Garmin | Forerunner® 945 | Garmin Forerunner® 945 Īpašnieka rokasgrāmata

Garmin Forerunner® 945 Īpašnieka rokasgrāmata
FORERUNNER 945
®
Īpašnieka rokasgrāmata
© 2019 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi
Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu
izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un
papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.
Garmin , Garmin logotips, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner , inReach , VIRB , Virtual Partner un Xero™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes, kas ir reģistrētas
ASV un citās valstīs. Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, HRM-Run™, HRM-Tri™, HRM-Swim™, QuickFit , tempe™, TrueUp™,
TruSwing™, Varia™, Varia Vision™ un Vector™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ ir Google Inc. prečzīme. Apple , iPhone , iTunes un Mac ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Vārdiskā prečzīme BLUETOOTH un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc.
īpašums, un Garmin jebkurā gadījumā izmanto šīs zīmes saskaņā ar licenci. The Cooper Institute , kā arī visas saistītās prečzīmes ir The Cooper Institute īpašums. Uzlabota sirdsdarbības ritma
analīze, ko nodrošina Firstbeat. Programmatūra Spotify ir pakļauta trešās personas licence, kuru varat skatīt šeit: https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses. Shimano un Di2™ ir
Shimano, Inc. prečzīmes. STRAVA un Strava™ ir Strava, Inc. prečzīme. Training Stress Score™, Intensity Factor™ un Normalized Power™ ir Peaksware, LLC prečzīme. Wi‑Fi ir reģistrēta Wi-Fi
Alliance Corporation prečzīme. Windows ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrēta prečzīme. Citas prečzīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to
attiecīgajiem īpašniekiem.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Šis produkts ir ANT+ sertificēts. Sarakstu ar savietojamiem produktiem un lietotnēm skatiet tīmekļa vietnē www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03525
Saturs
Ievads.............................................................................. 1
Ierīces pārskats .......................................................................... 1
GPS statuss un statusa ikonas .............................................. 1
Pulsteņa iestatīšana ................................................................... 1
Aktivitātes un lietotnes.................................................. 1
Dodoties skrējienā ...................................................................... 1
Aktivitātes sākšana ..................................................................... 2
Padomi aktivitāšu reģistrēšanai ............................................. 2
Aktivitātes beigšana .................................................................... 2
Pielāgotas aktivitātes izveide ...................................................... 2
Iekštelpu aktivitātes .................................................................... 2
Trenažiera attāluma kalibrēšana ............................................ 2
Ārpustelpu aktivitātes .................................................................. 2
Dažādi sporta veidi ................................................................ 2
Triatlona treniņš ................................................................ 3
Dažādu sporta veidu aktivitātes veidošana ....................... 3
Padomi triatlona treniņam vai vairāku sporta veidu
aktivitāšu izmantošanai ..................................................... 3
Peldēšana .............................................................................. 3
Peldēšanas terminoloģija .................................................. 3
Vēzienu veidi ..................................................................... 3
Padomi peldēšanas aktivitātēm ........................................ 3
Atpūta baseina peldes laikā .............................................. 3
Treniņš, izmantojot vingrināšanās žurnālu ........................ 3
Nobraucienu skatīšana .......................................................... 3
Golfa spēle ............................................................................. 4
Golfa spēle ........................................................................ 4
Bedrīšu informācija ........................................................... 4
Karodziņa pārvietošana .................................................... 4
Mērīto sitienu skatīšana .................................................... 4
Layup un krasu pagriezienu attālumu skatīšana ............... 4
Rezultātu saglabāšana ...................................................... 4
Rezultātu atjaunināšana ................................................... 4
TruSwing™ ....................................................................... 4
Golfa odometra lietošana .................................................. 4
Sekošana statistikai .......................................................... 4
Audio uzvedņu atskaņošana aktivitātes laikā ............................. 4
Treniņi............................................................................. 5
Fizisko vingrojumu sērijas ........................................................... 5
No Garmin Connect lejupielādētas fizisko vingrojumu sērijas
izpilde ..................................................................................... 5
Vingrojumu sērijas sākšana ................................................... 5
Par treniņu kalendāru ............................................................. 5
Garmin Connect treniņa plānu izmantošana ..................... 5
Intervālu fizisko vingrojumu sērijas ........................................ 5
Intervāla treniņa izveide .................................................... 5
Intervālu fizisko vingrojumu sērijas sākšana ..................... 5
Intervāla treniņa apturēšana ............................................. 5
Virtual Partner® lietošana ........................................................... 6
Treniņa mērķa iestatīšana .......................................................... 6
Treniņa mērķa atcelšana ....................................................... 6
Iepriekšējās aktivitātes rezultātu pārspēšana ............................. 6
Personīgie rekordi ....................................................................... 6
Personīgo rekordu skatīšana ................................................. 6
Personīgā rekorda atjaunošana ............................................. 6
Personīgā rekorda dzēšana ................................................... 6
Visu personīgo rekordu notīrīšana ......................................... 6
Segmenti .....................................................................................6
Strava™ Segmenti ................................................................. 7
Sacensība segmentā ............................................................. 7
Segmenta detaļu skatīšana ................................................... 7
Metronoma lietošana .................................................................. 7
Paplašinātā attēlojuma režīms .................................................... 7
Saturs
Lietotāja profila iestatīšana ......................................................... 7
Fiziskās formas mērķi ............................................................ 7
Par sirdsdarbības ritma zonām .............................................. 7
Sirdsdarbības ritma zonu iestatīšana ................................ 7
Atļauja ierīcei iestatīt jūsu sirdsdarbības ritma zonas ....... 8
Sirdsdarbības ritma zonu aprēķini ..................................... 8
Savu spēka zonu iestatīšana ................................................. 8
Aktivitātes izsekošana ................................................... 8
Automātisks mērķis ..................................................................... 8
Brīdinājuma par kustību izmantošana ........................................ 8
Sekošana miegā ......................................................................... 8
Automatizētas miega izsekošanas lietošana ......................... 9
Netraucēšanas režīma lietošana ........................................... 9
Intensitātes minūtes .................................................................... 9
Intensitātes minūšu pelnīšana ............................................... 9
Garmin Move IQ™ Notikumi ....................................................... 9
Aktivitātes izsekošanas iestatījumi ............................................. 9
Aktivitātes izsekošanas izslēgšana ........................................ 9
Sirdsdarbības ritma funkcijas....................................... 9
Uz plaukstas locītavu balstīts pulss ............................................ 9
Ierīces valkāšana ................................................................... 9
Padomi mainīgu sirdsdarbības ritma datu gadījumā ........... 10
Pulsa logrīka skatīšana ........................................................ 10
Pulsa datu apraide uz Garmin® ierīcēm .............................. 10
Sirdsdarbības ritma novirzes no normas iestatīšana ........... 10
Plaukstas locītavas sirsdarbības ritma monitora
izslēgšana ............................................................................ 10
HRM-Swim Piederums ............................................................. 10
Sirdsdarbības ritms peldēšanas laikā .................................. 10
Peldot baseinā ................................................................ 10
Peldēšana atklātos ūdeņos ............................................. 10
Sirdsdarbības ritma monitora pielāgošana .......................... 11
Sirdsdarbības ritma monitora uzlikšana ............................... 11
Padomi HRM-Swim piederuma lietošanai ........................... 11
Sirdsdarbības ritma monitora apkope .................................. 11
HRM-Tri piederums .................................................................. 11
Peldēšana peldbaseinā ....................................................... 11
Sirdsdarbības ritma monitora uzlikšana ............................... 11
Datu uzglabāšana ................................................................ 11
Sirdsdarbības ritma monitora apkope .................................. 12
Padomi mainīgu sirdsdarbības ritma datu gadījumā ................ 12
Skriešanas dinamika ................................................................. 12
Trenēšanās, izmantojot skriešanas dinamiku ...................... 12
Krāsu mēraparāti un skriešanas dinamikas dati .................. 12
Saskares ar zemi laika balansa dati ................................ 13
Vertikālo svārstību un vertikālā koeficienta dati .............. 13
Padomi saistībā ar trūkstošiem skriešanas dinamikas
datiem .................................................................................. 13
Izpildes mērījumi ....................................................................... 13
Izpildes paziņojumu izslēgšana ........................................... 14
Izpildes mērījumu automātiska noteikšana .......................... 14
Aktivitāšu sinhronizācija un izpildes mērījumi ...................... 14
Par VO2 Max. aplēsēm ........................................................ 14
Iegūstiet savas VO2 Max. aplēses skriešanai ................ 14
Iegūstiet savas VO2 Max. aplēses riteņbraukšanai ........ 14
Aklimatizēšanās izpildei karstumā un augstumā ................. 14
Savu prognozēto sacensību laiku skatīšana ....................... 15
Par Training Effect ............................................................... 15
Izpildes spēja ....................................................................... 15
Savas izpildes spējas skatīšana ..................................... 15
Laktāta sliekšņvērtība .......................................................... 15
Vadīta testa veikšana, lai noteiktu laktāta
sliekšņvērtību .................................................................. 15
FTP aplēšu iegūšana ........................................................... 16
FTP testa veikšana ......................................................... 16
Treniņu statuss ......................................................................... 16
i
Treniņu statusa līmeņi .......................................................... 16
Padomi treniņa statusa iegūšanai ................................... 17
Treniņa slodze ..................................................................... 17
Treniņu slodzes fokuss ................................................... 17
Atgūšanās laiks .................................................................... 17
Atgūšanās laika skatīšana .............................................. 17
Atgūšanās sirdsdarbības ritms ........................................ 17
Pulsa oksimetrija ....................................................................... 18
Pulsa oksimetrijas loga skatīšana ........................................ 18
Pulsa oksimetra izsekošanas miegā ieslēgšana ................. 18
Visas dienas aklimatizācijas režīma ieslēgšana .................. 18
Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadījumā .............. 18
Sirdsdarbības ritma mainīguma stresa rezultāta skatīšana ...... 18
Body Battery ............................................................................. 18
Body Battery logrīka skatīšana ............................................ 18
Padomi uzlabotiem Body Battery datiem ............................. 19
Viedās funkcijas........................................................... 19
Viedtālruņa un ierīces pāra savienojuma veidošana ................ 19
Ieteikumi esošajiem Garmin Connect lietotājiem ................. 19
Bluetooth paziņojumu iespējošana ...................................... 19
Paziņojumu skatīšana ..................................................... 19
Paziņojumu pārvaldība .................................................... 20
Bluetooth viedtālruņa savienojuma izslēgšana ............... 20
Viedtālruņa savienojuma brīdinājumu ieslēgšana un
izslēgšana ....................................................................... 20
Bluetooth pievienotās funkcijas ................................................ 20
Datu manuāla sinhronizācija ar Garmin Connect ................ 20
Pazaudētas mobilās ierīces atrašanās vietas noteikšana ... 20
Logrīki ....................................................................................... 20
Logrīku skatīšana ................................................................. 21
Par logrīku Mana diena ................................................... 21
Vadības izvēlnes skatīšana ................................................. 21
Vadības izvēlnes pielāgošana ............................................. 21
Laikapstākļu logrīka skatīšana ............................................. 21
Mūzikas pārvaldības atvēršana ........................................... 21
Connect IQ Funkcijas ............................................................... 21
Connect IQ funkciju lejupielāde, izmantojot datoru .............. 21
Wi‑Fi pievienotās funkcijas ....................................................... 21
Pievienošana Wi‑Fi tīklam ................................................... 21
Drošības un izsekošanas funkcijas............................ 21
Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem pievienošana ................. 22
Palīdzības pieprasīšana ....................................................... 22
Negadījuma noteikšanas ieslēgšana un izslēgšana ................. 22
GroupTrack sesijas sākšana .................................................... 22
Padomi GroupTrack sesijām ................................................ 22
Mūzika........................................................................... 22
Trešās personas pakalpojumu sniedzēja pievienošana ........... 22
Spotify® .................................................................................... 23
Audio satura lejupielāde no Spotify ..................................... 23
Personīgā audio satura lejupielāde .......................................... 23
Mūzikas klausīšanās ................................................................. 23
Mūzikas atskaņošanas pārvaldība ....................................... 23
Mūzikas atskaņošanas pārvaldība pievienotā viedtālrunī .... 23
Austiņu pievienošana, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju .......... 23
Garmin Pay ................................................................... 23
Garmin Pay maka iestatīšana ................................................... 23
Maksājums par pirkumu, izmantojot pulksteni .......................... 24
Kartes pievienošana Garmin Pay makam ................................ 24
Garmin Pay maka pārvaldība .............................................. 24
Garmin Pay ieejas koda maiņa ................................................. 24
žurnāli ............................................................................ 24
Vēstures izmantošana .............................................................. 24
Dažādu sporta veidu vēsture ............................................... 25
Laika skatīšana katrā sirdsdarbības ritma zonā .................. 25
ii
Datu kopsummu skatīšana ....................................................... 25
Odometra lietošana .................................................................. 25
Vēstures dzēšana ..................................................................... 25
Garmin Connect ........................................................................ 25
Garmin Connect lietošana datorā ........................................ 25
Datu pārvaldība ........................................................................ 25
Failu dzēšana ....................................................................... 25
Navigācija...................................................................... 26
Kursi .......................................................................................... 26
Kursa izveide un sekošana jūsu ierīcē ................................ 26
Apļa maršruta kursa veidošana ........................................... 26
Jūsu atrašanās vietas saglabāšana ......................................... 26
Saglabāto atrašanās vietu rediģēšana ................................ 26
Ceļa punkta plānošana ............................................................. 26
Naviģēšana uz galapunktu ....................................................... 26
Naviģēšana uz interesējošo objektu ......................................... 26
Intereses objekti ................................................................... 27
Naviģēšana, izmantojot funkciju Skats un kustība ................... 27
Navigēšana uz sākuma punktu aktivitātes laikā ....................... 27
Naviģēšana uz jūsu pēdējās saglabātās aktivitātes sākuma
punktu ....................................................................................... 27
Cilvēka aiz borta atrašanās vietas iezīmēšana un naviģēšanas
sākšana .................................................................................... 27
Navigācijas apturēšana ............................................................ 27
Karte ......................................................................................... 27
Kartes skatīšana .................................................................. 27
Atrašanās vietas saglabāšana vai naviģēšana uz atrašanās
vietu kartē ............................................................................ 27
Naviģēšana, izmantojot funkciju Manā tuvumā ................... 28
Kartes panoramēšana un tālummaiņa ................................. 28
Kartes iestatījumi ................................................................. 28
Altimetrs un barometrs .............................................................. 28
Kompass ................................................................................... 28
Navigācijas iestatījumi .............................................................. 28
Kartes funkciju pielāgošana ................................................. 28
Kursa rādītājs ....................................................................... 28
Kursu shēmas iestatīšana .................................................... 28
Navigācijas brīdinājumu iestatīšana .................................... 28
Bezvadu sensori........................................................... 29
Bezvadu sensoru savienošana pārī ......................................... 29
Kājas mērierīce ......................................................................... 29
Došanās skrējienā, izmantojot soļu mērītāju ....................... 29
Soļu mērītāja kalibrēšana .................................................... 29
Kājas mērierīces kalibrēšanas uzlabošana ..................... 29
Soļu mērītāja manuāla kalibrēšana ..................................... 29
Soļu mērītāja ātruma un attāluma iestatīšana ..................... 29
Papildaprīkojuma velosipēda ātruma un kadences sensora
izmantošana ............................................................................. 29
Treniņš, izmantojot spēka mērītājus ......................................... 30
Elektronisko pārslēgu izmantošana .......................................... 30
Situācijas apzināšana ............................................................... 30
tempe ........................................................................................ 30
Ierīces pielāgošana...................................................... 30
Savu aktivitāšu saraksta pielāgošana ...................................... 30
Logrīku cilpas pielāgošana ....................................................... 30
Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi ................................................ 30
Datu ekrānu pielāgošana ..................................................... 31
Kartes pievienošana aktivitātei ............................................ 31
Brīdinājuma signāli ............................................................... 31
Brīdinājuma iestatīšana ................................................... 31
Aktivitātes kartes iestatījumi ................................................. 31
Maršrutēšanas iestatījumi .................................................... 32
Auto Lap ............................................................................... 32
Apļu atzīmēšana pēc attāluma ........................................ 32
Auto Pause iespējošana ...................................................... 32
Saturs
Automātiskas kāpšanas iespējošana ................................... 32
3D ātrums un attālums ......................................................... 33
Automātiskas ritināšanas lietošana ..................................... 33
GPS iestatījuma maiņa ........................................................ 33
GPS un citas satelītu sistēmas ....................................... 33
UltraTrac ......................................................................... 33
Enerģijas taupīšanas noildzes iestatījumi ............................ 33
Aktivitātes vai lietotnes noņemšana ......................................... 33
GroupTrack Iestatījumi ............................................................. 33
Pulksteņa skata iestatījumi ....................................................... 33
Pulksteņa ciparnīcas pielāgošana ....................................... 33
Sensoru iestatījumi ................................................................... 34
Kompasa iestatījumi ............................................................. 34
Kompasa manuāla kalibrēšana ....................................... 34
Ziemeļu norādes iestatīšana ........................................... 34
Altimetra iestatījumi .............................................................. 34
Barometriskā altimetra kalibrēšana ................................. 34
Barometra iestatījumi ........................................................... 34
Barometra kalibrēšana .................................................... 34
Xero lokācijas iestatījumi ..................................................... 34
Sistēmas iestatījumi .................................................................. 34
Laika iestatījumi ................................................................... 35
Fona apgaismojuma iestatījumu maiņa ............................... 35
Karsto taustiņu pielāgošana ................................................ 35
Mērvienību mainīšana .......................................................... 35
Pulksteņi ................................................................................... 35
Modinātāja iestatīšana ......................................................... 35
Brīdinājuma dzēšana ........................................................... 35
Atpakaļskaitīšanas taimera palaišana ................................. 35
Hronometra lietošana ........................................................... 35
Laika sinhronizēšanas ar GPS ............................................. 35
Laika manuāla iestatīšana ................................................... 35
VIRB tālvadība .......................................................................... 35
Sporta kameras VIRB vadība .............................................. 35
VIRB sporta kameras pārvaldība aktivitātes laikā ............... 36
Mana ierīce ir nepareizā valodā ............................................... 39
Vai mans viedtālrunis ir saderīgs ar manu ierīci? ..................... 39
Mans tālrunis neveido savienojumu ar ierīci ............................. 39
Akumulatora darbības laika maksimizēšana ............................ 39
Temperatūras rādījums nav precīzs ......................................... 40
Manuāla ANT+ sensoru savienošana pārī ............................... 40
Vai es varu izmantot savu Bluetooth sensoru ar savu
pulksteni? ..................................................................................40
Mūzika pazūd, vai austiņas zaudē savienojumu ...................... 40
Pielikums....................................................................... 40
Datu lauki .................................................................................. 40
VO2 Max. standarta parametri .................................................. 44
FTP novērtējumi ....................................................................... 44
Riteņu lielums un apkārtmērs ................................................... 44
Simbolu definīcijas .................................................................... 45
Rādītājs......................................................................... 46
Informācija par ierīci.................................................... 36
Ierīces informācijas skatīšana .................................................. 36
E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas
skatīšana .............................................................................. 36
Ierīces uzlādēšana .................................................................... 36
Padomi ierīces uzlādei ......................................................... 36
Specifikācijas ............................................................................ 37
Forerunner specifikācijas ..................................................... 37
HRM-Swim un HRM-Tri specifikācijas ................................. 37
Ierīces apkope .......................................................................... 37
Ierīces tīrīšana ..................................................................... 37
HRM-Swim un HRM-Tri baterijas nomaiņa .......................... 37
Saišu maiņa .............................................................................. 37
Traucējummeklēšana ................................................... 38
Produkta atjauninājumi ............................................................. 38
Garmin Express iestatīšana ................................................. 38
Papildu informācijas iegūšana .................................................. 38
Aktivitāšu izsekošana ............................................................... 38
Mans dienas soļu skaits nav redzams ................................. 38
Mans soļu skaits nešķiet precīzs ......................................... 38
Soļu skaits manā ierīcē un manā Garmin Connect kontā
neatbilst ................................................................................ 38
Uzkāpto stāvu skaits šķiet neprecīzs ................................... 38
Manas intensitātes minūtes mirgo ....................................... 38
Satelīta signālu iegūšana ......................................................... 38
GPS satelīta uztveršanas uzlabošana ................................. 39
Ierīces restartēšana .................................................................. 39
Visu noklusējuma iestatījumu atiestatīšana .............................. 39
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni Garmin
Connect .................................................................................... 39
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express .. 39
Saturs
iii
Ievads
BRĪDINĀJUMS
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
Pirms sākat vai pārveidojat jebkuru treniņu programmu, vienmēr
konsultējieties ar ārstu.
Ierīces pārskats
Pulsteņa iestatīšana
Lai pilnībā izmantotu Forerunner funkcijas, izpildiet tālāk
norādītos uzdevumus.
• Izveidojiet viedtālruņa pāra savienojumu ar lietotni Garmin
Connect™ (Viedtālruņa un ierīces pāra savienojuma
veidošana, 19. lappuse).
• Iestatiet drošības funkcijas (Drošības un izsekošanas
funkcijas, 21. lappuse).
• Iestatiet mūziku (Mūzika, 22. lappuse).
• Iestatiet Wi‑Fi tīklus (Pievienošana Wi‑Fi tīklam,
21. lappuse).
• Iestatiet savu Garmin Pay™ maku (Garmin Pay maka
iestatīšana, 23. lappuse).
Aktivitātes un lietotnes
Atlasiet, lai ieslēgtu ierīci.
Atlasiet, lai ieslēgtu un izslēgtu fona apgaismojumu.
LIGHT Turiet nospiestu, lai skatītu vadības izvēlni.
Atlasiet , lai palaistu un apturētu aktivitātes taimeri.
START Atlasiet, lai izvēlētos opciju vai apstiprinātu ziņojumu.
STOP
BACK
Atlasiet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Atlasiet, lai ierakstītu distanci, atpūtu vai pāreju aktivitātes
laikā.
Atlasiet, lai ritinātu pa logrīkiem, datu ekrāniem, opcijām un
DOWN iestatījumiem.
Turiet nospiestu, lai atvērtu mūzikas pārvaldību (Mūzika,
22. lappuse).
UP
Jūsu ierīci var izmantot iekštelpu, ārpustelpu, atlētikas un fitnesa
aktivitātēm. Sākot aktivitāti, ierīce parāda un reģistrē sensora
datus. Jūs varat saglabāt aktivitātes un kopīgot tās ar Garmin
Connect kopienu.
Jūs varat arī pievienot Connect IQ™ aktivitātes un lietotnes savai
ierīcei, izmantojot Connect IQ tīmekļa vietni (Connect IQ
Funkcijas, 21. lappuse).
Lai uzzinātu vairāk par aktivitāšu izsekošanu un mērījumu
precizitāti, dodieties uz garmin.com/ataccuracy.
Dodoties skrējienā
Pirmā fiziskā aktivitāte, kuru ierakstāt ierīcē, var būt skriešana,
riteņbraukšana vai jebkura aktivitāte brīvā dabā. Pirms
aktivitātes sākšanas jums, iespējams, būs jāuzlādē ierīce
(Ierīces uzlādēšana, 36. lappuse).
1 Atlasiet START un atlasiet aktivitāti.
2 Dodieties ārā un gaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
3 Atlasiet START, lai palaistu aktivitātes taimeri.
4 Dodieties skrējienā.
Atlasiet, lai ritinātu pa logrīkiem, datu ekrāniem, opcijām un
iestatījumiem.
Turiet nospiestu, lai skatītu izvēlni.
GPS statuss un statusa ikonas
GPS statusa aplis un ikonas īslaicīgi pārklāj katru datu ekrānu.
Aktivitātēm brīvā dabā statusa aplis kļūst zaļš, kad GPS ir
gatavs. Mirgojoša ikona nozīmē, ka ierīce meklē signālu.
Vienmērīgi izgaismota ikona nozīmē, ka signāls ir atrasts vai ka
sensors ir pievienots.
GPS
GPS statuss
Akumulatora uzlādes līmenis
Viedtālruņa savienojuma statuss
Wi‑Fi tehnoloģijas statuss
®
Sirdsdarbības ritma statuss
5 Pēc skrējiena pabeigšanas atlasiet STOP, lai apturētu
aktivitātes taimeri.
6 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Rezumējums, lai restartētu aktivitātes taimeri.
• Atlasiet Saglabāt, lai saglabātu skrējienu un atiestatītu
aktivitātes taimeri. Jūs varat atlasīt skrējienu, lai skatītu
kopsavilkumu.
Soļu mērītāja statuss
Running Dynamics Pod statuss
Ātruma un kadences sensora statuss
Velosipēda gaismu statuss
Velosipēda radara statuss
Paplašināta attēlojuma režīma statuss
Jaudas mērītāja statuss
tempe™ sensora statuss
VIRB kameras statuss
®
Ievads
• Atlasiet Veidot rez. vēlāk, lai aizturētu skrējienu un
turpinātu ierakstīt vēlāk.
• Atlasiet Distance, lai atzīmētu distanci.
1
• Atlasiet Atmest > Jā, lai dzēstu skrējienu.
Aktivitātes sākšana
4 Atlasiet nosaukumu vai ievadiet pielāgotu nosaukumu.
Dubulti aktivitāšu nosaukumi ietver numuru, piemēram,
Velosipēds(2).
5 Atlasiet opciju:
• Atlasiet opciju, lai pielāgotu specifiskus aktivitātes
iestatījumus. Piemēram, jūs varat pielāgot datu ekrānus
vai automātiskas funkcijas.
• Atlasiet Pabeigts, lai saglabātu un lietotu pielāgoto
aktivitāti.
6 Atlasiet Jā, lai pievienotu aktivitāti izlases sarakstam.
Sākot aktivitāti, GPS ieslēdzas automātiski (ja nepieciešams).
Ja jums ir izvēles bezvadu sensors, varat savienot to pārī ar
Forerunner ierīci (Bezvadu sensoru savienošana pārī,
29. lappuse).
1 Nospiediet START.
2 Atlasiet aktivitāti.
PIEZĪME. izlases aktivitātes sarakstā parādās pirmās (Savu
aktivitāšu saraksta pielāgošana, 30. lappuse).
Atlasiet
opciju:
3
• Atlasiet aktivitāti no savas izlases.
• Atlasiet un atlasiet aktivitāti no paplašinātā aktivitāšu
saraksta.
4 Ja aktivitātei nepieciešami GPS signāli, dodieties uz vietu ar
brīvu skatu uz debesīm.
Uzgaidiet,
līdz parādās GPS .
5
Ierīce ir gatava, kad tā ir noteikusi jūsu pulsu, ieguvusi
GPS signālus (ja nepieciešams) un izveidojusi savienojumu
ar bezvadu sensoriem (ja nepieciešams).
6 Nospiediet START, lai ieslēgtu aktivitātes taimeri.
Ierīce reģistrē aktivitātes datus tikai laikā, kad aktivitātes
taimeris darbojas.
PIEZĪME. aktivitātes laikā varat turēt nospiestu DOWN, lai
atvērtu mūzikas vadīklas.
Forerunner ierīci var izmantot treniņiem iekštelpās, piemēram,
skriešanai pa iekštelpu celiņu vai izmantojot stacionāru
velosipēdu. Iekštelpu aktivitātēm GPS ir izslēgts.
Skrienot vai staigājot ar izslēgtu GPS, ātrums, attālums un
kadence tiek aprēķināti, izmantojot ierīcē esošo akselerometru.
Akselerometrs kalibrēšanu veic pats. Ātruma, attāluma un
kadences datu precizitāte uzlabojas pēc vairākiem skrējieniem
vai pastaigām ārpus telpām, izmantojot GPS.
IETEIKUMS. turēšanās pie slīdošā celiņa trenažiera margām
pazemina precizitāti. Jūs varat izmantot izvēles kājas mērierīci,
lai reģistrētu tempu, attālumu un kadenci.
Braucot ar velosipēdu, kad GPS ir izslēgts, ātrums un attālums
nav pieejami, ja vien jums nav izvēles sensora, kas nosūta
ātruma un attāluma datus ierīcei (piemēram, ātruma vai
kadences sensors).
Padomi aktivitāšu reģistrēšanai
Trenažiera attāluma kalibrēšana
• Pirms aktivitātes sākšanas uzlādējiet ierīci (Ierīces
uzlādēšana, 36. lappuse).
• Atlasiet
, lai reģistrētu apļus.
• Atlasiet UP vai DOWN, lai skatītu papildu datu lapas.
Aktivitātes beigšana
1 Atlasiet STOP.
2 Atlasiet opciju:
• Lai atsāktu aktivitāti, atlasiet Rezumējums.
• Lai saglabātu aktivitāti un atgrieztos pulksteņa režīmā,
atlasiet Saglabāt > Pabeigts.
• Lai aizturētu aktivitāti un vēlāk to atsāktu, atlasiet Veidot
rez. vēlāk.
• Lai atzīmētu apli, atlasiet Distance.
• Lai navigētu atpakaļ uz aktivitātes sākuma punktu pa to
pašu ceļu, atlasiet Atgriezties sākumā > TracBack.
PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai aktivitātēm, kas
izmanto GPS.
• Lai navigētu atpakaļ uz aktivitātes sākuma punktu pa
taisnāko ceļu, atlasiet Atgriezties sākumā > Maršruts.
PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai aktivitātēm, kas
izmanto GPS.
• Lai atmestu aktivitāti un atgrieztos pulksteņa režīmā,
atlasiet Atmest > Jā.
PIEZĪME. pēc aktivitātes beigšanas ierīce automātiski to
saglabā pēc 30 minūtēm.
Pielāgotas aktivitātes izveide
1 Atrodoties pulksteņa skatā, atlasiet START > Pievienot.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Kopēt aktivitāti, lai izveidotu pielāgotu aktivitāti
no kādas saglabātas aktivitātes.
• Atlasiet Cits, lai izveidotu jaunu pielāgotu aktivitāti.
3 Ja nepieciešams, atlasiet aktivitātes veidu.
2
Iekštelpu aktivitātes
Lai ierakstītu precīzus attālumus skrējieniem uz trenažiera, jūs
varat kalibrēt trenažiera attālumu pēc tam, kad veicat uz
trenažiera vismaz 1,5 km (1 jūdzi). Ja izmantojat dažādus
trenažierus, varat manuāli kalibrēt trenažiera attālumu uz katra
trenažiera vai pēc katra skrējiena.
1 Sāciet aktivitāti uz trenažiera (Aktivitātes sākšana,
2. lappuse) un skrieniet uz tā vismaz 1,5 km (1 jūdzi).
2 Pēc skrējiena pabeigšanas atlasiet STOP.
3 Atlasiet opciju:
• Lai kalibrētu trenažiera attālumu pirmo reizi, atlasiet
Saglabāt.
Ierīce aicinās jūs pabeigt trenažiera kalibrēšanu.
• Lai manuāli kalibrētu trenažiera attālumu pēc pirmreizējās
kalibrēšanas, atlasiet Kalibrēt un sagl. > Jā.
4 Pārbaudiet trenažiera displejā redzamo veikto attālumu un
ievadiet to savā ierīcē.
Ārpustelpu aktivitātes
Forerunner ierīcē ir iepriekš ielādētas tādas ārpustelpu
aktivitātes kā skriešana un velobraukšana. Ārpustelpu
aktivitātēm GPS ir ieslēgts. Jūs varat pievienot jaunas
aktivitātes, balstoties uz noklusējuma aktivitātēm, piemēram,
staigāšanu vai airēšanu. Ierīcē varat pievienot arī pielāgotas
aktivitātes (Pielāgotas aktivitātes izveide, 2. lappuse).
Dažādi sporta veidi
Triatlona, diatlona vai citu tādu sporta veidu dalībnieki, kas
ietver dažādus sporta veidus, var izmantot dažādu sporta veidu
aktivitāšu, piemēram, Triatlons vai Peld./skr., piedāvātas
priekšrocības. Dažādu sporta veidu aktivitāšu laikā jūs varat
pāriet no viena sporta veida uz citu un skatīt kopējo laiku un
attālumu. Piemēram, jūs varat pāriet no riteņbraukšanas un
skriešanu un skatīt savu kopējo laiku un attālumu
riteņbraukšanai un skriešanai visā dažādu sporta veidu
aktivitātes laikā.
Standarta triatlonam jūs varat pielāgot dažādu sporta veidu
aktivitāti vai izmantot noklusējuma triatlona aktivitātes
iestatījumu.
Aktivitātes un lietotnes
Triatlona treniņš
Kad jūs piedalāties triatlonā, varat izmantot triatlona aktivitāti, lai
ātri pārietu uz katru sporta segmentu un laiku katrā segmentā un
saglabātu aktivitāti.
1 Atlasiet START > Triatlons.
2 Atlasiet START, lai palaistu taimeri.
katras pārejas sākumā un beigās.
3 Atlasiet
Pārejas funkciju triatlona aktivitāšu iestatījumiem var ieslēgt
un izslēgt.
4 Pēc aktivitātes pabeigšanas atlasiet STOP > Saglabāt.
Dažādu sporta veidu aktivitātes veidošana
1 Pulksteņa ciparnīcā atlasiet START > Pievienot > Dažādi
sporta veidi.
2 Atlasiet dažādu sporta veidu tipu vai ievadiet pielāgotu
nosaukumu.
Dublētu aktivitāšu nosaukumi ietver numuru. Piemēram,
Triatlons(2).
3 Atlasiet divas vai vairākas aktivitātes.
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet opciju, lai pielāgotu noteiktus aktivitātes
iestatījumus. Piemēram, jūs varat izvēlēties, vai iekļausit
pārejas.
• Atlasiet Pabeigts, lai saglabātu un izmantotu dažādu
sporta veidu aktivitāti.
5 Atlasiet Jā, lai pievienotu aktivitāti savu izlašu sarakstam.
Padomi triatlona treniņam vai vairāku sporta veidu
aktivitāšu izmantošanai
• Atlasiet START, lai sāktu pirmo aktivitāti.
• Atlasiet
, lai pārietu uz nākamo aktivitāti.
Ja pārejas ir ieslēgtas, pārejas laiks tiek ierakstīts atsevišķi
no aktivitāšu laikiem.
• Ja vajadzīgs, atlasiet
, lai sāktu nākamo aktivitāti.
• Atlasiet UP vai DOWN, lai skatītu papildu datu lapas.
Peldēšana
IEVĒRĪBAI
Ierīce ir paredzēta peldēšanai uz ūdens virsmas. Niršana ar
ierīci var bojāt to, kā rezultātā garantija tiks anulēta.
PIEZĪME. ierīce ir saderīga ar HRM-Tri™ piederumu un HRMSwim™ piederumu (Sirdsdarbības ritms peldēšanas laikā,
10. lappuse).
Peldēšanas terminoloģija
Garums: viens peldējums baseina garumā.
Intervāls: viens vai vairāki secīgi garumi. Jauns intervāls sākas
pēc atpūtas.
Vēziens: vēziens tiek skaitīts katru reizi, kad roka, uz kuras ir
ierīce, pabeidz pilnu ciklu.
Swolf: swolf rezultāts ir viena baseina garuma laika summa plus
vēzienu skaits šim garumam. Piemēram, 30 sekundes plus
15 vēzieni ir Swolf rezultāts 45. Atklātos ūdeņos Swolf tiek
rēķināts uz 25 metriem. Swolf ir peldēšanas efektivitātes
mērījums, kurā, tāpat kā golfā, labāks ir zemāks rezultāts.
Vēzienu veidi
Vēzienu veidus var noteikt tikai peldbaseinā. Jūsu vēzienu veids
tiek noteikts celiņa beigās. Vēzienu veidi tiek parādīti tad, kad
skatāties intervāla vēsturi. Vēzienu veidu var atlasīt kā pielāgoto
datu lauku (Datu ekrānu pielāgošana, 31. lappuse).
Bezmak
Brīvais stils
Atpakaļ
Peldēšana uz muguras
Krūtis
Brass
Lidojums
Tauriņstils
Aktivitātes un lietotnes
Jaukts
Vairāki vēzienu veidi celiņa laikā
Vingrinājums Izmanto, reģistrējot vingrinājumu (Treniņš, izmantojot
vingrināšanās žurnālu, 3. lappuse)
Padomi peldēšanas aktivitātēm
• Pirms sākat peldēšanas aktivitāti, izpildiet ekrānā redzamās
norādes, lai atlasītu peldbaseina lielumu, vai ievadiet
aptuvenus izmērus.
Kad nākamreiz sāksit peldēšanas aktivitāti peldbaseinā,
ierīce izmantot šo baseina lielumu. Turiet nospiestu ,
atlasiet aktivitātes iestatījumus un atlasiet Peldbaseina liel.,
lai mainītu lielumu.
• Atlasiet
, lai, peldot baseinā, ierakstītu pārējo.
Ierīce peldēšanai baseinā automātiski ieraksta peldējuma
intervālus un garumus.
• Atlasiet
, lai, peldot atklātos ūdeņos, ierakstītu intervālu.
Atpūta baseina peldes laikā
Noklusējuma atpūtas ekrāns rāda divus atpūtas taimerus. Tas
rāda arī laiku un attālumu pēdējam pabeigtajam intervālam.
PIEZĪME. peldes dati netiek reģistrēti atpūtas laikā.
, lai sāktu atpūtu.
1 Peldes aktivitātes laikā atlasiet
Displejs tiek apvērsts, parādot baltu tekstu uz melna fona, un
parādās atpūtas ekrāns.
2 Atpūtas laikā atlasiet UP vai DOWN, lai skatītu citus datu
ekrānus (pēc izvēles).
un turpiniet peldēšanu.
3 Atlasiet
4 Atkārtojiet darbības papildu atpūtas intervāliem.
Treniņš, izmantojot vingrināšanās žurnālu
Vingrināšanās žurnāla funkcija ir pieejama tikai peldēšanai
baseinā. Jūs varat lietot vingrināšanās žurnāla funkciju, lai
manuāli reģistrētu peldēšanu ar kājām, peldēšanu ar vienu roku
vai jebkāda veida peldēšanu, kas nav viens no četriem
galvenajiem veidiem.
1 Baseina peldes laikā atlasiet UP vai DOWN, lai skatītu
vingrināšanās žurnāla ekrānu.
, lai palaistu vingrināšanās taimeri.
2 Atlasiet
.
3 Kad esat pabeidzis vingrināšanās intervālu, atlasiet
Vingrināšanās taimeris tiek apturēts, bet aktivitātes taimeris
turpina reģistrēt visu peldēšanas sesiju.
4 Atlasiet attālumu pabeigtajam vingrināšanās posmam.
Attāluma palielinājumi ir balstīti uz baseina izmēru, kas
atlasīts aktivitātes profilam.
5 Atlasiet opciju:
• Lai sāktu citu vingrināšanas intervālu, atlasiet
.
• Lai sāktu peldēšanas intervālu, atlasiet UP vai DOWN, lai
atgrieztos peldēšanas treniņa ekrānā.
Nobraucienu skatīšana
Izmantojot automātiskas palaišanas funkciju, ierīce ieraksta
informāciju par katru braucienu no kalna ar slēpēm vai sniega
dēli. Šī funkcija pēc noklusējuma tiek ieslēgta braucienam no
kalna ar slēpēm vai sniega dēli. Tā automātiski ieraksta jaunus
nobraucienus ar slēpēm, pamatojoties uz jūsu kustību. Taimeris
tiek apturēts, kad jūs pārstājat kustību lejup no kalna un kad
esat pacēlājā. Kamēr pārvietojaties ar pacēlāju, taimeris ir
apturēts. Lai atkārtoti palaistu taimeri, varat sākt kustību lejup no
kalna. Nobraucienu informāciju varat skatīt apturētajā ekrānā vai
laikā, kad taimeris darbojas.
1 Sāciet nobrauciena ar slēpēm vai sniega dēli aktivitāti.
2 Turiet nospiestu .
3 Atlasiet Skatīt skrējienus.
4 Atlasiet UP un DOWN, lai skatītu sava pēdējā un pašreizējā
nobrauciena un kopējo nobraucienu informāciju.
3
Nobraucienu ekrāni ietver laiku, veikto attālumu, maksimālais
ātrums, vidējais ātrums un kopējais kritums.
Golfa spēle
Golfa spēle
Pirms jūs spēlējat golfu, jums ir jāuzlādē ierīce (Ierīces
uzlādēšana, 36. lappuse).
1 Pulksteņa ciparnīcā atlasiet START > Golfs.
2 Dodieties ārā un gaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
3 Pieejamo laukumu sarakstā atlasiet laukumu.
4 Ja vajadzīgs, iestatiet pirmā tālā sitiena attālumu.
5 Atlasiet Jā, lai saglabātu rezultātu.
6 Atlasiet UP vai DOWN, lai ritinātu pa bedrītēm.
Kad jūs pārejat uz nākamo bedrīti, ierīce šādu pareju veic
automātiski.
Pēc
aktivitātes pabeigšanas atlasiet START > Pabeigt
7
posmu > Jā.
Bedrīšu informācija
Ierīce aprēķina attālumu līdz zonas Green priekšējai un
aizmugurējai daļai un līdz atlasītajai spraudītes atrašanās vietai
(Karodziņa pārvietošana, 4. lappuse).
Pašreizējās bedrītes numurs
Attālums līdz zonas Green aizmugurējai daļai
Attālums līdz atlasītajai spraudītes atrašanās vietai
Attālums līdz zonas Green priekšējai daļai
Par bedrītei
Zonas Green karte
Karodziņa pārvietošana
Jūs varat iegūt sīkāku pārskatu par zonu Green un pārvietot
spraudītes atrašanās vietu.
1 Bedrīšu informācijas ekrānā atlasiet START > Pārvietot
karodziņu.
2 Atlasiet UP vai DOWN, lai pārvietotu spraudītes pozīciju.
3 Atlasiet START.
Attālumi bedrīšu informācijas ekrānā tiek atjaunināti, lai rādītu
jaunu spraudītes atrašanās vietu. Spraudītes atrašanās vieta
tiek saglabāta vienīgi pašreizējam posmam.
Mērīto sitienu skatīšana
Lai ierīce automātiski varētu noteikt un mērīt sitienus, ir
jāiespējo punktu skaitīšana
Ierīcei ir funkcija automātiskai sitienu noteikšanai un
ierakstīšanai. Katru reizi, kad veicat sitienu pa Fairway, ierīce
ieraksta jūsu sitiena attālumu, ko vēlāk varat skatīt.
IETEIKUMS. automātiskā sitienu noteikšanas vislabāk darbojas,
kad valkājat ierīci uz vadošās rokas plaukstas locītavas un jums
ir laba saskare ar bumbiņu. Putts netiek noteikti.
1 Kad spēlējat golfu, atlasiet START > Mērīt sitienu.
Ir redzams jūsu pēdējā sitiena attālums.
PIEZĪME. attālums automātiski tiek atiestatīts, kad jūs atkal
sitat pa bumbiņu, gūstat Putt ripināšanas laukā Green vai
pārejat uz nākamo bedrīti.
4
2 Atlasiet DOWN, lai skatītu visu ierakstīto sitienu attālumus.
Layup un krasu pagriezienu attālumu skatīšana
Layup un krasu pagriezienu attālumu sarakstu varat skatīt Par 4
un 5 bedrītēm.
Atlasiet START > Layups.
Katrs Layup un attālums, līdz jūs sasniedzat katru Layup, ir
redzams ekrānā.
PIEZĪME. kad jūs attālumus veicat, tie tiek noņemti no
saraksta.
Rezultātu saglabāšana
1 Bedrīšu informācijas ekrānā atlasiet START > Rezultātu
karte.
Kad esat zonā Green, tiek parādīta rezultātu karte.
2 Atlasiet UP vai DOWN, lai ritinātu pa bedrītēm.
3 Atlasiet START, lai atlasītu bedrīti.
4 Atlasiet UP vai DOWN, lai iestatītu rezultātu.
Jūsu kopējais rezultāts ir atjaunināts.
Rezultātu atjaunināšana
1 Bedrīšu informācijas ekrānā atlasiet START > Rezultātu
karte.
2 Atlasiet UP vai DOWN, lai ritinātu pa bedrītēm.
3 Atlasiet START, lai atlasītu bedrīti.
4 Atlasiet UP vai DOWN, lai mainītu rezultātu attiecīgajai
bedrītei.
Jūsu kopējais rezultāts ir atjaunināts.
TruSwing™
Funkcija TruSwing ļauj skatīt jūsu TruSwing ierīces ierakstītos
vēzienu rādītājus. Dodieties uz vietni www.garmin.com/golf, lai
iegādātos TruSwing ierīci.
Golfa odometra lietošana
Odometru varat izmantot, lai ierakstītu laiku un veikto attālumu
un soļus. Odometrs automātiski ieslēdzas un izslēdzas, kad jūs
sākat un beidzat posmu.
1 Atlasiet START > Odometrs.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Atiestatīt, lai atiestatītu odometru uz
nulli.
Sekošana statistikai
Funkcija Sekošana statusam iespējo sekošanu detalizētai
statistikai golfa spēls laikā.
1 Bedrīšu informācijas ekrānā turiet nospiestu .
2 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
3 Atlasiet Sekošana statusam, lai iespējotu sekošanu
statistikai.
Audio uzvedņu atskaņošana aktivitātes laikā
Ierīci Forerunner varat iespējot, lai skrējiena vai citas aktivitātes
laikā atskaņotu motivējošus statusa paziņojumu savā tālrunī.
Audio uzvednes tiek atskaņotas pievienotās tālruņa austiņās,
izmantojot Bluetooth tehnoloģiju, ja pieejama. Pretējā gadījumā
audio uzvednes varat atskaņot pāra savienojumā esošā
viedtālrunī, izmantojot lietotni Garmin Connect. Audio uzvedņu
laikā ierīce vai viedtālrunis izslēdz primāro audio skaņu, lai
atskaņotu paziņojumu.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Audio uzvednes.
3 Atlasiet opciju:
• Lai klausītos uzvedni par katru distanci, atlasiet Distances
brīdinājums.
PIEZĪME. audio uzvedne Distances brīdinājums ir
iespējota pēc noklusējuma.
®
Aktivitātes un lietotnes
• Lai pielāgotu uzvednes savam tempa un ātruma datiem,
atlasiet Tempa/ātruma brīdinājums.
• Lai pielāgotu uzvednes sava sirdsdarbības ritma datiem,
atlasiet Sirdsritma brīd..
• Lai pielāgotu uzvednes jaudas datiem, atlasiet Jaudas
brīdinājums.
• Lai klausītos uzvednes, kad ieslēdzat un apturat taimeri,
ietverot funkciju Auto Pause , atlasiet Taimera notikumi.
• Lai klausītos aktivitātes brīdinājumus kā audio uzvednes,
atlasiet Aktivitātes brīdinājumi.
• Lai mainītu balss uzvedņu valodu vai izloksni, atlasiet
Izloksne.
®
Treniņi
jūs nosūtāt plānotās fizisko vingrojumu sērijas no Garmin
Connect, tās pārraksta esošo treniņu kalendāru.
Garmin Connect treniņa plānu izmantošana
Lai lejupielādētu uz izmantotu treniņa plānu, jums ir
nepieciešams Garmin Connect konts (Garmin Connect,
25. lappuse).
Jūs varat pārlūkot savu Garmin Connect kontu, lai meklētu
treniņa plānu un plānotu fizisko vingrojumu sērijas, un sūtītu šos
materiālus uz savu ierīci.
1 Pievienojiet ierīci datoram.
2 Savā Garmin Connect kontā atlasiet un plānojiet treniņa
plānu.
Skatiet
treniņa plānu savā kalendārā.
3
4 Atlasiet > Sūtīt fizisko vingrojumu sērijas uz ierīci un
izpildiet ekrānā redzamās norādes.
Fizisko vingrojumu sērijas
Intervālu fizisko vingrojumu sērijas
Jūs varat izveidot pielāgotas fizisko vingrojumu sērijas, kuras
ietver mērķus katram sērijas posmam, kā arī dažādiem
attālumiem, laikam un kalorijām. Jūs varat izveidot fizisko
vingrojumu sērijas, izmantojot Garmin Connect, vai atlasīt
treniņu plānu, kurā ir iebūvētas fizisko vingrojumu sērijas no
Garmin Connect, un pārsūtīt uz savu ierīci.
Fizisko vingrojumu sērijas varat plānot, izmantojot Garmin
Connect. Jūs varat plānot fizisko vingrojumu sērijas iepriekš un
saglabāt tās sava ierīcē.
Jūs varat izveidot intervālu fizisko vingrojumu sērijas,
pamatojoties uz attālumu vai laiku. Ierīce saglabā jūsu pielāgoto
intervālu fizisko vingrojumu sēriju, līdz jūs izveidojat citu
intervālu fizisko vingrojumu sēriju. Jūs varat izmantot atvērtus
intervālus fiziskām nodarbībām celiņos vai kad skrienat zināmu
attālumu.
No Garmin Connect lejupielādētas fizisko vingrojumu
sērijas izpilde
Lai lejupielādētu fizisko vingrojumu sēriju no lietotnes Garmin
Connect, jums ir nepieciešams Garmin Connect konts (Garmin
Connect, 25. lappuse).
1 Atlasiet opciju:
• Atveriet lietotni Garmin Connect.
• Dodieties uz connect.garmin.com.
2 Izveidojiet un saglabājiet jaunu fizisko vingrojumu sēriju.
3 Atlasiet vai Sūtīt uz ierīci.
4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Vingrojumu sērijas sākšana
Lai varētu sākt vingrojumu sēriju, lejupielādējiet vingrojumu
sēriju no Garmin Connect konta.
1 Atrodoties pulksteņa skatā, atlasiet START.
2 Atlasiet aktivitāti.
3 Turiet nospiestu .
4 Atlasiet Treniņš > Manas fizisko vingrojumu sērijas.
5 Atlasiet vingrojumu sēriju.
PIEZĪME. sarakstā parādās tikai vingrojumu sērijas, kas ir
saderīgas ar atlasīto aktivitāti.
6 Atlasiet Izpildīt fizisko vingrojumu sēriju.
7 Atlasiet START, lai palaistu taimeri.
Kad esat sācis vingrojumu sēriju, ierīce parāda katru vingrojumu
sērijas soli, soļa piezīmes (pēc izvēles), mērķi (pēc izvēles) un
pašreizējās vingrojumu sērijas datus.
Par treniņu kalendāru
Treniņu kalendārs jūsu ierīcē ir tā treniņu kalendāra vai grafika
paplašinājums, kuru jūs iestatāt Garmin Connect. Kad Garmin
Connect kalendāram pievienojat dažas fizisko vingrojumu
sērijas, varat tās nosūtīt uz savu ierīci. Visas plānotās fizisko
vingrojumu sērijas, kuras ir nosūtītas uz ierīci, ir redzamas
kalendāra logrīkā. Kad kalendārā atlasāt dienu, varat skatīt vai
izpildīt fizisko vingrojumu sēriju. Plānotā fizisko vingrojumu sērija
saglabājas ierīcē neatkarīgi no tā, vai izpildāt vai izlaižat to. Kad
Treniņi
Intervāla treniņa izveide
1 Atrodoties pulksteņa skatā, atlasiet START.
2 Atlasiet aktivitāti.
3 Turiet nospiestu .
4 Atlasiet Treniņš > Intervāli > Rediģ. > Intervāls > Veids.
5 Atlasiet Attālums, Laiks vai Atvērt.
IETEIKUMS. jūs varat izveidot atvērtu intervālu, atlasot opciju
Atvērt.
6 Ja nepieciešams, atlasiet Ilgums, ievadiet attāluma vai laika
intervāla vērtību treniņam un atlasiet .
7 Atlasiet BACK.
8 Atlasiet Atpūta > Veids.
9 Atlasiet Attālums, Laiks vai Atvērt.
10 Ja nepieciešams, ievadiet attāluma vai laika vērtību atpūtas
intervālam un atlasiet .
11 Atlasiet BACK.
12 Atlasiet vienu vai vairākas opcijas:
• Lai iestatītu atkārtojumu skaitu, atlasiet Atkārtot.
• Lai pievienotu atvērtu iesildīšanos savam treniņam,
atlasiet Iesildīšanās > Ieslēgts.
• Lai pievienotu atvērtu atsildīšanos savam treniņam,
atlasiet Atsildīšanās > Ieslēgts.
Intervālu fizisko vingrojumu sērijas sākšana
Pulksteņa ciparnīcā atlasiet START.
Atlasiet aktivitāti.
Turiet nospiestu .
Atlasiet Treniņš > Intervāli > Izpildīt fizisko vingrojumu
sēriju.
5 Atlasiet START, lai palaistu taimeri.
6 Ja intervālu fizisko vingrojumu sērija ietver iesildīšanos,
atlasiet
, lai sāktu pirmo intervālu.
7 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Kad pabeigsit visus intervālus, tiks parādīts ziņojums.
1
2
3
4
Intervāla treniņa apturēšana
• Lai pārtrauktu pašreizējo intervālu vai atiestatītu periodu un
pāreju uz nākamo intervālu vai atpūtas periodu, jebkurā brīdī
atlasiet
.
5
• Kad visi intervāli un atpūtas periodi ir pabeigti, atlasiet
, lai
beigtu intervāla treniņu un pārietu uz taimeri, ko var izmantot
atpūtas laikā.
• Lai apturētu taimeri, jebkurā brīdī atlasiet STOP. Varat atsākt
taimera darbību vai beigt intervāla treniņu.
Virtual Partner lietošana
®
Funkcija Virtual Partner ir treniņu rīks, un tā ir paredzēta, lai
palīdzētu jums sasniegt mērķus. Jūs varat iestatīt Virtual Partner
tempu un sacensties ar to.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
1 Pulksteņa ciparnīcā atlasiet START.
2 Atlasiet aktivitāti.
3 Turiet nospiestu .
4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
5 Atlasiet Datu ekrāni > Piev. jaunu > Virtual Partner.
6 Ievadiet tempa vai ātruma vērtību.
7 Sāciet aktivitāti (Aktivitātes sākšana, 2. lappuse).
8 Atlasiet UP vai DOWN, lai ritinātu pa Virtual Partner ekrānu
un sekotu, kurš ir vadībā.
1
2
3
4
5
Atrodoties pulksteņa skatā, atlasiet START.
Atlasiet aktivitāti.
Turiet nospiestu .
Atlasiet Treniņš > Skr. sac. un aktivitāte.
Atlasiet opciju:
• Atlasiet No vēstures, lai atlasītu iepriekš ierakstītu
aktivitāti no savas ierīces.
• Atlasiet Lejupielādēts, lai atlasītu aktivitāti, ko esat
lejupielādējis no Garmin Connect konta.
6 Atlasiet aktivitāti.
Parādās Virtual Partner ekrāns, norādot aptuveno finiša laiku.
Atlasiet
START, lai palaistu taimeri.
7
8 Pēc aktivitātes pabeigšanas atlasiet START > Saglabāt.
Personīgie rekordi
Kad jūs pabeidzat aktivitāti, ierīce rāda visus jaunos personīgos
rekordus, kurus sasniedzāt šīs aktivitātes laikā. Personīgie
rekordi ietver jūsu ātrāko laiku vairākās tipiskās sacensību
distancēs un garāko skrējienu, braucienu vai peldējumu.
PIEZĪME. riteņbraukšanai personīgie rekordi ietver arī vislielāko
kāpumu un labāko jaudu (nepieciešams jaudas mērītājs).
Personīgo rekordu skatīšana
1 Atrodoties pulksteņa skatā, turiet nospiestu
2 Atlasiet Vēsture > Ieraksti.
3 Atlasiet sporta veidu.
4 Atlasiet rekordu.
5 Atlasiet Skatīt ierakstu.
Personīgā rekorda atjaunošana
Treniņa mērķa iestatīšana
Treniņa mērķa funkcija darbojas ar Virtual Partner funkciju, lai
jūs varētu trenēties, izmantojot iestatīto attālumu, attālumu un
laiku, attālumu un tempu vai attālumu un ātruma mērķi. Treniņa
aktivitātes laikā ierīce sniedz reāllaika atsauksmes par to, cik
tuvu esat izvirzītajam treniņa mērķim.
1 Atrodoties pulksteņa skatā, atlasiet START.
2 Atlasiet aktivitāti.
3 Turiet nospiestu .
4 Atlasiet Treniņš > Iestatīt mērķi.
5 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Tikai attālums, lai atlasītu iepriekš iestatītu
attālumu vai ievadītu pielāgotu attālumu.
• Atlasiet Attālums un laiks, lai atlasītu attāluma un laika
mērķi.
• Atlasiet Attālums un temps vai Attālums un ātrums, lai
atlasītu attāluma un tempa vai ātruma mērķi.
Parādās treniņa mērķa ekrāns ar aptuveno finiša laiku.
Aptuvenais finiša laiks ir balstīts uz jūsu pašreizējo
izpildījumu un atlikušo laiku.
6 Atlasiet START, lai palaistu taimeri.
Treniņa mērķa atcelšana
1 Aktivitātes laikā turiet nospiestu
2 Atlasiet Atcelt mērķi > Jā.
.
Iepriekšējās aktivitātes rezultātu pārspēšana
Jūs varat censties pārspēt iepriekš reģistrētas vai lejupielādētas
aktivitātes rezultātus. Šī funkcija darbojas ar Virtual Partner
funkciju, lai aktivitātes laikā jūs redzētu, par cik esat priekšā vai
atpaliekat.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
6
.
Jūs varat atjaunot jebkuru personīgo rekordu uz iepriekš
reģistrētu personīgo rekordu.
1 Atrodoties pulksteņa skatā, turiet nospiestu .
2 Atlasiet Vēsture > Ieraksti.
3 Atlasiet sporta veidu.
4 Atlasiet rekordu, ko atjaunot.
5 Atlasiet Iepriekšējais > Jā.
PIEZĪME. šī darbība nedzēš nekādas saglabātās aktivitātes.
Personīgā rekorda dzēšana
1 Atrodoties pulksteņa skatā, turiet nospiestu
2 Atlasiet Vēsture > Ieraksti.
3 Atlasiet sporta veidu.
4 Atlasiet rekordu, ko dzēst.
5 Atlasiet Notīrīt ierakstu > Jā.
.
PIEZĪME. šī darbība nedzēš nekādas saglabātās aktivitātes.
Visu personīgo rekordu notīrīšana
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Vēsture > Ieraksti.
3 Atlasiet sporta veidu.
4 Atlasiet Notīrīt visus ierakstus > Jā.
Rekordi ir dzēsti tikai šim sport veidam.
PIEZĪME. šī darbība nedzēš nekādas saglabātās aktivitātes.
Segmenti
Skriešanas un riteņbraukšanas segmentus no sava Garmin
Connect kontu jūs varat pārsūtīt uz savu ierīci. Pēc segmentu
saglabāšanas ierīcē jūs varat sacensties segmentā, mēģinot
atkārtot vai pārsniegt savu vai citu segmentā sacentušos
dalībnieku personīgo rekordu.
Treniņi
PIEZĪME. kad lejupieladējat kursu no sava Garmin Connect
konta, jūs varat lejupielādēt visus kursā pieejamos segmentus.
Strava™ Segmenti
Jūs varat lejupielādēt Strava segmentus savā Forerunner ierīcē.
Sekojiet Strava segmentiem, lai salīdzinātu savu izpildi ar
iepriekšējiem braucieniem, draugiem un profesionāliem
sportistiem, kuri ir braukuši to pašu segmentu.
Lai pierakstītos Strava dalībai, dodieties uz logrīku savā Garmin
Connect kontā. Lai iegūtu papildu informāciju, dodieties uz
www.strava.com.
Šajā rokasgrāmatā iekļautā informācija attiecas gan uz Garmin
Connect, gan Strava segmentiem.
Sacensība segmentā
Segmenti ir virtuāli sacensību kursi. Jūs varat piedalīties
sacensībās segmentā un salīdzināt savus rezultātus ar
iepriekšējām aktivitātēm, citu sasniegumiem, pievienotajām
personām savā Garmin Connect kontā vai citiem skriešanas vai
riteņbraukšanas kopienu dalībniekiem. Jūs varat augšupielādēt
savus aktivitātes datus savā Garmin Connect kontā, lai skatītu
sava segmenta pozīciju.
PIEZĪME. ja jūsu Garmin Connect konts un Strava konts ir
saistīti, jūsu aktivitāte automātiski tiks nosūtīta uz jūsu Strava
kontu, lai jūs varat pārskatīt segmenta pozīciju.
1 Atlasiet START.
2 Atlasiet aktivitāti.
3 Dodieties skrējienā vai velobraucienā.
Kad jūs tuvosities segmentam, tiks parādīts ziņojums, un jūs
varēsit sacensties segmentā.
4 Sāciet sacensību segmentā.
Pēc segmenta pabeigšanas tiks parādīts jauns ziņojums.
Segmenta detaļu skatīšana
1 Atlasiet START.
2 Atlasiet aktivitāti.
3 Turiet nospiestu .
4 Atlasiet Treniņš > Segmenti.
5 Atlasiet segmentu.
6 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Sacīkšu laiki, lai skatītu segmenta līdera laiku un
vidējo ātrumu vai tempu.
• Atlasiet Karte, lai skatītu segmentu kartē.
• Atlasiet Augstuma diagramma, lai skatītu segmenta
augstuma diagrammu.
Metronoma lietošana
Metronoma funkcija atskaņo skaņas signālus noturīgā ritmā, lai
palīdzētu jums uzlabot savu izpildījumu, trenējoties ātrākā,
lēnākā vai pastāvīgākā kadencē.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
1 Atrodoties pulksteņa skatā, atlasiet START.
2 Atlasiet aktivitāti.
3 Turiet nospiestu .
4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
5 Atlasiet Metronoms > Statuss > Ieslēgts.
6 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Sirdspuksti minūtē, lai ievadītu vērtību,
balstoties uz kadenci, kādu vēlaties uzturēt.
• Atlasiet Brīdin. biežums, lai pielāgotu sitienu biežumu.
• Atlasiet Skaņas, lai pielāgotu metronoma skaņas signālu
un vibrāciju.
Treniņi
7 Ja nepieciešams, atlasiet Priekšskatījums, lai noklausītos
metronoma funkciju pirms skrējiena.
8 Dodieties skrējienā (Dodoties skrējienā, 1. lappuse).
Metronoms sāk darboties automātiski.
9 Skrējiena laikā atlasiet UP vai DOWN, lai skatītu metronoma
ekrānu.
10 Ja nepieciešams, turiet nospiestu , lai mainītu metronoma
iestatījumus.
Paplašinātā attēlojuma režīms
Paplašinātā attēlojuma režīmu varat izmantot, lai brauciena vai
triatlona laikā savas Forerunner ierīces datu ekrānus parādītu
saderīgā Edge ierīcē. Papildinformāciju skatiet Edge lietotāja
rokasgrāmatā.
®
Lietotāja profila iestatīšana
Jūs varat atjaunināt savus dzimum, dzimšanas gada, auguma,
svara, sirdsdarbības ritma zonas un spēka zonas iestatījumus.
Ierīce izmanto šo informāciju, lai aprēķinātu precīzus treniņu
datus.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Lietotāja profils.
3 Atlasiet opciju.
Fiziskās formas mērķi
Informācija par sirdsdarbības ritma zonām var palīdzēt jums
mērīt un uzlabot savu fizisko formu, izprotot un piemērojot šos
principus.
• Sirdsdarbības ritms ir labs treniņa intensitātes mērs.
• Treniņš noteiktās sirdsdarbības ritma zonās var palīdzēt
uzlabot sirds un asinsvadu spēju un izturību.
Ja jūs zināt savu maksimālo sirsdarbības ritmu, varat izmantot
tabulu (Sirdsdarbības ritma zonu aprēķini, 8. lappuse), lai
noteiktu vispiemērotāko sirdsdarbības ritma zonu savas fiziskās
formas mērķiem.
Ja nezināt savu maksimālo sirdsdarbības ritmu, izmantojiet kādu
no internetā pieejamajiem aprēķiniem. Dažas sporta zāles un
veselības centri var piedāvāt testu, lai izmērītu maksimālo
sirdsdarbības ritmu. Noklusējuma maksimālais sirdsdarbības
ritms ir 220 mīnus jūsu vecums.
Par sirdsdarbības ritma zonām
Daudzi sportisti sirdsdarbības ritma zonas izmanto, lai izmērītu
un palielinātu savu kardiovaskulāro spēku un uzlabotu savu
fiziskās sagatavotības līmeni. Sirdsdarbības ritma zona ir
iestatītais sirdspukstu minūtē diapazons. Piecas
vispārpieņemtās sirdsdarbības ritma zonas tiek numurētas
no 1 līdz 5 atbilstoši pieaugošajai intensitātei. Parasti
sirdsdarbības ritma zonas tiek aprēķinātas, ņemot vērā
maksimālās sirdsdarbības ritma procentuālās daļas.
Sirdsdarbības ritma zonu iestatīšana
Ierīce izmanto jūsu lietotāja profila informāciju no sākotnējā
iestatījuma, lai noteiktu jūsu noklusējuma sirdsdarbības ritma
zonas. Jūs varat nodalīt sirdsdarbības ritma zonas sporta veidu
profiliem, piemēram, skriešanai, riteņbraukšanai un peldēšanai.
Lai aktivitātes laikā iegūtu visprecīzākos kaloriju datus, iestatiet
savu maksimālo sirdsdarbības ritmu. Varat arī iestatīt katru
sirdsdarbības ritma zonu un manuāli ievadīt savu sirdsdarbības
ritmu miera stāvoklī. Savas zonas varat koriģēt manuāli ierīcē
vai izmantojot savu Garmin Connect kontu.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Lietotāja profils > Sirdsdarbības ritms.
3 Atlasiet Maks. SR un ievadiet savu maksimālo sirdsdarbības
ritmu.
7
Lai automātiski ierakstītu savu maksimālo sirdsdarbības ritmu
aktivitātes laikā, varat izmantot funkciju Automātiski noteikt
(Izpildes mērījumu automātiska noteikšana, 14. lappuse).
4 Atlasiet LTHR > Ievadīt manuāli un ievadiet savu laktāta
sliekšņvērtības sirdsdarbības ritmu.
Lai aplēstu savu laktāta sliekšņvērtību, varat veikt vadītu
testu (Laktāta sliekšņvērtība, 15. lappuse). Lai automātiski
ierakstītu savu maksimālo laktāta sliekšņvērtību aktivitātes
laikā, varat izmantot funkciju Automātiski noteikt (Izpildes
mērījumu automātiska noteikšana, 14. lappuse).
5 Atlasiet Atpūtas SR un ievadiet savu sirdsdarbības ritmu
miera stāvoklī.
Jūs varat izmantot ierīces mērīto vidējo sirdsdarbības ritmu
miera stāvoklī vai arī iestatīt pielāgotu sirdsdarbības ritmu
miera stāvoklī.
6 Atlasiet Zonas > Pamatojoties uz.
7 Atlasiet opciju:
• Atlasiet SIRDSPUKSTI/MIN., lai skatītu un rediģētu zonas
sirdspukstos minūtē.
• Atlasiet %Maks. SR, lai skatītu un rediģētu zonas kā
maksimālā sirdsdarbības ritma procentuālo daļu.
• Atlasiet % SRR, lai skatītu un rediģētu zonas kā
sirdsdarbības ritma rezerves (maksimālais sirdsdarbības
ritms mīnus sirdsdarbības ritms miera stāvoklī)
procentuālo daļu.
• Atlasiet %LTHR, lai skatītu un rediģētu zonas kā laktāta
sliekšņvērtības sirdsdarbības ritma procentuālo daļu.
8 Atlasiet zonu un ievadiet vērtību katrai zonai.
9 Atlasiet Piev. sporta sirds ritmu un atlasiet sporta veida
profilu, lai pievienotu sirdsdarbības ritma zonas (izvēles).
10 Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu sporta veidu
sirdsdarbības ritma zonas (izvēles).
Atļauja ierīcei iestatīt jūsu sirdsdarbības ritma zonas
Noklusējuma iestatījumi ļauj ierīcei noteikt jūsu maksimālo
sirdsdarbības ritmu un iestatīt jūsu sirdsdarbības ritma zonas kā
procentus no maksimālā sirdsdarbības ritma.
• Pārbaudiet, vai jūsu lietotāja profila iestatījumi ir pareizi
(Lietotāja profila iestatīšana, 7. lappuse).
• Bieži skrieniet, izmantojot plaukstas locītavas vai krūšu
sirdsdarbības ritma monitoru.
• Izmēģiniet dažus sirdsdarbības ritma treniņu plānus, kas ir
pieejami jūsu Garmin Connect kontā.
• Skatiet sava sirdsdarbības ritma tendences un laiku zonās,
izmantojot savu Garmin Connect kontu.
Sirdsdarbības ritma zonu aprēķini
Zona % no
maksimālā
sirdsdarbības
ritma
Noteiktā izpilde
1
50–60%
Brīvs, viegls temps,
ritmiska elpošana
2
60–70%
Ērts temps, nedaudz Pamata treniņš sirds
dziļāka elpošana,
un asinsvadu sistēmai,
iespējams sarunāties labs atgūšanās temps
3
70–80%
Mērens temps, grūtāk Uzlabota aerobā
sarunāties
spēja, optimāls treniņš
sirds un asinsvadu
sistēmai
4
80–90%
Ātrs un nedaudz
neērts temps,
spēcīga elpošana
Uzlabota anaerobā
spēja un sliekšņvērtība, uzlabots ātrums
5
90–100%
Sprinta temps, nav
uzturams ilgu laiku,
apgrūtināta elpošana
Anaerobā un muskuļu
izturība, uzlabota
jauda
8
Ieguvumi
Savu spēka zonu iestatīšana
Vērtības zonām ir noklusējuma vērtības, pamatojoties uz
dzimumu, svaru un vidējo spēju, un tās var neatbilst jūsu
personīgajām spējām. Ja jūs zināt savu funkcionālās
sliekšņvērtības jaudas (FTP) vērtību, varat ievadīt to un atļaut
programmatūrai automātiski aprēķināt jūsu spēka zonas. Savas
zonas varat koriģēt manuāli ierīcē vai izmantojot savu Garmin
Connect kontu.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Lietotāja profils > Jaudas zonas > Pamatojoties
uz.
3 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Vati, lai skatītu un rediģētu zonas vatos.
• Atlasiet % FTP, lai skatītu un rediģētu zonas kā
funkcionālās sliekšņvērtības jaudas procentuālo daļu.
Atlasiet
FTP un ievadiet savu FTP vērtību.
4
5 Atlasiet zonu un ievadiet vērtību katrai zonai.
6 Ja vajadzīgs, atlasiet Minimālais un ievadiet minimālo
jaudas vērtību.
Aktivitātes izsekošana
Aktivitātes izsekošanas funkcija ieraksta jūsu dienā veikto soļu
skaitu, veikto attālumu, intensitātes minūtes, uzkāptos stāvus,
sadedzinātās kalorijas un miega statistiku katrai ierakstītajai
dienai. Sadedzinātās kalorijas ietver pamata vielmaiņu, ko
papildina aktivitātes kalorijas.
Dienā veikto soļu skaits ir redzams soļu logrīkā. Soļu skaits
periodiski tiek atjaunināts.
Vairāk informācijas par aktivitāšu izsekošanu un fiziskās formas
mērījumu precizitāti skatiet vietnē garmin.com/ataccuracy.
Automātisks mērķis
Ierīce automātiski izveido dienas soļu mērķi, balstoties uz jūsu
iepriekšējo aktivitāšu līmeņiem. Dienas laikā pārvietojoties,
ierīce rāda jūsu virzību uz dienas mērķi .
Ja izvēlaties neizmantot automātiska mērķa funkciju, varat
iestatīt personalizētu soļu mērķi savā Garmin Connect kontā.
Brīdinājuma par kustību izmantošana
Sākuma līmeņa
aerobais treniņš,
mazina stresu
Ilgstoša sēdēšana var izraisīt nevēlamas vielmaiņas izmaiņas.
Brīdinājuma par kustību atgādina par to, ka ir jāturpina
aktivitātes. Pēc vienas stundas neaktivitātes tiek parādīti
Kustieties! un sarkana josla. Pēc 15 minūtēm neaktivitātes tiek
parādīti papildu segmenti. Ja ir ieslēgti skaņas signāli, ierīce arī
iepīkstas vai vibrē (Sistēmas iestatījumi, 34. lappuse).
Lai atiestatītu brīdinājumu par kustību, dodieties īsā pastaigā
(vismaz dažas minūtes).
Sekošana miegā
Kamēr jūs guļat, ierīce automātiski nosaka jūsu miegu un seko
jūsu kustībām ierastā miega laikā. Sava ierastā miega stundas
varat iestatīt lietotāja iestatījumos savā Garmin Connect kontā.
Miega statistika ietver kopējo miega stundu skaitu, miega
līmeņus un kustības miegā. Sava miega statistiku varat skatīt
savā Garmin Connect kontā.
Aktivitātes izsekošana
PIEZĪME. snaudas brīži netiek ietverti miega statistikā. Jūs varat
izmantot režīmu Netraucēt!, lai izslēgtu paziņojumus un
trauksmes signālus,`izņemotbrīdinājumus (Netraucēšanas
režīma lietošana, 9. lappuse).
Automatizētas miega izsekošanas lietošana
1 Valkājiet ierīci miega laikā.
2 Augšupielādējiet miega izsekošanas datus Garmin Connect
vietnē (Datu manuāla sinhronizācija ar Garmin Connect,
20. lappuse).
Miega statistiku varat skatīt savā Garmin Connect kontā.
Netraucēšanas režīma lietošana
Jūs varat lietot netraucēšanas režīmu, lai izslēgtu izgaismojumu,
skaņas signālu brīdinājumus un vibrācijas brīdinājumus.
Piemēram, jūs varat lietot šo režīmu, kamēr guļat vai skatāties
filmu.
PIEZĪME. parastās miega stundas varat iestatīt lietotāja
iestatījumos savā Garmin Connect kontā. Sistēmas iestatījumos
varat iespējot opciju Gulētiešanas laiks, lai netraucēšanas
režīms automātiski ieslēgtos jūsu parasto miega stundu laikā
(Sistēmas iestatījumi, 34. lappuse).
1 Turiet nospiestu LIGHT.
2 Atlasiet Netraucēt.
Intensitātes minūtes
Lai uzlabotu veselību, tādas organizācijas kā Pasaules
Veselības organizācija iesaka vismaz 150 minūtes nedēļā veltīt
vidējas intensitātes aktivitātei, piemēram, pastaigai ātrā gaitā,
vai 75 minūtes nedēļā veltīt enerģiskas intensitātes aktivitātei,
piemēram, skriešanai.
Ierīce seko jūsu aktivitātes intensitātei un laikam, kuru veltāt, lai
veiktu vidējas vai enerģiskas intensitātes aktivitātes (lai skaitliski
novērtētu enerģisku intensitāti, ir nepieciešami sirdsdarbības
ritma dati). Jūs varat trenēties, lai sasniegtu savu iknedēļas
intensitātes minūšu mērķi, vismaz 10 secīgas minūtes veicot
vidējas vai enerģiskas intensitātes aktivitātes. Ierīce enerģiskas
intensitātes aktivitātes minūtēm pieskaita vidējas intensitātes
aktivitāšu minūtes. Rezultātā jūsu enerģiskas intensitātes
minūšu kopskaits dubultojas.
Intensitātes minūšu pelnīšana
Ierīce Forerunner aprēķina intensitātes minūtes, salīdzinot jūsu
sirdsdarbības ritma datus ar vidējo sirdsdarbības ritmu miera
stāvoklī. Ja sirdsdarbības ritms ir izslēgts, ierīce aprēķina vidējo
intensitāti minūtēs, analizējot jūsu soļus minūtē.
• Lai iegūtu visprecīzāko intensitātes minūšu aprēķinu, sāciet
laiknoteiktu aktivitāti.
• Veiciet fiziskas aktivitātes vismaz 10 secīgas minūtes vidējas
vai enerģiskas intensitātes līmenī.
• Lai iegūtu visprecīzāko sirdsdarbības ritmu miera stāvoklī,
valkājiet ierīci visu dienu un nakti.
Garmin Move IQ™ Notikumi
Funkcija Move IQ automātiski vismaz 10 minūtes nosaka
aktivitātes modeļus, piemēram, soļošanu, skriešanu, braukšanu
velosipēdu, peldēšanu un eliptisko treniņu. Notikumu veidu un
ilgumu varat skatīt Garmin Connect grafikā, bet tie netiek
parādīti aktivitāšu sarakstā, momentuzņēmumu sadaļā vai
jaunumu plūsmā. Lai iegūtu detalizētākus un precīzākus datus,
ierīcē reģistrējiet darbību ar taimeri.
vai vibrē, ja skaņas signāli ir ieslēgti (Sistēmas iestatījumi,
34. lappuse).
Mērķa brīdinājumi: ļauj jums ieslēgt un izslēgt mērķa
brīdinājumus vai izslēgt tos tikai aktivitāšu laikā. Mērķa
brīdinājumi parādās attiecībā uz jūsu dienas soļu mērķi,
dienas uzkāpto stāvu skaita mērķi un nedēļas intensitātes
minūšu mērķi.
Move IQ: ļauj jūsu ierīcei automātiski sākt un saglabāt
laikkontrolētu staigāšanas vai skriešanas aktivitāti, kad Move
IQ funkcija konstatē pazīstamu kustību modeļus.
Miega Pulse Ox: ļauj jūsu ierīcei ierakstīt līdz pat četrām
stundām pulsa oksimetra rādījumus, kamēr guļat.
Aktivitātes izsekošanas izslēgšana
Kad jūs izslēdzat aktivitātes izsekošanu, jūsu soļi, uzkāptie stāvi,
intensitātes minūtes, izsekošana miegā un Move IQ notikumi
netiek ierakstīti.
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu UP.
2 Atlasiet Iestatījumi > Aktivitātes izsekošana > Statuss >
Izslēgts.
Sirdsdarbības ritma funkcijas
Forerunner ierīcei ir monitors sirdsdarbības ritma mērījumam
plaukstas locītavā, un tā ir saderīga arī ar krūšu sirdsdarbības
ritma monitoriem. Sirdsdarbības ritma mērījumu datus varat
skatīt sirdsdarbības ritma logrīkā. Ja ir pieejams gan plaukstas
locītavas sirdsdarbības ritms, gan krūšu sirdsdarbības ritms,
ierīce izmanto krūšu sirdsdarbības ritma datus.
Noklusējuma logrīku cilpā ir pieejams vairākas ar sirdsdarbības
ritmu saistītas funkcijas.
Jūsu pašreizējais sirdsdarbības ritms sirdspukstos minūtē (sirdsp./
min.). Logrīkā ir redzama arī jūsu sirdsdarbības ritma diagramma
pēdējām četrām stundām, izceļot augstāko un zemāko sirdsdarbības ritmu.
Jūsu pašreizējais stresa līmenis. Ierīce mēra jūsu sirdsdarbības
ritma mainīgumu, kamēr neesat aktīvs, lai aplēstu jūsu stresa
līmeni. Zemāks rādītājs norāda zemāku stresa līmeni.
Jūsu pašreizējais Body Battery™ enerģijas līmenis. Ierīce aprēķina
jūsu pašreizējās enerģijas rezerves, pamatojoties uz miega, stresa
un aktivitātes datiem. Augstāks rādītājs norāda augstākas enerģijas
rezerves.
Pašreizējais skābekļa līmenis jūsu asinīs. Informācija par jūsu
skābekļa līmeni asinīs var palīdzēt noteikt, kā ķermenis pielāgojas
treniņam un stresam.
PIEZĪME. pulsa oksimetra sensors atrodas ierīces aizmugurē.
Uz plaukstas locītavu balstīts pulss
Ierīces valkāšana
• Valkājiet ierīci virs plaukstas locītavas kaula.
PIEZĪME. ierīcei ir jāpieguļ rokai cieši, taču ērti. Lai iegūtu
precīzākus sirdsdarbības ritma lasījumus, ierīce skriešanas
vai vingrinājumu laikā nedrīkst izkustēties. Lai iegūtu pulsa
oksimetra lasījumus, jums ir jāsaglabā nekustīgs stāvoklis.
Aktivitātes izsekošanas iestatījumi
Atrodoties pulksteņa skatā, turiet nospiestu
un atlasiet
Iestatījumi > Aktivitātes izsekošana.
Statuss: izslēdz aktivitātes izsekošanas funkcijas.
Kustības brīdinājums: parāda ziņojumu un kustības joslu
digitālā pulksteņa skatā un soļu ekrānā. Ierīce arī signalizē
Sirdsdarbības ritma funkcijas
PIEZĪME. optiskais sensors atrodas ierīces aizmugurē.
• Lai iegūtu pilnīgāku informāciju par sirdsdarbības ritma
mērījumu plaukstas locītavā, sk. Padomi mainīgu
sirdsdarbības ritma datu gadījumā, 10. lappuse.
9
• Lai iegūtu pilnīgāku informāciju par pulsa oksimetra sensoru,
sk. Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadījumā,
18. lappuse.
• Papildu informāciju par precizitāti skatiet vietnē garmin.com
/ataccuracy.
Padomi mainīgu sirdsdarbības ritma datu gadījumā
Ja sirdsdarbības ritma dati ir mainīgi vai neparādās, varat
izmēģināt tālāk redzamos ieteikumus.
• Notīriet un nožāvējiet roku pirms ierīces uzlikšanas.
• Nelietojiet zem ierīces sauļošanās krēmu, losjonu vai insektu
repelentu.
• Nepieļaujiet ierīces aizmugurē esošā sirdsdarbības ritma
monitora saskrāpēšanu.
• Valkājiet ierīci virs plaukstas locītavas kaula. Ierīcei ir jāpieguļ
rokai cieši, taču ērti.
• Pirms sākat aktivitāti, pagaidiet, līdz
ikona deg.
• Pirms sākat aktivitāti, iesildieties 5–10 minūtes un iegūstiet
sirdsdarbības ritma rādījumu.
PIEZĪME. ja ārā ir auksts, iesildieties iekštelpā.
• Pēc katra treniņa noskalojiet ierīci ar tīru ūdeni.
Ieslēgts.
3 Atlasiet Brīdinājuma sliekšņvērtība.
4 Atlasiet brīdinājuma sliekšņvērtības vērtību.
Katru reizi, kad sliekšņvērtība tiks pārsniegta, tiks parādīts
brīdinājums, un ierīce vibrēs.
Plaukstas locītavas sirsdarbības ritma monitora
izslēgšana
Noklusējuma vērtība iestatījumam Plaukstas locītavas ritms ir
Automātiski. Ierīce automātiski izmanto plaukstas locītavas
sirdsdarbības ritma monitoru, ja vien jūs neizveidojat ANT+
sirdsdarbības ritma monitora pāra savienojumu ar ierīci.
PIEZĪME. atspējojot plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma
monitoru, tiek atspējots arī plaukstas locītavas pulsa oksimetra
sensors. Jūs varat veikt manuālu lasījumu pulsa oksimetra
logrīkā.
1 Sirdsdarbības ritma logrīkā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Opcijas > Statuss > Izslēgts.
HRM-Swim Piederums
Sirdsdarbības ritms peldēšanas laikā
Pulsa logrīka skatīšana
Logrīks parāda jūsu pašreizējo pulsu pēc sitienu skaita minūtē
(sm) un pulsa diagrammu pēdējo 4 stundu laikā.
1 Atrodoties pulksteņa skatā, atlasiet UP vai DOWN, lai skatītu
pulsa logrīku.
PIEZĪME. iespējams, logrīku kopai būs jāpievieno logrīks
(Logrīku cilpas pielāgošana, 30. lappuse).
2 Atlasiet START, lai skatītu vidējā atpūtas pulsa vērtības
pēdējo 7 dienu laikā.
Pulsa datu apraide uz Garmin ierīcēm
®
Jūs varat apraidīt savus pulsa datus no Forerunner ierīces un
skatīt tos pārī savienotās Garmin ierīcēs.
PIEZĪME. pulsa datu apraide samazina akumulatora darbības
laiku.
1 Atrodoties pulsa logrīkā, turiet nospiestu .
2 Atlasiet Opcijas > Pārraidīt sirdsdarbības ritmu.
Forerunner ierīce sāk apraidīt jūsu pulsa datus, un parādās
.
PIEZĪME. jūs varat skatīt tikai pulsa logrīku, apraidot pulsa
datus no pulsa logrīka.
3 Savienojiet pārī Forerunner ierīci ar Garmin ANT+ saderīgu
ierīci.
PIEZĪME. pāra veidošanas norādes katrai ar Garmin
saderīgai ierīcei atšķiras. Informāciju sk. īpašnieka
rokasgrāmatā.
IETEIKUMS. lai apturētu pulsa datu apraidi, atlasiet jebkuru
taustiņu un atlasiet Jā.
®
Sirdsdarbības ritma novirzes no normas iestatīšana
Jūs varat iestatīt ierīci, lai tā brīdina, kad jūsu sirdsdrbības ritms
pārsniedz noteiktu sirdspukstu skaitu minūtē (sirdsp./min.) pēc
neaktīva perioda.
1 Sirdsdarbības ritma logrīkā turiet nospiestu .
10
2 Atlasiet Opcijas > Brīdinājums par SR novirzi > Statuss >
HRM-Tri piederums un HRM-Swim piederums ieraksta un
saglabā jūsu sirdsdarbības ritma datus peldēšanas laikā. Kamēr
sirdsdarbības ritma piederums ir zem ūdens, sirdsdarbības ritma
dati saderīgās Forerunner ierīcēs nav redzami.
Lai skatītu saglabātos sirdsdarbības ritma datus vēlāk, jums ir
jāpalaiž laiknoteikta aktivitāte pārī savienotā Forerunnerierīcē.
Atpūtas periodos, kad esat ārā no ūdens, sirdsdarbības ritma
piederums sūta jūsu sirdsdarbības ritma datus uz Forerunner
ierīci.
Jūsu Forerunner ierīce automātiski lejupielādē saglabātos
sirdsdarbības ritma datus, kad saglabājat savu laiknoteikto
peldēšanas aktivitāti. Kamēr dati tiek lejupielādēti, jūsu
sirdsdarbības ritma piederumam ir jābūt ārpus ūdens, aktīvam
un ierīces diapazonā (3 m).
Peldot baseinā
1 Atlasiet START > Peld. baseinā.
2 Atlasiet peldbaseina lielumu vai ievadiet pielāgotu lielumu.
3 Atlasiet START.
Ierīce ieraksta peldēšanas datus tikai laikā, kad aktivitātes
taimeris darbojas.
4 Sāciet aktivitāti.
Ierīce automātiski ieraksta peldējuma intervālus un garumus.
5 Atlasiet UP vai DOWN, lai skatītu papildu datu lapas
(izvēles).
, lai apturētu aktivitātes taimeri.
6 Kad atpūšaties, atlasiet
, lai restartētu aktivitātes taimeri.
7 Atlasiet
8 Pēc aktivitātes pabeigšanas atlasiet STOP > Saglabāt.
Peldēšana atklātos ūdeņos
Jūs varat izmantot ierīci peldēšanai atklātos ūdeņos. Jūs varat
ierakstīt peldējuma datus, tostarp attālumu, tempu un vēzienu
ātrumu. Jūs varat pievienot datu ekrānus noklusējuma
peldēšanas aktivitātei atklātos ūdeņos (Datu ekrānu
pielāgošana, 31. lappuse).
1 Atlasiet START > Atklāti ūdeņi.
2 Dodieties ārā un gaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
3 Atlasiet START, lai palaistu taimeri.
Vēsture tiek ierakstīta vienīgi, kamēr taimeris darbojas.
4 Pēc aktivitātes pabeigšanas atlasiet STOP > Saglabāt.
Sirdsdarbības ritma funkcijas
Sirdsdarbības ritma monitora pielāgošana
Pirms peldat pirmo reizi, atvēliet laiku, lai pielāgotu
sirdsdarbības ritma monitoru. Tam ir jāpieguļ pietiekami cieši, lai
paliktu uz vietas, atspiežoties pret baseina sienu.
• Izvēlieties siksnas pagarinātāju un pievienojiet to
sirdsdarbības ritma monitora elastīgajā galā.
Sirdsdarbības ritma monitora komplektā ir trīs pagarinātāja
siksnas, lai atbilstu dažādam krūšu apkārtmēram.
IETEIKUMS. vidējais siksnas pagarinātājs atbilst lielākajai
daļai kreklu izmēru (no vidēja līdz īpaši lielam).
• Uzlieciet sirdsdarbības ritma monitoru otrādi, lai viegli
noregulētu slīdni uz siksnas pagarinātāja.
• Pagrieziet sirdsdarbības ritma monitoru uz priekšu, lai viegli
noregulētu slīdni uz sirdsdarbības ritm monitora.
Sirdsdarbības ritma monitora uzlikšana
Sirdsdarbības ritma monitors ir jāvalkā tieši uz ādas zem krūšu
kaula.
1 Lai tas labāk piegultu, izmantojiet siksnas pagarinātāju.
2 Valkājiet sirdsdarbības ritma monitoru, Garmin logotipu
pavēršot ar labi pusi uz augšu.
Āķa
un cilpas
savienojumam ir jābūt jūsu labajā pusē.
3 Aplieciet sirdsdarbības ritma monitoru ap krūtīm un
pievienojiet siksnas āķi pie cilpas.
• Lai žāvētu sirdsdarbības ritma monitoru, pakariet to vai
novietojiet to plakaniski.
HRM-Tri piederums
Šīs rokasgrāmatas sadaļa HRM-Swim paskaidro, kā ierakstīt
sirdsdarbības ritmu peldējuma laikā (Sirdsdarbības ritms
peldēšanas laikā, 10. lappuse).
Peldēšana peldbaseinā
IEVĒRĪBAI
Ja sirdsdarbības ritma monitors ir ticis pakļauts hloram vai citām
peldbaseina ķīmiskām vielām, ar rokām nomazgājiet to. Ilgstoša
šādu vielu iedarbība var bojāt sirdsdarbības ritma monitoru.
HRM-Tri piederums ir paredzēts galvenokārt peldēšanai atklātos
ūdeņos, bet paretam to var lietot arī peldēšanai baseinā. Peldot
baseinā, sirdsdarbības ritma monitors ir jāvalkā zem
peldkostīma vai triatlona tērpa augšdaļas. Pretējā gadījumā tas
var noslīdēt no krūtīm, atspiežoties pret baseina sienu.
Sirdsdarbības ritma monitora uzlikšana
Sirdsdarbības ritma monitors ir jāvalkā tieši uz ādas zem krūšu
kaula. Tam ir jāpieguļ pietiekami stingri, lai aktivitātes laikā
neizkustētos no vietas.
1 Ja vajadzīgs, pievienojiet sirdsdarbības ritma monitoram
siksnas pagarinātāju.
2 Samitriniet elektrodus sirdsdarbības ritma aizmugurē, lai
veidotu stingru savienojumu starp krūtīm un raidītāju.
3 Valkājiet sirdsdarbības ritma monitoru, Garmin logotipu
pavēršot ar labi pusi uz augšu.
PIEZĪME. sekojiet, lai kopšanas ieteikumu etiķete nav
pārlocīta pāri.
4 Pievelciet sirdsdarbības ritma monitoru tā, lai tas cieši aptver
krūtis, bet neierobežo kustības.
Kad jūs uzliekat sirdsdarbības ritma monitoru, tas ir aktīvs un
saglabā un sūta datus.
Padomi HRM-Swim piederuma lietošanai
• Ja laikā, kad atspiežaties pret baseina sienu, sirdsdarbības
ritma monitors slīd nost no krūtīm, noregulējiet sirdsdarbības
ritma monitora un siksnas pagarinātā savilkumu.
• Starp intervāliem nostājieties tā, lai sirdsdarbības ritma
monitors ir virs ūdens un jūs varat skatīt savus sirdsdarbības
ritma datus.
Cilpas
un āka
savienojumam ir jābūt jūsu labajā pusē.
4 Aplieciet sirdsdarbības ritma monitoru ap krūtīm un
pievienojiet siksnas āķi pie cilpas.
PIEZĪME. sekojiet, lai kopšanas ieteikumu etiķete nav
pārlocīta pāri.
Kad jūs uzliekat sirdsdarbības ritma monitoru, tas ir aktīvs un
sūta datus.
Sirdsdarbības ritma monitora apkope
Datu uzglabāšana
IEVĒRĪBAI
Sviedru un sāls uzkrāšanās uz siksnas var pavājināt
sirdsdarbības ritma monitora sp`wju ziņot precīzus datus.
Sirdsdarbības ritma monitors vienā aktivitātē var saglabāt līdz
20 stundām datu. Kad sirdsdarbības ritma monitora atmiņa ir
pilna, jūsu vecākie dati tiek pārrakstīti.
Jūs varat sākt laiknoteiktu aktivitāti savā pārī savienotajā
Forerunner ierīcē, un sirdsdarbības ritma monitors ieraksta jūsu
sirdsdarbības ritma datus, pat ja aizejat prom no savas ierīces.
Piemēram, jūs varat ierakstīt sirdsdarbības ritma datus fiziskās
aktivitātes vai komandas sporta nodarbības laikā, kad
pulksteņus nedrīkst valkāt. Jūsu sirdsdarbības ritma monitors
automātiski nosūta jūsu saglabātos sirdsdarbības ritma datus uz
jūsu Forerunner ierīci, kad jūs saglabājat savu aktivitāti. Kamēr
dati tiek augšupielādēti, sirdsdarbības ritma monitoram ir jābūt
aktīvam un jāatrodas ierīces diapazonā (3 m).
• Noskalojiet sirdsdarbības ritma monitoru pēc katras
lietošanas.
• Pēc katrām septiņām sirdsdarbības ritma monitora lietošanas
reizēm nomazgājiet to ar rokām, izmantojot ļoti nelielu
daudzumu maiga, piemēram, trauku, mazgāšanas līdzekļa.
PIEZĪME. lietojot pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa, varat
sirdsdarbības monitoru bojāt.
• Nelieciet sirdsdarbības ritma monitoru veļas mazgājamajā
mašīnā vai žāvētājā.
Sirdsdarbības ritma funkcijas
11
Sirdsdarbības ritma monitora apkope
IEVĒRĪBAI
Sviedru un sāļu nogulsnējumi uz siksniņas var samazināt
sirdsdarbības ritma monitora spēju attēlot precīzus datus.
• Pēc katras lietošanas noskalojiet sirdsdarbības ritma
monitoru.
• Pēc katrām septiņām lietošanas reizēm vai vienas lietošanas
reizes baseinā mazgājiet ar rokām sirdsdarbības ritma
monitoru, izmantojot nedaudz mazgāšanas līdzekļa,
piemēram, trauku mazgāšanas šķidro līdzekli.
PIEZĪME. pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums var
sabojāt sirdsdarbības ritma monitoru.
• Neievietojiet sirdsdarbības ritma monitoru trauku
mazgājamajā mašīnā vai žāvētājā.
• Lai izžāvētu sirdsdarbības ritma monitoru, pakariet to vai
novietojiet uz līdzenas virsmas.
Padomi mainīgu sirdsdarbības ritma datu
gadījumā
Ja sirdsdarbības ritma dati ir mainīgi vai neparādās, varat
izmēģināt tālāk redzamos ieteikumus.
• Vēlreiz uzklājiet ūdeni uz elektrodiem un kontaktu virsmām
(ja piemērojams)
• Stingrāk savelciet siksnu uz krūtīm.
• Iesildieties 5–10 minūtes.
• Izpildiet apkopes norādes (Sirdsdarbības ritma monitora
apkope, 12. lappuse).
• Valkājiet kokvilnas kreklu vai pilnībā samitriniet siksnas abas
puses.
Sintētiskie audumi, kuri beržas vai sitas pret sirdsdarbības
ritma monitoru, var radīt statisko elektrību, kas traucē
sirdsdarbības ritma signālu uztveršanu.
• Netuvojieties avotiem, kuri var traucēt sirdsdarbības ritma
monitora darbību.
Traucējumu avoti var būt spēcīgi elektromagnētiskie lauki,
daži 2,4 GHz bezvadu sensori, augstsprieguma pārvades
elektrolīnijas, elektromotori, krāsnis, mikroviļņu krāsnis, 2,4
GHz bezvadu tālruņi un bezvadu LAN piekļuves punkti.
Vertikālās svārstības: vertikālās svārstības ir jūsu elastīgums
skriešanas laikā. Šis rādītājs atspoguļo jūsu ķermeņa
vertikālo kustību, mērītu centimetros.
Saskares ar zemi laiks: saskares ar zemi laiks rāda, cik ilgu
laiku katrā spertajā solī skrienot kāja ir pie zemes. Tas tiek
mērīts milisekundēs.
PIEZĪME. saskares ar zemi laiks un balanss nav pieejami
iešanas laikā.
Saskares ar zemi laika balanss: saskares ar zemi laika
balanss atspoguļo kreisās/labās kājas saskares ar zemi laika
balansu skrienot. Tas tiek rādīts procentos. Piemēram, 53,2
un pa kreisi vai pa labi vērsta bultiņa.
Soļa garums: soļa garums ir garums no viena soļa līdz
nākamajam. Tas tiek mērīts metros.
Vertikālais koeficients: Vertikālais koeficients ir vertikālo
svārstību attiecība pret soļa garumu. Tas tiek rādīts
procentos. Zemāks skaitlis parasti rāda labāku skriešanas
formu.
Trenēšanās, izmantojot skriešanas dinamiku
Lai varētu skatīt skriešanas dinamiku, ir jāuzliek HRM-Run™
piederums, HRM-Tri piederums vai Running Dynamics Pod un
jāizveido tā pāra savienojums ar jūsu ierīci (Bezvadu sensoru
savienošana pārī, 29. lappuse).
Ja jūsu Forerunner ierīces komplektā ir iekļauts sirdsdarbības
ritma monitors, ierīces jau ir pāra savienojumā, un Forerunner ir
iestatīts, lai rādītu skriešanas dinamiku.
1 Atlasiet START un atlasiet skriešanas aktivitāti.
2 Atlasiet START.
3 Dodieties skrējienā.
4 Ritiniet uz skriešanas dinamikas ekrāniem, lai skatītu savus
rādītājus.
Skriešanas dinamika
Jūs varat izmantot saderīgu Forerunner ierīci, kas ir pāra
savienojumā ar HRM-Tri piederumu vai citu skriešanas
dinamikas piederumu, lai nodrošinātu reāllaika informāciju par
savu skriešanas formu. Ja Forerunner ierīce tika piegādāta
komplektā ar HRM-Tri piederumu, ierīces jau ir pāra
savienojumā.
Skriešanas dinamikas piederumam ir akselerometrs, kas mēra
ķermeņa kustības, lai aprēķinātu sešus skriešanas parametrus.
Soļu skaits ciklā: soļu skaits ciklā ir soļu skaits minūtē. Tas
rāda kopējo soļu skaitu (kreisā un labā kāja kopā).
5 Ja vajadzīgs, turiet nospiestu UP, lai rediģētu to, kā
skriešanas dinamikas dati tiek rādīti.
Krāsu mēraparāti un skriešanas dinamikas dati
Skriešanas dinamikas ekrānos tiek rādīts krāsu mēraparāts ar primāro metriku. Kā primāro metriku varat parādīt soļu skaits ciklā,
vertikālās svārstības, saskares ar zemi laiku, saskares ar zemi laika balansu vai vertikālo koeficientu. Krāsu mēraparātā tiek
parādītas jūsu skriešanas dinamikas datu salīdzinājums ar citu skrējēju datiem. Krāsu zonu pamatā ir procentīles.
Uzņēmums Garmin ir pētījis daudzus skrējējus, kam ir atšķirīgi aktivitāšu līmeņi. Sarkanajā vai oranžajā zonā parādītās vērtības ir
raksturīgas mazāk pieredzējušiem vai lēnākiem skrējējiem. Zaļajā, zilajā vai violetajā zonā parādītās vērtības ir raksturīgas
pieredzējušākiem vai ātrākiem skrējējiem. Pieredzējušiem skrējējiem parasti ir īsāks saskares ar zemi laiks, mazākas vertikālās
svārstības, mazāks vertikālais koeficients un lielāks soļu skaits ciklā nekā mazāk pieredzējušiem skrējējiem. Tomēr garākiem
skrējējiem parasti ir nedaudz mazāks soļu skaits ciklā, garāki soļi un nedaudz lielākas vertikālās svārstības. Vertikālais koeficients
tiek aprēķināts, dalot jūsu vertikālo svārstību vērtību ar soļa garuma vērtību. Tas nav saistīts ar augstumu.
Lai iegūtu plašāku informāciju par skriešanas dinamiku, dodieties uz vietni www.garmin.com/performance-data/running/. Vairāk
informācijas par teorijām un skriešanas dinamikas datu interpretēšanu meklējiet uzticamās tīmekļa vietnēs publicētajos rakstos par
skriešanu.
12
Sirdsdarbības ritma funkcijas
Krāsu zona Procentīles zonā Soļu skaita ciklā diapazons Saskares ar zemi laika diapazons
Violets
> 95
> 183 spm
< 218 ms
Zils
70–95
174–183 spm
218–248 ms
Zaļš
30–69
164–173 spm
249–277 ms
Oranžs
5–29
153–163 spm
278–308 ms
< 153 spm
> 308 ms
Sarkans < 5
Saskares ar zemi laika balansa dati
Aprēķinot saskares ar zemi laika balansu, tiek mērīta jūsu skriešanas simetrija, un dati tiek attēloti kā procentuālā daļa no jūsu
kopējā saskares ar zemi laika. Piemēram, 51,3% un bultiņa pa kreisi nozīmē to, ka skrējējs vairāk laika uz zemes pavada, atrodoties
uz kreisās kājas. Ja datu ekrānā tiek rādītas divas vērtības, piemēram, 48–52, 48% ir kreisās kājas rādītājs un 52% — labās kājas
rādītājs.
Krāsu zona
Sarkans
Simetrija
Vāja
Oranžs
Zaļš
Oranžs
Sarkans
Precīza
Laba
Precīza
Vāja
Citu skrējēju procentuālā daļa 5%
25%
40%
25%
5%
Saskares ar zemi laika balanss > 52,2% L
50,8–52,2% L 50,7% L–50,7% R 50,8–52,2% R > 52,2% R
Veidojot un pārbaudot skriešanas dinamiku, Garmin komanda konstatēja, ka noteiktiem skrējējiem savainojumu skaits ir saistīts ar
lielāku nelīdzsvarotību. Daudziem skrējējiem, skrienot augšup pa pakalnu vai lejup no tā, saskares ar zemi laika balanss ir mainīgs
vairāk par 50–50. Lielākā daļa skriešanas treneru piekrīt apgalvojumam, ka simetrisks skriešanas veids ir labs. Elites skrējējiem ir
ātri un līdzsvaroti soļi.
Skriešanas laikā varat skatīt krāsu mēraparāta vai datu lauka datus, vai arī pēc skriešanas skatiet kopsavilkumu savā Garmin
Connect kontā. Tāpat kā citi skriešanas dinamikas dati, saskares ar zemi balanss ir kvantitatīvs mērījums, kas palīdz uzzināt par
skriešanas veidu.
Vertikālo svārstību un vertikālā koeficienta dati
Atkarībā no sensora un no tā novietojuma — pie krūškurvja (HRM-Tri vai HRM-Run piederumi) vai jostasvietas (Running Dynamics
Pod piederums) — vertikālo svārstību un vertikālā koeficienta datu diapazoni nedaudz atšķirsies.
Krāsu zona Procentīles zonā Vertikālo svārstību
Vertikālo svārstību
Vertikālais koeficients
diapazons pie krūškurvja diapazons pie jostasvietas pie krūškurvja
Vertikālais koeficients pie
jostasvietas
Violets
> 95
< 6,4 cm
< 6,8 cm
< 6,1 %
< 6,5 %
Zils
70–95
6,4–8,1 cm
6,8–8,9 cm
6,1–7,4 %
6,5–8,3 %
Zaļš
30–69
8,2–9,7 cm
9,0–10,9 cm
7,5–8,6 %
8,4–10,0 %
Oranžs
5–29
9,8–11,5 cm
11,0–13,0 cm
8,7–10,1 %
10,1–11,9 %
> 11,5 cm
> 13,0 cm
> 10,1 %
> 11,9 %
Sarkans < 5
Padomi saistībā ar trūkstošiem skriešanas dinamikas
datiem
Ja skriešanas dinamikas dati netiek parādīti, varat izmēģināt
tālāk sniegtos padomus.
• Jums noteikti jāizmanto skriešanas dinamikas piederums,
piemēram, HRM-Tri piederums.
Skriešanas dinamikas aprēķiniem piemērotam piederumam
moduļa priekšpusē ir redzams .
• No jauna savienojiet pārī skriešanas dinamikas piederumu un
Forerunner ierīci saskaņa ar norādījumiem.
• Ja skriešanas dinamikas datu displejā ir redzamas tikai
nulles, pārliecinieties, vai piederums ir uzvilkts ar pareizo pusi
uz augšu.
PIEZĪME. saskares ar zemi laiks un balanss tiek rādīts tikai
skriešanas laikā. Šie rādītāji netiek aprēķināti iešanas laikā.
Izpildes mērījumi
Šie izpildes mērījumi ir aplēses, kas palīdz jums sekot savām
treniņu aktivitātēm un skriešanas sacensību izpildei un izprast
tās. Mērījumiem ir nepieciešamas dažas aktivitātes, izmantojot
sirdsdarbības ritma mērījumu plaukstas locītavā vai ar saderīgu
krūšu sirdsdarbības ritma monitoru. Riteņbraukšanas izpildes
mērījumiem ir vajadzīgs sirdsdarbības ritma monitors un jaudas
mērītājs.
Šīs aplēses nodrošina un atbalsta Firstbeat. Papildinformāciju
skatiet vietnē www.garmin.com/performance-data/running/.
Sirdsdarbības ritma funkcijas
PIEZĪME. aplēses sākumā var šķist neprecīzas. Ierīcei ir
nepieciešams, lai jūs vispirms izpildāt dažas aktivitātes un tā var
gūt informāciju par jūsu veiktspēju.
VO2 Max.: vO2 Max ir maksimālais skābekļa daudzums
(milimetros), kādu jūs varat patērēt minūtē uz kilogramu
ķermeņa svara maksimālā aktivitātē.
Prognozētie skriešanas sacensību laiki: ierīce izmanto VO2
max. aplēses un treniņu vēsturi, lai nodrošinātu mērķa
skriešanas sacensību laiku, pamatojoties uz pašreizējo
fiziskās formas stāvokli.
HRV Stress pārbaude: sirdsdarbības ritma mainīguma (HRV)
stresa pārbaudei ir nepieciešams Garmin krūšu sirdsdarbības
ritma monitors. Ierīce ieraksta jūsu sirdsdarbības ritma
mainīgumu, kamēr stāvat miera stāvoklī 3 minūtes. Tas
norāda jūsu vispārējo stresa līmeni. Mērījums ir skalā no 1
līdz 100, un zemāks rādītājs liecina par zemāku stresa
līmeni.
Izpildes spēja: jūsu izpildes stāvoklis ir reāllaika novērtējums
pēc 6–20 aktivitātes minūtēm. To var pievienot kā datu lauku,
lai jūs varat skatīt savu izpildes stāvokli pārējā aktivitātes
laikā. Tas salīdzina jūsu reāllaika stāvokli ar vidējo fiziskās
formas līmeni.
Funkcionālās sliekšņvērtības jauda (FTP): ierīce izmanto jūsu
lietotāja profila informāciju no sākotnējā iestatījuma, lai
aplēstu FTP. Lai iegūtu precīzāku novērtējumu, varat veikt
vadītu testu.
Laktāta sliekšņvērtība: laktāta sliekšņvērtībai ir nepieciešams
krūšu sirdsdarbības monitors. Laktāta sliekšņvērtība ir tas
punkts, kurā jūsu muskuļi sāk strauji nogurt. Ierīce mēra jūsu
13
laktāta sliekšņvērtības līmeni, izmantojot sirdsdarbības ritma
datus un tempu.
Izpildes paziņojumu izslēgšana
Daži izpildes paziņojumi ir redzami pēc aktivitātes pabeigšanas.
Daži izpildes paziņojumi ir redzami aktivitātes laikā vai tad, kad
sasniedzat jaunu izpildes mērījumu, piemēram, jaunu VO2 max.
aplēsi. Jūs varat izslēgt izpildes spējas funkciju, lai izvairītos no
dažiem šādiem paziņojumiem.
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Fizioloģiskie rādītāji > Izpildes spēja.
Izpildes mērījumu automātiska noteikšana
Funkcija Automātiski noteikt ir ieslēgta pēc noklusējuma. Ierīce
var automātiski noteikt jūsu maksimālo sirdsdarbības ritmu un
laktāta sliekšņvērtību aktivitātes laikā. Kad ierīce ir pāra
savienojumā ar saderīgu spēka mērītāju, tā var automātiski
noteikt jūsu funkcionālo sliekšņvērtības jaudu (FTP) aktivitātes
laikā.
PIEZĪME. ierīce nosaka maksimālo sirdsdarbības ritmu vienīgi,
kad sirdsdarbības ritms ir augstāks par jūsu lietotāja profilā
iestatīto vērtību.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Fizioloģiskie rādītāji > Automātiski noteikt.
3 Atlasiet opciju.
Aktivitāšu sinhronizācija un izpildes mērījumi
Jūs varat sinhronizēt aktivitātes, personīgos rekordus un izpildes
mērījumus no citām Garmin ierīcēm ar savu Forerunner ierīci,
izmantojot savu Garmin Connect kontu. Tas ļauj jūsu ierīcei
precīzāk atspoguļot jūsu treniņa statusu un fiziskās formas
līmeni. Piemēram, jūs varat ierakstīt braucienu, izmantojot Edge
ierīci, un skatīt aktivitātes informāciju un kopējo treniņa slodzi
savā Forerunner ierīcē.
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Fizioloģiskie rādītāji > TrueUp.
Kad jūs sinhronizējat ierīci ar viedtālruni, nesenās aktivitātes,
personīgie rekordi un izpildes mērījumi no citām Garmin ierīcēm
ir redzami jūsu Forerunner ierīcē.
Par VO2 Max. aplēsēm
VO2 Max ir maksimālais skābekļa daudzums (milimetros), kādu
jūs varat patērēt minūtē uz kilogramu ķermeņa svara maksimālā
aktivitātē. Vienkāršāk sakot, VO2 Max ir jūsu fiziskās veiktspējas
rādītājs, un, fiziskajai formai uzlabojoties, arī šim rādītājam ir
jāuzlabojas. Ierīcei Forerunner ir vajadzīgs sirdsdarbības ritma
plaukstas locītavā vai saderīga krūšu sirdsdarbības ritma
monitors, lai rādītu jūsu VO2 max. aplēses. Ierīce piedāvā
atsevišķas VO2 max. aplēses skriešanai un riteņbraukšanai. Lai
iegūtu VO2 max. precīzas aplēses, jums vairākas minūtes vidējā
intensitātes līmenī ir vai nu jāskrien brīvā dabā ar GPS, vai
jābrauc ar velosipēdu, izmantojot saderīgu jaudas mērītāju.
Ierīcē jūsu VO2 max. aplēses ir redzamas kā skaitlis, apraksts
vai pozīcija mērījuma vizualizācijā krāsās. Savā Garmin Connect
kontā jūs varat skatīt papildu informāciju par sava VO2 max.
aplēsēm, tostarp savas fiziskās formas vecumu. Jūsu fiziskās
formas vecums nodrošina jums ieskatu par to, kāda ir jūsu
fiziskā forma salīdzinājumā ar citām tā paša dzimuma un cita
vecuma personām. Turpinot trenēties, jūsu fiziskās formas
vecums laika gaitā var samazināties.
Purpursarkana
Lieliski
Zila
Teicami
Zaļa
Labi
Oranža
Viduvēji
Sarkana
Vāji
VO2 max. datus nodrošina FirstBeat. VO2 max. analīze tiek
nodrošināta ar The Cooper Institute atļauju. Papildu informāciju
skatiet pielikumā (VO2 Max. standarta parametri, 44. lappuse),
kā arī vietnē www.CooperInstitute.org.
®
Iegūstiet savas VO2 Max. aplēses skriešanai
Šai funkcijai ir nepieciešams sirdsdarbības ritma mērījums
plaukstas locītavā vai saderīgs krūšu sirdsdarbības ritma
monitors. Ja izmantojat krūšu sirdsdarbības ritma monitoru, jums
tas ir jāuzliek un jāizveido tā pāra savienojums ar savu ierīci
(Bezvadu sensoru savienošana pārī, 29. lappuse). Ja jūsu
Forerunner ierīce tika piegādāta komplektā ar sirdsdarbības
ritma monitoru, ierīce jau ir pāra savienojumā.
Lai iegūtu precīzākas aplēses, pabeidziet lietotāja profila
iestatījumu (Lietotāja profila iestatīšana, 7. lappuse) un iestatiet
savu maksimālo sirdsdarbības ritmu (Sirdsdarbības ritma zonu
iestatīšana, 7. lappuse). Aplēses sākumā var šķist neprecīzas.
Ierīcei ir nepieciešami daži skrējieni, lai tā var gūt informāciju par
jūsu veiktspēju.
1 Veiciet vismaz 10 minūšu skrējienu brīvā dabā.
2 Pēc skrējiena atlasiet Saglabāt.
3 Atlasiet START, lai ritinātu pa izpildes mērījumiem.
Iegūstiet savas VO2 Max. aplēses riteņbraukšanai
Šai funkcijai ir nepieciešams jaudas mērītājs un sirdsdarbības
ritma mērījums plaukstas locītavā vai saderīgs krūšu
sirdsdarbības ritma monitors. Jaudas mērītājs ir jāsavieno pāra
savienojumā ar Forerunner ierīci (Bezvadu sensoru
savienošana pārī, 29. lappuse). Ja izmantojat krūšu
sirdsdarbības ritma monitoru, jums tas ir jāuzliek un jāizveido tā
pāra savienojums ar savu ierīci. Ja jūsu Forerunner ierīce tika
piegādāta komplektā ar sirdsdarbības ritma monitoru, ierīce jau
ir pāra savienojumā.
Lai iegūtu precīzākas aplēses, pabeidziet lietotāja profila
iestatījumu (Lietotāja profila iestatīšana, 7. lappuse) un iestatiet
savu maksimālo sirdsdarbības ritmu (Sirdsdarbības ritma zonu
iestatīšana, 7. lappuse). Aplēses sākumā var šķist neprecīzas.
Ierīcei ir nepieciešami daži braucieni, lai tā var gūt informāciju
par jūsu riteņbraukšanas veiktspēju.
1 Brauciet stabilā ritmā ar augstu intensitāti vismaz 20 minūtes.
2 Pēc skrējiena atlasiet Saglabāt.
3 Atlasiet START, lai ritinātu pa izpildes mērījumiem.
Aklimatizēšanās izpildei karstumā un augstumā
Tādi vides faktori kā augsta temperatūra un augstums ietekmē
jūsu treniņu un rezultātus. Piemēram, treniņi lielā augstumā var
pozitīvi ietekmēt jūsu fizisko formu, bet liela augstuma ietekmē
VO2 max. īslaicīgi var samazināties. Forerunner ierīce
nodrošina aklimatizācijas ziņojumus un korekcijas jūsu VO2
max. aplēsēm un treniņa statusam, kad temperatūra pārsniedz
22ºC (72ºF) un augstums ir virs 800 m (2625 pēdām). Jūs varat
sekot savam sirdsdarbības ritmam un aklimatizācijai augstumā
treniņa statusa logrīkā.
14
Sirdsdarbības ritma funkcijas
PIEZĪME. funkcija aklimatizācijai karstumā ir pieejama vienīgi
GPS aktivitātēm, un tai ir nepieciešami laikapstākļu dati no
pievienotā viedtālruņa. Pilnīgai aklimatizācijai ir vajadzīgas 4
treniņa dienas.
Savu prognozēto sacensību laiku skatīšana
Lai iegūtu precīzākas aplēses, pabeidziet lietotāja profila
iestatījumu (Lietotāja profila iestatīšana, 7. lappuse) un iestatiet
savu maksimālo sirdsdarbības ritmu (Sirdsdarbības ritma zonu
iestatīšana, 7. lappuse).
Lai nodrošinātu sacensību mērķa laiku, ierīce izmanto VO2 max.
aplēses (Par VO2 Max. aplēsēm, 14. lappuse) un jūsu treniņu
vēsturi. Ierīce analizē jūsu vairāku nedēļu treniņu datus, lai
precizētu sacensību laika aplēses.
IETEIKUMS. ja jums ir vairāk nekā viena Garmin ierīce, varat
iespējot Physio TrueUp™ funkciju, kura ļauj ierīcei sinhronizēt
aktivitātes, vēsturi un datus no citām ierīcēm (Aktivitāšu
sinhronizācija un izpildes mērījumi, 14. lappuse).
1 Pulksteņa ciparnīcā atlasiet UP vai DOWN, lai skatītu izpildes
logrīku.
Atlasiet
START, lai ritinātu pa izpildes mērījumiem.
2
Jūsu prognozētie sacensību laiki ir redzami 5 km, 10 km,
pusmaratona un maratona distancēm.
PIEZĪME. prognozes sākumā var šķist neprecīzas. Ierīcei ir
nepieciešami daži skrējieni, lai tā var gūt informāciju par jūsu
veiktspēju.
Par Training Effect
Training Effect mēra aktivitātes ietekmi uz jūsu aerobo un
anaerobo spēju. Training Effect uzkrājas aktivitātes laikā.
Aktivitātei progresējot, Training Effect vērtība palielinās. Training
Effect vērtību nosaka jūsu lietotāja profila informācija un treniņu
vēsture, kā arī sirdsdarbības ritms un aktivitātes ilgums un
intensitāte. Ir septiņas dažādas Training Effect etiķetes, lai
aprakstītu galveno ieguvumu no aktivitātes. Katra etiķete ir ar
krāsas kodu un atbilst jūsu treniņu slodzes fokusam (Treniņu
slodzes fokuss, 17. lappuse). Katrai informatīvajai frāzei,
piemēram, “Būtiski ietekmē VO2 Max.”, ir atbilstošs apraksts
jūsu Garmin Connect aktivitātes informācijā.
Aerobais Training Effect mērījums izmanto jūsu sirdsdarbības
ritmu, lai mērītu vingrojuma kopējās intensitātes ietekmi uz jūsu
aerobo spēju, un norāda, vai fizisko vingrojumu sērijai ir
uzturoša vai uzlabojoša ietekme uz jūsu fiziskās formas līmeni.
Jūsu treniņa laikā uzkrātais paaugstināta skābekļa patēriņa pēc
treniņa (EPOC) rādītājs tiek kartēts uz diapazona vērtībām, kas
uzskaita jūsu fiziskās formas līmeni un treniņa ieradumus.
Vienmērīgu fizisko vingrinājumu sērijas ar vidēju piepūli vai
sērijas ar garākiem intervāliem (>180 s) pozitīvi ietekmē jūsu
aerobo vielmaiņu, tādēļ rada aerobo Training Effect.
Anaerobā Training Effect mērījums izmanto sirdsdarbības ritmu
un ātrumu (vai spēku), lai noteiktu, kā fizisko vingrojumu sērija
ietekmē spēju izpildīt vingrojumus ar ļoti augstu intensitāti. Jūs
saņemat vērtību, pamatojoties uz anaerobo ieguldījumu EPOC
vērtībā un aktivitātes veidu. Atkārtoti augstas intensitātes 10–
120 s intervāli rada īpaši labvēlīgu ietekmi uz anaerobo spēju,
tādēļ uzlabo anaerobo Training Effect.
Varat pievienot Aerobā treniņa efektivitāte un Anaerobā treniņa
efektivitāte kā datu laukus kādam no saviem treniņu ekrāniem,
lai aktivitātes laikā sekotu saviem rādītājiem.
Training Effect Aerobais ieguvums
Anaerobais ieguvums
No 0,0 līdz 0,9
Nav ieguvuma.
Nav ieguvuma.
No 1,0 līdz 1,9
Neliels ieguvums
Neliels ieguvums
No 2,0 līdz 2,9
Aerobās spējas
uzturēšana.
Aerobās spējas
uzturēšana.
No 3,0 līdz 3,9
Ietekmē jūsu aerobo
spēju.
Ietekmē jūsu anaerobo
spēju.
Sirdsdarbības ritma funkcijas
Training Effect Aerobais ieguvums
Anaerobais ieguvums
No 4,0 līdz 4,9
Būtiski ietekmē jūsu
aerobu spēju.
Būtiski ietekmē jūsu
anaerobu spēju.
5,0
Pārsniegšana un,
iespējams, bīstama bez
pietiekama atgūšanās
laika.
Pārsniegšana un,
iespējams, bīstama bez
pietiekama atgūšanās
laika.
Training Effect tehnoloģiju nodrošina un atbalsta Firstbeat
Technologies Ltd. Vairāk informācijas varat skatīt vietnē
www.firstbeat.com.
Izpildes spēja
Kad jūs izpildāt aktivitāti, piemēra, skrienat vai dodaties
velobraucienā, izpildes spējas funkcija analizē jūsu tempu,
sirdsdarbības ritmu un tā mainīgumu, lai reāllaikā novērtētu jūsu
izpildes spēju salīdzinājumā ar jūsu vidējo fiziskās formas
līmeni. Rezultāts ir aptuvens jūsu reāllaika novirzes no VO2
max. aplēsēm procentuālais rādītājs.
Izpildes spējas vērtības ir diapazonā no -20 līdz +20. Pēc 6–20
aktivitātes minūtēm ierīce rāda jūsu izpildes spējas rezultātu.
Piemēram, rezultāts +5 nozīmē, ka jūs pietiekami atpūtāties,
jūtaties moži un spējat veikt labu skrējienu vai velobraucienu.
Izpildes spēju kā datu lauku varat pievienot kādam no saviem
treniņu ekrāniem, lai aktivitātes laikā sekotu savai spējai.
Izpildes spēja var būt arī noguruma līmeņa rādītājs, īpaši gara
skrējiena vai velobrauciena treniņa beigās.
PIEZĪME. lai iegūtu precīzas VO2 max. aplēses, ierīcei ir
nepieciešami daži skrējieni vai braucieni, izmantojot
sirdsdarbības ritma monitoru. Uzziniet vairāk par savu skrējiena
vai velobrauciena izpildes spēju (Par VO2 Max. aplēsēm,
14. lappuse).
Savas izpildes spējas skatīšana
Šai funkcijai ir nepieciešams sirdsdarbības ritma mērījums
plaukstas locītavā vai saderīgs krūšu sirdsdarbības ritma
monitors.
1 Pievienojiet Izpildes spēja datu ekrānā (Datu ekrānu
pielāgošana, 31. lappuse).
2 Dodieties skrējienā vai velobraucienā.
Pēc 6–20 minūtēm būs redzama jūsu izpildes spēja.
3 Ritiniet datu ekrānā, lai skatītu savu izpildes spēju skrējienā
vai velobraucienā.
Laktāta sliekšņvērtība
Laktāta sliekšņvērtība ir fizisko vingrojumu intensitātes līmenis,
kādā laktāts (pienskābe) asinsritē sāk uzkrāties straujāk.
Skriešanā tas ir aplēstais piepūles vai tempa līmenis. Kad
skrējējs pārsniedz sliekšņvērtību, nogurums sāk paātrināti
pieaugt. Pieredzējušiem skrējējiem sliekšņvērtība parasti
veidojas, kad ir sasniegti aptuveni 90% no to maksimālā
sirdsdarbības ritma un no 10 km līdz pusmaratona skrējiena
tempā. Vidējiem skrējējiem laktāta sliekšņvērtība veidojas, kad ir
sasniegts krietni zem 90% no sirdsdarbības ritma. Zināšanas
par savu laktāta sliekšņvērtību var palīdzēt noteikt, cik intensīvi
trenēties vai kad sacensību laikā veikt izrāvienu.
Ja jūs jau zināt savu sirdsdarbības ritma laktāta sliekšņvērtību,
varat ievadīt to sava lietotāja profila iestatījumos (Sirdsdarbības
ritma zonu iestatīšana, 7. lappuse).
Vadīta testa veikšana, lai noteiktu laktāta sliekšņvērtību
Šai funkcijai ir nepieciešams Garmin krūšu sirdsdarbības
monitors. Lai veiktu vadīto testu, jums ir jāuzliek krūšu
sirdsdarbības ritma monitors un jāizveido tā pāra savienojums ar
savu ierīci (Bezvadu sensoru savienošana pārī, 29. lappuse).
Ierīce izmanto jūsu lietotāja profila informāciju no sākotnējā
iestatījuma un jūsu VO2max. aplēsi, lai aplēstu jūsu laktāta
sliekšņvērtību. Ierīce automātiski nosaka jūsu laktāta
sliekšņvērtību stabilu, augstas intensitātes skrējienu laikā,
izmantojot sirdsdarbības ritma datus.
15
IETEIKUMS. lai iegūtu precīzu maksimālā sirdsdarbības ritma
vērtību un VO2 max. aplēsi, ierīcei ir nepieciešami daži skrējieni
ar sirdsdarbības ritma monitoru. Ja jums ir grūti iegūt laktāta
sliekšņvērtības aplēsi, mēģiniet manuāli pazemināt sava
maksimālā sirdsdarbības ritma vērtību.
1 Pulksteņa ciparnīcā atlasiet START.
2 Atlasiet skriešanas brīvā dabā aktivitāti.
Lai veiktu šo testu, ir nepieciešams GPS.
3 Turiet nospiestu .
4 Atlasiet Treniņš > Laktāta sliekšņv. vadīts tests.
5 Palaidiet taimeri un izpildiet ekrānā redzamās norādes.
Kad sākat skrējienu, ierīce rāda katra posma ilguma, mērķa
un pašreižējā sirdsdarbības ritma datus. Kad tests būs
pabeigts, tiks parādīts ziņojums.
6 Pēc vadītā testa pabeigšanas apturiet taimeri un saglabājiet
aktivitāti.
Ja šī ir pirmā jūsu laktāta sliekšņvērtības aplēse, ierīce aicina
jūs atjaunināt savas sirdsdarbības ritma zonas, pamatojoties
uz laktāta sliekšņvērtības sirdsdarbības ritmu. Katrai papildu
laktāta sliekšņvērtības aplēsei ierīce aicina jūs apstiprināt vai
noraidīt aplēsi.
FTP aplēšu iegūšana
Lai iegūtu funkcionālās sliekšņvērtības jaudas (FTP) aplēses,
jums ir jāizveido krūšu sirdsdarbības ritma monitora un spēka
mērītāja pāra savienojums ar savu ierīci (Bezvadu sensoru
savienošana pārī, 29. lappuse) un jāiegūst VO2 max. aplēses
(Iegūstiet savas VO2 Max. aplēses riteņbraukšanai,
14. lappuse).
Ierīce izmanto jūsu lietotāja profila informāciju no sākotnējā
iestatījuma un jūsu VO2max. aplēses, lai aplēstu FTP. Ierīce
automātiski nosaka FTP stabila, augstas intensitātes brauciena
laikā, izmantojot sirdsdarbības ritma un spēka datus.
1 Atlasiet UP vai DOWN, lai skatītu izpildes logrīku.
2 Atlasiet START, lai ritinātu pa izpildes mērījumiem.
Jūsu FTP aplēses tiek rādītas kā vērtība, kas mērīta vatos uz
kilogramu, jūsu spēka atdeve vatos un pozīcija mērījuma
vizualizācijā krāsās.
Purpursarkana
Lieliski
Zila
Teicami
Zaļa
Labi
Oranža
Viduvēji
Sarkana
Netrenēts
Vairāk informācijas skatiet pielikumā (FTP novērtējumi,
44. lappuse).
PIEZĪME. kad izpildes paziņojums brīdina jūs par jaunu FTP,
jūs varat atlasīt Pieņemt, lai saglabātu jauno FTP, vai
Noraidīt, lai saglabātu pašreizējo FTP.
FTP testa veikšana
Lai iegūtu veiktu testu un varētu noteikt funkcionālās
sliekšņvērtības jaudu (FTP), jums ir jāizveido krūšu
sirdsdarbības ritma monitora un spēka mērītāja pāra
savienojums ar savu ierīci (Bezvadu sensoru savienošana pārī,
29. lappuse) un jāiegūst VO2 max. aplēses (Iegūstiet savas
VO2 Max. aplēses riteņbraukšanai, 14. lappuse).
PIEZĪME. fTP ir sarežģīts treniņš, kura izpilde ilgst aptuveni 30
minūšu. Izvēlieties praktisku un lielākoties līdzenu maršrutu,
kurā varat braukt stabili palielinot piepūli, kā tas ir sacensībās uz
laiku.
1 Pulksteņa ciparnīcā atlasiet START.
2 Atlasiet riteņbraukšanas aktivitāti.
3 Turiet nospiestu .
4 Atlasiet Treniņš > FTP vadīts tests.
16
5 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Kad sākat braukt, ierīce rāda katra posma ilguma, mērķa un
pašreižējā spēka datus. Kad tests būs pabeigts, tiks parādīts
ziņojums.
Pēc
vadītā testa pabeigšanas veiciet atsildīšanos, apturiet
6
taimeri un saglabājiet aktivitāti.
Jūsu FTP ir redzams kā vērtība, kas mērīta vatos uz
kilogramu, jūsu spēka atdeve vatos un pozīcija mērījuma
vizualizācijā krāsās.
Atlasiet
opciju:
7
• Lai saglabātu jauno FTP, atlasiet Pieņemt.
• Lai saglabātu pašreizējo FTP, atlasiet Noraidīt.
Treniņu statuss
Šie mērījumi ir aplēses, kas palīdz jums sekot savām treniņu
aktivitātēm un izprast tās. Mērījumiem ir nepieciešamas dažas
aktivitātes, izmantojot sirdsdarbības ritma mērījumu plaukstas
locītavā vai ar saderīgu krūšu sirdsdarbības ritma monitoru.
Riteņbraukšanas izpildes mērījumiem ir vajadzīgs sirdsdarbības
ritma monitors un jaudas mērītājs.
Šīs aplēses nodrošina un atbalsta Firstbeat. Papildu informāciju
skatiet vietnē www.garmin.com/performance-data/running/.
PIEZĪME. aplēses sākumā var šķist neprecīzas. Ierīcei ir
nepieciešams, lai jūs vispirms izpildāt dažas aktivitātes un tā var
gūt informāciju par jūsu veiktspēju.
Treniņa statuss: treniņu statuss rāda, kā jūsu treniņi ietekmē
fizisko formu un veiktspēju. Treniņu statuss pamatojas uz
izmaiņām treniņu slodzē un VO2 Max ilgākā laikposmā.
VO2 Max.: vO2 Max ir maksimālais skābekļa daudzums
(milimetros), kādu jūs varat patērēt minūtē uz kilogramu
ķermeņa svara maksimālā aktivitātē. Ierīce rāda karstuma un
augstuma koriģētas VO2 max. vērtības, kad jūs
aklimatizējaties ļoti karstā vidē vai lielā augstumā.
Treniņa slodze: treniņa slodze ir paaugstināta skābekļa
patēriņa pēc treniņa (EPOC) pēdējās 7 dienās summa.
EPOC ir aplēse, cik daudz enerģijas jūsu organismam ir
nepieciešams, lai atgūtos pēc treniņa.
Treniņu slodzes fokuss: ierīce analizē un sadala treniņa slodzi
dažādās kategorijās, pamatojoties uz katras ierakstītās
aktivitātes intensitāti un struktūru. Treniņa slodzes fokuss
ietver kopējo katrai kategorijai uzkrāto slodzi un treniņa
fokusu. Ierīce rāda jūsu slodzes sadalījumu pēdējās 4
nedēļās.
Atgūšanās laiks: atgūšanās laiks rāda, cik daudz laika atlicis,
pirms jūs pilnībā atgūstaties un varat doties nākamajā
intensīvajā treniņā.
Treniņu statusa līmeņi
Treniņu statuss rāda, kā jūsu treniņi ietekmē fiziskās formas
līmeni un veiktspēju. Treniņu statuss pamatojas uz izmaiņām
treniņu slodzē un VO2 Max ilgākā laikposmā. Treniņu statusu
varat izmantot, lai plānotu treniņus nākotnē un turpinātu uzlabot
savas fiziskās formas līmeni.
Tuvojas maksimumam: tuvošanās maksimumam nozīmē, ka
jūs esat ideālā sacensību stāvoklī. Nesen samazinātā treniņu
slodze ļauj jūsu organismam atgūties un pilnībā atjaunoties
pēc iepriekšējā treniņa. Jums ir jāplāno turpmākās
Sirdsdarbības ritma funkcijas
nodarbības, jo šo maksimālo stāvokli var saglabāt tikai īsu
laiku.
Produktīvs: jūsu pašreizējā treniņu slodze veicina pareizu jūsu
fiziskās formas līmeņa un veiktspējas uzlabošanos. Jums ir
jāiekļauj treniņu plānā atgūšanās periodi, lai saglabātu savu
fizisko līmeni.
Saglabāšana: jūsu pašreizējā treniņu slodze ir pietiekama, lai
uzturētu fizisko formu. Lai gūtu uzlabojumus, mēģiniet
dažādot savus fiziskos vingrinājumus vai palielināt treniņu
apjomu.
Atgūšanās: samazinātā treniņu slodze ļauj jūsu organismam
atgūties, kas ir būtiski ilgstošos smagu treniņu periodos. Kad
jūtaties gatavs, varat atgriezties lielākā treniņu slodzē.
Neproduktīvs: jūsu treniņu slodze ir labā līmenī, bet jūsu fiziskā
forma pavājinās. Iespējams, jūsu organismam ir grūti
atgūties, tādēļ jums ir jāveltī uzmanība savam vispārējam
veselības stāvoklim, tostarp stresam, uzturam un atpūtai.
Pasliktināšanās: pasliktināšanās notiek, ja nedēļu vai ilgāk jūs
trenējāties daudz mazāk nekā parasti, un tas ietekmē jūsu
fiziskās formas līmeni. Lai redzētu uzlabojumus, varat
mēģināt palielināt savu treniņu slodzi.
Pārsniegšana: jūsu treniņu slodze ir ļoti liela un rada pretēju
efektu. Jūsu organismam ir vajadzīga atpūta. Jums ir jāatvēl
sev laiks, lai organisms atgūstas, iekļaujot grafikā vieglākus
treniņus.
Nav statusa: lai noteiktu jūsu treniņu statusu, ierīcei ir vajadzīga
jūsu vienas vai divu nedēļu treniņu vēsture, ietverot
aktivitātes ar VO2 Max rezultātiem skriešanai vai
riteņbraukšanai.
Padomi treniņa statusa iegūšanai
Treniņa statusa funkcijas darbība ir atkarīga no atjauninātajiem
jūsu fiziskās sagatavotības līmeņa novērtējuma datiem, tostarp
vismaz diviem VO2 Max mērījumu vērtībām nedēļā. Jūsu
VO2 Max aprēķins tiek atjaunināts pēc skriešanas brīvā dabā
vai braucieniem ar jaudu, kuras laikā sirdsdarbības ritms
vairākas minūtes bija vismaz 70 % no jūsu maksimālā
sirdsdarbības ritma. Skrienot trasēs un iekštelpās, lai
nodrošinātu jūsu fiziskās sagatavotības līmeņa tendenču
precizitāti, VO2 Max aprēķins netiek ģenerēts.
Lai maksimāli izmantotu treniņa statusa funkciju, varat izmēģināt
tālāk sniegtos padomus.
• Vismaz divas reizes nedēļā skrieniet vai brauciet brīvā dabā,
izmantojot jaudas mērītāju, un vismaz 10 minūtes sasniedziet
sirdsdarbības ritmu, kas pārsniedz 70 % no jūsu maksimālā
sirdsdarbības ritma.
Kad ierīce tika lietota vienu nedēļu, jūsu treniņa statusam
jābūt pieejamam.
• Reģistrējiet visas savas fiziskās aktivitātes šajā ierīcē vai
iespējojiet funkciju Fizio TrueUp, lai ļautu ierīcei izzināt jūsu
izpildes spēju (Aktivitāšu sinhronizācija un izpildes mērījumi,
14. lappuse).
Treniņa slodze
Treniņa slodze ir jūsu treniņu apjoma mērījums pēdējās septiņās
dienās. Tā ir paaugstināta skābekļa patēriņa pēc treniņa
(EPOC) pēdējās septiņās dienās veikto mērījumu summa.
Mērinstruments norāda, vai jūsu pašreizējā slodze ir zema vai
augsta un vai ir optimālā diapazonā, lai uzturētu vai uzlabotu
fiziskās formas līmeni. Optimālais diapazons tiek noteikts,
pamatojoties uz jūsu individuālo fizisko līmeni un treniņu vēsturi.
Diapazons tiek pielāgots, treniņu laikam un intensitātei pieaugot
vai samazinoties.
Treniņu slodzes fokuss
Lai maksimāli uzlabotu izpildes un fiziskās formas ieguvumus,
treniņam ir jābūt sadalītam trīs kategorijās: zema aerobā, augsta
aerobā un anaerobā slodze. Treniņu slodzes fokuss rāda, kāda
jūsu treniņu daļa pašlaik ir katrā kategorijā, un piedāvā treniņu
Sirdsdarbības ritma funkcijas
mērķus. Treniņu slodzes fokusam ir vajadzīgas vismaz 7 treniņu
dienas, lai noteiktu, vai jūsu treniņu slodze ir zema, optimāla vai
augsta. Pēc 4 treniņu vēstures nedēļām jūsu treniņu slodzes
aplēses rādīs detalizētāku mērķa informāciju, lai palīdzētu
līdzsvarot jūsu treniņu aktivitātes.
Zem mērķiem: jūsu treniņu slodze visās intensitātes kategorijās
ir zemāka par optimālo. Mēģiniet palielināt fizisko vingrojumu
sēriju izpildes laiku vai biežumu.
Zems aerobās slodzes deficīts: mēģiniet pievienot vairāk
zemas aerobās slodzes aktivitāšu, lai nodrošinātu atgūšanos
un līdzsvaru augstākas intensitātes aktivitātēm.
Augsts aerobās slodzes deficīts: mēģiniet pievienot vairāk
augstas aerobās slodzes aktivitāšu, lai laika gaitā palīdzētu
uzlabot savu laktāta sliekšņvērtību un VO2 max.
Anaerobās slodzes deficīts: mēģiniet pievienot dažas
intensīvākas anaerobās aktivitātes, lai laika gaitā uzlabotu
savu ātrumu un anaerobo spēju.
Līdzsvarots: jūsu treniņu slodze ir līdzsvarota un, turpinot
treniņus, nodrošina vispusīgus fiziskās formas ieguvumus.
Zems aerobais fokuss: jūsu treniņu slodze galvenokārt ir
zemas aerobās slodzes aktivitāte. Tā nodrošina stabilu
pamatu un sagatavo jūs intensīvāku fizisko vingrojumu sēriju
pievienošanai.
Augsts aerobais fokuss: jūsu treniņu slodze galvenokārt ir
augstas aerobās slodzes aktivitāte. Šādas aktivitātes palīdz
uzlabot laktāta sliekšņvērtību, VO2 max. un izturību.
Anaerobais fokuss: jūsu treniņu slodze galvenokārt ir intensīva
aktivitāte. Tā veicina straujus fiziskās formas uzlabojumus,
taču tā ir jālīdzsvaro ar zemas aerobās slodzes aktivitātēm.
Virs mērķiem: jūsu treniņu slodze ir augstāka par optimālo, un
jums ir jāapsver iespēja samazināt savu treniņu ilgumu un
biežumu.
Atgūšanās laiks
Lai apskatītu, cik daudz laika atlicis, līdz jūs pilnībā atgūsieties
un būsiet gatavs nākamajam grūtajam treniņam, Garmin ierīci
varat izmantot ar plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma
mērījumu monitoru vai saderīgu krūšu sirdsdarbības ritma
mērījumu monitoru.
PIEZĪME. atgūšanās laika ieteikšanai tiek izmantots jūsu VO2
Max aprēķins, un sākumā tas var šķist neprecīzs. Ierīcei ir
nepieciešams, lai jūs vispirms izpildāt dažas aktivitātes un tā var
gūt informāciju par jūsu veiktspēju.
Atgūšanās laiks tiek parādīts uzreiz pēc aktivitātes. Laika
atskaite tiek veikta tikmēr, kamēr tas ir optimāls, lai jūs varētu
mēģināt sākt nākamo grūto treniņu.
Atgūšanās laika skatīšana
Lai iegūtu precīzākas aplēses, pabeidziet lietotāja profila
iestatījumu (Lietotāja profila iestatīšana, 7. lappuse) un iestatiet
savu maksimālo sirdsdarbības ritmu (Sirdsdarbības ritma zonu
iestatīšana, 7. lappuse).
1 Dodieties skrējienā.
2 Pēc skrējiena atlasiet Saglabāt.
Tiek parādīts atgūšanās laiks. Maksimālais laiks ir 4 dienas.
PIEZĪME. pulksteņa ciparnīcā atlasiet UP vai DOWN, lai
skatītu treniņa statusa logrīku, un atlasiet START, lai ritinātu
pa rādītājiem un skatītu savu atgūšanās laiku.
Atgūšanās sirdsdarbības ritms
Ja jūs trenējaties, izmantojot plaukstas locītavas vai saderīgu
krūšu sirdsdarbības ritma monitoru, varat pārbaudīt sava
atgūšanās sirdsdarbības ritma vērtību pēc katras aktivitātes.
Atgūšanās sirdsdarbības ritms ir starpība starp sirdsdarbības
ritmu treniņa laikā un to, kas tiek mērīts divas minūtes pēc
treniņa pabeigšanas. Piemēram, pēc tipiska treniņa skrējiena jūs
apturat taimeri. Sirdsdarbības ritms ir 140 sirdsp,/min. Divas
minūtes pēc aktivitātes vai atsildīšanās sirdsdarbības ritms ir 90
17
sirdsp./min. Jūsu atgūšanās sirdsdarbības ritms ir 50 sirdsp./
min. (140 mīnus 90). Daži pētījumi ir saistījuši atgūšanās
sirdsdarbības ritmu ar sirds veselību. Augstāki rādītāji kopumā
liecina par veselīgāku sirdi.
IETEIKUMS. lai iegūtu labākus rezultātus, uz divām minūtēm ir
jāpārtrauc kustības, kamēr ierīce mēra atgūšanās sirdsdarbības
ritma vērtību. Kad šī vērtība ir parādīta, to varat saglabāt vai
atmest.
Pulsa oksimetrija
Forerunner ierīcei ir plaukstas locītavas pulsa oksimetrs, lai
mērītu skābekļa līmeni asinīs perifēros asinsvados. Informācija
par jūsu skābekļa līmeni asinīs var palīdzēt noteikt, kā ķermenis
aklimatizējas, pielāgojoties lielam augstumam kalnu sporta
veidos un ekspedīcijās. Kad skatāties pulsa oksimetra logrīku,
kamēr neesat kustībā, ierīce analizē jūsu skābekļa līmeni asinīs
un jūsu augstumu. Augstuma profils palīdz noteikt, kā jūsu pulsa
oksimetra rādījumi mainās saistībā ar augstumu.
Ierīcē pulsa oksimetra rādījumi ir redzami kā skābekļa līmenis
asinīs procentos un krāsu atspoguļojums diagrammā. Savā
Garmin Connect kontā jūs varat skatīt papildu informāciju par
pulsa oksimetra rādījumiem, tostarp tendencēm vairāku dienu
laikā.
Papildu informāciju par pulsa oksimetra rādījumu precizitāti
skatiet vietnē garmin.com/ataccuracy.
2 Atlasiet Opcijas > Miega Pulse Ox > Ieslēgts.
Visas dienas aklimatizācijas režīma ieslēgšana
1 Pulsa oksimetra logrīkā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Opcijas > Visas dienas režīms > Ieslēgts.
Ierīce automātiski analizē jūsu skābekļa līmeni asinīs visas
dienas laikā, kad jūs nekustaties.
PIEZĪME. ja visas dienas aklimatizācijas režīms ir ieslēgts,
akumulatora darbības laiks saīsinās.
Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadījumā
Ja pulsa oksimetra dati ir neparasti vai neparādās, varat
izmantot sniegtos padomus.
• Palieciet nekustīgs, kamēr ierīce nolasa jūsu skābekļa
piesātinājumu asinīs.
• Valkājiet ierīci virs plaukstas locītavas kaula. Ierīcei ir jāpieguļ
rokai cieši, taču ērti.
• Turiet roku, uz kuras valkājat ierīci, sirds līmenī, kamēr ierīce
nolasa skābekļa piesātinājumu jūsu asinīs.
• Izmantojiet silikona siksniņu.
• Pirms uzliekat ierīci, notīriet un nožāvējiet roku.
• Izvairieties izmantot saules aizsargkrēmu, losjonu un kukaiņu
atvairīšanas līdzekli zem ierīces.
• Izvairieties radīt skrāpējumus optiskajam sensoram. kas
atrodas ierīces aizmugurē.
• Pēc katra treniņa noskalojiet ierīci ar svaigu ūdeni.
Sirdsdarbības ritma mainīguma stresa
rezultāta skatīšana
Skābekļa līmeņa asinīs procentuālā skala.
Jūsu vidējā skābekļa līmeņa asinīs rādījumu diagramma pēdējām
24 stundām.
Jūsu pēdējais skābekļa līmeņa asinīs rādījums.
Augstuma skala.
Jūsu augstuma rādījumu diagramma pēdējām 24 stundām.
Pulsa oksimetrijas loga skatīšana
Lai veiktu sirdsdarbības ritma mainīguma (HRV) stresa
pārbaudi, jums ir jāuzliek Garmin krūšu sirdsdarbības ritma
monitors un jāizveido tā pāra savienojums ar savu ierīci
(Bezvadu sensoru savienošana pārī, 29. lappuse).
Jūsu HRV stresa rezultāts ir trīs minūtes, stāvot mierā, veikta
mērījuma rezultāts, Forerunner ierīcei analizējot sirdsdarbības
ritma mainīgumu, lai noteikto vispārējo stresu. Treniņi, miegs,
uzturs un vispārējs dzīves stress — šie visi faktori ietekmē jūsu
veiktspēju. Stresa rezultāts ir diapazonā no 1 līdz 100, kur 1 ir
ļoti zems stresa līmenis, bet 100 ir ļoti augsts stresa līmenis.
Zināšanas par savu stresa rezultātu var palīdzēt noteikt, vai
ķermenis ir gatavs smagam treniņam.
IETEIKUMS. Garmin iesaka mērīt savu stresa līmeni pirms
treniņa aptuveni vienā laikā un līdzīgos apstākļos katru dienu.
Iepriekšējos rezultātus varat skatīt savā Garmin Connect kontā.
1 Atlasiet START > DOWN > HRV Stress > START.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Logrīks rāda jaunāko informāciju par skābekļa līmeni jūsu asinīs
procentos — tā ir jūsu katras stundas vidējo rādītāju diagramma
pēdējām 24 stundām, kā arī jūsu augstuma diagramma vismaz
pēdējām 24 stundām.
PIEZĪME. kad pirmo reizi skatāt pulsa oksimetrijas logrīku,
ierīcei ir jāsaņem satelīta signāli, lai noteiktu jūsu augstumu.
Jums ir jādodas ārā un jāgaida, līdz ierīce atrod satelītus.
1 Kamēr sēžat vai esat miera stāvoklī, atlasiet UP vai DOWN,
lai skatītu pulsa oksimetrijas logrīku.
Palieciet
miera stāvoklī līdz 30 sekundēm.
2
PIEZĪME. ja būsit pārāk aktīvs, lai pulkstenis varētu noteikt
jūsu skābekļa līmeni asinīs, procentuālā rādītāja vietā tiks
parādīts ziņojums. Savu skābekļa līmeni asinīs atkal varat
pārbaudīt pēc vairākām miera stāvoklī pavadītām minūtēm.
3 Atlasiet START, lai skatītu savus pulsa oksimetrijas
rādījumus pēdējām septiņām dienām.
Ierīce analizē jūsu sirdsdarbības ritma mainīgumu, stresa līmeni,
miega kvalitāti un aktivitātes datus, lai noteiktu jūsu vispārējo
Body Battery līmeni. Tāpat kā mērinstruments automašīnā,
ierīce norāda jūsu pieejamās enerģijas rezerves apjomu. Body
Battery līmeņa diapazons ir no 0 līdz 100, kur 0–25 ir zems, 26–
50 ir vidējs, 51–75 ir augsts, bet 76–100 ir ļoti augsts enerģijas
rezerves līmenis.
Jūs varat sinhronizēt ierīci ar savu Garmin Connect kontu, lai
skatītu visjaunāko Body Battery līmeni, ilgtermiņa tendences un
papildu informāciju (Padomi uzlabotiem Body Battery datiem,
19. lappuse).
Pulsa oksimetra izsekošanas miegā ieslēgšana
Body Battery logrīka skatīšana
Jūs varat iestatīt ierīci, lai pastāvīgi mērītu skābekļa līmeni
asinīs, kamēr jūs guļat.
PIEZĪME. neparastas pozas guļot var veicināt ārkārtīgi zemus
SpO2 rādījumus miega laikā.
1 Pulsa oksimetra logrīkā turiet nospiestu .
Body Battery logrīks parāda jūsu pašreizējo Body Battery līmeni
un Body Battery līmeņa diagrammu dažu pēdējo stundu laikā.
1 Atlasiet UP vai DOWN, lai skatītu Body Battery logrīku.
PIEZĪME. iespējams, logrīku kopai būs jāpievieno logrīks
(Logrīku cilpas pielāgošana, 30. lappuse).
18
Body Battery
Sirdsdarbības ritma funkcijas
• Ja šī ir pirmā reize, kad veidojat ierīces pāra savienojumu
ar lietotni Garmin Connect, izpildiet ekrānā redzamās
norādes.
• Ja jums jau ir izveidots citas ierīces pāra savienojums ar
lietotni Garmin Connect, izvēlnē
vai
atlasiet Garmin
ierīces > Pievienot ierīci un izpildiet ekrānā redzamās
norādes.
2 Atlasiet START, lai skatītu Body Battery un stresa līmeņa
apvienotu diagrammu.
Zilās joslas norāda atpūtas periodus. Oranžās joslas norāda
stresa periodus. Pelēkās joslas norāda laiku, kad esat bijis
pārāk aktīvs, lai noteiktu jūsu stresa līmeni.
3 Atlasiet DOWN, lai redzētu Body Battery datus kopš
pusnakts.
Padomi uzlabotiem Body Battery datiem
• Jūsu Body Battery līmenis tiek atjaunināts, kad sinhronizējat
ierīci ar savu Garmin Connect kontu.
• Lai iegūtu precīzākus rezultātus, valkājiet ierīci, kamēr guļat.
• Atpūta un labs miegs atjauno jūsu Body Battery.
• Saspringta aktivitāte, augsts stress un slikts miegs var
veicināt Body Battery izsīkumu.
• Uzņemtais uzturs, kā arī tādi stimulējoši līdzekļi kā kofeīns,
neietekmē jūsu Body Battery.
Viedās funkcijas
Viedtālruņa un ierīces pāra savienojuma
veidošana
Lai lietotu Forerunner ierīces pievienotās funkcijas, tai ir
jāizveido tiešs pāra savienojums, izmantojot lietotni Garmin
Connect, nevis Bluetooth iestatījumus viedtālrunī.
1 No viedtālruņa lietotņu veikala instalējiet un atveriet lietotni
Garmin Connect .
2 Novietojiet viedtālruni 10 m (33 pēdu) attālumā no savas
ierīces.
3 Atlasiet LIGHT, lai ieslēgtu ierīci.
Kad pirmo reizi ieslēdzat ierīci, tā ir pāra savienojuma
veidošanas režīmā.
IETEIKUMS. jūs varat turēt nospiestu LIGHT un atlasīt , lai
manuāli pārietu pāra savienojuma veidošanas režīmā.
4 Atlasiet opciju, lai pievienotu ierīci savam Garmin Connect
kontam:
Viedās funkcijas
Ieteikumi esošajiem Garmin Connect lietotājiem
1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet vai .
2 Atlasiet Garmin ierīces > Pievienot ierīci.
Bluetooth paziņojumu iespējošana
Lai iespējotu paziņojumus, ir jāizveido Forerunner ierīces pāra
savienojums ar saderīgu mobilo ierīci (Viedtālruņa un ierīces
pāra savienojuma veidošana, 19. lappuse).
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Tālrunis > Viedie paziņojumi >
Statuss > Ieslēgts.
3 Atlasiet Aktivitātes laikā.
4 Atlasiet paziņojuma izvēli.
5 Atlasiet skaņas izvēli.
6 Atlasiet Ne aktivitātes laikā.
7 Atlasiet paziņojuma izvēli.
8 Atlasiet skaņas izvēli.
9 Atlasiet Privātums.
10 Atlasiet privātuma izvēli.
11 Atlasiet Noildze.
12 Atlasiet, cik ilgi brīdinājums par jaunu paziņojumu ir redzams
ekrānā.
13 Atlasiet Paraksts, lai pievienotu parakstu teksta ziņojuma
atbildēs.
Paziņojumu skatīšana
1 Atrodoties pulksteņa skatā, atlasiet UP vai DOWN, lai skatītu
paziņojumu logrīku.
2 Atlasiet START.
3 Atlasiet paziņojumu.
4 Atlasiet DOWN, lai redzētu vairāk opciju.
5 Atlasiet BACK, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Audio uzvedņu atskaņošana viedtālrunī aktivitātes laikā
Lai iestatītu audio uzvednes, jums ir vajadzīgs viedtālrunis ar
lietotni Garmin Connect un pāra savienojums ar Forerunner
ierīci.
Lietotni Garmin Connect varat iestatīt, lai skrējiena vai citas
aktivitātes laikā atskaņotu motivējošus statusa paziņojumu savā
tālrunī. Audio uzvednes ietver apļu skaitu un apļa laiku, tempu
vai ātrumu un sirdsdarbības ritma datus. Audio uzvednes laikā
lietotne Garmin Connect izslēdz galveno viedtālruņa skaņu, lai
atskaņotu paziņojumu. Skaļuma līmeņus varat pielāgot lietotnē
Garmin Connect.
PIEZĪME. ja jums ir ierīce Forerunner, šajā ierīcē varat iespējot
audio uzvednes, izmantojot pievienotas austiņas un
neizmantojot pievienotu viedtālruni (Audio uzvedņu atskaņošana
aktivitātes laikā, 4. lappuse).
PIEZĪME. audio uzvedne Distances brīdinājums ir iespējota pēc
noklusējuma.
1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet vai .
2 Atlasiet Garmin ierīces.
3 Atlasiet savu ierīci.
4 Atlsiet Aktivitātes opcijas > Audio uzvednes.
19
Paziņojumu pārvaldība
Varat izmantot saderīgu viedtālruni, lai pārvaldītu paziņojumus,
kuri ir redzami jūsu Forerunner ierīcē.
Atlasiet opciju:
• Ja izmantojat iPhone ierīci, dodieties uz paziņojumu
iestatījumiem, lai atlasītu ierīcē rādāmos vienumus.
• Ja izmantojat Android™ viedtālruni, lietotnē Garmin
Connect atlasiet Iestatījumi > Viedie paziņojumi.
®
Bluetooth viedtālruņa savienojuma izslēgšana
1 Turiet nospiestu LIGHT, lai skatītu vadīklu izvēlni.
2 Atlasiet , lai izslēgtu Bluetooth viedtālruņa savienojumu
savā Forerunner ierīcē.
Skatiet mobilās ierīces īpašnieka rokasgrāmatā, kā izslēgt
Bluetooth bezvadu tehnoloģiju mobilajā ierīcē.
Viedtālruņa savienojuma brīdinājumu ieslēgšana un
izslēgšana
Jūs varat iestatīt Forerunner ierīci, lai tā jūs brīdina, kad pāra
savienojumā esošais viedtālrunis savienojas un atvienojas,
izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
PIEZĪME. viedtālruņa savienojuma brīdinājumi pēc noklusējuma
ir izslēgti.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Tālrunis > Brīdinājumi.
Bluetooth pievienotās funkcijas
Forerunner ierīcei ir vairākas Bluetooth pievienotās funkcijas
jūsu saderīgajam viedtālrunim, izmantojot lietotni Garmin
Connect.
• Aktivitāšu augšupielādes
• Palīdzība
• Connect IQ
• Meklēt manu tālruni
• Meklēt manu pulksteni
• Negadījuma noteikšana
• GroupTrack
• LiveTrack
• Live Event Sharing
• Mūzikas pārvaldība
• Tālruņa paziņojumi
• Mijiedarbība ar sociālajiem tīkliem
• Programmatūras atjauninājumi
• Laikapstākļu atjauninājumi
• Treniņa un maršruta lejupielādes
Datu manuāla sinhronizācija ar Garmin Connect
1 Turiet nospiestu LIGHT, lai skatītu vadīklu izvēlni.
2 Atlasiet .
Pazaudētas mobilās ierīces atrašanās vietas
noteikšana
Jūs varat izmantot šo funkciju, lai palīdzētu noteikt atrašanās
vietu pazaudētai mobilai ierīcei, kas ir savienota pārī, izmantojot
Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, un pašlaik atrodas diapazonā.
1 Turiet nospiestu LIGHT, lai skatītu vadīklu izvēlni.
2 Atlasiet Meklēt tālruni.
Forerunner ierīce sāk meklēt jūsu pārī savienoto mobilo
ierīci. Jūsu mobilajā ierīcē atskan skaņas brīdinājums, un
Bluetooth signāla stiprums parādās Forerunner ierīces
ekrānā. Bluetooth signāla stiprums palielinās, tuvojoties jūsu
mobilajai ierīcei.
3 Atlasiet BACK, lai beigtu meklēšanu.
20
Logrīki
Jūsu ierīcē ir iepriekš ielādēti logrīki, kas nodrošina ērti skatāmu
informāciju. Dažiem logrīkiem ir nepieciešams Bluetooth
savienojums ar saderīgu viedtālruni.
Daži logrīki pēc noklusējuma nav redzami. Tos varat pievienot
logrīku kopai manuāli (Logrīku cilpas pielāgošana,
30. lappuse).
ABC: parāda apvienotu altimetra, barometra un kompasa
informāciju.
Body Battery: parāda jūsu pašreizējo Body Battery līmeni un
Body Battery līmeņu diagrammu dažu pēdējo stundu laikā.
Kalendārs: parāda gaidāmās tikšanās no jūsu viedtālruņa
kalendāra.
Kalorijas: parāda jūsu kaloriju informāciju pašreizējai dienai.
Kompass: parāda elektronisku kompasu.
Suņu izsekošana: parāda jūsu suņa atrašanās informāciju, ja
saderīga suņu izsekošanas ierīce ir savienota pārī ar jūsu
Forerunner ierīci.
Uzkāpto stāvu skaits: izseko uzkāpto stāvu skaitu un progresu
ceļā uz mērķi.
Garmin treneris: parāda plānotos treniņus, ja esat atlasījis
Garmin trenera treniņu plānu savā Garmin Connect kontā.
Veselības stāvokļa statistika: parāda jūsu pašreizējā
veselības stāvokļa statistikas dinamisku kopsavilkumu.
Mērījumi ietver pulsu, Body Battery līmeni, stresu un citus
parametrus.
Pulss: parāda jūsu pašreizējo pulsu pēc sitienu skaita minūtē
(sm) un pulsa diagrammu.
žurnāli: parāda jūsu aktivitāšu vēsturi un reģistrēto aktivitāšu
diagrammu.
Intensitātes minūtes: izseko laiku, ko esat pavadījis,
piedaloties mērenās līdz enerģiskās aktivitātēs, jūsu nedēļas
intensitātes minūšu mērķi un progresu ceļā uz mērķi.
inReach vadīklas: ļauj nosūtīt ziņojumus uz pārī savienoto
inReach ierīci.
Pēdējā aktivitāte: parāda pēdējās reģistrētās aktivitātes,
piemēram, pēdējā skrējiena, brauciena vai peldēšanas, īsu
kopsavilkumu.
Mūzikas pārvaldība: nodrošina mūzikas atskaņotāja vadīklas
jūsu viedtālruņa vai ierīces mūzikai.
Mana diena: parāda jūsu šīsdienas aktivitātes dinamisku
kopsavilkumu. Mērījumi ietver laikkontrolētas aktivitātes,
intensitātes minūtes, uzkāpto stāvu skaitu, soļus,
sadedzinātās kalorijas un citus parametrus.
Paziņojumi: brīdina par ienākošiem zvaniem, īsziņām, sociālo
tīklu jaunumiem utt., balstoties uz viedtālruņa paziņojumu
iestatījumiem.
Izpilde: parāda izpildes mērījumus, kas palīdz jums sekot un gūt
izpratni par savām treniņu aktivitātēm un sacensību
sasniegumiem.
Pulsa oksimetrs: parāda pēdējo procentuālo skābekļa
piesātinājumu asinīs un jūsu rādījumu diagrammu.
Soļi: izseko jūsu ikdienas soļu skaitu, soļu mērķi un datus par
iepriekšējām dienām.
Stress: parāda jūsu pašreizējo stresa līmeni un jūsu stresa
līmeņa diagrammu. Jūs varat veikt elpošanas aktivitāti, kas
palīdzēs atslābināties.
Saules lēkts un riets: parāda saules lēkta, saules rieta un
civilās krēslas laikus.
Treniņa statuss: parāda jūsu pašreizējo treniņa statusu un
treniņa slodzi, kas parāda, kā treniņš ietekmē jūsu fiziskās
sagatavotības līmeni un izpildi.
VIRB vadīklas: nodrošina kameras vadīklas, kad VIRB ierīce ir
savienota pārī ar jūsu Forerunner ierīci.
®
Viedās funkcijas
Laikapstākļi: parāda pašreizējo temperatūru un laika prognozi.
Xero™ ierīce: parāda lāzera atrašanās informāciju, ja saderīga
Xero ierīce ir savienota pārī ar jūsu Forerunner ierīci.
Logrīku skatīšana
Ierīcē ir sākotnēji ielādēti logrīki, kas nodrošina ātru piekļuvi
informācijai. Dažiem logrīkiem nepieciešams Bluetooth
savienojums ar saderīgu viedtālruni.
• Lai skatītu logrīkus, pulksteņa ciparnīcā atlasiet UP vai
DOWN.
Ir pieejami sirdsdarbības ritma un aktivitātes izsekošanas
logrīki. Izpildes spējas logrīkam nepieciešamas vairākas
aktivitātes ar sirdsdarbības ritmu un skriešanu brīvā dabā,
kuras laikā bija aktivizēta GPS sistēma.
• Lai skatītu logrīka papildu opcijas un funkcijas, atlasiet
START.
Par logrīku Mana diena
Logrīks Mana diena ir jūsu aktivitātes ikdienas
momentuzņēmums. Šis ir dinamisks kopsavilkums, kurš dienas
gaitā tiek atjaunināts. Tikko jūs kāpjat pa kāpnēm vai ierakstāt
aktivitāti, tas ir redzams logrīkā. Rādītāji ietver ierakstītās
aktivitātes, intensitātes minūtes nedēļā, veiktos stāvus, soļus,
sadedzinātās kalorijas u. c. Jūs varat atlasīt START, lai skatītu
papildu rādītājus.
Vadības izvēlnes skatīšana
Vadības izvēlne ietver tādas opcijas kā režīma Netraucēt!
ieslēgšana, taustiņu bloķēšana un ierīces izslēgšana. Jūs varat
arī atvērt Garmin Pay maku.
PIEZĪME. vadības izvēlnē varat pievienot, pārkārtot un noņemt
opcijas.
1 No jebkura ekrāna turiet nospiestu LIGHT.
Mūzikas pārvaldības atvēršana
Mūzikas pārvaldībai ir vajadzīgs Bluetooth savienojums ar
saderīgu viedtālruni.
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu LIGHT.
2 Atlasiet .
3 Atlasiet UP vai DOWN, lai skatītu mūzikas pārvaldību.
Connect IQ Funkcijas
Jūs varat pievienot Connect IQ funkcijas savam pulkstenim no
Garmin un citiem nodrošinātājiem, izmantojot Connect IQ
tīmekļa vietni. Jūs varat pielāgot ierīci, izmantojot pulksteņa
skatus, datu laukus, logrīkus un lietotnes.
Pulksteņa skati: ļauj pielāgot pulksteņa izskatu.
Datu lauki: ļauj lejupielādēt jaunus datu laukus, kas attēlo
sensora, aktivitātes un vēstures datus jaunos veidos. Jūs
varat pievienot Connect IQ datu laukus iebūvētām funkcijām
un lapām.
Logrīki: nodrošina informācijas, tostarp sensora datu un
paziņojumu, ērtu skatīšanu.
Lietotnes: pievienojiet savam pulkstenim interaktīvas funkcijas,
piemēram, jaunus ārpustelpu un fitnesa aktivitāšu veidus.
Connect IQ funkciju lejupielāde, izmantojot datoru
1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2 Dodieties uz apps.garmin.com un pierakstieties.
3 Atlasiet Connect IQ funkciju un lejupielādējiet to.
4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Wi‑Fi pievienotās funkcijas
Vadības izvēlnes pielāgošana
Aktivitāte tiek augšupielādēta jūsu Garmin Connect kontā:
automātiski sūta jūsu aktivitāti uz jūsu Garmin Connect kontu,
tikko pabeidzar ierakstīt aktivitāti.
Audio saturs: ļauj sinhronizēt audio saturu no trešo personu
pakalpojumu sniedzējiem.
Programmatūras atjauninājumi: jūsu ierīce automātiski
lejupielādē un instalē jaunākos programmatūras
atjauninājumus, kad ir pieejams Wi‑Fi savienojums.
Fizisko vingrojumu sēriju un treniņu plāni: fizisko vingrojumu
sēriju un treniņu plānus jūs varat pārlūkot un atlasīt vietnē
Garmin Connect. Kad nākamreiz ierīcei būs Wi‑Fi
savienojums, faili bezvadu savienojumā tiks nosūtīti uz jūsu
ierīci.
Vadības izvēlnē varat pievienot vai noņemt saīsņu izvēlnes
opcijas vai mainīt to secību (Vadības izvēlnes skatīšana,
21. lappuse).
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Vadība.
3 Atlasiet pielāgojamo saīsni.
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Pārkārtot, lai mainītu saīsnes atrašanās vietu
vadības izvēlnē.
• Atlasiet Noņemt, lai noņemtu saīsni no vadības izvēlnes.
5 Ja nepieciešams, atlasiet Piev. jaunu, lai vadības izvēlnē
pievienotu papildu saīsni.
Jums ir jāizveido ierīces savienojums ar lietotni Garmin Connect
viedtālrunī vai lietojumprogrammu Garmin Express™ datorā, lai
pievienotos Wi‑Fi tīklam.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Wi-Fi > Mani tīkli > Pievienot tīklu.
Ierīce rāda tuvumā esošo Wi‑Fi tīklu sarakstu.
3 Atlasiet tīklu.
4 Ja vajadzīgs, ievadiet tīkla paroli.
Ierīce pievienojas tīklam, un tīkls tiek pievienots saglabāto tīklu
sarakstam. Ierīce automātiski atkārtoti pievienojas tīklam, kad ir
tā diapazonā.
2 Atlasiet UP vai DOWN, lai ritinātu pa opcijām.
Pievienošana Wi‑Fi tīklam
Laikapstākļu logrīka skatīšana
Lai skatītu laikapstākļus, ir vajadzīgs Bluetooth savienojums ar
saderīgu viedtālruni.
1 Pulksteņa ciparnīcā atlasiet UP vai DOWN, lai skatītu
laikapstākļu logrīku.
2 Atlasiet START, lai skatītu katras stundas laikapstākļu datus.
3 Atlasiet DOWN, lai skatītu dienas laikapstākļu datus.
Drošības un izsekošanas funkcijas
Drošības un izsekošanas funkcijas
UZMANĪBU
Negadījuma noteikšana un palīdzība ir papildu funkcijas, un uz
tām nedrīkst paļauties kā uz primāro veidu, kā saņemt palīdzību
ārkārtas gadījumā. Lietotne Garmin Connect nesazinās ar
avārijas dienestiem jūsu vārdā.
21
Forerunner Ierīcei ir drošības un izsekošanas funkcijas, kuras ir
jāiestata lietotnē Garmin Connect.
IEVĒRĪBAI
Lai izmantotu šīs funkcijas, ir nepieciešams savienojums ar
lietotni Garmin Connect, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.
Kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem varat ievadīt savā Garmin
Connect kontā.
Palīdzība: ļauj jums sūtīt īsziņu ar jūsu vārdu un GPS atrašanās
vietu jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem.
Negadījuma noteikšana: ļauj lietotnei Garmin Connect nosūtīt
ziņojumu jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem, kad
Forerunner ierīce nosaka negadījumu.
LiveTrack: draugiem un ģimenei ļauj sekot jūsu sacensībām un
treniņu aktivitātēm reāllaikā. Jūs varat uzaicināt sekotājus,
izmantojot e-pasta vēstuli vai sociālos tīklus, ļaujot tiem skatīt
jūsu aktuālos datus Garmin Connect izsekošanas lapā.
Live Event Sharing: ļauj sūtīt ziņojumu draugiem un ģimenei
pasākuma laikā, nodrošinot reāllaika atjauninājumus.
PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama vienīgi, ja jūsu ierīce ir
savienojumā ar Android viedtālruni.
Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem
pievienošana
Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem tālruņa numurus izmanto
negadījumu noteikšanas un palīdzības funkcijām.
1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet vai .
2 Atlasiet Safety & Tracking > Negadījumu noteikšana un
palīdzība > Pievienot kontaktpersonu ārkārtas
gadījumiem.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Palīdzības pieprasīšana
Lai pieprasītu palīdzību, ir jāiestata kontaktpersonas ārkārtas
gadījumiem (Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem pievienošana,
22. lappuse).
1 Turiet nospiestu taustiņu .
2 Kad jūtat trīs vibrācijas, atlaidiet taustiņu, lai aktivizētu
palīdzības funkciju.
Ir redzams atpakaļskaitīšanas ekrāns.
IETEIKUMS. lai atceltu ziņojumu, pirms atpakaļskaitīšana ir
pabeigta, varat atlasīt Atcelt.
Negadījuma noteikšanas ieslēgšana un
izslēgšana
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Drošība & sekošana > Negadījuma
noteikšana.
Atlasiet
aktivitāti.
3
PIEZĪME. negadījuma noteikšana ir pieejama tikai iešanas,
skrējienu un velobraucienu aktivitātēm brīvā dabā.
Kad Forerunner ierīce ar iespējotu GPS ir noteikusi negadījumu,
lietotne Garmin Connect var nosūtīt automātisku īsziņu un epasta vēstuli ar jūsu vārdu un GPS atrašanās vietu jūsu
kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem. Tiek parādīts ziņojums,
ka jūsu kontaktpersonas tiks informētas pēc 30 sekundēm. Lai
atceltu ziņojumu, pirms atpakaļskaitīšana ir pabeigta, varat
atlasīt Atcelt.
GroupTrack sesijas sākšana
Lai sāktu GroupTrack sesiju, jums ir nepieciešams Garmin
Connect konts, saderīgs viedtālrunis un lietotne Garmin
Connect.
Šīs norādes varat izmantot, lai sāktu GroupTrack sesiju ar
Forerunner ierīcēm. Ja jūsu pievienotajām personām ir citas
22
saderīgas ierīces, tās varat skatīt kartē. Citas ierīces, iespējams,
nevar parādīt kartē GroupTrack braucējus.
1 Dodieties ārā un ieslēdziet Forerunner ierīci.
2 Izveidojiet viedtālruņa pāra savienojumu ar Forerunner ierīci
(Viedtālruņa un ierīces pāra savienojuma veidošana,
19. lappuse).
3 Forerunner ierīcē turiet nospiestu un atlasiet Drošība &
sekošana > GroupTrack > Rādīt kartē, lai pievienotās
personas varētu skatīt kartes ekrānā.
4 Lietotnē Garmin Connect iestatījumu izvēlnē atlasiet Safety
& Tracking > LiveTrack > GroupTrack.
5 Ja jums ir vairāk nekā vien saderīga ierīce, atlasiet ierīci
GroupTrack sesijai.
6 Atlasiet Redzams > Visas pievienotās personas.
7 Atlasiet Sākt LiveTrack.
8 Forerunner ierīcē sāciet aktivitāti.
9 Ritiniet uz karti, lai skatītu savas pievienotās personas.
IETEIKUMS. kartē varat turēt nospiestu
(Izvēlne) un
atlasīt Tuvumā esoši savien. (Tuvumā esošās pievienotās
personas), lai skatītu attāluma, virziena un tempa vai ātruma
informāciju citām pievienotajām personām GroupTrack
sesijā.
Padomi GroupTrack sesijām
GroupTrack ļauj jums turpināt sekot citām pievienotajām
personām jūsu grupā, izmantojot LiveTrack tieši ekrānā. Visiem
grupas dalībniekiem ir jābūt pievienotajām personām jūsu
Garmin Connect kontā.
• Sāciet aktivitāti brīvā dabā, izmantojot GPS.
• Izveidojiet Forerunner ierīces pāra savienojumu ar
viedtālruni, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.
• Lietotnē Garmin Connect iestatījumu izvēlnē atlasiet
Pievienotās personas, lai atjauninātu pievienoto personu
sarakstu savai GroupTrack sesijai.
• Pārliecinieties, vai visas pievienotās personas ir izveidojušas
pāra savienojumu ar savu viedtālruni, un sāciet LiveTrack
sesiju lietotnē Garmin Connect.
• Pārbaudiet, vai visas jūsu pievienotās personas ir diapazonā
(40 km vai 25 jūdzes).
• GroupTrack sesijas laikā ritiniet pa karti, lai skatītu savas
pievienotās personas (Kartes pievienošana aktivitātei,
31. lappuse).
Mūzika
Jūs varat savā ierīcē lejupielādēt audio saturu no datora vai
trešās personas pakalpojumu sniedzēja, lai to klausītos, kad
viedtālruņa nav tuvumā. Lai klausītos ierīcē saglabāto audio
saturu, austiņas ir jāsavieno ar Bluetooth tehnoloģiju.
Lai vadītu mūzikas atskaņošanu savā viedtālrunī vai atskaņotu
ierīcē saglabāto mūziku, varat izmantot mūzikas vadību.
Trešās personas pakalpojumu sniedzēja
pievienošana
Lai savā saderīgajā pulkstenī no trešās personas pakalpojumu
sniedzēja ielādētu mūziku vai citus audio failus, pakalpojumu
sniedzējs ir jāpievieno, izmantojot lietotni Garmin Connect.
1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet vai .
2 Atlasiet Garmin ierīces un atlasiet savu ierīci.
3 Atlasiet Mūzika.
4 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu instalētam pakalpojumu sniedzējam,
atlasiet pakalpojumu sniedzēju un izpildiet ekrānā
redzamās norādes.
Mūzika
• Lai pievienotu jaunam pakalpojumu sniedzējam, atlasiet
Iegūt mūzikas lietotnes, atrodiet pakalpojumu sniedzēju
un izpildiet ekrānā redzamās norādes.
Spotify
®
Spotify ir digitāls mūzikas pakalpojums, kas nodrošina jums
piekļuvi miljoniem dziesmu.
IETEIKUMS. Spotify integrēšanai jūsu mobilajā tālrunī ir
jāinstalē lietojumprogramma Spotify. Vietās, kur pieejams, ir
nepieciešams saderīgs mobilais digitālais pakalpojums un īpašs
abonements. Dodieties uz www.garmin.com/.
Šajā ierīcē ir ietverta programmatūra Spotify, uz kuru attiecas
trešo pušu licences, ko atradīsit šeit:
https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses. Baudiet
mūziku ikvienā braucienā, izmantojot Spotify. Atskaņojiet
iemīļotās dziesmas un izpildītājus vai ļaujiet Spotify izklaidēt jūs.
• Lai klausītos pulkstenī no datora lejupielādēto mūziku,
atlasiet Mana mūzika (Personīgā audio satura lejupielāde,
23. lappuse).
• Lai klausītos mūziku no viedtālruņa, atlasiet Pārvaldīt
tālr..
• Lai klausītos trešās personas pakalpojumu sniedzēja
mūziku, atlasiet pakalpojumu sniedzēja nosaukumu.
5 Atlasiet , lai atvērtu mūzikas atskaņošanas pārvaldību.
Mūzikas atskaņošanas pārvaldība
Audio satura lejupielāde no Spotify
Lai lejupielādētu audio saturu no Spotify, jums ir nepieciešams
savienojums ar Wi‑Fi tīklu (Pievienošana Wi‑Fi tīklam,
21. lappuse).
1 Lai atvērtu mūzikas pārvaldību, turiet nospiestu DOWN
jebkurā ekrānā.
2 Turiet nospiestu UP.
3 Atlasiet Mūzikas nodroš. > Spotify.
4 Atlasiet Add music & podcasts.
5 Atlasiet atskaņošanas sarakstu vai citu vienumu, lai
lejupielādētu ierīcē.
PIEZĪME. audio satura lejupielāde var patērēt daudz
akumulatora enerģijas. Ja atlikušais akumulatora uzlādes
līmenis būs nepietiekams, iespējams, ierīce būs jāpievieno
pie ārēja barošanas avota.
Atlasītie atskaņošanas saraksti un citi vienumi tiek
lejupielādēti ierīcē.
Personīgā audio satura lejupielāde
Lai uz ierīci varētu nosūtīt personisko mūziku, datorā ir jāinstalē
lietotne Garmin Express (www.garmin.com/express).
No datora ierīcē Forerunner var ielādēt personiskos audio failus,
piemēram, .mp3 un .aac failus.
1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot komplektā iekļauto
USB kabeli.
2 Datorā atveriet lietotni Garmin Express, atlasiet ierīci un pēc
tam atlasiet Mūzika.
IETEIKUMS. Windows datoriem jūs varat atlasīt
un
pārlūkot mapi ar saviem audio failiem. Apple datoriem
lietojumprogramma Garmin Express izmanto jūsu iTunes
bibliotēku.
3 Sarakstā Mana mūzika vai iTunes bibliotēka atlasiet audio
faila kategoriju, piemēram, dziesmas vai atskaņošanas
saraksti.
4 Atzīmējiet izvēles rūtiņas audio failiem un atlasiet Sūtīt uz
ierīci.
5 Ja nepieciešams, Forerunner sarakstā atlasiet kategoriju,
atzīmējiet izvēles rūtiņas un pēc tam atlasiet Noņemt no
ierīces, lai noņemtu audio failus.
®
®
®
Mūzikas klausīšanās
1 Lai atvērtu mūzikas pārvaldību, turiet nospiestu DOWN
jebkurā ekrānā.
2 Pievienojiet austiņas, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju
(Austiņu pievienošana, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju,
23. lappuse).
3 Turiet nospiestu .
4 Atlasiet Mūzikas nodroš. un atlasiet opciju:
Garmin Pay
Atlasiet, lai pārvaldītu dažu trešo personu pakalpojumu sniedzēju
saturu.
Atlasiet, lai pārlūkotu izraudzītā avota audio failus un atskaņošanas sarakstus.
Atlasiet, lai regulētu skaļumu.
Atlasiet, lai atskaņotu un apturētu pašreizējo audio failu.
Atlasiet, lai izlaistu līdz nākamajam audio failam atskaņošanas
sarakstā.
Turiet nospiestu, lai ātri pārtītu uz priekšu pašreizējo audio failu.
Atlasiet, lai vēlreiz atskaņotu no sākuma pašreizējo audio failu.
Atlasiet divreiz, lai izlaistu līdz iepriekšējam audio failam atskaņošanas sarakstā.
Turiet nospiestu, lai attītu atpakaļ pašreizējo audio failu.
Atlasiet, lai mainītu atkārtošanas režīmu.
Atlasiet, lai mainītu jauktu režīmu.
Mūzikas atskaņošanas pārvaldība pievienotā
viedtālrunī
1 Viedtālrunī sāciet atskaņot dziesmu vai atskaņošanas
sarakstu.
2 Lai atvērtu mūzikas pārvaldību, Forerunner ierīcē turiet
nospiestu DOWN jebkurā ekrānā.
3 Atlasiet Mūzikas nodroš. > Pārvaldīt tālr..
Austiņu pievienošana, izmantojot Bluetooth
tehnoloģiju
Lai klausītos Forerunner ierīcē ielādēto mūziku, austiņas ir
jāpievieno, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.
1 Novietojiet austiņas 2 m (6,6 pēdu) attālumā no ierīces.
2 Iespējojiet austiņās pāra savienojuma veidošanas režīmu.
3 Turiet nospiestu .
4 Atlasiet Iestatījumi > Mūzika > Austiņas > Piev. jaunu.
5 Atlasiet savas austiņas, lai pabeigtu pāra savienojuma
veidošanas procesu.
Garmin Pay
Funkcija Garmin Pay ļauj jums izmantot pulksteni, lai maksātu
par pirkumiem līdzdalības veikalos, izmantojot kredītkarti vai
debetkarti, ko izdevusi iesaistītā finanšu iestāde.
Garmin Pay maka iestatīšana
Jūs varat pievienot Garmin Pay makam vienu vai vairākas
kredītkartes vai debetkartes. Lai meklētu iesaistītās finanšu
iestādes, dodieties uz vietni garmin.com/garminpay/banks.
23
1
2
3
4
Lietotnē Garmin Connect atlasiet
vai .
Atlasiet Garmin ierīces un atlasiet savu Forerunner ierīci.
Atlasiet Garmin Pay > Izveidojiet savu maku.
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Maksājums par pirkumu, izmantojot
pulksteni
Lai maksājumiem par pirkumiem izmantotu pulksteni, jums ir
jāiestata vismaz viena maksājumu karte.
Jūs varat izmantot pulksteni pirkumiem līdzdalības veikalā.
1 Turiet nospiestu LIGHT.
2 Atlasiet Maks.
3 Ievadiet savu četru ciparu ieejas kodu.
PIEZĪME. ja ieejas kodu ievadīsit nepareizi trīs reizes, maks
tiks bloķēts, un jums lietotnē Garmin Connect būs jāveic
ieejas koda atiestatīšana.
Ir redzama jūsu pēdējā izmantotā maksājumu karte.
4 Ja Garmin Pay makam pievienojāt vairākas kartes, atlasiet
DOWN, lai mainītu uz citu karti (izvēles).
5 60 sekunžu laikā turiet pulksteni maksājumu lasītāja tuvumā,
pavēršot pulksteņa ciparnīcu pret lasītāju.
Kad pulkstenis ir pabeidzis sakarus ar lasītāju, tas vibrē un
rāda kontrolatzīmi.
6 Ja vajadzīgs, izpildiet karšu lasītāja norādes, lai pabeigtu
transakciju.
IETEIKUMS. pēc sekmīgi ievadīta ieejas koda jūs varat veikt
maksājumus bez ieejas koda ievadīšanas 24 stundas, kamēr
turpināt valkāt pulksteni. Ja jūs noņemsit pulksteni no plaukstas
locītavas vai atspējosit sirdsdarbības ritma uzraudzību, jums
atkal būs jāievada ieejas kods, lai varētu veikt maksājumu.
Kartes pievienošana Garmin Pay makam
Jūs varat pievienot savam Garmin Pay makam līdz desmit
kredītkartēm vai debetkartēm.
1 Forerunner ierīces lapā lietotnē Garmin Connect atlasiet
Garmin Pay > .
2 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu kartes
informāciju un pievienotu karti savam makam.
Pēc kartes pievienošanas pulkstenī, veicot maksājumu, varat
atlasīt karti.
Garmin Pay maka pārvaldība
Jūs varat skatīt sīku informāciju par katru savu maksājumu karti,
kā arī varat apturēt, aktivizēt vai dzēst karti. Varat arī apturēt vai
dzēst visu Garmin Pay maku.
PIEZĪME. dažās valstīs iesaistītās finanšu iestādes var
ierobežot maka funkcijas.
1 Forerunner ierīces lapā lietotnē Garmin Connect atlasiet
Garmin Pay > Pārvaldiet savu maku.
2 Atlasiet opciju:
• Lai apturētu noteiktu karti, atlasiet karti un atlasiet
Aizturēt.
Lai veiktu pirkumus, izmantojot Forerunner ierīci, karte ir
jāaktivizē.
24
• Lai īslaicīgi apturētu visas kartes makā, atlasiet Aizturēt
maku.
Jūs nevarat maksāt, izmantojot Forerunner ierīci, līdz,
izmantojot lietotni, atjaunojat piekļuvi vismaz vienai kartei.
• Lai atjaunotu piekļuvi apturētajam makam, atlasiet
Atjaunot piekļuvi makam.
• Lai dzēstu noteiktu karti, atlasiet karti un atlasiet Dzēst.
Karte tiek pilnībā dzēsta no jūsu maka. Ja nākotnē
vēlaties pievienot šo karti makam, jums vēlreiz ir jāievada
kartes informācija.
• Lai dzēstu visas kartes makā, atlasiet Dzēst maku.
Garmin Pay maks un visa ar to saistītā karšu informācija
tiek dzēsta. Jūs nevarat maksāt, izmantojot Forerunner
ierīci, līdz izveidojat jaunu maku un pievienojat karti.
Garmin Pay ieejas koda maiņa
Lai mainītu ieejas kodu, jums ir jāzina savs pašreizējais ieejas
kods. Savu ieejas kodu jūs nevarat atgūt. Ja jūs aizmirstat savu
ieejas kodu, jums ir jādzēš maks, jāizveido jauns un atkārtoti
jāievada savas kartes informācija.
Ieejas kodu, kas ir nepieciešams piekļuvei Garmin Pay makam,
varat mainīt savā Forerunner ierīcē.
1 Forerunner ierīces lapā lietotnē Garmin Connect atlasiet
Garmin Pay > Atiestatīt ieejas kodu.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Kad nākamreiz maksāsit, izmantojot Forerunner ierīci, jums ir
jāievada jaunais kods.
žurnāli
Vēsturē tiek iekļauts laiks, attālums, kalorijas, vidējais temps vai
ātrums, distances dati un sensoru informācija (neobligāti).
PIEZĪME. kad ierīces atmiņa ir pilna, jūsu vecākie dati tiek
pārrakstīti.
Vēstures izmantošana
Vēsture ietver iepriekšējās aktivitātes, kuras jūs saglabājāt savā
ierīcē.
Lai ātri piekļūtu aktivitāšu datiem, ierīcei ir vēstures logrīks
(Logrīki, 20. lappuse).
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Vēsture > Aktivitātes.
3 Atlasiet aktivitāti.
4 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu papildu informāciju par aktivitāti, atlasiet Visa
statistika.
• Lai skatītu aktivitātes ietekmi uz jūsu aerobo un anaerobo
spēju, atlasiet Treniņa efektivitāte (Par Training Effect,
15. lappuse).
• Lai skatītu laiku katrā sirdsdarbības ritma zonā, atlasiet
Sirdsdarbības ritms (Laika skatīšana katrā sirdsdarbības
ritma zonā, 25. lappuse).
• Lai atlasītu distanci un skatītu papildu informāciju par
katru distanci, atlasiet Distances.
• Lai atlasītu fizisko vingrojumu kopu un skatītu papildu
informāciju par katru kopu, atlasiet Kopas.
• Lai skatītu aktivitāti kartē, atlasiet Karte.
• Lai skatītu augstuma diagrammu aktivitātei, atlasiet
Augstuma diagramma.
• Lai dzēstu atlasīto aktivitāti, atlasiet Dzēst.
žurnāli
Dažādu sporta veidu vēsture
Jūsu ierīce saglabā vispārēju kopsavilkumu par dažādiem
aktivitāšu sporta veidiem, tostarp kopējā attāluma, laika, kaloriju
un izvēles piederuma datus. Turklāt ierīce atdala aktivitātes
datus katram sporta segmentam un pārejai starp tiem, tādēļ jūs
varat salīdzināt līdzīgas treniņu aktivitātes un sekot, cik ātri
veicat pāreju. Pārejas vēsture ietver attālumu, laiku, vidējo
ātrumu un kalorijas.
Laika skatīšana katrā sirdsdarbības ritma zonā
Laika skatīšana katrā sirdsdarbības ritma zonā var palīdzēt
pielāgot savu treniņu intensitāti.
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Vēsture > Aktivitātes.
3 Atlasiet aktivitāti.
4 Atlasiet Sirdsdarbības ritms.
Datu kopsummu skatīšana
Jūs varat skatīt ierīcē saglabātā kopējā attāluma un laika datus.
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Vēsture > Kopā.
3 Ja nepieciešams, atlasiet aktivitāti.
4 Atlasiet opciju, lai skatītu nedēļas vai mēneša kopsummas.
Odometra lietošana
Odometrs automātiski reģistrē kopējo veikto attālumu, iegūto
augstumu un laiku aktivitātēs.
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Vēsture > Kopā > Odometrs.
3 Atlasiet UP vai DOWN, lai skatītu odometra kopsummas.
Vēstures dzēšana
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu
2 Atlasiet Vēsture > Opcijas.
3 Atlasiet opciju:
.
• Atlasiet Dzēst visas aktivitātes, lai dzēstu no vēstures
visas aktivitātes.
• Atlsiet Atiestatīt kopsummas, lai atiestatītu visas
attālumu un laika kopsummas.
PIEZĪME. šī darbība nedzēš nekādas saglabātās
aktivitātes.
Garmin Connect
Jūs varat veidot savienojumu ar saviem draugiem, izmantojot
Garmin Connect. Garmin Connect piedāvā rīkus, lai jūs varētu
sekot cits citam, analizēt datus, koplietot tos un atbalstīt cits citu.
Ierakstiet sava aktīvā dzīvesveida notikumus, tostarp skrējienus,
pastaigas, velobraucienus, peldējumus, pārgājienus, triatlona
aktivitātes u. c. Lai pierakstītos bezmaksas kontā, dodieties uz
vietni connect.garmin.com.
Saglabājiet savas aktivitātes: pēc aktivitātes pabeigšanas un
saglabāšanas savā ierīcē jūs varat augšupielādēt šo aktivitāti
savā Garmin Connect kontā un saglabāt to, cik ilgi vēlaties.
Analizējiet savus datus: jūs varat skatīt sīkāku informāciju par
savu aktivitāti, tostarp laiku, attālumu, augstumu,
sirdsdarbības ritmu, sadedzinātajām kalorijām, kadenci,
skriešanas dinamiku, kartes skatu no augšas, tempa un
ātruma diagrammas un pielāgojamus pārskatus.
PIEZĪME. dažiem datiem ir nepieciešams papildu piederums,
piemēram, sirdsdarbības ritma monitors.
žurnāli
Plānojiet savu treniņu: jūs varat izvēlēties fiziskās formas
mērķi un ielādēto to ikdienas treniņu plānos.
Sekojiet savam progresam: jūs varat sekot ikdienas soļu
skaitam, iesaistīties draudzīgās sacensībās ar pievienotajām
personām un sasniegt savus mērķus.
Kopīgojiet savas aktivitātes: jūs varat veidot savienojumu ar
draugiem, lai sekotu cits cita aktivitātēm, vai izvietot saites uz
savām aktivitātēm savās iecienītajās sociālo tīmekļu vietnēs.
Pārvaldiet savus iestatījumus: jūs varat pielāgot savu ierīci un
lietotāja iestatījumus savam Garmin Connect kontam.
Piekļuve Connect IQ veikalam: jūs varat lejupielādēt lietotnes,
pulksteņa ciparnīcas, datu laukus un logrīkus.
Garmin Connect lietošana datorā
Garmin Express lietotne savieno jūsu ierīci ar Garmin Connect
kontu, izmantojot datoru. Jūs varat izmantot Garmin Express
lietotni, lai augšupielādētu aktivitātes datus savā Garmin
Connect kontā un nosūtītu datus, piemēram, vingrojumu vai
treniņu plānus, no Garmin Connect tīmekļa vietnes uz savu
ierīci. Jūs varat arī instalēt ierīces programmatūras
atjauninājumus un pārvaldīt Connect IQ lietotnes.
1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2 Dodieties uz www.garmin.com/express.
3 Lejupielādējiet un instalējiet Garmin Express lietotni.
4 Atveriet Garmin Express lietotni un atlasiet Pievienot ierīci.
5 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Datu pārvaldība
PIEZĪME. ierīce nav saderīga ar Windows 95, 98, Me, Windows
NT un Mac OS 10.3 un vecāku versiju.
®
®
Failu dzēšana
IEVĒRĪBAI
Ja nezināt kāda faila nozīmi, neizdzēsiet to. Ierīces atmiņā ir
svarīgi sistēmas faili, kurus nedrīkst izdzēst.
1
2
3
4
Atveriet Garmin diskdzinis vai sējums.
Ja vajadzīgs, atveriet mapi vai sējumu.
Atlasiet failu.
Nospiediet tastatūras taustiņu Dzēst.
PIEZĪME. Mac operētājsistēmas nodrošina ierobežotu
atbalstu MTP failu pārsūtīšanas režīmam. Jums ir jāatver
Garmin disks operētājsistēmā Windows. Lai noņemtu
mūzikas failus no ierīces, jums ir jāizmanto lietotne Garmin
Express.
25
Navigācija
GPS navigācijas funkcijas savā ierīcē varat izmantot, lai skatītu
savu ceļu kartē, saglabātu atrašanās vietas un atrastu ceļu
mājup.
• Lai skatītu kursā esošo kāpumu sarakstu, atlasiet Skatīt
kāpienus.
Jūsu atrašanās vietas saglabāšana
Jūs varat saglabāt savu pašreizējo atrašanās vietu, lai naviģētu
uz to vēlāk.
PIEZĪME. opcijas varat pievienot vadības izvēlnē.
1 Turiet nospiestu LIGHT.
2 Atlasiet Saglabāt atrašanās vietu.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Saglabāto atrašanās vietu rediģēšana
Kursi
No savas ierīces varat nosūtīt kursu uz savu Garmin Connect
kontu. Kad tas ir saglabāts ierīcē, varat naviģēt pa kursu savā
ierīcē.
Varat sekot saglabātajam kursam vienkārši tāpēc, ka tas ir labs
maršruts. Piemēram, varat saglabāt riteņbraucējiem labvēlīgu
ceļu, lai dotos pa to uz darbu.
Turklāt varat izmantot saglabāto kursu, mēģinot sasniegt vai
pārsniegt iepriekš iestatītos izpildes mērķus. Piemēram, ja
sākotnēji kurss tika veikts 30 minūtēs, jūs varat sacensties ar
Virtual Partner, mēģinot veikt kursu ātrāk nekā 30 minūtēs.
Kursa izveide un sekošana jūsu ierīcē
1 Atrodoties pulksteņa skatā, atlasiet START.
2 Atlasiet aktivitāti.
3 Turiet nospiestu .
4 Atlasiet Naviģēt > Kursi > Izveidot jaunu.
5 Ievadiet kursa nosaukumu un atlasiet .
6 Atlasiet Pievienot atrašanās vietu.
7 Atlasiet opciju.
8 Ja nepieciešams, atkārtojiet 4. un 5. soli.
9 Atlasiet Pabeigts > Izpildīt kursu.
Parādās navigācijas informācija.
10 Atlasiet START, lai sāktu navigāciju.
Apļa maršruta kursa veidošana
Ierīce var izveidot apļa maršruta kursu, pamatojoties uz noteiktu
attālumu un naviģēšanas virzienu.
1 Pulksteņa ciparnīcā atlasiet START.
2 Atlasiet Skriešana vai Velosipēds.
3 Turiet nospiestu .
4 Atlasiet Navigācija > Apļa maršruta kurss.
5 Ievadiet kursa kopējo attālumu.
6 Atlasiet kursa virzienu.
Ierīce izveido līdz trim kursiem. Jūs varat atlasīt DOWN, lai
skatītu kursus.
7 Atlasiet START, lai atlasītu kursu.
8 Atlasiet opciju:
• Lai sāktu navigāciju, atlasiet Sākt!.
• Lai skatītu kursu kartē un veiktu kartē panoramēšanu vai
tālummaiņu, atlasiet Karte.
• Lai skatītu kursā esošo pagriezienu sarakstu, atlasiet Pa
posmiem.
• Lai skatītu kursa augstuma grafisko attēlojumu, atlasiet
Augstuma diagramma.
• Lai saglabātu kursu, atlasiet Saglabāt.
26
Jūs varat dzēst saglabāto atrašanās vietu vai rediģēt tās
nosaukumu un augstuma un pozīcijas informāciju
1 Pulksteņa ciparnīcā atlasiet START > Naviģēt > Saglabātās
atrašanās vietas.
2 Atlasiet saglabāto atrašanās vietu.
3 Atlasiet opciju, lai rediģētu atrašanās vietu.
Ceļa punkta plānošana
Varat izveidot jaunu atrašanās vietu, plānojot attālumu un
peilējumu no pašreizējās atrašanās vietas līdz jaunai atrašanās
vietai.
1 Ja vajadzīgs, atlasiet START > Pievienot > Dem. pk., lai
lietotņu sarakstam pievienotu ceļa punkta plānošanas lietotni.
2 Atlasiet Jā, lai pievienotu lietotni savu izlašu sarakstam.
3 Pulksteņa ciparnīcā atlasiet START > Dem. pk..
4 Atlasiet UP vai DOWN, lai skatītu kursu.
5 Atlasiet START.
6 Atlasiet DOWN, lai atlasītu mērvienību.
7 Atlasiet UP, lai ievadītu attālumu.
8 Atlasiet START, lai saglabātu.
Plānotais ceļa punkts ir saglabāts ar noklusējuma nosaukumu.
Naviģēšana uz galapunktu
Ierīci varat izmantot, lai naviģētu uz galapunktu vai sekotu
kursam.
1 Pulksteņa ciparnīcā atlasiet START > Naviģēt.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Lai izvēlētos galapunktu, izpildiet ekrānā redzamo uzvedņu
norādes.
4 Atlasiet Doties uz.
Tiek parādīta nvigācijas informācija.
5 Atlasiet START, lai sāktu navigāciju.
Naviģēšana uz interesējošo objektu
Ja jūsu ierīcē instalētās kartes dati ietver interesējošos objektus,
jūs varat naviģēt uz tiem.
1 Pulksteņa ciparnīcā atlasiet START.
2 Atlasiet aktivitāti.
3 Turiet nospiestu .
4 Atlasiet Navigācija > Interesējoši objekti, un atlasiet
kategoriju.
Tiek parādīts jūsu pašreizējās atrašanās vietas tuvumā
esošo interesējošo objektu saraksts..
5 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
• Lai meklētu citas atrašanās vietas tuvumā, atlasiet Meklēt
tuvumā un atlasiet atrašanās vietu.
• Lai interesējošo objektu meklētu pēc nosaukums, atlasiet
Nosauciet meklēšanas frāzi, ievadiet nosaukumu,
atlasiet Meklēt tuvumā un atlasiet atrašanās vietu.
Navigācija
6 Meklēšanas rezultātos atlasiet interesējošo objektu.
7 Atlasiet Sākt!.
Tiek parādīta nvigācijas informācija.
8 Atlasiet START, lai sāktu navigāciju.
5 Atlasiet DOWN, lai skatītu kompasu (izvēles).
Bultiņa norāda uz jūsu sākuma punktu.
Cilvēka aiz borta atrašanās vietas
iezīmēšana un naviģēšanas sākšana
Intereses objekti
Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga
vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas
un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram,
degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides
norišu vietas.
Naviģēšana, izmantojot funkciju Skats un
kustība
Jūs varat pavērst ierīci pret attālu objektu, piemēram,
ūdenstorni, fiksēt to šajā virzienā un pēc tam naviģēt uz objektu.
1 Pulksteņa ciparnīcā atlasiet START > Naviģēt > Skats un
kustība.
2 Pavērsiet pulksteņa augšdaļu pret objektu un atlasiet
START.
Tiek parādīta navigācijas informācija.
3 Atlasiet START, lai sāktu navigāciju.
Navigēšana uz sākuma punktu aktivitātes
laikā
Jūs varat navigēt uz pašreizējās aktivitātes sākuma punktu pa
taisnāko ceļu vai ceļu, kādu jūs mērojāt. Šī funkcija ir pieejama
tikai aktivitātēm, kas izmanto GPS.
1 Aktivitātes laikā atlasiet STOP > Atgriezties sākumā.
2 Atlasiet opciju:
• Lai navigētu atpakaļ uz aktivitātes sākuma punktu pa to
pašu ceļu, atlasiet TracBack.
• Ja jums nav atbalstītas kartes vai jūs izmantojat tiešo
maršrutēšanu, atlasiet Maršruts, lai navigētu atpakaļ uz
aktivitātes sākuma punktu pa taisnāko ceļu.
• Ja neizmantojat tiešo maršrutēšanu, atlasiet Maršruts, lai
navigētu atpakaļ uz aktivitātes sākuma punktu, izmantojot
detalizētus norādījumus.
Jūs varat saglabāt cilvēka aiz borta (MOB) atrašanās vietu un
automātiski sākt naviģēt atpakaļ uz šo vietu.
IETEIKUMS. jūs varat aktivizēt aizturēšanas funkciju taustiņiem,
lai piekļūtu MOB funkcijai (Karsto taustiņu pielāgošana,
35. lappuse).
Pulksteņa ciparnīcā atlasiet START > Naviģēt > Pēdējais
MOB.
Tiek parādīta nvigācijas informācija.
Navigācijas apturēšana
1 Aktivitātes laikā turiet nospiestu
2 Atlasiet Apturēt navigāciju.
.
Karte
rāda kartē jūsu atrašanās vietu. Kartē ir redzami atrašanās
vietu nosaukumi un simboli. Kad jūs naviģējat uz galapunktu,
jūsu maršruts ir atzīmēts kartē ar līniju.
• Kartes naviģēšana (Kartes panoramēšana un tālummaiņa,
28. lappuse)
• Kartes iestatījumi (Kartes iestatījumi, 28. lappuse)
Kartes skatīšana
1 Sāciet aktivitāti brīvā dabā.
2 Atlasiet UP vai DOWN, lai ritinātu pa kartes ekrānu.
3 Turiet nospiestu un atlasiet opciju:
• Lai veiktu panoramēšanu vai tālummaiņu, atlasiet Panor./
tālummaiņa.
IETEIKUMS. jūs varat atlasīt START, lai pārslēgtu starp
panoramēšanu uz augšu un uz leju vai pa kreisi un pa labi
vai tālummaiņu. Jūs varat turēt nospiestu START, lai
atlasītu mērķa norādīto punktu.
• Lai skatītu tuvumā esošos interesējošos objektus un ceļa
punktus, atlasiet Manā tuvumā.
Atrašanās vietas saglabāšana vai naviģēšana uz
atrašanās vietu kartē
Kartē jūs varat atlasīt jebkuru atrašanās vietu. Jūs varat
saglabāt atrašanās vietu vai sākt naviģēt uz to.
1 Kartē turiet nospiestu .
2 Atlasiet Panor./tālummaiņa.
Pārvaldība un mērķi ir redzami kartē.
Kartē parādās jūsu pašreizējā atrašanās vieta
mērojamais ceļš
un galamērķis .
,
Naviģēšana uz jūsu pēdējās saglabātās
aktivitātes sākuma punktu
Jūs varat naviģēt atpakaļ uz savas pēdējās saglabātās
aktivitātes sākuma punktu taisnā līnijā vai pa savu veikto ceļu.
Šī funkcija ir pieejama vienīgi aktivitātēm, kuras izmanto GPS.
1 Atlasiet START > Naviģēt > Aktivitātes.
2 Atlasiet savu pēdējo saglabāto aktivitāti.
3 Atlasiet Atgriezties sākumā.
4 Atlasiet opciju:
• Lai naviģētu atpakaļ uz savas aktivitātes sākuma punktu
pa ceļu, kuru veicāt, atlasiet TracBack.
• Lai naviģētu atpakaļ uz savas aktivitātes sākuma punktu
taisnā līnijā, atlasiet Maršruts.
Navigācija
3 Veiciet panoramēšanu un tālummaiņu, lai centrētu atrašanās
vietu mērķī.
4 Turiet nospiestu START, lai atlasītu mērķa norādīto punktu.
5 Ja vajadzīgs, atlasiet tuvumā esošo interesējošo objektu.
6 Atlasiet opciju:
• Lai sāktu naviģēšanu uz atlasīto atrašanās vietu, atlasiet
Sākt!.
27
• Lai saglabātu atrašanās vietu, atlasiet Saglabāt
atrašanās vietu.
• Lai skatītu informāciju par atrašanās vietu, atlasiet
Pārskatīt.
Naviģēšana, izmantojot funkciju Manā tuvumā
Funkciju Manā tuvumā jūs varat izmantot, lai naviģētu uz
tuvumā esošajiem interesējošajiem objektiem un ceļa punktiem.
PIEZĪME. jūsu ierīcē instalētās kartes datiem ir jāietver
interesējošie objekti, lai jūs varētu naviģēt uz tiem.
1 Kartē turiet nospiestu .
2 Atlasiet Manā tuvumā.
Kartē tiek parādītas ikonas, kuras norāda interesējošos
objektus un ceļa punktus.
3 Atlasiet UP vai DOWN, lai izceltu kartes daļu.
4 Atlasiet STOP.
Izceltajā kartes daļā ir redzams interesējošo objektu un ceļa
punktu saraksts.
5 Atlasiet atrašanās vietu.
6 Atlasiet opciju:
• Lai sāktu naviģēšanu uz atlasīto atrašanās vietu, atlasiet
Sākt!.
• Lai skatītu atrašanās vietu kartē, atlasiet Karte.
• Lai saglabātu atrašanās vietu, atlasiet Saglabāt
atrašanās vietu.
• Lai skatītu informāciju par atrašanās vietu, atlasiet
Pārskatīt.
Kartes panoramēšana un tālummaiņa
1 Navigācijas laikā atlasiet UP vai DOWN, lai skatītu karti.
2 Turiet nospiestu .
3 Atlasiet Panor./tālummaiņa.
4 Atlasiet opciju:
• Lai pārslēgtu panoramēšanu augšup un lejup,
panoramēšanu pa kreisi un pa labi vai tālummaiņu,
atlasiet START.
• Lai panoramētu vai tālummainītu karti, atlasiet UP un
DOWN.
• Lai beigtu, atlasiet BACK.
Zīmēt kontūras: rāda vai paslēpj horizontāles kartē.
Altimetrs un barometrs
Ierīcē ir iekļauts iekšējs altimetrs un barometrs. Ierīce
nepārtraukti vār augstuma un spiediena datus, pat mazjaudas
režīmā. Altimetrs rāda jūsu aptuveno augstumu, pamatojoties uz
spiediena izmaiņām. Barometrs rāda vides spiediena datus,
pamatojoties uz noteiktu augstumu, kur altimetrs pēdējo reizi
tika kalibrēts (Altimetra iestatījumi, 34. lappuse). Lai ātri atvērtu
altimetra vai barometra iestatījumus, altimetra vai barometra
logrīkā atlasiet START.
Kompass
Ierīcei ir 3 asu kompass ar automātisku kalibrēšanu. Kompasa
funkcijas un izskats mainās atkarībā no jūsu aktivitātes un tā, vai
GPS ir iespējots un vai jūs naviģējat uz galapunktu. Jūs varat
mainīt kompasa iestatījumus manuāli (Kompasa iestatījumi,
34. lappuse). Lai ātri mainītu kompasa iestatījumus, kompasa
logrīkā atlasiet START.
Navigācijas iestatījumi
Naviģējot uz galapunktu, varat pielāgot kartes funkcijas un
izskatu.
Kartes funkciju pielāgošana
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Datu ekrāni.
3 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Karte, lai ieslēgtu vai izslēgtu karti.
• Atlasiet Ceļvedis, lai ieslēgtu vai izslēgtu ceļveža ekrānu,
kurā ir redzams kompasa peilējums vai kurss, kuram
jāseko navigācijas laikā.
• Atlasiet Augstuma diagramma, lai ieslēgtu vai izslēgtu
augstuma diagrammu.
• Atlasiet ekrānu, kurš ir jāpievieno, jānoņem vai jāpielāgo.
Kursa rādītājs
Kursa rādītājs visnoderīgākais ir tad, kad jūs naviģējat uz
galapunktu taisnā līnijā, piemēram, kad naviģējat uz ūdens. Tas
var palīdzēt jums naviģēt atpakaļ uz kursa līniju, kad novirzāties
no kursa, lai izvairītos no šķēršļiem vai bīstamiem apstākļiem.
Kartes iestatījumi
Jūs varat pielāgot, kā karte parādīsies kartes lietotnē un datu
ekrānos.
Atrodoties pulksteņa skatā, turiet nospiestu
un atlasiet
Iestatījumi > Karte.
Orientācija: iestata kartes orientāciju. Opcija Ziemeļi augšup
rāda ziemeļus ekrāna augšpusē. Opcija Izsekot rāda jūsu
pašreizējo pārvietošanās virzienu ekrāna augšpusē.
Lietotāja atrašanās vietas: rāda vai paslēpj saglabātās
atrašanās vietas kartē.
Automātiska tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas
līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota,
tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.
Piesaistīt ceļu: fiksē pozīcijas ikonu, kas norāda jūsu pozīciju
kartē, uz tuvākā ceļa.
Ceļu žurnāls: rāda vai paslēpj izsekošanas līniju jeb mēroto
ceļu kā krāsainu līniju kartē.
Ceļa krāsa: maina izsekošanas līnijas krāsu.
Detaļa: iestata detaļu apjomu kartē. Parādot vairāk detaļu,
iespējams, karte tiks pārzīmēta lēnāk.
Kuģniecība: iestata datu attēlošanu kartē jūras režīmā.
Zīmēt segmentus: rāda vai paslēpj segmentus kā krāsainu
līniju kartē.
28
Kursa rādītājs
norāda jūsu pozīciju attiecībā pret kursa līniju
uz galapunktu. Novirzes no kursa rādītājs (CDI)
atspoguļo
dreifēšanu (pa labi vai pa kreisi) no kursa. Punkti
norāda, cik
tālu no kursa jūs esat.
Kursu shēmas iestatīšana
Jūs varat iestatīt kursa rādītāju, lai naviģēšanas laikā tas ir
redzams jūsu datu lapās. Rādītājs norāda jūsu mērķa kursu.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Kursu shēma.
Navigācijas brīdinājumu iestatīšana
Jūs varat iestatīt brīdinājumus, kuri palīdzēs jums naviģēt uz
galapunktu.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Brīdinājumi.
Navigācija
3 Atlasiet opciju:
• Lai iestatītu brīdinājumu noteiktam attālumam no jūsu
galapunkta, atlasiet Galīgais attālums.
• Lai iestatītu brīdinājumu aplēstajam atlikušajam laikam,
līdz sasniedzat galapunktu, atlasiet Galīgais ETE.
• Lai iestatītu brīdinājumu, kad jūs novirzāties no kursa,
atlasiet No kursa.
• Lai iespējotu secīgu pagriezienu navigācijas norādes,
atlasiet Pagriezienu uzvednes.
4 Ja vajadzīgs, atlasiet Statuss, lai ieslēgtu brīdinājumu.
5 Ja vajadzīgs, ievadiet attāluma vai laika vērtību un atlasiet
2 Atlasiet skriešanas aktivitāti.
3 Dodieties skrējienā.
Soļu mērītāja kalibrēšana
Soļu mērītājs veic automātisku kalibrēšanu. Ātruma un attāluma
datu precizitāte uzlabojas pēc dažiem skrējieniem brīvā dabā, ja
tiek izmantota GPS sistēma.
.
Bezvadu sensori
Ierīci var izmantot ar bezvadu ANT+ vai Bluetooth sensoriem.
Lai iegūtu vairāk informācijas par saderīgumu un papildu izvēles
sensoru iegādi, dodieties uz vietni buy.garmin.com.
Bezvadu sensoru savienošana pārī
Pirmo reizi savienojot bezvadu sensoru ar ierīci, izmantojot
ANT+ vai Bluetooth tehnoloģiju, ierīce un sensors ir jāsavieno
pārī. Kad tie ir savienoti pārī, ierīce automātiski savienojas ar
sensoru, kad jūs sākat aktivitāti un sensors ir aktīvs un atrodas
diapazonā.
PIEZĪME. ja ierīces komplektā ir iekļauts pulsa monitors,
iekļautais pulsa monitors jau ir savienots pārī ar jūsu ierīci.
1 Savienojot pārī pulsa monitoru, uzlieciet pulsa monitoru
(Sirdsdarbības ritma monitora uzlikšana, 11. lappuse,
Sirdsdarbības ritma monitora uzlikšana, 11. lappuse).
Pulsa monitors nesūta un nesaņem datus, kamēr neesat to
uzlicis.
2 Pārvietojiet ierīci 3 m (10 pēdu) attālumā no sensora.
PIEZĪME. veidojot savienojumu pārī, uzturieties 10 m
(33 pēdu) attālumā no citiem bezvadu sensoriem.
3 Turiet nospiestu .
4 Atlasiet Iestatījumi > Sensori un piederumi > Piev. jaunu.
5 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Meklēt visus.
• Atlasiet sensora veidu.
Kad sensors ir savienots pārī ar jūsu ierīci, sensora statuss
mainās no Meklē uz Savienots. Sensora dati parādās datu
ekrāna kopā vai pielāgotā datu laukā.
Kājas mērierīce
Jūsu ierīce ir saderīga ar kājas mērierīci. Jūs varat lietot kājas
mērierīci, lai reģistrētu tempu un attālumu, neizmantojot GPS,
kad trenējaties iekštelpās vai kad GPS signāls ir vājš. Kājas
mērierīce ir gaidstāves režīmā un gatava nosūtīt datus (kā pulsa
monitors).
Pēc 30 neaktivitātes minūtēm kājas mērierīce izslēdzas, lai
taupītu akumulatoru. Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems,
ierīcē parādās ziņojums. Atlikušais akumulatora darbības laiks ir
aptuveni piecas stundas.
Došanās skrējienā, izmantojot soļu mērītāju
Lai dotos skrējienā, jāizveido soļu mērītāja pāra savienojums ar
Forerunner ierīci (Bezvadu sensoru savienošana pārī,
29. lappuse).
Izmantojot soļu mērītāju, jūs varat skriet telpā, lai ierakstītu
tempu, attālumu un soļu skaitu ciklā. Ar soļu mērītāju varat skriet
arī brīvā dabā, lai, izmantojot GPS, ierakstītu soļu skaitu ciklā,
tempu un attālumu.
1 Instalējiet soļu mērītāju saskaņā ar norādēm piederuma
instrukcijā.
Bezvadu sensori
Kājas mērierīces kalibrēšanas uzlabošana
Lai varētu kalibrēt savu ierīci, nepieciešams iegūt GPS signālus
un savienot pārī jūsu ierīci ar kājas mērierīci (Bezvadu sensoru
savienošana pārī, 29. lappuse).
Kājas mērierīce ir paškalibrējoša, bet jūs varat uzlabot ātruma
un attāluma datu precizitāti ar dažiem skrējieniem brīvā dabā,
izmantojot GPS.
1 Pastāviet 5 minūtes ārā ar skaidru skatu uz debesīm.
2 Sāciet skriešanas aktivitāti.
3 Skrieniet bez pārtraukuma 10 minūtes.
4 Pabeidziet aktivitāti un saglabājiet to.
Balstoties uz reģistrētajiem datiem, kājas mērierīces
kalibrēšanas vērtība mainās, ja nepieciešams. Kāju
mērierīces kalibrēšana nav jāveic no jauna, ja vien nemaināt
savu skriešanas stilu.
Soļu mērītāja manuāla kalibrēšana
Lai kalibrētu ierīci, ir jāizveido ierīces pāra savienojums ar soļu
mērītāja sensoru (Bezvadu sensoru savienošana pārī,
29. lappuse).
Manuāla kalibrēšana ir ieteicama, ja zināt savu kalibrēšanas
faktoru. Ja jūs kalibrējāt soļu mēr`tāju, izmantojot citu Garmin
produktu, iespējams, jūs zināt savu kalibrēšanas faktoru.
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Sensori un piederumi.
3 Atlasiet savu soļu mērītāju.
4 Atlasiet Kal. faktors > Iestatīt vērtību.
5 Noregulējiet kalibrēšanas faktoru:
• Palieliniet kalibrēšanas faktoru, ja distance ir pārāk īsa.
• Samaziniet kalibrēšanas faktoru, ja distance ir pārāk gara.
Soļu mērītāja ātruma un attāluma iestatīšana
Lai pielāgotu soļu mērītāja ātrumu un attālumu, ir jāizveido
ierīces pāra savienojums ar soļu mērītāja sensoru (Bezvadu
sensoru savienošana pārī, 29. lappuse).
Varat iestatīt ierīci, lai tā aprēķina ātrumu un attālumu,
izmantojot soļu mērītāja datus, nevis GPS datus.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Sensori un piederumi.
3 Atlasiet savu soļu mērītāju.
4 Atlasiet Ātrums vai Attālums.
5 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Iekštelpa, kad trenējaties ar izslēgtu GPS —
parasti telpā.
• Atlasiet Vienmēr, lai izmantotu soļu mērītāja datus
neatkarīgi no GPS iestatījuma.
Papildaprīkojuma velosipēda ātruma un
kadences sensora izmantošana
Lai nosūtītu datus uz ierīci, varat izmantot saderīgu velosipēda
ātruma vai kadences sensoru.
• Izveidojiet sensora pāra savienojumu ar savu ierīci (Bezvadu
sensoru savienošana pārī, 29. lappuse).
• Iestatiet riteņa lielumu (Riteņu lielums un apkārtmērs,
44. lappuse).
• Dodieties braucienā (Aktivitātes sākšana, 2. lappuse).
29
Treniņš, izmantojot spēka mērītājus
Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi
• Dodieties uz buy.garmin.com, lai skatītu to ANT+ sensoru
sarakstu, kuri ir saderīgi ar jūsu ierīci (piemēram, Vector™).
• Papildu informāciju skatiet spēka mērītāja īpašnieka
rokasgrāmatā.
• Koriģējiet savas spēka zonas, lai tās atbilst jūsu mērķiem un
spējām (Savu spēka zonu iestatīšana, 8. lappuse).
• Izmantojiet diapazona brīdinājumus, lai saņemtu paziņojumu,
kad sasniedzat noteiktu spēka zonu (Brīdinājuma iestatīšana,
31. lappuse).
• Pielāgojiet spēka datu laukus (Datu ekrānu pielāgošana,
31. lappuse).
Šie iestatījumi ļauj pielāgot katru iepriekš ielādēto aktivitāti,
pamatojoties uz jūsu vajadzībām. Piemēram, varat pielāgot datu
lapas un iespējot brīdinājumus un treniņu funkcijas. Ne visi
iestatījumi ir pieejami visiem aktivitāšu veidiem.
Turiet nospiestu , atlasiet Iestatījumi > Aktivitātes un
lietotnes, atlsiet aktivitāti un atlasiet aktivitāšu iestatījumus.
3D attālums: aprēķina jūsu veikto attālumu, izmantojot jūsu
augstuma izmaiņas un horizontālo kustību par zemi.
3D ātrums: aprēķina jūsu ātrumu, izmantojot jūsu augstuma
izmaiņas un horizontālo kustību par zemi (3D ātrums un
attālums, 33. lappuse).
Akcenta krāsa: iestata katras aktivitātes akcenta krāsu, lai
palīdzētu noteikt, kura aktivitāte ir aktīva.
Brīdinājumi: iestata treniņa vai navigācijas brīdinājumus
aktivitātei.
Automātiska kāpšana: ļauj ierīcei automātiski noteikt augstuma
izmaiņas, izmantojot iebūvēto altimetru.
Auto Lap: iestata opcijas Auto Lap funkcijai (Auto Lap,
32. lappuse).
Automātiskā pauze: iestata ierīci, lai tā aptur datu ierakstīšanu,
kad jūs pārtraucat kustību vai kad samazināt ātrumu zem
noteiktā ātruma (Auto Pause iespējošana, 32. lappuse).
Automātiska palaišana: ļauj ierīcei automātiski noteikt
nobraucienus ar slēpēm, izmantojot iebūvēto akselerometru.
Autom. ritin.: ļauj pārvietoties pa visiem aktivitāšu datu
ekrāniem automātiski, kamēr taimeris ir ieslēgts
(Automātiskas ritināšanas lietošana, 33. lappuse).
Automātiski iestatīt: ļauj ierīcei automātiski sākt un apturēt
vingrinājumu kopas izturības treniņa aktivitātes laikā.
Fona krāsa: iestata katras aktivitātes fona krāsu kā baltu vai
melnu.
ClimbPro: rāda kāpuma plānošanas un pārraudzības ekrānus
naviģēšanas laikā.
Atpakaļskaitīšana sākta: iespējo atpakaļskaitīšanas taimeri
peldēšanas baseinā intervāliem.
Rediģēt svaru: ļauj jums pievienot svaru, kas izmantots fizisko
vingrojumu kopai izturības treniņa vai kardio aktivitātes laikā.
Datu ekrāni: ļauj jums pielāgot datu ekrānus un pievienot
aktivitātei jaunus datu ekrānus (Datu ekrānu pielāgošana,
31. lappuse).
GPS: iestata režīmu GPS antenai. GPS un GLONASS vai GPS
+ GALILEO lietošana nodrošina labāku darbību sarežģītos
vides apstākļos un ātrāku pozīcijas ieguvi. Ja lietosit GPS
kopā ar kādu citu satelītu, varat ātrāk saīsināt akumulatora
darbības laiku, nekā lietojot tikai GPS opciju. Izmantojot
opciju UltraTrac, ceļa punktu un sensora datu ierakstīšana
notiek retāk (UltraTrac, 33. lappuse)
Bloķēt taustiņus: bloķē taustiņus dažādu sporta veidu
aktivitāšu laikā, lai novērstu nejaušu taustiņu nospiešanu.
Karte: iestata aktivitātei rādīšanas izvēles kartes datu ekrānam
(Aktivitātes kartes iestatījumi, 31. lappuse).
Metronoms: atskaņo toņus vienmērīgā ritmā, lai uzlabotu jūsu
treniņa izpildījumu un paātrinātu vai palēninātu tempu vai
panāktu vienmērīgāku soļu skaitu ciklā (Metronoma
lietošana, 7. lappuse).
Peldbaseina liel.: iestata peldbaseina garumu.
Enerģijas taupīšanas noildze: iestata aktivitātei enerģijas
taupīšanas noildzes opcijas (Enerģijas taupīšanas noildzes
iestatījumi, 33. lappuse).
Pārsaukt: iestata aktivitātes nosaukumu.
Atkārtot: iespējo opciju Atkārtot dažādu sporta veidu
aktivitātēm. Piemēram, jūs varat izmantot šo opciju
Elektronisko pārslēgu izmantošana
Lai izmantotu saderīgus elektroniskos pārslēgus, piemēram,
Shimano Di2™ pārslēgus, jums ir jāizveido to pāra savienojums
ar savu ierīci (Bezvadu sensoru savienošana pārī, 29. lappuse).
Izvēles datu laukus jūs varat pielāgot (Datu ekrānu pielāgošana,
31. lappuse). Forerunner ierīce rāda pašreizējās korekcijas
vērtības, kad ierīce ir regulēšanas režīmā.
®
Situācijas apzināšana
Jūsu Forerunner ierīci var izmantot kopā ar Varia Vision™ ierīci,
Varia™ velosipēda viedām lampām un atpakaļskata radaru, lai
uzlabotu izpratni par situāciju. Papildinformāciju skatiet Varia
ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
PIEZĪME. iespējams, būs jāatjaunina programmatūra
Forerunner, pirms varēsit veidot pāra savienojumu Varia ierīcēm
(Programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni Garmin
Connect, 39. lappuse).
tempe
tempe ir ANT+ bezvadu temperatūras sensors. Sensoru varat
pievienot pie drošas siksnas vai cilpas, kur tas ir pakļauts
apkārtējās vides gaisam, tādēļ ir pastāvīgs precīzas
temperatūras datu avots. Jums ir jāizveido pāra savienojums ar
tempe ierīci, lai rādītu temperatūras datus no tempe.
Ierīces pielāgošana
Savu aktivitāšu saraksta pielāgošana
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Aktivitātes un lietotnes.
3 Atlasiet opciju:
• Atlasiet aktivitāti, lai pielāgotu iestatījumus, iestatiet
aktivitāti kā izlasi, mainiet izkārtojuma secību un veiciet
citas darbības.
• Atlasiet Pievienot, lai pievienotu vairāk aktivitāšu vai
izveidotu pielāgotas aktivitātes.
Logrīku cilpas pielāgošana
Logrīku cilpā varat mainīt logrīku secību, noņemt logrīkus un
pievienot jaunus logrīkus.
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Logrīki.
3 Atlasiet logrīku.
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Pārkārtot, lai mainītu logrīka atrašanās vietu
logrīku cilpā.
• Atlasiet Noņemt, lai noņemtu logrīku no logrīku cilpas.
5 Atlasiet Pievienot logrīkus.
6 Atlasiet logrīku.
Logrīks ir pievienots logrīku cilpai.
30
®
Ierīces pielāgošana
aktivitātēm, kuras ietver vairākas pārejas, piemēram,
peldējums/skrējiens.
Atjaunot noklus. iestat.: ļauj atiestatīt aktivitātes iestatījumus.
Maršrutēšana: iestata izvēles aktivitātes maršrutu
aprēķināšanai (Maršrutēšanas iestatījumi, 32. lappuse).
Punktu skaitīšana: iespējo vai atspējo automātisku rezultātu
uzskaiti, kad jūs sākat golfa posmu. Opcija Vienmēr jautāt ir
redzama, kad jūs sākat posmu.
Segmenta brīdinājumi: iespējo uzvednes, kas brīdina jūs par
tuvošanos segmentiem.
Sekošana statusam: iespējo sekošanu statistikai golfa spēles
laikā.
Vēzienu noteikšana: iespējo vēzienu noteikšanu, peldot
baseinā.
Pārejas: iespējo pārejas dažādiem sporta veidiem.
Brīdinājuma
nosaukums
Brīdinājuma
veids
Apraksts
Soļu skaits ciklā
Diapazons
Jūsu varat iestatīt soļu skaita
ciklā minimālo un maksimālo
vērtību.
Kalorijas
Notikums, atkārtošanās
Jūs varat iestatīt kaloriju skaitu.
Pielāgot
Notikums, atkārtošanās
Jūs varat atlasīt esošo ziņojumu
vai izveidot pielāgotu ziņojumu un
atlasīt brīdinājuma veidu.
Attālums
Atkārtošanās
Jūs varat iestatīt attāluma
intervālu.
Augstums
Diapazons
Jūsu varat iestatīt augstuma
minimālo un maksimālo vērtību.
Sirdsdarbības
ritms
Diapazons
Jūs varat iestatīt sirdsdarbības
ritma minimālo un maksimālo
vērtību vai atlasīt zonu maiņu. Sk.
Par sirdsdarbības ritma zonām,
7. lappuse un Sirdsdarbības ritma
zonu aprēķini, 8. lappuse.
Temps
Diapazons
Jūsu varat iestatīt tempa
minimālo un maksimālo vērtību.
Jauda
Diapazons
Jūs varat iestatīt augstu vai zemu
jaudas līmeni.
Tuvums
Notikums
Jūs varat iestatīt saglabātās
atrašanās vietas rādiusu.
Datu ekrānu pielāgošana
Katrai aktivitātei jūs varat rādīt, paslēpt un mainīt datu ekrānu
izkārtojumu un saturu.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Aktivitātes un lietotnes.
3 Atlasiet pielāgojamo aktivitāti.
4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
5 Atlasiet Datu ekrāni.
6 Atlasiet datu ekrānu, lai to pielāgotu.
7 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Izkārtojums, lai pielāgotu datu lauku skaitu datu
ekrānā.
• Atlasiet lauku, lai mainītu laukā rādāmos datus.
• Atlasiet Pārkārtot, lai mainītu datu ekrāna atrašanās vietu
cilpā.
• Atlasiet Noņemt, lai noņemtu datu ekrānu no cilpas.
8 Ja nepieciešams, atlasiet Piev. jaunu, lai pievienotu datu
ekrānu cilpai.
Jūs varat pievienot pielāgotu datu ekrānu vai atlasīt kādu no
iepriekš definētajiem datu ekrāniem.
Kartes pievienošana aktivitātei
Jūs varat pievienot karti datu ekrānu kopai kādai aktivitātei.
1 Atrodoties pulksteņa skatā, turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Aktivitātes un lietotnes.
3 Atlasiet aktivitāti, ko pielāgot.
4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
5 Atlasiet Datu ekrāni > Piev. jaunu > Karte.
Brīdinājuma signāli
Jūs varat iestatīt brīdinājumus katrai aktivitātei, kas var palīdzēt
jums trenēties, lai sasniegtu noteiktus mērķus, uzlabot
informāciju par konkrēto vidi un naviģēt uz galapunktu. Daži
brīdinājumi ir pieejami tikai noteiktām aktivitātēm. Ir trīs veidu
brīdinājumi: notikumu, diapazona un atkārtošanās brīdinājumi.
Notikuma brīdinājums: notikuma brīdinājums brīdina vienu
reizi. Notikums ir noteikta vērtība. Piemēram, varat iestatīt
ierīci, lai tā brīdina, kad jūs sasniedzat noteiktu augstumu.
Diapazona brīdinājums: diapazona brīdinājums brīdina katru
reizi, kad ierīce ir virs vai zem noteikta vērtību diapazona.
Piemēram, jūs varat iestatīt ierīci, lai tā brīdina, kad jūsu
sirdsdarbības ritms ir zem 60 sirdspukstiem minūtē (sirdsp./
min.) vai virs 210 sirdsp./min.
Atkārtošanās brīdinājums: atkārtošanās brīdinājums brīdina
katru reizi, kad ierīce ieraksta noteiktu vērtību vai intervālu.
Piemēram, varat iestatīt ierīci, lai tā brīdina jūs ik pēc 30
minūtēm.
Ierīces pielāgošana
Skriešana/iešana Atkārtošanās
Jūs ar regulāriem intervāliem
varat iestatīt laiknoteiktus iešanas
pārtraukumus.
Ātrums
Diapazons
Jūsu varat iestatīt ātruma
minimālo un maksimālo vērtību.
Vēziena ātrums
Diapazons
Jūs varat iestatīt ugstu vai zemu
vēzienu skaitu minūtē.
Laiks
Notikums, atkārtošanās
Jūs varat iestatīt laika intervālu.
Brīdinājuma iestatīšana
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Aktivitātes un lietotnes.
3 Atlasiet aktivitāti.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
Atlasiet
aktivitātes iestatījumus.
4
5 Atlasiet Brīdinājumi.
6 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Piev. jaunu, lai pievienotu jaunu brīdinājumu
aktivitātei.
• Atlasiet brīdinājuma nosaukumu, lai rediģētu esošu
brīdinājumu.
7 Ja nepieciešams, atlasiet brīdinājuma veidu.
8 Atlasiet zonu, ievadiet minimālo un maksimālo vērtību vai
ievadiet pielāgotu vērtību brīdinājumam.
9 Ja nepieciešams, ieslēdziet brīdinājumu.
Notikuma un periodisku brīdinājumu gadījumā ziņojums parādās
ikreiz, kad sasniedzat brīdinājuma vērtību. Diapazona
brīdinājuma gadījumā ziņojums parādās ikreiz, kad rādījums ir
virs vai zem noteiktā diapazona (minimālā un maksimālā
vērtības).
Aktivitātes kartes iestatījumi
Katrai aktivitātei jūs varat pielāgot kartes izskatu datu ekrānā.
Turiet nospiestu
(Izvēlne), atlasiet Iestatījumi > Aktivitātes
un lietotnes, atlasiet aktivitāti, atlasiet aktivitātes iestatījumus
un atlasiet Karte (Karte).
Konfigurēt kartes: rāda vai paslēpj instalēto karšu produktu
datus.
31
Izmantot sistēmas iestat.: ļauj ierīcei izmantot sistēmas karšu
iestatījumu izvēles.
Orientācija: iestata kartes orientāciju. Opcija Ziemeļi augšup
rāda ziemeļus ekrāna augšdaļā. Opcija Izsekot rāda jūsu
kustības pašreizējo virzienu ekrāna augšdaļā.
Lietotāja atrašanās vietas: rāda vai paslēpj kartē saglabātās
atrašanās vietas.
Automātiska tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas
līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota,
tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.
Piesaistīt ceļu: jūsu pozīciju kartē atspoguļojošo pozīcijas ikonu
pesaista uz tuvākā ceļa.
Ceļu žurnāls: rāda vai paslēpj ceļu žurnālu vai jūsu nobraukto
ceļu kā krāsainu līniju kartē.
Ceļa krāsa: maina ceļu žurnāla krāsu.
Detaļa: iestata kartē redzamo detaļu daudzumu. Parādot vairāk
detaļu, iespējams, karte tiks pārzīmēta lēnāk.
Kuģniecība: iestata karti, lai rādītu datus kuģniecības režīmā.
Zīmēt segmentus: rāda vai paslēpj segmentus kā krāsainu
līniju kartē.
Zīmēt kontūras: rāda vai paslēpj kontūrlīnijas kartē.
Maršrutēšanas iestatījumi
Varat mainīt maršrutēšanas iestatījumus, lai pielāgotu veidu, kā
ierīce aprēķina maršrutus katrai aktivitātei.
Turiet nospiestu
(Izvēlne), atlasiet Iestatījumi > Aktivitātes
un lietotnes, atlasiet aktivitāti, atlasiet aktivitātes iestatījumus
un atlasiet Maršrutēšana (Maršrutēšana).
Aktivitāte: iestata aktivitāti maršrutēšanai. Ierīce aprēķina
maršrutus, kas ir pielāgoti jūsu aktivitātes veidam.
Populāru vietu maršrutēšana: aprēķina maršrutus,
pamatojoties uz populāriem skrējieniem un velobraucieniem
no Garmin Connect.
Kursi: iestata, kā jūs naviģējat kursus, izmantojot ierīci.
Izmantojiet opciju Sekot kursam, lai naviģētu kursu tieši tā, kā
tas ir redzams, neveicot pārrēķinus. Izmantojiet opciju
Izmantot karti, lai naviģētu kursu, izmantojot maršrutējamas
kartes, un pārrēķinātu maršrutu, ja novirzāties no kursa.
Aprēķināšanas metode: iestata aprēķināšanas metodi, lai
saīsinātu laiku vai attālumu vai samazinātu kāpumu
maršrutos.
Izvairīšanās: iestata ceļa vai transportēšanas veidus, no kuriem
maršrutos ir jāizvairās.
Veids: iestata tiešas maršrutēšanas laikā redzamā rādītāja
darbību.
Auto Lap
Apļu atzīmēšana pēc attāluma
Jūs varat izmantot Auto Lap, lai automātiski atzīmētu apli
noteiktā attālumā. Šī funkcija ir noderīga, lai salīdzinātu savu
izpildījumu dažādās aktivitātes daļās (piemēram, ik pēc 1 jūdzes
vai 5 kilometriem).
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Aktivitātes un lietotnes.
3 Atlasiet aktivitāti.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
5 Atlasiet Auto Lap.
6 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Auto Lap, lai ieslēgtu vai izslēgtu Auto Lap.
• Atlasiet Automātisks attālums, lai pielāgotu attālumu
starp apļiem.
32
Ikreiz, kad beidzat apli, parādās ziņojums ar šī apļa laiku. Ierīce
arī signalizē vai vibrē, ja skaņas signāli ir ieslēgti (Sistēmas
iestatījumi, 34. lappuse).
Ja nepieciešams, varat pielāgot datu lapas, lai parādītu papildu
apļa datus (Datu ekrānu pielāgošana, 31. lappuse).
Distances brīdinājuma ziņojuma pielāgošana
Jūs varat pielāgot vienu vai divus datu laikus, kas ir redzami
distances brīdinājuma ziņojumā.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Aktivitātes un lietotnes.
3 Atlasiet aktivitāti.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
5 Atlasiet Auto Lap > Distances brīdinājums.
6 Atlasiet datu lauku, lai to mainītu.
7 Atlasiet Priekšskatījums (izvēles).
Auto Pause iespējošana
Funkciju Auto Pause varat izmantot, lai automātiski apturētu
taimeri, kad apstājaties. Šī funkcija ir noderīga, ja jūsu aktivitāte
ietver apstāšanos pie sarkanās gaismas signāla vai citās vietās,
kur ir jāapstājas.
PIEZĪME. kamēr taimeris ir apturēts vai pauzēts, vēsture netiek
ierakstīta.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Aktivitātes un lietotnes.
3 Atlasiet aktivitāti.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
5 Atlasiet Automātiskā pauze.
6 Atlasiet opciju:
• Lai automātiski apturētu taimeri, kad jūs apstājaties,
atlasiet Kad apturēts.
• Lai automātiski apturētu taimeri, kad jūsu temps vai
ātrums krītas zem norādītā līmeņa, atlasiet Pielāgot.
Automātiskas kāpšanas iespējošana
Automātiskas kāpšanas funkciju varat izmantot, lai automātiski
noteiktu augstuma izmaiņas. To varat izmantot tādās aktivitātēs
kā kāpšana, pārgājiens, skriešana vai riteņbraukšana.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Aktivitātes un lietotnes.
3 Atlasiet aktivitāti.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
Atlasiet
aktivitātes iestatījumus.
4
5 Atlasiet Automātiska kāpšana > Statuss.
6 Atlasiet Vienmēr vai Kad nenotiek navigācija.
7 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Skrējiena ekrāns, lai noteiktu, kāds datu ekrāns ir
redzams skrējiena laikā.
• Atlasiet Kāpšanas ekrāns, lai noteiktu, kāds datu ekrāns
ir redzams kāpšanas laikā.
• Atlasiet Mainīt krāsas, lai mainītu displeja krāsas, mainot
režīmus.
• Atlasiet Vertik. ātrums, lai iestatītu pacelšanas ātrumu
laika gaitā.
• Atlasiet Režīma slēdzis, lai iestatītu, cik ātri ierīce maina
režīmus.
PIEZĪME. opcija Pašreizējais ekrāns ļauj automātiski pāriet
uz pēdējo ekrānu, kuru skatījāties pirms automātiskās
kāpšanas aktivizēšanas.
Ierīces pielāgošana
3D ātrums un attālums
Jūs varat iestatīt 3D ātrumu un attālumu, lai aprēķinātu savu
ātrumu vai attālumu, izmantojot gan sava augstuma izmaiņas,
gan horizontālo kustību pa zemi. To varat izmantot tādās
aktivitātēs kā slēpošana, kāpšana, naviģēšana, pārgājiens,
skriešana vai riteņbraukšana.
Automātiskas ritināšanas lietošana
Jūs varat izmantot automātiskas ritināšanas funkciju, lai
automātiski pārvietotos pa visiem aktivitāšu datu ekrāniem
taimera darbības laikā.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Aktivitātes un lietotnes.
3 Atlasiet aktivitāti.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
5 Atlasiet Autom. ritin..
6 Atlasiet rādīšanas ātrumu.
GPS iestatījuma maiņa
Papildu informāciju par GPS skatiet vietnē www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Aktivitātes un lietotnes.
3 Atlasiet pielāgojamo aktivitāti.
4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
5 Atlasiet GPS.
6 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Parasts (tikai GPS), lai iespējotu GPS satelītu
sistēmu.
• Atlsiet GPS un GLONASS (Krievijas satelītu sistēma), lai
iegūtu precīzāku pozīcijas informāciju situācijās, kad
debesu redzamība ir slikta.
• Atlsiet GPS + GALILEO (Eiropas Savienības satelītu
sistēma), lai iegūtu precīzāku pozīcijas informāciju
situācijās, kad debesu redzamība ir slikta.
• Atlasiet UltraTrac, lai ierakstītu ceļa punktus un sensora
datus retāk (UltraTrac, 33. lappuse)
PIEZĪME. izmantojot GPS un citu satelītu kopā, varat ātrāk
saīsināt akumulatora darbības laiku, nekā lietojot tikai GPS
(GPS un citas satelītu sistēmas, 33. lappuse).
GPS un citas satelītu sistēmas
Opcijas GPS un GLONASS vai GPS + GALILEO lietošana
piedāvā labāku darbību sarežģītos vides apstākļos un ātrāku
pozīcijas ieguvi nekā tikai GPS izmantošana. Taču, izmantojot
GPS un citu satelītu sistēmu kopā, varat ātrāk saīsināt
akumulatora darbības laiku, nekā lietojot tikai GPS.
UltraTrac
UltraTrac funkcija ir GPS iestatījums, kas retāks ieraksta ceļa
punktus un sensora datus. UltraTrac funkcijas iespējošana
pagaraina akumulatora lietošanas laiku, bet pasliktina ierakstīto
aktivitāšu kvalitāti. Izmantojiet UltraTrac funkciju aktivitātēm,
kurām ir nepieciešams ilgāks akumulatora darbības laiks un
kurām bieži sensora datu atjauninājumi ir mazāk svarīgi.
Enerģijas taupīšanas noildzes iestatījumi
Noildzes iestatījumi ietekmē to, cik ilgi ierīce darbojas treniņa
režīmā, piemēram, kad gaidāt sacensību sākumu. Turiet
nospiestu , atlasiet Iestatījumi > Aktivitātes un lietotnes,
atlasiet aktivitāti un atlasiet aktivitātes iestatījumus. Atlasiet
Enerģijas taupīšanas noildze, lai pielāgotu noildzes
iestatījumus aktivitātei.
Parasts: iestata maza enerģijas patēriņa pulksteņa režīma
ieslēgšanos pēc 5 neaktivitātes minūtēm.
Ierīces pielāgošana
Pagarināts: iestata maza enerģijas patēriņa pulksteņa režīma
ieslēgšanos pēc 25 neaktivitātes minūtēm. Izmantojot
pagarinātu režīmu, akumulatora darbības laiks starp uzlādēm
var būt īsāks.
Aktivitātes vai lietotnes noņemšana
1
2
3
4
Atrodoties pulksteņa skatā, turiet nospiestu .
Atlasiet Iestatījumi > Aktivitātes un lietotnes.
Atlasiet aktivitāti.
Atlasiet opciju:
• Lai noņemtu aktivitāti no izlases saraksta, atlasiet Noņemt
no izlasēm.
• Lai izdzēstu aktivitāti no lietotņu saraksta, atlasiet
Noņemt.
GroupTrack Iestatījumi
Turiet nospiestu
un atlasiet Iestatījumi > Drošība &
sekošana > GroupTrack.
Rādīt kartē: ļauj jums skatīt pievienotās personas kartes ekrānā
GroupTrack sesijas laikā.
Aktivitātes veidi: ļauj jums atlasīt, kuri aktivitāātes veidi ir
redzami kartes ekrānā GroupTrack sesijā.
Pulksteņa skata iestatījumi
Jūs varat pielāgot pulksteņa skatu, izvēloties izkārtojumu,
krāsas un papildu datus. Jūs varat arī lejupielādēt pielāgotus
pulksteņa skatus no Connect IQ veikala.
Pulksteņa ciparnīcas pielāgošana
Lai aktivizētu Connect IQ pulksteņa ciparnīcu, jums ir jāinstalē
pulksteņa ciparnīca no Connect IQ veikala (Connect IQ
Funkcijas, 21. lappuse).
Jūs varat pielāgot pulksteņa ciparnīcas informāciju un izskatu
vai aktivizēt instalētu Connect IQ pulksteņa ciparnīcu.
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Pulksteņa ciparnīca.
3 Atlasiet UP vai DOWN, lai priekšskatītu pulksteņa ciparnīcu
opcijas.
4 Atlasiet Piev. jaunu, lai ritinātu pa papildu iepriekš ielādētām
pulksteņa ciparnīcām.
Atlasiet
START > Piemērot, lai aktivizētu iepriekš ielādētu
5
pulksteņa ciparnīcu vai instalētu Connect IQ pulksteņa
ciparnīcu.
6 Ja izmantojat iepriekš ielādētu pulksteņa ciparnīcu, atlasiet
START > Pielāgot.
7 Atlasiet opciju:
• Lai mainītu analogā pulksteņa ciparnīcas ciparu stilu,
atlasiet Zvanīt.
• Lai mainītu analogā pulksteņa ciparnīcas rādītāju stilu,
atlasiet Rokas.
• Lai mainītu digitālā pulksteņa ciparnīcas ciparu stilu,
atlasiet Izkārtojums.
• Lai mainītu digitālā pulksteņa ciparnīcas sekunžu stilu,
atlasiet Sekundes.
• Lai mainītu datus, kas ir redzami pulksteņa ciparnīcā,
atlasiet Dati.
• Lai pievienotu vai mainītu pulksteņa ciparnīcas akcenta
krāsu, atlasiet Akcenta krāsa.
• Lai mainītu fona krāsu, atlasiet Fona krāsa.
• Lai saglabātu izmaiņas, atlasiet Pabeigts.
33
Sensoru iestatījumi
Kompasa iestatījumi
un atlasiet Iestatījumi > Sensori un
Turiet nospiestu
piederumi > Kompass.
Kalibrēt: ļauj manuāli kalibrēt kompasa sensoru (Kompasa
manuāla kalibrēšana, 34. lappuse).
Displejs: iestata virziena kursu kompasā grādos vai
miliradiānos.
Ziemeļu atsauce: iestata kompasa ziemeļu norādi (Ziemeļu
norādes iestatīšana, 34. lappuse).
Režīms: iestata kompasu vienīgi elektroniskā sensora datu
lietošanai (Ieslēgts), kas ir GPS un elektroniskā sensora datu
kombinācija kustības laikā (Automātiski), vai tikai GPS datu
lietošanai (Izslēgts).
Kompasa manuāla kalibrēšana
IEVĒRĪBAI
Kalibrējiet elektronisko kompasu ārpus telpām. Lai uzlabotu
kursa precizitāti, nestāviet tādu objektu tuvumā, kuri ietekmē
magnētiskos laukus, piemēram, transportlīdzekļu, ēku un
virszemes elektropārvades līniju tuvumā.
Ierīce ir kalibrēta jau rūpnīcā, un ierīce izmanto automātisku
kalibrēšanu pēc noklusējuma. Ja jūs novērojat neparastu
kompasa darbību, piemēram, pēc garu distanču veikšanas vai
krasām temperatūras maiņām, jūs varat kalibrēt kompasu
manuāli.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Sensori un piederumi > Kompass > Kalibrēt >
Sākt.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
IETEIKUMS. ar nelielām cipara “astoņi” kustībām kustiniet
plaukstas locītavu, līdz parādās ziņojums.
Ziemeļu norādes iestatīšana
Jūs varat iestatīt virziena norādi, ko izmanto kursa informācijas
aprēķināšanā.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Sensori un piederumi > Kompass >
Ziemeļu atsauce.
3 Atlasiet opciju:
• Lai iestatītu ģeogrāfiskos ziemeļus kā kursa norādi,
atlasiet Patiess.
• Lai iestatītu magnētisko novirzi jūsu atrašanās vietai
automātiski, atlasiet Magnētisks.
• Lai iestatītu tīkla ziemeļus (000º) kā kursa norādi, atlasiet
Tīkls.
• Lai magnētiskās variācijas vērtību iestatītu manuāli,
atlasiet Lietotājs, ievadiet magnētisko variāciju un atlasiet
Pabeigts.
Altimetra iestatījumi
Turiet nospiestu
un atlasiet Iestatījumi > Sensori un
piederumi > Altimetrs.
Kalibrēt: ļauj manuāli kalibrēt altimetra sensoru.
Augstums: iestata augstumam izmantoto mērvienību.
Barometriskā altimetra kalibrēšana
Ierīce ir kalibrēta jau rūpnīcā, un ierīce izmanto automātisku
kalibrēšanu jūsu GPS sākuma punktā pēc noklusējuma. Ja zināt
pareizu augstumu, varat kalibrēt barometrisko altimetru manuāli.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Sensori un piederumi > Altimetrs.
3 Atlasiet opciju:
34
• Lai automātiski kalibrētu no jūsu GPS sākuma punkta,
atlasiet Automātiska kalibr. un atlasiet opciju.
• Lai ievadītu pareizu augstumu, atlasiet Kalibrēt.
Barometra iestatījumi
Turiet nospiestu
un atlasiet Iestatījumi > Sensori un
piederumi > Barometrs.
Kalibrēt: ļauj manuāli kalibrēt barometra sensoru.
Plāns: iestata laika mērogu diagrammai barometra logrīkā.
Pulksteņa režīms: iestata sensoru, kurš ir pulksteņa režīmā.
Opcija Automātiski atkarībā no jūsu kustībām izmanto gan
altimetru, gan barometru. Jūs varat izmantot opciju Altimetrs,
kad jūsu aktivitāte ietver augstuma izmaiņas, vai opciju
Barometrs, kad jūsu aktivitāte neietver augstuma izmaiņas.
Barometra kalibrēšana
Ierīce ir kalibrēta jau rūpnīcā, un ierīce izmanto automātisku
kalibrēšanu jūsu GPS sākuma punktā pēc noklusējuma. Jūs
varat manuāli kalibrēt barometru, ja zināt pareizu augstumu vai
pareizu spiedienu jūras līmenī.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Sensori un piederumi > Barometrs > Kalibrēt.
3 Atlasiet opciju:
• Lai ievadītu pašreizējo augstumu vai spiedienu jūras
līmenī, atlasiet Jā.
• Lai kalibrētu automātiski no digitālā augstuma modeļa,
atlasiet Izmantot DEM.
• Lai kalibrētu automātiski no GPS sākuma punkta, atlasiet
Izmantot GPS.
Xero lokācijas iestatījumi
Turiet nospiestu
un atlasiet Iestatījumi > Sensori un
piederumi > XERO atr. vietas.
Statuss: iespējo lāzera lokācijas informācijas displeju no
saderīgas, pārī savienotas Xero ierīces.
Kopīgot režīmu: ļauj jums kopīgot lāzera lokācijas informāciju
publiski vai pārraidīt to privāti.
Sistēmas iestatījumi
Turiet nospiestu
un atlasiet Iestatījumi > Sistēma.
Valoda: iestata ierīcē rādāmo valodu.
Laiks: koriģē laika iestatījumus (Laika iestatījumi, 35. lappuse).
Fona apgaismojums: koriģē fona apgaismojuma iestatījumus
(Fona apgaismojuma iestatījumu maiņa, 35. lappuse).
Skaņas: iestata ierīces skaņas, piemēram, taustiņu toņus,
brīdinājumus un vibrācijas.
Netraucēt: ieslēdz un izslēdz režīmu Netraucēt! Izmantojiet
opciju Gulētiešanas laiks, lai automātiski ierastā miega laikā
ieslēgtu režīmu Netraucēt! Sava ierastā miegas stundas
varat iestatīt kontā Garmin Connect.
Karstie taustiņi: ļauj piešķirt saīsnes ierīces taustiņiem (Karsto
taustiņu pielāgošana, 35. lappuse).
Automātiska bloķēšana: ļauj automātiski bloķēt taustiņus, lai
novērstu nejaušu taustiņu nospiešanu. Izmantojiet opciju
Aktivitātes laikā, lai bloķētu taustiņus laiknoteiktas aktivitātes
laikā. Izmantojiet opciju Ne aktivitātes laikā, lai bloķētu
taustiņus, kad jūs neierakstāt laiknoteiktu aktivitāti.
Vienības: iestata ierīcē izmantotās mērvienības (Mērvienību
mainīšana, 35. lappuse).
Formāts: iestata vispārīgas formāta izvēles, piemēram,
aktivitāšu laikā rādīto tempu un ātrumu, nedēļas sākumu un
ģeogrāfisko koordinātu formāta un datuma opcijas.
Datu ierakstīšana: iestata, kā ierīce ieraksta aktivitātes datus.
Ierakstīšanas opcija Viedais (noklusējuma) ļauj ierakstīt
aktivitāti ilgāk. Ierakstīšanas opcija Katru sekundi nodrošina
Ierīces pielāgošana
detalizētākus aktivitāšu ierakstus, bet var neierakstīt pilnībā
tās aktivitātes, kuras ilgst ilgāku laikposmu.
USB režīms: iestata ierīci MTP (multivides pārsūtīšanas
protokola) vai režīma Garmin lietošanai, kad ierīce ir
savienota ar datoru.
Atiestatīt: ļauj atiestatīt lietotāja datus un iestatījumus (Visu
noklusējuma iestatījumu atiestatīšana, 39. lappuse).
Programmatūras atjaunināšana: ļauj instalēt programmatūras
atjauninājumus, kas lejupielādēti, izmantojot Garmin Express.
Laika iestatījumi
Turiet nospiestu
un atlasiet Iestatījumi > Sistēma > Laiks.
Laika formāts: iestata ierīci, lai rādītu laiku 12 vai 24 stundu, vai
militārā formātā.
Iestatīt laiku: Iestata laika joslu ierīcei. Opcija Automātiski
iestata laika joslu automātiski, pamatojoties uz jūsu GPS
pozīciju.
Laiks: ļauj regulēt laiku, ja ierīce ir iestatīta opcijā Manuāls.
Brīdinājumi: ļauj iestatīt katras stundas brīdinājumus, kā arī
saullēkta un saulrieta brīdinājumus, kas tiek atskaņoti
noteiktu minūšu vai stundu skaitu pirms faktiskā saullēkta vai
saulrieta.
Sinhronizēt ar GPS: ļauj manuāli sinhronizēt laiku ar GPS, kad
maināt laika joslas, un atjaunināt uz vasaras vai ziemas laiku.
Fona apgaismojuma iestatījumu maiņa
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Sistēma > Fona apgaismojums.
3 Atlasiet Aktivitātes laikā vai Ne aktivitātes laikā.
4 Atlasiet opciju:
• Lai fona apgaismojums tiktu aktivizēts, kad tiek nospiesti
taustiņi un parādīti brīdinājumi, atlasiet Taustiņi un brīd.
• Lai fona apgaismojums tiktu aktivizēts, kad paceļat roku
un pagriežat to, lai apskatītu plaukstas locītavu, atlasiet
Kustība.
• Lai iestatītu laiku, kad fona apgaismojums ir jāizslēdz,
atlasiet Noildze.
• Lai iestatītu fona apgaismojuma spilgtuma līmeni, atlasiet
Spilgtums.
Karsto taustiņu pielāgošana
Jūs varat pielāgot atsevišķu taustiņu aizturēšanas funkciju un
taustiņu kombinācijas.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Sistēma > Karstie taustiņi.
3 Atlasiet pielāgojamo taustiņu vai taustiņu kombināciju.
4 Atlasiet funkciju.
Mērvienību mainīšana
Jūs varat mainīt attāluma, tempa un ātruma, pacēluma, svara,
augstuma un temperatūras mērvienības.
1 Atrodoties pulksteņa skatā, turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Sistēma > Vienības.
3 Atlasiet mērījuma veidu:
4 Atlasiet mērvienību.
3 Atlasiet Laiks un ievadiet modinātāja laiku.
4 Atlasiet Atkārtot un atlasiet, kad atkārtot modinātāju (pēc
izvēles).
5 Atlasiet Skaņas un atlasiet paziņojuma veidu (pēc izvēles).
6 Atlasiet Fona apgaismojums > Ieslēgts, lai ieslēgtu
izgaismojumu kopā ar modinātāju.
7 Atlasiet Etiķete un atlasiet modinātāja aprakstu (pēc izvēles).
Brīdinājuma dzēšana
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu
2 Atlasiet Modinātājpulkstenis.
3 Atlasiet brīdinājumu.
4 Atlasiet Dzēst.
.
Atpakaļskaitīšanas taimera palaišana
1 Jebkurā ekrānā turiet nospiestu LIGHT.
2 Atlasiet Taimeris.
3
4
5
6
PIEZĪME. iespējams, jums būs jāpievieno šis vienums
vadības izvēlnei.
Ievadiet laiku.
Ja vajadzīgs, atlasiet Restartēt > Ieslēgts, lai automātiski
restartētu taimeri, kad tā laiks beidzas.
Ja vajadzīgs, atlasiet Skaņas un atlasiet paziņojuma veidu.
Atlasiet Palaist taimeri.
Hronometra lietošana
1 Jebkurā ekrānā turiet nospiestu LIGHT.
2 Atlasiet Hronometrs.
PIEZĪME. iespējams, jums būs jāpievieno šis vienums
vadības izvēlnei.
3 Atlasiet START, lai palaistu taimeri.
4 Atlasiet LAP, lai restartētu distances taimeri .
Kopējais hronometra laiks
turpina ritēt.
5 Atlasiet START, lai apturētu abus taimerus.
6 Atlasiet OPTIONS.
7 Saglabājiet ierakstīto laiku kā aktivitāti savā vēsturē (izvēles).
Laika sinhronizēšanas ar GPS
Katru reizi, kad ieslēdzat ierīci un iegūstat satelītu signālus,
ierīce automātiski nosaka jūsu laika joslas un pašreizējo dienas
laiku. Jūs varat arī manuāli sinhronizēt laiku ar GPS, kad maināt
laika joslas, un atjaunināt uz vasaras vai ziemas laiku.
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Sistēma > Laiks > Sinhronizēt ar
GPS.
3 Pagaidiet, līdz ierīce nosaka satelītus (Satelīta signālu
iegūšana, 38. lappuse).
Laika manuāla iestatīšana
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Sistēma > Laiks > Iestatīt laiku >
Manuāls.
3 Atlasiet Laiks un pēc tam ievadiet dienas laiku.
Pulksteņi
VIRB tālvadība
Modinātāja iestatīšana
Šī VIRB tālvadības funkcija ļauj vadīt VIRB sporta kameru,
izmantojot jūsu ierīci. Dodieties uz tīmekļa vietni
www.garmin.com/VIRB, lai iegādātos VIRB sporta kameru.
Jūs varat iestatīt līdz pat desmit atsevišķiem modinātājiem. Jūs
varat iestatīt modinātāja signāla atskaņošanu vienu reizi vai
regulāri.
1 Atrodoties pulksteņa skatā, turiet nospiestu .
2 Atlasiet Modinātājpulkstenis > Pievienot brīdinājumu.
Ierīces pielāgošana
Sporta kameras VIRB vadība
Lai varētu izmantot VIRB tālvadības funkciju, jāiespējo VIRB
kameras tālvadības iestatījums. Papildinformāciju skatiet VIRB
sērijas lietotāja rokasgrāmatā. Jums arī jāiestata, lai VIRB
35
logrīks ir redzams logrīku cilpā (Logrīku cilpas pielāgošana,
30. lappuse).
1 Ieslēdziet VIRB kameru.
2 Forerunner pulkstenī atlasiet UP vai DOWN, lai skatītu VIRB
logrīku.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet START, lai izveidotu Forerunner
pulksteņa pāra savienojumu ar savu VIRB kameru.
4 Pagaidiet, līdz pulkstenis izveido savienojumu ar jūsu
kameru.
5 Atlasiet opciju:
• Lai ierakstītu video, atlasiet Sākt ierakstīšanu.
Forerunner ekrānā ir redzams video skaitītājs.
• Lai video ierakstīšanas laikā uzņemtu fotoattēlu, atlasiet
DOWN.
• Lai apturētu video ierakstīšanu, atlasiet STOP.
• Lai uzņemtu fotoattēlu, atlasiet Uzņemt fotoattēlu.
• Lai sērijveida foto režīmā uzņemtu vairākus fotoattēlus,
atlasiet Uzņemt fotottēlu sēriju.
• Lai pārslēgtu kameru miega režīmā, atlasiet Aktivizēt
kameras miega režīmu.
• Lai pamodinātu kameru no miega režīma, atlasiet
Pamodināt kameru.
• Lai mainītu videoierakstu un fotoattēlu iestatījumus,
atlasiet Iestatījumi.
VIRB sporta kameras pārvaldība aktivitātes laikā
Lai varētu izmantot VIRB tālvadības funkciju, jāiespējo VIRB
kameras tālvadības iestatījums. Papildinformāciju skatiet VIRB
sērijas lietotāja rokasgrāmatā. Jums arī jāiestata, lai VIRB
logrīks ir redzams logrīku cilpā (Logrīku cilpas pielāgošana,
30. lappuse).
1 Ieslēdziet VIRB kameru.
2 Forerunner pulkstenī atlasiet UP vai DOWN, lai skatītu VIRB
logrīku.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet START, lai izveidotu Forerunner
pulksteņa pāra savienojumu ar savu VIRB kameru.
4 Pagaidiet, līdz pulkstenis izveido savienojumu ar jūsu
kameru.
Kad kamera ir savienojumā, VIRB datu ekrāns automātiski
tiek pievienots aktivitāšu lietotnēm.
5 Aktivitātes laikā atlasiet UP vai DOWN, lai skatītu VIRB datu
ekrānu.
6 Turiet nospiestu .
7 Atlasiet VIRB tālvadība.
8 Atlasiet opciju:
• Lai vadītu kameras darbību, izmantojot aktivitātes taimeri,
atlasiet Iestatījumi > Ierakstīšanas režīms > Taim. iesl./
apt..
PIEZĪME. video ierakstīšana automātiski ieslēdzas un
izslēdzas, kad jūs sākat un pārtraucat aktivitāti.
• Lai vadītu kameras darbību, izmantojot izvēlnes opcijas,
atlasiet Iestatījumi > Ierakstīšanas režīms > Manuāls.
• Lai manuāli ierakstītu video, atlasiet Sākt ierakstīšanu.
Forerunner ir redzams video skaitītājs.
• Lai video ierakstīšanas laikā uzņemtu fotoattēlu, atlasiet
DOWN.
• Lai manuāli apturētu ierakstīšanu, atlasiet STOP.
• Lai sērijveida foto režīmā uzņemtu vairākus fotoattēlus,
atlasiet Uzņemt fotottēlu sēriju.
• Lai pārslēgtu kameru miega režīmā, atlasiet Aktivizēt
kameras miega režīmu.
36
• Lai pamodinātu kameru no kameru miega režīma, atlasiet
Pamodināt kameru.
Informācija par ierīci
Ierīces informācijas skatīšana
Varat apskatīt informāciju par ierīci, piemēram, ierīces ID,
programmatūras versiju, reglamentējošo informāciju un licences
līgumu.
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Sistēma > Par.
E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas
skatīšana
Etiķete šai ierīcei tiek nodrošināta elektroniski. E-etiķete var
sniegt reglamentējošu informāciju, piemēram, identifikācijas
numurus, ko nodrošina FCC, vai vietējās atbilstības
marķējumus, kā arī piemērojamo produkta un licencēšanas
informāciju.
1 Atrodoties pulksteņa skatā, turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Sistēma > Par.
Ierīces uzlādēšana
BRĪDINĀJUMS
Šī ierīce satur litija jonu bateriju. Skatiet ierīces komplektācijā
iekļauto ceļvedi Svarīga informācija par drošību un ierīci, lai
uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu
informāciju.
IEVĒRĪBAI
Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai pievienošanas
datoram rūpīgi notīriet un nožāvējiet kontaktus un apkārtējo
zonu. Skatiet tīrīšanas norādes pielikumā.
1 Iespraudiet USB kabeļa mazo galu ierīces uzlādes portā.
2 USB kabeļa lielo galu iespraudiet USB uzlādes portā.
3 Uzlādējiet ierīci pilnībā.
Padomi ierīces uzlādei
1 Droši pievienojiet lādētāju ierīcei, lai to uzlādētu, izmantojot
USB kabeli (Ierīces uzlādēšana, 36. lappuse).
Ierīci var uzlādēt, pievienojot USB kabeli Garmin
apstiprinātam maiņstrāvas adapterim ar parasto ligzdu vai
datora USB portam. Pilnībā tukša akumulatora uzlādei ir
nepieciešamas līdz pat divas stundas.
2 Kad akumulatora uzlādes līmenis sasniedz 100%, atvienojiet
lādētāju no ierīces.
Informācija par ierīci
Specifikācijas
Forerunner specifikācijas
Akumulatora tips
Atkārtoti lādējams iebūvēts litija jonu
akumulators
Akumulatora darbības
laiks, pulksteņa režīms
Līdz 2 nedēļām ar aktivitātes izsekošanu,
viedtālruņa paziņojumiem un sirdsdarbības ritmu plaukstas locītavā
Akumulatora darbības
laiks, pulksteņa režīms ar
mūziku
Līdz 14 stundām ar aktivitātes izsekošanu,
viedtālruņa paziņojumiem, sirdsdarbības
ritmu plaukstas locītavā un mūzikas
atskaņošanu
Akumulatora darbības
laiks, aktivitātes režīms
Līdz 36 stundām GPS režīmā ar sirdsdarbības ritmu plaukstas locītavā
Akumulatora darbības
laiks, aktivitātes režīms ar
mūziku
Līdz 10 stundām GPS režīmā ar sirdsdarbības ritmu plaukstas locītavā un mūzikas
atskaņošanu
Akumulatora darbības
Līdz 60 stundām
laiks, režīms UltraTrac, bez Līdz 50 stundām ar sirdsdarbības ritmu
mūzikas atskaņošanas
plaukstas locītavā
IETEIKUMS. lai uzzinātu vairāk, dodieties uz www.garmin.com
/fitandcare.
HRM-Swim un HRM-Tri baterijas nomaiņa
1 Noņemiet uzmavu no sirdsdarbības ritma monitora
moduļa.
2 Ar mazo krustiņveida (00) skrūvgriezi izskrūvējiet četras
Akumulatora tips
Lietotāja nomaināms CR2032 (3 V)
HRM-Swim akumulatora
darbības laiks
Līdz 18 mēnešiem (aptuveni 3 st./ned.)
HRM-Tri akumulatora
darbības laiks
Līdz 10 mēnešiem triatlona treniņiem
(aptuveni 1 st./d.)
Darba temperatūras
diapazons
No -10° līdz 50°C (no 14° līdz 122°F)
skrūves moduļa priekšdaļā.
3 Noņemiet pārsegu un izņemiet bateriju.
4 Pagaidiet 30 sekundes.
5 Ievietojiet jaunu bateriju zem diviem plastmasas izciļņiem
ar pozitīvo pusi uz augšu.
PIEZĪME. nebojājiet vai nepazaudējiet gredzenveida
blīvējošo starpliku.
Gredzenblīvei ir jāpaliek ap paceltā plastmasas gredzena
ārpusi.
6 Uzlieciet atpakaļ priekšējo pārsegu un ieskrūvējiet četras
skrūves.
Ievērojiet pareizu priekšējā pārsega izvietojumu. Paceltajai
skrūvei
ir jāiegulst atbilstošajā paceltās skrūves atverē uz
priekšējā pārsega.
PIEZĪME. nepievelciet pārāk stingri.
7 Uzlieciet atpakaļ uzmavu.
Pēc sirdsdarbības ritma monitora baterijas maiņas jums,
iespējams, būs vēlreiz jāizveido tā pāra savienojums.
Bezvadu frekvence
2,4 GHz ar +1 dBm nominālu
Saišu maiņa
Ūdens saturs
Peldēšana, 5 ATM*
Jūs varat aizstāt saites ar jaunām Forerunner saitēm un
saderīgām QuickFit saitēm.
1 Lai atbrīvotu tapas, izmantojiet divus skrūvgriežus.
Multivides krātuve
Līdz 1000 dziesmām
Ūdens saturs
Peldēšana, 5 ATM*
Darba temperatūras
diapazons
No -20º līdz 45ºC (no -4º līdz 113ºF)
Uzlādes temperatūras
diapazons
No -0º līdz 45ºC (no -32º līdz 113ºF)
Bezvadu frekvence
2,4 GHz ar +9 dBm nominālu
*Ierīce iztur spiedienu, kas līdzvērtīgs 50 m dziļumam.
Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.
HRM-Swim un HRM-Tri specifikācijas
®
*Ierīce iztur spiedienu, kas līdzvērtīgs 50 m dziļumam.
Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.
Ierīces apkope
IEVĒRĪBAI
Izvairieties no triecieniem un asām darbībām, jo tā varat saīsināt
produkta darbmūžu.
Izvairieties no taustiņu nospiešanas zem ūdens.
Nelietojiet ierīces tīrīšanai asu priekšmetu.
Izvairieties no tādu ķīmisku tīrīšanas līdzekļu, šķīdinātāju un
insektu repelentu lietošanas, kas var bojāt plastmasas
sastāvdaļas un apdari.
Ja ierīce ir bijusi pakļauta hlorētam vai sālsūdenim, sauļošanās
vai kosmētikas līdzekļiem, spirtam vai citām asām ķīmiskām
vielām, rūpīgi noskalojiet to ar tīru ūdeni. Ilgstoša šādu vielu
iedarbība var bojāt korpusu.
Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta
ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku
bojājumu.
Ierīces tīrīšana
1 Slaukiet ierīci ar drānu, kas samitrināta maiga mazgāšanas
līdzekļa šķīdumā.
2 Izņemiet tapas.
3 Atlasiet opciju:
• Lai uzstādītu Forerunner saites, izlīdziniet jaunās saites
un ar diviem skrūvgriežiem ievietojiet tapas vietā.
• Lai uzstādītu QuickFit saites, ievietojiet atpakaļ tapas un
iespiediet jaunās saites vietā.
2 Noslaukiet to sausu.
Pēc tīrīšanas ļaujiet ierīcei pilnīgi nožūt.
Informācija par ierīci
37
Mans dienas soļu skaits nav redzams
Dienas soļu skaits tiek atiestatīts katru nakti pusnaktī.
Ja soļu skaita vietā ir redzamas svītriņas, ļaujiet ierīcei iegūt
satelīta signālus un iestatīt laiku automātiski.
Mans soļu skaits nešķiet precīzs
Ja jūsu soļu skaits nešķiet precīzs, varat izmēģināt tālāk
sniegtos padomus.
• Uzlieciet ierīci uz nedominējošās plaukstas locītavas.
• Stumjot ratiņus vai zāles pļāvēju, ievietojiet ierīci kabatā.
• Ja aktīvi veicat kādas darbības ar rokām, glabājiet ierīci
kabatā.
PIEZĪME. ierīce kā soļus var interpretēt dažas atkārtotas
kustības, piemēram, trauku mazgāšanu, veļas locīšanu vai
aplausus.
Soļu skaits manā ierīcē un manā Garmin Connect
kontā neatbilst
PIEZĪME. pārbaudiet, vai saite ir stingra. Aizturim ir jābūt
cieši pār pulksteņa tapu.
Traucējummeklēšana
Produkta atjauninājumi
Datorā instalējiet Garmin Express (www.garmin.com/express).
Viedtālrunī instalējiet lietotni Garmin Connect .
Tā nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin
ierīcēm:
• Programmatūras atjauninājumi
• Karšu atjauninājumi
• Kursa atjauninājumi
• Datu augšupielāde Garmin Connect
• Produkta reģistrēšana
Garmin Express iestatīšana
1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
2 Dodieties uz www.garmin.com/express.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Papildu informācijas iegūšana
• Dodieties uz vietni support.garmin.com, lai iegūtu papildu
rokasgrāmatas, informāciju un programmatūras
atjauninājumus.
• Dodieties uz vietni buy.garmin.com vai sazinieties ar savu
Garmin izplatītāju, lai iegūtu informāciju par izvēles
piederumiem un rezerves detaļām.
• Dodieties uz www.garmin.com/ataccuracy.
Šī nav medicīnas ierīce. Pulsa oksimetrijas funkcija nav
pieejama visās valstīs.
Aktivitāšu izsekošana
Papildinformāciju par aktivitāšu izsekošanas datu precizitāti
skatiet vietnē garmin.com/ataccuracy.
38
Soļu skaits jūsu Garmin Connect kontā tiek atjaunināts, kad
sinhronizējat ierīci.
1 Atlasiet opciju:
• Sinhronizējiet soļu skaitu, izmantojot lietotni Garmin
Connect (Garmin Connect lietošana datorā, 25. lappuse).
• Sinhronizējiet soļu skaitu, izmantojot lietotni Garmin
Connect (Datu manuāla sinhronizācija ar Garmin Connect,
20. lappuse).
Pagaidiet,
līdz ierīce sinhronizē jūsu datus.
2
Sinhronizācija var ilgt vairākas minūtes.
PIEZĪME. lietotnes Garmin Connect vai lietotnes Garmin
Connect atsvaidzināšana nesinhronizē datus vai neatjaunina
soļu skaitu.
Uzkāpto stāvu skaits šķiet neprecīzs
Ierīce izmanto iekšēju barometru, lai mērītu augstuma izmaiņas,
kad jūs kāpjat pa stāviem. Uzkāpts stāvs ir 3 m (10 pēdas).
• Atrodiet mazās barometra atveres ierīces aizmugurē uzlādes
kontaktu tuvumā un iztīriet zonu ap uzlādes kontaktiem.
Ja barometra atveres ir nosprostotas, barometra veiktspēja
var būt traucēta. Lai notīrītu šo zonu, varat ierīci noskalot ar
ūdeni.
Pēc tīrīšanas ļaujiet ierīcei pilnībā nožūt.
• Kāpjot pa kāpnēm, centieties neturēties pie margām vai
izlaist pakāpienus.
• Vējainā vidē nosedziet ierīci ar piedurkni vai jaku, jo spēcīgas
vēja brāzmas var izraisīt neparastus rādījumus.
Manas intensitātes minūtes mirgo
Kad veicat fiziskas aktivitātes intensitātes līmenī, lai sasniegtu
savu intensitātes minūšu mērķi, intensitātes minūtes mirgo.
Veiciet fiziskas aktivitātes vismaz 10 secīgas minūtes vidējas
vai enerģiskas intensitātes līmenī.
Satelīta signālu iegūšana
Ierīcei var būt nepieciešamas skaidras debesis, lai saņemtu
satelīta signālus. Laiks un datums tiek iestatīti automātiski,
pamatojoties uz GPS pozīcijas.
IETEIKUMS. papildu informāciju par GPS skatiet vietnē
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Dodieties ārā atklātā vidē.
Ierīces priekšdaļai ir jābūt vērstai pret debesīm.
2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
Lai noteiktu satelīta signālus, var būt nepieciešamas 30–60
sekundes.
Traucējummeklēšana
GPS satelīta uztveršanas uzlabošana
• Bieži sinhronizējiet ierīci ar savu Garmin Connect kontu:
◦ Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot ierīces USB kabeli
un lietotni Garmin Express.
◦ Sinhronizējiet ierīci ar lietotni Garmin Connect, izmantojot
Bluetooth iespējotu viedtālruni.
◦ Pievienojiet ierīci Garmin Connect kontam, izmantojot
Wi‑Fi bezvadu tīklu.
Kamēr ierīce ir savienojumā ar Garmin Connect kontu, tā
lejupielādē vairāku dienu satelīta datus, ļaujot ierīcei ātri
atrast satelīta signālus.
• Iznesiet ierīci ārā atklātā vietā — prom no augstceltnēm un
kokiem.
• Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.
Ierīces restartēšana
Ja ierīce nereaģē, to var būt nepieciešams restartēt.
PIEZĪME. restartējot ierīci, var tikt dzēsti jūsu dati vai iestatījumi.
1 15 sekundes turiet nospiestu .
Ierīce izslēgsies.
2 Lai ierīci ieslēgtu, vienu sekundi turiet nospiestu .
Visu noklusējuma iestatījumu atiestatīšana
PIEZĪME. šī darbība dzēš visu lietotāja ievadīto informāciju un
aktivitāšu vēsturi. Ja jums ir iestatīts Garmin Pay maks,
noklusējuma iestatījumu atjaunošana dzēš no ierīces arī maku.
Varat atjaunot visus ierīces iestatījumus rūpnīcas noklusējuma
vērtībās.
1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Sistēma > Atiestatīt.
3 Atlasiet opciju:
• Lai visus ierīces iestatījumus atiestatītu rūpnīcas
noklusējuma vērtībās un saglabātu visu aktivitāšu
informāciju un saglabāto mūziku, atlasiet Atiestatīt
noklusējuma iest..
• Lai dzēstu visas aktivitātes no vēstures, atlasiet Dzēst
visas aktivitātes.
• Lai atiestatītu visas attāluma un laika kopsummas, atlasiet
Atiestatīt kopsummas.
• Lai visus ierīces iestatījumus atiestatītu rūpnīcas
noklusējuma vērtībās un dzēstu visu aktivitāšu informāciju
un saglabāto mūziku, atlasiet Dzēst datus un atiestatīt
iest..
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot
lietotni Garmin Connect
Lai ierīces programmatūru atjauninātu, izmantojot lietotni
Garmin Connect, jums ir jābūt Garmin Connect kontam, un
ierīce ir jāsavieno pārī ar saderīgu viedtālruni (Viedtālruņa un
ierīces pāra savienojuma veidošana, 19. lappuse).
Sinhronizējiet ierīci ar lietotni Garmin Connect (Datu manuāla
sinhronizācija ar Garmin Connect, 20. lappuse).
Kad ir pieejama jauna programmatūras versija, lietotne
Garmin Connect nosūta to uz jūsu ierīci.
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot
Garmin Express
Lai varētu atjaunināt ierīces programmatūru, ir nepieciešams
Garmin Connect konts, kā arī ir jālejupielādē Garmin Express
lietotne.
1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
Kad ir pieejama jauna programmatūras versija, Garmin
Express nosūta to uz jūsu ierīci.
Traucējummeklēšana
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
3 Atjaunināšanas laikā neatvienojiet ierīci no datora.
PIEZĪME. ja ierīcē jau tika iestatīta Wi‑Fi savienojamība,
Garmin Connect var automātiski lejupielādēt pieejamos
programmatūras atjauninājumus jūsu ierīcē, ja savienojums
tika izveidots, izmantojot Wi‑Fi.
Mana ierīce ir nepareizā valodā
1 Turiet nospiestu .
2 Ritiniet sarakstā uz leju līdz pēdējam vienumam un atlasiet
to.
3 Atlasiet pirmo vienumu sarakstā.
4 Lai atlasītu savu valodu, izmantojiet UP un DOWN.
Vai mans viedtālrunis ir saderīgs ar manu
ierīci?
Ierīce Forerunner ir saderīga ar viedtālruni, izmantojot Bluetooth
bezvadu tehnoloģiju.
Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz vietni
www.garmin.com/ble
Mans tālrunis neveido savienojumu ar ierīci
Ja tālrunis neveido savienojumu ar ierīci, varat izmēģināt tālāk
norādītos ieteikumus.
• Izslēdziet viedtālruni un ierīci un vēlreiz ieslēdziet.
• Iespējojiet Bluetooth tehnoloģiju savā viedtālrunī.
• Atjauniniet lietotni Garmin Connect uz jaunāko versiju.
• Noņemiet ierīci no lietotnes Garmin Connect, lai atkārtoti
mēģinātu veikt pāra veidošanas procesu.
Ja izmantojat Apple ierīci, jums ir jānoņem ierīce arī no
Bluetooth iestatījumiem viedtālrunī.
• Ja iegādājāties jaunu viedtālruni, noņemiet ierīci no lietotnes
Garmin Connect viedtālrunī, kuru paredzat pārstāt lietot.
• Novietojiet viedtālruni 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
• Viedtālrunī atveriet lietotni Garmin Connect, atlasiet
vai
un atlasiet Garmin ierīces > Pievienot ierīci, lai pārietu pāra
savienojuma veidošanas režīmā.
• Select Izvēlne > Iestatījumi > Tālrunis > Izveidot pāra sav.
ar tālruni.
Akumulatora darbības laika maksimizēšana
Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, var veikt vairākas
darbības.
• Samaziniet fona apgaismojuma noildzes laiku (Fona
apgaismojuma iestatījumu maiņa, 35. lappuse).
• Samaziniet fona apgaismojuma spilgtumu.
• Izslēdziet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, ja neizmantojat
funkcijas, kuru darbībai tā ir nepieciešama (Bluetooth
pievienotās funkcijas, 20. lappuse).
• Pārtraucot aktivitāti ilgāku laika periodu, izmantojiet opciju
Veidot rez. vēlāk (Aktivitātes beigšana, 2. lappuse).
• Izslēdziet aktivitātes izsekošanu (Aktivitātes izsekošanas
izslēgšana, 9. lappuse).
• Izmantojiet pulksteņa ciparnīcu, kas netiek atjaunināta katru
sekundi.
Piemēram, izmantojiet pulksteņa ciparnīcu bez otrās rokas
(Pulksteņa ciparnīcas pielāgošana, 33. lappuse).
• Ierobežojiet ierīcē parādāmos viedtālruņa paziņojumus
(Paziņojumu pārvaldība, 20. lappuse).
• Pārtrauciet sirdsdarbības ritma datu pārraidi uz pārī
savienotajām Garmin ierīcēm (Pulsa datu apraide uz Garmin
ierīcēm, 10. lappuse).
®
39
Mūzika pazūd, vai austiņas zaudē
savienojumu
• Izslēdziet plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma mērījumu
režīmu (Plaukstas locītavas sirsdarbības ritma monitora
izslēgšana, 10. lappuse).
PIEZĪME. plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma mērījumu
režīmu paredzēts izmantot, lai aprēķinātu stipras intensitātes
laiku (minūtēs) un sadedzinātās kalorijas.
• Izslēdziet pulsa oksimetra funkciju (Plaukstas locītavas
sirsdarbības ritma monitora izslēgšana, 10. lappuse).
• Aktivitātei izmantojiet UltraTrac GPS režīmu (UltraTrac,
33. lappuse).
• Atlasiet Viedais ierakstīšanas intervāls (Sistēmas iestatījumi,
34. lappuse).
Kad lietojat ierīci Forerunner, kura ir pievienota austiņām,
izmantojot Bluetooth tehnoloģiju, signāls ir visspēcīgākais, ja
starp ierīci un austiņu antenu ir tieša skata līnija.
• Ja signāls plūst caur jūsu ķermeni, signāls, iespējams, var
zust, vai austiņas var atvienoties.
• Austiņas ar antenu ieteicams lietot tajā ķermeņa pusē, kurā
atrodas ierīce Forerunner.
Temperatūras rādījums nav precīzs
Datu lauki
Jūsu ķermeņa temperatūra ietekmē iekšējā temperatūras
sensora temperatūras rādījumu. Lai iegūtu visprecīzāko
temperatūras rādījumu, noņemiet pulksteni no plaukstas
locītavas un uzgaidiet 20 līdz 30 minūtes.
Jūs varat arī izmantot izvēles tempe ārējo temperatūras
sensoru, lai skatītu precīzus apkārtnes temperatūras rādījumus,
valkājot pulksteni.
Manuāla ANT+ sensoru savienošana pārī
Lai manuāli savienotu pārī ANT+ sensorus, izmantojiet ierīces
iestatījumus. Kad sensoram pirmo reizi izveidosiet savienojumu
ar ierīci, izmantojot ANT+ bezvadu tehnoloģiju, ir jāizveido
savienojums pārī. Pēc savienojuma pārī izveides, kad sāksiet
aktivitāti (sensoram jābūt ieslēgtam un jāatrodas signāla
uztveršanas diapazonā), ierīce automātiski izveidos
savienojumu ar sensoru.
1 Savienojuma pārī izveides laikā, jums jāatrodas 10 m
(33 pēdu) attālumā no citiem ANT+ sensoriem.
2 Ja savienojumu pārī veidojat sirdsdarbības ritma mērījumu
monitoram, uzvelciet sirdsdarbības ritma mērījumu monitoru.
Sirdsdarbības ritma mērījumu monitors nesūtīs/nesaņems
datus, līdz tas tiks uzvilkts.
3 Turiet nospiestu .
4 Atlasiet Iestatījumi > Sensori un piederumi > Piev. jaunu.
5 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Meklēt visus.
• Atlasiet sensora veidu.
Kad sensors tiks savienots pārī ar ierīci, tiks parādīts
atbilstošs ziņojums. Sensora dati tiek parādīti datu lapas cilpā
vai pielāgotajā datu laukā.
Vai es varu izmantot savu Bluetooth sensoru
ar savu pulksteni?
Ierīce ir saderīga ar dažiem Bluetooth sensoriem. Kad sensoru
pievienojat Garmin ierīcei pirmo reizi, ir jāizveido ierīces un
sensora pāra savienojums. Pēc pāra savienojuma izveidošanas
ierīce izveido savienojumu ar sensoru automātiski, kad jūs sākat
aktivitāti un sensors ir aktīvs un atrodas diapazonā.
1 Turiet nospiestu .
2 Atlasiet Iestatījumi > Sensori un piederumi > Piev. jaunu.
3 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Meklēt visus.
• Atlasiet sava sensora veidu.
Izvēles datu laukus jūs varat pielāgot (Datu ekrānu
pielāgošana, 31. lappuse).
40
Pielikums
%FTP: pašreizējā spēka atdeve procentos no funkcionālās
sliekšņvērtības jaudas.
% sirdsritma rezerve: procenti no sirdsdarbības ritma rezerves
(maksimālais sirdsdarbības ritms mīnus sirdsdarbības ritms
miera stāvoklī).
10 s balanss: vidējais kreisās/labās puses spēka balanss 10
sekunžu kustības laikā.
10 s jauda: vidējā spēka atdeve 10 sekunžu kustības laikā.
30 s balanss: vidējais kreisās/labās puses spēka balanss 30
sekunžu kustības laikā.
30 s jauda: vidējā spēka atdeve 30 sekunžu kustības laikā.
3 s balanss: vidējais kreisās/labās puses spēka balanss 3
sekunžu kustības laikā.
3 s jauda: vidējā spēka atdeve 3 sekunžu kustības laikā.
500 m distances temps: vidējais airēšanas temps uz 500
metriem pašreizējā distancē.
500 m temps: pašreizējais airēšanas temps uz 500 metriem.
Aerobā treniņa efektivitāte: pašreizējās aktivitātes ietekme uz
jūsu aerobo spēju līmeni.
Aizmugure: aizmugurējais velosipēda pārnesums no
pārnesumu pozīcijas sensora.
Anaerobā treniņa efektivitāte: pašreizējās aktivitātes ietekme
uz jūsu anaerobo spēju līmeni.
Apkārtējais spiediens: nekalibrēts atmosfēras spiediens.
Aplēstais kopējais attālums: aplēstais attālums no sākuma
līdz galapunktam. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic
naviģēšana.
Apturēts laiks: kopējais apturētais laiks pašreizējā aktivitātē.
Atkārtojumi: atkārtojumu skaits fizisko vingrojumu sēriju kopā
izturības treniņa aktivitātes laikā.
Atkārtot: taimeris pēdējam intervālam plus pašreizējai atpūtai
(peldēšana baseinā).
Atlikušais attālums: atlikušais attālums līdz galapunktam. Lai
šos datus skatītu, jums ir jāveic naviģēšana.
Atrašanās vieta: pašreizējā pozīcija, izmantojot atlasīto
pozīcijas formāta iestatījumu.
Ātrums: pašreizējais kustības ātrums.
Ātrums distancē: vidējais ātrums pašreizējā distancē.
Ātrums izvēlēts pareizs: ātrums, kādā jūs pabeidzat maršrutu
galapunktā. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic naviģēšana.
Attālums: attālums, kuru veicāt pašreizējā celiņā vai aktivitātē.
Attālums uz vēzienu: smaiļošana. Vēziena laikā veiktais
attālums.
Augstums: jūsu pašreizējās atrašanās vietas augstums virs
jūras līmeņa.
Balanss: pašreizējais kreisās/labās puses spēka balanss.
Barometriskais spiediens: pašreizējais nekalibrētais vides
spiediens.
Pielikums
Baterijas uzlādes līm.: atlikusī akumulatora jauda.
Di2 akumulators: di2 sensora akumulatora atlikušais uzlādes
līmenis.
Diennakts laiks: dienas laiks, pamatojoties uz jūsu pašreizējo
atrašanās vietu un laika iestatījumiem (formāts, laika zona,
vasaras vai ziemas laiks).
Dist. % sirdsdarb. ritma rezerve: vidējā procentuālā vērtība no
sirdsdarbības ritma rezerves (maksimālais sirdsdarbības
ritms mīnus sirdsdarbības ritms miera stāvoklī) pašreizējā
distancē.
Dist. attālums uz vēzienu: peldēšana. Vidējais vēziena laikā
veiktais attālums pašreizējā distancē.
Dist. kreisā maks. jaudas fāze: vidējās jaudas fāzes
maksimuma leņķis kreisajai kājai pašreizējā distancē.
Dist. labā maks. jaudas fāze: vidējās jaudas fāzes maksimuma
leņķis labajai kājai pašreizējā distancē.
Dist. saskares ar zemi laiks: vidējais saskares ar zemi laiks
pašreizējā distancē.
Dist. sirdsdarb. ritms %maks.: vidējā procentuālā vērtība no
maksimālā sirdsdarbības ritma pašreizējā distancē.
Dist. vert. koeficients: vidējā vertikālo svārstību attiecība pret
soļa garumu pašreizējā distancē.
Dist. vert. svārstības: vidējais vertikālo svārstību daudzums
pašreizējā distancē.
Distances: pašreizējā aktivitātē pabeigto apļu skaits.
Distances att. uz vēzienu: smaiļošana. Vidējais vēziena laikā
veiktais attālums pašreizējā distancē.
Distances balanss: vidējais kreisās/labās puses spēka balanss
pašreizējā distancē.
Distances garums: attālums, kuru veicāt pašreizējā distancē.
Distances GCT balanss: vidējā saskares ar zemi laika balanss
pašreizējā distancē.
Distances jauda: vidējā spēka atdeve pašreizējā distancē.
Distances kāpums: vertikālā kāpuma attālums pašreizējā
distancē.
Distances kreisā jaudas fāze: vidējās jaudas fāzes leņķis
kreisajai kājai pašreizējā distancē.
Distances kritums: vertikālā krituma attālums pašreizējā
distancē.
Distances labā jaudas fāze: vidējās jaudas fāzes leņķis labajai
kājai pašreizējā distancē.
Distances laiks: hronometra laiks pašreizējā distancē.
Distances NP: vidējā Normalized Power pašreizējā distancē.
Distances platf. centra nobīde: vidējā platformas centra
nobīde pašreizējā distancē.
Distances sirdsdarbības ritms: vidējais sirdsdarbības ritms
pašreizējā distancē.
Distances soļa garums: vidējais soļa garums pašreizējā
distancē.
Distances temps: vidējais temps pašreizējā distancē.
Distances vēzienu ātrums: peldēšana. Vidējais vēzienu skaits
minūtē (vēz./min.) pašreizējā distancē.
Distances vēzienu ātrums: smaiļošana. Vidējais vēzienu skaits
minūtē (vēz./min.) pašreizējā distancē.
Distance Swolf: swolf rezultāts pašreizējā distancē.
Elektrobarošana: pašreizējā spēka atdeve vatos.
Elpošanas intensitāte: jūsu elpošanas ātrums elpas vilcienos
minūtē (elpas vilc./min.).
ETA: aplēstais dienas laiks, kad jūs sasniegsit galapunktu
(pielāgots vietējam galapunkta laikam). Lai šos datus skatītu,
jums ir jāveic naviģēšana.
Pielikums
ETE: aplēstais atlikušais laiks, līdz sasniegsit galapunktu. Lai
šos datus skatītu, jums ir jāveic naviģēšana.
Galapunkta atrašanās vieta: jūsu galapunkta pozīcija.
Galapunkta ceļa punkts: pēdējais punkts maršrutā uz
galapunktu. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic naviģēšana.
Garums: pašreizējā aktivitātē pabeigto baseina garumu skaits.
GCT balanss: saskares ar zemi kreisās/labās puses balanss
skrienot.
GPS: gPS satelīta signāla stiprums.
GPS augstums: jūsu pašreizējās atrašanās vietas augstums,
izmantojot GPS.
GPS kurss: virziens, kurā jūs dodaties, pamatojoties uz GPS.
Griezes momenta efektivitāte: mērījums, cik efektīvi braucējs
griež pedāļus.
Iestatīt taimeri: izturības treniņa aktivitātes laikā ir pašreizējā
fizisko vingrojumu sēriju kopā pavadītā laika daudzums.
Intensity Factor: Intensity Factor™ pašreizējā aktivitātē.
Intervāla attālums: attālums, kuru veicāt pašreizējā intervālā
Intervāla garums: pašreizējā intervālā pabeigto baseina
garumu skaits.
Intervāla laiks: hronometra laiks pašreizējā intervālā.
Intervāla maks. %maks.: maksimālā procentuālā vērtība no
maksimālā sirdsdarbības ritma pašreizējā peldējuma
intervālā.
Intervāla maksim. sirdsdarbības ritms: maksimālais
sirdsdarbības ritms pašreizējā peldējuma intervālā.
Intervāla maksimālais %SR: maksimālā procentuālā vērtība no
sirdsdarbības ritma rezerves (maksimālais sirdsdarbības
ritms mīnus sirdsdarbības ritms miera stāvoklī) pašreizējā
peldējuma intervālā.
Intervāla Swolf: vidējais Swolf rezultāts pašreizējā intervālā.
Intervāla temps: vidējais temps pašreizējā intervālā.
Intervāla vēziena veids: pašreizējais vēzienu veids intervālā.
Intervāla vēzieni uz garumu: vidējais vēzienu skaits uz
baseina garumu pašreizējā intervālā.
Intervāla vēzienu ātrums: vidējais vēzienu skaits minūtē (vēz./
min.) pašreizējā intervālā.
Intervāla vidējais %maks.: vidējā procentuālā vērtība no
maksimālā sirdsdarbības ritma pašreizējā peldējuma
intervālā.
Intervāla vidējais %SR: vidējā procentuālā vērtība no
sirdsdarbības ritma rezerves (maksimālais sirdsdarbības
ritms mīnus sirdsdarbības ritms miera stāvoklī) pašreizējā
peldējuma intervālā.
Intervāla vidējais sirdsdarbības ritms: vidējais sirdsdarbības
ritms pašreizējā peldējuma intervālā.
Izpildes spēja: izpildes spējas rādītājs ir jūsu spēju novērtējums
reāllaikā.
Jauda uz svara vienību: pašreizējais spēks, kas mērīts vatos
uz kilogramu.
Kalorijas: kopējais sadedzināto kaloriju daudzums.
Kompasa kurss: virziens, kurā jūs dodaties, pamatojoties uz
kompasu.
Kopā hemoglobīns: aplēstā kopējā hemoglobīna koncentrācija
muskulī.
Kopējais kāpums: kopējais augstuma kāpuma attālums kopš
pēdējās atiestatīšanas.
Kopējais kritums: kopējais augstuma krituma attālums kopš
pēdējās atiestatīšanas.
Kreisā jaudas fāze: pašreizējās jaudas fāzes leņķis kreisajai
kājai. Jaudas fāze ir pedāļa gājiena reģions, kur tiek radīta
pozitīvā jauda
41
Kreisā maks. jaudas fāze: pašreizējās jaudas fāzes
maksimuma leņķis kreisajai kājai. Jaudas fāzes maksimums
ir leņķis, kādā braucējs rada maksimālo maksimālo dzenošā
spēka daļu.
Kurss: virziens no jūsu sākuma atrašanās vietas uz galapunktu.
Kursu var skatīt kā plānotu vai kā iestatītu maršrutu. Lai šos
datus skatītu, jums ir jāveic naviģēšana.
Kurss: virziens, kādā jūs pārvietojaties.
Kustības laiks: kopējais kustības laiks pašreizējā aktivitātē.
Labā jaudas fāze: pašreizējās jaudas fāzes leņķis labajai kājai.
Jaudas fāze ir pedāļa gājiena reģions, kur tiek radīta pozitīvā
jauda
Labā maks. jaudas fāze: pašreizējās jaudas fāzes maksimuma
leņķis labajai kājai. Jaudas fāzes maksimums ir leņķis, kādā
braucējs rada maksimālo maksimālo dzenošā spēka daļu.
Laiks distancē sēžot: laiks, kas pavadīts sēžot, minot pedāļus
pašreizējā distancē.
Laiks distancē stāvot: laiks, kas pavadīts stāvot, minot pedāļus
pašreizējā distancē.
Laiks joslā: laiks, kas pagājis katrā sirdsdarbības vai spēka
zonā.
Laiks līdz nākamajam: aplēstais atlikušais laiks, līdz jūs
sasniedzat nākamo ceļa punktu maršrutā. Lai šos datus
skatītu, jums ir jāveic naviģēšana.
Laiks sēžot: laiks, kas pavadīts sēžot, minot pedāļus pašreizējā
aktivitātē.
Laiks stāvot: laiks, kas pavadīts stāvot, minot pedāļus
pašreizējā aktivitātē.
Lēkts: saullēkta laiks, pamatojoties uz jūsu GPS pozīciju.
Līdz nākamajam: atlikušais attālums līdz nākamajam ceļa
punktam maršrutā. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic
naviģēšana.
Maks. ātrums: lielākais ātrums pašreizējā aktivitātē.
Maks. augstums: lielākais augstums, kas sasniegts kopš
pēdējās atiestatīšanas.
Maksimālā distances jauda: augstākā spēka atdeve pašreizējā
distancē.
Maksimālais kāpums: maksimālais kāpuma ātrums pēdās
minūtē vai metros minūtē kopš pēdējās atiestatīšanas.
Maksimālais kritums: maksimālais krituma ātrums metros
minūtē vai pēdās minūtē kopš pēdējās atiestatīšanas.
Maksimālais navigācijas ātrums: maksimālais ātrums mezglos
pašreizējā aktivitātē.
Maksimālā jauda: augstākā spēka atdeve pašreizējā aktivitātē.
Min. Augstums: mazākais augstums, kas sasniegts kopš
pēdējās atiestatīšanas.
Muskuļu O2 līmenis %: aplēstais muskuļu skābekļa līmenis
asinīs procentos pašreizējā aktivitātē.
Nākamais ceļa punkts: nākamais punkts maršrutā. Lai šos
datus skatītu, jums ir jāveic naviģēšana.
Navigācijas ātrums: pašreizējais ātrums mezglos.
Navigācijas attālums: veiktais attālums jūras jūdzēs vai jūras
asīs.
Ne vairāk kā 24 stundas: maksimālā pēdējās 24 stundās
reģistrētā temperatūra, kas iegūta no saderīga temperatūras
sensora.
Nokāpto stāvu skaits: kopējais dienā nokāpto stāvu skaits.
No kursa: attālums pa labi vai pa kreisi, kādā jūs novirzījāties
no sākotnējā kustības ceļa. Lai šos datus skatītu, jums ir
jāveic naviģēšana.
Normalized Power: Normalized Power™ pašreizējā aktivitātē.
Pagājušais laiks: kopējais ierakstītais laiks. Piemēram, ja
ieslēdzat taimeri un skrienat 10 minūtes, pēc tam apturat
42
taimeri uz 5 minūtēm, pēc tam ieslēdzat taimeri un skrienat
20 minūtes, jūsu pagājušais laiks ir 35 minūtes.
Pārnesuma koeficients: priekšējā un aizmugurējā velosipēda
pārnesuma zobu skaits, ko noteicis pārnesumu pozīcijas
sensors.
Pēd. dist. sirds ritms %maks.: vidējā procentuālā vērtība no
maksimālā sirdsdarbības ritma pēdējā veiktajā distancē.
Pēd. distances ped. ātr.: riteņbraukšana. Vidējā kadence
pēdējā veiktajā distancē.
Ped. gr. ātr.: riteņbraukšana. Kloķa sviras apgriezienu skaits.
Lai šos datus varētu skatīt, ierīcei ir jābūt savienotai ar
kadences ierīci.
Pedāļa vienmērīgums: mērījums, cik vienmērīgi braucējs
piemēro spēku pedāļiem katrā pedāļu gājienā.
Pedāļu griešanās ātrums: skriešana. Soļi minūtē (labā un
kreisā kāja).
Pedāļu griešanās ātrums distancē: riteņbraukšana. Vidējā
kadence pašreizējā distancē.
Pedāļu griešanās ātrums distancē: skriešana. Vidējā kadence
pašreizējā distancē.
Pēdēdējās distances Swolf: swolf rezultāts pēdējā pabeigtā
distancē.
Pēdējā attāluma Swolf: swolf rezultāts pēdējā veiktā baseina
garumā.
Pēdējā attāluma vēziena veids: vēzienu veids, kas izmantots
pēdējā veiktā baseina garumā.
Pēdējā attāluma vēzieni: kopējais vēzienu skaits pēdējā veiktā
baseina garumā.
Pēdējā attāluma vēzienu ātrums: vidējais vēzienu skaits
minūtē (vēz./min.) pēdējā veiktā baseina garumā.
Pēdējās dist. att. uz vēzienu: peldēšana. Vidējais vēziena laikā
veiktais attālums pēdējā pabeigtā distancē.
Pēdējās dist. jauda: vidējā spēka atdeve pēdējā pabeigtā
distancē.
Pēdējās dist. kāp.: vertikālā kāpuma attālums pēdējā veiktajā
distancē.
PĒDĒJĀS DISTANCES %SRR: vidējā procentuālā vērtība no
sirdsdarbības ritma rezerves (maksimālais sirdsdarbības
ritms mīnus sirdsdarbības ritms miera stāvoklī) pēdējā
veiktajā distancē.
Pēdējās distances 500 m temps: vidējais airēšanas temps uz
500 metriem pēdējā distancē.
Pēdējās distances ātrums: vidējais ātrums pēdējā pabeigta
distancē.
Pēdējās distances att. uz vēzienu: smaiļošana. Vidējais
vēziena laikā veiktais attālums pēdējā pabeigtā distancē.
Pēdējās distances attālums: attālums, kuru veicāt pēdējā
veiktajā distancē.
Pēdējās distances kritums: vertikālā krituma attālums pēdējā
veiktajā distancē.
Pēdējās distances laiks: hronometra laiks pēdējā veiktajā
distancē.
Pēdējās distances Normalized Power: vidējā Normalized
Power pēdējā veiktajā distancē.
Pēdējās distances pedāļu ātrums: skriešana. Vidējā kadence
pēdējā veiktajā distancē.
Pēdējās distances sirdsdarbības ritms: vidējais sirdsdarbības
ritms pēdējā veiktajā distancē.
Pēdējās distances temps: vidējais temps pēdējā veiktajā
distancē.
Pēdējās distances temps: vidējais temps pēdējā veiktā
baseina garumā.
Pielikums
Pēdējās distances vēzieni: peldēšana. Kopējais vēzienu skaits
pēdējā veiktajā distancē.
Pēdējās distances vēzieni: smaiļošana. Kopējais vēzienu
skaits pēdējā veiktajā distancē.
Pēdējās distances vēzienu ātrums: peldēšana. Vidējais
vēzienu skaits minūtē (vēz./min.) pēdējā veiktajā distancē.
Pēdējās distances vēzienu ātrums: smaiļošana. Vidējais
vēzienu skaits minūtē (vēz./min.) pēdējā veiktajā distancē.
Peilējums: virziens no jūsu pašreizējās atrašanās vietas uz
galapunktu. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic naviģēšana.
Piederuma akumulators: pārnesumu pozīcijas sensora
akumulatora uzlādes līmenis.
Piederumi: priekšējais un aizmugurējais velosipēda pārnesums
no pārnesumu pozīcijas sensora.
Piederumu komplekts: pašreizējā pārnesumu kombinācija no
pārnesumu pozīcijas sensora.
PIL nākamajā: aplēstais dienas laiks, kad jūs sasniegsit
nākamo ceļa punktu maršrutā (pielāgots vietējam galapunkta
laikam). Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic naviģēšana.
Platformas centra nobīde: platformas centra nobīde
Platformas centra nobīde ir vieta uz pedāļa, kur tiek
piemērots spēks.
Platums/garums: pašreizējā pozīcija pēc ģeogrāfiskā platuma
un garuma neatkarīgi no atlasītā pozīcijas formāta
iestatījuma.
Priekšpuse: priekšējais velosipēda pārnesums no pārnesumu
pozīcijas sensora.
Restartēt taimeri: taimeris pašreizējai atpūtai (peldēšana
baseinā).
Saskares ar zemi laiks: laiks, cik ilgi skrienot katrā spertajā solī
kāja ir pie zemes. Saskares ar zemi laiks netiek aprēķināts
iešanas gadījumā.
Saulriets: saulrieta laiks, pamatojoties uz jūsu GPS pozīciju.
Sirdsdarbības r. zona: pašreizējais jūsu sirdsdarbības ritma
diapazons (no 1 līdz 5). Noklusējuma zonas balstās uz jūsu
lietotāja profilu un maksimālo sirdsdarbības ritmu (220 mīnus
jūsu vecums).
Sirdsdarbības ritms: sirdsdarbības ritms sirdspukstos minūtē
(sirdsp./min.).
Sirdsdarbības ritms %maks.: procenti no maksimālā
sirdsdarbības ritma.
Slīdēšanas koeficients: tā horizontālā attāluma proporcija, kas
veikts līdz izmaiņām vertikālā attālumā.
Slīdēšanas koeficients līdz galamērķim: planēšanas spēja,
kāda nepieciešama, lai nolaistos no pašreizējās pozīcijas līdz
galapunkta augstumam. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic
naviģēšana.
Slīpums: pacēluma (augstuma) virs trases (distances) aprēķins.
Piemēram, ja uz katriem 3 m (10 pēdām) kāpuma jūs veicat
60 m (200 pēdu), slīpums ir 5%.
Slodze: treniņa slodze pašreizējā aktivitātē. Treniņa slodze ir
treniņa laikā uzkrātais paaugstināta skābekļa patēriņš pēc
treniņa (EPOC), kas norāda, ar kādu piepūli jūs veicāt fizisko
vingrojumu sēriju.
Soļa garums: jūsu soļa garums no viena soļa līdz nākamajam,
mērīts metros.
Spēka zona: pašreizējais spēka atdeves diapazons (1–7),
pamatojoties uz jūsu FTP vai pielāgotiem iestatījumiem.
Stāvi minūtē: minūtē uzkāpto stāvu skaits.
Taimeris: atpakaļskaitīšanas taimera pašreizējais laiks.
Temperatūra: gaisa temperatūra. Jūsu ķermeņa temperatūra
ietekmē temperatūras sensoru. Jūs varat izveidot tempe
sensora pāra savienojumu ar savu ierīci, lai iegūtu precīzu
temperatūras datu pastāvīgu avotu.
Pielikums
Temps: pašreizējais temps.
Training Stress Score: Training Stress Score™ pašreizējā
aktivitātē.
Treniņš: kopējais rezultāts (spēka atdeve) kilodžoulos.
Uzkāpto stāvu skaits: kopējais dienā uzkāpto stāvu skaits.
Vairāku sporta v. laiks: kopējais laiks dažādiem sporta veidiem
dažādu sporta veidu aktivitātē, ietverot pārejas.
Vert.att. līdz mērķim: augstuma attālums starp jūsu pašreizējo
pozīciju un galapunktu. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic
naviģēšana.
Vertik. ātrums: kāpuma vai krituma ātrums laika gaitā.
Vertikālais ātrums līdz mērķim: kāpuma vai krituma ātrums
līdz iepriekš noteiktajam augstumam. Lai šos datus skatītu,
jums ir jāveic naviģēšana.
Vertikālais koeficients: vertikālo svārstību attiecība pret soļa
garumu.
Vertikālās svārstības: elastīgums skrējiena laikā. Ķermeņa
vertikālā kustība, mērīta katram solim centimetros.
Vēzieni: peldēšana. Kopējais vēzienu skaits pašreizējā
aktivitātē.
Vēzieni: smaiļošana. Kopējais vēzienu skaits pašreizējā
aktivitātē.
Vēzieni distancē: peldēšana. Kopējais vēzienu skaits
pašreizējā distancē.
Vēzieni distancē: smaiļošana. Kopējais vēzienu skaits
pašreizējā distancē.
Vēzienu ātrums: peldēšana. Vēzienu skaits minūtē (vēz./min.)
Vēzienu ātrums: smaiļošana. Vēzienu skaits minūtē (vēz./min.)
Vid. % sirdsdarb. ritma rezerve: vidējā procentuālā vērtība no
sirdsdarbības ritma rezerves (maksimālais sirdsdarbības
ritms mīnus sirdsdarbības ritms miera stāvoklī) pašreizējā
aktivitātē.
Vid. distances laiks: vidējais distances laiks pašreizējā
aktivitātē.
Vid. kreisā maks. jaudas fāze: vidējās jaudas fāzes
maksimuma leņķis kreisajai kājai pašreizējā aktivitātē.
Vid. kustības ātrums: vidējais kustības ātrums pašreizējā
aktivitātē.
Vid. labā maks. jaudas fāze: vidējās jaudas fāzes maksimuma
leņķis labajai kājai pašreizējā aktivitātē.
Vid. platformas centra nobīde: vidējā platformas centra nobīde
pašreizējā aktivitātē.
Vid. sirdsdarbības r.: vidējais sirdsdarbības ritms pašreizējā
aktivitātē.
Vid. vertikālais koeficients: vidējā vertikālo svārstību attiecība
pret soļa garumu pašreizējā nodarbībā.
Vidējais 500 m temps: vidējais airēšanas temps uz 500
metriem pašreizējā aktivitātē.
Vidējais atlikums: vidējais kreisās/labās puses spēka balanss
pašreizējā aktivitātē.
Vidējais ātrums: vidējais ātrums pašreizējā aktivitātē.
Vidējais attālums uz vēzienu: peldēšana. Vidējais vēziena
laikā veiktais attālums pašreizējā aktivitātē.
Vidējais attālums uz vēzienu: smaiļošana. Vidējais vēziena
laikā veiktais attālums pašreizējā aktivitātē.
Vidējais GCT balanss: vidējā saskares ar zemi laika balanss
pašreizējā posmā.
Vidējais kāpums: vidējais vertikālā kāpuma attālums kopš
pēdējās atiestatīšanas.
Vidējais kritums: vidējais vertikālā krituma attālums kopš
pēdējās atiestatīšanas.
43
Vidējais navigācijas ātrums: vidējais ātrums mezglos
pašreizējā aktivitātē.
Vidējais pedāļu griešanās ātrums: riteņbraukšana. Vidējā
kadence pašreizējā aktivitātē.
Vidējais pedāļu griešanās ātrums: skriešana. Vidējā kadence
pašreizējā aktivitātē.
Vidējais saskares ar zemi laiks: vidējais saskares ar zemi laiks
pašreizējā aktivitātē.
Vidējais sirdsdarb. ritms %maks.: vidējā procentuālā vērtība
no maksimālā sirdsdarbības ritma pašreizējā aktivitātē.
Vidējais soļa garums: vidējais soļa garums pašreizējā
nodarbībā.
Vidējais Swolf: vidējais Swolf rezultāts pašreizējā aktivitātē.
Swolf rezultāts ir viena garuma laika summa plus vēzienu
skaits šim garumam (Peldēšanas terminoloģija, 3. lappuse).
Peldot atklātos ūdeņos, Swolf rezultāta aprēķināšanai
izmanto 25 metrus.
Vidējais temps: vidējais temps pašreizējā aktivitātē.
Vidējais vēzienu ātrums: smaiļošana. Vidējais vēzienu skaits
minūtē (vēz./min.) pašreizējās aktivitātes laikā.
Vidējais vispārējais ātrums: vidējais ātrums pašreizējā
aktivitātē, ietverot gan kustības, gan apturētu ātrumu.
Vidējā jauda: vidējā spēka atdeve pašreizējā aktivitātē.
Vidējā kreisā jaudas fāze: vidējās jaudas fāzes leņķis kreisajai
kājai pašreizējā aktivitātē.
Vidējā labā jaudas fāze: vidējās jaudas fāzes leņķis labajai
kājai pašreizējā aktivitātē.
Vidējās vertikālās svārstības: vidējais vertikālo svārstību
daudzums pašreizējā aktivitātē.
Vidēji vēzieni uz garumu: vidējais vēzienu skaits uz baseina
garumu pašreizējā aktivitātē.
Vismaz 24 stundas: minimālā pēdējās 24 stundās reģistrētā
temperatūra, kas iegūta no saderīga temperatūras sensora.
VO2 Max. standarta parametri
Šajās tabulās ir iekļauta standartizēta klasifikācija VO2 max. aplēsēm pēc vecuma un dzimuma.
Vīrieši
Procentīle
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Lieliski
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Teicami
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Labi
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Viduvēji
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Vāji
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Sievietes
Procentīle
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Lieliski
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Teicami
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Labi
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Viduvēji
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Vāji
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Dati izmantoti ar The Cooper Institute atļauju. Lai uzzinātu vairāk, dodieties uz vietni www.CooperInstitute.org.
Riepas izmērs ir atzīmēts uz abām riepas pusēm. Šis nav
FTP novērtējumi
visaptverošs saraksts. Riteņa apkārtmēru varat arī izmērīt vai
Šajā tabulās ir iekļautas klasifikācijas funkcionālās
noteikt, izmantot kādu no internetā pieejamajiem kalkulatoriem.
sliekšņvērtības jaudas (FTP) aplēsēm pēc dzimuma.
Riepas izmērs
Riteņa apkārtmērs (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
Mazāk par 2,23
24 × 1
1753
24 × 3/4 cilindrisks
1785
Sievietes
Vati uz kilogramu (W/kg)
24 × 1-1/8
1795
Lieliski
4,30 un vairāk
24 × 1,75
1890
Teicami
No 3,33 līdz 4,29
24 × 1-1/4
1905
No 2,36 līdz 3,32
24 × 2,00
1925
No 1,90 līdz 2,35
24 × 2,125
1965
Mazāk par 1,90
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
FTP novērtējumu pamatā ir šis pētījums: Hunter Allen and
Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
Riteņu lielums un apkārtmērs
26 × 1,40
2005
Ātruma sensors automātiski nosaka riteņu lielumu. Ja
nepieciešams, varat manuāli ievadīt riteņu apkārtmēru ātruma
sensora iestatījumos.
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
Vīrieši
Vati uz kilogramu (W/kg)
Lieliski
5,05 un vairāk
Teicami
No 3,93 līdz 5,04
Labi
No 2,79 līdz 3,92
Viduvēji
No 2,23 līdz 2,78
Netrenēts
Labi
Viduvēji
Netrenēta
44
Pielikums
Riepas izmērs
Riteņa apkārtmērs (mm)
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 × 2,1
2288
29 × 2,2
2298
29 × 2,3
2326
650 × 20C
1938
650 × 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C cilindrisks
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Simbolu definīcijas
Šie simboli var būt redzami uz ierīces vai piederuma etiķetes.
EEIA atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes simbols. EEIA
simbols ir pievienots produktam saskaņā ar ES Direktīvu
2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem
(EEIA). Tas ir paredzēts, lai novērstu šā produkta nepareizu
apsaimniekošanu un veicinātu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi.
Pielikums
45
Rādītājs
A
aklimatizācija 14
aktivitāšu saglabāšana 1, 3, 10
aktivitātes 1, 2, 30, 33
pielāgot 2, 3, 30
saglabāšana 2
sākšana 2, 27
aktivitātes izsekošana 8, 9
akumulators
maksimizēšana 20, 33, 39
uzlāde 36
altimetrs 28, 34
kalibrēšana 34
ANT+ sensori 29, 30
atgriezties sākumā, navigācija 27
atgūšanās 14, 16, 17
atjauninājumi, programmatūra 39
atpakaļskaitīšanas taimeris 35
atrašanās vietas 26
dzēšana 26
rediģēšana 26
saglabāšana 26, 27
attālums 33
brīdinājumi 28, 31
augstums 14
austiņas
Bluetooth tehnoloģija 23, 40
pievienošana 23
Auto Lap 32
Auto Pause 32
automātiska kāpšana 32
automātiska ritināšana 33
B
barometrs 28, 34
kalibrēšana 34
baterija, nomaiņa 37
baterijas nomaiņa 37
Bluetooth sensori 29
Bluetooth tehnoloģija 1, 4, 19–21, 39
austiņas 23, 40
Body Battery 18
braukšana ar sniega dēli 3
brīdinājumi 9, 28, 31, 32, 35
sirdsdarbības ritms 4, 10
brīdinājums 4
C
ceļa punkti 28
plānošana 26
ceļi 26
cilvēks aiz borta (MOB) 27
Connect IQ 21
D
dati
augšupielāde 20
koplietošana 7
lapas 31
pārsūtīšana 25
saglabāšana 11, 25
dators 23
datu augšupielāde 20
datu koplietošana 7
datu lauki 21
dažādi sporta veidi 2, 3, 25
distances 1
drošības informācija 22
dzēšana
personīgie rekordi 6
vēsture 25
visi lietotāja dati 25
E
ekrāns 35
F
Fiziskā forma 15
46
fizisko vingrojumu sērijas 5
ielāde 5
fona apgaismojums 1, 35
G
Galileo 33
galvenā izvēlne, pielāgošana 30
Garmin Connect 5, 19–21, 25, 39
datu glabāšana 25
Garmin Express 21, 38
programmatūras atjaunināšana 38
Garmin Pay 23, 24
garumi 3
GLONASS 33, 34
GPS 1, 33, 34
iestatījumi 33
signāls 2, 38, 39
GroupTrack 22, 33
H
hronometrs 35
I
iekštelpu treniņi 2
ierīces atiestatīšana 39
ierīces ID 36
ierīces pielāgošana 21, 31, 34, 35
ierīces tīrīšana 11, 12, 37
iestatījumi 9, 18, 28, 30–35, 39
ikonas 1
intensitātes minūtes 9, 38
interesējoši objekti 26–28
intervāli 3
fizisko vingrojumu sērijas 5
treniņi 5
izlase 30
izpildes spēja 13–15
izsekošana 18, 21
izvēlne 1
laukumi
atlase 4
atskaņošana 4
lietotāja dati, dzēšana 25
lietotāja profils 7
lietotnes 20, 21
viedtālrunis 19
LiveTrack 21, 22
logrīki 10, 18, 20, 21, 23
M
maks 1, 24
maksājumi 23, 24
maršruti 26
iestatījumi 32
mērījumi 4
mērķi 6
mērķis 6
mērvienības 35
metronoms 7
miega režīms 8, 9
MOB 27
modinātāji 35
mūzika 1, 22
atskaņošana 23
ielāde 23
pakalpojumi 22
mūzikas pārvaldība 21, 23
N
navigācija 26, 28, 31
apstāšanās 27
atgriezties sākumā 27
Skats un kustība 27
negadījuma noteikšana 21, 22
NFC 24
O
odometrs 4, 25
J
P
jauda (spēks) 14
brīdinājumi 31
metri 14, 16, 30, 44
zonas 8
joslas, laiks 35
pacēlums 14
palīdzība 21, 22
paplašināts attēlojums 7
paziņojumi 19, 20
peldbaseina lielums 10
peldēšana 3, 10, 11
personīgie rekordi 6
dzēšana 6
piederumi 29, 30, 38, 40
pievienošana 20, 21
profili 1
aktivitāte 1, 3
lietotājs 7
prognozētais finiša laiks 15
programmatūra
atjaunināšana 38, 39
licence 36
versija 36
pulkstenis 1, 35
pulksteņa ciparnīcas 33
pulksteņa režīms 33, 39
pulksteņa skati 21, 33
pulsa oksimetrija 9, 18
pulsa oksimetrs 18
K
kadence, sensori 29
kājas mērierīce 29
kalendārs 5
kalibrēšana
altimetrs 34
kompass 34
kalorija, brīdinājumi 31
karte 27, 28, 31
kartes 28, 31
atjaunināšana 38
naviģēšana 27, 28
pārlūkošana 27, 28
kartes punkti. Skatiet interesējoši objekti
kompass 28, 34
kalibrēšana 34
kontaktpersonas, pievienošana 22
kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem 21, 22
koordinātas 26
krass pagrieziens 4
kursa iestatīšana 28
kursi 26, 28
veidošana 26
Kustības IQ 9
L
laika joslas 35
laikapstākļi 21
laiks 35
brīdinājumi 31
iestatījumi 35
joslas un formāti 35
layup 4
laktāta sliekšņvērtība 13–15
R
rezultātu karte 4
riteņu lielums 44
S
sacensība 6
saīsnes 21
saites 37
saskares ar zemi laiks 12, 13
satelīta signāli 33, 38, 39
savienošana pārī 19
ANT+ sensori 10, 40
Bluetooth sensori 40
sensori 29
viedtālrunis 19, 39
Rādītājs
segmenti 6, 7
sirdsdarbības ritms 1, 9, 10
brīdinājumi 10, 31
monitors 10–14, 17, 37
sensoru savienošana pārī 10
zonas 7, 8, 14, 25
sistēmas iestatījumi 34
sitiena mērīšana 4
skābekļa līmenis asinīs 18
skaņas signāli 7
Skats un kustība 27
skriešanas dinamika 12, 13
skriešanas sacensības prognoze 13
slēpošana
braukšana ar sniega dēli 3
kalnu slēpošana 3
soļa garums 12
soļu mērītājs 29
soļu skaits ciklā 7, 12
brīdinājumi 31
specifikācijas 37
Spotify 23
statistika 4
stresa līmenis 13, 18
stresa rezultāts 18
swolf rezultāts 3
zonas Green skats, spraudītes atrašanās
vieta 4
T
taimeris 1, 3, 10, 24
atpakaļskaitīšana 35
taustiņi 1, 21, 34, 35, 37
tempe 30, 40
temperatūra 14, 30, 40
toņi 35
TracBack 2, 27
Training Effect 14, 15
traucējummeklēšana 10–13, 18, 19, 36, 38, 39
trenažieris 2
treniņa slodze 16, 17
treniņa statuss 14, 16, 17
treniņš 1, 5, 6, 14, 17, 20
plāni 5
treniņš telpā 2, 29
triatlona treniņš 3
U
UltraTrac 33
USB 39
uzlāde 36
V
vadības izvēlne 21
valoda 34, 39
velosipēda sensori 29
vertikālais koeficients 12, 13
vertikālās svārstības 12, 13
vēsture 10, 24, 25
dzēšana 25
nosūtīšana uz datoru 25
sūtīšana uz datoru 25
vēzieni 3
vēzienu analīze 4
viedtālrunis 1, 20, 21, 39
lietotnes 19–21
savienošana pārī 19, 39
vingrinājumi 3
vingrināšanās 3
vingrojumu sērijas 5
VIRB tālvadība 35, 36
Virtual Partner 6
VO2 Max. 13–16, 44
W
Wi‑Fi 21, 39
pievienošana 21
Z
ziemeļu norāde 34
zonas
jauda 8
sirdsdarbības ritms 7, 8
Rādītājs
47
support.garmin.com
2019 gada Aprīlis
190-02515-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising