Garmin | Forerunner® 35 | User manual | Garmin Forerunner® 35 Manual de utilizare

Garmin Forerunner® 35 Manual de utilizare
Forerunner 35
®
Manual de utilizare
© 2016 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin , logo-ul Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner şi VIRB sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Garmin
Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ şi Virtual Pacer™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită
a Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association este o marcă comercială înregistrată a American Heart Association, Inc. Android™ este o marcă comercială a Google Inc. Apple şi Mac sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate în S.U.A şi în alte ţări. Marca textuală şi logourile Bluetooth sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. The Cooper Institute , precum şi orice marcă comercială legată de
acesta sunt proprietatea Institutului Cooper. Analize avansate ale pulsului de Firstbeat. Windows şi Windows NT sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi
în alte ţări şi orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licenţă.
®
®
®
®
®
®
Acest produs este certificat ANT+ . Vizitaţi www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse şi aplicaţii compatibile.
®
Număr model: A02990
®
Cuprins
Ştergerea fişierelor ................................................................. 7
Deconectarea cablului USB ................................................... 7
Introducere...................................................................... 1
Personalizarea dispozitivului dvs................................. 7
Taste ........................................................................................... 1
Utilizarea iluminării de fundal ...................................................... 1
Încărcarea dispozitivului ............................................................. 1
Sfaturi pentru încărcarea dispozitivului .................................. 1
Setarea profilului dvs. de utilizator .............................................. 7
Modificarea cadranului de ceas .................................................. 7
Profiluri de activitate ................................................................... 7
Schimbarea profilului de activitate ......................................... 8
Afişare Ritm sau Viteză .......................................................... 8
Particularizarea câmpurilor de date ....................................... 8
Garmin ConnectSetări ................................................................ 8
Setări pentru monitorizarea activităţii .......................................... 8
Setări de sistem .......................................................................... 8
Setări pentru oră .................................................................... 8
Fusurile orare ......................................................................... 8
Utilizarea modului Nu deranjaţi .............................................. 8
Setarea unei alarme ............................................................... 8
Ştergerea unei alarme ........................................................... 8
Setarea sunetelor dispozitivului ............................................. 8
Personalizarea iluminării de fundal pentru activităţi ............... 8
Antrenament ................................................................... 1
Efectuarea unei alergări .............................................................. 1
Setarea modului alergare ........................................................... 1
Antrenare în interior ............................................................... 2
Utilizarea intervalelor de alergare şi de mers ......................... 2
Virtual Pacer™ ....................................................................... 2
Exerciţii fracţionate ..................................................................... 2
Crearea unui exerciţiu fracţionat ............................................ 2
Începerea unui exerciţiu fracţionat ......................................... 2
Oprirea unui exerciţiu pe intervale ......................................... 2
Alerte .......................................................................................... 2
Setarea unei alerte repetitive ................................................. 2
Setarea zonelor de puls ......................................................... 3
Utilizarea funcţiei Auto Pause® .................................................. 3
Marcarea turelor în funcţie de distanţă ....................................... 3
Pictograme .................................................................................. 3
Activarea tastei pentru tură ......................................................... 3
Monitorizarea activităţii şi caracteristici ....................................... 3
Obiectiv automat .................................................................... 3
Bara de mişcare ..................................................................... 4
Minute de exerciţiu ................................................................. 4
Monitorizarea repausului ........................................................ 4
Funcţii pentru ritm cardiac............................................ 4
Purtarea dispozitivului şi pulsul ................................................... 4
Vizualizarea datelor despre puls ................................................ 4
Transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele
Garmin ................................................................................... 4
Afişarea volumului VO2 max. estimat pentru alergare ............... 4
Despre estimarea volumelor VO2 max. ................................. 5
Despre zonele de puls ................................................................ 5
Obiective fitness ..................................................................... 5
Puteţi lăsa dispozitivul să seteze zonele frecvenţei dvs.
cardiace ................................................................................. 5
Particularizarea zonelor de puls şi a pulsului maxim ............. 5
Setarea valorii maxime a pulsului .......................................... 5
Funcţii inteligente........................................................... 5
Caracteristici conectateBluetooth ............................................... 5
Activarea alertei privind conexiunea smartphone-ului ........... 5
Localizarea unui smartphone pierdut ..................................... 5
Oprirea tehnologiei Bluetooth ................................................ 6
Asocierea unui smartphone ........................................................ 6
Sincronizarea datelor dvs. cu aplicaţia Garmin Connect
Mobile .................................................................................... 6
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia Garmin Connect
Mobile .................................................................................... 6
Notificările de pe telefon ........................................................ 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Utilizarea Garmin Connect ..................................................... 6
Redarea solicitărilor audio în timpul activităţii ........................ 6
Senzori ANT+ .................................................................. 9
Asocierea senzorilor ANT+ ......................................................... 9
Senzor de talpă ...........................................................................9
Efectuarea unei alergări cu ajutorul senzorului de picior ....... 9
Calibrare senzor de talpă ....................................................... 9
Informaţii dispozitiv........................................................9
Specificaţii ................................................................................... 9
Depanare .................................................................................... 9
Actualizări ale produsului ....................................................... 9
Cum obţineţi mai multe informaţii ........................................... 9
Repornirea dispozitivului ........................................................ 9
Restabilirea tuturor setărilor implicite ..................................... 9
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv ............................ 9
Actualizarea software-ului ...................................................... 9
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei ............................... 10
Obţinerea semnalelor de la sateliţi ...................................... 10
Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS .............................. 10
Dispozitivul meu nu afişează ora corectă ............................ 10
Când se resetează contorul meu de paşi? .......................... 10
Contorul de paşi pare imprecis ............................................ 10
Minutele mele de activitate intensă clipesc .......................... 10
Sfaturi pentru un puls neregulat ........................................... 10
Dezactivarea monitorizării activităţii ..................................... 10
Pot utiliza profilul cardio în aer liber? ................................... 10
Trimiterea datelor la computer ............................................. 10
Anexă ............................................................................. 10
Câmpuri de date ....................................................................... 10
Întreţinere dispozitiv .................................................................. 11
Curăţarea dispozitivului ........................................................ 11
Calculul zonelor de puls ............................................................ 11
Clasificările standard ale volumului maxim de O2 .................... 11
Legendă simboluri .................................................................... 11
Index .............................................................................. 12
Istoric............................................................................... 7
Vizualizarea istoricului ................................................................ 7
Ştergere alergare din istoric ........................................................ 7
Date personale ........................................................................... 7
Vizualizarea recordurilor personale ....................................... 7
Ştergerea unui record personal ............................................. 7
Restabilirea unui record personal .......................................... 7
Evenimente Garmin Move IQ™ .................................................. 7
Gestionarea datelor .................................................................... 7
Cuprins
i
Introducere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul din cutia produsului pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
Luaţi legătura întotdeauna cu medicul dvs. înainte de a începe
sau a modifica orice program de exerciţii.
Taste
2 Conectaţi cablul USB la portul USB al computerului dvs.
3 Încărcaţi complet dispozitivul.
4 Apăsaţi pe Á pentru a scoate încărcătorul.
Sfaturi pentru încărcarea dispozitivului
1 Conectaţi bine încărcătorul la dispozitiv şi încărcaţi-l folosind
cablul USB (Încărcarea dispozitivului, pagina 1).
Puteţi încărca dispozitivul conectând cablul USB la un
adaptor c.a. aprobat de Garmin , folosind o priză standard de
perete sau un port USB de pe computer. Încărcarea unei
baterii complet descărcate durează până la două ore.
2 Deconectaţi încărcătorul de la dispozitiv după ce nivelul de
încărcare a bateriei ajunge la 100%.
®
À
Á
Â
Ã
Menţineţi apăsat pentru a porni sau a opri dispozitivul.
Selectaţi pentru a porni sau a opri lumina de fundal.
Selectaţi pentru a selecta un profil de activitate.
Selectaţi pentru a porni şi a opri cronometrul.
Selectaţi pentru a alege elementul evidenţiat al meniului.
Selectaţi pentru a vizualiza mai multe informaţii.
Selectaţi pentru a derula prin ecrane, pagini, opţiuni şi setări.
Menţineţi apăsat pentru a accesa comenzile pentru muzică de
pe smartphone-ul dvs.
Selectaţi pentru a reveni la ecranul anterior.
Selectaţi pentru a marca o tură nouă, atunci când funcţia tasta
pentru tură este activată.
De pe ecranul care afişează ora, selectaţi pentru a vizualiza
meniul.
Antrenament
Efectuarea unei alergări
Prima activitate de fitness pe care o înregistraţi pe dispozitiv
poate fi o alergare, o plimbare cu bicicleta sau orice activitate în
aer liber. Dispozitivul este livrat parţial încărcat. Este posibil să
fie necesară încărcarea dispozitivului (Încărcarea dispozitivului,
pagina 1) înainte de a începe activitatea.
1 Selectaţi şi selectaţi un profil de activitate în aer liber.
2 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
3 Selectaţi pentru a porni cronometrul.
4 Începeţi alergarea.
Va apărea cronometrul. Puteţi selecta pentru a vizualiza
mai multe pagini cu date.
Utilizarea iluminării de fundal
• În orice moment, selectaţi pentru porni iluminarea de
fundal.
NOTĂ: alertele şi mesajele activează automat lumina de
fundal.
• Personalizaţi modul de funcţionare a iluminării de fundal în
timpul activităţilor (Personalizarea iluminării de fundal pentru
activităţi, pagina 8).
Încărcarea dispozitivului
AVERTISMENT
Acest dispozitiv conţine o baterie litiu-ion. Consultaţi ghidul
Informaţii importante privind siguranţa şi produsul din cutia
produsului pentru a vedea avertismentele pentru produs şi alte
informaţii importante.
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine contactele şi zona
învecinată, înainte de a încărca sau de a conecta dispozitivul la
un computer. Consultaţi instrucţiunile de curăţare din anexă.
1 Aliniaţi picioruşele încărcătorului cu contactele de pe spatele
dispozitivului şi conectaţi în mod adecvat clema de încărcare
À la dispozitiv.
Introducere
5 După ce finalizaţi alergarea, selectaţi
pentru a opri
cronometrul.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Resume pentru a reporni cronometrul.
• Selectaţi Save pentru a salva alergarea şi a reseta
cronometrul. Puteţi vizualiza un rezumat al alergării.
• Selectaţi Discard > Yes pentru a şterge alergarea.
Setarea modului alergare
1 Selectaţi şi selectaţi un profil de alergare.
2 Selectaţi Options > Run Mode.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Free în aer liber sau în interior, în ritmul propriu,
(Antrenare în interior, pagina 2) fără alertele modului de
alergare.
NOTĂ: acesta este modul alergare implicit.
1
• Selectaţi Run/Walk pentru a seta intervalele de alergare
şi mers pentru o alergare (Utilizarea intervalelor de
alergare şi de mers, pagina 2).
• Selectaţi Virtual Pacer pentru a vă îmbunătăţi ritmul
(Alergarea utilizând funcţia Virtual Pacer, pagina 2).
• Selectaţi Intervals pentru a crea un exerciţiu pe intervale
în funcţie de distanţă sau timp (Exerciţii fracţionate,
pagina 2).
4 Începeţi alergarea.
Antrenare în interior
Puteţi opri funcţia GPS pe durata antrenamentelor de interior
sau pentru a economisi durata de viaţă a bateriei. Când funcţia
GPS este dezactivată, viteza şi distanţa sunt calculate utilizând
accelerometrul înglobat în dispozitiv. Accelerometrul se
calibrează automat. Precizia datelor de viteză şi distanţă se
îmbunătăţeşte după câteva alergări în mediul exterior cu ajutorul
GPS-ului.
1 Selectaţi .
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Run Indoor sau Cardio.
• Selectaţi Walk > Options > Use Indoors.
Utilizarea intervalelor de alergare şi de mers
NOTĂ: pentru a începe o alergare, trebuie să configuraţi
intervalele de alergare/mers. După ce porniţi cronometrul de
alergare, nu mai puteţi schimba setările.
1 Selectaţi şi selectaţi un profil de alergare.
NOTĂ: alertele pentru pauzele de mers sunt disponibile
numai pentru profilurile de alergare.
2 Selectaţi Options > Run Mode > Run/Walk.
3 Setaţi timpul de alergare pentru fiecare interval.
4 Setaţi timpul de mers pentru fiecare interval.
5 Începeţi alergarea.
Va apărea un mesaj de fiecare dată când finalizaţi un interval.
De asemenea, dispozitivul emite un semnal sonor sau vibrează,
dacă tonurile sonore sunt activate (Setarea sunetelor
dispozitivului, pagina 8). După ce activaţi intervalele de
alergare/mers, acestea vor fi utilizate de fiecare dată când
alergaţi, cu excepţia cazului în care o opriţi sau activaţi un mod
de alergare diferit.
Virtual Pacer™
Virtual Pacer este un instrument de antrenare conceput pentru a
vă ajuta să vă îmbunătăţiţi performanţa, prin încurajarea să
alergaţi în ritmul pe care îl setaţi.
Alergarea utilizând funcţia Virtual Pacer
NOTĂ: pentru a începe o alergare, trebuie să configuraţi funcţia
Virtual Pacer. După ce porniţi cronometrul de alergare, nu mai
puteţi schimba setările.
1 Selectaţi şi selectaţi un profil de alergare.
2 Selectaţi Options > Run Mode > Virtual Pacer.
3 Introduceţi ritmul.
4 Începeţi alergarea.
Va apărea un mesaj de fiecare dată când depăşiţi sau coborâţi
sub ritmul ţintă. De asemenea, dispozitivul emite un semnal
sonor sau vibrează, dacă tonurile sonore sunt activate (Setarea
sunetelor dispozitivului, pagina 8). După ce activaţi funcţia
Virtual Pacer, aceasta va fi utilizată de fiecare dată când
alergaţi, cu excepţia cazului în care o opriţi sau activaţi un mod
de alergare diferit.
Exerciţii fracţionate
Puteţi crea exerciţii fracţionate în funcţie de distanţă sau a
durată. Dispozitivul salvează exerciţiul fracţionat particularizat,
2
până când creaţi un alt exerciţiu fracţionat. Puteţi utiliza
intervalele deschise pentru exerciţiile efectuate pe pistă şi
pentru alergările pe distanţe cunoscute.
Crearea unui exerciţiu fracţionat
Exerciţiile pe intervale sunt disponibile pentru profilele de
alergare, ciclism şi de activitate cardio.
1 Selectaţi şi selectaţi un profil de activitate.
2 Selectaţi Options.
NOTĂ: dacă utilizaţi un profil de alergare, exerciţiul pe
intervale va fi un mod de alergare.
3 Selectaţi Intervals > Edit > Interval.
4 Selectaţi Distance, Time sau Open.
SUGESTIE: puteţi crea un interval cu final deschis setând
tipul Open. Când selectaţi , dispozitivul înregistrează un
interval şi trece la următorul interval.
5 Dacă este necesar, introduceţi o valoare pentru distanţă sau
interval de timp.
6 Selectaţi Rest.
7 Selectaţi Distance, Time sau Open.
8 Dacă este necesar, introduceţi o valoare a distanţei sau a
duratei pentru intervalul de odihnă.
9 Selectaţi una sau mai multe opţiuni:
• Pentru a seta numărul de repetări, selectaţi Repeat.
• Pentru a adăuga exerciţiului o încălzire cu final deschis,
selectaţi Warm Up > Turn On.
• Pentru a adăuga exerciţiului o răcire cu final deschis,
selectaţi Cool Down > Turn On.
Va apărea un mesaj de fiecare dată când finalizaţi un interval.
De asemenea, dispozitivul emite un semnal sonor sau vibrează,
dacă tonurile sonore sunt activate (Setarea sunetelor
dispozitivului, pagina 8).
Începerea unui exerciţiu fracţionat
1 Selectaţi şi selectaţi un profil de activitate.
2 Selectaţi Options.
3
4
5
6
NOTĂ: dacă utilizaţi un profil de alergare, exerciţiul pe
intervale va fi un mod de alergare.
Selectaţi Intervals > Do Workout.
Selectaţi .
Când exerciţiul fracţionat are o încălzire, selectaţi
pentru a
începe primul interval.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Oprirea unui exerciţiu pe intervale
• În orrice moment, selectaţi
pentru a termina un interval.
• În orrice moment, selectaţi pentru a opri cronometrul.
• Dacă aţi adăugat o recuperare la exerciţiul pe intervale,
selectaţi
pentru a termina exerciţiul pe intervale.
Alerte
Puteţi utiliza alerte pentru a vă antrena stabilind anumite
intervale de timp, distanţă, calorii şi puls.
Setarea unei alerte repetitive
O alertă repetitivă vă notifică de fiecare dată când dispozitivul
înregistrează o anumită valoare sau un anumit interval. De
exemplu, puteţi seta ca dispozitivul să vă alerteze la fiecare 30
de minute.
1 Selectaţi şi selectaţi un profil de activitate.
2 Selectaţi Options > Alerts.
3 Selectaţi Time, Distance sau Calories.
4 Activaţi alerta.
Antrenament
5 Selectaţi sau introduceţi o valoare.
De fiecare dată când atingeţi valoarea de alertă, apare un
mesaj. De asemenea, dispozitivul emite un semnal sonor sau
vibrează, dacă tonurile sonore sunt activate (Setarea sunetelor
dispozitivului, pagina 8).
Numărul total de paşi parcurşi într-o zi, obiectivul de paşi pentru o
zi şi progresul înregistrat în direcţia îndeplinirii obiectivului.
Setarea zonelor de puls
Timpul petrecut în activităţi de intensitate medie până la înaltă,
obiectivul dvs. săptămânal de minute de activitate intensă şi
progresul înregistrat în direcţia îndeplinirii obiectivului.
Puteţi seta dispozitivul astfel încât să vă alerteze dacă pulsul
este peste sau sub o zonă ţintă sau un interval personalizat. De
exemplu, puteţi seta dispozitivul să vă alerteze atunci când
pulsul dvs. este sub 150 de bătăi pe minut (bpm).
1 Selectaţi şi selectaţi un profil de activitate.
2 Selectaţi Options > Alerts > HR Alert.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a utiliza intervalul unei zone de puls existente,
selectaţi o zonă de puls.
• Pentru a personaliza valoarea maximă, selectaţi Custom
> High > Turn On şi introduceţi o valoare.
• Pentru a personaliza valoarea minimă, selectaţi Custom >
Low > Turn On şi introduceţi o valoare.
De fiecare dată când depăşiţi sau coborâţi sub intervalul
specificat sau sub valoarea personalizată, apare un mesaj. De
asemenea, dispozitivul emite un semnal sonor sau vibrează,
dacă tonurile sonore sunt activate (Setarea sunetelor
dispozitivului, pagina 8).
Utilizarea funcţiei Auto Pause
®
Puteţi utiliza funcţia Auto Pause pentru a întrerupe automat
cronometrul atunci când vă opriţi din mişcare. Această funcţie
este utilă dacă activitatea dvs. include un semafor sau alte spaţii
unde trebuie să vă opriţi.
NOTĂ: istoricul nu este înregistrat cât timp cronometrul este
oprit sau întrerupt.
1 Selectaţi şi selectaţi un profil de activitate.
2 Selectaţi Options > Auto Pause > Turn On.
Funcţia Auto Pause rămâne activă pentru profilul de activitate
selectat până când o dezactivaţi.
Marcarea turelor în funcţie de distanţă
Puteţi utiliza funcţia Auto Lap pentru a marca automat o tură
când parcurgeţi o anumită distanţă. Această funcţie este utilă
pentru a vă compara performanţele pe diferitele segmente ale
unei alergări (de ex. la fiecare 1 milă sau 1 km).
1 Selectaţi şi selectaţi un profil de activitate.
2 Selectaţi Options > Laps > Auto Lap > Turn On.
3 Dacă este necesar, selectaţi o distanţă.
La fiecare finalizare a unei ture, apare un mesaj care indică
timpul pe tura respectivă. De asemenea, dispozitivul emite un
semnal sonor sau vibrează, dacă tonurile sonore sunt activate
(Setarea sunetelor dispozitivului, pagina 8). Funcţia Auto Lap
rămâne activă pentru profilul de activitate selectat până când o
dezactivaţi.
Dacă este necesar, puteţi particulariza ecranele de date astfel
încât să afişeze date suplimentare privind turele.
®
Distanţa parcursă în kilometri sau mile.
Numărul total de calorii arse în ziua curentă, inclusiv în timpul
activităţii şi al repausului.
Afişează temperatura curentă şi prognoza meteo de la un
smartphone asociat.
Activarea tastei pentru tură
Puteți personaliza
pentru a funcționa ca o tastă pentru tură în
timpul activităților cronometrate.
1 Selectaţi şi selectaţi un profil de activitate.
2 Selectaţi Options > Laps > Lap Key.
Tasta pentru tură rămâne activată pentru profilul de activitate
selectat până când dezactivați tasta pentru tură.
Monitorizarea activităţii şi caracteristici
Puteţi selecta pentru a vă vizualiza pulsul, paşii făcuţi în ziua
respectivă şi ecrane suplimentare. Unele funcţii necesită o
conexiune Bluetooth cu un smartphone compatibil.
Momentul zilei: afişează ora şi data curente. Ora şi data sunt
setate automat atunci când dispozitivul recepţionează
semnale de la satelit şi atunci când sincronizaţi dispozitivul
cu un smartphone. Bara de deplasare afişează intervalul de
timp în care sunteţi inactiv.
Puls: afişează pulsul curent în bătăi pe minut (bpm) şi valoarea
pulsului în repaus pentru ziua de astăzi.
Notificări: vă alertează să vizualizaţi notificări de la
smartphone-ul dvs., inclusiv apeluri, mesaje text, actualizări
din reţele sociale şi altele, pe baza setărilor de notificare ale
telefonului dvs.
Monitorizarea activităţii: urmăreşte contorul dvs. zilnic de paşi,
gradul de îndeplinire a obiectivului şi distanţa parcursă.
Dispozitivul învaţă şi propune un nou obiectiv de paşi pentru
dvs. în fiecare zi. Puteţi personaliza obiective utilizând contul
dvs. Garmin Connect™.
Calorii: afişează numărul total de calorii arse în ziua curentă,
inclusiv în timpul activităţii şi al repausului.
Minute de activitate: urmăreşte timpul petrecut pentru activităţi
de intensitate medie până la înaltă, obiectivul dvs.
săptămânal de minute de activitate intensă şi gradul de
îndeplinire a obiectivului.
Ultima activitate: afişează un scurt rezumat al celei mai recente
activităţi înregistrate.
Meteo: afişează temperatura curentă şi prognoza meteo.
®
Obiectiv automat
Dispozitivul dvs. creează automat un obiectiv zilnic de paşi, pe
baza nivelurilor dvs. anterioare de activitate. În timpul activităţilor
diurne, dispozitivul va indica progresul dvs. în direcţia
obiectivului zilnic À.
Pictograme
Pictogramele reprezintă funcţii ale dispozitivului. Pentru unele
funcţionalităţi este necesar un smartphone asociat.
Pulsul dvs. curent în bătăi pe minut (bpm) şi pulsul de repaus din
ziua respectivă.
Pictograma intermitentă indică faptul că dispozitivul obţine date
despre pulsul dvs. Pictograma aprinsă continuu indică faptul că
dispozitivul este conectat la pulsul dvs.
Notificări primite de la un smartphone asociat.
Antrenament
3
Dacă alegeţi să nu utilizaţi caracteristica de obiectiv automat,
puteţi seta un obiectiv de paşi personalizat în contul dvs. Garmin
Connect.
Bara de mişcare
Repausul pentru perioade îndelungate de timp poate declanşa
modificări nedorite ale stării metabolismului. Bara de mişcare vă
reaminteşte să faceţi mişcare. După o oră de inactivitate, apare
bara de mişcare À. După fiecare 15 minute de inactivitate apar
segmente suplimentare Á.
Purtarea dispozitivului şi pulsul
• Purtaţi dispozitivul Forerunner deasupra osului încheieturii de
la mână.
NOTĂ: dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil şi nu
trebuie să se deplaseze în timpul alergării sau efectuării de
exerciții.
NOTĂ: senzorul de puls este localizat pe partea din spate a
dispozitivului.
• Consultaţi (Depanare, pagina 9) pentru mai multe
informaţii despre pulsul măsurat la încheietura mâinii.
Puteţi reseta bara de deplasare prin deplasări pe distanţe
scurte.
Minute de exerciţiu
Pentru ameliorarea sănătăţii dvs., organizaţii precum U.S.
Centers for Disease Control and Prevention, American Heart
Association şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă cel
puţin 150 de minute pe săptămână de activitate de intensitate
moderată, precum plimbarea în pas vioi sau 75 de minute de
activitate intensă pe săptămână, precum alergarea.
Dispozitivul monitorizează intensitatea activităţii dvs. şi
urmăreşte timpul dedicat participării la activităţi de intensitate
medie spre înaltă (datele privind pulsul sunt solicitate pentru
estimarea activităţilor de intensitate înaltă). Puteţi lucra în
direcţia îndeplinirii obiectivului legat de numărul de minute
săptămânale de activitate intensă participând la cel puţin 10
minute consecutive de activităţi fizice de intensitate de la medie
la înaltă. Dispozitivul însumează datele din activităţile de
intensitate medie cu cele din activităţile de intensitate mare. În
cazul activităţilor de intensitate înaltă, minutele adăugate sunt
dublate.
Vizualizarea datelor despre puls
Ecranul pentru puls afişează pulsul dvs. curent în bătăi pe minut
(bpm) şi valoarea medie a pulsului de repaus în ultimele 7 zile.
1 De pe ecranul care afişează ora, selectaţi .
®
Acumularea de minute de activitate intensă
Dispozitivul dvs. Forerunner calculează minutele de activitate
intensă comparând datele privind pulsul cu pulsul dvs. mediu în
repaus. Dacă opţiunea de puls este oprită, dispozitivul
calculează minutele de activitate moderată, analizând pașii dvs.
pe minut.
• Începeți o activitate cronometrată pentru calcularea cea mai
precisă a minutelor de activitate intensă.
• Efectuaţi exerciţii timp de cel puţin 10 minute consecutive la
un nivel de intensitate moderat sau înalt.
• Purtaţi dispozitivul pe parcursul întregii zile şi nopţi pentru
cea mai precisă valoare a pulsului în repaus.
Monitorizarea repausului
În timp ce dormiţi, dispozitivul vă monitorizează mişcările.
Statisticile de repaus includ numărul total de ore de somn,
nivelurile de somn şi mişcările în somn. Puteţi seta orele dvs.
normale de somn în setările de utilizator din contul dvs. Garmin
Connect. Puteţi vizualiza statisticile din perioadele de somn în
contul dvs. Garmin Connect.
Funcţii pentru ritm cardiac
Forerunner 35 dispune de un monitor de cardiac cu măsurarea
pulsului la încheietură şi este compatibil cu monitoarele cardiace
ANT+ . Pentru a utiliza caracteristicile descrise în această
secţiune trebuie să dispuneţi de un monitor de ritm cardiac.
®
4
2 Selectaţi
pentru a vizualiza datele despre pulsul dvs. din
ultimele 4 ore.
Transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele
Garmin
Puteţi transmite datele privind pulsul dvs. de pe dispozitivul dvs.
Forerunner şi le puteţi vizualiza pe dispozitivele
asociateGarmin . De exemplu, puteţi transmite datele privind
pulsul dvs. pe un dispozitiv Edge în timp ce mergeţi pe bicicletă
sau pe o cameră de acţiune VIRB .
NOTĂ: transmiterea datelor privind pulsul reduce durata de
viaţă a bateriei.
1 Selectaţi pentru a vizualiza ecranul care afişează pulsul.
2 Selectaţi de două ori.
3 Selectaţi Broadcast HR.
Dispozitivul Forerunner începe să transmită datele privind
pulsul dvs. şi apare
.
NOTĂ: în timpul transmiterii datelor privind pulsul, puteţi
vizualiza numai ecranul pentru puls.
4 Asociaţi dispozitivul Forerunner cu un dispozitiv compatibil
Garmin ANT+.
NOTĂ: instrucţiunile de asociere diferă pentru fiecare
dispozitiv compatibil Garmin în parte. Citiţi manualul dvs. de
utilizare.
SUGESTIE: pentru a opri transmiterea datelor privind pulsul,
selectaţi orice tastă şi selectaţi Yes.
®
®
Afişarea volumului VO2 max. estimat pentru
alergare
Această caracteristică funcţionează pe baza pulsului măsurat la
încheietura mâinii.
Funcţii pentru ritm cardiac
Pentru cea mai precisă estimare, finalizaţi configurarea profilului
de utilizator (Setarea profilului dvs. de utilizator, pagina 7) şi
setaţi pulsul maxim (Particularizarea zonelor de puls şi a
pulsului maxim, pagina 5). Este posibil ca prima dată
estimarea să pară inexactă. Dispozitivul are nevoie să efectuaţi
câteva alergări pentru a memora performanţele dvs. de
alergare.
1 Alergaţi cel puţin 10 minute în aer liber.
2 După ce alergaţi, selectaţi Save.
Apare o notificare pentru a afişa estimarea VO2 max. pentru
prima dată şi de fiecare dată când VO2 max. creşte.
Despre estimarea volumelor VO2 max.
VO2 max. este volumul maxim de oxigen (în mililitri) pe care îl
puteţi consuma pe minut pe kilogram de greutate corporală la
performanţa maximă. Simplu spus, volumul VO2 max. este un
indicator al performanţei atletice şi ar trebui să crească odată cu
îmbunătăţirea nivelului dvs. atletic.
Pe dispozitiv, estimarea VO2 max. apare sub forma unui număr
şi a unei descrieri. În contul dvs. Garmin Connect, puteţi
vizualiza detalii suplimentare despre estimarea VO2 max.,
inclusiv despre vârsta dvs. de fitness. Vârsta dvs. de fitness vă
ajută să vă faceţi o idee despre modul în care condiţia dvs. fizică
se compară cu ce a unei persoane de acelaşi sex şi de vârstă
diferită. Pe măsură ce faceţi exerciţii fizice, vârsta dvs. de fitness
poate scădea în timp.
Datele despre volumul VO2 max. sunt furnizate de FirstBeat.
Analiza volumului VO2 max. este furnizată cu permisiunea The
Cooper Institute . Pentru mai multe informaţii, consultaţi anexa
(Clasificările standard ale volumului maxim de O2, pagina 11)
şi accesaţi www.CooperInstitute.org.
®
Despre zonele de puls
Numeroşi sportivi utilizează zonele de puls pentru a măsura şi
a-şi mări rezistenţa cardiovasculară şi pentru a-şi îmbunătăţi
nivelul de fitness. O zonă de puls este un interval setat de bătăi
pe minut. Cele cinci zone de puls comun acceptate sunt
numerotate de la 1 la 5, în ordinea crescătoare a intensităţii. În
general, zonele de puls sunt calculate sub formă de procente
din pulsul maxim.
Obiective fitness
Cunoaşterea zonelor dvs. de puls vă poate ajuta să vă măsuraţi
şi să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică prin înţelegerea şi aplicarea
acestor principii.
• Pulsul dvs. este o măsură excelentă a intensităţii exerciţiilor.
• Antrenamentele desfăşurate în anumite zone de puls vă pot
ajuta să vă îmbunătăţiţi capacitatea şi rezistenţa
cardiovasculară.
Dacă vă cunoaşteţi pulsul maxim, puteţi utiliza tabelul (Calculul
zonelor de puls, pagina 11) pentru a determina cea mai bună
zonă de puls pentru obiectivele dvs. de fitness.
Dacă nu vă cunoaşteţi pulsul maxim, utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet. Unele săli de sport şi
centre de sănătate pot asigura un test de măsurare a pulsului
maxim. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs.
Puteţi lăsa dispozitivul să seteze zonele frecvenţei
dvs. cardiace
Setările implicite permit dispozitivului să detecteze frecvenţa
dvs. cardiacă maximă şi să seteze zonele frecvenţei dvs.
cardiace ca procent din frecvenţa dvs. cardiacă maximă.
• Asiguraţi-vă că setările profilului dvs. de utilizator sunt
corecte (Setarea profilului dvs. de utilizator, pagina 7).
• Alergați des cu monitorul cardiac la încheietură sau la piept.
• Vizualizaţi tendinţele pulsului dv. utilizând contul Garmin
Connect dvs.
Funcţii inteligente
Particularizarea zonelor de puls şi a pulsului maxim
Puteţi particulariza zonele de puls în funcţie de obiectivele
antrenamentelor. Dispozitivul utilizează informaţiile din profilul
dvs. de utilizator, din configurarea iniţială, pentru a estima
valoarea maximă a pulsului dvs. şi a determina zonele implicite
ale pulsului dvs. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus
vârsta dvs. Pentru a obţine datele cele mai precise privind
caloriile pe durata activităţii dvs., ar trebui să setaţi valoarea
maximă a pulsului (dacă o cunoaşteţi).
1 Din meniul de setări al aplicaţiei Garmin Connect Mobile,
selectaţi Dispozitive Garmin şi selectaţi-vă dispozitivul.
2 Selectaţi Setări utilizator > Zone de puls.
3 Introduceţi valoarea maximă a pulsului dvs.
Setarea valorii maxime a pulsului
Dispozitivul utilizează informaţiile din profilul dvs. de utilizator,
din configurarea iniţială, pentru a estima valoarea maximă a
pulsului dvs. şi a determina zonele implicite ale pulsului dvs.
Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs. Pentru
a obţine datele cele mai precise privind caloriile pe durata
activităţii dvs., ar trebui să setaţi valoarea maximă a pulsului
(dacă o cunoaşteţi).
> Settings > User Profile > Max. HR.
1 Selectaţi
2 Introduceţi valoarea maximă a pulsului dvs.
Funcţii inteligente
Caracteristici conectateBluetooth
Dispozitivul Forerunner are mai multe funcţii Bluetooth
conectate pentru smartphone-ul dvs. compatibil sau dispozitivul
are mai multe funcţii conectate la dispozitivul mobil care
utilizează aplicaţia Garmin Connect Mobile. Pentru mai multe
informaţii, accesaţi www.garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: permite prietenilor şi familiei să urmărească
activităţile şi cursele dvs. în timp real. Puteţi invita persoanele
care vă urmăresc şi care utilizează poşta electronică sau
reţelele sociale, permiţându-le să vizualizeze datele dvs. în
timp real pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.
Încărcări de activităţi: transmite automat datele privind
activitatea la Garmin Connect Mobile, de îndată ce aţi
terminat de înregistrat activitatea.
Interacţiuni în reţelele de socializare: vă permite să postaţi o
actualizare pe site-ul web al reţelei de socializare favorită
când încărcaţi o activitate în Garmin Connect Mobile.
Notificări: afişează notificări prin telefon şi mesaje pe
dispozitivul dvs. Forerunner.
Activarea alertei privind conexiunea smartphone-ului
Puteţi seta dispozitivul Forerunner să vă alerteze când
smartphone-ul asociat se conectează şi se deconectează
utilizând tehnologia wireless Bluetooth.
Selectaţi
> Settings > Bluetooth > Connection Alert >
Turn On.
Localizarea unui smartphone pierdut
Puteţi utiliza această funcţie pentru a facilita localizarea unui
dispozitiv mobil pierdut aflat în aria de acoperire utilizând
tehnologia wireless Bluetooth.
> Find My Phone.
1 Selectaţi
Dispozitivul Forerunner începe să caute dispozitivul mobil
asociat. Pe ecranul dispozitivului Forerunner apar bare care
corespund puterii semnalului Bluetooth şi pe dispozitivul dvs.
mobil se declanşează o alertă sonoră.
2 Selectaţi pentru a opri căutarea.
5
Oprirea tehnologiei Bluetooth
• De pe dispozitivul Forerunner, selectaţi
> Settings >
Bluetooth > Turn Off.
• Consultaţi manualul de utilizare a smartphone-ului dvs.
pentru a dezactiva tehnologia wireless Bluetooth.
Asocierea unui smartphone
Dispozitivul dvs. Forerunner trebuie asociat direct prin
intermediul aplicaţiei Garmin Connect Mobile şi nu prin setările
Bluetooth de pe smartphone-ul dvs. Vă puteţi asocia dispozitivul
Forerunner cu smartphone-ul în timpul configurării iniţiale sau
prin meniul Bluetooth.
1 Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs., instalaţi
şi deschideţi aplicaţia Garmin Connect Mobile.
Puteţi accesa www.garminconnect.com/forerunner pentru
informaţii suplimentare privind asocierea şi configurarea.
Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a crea un cont cu
2
ajutorul adresei de e-mail şi conectaţi dispozitivulForerunner
la contul dvs.
> Settings >
3 De pe dispozitivul Forerunner, selectaţi
Bluetooth > Pair Smartphone.
După ce asocierea se realizează cu succes, apare un mesaj şi
dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu smartphone-ul
dvs.
Sincronizarea datelor dvs. cu aplicaţia Garmin
Connect Mobile
Periodic, dispozitivul dvs. sincronizează automat datele cu
aplicaţia Garmin Connect Mobile. De asemenea, vă puteţi
sincroniza manual datele în orice moment.
1 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft.) de smartphone.
> Sync.
2 Selectaţi
3 Vizualizaţi-vă datele curente în aplicaţia Garmin Connect
Mobile.
Administrarea notificărilor
Puteţi utiliza smartphone-ul compatibil pentru a gestiona
notificările care apar pe dispozitivul Forerunner.
Selectaţi o opţiune:
• Dacă utilizaţi un smartphone Apple , utilizaţi setările de
notificare de pe smartphone pentru a selecta elementele
de afişat pe dispozitiv.
• Dacă utilizaţi un smartphone cu Android™, din aplicaţia
Garmin Connect Mobile selectaţi Setări > Notificări
inteligente.
®
Dezactivare Notificări
> Settings > Bluetooth > Smart Notifications
Selectaţi
> Turn Off.
Garmin Connect
Vă puteţi conecta cu prietenii în contul dvs. Garmin Connect.
Garmin Connect vă oferă instrumentele pentru a monitoriza,
analiza, partaja şi pentru a vă încuraja reciproc. Înregistraţi
evenimentele stilului dvs. de viaţă activ, inclusiv alergări,
plimbări, ciclism, excursii şi multe altele. Pentru a vă înregistra
cu un cont gratuit, accesaţi www.garminconnect.com/forerunner.
Stocaţi-vă activităţile în memorie: după finalizarea şi salvarea
unei activităţi cronometrate cu dispozitivul dvs., puteţi încărca
activitatea respectivă în contul dvs. Garmin Connect şi o
puteţi păstra oricât timp doriţi.
Analizaţi-vă datele: puteţi vizualiza informaţii mai detaliate cu
privire la activităţile dvs., inclusiv durată, distanţă, puls,
număr de calorii arse, cadenţă, o vedere de sus de tip hartă,
ritm şi diagrame de viteză, precum şi rapoarte
personalizabile.
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia Garmin
Connect Mobile
Înainte de a actualiza software-ul dispozitivului dvs. utilizând
aplicaţia Garmin Connect Mobile, trebuie să aveţi un cont
Garmin Connect şi trebuie să asociaţi dispozitivul cu un
smartphone compatibil (Asocierea unui smartphone, pagina 6).
Sincronizaţi dispozitivul dvs. cu aplicaţia Garmin Connect
Mobile (Sincronizarea datelor dvs. cu aplicaţia Garmin
Connect Mobile, pagina 6).
Atunci când este disponibil un software nou, aplicaţia Garmin
Connect Mobile trimite automat actualizarea la dispozitivul
dvs.
Notificările de pe telefon
Pentru primirea notificărilor de pe telefon, este necesară
asocierea unui smartphone compatibil cu dispozitivul
Forerunner. Când telefonul primeşte mesaje, acesta trimite
notificări la dispozitiv.
Activarea notificărilor
> Settings > Bluetooth > Smart Notifications.
1 Selectaţi
2 Selectaţi During Activity > Alerts.
NOTĂ: During Activity înseamnă că înregistraţi o activitate
cronometrată.
3 Selectaţi Off, Show Calls Only sau Show All.
4 Selectaţi Not During Activity > Alerts.
NOTĂ: Not During Activity înseamnă utilizarea normală a
ceasului.
5 Selectaţi Off, Show Calls Only sau Show All.
NOTĂ: puteţi schimba sunetele audibile pentru notificări.
6
Monitorizaţi-vă progresul: puteţi urmări paşii dvs. zilnici, puteţi
intra într-o competiţie amicală cu contactele dvs. şi vă puteţi
atinge obiectivele.
Partajaţi-vă activităţile: vă puteţi conecta cu prietenii pentru a
vă urmări activităţile reciproc sau puteţi publica linkuri către
activităţile dvs. pe site-urile preferate de reţele sociale.
Gestionaţi-vă setările: puteţi particulariza setările de dispozitiv
şi de utilizator în contul dvs. Garmin Connect.
Utilizarea Garmin Connect
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
2 Accesaţi www.garminconnect.com/start.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Sincronizarea datelor cu computerul
Trebuie să vă sincronizaţi datele cu regularitate pentru a vă
urmări evoluţia în cadrul aplicaţiei Garmin Connect.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
Aplicaţia Garmin Express™ vă sincronizează datele.
2 Vizualizaţi-vă datele curente în aplicaţia Garmin Connect.
Redarea solicitărilor audio în timpul activităţii
Înainte de a putea configura solicitări sonore, trebuie să aveţi un
smartphone cu aplicaţia Garmin Connect Mobile asociat
dispozitivului dvs. Forerunner.
Funcţii inteligente
Puteţi seta aplicaţia Garmin Connect Mobile astfel încât să
redea anunţuri de stare motivaţionale pe smartphone în timpul
alergării sau a altui tip de activitate. Solicitările sonore includ
numărul turei şi durata turei, ritmul sau viteza şi date de la
senzorul ANT+. În timpul unei solicitări sonore, aplicaţia Garmin
Connect mobile dezactivează sunetele principale ale
smartphone-ului pentru a reda anunţul. Puteţi personaliza
nivelurile de volum sonor în aplicaţia Garmin Connect Mobile.
1 Din setările aplicaţiei Garmin Connect Mobile, selectaţi
Dispozitive Garmin.
2 Selectaţi dispozitivul dvs.
3 Selectaţi Opţiuni activitate > Solicitări audio.
Istoric
Puteţi vizualiza ultimele şapte activităţi cronometrate şi ultimele
şapte zile de date de monitorizare a activităţii de pe dispozitivul
dvs. Forerunner. Puteţi încărca şi vizualiza un număr nelimitat
de sesiuni de alergare şi de monitorizare a datelor pe Garmin
Connect. După ce memoria dispozitivului s-a umplut, datele dvs.
cele mai vechi vor fi suprascrise.
NOTĂ: istoricul nu este înregistrat cât timp cronometrul este
oprit sau întrerupt.
Vizualizarea istoricului
> History.
1 Selectaţi
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Activities pentru a vizualiza informaţii
suplimentare despre activitate.
• Selectaţi Records pentru a vizualiza recordul personal
pentru timp, distanţă şi ritm pe distanţe diferite.
Ştergere alergare din istoric
NOTĂ: ştergerea unei alergări sau a unei activităţi din istoricul
dispozitivului nu o va şterge din contul dvs.Garmin Connect.
> History > Activities.
1 Selectaţi
2 Selectaţi o activitate.
3 Selectaţi > Discard > Yes.
Date personale
Când finalizaţi o alergare, dispozitivul afişează orice nou record
personal pe care l-aţi obţinut în timpul acelei alergări.
Recordurile personale includ timpul cel mai scurt pe mai multe
distanţe de alergare obişnuite şi cea mai lungă alergare.
Vizualizarea recordurilor personale
> History > Records.
1 Selectaţi
2 Selectaţi un sport.
3 Selectaţi pentru a vă vizualiza recordurile personale.
Ştergerea unui record personal
> History > Records.
1 Selectaţi
2 Selectaţi un sport.
3 Selectaţi un record.
4 Selectaţi o opţiune, de exemplu Clear Longest Run > Yes.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Restabilirea unui record personal
Puteţi seta fiecare record personal înapoi la cel înregistrat
anterior.
> History > Records.
1 Selectaţi
Selectaţi
un
sport.
2
3 Selectaţi un record.
Istoric
4 Selectaţi Use Previous > Use Record.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Evenimente Garmin Move IQ™
Caracteristica Move IQ detectează automat modele de activități,
precum mersul pe jos, alergarea, ciclismul, înotul şi
antrenamentul pe bicicleta eliptică timp de cel puţin 10 minute.
Puteți vizualiza tipul și durata evenimentului în cronologia
Garmin Connect dvs., însă acestea nu apar în lista cu activitățile
dvs., instantaneele sau fluxul de știri. Pentru mai multe detalii și
o mai mare precizie, puteți înregistra o activitate cronometrată
pe dispozitivul dvs.
Gestionarea datelor
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi cu Mac OS 10.3 şi versiunile anterioare.
®
®
®
Ştergerea fişierelor
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
1
2
3
4
Deschideţi unitatea sau volumul Garmin.
Dacă este necesar, deschideţi un folder sau volum.
Selectaţi un fişier.
Apăsaţi tasta Ştergere de pe tastatură.
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu
este necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• Pentru Apple computere, selectaţi dispozitivul şi selectaţi
Fişier > Deconectare.
Deconectaţi
cablul de la computer.
2
Personalizarea dispozitivului dvs.
Setarea profilului dvs. de utilizator
Puteţi actualiza setările legate de sex, de anul naşterii, de
înălţime, de greutate şi de ritm cardiac maxim (Setarea valorii
maxime a pulsului, pagina 5). Dispozitivul utilizează aceste
informaţii pentru a calcula date de antrenament precise.
> Settings > User Profile.
1 Selectaţi
2 Selectaţi o opţiune.
Modificarea cadranului de ceas
Puteţi utiliza canalul ceasului digital sau analogic.
Selectaţi
> Settings > Watch Face.
Profiluri de activitate
Profilurile de activitate sunt o colecţie de setări care optimizează
dispozitivul pe baza modului în care îl utilizaţi. De exemplu,
setările şi ecranele de date sunt diferite când utilizaţi dispozitivul
pentru a alerga şi atunci când îl utilizaţi pentru a merge cu
bicicleta.
7
Când utilizaţi un profil şi schimbaţi setări ca, de exemplu,
câmpurile de date sau alertele, modificările sunt salvate automat
ca parte a profilului.
Schimbarea profilului de activitate
Dispozitivul are profiluri de activitate implicite. Puteţi modifica
fiecare dintre profilurile salvate.
Selectaţi şi selectaţi un profil de activitate.
Afişare Ritm sau Viteză
Puteţi modifica informaţiile cu privire la tipul de informaţii care vă
apar în câmpul de date legate de ritm sau viteză.
1 Selectaţi şi selectaţi un profil de activitate.
2 Selectaţi Options > Pace/Speed.
3 Selectaţi o opţiune.
Particularizarea câmpurilor de date
Puteţi personaliza câmpurile de date pe baza obiectivelor de
antrenament sau a accesoriilor opţionale. De exemplu, puteţi
particulariza câmpurile de date pentru a afişa ritmul de tură sau
zona de puls.
1 Selectaţi şi selectaţi un profil de activitate.
2 Selectaţi Options > Data Fields.
3 Selectaţi o pagină.
4 Selectaţi un câmp de date pentru a-l modifica.
Garmin ConnectSetări
Puteţi modifica setările dispozitivului din contul dvs. Garmin
Connect, utilizând fie aplicaţia Garmin Connect Mobile, fie site-ul
web Garmin Connect. Unele setări sunt disponibile numai
utilizând contul dvs. Garmin Connect şi nu pot fi modificate pe
dispozitiv.
• În aplicaţia Garmin Connect Mobile, selectaţi imaginea
dispozitivului şi selectaţi Setări dispozitiv.
• Pe site-ul web Garmin Connect, din widgetul de dispozitive,
selectaţi Setări dispozitiv.
După particularizarea setărilor, sincronizaţi datele pentru a
aplica modificările pe dispozitiv (Sincronizarea datelor dvs. cu
aplicaţia Garmin Connect Mobile, pagina 6).
Setări pentru monitorizarea activităţii
Selectați
> Settings > Activity Tracking.
Turn Off: dezactivează funcţia de urmărire a activităţii.
Move Alert: afişează un mesaj şi bara de mişcare de pe
cadranul ceasului digital şi de pe ecranul pentru paşi. De
asemenea, dispozitivul emite un semnal sonor sau vibrează,
dacă tonurile sonore sunt activate (Setarea sunetelor
dispozitivului, pagina 8).
Goal Alerts: vă permite să porniţi şi să opriţi alertele privind
obiectivele sau să dezactivaţi alertele privind obiectivele în
timpul unei activităţi cronometrate.
Setări de sistem
Selectaţi
> Settings > System.
Language: setează limba afişată pe dispozitiv.
Time: reglează ora din setările zilei (Setări pentru oră,
pagina 8).
Sounds: setează sunetele dispozitivului, cum ar fi sunetul
tastelor şi alertele (Setarea sunetelor dispozitivului,
pagina 8).
Backlight During Activity: setează comportamentul privind
iluminarea de fundal în timpul unei activităţi (Personalizarea
iluminării de fundal pentru activităţi, pagina 8).
Units: stabileşte unităţile de măsură utilizate pentru dispozitiv.
8
Software Update: vă permite să actualizaţi actualizările de
software descărcate cu ajutorul aplicaţiei Garmin Express
sau al aplicaţiei Garmin Connect Mobile (Actualizarea
software-ului, pagina 9).
Restore Defaults: permite ştergerea datelor de utilizator şi a
istoricului de activităţi (Restabilirea tuturor setărilor implicite,
pagina 9).
About: afişează informaţii despre dispozitiv, despre software şi
informaţii de reglementare (Vizualizarea informaţiilor despre
dispozitiv, pagina 9).
Setări pentru oră
> Settings > System > Time.
Selectaţi
Time Format: setează dispozitivul să afişeze ora în format de
12 sau de 24 de ore.
Set Time: permite setarea manuală sau automată a orei pe
baza dispozitivului mobil asociat sau a locaţiei GPS.
Fusurile orare
De fiecare dată când activaţi dispozitivul şi recepţionaţi date de
la sateliţi sau vă sincronizați cu telefonul dvs. inteligent,
dispozitivul detectează automat fusul orar şi ora curentă.
Utilizarea modului Nu deranjaţi
Puteţi utiliza modul Nu deranjaţi pentru a dezactiva sunetele,
vibrațiile și iluminarea de fundal pentru alerte și notificări. De
exemplu, puteţi utiliza acest mod atunci când dormiţi sau atunci
când vizionaţi un film.
NOTĂ: dispozitivul intră automat în modul Nu deranjaţi în timpul
orelor normale de somn. Puteţi seta orele dvs. normale de
odihnă în setările de utilizator din contul dvs. Garmin Connect.
Selectaţi
> Do Not Disturb > Turn On.
SUGESTIE: pentru părăsirea modului Nu deranjaţi, puteţi
selecta
> Do Not Disturb > Turn Off.
Setarea unei alarme
> Alarm > Add New.
1 Selectaţi
Selectaţi
Time
şi introduceţi o oră.
2
3 Selectaţi Sounds şi selectaţi o opţiune.
4 Selectaţi Repeat şi selectaţi o opţiune.
Ştergerea unei alarme
> Alarm.
1 Selectaţi
Selectaţi
o
alarmă.
2
3 Selectaţi Remove > Yes.
Setarea sunetelor dispozitivului
Sunetele dispozitivului includ tonurile tastelor, tonurile de alertă
şi vibraţiile.
Selectaţi
> Settings > System > Sounds.
Personalizarea iluminării de fundal pentru activităţi
Puteţi personaliza comportamentul iluminării de fundal în timpul
activităţilor cronometrate.
> Settings > System > Backlight During
1 Selectaţi
Activity.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Auto pentru a porni în mod automat iluminarea
de fundal pentru alerte, mesaje şi apăsări de taste.
NOTĂ: iluminarea de fundal se stinge automat.
• Selectaţi Stays On pentru a aprinde şi a stinge manual
iluminarea de fundal.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Senzori ANT+
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat cu senzori ANT+ wireless.
Pentru mai multe informaţii despre compatibilitate şi achiziţia de
senzori opţionali, vizitaţi http://buy.garmin.com.
Asocierea senzorilor ANT+
Asocierea este conectarea senzorilor wireless ANT+, de
exemplu conectarea unui monitor de frecvenţă cardiacă la
dispozitivul Garmin. Prima dată când conectaţi un senzor ANT+
la dispozitivul dvs., trebuie să asociaţi dispozitivul cu senzorul.
După asocierea iniţială, dispozitivul se conectează automat la
senzor când începeţi activitatea iar senzorul este activ şi în raza
de acoperire.
1 Selectaţi şi selectaţi un profil de activitate.
2 Montaţi senzorul sau puneţi-vă monitorul de frecvenţă
cardiacă.
3 Aduceţi dispozitivul la maxim 1 cm de senzor şi aşteptaţi ca
dispozitivul să se conecteze la senzor.
Când dispozitivul detectează senzorul, apare un mesaj.
Puteţi particulariza un câmp de date să afişeze datele de la
senzor.
Dacă
este necesar, selectaţi
> Settings > Sensors
4
pentru a gestiona senzorii ANT+.
De la -20º la 50ºC (de la -4º la 122ºF)
Interval de temperatură
de încărcare
De la 0º la 45ºC (de la 32º la 113 ºF)
Frecvenţă radio/protocol Protocol de comunicaţii wireless
ANT+ 2,4 GHz
Tehnologie wireless Bluetooth
Rezistenţa la apă
Înot, 5 ATM*
*Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o
adâncime de 50 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
Depanare
Actualizări ale produsului
Pe computer, instalaţi Garmin Express (www.garmin.com
/express). Pe smartphone, instalaţi aplicaţia Garmin Connect
Mobile.
Aceasta oferă acces uşor la următoarele servicii pentru
dispozitive Garmin:
• Actualizări software
• Datele se vor încărca în Garmin Connect
• Înregistrarea produsului
Cum obţineţi mai multe informaţii
Senzor de talpă
Dispozitivul dvs. este compatibil cu senzorul de talpă. Puteţi
utiliza senzorul de talpă pentru a înregistra ritmul şi distanţa în
loc să utilizaţi GPS-ul atunci când vă antrenaţi în interior sau
când semnalul GPS este slab. Senzorul de talpă este în
aşteptare, pregătit să transmită date (precum monitorul de puls).
După 30 de minute de inactivitate, senzorul de talpă se opreşte
pentru a conserva bateria. Când bateria este slabă, pe
dispozitivul dvs. apare un mesaj. Au mai rămas circa cinci ore
de utilizare a bateriei.
Efectuarea unei alergări cu ajutorul senzorului de
picior
Înainte de a alerga, trebuie să asociaţi senzorul de picior cu
dispozitivul dvs. Forerunner (Asocierea senzorilor ANT+,
pagina 9).
Puteţi alerga în interior cu utilizarea unui senzor de picior pentru
a înregistra ritmul, distanţa şi cadenţa. Puteţi de asemenea să
alergaţi în mediul exterior cu utilizarea unui senzor de talpă
pentru a înregistra datele de cadenţă cu ajutorul ritmului şi a
distanţei de la GPS.
1 Instalaţi senzorul de talpă în conformitate cu instrucţiunile
accesoriului.
2 Selectaţi o activitate de alergare.
3 Începeţi alergarea.
Calibrare senzor de talpă
Senzorul de talpă se calibrează automat. Precizia datelor de
viteză şi distanţă se îmbunătăţeşte după câteva alergări în
mediul exterior cu ajutorul GPS-ului.
Informaţii dispozitiv
• Accesaţi support.garmin.com pentru manuale, articole şi
actualizări de software suplimentare.
• Vizitaţi www.garmin.com/intosports.
• Vizitaţi www.garmin.com/learningcenter.
• Accesaţi buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin
pentru informaţii privind accesoriile opţionale şi piesele de
schimb.
Repornirea dispozitivului
Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este
recomandată repornirea acestuia.
NOTĂ: repornirea dispozitivului poate conduce la ştergerea
datelor sau a setărilor.
1 Ţineţi apăsată timp de 15 secunde.
Dispozitivul se va opri.
2 Ţineţi apăsată timp de o secundă pentru a porni
dispozitivul.
Restabilirea tuturor setărilor implicite
NOTĂ: aceasta va şterge toate informaţiile introduse de
utilizator şi istoricul activităţii.
Puteţi restabili toate setările înapoi la valorile implicite din
fabrică.
Selectaţi
> Settings > System > Restore Defaults >
Yes.
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv
Puteţi vizualiza ID-ul unităţii, informaţii despre software şi
informaţiile de reglementare.
1 Selectaţi Settings > System > About.
2 Selectaţi .
Actualizarea software-ului
Specificaţii
Tip baterie
Baterie cu litiu-ion reîncărcabilă, încorporată
Durata de viaţă a
bateriei
Până la 9 zile pentru modul ceas, include
notificaţii inteligente, urmărirea activităţii şi
ritmul cardiac la încheietură
Până la 13 ore pentru modul de antrenament
GPS
Senzori ANT+
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
Înainte de a putea să actualizaţi software-ul dispozitivului,
trebuie să aveţi un cont Garmin Connect şi trebuie să descărcaţi
aplicaţia Garmin Express.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
Atunci când este disponibil un software nou, aplicaţia Garmin
Express îl trimite la dispozitivul dvs.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
9
3 Nu deconectaţi dispozitivul de la computer în timp ce
Contorul de paşi pare imprecis
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei
În cazul în care contorul de paşi pare imprecis, puteţi încerca
aceste sfaturi.
• Montaţi-vă dispozitivul pe încheietura non-dominantă.
• Purtaţi dispozitivul în buzunar numai când vă utilizaţi mâinile
sau braţele.
NOTĂ: este posibil ca dispozitivul să interpreteze unele
mişcări repetitive, precum aplaudatul sau spălatul pe dinţi ca
fiind paşi.
aplicaţia Garmin Express descarcă software-ul.
SUGESTIE: dacă aveţi probleme la actualizarea softwareului cu aplicaţia Garmin Express, este posibil să fie nevoie să
încărcaţi istoricul de activităţi pe aplicaţia Garmin Connect şi
să ştergeţi istoricul de activităţi de pe dispozitiv. Această
operaţie ar trebui să asigure suficient spaţiu de memorie
pentru actualizare.
• Dezactivaţi notificările inteligente (Dezactivare Notificări,
pagina 6).
• Dezactivaţi Bluetooth funcţia wireless (Oprirea tehnologiei
Bluetooth, pagina 6).
• Dezactivaţi urmărirea activităţii (Setări pentru monitorizarea
activităţii, pagina 8).
• Opriţi transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele
Garmin asociate (Transmiterea datelor privind pulsul către
dispozitivele Garmin, pagina 4).
• Dezactivaţi monitorizarea pulsului măsurat la încheietură
(Garmin ConnectSetări, pagina 8).
NOTĂ: monitorizarea pulsului măsurat la încheietură este
utilizată pentru calculul minutelor de activităţi fizice de
intensitate ridicată şi al numărului de calorii arse.
Obţinerea semnalelor de la sateliţi
Este posibil ca dispozitivul să necesite o vizibilitate
neobstrucţionată a cerului pentru a recepţiona semnale de la
sateliţi. Ora şi data sunt setate automat pe baza poziţiei GPS.
SUGESTIE: pentru mai multe informaţii despre GPS, vizitați
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Ieşiţi în aer liber, într-un spaţiu deschis.
Partea frontală a dispozitivului trebuie să fie orientată spre
cer.
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
Pot fi necesare 30 - 60 de secunde pentru localizarea
semnalelor de satelit.
Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS
• Sincronizaţi frecvent dispozitivul cu contul dvs. Garmin
Connect:
◦ Conectaţi-vă dispozitivul la un computer utilizând cablul
USB şi aplicaţia Garmin Express.
◦ Sincronizaţi dispozitivul cu aplicaţia Garmin Connect
Mobile utilizând smartphone-ul cu funcţia Bluetooth
activată.
În timp ce este conectat la contul dvs. Garmin Connect,
dispozitivul descarcă mai multe zile de date recepţionate prin
satelit, ceea ce îi permite să localizeze rapid semnalele
sateliţilor.
• Luaţi dispozitivul afară, în spaţiu deschis, departe de clădiri
înalte şi de copaci înalţi.
• Rămâneţi pe loc câteva minute.
Dispozitivul meu nu afişează ora corectă
Dispozitivul actualizează ora şi data atunci când recepţionează
semnale GPS. Când schimbaţi fusul orar şi pentru a actualiza
dispozitivul la ora de vară, trebuie să începeţi o activitate în aer
liber pentru a primi ora corectă.
1 Selectaţi .
2 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
Data şi ora sunt actualizate automat.
Când se resetează contorul meu de paşi?
Contorul zilnic de paşi este resetat în fiecare noapte la miezul
nopţii.
10
Minutele mele de activitate intensă clipesc
Atunci când vă antrenaţi la un nivel de intensitate care indică
faptul că vă apropiaţi de obiectivul dvs. de minute de activitate
intensă, acestea vor lumina intermitent.
Efectuaţi exerciţii timp de cel puţin 10 minute consecutive la
un nivel de intensitate moderat sau înalt.
Sfaturi pentru un puls neregulat
Dacă pulsul este neregulat sau nu apare, puteţi încerca să
urmaţi aceste sfaturi.
• Curăţaţi-vă şi uscaţi-vă braţul înainte de a vă monta
dispozitivul pe corp.
• Evitaţi să purtaţi protecţie solară, loţiuni şi repelent pentru
insecte sub dispozitiv.
• Nu zgâriaţi senzorul de puls situat în partea din spate a
dispozitivului.
• Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână.
Dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil.
• Aşteptaţi până când pictograma
lumninează permanent
înainte de a începe activitatea.
• Încălziţi-vă timp de 5 - 10 minute şi obţineţi o valoare a
pulsului înainte de a începe activitatea.
NOTĂ: în medii reci, încălziţi-vă în locaţii interioare.
• Clătiţi dispozitivul cu apă proaspătă după fiecare sesiune de
exerciţii.
Dezactivarea monitorizării activităţii
Selectați
> Settings > Activity Tracking.
Pot utiliza profilul cardio în aer liber?
Puteţi activa GPS-ul şi puteţi utiliza profilul cardio pentru o
activitate în aer liber.
1 Selectaţi > Cardio > Options > Use Outdoors.
2 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
3 Selectaţi pentru a porni cronometrul.
GPS rămâne pornit pentru profilul de activitate selectat până
când îl opriţi.
Trimiterea datelor la computer
Puteţi încărca manual datele activităţilor în contul dvs. Garmin
Connect, utilizând cablul USB.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
2 Accesaţi www.garminconnect.com/forerunner.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Anexă
Câmpuri de date
Unele câmpuri de date necesită accesorii ANT+ pentru afişarea
datelor.
Avg. Pace: ritmul mediu pentru activitatea curentă.
Avg. Speed: viteza medie pentru activitatea curentă.
Anexă
Cadence: ciclism. Numărul de rotaţii ale braţului pedalier.
Pentru ca aceste date să fie afişate, dispozitivul dvs. trebuie
să fie conectat la un accesoriu de cadenţă.
Cadence: alergare. Numărul de paşi pe minut (stâng şi drept).
Calories: totalul de calorii arse.
Distance: distanţa parcursă pentru traseul sau activitatea
curentă.
Heart Rate: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm).
HR Zone: intervalul curent al pulsului dvs. (de la 1 la 5). Zonele
implicite se bazează pe profilul dvs. de utilizator şi pe pulsul
maxim (220 minus vârsta dvs.).
Lap Distance: distanţa parcursă pentru tura curentă.
Lap Pace: ritmul mediu pentru tura curentă.
Lap Speed: viteza medie pentru tura curentă.
Lap Time: timpul cronometrat pentru tura curentă.
Pace: ritmul curent.
Speed: viteza curentă de deplasare.
Time: timpul cronometrat pentru activitatea curentă.
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Evitaţi şocuri extreme şi tratamente brutale, deoarece acestea
pot diminua durata de viaţă a produsului.
Evitaţi apăsarea pe taste sub apă.
Nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru a curăţa dispozitivul.
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Clătiţi bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la clor,
apă sărată, soluţie de protecţie solară, produse cosmetice,
alcool sau alte substanţe chimice agresive. Expunerea
prelungită la aceste substanţe poate conduce la deteriorarea
carcasei.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Nu îndepărtaţi brăţările.
Curăţarea dispozitivului
ATENŢIONARE
Chiar şi cantităţi reduse de transpiraţie sau de umiditate pot
cauza coroziunea contactelor electrice atunci când dispozitivul
este conectat la un încărcător. Coroziunea poate împiedica
încărcarea şi transferul de date.
1 Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de
detergent slab.
2 Ştergeţi dispozitivul cu ceva uscat.
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet.
SUGESTIE: pentru mai multe informaţii, accesaţi
www.garmin.com/fitandcare.
Calculul zonelor de puls
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
Beneficii
1
50–60%
Respiraţie ritmică,
relaxată, în ritm uşor
Antrenament aerobic de
nivel începător, stres
redus
2
60-70%
Ritm confortabil,
respiraţie uşor mai
profundă, conversaţie
posibilă
Antrenament cardiovascular de bază, ritm bun
de recuperare
3
70-80%
Ritm moderat,
Capacitate aerobică
menţinerea conversaţiei îmbunătăţită,
este mai dificilă
antrenament cardiovascular optim
4
80-90%
Ritm rapid şi puţin
incomod, respiraţie
forţată
5
90-100%
Ritm de sprint, nesuste- Anduranţă anaerobică şi
nabil pentru o perioadă musculară, putere
prelungită de timp,
crescută
respiraţie anevoioasă
Capacitate anaerobică şi
prag îmbunătăţite, viteză
îmbunătăţită
Clasificările standard ale volumului maxim de O2
Aceste tabele includ clasificările standard pentru estimarea volumului maxim de O2 în funcţie de vârstă şi sex.
Bărbaţi
Percentilă
20–29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Superior
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Excelent
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bun
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Suficient
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slab
0-40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Femei
Percentilă
20–29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Superior
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Excelent
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bun
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Suficient
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slab
0-40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Date retipărite cu permisiunea The Cooper Institute. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.CooperInstitute.org.
Legendă simboluri
Aceste simboluri pot fi afişate pe dispozitiv sau pe etichetele
accesoriilor.
WEEE simbolul pentru eliminare şi reciclare. Simbolul WEEE este
ataşat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu
privire la Deşeurile de echipamente electrice şi electronice
(WEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a
acestui produs şi de a promova reutilizarea şi reciclarea.
Anexă
11
Index
A
accesorii 9
actualizări, software 6, 9
afişaje pentru ceas 7
alarme 8
alerte 2, 3
antrenament 1, 2, 5
moduri 1
antrenament în aer liber 10
antrenare în interior 2, 9
aplicaţii 5
asociere, Senzori ANT+ 4
asociere senzori ANT+ 9
Auto Lap 3
Auto Pause 3
profil de utilizator 7
profiluri 7, 8
activitate 1
utilizator 7
puls 3, 4
alerte 3
asociere senzori 4
monitor 4, 10
zone 5
R
recorduri personale 7
ştergere 7
resetarea dispozitivului 9
ritm 2, 8
S
date 3
stocare 6, 10
transferare 6, 10
date utilizator, ştergere 7
depanare 1, 9, 10
distanţă, alerte 2
salvare activităţi 1
semnale de la sateliţi 10
senzor de picior 9
senzor de talpă 9
senzori ANT+ 9
Senzori ANT+, asociere 9
setări 8, 9
setări de sistem 8
smartphone 5
aplicaţii 5, 6
software
actualizare 6, 9
licenţă 9
versiune 9
specificaţii 9
stare de repaus 8
stocare date 6
ştergere
istoric 7
recorduri personale 7
toate datele de utilizator 7
F
T
B
baterie
încărcare 1
maximizare 6, 10
C
calorie, alerte 2
câmpuri de date 8, 10
ceas 8
cronometru 1, 7
curăţarea dispozitivului 11
D
fusuri orare 8
G
Garmin Connect 5, 6, 8, 10
stocare date 6
Garmin Connect Mobile 6
Garmin Express, actualizare software 9
GPS 10
oprire 2
semnal 10
I
ID unitate 9
iluminare de fundal 1, 8
intervale 2
exerciţii 2
intervale de mers 2
istoric 6, 7
ştergere 7
trimitere la computer 6, 10
vizualizare 7
încărcare 1
M
Minute de activitate intensă 4, 10
mod de inactivitate 4
modul ceas 10
monitorizarea activităţii 3, 4, 8, 10
taste 1, 3, 11
Tehnologia Bluetooth 5
tehnologie Bluetooth 5, 6
Tehnologie Bluetooth 5, 6
tonuri 8
ture 1, 3
U
USB 9
deconectare 7
transferul fişierelor 6
V
vibraţii 8
Virtual Pacer 2
viteză, zone 8
VO2 max. 4, 5, 11
Z
zone
oră 8
puls 5
viteză 8
zone de, puls 11
N
notificări 3, 6
O
obiective
ora din zi
oră
alerte
setări
3
8, 10
2
8
P
personalizarea dispozitivului 8
pictograme 3
12
Index
support.garmin.com
Aprilie 2018
190-02086-18_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising