje 1
praćenje aktivnosti 2, 3, 8
prilagođavanje uređaja 6
profili
aktivnosti 1
korisnik 5
10
Indeks
support.garmin.com
Veljača 2019
190-02281-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising