Garmin | Forerunner® 945 | User guide | Garmin Forerunner® 945 Käyttöopas

Garmin Forerunner® 945 Käyttöopas
FORERUNNER 945
®
Käyttöopas
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner , inReach , VIRB , Virtual Partner ja Xero™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, HRM-Run™, HRM-Tri™, HRM-Swim™,
QuickFit , tempe™, TrueUp™, TruSwing™, Varia™, Varia Vision™ ja Vector™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple , iPhone , iTunes ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana BLUETOOTH ja
vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. The Cooper Institute ja siihen liittyvät tavaramerkit ovat The Cooper Instituten omaisuutta.
Edistyneet sykeanalyysit tarjoaa Firstbeat. Spotify ohjelmisto on kolmansien osapuolten käyttöoikeuksien alainen. Ne ovat osoitteessa https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses.
Shimano ja Di2™ ovat Shimano Inc:n tavaramerkkejä. STRAVA ja Strava™ ovat Strava Inc:n tavaramerkkejä. Training Stress Score™, Intensity Factor™ ja Normalized Power™ ovat Peaksware
LLC:n tavaramerkkejä. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity merkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut
tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03525
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
GPS-tila ja tilakuvakkeet ........................................................ 1
Kellon määrittäminen .................................................................. 1
Suoritukset ja sovellukset............................................. 1
Lähteminen lenkille ..................................................................... 1
Suorituksen aloittaminen ............................................................ 2
Suoritusten tallennusvinkkejä ................................................ 2
Suorituksen lopettaminen ........................................................... 2
Mukautetun suorituksen luominen .............................................. 2
Sisäharjoitukset .......................................................................... 2
Juoksumaton matkan kalibrointi ............................................. 2
Ulkoilusuoritukset ........................................................................ 2
Monilaji ................................................................................... 2
Triathlonharjoittelu ............................................................. 3
Multisport-suorituksen luominen ....................................... 3
Vinkkejä triathlonharjoitteluun tai monilajisuoritusten
käyttämiseen ..................................................................... 3
Uinti ........................................................................................ 3
Uintitermejä ....................................................................... 3
Vetotyypit .......................................................................... 3
Vinkkejä uintisuorituksiin ................................................... 3
Lepääminen allasuinnin aikana ......................................... 3
Harjoitteleminen harjoituslokin avulla ................................ 3
Laskukertojen näyttö .............................................................. 3
Golf ........................................................................................ 4
Golfin pelaaminen ............................................................. 4
Reiän tiedot ....................................................................... 4
Lipun siirtäminen ............................................................... 4
Mitattujen lyöntien tarkasteleminen ................................... 4
Layup- ja dogleg-etäisyyksien tarkasteleminen ................ 4
Pisteiden seuraaminen ...................................................... 4
Pisteiden päivittäminen ..................................................... 4
TruSwing™ ....................................................................... 4
Golfmatkamittarin käyttäminen .......................................... 4
Tilastojen seuraaminen ..................................................... 4
Ääniopastuksen toistaminen suorituksen aikana ........................ 4
Harjoittelu........................................................................ 5
Harjoitukset ................................................................................. 5
Garmin Connect harjoituksen seuraaminen .......................... 5
Harjoituksen aloittaminen ....................................................... 5
Tietoja harjoituskalenterista ................................................... 5
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien
käyttäminen ....................................................................... 5
Intervalliharjoitukset ............................................................... 5
Intervalliharjoituksen luominen .......................................... 5
Intervalliharjoituksen aloittaminen ..................................... 5
Intervalliharjoituksen pysäyttäminen ................................. 5
Käyttäminen:Virtual Partner® ..................................................... 5
Harjoitustavoitteen asettaminen ................................................. 6
Harjoitustavoitteen peruuttaminen ......................................... 6
Kilpaileminen aiempaa suoritusta vastaan ................................. 6
Omat ennätykset ......................................................................... 6
Omien ennätysten tarkasteleminen ....................................... 6
Oman ennätyksen palauttaminen .......................................... 6
Oman ennätyksen tyhjentäminen .......................................... 6
Kaikkien omien ennätysten tyhjentäminen ............................ 6
Osuudet ...................................................................................... 6
Strava™ osuudet ................................................................... 6
Osuuden ajaminen kilpaa ...................................................... 7
Osuuksien tietojen tarkasteleminen ....................................... 7
Metronomin käyttäminen ............................................................ 7
Laajennettu näyttötila ................................................................. 7
Sisällysluettelo
Käyttäjäprofiilin määrittäminen .................................................... 7
Kuntoilutavoitteet ................................................................... 7
Tietoja sykealueista ............................................................... 7
Sykealueiden määrittäminen ............................................. 7
Laitteen määrittämien sykealueiden käyttäminen ............. 8
Sykealuelaskenta .............................................................. 8
Voima-alueiden määrittäminen .............................................. 8
Aktiivisuuden seuranta.................................................. 8
Automaattinen tavoite ................................................................. 8
Liikkumishälytyksen käyttäminen ................................................ 8
Unen seuranta ............................................................................ 8
Automaattisen unen seurannan käyttäminen ........................ 8
Älä häiritse -tilan käyttäminen ................................................ 8
Tehominuutit ............................................................................... 8
Tehominuuttien hankkiminen ................................................. 9
Garmin Move IQ™ tapahtumat ................................................... 9
Aktiivisuuden seuranta-asetukset ............................................... 9
Aktiivisuuden seurannan poistaminen käytöstä ..................... 9
Sykeominaisuudet.......................................................... 9
Rannesykemittari ........................................................................ 9
Laitteen käyttäminen .............................................................. 9
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä ....................................... 9
Sykewidgetin tarkasteleminen ............................................... 9
Syketietojen lähettäminen Garmin® laitteille ....................... 10
Poikkeavan sykkeen hälytyksen määrittäminen .................. 10
Rannesykemittarin poistaminen käytöstä ............................ 10
HRM-Swim lisävaruste ............................................................. 10
Syke uinnin aikana ............................................................... 10
Allasuinti .......................................................................... 10
Uiminen avovedessä ....................................................... 10
Sykevyön koon säätäminen ................................................. 10
Sykevyön asettaminen paikalleen ....................................... 10
Lisävarusteen HRM-Swim käyttövihjeitä .............................. 10
Sykevyön huoltaminen ......................................................... 10
HRM-Tri lisävaruste .................................................................. 11
Allasuinti ............................................................................... 11
Sykevyön asettaminen paikalleen ....................................... 11
Tiedon tallennus ................................................................... 11
Sykevyön huoltaminen ......................................................... 11
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä .......................................... 11
Juoksun dynamiikka ................................................................. 11
Harjoittelu juoksun dynamiikkatietojen avulla ...................... 12
Värimittarit ja juoksun dynamiikkatiedot ............................... 12
Maakosketuksen keston tasapainotiedot ........................ 12
Pystysuuntainen liikehdintä ja pystysuhdetiedot ............. 12
Vinkkejä puuttuvia juoksun dynamiikkatietoja varten ........... 13
Suorituskykymittaukset ............................................................. 13
Suorituskykyilmoitusten poistaminen käytöstä .................... 13
Suorituskykymittausten automaattinen tunnistus ................. 13
Suoritusten ja suorituskykymittausten synkronointi ............. 13
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista ................. 13
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
juoksua varten ................................................................. 14
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
pyöräilyä varten ............................................................... 14
Suorituskyvyn sopeutuminen lämpöön ja korkeuteen ......... 14
Kilpailuajan ennusteen näyttäminen .................................... 14
Tietoja harjoitusvaikutuksen asteikosta ............................... 14
Suoritustaso ......................................................................... 14
Suoritustason tarkasteleminen ........................................ 15
Anaerobinen kynnys ............................................................ 15
Anaerobisen kynnyksen määrittäminen ohjatulla
testillä .............................................................................. 15
Kynnystehon (FTP) arvioiminen ........................................... 15
FTP-testin suorittaminen ................................................. 15
Harjoittelun tila .......................................................................... 15
i
Harjoittelun tilan tasot .......................................................... 16
Vinkkejä harjoittelun tilan selvittämiseen ........................ 16
Harjoittelun kuormittavuus ................................................... 16
Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus .......................... 16
Palautumisaika ..................................................................... 17
Palautumisajan näyttäminen ........................................... 17
Palautussyke ................................................................... 17
Pulssioksimetri .......................................................................... 17
Pulssioksimetriwidgetin tarkasteleminen ............................. 17
Pulssioksimetrin unen seurannan ottaminen käyttöön ........ 17
Koko päivän mukautumistilan ottaminen käyttöön ............... 17
Vihjeitä, jos pulssioksimetritiedot ovat vääriä ...................... 17
Sykevaihtelun stressitason tarkasteleminen ............................. 17
Body Battery ............................................................................. 18
Body Battery widgetin tarkasteleminen ................................ 18
Vinkkejä tietojen Body Battery parantamiseen .................... 18
Älykkäät ominaisuudet................................................ 18
Älypuhelimen pariliittäminen laitteeseen .................................. 18
Vinkkejä nykyisille Garmin Connect käyttäjille ..................... 18
Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön ............................ 18
Ilmoitusten tarkasteleminen ............................................ 18
Ilmoitusten hallinta .......................................................... 19
Bluetooth älypuhelinyhteyden poistaminen käytöstä ...... 19
Älypuhelinyhteyshälytysten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä ...................................................... 19
Bluetooth yhteysominaisuudet .................................................. 19
Tietojen synkronointi Garmin Connect kanssa
manuaalisesti ....................................................................... 19
Kadonneen mobiililaitteen etsiminen ................................... 19
Widgetit ..................................................................................... 19
Widgetien tarkasteleminen ................................................... 20
Tietoja Oma päivä -widgetistä ......................................... 20
Säädinvalikon tarkasteleminen ............................................ 20
Säädinvalikon mukauttaminen ............................................. 20
Sääwidgetin tarkasteleminen ............................................... 20
Musiikin hallinnan avaaminen .............................................. 20
Connect IQ ominaisuudet ......................................................... 20
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella ......... 20
Wi‑Fi yhteysominaisuudet ......................................................... 20
Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon .............................................. 20
Turvallisuus- ja jäljitysominaisuudet......................... 21
Hätäyhteyshenkilöiden lisääminen ........................................... 21
Avun pyytäminen ................................................................. 21
Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä .................................................................................... 21
GroupTrack istunnon aloittaminen ............................................ 21
Vihjeitä GroupTrack istuntoihin ............................................ 21
Musiikki ......................................................................... 21
Yhdistäminen kolmannen osapuolen palveluun ....................... 22
Spotify® .................................................................................... 22
Äänisisällön lataaminen kohteesta Spotify .......................... 22
Oman äänisisällön lataaminen ................................................. 22
Musiikin kuunteleminen ............................................................ 22
Musiikin toiston säätimet ...................................................... 22
Yhdistetyn älypuhelimen musiikin toiston hallinta ................ 22
Kuulokkeiden liittäminen Bluetooth tekniikalla .......................... 22
Garmin Pay ................................................................... 23
Garmin Pay lompakkotoiminnon määrittäminen ....................... 23
Ostoksen maksaminen kellon avulla ........................................ 23
Kortin lisääminen Garmin Pay lompakkoon .............................. 23
Garmin Pay lompakon hallinta ............................................. 23
Garmin Pay salasanan vaihtaminen ......................................... 23
Historia.......................................................................... 23
Historian käyttäminen ............................................................... 23
ii
Monilajihistoria ..................................................................... 24
Ajan näyttäminen kullakin sykealueella ............................... 24
Kaikkien yhteismäärien näyttäminen ........................................ 24
Matkamittarin käyttäminen ........................................................ 24
Historiatietojen poistaminen ...................................................... 24
Garmin Connect ........................................................................ 24
Garmin Connect käyttö tietokoneessa ................................. 24
Tietojen hallinta .........................................................................24
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 24
Navigointi...................................................................... 25
Reitit .......................................................................................... 25
Reitin luominen ja seuraaminen laitteella ............................ 25
Kiertomatkareitin luominen .................................................. 25
Sijainnin tallentaminen .............................................................. 25
Tallennettujen sijaintien muokkaaminen .............................. 25
Reittipisteen projisointi .............................................................. 25
Navigoiminen kohteeseen ........................................................ 25
Navigoiminen kohdepisteeseen ................................................ 25
Kohdepisteet ........................................................................ 26
Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla .............................. 26
Navigointi aloituspisteeseen suorituksen aikana ...................... 26
Navigoiminen viimeisimmän tallennetun suorituksen
aloituspisteeseen ...................................................................... 26
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja navigoinnin
aloittaminen siihen .................................................................... 26
Navigoinnin lopettaminen ......................................................... 26
Kartta ........................................................................................ 26
Kartan tarkasteleminen ........................................................ 26
Kartan sijainnin tallentaminen tai navigoiminen siihen ........ 26
Navigointi Ympäristö-toiminnolla .......................................... 26
Kartan panorointi ja zoomaus .............................................. 27
Kartta-asetukset ................................................................... 27
Korkeusmittari ja ilmanpainemittari ........................................... 27
Kompassi .................................................................................. 27
Navigointiasetukset ................................................................... 27
Kartan ominaisuuksien mukauttaminen ............................... 27
Suuntaosoitin ....................................................................... 27
Kulkusuunnan ilmaisimen määrittäminen ............................ 27
Navigointihälytysten asettaminen ........................................ 27
Langattomat anturit...................................................... 28
Langattomien anturien pariliitos ................................................ 28
Jalka-anturi ............................................................................... 28
Lähteminen juoksulenkille käyttäen jalka-anturia ................ 28
Jalka-anturin kalibrointi ........................................................ 28
Jalka-anturin kalibroinnin parantaminen ......................... 28
Jalka-anturin kalibroiminen manuaalisesti ........................... 28
Jalka-anturin nopeuden ja matkan asettaminen .................. 28
Valinnaisen pyörän nopeus- tai poljinanturin käyttäminen ....... 28
Harjoittelu voimamittarien avulla ............................................... 28
Sähköisten vaihteiden käyttäminen .......................................... 29
Tilannetietoisuus ....................................................................... 29
tempe ........................................................................................ 29
Laitteen mukauttaminen.............................................. 29
Suoritusluettelon mukauttaminen ............................................. 29
Widgetsilmukan mukauttaminen ............................................... 29
Suoritukset ja sovellusasetukset .............................................. 29
Tietonäyttöjen mukauttaminen ............................................. 30
Kartan lisääminen suoritukseen ........................................... 30
Hälytykset ............................................................................ 30
Hälytyksen määrittäminen ............................................... 30
Suoritusten kartta-asetukset ................................................ 30
Reititysasetukset .................................................................. 31
Auto Lap ............................................................................... 31
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan ..................... 31
Ottaminen käyttöön: Auto Pause ......................................... 31
Sisällysluettelo
Automaattisen nousun ottaminen käyttöön .......................... 31
3D-nopeus ja -matka ............................................................ 32
Automaattisen vierityksen käyttäminen ................................ 32
GPS-asetuksen muuttaminen .............................................. 32
GPS ja muut satelliittijärjestelmät .................................... 32
UltraTrac ......................................................................... 32
Virransäästön aikakatkaisun asetukset ............................... 32
Suorituksen tai sovelluksen poistaminen .................................. 32
GroupTrack asetukset .............................................................. 32
Kellotauluasetukset ................................................................... 32
Kellotaulun mukauttaminen ................................................. 32
Antureiden asetukset ................................................................ 33
Kompassin asetukset ........................................................... 33
Kompassin kalibroiminen manuaalisesti ......................... 33
Pohjoisen viitteen määrittäminen .................................... 33
Korkeusmittariasetukset ....................................................... 33
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen ................... 33
Ilmanpainemittarin asetukset ............................................... 33
Ilmanpainemittarin kalibrointi ........................................... 33
Xero sijaintiasetukset ........................................................... 33
Järjestelmäasetukset ................................................................ 33
Aika-asetukset ..................................................................... 34
Taustavaloasetusten muuttaminen ...................................... 34
Pikanäppäinten mukauttaminen .......................................... 34
Mittayksiköiden muuttaminen ............................................... 34
Kellot ......................................................................................... 34
Hälytyksen määrittäminen .................................................... 34
Herätyksen poistaminen ...................................................... 34
Lähtölaskenta-ajastimen käynnistäminen ............................ 34
Sekuntikellon käyttäminen ................................................... 34
Ajan GPS-synkronointi ......................................................... 34
Ajan asettaminen manuaalisesti .......................................... 35
VIRB etäkäyttö .......................................................................... 35
VIRB actionkameran hallinta ................................................ 35
VIRB actionkameran hallinta suorituksen aikana ................ 35
Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen kanssa? ....................... 38
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen ................................. 38
Akunkeston maksimoiminen ..................................................... 38
Lämpötilalukema ei ole tarkka .................................................. 39
Miten voin pariliittää ANT+ antureita manuaalisesti? ................ 39
Voinko käyttää Bluetooth anturia kellon kanssa? ..................... 39
Musiikki pätkii tai kuulokkeiden yhteys katkeilee ...................... 39
Liite................................................................................ 39
Tietokentät ................................................................................ 39
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset ..................... 42
FTP-luokitukset ......................................................................... 43
Renkaan koko ja ympärysmitta ................................................. 43
Symbolien määritykset .............................................................. 43
Hakemisto ..................................................................... 45
Laitteen tiedot............................................................... 35
Laitteen tietojen näyttäminen .................................................... 35
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja
yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen ............................ 35
Laitteen lataaminen .................................................................. 35
Laitteen latausvinkkejä ......................................................... 36
Tekniset tiedot .......................................................................... 36
Forerunner - tekniset tiedot .................................................. 36
HRM-Swim - tekniset tiedot ja HRM-Tri - tekniset tiedot ...... 36
Laitteen huoltaminen ................................................................ 36
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 36
HRM-Swim pariston ja HRM-Tri pariston vaihtaminen ........ 36
Hihnojen vaihtaminen ............................................................... 36
Vianmääritys ................................................................. 37
Tuotepäivitykset ........................................................................ 37
Määrittäminen: Garmin Express .......................................... 37
Lisätietojen saaminen ............................................................... 37
Aktiivisuuden seuranta .............................................................. 37
Päivittäinen askelmäärä ei näy ............................................ 37
Askelmäärä ei näytä oikealta ............................................... 37
Laitteen ja Garmin Connect tilin askelmäärät eivät vastaa
toisiaan ................................................................................. 37
Kiivettyjen kerrosten määrä ei näytä oikealta ...................... 37
Tehominuutit vilkkuvat ......................................................... 37
Satelliittisignaalien etsiminen .................................................... 37
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen ............................. 37
Laitteen uudelleenkäynnistäminen ........................................... 38
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen .................................. 38
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect sovelluksella ........ 38
Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella Garmin Express ........ 38
Laitteen kieli on väärä ............................................................... 38
Sisällysluettelo
iii
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Laitteen esittely
Kellon määrittäminen
Tee nämä toimet, jotta voit hyödyntää Forerunner ominaisuuksia
tehokkaasti.
• Pariliitä älypuhelin Garmin Connect™ sovellukseen
(Älypuhelimen pariliittäminen laitteeseen, sivu 18).
• Määritä turvaominaisuudet (Turvallisuus- ja
jäljitysominaisuudet, sivu 21).
• Määritä musiikki (Musiikki, sivu 21).
• Määritä Wi‑Fi verkot (Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon,
sivu 20).
• Määritä Garmin Pay™ lompakko (Garmin Pay
lompakkotoiminnon määrittäminen, sivu 23).
Suoritukset ja sovellukset
Käynnistä laite valitsemalla tämä.
Valitsemalla tämän voit sytyttää ja sammuttaa taustavalon.
LIGHT Avaa säädinvalikko painamalla painiketta pitkään.
Valitsemalla tämän voit käynnistää tai pysäyttää ajanoton.
START Valitsemalla tämän voit valita asetuksia tai kuitata ilmoituksia.
STOP
BACK
Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla tämä.
Voit tallentaa kierroksen, lepovaiheen tai siirtymän suorituksen
aikana valitsemalla tämän.
Valitsemalla tämän voit selata widgetejä, tietonäyttöjä ja
DOWN asetuksia.
Avaa musiikin hallinta painamalla tätä pitkään (Musiikki,
sivu 21).
UP
Laitetta voi käyttää sisälajien, ulkolajien, urheilun ja
kuntoharjoittelun yhteydessä. Kun aloitat suorituksen, laite
näyttää ja tallentaa siihen liittyviä anturitietoja. Voit tallentaa
suorituksia ja jakaa niitä Garmin Connect yhteisön kanssa.
Laitteeseen voi myös lisätä Connect IQ™ suorituksia ja
sovelluksia Connect IQ sivustossa (Connect IQ ominaisuudet,
sivu 20).
Lisätietoja aktiivisuuden seurannan ja kuntoilutilastojen
tarkkuudesta on osoitteessa garmin.com/ataccuracy.
Lähteminen lenkille
Ensimmäinen kuntoilusuoritus, jonka tallennat laitteella, voi olla
juoksu- tai pyörälenkki tai mikä tahansa ulkoilusuoritus. Laite
tarvitsee ehkä ladata ennen suorituksen aloittamista (Laitteen
lataaminen, sivu 35).
1 Valitse START ja valitse suoritus.
2 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Käynnistä ajanotto valitsemalla START.
4 Lähde juoksemaan.
Valitsemalla tämän voit selata widgetejä, tietonäyttöjä ja
asetuksia.
Avaa valikko painamalla tätä pitkään.
GPS-tila ja tilakuvakkeet
GPS-tilarengas ja kuvakkeet näkyvät tilapäisesti kunkin
tietonäytön päällä. Ulkoilusuoritusten yhteydessä tilarengas
muuttuu vihreäksi, kun GPS on valmis. Vilkkuva kuvake
merkitsee, että laite etsii signaalia. Tasaisena näkyvä kuvake
merkitsee, että signaali on löytynyt tai anturi on liitetty.
GPS
GPS-tila
Akun tila
Älypuhelinyhteyden tila
5 Pysäytä suorituksen ajanotto juoksulenkin jälkeen
valitsemalla STOP.
6 Valitse vaihtoehto:
• Käynnistä ajanotto uudelleen valitsemalla Jatka.
• Tallenna juoksu ja nollaa ajanotto valitsemalla Tallenna.
Voit näyttää yhteenvedon valitsemalla juoksulenkin.
Wi‑Fi tekniikan tila
®
Sykkeen tila
Jalka-anturin tila
Running Dynamics Pod tila
Nopeus- ja poljinanturin tila
Pyöränvalojen tila
Pyörätutkan tila
Laajennetun näyttötilan tila
Voimamittarin tila
tempe™ anturin tila
VIRB kameran tila
®
Johdanto
• Valitsemalla Jatka myöhemmin voit keskeyttää juoksun
ja jatkaa tallennusta myöhemmin.
• Valitsemalla Kierros voit merkitä uuden kierroksen.
• Poista juoksulenkki valitsemalla Hylkää > Kyllä.
1
Suorituksen aloittaminen
Kun aloitat suorituksen, GPS käynnistyy automaattisesti
(tarvittaessa). Halutessasi voit pariliittää valinnaisen
langattoman anturin Forerunner laitteeseen (Langattomien
anturien pariliitos, sivu 28).
1 Paina START.
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: suosikiksi lisätyt suoritukset näkyvät
luettelossa ensimmäisenä (Suoritusluettelon mukauttaminen,
sivu 29).
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse suoritus suosikeistasi.
• Valitse ja valitse suoritus laajennetusta
suoritusluettelosta.
4 Jos suoritukseen tarvitaan GPS-signaaleja, mene ulos
paikkaan, josta on selkeä näkyvyys taivaalle.
5 Odota, kunnes teksti GPS ilmestyy näyttöön.
Laite on valmis, kun se on määrittänyt sykkeesi, hakenut
GPS-signaalit (tarvittaessa) ja muodostanut yhteyden
langattomiin antureihin (tarvittaessa).
Käynnistä
suorituksen ajanotto painamalla START.
6
Laite tallentaa suoritustietoja vain, kun ajanotto on käynnissä.
HUOMAUTUS: paina DOWN-painiketta pitkään suorituksen
aikana, kun haluat avata musiikin hallinnan.
Suoritusten tallennusvinkkejä
• Lataa laite, ennen kuin aloitat suorituksen (Laitteen
lataaminen, sivu 35).
• Voit tallentaa kierroksia valitsemalla
.
• Voit näyttää lisää tietosivuja valitsemalla UP tai DOWN.
Suorituksen lopettaminen
1 Valitse STOP.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit jatkaa suoritusta valitsemalla Jatka.
• Voit tallentaa suorituksen ja palata kellotilaan valitsemalla
Tallenna > Valmis.
• Voit keskeyttää suorituksen ja jatkaa sitä myöhemmin
valitsemalla Jatka myöhemmin.
• Voit merkitä kierroksen valitsemalla Kierros.
• Voit navigoida takaisin suorituksen aloituspisteeseen
kulkemaasi reittiä valitsemalla Palaa alkuun > TracBack.
HUOMAUTUS: tämä toiminto on käytettävissä vain GPSominaisuutta käyttävissä suorituksissa.
• Voit navigoida suorinta tietä takaisin suorituksen
aloituspisteeseen valitsemalla Palaa alkuun > Reitti.
HUOMAUTUS: tämä toiminto on käytettävissä vain GPSominaisuutta käyttävissä suorituksissa.
• Voit hylätä suorituksen ja palata kellotilaan valitsemalla
Hylkää > Kyllä.
HUOMAUTUS: kun olet pysäyttänyt suorituksen, laite
tallentaa sen automaattisesti 30 minuutin kuluttua.
Mukautetun suorituksen luominen
1 Valitse kellotaulussa START > Lisää.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Kopioi suoritus voit luoda mukautetun
suorituksen tallennetun suorituksen pohjalta.
• Valitsemalla Muu voit luoda uuden mukautetun
suorituksen.
3 Valitse tarvittaessa suorituksen tyyppi.
4 Valitse nimi tai kirjoita mukautettu nimi.
2
Päällekkäiset suoritusten nimet sisältävät numeron, kuten
Bike(2).
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla vaihtoehdon voit mukauttaa tiettyjä
suoritusasetuksia. Voit mukauttaa esimerkiksi tietonäyttöjä
tai automaattisia ominaisuuksia.
• Valitsemalla Valmis voit tallentaa mukautetun suorituksen
ja ottaa sen käyttöön.
6 Valitsemalla Kyllä voit lisätä suorituksen suosikkiluetteloosi.
Sisäharjoitukset
Forerunner laitetta voi käyttää sisäharjoitteluun, kuten juoksuun
sisäjuoksuradalla tai pyöräilyyn kuntopyörällä. GPS on poissa
käytöstä sisäharjoituksissa.
Kun GPS on poissa käytöstä juoksu- tai kävelyharjoituksessa,
nopeus, matka ja askeltiheys lasketaan laitteen kiihtyvyysanturin
avulla. Kiihtyvyysanturi kalibroituu itse. Nopeus-, matka- ja
askeltiheystietojen tarkkuus paranee, kun olet juossut tai
kävellyt muutaman kerran ulkona käyttäen GPS-ominaisuutta.
VIHJE: pitäminen kiinni juoksumaton käsikahvoista heikentää
tarkkuutta. Voit käyttää valinnaista jalka-anturia tahdin, matkan
ja askeltiheyden tallentamiseen.
Kun GPS ei ole käytössä pyöräillessäsi, nopeus- ja matkatiedot
eivät ole käytettävissä, ellei käytössä ole lisäanturia, joka
lähettää nopeus- ja matkatietoja laitteeseen (kuten nopeus- tai
poljinanturi).
Juoksumaton matkan kalibrointi
Voit tallentaa tarkempia juoksumaton matkoja kalibroimalla
juoksumaton matkan, kun olet juossut juoksumatolla vähintään
1,5 kilometriä (1 mailin). Jos käytät eri juoksumattoja, voit
kalibroida juoksumaton matkan manuaalisesti kullekin
juoksumatolle tai kunkin juoksun jälkeen.
1 Aloita juoksumattosuoritus (Suorituksen aloittaminen, sivu 2)
ja juokse vähintään 1,5 kilometriä (1 maili) juoksumatolla.
2 Kun olet lopettanut juoksun, paina STOP.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit kalibroida juoksumaton matkan ensimmäisellä
kerralla valitsemalla Tallenna.
Laite pyytää sinua suorittamaan juoksumaton kalibroinnin.
• Voit kalibroida juoksumaton matkan manuaalisesti
ensimmäisen kalibrointikerran jälkeen valitsemalla
Kalibroi ja tallenna > Kyllä.
4 Katso kuljettu matka juoksumaton näytöltä ja syötä matka
laitteeseen.
Ulkoilusuoritukset
Forerunner laite sisältää esiladattuna ulkoilusuorituksia, kuten
juoksun ja pyöräilyn. GPS on käytössä ulkoilusuorituksissa. Voit
lisätä oletussuorituksiin perustuvia uusia suorituksia, kuten
kävelyn tai soudun. Voit myös lisätä mukautettuja suorituksia
laitteeseen (Mukautetun suorituksen luominen, sivu 2).
Monilaji
Triathlonistit, duathlonistit ja muut monilajiurheilijat voivat
hyödyntää monilajisuorituksia, kuten Triathlon tai Swimrun.
Monilajiharjoittelun aikana voit siirtyä harjoituksesta toiseen ja
jatkaa kokonaisajan ja -matkan seuraamista. Voit esimerkiksi
siirtyä pyöräilytilasta juoksutilaan ja tarkastella pyöräilyn ja
juoksun kokonaisaikaa ja -matkaa koko monilajiharjoituksen
ajan.
Voit mukauttaa monilajiharjoitusta tai käyttää oletusarvoista
triathlonsuoritusta perustriathlonin määrittämiseen.
Suoritukset ja sovellukset
Triathlonharjoittelu
Kun osallistut triathloniin, voit siirtyä nopeasti lajiosuudesta
toiseen, tarkistaa kunkin osuuden ajan ja tallentaa suorituksen
käyttämällä triathlonsuoritusta.
1 Valitse START > Triathlon.
2 Käynnistä ajastin valitsemalla START.
.
3 Valitse kunkin siirtymän alussa ja lopussa
Siirtymätoiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
triathlon-suoritusasetuksista.
4 Kun olet lopettanut harjoituksen, valitse STOP > Tallenna.
Multisport-suorituksen luominen
1 Valitse kellotaulussa START > Lisää > Monilaji.
2 Valitse monilajisuorituksen tyyppi tai kirjoita mukautettu nimi.
Päällekkäiset suoritusnimet sisältävät numeron, kuten
Triathlon(2).
3 Valitse vähintään kaksi suoritusta.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla vaihtoehdon voit mukauttaa tiettyjä
suoritusasetuksia. Voit valita esimerkiksi, sisällytetäänkö
siirtymät.
• Valitsemalla Valmis voit tallentaa monilajisuorituksen ja
ottaa sen käyttöön.
5 Valitsemalla Kyllä voit lisätä suorituksen suosikkiluetteloosi.
Vinkkejä triathlonharjoitteluun tai monilajisuoritusten
käyttämiseen
• Aloita ensimmäinen suoritus valitsemalla START.
• Voit siirtyä seuraavaan suoritukseen valitsemalla
.
Jos siirtymät ovat käytössä, siirtymäaika tallentuu erikseen
suoritusaikojen lisäksi.
• Voit aloittaa seuraavan suorituksen valitsemalla
.
• Voit näyttää lisää tietosivuja valitsemalla UP tai DOWN.
Uinti
HUOMAUTUS
Laite on tarkoitettu pintauintiin. Sukeltaminen laitteen kanssa voi
vahingoittaa sitä ja mitätöi takuun.
HUOMAUTUS: laite on yhteensopiva HRM-Tri™ lisävarusteen ja
HRM-Swim™ lisävarusteen kanssa (Syke uinnin aikana,
sivu 10).
Uintitermejä
Pituus: matka altaan päästä päähän.
Intervalli: yksi tai useampi peräkkäinen altaanväli. Uusi intervalli
alkaa, kun olet levännyt.
Veto: veto lasketaan joka kerta, kun se kätesi, jossa laite on,
tekee täyden kierroksen.
Swolf: swolf-pistemäärä on aika ja vetojen määrä, jonka käytät
yhden allasvälin uimiseen. Esimerkiksi 30 sekunnin ajasta ja
15 vedosta saadaan swolf-pistemääräksi 45. Avovesiuinnissa
swolf lasketaan 25 metrillä. Swolf mittaa uintitehoa, ja, kuten
golfissa, pieni pistemäärä on paras.
Vetotyypit
Vetotyypin tunnistus on käytettävissä ainoastaan allasuinnissa.
Laite tunnistaa vetotyypin allasvälin lopussa. Vetotyypit näkyvät,
kun tarkastelet intervallihistoriaa. Voit myös valita vetotyypin
mukautetuksi tietokentäksi (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 30).
Vapaa
Vapaauinti
Selkä
Selkäuinti
Rinta
Rintauinti
Perhonen Perhonen
Suoritukset ja sovellukset
Seka
Useita vetotyyppejä intervallissa
Harjoitus Käytetään harjoitusten kirjaamisen yhteydessä (Harjoitteleminen harjoituslokin avulla, sivu 3)
Vinkkejä uintisuorituksiin
• Valitse altaan koko tai määritä mukautettu koko näytön
ohjeiden mukaan, ennen kuin aloitat allasuintisuorituksen.
Laite käyttää tätä altaan kokoa seuraavan kerran, kun aloitat
allasuintisuorituksen. Voit muuttaa altaan kokoa painamalla
-painiketta pitkään, valitsemalla suoritusasetukset ja
valitsemalla Altaan koko.
• Voit tallentaa levon allasuinnin aikana valitsemalla
.
Laite tallentaa automaattisesti allasuinnin uinti-intervallit ja
altaanvälit.
• Voit tallentaa intervallin avovesiuinnin aikana valitsemalla
.
Lepääminen allasuinnin aikana
Oletusarvoisessa leponäytössä on kaksi lepoajanottoa. Lisäksi
siinä näkyy viimeisimmän valmiin intervallin aika ja matka.
HUOMAUTUS: uintitietoja ei tallenneta levon aikana.
1 Voit aloittaa lepointervallin uintisuorituksen aikana
valitsemalla
.
Näyttö muuttuu käänteiseksi (valkoinen teksti mustalla
taustalla), ja leponäyttö avautuu.
2 Levon aikana voit tarkastella muita näyttöjä (valinnainen)
valitsemalla UP tai DOWN.
.
3 Jatka uintia taas valitsemalla
4 Toista tämä muiden lepointervallien yhteydessä.
Harjoitteleminen harjoituslokin avulla
Harjoitusten kirjaaminen on käytettävissä ainoastaan
allasuinnissa. Harjoituslokitoiminnolla voit tallentaa
manuaalisesti potkusarjoja, uintia yhdellä kädellä sekä muuta
uintia, mikä ei kuulu mihinkään neljästä perusuintilajista.
1 Voit avata harjoitusten kirjausnäytön valitsemalla
allasuintisuorituksen aikana UP tai DOWN.
.
2 Aloita harjoituksen ajanotto valitsemalla
.
3 Valitse harjoitusintervallin jälkeen
Harjoituksen ajanotto pysähtyy, mutta suorituksen ajanotto
tallentaa koko uintisuorituksen.
4 Valitse valmiin harjoituksen matka.
Matkan tarkkuus määräytyy suoritusprofiilissa valitun altaan
koon mukaan.
5 Valitse vaihtoehto:
• Aloita uusi harjoitusintervalli valitsemalla
.
• Jos haluat aloittaa uinti-intervallin, palaa
uintiharjoitusnäyttöihin valitsemalla UP tai DOWN.
Laskukertojen näyttö
Laite tallentaa kunkin lasku- tai lumilautailukerran tiedot
automaattisella laskutoiminnolla. Toiminto on oletusarvoisesti
käytössä laskettelun ja lumilautailun yhteydessä. Se tallentaa
automaattisesti uudet laskukerrat liikkumisesi perusteella.
Ajanotto keskeytyy, kun pysähdyt rinteessä tai istut tuolihississä.
Ajanotto on pysähdyksissä koko hissimatkan ajan. Voit
käynnistää ajanoton uudelleen jatkamalla laskettelua. Voit
tarkastella tietoja pysäytetyssä näytössä tai ajastimen ollessa
käynnissä.
1 Aloita hiihto- tai lumilautailusuoritus seuraavasti.
2 Kosketa pitkään.
3 Valitse Katso kerrat.
4 Voit näyttää tiedot edellisestä tai nykyisestä kerrasta tai
kaikista kerroista valitsemalla UP ja DOWN.
3
Kertojen näytöt sisältävät ajan, kuljetun matkan,
maksiminopeuden, keskinopeuden ja kokonaislaskun.
Golf
Golfin pelaaminen
Lataa laite, ennen kuin pelaat golfia (Laitteen lataaminen,
sivu 35).
1 Valitse kellotaulussa START > Golf.
2 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Valitse kenttä käytettävissä olevien kenttien luettelosta.
4 Määritä tarvittaessa draiverin matka.
5 Voit seurata pisteitä valitsemalla Kyllä.
6 Voit selata reikiä valitsemalla UP tai DOWN.
Laite siirtyy automaattisesti, kun siirryt seuraavalle reiälle.
7 Valitse suorituksen jälkeen START > Lopeta kierros >
Kyllä.
Reiän tiedot
Laite laskee etäisyyden viheriön etu- ja takareunaan sekä
valittuun lipun sijaintiin (Lipun siirtäminen, sivu 4).
Layup- ja dogleg-etäisyyksien tarkasteleminen
Voit tarkastella luetteloa, jossa näkyy sellaisten reikien layup- ja
dogleg-etäisyydet, joiden par on 4 tai 5.
Valitse START > Layupit.
Kukin layup ja etäisyys siihen näkyy näytössä.
HUOMAUTUS: etäisyydet poistetaan luettelosta, kun
saavutat ne.
Pisteiden seuraaminen
1 Valitse reiän tietonäytössä START > Tuloskortti.
Tuloskortti näkyy, kun olet viheriöllä.
2 Voit selata reikiä valitsemalla UP tai DOWN.
3 Valitse reikä valitsemalla START.
4 Aseta pisteet valitsemalla UP tai DOWN.
Kokonaispisteesi päivittyvät.
Pisteiden päivittäminen
1 Valitse reiän tietonäytössä START > Tuloskortti.
2 Voit selata reikiä valitsemalla UP tai DOWN.
3 Valitse reikä valitsemalla START.
4 Voit muuttaa kyseisen reiän pisteitä valitsemalla UP tai
DOWN.
Kokonaispisteesi päivittyvät.
TruSwing™
TruSwing toiminnolla voit tarkastella TruSwing laitteesta
tallennettuja lyöntimittauksia. Voit ostaa TruSwing laitteen
osoitteesta www.garmin.com/golf.
Nykyisen reiän numero
Etäisyys viheriön takareunaan
Etäisyys lipun valittuun sijaintiin
Etäisyys viheriön etureunaan
Reiän par-arvo
Viheriön kartta
Lipun siirtäminen
Voit tarkastella viheriötä tarkemmin ja siirtää lipun paikkaa.
1 Valitse reiän tietonäytössä START > Siirrä lippu.
2 Siirrä lippua valitsemalla UP tai DOWN.
3 Valitse START.
Reiän näkymä -näytössä näkyvät matkat päivittyvät lipun
uuden sijainnin mukaan. Lipun sijainti tallentuu vain
nykyiseen peliin.
Mitattujen lyöntien tarkasteleminen
Pistelasku on otettava käyttöön, jotta laitteella voi tunnistaa ja
mitata lyöntejä automaattisesti.
Laitteessa on automaattinen lyönnin tunnistus ja tallennus. Aina
kun lyöt palloa väylällä, laite tallentaa lyöntimatkan, jotta voit
tarkastella sitä myöhemmin.
VIHJE: automaattinen lyönnin tunnistus toimii parhaiten, kun
käytät laitetta etummaisessa ranteessa ja sinulla on hyvä
kosketus palloon. Toiminto ei tunnista puttauksia.
1 Kun pelaat golfia, valitse START > Mittaa lyönti.
Viimeisin lyöntimatka tulee näyttöön.
HUOMAUTUS: matka nollautuu automaattisesti, kun lyöt
palloa, puttaat viheriöllä tai siirryt seuraavalle reiälle.
2 Voit näyttää kaikki tallennetut lyöntimatkat valitsemalla
DOWN.
4
Golfmatkamittarin käyttäminen
Voit mitata aikaa, kuljettua matkaa ja askeleita matkamittarin
avulla. Matkamittari käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti, kun
aloitat tai lopetat kierroksen.
1 Valitse START > Matkamittari.
2 Tarvittaessa voit nollata matkamittarin valitsemalla Nollaa.
Tilastojen seuraaminen
Tilastojen seuranta ottaa käyttöön yksityiskohtaisten
golftilastojen seurannan pelin aikana.
1 Paina reiän tietonäytössä -painiketta pitkään.
2 Valitse suoritusasetukset.
3 Ota tilastojen seuranta käyttöön valitsemalla Tilastojen
seuranta.
Ääniopastuksen toistaminen suorituksen
aikana
Voit määrittää Forerunner laitteen toistamaan motivoivia
tilailmoituksia juoksun tai muun suorituksen aikana. Ääniopastus
kuuluu Bluetooth tekniikalla liitetyistä kuulokkeista, jos ne ovat
käytettävissä. Muutoin ääniopastus kuuluu Garmin Connect
sovelluksen kautta pariliitetystä älypuhelimesta. Ääniopastuksen
aikana laite tai älypuhelin mykistää ensisijaisen äänen ja toistaa
ilmoituksen.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Ääniopasteet.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat kuulla kierrosten opasteet, valitse
Kierroshälytys.
HUOMAUTUS: Kierroshälytys-ääniopastus on käytössä
oletusarvoisesti.
• Voit mukauttaa opastusta tahti- ja nopeustiedoilla
valitsemalla Tahti-/nopeushäl..
®
Suoritukset ja sovellukset
• Voit mukauttaa opastusta syketiedoilla valitsemalla
Sykehälytys.
• Voit mukauttaa opastusta voimatiedoilla valitsemalla
Voimahälytys.
• Jos haluat kuulla opasteet, kun käynnistät ja pysäytät
ajastimen (mukaan lukien Auto Pause ominaisuus),
valitse Ajastimen tapahtumat.
• Jos haluat toistaa suoritushälytykset ääniopasteina, valitse
Suoritushälytykset.
• Voit vaihtaa ääniopastuksen kielen tai murteen
valitsemalla Murre.
®
Harjoittelu
Harjoitukset
Voit luoda mukautettuja harjoituksia, jotka sisältävät
harjoitusvaihekohtaisia tavoitteita ja erilaisia matka-, aika- ja
kaloriarvoja. Voit luoda harjoituksia Garmin Connect sivustossa
tai valita sivustossa Garmin Connect harjoituksia sisältävän
harjoitusohjelman ja siirtää sen laitteeseen.
Voit ajoittaa harjoituksia käyttämällä Garmin Connect sivustoa.
Voit suunnitella harjoituksia etukäteen ja tallentaa ne
laitteeseen.
Garmin Connect harjoituksen seuraaminen
Harjoituksen lataamiseen kohteesta Garmin Connect tarvitaan
Garmin Connect tili (Garmin Connect, sivu 24).
1 Valitse vaihtoehto:
• Avaa Garmin Connect sovellus.
• Siirry osoitteeseen connect.garmin.com.
2 Luo ja tallenna uusi harjoitus.
3 Valitse tai Lähetä laitteeseen.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Harjoituksen aloittaminen
Ennen kuin voit aloittaa harjoituksen, sinun on ladattava
harjoitus Garmin Connect tililtäsi.
1 Valitse kellotaulussa START.
2 Valitse suoritus.
3 Paina -painiketta pitkään.
4 Valitse Harjoitus > Omat harjoitukset.
5 Valitse harjoitus.
HUOMAUTUS: vain valitun suorituksen kanssa
yhteensopivat harjoitukset näkyvät luettelossa.
6 Valitse Tee harjoitus.
7 Käynnistä ajanotto valitsemalla START.
Kun olet aloittanut harjoituksen, laite näyttää kaikki harjoituksen
vaiheet, vaiheen huomautukset (valinnainen), tavoitteen
(valinnainen) ja nykyisen harjoituksen tiedot.
Tietoja harjoituskalenterista
Laitteen harjoituskalenteri täydentää Garmin Connect sivustossa
määrittämääsi harjoituskalenteria tai -aikataulua. Kun olet
lisännyt muutaman harjoituksen Garmin Connect kalenteriin, voit
lähettää ne laitteeseen. Kaikki laitteeseen lähetetyt ajoitetut
harjoitukset näkyvät kalenteriwidgetissä. Kun valitset päivän
kalenterista, voit näyttää tai tehdä harjoituksen. Ajoitettu
harjoitus säilyy laitteessa riippumatta siitä, teetkö sen vai
ohitatko sen. Kun lähetät ajoitettuja harjoituksia Garmin Connect
sivustosta, ne korvaavat aiemman harjoituskalenterin.
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien käyttäminen
Harjoitusohjelman lataamiseen ja käyttämiseen tarvitaan Garmin
Connect tili (Garmin Connect, sivu 24).
Harjoittelu
Voit etsiä Garmin Connect tililtä harjoitusohjelman, ajoittaa
harjoitukset ja lähettää ne laitteeseen.
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Valitse ja ajoita harjoitusohjelma Garmin Connect tililläsi.
3 Tarkista harjoitusohjelma kalenterissasi.
4 Valitse > Lähetä harjoitukset laitteeseen ja seuraa
näytön ohjeita.
Intervalliharjoitukset
Voit luoda intervalliharjoituksia etäisyyden tai ajan perusteella.
Laite tallentaa mukautetun intervalliharjoituksen siihen asti, kun
luot uuden intervalliharjoituksen. Voit käyttää avoimia intervalleja
rataharjoituksissa ja juostessasi tietyn pituisia matkoja.
Intervalliharjoituksen luominen
Valitse kellotaulussa START.
Valitse suoritus.
Paina -painiketta pitkään.
Valitse Harjoitus > Intervallit > Muok > Intervalli > Tyyppi.
Valitse Etäisyys, Aika tai Avoin.
VIHJE: voit luoda avoimen intervallin valitsemalla Avoin.
6 Valitse tarvittaessa Kesto, määritä harjoituksen matka- tai
aikaintervalli ja valitse .
7 Valitse BACK.
8 Valitse Lepo > Tyyppi.
9 Valitse Etäisyys, Aika tai Avoin.
10 Määritä tarvittaessa lepointervallin matka- tai aika-arvo ja
valitse .
11 Valitse BACK.
12 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Määritä toistojen määrä valitsemalla Toisto.
• Lisää avoin lämmittely harjoitukseen valitsemalla
Lämmittely > Käytössä.
• Lisää avoin jäähdyttely harjoitukseen valitsemalla
Jäähdyttely > Käytössä.
1
2
3
4
5
Intervalliharjoituksen aloittaminen
1 Paina kellotaulussa START-painiketta pitkään.
2 Valitse suoritus.
3 Paina -painiketta pitkään.
4 Valitse Harjoitus > Intervallit > Tee harjoitus.
5 Aloita ajanotto valitsemalla START.
6 Jos intervalliharjoitus sisältää lämmittelyn, aloita
ensimmäinen intervalli valitsemalla
.
7 Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet tehnyt kaikki intervallit, näyttöön tulee ilmoitus.
Intervalliharjoituksen pysäyttäminen
• Voit lopettaa intervalli- tai harjoitusvaiheen kesken milloin
tahansa ja siirtyä seuraavaan intervalli- tai
harjoitusvaiheeseen valitsemalla
.
• Kun kaikki intervalli- ja lepovaiheet ovat valmiita, voit lopettaa
intervalliharjoituksen ja siirtyä jäähdyttelyajastimeen
valitsemalla
.
• Voit pysäyttää ajastimen milloin tahansa valitsemalla STOP.
Voit jatkaa ajastimen laskentaa tai lopettaa
intervalliharjoituksen.
Käyttäminen:Virtual Partner
®
Virtual Partner on harjoitustyökalu, jonka avulla saavutat
tavoitteesi. Voit määrittää Virtual Partner tahdin ja kilpailla sitä
vastaan.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Paina kellotaulussa START painiketta pitkään.
Valitse suoritus.
Paina -painiketta pitkään.
Valitse suoritusasetukset.
Valitse Tietonäkymät > Lisää uusi > Virtual Partner.
Anna tahti- tai nopeusarvo.
Aloita suoritus (Suorituksen aloittaminen, sivu 2).
Näet, kuka johtaa, kun valitset UP tai DOWN ja vierität Virtual
Partner näyttöön.
7 Aloita ajanotto valitsemalla START.
8 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse START > Tallenna.
Omat ennätykset
Kun saat suorituksen päätökseen, laite näyttää mahdolliset
uudet omat ennätykset, joita teit suorituksen aikana. Omat
ennätykset sisältävät useiden tavallisimpien harjoitusmatkojen
nopeimmat ajat ja pisimmän juoksun, pyöräilyn tai uinnin.
HUOMAUTUS: pyöräilyn omat ennätykset sisältävät myös
suurimman nousun ja parhaan voiman (edellyttää
voimamittaria).
Omien ennätysten tarkasteleminen
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Ennätykset.
3 Valitse laji.
4 Valitse ennätys.
5 Valitse Katso ennätys.
Oman ennätyksen palauttaminen
Harjoitustavoitteen asettaminen
Harjoitustavoitetoiminto toimii Virtual Partner toiminnon kanssa,
jotta voit pyrkiä tiettyyn matka-, matka- ja aika-, matka- ja tahtitai matka- ja nopeustavoitteeseen. Laite näyttää harjoituksen
aikana reaaliaikaisesti, miten lähellä harjoitustavoitetta olet.
1 Paina kellotaulussa START-painiketta pitkään.
2 Valitse suoritus.
3 Paina -painiketta pitkään.
4 Valitse Harjoitus > Aseta tavoite.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Vain matka ja valitse esimääritetty matka tai
määritä mukautettu matka.
• Valitse Matka ja aika ja valitse matka- ja aikatavoite.
• Valitse Matka ja tahti tai Matka ja nopeus ja valitse
matka- ja tahti- tai nopeustavoite.
Harjoitustavoitenäyttö avautuu, ja siinä näkyy arvioitu
loppuaikasi. Arvioitu loppuaika perustuu nykyiseen
suoritukseesi ja jäljellä olevaan aikaan.
6 Aloita ajanotto valitsemalla START.
Harjoitustavoitteen peruuttaminen
1 Paina -painiketta pitkään suorituksen aikana.
2 Valitse Peruuta tavoite > Kyllä.
Kilpaileminen aiempaa suoritusta vastaan
Voit kilpailla aiemmin tallennettua tai ladattua suoritusta
vastaan. Tämä toiminto toimii Virtual Partner toiminnon kanssa,
jotta näet sijoituksesi suorituksen aikana.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
1 Paina kellotaulussa START-painiketta pitkään.
2 Valitse suoritus.
3 Paina -painiketta pitkään.
4 Valitse Harjoitus > Kilpailuta toiminto.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Historiasta voit valita aiemmin tallennetun
suorituksen laitteesta.
• Valitsemalla Ladatut voit valita suorituksen, jonka olet
ladannut Garmin Connect tililtäsi.
6 Valitse suoritus.
Virtual Partner näyttö avautuu, ja siinä näkyy arvioitu
loppuaikasi.
6
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Ennätykset.
3 Valitse laji.
4 Valitse palautettava ennätys.
5 Valitse Edellinen > Kyllä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Oman ennätyksen tyhjentäminen
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Ennätykset.
3 Valitse laji.
4 Valitse poistettava ennätys.
5 Valitse Tyhjennä ennätys > Kyllä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Kaikkien omien ennätysten tyhjentäminen
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Ennätykset.
3 Valitse laji.
4 Valitse Tyhjennä kaikki ennätykset > Kyllä.
Ainoastaan kyseisen lajin ennätykset poistetaan.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Osuudet
Voit lähettää juoksu- tai pyöräilyosuuksia Garmin Connect
tililtäsi laitteeseesi. Kun osuus on tallennettu laitteeseen, voit
kilpailla osuudella ja yrittää päihittää oman ennätyksesi tai
aiemmin samalla osuudella kilpailleiden ennätyksiä.
HUOMAUTUS: kun lataat reitin Garmin Connect tililtäsi, voit
ladata kaikki reitin käytettävissä olevat osuudet.
Strava™ osuudet
Voit ladata Strava osuuksia Forerunner laitteeseesi. Kun seuraat
Strava osuuksia, voit verrata suoritustasi aiempiin suorituksiisi
sekä saman osuuden ajaneiden ystävien ja ammattilaisten
suorituksiin.
Jos haluat rekisteröityä Strava jäseneksi, siirry Garmin Connect
tilisi Osuudet-widgetiin. Lisätietoja on osoitteessa
www.strava.com.
Tämän oppaan tiedot koskevat sekä Garmin Connect että
Strava osuuksia.
Harjoittelu
Osuuden ajaminen kilpaa
Osuudet ovat virtuaalisia kilpailureittejä. Voit ajaa osuuksia
kilpaa ja verrata suoritustasi omiin aiempiin suorituksiisi tai
muiden, Garmin Connect tilisi yhteyshenkilöiden tai muiden
juoksu- tai pyöräily-yhteisön jäsenten suorituksiin. Kun lataat
suoritustietosi Garmin Connect tilillesi, näet sijaintisi osuudella.
HUOMAUTUS: jos Garmin Connect tilisi ja Strava tilisi on
yhdistetty, suorituksesi lähetetään automaattisesti Strava tilillesi,
joten voit tarkistaa sijoituksesi osuudella.
1 Valitse START.
2 Valitse suoritus.
3 Lähde juoksemaan tai ajamaan.
Kun lähestyt osuutta, näyttöön tulee ilmoitus ja voit ajaa
osuuden kilpaa.
4 Aloita osuuden ajaminen kilpaa.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun osuus on valmis.
Osuuksien tietojen tarkasteleminen
1 Valitse START.
2 Valitse suoritus.
3 Paina -painiketta pitkään.
4 Valitse Harjoitus > Osuudet.
5 Valitse osuus.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Kilpailuajat voit näyttää osuuden johtajan
ajan ja keskinopeuden tai -tahdin.
• Jos haluat tarkastella osuutta kartalla, valitse Kartta.
• Jos haluat näyttää osuuden korkeuskäyrän, valitse
Korkeuskäyrä.
Metronomin käyttäminen
Metronomitoiminto toistaa ääniä tasaiseen tahtiin, jotta voit
parantaa suoritustasi harjoittelemalla nopeammalla, hitaammalla
tai tasaisemmalla askeltiheydellä.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
1 Paina kellotaulussa START painiketta pitkään.
2 Valitse suoritus.
3 Paina -painiketta pitkään.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Metronomi > Tila > Käytössä.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Lyöntiä/min ja anna arvo sen perusteella, millaista
askeltiheyttä haluat noudattaa.
• Valitse Hälytysten tahti ja mukauta iskujen tiheyttä.
• Valitse Äänet ja mukauta metronimin ääntä ja värinää.
7 Tarvittaessa voit kuunnella metronomia ennen juoksua
valitsemalla Esikatselu.
8 Lähde matkaan (Lähteminen lenkille, sivu 1).
Metronomi käynnistyy automaattisesti.
9 Juoksun aikana voit näyttää metronominäytön valitsemalla
UP tai DOWN.
10 Tarvittaessa voit muuttaa metronomin asetuksia
koskettamalla
kohtaa pitkään.
Laajennettu näyttötila
Laajennetussa näyttötilassa voit näyttää Forerunner laitteen
tietonäyttöjä yhteensopivassa Edge laitteessa ajon tai
triathlonin aikana. Lisätietoja on Edge käyttöoppaassa.
®
Harjoittelu
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Voit päivittää sukupuoli-, syntymävuosi-, pituus-, paino-,
sykealue- ja voima-alueasetuksia. Laite laskee tarkat
harjoitustiedot antamiesi tietojen perusteella.
1 Kosketa pitkään.
2 Valitse Käyttäjäprofiili.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 8osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Sykealueiden määrittäminen
Laite määrittää oletussykealueet alkumäärityksen profiilitietojen
perusteella. Voit erottaa sykealueet lajiprofiilin (kuten juoksu,
pyöräily ja uinti) mukaan. Määritä maksimisyke, jotta saat
mahdollisimman tarkat kaloritiedot suorituksen aikana. Voit
määrittää sykealueet ja leposykkeen myös manuaalisesti. Voit
myös säätää alueita manuaalisesti laitteessa tai käyttämällä
Garmin Connect tiliäsi.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Käyttäjäprofiili > Syke.
3 Valitse Maksimisyke ja määritä maksimisykkeesi.
Automaattinen tunnistus -toiminnolla voit tallentaa
maksimisykkeesi automaattisesti suorituksen aikana
(Suorituskykymittausten automaattinen tunnistus, sivu 13).
4 Valitse Mhk sykkeen per > Anna manuaalisesti ja määritä
anaerobisen kynnyksen sykkeesi.
Voit arvioida anaerobisen kynnyksen ohjatulla testillä
(Anaerobinen kynnys, sivu 15). Automaattinen tunnistus toiminnolla voit tallentaa anaerobisen kynnyksesi
automaattisesti suorituksen aikana (Suorituskykymittausten
automaattinen tunnistus, sivu 13).
5 Valitse Leposyke ja määritä leposyke.
Voit käyttää laitteen mittaamaa keskileposykettä tai määrittää
mukautetun leposykkeen.
6 Valitse Alueet > Perusta:.
7 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla lyöntiä/min voit tarkastella ja muokata
sykealuetta (lyöntiä minuutissa).
• Valitsemalla % maksimisykkeestä voit tarkastella ja
muokata maksimisykkeen prosenttialuetta.
• Valitsemalla % SYV voit tarkastella ja muokata alueita
prosenttiosuutena sykereservistä (maksimisyke miinus
leposyke).
• Valitsemalla %mk sykkeen per. voit tarkastella ja
muokata anaerobisen kynnyksen sykkeen
prosenttialuetta.
7
8 Valitse alue ja määritä arvo kullekin alueelle.
9 Valitse Lisää lajin syke ja valitse lajiprofiili, jos haluat lisätä
Automaattinen tavoite
erilliset sykealueet (valinnainen).
10 Voit lisätä lajisykealueita samalla tavalla (valinnainen).
Laite luo automaattisesti päivittäisen askeltavoitteen aiemman
aktiivisuutesi perusteella. Kun liikut päivän mittaan, laite näyttää
edistymisesi päivätavoitteesi suhteen .
Laitteen määrittämien sykealueiden käyttäminen
Oletusasetuksilla laite tunnistaa maksimisykkeesi ja määrittää
sykealueesi prosenttiarvona maksimisykkeestäsi.
• Tarkista käyttäjäprofiilisi asetukset (Käyttäjäprofiilin
määrittäminen, sivu 7).
• Käytä rannesykemittaria tai sykevyötä usein juostessasi.
• Kokeile muutamaa Garmin Connect tilillä käytettävissä
olevaa sykeharjoitteluohjelmaa.
• Voit tarkastella syketrendejäsi ja aikaasi eri alueilla Garmin
Connect tililläsi.
Jos et halua käyttää automaattista tavoitetta, voit määrittää
oman askeltavoitteen Garmin Connect tililläsi.
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
Voima-alueiden määrittäminen
Alueiden arvot ovat sukupuoleen, painoon ja keskimääräiseen
kuntoon perustuvia oletusarvoja eivätkä välttämättä vastaa
ominaisuuksiasi. Jos tiedät FTP (functional threshold power) arvosi, voit kirjoittaa sen ja antaa ohjelmiston laskea voimaalueet automaattisesti. Voit myös säätää alueita manuaalisesti
laitteessa tai käyttämällä Garmin Connect tiliäsi.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Käyttäjäprofiili > Voima-alueet > Perusta:.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Wattia voit tarkastella ja muokata
wattialueita.
• Valitsemalla % FTP voit tarkastella ja muokata alueita
prosentteina FTP-arvostasi.
4 Valitse FTP ja määritä FTP-arvo.
5 Valitse alue ja määritä arvo kullekin alueelle.
6 Valitse tarvittaessa Vähintään ja määritä voiman
vähimmäisarvo.
Aktiivisuuden seuranta
Aktiivisuuden seuranta tallentaa kunkin tallennetun päivän
askelmäärän, kuljetun matkan, tehominuutit, kiivetyt kerrokset,
kulutetut kalorit ja unitilastot. Kulutetut kalorit sisältävät
perusaineenvaihdunnan ja suorituksissa kulutetut kalorit.
Päivän askeleet näkyvät askelwidgetissä. Askelmäärä päivittyy
ajoittain.
Lisätietoja aktiivisuuden seurannan ja kuntoilutilastojen
tarkkuudesta on osoitteessa garmin.com/ataccuracy.
8
Liikkumishälytyksen käyttäminen
Pitkäaikainen istuminen voi laukaista haitallisia
aineenvaihdunnan muutoksia. Liikkumishälytys muistuttaa
liikkumisen tärkeydestä. Liiku!-teksti ja punainen palkki tulevat
näyttöön, kun et ole liikkunut tuntiin. Palkki kasvaa aina 15
minuutin välein, jos olet paikallasi. Lisäksi laite antaa äänimerkin
tai värisee, jos viestiäänet ovat käytössä (Järjestelmäasetukset,
sivu 33).
Voit nollata liikkumishälytyksen kävelemällä vähän (vähintään
parin minuutin ajan).
Unen seuranta
Laite tarkkailee untasi ja seuraa liikkeitäsi automaattisesti, kun
nukut määrittämäsi normaalin nukkuma-ajan aikana. Voit
määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin Connect tilisi
käyttäjäasetuksista. Unitilastot sisältävät nukuttujen tuntien
kokonaismäärän, unitasot ja liikkeet unen aikana. Voit
tarkastella unitilastojasi Garmin Connect tililläsi.
HUOMAUTUS: päiväunia ei lisätä unitilastoihin. Käyttämällä Älä
häiritse -tilaa voit poistaa käytöstä muut ilmoitukset ja hälytykset
paitsi herätykset (Älä häiritse -tilan käyttäminen, sivu 8).
Automaattisen unen seurannan käyttäminen
1 Käytä laitetta nukkuessasi.
2 Lataa unen seurantatiedot Garmin Connect sivustoon
(Tietojen synkronointi Garmin Connect kanssa manuaalisesti,
sivu 19).
Voit tarkastella unitilastojasi Garmin Connect tililläsi.
Älä häiritse -tilan käyttäminen
Käyttämällä Älä häiritse -tilaa voit poistaa taustavalon,
hälytysäänet ja värinähälytykset käytöstä. Voit käyttää tilaa
esimerkiksi nukkuessasi tai katsoessasi elokuvaa.
HUOMAUTUS: voit määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin
Connect tilisi käyttäjäasetuksista. Ottamalla
järjestelmäasetuksista käyttöön Nukkumisaika-asetuksen voit
siirtää laitteen automaattisesti Älä häiritse -tilaan normaalin
nukahtamisaikasi ajaksi (Järjestelmäasetukset, sivu 33).
1 Paina LIGHT-painiketta pitkään.
2 Valitse Älä häiritse.
Tehominuutit
Esimerkiksi maailman terveysjärjestö WHO (World Health
Organization) suosittelevat viikossa kunnon parantamiseksi
vähintään 150 minuuttia keskitehoisia suorituksia, kuten reipasta
kävelyä, tai 75 minuuttia erittäin tehokkaita suorituksia, kuten
juoksua.
Laite seuraa suorituksen tehoa ja tallentaa keski- tai
suuritehoisiin suorituksiin käyttämäsi ajan (syketiedot tarvitaan
suuren tehon arviointiin). Voit pyrkiä viikon
tehominuuttitavoitteeseesi käyttämällä vähintään 10 minuuttia
Aktiivisuuden seuranta
yhtäjaksoisesti keski- tai suuritehoisiin suorituksiin. Laite laskee
suorituksen kohtalaisen ja suuren tehon minuutit yhteen. Suuren
tehon tehominuutit näkyvät kaksinkertaisina, kun niitä lisätään.
Tehominuuttien hankkiminen
Forerunner laite laskee tehominuutteja vertaamalla syketietoja
keskimääräiseen leposykkeeseesi. Jos syke ei ole käytössä,
laite laskee kohtalaisen tehon minuutteja analysoimalla
askelmäärääsi minuutissa.
• Saat tarkimmat tehominuuttilukemat aloittamalla ajoitetun
suorituksen.
• Harjoittele vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti
kohtalaisella tai suurella tehotasolla.
• Saat tarkimman leposykearvon käyttämällä laitetta
vuorokauden ympäri.
Nykyinen Body Battery™ energiatasosi. Laite laskee nykyisen energiavarantosi uni-, stressi- ja aktiivisuustietojen perusteella. Energiavaranto on sitä suurempi, mitä suurempi luku on.
Veren nykyinen happisaturaatio. Happisaturaation avulla tiedät,
miten kehosi sopeutuu harjoitteluun ja stressiin.
HUOMAUTUS: pulssioksimetrin anturi on laitteen taustapuolella.
Rannesykemittari
Laitteen käyttäminen
• Kiinnitä laite ranneluun yläpuolelle.
HUOMAUTUS: laitteen pitäisi olla tiukalla mutta tuntua
miellyttävältä. Laite ei saa päästä liikkumaan juoksun tai
harjoittelun aikana, jotta saat tarkat syketiedot. Pysy
paikallasi, jos haluat pulssioksimetrilukeman.
Garmin Move IQ™ tapahtumat
Move IQ ominaisuus tunnistaa automaattisesti vähintään 10
minuuttia kestävien suoritusten kaavoja, kuten kävelyn, juoksun,
pyöräilyn, uinnin ja crosstrainer-harjoituksen. Voit tarkastella
tapahtuman tyyppiä ja kestoa Garmin Connect aikajanallasi,
mutta ne eivät näy suoritusluettelossasi, pikakuvissasi eivätkä
uutissyötteessäsi. Saat yksityiskohtaisemmat ja tarkemmat
tulokset tallentamalla ajoitetun suorituksen laitteella.
Aktiivisuuden seuranta-asetukset
Paina kellotaulussa -painiketta pitkään ja valitse Asetukset >
Aktiivisuuden seuranta.
Tila: poistaa aktiivisuuden seurannan käytöstä.
Liikuntakannustin: näyttää ilmoituksen ja liikkumispalkin
digitaalisessa kellotaulussa ja askelnäytössä. Lisäksi laite
antaa äänimerkin tai värisee, jos viestiäänet ovat käytössä
(Järjestelmäasetukset, sivu 33).
Tavoitehälytykset: voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä
tavoitehälytykset tai poistaa ne käytöstä vain suoritusten
aikana. Tavoitehälytykset näkyvät päivittäisten askelten,
päivittäisen kiivettyjen kerrosten ja viikoittaisten
tehominuuttien tavoitteen yhteydessä.
Move IQ: voit määrittää laitteen käynnistymään automaattisesti
ja tallentamaan ajoitetun kävely- tai juoksusuorituksen, kun
Move IQ ominaisuus havaitsee tuttuja liikkeitä.
Pulssioksimetri unen aikana: laite voi tallentaa
pulssioksimetrin lukemat enintään 4 tunnin uniajalta.
Aktiivisuuden seurannan poistaminen käytöstä
Kun poistat aktiivisuuden seurannan käytöstä, askelia,
kiipeämiäsi kerroksia, tehominuutteja, unitilastoja ja Move IQ
tapahtumia ei tallenneta.
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Aktiivisuuden seuranta > Tila > Ei
käytössä.
Sykeominaisuudet
Forerunner laitteessa on rannesykemittari, ja se on
yhteensopiva sykevöiden kanssa. Voit tarkastella syketietoja
sykewidgetissä. Jos käytettävissä on sekä ranteesta mitattu
syke että sykevyön tiedot, laite käyttää sykevyön tietoja.
Oletusarvoisessa widgetsilmukassa on käytettävissä useita
sykkeeseen liittyviä ominaisuuksia.
HUOMAUTUS: optinen anturi on laitteen taustapuolella.
• Lisätietoja rannesykemittarista on kohdassa Vinkkejä, jos
syketiedot ovat vääriä, sivu 9.
• Lisätietoja pulssioksimetrianturista on kohdassa Vihjeitä, jos
pulssioksimetritiedot ovat vääriä, sivu 17.
• Lisätietoja tarkkuudesta on osoitteessa garmin.com
/ataccuracy.
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
• Puhdista ja kuivaa käsivartesi, ennen kuin kiinnität laitteen
ranteeseen.
• Älä käytä laitteen alla aurinkovoidetta, muuta voidetta tai
hyönteiskarkotetta.
• Älä naarmuta laitteen takana olevaa sykeanturia.
• Kiinnitä laite ranneluun yläpuolelle. Laitteen pitäisi olla
tiukalla mutta tuntua miellyttävältä.
• Odota, kunnes kuvake
näkyy tasaisena, ennen kuin aloitat
suorituksen.
• Lämmittele 5 - 10 minuutin ajan ja odota, että laite lukee
sykkeesi, ennen kuin aloitat suorituksen.
HUOMAUTUS: jos harjoitusympäristö on kylmä, lämmittele
sisätiloissa.
• Huuhtele laite puhtaalla vedellä aina harjoituksen jälkeen.
Sykewidgetin tarkasteleminen
Widget näyttää nykyisen sykkeesi lyönteinä minuutissa ja
viimeisimpien 4 tunnin sykekäyrän.
1 Näytä sykewidget valitsemalla kellotaulussa UP tai DOWN.
HUOMAUTUS: widget tarvitsee ehkä lisätä widgetsilmukkaan
(Widgetsilmukan mukauttaminen, sivu 29).
2 Valitsemalla START voit näyttää keskimääräisen
leposykkeesi 7 viime päivän ajalta.
Nykyinen syke lyönteinä minuutissa. Lisäksi widgetissä näkyy
sykekaavio neljän viime tunnin ajalta. Siitä näet suurimman ja
pienimmän sykkeesi.
Nykyinen stressitasosi. Laite arvioi stressitasosi mittaamalla sykevaihtelua, kun et tee mitään. Stressitaso on sitä alempi, mitä
pienempi numero on.
Sykeominaisuudet
9
Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille
®
Voit lähettää syketietoja Forerunner laitteesta ja tarkastella niitä
pariliitetyissä Garmin laitteissa.
HUOMAUTUS: syketietojen lähettäminen lyhentää akunkestoa.
1 Paina sykewidgetissä -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Lähetä syke.
Forerunner laite alkaa lähettää syketietojasi, ja
tulee
näyttöön.
HUOMAUTUS: voit tarkastella ainoastaan sykewidgetiä, kun
lähetät syketietoja sykewidgetistä.
3 Pariliitä Forerunner laite Garmin ANT+ yhteensopivaan
laitteeseen.
HUOMAUTUS: pariliitoksen muodostamista koskevat ohjeet
vaihtelevat yhteensopivan Garmin laitteen mukaan.
Lisätietoja on käyttöoppaassa.
VIHJE: lopeta syketietojen lähetys valitsemalla jokin painike
ja valitsemalla Kyllä.
®
Poikkeavan sykkeen hälytyksen määrittäminen
Voit määrittää laitteen hälyttämään, kun sykkeesi ylittää
asetetun hälytyskynnyksen (lyöntiä minuutissa), kun laite on
ollut jonkin aikaa käyttämättömänä.
1 Paina sykewidgetissä -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Poikkeava SY-lähetys > Tila >
Käytössä.
3 Valitse Hälytyskynnys.
4 Valitse sykkeen kynnysarvo.
Aina kun ylität kynnysarvon, näyttöön tulee ilmoitus ja laite
värisee.
Rannesykemittarin poistaminen käytöstä
Rannesyke-asetuksen oletusarvo on Automaattinen. Laite
käyttää rannesykemittaria automaattisesti, ellei laitteeseen ole
liitetty ANT+ sykemittaria.
HUOMAUTUS: rannesykemittarin poistaminen käytöstä poistaa
käytöstä myös ranteen pulssioksimetrianturin. Voit ottaa
manuaalisen lukeman pulssioksimetriwidgetistä.
1 Paina sykewidgetissä -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Tila > Ei käytössä.
.
7 Käynnistä ajanotto uudelleen valitsemalla
8 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse STOP > Tallenna.
Uiminen avovedessä
Laitetta voi käyttää uimiseen avovedessä. Voit tallentaa
uintitietoja, kuten matkan, tahdin ja vetotahdin. Voit lisätä
tietonäyttöjä oletusarvoiseen avovesiuintisuoritukseen
(Tietonäyttöjen mukauttaminen, sivu 30).
1 Valitse START > Avovesi.
2 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Käynnistä ajanotto valitsemalla START.
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
4 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse STOP > Tallenna.
Sykevyön koon säätäminen
Säädä sykevyön koko sopivaksi ennen ensimmäistä uintikertaa.
Sen on oltava riittävän tiukalla, ettei se siirry pois paikaltaan
lähdettäessä liukuun altaan päästä.
• Valitse jatkohihna ja kiinnitä se sykevyön joustavaan päähän.
Sykevyön mukana toimitetaan kolme jatkohihnaa eri kokoisia
käyttäjiä varten.
VIHJE: keskikokoinen jatkohihna sopii useimmille (M - XL).
• Aseta sykevyö takaperin, kun haluat säätää jatkohihnan
pituutta.
• Aseta sykevyö etuperin, kun haluat säätää sykevyön pituutta.
Sykevyön asettaminen paikalleen
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella.
1 Valitse sopivan kokoinen jatkohihna.
2 Käytä sykevyötä Garmin logo ylöspäin.
Lenkin
ja hakasen
muodostaman kiinnityskohdan pitäisi
olla oikean kylkesi puolella.
3 Kierrä sykevyö rintakehän ympärille ja liitä päät yhteen.
HRM-Swim lisävaruste
Syke uinnin aikana
HRM-Tri lisävaruste ja HRM-Swim lisävaruste tallentavat
syketietoja uinnin aikana. Syketiedot eivät näy yhteensopivissa
Forerunner laitteissa, kun sykevyölisävaruste on veden alla.
Sinun on aloitettava ajastettu suoritus pariliitetyssä Forerunner
laitteessa, jotta voit tarkastella tallennettuja syketietoja
myöhemmin. Kun olet poissa vedestä lepointervallien aikana,
sykevyölisävaruste lähettää syketiedot Forerunner laitteeseen.
Forerunner laite lataa tallennetut syketiedot automaattisesti, kun
tallennat ajastetun uintisuorituksen. Sykevyölisävarusteen on
oltava poissa vedestä, aktiivisena ja laitteen toiminta-alueella
(3 m) tietojen latauksen aikana.
Allasuinti
1 Valitse START > Allasuinti.
2 Valitse altaan koko tai määritä mukautettu koko.
3 Valitse START.
Laite tallentaa uintitietoja vain, kun ajanotto on käynnissä.
4 Aloita suoritus.
Laite tallentaa automaattisesti uinti-intervallit ja altaanvälit.
5 Voit näyttää lisää tietosivuja (valinnainen) valitsemalla UP tai
DOWN.
.
6 Kun lepäät, keskeytä ajanotto valitsemalla
10
HUOMAUTUS: varmista, että tunniste ei taitu.
4 Kiristä sykevyötä siten, että se on tiiviisti ihoa vasten mutta ei
purista.
Kun sykevyö on paikallaan, se aktivoituu ja alkaa tallentaa ja
lähettää tietoja.
Lisävarusteen HRM-Swim käyttövihjeitä
• Säädä sykevyön ja jatkohihnan pituutta, jos sykevyö siirtyy
pois paikaltaan lähdettäessä liukuun altaan päästä.
• Voit tarkastella syketietoja intervallien välillä seisten siten,
että sykevyö on poissa vedestä.
Sykevyön huoltaminen
HUOMAUTUS
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat heikentää sykevyön kykyä
ilmoittaa tiedot tarkasti.
• Huuhtele sykevyö aina käytön jälkeen.
Sykeominaisuudet
• Pese sykevyö käsin joka seitsemännen käyttökerran jälkeen
käyttäen pientä määrää mietoa pesuainetta, kuten
astianpesunestettä.
HUOMAUTUS: liian suuri määrä pesuainetta voi vahingoittaa
sykevyötä.
• Älä käsittele sykevyötä pesukoneessa tai kuivaajassa.
• Kun kuivaat sykevyötä, ripusta se roikkumaan tai aseta se
tasaiselle pinnalle.
HRM-Tri lisävaruste
Tämän oppaan HRM-Swim osassa on tietoja syketietojen
tallentamisesta uinnin aikana (Syke uinnin aikana, sivu 10).
Allasuinti
HUOMAUTUS
Pese sykevyö käsin, kun se on altistunut kloorivedelle tai muille
uima-altaissa käytetyille kemikaaleille. Pitkäaikainen
altistuminen näille aineille saattaa vahingoittaa sykevyötä.
Lisävarusteena saatava HRM-Tri on tarkoitettu pääasiassa
avovesiuintiin, mutta sitä voidaan käyttää ajoittain myös
allasuinnissa. Sykevyö pitää asettaa uima-asun tai triathlonasun alle allasuinnin ajaksi. Muutoin se voi siirtyä pois
paikaltaan lähdettäessä liukuun altaan päästä.
Sykevyön asettaminen paikalleen
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella. Sen pitäisi
olla niin lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan suorituksen ajan.
1 Voit tarvittaessa kiinnittää jatkohihnan sykevyöhön.
2 Kostuta sykevyön taustapuolen elektrodit , jotta sykevyö
saa hyvän kontaktin ihoon.
3 Käytä sykevyötä Garmin logo ylöspäin.
Lenkin
ja hakasen
muodostaman kiinnityskohdan pitäisi
olla oikean kylkesi puolella.
4 Kierrä sykevyö rintakehän ympärille ja liitä päät yhteen.
HUOMAUTUS: varmista, että tunniste ei taitu.
Kun sykevyö on paikallaan, se aktivoituu ja alkaa lähettää
tietoja.
Tiedon tallennus
Sykevyö voi tallentaa enintään 20 tuntia tietoja yhdestä
suorituksesta. Kun sykevyön muisti täyttyy, se alkaa korvata
vanhimpia tietoja uusilla.
Voit aloittaa ajastetun suorituksen pariliitetyssä Forerunner
laitteessa, ja sykevyö tallentaa syketietosi, vaikka siirryt pois
laitteen luota. Voit tallentaa syketietoja esimerkiksi kuntoillessasi
ja joukkueurheilulajeissa, vaikket voi pitää kelloa ranteessa.
Sykevyö lähettää tallennetut syketiedot automaattisesti
Forerunner laitteeseen, kun tallennat suorituksen. Sykevyön on
oltava aktiivisena ja laitteen toiminta-alueella (3 m), kun tietoja
ladataan.
Sykeominaisuudet
Sykevyön huoltaminen
HUOMAUTUS
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat heikentää sykevyön kykyä
ilmoittaa tiedot tarkasti.
• Huuhtele sykevyö aina käytön jälkeen.
• Pese sykevyö käsin joka seitsemännen käyttökerran jälkeen
tai aina allasuinnin jälkeen käyttäen pientä määrää mietoa
pesuainetta, kuten astianpesunestettä.
HUOMAUTUS: liian suuri määrä pesuainetta voi vahingoittaa
sykevyötä.
• Älä käsittele sykevyötä pesukoneessa tai kuivaajassa.
• Kun kuivaat sykevyötä, ripusta se roikkumaan tai aseta se
tasaiselle pinnalle.
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
• Kostuta elektrodit ja kosketuspinnat (jos käytettävissä)
uudelleen.
• Kiristä hihna rintakehäsi ympärille.
• Lämmittele 5 - 10 minuuttia.
• Noudata hoito-ohjeita (Sykevyön huoltaminen, sivu 11).
• Käytä puuvillaista paitaa tai kastele hihnan molemmat puolet
perusteellisesti.
Synteettiset kankaat, jotka hankaavat tai lepattavat sykevyötä
vasten, voivat muodostaa staattista sähköä, joka häiritsee
sykesignaaleja.
• Siirry kauemmas kohteista, jotka voivat häiritä sykevyön
toimintaa.
Häiriöitä voivat aiheuttaa voimakkaat sähkömagneettiset
kentät, jotkin 2,4 GHz:n langattomat anturit, voimajohdot,
sähkömoottorit, uunit, mikroaaltouunit, 2,4 GHz:n langattomat
puhelimet ja langattoman lähiverkon tukiasemat.
Juoksun dynamiikka
Voit käyttää yhteensopivaa Forerunner laitetta, joka on
pariliitetty HRM-Tri lisävarusteeseen tai muuhun juoksun
dynamiikkaa mittaavaan lisävarusteeseen, kun haluat
reaaliaikaista palautetta juoksukunnostasi. Jos Forerunner
laitteen mukana toimitettiin HRM-Tri lisävaruste, laitteet on jo
pariliitetty.
Juoksun dynamiikkaa mittaavassa lisävarusteessa on
kiihtyvyysmittari, joka mittaa ylävartalon liikkeitä ja laskee sen
perusteella kuudenlaisia juoksun metriikoita.
Askeltiheys: askeltiheys tarkoittaa askelten määrää minuutissa.
Se näyttää askelten kokonaismäärää (oikea ja vasen
yhteenlaskettuna).
Pystysuuntainen liikehdintä: pystysuuntainen liikehdintä
tarkoittaa juoksun joustavuutta. Se näyttää ylävartalon
pystysuuntaisen liikkeen senttimetreinä.
Maakosketuksen kesto: maakosketuksen kesto tarkoittaa
aikaa, jonka olet maassa juostessasi kunkin askeleen
kohdalla. Se mitataan millisekunteina.
HUOMAUTUS: maakosketuksen kesto ja tasapaino eivät ole
käytettävissä kävelyn aikana.
Maakosketuksen keston tasapaino: maakosketuksen keston
tasapaino näyttää juoksun aikaisen maakosketuksen keston
vasemman ja oikean jalan tasapainon. Se mitataan
prosentteina. Arvo voi olla esimerkiksi 53,2, ja sen vierellä on
nuoli vasemmalle tai oikealle.
Askeleen pituus: askeleen pituus on kahden maakosketuksen
väli. Se mitataan metreinä.
11
Pystysuhde: Pystysuhde on pystysuuntaisen liikehdinnän
suhde askeleen pituuteen. Se mitataan prosentteina.
Juoksukunto on tavallisesti sitä parempi, mitä pienempi luku
on.
Harjoittelu juoksun dynamiikkatietojen avulla
Ennen kuin voit tarkastella juoksun dynamiikkatietoja, sinun on
asetettava HRM-Run™ lisävaruste, HRM-Tri lisävaruste tai
Running Dynamics Pod ja pariliitettävä se laitteeseen
(Langattomien anturien pariliitos, sivu 28).
Jos Forerunner laitteen mukana toimitettiin sykemittari, laitteet
on jo pariliitetty ja Forerunner on määritetty näyttämään juoksun
dynamiikkatietoja.
1 Valitse START ja valitse juoksusuoritus.
2 Valitse START.
3 Lähde juoksemaan.
4 Voit tarkastella tietoja juoksun dynamiikkanäytöissä.
5 Tarvittaessa voit koskettaa UP-painiketta pitkään ja muuttaa
juoksun dynamiikkatietojen näyttämistä.
Värimittarit ja juoksun dynamiikkatiedot
Juoksun dynamiikkanäytöissä näkyy ensisijaisen dynamiikkatiedon värimittari. Ensisijaisena tietona voi näyttää askeltiheyden,
pystysuuntaisen liikehdinnän, maakosketuksen keston, maakosketuksen keston tasapainon tai pystysuhteen. Värimittarista näet,
miten juoksun dynamiikkatietosi vertautuvat muiden juoksijoiden tietoihin. Värialueet perustuvat prosenttipisteisiin.
Garmin on tutkinut monia kaikentasoisia juoksijoita. Punaisen ja oranssin alueen arvot ovat tavallisia kokemattomille ja hitaille
juoksijoille. Vihreän, sinisen ja violetin alueen arvot ovat tavallisia kokeneille ja nopeille juoksijoille. Kokeneiden juoksijoiden
maakosketuksen kesto on tavallisesti lyhyempi, pystysuuntainen liikehdintä vähäisempää, pystysuhde pienempi ja askeltiheys
suurempi kuin kokemattomammilla juoksijoilla. Pitkien juoksijoiden askeltiheys on kuitenkin tavallisesti hieman pienempi, askeleet
ovat pitempiä ja pystysuuntaista liikehdintää on hieman enemmän kuin kokeneisuus edellyttäisi. Pystysuhde on pystysuuntainen
liikehdintä jaettuna askeleen pituudella. Se ei korreloi juoksijan pituuden kanssa.
Lisätietoja juoksun dynamiikasta on osoitteessa www.garmin.com/performance-data/running/. Voit etsiä lisätietoja juoksun
dynamiikkatietoihin liittyvistä teorioista ja tulkinnoista tunnetuista juoksujulkaisuista ja -sivustoista.
Värialue
Prosenttipiste alueella Askeltiheyden alue Maakosketuksen keston alue
Violetti
>95
>183 askelta/min
Sininen
70–95
174–183 askelta/min 218–248 ms
Vihreä
30-69
164-173 askelta/min 249-277 ms
Oranssi
5-29
153-163 askelta/min 278-308 ms
Punainen <5
<153 askelta/min
<218 ms
>308 ms
Maakosketuksen keston tasapainotiedot
Maakosketuksen keston tasapaino mittaa juoksun symmetrisyyttä ja näkyy prosenttiosuutena maakosketuksen kestosta. Jos
maakosketuksen keston tasapaino on esimerkiksi 51,3 %, ja siinä on vasemmalle osoittava nuoli, juoksijan vasen jalka koskettaa
maata enemmän kuin oikea. Jos tietonäytössä näkyy kaksi lukua, kuten 48–52, 48 % tarkoittaa vasenta jalkaa ja 52 % oikeaa.
Värialue
Punainen
Oranssi
Vihreä
Oranssi
Punainen
Symmetrisyys
Heikko
Kohtalainen
Hyvä
Kohtalainen
Heikko
Muiden juoksijoiden prosenttiosuus 5 %
25 %
40 %
25 %
5%
Maakosketuksen keston tasapaino
50,8–52,2 % V 50,7 % V–50,7 % O 50,8–52,2 % O >52,2 % O
>52,2 % V
Juoksun dynamiikkatietojen kehitys- ja testaustyön aikana Garmin tiimi havaitsi joillakin juoksijoilla yhteyden vammojen ja tavallista
suuremman epätasapainon välillä. Monien juoksijoiden maakosketuksen keston tasapaino poikkeaa arvosta 50–50 ylä- ja
alamäissä. Useimmat juoksuvalmentajat ovat sitä mieltä, että symmetrinen juoksutapa on hyvä. Parhaiden juoksijoiden askeleet
ovat tavallisesti nopeita ja tasapainoisia.
Voit tarkastella värimittaria tai tietonäyttöä juoksun aikana tai yhteenvetoa Garmin Connect tililläsi juoksun jälkeen. Kuten muutkin
juoksun dynamiikkatiedot, maakosketuksen keston tasapaino on määrällinen mittaus, jonka avulla voit arvioida juoksutapaasi.
Pystysuuntainen liikehdintä ja pystysuhdetiedot
Pystysuuntaisen liikehdinnän ja pystysuhteen alueet vaihtelevat hiukan anturin mukaan ja sen mukaan, onko anturi kiinnitetty
rintakehään (HRM-Tri tai HRM-Run lisävarusteet) vai vyötärölle (Running Dynamics Pod lisävaruste).
12
Sykeominaisuudet
Värialue
Prosenttipiste
alueella
Pystysuuntaisen liikehdinnän alue (rintakehä)
Pystysuuntaisen liikehdinnän alue (vyötärö)
Pystysuhde (rintakehä) Pystysuhde (vyötärö)
Violetti
>95
<6,4 cm
<6,8 cm
<6,1 %
<6,5 %
Sininen
70–95
6,4–8,1 cm
6,8-8,9 cm
6,1–7,4 %
6,5-8,3 %
Vihreä
30-69
8,2-9,7 cm
9,0-10,9 cm
7,5-8,6 %
8,4-10,0 %
Oranssi
5-29
9,8-11,5 cm
11,0-13,0 cm
8,7-10,1 %
10,1-11,9 %
>11,5 cm
>13,0 cm
>10,1 %
>11,9 %
Punainen <5
Vinkkejä puuttuvia juoksun dynamiikkatietoja varten
Suorituskykymittausten automaattinen tunnistus
Jos juoksun dynamiikkatiedot eivät näy, kokeile näitä vinkkejä.
• Varmista, että käytettävissä on juoksun dynamiikkatietoja
tallentava lisävaruste, kuten HRM-Tri lisävaruste.
Jos lisävarusteessa voi käyttää juoksun dynamiikkatietoja,
sen moduulin etupuolella näkyy .
• Pariliitä juoksun dynamiikkatietoja tallentava lisävaruste ja
Forerunner laite uudelleen ohjeiden mukaisesti.
• Jos juoksun dynamiikkatietojen näytössä näkyy vain nollia,
varmista, että lisävaruste on oikein päin.
HUOMAUTUS: maakosketuksen kesto ja tasapaino näkyvät
ainoastaan juostaessa. Kestoa ei lasketa kävelyn aikana.
Automaattinen tunnistus on käytössä oletusarvoisesti. Laitteen
voi määrittää tunnistamaan maksimisykkeesi ja anaerobisen
kynnyksesi automaattisesti suorituksen aikana. Yhteensopivaan
voimamittariin pariliitetty laite voi tunnistaa FTP (functional
threshold power) -arvosi automaattisesti suorituksen aikana.
HUOMAUTUS: laite tunnistaa maksimisykkeen ainoastaan, kun
syke on korkeampi kuin käyttäjäprofiilissa määritetty.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Fysiologiset mittaukset > Automaattinen
tunnistus.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Suorituskykymittaukset
Suorituskykymittaukset ovat arvioita, joiden avulla voit seurata ja
analysoida harjoituksiasi ja kilpailusuorituksiasi. Mittauksiin
tarvitaan muutama suoritus, joissa on käytetty rannesykemittaria
tai yhteensopivaa sykevyötä. Pyöräilysuorituskyvyn
mittaamiseen tarvitaan yhteensopiva sykemittari tai voimamittari.
Arviot tuottaa ja niitä tukee Firstbeat. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/performance-data/running/.
HUOMAUTUS: ennuste saattaa näyttää ensin väärältä. Laite
oppii tehosi vähitellen muutaman suorituksen kuluessa.
maksimaalinen hapenottokyky: maksimaalinen hapenottokyky
on enimmäismäärä (millilitroina) happea, jonka voit käyttää
minuutissa painokiloa kohti huipputasollasi.
Kilpailuajan ennusteet: laite näyttää kilpailun tavoiteajan
nykyisen kuntosi perusteella hyödyntämällä maksimaalisen
hapenottokyvyn arviota ja harjoitushistoriaasi.
SV-stressitesti: sykevaihtelutesti edellyttää Garmin sykevyötä.
Laite mittaa sykkeen vaihtelua, kun seisot paikallasi 3
minuutin ajan. Se osoittaa kokonaiskuormituksesi. Asteikko
on 1–100, ja kuormitus on sitä pienempi, mitä pienemmät
pisteet ovat.
Suoritustaso: suoritustaso on reaaliaikainen arvio 6–20
minuutin suorituksen jälkeen. Sen voi lisätä tietokentäksi,
jotta voit tarkastella suoritustasoasi loppusuorituksen ajan.
Se vertaa reaaliaikaista kuntoasi keskikuntotasoosi.
FTP (functional threshold power) -arvo: laite arvioi
kynnystehon (FTP) alkumääritysten aikana asetettujen
profiilitietojen perusteella. Jos haluat tarkemman tuloksen,
voit tehdä ohjatun testin.
Anaerobinen kynnys: anaerobisen kynnyksen mittaamiseen
tarvitaan sykevyö. Anaerobinen kynnys on piste, jossa
lihakset alkavat väsyä nopeasti. Laite mittaa anaerobisen
kynnyksen sykkeen ja tahdin perusteella.
Suoritusten ja suorituskykymittausten synkronointi
Voit synkronoida suorituksia, omia ennätyksiä ja
suorituskykymittauksia muista Garmin laitteista Forerunner
laitteeseesi Garmin Connect tililläsi. Siten näet harjoittelusi ja
kuntosi tilan mahdollisimman tarkasti laitteessasi. Voit
esimerkiksi tallentaa ajon Edge laitteella ja tarkastella
suorituksen tietoja ja harjoittelun kokonaiskuormittavuutta
Forerunner laitteella.
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Fysiologiset mittaukset > TrueUp.
Kun synkronoit laitteen älypuhelimen kanssa, viimeisimmät
suoritukset, omat ennätykset ja suorituskykymittaukset muista
Garmin laitteistasi ilmestyvät Forerunner laitteeseesi.
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista
Maksimaalinen hapenottokyky on enimmäismäärä (millilitroina)
happea, jonka voit käyttää minuutissa painokiloa kohti
huipputasollasi. Lyhyesti sanottuna maksimaalinen
hapenottokyky ilmaisee suorituskykyä ja voi parantua kunnon
kasvaessa. Forerunner laite edellyttää maksimaalisen
hapenottokyvyn arvion näyttämiseen rannesykemittausta tai
yhteensopivaa sykevyötä. Laitteessa on erilliset maksimaalisen
hapenottokyvyn arviot juoksua ja pyöräilyä varten. Juokse
ulkona käyttäen GPS-ominaisuutta tai aja usean minuutin ajan
kohtuullisella teholla käyttäen yhteensopivaa voimamittaria, jotta
saat tarkan arvion maksimaalisesta hapenottokyvystä.
Laitteessa maksimaalisen hapenottokyvyn arvio näkyy
numerona, kuvauksena ja tasona värillisessä mittarissa. Garmin
Connect tilillä voit tarkastella maksimaalisen hapenottokyvyn
arvion lisätietoja, kuten kuntoikääsi. Kuntoikäsi perusteella näet,
miten kuntosi vertautuu eri-ikäisten sukupuolesi edustajien
kanssa. Kuntoikäsi saattaa laskea ajan myötä kuntoillessasi.
Suorituskykyilmoitusten poistaminen käytöstä
Jotkin suorituskykyilmoitukset näkyvät suorituksen valmistuessa.
Jotkin suorituskykyilmoitukset näkyvät suorituksen aikana tai
kun saavutat uuden suorituskykymittauksen, kuten uuden
maksimaalisen hapenottokyvyn arvion. Voit estää osan näistä
ilmoituksista poistamalla käytöstä suoritustaso-ominaisuuden.
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Fysiologiset mittaukset >
Suoritustaso.
Sykeominaisuudet
Violetti
Ylivertainen
Sininen
Erinomainen
Vihreä
Hyvä
13
Oranssi
Kohtalainen
Punainen
Heikko
Maksimaalisen hapenottokyvyn tiedot tarjoaa FirstBeat.
Maksimaalisen hapenottokyvyn analyysi toimitetaan yhtiön The
Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on liitteessä (Maksimaalisen
hapenottokyvyn vakioluokitukset, sivu 42) ja osoitteessa
www.CooperInstitute.org.
®
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
juoksua varten
Tämän toimintoon tarvitaan rannesykemittari tai yhteensopiva
sykevyö. Jos käytät sykevyötä, aseta se paikalleen ja pariliitä se
laitteeseen (Langattomien anturien pariliitos, sivu 28). Jos
Forerunner laitteen mukana toimitettiin sykemittari, laitteet on jo
pariliitetty.
Saat tarkimman arvion määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin
(Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 7) ja maksimisykkeen
(Sykealueiden määrittäminen, sivu 7). Ennuste saattaa näyttää
ensin väärältä. Laite oppii juoksutehosi vähitellen.
1 Juokse vähintään kymmenen minuuttia ulkona.
2 Valitse juoksun jälkeen Tallenna.
3 Voit selata suorituskykymittauksia valitsemalla START.
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
pyöräilyä varten
Tämän toimintoon tarvitaan voimamittari ja rannesykemittari tai
yhteensopiva sykevyö. Voimamittari on pariliitettävä Forerunner
laitteeseen (Langattomien anturien pariliitos, sivu 28). Jos
käytät sykevyötä, aseta se paikalleen ja pariliitä se laitteeseen.
Jos Forerunner laitteen mukana toimitettiin sykemittari, laitteet
on jo pariliitetty.
Saat tarkimman arvion määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin
(Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 7) ja maksimisykkeen
(Sykealueiden määrittäminen, sivu 7). Ennuste saattaa näyttää
ensin väärältä. Laite oppii ajotehosi vähitellen.
1 Aja tasaisesti ja tehokkaasti vähintään 20 minuutin ajan.
2 Valitse ajon jälkeen Tallenna.
3 Voit selata suorituskykymittauksia valitsemalla START.
Suorituskyvyn sopeutuminen lämpöön ja korkeuteen
Ympäristötekijät, kuten korkea lämpötila ja maaston korkeus,
vaikuttavat harjoitteluun ja suorituskykyyn. Esimerkiksi korkean
paikan harjoittelu voi parantaa kuntoasi, mutta korkeissa
paikoissa maksimaalinen hapenottokykysi saattaa laskea
tilapäisesti. Forerunner laite antaa ilmoituksia sopeutumisestasi
ja korjaa arviota maksimaalisesta hapenottokyvystäsi sekä
harjoittelusi tilasta, kun lämpötila on yli 22 ºC (72 ºF) ja kun
korkeus on yli 800 m (2625 jalkaa). Voit seurata sopeutumistasi
lämpöön ja korkeuteen harjoittelun tilawidgetissä.
HUOMAUTUS: lämpöön sopeutumisen ominaisuus on
käytettävissä ainoastaan GPS-suorituksissa ja edellyttää
säätietoja yhdistetystä älypuhelimesta. Täysi sopeutuminen
kestää vähintään 4 harjoituspäivää.
1 Näytä suorituskykywidget valitsemalla kellotaulussa UP tai
DOWN.
2 Voit selata suorituskykymittauksia valitsemalla START.
Näet kilpailuajan ennusteen 5 ja 10 kilometrille,
puolimaratonille ja maratonille.
HUOMAUTUS: ennusteet saattavat näyttää ensin vääriltä.
Laite oppii juoksutehosi vähitellen.
Tietoja harjoitusvaikutuksen asteikosta
Harjoitusvaikutus mittaa harjoittelun vaikutusta aerobiseen
kuntoosi. Harjoitusvaikutus kasvaa liikunnan aikana. Kun
suoritus etenee, harjoitusvaikutuksen arvo kasvaa.
Harjoitusvaikutus määräytyy käyttäjäprofiilisi tietojen ja
harjoitushistoriasi sekä suorituksen sykkeen, keston ja tehon
mukaan. Suorituksen ensisijaista etua voi kuvata seitsemällä
erilaisella harjoitusvaikutusmerkinnällä. Kukin merkintä on
värikoodattu ja vastaa harjoittelun kuormittavuuden kohdistusta
(Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus, sivu 16). Kullakin
palauteilmauksella (esimerkiksi Merkittävä vaikutus
maksimaaliseen hapenottokykyyn) on vastaava kuvaus Garmin
Connect suorituksen tiedoissa.
Aerobinen harjoitusvaikutus mittaa sykkeen avulla aerobisen
kuntosi harjoituksen kokonaistehon ja ilmaisee, vaikuttiko
harjoitus kuntoosi ylläpitävästi vai parantavasti. Harjoituksen
aikana kertynyt harjoituksen jälkeinen ylimääräinen
hapenkulutusarvosi (EPOC-arvo) liitetään arvoihin, jotka
ilmaisevat kuntotasosi ja harjoittelutapasi. Tasaiset, kohtuullisen
tehokkaat tai pitkiä intervalleja (> 180 s) sisältävät harjoitukset
parantavat aerobista aineenvaihduntaasi ja parantavat aerobista
harjoitusvaikutustasi.
Anaerobinen harjoitusvaikutus määrittää sykkeen ja nopeuden
(tai tehon) avulla harjoituksen hyötyvaikutuksen suorituskykyyn
kovalla teholla. Arvo määräytyy sen mukaan, miten anaerobinen
toiminta vaikuttaa EPOC-arvoosi, ja suorituksen tyypin mukaan.
Toistuvat erittäin tehokkaat 10–120 sekunnin intervallit
parantavat anaerobista kuntoasi erityisen tehokkaasti, ja siten
niiden anaerobinen harjoitusvaikutus on suuri.
Voit lisätä Aerobinen Training Effect ja Anaerobinen Training
Effect tietokentiksi harjoitusnäyttöön ja seurata lukemiasi
suorituksen aikana.
Harjoitusvaikutus
Aerobinen etu
Anaerobinen etu
0,0–0,9
Ei etua.
Ei etua.
1,0–1,9
Vähän etua.
Vähän etua.
2,0–2,9
Aerobinen kunto pysyy Anaerobinen kunto pysyy
ennallaan.
ennallaan.
3,0–3,9
Vaikutus aerobiseen
kuntoon.
Vaikutus anaerobiseen
kuntoon.
4,0–4,9
Merkittävä vaikutus
aerobiseen kuntoon.
Merkittävä vaikutus anaerobiseen kuntoon.
5,0
Ylikuormittava ja
mahdollisesti
haitallinen ilman
riittävää palautumisaikaa.
Ylikuormittava ja mahdollisesti haitallinen ilman
riittävää palautumisaikaa.
Kilpailuajan ennusteen näyttäminen
Saat tarkimman arvion määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin
(Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 7) ja maksimisykkeen
(Sykealueiden määrittäminen, sivu 7).
Laite näyttää kilpailun tavoiteajan maksimaalisen
hapenottokyvyn arvion (Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn
arvioista, sivu 13) ja harjoitushistoriasi perusteella. Laite
hienosäätää kilpailuajan arviotaan analysoimalla
harjoitustietojasi usean viikon ajalta.
VIHJE: jos käytät useaa Garmin laitetta, voit ottaa käyttöön
Physio TrueUp™ ominaisuuden, jonka ansiosta laite voi
synkronoida suorituksia, historiatietoja ja muita tietoja muista
laitteista (Suoritusten ja suorituskykymittausten synkronointi,
sivu 13).
14
Harjoitusvaikutustekniikka on Firstbeat Technologies Ltd:n
kehittämä ja tukema. Lisätietoja on osoitteessa
www.firstbeat.com.
Suoritustaso
Suorituksen aikana eli esimerkiksi juoksun tai pyöräilyn aikana
suoritustasotoiminto analysoi tahtiasi, sykettäsi ja sykevaihtelua
ja arvioi niiden perusteella reaaliaikaisesti, miten suoriudut
keskimääräiseen kuntotasoosi nähden. Se on suunnilleen
reaaliaikaisen prosenttilukusi poikkeama perustason
maksimaalisen hapenottokyvyn arviostasi.
Suoritustason arvo on -20–+20. Suorituksen ensimmäisten 6–20
minuutin aikana laite näyttää suoritustasosi. Jos arvo on
Sykeominaisuudet
esimerkiksi +5, olet levännyt ja virkeä ja pystyt hyvään juoksuun
tai ajoon. Voit lisätä suoritustason tietokentäksi
harjoitusnäyttöön, jotta voit seurata tasoasi suorituksen aikana.
Suoritustaso voi osoittaa myös väsymyksen tasoa erityisesti
pitkän juoksu- tai ajokerran lopussa.
HUOMAUTUS: laite tarvitsee muutaman juoksu- tai ajokerran
sykemittarin kanssa, jotta se saa tarkan maksimaalisen
hapenottokyvyn arvion ja oppii juoksu- tai ajokykysi (Tietoja
maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista, sivu 13).
Suoritustason tarkasteleminen
Tämän toimintoon tarvitaan rannesykemittari tai yhteensopiva
sykevyö.
1 Lisää Suoritustaso datanäyttöön (Tietonäyttöjen
mukauttaminen, sivu 30).
2 Lähde juoksemaan tai ajamaan.
Näet suoritustasosi 6–20 minuutin kuluessa.
3 Voit seurata suoritustasoasi juoksun tai ajon aikana
vierittämällä näkymän tietonäyttöön.
Anaerobinen kynnys
Anaerobinen kynnys on harjoituksen teho, jolla maitohappoa
alkaa kertyä verenkiertoon. Juoksun yhteydessä se on arvioitu
ponnistuksen tai tahdin taso. Kun juoksija ylittää kynnyksen, hän
alkaa väsyä yhä nopeammin. Kokeneiden juoksijoiden kynnys
on noin 90 % maksimisykkeestä ja 10 kilometrin tai
puolimaratonin kilpailutahdin välillä. Keskitasoisten juoksijoiden
anaerobinen kynnys on usein paljon alempi kuin 90 %
maksimisykkeestä. Tietoisuus omasta anaerobisesta
kynnyksestä helpottaa tarvittavan harjoittelutehon ja
kilpailutehon arviointia.
Jos tiedät anaerobisen kynnyksen sykearvosi ennestään, voit
määrittää sen käyttäjäprofiilin asetuksista (Sykealueiden
määrittäminen, sivu 7).
Anaerobisen kynnyksen määrittäminen ohjatulla testillä
Tähän toimintoon tarvitaan Garmin sykevyö. Ennen kuin voit
tehdä ohjatun testin, sinun on asetettava sykevyö paikalleen ja
pariliitettävä se laitteen kanssa (Langattomien anturien pariliitos,
sivu 28).
Laite arvioi anaerobisen kynnyksesi alkumääritysten aikana
asetettujen profiilitietojen ja maksimaalisen hapenottokyvyn
arvion perusteella. Laite tunnistaa anaerobisen kynnyksesi
automaattisesti, kun juokset tasaisesti suurella teholla käyttäen
sykemittausta.
VIHJE: laite tarvitsee muutaman juoksukerran sykevyön kanssa,
jotta se saa tarkan sykearvon ja maksimaalisen hapenottokyvyn
arvion. Jos anaerobisen kynnysarvion saaminen on hankalaa,
kokeile pienentää maksimisykearvoa manuaalisesti.
1 Valitse kellotaulussa START.
2 Valitse ulkojuoksusuoritus.
Testiin tarvitaan GPS-toimintoa.
Paina
-painiketta pitkään.
3
4 Valitse Harjoitus > Ohjattu anaer. kynnyksen testi.
5 Käynnistä ajanotto ja seuraa näytön ohjeita.
Kun aloitat juoksun, laite näyttää kunkin vaiheen keston,
tavoitteen ja nykyiset syketiedot. Kun testi on suoritettu,
näyttöön tulee ilmoitus.
6 Pysäytä ajanotto ohjatun testin jälkeen ja tallenna suoritus.
Jos tämä on ensimmäinen anaerobisen kynnyksen arviosi,
laite kehottaa päivittämään sykealueesi anaerobisen
kynnyksen sykkeesi perusteella. Laite pyytää hyväksymään
tai hylkäämään arvion aina laskiessaan anaerobisen
kynnyksen arviota.
(Langattomien anturien pariliitos, sivu 28) ja mitattava
maksimaalinen hapenottokykysi (Maksimaalisen
hapenottokyvyn arvion määrittäminen pyöräilyä varten, sivu 14).
Laite arvioi FTP:n ja maksimaalisen hapenottokyvyn
alkumääritysten aikana asetettujen profiilitietojen perusteella.
Laite tunnistaa FTP-arvosi automaattisesti, kun ajat tasaisesti
suurella teholla mitaten sykettä ja voimaa.
1 Näytä suorituskykywidget valitsemalla UP tai DOWN.
2 Voit selata suorituskykymittauksia valitsemalla START.
FTP-arvio ilmaistaan watteina kilogrammaa kohden. Voima
ilmaistaan watteina sekä värimittarin avulla.
Violetti
Ylivertainen
Sininen
Erinomainen
Vihreä
Hyvä
Oranssi
Kohtalainen
Punainen
Harjaantumaton
Lisätietoja on liitteessä (FTP-luokitukset, sivu 43).
HUOMAUTUS: kun saat suorituskykyilmoituksen uudesta
FTP-arvosta, voit tallentaa uuden FTP:n valitsemalla Hyväksy
tai säilyttää nykyisen valitsemalla Hylkää.
FTP-testin suorittaminen
Ennen kuin voit määrittää FTP (functional threshold power) tasosi, sinun on pariliitettävä laitteeseen sykevyö ja voimamittari
(Langattomien anturien pariliitos, sivu 28) ja mitattava
maksimaalinen hapenottokykysi (Maksimaalisen
hapenottokyvyn arvion määrittäminen pyöräilyä varten, sivu 14).
HUOMAUTUS: fTP-testi on haastava harjoitus, joka kestää noin
30 minuuttia. Valitse käytännöllinen ja enimmäkseen tasainen
reitti, jolla voit lisätä ajotehoa tasaisesti kuin Time trial -testissä.
1 Valitse kellotaulussa START.
2 Valitse pyöräilysuoritus.
3 Paina -painiketta pitkään.
4 Valitse Harjoitus > Ohjattu FTP-testi.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Kun aloitat ajon, laite näyttää kunkin vaiheen keston,
tavoitteen ja nykyiset voimatiedot. Kun testi on suoritettu,
näyttöön tulee ilmoitus.
6 Jäähdyttele ohjatun testin jälkeen, pysäytä ajanotto ja
tallenna suoritus.
Kynnysteho (FTP) ilmaistaan watteina kilogrammaa kohden.
Voima ilmaistaan watteina sekä värimittarin avulla.
7 Valitse vaihtoehto:
• tallenna uusi FTP valitsemalla Hyväksy
• säilytä nykyinen FTP valitsemalla Hylkää.
Harjoittelun tila
Mittaukset ovat arvioita, joiden avulla voit seurata ja analysoida
harjoituksiasi. Mittauksiin tarvitaan muutama suoritus, joissa on
käytetty rannesykemittaria tai yhteensopivaa sykevyötä.
Pyöräilysuorituskyvyn mittaamiseen tarvitaan yhteensopiva
sykemittari tai voimamittari.
Arviot tuottaa ja niitä tukee Firstbeat. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/performance-data/running/.
Kynnystehon (FTP) arvioiminen
Ennen kuin voit määrittää FTP (functional threshold power) tasosi, sinun on pariliitettävä laitteeseen sykevyö ja voimamittari
Sykeominaisuudet
15
HUOMAUTUS: ennuste saattaa näyttää ensin väärältä. Laite
oppii tehosi vähitellen muutaman suorituksen kuluessa.
Harjoittelun tila: harjoittelun tila näyttää, miten harjoittelusi
vaikuttaa kuntoosi ja suorituskykyysi. Harjoittelun tila
perustuu harjoittelun kuormittavuuden ja maksimaalisen
hapenottokyvyn muutoksiin pitkällä aikavälillä.
maksimaalinen hapenottokyky: maksimaalinen hapenottokyky
on enimmäismäärä (millilitroina) happea, jonka voit käyttää
minuutissa painokiloa kohti huipputasollasi. Laite näyttää
lämmön ja korkeuden mukaan korjatut maksimaalisen
hapenottokyvyn arvot, kun sopeudut kuumuuteen tai
korkeaan paikkaan.
Harjoittelun kuormittavuus: harjoittelun kuormittavuus on
yhteen laskettu harjoituksen jälkeinen ylimääräinen
hapenkulutus (EPOC) 7 viimeisimmän päivän ajalta. EPOC
on arvio siitä, miten paljon keho tarvitsee energiaa
palautumiseen harjoituksen jälkeen.
Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus: laite analysoi
harjoittelun kuormittavuuden ja jakaa sen eri luokkiin kunkin
tallennetun suorituksen tehon ja rakenteen perusteella.
Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus sisältää kussakin
luokassa kertyneen kokonaiskuormittavuuden sekä
harjoittelun kohdistuksen. Laite näyttää kuormituksen
jakautumisen viimeisten 4 viikon ajalta.
Palautumisaika: palautumisaika näyttää, miten pitkän ajan
kuluttua olet täysin palautunut ja valmis seuraavaan
vaativaan harjoitukseen.
Harjoittelun tilan tasot
Harjoittelun tila näyttää, miten harjoittelusi vaikuttaa
kuntotasoosi ja suorituskykyysi. Harjoittelun tila perustuu
harjoittelun kuormittavuuden ja maksimaalisen hapenottokyvyn
muutoksiin pitkällä aikavälillä. Harjoittelun tilan avulla voit
suunnitella tulevaa harjoittelua ja jatkaa kuntosi kohottamista.
Huippu: huippu tarkoittaa, että olet ihanteellisessa
kilpailukunnossa. Hiljattain vähentämäsi harjoittelun
kuormittavuus jättää kehollesi aikaa palautua aiemmasta
harjoittelusta. Ennakoi tulevaa, koska huipputaso voi kestää
vain hetken.
Tuottava: nykyisen harjoittelusi kuormittavuus lisää
kuntotasoasi ja suorituskykyäsi. Sisällytä harjoitteluusi
palautumisjaksoja, jotta kuntotasosi säilyy.
Ylläpito: nykyisen harjoittelusi kuormittavuus riittää kuntotasosi
ylläpitoon. Jos haluat parantaa kuntoasi, kokeile lisätä
harjoitustesi vaihtelevuutta tai määrää.
Palautuminen: kevyehkö harjoittelun kuormittavuus antaa
kehosi palautua, mikä on keskeisen tärkeää, kun kova
harjoittelu jatkuu pitkään. Voit palata kuormittavampaan
harjoitteluun, kun tunnet olevasi siihen valmis.
Tuottamaton: harjoittelusi kuormittavuus on hyvällä tasolla,
mutta kuntosi heikkenee. Kehollasi saattaa olla
palautumisongelmia, joten huomioi kokonaisterveydentilasi,
kuten stressi, ravinto ja lepo.
Heikentää kuntoa: kunto heikkenee, kun harjoittelet
merkittävästi tavallista vähemmän vähintään viikon ajan
siten, että se vaikuttaa kuntotasoosi. Voit kokeilla lisätä
harjoittelun kuormittavuutta, jos haluat parantaa kuntoasi.
Ylikuormittava: harjoittelusi on niin kuormittavaa, että siitä on jo
haittaa. Kehosi tarvitsee lepoa. Jätä itsellesi palautumisaikaa
lisäämällä kevyempää harjoittelua.
Ei tilaa: laite tarvitsee harjoittelun tilan arviointia varten
vähintään yhden viikon harjoitteluhistorian, mukaan lukien
juoksu- tai pyöräilysuorituksia, jotka sisältävät arvion
maksimaalisesta hapenottokyvystä.
Vinkkejä harjoittelun tilan selvittämiseen
Harjoittelun tilaominaisuus käyttää kuntotasosi ajantasaisia
arvioita, kuten vähintään kahta maksimaalisen hapenottokyvyn
16
mittausta viikossa. Maksimaalisen hapenottokyvyn arviosi
päivittyy aina, kun olet juossut tai ajanut ulkona voimamittarin
kanssa ja sykkeesi on saavuttanut vähintään 70 %
maksimisykkeestäsi ja pysynyt siinä usean minuutin ajan. Polkuja sisäjuoksusuorituksista ei luoda maksimaalisen
hapenottokyvyn arviota, jotta kuntotasotrendisi pysyisi tarkkana.
Kokeilemalla näitä vinkkejä voit käyttää harjoittelun
tilaominaisuutta tehokkaasti.
• Juokse tai aja ulkona vähintään kahdesti viikossa käyttäen
voimamittaria siten, että sykkeesi pysyy yli 70 prosentissa
maksimisykkeestäsi vähintään 10 minuutin ajan.
Harjoittelun tilatietojen pitäisi olla käytettävissä, kun olet
käyttänyt laitetta viikon ajan.
• Tallenna kaikki kuntoilusuorituksesi tällä laitteella tai ota
käyttöön Physio TrueUp ominaisuus, jotta laite oppii
suorituskykysi (Suoritusten ja suorituskykymittausten
synkronointi, sivu 13).
Harjoittelun kuormittavuus
Harjoittelun kuormittavuus osoittaa harjoittelusi määrän
viimeisimpien seitsemän päivän aikana. Se on yhteen laskettu
harjoituksen jälkeinen ylimääräinen hapenkulutus (EPOC)
viimeisimmän seitsemän päivän ajalta. Mittari osoittaa, onko
nykyinen kuormittavuus pieni, suuri vai optimaalisella alueella.
Sen avulla näet, säilyykö vai paraneeko kuntosi. Optimaalinen
alue määräytyy henkilökohtaisen kuntotasosi ja
harjoitteluhistoriasi perusteella. Alue muuttuu sen mukaan, kun
harjoittelusi aika ja teho kasvavat tai vähenevät.
Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus
Harjoittelu kannattaa jakaa suorituskyvyn maksimointia ja
kunnon parantamista varten kolmeen luokkaan: matala
aerobinen, korkea aerobinen ja anaerobinen. Harjoittelun
kuormittavuuden kohdistus ilmaisee, miten suuri osuus
harjoittelustasi kuuluu kuhunkin luokkaan, ja määrittää
harjoitustavoitteita. Harjoittelun kuormittavuuden kohdistusta
varten tarvitaan vähintään 7 päivää harjoittelua, jotta voidaan
määrittää, onko harjoittelun kuormittavuus pieni, optimaalinen
vai suuri. Neljän viikon harjoitushistorian jälkeen harjoittelun
kuormittavuuden arvio sisältää jo yksityiskohtaisia tavoitetietoja,
joiden avulla voit tasapainottaa harjoitteluasi.
Alittaa tavoitteet: harjoittelusi kuormittavuus on optimaalista
alempi kaikissa tehokkuusluokissa. Kokeile lisätä harjoitusten
kestoa tai määrää.
Pienitehoisen aerobisen vajaus: kokeile lisätä
pienempitehoisia aerobisia suorituksia suurempitehoisten
tasapainottamiseksi, jotta ehdit palautua.
Suuritehoisen aerobisen vajaus: kokeile lisätä
suurempitehoisia aerobisia suorituksia, jotka parantavat
anaerobista kynnystäsi ja maksimaalista hapenottokykyäsi
ajan myötä.
Anaerobisen vajaus: kokeile lisätä muutamia suuritehoisempia
anaerobisia suorituksia, jotka lisäävät nopeuttasi ja
anaerobista kapasiteettiasi ajan myötä.
Tasapainoinen: harjoittelusi kuormittavuus on tasapainossa ja
tuottaa kattavia kuntoetuja, kun jatkat harjoittelua.
Pienitehoisen aerobisen kohdistus: harjoittelusi kuormittavuus
liittyy enimmäkseen matalan aerobisen tason suorituksiin. Se
takaa hyvän perustan ja valmistaa sinut tehokkaampien
harjoitusten lisäämiseen.
Suuritehoisen aerobisen kohdistus: harjoittelusi
kuormittavuus liittyy enimmäkseen korkean aerobisen tason
suorituksiin. Nämä suoritukset parantavat anaerobista
kynnystä, maksimaalista hapenottokykyä ja kestävyyttä.
Anaerobisen kohdistus: harjoittelusi kuormittavuus liittyy
enimmäkseen tehokkaisiin suorituksiin. Se parantaa kuntoa
nopeasti, mutta harjoittelua kannattaa tasapainottaa
matalatehoisilla aerobisilla suorituksilla.
Sykeominaisuudet
Ylittää tavoitteet: harjoittelusi kuormittavuus on optimaalista
suurempi. Sinun kannattaa vähentää harjoitusten kestoa ja
määrää.
Palautumisaika
Käyttämällä ranteesta sykkeen mittaavaa Garmin laitetta tai
yhteensopivaa sykevyötä voit näyttää, miten pian olet palautunut
täysin ja olet valmis seuraavaan kovaan harjoitukseen.
HUOMAUTUS: palautumisaikasuositus käyttää maksimaalisen
hapenottokyvyn arviota ja saattaa näyttää ensin epätarkalta.
Laite oppii tehosi vähitellen muutaman suorituksen kuluessa.
Palautumisaika näkyy heti suorituksen jälkeen. Laskuri käy,
kunnes olet palautunut optimaalisesti seuraavaa kovaa
harjoitusta varten.
Palautumisajan näyttäminen
Saat tarkimman arvion määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin
(Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 7) ja maksimisykkeen
(Sykealueiden määrittäminen, sivu 7).
1 Lähde juoksemaan.
2 Valitse juoksun jälkeen Tallenna.
Palautumisaika tulee näyttöön. Enimmäisaika on 4 päivää.
HUOMAUTUS: voit näyttää harjoittelun tilawidgetin
valitsemalla kellotaulussa UP tai DOWN. Jos haluat tarkistaa
palautumisajan, voit vierittää mittauksia valitsemalla START.
Palautussyke
Jos käytät harjoitellessasi rannesykemittausta tai yhteensopivaa
sykevyötä, voit tarkistaa palautussykkeen joka suorituksen
jälkeen. Palautussyke on ero harjoitussykkeen ja sen sykkeen
välillä, joka mitataan kahden minuutin kuluttua suorituksen
loppumisesta. Oletetaan, että pysäytät ajanoton
perusjuoksulenkin jälkeen. Sykkeesi on 140. Kun olet ollut
rauhassa tai jäähdytellyt kahden minuutin ajan, sykkeesi on 90.
Palautussykkeesi on 50 (140 miinus 90). Joissakin
tutkimuksissa palautussykettä on käytetty hyvän
sydänterveyden merkkinä. Sydän on sitä terveempi, mitä
suurempi palautussykkeen arvo on.
VIHJE: saat parhaan tuloksen pysähtymällä kahden minuutin
ajaksi, kun laite laskee palautussykkeesi. Voit tallentaa tai hylätä
suorituksen, kun tämä arvo on tullut näyttöön.
Viimeisin happisaturaatiolukemasi.
Korkeusskaala.
Kaavio korkeuslukemistasi viimeisten 24 tunnin ajalta.
Pulssioksimetriwidgetin tarkasteleminen
Widget näyttää viimeisimmän veren happisaturaatioprosenttisi,
kaavion viimeisten 24 tunnin tuntikohtaisista keskilukemista ja
korkeuskaaviosi viimeisten 24 tunnin ajalta.
HUOMAUTUS: kun näytät pulssioksimetriwidgetin, laitteen on
vastaanotettava satelliittisignaaleja, jotta se voi määrittää
korkeutesi. Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
1 Kun istut tai olet toimettomana, voit avata
pulssioksimetriwidgetin valitsemalla UP tai DOWN.
2 Pysy paikallasi enintään 30 sekuntia.
HUOMAUTUS: jos olet liian aktiviinen eikä kello voi siksi
mitata happisaturaatiotasi, näyttöön tulee ilmoitus
prosenttiluvun sijaan. Voit tarkistaa happisaturaatiosi
uudelleen, kun olet ollut useiden minuuttien ajan tekemättä
mitään.
3 Valitsemalla START näet kaavion pulssioksimetrilukemistasi
viimeisten seitsemän päivän ajalta.
Pulssioksimetrin unen seurannan ottaminen käyttöön
Voit määrittää laitteen mittaamaan jatkuvasti veren
happisaturaatiota, kun nukut.
HUOMAUTUS: epätavalliset nukkuma-asennot voivat aiheuttaa
poikkeuksellisen alhaisia SpO2-lukemia.
1 Paina pulssioksimetriwidgetissä -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Pulssioksimetri unen aikana >
Käytössä.
Koko päivän mukautumistilan ottaminen käyttöön
1 Paina pulssioksimetriwidgetissä -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Koko päivän tila > Käytössä.
Laite mittaa happisaturaatiotasi automaattisesti koko päivän
ajan, kun et liiku.
HUOMAUTUS: koko päivän mukautumistilan ottaminen
käyttöön lyhentää akunkestoa.
Pulssioksimetri
Vihjeitä, jos pulssioksimetritiedot ovat vääriä
Forerunner laitteessa on ranteen pulssioksimetri, joka mittaa
veren happisaturaatiota ääreisverisuonista. Happisaturaation
avulla tiedät, miten kehosi sopeutuu korkeisiin paikkoihin
esimerkiksi alppilajeja ja seikkailuja varten. Kun tarkastelet
pulssioksimetriwidgetiä ollessasi paikallasi, laite analysoi
happisaturaatiotasi ja korkeuttasi. Korkeusprofiili ilmaisee, miten
pulssioksimetrilukemasi muuttuvat suhteessa korkeuteen.
Laitteessa pulssioksimetrilukemasi näkyy
happisaturaatioprosenttina ja värinä kaaviossa. Garmin Connect
tilillä voit tarkastella pulssioksimetrilukemien lisätietoja, kuten
trendejä usean päivän ajalta.
Lisätietoja pulssioksimetrin tarkkuudesta on osoitteessa
garmin.com/ataccuracy.
Jos pulssioksimetritiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile
seuraavia toimia.
• Pysy paikallasi, kun laite mittaa veresi happisaturaatiota.
• Kiinnitä laite ranneluun yläpuolelle. Laitteen pitäisi olla
tiukalla mutta tuntua miellyttävältä.
• Kun laite lukee veren happisaturaatiota, pitele sitä kättä
sydämen korkeudella, jossa käytät laitetta.
• Käytä silikonihihnaa.
• Puhdista ja kuivaa käsivartesi, ennen kuin kiinnität laitteen
ranteeseen.
• Älä käytä laitteen alla aurinkovoidetta, muuta voidetta tai
hyönteiskarkotetta.
• Älä naarmuta laitteen takana olevaa optista anturia.
• Huuhtele laite puhtaalla vedellä aina harjoituksen jälkeen.
Sykevaihtelun stressitason tarkasteleminen
Happisaturaatioprosentin asteikko.
Kaavio keskimääräisistä happisaturaatiolukemistasi viimeisten 24
tunnin ajalta.
Sykeominaisuudet
Ennen kuin voit tarkastella stressitason perusteella arvioitua
sykevaihteluasi, sinun on asetettava Garmin sykevyö paikalleen
ja pariliitettävä se laitteen kanssa (Langattomien anturien
pariliitos, sivu 28).
Sykevaihtelun stressitaso perustuu kolmen minuutin testiin, joka
tehdään seisoen paikallaan. Forerunner laite analysoi
sykevaihtelua ja määrittää yleisen stressitason sen perusteella.
Harjoittelu, uni, ravinto ja elämän stressaavuus vaikuttavat
17
suorituskykyyn. Stressitason asteikko on 1–100, missä 1
tarkoittaa erittäin vähäistä stressiä ja 100 erittäin kovaa stressiä.
Tietoisuus omasta stressitasosta helpottaa arvioitaessa, onko
keho valmis kovaan harjoitteluun vai joogaan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että mittaat stressitason päivittäin
ennen harjoittelua suunnilleen samaan aikaan ja samoissa
olosuhteissa. Voit tarkastella aiempia tuloksia Garmin Connect
tililläsi.
1 Valitse START > DOWN > SV-stressi > START.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Body Battery
Laite analysoi sykevaihtelua, stressitasoa, unen laatua ja
aktiivisuustietoja ja määrittää niiden perusteella yleisen Body
Battery tason. Kuten auton polttoainemittari, se ilmoittaa jäljellä
olevan energiatason. Body Battery tason alue on 0–100, missä
jäljellä oleva energia jakautuu seuraaviin alueisiin: alhainen taso
0–25, keskitaso 26–50, korkea taso 51–75 ja erittäin korkea taso
76–100.
Synkronoimalla laitteen Garmin Connect tilisi kanssa voit
tarkastella ajantasaista Body Battery tasoa, pitkän aikavälin
trendejä ja lisätietoja (Vinkkejä tietojen Body Battery
parantamiseen, sivu 18).
Body Battery widgetin tarkasteleminen
Body Battery widget näyttää nykyisen Body Battery tasosi ja
kaavion Body Battery tasostasi viime tunteina.
1 Näytä Body Battery widget valitsemalla UP tai DOWN.
HUOMAUTUS: widget tarvitsee ehkä lisätä widgetsilmukkaan
(Widgetsilmukan mukauttaminen, sivu 29).
Vinkkejä tietojen Body Battery parantamiseen
• Body Battery päivitetään, kun synkronoit laitteesi Garmin
Connect tilisi kanssa.
• Saat tarkempia tuloksia käyttämällä laitetta nukkuessasi.
• Kun lepäät ja nukut hyvin, Body Battery paranee.
• Raskas toiminta, kova stressi ja heikko unenlaatu voivatBody
Battery kuluttaa paljon energiaa.
• Syöminen ja stimulantit, kuten kofeiini, eivät vaikuta Body
Batterylukemiin.
Älykkäät ominaisuudet
Älypuhelimen pariliittäminen laitteeseen
Jos haluat käyttää Forerunner laitteen yhteysominaisuuksia,
laite on pariliitettävä suoraan Garmin Connect sovelluksen
kautta eikä älypuhelimen Bluetooth asetuksista.
1 Asenna ja avaa älypuhelimen sovelluskaupasta Garmin
Connect sovellus.
2 Tuo älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
laitteesta.
3 Käynnistä laite valitsemalla LIGHT.
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se on
pariliitostilassa.
VIHJE: voit siirtää laitteen pariliitostilaan manuaalisesti
painamalla LIGHT-painiketta pitkään ja valitsemalla .
4 Lisää laite Garmin Connect tilillesi valitsemalla vaihtoehto:
• Jos pariliität laitetta Garmin Connect sovellukseen
ensimmäistä kertaa, seuraa näytön ohjeita.
• Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect
sovellukseen, valitse
tai
valikosta Garmin-laitteet >
Lisää laite ja seuraa näytön ohjeita.
Vinkkejä nykyisille Garmin Connect käyttäjille
1 Valitse Garmin Connect sovelluksessa tai .
2 Valitse Garmin-laitteet > Lisää laite.
Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön
2 Valitse START, jotta voit tarkastella yhdistettyä kaaviota,
jossa näytetään Body Battery ja stressitaso.
Siniset palkit ilmaisevat lepojaksoja. Oranssit palkit ilmaisevat
stressijaksoja. Harmaat palkit ilmaisevat ajankohtia, joina olit
liian aktiivinen stressitason määrittämiseen.
3 Valitsemalla DOWN näet Body Battery tiedot keskiyöstä
lähtien.
Jotta voit ottaa ilmoitukset käyttöön, sinun on pariliitettävä
Forerunner laite yhteensopivaan mobiililaitteeseen
(Älypuhelimen pariliittäminen laitteeseen, sivu 18).
1 Kosketa pitkään.
2 Valitse Asetukset > Puhelin > Älykkäät ilmoitukset > Tila
> Käytössä.
3 Valitse Suorituksen aikana.
4 Valitse ilmoitusasetus.
5 Valitse ääniasetus.
6 Valitse Ei suorituksen aikana.
7 Valitse ilmoitusasetus.
8 Valitse ääniasetus.
9 Valitse Yksityisyys.
10 Valitse yksityisyysasetus.
11 Valitse Aikakatkaisu.
12 Valitse, miten kauan uuden ilmoituksen hälytys on näytössä.
13 Valitse Allekirjoitus ja lisää allekirjoitus
tekstiviestivastauksiin.
Ilmoitusten tarkasteleminen
1 Näytä ilmoituswidget valitsemalla kellotaulussa UP tai
DOWN.
Valitse
START.
2
3 Valitse ilmoitus.
4 Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla DOWN.
18
Älykkäät ominaisuudet
5 Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla BACK.
Ääniopastuksen toistaminen älypuhelimessa suorituksen
aikana
Jotta voit määrittää ääniopastuksen, tarvitset älypuhelimen,
jossa on Garmin Connect sovellus ja joka on pariliitetty
Forerunner laitteeseen.
Voit määrittää Garmin Connect sovelluksen toistamaan
motivoivia tilailmoituksia älypuhelimessa juoksun tai muun
suorituksen aikana. Ääniopasteita ovat kierroksen numero ja
kierrosaika, -tahti tai -nopeus sekä syketiedot. Ääniopastuksen
aikana Garmin Connect sovellus mykistää älypuhelimen
ensisijaisen äänen ilmoituksen toistamiseksi. Voit mukauttaa
äänenvoimakkuutta Garmin Connect sovelluksessa.
HUOMAUTUS: jos sinulla on Forerunner laite, voit ottaa
ääniopasteet käyttöön laitteessa yhdistettyjen kuulokkeiden
kautta käyttämättä yhdistettyä älypuhelinta (Ääniopastuksen
toistaminen suorituksen aikana, sivu 4).
HUOMAUTUS: Kierroshälytys-ääniopastus on käytössä
oletusarvoisesti.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksessa tai .
2 Valitse Garmin-laitteet.
3 Valitse laite.
4 Valitse Suoritusasetukset > Ääniopasteet.
Ilmoitusten hallinta
Voit hallita Forerunner laitteessa näkyviä ilmoituksia
yhteensopivassa älypuhelimessa.
Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät iPhone laitetta, voit valita ilmoitusasetuksista,
mitkä kohteet näkyvät laitteessa.
• Jos käytät Android™ älypuhelinta, valitse Garmin Connect
sovelluksessa Asetukset > Älykkäät ilmoitukset.
®
Bluetooth älypuhelinyhteyden poistaminen käytöstä
1 Avaa säädinvalikko painamalla LIGHT-painiketta pitkään.
2 Valitse , jos haluat poistaa Bluetooth älypuhelinyhteyden
käytöstä Forerunner laitteessa.
Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä mobiililaitteessa
mobiililaitteen käyttöoppaan mukaisesti.
Älypuhelinyhteyshälytysten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
Voit määrittää Forerunner laitteen hälyttämään langattomalla
Bluetooth tekniikalla, kun pariliitetty älypuhelin muodostaa ja
katkaisee yhteyden.
HUOMAUTUS: älypuhelinyhteyshälytykset ovat oletusarvoisesti
poissa käytöstä.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Puhelin > Hälytykset.
Bluetooth yhteysominaisuudet
Forerunner laitteessa on useita Bluetooth yhteysominaisuuksia,
joita voi käyttää yhteensopivan älypuhelimen Garmin Connect
sovelluksella.
• Suoritusten lataukset
• Hätätoiminto
• Connect IQ
• Etsi puhelin
• Etsi kello
• Tapahtumantunnistus
• GroupTrack
• LiveTrack
• Live Event Sharing
• Musiikin hallinta
Älykkäät ominaisuudet
•
•
•
•
•
Puhelinilmoitukset
Yhteisösivustot
Ohjelmistopäivitykset
Sääpäivitykset
Harjoitusten ja reittien lataukset
Tietojen synkronointi Garmin Connect kanssa
manuaalisesti
1 Avaa säädinvalikko painamalla LIGHT-painiketta pitkään.
2 Valitse .
Kadonneen mobiililaitteen etsiminen
Tällä toiminnolla voit etsiä kadonneen mobiililaitteen, joka on
pariliitetty langattomalla Bluetooth tekniikalla ja on toimintaalueella.
1 Avaa säädinvalikko painamalla LIGHT-painiketta pitkään.
2 Valitse Etsi puhelin.
Forerunner laite alkaa etsiä pariliitettyä mobiililaitetta.
Mobiililaitteesta kuuluu hälytys, ja Bluetooth signaalin
voimakkuus näkyy Forerunner laitteen näytössä. Bluetooth
signaalin voimakkuus lisääntyy, kun siirryt lähemmäs
mobiililaitetta.
3 Voit lopettaa haun valitsemalla BACK.
Widgetit
Laitteessa on esiladattuna widgetejä, joista näet tietoja yhdellä
silmäyksellä. Jotkin widgetit tarvitsevat Bluetooth yhteyden
yhteensopivaan älypuhelimeen.
Jotkin widgetit ovat oletusarvoisesti näkymättömissä. Voit lisätä
ne selattaviin widgeteihin manuaalisesti (Widgetsilmukan
mukauttaminen, sivu 29).
ABC: näyttää korkeus- ja ilmanpainemittarin sekä kompassin
tiedot yhdessä.
Body Battery: näyttää nykyisen Body Battery tasosi ja kaavion
Body Battery tasoistasi viime tunteina.
Kalenteri: näyttää tulevat tapaamiset älypuhelimen kalenterista.
Kalorit: näyttää kuluvan päivän kaloritiedot.
Kompassi: näyttää sähköisen kompassin.
Koiran seuranta: näyttää koiran sijaintitiedot, kun olet
pariliittänyt yhteensopivan koiranseurantalaitteen Forerunner
laitteeseen.
Kiivetyt kerrokset: seuraa kiivettyjä kerroksia ja edistymistä
tavoitetta kohti.
Garmin valmentaja: näyttää ajoitetut harjoitukset, kun valitset
Garmin valmentajan harjoitussuunnitelman Garmin Connect
tilissäsi.
Terveystilastot: näyttää nykyisten terveystilastojesi
dynaamisen yhteenvedon. Mittauksiin sisältyvät syke, Body
Battery taso, stressi ja muita tietoja.
Syke: näyttää nykyisen sykkeesi lyönteinä minuutissa ja
sykekaavion.
Historia: näyttää suoritushistoriasi ja kaavion tallennetuista
suorituksistasi.
Tehominuutit: seuraa keskitasoisista suuritehoisiin suorituksiin
käyttämääsi aikaa, viikon tehominuuttitavoitetta ja
edistymistäsi tavoitetta kohti.
inReach säätimet: voit lähettää viestejä pariliitetystä inReach
laitteesta.
Viimeisin suoritus: näyttää lyhyen yhteenvedon viimeksi
tallennetusta suorituksesta, kuten juoksulenkistä, ajosta tai
uintimatkasta.
Musiikin hallinta: älypuhelimen tai laitteen musiikkisoittimen
hallinta.
®
19
Oma päivä: näyttää kuluvan päivän aktiivisuuden dynaamisen
yhteenvedon. Tietoja ovat esimerkiksi ajoitetut suoritukset,
tehominuutit, kiivetyt kerrokset, askeleet ja kulutetut kalorit.
Ilmoitukset: hälyttää älypuhelimen ilmoitusasetusten mukaisesti
esimerkiksi puheluista, tekstiviesteistä ja
yhteisöpalvelusovellusten päivityksistä.
Suorituskyky: näyttää suorituskykymittaukset, joiden avulla voit
seurata ja analysoida harjoituksiasi ja kilpailusuorituksiasi.
Pulssioksimetri: näyttää viimeisimmän
happisaturaatioprosentin ja lukemat kaaviomuodossa.
Askeleet: seuraa päivittäistä askelmäärääsi, askeltavoitettasi ja
tietoja viimeksi kuluneiden 7 päivän ajalta.
Stressi: näytä stressitasosi ja stressitasokäyrä. Voit yrittää
rentoutua tekemällä hengitysharjoituksen.
Auringonnousu ja auringonlasku: näyttää auringonnousun,
auringonlaskun ja siviilioloissa käytetyt hämäräajat.
Harjoittelun tila: näyttää nykyisen harjoittelun tilan ja
harjoittelun kuormittavuuden, joka ilmaisee, miten harjoittelu
vaikuttaa kuntotasoosi ja suorituskykyysi.
VIRB säätimet: sisältää kameran säätimet, kun VIRB laite on
pariliitetty Forerunner laitteeseen.
Sää: näyttää nykyisen lämpötilan ja sääennusteen.
Xero™laite: näyttää lasersijaintitietoja, kun olet pariliittänyt
yhteensopivan Xero laitteen Forerunner laitteeseen.
Widgetien tarkasteleminen
Laitteessa on esiladattuna widgetejä, joista näet tietoja yhdellä
silmäyksellä. Jotkin widgetit tarvitsevat Bluetooth yhteyden
yhteensopivaan älypuhelimeen.
• Näytä widgetit valitsemalla kellotaulussa UP tai DOWN.
Käytettävissä olevat widgetit: syke ja aktiivisuuden seuranta.
Suorituskykywidget edellyttää useita suorituksia, jotka
sisältävät syketiedot, sekä juoksulenkkejä ulkona käyttäen
GPS-toimintoa.
• Voit tarkastella widgetin lisäasetuksia ja -toimintoja
valitsemalla START.
Tietoja Oma päivä -widgetistä
Oma päivä -widget on kuva päivän suorituksista. Se on
dynaaminen yhteenveto, joka päivittyy koko päivän ajan.
Jokainen kiivetty kerros ja tallennettu suoritus näkyy heti
widgetissä. Tietoja ovat esimerkiksi tallennetut suoritukset,
viikon tehominuutit, kiivetyt kerrokset, askeleet ja kulutetut
kalorit. Voit näyttää lisää tilastoja valitsemalla START.
Säädinvalikon tarkasteleminen
Säädinvalikko sisältää asetuksia, kuten Älä häiritse -tilan
käyttöönoton, näppäinlukituksen ja laitteen sammutuksen. Voit
myös avata Garmin Pay lompakon.
HUOMAUTUS: voit lisätä ja poistaa säädinvalikon asetuksia
sekä muuttaa niiden järjestystä.
1 Paina LIGHT-painiketta pitkään missä tahansa näytössä.
2 Voit selata asetuksia valitsemalla UP tai DOWN.
Säädinvalikon mukauttaminen
Voit lisätä ja poistaa säädinvalikon pikavalikkoasetuksia sekä
muuttaa niiden järjestystä (Säädinvalikon tarkasteleminen,
sivu 20).
20
1
2
3
4
Paina -painiketta pitkään.
Valitse Säätimet.
Valitse mukautettava pikavalinta.
Valitse vaihtoehto:
• Valitse Järjestä uudelleen, jos haluat muuttaa
pikavalinnan sijaintia säädinvalikossa.
• Valitse Poista, jos haluat poistaa pikavalinnan
säädinvalikosta.
5 Tarvittaessa voit lisätä pikavalinnan säädinvalikkoon
valitsemalla Lisää uusi.
Sääwidgetin tarkasteleminen
Säätietoja varten tarvitaan Bluetooth yhteys yhteensopivaan
älypuhelimeen.
1 Näytä sääwidget valitsemalla kellotaulussa UP tai DOWN.
2 Voit näyttää tuntikohtaiset säätiedot valitsemalla START.
3 Voit näyttää päiväkohtaiset säätiedot valitsemalla DOWN.
Musiikin hallinnan avaaminen
Musiikin hallinta edellyttää Bluetooth yhteyttä yhteensopivaan
älypuhelimeen.
1 Paina kellotaulussa LIGHT-painiketta pitkään.
2 Valitse .
3 Voit käyttää musiikin hallintaa valitsemalla UP tai DOWN.
Connect IQ ominaisuudet
Voit lisätä kelloon Connect IQ ominaisuuksia (Garmin ja muut
palveluntarjoajat) Connect IQ sivustossa. Voit mukauttaa laitetta
kellotauluilla, tietokentillä, widgeteillä ja sovelluksilla.
Kellotaulut: voit mukauttaa kellon ulkoasua.
Tietokentät: voit ladata uusia tietokenttiä, joissa anturien,
suoritusten ja aiempien suoritusten tiedot näkyvät uudella
tavalla. Voit lisätä Connect IQ tietokenttiä sisäisiin
ominaisuuksiin ja sisäisille sivuille.
Widgetit: näistä näet muun muassa anturitietoja ja ilmoituksia
yhdellä silmäyksellä.
Sovellukset: voit lisätä kelloon vuorovaikutteisia ominaisuuksia,
kuten uusia ulkoilu- ja kuntoilusuoritusten tyyppejä.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen apps.garmin.com ja kirjaudu sisään.
3 Valitse Connect IQ ominaisuus ja lataa se.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Wi‑Fi yhteysominaisuudet
Suoritusten lataaminen Garmin Connect tilillesi: lähettää
suorituksen automaattisesti Garmin Connect tilillesi heti, kun
suoritus on tallennettu.
Äänisisältö: voit synkronoida äänisisältöä kolmannen
osapuolen palveluista.
Ohjelmistopäivitykset: laite lataa ja asentaa uusimman
ohjelmistopäivityksen automaattisesti, kun Wi‑Fi yhteys on
käytettävissä.
Harjoitukset ja harjoitusohjelmat: voit selata ja valita
harjoituksia ja harjoitusohjelmia Garmin Connect sivustossa.
Kun laite käyttää seuraavan kerran Wi‑Fi yhteyttä, tiedostot
lähetetään langattomasti laitteeseen.
Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon
Laite on yhdistettävä älypuhelimen Garmin Connect
sovellukseen tai tietokoneen Garmin Express™ sovellukseen,
jotta sen voi yhdistää Wi‑Fi verkkoon.
1 Paina -painiketta pitkään.
Älykkäät ominaisuudet
2 Valitse Asetukset > Wi-Fi > Omat verkot > Lisää verkko.
3 Valitse suoritus.
Laite näyttää lähellä olevien Wi‑Fi verkkojen luettelon.
Valitse
verkko.
3
4 Anna tarvittaessa verkon salasana.
Laite yhdistää verkkoon, ja verkko lisätään tallennettujen
verkkojen luetteloon. Laite yhdistää tähän verkkoon
automaattisesti uudelleen ollessaan verkon alueella.
HUOMAUTUS: tapahtumantunnistus on käytettävissä vain
ulkona tapahtuville kävely-, juoksu- ja pyöräilysuorituksille.
Kun Forerunner laite, jossa on GPS käytössä, havaitsee
tapahtuman, Garmin Connect sovellus voi lähettää
hätäyhteyshenkilöillesi automaattisesti tekstiviestin ja
sähköpostin, jotka sisältävät nimesi ja GPS-sijaintisi. Näyttöön
tulee ilmoitus, että yhteyshenkilölle ilmoitetaan, kun 30 sekuntia
on kulunut. Voit peruuttaa viestin valitsemalla Peruuta, ennen
kuin laskurin aika on kulunut.
Turvallisuus- ja jäljitysominaisuudet
HUOMIO
Tapahtumantunnistus ja hätätoiminto ovat lisäominaisuuksia,
joihin ei pidä luottaa ensisijaisena avunlähteenä hätätilanteessa.
Garmin Connect sovellus ei ota yhteyttä hätäpalveluihin
puolestasi.
Forerunner laitteessa on turvallisuus- ja jäljitysominaisuuksia,
jotka on määritettävä Garmin Connect sovelluksella.
HUOMAUTUS
Jos haluat käyttää kyseisiä ominaisuuksia, sinun on oltava
yhteydessä Garmin Connect sovellukseen Bluetooth tekniikan
avulla. Voit määrittää hätäyhteyshenkilöt Garmin Connect
tililläsi.
Hätätoiminto: voit lähettää nimesi ja GPS-sijaintisi tekstiviestillä
hätäyhteyshenkilöille.
Tapahtumantunnistus: sallii Garmin Connect sovelluksen
lähettää viestin hätäyhteyshenkilöille, kun Forerunner laite
havaitsee tapahtuman.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
Live Event Sharing: voit lähettää viestejä ja reaaliaikaisia
päivityksiä kavereillesi ja perheenjäsenillesi tapahtuman
aikana.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä
ainoastaan, jos laite on yhdistetty Android älypuhelimeen.
Hätäyhteyshenkilöiden lisääminen
Hätäyhteyshenkilöiden puhelinnumeroita käytetään
tapahtumantunnistus- ja hätätoiminnossa.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksessa tai .
2 Valitse Turvallisuus & jäljitys > Tapahtumantunnistus &
hätätoiminto > Lisää hätäyhteyshenkilö.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Avun pyytäminen
Avun pyytäminen hätätilanteessa edellyttää
hätäyhteyshenkilöiden määrittämistä (Hätäyhteyshenkilöiden
lisääminen, sivu 21).
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Kun tunnet kolme värähdystä, aktivoi hätätoiminto
vapauttamalla painike.
Laskurinäyttö avautuu.
VIHJE: voit peruuttaa viestin valitsemalla Peruuta, ennen
kuin laskurin aika on kulunut.
Tapahtumantunnistuksen ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Turvall. ja jäljitys >
Tapahtumantunnistus.
Turvallisuus- ja jäljitysominaisuudet
GroupTrack istunnon aloittaminen
Ennen kuin voit aloittaa GroupTrack istunnon, sinulla on oltava
Garmin Connect tili, yhteensopiva älypuhelin ja Garmin Connect
sovellus.
Nämä ohjeet koskevat GroupTrack istunnon aloittamista
Forerunner laitteiden kanssa. Jos yhteyshenkilöilläsi on muita
yhteensopivia laitteita, näet ne kartassa. GroupTrack ajajat eivät
välttämättä näy muissa laitteissa kartassa.
1 Siirry ulos ja käynnistä Forerunner laite.
2 Pariliitä älypuhelin Forerunner laitteeseen (Älypuhelimen
pariliittäminen laitteeseen, sivu 18).
Voit
ottaa käyttöön yhteyshenkilöiden näyttämisen
3
karttanäytössä painamalla Forerunner laitteen -painiketta
pitkään ja valitsemalla Turvall. ja jäljitys > GroupTrack >
Näytä kartassa.
4 Valitse Garmin Connect sovelluksen asetusvalikosta
Turvallisuus & jäljitys > LiveTrack > GroupTrack.
5 Jos sinulla on useita yhteensopivia laitteita, valitse laite
GroupTrack istuntoa varten.
6 Valitse Näkyvissä: > Kaikki yhteydet.
7 Valitse Käynnistä LiveTrack.
8 Aloita suoritus Forerunner laitteessa.
9 Voit tarkastella yhteyshenkilöitä vierittämällä kartalle.
VIHJE: painamalla -painiketta pitkään kartassa ja
valitsemalla Läheiset yhteydet voit tarkastella muiden
GroupTrack istunnossa olevien yhteyshenkilöiden etäisyyttä,
suuntaa ja tahtia tai nopeutta.
Vihjeitä GroupTrack istuntoihin
GroupTrack toiminnolla voit seurata ryhmäsi muita jäseniä
käyttämällä LiveTrack toimintoa suoraan näytössä. Ryhmän
kaikkien jäsenten on oltava Garmin Connect tilisi
yhteyshenkilöitä.
• Aloita suoritus ulkona käyttäen GPS-toimintoa.
• Pariliitä Forerunner laitteesi älypuhelimen kanssa Bluetooth
tekniikalla.
• Valitse Garmin Connect sovelluksen asetusvalikosta
Yhteydet, kun haluat päivittää GroupTrack istunnon
osallistujaluettelon.
• Varmista, että kaikki yhteyshenkilöt on liitetty älypuhelimiin.
Aloita sitten LiveTrack istunto Garmin Connect
sovelluksessa.
• Varmista, että kaikki yhteyshenkilöt ovat kantaman sisällä
(40 km tai 25 mailia).
• Voit tarkastella yhteyshenkilöitä GroupTrack istunnon aikana
vierittämällä kartalle (Kartan lisääminen suoritukseen,
sivu 30).
Musiikki
Laitteeseen voi ladata äänisisältöä tietokoneesta tai kolmannen
osapuolen palvelusta, jotta sitä voi kuunnella, kun älypuhelin ei
ole lähellä. Jos haluat kuunnella laitteeseen tallennettua
äänisisältöä, tarvitset Bluetooth tekniikkaa tukevat kuulokkeet.
21
Musiikin hallintatoiminnoilla voit hallita älypuhelimen musiikin
toistoa tai toistaa laitteeseen tallennettua musiikkia.
Yhdistäminen kolmannen osapuolen
palveluun
Ennen kuin voit ladata yhteensopivaan kelloon musiikkia tai
muita äänitiedostoja tuetusta kolmannen osapuolen palvelusta,
sinun on muodostettava palveluun yhteys Garmin Connect
sovelluksella.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksessa tai .
2 Valitse Garmin-laitteet ja valitse laite.
3 Valitse Musiikki.
4 Valitse vaihtoehto:
• yhdistä asennettuun palveluun valitsemalla
palveluntarjoaja ja seuraamalla näytön ohjeita
• yhdistä uuteen palveluun valitsemalla Hae
musiikkisovelluksia, hakemalla palveluntarjoaja ja
seuraamalla näytön ohjeita.
Spotify
®
Spotify on digitaalinen musiikkipalvelu, jossa voit kuunnella
miljoonia kappaleita.
VIHJE: Spotify integrointi edellyttää, että asennat Spotify
sovelluksen matkapuhelimeen. Edellyttää yhteensopivia
mobiililaitteita ja mahdollisuuksien mukaan Premium-tilausta.
Siirry osoitteeseen www.garmin.com/.
Tuote sisältää Spotify ohjelmistoja, joita koskevat kolmannen
osapuolen käyttöoikeudet ovat nähtävissä täällä:
https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses. Ota
Spotify mukaan kaikille matkoille. Kuuntele lempikappaleitasi ja artistejasi tai anna Spotify palvelun hoitaa viihdepuoli.
Äänisisällön lataaminen kohteesta Spotify
Jotta voit ladata äänisisältöä Spotify palvelusta, yhdistä Wi‑Fi
verkkoon (Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon, sivu 20).
1 Avaa musiikin hallinta painamalla DOWN-painiketta pitkään
missä tahansa näytössä.
2 Paina UP-painiketta pitkään.
3 Valitse Musiikkipalvelut > Spotify.
4 Valitse Lisää musiikkia ja podcasteja.
5 Valitse laitteeseen ladattava soittolista tai muu kohde.
HUOMAUTUS: äänisisällön lataaminen voi kuluttaa akkua.
Laite tarvitsee ehkä liittää ulkoiseen virtalähteeseen, jos akun
jäljellä oleva virta ei riitä.
Valitut soittolistat ja muut kohteet ladataan laitteeseen.
Forerunner luettelosta luokan, valitsemalla valintaruudut ja
valitsemalla Poista laitteesta.
Musiikin kuunteleminen
1 Avaa musiikin hallinta painamalla DOWN-painiketta pitkään
missä tahansa näytössä.
2 Yhdistä Bluetooth kuulokkeet (Kuulokkeiden liittäminen
Bluetooth tekniikalla, sivu 22).
3 Paina -painiketta pitkään.
4 Valitse Musiikkipalvelut ja valitse vaihtoehto:
• Voit kuunnella kelloon tietokoneesta ladattua musiikkia
valitsemalla Oma musiikki (Oman äänisisällön
lataaminen, sivu 22).
• Jos haluat kuunnella musiikkia älypuhelimestasi, valitse
Ohjaa puhelinta.
• Voit kuunnella kolmannen osapuolen palveluntarjoajan
musiikkia valitsemalla palveluntarjoajan nimen.
5 Avaa musiikin toiston säätimet valitsemalla .
Musiikin toiston säätimet
Valitsemalla tämän voit hallita joidenkin kolmannen osapuolen
palveluntarjoajien sisältöä.
Valitsemalla tämän voit selata valitun lähteen äänitiedostoja ja
soittolistoja.
Säädä äänenvoimakkuutta valitsemalla tämä.
Valitsemalla tämän voit toistaa ja tauottaa nykyistä äänitiedostoa.
Valitsemalla tämän voit siirtyä soittolistan seuraavaan äänitiedostoon.
Voit kelata nykyistä äänitiedostoa eteenpäin painamalla tätä
pitkään.
Valitsemalla tämän voit aloittaa nykyisen äänitiedoston alusta.
Valitsemalla tämän kaksi kertaa voit siirtyä soittolistan edelliseen
äänitiedostoon.
Voit kelata nykyistä äänitiedostoa taaksepäin painamalla tätä
pitkään.
Valitsemalla tämän voit vaihtaa uudelleentoistotilaa.
Valitsemalla tämän voit vaihtaa satunnaistoistotilaa.
Oman äänisisällön lataaminen
Jotta voit lähettää omaa musiikkia laitteeseen, asenna
tietokoneeseen Garmin Express sovellus (www.garmin.com
/express).
Voit ladata henkilökohtaiset esimerkiksi mp3- ja aac-muotoiset
äänitiedostosi tietokoneesta Forerunner laitteeseen.
1 Liitä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
2 Avaa tietokoneessa Garmin Express sovellus, valitse laite ja
valitse Musiikki.
VIHJE: Windows tietokoneet: voit valita
ja selata
äänitiedostot sisältävään kansioon. Apple tietokoneet:
Garmin Express sovellus käyttää iTunes kirjastoa.
3 Valitse Oma musiikki- tai iTunes-kirjasto-luettelossa
äänitiedostoluokka, kuten kappaleet tai soittolistat.
4 Valitse äänitiedostojen valintaruudut ja valitse Lähetä
laitteeseen.
®
®
®
22
5 Voit poistaa äänitiedostoja tarvittaessa valitsemalla
Yhdistetyn älypuhelimen musiikin toiston hallinta
1 Aloita kappaleen tai soittolistan toistaminen älypuhelimellasi.
2 Avaa musiikin hallinta painamalla missä tahansa Forerunner
laitteen näytössä DOWN painiketta pitkään.
3 Valitse Musiikkipalvelut > Ohjaa puhelinta.
Kuulokkeiden liittäminen Bluetooth
tekniikalla
Voit kuunnella Forerunner laitteeseen ladattua musiikkia, kun
yhdistät kuulokkeet Bluetooth tekniikalla.
1 Tuo kuulokkeet enintään 2 metrin (6,6 jalan) päähän
laitteesta.
2 Ota pariliitostila käyttöön kuulokkeissa.
3 Paina -painiketta pitkään.
4 Valitse Asetukset > Musiikki > Kuulokkeet > Lisää uusi.
5 Viimeistele pariliitos valitsemalla kuulokkeet.
Musiikki
Garmin Pay
Garmin Pay toiminnolla voit maksaa ostoksia kellon avulla
kaupoissa, jotka tukevat toimintoa, käyttämällä toimintoa
tukevan rahoituslaitoksen luotti- tai maksukortteja.
Garmin Pay lompakkotoiminnon
määrittäminen
Voit lisätä toimintoa tukevia luotto- tai maksukortteja Garmin Pay
lompakkoosi. Toimintoa tukevien rahoituslaitosten luettelo on
osoitteessa garmin.com/garminpay/banks.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksessa tai .
2 Valitse Garmin-laitteet ja valitse Forerunner laite.
3 Valitse Garmin Pay > Luo lompakko.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Ostoksen maksaminen kellon avulla
Ennen kuin voit käyttää kelloasi ostosten maksamiseen, sinun
on määritettävä vähintään yksi maksukortti.
Voit maksaa ostoksista kellon avulla kaupoissa, jotka tukevat
toimintoa.
1 Paina LIGHT-painiketta pitkään.
2 Valitse Lompakko.
3 Anna nelinumeroinen salasana.
HUOMAUTUS: jos annat salasanan väärin kolme kertaa,
lompakkosi lukitaan, ja sinun on vaihdettava salasanasi
Garmin Connect sovelluksessa.
Viimeksi käyttämäsi maksukortti tulee näkyviin.
keskeyttää Garmin Pay lompakon käytön tai poistaa koko
lompakon.
HUOMAUTUS: joissakin maissa toimintoa tukevat
rahoituslaitokset saattavat rajoittaa lompakon ominaisuuksia.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksen Forerunner laitesivulla
Garmin Pay > Lompakon hallinta.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit keskeyttää tietyn kortin käytön valitsemalla kortin ja
valitsemalla Keskeytä.
Kortin on oltava aktiivinen, jotta voit tehdä ostoksia
Forerunner laitteellasi.
• Voit keskeyttää lompakkosi kaikkien korttien käytön
tilapäisesti valitsemalla Keskeytä lompakon käyttö.
Et voi maksaa Forerunner laitteellasi ennen kuin olet
lopettanut vähintään yhden kortin keskeytyksen
sovelluksen avulla.
• Voit poistaa keskeytyksen lompakosta, jonka käyttö on
keskeytetty, valitsemalla Lopeta lompakon keskeytys.
• Voit poistaa tietyn kortin valitsemalla kortin ja valitsemalla
Poista.
Kortti poistetaan kokonaan lompakostasi. Jos haluat lisätä
tämän kortin lompakkoosi tulevaisuudessa, sinun on
annettava kortin tiedot uudelleen.
• Voit poistaa kaikki lompakon kortit valitsemalla Poista
lompakko.
Garmin Pay lompakko ja kaikki siihen liittyvät korttitiedot
poistetaan. Et voi maksaa Forerunner laitteellasi ennen
kuin luot uuden lompakon ja lisäät kortin.
Garmin Pay salasanan vaihtaminen
4 Jos olet lisännyt useita kortteja Garmin Pay lompakkoosi, voit
vaihtaa toiseen korttiin valitsemalla DOWN (valinnainen).
5 Pidä 60 sekunnin kuluessa kelloa maksupäätteen lähellä niin,
että kello osoittaa kohti maksupäätettä.
Kello värisee ja näyttää valintamerkin, kun tiedonsiirto
maksupäätteeseen on valmis.
6 Noudata tarvittaessa kortinlukijan ohjeita tapahtuman
suorittamiseksi loppuun.
VIHJE: kun olet antanut salasanan, voit maksaa antamatta
salasanaa 24 tunnin ajan, kun pidät kelloa koko ajan. Jos irrotat
kellon ranteesta tai poistat sykemittauksen käytöstä, sinun on
annettava salasana uudelleen ennen maksamista.
Kortin lisääminen Garmin Pay lompakkoon
Voit lisätä enintään kymmenen luotto- tai maksukorttia
Garmin Pay lompakkoosi.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksen Forerunner laitesivulla
Garmin Pay > .
2 Syötä kortin tiedot ja lisää kortti lompakkoosi näytön ohjeiden
mukaisesti.
Kun kortti on lisätty, voit valita kortin kellostasi, kun suoritat
maksun.
Garmin Pay lompakon hallinta
Voit katsella kunkin maksukorttisi yksityiskohtaisia tietoja ja
keskeyttää kortin käytön, aktivoida tai poistaa kortin. Voit myös
Garmin Pay
Sinun on tiedettävä nykyinen salasanasi, jotta voit vaihtaa sen.
Salasanaa ei voi palauttaa. Jos unohdat salasanasi, sinun on
poistettava lompakkosi, luotava uusi ja syötettävä korttitietosi
uudelleen.
Voit vaihtaa Garmin Pay lompakon käyttämiseen vaaditun
salasanan Forerunner laitteessa.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksen Forerunner laitesivulla
Garmin Pay > Vaihda salasana.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Seuraavan kerran, kun maksat Forerunner laitteellasi, sinun on
annettava uusi salasanasi.
Historia
Historia sisältää tiedot ajasta, matkasta, kaloreista, keskitahdista
tai -nopeudesta ja kierroksista sekä valinnaisen anturin tiedot.
HUOMAUTUS: kun laitteen muisti on täynnä, laite alkaa korvata
vanhimpia tietoja.
Historian käyttäminen
Historia sisältää laitteeseen tallentamiasi aiempia suorituksia.
Laitteen historiawidgetissä voit tarkastella suoritustietoja
nopeasti (Widgetit, sivu 19).
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Suoritukset.
3 Valitse suoritus.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää lisätietoja suorituksesta valitsemalla Kaikki
tilastot.
• Voit tarkastella suorituksen vaikutusta aerobiseen ja
anaerobiseen kuntoosi valitsemalla Training Effect
(Tietoja harjoitusvaikutuksen asteikosta, sivu 14).
23
• Voit näyttää aikasi kullakin sykealueella valitsemalla Syke
(Ajan näyttäminen kullakin sykealueella, sivu 24).
• Voit valita kierroksen ja näyttää lisätietoja kierroksista
valitsemalla Kierrokset.
• Valitse harjoitussarja ja näytä kunkin sarjan lisätiedot
valitsemalla Sarjat.
• Voit näyttää suorituksen kartassa valitsemalla Kartta.
• Voit näyttää suorituksen korkeuskäyrän valitsemalla
Korkeuskäyrä.
• Voit poistaa valitun suorituksen valitsemalla Poista.
Garmin Connect tilillesi ja säilyttää sitä niin kauan kuin
haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja suorituksesta,
kuten ajan, matkan, korkeuden, sykkeen, kulutetut kalorit,
juoksurytmin, juoksun dynamiikan, karttanäkymän, tahti- ja
nopeustaulukot sekä mukautettavat raportit.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.
Monilajihistoria
Laite tallentaa suorituksen monilajiyhteenvedon, mukaan lukien
kokonaismatkan ja -ajan, kalorit ja valinnaisten lisävarusteiden
tiedot. Lisäksi laite näyttää jokaisen lajiosuuden ja siirtymän
suoritustiedot erikseen, jotta voit vertailla samankaltaisia
harjoitussuorituksia ja seurata, miten nopeasti siirryt siirtymästä
eteenpäin. Siirtymähistoria sisältää matkan, ajan,
keskinopeuden ja kalorit.
Ajan näyttäminen kullakin sykealueella
Seuraamalla aikaasi kullakin sykealueella voit parantaa
harjoitustehoasi.
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Suoritukset.
3 Valitse suoritus.
4 Valitse Syke.
Kaikkien yhteismäärien näyttäminen
Voit tarkastella laitteeseen ajan myötä tallennettuja matka- ja
aikatietoja.
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Yhteensä.
3 Valitse tarvittaessa suoritus.
4 Voit tarkastella viikoittaisia tai kuukausittaisia kokonaismääriä
valitsemalla vaihtoehdon.
Matkamittarin käyttäminen
Matkamittari tallentaa automaattisesti kokonaismatkan ja nousun sekä suorituksiin käytetyn ajan.
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Yhteensä > Matkamittari.
3 Voit näyttää matkamittarin kokonaistiedot valitsemalla UP tai
DOWN.
Historiatietojen poistaminen
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Asetukset.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Poista kaikki suoritukset voit poistaa kaikki
suoritukset historiasta.
• Valitsemalla Nollaa yhteismäärät voit nollata kaikki
matkan ja ajan kokonaismäärät.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa.
Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja
jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja triathlonharjoituksista. Voit hankkia
maksuttoman tilin osoitteessa connect.garmin.com.
Suoritusten tallentaminen: kun olet saanut suorituksen
valmiiksi ja tallentanut sen laitteeseesi, voit ladata sen
24
Harjoittelun suunnitteleminen: voit valita kuntoilutavoitteen ja
ladata päiväkohtaisen harjoitusohjelman.
Seuraa edistymistäsi: voit seurata päivittäisiä askeliasi,
osallistua ystävällismieliseen kisaan yhteyshenkilöidesi
kanssa ja pyrkiä tavoitteisiisi.
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Asetusten hallinta: voit mukauttaa laitteen asetuksia ja
käyttäjäasetuksiasi Garmin Connect tililläsi.
Connect IQ kaupan avaaminen: voit ladata sovelluksia,
kellotauluja, tietokenttiä ja widgetejä.
Garmin Connect käyttö tietokoneessa
Garmin Express sovellus yhdistää laitteesi Garmin Connect tiliin
tietokoneen avulla. Garmin Express sovelluksella voit ladata
suoritustietosi Garmin Connect tilillesi ja lähettää tietoja, kuten
harjoituksia ja harjoitusohjelmia, Garmin Connect sivustosta
laitteeseesi. Voit myös asentaa laitteen ohjelmistopäivityksiä ja
hallita Connect IQ sovelluksiasi.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Lataa ja asenna Garmin Express sovellus.
4 Avaa Garmin Express sovellus ja valitse Lisää laite.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
Historia
HUOMAUTUS: Mac käyttöjärjestelmissä on rajoitettu MTPtiedostonsiirtotilan tuki. Garmin-asema on avattava Windows
käyttöjärjestelmässä. Poista musiikkitiedostot laitteesta
Garmin Express sovelluksella.
Navigointi
Laitteen GPS-navigointitoimintojen avulla voit näyttää
kulkureittisi kartassa, tallentaa paikkoja ja etsiä reitin kotiin.
• Voit näyttää reitin korkeuskäyrän valitsemalla
Korkeuskäyrä.
• Voit tallentaa reitin valitsemalla Tallenna.
• Voit näyttää reitin nousujen luettelon valitsemalla Näytä
nousut.
Sijainnin tallentaminen
Voit tallentaa nykyisen sijaintisi ja navigoida takaisin siihen
myöhemmin.
HUOMAUTUS: voit lisätä asetuksia säädinvalikkoon.
1 Paina LIGHT-painiketta pitkään.
2 Valitse Tallenna sijainti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Tallennettujen sijaintien muokkaaminen
Reitit
Voit lähettää reitin Garmin Connect tililtäsi laitteeseen. Kun reitti
on tallennettu laitteeseen, voit navigoida sitä laitteessa.
Voit noudattaa tallennettua reittiä, koska se on hyvä. Voit
esimerkiksi tallentaa pyöräilyyn sopivan työmatkareitin ja
seurata sitä.
Voit myös noudattaa tallennettua reittiä, jos haluat yrittää
saavuttaa tai ylittää aiemmin asetettuja tavoitteita. Jos teit
alkuperäisen reitin esimerkiksi 30 minuutissa, voit kilpailla Virtual
Partner toiminnon kanssa. Se yrittää tehdä harjoituksen alle 30
minuutissa.
Reitin luominen ja seuraaminen laitteella
1 Valitse kellotaulussa START.
2 Valitse suoritus.
3 Paina -painiketta pitkään.
4 Valitse Navigoi > Reitit > Luo uusi.
5 Kirjoita reitin nimi ja valitse .
6 Valitse Lisää sijainti.
7 Valitse jokin vaihtoehto.
8 Toista tarvittaessa vaiheet 4 ja 5.
9 Valitse Valmis > Tee harjoitus.
Navigointitiedot näkyvät.
10 Aloita navigointi valitsemalla START.
Kiertomatkareitin luominen
Laite luo kiertomatkareitin määritetyn etäisyyden ja
navigointisuunnan perusteella.
1 Valitse kellotaulussa START.
2 Valitse Juoksu tai Pyöräily.
3 Paina -painiketta pitkään.
4 Valitse Navigointi > Kiertomatkareitti.
5 Määritä reitin kokonaispituus.
6 Valitse kulkusuunta.
Laite luo enintään kolme reittiä. Voit näyttää muut reitit
valitsemalla DOWN.
7 Valitse reitti valitsemalla START.
8 Valitse vaihtoehto:
• Voit aloittaa navigoinnin valitsemalla Mene.
• Voit näyttää reitin kartassa ja panoroida tai zoomata
karttaa valitsemalla Kartta.
• Voit näyttää reitin käännösluettelon valitsemalla
Käännöskohtainen.
Navigointi
Voit poistaa tallennetun sijainnin tai muuttaa sen nimeä sekä
korkeus- ja sijaintitietoja.
1 Valitse kellotaulussa START > Navigoi > Tallenn. sijainnit.
2 Valitse tallennettu sijainti.
3 Valitse vaihtoehto sijainnin muokkaamista varten.
Reittipisteen projisointi
Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja suuntiman
nykyisestä sijainnistasi uuteen sijaintiin.
1 Tarvittaessa voit lisätä reittipisteen projisointisovelluksen
sovellusluetteloon valitsemalla START > Lisää > Laadi
reittip..
2 Voit lisätä sovelluksen suosikkiluetteloosi valitsemalla Kyllä.
3 Valitse kellotaulussa START > Laadi reittip..
4 Aseta kulkusuunta valitsemalla UP tai DOWN.
5 Valitse START.
6 Valitse mittayksikkö valitsemalla DOWN.
7 Määritä matka valitsemalla UP.
8 Tallenna valitsemalla START.
Projisoitu reittipiste tallennetaan oletusnimellä.
Navigoiminen kohteeseen
Voit navigoida määränpäähän tai seurata reittiä laitteen avulla.
1 Valitse kellotaulussa START > Navigoi.
2 Valitse luokka.
3 Valitse määränpää vastaamalla näytön kehotteisiin.
4 Valitse Mene.
Navigointitiedot näkyvät.
5 Aloita navigointi valitsemalla START.
Navigoiminen kohdepisteeseen
Jos laitteeseen asennetut karttatiedot sisältävät kohdepisteitä,
voit navigoida niihin.
1 Paina kellotaulussa START-painiketta pitkään.
2 Valitse suoritus.
3 Paina -painiketta pitkään.
4 Valitse Navigointi > Kohdepisteet ja valitse luokka.
Näyttöön tulee luettelo nykyisen sijaintisi lähellä olevista
kohdepisteistä.
5 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Voit hakea toisen sijainnin läheltä valitsemalla Hae läheltä
ja valitsemalla sijainnin.
• Voit hakea kohdepistettä nimellä valitsemalla
Kirjoitushaku, kirjoittamalla nimen, valitsemalla Hae
läheltä ja valitsemalla sijainnin.
25
6 Valitse kohdepiste hakutuloksista.
7 Valitse Mene.
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja
navigoinnin aloittaminen siihen
Navigointitiedot näkyvät.
8 Aloita navigointi valitsemalla START.
Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka.
Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää
suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja
viihdeareenoita.
Voit tallentaa mies yli laidan (MOB) -sijainnin ja aloittaa
navigoinnin siihen automaattisesti.
VIHJE: voit mukauttaa painikkeiden pitotoimintoa, jotta voit
käyttää MOB-toimintoa (Pikanäppäinten mukauttaminen,
sivu 34).
Valitse kellotaulussa START > Navigoi > Viime MOB.
Navigointitiedot näkyvät.
Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla
Navigoinnin lopettaminen
Kohdepisteet
Voit osoittaa laitteella matkan päässä olevaa kohdetta, kuten
vesitornia, lukita suunnan ja navigoida kohteeseen.
1 Valitse kellotaulussa START > Navigoi > Tähtää ja mene.
2 Osoita kellon yläreuna kohteen suuntaan ja valitse START.
Navigointitiedot näkyvät.
3 Aloita navigointi valitsemalla START.
Navigointi aloituspisteeseen suorituksen
aikana
Voit navigoida takaisin nykyisen suorituksen aloituspisteeseen
suoraan tai kulkemaasi reittiä pitkin. Tämä toiminto on
käytettävissä vain GPS-ominaisuutta käyttävissä suorituksissa.
1 Valitse suorituksen aikana STOP > Palaa alkuun.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit navigoida takaisin suorituksen aloituspisteeseen
kulkemaasi reittiä valitsemalla TracBack.
• Jos sinulla ei ole tuettua karttaa tai käytät suoraa reititystä,
voit navigoida suorituksen aloituspisteeseen linnuntietä
valitsemalla Reitti.
• Jos et käytä suoraa reititystä, voit navigoida suorituksen
aloituspisteeseen käyttämällä käännöskohtaisia ohjeita
valitsemalla Reitti.
Nykyinen sijaintisi , seurattava jälki
ilmestyvät karttaan.
1 Paina -painiketta pitkään suorituksen aikana.
2 Valitse Lopeta navigointi.
Kartta
osoittaa sijaintisi kartassa. Sijaintien nimet ja symbolit näkyvät
kartassa. Kun navigoit määränpäähän, reitti näkyy kartassa
viivana.
• Karttanavigointi (Kartan panorointi ja zoomaus, sivu 27)
• Kartta-asetukset (Kartta-asetukset, sivu 27)
Kartan tarkasteleminen
1 Aloita ulkoilusuoritus.
2 Voit selata karttanäyttöä valitsemalla UP tai DOWN.
3 Paina -painiketta pitkään ja valitse vaihtoehto:
• Panoroi tai zoomaa karttaa valitsemalla Panoroi/zoomaa.
VIHJE: voit vaihtaa ylös ja alas panoroinnin, vasemmalle
ja oikealle panoroinnin ja zoomauksen välillä valitsemalla
START. Voit painaa START-painiketta pitkään ja valita
hiusristikon osoittaman pisteen.
• Voit näyttää lähellä olevat kohde- ja reittipisteet
valitsemalla Ympäristö.
Kartan sijainnin tallentaminen tai navigoiminen siihen
Voit valita minkä tahansa kartan sijainnin. Voit tallentaa sijainnin
tai aloittaa navigoinnin siihen.
1 Paina kartassa -painiketta pitkään.
2 Valitse Panoroi/zoomaa.
Säätimet ja hiusristikot ilmestyvät karttaan.
ja määränpää
Navigoiminen viimeisimmän tallennetun
suorituksen aloituspisteeseen
Voit navigoida takaisin viimeisimmän tallennetun suorituksen
aloituspisteeseen suoraan tai kulkemaasi reittiä pitkin. Tämä
toiminto on käytettävissä vain GPS-ominaisuutta käyttävissä
suorituksissa.
1 Valitse START > Navigoi > Suoritukset.
2 Valitse viimeksi tallennettu suoritus.
3 Valitse Palaa alkuun.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit navigoida takaisin suorituksen aloituspisteeseen
kulkemaasi reittiä valitsemalla TracBack.
• Voit navigoida suoraan takaisin suorituksen
aloituspisteeseen valitsemalla Reitti.
5 Näytä kompassi (valinnainen) valitsemalla DOWN.
Nuoli osoittaa lähtöpisteeseen.
26
3 Keskitä sijainti hiusristikkoon vierittämällä ja zoomaamalla
karttaa.
4 Paina START-painiketta pitkään ja valitse hiusristikon
osoittama piste.
5 Valitse tarvittaessa lähellä oleva kohdepiste.
6 Valitse vaihtoehto:
• Aloita navigointi sijaintiin valitsemalla Mene.
• Tallenna sijainti valitsemalla Tallenna sijainti.
• Voit näyttää tietoja sijainnista valitsemalla Katso.
Navigointi Ympäristö-toiminnolla
Ympäristö-toiminnolla voit navigoida lähellä oleviin kohde- ja
reittipisteisiin.
HUOMAUTUS: laitteeseen asennettujen karttatietojen on
sisällettävä kohdepisteitä, jotta niihin voi navigoida.
Navigointi
1 Paina kartassa -painiketta pitkään.
2 Valitse Ympäristö.
3
4
5
6
Kohde- ja reittipisteiden kuvakkeet ilmestyvät karttaan.
Korosta kartan osa valitsemalla UP tai DOWN.
Valitse STOP.
Korostetussa kartan osassa olevien kohde- ja reittipisteiden
luettelo ilmestyy näyttöön.
Valitse sijainti.
Valitse vaihtoehto:
• Aloita navigointi sijaintiin valitsemalla Mene.
• Näytä sijainti kartassa valitsemalla Kartta.
• Tallenna sijainti valitsemalla Tallenna sijainti.
• Voit näyttää tietoja sijainnista valitsemalla Katso.
Kartan panorointi ja zoomaus
1 Navigoidessasi saat kartan näkyviin valitsemalla UP tai
DOWN.
2 Kosketa pitkään.
3 Valitse Panoroi/zoomaa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa ylös ja alas panoroinnin, vasemmalle ja
oikealle panoroinnin ja zoomauksen välillä valitsemalla
START.
• Voit panoroida tai zoomata karttaa valitsemalla UP ja
DOWN.
• Voit lopettaa valitsemalla BACK.
Kartta-asetukset
Voit mukauttaa kartan näyttämistä karttasovelluksessa ja
tietonäytöissä.
Paina kellotaulussa -painiketta pitkään ja valitse Asetukset >
Kartta.
Suunta: määrittää kartan suunnan. Pohjoinen ylös -vaihtoehto
näyttää pohjoisen näytön yläreunassa. Reitti ylös -vaihtoehto
näyttää nykyisen kulkusuunnan näytön yläreunassa.
Käyttäjän sijainnit: näyttää tai piilottaa tallennetut sijainnit
kartassa.
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole
käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä
manuaalisesti.
Lukitus tiehen: lukitsee sijaintisi kartalla osoittavan
sijaintikuvakkeen lähimpään tiehen.
Jälkiloki: näyttää tai piilottaa jälkilokin eli kulkemasi reitin, joka
näkyy värillisenä viivana kartassa.
Jäljen väri: muuttaa jälkilokin väriä.
Tiedot: säätää kartan yksityiskohtien määrää. Mitä enemmän
yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy
uudelleen.
Veneily: määrittää kartan näyttämään tiedot veneilytilassa.
Piirrä osuudet: näyttää osuudet kartassa värillisenä viivana tai
piilottaa ne.
Piirrä käyrät: näyttää tai piilottaa käyräviivat kartassa.
Korkeusmittari ja ilmanpainemittari
Laitteessa on sisäänrakennettu korkeusmittari ja
ilmanpainemittari. Laite kerää korkeus- ja ilmanpainetietoja
jatkuvasti, myös vähäisen virran tilassa. Korkeusmittari näyttää
arvioidun korkeuden painemuutosten perusteella.
Ilmanpainemittari näyttää ympäristön ilmanpainetiedot kiinteän
korkeuden perusteella, jossa korkeusmittari viimeksi kalibroitiin
(Korkeusmittariasetukset, sivu 33). Voit avata korkeus- tai
Navigointi
ilmanpainemittarin asetukset nopeasti valitsemalla
korkeusmittari- tai ilmanpainemittariwidgetissä START.
Kompassi
Laitteessa on kolmiakselinen, automaattisesti kalibroituva
kompassi. Kompassin toiminnot ja ulkonäkö muuttuvat
toiminnon mukaan sekä sen mukaan, onko GPS käytössä ja
oletko navigoimassa kohteeseen. Voit muuttaa kompassin
asetuksia manuaalisesti (Kompassin asetukset, sivu 33). Voit
avata kompassin asetukset nopeasti valitsemalla
kompassiwidgetissä START.
Navigointiasetukset
Voit mukauttaa kartan ominaisuuksia ja ulkoasua navigoitaessa
määränpäähän.
Kartan ominaisuuksien mukauttaminen
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Navigointi > Tietonäkymät.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Kartta voit ottaa kartan käyttöön tai poistaa
sen käytöstä.
• Valitsemalla Opas voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
opasnäytön, jossa näkyvää kompassin suuntimaa tai
reittiä voit seurata navigoidessasi.
• Valitsemalla Korkeuskäyrä voit ottaa korkeuskäyrän
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
• Valitse lisättävä, poistettava tai mukautettava näyttö.
Suuntaosoitin
Suuntaosoittimesta on eniten hyötyä, kun navigoit kohteeseen
suoraa linjaa pitkin, esimerkiksi vesireitillä. Sen avulla voit
navigoida takaisin oikealle kurssille ja välttää esteet ja vaarat.
Suuntaosoitin
näyttää sijaintisi suhteessa reittiviivaan, joka
johtaa määränpäähän. Kurssilta poikkeamisosoitin (CDI)
näyttää, miten paljon olet ajautunut reitiltä (oikealle tai
vasemmalle). Pisteet
ilmaisevat, miten kaukana suunnasta
olet.
Kulkusuunnan ilmaisimen määrittäminen
Voit määrittää kulkusuunnan ilmaisimen, joka näkyy
tietonäytöissä navigoinnin aikana. Ilmaisin osoittaa
tavoitekulkusuuntaan.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Navigointi > Kulkusuunnan ilmaisin.
Navigointihälytysten asettaminen
Voit asettaa hälytyksiä navigoinnin avuksi määränpäähän.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Navigointi > Hälytykset.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit asettaa hälytyksen tietyn matkan päässä
määränpäästä valitsemalla Matka loppuun.
• Voit asettaa hälytyksen tietyn jäljellä olevan ajan päähän
määränpäästä valitsemalla ETE loppuun.
• Voit asettaa hälytyksen siltä varalta, että eksyt reitiltä,
valitsemalla Poissa reitiltä.
27
• Voit ottaa käyttöön käännöskohtaiset navigointiohjeet
valitsemalla Käännöskehotteet.
4 Tarvittaessa voit ottaa hälytyksen käyttöön valitsemalla Tila.
5 Määritä etäisyyden tai ajan arvo ja valitse .
Langattomat anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ tai Bluetooth
anturien kanssa. Lisätietoja valinnaisten anturien
yhteensopivuudesta ja hankkimisesta on osoitteessa
buy.garmin.com.
Langattomien anturien pariliitos
Kun yhdistät anturin ensimmäisen kerran laitteeseen ANT+ tai
Bluetooth tekniikalla, sinun on pariliitettävä laite ja anturi.
Pariliitoksen jälkeen laite yhdistää anturiin automaattisesti, kun
aloitat toiminnon ja anturi on aktiivinen ja alueella.
HUOMAUTUS: jos laitteen mukana toimitettiin sykemittari, se ja
laite on jo pariliitetty.
1 Jos pariliität sykemittaria, aseta se paikalleen (Sykevyön
asettaminen paikalleen, sivu 10, Sykevyön asettaminen
paikalleen, sivu 11).
Sykemittari ei lähetä eikä vastaanota tietoja, ennen kuin olet
asettanut sen paikalleen.
2 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista
langattomista antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
3 Kosketa pitkään.
4 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Lisää uusi.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Etsi kaikki.
• Valitse anturin tyyppi.
Kun anturi on liitetty laitteeseesi, anturin tila muuttuu
Etsitään-tilasta Yhdistetty-tilaan. Anturitiedot ovat
tietonäytöissä tai mukautetussa tietokentässä.
Jalka-anturi
Laite on yhteensopiva jalka-anturin kanssa. Jalka-anturin avulla
voit tallentaa tahti- ja matkatietoja GPS-ominaisuuden
käyttämisen sijasta, kun harjoittelet sisätiloissa tai GPS-signaali
on heikko. Jalka-anturi on valmiustilassa ja valmis lähettämään
tietoja (kuten sykevyö).
Kun jalka-anturi on ollut 30 minuuttia käyttämättä, se kytkeytyy
pois toiminnasta säästääkseen paristoa. Kun pariston virta on
vähissä, siitä näkyy ilmoitus laitteessa. Pariston käyttöaikaa on
jäljellä noin viisi tuntia.
Lähteminen juoksulenkille käyttäen jalka-anturia
Ennen kuin lähdet juoksulenkille, sinun on pariliitettävä jalkaanturi ja Forerunner laite (Langattomien anturien pariliitos,
sivu 28).
Sisätiloissa juostessasi voit käyttää jalka-anturia tahdin, matkan
ja juoksurytmin tallentamiseen. Kun juokset ulkona käyttäen
jalka-anturia, voit lisäksi tallentaa juoksurytmien rinnalla GPStahtia ja -matkaa.
1 Asenna jalka-anturi sen ohjeiden mukaisesti.
2 Valitse juoksusuoritus.
3 Lähde juoksemaan.
Jalka-anturin kalibrointi
Jalka-anturi kalibroituu itse. Nopeus- ja matkatietojen tarkkuus
paranee, kun olet juossut muutaman kerran ulkona käyttäen
GPS-ominaisuutta.
28
Jalka-anturin kalibroinnin parantaminen
Ennen laitteen kalibrointia sinun on haettava GPS-signaaleja ja
pariliitettävä laite jalka-anturiin (Langattomien anturien pariliitos,
sivu 28).
Jalka-anturi kalibroituu itsestään, mutta voit parantaa nopeus- ja
matkatietoja juoksemalla muutaman kerran ulkona käyttäen
GPS-toimintoa.
1 Seiso ulkona 5 minuutin ajan paikassa, josta on hyvä
näkyvyys taivaalle.
2 Aloita juoksusuoritus.
3 Juokse radalla pysähtymättä 10 minuutin ajan.
4 Lopeta suoritus ja tallenna se.
Jalka-anturin kalibrointiarvo muuttuu tarvittaessa
tallennettujen tietojen perusteella. Jalka-anturia ei yleensä
tarvitse kalibroida uudelleen, ellei juoksutyyli muutu.
Jalka-anturin kalibroiminen manuaalisesti
Ennen laitteen kalibrointia sinun on pariliitettävä laite jalkaanturiin (Langattomien anturien pariliitos, sivu 28).
Manuaalinen kalibrointi on suositeltava, jos tiedät
kalibrointitekijän. Tiedät ehkä kalibrointitekijän, jos olet
kalibroinut jalka-anturin toisen Garmin tuotteen kanssa.
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet.
3 Valitse jalka-anturi.
4 Valitse Kalibrointi tekijä > Aseta arvo.
5 Säädä kalibrointitekijää:
• Lisää kalibrointitekijää, jos matka on liian lyhyt.
• Vähennä kalibrointitekijää, jos matka on liian pitkä.
Jalka-anturin nopeuden ja matkan asettaminen
Pariliitä laite jalka-anturiin, jotta voit mukauttaa jalka-anturin
nopeutta ja matkaa (Langattomien anturien pariliitos, sivu 28).
Voit määrittää laitteen laskemaan nopeuden ja matkan jalkaanturin tietojen perusteella GPS-tietojen sijasta.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Anturit ja lisälaitteet.
3 Valitse jalka-anturi.
4 Valitse Nopeus tai Etäisyys.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Sisäkäyttö, kun harjoittelet ilman GPSominaisuutta, tavallisesti sisätiloissa.
• Valitse Aina, jos haluat käyttää jalka-anturin tietoja aina
GPS-asetuksesta riippumatta.
Valinnaisen pyörän nopeus- tai poljinanturin
käyttäminen
Yhteensopivasta pyörän nopeus- tai poljinanturista voi lähettää
tietoja laitteeseen.
• Pariliitä anturi ja laite (Langattomien anturien pariliitos,
sivu 28).
• Määritä renkaan koko (Renkaan koko ja ympärysmitta,
sivu 43).
• Lähde matkaan (Suorituksen aloittaminen, sivu 2).
Harjoittelu voimamittarien avulla
• Osoitteessa buy.garmin.com on luettelo laitteen kanssa
yhteensopivista ANT+ antureista (kuten Vector™).
• Lisätietoja on voimamittarin käyttöoppaassa.
• Mukauta voima-alueita kuntosi ja tavoitteidesi mukaan
(Voima-alueiden määrittäminen, sivu 8).
Langattomat anturit
• Käytä aluehälytyksiä ilmoittamaan, kun olet saavuttanut tietyn
voima-alueen (Hälytyksen määrittäminen, sivu 30).
• Mukauta voiman tietokenttiä (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 30).
Sähköisten vaihteiden käyttäminen
Ennen kuin voit käyttää yhteensopivia sähköisiä vaihteita, kuten
Shimano Di2™ vaihteita, sinun on pariliitettävä ne laitteesi
kanssa (Langattomien anturien pariliitos, sivu 28). Voit
mukauttaa valinnaisia tietokenttiä (Tietonäyttöjen
mukauttaminen, sivu 30). Forerunner laite näyttää nykyiset
säätöarvot, kun anturi on säätötilassa.
®
Tilannetietoisuus
Voit parantaa tilannetietoisuutta käyttämällä Forerunner laitetta
Varia Vision™ laitteen, älykkäiden Varia™ pyöränvalojen ja
taaksepäin suunnatun tutkan kanssa. Lisätietoja on Varia
laitteen käyttöoppaassa.
HUOMAUTUS: Forerunner ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää
ennen Varia laitteiden pariliitosta (Ohjelmiston päivittäminen
Garmin Connect sovelluksella, sivu 38).
tempe
tempe on langaton ANT+ lämpötila-anturi. Voit kiinnittää anturin
hihnaan tai lenkkiin niin, että se on kosketuksissa ympäröivän
ilman kanssa ja pystyy antamaan tarkkoja lämpötilatietoja. Sinun
täytyy muodostaa pariliitos tempe laitteen ja laitteesi välille, jotta
tempe näyttää lämpötilatietoja.
Laitteen mukauttaminen
Suoritusluettelon mukauttaminen
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse suoritus, jotta voit esimerkiksi mukauttaa
asetuksia, asettaa suorituksen suosikiksi tai muuttaa
näyttöjärjestystä.
• Valitsemalla Lisää voit lisätä suorituksia tai luoda
mukautettuja suorituksia.
Widgetsilmukan mukauttaminen
Voit vaihtaa widgetien järjestystä widgetsilmukassa, poistaa
widgetejä ja lisätä uusia widgetejä.
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Widgetit.
3 Valitse widget.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Järjestä uudelleen, jos haluat muuttaa widgetin
sijaintia widgetsilmukassa.
• Valitse Poista, jos haluat poistaa widgetin
widgetsilmukasta.
Valitse
Lisää widgetejä.
5
6 Valitse widget.
Widget lisätään widgetsilmukkaan.
Suoritukset ja sovellusasetukset
Näillä asetuksilla voit mukauttaa esiladattuja suoritussovelluksia
tarpeidesi mukaan. Voit esimerkiksi mukauttaa tietosivuja ja
ottaa käyttöön hälytyksiä ja harjoitteluominaisuuksia. Kaikki
asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa suoritustyypeissä.
Paina -painiketta pitkään, valitse Asetukset > Suoritukset ja
sovellukset ja valitse suoritus ja sen asetukset.
Laitteen mukauttaminen
3D-matka: laskee kuljetun matkan korkeusmuutosten ja
maantason vaakasuoran liikkeen perusteella.
3D-nopeus: laskee nopeuden korkeusmuutosten ja maantason
vaakasuoran liikkeen perusteella (3D-nopeus ja -matka,
sivu 32).
Korostusväri: määrittää suoritusten tehostevärin, jotta erotat
aktiivisen suorituksen paremmin.
Hälytykset: määrittää suoritukselle harjoittelu- tai
navigointihälytyksiä.
Automaattinen nousu: määrittää laitteen havaitsemaan
korkeusmuutokset automaattisesti sisäisen korkeusmittarin
avulla.
Auto Lap: määrittää Auto Lap toiminnon asetukset (Auto Lap,
sivu 31).
Auto Pause: määrittää laitteen lopettamaan tietojen
tallentamisen, kun lopetat liikkumisen tai kun nopeutesi
laskee määritetyn nopeuden alle (Ottaminen käyttöön: Auto
Pause, sivu 31).
Automaattinen kerta: määrittää laitteen havaitsemaan
laskukerrat automaattisesti sisäisen kiihtyvyysanturin avulla.
Automaatt. vieritys: voit selata kaikkia suoritustietonäyttöjä
automaattisesti ajastimen aikana (Automaattisen vierityksen
käyttäminen, sivu 32).
Automaattinen sarja: voit määrittää laitteen aloittamaan ja
lopettamaan harjoitussarjat automaattisesti
voimaharjoittelusuoritusten aikana.
Taustaväri: määrittää suorituksen taustaväriksi mustan tai
valkoisen.
ClimbPro: näyttää noususuunnitelman ja seurannan näytöt
navigoitaessa.
Laskurin käynnistys: ottaa käyttöön laskuriajastimen allasuintiintervalleille.
Muokkaa painoa: voit lisätä voimaharjoittelun tai
kardiosuorituksen aikana harjoitussarjassa käytetyn painon.
Tietonäkymät: voit mukauttaa tietonäyttöjä ja lisätä uusia
suorituksen tietonäyttöjä (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 30).
GPS: määrittää GPS-antennin tilan. GPS + GLONASS- ja GPS
+ GALILEO -järjestelmät parantavat suorituskykyä
haastavissa ympäristöissä ja nopeuttavat paikannusta. GPSjärjestelmän ja jonkin toisen satelliittijärjestelmän
samanaikainen käyttäminen voi lyhentää akunkestoa
enemmän kuin pelkän GPS-vaihtoehdon käyttäminen.
UltraTrac vaihtoehdon käyttäminen tallentaa jälkipisteitä ja
anturitietoja tavallista harvemmin (UltraTrac, sivu 32).
Lukitse painikkeet: estää painikkeiden painamisen vahingossa
lukitsemalla painikkeet monilajisuoritusten ajaksi.
Kartta: määrittää suorituksen karttatietonäytön näyttöasetukset
(Suoritusten kartta-asetukset, sivu 30).
Metronomi: toiminto toistaa ääniä tasaiseen tahtiin, jotta voit
parantaa tehoasi harjoittelemalla nopeampaan, hitaampaan
tai tasaisempaan rytmiin (Metronomin käyttäminen, sivu 7).
Altaan koko: määrittää altaan pituuden allasuintia varten.
Virransäästön aikakatkaisu: määrittää suorituksen
virransäästön aikakatkaisun (Virransäästön aikakatkaisun
asetukset, sivu 32).
Nimeä uudelleen: määrittää suorituksen nimen.
Toisto: ottaa käyttöön Toisto-vaihtoehdon monilajisuorituksissa.
Voit käyttää tätä asetusta esimerkiksi suorituksissa, jotka
sisältävät useita siirtymiä, kuten uintijuoksussa.
Palauta oletukset: voit nollata suoritusasetukset.
Reititys: määrittää suorituksen reittilaskennan asetukset
(Reititysasetukset, sivu 31).
®
29
Pisteytys: ottaa pistelaskun käyttöön tai poistaa sen käytöstä
automaattisesti, kun aloitat golfpelin. Kysy aina -valinta
näyttää kehotteen aina, kun aloitat pelin.
Osuuden hälytykset: ottaa käyttöön kehotteet, jotka ilmoittavat
edessäpäin olevista osuuksista.
Tilastojen seuranta: ottaa käyttöön golftilastojen seurannan
pelin aikana.
Vedon tunnistus: ottaa käyttöön allasuinnin vetojen
tunnistustoiminnon.
Siirtymät: ottaa käyttöön siirtymät monilajisuorituksissa.
Tietonäyttöjen mukauttaminen
Voit näyttää, piilottaa ja muuttaa kunkin suorituksen
tietonäyttöjen asettelua ja sisältöä.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse mukautettava suoritus.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Tietonäkymät.
6 Valitse mukautettava tietonäyttö.
7 Valitse vaihtoehto:
• Voit muuttaa tietonäytön tietokenttien määrää valitsemalla
Asettelu.
• Jos haluat muuttaa kentässä näkyviä tietoja, valitse
kenttä.
• Valitse Järjestä uudelleen, jos haluat muuttaa tietonäytön
sijaintia silmukassa.
• Valitse Poista, jos haluat poistaa tietonäytön silmukasta.
8 Tarvittaessa voit lisätä tietonäytön silmukkaan valitsemalla
Lisää uusi.
Voit lisätä mukautetun tietonäytön tai valita esimääritetyn
tietonäytön.
Kartan lisääminen suoritukseen
Voit lisätä kartan näytettäväksi suorituksen tietonäyttöjen
silmukassa.
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse mukautettava suoritus.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Tietonäkymät > Lisää uusi > Kartta.
Hälytykset
Voit määrittää kullekin suoritukselle hälytyksiä, jotka voivat
auttaa saavuttamaan tietyn harjoittelutavoitteen, lisätä
tietoisuuttasi ympäristöstä ja auttaa navigoimaan kohteeseesi.
Jotkin hälytykset ovat käytettävissä vain tietyissä suorituksissa.
Hälytyksiä on kolmea tyyppiä: tapahtumahälytyksiä,
aluehälytyksiä ja toistuvia hälytyksiä.
Tapahtumahälytys: tapahtumahälytys tulee yhden kerran.
Tapahtuma on tietty arvo. Voit esimerkiksi asettaa laitteen
hälyttämään, kun saavut tiettyyn korkeuteen.
Aluehälytys: aluehälytys ilmaisee aina, kun laite on tietyn
arvoalueen ylä- tai alapuolella. Voit asettaa laitteen
hälyttämään esimerkiksi, kun sykkeesi on alle 60 lyöntiä
minuutissa tai yli 210 lyöntiä minuutissa.
Toistuva hälytys: toistuva hälytys käynnistyy aina, kun laite
tallentaa tietyn arvon tai arvovälin. Voit asettaa laitteen
hälyttämään esimerkiksi aina 30 minuutin välein.
30
Hälytyksen
nimi
Hälytystyyppi
Kuvaus
Askeltiheys/
poljinnopeus
Alue
Voit määrittää askeltiheyden/poljinnopeuden minimi- ja maksimiarvot.
Kalorit
Tapahtuma,
toistuva
Voit asettaa kalorimäärän.
Mukautettu
Tapahtuma,
toistuva
Voit valita valmiin ilmoituksen tai
luoda mukautetun ilmotuksen ja
valita hälytystyypin.
Matka
Toistuva
Voit määrittää matkavälin.
Korkeus
Alue
Voit määrittää minimi- ja maksimikorkeusarvot.
Syke
Alue
Voit määrittää minimi- ja maksimisykearvot tai sykealueen
muutokset. Katso kohtia Tietoja
sykealueista, sivu 7 ja Sykealuelaskenta, sivu 8.
Tahti
Alue
Voit määrittää minimi- ja maksimitahtiarvot.
Voima
Alue
Voit määrittää korkean tai matalan
voimatason.
Läheisyys
Tapahtuma
Voit määrittää säteen tallennetusta
sijainnista.
Juoksu/kävely
Toistuva
Voit määrittää ajoitetut kävelytauot
säännöllisin välein.
Nopeus
Alue
Voit määrittää nopeuden minimi- ja
maksimiarvot.
Vetotahti
Alue
Voit määrittää suuren tai pienen
vetomäärän minuutissa.
Aika
Tapahtuma,
toistuva
Voit määrittää aikavälin.
Hälytyksen määrittäminen
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Hälytykset.
6 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä suoritukselle uuden hälytyksen valitsemalla
Lisää uusi.
• Voit muokata aiemmin luotua hälytystä valitsemalla
hälytyksen nimen.
7 Valitse tarvittaessa hälytyksen tyyppi.
8 Valitse alue ja syötä hälytykselle minimi- ja maksimiarvot tai
mukautettu arvo.
9 Ota hälytys tarvittaessa käyttöön.
Tapahtumahälytyksille ja toistuville hälytyksille näkyviin tulee
ilmoitus aina, kun saavutat hälytyksen arvon. Aluehälytyksille
näkyviin tulee ilmoitus aina, kun ylität tai alitat määritetyn alueen
(minimi- ja maksimiarvot).
Suoritusten kartta-asetukset
Voit mukauttaa kunkin suorituksen karttatietonäytön ulkoasua.
Paina -painiketta pitkään, valitse Asetukset > Suoritukset ja
sovellukset, valitse suoritus ja sen asetukset ja valitse Kartta.
Määritä kartat: näyttää tai piilottaa asennettujen karttatuotteiden
tietoja.
Käytä järj.aset.: määrittää laitteen käyttämään järjestelmän
kartta-asetuksia.
Suunta: määrittää kartan suunnan. Pohjoinen ylös -vaihtoehto
näyttää pohjoisen näytön yläreunassa. Reitti ylös -vaihtoehto
näyttää nykyisen kulkusuunnan näytön yläreunassa.
Laitteen mukauttaminen
Käyttäjän sijainnit: näyttää tai piilottaa tallennetut sijainnit
kartassa.
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole
käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä
manuaalisesti.
Lukitus tiehen: lukitsee sijaintisi kartalla osoittavan
sijaintikuvakkeen lähimpään tiehen.
Jälkiloki: näyttää tai piilottaa jälkilokin eli kulkemasi reitin, joka
näkyy värillisenä viivana kartassa.
Jäljen väri: muuttaa jälkilokin väriä.
Tiedot: säätää kartan yksityiskohtien määrää. Mitä enemmän
yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy
uudelleen.
Veneily: määrittää kartan näyttämään tiedot veneilytilassa.
Piirrä osuudet: näyttää osuudet kartassa värillisenä viivana tai
piilottaa ne.
Piirrä käyrät: näyttää tai piilottaa käyräviivat kartassa.
Reititysasetukset
Voit mukauttaa laitteen reittilaskentatapaa kutakin suoritusta
varten muuttamalla reititysasetuksia.
Paina -painiketta pitkään, valitse Asetukset > Suoritukset ja
sovellukset, valitse suoritus ja sen asetukset ja valitse Reititys.
Toiminto: määrittää suorituksen reititystä varten. Laite optimoi
laskemansa reitit valitsemasi suorituksen tyypin mukaan.
Suosioon perustuva reititys: laskee reitit suosituimpien
Garmin Connect reittien perusteella.
Reitit: määrittää, miten navigoit reitillä käyttämällä laitetta.
Navigoi reitillä täsmälleen näytetyssä muodossa ilman
uudelleen laskemista käyttämällä Seurattavat harjoitukset vaihtoehtoa. Valitsemalla Käytä karttaa voit navigoida reitillä
käyttämällä reititystä tukevia karttoja ja laskea reitin
uudelleen, jos poikkeat siltä.
Laskentatapa: määrittää laskentatavan reittien ajan, matkan tai
nousun minimoimiseksi.
Vältettävät: määrittää reiteillä vältettävät tie- tai kuljetustyypit.
Tyyppi: määrittää suoran reitityksen yhteydessä näkyvän
osoittimen toiminnan.
Auto Lap
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan
Auto Lap toiminnolla voit merkitä kierroksen automaattisesti
tiettyyn etäisyyteen. Tämän ominaisuuden avulla voit helposti
vertailla tehoa suorituksen eri osissa (esimerkiksi 1 mailin tai 5
kilometrin välein).
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Auto Lap.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Auto Lap voit ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä Auto Lap toiminnon.
• Valitsemalla Automaattinen matka voit muuttaa
kierrosten välistä matkaa.
Aina kun kierros täyttyy, näyttöön tulee ilmoitus, jossa näkyy
kyseisen kierroksen aika. Lisäksi laite antaa äänimerkin tai
värisee, jos viestiäänet ovat käytössä (Järjestelmäasetukset,
sivu 33).
Tarvittaessa voit mukauttaa tietosivuja näyttämään lisätietoja
kierroksista (Tietonäyttöjen mukauttaminen, sivu 30).
Laitteen mukauttaminen
Kierroshälytysviestin mukauttaminen
Voit mukauttaa yhtä tai kahta kierroshälytysviestissä näkyvää
tietokenttää.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Auto Lap > Kierroshälytys.
6 Muuta tietokenttää valitsemalla se.
7 Valitse Esikatselu (valinnainen).
Ottaminen käyttöön: Auto Pause
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos suoritus
sisältää liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on
pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Auto Pause.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pysäytettynä voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt.
• Valitsemalla Mukautettu voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun tahtisi tai nopeutesi laskee tietyn
arvon alle.
Automaattisen nousun ottaminen käyttöön
Automaattinen nousu -toiminto havaitsee korkeusmuutokset
automaattisesti. Voit käyttää sitä esimerkiksi kiipeilyn,
patikoinnin, juoksun tai pyöräilyn aikana.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
Valitse
suoritusasetukset.
4
5 Valitse Automaattinen nousu > Tila.
6 Valitse Aina tai Kun ei navigoida.
7 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Juoksunäyttö voit määrittää juoksun aikana
näkyvät tietonäytöt.
• Valitsemalla Nousunäyttö voit määrittää kiipeilyn aikana
näkyvät tietonäytöt.
• Voit määrittää näytön värit muuttumaan käänteisiksi, kun
tilaa vaihdetaan, valitsemalla Käännä värit.
• Valitsemalla Pystynopeus voit määrittää nousutahdin
ajan kuluessa.
• Valitsemalla Tilan vaihto voit määrittää, miten nopeasti
laite vaihtaa tilaa.
HUOMAUTUS: Nykyinen näyttö -asetuksella voit vaihtaa
automaattisesti viimeiseen näyttöön, jota tarkastelit ennen
automaattisen nousun siirtoa.
31
3D-nopeus ja -matka
Voit määrittää 3D-nopeuden ja -matkan, jotta nopeutesi ja
matkasi lasketaan sekä korkeusmuutosten että maantason
vaakasuoran liikkeen perusteella. Voit käyttää sitä esimerkiksi
hiihtämisen, kiipeilyn, navigoinnin, patikoinnin, juoksun tai
pyöräilyn aikana.
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Automaattisella vierityksellä voit katsoa kaikki
suoritustietonäytöt, kun ajanotto on käynnissä.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Automaatt. vieritys.
6 Valitse näyttönopeus.
GPS-asetuksen muuttaminen
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse mukautettava suoritus.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse GPS.
6 Valitse vaihtoehto:
• Ota käyttöön GPS-satelliittijärjestelmä valitsemalla
Normaali (vain GPS).
• Valitsemalla GPS + GLONASS (venäläinen
satelliittijärjestelmä) saat tavallista tarkemmat sijaintitiedot,
kun näkyvyys taivaalle on heikko.
• Valitsemalla GPS + GALILEO (Euroopan unionin
satelliittijärjestelmä) saat tavallista tarkemmat sijaintitiedot,
kun näkyvyys taivaalle on heikko.
• Valitsemalla UltraTrac voit tallentaa jälkipisteitä ja
anturitietoja tavallista harvemmin (UltraTrac, sivu 32)
HUOMAUTUS: gPS-järjestelmän ja jonkin toisen
satelliittijärjestelmän samanaikainen käyttö voi kuluttaa akun
virtaa nopeammin kuin pelkän GPS-järjestelmän käyttö (GPS
ja muut satelliittijärjestelmät, sivu 32).
GPS ja muut satelliittijärjestelmät
GPS + GLONASS- tai GPS + GALILEO -vaihtoehdot parantavat
suorituskykyä haastavissa ympäristöissä ja nopeuttavat
paikannusta verrattuna pelkän GPS-järjestelmän käyttöön. GPSjärjestelmän ja jonkin toisen satelliittijärjestelmän samanaikainen
käyttö voi kuitenkin kuluttaa akun virtaa nopeammin kuin pelkän
GPS-järjestelmän käyttö.
UltraTrac
UltraTrac toiminto on GPS-asetus, joka tallentaa jälkipisteet ja
anturitiedot tavallista harvemmin. UltraTrac toiminnon
käyttöönotto lisää akun kestoa, mutta heikentää tallennettujen
suoritusten laatua. UltraTrac ominaisuutta tulee käyttää
suorituksissa, jotka edellyttävät pitkäkestoista akkua ja joissa
usein toistuvat anturitietojen päivitykset eivät ole tärkeitä.
Virransäästön aikakatkaisun asetukset
Aikakatkaisuasetukset vaikuttavat siihen, miten kauan laite
pysyy harjoitustilassa esimerkiksi silloin, kun odotat kilpailun
alkamista. Paina -painiketta pitkään, valitse Asetukset >
Suoritukset ja sovellukset ja valitse suoritus ja sen asetukset.
Voit muuttaa suorituksen aikakatkaisua valitsemalla
Virransäästön aikakatkaisu.
32
Normaali: määrittää laitteen siirtymään virtaa säästävään
kellotilaan, kun sitä ei ole käytetty 5 minuuttiin.
Pidennetty: määrittää laitteen siirtymään virtaa säästävään
kellotilaan, kun sitä ei ole käytetty 25 minuuttiin.
Pidennetyssä tilassa akun kesto latausten välillä voi lyhentyä.
Suorituksen tai sovelluksen poistaminen
1
2
3
4
Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
Valitse suoritus.
Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa suorituksen suosikkiluettelostasi valitsemalla
Poista suosikeista.
• Voit poistaa suorituksen sovellusluettelosta valitsemalla
Poista.
GroupTrack asetukset
Paina -painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Turvall. ja
jäljitys > GroupTrack.
Näytä kartassa: voit näyttää yhteyshenkilöt kartassa
GroupTrack istunnon aikana.
Suoritustyypit: voit valita, mitkä suoritustyypit näkyvät
karttanäytössä GroupTrack istunnon aikana.
Kellotauluasetukset
Voit mukauttaa kellotaulun ulkoasua valitsemalla asettelun, värit
ja lisätiedot. Voit myös ladata mukautettuja kellotauluja Connect
IQ kaupasta.
Kellotaulun mukauttaminen
Ennen kuin voit aktivoida Connect IQ kellotaulun, sinun on
asennettava kellotaulu Connect IQ kaupasta (Connect IQ
ominaisuudet, sivu 20).
Voit mukauttaa kellotaulun tietoja ja ulkoasua tai aktivoida
asennetun Connect IQ kellotaulun.
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Kellotaulu.
3 Voit esikatsella kellotaulun vaihtoehtoja valitsemalla UP tai
DOWN.
4 Voit selata muita esiladattuja kellotauluja valitsemalla Lisää
uusi.
5 Valitsemalla START > Käytä voit aktivoida esiladatun
kellotaulun tai asennetun Connect IQ kellotaulun.
Jos
käytät esiladattua kellotaulua, valitse START > Mukauta.
6
7 Valitse vaihtoehto:
• Voit muuttaa analogisen kellotaulun numeroiden tyyliä
valitsemalla Kellotaulu.
• Voit muuttaa analogisen kellotaulun osoittimien tyyliä
valitsemalla Osoittimet.
• Voit muuttaa digitaalisen kellotaulun numeroiden tyyliä
valitsemalla Asettelu.
• Voit muuttaa digitaalisen kellotaulun sekuntien tyyliä
valitsemalla Sekuntia.
• Voit muuttaa kellotaulussa näkyviä tietoja valitsemalla
Tiedot.
• Voit lisätä kellotauluun korostusvärin tai vaihtaa sitä
valitsemalla Korostusväri.
• Voit vaihtaa taustavärin valitsemalla Taustaväri.
• Voit tallentaa muutokset valitsemalla Valmis.
Laitteen mukauttaminen
Antureiden asetukset
Kompassin asetukset
Paina -painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Anturit ja
lisälaitteet > Kompassi.
Kalibroi: voit kalibroida kompassianturin manuaalisesti
(Kompassin kalibroiminen manuaalisesti, sivu 33).
Näyttö: asettaa kompassin suuntiman asteiksi tai
milliradiaaneiksi.
Pohjoisen viite: asettaa kompassin pohjoisen viitteen
(Pohjoisen viitteen määrittäminen, sivu 33).
Tila: määrittää kompassin käyttämään ainoastaan sähköanturin
tietoja (Käytössä), sekä GPS-osan että sähköanturin tietoja
liikkeellä (Automaattinen) tai ainoastaan GPS-tietoja (Ei
käytössä).
Kompassin kalibroiminen manuaalisesti
HUOMAUTUS
Kalibroi sähköinen kompassi ulkona. Älä seiso lähellä kohteita,
jotka vaikuttavat magneettikenttiin, kuten ajoneuvot,
rakennukset ja jännitelinjat, jotta suuntima olisi mahdollisimman
tarkka.
Laitteesi on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvona
automaattista kalibrointia. Voit kalibroida kompassin
manuaalisesti, jos se ei toimi kunnolla esimerkiksi pitkien
siirtymien tai voimakkaiden lämpötilanvaihteluiden jälkeen.
1 Kosketa pitkään.
2 Valitse Anturit ja lisälaitteet > Kompassi > Kalibroi >
Aloita.
3 Seuraa näytön ohjeita.
VIHJE: tee ranteella pientä kahdeksikkoa, kunnes näet
ilmoituksen.
Pohjoisen viitteen määrittäminen
Voit määrittää suuntimatietojen laskennassa käytettävän
suuntaviitteen.
1 Kosketa pitkään.
2 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Kompassi >
Pohjoisen viite.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asettaa viitteeksi maantieteellisen pohjoisen,
valitse Tosi.
• Jos haluat asettaa sijaintisi magneettisen deklinaation
automaattisesti, valitse Magneettinen.
• Jos haluat asettaa viitteeksi karttapohjoisen (000º), valitse
Ruudukko.
• Jos haluat asettaa erantoarvon manuaalisesti, valitse
Käyttäjä, anna eranto ja valitse Valmis.
Korkeusmittariasetukset
Paina -painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Anturit ja
lisälaitteet > Korkeusmittari.
Kalibroi: voit kalibroida korkeusmittarin tunnistimen
manuaalisesti.
Korkeus: määrittää korkeuden mittayksiköt.
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen
Laite on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvoisesti
automaattista kalibrointia GPS-lähtöpisteessä. Voit kalibroida
barometrisen korkeusmittarin manuaalisesti, jos tiedät oikean
korkeuden.
1 Kosketa pitkään.
2 ValitseAnturit ja lisälaitteet > Korkeusmittari.
3 Valitse vaihtoehto:
Laitteen mukauttaminen
• Voit kalibroida automaattisesti GPS-aloituspisteestä
valitsemalla Aut. kalibr. ja valitsemalla vaihtoehdon.
• Voit antaa nykyisen korkeuden valitsemalla Kalibroi.
Ilmanpainemittarin asetukset
Paina -painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Anturit ja
lisälaitteet > Ilmanpainemittari.
Kalibroi: voit kalibroida ilmanpainemittarin anturin
manuaalisesti.
Käyrä: määrittää kartan aika-asteikon ilmanpainemittarin
widgetissä.
Kellotila: määrittää kellotilassa käytettävän anturin.
Automaattinen-vaihtoehto käyttää sekä korkeus- että
ilmanpainemittaria liikkeidesi mukaan. Voit käyttää
Korkeusmittari-vaihtoehtoa, kun korkeus muuttuu suorituksen
aikana, ja Ilmanpainemittari-vaihtoehtoa, kun korkeus ei
muutu suorituksen aikana.
Ilmanpainemittarin kalibrointi
Laite on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvoisesti
automaattista kalibrointia GPS-lähtöpisteessä. Voit kalibroida
ilmanpainemittarin manuaalisesti, jos tiedät oikean korkeuden tai
ilmanpaineen merenpinnan tasolla.
1 Kosketa pitkään.
2 Valitse Anturit ja lisälaitteet > Ilmanpainemittari >
Kalibroi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Kyllä voit antaa nykyisen korkeuden tai
ilmanpaineen merenpinnan tasolla.
• Voit kalibroida automaattisesti digitaalisesta
korkeusmallista valitsemalla DEM käyttöön.
• Voit kalibroida automaattisesti GPS-aloituspisteestä
valitsemalla GPS käyttöön.
Xero sijaintiasetukset
Paina -painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Anturit ja
lisälaitteet > XERO-sijainnit.
Tila: mahdollistaa lasersijaintitietojen näyttämisen
yhteensopivasta, pariliitetystä Xero laitteesta.
Jakotila: voit jakaa lasersijaintitietoja julkisesti tai lähettää niitä
yksityisesti.
Järjestelmäasetukset
Paina -painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Järjestelmä.
Kieli: määrittää laitteen näyttökielen.
Aika: muuttaa aika-asetuksia (Aika-asetukset, sivu 34).
Taustavalo: muuttaa taustavalon asetuksia
(Taustavaloasetusten muuttaminen, sivu 34).
Äänet: määrittää laitteen äänet, kuten näppäinäänet, hälytykset
ja värinän.
Älä häiritse: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Älä häiritse tilan. Voit ottaa Älä häiritse -tilan käyttöön automaattisesti
normaaliksi nukkuma-ajaksesi valitsemalla Nukkumisaika.
Voit määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin Connect
tililläsi.
Pikanäppäimet: voit lisätä laitteen painikkeisiin pikavalintoja
(Pikanäppäinten mukauttaminen, sivu 34).
Automaattinen lukitus: voit välttää turhat painallukset
lukitsemalla painikkeet automaattisesti. Suorituksen aikana vaihtoehdolla voit lukita painikkeet ajoitetun suorituksen
ajaksi. Ei suorituksen aikana -vaihtoehdolla voit lukita
painikkeet, kun et tallenna ajoitettua suoritusta.
Yksikkö: määrittää laitteen mittayksikön (Mittayksiköiden
muuttaminen, sivu 34).
Muoto: määrittää yleiset muotoasetukset, kuten suoritusten
aikana näkyvän tahdin ja nopeuden, viikon ensimmäisen
33
päivän sekä maantieteellisen sijainnin muodon ja datumvaihtoehdon.
Tiedon tallennus: määrittää, miten laite tallentaa suoritustietoja.
Älykäs-tallennusvaihtoehto (oletus) mahdollistaa tavallista
pidempien suoritustallenteiden tallentamisen. Joka sekunti tallennusvaihtoehto tallentaa yksityiskohtaiset tiedot, mutta ei
välttämättä tallenna pitkäkestoisia suorituksia kokonaan.
USB-tila: määrittää laitteen käyttämään MTP (Media Transfer
Protocol) -tilaa tai Garmin tilaa, kun se liitetään
tietokoneeseen.
Nollaa: voit nollata käyttäjätiedot ja asetukset (Kaikkien
oletusasetusten palauttaminen, sivu 38).
Ohjelmistopäivitys: voit asentaa sovelluksella Garmin Express
ladattuja ohjelmistopäivityksiä.
Aika-asetukset
Paina -painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Järjestelmä
> Aika.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aseta aika: Määrittää laitteen aikavyöhykkeen. Automaattinenvalinta määrittää aikavyöhykkeen automaattisesti GPSsijaintisi mukaan.
Aika: voit muuttaa aikaa, jos Manuaalinen on valittu.
Hälytykset: voit määrittää tuntihälytyksiä sekä auringonnousuja -laskuhälytyksen kuulumaan tiettyä minuutti- tai
tuntimäärää ennen todellista auringonnousua tai -laskua.
GPS-synkronointi: voit GPS-synkronoida ajan manuaalisesti,
kun vaihdat aikavyöhykettä, ja jotta kesäaika päivittyy.
Taustavaloasetusten muuttaminen
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Taustavalo.
3 Valitse Suorituksen aikana tai Ei suorituksen aikana.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Näppäim. ja hälyt. voit sytyttää taustavalon
automaattisesti painikepainallusten ja hälytysten
yhteydessä.
• Valitsemalla Ele-asetuksen taustavalo syttyy, kun nostat
ja käännät käsivarttasi ja katsot rannettasi.
• Valitsemalla Aikakatkaisu voit määrittää ajan, jonka
kuluttua taustavalo sammuu.
• Valitsemalla Kirkkaus voit määrittää taustavalon
kirkkauden.
Kellot
Hälytyksen määrittäminen
Voit määrittää enintään kymmenen erillistä hälytystä. Voit
määrittää kunkin hälytyksen kuulumaan kerran tai toistumaan
säännöllisesti.
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Herätyskello > Lisää hälytys.
3 Valitse Aika ja määritä hälytysaika.
4 Valitse Toisto ja määritä, milloin hälytys toistuu (valinnainen).
5 Valitse Äänet ja ilmoitustapa (valinnainen).
6 Voit sytyttää taustavalon hälytyksen yhteydessä valitsemalla
Taustavalo > Käytössä.
7 Valitse Merkintä ja valitse hälytyksen kuvaus (valinnainen).
Herätyksen poistaminen
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Herätyskello.
3 Valitse herätys.
4 Valitse Poista.
Lähtölaskenta-ajastimen käynnistäminen
1 Paina LIGHT-painiketta pitkään missä tahansa näytössä.
2 Valitse Ajanotto.
3
4
5
6
HUOMAUTUS: tämä kohde tarvitsee ehkä lisätä
säädinvalikkoon.
Anna aika.
Tarvittaessa voit määrittää ajastimen käynnistymään
uudelleen laskennan loputtua valitsemalla Käynnistä
uudelleen > Käytössä.
Valitse tarvittaessa Äänet ja ilmoitustapa.
Valitse Käynnistä ajanotto.
Sekuntikellon käyttäminen
1 Paina LIGHT-painiketta pitkään missä tahansa näytössä.
2 Valitse Sekuntikello.
HUOMAUTUS: tämä kohde tarvitsee ehkä lisätä
säädinvalikkoon.
3 Käynnistä ajastin valitsemalla START.
4 Käynnistä kierroksen ajastin uudelleen valitsemalla LAP
.
Pikanäppäinten mukauttaminen
Voit mukauttaa yksittäisten painikkeiden ja painikeyhdistelmien
pitotoimintoa.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Pikanäppäimet.
3 Valitse mukautettava painike tai painikeyhdistelmä.
4 Valitse toiminto.
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa matkan, tahdin ja nopeuden, korkeuden, painon,
pituuden ja lämpötilan mittayksiköitä.
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Yksikkö.
3 Valitse mittatyyppi.
4 Valitse mittayksikkö.
34
Kokonaisajanotto
jatkuu.
5 Lopeta kumpikin ajanotto valitsemalla START.
6 Valitse OPTIONS.
7 Tallenna tallennettu aika suoritukseksi historiatietoihisi
(valinnainen).
Ajan GPS-synkronointi
Aina kun käynnistät laitteen ja etsit satelliitteja, laite havaitsee
aikavyöhykkeen ja kellonajan automaattisesti. Voit GPSsynkronoida ajan myös manuaalisesti, kun vaihdat
aikavyöhykettä, ja jotta kesäaika päivittyy.
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Aika > GPSsynkronointi.
Laitteen mukauttaminen
3 Odota, kun laite etsii satelliitteja (Satelliittisignaalien
etsiminen, sivu 37).
Ajan asettaminen manuaalisesti
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Aika > Aseta aika >
Manuaalinen.
Valitse
Aika ja määritä kellonaika.
3
VIRB etäkäyttö
VIRB etäkäyttötoiminnolla voit ohjata VIRB actionkameraa
laitteesta. Osoitteesta www.garmin.com/VIRB voit ostaa VIRB
actionkameran.
VIRB actionkameran hallinta
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja
on VIRB sarjan käyttöoppaassa. Lisäksi sinun on määritettävä
VIRB widget näkymään widgetsilmukassa (Widgetsilmukan
mukauttaminen, sivu 29).
1 Käynnistä VIRB kamera.
2 Avaa VIRB widget Forerunner kellossa valitsemalla UP tai
DOWN.
3 Valitse tarvittaessa START, jotta voit pariliittää Forerunner
kellon VIRB kameran kanssa.
4 Odota, että kello muodostaa yhteyden kameraan.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa videokuvaa valitsemalla Aloita tallennus.
Videolaskuri tulee näkyviin Forerunner näyttöön.
• Voit ottaa valokuvan videokuvauksen aikana valitsemalla
DOWN.
• Voit lopettaa videokuvan tallentamisen valitsemalla STOP.
• Ota valokuva valitsemalla Ota valokuva.
• Voit ottaa useita valokuvia pursketilassa valitsemalla
Sarjakuvaa.
• Voit siirtää kameran lepotilaan valitsemalla Kamera
lepotilaan.
• Voit herättää kameran lepotilasta valitsemalla Herätys
kamera.
• Voit muuttaa video- ja valokuva-asetuksia valitsemalla
Asetukset.
VIRB actionkameran hallinta suorituksen aikana
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja
on VIRB sarjan käyttöoppaassa. Lisäksi sinun on määritettävä
VIRB widget näkymään widgetsilmukassa (Widgetsilmukan
mukauttaminen, sivu 29).
1 Käynnistä VIRB kamera.
2 Avaa VIRB widget Forerunner kellossa valitsemalla UP tai
DOWN.
Valitse
tarvittaessa START, jotta voit pariliittää Forerunner
3
kellon VIRB kameran kanssa.
4 Odota, että kello muodostaa yhteyden kameraan.
Kun kamera yhdistetään, VIRB tietonäyttö lisätään
suoritussovelluksiin automaattisesti.
5 Voit näyttää VIRB tietonäytön suorituksen aikana valitsemalla
UP tai DOWN.
6 Paina -painiketta pitkään.
7 Valitse VIRB-etäkäyttö.
8 Valitse vaihtoehto:
• Voit hallita kameraa ajastimella valitsemalla Asetukset >
Tallennustapa > AjanotAlku/lopp.
Laitteen tiedot
•
•
•
•
•
•
•
HUOMAUTUS: videotallennus käynnistyy ja pysähtyy
automaattisesti, kun aloitat tai lopetat suorituksen.
Voit hallita kameraa valikon kautta valitsemalla Asetukset
> Tallennustapa > Manuaalinen.
Voit tallentaa videokuvaa manuaalisesti valitsemalla
Aloita tallennus.
Videolaskuri tulee näkyviin Forerunner näyttöön.
Voit ottaa valokuvan videokuvauksen aikana valitsemalla
DOWN.
Voit lopettaa videokuvan tallentamisen manuaalisesti
valitsemalla STOP.
Voit ottaa useita valokuvia pursketilassa valitsemalla
Sarjakuvaa.
Voit siirtää kameran lepotilaan valitsemalla Kamera
lepotilaan.
Voit herättää kameran lepotilasta valitsemalla Herätys
kamera.
Laitteen tiedot
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tietoja, kuten laitetunnusta,
ohjelmistoversiota, säädöstietoja ja käyttöoikeussopimusta.
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Tietoja.
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen
Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-labeltiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n
tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä
sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Tietoja.
Laitteen lataaminen
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja
niiden ympäristön perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen latausliitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin USB-latausporttiin.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
35
Laitteen latausvinkkejä
1 Liitä laturi laitteeseen tukevasti, jotta voit ladata laitteen USBkaapelin kautta (Laitteen lataaminen, sivu 35).
Laitteen voi ladata liittämällä USB-kaapelin Garmin
hyväksyttyyn muuntajaan ja pistorasiaan tai tietokoneen
USB-porttiin. Täysin tyhjän akun lataaminen kestää enintään
kaksi tuntia.
Irrota
laturi laitteesta, kun akku on täynnä.
2
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
VIHJE: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/fitandcare.
HRM-Swim pariston ja HRM-Tri pariston vaihtaminen
1 Poista suojus sykevyön moduulin päältä.
Tekniset tiedot
Forerunner - tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto, kellotila
Enintään 2 viikkoa käytettäessä aktiivisuuden seurantaa, älypuhelimen ilmoituksia
ja rannesykemittaria
Akunkesto, kellotila
Enintään 14 tuntia käytettäessä aktiivikuunneltaessa musiikkia suuden seurantaa, älypuhelimen ilmoituksia,
rannesykemittaria ja musiikin toistoa
Akunkesto, suoritustila
Enintään 36 h GPS-tilassa käytettäessä
rannesykemittausta
Akunkesto, suoritustila
Enintään 10 tuntia GPS-tilassa rannesykekuunneltaessa musiikkia mittaus ja musiikin toisto käytössä
Akunkesto, UltraTrac
tila, ei musiikin toistoa
Enintään 60 h
Enintään 50 h käytettäessä rannesykemittausta
Mediatiedostojen
tallennus
Jopa 1 000 kappaletta
Vesitiiviys
Uinti, 5 ATM*
Käyttölämpötila
–20–45 ºC (-4–113 ºF)
Latauslämpötila
0–45 ºC (32–113 ºF)
Langaton taajuus
2,4 GHz (nimellinen +9 dBm)
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
HRM-Swim - tekniset tiedot ja HRM-Tri - tekniset
tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032 (3 V)
HRM-Swim paristonkesto Enintään 18 kk (noin 3 h/viikko)
HRM-Tri paristonkesto
Enintään 10 kk triathlonharjoittelussa (noin
1 h/päivä)
Käyttölämpötila
–10–50 °C (14–122 °F)
Langaton taajuus
2,4 GHz (nimellinen +1 dBm)
Vesitiiviys
Uinti, 5 ATM*
2 Irrota ristipääruuvitaltalla (00) moduulin etupuolella olevat
neljä ruuvia.
3 Irrota kansi ja paristo.
4 Odota 30 sekuntia.
5 Aseta uusi paristo kahden muovikielekkeen
alle pluspuoli
ylöspäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
O-renkaan tiivisteen on jäätävä koholla olevan muovirenkaan
ulkopuolelle.
6 Kiinnitä etukansi ja ruuvit takaisin.
Tarkista etukannen suunta. Ruuvin
pitää mahtua sille
tarkoitettuun ruuvinreikään etukannessa.
HUOMAUTUS: älä kiristä ruuveja liian tiukalle.
7 Aseta suojus takaisin paikalleen.
Kun olet vaihtanut sykevyön pariston, tee tarvittaessa pariliitos
sen ja laitteen välille uudelleen.
Hihnojen vaihtaminen
Voit vaihtaa hihnat uusiin Forerunner hihnoihin tai yhteensopiviin
QuickFit hihnoihin.
1 Löysää tapit kahdella ruuvitaltalla.
®
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä paina painikkeita veden alla.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
2 Irrota tapit.
3 Valitse vaihtoehto:
• Asenna Forerunner hihnat kohdistamalla uudet hihnat ja
asettamalla tapit takaisin paikoilleen kahdella ruuvitaltalla.
• Asenna QuickFit hihnat asettamalla tapit takaisin
paikoilleen ja painamalla uudet hihnat paikoilleen.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
36
Laitteen tiedot
Jos askelmäärän sijasta näkyy viivoja, anna laitteen hakea
satelliittisignaaleja ja asettaa aika automaattisesti.
Askelmäärä ei näytä oikealta
Jos askelmäärä ei näytä oikealta, voit kokeilla näitä toimia.
• Käytä laitetta toisessa ranteessa kuin tavallisesti.
• Kanna laitetta mukana taskussa, kun työnnät lastenrattaita tai
ruohonleikkuria.
• Kanna laitetta mukana taskussa, kun käytät ainoastaan käsiä
tai käsivarsia aktiivisesti.
HUOMAUTUS: laite saattaa tulkita jotkin toistuvat liikkeet
(kuten astianpesun, pyykin viikkaamisen tai taputtamisen)
askeliksi.
Laitteen ja Garmin Connect tilin askelmäärät eivät
vastaa toisiaan
HUOMAUTUS: varmista, että hihna on tukevasti
paikallaan. Salvan pitäisi sulkeutua kellon nastan päälle.
Vianmääritys
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express (www.garmin.com
/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Connect sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Karttapäivitykset
• Kenttien päivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
• Tuotteen rekisteröiminen
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Lisätietojen saaminen
• Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/ataccuracy.
Laite ei ole lääkintälaite. Pulssioksimetritoiminto ei ole
käytettävissä kaikissa maissa.
Aktiivisuuden seuranta
Lisätietoja aktiivisuuden seurannan tarkkuudesta on osoitteessa
garmin.com/ataccuracy.
Päivittäinen askelmäärä ei näy
Päivittäinen askelmäärä nollautuu aina keskiyöllä.
Vianmääritys
Garmin Connect tilin askelmäärä päivittyy, kun synkronoit
laitteen.
1 Valitse vaihtoehto:
• Synkronoi askelmäärä Garmin Connect sovelluksella
(Garmin Connect käyttö tietokoneessa, sivu 24).
• Synkronoi askelmäärä Garmin Connect sovelluksella
(Tietojen synkronointi Garmin Connect kanssa
manuaalisesti, sivu 19).
2 Odota, kun laite synkronoi tietosi.
Synkronointi voi kestää useita minuutteja.
HUOMAUTUS: Garmin Connect sovelluksen tai Garmin
Connect sovelluksen päivittäminen ei synkronoi tietoja eikä
päivitä askelmäärää.
Kiivettyjen kerrosten määrä ei näytä oikealta
Laite laskee korkeuden muutoksia sisäisen ilmanpainemittarinsa
avulla, kun kiipeät kerroksia. Kerroksen korkeus on 3 m
(10 jalkaa).
• Etsi pienet ilmanpainemittarin aukot laitteen takaa
latausliitäntöjen läheltä ja puhdista niiden ympäristö.
Ilmanpainemittarin aukoissa oleva lika saattaa vaikuttaa
ilmanpainemittarin toimintaan. Voit puhdistaa alueen
huuhtelemalla laitteen vedellä.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
• Älä pitele kiinni kaiteesta äläkä astu monta porrasta kerralla.
• Peitä laite tuulisissa ympäristöissä hihalla tai takilla, koska
voimakkaat tuulenpuuskat saattavat aiheuttaa virheellisiä
lukemia.
Tehominuutit vilkkuvat
Tehominuutit vilkkuvat, kun harjoittelusi tehotaso riittää
tehominuuttien laskentaan.
Harjoittele vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti
kohtalaisella tai suurella tehotasolla.
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
VIHJE: lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express sovelluksella.
37
◦ Synkronoi laite Garmin Connect sovellukseen Bluetooth
älypuhelimella.
◦ Yhdistä laite Garmin Connect tiliisi langattoman Wi‑Fi
verkon kautta.
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laitteen uudelleenkäynnistäminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä käynnistettävä
uudelleen.
HUOMAUTUS: laitteen käynnistäminen uudelleen saattaa
poistaa tietosi tai tekemäsi asetukset.
1 Paina 15 sekunnin ajan.
Laite sammuu.
2 Käynnistä laite painamalla yhden sekunnin ajan.
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän määrittämät tiedot
ja suoritushistorian. Jos olet määrittänyt Garmin Pay lompakon,
oletusasetusten palauttaminen poistaa myös lompakon
laitteestasi.
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Nollaa.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit palauttaa kaikkien laitteen asetusten oletusarvot ja
tallentaa kaikki suoritustiedot ja tallennetun musiikin
valitsemalla Palauta oletusasetukset.
• Voit poistaa kaikki suoritukset historiasta valitsemalla
Poista kaikki suoritukset.
• Voit nollata kaikki matkan ja ajan kokonaismäärät
valitsemalla Nollaa yhteismäärät.
• Voit palauttaa kaikkien laitteen asetusten oletusarvot ja
poistaa kaikki suoritustiedot ja tallennetun musiikin
valitsemalla Poista tiedot ja nollaa asetukset.
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect
sovelluksella
Jotta voit päivittää laitteen ohjelmiston Garmin Connect
sovelluksella, tarvitset Garmin Connect tilin ja sinun on
pariliitettävä laite yhteensopivaan älypuhelimeen (Älypuhelimen
pariliittäminen laitteeseen, sivu 18).
Synkronoi laite Garmin Connect sovelluksen kanssa (Tietojen
synkronointi Garmin Connect kanssa manuaalisesti, sivu 19).
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Connect sovellus
lähettää sen automaattisesti laitteeseesi.
Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella
Garmin Express
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava Garmin Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express lähettää
sen laitteeseen.
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Älä irrota laitetta tietokoneesta päivitysprosessin aikana.
38
HUOMAUTUS: jos olet jo käyttänyt määrittänyt laitteeseesi
Wi‑Fi-yhteyden, Garmin Connect voi ladata saatavilla olevat
ohjelmistopäivitykset automaattisesti laitteeseen, kun se
muodostaa Wi‑Fi-yhteyden.
Laitteen kieli on väärä
1
2
3
4
Paina -painiketta pitkään.
Vieritä luettelon viimeiseen kohtaan ja valitse se.
Valitse luettelon ensimmäinen kohta.
Valitse kieli UP- ja DOWN-painikkeella.
Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen
kanssa?
Forerunner laite on yhteensopiva langatonta Bluetooth
tekniikkaa käyttävien älypuhelinten kanssa.
Lisätietoja yhteensopivuudesta on osoitteessa
www.garmin.com/ble.
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen
Jos puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen, voit kokeilla näitä
vinkkejä.
• Sammuta älypuhelin ja laite ja käynnistä ne uudelleen.
• Ota Bluetooth tekniikka käyttöön älypuhelimessa.
• Päivitä Garmin Connect sovellus uusimpaan versioon.
• Poista laite Garmin Connect sovelluksesta ja yritä pariliitosta
uudelleen.
Jos käytät Apple laitetta, poista laite myös älypuhelimen
Bluetooth asetuksista.
• Jos olet ostanut uuden älypuhelimen, poista laite Garmin
Connect sovelluksesta siinä älypuhelimessa, jonka käytön
aiot lopettaa.
• Tuo älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
laitteesta.
• Avaa älypuhelimessa pariliitostila avaamalla Garmin Connect
sovellus, valitsemalla
tai
ja valitsemalla Garminlaitteet > Lisää laite.
• Select Valikko > Asetukset > Puhelin > Pariliitä puhelin.
Akunkeston maksimoiminen
Akun käyttöikää voi pidentää monella tavalla.
• Lyhennä taustavalon aikakatkaisua (Taustavaloasetusten
muuttaminen, sivu 34).
• Vähennä taustavalon kirkkautta.
• Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä, kun et käytä
yhteysominaisuuksia (Bluetooth yhteysominaisuudet,
sivu 19).
• Kun keskeytät suorituksen pitkäksi ajaksi, käytä Jatka
myöhemmin vaihtoehtoa (Suorituksen lopettaminen, sivu 2).
• Poista aktiivisuuden seuranta käytöstä (Aktiivisuuden
seurannan poistaminen käytöstä, sivu 9).
• Käytä kellotaulua, joka ei päivity sekunnin välein.
Käytä esimerkiksi kelloa, jossa ei ole sekuntiosoitinta
(Kellotaulun mukauttaminen, sivu 32).
• Rajoita laitteen näyttämien älypuhelinilmoitusten määrää
(Ilmoitusten hallinta, sivu 19).
• Lakkaa lähettämästä syketietoja pariliitettyihin Garmin
laitteisiin (Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille,
sivu 10).
• Poista rannesykemittari käytöstä (Rannesykemittarin
poistaminen käytöstä, sivu 10).
HUOMAUTUS: ranteesta mitattujen syketietojen avulla
lasketaan suurtehoisia tehominuutteja ja kulutettuja kaloreita.
®
Vianmääritys
• Poista käytöstä pulssioksimetri (Rannesykemittarin
poistaminen käytöstä, sivu 10).
• Käytä suorituksessa UltraTrac GPS tilaa (UltraTrac, sivu 32).
• Valitse Älykäs tallennusväli (Järjestelmäasetukset, sivu 33).
Lämpötilalukema ei ole tarkka
Kehon lämpötila vaikuttaa sisäisen lämpötila-anturin lukemaan.
Saat tarkimman lämpötilalukeman irrottamalla kellon ranteesta
ja odottamalla 20–30 minuuttia.
Voit myös käyttää valinnaista ulkoista tempe lämpötila-anturia,
jotta näet ympäristön lämpötilan tarkasti käyttäessäsi kelloa.
Miten voin pariliittää ANT+ antureita
manuaalisesti?
Voit pariliittää ANT+ antureita manuaalisesti laitteen asetuksista.
Kun yhdistät anturin ensimmäisen kerran laitteeseen
langattomalla ANT+ tekniikalla, sinun on pariliitettävä laite ja
anturi. Pariliitoksen jälkeen laite yhdistää anturiin
automaattisesti, kun aloitat toiminnon ja anturi on aktiivinen ja
alueella.
1 Pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista ANT+ antureista
pariliitoksen muodostamisen aikana.
Jos
pariliität sykemittaria, aseta se paikalleen.
2
Sykemittari ei lähetä eikä vastaanota tietoja, ennen kuin olet
asettanut sen paikalleen.
3 Kosketa pitkään.
4 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Lisää uusi.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Etsi kaikki.
• Valitse anturin tyyppi.
Kun anturi on pariliitetty laitteen kanssa, näyttöön tulee
ilmoitus. Anturin tiedot ovat tietosivuilla tai mukautetussa
tietokentässä.
Voinko käyttää Bluetooth anturia kellon
kanssa?
Laite on yhteensopiva joidenkin Bluetooth anturien kanssa. Kun
yhdistät anturin Garmin laitteeseen ensimmäisen kerran, sinun
on pariliitettävä laite ja anturi. Pariliitoksen jälkeen laite yhdistää
anturiin automaattisesti, kun aloitat toiminnon ja anturi on
aktiivinen ja alueella.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Lisää uusi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Etsi kaikki.
• Valitse anturin tyyppi.
Voit mukauttaa valinnaisia tietokenttiä (Tietonäyttöjen
mukauttaminen, sivu 30).
Musiikki pätkii tai kuulokkeiden yhteys
katkeilee
Kun käytät Forerunner laitetta, joka on yhdistetty kuulokkeisiin
Bluetooth tekniikalla, signaali on voimakkain, kun laitteen ja
kuulokkeiden antennin välillä on suora näköyhteys.
• Jos signaali kulkee kehosi läpi, signaali saattaa heiketä tai
kuulokkeiden yhteys saattaa katketa.
• Suosittelemme, että käytät kuulokkeita niin, että niiden
antenni on samalla puolella kehoasi kuin Forerunner laite.
Liite
Liite
Tietokentät
% FTP: nykyinen voimantuotto prosentteina kynnystehosta.
% sykereservistä: sykereservin prosenttiarvo (maksimisyke
miinus leposyke).
10 s voima: voimantuoton 10 sekunnin keskiarvo liikkeellä.
24 tunnin keskiarvo: viimeisten 24 tunnin aikana
yhteensopivasta lämpötila-anturista tallennettu
enimmäislämpötila.
24 tunnin minimi: viimeisten 24 tunnin aikana yhteensopivasta
lämpötila-anturista tallennettu vähimmäislämpötila.
30 s voima: voimantuoton 30 sekunnin keskiarvo liikkeellä.
3 s voima: voimantuoton 3 sekunnin keskiarvo liikkeellä.
Aerobinen Training Effect: nykyisen suorituksen vaikutus
aerobiseen kuntotasoosi.
Aika alueella: kullakin syke- tai voima-alueella kulunut aika.
Aika istuen: nykyisen suorituksen aika poljettaessa istuen.
Aika liikkeellä: nykyisen suorituksen kokonaisaika liikkeellä.
Aika pysähdyksissä: nykyisen suorituksen kokonaisaika
pysähdyksissä.
Aika seisten: nykyisen suorituksen aika poljettaessa seisoen.
Aika seur.: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Ajastin: laskuriajastimen nykyinen aika.
Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.
Altaanvälit: nykyisen suorituksen aikana uitujen altaanvälien
määrä.
Anaerobinen Training Effect: nykyisen suorituksen vaikutus
anaerobiseen kuntotasoosi.
Arvioitu kokonaismatka: arvioitu matka alusta lopulliseen
määränpäähän. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aseta ajanotto: nykyiseen harjoitussarjaan käytetty aika
voimaharjoittelusuorituksen aikana.
Askeleen keskipituus: askeleen keskipituus nykyisen
harjoituksen aikana.
Askeleen pituus: askeleen pituus on kahden maakosketuksen
väli metreinä.
Askeltiheys: juoksu Askeleet minuutissa (vasen ja oikea).
Aur.nous: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Di2-akku: di2-anturin akun jäljellä oleva lataus.
Enimmäiskorkeus: suurin korkeus edellisen nollauksen
jälkeen.
Enimmäislasku: maksimilasku (jalkaa tai metriä minuutissa)
edellisen nollauksen jälkeen.
Enimmäismerenkulkunopeus: nykyisen suorituksen
enimmäisnopeus solmuina.
Enimmäisnousu: maksiminousu (jalkaa tai metriä minuutissa)
edellisen nollauksen jälkeen.
Enimmäisvoima: nykyisen suorituksen voimantuoton huippu.
ETA: arvioitu kellonaika, jolloin saavut määränpäähän
(mukautettu määränpään paikalliseen aikaan). Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
ETA seuraavalle: arvioitu kellonaika, jolloin saavut seuraavaan
reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen paikalliseen aikaan).
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
ETE: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Etu: pyörän etuvaihde vaihteen asentotunnistimesta.
39
GPS: gPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
GPS-korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus GPS-toiminnolla.
GPS-suunta: gPS-toimintoon perustuva kulkusuuntasi.
Hengitystahti: hengitystahtisi hengityksinä minuutissa (brpm).
Ilmanpaine: nykyinen kalibroitu ympäristön ilmanpaine.
Int. maksimi-% maksimista: nykyisen uinti-intervallin
maksimisykkeen maksimiprosentti.
Intensity Factor: nykyisen suorituksen Intensity Factor™.
Intervallin aika: nykyisen intervallin sekuntikellon aika.
Intervallin altaanvälit: nykyisen intervallin aikana uitujen
altaanvälien määrä.
Intervallin keskim. %M: nykyisen uinti-intervallin
maksimisykkeen keskiprosentti.
Intervallin keskim. % SYR: nykyisen uinti-intervallin
sykereservin keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
Intervallin keskisyke: nykyisen uinti-intervallin keskisyke.
Intervallin maksimi-%SYR: nykyisen uinti-intervallin
sykereservin maksimiprosentti (maksimisyke miinus
leposyke).
Intervallin maksimisyke: nykyisen uinti-intervallin
maksimisyke.
Intervallin matka: nykyisen intervallin kuljettu matka.
Intervallin Swolf: nykyisen intervallin keskimääräinen Swolfpistemäärä.
Intervallin tahti: nykyisen intervallin keskimääräinen tahti.
Intervallin vedot altaanvälillä: yhden allasvälin keskimääräinen
vetojen määrä nykyisen intervallin ajalta.
Intervallin vetotahti: keskimääräinen vetojen määrä minuutissa
nykyisen intervallin ajalta.
Intervallin vetotyyppi: intervallin nykyinen vetotyyppi.
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kaltevuus: kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna
etäisyydellä). Jos nousu on esimerkiksi 3 metriä (10 jalkaa)
60 metrin (200 jalan) matkalla, kaltevuus on 5 %.
Kellonaika: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Kerrosta/min: minuutissa kiivettyjen kerrosten määrä.
Keski-% sykereservistä: nykyisen suorituksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
Keskilasku: keskimääräinen laskumatka edellisestä
nollauksesta.
Keskimäär. kierrosaika: nykyisen suorituksen keskimääräinen
kierrosaika.
Keskimääräinen askeltiheys: juoksu Nykyisen suorituksen
keskimääräinen askeltiheys.
Keskimääräinen poljinnopeus: pyöräily. Nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Keskimääräinen Swolf: nykyisen suorituksen keskimääräinen
Swolf-pistemäärä. Swolf-pistemäärä on aika ja vetojen
määrä, jonka käytät yhden allasvälin uimiseen (Uintitermejä,
sivu 3). Avovesiuinnissa Swolf-pisteet lasketaan 25 metrin
matkalla.
Keskimääräinen vetotahti: melontalajit Keskimääräinen
vetojen määrä minuutissa nykyisen suorituksen ajalta.
Keskimerenkulkunopeus: nykyisen suorituksen keskinopeus
solmuina.
Keskinopeus: nykyisen suorituksen keskimääräinen nopeus.
Keskinopeus: nykyisen suorituksen keskimääräinen nopeus
liikkeellä.
Keskinousu: keskimääräinen nousumatka edellisestä
nollauksesta.
40
Keskipoikk. osan keskik.: nykyisen suorituksen keskiarvoinen
poikkeama osan keskikohdasta.
Keskipystysuhde: pystysuuntaisen liikehdinnän ja askeleen
pituuden keskisuhde nykyisen harjoituksen aikana.
Keskisyke: nykyisen suorituksen keskisyke.
Keskisykkeen % maksimista: nykyisen suorituksen
maksimisykkeen keskiprosentti.
Keskitahti: nykyisen suorituksen keskimääräinen tahti.
Keskitahti / 500 m: nykyisen suorituksen keskisoututahti 500
metrillä.
Keskivoima: nykyisen suorituksen voimantuoton keskiarvo.
Kierr. maak. kesto: nykyisen kierroksen maakosketuksen
keskimääräinen kesto.
Kierr. poikk. osan keskikohdasta: nykyisen kierroksen
keskiarvoinen poikkeama osan keskikohdasta.
Kierr. pystys. liikehdintä: nykyisen kierroksen keskimääräinen
pystysuuntainen liikehdintä.
Kierr. tasap.: nykyisen kierroksen oikean/vasemman voiman
tasapainon keskiarvo.
Kierroksen % sykereservistä: nykyisen kierroksen
sykereservin keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
Kierroksen aika istuen: nykyisen kierroksen aika poljettaessa
istuen.
Kierroksen aika seisoen: nykyisen suorituksen aika
poljettaessa seisoen.
Kierroksen askeleen pituus: askeleen keskipituus nykyisen
kierroksen aikana.
Kierroksen askeltiheys: juoksu Nykyisen kierroksen
keskimääräinen askeltiheys.
Kierroksen lasku: nykyisen kierroksen pystysuuntaisen laskun
pituus.
Kierroksen maksimivoima: nykyisen kierroksen voimantuoton
huippu.
Kierroksen matka: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Kierroksen MKK-tasapaino: maakosketuksen keston
keskitasapaino nykyisen kierroksen aikana.
Kierroksen nousu: nykyisen kierroksen pystysuuntaisen
nousun matka.
Kierroksen NP: nykyisen kierroksen keskimääräinen
Normalized Power.
Kierroksen oikea huippuvoimavaihe: oikean jalan
keskiarvoinen huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä
kierroksella.
Kierroksen oikea voimavaihe: oikean jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Kierroksen poljinnopeus: pyöräily. Nykyisen kierroksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Kierroksen pystysuhde: pystysuuntaisen liikehdinnän ja
askeleen pituuden keskisuhde nykyisen kierroksen aikana.
Kierroksen SWOLF: nykyisen kierroksen Swolf-pistemäärä.
Kierroksen syke: nykyisen kierroksen keskisyke.
Kierroksen syke % maksimista: nykyisen kierroksen
maksimisykkeen keskiprosentti.
Kierroksen vasen huippuvoimavaihe: vasemman jalan
keskiarvoinen huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä
kierroksella.
Kierroksen vasen voimavaihe: vasemman jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Kierroksen vedon keskimatka: uinti Nykyisellä kierroksella
yhdellä vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Kierroksen vedon keskimatka: melontalajit Nykyisellä
kierroksella yhdellä vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Liite
Kierroksen vedot: uinti Nykyisen kierroksen vetojen
kokonaismäärä.
Kierroksen vedot: melontalajit Nykyisen kierroksen vetojen
kokonaismäärä.
Kierroksen vetotahti: uinti Keskimääräinen vetojen määrä
minuutissa nykyisellä kierroksella.
Kierroksen vetotahti: melontalajit Keskimääräinen vetojen
määrä minuutissa nykyisellä kierroksella.
Kierroksen voima: nykyisen kierroksen voimantuoton
keskiarvo.
Kierrokset: nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kierrosaika: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Kierrosnopeus: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Kierrostahti: nykyisen kierroksen keskimääräinen tahti.
Kierrostahti / 500 m: nykyisen kierroksen keskisoututahti 500
metrillä.
Kiivetyt kerrokset: päivän aikana kiivettyjen kerrosten
kokonaismäärä.
Kokonaishemoglobiini: arvioitu kokonaishemoglobiinipitoisuus
lihaksessa.
Kokonaiskeskinopeus: nykyisen suorituksen keskinopeus niin
liikkeellä kuin pysähtyneenä.
Kokonaisnousu: kokonaisnousumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Kompassisuunta: kompassiin perustuva kulkusuuntasi.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Kulunut aika: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudelleen ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.
Kuorm.: nykyisen suorituksen harjoittelun kuormittavuus.
Harjoittelun kuormittavuus on harjoituksen jälkeisen
ylimääräisen hapenkulutuksen (EPOC) määrä, joka ilmaisee
harjoituksen rasittavuuden.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin. Pariliittämällä laitteeseen tempe anturin saat
jatkuvasti tarkat lämpötilatiedot.
Laskeudutut kerrokset: päivän aikana laskeuduttujen
kerrosten kokonaismäärä.
Laskusuhde: kuljetun vaakasuuntaisen matkan suhde
pystyetäisyyden muutokseen.
Laskusuhde määränpäähän: laskusuhde, jonka tarvitset
laskeutumiseen nykyisestä sijainnista määränpään
korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Lasku yhteensä: kokonaislaskumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Lepoajanotto: nykyisen levon ajanotto (allasuinti).
Lihasten happisaturaatio-%: lihasten arvioitu
happisaturaatioprosentti nykyisen suorituksen aikana.
Maakosketuksen keskikesto: nykyisen suorituksen
maakosketuksen keskimääräinen kesto.
Maakosketuksen kesto: millisekunteina mitattava aika, jonka
olet maassa juostessasi kunkin askeleen kohdalla.
Maakosketuksen kestoa ei lasketa kävelyn aikana.
Määränpään reittipiste: viimeinen piste reitillä määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Määränpään sijainti: määränpään sijainti.
Maksiminopeus: nykyisen suorituksen huippunopeus.
Matka: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.
Liite
Matkaa jäljellä: jäljellä oleva matka määränpäähän. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Matka seuraavalle: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Merenkulkumatka: kuljettu matka merenkulkuyksikköinä.
Merenkulkunopeus: nykyinen nopeus solmuina.
MKA-tasapaino: maakosketuksen keston vasemman ja oikean
jalan tasapaino juoksun aikana.
MKK-keskitasapaino: maakosketuksen keston keskitasapaino
nykyisen harjoituksen aikana.
Monilajin aika: monilajisuorituksen kaikkien lajien kokonaisaika
mukaan lukien siirtymät.
Nopeuden edut: nopeus, jolla lähestyt määränpäätä reitillä.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Normalized Power: nykyisen suorituksen Normalized Power™.
Oikea huippuvoimavaihe: oikean jalan nykyinen
huippuvoimavaiheen kulma. Huippuvoimavaihe on kulmaalue, jolla ajaja tuottaa eniten liikevoimaa.
Oikea keskihuippuvoimav.: oikean jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Oikean keskivoimavaihe: oikean jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Oikea voimavaihe: oikean jalan nykyinen voimavaiheen kulma.
Voimavaihe on poljinkierroksen kohta, joka tuottaa positiivista
voimaa.
Pituus-/leveysaste: nykyisen sijainnin leveyspiiri ja pituuspiiri
valituista sijaintimuotoasetuksista riippumatta.
Poikkeama osan keskikohdasta: poikkeama osan
keskikohdasta. Poikkeama osan keskikohdasta on poljinosan
kohta, jossa käytetään voimaa.
Poissa reitiltä: alkuperäisestä kulkusuunnasta vasemmalle tai
oikealle poikkeamasi matka. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Poljennan tasaisuus: sen mitta, miten tasaisesti ajaja käyttää
voimaa kunkin poljinkierroksen aikana.
Poljinnopeus: pyöräily. Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on
liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta
tiedot saa näkyviin.
Pystymatka määränpäähän: nykyisen sijaintisi ja määränpään
välinen nousumatka. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Pystynopeus: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Pystynopeus tavoitteeseen: nousu-/laskunopeus ennalta
määritettyyn korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Pystys. liikehd. kesk.: nykyisen suorituksen keskimääräinen
pystysuuntainen liikehdintä.
Pystysuhde: pystysuuntaisen liikehdinnän ja askeleen pituuden
suhde.
Pystysuuntainen liikehdintä: juoksun joustavuus.
Senttimetreinä mitattu ylävartalon pystysuuntainen liike
kullakin askeleella.
Reitti: suunta aloitussijainnista määränpäähän. Voit tarkastella
suunniteltua tai asetettua reittiä. Tämä tieto tulee näkyviin
vain navigoitaessa.
Seuraava reittipiste: reitin seuraava piste. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Sijainti: nykyinen sijainti valituilla sijaintimuotoasetuksilla.
Suoritustaso: suoritustaso on reaaliaikainen arvio
suorituskyvystäsi.
Suuntima: suunta nykyisestä sijainnista määränpäähän. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
41
Syke: syke lyönteinä minuutissa.
Syke % maksimista: prosenttiosuus maksimisykkeestä.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
Tahti: nykyinen tahti.
Tahti / 500 m: nykyinen soututahti 500 metrillä.
Taka: pyörän takavaihde vaihteen asentotunnistimesta.
Tasap. kskm: nykyisen suorituksen oikean/vasemman voiman
tasapainon keskiarvo.
Tasapaino: nykyinen oikean/vasemman voiman tasapaino.
Tasapaino 10 s: oikean/vasemman voiman tasapainon 10
sekunnin keskiarvo.
Tasapaino 30 s: oikean/vasemman voiman tasapainon 30
sekunnin keskiarvo.
Tasapaino 3 s: oikean/vasemman voiman tasapainon 3
sekunnin keskiarvo.
Toisto päällä: viime intervallin ja nykyisen levon ajanotto
(allasuinti).
Toistot: harjoitussarjan toistojen määrä
voimaharjoittelusuorituksen aikana.
Training Stress Score: nykyisen suorituksen Training Stress
Score™.
Työ: tehdyn työn teho (voimantuotto) yhteensä kilojouleina.
Vääntömomentin teho: ajajan polkemistehokkuus.
Vähimmäiskorkeus: pienin korkeus edellisen nollauksen
jälkeen.
Vaihteet: pyörän etu- ja takavaihteet vaihteen
asentotunnistimesta.
Välityssuhde: vaihteen asentotunnistimen havaitsema
hampaiden määrä pyörän etu- ja takavaihteissa.
Varusteen akku: vaihteen asentoanturin akun lataustila.
Varusteen yhdistelmä: pyörän vaihdeyhdistelmä vaihteen
asentoanturista.
Vasemman keskivoimavaihe: vasemman jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Vasen huippuvoimavaihe: vasemman jalan nykyinen
huippuvoimavaiheen kulma. Huippuvoimavaihe on kulmaalue, jolla ajaja tuottaa eniten liikevoimaa.
Vasen keskihuippuvoimav.: vasemman jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Vasen voimavaihe: vasemman jalan nykyinen voimavaiheen
kulma. Voimavaihe on poljinkierroksen kohta, joka tuottaa
positiivista voimaa.
Vedon keskimatka: uinti Nykyisen harjoituksen aikana yhdellä
vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Vedon keskimatka: melontalajit Nykyisen harjoituksen aikana
yhdellä vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Vedot: uinti Nykyisen suorituksen vetojen kokonaismäärä.
Vedot: melontalajit Nykyisen suorituksen vetojen
kokonaismäärä.
Vedot keskimäärin/altaanväli: yhden allasvälin
keskimääräinen vetojen määrä nykyisen harjoituksen ajalta.
Vetomatka: melontalajit Vetokohtainen matka.
Vetotahti: uinti Vetojen määrä minuutissa.
Vetotahti: melontalajit Vetojen määrä minuutissa.
Viime altaanvälin Swolf: viimeksi uidun altaanvälin Swolfpistemäärä.
Viime altaanvälin tahti: viimeksi uidun altaanvälin
keskimääräinen tahti.
Viime altaanvälin vedot: viimeksi uidun altaanvälin vetojen
kokonaismäärä.
Viime altaanvälin vetotahti: keskimääräinen vetojen määrä
minuutissa viimeisen kokonaisen altaanvälin ajalta.
Viime altaanvälin vetotyyppi: viimeksi suoritetun altaanvälin
aikana käytetty vetotyyppi.
Viimeisen kierroksen matka: viimeisen kokonaisen kierroksen
aikana kuljettu matka.
VIIME KIERROKSEN %SYV: viimeisen kokonaisen kierroksen
sykereservin keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
Viime kierroksen aika: viimeisen kokonaisen kierroksen
sekuntikellon aika.
Viime kierroksen askeltiheys: juoksu Viimeisen kokonaisen
kierroksen keskimääräinen askeltiheys.
Viime kierroksen lasku: viimeisen kokonaisen kierroksen
pystysuuntaisen laskun matka.
Viime kierroksen nopeus: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen nopeus.
Viime kierroksen Normalized Power: viimeisen kokonaisen
kierroksen keskimääräinen Normalized Power.
Viime kierroksen nousu: viimeisen kokonaisen kierroksen
pystysuuntaisen nousun matka.
Viime kierroksen poljinnopeus: pyöräily. Viimeisen
kokonaisen kierroksen keskimääräinen poljinnopeus.
Viime kierroksen Swolf: viimeksi suoritetun kierroksen Swolfpistemäärä.
Viime kierroksen syke: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskisyke.
Viime kierroksen syke % maksimista: viimeisen kokonaisen
kierroksen maksimisykkeen keskiprosentti.
Viime kierroksen tahti: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen tahti.
Viime kierroksen tahti / 500 m: viime kierroksen
keskisoututahti 500 metrillä.
Viime kierroksen vedot: uinti Viimeksi uidun kierroksen vetojen
kokonaismäärä.
Viime kierroksen vedot: melontalajit Viimeksi uidun kierroksen
vetojen kokonaismäärä.
Viime kierroksen vetomatka: uinti Viimeksi uidun kierroksen
aikana yhdellä vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Viime kierroksen vetomatka: melontalajit Viimeksi uidun
kierroksen aikana yhdellä vedolla kuljettu keskimääräinen
matka.
Viime kierroksen vetotahti: uinti Keskimääräinen vetojen
määrä minuutissa viimeisellä kokonaisella kierroksella.
Viime kierroksen vetotahti: melontalajit Keskimääräinen
vetojen määrä minuutissa viimeisellä kokonaisella
kierroksella.
Viime kierroksen voima: viimeisen kokonaisen kierroksen
voimantuoton keskiarvo.
Voima: nykyinen voimantuotto watteina.
Voima/paino: nykyinen voima watteina/kilogramma.
Voima-alue: nykyinen voimantuottoalue (1–7) FTP-asetusten tai
mukautettujen asetusten perusteella.
Ympäröivä ilmanpaine: kalibroimaton ympäristön ilmanpaine
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset
Nämä taulukot sisältävät maksimaalisen hapenottokyvyn arvioiden standardoidut luokitukset iän ja sukupuolen mukaan.
42
Liite
Miehet
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Erinomainen
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Hyvä
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Kohtuullinen
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Heikko
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Naiset
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Erinomainen
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Hyvä
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Kohtuullinen
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Heikko
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Tiedot julkaistu yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on osoitteessa www.CooperInstitute.org.
FTP-luokitukset
Rengaskoko
Renkaan ympärysmitta (mm)
Taulukossa on esitetty kynnystehon (FTP) luokitukset
sukupuolen mukaan.
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
Miehet
wattia/kilogramma (W/kg)
26 × 1,75
2023
Ylivertainen
vähintään 5,05
26 × 1,95
2050
Erinomainen
3,93 - 5,04
26 × 2,00
2055
Hyvä
2,79 - 3,92
26 × 1-3/8
2068
Kohtuullinen
2,23 - 2,78
26 × 2,10
2068
Harjaantumaton
alle 2,23
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
Naiset
wattia/kilogramma (W/kg)
26 × 1-1/2
2100
Ylivertainen
vähintään 4,30
26 × 3,00
2170
Erinomainen
3,33 - 4,29
27 × 1
2145
Hyvä
2,36 - 3,32
27 × 1-1/8
2155
Kohtuullinen
1,90 - 2,35
27 × 1-1/4
2161
Harjaantumaton
alle 1,90
27 × 1-3/8
2169
29 x 2.1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
Nopeusanturi tunnistaa renkaan koon automaattisesti.
Tarvittaessa voit määrittää renkaan ympärysmitan
nopeusanturin asetuksista.
Rengaskoko on merkitty renkaan molemmille puolille. Luettelo ei
ole kattava. Voit mitata renkaan ympärysmitan myös
Internetissä olevilla laskimilla.
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
Rengaskoko
Renkaan ympärysmitta (mm)
700 × 23C
2096
20 × 1,75
1515
700 × 25C
2105
20 × 1-3/8
1615
700C Tubular
2130
22 × 1-3/8
1770
700 × 28C
2136
22 × 1-1/2
1785
700 × 30C
2146
24 × 1
1753
700 × 32C
2155
24 × 3/4 Tubular
1785
700 × 35C
2168
24 × 1-1/8
1795
700 × 38C
2180
24 × 1,75
1890
700 × 40C
2200
24 × 1-1/4
1905
700 × 44C
2235
24 × 2,00
1925
700 × 45C
2242
24 × 2,125
1965
700 × 47C
2268
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
FTP-luokitukset perustuvat Hunter Allenin ja Andrew Cogganin
(FT) tutkimukseen Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Renkaan koko ja ympärysmitta
Liite
Symbolien määritykset
Näitä symboleita voi olla laitteessa tai lisävarusteissa.
43
WEEE-hävitys- ja -kierrätyssymboli. Tuotteessa oleva WEEEsymboli osoittaa, että tuote on EU:n sähkö- ja elektroniikkaromua
koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukainen. Symbolilla
pyritään estämään tuotteen vääränlainen hävittäminen ja
edistämään uusiokäyttöä ja kierrätystä.
44
Liite
Hakemisto
A
aika 35
asetukset 34
hälytykset 30
vyöhykkeet ja muodot 34
aikavyöhykkeet 34
ajanotto 1
lähtölaskenta 34
ajastin 1, 3, 10, 23
akku
lataaminen 35, 36
maksimoiminen 19, 32, 38
vaihtaminen 36
aktiivisuuden seuranta 8, 9
altaan koko 10
altaanvälit 3
alueet
aika 34
syke 7, 8
teho 8
anaerobinen kynnys 13, 15
ANT+ anturit 28, 29
asetukset 9, 17, 27, 29–34, 38
askeleen pituus 11, 12
askeltiheys 7, 11, 12
anturit 28
hälytykset 30
Auto Lap 31
Auto Pause 31
automaattinen nousu 31
automaattinen vieritys 32
B
Bluetooth anturit 28
Bluetooth tekniikka 1, 4, 18, 19, 21, 38
Bluetooth-tekniikka, kuulokkeet 22, 39
Body Battery 18
C
Connect IQ 20
D
dogleg 4
E
ennustettu kilpailuaika 14
etäisyys 32
G
Galileo 32
Garmin Connect 5, 18–21, 24, 38
tietojen tallentaminen 24
Garmin Express 20, 37
ohjelmiston päivittäminen 37
Garmin Pay 23
GLONASS 32, 33
GPS 1, 32, 33
asetukset 32
signaali 2, 37
GroupTrack 21, 32
H
happisaturaatio 17
harjoittelu 1, 5, 14, 16, 19
ohjelmat 5
harjoittelun kuormittavuus 15, 16
harjoittelun tila 13, 15, 16
harjoitukset 3, 5
lataaminen 5
harjoitus 6
ohjelmat 5
Harjoitusvaikutus 13, 14
hihnat 36
hiihto
laskettelu 3
lumilautailu 3
historia 10, 23, 24
lähettäminen tietokoneeseen 24
Hakemisto
poistaminen 24
hälytykset 9, 27, 30, 31, 34
syke 4, 10
hälytys 4
hätätoiminto 21
hätäyhteyshenkilöt 21
M
jalka-anturi 28
juoksumatto 2
juoksun dynamiikka 11–13
jäljet 25
jäljitys 17, 21
järjestelmäasetukset 33
maakosketuksen kesto 12
maksimaalinen hapenottokyky 13–15
Maksimaalinen hapenottokyky 13, 42
maksut 23
matka, hälytykset 27, 30
matkamittari 4, 24
metronomi 7
mies yli laidan (MOB) 26
mitat 4
mittayksiköt 34
MOB 26
monilaji 24
Move IQ 9
multisport 2, 3
musiikin hallinta 20, 22
musiikki 1, 21
lataaminen 22
palvelut 22
toistaminen 22
K
N
I
ilmanpainemittari 27, 33
kalibroiminen 33
ilmoitukset 18, 19
intervallit 3
harjoitukset 5
J
kalenteri 5
kalibroiminen
kompassi 33
korkeusmittari 33
kalori, hälytykset 30
kartat 27, 30
navigointi 26, 27
päivittäminen 37
selaaminen 26, 27
kartta 26, 27, 30
karttapisteet. Katso kohdepisteet
Kehon teho 18
kello 1, 34
kellotaulut 20, 32
kellotila 32, 38
kentät
luominen 25
pelaaminen 4
valitseminen 4
kieli 33, 38
kierrokset 1
kilpaileminen 6
kilpailuennuste 13
kohdepisteet 25, 26
kompassi 27, 33
kalibroiminen 33
koordinaatit 25
korkeus 14
korkeusmittari 27, 33
kalibroiminen 33
kulkusuunta-asetus 27
kuntoilu 14
kuulokkeet
Bluetooth-tekniikka 22, 39
yhdistäminen 22
kuvakkeet 1
käyttäjäprofiili 7
käyttäjätiedot, poistaminen 24
L
laajennettu näyttö 7
laitteen asetusten nollaaminen 38
laitteen mukauttaminen 20, 30, 33, 34
laitteen puhdistaminen 10, 11, 36
laitteen tunnus 35
lataaminen 35, 36
layup 4
lepotila 8
lisävarusteet 28, 37, 39
LiveTrack 21
lompakko 1, 23
lumilautailu 3
lyönnin mittaaminen 4
lyöntianalyysi 4
lähtölaskenta-ajastin 34
lämpötila 14, 29, 39
navigointi 25–27, 30
lopettaminen 26
palaa alkuun 26
Tähtää ja mene 26
NFC 23
nopeus 32
nopeus- ja poljinanturit 28
näyttö 34
O
ohjelmisto
käyttöoikeus 35
päivittäminen 37, 38
versio 35
omat ennätykset 6
poistaminen 6
osuudet 6, 7
P
painikkeet 1, 20, 33, 34, 36
palaa alkuun, navigointi 26
palautuminen 13, 15, 17
pariliitos 18
ANT+ anturit 10, 39
anturit 28
Bluetooth anturit 39
älypuhelin 18, 38
pariston vaihtaminen 36
pikavalinnat 20
pohjoisen viite 33
poistaminen
historia 24
kaikki käyttäjätiedot 24
omat ennätykset 6
profiilit 1
käyttäjä 7
suoritus 1, 3
pulssioksimetri 9, 17
pystysuhde 11, 12
pystysuuntainen liikehdintä 11, 12
pyöräkoot 43
pyörän anturit 28
päivitykset, ohjelmisto 38
päävalikko, mukauttaminen 29
R
reitit 25, 27
asetukset 31
pelaaminen 4
reittipisteet 26
projisoiminen 25
S
satelliittisignaalit 32, 37
sekuntikello 34
sijainnit 25
muokkaaminen 25
poistaminen 25
tallentaminen 25, 26
45
sisäharjoittelu 2, 28
sopeutuminen 14
sovellukset 19–21
älypuhelin 18
Spotify 22
stressitaso 13, 17, 18
suoritukset 1, 2, 29, 32
aloittaminen 2, 26
mukautetut 2, 3, 29
tallentaminen 2
suoritustaso 13–15
suoritusten tallentaminen 1, 3, 10
suosikit 29
swolf-pistemäärä 3
syke 1, 9
alueet 7, 8, 13, 24
anturien pariliitos 10
hälytykset 10, 30
mittari 9–11, 13, 14, 17, 36
sää 20
säädinvalikko 20
T
tapahtumantunnistus 21
taustavalo 1, 34
tavoite 6
tavoitteet 6
tehominuutit 9, 37
tekniset tiedot 36
tempe 29, 39
tiedot
jakaminen 7
lataaminen 19
siirtäminen 24
sivut 30
tallentaminen 11, 24
tietojen jakaminen 7
tietojen lataaminen 19
tietokentät 20
tietokone 22
tilastot 4
TracBack 2, 26
triathlonharjoittelu 3
tuloskortti 4
turvallisuustiedot 21
Tähtää ja mene 26
U
uinti 3, 10, 11
UltraTrac 32
USB 38
V
valikko 1
vedot 3
vianmääritys 9–11, 13, 17, 18, 36–38
viheriönäkymä, lipun sijainti 4
VIRB etäkäyttö 35
Virtual Partner 5, 6
voima 13
alueet 8
hälytykset 30
mittarit 14, 15, 28, 43
W
Wi‑Fi 20, 38
yhdistäminen 20
widgetit 9, 10, 17–20, 22
Y
yhdistäminen 19, 20
yhteystiedot, lisääminen 21
Ä
älypuhelin 1, 19–21, 38
pariliitos 18, 38
sovellukset 19, 20
äänet 7, 34
46
Hakemisto
support.garmin.com
Huhtikuu 2019
190-02515-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising