Garmin | Forerunner® 25 | User guide | Garmin Forerunner® 25 Käyttöopas

Garmin Forerunner® 25 Käyttöopas
Forerunner 25
®
Käyttöopas
Elokuu 2015
Painettu Taiwanissa
190-01902-37_0A
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause ja Forerunner ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™, Garmin Express™ ja Virtual Pacer™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Bluetooth sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta. iOS on Cisco Systems Inc:n rekisteröity
tavaramerkki, jota käytetään Apple Inc:n lisenssillä. Mac on Apple Computer Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Yhtiöllä Garmin on lisenssi näiden merkkien käyttöön.
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
Mallinumero: A02556
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Painikkeet ................................................................................... 1
Tilakuvakkeet ......................................................................... 1
Lähteminen lenkille ..................................................................... 1
Garmin Connect .......................................................................... 1
Käyttäminen: Garmin Connect ............................................... 1
Garmin Connect Mobile sovelluksen käyttäminen ................. 1
Bluetooth yhteysominaisuudet ............................................... 1
Pariliitos älypuhelimen kanssa ............................................... 2
Bluetooth tekniikan poistaminen käytöstä .............................. 2
Ilmoitusten tarkasteleminen ................................................... 2
Ilmoitusten poistaminen käytöstä ........................................... 2
Laitteen lataaminen .................................................................... 2
Akunkeston maksimoiminen .................................................. 7
Laitteen asetusten nollaaminen ............................................. 7
Käyttäjätietojen poistaminen .................................................. 7
Liite.................................................................................. 7
Laitteen huoltaminen .................................................................. 7
Laitteen puhdistaminen .......................................................... 7
Sykevyön huoltaminen ........................................................... 7
Sykealuelaskenta ........................................................................ 7
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus .............................................. 7
Hakemisto ....................................................................... 9
Harjoittelu........................................................................ 2
Juoksutilan asettaminen ............................................................. 2
Juoksu- ja kävelyintervallien käyttäminen .................................. 2
Virtual Pacer™ ............................................................................ 2
Virtual Pacer työkalun kanssa juokseminen .......................... 2
Sykehälytysten määrittäminen .................................................... 2
Sisäharjoittelu ............................................................................. 3
Kierrosten merkitseminen ........................................................... 3
Juoksun keskeyttäminen automaattisesti ................................... 3
Tietokenttien muuttaminen ......................................................... 3
Tahdin tai nopeuden näyttäminen .............................................. 3
Aktiivisuuden seuranta ................................................................ 3
Aktiivisuuden seurannan ottaminen käyttöön ........................ 3
Unen seuranta ............................................................................ 4
Unen tarkkailun käyttäminen .................................................. 4
ANT+ anturit.................................................................... 4
Valinnaisen sykevyön asettaminen paikalleen ........................... 4
Pariliitoksen muodostaminen sykevyön kanssa ......................... 4
Maksimisykkeen asettaminen ..................................................... 4
Tietoja sykealueista ............................................................... 4
Kuntoilutavoitteet ................................................................... 4
Jalka-anturi ................................................................................. 5
Lähteminen juoksulenkille käyttäen jalka-anturia .................. 5
Jalka-anturin kalibrointi .......................................................... 5
Historia............................................................................ 5
Historiatietojen tarkasteleminen .................................................. 5
Juoksun poistaminen historiasta ................................................ 5
Omat ennätykset ......................................................................... 5
Omien ennätysten poistaminen .................................................. 5
Tietojen hallinta ...........................................................................5
Tiedostojen poistaminen ........................................................ 5
USB-kaapelin irrottaminen ..................................................... 5
Laitteen mukauttaminen................................................ 5
Ilmoitusäänten asettaminen ........................................................ 5
Järjestelmäasetukset .................................................................. 5
Laitteen kielen vaihtaminen ................................................... 6
Ajan asettaminen ................................................................... 6
Laitteen äänten määrittäminen .............................................. 6
Mittayksiköiden muuttaminen ................................................. 6
Hälytyksen asettaminen .............................................................. 6
Laitteen tiedot................................................................. 6
Forerunner - tekniset tiedot ......................................................... 6
Sykemittarin tekniset tiedot ......................................................... 6
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot ..................................... 6
Sykevyön pariston vaihtaminen ............................................. 6
Vianmääritys ............................................................................... 6
Lisätietojen saaminen ............................................................ 6
Ohjelmiston päivittäminen ...................................................... 6
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen ............................... 7
Sisällysluettelo
i
Johdanto
9 Valitse vaihtoehto:
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Garmin Connect
Painikkeet
À
Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta pitkään.
Valitsemalla tämän voit ottaa taustavalon käyttöön tai poistaa
sen käytöstä.
Á
Voit käynnistää tai pysäyttää ajanoton valitsemalla tämän.
Voit valita korostetun valikkokohdan valitsemalla tämän.
Â
Voit selata tietosivuja ja asetuksia.
Ã
• Käynnistä ajanotto uudelleen valitsemalla Jatka.
• Tallenna juoksu ja nollaa ajanotto valitsemalla Tallenna.
Yhteenveto tulee näyttöön.
HUOMAUTUS: voit nyt ladata juoksusi palveluun Garmin
Connect™ (Käyttäminen: Garmin Connect, sivu 1 ).
• Poista juoksu valitsemalla Hylkää.
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa.
Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja
jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja kolmiotteluharjoituksista. Voit hankkia
maksuttoman tilin osoitteessa www.garminconnect.com/start.
Toimintojen tallentaminen: kun olet tallentanut suorituksen
laitteeseesi, voit ladata sen Garmin Connect palveluun ja
säilyttää sitä niin kauan kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja suorituksesta,
kuten ajan, matkan, sykkeen, kulutetut kalorit, juoksurytmin,
karttanäkymän, tahti- ja nopeustaulukot sekä mukautettavat
raportit.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.
Valitsemalla tämän voit palata edelliseen näyttöön.
Painamalla painiketta voit merkitä uuden kierroksen, kun kierrospainike on käytössä.
Valitsemalla tämän voit selata näyttöasetuksia.
Tilakuvakkeet
Vilkkuva kuvake merkitsee, että laite etsii signaalia. Tasaisena
näkyvä kuvake merkitsee, että signaali on löytynyt tai anturi on
liitetty.
GPS-tila
Bluetooth tila
®
Sykkeen tila
Jalka-anturin tila
LiveTrack tila
Lähteminen lenkille
Laite toimitetaan osittain ladattuna. Sinun on ehkä ladattava laite
(Laitteen lataaminen, sivu 2 ) ennen juoksulenkkiä. Jos
Forerunner laitteen mukana toimitettiin ANT+ anturi, laitteet on
jo pariliitetty.
1 Aseta valinnainen sykevyö paikalleen (Valinnaisen sykevyön
asettaminen paikalleen, sivu 4 ).
2 Käynnistä laite painamalla painiketta pitkään.
3 Valitse .
4 Mene ulos ja odota, kun laite hakee GPS-signaalia
GPS-signaalien etsiminen saattaa kestää muutamia
minuutteja. Kun GPS on paikannettu,
näkyy ja
ajanottonäyttö avautuu.
5 Jos käytät sykemittaria, odota kun laite yhdistää siihen.
Kun laite tunnistaa sykevyön, näyttöön tulee ilmoitus ja
näkyy.
6 Aloita ajanotto valitsemalla .
7 Lähde juoksemaan.
8 Pysäytä ajanotto juoksulenkin jälkeen valitsemalla .
®
Johdanto
Seuraa edistymistäsi: voit seurata päivittäisiä askeliasi,
osallistua ystävällismieliseen kisaan yhteyshenkilöidesi
kanssa ja pyrkiä tavoitteisiisi.
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Käyttäminen: Garmin Connect
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Garmin Connect Mobile sovelluksen käyttäminen
Ennen kuin tietosi voidaan synkronoida automaattisesti
yhteensopivan mobiililaitteen kanssa, sinun on pariliitettävä
Forerunner laite suoraan Garmin Connect Mobile sovelluksen
kautta.
HUOMAUTUS: yhteensopivan Android™ tai iOS mobiililaitteen
on tuettava Bluetooth 4.0 versiota, jotta sen voi pariliittää
Forerunner laitteeseen ja tietoja voi synkronoida.
1 Siirry mobiililaitteessa Garmin Connect Mobile sovellukseen.
2 Pariliitä laite ja päivitä asetukset näyttöön tulevien ohjeiden
mukaisesti.
®
Bluetooth yhteysominaisuudet
Forerunner laitteessa on useita Bluetooth yhteysominaisuuksia,
joita voit käyttää yhteensopivassa älypuhelimessa tai
mobiililaitteessa Garmin Connect mobiilisovelluksen kautta.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/intosports/apps.
1
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
Suoritusten lataukset: lähettää suorituksen automaattisesti
Garmin Connect mobiilisovellukseen heti, kun suoritus on
tallennettu.
Yhteisösivustot: voit julkaista päivityksen haluamassasi
yhteisösivustossa, kun lataat suorituksen Garmin Connect
mobiilisovellukseen.
Ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit Forerunner
laitteessa.
Pariliitos älypuhelimen kanssa
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports/apps ja lataa
älypuhelimeesi Garmin Connect mobiilisovellus.
2 Tuo älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
Forerunner laitteesta.
3 Valitse Forerunner laitteessa > Asetukset > Bluetooth >
Liitä älypuhelin.
4 Avaa Garmin Connect Mobile sovellus ja yhdistä laite näytön
ohjeiden mukaisesti.
Saat ohjeet alkumäärityksen yhteydessä, ja ne ovat myös
Garmin Connect Mobile sovelluksen ohjeessa.
Bluetooth tekniikan poistaminen käytöstä
Valitse
> Asetukset > Bluetooth > Pois käytöstä.
Ilmoitusten tarkasteleminen
Kun Forerunner laitteeseen tulee ilmoitus, näytä se
valitsemalla .
Ilmoitusten poistaminen käytöstä
Valitse Forerunner laitteessa > Asetukset > Bluetooth >
Älykkäät ilmoitukset > Pois käytöstä.
Laitteen lataaminen
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
ILMOITUS
Estä korroosio puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja niiden
ympäristö perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.
1 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
2 Kohdista laturin tapit laitteen takapuolella olevien liitinpintojen
kanssa ja työnnä laturia À, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Harjoittelu
Juoksutilan asettaminen
1 Valitse > Juoksuasetukset > Juoksutila.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Valitse Perus, jos olet lähdössä juoksulenkille ulos
(Lähteminen lenkille, sivu 1 ) tai aiot juosta sisällä
(Sisäharjoittelu, sivu 3 ).
HUOMAUTUS: tämä on oletusarvoinen juoksutila.
• Valitse Juoksu/kävely, jos haluat asettaa juoksulenkille
juoksu- ja kävelyintervalleja (Juoksu- ja kävelyintervallien
käyttäminen, sivu 2 ).
• Valitse Virtual\nPacer, jos haluat parantaa
suorituskykyäsi (Virtual Pacer työkalun kanssa
juokseminen, sivu 2 ).
• Valitse Aika ja määritä aika, jos haluat pyrkiä tiettyyn
aikatavoitteeseen.
• Valitse Matka ja määritä matka, jos haluat pyrkiä tiettyyn
matkatavoitteeseen.
• Valitse Kalorit ja määritä kalorimäärä, jos haluat pyrkiä
tiettyyn kaloritavoitteeseen.
3 Valitse .
Kun saavutat aika-, matka- tai kaloritavoitteen, näyttöön tulee
ilmoitus. Laitteesta kuuluu myös äänimerkki, jos äänet ovat
käytössä (Laitteen äänten määrittäminen, sivu 6 ).
Juoksu- ja kävelyintervallien käyttäminen
HUOMAUTUS: sinun on määritettävä juoksu-/kävelyominaisuus
ennen kuin aloitat suorituksen. Kun olet käynnistänyt ajastimen,
et voi enää muuttaa asetuksia.
1 Valitse > Juoksuasetukset > Juoksutila > Juoksu/
kävely.
2 Määritä juoksuaika kullekin intervallille.
3 Määritä kävelyaika kullekin intervallille.
4 Lähde juoksemaan.
Kun otat juoksu-/kävelyominaisuuden käyttöön, sitä käytetään
joka kerta, kun aloitat suorituksen, kunnes poistat sen käytöstä
tai otat käyttöön jonkin muun juoksutilan.
Virtual Pacer™
Virtual Pacer on työkalu, jonka avulla parannat suoritustasi, sillä
se kannustaa sinua juoksemaan määrittämässäsi tahdissa.
Virtual Pacer työkalun kanssa juokseminen
HUOMAUTUS: sinun täytyy määrittää Virtual Pacer ennen
suorituksen aloittamista. Kun olet käynnistänyt ajastimen, et voi
enää muuttaa asetuksia.
1 Valitse > Juoksuasetukset > Juoksutila > Virtual
\nPacer.
2 Anna tahtisi.
3 Lähde matkaan (Lähteminen lenkille, sivu 1 ).
Kun otat Virtual Pacer ominaisuuden käyttöön, sitä käytetään
joka kerta, kun aloitat suorituksen, kunnes poistat sen käytöstä
tai otat käyttöön jonkin muun juoksutilan.
Sykehälytysten määrittäminen
3 Lataa laitteen akku täyteen.
2
Jos sinulla on valinnainen sykemittari, voit määrittää sen
hälyttämään, kun sykkeesi ylittää tai alittaa tavoitesykealueen tai
mukautetun sykealueen. Voit esimerkiksi asettaa laitteen
hälyttämään, kun sykkeesi on alle 150 lyöntiä minuutissa.
1 Valitse > Juoksuasetukset > SY-hälytys.
Harjoittelu
2 Valitse jokin vaihtoehto:
Tahdin tai nopeuden näyttäminen
• Voit käyttää olemassa olevaa sykealuetta valitsemalla
sykealueen.
• Voit mukauttaa maksimiarvoa valitsemalla Mukautettu >
Korkea > Ota käyttöön ja määrittämällä arvon.
• Voit mukauttaa miminiarvoa valitsemalla Mukautettu >
Matala > Ota käyttöön ja määrittämällä arvon.
Näyttöön tulee ilmoitus aina, kun ylität tai alitat määritetyn
alueen tai mukautetun arvon. Lisäksi laitteesta kuuluu
merkkiääni, jos äänet ovat käytössä (Järjestelmäasetukset,
sivu 5 ).
Voit muuttaa tapaa, jolla tahti ja nopeus näytetään niiden
tietokentissä.
1 Valitse > Asetukset > Juoksuasetukset > Tahti/Nopeus.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Näytä juoksutahti valitsemalla Tahti.
• Näytä juoksunopeus valitsemalla Nopeus.
Sisäharjoittelu
Aktiivisuuden seuranta tallentaa kunkin tallennetun päivän
askelmäärän, askeltavoitteen, kuljetun matkan ja kulutetut kalorit
sekä unitilastot.
Kulutetut kalorit sisältävät perusaineenvaihdunnan ja
suorituksissa kulutetut kalorit.
Aktiivisuuden seurannan voi ottaa käyttöön laitteen
alkumäärityksen yhteydessä tai milloin tahansa.
Valitse > Asetukset > Aktiivisuuden seuranta > Ota
käyttöön.
Askelmäärä näkyy vasta, kun laite on hakenut GPSsignaaleja ja asettanut ajan automaattisesti. GPS-signaalien
etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä näköyhteyttä
taivaalle.
Päivän askeleet näkyvät kellonajan alapuolella. Askelmäärä
päivittyy ajoittain.
VIHJE: selaa aktiivisuuden seurannan tietoja valitsemalla
kellonaikanäytöstä .
Voit poistaa GPS-toiminnon käytöstä sisäharjoittelua varten tai
akun säästämiseksi.
1 Valitse > Juoksuasetukset > Käytä sisätiloissa.
Laite siirtyy ajanottotilaan.
2 Käynnistä ajanotto valitsemalla Aloita.
3 Lähde juoksemaan.
Kun GPS ei ole käytössä, nopeus ja matka lasketaan laitteen
kiihtyvyysanturin avulla. Kiihtyvyysanturi kalibroituu itse.
Nopeus- ja matkatietojen tarkkuus paranee, kun olet juossut
muutaman kerran ulkona käyttäen GPS-ominaisuutta. Kun
käynnistät laitteen tai avaat sen lukituksen seuraavan kerran,
se hakee taas satelliittisignaaleja.
Kierrosten merkitseminen
Voit määrittää laitteen käyttämään Auto Lap ominaisuutta, joka
merkitsee kierroksen automaattisesti aina kilometrin tai mailin
välein. Kierroksia voi merkitä myös manuaalisesti. Tämän
ominaisuuden avulla voit helposti vertailla tehoa suorituksen eri
vaiheissa.
1 Valitse > Asetukset > Juoksuasetukset > Kierrokset.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Valitse Auto Lap > Ota käyttöön, jos haluat käyttää Auto
Lap ominaisuutta.
HUOMAUTUS: tämä on oletusarvoinen juoksuasetus.
• Valitse Kierros-painike > Ota käyttöön, jos haluat
käyttää -painiketta kierroksen merkitsemiseen
suorituksen aikana.
3 Lähde matkaan (Lähteminen lenkille, sivu 1 ).
®
Aktiivisuuden seuranta
Aktiivisuuden seurannan ottaminen käyttöön
Tietoja askeltavoitteesta
Ota aktiivisuuden seuranta käyttöön, jotta voit käyttää
askeltavoitetta.
Laite luo päivittäisen askeltavoitteen automaattisesti
edellispäivän askelmäärän perusteella. Voit asettaa oman
askeltavoitteen Garmin Connect palvelussa. Kun liikut päivän
mittaan, laite näyttää edistymisesi päivätavoitteesi suhteen À.
Juoksun keskeyttäminen automaattisesti
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt. Tämä toiminto on hyödyllinen, jos
matka sisältää liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on
pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: aikaa pysähdyksissä ei tallenneta
historiatietoihin.
Valitse > Asetukset > Juoksuasetukset > Auto Pause >
Ota käyttöön.
®
Tietokenttien muuttaminen
Voit muuttaa tietokenttien yhdistelmiä sivuilla, jotka tulevat
näkyviin, kun ajanotto on käynnissä.
1 Valitse > Asetukset > Juoksuasetukset > Tietokentät.
2 Valitse Sivu 1.
3 Valitse ensimmäisellä sivulla näytettävä tietokenttien
yhdistelmä.
Valitse
.
4
5 Valitse Sivu 2.
6 Valitse toisella sivulla näytettävä tietokenttien yhdistelmä.
Harjoittelu
Askeltavoitteen piilottaminen
Voit piilottaa askeltavoitteen näytöstä.
Valitse > Asetukset > Aktiivisuuden seuranta > Tavoite
> Piilota.
Liikkumishälytyksen käyttäminen
Aktiivisuuden seuranta on otettava käyttöön, jotta
liikkumishälytystä voi käyttää (Aktiivisuuden seurannan
ottaminen käyttöön, sivu 3 ).
Pitkäaikainen istuminen voi laukaista haitallisia
aineenvaihdunnan muutoksia. Liikkumishälytys muistuttaa
liikkumisen tärkeydestä. Kun olet ollut paikallasi tunnin, näyttöön
tulee teksti Liiku! ja liikkumispalkki À tulee näkyviin. Laitteesta
kuuluu myös äänimerkki, jos hälytysäänet ovat käytössä
(Laitteen äänten määrittäminen, sivu 6 ). Liikkumispalkki
pitenee aina 15 minuutin liikkumattomuuden välein.
3
Garmin logon pitäisi olla oikeinpäin.
5 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän sykevyöstä.
Kun sykevyö on paikallaan, se aktivoituu ja alkaa lähettää
tietoja.
®
Voit nollata liikkumishälytyksen kävelemällä vähän (vähintään
parin minuutin ajan).
Unen seuranta
Lepotilassa laite seuraa untasi. Unitilastot sisältävät nukuttujen
tuntien kokonaismäärän, liikejaksot ja levollisen unen jaksot.
Unen tarkkailun käyttäminen
Käytä laitetta, jotta voit käyttää unen tarkkailua.
1 Käytä laitetta nukkuessasi.
2 Lataa unen tarkkailutiedot Garmin Connect sivustoon
(Käyttäminen: Garmin Connect, sivu 1 ).
Voit tarkastella unitilastojasi Garmin Connect tililläsi.
ANT+ anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa.
Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisäanturien ostosta on
osoitteessa http://buy.garmin.com.
Valinnaisen sykevyön asettaminen
paikalleen
ILMOITUS
Sykevyö voi aiheuttaa hiertymiä, jos sitä käytetään pitkään. Voit
välttää ongelman levittämällä kitkaa vähentävää voiteluainetta
tai geeliä moduulin keskikohtaan, joka koskettaa ihoa. Älä levitä
kitkaa vähentävää voiteluainetta tai geeliä elektrodeihin. Älä
käytä aurinkovoidetta.
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella. Sen pitäisi
olla niin lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan suorituksen ajan.
1 Pujota yksi hihnan kieleke À sykevyön aukon Á läpi.
2 Paina kieleke alas.
3 Kostuta moduulin taustapuolen elektrodit Â, jotta sykevyö
saa hyvän kontaktin ihoon.
4 Kierrä hihna rintakehäsi ympäri ja kiinnitä sen toinen pää
sykevyön toiselle puolelle.
4
Pariliitoksen muodostaminen sykevyön
kanssa
Kun yhdistät laitteeseen sykevyön ensimmäisen kerran, sinun
on pariliitettävä laite ja vyö. Ensimmäisen pariliitoksen
muodostamisen jälkeen laite yhdistää automaattisesti anturiin,
kun lähdet juoksulenkille ja anturi on aktiivinen ja alueella.
HUOMAUTUS: jos laitteen mukana toimitettiin sykemittari, se ja
laite on jo pariliitetty.
1 Aseta sykevyö paikalleen (Valinnaisen sykevyön asettaminen
paikalleen, sivu 4 ).
2 Valitse .
3 Tuo laite enintään 1 cm:n päähän sykevyön keskikohdasta ja
odota, kun laite yhdistää anturiin.
Kun laite tunnistaa sykevyön, näyttöön tulee ilmoitus ja
näkyy.
Maksimisykkeen asettaminen
Laite arvioi maksimisykkeesi ja määrittää oletusarvoiset
sykealueet alkumäärityksen käyttäjäprofiilitietojen avulla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi. Määritä
maksimisykkeesi (jos tiedät sen), jotta laite laskee kaloritiedot
mahdollisimman tarkasti.
1 Valitse > Asetukset > Käyttäjäprofiili > Maksimisyke.
2 Aseta maksimisykkeesi.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
• Kun tiedät sykealueesi, pystyt välttämään liikaharjoittelua ja
pienentämään loukkaantumisriskiä.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 7 osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
ANT+ anturit
Jalka-anturi
Laite on yhteensopiva jalka-anturin kanssa. Jalka-anturin avulla
voit tallentaa tahti- ja matkatietoja GPS-ominaisuuden
käyttämisen sijasta, kun harjoittelet sisätiloissa tai GPS-signaali
on heikko. Jalka-anturi on valmiustilassa ja valmis lähettämään
tietoja (kuten sykevyö).
Kun jalka-anturi on ollut 30 minuuttia käyttämättä, se kytkeytyy
pois toiminnasta säästääkseen paristoa. Kun pariston virta on
vähissä, siitä näkyy ilmoitus laitteessa. Pariston käyttöaikaa on
jäljellä noin viisi tuntia.
Lähteminen juoksulenkille käyttäen jalka-anturia
Sisätiloissa juostessasi voit käyttää jalka-anturia tahdin, matkan
ja juoksurytmin tallentamiseen. Kun juokset ulkona käyttäen
jalka-anturia, voit lisäksi tallentaa juoksurytmien rinnalla GPStahtia ja -matkaa.
1 Asenna jalka-anturi sen ohjeiden mukaisesti.
2 Valitse .
3 Poista GPS käytöstä tarvittaessa (Sisäharjoittelu, sivu 3 ).
4 Aktivoi jalka-anturi ottamalla muutama askel.
5 Tuo laite anturin lähelle ja odota, kun laite muodostaa
pariliitoksen anturin kanssa.
Kun laite tunnistaa jalka-anturin, näyttöön tulee ilmoitus.
Ensimmäisen pariliitoksen muodostamisen jälkeen laite
yhdistää automaattisesti anturiin, kun lähdet juoksulenkille ja
anturi on aktiivinen ja alueella.
6 Käynnistä ajanotto valitsemalla Aloita.
7 Lähde juoksemaan.
8 Pysäytä ajanotto juoksulenkin jälkeen valitsemalla .
Jalka-anturin kalibrointi
Jalka-anturi kalibroituu itse. Nopeus- ja matkatietojen tarkkuus
paranee, kun olet juossut muutaman kerran ulkona käyttäen
GPS-ominaisuutta.
Historia
Voit tarkastella viimeisimpiä seitsemää juoksukertaa ja
seitsemän päivän aktiivisuustietoja Forerunner laitteessa. Voit
ladata ja tarkastella rajoittamatonta määrää juoksukertoja ja
aktiivisuustietoja palvelussa Garmin Connect. Kun laitteen muisti
on täynnä, laite alkaa korvata vanhimpia tietoja.
HUOMAUTUS: juoksuhistoriatietoja ei tallenneta, kun ajanotto
on pysäytetty tai keskeytetty.
Historiatietojen tarkasteleminen
1 Valitse > Historia.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Valitsemalla Juoksut voit näyttää tallennettujen juoksujen
päiväyksen, kellonajan, matkan, tahdin, kulutetut kalorit ja
kierrostiedot.
HUOMAUTUS: jos käytät valinnaista sykemittaria, voit
näyttää myös tallennettujen juoksujen keskisykkeen ja
sykealueen.
• Valitsemalla Päivittäiset askeleet voit näyttää kunkin
tallennetun päivän askelmäärän ja -tavoitteen, kuljetun
matkan ja kulutetut kalorit.
• Valitsemalla Ennätykset voit näyttää eri matkojen oman
ennätysajan ja -matkan.
Juoksun poistaminen historiasta
HUOMAUTUS: juoksun poistaminen laitteen historiasta ei poista
sitä kohteesta Garmin Connect.
1 Valitse > Historia.
2 Valitse Juoksut.
Historia
3 Valitse lenkki.
4 Valitse > Hylkää > Kyllä.
Omat ennätykset
Kun saat juoksun päätökseen, laite näyttää mahdolliset uudet
omat ennätykset, joita teit juoksun aikana. Omat ennätykset
sisältävät useiden tavallisimpien juoksumatkojen nopeimmat ajat
ja pisimmän juoksun.
Omien ennätysten poistaminen
1 Valitse > Historia > Ennätykset.
2 Valitse poistettava ennätys.
3 Valitse Tyhjennä? > Kyllä.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Laitteen mukauttaminen
Ilmoitusäänten asettaminen
1 Valitse
> Asetukset > Bluetooth > Älykkäät ilmoitukset
> Äänet.
2 Valitse Aina käytössä, Käytössä juoksun aikana tai Pois.
Järjestelmäasetukset
Valitse > Asetukset > Järjestelmä.
Tekstin kieli: asettaa laitteen näyttökielen (Laitteen kielen
vaihtaminen, sivu 6 ).
Aika: Säätää kellonaika-asetuksia (Ajan asettaminen,
sivu 6 ).
Äänet: Asettaa laitteen äänet, kuten näppäin- ja hälytysäänet
(Laitteen äänten määrittäminen, sivu 6 ).
Yksikkö: Määrittää laitteen mittayksikön (Mittayksiköiden
muuttaminen, sivu 6 ).
Ohjelmistopäivitys: Voit asentaa Garmin Express™
(Ohjelmiston päivittäminen, sivu 6 ).
Tietoja: Näyttää laite-, ohjelmisto- ja käyttöoikeustiedot.
5
Laitteen kielen vaihtaminen
Valitse
> Järjestelmä > Asetukset > Tekstin kieli.
Ajan asettaminen
Kellon aika asetetaan oletusarvoisesti automaattisesti, kun laite
etsii satelliittisignaaleja. Voit asettaa ajan myös manuaalisesti.
1 Valitse > Asetukset > Järjestelmä > Aika.
2 Voit valita 12 tai 24 tunnin kellon valitsemalla Ajan esitys.
3 Valitse Aseta aika.
4 Valitse jokin vaihtoehto:
• Salli laitteen määrittää aika automaattisesti, kun se
vastaanottaa satelliittisignaaleja, valitsemalla
Automaattinen.
• Valitse Manuaalinen ja määritä aika.
Laitteen äänten määrittäminen
Voit määrittää käyttöön laitteen näppäin- ja hälytysäänet.
1 Valitse > Asetukset > Järjestelmä > Äänet.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Ota näppäinäänet käyttöön valitsemalla Näppäinäänet >
Ota käyttöön.
• Ota hälytysäänet käyttöön valitsemalla Hälytysäänet >
Ota käyttöön.
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa mittayksiköitä.
1 Valitse > Asetukset > Järjestelmä > Yksikkö.
2 Valitse mittayksikkö.
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Vesiluokitus
1 ATM*
HUOMAUTUS: tämä laite ei lähetä syketietoja
uinnin aikana.
*Laite kestää painetta, joka vastaa 10 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot
VAROITUS
Älä irrota vaihdettavaa akkua terävällä esineellä.
Säilytä akku poissa lasten ulottuvilta.
Älä koskaan laita akkuja suuhun. Jos joku on nielaissut akun,
ota yhteys lääkäriin tai paikalliseen myrkytyskeskukseen.
Vaihdettavat nappiparistot saattavat sisältää
perkloraattimateriaalia. Saattaa vaatia erityiskäsittelyä.
Lisätietoja on osoitteessa www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
VAROITUS
Kysy lisätietoja paristojen hävittämisestä paikallisesta
jätehuollosta.
Sykevyön pariston vaihtaminen
1 Etsi sykevyön takaosassa oleva pyöreä paristokotelon kansi.
Hälytyksen asettaminen
1 Valitse > Asetukset > Hälytys.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos hälytys on jo asetettu ja haluat muuttaa sen aikaa,
valitse Muokkaa hälytystä.
• Jos hälytystä ei ole vielä asetettu, valitse Ota käyttöön.
3 Määritä aika ja hyväksy valitsemalla .
Laitteen tiedot
Forerunner - tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto (pienikokoinen)
Enintään 8 viikkoa virransäästötilassa ja käytettäessä aktiivisuuden seurantaa
Enintään 8 tuntia aktiivisessa tilassa
Akunkesto (pienikokoinen)
Enintään 10 viikkoa virransäästötilassa ja
käytettäessä aktiivisuuden seurantaa
Enintään 10 tuntia aktiivisessa tilassa
Käyttölämpötila
-15 - 60 ºC (5 - 140 ºF)
Latauslämpötila
0 - 45 ºC (32 - 113 ºF)
Radiotaajuus/yhteys- 2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
käytäntö
Langaton Bluetooth Smart tekniikka
Vesitiiviys
5 ATM*
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Sykemittarin tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Pariston kesto
Noin 3 vuotta (1 tunti päivässä)
Suositeltu käyttölämpötila
-10 - 50 °C (14 - 122 °F)
6
2 Avaa kansi kiertämällä sitä kolikon avulla vastapäivään (nuoli
osoittaa kohtaa OPEN).
3 Irrota kansi ja paristo.
4 Odota 30 sekuntia.
5 Aseta uusi paristo paikalleen pluspuoli ylöspäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
6 Käännä kansi takaisin kiinni myötäpäivään kolikon avulla
(nuoli osoittaa kohtaa CLOSE).
Kun olet vaihtanut sykevyön pariston, sinun on ehkä
pariliitettävä sykevyö laitteen kanssa uudelleen.
Vianmääritys
Lisätietojen saaminen
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava Garmin Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express sovellus
lähettää sen laitteeseen.
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Älä irrota laitetta tietokoneesta, kun Garmin Express sovellus
lataa ohjelmistoa.
VIHJE: jos ohjelmiston päivittäminen Garmin Express
sovelluksella ei onnistu, sinun on ehkä ladattava
suoritushistoriasi Garmin Connect sovellukseen ja poistettava
Laitteen tiedot
se sen jälkeen laitteesta. Sen jälkeen päivityksen pitäisi
mahtua laitteen muistiin.
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express sovelluksella.
◦ Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovellukseen
Bluetooth älypuhelimella.
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Akunkeston maksimoiminen
• Poista älykkäät ilmoitukset käytöstä (Ilmoitusten poistaminen
käytöstä, sivu 2 ).
• Poista langaton Bluetooth ominaisuus käytöstä (Bluetooth
tekniikan poistaminen käytöstä, sivu 2 ).
• Poista aktiivisuuden seuranta käytöstä (Aktiivisuuden
seuranta, sivu 3 ).
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava.
HUOMAUTUS: laitteen asetusten nollaaminen saattaa poistaa
tietosi tai tekemäsi asetukset.
1 Paina painiketta 15 sekunnin ajan.
Laite sammuu.
2 Käynnistä laite painamalla painiketta yhden sekunnin ajan.
Käyttäjätietojen poistaminen
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän määrittämät tiedot
ja historian.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Sammuta laite valitsemalla Kyllä.
3 Paina ja painiketta pitkään samanaikaisesti.
4 Kun painat näppäimiä, käynnistä laite painamalla painiketta
pitkään.
5 Kun kuulet ensimmäisen äänen, vapauta .
6 Kun kuulet toisen äänen, vapauta .
Liite
Laitteen huoltaminen
ILMOITUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä paina painikkeita veden alla.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Liite
Laitteen puhdistaminen
ILMOITUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Sykevyön huoltaminen
ILMOITUS
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat heikentää sykevyön kykyä
ilmoittaa tiedot tarkasti.
• Huuhtele hihna aina käytön jälkeen.
• Pese hihna käsin ajoittain käyttäen pientä määrää mietoa
pesuainetta, kuten astianpesunestettä.
HUOMAUTUS: liian suuri määrä pesuainetta voi vahingoittaa
hihnaa.
• Älä laita hihnaa kuivausrumpuun.
• Kun kuivaat hihnaa, ripusta se roikkumaan tai aseta se
tasaiselle pinnalle.
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
7
Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai
jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.
8
Liite
Hakemisto
omat ennätykset 5
päivitykset, ohjelmisto 6
A
S
aika 6
ajastin 1, 5
akku
lataaminen 2
maksimoiminen 2, 7
aktiivisuuden seuranta 3
alueet
nopeus 3
syke 4
ANT+ anturit 4
asetukset 5, 6
Auto Lap 3
Auto Pause 3
satelliittisignaalit 7
sisäharjoittelu 3
sovellukset 1
älypuhelin 2
suoritusten tallentaminen 1
syke 1
alueet 4, 7
hälytykset 2
mittari 1, 4, 6, 7
B
Bluetooth tekniikka 1, 2
G
Garmin Connect 1, 2
tietojen tallentaminen 1
GPS 1
lopettaminen 3
signaali 7
H
harjoitus 1
sivut 1
tilat 2
harjoituskerrat 5
historia 5
lähettäminen tietokoneeseen 1
poistaminen 5
tarkasteleminen 5
hälytykset 2
hälytys 6
T
tahti 2, 3
taustavalo 1
tekniset tiedot 6
tiedot
siirtäminen 1
tallentaminen 1
tietojen tallentaminen 1
tietokentät 1, 3
U
unitila 4
USB 6
irrottaminen 5
V
vianmääritys 6, 7
Virtual Pacer 2
värinä 6
Ä
älypuhelin 2
pariliitos 2
sovellukset 1
äänet 5, 6
I
ilmoitukset 2, 5
intervallit 2
J
jalka-anturi 1, 5
järjestelmäasetukset 5
K
kellotila 7
kieli 6
kierrokset 1, 3
kuvakkeet 1
kävelyintervallit 2
käyttäjätiedot, poistaminen 5
L
laitteen asetusten nollaaminen 7
laitteen puhdistaminen 7
lataaminen 2
lisävarusteet 4, 6
M
mittayksiköt 6
N
nopeus, alueet 3
O
ohjelmisto, päivittäminen 6
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 7
omat ennätykset 5
poistaminen 5
P
painikkeet 1, 7
pariliitos, älypuhelin 2
paristo, vaihtaminen 6
pariston vaihtaminen 6
poistaminen
historia 5
kaikki käyttäjätiedot 5
Hakemisto
9
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising