Garmin | fēnix® 5S Plus | User manual | Garmin fēnix® 5S Plus Manual de utilizare

Garmin fēnix® 5S Plus Manual de utilizare
FĒNIX 5/5S/5X PLUS
®
Manual de utilizare
© 2018 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin , sigla Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , fēnix , inReach , QuickFit , TracBack , VIRB , şi Virtual Partner sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale,
înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™ , Garmin Pay™, HRM-Run™, HRM-Swim™, HRM-Tri™,
tempe™, TruSwing™, TrueUp™, Varia™, Varia Vision™, Vector™ şi Xero™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea
explicită a Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ este o marcă comercială a Google Inc. Apple şi Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Marca grafică şi logourile BLUETOOTH sunt
proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licenţă. The Cooper Institute , precum şi orice marcă comercială legată de acesta sunt proprietate a
Institutului Cooper. Di2™ este o marcă comercială a Shimano, Inc. Shimano este o marcă comercială înregistrată a Shimano, Inc. Software-ul Spotify intră sub incidenţa licenţelor terţelor părţi
care pot fi găsite aici: https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses. STRAVA şi Strava™ sunt mărci comerciale ale Strava, Inc. Sistemul avansat de analiză a pulsului este oferit de
Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) şi Normalized Power™ (NP) sunt mărci comerciale ale Peaksware, LLC. Wi‑Fi este marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance
Corporation. Windows este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. şi în alte ţări. Alte mărci şi nume comerciale aparţin proprietarilor respectivi.
®
®
®
®
®
®
®
®
Acest produs este certificat ANT+ . Vizitaţi www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse şi aplicaţii compatibile.
®
Cuprins
Sfaturi pentru sesiunile GroupTrack ...................................... 8
Garmin Explore™ ....................................................................... 8
Introducere...................................................................... 1
Funcţii de siguranţă şi monitorizare............................. 8
Prezentare generală dispozitiv ................................................... 1
Vizualizarea meniului de comenzi .......................................... 1
Vizualizarea widgeturilor ........................................................ 1
Încărcarea dispozitivului ............................................................. 1
Asocierea smartphone-ului cu dispozitivul ................................. 1
Actualizări ale produsului ............................................................ 1
Configurarea Garmin Express ............................................... 2
Adăugare contacte de urgenţă ................................................... 8
Pornirea și oprirea detecției incidentelor .................................... 8
Solicitarea de asistenţă ............................................................... 8
Activităţi şi aplicaţii........................................................ 2
Începerea unei activităţi .............................................................. 2
Sfaturi pentru activităţi de înregistrare ................................... 2
Oprirea unei activităţi .................................................................. 2
Adăugarea sau eliminarea unei activităţi favorite ....................... 2
Crearea unei activităţi personalizate .......................................... 2
Activităţi în interior ...................................................................... 2
Calibrarea distanţei parcurse pe banda de alergare .............. 3
Înregistrarea unei activităţi de antrenament de forţă ............. 3
Activităţi în aer liber .................................................................... 3
Vizualizarea coborârilor cu schiurile ...................................... 3
Utilizarea metronomului ......................................................... 3
Redarea solicitărilor audio în timpul unei activităţi ................. 3
Jumpmaster ........................................................................... 4
Sporturi multiple .......................................................................... 4
Crearea unei activităţi cu sporturi multiple ............................. 4
Sfaturi pentru Antrenament pentru triatlon sau Utilizarea
activităţilor multi-sport ............................................................ 4
Înot .............................................................................................. 4
Terminologie din domeniul înotului ........................................ 4
Tipuri de mişcări ..................................................................... 4
Sfaturi pentru activităţi de înot ............................................... 4
Odihnire în timpul înotului în bazin ........................................ 4
Antrenament cu jurnalul de exerciţii ....................................... 4
Golf ............................................................................................. 5
Partide de golf ........................................................................ 5
Informaţii privind găurile ......................................................... 5
Mutarea steagului .................................................................. 5
Vizualizarea pericolelor .......................................................... 5
Vizualizarea loviturilor măsurate ............................................ 5
Vizualizarea distanţelor de tip layup şi dogleg ....................... 5
Ţinerea scorului ..................................................................... 5
Actualizarea unui scor ............................................................ 5
TruSwing™ ............................................................................ 6
Utilizarea odometrului de golf ................................................ 6
Urmărirea statisticilor ............................................................. 6
Caracteristici conectate ................................................. 6
Activarea notificărilor Bluetooth .................................................. 6
Vizualizarea notificărilor ......................................................... 6
Primirea unui apel telefonic .................................................... 6
Răspuns la un mesaj text ....................................................... 6
Administrarea notificărilor ...................................................... 6
Oprirea conexiunii smartphone Bluetooth .................................. 6
Activarea şi dezactivarea alertelor de conexiune
smartphone ................................................................................. 7
Localizarea unui dispozitiv mobil pierdut .................................... 7
Garmin Connect .......................................................................... 7
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia Garmin Connect
Mobile .................................................................................... 7
Actualizarea software-ului utilizând Garmin Express ............. 7
Utilizarea Garmin Connect la computer ............................ 7
Sincronizarea manuală a datelor cu Garmin Connect
Mobile .................................................................................... 7
Aplicaţia Garmin Golf™ ......................................................... 8
Pornirea unei sesiuni GroupTrack .............................................. 8
Cuprins
Caracteristici conectateWi‑Fi®..................................... 9
Conectarea la o reţea Wi‑Fi ........................................................ 9
Connect IQCaracteristici ............................................... 9
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul
computerului ............................................................................... 9
Garmin Pay..................................................................... 9
Configurarea portofelului dvs. Garmin Pay ................................. 9
Achitarea unei achiziţii cu ajutorul ceasului dvs. ........................ 9
Adăugarea unui card aferent portofelului dvs. Garmin Pay ........ 9
Gestionarea portofelului Garmin Pay ..................................... 9
Schimbarea codului de acces Garmin Pay ............................... 10
Muzică........................................................................... 10
Conectarea de la un furnizor terţ .............................................. 10
Descărcarea de conţinut audio de la un furnizor terţ ........... 10
Descărcaţi conţinut audio din Spotify® ................................ 10
Modificarea furnizorului de muzică ...................................... 10
Deconectarea de la un furnizor terţ ..................................... 10
Descărcarea de conţinut audio personal .................................. 10
Ascultare muzică ...................................................................... 11
Comenzi de redare muzică ....................................................... 11
Conectarea căştilor folosind tehnologia Bluetooth ................... 11
Funcţii pentru puls....................................................... 11
Puls măsurat la încheietura mâinii ............................................ 11
Purtarea dispozitivului .......................................................... 11
Sfaturi pentru un puls neregulat ........................................... 11
Vizualizarea widgetului Puls ................................................ 11
Transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele
Garmin ................................................................................. 12
Transmiterea datelor privind pulsul în timpul unei
activităţi ........................................................................... 12
Setarea unei alerte de puls anormal .................................... 12
Dezactivarea monitorului cardiac montat la încheietură ...... 12
Fixarea pe corp a monitorului cardiac ...................................... 12
Sfaturi pentru situaţia în care datele care indică frecvenţa
cardiacă sunt neregulate ..................................................... 12
Întreţinerea monitorului cardiac ............................................ 13
Dinamica alergării ..................................................................... 13
Antrenamentul cu dinamica alergării ................................... 13
Indicatoarele color şi datele despre dinamica alergării ........ 13
Date despre echilibrul pe durata contactului cu solul ...... 13
Date privind oscilaţia pe verticală şi raportul vertical ...... 14
Sfaturi pentru situaţia în care datele despre dinamica alergării
lipsesc .................................................................................. 14
Măsurătorile performanţelor ...................................................... 14
Dezactivarea notificărilor de performanţă ............................ 15
Detectarea automată a măsurătorilor performanţelor .......... 15
Sincronizarea activităţilor şi a măsurătorilor
performanţelor ...................................................................... 15
Starea antrenamentului ........................................................ 15
Sfaturi pentru obţinerea stării antrenamentului ............... 15
Despre estimarea volumelor VO2 max. ............................... 15
Afişarea volumului VO2 max. estimat pentru alergare .... 16
Obţinerea estimării valorii VO2 max. pentru ciclism ........ 16
Durata de recuperare ........................................................... 16
Vizualizarea timpului de recuperare ................................ 16
Pulsul de recuperare ............................................................ 16
Nivelul de solicitare al antrenamentului ............................... 16
Vizualizarea duratelor prevăzute ale curselor ...................... 16
i
Despre efectul antrenamentului ........................................... 16
Variaţiile pulsului şi nivelul de stres ..................................... 17
Vizualizarea variaţiilor pulsului şi a nivelului de stres ..... 17
Situaţia performanţelor ......................................................... 17
Vizualizarea nivelului de performanţă ............................. 17
Prag lactat ............................................................................ 17
Efectuarea unui test ghidat pentru determinarea pragului
lactat ................................................................................ 18
Afişarea estimării FTP .......................................................... 18
Efectuarea unui test FTP ................................................ 18
Pulsoximetru................................................................. 18
Vizualizarea widgetului pulsoximetru ........................................ 18
Activarea modului de aclimatizare pe parcursul întregii zile ..... 19
Activarea modului de aclimatizare manual ............................... 19
Activarea monitorizării somnului cu ajutorul pulsoximetrului .... 19
Sfaturi în cazul în care datele pulsoximetrului sunt
neregulate ................................................................................. 19
Antrenament ................................................................. 19
Setarea profilului de utilizator ................................................... 19
Obiective fitness ................................................................... 19
Despre zonele de puls ......................................................... 19
Setarea zonelor de puls .................................................. 19
Puteţi lăsa dispozitivul să seteze zonele frecvenţei dvs.
cardiace ........................................................................... 20
Calculul zonelor de puls .................................................. 20
Setarea zonelor de putere ................................................... 20
Monitorizarea activităţii ............................................................. 20
Obiectiv automat .................................................................. 20
Utilizarea alertei de mişcare ................................................. 20
Monitorizarea repausului ...................................................... 20
Utilizarea monitorizării automate a somnului .................. 20
Utilizarea modului Nu deranjaţi ....................................... 20
Minute de exerciţii ................................................................ 21
Acumularea de minute de activitate intensă ................... 21
Garmin Move IQ™ ............................................................... 21
Setări pentru monitorizarea activităţii ................................... 21
Dezactivarea monitorizării activităţii ................................ 21
Exerciţii ..................................................................................... 21
Efectuarea unui exerciţiu de pe Internet .............................. 21
Începerea unui exerciţiu ....................................................... 21
Despre calendarul de antrenament ..................................... 21
Utilizarea planurilor de antrenament Garmin Connect .... 21
Adaptive Training Plans .................................................. 21
Exerciţii fracţionate ................................................................... 21
Crearea unui exerciţiu cu intervale ...................................... 22
Începerea unui exerciţiu cu intervale ................................... 22
Oprirea unui exerciţiu pe intervale ....................................... 22
Segmente ................................................................................. 22
Strava™ Segmente .............................................................. 22
Vizualizarea detaliilor segmentului ...................................... 22
Efectuarea unei curse pe un segment ................................. 22
Setarea unui segment pentru ajustare automată ................. 22
Utilizarea Virtual Partner® ........................................................ 22
Setarea unei ţinte a antrenamentului ........................................ 23
Anularea ţintei unui antrenament ......................................... 23
Reiterarea unei curse dintr-o activitate anterioară .................... 23
Date personale ......................................................................... 23
Vizualizarea recordurilor personale ..................................... 23
Restabilirea unui record personal ........................................ 23
Ştergerea unui record personal ........................................... 23
Ştergerea tuturor recordurilor personale .............................. 23
Ceas ............................................................................... 23
Setarea unei alarme ................................................................. 23
Ştergerea unei alarme ......................................................... 23
Pornirea cronometrului pentru numărătoare inversă ................ 23
ii
Utilizarea cronometrului ............................................................ 24
Adăugarea unor fusuri orare alternative ................................... 24
Setarea alertelor de ceas ......................................................... 24
Sincronizarea orei cu GPS-ul ................................................... 24
Navigare ........................................................................ 24
Salvarea locaţiei ....................................................................... 24
Editarea locaţiilor salvate ..................................................... 24
Proiectarea unui punct de trecere ............................................ 24
Navigarea către o destinaţie ..................................................... 24
Navigarea către un punct de interes ......................................... 24
Puncte de interes ................................................................. 25
Crearea şi urmărirea unui traseu pe dispozitiv ......................... 25
Crearea unui traseu dus-întors ................................................. 25
Marcarea şi începerea navigaţiei către o locaţie Om la apă ..... 25
Navigarea cu Sight 'N Go ......................................................... 25
Navigarea la punctul de pornire în timpul unei activităţi ........... 25
Navigarea la punctul de pornire pentru ultima activitate
salvată ...................................................................................... 25
Oprirea navigării ....................................................................... 25
Hartă ......................................................................................... 26
Vizualizarea hărţii ................................................................. 26
Salvarea sau navigarea către o locaţie de pe hartă ............ 26
Navigarea cu ajutorul funcţiei În jurul meu ........................... 26
Busolă ....................................................................................... 26
Altimetru şi barometru ............................................................... 26
Istoric............................................................................. 26
Utilizarea istoricului ................................................................... 26
Istoric sporturi multiple ......................................................... 26
Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă de puls ................. 27
Vizualizarea totalului datelor ..................................................... 27
Utilizarea odometrului ............................................................... 27
Ştergerea istoricului .................................................................. 27
Personalizarea dispozitivului dvs............................... 27
Setări ale activităţilor şi aplicaţiei .............................................. 27
Personalizarea ecranelor de date ........................................ 28
Adăugarea unei hărţi la activitate ........................................ 28
Alerte .................................................................................... 28
Setarea unei alerte .......................................................... 28
Setările de activitate ale hărţii .............................................. 28
Setările pentru stabilirea rutei .............................................. 29
Auto Lap ...............................................................................29
Marcarea turelor în funcţie de distanţă ........................... 29
Activarea Auto Pause .......................................................... 29
Activarea urcării automate ................................................... 29
Viteză şi distanţă 3D ............................................................ 29
Activarea şi dezactivarea tastei pentru tură ......................... 29
Utilizarea derulării automate ................................................ 30
UltraTrac .............................................................................. 30
Setările temporizării pentru economie de energie ............... 30
Modificarea ordinii unei activităţii în lista de aplicaţii ................ 30
Widgeturi ................................................................................... 30
Personalizarea buclei de widgeturi ...................................... 30
Telecomandă inReach ......................................................... 31
Utilizarea telecomenzii inReach ...................................... 31
VIRB Telecomandă .............................................................. 31
Controlul unei camere de acţiune VIRB .......................... 31
Controlarea unei camere de acţiune VIRB în timpul unei
activităţi ........................................................................... 31
Utilizarea widgetului pentru nivelul de stres ......................... 31
Personalizarea meniului de comenzi ........................................ 31
Setările feţei pentru ceas .......................................................... 32
Personalizarea feţei de ceas ............................................... 32
Setări pentru senzori ................................................................. 32
Setări busolă ........................................................................ 32
Calibrarea manuală a busolei ......................................... 32
Cuprins
Setarea referinţei nordice ................................................ 32
Setări altimetru ..................................................................... 32
Calibrarea altimetrului barometric ................................... 32
Setări barometru .................................................................. 32
Calibrarea barometrului ................................................... 33
XeroSetări locaţie ................................................................. 33
Setările hărţii ............................................................................. 33
Setările maritime ale hărţii ................................................... 33
Afişarea şi ascunderea datelor despre hărţi ........................ 33
Setări GroupTrack .................................................................... 33
Setările de navigare .................................................................. 33
Personalizarea caracteristicilor hărţii ................................... 33
Configurarea unui indicator de direcţie ................................ 33
Setarea alertelor de navigare .............................................. 33
Setări de sistem ........................................................................ 34
Setări pentru oră .................................................................. 34
Schimbarea setărilor iluminării de fundal ............................. 34
Personalizarea tastelor rapide ............................................. 34
Schimbarea unităţilor de măsură ......................................... 34
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv ............................... 34
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi conformitate
aferente etichetei electronice ............................................... 34
Cum obţineţi mai multe informaţii ............................................. 38
Anexă ............................................................................. 38
Câmpuri de date ....................................................................... 38
Clasificările standard ale volumului maxim de O2 .................... 42
Clasificările FTP ........................................................................ 42
Dimensiunea şi circumferinţa roţii ............................................. 43
Legendă simboluri .................................................................... 43
Index.............................................................................. 44
Senzori wireless........................................................... 34
Asocierea senzorilor wireless ................................................... 34
Modul de afişare extins ............................................................. 35
Utilizarea unui senzor opţional de viteză a bicicletei sau de
cadenţă ..................................................................................... 35
Antrenamentul cu un contor de putere ..................................... 35
Utilizarea schimbătoarelor electronice ...................................... 35
Conștientizare situațională ....................................................... 35
Senzor de talpă .........................................................................35
Îmbunătăţirea calibrării senzorului de picior ........................ 35
Calibrarea manuală a senzorului de picior .......................... 35
Setarea vitezei şi a distanţei pentru senzorul de picior ........ 35
tempe™ .................................................................................... 35
Informaţii dispozitiv..................................................... 36
fēnix 5/5S/5X Plus Charlie ........................................................ 36
Informaţii privind bateria ....................................................... 36
Gestionarea datelor .................................................................. 36
Ştergerea fişierelor ............................................................... 36
Întreţinere dispozitiv.................................................... 36
Întreţinerea dispozitivului .......................................................... 36
Curăţarea dispozitivului ........................................................ 36
Curăţarea benzilor din piele ................................................. 36
Schimbarea curelelor QuickFit® ............................................... 36
Reglarea curelei metalice de ceas ........................................... 37
Depanare ....................................................................... 37
Dispozitiv în limba greşită ......................................................... 37
Este smartphone-ul meu compatibil cu dispozitivul meu? ........ 37
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv .......................... 37
Pot folosi senzorul Bluetooth cu ceasul? .................................. 37
Căştile mele nu se conectează la dispozitiv ............................. 37
Muzica se întrerupe sau căştile nu rămân conectate ............... 37
Repornirea dispozitivului dvs. ................................................... 37
Restabilirea tuturor setărilor implicite ........................................ 37
Obţinerea semnalelor de la sateliţi ........................................... 37
Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS .............................. 38
Citirea temperaturii nu este precisă .......................................... 38
Prelungirea duratei de viaţă a bateriei ...................................... 38
Monitorizarea activităţii ............................................................. 38
Contorul meu zilnic de paşi nu apare .................................. 38
Contorul de paşi pare imprecis ............................................ 38
Numerele de paşi de la dispozitiv şi din contul Garmin
Connect nu corespund ......................................................... 38
Numărul de etaje urcate nu pare corect .............................. 38
Cuprins
iii
Introducere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și
produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță
și alte informații importante despre produs.
Luaţi legătura întotdeauna cu medicul dvs. înainte de a începe
sau a modifica orice program de exerciţii.
Prezentare generală dispozitiv
• Selectaţi pentru a vizualiza opţiuni şi funcţii suplimentare
pentru un widget.
• Din orice ecran, ţineţi apăsat pe BACK pentru a reveni la faţa
ceasului.
• Dacă înregistraţi o activitate, selectaţi BACK pentru a reveni
la paginile de date ale activităţii.
Încărcarea dispozitivului
AVERTISMENT
Acest dispozitiv conţine o baterie litiu-ion. Consultaţi ghidul
Informații importante privind siguranța și produsul, din cutia
produsului, pentru a afla datele de siguranță și alte informații
importante despre produs.
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine contactele şi zona
învecinată, înainte de a încărca sau de a conecta dispozitivul la
un computer. Consultaţi instrucţiunile de curăţare din anexă.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul de
încărcare al dispozitivului.
Selectaţi pentru a porni sau a opri lumina de fundal.
LIGHT Ţineţi apăsat pentru a vizualiza meniul de comenzi.
Ţineţi apăsat pentru a porni dispozitivul.
Selectaţi pentru a vizualiza lista de activităţi şi pentru a porni şi
opri o activitate.
Selectaţi pentru a alege o opţiune dintr-un meniu.
Selectaţi pentru a reveni la ecranul anterior.
BACK Selectaţi pentru a înregistra o tură, o pauză sau o tranziţie în
timpul unei activităţi multisport.
LAP
Ţineţi apăsat pentru a vizualiza cadranul ceasului de pe orice
ecran.
Selectaţi pentru a răsfoi prin bucla de widgeturi şi meniuri.
DOWN Ţineţi apăsat pentru a vizualiza comenzile muzicale de pe
orice ecran.
Selectaţi pentru a răsfoi prin bucla de widgeturi şi meniuri.
Ţineţi apăsat pentru a vizualiza meniul.
UP
MENU
2 Introduceţi capătul mare al cablului USB într-un port de
încărcare USB.
3 Încărcaţi complet dispozitivul.
Asocierea smartphone-ului cu dispozitivul
Pentru a utiliza funcţiile conectate ale dispozitivului fēnix, acesta
trebuie asociat direct prin aplicaţia Garmin Connect™ Mobile şi
nu din setările Bluetooth de pe smartphone-ul dvs.
1 Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs., instalaţi
şi deschideţi aplicaţia Garmin Connect Mobile.
2 Poziţionaţi smartphone-ul la o distanţă de maxim 10 m (33 ft.)
de dispozitiv.
3 Selectaţi LIGHT pentru a porni dispozitivul.
La prima pornire, dispozitivul va fi în modul asociere.
SUGESTIE: puteţi menţine apăsat pe LIGHT şi puteţi selecta
pentru a intra manual în modul asociere.
4 Selectaţi o opţiune pentru adăugarea dispozitivului dvs. la
contul Garmin Connect:
• Dacă aceasta este prima dată când asociaţi un dispozitiv
cu ajutorul aplicaţiei Garmin Connect Mobile, urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
• Dacă aţi mai asociat un alt dispozitiv cu ajutorul aplicaţiei
Garmin Connect Mobile, din meniul
sau , selectaţi
Dispozitive Garmin > Adăugare dispozitiv şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
®
Vizualizarea meniului de comenzi
Meniul de comenzi conţine opţiuni precum pornirea modului Nu
deranjaţi, blocarea tastelor sau oprirea dispozitivului. Puteţi
deschide şi portofelul Garmin Pay™.
NOTĂ: puteţi adăuga, reordona şi elimina opţiunile din meniul
de comenzi (Personalizarea meniului de comenzi, pagina 31).
1 De pe orice ecran, ţineţi apăsat pe LIGHT.
2 Selectaţi UP sau DOWN pentru a răsfoi prin opţiuni.
Vizualizarea widgeturilor
Dispozitivul dvs. este livrat preîncărcat cu mai multe widgeturi, şi
mai multe sunt disponibile când sincronizaţi dispozitivul cu un
smartphone.
• Selectaţi UP sau DOWN.
Dispozitivul derulează prin bucla de widgeturi.
Introducere
Actualizări ale produsului
Pe computer, instalaţi Garmin Express™ (www.garmin.com
/express). Pe smartphone, instalaţi aplicaţia Garmin Connect
Mobile.
1
Aceasta oferă acces uşor la următoarele servicii pentru
dispozitive Garmin :
• Actualizări software
• Actualizări hartă
• Datele se vor încărca în Garmin Connect
• Înregistrarea produsului
NOTĂ: această funcţie este disponibilă doar pentru
activităţile care utilizează GPS.
• Pentru a ignora activitatea şi a reveni la modul ceas,
selectaţi Discard > Yes.
NOTĂ: după oprirea activităţii, dispozitivul o salvează
automat după 30 de minute.
®
Configurarea Garmin Express
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Vizitaţi www.garmin.com/express.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Adăugarea sau eliminarea unei activităţi
favorite
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat pentru activităţi de interior, de
exterior, pentru sport de performanţă şi pentru fitness. La
începerea unei activităţi, dispozitivul afişează şi înregistrează
datele senzorului. Puteţi salva activităţi şi le puteţi distribui în
comunitatea Garmin Connect.
De asemenea, puteţi adăuga activităţi şi aplicaţii Connect IQ™
pe dispozitivul dvs. utilizând site-ul dvs. web Connect IQ
(Connect IQCaracteristici, pagina 9).
Pentru mai multe informaţii privind urmărirea activităţii şi precizia
metrică a condiţiei fizice, accesaţi garmin.com/ataccuracy.
Lista activităţilor dvs. favorite apare atunci când apăsaţi de pe
ecranul ceasului şi oferă acces rapid la activităţile cel mai
utilizate de dvs. Prima dată când apăsaţi pentru a începe o
activitate, dispozitivul vă solicită să vă selectaţi activităţile
favorite. Puteţi adăuga sau elimina activităţi favorite în orice
moment.
1 Ţineţi apăsatMENU.
2 Selectați Settings > Activities & Apps.
Activităţile dvs. favorite apar în partea de sus a listei pe un
fundal alb. Alte activităţi apar pe un fundal negru.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga o activitate favorită, selectaţi activitatea
şi selectaţi Set as Favorite.
• Pentru a elimina o activitate favorită, selectaţi activitatea şi
selectaţi Remove from Favorites.
Începerea unei activităţi
Crearea unei activităţi personalizate
Activităţi şi aplicaţii
La începerea unei activităţi, GPS porneşte automat (dacă este
necesar). La oprirea activităţii, dispozitivul revine la modul ceas.
1 De pe ecranul ceasului, selectaţi .
2 Selectaţi o activitate.
3 Dacă este necesar, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
introduce informaţii suplimentare.
4 Dacă este necesar, aşteptaţi până când dispozitivul se
conectează la senzorii dvs. ANT+ .
5 Dacă activitatea necesită GPS, ieşiţi afară şi aşteptaţi ca
dispozitivul să localizeze sateliţii.
Selectaţi
pentru a porni cronometrul.
6
NOTĂ: dispozitivul nu înregistrează datele dvs. de activitate
până când nu porniţi cronometrul.
®
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi
2 Selectaţi o opţiune:
3
4
5
Sfaturi pentru activităţi de înregistrare
• Încărcaţi dispozitivul înainte de începerea unei activităţi
(Încărcarea dispozitivului, pagina 1).
• Selectaţi LAP pentru a înregistra ture.
• Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza paginile de date
suplimentare.
Oprirea unei activităţi
1 Selectaţi .
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vă relua activitatea, selectaţi Resume.
• Pentru a salva activitatea şi a reveni la modul ceas,
selectaţi Save.
• Pentru a suspenda activitatea şi a o relua ulterior, selectaţi
Resume Later.
• Pentru a marca o tură, selectaţi Lap.
• Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii pe
calea parcursă, selectaţi Back to Start > TracBack.
NOTĂ: această funcţie este disponibilă doar pentru
activităţile care utilizează GPS.
• Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii pe
calea cea mai directă, selectaţi Back to Start > Route.
2
6
> Add.
• Selectaţi Copy Activity pentru a crea activitatea dvs.
personalizată pornind de la una dintre activităţile dvs.
salvate.
• Selectaţi Other pentru a crea o nouă activitate
personalizată.
Dacă este necesar, selectaţi un tip de activitate.
Selectaţi un nume sau introduceţi un nume personalizat.
Numele de activităţi duplicate includ un număr, de exemplu:
Bicicletă(2).
Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi o opţiune pentru a personaliza setările de
activitate specifice. De exemplu, puteţi selecta un accent
de culoare sau puteţi personaliza ecranele de date.
• Selectaţi Done pentru a salva şi a folosi activitatea
personalizată.
Selectaţi Yes pentru adăugarea activităţii la lista de favorite.
Activităţi în interior
Dispozitivul fēnix poate fi utilizat pentru antrenament în interior,
precum alergarea pe bandă sau utilizarea unei biciclete
ergonomice. GPS-ul este oprit pentru activităţi în interior.
Când alergaţi sau mergeți pe jos cu GPS-ul oprit, viteza,
distanţa şi cadenţa sunt calculate utilizând accelerometrul
înglobat în dispozitiv. Accelerometrul se calibrează automat.
Precizia datelor de viteză, distanţă şi cadenţă se îmbunătăţeşte
după câteva alergări sau plimbări pe jos în aer liber cu ajutorul
GPS-ului.
SUGESTIE: dacă vă ţineţi de balustrada pistei reduceţi precizia.
Puteţi utiliza un senzor de picior pentru a înregistra ritmul,
distanţa şi cadenţa.
Când mergeţi pe bicicletă cu funcţia GPS dezactivată, viteza şi
distanţa nu sunt disponibile decât dacă aveţi un senzor opţional
care trimite date despre viteză şi distanţă către dispozitiv (de
exemplu, un senzor de viteză sau un senzor de cadenţă).
Activităţi şi aplicaţii
Calibrarea distanţei parcurse pe banda de alergare
Pentru a înregistra distanţe mai exacte pentru alergările dvs. pe
bandă, puteţi calibra distanţa parcursă pe banda de alergare
după ce alergaţi cel puţin 1,5 km (1 milă) pe o bandă de
alergare. Dacă utilizaţi diferite benzi de alergare, puteţi să
calibraţi manual distanţa parcursă pe banda de alergare de pe
fiecare bandă de alergare sau după fiecare alergare.
1 Începeţi o activitate de alergare pe bandă (Începerea unei
activităţi, pagina 2) şi alergaţi cel puţin 1,5 km (1 milă) pe
banda de alergare.
2 După finalizarea alergării, selectaţi .
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a calibra distanţa parcursă pe banda de alergare
pentru prima dată, selectaţi Save.
Dispozitivul vă solicită să finalizaţi calibrarea benzii de
alergare.
• Pentru a calibra manual distanţa parcursă pe banda de
alergare după prima calibrare, selectaţi Calibrate & Save
> Yes.
4 Verificaţi afişajul benzii de alergare pentru distanţa parcursă
şi introduceţi distanţa pe dispozitivul dvs.
Înregistrarea unei activităţi de antrenament de forţă
Puteţi înregistra seturile din timpul unei activităţi de antrenament
de forţă. Un set constă din mai multe repetări ale unei singure
mişcări.
1 De pe faţa ceasului, selectaţi > Strength.
Prima dată când înregistraţi activităţile de antrenament de
forţă, veţi selecta pe ce încheietură veţi purta ceasul.
2 Selectaţi pentru a porni cronometrul.
3 Începeţi primul set.
Dispozitivul numără repetiţiile. Numărătoarea repetiţiilor este
afişată când finalizaţi cel puţin patru repetiţii.
SUGESTIE: dispozitivul poate număra numai repetiţiile unei
singure mişcări pentru fiecare set. Atunci când doriţi să
schimbaţi mişcările, trebuie să finalizaţi setul şi să porniţi altul
nou.
4 Selectaţi LAP pentru a finaliza setul.
Ceasul afişează repetiţiile totale ale respectivului set. După
câteva secunde, apare cronometrul pentru pauză.
5 Dacă este necesar, selectaţi DOWN şi editaţi numărul de
repetiţii.
SUGESTIE: puteţi adăuga şi greutăţile utilizate pentru set.
6 După pauză, selectaţi LAP pentru a începe următorul set.
7 Repetaţi fiecare set de antrenamente de forţă până când
activitatea dvs. este finalizată.
8 După ultimul set, selectaţi pentru a opri cronometrul.
9 Selectaţi Save.
Activităţi în aer liber
Dispozitivul fēnix este livrat cu activităţi în aer liber preîncărcate,
ca de exemplu alergare şi ciclism. GPS-ul este pornit pentru
activităţile în aer liber. Puteţi adăuga activităţi noi în baza
activităţilor implicite, cum ar fi mersul pe jos sau vâslirea. Puteţi
adăuga, de asemenea, activităţi personalizate pe dispozitiv
(Crearea unei activităţi personalizate, pagina 2).
Vizualizarea coborârilor cu schiurile
Dispozitivul dvs. înregistrează detaliile fiecărei coborâri cu
schiurile sau snowboardul cu ajutorul funcţiei de coborâre
automată. Această funcţie este activată automat pentru
coborârile cu schiurile sau snowboardul. Înregistrează automat
noile coborâri pe baza mişcării dvs. Cronometrul se opreşte
când nu mai coborâţi sau când vă aflaţi în telescaun.
Cronometrul rămâne oprit în timpul urcării cu telescaunul.
Activităţi şi aplicaţii
Începeţi să coborâţi pentru a reporni cronometrul. Puteţi
vizualiza detaliile coborârii de pe ecranul oprit sau în timp ce
cronometrul funcţionează.
1 Începeţi o activitate de schi sau snowboard.
2 Ţineţi apăsatMENU.
3 Selectaţi View Runs.
4 Selectaţi UP şi DOWN pentru a vizualiza detaliile ultimei
coborâri, ale coborârii curente şi ale tuturor coborârilor.
Ecranele coborârilor includ timpul, distanţa parcursă, viteza
maximă, viteza medie şi coborârea totală.
Utilizarea metronomului
Funcţia de metronom redă tonuri sonore în ritm constant pentru
a vă ajuta să vă îmbunătăţiţi performanţele antrenându-vă într-o
cadenţă mai rapidă, mai lentă sau mai egală.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate
activităţile.
1 De pe ecranul ceasului, selectaţi .
2 Selectaţi o activitate.
3 Ţineţi apăsat pe MENU.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Metronome > Status > On.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Beats / Minute pentru a introduce o valoare pe
baza cadenţei pe care doriţi să o menţineţi.
• Selectaţi Alert Frequency pentru a particulariza frecvenţa
bătăilor.
• Selectaţi Sounds pentru a personaliza tonul şi vibraţia
metronomului.
Dacă
este necesar, selectaţi Preview pentru a asculta
7
metronomul înainte de a alerga.
8 Efectuaţi o alergare (Începerea unei activităţi, pagina 2).
Metronomul porneşte automat.
9 În timpul alergării, selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza
ecranul metronomului.
10 Dacă este necesar, ţineţi apăsat pe MENU pentru a schimba
setările metronomului.
Redarea solicitărilor audio în timpul unei activităţi
Puteţi seta dispozitivul dvs. fēnix astfel încât să redea anunţuri
de stare motivaţionale în timpul alergării sau al altui tip de
activitate. Solicitările audio sunt redate prin căştile conectate,
folosind tehnologia Bluetooth, dacă este disponibilă. În caz
contrar, solicitările audio sunt redate pe smartphone-ul asociat
prin aplicaţia mobilă Garmin Connect. În timpul unei solicitări
audio, dispozitivul sau smartphone-ul opreşte sonorul
materialului audio principal pentru a reda anunţul.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate
activităţile.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Settings > Audio Prompts.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a asculta o alertă pentru fiecare tură, selectaţi Lap
Alert.
NOTĂ: solicitarea audio Lap Alert este activată implicit.
• Pentru a personaliza mesajele cu informaţii privind ritmul
şi viteza dvs., selectaţi Pace/Speed Alert.
• Pentru a personaliza mesajele cu informaţii privind pulsul
dvs., selectaţi Heart Rate Alert.
• Pentru a asculta mesaje la pornirea şi oprirea
cronometrului, incluzând funcţia Auto Pause , selectaţi
Timer Events.
®
3
• Pentru a modifica limba sau dialectul mesajelor audio,
selectaţi Dialect.
Jumpmaster
AVERTISMENT
Funcţia jumpmaster este folosită numai de paraşutiştii
experimentaţi. Funcţia jumpmaster nu trebuie folosită ca
altimetru primar pentru paraşutism. Introducerea eşuată a
informaţiilor corespunzătoare privind săriturile poate duce la
vătămări corporale grave sau deces.
Funcţia jumpmaster urmează un model de calcul militar pentru
calcularea punctului de deschidere la altitudine mare (HARP).
Dispozitivul detectează automat momentul săriturii pentru a
începe navigarea spre punctul de impact dorit (DIP) cu ajutorul
barometrului şi a busolei electronice.
Sporturi multiple
Atleţii de triatlon, biatlon şi alţi practicanţi de multi-sport pot
profita de activităţile multi-sport, precum Triathlon sau Swimrun.
În timpul unei activităţi de sporturi multiple, puteţi trece de la o
activitate la alta şi puteţi vedea în continuare timpul şi distanţa
totale. De exemplu, puteţi comuta de la ciclism la alergare şi vă
puteţi vizualiza timpul şi distanţa totale pentru ciclism şi alergare
pe parcursul întregii activităţi de sporturi multiple.
Puteţi personaliza o activitate multi-sport sau puteţi folosi
configuraţia activităţi de triatlon implicită pentru un triatlon
standard.
Crearea unei activităţi cu sporturi multiple
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi > Add > Multisport.
2 Selectaţi un tip de activitate cu sporturi multiple sau
introduceţi un nume particularizat.
Numele duplicate de activităţi includ un număr. De exemplu,
Triatlon(2).
3 Selectaţi două sau mai multe activităţi.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi o opţiune pentru a personaliza setările de
activitate specifice. De exemplu, puteţi selecta dacă să
includeţi sau nu tranziţiile.
• Selectaţi Done pentru a salva şi a folosi activitatea cu
sporturi multiple.
5 Selectaţi Yes pentru adăugarea activităţii la lista de favorite.
Sfaturi pentru Antrenament pentru triatlon sau
Utilizarea activităţilor multi-sport
• Selectaţi pentru a începe prima activitate.
• Selectaţi LAP pentru a trece la următoarea activitate.
Dacă trecerile sunt dezactivate, timpul de trecere este
înregistrat separat de duratele activităţii.
• Dacă este necesar, selectaţi LAP pentru a începe
următoarea activitate.
• Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza paginile de date
suplimentare.
Înot
ATENŢIONARE
Dispozitivul este destinat pentru înotul la suprafaţă. Efectuarea
de scufundări cu dispozitivul poate deteriora produsul şi va
conduce la anularea garanţiei.
NOTĂ: dispozitivul nu poate înregistra date privind pulsul
măsurat la încheietură în timp ce înotaţi.
Terminologie din domeniul înotului
Lungime: o deplasare de-a lungul bazinului.
4
Interval: una sau mai multe lungimi consecutive. Un interval nou
începe după ce vă odihniţi.
Mişcare: o mişcare se execută de fiecare dată când braţul care
poartă dispozitivul execută un ciclu complet.
SWOLF: punctajul dvs. SWOLF este suma dintre durata pe o
lungime de bazin şi numărul de mişcări pe lungimea
respectivă. De exemplu, 30 de secunde plus 15 mişcări
reprezintă un scor SWOLF de 45. Pentru înotul în ape
deshise, punctajul SWOLF se calculează pe 25 de metri.
Scorul SWOLF reprezintă o măsură a eficienţei înotului şi, ca
la golf, un scor mai redus este mai performant.
Tipuri de mişcări
Este disponibilă identificarea tipului de mişcare numai pentru
înotul la bazin. Tipul dvs. de mişcare este identificat la sfârşitul
unei lungimi. Tipurile de mişcări apar când vizualizaţi istoricul
intervalelor. De asemenea, puteţi selecta tipul de mişcare drept
câmp de date personalizat (Personalizarea ecranelor de date,
pagina 28).
Free
Freestyle
Back
Înot pe spate
Breast Bras
Fly
Fluture
Mixed Mai mult de un tip de mişcare într-un interval
Drill
Utilizat pentru înregistrarea exerciţiilor (Antrenament cu jurnalul
de exerciţii, pagina 4)
Sfaturi pentru activităţi de înot
• Înainte de a începe activitatea în bazin, urmaţi instrucţiunile
de pe ecran pentru a selecta dimensiunea bazinului sau
pentru a introduce o dimensiune personalizată.
Când veţi mai începe o activitate în bazin, dispozitivul va
folosi această dimensiune a bazinului. Puteţi ţine apăsat pe
MENU, selecta setările activităţii şi apoi selecta Pool Size
pentru a modifica dimensiunea.
• Selectaţi LAP pentru a înregistra o pauză în timpul turelor de
bazin.
Dispozitivul înregistrează automat intervalele de înot şi
lungimile de bazin.
• Selectaţi LAP pentru a înregistra un interval în timpul înotului
în ape deschise.
Odihnire în timpul înotului în bazin
Ecranul de odihnă implicit afişează două cronometre de odihnă.
De asemenea, afişează timpul şi distanţa pentru ultimul interval
finalizat.
NOTĂ: datele activităţii de înot nu sunt înregistrate în timpul
unei pauze.
1 În timpul activităţii de înot, selectaţi LAP pentru a începe o
pauză.
Afişajul se schimbă la text alb pe un fundal negru, iar ecranul
de odihnă apare.
2 În timpul unei pauze, selectaţi UP sau DOWN pentru a
vizualiza ecranele de date (opţional).
3 Selectaţi LAP şi continuaţi înotul.
4 Repetaţi pentru intervale de odihnă suplimentare.
Antrenament cu jurnalul de exerciţii
Caracteristica jurnal de exerciţii este disponibilă numai pentru
înotul în bazin. Puteţi utiliza caracteristica jurnal de exerciţii
pentru a înregistra manual seturile de bătăi din picioare, înotul
cu tracţiunea unui singur braţ sau orice tip de înot care nu face
parte din cele patru stiluri principale.
1 În timpul activităţii de înot în bazin, selectaţi UP sau DOWN
pentru a vizualiza ecranul de înregistrare a exerciţiilor.
2 Selectaţi LAP pentru a porni cronometrul exerciţiului.
Activităţi şi aplicaţii
3 După ce finalizaţi un interval de exerciţiu, selectaţi LAP.
Cronometrul pentru exerciţiu se opreşte, dar cronometrul
pentru activitate continuă să înregistreze întreaga sesiune de
înot.
Selectaţi
o distanţă pentru exerciţiul finalizat.
4
Treptele de distanţă se bazează pe dimensiunea de bazin
selectată pentru profilul activităţii.
Selectaţi
o opţiune:
5
• Pentru a porni un alt interval de exerciţiu, selectaţi LAP.
• Pentru a porni un interval de înot, selectaţi UP sau DOWN
pentru a reveni la ecranele de antrenament pentru înot.
Golf
Partide de golf
Înainte de a juca golf, încărcaţi dispozitivul (Încărcarea
dispozitivului, pagina 1).
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi > Golf.
2 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
3 Selectaţi un teren din lista de terenuri disponibile.
4 Selectaţi Yes pentru a ţine scorul.
5 Selectaţi UP sau DOWN pentru a derula printre găuri.
Dispozitivul execută automat tranziţiile atunci când treceţi la
gaura următoare.
6 După finalizarea activităţii, selectaţi > End Round > Yes.
Informaţii privind găurile
Dispozitivul calculează distanţa până în faţa şi spatele greenului
şi până la locaţia selectată a acelor (Mutarea steagului,
pagina 5).
Numărul găurii curente
Distanţa până în spatele greenului
Distanţa până la locaţia selectată a acelor
Distanţa până la partea frontală a greenului
Par pentru gaură
Harta greenului
Mutarea steagului
Puteţi vizualiza mai îndeaproape zona verde şi muta locul
acului.
1 Din ecranul cu informaţii despre găuri, selectaţi > Move
Flag.
2 Selectaţi UP sau DOWN pentru a muta poziţia acului.
3 Selectaţi .
Distanţele de pe ecranul cu informaţiile despre găuri sunt
actualizate pentru a afişa noile locaţii ale acelor. Locul acelor
este salvat numai pentru runda curentă.
Vizualizarea pericolelor
Puteţi vizualiza distanţele până la pericolele de pe şenalul
navigabil pentru găurile de la par 4 şi par 5. Pericolele care
afectează selectarea cadrelor sunt afişate individual sau pe
grupe, pentru a vă ajuta să stabiliţi distanţa până la layup sau
carry.
Activităţi şi aplicaţii
1 Din ecranul cu informaţii despre găuri, selectaţi
> Hazards.
• Pe ecran sunt afişate distanţele până la partea din faţă
şi din spate
a celui mai apropiat pericol.
• Tipul de pericol
este indicat în partea de sus a
ecranului.
• Verdele este reprezentat ca o jumătate de cerc
în
partea de sus a ecranului. Linia de sub verde reprezintă
centrul şenalului navigabil.
• Pericolele sunt indicate sub verde, în locaţii
aproximative faţă de şenalul navigabil.
2 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza alte pericole
pentru gaura curentă.
Vizualizarea loviturilor măsurate
Înainte ca dispozitivul să poată detecta şi măsura automat
loviturile, trebuie să activaţi punctajul.
Dispozitivul dvs. dispune de detectarea şi înregistrarea
automată a loviturilor. De fiecare dată când efectuaţi o lovitură
de-a lungul şenalului navigabil, dispozitivul înregistrează
distanţa loviturii, pentru ca dvs. să o puteţi vizualiza mai târziu.
SUGESTIE: detectarea automată a loviturii funcţionează cel mai
bine atunci când purtaţi dispozitivul pe încheietura principală şi
realizaţi un contact bun cu mingea. Loviturile putt nu sunt
detectate.
1 În timp ce jucaţi golf, selectaţi > Measure Shot.
Apare distanţa ultimei lovituri.
NOTĂ: distanţa se resetează automat atunci când loviţi din
nou mingea, putt pe green sau mergeţi la următoarea gaură.
2 Selectaţi DOWN pentru a vizualiza toate distanţele loviturilor
înregistrate.
Vizualizarea distanţelor de tip layup şi dogleg
Puteţi vizualiza o listă a distanţelor de tip layup şi dogleg pentru
găurile de la stâlpii 4 şi 5.
Selectaţi > Layups.
Fiecare layup şi distanţa parcursă pentru a ajunge la fiecare
layup apar pe ecran.
NOTĂ: distanţele sunt eliminate de pe listă pe măsură ce le
parcurgeţi.
Ţinerea scorului
1 Din ecranul cu informaţii despre găuri, selectaţi
>
Scorecard.
Tabela de scor apare atunci când vă aflaţi pe gazon.
2 Selectaţi UP sau DOWN pentru a derula printre găuri.
3 Selectaţi pentru a selecta o gaură.
4 Selectaţi UP sau DOWN pentru a seta scorul.
Scorul total este actualizat.
Actualizarea unui scor
1 Din ecranul cu informaţii despre găuri, selectaţi
>
Scorecard.
2 Selectaţi UP sau DOWN pentru a derula printre găuri.
3 Selectaţi pentru a selecta o gaură.
4 Selectaţi UP sau DOWN pentru a modifica scorul pentru
gaura respectivă.
5
Scorul total este actualizat.
TruSwing
™
Funcţia TruSwing permite vizualizarea măsurătorilor de
balansare de pe dispozitivul TruSwing. Accesaţi
www.garmin.com/golf pentru a achiziţiona un dispozitiv
TruSwing.
Utilizarea odometrului de golf
Puteţi utiliza odometrul pentru a înregistra timpul, distanţa şi
numărul de paşi. Odometrul porneşte şi se opreşte automat la
începerea sau la încheierea unui circuit.
1 Selectaţi > Odometer.
2 Dacă este necesar, selectaţi Reset pentru a reseta
odometrul la zero.
Urmărirea statisticilor
Funcţia Stat Tracking permite urmărirea statisticilor detaliate în
timpul unei partide de golf.
1 Din ecranul cu informații despre găuri, ţineţi apăsat pe
MENU.
2 Selectaţi setările activităţii.
3 Selectaţi Stat Tracking pentru a activa urmărirea statisticilor.
Caracteristici conectate
Funcţiile conectate sunt disponibile pentru dispozitivul dvs. fēnix
atunci când conectaţi dispozitivul la un smartphone
compatibilBluetooth cu ajutorul tehnologiei wireless. Unele
funcţii necesită instalarea aplicaţiei Garmin Connect Mobile pe
smartphone-ul conectat. Pentru mai multe informaţii, accesaţi
www.garmin.com/apps. De asemenea, unele caracteristici sunt
disponibile când conectaţi dispozitivul la o reţea wireless.
Notificări prin telefon: afişează notificări şi mesaje de pe
telefon pe dispozitivul dvs. fēnix.
LiveTrack: permite prietenilor şi familiei să urmărească
activităţile şi cursele dvs. în timp real. Puteţi invita persoanele
care vă urmăresc şi care utilizează poşta electronică sau
reţelele sociale, permiţându-le să vizualizeze datele dvs. în
timp real pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.
GroupTrack: vă permite să urmăriţi activitatea contactelor cu
ajutorul LiveTrack direct pe ecran şi în timp real.
Încărcări de activităţi pe Garmin Connect: transmite automat
datele privind activitatea în contul dvs. Garmin Connect, de
îndată ce aţi terminat de înregistrat activitatea.
Connect IQ: vă permite să extindeţi caracteristicile dispozitivului
cu noi feţe de ceas, widgeturi, aplicaţii şi câmpuri de date.
Actualizări software: vă permite să actualizaţi software-ul
dispozitivului dvs.
Meteo: vă permite să vizualizaţi condiţiile meteo actuale şi
prognoze meteo.
Senzori Bluetooth: permite conectarea senzorilor compatibili
Bluetooth, precum un monitor cardiac.
Localizare telefon: localizează smartphone-ul pierdut asociat la
dispozitivul dvs. fēnix aflat în raza de acoperire.
Găseşte-mi dispozitivul: localizează dispozitivul dvs. fēnix
pierdut asociat la smartphone şi aflat în raza de acoperire.
Activarea notificărilor Bluetooth
Înainte de a activa notificările, trebuie să asociaţi dispozitivul
fēnix cu un dispozitiv mobil compatibil (Asocierea smartphoneului cu dispozitivul, pagina 1).
1 Ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Settings > Phone > Smart Notifications > Status
> On.
3 Selectaţi During Activity.
6
4 Selectaţi o preferinţă de notificare.
5 Selectaţi o preferinţă de sunet.
6 Selectaţi Not During Activity.
7 Selectaţi o preferinţă de notificare.
8 Selectaţi o preferinţă de sunet.
9 Selectaţi Privacy.
10 Selectaţi o preferinţă de confidenţialitate.
11 Selectaţi Timeout.
12 Selectaţi cât timp va apărea o nouă notificare pe ecran.
13 Selectaţi Signature pentru a adăuga o semnătură în
mesajele text de răspuns.
Vizualizarea notificărilor
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi UP pentru a vizualiza
widgetul de notificări.
2 Selectaţi şi selectaţi o notificare.
3 Selectaţi DOWN pentru mai multe opţiuni.
4 Selectaţi BACK pentru a reveni la ecranul anterior.
Primirea unui apel telefonic
Atunci când sunteţi apelat pe smartphone-ul conectat,
dispozitivul fēnix afişează numele sau numărul de telefon al
apelantului.
• Pentru a primi apelul, selectaţi Accept.
NOTĂ: pentru a vorbi cu apelantul, trebuie să utilizaţi
smartphone-ul conectat.
• Pentru a refuza apelul, selectaţi Decline.
• Pentru a refuza apelul şi a trimite imediat un mesaj text ca
răspuns, selectaţi Reply şi selectaţi un mesaj din listă.
NOTĂ: această funcţie este disponibilă numai dacă
dispozitivul dvs. este conectat la un Android™.
Răspuns la un mesaj text
NOTĂ: această funcţie este disponibilă numai pentru
smartphone-uri cu Android.
Când primiţi o notificare de mesaj text pe dispozitivul dvs. fēnix ,
puteţi trimite un răspuns rapid selectând dintr-o listă de mesaje.
Puteţi personaliza mesajele din aplicaţia mobilă Garmin
Connect.
NOTĂ: această funcţie trimite mesaje text folosind telefonul dvs.
Se pot aplica limite şi tarife pentru mesajele text impuse de
furnizorul dvs şi de planul telefonului. Contactaţi furnizorul de
servicii mobile pentru mai multe informaţii despre tarifele şi
limitele mesajelor text.
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi UP pentru a vizualiza
widgetul de notificări.
Selectaţi
şi selectaţi o notificare de mesaj text.
2
3 Selectaţi DOWN > Reply.
4 Selectaţi un mesaj din listă.
Telefonul dvs. trimite mesajul selectat ca mesaj text SMS.
Administrarea notificărilor
Puteţi utiliza smartphone-ul compatibil pentru a gestiona
notificările care apar pe dispozitivul fēnix 5/5S/5X Plus.
Selectaţi o opţiune:
• Dacă utilizaţi un dispozitiv iPhone , utilizaţi setările privind
notificările pentru a selecta elementele care se vor afişa
pe dispozitiv.
• Dacă utilizaţi un smartphone cu Android, din aplicaţia
Garmin Connect, selectaţi Setări > Notificări inteligente.
®
Oprirea conexiunii smartphone Bluetooth
1 Ţineţi apăsat LIGHT pentru a vizualiza meniul de comenzi.
Caracteristici conectate
2 Selectaţi
pentru a opri conexiunea smartphone Bluetooth
pe dispozitivul fēnix.
Consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului mobil pentru
a dezactiva tehnologia wireless Bluetooth la dispozitivul
mobil.
Activarea şi dezactivarea alertelor de
conexiune smartphone
Puteţi seta dispozitivul fēnix 5/5S/5X Plus să vă alerteze când
smartphone-ul asociat se conectează şi se deconectează
utilizând tehnologia wireless Bluetooth.
NOTĂ: alertele de conexiune smartphone sunt dezactivate
implicit.
1 Ţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Settings > Phone > Alerts.
Localizarea unui dispozitiv mobil pierdut
Puteţi utiliza această funcţie pentru a facilita localizarea unui
dispozitiv mobil pierdut aflat în aria de acoperire utilizând
tehnologia wireless Bluetooth.
1 Ţineţi apăsat LIGHT pentru a vizualiza meniul de comenzi.
2 Selectaţi .
Dispozitivul fēnix începe să caute dispozitivul mobil asociat.
Un semnal de alertă sonor se aude la dispozitivul dvs. mobil,
iar intensitatea semnalului Bluetooth este afişată pe ecranul
dispozitivului fēnix. Intensitatea semnalului Bluetooth creşte
odată cu apropierea de dispozitivul mobil.
3 Selectaţi BACK pentru a opri căutarea.
Garmin Connect
Contul dvs. Garmin Connect vă permite să vă monitorizaţi
performanţele şi să vă conectaţi cu prietenii dvs. Acesta vă oferă
instrumentele pentru a monitoriza, analiza, partaja şi pentru a vă
încuraja reciproc. Vă puteţi înregistra evenimentele stilului dvs.
de viaţă activ, inclusiv alergări, plimbări, ciclism, înot, excursii,
partide de golf şi altele.
Vă puteţi crea contul gratuit Garmin Connect atunci când
asociaţi dispozitivul cu telefonul utilizând aplicaţia Garmin
Connect Mobile. De asemenea, puteţi să creaţi un cont atunci
când configuraţi aplicaţia Garmin Express (www.garmin.com
/express).
Stocaţi-vă activităţile în memorie: după finalizarea şi salvarea
unei activităţi cronometrate cu dispozitivul dvs., puteţi încărca
activitatea respectivă în contul dvs. Garmin Connect şi o
puteţi păstra oricât timp doriţi.
Analizaţi-vă datele: puteţi vizualiza informaţii mai detaliate cu
privire la activităţile dvs. de fitness şi cele în aer liber, inclusiv
durată, distanţă, puls, număr de calorii arse, cadenţă, o
vedere de sus de tip hartă şi diagrame de puls şi viteză.
Puteţi vizualiza informaţii mai detaliate privind partidele dvs.
de golf, inclusiv tabele de scor, statistici şi informaţii despre
terenul de golf. De asemenea, puteţi vizualiza rapoarte
personalizabile.
NOTĂ: pentru a vizualiza unele date, trebuie să asociaţi un
senzor wireless opţional cu dispozitivul (Asocierea senzorilor
wireless, pagina 34).
Monitorizaţi-vă progresul: puteţi urmări paşii dvs. zilnici, puteţi
intra într-o competiţie amicală cu contactele dvs. şi vă puteţi
atinge obiectivele.
Partajaţi-vă activităţile: vă puteţi conecta cu prietenii pentru a
vă urmări activităţile reciproc sau puteţi publica linkuri către
activităţile dvs. pe site-urile preferate de reţele sociale.
Gestionaţi-vă setările: puteţi particulariza setările de dispozitiv
şi de utilizator în contul dvs. Garmin Connect.
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia Garmin
Connect Mobile
Înainte de a actualiza software-ul dispozitivului dvs. utilizând
aplicaţia Garmin Connect Mobile, trebuie să aveţi un cont
Garmin Connect şi trebuie să asociaţi dispozitivul cu un
smartphone compatibil (Asocierea smartphone-ului cu
dispozitivul, pagina 1).
Sincronizaţi dispozitivul dvs. cu aplicaţia Garmin Connect
Mobile (Sincronizarea manuală a datelor cu Garmin Connect
Mobile, pagina 7).
Atunci când este disponibil un software nou, aplicaţia Garmin
Connect Mobile trimite automat actualizarea la dispozitivul
dvs.
Actualizarea software-ului utilizând Garmin Express
Înainte de a actualiza software-ul dispozitivului dvs., trebuie să
descărcaţi şi să instalaţi aplicaţia Garmin Express şi să vă
adăugaţi dispozitivul (Utilizarea Garmin Connect la computer,
pagina 7).
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
Atunci când este disponibil un software nou, aplicaţia Garmin
Express îl trimite la dispozitivul dvs.
2 După ce aplicaţia Garmin Express finalizează trimiterea
actualizărilor, deconectaţi dispozitivul de la computer.
Dispozitivul dvs. instalează actualizările.
Utilizarea Garmin Connect la computer
Aplicaţia Garmin Express conectează dispozitivul dvs. la contul
dvs. Garmin Connect folosind un computer. Puteţi utiliza
aplicaţia Garmin Express pentru a încărca datele privind
activităţile dvs. în contul dvs. Garmin Connect şi pentru a trimite
date, precum exerciţii sau planuri de antrenament, de pe site-ul
web Garmin Connect pe dispozitivul dvs. Puteţi, de asemenea,
instala actualizări ale software-ului dispozitivului şi gestiona
aplicaţiile Connect IQ.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
2 Vizitaţi www.garmin.com/express.
3 Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia Garmin Express.
4 Deschideţi aplicaţia Garmin Express şi selectaţi Adăugare
dispozitiv.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Sincronizarea manuală a datelor cu Garmin Connect
Mobile
1 Ţineţi apăsat LIGHT pentru a vizualiza meniul de comenzi.
2 Selectaţi .
Caracteristici conectate
7
Aplicaţia Garmin Golf™
Aplicaţia Garmin Golf vă permite să încărcaţi fişe de scor de pe
dispozitivul dvs. compatibil Garmin pentru a vizualiza statistici
detaliate şi analize ale loviturilor. Jucătorii de golf pot concura
între ei pe diferite terenuri utilizând aplicaţia Garmin Golf. Mai
mult de 41.000 de terenuri beneficiază de clasamante la care
puteţi participa. Puteţi organiza un turneu şi invita jucători să
participe.
Aplicaţia Garmin Golf sincronizează datele cu contul dvs.
Garmin Connect. Puteţi descărca aplicaţia Garmin Golf din
magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs.
Pornirea unei sesiuni GroupTrack
Înainte de a porni o sesiune GroupTrack, trebuie sa aveţi un
cont Garmin Connect, un smartphone compatibil şi aplicaţia
Garmin Connect.
Aceste instrucţiuni sunt pentru iniţierea unei sesiuni GroupTrack
pe dispozitivele fēnix 5/5S/5X Plus. Dacă celelalte contacte au
dispozitive compatibile, le puteţi vedea pe hartă. Este posibil ca
celelalte dispozitive să nu poată afişa cicliştii GroupTrack pe
hartă.
1 Ieşiţi afară şi porniţi dispozitivul fēnix 5/5S/5X Plus.
2 Asociaţi-vă smartphone-ul cu dispozitivul fēnix 5/5S/5X Plus
(Asocierea smartphone-ului cu dispozitivul, pagina 1).
3 Pe dispozitivul fēnix 5/5S/5X Plus, menţineţi apăsat pe
MENU şi selectaţi Settings > GroupTrack > Show on Map
pentru a activa vizualizarea conexiunilor pe ecranul hărţii.
În
aplicaţia Garmin Connect, din meniul de setări, selectaţi
4
Siguranţa şi monitorizarea > LiveTrack > GroupTrack.
5 Dacă deţineţi mai multe dispozitive compatibile, selectaţi unul
pentru sesiunea GroupTrack.
6 Selectaţi Vizibil pentru > Toate conexiunile.
7 Selectaţi Începere LiveTrack.
8 Pe dispozitivul fēnix 5/5S/5X Plus, începeţi o activitate.
9 Derulaţi pe hartă pentru a vă vizualiza contactele.
SUGESTIE: din hartă puteţi ţine apăsat pe MENU şi selecta
Nearby Connections pentru a vizualiza informaţii privind
distanţa, direcţia şi ritmul sau viteza pentru alte contacte din
sesiunea GroupTrack.
Sfaturi pentru sesiunile GroupTrack
Caracteristica GroupTrack vă permite să urmăriţi activitatea
celorlalte contacte utilizând LiveTrack direct pe ecran. Toţi
membrii grupului trebuie să fie conexiuni în contul dvs. Garmin
Connect.
• Începeţi activitatea la exterior folosind GPS.
• Asociaţi dispozitivul dvs. fēnix 5/5S/5X Plus cu smartphone-ul
dvs. utilizând tehnologia Bluetooth.
• În cadrul aplicaţiei Garmin Connect Mobile, din meniul setări,
selectaţi Conexiuni pentru a actualiza lista de contacte
pentru sesiunea dvs. GroupTrack.
• Asiguraţi-vă că toate contactele dvs. şi-au asociat telefoanele
inteligente la dispozitive şi iniţiaţi o sesiune LiveTrack în
cadrul aplicaţiei Garmin Connect Mobile.
• Asiguraţi-vă că toate contactele dvs. sunt în aria de acoperire
(40 km sau 25 mi).
• Pe durata unei sesiuni GroupTrack, derulaţi la hartă pentru a
vă vizualiza conexiunile (Adăugarea unei hărţi la activitate,
pagina 28).
Garmin Explore™
Site-ul web Garmin Explore vă permite să planificaţi călătorii şi
să utilizaţi stocarea în cloud pentru punctele de reper, rute şi
trasee. Acesta oferă o planificare avansată, permiţându-vă să
8
partajaţi şi să sincronizaţi date cu dispozitivul dvs. compatibil
Garmin.
Puteţi accesa explore.garmin.com.
Funcţii de siguranţă şi monitorizare
ATENŢIE
Detectarea incidentelor şi asistenţa sunt funcţii suplimentare şi
nu trebuie să vă bazaţi pe acestea ca modalităţi principale de
obţinere a asistenţei de urgenţă. Aplicaţia Garmin Connectnu
contactează serviciile de urgenţă în numele dvs.
Dispozitivul fēnix 5/5S/5X Plus are funcţii de siguranţă şi
monitorizare care trebuie configurate împreună cu aplicaţia
Garmin Connect.
ATENŢIONARE
Pentru a utiliza aceste funcţii, trebuie să vă conectaţi la aplicaţia
Garmin Connect utilizând tehnologia Bluetooth. Puteţi introduce
contactele de urgenţă în contul dvs. Garmin Connect.
Asistenţă: vă permite să trimiteţi un mesaj text automat cu
numele dvs. şi locaţia GPS către contactele dvs. de urgenţă.
Detecţie incidente: permite aplicaţiei Garmin Connect să trimită
un mesaj către contactele de urgenţă atunci când dispozitivul
fēnix 5/5S/5X Plus detectează un incident.
LiveTrack: permite prietenilor şi familiei să urmărească
activităţile şi cursele dvs. în timp real. Puteţi invita persoanele
care vă urmăresc şi care utilizează poşta electronică sau
reţelele sociale, permiţându-le să vizualizeze datele dvs. în
timp real pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.
GroupTrack: vă permite să urmăriţi activitatea contactelor cu
ajutorul LiveTrack direct pe ecran şi în timp real.
Adăugare contacte de urgenţă
Numerele de telefon ale contactelor de urgenţă sunt utilizate
pentru funcţii de detectare a incidentelor şi de asistenţă.
sau .
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi
2 Selectaţi Siguranţa şi monitorizarea > Detectarea şi
asistenţa în cazul incidentelor > Adăugare contact de
urgenţă.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Pornirea și oprirea detecției incidentelor
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Safety > Incident Detection.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: detectarea incidentelor este disponibilă numai pentru
plimbările pe jos, activităţile de alergare şi cu bicicleta în aer
liber.
Atunci când un incident este detectat de către dispozitivul dvs.
fēnix 5/5S/5X Plus cu GPS activat, aplicaţia Garmin Connect
poate trimite automat un mesaj text şi un email cu numele dvs.
şi locaţia GPS către contactele de urgenţă. Apare un mesaj care
indică că contactele dvs. vor fi informate după ce au trecut 30 de
secunde. Puteţi selecta Cancel înainte de finalizarea
numărătorii inverse, pentru a anula mesajul.
Solicitarea de asistenţă
Înainte de a solicita asistenţă, trebuie să configuraţi contactele
de urgenţă (Adăugare contacte de urgenţă, pagina 8).
1 Menţineţi apăsată tasta LIGHT.
2 Atunci când simţiţi 3 vibraţii, eliberaţi tasta pentru a activa
funcţia de asistenţă.
Este afişat ecranul pentru numărătoarea inversă.
Funcţii de siguranţă şi monitorizare
SUGESTIE: puteţi selecta Cancel înainte de finalizarea
numărătorii inverse, pentru a anula mesajul.
Caracteristici conectateWi‑Fi
®
Dispozitivul fēnix 5/5S/5X Plus are funcţii conectate Wi‑Fi.
Aplicaţia Garmin Connect Mobile nu este necesară pentru a
folosi conectivitatea Wi‑Fi.
Încărcări ale activităţilor în contul dvs. Garmin Connect:
transmite automat datele privind activitatea în contul dvs.
Garmin Connect, de îndată ce aţi terminat de înregistrat
activitatea.
Exerciţii şi planuri de antrenament: vă permite să parcurgeţi şi
să selectaţi exerciţii şi planuri de antrenament pe site-ul
Garmin Connect. Data viitoare când dispozitivul dvs. are o
conexiune Wi‑Fi, fişierele sunt trimise wireless pe dispozitivul
dvs.
Actualizări software: dispozitivul descarcă şi instalează
automat cea mai recentă actualizare software când este
disponibilă o conexiune Wi‑Fi.
Conectarea la o reţea Wi‑Fi
Trebuie să conectaţi dispozitivul la aplicaţia Garmin Connect
Mobile de pe smartphone-ul dvs. sau la aplicaţia Garmin
Express de pe computer înainte de a vă putea conecta la o
reţea Wi‑Fi.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Settings > Wi-Fi > My Networks > Add Network.
Dispozitivul afişează o listă cu reţelele Wi‑Fi din apropiere.
3 Selectaţi o reţea.
4 Dacă este cazul, introduceţi parola pentru reţea.
Dispozitivul se conectează la reţea şi reţeaua este adăugată la
lista cu reţele salvate. Dispozitivul se reconectează automat la
reţea atunci când se află în raza de acoperire a acesteia.
Connect IQCaracteristici
Puteţi adăuga funcţii Connect IQ pe ceasul dvs. de la Garmin şi
de la alţi furnizori, utilizând site-ul web Connect IQ. Vă puteţi
personaliza dispozitivul cu feţe de ceas, câmpuri de date,
widget-uri şi aplicaţii.
Feţe pentru ceas: permit personalizarea aspectului ceasului.
Câmpuri de date: permit descărcarea de câmpuri noi de date,
care prezintă datele senzorului, de activitate şi de istoric în
moduri noi. Puteţi adăuga câmpuri de date Connect IQ la
caracteristicile şi paginile integrate.
Widgeturi: furnizează informaţii imediate, inclusiv date de
senzor şi notificări.
Aplicaţii: adăugaţi caracteristici interactive la ceasul dvs.,
precum noi activităţi în mediul exterior şi de tip fitness.
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu
ajutorul computerului
1
2
3
4
Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
Accesaţi apps.garmin.com şi conectaţi-vă.
Selectaţi o caracteristică Connect IQ şi descărcaţi-o.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Garmin Pay
Funcţia Garmin Pay vă permite să vă utilizaţi ceasul pentru a
plăti achiziţiile la magazinele participante cu ajutorul cardurilor
dvs. de credit sau de debit de la o instituţie financiară
participantă.
Caracteristici conectateWi‑Fi
®
Configurarea portofelului dvs. Garmin Pay
Puteţi adăuga unul sau mai multe carduri de credit participante
la portofelul Garmin Pay. Accesaţi garmin.com/garminpay/banks
pentru a găsi instituţii financiare participante.
sau .
1 Din aplicaţia Garmin Connect Mobile, selectaţi
2 Selectaţi Dispozitive Garmin şi selectaţi-vă dispozitivul.
3 Selectaţi Garmin Pay > Creaţi-vă portofelul.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Achitarea unei achiziţii cu ajutorul ceasului
dvs.
Înainte de a vă putea utiliza ceasul pentru a plăti achiziţiile,
trebuie să configuraţi cel puţin un card de plată.
Puteţi utiliza ceasul pentru a plăti achiziţiile dintr-un magazin
participant.
1 Ţineţi apăsat pe LIGHT.
2 Selectaţi .
3 Introduceţi codul de acces din patru cifre.
NOTĂ: dacă introduceţi codul de acces incorect de trei ori,
portofelul dvs. se blochează şi trebuie să vă resetaţi codul de
acces din aplicaţia Garmin Connect Mobile.
Apare ultimul card de plată utilizat.
4 Dacă aţi adăugat mai multe carduri în portofelul Garmin Pay,
selectaţi DOWNpentru a alege un alt card (opţional).
5 În 60 de secunde, ţineţi ceasul în apropierea cititorului de
plăţi, cu ceasul orientat spre cititor.
Ceasul vibrează şi va afişa un marcaj de validare când a
finalizat comunicarea cu cititorul.
6 Dacă este necesar, urmaţi instrucţiunile de pe cititorul de
carduri pentru finalizarea tranzacţiei.
SUGESTIE: după introducerea corectă a codului de acces,
puteţi efectua plăţi fără codul de acces timp de 24 de ore dacă
purtaţi în continuare ceasul. Dacă scoateţi ceasul de la mână
sau dezactivaţi monitorizarea pulsului, trebuie să introduceţi din
nou codul de acces înainte de a efectua o plată.
Adăugarea unui card aferent portofelului
dvs. Garmin Pay
Puteţi adăuga până la 10 carduri de credit sau de debit în
portofelul dvs. Garmin Pay.
1 De pe pagina pentru dispozitive fēnix 5/5S/5X Plus din
aplicaţia Garmin Connect Mobile, selectaţi Garmin Pay >
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce datele
cardului şi a adăuga cardul în portofelul dvs.
După adăugarea cardului, puteţi selecta cardul de pe ceasul
dvs. pentru a efectua o plată.
.
Gestionarea portofelului Garmin Pay
Puteţi vizualiza informaţii detaliate despre fiecare dintre cardurile
dvs. de plată şi puteţi suspenda, activa sau şterge un card.
Puteţi, de asemenea, să suspendaţi sau să ştergeţi complet
portofelul Garmin Pay.
NOTĂ: în unele ţări, instituţiile financiare participante pot
restricţiona funcţiile portofelului.
9
1 De pe pagina pentru dispozitive fēnix 5/5S/5X Plus din
aplicaţia Garmin Connect Mobile, selectaţi Garmin Pay >
Gestionaţi-vă portofelul.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a suspenda un anumit card, selectaţi cardul şi
selectaţi Suspendare.
Cardul trebuie să fie activ pentru a efectua achiziţii
folosind dispozitivul fēnix 5/5S/5X Plus.
• Pentru a suspenda temporar toate cardurile din portofel,
selectaţi Suspendare portofel.
Nu puteţi plăti cu dispozitivul fēnix 5/5S/5X Plus până
când nu aţi suspendat cel puţin un card cu ajutorul
aplicaţiei.
• Pentru a anula suspendarea portofelului suspendat,
selectaţi Anulare suspendare portofel.
• Pentru a şterge un anumit card, selectaţi cardul şi selectaţi
Ștergere.
Cardul este şters complet din portofelul dvs. Dacă doriţi să
adăugaţi pe viitor cardul în portofelul dvs., trebuie să
introduceţi din nou informaţiile despre card.
• Pentru a şterge toate cardurile din portofel, selectaţi
Ştergere portofel.
Portofelul Garmin Pay şi toate informaţiile despre card
asociate cu acesta sunt şterse. Nu puteţi plăti cu
dispozitivul fēnix 5/5S/5X Plus până când nu creaţi cel
puţin un portofel nou şi nu adăugaţi un card.
Schimbarea codului de acces Garmin Pay
Trebuie să cunoaşteţi codul de acces curent pentru a-l schimba.
Codul dvs. de acces nu poate fi recuperat. Dacă v-aţi uitat codul
de acces, trebuie să vă ştergeţi portofelul, să creaţi unul nou şi
să reintroduceţi informaţiile despre card.
Puteţi să modificaţi codul de acces necesar pentru a accesa
portofelul Garmin Pay de pe dispozitivul fēnix 5/5S/5X Plus.
1 De pe pagina pentru dispozitive fēnix 5/5S/5X Plus din
aplicaţia Garmin Connect Mobile, selectaţi Garmin Pay >
Resetare parolă.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Data viitoare când plătiţi cu ajutorul dispozitivului fēnix 5/5S/5X
Plus, trebuie să introduceţi codul nou de acces.
Muzică
Puteţi descărca conţinut audio pe dispozitivul dvs. de pe
computer sau un furnizor terţ, pentru a putea asculta atunci
când smartphone-ul nu se află în apropiere. Pentru a asculta
conţinut audio stocat pe dispozitiv, trebuie să conectaţi căştile la
tehnologia Bluetooth.
Puteţi folosi comenzile de muzică pentru a controla redarea pe
smartphone sau a reda muzica stocată pe dispozitiv.
Conectarea de la un furnizor terţ
Înainte de a putea descărca muzică sau alte fişiere audio pe
ceasul dvs. compatibil de la un furnizor terţ acceptat, trebuie să
vă conectaţi la furnizor utilizând aplicaţia Garmin Connect.
sau .
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi
2 Selectaţi Dispozitive Garmin şi selectaţi-vă dispozitivul.
3 Selectaţi Muzică.
4 Selectaţi Căutaţi aplicaţii muzicale, localizaţi un furnizor şi
urmați instrucțiunile de pe ecran.
NOTĂ: dacă aţi instalat deja un furnizor, îl puteţi selecta şi
puteţi urma instrucţiunile de pe ecran.
10
Descărcarea de conţinut audio de la un furnizor terţ
Pentru a putea descărca materiale audio de la un furnizor terţ
trebuie să vă conectaţi la o reţea Wi‑Fi (Conectarea la o reţea
Wi‑Fi, pagina 9).
1 Ţineţi apăsat DOWN din orice ecran pentru a deschide
comenzile pentru muzică.
2 Ţineţi apăsat pe MENU.
3 Selectaţi Music Providers.
4 Selectaţi un furnizor conectat.
5 Selectaţi o listă de redare sau alt element pe care să-l
descărcaţi pe dispozitiv.
6 Dacă este necesar, selectaţi BACK până când vi se solicită
să vă sincronizaţi cu serviciul şi selectaţi Yes.
NOTĂ: descărcarea de conţinut audio poate epuiza bateria.
Este posibil să fie necesar să conectaţi dispozitivul la o sursă de
alimentare externă dacă nivelul bateriei este redus.
Descărcaţi conţinut audio din Spotify
®
Înainte de a putea descărca conţinut audio de la Spotify, trebuie
să vă conectaţi la o reţea Wi‑Fi (Conectarea la o reţea Wi‑Fi,
pagina 9).
1 Ţineţi apăsat DOWN din orice ecran pentru a deschide
comenzile pentru muzică.
2 Menţineţi apăsat MENU.
3 Selectaţi Music Providers > Spotify.
4 Selectaţi Add music & podcasts.
5 Selectaţi o listă de redare sau alt element pe care să-l
descărcaţi pe dispozitiv.
NOTĂ: descărcarea de conţinut audio poate epuiza bateria.
Este posibil să fie nevoie să conectaţi dispozitivul la o sursă
de alimentare externă dacă durata de viaţă rămasă a bateriei
este insuficientă.
Listele de redare sau alte elemente selectate se descarcă pe
dispozitiv.
Modificarea furnizorului de muzică
1 Ţineţi apăsat DOWN din orice ecran pentru a deschide
comenzile pentru muzică.
2 Menţineţi apăsat MENU.
3 Selectaţi Music Providers.
4 Selectaţi un furnizor conectat.
Deconectarea de la un furnizor terţ
sau .
1 Din aplicaţia Garmin Connect Mobile, selectaţi
2 Selectaţi Dispozitive Garmin şi selectaţi-vă dispozitivul.
3 Selectaţi Muzică.
4 Selectaţi un furnizor terţ instalat şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru a deconecta furnizorul terţ de la dispozitiv.
Descărcarea de conţinut audio personal
Înainte de a trimite muzica personală către dispozitivul dvs.,
trebuie să instalaţi aplicaţia Garmin Express pe computer
(www.garmin.com/express).
Puteţi încărca fişierele dvs. personale .mp3 şi .aac în fēnix pe
computerul dvs.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB inclus.
2 Pe computer, deschideţi aplicaţia Garmin Express, selectaţi
dispozitivul dvs. şi apoi selectaţi Muzică.
SUGESTIE: pentru Windows computere, puteţi selecta
şi
naviga prin folder cu fişierele dvs. audio. Pentru Apple
computere, aplicaţia Garmin Express utilizează biblioteca
dvs. iTunes .
®
®
®
Muzică
3 În Muzica mea sau în lista din Biblioteca iTunes, selectaţi o
Funcţii pentru puls
categorie de fişiere audio, cum ar fi melodii sau liste de
redare.
4 Bifaţi căsuţele pentru fişierele audio şi selectaţi Trimitere
către dispozitiv.
5 Dacă este necesar, în lista fēnix, selectaţi o categorie, bifaţi
căsuţele şi selectaţi Eliminare din dispozitiv pentru a şterge
fişierele audio.
Dispozitivul fēnix 5/5S/5X Plus dispune de un monitor cardiac
montat la încheietură şi este, de asemenea, compatibil cu
monitoarele cardiace pentru piept (comercializate separat).
Puteţi vizualiza datele privind pulsul cu ajutorul widgetului de
puls. Dacă sunt disponibile atât pulsul măsurat la încheietură,
cât şi datele privind pulsul măsurat la piept, dispozitivul va utiliza
datele privind pulsul măsurat la piept.
Ascultare muzică
Puls măsurat la încheietura mâinii
1 Ţineţi apăsat DOWN din orice ecran pentru a deschide
comenzile pentru muzică.
2 Conectaţi căştile folosind tehnologiaBluetooth (Conectarea
căştilor folosind tehnologia Bluetooth, pagina 11).
3 Menţineţi apăsat MENU.
4 Selectaţi Music Providers şi selectaţi o opţiune.
• Pentru a asculta muzica descărcată pe ceas de pe
computer, selectaţi My Music (Descărcarea de conţinut
audio personal, pagina 10).
• Pentru a asculta muzică de pe smartphone, selectaţi
Control Phone.
• Pentru a asculta muzică de la un furnizor terţ, selectaţi
numele furnizorului.
5 Selectaţi pentru a deschide comenzile de redare a muzicii.
Comenzi de redare muzică
Selectaţi pentru a gestiona conţinut de la anumiţi furnizori terţi.
Selectaţi pentru a naviga prin fişierele audio şi listele de radere
pentru sursa selectată.
Selectaţi pentru a ajusta volumul.
Selectaţi pentru a reda şi a întrerupe fişierul audio curent.
Selectaţi pentru a trece la următorul fişier audio din lista de
redare.
Ţineţi apăsat pentru a derula rapid înainte fişierul audio curent.
Selectaţi pentru a relua fişierul audio curent.
Selectaţi de două ori pentru a trece la fişierul audio anterior din
lista de redare.
Ţineţi apăsat pentru a derula fişierul audio curent.
Selectaţi pentru a schimba modul de repetare.
Selectaţi pentru a schimba modul de redare aleatorie.
Conectarea căştilor folosind tehnologia
Bluetooth
Pentru a asculta muzica încărcată pe dispozitivul dvs. fēnix,
trebuie să conectaţi căştile utilizând tehnologia Bluetooth.
1 Aduceţi căştile la o distanţă de maxim 2 m (6,6 ft.) de
dispozitiv.
Activaţi
modul de asociere pe căşti.
2
3 Menţineţi apăsat MENU.
4 Selectaţi Setări > Music > Headphones > Add New.
5 Selectaţi căştile pentru a finaliza asocierea.
Funcţii pentru puls
Purtarea dispozitivului
• Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână.
NOTĂ: dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil. Pentru
citiri mai precise ale pulsului pe dispozitivul fēnix 5/5S/5X
Plus, acesta nu trebuie mişcat în timpul alergării sau al
exerciţiilor. Pentru citiri cu pulsoximetrul pe dispozitivul
fēnix 5X Plus, trebuie să staţi nemişcat.
NOTĂ: senzorul optic este localizat pe partea din spate a
dispozitivului.
• Consultaţi Sfaturi pentru un puls neregulat, pagina 11
pentru mai multe informaţii despre pulsul măsurat la
încheietura mâinii.
• Consultaţi Sfaturi în cazul în care datele pulsoximetrului sunt
neregulate, pagina 19 pentru mai multe informaţii despre
senzorul pulsoximetrului.
• Pentru mai multe informaţii privind precizia citirilor, accesaţi
garmin.com/ataccuracy.
Sfaturi pentru un puls neregulat
Dacă pulsul este neregulat sau nu apare, puteţi încerca să
urmaţi aceste sfaturi.
• Curăţaţi-vă şi uscaţi-vă braţul înainte de a vă monta
dispozitivul pe corp.
• Evitaţi să purtaţi protecţie solară, loţiuni şi repelent pentru
insecte sub dispozitiv.
• Nu zgâriaţi senzorul de puls situat în partea din spate a
dispozitivului.
• Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână.
Dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil.
• Aşteptaţi până când pictograma
lumninează permanent
înainte de a începe activitatea.
• Încălziţi-vă timp de 5 - 10 minute şi obţineţi o valoare a
pulsului înainte de a începe activitatea.
NOTĂ: în medii reci, încălziţi-vă în locaţii interioare.
• Clătiţi dispozitivul cu apă proaspătă după fiecare sesiune de
exerciţii.
• În timpul exerciţiilor, utilizaţi o brăţară din silicon.
Vizualizarea widgetului Puls
Widgetul afişează pulsul dvs. curent în bătăi pe minut (bpm) şi
valoarea medie a pulsului în ultimele 4 zile.
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi DOWN.
2 Selectaţi pentru a vizualiza valorile medii ale pulsului dvs.
în repaus în ultimele 7 zile.
11
Dezactivarea monitorului cardiac montat la
încheietură
Transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele
Garmin
Puteţi transmite datele privind pulsul dvs. de pe dispozitivul dvs.
fēnix 5/5S/5X Plus şi le puteţi vizualiza pe dispozitivele asociate
Garmin.
NOTĂ: transmiterea datelor privind pulsul reduce durata de
viaţă a bateriei.
1 Din widgetul pentru puls, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Options > Broadcast Heart Rate.
Dispozitivul fēnix 5/5S/5X Plus începe să transmită datele
privind pulsul dvs. şi apare
.
NOTĂ: în timpul transmiterii datelor privind pulsul din
widgetul pentru puls, puteţi vizualiza numai acest widget.
3 Asociaţi dispozitivul fēnix 5/5S/5X Plus cu un dispozitiv
compatibil Garmin ANT+.
NOTĂ: instrucţiunile de asociere diferă pentru fiecare
dispozitiv compatibil Garmin în parte. Citiţi manualul dvs. de
utilizare.
SUGESTIE: pentru a opri transmiterea datelor privind pulsul,
selectaţi orice tastă şi selectaţi Yes.
Transmiterea datelor privind pulsul în timpul unei activităţi
Puteţi configura dispozitivul dvs. fēnix 5/5S/5X Plus pentru a
transmite datele privind pulsul în mod automat atunci când
începeţi o activitate. De exemplu, puteţi transmite datele privind
ritmul dvs. cardiac pe un dispozitiv Edge în timp ce mergeţi pe
bicicletă sau pe o cameră VIRB pe durata unei activităţi.
NOTĂ: transmiterea datelor privind pulsul reduce durata de
viaţă a bateriei.
1 Din widgetul pentru puls, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Options > Broadcast During Activity.
3 Începeţi o activitate (Începerea unei activităţi, pagina 2).
Dispozitivul fēnix 5/5S/5X Plus începe să transmită datele
privind pulsul dvs. în fundal.
NOTĂ: nu există nicio indicaţie a faptului că dispozitivul
transmite date privind pulsul dvs. în timpul unei activităţi.
4 Dacă este necesar, asociaţi dispozitivul fēnix 5/5S/5X Plus cu
un dispozitiv compatibil Garmin ANT+.
NOTĂ: instrucţiunile de asociere diferă pentru fiecare
dispozitiv compatibil Garmin în parte. Citiţi manualul dvs. de
utilizare.
SUGESTIE: pentru a opri transmiterea datelor privind pulsul
dvs., opriţi activitatea (Oprirea unei activităţi, pagina 2).
Valoarea implicită pentru Wrist Heart Rate este Auto.
Dispozitivul utilizează automat monitorul cardiac montat la
încheietură dacă nu asociaţi la acesta un monitor cardiac ANT+.
NOTĂ: dezactivarea monitorului cardiac montat la încheietură
dezactivează şi funcţia de detectare a plăţilorGarmin Pay şi
trebuie să introduceţi o parolă înainte de a iniţia orice plată
(Garmin Pay, pagina 9).
NOTĂ: dezactivarea monitorului cardiac montat la încheietură
dezactivează şi senzorul pulsoximetru montat la încheietură.
1 Din widgetul pentru puls, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Options > Status > Off.
Fixarea pe corp a monitorului cardiac
Trebuie să purtaţi monitorul cardiac direct pe piele, imediat sub
stern. Acesta trebuie să fie suficient de bine fixat pentru a nu se
mişca în timpul activităţilor.
1 Dacă este necesar, ataşaţi cureaua prelungitoare la
monitorul cardiac.
2 Umeziţi electrozii de pe spatele monitorului cardiac pentru
a realiza o conexiune puternică între piept şi transmiţător.
3 Purtaţi monitorul cardiac cu sigla Garmin orientată cu partea
dreaptă în sus.
®
®
Setarea unei alerte de puls anormal
Puteţi seta dispozitivul să vă alerteze atunci când pulsul dvs.
depăşeşte un anumit număr de bătăi pe minut (bpm) după o
perioadă de inactivitate.
1 Din widgetul pentru puls, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Options > Abnormal HR Alert > Status > On.
3 Selectaţi Alert Threshold.
4 Selectaţi o valoare limită a pulsului.
De fiecare dată când depăşiţi valoarea limită, apare un mesaj şi
dispozitivul vibrează.
12
Conexiunea dintre cârligul
şi bucla
trebuie să se afle în
partea dreaptă.
4 Înfăşuraţi monitorul cardiac în jurul toracelui şi racordaţi
cârligul curelei la buclă.
NOTĂ: asiguraţi-vă că eticheta de întreţinere nu se îndoaie
peste curea.
După fixarea monitorului cardiac, acesta este activ şi trimite
date.
Sfaturi pentru situaţia în care datele care indică
frecvenţa cardiacă sunt neregulate
Dacă datele care indică frecvenţa cardiacă sunt neregulate sau
nu apar, puteţi încerca să urmaţi aceste sfaturi.
• Aplicaţi din nou apă pe electrozi şi pe plasturii de contact
(dacă este cazul).
• Strângeţi cureaua pe piept.
• Faceţi o încălzire de 5-10 minute.
• Urmaţi instrucţiunile de întreţinere (Întreţinerea monitorului
cardiac, pagina 13).
• Purtaţi o cămaşă de bumbac sau umeziţi bine ambele feţe
ale curelei.
Materialele sintetice care se freacă de monitorul cardiac sau
îl ating pot crea electricitate statică de natură să afecteze
semnalele de puls.
• Îndepărtaţi-vă de sursele care pot afecta monitorul cardiac.
Funcţii pentru puls
Printre sursele de interferenţe se numără câmpuri
electromagnetice puternice, unii senzori wireless de 2,4 GHz,
linii electrice de înaltă tensiune, motoare electrice, cuptoare,
cuptoare cu microunde, telefoane fără fir la 2,4 GHz şi puncte
de acces LAN wireless.
Întreţinerea monitorului cardiac
ATENŢIONARE
Acumularea de transpiraţie şi de sare pe curea poate diminua
capacitatea monitorului de frecvenţă cardiacă de a raporta date
exacte.
• Clătiţi monitorul de frecvenţă cardiacă după fiecare utilizare.
• Spălaţi manual monitorul de frecvenţă cardiacă după fiecare
a şaptea utilizare sau după fiecare şedinţă de înot, folosind o
cantitate mică de detergent blând, de exemplu de detergent
lichid pentru spălat vasele.
NOTĂ: dacă folosiţi prea mult detergent puteţi deteriora
monitorul de frecvenţă cardiacă.
• Nu puneţi monitorul de frecvenţă cardiacă în maşina de
spălat sau în uscător.
• Când uscaţi monitorul de frecvenţă cardiacă, poziţionaţi-l
suspendat sau aşezat pe o suprafaţă orizontală.
Dinamica alergării
Puteţi utiliza dispozitivul dvs. fēnix compatibil asociat cu
accesoriul HRM-Run™ sau cu alt accesoriu pentru dinamica
alergării pentru a vă furniza feedback în timp real despre forma
dvs. de alergare. Dacă dispozitivul dvs. fēnix a fost livrat
împreună cu accesoriul HRM-Run, dispozitivele sunt deja
asociate.
Accesoriul pentru dinamica alergării are un accelerometru care
măsoară mişcarea torsului, pentru a calcula şase măsurători ale
alergării.
Cadenţă: cadenţa este numărul de paşi pe minut. Afişează
numărul total de paşi (combinaţi dreapta şi stânga).
Oscilaţie pe verticală: oscilaţia pe verticală este mişcarea pe
verticală din timpul alergării. Afişează mişcarea pe verticală a
torsului, măsurată în centimetri pentru fiecare pas.
Durată de contact cu solul: durata de contact cu solul este
durata petrecută pe sol la fiecare pas în timpul alergării. Este
măsurată în milisecunde.
NOTĂ: durata contactului cu solul şi echilibrul nu sunt
disponibile în timpul mersului.
Echilibrul pe durata contactului cu solul: echilibrul pe durata
contactului cu solul afişează balanţa stânga/dreapta de pe
durata contactului cu solul din timpul alergării. Acesta
afişează un procent. De exemplu, 53,2 cu o săgeată
orientată spre stânga sau spre dreapta.
Lungimea pasului: lungimea pasului este lungimea pasului
dvs. între două păşiri succesive. Este măsurată în metri.
Raport vertical: Raportul vertical este raportul dintre oscilaţiile
pe verticală şi lungimea pasului. Acesta afişează un procent.
De obicei un număr mai mic indică faptul că sunteţi într-o
formă mai bună pentru alergare.
Antrenamentul cu dinamica alergării
Înainte de a vizualiza dinamica de alergare, trebuie să purtaţi
accesoriul pentru dinamica alergării HRM-Run şi să îl asociaţi cu
dispozitivul (Asocierea senzorilor wireless, pagina 34). Dacă
dispozitivul fēnix 5/5S/5X Plus a fost ambalat cu accesoriul,
dispozitivele sunt deja asociate, iar fēnix 5/5S/5X Plus este setat
să afişeze dinamica de alergare.fēnix
1 Selectaţi o opţiune:
• Dacă accesoriul pentru dinamica alergării şi dispozitivul
fēnix 5/5S/5X Plus sunt deja asociate, treceţi la etapa 7.
• Dacă accesoriul pentru dinamica alergării şi dispozitivul
fēnix 5/5S/5X Plus nu sunt deja asociate, finalizaţi toate
etapele din această procedură.
2 Menţineţi apăsat MENU.
3 Selectați Settings > Activities & Apps.
4 Selectaţi o activitate.
5 Selectaţi setările activităţii.
6 Selectaţi Data Screens > Add New.
7 Selectaţi un ecran cu date de dinamică a alergării.
NOTĂ: ecranele cu dinamica de alergare nu sunt disponibile
pentru toate activităţile.
8 Începeţi alergarea (Începerea unei activităţi, pagina 2).
9 Selectaţi UP sau DOWN pentru a deschide un ecran al
dinamicii de alergare pentru a vă vizualiza datele măsurate.
Indicatoarele color şi datele despre dinamica alergării
Ecranele cu dinamica alergării afişează un indicator color pentru măsurătorile primare. Puteţi afişa cadenţa, oscilaţia pe verticală,
durata de contact cu solul, echilibrul pe durata contactului cu solul sau raportul vertical ca măsurători primare. Indicatorul color vă
arată în ce mod datele despre dinamica alergării se compară cu cele ale altor alergători. Zonele color se bazează pe percentile.
Garmin a studiat mulţi alergători, de toate nivelurile. Valorile din zonele roşii sau portocalii sunt tipice pentru alergătorii cu mai puţină
experienţă sau mai lenţi. Valorile din zonele verzi, albastre sau mov sunt tipice pentru alergătorii cu mai multă experienţă sau mai
rapizi. Alergătorii cu mai multă experienţă tind să manifeste durate de contact cu solul mai mici, oscilaţii mai mici pe verticală,
rapoarte verticale mai mici şi cadenţe superioare faţă de alergătorii cu mai puţină experienţă. Cu toate acestea, alergătorii mai înalţi
manifestă în mod tipic cadenţe uşor inferioare, lungimi mai mari ale paşilor şi oscilaţii pe verticală puţin mai mari. Raportul vertical
este oscilaţia pe verticală împărţită la lungimea pasului. Nu este corelat cu înălţimea.
Accesaţi www.garmin.com/runningdynamics pentru mai multe informaţii despre dinamica alergării. Pentru teorii şi interpretări
suplimentare ale datelor despre dinamica alergării, puteţi consulta publicaţii şi site-uri web de prestigiu consacrate alergării.
Zonă color
Procent din zonă Interval de cadenţă Intervalul duratei de contact cu solul
Mov
>95
>183 ppm
<218 ms
Albastru
70–95
174–183 ppm
218–248 ms
Verde
30-69
164-173 ppm
249-277 ms
Portocaliu 5-29
153-163 ppm
278-308 ms
Roşu
<153 ppm
>308 ms
<5
Date despre echilibrul pe durata contactului cu solul
Echilibrul pe durata contactului cu solul măsoară simetria din timpul alergării şi apare ca un procent din durata totală a contactului cu
solul. De exemplu, 51,3% cu o săgeată orientată spre stânga arată că alergătorul petrece mai mult timp pe pământ cu piciorul stâng.
Dacă ecranul cu date afişează ambele numere, de exemplu 48–52, 48% reprezintă piciorul stâng şi 52% reprezintă piciorul drept.
Funcţii pentru puls
13
Zonă color
Roşu
Portocaliu
Verde
Portocaliu
Roşu
Simetrie
Slab
Suficient
Bun
Suficient
Slab
Procent din alţi alergători
5%
25%
40%
25%
5%
Echilibrul duratei de contact cu solul >52,2% S 50,8–52,2% S 50,7% S–50,7% D 50,8–52,2% D >52.2% D
În timpul elaborării şi testării dinamicii alergării, echipa Garmin a descoperit corelaţii între rănirile şi dezechilibrele mai pronunţate ale
anumitor alergători. Pentru mulţi alergători, echilibrul pe durata contactului cu solul tinde să se abată dincolo de 50–50 la alergarea
în susul sau în josul pantelor. Majoritatea antrenorilor de alergări sunt de acord cu faptul că o formă simetrică a alergării este
benefică. Alergătorii de elită tind să aibă paşi rapizi şi echilibraţi.
Puteţi urmări indicatorul color sau câmpul de date pe durata alergării sau puteţi vizualiza rezumatul din contul Garmin Connect după
alergare. Ca şi în cazul altor date referitoare la dinamica alergării, echilibrul pe durata contactului cu solul este o măsurătoare
cantitativă menită să contribuie la înţelegerea formei dvs. de alergare.
Date privind oscilaţia pe verticală şi raportul vertical
Intervalele de date pentru oscilaţia pe verticală şi raportul vertical diferă uşor în funcţie de senzor şi de poziţionarea acestuia pe
piept (accesorii HRM-Tri™ sau HRM-Run) sau la talie (accesoriu Running Dynamics Pod).
Zonă color
Procent din zonă Interval de oscilaţii pe
verticală la piept
Interval de oscilaţii pe
verticală la talie
Raport vertical la piept Raport vertical la talie
Mov
>95
<6,4 cm
<6,8 cm
<6,1 %
<6,5 %
Albastru
70–95
6,4–8,1 cm
6,8-8,9 cm
6,1-7,4%
6,5-8,3%
Verde
30-69
8,2-9,7 cm
9,0-10,9 cm
7,5-8,6%
8,4-10,0%
Portocaliu 5-29
9,8-11,5 cm
11,0-13,0 cm
8,7-10,1%
10,1-11,9%
Roşu
>11,5 cm
>13,0 cm
>10,1 %
>11,9 %
<5
Sfaturi pentru situaţia în care datele despre dinamica
alergării lipsesc
Dacă datele despre dinamica alergării nu sunt afişate, puteţi
încerca să urmaţi aceste sfaturi.
• Asiguraţi-vă că aveţi un accesoriu pentru dinamica alergării,
precum un accesoriu HRM-Run.
Accesoriile pentru dinamica alergării au simbolul pe partea
frontală a modulului.
• Asociaţi din nou accesoriul pentru dinamica alergării cu
dispozitivul fēnix, conform instrucţiunilor.
• Dacă pe afişajul cu datele despre dinamica alergării apar
numai zerouri, asiguraţi-vă că accesoriul este purtat cu
partea corectă orientată în sus.
NOTĂ: durata de contact cu solul şi echilibrul sunt afişate
numai în timpul alergării. Aceasta nu este calculată în timpul
mersului.
Măsurătorile performanţelor
Măsurătorile performanţelor sunt estimări care vă pot ajuta să
monitorizaţi şi să vă înţelegeţi activităţile de antrenament şi
performanţele înregistrate în timpul curselor. Aceste măsurători
necesită câteva activităţi care folosesc pulsul măsurat la
încheietura mâinii sau un monitor cardiac pentru piept
compatibil. Măsurătorile performanţelor de ciclism necesită un
monitor cardiac şi un contor de putere.
Aceste valori estimate sunt furnizate şi susţinute de Firstbeat.
Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.garmin.com/physio.
NOTĂ: este posibil ca prima dată estimările să pară inexacte.
Dispozitivul vă solicită să efectuaţi câteva activităţi pentru a afla
date despre performanţele dvs.
Starea antrenamentului: starea antrenamentului arată modul în
care acesta afectează condiţia fizică şi performanţa. Starea
14
antrenamentului este bazată pe modificările nivelului de
solicitare al antrenamentului şi nivelului VO2 max. pe o
perioadă extinsă de timp.
VO2 max.: VO2 max. este volumul maxim de oxigen (în mililitri)
pe care îl puteţi consuma pe minut pe kilogram de greutate
corporală la performanţa maximă.
Durata de recuperare: ecranul pentru recuperare afişează
timpul rămas până când vă recuperaţi complet şi sunteţi
pregătit pentru următorul exerciţiu solicitant.
Nivelul de solicitare al antrenamentului: nivelul de solicitare al
antrenamentului este suma consumului suplimentar de
oxigen de după antrenament (EPOC) în ultimele 7 zile.
EPOC este o estimare a energiei de care are nevoie corpul
pentru a-şi reveni după antrenament.
Duratele estimate ale curselor: dispozitivul utilizează
estimarea volumului VO2 max. şi surse de date publicate
pentru a oferi o durată ţintă a cursei pe baza stării dvs.
atletice curente. Această estimare presupune, de asemenea,
că aţi finalizat antrenamentul adecvat pentru cursa
respectivă.
Testul de stres pentru HRV: testul de stres HRV (variaţiile
pulsului) necesită un monitor cardiac pentru piept Garmin.
Dispozitivul înregistrează variaţiile pulsului în timp ce staţi
nemişcat timp de 3 minute. Acesta arată nivelul stresului
general. Intervalul de măsurare este de la 1 la 100, iar un
scor mai mic indică un nivel de stres mai scăzut.
Performanţe: nivelul de performanţă este o evaluare în timp
real după o activitate între 6 şi 20 de minute. Acesta poate fi
adăugat sub forma unui câmp de date astfel încât să vă
puteţi vizualiza nivelul de performanţă pe durata restului
activităţii. Acesta compară nivelul dvs. în timp real cu nivelul
mediu al stării dvs. atletice.
Pragul de putere funcţională (FTP): dispozitivul utilizează
informaţiile din profilul dvs. de utilizator, introduse la
configurarea iniţială, pentru a estima valoarea FTP. Pentru o
estimare mai exactă, puteţi efectua un test ghidat.
Prag lactat: pragul lactat necesită un monitor cardiac. Pragul
lactat este punctul în care musculatura începe să obosească
rapid. Dispozitivul măsoară pragul lactat utilizând datele
pulsului şi ritmul.
Funcţii pentru puls
Dezactivarea notificărilor de performanţă
Notificările de performanţă sunt activate în mod implicit. Anumite
notificări de performanţă sunt alerte care apar la finalul activităţii.
Anumite notificări de performanţă sunt alerte care apar în timpul
unei activităţi sau când atingeţi o nouă măsurare a performanţei,
precum estimarea valorii VO2 max.
1 Ţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Settings > Physiological Metrics > Performance
Notifications.
3 Selectaţi o opţiune.
Detectarea automată a măsurătorilor performanţelor
Funcţia de Auto Detection este activată implicit. Dispozitivul
poate detecta automat pulsul dvs. maxim şi pragul lactat în
timpul unei activităţi. Atunci când este asociat unui contor de
putere compatibil, dispozitivul poate detecta automat puterea
dvs. de prag funcţională (FTP) în timpul unei activităţi.
NOTĂ: dispozitivul detectează pulsul maxim numai dacă pulsul
este mai mare decât valoarea setată în profilul dvs. de utilizator.
1 Ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Settings > Physiological Metrics > Auto
Detection.
3 Selectaţi o opţiune.
Sincronizarea activităţilor şi a măsurătorilor
performanţelor
Puteţi să sincronizaţi activităţile şi măsurătorile performanţelor
de pe alte dispozitive Garmin pe dispozitivul dvs. fēnix 5/5S/5X
Plus utilizând contul de Garmin Connect. Aceasta îi permite
dispozitivului dvs. să reflecte cu mai multă precizie starea de
antrenament şi condiţia fizică. De exemplu, puteţi înregistra o
cursă cu un dispozitiv Edge şi să vizualizaţi detaliile despre
activitate şi nivelul global de solicitare al antrenamentului pe
dispozitivul fēnix 5/5S/5X Plus.
1 Ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Settings > Physiological Metrics > TrueUp.
Atunci când vă sincronizaţi dispozitivul cu smartphone-ul,
activităţile şi măsurătorile recente ale performanţelor de pe
celălalt dispozitiv Garmin apar pe dispozitivul dvs. fēnix 5/5S/5X
Plus.
Starea antrenamentului
Starea antrenamentului arată modul în care acesta afectează
nivelul condiţiei fizice şi performanţa. Starea antrenamentului
este bazată pe modificările nivelului de solicitare al
antrenamentului şi nivelului VO2 max. pe o perioadă extinsă de
timp. Puteţi folosi starea antrenamentului la planificarea
antrenamentelor viitoare şi pentru a continua să vă îmbunătăţiţi
nivelul condiţiei fizice.
Valoare de vârf: valoarea de vârf înseamnă că sunteţi într-o
condiţie ideală pentru cursă. Nivelul de solicitare redus al
antrenamentului din ultima perioadă permite corpului dvs. să
se recupereze şi să compenseze integral antrenamentele
anterioare. Ar trebui să vă faceţi un plan, deoarece starea de
vârf poate fi menţinută numai o perioadă scurtă de timp.
Productiv: nivelul curent de solicitare al antrenamentului duce
condiţia dvs. fizică şi performanţa în direcţia corectă. Ar
trebui să vă planificaţi perioadele de recuperare în cadrul
antrenamentelor pentru a vă menţine nivelul condiţiei fizice.
Menţinere: nivelul curent de solicitare al antrenamentului este
suficient pentru a vă menţine nivelul condiţiei fizice. Pentru a
vedea îmbunătăţiri, încercaţi să adăugaţi mai multă varietate
în exerciţiile dvs. sau să creşteţi volumul antrenamentelor.
Recuperare: nivelul mai redus de solicitare al antrenamentului
permite corpului dvs. să se recupereze, ceea ce este esenţial
în timpul unor perioade extinse de antrenament intens. Puteţi
reveni la o solicitare mai ridicată a antrenamentului atunci
când vă simţiţi pregătit pentru acest lucru.
Funcţii pentru puls
Neproductiv: nivelul de solicitare al antrenamentului este bun,
dar condiţia dvs. fizică scade. Corpul dvs. probabil că depune
încă eforturi să se recupereze, aşa că acordaţi o atenţie
sporită stării generale de sănătate, inclusiv stresului, nutriţiei
şi odihnei.
Scădere tonus: scăderea tonusului are loc atunci când vă
antrenaţi mai puţin decât de obicei timp de o săptămână sau
mai mult, iar acest lucru vă afectează nivelul condiţiei fizice.
Puteţi încerca să creşteţi nivelul de solicitare al
antrenamentului pentru a vedea îmbunătăţirile.
Suprasolicitare: nivelul de solicitare al antrenamentului este
foarte ridicat şi contraproductiv. Corpul dvs. are nevoie de
odihnă. Acordaţi-vă timp pentru recuperare prin adăugarea
unor antrenamente mai lejere în programul de antrenament.
Stare necunoscută: dispozitivul necesită una sau două
săptămâni de istoric de antrenamente, inclusiv de activităţi cu
rezultate VO2 max. din alergare sau ciclism, pentru a
determina starea antrenamentului.
Sfaturi pentru obţinerea stării antrenamentului
Funcţia de stare a antrenamentului depinde de evaluările
actualizate ale nivelului dvs. de fitness, inclusiv cel puţin două
măsurători de VO2 max. pe săptămână. Estimarea VO2 max.
este actualizată după alergări în exterior sau curse intense în
timpul cărora pulsul a atins cel puţin 70% din pulsul maxim timp
de câteva minute. Alergarea pe teren accidentat şi activităţile de
alergare în interior nu generează o estimare a VO2 max. pentru
a menţine precizia tendinţei privind nivelul dvs. de fitness.
Pentru a profita la maximum de funcţia de stare a
antrenamentului, puteţi încerca sfaturile de mai jos.
• De cel puţin două ori pe săptămână, alergaţi sau mergeţi cu
bicicleta în exterior cu un contor de putere şi atingeţi un puls
mai mare de 70% din pulsul maxim timp de cel puţin 10
minute.
După utilizarea dispozitivului timp de o săptămână, nivelul de
antrenament ar trebui să fie disponibil.
• Înregistraţi-vă toate activităţile de fitness pe acest dispozitiv
sau activaţi funcţia Physio TrueUp™, permiţându-i
dispozitivului dvs. să adune informaţii despre performanţele
dvs. (Sincronizarea activităţilor şi a măsurătorilor
performanţelor, pagina 15).
Despre estimarea volumelor VO2 max.
VO2 max. este volumul maxim de oxigen (în mililitri) pe care îl
puteţi consuma pe minut pe kilogram de greutate corporală la
performanţa maximă. Simplu spus, volumul VO2 max. este un
indicator al performanţei atletice şi ar trebui să crească odată cu
îmbunătăţirea nivelului dvs. atletic. Dispozitivul fēnix 5/5S/5X
Plus necesită un monitor cardiac compatibil, montat la
încheietura mâinii sau pe piept, pentru a afişa estimarea
volumului VO2 max. Dispozitivul efectuează estimări separate
ale nivelului maxim de VO2 pentru alergare şi mers pe bicicletă.
Trebuie să alergaţi fie în aer liber, cu GPS, fie să mergeţi cu
bicicleta cu un contor de putere compatibil la nivel moderat de
intensitate timp de mai multe minute pentru a obţine o estimare
precisă a valorii VO2 max.
Pe dispozitiv, estimarea VO2 max. este afişată în cifre, ca text
descriptiv şi ca poziţie reprezentată pe indicatorul color. În
contul dvs. Garmin Connect, puteţi vizualiza detalii suplimentare
despre estimarea VO2 max., inclusiv despre vârsta dvs. de
fitness. Vârsta dvs. de fitness vă ajută să vă faceţi o idee despre
modul în care condiţia dvs. fizică se compară cu ce a unei
persoane de acelaşi sex şi de vârstă diferită. Pe măsură ce
faceţi exerciţii fizice, vârsta dvs. de fitness poate scădea în timp.
15
NOTĂ: timpul de recuperare recomandat utilizează valorile
estimate de VO2 max. şi poate iniţial să pară incorect.
Dispozitivul vă solicită să efectuaţi câteva activităţi pentru a afla
date despre performanţele dvs.
Durata de recuperare este afişată imediat după o activitate.
Timpul este contorizat prin numărătoare inversă până în
momentul optim pentru a încerca un alt exerciţiu solicitant.
Mov
Superior
Albastru
Excelent
Verde
Bun
Portocaliu
Suficient
Roşu
Slab
Datele despre volumul VO2 max. sunt furnizate de FirstBeat.
Analiza volumului VO2 max. este furnizată cu permisiunea The
Cooper Institute . Pentru mai multe informaţii, consultaţi anexa
(Clasificările standard ale volumului maxim de O2, pagina 42)
şi accesaţi www.CooperInstitute.org.
®
Afişarea volumului VO2 max. estimat pentru alergare
Această funcţie necesită pulsul măsurat la încheietura mâinii
sau un monitor cardiac pentru piept compatibil. Dacă utilizaţi un
monitor cardiac pentru piept, trebuie să vi-l puneţi şi să îl
asociaţi cu dispozitivul dvs. (Asocierea senzorilor wireless,
pagina 34). Dacă dispozitivul dvs. fēnix 5/5S/5X Plus a fost
livrat împreună cu un monitor cardiac, dispozitivele sunt deja
asociate.
Pentru o estimare cât mai precisă, finalizaţi configurarea
profilului de utilizator (Setarea profilului de utilizator, pagina 19)
şi setaţi pulsul maxim (Setarea zonelor de puls, pagina 19).
Este posibil ca prima dată estimarea să pară inexactă.
Dispozitivul are nevoie de câteva alergări pentru a memora
performanţele dvs. de alergare.
1 Alergaţi cel puţin 10 minute în aer liber.
2 După ce alergaţi, selectaţi Save.
3 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza widgetul de
performanţă.
4 Selectaţi pentru a derula măsurătorile performanţelor.
Obţinerea estimării valorii VO2 max. pentru ciclism
Această funcţie necesită un contor de putere şi pulsul măsurat
la încheietura mâinii sau un monitor cardiac pentru piept
compatibil. Contorul de putere trebuie asociat cu dispozitivul
fēnix 5/5S/5X Plus (Asocierea senzorilor wireless, pagina 34).
Dacă utilizaţi un monitor cardiac pentru piept, trebuie să-l purtaţi
şi să îl asociaţi cu dispozitivul dvs. Dacă dispozitivul dvs. fēnix
5/5S/5X Plus a fost livrat împreună cu un monitor cardiac,
dispozitivele sunt deja asociate.
Pentru cea mai precisă estimare, finalizaţi configurarea profilului
de utilizator (Setarea profilului de utilizator, pagina 19) şi setaţi
pulsul maxim (Setarea zonelor de puls, pagina 19). Este posibil
ca prima dată estimarea să pară inexactă. Dispozitivul are
nevoie de câteva ture pentru a memora performanţele dvs. de
ciclism.
1 Pedalaţi la intensitate ridicată constantă timp de cel puţin 20
de minute.
2 La încheierea traseului, selectaţi Save.
3 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza widgetul de
performanţă.
4 Selectaţi pentru a derula măsurătorile performanţelor.
Durata de recuperare
Puteţi utiliza dispozitivul Garmin cu pulsul măsurat la încheietura
mâinii sau un monitor cardiac pentru piept compatibil pentru a
afişa durata rămasă până vă veţi recupera complet şi veţi fi
pregătit pentru următorul exerciţiu solicitant.
16
Vizualizarea timpului de recuperare
Pentru o estimare cât mai precisă, finalizaţi configurarea
profilului de utilizator (Setarea profilului de utilizator, pagina 19)
şi setaţi pulsul maxim (Setarea zonelor de puls, pagina 19).
1 Începeţi alergarea.
2 După ce alergaţi, selectaţi Save.
Este afişată durata recuperării. Durata maximă este de 4 zile.
NOTĂ: de pe cadranul ceasului, puteţi selecta UP sau
DOWN pentru a vizualiza widgetul de performanţă şi selectaţi
pentru a derula widgetul de performanţă şi a vizualiza
timpul de recuperare.
Pulsul de recuperare
Dacă vă antrenaţi cu pulsul măsurat la încheietura mâinii sau un
monitor cardiac pentru piept compatibil, puteţi verifica valoarea
pulsului dvs. de recuperare după fiecare activitate. Pulsul de
recuperare este diferenţa dintre pulsul în timpul exerciţiilor şi
pulsul la două minute după oprirea exerciţiului. De exemplu,
după o alergare de antrenament tipică, opriţi cronometrul. Pulsul
dvs. este 140 bpm. După două minute de inactivitate sau de
repaus, pulsul dvs. este 90 bpm. Pulsul de recuperare este 50
bpm (140 minus 90). Unele studii au stabilit o legătură între
pulsul de recuperare şi sănătatea inimii. Valorile numerice mai
mari indică în general inimi mai sănătoase.
SUGESTIE: pentru rezultate optime, este bine să încetaţi orice
mişcare timp de două minute, cât dispozitivul calculează
valoarea pulsului de recuperare. După afişarea valorii
respective, puteţi salva activitatea sau puteţi renunţa la ea.
Nivelul de solicitare al antrenamentului
Nivelul de solicitare al antrenamentului este o măsurătoare a
volumului de antrenament din ultimele 7 zile. Acesta este suma
măsurătorilor consumului suplimentar de oxigen de după
antrenament (EPOC) din ultimele 7 zile. Ceasul indică dacă
nivelul de solicitare curent este prea redus, prea ridicat sau în
intervalul optim pentru a vă menţine sau a vă îmbunătăţi nivelul
condiţiei fizice. Intervalul optim este determinat în baza nivelului
individual al condiţiei fizice şi a istoricului de antrenamente.
Intervalul se ajustează în funcţie de creşterea sau de reducerea
duratei de antrenament şi a intensităţii.
Vizualizarea duratelor prevăzute ale curselor
Pentru o estimare cât mai precisă, finalizaţi configurarea
profilului de utilizator (Setarea profilului de utilizator, pagina 19)
şi setaţi pulsul maxim (Setarea zonelor de puls, pagina 19).
Dispozitivul utilizează estimarea volumului VO2 max. (Despre
estimarea volumelor VO2 max., pagina 15) şi surse de date
publicate pentru a oferi o durată ţintă a cursei pe baza stării dvs.
atletice curente. Această estimare presupune, de asemenea, că
aţi finalizat antrenamentul adecvat pentru cursa respectivă.
NOTĂ: este posibil ca prima dată datele prevăzute să pară
inexacte. Dispozitivul are nevoie de câteva alergări pentru a
memora performanţele dvs. de alergare.
1 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza widgetul de
performanţă.
2 Selectaţi pentru a derula măsurătorile performanţelor.
Duratele prevăzute ale curselor sunt afişate pentru distanţele
de 5K (5000 m), 10K (10000 m), semimaraton şi maraton.
Despre efectul antrenamentului
Efectul antrenamentului măsoară impactul unei activităţi asupra
condiţiei dvs. fizice aerobe şi anaerobe. Efectul antrenamentului
Funcţii pentru puls
se acumulează în timpul activităţii. Pe măsură ce activitatea
progresează, valoarea Efectului antrenamentului creşte,
arătându-vă cum v-a îmbunătăţit activitatea condiţia fizică.
Efectul antrenamentului este determinat de informaţiile din
profilul de utilizator, ritmul cardiac, durata şi intensitatea
activităţii dvs.
Efectul de antrenament aerob foloseşte pulsul pentru a măsura
modalitatea prin care intensitatea acumulată a unui exerciţiu v-a
afectat condiţia fizică aerobă şi arată dacă antrenamentul a avut
un efect de menţinere sau de îmbunătăţire a nivelului condiţiei
dvs. fizice. Valoarea EPOC acumulată în timpul exerciţiului este
mapată la un interval de valori importante pentru condiţia dvs.
fizică şi obiceiurile de antrenament. Antrenamentele constante,
cu un efort moderat sau antrenamentele care implică intervale
mai lungi (>180 secunde) au un impact pozitiv asupra
metabolismului aerob şi au ca rezultat îmbunătăţirea Efectului
de antrenament aerob.
Efectul de antrenament aerob foloseşte pulsul şi viteza (sau
puterea) pentru a determina modalitatea prin care exerciţiile vă
afectează abilitatea de a presta la intensităţi foarte ridicate. Veţi
primi o valoare bazată pe contribuţia anaerobă la EPOC şi tipul
activităţii. Intervalele repetate, de mare intensitate, de 10 - 120
de secunde au un impact extrem de benefic asupra capacităţii
dvs. anaerobe şi au ca rezultat un efect de antrenament
anaerob îmbunătăţit.
Este important să ştiţi că valorile Efectului antrenamentului (de
la 0,0 la 5,0) pot părea extrem de ridicate în timpul primelor
activităţi. Este nevoie de câteva activităţi pentru ca dispozitivul
să dobândească informaţii despre condiţia dvs. fizică aerobă şi
anaerobă.
Puteţi adăuga efectul antrenamentului sub forma unui câmp de
date pe unul din ecranele de antrenament, pentru a vă
monitoriza cifrele pe toată durata activităţii.
Zonă color
Efect
antrenament
Beneficii
aerobe
Beneficii
anaerobe
De la 0,0 la 0,9
Niciun beneficiu. Niciun beneficiu.
De la 1,0 la 1,9
Beneficiu minor. Beneficiu minor.
De la 2,0 la 2,9
Vă menţine
condiţia fizică.
Vă menţine
condiţia fizică
anaerobă.
De la 3,0 la 3,9
Vă îmbunătăţeşte condiţia
fizică aerobă.
Vă îmbunătăţeşte condiţia
fizică anaerobă.
De la 4,0 la 4,9
Vă îmbunătăţeşte foarte mult
condiţia fizică
aerobă.
Vă îmbunătăţeşte foarte mult
condiţia fizică
anaerobă.
5,0
Suprasolicitant
şi potenţial
dăunător fără
suficient timp de
recuperare.
Suprasolicitant
şi potenţial
dăunător fără
suficient timp de
recuperare.
Tehnologia Efectul antrenamentului este furnizată şi susţinută
de Firstbeat Technologies Ltd. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.firstbeat.com.
Variaţiile pulsului şi nivelul de stres
Nivelul de stres este rezultatul unui test de trei minute efectuat
în timp ce staţi nemişcat, în timp ce dispozitivul fēnix analizează
variabilitatea pulsului pentru a vă determina nivelul de stres
general. Antrenamentele, somnul, nutriţia şi stresul în general,
toate au impact asupra performanţelor unui alergător. Intervalul
nivelului de stres este de la 1 la 100, unde 1 reprezintă un nivel
redus de stres, iar 100 reprezintă un nivel foarte ridicat de stres.
Cunoaşterea nivelului de stres vă poate ajuta să decideţi dacă
corpul dvs. este pregătit pentru un antrenament solicitant de
alergare sau pentru yoga.
Funcţii pentru puls
Vizualizarea variaţiilor pulsului şi a nivelului de stres
Această funcţie necesită un monitor cardiac pentru piept
Garmin. Înainte de a putea vizualiza nivelul de stres a variaţiilor
pulsului (HRV), trebuie să vă puneţi un monitor cardiac şi să îl
asociaţi cu dispozitivul (Asocierea senzorilor wireless,
pagina 34). Dacă dispozitivul dvs. fēnix 5/5S/5X Plus a fost
livrat împreună cu un monitor cardiac, dispozitivele sunt deja
asociate.
SUGESTIE: Garmin recomandă măsurarea nivelului de stres
aproximativ la aceeaşi oră şi în aceleaşi condiţii în fiecare zi.
1 Dacă este necesar, selectaţi > Add > HRV Stress pentru
a adăuga aplicaţia pentru măsurarea stresului la lista de
aplicaţii.
2 Selectaţi Yes pentru adăugarea aplicaţiei la lista de
preferate.
3 De pe cadranul ceasului, selectaţi > HRV Stress > .
4 Staţi nemişcat şi odihniţi-vă 3 minute.
Situaţia performanţelor
La finalizarea activităţii, de ex., alergare sau mers pe bicicletă,
funcţia de nivel de performanţă vă analizează ritmul, pulsul şi
variaţia acestuia pentru a realiza o estimare în timp real a
capacităţii dvs. de efort în comparaţie cu nivelul dvs. mediu al
stării atletice. Acesta este aproximativ procentul de deviere în
timp real de la linia de bază a valorii VO2 max.
Valorile nivelului de performanţă variază de la -20 la +20. În
primele 6 - 20 de minute de activitate, ceasul afişează scorul
nivelului dvs. de performanţă. De exemplu, scorul +5 arată că
sunteţi odihnit, vioi şi capabil să alergaţi bine sau să mergeţi
bine pe bicicletă. Puteţi adăuga nivelul de performanţă sub
forma unui câmp de date pe unul din ecranele de antrenament,
pentru a vă monitoriza abilităţile pe toată durata activităţii.
Nivelul de performanţă poate fi, de asemenea, un indicator al
nivelului de oboseală, în special la finalul unei alergări de lungă
durată sau al unei curse de ciclism.
NOTĂ: dispozitivul are nevoie de câteva alergări cu un monitor
cardiac, pentru a estima exact valoarea VO2 max. şi a memora
date privind abilităţile dvs. de alergare sau de mers pe bicicletă
(Despre estimarea volumelor VO2 max., pagina 15)).
Vizualizarea nivelului de performanţă
Această funcţie necesită pulsul măsurat la încheietura mâinii
sau un monitor cardiac pentru piept compatibil.
1 Adăugaţi Perform. Cond. pe un ecran de date
(Personalizarea ecranelor de date, pagina 28).
2 Începeţi alergarea sau cursa de ciclism.
După 6-20 de minute, este afişat nivelul dvs. de performanţă.
3 Derulaţi la ecranul de date pentru a vă vizualiza nivelul de
performanţă pe durata alergării sau a mersului pe bicicletă.
Prag lactat
Pragul de lactat este acea intensitate a exerciţiilor la care
lactatul (acidul lactic) începe să se acumuleze în fluxul sangvin.
Pentru alergare, acesta este nivelul estimat al efortului sau al
ritmului. Când un alergător depăşeşte acest prag, oboseala
începe să se intensifice cu acceleraţie. Pentru alergătorii care
au experienţă, pragul survine la aproximativ 90% din frecvenţa
lor cardiacă maximă şi la un ritm corespunzător curselor de 10k
(10000 m) şi semimaraton. Pentru alergătorii de nivel mediu,
pragul de lactat survine adesea când au mult sub 90% din
frecvenţa cardiacă maximă. Cunoaşterea pragului dvs. de lactat
vă poate ajuta să stabiliţi intensitatea antrenamentelor sau
momentul în care să vă autodepăşiţi în timpul unei curse.
Dacă deja ştiţi care este valoarea frecvenţei dvs. cardiace la
pragul de lactat, o puteţi introduce în setările profilului dvs. de
utilizator (Setarea zonelor de puls, pagina 19).
17
Efectuarea unui test ghidat pentru determinarea pragului
lactat
Această funcţie necesită un monitor cardiac Garmin. Înainte de
a putea efectua testul ghidat, trebuie să vă puneţi un monitor de
frecvenţă cardiacă şi să îl asociaţi cu dispozitivul (Asocierea
senzorilor wireless, pagina 34).
Dispozitivul utilizează informaţiile din profilul dvs. de utilizator,
din configurarea iniţială şi estimarea valorii VO2 max. pentru a
vă estima puterea de prag lactat. Dispozitivul va detecta
automat valoarea prag lactat în timpul alergării la o intensitate
mare cu puls.
SUGESTIE: dispozitivul are nevoie să efectuaţi câteva alergări
cu un monitor cardiac pentru piept, pentru a estima exact
valoarea pulsului maxim şi a volumului VO2 max. Dacă aveţi
probleme în obţinerea unei valori estimate de prag lactat,
încercaţi să scădeţi manual valoarea pulsului maxim.
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi .
2 Selectaţi o activitate de alergare în aer liber.
Pentru finalizarea testului este necesară funcţia GPS.
3 Ţineţi apăsat pe MENU.
4 Selectaţi Training > Lactate Threshold Guided Test.
5 Selectaţi cronometrul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
După ce începeţi alergarea, dispozitivul afişează durata
fiecărei etape, ţinta şi datele despre pulsul curent. Când
testul este finalizat, este afişat un mesaj.
6 După finalizarea testului ghidat, opriţi cronometrul şi salvaţi
activitatea.
Dacă aceasta este prima valoare estimată de prag lactat,
dispozitivul vă solicită să actualizaţi zonele de puls bazate pe
pulsul pragului lactat. Pentru fiecare valoare estimată de
prag, dispozitivul vă solicită să acceptaţi sau să respingeţi
valoarea estimată.
Afişarea estimării FTP
Înainte de a obţine estimarea puterii de prag funcţionale (FTP),
trebuie să asociaţi monitorul cardiac pentru piept şi contorul de
putere cu dispozitivul (Asocierea senzorilor wireless,
pagina 34) şi trebuie să obţineţi estimarea valorii VO2 max.
(Obţinerea estimării valorii VO2 max. pentru ciclism, pagina 16).
Dispozitivul utilizează informaţiile din profilul dvs. de utilizator,
din configurarea iniţială şi estimarea valorii VO2 max. pentru a
vă estima valoarea FTP. Dispozitivul va detecta automat
valoarea FTP în timpul pedalării la o intensitate mare, dar şi
pulsul şi puterea.
1 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza widgetul de
performanţă.
2 Selectaţi pentru a răsfoi prin măsurătorile de performanță.
Valoarea estimată pentru FTP este afişată ca valoare
măsurată în waţi pe kilogram, putere produsă în waţi şi o
poziţie pe indicatorul color.
Pulsoximetru
Dispozitivulfēnix 5X Plus dispune de un pulsoximetru la
încheietura mâinii pentru a măsura saturaţia oxigenului din
sânge. Cunoscând saturaţia oxigenului puteţi determina cum se
aclimatizează corpul dvs. la altitudini înalte pentru sporturi alpine
şi expediţii. Când vizualizaţi widgetul pulsoximetru în timp ce nu
sunteţi în mişcare, dispozitivul dvs. analizează saturaţia
oxigenului şi altitudinea dvs. Profilul de altitudine contribuie la
indicarea modului în care se schimbă măsurătorile
pulsoximetrului faţă de altitudinea dvs.
Pe dispozitiv, măsurătoarea pulsoximetrului apare ca procentaj
de saturaţie a oxigenului şi colorat pe grafic. În contul dvs.
Garmin Connect, puteţi vizualiza detalii suplimentare despre
măsurătorile pulsoximetrului, inclusiv tendinţe pe mai multe zile.
Mov
Superior
Scară de procentaj a saturaţiei de oxigen.
Albastru
Excelent
Verde
Bun
Un grafic al măsurătorilor saturaţiei dvs. de oxigen medii pentru
ultimele 24 de ore.
Portocaliu
Suficient
Cea mai recentă măsurătoare a saturaţiei oxigenului.
Roşu
Neantrenat
Scara de altitudini.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi anexa (Clasificările
FTP, pagina 42).
NOTĂ: când o notificare de performanţă vă alertează cu
privire la un nou FTP, puteţi selecta Accept pentru a salva
noul FTP sau Decline pentru a păstra FTP-ul curent
(Dezactivarea notificărilor de performanţă, pagina 15).
Efectuarea unui test FTP
Înainte de a realiza un test pentru a determina puterea de prag
funcţională (FTP), trebuie să asociaţi un monitor cardiac pentru
18
piept şi un contor de putere cu dispozitivul (Asocierea senzorilor
wireless, pagina 34) şi trebuie să obţineţi estimarea valorii VO2
max. (Obţinerea estimării valorii VO2 max. pentru ciclism,
pagina 16).
NOTĂ: testul FTP este un exerciţiu provocator care durează
aproximativ 30 de minute. Alegeţi un traseu practic şi în mare
parte drept care vă permite să pedalaţi cu un efort care creşte
treptat, similar unei curse contra cronometru.
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi .
2 Selectaţi o activitate de ciclism.
3 Ţineţi apăsat MENU.
4 Selectaţi Training > FTP Guided Test.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
După ce începeţi tura, dispozitivul afişează durata fiecărei
etape, ţinta şi datele despre puterea curentă. Când testul
este finalizat, este afişat un mesaj.
6 După finalizarea testului ghidat, finalizaţi exerciţiile de
relaxare, opriţi cronometrul şi salvaţi activitatea.
Valoarea pragului FTP este afişată ca valoare măsurată în
waţi pe kilogram, putere produsă în waţi şi o poziţie pe
indicatorul color.
7 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Accept pentru a salva noul FTP.
• Selectaţi Decline pentru a păstra FTP-ul curent.
Un grafic al măsurătorilor altitudinii dvs. pentru ultimele 24 de ore.
Vizualizarea widgetului pulsoximetru
Widgetul afişează cel mai recent procentaj de saturaţie a
oxigenului, un grafic cu măsurătorile medii pe oră pentru
ultimele 24 de ore şi un grafic al altitudinii pentru ultimele 24 de
ore.
NOTĂ: prima dată când vizualizaţi widgetul pulsoximetrului,
dispozitivul trebuie să recepţioneze semnale de la sateliţi pentru
Pulsoximetru
a stabili altitudinea. Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să
localizeze sateliţii.
1 În timp ce staţi sau sunteţi inactiv(ă), selectaţi UP sau DOWN
pentru a vizualiza widgetul pulsoximetru.
Rămâneţi
staţionar(ă) timp de 30 de secunde.
2
NOTĂ: dacă sunteţi prea activ(ă), iar ceasul nu poate
determina saturaţia oxigenului, va apărea un mesaj în locul
unui procentaj. Vă puteţi verifica din nou saturaţia oxigenului
după câteva minute de inactivitate.
3 Selectaţi pentru a vizualiza un grafic al măsurătorilor
pulsoximetrului pentru ultimele şapte zile.
Activarea modului de aclimatizare pe
parcursul întregii zile
Din widgetul pulsoximetru, selectaţi > DOWN > OK.
Dispozitivul analizează automat saturaţia oxigenului pe tot
parcursul zilei, atunci când nu vă mişcaţi.
NOTĂ: activarea modului de aclimatizare pe parcursul
întregii zile scade durata de viaţă a bateriei.
Activarea modului de aclimatizare manual
1 Din widgetul pulsoximetru, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Options > Acclimation > Manual.
Dispozitivul analizează saturaţia oxigenului când vizualizaţi
widgetul pulsoximetru.
Activarea monitorizării somnului cu ajutorul
pulsoximetrului
Puteţi seta acest dispozitiv pentru a monitoriza permanent
nivelul de oxigen din sânge în timp ce dormiţi.
NOTĂ: poziţiile neobişnuite din somn pot cauza citiri de valori
SpO2 neobişnuit de reduse în timpul somnului.
1 Din widgetul pulsoximetru, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Options > Sleep Pulse Ox > On.
Sfaturi în cazul în care datele pulsoximetrului sunt neregulate
Dacă datele pulsoximetrului sunt neregulate sau nu apar, puteţi
încerca să urmaţi aceste sfaturi.
• Rămâneţi nemişcaţi atunci când dispozitivul citeşte saturaţia
de oxigen din sânge.
• Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână.
Dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil.
• Ţineţi mâna pe care purtaţi dispozitivul în dreptul inimii în
timp ce dispozitivul citeşte saturaţia de oxigen din sânge.
• Utilizaţi o brăţară din silicon.
• Curăţaţi-vă şi uscaţi-vă braţul înainte de a vă monta
dispozitivul pe corp.
• Evitaţi să purtaţi protecţie solară, loţiuni şi repelent pentru
insecte sub dispozitiv.
• Nu zgâriaţi senzorul optic de pe spatele dispozitivului.
• Clătiţi dispozitivul cu apă proaspătă după fiecare sesiune de
exerciţii.
Antrenament
Setarea profilului de utilizator
Vă puteţi actualiza setările legate de sex, anul naşterii, înălţime,
greutate, zonă de puls şi zonă de putere. Dispozitivul utilizează
aceste informaţii pentru a calcula date de antrenament precise.
1 Ţineţi apăsat pe MENU.
Antrenament
2 Selectaţi Settings > User Profile.
3 Selectaţi o opţiune.
Obiective fitness
Cunoaşterea zonelor dvs. de puls vă poate ajuta să vă măsuraţi
şi să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică prin înţelegerea şi aplicarea
acestor principii.
• Pulsul dvs. este o măsură excelentă a intensităţii exerciţiilor.
• Antrenamentele desfăşurate în anumite zone de puls vă pot
ajuta să vă îmbunătăţiţi capacitatea şi rezistenţa
cardiovasculară.
Dacă vă cunoaşteţi pulsul maxim, puteţi utiliza tabelul (Calculul
zonelor de puls, pagina 20) pentru a determina cea mai bună
zonă de puls pentru obiectivele dvs. de fitness.
Dacă nu vă cunoaşteţi pulsul maxim, utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet. Unele săli de sport şi
centre de sănătate pot asigura un test de măsurare a pulsului
maxim. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs.
Despre zonele de puls
Numeroşi sportivi utilizează zonele de puls pentru a măsura şi
a-şi mări rezistenţa cardiovasculară şi pentru a-şi îmbunătăţi
nivelul de fitness. O zonă de puls este un interval setat de bătăi
pe minut. Cele cinci zone de puls comun acceptate sunt
numerotate de la 1 la 5, în ordinea crescătoare a intensităţii. În
general, zonele de puls sunt calculate sub formă de procente
din pulsul maxim.
Setarea zonelor de puls
Dispozitivul utilizează informaţiile din profilul dvs. de utilizator,
din configurarea iniţială, pentru a determina zonele implicite de
puls. Puteţi seta zone de puls separate pentru profiluri de sport,
precum alergare, ciclism şi înot. Pentru a obţine datele cele mai
precise privind caloriile pe durata activităţii dvs., setaţi ritmul
dvs. cardiac maxim. De asemenea, puteţi seta fiecare zonă de
ritm cardiac şi puteţi introduce manual ritmul dvs. cardiac în
repaus. Puteţi regla manual zonele pe dispozitiv sau utilizând
contul dvs. Garmin Connect.
1 Ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Settings > User Profile > Heart Rate.
3 Selectaţi Max. HR şi introduceţi valoarea maximă a pulsului.
Puteţi folosi funcţia Auto Detection pentru a înregistra
automat pulsul maxim în timpul unei activităţi (Detectarea
automată a măsurătorilor performanţelor, pagina 15).
4 Selectaţi LTHR > Enter Manually şi introduceţi pulsul dvs. la
pragul de lactat.
Puteţi efectua un test ghidat pentru a vă estima pragul de
lactat (Prag lactat, pagina 17). Puteţi folosi funcţia Auto
Detection pentru a înregistra automat pragul lactat în timpul
unei activităţi (Detectarea automată a măsurătorilor
performanţelor, pagina 15).
5 Selectaţi Resting HR şi introduceţi valoarea pulsului în
repaus.
Puteţi folosi valoarea medie a pulsului de repaus măsurat de
dispozitivul dvs. sau puteţi seta o valoare personalizată a
pulsului de repaus.
6 Selectaţi Zones > Based On.
7 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi BPM pentru a vizualiza şi pentru a edita zonele
în bătăi pe minut.
• Selectaţi %Max. HR pentru a vizualiza şi edita zonele sub
forma unui procent din pulsul dvs. maxim.
• Selectaţi %HRR pentru a vizualiza şi edita zonele sub
forma unui procent din rezerva de puls (pulsul maxim
minus pulsul în repaus).
• Selectaţi %LTHR pentru a vizualiza şi a edita zonele ca
procent din pulsul dvs, la pragul de lactat.
19
8 Selectaţi o zonă şi introduceţi o valoare pentru fiecare zonă.
9 Selectaţi Add Sport Heart Rate şi selectaţi un profil sport
pentru a adăuga zone de puls separate (opţional).
10 Repetaţi paşii 3 - 8 pentru a adăuga zone de puls sport
(opţional).
Numărul de paşi efectuaţi în timpul zilei apare pe widgetul
pentru paşi. Contorul de paşi este actualizat periodic.
Pentru mai multe informaţii privind urmărirea activităţii şi precizia
metrică a condiţiei fizice, accesaţi garmin.com/ataccuracy.
Obiectiv automat
Puteţi lăsa dispozitivul să seteze zonele frecvenţei dvs.
cardiace
Setările implicite permit dispozitivului să detecteze frecvenţa
dvs. cardiacă maximă şi să seteze zonele frecvenţei dvs.
cardiace ca procent din frecvenţa dvs. cardiacă maximă.
• Asiguraţi-vă că setările profilului dvs. de utilizator sunt
corecte (Setarea profilului de utilizator, pagina 19).
• Alergați des cu monitorul cardiac la încheietură sau la piept.
• Încercaţi câteva planuri de antrenare a pulsului dvs.,
disponibile în contul dvs. Garmin Connect.
• Vizualizaţi tendinţele şi durata pentru pulsul dvs. pe zone
utilizând contul dvs.Garmin Connect.
Dispozitivul dvs. creează automat un obiectiv zilnic de paşi, pe
baza nivelurilor dvs. anterioare de activitate. În timpul activităţilor
diurne, dispozitivul va indica progresul dvs. în direcţia
obiectivului zilnic .
Calculul zonelor de puls
Dacă alegeţi să nu utilizaţi caracteristica de obiectiv automat,
puteţi seta un obiectiv de paşi personalizat în contul dvs. Garmin
Connect.
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
Beneficii
1
50–60%
Respiraţie ritmică,
relaxată, în ritm uşor
Antrenament aerobic de
nivel începător, stres
redus
2
60-70%
Ritm confortabil,
respiraţie uşor mai
profundă, conversaţie
posibilă
Antrenament cardiovascular de bază, ritm bun
de recuperare
3
70-80%
Ritm moderat,
Capacitate aerobică
menţinerea conversaţiei îmbunătăţită,
este mai dificilă
antrenament cardiovascular optim
4
80-90%
Ritm rapid şi puţin
incomod, respiraţie
forţată
5
90-100%
Ritm de sprint, nesuste- Anduranţă anaerobică şi
nabil pentru o perioadă musculară, putere
prelungită de timp,
crescută
respiraţie anevoioasă
Capacitate anaerobică şi
prag îmbunătăţite, viteză
îmbunătăţită
Setarea zonelor de putere
Valorile pentru zone sunt valori implicite bazate pe sex, greutate
şi abilităţile medii şi poate să nu corespundă abilităţilor dvs.
personale. Dacă vă cunoaşteţi valoarea puterii de prag
funcţionale (FTP), puteţi introduce această valoare, lăsând
software-ul să vă calculeze automat zonele de putere. Puteţi
regla manual zonele pe dispozitiv sau utilizând contul dvs.
Garmin Connect.
1 Ţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Settings > User Profile > Power Zones > Based
On.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Watts pentru a vizualiza şi a edita zonele în waţi.
• Selectaţi % FTP pentru a vizualiza şi a edita zonele ca
procent din puterea de prag funcţională.
Selectaţi
FTP şi introduceţi valoarea dvs. FTP.
4
5 Selectaţi o zonă şi introduceţi o valoare pentru fiecare zonă.
6 Dacă este necesar, selectaţi Minimum şi introduceţi o
valoare a puterii minime.
Monitorizarea activităţii
Funcţia de monitorizare a activităţii înregistrează contorul dvs.
zilnic de paşi, distanţa parcursă, numărul de minute de exerciţii,
etajele urcate, numărul de calorii arse şi statisticile de somn
pentru fiecare zi înregistrată. Numărul de calorii arse include
metabolismul dvs. de bază, plus caloriile arse prin activitate.
20
Utilizarea alertei de mişcare
Repausul pentru perioade îndelungate de timp poate declanşa
modificări nedorite ale stării metabolismului. Alerta de mişcare
vă reaminteşte să faceţi mişcare. După o oră de inactivitate,
sunt afişate mesajul Move! şi bara roşie. După fiecare 15 minute
de inactivitate apar segmente suplimentare. De asemenea,
dispozitivul emite sunete sau vibrează dacă tonurile sonore sunt
activate (Setări de sistem, pagina 34).
Faceţi o scurtă plimbare (cel puţin câteva minute) pentru a
reseta alerta de mişcare.
Monitorizarea repausului
În timp ce dormiţi, dispozitivul vă detectează automat somnul şi
vă monitorizează mişcările în timpul orelor normale de somn.
Puteţi seta orele dvs. normale de odihnă în setările de utilizator
din contul dvs. Garmin Connect. Statisticile de repaus includ
numărul total de ore de somn, nivelurile de somn şi mişcările în
somn. Puteţi vizualiza statisticile de repaus în contul Garmin
Connect.
NOTĂ: somnul de scurtă durată nu se adaugă la statisticile
privind somnul. Puteţi utiliza modul „Nu deranjaţi” pentru a
dezactiva notificările şi alertele, cu excepţia alarmelor (Utilizarea
modului Nu deranjaţi, pagina 20).
Utilizarea monitorizării automate a somnului
1 Purtaţi dispozitivul în timpul somnului.
2 Încărcaţi datele de monitorizare a somnului pe Garmin
Connect site-ul (Sincronizarea manuală a datelor cu Garmin
Connect Mobile, pagina 7).
Puteţi vizualiza statisticile de repaus în contul Garmin
Connect.
Utilizarea modului Nu deranjaţi
Puteţi utiliza modul Nu deranjaţi pentru a dezactiva iluminarea
de fundal, alertele sonore şi alertele prin vibraţii. De exemplu,
puteţi utiliza acest mod atunci când dormiţi sau atunci când
vizionaţi un film.
NOTĂ: puteţi seta orele dvs. normale de odihnă în setările de
utilizator din contul dvs. Garmin Connect. Puteţi activa opţiunea
Sleep Time din setările de sistem pentru a intra automat în
modul Nu deranjaţi în timpul orelor normale de somn (Setări de
sistem, pagina 34).
1 Menţineţi apăsat LIGHT.
2 Selectaţi .
Antrenament
Minute de exerciţii
Efectuarea unui exerciţiu de pe Internet
Pentru ameliorarea stării dvs. de sănătate, organizaţii precum
Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă cel puţin 150 de
minute pe săptămână de activitate de intensitate moderată, cum
ar fi plimbarea în pas vioi sau 75 de minute de activitate intensă
pe săptămână, cum ar fi alergarea.
Dispozitivul monitorizează intensitatea activităţii dvs. şi
urmăreşte timpul dedicat participării la activităţi de intensitate
medie spre ridicată (datele privind pulsul sunt solicitate pentru
estimarea activităţilor de intensitate ridicată). Vă puteţi antrena
pentru a vă îndeplini obiectivul legat de numărul de minute
săptămânale de activitate intensă participând la cel puţin 10
minute consecutive de activităţi fizice de intensitate de la medie
la ridicată. Dispozitivul însumează datele din activităţile de
intensitate medie cu cele din activităţile de intensitate ridicată. În
cazul activităţilor de intensitate ridicată, minutele adăugate sunt
dublate.
Înainte de a putea descărca un exerciţiu din Garmin Connect,
trebuie să aveţi un cont Garmin Connect (Garmin Connect,
pagina 7).
1 Conectaţi dispozitivul la computer.
2 Accesaţi www.garminconnect.com.
3 Creaţi şi salvaţi un exerciţiu nou.
4 Selectaţi Trimitere către dispozitiv şi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran.
5 Deconectaţi dispozitivul.
Acumularea de minute de activitate intensă
Dispozitivul dvs. fēnix 5/5S/5X Plus calculează minutele de
activitate intensă comparând datele privind pulsul cu pulsul dvs.
mediu în repaus. Dacă opţiunea de puls este oprită, dispozitivul
calculează minutele de activitate moderată, analizând pașii dvs.
pe minut.
• Începeți o activitate cronometrată pentru calcularea cea mai
precisă a minutelor de activitate intensă.
• Efectuaţi exerciţii timp de cel puţin 10 minute consecutive la
un nivel de intensitate moderat sau înalt.
• Purtaţi dispozitivul pe parcursul întregii zile şi nopţi pentru
cea mai precisă valoare a pulsului în repaus.
Garmin Move IQ™
Când mişcările dvs. urmează modele familiare, funcţia Move IQ
detectează automat evenimentul şi îl afişează în cronologie.
Evenimentele Move IQ afişează tipul şi durata activităţii, dar nu
apar în lista dvs. de activităţi sau în fluxul de ştiri. Pentru mai
multe detalii și o mai mare precizie, puteți înregistra o activitate
cronometrată pe dispozitivul dvs.
Setări pentru monitorizarea activităţii
Ţineţi apăsat MENU şi selectaţi Settings > Activity Tracking.
Status: dezactivează funcţia de urmărire a activităţii.
Move Alert: afişează un mesaj şi bara de mişcare pe cadranul
ceasului digital şi pe ecranul pentru paşi. De asemenea,
dispozitivul emite un semnal sonor sau vibrează dacă tonurile
sonore sunt activate (Setări de sistem, pagina 34).
Goal Alerts: vă permite să porniţi şi să opriţi alertele privind
obiectivele sau să le dezactivaţi doar în timpul activităţilor.
Alertele privind obiectivele se afişează pentru obiectivul zilnic
de paşi, obiectivul zilnic pentru etaje urcate şi obiectivul
săptămânal de minute de activitate intensă.
Move IQ: permite activarea şi dezactivarea evenimentelor Move
IQ.
Dezactivarea monitorizării activităţii
Atunci când dezactivați monitorizarea activității, pașii, etajele
urcate, minutele de activitate intensă, monitorizarea somnului și
evenimentele dvs. Move IQ nu sunt înregistrate.
1 Ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Settings > Activity Tracking > Status > Off.
Exerciţii
Puteţi crea exerciţii particularizate care să includă obiective
pentru fiecare pas al exerciţiilor şi pentru diverse distanţe, ore şi
calorii. Puteţi crea exerciţii utilizând Garmin Connect sau puteţi
să selectaţi un plan de antrenament care conţine exerciţii din
Garmin Connect, apoi să le transferaţi pe dispozitiv.
Puteţi programa exerciţii utilizând Garmin Connect. Puteţi
planifica exerciţii în avans şi le puteţi memora pe dispozitiv.
Antrenament
Începerea unui exerciţiu
Înainte de a putea începe un exerciţiu, trebuie să descărcaţi un
exerciţiu din contul dvs. Garmin Connect.
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi .
2 Selectaţi o activitate.
3 Ţineţi apăsat pe MENU.
4 Selectaţi Training > My Workouts.
5 Selectaţi un exerciţiu.
NOTĂ: doar exerciţiile care sunt compatibile cu activitatea
selectată apar în listă.
6 Selectaţi Do Workout.
7 Selectaţi pentru a porni cronometrul.
După ce începeţi un exerciţiu, dispozitivul afişează fiecare etapă
a exerciţiului, note privind etapele (opţional), ţinta (opţional) şi
datele exerciţiului curent.
Despre calendarul de antrenament
Calendarul de antrenament de pe dispozitiv este o prelungire a
calendarului sau a orarului de antrenament pe care l-aţi
configurat în Garmin Connect. După ce aţi adăugat câteva
exerciţii în calendarul Garmin Connect, le puteţi trimite pe
dispozitiv. Toate exerciţiile programate trimise pe dispozitiv apar
în lista calendarului de antrenament, ordonate după dată. Când
selectaţi o zi din calendarul de antrenament, puteţi vizualiza sau
efectua exerciţiul. Exerciţiul programat rămâne pe dispozitiv
indiferent dacă îl finalizaţi sau îl omiteţi. Când trimiteţi exerciţii
programate din Garmin Connect, acestea suprascriu calendarul
de antrenament existent.
Utilizarea planurilor de antrenament Garmin Connect
Înainte de a putea să descărcaţi şi să utilizaţi un plan de
antrenament din Garmin Connect, trebuie să aveţi un Garmin
Connect cont (Garmin Connect, pagina 7) şi trebuie să asociaţi
dispozitivul fēnix cu un smartphone compatibil.
sau .
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi
2 Selectaţi Antrenament > Planuri de antrenament > Găsiţi
un plan.
3 Selectaţi şi programaţi un plan de antrenament.
4 Selectaţi şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
5 Revedeţi planul de antrenament în calendar.
Adaptive Training Plans
Contul dvs. Garmin Connect are un plan de antrenament
adaptiv şi un Garmin antrenor care să se potrivească cu
obiectivele dvs. de antrenament. De exemplu, puteţi să
răspundeţi la câteva întrebări şi să găsiţi un plan care să vă
ajute să finalizaţi o cursă de 5 km. Planul se adaptează la nivelul
dvs. curent de fitness, antrenament şi preferinţe de programare
şi data cursei. Atunci când începeţi un plan, Garmin widgetul
Antrenor este adăugat la bucla de widgeturi de pe dispozitivul
dvs. fēnix.
Exerciţii fracţionate
Puteţi crea exerciţii fracţionate în funcţie de distanţă sau a
durată. Dispozitivul salvează exerciţiul fracţionat particularizat,
21
până când creaţi un alt exerciţiu fracţionat. Puteţi utiliza
intervalele deschise pentru exerciţiile efectuate pe pistă şi
pentru alergările pe distanţe cunoscute.
Crearea unui exerciţiu cu intervale
1 De pe faţa ceasului, selectaţi .
2 Selectaţi o activitate.
3 Menţineţi apăsat MENU.
4 Selectaţi Training > Intervals > Edit > Interval > Type.
5 Selectaţi Distance, Time sau Open.
SUGESTIE: puteţi crea un interval deschis selectând
opţiunea Open.
6 Dacă este necesar, selectaţi Duration, introduceţi o valoare
a distanţei sau a intervalului de timp pentru exerciţiu şi
selectaţi .
Selectaţi
BACK.
7
8 Selectaţi Rest > Type.
9 Selectaţi Distance, Time sau Open.
10 Dacă este necesar, introduceţi o valoare a distanţei sau a
duratei pentru intervalul de odihnă şi selectaţi .
11 Selectaţi BACK.
12 Selectaţi una sau mai multe opţiuni:
• Pentru a seta numărul de repetări, selectaţi Repeat.
• Pentru a adăuga exerciţiului o încălzire cu final deschis,
selectaţi Warm Up > On.
• Pentru a adăuga exerciţiului o răcire cu final deschis,
selectaţi Cool Down > On.
Începerea unui exerciţiu cu intervale
1 De pe ecranul ceasului, selectaţi .
2 Selectaţi o activitate.
3 Menţineţi apăsat MENU.
4 Selectaţi Training > Intervals > Do Workout.
5 Selectaţi pentru a porni cronometrul.
6 Când un exerciţiu pe intervale dispune de încălzire, selectaţi
LAP pentru a începe primul interval.
Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
7
După ce finalizaţi toate intervalele, apare un mesaj.
Oprirea unui exerciţiu pe intervale
• În orice moment, selectaţi LAP pentru a opri intervalul sau
pauza curentă şi a trece la următorul interval sau următoarea
pauză.
• După încheierea tuturor intervalelor şi pauzelor, selectaţi
LAP pentru a încheia exerciţiul pe intervale şi a trece la un
cronometru care poate fi folosit pentru relaxare.
• În orice moment, selectaţi pentru a opri cronometrul. Puteţi
relua cronometrul sau încheia exerciţiul pe intervale.
Segmente
Puteţi trimite segmente de alergare sau ciclism din contul
Garmin Connect pe dispozitiv. După ce un segment este salvat
pe dispozitivul dvs., puteţi efectua o cursă pe un segment,
încercând să egalaţi sau să depăşiţi recordul personal sau al
altor participanţi care au parcurs segmentul.
NOTĂ: când descărcaţi un traseu din contul dvs. Garmin
Connect, puteţi descărca toate segmentele disponibile de pe
traseu.
Strava™ Segmente
Puteţi descărca segmente Strava pe dispozitivul fēnix 5/5S/5X
Plus. Parcurgeţi segmentele Strava pentru a vă compara
performanţele cu cele din ture anterioare sau pentru a le
22
compara cu cele ale prietenilor şi ale profesioniştilor care au
parcurs acelaşi segment.
Pentru a vă înscrie şi a deveni membru Strava, accesaţi
widgetul pentru segmente din contul Garmin Connect. Pentru
informaţii suplimentare, accesaţi www.strava.com.
Informaţiile din acest manual se aplică atât segmentelor Garmin
Connect, cât şi segmentelor Strava.
Vizualizarea detaliilor segmentului
1 Selectaţi .
2 Selectaţi o activitate.
3 Ţineţi apăsat MENU.
4 Selectaţi Training > Segments.
5 Selectaţi un segment.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Race Time pentru a vizualiza durata şi viteza
medie sau ritmul pentru liderul segmentului.
• Selectaţi Map pentru a vizualiza segmentul pe hartă.
• Selectaţi Elevation Plot pentru a vizualiza o diagramă a
elevaţiilor de pe segment.
Efectuarea unei curse pe un segment
Segmentele sunt trasee de curse virtuale. Puteţi face o cursă pe
un segment pentru a vă compara performanţele cu activităţi
anterioare, cu performanţele altor persoane, cu conexiunile din
contul Garmin Connect sau cu alţi membri ai comunităţii de
alergare sau de ciclism. Puteţi încărca datele activităţii în contul
dvs. Garmin Connect pentru a vizualiza poziţia pe segment.
NOTĂ: dacă contul dvs. Garmin Connect şi contul Strava sunt
legate, activitatea dvs. va fi trimisă automat în contul dvs. Strava
pentru ca să puteţi evalua poziţia segmentului.
1 Selectaţi .
2 Selectaţi o activitate.
3 Începeţi alergarea sau cursa de ciclism.
Când vă apropiaţi de un segment, se afişează un mesaj şi
puteţi concura în acel segment.
4 Începeţi cursa pe segmentul respectiv.
Când segmentul este finalizat, este afişat un mesaj.
Setarea unui segment pentru ajustare automată
Puteţi seta dispozitivul să ajusteze automat durata ţintă a cursei
unui segment în baza performanţelor dvs. pe acel segment.
NOTĂ: această setare este activată pentru toate segmentele în
mod implicit.
1 Selectaţi .
2 Selectaţi o activitate.
3 Ţineţi apăsat pe MENU.
4 Selectaţi Training > Segments > Auto Effort.
Utilizarea Virtual Partner
®
Virtual Partner este un instrument pentru antrenamente menit să
vă ajute să vă atingeţi obiectivele. Puteţi seta un ritm pentru
Virtual Partner şi puteţi încerca să îl depăşiţi.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate
activităţile.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectați Settings > Activities & Apps.
3 Selectaţi o activitate.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Data Screens > Add New > Virtual Partner.
6 Introduceţi o valoare pentru ritm sau viteză.
7 Începeţi activitatea (Începerea unei activităţi, pagina 2).
Antrenament
8 Selectaţi UP sau DOWN pentru a derula la ecranul Virtual
Partner şi a vedea cine conduce.
Setarea unei ţinte a antrenamentului
Funcţia pentru stabilirea unei ţinte a antrenamentului
funcţionează împreună cu caracteristica Virtual Partner pentru a
vă putea antrena stabilind ca obiectiv o anumită distanţă, o
distanţă şi o durată, o distanţă şi un ritm sau o distanţă şi o
viteză. Pe durata activităţii de antrenament, dispozitivul vă
furnizează feedback în timp real cu privire la distanţa faţă de
atingerea ţintei antrenamentului.
1 De pe ecranul ceasului, selectaţi .
2 Selectaţi o activitate.
3 Menţineţi apăsat MENU.
4 Selectaţi Training > Set a Target.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Distance Only pentru a selecta o distanţă
presetată sau introduce o distanţă personalizată.
• Selectaţi Distance and Time pentru a selecta ca ţintă o
distanţă şi o durată.
• Selectaţi Distance and Pace sau Distance and Speed
pentru a selecta ca ţintă o distanţă şi un ritm sau o viteză.
Obiectivul de antrenament apare şi vă afişează ora de
finalizare estimată. Ora de finalizare estimată este stabilită pe
baza performanţei curente şi a duratei rămase.
6 Selectaţi pentru a porni cronometrul.
Anularea ţintei unui antrenament
1 În timpul unei activităţi, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Cancel Target > Yes.
Reiterarea unei curse dintr-o activitate
anterioară
Puteţi reitera o cursă dintr-o activitate înregistrată sau
descărcată anterior. Această caracteristică funcţionează
împreună cu Virtual Partner pentru a putea vedea în ce măsură
sunteţi în avans sau în întârziere pe durata activităţii.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate
activităţile.
1 De pe ecranul ceasului, selectaţi .
2 Selectaţi o activitate.
3 Menţineţi apăsat MENU.
4 Selectaţi Training > Race an Activity.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi From History pentru a selecta o activitate
înregistrată anterior de pe dispozitiv.
• Selectaţi Downloaded pentru a selecta o activitate pe
care aţi descărcat-o din contul dvs. Garmin Connect.
6 Selectaţi activitatea.
Ecranul Virtual Partner apare pentru a vă indica ora de
finalizare estimată.
7 Selectaţi pentru a porni cronometrul.
8 După ce finalizaţi activitatea, selectaţi > Save.
Date personale
Când finalizaţi o activitate, dispozitivul afişează orice nou record
personal pe care l-aţi obţinut în timpul activităţii respective.
Recordurile personale includ timpul cel mai scurt pe mai multe
distanţe de alergare obişnuite şi cea mai lungă distanţă alergată
sau parcursă cu bicicleta.
NOTĂ: pentru ciclism, recordurile personale includ şi cel mai
mare urcuş şi cea mai bună putere (este necesar un contor de
putere).
Ceas
Vizualizarea recordurilor personale
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi History > Records.
3 Selectaţi un sport.
4 Selectaţi un record.
5 Selectaţi View Record.
Restabilirea unui record personal
Puteţi seta fiecare record personal înapoi la cel înregistrat
anterior.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi History > Records.
3 Selectaţi un sport.
4 Selectaţi un record pentru restabilire.
5 Selectaţi Previous > Yes.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Ştergerea unui record personal
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi History > Records.
3 Selectaţi un sport.
4 Selectaţi un record pentru ştergere.
5 Selectaţi Clear Record > Yes.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Ştergerea tuturor recordurilor personale
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi History > Records.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
3 Selectaţi un sport.
4 Selectaţi Clear All Records > Yes.
Sunt şterse numai recordurile pentru respectivul sport.
Ceas
Setarea unei alarme
Puteţi seta până la zece alarme separate. Puteţi seta fiecare
alarmă să sune o dată sau să se repete regulat.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Clock > Alarm Clock > Add Alarm.
3 Selectaţi Time şi introduceţi ora alarmei.
4 Selectaţi Repeat şi selectaţi când trebuie să se repete
alarma (opţional).
5 Selectaţi Sounds şi selectaţi un tip de notificare (opţional).
6 Selectaţi Backlight > On pentru a activa iluminarea de fundal
odată cu alarma.
7 Selectaţi Label şi selectaţi o descriere pentru alarmă
(opţional).
Ştergerea unei alarme
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Clock > Alarm Clock.
3 Selectaţi o alarmă.
4 Selectaţi Delete.
Pornirea cronometrului pentru numărătoare
inversă
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
23
2 Selectaţi Clock > Timer.
3 Introduceţi ora.
4 Dacă este necesar, selectaţi Restart > On pentru a reporni
3 Aşteptaţi până când dispozitivul găseşte sateliţii (Obţinerea
semnalelor de la sateliţi, pagina 37).
Navigare
automat cronometrul după ce expiră.
5 Dacă este necesar, selectaţi Sounds şi selectaţi un tip de
notificare.
6 Selectaţi Start Timer.
Utilizarea cronometrului
1 De pe orice ecran, ţineţi apăsat pe LIGHT.
2 Selectaţi Stopwatch.
NOTĂ: poate fi posibil să adăugaţi acest element la meniul
de comenzi (Personalizarea meniului de comenzi,
pagina 31).
Selectaţi
pentru a porni cronometrul.
3
4 Selectaţi LAP pentru a reporni cronometrul turei .
Salvarea locaţiei
Puteţi salva locaţia curentă pentru a naviga mai târziu înapoi la
ea.
1 Menţineţi apăsat LIGHT.
2 Selectaţi .
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Editarea locaţiilor salvate
Puteţi şterge o locaţie salvată sau îi puteţi edita informaţiile de
nume, altitudine şi poziţie.
1 De pe cadranul ceasului selectaţi > Navigate > Saved
Locations.
2 Selectaţi o locaţie salvată.
3 Selectaţi o opţiune pentru editarea locaţiei.
Proiectarea unui punct de trecere
Timpul total al cronometrului
continuă să ruleze.
5 Selectaţi pentru a opri ambele cronometre.
6 Selectaţi o opţiune.
7 Salvaţi timpul înregistrat ca activitate în istoric (opţional).
Adăugarea unor fusuri orare alternative
Puteţi afişa ora curentă din zi în fusuri orare suplimentare pe
widgetul Alt. Time Zones . Puteţi adăuga până la patru fusuri
orare alternative.
NOTĂ: poate fi necesar să adăugaţi widgetul Alt. Time Zones la
bucla de widgeturi.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Clock > Alt. Time Zones > Add Zone.
3 Selectaţi un fus orar.
4 Dacă este necesar, selectaţi Yes pentru a redenumi zona.
Setarea alertelor de ceas
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Clock > Alerts.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a seta ca o alertă să sune cu un anumit număr de
minute sau ore înainte de apusul efectiv al soarelui,
selectaţi Til Sunset > Status > On, selectaţi Time şi
introduceţi ora.
• Pentru a seta ca o alertă să sune cu un anumit număr de
minute sau ore înainte de răsăritul efectiv, selectaţi Til
Sunrise > Status > On, selectaţi Time şi introduceţi ora.
• Pentru a seta o alertă să sune la fiecare oră, selectaţi
Hourly > On.
Sincronizarea orei cu GPS-ul
De fiecare dată când activaţi dispozitivul şi recepţionaţi sateliţi,
dispozitivul detectează automat fusul orar şi ora curentă. Puteţi
să vă sincronizaţi ora manual cu GPS-ul la schimbarea fusului
orar şi pentru actualizarea la ora de vară.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Clock > Sync With GPS.
24
Puteţi crea o locaţie nouă prin proiectarea distanţei şi a orientării
de la locaţia dvs. curentă la o locaţie nouă.
1 Dacă este necesar, selectaţi > Add > Project Wpt. pentru
a adăuga aplicaţia pentru proiectarea punctului de trecere la
lista de aplicaţii.
2 Selectaţi Yes pentru a adăuga aplicaţia la lista de favorite.
3 De pe cadranul ceasului, selectaţi > Project Wpt..
4 Selectaţi UP sau DOWN pentru a stabili direcţia.
5 Selectaţi .
6 Selectaţi DOWN pentru a selecta o unitate de măsură.
7 Selectaţi UP pentru a introduce distanţa.
8 Selectaţi pentru a salva.
Punctul de trecere proiectat este salvat cu un nume implicit.
Navigarea către o destinaţie
Vă puteţi utiliza dispozitivul pentru a naviga la o destinaţie sau a
urma un traseu.
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi > Navigate.
2 Selectaţi o categorie.
3 Răspundeţi la solicitările de pe ecran pentru a alege o
destinaţie.
4 Selectaţi Go To.
Apar informaţiile despre navigare.
5 Selectaţi pentru a începe navigarea.
Navigarea către un punct de interes
Dacă datele hărţilor instalate pe dispozitiv includ puncte de
interes, puteţi naviga spre acestea.
1 De pe ecranul ceasului, selectaţi .
2 Selectaţi o activitate.
3 Menţineţi apăsat MENU.
4 Selectaţi Navigation > Points of Interest şi selectaţi o
categorie.
Va fi afişată o listă cu puncte de interes apropiate de locaţia
curentă.
5 Dacă este necesar, selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta lângă o altă locaţie, selectați Search Near
şi selectaţi o locaţie.
Navigare
• Pentru a căuta un punct de interes după nume, selectaţi
Spell Search, introduceţi un nume, selectaţi Search Near
şi selectaţi o locaţie.
6 Selectaţi un punct de interes din rezultatele căutării.
7 Selectaţi Go.
Apar informaţiile despre navigare.
8 Selectaţi pentru a începe navigarea.
Puncte de interes
Un punct de interes este un loc pe care îl consideraţi util sau
interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii şi
pot include destinaţii de călătorie populare, precum benzinării,
restaurante, hoteluri şi locaţii de divertisment.
Crearea şi urmărirea unui traseu pe
dispozitiv
1 De pe cadranul ceasului selectaţi
2
3
4
5
6
7
> Navigate > Courses >
Create New.
Introduceţi un nume pentru traseu şi selectaţi .
Selectaţi Add Location.
Selectaţi o opţiune.
Dacă este necesar, repetaţi paşii 3 şi 4.
Selectaţi Done > Do Course.
Apar informaţiile despre navigare.
Selectaţi pentru a începe navigarea.
Crearea unui traseu dus-întors
Dispozitivul poate crea un traseu dus-întors pe baza unei
distanţe şi direcţii de navigare specificate.
1 De pe ecranul ceasului, selectaţi .
2 Selectaţi Run sau Bike.
3 Menţineţi apăsat MENU.
4 Selectați Navigation > Round-Trip Course.
5 Introduceţi distanţa totală pentru traseu.
6 Selectaţi o direcţie.
Dispozitivul va crea până la trei trasee. Puteţi selecta DOWN
pentru a vizualiza traseele.
7 Selectaţi pentru a selecta un traseu.
8 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a începe navigarea, selectaţi Go.
• Pentru a vizualiza traseul pe hartă şi pentru a panorama şi
mări harta, selectaţi Map.
• Pentru a vizualiza o listă de viraje pe traseu, selectaţi
Turn By Turn.
• Pentru a vizualiza un grafic de altitudine pe traseu,
selectaţi Elevation Plot.
Marcarea şi începerea navigaţiei către o
locaţie Om la apă
Puteţi salva o locaţie Om la apă (OLA) şi începe automat
navigarea înapoi la aceasta.
SUGESTIE: puteţi personaliza funcţia butoanelor când sunt
ţinute apăsate pentru a accesa funcţia OLA (Personalizarea
tastelor rapide, pagina 34).
De pe cadranul ceasului, selectaţi > Navigate > Last
MOB.
Apar informaţiile despre navigare.
Navigarea cu Sight 'N Go
Puteţi orienta dispozitivul către un obiect la distanţă, precum un
turn de apă, îl puteţi fixa pe direcţia respectivă şi apoi puteţi
naviga către obiect.
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi > Navigate > Sight 'N
Go.
2 Orientaţi partea de sus a ceasului către un obiect şi selectaţi
.
Apar informaţiile despre navigare.
3 Selectaţi pentru a începe navigarea.
Navigarea la punctul de pornire în timpul
unei activităţi
Puteţi naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii dvs.
curente, în linie dreaptă sau pe calea pe care aţi parcurs-o.
Această funcţie este disponibilă pentru activităţile care utilizează
GPS.
1 În timpul unei activităţi, selectaţi > Back to Start.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii pe
calea parcursă, selectaţi TracBack.
• Dacă nu aveţi o hartă acceptată sau folosiţi ruta directă,
selectaţi Route pentru a naviga înapoi la punctul de
pornire al activităţii în linie dreaptă.
• Dacă nu folosiţi ruta directă, selectaţi Route pentru a
naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii folosind
instrucţiuni pas cu pas.
Locaţia dvs. curentă
apar pe hartă.
, traseul de urmat
şi destinaţia
Navigarea la punctul de pornire pentru
ultima activitate salvată
Puteţi naviga înapoi la punctul de pornire pentru activitatea dvs.
curentă, în linie dreaptă sau pe calea pe care aţi parcurs-o.
Această funcţie este disponibilă pentru activităţile care utilizează
GPS.
1 Selectaţi > Navigate > Activities.
2 Selectaţi o activitate.
3 Selectaţi Back to Start > Route.
Instrucţiunile pas cu pas vă ajută să navigaţi la punctul de
pornire al ultimei activităţi salvate dacă dispuneţi de o hartă
compatibilă sau folosiţi rutarea directă. Pe hartă apare o linie
trasată de la locaţia curentă la punctul de pornire al ultimei
activităţi salvate, dacă nu folosiţi rutarea directă.
NOTĂ: puteţi porni cronometrul pentru a împiedica
dispozitivul să treacă în modul Ceas.
4 Selectaţi DOWN pentru a vizualiza busola (opţional).
Săgeata indică punctul dvs. de pornire.
Oprirea navigării
1 În timpul unei activităţi, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Stop Navigation.
Navigare
25
Hartă
Dispozitivul dvs. este furnizat cu hărţi preîncărcate şi poate afişa
mai multe tipuri de date pentru hărţi Garmin, inclusiv contururi
topografice şi puncte de interes apropiate. Pentru a achiziţiona
date de hărţi suplimentare şi a vizualiza informaţii privind
compatibilitatea, accesaţi garmin.com/maps.
reprezintă locaţia dvs. pe hartă. Când navigaţi pe către o
destinaţie, ruta este marcată cu o linie pe hartă.
Vizualizarea hărţii
1 Din cadranul ceasului, selectaţi > Map.
2 Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi o opţiune:
• Pentru a panorama sau mări harta, selectaţi Pan/Zoom.
SUGESTIE: puteţi selecta pentru a comuta între
panoramare în sus şi în jos, panoramare la stânga şi la
dreapta sau mărire. Puteţi ţine apăsat pe pentru a
selecta punctul indicat de reticul.
• Pentru a vizualiza punctele de interes şi trecere din zonă,
selectaţi Around Me.
Salvarea sau navigarea către o locaţie de pe hartă
Puteţi selecta orice locaţie de pe hartă. Puteţi salva locaţia sau
puteţi naviga spre ea.
1 De pe hartă, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Pan/Zoom.
Comenzile şi reticulele selectate apar pe hartă.
• Pentru a vedea detaliile despre loc, selectaţi Review.
Busolă
Dispozitivul dispune de o busolă cu 3 axuri cu calibrare
automată. Caracteristicile şi aspectul busolei se schimbă în
funcţie de activitatea dvs., dacă GPS-ul este activat şi dacă
navigaţi către o destinaţie. Puteţi schimba manual setarea
busolei (Setări busolă, pagina 32). Pentru a deschide rapid
setările busolei, puteţi selecta de pe widgetul busolei.
Altimetru şi barometru
Dispozitivul conţine un altimetru şi un barometru interne.
Dispozitivul adună continuu date despre altitudine şi presiune,
chiar şi în modul de economisire a energiei. Altimetrul afişează
altitudinea aproximativă pe baza schimbărilor de presiune.
Barometrul afişează date de presiune a mediului înconjurător pe
baza altitudinii fixe în care altimetrul a fost cel mai recent calibrat
(Setări altimetru, pagina 32). Pentru a deschide rapid setările
pentru altimetru sau barometru, selectaţi de pe widgeturile
pentru altimetru sau barometru.
Istoric
Istoricul include durata, distanţa, caloriile, ritmul sau viteza
medie, date privind turele şi informaţii de la senzorul opţional.
NOTĂ: după ce memoria dispozitivului s-a umplut, datele dvs.
cele mai vechi vor fi suprascrise.
Utilizarea istoricului
3 Panoramaţi şi măriţi harta pentru a centra locaţia în reticul.
4 Ţineţi apăsat pe pentru a selecta punctul indicat de reticul.
5 Dacă este necesar, selectaţi un punct de interes din
apropiere.
6 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a începe navigarea către locaţie, selectaţi Go
• Pentru a salva locaţie selectaţi Save Location.
• Pentru a vedea detaliile despre loc, selectaţi Review.
Navigarea cu ajutorul funcţiei În jurul meu
Puteţi folosi funcţia În jurul meu pentru a naviga la puncte de
interes şi de trecere din apropiere.
NOTĂ: datele hărţilor instalate pe dispozitiv includ puncte de
interes pentru a naviga spre acestea.
1 De pe hartă, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Around Me.
Pe hartă apar pictograme pentru punctele de interes şi de
trecere.
3 Selectaţi UP sau DOWN pentru a evidenţia o secţiune a
hărţii.
Selectaţi
.
4
Pe secţiunea de hartă evidenţiată este afişată o listă cu
puncte de interes şi de trecere.
5 Selectaţi pentru a selecta o locaţie.
6 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a începe navigarea către locaţie, selectaţi Go
• Pentru a vizualiza locul pe hartă, selectaţi Map.
• Pentru a salva locaţie selectaţi Save Location.
26
Istoricul conţine activităţile precedente pe care le-aţi salvat în
dispozitivul dvs.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi History > Activities.
3 Selectaţi o activitate.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza informaţii suplimentare despre
activitate, selectaţi Details.
• Pentru a selecta o tură şi a vizualiza informaţii
suplimentare despre fiecare tură, selectaţi Laps.
• Pentru a selecta un interval şi a vizualiza informaţii
suplimentare despre fiecare interval, selectaţi Intervals.
• Pentru a selecta un set de exerciţii şi a vizualiza informaţii
suplimentare despre fiecare set, selectaţi Sets.
• Pentru a vizualiza activitatea pe hartă, selectaţi Map.
• Pentru a vizualiza impactul activităţii asupra condiţiei fizice
aerobe şi anaerobe, selectaţi Training Effect (Despre
efectul antrenamentului, pagina 16).
• Pentru a vizualiza durata pe fiecare zonă de puls, selectaţi
Time in Zone (Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă de
puls, pagina 27).
• Pentru a vizualiza un grafic de altitudine pentru activitate,
selectaţi Elevation Plot.
• Pentru a şterge activitatea selectată, selectaţi Delete.
Istoric sporturi multiple
Dispozitivul dvs. memorează rezumatul general al sporturilor
multiple pentru activitate, inclusiv date despre distanţa generală,
timp, calorii şi accesorii opţionale. De asemenea, dispozitivul
dvs. separă datele activităţii pentru fiecare segment sportiv şi
fiecare trecere, astfel încât să puteţi compara activităţi de
antrenament similare şi să monitorizaţi cât de rapid faceţi
trecerile. Istoricul trecerilor include distanţa, timpul, viteza medie
şi caloriile.
Istoric
Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă de puls
Înainte de a putea vizualiza datele despre zonele de puls,
trebuie să finalizaţi o activitate care implică pulsul şi să o salvaţi.
Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă de puls vă poate ajuta
să ajustaţi intensitatea antrenamentelor.
1 Ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi History > Activities.
3 Selectaţi o activitate.
4 Selectaţi Time in Zone.
Vizualizarea totalului datelor
Puteţi vizualiza datele de distanţă şi timp acumulate, salvate pe
dispozitiv.
1 Ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi History > Totals.
3 Dacă este necesar, selectaţi o activitate.
4 Selectaţi o opţiune pentru a vizualiza totalurile săptămânale
sau lunare.
Utilizarea odometrului
Odometrul înregistrează automat distanţa totală parcursă,
altitudinea câştigată şi durata activităţilor.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi History > Totals > Odometer.
3 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza totalurile
odometrului.
Ştergerea istoricului
1 Ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi History > Options.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Delete All Activities pentru a şterge toate
activităţile din istoric.
• Selectaţi Reset Totals pentru a reseta toate totalurile de
distanţă şi timp.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
4 Confirmaţi selecţia.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Setări ale activităţilor şi aplicaţiei
Aceste setări vă permit să personalizaţi fiecare aplicaţie de
activitate preîncărcată pe baza nevoilor dvs. De exemplu, puteţi
personaliza paginile de date şi puteţi activa alerte şi
caracteristici de antrenament. Nu toate setările sunt disponibile
pentru toate tipurile de activitate.
Ţineţi apăsat pe MENU, selectaţi Settings > Activities & Apps,
selectaţi o activitate şi selectaţi setările de activitate.
3D Distance: vă calculează distanţa parcursă utilizând
schimbarea de altitudine şi mişcarea dvs, orizontală pe sol.
3D Speed: vă calculează viteza utilizând schimbarea de
altitudine şi mişcarea dvs, orizontală pe sol (Viteză şi distanţă
3D, pagina 29).
Accent Color: setează culoarea de accentuare a fiecărei
activităţi pentru a ajuta la identificarea activităţii active.
Alerts: setează alertele de antrenament sau navigare pentru
activitate.
Auto Climb: permite dispozitivului să detecteze schimbări de
altitudine automat utilizând altimetrul încorporat.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Auto Lap: setează opţiunile pentru funcţia Auto Lap (Auto Lap,
pagina 29).
Auto Pause: setează dispozitivul să întrerupă înregistrarea
datelor când nu vă mai mişcaţi sau când viteza dvs. scade
sub un anumit nivel (Activarea Auto Pause, pagina 29).
Auto Run: permite dispozitivului să detecteze coborârile la schi
automat utilizând accelerometrul încorporat.
Auto Scroll: vă permite să parcurgeţi automat toate ecranele
datelor activităţii în timp ce cronometrul funcţionează
(Utilizarea derulării automate, pagina 30).
Auto Set: permite dispozitivului să pornească şi să oprească
automat seturile de exerciţii în timpul unei activităţi de
antrenament de forţă.
Background Color: setează culoarea de fundal la alb sau
negru, pentru fiecare activitate.
ClimbPro: afişează ecranele de planificare şi monitorizare a
urcării în timpul navigării.
Countdown Start: activează un cronometru pentru numărătoare
inversă pentru intervalele turelor de bazin.
Data Screens: vă permite să personalizaţi ecranele de date
pentru activitate şi să adăugaţi noi ecrane de date pentru
activitate (Personalizarea ecranelor de date, pagina 28).
GPS: setează modul pentru antena GPS. Utilizarea opţiunilor
GPS + GLONASS sau GPS + GALILEO oferă performanţă
îmbunătăţită în medii dificile şi o stabilire mai rapidă a
poziţiei. Utilizarea coroborată GPS şi a altui satelit poate
reduce durata de viaţă a bateriei mai mult decât dacă s-ar
utiliza numai opţiunea GPS. Utilizarea opţiunii UltraTrac
înregistrează punctele de traseu şi datele senzorilor la o
frecvenţă mai redusă (UltraTrac, pagina 30).
Lap Key: vă permite să înregistraţi o tură sau o pauză în timpul
unei activităţi.
Lock Keys: blochează tastele în timpul activităţilor multi-sport
pentru a împiedica apăsarea accidentală.
Map: setează preferinţele de afişare pentru ecranul de date
pentru hărţi pentru activitate (Setările de activitate ale hărţii,
pagina 28)..
Metronome: redă tonuri într-un ritm stabil, pentru a vă ajuta să
vă îmbunătăţiţi performanţa antrenându-vă la o cadenţă mai
rapidă, mai lentă sau mai consecventă (Utilizarea
metronomului, pagina 3).
Pool Size: setează lungimea bazinului pentru înotul în bazin.
Power Save Timeout: setează opţiunile de expirare a
economisirii de energie pentru activitate (Setările temporizării
pentru economie de energie, pagina 30).
Rename: setează numele activităţii.
Repeat: activează funcţia Repeat pentru activităţi multi-sport.
De exemplu, puteţi utiliza această opţiune pentru activităţi
care includ mai multe tranziţii, precum swimrun.
Restore Defaults: permite resetarea setărilor activităţii.
Routing: setează preferinţele pentru calcularea rutelor pentru
activitate (Setările pentru stabilirea rutei, pagina 29).
Scoring: activează sau dezactivează automat calcularea
scorului când porniţi o rundă de golf. Opţiunea Always Ask
apare când începeţi o rundă.
Segment Alerts: activează indicaţiile prin care sunteţi avertizat
de apropierea segmentelor.
Stat Tracking: permite urmărirea statisticilor în timp ce jucaţi
golf.
Stroke Detect.: permite detectarea mişcării pentru înotul în
bazin.
Transitions: activează tranziţii pentru activităţi multi-sport.
®
27
Personalizarea ecranelor de date
Nume alertă
Tip de alertă
Descriere
Puteţi afişa, ascunde şi schimba dispunerea şi conţinutul
ecranelor de date pentru fiecare activitate.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectați Settings > Activities & Apps.
3 Selectaţi activitatea de personalizat.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Data Screens.
6 Selectaţi un ecran de date de personalizat.
7 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Layout pentru a regla numărul de câmpuri de
date pe ecranul de date.
• Selectaţi un câmp pentru a schimba datele care apar pe
câmp.
• Selectaţi Reorder pentru a schimba locul ecranului de
date din buclă.
• Selectaţi Remove pentru a elimina ecranul de date din
buclă.
8 Dacă este necesar, selectaţi Add New pentru a adăuga un
ecran de date la buclă.
Puteţi adăuga un ecran personalizat de date sau puteţi
selecta unul dintre cele predefinite.
Puls
Interval
Puteţi seta valori minime şi maxime
ale pulsului sau puteţi selecta
schimbări de zonă. Consultaţi
Despre zonele de puls, pagina 19 şi
Calculul zonelor de puls, pagina 20.
Ritm
Interval
Puteţi seta valori minime şi maxime
ale ritmului.
Pornire
Interval
Puteţi seta nivelul de putere ridicat
sau redus.
Proximitate
Eveniment
Puteţi seta o rază în jurul unui loc
salvat.
Alergare/Mers
Repetitiv
Puteţi seta pauze de mers cronometrate la intervale regulate.
Viteză
Interval
Puteţi seta valori minime şi maxime
ale vitezei.
Cadenţă
mişcări
Interval
Puteţi seta mai multe sau mai puţine
mişcări pe minut.
Timp
Eveniment,
repetitiv
Puteţi seta un interval de timp.
Adăugarea unei hărţi la activitate
Puteţi adăuga harta la bucla ecranelor de date pentru o
activitate.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectați Settings > Activities & Apps.
3 Selectaţi activitatea de personalizat.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Data Screens > Add New > Map.
Alerte
Puteţi seta alerte pentru fiecare activitate, care vă poate ajuta să
vă antrenaţi pentru obiective specifice, pentru a fi conştienţi de
mediul înconjurător şi a naviga către destinaţie. Unele alerte
sunt disponibile numai pentru anumite activităţi. Există trei tipuri
de alerte: alerte pentru evenimente, alerte de interval şi alerte
repetitive.
Alertă pentru evenimente: o alertă de eveniment vă notifică o
singură dată. Evenimentul este o valoare specifică. De
exemplu, puteţi seta ca dispozitivul să vă alerteze când
atingeţi o anumită altitudine.
Alertă de interval: o alertă de interval vă notifică atunci când
dispozitivul este peste sau sub un interval de valori specificat.
De exemplu, puteţi seta dispozitivul să vă alerteze atunci
când pulsul dvs. este sub 60 de bătăi pe minut (bpm) şi peste
210 bpm.
Alertă repetitivă: o alertă repetitivă vă notifică de fiecare dată
când dispozitivul înregistrează o anumită valoare sau un
anumit interval. De exemplu, puteţi seta ca dispozitivul să vă
alerteze la fiecare 30 de minute.
Nume alertă
Tip de alertă
Descriere
Cadenţă
Interval
Puteţi seta minime şi maxime ale
cadenţei.
Calorii
Eveniment,
repetitiv
Puteţi seta numărul de calorii.
Personalizat
Eveniment,
repetitiv
Puteţi selecta un mesaj existent sau
puteţi crea un mesaj personalizat şi
selecta un tip de alertă.
Distanţă
Repetitiv
Puteţi seta un interval de distanţă.
Altitudine
Interval
Puteţi seta valori minime şi maxime
ale altitudinii.
28
Setarea unei alerte
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectați Settings > Activities & Apps.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Alerts.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Add New pentru a adăuga o nouă alertă pentru
activitate.
• Selectaţi numele alertei pentru a edita o alertă existentă.
7 Dacă este necesar, selectaţi tipul de alertă.
8 Selectaţi o zonă, introduceţi valorile minime şi maxime sau
introduceţi o valoare personalizată pentru alertă.
9 Dacă este necesar, activaţi alerta.
Pentru alertele de evenimente şi cele repetitive, un mesaj apare
de fiecare dată când atingeţi valoarea de alertă. Pentru alertele
de interval, un mesaj apare de fiecare dată când depăşiţi sau
sunteţi sub intervalul specificat (valori minime şi maxime).
Setările de activitate ale hărţii
Puteţi personaliza afişarea ecranului de date despre hărţi pentru
fiecare activitate.
Ţineţi apăsat pe MENU, selectaţi Settings > Activities & Apps,
selectaţi o activitate, selectaţi setările de activitate şi apoi Map.
Configure Maps: afişează sau ascunde datele de la hărţile
instalate.
Use Sys. Settings: permite dispozitivului să folosească
preferinţele din setările hărţii de sistem.
Orientation: setează orientarea hărţii. Opţiunea North Up
afişează nordul în partea de sus a ecranului. Opţiunea Track
Up afişează direcţia de deplasare curentă orientată spre
partea de sus a ecranului.
User Locations: afişează sau ascunde locaţiile salvate pe
hartă.
Auto Zoom: selectează automat nivelul de zoom pentru cea
mai bună utilizare a hărţii. Când este dezactivat, trebuie să
măriţi sau să micşoraţi harta manual.
Lock on Road: fixează pictograma de poziţie care reprezintă
poziţia dvs. pe hartă, pe drumul cel mai apropiat.
Track Log: afişează sau ascunde jurnalul de traseu sau calea
parcursă, cu o linie colorată pe hartă.
Track Color: schimbă culoarea jurnalului de traseu.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Detail: setează nivelul de detalii al hărţii. Afişarea unui număr
mai mare de detalii poate determina funcţionarea mai lentă a
hărţii.
Marine: setează afişarea datelor hărţii la modul maritim (Setările
maritime ale hărţii, pagina 33).
Draw Segments: afişează sau ascunde segmente ca o linie
colorată pe hartă.
Draw Contours: afişează sau ascunde liniile de contur pe hartă.
Setările pentru stabilirea rutei
Puteţi modifica setările pentru stabilirea rutei pentru a
personaliza metoda prin care dispozitivul calculează traseul
pentru fiecare activitate.
Ţineţi apăsat pe MENU, selectaţi Settings > Activities & Apps,
selectaţi o activitate, selectaţi setările de activitate şi apoi
Routing.
Activity: setează o activitate în vederea stabilirii rutei.
Dispozitivul calculează rute optimizate pentru tipul de
activitate pe care o desfăşuraţi.
Popularity Routing: calculează rutele pe baza celor mai
populare trasee din Garmin Connect.
Courses: setează modul de navigare a traseelor utilizând
dispozitivul. Utilizaţi opţiunea Follow Course pentru a naviga
pe un traseu exact aşa cum apare, fără a recalcula. Folosiţi
opţiunea Use Map pentru a naviga pe un traseu cu ajutorul
hărţilor rutabile şi pentru a recalcula traseul dacă deviaţi.
Calculation Method: setează metoda de calcul pentru a
minimiza timpul, distanţa sau ascensiunea traseului.
Avoidances: setează tipurile de drum sau mijloacele de
transport pe care să le evitaţi pe traseu.
Type: setează comportamentul indicatorului care apare în timpul
rutării directe.
Auto Lap
Marcarea turelor în funcţie de distanţă
Puteţi utiliza Auto Lap pentru a marca automat tura la o distanţă
specifică. Această caracteristică este utilă pentru compararea
performanţelor dvs. pe diferitele componente ale unei activităţi
(de ex. la fiecare 1 milă sau 5 km).
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectați Settings > Activities & Apps.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Auto Lap.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Auto Lap pentru a porni sau opri Auto Lap.
• Selectaţi Auto Distance pentru a regla distanţa dintre
ture.
La fiecare finalizare a unei ture, apare un mesaj care indică
timpul pe tura respectivă. De asemenea, dispozitivul emite
sunete sau vibrează dacă tonurile sonore sunt activate (Setări
de sistem, pagina 34).
Dacă este necesar, puteţi personaliza paginile de date astfel
încât să afişeze date suplimentare privind turele (Personalizarea
ecranelor de date, pagina 28).
Particularizarea mesajului de alertă de tură
Puteţi particulariza unul sau două câmpuri de date care apar în
mesajul de alertă de tură.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectați Settings > Activities & Apps.
3 Selectaţi o activitate.
Personalizarea dispozitivului dvs.
4
5
6
7
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
Selectaţi setările activităţii.
Selectaţi Auto Lap > Lap Alert.
Selectaţi un câmp de date pentru a-l modifica.
Selectaţi Preview (opţional).
Activarea Auto Pause
Puteţi utiliza funcţia Auto Pause pentru a întrerupe automat
cronometrul atunci când vă opriţi din mişcare. Această funcţie
este utilă dacă activitatea dvs. include oprirea la semafor sau în
alte locaţii unde trebuie să vă opriţi.
NOTĂ: istoricul nu este înregistrat cât timp cronometrul este
oprit sau întrerupt.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectați Settings > Activities & Apps.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Auto Pause.
6 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a opri cronometrul automat când nu vă mai mişcaţi,
selectaţi When Stopped.
• Pentru a opri cronometrul automat când ritmul sau viteza
dvs. scade sub un nivel specificat, selectaţi Custom.
Activarea urcării automate
Puteţi utiliza funcţia Urcare automată pentru a detecta automat
modificările de altitudine. O puteţi utiliza în timpul activităţilor,
precum urcare, mers pe jos, alergare sau ciclism.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectați Settings > Activities & Apps.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Auto Climb > Status.
6 Selectaţi Always sau When Not Navigating.
7 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Run Screen pentru a identifica ce ecran de date
apare în timpul alergării.
• Selectaţi Climb Screen pentru a identifica ce ecran de
date apare în timpul urcării.
• Selectaţi Invert Colors pentru a inversa culorile afişajului
când se schimbă modurile.
• Selectaţi Vertical Speed pentru a seta rata de urcare în
timp.
• Selectaţi Mode Switch pentru a seta cât de rapid schimbă
modurile dispozitivul.
NOTĂ: opţiunea Current Screen vă permite să comutaţi
automat la ultimul ecran pe care l-aţi vizualizat înainte de
trecerea la urcarea automată.
Viteză şi distanţă 3D
Puteţi seta Viteza şi distanţa 3D pentru a vă calcula viteza sau
distanţa utilizând atât modificarea altitudinii, cât şi mişcarea
orizontală pe sol. O puteţi utiliza în timpul activităţilor, precum
schi, urcare, navigare, mers pe jos, alergare sau ciclism.
Activarea şi dezactivarea tastei pentru tură
Puteţi activa setarea Lap Key pentru a înregistra o tură sau o
pauză în timpul unei activităţi utilizând LAP. Puteţi dezactiva
29
setarea Lap Key pentru a evita înregistrarea turelor cauzată de
apăsarea accidentală a tastei în timpul unei activităţi.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectați Settings > Activities & Apps.
3 Selectaţi o activitate.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Lap Key.
Starea tastei pentru tură se schimbă la On sau Off pe baza
setării curente.
Utilizarea derulării automate
Puteţi utiliza funcţia derulare automată pentru a parcurge ciclic
toate ecranele cu datele activităţii în timp ce cronometrul
funcţionează.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectați Settings > Activities & Apps.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Auto Scroll.
6 Selectaţi viteza de derulare.
UltraTrac
Caracteristica UltraTrac este o setare GPS care înregistrează
punctele traseului şi datele senzorului mai puţin frecvent.
Activarea caracteristicii UltraTrac măreşte durata de viaţă a
bateriei, dar reduce calitatea activităţilor înregistrate. Este
indicat să folosiţi caracteristica UltraTrac pentru activităţi care
necesită o durată de viaţă mai lungă a bateriei şi pentru care
actualizările frecvente ale datelor senzorului sunt mai puţin
importante.
Setările temporizării pentru economie de energie
Setările temporizării afectează lungimea duratei pentru care
dispozitivul rămâne în modul de antrenament: de exemplu,
atunci aşteptaţi startul unei curse. Ţineţi apăsat pe MENU,
selectaţi Settings > Activities & Apps, selectaţi o activitate şi
selectaţi setările de activitate. Selectaţi Power Save Timeout
pentru a regla setările de expirare pentru activitate.
Normal: setează dispozitivul să intre în modul ceas cu consum
redus de energie după 5 minute de inactivitate.
Extended: setează dispozitivul să intre în modul ceas cu
consum redus de energie după 25 de minute de inactivitate.
Modul extins poate avea ca rezultat o durată mai mică de
funcţionare a bateriei între încărcări.
Modificarea ordinii unei activităţii în lista de
aplicaţii
1
2
3
4
5
Menţineţi apăsat MENU.
Selectați Settings > Activities & Apps.
Selectaţi o activitate.
Selectaţi Reorder.
Selectaţi UP sau DOWN pentru a regla poziţia activităţii în
lista de aplicaţii.
Widgeturi
Dispozitivul dvs. este livrat preîncărcat cu widgeturi care oferă
informaţii instantaneu. Unele widgeturi necesită o conexiune
Bluetooth cu un smartphone compatibil.
În mod implicit, unele widgeturi nu sunt vizibile. Le puteţi adăuga
manual la bucla de widgeturi (Personalizarea buclei de
widgeturi, pagina 30).
ABC: afişează informaţii combinate de la altimetru, barometru şi
busolă.
30
Fusuri orare alternative: afişează ora curentă din zi în fusuri
orare suplimentare.
Calendar: afişează întâlnirile viitoare pentru calendarul de pe
smartphone-ul dvs.
Calorii: afişează informaţiile privind caloriile dvs. pentru ziua
curentă.
Monitorizarea câinilor: afişează informaţii despre locaţia
câinelui dvs. atunci când aveţi un dispozitiv de monitorizare a
câinilor asociat cu dispozitivul fēnix.
Numărul de etaje urcate: urmăreşte numărul de etaje urcate şi
gradul de îndeplinire a obiectivului.
Antrenor Garmin: afişează antrenamentele programate atunci
când selectaţi un plan de antrenament cu antrenorul Garmin
în contul dvs. Garmin Connect.
Golf: afişează informaţiile de golf pentru ultima rundă.
Puls: afişează pulsul în bătăi pe minut (bpm) şi un grafic pentru
puls.
Minute de activitate: urmăreşte timpul petrecut în activităţi
moderate până la intense, obiectivul dvs. săptămânal de
minute de activitate şi progresul înregistrat pentru
îndeplinirea obiectivului.
Comenzi inReach : vă permite să trimiteţi mesaje pe un
dispozitiv inReach asociat.
Ultima activitate: afişează un scurt rezumat al celei mai recente
activităţi înregistrate, cum ar fi ultima alergare, ultima
plimbare cu bicicleta sau ultima activitate de înot.
Ultimul sport: afişează un scurt rezumat al celui mai recent
sport înregistrat.
Comenzi pentru muzică: oferă comenzi pentru playerul muzical
al smartphone-ului sau al muzicii de pe dispozitiv.
Ziua curentă: afişează un rezumat dinamic al activităţii dvs. din
ziua curentă. Statisticile includ activităţile cronometrate,
minutele de activitate intensă,etajele urcate, paşii, caloriile
arse şi mai multe.
Notificări: vă alertează cu privire la apelurile primite, mesaje
text, actualizări de pe reţelele de socializare şi alte notificări,
în funcţie de setările de notificare ale smartphone-ului.
Performanţă: afişează măsurătorile performanţelor care vă pot
ajuta să monitorizaţi şi să vă înţelegeţi activităţile de
antrenament şi performanţele înregistrate în timpul curselor.
Pulsoximetru: afişează cel mai recent procent de saturaţie a
oxigenului din sânge sub forma unui grafic cu citirile dvs.
Informaţii senzor: afişează informaţii de la un senzor intern sau
de la un senzor ANT+ conectat.
Paşi: monitorizează numărul zilnic de paşi, obiectivul de paşi şi
datele pentru zilele anterioare.
Stres: afişează nivelul curent de stres şi un grafic cu nivelul dvs.
de stres. Puteţi face un exerciţiu de respiraţie pentru a vă
ajuta să vă relaxaţi.
Răsărit şi apus: afişează ora pentru răsărit, apus şi de
crepuscul civil.
Comenzi VIRB: furnizează comenzi pentru cameră când aveţi
un dispozitiv VIRB asociat cu dispozitivul fēnix.
Meteo: afişează temperatura curentă şi prognoza meteo.
Dispozitiv Xero™: afişează informaţiile despre locaţie prin laser
când aţi asociat un dispozitiv Xero compatibil cu dispozitivul
dvs. fēnix.
®
Personalizarea buclei de widgeturi
Puteţi schimba ordinea widgeturilor din bucla de widgeturi,
elimina widgeturi şi adăuga widgeturi noi.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Settings > Widgets.
3 Selectaţi un widget.
Personalizarea dispozitivului dvs.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Reorder pentru a schimba locaţia widgetului în
bucla de widgeturi.
• Selectaţi Remove pentru a elimina widgetul din bucla de
widgeturi.
5 Selectaţi Add Widgets.
6 Selectaţi un widget.
Widgetul este adăugat la bucla de widgeturi.
Telecomandă inReach
Funcţia de telecomandă inReach vă permite să controlaţi
dispozitivul dvs. inReach cu ajutorul dispozitivului fēnix. Accesaţi
buy.garmin.com pentru a achiziţiona un inReach dispozitiv.
Utilizarea telecomenzii inReach
Înainte de a putea uitiliza funcţia la distanţă inReach, trebuie să
setaţi widgetul inReach care va fi afişat în bucla de widgeturi
(Personalizarea buclei de widgeturi, pagina 30).
1 Porniţi dispozitivul inReach.
2 Pe dispozitivul fēnix, selectaţi UP sau DOWN de pe cadranul
ceasului pentru a vizualiza widgetul inReach.
3 Selectaţi pentru a vă căuta dispozitivul inReach.
4 Selectaţi pentru a vă asocia dispozitivul inReach.
5 Selectaţi şi selectaţi o opţiune:
• Pentru a trimite un mesaj SOS, selectaţi Initiate SOS.
NOTĂ: funcţia SOS trebuie utilizată doar într-o situaţie de
urgenţă reală.
• Pentru a trimite un mesaj text nou, selectaţi Messages >
New Message, selectaţi contactele pentru mesaj şi
introduceţi mesajul text sau selectaţi o opţiune mesaj text
rapid.
• Pentru a trimite un mesaj presetat, selectaţi Send Preset
şi selectaţi un mesaj din listă.
• Pentru a vizualiza cronometrul şi distanţa parcursă în
timpul unei activităţi, selectaţi Tracking.
Controlarea unei camere de acţiune VIRB în timpul unei
activităţi
Înainte de a utiliza funcţia de control la distanţă VIRB, trebuie să
activaţi setarea de control la distanţă de pe camera dvs. VIRB.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare a
seriei VIRB. De asemenea, trebuie să setaţi afişarea widgetului
VIRB în bucla de widgeturi (Personalizarea buclei de widgeturi,
pagina 30).
1 Porniţi camera VIRB.
2 Pe dispozitivul fēnix, selectaţi UP sau DOWN de pe cadranul
ceasului pentru a vizualiza widgetul VIRB.
3 Aşteptaţi ca dispozitivul să se conecteze la camera dvs.
VIRB.
Când camera este conectată, un ecran de date VIRB este
adăugat automat la aplicaţia de activităţi.
Pe
durata unei activităţi, selectaţi UP sau DOWN pentru a
4
vizualiza ecranul de date VIRB.
5 Menţineţi apăsat MENU.
6 Selectaţi VIRB Remote.
7 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a comanda camera cu ajutorul temporizatorului de
activitate, selectaţi Settings > Timer Start/Stop.
NOTĂ: înregistrarea imaginilor porneşte şi se opreşte
automat la începerea sau la încheierea unei activităţi.
• Pentru a comanda camera cu ajutorul opţiunilor de meniu,
selectaţi Settings > Manual.
• Pentru a înregistra clipuri video manual, selectaţi Start
Recording.
Cronometrarea înregistrării apare pe ecranul fēnix.
• Pentru a face o fotografie în timp ce înregistraţi clipuri
video, selectaţi DOWN.
• Pentru a opri înregistrarea clipului video manual, selectaţi
.
• Pentru a face o fotografie, selectaţi Take Photo.
VIRB Telecomandă
Utilizarea widgetului pentru nivelul de stres
Funcţia de control VIRB la distanţă vă permite să controlaţi
camera VIRB de la distanţă utilizând dispozitivul dvs. Accesaţi
www.garmin.com/VIRB VIRB pentru a achiziţiona o cameră.
Widgetul pentru nivelul de stres afişează nivelul de stres actual
şi un grafic al nivelului dvs. de stres din ultimele câteva ore. Vă
poate ghida şi printr-un exerciţiu de respiraţie pentru a vă ajuta
să vă relaxaţi.
1 În timp ce staţi sau sunteţi inactiv(ă), selectaţi UP sau DOWN
pentru a vizualiza widgetul nivelului de stres.
SUGESTIE: dacă sunteţi prea activ(ă), iar ceasul nu poate
determina nivelul dvs. de stres, va apărea un mesaj în locul
unui indicator numeric al nivelului de stres. Vă puteţi verifica
din nou nivelul de stres după câteva minute de inactivitate.
2 Selectaţi pentru a vizualiza un grafic al nivelului dvs. de
stres din ultimele câteva ore.
Barele albastre indică perioadele de pauză. Barele galbene
indică perioadele de stres. Barele gri indică perioadele în
care aţi fost prea activ(ă) pentru a determina nivelul de stres.
3 Pentru a începe exerciţiul de respiraţie, selectaţi DOWN >
şi introduceţi o durată în minute pentru exerciţiul de
respiraţie.
Controlul unei camere de acţiune VIRB
Înainte de a utiliza funcţia de control la distanţă VIRB, trebuie să
activaţi setarea de control la distanţă de pe camera dvs. VIRB.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare a
seriei VIRB. De asemenea, trebuie să setaţi afişarea widgetului
VIRB în bucla de widgeturi (Personalizarea buclei de widgeturi,
pagina 30).
1 Porniţi camera VIRB.
2 Pe dispozitivul fēnix, selectaţi UP sau DOWN de pe cadranul
ceasului pentru a vizualiza widgetul VIRB.
3 Aşteptaţi ca dispozitivul să se conecteze la camera dvs.
VIRB.
4 Selectaţi .
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a înregistra clipuri video, selectaţi Start
Recording.
Cronometrarea înregistrării apare pe ecranul fēnix.
• Pentru a face o fotografie în timp ce înregistraţi clipuri
video, selectaţi DOWN.
• Pentru a opri înregistrarea clipului video, selectaţi .
• Pentru a face o fotografie, selectaţi Take Photo.
• Pentru a modifica setările pentru clip video şi fotografie,
selectaţi Settings.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Personalizarea meniului de comenzi
Puteţi adăuga, elimina şi modifica ordinea opţiunilor de meniu cu
comandă rapidă din meniul de comenzi (Vizualizarea meniului
de comenzi, pagina 1).
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Settings > Controls.
3 Selectaţi comanda rapidă pe care doriţi să o personalizaţi.
31
4 Selectaţi o opţiune:
Calibrarea manuală a busolei
• Selectaţi Reorder pentru a schimba locul comenzii rapide
din meniul de comenzi.
• Selectaţi Remove pentru a elimina comanda rapidă din
meniul de comenzi.
5 Dacă este necesar, selectaţi Add New pentru a adăuga o
comandă rapidă nouă la meniul de comenzi.
ATENŢIONARE
Calibraţi busola electronică într-un mediu exterior. Pentru a
îmbunătăţi precizia de orientare, nu staţi în apropierea obiectelor
care influenţează câmpurile magnetice, precum vehicule, clădiri
şi linii electrice aeriene.
Setările feţei pentru ceas
Puteţi personaliza aspectul feţei pentru ceas selectând
dispunerea, culorile şi datele suplimentare. De asemenea, puteţi
descărca feţe personalizate pentru ceas din magazinul Connect
IQ.
Personalizarea feţei de ceas
Înainte de a putea activa o faţă de ceas Connect IQ, trebuie să
instalaţi o faţă de ceas din magazinul Connect IQ (Connect
IQCaracteristici, pagina 9).
Puteţi personaliza informaţiile şi aspectul feţei de ceas sau
puteţi activa un cadran Connect IQ instalat.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Watch Face.
3 Selectaţi UP sau DOWN pentru a previzualiza opţiunile
pentru cadran.
4 Selectaţi Add New pentru a răsfoi prin feţe de ceas
suplimentare preîncărcate.
5 Selectaţi > Apply pentru a activa o faţă de ceas
preîncărcată sau o faţă de ceas Connect IQ instalată.
6 Dacă utilizaţi o faţă de ceas preîncărcată, selectaţi >
Customize.
7 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a schimba stilul numerelor pentru cadranul
analogic, selectaţi Dial.
• Pentru a schimba stilul limbilor indicatoare pentru cadranul
analog, selectaţi Hands.
• Pentru a schimba stilul cifrelor pentru faţa de ceas digitală,
selectaţi Layout.
• Pentru a schimba stilul secundelor pentru cadranul digital,
selectaţi Seconds.
• Pentru a modifica datele care apar pe cadran, selectaţi
Data.
• Pentru a adăuga sau schimba un accent de culoare pe
faţa ceasului, selectaţi Accent Color.
• Pentru a schimba culoarea de fundal, selectaţi Bkgd.
Color.
• Pentru a salva modificările, selectaţi Done.
Setări pentru senzori
Setări busolă
Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Settings > Sensors &
Accessories > Compass.
Calibrate: vă permite să calibraţi manual senzorul busolei
(Calibrarea manuală a busolei, pagina 32).
Display: setează modul de afişare a direcţiei pe busolă la litere,
grade sau miliradiani.
North Ref.: setează referinţa nordică pe busolă (Setarea
referinţei nordice, pagina 32).
Mode: setează busola la utilizarea exclusivă a datelor
senzorului electronic (On), o combinaţie între datele GPS şi
datele senzorului electronic în mişcare (Auto) sau la utilizarea
exclusivă a datelor GPS (Off).
32
Dispozitivul dvs. a fost deja calibrat în fabrică şi utilizează
implicit calibrarea automată. Dacă experimentaţi comportamente
anormale ale busolei, de exemplu, după ce vă deplasaţi pe
distanţe lungi sau după schimbări extreme de temperatură,
puteţi calibra manual busola.
1 Ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectați Settings > Sensors & Accessories > Compass >
Calibrate > Start.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
SUGESTIE: mişcaţi-vă încheietura cu o mişcare uşoară în
formă de opt până când apare un mesaj.
Setarea referinţei nordice
Puteţi seta referinţa de direcţie utilizată la calcularea informaţiilor
despre direcţie.
1 Ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Settings > Sensors & Accessories > Compass >
North Ref..
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a seta nordul geografic ca referinţă pentru direcţie,
selectaţi True.
• Pentru a seta automat declinaţia magnetică pentru locaţia
dvs., selectaţi Magnetic.
• Pentru a seta nordul caroiajului (000º) ca referinţă pentru
direcţie, selectaţi Grid.
• Pentru a seta manual valoarea variaţiei magnetice,
selectaţi User, introduceţi variaţia magnetică şi selectaţi
Done.
Setări altimetru
Ţineţi apăsat pe butonul MENU şi selectaţi Settings > Sensors
& Accessories > Altimeter.
Calibrate: vă permite să calibraţi automat senzorul altimetrului.
Auto Cal.: permite altimetrului să se calibreze automat de
fiecare dată când porniţi urmărirea prin GPS.
Elevation: stabileşte unităţile de măsură utilizate pentru
altitudine.
Calibrarea altimetrului barometric
Dispozitivul dvs. a fost deja calibrat în fabrică, iar dispozitivul
utilizează implicit calibrarea automată la punctul de pornire al
GPS-ului dvs. Puteţi calibra manual altimetrul barometric dacă
ştiţi altitudinea corectă.
1 Ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Settings > Sensors & Accessories > Altimeter.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a calibra automat de la punctul de pornire a GPSului, selectaţi Auto Cal. şi selectaţi o opţiune.
• Pentru a introduce altitudinea curentă, selectaţi Calibrate.
Setări barometru
Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Settings > Sensors &
Accessories > Barometer.
Calibrate: vă permite să calibraţi manual senzorul barometrului.
Plot: setează scala de timp pentru graficul de pe widgetul
barometrului.
Storm Alert: setează valoarea de schimbare a presiunii
barometrice care declanşează o alertă de furtună.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Watch Mode: setează senzorul utilizat în modul ceas. Opţiunea
Auto foloseşte altimetrul şi barometrul în funcţie de
deplasarea dvs. Puteţi folosi opţiunea Altimeter când
activitatea dvs. implică schimbarea altitudinii sau opţiunea
Barometer când activitatea nu implică modificări în altitudine.
Pressure: setează modul în care dispozitivul afişează datele de
presiune.
Calibrarea barometrului
Dispozitivul dvs. a fost deja calibrat în fabrică, iar dispozitivul
utilizează implicit calibrarea automată la punctul de pornire al
GPS-ului dvs. Puteţi calibra manual barometrul dacă ştiţi
altitudinea corectă sau presiunea corectă de la nivelul mării.
1 Ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Settings > Sensors & Accessories > Barometer
> Calibrate.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a introduce altitudinea corectă sau presiunea
corectă de la nivelul mării, selectaţi Yes.
• Pentru a calibra automat din modelul de altitudine digital,
selectaţi Use DEM.
• Pentru a calibra automat de la punctul de pornire a GPSului, selectaţi Use GPS.
XeroSetări locaţie
Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Settings > Sensors &
Accessories > XERO Locations.
Status: activează afişarea informaţiilor despre locaţie prin laser,
de pe un dispozitiv compatibil, asociat Xero.
Share Mode: vă permite să partajaţi public informaţiile despre
locaţie prin laser sau să le transmiteţi privat.
Setările hărţii
Puteţi personaliza modul de afişare a hărţilor în aplicaţia pentru
hărţi şi pe ecranele de date.
Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Settings > Map.
Orientation: setează orientarea hărţii. Opţiunea North Up
afişează nordul în partea de sus a ecranului. Opţiunea Track
Up afişează direcţia de deplasare curentă orientată spre
partea de sus a ecranului.
User Locations: afişează sau ascunde locaţiile salvate pe
hartă.
Auto Zoom: selectează automat nivelul de zoom pentru cea
mai bună utilizare a hărţii. Când este dezactivat, trebuie să
măriţi sau să micşoraţi harta manual.
Lock on Road: fixează pictograma de poziţie care reprezintă
poziţia dvs. pe hartă, pe drumul cel mai apropiat.
Track Log: afişează sau ascunde jurnalul de traseu sau calea
parcursă, cu o linie colorată pe hartă.
Track Color: schimbă culoarea jurnalului de traseu.
Detail: setează nivelul de detalii al hărţii. Afişarea unui număr
mai mare de detalii poate determina funcţionarea mai lentă a
hărţii.
Marine: setează afişarea datelor hărţii la modul maritim (Setările
maritime ale hărţii, pagina 33).
Draw Segments: afişează sau ascunde segmente ca o linie
colorată pe hartă.
Draw Contours: afişează sau ascunde liniile de contur pe hartă.
Setările maritime ale hărţii
Puteţi personaliza modul în care se afişează harta în modul
maritim.
Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Settings > Map > Marine.
Marine Chart Mode: activează graficul nautic când se afişează
date maritime. Această opţiune afişează diverse caracteristici
ale hărţii, în diferite culori, astfel încât punctele de interes
Personalizarea dispozitivului dvs.
maritim să fie mai clare, iar harta să fie cât mai apropiată ca
și aspect de hărțile maritime de hârtie.
Spot Soundings: permite măsurători de adâncime pe grafic.
Light Sectors: afişează şi configurează aspectul zonelor
luminate de pe hartă.
Symbol Set: setează simbolurile hărţii în modul maritim.
Opţiunea NOAA afişează simbolurile Administraţiei naţionale
pentru oceane şi atmosferă. Opţiunea International afişează
simbolurile Asociaţiei internaţionale a autorităţilor pentru
faruri de navigaţie.
Afişarea şi ascunderea datelor despre hărţi
Dacă aveţi instalate mai multe hărţi pe dispozitiv, puteţi alege
datele despre hărţi care să fie afişate pe ecran.
1 Selectaţi > Map.
2 Ţineţi apăsat pe MENU.
3 Selectaţi setările hărţii.
4 Selectaţi Map > Configure Maps.
5 Selectaţi o hartă pentru activarea comutatorului, care
afişează sau ascunde datele despre hărţi.
Setări GroupTrack
Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Settings > GroupTrack.
Show on Map: permite vizualizarea conexiunilor pe ecranul de
hărţi în timpul unei sesiuni GroupTrack.
Activity Types: permite selectarea tipului de activitate afişat pe
ecran în timpul unei sesiuni GroupTrack .
Setările de navigare
Puteţi personaliza caracteristicile şi aspectul hărţii când navigaţi
către o destinaţie.
Personalizarea caracteristicilor hărţii
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Settings > Navigation > Data Screens.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Map pentru a activa sau dezactiva harta.
• Selectaţi Guide pentru a activa sau dezactiva ecranul de
ghidare care afişează pe busolă orientarea sau cursul
care trebuie urmat în timpul navigării.
• Selectaţi Elevation Plot pentru a activa sau dezactiva
graficul de altitudine.
• Selectaţi un ecran de adăugat, eliminat sau personalizat.
Configurarea unui indicator de direcţie
Puteţi configura afişarea unui indicator de direcţie pe paginile
dvs. de date în timp ce navigaţi. Indicatorul este orientat către
direcţia dvs. ţintă.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Settings > Navigation > Heading Bug.
Setarea alertelor de navigare
Puteţi seta alerte pentru a vă ajuta să navigaţi până la
destinaţie.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Settings > Navigation > Alerts.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a seta o alertă pentru o anumită distanţă de la
destinaţia dvs. finală, selectaţi Final Distance.
• Pentru a seta o alertă pentru timpul rămas estimat până la
destinaţia finală, selectaţi Final ETE.
• Pentru a seta o alertă atunci când deviaţi de la traseu,
selectaţi Off Course.
33
• Pentru a permite solicitări de navigare pas cu pas,
selectaţi Turn Prompts.
4 Dacă este necesar, selectaţi Status pentru a porni alerta.
5 Dacă este necesar, introduceţi o valoare de distanţă sau timp
şi selectaţi .
Setări de sistem
Țineți apăsat MENU și selectați Settings > System.
Language: setează limba afişată pe dispozitiv.
Time: reglează setările de oră (Setări pentru oră, pagina 34).
Backlight: reglaţi setările iluminării de fundal (Schimbarea
setărilor iluminării de fundal, pagina 34).
Sounds: setează sunetele dispozitivului, precum tonurile
tastelor, alertele şi vibraţiile.
Do Not Disturb: activează sau dezactivează modul Nu
deranjaţi. Folosiţi opţiunea Sleep Time pentru a activa
automat modul Nu deranjaţi în timpul orelor de somn
normale. Vă puteţi seta orele normale de odihnă din contul
Garmin Connect.
Hot Keys: vă permite să atribuiţi scurtături tastelor dispozitivului
(Personalizarea tastelor rapide, pagina 34).
Auto Lock: vă permite să blocaţi tastele pentru a preveni
apăsarea accidentală a acestora. Folosiţi opţiunea During
Activity pentru a bloca tastele în timpul unei activităţi
cronometrate. Folosiţi opţiunea Not During Activity pentru a
bloca tastele când nu înregistraţi o activitate cronometrată.
Units: setează unităţile de măsură utilizate pe dispozitiv
(Schimbarea unităţilor de măsură, pagina 34).
Format: setează preferinţe generale de format, precum ritmul şi
viteza afişate în timpul activităţilor, începutul săptămânii şi
formatul poziţiei geografice, precum şi opţiunile de dată.
Data Recording: setează modul în care dispozitivul
înregistrează datele activităţii. Opţiunea de înregistrare Smart
(implicită) permite înregistrări de activitate mai lungi.
Opţiunea de înregistrare Every Second oferă înregistrări de
activitate mai detaliate, dar este posibil să nu înregistreze
activităţi întregi care durează mai mult.
USB Mode: setează dispozitivul să folosească modul MTP
(protocol de transfer media) sau modul Garmin atunci când
este conectat la un computer.
Reset: permite resetarea datelor de utilizator şi a setărilor
(Restabilirea tuturor setărilor implicite, pagina 37).
Software Update: vă permite să instalaţi actualizările software
descărcate utilizând Garmin Express.
Setări pentru oră
Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Settings > System > Time.
Time Format: setează dispozitivul să afişeze ora în format de
12 ore, 24 de ore sau format militar.
Set Time: Setează fusul orar pentru dispozitiv. Opţiunea Auto
setează automat fusul orar pe baza poziţiei dvs. indicate de
GPS.
Time: vă permite să reglaţi ora dacă este setată la opţiunea
Manual.
Alerts: vă permite să setaţi alertele din oră în oră, precum şi
declanşarea alertelor pentru răsărit şi apus cu un anumit
număr de minute sau de ore înainte de răsăritul sau apusul
efectiv.
Sync With GPS: permite sincronizarea manuală a orei cu GPSul când schimbaţi fusul orar şi actualizarea orei de vară.
Schimbarea setărilor iluminării de fundal
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Settings > System > Backlight.
3 Selectaţi o opţiune:
34
• Selectaţi During Activity.
• Selectaţi Not During Activity.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Keys pentru a porni iluminarea de fundal pentru
apăsări de taste.
• Selectaţi Alerts pentru a porni iluminarea de fundal pentru
alerte.
• Selectaţi Gesture pentru a porni iluminarea ridicând şi
întorcând braţul pentru a vă uita la încheietură.
• Selectaţi Timeout pentru a seta durata de dezactivare a
iluminării de fundal.
• Selectaţi Brightness pentru a seta nivelul de luminozitate
a fundalului.
Personalizarea tastelor rapide
Puteţi personaliza funcţiile tastelor individuale atunci când sunt
ţinute apăsate, precum şi a combinaţiilor de taste.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Settings > System > Hot Keys.
3 Selectaţi o tastă sau o combinaţie de taste pentru a
personaliza.
4 Selectaţi o funcţie.
Schimbarea unităţilor de măsură
Puteţi personaliza unităţile de măsură pentru distanţă, ritm şi
viteză, cotă, greutate, înălţime şi temperatură.
1 Ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Settings > System > Units.
3 Selectaţi un tip de măsurare.
4 Selectaţi o unitate de măsură.
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv
Puteţi vizualiza informaţii despre dispozitiv, precum ID-ul
aparatului, versiunea de software, informaţiile despre
reglementări şi acordul de licenţă.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Settings > About.
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi
conformitate aferente etichetei electronice
Eticheta pentru acest dispozitiv este pusă la dispoziţie sub
formă electronică. Eticheta electronică poate pune la dispoziţie
informaţii de reglementare, precum numerele de identificare
furnizate de FCC sau marcajele de conformitate regionale,
precum şi informaţiile aplicabile privind produsul şi licenţa.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Din meniul setărilor, selectaţi About.
Senzori wireless
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat cu senzori wireless ANT+ sau
Bluetooth. Pentru mai multe informaţii despre compatibilitate şi
achiziţia de senzori opţionali, vizitaţi buy.garmin.com.
Asocierea senzorilor wireless
Prima dată când conectaţi un senzor wireless la dispozitivul dvs.
utilizând tehnologia ANT+ sau Bluetooth, trebuie să asociaţi
dispozitivul cu senzorul. După asociere, dispozitivul se
conectează automat la senzor la începerea unei activităţi, iar
senzorul este activ şi în raza de acoperire.
1 Dacă asociaţi un monitor cardiac, montaţi-l pe corp (Fixarea
pe corp a monitorului cardiac, pagina 12).
Monitorul cardiac nu transmite şi nu primeşte date înainte de
a fi montat.
Senzori wireless
2 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft.) de senzor.
NOTĂ: staţionaţi la 10 m (33 ft.) distanţă de alţi senzori
wireless în timpul asocierii.
3 Ţineţi apăsat pe MENU.
4 Selectaţi Settings > Sensors & Accessories > Add New.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Search All.
• Selectaţi tipul senzorului dvs.
După asocierea senzorului cu dispozitivul, starea senzorului
se modifică din Searching la Connected. Datele senzorului
apar în bucla ecranului de date sau într-un câmp de date
personalizat.
Modul de afişare extins
Puteţi utiliza Modul de afişare extins pentru a afişa ecranele de
date de pe dispozitivul dvs. fēnix pe un dispozitiv Edge
compatibil în timpul unei curse sau al unui triatlon. Vedeţi
manualul de utilizare Edge pentru mai multe informaţii.
Utilizarea unui senzor opţional de viteză a
bicicletei sau de cadenţă
Puteţi utiliza un senzor compatibil de viteză a bicicletei sau un
senzor de cadenţă pentru a trimite date la dispozitivul dvs.
• Asociaţi senzorul cu dispozitivul dvs. (Asocierea senzorilor
wireless, pagina 34).
• Setaţi dimensiunea roţii (Dimensiunea şi circumferinţa roţii,
pagina 43).
• Începeţi o tură cu bicicleta (Începerea unei activităţi,
pagina 2).
Antrenamentul cu un contor de putere
• Accesaţi www.garmin.com/intosports pentru a consulta o listă
cu senzorii ANT+ care sunt compatibili cu dispozitivul (de
exemplu Vector™).
• Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare a
contorului de putere.
• Ajustaţi zonele dvs. de putere pentru a se potrivi cu
obiectivele stabilite şi cu abilităţile dvs. (Setarea zonelor de
putere, pagina 20).
• Utilizaţi alerte pentru intervale pentru a fi notificat când
atingeţi o zonă de putere specificată (Setarea unei alerte,
pagina 28).
• Particularizaţi câmpurile de date despre putere
(Personalizarea ecranelor de date, pagina 28).
Utilizarea schimbătoarelor electronice
Înainte de a putea utiliza schimbătoare electronice compatibile,
cum ar fi schimbătoarele Shimano Di2™, trebuie să le asociaţi
cu dispozitivul dvs. (Asocierea senzorilor wireless, pagina 34).
Puteţi particulariza câmpurile de date opţionale (Personalizarea
ecranelor de date, pagina 28). Dispozitivul fēnix 5/5S/5X Plus
afişează valorile ajustărilor curente, când senzorul este în modul
de ajustare.
®
Conștientizare situațională
Dispozitivul fēnix dvs. poate fi utilizat cu dispozitivul Varia
Vision™, Varia™ luminile inteligente ale bicicletei și radarul
retrovizor pentru a îmbunătăți conștientizarea situațională.
Consultați manualul de utilizare al dispozitivului dvs. Varia
pentru mai multe informații.
NOTĂ: se recomandă să actualizați software-ul fēnix înainte de
a asocia dispozitivele Varia (Actualizarea software-ului utilizând
aplicaţia Garmin Connect Mobile, pagina 7).
Senzori wireless
Senzor de talpă
Dispozitivul dvs. este compatibil cu senzorul de talpă. Puteţi
utiliza senzorul de talpă pentru a înregistra ritmul şi distanţa în
loc să utilizaţi GPS-ul atunci când vă antrenaţi în interior sau
când semnalul GPS este slab. Senzorul de talpă este în
aşteptare, pregătit să transmită date (precum monitorul de puls).
După 30 de minute de inactivitate, senzorul de talpă se opreşte
pentru a conserva bateria. Când bateria este slabă, pe
dispozitivul dvs. apare un mesaj. Au mai rămas circa cinci ore
de utilizare a bateriei.
Îmbunătăţirea calibrării senzorului de picior
Înainte de a vă calibra dispozitivul, trebuie să recepţionaţi
semnale GPS şi vă asociaţi dispozitivul cu senzorul de picior
(Asocierea senzorilor wireless, pagina 34).
Senzorul de picior se calibrează automat, dar puteţi îmbunătăţi
precizia datelor de viteză şi distanţă după câteva alergări în
mediul exterior cu ajutorul GPS-ului.
1 Staţi afară timp de 5 minute, având vedere liberă către cer.
2 Începeţi activitatea de alergare.
3 Alergaţi pe un traseu fără oprire timp de 10 minute.
4 Opriţi activitatea şi salvaţi-o.
Pe baza datelor înregistrate, valoarea de calibrare a
senzorului de picior se schimbă, dacă este necesar. Nu ar
trebui să fie necesar să calibraţi din nou senzorul de picior,
decât în cazul în care stilul dvs. de alergare se schimbă.
Calibrarea manuală a senzorului de picior
Înainte de a vă calibra dispozitivul, trebuie să vă asociaţi
dispozitivul cu senzorul de picior (Asocierea senzorilor wireless,
pagina 34).
Se recomandă calibrarea manuală în cazul în care cunoaşteţi
factorul de calibrare. Dacă aţi calibrat un senzor de picior cu un
alt produs Garmin, este posibil să cunoaşteţi factorul de
calibrare.
1 Ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Settings > Sensors & Accessories.
3 Selectaţi senzorul de picior.
4 Selectaţi Cal. Factor > Set Value.
5 Reglaţi factorul de calibrare:
• Măriţi factorul de calibrare dacă distanţa este prea mică.
• Reduceţi factorul de calibrare dacă distanţa este prea
mare.
Setarea vitezei şi a distanţei pentru senzorul de picior
Înainte de a vă personaliza viteza şi distanţa pentru senzorul de
picior, trebuie să vă asociaţi dispozitivul cu senzorul de picior
(Asocierea senzorilor wireless, pagina 34).
Vă puteţi seta dispozitivul să calculeze viteza şi distanţa
utilizând datele senzorului de picior în locul datelor de la GPS.
1 Ţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Settings > Sensors & Accessories.
3 Selectaţi senzorul de picior.
4 Selectaţi Speed sau Distance.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Indoor când vă antrenaţi cu GPS-ul oprit, de
obicei în interior.
• Selectaţi Always pentru a utiliza datele senzorului de
picior indiferent de setarea GPS.
tempe™
tempe este un senzor de temperatură ANT+ wireless. Puteţi
monta senzorul pe o bandă sau pe o buclă securizată, unde
este expus la aer ambiant şi, ca atare, asigură o sursă
35
constantă de date de temperatură precise. Trebuie să asociaţi
tempe cu dispozitivul pentru a afişa date de temperatură de la
tempe.
Informaţii dispozitiv
4 Apăsaţi tasta Ştergere de pe tastatură.
NOTĂ: sistemele de operare Mac oferă asistenţă limitată
pentru modul de transfer al fişierelor MTP. Trebuie să
deschideţi unitatea Garmin de pe un Windows sistem de
operare. Trebuie să utilizaţi aplicaţia Garmin Express pentru
a şterge fişierele cu muzică de pe dispozitiv.
fēnix 5/5S/5X Plus Charlie
Tip baterie
Baterie cu litiu-ion reîncărcabilă,
încorporată
fēnix 5S Plus durata de
viaţă a bateriei
Până la 7 zile
Întreţinere dispozitiv
Întreţinerea dispozitivului
*Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o
adâncime de 100 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
ATENŢIONARE
Nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru a curăţa dispozitivul.
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Clătiţi bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la clor,
apă sărată, soluţie de protecţie solară, produse cosmetice,
alcool sau alte substanţe chimice agresive. Expunerea
prelungită la aceste substanţe poate conduce la deteriorarea
carcasei.
Evitaţi apăsarea pe taste sub apă.
Păstraţi brăţara de piele uscată. Evitaţi să înotaţi sau să faceţi
duş cu brăţara de piele. Brăţara de piele se poate deteriora ca
urmare a expunerii la apă.
Evitaţi şocuri extreme şi tratamente brutale, deoarece acestea
pot diminua durata de viaţă a produsului.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Informaţii privind bateria
Curăţarea dispozitivului
fēnix 5 Plus durata de viaţă Până la 12 zile
a bateriei
fēnix 5X Plus durata de
viaţă a bateriei
Până la 20 zile
Rezistenţa la apă
Scufundare la 10 ATM*
Interval de temperaturi de
funcţionare şi depozitare
De la -20º la 45ºC (de la -4º la 113ºF)
Interval de temperatură de
încărcare
De la 0º la 45ºC (de la 32º la 113 ºF)
Frecvenţe/protocoale
wireless:
fēnix 5S Plus: 13 MHz @ -69.3 dBm
nominal, 2.4 GHz @ 11.87 dBm nominal;
fēnix 5 Plus: 13 MHz @ -69.3 dBm
nominal, 2.4 GHz @ 10.78 dBm nominal;
fēnix 5X Plus: 13 MHz @ -69.3 dBm
nominal, 2.4 GHz @ 19.21 dBm nominal
Durata de viaţă reală a bateriei depinde de caracteristicile
activate pe dispozitiv, precum monitorizarea activităţii, puls
măsurat la încheietură, notificări smartphone, GPS, senzori
interni şi senzori conectaţi.
fēnix 5S Plus
durata de
viaţă a
bateriei
fēnix 5 Plus
durata de
viaţă a
bateriei
fēnix 5X Plus
durata de
viaţă a
bateriei
Mod
Până la 7 zile
Până la 12 zile Până la 20 zile Mod smartwatch cu
urmărirea activităţii şi
monitorizare puls cu
măsurare la
încheietură 24/7
Până la 11 ore Până la 19 ore Până la 33 ore Mod GPS cu puls
măsurat la
încheietura mâinii
Până la 4 ore
Până la 8 ore
Până la 13 ore Mod GPS cu puls
măsurat la
încheietura mâinii şi
flux de muzică
Până la 25 ore Până la 42 ore Până la 70 ore UltraTrac Mod GPS
cu punct estimat
bazat pe giroscop
ATENŢIONARE
Chiar şi cantităţi reduse de transpiraţie sau de umiditate pot
cauza coroziunea contactelor electrice atunci când dispozitivul
este conectat la un încărcător. Coroziunea poate împiedica
încărcarea şi transferul de date.
1 Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de
detergent slab.
2 Ştergeţi dispozitivul cu ceva uscat.
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet.
SUGESTIE: pentru mai multe informaţii, accesaţi
www.garmin.com/fitandcare.
Curăţarea benzilor din piele
1 Ştergeţi benzile din piele cu o cârpă uscată.
2 Folosiţi un balsam pentru piele pentru a curăţa benzile din
piele.
Schimbarea curelelor QuickFit
®
1 Glisaţi încuietoarea de pe cureaua QuickFit şi îndepărtaţi
cureaua de pe ceas.
Gestionarea datelor
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi cu Mac OS 10.3 şi versiunile anterioare.
®
®
Ştergerea fişierelor
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
1 Deschideţi unitatea sau volumul Garmin.
2 Dacă este necesar, deschideţi un folder sau volum.
3 Selectaţi un fişier.
36
Informaţii dispozitiv
2 Aliniaţi noua curea cu dispozitivul.
3 Presaţi cureaua în poziţie.
NOTĂ: asiguraţi-vă că aţi fixat cureaua. Încuietoarea trebuie
să se închidă peste acul ceasului.
4 Repetaţi paşii de la 1 la 3 pentru a înlocuia cealaltă parte a
curelei.
Reglarea curelei metalice de ceas
Dacă ceasul dvs. include o curea metalică, trebuie să duceţi
ceasul la un bijutier sau alt profesionist, pentru a vă regla
lungimea curelei metalice.
Depanare
Dispozitiv în limba greşită
Puteţi schimba limba dispozitivului dacă aţi ales accidental limba
greşită.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Derulaţi la ultimul element din listă şi selectaţi .
3 Derulaţi la penultimul element din listă şi selectaţi .
4 Selectaţi .
5 Selectaţi limba.
Este smartphone-ul meu compatibil cu
dispozitivul meu?
Dispozitivul fēnix 5/5S/5X Plus este compatibil cu telefoane
smartphone ce utilizează tehnologia wireless Bluetooth.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.garmin.com/ble.
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv
Dacă telefonul nu se va conecta la dispozitiv, puteţi încerca
aceste sfaturi.
• Opriţi smartphone-ul şi dispozitivul dvs. şi apoi porniţi-le din
nou.
• Activaţi tehnologia Bluetooth pe smartphone.
• Actualizaţi aplicaţia pentru Garmin Connect la cea mai
recentă versiune.
• Ştergeţi dispozitivul dvs. din aplicaţia Garmin Connect pentru
a relua procesul de asociere.
Dacă utilizaţi un dispozitiv Apple, trebuie, de asemenea, să
ştergeţi dispozitivul din setările Bluetooth de pe smartphoneul dvs.
• Dacă aţi cumpărat un smartphone nou, ştergeţi dispozitivul
din aplicaţia Garmin Connect de pe smartphone-ul la care
intenţionaţi să renunţaţi.
• Poziţionaţi smartphone-ul la o distanţă de 10 m (33 ft.) de
dispozitiv.
• Pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Garmin Connect,
selectaţi
sau
şi selectaţi Dispozitive Garmin >
Adăugare dispozitiv pentru a accesa modul pentru
asociere.
• From the watch face, hold MENU, and select Settings >
Phone > Pair Phone.
Pot folosi senzorul Bluetooth cu ceasul?
Dispozitivul este compatibil cu anumiţi senzori Bluetooth. Prima
dată când conectaţi un senzor Garmin la dispozitivul dvs.,
trebuie să asociaţi dispozitivul cu senzorul. După asociere,
dispozitivul se conectează automat la senzor la începerea unei
activităţi, iar senzorul este activ şi în raza de acoperire.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Settings > Sensors & Accessories > Add New.
Depanare
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Search All.
• Selectaţi tipul senzorului dvs.
Puteţi particulariza câmpurile de date opţionale
(Personalizarea ecranelor de date, pagina 28).
Căştile mele nu se conectează la dispozitiv
În cazul în care căştile dvs. au fost conectate anterior la
smartphone utilizând tehnologia Bluetooth, acestea se pot
conecta la smartphone-ul dvs. înainte de a se conecta la
dispozitivul dvs. Puteţi încerca aceste sfaturi.
• Opriţi tehnologia Bluetooth de pe smartphone.
Consultaţi manualul de utilizare al smartphone-ului pentru
mai multe informaţii.
• Rămâneţi la o distanţă de 10 m (33 ft.) de smartphone în timp
ce conectaţi căştile la dispozitiv.
• Asociaţi căştile cu dispozitivul dvs. (Conectarea căştilor
folosind tehnologia Bluetooth, pagina 11).
Muzica se întrerupe sau căştile nu rămân
conectate
Când folosiţi un dispozitiv fēnix conectat la căşti prin tehnologia
Bluetooth, semnalul este cel mai puternic când există o linie de
vizare directă între dispozitiv şi antena căştilor.
• Dacă semnalul trece prin corpul dvs., este posibil să
experimentaţi pierderi de semnal sau să vi se întrerupă
căştile.
• Vă recomandăm să purtaţi căştile cu antena pe aceeaşi parte
a corpului cu dispozitivul fēnix.
Repornirea dispozitivului dvs.
1 Menţineţi apăsat LIGHT până când se opreşte dispozitivul.
2 Menţineţi apăsat LIGHT pentru a porni dispozitivul.
Restabilirea tuturor setărilor implicite
Puteţi restabili toate setările dispozitivului la valorile implicite din
fabrică.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Settings > System > Reset.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a restabili toate setările dispozitivului la valorile
implicite din fabrică şi a şterge toate informaţiile introduse
de utilizator şi istoricul activităţilor, selectaţi Delete Data
and Reset Settings.
NOTĂ: dacă aţi configurat un portofel Garmin Pay,
această opţiune şterge şi portofelul de pe dispozitiv. Dacă
aveţi muzică stocată pe dispozitiv, această opţiune şterge
muzica stocată.
• Pentru a restabili toate setările dispozitivului la valorile
implicite din fabrică şi a salva toate informaţiile introduse
de utilizator şi istoricul activităţilor, selectaţi Reset Default
Settings.
Obţinerea semnalelor de la sateliţi
Este posibil ca dispozitivul să necesite vedere liberă spre cer
pentru a recepţiona semnale de la sateliţi. Ora şi data sunt
setate automat pe baza poziţiei GPS.
1 Ieşiţi în aer liber, într-un spaţiu deschis.
Partea frontală a dispozitivului trebuie să fie orientată spre
cer.
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
Pot fi necesare 30 - 60 de secunde pentru localizarea
semnalelor de satelit.
37
Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS
• Sincronizaţi frecvent dispozitivul cu contul dvs. Garmin
Connect:
◦ Conectaţi-vă dispozitivul la un computer utilizând cablul
USB şi aplicaţia Garmin Express.
◦ Sincronizaţi dispozitivul cu aplicaţia Garmin Connect
Mobile utilizând smartphone-ul cu funcţia Bluetooth
activată.
◦ Conectaţi dispozitivul la contul dvs. Garmin Connect
utilizând o reţea Wi‑Fi wireless.
În timp ce este conectat la contul dvs. Garmin Connect,
dispozitivul descarcă mai multe zile de date recepţionate prin
satelit, ceea ce îi permite să localizeze rapid semnalele
sateliţilor.
• Luaţi dispozitivul afară, în spaţiu deschis, departe de clădiri
înalte şi de copaci înalţi.
• Rămâneţi pe loc câteva minute.
Citirea temperaturii nu este precisă
Temperatura corpului dvs. afectează citirea temperaturii pentru
senzorul de temperatură intern. Pentru a obţine cea mai precisă
citire a temperaturii, trebuie să scoateţi ceasul de pe încheietură
şi să aşteptaţi 20 - 30 de minute.
De asemenea, puteţi folosi un senzor de temperatură exterior
opţional tempe pentru a vizualiza citiri precise ale temperaturii
ambiante în timp ce purtaţi ceasul.
Prelungirea duratei de viaţă a bateriei
Puteţi face mai multe lucruri pentru a extinde durata de viaţă a
bateriei.
• Reduceţi temporizarea iluminării de fundal (Schimbarea
setărilor iluminării de fundal, pagina 34).
• Reduceţi luminozitatea fundalului.
• Utilizaţi modul GPS UltraTrac pentru activitatea dvs.
(UltraTrac, pagina 30).
• Dezactivaţi tehnologia wireless Bluetooth atunci când nu
utilizaţi caracteristici conectate (Caracteristici conectate,
pagina 6).
• Atunci când întrerupeţi activitatea pentru o perioadă mai
îndelungată, utilizaţi opţiunea de reluare ulterioară (Oprirea
unei activităţi, pagina 2).
• Dezactivaţi monitorizarea activităţii (Dezactivarea
monitorizării activităţii, pagina 21).
• Utilizaţi o faţă de ceas care nu se actualizează în fiecare
secundă.
De exemplu, utilizaţi un cadran de ceas fără secundar
(Personalizarea feţei de ceas, pagina 32).
• Limitaţi notificările pentru smartphone pe care le afişează
dispozitivul (Administrarea notificărilor, pagina 6).
• Opriţi transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele
Garmin asociate (Transmiterea datelor privind pulsul către
dispozitivele Garmin, pagina 12).
• Dezactivaţi monitorizarea pulsului la încheietura mâinii
(Dezactivarea monitorului cardiac montat la încheietură,
pagina 12).
NOTĂ: monitorizarea pulsului măsurat la încheietură este
utilizată pentru calculul minutelor de activităţi fizice de
intensitate ridicată şi al numărului de calorii arse.
• Porniţi valorile manuale ale pulsoximetrului de pe dispozitivul
fēnix 5X Plus (Activarea modului de aclimatizare manual,
pagina 19).
Monitorizarea activităţii
Pentru mai multe informaţii privind precizia monitorizării
activităţii, accesaţi garmin.com/ataccuracy.
Contorul meu zilnic de paşi nu apare
Contorul zilnic de paşi este resetat în fiecare noapte la miezul
nopţii.
Dacă apar linii întrerupte în locul contorului dvs. de paşi,
permiteţi dispozitivului să obţină semnalele de la sateliţi şi să
seteze automat ora.
Contorul de paşi pare imprecis
În cazul în care contorul de paşi pare imprecis, puteţi încerca
aceste sfaturi.
• Montaţi-vă dispozitivul pe încheietura non-dominantă.
• Purtaţi dispozitivul în buzunar când împingeţi un cărucior
pentru copii sau un aparat de tuns iarba.
• Purtaţi dispozitivul în buzunar numai când vă utilizaţi mâinile
sau braţele.
NOTĂ: este posibil ca dispozitivul să interpreteze unele
mişcări repetitive, precum spălatul vaselor, împăturirea
rufelor sau aplaudatul ca fiind paşi.
Numerele de paşi de la dispozitiv şi din contul Garmin
Connect nu corespund
Numărul de paşi din contul dvs. Garmin Connect se
actualizează la sincronizarea dispozitivului.
1 Selectaţi o opţiune:
• Sincronizaţi contorul de paşi cu aplicaţia Garmin Connect
(Utilizarea Garmin Connect la computer, pagina 7).
• Sincronizaţi contorul de paşi cu aplicaţia Garmin Connect
Mobile (Sincronizarea manuală a datelor cu Garmin
Connect Mobile, pagina 7).
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să sincronizeze datele dvs.
Sincronizarea poate dura câteva minute.
NOTĂ: reîmprospătarea aplicaţiei Garmin Connect Mobile
sau a aplicaţiei Garmin Connect nu vă sincronizează datele
şi nu vă actualizează contorul de paşi.
Numărul de etaje urcate nu pare corect
Dispozitivul dvs. utilizează un barometru intern pentru a măsura
modificările de înălţime pe măsură ce urcaţi etajele. Înălţimea
unui etaj urcat este de 3m (10 ft.).
• Evitaţi să vă ţineţi de balustradă sau să săriţi trepte când
urcaţi scările.
• În medii expuse la vânt, acoperiţi dispozitivul cu mâneca sau
haina, deoarece rafalele puternice pot cauza măsurători
eronate.
Cum obţineţi mai multe informaţii
Puteţi găsi mai multe informaţii despre acest produs pe site-ul
web Garmin.
• Accesaţi support.garmin.com pentru manuale, articole şi
actualizări de software suplimentare.
• Accesaţi buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin
pentru informaţii privind accesoriile opţionale şi piesele de
schimb.
• Accesaţi www.garmin.com/ataccuracy.
Acesta nu este un dispozitiv medical.
Anexă
Câmpuri de date
%FTP: puterea curentă manifestată, ca procent din puterea de
prag funcţională.
38
Anexă
%HRR: procentul rezervei de puls (pulsul maxim minus pulsul în
repaus).
10s Avg. Power: media puterii de mişcare produse timp de 10
de secunde.
10s Avg Balance: echilibrul mediu stânga/dreapta al puterii de
deplasare timp de 10 secunde.
24-Hour Max.: temperatura maximă înregistrată în ultimele
24 de ore de la un senzor de temperatură compatibil.
24-Hour Min.: temperatura minimă înregistrată în ultimele
24 de ore de la un senzor de temperatură compatibil.
30s Avg. Power: media puterii de mişcare produse timp de 30
de secunde.
30s Avg Balance: echilibrul mediu stânga/dreapta al puterii de
deplasare timp de 30 secunde.
3s Avg. Balance: echilibrul mediu stânga/dreapta al puterii de
deplasare timp de trei secunde.
3s Avg. Power: media puterii de mişcare produse timp de 3 de
secunde.
500m Pace: ritmul curent de vâslire pe 500 m.
Aerobic TE: impactul activităţii curente asupra condiţiei fizice
aerobe.
Anaerobic TE: impactul activităţii curente asupra condiţiei fizice
anaerobe.
Average HR: pulsul mediu pentru activitatea curentă.
Average Pace: ritmul mediu pentru activitatea curentă.
Average Power: puterea medie produsă pentru activitatea
curentă.
Average Swolf: punctajul SWOLF mediu pentru activitatea
curentă. Punctajul dvs. SWOLF este suma dintre durata
pentru o lungime şi numărul de mişcări pentru lungimea
respectivă (Terminologie din domeniul înotului, pagina 4).
Pentru înotul în ape deschise, punctajul SWOLF se
calculează pe 25 de metri.
Avg. %HRR: procentul mediu din rezerva de puls (pulsul maxim
minus pulsul în repaus) pentru activitatea curentă.
Avg. 500m Pace: ritmul mediu de vâslire pe 500 m pentru
activitatea curentă.
Avg. Ascent: distanţa de ascensiune verticală medie de la
ultima resetare.
Avg. Balance: echilibrului mediu stânga/dreapta al puterii
pentru activitatea curentă.
Avg. Cadence: ciclism. Cadenţa medie pentru activitatea
curentă.
Avg. Cadence: alergare. Cadenţa medie pentru activitatea
curentă.
Avg. Descent: distanţa de coborâre verticală medie de la ultima
resetare.
Avg. GCT Bal.: echilibrul mediu pe durata de contact cu solul
pentru sesiunea curentă.
Avg. L. PP: unghiul fazei de putere medii pentru piciorul stâng
pentru activitatea curentă.
Avg. L. PPP: unghiul de vârf al fazei de putere medii pentru
piciorul stâng pentru activitatea curentă.
Avg. Lap Time: timpul mediu pe tură pentru activitatea curentă.
Avg. Moving Speed: viteza medie în timpul deplasării pentru
activitatea curentă.
Avg. Nautical Speed: viteza medie în noduri pentru activitatea
curentă.
Avg. Overall Speed: viteza medie pentru activitatea curentă,
inclusiv vitezele de deplasare şi oprite.
Avg. PCO: decalajul mediu în centrul platformei pentru
activitatea curentă.
Anexă
Avg. R. PP: unghiul fazei de putere medii pentru piciorul drept
pentru activitatea curentă.
Avg. R. PPP: unghiul de vârf al fazei de putere medii pentru
piciorul drept pentru activitatea curentă.
Avg. Speed: viteza medie pentru activitatea curentă.
Avg. Stride Len.: lungimea medie a pasului pentru sesiunea
curentă.
Avg. Strk/Len: numărul mediu de mişcări pe lungime de bazin
pe durata activităţii curente.
Avg. Strk Rate: sporturi cu vâsle. Numărul mediu de mişcări pe
minut (mpm) pe durata activităţii curente.
Avg. Vert. Osc.: numărul mediu de oscilaţii pe verticală pentru
activitatea curentă.
Avg. Vert. Ratio: raportul mediu dintre oscilaţiile pe verticală şi
lungimea pasului pentru sesiunea curentă.
Avg Dist Per Stk: înot. Distanţa medie parcursă per mişcare pe
durata activităţii curente.
Avg Dist Per Stk: sporturi cu vâsle. Distanţa medie parcursă
per mişcare pe durata activităţii curente.
Avg GCT: durata medie a contactului cu solul pentru activitatea
curentă.
Avg HR %Max.: procentul mediu din pulsul maxim pentru
activitatea curentă.
Balance: echilibrul stânga/dreapta al puterii curente.
Battery Level: energia rămasă a bateriei.
Bearing: direcţia de la locaţia curentă către o destinaţie. Pentru
ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Cadence: ciclism. Numărul de rotaţii al braţului pedalier. Pentru
ca aceste date să fie afişate, dispozitivul dvs. trebuie să fie
conectat la un accesoriu de cadenţă.
Cadence: alergare. Numărul de paşi pe minut (stânga şi
dreapta).
Calories: numărul total de calorii arse.
Compass Hdg.: direcţia în care vă deplasaţi pe baza busolei.
Course: direcţia de la locaţia de plecare la o destinaţie. Traseul
poate fi vizualizat ca o rută planificată sau setată. Pentru ca
aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Dest. Location: poziţia destinaţiei dvs. finale.
Dest. Wpt: ultimul punct de pe ruta către destinaţie. Pentru ca
aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Di2 Battery: energia rămasă a bateriei unui senzor Di2.
Dist. Per Stroke: sporturi cu vâsle. Distanţa parcursă la o
mişcare.
Dist. Remaining: distanţa rămasă până la destinaţia finală.
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Distance: distanţa parcursă pentru traseul sau activitatea
curente.
Distance To Next: distanţa rămasă până la următorul punct de
pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Elapsed Time: timpul total înregistrat. De exemplu, dacă porniţi
cronometrul şi alergaţi timp de 10 minute, apoi opriţi
cronometrul pentru 5 minute, iar apoi porniţi cronometrul şi
alergaţi timp de 20 de minute, timpul scurs este de 35 de
minute.
Elevation: altitudinea locaţiei dvs. curente, deasupra nivelului
mării sau sub acesta.
Estimated Total Distance: distanţa estimată de la start până la
destinaţia finală. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie
să vă deplasaţi.
ETA: ora estimată la care veţi ajunge la destinaţia finală
(ajustată conform orei locale din locul de destinaţie). Pentru
ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
39
ETA at Next: ora estimată la care veţi ajunge la următorul punct
de pe traseu (ajustată conform orei locale din punctul de pe
traseu). Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
ETE: timpul estimat rămas până la atingerea destinaţiei finale.
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Floors Climbed: numărul total de etaje urcate în ziua
respectivă.
Floors Descended: numărul total de etaje coborâte în ziua
respectivă.
Floors per Minute: număr de etaje urcate pe minut.
Front: transmisia faţă a bicicletei, raportată de un senzor de
poziţie a transmisiei.
GCT: durata petrecută pe sol la fiecare pas în timpul alergării,
măsurată în milisecunde. Durata contactului cu solul nu este
calculată în timpul mersului.
GCT Balance: echilibrul stânga/dreapta pe durata de contact cu
solul în timpul alergării.
Gear Battery: starea bateriei, raportată de un senzor de poziţie
a transmisiei.
Gear Combo: Combinaţia curentă a poziţiilor transmisiei,
raportată de un senzor de poziţie a transmisiei.
Gear Ratio: numărul de dinţi al transmisiilor faţă şi spate ale
bicicletei, conform celor detectate de un senzor de poziţie a
transmisiei.
Gears: transmisiile faţă şi spate ale bicicletei, raportate de un
senzor de poziţie a transmisiei.
Glide Ratio: raportul dintre distanţa orizontală şi distanţa
verticală parcurse.
Glide Ratio Dest.: raportul de planare necesar pentru a coborî
de la poziţia curentă către altitudinea de destinaţie. Pentru ca
aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
GPS: puterea semnalului satelitului GPS.
GPS Elevation: altitudinea locaţiei curente utilizând GPS-ul.
GPS Heading: direcţia în care vă deplasaţi pe baza GPS-ului.
Grade: calculul ascensiunii (altitudine) comparativ cu rulajul
(distanţă). De exemplu, dacă pentru fiecare 3 m (10 ft.) urcaţi
parcurgeţi 60 m (200 ft.), înclinația este 5%.
Heading: direcţia în care vă deplasaţi.
Heart Rate: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm). Dispozitivul dvs.
trebuie să fie conectat la un monitor cardiac compatibil.
HR %Max.: procentul din pulsul maxim.
HR Zone: intervalul curent al pulsului dvs. (de la 1 la 5). Zonele
implicite se bazează pe profilul dvs. de utilizator şi pe pulsul
maxim (220 minus vârsta dvs.).
Int. Avg. %HRR: procentul mediu din rezerva de puls (pulsul
maxim minus pulsul în repaus) pentru lungimea de bazin
curentă.
Int. Avg. %Max.: procentul mediu din pulsul maxim pentru
lungimea de bazin curentă.
Int. Avg. HR: pulsul mediu pentru lungimea de bazin curentă.
Int. Distance: distanţa parcursă pentru intervalul curent.
Int. Max. %HRR: procentul maxim din rezerva de puls (pulsul
maxim minus pulsul în repaus) pentru lungimea de bazin
curentă.
Int. Max. %Max.: procentul maxim din pulsul maxim pentru
lungimea de bazin curentă.
Int. Max. HR: pulsul maxim pentru lungimea de bazin curentă
Int. Pace: ritmul mediu pentru intervalul curent.
Int. Swolf: punctajul SWOLF mediu pentru intervalul curent.
Intensity Factor: Intensity Factor™ pentru activitatea curentă.
40
Interval Lengths: numărul de lungimi de bazin finalizate pe
durata intervalului curent.
Interval Time: timpul cronometrat pentru intervalul curent.
Int Strk/Len: numărul mediu de mişcări pe lungime de bazin pe
durata intervalului curent.
Int Strk Rate: numărul mediu de mişcări pe minut (mpm) pe
durata intervalului curent.
Int Strk Type: tipul de mişcare curent pentru interval.
L. Lap HR %Max.: procentul mediu din pulsul maxim pentru
ultima tură încheiată.
L. Lap Stk. Rate: înot. Numărul mediu de mişcări pe minut
(mpm) în timpul ultimei ture finalizate.
L. Lap Stk. Rate: sporturi cu vâsle. Numărul mediu de mişcări
pe minut (mpm) în timpul ultimei ture finalizate.
L. Lap Strokes: înot. Numărul total de mişcări pentru ultima tură
finalizată.
L. Lap Strokes: sporturi cu vâsle. Numărul total de mişcări
pentru ultima tură finalizată.
L. Lap Swolf: punctajul Swolf pentru cea mai recentă tură
finalizată.
L. Len. Stk. Rate: numărul mediu de mişcări pe minut (mpm) pe
durata ultimei lungimi de bazin finalizate.
L. Len. Stk. Type: tipul de mişcare utilizat în timpul ultimei
lungimi de bazin finalizate.
L. Len. Strokes: numărul total de mişcări pentru ultima lungime
de bazin finalizată.
Lap %HRR: procentul mediu din rezerva de puls (pulsul maxim
minus pulsul în repaus) pentru tura curentă.
Lap 500m Pace: ritmul mediu de vâslire pe 500 m pentru tura
curentă.
Lap Ascent: distanţa de ascensiune verticală parcursă pentru
tura curentă.
Lap Balance: echilibrului mediu stânga/dreapta al puterii pentru
tura curentă.
Lap Cadence: ciclism. Cadenţa medie pentru tura curentă.
Lap Cadence: alergare. Cadenţa medie pentru tura curentă.
Lap Descent: distanţa de coborâre verticală parcursă pentru
tura curentă.
Lap Distance: distanţa parcursă pentru tura curentă.
Lap Dist Per Stk: înot. Distanţa medie parcursă per mişcare pe
durata turei curente.
Lap Dist Per Stk: sporturi cu vâsle. Distanţa medie parcursă
per mişcare pe durata turei curente.
Lap GCT: durata medie a contactului cu solul pentru tura
curentă.
Lap GCT Bal.: echilibrul mediu pe durata de contact cu solul
pentru tura curentă.
Lap HR: pulsul mediu pentru tura curentă.
Lap HR %Max.: procentul mediu din pulsul maxim pentru tura
curentă.
Lap L. PP: unghiul fazei de putere medii pentru piciorul stâng
pentru tura curentă.
Lap L. PPP: unghiul de vârf al fazei de putere medii pentru
piciorul stâng pentru tura curentă.
Lap NP: Normalized Power medie pentru tura curentă.
Lap Pace: ritmul mediu pentru tura curentă.
Lap PCO: decalajul mediu în centrul platformei pentru tura
curentă.
Lap Power: puterea medie produsă pentru tura curentă.
Lap R. PP: unghiul fazei de putere medii pentru piciorul drept
pentru tura curentă.
Anexă
Lap R. PPP: unghiul de vârf al fazei de putere medii pentru
piciorul drept pentru tura curentă.
Laps: numărul de ture finalizate în cadrul activităţii curente.
Lap Speed: viteza medie pentru tura curentă.
Lap Stride Len.: lungimea medie a pasului pentru tura curentă.
Lap Strk Rate: înot. Numărul mediu de mişcări pe minut (mpm)
pe durata turei curente.
Lap Strk Rate: sporturi cu vâsle. Numărul mediu de mişcări pe
minut (mpm) pe durata turei curente.
Lap Strokes: înot. Numărul total de mişcări pe tura curentă.
Lap Strokes: sporturi cu vâsle. Numărul total de mişcări pe tura
curentă.
Lap Swolf: punctajul Swolf pentru tura curentă.
Lap Time: timpul cronometrat pentru tura curentă.
Lap Vert. Osc.: numărul mediu de oscilaţii pe verticală pentru
tura curentă.
Lap Vert. Ratio: raportul mediu dintre oscilaţiile pe verticală şi
lungimea pasului pentru tura curentă.
Last Lap %HRR: procentul mediu din rezerva de puls (pulsul
maxim minus pulsul în repaus) pentru ultima tură încheiată.
Last Lap Ascent: distanţa de ascensiune verticală parcursă
pentru ultima tură finalizată.
Last Lap Cad.: ciclism. Cadenţa medie pentru tura cel mai
recent finalizată.
Last Lap Cad.: alergare. Cadenţa medie pentru tura cel mai
recent finalizată.
Last Lap Descent: distanţa de coborâre verticală parcursă
pentru ultima tură finalizată.
Last Lap Dist.: distanţa parcursă pentru cea mai recentă tură
finalizată.
Last Lap HR: frecvenţa cardiacă medie pentru ultima tură
finalizată.
Last Lap NP: Normalized Power medie pentru ultima tură
finalizată.
Last Lap Pace: ritmul mediu pentru cea mai recentă tură
finalizată.
Last Lap Power: puterea medie produsă pentru ultima tură
finalizată.
Last Lap Speed: viteza medie pentru tura cel mai recent
finalizată.
Last Lap Time: timpul cronometrat pentru ultima tură finalizată.
Last Len. Pace: ritmul mediu pentru cea mai recentă lungime
de bazin finalizată.
Last Len. Swolf: punctajul SWOLF mediu pentru cea mai
recentă lungime de bazin finalizată.
Lat/Lon: poziţia curentă în latitudine şi longitudine indiferent de
setarea formatului poziţiei selectate.
Left PP: unghiul fazei de putere curente pentru piciorul stâng.
Faza de putere este acea regiune în care este acţionată
pedala şi în care este produsă o putere pozitivă.
Left PPP: unghiul de vârf al fazei de putere curente pentru
piciorul stâng. Vârful fazei de putere este intervalul de
unghiuri în care ciclistul produce cantitatea de vârf din forţa
de acţionare.
Lengths: numărul de lungimi de bazin finalizate pe durata
activităţii curente.
LL 500m Pace: ritmul mediu de vâslire pe 500 m pentru ultima
tură.
L Lap Dist P Stk: înot. Distanţa medie parcursă per mişcare pe
durata ultimei ture finalizate.
L Lap Dist P Stk: sporturi cu vâsle. Distanţa medie parcursă per
mişcare pe durata ultimei ture finalizate.
Anexă
Location: poziţia curentă utilizând setarea formatului poziţiei
selectate.
Max. Ascent: rata de ascensiune maximă în picioare pe minut
sau metri pe minut de la ultima resetare.
Max. Descent: rata de coborâre maximă în picioare pe minut
sau metri pe minut de la ultima resetare.
Max. Elevation: altitudinea cea mai înaltă atinsă de la ultima
resetare.
Max. Lap Power: puterea cea mai mare produsă pentru tura
curentă.
Max. Nautical Speed: viteza maximă în noduri pentru
activitatea curentă.
Maximum Speed: viteza de vârf pentru activitatea curentă.
Max Power: puterea cea mai mare produsă pentru activitatea
curentă.
Min. Elevation: altitudinea cea mai joasă atinsă de la ultima
resetare.
Moving Time: timpul total de mişcare pentru activitatea curentă.
Multisport Time: durata totală pentru toate sporturile într-o
activitate multi-sport, inclusiv tranziţiile.
Muscle O2 Sat. %: procentul estimat de saturaţie a muşchilor
cu oxigen pentru activitatea curentă.
Nautical Dist: distanţa parcursă în metri marini sau picioare
marine.
Nautical Speed: viteza curentă în noduri.
Next Waypoint: următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste
date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
NP: Normalized Power™ pentru activitatea curentă.
Off Course: distanţa către stânga sau dreapta deviată de la ruta
originală. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Pace: ritmul curent.
PCO: decalajul de la centrul platformei. Decalajul în centrul
platformei este locul de pe platforma pedalei în care este
aplicată forţa.
Pedal Smooth.: o măsurătoare care arată în ce măsură ciclistul
aplică în mod egal forţă pe pedale la fiecare acţionare a
pedalelor.
Perform. Cond.: scorul nivelului de performanţă este o evaluare
în timp real a capacităţii dvs. de efort.
Power: putere curentă generată în waţi.
Power to Weight: puterea curentă măsurată în waţi per
kilogram.
Power Zone: intervalul curent de putere produsă (de la 1 la 7),
în funcţie de FTP sau de setările particularizate.
Rear: transmisia spate a bicicletei, raportată de un senzor de
poziţie a transmisiei.
Repeat On: cronometrul pentru ultimul interval plus pauza
curentă (înot în bazin).
Reps: în timpul unei activităţi de antrenament de forţă, numărul
de repetiţii dintr-un set de exerciţii.
Rest Timer: cronometrul pentru pauza curentă (înot în bazin).
Right PP: unghiul fazei de putere curente pentru piciorul drept.
Faza de putere este acea regiune în care este acţionată
pedala şi în care este produsă o putere pozitivă.
Right PPP: unghiul de vârf al fazei de putere curente pentru
piciorul drept. Vârful fazei de putere este intervalul de
unghiuri în care ciclistul produce cantitatea de vârf din forţa
de acţionare.
Set Timer: în timpul unei activităţi de antrenament de forţă,
volumul de timp petrecut în setul curent de exerciţii.
Speed: viteza curentă de deplasare.
41
Stopped Time: timpul cronometrat de oprire pentru activitatea
curentă.
Stride Length: lungimea pasului pe care îl faceţi între două
păşiri succesive, măsurată în metri.
Stroke Rate: înot. Numărul de mişcări pe minut (mpm).
Stroke Rate: sporturi cu vâsle. Numărul de mişcări pe minut
(mpm).
Strokes: înot. Numărul total de mişcări pentru activitatea
curentă.
Strokes: sporturi cu vâsle. Numărul total de mişcări pentru
activitatea curentă.
Sunrise: ora răsăritului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Sunset: ora apusului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Temperature: temperatura aerului. Temperatura corpului dvs.
afectează senzorul de temperatură. Puteţi asocia un senzor
tempe la dispozitiv pentru a asigura o sursă constantă de
temperaturi precise.
Time in Zone: timpul scurs pe fiecare zonă de frecvenţă
cardiacă sau de putere.
Time of Day: ora din zi pe baza setărilor dvs. curente de locaţie
şi de oră (format, fus orar, ora de vară).
Timer: ora curentă pentru cronometru.
Time Seat.: timpul petrecut în şa pe durata pedalării pentru
activitatea curentă.
Time Seat. Lap: timpul petrecut în şa pe durata pedalării în tura
curentă.
Time Stand.: timpul petrecut în picioare pe durata pedalării
pentru activitatea curentă.
Time Stand. Lap: timpul petrecut în picioare pe durata pedalării
în tura curentă.
Time to Next: durata estimată rămasă până ajungeţi la
următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Torque Eff.: o măsurătoare care arată în ce măsură ciclistul
pedalează eficient.
Total Ascent: distanţa totală ca diferenţă de nivel urcată de la
ultima resetare.
Total Descent: distanţa totală ca diferenţă de nivel coborâtă de
la ultima resetare.
Total Hemoglobin: totalul estimat de saturaţie a muşchilor cu
oxigen pentru activitatea curentă.
TSS: Training Stress Score™ pentru activitatea curentă.
V Dist to Dest: altitudinea dintre poziţia curentă şi destinaţia
finală. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Vert. Spd.: viteza de ridicare sau de coborâre în timp.
Vertical Osc.: numărul de oscilaţii din timpul alergării. Mişcarea
pe verticală a torso-ului, măsurată în centimetri pentru fiecare
pas.
Vertical Ratio: raportul dintre oscilaţiile pe verticală şi lungimea
pasului.
Vert Spd to Tgt: raportul de ascensiune sau de coborâre până
la altitudine predeterminată. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
VMG: viteza cu care ajungeţi la o destinaţie pe o rută. Pentru ca
aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Work: lucrul mecanic acumulat efectuat (puterea produsă), în
kilojouli.
Clasificările standard ale volumului maxim de O2
Aceste tabele includ clasificările standard pentru estimarea volumului maxim de O2 în funcţie de vârstă şi sex.
Bărbaţi
Percentilă
20–29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Superior
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Excelent
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bun
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Suficient
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slab
0-40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Femei
Percentilă
20–29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Superior
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Excelent
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bun
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Suficient
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slab
0-40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Date retipărite cu permisiunea The Cooper Institute. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.CooperInstitute.org.
Clasificările FTP
Femei
Waţi pe kilogram (W/kg)
Aceste tabele includ clasificări pentru evaluarea puterii de prag
funcţionale (FTP) în funcţie de sex.
Superior
4,30 şi mai mare
Excelent
De la 3,33 la 4,29
Bărbaţi
Waţi pe kilogram (W/kg)
Bun
De la 2,36 la 3,32
5,05 şi mai mare
Suficient
De la 1,90 la 2,35
Excelent
De la 3,93 la 5,04
Neantrenat
Mai puţin de 1,90
Bun
De la 2,79 la 3,92
Suficient
De la 2,23 la 2,78
Neantrenat
Mai puţin de 2,23
Superior
42
Clasificările FTP se bazează pe studiul efectuat de Hunter Allen
şi Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a Power
Meter (Antrenamentele şi cursele efectuate cu un contor de
putere) (Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Anexă
Dimensiunea şi circumferinţa roţii
Dimensiune pneu
Circumferinţă roată (mm)
Senzorul de viteză detectează automat dimensiunea roţii. Dacă
este necesar, puteţi introduce manual circumferinţa roţii în
setările senzorului de viteză.
Dimensiunea pneului este marcată pe ambele părţi ale pneului.
Aceasta nu este o listă completă. Puteţi, de asemenea, să
măsuraţi circumferinţa roţii sau să utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet.
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Legendă simboluri
Aceste simboluri pot fi afişate pe dispozitiv sau pe etichetele
accesoriilor.
Dimensiune pneu
Circumferinţă roată (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
Curent continuu Dispozitivul este compatibil cu alimentarea la
curent continuu.
24 × 1
1753
Siguranţă. indică specificaţiile sau locaţia unei siguranţe.
24 × 3/4 tubular
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
WEEE simbolul pentru eliminare şi reciclare. Simbolul WEEE este
ataşat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu
privire la Deşeurile de echipamente electrice şi electronice
(WEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a
acestui produs şi de a promova reutilizarea şi reciclarea.
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C tubular
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
Anexă
Curent alternativ Dispozitivul este compatibil cu alimentarea la
curent alternativ.
43
Index
cursă 23
curse 4
A
D
accesorii 34, 35, 37, 38
activităţi 2, 3, 27, 30
iniţiere 2
personalizare 2, 4
preferinţe 2
salvare 2
actualizări, software 7
afişaj extins 35
afişaje pentru ceas 32
alarme 23, 28
alergare pe bandă 3
alertă 3
alerte 24, 28, 29, 33
puls 12
altimetru 26, 32
calibrare 32
analiza balansării 6
antrenament 6, 22, 23
planificări 21
Antrenament pentru triatlon 4
antrenamente 21
antrenare în interior 2, 3
apeluri telefonice 6
aplicaţii 6, 8, 9
smartphone 1
asistenţă 8
asociere
senzori 34
Senzori ANT+ 12
Senzori Bluetooth 37
smartphone 1, 37
Auto Lap 29
Auto Pause 29
date
încărcare 7
pagini 28
partajare 35
stocare 7, 8
transferare 7, 8
date utilizator, ştergere 36
depanare 11, 12, 14, 19, 37, 38
derulare automată 30
detecţie incidente 8
dimensiuni ale roţii 43
dinamica alergării 13, 14
distanţă 29
alerte 28, 33
dogleg 5
durata prevăzută a cursei 16
durată de contact cu solul 13
B
barometru 26, 32
calibrare 33
baterie 36
durată viaţă 36
încărcare 1
maximizare 6, 30, 38
benzi 36, 37
Bluetooth senzori 34
busolă 26, 32, 33
calibrare 32
C
cadenţă 3, 13
alerte 28
senzori 35
calendar 21
calibrare
altimetru 32
busolă 32
calorie, alerte 28
cartelă de scor 5
căşti 37
conectare 11
tehnologie Bluetooth 11, 37
câmpuri de date 9
ceas 23, 24
comenzi pentru muzică 11
comenzi rapide 1, 31
computer 10
Condiţie fizică 16
conectare 7, 9
Connect IQ 9
contacte, adăugare 8
contacte de urgență 8
Control la distanţă inReach 31
Control la distanţă VIRB 31
coordonate 24
cronometru 3, 24, 26
numărătoare inversă 23
cronometru pentru numărătoare inversă 23
curăţarea dispozitivului 13, 36
44
meniu 1
meniu de comenzi 1, 31
meniu principal, personalizare 30
mesaje text 6
metronom 3
Minute de activitate intensă 21
mişcări 4
MOB 25
modul ceas 30
monitorizare 8, 19
monitorizarea activităţii 20, 21
muzică 10
încărcare 10
redare 11
servicii 10
N
ecran 34
Efect antrenament 15, 16
exerciţii 4, 21
încărcare 21
navigare 24, 26, 28, 33
oprire 25
Sight 'N Go 25
NFC 9
nivel de performanţă 15, 17
nivel de stres 17, 31
nivelul de solicitare al antrenamentului 16
notificări 6
apeluri telefonice 6
mesaje text 6
F
O
E
feţe de ceas 9, 32
frecvenţă cardiacă, monitor 12
fusuri orare 24
G
Garmin Connect 1, 6–9, 21
stocare date 7
Garmin Express 2, 9
actualizare software 1
Garmin Pay 9, 10
GLONASS 34
GPS 30, 34
semnal 37, 38
GroupTrack 8, 33
obiective 23
odometru 6, 27
om la apă (OLA) 25
oră
alerte 28
setări 34
zone şi formate 34
oră răsărit şi apus 24
oscilaţie pe verticală 13, 14
P
Jumpmaster 4
partajarea datelor 35
pericole 5
personalizarea dispozitivului 28, 31, 33, 34
plăţi 9, 10
portofel 9
prag lactat 15, 17, 18
profil de utilizator 19
profiluri 2
utilizator 19
puls 11
alerte 12, 28
asociere senzori 12
monitor 11, 12, 14–16
zone 15, 19, 20, 27
pulsoximetru 11, 18, 19
punctaj SWOLF 4
puncte de interes (POI) 24–26
Puncte de trecere 26
proiectare 24
puncte pe hartă. Consultaţi puncte de interes
(POI)
putere (forţă) 15
alerte 28
metri 16, 18, 35, 42
zone 20
L
R
H
hartă 26, 28, 33
hărţi 28, 33
actualizare 1
navigare 25, 26
parcurgere 26
I
ID unitate 34
iluminare de fundal 1, 34
informaţii despre siguranţă 8
intervale 4
exerciţii 21, 22
istoric 26, 27
ştergere 27
trimitere la computer 7, 8
încărcare 1
încărcarea datelor 7
înot 4
J
layup 5
limbă 34
LiveTrack 8
locaţii 24
editare 24
salvare 24, 26
ştergere 24
lungimea pasului 13
lungimi 4
M
maritim 33
măsurarea unei lovituri 5
măsurători 6
raport vertical 13, 14
recorduri personale 23
ştergere 23
recuperare 14–16
referinţă nordică 32
resetarea dispozitivului 37
rezistenţă la apă 36
ritm cardiac, monitor 13
rute 24
setări 29
S
salvare activităţi 3
saturaţia oxigenului 18, 19
Index
schi
alpin 3
snowboard 3
scor de stres 17
segmente 22
semnale de la sateliţi 37, 38
senzor de picior 35
senzor de talpă 35
senzori ANT+ 35
Senzori ANT+ 34, 35
Senzori Bluetooth 34
asociere 37
senzori de bicicletă 35
senzori de viteză şi de cadenţă 35
setare direcţie 33
setări 19, 21, 27–30, 32–34, 37
setări de sistem 34
Sight 'N Go 25
smartphone 8, 9, 30, 37
aplicaţii 6, 9
asociere 1, 37
snowboard 3
software
actualizare 1, 7
licenţă 34
versiune 34
specificaţii 36
sporturi multiple 2, 4, 26
stare de repaus 20
starea antrenamentului 15
statistică 6
stocare date 7, 8
ştergere
istoric 27
recorduri personale 23
toate datele de utilizator 36
T
taste 1, 34
personalizare 29
tehnologie Bluetooth 6–8, 37
căşti 11, 37
Tehnologie Bluetooth 3, 7
Telecomanda VIRB 31
Telecomandă inReach 31
tempe 35, 38
temperatură 35, 38
tonuri 3, 23
TracBack 2, 25
trasee 24
creare 25
joc 5
redare 5
selectare 5
ţintă 23
U
UltraTrac 30
unităţi de măsură 34
urcare automată 29
USB 7
V
VIRB telecomandă 31
Virtual Partner 22, 23
viteză 29
vizualizare în verde, locul acului 5
VO2 max. 14–16, 42
W
Wi‑Fi 9
conectare 9
widgeturi 1, 9, 11, 12, 18, 30, 31
Z
zone
oră 24
pornire 20
puls 19, 20
zone de, puls 20
Index
45
support.garmin.com
Aprilie 2019
190-02325-00_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising