Garmin | Forerunner® 35 | Garmin Forerunner® 35 Priročnik za uporabo

Garmin Forerunner® 35 Priročnik za uporabo
Forerunner 35
®
Priročnik za uporabo
© 2016 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner in VIRB so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin
Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ in Virtual Pacer™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega
dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association je registrirana blagovna znamka družbe American Heart Association, Inc. Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple in Mac sta blagovni znamki
družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc. The Cooper Institute in vse povezane blagovne znamke so v
lasti inštituta The Cooper Institute. Napredno analizo srčnih utripov zagotavlja Firstbeat. Windows in Windows NT sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih
državah in drugih državah. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk.
®
®
®
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A02990
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Tipke ........................................................................................... 1
Uporaba osvetlitve zaslona ......................................................... 1
Polnjenje naprave ....................................................................... 1
Namigi za polnjenje naprave .................................................. 1
Vadba............................................................................... 1
Tek .............................................................................................. 1
Nastavitev načina teka ................................................................ 1
Vadba v zaprtih prostorih ....................................................... 2
Uporaba intervalov teka in hoje ............................................. 2
Virtual Pacer™ ....................................................................... 2
Intervalne vadbe ......................................................................... 2
Ustvarjanje intervalne vadbe .................................................. 2
Začetek intervalne vadbe ....................................................... 2
Ustavitev intervalne vadbe ..................................................... 2
Opozorila .................................................................................... 2
Nastavitev ponavljajočega se opozorila ................................. 2
Nastavitev opozoril o srčnem utripu ....................................... 2
Uporaba funkcije Auto Pause® .................................................. 3
Označevanje krogov po razdalji ................................................. 3
Ikone ........................................................................................... 3
Vklop tipke za krog ..................................................................... 3
Merjenje aktivnosti in funkcije ..................................................... 3
Samodejni cilj ......................................................................... 3
Vrstica gibanja ....................................................................... 3
Minute intenzivnosti ............................................................... 3
Spremljanje spanja ................................................................ 4
Funkcije za srčni utrip................................................... 4
Nošenje naprave in merjenje srčnega utripa .............................. 4
Ogled podatkov o srčnem utripu ................................................. 4
Oddajanje podatkov o srčnem utripu v naprave Garmin ....... 4
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za tek ................................. 4
Približne ocene najvišjega VO2 ............................................. 4
O območjih srčnega utripa .......................................................... 5
Cilji pripravljenosti .................................................................. 5
Samodejno nastavljanje območij srčnega utripa ................... 5
Prilagajanje območij srčnega utripa in najvišjega srčnega
utripa ...................................................................................... 5
Nastavitev najvišjega srčnega utripa ..................................... 5
Pametne funkcije............................................................ 5
Povezane funkcije Bluetooth ...................................................... 5
Vklop opozorila o povezavi s pametnim telefonom ................ 5
Iskanje izgubljenega pametnega telefona ............................. 5
Izklop tehnologije Bluetooth ................................................... 5
Združevanje s pametnim telefonom ............................................ 5
Sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect
Mobile .................................................................................... 5
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Connect Mobile ...................................................................... 5
Obvestila telefona .................................................................. 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Uporaba funkcije Garmin Connect ......................................... 6
Predvajanje zvočnih pozivov med dejavnostjo ...................... 6
Odklop kabla USB .................................................................. 7
Prilagajanje naprave...................................................... 7
Nastavitev uporabniškega profila ............................................... 7
Spreminjanje videza ure ............................................................. 7
Profili dejavnosti .......................................................................... 7
Spreminjanje profila dejavnosti .............................................. 7
Prikaz tempa ali hitrosti .......................................................... 7
Prilagajanje podatkovnih polja ............................................... 7
Nastavitve Garmin Connect ........................................................ 7
Nastavitve merjenja aktivnosti .................................................... 8
Nastavitve sistema ...................................................................... 8
Nastavitve časa ...................................................................... 8
Časovni pasovi ....................................................................... 8
Uporaba načina Ne moti ........................................................ 8
Nastavljanje alarma ............................................................... 8
Brisanje alarma ...................................................................... 8
Nastavitev zvokov naprave .................................................... 8
Prilagoditev osvetlitve zaslona dejavnostim .......................... 8
Senzorji ANT+ ................................................................. 8
Združevanje senzorja ANT+ ....................................................... 8
Senzor korakov ........................................................................... 8
Tek s senzorjem korakov ....................................................... 8
Umerjanje senzorja korakov .................................................. 9
Informacije o napravi..................................................... 9
Specifikacije ................................................................................ 9
Odpravljanje težav ...................................................................... 9
Posodobitve izdelkov ............................................................. 9
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................ 9
Ponovni zagon naprave ......................................................... 9
Obnovitev vseh privzetih nastavitev ....................................... 9
Ogled informacij o napravi ..................................................... 9
Posodabljanje programske opreme ....................................... 9
Podaljševanje življenjske dobe baterije ................................. 9
Pridobivanje satelitskih signalov ............................................ 9
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS ................... 9
Moja naprava ne prikazuje pravilnega časa .......................... 9
Kdaj se število korakov ponastavi? ...................................... 10
Moje število korakov ni točno ............................................... 10
Minute intenzivnosti utripajo ................................................. 10
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu .................... 10
Izklop merjenja aktivnosti ..................................................... 10
Ali lahko profil za kardio vadbo uporabljam na prostem? .... 10
Pošiljanje podatkov v računalnik .......................................... 10
Dodatek ......................................................................... 10
Podatkovna polja ...................................................................... 10
Nega naprave ........................................................................... 10
Čiščenje naprave ................................................................. 10
Izračuni območij srčnega utripa ................................................ 10
Standardne ocene za najvišji VO2 ........................................... 11
Definicije simbolov .................................................................... 11
Kazalo............................................................................ 12
Zgodovina....................................................................... 6
Ogled zgodovine ......................................................................... 6
Brisanje teka iz zgodovine .......................................................... 7
Osebni rekordi ............................................................................ 7
Ogled osebnih rekordov ......................................................... 7
Brisanje osebnega rekorda .................................................... 7
Obnovitev osebnega rekorda ................................................. 7
Dogodki Garmin Move IQ™ ........................................................ 7
Upravljanje podatkov .................................................................. 7
Brisanje datotek ..................................................................... 7
Kazalo vsebine
i
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
2 Kabel USB priklopite v vrata USB na računalniku.
3 Napravo popolnoma napolnite.
4 Pritisnite Á, če želite polnilnik odstraniti.
Namigi za polnjenje naprave
1 Za polnjenje polnilnik trdno priklopite na napravo s kablom
USB (Polnjenje naprave, stran 1).
Napravo lahko napolnite tako, da kabel USB priklopite na
napajalnik, ki ga je odobril Garmin , in uporabite standardno
stensko vtičnico ali pa ga priklopite na vrata USB v
računalniku. Polnjenje popolnoma prazne baterije traja do
dve uri.
2 Polnilnik odklopite z naprave, ko stanje napolnjenosti baterije
doseže 100 %.
®
Tipke
Vadba
Tek
À
Á
Â
Ã
Držite za vklop in izklop naprave.
Izberite za vklop in izklop osvetlitve zaslona.
Izberite, če želite izbrati profil dejavnosti.
Izberite za vklop in izklop časovnika.
Izberite za izbiro označenega elementa menija.
Izberite za ogled dodatnih informacij.
Izberite za pomikanje po zaslonih, straneh, možnostih in
nastavitvah.
Pridržite za odpiranje upravljanja glasbe v pametnem
telefonu.
Prva vadbena dejavnost, ki jo lahko zabeležite v napravo, je
lahko tek, vožnja ali katera koli dejavnost na prostem. Napravo
dobite delno napolnjeno. Pred začetkom dejavnosti boste morda
morali napolniti napravo (Polnjenje naprave, stran 1).
1 Izberite , nato pa izberite profil dejavnosti na prostem.
2 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
3 Izberite , da zaženete časovnik.
4 Začnite teči.
Prikaže se časovnik. Če si želite ogledati več podatkovnih
strani, lahko izberete .
Izberite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Izberite za označitev novega kroga, ko je omogočena funkcija
tipke za krog.
Na zaslonu z uro izberite za ogled menija.
Uporaba osvetlitve zaslona
• Za vklop osvetlitve zaslona lahko kadar koli izberete .
OPOMBA: pri opozorilih in sporočilih se osvetlitev zaslona
samodejno vklopi.
• Prilagodite delovanje osvetlitve zaslona med dejavnostmi
(Prilagoditev osvetlitve zaslona dejavnostim, stran 8).
Polnjenje naprave
5 Ko končate tek, izberite , da ustavite časovnik.
6 Izberite možnost:
• Če želite ponovno zagnati časovnik, izberite Nadaljuj.
• Če želite shraniti tek in ponastaviti časovnik, izberite
Shrani. Ogledate si lahko povzetek teka.
• Če želite tek izbrisati, izberite Zavrzi > Da.
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
Nastavitev načina teka
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito očistite in posušite stike ter okolico. Oglejte
si navodila za čiščenje v dodatku.
• Če želite teči na prostem ali v zaprtem prostoru z lastnim
tempom brez opozoril o načinu teka, izberite Prosto
(Vadba v zaprtih prostorih, stran 2).
OPOMBA: to je privzeti način teka.
• Če želite nastaviti intervale teka in hoje, izberite Tek/hoja
(Uporaba intervalov teka in hoje, stran 2).
• Če želite izboljšati tempo, izberite Virtual Pacer (Tek s
funkcijo Virtual Pacer, stran 2).
• Če želite ustvariti intervalno vadbo na podlagi razdalje ali
časa, izberite Intervali (Intervalne vadbe, stran 2).
4 Začnite teči.
1 Nastavka polnilnika poravnajte s stiki na zadnji strani naprave
in zaponko za polnjenje À trdno povežite z napravo.
Uvod
1 Izberite , nato pa izberite profil za tek.
2 Izberite Moznosti > Način teka.
3 Izberite možnost:
1
Vadba v zaprtih prostorih
Ko vadite v zaprtih prostorih ali želite varčevati z energijo
baterije, lahko izklopite GPS. Ko je GPS izklopljen, se hitrost in
razdalja merita z merilnikom pospeška v napravi. Merilnik
pospeška se sam umerja. Točnost podatkov o hitrosti in razdalji
se izboljša po nekaj tekih na prostem z uporabo naprave GPS.
1 Izberite .
2 Izberite možnost:
• Izberite Notranji tek ali Kardio.
• Izberite Hoja > Moznosti > Uporaba v zaprtem
prostoru.
Uporaba intervalov teka in hoje
OPOMBA: intervale teka/hoje morate nastaviti pred začetkom
teka. Nastavitev ni mogoče spreminjati po vklopu časovnika za
tek.
1 Izberite , nato pa izberite profil za tek.
OPOMBA: opozorila o premorih s hojo so na voljo le za
profile za tek.
2 Izberite Moznosti > Način teka > Tek/hoja.
3 Za vsak interval nastavite čas teka.
4 Za vsak interval nastavite čas hoje.
5 Začnite teči.
Vsakič, ko dokončate interval, se prikaže sporočilo. Če so
vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira (Nastavitev
zvokov naprave, stran 8). Po vklopu intervalov tek/hoja se
intervali uporabijo vsakič, ko začnete teči, razen če jih izklopite
ali omogočite drug način teka.
Virtual Pacer™
Virtual Pacer je orodje za vadbo, s katerim boste izboljšali svoje
dosežke, saj vas spodbuja, da tečete s tempom, ki ga sami
nastavite.
Tek s funkcijo Virtual Pacer
OPOMBA: funkcijo Virtual Pacer morate nastaviti pred
začetkom teka. Nastavitev ni mogoče spreminjati po vklopu
časovnika za tek.
1 Izberite , nato pa izberite profil za tek.
2 Izberite Moznosti > Način teka > Virtual Pacer.
3 Vnesite tempo.
4 Začnite teči.
Sporočilo se prikaže vsakič, ko vaš tempo preseže ali ne
dosega ciljnega tempa. Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi
zapiska ali vibrira (Nastavitev zvokov naprave, stran 8). Po
vklopu funkcije Virtual Pacer se funkcija uporabi vsakič, ko
začnete teči, razen če jo izklopite ali omogočite drug način teka.
Intervalne vadbe
Ustvarite lahko intervalne vadbe, ki temeljijo na razdalji ali času.
Naprava uporabniško intervalno vadbo shrani, dokler ne
ustvarite druge. Za spremljanje vadb in teke na dolge razdalje
lahko uporabljate odprte intervale.
Ustvarjanje intervalne vadbe
Intervalne vadbe so na voljo za profile dejavnosti za tek,
kolesarjenje ali kardio vadbo.
1 Izberite in nato izberite profil dejavnosti.
2 Izberite Moznosti.
OPOMBA: če uporabljate profil za tek, je intervalna vadba
način teka.
3 Izberite Intervali > Uredi > Interval.
4 Izberite Razdalja, Cas ali Odprto.
2
NAMIG: odprt interval lahko ustvarite tako, da vrsto nastavite
na Odprto. Ko izberete , naprava zabeleži interval in se
premakne na naslednji interval.
5 Po potrebi vnesite interval razdalje ali časovni interval.
6 Izberite Počitek.
7 Izberite Razdalja, Cas ali Odprto.
8 Po potrebi vnesite razdaljo ali čas za interval počitka.
9 Izberite eno ali več možnosti:
• Če želite nastaviti število ponovitev, izberite Ponovi.
• Če želite vadbi dodati odprto ogrevanje, izberite
Ogrevanje > Vklopi.
• Če želite vadbi dodati odprto ohlajanje, izberite Ohlajanje
> Vklopi.
Vsakič, ko dokončate interval, se prikaže sporočilo. Če so
vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira (Nastavitev
zvokov naprave, stran 8).
Začetek intervalne vadbe
1 Izberite in nato izberite profil dejavnosti.
2 Izberite Moznosti.
3
4
5
6
OPOMBA: če uporabljate profil za tek, je intervalna vadba
način teka.
Izberite Intervali > Začni z vadbo.
Izberite .
Če ima intervalna vadba ogrevanje, izberite , da začnete
prvi interval.
Sledite navodilom na zaslonu.
Ustavitev intervalne vadbe
• Če želite končati interval, kadar koli izberite .
• Če želite ustaviti časovnik, kadar koli izberite .
• Če ste intervalni vadbi dodali ohlajanje, izberite
končate intervalno vadbo.
, da
Opozorila
Opozorila lahko uporabite pri vadbi za doseganje določenih
ciljev časa, razdalje, kalorij in srčnega utripa.
Nastavitev ponavljajočega se opozorila
Ponavljajoče opozorilo vas obvesti vsakič, ko naprava zabeleži
določeno vrednost ali interval. Na primer, napravo lahko
nastavite tako, da vas opozori vsakih 30 minut.
1 Izberite in nato izberite profil dejavnosti.
2 Izberite Moznosti > Alarmi.
3 Izberite Cas, Razdalja ali Kalorije.
4 Vklopite opozorilo.
5 Izberite ali vnesite vrednost.
Vsakič ko dosežete vrednost opozorila, se prikaže sporočilo. Če
so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira (Nastavitev
zvokov naprave, stran 8).
Nastavitev opozoril o srčnem utripu
Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori, ko je vaš srčni
utrip nad ali pod ciljnim območjem ali območjem po meri.
Napravo lahko na primer nastavite tako, da vas opozori, ko je
vaš srčni utrip pod 150 utripi na minuto (bpm).
1 Izberite in nato izberite profil dejavnosti.
2 Izberite Moznosti > Alarmi > Opozorilo o srčnem utripu.
3 Izberite možnost:
• Za uporabo nastavljenega območja srčnega utripa izberite
želeno območje srčnega utripa.
• Za prilagoditev najvišje vrednosti izberite Po meri >
Visoka > Vklopi in vnesite vrednost.
Vadba
• Za prilagoditev najnižje vrednosti izberite Po meri > Nizek
> Vklopi in vnesite vrednost.
Sporočilo se prikaže vsakič, ko presežete ali ste pod določenim
območjem ali vrednostjo po meri. Če so vklopljeni zvoki,
naprava tudi zapiska ali vibrira (Nastavitev zvokov naprave,
stran 8).
Uporaba funkcije Auto Pause
®
S funkcijo Auto Pause lahko samodejno začasno zaustavite
časovnik, ko se nehate premikati. Ta funkcija je koristna, če
dejavnost vključuje semaforje ali druga mesta, kjer se morate
ustaviti.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
1 Izberite in nato izberite profil dejavnosti.
2 Izberite Moznosti > Auto Pause > Vklopi.
Funkcija Auto Pause je vklopljena za izbrani profil dejavnosti,
dokler je ne izklopite.
Označevanje krogov po razdalji
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označevanje
kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju
zmogljivosti na različnih delih teka (na primer, vsak kilometer ali
miljo).
1 Izberite in nato izberite profil dejavnosti.
2 Izberite Moznosti > Krogi > Auto Lap > Vklopi.
3 Po potrebi izberite razdaljo.
Po vsakem dokončanem krogu se prikaže sporočilo s časom
kroga. Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira
(Nastavitev zvokov naprave, stran 8). Funkcija Auto Lap je
vklopljena za izbrani profil dejavnosti, dokler je ne izklopite.
Po potrebi lahko prilagodite podatkovne zaslone tako, da bodo
prikazovali dodatne podatke o krogih.
®
potrebujejo povezavo Bluetooth z združljivim pametnim
telefonom.
Ura: prikaže trenutni čas in datum. Čas in datum se samodejno
nastavita, ko naprava pridobi satelitske signale in ko jo
sinhronizirate s pametnim telefonom. Vrstica gibanja
prikazuje, koliko časa ste nedejavni.
Srčni utrip: prikaže trenutni srčni utrip s številom utripov na
minuto (bpm) in srčni utrip v mirovanju v trenutnem dnevu.
Obvestila: opozarjajo vas na obvestila pametnega telefona,
vključno s klici, besedilnimi sporočili, novimi objavami na
družabnih omrežjih in drugimi informacijami, v skladu z
nastavitvami obvestil pametnega telefona.
Merjenje aktivnosti: meri dnevno število korakov, napredek pri
doseganju cilja in opravljeno razdaljo. Naprava se uči in vam
vsak dan predlaga novo ciljno število korakov. Cilje lahko
prilagodite v računu Garmin Connect™.
Kalorije: prikaže skupno število kalorij, ki ste jih porabili v
trenutnem dnevu, kar vključuje tako aktivne kalorije kot
kalorije v mirovanju.
Minute intenzivnosti: spremlja čas, ki ga porabite za dejavnosti
z zmerno do živahno intenzivnostjo, tedenski cilj za minute
intenzivnosti in napredek pri doseganju cilja.
Zadnja dejavnost: prikaže kratek povzetek zadnje zabeležene
dejavnosti.
Vreme: prikaže trenutno temperaturo in vremensko napoved.
®
Samodejni cilj
Naprava samodejno ustvari dnevni cilj korakov glede na vaše
prejšnje ravni aktivnosti. Med dnevnim gibanjem bo naprava
prikazovala vaš napredek do dnevnega cilja À.
Ikone
Ikone označujejo različne funkcije naprave. Za nekatere funkcije
je potrebna združitev s pametnim telefonom.
Trenutni srčni utrip s številom utripov na minuto (bpm) in srčni
utrip v mirovanju v trenutnem dnevu.
Če ikona utripa, naprava pridobiva podatke o srčnem utripu. Če je
ikona prikazana neprekinjeno, naprava meri srčni utrip.
Obvestila, prejeta iz združenega pametnega telefona.
Skupno število korakov, ki ste jih naredili v dnevu, ciljno število
korakov v dnevu in napredek pri doseganju ciljnega števila.
Opravljena razdalja v kilometrih ali miljah.
Skupno število kalorij, ki ste jih porabili v trenutnem dnevu, kar
vključuje tako aktivne kalorije kot kalorije v mirovanju.
Če se odločite, da ne boste uporabljali funkcije samodejnega
cilja, lahko v računu Garmin Connect nastavite prilagojen cilj
korakov.
Vrstica gibanja
Daljša obdobja sedenja lahko sprožijo neželene spremembe
metaboličnega stanja. Vrstica gibanja vas opominja, da se
morate gibati. Po eni uri neaktivnosti se pojavi vrstica gibanja À.
Po vsakih 15 minutah neaktivnosti se pojavijo dodatni deli Á.
Čas, ki ga porabite za dejavnosti z zmerno do živahno intenzivnostjo, tedenski cilj za minute intenzivnosti in napredek pri
doseganju cilja.
Trenutna temperatura in vremenska napoved iz združenega
pametnega telefona.
Vklop tipke za krog
Tipko
lahko prilagodite tako, da med dejavnostmi z
merjenjem časa deluje kot tipka za krog.
1 Izberite in nato izberite profil dejavnosti.
2 Izberite Moznosti > Krogi > Tipka Lap.
Tipka za krog je vklopljena za izbrani profil dejavnosti, dokler je
ne izklopite.
Merjenje aktivnosti in funkcije
Če izberete tipko , si lahko ogledate srčni utrip, korake v
trenutnem dnevu in dodatne zaslone. Nekatere funkcije
Vadba
Vrstico gibanja lahko ponastavite tako, da prehodite krajšo
razdaljo.
Minute intenzivnosti
Organizacije, kot so ameriško združenje Centers for Disease
Control and Prevention, združenje American Heart Association
in Svetovna zdravstvena organizacija, za izboljšanje zdravja
priporočajo, da na teden opravite najmanj 150 minut zmerne
®
3
dejavnosti, kot je hitra hoja, ali 75 minut živahne dejavnosti, kot
je tek.
Naprava spremlja intenzivnost dejavnosti in meri čas, ki ga
porabite za dejavnosti z zmerno do živahno intenzivnostjo (za
količinsko opredelitev živahne intenzivnosti so potrebni podatki o
srčnem utripu). Tedenski cilj za minute intenzivnosti si lahko
prizadevate doseči z dejavnostmi z zmerno do živahno
intenzivnostjo, ki sklenjeno trajajo vsaj 10 minut. Naprava
sešteje minute zmerne dejavnosti in minute živahne dejavnosti.
Skupno število minut živahne intenzivnosti se pri seštevanju
podvoji.
Zbiranje minut intenzivnosti
Naprava Forerunner izračuna minute intenzivnosti tako, da
podatke o vašem srčnem utripu primerja z vašim povprečnim
srčnim utripom v mirovanju. Če je merjenje srčnega utripa
izklopljeno, naprava izračuna minute zmerne intenzivnosti tako,
da analizira število korakov na minuto.
• Za najnatančnejši izračun minut intenzivnosti začnite
dejavnost z merjenjem časa.
• Z zmerno ali živahno intenzivnostjo neprekinjeno vadite vsaj
10 minut.
• Za najnatančnejše podatke o srčnem utripu med mirovanjem
napravo nosite podnevi in ponoči.
2 Če si želite ogledati podatke o srčnem utripu v zadnjih
4 urah, izberite
.
Oddajanje podatkov o srčnem utripu v naprave
Garmin
Ura Forerunner 35 je opremljena z merilnikom srčnega utripa na
zapestju in je združljiva z merilniki srčnega utripa ANT+ . Za
uporabo funkcij, opisanih v tem razdelku, potrebujete merilnik
srčnega utripa.
Podatke o srčnem utripu iz naprave Forerunner lahko oddajate
in jih prikazujete v združenih napravah Garmin. Podatke o
srčnem utripu lahko na primer oddajate v napravo Edge med
kolesarjenjem ali športno kamero VIRB .
OPOMBA: oddajanje podatkov o srčnem utripu skrajša trajanje
baterije.
1 Če želite prikazati zaslon s srčnim utripom, izberite .
2 Dvakrat izberite tipko .
3 Izberite Oddajanje SU.
Naprava Forerunner začne oddajati podatke o srčnem utripu
in prikaže se
.
OPOMBA: med oddajanjem podatkov o srčnem utripu si
lahko ogledate le zaslon s srčnim utripom.
4 Združite napravo Forerunner z združljivo napravo Garmin
ANT+.
OPOMBA: navodila za združevanje naprav se razlikujejo za
vsako združljivo napravo Garmin. Oglejte si priročnik za
uporabo.
NAMIG: če želite prenehati oddajati podatke o srčnem utripu,
izberite katero koli tipko, nato pa izberite Da.
Nošenje naprave in merjenje srčnega utripa
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za tek
Spremljanje spanja
Naprava med spanjem spremlja vaše premikanje. Statistika
spanja obsega skupno število ur spanja, ravni spanja in
premikanje med spanjem. Običajne ure spanja lahko nastavite v
uporabniških nastavitvah v računu Garmin Connect. Statistiko
spanja si lahko ogledate v svojem računu Garmin Connect.
Funkcije za srčni utrip
®
• Napravo Forerunner nosite nad zapestno kostjo.
OPOMBA: naprava se mora tesno in hkrati udobno prilegati,
med tekom ali vadbo pa se ne sme premikati.
OPOMBA: merilnika srčnega utripa je na spodnji strani
naprave.
• Za več informacij o merjenju srčnega utripa na zapestju si
oglejte razdelek (Odpravljanje težav, stran 9).
Ogled podatkov o srčnem utripu
Zaslon srčnega utripa prikazuje trenutni srčni utrip s številom
utripov na minuto (bpm) in povprečni srčni utrip v mirovanju v
zadnjih 7 dnevih.
1 Na zaslonu z uro izberite .
®
®
Za to funkcijo je potreben merilnik srčnega utripa na zapestju.
Za najnatančnejšo oceno nastavite uporabniški profil (Nastavitev
uporabniškega profila, stran 7) in najvišji srčni utrip
(Prilagajanje območij srčnega utripa in najvišjega srčnega utripa,
stran 5). Ocene bodo najprej videti nenatančne. Naprava
potrebuje nekaj tekov, da spozna vaše sposobnosti.
1 Vsaj deset minut tecite zunaj.
2 Po teku izberite Shrani.
Prikaže se obvestilo z vašo prvo oceno najvišjega VO2, ki se
nato znova prikaže vsakokrat, ko se vaš najvišji VO2 poveča.
Približne ocene najvišjega VO2
Najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v mililitrih), ki jo lahko
pri najvišji obremenitvi porabite na minuto na kilogram teže.
Preprosto povedano je najvišji VO2 odraz vaše telesne
pripravljenosti in bi se moral povišati, ko izboljšujete svojo
pripravljenost.
V napravi je vaša ocena najvišjega VO2 prikazana kot številka in
opis. V računu Garmin Connect si lahko ogledate več
podrobnosti o oceni najvišjega VO2, vključno s starostjo vašega
telesa. Starost telesa vam pove, kakšna je vaša telesna
pripravljenost v primerjavi z osebo istega spola in različne
starosti. Starost telesa se lahko z redno vadbo sčasoma zniža.
Podatke o najvišjem VO2 zagotavlja FirstBeat. Analiza
najvišjega VO2 je posredovana z dovoljenjem inštituta The
Cooper Institute . Za več informacij si oglejte dodatek
(Standardne ocene za najvišji VO2, stran 11) in obiščite
www.CooperInstitute.org.
®
4
Funkcije za srčni utrip
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe;
• z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč;
Če poznate svoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 10) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
Samodejno nastavljanje območij srčnega utripa
Privzete nastavitve omogočajo, da naprava zazna najvišji srčni
utrip in nastavi območja srčnega utripa kot odstotek najvišjega
srčnega utripa.
• Preverite, ali so nastavitve uporabniškega profila točne
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 7).
• Pogosto tecite z zapestnim ali prsnim merilnikom srčnega
utripa.
• Oglejte si trende srčnega utripa v računu Garmin Connect.
Prilagajanje območij srčnega utripa in najvišjega
srčnega utripa
Območja srčnega utripa lahko prilagodite svojim ciljem vadbe.
Za določanje vašega najvišjega in privzetih območij srčnega
utripa uporablja naprava informacije uporabniškega profila iz
začetne nastavitve. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost. Za najnatančnejše podatke o porabi kalorij med vašo
dejavnostjo nastavite najvišji srčni utrip (če je znan).
1 V meniju z nastavitvami v programu Garmin Connect Mobile
izberite Naprave Garmin in izberite svojo napravo.
2 Izberite Uporabniške nastavitve > Območja srčnega
utripa.
3 Vnesite najvišji srčni utrip.
Nastavitev najvišjega srčnega utripa
Za določanje vašega najvišjega in privzetih območij srčnega
utripa uporablja naprava informacije uporabniškega profila iz
začetne nastavitve. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost. Za najnatančnejše podatke o porabi kalorij med vašo
dejavnostjo nastavite najvišji srčni utrip (če je znan).
> Nastavitve > Profil uporabnika > Najvisji SU.
1 Izberite
2 Vnesite najvišji srčni utrip.
Pametne funkcije
Povezane funkcije Bluetooth
Naprava Forerunner ima več povezanih funkcij Bluetooth, ki jih
lahko s programom Garmin Connect Mobile uporabljate z
združljivim pametnim telefonom ali brezžično napravo. Za več
informacij obiščite www.garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
Pametne funkcije
lahko povabite sledilce,naj si na strani za sledenje storitve
Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
Prenosi dejavnosti: samodejno pošlje vašo dejavnost v Garmin
Connect Mobile, ko jo nehate beležiti.
Objavljanje v družabnih omrežjih: omogoča vam objavljanje
posodobitev na spletnem mestu družabnega omrežja, ko
dejavnost prenesete v Garmin Connect Mobile.
Obvestila: v napravi Forerunner prikazuje obvestila telefona in
sporočila.
Vklop opozorila o povezavi s pametnim telefonom
Napravo Forerunner lahko nastavite tako, da vas opozori, ko
združeni pametni telefon vzpostavi in prekine povezavo z
brezžično tehnologijo Bluetooth.
Izberite
> Nastavitve > Bluetooth > Opozorilo o
povezavi > Vklopi.
Iskanje izgubljenega pametnega telefona
S to funkcijo lahko poiščete izgubljeno mobilno napravo, ki je
združena z brezžično tehnologijo Bluetooth in je trenutno v
dosegu.
> Poišči moj telefon.
1 Izberite
Naprava Forerunner začne iskati združeno mobilno napravo.
Na zaslonu naprave Forerunner se prikažejo stolpci, ki
ustrezajo moči signala Bluetooth, mobilna naprava pa se
oglasi z zvočnim opozorilom.
2 Za prekinitev iskanja izberite .
Izklop tehnologije Bluetooth
• V napravi Forerunner izberite
> Nastavitve > Bluetooth
> Izklopi.
• Za izklop brezžične tehnologije Bluetooth si oglejte
uporabniški priročnik svojega pametnega telefona.
Združevanje s pametnim telefonom
Napravo Forerunner je treba združiti neposredno prek programa
Garmin Connect Mobile in ne z nastavitvami Bluetooth v
pametnem telefonu. Napravo Forerunner lahko združite s
pametnim telefonom med začetno nastavitvijo ali v meniju
Bluetooth.
1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect
Mobile iz trgovine s programi in ga zaženite.
Za dodatne informacije o združevanju in nastavitvi obiščite
www.garminconnect.com/forerunner.
2 Sledite navodilom na zaslonu za ustvarjanje računa z epoštnim naslovom in povezovanje naprave Forerunner z
računom.
> Nastavitve > Bluetooth
3 V napravi Forerunner izberite
> Združi pametni telefon.
Po uspešni združitvi se prikaže sporočilo in napravo se
samodejno sinhronizira s pametnim telefonom.
Sinhronizacija podatkov s programom Garmin
Connect Mobile
Naprava v rednih časovnih presledkih samodejno sinhronizira
podatke s programom Garmin Connect Mobile. Podatke lahko
kadar koli sinhronizirate tudi ročno.
1 Napravo postavite na razdaljo manj kot 3 m (10 čevljev) od
pametnega telefona.
> Sinhronizacija.
2 Izberite
3 Trenutne podatke si lahko ogledate v programu Garmin
Connect Mobile.
Posodabljanje programske opreme s programom
Garmin Connect Mobile
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave s
programom Garmin Connect Mobile, morate imeti račun Garmin
5
Connect, prav tako pa morate napravo združiti z združljivim
pametnim telefonom (Združevanje s pametnim telefonom,
stran 5).
Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect Mobile
(Sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect
Mobile, stran 5).
Ko je na voljo nova programska oprema, program Garmin
Connect Mobile samodejno pošlje posodobitev v napravo.
Obvestila telefona
Če želite uporabljati obvestila telefona, mora biti združljiv
pametni telefon združen z napravo Forerunner. Ko telefon
prejeme sporočilo, obvesti napravo.
Omogočanje obvestil
> Nastavitve > Bluetooth > Pametna obvestila.
1 Izberite
2 Izberite Med dejavnostjo > Alarmi.
OPOMBA: Med dejavnostjo pomeni, da beležite dejavnost z
merjenjem časa.
3 Izberite Izklopljeno, Prikaži samo klice ali Prikazi vse.
4 Izberite Ne med dejavnostjo > Alarmi.
OPOMBA: Ne med dejavnostjo pomeni običajno uporabo
ure.
5 Izberite Izklopljeno, Prikaži samo klice ali Prikazi vse.
OPOMBA: spremenite lahko zvoke za obvestila.
Upravljanje obvestil
Z združljivim pametnim telefonom lahko upravljate obvestila, ki
se prikažejo v napravi Forerunner.
Izberite možnost:
• Če uporabljate pametni telefon Apple , v nastavitvah
obvestil v pametnem telefonu izberite elemente, ki se
prikažejo v napravi.
• Če uporabljate pametni telefon z operacijskim sistemom
Android™, v programu Garmin Connect Mobile izberite
Nastavitve > Pametna obvestila.
®
Izklop obvestil
Izberite
> Nastavitve > Bluetooth > Pametna obvestila
> Izklopi.
Garmin Connect
S prijatelji se lahko povežete v računu Garmin Connect.V storitvi
Garmin Connect so na voljo orodja za sledenje, analizo,
izmenjavo in spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke
svojega aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
kolesarskimi vožnjami, pohodi in drugimi dejavnostmi. Za prijavo
v brezplačen račun obiščite www.garminconnect.com
/forerunner.
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite časovno
merjeno dejavnost z napravo, lahko to dejavnost prenesete v
svoj račun Garmin Connect in jo tam hranite, dokler želite.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, srčnim utripom,
porabljenimi kalorijami, kadenco, zračnim pogledom
zemljevida, grafikoni tempa in hitrosti ter prilagodljivimi
poročili.
Spremljanje napredka: spremljate lahko svoje dnevne korake,
sodelujete v prijateljskem tekmovanju s svojimi povezavami
in dosegate svoje cilje.
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Upravljanje nastavitev: v računu Garmin Connect lahko
prilagajate nastavitve naprave in uporabnika.
Uporaba funkcije Garmin Connect
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Oglejte si www.garminconnect.com/start.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Sinhronizacija podatkov z računalnikom
Če želite spremljati napredek v programu Garmin Connect,
redno sinhronizirajte podatke.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Program Garmin Express™ sinhronizira podatke.
2 Trenutne podatke si lahko ogledate v programu Garmin
Connect.
Predvajanje zvočnih pozivov med dejavnostjo
Preden lahko nastavite zvočne pozive, morate pametni telefon s
programom Garmin Connect Mobile združiti z napravo
Forerunner.
Program Garmin Connect Mobile lahko nastavite tako, da med
tekom ali drugo dejavnostjo v pametnem telefonu predvaja
motivacijska obvestila o stanju. Zvočni pozivi vključujejo število
krogov in čas kroga, tempo ali hitrost ter podatke iz senzorjev
ANT+. Med predvajanjem zvočnega poziva program Garmin
Connect Mobile utiša primarni zvok pametnega telefona, da
lahko telefon predvaja obvestilo. Ravni glasnosti lahko
prilagodite v programu Garmin Connect Mobile.
1 V nastavitvah v programu Garmin Connect Mobile izberite
Naprave Garmin.
2 Izberite svojo napravo.
3 Izberite Možnosti dejavnosti > Zvočni pozivi.
Zgodovina
V napravi Forerunner si lahko ogledate zadnjih sedem
dejavnosti z merjenjem časa ter podatke o merjenju aktivnosti v
zadnjih sedmih dnevih. Neomejeno število sej teka pa lahko
prenesete v program Garmin Connect in si jih ogledate tam. Ko
je pomnilnik naprave poln, se najstarejši podatki prepišejo.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
Ogled zgodovine
> Zgodovina.
1 Izberite
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati dodatne informacije o dejavnosti,
izberite Dejavnosti.
6
Zgodovina
• Če si želite ogledati čase in razdalje osebnih rekordov na
različnih razdaljah, izberite Rekordi.
Brisanje teka iz zgodovine
OPOMBA: če tek ali dejavnost izbrišete v zgodovini naprave, ju
ne izbrišete v računu Garmin Connect.
> Zgodovina > Dejavnosti.
1 Izberite
Izberite
dejavnost.
2
3 Izberite > Zavrzi > Da.
Osebni rekordi
Ob dokončanju teka naprava prikaže nove osebne rekorde, če
ste jih dosegli med tekom. Osebni rekordi vsebujejo najhitrejši
čas več običajnih razdalj na tekmah in najdaljši tek.
Ogled osebnih rekordov
> Zgodovina > Rekordi.
1 Izberite
2 Izberite šport.
3 Za ogled osebnih rekordov izberite .
Brisanje osebnega rekorda
> Zgodovina > Rekordi.
1 Izberite
2 Izberite šport.
3 Izberite rekord.
4 Izberite možnost, denimo Počisti najdaljši tek > Da.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Obnovitev osebnega rekorda
Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen
prej.
> Zgodovina > Rekordi.
1 Izberite
2 Izberite šport.
3 Izberite rekord.
4 Izberite Uporabi prejšnjo > Uporabi zapis.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Dogodki Garmin Move IQ™
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite
Datoteka > Izvrzi.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Prilagajanje naprave
Nastavitev uporabniškega profila
Posodobite lahko nastavitve spola, letnice rojstva, višine, teže in
najvišjega srčnega utripa (Nastavitev najvišjega srčnega utripa,
stran 5). Naprava uporablja te informacije za natančen izračun
podatkov o vadbi.
> Nastavitve > Profil uporabnika.
1 Izberite
2 Izberite možnost.
Spreminjanje videza ure
Uporabite lahko digitalni ali analogni videz ure.
Izberite
> Nastavitve > Videz ure.
Profili dejavnosti
Profili dejavnosti so zbirke nastavitev, ki optimirajo napravo
glede na to, kako jo uporabljate. Nastavitve in podatkovni
zasloni se na primer razlikujejo glede na to, ali napravo
uporabljate med tekom ali kolesarjenjem.
Ko uporabljate profil in spremenite nastavitve, kot so
podatkovna polja ali opozorila, se spremembe samodejno
shranijo kot del profila.
Spreminjanje profila dejavnosti
Naprava ima privzete profile dejavnosti. Spremenite lahko kateri
koli shranjen profil.
Izberite in nato izberite profil dejavnosti.
Funkcija Move IQ samodejno zazna vzorce dejavnosti, kot so
hoj, tek, kolesarjenje, plavanje in vadba na eliptičnem
trenažerju, ki trajajo vsaj 10 minut. Vrsto in trajanje dogodka si
lahko ogledate na časovnici Garmin Connect, dogodki pa se ne
prikažejo na seznamu dejavnosti, posnetkih ali v viru novic. Za
več podrobnosti in večjo natančnost lahko v napravi beležite
dejavnost z merjenjem časa.
Prikaz tempa ali hitrosti
Upravljanje podatkov
Prilagajanje podatkovnih polja
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Pritisnite tipko Delete na tipkovnici.
Odklop kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
Prilagajanje naprave
Spremenite lahko vrsto informacij, ki se prikažejo v
podatkovnem polju za tempo ali hitrost.
1 Izberite in nato izberite profil dejavnosti.
2 Izberite Moznosti > Tempo/hitrost.
3 Izberite možnost.
Podatkovna polja lahko prilagodite ciljem vadbe ali izbirni
dodatni opremi. Prilagodite jih lahko na primer tako, da
prikazujejo tempo v krogu in območje srčnega utripa.
1 Izberite in nato izberite profil dejavnosti.
2 Izberite Moznosti > Podatkovna polja.
3 Izberite stran.
4 Izberite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
Nastavitve Garmin Connect
Nastavitve naprave lahko spremenite v računu Garmin Connect,
pri čemer lahko uporabite program Garmin Connect Mobile ali
spletno mesto Garmin Connect. Nekatere nastavitve so na voljo
samo v računu Garmin Connect in jih ne morete spremeniti v
napravi.
• V programu Garmin Connect Mobile izberite sliko naprave,
nato pa izberite Nastavitve naprave.
• Na spletnem mestu Garmin Connect v pripomočku za
naprave izberite Nastavitve naprave.
7
Po prilagoditvi nastavitev sinhronizirajte podatke, da se
spremembe uveljavijo v napravi (Sinhronizacija podatkov s
programom Garmin Connect Mobile, stran 5).
Nastavitve merjenja aktivnosti
Izberite
> Nastavitve > Merjenje aktivnosti.
Izklopi: izklopi funkcijo merjenja aktivnosti.
Opozorilo o premiku: prikaže sporočilo in vrstico gibanja v
digitalnem videzu ure in na zaslonu s koraki. Če so vklopljeni
zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira (Nastavitev zvokov
naprave, stran 8).
Opozorila o ciljih: omogoča, da vklopite in izklopite opozorila o
ciljih ali onemogočite opozorila o ciljih med dejavnostjo z
merjenjem časa.
Nastavitve sistema
Izberite
> Nastavitve > Sistem.
Jezik: nastavi jezik, prikazan v napravi.
Čas: prilagodi nastavitve ure (Nastavitve časa, stran 8).
Zvoki: nastavi zvoke naprave, kot so zvoki tipk in opozorila
(Nastavitev zvokov naprave, stran 8).
Osvetlitev zaslona med dejavnostjo: nastavi delovanje
osvetlitve zaslona med dejavnostjo (Prilagoditev osvetlitve
zaslona dejavnostim, stran 8).
Enote: nastavi merske enote, ki se uporabljajo v napravi.
Posodobitev programske opreme: omogoča, da namestite
posodobitve programske opreme s programom Garmin
Express ali programom Garmin Connect Mobile
(Posodabljanje programske opreme, stran 9).
Ponastavi privzete vrednosti: omogoča, da počistite
uporabniške podatke in zgodovino dejavnosti (Obnovitev
vseh privzetih nastavitev, stran 9).
O napravi: prikaže informacije o napravi, programski opremi in
predpisih (Ogled informacij o napravi, stran 9).
Nastavitve časa
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Čas.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.
Nastavite čas: omogoča ročno ali samodejno nastavitev časa
glede na združeno mobilno napravo ali lokacijo GPS.
Časovni pasovi
Vsakič, ko vklopite napravo in pridobite satelitske signale ali
opravite sinhronizacijo s pametnim telefonom, naprava
samodejno zazna vaš časovni pas in trenutni čas.
Uporaba načina Ne moti
Način Ne moti lahko uporabite za izklop zvokov, vibriranja in
osvetlitve zaslona za opozorila in obvestila. Ta način lahko na
primer uporabite med spanjem ali ogledom filma.
OPOMBA: naprava samodejno vklopi način Ne moti v obdobju
običajnih ur spanja. Običajne ure spanja lahko nastavite v
uporabniških nastavitvah v računu Garmin Connect.
Izberite
> Ne moti > Vklopi.
NAMIG: če želite izklopiti način Ne moti, lahko izberete
>
Ne moti > Izklopi.
Nastavljanje alarma
> Alarm > Dodaj novo.
1 Izberite
2 Izberite Čas in vnesite čas.
3 Izberite Zvoki in izberite možnost.
4 Izberite Ponovi in izberite možnost.
2 Izberite alarm.
3 Izberite Odstrani > Da.
Nastavitev zvokov naprave
Zvoki naprave vključujejo zvoke tipk, opozorilne zvoke in
vibriranje.
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Zvoki.
Prilagoditev osvetlitve zaslona dejavnostim
Prilagodite lahko, kako deluje osvetlitev zaslona med
dejavnostmi z merjenjem časa.
> Nastavitve > Sistem > Osvetlitev zaslona
1 Izberite
med dejavnostjo.
2 Izberite možnost:
• Če želite, da se osvetlitev zaslona samodejno vklopi ob
opozorilih, sporočilih in pritiskanju tipk, izberite
Samodejno.
OPOMBA: osvetlitev zaslona se vklopi samodejno.
• Če želite ročno vklopiti in izklopiti osvetlitev zaslona,
izberite Ostane vklopljeno.
Senzorji ANT+
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+. Za več
informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite
http://buy.garmin.com.
Združevanje senzorja ANT+
Združevanje je povezovanje brezžičnih senzorjev ANT+, na
primer merilnika srčnega utripa, z napravo Garmin. Ko senzor
ANT+ prvič povezujete z napravo, morate napravo in senzor
združiti. Po prvem združevanju se naprava samodejno poveže s
senzorjem, ko začnete z dejavnostjo, senzor pa je aktiven in v
dosegu.
1 Izberite in nato izberite profil dejavnosti.
2 Namestite senzor ali merilnik srčnega utripa.
3 Postavite napravo največ 1 cm od senzorja in počakajte, da
naprava vzpostavi povezavo s senzorjem.
Ko naprava zazna senzor, se prikaže sporočilo. Podatkovno
polje lahko prilagodite tako, da prikazuje podatke senzorja.
Po
potrebi za upravljanje senzorjev ANT+ izberite
>
4
Nastavitve > Tipala.
Senzor korakov
Naprava je združljiva s senzorjem korakov. S senzorjem korakov
lahko namesto z GPS-om beležite tempo in razdaljo, ko vadite v
zaprtem prostoru ali ko je signal GPS šibak. Senzor korakov je v
stanju pripravljenosti in lahko začne pošiljate podatke (kot
merilnik srčnega utripa).
Po 30 minutah nedejavnosti, se senzor korakov izklopi in tako
varčuje z baterijo. Ko je raven baterije nizka, se na napravi
prikaže sporočilo. Preostaja še približno pet ur baterije.
Tek s senzorjem korakov
Pred tekom morate senzor korakov združiti z napravo
Forerunner (Združevanje senzorja ANT+, stran 8).
V zaprtih prostorih lahko tečete s senzorjem korakom in beležite
tempo, razdaljo ter kadenco. S senzorjem korakov lahko tečete
tudi zunaj in skupaj s tempom ter razdaljo, ki ju merite z GPSom, beležite tudi podatke o kadenci.
1 Namestite senzor korakov v skladu z navodili.
2 Izberite dejavnost teka.
3 Začnite teči.
Brisanje alarma
> Alarm.
1 Izberite
8
Senzorji ANT+
Umerjanje senzorja korakov
Posodabljanje programske opreme
Senzor korakov se umerja sam. Točnost podatkov o hitrosti in
razdalji se izboljša po nekaj tekih na prostem z uporabo naprave
GPS.
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate
imeti račun Garmin Connect in prenesti program Garmin
Express.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express
aplikacija pošlje napravi.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
3 Ne izključujte naprave iz računalnika, ko program Garmin
Express prenaša programsko opremo.
NAMIG: če imate pri posodabljanju programske opreme s
programom Garmin Express težave, boste morda morali
prenesti zgodovino dejavnosti v program Garmin Connect in
zgodovino dejavnosti izbrisati iz naprave. Tako boste
zagotovili dovolj prostora na pomnilniku za posodobitev.
Informacije o napravi
Specifikacije
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Avtonomija baterije
Do 9 dni v načinu ure, vključno s pametnimi
obvestili, merjenjem aktivnosti in merjenjem
srčnega utripa na zapestju
Do 13 ur v načinu vadbe z GPS-om
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 50 ºC (od –4 do 122 ºF)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz protokol brezžične komunikacije ANT+
Brezžična tehnologija Bluetooth
Nazivna vodotesnost
Plavanje, 5 ATM*
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 50 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Odpravljanje težav
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express
(www.garmin.com/express). V pametnem telefonu namestite
program Garmin Connect Mobile.
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
• Posodobitve programske opreme
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
• Registracija izdelka
Pridobivanje dodatnih informacij
• Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme
so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
• Obiščite www.garmin.com/intosports.
• Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati.
OPOMBA: pri ponovnem zagonu naprave se lahko izbrišejo
vaši podatki ali nastavitve.
1 Držite 15 sekund.
Naprava se izklopi.
2 Za vklop naprave eno sekundo držite .
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
OPOMBA: s tem boste izbrisali vse informacije, ki jih je vnesel
uporabnik, in zgodovino dejavnosti.
Vse nastavitve lahko obnovite na tovarniško privzete vrednosti.
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Ponastavi privzete
vrednosti > Da.
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko ID enote, različico programske opreme in
informacije o predpisih.
> Nastavitve > Sistem > O napravi.
1 Izberite
Izberite
.
2
Informacije o napravi
Podaljševanje življenjske dobe baterije
• Izklopite pametna obvestila (Izklop obvestil, stran 6).
• Izklopite brezžično funkcijo Bluetooth (Izklop tehnologije
Bluetooth, stran 5).
• Izklopite merjenje aktivnosti (Nastavitve merjenja aktivnosti,
stran 8).
• Prenehajte oddajati podatke o srčnem utripu v združene
naprave Garmin (Oddajanje podatkov o srčnem utripu v
naprave Garmin, stran 4).
• Izklopite merjenja srčnega utripa na zapestju (Nastavitve
Garmin Connect, stran 7).
OPOMBA: merjenje srčnega utripa na zapestju se uporablja
za izračun minut živahne intenzivnosti in porabljenih kalorij.
Pridobivanje satelitskih signalov
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo. Čas in datum se nastavita samodejno
glede na položaj GPS.
NAMIG: za več informacij o GPS-u obiščite www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Pojdite na prosto.
Sprednja stran naprave mora biti usmerjena v nebo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Iskanje satelitskih signalov lahko traja 30–60 sekund.
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS
• Pogosto sinhronizirajte napravo z računom Garmin Connect:
◦ Napravo priklopite na računalnik s kablom USB in
programom Garmin Express.
◦ Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
Mobile prek pametnega telefona, združljivega s
tehnologijo Bluetooth.
Ko je naprava povezana z računom Garmin Connect,
prenese podatke o satelitih za več dni, zaradi česar lahko
hitro najde satelitske signale.
• Napravo nesite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
• Nekaj minut mirujte.
Moja naprava ne prikazuje pravilnega časa
Naprava posodobi čas in datum vsakič, ko pridobi signale GPS.
Da bo naprava pri prečkanju časovnih pasov prikazovala
pravilen čas in da se bo po potrebi posodobila na poletni čas,
začnite z dejavnostjo na prostem.
1 Izberite .
2 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
Čas in datum se posodobita samodejno.
9
Kdaj se število korakov ponastavi?
Dnevno število korakov se ponastavi vsako noč ob polnoči.
Moje število korakov ni točno
Če menite, da število korakov ni točno, poskusite s temi namigi.
• Napravo nosite na zapestju, ki ni dominantno.
• Ko aktivno uporabljate le roke, napravo nosite v žepu.
OPOMBA: naprava lahko nekatere ponavljajoče se gibe, kot
so ploskanje ali umivanje zob, interpretira kot korake.
Minute intenzivnosti utripajo
Če vadite z ravnjo intenzivnosti, ki se upošteva pri doseganju
cilja za minute intenzivnosti, minute intenzivnosti utripajo.
Z zmerno ali živahno intenzivnostjo neprekinjeno vadite vsaj
10 minut.
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu
Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo,
poskusite s temi namigi.
• Preden si nadenete napravo, si umijte in osušite roko.
• Pod napravo se ne namažite s kremo za sončenje, losjonom
ali sredstvom proti mrčesu.
• Ne opraskajte merilnika srčnega utripa na spodnji strani
naprave.
• Napravo nosite nad zapestno kostjo. Naprava se mora tesno
in hkrati udobno prilegati.
• Pred začetkom dejavnosti počakajte, da začne ikona
neprekinjeno svetiti.
• Ogrevajte se 5 do 10 minut in si izmerite srčni utrip, preden
začnete z dejavnostjo.
OPOMBA: v hladnem okolju se ogrejte v zaprtih prostorih.
• Po vsaki vadbi napravo sperite s sladko vodo.
Izklop merjenja aktivnosti
Izberite
> Nastavitve > Merjenje aktivnosti.
Ali lahko profil za kardio vadbo uporabljam na
prostem?
Vklopite lahko GPS in profil za kardio vadbo uporabljate za
dejavnost na prostem.
1 Izberite > Kardio > Moznosti > Uporaba na prostem.
2 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
3 Izberite , da zaženete časovnik.
GPS je vklopljen za izbrani profil dejavnosti, dokler ga ne
izklopite.
Pošiljanje podatkov v računalnik
Podatke o dejavnostih lahko ročno naložite v račun Garmin
Connect prek kabla USB.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garminconnect.com/forerunner.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Dodatek
Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so
ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno
opremo za merjenje kadence.
Kadenca: tek. Koraki na minuto (levi in desni).
Kalorije: skupno število porabljenih kalorij.
Območje srčnega utripa: trenutno območje vašega srčnega
utripa (od 1 do 5). Privzeta območja temeljijo na
uporabniškem profilu in najvišjem srčnem utripu (220 minus
vaša starost).
Povprečna hitrost: povprečna hitrost za trenutno dejavnost.
Povprečni tempo: povprečni tempo za trenutno dejavnost.
Razdalja: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.
Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm).
Tempo: trenutni tempo.
Tempo kroga: povprečni tempo za trenutni krog.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
Ne pritiskajte tipk pod vodo.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena
kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki,
alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna
izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Ne odstranite paščkov.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
NAMIG: za več informacij obiščite www.garmin.com/fitandcare.
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
Podatkovna polja
Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih je potrebna
dodatna oprema ANT+.
Čas: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
Cas kroga: čas na štoparici za trenutni krog.
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost kroga: povprečna hitrost za trenutni krog.
10
Dodatek
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
4
Izboljšana
anaerobna vzdržljivost in prag,
izboljšana hitrost
5
80–90 %
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
90–100 %
Prednosti
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Standardne ocene za najvišji VO2
V teh tabelah je približna standardizirana razvrstitev najvišjega VO2 po starosti in spolu.
Moški
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Odlično
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Zmerno
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slabo
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Ženske
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Odlično
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Zmerno
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slabo
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podatki so bili znova natisnjeni z dovoljenjem inštituta The Cooper Institute. Za več informacij obiščite www.CooperInstitute.org.
Definicije simbolov
Na nalepkah na napravi ali dodatni opremi so lahko prikazani ti
simboli.
Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO.
Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je
preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne
uporabe ter recikliranja.
Dodatek
11
Kazalo
A
alarmi 8
Auto Lap 3
Auto Pause 3
B
baterija
podaljševanje 5, 9
polnjenje 1
brisanje
osebni rekordi 7
vsi uporabniški podatki 7
zgodovina 7
C
cilji 3
Č
čas
nastavitve 8
opozorila 2
čas dneva 8, 9
časovni pasovi 8
časovnik 1, 6
čiščenje naprave 10
D
dodatna oprema 8, 9
G
Garmin Connect 5–7, 10
shranjevanje podatkov 6
Garmin Connect Mobile 6
Garmin Express, posodabljanje programske
opreme 9
GPS 10
signal 9
ustavljanje 2
H
hitrost, območja 7
I
ID naprave 9
ikone 3
intervali 2
vadbe 2
intervali hoje 2
K
kalorija, opozorila 2
krogi 1, 3
M
merjenje aktivnosti 3, 8, 10
minute intenzivnosti 4, 10
N
način ure 9
najvišji VO2 4, 11
nastavitve 7–9
nastavitve sistema 8
O
območja
čas 8
hitrost 7
srčni utrip 5
obvestila 3, 6
odpravljanje težav 1, 9, 10
opozorila 2
osebni rekordi 6, 7
brisanje 7
osvetlitev zaslona 1, 8
shranjevanje 6, 10
podatkovna polja 7, 10
polnjenje 1
ponastavitev naprave 9
posodobitvami, programska oprema 9
posodobitve, programska oprema 5
prilagajanje naprave 7
profil uporabnika 7
profili 7
dejavnost 1
uporabnik 7
programi 5
programska oprema
licenca 9
posodabljanje 5, 9
različica 9
R
razdalja, opozorila 2
S
satelitski signali 9
senzor korakov 8, 9
senzorji ANT+ 8
združevanje 8
shranjevanje dejavnosti 1
shranjevanje podatkov 6
sledenje dejavnostim 3
specifikacije 9
spremljanje spanca 4
srčni utrip 3, 4
merilnik 4, 10
območja 5, 10
opozorila 2
združevanje senzorjev 4
stanje pripravljenosti 8
T
tehnologija Bluetooth 5, 6
tempo 2, 7
tipke 1, 3, 10
U
uporabniški podatki, brisanje 7
ura 8
USB 9
prekinitev povezave 7
prenašanje datotek 6
V
vadba 1, 2, 5
načini 1
vadba na prostem 10
vadba v zaprtih prostorih 2, 8
vibriranje 8
videzi ure 7
Virtual Pacer 2
Z
združevanje, senzorji ANT+ 4
združevanje senzorjev ANT+ 8
zgodovina 5, 6
brisanje 7
ogled 6
pošiljanje v računalnik 6, 10
zvoki 8
P
pametni telefon 5
programi 5, 6
podatki 3
prenašanje 5, 6, 10
12
Kazalo
support.garmin.com
April 2018
190-02086-43_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising