Garmin | Forerunner® 35 | User guide | Garmin Forerunner® 35 Käyttöopas

Garmin Forerunner® 35 Käyttöopas
Forerunner 35
®
Käyttöopas
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner ja VIRB ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ ja Virtual Pacer™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön
Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association on American Heart Association Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Bluetooth sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta. The Cooper Institute ja siihen liittyvät tavaramerkit ovat The Cooper Instituten
omaisuutta. Edistyneet sykeanalyysit: Firstbeat. Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Yhtiöllä Garmin on
lisenssi näiden merkkien käyttöön.
®
®
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A02990
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Painikkeet ................................................................................... 1
Taustavalon käyttäminen ............................................................ 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Laitteen latausvinkkejä ........................................................... 1
Harjoittelu........................................................................ 1
Lähteminen lenkille ..................................................................... 1
Juoksutilan asettaminen ............................................................. 1
Sisäharjoittelu ........................................................................ 2
Juoksu- ja kävelyintervallien käyttäminen .............................. 2
Virtual Pacer™ ....................................................................... 2
Intervalliharjoitukset .................................................................... 2
Intervalliharjoituksen luominen ............................................... 2
Intervalliharjoituksen aloittaminen .......................................... 2
Intervalliharjoituksen pysäyttäminen ...................................... 2
Hälytykset ................................................................................... 2
Toistuvan hälytyksen asettaminen ......................................... 2
Sykehälytysten määrittäminen ............................................... 2
Auto Pause® toiminnon käyttö ................................................... 3
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan ................................ 3
Kuvakkeet ................................................................................... 3
Kierrospainikkeen ottaminen käyttöön ........................................ 3
Aktiivisuuden seuranta ja ominaisuudet ..................................... 3
Automaattinen tavoite ............................................................ 3
Liikkumispalkki ....................................................................... 3
Tehominuutit .......................................................................... 4
Unen seuranta ....................................................................... 4
Sykeominaisuudet.......................................................... 4
Laitteen käyttäminen ja syke ...................................................... 4
Syketietojen tarkasteleminen ...................................................... 4
Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille ............................ 4
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen juoksua
varten .......................................................................................... 4
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista ................... 4
Tietoja sykealueista .................................................................... 5
Kuntoilutavoitteet ................................................................... 5
Laitteen määrittämien sykealueiden käyttäminen .................. 5
Sykealueiden ja maksimisykkeen mukauttaminen ................ 5
Maksimisykkeen asettaminen ................................................ 5
Älykkäät ominaisuudet.................................................. 5
Bluetooth yhteysominaisuudet .................................................... 5
Älypuhelimen yhteyshälytyksen ottaminen käyttöön ............. 5
Kadonneen älypuhelimen paikantaminen .............................. 5
Bluetooth tekniikan poistaminen käytöstä .............................. 5
Pariliitos älypuhelimen kanssa .................................................... 5
Tietojen synkronointi Garmin Connect Mobile
sovelluksella ........................................................................... 5
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect Mobile
sovelluksella ........................................................................... 5
Puhelinilmoitukset .................................................................. 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Käyttäminen: Garmin Connect ............................................... 6
Ääniopastuksen toistaminen suorituksen aikana ................... 6
USB-kaapelin irrottaminen ..................................................... 7
Laitteen mukauttaminen................................................ 7
Käyttäjäprofiilin määrittäminen .................................................... 7
Kellotaulun vaihtaminen ............................................................. 7
Toimintoprofiilit ............................................................................ 7
Suoritusprofiilin muuttaminen ................................................. 7
Tahdin tai nopeuden näyttäminen ......................................... 7
Tietokenttien mukauttaminen ................................................. 7
Garmin Connect asetukset ......................................................... 7
Aktiivisuuden seuranta-asetukset ............................................... 7
Järjestelmäasetukset .................................................................. 8
Aika-asetukset ....................................................................... 8
Aikavyöhykkeet ...................................................................... 8
Älä häiritse -tilan käyttäminen ................................................ 8
Hälytyksen määrittäminen ...................................................... 8
Hälytyksen poistaminen ......................................................... 8
Laitteen äänten määrittäminen .............................................. 8
Taustavalon mukauttaminen suorituksia varten .................... 8
ANT+ anturit.................................................................... 8
ANT+-anturien pariliitos .............................................................. 8
Jalka-anturi ................................................................................. 8
Lähteminen juoksulenkille käyttäen jalka-anturia .................. 8
Jalka-anturin kalibrointi .......................................................... 8
Laitteen tiedot................................................................. 8
Tekniset tiedot ............................................................................ 8
Vianmääritys ............................................................................... 9
Tuotepäivitykset ..................................................................... 9
Lisätietojen saaminen ............................................................ 9
Laitteen uudelleenkäynnistäminen ........................................ 9
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen ............................... 9
Laitteen tietojen näyttäminen ................................................. 9
Ohjelmiston päivittäminen ...................................................... 9
Akunkeston maksimoiminen .................................................. 9
Satelliittisignaalien etsiminen ................................................. 9
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen ............................... 9
Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa ........................................... 9
Milloin askelmäärä nollautuu? ................................................ 9
Askelmäärä ei näytä oikealta ................................................. 9
Tehominuutit vilkkuvat ........................................................... 9
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä ....................................... 9
Aktiivisuuden seurannan poistaminen käytöstä ................... 10
Voiko kardioprofiilia käyttää ulkona? ................................... 10
Tietojen lähettäminen tietokoneeseen ................................. 10
Liite................................................................................ 10
Tietokentät ................................................................................ 10
Laitteen huoltaminen ................................................................ 10
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 10
Sykealuelaskenta ...................................................................... 10
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset ..................... 10
Symbolien määritykset .............................................................. 11
Hakemisto ..................................................................... 12
Historia............................................................................ 6
Historiatietojen tarkasteleminen .................................................. 6
Juoksun poistaminen historiasta ................................................ 6
Omat ennätykset ......................................................................... 6
Omien ennätysten tarkasteleminen ....................................... 7
Oman ennätyksen tyhjentäminen .......................................... 7
Oman ennätyksen palauttaminen .......................................... 7
Garmin Move IQ™ tapahtumat ................................................... 7
Tietojen hallinta ...........................................................................7
Tiedostojen poistaminen ........................................................ 7
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Painikkeet
2 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
4 Irrota laturi painamalla kohdasta Á.
Laitteen latausvinkkejä
1 Liitä laturi laitteeseen tukevasti, jotta voit ladata laitteen USBkaapelin kautta (Laitteen lataaminen, sivu 1).
Laitteen voi ladata liittämällä USB-kaapelin Garmin
hyväksyttyyn muuntajaan ja pistorasiaan tai tietokoneen
USB-porttiin. Täysin tyhjän akun lataaminen kestää enintään
kaksi tuntia.
2 Irrota laturi laitteesta, kun akku on täynnä.
®
Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta pitkään.
Valitsemalla tämän voit ottaa taustavalon käyttöön tai poistaa
sen käytöstä.
À
Voit valita suoritusprofiilin valitsemalla tämän.
Voit käynnistää tai pysäyttää ajanoton valitsemalla tämän.
Voit valita korostetun valikkokohdan valitsemalla tämän.
Voit näyttää lisätiedot valitsemalla tämän.
Á
Voit selata tietosivuja ja asetuksia valitsemalla tämän.
Avaa älypuhelimen musiikkiohjaimet pitämällä tätä painettuna.
Â
Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla.
Valitsemalla tämän voit merkitä uuden kierroksen, kun kierrospainike on käytössä.
Voit avata valikon valitsemalla tämän kellonaikanäytössä.
Ã
Harjoittelu
Lähteminen lenkille
Ensimmäinen kuntoilusuoritus, jonka tallennat laitteella, voi olla
juoksu- tai pyörälenkki tai mikä tahansa ulkoilusuoritus. Laite
toimitetaan osittain ladattuna. Laite tarvitsee ehkä ladata
(Laitteen lataaminen, sivu 1) ennen suoritusta.
1 Valitse ja valitse ulkoilusuoritusprofiili.
2 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Aloita ajanotto valitsemalla .
4 Lähde juoksemaan.
Ajanotto tulee näkyviin. Valitsemalla voit tarkastella
useampia tietosivuja.
Taustavalon käyttäminen
• Voit ottaa taustavalon käyttöön milloin tahansa valitsemalla
.
HUOMAUTUS: hälytykset ja ilmoitukset aktivoivat
taustavalon automaattisesti.
• Voit mukauttaa taustavalon toimintaa suoritusten aikana
(Taustavalon mukauttaminen suorituksia varten, sivu 8).
Laitteen lataaminen
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja
niiden ympäristön perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.
1 Kohdista laturin tapit laitteen takapaneelissa olevien
liitinpintojen kanssa ja kytke latauspidike À tukevasti
laitteeseen.
Johdanto
5 Pysäytä ajanotto juoksulenkin jälkeen valitsemalla .
6 Valitse vaihtoehto:
• Käynnistä ajanotto uudelleen valitsemalla Jatka.
• Tallenna juoksu ja nollaa ajanotto valitsemalla Tallenna.
Voit tarkastella juoksun yhteenvetoa.
• Poista juoksulenkki valitsemalla Hylkää > Kyllä.
Juoksutilan asettaminen
1 Valitse ja valitse juoksuprofiili.
2 Valitse Asetukset > Juoksutila.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Vapaa voit juosta ulkona tai sisällä omaan
tahtiisi (Sisäharjoittelu, sivu 2) ilman juoksutilan
hälytyksiä.
HUOMAUTUS: tämä on oletusarvoinen juoksutila.
• Valitse Juoksu/kävely, jos haluat asettaa juoksulenkille
juoksu- ja kävelyintervalleja (Juoksu- ja kävelyintervallien
käyttäminen, sivu 2).
1
• Valitse Virtual Pacer, jos haluat parantaa tahdinhallintaasi
(Juokseminen Virtual Pacer toiminnon kanssa, sivu 2).
• Valitsemalla Intervallit voit luoda matkaan tai aikaan
perustuvan intervalliharjoituksen (Intervalliharjoitukset,
sivu 2).
4 Lähde juoksemaan.
Sisäharjoittelu
Voit poistaa GPS-toiminnon käytöstä sisäharjoittelua varten tai
akun säästämiseksi. Kun GPS ei ole käytössä, nopeus ja matka
lasketaan laitteen kiihtyvyysanturin avulla. Kiihtyvyysanturi
kalibroituu itse. Nopeus- ja matkatietojen tarkkuus paranee, kun
olet juossut muutaman kerran ulkona käyttäen GPSominaisuutta.
1 Valitse .
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Sisäjuoksu tai Cardio.
• Valitse Kävely > Asetukset > Käytä sisätiloissa.
Juoksu- ja kävelyintervallien käyttäminen
HUOMAUTUS: määritä juoksu-/kävelyintervallit, ennen kuin
aloitat suorituksen. Kun olet käynnistänyt ajastimen, et voi enää
muuttaa asetuksia.
1 Valitse ja valitse juoksuprofiili.
HUOMAUTUS: kävelytaukohälytykset ovat käytettävissä
ainoastaan juoksuprofiileissa.
2 Valitse Asetukset > Juoksutila > Juoksu/kävely.
3 Määritä juoksuaika kullekin intervallille.
4 Määritä kävelyaika kullekin intervallille.
5 Lähde juoksemaan.
Joka kerta kun pääset intervallin loppuun, näyttöön tulee
ilmoitus. Laitteesta kuuluu myös äänimerkki tai se värisee, jos
äänet ovat käytössä (Laitteen äänten määrittäminen, sivu 8).
Kun otat juoksu-/kävelyintervallit käyttöön, niitä käytetään joka
kerta, kun aloitat suorituksen, kunnes poistat ne käytöstä tai otat
käyttöön jonkin muun juoksutilan.
Virtual Pacer™
Virtual Pacer on työkalu, jonka avulla parannat suoritustasi, sillä
se kannustaa sinua juoksemaan määrittämässäsi tahdissa.
Juokseminen Virtual Pacer toiminnon kanssa
HUOMAUTUS: määritä Virtual Pacer, ennen kuin aloitat
juoksulenkin. Kun olet käynnistänyt ajastimen, et voi enää
muuttaa asetuksia.
1 Valitse ja valitse juoksuprofiili.
2 Valitse Asetukset > Juoksutila > Virtual Pacer.
3 Anna tahtisi.
4 Lähde juoksemaan.
Näyttöön tulee ilmoitus aina, kun ylität tai alitat tavoitetahdin.
Laitteesta kuuluu myös äänimerkki tai se värisee, jos äänet ovat
käytössä (Laitteen äänten määrittäminen, sivu 8). Kun otat
Virtual Pacer ominaisuuden käyttöön, sitä käytetään joka kerta,
kun aloitat suorituksen, kunnes poistat sen käytöstä tai otat
käyttöön jonkin muun juoksutilan.
Intervalliharjoitukset
Voit luoda intervalliharjoituksia etäisyyden tai ajan perusteella.
Laite tallentaa mukautetun intervalliharjoituksen siihen asti, kun
luot uuden intervalliharjoituksen. Voit käyttää avoimia intervalleja
rataharjoituksissa ja juostessasi tietyn pituisia matkoja.
Intervalliharjoituksen luominen
Intervalliharjoitukset ovat käytettävissä juoksu-, pyöräily- ja
kardiosuoritusprofiileissa.
1 Valitse ja valitse suoritusprofiili.
2
2 Valitse Asetukset.
HUOMAUTUS: jos käytät juoksuprofiilia, intervalliharjoitus on
juoksutilassa.
3 Valitse Intervallit > Muokkaa > Intervalli.
4 Valitse Matka, Aika tai Avoin.
VIHJE: voit luoda avoimen intervallin valitsemalla tyypiksi
Avoin. Kun valitset , laite tallentaa intervallin ja siirtyy
seuraavaan intervalliin.
5 Anna tarvittaessa matka- tai aikaintervallin arvo.
6 Valitse Lepo.
7 Valitse Matka, Aika tai Avoin.
8 Anna tarvittaessa lepointervallin etäisyys- tai aika-arvo.
9 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Määritä toistojen määrä valitsemalla Toisto.
• Lisää avoin lämmittely harjoitukseen valitsemalla
Lämmittely > Ota käyttöön.
• Lisää avoin jäähdyttely harjoitukseen valitsemalla
Jäähdyttely > Ota käyttöön.
Joka kerta kun pääset intervallin loppuun, näyttöön tulee
ilmoitus. Laitteesta kuuluu myös äänimerkki tai se värisee, jos
äänet ovat käytössä (Laitteen äänten määrittäminen, sivu 8).
Intervalliharjoituksen aloittaminen
1 Valitse ja valitse suoritusprofiili.
2 Valitse Asetukset.
3
4
5
6
HUOMAUTUS: jos käytät juoksuprofiilia, intervalliharjoitus on
juoksutilassa.
Valitse Intervallit > Tee harjoitus.
Valitse .
Jos intervalliharjoitus sisältää lämmittelyn, aloita
ensimmäinen intervalli valitsemalla .
Seuraa näytön ohjeita.
Intervalliharjoituksen pysäyttäminen
• Voit lopettaa intervallin kesken milloin tahansa valitsemalla
.
• Voit pysäyttää ajanoton milloin tahansa valitsemalla .
• Jos lisäsit jäähdyttelyn intervalliharjoitukseen, lopeta
intervalliharjoitus valitsemalla .
Hälytykset
Hälytysten avulla voit pyrkiä tiettyyn aika-, matka-, kalori- ja
syketavoitteeseen.
Toistuvan hälytyksen asettaminen
Toistuva hälytys käynnistyy aina, kun laite tallentaa tietyn arvon
tai arvovälin. Voit esimerkiksi asettaa laitteen hälyttämään aina
30 minuutin välein.
1 Valitse ja valitse suoritusprofiili.
2 Valitse Asetukset > Hälytykset.
3 Valitse Aika, Matka tai Kalorit.
4 Ota hälytys käyttöön.
5 Valitse tai kirjoita arvo.
Joka kerta kun saavutat hälytyksen arvon, näyttöön tulee
ilmoitus. Laitteesta kuuluu myös äänimerkki tai se värisee, jos
äänet ovat käytössä (Laitteen äänten määrittäminen, sivu 8).
Sykehälytysten määrittäminen
Voit määrittää laitteen hälyttämään, kun sykkeesi ylittää tai
alittaa tavoitesykealueen tai mukautetun sykealueen. Voit
esimerkiksi asettaa laitteen hälyttämään, kun sykkeesi on alle
150 lyöntiä minuutissa.
1 Valitse ja valitse suoritusprofiili.
Harjoittelu
2 Valitse Asetukset > Hälytykset > SY-hälytys.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit käyttää olemassa olevaa sykealuetta valitsemalla
sykealueen.
• Voit mukauttaa maksimiarvoa valitsemalla Mukautettu >
Korkea > Ota käyttöön ja määrittämällä arvon.
• Voit mukauttaa miminiarvoa valitsemalla Mukautettu >
Matala > Ota käyttöön ja määrittämällä arvon.
Näyttöön tulee ilmoitus aina, kun ylität tai alitat määritetyn
alueen tai mukautetun arvon. Laitteesta kuuluu myös äänimerkki
tai se värisee, jos äänet ovat käytössä (Laitteen äänten
määrittäminen, sivu 8).
Auto Pause toiminnon käyttö
®
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt. Tämä toiminto on hyödyllinen, jos suoritus
sisältää liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on
pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
1 Valitse ja valitse suoritusprofiili.
2 Valitse Asetukset > Auto Pause > Ota käyttöön.
Auto Pause toiminto on käytössä valitussa suoritusprofiilissa,
kunnes poistat sen käytöstä.
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan
Auto Lap toiminnolla voit merkitä kierroksen automaattisesti
tiettyyn etäisyyteen. Tämän ominaisuuden avulla voit helposti
vertailla tehoa juoksulenkin eri osissa (esimerkiksi 1 mailin tai 1
kilometrin välein).
1 Valitse ja valitse suoritusprofiili.
2 Valitse Asetukset > Kierrokset > Auto Lap > Ota käyttöön.
3 Valitse tarvittaessa matka.
Aina kun kierros tulee täyteen, näyttöön tulee ilmoitus, jossa
näkyy kyseisen kierroksen aika. Laitteesta kuuluu myös
äänimerkki tai se värisee, jos äänet ovat käytössä (Laitteen
äänten määrittäminen, sivu 8). Auto Lap toiminto on käytössä
valitussa suoritusprofiilissa, kunnes poistat sen käytöstä.
Tarvittaessa voit mukauttaa tietonäyttöjä siten, että niissä näkyy
tätä enemmän kierroksen tietoja.
®
2 Valitse Asetukset > Kierrokset > Kierros-painike.
Kierrospainike on käytössä valitussa suoritusprofiilissa, kunnes
poistat sen käytöstä.
Aktiivisuuden seuranta ja ominaisuudet
Valitsemalla voit tarkastella päivän aikana ottamiasi askeleita,
sykettäsi ja muita näyttöjä. Jotkin ominaisuudet tarvitsevat
Bluetooth yhteyden yhteensopivaan älypuhelimeen.
Kellonaika: näyttää nykyisen ajan ja päiväyksen. Aika ja
päivämäärä asetetaan automaattisesti, kun laite löytää
satelliittisignaaleja ja kun synkronoit laitteen älypuhelimen
kanssa. Liikkumispalkki osoittaa ajan, jolloin olet
passiivisena.
Syke: näyttää nykyisen sykkeesi lyönteinä minuutissa ja
keskimääräisen leposykkeesi kuluvana päivänä.
Ilmoitukset: hälyttää älypuhelimen ilmoitusasetusten mukaisesti
esimerkiksi älypuhelimen ilmoituksista, kuten puheluista,
tekstiviesteistä ja yhteisöpalvelusovellusten päivityksistä.
Aktiivisuuden seuranta: seuraa päivittäistä askelmäärää,
tavoitteen saavuttamista ja kuljettua matkaa. Laite oppii ja
ehdottaa kullekin päivälle uutta askeltavoitetta. Voit
mukauttaa tavoitteita Garmin Connect™ tilin kautta.
Kalorit: näyttää kuluvana päivänä kulutetun kalorimäärän, joka
sisältää sekä aktiiviset kalorit että lepokalorit.
Tehominuutit: seuraa keskitasoisista suuritehoisiin suorituksiin
käyttämääsi aikaa, viikon tehominuuttitavoitetta ja
edistymistäsi tavoitetta kohti.
Viimeisin suoritus: näyttää lyhyen yhteenvedon viimeksi
tallennetusta suorituksesta.
Sää: näyttää nykyisen lämpötilan ja sääennusteen.
®
Automaattinen tavoite
Laite luo automaattisesti päivittäisen askeltavoitteen aiemman
aktiivisuutesi perusteella. Kun liikut päivän mittaan, laite näyttää
edistymisesi päivätavoitteesi suhteen À.
Kuvakkeet
Kuvakkeet edustavat laitteen eri ominaisuuksia. Joihinkin
toimintoihin tarvitaan pariliitetty älypuhelin.
Nykyinen sykkeesi lyönteinä minuutissa ja keskimääräinen leposykkeesi kuluvana päivänä.
Vilkkuva kuvake merkitsee, että laite hakee syketietojasi.
Tasaisena näkyvä kuvake merkitsee, että laite on lukittunut
sykkeeseesi.
Pariliitetystä älypuhelimesta saadut ilmoitukset.
Päivän askelmäärä ja askeltavoite sekä edistymisesi tavoitetta
kohti.
Jos et halua käyttää automaattista tavoitetta, voit määrittää
oman askeltavoitteen Garmin Connect tililläsi.
Liikkumispalkki
Pitkäaikainen istuminen voi laukaista haitallisia
aineenvaihdunnan muutoksia. Liikkumispalkki muistuttaa
liikkumisen tärkeydestä. Liikkumispalkki À tulee näkyviin, kun et
ole liikkunut tuntiin. Palkki kasvaa Á aina 15 minuutin välein, jos
olet paikallasi.
Kuljettu matka kilometreinä tai maileina.
Kuluvana päivänä kulutettu kalorimäärä, joka sisältää sekä
aktiiviset kalorit että lepokalorit.
Keskitasoisista suuritehoisiin suorituksiin käyttämäsi aika, viikon
tehominuuttitavoite ja edistymisesi tavoitetta kohti.
Nykyinen lämpötila ja sääennuste pariliitetystä älypuhelimesta.
Kierrospainikkeen ottaminen käyttöön
toiminnon voi mukauttaa kierrospainikkeeksi ajoitettujen
suoritusten ajaksi.
1 Valitse ja valitse suoritusprofiili.
Harjoittelu
Voit nollata liikkumispalkin kävelemällä vähän.
3
Tehominuutit
Esimerkiksi Yhdysvaltain Centers for Disease Control and
Prevention, American Heart Association ja maailman
terveysjärjestö WHO (World Health Organization) suosittelevat
viikossa kunnon parantamiseksi vähintään 150 minuuttia
keskitehoisia suorituksia, kuten reipasta kävelyä, tai 75
minuuttia erittäin tehokkaita suorituksia, kuten juoksua.
Laite seuraa suorituksen tehoa ja tallentaa keski- tai
suuritehoisiin suorituksiin käyttämäsi ajan (syketiedot tarvitaan
suuren tehon arviointiin). Voit pyrkiä viikon
tehominuuttitavoitteeseesi käyttämällä vähintään 10 minuuttia
yhtäjaksoisesti keski- tai suuritehoisiin suorituksiin. Laite laskee
suorituksen kohtalaisen ja suuren tehon minuutit yhteen. Suuren
tehon tehominuutit näkyvät kaksinkertaisina, kun niitä lisätään.
®
Tehominuuttien hankkiminen
Forerunner laite laskee tehominuutteja vertaamalla syketietoja
keskimääräiseen leposykkeeseesi. Jos syke ei ole käytössä,
laite laskee kohtalaisen tehon minuutteja analysoimalla
askelmäärääsi minuutissa.
• Saat tarkimmat tehominuuttilukemat aloittamalla ajoitetun
suorituksen.
• Harjoittele vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti
kohtalaisella tai suurella tehotasolla.
• Saat tarkimman leposykearvon käyttämällä laitetta
vuorokauden ympäri.
Unen seuranta
Laite seuraa liikkeitäsi nukkuessasi. Unitilastot sisältävät
nukuttujen tuntien kokonaismäärän, unitasot ja liikkeet unen
aikana. Voit määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin
Connect tilisi käyttäjäasetuksista. Voit tarkastella unitilastojasi
Garmin Connect tililläsi.
Sykeominaisuudet
Forerunner 35 laitteessa on rannesykemittari, ja se on
yhteensopiva ANT+ sykemittarien kanssa. Tässä osassa
mainittuihin toimintoihin tarvitaan sykemittari.
®
Laitteen käyttäminen ja syke
• Kiinnitä Forerunner laite ranneluun yläpuolelle.
HUOMAUTUS: kiinnitä laite tiukasti mutta mukavasti niin,
että se ei pääse liikkumaan juostessasi tai kuntoillessasi
muuten.
2 Voit tarkastelle syketietojasi kuluneiden 4 tunnin ajalta
valitsemalla
.
Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille
Voit lähettää syketietoja Forerunner laitteesta ja tarkastella niitä
pariliitetyissä Garmin laitteissa. Voit lähettää syketietosi
esimerkiksi Edge laitteelle pyöräillessäsi tai VIRB
actionkameralle.
HUOMAUTUS: syketietojen lähettäminen lyhentää akunkestoa.
1 Saat sykenäkymän näkyviin valitsemalla .
2 Paina -painiketta kahdesti.
3 Valitse Lähetä SYKE.
Forerunner laite alkaa lähettää syketietojasi, ja
tulee
näyttöön.
HUOMAUTUS: voit tarkastella ainoastaan sykenäyttöä, kun
lähetät syketietoja.
4 Pariliitä Forerunner laite Garmin ANT+ yhteensopivaan
laitteeseen.
HUOMAUTUS: pariliitoksen muodostamista koskevat ohjeet
vaihtelevat yhteensopivan Garmin laitteen mukaan.
Lisätietoja on käyttöoppaassa.
VIHJE: lopeta syketietojen lähetys valitsemalla jokin painike
ja valitsemalla Kyllä.
®
®
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion
määrittäminen juoksua varten
Tähän toimintoon tarvitaan rannesykemittari.
Saat tarkimman arvion määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin
(Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 7) ja maksimisykkeen
(Sykealueiden ja maksimisykkeen mukauttaminen, sivu 5).
Ennuste saattaa näyttää ensin väärältä. Laite oppii juoksutehosi
vähitellen.
1 Juokse vähintään kymmenen minuuttia ulkona.
2 Valitse juoksun jälkeen Tallenna.
Näyttöön tulee ilmoitus, jossa näkyy ensimmäinen
maksimaalisen hapenottokykysi arvio. Ilmoitus tulee näyttöön
aina, kun maksimaalinen hapenottokykysi paranee.
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista
HUOMAUTUS: sykeanturi on laitteen taustapuolella.
• Lisätietoja rannesykemittauksesta on kohdassa
(Vianmääritys, sivu 9).
Syketietojen tarkasteleminen
Sykenäyttö näyttää nykyisen sykkeesi lyönteinä minuutissa ja
keskimääräisen leposykkeesi viimeisimpien 7 päivän ajalta.
1 Valitse kellonaikasivulta .
Maksimaalinen hapenottokyky on enimmäismäärä (millilitroina)
happea, jonka voit käyttää minuutissa painokiloa kohti
huipputasollasi. Lyhyesti sanottuna maksimaalinen
hapenottokyky ilmaisee suorituskykyä ja voi parantua kunnon
kasvaessa.
Laitteessa maksimaalisen hapenottokyvyn arvio näkyy
numerona ja kuvauksena. Garmin Connect tilillä voit tarkastella
maksimaalisen hapenottokyvyn arvion lisätietoja, kuten
kuntoikääsi. Kuntoikäsi perusteella näet, miten kuntosi vertautuu
eri-ikäisten sukupuolesi edustajien kanssa. Kuntoikäsi saattaa
laskea ajan myötä kuntoillessasi.
Maksimaalisen hapenottokyvyn tiedot tarjoaa FirstBeat.
Maksimaalisen hapenottokyvyn analyysi toimitetaan yhtiön The
Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on liitteessä (Maksimaalisen
hapenottokyvyn vakioluokitukset, sivu 10) ja osoitteessa
www.CooperInstitute.org.
®
4
Sykeominaisuudet
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Suoritusten lataukset: lähettää suorituksen automaattisesti
Garmin Connect mobiilisovellukseen heti, kun suoritus on
tallennettu.
Yhteisösivustot: voit julkaista päivityksen haluamassasi
yhteisösivustossa, kun lataat suorituksen Garmin Connect
mobiilisovellukseen.
Ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit Forerunner
laitteessa.
Kuntoilutavoitteet
Älypuhelimen yhteyshälytyksen ottaminen käyttöön
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 10osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Laitteen määrittämien sykealueiden käyttäminen
Oletusasetuksilla laite tunnistaa maksimisykkeesi ja määrittää
sykealueesi prosenttiarvona maksimisykkeestäsi.
• Tarkista käyttäjäprofiilisi asetukset (Käyttäjäprofiilin
määrittäminen, sivu 7).
• Käytä rannesykemittaria tai sykevyötä usein juostessasi.
• Tarkastele sykkeesi kehityssuuntia Garmin Connect tilisi
avulla.
Sykealueiden ja maksimisykkeen mukauttaminen
Voit mukauttaa sykealueita harjoitustavoitteidesi mukaan. Laite
arvioi maksimisykkeesi ja määrittää oletusarvoiset sykealueet
alkumäärityksen käyttäjäprofiilitietojen avulla. Oletusarvoinen
maksimisyke on 220 miinus ikäsi. Määritä maksimisykkeesi (jos
tiedät sen), jotta laite laskee kaloritiedot mahdollisimman
tarkasti.
1 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetusvalikosta
Garmin-laitteet ja valitse laite.
2 Valitse Käyttäjäasetukset > Sykealueet.
3 Aseta maksimisykkeesi.
Maksimisykkeen asettaminen
Laite arvioi maksimisykkeesi ja määrittää oletusarvoiset
sykealueet alkumäärityksen käyttäjäprofiilitietojen avulla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi. Määritä
maksimisykkeesi (jos tiedät sen), jotta laite laskee kaloritiedot
mahdollisimman tarkasti.
> Asetukset > Käyttäjäprofiili > Maksimisyke.
1 Valitse
2 Aseta maksimisykkeesi.
Älykkäät ominaisuudet
Bluetooth yhteysominaisuudet
Forerunner laitteessa on useita Bluetooth yhteysominaisuuksia,
joita voit käyttää yhteensopivassa älypuhelimessa tai
mobiililaitteessa Garmin Connect Mobile sovelluksen kautta.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
Älykkäät ominaisuudet
Voit määrittää Forerunner laitteen hälyttämään langattomalla
Bluetooth tekniikalla, kun pariliitetty älypuhelin muodostaa ja
katkaisee yhteyden.
Valitse
> Asetukset > Bluetooth > Yhteyshälytys > Ota
käyttöön.
Kadonneen älypuhelimen paikantaminen
Tällä toiminnolla voit etsiä kadonneen mobiililaitteen, joka on
pariliitetty langattomalla Bluetooth tekniikalla ja on toimintaalueella.
> Etsi puhelin.
1 Valitse
Forerunner laite alkaa etsiä pariliitettyä mobiililaitetta.
Forerunner laitteen näyttöön ilmestyvät Bluetooth signaalin
voimakkuutta osoittavat palkit, ja mobiililaitteesta kuuluu
hälytys.
2 Voit lopettaa haun valitsemalla .
Bluetooth tekniikan poistaminen käytöstä
• Valitse Forerunner laitteessa
> Asetukset > Bluetooth >
Pois käytöstä.
• Älypuhelimen käyttöoppaassa on lisätietoja langattoman
Bluetooth tekniikan poistamisesta käytöstä.
Pariliitos älypuhelimen kanssa
Forerunner laite on pariliitettävä suoraan Garmin Connect
Mobile sovelluksen kautta eikä älypuhelimen Bluetooth
asetuksista. Voit pariliittää Forerunner laitteesi älypuhelimeen
alkumäärityksen aikana tai Bluetooth-valikosta.
1 Asenna Garmin Connect Mobile sovellus älypuhelimen
sovelluskaupasta ja avaa se.
Lisätietoja pariliitoksesta ja määrityksestä on osoitteessa
www.garminconnect.com/forerunner.
2 Luo tili sähköpostiosoitteellasi ja yhdistä Forerunner laite tiliisi
noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
> Asetukset > Bluetooth >
3 Valitse Forerunner laitteessa
Pariliitä älypuhelin.
Kun pariliitos onnistuu, näyttöön tulee ilmoitus ja laite
synkronoituu älypuhelimen kanssa automaattisesti.
Tietojen synkronointi Garmin Connect Mobile
sovelluksella
Laite synkronoi tiedot ajoittain Garmin Connect Mobile
sovelluksen kanssa automaattisesti. Voit synkronoida tiedot
myös manuaalisesti milloin tahansa.
1 Tuo laite enintään 3 m (10 jalan) päähän älypuhelimesta.
> Synkronoi.
2 Valitse
3 Voit tarkastella nykyisiä tietoja Garmin Connect Mobile
sovelluksessa.
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect Mobile
sovelluksella
Jotta voit päivittää laitteen ohjelmiston Garmin Connect Mobile
sovelluksella, tarvitset Garmin Connect tilin ja sinun on
pariliitettävä laite yhteensopivaan älypuhelimeen (Pariliitos
älypuhelimen kanssa, sivu 5).
5
Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovelluksen kanssa
(Tietojen synkronointi Garmin Connect Mobile sovelluksella,
sivu 5).
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Connect Mobile
sovellus lähettää sen automaattisesti laitteeseesi.
Puhelinilmoitukset
Puhelinilmoitukset edellyttävät yhteensopivaa älypuhelinta, joka
pariliitetään Forerunner laitteen kanssa. Kun puhelin
vastaanottaa viestejä, se lähettää ilmoituksen laitteeseen.
Ilmoitusten ottaminen käyttöön
> Asetukset > Bluetooth > Älykkäät
1 Valitse
ilmoitukset.
2 Valitse Suorituksen aikana > Hälytykset.
HUOMAUTUS: Suorituksen aikana merkitsee, että tallennat
ajoitettua suoritusta.
3 Valitse Pois, Näytä vain puhelut tai Näytä kaikki.
4 Valitse Ei suorituksen aikana > Hälytykset.
HUOMAUTUS: Ei suorituksen aikana merkitsee normaalia
kellon käyttöä.
5 Valitse Pois, Näytä vain puhelut tai Näytä kaikki.
HUOMAUTUS: voit muuttaa ilmoitusääniä.
Ilmoitusten hallinta
Voit hallita Forerunner laitteessa näkyviä ilmoituksia
yhteensopivassa älypuhelimessa.
Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät Apple älypuhelinta, voit valita laitteessa
näkyvät kohteet älypuhelimen ilmoitusasetuksista.
• Jos käytät älypuhelinta, jossa on Android™, valitse Garmin
Connect Mobile sovelluksessa Asetukset > Älykkäät
ilmoitukset.
®
Ilmoitusten poistaminen käytöstä
Valitse
> Asetukset > Bluetooth > Älykkäät ilmoitukset
> Pois käytöstä.
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Asetusten hallinta: voit mukauttaa laitteen asetuksia ja
käyttäjäasetuksiasi Garmin Connect tililläsi.
Käyttäminen: Garmin Connect
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Tietojen synkronointi tietokoneeseen
Synkronoi tietosi säännöllisesti, jotta voit seurata edistymistäsi
Garmin Connect sovelluksella.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Garmin Express™ sovellus synkronoi tietosi.
2 Voit tarkastella nykyisiä tietoja Garmin Connect
sovelluksessa.
Ääniopastuksen toistaminen suorituksen aikana
Jotta voit määrittää ääniopastuksen, tarvitset älypuhelimen,
jossa on Garmin Connect Mobile sovellus ja joka on pariliitetty
Forerunner laitteeseen.
Voit määrittää Garmin Connect Mobile sovelluksen toistamaan
motivoivia tilailmoituksia älypuhelimessa juoksun tai muun
suorituksen aikana. Ääniopastusta on kierroksen numero ja
kierrosaika, -tahti tai -nopeus sekä ANT+ anturitiedot.
Ääniopastuksen aikana Garmin Connect Mobile sovellus
mykistää älypuhelimen ensisijaisen äänen ilmoituksen
toistamiseksi. Voit mukauttaa äänenvoimakkuutta Garmin
Connect Mobile sovelluksessa.
1 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetuksista
Garmin-laitteet.
2 Valitse laite.
3 Valitse Suoritusasetukset > Ääniopasteet.
Historia
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect tililläsi. Garmin
Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja jakaa
harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
patikoinneista. Voit hankkia maksuttoman tilin osoitteessa
www.garminconnect.com/forerunner.
Suoritusten tallentaminen: kun olet saanut ajastetun
suorituksen valmiiksi ja tallentanut sen laitteeseesi, voit
ladata sen Garmin Connect tilillesi ja säilyttää sitä niin kauan
kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja suorituksesta,
kuten ajan, matkan, sykkeen, kulutetut kalorit, juoksurytmin,
karttanäkymän, tahti- ja nopeustaulukot sekä mukautettavat
raportit.
Voit tarkastella viimeisimpiä seitsemää ajoitettua suoritusta ja
seitsemän päivän aktiivisuustietoja Forerunner laitteessa. Voit
ladata ja tarkastella rajoittamatonta määrää juoksukertoja ja
aktiivisuustietoja palvelussa Garmin Connect. Kun laitteen muisti
on täynnä, laite alkaa korvata vanhimpia tietoja.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
Historiatietojen tarkasteleminen
> Historia.
1 Valitse
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Suoritukset voit näyttää lisätietoja
suorituksesta.
• Valitsemalla Ennätykset voit näyttää eri matkojen oman
ennätysajan ja -matkan.
Juoksun poistaminen historiasta
HUOMAUTUS: juoksun tai suorituksen poistaminen laitteen
historiasta ei poista sitä Garmin Connect tililtäsi.
> Historia > Suoritukset.
1 Valitse
2 Valitse suoritus.
3 Valitse > Hylkää > Kyllä.
Seuraa edistymistäsi: voit seurata päivittäisiä askeliasi,
osallistua ystävällismieliseen kisaan yhteyshenkilöidesi
kanssa ja pyrkiä tavoitteisiisi.
6
Omat ennätykset
Kun saat juoksun päätökseen, laite näyttää mahdolliset uudet
omat ennätykset, joita teit juoksun aikana. Omat ennätykset
Historia
sisältävät useiden tavallisimpien juoksumatkojen nopeimmat ajat
ja pisimmän juoksun.
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Omien ennätysten tarkasteleminen
> Historia > Ennätykset.
1 Valitse
2 Valitse laji.
3 Näet omat ennätykset valitsemalla .
Oman ennätyksen tyhjentäminen
> Historia > Ennätykset.
1 Valitse
Valitse
laji.
2
3 Valitse ennätys.
4 Valitse vaihtoehto, kuten Tyhjennä pisin juoksu > Kyllä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Oman ennätyksen palauttaminen
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.
> Historia > Ennätykset.
1 Valitse
2 Valitse laji.
3 Valitse ennätys.
4 Valitse Käytä edellistä > Käytä ennätystä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Garmin Move IQ tapahtumat
™
Move IQ ominaisuus tunnistaa automaattisesti vähintään 10
minuuttia kestävien suoritusten kaavoja, kuten kävelyn, juoksun,
pyöräilyn, uinnin ja crosstrainer-harjoituksen. Voit tarkastella
tapahtuman tyyppiä ja kestoa Garmin Connect aikajanallasi,
mutta ne eivät näy suoritusluettelossasi, pikakuvissasi eivätkä
uutissyötteessäsi. Saat yksityiskohtaisemmat ja tarkemmat
tulokset tallentamalla ajoitetun suorituksen laitteella.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen
kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Valitse Apple tietokoneessa laite ja valitse Arkisto > Anna
levy.
Irrota
kaapeli tietokoneesta.
2
Laitteen mukauttaminen
Laitteen mukauttaminen
Voit päivittää sukupuoli-, syntymävuosi-, pituus-, paino- ja
maksimisykeasetuksesi (Maksimisykkeen asettaminen, sivu 5).
Laite laskee tarkat harjoitustiedot antamiesi tietojen perusteella.
> Asetukset > Käyttäjäprofiili.
1 Valitse
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Kellotaulun vaihtaminen
Voit käyttää digitaalista tai analogista kellotaulua.
Valitse
> Asetukset > Kellotaulu.
Toimintoprofiilit
Toimintoprofiilit ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat laitteen
toiminnot käyttötavan mukaan. Asetukset ja tietonäytöt
esimerkiksi eroavat toisistaan, kun käytät laitetta juoksemiseen
tai kun käytät sitä pyörällä ajamiseen.
Kun käytät profiilia ja muutat asetuksia, kuten tietokenttiä tai
hälytyksiä, muutokset tallennetaan automaattisesti profiilin
osaksi.
Suoritusprofiilin muuttaminen
Laitteessa on oletusarvoisia suoritusprofiileja. Voit muokata
kaikkia tallennettuja profiileja.
Valitse ja valitse suoritusprofiili.
Tahdin tai nopeuden näyttäminen
Voit muuttaa tapaa, jolla tahti ja nopeus näytetään niiden
tietokentissä.
1 Valitse ja valitse suoritusprofiili.
2 Valitse Asetukset > Tahti/Nopeus.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Tietokenttien mukauttaminen
Voit mukauttaa tietokenttiä harjoitustavoitteidesi tai käyttämiesi
lisävarusteiden mukaan. Voit esimerkiksi mukauttaa tietokenttiä
siten, että niissä näkyy kierrostahtisi ja sykealueesi.
1 Valitse ja valitse suoritusprofiili.
2 Valitse Asetukset > Tietokentät.
3 Valitse sivu.
4 Muuta tietokenttää valitsemalla se.
Garmin Connect asetukset
Voit muuttaa laitteen asetuksia Garmin Connect tilin kautta
käyttämällä joko Garmin Connect Mobile sovellusta tai Garmin
Connect sivustoa. Jotkin asetukset ovat käytettävissä vain
Garmin Connect tilin kautta, eikä niitä voi muuttaa laitteessa.
• Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksessa laitteesi kuva
ja valitse Laiteasetukset.
• Valitse Garmin Connect sivustossa laitewidgetistä
Laiteasetukset.
Kun olet mukauttanut asetuksia, ota muutokset käyttöön
laitteessa synkronoimalla tietosi (Tietojen synkronointi Garmin
Connect Mobile sovelluksella, sivu 5).
Aktiivisuuden seuranta-asetukset
Valitse
> Asetukset > Aktiivisuuden seuranta.
Pois käytöstä: poistaa aktiivisuuden seurannan käytöstä.
Liikuntakannustin: näyttää ilmoituksen ja liikkumispalkin
digitaalisessa kellotaulussa ja askelnäytössä. Laitteesta
kuuluu myös äänimerkki tai se värisee, jos äänet ovat
käytössä (Laitteen äänten määrittäminen, sivu 8).
7
Tavoitehälytykset: voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä
tavoitehälytykset tai poistaa käytöstä tavoitehälytykset
ajoitetun suorituksen aikana.
Järjestelmäasetukset
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä.
Kieli: määrittää laitteen näyttökielen.
Aika: säätää kellonaika-asetuksia (Aika-asetukset, sivu 8).
Äänet: asettaa laitteen äänet, kuten näppäin- ja hälytysäänet
(Laitteen äänten määrittäminen, sivu 8).
Taustavalo suorituksen aikana: määrittää taustavalon
toiminnan suorituksen aikana (Taustavalon mukauttaminen
suorituksia varten, sivu 8).
Yksikkö: määrittää laitteessa käytetyt mittayksiköt.
Ohjelmistopäivitys: voit asentaa Garmin Express sovelluksella
tai Garmin Connect Mobile sovelluksella ladatut
ohjelmistopäivitykset (Ohjelmiston päivittäminen, sivu 9).
Palauta oletukset: voit tyhjentää käyttäjätiedot ja
suoritushistorian (Kaikkien oletusasetusten palauttaminen,
sivu 9).
Tietoja: näyttää laitteen, ohjelmiston ja säädösten tiedot
(Laitteen tietojen näyttäminen, sivu 9).
• Valitsemalla Automaattinen voit sytyttää taustavalon
automaattisesti hälytysten, viestien ja painikepainallusten
yhteydessä.
HUOMAUTUS: taustavalo sammuu automaattisesti.
• Valitsemalla Pysyy päällä voit sytyttää ja sammuttaa
taustavalon manuaalisesti.
ANT+ anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa.
Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisäanturien ostosta on
osoitteessa http://buy.garmin.com.
ANT+-anturien pariliitos
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä > Aika.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aseta aika: voit määrittää ajan manuaalisesti tai automaattisesti
pariliitetyn mobiililaitteen tai GPS-sijainnin perusteella.
Pariliitoksen avulla langattomat ANT+ anturit, kuten sykevyö,
liitetään Garmin laitteeseesi. Kun yhdistät laitteeseen ANT+
anturin ensimmäisen kerran, sinun on pariliitettävä laite ja anturi.
Ensimmäisen pariliitoksen muodostamisen jälkeen laite yhdistää
automaattisesti anturiin, kun aloitat suorituksen ja anturi on
aktiivinen ja alueella.
1 Valitse ja valitse suoritusprofiili.
2 Asenna anturi tai aseta sykevyö paikalleen.
3 Tuo laite enintään 1 cm:n päähän anturista ja odota, kun laite
yhdistää anturiin.
Kun laite tunnistaa anturin, näyttöön tulee ilmoitus. Voit
mukauttaa tietokentän näyttämään anturin tiedot.
> Asetukset > Tunnistimet voit hallita
4 Valitsemalla
ANT+ antureita tarvittaessa.
Aikavyöhykkeet
Jalka-anturi
Aika-asetukset
Aina kun käynnistät laitteen ja etsit satelliitteja tai synkronoit
älypuhelimen kanssa, laite havaitsee aikavyöhykkeen ja
kellonajan automaattisesti.
Älä häiritse -tilan käyttäminen
Käyttämällä Älä häiritse -tilaa voit poistaa hälytysten ja
ilmoitusten äänet, värinän ja taustavalon käytöstä. Voit käyttää
tilaa esimerkiksi nukkuessasi tai katsoessasi elokuvaa.
HUOMAUTUS: laite siirtyy automaattisesti Älä häiritse -tilaan
normaalin nukkuma-aikasi ajaksi. Voit määrittää normaalin
nukkuma-aikasi Garmin Connect tilisi käyttäjäasetuksista.
Valitse
> Älä häiritse > Ota käyttöön.
VIHJE: voit poistua Älä häiritse -tilasta valitsemalla
> Älä
häiritse > Pois käytöstä.
Hälytyksen määrittäminen
> Hälytys > Lisää uusi.
1 Valitse
2 Valitse Aika ja anna aika.
3 Valitse Äänet ja valitse vaihtoehto.
4 Valitse Toisto ja valitse vaihtoehto.
Hälytyksen poistaminen
> Hälytys.
1 Valitse
2 Valitse hälytys.
3 Valitse Poista > Kyllä.
Laite on yhteensopiva jalka-anturin kanssa. Jalka-anturin avulla
voit tallentaa tahti- ja matkatietoja GPS-ominaisuuden
käyttämisen sijasta, kun harjoittelet sisätiloissa tai GPS-signaali
on heikko. Jalka-anturi on valmiustilassa ja valmis lähettämään
tietoja (kuten sykevyö).
Kun jalka-anturi on ollut 30 minuuttia käyttämättä, se kytkeytyy
pois toiminnasta säästääkseen paristoa. Kun pariston virta on
vähissä, siitä näkyy ilmoitus laitteessa. Pariston käyttöaikaa on
jäljellä noin viisi tuntia.
Lähteminen juoksulenkille käyttäen jalka-anturia
Ennen kuin lähdet juoksulenkille, sinun on pariliitettävä jalkaanturi ja Forerunner laite (ANT+-anturien pariliitos, sivu 8).
Sisätiloissa juostessasi voit käyttää jalka-anturia tahdin, matkan
ja juoksurytmin tallentamiseen. Kun juokset ulkona käyttäen
jalka-anturia, voit lisäksi tallentaa juoksurytmien rinnalla GPStahtia ja -matkaa.
1 Asenna jalka-anturi sen ohjeiden mukaisesti.
2 Valitse juoksusuoritus.
3 Lähde juoksemaan.
Jalka-anturin kalibrointi
Jalka-anturi kalibroituu itse. Nopeus- ja matkatietojen tarkkuus
paranee, kun olet juossut muutaman kerran ulkona käyttäen
GPS-ominaisuutta.
Laitteen äänten määrittäminen
Laitteen ääniä ovat näppäinäänet, hälytysäänet ja värinä.
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä > Äänet.
Taustavalon mukauttaminen suorituksia varten
Voit mukauttaa taustavalon toimintaa ajoitettujen suoritusten
aikana.
> Asetukset > Järjestelmä > Taustavalo
1 Valitse
suorituksen aikana.
2 Valitse vaihtoehto:
8
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 9 päivää kellotilassa, mukaan lukien
älykkäät ilmoitukset, aktiivisuuden seuranta ja
rannesykemittaus
Enintään 13 h GPS-harjoittelutilassa
Käyttölämpötila
-20–50 ºC (-4–122 ºF)
ANT+ anturit
Latauslämpötila
0–45 ºC (32–113 ºF)
Radiotaajuus/yhteys- 2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
käytäntö
Langaton Bluetooth tekniikka
Vesitiiviys
Uinti, 5 ATM*
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Vianmääritys
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express (www.garmin.com
/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Connect Mobile
sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
• Tuotteen rekisteröiminen
Lisätietojen saaminen
• Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Laitteen uudelleenkäynnistäminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä käynnistettävä
uudelleen.
HUOMAUTUS: laitteen käynnistäminen uudelleen saattaa
poistaa tietosi tai tekemäsi asetukset.
1 Paina 15 sekunnin ajan.
Laite sammuu.
2 Käynnistä laite painamalla yhden sekunnin ajan.
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän määrittämät tiedot
ja toimintohistorian.
Voit palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot.
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä > Palauta oletukset
> Kyllä.
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistotietoja ja
säädöstietoja.
> Asetukset > Järjestelmä > Tietoja.
1 Valitse
2 Valitse .
Akunkeston maksimoiminen
• Poista älykkäät ilmoitukset käytöstä (Ilmoitusten poistaminen
käytöstä, sivu 6).
• Poista langaton Bluetooth ominaisuus käytöstä (Bluetooth
tekniikan poistaminen käytöstä, sivu 5).
• Poista aktiivisuuden seuranta käytöstä (Aktiivisuuden
seuranta-asetukset, sivu 7).
• Lakkaa lähettämästä syketietoja pariliitettyihin Garmin
laitteisiin (Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille, sivu 4).
• Poista käytöstä sykemittaus ranteesta (Garmin Connect
asetukset, sivu 7).
HUOMAUTUS: ranteesta mitattujen syketietojen avulla
lasketaan suurtehoisia tehominuutteja ja kulutettuja kaloreita.
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
VIHJE: lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express sovelluksella.
◦ Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovellukseen
Bluetooth älypuhelimella.
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa
Laite päivittää ajan ja päiväyksen, kun laite löytää GPSsignaaleja. Käynnistä ulkoilusuoritus, jotta saat oikean ajan, kun
vaihdat aikavyöhykettä, ja jotta kesäaika päivittyy.
1 Valitse .
2 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
Aika ja päiväys päivittyvät automaattisesti.
Milloin askelmäärä nollautuu?
Päivittäinen askelmäärä nollautuu aina keskiyöllä.
Ohjelmiston päivittäminen
Askelmäärä ei näytä oikealta
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava Garmin Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express sovellus
lähettää sen laitteeseen.
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Älä irrota laitetta tietokoneesta, kun Garmin Express sovellus
lataa ohjelmistoa.
VIHJE: jos ohjelmiston päivittäminen Garmin Express
sovelluksella ei onnistu, sinun on ehkä ladattava
suoritushistoriasi Garmin Connect sovellukseen ja poistettava
se sen jälkeen laitteesta. Sen jälkeen päivityksen pitäisi
mahtua laitteen muistiin.
Jos askelmäärä ei näytä oikealta, voit kokeilla näitä toimia.
• Käytä laitetta toisessa ranteessa kuin tavallisesti.
• Kanna laitetta mukana taskussa, kun käytät ainoastaan käsiä
tai käsivarsia aktiivisesti.
HUOMAUTUS: laite saattaa tulkita jotkin toistuvat liikkeet,
kuten taputukset tai hampaiden harjaamisen, askeliksi.
Tehominuutit vilkkuvat
Tehominuutit vilkkuvat, kun harjoittelusi tehotaso riittää
tehominuuttien laskentaan.
Harjoittele vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti
kohtalaisella tai suurella tehotasolla.
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
Laitteen tiedot
9
• Puhdista ja kuivaa käsivartesi, ennen kuin kiinnität laitteen
ranteeseen.
• Älä käytä laitteen alla aurinkovoidetta, muuta voidetta tai
hyönteiskarkotetta.
• Älä naarmuta laitteen takana olevaa sykeanturia.
• Kiinnitä laite ranneluun yläpuolelle. Laitteen pitäisi olla
tiukalla mutta tuntua miellyttävältä.
• Odota, kunnes kuvake
näkyy tasaisena, ennen kuin aloitat
suorituksen.
• Lämmittele 5 - 10 minuutin ajan ja odota, että laite lukee
sykkeesi, ennen kuin aloitat suorituksen.
HUOMAUTUS: jos harjoitusympäristö on kylmä, lämmittele
sisätiloissa.
• Huuhtele laite puhtaalla vedellä aina harjoituksen jälkeen.
Aktiivisuuden seurannan poistaminen käytöstä
Valitse
> Asetukset > Aktiivisuuden seuranta.
Voiko kardioprofiilia käyttää ulkona?
Voit ottaa GPS-toiminnon käyttöön ja käyttää kardioprofiilia
ulkosuorituksessa.
1 Valitse > Cardio > Asetukset > Käytä ulkona.
2 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Aloita ajanotto valitsemalla .
GPS on käytössä valitussa suoritusprofiilissa, kunnes poistat
sen käytöstä.
Tietojen lähettäminen tietokoneeseen
Voit ladata suoritustietosi manuaalisesti Garmin Connect tilillesi
USB-kaapelin kautta.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/forerunner.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Syke: syke lyönteinä minuutissa.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
Tahti: nykyinen tahti.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä paina painikkeita veden alla.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä irrota hihnoja.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
VIHJE: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/fitandcare.
Sykealuelaskenta
Liite
Tietokentät
Joidenkin tietokenttien näyttämiseen tarvitaan ANT+
lisävarusteita.
Aika: nykyisen suorituksen sekuntikellon aika.
Askeltiheys: juoksu Askeleet minuutissa (vasen ja oikea).
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Keskinopeus: nykyisen suorituksen keskimääräinen nopeus.
Keskitahti: nykyisen suorituksen keskimääräinen tahti.
Kier.aika: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Kierroksen matka: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Kierrosnopeus: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Kierrostahti: nykyisen kierroksen keskimääräinen tahti.
Matka: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Poljinn.: pyöräily Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on liitettävä
lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta tiedot
saa näkyviin.
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset
Nämä taulukot sisältävät maksimaalisen hapenottokyvyn arvioiden standardoidut luokitukset iän ja sukupuolen mukaan.
Miehet
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Erinomainen
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Hyvä
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
10
Liite
Miehet
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Kohtuullinen
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Heikko
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Naiset
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Erinomainen
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Hyvä
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Kohtuullinen
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Heikko
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Tiedot julkaistu yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on osoitteessa www.CooperInstitute.org.
Symbolien määritykset
Näitä symboleita voi olla laitteessa tai lisävarusteissa.
WEEE-hävitys- ja -kierrätyssymboli. Tuotteessa oleva WEEEsymboli osoittaa, että tuote on EU:n sähkö- ja elektroniikkaromua
koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukainen. Symbolilla
pyritään estämään tuotteen vääränlainen hävittäminen ja
edistämään uusiokäyttöä ja kierrätystä.
Liite
11
Hakemisto
A
aika 8, 9
asetukset 8
hälytykset 2
aikavyöhykkeet 8
ajastin 1, 6
akku
lataaminen 1
maksimoiminen 5, 9
aktiivisuuden seuranta 3, 4, 7, 10
alueet
aika 8
nopeus 7
syke 5
ANT+ anturien pariliitos 8
ANT+ anturit 8
pariliitos 8
asetukset 7–9
Auto Lap 3
Auto Pause 3
B
Bluetooth tekniikka 5, 6
E
etäisyys, hälytykset 2
G
Garmin Connect 5–7, 10
tietojen tallentaminen 6
Garmin Connect Mobile 6
Garmin Express, ohjelmiston päivittäminen 9
GPS 10
lopettaminen 2
signaali 9
H
harjoitus 1, 2, 5
tilat 1
historia 5, 6
lähettäminen tietokoneeseen 6, 10
näkymä 6
poistaminen 6
hälytykset 2, 8
I
ilmoitukset 3, 6
intervallit 2
harjoitukset 2
J
jalka-anturi 8
järjestelmäasetukset 8
K
kalori, hälytykset 2
kello 8
kellotaulut 7
kellotila 9
kierrokset 1, 3
kuvakkeet 3
kävelyintervallit 2
käyttäjäprofiili 7
käyttäjätiedot, poistaminen 7
O
ohjelmisto
käyttöoikeus 9
päivittäminen 5, 9
versio 9
omat ennätykset 6, 7
poistaminen 7
P
painikkeet 1, 3, 10
pariliitos, ANT+ anturit 4
poistaminen
historia 6
kaikki käyttäjätiedot 7
omat ennätykset 7
profiilit 7
käyttäjä 7
suoritus 1
päivitykset, ohjelmisto 5, 9
S
satelliittisignaalit 9
sisäharjoittelu 2, 8
sovellukset 5
suoritusten tallentaminen 1
syke 3, 4
alueet 5, 10
anturien pariliitos 4
hälytykset 2
mittari 4, 9
T
tahti 2, 7
taustavalo 1, 8
tavoitteet 3
tehominuutit 4, 9
tekniset tiedot 8
tiedot 3
siirtäminen 5, 6, 10
tallentaminen 6, 10
tietojen tallentaminen 6
tietokentät 7, 10
U
ulkoharjoittelu 10
unitila 4
USB 9
tiedostojen siirtäminen 6
yhteyden katkaiseminen 7
V
vianmääritys 1, 9
Virtual Pacer 2
värinä 8
Ä
älypuhelin 5
sovellukset 5, 6
äänet 8
L
laitteen asetusten nollaaminen 9
laitteen mukauttaminen 7
laitteen puhdistaminen 10
laitteen tunnus 9
lataaminen 1
lepotila 8
lisävarusteet 8, 9
M
Maksimaalinen hapenottokyky 4, 10
N
nopeus, alueet 7
12
Hakemisto
support.garmin.com
Huhtikuu 2018
190-02086-37_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising