Garmin | Forerunner® 945 | Garmin Forerunner® 945 Naudotojo vadovas

Garmin Forerunner® 945 Naudotojo vadovas
FORERUNNER 945
®
Naudotojo vadovas
© 2019 „Garmin Ltd.“ arba filialai
Visos teisės saugomos. Remiantis autorinių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo
gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl
šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.
Garmin , „Garmin“ logotipas, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner , inReach , VIRB , Virtual Partner ir Xero™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai,
registruoti JAV ir kitose šalyse. Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, HRM-Run™, HRM-Tri™, HRM-Swim™, QuickFit , tempe™,
TrueUp™, TruSwing™, Varia™, Varia Vision™ ir Vector™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra
draudžiama.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Apple , iPhone , iTunes ir Mac yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Žodinis prekių ženklas BLUETOOTH ir logotipai yra
„Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. The Cooper Institute ir kiti susiję prekių ženklai yra „The Cooper Institute“ nuosavybė. Pažangi širdies
susitraukimų dažnio analizė, kurią teikia Firstbeat. Spotify programinei įrangai taikomas trečiųjų šalių licencijas galima rasti čia: https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses. Shimano
ir Di2™ yra „Shimano, Inc.“ prekių ženklai. „STRAVA“ ir Strava™ yra „Strava, Inc.“ prekių ženklai. Training Stress Score™, Intensity Factor™ ir Normalized Power™ yra „Peaksware, LLC“ prekių
ženklai. Wi‑Fi yra „Wi-Fi Alliance Corporation“ registruotasis prekių ženklas. Windows yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. Kiti prekių ženklai ir prekių
pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų prekių ženklai ir prekių pavadinimai.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Šiam produktui suteiktas ANT+ sertifikatas. Suderinamų produktų ir programų sąrašas pateiktas www.thisisant.com/directory.
®
Mod. Nr.: A03525
®
Turinys
Įrenginio apžvalga .......................................................................1
GPS būsena ir būsenos piktogramos .................................... 1
Laikrodžio nustatymas ................................................................ 1
Fizinio pasirengimo tikslai ...................................................... 7
Apie širdies dažnio zonas ...................................................... 7
Širdies dažnio zonų nustatymas ....................................... 7
Leidimas įrenginiui nustatyti jūsų širdies dažnio zonas ..... 8
Širdies dažnio zonų skaičiavimas ..................................... 8
Jūsų galios zonų nustatymas ................................................. 8
Veiklos ir programos...................................................... 1
Veiklos stebėjimas......................................................... 8
Įžanga.............................................................................. 1
Bėgiojimas .................................................................................. 1
Veiklos pradžia ........................................................................... 2
Patarimai įrašant veiklas ........................................................ 2
Veiklos sustabdymas .................................................................. 2
Tinkintos veiklos kūrimas ............................................................ 2
Veikla patalpose ......................................................................... 2
Bėgtakio distancijos kalibravimas .......................................... 2
Veikla lauke ................................................................................ 2
Kelios sporto šakos ................................................................ 2
Triatlono treniruotė ............................................................ 3
Kelių sporto šakų veiklos kūrimas ..................................... 3
Triatlono treniruočių arba kelių sporto šakų naudojimo
patarimai ........................................................................... 3
Plaukimas .............................................................................. 3
Plaukimo terminai .............................................................. 3
Mostų tipai ......................................................................... 3
Patarimai dėl plaukimo veiklų ............................................ 3
Ilsėjimasis plaukiojimo baseine metu ................................ 3
Treniravimasis su treniruočių žurnalu ............................... 3
Nusileidimų slidėmis peržiūra ................................................ 3
Golfo žaidimas ....................................................................... 4
Golfo žaidimas .................................................................. 4
Informacija apie duobutes ................................................. 4
Vėliavėlės perkėlimas ....................................................... 4
Išmatuotų smūgių peržiūra ................................................ 4
„Layup“ ir staigių posūkių atstumų peržiūra ...................... 4
Rezultatų išlaikymas ......................................................... 4
Rezultatų atnaujinimas ...................................................... 4
TruSwing™ ....................................................................... 4
Golfo ridos skaitiklio naudojimas ....................................... 4
Statistikos stebėjimas ........................................................ 4
Garsinių raginimų leidimas veiklos metu .................................... 4
Treniruotė........................................................................ 5
Treniruotės .................................................................................. 5
Treniruotės iš Garmin Connect vykdymas ............................. 5
Kaip pradėti treniruotę ............................................................ 5
Apie treniruočių kalendorių .................................................... 5
Garmin Connect treniruočių planų naudojimas ................. 5
Intervalinės treniruotės ........................................................... 5
Intervalų treniruotės sukūrimas ......................................... 5
Intervalų treniruotės paleidimas ........................................ 5
Intervalų treniruotės sustabdymas .................................... 5
Kaip naudotis Virtual Partner® ................................................... 6
Treniruotės tikslo nustatymas ..................................................... 6
Treniruotės tikslo atšaukimas ................................................ 6
Lenktyniavimas su ankstesne veikla .......................................... 6
Asmeniniai rekordai .................................................................... 6
Asmeninių rekordų peržiūra ................................................... 6
Asmeninio rekordo atkūrimas ................................................ 6
Asmeninio rekordo pašalinimas ............................................. 6
Visų asmeninių rekordų išvalymas ......................................... 6
Segmentai ................................................................................... 6
Strava™ segmentai ............................................................... 7
Lenktyniavimas segmente ..................................................... 7
Segmento informacijos peržiūra ............................................ 7
Metronomo naudojimas .............................................................. 7
Išplėstinio ekrano režimas .......................................................... 7
Naudotojo profilio nustatymas .................................................... 7
Turinys
Automatiškai nustatomas tikslas ................................................. 8
Raginimo judėti funkcijos naudojimas ........................................ 8
Miego stebėjimas ........................................................................ 8
Automatinio miego stebėjimo naudojimas ............................. 9
Režimo „Netrukdyti“ naudojimas ............................................ 9
Intensyvumo minutės .................................................................. 9
Kaip pelnyti intensyvumo minutes .......................................... 9
Garmin Move IQ™ įvykiai ........................................................... 9
Veiklos stebėjimo nustatymai ..................................................... 9
Veiklos stebėjimo išjungimas ................................................. 9
Širdies dažnio funkcijos................................................ 9
Ant riešo matuojamas širdies dažnis .......................................... 9
Įrenginio nešiojimas ............................................................... 9
Patarimai dėl klaidingų širdies dažnio duomenų .................. 10
Širdies dažnio valdiklio peržiūra ........................................... 10
Širdies dažnio duomenų transliavimas į Garmin®
įrenginius .............................................................................. 10
Nenormalaus širdies dažnio nustatymas ............................. 10
Ant riešo tvirtinamo širdies dažnio monitoriaus
išjungimas ............................................................................ 10
HRM-Swim priedas ................................................................... 10
Širdies plakimo dažinis plaukiojant ...................................... 10
Plaukiojimas baseine ...................................................... 10
Plaukimas atvirame vandenyje ....................................... 10
Širdies dažnio monitoriaus pritaikymas ................................ 11
Kaip užsidėti širdies dažnio monitorių .................................. 11
HRM-Swim priedo naudojimo patarimai .............................. 11
Širdies dažnio monitoriaus priežiūra .................................... 11
HRM-Tri priedas ....................................................................... 11
Plaukimas baseine ............................................................... 11
Kaip užsidėti širdies dažnio monitorių .................................. 11
Duomenų saugojimas .......................................................... 11
Širdies dažnio monitoriaus priežiūra .................................... 12
Patarimai dėl nepastovių širdies dažnio duomenų ................... 12
Bėgimo dinamika ...................................................................... 12
Treniruotė naudojantis bėgimo dinamikos funkcija .............. 12
Spalviniai rodikliai ir bėgimo dinamikos duomenys .............. 12
Kontakto su žeme laiko balanso duomenys .................... 13
Vertikaliojo svyravimo ir vertikaliojo santykio
duomenys ........................................................................ 13
Patarimai dėl trūkstamų bėgimo dinamikos duomenų ......... 13
Rezultatų matavimai ................................................................. 13
Pranešimų apie rezultatus išjungimas ................................. 13
Automatinis rezultatų matavimų nustatymas ....................... 14
Veiklų ir efektyvumo matavimų sinchronizavimas ................ 14
Apie VO2 maks. įverčius ...................................................... 14
VO2 maks. įverčio gavimas bėgant ................................. 14
VO2 maks. įverčio gavimas važiuojant dviračiu .............. 14
Efektyvumo aklimatizacija prie šilumos ir aukščio ............... 14
Prognozuojamų lenktynių laiko peržiūra .............................. 14
Apie treniruotės efektą ......................................................... 15
Rezultatų būsena ................................................................. 15
Rezultatų būsenos peržiūra ............................................ 15
Laktato slenkstis .................................................................. 15
Kaip atlikti laktato slenksčio nustatymo testą su
nurodymais ...................................................................... 15
FTP įverčio gavimas ............................................................ 16
GFS testo atlikimas ......................................................... 16
Treniruotės būsena ................................................................... 16
i
Treniruotės būsenos lygiai ................................................... 16
Patarimai, kaip sužinoti treniruotės būseną .................... 17
Treniruotės krūvis ................................................................ 17
Apibendrintas treniruočių krūvis ...................................... 17
Jėgų atgavimo laikas ........................................................... 17
Jėgų atgavimo laiko peržiūra .......................................... 17
Atsistatymo širdies dažnis ............................................... 17
Pulsoksimetras ......................................................................... 17
Pulsoksimetro valdiklio peržiūra ........................................... 18
Pulsoksimetro miego stebėjimo įjungimas ........................... 18
Visos dienos aklimatizacijos režimo įjungimas .................... 18
Patarimai dėl nereguliarių pulsoksimetro duomenų ............. 18
Širdies dažnio kintamumo streso įverčio peržiūra .................... 18
Body Battery ............................................................................. 18
Body Battery valdiklio peržiūra ............................................. 18
Patarimai, kaip pagerinti Body Battery duomenis ................ 19
Pažangios funkcijos..................................................... 19
Išmaniojo telefono susiejimas su įrenginiu ............................... 19
Patarimai esamiems Garmin Connect naudotojams ........... 19
Bluetooth pranešimų įgalinimas ........................................... 19
Pranešimų peržiūra ......................................................... 19
Pranešimų valdymas ....................................................... 19
Bluetooth išmaniojo telefono prisijungimo išjungimas ..... 20
Įspėjimų dėl išmaniojo telefono ryšio įjungimas ir
išjungimas ....................................................................... 20
Su Bluetooth susijusios funkcijos ............................................. 20
Neautomatinis duomenų sinchronizavimas su Garmin
Connect ................................................................................ 20
Pamesto mobiliojo įrenginio buvimo vietos nustatymas ...... 20
Valdikliai .................................................................................... 20
Valdiklių peržiūra .................................................................. 21
Apie Mano diena ............................................................. 21
Valdiklių meniu peržiūra ....................................................... 21
Valdiklių meniu tinkinimas .................................................... 21
Orų valdiklio peržiūra ........................................................... 21
Muzikos valdiklių atidarymas ............................................... 21
Connect IQ funkcijos ................................................................. 21
Connect IQ funkcijų atsisiuntimas kompiuteriu .................... 21
Su Wi‑Fi susijusios funkcijos .................................................... 21
Prisijungimas prie Wi‑Fi tinklo .............................................. 21
Saugos ir stebėjimo funkcijos.................................... 21
Skubios pagalbos kontaktų pridėjimas ..................................... 22
Pagalbos prašymas ............................................................. 22
Įvykių aptikimo įjungimas ir išjungimas ..................................... 22
GroupTrack sesijos paleidimas ................................................. 22
GroupTrack sesijų patarimai ................................................ 22
Muzika........................................................................... 22
Prisijungimas prie trečiosios šalies paslaugų teikėjo ................ 22
Spotify® .................................................................................... 23
Garso turinio atsisiuntimas iš Spotify ................................... 23
Asmeninio garso turinio atsisiuntimas ...................................... 23
Muzikos klausymasis ................................................................ 23
Muzikos leidimo valdikliai ..................................................... 23
Muzikos atkūrimo valdymas prijungtame išmaniajame
telefone ................................................................................ 23
Ausinių, kuriose naudojama „Bluetooth“ technologija,
prijungimas ............................................................................... 23
Garmin Pay ................................................................... 23
„Garmin Pay“ piniginės nustatymas .......................................... 23
Mokėjimas už pirkinį naudojant laikrodį .................................... 24
Kortelės pridėjimas į Garmin Pay piniginę ................................ 24
Garmin Pay piniginės tvarkymas ......................................... 24
Garmin Pay slaptažodžio keitimas ............................................ 24
Istorija ............................................................................ 24
ii
Istorijos naudojimas .................................................................. 24
Kelių sporto šakų istorija ...................................................... 25
Laiko peržiūra kiekvienoje širdies dažnio zonoje ................. 25
Bendrųjų rezultatų duomenų peržiūra ...................................... 25
Ridos skaitiklio naudojimas ....................................................... 25
Istorijos ištrynimas .................................................................... 25
Garmin Connect ........................................................................ 25
Garmin Connect naudojimas kompiuteryje .......................... 25
Duomenų tvarkymas ................................................................. 25
Failų šalinimas ..................................................................... 25
Navigacija...................................................................... 25
Trasos ....................................................................................... 26
Trasos kūrimas ir laikymasis įrenginyje ............................... 26
Žiedinės trasos kūrimas ....................................................... 26
Jūsų buvimo vietos išsaugojimas ............................................. 26
Išsaugotų vietų redagavimas ............................................... 26
Kelio taško projektavimas ......................................................... 26
Navigavimas į kelionės tikslą .................................................... 26
Navigacija į lankytiną vietą ........................................................ 26
Lankytinos vietos ................................................................. 27
Navigavimas naudojant „Sight 'N Go“ ....................................... 27
Navigavimas į pradinį tašką veiklos metu ................................. 27
Navigacija į paskutinės išsaugotos veiklos pradžios tašką ....... 27
Vietos, kurioje yra žmogus už borto, žymėjimas ir navigacijos į ją
pradžia ...................................................................................... 27
Navigacijos sustabdymas ......................................................... 27
Žemėlapis ................................................................................. 27
Žemėlapio peržiūra .............................................................. 27
Vietos žemėlapyje išsaugojimas arba navigacija į ją ........... 27
Navigacija naudojantis funkcija „netoli mano vietos“ ........... 28
Žemėlapio kadravimas ir mastelio keitimas ......................... 28
Žemėlapio nustatymai .......................................................... 28
Aukščiamatis ir barometras ...................................................... 28
Kompasas ................................................................................. 28
Navigacijos nustatymai ............................................................. 28
Žemėlapio funkcijų tinkinimas .............................................. 28
Kurso rodyklė ....................................................................... 28
Krypties indikatoriaus nustatymas ....................................... 28
Navigacijos įspėjimų nustatymas ......................................... 28
Belaidžiai jutikliai......................................................... 29
Belaidžių jutiklių susiejimas ...................................................... 29
Žingsniamatis ............................................................................ 29
Bėgimas naudojantis žingsniamačiu .................................... 29
Žingsniamačio kalibravimas ................................................. 29
Žingsniamačio kalibravimo gerinimas ............................. 29
Rankinis žingsniamačio kalibravimas .................................. 29
Greičio ir atstumo nustatymas žingsniamatyje ..................... 29
Pasirenkamo dviračio greičio ar kadencijos jutiklio
naudojimas ............................................................................... 29
Treniruotė naudojant galios matuoklius .................................... 29
Elektroninių perjungiklių naudojimas ........................................ 30
Aplinkos įvertinimas .................................................................. 30
tempe ........................................................................................ 30
Įrenginio tinkinimas..................................................... 30
Veiklų sąrašo tinkinimas ........................................................... 30
Valdiklių apskritimo tinkinimas .................................................. 30
Veiklų ir programų nustatymai .................................................. 30
Duomenų ekranų tinkinimas ................................................ 31
Žemėlapio pridėjimas prie veiklos ........................................ 31
Įspėjimai ............................................................................... 31
Įspėjimo nustatymas ....................................................... 31
Veiklos žemėlapio nustatymai .............................................. 31
Maršruto nustatymai ............................................................ 32
Auto Lap ...............................................................................32
Ratų žymėjimas pagal atstumą ....................................... 32
Turinys
Auto Pause įgalinimas ......................................................... 32
Automatinio lipimo įjungimas ............................................... 32
3D greitis ir atstumas ........................................................... 33
Automatinio slinkimo naudojimas ......................................... 33
GPS nustatymo keitimas ...................................................... 33
GPS ir kitos palydovų sistemos ....................................... 33
UltraTrac ......................................................................... 33
Energijos taupymo skirtojo laiko nustatymai ........................ 33
Veiklos arba programos pašalinimas ........................................ 33
GroupTrack nustatymai ............................................................ 33
Ciferblato nustatymai ................................................................ 33
Ciferblato tinkinimas ............................................................. 33
Jutiklių nustatymai .................................................................... 34
Kompaso nustatymai ........................................................... 34
Rankinis kompaso kalibravimas ...................................... 34
Šiaurės nuorodos nustatymas ......................................... 34
Aukščiamačio nustatymai .................................................... 34
Barometrinio aukščiamačio kalibravimas ........................ 34
Barometro nustatymai .......................................................... 34
Barometro kalibravimas .................................................. 34
Xero vietos nustatymai ......................................................... 34
Sistemos nustatymai ................................................................. 34
Laiko nustatymai .................................................................. 35
Foninio apšvietimo nustatymų keitimas ............................... 35
Sparčiųjų mygtukų pritaikymas ............................................ 35
Matavimo vienetų keitimas ................................................... 35
Laikrodžiai ................................................................................. 35
Žadintuvo signalo nustatymas ............................................. 35
Žadintuvo signalo pašalinimas ............................................. 35
Atbulinio laikmačio įjungimas ............................................... 35
Chronometro naudojimas ..................................................... 35
Laiko sinchronizavimas su GPS .......................................... 35
Laiko nustatymas neautomatiniu būdu ................................ 36
VIRB nuotolinis valdymas ......................................................... 36
Kaip valdyti VIRB veiksmo kamerą ...................................... 36
VIRB veiksmo kameros valdymas veiklos metu .................. 36
Programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express ... 39
Mano įrenginyje nustatyta netinkama kalba ............................. 39
Ar mano išmanusis telefonas suderinamas su mano
įrenginiu? .................................................................................. 39
Mano telefonas neprisijungia prie įrenginio .............................. 39
Baterijos veikimo laiko prailginimas .......................................... 40
Temperatūros rodmuo nėra tikslus ........................................... 40
Kaip neautomatiškai susieti ANT+ jutiklius? ............................. 40
Ar galiu naudoti Bluetooth jutiklį su laikrodžiu? ........................ 40
Mano muzika nutrūksta arba atsijungia ausinės ....................... 40
Priedas.......................................................................... 40
Duomenų laukai ........................................................................ 40
VO2 maks. standartiniai įverčiai ............................................... 44
FTP įvertinimai .......................................................................... 44
Ratų dydis ir perimetras ............................................................ 44
Ženklų apibrėžtys ...................................................................... 45
Rodyklė......................................................................... 46
Įrenginio informacija.................................................... 36
Įrenginio informacijos peržiūra .................................................. 36
El. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacijos
peržiūra ................................................................................ 36
Įrenginio įkrovimas .................................................................... 36
Įrenginio įkrovimo patarimai ................................................. 37
Specifikacijos ............................................................................ 37
Forerunner specifikacijos ..................................................... 37
HRM-Swim ir HRM-Tri specifikacijos ................................... 37
Įrenginio priežiūra ..................................................................... 37
Įrenginio valymas ................................................................. 37
HRM-Swim ir HRM-Tri baterijų keitimas .............................. 37
Dirželių keitimas ........................................................................ 37
Trikčių šalinimas.......................................................... 38
Produktų naujinimai .................................................................. 38
Garmin Express nustatymas ................................................ 38
Kaip gauti daugiau informacijos ................................................ 38
Veiklos stebėjimas .................................................................... 38
Nerodomas mano kasdienis žingsnių skaičius .................... 38
Žingsnių skaičius atrodo netikslus ....................................... 38
Žingsnių skaičius mano įrenginyje ir Garmin Connect
paskyroje nesutampa ........................................................... 38
Užliptų aukštų skaičius, atrodo, nėra tikslus ........................ 38
Mano intensyvumo minučių rodmuo mirksi .......................... 38
Palydovo signalų gavimas ........................................................ 39
GPS palydovo signalų priėmimo gerinimas ......................... 39
Įrenginio paleidimas iš naujo .................................................... 39
Visų numatytųjų nustatymų nustatymas iš naujo ...................... 39
Programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Connect
programą .................................................................................. 39
Turinys
iii
Įžanga
ĮSPĖJIMAS
Žr. vadovą Svarbi saugos ir produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto
ir kita svarbia informacija.
Prieš pradėdami naudoti bet kokią pratimų programą ar prieš ją
koreguodami visada pasitarkite su gydytoju.
Įrenginio apžvalga
Laikrodžio nustatymas
Norėdami pasinaudoti visomis Forerunner funkcijomis, atlikite
šias užduotis.
• Išmanųjį telefoną susiekite su Garmin Connect™ programa
(Išmaniojo telefono susiejimas su įrenginiu, 19 psl.).
• Nustatykite saugos funkcijas (Saugos ir stebėjimo funkcijos,
21 psl.).
• Nustatykite muziką (Muzika, 22 psl.).
• Nustatykite Wi‑Fi tinklus (Prisijungimas prie Wi‑Fi tinklo,
21 psl.).
• Nustatykite Garmin Pay™ piniginę („Garmin Pay“ piniginės
nustatymas, 23 psl.).
Veiklos ir programos
Pasirinkite, jei norite įjungti įrenginį.
Pasirinkite, jei norite įjungti ir išjungti apšvietimą.
LIGHT Norėdami peržiūrėti valdiklių meniu, palaikykite.
Pasirinkite, jei norite paleisti ir sustabdyti veiklos laikmatį.
START Pasirinkite, jei norite pasirinkti parinktį arba patvirtinti
STOP pranešimą.
BACK
Pasirinkite, jei norite grįžti į ankstesnį ekraną.
Pasirinkite, jei norite įrašyti ratą, poilsį ar perėjimą veiklos
metu.
Pasirinkite, jei norite peržiūrėti valdiklius, duomenų ekranus,
DOWN parinktis ir nustatymus.
Norėdami atidaryti muzikos valdiklius, palaikykite (Muzika,
22 psl.).
UP
Jūsų įrenginys gali būti naudojamas vidaus, lauko, sporto ir
fizinio pasirengimo veiklai. Pradėjus veiklą, įrenginys rodys ir
įrašys jutiklio duomenis. Veiklą galite išsaugoti ir dalytis ja su
Garmin Connect bendruomene.
Taip pat į įrenginį galite įtraukti Connect IQ™ veiklas ir
programas naudodamiesi Connect IQ svetaine (Connect IQ
funkcijos, 21 psl.).
Norėdami gauti daugiau informacijos apie veiklos stebėjimą ir
fizinio pasirengimo matavimų tikslumą, eikite į garmin.com
/ataccuracy.
Bėgiojimas
Pirmoji įrenginyje įrašoma jūsų fizinio pasirengimo veikla gali
būti bėgimas, važiavimas dviračiu ar bet kuri kita veikla lauke.
Prieš pradedant veiklą gali prireikti įrenginį įkrauti (Įrenginio
įkrovimas, 36 psl.).
1 Pasirinkite START, tada pasirinkite veiklą.
2 Išeikite į lauką ir palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
3 Norėdami paleisti veiklos laikmatį, pasirinkite START.
4 Išeikite pabėgioti.
Pasirinkite, jei norite peržiūrėti valdiklius, duomenų ekranus,
parinktis ir nustatymus.
Norėdami peržiūrėti meniu, palaikykite.
GPS būsena ir būsenos piktogramos
GPS būsenos žiedas ir piktogramos laikinai perdengia kiekvieną
duomenų ekraną. Jei tai veikla lauke, kai GPS yra pasirengęs,
būsenos žiedas tampa žalias. Mirksinti piktograma reiškia, kad
įrenginys ieško signalo. Ištisine šviesa deganti piktograma
reiškia, kad signalas buvo rastas arba jutiklis yra prijungtas.
GPS
GPS būsena
Baterijos būsena
Išmaniojo telefono prisijungimo būsena
Wi‑Fi technologijos būsena
®
Širdies dažnio būsena
5 Baigę bėgimą pasirinkite STOP, kad sustabdytumėte veiklos
laikmatį.
6 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Tęsti, jei norite iš naujo paleisti veiklos laikmatį.
• Pasirinkite Įrašyti, jei norite išsaugoti bėgimą ir iš naujo
nustatyti veiklos laikmatį. Norėdami peržiūrėti suvestinę,
galite pasirinkti bėgimą.
Žingsniamačio būsena
Running Dynamics Pod būsena
Greičio ir kadencijos jutiklio būsena
Dviračio žibintų būsena
Dviračio radaro būsena
Išplėstinio ekrano režimo būsena
Galios matuoklio būsena
tempe™ jutiklio būsena
VIRB kameros būsena
®
Įžanga
• Pasirinkite Atnaujinti vėliau, jei norite sustabdyti bėgimą,
o įrašymą tęsti vėliau.
• Pasirinkite Ratas, jei norite pažymėti ratą.
1
• Pasirinkite Atmesti > Taip, jei norite ištrinti bėgimą.
Veiklos pradžia
Kai pradedate veiklą, GPS įsijungia automatiškai (jei reikia). Jei
turite laisvai pasirenkamą belaidį jutiklį, galite jį susieti su
Forerunner įrenginiu (Belaidžių jutiklių susiejimas, 29 psl.).
1 Paspauskite START.
2 Pasirinkite veiklą.
PASTABA: veiklos, nustatytos kaip mėgstamos, sąraše
pateikiamos pirmiausia (Veiklų sąrašo tinkinimas, 30 psl.).
3 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite veiklą iš savo mėgstamų.
• Pasirinkite , tada pasirinkite veiklą iš išplėstinio veiklų
sąrašo.
4 Jei veiklai reikalingi GPS signalai, išeikite į lauką ir atsistokite
vietoje, kurioje aiškiai matomas dangus.
5 Palaukite, kol pasirodys GPS .
Įrenginys būna pasiruošęs, kai nustato jūsų širdies dažnį,
pagauna GPS signalus (jei reikia) ir prisijungia prie jūsų
belaidžių jutiklių (jei reikia).
6 Jei norite paleisti veiklos laikmatį, paspauskite START.
Įrenginys veiklos duomenis įrašo tik tada, kai veikia veiklos
laikmatis.
PASTABA: užsiimdami veikla, palaikykite DOWN, jei norite
atidaryti muzikos valdiklius.
Patarimai įrašant veiklas
• Prieš pradėdami veiklą įkraukite įrenginį (Įrenginio įkrovimas,
36 psl.).
• Jei norite įrašyti ratus, pasirinkite
.
• Pasirinkite UP arba DOWN, jei norite peržiūrėti papildomus
duomenų puslapius.
Veiklos sustabdymas
1 Pasirinkite STOP.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite tęsti veiklą, pasirinkite Tęsti.
• Jei norite išsaugoti veiklą ir grįžti į laikrodžio režimą,
pasirinkite Įrašyti > Baig..
• Jei norite pristabdyti savo veiklą ir vėliau ją atnaujinti,
pasirinkite Atnaujinti vėliau.
• Jei norite pažymėti ratą, pasirinkite Ratas.
• Norėdami naviguoti atgal į pradinį savo veiklos tašką keliu,
kuriuo vykote, pasirinkite Atgal į pradžią > TracBack.
PASTABA: ši funkcija prieinama tik veiklai, kurioje
naudojama GPS.
• Norėdami naviguoti atgal į pradinį savo veiklos tašką
tiesiausiu keliu, pasirinkite Atgal į pradžią > Maršrutas.
PASTABA: ši funkcija prieinama tik veiklai, kurioje
naudojama GPS.
• Jei norite naikinti veiklą ir grįžti į laikrodžio režimą,
pasirinkite Atmesti > Taip.
PASTABA: sustabdžius veiklą, įrenginys automatiškai ją
išsaugo po 30 minučių.
Tinkintos veiklos kūrimas
1 Ciferblate pasirinkite START > Pridėti.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite sukurti tinkintą veiklą pradėdami nuo vienos iš
savo išsaugotų veiklų, pasirinkite Kopijuoti veiklą.
• Pasirinkite Kita, kad sukurtumėte naują tinkintą veiklą.
3 Jei reikia, pasirinkite veiklos rūšį.
2
4 Pasirinkite pavadinimą arba įveskite tinkintą pavadinimą.
Dubliuojantieji veiklų pavadinimai apima skaičių, pavyzdžiui:
Dviratis(2).
5 Pasirinkite parinktį:
• Pasirinkite parinktį, norėdami tinkinti konkrečius veiklos
nustatymus. Pavyzdžiui, galite tinkinti duomenų ekranus
arba automatines funkcijas.
• Pasirinkite Baig., jei norite išsaugoti ir naudoti tinkintą
veiklą.
6 Pasirinkite Taip, jei veiklą norite pridėti prie savo
mėgstamiausių sąrašo.
Veikla patalpose
Forerunner įrenginį galima naudoti treniruotėms patalpose, pvz.,
važinėjant trasa patalpose arba naudojantis dviračio treniruokliu.
Veiklai patalpose GPS yra išjungiamas.
Važinėjant ar vaikščiojant su išjungta GPS, greitis, atstumas ir
kadencija apskaičiuojami naudojant prietaiso pagreičio matuoklį.
Pagreičio matuoklis susikalibruoja pats. Greičio, atstumo ir
kadencijos duomenų tikslumas pagerėja po keleto bėgimų arba
pasivaikščiojimų lauke naudojant GPS.
PATARIMAS: laikymasis už bėgtakio turėklų sumažina tikslumą.
Norėdami įrašyti tempą, atstumą ir kadenciją, galite naudoti
pasirinktinį žingsniamatį.
Važiuojant su išjungta GPS, greitis ir atstumas negali būti
apskaičiuojami, nebent turite papildomą jutiklį, kuris siunčia
greičio ir atstumo duomenis į įrenginį (pvz., greičio arba
kadencijos jutiklis).
Bėgtakio distancijos kalibravimas
Norėdami tiksliau registruoti ant bėgtakio nubėgtus atstumus,
galite kalibruoti bėgstakio distanciją, kai nubėgsite bent 1,5 km
(1 myl.) ant bėgtakio. Jei naudojate skirtingus bėgtakius, galite
rankiniu būdu kalibruoti bėgtakio distanciją ant kiekvieno
bėgtakio arba po kiekvieno bėgimo.
1 Pradėkite veiklą ant bėgtakio (Veiklos pradžia, 2 psl.) ir
nubėkite ant jo bent 1,5 km (1 myl.).
Baigę
bėgti, pasirinkite STOP.
2
3 Pasirinkite parinktį:
• Norėdami kalibruoti bėgtakio distanciją pirmą kartą,
pasirinkite Įrašyti.
Įrenginys paragina atlikti bėgtakio kalibravimą.
• Norėdami rankiniu būdu kalibruoti bėgtakio distanciją po
pirmojo kalibravimo, pasirinkite Kalibr. ir išsaug. > Taip.
4 Žiūrėkite įveiktą atstumą bėgtakio ekrane ir įveskite jį savo
įrenginyje.
Veikla lauke
Į Forerunner įrenginį yra iš anksto įkelta veikla lauke, pavyzdžiui,
bėgimas ir važiavimas dviračiu. Veiklai lauke GPS yra
įjungiamas. Galite pridėti naujų veiklų pagal numatytąsias
veiklos rūšis, pvz., vaikščiojimą arba irklavimą. Taip pat į įrenginį
galite įtraukti tinkintų veiklų (Tinkintos veiklos kūrimas, 2 psl.).
Kelios sporto šakos
Triatlono, duatlono ir kitų sudėtinių sporto šalių sportininkai gali
pasinaudoti kelių sporto šakų funkcijomis, pvz., Triatlonas arba
Plauk./bėgim.. Kelių sporto šakų veiklos metu galite pereiti iš
vienos veiklos į kitą, peržiūrėti bendrą laiką ir atstumą.
Pavyzdžiui, galite pereiti iš važiavimo dviračiu į bėgimą ir visos
sportinės veiklos metu peržiūrėti važiavimo dviračiu ir bėgimo
bendrą laiką ir atstumą.
Galite tinkinti kelių sporto šakų veiklą arba naudoti numatytąją
triatlono sąranką ir nustatyti standartinį triatloną.
Veiklos ir programos
Triatlono treniruotė
Kai dalyvaujate triatlone, galite naudoti triatlono veiklos funkciją,
kad greitai pereitumėte į kitą sporto segmentą, nustatytumėte
kiekvieno segmento laiką ir išsaugotumėte veiklą.
1 Pasirinkite START > Triatlonas.
2 Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite START.
kiekvieno perėjimo pradžioje ir pabaigoje.
3 Pasirinkite
Perėjimo funkciją galite įjungti ir išjungti triatlono veiklos
nustatymuose.
4 Baigę veiklą pasirinkite STOP > Įrašyti.
Kelių sporto šakų veiklos kūrimas
1 Ciferblate pasirinkite START > Pridėti > Kelios sporto
šakos.
2 Pasirinkite kelių sporto šakų veiklos tipą arba įveskite
pasirinktinį pavadinimą.
Prie vienodų veiklų pavadinimų pridedamas numeris.
Pavyzdžiui, Triatlonas(2).
3 Pasirinkite dvi ar daugiau veiklų.
4 Pasirinkite parinktį:
• Pasirinkite konkrečios veiklos nustatymų pritaikymo
parinktį. Pavyzdžiui, galite pasirinkti, ar reikia įtraukti
perėjimus.
• Pasirinkite Baig., jei norite įrašyti ir naudoti kelių sporto
šakų veiklą.
5 Pasirinkite Taip, kad pridėtumėte veiklą prie mėgstamų
sąrašo.
Triatlono treniruočių arba kelių sporto šakų naudojimo
patarimai
• Pasirinkite START ir pradėkite pirmąją veiklą.
• Pasirinkite
ir pereikite prie kitos veiklos.
Jei įjungti perėjimai, perėjimo laikas registruojamas atskirai
nuo veiklos laiko.
• Jei reikia, pasirinkite
ir pradėkite kitą veiklą.
• Pasirinkite UP arba DOWN, jei norite peržiūrėti papildomus
duomenų puslapius.
Plaukimas
PRANEŠIMAS
Įrenginys skirtas paviršiniam plaukiojimui. Nardant su įrenginiu
galima jį sugadinti ir netekti garantijos.
PASTABA: įrenginys yra suderinamas su HRM-Tri™ priedu ir
HRM-Swim™ priedu (Širdies plakimo dažinis plaukiojant,
10 psl.).
Plaukimo terminai
Ilgis: vienas baseino perplaukimas.
Intervalas: viena ar kelios distancijos iš eilės. Pailsėjus
pradedamas naujas intervalas.
Mostas: mostas skaičiuojamas kiekvieną kartą, kai jūsų ranka
su įrenginiu atlieka visą ciklą.
SWOLF: sWOLF balas – tai suminis balas, apimantis laiką
vienam baseino ilgiui ir tame ilgyje atliktų mostų skaičių.
Pavyzdžiui, 30 sekundžių ir 15 mostų sudaro SWOLF balą
45. Plaukiant atvirame vandenyje SWOLF balas
skaičiuojamas 25 metrus. SWOLF balas rodo plaukimo
efektyvumą; kaip ir golfe geresnis yra mažesnis balas.
Mostų tipai
Mostų tipo nustatymo funkcija galima tik plaukiant baseine.
Mostų tipas nustatomas distancijos pabaigoje. Mostų tipai
rodomi peržiūrint intervalų istoriją. Mostų tipą galite pasirinkti ir
kaip tinkintą duomenų lauką (Duomenų ekranų tinkinimas,
31 psl.).
Veiklos ir programos
Laisva
Plaukimas laisvuoju stiliumi
Atgal
Plaukimas nugara
Krūtinė
Plaukimas krūtine
Skrydis
Plaukimas peteliške
Mišrus
Daugiau nei vienas mostų tipas intervale.
Treniruotė Naudojama įrašant treniruotę (Treniravimasis su treniruočių
žurnalu, 3 psl.)
Patarimai dėl plaukimo veiklų
• Prieš pradėdami plaukimo baseine veiklą, vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir pasirinkite baseino
dydį arba pasirinkite tinkintą dydį.
Kitą kartą, kai pradėsite plaukimo baseine veiklą, įrenginys
naudos šį baseino dydį. Jei norite pakeisti dydį, palaikykite
, pasirinkite veiklos nustatymus ir Baseino dydis.
• Pasirinkite
, kad įrašytumėte poilsio atkarpas plaukiant
baseine.
Įrenginys automatiškai įrašo plaukimo intervalus ir plaukimo
baseine atstumus.
• Pasirinkite
, kad įrašytumėte intervalą per plaukimą
atviruose vandenyse.
Ilsėjimasis plaukiojimo baseine metu
Numatytajame poilsio ekrane rodomi du poilsio laikmačiai. Taip
pat rodomas paskutinio baigto intervalo laikas ir atstumas.
PASTABA: plaukimo duomenys poilsio metu neįrašomi.
, kad pradėtumėte poilsį.
1 Plaukiojimo metu pasirinkite
Ekranas pasikeičia į baltą tekstą juodame fone, o ekrane
pradedamas rodyti poilsio ekranas.
2 Poilsio metu pasirinkite UP arba DOWN, jei norite peržiūrėti
kitus duomenų ekranus (pasirinktinai).
ir tęskite plaukiojimą.
3 Pasirinkite
4 Pakartokite papildomiems poilsio intervalams.
Treniravimasis su treniruočių žurnalu
Treniruočių žurnalo funkcija yra prieinama tik plaukimui baseine.
Galite naudoti treniruočių žurnalo funkciją, kad rankiniu būdu
įrašytumėte spyrių serijas, plaukimą viena ranka ar bet kokio
tipo plaukimą, kuris nėra vienas iš keturių pagrindinių plaukimo
būdų.
1 Plaukiodami baseine pasirinkite UP arba DOWN, jei norite
peržiūrėti treniruočių žurnalo ekraną.
.
2 Norėdami paleisti treniruotės laikmatį, pasirinkite
.
3 Pabaigę treniruotės intervalą, pasirinkite
Treniruotės laikmatis sustoja, tačiau veiklos laikmatis ir toliau
registruoja visą plaukimo seansą.
4 Pasirinkite užbaigtos treniruotės atstumą.
Atstumo intervalai priklauso nuo veiklos profiliui pasirinkto
baseino dydžio.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami pradėti kitą treniruotės intervalą, pasirinkite
.
• Norėdami pradėti plaukimo intervalą, pasirinkite UP arba
DOWN, kad grįžtumėte į plaukimo treniruočių ekranus.
Nusileidimų slidėmis peržiūra
Jūsų įrenginys registruoja informaciją apie kiekvieną nusileidimo
slidėmis arba snieglente nuo kalno veiklą naudodamas
automatinio bėgimo funkciją. Ši funkcija įjungta pagal
numatytuosius nustatymus, kai leidžiatės nuo kalno slidėmis
arba snieglente. Ji automatiškai registruoja naują slidinėjimo
veiklą pagal jūsų judėjimą. Kai nusileidimas baigiasi arba esate
ant keltuvo, laikmatis stabdomas. Jis lieka pristabdytas, kol
važiuojate keltuvu. Pradėjus leistis nuo kalno laikmatis vėl
įsijungs. Galite peržiūrėti nusileidimo duomenis pristabdytame
ekrane arba laikmačiui veikiant.
3
1
2
3
4
Pradėkite veiklą su slidėmis arba snieglente.
Laikykite paspaudę .
Pasirinkite Peržiūrėti bėgimus.
Pasirinkite UP ir DOWN, jei norite peržiūrėti informaciją apie
paskutinį bėgimą, dabartinį bėgimą ir visus bėgimus.
Bėgimo ekranuose nurodomas laikas, įveiktas atstumas,
maksimalus greitis, vidutinis greitis ir bendras nuolydis.
Golfo žaidimas
Golfo žaidimas
Prieš žaisdami golfą įkraukite įrenginį (Įrenginio įkrovimas,
36 psl.).
1 Ciferblate pasirinkite START > Golfas.
2 Išeikite į lauką ir palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
3 Pasirinkite aikštelę iš esamų aikštelių sąrašo.
4 Jei reikia, nustatykite važiavimo atstumą.
5 Jei norite išlaikyti rezultatą, pasirinkite Taip.
6 Norėdami slinkti per duobutes, pasirinkite UP arba DOWN.
Jums judant link kitos duobutės, įrenginys automatiškai keičia
rodmenis.
7 Baigę veiklą pasirinkite START > Baigti raundą > Taip.
Informacija apie duobutes
Įrenginys apskaičiuoja atstumą iki žaliosios zonos priekio ir galo
bei iki pasirinktos smeigtuko vietos (Vėliavėlės perkėlimas,
4 psl.).
Rodomas paskutinio smūgio atstumas.
PASTABA: atstumas automatiškai nustatomas iš naujo, kai
vėl smūgiuojate į kamuoliuką, atliekate patą ridenimo zonoje
ar judate link kitos duobutės.
2 Jei norite peržiūrėti visų įrašytų smūgių atstumus, pasirinkite
DOWN.
„Layup“ ir staigių posūkių atstumų peržiūra
Galite peržiūrėti „layup“ ir staigių posūkių atstumų sąrašą 4 ir 5
paro duobutėms.
Pasirinkite START > „Layup“ smūgiai.
Kiekvienas „layup“ ir atstumas iki kiekvieno „layup“ rodomas
ekrane.
PASTABA: atstumai pašalinami iš sąrašo, kai juos įveikiate.
Rezultatų išlaikymas
1 Informacijos apie duobutes ekrane pasirinkite START >
Rezultatų kortelė.
Rezultatų kortelė rodoma, kai esate žaliojoje zonoje.
2 Pasirinkdami UP arba DOWN slinkite duobutėmis.
3 Pasirinkite START, jei norite pasirinkti duobutę.
4 Jei norite nustatyti rezultatus, pasirinkite UP arba DOWN.
Bendrasis jūsų rezultatas atnaujinamas.
Rezultatų atnaujinimas
1 Informacijos apie duobutes ekrane pasirinkite START >
Rezultatų kortelė.
2 Pasirinkdami UP arba DOWN slinkite duobutėmis.
3 Pasirinkite START, jei norite pasirinkti duobutę.
4 Pasirinkdami UP arba DOWN pakeiskite tos duobutės
rezultatą.
Bendrasis jūsų rezultatas atnaujinamas.
TruSwing™
Funkcija TruSwing suteikia galimybę peržiūrėti svingo rodiklius,
įrašytus jūsų TruSwing įrenginyje. Apsilankykite
www.garmin.com/golf ir įsigykite TruSwing įrenginį.
Dabartinis duobutės numeris
Atstumas iki žaliosios zonos galo
Atstumas iki pasirinktos smeigtuko vietos
Atstumas iki žaliosios zonos priekio
Duobutės paras
Žaliosios zonos žemėlapis
Vėliavėlės perkėlimas
Galite atidžiau peržiūrėti žaliąją zoną ir pakeisti smeigtuko vietą.
1 Informacijos apie duobutes ekrane pasirinkite START >
Perkelti vėliavėlę.
2 Jei norite keisti smeigtuko padėtį, pasirinkite UP arba DOWN.
3 Pasirinkite START.
Atstumai informacijos apie duobutes ekrane atnaujinami
nurodant naująją smeigtuko vietą. Smeigtuko vieta
išsaugoma tik dabartiniam raundui.
Išmatuotų smūgių peržiūra
Kad įrenginys galėtų automatiškai aptikti ir išmatuoti smūgius,
turite įgalinti rezultatus.
Įrenginyje yra automatinio smūgio aptikimo ir įrašymo funkcijos.
Kiekvieną kartą, kai smūgiuojate per aikštę, įrenginys įrašo
smūgio atstumą, kad galėtumėte jį peržiūrėti vėliau.
PATARIMAS: automatinio smūgio aptikimo funkcija veikia
geriausiai, kai įrenginį dėvite ant pagrindinės rankos riešo ir
tinkamai smūgiuojate į kamuoliuką. Patai neaptinkami.
1 Žaisdami golfą pasirinkite START > Matuoti smūgį.
4
Golfo ridos skaitiklio naudojimas
Naudodami ridos skaitiklį galite fiksuoti laiką, atstumą ir nueitus
žingsnius. Ridos skaitiklis automatiškai įsijungia ir išsijungia, kai
pradedate ar baigiate raundą.
1 Pasirinkite START > Ridos skaitiklis.
2 Jei reikia, pasirinkdami Nustatyti iš naujo atkurkite nulinę
ridos skaitiklio vertę.
Statistikos stebėjimas
Statistikos stebėjimas funkcija suteikia galimybę stebėti išsamią
statistiką žaidžiant golfą.
1 Informacijos apie duobutes ekrane palaikykite .
2 Pasirinkite veiklos nustatymus.
3 Pasirinkdami Statistikos stebėjimas įjunkite statistikos
stebėjimą.
Garsinių raginimų leidimas veiklos metu
Galite nustatyti, kad „Forerunner“ įrenginys leistų motyvacinius
būsenos pranešimus jums bėgant ar užsiimant kita veikla.
Garsiniai raginimai leidžiami prijungtose ausinėse naudojant
Bluetooth technologiją, jei yra. Garsiniai raginimai gali būti
leidžiami ir išmaniajame telefone, susietame naudojant
programą Garmin Connect. Kai leidžiamas garsinis raginimas,
įrenginys arba išmanusis telefonas nutildo pagrindinį garsą ir
paleidžia pranešimą.
PASTABA: ši funkcija galima ne visoms veikloms.
1 Laikrodžio ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Garsiniai raginimai.
®
Veiklos ir programos
3 Pasirinkite parinktį:
• Jei norite girdėti raginimą po kiekvieno rato, pasirinkite
Įspėjimas apie ratą.
PASTABA: garsinis raginimas Įspėjimas apie ratą yra
įjungtas pagal numatytuosius nustatymus.
• Jei norite nustatyti raginimus pagal tempo ir greičio
duomenis, pasirinkite Įspėjimas dėl tempo / greičio.
• Jei norite nustatyti raginimus pagal širdies dažnio
duomenis, pasirinkite Įspėjimas dėl širdies dažnio.
• Jei norite nustatyti raginimus pagal galios duomenis,
pasirinkite Įspėjimas dėl maitinimo.
• Jei norite girdėti raginimus paleisdami ir stabdydami
laikmatį, įskaitant funkciją „Auto Pause “, pasirinkite
Laikmačio įvykiai.
• Jei norite girdėti raginimus veikti kaip garsinius raginimus,
pasirinkite Raginimai veikti.
• Jei norite pakeisti raginimų balsu kalbą arba dialektą,
pasirinkite Dialektas.
®
Treniruotė
Treniruotės
Galite kurti tinkintas treniruotes, kuriose būtų nustatyti kiekvieno
treniruotės etapo tikslai, taip pat įvairūs atstumai, laikai ir
kalorijos. Galite kurti treniruotes naudodamiesi Garmin Connect
arba pasirinkti treniruočių planą su įtaisytosiomis treniruotėmis iš
Garmin Connect ir perkelti jį į savo įrenginį.
Galite planuoti treniruotes naudodami Garmin Connect. Galite
planuoti treniruotes iš anksto ir išsaugoti jas įrenginyje.
Treniruotės iš Garmin Connect vykdymas
Kad galėtumėte atsisiųsti treniruotę iš Garmin Connect, turite
turėti Garmin Connect paskyrą (Garmin Connect, 25 psl.).
1 Pasirinkite nustatymą:
• Atidarykite Garmin Connect programą.
• Eikite į connect.garmin.com.
2 Sukurkite ir išsaugokite naują treniruotę.
3 Pasirinkite arba Siųsti į įrenginį.
4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Kaip pradėti treniruotę
Prieš pradėdami treniruotę, turite ją atsisiųsti iš savo Garmin
Connect paskyros.
1 Ciferblate pasirinkite START.
2 Pasirinkite veiklą.
3 Palaikykite .
4 Pasirinkite Treniruotė > Mano treniruotės.
5 Pasirinkite treniruotę.
PASTABA: sąraše pateikiamos tik su pasirinkta veikla
suderinamos treniruotės.
6 Pasirinkite Treniruotis.
7 Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite START.
Pradėjus treniruotę, įrenginyje rodomas kiekvienas treniruotės
etapas, etapų pastabos (pasirinktinai), tikslas (pasirinktinai) ir
dabartinės treniruotės duomenys.
Apie treniruočių kalendorių
Treniruočių kalendorius jūsų įrenginyje yra treniruočių
kalendoriaus arba tvarkaraščio, kurį nustatėte Garmin Connect,
plėtinys. Įtraukę keletą treniruočių į Garmin Connect kalendorių,
jas galite siųsti į savo įrenginį. Visos į įrenginį siunčiamos
suplanuotos treniruotės rodomos kalendoriaus valdiklyje.
Pasirinkę dieną kalendoriuje, galite peržiūrėti arba atlikti
treniruotę. Suplanuota treniruotė lieka įrenginyje, nesvarbu, ar ją
Treniruotė
atliekate, ar praleidžiate. Kai siunčiate suplanuotas treniruotes iš
Garmin Connect, jomis pakeičiamas esamas treniruočių
kalendorius.
Garmin Connect treniruočių planų naudojimas
Kad galėtumėte atsisiųsti ir naudoti treniruotės planą, reikia
turėti Garmin Connect paskyrą (Garmin Connect, 25 psl.).
Galite naršyti savo Garmin Connect paskyroje ieškodami
treniruočių planų, suplanuoti treniruotes ir atsiųsti jas į įrenginį.
1 Prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio.
2 Garmin Connect paskyroje pasirinkite ir sudarykite
treniruotės planą.
3 Peržiūrėkite treniruotės planą savo kalendoriuje.
4 Pasirinkite > Siųsti treniruotes į įrenginį ir vadovaukitės
ekrane rodomomis instrukcijomis.
Intervalinės treniruotės
Galite kurti intervalines treniruotes pagal atstumą arba laiką.
Įrenginys saugo jūsų sukurtą intervalinę treniruotę, kol sukursite
kitą intervalinę treniruotę. Galite naudoti atvirus intervalus treko
treniruotėms arba kai žinote atstumą.
Intervalų treniruotės sukūrimas
1 Ciferblate pasirinkite START.
2 Pasirinkite veiklą.
3 Palaikykite .
4 Pasirinkite Treniruotė > Intervalai > Red. > Intervalas >
Tipas.
5 Pasirinkite Atstumas, Trukmė arba Atidaryti.
PATARIMAS: galite sukurti neriboto laiko intervalą
pasirinkdami nustatymą Atidaryti.
Jei
reikia, pasirinkite Trukmė, įveskite treniruotės atstumo
6
arba laiko intervalo vertę ir pasirinkite .
7 Pasirinkite BACK.
8 Pasirinkite Poilsis > Tipas.
9 Pasirinkite Atstumas, Trukmė arba Atidaryti.
10 Jei reikia, poilsio intervalui įveskite atstumo arba laiko vertę ir
pasirinkite .
11 Pasirinkite BACK.
12 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:
• Jei norite nustatyti pakartojimų skaičių, pasirinkite Kartoti.
• Jei prie treniruotės norite pridėti neriboto laiko apšilimą,
pasirinkite Pramankšta > Įjungta.
• Jei prie treniruotės norite pridėti neriboto laiko atvėsimą,
pasirinkite Baig mankš > Įjungta.
Intervalų treniruotės paleidimas
1 Ciferblate pasirinkite START.
2 Pasirinkite veiklą.
3 Palaikykite .
4 Pasirinkite Treniruotė > Intervalai > Treniruotis.
5 Jei norite paleisti laikmatį, pasirinkite START.
6 Jei intervalų treniruotėje numatytas apšilimas, norėdami
pradėti pirmą intervalą, pasirinkite
.
7 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Baigus visus intervalus, rodomas pranešimas.
Intervalų treniruotės sustabdymas
• Bet kada pasirinkite
, kad sustabdytumėte esamą intervalą
ar poilsio pertrauką ir perėjimą į kitą intervalą ar poilsio
pertrauką.
• Baigę visus intervalus ir poilsio pertraukas pasirinkite
, kad
baigtumėte intervalų treniruotę ir perėjimą prie baigiamosios
mankštos laikmačio.
5
• Bet kada palaikykite STOP, kad sustabdytumėte laikmatį.
Galite atnaujinti laikmatį arba baigti intervalų treniruotę.
Kaip naudotis Virtual Partner
®
Funkcija Virtual Partner yra mokomasis įrankis, skirtas padėti
pasiekti tikslus. Galite nustatyti Virtual Partner tempą ir
lenktyniauti su juo.
PASTABA: užsiimant kai kuriomis veiklomis ši funkcija
negalima.
1 Ciferblate pasirinkite START.
2 Pasirinkite veiklą.
3 Palaikykite .
4 Pasirinkite veiklos nustatymus.
5 Pasirinkite Duomenų ekranai > Pridėti naują > Virtual
Partner.
6 Įveskite tempo ar greičio vertę.
7 Pradėkite veiklą (Veiklos pradžia, 2 psl.).
8 Pasirinkite UP arba DOWN, kad slinktumėte į Virtual Partner
ekraną ir pamatytumėte, kas pirmauja.
Treniruotės tikslo nustatymas
Treniruotės tikslo funkcija veikia su Virtual Partner funkcija, kad
galėtumėte treniruotis siekdami nustatyto atstumo, atstumo ir
laiko, atstumo ir tempo arba atstumo ir greičio tikslo. Treniruotės
metu įrenginys tikruoju laiku pateikia atsiliepimus apie tai, kaip
arti esate savo treniruotės tikslo.
1 Ciferblate pasirinkite START.
2 Pasirinkite veiklą.
3 Palaikykite .
4 Pasirinkite Treniruotė > Nustatyti uždavinį.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Tik atstumas, jei norite pasirinkti iš anksto
nustatytą atstumą arba įvesti tinkintą atstumą.
• Pasirinkite Atstumas ir laikas, jei norite pasirinkti atstumo
ir laiko tikslą.
• Pasirinkite Atstumas ir tempas arba Atstumas ir greitis,
jei norite pasirinkti atstumo ir tempo arba greičio tikslą.
Bus parodytas treniruotės tikslo ekranas, kuriame bus
matomas apskaičiuotas baigimo laikas. Apskaičiuotas
baigimo laikas priklauso nuo jūsų dabartinio našumo ir likusio
laiko.
6 Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite START.
Treniruotės tikslo atšaukimas
1 Veiklos metu palaikykite .
2 Pasirinkite Atšaukti uždavinį > Taip.
Lenktyniavimas su ankstesne veikla
Galite lenktyniauti su anksčiau įrašyta arba atsisiųsta veikla. Ši
funkcija veikia su Virtual Partner funkcija kad veiklos metu
galėtumėte matyti, kiek esate priekyje arba atsiliekate.
PASTABA: ši funkcija galima ne visoms veikloms.
1 Ciferblate pasirinkite START.
6
2
3
4
5
Pasirinkite veiklą.
Palaikykite .
Pasirinkite Treniruotė > Lenkt pgl ankst veiklą.
Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite pasirinkti anksčiau savo įrenginyje įrašytą veiklą,
pasirinkite Iš istorijos.
• Jei norite pasirinkti iš savo Garmin Connect paskyros
atsisiųstą veiklą, pasirinkite Atsisiųsta.
6 Pasirinkite veiklą.
Bus parodytas Virtual Partner ekranas, kuriame bus
matomas apskaičiuotas finišo laikas.
7 Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite START.
8 Baigę veiklą, pasirinkite START > Įrašyti.
Asmeniniai rekordai
Kai baigiate veiklą, įrenginyje rodomi visi jos metu pasiekti
asmeniniai rekordai. Asmeniniai rekordai apima greičiausią laiką
keliuose tipiniuose bėgimo atstumuose ir ilgiausią bėgimą,
važiavimą ar plaukimą.
PASTABA: važiuojant dviračiu asmeniniai rekordai taip pat
apima didžiausią pakilimą ir geriausią galią (reikia galios
matuoklio).
Asmeninių rekordų peržiūra
1 Ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Ankstesni įrašai > Įrašai.
3 Pasirinkite sportinę veiklą.
4 Pasirinkite rekordą.
5 Pasirinkite Peržiūrėti įrašą.
Asmeninio rekordo atkūrimas
Kiekvieną anksčiau įrašytą asmeninį rekordą galite ir vėl
nustatyti kaip asmeninį rekordą.
1 Ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Ankstesni įrašai > Įrašai.
3 Pasirinkite sportinę veiklą.
4 Pasirinkite rekordą, kurį norite atkurti.
5 Pasirinkite Ankstesnis > Taip.
PASTABA: tai neištrina jokių išsaugotų veiklų.
Asmeninio rekordo pašalinimas
1 Ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Ankstesni įrašai > Įrašai.
3 Pasirinkite sportinę veiklą.
4 Pasirinkite rekordą, kurį norite pašalinti.
5 Pasirinkite Išvalyti įrašus > Taip.
PASTABA: tai neištrina jokių išsaugotų veiklų.
Visų asmeninių rekordų išvalymas
1 Ciferblate palaikykite nuspaudę .
2 Pasirinkite Ankstesni įrašai > Įrašai.
3 Pasirinkite sportą.
4 Pasirinkite Išvalyti visus įrašus > Taip.
Ištrinami tik atitinkamos sporto šakos rekordai.
PASTABA: tai neištrina jokių išsaugotų veiklų.
Segmentai
Galite atsiųsti bėgimo arba važiavimo dviračiu segmentus iš
Garmin Connect paskyros į įrenginį. Kai segmentas išsaugomas
įrenginyje, galite įveikti segmentą bandydami pasiekti arba
pagerinti savo asmeninį rekordą arba lenktyniauti su kitais šį
segmentą įveikusiais dalyviais.
Treniruotė
PASTABA: kai iš savo Garmin Connect paskyros atsisiunčiate
trasą, galite atsisiųsti visus galimus trasos segmentus.
Strava™ segmentai
Strava segmentus galite atsisiųsti į savo Forerunner įrenginį.
Sekite Strava segmentus, kad savo rezultatus galėtumėte
palyginti su ankstesniais važiavimais, draugais ir profesionalais,
kurie važiavo tuo pačiu segmentu.
Jei norite prisiregistruoti Strava narystei, savo Garmin Connect
paskyroje eikite į segmentų valdiklį. Daugiau informacijos
pateikta adresu www.strava.com.
Šiame vadove pateikta informacija taikoma ir Garmin Connect, ir
Strava segmentams.
Lenktyniavimas segmente
Segmentai yra virtualios lenktynių trasos. Galite lenktyniauti
segmente ir palyginti savo rezultatus su ankstesnėmis veiklomis,
kitų veiklos rezultatais, kontaktais jūsų Garmin Connect
paskyroje ar kitais bėgikų ar dviratininkų bendruomenių nariais.
Norėdami peržiūrėti savo poziciją segmente, veikos duomenis
gali įkelti į savo Garmin Connect paskyrą.
PASTABA: jei jūsų Garmin Connect paskyra ir Strava paskyra
yra susietos, jūsų veikla automatiškai siunčiama į jūsų Strava
paskyrą, kad galėtumėte peržiūrėti poziciją segmente.
1 Pasirinkite START.
2 Pasirinkite veiklą.
3 Išeikite pabėgioti arba pasivažinėti.
Kai priartėjate prie segmento, parodomas pranešimas, ir
galite lenktyniauti segmente.
4 Pradėkite lenktyniauti segmente.
Pabaigus segmentą parodomas pranešimas.
Segmento informacijos peržiūra
1 Pasirinkite START.
2 Pasirinkite veiklą.
3 Palaikykite .
4 Pasirinkite Treniruotė > Segmentai.
5 Pasirinkite segmentą.
6 Pasirinkite parinktį:
• Pasirinkite Lenktynių laikai, jei norite peržiūrėti segmento
lyderio laiką ir vidutinį greitį ar tempą.
• Pasirinkite Žemėlapis, jei norite peržiūrėti segmentą
žemėlapyje.
• Pasirinkite Aukštumos brėžinys, jei norite peržiūrėti
segmento aukštumos brėžinį.
Metronomo naudojimas
Įjungus metronomo funkciją, leidžiami pastovaus ritmo tonai,
padedantys jums pagerinti rezultatus treniruojantis greičiau,
lėčiau ar pastovesniu ritmu.
PASTABA: ši funkcija galima ne visoms veikloms.
1 Ciferblate pasirinkite START.
2 Pasirinkite veiklą.
3 Palaikykite .
4 Pasirinkite veiklos nustatymus.
5 Pasirinkite Metronomas > Būsena > Įjungta.
6 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įvesti vertę, pagrįstą norima palaikyti kadencija,
pasirinkite Dūžiai per minutę.
• Jei norite tinkinti kartų dažnį, pasirinkite Perspėjimo
dažnis.
• Jei norite tinkinti metronomo toną ir vibraciją, pasirinkite
Garsai.
Treniruotė
7 Jei reikia, pasirinkite Peržiūra, kad prieš bėgdami
paklausytumėte metronomo funkcijos.
8 Pradėkite bėgti (Bėgiojimas, 1 psl.).
Metronomas bus paleistas automatiškai.
9 Bėgimo metu pasirinkite UP arba DOWN, norėdami peržiūrėti
metronomo ekraną.
10 Jei reikia, palaikykite , kad pakeistumėte metronomo
nustatymus.
Išplėstinio ekrano režimas
Galite naudoti išplėstinio ekrano režimą, jei norite, kad
važiavimo ar triatlono metu Forerunner įrenginio duomenų
ekranai būtų rodomi suderinamame Edge įrenginyje. Daugiau
informacijos rasite Edge naudotojo vadove.
®
Naudotojo profilio nustatymas
Galite atnaujinti savo lyties, gimimo metų, ūgio, svorio, širdies
dažnio zonų ir galios zonų nustatymus. Įrenginys šią informaciją
naudoja tiksliems treniruočių duomenims apskaičiuoti.
1 Laikykite paspaudę .
2 Pasirinkite Naudotojo profilis.
3 Pasirinkite nustatymą.
Fizinio pasirengimo tikslai
Žinodami savo širdies dažnio zonas galėsite lengviau vertinti ir
gerinti fizinį pasirengimą suprasdami ir taikydami šiuos
principus.
• Jūsų širdies dažnis yra geras mankštinimosi intensyvumo
rodiklis.
• Treniravimasis tam tikrose širdies dažnio zonose gali padėti
padidinti širdies ir kraujagyslių pajėgumą bei jėgą.
Jei žinote savo maksimalų širdies dažnį, naudodamiesi lentele
(Širdies dažnio zonų skaičiavimas, 8 psl.) galite nustatyti savo
fizinio pasirengimo tikslams tinkamiausią širdies dažnio zoną.
Jei savo maksimalaus širdies dažnio nežinote, naudokitės
internete siūlomais skaičiuotuvais. Kai kurie sporto ir sveikatos
centrai gali pasiūlyti testą maksimaliam širdies dažniui nustatyti.
Numatytasis maksimalus širdies dažnis yra 220 minus jūsų
amžius.
Apie širdies dažnio zonas
Daug sportininkų širdies dažnio zonas naudoja siekdami
išmatuoti ir padidinti kardiovaskuliarinę jėgą ir pagerinti fizinį
pasirengimą. Širdies dažnio zona yra nustatytas širdies
susitraukimo kartų per minutę diapazonas. Penkios įprastai
nustatytos širdies dažnio zonos sunumeruotos nuo 1 iki 5, pagal
didėjantį intensyvumą. Bendrai kalbant, širdies dažnio zonos
apskaičiuojamos pagal maksimalaus širdies dažnio procentinę
dalį.
Širdies dažnio zonų nustatymas
Siekiant nustatyti numatytąsias širdies dažnio zonas, įrenginys
naudoja naudotojo profilio informaciją iš pradinės sąrankos.
Galite nustatyti atskiras širdies dažnio zonas sporto profiliams,
pvz., bėgimui, važiavimui dviračiu ir plaukimui. Kad veiklos metu
gautumėte kuo tikslesnius kalorijų duomenis, nustatykite
maksimalų širdies dažnį. Taip pat galite neautomatiškai nustatyti
kiekvieną širdies dažnio zoną ir įvesti širdies dažnį ilsintis. Galite
neautomatiškai koreguoti zonas įrenginyje arba naudodami
Garmin Connect paskyrą.
1 Palaikykite .
2 Pasirinkite Naudotojo profilis > Širdies dažnis.
3 Pasirinkite Maks. ŠD ir įveskite maksimalų širdies dažnį.
Galite naudoti funkciją Automatinis aptikimas, kad
automatiškai įrašytumėte savo maksimalų širdies dažnį
veiklos metu (Automatinis rezultatų matavimų nustatymas,
14 psl.).
7
4 Pasirinkite LSL > Įveskite neautomatiškai ir įveskite laktato
slenksčio širdies dažnį.
Galite atlikti testą pagal nurodymus, kad įvertintumėte laktato
slenkstį (Laktato slenkstis, 15 psl.). Galite naudoti funkcją
Automatinis aptikimas, kad automatiškai įrašytumėte laktato
slenkstį veiklos metu (Automatinis rezultatų matavimų
nustatymas, 14 psl.).
5 Pasirinkite ŠD poilsio metu ir įveskite širdies dažnį ilsintis.
Galite naudoti įrenginio išmatuotą širdies dažnį ilsintis arba
nustatyti tinkintą širdies dažnį ilsintis.
6 Pasirinkite Zonos > Pagal.
7 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite D / S, kad peržiūrėtumėte ir redaguotumėte
kartų per minutę zonas.
• Pasirinkite %Maks. ŠD, kad peržiūrėtumėte ir
redaguotumėte zonas kaip maksimalaus širdies dažnio
procentą.
• Pasirinkite % ŠDR, kad peržiūrėtumėte ir redaguotumėte
zonas kaip širdies dažnio rezervo procentą (maksimalus
širdies dažnis minus širdies dažnis ilsintis).
• Pasirinkite %LSL, kad peržiūrėtumėte ir redaguotumėte
zonas kaip laktato slenksčio širdies dažnio procentą.
Pasirinkite
zoną ir įveskite kiekvienos zonos vertę.
8
9 Pasirinkite Pridėti širdies dažnį sportuojant ir pasirinkite
sporto profilį, kad pridėtumėte atskiras širdies dažnio zonas
(pasirenkama).
10 Pakartokite veiksmus, kad pridėtumėte širdies dažnio
sportuojant zonas (pasirenkama).
Leidimas įrenginiui nustatyti jūsų širdies dažnio zonas
Numatytieji nustatymai leidžia įrenginiui aptikti jūsų maksimalų
širdies dažnį ir nustatyti širdies dažnio zonas kaip procentines
maksimalaus širdies dažnio vertes.
• Patikrinkite, ar jūsų naudotojo profilio nustatymai yra tikslūs
(Naudotojo profilio nustatymas, 7 psl.).
• Dažnai bėgiokite užsidėję ant riešo arba krūtinės širdies
dažnio monitorių.
• Išbandykite kelis širdies dažnio treniruočių planus, kuriuos
rasite savo Garmin Connect paskyroje.
• Peržiūrėkite savo širdies dažnio tendencijas ir laiką zonose
savo Garmin Connect paskyroje.
Jūsų galios zonų nustatymas
Zonų vertės – tai numatytosios vertės, grindžiamos lytimi, svoriu
ir vidutiniu pajėgumu, jos gali neatitikti jūsų asmeninio
pajėgumo. Jei žinote savo galios funkcinio slenksčio (FTP)
vertę, galite ją įvesti ir leisti programinei įrangai apskaičiuoti jūsų
galios zonas automatiškai. Galite koreguoti savo zonas rankiniu
būdu įrenginyje arba Garmin Connect paskyroje.
1 Palaikykite .
2 Pasirinkite Naudotojo profilis > Galios zonos > Pagal.
3 Pasirinkite parinktį:
• Pasirinkite Vatai, jei norite peržiūrėti ir redaguoti zonas
vatais.
• Pasirinkite FTP proc., jei norite peržiūrėti ir redaguoti
zonas pagal jūsų galios funkcinio slenksčio procentinę
vertę.
4 Pasirinkite FTP ir įveskite savo FTP vertę.
5 Pasirinkite zoną ir įveskite kiekvienos zonos vertę.
6 Jei reikia, pasirinkite Minimali ir įveskite minimalią galios
vertę.
Veiklos stebėjimas
Veiklos stebėjimo funkcija registruoja jūsų kasdienį žingsnių
skaičių, įveiktą atstumą, intensyvumo minutes, užliptus aukštus,
sudegintas kalorijas ir miego statistiką kiekvieną įrašytą parą.
Jūsų sudegintos kalorijos apima įprastą medžiagų apykaitą ir
veiklos metu sudegintas kalorijas.
Per dieną atliktų žingsnių skaičius rodomas žingsnių valdiklyje.
Žingsnių skaičius reguliariai atnaujinamas.
Daugiau informacijos apie veiklos stebėjimą ir fizinio
pasirengimo rodiklių tikslumą žr. garmin.com/ataccuracy.
Automatiškai nustatomas tikslas
Įrenginys automatiškai sukuria kasdienį žingsnių tikslą,
atsižvelgiant į ankstesnius jūsų veiklos lygius. Jums per dieną
judant, įrenginys rodo jūsų pažangą link jūsų dienos tikslo .
Širdies dažnio zonų skaičiavimas
Zona Maksimalaus
širdies dažnio
procentas
Suvokiamas
įtempimo lygis
Nauda
1
50–60 proc.
Atsipalaidavimas,
lengvas tempas,
ritmiškas kvėpavimas
Pradinio lygio
aerobinė treniruotė,
sumažina stresą
Jei nuspręsite nenaudoti automatiškai nustatomo tikslo
funkcijos, savo Garmin Connect paskyroje galite nustatyti
asmeninį žingsnių tikslą.
2
60–70 proc.
Patogus tempas, šiek
tiek gilesnis
kvėpavimas, galimas
pokalbis
Bazinė kardiovaskulinė treniruotė,
geras atsistatymo
tempas
Raginimo judėti funkcijos naudojimas
3
70–80 proc.
Vidutinis tempas, šiek
tiek sunkiau kalbėti
Didesnis aerobinis
pajėgumas, optimali
kardiovaskulinė
treniruotė
4
80–90 proc.
Greitas tempas, šiek
tiek nepatogumo,
stiprus kvėpavimas
Didesnis
anaerobinis
pajėgumas ir
slenkstis, didesnis
greitis
5
90–100 proc.
Sprinto tempas,
neįmanoma išlaikyti
ilgesnį laiką, sunkus
kvėpavimas
Anaerobinė ir
raumenų ištvermė,
didesnė galia
8
Sėdėjimas ilgesnį laiką gali paskatinti nepageidautinus
metabolinės būklės pokyčius. Raginimas judėti primena apie
poreikį judėti. Po vienos valandos neaktyvumo, rodomas tekstas
Perkelti! Ir raudona juosta. Po kiekvienų 15 minučių neaktyvumo
rodomi papildomi segmentai. Jei įjungti garsiniai tonai, įrenginys
taip pat supypsi ar vibruoja (Sistemos nustatymai, 34 psl.).
Jei norite perjungti raginimą judėti, trumpai pasivaikščiokite
(bent kelias minutes).
Miego stebėjimas
Jums miegant, įrenginys automatiškai aptinka miegą ir stebi jūsų
judėjimą įprastomis miego valandomis. Galite nustatyti įprastas
miego valandas naudotojo nustatymuose savo Garmin Connect
paskyroje. Miego statistika apima visas miego valandas, miego
Veiklos stebėjimas
lygius ir judėjimą miegant. Galite peržiūrėti miego statistiką
Garmin Connect paskyroje.
PASTABA: snaudimas į miego statistiką neįtraukiamas.
Naudodamiesi režimu „netrukdyti“ galite išjungti visus
pranešimus ir įspėjimus, išskyrus žadintuvo signalus (Režimo
„Netrukdyti“ naudojimas, 9 psl.).
Automatinio miego stebėjimo naudojimas
1 Dėvėkite įrenginį miegodami.
2 Įkelkite savo miego stebėjimo duomenis į Garmin Connect
svetainę (Neautomatinis duomenų sinchronizavimas su
Garmin Connect, 20 psl.).
Savo miego statistiką galite peržiūrėti Garmin Connect
paskyroje.
Režimo „Netrukdyti“ naudojimas
Jei norite išjungti foninį apšvietimą, garsinius ir vibracinius
įspėjimus, galite naudoti režimą „Netrukdyti“. Pavyzdžiui, šį
režimą galite naudoti miegodami arba žiūrėdami filmą.
PASTABA: savo Garmin Connect paskyros naudotojo
nustatymuose galite nustatyti įprastas miego valandas.
Sistemos nustatymuose galite įjungti parinktį Miego laikas, kad
įprastu miego metu automatiškai įsijungtų netrukdymo režimas
(Sistemos nustatymai, 34 psl.).
1 Palaikykite LIGHT.
2 Pasirinkite Netrukdyti.
Intensyvumo minutės
Tokios sveikatos organizacijos kaip Pasaulinė sveikatos
organizacija rekomenduoja per savaitę bent 150 minučių
užsiimti vidutinio intensyvumo veikla, pvz., greitu ėjimu, arba 75
min. per savaitę užsiimti aktyvia veikla, pvz., bėgimu.
Įrenginys stebi jūsų veiklos intensyvumą ir fiksuoja, kiek laiko
skiriate vidutinio ir didelio intensyvumo veiklai (siekiant
kiekybiškai įvertinti intensyvumą, reikia širdies dažnio duomenų).
Galite siekti savo savaitinių intensyvių treniruočių minučių tikslo,
bent 10 minučių iš eilės užsiimdami nuo vidutinio iki didelio
intensyvumo veikla. Įrenginys prideda vidutinio intensyvumo
veiklos minutes prie intensyvios veiklos minučių skaičiaus. Visos
didelio intensyvumo veiklos minutės pridėjus padvigubėja.
Kaip pelnyti intensyvumo minutes
Forerunner įrenginys apskaičiuoja intensyvumo minutes
palygindamas širdies dažnio duomenis su vidutiniu širdies
dažniu ilsintis. Jei širdies dažnio matavimas išjungtas, įrenginys
apskaičiuoja vidutinio intensyvumo minutes analizuodamas
žingsnius per minutę.
• Pradėkite nustatyto laiko veiklą, kad kuo tiksliau
apskaičiuotumėte intensyvumo minutes.
• Mankštinkitės bent 10 minučių be pertraukų vidutiniu ar
dideliu intensyvumu.
• Kad širdies dažnis ilsinti būtų kuo tikslesnis, dėvėkite įrenginį
visą parą.
Garmin Move IQ™ įvykiai
Įspėjimas apie judesį: skaitmeniniame ciferblate ir žingsnių
ekrane rodomas pranešimas ir judėjimo juosta. Jei įjungti
garsiniai signalai, įrenginys taip pat pypsi arba vibruoja
(Sistemos nustatymai, 34 psl.).
Įspėjimai apie tikslą: leidžiama įjungti ir išjungti įspėjimus apie
tikslą arba išjungti juos tik veiklos metu. Įspėjimai apie tikslą
rodomi jūsų kasdieniam žingsnių tikslui, kasdieniam užliptų
aukštų tikslui ir savaitės intensyvumo minučių tikslui.
Move IQ: įrenginiui leidžiama automatiškai pradėti ir išsaugoti
ėjimą arba bėgimą su numatytu laiku, kai Move IQ funkcija
aptinka pažįstamus judėjimo modelius.
Miego pulso oks.: įrenginiui leidžiama įrašyti iki keturių valandų
pulsoksimetro rodmenų jums miegant.
Veiklos stebėjimo išjungimas
Kai išjungiate veiklos stebėjimą, jūsų žingsniai, užlipti aukštai,
intensyvios veiklos minutės, miego stebėjimas ir Move IQ įvykiai
neįrašomi.
1 Laikrodžio ciferblate palaikykite UP.
2 Pasirinkite Nustatymai > Veiklos stebėjimas > Būsena >
Išjungta.
Širdies dažnio funkcijos
Forerunner įrenginys turi ant riešo dedamą širdies dažnio
matuoklį ir yra suderinamas su ant krūtinės dedamais širdies
dažnio matuokliais. Širdies dažnio duomenis galite peržiūrėti
širdies dažnio valdiklyje. Jei pasiekiami ant riešo, ir ant krūtinės
matuojami širdies dažnio duomenys, įrenginys naudoja krūtinės
širdies dažnio duomenis.
Numatytajame valdiklių apskritime yra keletas su širdies dažniu
susijusių funkcijų.
Dabartinis širdies dažnis kartais per minutę (kpm) Valdiklis taip pat
rodo jūsų širdies dažnio diagramą per paskutines keturias
valandas, paryškindamas didžiausią ir mažiausią širdies dažnį.
Jūsų dabartinis streso lygis. Įrenginys matuoja jūsų širdies dažnio
svyravimus, kai nesate aktyvūs, kad įvertintų jūsų streso lygį.
Mažesnis skaičius rodo žemesnį streso lygį.
Jūsų dabartinis Body Battery™ energijos lygis. Įrenginys apskaičiuoja jūsų esamą energijos rezervą pagal miego, streso ir
aktyvumo duomenis. Didesnis skaičius rodo didesnį energijos
rezervą.
Dabartinis jūsų kraujo prisotinimas deguonies. Žinodami deguonies
prisotinimą, galite nustatyti, kaip jūsų organizmas prisitaiko prie
fizinio krūvio ir streso.
PASTABA: pulsoksimetro jutiklis yra galinėje įrenginio pusėje.
Ant riešo matuojamas širdies dažnis
Įrenginio nešiojimas
• Įrenginį nešiokite virš riešo kaulo.
PASTABA: įrenginys turi būti prigludęs, bet patogus nešioti.
Norint gauti tikslesnius širdies dažnio rodmenis, bėgant ar
mankštinantis įrenginys neturėtų judėti. Norėdami gauti
pulsoksimetro rodmenis, turėtumėte nejudėti.
Move IQ funkcija automatiškai nustato bent 10 min. veiklos,
pvz., ėjimo, bėgimo, važiavimo dviračiu, plaukimo ir elipsinės
treniruotės, tendencijas. Galite peržiūrėti įvykio tipą ir trukmę
Garmin Connect laiko juostoje, bet jie nebus rodomi veiklų
sąraše, duomenų įrašuose ar naujienų kanale. Jei norite
išsamesnės ir tikslesnės informacijos, galite įrašyti nustatyto
laiko veiklą įrenginyje.
Veiklos stebėjimo nustatymai
Ciferblate palaikykite
ir pasirinkite Nustatymai > Veiklos
stebėjimas.
Būsena: išjungiamos veiklos stebėjimo funkcijos.
Širdies dažnio funkcijos
PASTABA: optinis jutiklis yra galinėje įrenginio pusėje.
• Daugiau informacijos apie riešo širdies dažnį žr. Patarimai
dėl klaidingų širdies dažnio duomenų, 10 psl..
• Daugiau informacijos apie pulsoksimetro jutiklį žr. Patarimai
dėl nereguliarių pulsoksimetro duomenų, 18 psl..
9
• Daugiau informacijos apie tikslumą rasite adresu garmin.com
/ataccuracy.
Patarimai dėl klaidingų širdies dažnio duomenų
Jei širdies dažnis klaidingas arba nerodomas, galite vadovautis
šiais patarimais.
• Prieš uždėdami įrenginį nuvalykite ir nusausinkite ranką.
• Po įrenginio neturi būti kremo nuo įdegio, losjono ir vabzdžių
repelento.
• Neįbrėžkite ant įrenginio nugarėlės esančio širdies dažnio
jutiklio.
• Įrenginį nešiokite virš riešo kaulo. Įrenginys turi būti prigludęs,
bet patogus nešioti.
• Prieš pradėdami veiklą palaukite, kol užsipildys piktograma
.
• Prieš pradėdami veiklą prasimankštinkite 5–10 min. ir
užfiksuokite širdies dažnio rodmenis.
PASTABA: jei lauke yra šalta, prasimankštinkite patalpose.
• Po kiekvienos treniruotės nuskalaukite įrenginį gėlu
vandeniu.
Širdies dažnio valdiklio peržiūra
Valdiklyje rodomas jūsų dabartinis širdies plakimo dažnis kartais
per minutę (kpm) ir širdies plakimo dažnio diagrama per
paskutines 4 valandas.
1 Jei norite peržiūrėti širdies dažnio valdiklį, ciferblate
pasirinkite UP arba DOWN.
PASTABA: gali prireikti pridėti valdiklį prie valdiklių rato
(Valdiklių apskritimo tinkinimas, 30 psl.).
2 Pasirinkite START, jei norite peržiūrėti vidutines širdies
plakimo dažnio ilsintis vertes per paskutines 7 dienas.
Širdies dažnio duomenų transliavimas į Garmin
įrenginius
®
Savo širdies dažnio duomenis galite transliuoti iš Forerunner
įrenginio ir juos peržiūrėti susietuose Garmin įrenginiuose.
PASTABA: transliuojant širdies dažnio duomenis sutrumpėja
baterijos naudojimo laikas.
1 Širdies dažnio valdiklyje palaikykite .
2 Pasirinkite Parinktys > Transliuoti širdies dažnį.
Forerunner įrenginys pradeda transliuoti jūsų širdies dažnio
duomenis ir pasirodo
.
PASTABA: transliuodami širdies dažnio duomenis iš širdies
dažnio valdiklio, galite peržiūrėti tik širdies dažnio valdiklį.
3 Susiekite Forerunner įrenginį su Garmin ANT+ suderinamu
įrenginiu.
PASTABA: kiekvieno suderinamo Garmin įrenginio susiejimo
instrukcijos skiriasi. Žr. naudotojo vadovą.
PATARIMAS: jei norite sustabdyti savo širdies dažnio
duomenų transliavimą, pasirinkite bet kurį mygtuką ir
paspauskite Taip.
®
Nenormalaus širdies dažnio nustatymas
Galite nustatyti, kad įrenginys jus įspėtų, jei širdies dažnis viršija
tam tikrą kartų per minutę skaičių (kpm) po neaktyvumo
laikotarpio.
10
1 Širdies dažnio valdiklyje laikykite paspaudę .
2 Pasirinkite Parinktys > Įspėjimas dėl nenormalaus ŠD >
Būsena > Įjungta.
3 Pasirinkite Įspėjimo riba.
4 Pasirinkite įspėjimo dėl širdies dažnio ribą.
Kiekvieną kartą, kai viršysite ribos vertę, bus pateiktas
pranešimas ir įrenginys suvibruos.
Ant riešo tvirtinamo širdies dažnio monitoriaus
išjungimas
Apyr. šird. dažnis nustatymo numatytoji vertė yra Automatinis.
Įrenginys automatiškai naudoja ant riešo tvirtinamą širdies
dažnio monitorių, kol ANT+ širdies dažnio monitorių susiesite su
įrenginiu.
PASTABA: išjungdami ant riešo tvirtinamą širdies dažnio
monitorių taip pat išjungsite ant riešo tvirtinamą pulsoksimetro
jutiklį. Pulsoksimetro valdiklio rodmenis galite nuskaityti
neautomatiškai.
1 Širdies dažnio valdiklyje palaikykite .
2 Pasirinkite Parinktys > Būsena > Išjungta.
HRM-Swim priedas
Širdies plakimo dažinis plaukiojant
HRM-Tri priedas ir HRM-Swim priedas įrašo ir saugo jūsų širdies
plakimo dažnio duomenis plaukiojant. Širdies dažnio duomenys
nėra matomi suderinamuose Forerunner įrenginiuose širdies
dažnio priedui esant po vandeniu.
Norėdami vėliau peržiūrėti išsaugotus širdies dažnio duomenis,
susietame Forerunner įrenginyje pradėkite veiklą su nustatytu
laiku. Poilsio intervalų metu, kai esate ne vandenyje, širdies
dažnio priedas jūsų širdies dažnio duomenis siunčia į jūsų
Forerunner įrenginį.
Forerunner įrenginys automatiškai atsisiunčia saugomus širdies
dažnio duomenis, kai išsaugote plaukimo su nustatytu laiku
veiklą. Duomenų atsisiuntimo metu širdies dažnio priedas turi
būti ne vandenyje, aktyvus ir įrenginio aprėpties (3 m)
diapazone.
Plaukiojimas baseine
1 Pasirinkite START > Plauk basein.
2 Pasirinkite baseino dydį arba įveskite tinkintą dydį.
3 Pasirinkite START.
Įrenginys įrašo plaukimo duomenis tik tada, kai veikia veiklos
laikmatis.
4 Pradėkite veiklą.
Įrenginys automatiškai įrašo plaukimo intervalus ir atstumus.
5 Pasirinkite UP arba DOWN, jei norite peržiūrėti papildomus
duomenų puslapius (pasirinktinai).
, kad pristabdytumėte veiklos
6 Kai ilsitės, pasirinkite
laikmatį.
.
7 Norėdami vėl paleisti veiklos laikmatį, pasirinkite
8 Pabaigę veiklą, pasirinkite STOP > Įrašyti.
Plaukimas atvirame vandenyje
Galite naudoti įrenginį plaukdami atvirame vandenyje. Galite
registruoti plaukimo duomenis, įskaitant atstumą, tempą ir
judesių dažnį. Galite pridėti duomenų ekranų prie numatytosios
plaukimo atvirame vandenyje veiklos (Duomenų ekranų
tinkinimas, 31 psl.).
1 Pasirinkite START > Atvir. vanduo.
2 Išeikite į lauką ir palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
3 Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite START.
Istorija registruojama, tik jei laikmatis veikia.
4 Pabaigę veiklą, pasirinkite STOP > Įrašyti.
Širdies dažnio funkcijos
Širdies dažnio monitoriaus pritaikymas
Prieš pirmąjį plaukimą skirkite šiek tiek laiko širdies dažnio
monitoriaus pritaikymui. Jis turi būti pakankamai prigludęs, kad
liktų savo vietoje atsistumiant nuo baseino sienelės.
• Pasirinkite ilginamąjį diržą ir pritvirtinkite jį prie širdies dažnio
monitoriaus elastingo galo.
Širdies dažnio monitorius pateikiamas su trimis ilginamaisiais
diržais, tinkamais skirtingo dydžio krūtinėms.
PATARIMAS: vidutinis ilginamasis diržas tinka daugelio
dydžių marškinėliams (nuo vidutinių iki ypač didelių).
• Užsidėkite širdies dažnio monitorių nugaros pusėje, kad
galėtumėte lengvai sureguliuoti slankiklį ant ilginamojo diržo.
• Užsidėkite širdies dažnio monitorių priekinėje pusėje, kad
galėtumėte lengvai sureguliuoti slankiklį ant širdies dažnio
monitoriaus.
Kaip užsidėti širdies dažnio monitorių
Užsidėkite širdies dažnio monitorių tiesiai ant odos iš karto po
krūtinkauliu.
1 Pasirinkite tinkamiausią ilginamąjį diržą.
2 Užsidėkite širdies dažnio monitorių taip, kad Garmin
logotipas būtų atsuktas tinkama puse į viršų.
Kibi sujungimo juosta
turi būti dešinėje pusėje.
• Džiovindami širdies dažnio monitorių pakabinkite jį arba lygiai
padėkite.
HRM-Tri priedas
Šio vadovo skyriuje HRM-Swim paaiškintas širdies dažnio
įrašymas jums plaukiant (Širdies plakimo dažinis plaukiojant,
10 psl.).
Plaukimas baseine
PRANEŠIMAS
Rankomis nuplaukite širdies dažnio monitorių po sąlyčio su
chloru ir kitais baseinuose naudojamais chemikalais. Ilgalaikis
tokių medžiagų poveikis gali pakenkti širdies dažnio monitoriui.
HRM-Tri priedas visų pirma skirtas naudoti plaukiant atvirame
vandenyje, bet kartais jį galima naudoti ir baseine. Plaukiant
baseine širdies dažnio monitorių reikia užsidėti po maudymosi
kostiumu arba triatlono marškinėliais. Antraip atsistumiant nuo
baseino sienos jis gali nuslysti krūtine.
Kaip užsidėti širdies dažnio monitorių
Užsidėkite širdies dažnio monitorių tiesiai ant odos iš karto po
krūtinkauliu. Jis turi būti pakankamai prigludęs, kad sportuojant
nejudėtų.
1 Jei reikia, pritvirtinkite prie širdies monitoriaus ilginamąjį diržą.
2 Sudrėkinkite elektrodus galinėje širdies dažnio monitoriaus
pusėje, kad ryšys tarp krūtinės ir siųstuvo būtų tvirtesnis.
3 Apjuoskite širdies dažnio monitorių aplink krūtinę ir
sukabinkite kibią juostą.
3 Užsidėkite širdies dažnio monitorių taip, kad Garmin
logotipas būtų atsuktas tinkama puse į viršų.
PASTABA: saugokitės, kad neperlenktumėte etiketės su
priežiūros informacija.
4 Priveržkite širdies dažnio monitorių, kad jis būtų prigludęs
prie krūtinės, bet nevaržytų judesių.
Kai užsidedate širdies dažnio monitorių, jis tampa aktyvus ir
išsaugo bei siunčia duomenis.
HRM-Swim priedo naudojimo patarimai
• Jei atsistumiant nuo baseino sienelės širdies dažnio
monitorius nuslysta krūtine, reguliuokite širdies dažnio
monitoriaus ir ilginamojo diržo įtempimą.
• Tarp intervalų atsistokite, kad širdies dažnio monitorius išnirtų
iš vandens, ir pažiūrėkite širdies dažnio duomenis.
Širdies dažnio monitoriaus priežiūra
PRANEŠIMAS
Ant diržo susikaupęs prakaitas ir druska gali sumažinti širdies
dažnio monitoriaus perduodamų duomenų tikslumą.
• Skalaukite širdies dažnio monitorių po kiekvieno naudojimo.
• Rankomis plaukite širdies dažnio monitorių kas septynias
treniruotes naudodami truputį nestipraus ploviklio, pvz., indų
plovimo skysčio.
PASTABA: jei naudosite per daug ploviklio, galite sugadinti
širdies dažnio monitorių.
• Nedėkite širdies dažnio monitoriaus į skalbimo mašiną arba
džiovyklę.
Širdies dažnio funkcijos
Kibi užfiksavimo juosta
turi būti dešinėje pusėje.
4 Apjuoskite širdies dažnio monitorių aplink krūtinę ir
sukabinkite kibią juostą.
PASTABA: saugokitės, kad neperlenktumėte etiketės su
priežiūros informacija.
Kai užsidedate širdies dažnio monitorių, jis tampa aktyvus ir
siunčia duomenis.
Duomenų saugojimas
Širdies dažnio monitoriuje gali būti saugoma iki 20 valandų
vienos veiklos duomenų. Kai širdies dažnio monitoriaus atmintis
užpildoma, seniausi jūsų duomenys perrašomi.
Galite pradėti nustatyto laiko veiklą susietame Forerunner
įrenginyje ir širdies dažnio monitorius registruos jūsų širdies
dažnio duomenis, net jei pasitrauksite nuo savo įrenginio.
Pavyzdžiui, galite registruoti širdies dažnio duomenis
užsiimdami kūno rengybos veikla arba komandinėmis sporto
šakomis, kai nešiotis laikrodžio negalima. Širdies dažnio
monitorius automatiškai siunčia išsaugotus širdies dažnio
duomenis į jūsų Forerunner įrenginį, kai įrašote savo veiklą. Kai
įkeliami duomenys, širdies dažnio monitorius turi būti aktyvus ir
ne per dideliu atstumu (iki 3 m) nuo įrenginio.
11
Širdies dažnio monitoriaus priežiūra
PRANEŠIMAS
Prakaito ir druskos nuosėdos ant dirželio gali sumažinti širdies
dažnio monitoriaus gebėjimą teikti tikslius duomenis.
• Po kiekvieno naudojimo širdies dažnio monitorių nuplaukite.
• Po kiekvienų septynių naudojimo kartų arba vieno
plaukiojimo baseine rankomis nuplaukite širdies dažnio
monitorių, naudodami šiek tiek švelnaus ploviklio, pavyzdžiui,
indų plovimo skysčio.
PASTABA: per didelis kiekis ploviklio gali sugadinti širdies
dažnio monitorių.
• Nedėkite širdies dažnio monitoriaus į skalbimo mašiną ar
džiovyklę.
• Džiovindami širdies dažnio monitorių, jį pakabinkite arba
paguldykite.
Patarimai dėl nepastovių širdies dažnio
duomenų
Jei širdies dažnis nepastovus arba nerodomas, galite vadovautis
šiais patarimais.
• Iš naujo sudrėkinkite vandeniu elektrodus ir kontaktinius
pleistrus (jei taikoma).
• Įtempkite diržą ant krūtinės.
• 5–10 minučių apšilkite.
• Vadovaukitės priežiūros instrukcijomis (Širdies dažnio
monitoriaus priežiūra, 12 psl.).
• Vilkėkite medvilninius marškinėlius arba gerai sudrėkinkite
abi diržo puses.
Sintetiniai audiniai trindamiesi arba plakdamiesi į širdies
dažnio monitorių gali sukurti statinį elektros krūvį, kuris
trukdys širdies dažnio signalams.
• Pasitraukite nuo šaltinių, galinčių trukdyti širdies dažnio
monitoriui.
Trukdžių šaltiniai gali apimti stiprius elektromagnetinius
laukus, tam tikrus 2,4 GHz belaidžius jutiklius, aukštos
įtampos linijas, elektrinius variklius, krosneles, mikrobangų
krosneles, 2,4 GHz belaidžius telefonus ir belaidžius vietinio
tinklo (LAN) prieigos taškus.
Vertikalusis svyravimas: vertikalusis svyravimas – tai
atšokimai bėgant. Rodomas vertikalus liemens judėjimas,
matuojamas centimetrais.
Kontakto su žeme laikas: kontakto su žeme laikas – tai laikas,
kurį kiekviena koja liečia žemę bėgant. Jis matuojamas
milisekundėmis.
PASTABA: kontakto su žeme laiko ir balanso parametrai
nerodomi einant.
Kontakto su žeme laiko balansas: kontakto su žeme laiko
balansas – tai kairės / dešinės kojų kontakto su žeme laiko
balansas bėgant. Jis išreiškiamas procentais. Pavyzdžiui,
rodoma 53,2 su į kairę arba į dešinę nukreipta rodykle.
Žingsnio ilgis: žingsnio ilgis yra atstumas nuo vieno kojos
prisilietimo prie žemės iki kito. Jis matuojamas metrais.
Vertikalusis santykis: Vertikalusis santykis – vertikaliojo
svyravimo santykis su žingsnio ilgiu. Jis išreiškiamas
procentais. Mažesnis skaičius paprastai rodo geresnę
bėgimo formą.
Treniruotė naudojantis bėgimo dinamikos funkcija
Kad galėtumėte peržiūrėti bėgimo dinamiką, reikia užsidėti
HRM-Run™ priedą, HRM-Tri priedą arba Running Dynamics Pod
ir susieti jį su įrenginiu (Belaidžių jutiklių susiejimas, 29 psl.).
Jei jūsų Forerunner buvo pateiktas su širdies dažnio
monitoriumi, įrenginiai jau yra susieti, o Forerunner nustatytas
bėgimo dinamikos rodymas.
1 Pasirinkite START ir pasirinkite bėgimo veiklą.
2 Pasirinkite START.
3 Išeikite pabėgioti.
4 Eikite į bėgimo dinamikos ekranus ir peržiūrėkite savo
metriką.
Bėgimo dinamika
Galite naudoti suderinamą Forerunner įrenginį, susietą su
HRM-Tri priedu ar kitu bėgimo dinamikos priedu, ir gauti tikrojo
laiko informaciją apie savo bėgimo formą. Jei jūsų Forerunner
įrenginys buvo pateiktas su HRM-Tri priedu, įrenginiai jau yra
susieti.
Bėgimo dinamikos priede yra akselerometras, kuris matuoja
liemens judėjimą ir apskaičiuoja šešis bėgimo parametrus.
Kadencija: kadencija yra žingsnių skaičius per minutę.
Rodomas visas žingsnių skaičius (kaire ir dešine koja kartu).
5 Jei reikia, palaikykite paspaudę UP ir pakeiskite, kaip turi būti
rodomi bėgimo dinamikos duomenys.
Spalviniai rodikliai ir bėgimo dinamikos duomenys
Bėgimo dinamikos ekranuose rodomi pagrindinės metrikos spalviniai rodikliai. Kaip pagrindinę metriką galite rodyti kadenciją,
vertikalųjį svyravimą, kontakto su žeme laiką, kontakto su žeme laiko balansą arba vertikalųjį svyravimą. Spalviniai rodikliai palygina
jūsų bėgimo dinamikos duomenis su kitų bėgikų duomenimis. Spalvų zonos pagrįstos procentiliais.
Garmin ištyrinėjo daug įvairaus lygio bėgikų. Duomenų vertės raudonose ar oranžinėse zonose įprastos mažiau patyrusiems ar
lėtesniems bėgikams. Duomenų vertės žaliose, mėlynose ar violetinėse zonose įprastos labiau patyrusiems ar greitesniems
bėgikams. Labiau patyrusių bėgikų kontakto su žeme laikas trumpesnis, mažesnis vertikalusis svyravimas, mažesnis vertikalusis
santykis ir didesnė kadencija. Tačiau aukštesnių bėgikų kadencija paprastai šiek tiek mažesnė, ilgesni žingsniai ir šiek tiek didesnis
vertikalusis svyravimas. Vertikalusis santykis yra vertikalusis svyravimas, padalytas iš žingsnio ilgio. Jis nekoreliuoja su ūgiu.
Daugiau informacijos apie bėgimo dinamiką žr. www.garmin.com/performance-data/running/. Papildomų bėgimo dinamikos teorijų ir
interpretacijų galite ieškoti patikimose publikacijose apie bėgimą ir interneto svetainėse.
12
Širdies dažnio funkcijos
Spalvų zona Procentiliai zonoje Kadencijos intervalas Kontakto su žeme laiko intervalas
violetinė
>95
>183 spm
<218 ms
mėlyna
70–95
174–183 spm
218–248 ms
žalia
30-69
164–173 spm
249–277 ms
oranžinė 5–29
153–163 spm
278–308 ms
raudona
<153 spm
>308 ms
<5
Kontakto su žeme laiko balanso duomenys
Kontakto su žeme laiko balansas yra bėgimo simetrijos įvertis ir pateikiamas kaip viso kontakto su žeme laiko procentinė dalis.
Pavyzdžiui, įvertis 51,3 % su rodykle kairėn rodo, kad bėgikas praleidžia daugiau laiko ant žemės būdamas ant kairės kojos. Jei
duomenų ekranas rodo abu skaičius, pvz., 48–52, 48 % yra kairės pėdos, o 52 % – dešinės rankos įvertis.
Spalvų zona
raudona
oranžinė
žalia
oranžinė
raudona
Simetrija
Prasta
Patenkinama
Gera
Patenkinama
Prasta
Kitų bėgikų procentas
5%
25 %
40 %
25 %
5%
Kontakto su žeme laiko balansas >52,2 % K
50,8–52,2 % K 50,7 % K–50,7 % D 50,8–52,2 % D >52,2 % D
Kurdama ir bandydama bėgimo dinamikos funkciją, Garmin komanda rado koreliacijų tarp tam tikrų bėgikų traumų ir didesnio
balanso trūkumo. Daugumos bėgikų kontakto su žeme laiko balansas daugiau nukrypsta nuo 50–50 rodiklio, kai jie bėga į kalvą ar
nuo kalvos. Daugumo bėgimo trenerių sutinka, kad simetriška bėgimo forma yra tinkama. Geriausių bėgikų žingsniai būna greiti ir
subalansuoti.
Bėgdami galite peržiūrėti spalvinį rodiklį arba duomenų lauką; po bėgimo galite peržiūrėti apžvalgą Garmin Connect paskyroje. Kaip
ir kitų bėgimo dinamikos duomenų atveju, kontakto su žeme laiko balansas yra kiekybinis matavimas, skirtas padėti jums sužinoti
apie bėgimo formą.
Vertikaliojo svyravimo ir vertikaliojo santykio duomenys
Vertikaliojo svyravimo ir vertikaliojo santykio duomenų diapazonai šiek tiek skiriasi, priklausomai nuo jutiklio ir to, ar jis pritvirtintas
prie krūtinės (HRM-Tri arba HRM-Run priedai), ar prie juosmens (Running Dynamics Pod priedas).
Spalvų zona Procentiliai zonoje Vertikaliojo svyravimo
Vertikaliojo svyravimo
diapazonas prie krūtinės diapazonas prie
juosmens
Vertikalusis santykis
prie krūtinės
Vertikalusis santykis prie
juosmens
violetinė
>95
<6,4 cm
<6,8 cm
<6,1 %
<6,5 %
mėlyna
70–95
6,4–8,1 cm
6,8–8,9 cm
6,1–7,4 %
6,5–8,3 %
žalia
30–69
8,2–9,7 cm
9,0–10,9 cm
7,5–8,6 %
8,4–10,0 %
oranžinė 5–29
9,8–11,5 cm
11,0–13,0 cm
8,7–10,1 %
10,1–11,9 %
raudona
<11,5 cm
<13,0 cm
<10,1 %
<11,9 %
5
Patarimai dėl trūkstamų bėgimo dinamikos duomenų
Jei bėgimo dinamikos duomenys nerodomi, galite vadovautis
šiais patarimais.
• Įsitikinkite, kad turite bėgimo dinamikos priedą, pvz., HRM-Tri
priedą.
Prieduose su bėgimo dinamikos funkcija, modulio priekyje
yra .
• Bėgimo dinamikos priedą dar kartą susiekite su Forerunner
įrenginiu vadovaudamiesi instrukcijomis.
• Jei bėgimo dinamikos duomenys yra tik nuliai, įsitikinkite, kad
priedą dėvite tinkama puse į viršų.
PASTABA: kontakto su žeme laikas ir balansas rodomi tik
bėgant. Jie neapskaičiuojami einant.
Rezultatų matavimai
Šie rezultatų matavimai yra įvertinimai, kurie gali padėti stebėti ir
treniravimosi veiklą, ir varžybų rezultatus. Matavimams reikia
atlikti keletą veiklų naudojant ant riešo tvirtinamo širdies dažnio
monitoriaus arba suderinamo ant krūtinės tvirtinamo širdies
dažnio monitoriaus. Važiavimo dviračiu rezultatų matavimams
reikia širdies dažnio monitoriaus ir galios matuoklio.
Šiuos įvertinimus teikia ir palaiko Firstbeat. Daugiau informacijos
rasite adresu www.garmin.com/performance-data/running/.
PASTABA: įvertinimai iš pradžių gali atrodyti netikslūs. Jei
norite sužinoti apie savo veiklą, reikia, kad įrenginyje atliktumėte
keletą veiksmų.
Širdies dažnio funkcijos
VO2 maks.: vO2 maks. yra maksimalus deguonies kiekis
(milimetrais), kurį maksimaliai intensyvios veiklos metu galite
sunaudoti per minutę, padalytas iš kūno svorio kilogramų.
Numatomi lenktynių laikai: įrenginys naudoja VO2 maks. įvertį
ir jūsų treniruočių istoriją, kad galėtų pateikti tikslinį lenktynių
laiką, atsižvelgiant į jūsų dabartinę fizinio pasirengimo būklę.
ŠDV streso testas: širdies dažnio kintamumo (ŠDK) testui atlikti
reikia Garmin krūtinės širdies dažnio monitoriaus. Įrenginys
įrašo jūsų širdies dažnio kintamumą, jums ramiai stovint 3
minutes. Jis pateikia jūsų bendrą streso lygį. Skalė yra nuo 1
iki 100, o mažesnis balas rodo mažesnį streso lygį.
Rezultatų būsena: jūsų rezultatų būsena – tai įvertinimas
tikruoju laiku po 6–20 minučių veiklos. Ji gali būti pridėta kaip
duomenų laukas, kad galėtumėte peržiūrėti savo rezultatų
būseną likusioje savo veiklos dalyje. Ji palygina jūsų būseną
tikruoju laiku su vidutiniu fizinio pasirengimo lygiu.
Funkcinė slenksčio galia (FTP): įrenginys naudoja jūsų
naudotojo profilio informaciją iš pradinės sąrankos, kad
įvertintų jūsų FTP. Jei norite tikslesnio įvertinimo, galite atlikti
testą pagal nurodymus.
Laktato slenkstis: laktato slenksčiui įvertinti reikia ant krūtinės
matuojamo širdies dažnio monitoriaus. Laktato slenkstis yra
taškas, kuriame raumenys pradeda greitai nuvargti. Įrenginys
laktato slenksčio lygį matuoja naudodamas širdies dažnio
duomenis ir tempą.
Pranešimų apie rezultatus išjungimas
Kai kurie pranešimai apie rezultatus rodomi baigus veiklą. Kai
kurie pranešimai apie rezultatus rodomi per veiklą arba pasiekus
naują rezultatų įvertį, pvz., naują maksimalaus VO2 įvertį. Jei
13
norite, kad kai kurie pranešimai nebūtų teikiami, galite išjungti
rezultatų būsenos funkciją.
1 Ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Fiziologiniai matavimai >
Rezultatų būsena.
Automatinis rezultatų matavimų nustatymas
Automatinis aptikimas funkcija įjungta pagal numatytuosius
nustatymus. Įrenginys veiklos metu gali automatiškai nustatyti
maksimalų širdies dažnį ir laktato slenkstį. Įrenginys, susietas su
suderinamu galios matuokliu, veiklos metu gali automatiškai
nustatyti galios funkcinį slenkstį (FTP).
PASTABA: įrenginys maksimalų širdies dažnį nustato tik tada,
kai širdies dažnis didesnis nei naudotojo profilyje nustatyta
vertė,
1 Palaikykite .
2 Pasirinkite Fiziologiniai matavimai > Automatinis
aptikimas.
3 Pasirinkite nustatymą.
Veiklų ir efektyvumo matavimų sinchronizavimas
Galite sinchronizuoti veiklas, asmeninius rekordus ir efektyvumo
matavimus iš kitų Garmin įrenginių su Forerunner įrenginiu
naudodamiesi Garmin Connect paskyra. Tai leidžia jūsų
įrenginiui tiksliai nustatyti jūsų treniruočių būseną ir fizinį
pasirengimą. Pavyzdžiui, galite įrašyti važiavimą dviračiu Edge
įrenginyje ir peržiūrėti veiklos duomenis bei bendrą treniruočių
krūvį Forerunner įrenginyje.
1 Laikrodžio ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Fiziologiniai matavimai > TrueUp.
Kai sinchronizuojate įrenginį su išmaniuoju telefonu, naujausia
veikla, asmeniniai rekordai ir efektyvumo matavimai iš kitų
Garmin įrenginių atsiranda Forerunner įrenginyje.
Apie VO2 maks. įverčius
VO2 maks. yra maksimalus deguonies kiekis (milimetrais), kurį
maksimaliai intensyvios veiklos metu galite sunaudoti per
minutę, padalytas iš kūno svorio kilogramų. Paprastai tariant,
VO2 maks. yra atletiškumo rodiklis ir turėtų didėti gerėjant
fiziniam pasirengimui. Jei norite matyti VO2 maks. įvertį
Forerunner įrenginyje, reikia ant riešo arba ant krūtinės
uždedamo suderinamo širdies dažnio monitoriaus. Įrenginyje
numatyti atskiri VO2 maks. įverčiai bėgimui ir važiavimui
dviračiu. Kad gautumėte tikslų VO2 maks. įvertį, turite bėgti
lauke su GPS įtaisu arba važiuoti su suderinamu galios
matuokliu vidutiniu intensyvumu kelias minutes.
Įrenginyje VO2 maks. įvertis rodomas kaip skaičius, aprašymas
ir padėtis spalviniame matuoklyje. Savo „Garmin
Connect“ paskyroje galite peržiūrėti daugiau informacijos apie
VO2 maks. įvertį, įskaitant jūsų fizinio pasirengimo amžių. Fizinio
pasirengimo amžius rodo, kaip jūsų fizinį pasirengimą galima
palyginti su tos pačios lyties, bet skirtingo amžiaus asmeniu. Jei
mankštinsitės, jūsų fizinio pasirengimo amžius laikui bėgant gali
mažėti.
Oranžinė
Neblogas
Raudona
Prastas
VO2 maks. duomenis teikia „FirstBeat“. VO2 maks. analizė
atliekama gavus The Cooper Institute leidimą. Jei reikia
daugiau informacijos, žr. priedą (VO2 maks. standartiniai
įverčiai, 44 psl.) ir apsilankykite www.CooperInstitute.org.
®
VO2 maks. įverčio gavimas bėgant
Kad veiktų ši funkcija, reikia ant riešo tvirtinamo širdies dažnio
monitoriaus arba suderinamo ant krūtinės tvirtinamo širdies
dažnio monitoriaus. Jei naudojate ant krūtinės tvirtinamą širdies
dažnio monitorių, turite jį užsidėti ir susieti su įrenginiu (Belaidžių
jutiklių susiejimas, 29 psl.). Jei Forerunner įrenginys buvo
vienoje pakuotėje su širdies dažnio monitoriumi, įrenginiai jau
yra susieti.
Kad įverčiai būtų kuo tikslesni, atlikite naudotojo profilio sąranką
(Naudotojo profilio nustatymas, 7 psl.) ir nustatykite maksimalų
širdies dažnį (Širdies dažnio zonų nustatymas, 7 psl.). Įvertis iš
pradžių gali atrodyti netikslus. Įrenginiui reikia kelių bėgimų, kad
galėtų nustatyti jūsų bėgimo efektyvumą.
1 Bent 10 minučių bėgiokite lauke.
2 Nubėgę pasirinkite Įrašyti.
3 Pasirinkite START ir slinkite efektyvumo matavimais.
VO2 maks. įverčio gavimas važiuojant dviračiu
Norint, kad veiktų ši funkcija, reikia galios matuoklio ir ant riešo
tvirtinamo širdies dažnio monitoriaus arba suderinamo ant
krūtinės tvirtinamo širdies dažnio monitoriaus. Galios matuoklis
turi būti susietas su jūsų Forerunner įrenginiu (Belaidžių jutiklių
susiejimas, 29 psl.). Jei naudojate ant krūtinės tvirtinamą
širdies dažnio monitorių, turite jį užsidėti ir susieti su įrenginiu.
Jei jūsų Forerunner įrenginys buvo vienoje pakuotėje su širdies
dažnio monitoriumi, įrenginiai jau yra susieti.
Kad įverčiai būtų kuo tikslesni, atlikite naudotojo profilio sąranką
(Naudotojo profilio nustatymas, 7 psl.) ir nustatykite maksimalų
širdies dažnį (Širdies dažnio zonų nustatymas, 7 psl.). Įvertis iš
pradžių gali atrodyti netikslus. Kad būtų užfiksuoti važiavimo
dviračiu rezultatai, su įrenginiu reikia atlikti kelis važiavimus.
1 Mažiausiai 20 minučių važiuokite pastoviu, dideliu
intensyvumu.
2 Po važiavimo pasirinkite Įrašyti.
3 Norėdami slinkti per rezultatų matavimus, pasirinkite START.
Efektyvumo aklimatizacija prie šilumos ir aukščio
Aplinkos veiksniai, pvz., aukšta temperatūra ir aukštis virš jūros
lygio, turi įtakos jūsų treniruotėms ir efektyvumui. Pavyzdžiui,
treniruotės dideliame aukštyje virš jūros lygio gali pagerinti jūsų
fizinį pasirengimą, bet laikinai gali sumažėti VO2 maks. Jūsų
Forerunner įrenginys teikia aklimatizacijos pranešimus ir
koreguoja jūsų VO2 maks. įvertinimą bei treniruotės būseną, kai
temperatūra aukštesnė nei 22 ºC (72 ºF) ir kai aukštis virš jūros
lygio didesnis nei 800 m (2625 pėdos). Galite stebėti savo
aklimatizaciją prie šilumos ir aukščio treniruotės būsenos
valdiklyje.
PASTABA: aklimatizacijos prie šilumos funkcija veikia tik
užsiimant GPS veikla ir jai reikia orų duomenų iš prijungto
išmaniojo telefono. Visa aklimatizacija trunka ne mažiau kaip 4
treniruočių dienas.
Prognozuojamų lenktynių laiko peržiūra
Violetinė
Geriausias
Mėlyna
Puikus
Žalia
Geras
14
Kad vertinimas būtų kuo tikslesnis, atlikite naudotojo profilio
sąranką (Naudotojo profilio nustatymas, 7 psl.) ir nustatykite
maksimalų širdies dažnį (Širdies dažnio zonų nustatymas,
7 psl.).
Įrenginys nurodo numatomą lenktynių laiką naudodamas jūsų
VO2 maks. įvertinimą (Apie VO2 maks. įverčius, 14 psl.) ir
treniruočių istoriją. Siekdamas patikslinti lenktynių laiko įverčius
įrenginys analizuoja kelių savaičių treniruočių duomenis.
Širdies dažnio funkcijos
PATARIMAS: jei turite kelis Garmin įrenginius, galite įjungti
„Physio TrueUp™“ funkciją, kuri leidžia įrenginiui sinchronizuoti
veiklas, istoriją ir duomenis iš kitų įrenginių (Veiklų ir efektyvumo
matavimų sinchronizavimas, 14 psl.).
1 Laikrodžio ciferblate pasirinkę UP arba DOWN peržiūrėkite
efektyvumo valdiklį.
2 Pasirinkite START ir slinkite rezultatų matavimais.
Numatomas jūsų lenktynių laikas rodomas 5 km, 10 km,
pusmaratonio ir maratono distancijoms.
PASTABA: iš pradžių prognozės gali atrodyti netikslios.
Įrenginiui reikia kelių bėgimų, kad galėtų nustatyti jūsų
bėgimo rezultatus.
Apie treniruotės efektą
Treniruotės efekto funkcija matuoja veiklos poveikį aerobiniam ir
anaerobiniam fiziniam pasirengimui. Treniruotės efektas
vertinamas visos veiklos metu. Toliau mankštinantis treniruotės
efekto vertė didėja. Treniruotės efektas nustatomas pagal jūsų
naudotojo profilio informaciją ir treniruočių istoriją, taip pat
širdies dažnį ir veiklos trukmę bei intensyvumą. Yra septynios
skirtingos treniruotės efekto etiketės, apibūdinančios pagrindinę
veiklos naudą. Kiekviena etiketė turi savo spalvą ir atitinka jūsų
apibendrintą treniruočių krūvį (Apibendrintas treniruočių krūvis,
17 psl.). Kiekviena grįžtamojo ryšio frazė, pavyzdžiui, „Didelis
poveikis VO2 Maks.“, turi atitinkamą aprašymą jūsų Garmin
Connect veiklos duomenyse.
Aerobinės treniruotės efekto funkcija naudoja jūsų širdies dažnį
siekiant išmatuoti bendro pratimų intensyvumo poveikį
aerobiniam fiziniam pasirengimui ir parodo, ar treniruotė palaikė
arba pagerino jūsų fizinio pasirengimo lygį. Mankštos metu
sukaupta jūsų padidinto deguonies sunaudojimo po fizinio krūvio
(EPOC) vertė susiejama su įvairiomis vertėmis, atspindinčiomis
jūsų fizinio pasirengimo lygį ir treniravimosi įpročius.
Nepertraukiamos vidutinio intensyvumo treniruotės arba
treniruotės su ilgesniais intervalais (> 180 sek.) teigiamai veikia
aerobinį metabolizmą ir dėl to pagerina aerobinės treniruotės
efektą.
Anaerobinės treniruotės efekto funkcija matuoja širdies dažnį ir
greitį (arba galią) siekiant nustatyti, kaip treniruotė veikia
pajėgumą sportuoti labai dideliu intensyvumu. Gaunate vertę,
kuri grindžiama anaerobiniu indėliu į EPOC ir veiklos tipu.
Kartotiniai 10–120 sek. intervalai labai teigiamai veikia aerobinį
pajėgumą ir leidžia pasiekti geresnį anaerobinės treniruotės
efektą.
Galite įtraukti Aerobinis treniruotės efektas ir Anaerobinis
treniruotės efektas kaip duomenų laukus į vieną iš treniruočių
ekranų ir stebėti skaičius visos veiklos metu.
Treniruotės
efektas
Aerobinė nauda
Anaerobinė nauda
Nuo 0,0 iki 0,9
Jokios naudos.
Jokios naudos.
Nuo 1,0 iki 1,9
Nedidelė nauda.
Nedidelė nauda.
Nuo 2,0 iki 2,9
Palaikomas aerobinis
fizinis pasirengimas.
Palaikomas anaerobinis
fizinis pasirengimas.
Nuo 3,0 iki 3,9
Turi įtakos aerobiniam
fiziniam pasirengimui.
Turi įtakos anaerobiniam
fiziniam pasirengimui.
Nuo 4,0 iki 4,9
Didelis poveikis
aerobiniam fiziniam
pasirengimui.
Didelis poveikis anaerobiniam fiziniam pasirengimui.
5,0
Persistengiate ir galite
sau pakenkti, nes
nepakanka laiko
jėgoms atgauti.
Persistengiate ir galite
sau pakenkti, nes
nepakanka laiko jėgoms
atgauti.
Treniruotės efekto technologiją teikia ir palaiko „Firstbeat
Technologies Ltd“. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite
www.firstbeat.com.
Širdies dažnio funkcijos
Rezultatų būsena
Kai užsiimate veikla, pvz., bėgate ar važiuojate dviračiu,
rezultatų būsenos funkcija, analizuodama tempą, širdies dažnį ir
jo kintamumą, realiuoju laiku įvertina jūsų galimybes atlikti
užduotį palyginti su jūsų vidutiniu fizinio pasirengimo lygiu.
Apytiksliai tai yra jūsų realiojo laiko procentinis nuokrypis nuo
pradinio VO2 maks. įvertinimo.
Rezultatų būsenos verčių diapazonas yra nuo –20 iki +20. Po
pirmųjų 6–20 veiklos minučių įrenginyje rodomas jūsų rezultatų
būsenos balas. Pavyzdžiui, balas +5 reiškia, kad esate pailsėję,
atsigavę ir pasiruošę geram bėgimui ar važiavimui. Galite pridėti
rezultatų būseną kaip duomenų lauką prie vieno iš savo
treniruočių ekranų ir stebėti savo pajėgumą visos veiklos metu.
Rezultatų būsena taip pat gali rodyti nuovargį, ypač ilgos bėgimo
ar važiavimo dviračiu treniruotės pabaigoje.
PASTABA: įrenginiui reikia kelių bėgimų ar važiavimų naudojant
širdies dažnio monitorių, kad gautų tikslų VO2 maks. įvertinimą
ir nustatytų jūsų bėgimo arba važiavimo pajėgumą (Apie VO2
maks. įverčius, 14 psl.).
Rezultatų būsenos peržiūra
Kad veiktų ši funkcija, reikia ant riešo tvirtinamo širdies dažnio
monitoriaus arba suderinamo ant krūtinės tvirtinamo širdies
dažnio monitoriaus.
1 Įtraukite Rezultatų būsena į duomenų ekraną (Duomenų
ekranų tinkinimas, 31 psl.).
Išeikite
pabėgioti arba važiuoti dviračiu.
2
Po 6–20 minučių rodoma jūsų rezultatų būsena.
3 Slinkite į duomenų ekraną ir peržiūrėkite savo rezultatų
būseną bėgant arba važiuojant.
Laktato slenkstis
Laktato slenkstis – tai mankštos intensyvumas, kurį pasiekus
kraujotakoje pradeda kauptis laktatas (pieno rūgštis). Bėgant jis
rodo apytikslį pastangų arba tempo lygį. Kai bėgikas viršija šį
slenkstį, nuovargis pradeda didėti greičiau. Patyrę bėgikai
pasiekia šį slenkstį, kai pasiekiama maždaug 90 % jų
maksimalaus širdies dažnio ir tarp 10 km ir pusmaratonio
varžybų tempo. Vidutiniai bėgikai laktato slenkstį dažnai
pasiekia gerokai prieš 90 % maksimalaus širdies dažnio.
Žinodami savo laktato slenkstį galite lengviau nustatyti, kokiu
intensyvumu jums reikia treniruotis arba kiek galite stengtis
varžybų metu.
Jei jau žinote savo laktato slenksčio širdies dažnio vertę, galite
įvesti ją naudotojo profilio nustatymuose (Širdies dažnio zonų
nustatymas, 7 psl.).
Kaip atlikti laktato slenksčio nustatymo testą su
nurodymais
Kad veiktų ši funkcija, reikia Garmin širdies dažnio monitoriaus.
Kad galėtumėte atlikti testą pagal nurodymus, turite užsidėti
širdies dažnio monitorių ir jį susieti su įrenginiu (Belaidžių jutiklių
susiejimas, 29 psl.).
Siekiant nustatyti laktato slenkstį, įrenginys naudoja naudotojo
profilio informaciją iš pradinės sąrankos ir VO2 maks. Įrenginys
automatiškai nustatys laktato slenkstį nuolatinio ir intensyvaus
bėgimo metu, naudodamas širdies dažnio duomenis.
PATARIMAS: kad įrenginys nustatytų tikslias maksimalaus
širdies dažnio ir VO2 maks. vertes, reikia kelių bėgimų su ant
krūtinės tvirtinamu širdies dažnio monitoriumi. Jei kyla problemų
nustatant laktato slenksčio įvertį, pabandykite neautomatiniu
būdu sumažinti maksimalaus širdies dažnio vertę.
1 Ciferblate pasirinkite START.
2 Pasirinkite bėgimo lauke veiklą.
Norint atlikti testą, reikia GPS.
3 Palaikykite .
4 Pasirinkite Treniruotė > Laktato slenksčio testas su
nurod..
15
5 Paleiskite laikmatį ir vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.
Pradėjus bėgimą įrenginys rodo kiekvieno žingsnio trukmę,
tikslą ir esamo širdies dažnio duomenis. Po testo pasirodys
pranešimas.
6 Po testo pagal nurodymus sustabdykite laikmatį ir išsaugokite
veiklą.
Jei šis jūsų laktato slenksčio įvertis yra pirmas, įrenginys
paragins jus atnaujinti širdies dažnio zonas pagal laktato
slenksčio širdies dažnį. Nustatant kiekvieną papildomą
laktato slenksčio įvertį, įrenginys paklausia, ar norite priimti ar
atmesti įvertį.
Treniruotės būsena
Šie rezultatų matavimai yra įvertinimai, kurie gali padėti stebėti ir
suprasti treniravimosi veiklą. Norint užfiksuoti matavimus, reikia
atlikti kelias veiklas naudojant ant riešo ar suderinamą ant
krūtinės tvirtinamą širdies dažnio monitorių. Norint užfiksuoti
važiavimo dviračiu rezultatus, reikia širdies dažnio monitoriaus ir
galios matuoklio.
Šiuos įverčius teikia ir palaiko Firstbeat. Daugiau informacijos
pateikta adresu www.garmin.com/performance-data/running/.
FTP įverčio gavimas
Kad galėtumėte gauti galios funkcinio slenksčio (FTP)
įvertinimą, reikia susieti su įrenginiu ant krūtinės dedamą širdies
dažnio monitorių ir galios matuoklį (Belaidžių jutiklių susiejimas,
29 psl.) bei gauti VO2 maks. įvertinimą (VO2 maks. įverčio
gavimas važiuojant dviračiu, 14 psl.).
Įrenginys nustato FTP naudodamas pradinės sąrankos metu
įvestą jūsų naudotojo profilio informaciją ir jūsų VO2 maks. įvertį.
Įrenginys automatiškai aptinka jūsų FTP, kai bėgate pastoviu
dideliu intensyvumu matuodami širdies dažnį ir galią.
1 Jei norite peržiūrėti rezultatų valdiklį, pasirinkite UP arba
DOWN.
2 Pasirinkite START ir slinkite rezultatų matavimais.
Jūsų FTP įvertis rodomas kaip vertė, išmatuota vatais
kilogramui, jūsų galia vatais ir padėtis spalviniame
matuoklyje.
Violetinė
Geriausias
Mėlyna
Puikus
Žalia
Geras
Oranžinė
Neblogas
Raudona
Netreniruotas
Daugiau informacijos žr. priede (FTP įvertinimai, 44 psl.).
PASTABA: kai rezultatų pranešimas informuoja apie naują
FTP, galite pasirinkti Priimti ir išsaugoti naująjį FTP arba
Atmesti ir pasilikti esamą FTP.
GFS testo atlikimas
Kad galėtumėte atlikti testą ir nustatyti savo galios funkcinį
slenkstį (FTP), reikia susieti su įrenginiu ant krūtinės dedamą
širdies dažnio monitorių ir galios matuoklį (Belaidžių jutiklių
susiejimas, 29 psl.) bei gauti VO2 maks. įvertinimą (VO2 maks.
įverčio gavimas važiuojant dviračiu, 14 psl.).
PASTABA: fTP testas – tai sunki treniruotė, kuriai reikia
maždaug 30 minučių. Pasirinkite praktišką ir daugiausia lygų
maršrutą, kuriame galėsite važiuoti pastoviai didindami
pastangas, panašiai kaip laiko rungtyje.
1 Ciferblate pasirinkite START.
2 Pasirinkite važiavimo dviračiu veiklą.
3 Palaikykite .
4 Pasirinkite Treniruotė > FTP testas su nurodymais.
5 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Kai pradėsite važiuoti, įrenginyje rodoma kiekvieno kiekvieno
etapo trukmė, tikslas ir dabartiniai galios duomenys. Kai
testas baigiamas, pateikiamas pranešimas.
6 Baigę testą su nurodymais, atlikite baigiamąją mankštą,
sustabdykite laikmatį ir išsaugokite veiklą.
Jūsų FTP rodomas kaip vertė, išmatuota vatais kilogramui,
jūsų galia vatais ir padėtis spalviniame matuoklyje.
7 Pasirinkite parinktį:
• Pasirinkite Priimti, jei norite įrašyti naująjį FTP.
• Pasirinkite Atmesti, jei norite pasilikti dabartinį FTP.
16
PASTABA: įverčiai iš pradžių gali atrodyti netikslūs. Jei norite
sužinoti apie savo veiklą įrenginyje, reikia, kad atliktumėte keletą
veiklų.
Treniruotės būsena: treniruotės būsena parodo, kaip
treniruotės paveikia fizinį pasirengimą ir rezultatus.
Treniruotės būsena pagrįsta treniruotės krūvio ir VO2 maks.
pokyčiais per ilgesnį laikotarpį.
VO2 maks.: vO2 maks. yra maksimalus deguonies kiekis
(milimetrais), kurį maksimaliai intensyvios veiklos metu galite
sunaudoti per minutę, padalytas iš kūno svorio kilogramų.
Įrenginys rodo pagal karštį ir aukštį pakoreguotas
maksimalaus VO2 vertes, kai aklimatizuojatės prie didelio
karščio ar aukščio.
Treniruotės krūvis: treniruotės krūvis yra pastarąsias 7 dienas
užfiksuotas bendras deguonies suvartojimas po fizinio krūvio
(angl. EPOC) EPOC yra įvertis, parodantis, kiek energijos
reikia kūnui atsistatyti po pratimų.
Apibendrintas treniruočių krūvis: įrenginys analizuoja ir
paskirsto treniruočių krūvį į įvairias kategorijas pagal visų
įrašytų veiklų intensyvumą ir struktūrą. Apibendrintą
treniruočių krūvį sudaro visas sukauptas kategorijos krūvis ir
treniruotės apibendrinimas. Įrenginys rodo krūvio
pasiskirstymą per pastarąsias 4 savaites.
Atsistatymo laikas: atsistatymo laikas yra laikas iki visiško
atsistatymo ir pasiruošimo kitai sunkiai treniruotei.
Treniruotės būsenos lygiai
Treniruotės būsena rodo, kaip treniruotės veikia jūsų fizinį
pasirengimą ir rezultatus. Treniruotės būsena pagrįsta
treniravimosi krūvio ir VO₂ maks. pokyčiais per ilgesnį laikotarpį.
Treniruotės būsena gali padėti planuoti būsimas treniruotes ir
gerinti savo fizinio pasirengimo lygį.
Siekiama geriausio pasirengimo: geriausias pasirengimas
reiškia, kad esate puikiai pasiruošę varžyboms. Dėl neseniai
sumažinto treniruotės krūvio jūsų organizmas gali pailsėti ir
visiškai atsigauti po ankstesnės treniruotės. Planuoti reikia iš
anksto, nes tokią geriausio pasirengimo būklę galima išlaikyti
tik trumpą laiką.
Produktyvi: dabartinis jūsų treniruočių krūvis gerina jūsų fizinio
pasirengimo lygį ir rezultatus. Kad palaikytumėte fizinio
pasirengimo lygį, įtraukite į treniruočių programą atsigavimo
laikotarpių.
Palaikomas fizinis pasirengimas: jūsų esamas treniruotės
krūvis yra pakankamas fizinio pasirengimo lygiui palaikyti. Jei
norite pagerinti fizinį pasirengimą, pabandykite paįvairinti
treniruotes arba pridėti pratimų.
Atsigavimas: sumažinus treniruotės krūvį, kūnas gali pailsėti, o
tai labai svarbu, kai ilgus laikotarpius sunkiai treniruojatės.
Širdies dažnio funkcijos
Galėsite grįžti prie didesnio treniruotės krūvio, kai būsite
pasiruošę.
Neproduktyvi: jūsų treniruotės krūvis yra gero lygio, bet jūsų
fizinis pasirengimas blogėja. Galbūt jūsų kūnui reikia poilsio,
todėl būtinai atkreipkite dėmesį į bendrą sveikatos būklę,
įskaitant stresą, mitybą ir poilsį.
Sumažėjęs fizinis pasirengimas: fizinis pasirengimas
sumažėja, jei savaitę ar ilgiau treniravotės daug mažiau nei
įprasta ir tai veikia jūsų fizinį pasirengimą. Galite pabandyti
padidinti treniruotės krūvį, kad padėtis pagerėtų.
Persitempimas: jūsų treniruotės krūvis labai didelis ir
neproduktyvus. Jūsų kūnui reikia poilsio. Turite skirti sau
laiko atsigauti suplanuodami lengvesnių treniruočių.
Būsenos nėra: kad galėtų nustatyti jūsų treniruočių būseną,
įrenginiui reikia vienos ar dviejų savaičių treniruočių istorijos,
įskaitant bėgimo arba važiavimo dviračiu veiklas su VO2
maks. rezultatais.
Patarimai, kaip sužinoti treniruotės būseną
Treniruotės būsenos funkcija priklauso nuo naujausių fizinio
pasirengimo lygio įvertinimų, įskaitant bent du VO2 maks.
matavimus per savaitę. VO2 maks. įvertis atnaujinamas po
bėgimų ar važiavimų lauke tokiu intensyvumu, kai širdies dažnis
kelias minutes pasiekia bent 70 proc. maksimalaus širdies
dažnio. Bėgant trasomis ar patalpose VO2 maks. įvertis
negeneruojamas, siekiant išlaikyti fizinio pasirengimo lygio
tendencijų tikslumą.
Jei norite kuo geriau pasinaudoti treniruotės būsenos funkcija,
galite vadovautis toliau pateiktais patarimais.
• Bent du kartus per savaitę bėkite ar važiuokite lauke su
galios matuokliu ir bent 10 minučių viršykite 70 proc. savo
maksimalaus širdies dažnio.
Panaudojus įrenginį vieną savaitę turi būti pateikta jūsų
treniruotės būsena.
• Šiame įrenginyje įrašykite visas kūno rengybos veiklas arba
įgalinkite „Physio TrueUp“ funkciją, leidžiančią įrenginiui
sužinoti apie jūsų rezultatus (Veiklų ir efektyvumo matavimų
sinchronizavimas, 14 psl.).
Treniruotės krūvis
Treniruotės krūvis – tai išmatuotas jūsų treniruočių kiekis per
pastarąsias septynias dienas. Tai jūsų padidinto deguonies
sunaudojimo po fizinio krūvio (EPOC) matavimų per septynias
pastarąsias dienas suma. Šis matuoklis rodo, ar dabartinis jūsų
krūvis yra mažas, didelis arba patenka į optimalų diapazoną
dabartiniam fizinio pasirengimo lygiui išlaikyti. Optimalus
diapazonas nustatomas remiantis jūsų asmeniniu fizinio
pasirengimo lygiu ir treniruočių istorija. Šis diapazonas keičiasi,
jei jūsų treniruočių laikas ir intensyvumas didėja arba mažėja.
Apibendrintas treniruočių krūvis
Siekiant maksimaliai pagerinti rezultatus ir fizinį pasirengimą,
treniruotės turėtų būti paskirstytos į tris kategorijas: mažo
aerobinio, didelio aerobinio ir anaerobinio krūvio. Apibendrintas
treniruočių krūvis parodo, kokią jūsų treniruočių dalį šiuo metu
užima kiekviena kategorija, ir nurodo treniruočių tikslus. Norint,
kad apibendrinto treniruočių krūvio funkcija nustatytų, ar jūsų
treniruočių krūvis yra mažas, optimalus ar didelis, reikia bent 7
dienų. Po 4 savaičių treniruočių įrašų istorijos, jūsų treniruočių
krūvio įvertinime bus pateikta išsamesnė tikslinė informacija,
padedanti subalansuoti treniruočių veiklą.
Tikslai nepasiekti: jūsų treniruočių krūvis mažesnis nei
optimalus visose intensyvumo kategorijose. Pabandykite
padidinti treniruočių trukmę ar dažnumą.
Mažo aerobinio krūvio trūkumas: pabandykite pridėti daugiau
mažo aerobinio krūvio užsiėmimų, kad galėtumėte atkurti
jėgas ir išlaikyti jų balansą didesnio intensyvumo veiklai.
Didelio aerobinio krūvio trūkumas: pabandykite pridėti
daugiau didelio aerobinio krūvio užsiėmimų, kad laikui bėgant
pagerintumėte laktato slenkstį ir VO2 maks.
Anaerobinio krūvio trūkumas: pabandykite pridėti keletą
intensyvesnių, anaerobinių užsiėmimų, kad laikui bėgant
pagerintumėte savo greitį ir anaerobinį pajėgumą.
Subalansuotas: jūsų treniruočių krūvis yra subalansuotas, o
tęsiant treniruotes užtikrinama visapusiškas fizinis
pasirengimas.
Susitelkimas į mažą aerobinį krūvį: dažniausiai jūsų
treniruočių krūvis – mažo aerobinio krūvio veikla. Tai suteikia
tvirtą pagrindą ir paruošia jus pridėti intensyvesnių
treniruočių.
Susitelkimas į didelį aerobinį krūvį: dažniausiai jūsų
treniruočių krūvis – didelio aerobinio krūvio veikla. Ši veikla
padeda pagerinti laktato slenkstį, VO2 maks. ir ištvermę.
Susitelkimas į anaerobinį krūvį: dažniausiai jūsų treniruočių
krūvis – intensyvi veikla. Dėl to greitai gerėja fizinis
pasirengimas, tačiau ji turi būti subalansuota su mažo
aerobinio krūvio veikla.
Tikslai viršyti: jūsų treniruočių krūvis yra didesnis nei
optimalus, todėl turėtumėte apsvarstyti, ar nereikėtų
sumažinti treniruočių trukmės ir dažnumo.
Jėgų atgavimo laikas
Naudodami Garmin įrenginį su ant riešo tvirtinamu širdies
dažnio monitoriumi arba suderinamu ant krūtinės tvirtinamu
širdies dažnio matuokliu, galite matyti, kiek laiko liko iki visiško
jėgų atgavimo ir pasiruošimo kitai sunkiai treniruotei.
PASTABA: nustatant jėgų atgavimo laiko rekomendaciją
naudojamas VO2 maks. įvertis, ir pradžioje ji gali atrodyti
netiksli. Jei norite sužinoti apie savo rezultatus, reikia, kad
įrenginyje atliktumėte keletą veiklų.
Jėgų atgavimo laiko rekomendacija rodoma iš karto po veiklos.
Laikas skaičiuojamas atvirkštine tvarka iki optimalaus meto
bandyti atlikti kitą sunkią treniruotę.
Jėgų atgavimo laiko peržiūra
Kad vertinimas būtų kuo tikslesnis, atlikite naudotojo profilio
sąranką (Naudotojo profilio nustatymas, 7 psl.) ir nustatykite
maksimalų širdies dažnį (Širdies dažnio zonų nustatymas,
7 psl.).
1 Išeikite pabėgioti.
2 Nubėgę pasirinkite Įrašyti.
Rodomas jėgų atgavimo laikas. Maksimalus laikas yra 4
dienos.
PASTABA: ciferblate pasirinkdami UP arba DOWN galite
peržiūrėti treniruotės būsenos valdiklį, o pasirinkę START
slinkti rodikliais ir peržiūrėti jėgų atgavimo laiką.
Atsistatymo širdies dažnis
Jei treniruojatės su ant riešo arba krūtinės uždedamu
suderinamu širdies dažnio monitoriumi, galite tikrinti atsistatymo
širdies dažnį po kiekvienos veiklos. Atsistatymo širdies dažnis –
tai skirtumas tarp širdies dažnio mankštinantis ir širdies dažnio
praėjus dviem minutėms nuo mankštos pabaigos. Pavyzdžiui,
bėgimo treniruotės pabaigoje sustabdote laikmatį. Širdies dažnis
yra 140 kpm. Po dviejų minučių poilsio širdies dažnis yra 90
kpm. Jūsų atsistatymo širdies dažnis yra 50 kpm (140 minus
90). Kai kurie tyrimai susiejo atsistatymo širdies dažnį su širdies
sveikata. Didesnis skaičius paprastai rodo sveikesnę širdį.
PATARIMAS: kad rezultatai būtų tikslūs, dvi minutes nejudėkite,
kol įrenginys apskaičiuos atsistatymo širdies dažnio vertę. Kai
vertė parodoma, galite ją išsaugoti arba atmesti.
Pulsoksimetras
Forerunner įrenginyje yra ant riešo tvirtinamas pulsoksimetras,
skirtas nustatyti periferinei deguonies saturacijai kraujyje. Jei
Širdies dažnio funkcijos
17
žinosite savo kraujo deguonies saturaciją, tai gali padėti
nustatyti, kaip organizmas aklimatizuosis prie didelio aukščio
užsiiminėjant alpinizmu ir ekspedicijose. Kai nejudėdami
peržiūrite pulsoksimetro valdiklį, įrenginys analizuoja deguonies
saturaciją ir aukštį virš jūros lygio. Aukščio virš jūros lygio profilis
padeda nustatyti, kaip keičias pulsoksimetro rodmenys, palyginti
su jūsų aukščiu.
Įrenginyje pulsoksimetro rodmuo pateikiamas kaip deguonies
saturacijos procentas ir spalva diagramoje. Garmin Connect
paskyroje galite peržiūrėti papildomą pulsoksimetro rodmenų
informaciją, įskaitant kelių dienų tendencijas.
Daugiau informacijos apie pulsoksimetro tikslumą rasite adresu
garmin.com/ataccuracy.
Patarimai dėl nereguliarių pulsoksimetro duomenų
Jei pulsoksimetro duomenys yra nereguliarūs arba nerodomi,
galite išbandyti šiuos patarimus.
• Nejudėkite, kol įrenginys nuskaito jūsų kraujo prisotinimą
deguonies.
• Įrenginį dėvėkite virš riešo kaulo. Įrenginys turi būti prigludęs,
bet patogus nešioti.
• Įrenginiui nuskaitant kraujo prisotinimą deguonies, ranką, ant
kurios dėvite įrenginį, laikykite širdies lygyje.
• Naudokite silikoninę apyrankę.
• Prieš užsisegdami įrenginį, nuvalykite ir nusausinkite ranką.
• Po įrenginiu nenaudokite apsauginės priemonės nuo saulės,
losjono ar vabzdžių atbaidymo priemonės.
• Nesubraižykite galinėje įrenginio pusėje esančio optinio
jutiklio.
• Po kiekvieno treniruotės nuskalaukite įrenginį gėlu vandeniu.
Širdies dažnio kintamumo streso įverčio
peržiūra
Deguonies saturacijos procentinė skalė.
Pastarųjų 24 valandų vidutinių deguonies saturacijos rodmenų
diagrama.
Paskiausias deguonies saturacijos rodmuo.
Aukščio virš jūros lygio skalė.
Pastarųjų 24 valandų aukščio virš jūros lygio rodmenų diagrama.
Pulsoksimetro valdiklio peržiūra
Šis valdiklis rodo naujausią jūsų kraujo deguonies saturacijos
procentinę vertę, valandinių vidurkių per pastarąsias 24
valandas diagramą ir jūsų buvimo vietos aukščio per pastarąsias
24 valandas diagramą.
PASTABA: kai pulsoksimetro valdiklį peržiūrite pirmą kartą,
įrenginys turi užfiksuoti palydovo signalus, kad galėtų nustatyti
jūsų buvimo vietos aukštį. Turėtumėte išeiti į lauką ir palaukti,
kol įrenginys aptiks palydovus.
1 Kai sėdite arba nesate aktyvus, pasirinkite UP arba DOWN ir
peržiūrėkite pulsoksimetro valdiklį.
2 Nejudėkite iki 30 sekundžių.
PASTABA: jei esate pernelyg aktyvus, kad laikrodis galėtų
nustatyti jūsų deguonies saturaciją, vietoje procentinės vertės
pateikiamas pranešimas. Po kelių minučių trukmės
neaktyvumo laikotarpio galite patikrinti deguonies saturaciją
dar kartą.
3 Pasirinkite START, jei norite peržiūrėti pastarųjų septynių
dienų pulsoksimetro rodmenis.
Pulsoksimetro miego stebėjimo įjungimas
Galite nustatyti, kad įrenginys nuolat matuotų jūsų kraujo
deguonies saturaciją, kai miegate.
PASTABA: neįprastos miegojimo padėtys gali lemti nenormaliai
mažus miego laiko SpO2 duomenis.
1 Pulsoksimetro valdiklyje palaikykite .
2 Pasirinkite Parinktys > Miego pulso oks. > Įjungta.
Visos dienos aklimatizacijos režimo įjungimas
1 Pulsoksimetrijos valdiklyje palaikykite .
2 Pasirinkite Parinktys > Visos paros režimas > Įjungta.
Kad galėtumėte atlikti širdies dažnio kintamumo (ŠDK) streso
testą, reikia užsidėti Garmin ant krūtinės tvirtinamą širdies
dažnio monitorių ir susieti jį su įrenginiu (Belaidžių jutiklių
susiejimas, 29 psl.).
Jūsų ŠDK streso įvertis gaunamas atliekant trijų minučių
trukmės testą atsistojus; jo metu Forerunner įrenginys analizuoja
širdies dažnio kintamumą, kad nustatytų bendrą stresą. Jūsų
rezultatams turi įtakos treniruotės, miegas, mityba ir bendras
gyvenimo stresas. Streso įverčio diapazonas yra nuo 1 iki 100,
kur 1 reiškia labai mažo streso būseną, o 100 – labai didelio
streso būseną. Žinodami streso įvertį galite lengviau nuspręsti,
ar organizmas pasirengęs sunkiai bėgimo treniruotei arba jogai.
PATARIMAS: Garmin rekomenduoja matuoti streso įvertį prieš
mankštinantis maždaug tuo pačiu metu ir tokiomis pačiomis
sąlygomis kiekvieną dieną. Ankstesnius rezultatus galite
peržiūrėti Garmin Connect paskyroje.
1 Pasirinkite START > DOWN > ŠKD stresas > START.
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Body Battery
Įrenginys analizuoja jūsų širdies dažnio pokyčius, streso lygį,
miego kokybę ir veiklos duomenis, kad galėtų nustatyti bendrąjį
Body Battery lygį. Lyg degalų matuoklis automobilyje jis rodo,
kiek energijos atsargų dar turite. Body Battery lygio diapazonas
gali būti nuo 0 iki 100, kur 0–25 reiškia mažas energijos
atsargas, 26–50 – vidutines energijos atsargas, 51–75 – dideles
energijos atsargas, o 76–100 – labai dideles energijos atsargas.
Galite sinchronizuoti įrenginį su savo Garmin Connect paskyra ir
peržiūrėti naujausią Body Battery lygį, ilgalaikes tendencijas ir
papildomą informaciją (Patarimai, kaip pagerinti Body Battery
duomenis, 19 psl.).
Body Battery valdiklio peržiūra
Body Battery valdiklis rodo jūsų dabartinį Body Battery lygį ir
jūsų Body Battery lygio diagramą per paskutines kelias
valandas.
1 Pasirinkite UP arba DOWN, jei norite peržiūrėti Body Battery
valdiklį.
PASTABA: gali prireikti pridėti valdiklį prie valdiklių rato
(Valdiklių apskritimo tinkinimas, 30 psl.).
Įrenginys automatiškai analizuoja jūsų deguonies saturaciją
visą dieną, kai nejudate.
PASTABA: įjungus visos dienos aklimatizacijos režimą
greičiau išsenka baterija.
18
Širdies dažnio funkcijos
• Jei su Garmin Connect programa jau susiejote kitą
įrenginį,
arba
meniu pasirinkite „Garmin“ įrenginiai
> Pridėti įrenginį ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis
instrukcijomis.
Patarimai esamiems Garmin Connect naudotojams
1 Programoje Garmin Connect pasirinkite arba .
2 Pasirinkite „Garmin“ įrenginiai > Pridėti įrenginį.
Bluetooth pranešimų įgalinimas
2 Pasirinkite START, jei norite peržiūrėti bendrą savo Body
Battery ir streso lygio diagramą.
Mėlynos juostos rodo poilsio laikotarpius. Oranžinės juostos
rodo streso laikotarpius. Pilkos juostos rodo, kad buvote
pernelyg aktyvūs, jog būtų galima nustatyti streso lygį.
3 Pasirinkite DOWN, kad pamatytumėte savo Body Battery
duomenis iki vidurnakčio.
Jei norite įgalinti pranešimus, turite susieti Forerunner įrenginį su
suderinamu mobiliuoju įrenginiu (Išmaniojo telefono susiejimas
su įrenginiu, 19 psl.).
1 Laikykite paspaudę .
2 Pasirinkite Nustatymai > Telefonas > Išmanieji pranešimai
> Būsena > Įjungta.
3 Pasirinkite Veiklos metu.
4 Pasirinkite pranešimo nustatymą.
5 Pasirinkite garsumo nustatymą.
6 Pasirinkite Ne per veiklą.
7 Pasirinkite pranešimo nustatymą.
8 Pasirinkite garsumo nustatymą.
9 Pasirinkite Privatumas.
10 Pasirinkite privatumo nustatymą.
11 Pasirinkite Skirtasis laikas.
12 Pasirinkite laiką, kurį perspėjimas apie naują pranešimą bus
rodomas ekrane.
13 Pasirinkite Parašas, jei norite pridėti parašą prie tekstinių
žinučių atsakymų.
Pranešimų peržiūra
1 Jei norite peržiūrėti pranešimų valdiklį, ciferblate pasirinkite
Patarimai, kaip pagerinti Body Battery duomenis
• Jūsų Body Battery lygis atnaujinamas, kai sinchronizuojate
įrenginį su Garmin Connect paskyra.
• Kad rezultatai būtų tikslesni, nenusiimkite įrenginio eidami
miegoti.
• Poilsis ir geras miegas įkrauna jūsų Body Battery.
• Dėl įtemptos veiklos, didelio streso ir prasto miego Body
Battery gali išsikrauti.
• Suvartotas maistas, taip pat stimuliatoriai, pvz., kofeinas,
neturi įtakos jūsų Body Battery.
Pažangios funkcijos
Išmaniojo telefono susiejimas su įrenginiu
Norint naudoti Forerunner įrenginio prisijungimo funkcijas,
įrenginys turi būti susietas tiesiogiai per Garmin Connect
programą, o ne per išmaniojo telefono Bluetooth nustatymus.
1 Iš išmaniajame telefone esančios programų parduotuvės
įdiekite Garmin Connect programą ir ją atidarykite.
2 Išmanųjį telefoną padėkite 10 m (33 pėdų) atstumu nuo
įrenginio.
3 Pasirinkite LIGHT, kad įjungtumėte įrenginį.
Pirmą kartą įjungus įrenginį, įsijungia susiejimo režimas.
PATARIMAS: norėdami neautomatiškai įjungti susiejimo
režimą, palaikykiteLIGHT ir pasirinkite .
4 Norėdami pridėti įrenginį prie Garmin Connect paskyros,
pasirinkite parinktį:
• Jei įrenginį su Garmin Connect programa susiejate pirmą
kartą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Pažangios funkcijos
UP arba DOWN.
Pasirinkite
START.
2
3 Pasirinkite pranešimą.
4 Jei norite peržiūrėti daugiau parinkčių, pasirinkite DOWN.
5 Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, pasirinkite BACK.
Garsinių raginimų leidimas išmaniajame telefone veiklos
metu
Kad galėtumėte nustatyti garsinius raginimus, reikia susieti
išmanųjį telefoną, kuriame įrašyta Garmin Connect programa, su
Forerunner įrenginiu.
Galite nustatyti, kad Garmin Connect programa leistų
motyvacinius būsenos pranešimus išmaniajame telefone jums
bėgant ar užsiimant kita veikla. Garsiniai raginimai apima ratų
skaičių ir rato laiką, tempą ar greitį ir širdies dažnio duomenis.
Kai leidžiamas garsinis raginimas, Garmin Connect programa
nutildo pagrindinį garso šaltinį išmaniajame telefone. Galite
nustatyti pasirinktą garsumo lygį Garmin Connect programoje.
PASTABA: jei turite Forerunner įrenginį, galite įjungti garsinius
raginimus įrenginyje per prijungtas ausines, o naudoti išmanųjį
telefoną nebūtina (Garsinių raginimų leidimas veiklos metu,
4 psl.).
PASTABA: garsinis raginimas Įspėjimas apie ratą yra įjungtas
pagal numatytuosius nustatymus.
1 „Garmin Connect“ programoje pasirinkite arba .
2 Pasirinkite „Garmin“ įrenginiai.
3 Pasirinkite įrenginį.
4 Pasirinkite Veiklos parinktys > Garsiniai raginimai.
Pranešimų valdymas
Naudodamiesi suderinamu išmaniuoju telefonu galite valdyti
pranešimus, rodomus jūsų Forerunner įrenginyje.
19
Pasirinkite parinktį:
• Jei naudojate iPhone įrenginį, atidarykite pranešimų
nustatymus ir pasirinkite elementus, kurie turi būti rodomi
įrenginyje.
• Jei naudojate Android™ išmanųjį telefoną, Garmin Connect
programoje pasirinkite Nustatymai > Išmanieji
pranešimai.
®
Bluetooth išmaniojo telefono prisijungimo išjungimas
1 Norėdami peržiūrėti valdiklių meniu, palaikykite LIGHT.
2 Pasirinkite , jei norite išjungti Bluetooth išmaniojo telefono
prisijungimą prie jūsų Forerunner įrenginio.
Norėdami išjungti Bluetooth belaidę technologiją savo
mobiliajame įrenginyje, žr. mobiliojo įrenginio naudotojo
vadovą.
Įspėjimų dėl išmaniojo telefono ryšio įjungimas ir
išjungimas
Galite nustatyti, kad Forerunner įrenginys jus įspėtų, kai susietas
išmanusis telefonas prisijungia ir atsijungia naudodamas
Bluetooth belaidžio ryšio technologiją.
PASTABA: pagal numatytuosius nustatymus įspėjimai dėl
išmaniojo telefono ryšio yra išjungti.
1 Palaikykite .
2 Pasirinkite Telefonas > Įspėjimai.
Su Bluetooth susijusios funkcijos
Forerunner įrenginyje yra kelios su Bluetooth susijusios
funkcijos, skirtos suderinamam išmaniajam telefonui, kuriame
naudojama Garmin Connect programa.
• Veiklos įkėlimai
• Pagalba
• Connect IQ
• Rasti telefoną
• Rasti laikrodį
• Įvykių aptikimas
• GroupTrack
• LiveTrack
• Live Event Sharing
• Muzikos valdikliai
• Telefono pranešimai
• Socialinės medijos sąveika
• Programinės įrangos naujinimai
• Naujausia orų informacija
• Treniruočių ir trasų atsisiuntimai
Neautomatinis duomenų sinchronizavimas su Garmin
Connect
1 Norėdami peržiūrėti valdiklių meniu, palaikykite LIGHT.
2 Pasirinkite .
Pamesto mobiliojo įrenginio buvimo vietos
nustatymas
Šią funkciją galite naudoti norėdami rasti pamestą mobilųjį
įrenginį, kuris susietas naudojant Bluetooth belaidę technologiją
ir šiuo metu yra aprėpties zonoje.
1 Norėdami peržiūrėti valdiklių meniu, palaikykite LIGHT.
2 Pasirinkite Rasti telefoną.
Forerunner įrenginys pradeda ieškoti jūsų susieto mobiliojo
įrenginio. Jūsų mobiliajame įrenginyje skamba garsinis
įspėjimas, o Forerunner įrenginio ekrane rodomas Bluetooth
signalo stiprumas. Bluetooth signalo stiprumas didėja, kai
artėjate prie mobiliojo įrenginio.
3 Jei norite baigti ieškoti, pasirinkite BACK.
20
Valdikliai
Jūsų įrenginyje yra iš anksto įkelti valdikliai, kurie teikia trumpą
informaciją. Kai kuriems valdikliams reikia Bluetooth prijungimo
prie suderinamo išmaniojo telefono.
Kai kurie valdikliai pagal numatytuosius nustatymus nėra
matomi. Juos prie valdiklių grandinės galima pridėti rankiniu
būdu (Valdiklių apskritimo tinkinimas, 30 psl.).
ABK: rodoma bendra aukščiamačio, barometro ir kompaso
informacija.
Body Battery: rodomas jūsų dabartinis Body Battery lygis ir
jūsų Body Battery lygių diagrama per paskutines kelias
valandas.
Kalendorius: rodomi būsimi susitikimai iš jūsų išmaniojo
telefono kalendoriaus.
Kalorijos: rodoma dabartinės dienos kalorijų informacija.
Kompasas: rodomas elektroninis kompasas.
Šunų stebėjimas: rodoma jūsų šuns buvimo vietos informacija,
kai suderinamas šuns stebėjimo įrenginys yra susietas su
Forerunner įrenginiu.
Užlipta aukštų: stebima, kiek aukštų užlipote, ir progresas
siekiant jūsų tikslo.
Garmin treneris: rodomos numatytos treniruotės, kai savo
Garmin paskyroje pasirenkate Garmin Connect trenerio
treniruočių planą.
Sveikatos statistika: rodoma dinamiška dabartinės sveikatos
statistikos santrauka. Matavimai apima širdies plakimo dažnį,
Body Battery lygį, stresą ir kt.
Širdies dažnis: rodomas dabartinis širdies plakimo dažnis
kartais per minutę (kpm) ir širdies plakimo dažnio diagrama.
Istorija: rodoma jūsų veiklos istorija ir įrašytos veiklos diagrama.
Intensyvumo minutės: stebimas jūsų praleistas laikas
dalyvaujant vidutinio energingumo ar energingoje veikloje,
jūsų savaitės intensyvumo minučių tikslas ir progresas
siekiant savo tikslo.
inReach valdikliai: leidžiama siųsti pranešimus susietame
inReach įrenginyje.
Paskutinė veikla: rodoma trumpa paskutinės įrašytos veiklos,
pvz., paskutinio bėgimo, paskutinio važiavimo ar paskutinio
plaukimo, santrauka.
Muzikos valdikliai: teikiami muzikos grotuvo valdikliai jūsų
išmaniajam telefonui arba įrenginyje esančiai muzikai.
Mano diena: rodoma dinamiška šiandienos veiklos santrauka.
Matavimai apima veiklą su numatytu laiku, intensyvumo
minutes, užliptus aukštus, žingsnius, sudegintas kalorijas ir
kt.
Pranešimai: perspėjama apie skambučius ir žinutes jums,
socialinių tinklų atnaujinimus ir kt., remiantis jūsų išmaniojo
telefono pranešimų nustatymais.
Rezultatai: rodomi rezultatų matavimai, kurie padeda stebėti ir
suprasti savo treniravimosi veiklą ir lenktynių rezultatus.
Pulsoksimetras: rodomas jūsų naujausio kraujo prisotinimo
deguonies procentas ir rodmenų diagrama.
Žingsniai: sekamas jūsų dienos žingsnių skaičius, žingsnių
tikslas ir ankstesnių dienų duomenys.
Stresas: rodomas dabartinis streso lygis ir streso lygio
diagrama. Galite padaryti kvėpavimo pratimų, kurie padėtų
jums atsipalaiduoti.
Saulėtekis ir saulėlydis: rodomas saulėtekio, saulėlydžio ir
civilinių sutemų laikas.
Treniruotės būsena: rodoma dabartinė treniruotės būsena ir
treniruotės apkrova, kuri parodo, kaip treniruotė veikia jūsų
fizinio pasirengimo lygį ir rezultatus.
VIRB valdikliai: suteikiami kameros valdikliai, kai VIRB įrenginį
esate susieję su savo Forerunner įrenginiu.
®
Pažangios funkcijos
Orai: rodoma dabartinė temperatūra ir orų prognozė.
Xero™ įrenginys: rodoma informacija apie lazerio vietą, kai
suderinamas Xero įrenginys yra susietas su Forerunner
įrenginiu.
Valdiklių peržiūra
Jūsų įrenginys pateikiamas su iš anksto įkeltais valdikliais, kurie
pateikia trumpą informaciją. Kad veiktų kai kurie valdikliai, reikia
Bluetooth prijungti prie suderinamo išmaniojo telefono.
• Jei norite peržiūrėti valdiklius, ciferblate pasirinkite UP arba
DOWN.
Valdikliai vykdo širdies dažnio ir veiklos stebėjimą. Kad veiktų
rezultatų valdiklis, reikia vykdyti kelias veiklas matuojant
širdies dažnį ir bėgimą lauke su GPS.
• Norėdami peržiūrėti papildomas valdiklio parinktis ir funkcijas,
pasirinkite START.
Apie Mano diena
Valdiklis Mano diena yra kasdieninė jūsų veiklos momentinė
kopija. Tai dinamiška santrauka, kuri atnaujinama visą dieną.
Kai tik užlipsite laiptais arba įrašysite veiklą, tai bus rodoma
valdiklyje. Rodikliai apima įrašytas veiklas, savaitės intensyvumo
minutes, užliptus aukštus, žingsnius, sudegintas kalorijas ir kt.
Galite pasirinkti START, kad galėtumėte peržiūrėti papildomus
rodiklius.
Valdiklių meniu peržiūra
Valdiklių meniu sudaro įvairios parinktys, pvz., režimo
„Netrukdyti“ įjungimas, klavišų užrakinimas ir įrenginio
išjungimas. Taip pat galite atidaryti Garmin Pay piniginę.
PASTABA: valdiklių meniu parinktis galite pridėti, pertvarkyti ir
pašalinti.
1 Bet kuriame ekrane palaikykite LIGHT.
2 Norėdami slinkti per parinktis, pasirinkite UP arba DOWN.
Valdiklių meniu tinkinimas
Valdiklių meniu galite pridėti, pašalinti ir pakeisti nuorodų meniu
parinkčių tvarką (Valdiklių meniu peržiūra, 21 psl.).
1 Palaikykite .
2 Pasirinkite Valdikliai.
3 Pasirinkite nuorodą, kurią norite tinkinti.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pertvarkyti, kad pakeistumėte nuorodos vietą
valdiklių meniu.
• Pasirinkite Šalinti, kad pašalintumėte nuorodą iš valdiklių
meniu.
5 Jei reikia, pasirinkite Pridėti naują, kad pridėtumėte
papildomą nuorodą valdiklių meniu.
Orų valdiklio peržiūra
Norint naudoti orų valdiklį, reikia Bluetooth ryšio su suderinamu
išmaniuoju telefonu.
1 Jei norite peržiūrėti orų valdiklį, ciferblate pasirinkite UP arba
DOWN.
2 Norėdami peržiūrėti orų duomenis kas valandą, pasirinkite
START.
3 Norėdami peržiūrėti orų duomenis kas dieną, pasirinkite
DOWN.
Saugos ir stebėjimo funkcijos
Muzikos valdiklių atidarymas
Muzikos valdikliams reikia Bluetooth ryšio su suderinamu
išmaniuoju telefonu.
1 Ciferblate palaikykite LIGHT.
2 Pasirinkite .
3 Pasirinkite UP arba DOWN, jei norite naudoti muzikos
valdiklius.
Connect IQ funkcijos
Connect IQ funkcijas iš Garmin ir kitų paslaugų teikėjų prie savo
laikrodžio galite pridėti naudodamiesi Connect IQ svetaine. Savo
įrenginį galite tinkinti pasitelkę ciferblatus, duomenų laukus,
valdiklius ir programas.
Ciferblatai: leidžiama tinkinti laikrodžio išvaizdą.
Duomenų laukai: leidžiama atsisiųsti naujus duomenų laukus,
kuriuose jutiklių, veiklos ir istorijos duomenys pateikti naujai.
Connect IQ duomenų laukus galima pridėti prie įtaisytųjų
funkcijų ir puslapių.
Valdikliai: suteikiama trumpa informacija, įskaitant jutiklių
duomenis ir pranešimus.
Programos: laikrodžiui pridedama interaktyvių funkcijų, pvz.,
naujų lauko ir fizinio pasirengimo veiklos rūšių.
Connect IQ funkcijų atsisiuntimas kompiuteriu
1 USB laidu įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
2 Eikite į apps.garmin.com ir prisijunkite.
3 Pasirinkite Connect IQ funkciją ir ją atsisiųskite.
4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Su Wi‑Fi susijusios funkcijos
Veiklos įkėlimas į Garmin Connect paskyrą: jūsų veikla
automatiškai siunčiama į Garmin Connect paskyrą, kai tik
baigiate veiklos įrašymą.
Garso turinys: galima sinchronizuoti turinį iš trečiųjų šalių
paslaugų teikėjų.
Programinės įrangos naujinimai: jūsų įrenginys automatiškai
atsisiunčia ir įdiegia naujausius programinės įrangos
naujinimus, kai yra Wi‑Fi ryšys.
Treniruotės ir treniruočių planai: galite ieškoti treniruočių ir
treniruočių planų Garmin Connect svetainėje bei juos
pasirinkti. Kai įrenginys prisijungs prie Wi‑Fi ryšio, failai bus
belaidžiu būdu atsiųsti į įrenginį.
Prisijungimas prie Wi‑Fi tinklo
Reikia prijungti įrenginį prie Garmin Connect programos
išmaniajame telefone arba prie Garmin Express™ programos
kompiuteryje, kad galėtumėte jungtis prie Wi‑Fi tinklo.
1 Palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Wi-Fi > Mano tinklai > Pridėti
tinklą.
Įrenginys rodo netoliese esančių Wi‑Fi tinklų sąrašą.
3 Pasirinkite tinklą.
4 Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį.
Įrenginys prisijungia prie tinklo, o tinklas pridedamas prie
išsaugotų tinklų sąrašo. Patekęs į aprėpties zoną įrenginys
automatiškai prisijungia prie tinklo.
Saugos ir stebėjimo funkcijos
PERSPĖJIMAS
„Įvykių aptikimas“ ir „Pagalba“ yra papildomos funkcijos,
kuriomis nereikėtų kliautis kaip pagrindiniu būdu skubiai
pagalbai gauti. Garmin Connect programa nesusisiekia su
pagalbos tarnybomis jūsų vardu.
21
Forerunner įrenginyje yra saugos ir stebėjimo funkcijų, kurias
reikia nustatyti Garmin Connect programoje.
PRANEŠIMAS
Norėdami naudotis šiomis funkcijomis, turite būti prisijungę prie
Garmin Connect programos, kurioje naudojama Bluetooth
technologija. Skubios pagalbos kontaktus galite įvesti savo
Garmin Connect paskyroje.
Pagalbos funkcija: leidžia išsiųsti tekstinę žinutę su jūsų vardu
ir GPS vieta jūsų skubios pagalbos kontaktams.
Įvykių aptikimas: leidžia Garmin Connect programai išsiųsti
žinutę jūsų skubios pagalbos kontaktams, Forerunner
įrenginiui aptikus įvykį.
LiveTrack: leidžia draugams ir šeimai tikruoju laiku stebėti jūsų
varžybas ir treniruotes. Stebėtojus galite pakviesti el. paštu
arba socialiniuose tinkluose, leisdami jiems stebėti savo
tiesiogiai transliuojamus duomenis Garmin Connect
stebėjimo puslapyje.
Live Event Sharing: leidžia siųsti žinutes draugams ir šeimai
įvykio metu, taip suteikiant naujausią informaciją tikruoju
laiku.
PASTABA: šia funkcija galite naudotis tik jei jūsų įrenginys
prijungtas prie Android išmaniojo telefono.
Skubios pagalbos kontaktų pridėjimas
Skubios pagalbos kontaktų telefono numeriai naudojami įvykių
aptikimo ir pagalbos funkcijoms.
1 Programoje Garmin Connect pasirinkite arba .
2 Pasirinkite Safety & Tracking > Įvykių aptikimas ir pagalba
> Pridėti skubios pagalbos kontaktą.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Pagalbos prašymas
Tam, kad galėtumėte prašyti pagalbos, prieš tai turite nustatyti
skubios pagalbos kontaktus (Skubios pagalbos kontaktų
pridėjimas, 22 psl.).
1 Palaikykite mygtuką.
2 Pajutę tris vibracijas, atleiskite mygtuką, kad įjungtumėte
pagalbos funkciją.
Parodomas atvirkštinio skaičiavimo ekranas.
PATARIMAS: jei norite atšaukti žinutę, galite pasirinkti
Atšaukti, iki pasibaigs atvirkštinis skaičiavimas.
Įvykių aptikimo įjungimas ir išjungimas
1 Ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Sauga ir stebėjimas > Įvykių
aptikimas.
Pasirinkite
veiklą.
3
PASTABA: įvykių aptikimas veikia tik vaikštant, bėgiojant ir
važinėjant dviračiu lauke.
Kai jūsų Forerunner įrenginys su įjungta GPS funkcija aptinka
įvykį, programa Garmin Connect gali išsiųsti automatinę tekstinę
žinutę ir el. laišką su jūsų vardu ir GPS vieta jūsų skubios
pagalbos kontaktams. Pateikiamas pranešimas, kuriame
nurodoma, kad jūsų kontaktai bus informuoti praėjus 30
sekundžių. Jei norite atšaukti žinutę, galite pasirinkti Atšaukti
prieš pasibaigiant atbuliniam skaičiavimui.
GroupTrack sesijos paleidimas
Kad galėtumėte paleisti GroupTrack sesiją, jums reikia Garmin
Connect paskyros, suderinamo išmaniojo telefono ir Garmin
Connect programos.
Šiose instrukcijose paaiškinta, kaip paleisti GroupTrack sesiją
naudojantis Forerunner įrenginiais. Jei jūsų kontaktai turi kitus
22
suderinamus įrenginius, galite matyti juos žemėlapyje. Kiti
įrenginiai gali nerodyti GroupTrack važiuotojų žemėlapyje.
1 Išeikite į lauką ir įjunkite Forerunner įrenginį.
2 Susiekite išmanųjį telefoną su Forerunner įrenginiu
(Išmaniojo telefono susiejimas su įrenginiu, 19 psl.).
3 Forerunner įrenginyje palaikykite ir pasirinkdami Sauga ir
stebėjimas > GroupTrack > Rodyti žemėlapyje įjunkite
kontaktų peržiūrą žemėlapio ekrane.
4 Programos Garmin Connect nustatymų meniu pasirinkite
Safety & Tracking > LiveTrack > GroupTrack.
5 Jei turite kelis suderinamus įrenginius, pasirinkite įrenginį
GroupTrack sesijai.
6 Pasirinkite Matomas > Visi kontaktai.
7 Pasirinkite Įjungti „LiveTrack“.
8 Forerunner įrenginyje pradėkite veiklą.
9 Slinkite į žemėlapį ir peržiūrėkite savo kontaktus.
PATARIMAS: žemėlapyje palaikę
ir pasirinkę Netoli
esantys kontaktai galite peržiūrėti informaciją apie kitų
GroupTrack sesijoje dalyvaujančių kontaktų atstumą, kryptį ir
tempą ar greitį.
GroupTrack sesijų patarimai
Funkcija GroupTrack leidžia stebėti kitus jūsų grupės kontaktus
naudojant LiveTrack tiesiogiai ekrane. Visi grupės nariai turi būti
jūsų kontaktai Garmin Connect paskyroje.
• Pradėkite veiklą lauke naudodami GPS.
• Susiekite Forerunner įrenginį su išmaniuoju telefonu
naudodami Bluetooth technologiją.
• Garmin Connect programos nustatymų meniu pasirinkite
Kontaktai, kad būtų atnaujintas jūsų GroupTrack sesijos
kontaktų sąrašas.
• Pasirūpinkite, kad visi jūsų kontaktai susietų savo įrenginius
su išmaniaisiais telefonais ir pradėtų LiveTrack sesiją Garmin
Connect programoje.
• Įsitikinkite, kad visi kontaktai yra ryšio diapazone (40 km arba
25 myl.).
• GroupTrack sesijos metu slinkite į žemėlapį ir peržiūrėkite
savo kontaktus (Žemėlapio pridėjimas prie veiklos, 31 psl.).
Muzika
Į įrenginį galite atsisiųsti garso turinio iš kompiuterio ar trečiosios
šalies teikėjo, kad galėtumėte klausytis muzikos, kai su savimi
neturite išmaniojo telefono. Jei norite įrenginyje klausytis garso
turinio, turite prijungti ausines su Bluetooth technologija.
Muzikos atkūrimą galite valdyti išmaniojo telefono muzikos
valdikliais arba leisti įrenginyje išsaugotą muziką.
Prisijungimas prie trečiosios šalies paslaugų
teikėjo
Kad iš palaikomo trečiosios šalies paslaugų teikėjo galėtumėte
atsisiųsti muzikos ar kitų garso įrašų failų į suderinamą laikrodį,
turite prisijungti prie paslaugų teikėjo naudodamiesi Garmin
Connect programa.
1 Garmin Connect programoje pasirinkite arba .
2 Pasirinkite „Garmin“ įrenginiai ir pasirinkite savo įrenginį.
3 Pasirinkite Muzika.
4 Pasirinkite parinktį:
• Norėdami prisijungti prie įdiegto paslaugų teikėjo,
pasirinkite teikėją ir vadovaukitės ekrane rodomomis
instrukcijomis.
• Jei norite prijungti naują teikėją, pasirinkite Gaukite
muzikos programų, raskite teikėją ir vadovaukitės ekrane
rodomomis instrukcijomis.
Muzika
Spotify
®
Spotify – tai skaitmeninės muzikos paslauga, kuri suteikia
prieigą prie milijonų dainų.
PATARIMAS: norint integruoti Spotify, reikia mobiliajame
telefone įdiegti Spotify programą. Tam tikrais atvejais reikalingas
suderinamas mobilusis skaitmeninis įrenginys ir papildoma
prenumerata. Eikite į www.garmin.com/.
Šiame produkte yra Spotify programinės įrangos, kuriai
taikomos trečiosios šalies licencijos, pateiktos šiuo adresu:
https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses. Visada
keliaukite su muzika pasitelkę Spotify. Leiskite mėgstamas
dainas ir mėgstamų atlikėjų kūrinius arba tegul pramogomis
pasirūpina Spotify.
Garso turinio atsisiuntimas iš Spotify
Prieš atsisiųsdami garso turinio iš Spotify, turite prisijungti prie
Wi‑Fi tinklo (Prisijungimas prie Wi‑Fi tinklo, 21 psl.).
1 Norėdami atidaryti muzikos valdiklius, bet kuriame ekrane
palaikykite DOWN.
2 Palaikykite UP.
3 Pasirinkite Muzikos tiekėjai > Spotify.
4 Pasirinkite Add music & podcasts.
5 Pasirinkite grojaraštį ar kitą elementą, kurį norite atsisiųsti į
įrenginį.
PASTABA: garso turinio atsisiuntimas gali iškrauti bateriją.
Jei likusio baterijos naudojimo laikas yra nepakankamas, gali
prireikti prijungti įrenginį prie išorinio maitinimo šaltinio.
Pasirinkti grojaraščiai ir kiti elementai atsisiunčiami į įrenginį.
Asmeninio garso turinio atsisiuntimas
Kad galėtumėte siųsti muziką į įrenginį, turite įdiegti Garmin
Express programą kompiuteryje (www.garmin.com/express).
Galite įkelti garso failus, pvz., .mp3 ir .aac failus, į Forerunner
įrenginį iš kompiuterio.
1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio pridedamu USB laidu.
2 Kompiuteryje atidarykite Garmin Express programą,
pasirinkite įrenginį ir Muzika.
PATARIMAS: jei naudojami Windows kompiuteriai, galite
pasirinkite
ir eiti į aplanką su jūsų garso įrašų failais. Jei
naudojami Apple kompiuteriai, Garmin Express programa
naudoja jūsų iTunes biblioteką.
3 Mano muzika arba „iTunes“ biblioteka sąraše pasirinkite
garso įrašų failų kategoriją, pavyzdžiui, dainas arba
grojaraščius.
4 Pažymėkite žymimuosius garso įrašų failų langelius ir
pasirinkite Siųsti į įrenginį.
5 Jei reikia, Forerunner sąraše pasirinkite kategoriją,
pažymėkite žymimuosius langelius ir pasirinkite Pašalinti iš
įrenginio, kad pašalintumėte garso įrašų failus.
®
®
®
Muzikos klausymasis
1 Jei norite atidaryti muzikos valdiklius, bet kuriame ekrane
palaikykite DOWN.
2 Prijunkite ausines su „Bluetooth“ technologija (Ausinių,
kuriose naudojama „Bluetooth“ technologija, prijungimas,
23 psl.).
3 Palaikykite .
4 Pasirinkite Muzikos tiekėjai, po to pasirinkite parinktį:
• Norėdami klausytis iš kompiuterio į laikrodį atsisiųstos
muzikos, pasirinkite Mano muzika (Asmeninio garso
turinio atsisiuntimas, 23 psl.).
• Norėdami klausytis muzikos iš savo išmaniojo telefono,
pasirinkite Valdyti telefon..
Garmin Pay
• Norėdami klausytis trečiosios šalies teikėjo muzikos,
pasirinkite paslaugos teikėjo pavadinimą.
5 Norėdami atidaryti muzikos leidimo valdiklius, pasirinkite
.
Muzikos leidimo valdikliai
Pasirinkite, jei norite tvarkyti turinį iš trečiųjų šalių paslaugų teikėjų.
Pasirinkite, jei norite ieškoti garso failų ir grojaraščių pasirinktame
šaltinyje.
Pasirinkite, jei norite reguliuoti garsumą.
Pasirinkite, jei norite leisti ir pristabdyti dabartinį garso failą.
Pasirinkite, jei norite pereiti prie kito garso failo grojaraštyje.
Laikykite paspaudę, jei norite greitai prasukti dabartinį garso failą.
Pasirinkite, jei norite paleisti dabartinį garso failą iš naujo.
Pasirinkite dukart, jei norite pereiti prie ankstesnio garso failo
grojaraštyje.
Laikykite paspaudę, jei norite greitai atsukti atgal dabartinį garso
failą.
Pasirinkite, jei norite pakeisti kartojimo režimą.
Pasirinkite, jei norite pakeisti maišymo režimą.
Muzikos atkūrimo valdymas prijungtame išmaniajame
telefone
1 Išmaniajame telefone pradėkite leisti dainą ar grojaraštį.
2 Forerunner įrenginyje palaikykite DOWN ir bet kuriame
ekrane atidarysite muzikos valdiklius.
3 Pasirinkite Muzikos tiekėjai > Valdyti telefon..
Ausinių, kuriose naudojama „Bluetooth“
technologija, prijungimas
Norėdami klausytis į Forerunner įrenginį įkeltos muzikos, turite
prijungti ausines, kuriose naudojama „Bluetooth“ technologija.
1 Padėkite ausines 2 m (6,6 pėd.) atstumu nuo įrenginio.
2 Ausinėse įgalinkite susiejimo režimą.
3 Palaikykite .
4 Pasirinkite Nustatymai > Muzika > Ausinės > Pridėti naują.
5 Norėdami užbaigti susiejimo procesą, pasirinkite savo
ausines.
Garmin Pay
Funkcija Garmin Pay suteikia galimybę naudojantis laikrodžiu
sumokėti už pirkinius dalyvaujančiosiose parduotuvėse kredito
ar debeto kortelėmis, išduotomis dalyvaujančiųjų finansų
institucijų.
„Garmin Pay“ piniginės nustatymas
Prie savo „Garmin Pay“ piniginės galite pridėti vieną ar daugiau
dalyvaujančių kredito arba debito kortelių. Norėdami rasti
dalyvaujančias finansines įstaigas, eikite adresu garmin.com
/garminpay/banks.
1 Programoje Garmin Connect pasirinkite arba .
2 Pasirinkite „Garmin“ įrenginiai, tada pasirinkite savo
Forerunner įrenginį.
3 Pasirinkite Garmin Pay > Sukurkite piniginę.
4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
23
Mokėjimas už pirkinį naudojant laikrodį
Prieš naudodami laikrodį, kad galėtumėte sumokėti už pirkinius,
turite nustatyti bent vieną mokėjimo kortelę.
Savo laikrodį galite naudoti mokėdami už pirkinius
dalyvaujančiojoje parduotuvėje.
1 Palaikykite LIGHT.
2 Pasirinkite Piniginė.
3 Įveskite savo keturių skaitmenų slaptažodį.
PASTABA: jei tris kartus įvesite neteisingą slaptažodį,
piniginė užsirakins, o slaptažodį Garmin Connect programoje
turėsite nustatyti iš naujo.
Rodoma vėliausiai naudota mokėjimo kortelė.
• Jei norite atšaukti sustabdytos piniginės sustabdymą,
pasirinkite Leisti piniginės veikimą.
• Jei norite pašalinti konkrečią kortelę, pasirinkite kortelę ir
pasirinkite Pašalinti.
Kortelė visiškai pašalinama iš piniginės. Jei ateityje
norėsite įtraukti šią kortelę į piniginę, turėsite įvesti
kortelės informaciją iš naujo.
• Jei norite pašalinti visas savo piniginės korteles,
pasirinkite Pašalinti piniginę.
Jūsų Garmin Pay piniginė ir visa su ja susieta kortelių
informacija bus pašalintos. Negalėsite pirkti naudodamiesi
Forerunner įrenginiu, kol nesukursite naujos piniginės ir
nepridėsite kortelės.
Garmin Pay slaptažodžio keitimas
4 Jei prie savo Garmin Pay piniginės pridėjote keletą kortelių,
pasirinkite DOWN, kad pakeistumėte į kitą kortelę
(pasirenkama).
5 Per 60 sekundžių palaikykite laikrodį prie mokėjimų
skaitytuvo, laikrodžio ciferblatą nukreipę į skaitytuvą.
Baigus sąveiką su skaitytuvu, laikrodis suvibruoja ir jame
parodoma varnelė.
6 Jei reikia, laikykitės kortelių skaitytuvo nurodymų, kad
atliktumėte operaciją.
PATARIMAS: sėkmingai įvedę slaptažodį, galite 24 valandas
atlikti mokėjimus be jo, ir toliau dėvėdami laikrodį. Jei laikrodį
nusiimate nuo riešo arba išjungiate širdies dažnio stebėjimą,
prieš atlikdami mokėjimą turite dar kartą įvesti slaptažodį.
Kortelės pridėjimas į Garmin Pay piniginę
Savo Garmin Pay piniginėje galite pridėti iki dešimties kredito ar
debeto kortelių.
1 Forerunner įrenginio puslapyje, esančiame Garmin Connect
programoje, pasirinkite Garmin Pay > .
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad
įvestumėte kortelės informaciją ir pridėtumėte kortelę į savo
piniginę.
Pridėję kortelę, atlikdami mokėjimą ją galite pasirinkti laikrodyje.
Garmin Pay piniginės tvarkymas
Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie kiekvieną savo
mokėjimo kortelę, taip pat sustabdyti, suaktyvinti arba pašalinti
kortelę. Taip pat galite sustabdyti arba pašalinti visą savo
Garmin Pay piniginę.
PASTABA: kai kuriose šalyse dalyvaujančios finansų institucijos
gali riboti piniginės funkcijas.
1 Forerunner įrenginio puslapyje Garmin Connect programoje
pasirinkite Garmin Pay > Tvarkykite piniginę.
2 Pasirinkite parinktį:
• Jei norite sustabdyti konkrečios kortelės veikimą,
pasirinkite kortelę ir pasirinkite Sustabdyti.
Kad galėtumėte pirkti naudodamiesi Forerunner įrenginiu,
kortelė turi būti aktyvi.
• Jei norite laikinai sustabdyti visų savo piniginės kortelių
veikimą, pasirinkite Sustabdyti piniginės veikimą.
Negalėsite mokėti naudodamiesi Forerunner įrenginiu, kol
neatšauksite bent vienos kortelės sustabdymo
programoje.
24
Norėdami pakeisti savo dabartinį slaptažodį, jį turite žinoti. Jūsų
slaptažodžio atkurti negalima. Jei pamiršote savo slaptažodį,
turite pašalinti piniginę, sukurti naują ir iš naujo įvesti kortelės
informaciją.
Slaptažodį, kurio reikia prisijungti prie Garmin Pay piniginės
Forerunner įrenginyje, galite keisti.
1 Forerunner įrenginio puslapyje, esančiame Garmin Connect
programoje, pasirinkite Garmin Pay > Iš naujo nustatykite
slaptažodį.
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Kai kitą kartą mokėsite naudodamiesi Forerunner įrenginiu,
turėsite įvesti naująjį slaptažodį.
Istorija
Istoriją sudaro laiko, atstumo, kalorijų, vidutinio tempo ar greičio,
rato duomenų ir pasirenkamų jutiklių informacija.
PASTABA: įrenginio atminčiai esant užpildytai, seniausi
duomenys yra pakeičiami.
Istorijos naudojimas
Į istoriją įtrauktos ankstesnės veiklos, kurias išsaugojote
įrenginyje.
Įrenginyje yra istorijos valdiklis, per kurį galima pasiekt veiklos
duomenis (Valdikliai, 20 psl.).
1 Ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Ankstesni įrašai > Veiklos.
3 Pasirinkite veiklą.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite peržiūrėti papildomą veiklos informaciją,
pasirinkite Visa statistika.
• Jei norite peržiūrėti veiklos poveikį aerobiniam ir
anaerobiniam pasirengimui, pasirinkite Treniruotės
efektas (Apie treniruotės efektą, 15 psl.).
• Jei norite peržiūrėti laiką kiekvienoje širdies dažnio zonoje,
pasirinkite Širdies dažnis (Laiko peržiūra kiekvienoje
širdies dažnio zonoje, 25 psl.).
• Jei norite pasirinkti ratą ir peržiūrėti papildomą informaciją
apie kiekvieną ratą, pasirinkite Ratai.
• Jei norite pasirinkti pratimų seką ir peržiūrėti papildomą
informaciją apie kiekvieną seką, pasirinkite Rinkiniai.
• Kad peržiūrėtumėte veiklą žemėlapyje, pasirinkite
Žemėlapis.
• Jei norite peržiūrėti veiklos aukščio brėžinį, pasirinkite
Aukštumos brėžinys.
• Jei norite pašalinti pasirinktą veiklą, pasirinkite Pašalinti.
Istorija
Kelių sporto šakų istorija
Jūsų įrenginys išsaugo bendrą kelių sporto šakų veiklos
santrauką, įskaitant visą atstumą, laiką, kalorijas ir papildomų
priedų duomenis. Be to, įrenginys atskiria veiklos duomenis
pagal kiekvieną sporto segmentą ir perėjimą, kad galėtumėte
palyginti panašias treniruočių veiklas ir stebėti, ar greitai
įveikiate perėjimus. Perėjimų istorija apima atstumą, laiką,
vidutinį greitį ir kalorijas.
Laiko peržiūra kiekvienoje širdies dažnio zonoje
Laiko peržiūra kiekvienoje širdies dažnio zonoje gali padėti
pakoreguoti treniruočių intensyvumą.
1 Ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Ankstesni įrašai > Veiklos.
3 Pasirinkite veiklą.
4 Pasirinkite Širdies dažnis.
Bendrųjų rezultatų duomenų peržiūra
Galite peržiūrėti įrenginyje išsaugotus kaupiamuosius atstumo ir
laiko duomenis.
1 Laikrodžio ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Ankstesni įrašai > Iš viso.
3 Jei reikia, pasirinkite veiklą.
4 Pasirinkite parinktį, jei norite peržiūrėti bendruosius savaitės
arba mėnesio rezultatus.
Ridos skaitiklio naudojimas
Ridos skaitiklis automatiškai fiksuoja visą nukeliautą atstumą,
pakiltą aukštį ir laiką, praleistą užsiimant veiklomis.
1 Ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Ankstesni įrašai > Iš viso > Ridos skaitiklis.
3 Jei norite peržiūrėti ridos skaitiklio bendrąsias vertes,
pasirinkite UP arba DOWN.
Istorijos ištrynimas
1 Ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Ankstesni įrašai > Parinktys.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pašalinti visas veiklas, jei iš istorijos norite
ištrinti visas veiklas.
• Pasirinkite Iš naujo nustatyti bendrus rezultatus, jei
norite iš naujo nustatyti visus atstumo ir laiko rezultatus.
PASTABA: tai neištrina jokių išsaugotų veiklų.
Garmin Connect
Naudodami Garmin Connect galite susisiekti su draugais.
Garmin Connect suteikia įrankių, padedančių stebėti, analizuoti,
bendrinti ir skatinti vieniems kitus. Registruokite savo aktyvaus
gyvenimo būdo įvykius, įskaitant bėgimą, vaikščiojimą,
važiavimą dviračiu, plaukimą, žygius, triatloną ir pan. Norėdami
prisijungti prie nemokamos paskyros, apsilankykite adresu
connect.garmin.com.
Įrašykite veiklą: baigę veiklą ir įrašę ją savo įrenginyje, galite
įkelti ją į savo Garmin Connect paskyrą ir saugoti tiek, kiek
norite.
Analizuokite duomenis: galite peržiūrėti išsamesnę informaciją
apie savo veiklą, įskaitant laiką, atstumą, aukštį, širdies
dažnį, sudegintas kalorijas, kadenciją, bėgimo dinamiką,
žemėlapio vaizdą, tempo ir greičio schemas bei pritaikomas
ataskaitas.
PASTABA: tam tikriems duomenims reikia atskirai įsigyjamo
priedo, pvz., širdies dažnio monitoriaus.
Navigacija
Planuokite savo treniruotes: galite pasirinkti fizinio
pasirengimo tikslą ir įkelti vieną iš kasdienių treniruočių planų.
Stebėkite pažangą: galite stebėti per dieną nueinamus
žingsnius, draugiškai varžytis su kontaktais ir siekti savo
tikslų.
Bendrinkite savo veiklą: galite susisiekti su draugais ir stebėti
vieni kitų veiklą arba skelbti nuorodas į veiklą savo
mėgstamuose socialiniuose tinkluose.
Tvarkykite nustatymus: galite pakeisti įrenginio ir naudotojo
nustatymus savo Garmin Connect paskyroje.
Apsilankykite Connect IQ parduotuvėje: galite atsisiųsti
programėlių, laikrodžio ciferblatų, duomenų laukų ir valdiklių.
Garmin Connect naudojimas kompiuteryje
Kompiuteriu Garmin Express programa įrenginį sujungia su jūsų
Garmin Connect paskyra. Garmin Express programą galite
naudoti veiklos duomenims į savo Garmin Connect paskyrą įkelti
ir duomenims, pavyzdžiui, treniruotėms arba treniruočių
planams, siųsti iš Garmin Connect svetainės į savo įrenginį. Taip
pat galite įdiegti įrenginio programinės įrangos naujinius ir
tvarkyti savo Connect IQ programas.
1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB laidu.
2 Eikite į www.garmin.com/express.
3 Atsisiųskite ir įdiekite Garmin Express programą.
4 Atidarykite Garmin Express programą ir pasirinkite Pridėti
įrenginį.
5 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Duomenų tvarkymas
PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 95, 98,
Me, Windows NT ir Mac OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis.
®
®
Failų šalinimas
PRANEŠIMAS
Jei nežinote, kam skirtas failas, jo nepašalinkite. Jūsų prietaiso
atmintyje yra svarbių sistemos failų, kurių negalima pašalinti.
1
2
3
4
Atverkite Garmin diską arba talpyklą.
Jei reikia, atverkite aplanką arba talpyklą.
Pasirinkite failą.
Paspauskite jūsų klaviatūroje esantį mygtuką Šalinti.
PASTABA: Mac operacinės sistemos teikia ribotą palaikymą
MTP failų perdavimo režimui. Privalote atidaryti Garmin diską
Windows operacinėje sistemoje. Jei norite pašalinti muzikos
failus iš įrenginio, naudokite programą Garmin Express.
Navigacija
Įrenginio GPS navigacijos funkcijas galite naudoti norėdami
peržiūrėti kelią žemėlapyje, išsaugoti vietas ir rasti kelią namo.
25
Jūsų buvimo vietos išsaugojimas
Galite išsaugoti savo dabartinę buvimo vietą, kad galėtumėte
grįžti į ją vėliau.
PASTABA: galite pridėti parinkčių prie valdiklių meniu.
1 Palaikykite LIGHT.
2 Pasirinkite Įrašyti vietą.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Išsaugotų vietų redagavimas
Trasos
Galite siųsti trasą iš Garmin Connect paskyros į įrenginį. Kai
išsaugosite trasą įrenginyje, galėsite vykti trasa naudodamiesi
įrenginiu.
Galite vykti išsaugota trasa tiesiog dėl to, kad tai geras
maršrutas. Pavyzdžiui, galite išsaugoti ir naudoti dviračiams
pritaikytą maršrutą į darbą.
Vykti išsaugota trasa galite ir stengdamiesi pasiekti arba
pranokti anksčiau nustatytus efektyvumo tikslus. Pavyzdžiui, jei
pirmą kartą trasą įveikėte per 30 minučių, galite lenktyniauti su
Virtual Partner bandydami įveikti trasą greičiau nei per 30
minučių.
Trasos kūrimas ir laikymasis įrenginyje
1 Ciferblate pasirinkite START.
2 Pasirinkite veiklą.
3 Palaikykite .
4 Pasirinkite Rodyti kelią > Golfo aikštelės > Sukurti naują?.
5 Įveskite trasos pavadinimą ir pasirinkite .
6 Pasirinkite Pridėti vietą.
7 Pasirinkite nustatymą.
8 Jei reikia, pakartokite 4 ir 5 žingsnius.
9 Pasirinkite Baig. > Važiuokite trasa.
Parodoma navigavimo informacija.
10 Norėdami pradėti navigavimą, pasirinkite START.
Žiedinės trasos kūrimas
Įrenginys gali sukurti žiedinę trasą pagal nurodytą atstumą ir
navigacijos kryptį.
1 Ciferblate pasirinkite START.
2 Pasirinkite Paleisti arba Dviratis.
3 Palaikykite .
4 Pasirinkite Navigacija > Žiedinis maršrutas.
5 Įveskite visą trasos atstumą.
6 Pasirinkite kryptį.
Įrenginys sukuria iki trijų trasų. Jei norite peržiūrėti trasas,
pasirinkite DOWN.
7 Pasirinkdami START pasirinkite trasą.
8 Pasirinkite parinktį:
• Norėdami pradėti navigaciją, pasirinkite Vykti.
• Jei norite peržiūrėti trasą žemėlapyje ir stumdyti žemėlapį
arba keisti jo mastelį, pasirinkite Žemėlapis.
• Jei norite peržiūrėti trasos posūkių sąrašą, pasirinkite
Posūkis po posūkio.
• Jei norite peržiūrėti trasos aukščio virš jūros lygio brėžinį,
pasirinkite Aukštumos brėžinys.
• Jei norite įrašyti trasą, pasirinkite Įrašyti.
• Jei norite peržiūrėti trasos pakilimų sąrašą, pasirinkite
Peržiūrėti lipimus.
26
Galite pašalinti išsaugotą vietą arba pakeisti jos pavadinimą,
aukštį ir padėties informaciją.
1 Ciferblate pasirinkite START > Rodyti kelią > Įrašytos
vietos.
2 Pasirinkite išsaugotą vietą.
3 Pasirinkite parinktį ir redaguokite vietą.
Kelio taško projektavimas
Galite sukurti naują vietą, projektuodami atstumą ir pelengą iš
dabartinės vietos į naują vietą.
1 Jei reikia, pasirinkite START > Pridėti > Projektuoti KT, kad
kelio taško projektavimo programą įtrauktumėte į programų
sąrašą.
2 Norėdami įtraukti programą į mėgstamiausių sąrašą,
pasirinkite Taip.
3 Ciferblate pasirinkite START > Projektuoti KT.
4 Norėdami nustatyti kryptį, pasirinkite UP arba DOWN.
5 Pasirinkite START.
6 Norėdami pasirinkti matavimo vienetą, pasirinkite DOWN.
7 Norėdami įvesti atstumą, pasirinkite UP.
8 Norėdami išsaugoti, pasirinkite START.
Suprojektuotas kelio taškas išsaugomas su numatytuoju
pavadinimu.
Navigavimas į kelionės tikslą
Naudodami įrenginį galite naviguoti į kelionės tikslą arba važiuoti
pagal kursą.
1 Ciferblate pasirinkite START > Rodyti kelią.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Kad pasirinktumėte kelionės tikslą, vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus.
4 Pasirinkite Eiti į.
Rodoma navigacijos informacija.
5 Pasirinkite START, kad pradėtumėte navigavimą.
Navigacija į lankytiną vietą
Jei jūsų žemėlapyje įdiegtuose žemėlapio duomenyse yra
lankytinų vietų, galite jas aplankyti naudodamiesi navigacija.
1 Ciferblate pasirinkite START.
2 Pasirinkite veiklą.
3 Palaikykite .
4 Pasirinkite Navigacija > Lankytinos vietos ir pasirinkite
kategoriją.
Atidaromas šalia jūsų buvimo vietos esančių lankytinų vietų
sąrašas.
Jei
reikia, pasirinkite parinktį:
5
• Jei norite ieškoti šalia kitos vietos, pasirinkite Ieškoti
netoli ir pasirinkite vietą.
• Jei norite ieškoti lankytinos vietos pagal pavadinimą,
pasirinkite Pasakykite paieškos tekstą, įveskite
pavadinimą, pasirinkite Ieškoti netoli ir pasirinkite vietą.
6 Pasirinkite lankytiną vietą paieškos rezultatuose.
Navigacija
7 Pasirinkite Vykti.
Vietos, kurioje yra žmogus už borto,
žymėjimas ir navigacijos į ją pradžia
Rodoma navigacijos informacija.
Pasirinkite
START ir pradėkite navigaciją.
8
Lankytinos vietos
Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi.
Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti
populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai
ir pramogų objektai.
Navigavimas naudojant „Sight 'N Go“
Galite įrenginį nukreipti į tolumoje esantį objektą, pvz., vandens
bokštą, užfiksuoti kryptį ir naviguoti link objekto.
1 Ciferblate pasirinkite START > Rodyti kelią > Stebėti ir eiti.
2 Laikrodžio viršų nukreipkite į objektą ir pasirinkite START.
Rodoma navigacijos informacija.
3 Pasirinkite START, kad pradėtumėte navigavimą.
Navigavimas į pradinį tašką veiklos metu
Į dabartinės veiklos pradinį tašką galite naviguoti atgal tiesia
linija arba keliu, kuriuo vykote. Ši funkcija prieinama tik veiklai,
kurioje naudojama GPS.
1 Veiklos metu pasirinkite STOP > Atgal į pradžią.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami naviguoti atgal į pradinį savo veiklos tašką keliu,
kuriuo vykote, pasirinkite TracBack.
• Jei neturite palaikomo žemėlapio arba naudojate tiesaus
maršruto parinkimo funkciją, pasirinkite Maršrutas,
norėdami naviguoti atgal į pradinį savo veiklos tašką tiesia
linija.
• Jei nenaudojate tiesaus maršruto parinkimo funkcijos,
pasirinkite Maršrutas, norėdami grįžti į pradinį savo
veiklos tašką naudodamiesi nurodymais, kur kiekvieną
kartą pasukti.
Galite įrašyti už borto atsidūrusio žmogaus (MOB) vietą ir
automatiškai pradėti navigaciją į tą vietą.
PATARIMAS: galite pritaikyti mygtukų palaikymo nustatymus,
kad MOB funkcija būtų pasiekiama greičiau (Sparčiųjų mygtukų
pritaikymas, 35 psl.).
Ciferblate pasirinkite START > Rodyti kelią > Paskut. žmog.
už borto vieta.
Rodoma navigacijos informacija.
Navigacijos sustabdymas
1 Veiklos metu palaikykite .
2 Pasirinkite Sustabdyti navigaciją.
Žemėlapis
vaizduoja jūsų vietą žemėlapyje. Žemėlapyje rodomi vietovių
pavadinimai ir simboliai. Kai vykstate į paskirties vietą, jūsų
maršrutas pažymimas linija žemėlapyje.
• Navigacija žemėlapyje (Žemėlapio kadravimas ir mastelio
keitimas, 28 psl.)
• Žemėlapio nustatymai (Žemėlapio nustatymai, 28 psl.)
Žemėlapio peržiūra
1 Pradėkite veiklą lauke.
2 Pasirinkdami UP arba DOWN slinkite žemėlapio ekranu.
3 Palaikykite ir pasirinkite parinktį:
• Jei norite stumdyti žemėlapį arba keisti jo mastelį,
pasirinkite Pan. vaiz./mast. keit..
PATARIMAS: pasirinkdami START galite perjungti
kadravimą į viršų ir į apačią, kadravimą į kairę ir į dešinę
arba mastelio keitimą. Galite palaikyti START ir pasirinkti
optiniais centrais nurodytą tašką.
• Jei norite pamatyti gretimas lankytinas vietas ir kelio
taškus, pasirinkite Netoli mano vietos.
Vietos žemėlapyje išsaugojimas arba navigacija į ją
Galite pasirinkti bet kokią vietą žemėlapyje. Galite išsaugoti
vietą arba pradėti navigaciją į ją.
1 Žemėlapyje palaikykite .
2 Pasirinkite Pan. vaiz./mast. keit..
Žemėlapyje rodomi valdikliai ir optiniai centrai.
Žemėlapyje rodoma dabartinė jūsų buvimo vieta
kurio reikia laikytis,
ir kelionės tikslas .
, kelias,
Navigacija į paskutinės išsaugotos veiklos
pradžios tašką
Galite grįžti į paskutinės išsaugotos veiklos pradžios tašką tiesia
linija arba tuo pačiu keliu. Ši funkcija galima tik užsiimant veikla,
kurioje naudojama GPS.
1 Pasirinkite START > Rodyti kelią > Veiklos.
2 Pasirinkite paskutinę išsaugotą veiklą.
3 Pasirinkite Atgal į pradžią.
4 Pasirinkite parinktį:
• Jei norite grįžti į savo veiklos pradžios tašką tuo pačiu
keliu, pasirinkite TracBack.
• Jei norite grįžti į savo veiklos pradžios tašką tiesia linija,
pasirinkite Maršrutas.
5 Pasirinkite DOWN, jei norite matyti kompasą (nebūtina).
Rodyklė rodo jūsų pradžios tašką.
Navigacija
3 Stumdydami žemėlapį ir keisdami jo mastelį nustatykite vietą
optinių centrų viduryje.
4 Palaikydami START pasirinkite optiniais centrais nurodytą
tašką.
5 Jei reikia, pasirinkite šalia esančią lankytiną vietą.
6 Pasirinkite parinktį:
• Jei norite pradėti navigaciją į atitinkamą vietą, pasirinkite
Vykti.
• Jei norite įrašyti vietą, pasirinkite Įrašyti vietą.
• Jei norite peržiūrėti informaciją apie vietą, pasirinkite
Peržiūrėti.
27
Navigacija naudojantis funkcija „netoli mano vietos“
Naudodamiesi funkcija „netoli mano vietos“ galite rasti kelią į
šalia esančias lankytinas vietas ir kelio taškus.
PASTABA: kad galėtumėte rasti lankytinas vietas, jos turi būti
jūsų įrenginyje įdiegtuose žemėlapio duomenyse.
1 Žemėlapyje palaikykite .
2 Pasirinkite Netoli mano vietos.
Žemėlapyje atsiranda piktogramos, rodančios lankytinas
vietas ir kelio taškus.
3 Pasirinkdami UP arba DOWN pažymėkite žemėlapio sritį.
4 Pasirinkite STOP.
Atidaromas lankytinų vietų ir kelio taškų pažymėtoje
žemėlapio srityje sąrašas.
5 Pasirinkite vietą.
6 Pasirinkite parinktį:
• Jei norite pradėti navigaciją į atitinkamą vietą, pasirinkite
Vykti.
• Jei norite peržiūrėti vietą žemėlapyje, pasirinkite
Žemėlapis.
• Jei norite įrašyti vietą, pasirinkite Įrašyti vietą.
• Jei norite peržiūrėti informaciją apie vietą, pasirinkite
Peržiūrėti.
Žemėlapio kadravimas ir mastelio keitimas
1 Naviguodami pasirinkite UP arba DOWN, jei norite peržiūrėti
žemėlapį.
2 Laikykite paspaudę .
3 Pasirinkite Pan. vaiz./mast. keit..
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite perjungti kadravimą į viršų arba į apačią, į kairę
arba į dešinę arba pakeisti mastelį, pasirinkite START.
• Norėdami kadruoti žemėlapį arba pakeisti jo mastelį,
pasirinkite UP ir DOWN.
• Norėdami baigti, pasirinkite BACK.
Žemėlapio nustatymai
Galima tinkinti, kaip žemėlapis bus rodomas žemėlapių
programoje ir duomenų ekranuose.
Ciferblate palaikykite
ir pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis.
Orientacija: nustatoma žemėlapio orientacija. Pasirinkus Į
šiaurę, šiaurė rodoma ekrano viršuje. Pasirinkus Pagal kryptį,
jūsų dabartinė keliavimo kryptis rodoma ekrano viršuje.
Naudotojo vietos: žemėlapyje rodomos arba nerodomos
išsaugotos vietos.
Aut. mastelio keitimas: automatiškai parenkamas mastelis,
kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši
funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.
Užrakinti kelyje: užrakinama padėties piktograma, kuri reiškia
jūsų padėtį žemėlapyje, link artimiausio kelio.
Pėdsako žurnalas: žemėlapyje kaip spalvota linija rodomas
arba nerodomas kelio žurnalas arba kelias, kurį nukeliavote.
Pėdsako spalva: pakeičiama kelio žurnalo spalva.
Išsamiai: nustatomas žemėlapyje rodomos informacijos kiekis.
Rodant daugiau informacijos, žemėlapis pakartotinai gali būti
piešiamas lėčiau.
Jūrų: nustatoma, kad žemėlapis rodytų duomenis jūriniu režimu.
Braižyti segmentus: žemėlapyje kaip spalvota linija rodomi
arba nerodomi segmentai.
Braižyti kontūrus: žemėlapyje rodomos arba nerodomos
kontūrinės linijos.
28
Aukščiamatis ir barometras
Įrenginyje yra vidinis aukščiamatis ir barometras. Įrenginys
nuolat renka aukščio virš jūros lygio ir slėgio duomenis, net ir
energijos taupymo režimu. Aukščiamatis rodo jūsų apytikslį
aukštį virš jūros lygio remdamasis slėgio pokyčiais. Barometras
rodo aplinkos slėgio duomenis remdamasis fiksuotu aukščiu,
kuriame aukščiamatis buvo kalibruojamas pastarąjį kartą
(Aukščiamačio nustatymai, 34 psl.). Norėdami greitai atidaryti
aukščiamačio arba barometro nustatymus, pasirinkite START
aukščiamačio arba barometro valdiklyje.
Kompasas
Įrenginyje yra automatiškai kalibruojamas 3 ašių kompasas.
Kompaso funkcijos ir išvaizda keičiasi priklausomai nuo veiklos,
nuo to, ar įjungtas GPS ir ar vykstate į paskirties vietą
naudodamiesi navigacija. Galite pakeisti kompaso nustatymus
rankiniu būdu (Kompaso nustatymai, 34 psl.). Norėdami greitai
atidaryti kompaso nustatymus, galite pasirinkti START kompaso
valdiklyje.
Navigacijos nustatymai
Vykdami į paskirties vietą su navigacija galite tinkinti žemėlapio
funkcijas ir išvaizdą.
Žemėlapio funkcijų tinkinimas
1 Palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Duomenų ekranai.
3 Pasirinkite parinktį:
• Pasirinkdami Žemėlapis įjunkite arba išjunkite žemėlapį.
• Pasirinkdami Vesti įjunkite arba išjunkite vedlio ekraną,
kuriame rodomas kompasas arba trasa, kurios reikia
laikytis.
• Pasirinkdami Aukštumos brėžinys įjunkite arba išjunkite
aukštumos brėžinį.
• Pasirinkite ekraną, kurį norite pridėti, pašalinti arba tinkinti.
Kurso rodyklė
Kurso rodyklė naudingiausia, kai link kelionės tikslo naviguojate
tiesia linija, lyg naviguotumėte vandeniu. Ji gali padėti grįžti į
kurso liniją, kai nuo jo nukrypstate siekdami išvengti kliūčių ar
pavojų.
Kurso rodyklė
parodo jūsų santykį su kurso linija, vedančia
link kelionės tikslo. Nuokrypio nuo kurso indikatorius (NKI)
parodo poslinkį (į dešinę ar kairę) nuo kurso. Taškai
parodo,
kaip toli esate nuo kurso.
Krypties indikatoriaus nustatymas
Galite nustatyti, kad jums naudojantis navigacija duomenų
puslapiuose būtų rodomas krypties indikatorius. Šis indikatorius
rodo reikiamą kryptį.
1 Palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Krypties
indikatorius.
Navigacijos įspėjimų nustatymas
Galite nustatyti įspėjimus, kurie padės pasiekti paskirties vietą.
1 Palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Įspėjimai.
Navigacija
3 Pasirinkite parinktį:
3 Pabėgiokite.
• Jei norite nustatyti nurodyto atstumo iki galutinės
paskirties vietos įspėjimą, pasirinkite Paskutinis
atstumas.
• Jei norite nustatyti numatyto laiko iki galutinės paskirties
vietos įspėjimą, pasirinkite Galutinis ALL.
• Jei norite nustatyti įspėjimą dėl nukrypimo nuo kurso,
pasirinkite Nukrypimas nuo kurso.
• Jei norite įjungti kiekvieno posūkio navigacijos raginimus,
pasirinkite Raginimai pasukti.
4 Jei reikia, pasirinkite Būsena ir įjunkite įspėjimą.
5 Jei reikia, įveskite atstumo arba laiko vertę ir pasirinkite .
Žingsniamačio kalibravimas
Belaidžiai jutikliai
Įrenginį galima naudoti su belaidžiu ANT+ arba Bluetooth
jutikliais. Jei norite daugiau sužinoti apie apie pasirinktinių jutiklių
suderinamumą ir įsigijimą, apsilankykite buy.garmin.com.
Belaidžių jutiklių susiejimas
Pirmą kartą belaidį jutiklį prijungdami prie savo įrenginio
pasitelkę ANT+ arba Bluetooth technologiją, įrenginį ir jutiklį
turite susieti. Kai juos susiesite, įrenginys automatiškai prisijungs
prie jutiklio jums pradėjus veiklą, o jutikliui esant aktyviam ir
aprėpties zonoje.
PASTABA: jei širdies dažnio monitorius buvo pridėtas prie jūsų
įrenginio, toks monitorius jau yra susietas su jūsų įrenginiu.
1 Jei širdies dažnio monitorių susiejate, jį užsidėkite (Kaip
užsidėti širdies dažnio monitorių, 11 psl., Kaip užsidėti širdies
dažnio monitorių, 11 psl.).
Širdies dažnio monitorius nesiunčia ir nepriima duomenų, kol
jo neužsidedate.
2 Įrenginį padėkite 3 m (33 pėdų) atstumu nuo jutiklio.
PASTABA: susiedami būkite 10 m (33 pėdų) atstumu nuo
kitų belaidžių jutiklių.
3 Laikykite paspaudę .
4 Pasirinkite Nustatymai > Jutikliai ir priedai > Pridėti naują.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Ieškoti visur.
• Pasirinkite savo jutiklio tipą.
Susiejus jutiklį su įrenginiu, jutiklio būsena Ieškoma
pasikeičia į Prisijungta. Jutiklio duomenys rodomi duomenų
ekranų cikle arba tinkintame duomenų lauke.
Žingsniamatis
Įrenginys yra suderinamas su žingsniamačiu. Kai treniruojatės
patalpose arba esant silpnam GPS signalui, tempui ir atstumui
įrašyti galite naudoti žingsniamatį, o ne naudotis GPS.
Žingsniamatis veikia budėjimo režimu ir yra pasirengęs siųsti
duomenis (kaip širdies dažnio monitorius).
Po 30 minučių neaktyvumo žingsniamatis išsijungia, kad taupytų
bateriją. Likus mažam baterijos įkrovos lygiui, įrenginyje
pasirodo pranešimas. Lieka maždaug penkios baterijos
naudojimo laiko valandos.
Bėgimas naudojantis žingsniamačiu
Prieš pradedant bėgti reikia susieti žingsniamatį su Forerunner
įrenginiu (Belaidžių jutiklių susiejimas, 29 psl.).
Galite bėgti patalpoje naudodami žingsniamatį, kuris registruoja
tempą, atstumą ir kadenciją. Naudodami žingsniamatį galite
bėgti ir lauke, jis registruos kadencijos duomenis ir GPS tempą
bei atstumą.
1 Įdiekite žingsniamatį vadovaudamiesi priedo instrukcijomis.
2 Pasirinkite bėgimo veiklą.
Belaidžiai jutikliai
Žingsniamatis susikalibruoja pats Greičio ir atstumo duomenų
tikslumas pagerėja po kelių bėgimų lauke naudojant GPS.
Žingsniamačio kalibravimo gerinimas
Kad galėtumėte kalibruoti įrenginį, turite gauti GPS signalus ir
susieti įrenginį su žingsniamačiu (Belaidžių jutiklių susiejimas,
29 psl.).
Žingsniamatis susikalibruoja pats, tačiau greičio ir atstumo
duomenų tikslumą galite pagerinti, keletą kartų pabėgioję lauke
naudodami GPS.
1 5 minutes pastovėkite lauke, esant aiškiam dangui.
2 Pradėkite bėgimo veiklą.
3 10 minučių bėkite keliu be sustojimo.
4 Baikite veiklą ir ją išsaugokite.
Remiantis įrašytais duomenimis, žingsniamačio kalibravimo
vertė pasikeis (jei reikia). Jums nereikės vėl kalibruoti
žingsniamačio, nebent pasikeis jūsų bėgimo būdas.
Rankinis žingsniamačio kalibravimas
Kad galėtumėte kalibruoti įrenginį, reikia susieti jį su
žingsniamačio jutikliu (Belaidžių jutiklių susiejimas, 29 psl.).
Kalibruoti rankiniu būdu rekomenduojama, jei žinote kalibravimo
faktorių. Jei kalibravote žingsniamatį naudodami kitą Garmin
gaminį, galbūt žinote kalibravimo faktorių.
1 Laikrodžio ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Jutikliai ir priedai.
3 Pasirinkite žingsniamatį.
4 Pasirinkite Kal. faktorius > Nustatyti vertę.
5 Sureguliuokite kalibravimo faktorių:
• Jei jūsų atstumas yra per mažas, kalibravimo faktorių
padidinkite.
• Jei jūsų atstumas yra per didelis, kalibravimo faktorių
sumažinkite.
Greičio ir atstumo nustatymas žingsniamatyje
Jei norite tinkinti greitį ir atstumą žingsniamatyje, turite susieti
įrenginį su žingsniamačiu (Belaidžių jutiklių susiejimas, 29 psl.).
Galite nustatyti, kad įrenginys apskaičiuotų greitį bei atstumą
naudodamas žingsniamačio duomenis, o ne GPS duomenis.
1 Palaikykite .
2 Pasirinkite Jutikliai ir priedai.
3 Pasirinkite žingsniamatį.
4 Pasirinkite Greitis arba Atstumas.
5 Pasirinkite parinktį:
• Pasirinkite Viduje, jei treniruojatės išjungę GPS, paprastai
patalpose.
• Pasirinkite Visada, jei žingsniamačio duomenis norite
naudoti nepaisydami GPS nustatymo.
Pasirenkamo dviračio greičio ar kadencijos
jutiklio naudojimas
Galite naudoti suderinamą dviračio greičio ar kadencijos jutiklį
duomenims į įrenginį siųsti.
• Susiekite jutiklį su įrenginiu (Belaidžių jutiklių susiejimas,
29 psl.).
• Nustatykite ratų dydį (Ratų dydis ir perimetras, 44 psl.).
• Važiuokite (Veiklos pradžia, 2 psl.).
Treniruotė naudojant galios matuoklius
• Apsilankykite buy.garmin.com, kur rasite su jūsų įrenginiu
suderinamų ANT+ jutiklių (pavyzdžiui, Vector™) sąrašą.
29
• Daugiau informacijos rasite galios matuoklio naudotojo
vadove.
• Sureguliuokite galios zonas pagal savo tikslus ir galimybes
(Jūsų galios zonų nustatymas, 8 psl.).
• Naudokitės diapazonų įspėjimais, kurie pateikiami pasiekus
tam tikrą galios zoną (Įspėjimo nustatymas, 31 psl.).
• Pritaikykite galios duomenų laukus (Duomenų ekranų
tinkinimas, 31 psl.).
Elektroninių perjungiklių naudojimas
Prieš naudodami suderinamus elektroninius perjungiklius, pvz.,
Shimano Di2™ perjungiklius, turite juos susieti su įrenginiu
(Belaidžių jutiklių susiejimas, 29 psl.). Galite tinkinti pasirinktinius
duomenų laukus (Duomenų ekranų tinkinimas, 31 psl.).
Forerunner įrenginys parodo esamas reguliavimo vertes, jutikliui
esant reguliavimo režime.
®
Aplinkos įvertinimas
Jūsų Forerunner įrenginį galima naudoti su Varia Vision™
įrenginiu, Varia™ išmaniaisiais dviračio žibintais ir galinio vaizdo
radaru, kad galėtumėte geriau įvertinti aplinką. Daugiau
informacijos žr. savo Varia įrenginio naudojimo vadove.
PASTABA: prieš susiejant Varia įrenginius gali reikėti atnaujinti
Forerunner programinę įrangą (Programinės įrangos naujinimas
naudojant Garmin Connect programą, 39 psl.).
tempe
tempe yra ANT+ belaidis temperatūros jutiklis. Galite pritvirtinti
jutiklį prie saugaus dirželio ar kilpos, kur jis turės kontaktą su
aplinkos oru, todėl nuolat pateiks tikslius temperatūros
duomenis. Turite susieti tempe su įrenginiu, jei norite, kad būtų
rodomi temperatūros duomenys iš tempe.
Įrenginio tinkinimas
Veiklų sąrašo tinkinimas
1 Ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Veiklos ir programos.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite veiklą, kurios nustatymus norite tinkinti,
nustatykite veiklą kaip mėgstamą, pakeiskite pateikimo
tvarką ir kt.
• Pasirinkite Pridėti, kad pridėtumėte daugiau veiklų ar
sukurtumėte tinkintų veiklų.
Valdiklių apskritimo tinkinimas
Galite keisti valdiklių tvarką valdiklių apskritime, šalinti valdiklius
ir pridėti naujų valdiklių.
1 Laikrodžio ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Valdikliai.
3 Pasirinkite valdiklį.
4 Pasirinkite parinktį:
• Pasirinkite Pertvarkyti, jei norite pakeisti valdiklio vietą
valdiklių apskritime.
• Pasirinkite Šalinti, jei norite pašalinti valdiklį iš valdiklių
apskritimo.
5 Pasirinkite Pridėti valdiklius.
6 Pasirinkite valdiklį.
Valdiklis įtraukiamas į valdiklių apskritimą.
Veiklų ir programų nustatymai
Šie nustatymai suteikia galimybę pritaikyti kiekvieną įkeltą
veiklos programą savo poreikiams.Pavyzdžiui, galite tinkinti
30
duomenų puslapius ir įjungti įspėjimus bei treniruočių
funkcijas.Ne visi nustatymai tinka visiems veiklų tipams.
Palaikykite , pasirinkite Nustatymai > Veiklos ir programos,
pasirinkite veiklą ir veiklos nustatymus.
3D atstumas: jūsų įveiktas atstumas apskaičiuojamas
naudojant aukščio virš jūros lygio pokyčius ir horizontalų
judėjimą žeme.
3D greitis: jūsų greitis apskaičiuojamas naudojant aukščio virš
jūros lygio pokyčius ir horizontalų judėjimą žeme (3D greitis ir
atstumas, 33 psl.).
Skiriam. spalva: nustatoma kiekvienos veiklos skiriamoji
spalva; tai padeda nustatyti, kuri veikla yra aktyvi.
Įspėjimai: nustatomi veiklai skirti treniruočių arba navigacijos
įspėjimai.
Automatinis lipimas: įrenginys gali automatiškai aptikti aukščio
pokyčius naudodamas integruotą aukščiamatį.
Auto Lap: nustatomos Auto Lap funkcijos parinktys (Auto Lap,
32 psl.).
Auto Pause: nustatoma, kad įrenginys liautųsi registravęs
duomenis, kai liaunatės judėję arba kai jūsų greitis sumažėja
iki mažesnio, nei nurodyta (Auto Pause įgalinimas, 32 psl.).
Automatinis bėgimas: įrenginys gali automatiškai aptikti
nusileidimus slidėmis naudodamas integruotą akselerometrą.
Automat. slinkimas: leidžiama automatiškai judėti visais veiklos
duomenų ekranais, kai veikia laikmatis (Automatinio slinkimo
naudojimas, 33 psl.).
Automatiniai rinkiniai: leidžiama įrenginiui automatiškai pradėti
ir stabdyti pratimų sekas užsiimant jėgos treniruočių veikla.
Fono spalva: nustatoma juoda arba balta kiekvienos veiklos
fono spalva.
ClimbPro: naudojantis navigacija rodomi kopimo planavimo ir
stebėjimo ekranai.
Atgalinio skaič. pradžia: įjungiamas atgalinio skaičiavimo
laikmatis plaukimo baseine intervalams.
Redaguoti svorį: galite pridėti pratimų sekoje naudojamą svorį
jėgos arba kardiotreniruočių metu.
Duomenų ekranai: leidžiama pritaikyti duomenų ekranus ir
pridėti naujų veiklai skirtų duomenų ekranų (Duomenų ekranų
tinkinimas, 31 psl.).
GPS: nustatomas GPS antenos režimas. Naudojantis GPS +
GLONASS arba GPS + GALILEO parinktimis pagerėja
veikimas nepalankiose aplinkose ir greičiau nustatoma
padėtis. Naudojant GPS ir kitą palydovų sistemą kartu
baterija gali išsikrauti greičiau, nei naudojantis tik GPS.
Naudojant parinktį UltraTrac stebėjimo taškai ir jutiklio
duomenys fiksuojami rečiau (UltraTrac, 33 psl.).
Užrakinti mygtukus: užrakinami mygtukai užsiimant kelių
sporto šakų veikla, kad jie nebūtų netyčia paspausti.
Žemėlapis: nustatomos veiklai skirto žemėlapio duomenų
ekrano rodymo nuostatos (Veiklos žemėlapio nustatymai,
31 psl.).
Metronomas: pastoviu ritmu kartojamas signalas, kuris padeda
gerinti efektyvumą treniruojantis greičiau, lėčiau arba su
nuoseklesne kadencija (Metronomo naudojimas, 7 psl.).
Baseino dydis: nustatomas baseino ilgis pasirinkus plaukimą
baseine.
Energijos taupymo skirtasis laikas: nustatomos energijos
taupymo skirtojo laiko parinktys konkrečiai veiklai (Energijos
taupymo skirtojo laiko nustatymai, 33 psl.).
Pervardyti: nustatomas veiklos pavadinimas.
Kartoti: įjungiama parinktis Kartoti užsiimant kelių sporto šakų
veikla. Pavyzdžiui, galite naudoti šią parinktį veiklose, kuriose
yra daug perėjimų, pvz., plaukime ir bėgime.
®
Įrenginio tinkinimas
Atkurti numat. nustatymus: galima atkurti numatytuosius
veiklos nustatymus.
Maršruto parinkim.: nustatomos maršrutų skaičiavimo
parinktys konkrečiai veiklai (Maršruto nustatymai, 32 psl.).
Rezultatai: įjungiamas arba išjungiamas automatinis rezultatų
fiksavimas, kai pradedate golfo raundą. Parinktis Visada
klausti paragina jus, kai pradedate raundą.
Segmento perspėjimai: įjungiami raginimai, įspėjantys apie
artėjančius segmentus.
Statistikos stebėjimas: įjungiamas statistikos stebėjimas
žaidžiant golfą.
Dūžių detekt.: įjungiamas mostų aptikimas plaukiant.
Perėjimas: įjungiami perėjimai užsiimant kelių sporto šakų
veikla.
Įspėjimo
pavadinimas
Įspėjimo tipas
Aprašas
Kadencija
Diapazono
Galite nustatyti minimalias ir
maksimalias kadencijos vertes.
Kalorijos
Įvykio, pasikartojantis
Galite nustatyti kalorijų skaičių.
Tinkintas
Įvykio, pasikartojantis
Galite pasirinkti esamą pranešimą
arba sukurti tinkintą pranešimą ir
pasirinkti įspėjimo tipą.
Atstumas
Pasikartojantis
Galite nustatyti atstumo intervalą.
Aukštis
Diapazono
Galite nustatyti minimalias ir
maksimalias aukščio vertes.
Širdies dažnis
Diapazono
Galite nustatyti minimalias ir
maksimalias širdies dažnio vertes
arba pasirinkti zonų pakeitimus.
Žr. Apie širdies dažnio zonas,
7 psl. ir Širdies dažnio zonų skai­
čiavimas, 8 psl..
Tempas
Diapazono
Galite nustatyti minimalias ir
maksimalias tempo vertes.
Galia
Diapazono
Galite nustatyti aukštą arba žemą
galios lygį.
Artumas
Įvykio
Galite nustatyti spindulį nuo
išsaugotos vietos.
Duomenų ekranų tinkinimas
Galite rodyti ar slėpti kiekvienos veiklos duomenų ekranus arba
pakeisti jų išdėstymą ir turinį.
1 Palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Veiklos ir programos.
3 Pasirinkite veiklą, kurią tinkinsite.
4 Pasirinkite veiklos nustatymus.
5 Pasirinkite Duomenų ekranai.
6 Pasirinkite duomenų ekraną, kurį tinkinsite.
7 Pasirinkite parinktį:
• Pasirinkite Išdėstymas, jei norite keisti duomenų laukų
skaičių duomenų ekrane.
• Pasirinkite laukelį ir keiskite jame rodomus duomenis.
• Pasirinkite Pertvarkyti, jei norite pakeisti duomenų ekrano
vietą apskritime.
• Pasirinkite Šalinti, jei norite pašalinti duomenų ekraną iš
apskritimo.
8 Jei reikia, pasirinkite Pridėti naują ir pridėkite duomenų
ekraną prie apskritimo.
Galite pridėti pasirinktinį duomenų ekraną arba pasirinkti
vieną iš nustatytų duomenų ekranų.
Žemėlapio pridėjimas prie veiklos
Prie veiklos duomenų ekranų ciklo galite pridėti žemėlapį.
1 Ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Veiklos ir programos.
3 Pasirinkite veiklą, kurią norite tinkinti.
4 Pasirinkite veiklos nustatymus.
5 Pasirinkite Duomenų ekranai > Pridėti naują > Žemėlapis.
Įspėjimai
Kiekvienai veiklai galite nustatyti įspėjimus, kurie gali padėti
jums treniruotis siekiant konkrečių tikslų, gerinti savo žinias apie
aplinką ir naviguoti į savo tikslą. Kai kurie įspėjimai galimi tik
konkrečioms veikloms. Yra trys įspėjimų tipai: įspėjimai apie
įvykį, įspėjimai apie diapazoną ir pasikartojantys įspėjimai.
Įspėjimas apie įvykį: įspėjimas apie įvykį praneša vieną kartą.
Įvykis yra konkreti vertė. Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad
įrenginys įspėtų jus, kai pasieksite nurodytą aukštį.
Įspėjimas apie diapazoną: įspėjimas apie diapazoną kiekvieną
kartą praneša, kai įrenginio vertės yra didesnės arba
mažesnės už nustatytą verčių diapazoną. Pavyzdžiui, galite
nustatyti, kad įrenginys įspėtų jus, kai širdies susitraukimų
dažnis bus mažesnis nei 60 kartų per minutę (kpm) arba
daugiau kaip 210 kpm.
Pasikartojantis įspėjimas: pasikartojantis įspėjimas kiekvieną
kartą praneša, kai įrenginys įrašo nurodytą vertę ar intervalą.
Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad įrenginys įspėtų jus kas 30
minučių.
Įrenginio tinkinimas
Bėgimas / ėjimas Pasikartojantis
Galite nustatyti tam tikros trukmės
ėjimo pertraukas reguliariais
intervalais.
Greitis
Diapazono
Galite nustatyti minimalias ir
maksimalias greičio vertes.
Mostų dažnis
Diapazono
Galite nustatyti dažnus arba retus
mostus per minutę.
Laikas
Įvykio, pasikartojantis
Galite nustatyti laiko intervalą.
Įspėjimo nustatymas
1 Palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Veiklos ir programos.
3 Pasirinkite veiklą.
PASTABA: ši funkcija galima ne visoms veikloms.
4 Pasirinkite veiklos nustatymus.
5 Pasirinkite Įspėjimai.
6 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite veiklai pridėti naują įspėjimą, pasirinkite Pridėti
naują.
• Jei norite redaguoti esamą įspėjimą, pasirinkite jo
pavadinimą.
7 Jei reikia, pasirinkite įspėjimo tipą.
8 Pasirinkite zoną, įveskite minimalias ir maksimalias vertes
arba įveskite pasirinktinę įspėjimo vertę.
9 Jei reikia, įjunkite įspėjimą.
Įvykių ir pasikartojančių įspėjimų atveju, kiekvieną kartą jums
pasiekus įspėjimo vertę, bus rodomas pranešimas. Diapazono
įspėjimų atveju, kiekvieną kartą jums viršijus nurodytą
diapazoną arba atsidūrus žemiau jo, bus rodomas pranešimas
(minimalios ir maksimalios vertės).
Veiklos žemėlapio nustatymai
Galite tinkite kiekvienos veiklos žemėlapio duomenų ekraną.
Palaikykite , pasirinkite Nustatymai > Veiklos ir programos,
pasirinkite veiklą, tada – veiklos nustatymus ir Žemėlapis.
Konfigūruoti žemėlapius: rodomi arba slepiami duomenys iš
įdiegtų žemėlapio produktų.
Naudoti sist. nustatymus: įrenginys įgalinamas naudoti
sistemos žemėlapio nustatymų parinktis.
31
Orientacija: nustatoma žemėlapio orientacija. Parinktis Į šiaurę
ekrano viršuje rodo šiaurę. Parinktis Pagal kryptį ekrano
viršuje rodo esamą kelionės kryptį.
Naudotojo vietos: žemėlapyje rodomos arba slepiamos
išsaugotos vietos.
Aut. mastelio keitimas: automatiškai parenkamas mastelis,
kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši
funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.
Užrakinti kelyje: užrakinama padėties piktograma, kuri reiškia
padėtį žemėlapyje, artimiausiame kelyje.
Pėdsako žurnalas: žemėlapyje spalvota linija rodo arba slepia
trasos įrašą arba nuvažiuotą kelią.
Pėdsako spalva: keičiama trasos įrašo spalva.
Išsamiai: žemėlapyje nustatomas išsamaus pateikimo lygis.
Rodant daugiau informacijos, žemėlapis pakartotinai gali būti
piešiamas lėčiau.
Jūrų: nustatoma, kad žemėlapyje duomenys būtų rodomi jūriniu
režimu.
Braižyti segmentus: rodomi arba slepiami segmentai kaip
spalvota linija žemėlapyje.
Braižyti kontūrus: žemėlapyje rodomos arba slepiamos
kontūrų linijos.
Maršruto nustatymai
Galite pakeisti maršruto nustatymus, jei norite nustatyti būdą,
pagal kurį jūsų įrenginys apskaičiuoja kiekvieną veiklą.
Palaikykite , pasirinkite Nustatymai > Veiklos ir programos,
pasirinkite veiklą, tada – veiklos nustatymus ir Maršruto
parinkim..
Veikla: nustatoma veikla, kuriai taikomas maršrutas. Įrenginys
apskaičiuoja maršrutus, optimizuotus pagal veiklos, kuria
užsiimate, tipą.
Populiarūs maršrutai: apskaičiuojami maršrutai pagal
populiariausius bėgimus ir važiavimus dviračiu iš Garmin
Connect.
Golfo aikštelės: nustato, kaip naviguosite pagal kursą
naudodami įrenginį. Naudokite parinktį Sekti kursą, jei norite
naviguoti kursu tiksliai taip, kaip jis rodomas, be
perskaičiavimo. Naudokite parinktį Naudoti žemėlapį, jei
norite naviguoti naudodami maršrutui tinkamus žemėlapius ir
perskaičiuoti maršrutą, jei nukryptumėte nuo kurso.
Skaičiavimo metodas: nustatomas skaičiavimo metodas
siekiant sutrumpinti laiką, atstumą ar sumažinti įkalnių skaičių
maršrutuose.
Vengimai: nustatomi kelių ar transporto tipai, kurių reikėtų
vengti maršrutuose.
Tipas: nustatomas rodyklės, rodomos esant tiesiam maršrutui,
veikimas.
Auto Lap
Ratų žymėjimas pagal atstumą
Galite naudoti Auto Lap, kad ratas tam tikru atstumu būtų
pažymėtas automatiškai. Ši funkcija yra naudinga, jei norite
palyginti savo rezultatus skirtingose veiklos dalyse (pvz., kas 1
mylią ar 5 kilometrus).
1 Palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Veiklos ir programos.
3 Pasirinkite veiklą.
PASTABA: ši funkcija galima ne visoms veikloms.
4 Pasirinkite veiklos nustatymus.
5 Pasirinkite Auto Lap.
6 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Auto Lap, jei norite įjungti arba išjungti Auto
Lap.
32
• Pasirinkite Automatinis atstumas, jei norite pakoreguoti
atstumą tarp ratų.
Kiekvieną kartą jums baigus ratą, pasirodys pranešimas,
rodantis to rato laiką. Jei įjungti garsiniai signalai, įrenginys taip
pat pypsi arba vibruoja (Sistemos nustatymai, 34 psl.).
Jei reikia, galite tinkinti duomenų puslapius, kad būtų rodomi
papildomi ratų duomenys (Duomenų ekranų tinkinimas, 31 psl.).
Įspėjimo apie ratą pranešimo tinkinimas
Galite tinkinti vieną arba du duomenų laukus, rodomus įspėjimo
apie ratą pranešime.
1 Palaikykite .
2 Pasirinkite Veiklos ir programos.
3 Pasirinkite veiklą.
PASTABA: ši funkcija veikia ne su visomis veiklomis.
4 Pasirinkite veiklos nustatymus.
5 Pasirinkite Auto Lap > Įspėjimas apie ratą.
6 Pasirinkite ir pakeiskite duomenų lauką.
7 Pasirinkite Peržiūra (nebūtina).
Auto Pause įgalinimas
Naudodami Auto Pause funkciją galite automatiškai pristabdyti
laikmatį, kai nustojate judėti. Ši funkcija padeda, jei veiklos metu
turite sustoti degant raudonam šviesoforo signalui ar kitais
atvejais, kai privalote sustoti.
PASTABA: istorija neįrašoma, laikmačiui esant sustabdytam
arba pristabdytam.
1 Palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Veiklos ir programos.
3 Pasirinkite veiklą.
PASTABA: užsiimant kai kuriomis veiklomis, ši funkcija
negalima.
4 Pasirinkite veiklos nustatymus.
5 Pasirinkite Auto Pause.
6 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite automatiškai pristabdyti laikmatį, kai nustojate
judėti, pasirinkite Sustabdžius.
• Jei norite automatiškai pristabdyti laikmatį, kai tempas ar
greitis sumažėja iki nustatyto lygio, pasirinkite Tinkintas.
Automatinio lipimo įjungimas
Galite naudoti automatinio lipimo funkciją, kad aukščio pokyčiai
būtų aptinkami automatiškai. Galite naudoti šią funkciją
užsiimdami tokia veikla kaip kopimas, žygiavimas, bėgimas ar
važiavimas dviračiu.
1 Palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Veiklos ir programos.
3 Pasirinkite veiklą.
PASTABA: ši funkcija veikia ne su visomis veiklomis.
4 Pasirinkite veiklos nustatymus.
5 Pasirinkite Automatinis lipimas > Būsena.
6 Pasirinkite Visada arba Nenaviguojant.
7 Pasirinkite parinktį:
• Pasirinkite Bėgimo ekramas, kad galėtumėte nustatyti,
koks duomenų ekranas rodomas bėgant.
• Pasirinkite Lipimo ekranas, kad galėtumėte nustatyti,
koks duomenų ekranas rodomas lipant.
• Pasirinkite Atvirkščios spalvos, jei norite, kad ekrano
spalvos pasikeistų perjungiant režimus.
• Pasirinkite Vertikalus greitis, jei norite nustatyti kilimo
greitį laikui bėgant.
• Pasirinkite Režimo perjungimas, jei norite nustatyti, kokiu
greičiu įrenginys perjungia režimus.
Įrenginio tinkinimas
PASTABA: parinktis Esamas ekranas leidžia automatiškai
perjungti į paskutinį ekraną, kuriuo naudojotės prieš įvykstant
perėjimui į automatinį lipimą.
3D greitis ir atstumas
Galite nustatyti 3D greičio ir atstumo funkciją, kad jūsų greitis ar
įveiktas atstumas būtų skaičiuojami remiantis ir vertikaliu, ir
horizontaliu judėjimu. Galite naudoti šią funkciją užsiimdami
tokia veikla kaip slidinėjimas, kopimas, orientacinis sportas,
žygiavimas, bėgimas ar važiavimas dviračiu.
Automatinio slinkimo naudojimas
Automatinio slinkimo funkciją galima naudoti, kad automatiškai
būtų galima peržiūrėti visus veiklos duomenų ekranus veikiant
laikmačiui.
1 Palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Veiklos ir programos.
3 Pasirinkite veiklą.
PASTABA: ši funkcija galima ne visoms veikloms.
4 Pasirinkite veiklos nustatymus.
5 Pasirinkite Automat. slinkimas.
6 Pasirinkite rodymo greitį.
GPS nustatymo keitimas
Daugiau informacijos apie GPS žr. www.garmin.com/aboutGPS.
1 Palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Veiklos ir programos.
3 Pasirinkite veiklą, kurią tinkinsite.
4 Pasirinkite veiklos nustatymus.
5 Pasirinkite GPS.
6 Pasirinkite parinktį:
• Pasirinkite Įprastinis (tik GPS), jei norite įjungti GPS
palydovų sistemą.
• Pasirinkite GPS + GLONASS (Rusijos palydovų sistema),
jei reikia tikslesnės informacijos apie padėtį, kai dangaus
matomumas prastas.
• Pasirinkite GPS + GALILEO (Europos palydovų sistema),
jei reikia tikslesnės informacijos apie padėtį, kai dangaus
matomumas prastas.
• Pasirinkite UltraTrac, jei norite registruoti stebėjimo taškus
ir jutiklio duomenis rečiau (UltraTrac, 33 psl.)
PASTABA: naudojant GPS kartu su kitais palydovais baterija
gali išsekti greičiau, nei naudojant tik GPS (GPS ir kitos
palydovų sistemos, 33 psl.).
GPS ir kitos palydovų sistemos
GPS + GLONASS arba GPS + GALILEO parinktys padidina
efektyvumą nepalankioje aplinkoje ir padeda greičiau nustatyti
padėtį, nei naudojantis tik GPS. Bet naudojant GPS ir kitą
palydovų sistemą kartu baterija gali išsikrauti greičiau, nei
naudojantis tik GPS.
UltraTrac
Funkcija UltraTrac – tai GPS nustatymas, kurį pasirinkus
stebėjimo taškai ir jutiklio duomenys registruojami rečiau.
Įjungus funkciją UltraTrac, lėčiau eikvojasi baterija, sumažėja
veiklos įrašymo kokybė. Naudokite funkciją UltraTrac veikloms,
kurioms reikia ilgiau veikiančios baterijos, o dažnas jutiklio
duomenų atnaujinimas yra ne toks svarbus.
Energijos taupymo skirtojo laiko nustatymai
Skirtojo laiko nustatymai turi įtakos, kiek laiko jūsų įrenginys
išlieka treniruotės režimu, pavyzdžiui, kai laukiate lenktynių
starto. Palaikykite , pasirinkite Nustatymai > Veiklos ir
programos, tada pasirinkite veiklą ir veiklos nustatymus.
Pasirinkite Energijos taupymo skirtasis laikas, jei norite
pakoreguoti veiklai skirtojo laiko nustatymus.
Įrenginio tinkinimas
Įprastinis: nustatoma, kad po 5 minučių neveikimo įrenginys
pereitų į mažos galios laikrodžio režimą.
Išplėstinis: nustatoma, kad po 25 minučių neveikimo įrenginys
pereitų į mažos galios laikrodžio režimą. Išplėstinis režimas
gali sutrumpinti baterijos tarnavimo laiką tarp įkrovimų.
Veiklos arba programos pašalinimas
1
2
3
4
Ciferblate palaikykite .
Pasirinkite Nustatymai > Veiklos ir programos.
Pasirinkite veiklą.
Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite pašalinti veiklą iš mėgstamiausių sąrašo,
pasirinkite Pašalinti iš mėgstamiausių.
• Jei norite pašalinti veiklą iš programų sąrašo, pasirinkite
Šalinti.
GroupTrack nustatymai
Palaikykite
ir pasirinkite Nustatymai > Sauga ir stebėjimas
> GroupTrack.
Rodyti žemėlapyje: leidžia peržiūrėti kontaktus žemėlapio
ekrane GroupTrack sesijos metu.
Veiklos tipai: leidžia pasirinkti, kokių tipų veikla rodoma
žemėlapio ekrane GroupTrack sesijos metu.
Ciferblato nustatymai
Ciferblato išvaizdą galite tinkinti pasirinkdami išdėstymą, spalvas
ir papildomus duomenis. Taip pat pasirinktinius ciferblatus galite
atsisiųsti iš Connect IQ parduotuvės.
Ciferblato tinkinimas
Kad galėtumėte suaktyvinti Connect IQ ciferblatą, turite įdiegti
ciferblatą iš Connect IQ parduotuvės (Connect IQ funkcijos,
21 psl.).
Galite tinkinti ciferblato informaciją ir išvaizdą arba suaktyvinti
įdiegtą Connect IQ ciferblatą.
1 Ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Ciferblatas.
3 Jei norite peržiūrėti ciferblato parinktis, pasirinkite UP arba
DOWN.
4 Jei norite slinkti per papildomus iš anksto įkeltus ciferblatus,
pasirinkite Pridėti naują.
5 Pasirinkite START > Taikyti, kad suaktyvintumėte iš anksto
įkeltą ciferblatą arba įdiegtą Connect IQ ciferblatą.
6 Jei naudojate iš anksto įkeltą ciferblatą, pasirinkite START >
Tinkinti.
7 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite pakeisti analoginio ciferblato skaičių stilių,
pasirinkite Rinkti.
• Jei norite pakeisti analoginio ciferblato rodyklių stilių,
pasirinkite Rankos.
• Jei norite pakeisti skaitmeninio ciferblato skaičių stilių,
pasirinkite Išdėstymas.
• Jei norite pakeisti skaitmeninio ciferblato sekundžių stilių,
pasirinkite Sek..
• Jei norite pakeisti ciferblate rodomus duomenis, pasirinkite
Duomenys.
• Jei norite pridėti arba pakeisti ciferblato akcento spalvą,
pasirinkite Skiriam. spalva.
• Jei norite pakeisti fono spalvą, pasirinkite Fono spalva.
• Jei norite išsaugoti pakeitimus, pasirinkite Baig..
33
Jutiklių nustatymai
Kompaso nustatymai
ir pasirinkite Nustatymai > Jutikliai ir priedai >
Palaikykite
Kompasas.
Patikrinti: galite rankiniu būdu kalibruoti kompaso jutiklį
(Rankinis kompaso kalibravimas, 34 psl.).
Ekranas: kompaso rodyklės kryptis nustatoma laipsniais arba
miliradianais.
Šiaurės nuor.: nustatoma šiaurės nuoroda kompase (Šiaurės
nuorodos nustatymas, 34 psl.).
Režimas: nustatoma, kad kompasas naudotų tik elektroninio
jutiklio duomenis (Įjungta), GPS ir elektroninio jutiklio
duomenų derinį judant (Automatinis) arba tik GPS duomenis
(Išjungta).
Rankinis kompaso kalibravimas
PRANEŠIMAS
Elektroninį kompasą kalibruokite lauke. Kad padidintumėte
krypties tikslumą, nestovėkite šalia objektų, turinčių įtakos
magnetiniams laukams, pvz., transporto priemonių, pastatų ir
orinių elektros linijų.
Jūsų įrenginys jau sukalibruotas gamykloje ir pagal
numatytuosius nustatymus naudoja automatinį kalibravimą. Jei
pastebite neįprastą kompaso veikimą, pavyzdžiui, įveikę didelius
atstumus arba po ekstremalių temperatūros pokyčių, galite
kalibruoti kompasą rankiniu būdu.
1 Laikykite paspaudę .
2 Pasirinkite Jutikliai ir priedai > Kompasas > Patikrinti >
Pradėti.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
PATARIMAS: atlikite riešu aštuoniukės formos judesį, kol
bus pateiktas pranešimas.
Šiaurės nuorodos nustatymas
Galite nustatyti krypties nuorodą, naudojamą apskaičiuojant
krypties informaciją.
1 Laikykite paspaudę .
2 Pasirinkite Nustatymai > Jutikliai ir priedai > Kompasas >
Šiaurės nuor..
3 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami nustatyti geografinę šiaurę kaip krypties
nuorodą, pasirinkite Teisingai.
• Jei norite, kad jūsų vietos magnetinė deklinacija būtų
nustatoma automatiškai, pasirinkite Magnetinis.
• Norėdami šiaurę pagal koordinatinį tinklą nustatyti kaip
krypties nuorodą, pasirinkite Tinklelis.
• Jei norite magnetinės rodyklės nukrypimo vertę nustatyti
rankiniu būdu, pasirinkite Naudotojas, įveskite
magnetinės rodyklės nuokrypį ir pasirinkite Baig..
Aukščiamačio nustatymai
Palaikykite
ir pasirinkite Nustatymai > Jutikliai ir priedai >
Aukščiamatis.
Patikrinti: leidžiama kalibruoti aukščiamačio jutiklį rankiniu
būdu.
Aukštis: nustatomi aukščio matavimo vienetai.
Barometrinio aukščiamačio kalibravimas
Įrenginys jau buvo kalibruotas gamykloje ir pagal numatytąjį
nustatymą naudoja automatinį kalibravimą GPS pradiniame
taške. Jei žinote teisingą aukštį, barometrinį aukščiamatį galite
kalibruoti rankiniu būdu.
1 Laikykite paspaudę .
2 Pasirinkite Jutikliai ir priedai > Aukščiamatis.
34
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite automatiškai kalibruoti iš GPS pradinio taško,
pasirinkite Automat. kalibr. ir nustatymą.
• Norėdami įvesti dabartinį aukštį, pasirinkite Patikrinti.
Barometro nustatymai
Palaikykite
ir pasirinkite Nustatymai > Jutikliai ir priedai >
Barometras.
Patikrinti: leidžiama kalibruoti barometro jutiklį rankiniu būdu.
Planas: nustatoma barometro valdiklio diagramos laiko skalė.
Stebėjimo režimas: nustatomas laikrodžio režimu naudojamas
jutiklis. Pasirinkus parinktį Automatinis, jums judant
naudojamas ir aukščiamatis, ir barometras. Galite naudoti
parinktį Aukščiamatis, jei jūsų veikla apima aukščio pokyčius,
arba parinktį Barometras, jei užsiimant veikla aukštis
nesikeičia.
Barometro kalibravimas
Jūsų įrenginys jau sukalibruotas gamykloje ir pagal
numatytuosius nustatymus naudoja automatinį kalibravimą jūsų
GPS pradžios taške. Galite kalibruoti barometrą rankiniu būdu,
jei tiksliai žinote aukštį virš jūros lygio arba jūros lygio slėgį.
1 Laikykite paspaudę .
2 Pasirinkite Jutikliai ir priedai > Barometras > Patikrinti.
3 Pasirinkite parinktį:
• Jei norite įvesti dabartinį aukštį virš jūros lygio arba jūros
lygio slėgį, pasirinkite Taip.
• Jei norite kalibruoti automatiškai pagal skaitmeninį aukščio
modelį, pasirinkite Naudoti DEM.
• Jei norite kalibruoti automatiškai pagal GPS pradžios
tašką, pasirinkite Naudoti GPS.
Xero vietos nustatymai
Palaikykite
ir pasirinkite Nustatymai > Jutikliai ir priedai >
XERO vietos.
Būsena: leidžiama peržiūrėti lazerio vietos informaciją iš
suderinamo susieto Xero įrenginio.
Bendrinti režimą: leidžiama bendrinti lazerio vietos informaciją
viešai arba transliuoti ją privačiai.
Sistemos nustatymai
Palaikykite
ir pasirinkite Nustatymai > Sistema.
Kalba: nustatoma įrenginyje rodoma kalba.
Laikas: koreguojami laiko nustatymai (Laiko nustatymai,
35 psl.).
Apšvietimas: koreguojami foninio apšvietimo nustatymai
(Foninio apšvietimo nustatymų keitimas, 35 psl.).
Garsai: nustatomi įrenginio garsai, pvz., mygtukų garsai,
perspėjimai ir vibracija.
Netrukdyti: įjungiamas arba išjungiamas režimas „Netrukdyti“.
Norėdami, kad režimas „Netrukdyti“ įprasto miego
valandomis būtų įjungtas automatiškai, naudokite parinktį
Miego laikas. Įprastines miego valandas galite nustatyti
Garmin Connect paskyroje.
Spartieji mygtukai: leidžiama priskirti sparčiuosius mygtukus
įrenginio mygtukams (Sparčiųjų mygtukų pritaikymas,
35 psl.).
Automatinis užraktas: leidžiama automatiškai užrakinti
mygtukus, siekiant išvengti atsitiktinių paspaudimų.
Naudokite parinktį Veiklos metu, kad užrakintumėte klavišus
nustatyto laiko veiklos metu. Naudokite parinktį Ne per veiklą,
kad užrakintumėte klavišus, kai neįrašote nustatyto laiko
veiklos.
Vienetai: nustatomi įrenginio naudojami matavimo vienetai
(Matavimo vienetų keitimas, 35 psl.).
Įrenginio tinkinimas
Formatas: nustatomi bendrieji formato nustatymai, pvz., tempas
ir greitis, rodomi veiklos metu, savaitės pradžia, geografinės
padėties formatas ir žemėlapio atskaitos taškų parinktys.
Duomenų įrašymas: nustatoma, kaip įrenginys įrašo veiklos
duomenis. Įrašymo parinktis Išmanus (numatytoji) leidžia
įrašyti ilgesnę veiklą. Įrašymo parinktis Kiekviena sekundė
leidžia detaliau įrašyti veiklą, bet gali būti neįrašyta visa
veikla, jei ji tęsiasi ilgesnį laiką.
USB režimas: prijungus įrenginį prie kompiuterio nustatoma,
kad jis naudotų MTP (medijos perdavimo protokolas) arba
Garmin režimą.
Nustatyti iš naujo: leidžiama iš naujo nustatyti naudotojo
duomenis ir nustatymus (Visų numatytųjų nustatymų
nustatymas iš naujo, 39 psl.).
Programinės įrangos naujinys: leidžiama įdiegti programinės
įrangos naujinius, atsisiųstus naudojant Garmin Express.
Laiko nustatymai
Palaikykite
ir pasirinkite Nustatymai > Sistema > Laikas.
Laiko formatas: nustatoma, kad laikas būtų rodomas 12
valandų, 24 valandų arba kariniu formatu.
Nustatykite laiką: Nustatoma įrenginio laiko juosta. Pasirinkus
Automatinis, laiko juosta nustatoma automatiškai, pagal jūsų
GPS padėtį.
Laikas: galite keisti laiką, jei aktyvi parinktis Rankinis.
Įspėjimai: galite nustatyti valandinius įspėjimus, taip pat
saulėtekio ir saulėlydžio įspėjimus, kurie skamba tam tikrą
minučių ar valandų skaičių prieš saulėtekį ar saulėlydį.
Sinchronizuoti su GPS: galite rankiniu būdu sinchronizuoti
laiką su GPS, kai iš vienos laiko juostos atvažiuojate į kitą
arba jei įvedamas vasaros laikas.
Foninio apšvietimo nustatymų keitimas
1 Ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Sistema > Apšvietimas.
3 Pasirinkite Veiklos metu arba Ne per veiklą.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įjungti mygtukų ir įspėjimų foninį apšvietimą,
pasirinkite Mygtukai ir įspėjimai.
• Pasirinkite Gestai, kad foninį apšvietimą galėtumėte
įjungti pakeldami ranką ir ją pasukdami taip, kad
pažvelgtumėte į riešą.
• Jei norite nustatyti laiką iki foninio apšvietimo išsijungimo,
pasirinkite Skirtasis laikas.
• Jei norite nustatyti foninio apšvietimo ryškumo lygį,
pasirinkite Ryškumas.
Laikrodžiai
Žadintuvo signalo nustatymas
Galite nustatyti iki dešimties atskirų žadintuvo signalų. Galite
nustatyti, kad kiekvienas žadintuvo signalas skambėtų vieną
kartą arba reguliariai kartotųsi.
1 Ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Žadintuvas > Pridėti įspėjimą.
3 Pasirinkite Laikas ir įveskite žadintuvo signalo laiką.
4 Pasirinkite Kartoti, tada pasirinkite, kada žadintuvo signalas
turi kartotis (pasirinktinai).
5 Pasirinkite Garsai, tada pasirinkite pranešimo tipą
(pasirinktinai).
6 Pasirinkite Apšvietimas > Įjungta, jei su žadintuvo signalu
norite įjungti foninį apšvietimą.
7 Pasirinkite Etiketė, tada pasirinkite žadintuvo signalo
aprašymą (pasirinktinai).
Žadintuvo signalo pašalinimas
1 Laikrodžio ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Žadintuvas.
3 Pasirinkite žadintuvo signalą.
4 Pasirinkite Pašalinti.
Atbulinio laikmačio įjungimas
1 Bet kuriame ekrane palaikykite LIGHT.
2 Pasirinkite Laikmatis.
3
4
5
6
PASTABA: gali reikėti įtraukti šį elementą į valdiklių meniu.
Įveskite laiką.
Jei reikia, pasirinkite Įjungti iš naujo > Įjungta, kad praėjus
laikui laikmatis automatiškai įsijungtų iš naujo.
Jei reikia, pasirinkite Garsai ir pasirinkite pranešimo tipą.
Pasirinkite Paleisti laikmatį.
Chronometro naudojimas
1 Bet kuriame ekrane palaikykite LIGHT.
2 Pasirinkite Chronometras.
PASTABA: gali reikėti įtraukti šį elementą į valdiklių meniu.
3 Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite START.
4 Norėdami iš naujo paleisti rato laikmatį , pasirinkite LAP.
Sparčiųjų mygtukų pritaikymas
Galite pakeisti atskirų mygtukų ir mygtukų derinių paspaudimo ir
laikymo funkcijas.
1 Palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Sistema > Spartieji mygtukai.
3 Pasirinkite mygtuką arba mygtukų derinį, kurį norite pakeisti.
4 Pasirinkite funkciją.
Matavimo vienetų keitimas
Matavimo vienetus galite pritaikyti atstumui, tempui, greičiui,
aukščiui, svoriui, ūgiui ir temperatūrai.
1 Ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Sistema > Vienetai.
3 Pasirinkite matų sistemos tipą.
4 Pasirinkite matavimo vienetą.
Įrenginio tinkinimas
Visas chronometro laikas
skaičiuojamas toliau.
5 Norėdami sustabdyti abu laikmačius, pasirinkite START.
6 Pasirinkite OPTIONS.
7 Įrašykite užfiksuotą laiką kaip veiklą savo istorijoje (nebūtina).
Laiko sinchronizavimas su GPS
Kiekvieną kartą, kai įrenginys įjungiamas ir aptinka palydovus,
jis automatiškai aptinka jūsų laiko juostą ir dabartinį paros laiką.
Sinchronizuoti laiką su GPS galite ir rankiniu būdu, kai iš vienos
laiko juostos atvažiuojate į kitą arba jei keičiamas vasaros
laikas.
1 Laikrodžio ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Sistema > Laikas >
Sinchronizuoti su GPS.
35
3 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus (Palydovo signalų
gavimas, 39 psl.).
Laiko nustatymas neautomatiniu būdu
1 Ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Sistema > Laikas > Nustatykite
laiką > Rankinis.
Pasirinkite
Laikas ir įveskite paros laiką.
3
VIRB nuotolinis valdymas
VIRB nuotolinio valdymo funkcija leidžia valdyti VIRB veiksmo
kamerą naudojant įrenginį. Eikite į www.garmin.com/VIRB, jei
norite įsigyti VIRB veiksmo kamerą.
Kaip valdyti VIRB veiksmo kamerą
Kad galėtumėte naudotis VIRB nuotolinio valdymo funkcija, savo
VIRB kameroje turite įjungti nuotolinį valdymą. Daugiau
informacijos žr. VIRB naudotojo vadovo seriją. Taip pat turite
nustatyti VIRB valdiklį, kuris bus rodomas valdiklių apskritime
(Valdiklių apskritimo tinkinimas, 30 psl.).
1 Įjunkite VIRB kamerą.
2 Forerunner laikrodyje pasirinkite UP arba DOWN, kad
peržiūrėtumėte VIRB valdiklį.
3 Jei reikia, pasirinkite START, kad susietumėte Forerunner
laikrodį su VIRB kamera.
4 Palaukite, kol įrenginys prisijungs prie kameros.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Kad įrašytumėte vaizdą, pasirinkite Pradėti iš įrašymą.
Forerunner ekrane pasirodo vaizdo įrašo skaitiklis.
• Jei norite fotografuoti įrašydami vaizdą, pasirinkite DOWN.
• Jei norite sustabdyti vaizdo įrašymą, pasirinkite STOP.
• Jei norite fotografuoti, pasirinkite Daryti nuotrauką.
• Jei norite fotografuoti nuotraukų serijos režimu, pasirinkite
Daryti nuotraukų seriją.
• Jei kameroje norite įjungti miego režimą, pasirinkite Miego
kamera.
• Jei kamerą norite pažadinti iš miego režimo, pasirinkite
Kamera pabudus.
• Jei norite pakeisti vaizdo ir nuotraukų nustatymus,
pasirinkite Nustatymai.
VIRB veiksmo kameros valdymas veiklos metu
Kad galėtumėte naudotis VIRB nuotolinio valdymo funkcija, savo
VIRB kameroje turite įjungti nuotolinį valdymą. Daugiau
informacijos žr. VIRB serijos naudotojo vadove. Be to, reikia
nustatyti, kad VIRB valdiklis būtų rodomas valdiklių apskritime
(Valdiklių apskritimo tinkinimas, 30 psl.).
1 Įjunkite savo VIRB kamerą.
2 Forerunner laikrodyje pasirinkite UP arba DOWN ir
peržiūrėkite VIRB valdiklį.
3 Jei reikia, pasirinkite START ir susiekite Forerunner laikrodį
su VIRB kamera.
4 Palaukite, kol laikrodis prisijungs prie kameros.
Kai kamera bus prijungta, prie veiklos programų bus
automatiškai pridėtas VIRB duomenų ekranas.
5 Veiklos metu pasirinkite UP arba DOWN ir peržiūrėkite VIRB
duomenų ekraną.
Palaikykite
.
6
7 Pasirinkite VIRB nuotolinis įrenginys.
8 Pasirinkite parinktį:
• Jei norite valdyti kamerą naudodamiesi veiklos laikmačiu,
pasirinkite Nustatymai > Įrašymo režimas > Laikm. pal./
stab..
•
•
•
•
•
•
•
PASTABA: vaizdo įrašymas automatiškai paleidžiamas ir
stabdomas, kai pradedate ir baigiate veiklą.
Jei norite valdyti kamerą naudodamiesi meniu parinktimis,
pasirinkite Nustatymai > Įrašymo režimas > Rankinis.
Jei norite įrašyti vaizdo įrašą rankiniu būdu, pasirinkite
Pradėti iš įrašymą.
Forerunner ekrane rodomas vaizdo įrašo skaitiklis.
Jei įrašydami vaizdą norite padaryti nuotrauką, pasirinkite
DOWN.
Jei norite stabdyti vaizdo įrašymą rankiniu būdu,
pasirinkite STOP.
Jei norite padaryti kelias nuotraukas serijos režimu,
pasirinkite Daryti nuotraukų seriją.
Jei norite perjungti kamerą į miego režimą, pasirinkite
Miego kamera.
Jei norite išjungti kameros miego režimą, pasirinkite
Kamera pabudus.
Įrenginio informacija
Įrenginio informacijos peržiūra
Galite peržiūrėti įrenginio informaciją, pvz., įrenginio ID,
programinės įrangos versiją, reglamentavimo informaciją ir
licencijos sutartį.
1 Ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Sistema > Apie.
El. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacijos
peržiūra
Šio įrenginio etiketė pateikiama elektroniniu būdu. El. etiketėje
gali būti pateikiama teisinė informacija, pvz., identifikavimo
numeriai, pateikti pagal FCC arba regioninį atitikties ženklinimą,
taip pat atitinkama informacija apie produktus ir licencijas.
1 Ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Sistema > Apie.
Įrenginio įkrovimas
ĮSPĖJIMAS
Šiame įrenginyje yra ličio jonų baterija. Žr. vadovą Svarbi
saugos ir produkto informacija, pateiktą produkto dėžėje, kad
susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia
informacija.
PRANEŠIMAS
Kad išvengtumėte korozijos, prieš įkraudami ar jungdami prie
kompiuterio, kruopščiai išvalykite ir išdžiovinkite kontaktus bei
šalia esančią sritį. Žiūrėkite priede pateiktas valymo instrukcijas.
1 Įkiškite mažesnį USB laido galą į įrenginio įkrovimo jungtį.
2 Įkiškite didesnį USB laido galą į USB įkrovimo jungtį.
36
Įrenginio informacija
3 Iki galo įkraukite įrenginį.
Įrenginio įkrovimo patarimai
1 Saugiai prijunkite įkroviklį prie įrenginio, kad įkrautumėte jį
naudodami USB laidą (Įrenginio įkrovimas, 36 psl.).
Galite įkrauti įrenginį USB laidą prijungdami prie Garmin
patvirtinto AC adapterio su standartine sienine rozete arba
prie kompiuterio USB prievado. Visiškai išsikrovusios
baterijos įkrovimas trunka iki dviejų valandų.
Ištraukite
įkroviklį iš įrenginio, kai baterijos įkrovos lygis
2
pasieks 100 proc.
Specifikacijos
Forerunner specifikacijos
Baterijos tipas
Įkraunama integruota ličio jonų baterija
Baterijos veikimo laikas
laikrodžio režimu
Iki 2 savaičių su veiklos stebėjimu,
išmaniojo telefono pranešimais ir ant riešo
matuojamu širdies dažniu
Po chloruoto, druskingo vandens, apsaugos nuo saulės,
kosmetikos, alkoholio ar kitų stiprių cheminių medžiagų poveikio
kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu. Ilgalaikis šių medžiagų
poveikis gali sugadinti korpusą.
Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač
didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.
Įrenginio valymas
1 Nuvalykite įrenginį švelniu plovikliu sudrėkinta šluoste.
2 Sausai nušluostykite.
Nuvalę, leiskite įrenginiui visiškai išdžiūti.
PATARIMAS: daugiau informacijos pateikta adresu
www.garmin.com/fitandcare.
HRM-Swim ir HRM-Tri baterijų keitimas
1 Nuimkite movą nuo širdies dažnio monitoriaus modulio.
Baterijos veikimo laikas
Iki 14 valandų su veiklos stebėjimu,
laikrodžio režimu klausantis išmaniojo telefono pranešimais, ant riešo
muzikos
matuojamu širdies dažniu ir muzikos
atkūrimu
Baterijos veikimo laikas
veiklos režimu
Iki 36 val. GPS režimu matuojant širdies
dažnį ant riešo
Baterijos veikimo laikas
veiklos režimu klausantis
muzikos
Iki 10 val. GPS režimu matuojant širdies
dažnį ant riešo ir klausantis muzikos
Baterijos veikimo laikas,
UltraTrac režimas, be
muzikos atkūrimo
Iki 60 val.
Iki 50 val. matuojant širdies dažnį ant riešo
Muzikos failų saugykla
Iki 1000 dainų
Pralaidumo vandeniui klasė Plaukimas, 5 ATM*
Darbinės temperatūros
diapazonas
Nuo –20 iki 45 ºC (nuo –4 iki 113 ºF)
Įkrovimo temperatūros
diapazonas
Nuo 0 iki 45 ºC (nuo 32 iki 113 ºF)
Belaidžio ryšio dažnis
2,4 GHz @ +9 dBm vardinis
*Įrenginys išlieka nesugadintas esant slėgiui, kuris paprastai
būna 50 m gylyje. Daugiau informacijos pateikta adresu
www.garmin.com/waterrating.
HRM-Swim ir HRM-Tri specifikacijos
Baterijos tipas
Naudotojo keičiama CR2032 (3 V)
HRM-Swim baterijos veikimo
laikas
Iki 18 mėn. (maždaug 3 val./sav.)
HRM-Tri baterijos veikimo
laikas
Iki 10 mėn. triatlono treniruotėms
(maždaug 1 val./d.)
Darbinės temperatūros
diapazonas
Nuo –10 iki 50 °C (nuo 14 iki 122 °F)
Belaidžio ryšio dažnis
2,4 GHz @ +9 dBm vardinis
Pralaidumo vandeniui klasė
Plaukimas, 5 ATM*
2 Mažu „Phillips“ (00) atsuktuvu atsukite keturis varžtelius
modulio priekyje.
3 Nuimkite dangtelį ir išimkite bateriją.
4 30 sekundžių palaukite.
5 Įdėkite naują bateriją po dviem plastikinėmis plokštelėmis
pliuso ženklu į viršų.
PASTABA: negalima pažeisti ar pamesti guminio žiedo
tarpiklio.
Žiedinis tarpiklis turi likti virš pakelto plastikinio žiedo.
6 Vėl uždėkite priekinį dangtelį ir įkiškite keturis varžtelius.
Atkreipkite dėmesį į priekinio dangtelio padėtį. Pakeltas
varžtelis
turi tilpti atitinkamoje priekinio dangtelio pakelto
varžtelio angoje.
PASTABA: nepersukite.
7 Vėl uždėkite movą.
Pakeitus širdies dažnio monitoriaus bateriją, gali tekti vėl jį
susieti su įrenginiu.
Dirželių keitimas
Galite pakeisti dirželius naujais Forerunner dirželiais arba
suderinamais QuickFit dirželiais.
1 Naudodamiesi dviem atsuktuvais atsukite varžtelius.
®
*Įrenginys išlieka nesugadintas esant slėgiui, kuris paprastai
būna 50 m gylyje. Daugiau informacijos pateikta adresu
www.garmin.com/waterrating.
Įrenginio priežiūra
PRANEŠIMAS
Venkite smarkiai trankyti ir neatsargiai elgtis su gaminiu, nes tai
gali pabloginti jo tarnavimo laiką.
Nespaudinėkite mygtukų po vandeniu.
Nenaudokite aštrių daiktų įrenginiui valyti.
Nenaudokite cheminių valiklių, tirpiklių ir vabzdžių repelentų,
kurie gali pažeisti plastikines dalis ir apdailą.
Įrenginio informacija
2 Išimkite varžtelius.
37
3 Pasirinkite parinktį:
• Norėdami uždėti Forerunner dirželius, sulygiuokite naujus
dirželius ir įsukite atgal varžtelius naudodamiesi dviem
atsuktuvais.
• Norėdami uždėti QuickFit dirželius, įsukite atgal varžtelius
ir įspauskite naujuosius dirželius į jų vietą.
Tai nėra medicinos įrenginys. Pulsoksimetro funkcija
prieinama ne visose šalyse.
Veiklos stebėjimas
Daugiau informacijos apie veiklos stebėjimo tikslumą rasite
adresu garmin.com/ataccuracy.
Nerodomas mano kasdienis žingsnių skaičius
Kasdienis žingsnių skaičius iš naujo nustatomas kiekvieną
vidurnaktį.
Jei vietoje žingsnių skaičiaus rodomi brūkšniai, leiskite
įrenginiui rasti palydovo signalus ir nustatyti laiką
automatiškai.
Žingsnių skaičius atrodo netikslus
Jei žingsnių skaičius atrodo netikslus, galite vadovautis šiais
patarimais.
• Šį įrenginį dėvėkite ne ant pagrindinės rankos.
• Stumdami vežimėlį ar žoliapjovę, įrenginį laikykite kišenėje.
• Kai aktyviai judinate plaštakas ar rankas, įrenginį laikykite
kišenėje.
PASTABA: įrenginys kai kuriuos pasikartojančius judesius,
pvz., indų plovimą, skalbinių lankstymą ar plojimą, gali
palaikyti žingsniais.
Žingsnių skaičius mano įrenginyje ir Garmin Connect
paskyroje nesutampa
PASTABA: patikrinkite, ar dirželis gerai laikosi.
Fiksatorius turi uždengti laikrodžio varžtelį.
Trikčių šalinimas
Produktų naujinimai
Kompiuteryje įdiekite Garmin Express (www.garmin.com
/express). Išmaniajame telefone įdiekite Garmin Connect
programą.
Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos
Garmin įrenginiams:
• Programinės įrangos naujinimai
• Žemėlapių naujinimai
• Golfo aikštynų naujinimai
• Duomenų įkėlimai į Garmin Connect
• Produktų registracija
Garmin Express nustatymas
1 USB laidu įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
2 Eikite į www.garmin.com/express.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Kaip gauti daugiau informacijos
• Papildomų naudojimo vadovų, straipsnių ir programinės
įrangos naujinių ieškokite adresu support.garmin.com.
• Informacijos apie pasirinktinius priedus ir atsargines dalis
ieškokite adresu buy.garmin.com arba kreipkitės į savo
Garmin atstovą.
• Eikite adresu www.garmin.com/kenwood.
38
Žingsnių skaičius jūsų Garmin Connect paskyroje atnaujinamas,
kai sinchronizuojate įrenginį.
1 Pasirinkite parinktį:
• Sinchronizuokite žingsnių skaičių su Garmin Connect
programa (Garmin Connect naudojimas kompiuteryje,
25 psl.).
• Sinchronizuokite žingsnių skaičių su Garmin Connect
programėle (Neautomatinis duomenų sinchronizavimas su
Garmin Connect, 20 psl.).
Palaukite,
kol įrenginys sinchronizuos jūsų duomenis.
2
Sinchronizavimas gali trukti kelias minutes.
PASTABA: Garmin Connect programėlės arba Garmin
Connect programos atnaujinimas nesinchronizuoja jūsų
duomenų ir neatnaujina žingsnių skaičiaus.
Užliptų aukštų skaičius, atrodo, nėra tikslus
Jūsų įrenginyje naudojamas vidinis barometras, siekiant
išmatuoti aukščio pokyčius jums lipant laiptais. Užliptas aukštas
yra lygus 3 m (10 pėd.).
• Raskite mažas barometro angas užpakalinėje įrenginio
dalyje, šalia įkrovimo kontaktų, ir išvalykite sritį aplink šiuos
kontaktus.
Barometro rezultatai gali būti paveikti, jei barometro angos
bus užsikimšusios. Įrenginį galite nuplauti vandeniu, kad
išvalytumėte šią sritį.
Išvalę, leiskite įrenginiui visiškai išdžiūti.
• Lipdami laiptais stenkitės nesilaikyti už turėklų ir neperžengti
kelių laiptelių.
• Esant vėjuotam orui, pridenkite įrenginį rankove ar striuke,
nes dėl stiprių gūsių rodmenys gali būti netikslūs.
Mano intensyvumo minučių rodmuo mirksi
Kai mankštinatės tokiu intensyvumo lygiu, kuris skaičiuojamas
siekiant intensyvumo minučių tikslo, intensyvumo minučių
rodmuo mirksi.
Mankštinkitės vidutiniu arba dideliu intensyvumu bent 10
minučių iš eilės.
Trikčių šalinimas
Palydovo signalų gavimas
Norint gauti palydovo signalus, įrenginiui gali reikėti giedro
dangaus vaizdo. Laikas ir data nustatomi automatiškai, pagal
GPS padėtį.
PATARIMAS: daugiau informacijos apie GPS žr.
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Išeikite į atvirą vietą lauke.
Įrenginio priekį reikia atsukti į dangų.
2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
Palydovo signalams aptikti gali reikėti 30–60 sekundžių.
GPS palydovo signalų priėmimo gerinimas
• Dažnai sinchronizuokite įrenginį su savo Garmin Connect
paskyra:
◦ Prijunkite įrenginį prie kompiuterio naudodami USB kabelį
ir programą Garmin Express.
◦ Sinchronizuokite įrenginį su Garmin Connect programa
naudodami išmanųjį telefoną su įjungtu Bluetooth.
◦ Prijunkite įrenginį prie savo Garmin Connect paskyros
naudodami Wi‑Fi belaidį tinklą.
Prijungus prie Garmin Connect paskyros, įrenginys
atsisiunčia kelių dienų palydovo duomenis, kad galėtų greitai
rasti palydovo signalus.
• Išeikite su įrenginiu į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir
medžių.
• Kelias minutes nejudėkite.
Įrenginio paleidimas iš naujo
Programinės įrangos naujinimas naudojant
Garmin Connect programą
Kad galėtumėte atnaujinti įrenginio programinę įrangą
naudodami Garmin Connect programą, turite turėti Garmin
Connect paskyrą ir turite susieti įrenginį su suderinamu
išmaniuoju telefonu (Išmaniojo telefono susiejimas su įrenginiu,
19 psl.).
Sinchronizuokite įrenginį su Garmin Connect programa
(Neautomatinis duomenų sinchronizavimas su Garmin
Connect, 20 psl.).
Kai nauja programinė įranga pasiekiama, Garmin Connect
programa automatiškai siunčia naujinį į įrenginį.
Programinės įrangos naujinimas naudojant
Garmin Express
Kad galėtumėte atnaujinti įrenginio programinę įrangą, turite
turėti Garmin Connect paskyrą ir atsisiųsti Garmin Express
programą.
1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB laidu.
Kai nauja programinė įranga pasiekiama, Garmin Express
programa siunčią ją į įrenginį.
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
3 Naujinimo proceso metu neatjunkite įrenginio nuo
kompiuterio.
PASTABA: jei jau nustatėte įrenginio ir Wi‑Fi ryšį, Garmin
Connect gali automatiškai atsisiųsti pasiekiamus programinės
įrangos naujinius į įrenginį, kai jis prijungiamas naudojant
Wi‑Fi.
Jei įrenginys nereaguoja, gali reikėti jį paleisti iš naujo.
PASTABA: įrenginį paleidus iš naujo gali būti ištrinti jūsų
duomenys ar nustatymai.
1 Palaikykite 15 sekundžių.
Įrenginys išsijungs.
2 Palaikykite vieną sekundę, kad įjungtumėte įrenginį.
1
2
3
4
Visų numatytųjų nustatymų nustatymas iš
naujo
Ar mano išmanusis telefonas suderinamas
su mano įrenginiu?
PASTABA: šiuo veiksmu pašalinama visa naudotojo įvesta
informacija ir veiklos istorija. Jei nustatėte Garmin Pay piniginę,
atkūrus numatytuosius nustatymus iš įrenginio ištrinama
piniginė.
Visus įrenginio nustatymus galite iš naujo nustatyti į
numatytąsias gamyklines vertes.
1 Ciferblate palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Sistema > Nustatyti iš naujo.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite visus įrenginio nustatymus iš naujo nustatyti į
numatytąsias gamyklines vertes ir išsaugoti visą veiklos
informaciją bei išsaugotą muziką, pasirinkite Atkurti
numatyt. nustatymus.
• Jei norite ištrinti visas veiklas iš istorijos, pasirinkite
Pašalinti visas veiklas.
• Jei norite iš naujo nustatyti visus atstumo ir laiko
rezultatus, pasirinkite Iš naujo nustatyti bendrus
rezultatus.
• Jei norite visus įrenginio nustatymus iš naujo nustatyti į
numatytąsias gamyklines vertes ir ištrinti visą veiklos
informaciją bei išsaugotą muziką, pasirinkite Šalinti
duomenis ir atkurti nustatymus.
Trikčių šalinimas
Mano įrenginyje nustatyta netinkama kalba
Palaikykite .
Slinkite į apačią iki paskutinio sąrašo elemento ir pasirinkite jį.
Pasirinkite pirmąjį sąrašo elementą.
Naudodami UP ir DOWN pasirinkite norimą kalbą.
Forerunner įrenginys suderinamas su išmaniaisiais telefonais,
kuriuose naudojama Bluetooth belaidžio ryšio technologija.
Daugiau informacijos apie suderinamumą rasite adresu
www.garmin.com/ble.
Mano telefonas neprisijungia prie įrenginio
Jei telefonas neprisijungia prie įrenginio, galite išbandyti šiuos
patarimus.
• Išjunkite išmanųjį telefoną ir įrenginį ir vėl įjunkite.
• Išmaniajame telefone įgalinkite Bluetooth technologiją.
• Atnaujinkite programą Garmin Connect į naujausią versiją.
• Jei norite atnaujinti susiejimo procesą, pašalinkite įrenginį iš
programos Garmin Connect.
Jei naudojate Apple įrenginį, įrenginį turite pašalinti ir iš
išmaniojo telefono Bluetooth nustatymų.
• Jei įsigijote naują išmanųjį telefoną, pašalinkite įrenginį iš
Garmin Connect programos išmaniajame telefone, kurį norite
nustoti naudoti.
• Išmanųjį telefoną laikykite 10 m (33 pėdų) atstumu nuo
įrenginio.
• Išmaniajame telefone atidarykite Garmin Connect programą,
pasirinkite
arba , tada pasirinkite „Garmin“ įrenginiai >
Pridėti įrenginį, kad nustatytumėte susiejimo režimą.
• Select Meniu > Nustatymai > Telefonas > Susieti telefoną.
39
Baterijos veikimo laiko prailginimas
Kad prailgintumėte baterijos veikimo laiką, galite padaryti kelis
dalykus.
• Sumažinti apšvietimo skirtąjį laiką (Foninio apšvietimo
nustatymų keitimas, 35 psl.).
• Sumažinti apšvietimo ryškumą.
• Išjungti Bluetooth belaidę technologiją, kai nenaudojate
prijungtųjų funkcijų (Su Bluetooth susijusios funkcijos,
20 psl.).
• Jei veiklą pristabdote ilgesniam laikotarpiui, naudokite
parinktį Atnaujinti vėliau (Veiklos sustabdymas, 2 psl.).
• Išjunkite veiklos stebėjimą (Veiklos stebėjimo išjungimas,
9 psl.).
• Naudokite ciferblatą, kuris atnaujinamas ne kas sekundę.
Pavyzdžiui, naudokite ciferblatą be sekundžių rodyklės
(Ciferblato tinkinimas, 33 psl.).
• Apribokite įrenginio rodomus išmaniojo telefono pranešimus
(Pranešimų valdymas, 19 psl.).
• Sustabdykite širdies dažnio duomenis į susietus Garmin
įrenginius (Širdies dažnio duomenų transliavimas į Garmin
įrenginius, 10 psl.).
• Išjunkite ant riešo matuojamo širdies dažnio stebėjimą (Ant
riešo tvirtinamo širdies dažnio monitoriaus išjungimas,
10 psl.).
PASTABA: apskaičiuojant didelio intensyvumo minutes ir
sudegintas kalorijas, naudojamas ant riešo tvirtinamas širdies
dažnio matuoklis.
• Išjunkite pulsoksimetro funkciją (Ant riešo tvirtinamo širdies
dažnio monitoriaus išjungimas, 10 psl.).
• Veiklos metu naudokite UltraTrac GPS režimą (UltraTrac,
33 psl.).
• Pasirinkite Išmanus įrašymo intervalą (Sistemos nustatymai,
34 psl.).
®
Temperatūros rodmuo nėra tikslus
Jūsų kūno temperatūra veikia vidinio temperatūros jutiklio
rodmenį. Norint gauti tiksliausią temperatūros rodmenį, laikrodį
reikia nusiimti nuo riešo ir palaukti 20–30 minučių.
Taip pat galima naudoti pasirinktinį tempe išorinį temperatūros
jutiklį, kad galėtumėte matyti tikslius aplinkos temperatūros
rodmenis, dėvėdami laikrodį.
Kaip neautomatiškai susieti ANT+ jutiklius?
Pasitelkę įrenginio nustatymus galite neautomatiškai susieti
ANT+ jutiklius. Kai pirmą kartą prijungiate jutiklį prie įrenginio
naudodami ANT+ belaidę technologiją, turite susieti įrenginį ir
jutiklį. Po susiejimo įrenginys automatiškai prisijungia prie
jutiklio, kai pradedate veiklą ir jei jutiklis įjungtas ir pasiekiamas.
1 Susiedami būkite 10 m (33 pėdų) atstumu nuo kitų ANT+
jutiklių.
2 Jei susiejate širdies dažnio matuoklį, užsidėkite širdies
dažnio matuoklį.
Širdies dažnio matuoklis nesiųs ir negaus duomenų, kol jo
neužsidėsite.
3 Laikykite paspaudę .
4 Pasirinkite Nustatymai > Jutikliai ir priedai > Pridėti naują.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Ieškoti visur.
• Pasirinkite jutiklio tipą.
Susiejus jutiklį su įrenginiu rodomas pranešimas. Jutiklio
duomenys rodomi duomenų puslapių rate arba tinkintame
duomenų lauke.
40
Ar galiu naudoti Bluetooth jutiklį su
laikrodžiu?
Įrenginys suderinamas su tam tikrais Bluetooth jutikliais. Kai
prijungiate jutiklį prie savo Garmin įrenginio pirmą kartą, juos
reikia susieti. Kai jie jau susieti, įrenginys automatiškai
prisijungia prie jutiklio, kai pradedate veiklą, o jutiklis yra įjungtas
ir ryšio diapazone.
1 Palaikykite .
2 Pasirinkite Nustatymai > Jutikliai ir priedai > Pridėti naują.
3 Pasirinkite parinktį:
• Pasirinkite Ieškoti visur.
• Pasirinkite jutiklio tipą.
Galite pakeisti pasirenkamus duomenų laukus (Duomenų
ekranų tinkinimas, 31 psl.).
Mano muzika nutrūksta arba atsijungia
ausinės
Jei naudojate Forerunner įrenginį, prijungtą prie ausinių
Bluetooth ryšiu, signalas yra stipriausias tada, kai įrenginys ir
ausinių antena yra tiesioginio matymo linijoje.
• Jei signalas turi pereiti per jūsų kūną, jis gali nusilpti arba
ausinės gali atsijungti.
• Rekomenduojama užsidėti ausines taip, kad antena būtų toje
pačioje kūno pusėje kaip ir Forerunner įrenginys.
Priedas
Duomenų laukai
% širdies dažnio rezerv.: širdies dažnio rezervo procentas
(maksimalus širdies dažnis minus širdies dažnis ilsintis).
10 s balansas: kairės / dešinės galios balanso 10 s judėjimo
vidurkis.
10 s galia: 10 sekundžių judėjimo sugeneruotos galios vidurkis.
30 s balansas: kairės / dešinės galios balanso 30 s judėjimo
vidurkis.
30 s galia: 30 sekundžių judėjimo sugeneruotos galios vidurkis.
3 s balansas: kairės / dešinės galios balanso trijų sekundžių
judėjimo vidurkis.
3 s galia: 3 sekundžių judėjimo sugeneruotos galios vidurkis.
500 m tempas: esamas 500 metrų irklavimo tempas
AAL ties kitu: apytikris dienos laikas, kuriuo pasieksite kitą kelio
tašką (pakoreguotas nurodant atvykimą į kelio tašką vietos
laiku). Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite
naviguoti.
Aerobinis treniruotės efektas: esamos veiklos poveikis
aerobinio fizinio pasirengimo lygiui.
ALL: apytikris laikas iki galutinio kelionės tikslo. Jei norite, kad
būtų rodomi šie duomenys, turite naviguoti.
Anaerobinis treniruotės efektas: esamos veiklos poveikis
anaerobinio fizinio pasirengimo lygiui.
Aplinkos slėgis: nesukalibruotas aplinkos slėgis.
Apytikris bendras atstumas: atstumas iki kelionės tikslo nuo
pradžios vietos iki galutinio kelionės tikslo. Jei norite, kad
būtų rodomi šie duomenys, turite naviguoti.
Atstumai: vidutinis nuplauktų baseino ilgių skaičius per esamą
veiklą.
Atstumas: esamame takelyje ar veikloje nukeliautas atstumas.
Atstumas iki kito: likęs atstumas iki kito kelio taško maršrute.
Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naviguoti.
Atstumas jūrmylėmis: atstumas: jūrmylėmis arba jūrinėmis
pėdomis.
Priedas
Atstumas per judesį: irklavimo sporto rūšys. Per mostą įveiktas
atstumas
Aukštai per minutę: per minutę užliptų aukštų skaičius.
Aukštis: esamos vietos aukštis virš ar žemiau jūros lygio.
Balansas: esamas kairės / dešinės galios balansas.
Barometrinis slėgis: esamas sukalibruotas aplinkos slėgis.
Baterijos lygis: likusi baterijos įkrova.
Bendras nuolydis: bendras nusileidimo atstumas, įveiktas po
paskutinio perjungimo.
Bendras pakilimas: bendras pakilimo atstumas, įveiktas po
paskutinio perjungimo.
Darbas: akumuliuotas atliktas darbas (sugeneruota galia)
kilodžauliais.
Di2 baterija: di2 jutiklio baterijos įkrova.
Didžiausios galios fazė dešinėje: dešinės kojos esamos galios
fazės didžiausias kampas. Didžiausios galios fazė yra kampo
diapazonas, per kurį dviratininkas sukuria didžiausią dalį
važiavimo galios.
Didžiausios galios fazė kairėje: kairės kojos esamos galios
fazės didžiausias kampas. Didžiausios galios fazė yra kampo
diapazonas, per kurį dviratininkas sukuria didžiausią dalį
važiavimo galios.
Dienos laikas: dienos laikas pagal esamus vietos ir laiko
nustatymus (formatas, laiko zona, vasaros laikas).
Dūžiai: plaukimas Bendras mostų skaičių per esamą veiklą.
Dūžiai: irklavimo sporto rūšys. Bendras mostų skaičių per
esamą veiklą.
Dūžių dažnis: plaukimas Mostų per minutę skaičius (mpm).
Dūžių dažnis: irklavimo sporto rūšys. Mostų per minutę skaičius
(mpm).
ETA: apytikris dienos laikas, kuriuo pasieksite galutinį kelionės
tikslą (pakoreguotas nurodant atvykimą į kelionės tikslą
vietos laiku). Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite
naviguoti.
FTP proc.: esama sugeneruota galia, matuojama funkcinės
galios slenksčio procentais.
Galia: esama sugeneruota galia vatais.
Galia ir svoris: esama galia vatais kilogramui.
Galinis: galinės dviračio pavaros pagal pavarų padėties jutiklį.
Galios fazė dešinėje: dešinės kojos esamos galios fazės
kampas. Galios fazė yra pedalo mynimo zona, kurioje
sukuriama teigiama energija
Galios fazė kairėje: kairės kojos esamos galios fazės kampas.
Galios fazė yra pedalo mynimo zona, kurioje sukuriama
teigiama energija
Galios zona: esamos sugeneruotos galios diapazonas (nuo 1
iki 7) pagal FTP arba tinkintus nustatymus.
GCT balansas: kontakto su žeme laikas kairės / dešinės
balansas bėgant.
GPS: gPS palydovo signalo stiprumas.
GPS kryptis: judėjimo kryptis pagal GPS.
GPS pakilimas: esamos vietos aukštis pagal GPS.
Greitis: esamas kelionės greitis.
Intensity Factor: esamos veiklos Intensity Factor™
Intervalo atstumai: vidutinis nuplauktų baseino ilgių skaičius
per esamą intervalą.
Intervalo atstumas: per esamą intervalą nukeliautas atstumas.
Intervalo judesiai per atstumą: vidutinis mostų skaičius per
baseino ilgį, per esamą intervalą.
Intervalo judesio tipas: esamas mostų tipas per intervalą.
Priedas
Intervalo judesių dažnis: vidutinis mostų per minutę (mpm)
skaičius per esamą intervalą.
Intervalo laikas: esamo intervalo laikmačio laikas.
Intervalo maks. %Max.: maksimalus širdies dažnio procentas
per esamą plaukimo intervalą.
Intervalo maks. širdies dažnis: maksimalus širdies dažnis per
esamą plaukimo intervalą.
Intervalo maksimalus % ŠDR: maksimalus širdies dažnio
rezervo (maksimalus širdies dažnis minus širdies dažnis
ilsintis) procentas per esamą ratą.
Intervalo SWOLF: vidutinis SWOLF įvertis per esamą intervalą.
Intervalo tempas: vidutinis tempas per esamą veiklą.
Intervalo vidutinis % maks.: vidutinis širdies dažnio procentas
per esamą plaukimo intervalą.
Intervalo vidutinis ŠDR %: vidutinis širdies dažnio rezervo
(maksimalus širdies dažnis minus širdies dažnis ilsintis)
procentas per esamą plaukimo intervalą.
Intervalo vidutinis širdies dažnis: vidutinis širdies dažnis per
esamą plaukimo intervalą.
Įrangos komplektas: esamas pavarų derinys pagal pavarų
padėties jutiklį.
Įrenginio baterija: pavarų padėties jutiklio baterijos būsena.
Judėjimo laikas: bendras judėjimo laikas per esamą veiklą.
Jūrinis greitis: esamas greitis mazgais.
Kadencija: važiavimas dviračiu. Švaistiklio apsisukimų skaičius.
Norint rodyti šiuos duomenis, įrenginį reikia prijungti prie
kadencijos priedo.
Kadencija: bėgimas. Žingsniai per minutę (kairė ir dešinė).
Kalorijos: visas sudegintas kalorijų kiekis.
Kartojimai: per jėgos treniruotę – kartojimų skaičius per
treniruočių rinkinį.
Kartojimo laikas: paskutinio intervalo ir esamo poilsio laikmatis
(plaukimas baseine)
Kelionės tikslo kelio taškas: paskutinis taškas maršrute iki
kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys,
turite naviguoti.
Kelionės tikslo vieta: galutinio kelionės tikslo padėtis.
Kelių sporto šakų laikas: bendras laikas laikas, praleistas
užsiimant keliomis sporto šakomis, įskaitant perėjimus.
Kitas kelio taškas: kitas taškas maršrute. Jei norite, kad būtų
rodomi šie duomenys, turite naviguoti.
Kompaso kryptis: judėjimo kryptis pagal kompasus.
Kontakto su žeme laikas: laikas kiekviename žingsnyje, kurį
bėgdami praleidžiate liesdami žemę, matuojamas
milisekundėmis. Kontakto su žeme laikas neskaičiuojamas
einant.
Krūvis: treniruotės krūvis per esamą veiklą. Treniruotės krūvis
yra padidinto deguonies suvartojimo po fizinio krūvio kiekis
(angl. EPOC), kuris parodo treniruotės sunkumą.
Kryptis: kryptis nuo esamos vietos iki kelionės tikslo. Jei norite,
kad būtų rodomi šie duomenys, turite naviguoti.
Kryptis: kryptis, kuria judate.
Kvėpavimo dažnis: kvėpavimo dažnis įkvėpimais per minutę
(įpm).
Laikas iki kito: apytikris likęs laikas iki kito kelio taško maršrute.
Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naviguoti.
Laikas sėdint: vidutinis pedalų mynimo laikas sėdint per esamą
veiklą.
Laikas stovint: vidutinis pedalų mynimo laikas atsistojus per
esamą veiklą.
Laikas zonoje: laikas, praėjęs kiekvienoje širdies dažnio ar
galios zonoje.
41
Laikmatis: atvirkštinio laikmačio esamas laikas.
Laipsnis: pakilimo (aukščio) įvertis bėgant (atstumas).
Pavyzdžiui, jei pakildami 3 m (10 pėdų) nukeliaujate 60 m
(200 pėdų), laipsnis yra 5 proc.
Likęs atst.: atstumas iki kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų
rodomi šie duomenys, turite naviguoti.
Maks. 24 valandos: maksimali temperatūra, įrašyta per
pastarąsias 24 valandas, naudojant suderinamą
temperatūros jutiklį.
Maks. aukštis: maksimalus aukštis, pasiektas po paskutinio
perjungimo.
Maks. greitis: didžiausias greitis per esamą veiklą.
Maksimali galia: didžiausia sugeneruota galia per esamą
veiklą.
Maksimali rato galia: didžiausia sugeneruota galia per esamą
ratą.
Maksimalus jūrinis greitis: maksimalus greitis mazgais per
esamą veiklą.
Maksimalus nuolydis: maksimalus nusileidimo greitis metrais
ar pėdomis per minutę po paskutinio perjungimo.
Maksimalus pakilimas: maksimalus nusileidimo greitis
pėdomis ar metrais per minutę po paskutinio perjungimo.
Min. 24 valandos: minimali temperatūra, įrašyta per pastarąsias
24 valandas, naudojant suderinamą temperatūros jutiklį.
Min. Aukštis: minimalus aukštis, pasiektas po paskutinio
perjungimo.
Normalized Power: esamos veiklos Normalized Power™
Nukrypimas nuo kurso: atstumas į dešinę ar kairę, kuriuo
nukrypote nuo tikro kelionės maršruto. Jei norite, kad būtų
rodomi šie duomenys, turite naviguoti.
Nuolydis paskutiniame rate: vertikalus atstumas nuo nuolydžio
paskutiniame įveiktame rate.
Nuolydis rate: vertikalus atstumas nuo nuolydžio esamame
rate.
Nusileista aukštais: bendras aukštų, kuriais nusileista, skaičius
per dieną.
Nust. lkm.: per jėgos treniruotę – laikas, praleistas per esamą
treniruočių rinkinį.
Pakilimas paskut. rate: vertikalus atstumas nuo pakilimo
paskutiniame įveiktame rate.
Pakilimas rate: vertikalus atstumas nuo pakilimo esamame
rate.
Pask. RATO %ŠDR: vidutinis širdies dažnio rezervo
(maksimalus širdies dažnis minus širdies dažnis ilsintis)
procentas per paskutinį įveiktą ratą.
Pask. rato atst. skaičiuoj. judesius: irklavimo sporto rūšys.
Vidutinis atstumas, įveiktas per mostą, per paskutinį įveiktą
ratą.
Pask. rato atstum. skaičiuojant most.: plaukimas Vidutinis
atstumas, įveiktas per mostą, per paskutinį įveiktą ratą.
Pask. rato greitis: paskutinio įveikto rato vidutinis greitis.
Pask. rato laikas: paskutinio įveikto rato laikmačio laikas.
Pask. rato širdies dažnis %Max.: vidutinis širdies dažnio
procentas per paskutinį įveiktą ratą.
Pask. rato tempas: paskutinio įveikto rato vidutinis tempas.
Paskut. atstumo mostų dažnis: vidutinis mostų skaičius per
minutę (mpm) per paskutinį įveiktą baseino ilgį.
Paskut. atstumo mostų tipas: mostų tipas per paskutinį įveiktą
baseino ilgį.
Paskutinio atstumo judesiai: bendras mostų skaičių per
paskutinį įveiktą baseino ilgį.
42
Paskutinio atstumo SWOLF: paskutinio įveikto baseino ilgio
SWOLF įvertis.
Paskutinio atstumo tempas: vidutinis tempas per paskutinį
įveiktą baseino ilgį.
Paskutinio rato 500 m tempas: vidutinis paskutinio rato 500 m
irklavimo tempas.
Paskutinio rato atstumas: paskutiniame įveiktame rate
nukeliautas atstumas.
Paskutinio rato galia: vidutinė sugeneruota galia per paskutinį
įveiktą ratą.
Paskutinio rato judesiai: plaukimas Bendras mostų skaičių per
paskutinį įveiktą ratą.
Paskutinio rato judesiai: irklavimo sporto rūšys. Bendras
mostų skaičių per paskutinį įveiktą ratą.
Paskutinio rato judesių skaičius: plaukimas Vidutinis mostų
per minutę (mpm) skaičius per paskutinį įveiktą ratą.
Paskutinio rato judesių skaičius: irklavimo sporto rūšys.
Vidutinis mostų per minutę (mpm) skaičius per paskutinį
įveiktą ratą.
Paskutinio rato kadencija: važiavimas dviračiu. Vidutinė
kadencija per paskutinį įveiktą ratą.
Paskutinio rato kadencija: bėgimas. Vidutinė kadencija per
paskutinį įveiktą ratą.
Paskutinio rato širdies dažnis: vidutinis širdies dažnis per
paskutinį įveiktą ratą.
Paskutinio rato SWOLF: paskutinio įveikto baseino ilgio
SWOLF įvertis.
Paskutinio rato „Normaliz. Power“: vidutinė Normalized
Power per paskutinį įveiktą ratą.
Pavaros: priekinės ir galinės dviračio pavaros pagal pavarų
padėties jutiklį.
Pavaros santykis: priekinių ir galinių dviračio pavarų dantračių
skaičius pagal pavarų padėties jutiklį.
Pedalo sklandumas: matavimas, kuriuo įvertinama, kaip
tolygiai dviratininkas taiko jėgą per kiekvieną pedalo mynimą.
Plat. / ilg.: esama padėtis pagal platumą ir ilgumą nepaisant
pasirinkto padėties formato nustatymo.
Platformos centro poslinkis: platformos centro poslinkis
Platformos centro poslinkis yra vieta ant pedalo platformos,
kuria tenka jėga
Poilsio laikmatis: esamo poilsio laikmatis (plaukimo baseine)
Praėjęs laikas: visas įrašytas laikas. Pavyzdžiui, jei paleisite
laikmatį ir 10 minučių leisite, tada sustabdysite 5 minutėms,
tada vėl jį paleisite ir leisite 20 minučių, bendras praėjęs
laikas bus 35 minutės.
Priekinis: priekinės dviračio pavaros pagal pavarų padėties
jutiklį.
Ratai: įveiktų ratų skaičius per esamą veiklą.
Rato 500 m tempas: vidutinis esamo rato 500 metrų irklavimo
tempas.
Rato atstumas skaičiuoj. judes.: irklavimo sporto rūšys.
Vidutinis atstumas, įveiktas per mostą, per esamą ratą.
Rato atstumas skaičiuojant most.: plaukimas Vidutinis
atstumas, įveiktas per mostą, per esamą ratą.
Rato balansas: vidutinis kairės / dešinės galios balansas per
esamas ratą.
Rato didžiausios galios fazė dešinėj.: dešinės kojos vidutinės
galios fazės didžiausias kampas per esamą ratą.
Rato didžiausios galios fazė kairėje: kairės kojos vidutinės
galios fazės didžiausias kampas per esamą ratą.
Rato dūžiai: plaukimas Bendras mostų skaičių per esamą ratą.
Rato dūžiai: irklavimo sporto rūšys. Bendras mostų skaičių per
esamą ratą.
Priedas
Rato galia: vidutinė sugeneruota galia per esamą ratą.
Rato galios fazė dešinėje: dešinės kojos vidutinės galios fazės
kampas per esamą ratą.
Rato galios fazė kairėje: kairės kojos vidutinės galios fazės
kampas per esamą ratą.
Rato greitis: esamo rato vidutinis greitis.
Rato ilgis: esamame rate nukeliautas atstumas.
Rato judesių dažnis: plaukimas Vidutinis mostų per minutę
(mpm) skaičius per esamą ratą.
Rato judesių dažnis: irklavimo sporto rūšys. Vidutinis mostų
per minutę (mpm) skaičius per esamą ratą.
Rato kadencija: važiavimas dviračiu. Vidutinė kadencija per
esamą ratą.
Rato kadencija: bėgimas. Vidutinė kadencija per esamą ratą.
Rato kontakto su žeme laikas: vidutinis kontakto su žeme
laikas per esamą ratą.
Rato KŽL balansas: vidutinis kontakto su žeme laiko balansas
per esamą ratą.
Rato laikas: esamo rato laikmačio laikas.
Rato laikas sėdint: vidutinis pedalų mynimo laikas sėdint per
esamą ratą.
Rato laikas stovint: vidutinis pedalų mynimo laikas atsistojus
per esamą ratą.
Rato NP: esamo rato vidutinė Normalized Power.
Rato platformos centro poslinkis: vidutinis platformos centro
poslinkis per esamą ratą.
Rato širdies dažnio % maks.: vidutinis širdies dažnio
procentas per esamą ratą.
Rato širdies dažnio rezervas %: vidutinis širdies dažnio
rezervo (maksimalus širdies dažnis minus širdies dažnis
ilsintis) procentas per esamą ratą.
Rato širdies dažnis: vidutinis širdies dažnis per esamą ratą.
Rato SWOLF: esamo rato SWOLF įvertis.
Rato tempas: esamo rato vidutinis tempas.
Rato vertikalusis pokytis: vidutinis vertikalių pokyčių skaičius
per esamą ratą.
Rato vertikalusis santykis: vidutinis vertikalių pokyčių ir
žingsnio ilgio santykis per esamą ratą.
Rato žingsnio ilgis: vidutinis žingsnio ilgis per esamą ratą.
Raumenų prisotinimas O2 %: apytikris raumenų prisotinimo
deguonimi procentas per esamą veiklą.
Rezultatų būsena: rezultatų būsenos įvertis yra jūsų gebėjimų
treniruotis įvertinimas tikruoju laiku.
Saulėlydis: saulėlydžio laikas pagal jūsų GPS padėtį.
Saulėtekis: saulėtekio laikas pagal jūsų GPS padėtį.
Širdies dažnio zona: esamas širdies dažnio diapazonas (nuo 1
iki 5). Numatytosios zonos pagrįstos naudotojo profiliu ir
maksimaliu širdies dažniu (220 minus amžius).
Širdies dažnis: širdies dažnis kartais per minutę (kpm)
Širdies dažnis % maks.: maksimalaus širdies dažnio
procentas.
Sklendimo santykis: horizontalaus nukeliauto atstumo ir
vertikalaus atstumo pokyčio santykis
SklendImo santykis iki tikslo: sklendimo santykis, kurį reikia
įveikti iš esamos padėties į paskirties vietos aukštį. Jei norite,
kad būtų rodomi šie duomenys, turite naviguoti.
Stabdymo laikas: bendras sustabdytas laikas per esamą
veiklą.
Sukimo momento efektyvumas: matavimas, kuriuo įvertinama,
kaip efektyviai dviratininkas mina pedalus.
Tempas: esamas tempas
Priedas
Temperatūra: oro temperatūra. Kūno temperatūra paveikia
temperatūros jutiklį. Galite susieti tempe jutiklį su įrenginiu,
kad turėtumėte nuolatinį tikslių temperatūros duomenų šaltinį.
Trasa: kryptis nuo pradžios vietos iki kelionės tikslo. Kursą
galima peržiūrėti kaip suplanuotą arba nustatytą maršrutą.
Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naviguoti.
Treniruotės streso įvertis: esamos veiklos Training Stress
Score™
Užlipta aukštų: bendras per dieną užliptų aukštų skaičius.
Vertikalus atst. iki tikslo: aukščio atstumas tarp esamos vietos
iki kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys,
turite naviguoti.
Vertikalus greitis: pakilimo ar nusileidimo greitis per laiką.
Vertikalus greitis iki tikslo: pakilimo ar nusileidimo greitis iki iš
anksto nustatyto aukščio. Jei norite, kad būtų rodomi šie
duomenys, turite naviguoti.
Vertikalusis svyravimas: šuolių skaičius bėgant. Vertikalus
liemens judėjimas, matuojamas centimetrais per kiekvieną
žingsnį.
Vertikalus santykis: vertikalių pokyčių ir žingsnio ilgio santykis.
Vid. didžiausios galios fazė dešinėj.: dešinės kojos vidutinės
galios fazės didžiausias kampas per esamą veiklą.
Vid. didžiausios galios fazė kairėje: kairės kojos vidutinės
galios fazės didžiausias kampas per esamą veiklą.
Vid. judėjimo greitis: vidutinis judėjimo greitis per esamą
veiklą.
Vid. platformos centro poslinkis: vidutinis platformos centro
poslinkis per esamą veiklą.
Vid. rato laikas: esamos veiklos vidutinis rato laikas.
Vidutinė galia: vidutinė sugeneruota galia per esamą veiklą.
Vidutinė galios fazė dešinėje: dešinės kojos vidutinės galios
fazės kampas per esamą veiklą.
Vidutinė galios fazė kairėje: kairės kojos vidutinės galios fazės
kampas per esamą veiklą.
Vidutinė kadencija: važiavimas dviračiu. Vidutinė kadencija per
esamą veiklą.
Vidutinė kadencija: bėgimas. Vidutinė kadencija per esamą
veiklą.
Vidutinis 500 m tempas: vidutinis esamas 500 m irklavimo
tempas.
Vidutinis atstumas skaičiuojant judes.: irklavimo sporto rūšys.
Vidutinis atstumas, įveiktas kas mostą, per esamą veiklą.
Vidutinis atstumas skaičiuojant most.: plaukimas Vidutinis
atstumas, įveiktas per mostą, per esamą veiklą.
Vidutinis balansas: vidutinis kairės / dešinės galios balansas
per esama veiklą.
Vidutinis bendras greitis: vidutinis greitis per esamą veiklą,
įskaitant judėjimą ir sustojimus.
Vidutinis greitis: vidutinis greitis per esamą veiklą.
Vidutinis judesių dažnis: irklavimo sporto rūšys. Vidutinis
mostų per minutę (mpm) skaičius per esamą veiklą.
Vidutinis jūrinis greitis: vidutinis greiti mazgais per esamą
veiklą.
Vidutiniškai mostų per atstumą: vidutinis mostų skaičius per
baseino ilgį, per esamą veiklą.
Vidutinis kontakto su žeme laikas: vidutinis kontakto su žeme
laikas per esamą veiklą.
Vidutinis KŽL balansas: vidutinis kontakto su žeme balansas
per esamą sesiją.
Vidutinis nuolydis: vidutinis vertikalus atstumas nuo nuolydžio
po paskutinio perjungimo.
43
Vidutinis pakilimas: vidutinis vertikalus atstumas nuo pakilimo
po paskutinio perjungimo.
Vidutinis širdies dažnio rezervas %: vidutinis širdies dažnio
rezervo (maksimalus širdies dažnis minus širdies dažnis
ilsintis) procentas per esamą veiklą.
Vidutinis širdies dažnis: vidutinis širdies dažnis per esamą
veiklą.
Vidutinis širdies dažnis % maks.: vidutinis širdies dažnio
procentas per esamą veiklą.
Vidutinis SWOLF: vidutinis SWOLF įvertis per esamą veiklą.
SWOLF įvertį sudaro laikas, per kurį nuplaukiamas vienas
baseino ilgis, ir mostų, atliktų tame atstume, skaičius
(Plaukimo terminai, 3 psl.). Kai plaukiama atviruose
vandenyse, apskaičiuojant SWOLF įvertį naudojamas 25 m
atstumas.
Vidutinis tempas: vidutinis tempas per esamą veiklą
Vidutinis vertikalusis pokytis: vidutinis vertikalių pokyčių
skaičius per esamą veiklą.
Vidutinis vertikalus santykis: vidutinis vertikalių pokyčių ir
žingsnio ilgio santykis per esamą sesiją.
Vidutinis žingsnio ilgis: vidutinis žingsnio ilgis per esamą
sesiją.
Vieta: esama padėtis naudojant pasirinktą padėties formato
nustatymą.
Visas hemoglob. kiekis: apytikrė bendra hemoglobino
koncentracija raumenyse.
VMG greitis: greitis, kuriuo maršrute artėjate prie kelionės tikslo.
Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naviguoti.
Žingsnio ilgis: žingsnio ilgis, matuojant nuo vieno pėdos
prisilietimo prie žemės iki kito, matuojamas metrais.
VO2 maks. standartiniai įverčiai
Šiose lentelėse pateikta VO2 maks. įverčių standartinė klasifikacija.
Vyrai
Procentiliai
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Geriausi
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Puikūs
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Geri
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Patenkinami
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Prasti
0-40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Moterys
Procentiliai
20–29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Geriausi
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Puikūs
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Geri
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Patenkinami
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Prasti
0-40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Duomenys perspausdinti leidus The Cooper Institute. Daugiau informacijos rasite www.CooperInstitute.org.
FTP įvertinimai
Padangos dydis
Rato perimetras (mm)
Šiose lentelėse pateikiama galios funkcinio slenksčio (FTP)
įvertinimų lentelė pagal lytį.
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
Vyrai
Vatai kilogramui (W/kg)
22 × 1-3/8
1770
Geriausias
Nuo 5,05
22 × 1-1/2
1785
Puikus
Nuo 3,93 iki 5,04
24 × 1
1753
Geras
Nuo 2,79 iki 3,92
24 × 3/4 vamzdinis
1785
Patenkinamas
Nuo 2,23 iki 2,78
24 × 1-1/8
1795
Iki 2,23
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
Netreniruotas
Moterys
Vatai kilogramui (W/kg)
24 × 2,00
1925
Geriausias
Nuo 4,30
24 × 2,125
1965
Puikus
Nuo 3,33 iki 4,29
26 × 7/8
1920
Geras
Nuo 2,36 iki 3,32
26 × 1-1,0
1913
Patenkinamas
Nuo 1,90 iki 2,35
26 × 1
1952
Netreniruotas
Iki 1,90
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
FTP įvertinimai grindžiami tyrimais, kuriuos atliko Hunter Allen ir
Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Ratų dydis ir perimetras
Greičio jutiklis automatiškai nustato ratų dydį. Jei reikia, greičio
jutiklio nustatymuose galite neautomatiškai įvesti rato perimetrą.
Padangos dydis nurodytas ant abiejų padangos pusių. Tai nėra
išsamus sąrašas. Taip pat galite išmatuoti rato perimetrą arba
nurodyti interneto skaičiuoklėse nurodytą perimetrą.
44
Priedas
Padangos dydis
Rato perimetras (mm)
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 × 2,1
2288
29 × 2,2
2298
29 × 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C vamzdinis
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Ženklų apibrėžtys
Šie ženklai gali būti pateikti ant įrenginio ar priedų etikečių.
WEEE (EEĮA) atliekų šalinimo ir perdirbimo ženklas. WEEE (EEĮA)
ženklas pateikiamas ant produkto laikantis ES direktyvos
2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA)
nuostatų. Jis skirtas neleisti neleistino šio produkto šalinimo ir
skatinti pakartotinį naudojimą ir perdirbimą.
Priedas
45
Rodyklė
A
aikštelės
pasirinkimas 4
žaidimas 4
aklimatizacija 14
ankstesni įrašai 25
ANT+ jutikliai 29, 30
asmeniniai rekordai 6
ištrynimas 6
pašalinimas 6
atbulinis laikmatis 35
atgal į pradžią, navigacija 27
atstumas 33
įspėjimai 28, 31
aukščiamatis 28, 34
kalibravimas 34
aukštis 14
aukštis virš jūros lygio 14
ausinės
„Bluetooth“ technologija 23, 40
prijungimas 23
Auto Lap 32
Auto Pause 32
automatinis lipimas 32
automatinis slinkimas 33
B
barometras 28, 34
kalibravimas 34
baseino dydis 10
baterija
įkrovimas 36, 37
keitimas 37
prailginimas 20, 33, 40
baterijos keitimas 37
bėgimo dinamika 12, 13
bėgtakis 2
Bluetooth jutikliai 29
Bluetooth technologija 1, 4, 19–21, 39
Body Battery 18
C
chronometras 35
ciferblatai 21, 33
Connect IQ 21
D
deguonies saturacija 17, 18
dirželiai 37
duomenys
bendrinimas 7
įkėlimas 20
įrašymas 25
perkėlimas 25
puslapiai 31
saugojimas 11
duomenų bendrinimas 7
duomenų įkėlimas 20
duomenų laukai 21
dviračio jutikliai 29
E
ekranas 35
F
fizinis pasirengimas 15
foninis apšvietimas 1, 35
G
galia (jėga) 14
įspėjimai 31
matuokliai 14, 29, 44
metrai 16
zonos 8
Galileo 33
Garmin Connect 5, 19–21, 25, 39
duomenų įrašymas 25
46
Garmin Express 21, 38
programinės įrangos naujinimas 38
Garmin Pay 23, 24
GLONASS 33, 34
GPS 1, 33, 34
nustatymai 33
signalas 2, 39
greičio ir kadencijos jutikliai 29
greitis 33
GroupTrack 33
MOB 27
mokėjimai 23, 24
mostai 3
Move IQ 9
muzika 1, 22
įkeliama 23
įkėlimas 23
leidimas 23
paslaugos 22
muzikos valdikliai 21, 23
I
N
ilgiai 3
intensyvumo minutės 9, 38
intervalai 3
treniruotės 5
istorija 10, 24, 25
ištrynimas 25
siuntimas į kompiuterį 25
išmanusis telefonas 1, 20, 21, 39
programos 19–21
susiejimas 19, 39
išplėstinis ekranas 7
ištrynimas
asmeniniai rekordai 6
istorija 25
naudotojo duomenys, šalinimas 25
naudotojo profilis 7
naujiniai, programinė įranga 39
navigacija 25, 26, 28, 31
atgal į pradžią 27
Sight 'N Go 27
sustabdymas 27
NFC 24
numatomas finišo laikas 14
nuorodos 21
nustatymai 9, 18, 28, 30–35, 39
J
jėgų atgavimas 13, 16, 17
juostos, laikas 35
K
kadencija 7, 12
įspėjimai 31
jutikliai 29
kalba 34, 39
kalendorius 5
kalibravimas
aukščiamatis 34
kompasas 34
kalorijos, įspėjimai 31
kelio taškai 28
projektavimas 26
kelios sporto šakos 2, 3, 25
kompasas 28, 34
kalibravimas 34
kompiuteris 23
kontaktai, pridėjimas 22
kontakto su žeme laikas 12, 13
koordinatės 26
krypties nustatymas 28
Kūno baterija 19
kursai 28
žaidimas 4
L
laikas 36
įspėjimai 31
juostos ir formatai 35
nustatymai 35
laikmatis 1, 3, 10, 24
atbulinis skaičiavimas 35
laiko juostos 35
laikrodis 1, 35
laikrodžio režimas 33, 40
laktato slenkstis 13–15
lankytinos vietos (LV) 26–28
lenktyniavimas 6
lenktynių prognozės 13
LiveTrack 21
M
maršrutai 26
nustatymai 32
matavimai 4
matavimo vienetai 35
mėgstami 30
meniu 1
metronomas 7
miego režimas 8, 9
mygtukai 1, 21, 34, 35, 37
O
orai 21
P
pagalba 22
pagalbos funkcija 21
pagrindinis meniu, tinkinimas 30
palydovo signalai 33, 39
pašalinimas, asmeniniai rekordai 6
pavojaus signalai 31
perspėjimai 32
piktogramos 1
piniginė 1, 24
plaukimas 3, 10, 11
pranešimai 19
priedai 29, 38, 40
prijungimas 20, 21
profiliai 1
naudotojas 7
veikla 1, 3
programinė įranga
licencija 36
naujinimas 38, 39
versija 36
programos 20, 21
išmanusis telefonas 19
pulsoksimetras 9, 17, 18
R
ratai 1
ratų dydžiai 44
rezultatų būsena 13, 15
rezultatų kortelė 4
ridos skaitiklis 4, 25
S
saugos informacija 22
segmentai 6, 7
Sight 'N Go 27
signalai 35
sistemos nustatymai 34
skubios pagalbos kontaktai 21, 22
slidinėjimas
kalnų 3
snieglenčių sportas 3
smūgio matavimas 4
snieglenčių sportas 3
specifikacijos 37
Spotify 23
staigus posūkis 4
statistika 4
stebėjimas 18, 21
streso įvertis 18
streso lygis 13, 18
susiejimas 19
ANT+ jutikliai 10, 40
Bluetooth jutikliai 40
Rodyklė
išmanusis telefonas 19, 39
jutikliai 29
svingo analizė 4
SWOLF balas 3
T
tempe 30, 40
temperatūra 14, 30, 40
tikslai 6
tikslas 6
tonai 7, 35
TracBack 2, 27
trasos 26
kūrimas 26
treniruotė 1, 5, 6, 14, 17, 20
planai 5
treniruotė patalpoje 2, 29
treniruotės 3, 5
įkėlimas 5
treniruotės būsena 14, 16, 17
Treniruotės efektas 13, 15
treniruotės krūvis 16, 17
treniruotės patalpose 2
triatlono treniruotė 3
trikčių šalinimas 10–13, 18, 19, 37–39
U
UltraTrac 33
USB 39
V
valdikliai 10, 18, 20, 21, 23
valdiklių meniu 21
veiklos 1, 2, 30, 33
išsaugojimas 2
pasirinktinis 3
pradžia 2, 27
tinkinta 2
tinkintas 30
veiklos stebėjimas 8, 9
veiklų išsaugojimas 1, 3, 10
vertikalusis santykis 12, 13
vertikalusis svyravimas 12, 13
vietos 26
išsaugojimas 26, 27
redagavimas 26
šalinimas 26
VIRB nuotolinis valdymas 36
Virtual Partner 6
VO2 maks. 13, 14, 16, 44
W
Wi‑Fi 21, 39
prijungimas 21
Z
zonos
galia 8
širdies dažnis 7, 8
Rodyklė
47
support.garmin.com
Balandis 2019
190-02515-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising