Garmin | Forerunner® 945 | User guide | Garmin Forerunner® 945 Användarhandbok

Garmin Forerunner® 945 Användarhandbok
FORERUNNER 945
®
Användarhandbok
© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin-logotypen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner , inReach , VIRB , Virtual Partner och Xero™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är
registrerade i USA och andra länder. Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, HRM-Run™, HRM-Tri™, HRM-Swim™, QuickFit ,
tempe™, TrueUp™, TruSwing™, Varia™, Varia Vision™ och Vector™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av
Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple , iPhone , iTunes och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Märket BLUETOOTH och
logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. The Cooper Institute och eventuella relaterade varumärken tillhör The Cooper Institute.
Avancerad hjärtslagsanalys från Firstbeat. Spotify programvaran omfattas av tredjepartslicenser som finns här: https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses. Shimano och Di2™ är
varumärken som tillhör Shimano, Inc. STRAVA och Strava™ är varumärken som tillhör Strava, Inc. Training Stress Score™, Intensity Factor™ och Normalized Power™ är varumärken som tillhör
Peaksware, LLC. Wi‑Fi är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga
varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Denna produkt är certifierad av ANT+ . Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.
®
Modellnr: A03525
Innehållsförteckning
Översikt över enheten ................................................................. 1
GPS-status och statusikoner ................................................. 1
Ställa in klockan .......................................................................... 1
Träningsmål ........................................................................... 7
Om pulszoner ......................................................................... 7
Ställa in dina pulszoner ..................................................... 7
Låta enheten ange dina pulszoner .................................... 8
Beräkning av pulszon ........................................................ 8
Ange dina kraftzoner .............................................................. 8
Aktiviteter och appar...................................................... 1
Aktivitetsspårning.......................................................... 8
Introduktion.....................................................................1
Ut och springa ............................................................................. 1
Starta en aktivitet ........................................................................ 1
Tips för att spela in aktiviteter ................................................ 2
Stoppa en aktivitet ...................................................................... 2
Skapa en anpassad aktivitet ....................................................... 2
Inomhusaktiviteter ....................................................................... 2
Kalibrera löpbandsdistansen ................................................. 2
Utomhusaktiviteter ...................................................................... 2
Multisport ............................................................................... 2
Triathlonträning ................................................................. 2
Skapa en multisportaktivitet .............................................. 3
Tips för triathlonträning eller för att använda
multisportaktiviteter ........................................................... 3
Simning .................................................................................. 3
Simterminologi .................................................................. 3
Simtagstyper ..................................................................... 3
Tips för simningsaktiviteter ................................................ 3
Vila vid simning i bassäng ................................................. 3
Träna med träningsloggen ................................................ 3
Visa dina skidåk ..................................................................... 3
Golf ........................................................................................ 4
Spela golf .......................................................................... 4
Hålinformation ................................................................... 4
Flytta flaggan ..................................................................... 4
Visa uppmätta slag ............................................................ 4
Visa layup- och doglegavstånd ......................................... 4
Registrera score ................................................................ 4
Uppdatera ett resultat ........................................................ 4
TruSwing™ ....................................................................... 4
Använda total distans för golf ............................................ 4
Spåra statistik .................................................................... 4
Spela upp ljuduppmaningar under aktiviteten ............................ 4
Träning............................................................................ 5
Träningspass .............................................................................. 5
Följa ett träningspass från Garmin Connect .......................... 5
Påbörja ett träningspass ........................................................ 5
Om träningskalendern ............................................................ 5
Använda Garmin Connect träningsprogram ..................... 5
Intervallpass ........................................................................... 5
Skapa ett intervallpass ...................................................... 5
Starta ett intervallpass ....................................................... 5
Stoppa ett intervallpass ..................................................... 5
Använda Virtual Partner® ........................................................... 5
Ställa in ett träningsmål .............................................................. 6
Avbryta ett träningsmål .......................................................... 6
Tävla i en föregående aktivitet .................................................... 6
Personliga rekord ........................................................................ 6
Visa dina personliga rekord ................................................... 6
Återställa ett personligt rekord ............................................... 6
Ta bort ett personligt rekord ................................................... 6
Ta bort alla personliga rekord ................................................ 6
Segment ..................................................................................... 6
Strava™ segment .................................................................. 6
Tävla mot ett segment ........................................................... 6
Visa segmentinformation ....................................................... 7
Använda metronomen ................................................................ 7
Läge för utökad display .............................................................. 7
Ställa in din användarprofil ......................................................... 7
Innehållsförteckning
Automatiskt mål .......................................................................... 8
Använda inaktivitetsvarning ........................................................ 8
Sömnspårning ............................................................................. 8
Använda automatisk sömnmätning ........................................ 8
Använda stör ej-läge .............................................................. 8
Intensiva minuter ........................................................................ 8
Få intensiva minuter ............................................................... 9
Garmin Move IQ™ Händelser .................................................... 9
Inställningar för aktivitetsspårning .............................................. 9
Stänga av aktivitetsspårning .................................................. 9
Pulsfunktioner................................................................ 9
Pulsmätning vid handleden ........................................................ 9
Bära enheten ......................................................................... 9
Tips för oregelbundna pulsdata ............................................. 9
Visa puls-widgeten ................................................................. 9
Sända pulsdata till Garmin® enheter ................................... 10
Ställa in en varning för onormal puls ................................... 10
Stänga av pulsmätaren vid handleden ................................ 10
Tillbehöret HRM-Swim .............................................................. 10
Pulsmätning vid simning ...................................................... 10
Ta en simtur i bassäng .................................................... 10
Simma i öppet vatten ...................................................... 10
Anpassa storleken på pulsmätaren ..................................... 10
Ta på dig pulsmätaren ......................................................... 10
Tips om hur du använder tillbehöret HRM-Swim ................. 10
Sköta om pulsmätaren ......................................................... 10
Tillbehöret HRM-Tri .................................................................. 11
Simning i bassäng ................................................................ 11
Ta på dig pulsmätaren ......................................................... 11
Datalagring ........................................................................... 11
Sköta om pulsmätaren ......................................................... 11
Tips för oregelbundna pulsdata ................................................ 11
Löpdynamik .............................................................................. 11
Träna med löpdynamik ........................................................ 12
Färgmätare och löpdynamikdata ......................................... 12
Balans för markkontakttid – data ..................................... 12
Vertikal rörelse och kvot vertikal rörelse/steglängd ......... 12
Tips om det saknas löpdynamikdata ................................... 13
Prestationsmätningar ................................................................ 13
Stänga av prestationsaviseringar ........................................ 13
Upptäcka prestandamätningar automatiskt ......................... 13
Synkronisera aktiviteter och prestationsmätningar .............. 13
Om VO2-maxberäkningar .................................................... 13
Få ditt förväntade VO2-maxvärde för löpning ................. 14
Få ditt förväntade VO2-maxvärde för cykling .................. 14
Värme- och höjdacklimatisering för bra prestation .............. 14
Visa dina förutsagda tävlingstider ........................................ 14
Om Training Effect ............................................................... 14
Prestationsförhållande ......................................................... 14
Visa ditt prestationsförhållande ....................................... 15
Mjölksyratröskel ................................................................... 15
Genomföra ett guidat test för att fastställa din
mjölksyratröskel .............................................................. 15
Hämta din FTP-uppskattning ............................................... 15
Utför ett FTP-test ............................................................. 15
Träningsstatus .......................................................................... 15
Träningsstatusnivåer ............................................................ 16
Tips för att få din träningsstatus ...................................... 16
Träningsbelastning ............................................................... 16
i
Träningens belastningsfokus .......................................... 16
Återhämtningstid .................................................................. 17
Visa tid för återhämtning ................................................. 17
Återhämtningspuls .......................................................... 17
Pulsoximeter ............................................................................. 17
Visa pulsoximetriwidget ....................................................... 17
Aktivera pulsoximetrimätning under sömn ........................... 17
Sätt på läge för acklimatisering hela dagen ......................... 17
Tips för oregelbundna pulsoximeterdata ............................. 17
Visa din belastningsnivå för pulsvariabilitet .............................. 18
Body Battery ............................................................................. 18
Visa Body Battery widgeten ................................................. 18
Tips för bättre Body Battery data ......................................... 18
Smarta funktioner......................................................... 18
Para ihop din smartphone med enheten .................................. 18
Tips för befintliga Garmin Connect användare .................... 18
Aktivera aviseringar för Bluetooth ........................................ 18
Visa aviseringar ............................................................... 19
Hantera aviseringar ......................................................... 19
Stänga av Bluetooth smartphoneanslutningen ............... 19
Sätta på och slå av anslutningsvarningar för
smartphone ..................................................................... 19
Bluetooth anslutna funktioner ................................................... 19
Synkronisera data manuellt med Garmin Connect .............. 19
Hitta en borttappad mobil enhet ........................................... 19
Widgets ..................................................................................... 19
Visa widgets ......................................................................... 20
Om Min dag ..................................................................... 20
Visa meny för kontroller ....................................................... 20
Anpassa menyn för kontroller .............................................. 20
Visa väderwidgeten .............................................................. 20
Öppna musikkontrollerna ..................................................... 20
Connect IQ funktioner ............................................................... 20
Hämta Connect IQ funktioner med hjälp av datorn .............. 20
Wi‑Fi anslutna funktioner .......................................................... 21
Ansluta till ett Wi‑Fi nätverk ................................................. 21
Säkerhets- och spårningsfunktioner.......................... 21
Lägga till nödsituationskontakter .............................................. 21
Begära hjälp ......................................................................... 21
Sätta på och stänga av händelsedetektorn .............................. 21
Starta en GroupTrack session .................................................. 21
Tips för GroupTrack sessioner ............................................. 21
Musik............................................................................. 22
Ansluta till en tredjepartsleverantör .......................................... 22
Spotify® .................................................................................... 22
Hämta ljudinnehåll från Spotify ............................................ 22
Hämta personliga ljudfiler ......................................................... 22
Lyssna på musik ....................................................................... 22
Musikuppspelningskontroller ................................................ 22
Styr musikuppspelning på en ansluten smartphone ............ 22
Ansluta hörlurar med Bluetooth teknik ...................................... 23
Garmin Pay................................................................... 23
Konfigurera din Garmin Pay plånbok ........................................ 23
Betala för ett köp med hjälp av klockan .................................... 23
Lägga till ett kort i Garmin Pay plånboken ................................ 23
Hantera din Garmin Pay plånbok ......................................... 23
Ändra din Garmin Pay kod ........................................................ 23
Historik.......................................................................... 23
Använda historik ....................................................................... 23
Multisporthistorik .................................................................. 24
Visa din tid i varje pulszon ................................................... 24
Visa datatotaler ......................................................................... 24
Använda total distans ............................................................... 24
Ta bort historik .......................................................................... 24
ii
Garmin Connect ........................................................................ 24
Använda Garmin Connect på din dator ............................... 24
Datahantering ........................................................................... 24
Ta bort filer ........................................................................... 24
Navigering..................................................................... 25
Banor ........................................................................................ 25
Skapa och följa en bana i din enhet ..................................... 25
Skapa en tur och retur-bana ................................................ 25
Spara din plats .......................................................................... 25
Redigera dina sparade platser ............................................. 25
Beräkna en waypoint ................................................................ 25
Navigera till en destination ....................................................... 25
Navigera till en intressant plats ................................................. 25
Intressanta platser ............................................................... 26
Navigera med Kurs mot mål ..................................................... 26
Navigera till startpunkten under en aktivitet .............................. 26
Navigera till startpunkten för din senast sparade aktivitet ........ 26
Markera och starta navigation till en MOB-plats (man
överbord) .................................................................................. 26
Avbryta navigering .................................................................... 26
Karta ......................................................................................... 26
Visa kartan ........................................................................... 26
Spara eller navigera till en plats på kartan ........................... 26
Navigera med funktionen Runt omkring mig ........................ 27
Panorera och zooma på kartan ........................................... 27
Kartinställningar ................................................................... 27
Höjdmätare och barometer ....................................................... 27
Kompass ................................................................................... 27
Navigeringsinställningar ............................................................ 27
Anpassa kartfunktioner ........................................................ 27
Kurspekare ........................................................................... 27
Ange en riktningsmarkör ...................................................... 27
Ställa in navigeringsmeddelanden ....................................... 27
Trådlösa sensorer ........................................................ 28
Para ihop dina trådlösa sensorer .............................................. 28
Fotenhet ....................................................................................28
Ut och springa med fotenhet ................................................ 28
Kalibrera fotenheten ............................................................. 28
Förbättring av foot pod-kalibrering .................................. 28
Kalibrera fotenheten manuellt .............................................. 28
Ställa in hastighet och distans på en foot pod ..................... 28
Använd en cykelfarts- eller kadenssensor (tillval) .................... 28
Träna med kraftmätare ............................................................. 28
Använda elektroniska cykelväxlar ............................................ 29
Situationsberedskap ................................................................. 29
tempe ........................................................................................ 29
Anpassa enheten.......................................................... 29
Anpassa din aktivitetslista ......................................................... 29
Anpassa widgetslingan ............................................................. 29
Inställningar för aktiviteter och appar ........................................ 29
Anpassa datasidorna ........................................................... 30
Lägga till en karta i en aktivitet ............................................ 30
Varningar ............................................................................. 30
Ställa in varning ............................................................... 30
Inställningar för aktivitetskartor ............................................ 30
Ruttinställningar ................................................................... 31
Auto Lap ............................................................................... 31
Markera varv enligt distans ............................................. 31
Aktivera Auto Pause ............................................................ 31
Aktivera automatisk klättring ................................................ 31
3D-hastighet och avstånd .................................................... 31
Använda Bläddra automatiskt .............................................. 31
Ändra GPS-inställningarna .................................................. 32
GPS och andra satellitsystem ......................................... 32
UltraTrac ......................................................................... 32
Innehållsförteckning
Tidsgränsinställningar för energisparläge ............................ 32
Ta bort en aktivitet eller app ..................................................... 32
GroupTrack inställningar ........................................................... 32
Inställningar för urtavlan ........................................................... 32
Anpassa urtavlan ................................................................. 32
Givarinställningar ...................................................................... 32
Kompassinställningar ........................................................... 32
Manuell kalibrering av kompassen .................................. 32
Ställa in den nordliga referensen .................................... 33
Höjdmätarinställningar ......................................................... 33
Kalibrera barometrisk höjdmätare ................................... 33
Barometerinställningar ......................................................... 33
Kalibrera barometern ...................................................... 33
Xero platsinställningar .......................................................... 33
Systeminställningar ................................................................... 33
Tidsinställningar ................................................................... 33
Ändra inställningar för bakgrundsbelysning ......................... 34
Anpassa kortkommandon .................................................... 34
Ändra måttenheterna ........................................................... 34
Klockor ...................................................................................... 34
Ställa in larm ........................................................................ 34
Ta bort ett larm ..................................................................... 34
Starta nedräkningstimern ..................................................... 34
Använda stoppuret ............................................................... 34
Synkronisera klockan med GPS .......................................... 34
Ställa in tid manuellt ............................................................. 34
VIRB fjärrkontroll ....................................................................... 34
Styra en VIRB actionkamera ................................................ 34
Styra en VIRB actionkamera under en aktivitet ................... 35
Bilaga............................................................................. 39
Datafält ..................................................................................... 39
Standardklassificeringar för VO2-maxvärde ............................. 42
FTP-klassning ........................................................................... 43
Hjulstorlek och omkrets ............................................................ 43
Symbolförklaringar .................................................................... 43
Index.............................................................................. 45
Enhetsinformation........................................................ 35
Visa enhetsinformation ............................................................. 35
Se information om regler och efterlevnad för E-label .......... 35
Ladda enheten .......................................................................... 35
Tips för hur du laddar enheten ............................................. 35
Specifikationer .......................................................................... 35
Forerunner – specifikationer ................................................ 35
Specifikationer för HRM-Swim och HRM-Tri ........................ 36
Skötsel av enheten ................................................................... 36
Rengöra enheten ................................................................. 36
Byta batteri på HRM-Swim och HRM-Tri ............................. 36
Byta banden ..............................................................................36
Felsökning .................................................................... 37
Produktuppdateringar ............................................................... 37
Konfigurera Garmin Express ................................................ 37
Mer information ......................................................................... 37
Aktivitetsspårning ...................................................................... 37
Min dagliga stegräkning visas inte ....................................... 37
Stegräkningen verkar inte stämma ...................................... 37
Stegräkningen på enheten stämmer inte överens med
stegräkningen på mitt Garmin Connect konto ..................... 37
Antal trappor verkar inte vara korrekt ................................... 37
Mina intensiva minuter blinkar ............................................. 37
Söka satellitsignaler .................................................................. 37
Förbättra GPS-satellitmottagningen ..................................... 37
Starta om enheten .................................................................... 38
Återställa alla standardinställningar .......................................... 38
Uppdatera programvaran med appen Garmin Connect ........... 38
Uppdatera programvaran med Garmin Express ....................... 38
Enheten är på fel språk ............................................................ 38
Är min smartphone kompatibel med min enhet? ...................... 38
Telefonen ansluter inte till enheten ........................................... 38
Maximera batteritiden ............................................................... 38
Temperaturvärdet är inte korrekt .............................................. 38
Hur parar jag ihop sensorer från ANT+ manuellt? .................... 39
Kan jag använda min Bluetooth sensor med min klocka? ........ 39
Min musik stängs av eller mina hörlurar kopplas ifrån .............. 39
Innehållsförteckning
iii
Introduktion
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett
motionsprogram.
Översikt över enheten
• Para ihop din smartphone med Garmin Connect™ appen
(Para ihop din smartphone med enheten, sidan 18).
• Ställa in säkerhetsfunktioner (Säkerhets- och
spårningsfunktioner, sidan 21).
• Ställa in musik (Musik, sidan 22).
• Ställa in Wi‑Fi nätverk (Ansluta till ett Wi‑Fi nätverk,
sidan 21).
• Ställa in Garmin Pay™ plånboken (Konfigurera din
Garmin Pay plånbok, sidan 23).
Aktiviteter och appar
Enheten kan användas för inomhus-, utomhus-, idrotts- och
träningsaktiviteter. När du startar en aktivitet visar och
registrerar enheten sensordata. Du kan spara aktiviteter och
dela dem med andra Garmin Connect användare.
Du kan även lägga till Connect IQ™ aktiviteter och appar till
enheten med Connect IQ webbplatsen (Connect IQ funktioner,
sidan 20).
För mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning
och konditionsdata, gå till garmin.com/ataccuracy.
Ut och springa
Välj för att sätta på enheten.
Tryck här för att slå på och stänga av belysningen.
LIGHT Håll nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
Tryck här om du vill starta eller stoppa aktivitetstiduret.
START Välj för att välja ett alternativ eller bekräfta ett meddelande.
STOP
BACK
Tryck här för att återgå till föregående sida.
Tryck här för att registrera ett varv, vila eller övergång under
en aktivitet.
Den första träningsaktiviteten som du spelar in på din enhet kan
vara en löprunda, cykeltur eller valfri utomhusaktivitet. Du kan
behöva ladda enheten innan du startar aktiviteten (Ladda
enheten, sidan 35).
1 Välj START och sedan en aktivitet.
2 Gå ut och vänta medan enheten hämtar satelliter.
3 Tryck på START för att starta timern.
4 Gå ut och spring.
Välj för att bläddra genom widgetar, datasidor, alternativ och
DOWN inställningar.
Håll ned för att öppna musikkontrollerna (Musik, sidan 22).
UP
Välj för att bläddra genom widgetar, datasidor, alternativ och
inställningar.
Håll nedtryckt för att visa menyn.
GPS-status och statusikoner
GPS-statusringen och ikoner läggs tillfälligt över varje datasida.
För utomhusaktiviteter lyser statusringen grönt när GPS:en är
redo. När en ikon blinkar innebär det att enheten söker efter
signal. När en ikon lyser innebär det att signalen har hittats eller
att sensorn är ansluten.
GPS
GPS-status
Batteristatus
5 När du är klar med löprundan väljer du STOP för att stoppa
aktivitetstimern.
6 Välj ett alternativ:
• Tryck på Fortsätt om du vill starta aktivitetstimern igen.
• Tryck på Spara om du vill spara löprundan och återställa
aktivitetstimern. Välj löprundan för att visa en
sammanfattning.
Anslutningsstatus för smartphone
Wi‑Fi teknikstatus
®
Pulsstatus
Fotenhetsstatus
Running Dynamics Pod status
Fart- och kadenssensorns status
Status för cykellampa
Status för cykelradar
Status för läget för utökad display
Kraftmätarstatus
tempe™ sensorstatus
VIRB kamerastatus
®
• Välj Återuppta senare för att stänga av rundan och
fortsätta senare.
• Välj Varv för att markera ett varv.
• Välj Ta bort > Ja för att ta bort löprundan.
Ställa in klockan
Starta en aktivitet
Om du vill dra full nytta av Forerunner funktionerna ska du utföra
de här åtgärderna.
När du startar en aktivitet slås GPS på automatiskt (om detta
krävs). Om du har en trådlös sensor (tillval) kan du para ihop
Introduktion
1
den med Forerunner enheten (Para ihop dina trådlösa sensorer,
sidan 28).
1 Tryck på START.
2 Välj en aktivitet.
Obs! Aktiviteter inställda som favoriter visas först i listan
(Anpassa din aktivitetslista, sidan 29).
3 Välj ett alternativ:
• Välj en aktivitet från dina favoriter.
• Välj och välj en aktivitet från den utökade aktivitetslistan.
4 Om aktiviteten kräver GPS-signaler går du till en plats med fri
sikt mot himlen.
Vänta
tills GPS
visas.
5
Enheten är klar när den har fastställt din puls, hämtat GPSsignaler (vid behov) och anslutits till dina trådlösa sensorer
(vid behov).
6 Tryck på START för att starta aktivitetstiduret.
Enheten spelar in aktivitetsdata bara när aktivitetstimern är
igång.
Obs! Du kan hålla ned DOWN under en aktivitet för att
öppna musikkontrollerna.
Tips för att spela in aktiviteter
• Ladda enheten innan du startar en aktivitet (Ladda enheten,
sidan 35).
• Välj
för att spela in varv.
• Välj UP eller DOWN för att visa fler datasidor.
Stoppa en aktivitet
1 Välj STOP.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill återuppta aktiviteten väljer du Fortsätt.
• Om du vill spara aktiviteten och återgå till klockläge väljer
du Spara > Klar.
• Om du vill avbryta aktiviteten och återuppta den vid ett
senare tillfälle väljer du Återuppta senare.
• För att markera ett varv väljer du Varv.
• Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för din aktivitet
längs den väg du färdats väljer du Tillbaka till start >
TracBack.
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter
som använder GPS.
• Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för din aktivitet
via den mest direkta vägen väljer du Tillbaka till start >
Rutt.
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter
som använder GPS.
• Om du vill ta bort aktiviteten och återgå till klockläge väljer
du Ta bort > Ja.
Obs! När du har stoppat aktiviteten sparar enheten den
automatiskt efter 30 minuter.
Skapa en anpassad aktivitet
1 På urtavlan väljer du START > Lägg till.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kopiera aktiv. om du vill skapa en egen aktivitet
utifrån någon av dina sparade aktiviteter.
• Välj Annan om du vill skapa en ny egen aktivitet.
3 Välj vid behov en aktivitetstyp.
4 Välj ett namn eller ange ett eget namn.
Dubbletter av aktivitetsnamn innehåller en siffra, t.ex.
Cykel(2).
2
5 Välj ett alternativ:
• Välj ett alternativ för att anpassa specifika
aktivitetsinställningar. Du kan till exempel anpassa
datasidorna eller automatiska funktioner.
• Välj Klar för att spara och använda den anpassade
aktiviteten.
6 Välj Ja om du vill lägga till aktiviteten i din lista med favoriter.
Inomhusaktiviteter
Forerunner enheten kan användas för träning inomhus, t.ex.
löpning i ett inomhusspår eller vid användning av en stationär
cykel. GPS är avstängt för inomhusaktiviteter.
När du springer eller går med GPS-funktionen avstängd
beräknas hastighet, avstånd och kadens med enhetens
accelerometer. Accelerometern kalibreras automatiskt.
Noggrannheten för hastighets-, avstånds- och kadensdata
förbättras efter några löprundor eller gångpass utomhus med
GPS.
TIPS: Att hålla i ledstängerna på löpbandet minskar
noggrannheten. Du kan använda en valfri fotenhet till att
registrera tempo, distans och kadens.
När du cyklar med GPS-funktionen avstängd är data för
hastighet och sträcka inte tillgängliga om du inte har en
tillvalssensor som skickar fart- och distansdata till enheten (t.ex.
en fart- eller kadenssensor).
Kalibrera löpbandsdistansen
Om du vill registrera mer exakta distanser för dina löpturer på
löpbandet kan du kalibrera löpbandsdistansen när du har
sprungit minst 1,5 km (1 miles) på ett löpband. Om du använder
olika löpband kan du kalibrera löpbandsdistansen manuellt på
varje löpband eller efter varje löptur.
1 Starta en löpbandsaktivitet (Starta en aktivitet, sidan 1) och
spring minst 1,5 km (1 miles) på löpbandet.
2 När du har avslutat löpturen, väljer duSTOP.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill kalibrera löpbandsdistansen första gången
väljer du Spara.
Enheten uppmanar dig att genomföra kalibreringen av
löpbandet.
• Om du vill kalibrera löpbandsdistansen efter den första
kalibreringen väljer du Kalib. och spara > Ja.
4 Kontrollera den tillryggalagda sträckan på löpbandets display
och ange distansen på din enhet.
Utomhusaktiviteter
Forerunner enheten levereras med förinstallerade
utomhusaktiviteter, till exempel löpning och cykling. GPS:en slås
på för utomhusaktiviteter. Du kan lägga till nya aktiviteter
baserade på standardaktiviteter, t.ex. promenad eller rodd. Du
kan även lägga till egna aktiviteter i din enhet (Skapa en
anpassad aktivitet, sidan 2).
Multisport
Om du tävlar i triathlon, duathlon eller andra multisporter har du
nytta av multisportaktiviteter, t.ex. Triathlon eller Swimrun. Under
en multisportaktivitet kan du byta mellan aktiviteter och fortsätta
visa den totala tiden och sträckan. Du kan till exempel växla från
cykling till löpning och se den totala tiden och sträckan för
cykling och löpning genom hela multisportaktiviteten.
Du kan anpassa en multisportaktivitet eller så kan du använda
standardaktiviteten för triathlon som är inställd för
standardtriathlon.
Triathlonträning
När du deltar i ett triathlon kan du använda triathlonaktiviteten
för att snabbt byta sportläge, ta tiden vid varje läge och spara
aktiviteten.
Aktiviteter och appar
1 Välj START > Triathlon.
2 Tryck på START för att starta timern.
i början och slutet av varje övergång.
3 Välj
Övergångsfunktionen kan slås på eller av för
triathlonaktivitetsinställningar.
4 När du genomfört din aktivitet väljer du STOP > Spara.
Skapa en multisportaktivitet
1 På urtavlan väljer du START > Lägg till > Multisport.
2 Välj en multisportaktivitetstyp eller ange ett eget namn.
Dubbletter av aktivitetsnamn innehåller en siffra. Till exempel
triathlon(2).
3 Välj två eller fler aktiviteter.
4 Välj ett alternativ:
• Välj ett alternativ för att anpassa specifika
aktivitetsinställningar. Du kan till exempel välja om du ska
ta med övergångar.
• Välj Klar för att spara och använda multisportaktiviteten.
5 Välj Ja om du vill lägga till aktiviteten i din lista med favoriter.
Tips för triathlonträning eller för att använda multisportakti­
viteter
• Välj START för att starta din första aktivitet.
• Välj
för att övergå till nästa aktivitet.
Om övergångar slås på spelas övergångstiden in separat
från aktivitetstiderna.
• Om det behövs väljer du
för att starta nästa aktivitet.
• Välj UP eller DOWN för att visa fler datasidor.
Simning
OBS!
Enheten är avsedd för simning vid ytan. Dykning med enheten
kan skada produkten och ogiltigförklara garantin.
Obs! Enheten är kompatibel med tillbehöret HRM-Tri™ och
tillbehöret HRM-Swim™ (Pulsmätning vid simning, sidan 10).
Simterminologi
Längd: En sträcka i simbassängen.
Intervall: En eller flera längder i följd. Efter vila startar ett nytt
intervall.
Simtag: Ett simtag räknas varje gång den arm som du har
enheten på slutför en hel cykel.
Swolf: Din swolf-poäng är summan av tiden för en
bassänglängd plus antalet simtag för den längden. T.ex. 30
sekunder plus 15 simtag motsvarar en swolf-poäng på 45.
Vid simning i öppet vatten beräknas swolf över 25 meter.
Swolf är ett mått på effektiviteten i din simning och som i golf
är ett lägre resultat bättre.
Simtagstyper
Identifiering av simtagstyp är bara tillgänglig för simning i
bassäng. Din typ av simtag identifieras i slutet av en längd.
Simtagstyper visas när du visar intervallhistorik. Du kan även
välja simtagstyp som ett anpassat datafält (Anpassa
datasidorna, sidan 30).
Frisim
Fristil
Rygg
Ryggsim
Bröst
Bröstsim
Fjäril
Fjärilsim
Blandat Mer än en simtagstyp i en intervall
Övning Används med träningsloggning (Träna med träningsloggen,
sidan 3)
Aktiviteter och appar
Tips för simningsaktiviteter
• Innan du påbörjar en simbassängsaktivitet ska du följa
instruktionerna på skärmen för att välja rätt bassänglängd
eller ange en egen storlek.
Nästa gång du påbörjar en simbassängsaktivitet använder
enheten den här bassänglängden. Du kan hålla ned , välja
aktivitetsinställningar och välja Bassänglängd om du vill
ändra storleken.
• Välj
om du vill registrera vila vid simning i bassäng.
Enheten registrerar automatiskt simintervaller och längder för
simbassängsträning.
• Välj
för att spela in ett intervall vid simning på öppet
vatten.
Vila vid simning i bassäng
Standardsidan för vila visar två vilotider. Den visar också tid och
distans för det senast avslutade intervallet.
Obs! Simdata registreras inte under vila.
för att starta din vila.
1 Under simaktiviteten väljer du
Skärmen ändras till vit text mot svart bakgrund och vilosidan
visas.
2 Under vila väljer du UP eller DOWN för att visa andra
datasidor (valfritt).
och fortsätt simma.
3 Välj
4 Upprepa för fler vilointervaller.
Träna med träningsloggen
Träningsloggfunktionen är bara tillgänglig för simning i bassäng.
Du kan använda träningsloggfunktionen för att manuellt spela in
sparkset, enarmssimning eller annan typ av simning som inte är
något av de fyra huvudsimsätten.
1 Under simaktiviteten i bassängen väljer du UP eller DOWN
för att visa träningsloggsidan.
om du vill starta träningstiduret.
2 Välj
när du har avslutat ett träningsintervall.
3 Välj
Träningstiduret stannar, men aktivitetstiduret fortsätter att
spela in hela simpasset.
4 Välj en distans för den avslutade träningen.
Distanssteg baseras på den bassänglängd som du valt för
aktivitetsprofilen.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill starta ett nytt träningsintervall väljer du
.
• Om du vill starta ett simintervall väljer du UP eller DOWN
för att återgå till simträningssidorna.
Visa dina skidåk
Enheten registrerar detaljer om varje utförs- eller snowboardåk
med hjälp av funktionen för automatiska åk. Den här funktionen
är aktiverad som standard för utförsåkning och snowboard. Den
spelar in nya skidåk automatiskt baserat på dina rörelser.
Tiduret pausas när du slutar röra dig i nedförsbacke och när du
sitter i en skidlift. Tiduret förblir pausat under färden i skidliften.
Du kan börja röra dig utför för att starta om timern. Du kan visa
detaljer om åken på den pausade skärmen eller när tiduret är
igång.
1 Starta en skidåknings- eller snowboardaktivitet.
2 Håll på .
3 Välj Visa åk.
4 Välj UP och DOWN för att visa detaljer om ditt senaste åk,
ditt aktuella åk och dina åk totalt.
Åkskärmarna inkluderar tid, tillryggalagd sträcka, maximal
hastighet, medelhastighet och totalt nedför.
3
Golf
Spela golf
Ladda enheten innan du ger dig iväg och spelar golf (Ladda
enheten, sidan 35).
1 På urtavlan väljer du START > Golf.
2 Gå ut och vänta medan enheten hämtar satelliter.
3 Välj en bana i listan över tillgängliga banor.
4 Vid behov ställer du in din driverlängd.
5 Välj Ja om du vill ange score.
6 Välj UP eller DOWN för att bläddra igenom hålen.
Enheten går automatiskt vidare när du fortsätter till nästa hål.
7 När du är klar med aktiviteten väljer du START > Avsluta
runda > Ja.
Hålinformation
Enheten beräknar avståndet från främre till bakre delen av
greenen och till den valda flaggplatsen (Flytta flaggan,
sidan 4).
Aktuellt hålnummer
Avstånd till greenens bakre del
Avstånd till vald flaggplats
Avstånd till greenens främre del
Par för hålet
Karta över greenen
Flytta flaggan
Du kan titta närmare på greenen och flytta flaggan.
1 På hålinformationssidan väljer du START > Flytta flagga.
2 Välj UP eller DOWN för att flytta flaggan.
3 Välj START.
Avstånden på hålinformationssidan uppdateras för att visa
flaggans nya plats. Flaggans plats sparas endast för aktuell
runda.
Visa uppmätta slag
Innan enheten automatiskt kan känna av och mäta slag måste
du aktivera scoring.
Enheten har automatisk avkänning och registrering av slag.
Varje gång du slår ett slag på fairway registrerar enheten
slaglängden så att du kan visa den senare.
TIPS: Automatisk avkänning av slag fungerar bäst när du bär
enheten på din främre handled och får en bra träff på bollen.
Avkänningen fungerar inte på puttar.
1 När du spelar golf väljer du START > Mät slag.
Din senaste slaglängd visas.
Obs! Längden återställs automatiskt när du slår iväg bollen
igen, gör en putt på green eller går vidare till nästa hål.
2 Välj DOWN om du vill visa alla registrerade slaglängder.
Visa layup­ och doglegavstånd
Du kan visa en lista med layup- och doglegavstånd för par 4och par 5-hål.
Välj START > Layups.
4
Varje layup samt avståndet tills du når layup visas på
skärmen.
Obs! Avstånden tas bort från listan när du passerar dem.
Registrera score
1 På hålinformationssidan väljer du START > Scorekort.
Scorekortet visas när du är på greenen.
2 Välj UP eller DOWN för att bläddra igenom hålen.
3 Välj START för att välja ett hål.
4 Välj UP eller DOWN för att ange resultatet.
Ditt totala resultat har uppdaterats.
Uppdatera ett resultat
På hålinformationssidan väljer du START > Scorekort.
Välj UP eller DOWN för att bläddra igenom hålen.
Välj START för att välja ett hål.
Välj UP eller DOWN för att ändra resultatet för det hålet.
Ditt totala resultat har uppdaterats.
1
2
3
4
TruSwing™
Med funktionen TruSwing kan du visa svinginformation som
registrerats på TruSwing enheten. Gå till www.garmin.com/golf
om du vill köpa en TruSwing enhet.
Använda total distans för golf
Du kan använda total distans för att registrera avverkad tid,
distans och steg. Total distans startar och stoppar automatiskt
när du startar eller avslutar en runda.
1 Välj START > Total distans.
2 Om det behövs väljer du Nollställ för att återställa total
distans till noll.
Spåra statistik
Funktionen Spåra statistik möjliggör detaljerad spårning av
statistik när du spelar golf.
1 På hålinformationssidan håller du nedtryckt.
2 Välj aktivitetsinställningarna.
3 Välj Spåra statistik för att aktivera spårning av statistik.
Spela upp ljuduppmaningar under aktiviteten
Du kan ställa in din Forerunner-enhet till att spela upp
motiverande statusmeddelanden under löpningen eller andra
aktiviteter. Ljuduppmaningar spelas i dina anslutna hörlurar med
hjälp av Bluetooth -teknik, om det är tillgängligt. I annat fall kan
ljuduppmaningar spelas upp på en smartphone som parats ihop
via Garmin Connect appen. Under en ljuduppmaning stänger
enheten eller smartphonen av ljudet för att spela upp
meddelandet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
1 På urtavlan håller du ned .
2 Välj Inställningar > Ljudvarningar.
3 Välj ett alternativ:
• För att höra en uppmaning för varje varv väljer du
Varvvarning.
Obs! Ljuduppmaningen Varvvarning är aktiverad som
standard.
• För att anpassa uppmaningar med tempo- och fartdata
väljer du Tempo-/fartmedd..
• För att anpassa uppmaningar med pulsdata väljer du
Pulsvarning.
• Om du vill anpassa uppmaningar med kraftdata väljer du
Kraftvarning.
• För att höra uppmaningar när du startar och stoppar timer,
däribland Auto Pause funktionen, väljer du
Timerhändelser.
®
®
Aktiviteter och appar
• Om du vill höra aktivitetsaviseringar spelas upp som en
ljuduppmaning väljer du Aktivitetsmeddelande.
• För att byta språk eller dialekt för röstuppmaningarna
väljer du Dialekt.
Träning
Träningspass
Du kan skapa egna träningspass som innehåller mål för varje
steg och för olika sträckor, tider och kalorier. Du kan skapa
träningspass med Garmin Connect eller välja ett
träningsprogram som har inbyggda träningspass från Garmin
Connect och överföra dem till enheten.
Du kan schemalägga träningspass med hjälp av Garmin
Connect. Du kan planera pass i förväg och lagra dem på din
enhet.
Följa ett träningspass från Garmin Connect
Innan du kan hämta ett träningspass från Garmin Connect
måste du ha ett Garmin Connect konto (Garmin Connect,
sidan 24)).
1 Välj ett alternativ:
• Öppna Garmin Connect appen.
• Gå till connect.garmin.com.
Skapa
och spara ett nytt träningspass.
2
3 Välj eller Skicka till enhet.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Påbörja ett träningspass
Innan du kan starta ett träningspass måste du hämta ett
träningspass från ditt Garmin Connect konto.
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned .
4 Välj Träning > Mina träningspass.
5 Välj ett träningspass.
Obs! Endast träningspass som är kompatibla med den valda
aktiviteten visas i listan.
6 Välj Kör träningspass.
7 Tryck på START för att starta timern.
När du har påbörjat ett träningspass visar enheten varje steg i
passet, steganteckningar (valfritt), det uppsatta målet (valfritt)
och information om det pågående träningspasset.
Om träningskalendern
Träningskalendern på enheten är en förlängning av
träningskalendern eller schemat du konfigurerat i Garmin
Connect. När du har lagt till några träningspass i Garmin
Connect kalendern kan du skicka dem till enheten. Alla
planerade träningspass som skickats till enheten visas i
kalenderwidgeten. När du väljer en dag i kalendern kan du visa
eller köra passet. Det planerade passet stannar kvar i enheten
oavsett om du slutför det eller hoppar över det. När du skickar
planerade träningspass från Garmin Connect skriver de över
den befintliga träningskalendern.
Använda Garmin Connect träningsprogram
Innan du kan hämta och använda ett träningsprogram måste du
ha ett Garmin Connect konto (Garmin Connect, sidan 24).
Du kan söka i ditt Garmin Connect konto om du vill hitta ett
träningsprogram, schemalägga träningspass och skicka dem till
din enhet.
1 Anslut enheten till datorn.
2 Välj och schemalägg ett träningsprogram från ditt Garmin
Connect konto.
Träning
3 Kontrollera träningsprogrammet i kalendern.
4 Välj > Skicka träningspass till enheten och följ
instruktionerna på skärmen.
Intervallpass
Du kan skapa intervallpass baserade på sträcka eller tid.
Enheten sparar ditt eget intervallpass tills du har skapat ett
annat intervallpass. Du kan använda öppna intervaller för
träningsspåret och när du springer en känd sträcka.
Skapa ett intervallpass
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned .
4 Välj Träning > Intervaller > Ändra > Intervall > Typ.
5 Välj Distans, Tid eller Öppen.
TIPS: Du kan skapa ett öppet intervall genom att välja
alternativet Öppen.
6 Om det behövs väljer du Varaktighet, anger en distans eller
ett tidsintervall för träningspasset och väljer .
7 Välj BACK.
8 Välj Vila > Typ.
9 Välj Distans, Tid eller Öppen.
10 Välj vid behov en distans eller ett tidsvärde för vilointervallet
och välj .
11 Välj BACK.
12 Välj ett eller flera alternativ:
• För att ställa in antal repetitioner väljer du Upprepa.
• För att lägga till en öppen uppvärmning till ditt pass väljer
du Uppvärmning > På.
• För att lägga till en öppen nedvarvning till passet väljer du
Varva ned > På.
Starta ett intervallpass
På urtavlan väljer du START.
Välj en aktivitet.
Håll ned .
Välj Träning > Intervaller > Kör träningspass.
Tryck på START om du vill starta timern.
När intervallpasset innehåller uppvärmning väljer du
att påbörja det första intervallet.
7 Följ instruktionerna på skärmen.
När du har slutfört alla intervaller visas ett meddelande.
1
2
3
4
5
6
för
Stoppa ett intervallpass
• Du kan när som helst välja
för att stopp aktuellt intervall
eller viloperiod och gå över till nästa intervall eller viloperiod.
• När alla intervall och viloperioder är genomförda väljer du
för att avsluta intervallträningen och gå vidare till ett tidur som
kan användas för att varva ned.
• Välj STOP när som helst för att stoppa tiduret. Du kan
återuppta tiduret eller avsluta intervallträningen.
Använda Virtual Partner
®
Funktionen Virtual Partner är ett träningsverktyg som utformats
för att hjälpa dig att uppnå dina mål. Du kan ställa in ett tempo
för Virtual Partner och tävla mot det.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned .
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Datasidor > Lägg till ny > Virtual Partner.
5
6 Ange ett värde för tempo eller fart.
7 Starta din aktivitet (Starta en aktivitet, sidan 1).
8 Välj UP eller DOWN för att bläddra till Virtual Partner
skärmen och se vem som leder.
innefattar din snabbaste tid under ett flertal typiska
tävlingsdistanser och längsta löpning, cykelrunda eller simtur.
Obs! För cykling innefattar personliga rekord även största
stigningen och bästa kraften (kraftmätare krävs).
Visa dina personliga rekord
1 På urtavlan håller du nedtryckt.
2 Välj Historik > Rekord.
3 Välj en sport.
4 Välj ett rekord.
5 Välj Visa rekord.
Återställa ett personligt rekord
Ställa in ett träningsmål
Funktionen för träningsmål kan användas med Virtual Partner
funktionen så att du kan träna mot ett inställt mål för distans,
distans och tid, distans och tempo eller distans och fart. Under
träningsaktiviteten ger enheten dig återkoppling i realtid om hur
nära du är att uppnå ditt träningsmål.
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned .
4 Välj Träning > Ställ in ett mål.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Endast distans för att välja en förinställd distans eller
ange en anpassad distans.
• Välj Distans och tid för att välja ett mål för distans och tid.
• Välj Distans och tempo eller Distans och fart för att
välja ett mål för distans och tempo eller fart.
Träningsmålsidan visas och anger din beräknade sluttid. Den
beräknade sluttiden är baserad på din aktuella prestation och
den återstående tiden.
6 Tryck på START om du vill starta timern.
Avbryta ett träningsmål
1 Under en aktivitet håller du ned
2 Välj Avbryt mål > Ja.
.
Tävla i en föregående aktivitet
Du kan tävla i en tidigare registrerad eller hämtad aktivitet. Den
här funktionen kan användas med Virtual Partner funktionen så
att du kan se hur långt före eller efter du är under aktiviteten.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned .
4 Välj Träning > Tävla i en aktivitet.
5 Välj ett alternativ:
• Välj I historiken för att välja en tidigare registrerad
aktivitet från enheten.
• Välj Hämtade för att välja en aktivitet som du hämtat från
ditt Garmin Connect konto.
6 Välj aktiviteten.
Virtual Partner sidan visas och anger din beräknade sluttid.
7 Tryck på START om du vill starta timern.
8 Efter att du genomfört aktiviteten väljer du START > Spara.
Personliga rekord
När du avslutar en aktivitet visar enheten alla nya personliga
rekord du har uppnått under aktiviteten. Personliga rekord
6
Du kan återställa alla personliga rekord till det som tidigare
registrerats.
1 På urtavlan håller du nedtryckt.
2 Välj Historik > Rekord.
3 Välj en sport.
4 Välj ett rekord som ska återställas.
5 Välj Föregående > Ja.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Ta bort ett personligt rekord
1 På urtavlan håller du ned .
2 Välj Historik > Rekord.
3 Välj en sport.
4 Välj ett rekord som ska tas bort.
5 Välj Rensa rekord > Ja.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Ta bort alla personliga rekord
1 På urtavlan håller du nedtryckt.
2 Välj Historik > Rekord.
3 Välj en sport.
4 Välj Rensa alla rekord > Ja.
Rekorden tas bara bort för den sporten.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Segment
Du kan skicka segment för löpning och cykling från ditt Garmin
Connect konto till enheten. När ett segment sparas på enheten
kan du tävla mot ett segment, försöka matcha eller överträffa ditt
personliga rekord eller andra deltagare som har tävlat mot
segmentet.
Obs! När du hämtar en bana från ditt Garmin Connect konto
kan du hämta alla tillgängliga segment i banan.
Strava™ segment
Du kan hämta Strava segment till din Forerunner enhet. Följ
Strava segment för att jämföra ditt resultat med tidigare turer,
vänner och proffs som har åkt samma segment.
Registrera ett Strava medlemskap genom att gå till
segmentwidgetprogrammet i ditt Garmin Connect konto. Mer
information finns på www.strava.com.
Informationen i den här handboken gäller både Garmin Connect
segment och Strava segment.
Tävla mot ett segment
Segment är virtuella lopp. Du kan tävla mot ett segment och
jämföra din prestation med tidigare aktiviteter, andras resultat,
kontakter på ditt Garmin Connect konto eller andra medlemmar i
löpnings- eller cykelgruppen. Du kan överföra dina aktivitetsdata
till ditt Garmin Connect konto för att visa din segmentplacering.
Träning
Obs! Om ditt Garmin Connect konto och Strava konto är
länkade, skickas din aktivitet automatiskt till ditt Strava konto så
att du kan granska segmentplaceringen.
1 Välj START.
2 Välj en aktivitet.
3 Gå ut och spring eller cykla.
När du närmar dig ett segment visas ett meddelande och du
kan tävla mot det segmentet.
4 Börja tävla mot segmentet.
Ett meddelande visas när segmentet har slutförts.
Visa segmentinformation
1 Välj START.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned .
4 Välj Träning > Segment.
5 Välj ett segment.
6 Välj ett alternativ:
Om pulszoner
• Välj en Tävlingstider för att visa tid och medelhastighet
eller tempo för ledaren i segmentet.
• Välj Karta för att visa segmentet på kartan.
• Välj Höjdprofil för att visa en höjdprofil av segmentet.
Använda metronomen
Metronomfunktionen spelar upp toner med jämn takt för att
hjälpa dig förbättra ditt resultat genom att träna med snabbare,
långsammare eller jämnare kadens.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned .
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Metronom > Status > På.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Slag per minut för att ange ett värde baserat på den
kadens du vill hålla.
• Välj Varningsfrekvens för att anpassa slagens frekvens.
• Välj Avisering för att anpassa metronomens ljud och
vibration.
Om
det behövs väljer du Förhandsvisning för att lyssna på
7
metronomfunktionen innan du ger dig iväg och springer.
8 Gå ut och spring (Ut och springa, sidan 1).
Metronomen startar automatiskt.
9 Under löpningen väljer du UP eller DOWN för att visa
metronomsidan.
10 Om det behövs håller du ned för att ändra
metronominställningarna.
Läge för utökad display
Du kan använda läge för utökad display för att visa datasidor
från Forerunner enheten på en kompatibel Edge enhet under
en cykeltur eller ett triathlonlopp. Mer information finns i
användarhandboken till Edge.
®
Ställa in din användarprofil
Du kan uppdatera inställningarna för kön, födelseår, längd, vikt,
pulszon och kraftzon. Enheten utnyttjar informationen för att
beräkna korrekta träningsdata.
1 Håll på .
2 Välj Användarprofil.
3 Välj ett alternativ.
Träning
Träningsmål
Om du känner till dina pulszoner kan du enklare mäta och
förbättra din träning genom att förstå och tillämpa dessa
principer.
• Din puls är ett bra mått på träningens intensitet.
• Träning i vissa pulszoner kan hjälpa dig att förbättra din
kardiovaskulära kapacitet och styrka.
Om du känner till din maxpuls kan du använda tabellen
(Beräkning av pulszon, sidan 8) för att fastställa den bästa
pulszonen för dina träningsmål.
Om du inte känner till din maxpuls kan du använda någon av de
beräkningsfunktioner som finns tillgängliga på internet. Vissa
gym och vårdcentraler erbjuder ett test som mäter maximal puls.
Standardvärdet för maxpulsen är 220 minus din ålder.
Många idrottsmän använder pulszoner för att mäta och förbättra
sin kardiovaskulära styrka och träningsnivå. En pulszon är ett
angivet intervall av hjärtslag per minut. De fem mest använda
pulszonerna är numrerade från 1 till 5 efter stigande intensitet. I
allmänhet beräknas pulszoner på procentandelar av den
maximala pulsen.
Ställa in dina pulszoner
Enheten använder informationen i din användarprofil från den
första konfigurationen för att fastställa dina standardpulszoner.
Du kan ange separata pulszoner för olika sportprofiler, till
exempel löpning, cykling och simning. Ange maximal puls för att
få korrekt information om kaloriförbränningen under aktiviteten.
Du kan också ställa in varje pulszon och ange din vilopuls
manuellt. Du kan justera dina zoner manuellt på enheten eller
med hjälp av ditt Garmin Connect konto.
1 Håll ned .
2 Välj Användarprofil > Puls.
3 Välj Maximal puls och ange din maxpuls.
Du kan använda funktionen Upptäck automatiskt till att
registrera din maxpuls automatiskt under en aktivitet
(Upptäcka prestandamätningar automatiskt, sidan 13).
4 Välj Pulsvärde för mjölksyratröskel > Ange manuellt och
ange ditt pulsvärde för mjölksyratröskel.
Du kan genomföra ett guidat test för att uppskatta din
mjölksyratröskel (Mjölksyratröskel, sidan 15). Du kan
använda funktionen Upptäck automatiskt till att registrera din
mjölksyratröskel automatiskt under en aktivitet (Upptäcka
prestandamätningar automatiskt, sidan 13).
5 Välj Vilopuls och ange din puls under vila.
Du kan använda en genomsnittlig vilopuls som mäts av
enheten eller så kan du ange en egen vilopuls.
6 Välj Zoner > Baserat på.
7 Välj ett alternativ:
• Välj BPM för att se och redigera pulszonerna i hjärtslag
per minut.
• Välj % maximal puls för att visa och redigera zonerna
som procent av din maxpuls.
• Välj % HRR för att visa och redigera zonerna som procent
av din pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
• Välj Pulsvärde mjölksyratr. i % för att visa och redigera
zonerna som procent av ditt pulsvärde för
mjölksyratröskel.
8 Välj en zon och ange ett värde för varje zon.
9 Välj Lägg till puls för sport och välj en sportprofil som du vill
lägga till separata pulszoner i (valfritt).
10 Upprepa stegen för att lägga till pulszoner för olika sporter
(valfritt).
7
Låta enheten ange dina pulszoner
Med standardinställningarna kan enheten upptäcka din maxpuls
och ange dina pulszoner som procent av maxpulsen.
• Kontrollera att dina inställningar för användarprofilen är
korrekta (Ställa in din användarprofil, sidan 7).
• Spring ofta med pulsmätning vid handleden eller bröstet.
• Testa några pulsträningsprogram som finns tillgängliga på
ditt Garmin Connect konto.
• Visa dina pulstrender och din tid i zoner med hjälp av ditt
Garmin Connect konto.
Beräkning av pulszon
Zon % av
maxpuls
Erhållen ansträngning
Fördelar
1
50-60 %
Avslappnat, lätt tempo,
rytmisk andning
Aerobisk träning på
nybörjarnivå, minskar
stress
2
60-70 %
Bekvämt tempo, något
Grundläggande kondidjupare andning, konver- tionsträning, bra återsation möjlig
hämtningstempo
3
70-80 %
Måttlig takt, svårare att
Förbättrad aerobisk
upprätthålla konversation kapacitet, optimal
kardiovaskulär träning
4
80-90 %
Snabbt tempo och något
obekväm, tung andning
Förbättrad anaerobisk
kapacitet och gräns,
högre hastighet
Spurttempo, ohållbart
under längre perioder,
ansträngd andning
Anaerobisk och
muskulär uthållighet,
ökad styrka
5
90-100 %
Ange dina kraftzoner
Värdena för zonerna är standardvärden baserat på kön, vikt och
genomsnittlig förmåga och motsvarar kanske inte dina egna
förmågor. Om du känner till ditt FTP-värde (Functional
Threshold Power), kan du ange det och låta programvaran
beräkna dina kraftzoner automatiskt. Du kan justera dina zoner
manuellt på enheten eller med hjälp av ditt Garmin Connect
konto.
1 Håll ned .
2 Välj Användarprofil > Kraftzoner > Baserat på.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Watt för att se och redigera zonerna i watt.
• Välj % FTP för att se och redigera pulszonerna som
procent av ditt FTP-värde.
4 Välj FTP och ange ditt FTP-värde.
5 Välj en zon och ange ett värde för varje zon.
6 Om det behövs väljer du Lägsta och anger ett minsta
kraftvärde.
Aktivitetsspårning
Aktivitetsspårningsfunktionen registrerar stegräkning,
tillryggalagd sträcka, intensiva minuter, antal trappor, kalorier
som förbränts och sömnstatistik för varje registrerad dag. Dina
förbrända kalorier omfattar din basalmetabolism plus
aktivitetskalorier.
Antalet steg under dagen visas i stegwidgeten. Stegräkning
uppdateras periodiskt.
För mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning
och konditionsdata, gå till garmin.com/ataccuracy.
Automatiskt mål
Enheten skapar automatiskt ett dagligt stegmål baserat på dina
tidigare aktivitetsnivåer. När du rör på dig under dagen visar
enheten dina framsteg mot ditt dagliga mål .
8
Om du väljer att inte använda det automatiska målet kan du
ställa in ett anpassat stegmål på ditt Garmin Connect konto.
Använda inaktivitetsvarning
Att sitta stilla under för långa perioder kan trigga skadliga
metaboliska tillståndsändringar. Inaktivitetsvarningen påminner
dig att om att röra på dig. Efter en timmes inaktivitet visas texten
Rör dig! och en röd inaktivitetsstapel. Ytterligare segment visas
efter var 15:e minut av inaktivitet. Enheten piper eller vibrerar
också om ljudsignaler är påslagna (Systeminställningar,
sidan 33).
Gå en kort promenad (minst ett par minuter) för att återställa
inaktivitetsvarningen.
Sömnspårning
Enheten mäter och övervakar automatiskt dina rörelser under
dina normala sömntimmar medan du sover. Du kan ställa in dina
normala sömntimmar i användarinställningarna på ditt Garmin
Connect konto. Sömnstatistik omfattar totalt antal sömntimmar,
sömnnivåer och sömnrörelser. Du kan visa sömnstatistik på ditt
Garmin Connect konto.
Obs! Tupplurar läggs inte till i din sömnstatistik. Du kan
använda stör ej-läge för att stänga av aviseringar och varningar,
med undantag för larm (Använda stör ej-läge, sidan 8).
Använda automatisk sömnmätning
1 Bär enheten när du sover.
2 Överför dina sömnmätningsdata till Garmin Connect
webbplatsen (Synkronisera data manuellt med Garmin
Connect, sidan 19).
Du kan visa sömnstatistik på ditt Garmin Connect konto.
Använda stör ej-läge
Du kan använda stör ej-läge för att stänga av belysningen,
ljudsignaler och vibrationssignaler. Du kan till exempel använda
det här läget när du sover eller tittar på film.
Obs! Du kan ställa in dina normala sömntimmar i
användarinställningarna på ditt Garmin Connect konto. Du kan
aktivera alternativet Sovtid i systeminställningarna för att
automatiskt starta stör ej-läget under dina normala sovtider
(Systeminställningar, sidan 33).
1 Håll ned LIGHT.
2 Välj Stör ej.
Intensiva minuter
För att du ska kunna förbättra din hälsa rekommenderar
organisationer som Världshälsoorganisationen minst
150 minuter per vecka av aktiviteter med måttlig intensitet, till
exempel rask promenad, eller 75 minuter per vecka av
aktiviteter med hög intensitet, till exempel löpning.
Enheten övervakar aktivitetens intensitet och håller koll på den
tid du ägnar åt aktiviteter med måttlig till hög intensitet (pulsdata
krävs för att mäta hög intensitet). Du kan arbeta dig fram mot att
uppnå ditt mål för antalet intensiva minuter per vecka genom att
ägna dig åt aktiviteter med måttlig till hög intensitet i minst
10 minuter i sträck. Enheten lägger ihop de måttliga
aktivitetsminuterna med de intensiva aktivitetsminuterna. Dina
totala intensiva minuter fördubblas när de läggs till.
Aktivitetsspårning
Få intensiva minuter
Forerunner enheten beräknar intensiva minuter genom att
jämföra dina pulsdata med din genomsnittliga vilopuls. Om
pulsmätningen är avstängd beräknar enheten måttligt intensiva
minuter genom att analysera dina steg per minut.
• Starta en schemalagd aktivitet för den mest noggranna
beräkningen av intensiva minuter.
• Motionera i minst 10 minuter i följd med måttlig eller hög
intensitet.
• Bär enheten hela dagen och natten för den mest noggranna
vilopulsen.
Garmin Move IQ Händelser
™
Funktionen Move IQ känner automatiskt av aktivitetsmönster,
t.ex. gång, löpning, cykling, simning och användning av
crosstrainer i minst 10 minuter. Du kan visa händelsetyp och
varaktighet på Garmin Connect tidslinjen, men de visas inte i
listan över aktiviteter, ögonblicksbilder eller nyhetsflödet. För fler
detaljer och precision kan du spela in en schemalagd aktivitet på
din enhet.
Din aktuella Body Battery™ energinivå. Enheten beräknar dina
aktuella energireserver baserat på sömn, stress och aktivitetsdata.
En högre siffra indikerar en högre energireserv.
Den aktuella syremättnaden i blodet. Att känna till syremättnaden
kan hjälpa dig att avgöra hur din kropp anpassar sig till träning och
stress.
Obs! Pulsoximetersensor sitter på baksidan av enheten.
Pulsmätning vid handleden
Bära enheten
• Bär enheten ovanför handlovsbenet.
Obs! Enheten ska sitta tätt men bekvämt. För mer noggrann
pulsmätning ska enheten inte röra sig när du springer eller
tränar. Vid pulsoximetriavläsningar ska du vara stilla.
Inställningar för aktivitetsspårning
På urtavlan håller du ned
och väljerInställningar >
Aktivitetsmätning.
Status: Stänger av funktionen för aktivitetsspårning.
Rörelseavisering: Visar ett meddelande och inaktivitetsstapeln
på den digitala urtavlan och stegskärmen. Enheten piper eller
vibrerar också om ljudsignaler är påslagna
(Systeminställningar, sidan 33).
Målvarningar: Gör att du kan slå på och av målvarningar eller
stänga av dem endast under aktiviteter. Det visas
målvarningar för dina mål för antal steg och antal trappor
varje dag och för ditt mål för antalet intensiva minuter varje
vecka.
Move IQ: Gör att enheten automatiskt kan starta och spara en
tidsinställd gång- eller löpaktivitet när Move IQ funktionen
upptäcker välbekanta rörelsemönster.
Pulsoximetri under sömn: Gör att enheten kan spela in upp till
fyra timmar av pulsoximeterns mätvärden medan du sover.
Stänga av aktivitetsspårning
När du stänger av aktivitetsspårning registreras inte dina steg,
antal trappor, intensiva minuter, sömnmätning eller Move IQaktiviteter.
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Aktivitetsmätning > Status > Av.
Obs! Den optiska sensorn sitter på baksidan av enheten.
• Mer information om pulsmätning vid handleden finns i Tips
för oregelbundna pulsdata, sidan 9.
• Se Tips för oregelbundna pulsoximeterdata, sidan 17 för
mer information om pulsoximetrisensorn.
• Mer information om noggrannheten hittar du på garmin.com
/ataccuracy.
Tips för oregelbundna pulsdata
Om pulsdata är oregelbundna eller inte visas kan du testa
följande tips.
• Tvätta och torka av armen innan du sätter på dig enheten.
• Använd inte solskyddsprodukter, hudlotion och insektsmedel
under enheten.
• Se till att du inte skadar pulssensorn på enhetens baksida.
• Bär enheten ovanför handlovsbenet. Enheten ska sitta tätt
men bekvämt.
• Vänta tills ikonen
lyser fast innan du startar aktiviteten.
• Värm upp i 5–10 minuter och få ett pulsvärde innan du
påbörjar din aktivitet.
Obs! Om det är kallt ute bör du värma upp inomhus.
• Skölj av enheten med kranvatten efter varje träningspass.
Visa puls-widgeten
Pulsfunktioner
Forerunner enheten har pulsmätning vid handleden och är även
kompatibel med pulsmätare med bröstrem. Du kan visa pulsdata
på pulswidgeten. Om data från både pulsmätning vid handleden
och pulsmätning med bröstrem är tillgängliga använder enheten
data från pulsmätningen med bröstrem.
Det finns flera pulsrelaterade funktioner tillgängliga i
standardwidgetslingan.
Widgeten visar din aktuella puls i slag per minut (bpm) och ett
diagram över din puls under de senaste fyra timmarna.
1 På urtavlan väljer du UP eller DOWN för att visa
pulswidgeten.
Obs! Du kan behöva lägga till widgeten till din widgetslinga
(Anpassa widgetslingan, sidan 29).
2 Välj START för att visa dina värden för genomsnittlig vilopuls
under de senaste sju dagarna.
Din aktuella puls i slag per minut (bpm). Widgeten visar även ett
diagram över din puls under de senaste fyra timmarna och märker
ut din högsta och lägsta puls.
Din aktuella stressnivå. Enheten mäter din pulsvariabilitet när du är
inaktiv för att uppskatta din stressnivå. En lägre siffra innebär en
lägre stressnivå.
Pulsfunktioner
9
Sända pulsdata till Garmin enheter
8 När du har avslutat aktiviteten väljer du STOP > Spara.
Du kan sända pulsdata från Forerunner enheten och visa dem
på ihopparade Garmin enheter.
Obs! Att sända pulsdata minskar batteriets livslängd.
1 Håll nedtryckt på pulswidgeten.
2 Välj Alt. > Sänd puls.
Forerunner enheten börjar sända pulsdata och
visas.
Obs! Du kan bara se pulswidgeten medan pulsdata sänds
från pulswidgeten.
3 Para ihop Forerunner enheten med din kompatibla Garmin
ANT+ enhet.
Obs! Instruktionerna för ihopparning skiljer sig åt för alla
Garmin kompatibla enheter. Läs i användarhandboken.
TIPS: Sluta sända pulsdata genom att trycka på valfri knapp
och välja Ja.
Simma i öppet vatten
Du kan använda enheten vid simning i öppet vatten. Du kan
lagra simdata, bland annat distans, tempo och simtagstempo.
Du kan lägga till datasidor till standardaktiviteten för simning i
öppet vatten (Anpassa datasidorna, sidan 30).
1 Välj START > Öppet vatten.
2 Gå ut och vänta medan enheten hämtar satelliter.
3 Tryck på START för att starta timern.
Historiken registreras bara när timern är igång.
4 När du har avslutat aktiviteten väljer du STOP > Spara.
®
®
Ställa in en varning för onormal puls
Du kan ställa in att enheten ska varna dig när din puls överstiger
ett visst antal hjärtslag per minut (bpm) efter en viss tids
inaktivitet.
1 Håll nedtryckt på pulswidgeten.
2 Välj Alt. > Varning för onormal puls > Status > På.
3 Välj Tröskelvärde för varning.
4 Välj ett pulströskelvärde.
Varje gång du överskrider tröskelvärdet visas ett meddelande
och enheten vibrerar.
Stänga av pulsmätaren vid handleden
Standardvärdet för inställningen Puls på handleden är
Automatiskt. Enheten använder automatiskt pulsmätning vid
handleden om du inte parar ihop en ANT+ pulsmätare med
enheten.
Obs! Om du avaktiverar pulsmätning vid handleden avaktiveras
även pulsoximetersensorn vid handleden. Du kan läsa av
pulsoximetriwidgeten manuellt.
1 Håll nedtryckt på pulswidgeten.
2 Välj Alt. > Status > Av.
Anpassa storleken på pulsmätaren
Före din första simtur bör du anpassa storleken på pulsmätaren.
Den ska sitta så hårt att den hålls på plats när du skjuter ifrån
med fötterna från bassängkanten.
• Välj en förlängningsrem och fäst den i den elastiska änden av
pulsmätaren.
Pulsmätaren levereras med tre förlängningsremmar för att
den ska passa runt olika bröstkorgar.
TIPS: Mellanremmen passar till personer med de flesta
tröjstorlekar (från medium till extra large).
• Sätt på dig pulsmätaren bak och fram så att du enkelt kan
justera spännet på förlängningsremmen.
• Sätt på dig pulsmätaren åt rätt håll så att du enkelt kan
justera spännet på pulsmätaren.
Ta på dig pulsmätaren
Bär pulsmätaren direkt mot huden, precis under bröstbenet.
1 Välj en förlängningsrem för bästa passform.
2 Bär pulsmätaren med Garmin logotypen riktad uppåt.
Kroken
och öglan
ska vara på din högra sida.
3 Linda pulsmätaren runt bröstkorgen och fäst remmens krok i
öglan.
Tillbehöret HRM-Swim
Pulsmätning vid simning
Tillbehöret HRM-Tri och tillbehöret HRM-Swim registrerar och
lagrar pulsinformation när du simmar. Pulsdata syns inte på
kompatibla Forerunner enheter när pulsmätaren befinner sig
under vattenytan.
Du måste starta en schemalagd aktivitet på en ihopparad
Forerunner enhet om du vill se lagrade pulsdata senare. Under
vilointervaller när du inte är i vattnet skickar pulsmätaren dina
pulsdata till Forerunner enheten.
Din Forerunner enhet hämtar automatiskt lagrade pulsdata när
du sparar din schemalagda simningsaktivitet. Pulsmätaren
måste vara aktiv, inom räckhåll för enheten (3 m) och får inte
vara i vatten när data hämtas.
Ta en simtur i bassäng
1 Välj START > Simbassäng.
2 Välj rätt bassänglängd eller ange en anpassad längd.
3 Välj START.
Enheten spelar bara in simdata när aktivitetstimern är igång.
4 Starta aktiviteten.
Enheten registrerar automatiskt simintervaller och längder.
5 Välj UP eller DOWN för att visa fler datasidor (valfritt).
för att pausa aktivitetstimern.
6 När du vilar väljer du
om du vill starta aktivitetstimern igen.
7 Tryck på
10
Obs! Se till att inte vika etiketten med skötselråd.
4 Dra åt pulsmätaren så att den sitter tätt runt bröstkorgen utan
att begränsa din rörelseförmåga.
När du har satt på dig pulsmätaren är den aktiv och kan lagra
och skicka data.
Tips om hur du använder tillbehöret HRM-Swim
• Justera pulsmätaren och förlängningsremmen om
pulsmätaren glider ned på bröstet när du skjuter ifrån med
fötterna från bassängväggen.
• Ställ dig upp mellan intervallen så att pulsmätaren kommer
upp ur vattnet om du vill titta på dina pulsdata.
Sköta om pulsmätaren
OBS!
Svett och salt som fastnar i remmen kan minska pulsmätarens
förmåga att rapportera korrekta data.
• Skölj av pulsmätaren efter varje användning.
Pulsfunktioner
• Tvätta pulsmätaren för hand efter var sjunde användning.
Använd en liten mängd milt rengöringsmedel, till exempel
diskmedel.
Obs! Om du använder för mycket rengöringsmedel kan
pulsmätaren skadas.
• Tvätta inte pulsmätaren i tvättmaskin och lägg den inte i
torktumlaren.
• Pulsmätaren ska hängas upp eller läggas plant när den ska
torka.
Tillbehöret HRM-Tri
I avsnittet HRM-Swim i den här handboken beskrivs hur du
registrerar din puls under simpasset (Pulsmätning vid simning,
sidan 10).
Simning i bassäng
OBS!
Tvätta pulsmätaren för hand när den har utsatts för klor eller
andra bassängkemikalier. Om pulsmätaren utsätts för sådana
substanser under en längre tid kan den skadas.
Tillbehöret HRM-Tri är främst utformat för simning i öppet vatten,
men det kan användas för simning i bassäng ibland.
Pulsmätaren ska bäras under en baddräkt eller triathlon-överdel
vid simning i bassäng. Annars kan den glida ned från bröstet när
du skjuter ifrån mot bassängkanten.
Ta på dig pulsmätaren
Du bör bära pulsmätaren direkt mot huden, precis nedanför
bröstkorgen. Den ska sitta tajt nog för att stanna på plats under
hela aktiviteten.
1 Fäst förlängningsremmen vid pulsmätaren om det behövs.
2 Fukta elektroderna på baksidan av pulsmätaren för att
skapa en ordentlig anslutning mellan ditt bröst och sändaren.
3 Bär pulsmätaren med Garmin logotypen riktad uppåt.
Kroken
och öglan
ska sitta på din högra sida.
4 Linda pulsmätaren runt bröstkorgen och fäst remmens krok i
öglan.
Obs! Se till att inte vika etiketten med skötselråd.
När du har satt på pulsmätaren är den aktiv och skickar data.
Datalagring
Pulsmätaren kan lagra upp till 20 timmars data i en enda
aktivitet. När pulsmätarens minne är fullt skrivs de äldsta data
över.
Du kan starta en schemalagd aktivitet på en ihopparad
Forerunner enhet. Då registrerar pulsmätaren pulsdata även om
du inte är nära enheten. Du kan till exempel registrera pulsdata
vid träningsaktiviteter och utövande av lagsporter där det inte
går att bära klocka. Pulsmätaren skickar automatiskt lagrade
pulsdata till Forerunner när du sparar aktiviteten. Pulsmätaren
Pulsfunktioner
måste vara aktiv och inom räckhåll (3 m) för din enhet medan
data överförs.
Sköta om pulsmätaren
OBS!
Svett och salt som fastnar i remmen kan minska pulsmätarens
förmåga att rapportera korrekta data.
• Skölj av pulsmätaren efter varje användning.
• Tvätta pulsmätaren för hand efter var sjunde användning
eller efter varje användning i bassäng. Använd en liten
mängd milt rengöringsmedel, till exempel diskmedel.
Obs! Om du använder för mycket rengöringsmedel kan
pulsmätaren skadas.
• Tvätta inte pulsmätaren i tvättmaskin och lägg den inte i
torktumlaren.
• Pulsmätaren ska hängas upp eller läggas plant när den ska
torka.
Tips för oregelbundna pulsdata
Om pulsdata är oregelbundna eller inte visas kan du testa
följande tips.
• Återfukta elektroderna och kontaktplattorna (om sådana
finns).
• Dra åt remmen runt bröstet.
• Värm upp i 5 till 10 minuter.
• Följ skötselråden i (Sköta om pulsmätaren, sidan 11).
• Använd en bomullströja eller fukta noggrant båda sidorna av
remmen.
Syntettyger som gnids eller slår mot pulsmätaren kan skapa
statisk elektricitet som stör pulssignalerna.
• Flytta dig bort från källor som kan störa pulsmätaren.
Exempel på störningskällor kan vara starka
elektromagnetiska fält, vissa trådlösa 2,4 GHz-sensorer,
högspänningsledningar, elmotorer, mikrovågsugnar, trådlösa
2,4 GHz-telefoner och trådlösa LAN-åtkomstpunkter.
Löpdynamik
Du kan använda din kompatibla Forerunner enhet ihopparad
med tillbehöret HRM-Tri eller annat tillbehör för löpdynamik för
att ge återkoppling i realtid om din löpstil. Om din Forerunner
enhet levererades med tillbehöret HRM-Tri är enheterna redan
ihopparade.
Tillbehöret för löpdynamik har en accelerometer som mäter
bålens rörelser för att beräkna sex typer av löpningsdata.
Kadens: Kadensen är antalet steg per minut. Den visar det
totala antalet steg (höger och vänster sammanlagt).
Vertikal rörelse: Vertikal rörelse är studsen i din
löpningsrörelse. Den visar torsons vertikala rörelse, mätt i
centimeter.
Markkontakttid: Markkontakttid är den tid i varje steg som du
befinner dig på marken när du springer. Det mäts i
millisekunder.
Obs! Markkontakttid och balans är inte tillgängligt när du går.
Balans för markkontakttid: Balans för markkontakttid visar din
vänstra/högra balans för markkontakttid när den är igång. En
procentsats visas. Till exempel 53,2 med en pil som pekar åt
vänster eller höger.
Steglängd: Steglängden är längden på ditt steg från ett
nedtramp till nästa. Den mäts i meter.
Kvot vertikal rörelse/steglängd: Kvot vertikal rörelse/steglängd
är förhållandet mellan vertikal rörelse och steglängd. En
procentsats visas. Ett lägre värde tyder vanligen på en bättre
löpstil.
11
Träna med löpdynamik
Innan du kan visa löpdynamik måste du sätta på dig tillbehöret
HRM-Run™, tillbehöret HRM-Tri eller Running Dynamics Pod
och para ihop det med din enhet (Para ihop dina trådlösa
sensorer, sidan 28).
Om din Forerunner levererades tillsammans med pulsmätaren
är enheterna redan ihopparade och Forerunner är konfigurerad
att visa löpdynamik.
1 Välj START och sedan en löpningsaktivitet.
2 Välj START.
3 Gå ut och spring.
4 Bläddra till löpdynamikskärmarna för att visa information.
5 Vid behov håller du UP intryckt för att redigera hur
löpdynamikdata visas.
Färgmätare och löpdynamikdata
Löpdynamikskärmarna visar en färgmätare för den primära måttenheten. Du kan visa kadens, vertikal rörelse, markkontakttid,
balans för markkontakttid eller kvot vertikal rörelse/steglängd som primär måttenhet. Färgmätaren visar dina löpdynamikdata i
förhållande till andra löpares. Färgzonerna baseras på percentiler.
Garmin har undersökt många löpare på alla olika nivåer. Värdena i de röda eller orange zonerna är typiska för mindre erfarna eller
långsammare löpare. Värdena i den gröna, blå eller lila zonerna är typiska för mer erfarna eller snabbare löpare. Mer erfarna löpare
har en benägenhet att uppvisa kortare markkontakttider, lägre vertikal rörelse, lägre kvot vertikal rörelse/steglängd och högre
kadens än mindre erfarna löpare. Men längre löpare har vanligtvis något långsammare kadenser, längre steg och något högre
vertikal rörelse. Kvot vertikal rörelse/steglängd är din vertikala rörelse dividerat med steglängd. Den är inte korrelerad med höjd.
Gå till www.garmin.com/performance-data/running/ för mer information om löpdynamik. Om du vill ha fler teorier och tolkningar av
löpdynamikdata du kan söka i ansedda tryckta publikationer och på webbplatser om löpning.
Färgzon
Percentil i zon Kadensintervall Intervall för markkontakttid
Lila
>95
>183 spm
<218 ms
Blå
70–95
174–183 spm
218–248 ms
Grön
30–69
164–173 spm
249–277 ms
Orange 5–29
153–163 spm
278–308 ms
Röd
<153 spm
>308 ms
<5
Balans för markkontakttid – data
Balans för markkontakttid mäter din löpsymmetri och visas som procentandel av din totala markkontakttid. Om till exempel 51,3 %
med en pil som pekar åt vänster visas, anger detta att löparen förbrukar mer tid på marken med vänster fot. Om dataskärmen visar
båda siffrorna, till exempel 48–52, är 48 % den vänstra foten och 52 % den högra foten.
Färgzon
Röd
Orange
Grön
Orange
Röd
Symmetri
Dåligt
Ganska bra
Bra
Ganska bra
Dåligt
Procent av andra löpare
5%
25 %
40 %
25 %
5%
Balans för markkontakttid >52,2 % V 50,8–52,2 % V 50,7 % V–50,7 % H 50,8–52,2 % H >52,2 % H
Vid utvecklingen och testningen av löpdynamiken hittade Garmin teamet samband mellan skador och större obalanser hos vissa
löpare. Många löpares balans för markkontakttid avviker mer från 50–50-förhållandet när de springer i uppförs- och nedförsbackar.
De flesta löptränare är överens om att en symmetrisk löpstil är bra. Elitlöpare tenderar att ta snabba och balanserade steg.
Du kan titta på färgmätaren eller datafältet under löpningen eller visa sammanfattningen på ditt Garmin Connect konto efteråt. I
likhet med andra löpdynamikdata är balans för markkontakttid ett kvantitativt mått som lär dig mer om din löpstil.
Vertikal rörelse och kvot vertikal rörelse/steglängd
Dataintervallen för vertikal rörelse och kvot vertikal rörelse/steglängd skiljer sig något beroende på sensorn och om den är placerad
på bröstet (HRM-Tri eller HRM-Run tillbehör) eller vid midjan (Running Dynamics Pod tillbehör).
Färgzon
Percentil i zon Intervall för vertikal
rörelse vid bröstet
Intervall för vertikal
rörelse i midjan
Kvot vertikal rörelse/
steglängd vid bröstet
Kvot vertikal rörelse/
steglängd i midjan
Lila
>95
<6,4 cm
< 6,8 cm
<6,1 %
< 6,5 %
Blå
70–95
6,4–8,1 cm
6,8-8,9 cm
6,1–7,4 %
6,5-8,3 %
Grön
30–69
8,2–9,7 cm
9,0-10,9 cm
7,5–8,6 %
8,4-10,0 %
12
Pulsfunktioner
Färgzon
Percentil i zon Intervall för vertikal
rörelse vid bröstet
Intervall för vertikal
rörelse i midjan
Kvot vertikal rörelse/
steglängd vid bröstet
Kvot vertikal rörelse/
steglängd i midjan
Orange 5–29
9,8–11,5 cm
11,0-13,0 cm
8,7–10,1 %
10,1-11,9 %
Röd
>11,5 cm
> 13,0 cm
>10,1 %
> 11,9 %
<5
Tips om det saknas löpdynamikdata
Upptäcka prestandamätningar automatiskt
Om löpdynamikdata inte visas kan du försöka med följande tips.
• Se till att du har ett tillbehör för löpdynamik, till exempel
tillbehöret HRM-Tri.
Tillbehör med löpdynamik har på modulens framsida.
• Para ihop tillbehöret för löpdynamik med din Forerunner
enhet igen, enligt instruktionerna.
• Om det bara visas nollor som löpdynamikdata bör du
kontrollera att tillbehöret sitter med rätt sida uppåt.
Obs! Markkontakttid och balans visas endast under löpning.
Den beräknas inte när du går.
Funktionen Upptäck automatiskt är aktiverad som standard.
Enheten kan automatiskt identifiera din maxpuls och
mjölksyratröskel under en aktivitet. När den är ihopparad med
en kompatibel kraftmätare kan enheten automatiskt känna av
FTP (functional threshold power) under en aktivitet.
Obs! Enheten upptäcker endast en maxpuls när pulsen är högre
än det värde som angetts i din användarprofil.
1 Håll ned .
2 Välj Fysiologiska mätvärden > Upptäck automatiskt.
3 Välj ett alternativ.
Prestationsmätningar
De här prestationsvärdena är uppskattningar som kan hjälpa dig
att hålla reda på och förstå dina träningsaktiviteter och
prestationer under lopp. För de här mätningarna krävs några
aktiviteter med pulsmätning vid handleden eller en kompatibel
pulsmätare med bröstrem. Prestationsmätning för cykling kräver
en pulsmätare och en kraftmätare.
De här beräkningarna tillhandahålls och stöds av Firstbeat. Mer
information finns på www.garmin.com/performance-data/running
/.
Obs! Beräkningarna kanske inte verkar stämma helt till en
början. För att enheten ska lära sig om dina prestationer
behöver du slutföra några aktiviteter.
VO2-max.: VO2-max är den största volymen syrgas (i milliliter)
som du kan förbruka per minut per kilo kroppsvikt vid
maximal prestation.
Förutsagda tävlingstider: Enheten använder VO2maxberäkningen och träningshistorik för att räkna ut en
måltävlingstid baserad på din aktuella kondition.
HRV-belastningstest: HRV-belastningstestet (heart rate
variability) kräver en Garmin pulsmätare med bröstrem.
Enheten mäter din pulsvariabilitet när du står stilla i
3 minuter. Den visar din allmänna belastningsnivå. Skalan är
1 till 100 och ett lägre värde anger en lägre belastningsnivå.
Prestationsförhållande: Prestationsförhållandet är en
realtidsutvärdering efter 6 till 20 minuters aktivitet. Det kan
läggas till som ett datafält så att du kan visa
prestationsförhållandet under resten av aktiviteten. Den
jämför realtidsförhållandet med din genomsnittliga
konditionsnivå.
FTP (Functional Threshold Power): Enheten använder
informationen i din användarprofil från den första
konfigurationen för att fastställa din FTP. För en mer exakt
bedömning kan du genomföra ett test med guidning.
Mjölksyratröskel: Mjölksyratröskel kräver en pulsmätare.
Mjölksyratröskel är den punkt där musklerna snabbt börjar
tröttna. Enheten mäter mjölksyratröskelnivån med hjälp av
pulsinformation och tempo.
Synkronisera aktiviteter och prestationsmätningar
Du kan synkronisera aktiviteter, personliga rekord och
prestationsmätningar från andra Garmin enheter till din
Forerunner enhet med hjälp av ditt Garmin Connect konto. På
så sätt kan enheten noggrannare visa din träningsstatus och
kondition. Du kan till exempel spela in en tur med en Edge enhet
och se aktivitetsdetaljer och träningsbelastning på din
Forerunner enhet.
1 På urtavlan håller du nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Fysiologiska mätvärden > TrueUp.
När du synkroniserar enheten med din smartphone visas de
senaste aktiviteterna, personliga rekord och
prestationsmätningarna från dina övriga Garmin enheter på din
Forerunner enhet.
Om VO2-maxberäkningar
VO2-max är den största volymen syrgas (i milliliter) som du kan
förbruka per minut per kilo kroppsvikt vid maximal prestation.
Enkelt uttryckt är VO2-max en indikation på din idrottsmässiga
prestationsförmåga och bör öka allt eftersom din kondition ökar.
Enheten Forerunner kräver pulsmätare vid handleden eller
kompatibel pulsmätare med bröstrem för att visa din VO2maxberäkning. Enheten har olika VO2-maxberäkningar för
löpning och cykling. Du måste antingen springa utomhus med
GPS eller cykla med en kompatibel kraftmätare i en måttlig
intensitetsnivå i flera minuter att få ett korrekt VO2-maxvärde.
På enheten visas ditt VO2-maxvärde som en siffra, beskrivning
och läge på färgmätaren. På ditt Garmin Connect konto kan du
visa mer information om ditt VO2-maxvärde, inklusive din
konditionsålder. Din konditionsålder ger dig en uppfattning om
hur din kondition jämförs med en person av samma kön och
annan ålder. När du tränar kan din konditionsålder minska med
tiden.
Stänga av prestationsaviseringar
Vissa prestationsaviseringar visas när du har avslutat
aktiviteten. Vissa prestationsaviseringar visas under en aktivitet
när du uppnår en ny prestationsmätning, till exempel ett nytt
VO2-maxvärde. Du kan stänga av funktionen för
prestationsförhållande för att undvika vissa av aviseringarna.
1 På urtavlan håller du ned .
2 Välj Inställningar > Fysiologiska mätvärden >
Prestationsförhållande.
Pulsfunktioner
Lila
Överlägset
Blå
Utmärkt
Grön
Bra
Orange
Ganska bra
Röd
Dåligt
13
VO2-maxdata tillhandahålls av FirstBeat. VO2-maxanalys
tillhandahålls med tillstånd från The Cooper Institute . Mer
information finns i bilagan (Standardklassificeringar för VO2maxvärde, sidan 42) och på www.CooperInstitute.org.
®
Få ditt förväntade VO2­maxvärde för löpning
För den här funktionen behövs en pulsmätare vid handleden
eller kompatibel pulsmätare med bröstrem. Om du använder en
pulsmätare med bröstrem måste du sätta på den och para ihop
den med din enhet (Para ihop dina trådlösa sensorer,
sidan 28). Om din Forerunner enhet levererades tillsammans
med en pulsmätare är enheterna redan ihopparade.
För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra
inställningen av användarprofilen (Ställa in din användarprofil,
sidan 7) och ställa in din maxpuls (Ställa in dina pulszoner,
sidan 7). Beräkningen kanske inte verkar stämma helt till en
början. För att enheten ska lära sig om dina löpningsprestationer
behövs det några löprundor.
1 Spring i minst 10 minuter utomhus.
2 Efter löpningen väljer du Spara.
3 Välj START om du vill bläddra bland prestationsmätningarna.
Få ditt förväntade VO2­maxvärde för cykling
För den här funktionen behövs en kraftmätare och en
pulsmätare för handleden eller en kompatibel pulsmätare med
bröstrem. Kraftmätaren måste paras ihop med Forerunner
enheten (Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 28). Om du
använder en pulsmätare med bröstrem måste du sätta på dig
den och para ihop den med din enhet. Om din Forerunner enhet
levererades tillsammans med en pulsmätare är enheterna redan
ihopparade.
För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra
inställningen av användarprofilen (Ställa in din användarprofil,
sidan 7) och ställa in din maxpuls (Ställa in dina pulszoner,
sidan 7). Beräkningen kanske inte verkar stämma helt till en
början. För att enheten ska lära sig om dina cyklingsprestationer
behövs det några cykelturer.
1 Cykla med jämn, hög intensitet i minst 20 minuter.
2 Efter cykelturen väljer du Spara.
3 Välj START om du vill bläddra bland prestationsmätningarna.
Värme- och höjdacklimatisering för bra prestation
Miljöfaktorer som hög temperatur och höjd påverkar din träning
och prestation. Höghöjdsträning kan till exempel ha positiv
inverkan på din kondition, men du kan märka en tillfällig
sänkning av VO2 Max när du är på hög höjd. Forerunner
enheten ger dig acklimatiseringsmeddelanden och korrigeringar
av ditt beräknade VO2 Max och din träningsstatus när
temperaturen är över 22 ºC (72 ºF) och när höjden är över
800 m (2 625 fot). Du kan hålla koll på din värme- och
höjdacklimatisering i träningsstatuswidgeten.
Obs! Funktionen för värmeacklimatisering är endast tillgänglig
för GPS-aktiviteter och kräver väderdata från din anslutna
smartphone. Det tar minst 4 träningsdagar att uppnå full
acklimatisering.
Visa dina förutsagda tävlingstider
För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra
inställningen av användarprofilen (Ställa in din användarprofil,
sidan 7) och ställa in din maxpuls (Ställa in dina pulszoner,
sidan 7).
Enheten använder beräknat VO2 Max (Om VO2maxberäkningar, sidan 13) och din träningshistorik för att
tillhandahålla en måltävlingstid. Enheten analyserar flera
veckors träningsdata för att förfina uppskattningen av
tävlingstiderna.
TIPS: Om du har mer än en Garmin enhet kan du aktivera
Physio TrueUp™ funktionen, som gör att enheten kan
synkronisera aktiviteter, historik och data från andra enheter
(Synkronisera aktiviteter och prestationsmätningar, sidan 13).
14
1 På urtavlan väljer du UP eller DOWN för att visa
prestationswidgeten.
2 Välj START om du vill bläddra bland prestationsmätningarna.
Dina förväntade tävlingstider visas för distanserna 5 km,
10 km, halvmaraton och maraton.
Obs! Beräkningarna kanske inte verkar stämma helt till en
början. För att enheten ska lära sig om dina
löpningsprestationer behövs det några löprundor.
Om Training Effect
Training Effect mäter hur träningen påverkar din aeroba och
anaeroba kondition. Training Effect ackumuleras under
aktiviteten. Under aktivitetens gång ökar värdet på Training
Effect. Training Effect fastställs med hjälp av din
användarprofilinformation och träningshistorik samt puls,
varaktighet och aktivitetens intensitet. Det finns sju olika
Training Effect-namn som beskriver aktivitetens främsta fördel.
Varje namn är färgkodat och motsvarar din
träningslastningsfokus (Träningens belastningsfokus,
sidan 16). Varje feedbackfras, till exempel, "Påverkar VO2-max
avsevärt." har en motsvarande beskrivning i Garmin Connect
aktivitetsdetaljerna.
Aerob Training Effect använder din puls för att mäta hur den
ackumulerade träningsintensiteten för en övning påverkar
konditionen och anger om träningspasset hade en bibehållande
eller förbättrande effekt på konditionsnivån. Den efterförbränning
(excess post-exercise oxygen consumption, EPOC) som
ackumuleras under träningen mappas till ett intervall med
värden som tar hänsyn till din konditionsnivå och dina
träningsvanor. Jämna träningspass med måttlig ansträngning
och träningspass med längre intervaller (> 180 sek) har en
positiv inverkan på din aeroba metabolism och ger förbättrad
aerob träningseffekt.
Anaerob Training Effect använder puls och fart (eller kraft) för att
fastställa hur ett träningspass påverkar din förmåga att prestera
vid mycket hög intensitet. Du får ett värde baserat på det
anaeroba bidraget till EPOC och typen av aktivitet. Upprepade
högintensiva intervaller om 10 till 120 sekunder har en mycket
gynnsam inverkan på din anaeroba kapacitet och ger därför
förbättrad anaerob Training Effect.
Du kan lägga till Aerobisk träningseffekt och Anaerobisk
träningseffekt som datafält på en av dina träningssidor för att
kontrollera dina siffror under hela aktiviteten.
Training Effect Aerob fördel
Anaerob fördel
Från 0,0 till 0,9 Ingen fördel.
Ingen fördel.
Från 1,0 till 1,9 Viss fördel.
Viss fördel.
Från 2,0 till 2,9 Bibehåller din aeroba
kondition.
Bibehåller din anaeroba
kondition.
Från 3,0 till 3,9 Påverkar din aeroba
kondition.
Påverkar din anaeroba
kondition.
Från 4,0 till 4,9 Påverkar din aeroba
kondition avsevärt.
Påverkar din anaeroba
kondition avsevärt.
5,0
Överdriven och potentiellt Överdriven och potentiellt
skadlig utan tillräcklig tid
skadlig utan tillräcklig tid
för återhämtning.
för återhämtning.
Training Effect-tekniken tillhandahålls och stöds av Firstbeat
Technologies Ltd. Mer information finns på www.firstbeat.com.
Prestationsförhållande
När du slutfört din aktivitet, t.ex. löpning eller cykling, analyserar
funktionen för prestationsförhållande ditt tempo, din puls och
pulsvariabilitet för att göra en realtidsutvärdering av din förmåga
att prestera i relation till din genomsnittliga konditionsnivå. Det är
din ungefärliga procentuella avvikelse från ditt grundläggande
VO2-maxvärde i realtid.
Värdet på prestationsförhållandet går från -20 till +20. Efter de
första 6 till 20 minuterna av aktiviteten visar enheten ditt resultat
för prestationsförhållande. Till exempel innebär en poäng på +5
Pulsfunktioner
att du är utvilad, pigg och har kapacitet för en bra löprunda eller
cykeltur. Du kan lägga till prestationsförhållande som ett datafält
på en av dina träningssidor för att kontrollera din förmåga under
hela aktiviteten. Prestationsförhållande kan även fungera som
en indikator för utmattningsnivå, särskilt mot slutet av en lång
löprunda eller cykeltur.
Obs! Du måste springa eller cykla några gånger med en
pulsmätare innan enheten kan ge dig korrekt VO2-maxvärde
och information om din löp- eller cyklingsförmåga (Om VO2maxberäkningar, sidan 13).
Visa ditt prestationsförhållande
För den här funktionen behövs en pulsmätare vid handleden
eller kompatibel pulsmätare med bröstrem.
1 Lägg till Prestationsförhållande på en datasida (Anpassa
datasidorna, sidan 30).
2 Gå ut och spring eller cykla.
Efter 6 till 20 minuter visas ditt prestationsförhållande.
3 Bläddra till datasidan för att visa ditt prestationsförhållande
under hela löprundan eller cykelturen.
Mjölksyratröskel
Mjölksyratröskeln är den träningsintensitet vid vilken laktat
(mjölksyra) börjar ansamlas i blodomloppet. Vid löpning är det
den beräknade ansträngningsnivån eller tempot. När en löpare
överstiger tröskeln börjar tröttheten tillta i en allt snabbare takt.
För erfarna löpare inträffar tröskeln vid ungefär 90 % av
maxpulsen och i ett tävlingstempo för löpning mellan 10 km och
ett halvmaraton. För medelgoda löpare inträffar
mjölksyratröskeln ofta långt under 90 % av maxpulsen. Att ha
kännedom om din mjölksyratröskel kan hjälpa dig att avgöra hur
hårt du ska träna eller när du ska pressa dig under ett lopp.
Om du redan vet ditt pulsvärde för mjölksyratröskel kan du ange
det i dina inställningar för användarprofilen (Ställa in dina
pulszoner, sidan 7).
Genomföra ett guidat test för att fastställa din mjölksyra­
tröskel
För den här funktionen krävs en Garmin pulsmätare med
bröstrem. Innan du kan genomföra det guidade testet måste du
sätta på dig en pulsmätare och para ihop den med enheten
(Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 28).
Enheten använder informationen i din användarprofil från den
första konfigurationen och ditt förväntade VO2-maxvärde för att
fastställa din mjölksyratröskel. Enheten identifierar automatiskt
din mjölksyratröskel vid löpning vid en jämn, hög intensitet med
puls.
TIPS: Du måste springa några gånger med en pulsmätare med
bröstrem innan enheten kan visa korrekt maxpuls och VO2maxvärde. Om du har problem att få en uppskattning av
mjölksyratröskel kan du försöka med att manuellt sänka
maxpulsvärdet.
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj en utomhuslöpningsaktivitet.
För att slutföra testet krävs GPS.
3 Håll ned .
4 Välj Träning > Guidat test mjölksyratröskel.
5 Starta timern och följ instruktionerna på skärmen.
När du har påbörjat en löptur visar enheten varje stegs
varaktighet, det uppsatta målet och information om aktuella
pulsdata. Ett meddelande visas när testet har slutförts.
6 När du har slutfört det guidade testet stoppar du timern och
sparar aktiviteten.
Om detta är din första uppskattning av mjölksyratröskeln
uppmanar enheten dig att uppdatera dina pulszoner baserat
på mjölksyratröskeln. För varje ytterligare uppskattning av
mjölksyratröskeln uppmanar enheten dig att godkänna eller
avböja uppskattningen.
Pulsfunktioner
Hämta din FTP-uppskattning
Innan du kan få en FTP-uppskattning (functional threshold
power) måste du para ihop en pulsmätare med bröstrem och en
kraftmätare med din enhet (Para ihop dina trådlösa sensorer,
sidan 28), och du måste få ditt förväntade VO2-maxvärde för
cykling (Få ditt förväntade VO2-maxvärde för cykling, sidan 14).
Enheten använder informationen i din användarprofil från den
första konfigurationen och ditt förväntade VO2-maxvärde för att
fastställa ditt FTP-värde. Enheten identifierar automatiskt din
FTP vid cykling med en jämn, hög intensitet med puls och kraft.
1 Välj UP eller DOWN för att visa prestationswidgeten.
2 Välj START om du vill bläddra bland prestationsmätningarna.
FTP-uppskattningen visas som ett värde som mäts i watt per
kilogram, din uteffekt i watt och en placering på färgmätaren.
Lila
Överlägset
Blå
Utmärkt
Grön
Bra
Orange
Ganska bra
Röd
Otränad
Mer information finns i bilagan (FTP-klassning, sidan 43).
Obs! När en prestationsavisering meddelar dig om ett nytt
FTP-värde kan du välja Godkänn om du vill spara det nya
FTP-värdet eller Avvisa om du vill behålla ditt nuvarande
FTP-värde.
Utför ett FTP­test
Innan du kan genomföra ett test för att fastställa din FTP
(Functional Threshold Power) måste du para ihop en pulsmätare
med bröstrem och kraftmätare med din enhet (Para ihop dina
trådlösa sensorer, sidan 28), och du måste få ditt förväntade
VO2-maxvärde (Få ditt förväntade VO2-maxvärde för cykling,
sidan 14).
Obs! FTP-testet är ett utmanande träningspass som tar ungefär
30 minuter att genomföra. Välj en praktisk och mestadels plan
rutt som gör att du kan cykla med en stadigt ökande
ansträngning, ungefär som ett tempolopp.
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj en cykelaktivitet.
3 Håll ned .
4 Välj Träning > FTP-test m guidning.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
När du har påbörjat en cykeltur visar enheten varje stegs
varaktighet, det uppsatta målet och information om aktuella
kraftdata. Ett meddelande visas när testet har slutförts.
6 När du har slutfört det guidade testet genomför du
nedvarvningen, stoppar timern och sparar aktiviteten.
FTP visas som ett värde som mäts i watt per kilogram, din
uteffekt i watt och en placering på färgmätaren.
7 Välj ett alternativ:
• Välj Godkänn om du vill spara din nya FTP.
• Välj Avvisa om du vill behålla din nuvarande FTP.
Träningsstatus
De här värdena är uppskattningar som kan hjälpa dig att hålla
reda på och förstå dina träningsaktiviteter. För de här
mätningarna krävs några aktiviteter med pulsmätning vid
handleden eller en kompatibel pulsmätare med bröstrem.
Prestationsmätning för cykling kräver en pulsmätare och en
kraftmätare.
De här beräkningarna tillhandahålls och stöds av Firstbeat. Mer
information finns på www.garmin.com/performance-data/running
/.
15
tid för återhämtning genom att lägga till lättare träning i ditt
schema.
Ingen status: Enheten behöver en eller två veckors
träningshistorik, däribland aktiviteter med VO2-maxresultat
från löpning eller cykling, för att kunna fastställa din
träningsstatus.
Obs! Beräkningarna kanske inte verkar stämma helt till en
början. För att enheten ska lära sig om dina prestationer
behöver du slutföra några aktiviteter.
Träningsstatus: Träningsstatus visar hur träningen påverkar
din kondition och prestationsförmåga. Träningsstatus
baseras på förändringar i träningsbelastningen och VO2-max
över en längre tid.
VO2-max.: VO2-max är den största volymen syrgas (i milliliter)
som du kan förbruka per minut per kilo kroppsvikt vid
maximal prestation. Enheten visar värme- och
höjdkorrigerade VO2 Max-värden när du acklimatiserar till
miljöer med hög värme eller till hög höjd.
Träningsbelastning: Träningsbelastningen är summan av
syreskuld (EPOC) under de senaste 7 dagarna. EPOC är en
uppskattning av hur mycket energi som krävs för att din
kropp ska återhämta sig efter träning.
Träningsbelastningsfokus: Enheten analyserar och fördelar
träningsbelastningen i olika kategorier baserat på intensiteten
och strukturen för varje registrerad aktivitet.
Träningsbelastningsfokus omfattar den totala ackumulerade
belastningen per kategori och träningens fokus. Enheten
visar din belastningsfördelning under de senaste 4 veckorna.
Återhämtningstid: Återhämtningstiden visar hur lång tid som
återstår innan du har återhämtat dig helt och är redo för
nästa tuffa träningspass.
Träningsstatusnivåer
Träningsstatus visar hur träningen påverkar din träningsnivå och
prestationsförmåga. Träningsstatus baseras på förändringar i
träningsbelastningen och VO2-max över en längre tid. Du kan ta
hjälp av din träningsstatus när du planerar din framtida träning
och fortsätter att förbättra din träningsnivå.
Ökande: Ökande innebär att du är i toppform. Den nyligen
sänkta träningsbelastningen låter din kropp återhämta sig
och kompensera för tidigare träning. Du bör se till att planera
eftersom du bara kan bibehålla toppformen under en kort tid.
Produktiv: Den aktuella träningsbelastningen gör att din
träningsnivå och dina prestationer går åt rätt håll. Du bör
planera in återhämtningsperioder i träningen för att bibehålla
träningsnivån.
Bibehållen: Den aktuella träningsbelastningen är tillräcklig för
att du ska bibehålla din träningsnivå. Om du vill se
förbättringar kan du prova att variera träningspassen mer,
eller träna mer.
Återhämtning: Den lättare träningsbelastningen låter din kropp
återhämta sig, vilket är viktigt i samband med längre perioder
av hård träning. Du kan återgå till en högre
träningsbelastning när du känner dig redo.
Inte produktiv: Träningsbelastningen ligger på en bra nivå, men
din kondition minskar. Kroppen kanske har svårt att
återhämta sig, så du bör vara uppmärksam på din allmänna
hälsa och faktorer som stress, näring och vila.
Minskande: Minskande inträffar när du tränar mycket mindre än
vanligt under en vecka eller mer, och det påverkar din
träningsnivå. Du kan prova att öka träningsbelastningen för
att se förbättringar.
Överdriven träning: Träningsbelastningen är mycket hög och
kontraproduktiv. Din kropp behöver vila. Du bör ge dig själv
16
Tips för att få din träningsstatus
Funktionen träningsstatus kräver uppdaterade bedömningar av
din konditionsnivå, inklusive minst två VO2-maxmätningar per
vecka. Ditt beräknade VO2 Max uppdateras efter löprundor eller
cykelturer med kraftmätare utomhus där din puls under flera
minuter uppnår minst 70 % av din maxpuls. För kunna följa din
konditionsnivå exakt genererar varken traillöpning eller
löpningsaktiviteter inomhus ett VO2-maxvärde.
För att få ut mesta möjliga av funktionen för träningsstatus kan
du pröva följande tips.
• Spring eller cykla utomhus med en kraftmätare två gånger i
vecka och uppnå 70 % av din maxpuls under minst 10
minuter.
När du har använt enheten i en vecka bör din träningsstatus
finnas tillgänglig.
• Registrera alla träningsaktiviteter på enheten eller aktivera
funktionen Physio TrueUp för att lära dig mer om dina
prestationer (Synkronisera aktiviteter och
prestationsmätningar, sidan 13).
Träningsbelastning
Träningsbelastningen är ett mått på hur mycket du har tränat
under de senaste sju dagarna. Detta är summan av uppmätt
syreskuld (EPOC) under de senaste sju dagarna. Mätaren visar
om din aktuella belastning är för låg, för hög eller inom det
optimala intervallet för att bibehålla eller förbättra träningsnivån.
Det optimala intervallet bestäms utifrån din egen träningsnivå
och träningshistorik. Intervallet ändras när din träningstid och intensitet ökar eller minskar.
Träningens belastningsfokus
För att kunna maximera prestations- och konditionsförbättringar
bör träningen fördelas över tre kategorier: lätt aerob, hård aerob
och anaerob. Träningsbelastningsfokus visar hur mycket av
träningen du för närvarande gör i varje kategori och ger dig
träningsmål. För träningsbelastningsfokus krävs minst 7 dagars
träning för att avgöra om träningen är lätt, optimal eller hård.
Efter 4 veckors träningshistorik har den beräknade
träningsbelastningen mer detaljerad målinformation som hjälper
dig att balansera träningsaktiviteterna.
Under målen: Träningsbelastningen är lägre än vad som är
optimalt i alla intensitetskategorier. Prova att öka längden på
eller antalet träningspass.
Brist på lätt aerob aktivitet: Försök att lägga till mer lätt aerob
aktivitet för att skapa återhämtning och balans för dina
aktiviteter med högre intensitet.
Brist på hård aerob aktivitet: Försök att lägga till mer hård
aerob aktivitet för att förbättra din mjölksyratröskel och VO2
Max över tid.
Brist på anaerob aktivitet: Försök att lägga till lite fler intensiva,
anaeroba aktiviteter för att förbättra din fart och anaeroba
kapacitet över tid.
Balanserad: Träningsbelastningen är balanserad och ger
allmänna träningsfördelar när du fortsätter träna.
Lågt aerobiskt fokus: Träningsbelastningen består mestadels
av lätt aerob aktivitet. Det ger en stabil grund och förbereder
dig för att lägga till mer intensiva träningspass.
Högt aerobiskt fokus: Träningsbelastningen består mestadels
av hård aerob aktivitet. Dessa aktiviteter bidrar till att förbättra
mjölksyratröskeln, VO2 Max och uthålligheten.
Pulsfunktioner
Anaerobt fokus: Träningsbelastningen består mestadels av
intensiv aktivitet. Det leder till snabb konditionsförbättring,
men bör balanseras med lätt aerob aktivitet.
Över målen: Träningsbelastningen är högre än optimalt och du
bör överväga att minska på längden och antalet
träningspass.
Återhämtningstid
Du kan använda din Garmin enhet med en pulsmätare vid
handleden eller kompatibel pulsmätare med bröstrem för att visa
hur lång tid som återstår innan du har återhämtat dig helt och är
redo för nästa tuffa pass.
Obs! Rekommendationen för återhämtningstid använder ditt
VO2-maxvärde och kan verka vara felaktigt till en början. För att
enheten ska lära sig om dina prestationer behöver du slutföra
några aktiviteter.
Återhämtningstiden visas omedelbart efter en aktivitet. Tiden
räknar ner tills det är optimalt för dig att försöka dig på ännu ett
tufft pass.
Visa tid för återhämtning
För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra
inställningen av användarprofilen (Ställa in din användarprofil,
sidan 7) och ställa in din maxpuls (Ställa in dina pulszoner,
sidan 7).
1 Gå ut och spring.
2 Efter löpningen väljer du Spara.
Återhämtningstiden visas. Den längsta tiden är 4 dagar.
Obs! På urtavlan kan du välja UP eller DOWN för att visa
träningsstatuswidgeten, och du kan välja START för att
bläddra bland mätvärdena och visa återhämtningstiden.
Återhämtningspuls
Om du tränar med en pulsmätare vid handleden eller kompatibel
pulsmätare med bröstrem kan du kontrollera din
återhämtningspuls efter varje aktivitet. Återhämtningspulsen är
skillnaden mellan din träningspuls och din puls två minuter efter
att träningen har avslutats. Exempel: Efter en normal löprunda
stoppar du timern. Din puls är 140 slag per minut. Efter två
minuters inaktivitet eller nedvarvning är din puls 90 slag per
minut. Din återhämtningspuls är 50 slag per minut
(140 minus 90). Vissa studier kopplar samman
återhämtningspuls och hjärthälsa. Ett högre tal anger generellt
sett ett friskare hjärta.
TIPS: För bästa resultat ska du sluta röra på dig i två minuter
medan enheten beräknar värdet på återhämtningspulsen. Du
kan spara eller ta bort aktiviteten när värdet visas.
Pulsoximeter
Forerunner enheten har en pulsoximeter vid handleden som
mäter den perifera syremättnaden i blodet. Att veta
syremättnaden kan hjälpa dig att avgöra hur din kropp
acklimatiserar sig till höga höjder för alpin sport och
expeditioner. Om du tittar på pulsoximeter-widgeten medan du
står stilla analyserar enheten din syrgasmättnad och höjd.
Höjdprofilen hjälper till att ange hur pulsoximetervärdena
förändras i förhållande till höjden.
På enheten visas pulsoximetervärdet som ett procenttal för
syremättnad och en färg i diagrammet. På ditt Garmin Connect
konto kan du visa ytterligare uppgifter om pulsoximetervärden,
exempelvis utveckling över flera dagar.
Mer information om pulsoximeterns noggrannhet hittar du på
garmin.com/ataccuracy.
Pulsfunktioner
Procentskala syremättnad.
Ett diagram över dina genomsnittliga värden för syremättnad under
de senaste 24 timmarna.
Ditt senaste syremättnadsvärde.
Höjdskala.
Ett diagram över dina höjdvärden under de senaste 24 timmarna.
Visa pulsoximetriwidget
Widgeten visar blodets senaste syremättnad i procent, ett
diagram som visar ditt medelvärde per timme för de senaste 24
timmarna och ett diagram över höjden under de senaste 24
timmarna.
Obs! Första gången du visar pulsoximetriwidgeten måste
enheten ta emot satellitsignaler för att fastställa din höjd. Du
behöver gå ut och vänta medan enheten hämtar satelliter.
1 Medan du sitter stilla eller är inaktiv väljer du UP eller DOWN
för att visa pulsoximetriwidgeten.
2 Var stilla i upp till 30 sekunder.
Obs! Om du är för aktiv för att klockan ska kunna fastställa
din syremättnad visas ett meddelande i stället för en
procentandel. Du kan kontrollera din syremättnad igen efter
några minuters inaktivitet.
3 Välj START om du vill visa ett diagram över dina
pulsoximetervärden för de senaste sju dagarna.
Aktivera pulsoximetrimätning under sömn
Du kan ställa in enheten så att den kontinuerligt mäter blodets
syremättnad medan du sover.
Obs! Ovanliga sovställningar kan orsaka onormalt låga SpO2värden.
1 Från pulsoximeterwidgeten håller du ned .
2 Välj Alt. > Pulsoximetri under sömn > På.
Sätt på läge för acklimatisering hela dagen
1 Från pulsoximeterwidgeten håller du ned .
2 Välj Alt. > Heldagsläge > På.
Enheten analyserar automatiskt syremättnad under dagen,
när du är stilla.
Obs! Om du slår på läget för acklimatisering hela dagen
minskar batteritiden.
Tips för oregelbundna pulsoximeterdata
Om pulsoximeterns data är oregelbundna eller inte visas kan du
testa följande tips.
• Var stilla medan enheten läser av blodets syremättnad.
• Bär enheten ovanför handlovsbenet. Enheten ska sitta tätt
men bekvämt.
• Håll armen som du har enheten på i höjd med hjärtat när
enheten läser av blodets syremättnad.
• Använd ett silikonband.
• Tvätta och torka av armen innan du sätter på dig enheten.
• Använd inte solskyddsprodukter, hudlotion och insektsmedel
under enheten.
• Se till att du inte repar den optiska sensorn på enhetens
baksida.
17
• Skölj av enheten med kranvatten efter varje träningspass.
Visa din belastningsnivå för pulsvariabilitet
Innan du kan utföra belastningstestet utifrån pulsvariabilitet
(HRV) måste du sätta på dig en Garmin bröstpulsmätare och
para ihop den med enheten (Para ihop dina trådlösa sensorer,
sidan 28).
Din HRV-belastning är resultatet av ett treminuterstest som
utförs stillastående, där Forerunner enheten analyserar
pulsvariabilitet för att fastställa din allmänna belastning. Träning,
sömn, näring och allmän stress påverkar hur du presterar.
Träningsbelastningsintervallet är 1 till 100, där 1 är en mycket
låg belastning och 100 är en mycket hög belastning. Att känna
till din träningsbelastning kan hjälpa dig avgöra om din kropp är
redo för en tuff löprunda eller yoga.
TIPS: Garmin rekommenderar att du mäter din
träningsbelastning innan du tränar vid ungefär samma tid och
under samma förhållanden varje dag. Du kan visa tidigare
resultat på ditt Garmin Connect konto.
1 Välj START > DOWN > HRV-belastn. > START.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Body Battery
Enheten analyserar pulsvariabilitet, stressnivå, sömnkvalitet och
aktivitetsdata för att fastställa din totala Body Battery nivå.
Precis som bränslemätaren i en bil visar den hur mycket
reservenergi du har kvar. Body Battery nivån sträcker sig från 0
till 100 där 0 till 25 är låg reservenergi, 26 till 50 är normal
reservenergi, 51 till 75 är hög reservenergi och 76 till 100 är
mycket hög reservenergi.
Du kan synkronisera enheten med ditt Garmin Connect konto för
att visa din senaste Body Battery nivå, långsiktiga trender och
ytterligare information (Tips för bättre Body Battery data,
sidan 18).
Visa Body Battery widgeten
Body Battery widgeten visar din aktuella Body Battery nivå och
ett diagram över din Body Battery nivå under de senaste
timmarna.
1 Välj UP eller DOWN för att visa Body Battery widgeten.
Obs! Du kan behöva lägga till widgeten till din widgetslinga
(Anpassa widgetslingan, sidan 29).
Tips för bättre Body Battery data
• Din Body Battery nivå uppdateras när du synkroniserar
enheten med ditt Garmin Connect konto.
• För mer exakta resultat bör du bära enheten medan du
sover.
• Med vila och god sömn laddas Body Battery upp.
• Ansträngande aktiviteter, hög stress och dålig sömn kan göra
att Body Battery laddas ur.
• Matintag, liksom stimulantia som koffein, har ingen inverkan
på din Body Battery.
Smarta funktioner
Para ihop din smartphone med enheten
För att använda Forerunner enhetens anslutningsfunktioner
måste den paras ihop direkt via Garmin Connectappen , istället
för via Bluetooth inställningarna på din smartphone.
1 I app store i din smartphone installerar och öppnar du Garmin
Connect appen.
2 Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
3 Välj LIGHT för att sätta på enheten.
Första gången du slår på enheten går den in i
ihopparningsläge.
TIPS: Du kan trycka ned LIGHT och välja för att manuellt
aktivera ihopparningsläget.
4 Välj ett alternativ för att lägga till enheten i ditt Garmin
Connect konto:
• Om det här är första gången du parar ihop en enhet med
appen Garmin Connect följer du instruktionerna på
skärmen.
• Om du redan har parat ihop en annan enhet med Garmin
Connect appen väljer du Garmin-enheter > Lägg till
enhet på menyn
eller
och följer instruktionerna på
skärmen.
Tips för befintliga Garmin Connect användare
1 Från Garmin Connect appen väljer du eller .
2 Väl jGarmin-enheter > Lägg till enhet.
2 Välj START för att visa en kombinerad graf av din Body
Battery och stressnivå.
Blå staplar anger viloperioder. Orange staplar anger perioder
av stress. Grå staplar visar tider som du varit för aktiv för att
det skulle gå att fastställa din stressnivå.
3 Välj DOWN för att visa Body Battery data sedan midnatt.
18
Aktivera aviseringar för Bluetooth
Innan du kan aktivera aviseringar måste du para ihop
Forerunner enheten med en kompatibel mobil enhet (Para ihop
din smartphone med enheten, sidan 18).
1 Håll på .
2 Välj Inställningar > Telefon > Smartaviseringar > Status >
På.
3 Välj Under aktivitet.
4 Välj en aviseringsinställning.
5 Välj en ljudinställning.
6 Välj Inte under aktivitet.
7 Välj en aviseringsinställning.
8 Välj en ljudinställning.
9 Välj Sekretess.
Smarta funktioner
10 Välj en sekretessinställning.
11 Välj Tidsgräns.
12 Välj hur länge varningen för en ny avisering visas på
skärmen.
13 Välj Signatur för att lägga till en signatur i dina sms-svar.
Visa aviseringar
1 På urtavlan väljer du UP eller DOWN för att visa
aviseringswidgeten.
2 Välj START.
3 Välj en avisering.
4 Välj DOWN för fler alternativ.
5 Välj BACK för att återgå till föregående skärm.
Spela upp ljuduppmaningar på din smartphone under
aktiviteten
Innan du kan ställa in ljuduppmaningar måste du ha en
smartphone med Garmin Connect appen hopparad med
Forerunner enheten.
Du kan ställa in Garmin Connect appen till att spela upp
motiverande statusmeddelanden på din smartphone under
löpningen eller andra aktiviteter. Ljuduppmaningar omfattar
varvnummer och varvtid, tempo eller fart och pulsdata. Under en
ljuduppmaning stänger Garmin Connect appen av det primära
ljudet från din smartphone för att spela upp meddelandet. Du
kan anpassa volymnivåerna på Garmin Connect appen.
Obs! Om du har en Forerunner enhet kan du aktivera
ljuduppmaningar på enheten via de anslutna hörlurarna, utan att
använda en ansluten smartphone (Spela upp ljuduppmaningar
under aktiviteten, sidan 4).
Obs! Ljuduppmaningen Varvvarning är aktiverad som standard.
1 Från Garmin Connect appen väljer du eller .
2 Välj Garmin-enheter.
3 Välj din enhet.
4 Välj Aktivitetsalternativ > Ljudvarningar.
Hantera aviseringar
Du kan använda din kompatibla smartphone för att hantera
aviseringar som visas på din Forerunner enhet.
Välj ett alternativ:
• Om du använder en iPhone enhet går du till
aviseringsinställningarna för att välja de objekt du vill visa
på enheten.
• Om du använder en Android™ smartphone väljer du
Inställningar > Smartaviseringar från Garmin Connect
appen.
®
Stänga av Bluetooth smartphoneanslutningen
1 Håll LIGHT nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
2 Välj för att stänga av Bluetooth smartphoneanslutningen
på Forerunner enheten.
Läs i användarhandboken till den mobila enheten om hur du
stänger av Bluetooth trådlös teknik på den mobila enheten.
Sätta på och slå av anslutningsvarningar för smartphone
Du kan ställa in så att Forerunner enheten varnar dig när din
ihopparade smartphone ansluts och kopplas bort med hjälp av
trådlös Bluetooth teknik.
Obs! Anslutningsvarningar för smartphone är avstängda som
standard.
1 Håll ned .
2 Välj Telefon > Varningar.
Bluetooth anslutna funktioner
Forerunner enheten har flera Bluetooth anslutna funktioner för
din kompatibla smartphone via Garmin Connect appen.
Smarta funktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktivitetsöverföringar
Hjälp
Connect IQ
Hitta min telefon
Hitta min klocka
Händelsedetektorn
GroupTrack
LiveTrack
Live Event Sharing
Musikkontroller
Telefonaviseringar
Kontakter i sociala medier
Programvaruuppdateringar
Väderuppdateringar
Hämtningar av träningspass och banor
Synkronisera data manuellt med Garmin Connect
1 Håll LIGHT nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
2 Välj .
Hitta en borttappad mobil enhet
Den här funktionen kan du använda för att lättare hitta en
borttappad mobil enhet som är ihopparad med hjälp av
Bluetooth trådlös teknik och som för närvarande är inom
räckhåll.
1 Håll LIGHT nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
2 Välj Hitta min telefon.
Forerunner enheten börjar söka efter den ihopparade mobila
enheten. En ljudsignal hörs på den mobila enheten, och
signalstyrkan för Bluetooth visas på Forerunner enhetens
skärm. Bluetooth signalstyrkan ökar när du närmar dig den
mobila enheten.
3 Välj BACK för att stoppa sökningen.
Widgets
Enheten levereras med förinstallerade widgets som ger snabb
information. För vissa widgets krävs en Bluetooth anslutning till
en kompatibel smartphone.
Vissa widgets visas inte som standard. Du kan lägga till dem i
widgetslingan manuellt (Anpassa widgetslingan, sidan 29).
ABC: Visar kombinerad höjdmätar-, barometer- och
kompassinformation.
Body Battery: Visar din aktuella Body Battery nivå och ett
diagram över dina Body Battery nivåer under de senaste
timmarna.
Kalender: Visar kommande möten från kalendern i din
smartphone.
Kalorier: Visar kaloriinformation för aktuell dag.
Kompass: Visar en elektronisk kompass.
Hundspårning: Visar din hunds platsinformation när du har en
kompatibel hundspårningsenhet ihopparad med Forerunner
enheten.
Antal våningar upp: Spårar antal trappor och framsteg mot
målet.
Garmin tränaren: Visar planerade träningspass när du väljer ett
träningsprogram från Garmin tränaren på Garmin Connect
kontot.
Hälsostatistik: Visar en dynamisk sammanfattning av din
aktuella hälsostatistik. Mätningarna innefattar puls, Body
Battery nivå, stress med mera.
Puls: Visar din aktuella puls i slag per minut (bpm) och ett
diagram över din puls.
19
Historik: Visar din aktivitetshistorik och ett diagram över dina
registrerade aktiviteter.
Intensiva minuter: Håller koll på den tid du deltagit i måttliga till
högintensiva aktiviteter, ditt mål för antalet intensiva minuter
per vecka och dina framsteg mot ditt mål.
inReach kontroller: Gör att du kan skicka meddelanden på en
ihopparad inReach enhet.
Senaste aktiviteten: Visar en kort sammanfattning av din
senast registrerade aktivitet, t.ex. senaste löprunda, senaste
cykeltur eller senaste simning.
Musikkontroller: Ger musikspelarkontroller för din smartphone
eller musik i enheten.
Min dag: Visar en dynamisk sammanfattning av din aktivitet
idag. Informationen består av tidsbegränsade aktiviteter,
intensiva minuter, antal trappor, antal steg, kalorier som
förbränts med mera.
Aviseringar: Meddelar om inkommande samtal, sms,
uppdateringar i sociala medier med mera, baserat på
aviseringsinställningarna på din smartphone.
Prestanda: Visar prestationsvärden som hjälper dig att hålla
reda på och förstå dina träningsaktiviteter och prestationer
under lopp.
Pulsoximeter: Visar ditt senaste procentvärde för blodets
syrgasmättnad och en graf över dina värden.
Steg: Håller reda på din dagliga stegräkning, dina stegmål och
data under de senaste dagarna.
Stress: Visar din aktuella stressnivå och ett diagram över din
stressnivå. Du kan göra en andningsaktivitet som hjälper dig
att slappna av.
Soluppgång och solnedgång: Visar tider för soluppgång,
solnedgång och borgerlig gryning/skymning.
Träningsstatus: Visar aktuell träningsstatus och
träningsbelastning, som visar hur träningen påverkar din
träningsnivå och prestation.
VIRB kontroller: Visar kamerakontroller när du har en VIRB
enhet ihopparad med Forerunner enheten.
Väder: Visar aktuell temperatur- och väderprognos.
Xero™ enhet: Visar laserplatsinformation när du har en
kompatibel Xero enhet som parats ihop med din Forerunner
enhet.
1 Håll ned LIGHT från valfri skärm.
®
Visa widgets
Enheten levereras med förinstallerade widgets som ger snabb
information. För vissa widgets krävs en Bluetooth anslutning till
en kompatibel smartphone.
• På urtavlan väljer du UP eller DOWN för att visa widgeterna.
Tillgängliga widgets är hjärtfrekvens och aktivitetsspårning.
Prestationswidgeten kräver flera aktiviteter med puls och
löprundor utomhus med GPS.
• Välj START om du vill visa fler alternativ och funktioner för en
widget.
Om Min dag
Widgeten Min dag är en daglig översikt av din aktivitet. Det är en
dynamisk sammanfattning som uppdateras under dagen. Så fort
du går uppför en trappa eller registrerar en aktivitet visas det i
widgeten. Informationen består av registrerade aktiviteter,
intensiva minuter under veckan, antal trappor, antal steg,
kalorier som förbränts med mera. Du kan välja START för att
visa ytterligare information.
Visa meny för kontroller
Menyn för kontroller innehåller alternativ, som att aktivera stör
ej-läge, låsa knapparna och stänga av enheten. Du kan även
öppna Garmin Pay plånboken.
Obs! Du kan lägga till, ändra ordning på och ta bort alternativ i
menyn för kontroller.
20
2 Välj UP eller DOWN för att bläddra igenom alternativen.
Anpassa menyn för kontroller
Du kan lägga till, ta bort och ändra ordningen på
genvägsmenyalternativ i menyn för kontroller (Visa meny för
kontroller, sidan 20).
1 Håll ned .
2 Välj Kontroll.
3 Välj den genväg du vill anpassa.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Sortera för att ändra plats på genvägen i menyn för
kontroller.
• Välj Ta bort för att ta bort genvägen från menyn för
kontroller.
5 Om det behövs väljer du Lägg till ny för att lägga till en
ytterligare genväg i menyn för kontroller.
Visa väderwidgeten
Väder kräver en Bluetooth anslutning till en kompatibel
smartphone.
1 På urtavlan väljer du UP eller DOWN för att visa
väderwidgeten.
2 Välj START om du vill visa väderdata varje timme.
3 Välj DOWN om du vill visa väderdata varje dag.
Öppna musikkontrollerna
Musikkontroller kräver en Bluetooth anslutning till en kompatibel
smartphone.
1 På urtavlan håller du LIGHT nedtryckt.
2 Välj .
3 Välj UP eller DOWN för att använda musikkontrollerna.
Connect IQ funktioner
Du kan lägga till Connect IQ funktioner till klockan från Garmin
och andra leverantörer med hjälp av Connect IQ webbplatsen.
Du kan anpassa enheten med urtavlor, datafält, widgets och
appar.
Urtavlor: Gör det möjligt att ändra klockans utseende.
Datafält: Gör att du kan hämta nya datafält som presenterar
sensor-, aktivitets- och historikdata på nya sätt. Du kan lägga
till Connect IQ datafält i inbyggda funktioner och sidor.
Widgets: Ger snabb information, bland annat sensordata och
aviseringar.
Appar: Lägger till interaktiva funktioner i klockan, till exempel
nya utomhus- och träningsaktivitetstyper.
Hämta Connect IQ funktioner med hjälp av datorn
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Gå till apps.garmin.com och logga in.
3 Välj en Connect IQ funktion och hämta den.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Smarta funktioner
Wi‑Fi anslutna funktioner
Aktiviteten överförs till ditt Garmin Connect konto: Skickar
automatiskt aktiviteten till ditt Garmin Connect konto så snart
du har slutat registrera aktiviteten.
Ljudinnehåll: Gör att du kan synkronisera ljudinnehåll från
tredjepartsleverantörer.
Programvaruuppdateringar: Enheten hämtar och installerar
den senaste programvaruuppdateringen automatiskt när en
Wi‑Fi anslutning är tillgänglig.
Träningspass och träningsprogram: Du kan bläddra efter och
välja träningspass och träningsprogram på Garmin Connect
webbplatsen. Nästa gång enheten har en Wi‑Fi anslutning
skickas filerna trådlöst till enheten.
Ansluta till ett Wi‑Fi nätverk
Du måste ansluta enheten till Garmin Connect appen på din
smartphone eller till Garmin Express™ applikationen på datorn
innan du kan ansluta till ett Wi‑Fi nätverk.
1 Håll ned .
2 Välj Inställningar > Wi-Fi > Mina nätverk > Lägg till
nätverk.
Enheten visar en lista över Wi‑Fi nätverk i närheten.
3 Välj ett nätverk.
4 Om det behövs anger du lösenordet för nätverket.
Enheten ansluts till nätverket och nätverket läggs till i listan med
sparade nätverk. Enheten återansluts till det här nätverket
automatiskt när den är inom räckhåll.
Säkerhets- och spårningsfunktioner
OBSERVERA
Händelsedetektorn och assistans är extrafunktioner och bör inte
användas som primär metod för att få hjälp i en nödsituation.
Garmin Connect appen kontaktar inte räddningstjänsten å dina
vägnar.
Forerunner enheten har säkerhets- och spårningsfunktioner som
måste ställas in med Garmin Connect appen.
OBS!
Om du vill använda de här funktionerna måste du vara ansluten
till Garmin Connect appen med hjälp av Bluetooth teknik. Du
kan fylla i nödsituationskontakter på ditt Garmin Connect konto.
Hjälp: Gör det möjligt att skicka ett sms med ditt namn och din
GPS-position till dina nödsituationskontakter.
Händelsedetektorn: Gör det möjligt för Garmin Connect appen
att skicka ett meddelande till dina nödkontakter när
Forerunner enheten upptäcker en olycka.
LiveTrack: Gör det möjligt för vänner och familj att följa dina
tävlingar och träningsaktiviteter i realtid. Du kan bjuda in
följare via e-post eller sociala medier så att de kan se dina
realtidsdata på en Garmin Connect spårningssida.
Live Event Sharing: Gör att du kan skicka meddelanden till
vänner och familj under ett evenemang och ge dem
uppdateringar i realtid.
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig om enheten är
ansluten till en Android smartphone.
Lägga till nödsituationskontakter
Nödsituationskontakternas telefonnummer används för
funktionerna händelsedetektering och assistans.
1 Från Garmin Connect appen väljer du eller .
2 Välj Säkerhet och spårning > Händelsedetektor och
assistans > Lägg till en nödsituationskontakt.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Säkerhets- och spårningsfunktioner
Begära hjälp
Innan du kan begära assistans måste du ställa in
nödsituationskontakter (Lägga till nödsituationskontakter,
sidan 21).
1 Håll ned knappen.
2 När du känner tre vibrationer släpper du knappen för att
aktivera assistansfunktionen.
Nedräkningssidan visas.
TIPS: Du kan välja Avbryt innan nedräkningen är slutförd om
du vill avbryta meddelandet.
Sätta på och stänga av händelsedetektorn
1 På urtavlan håller du ned .
2 Välj Inställningar > Säkerh och spårn >
Händelsedetektorn.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Händelsedetektering är endast tillgängligt för gång-,
löpnings- och cykelaktiviteter utomhus.
När en olycka upptäcks av din Forerunner enhet med GPS
aktiverat kan Garmin Connect appen skicka ett automatiserat
sms och e-postmeddelande med ditt namn och din GPS-position
till dina nödsituationskontakter. Ett meddelande visas som anger
att dina kontakter meddelas om 30 sekunder. Du kan välja
Avbryt innan nedräkningen är slutförd om du vill avbryta
meddelandet.
Starta en GroupTrack session
Innan du kan påbörja en GroupTrack session måste du ha ett
Garmin Connect konto, en kompatibel smartphone och Garmin
Connect appen.
Dessa instruktioner gäller för att starta en GroupTrack session
med Forerunner enheter. Om dina kontakter har andra
kompatibla modeller kan du se dem på kartan. De andra
enheterna kanske inte kan visa GroupTrack cyklister på kartan.
1 Gå ut och sätt på Forerunner enheten.
2 Para ihop din smartphone med Forerunner enheten (Para
ihop din smartphone med enheten, sidan 18).
3 På Forerunner enheten håller du ned och väljer Säkerh
och spårn > GroupTrack > Visa på karta för att aktivera
visning av kontakter på kartsidan.
4 På inställningsmenyn i Garmin Connect appen väljer du
Säkerhet och spårning > LiveTrack > GroupTrack.
5 Om du har fler än en kompatibel enhet väljer du en enhet för
GroupTrack sessionen.
6 Välj Synlig för > Alla kontakter.
7 Välj Starta LiveTrack.
8 Starta en aktivitet på Forerunner enheten.
9 Bläddra till kartan för att se dina kontakter.
TIPS: Från kartan kan du hålla ned
och välja
Anslutningar i närheten för att visa information om distans,
riktning och tempo eller fart för andra kontakter i GroupTrack
sessionen.
Tips för GroupTrack sessioner
Med GroupTrack funktionen kan du hålla koll på andra kontakter
i din grupp med LiveTrack direkt på skärmen. Alla medlemmar i
gruppen måste finnas bland dina kontakter på ditt Garmin
Connect konto.
• Starta din aktivitet utomhus med GPS.
• Para ihop din Forerunner enhet med din smartphone med
hjälp av Bluetooth teknik.
• I Garmin Connect appen på menyn Inställningar, väljer du
Kontakter för att uppdatera listan över kontakter för
GroupTrack sessionen.
21
• Se till att alla dina kontakter parar ihop sina smartphones och
påbörja en LiveTrack session i Garmin Connect appen.
• Se till att alla kontakter är inom räckhåll (40 km eller
25 miles).
• Under en GroupTrack session så bläddrar du till kartan om
du vill se dina kontakter (Lägga till en karta i en aktivitet,
sidan 30).
Du kan läsa in din personliga ljudfiler, exempelvis .mp3och .aac-filer till en Forerunner enhet från datorn.
1 Anslut enheten till datorn med hjälp av den medföljande
USB-kabeln.
2 På datorn öppnar du applikationen Garmin Express, väljer
enheten och väljer Musik.
TIPS: För Windows datorer kan du välja
och bläddra till
mappen med dina ljudfiler. För Apple datorer använder
Garmin Express appen i ditt iTunes bibliotek.
I
3 listan Min musik eller iTunes-bibliotek väljer du en
ljudfilskategori, exempelvis låtar eller spellistor.
4 Markera kryssrutorna för ljudfilerna och välj Skicka till enhet.
5 Vid behov kan du i Forerunner listan välja en kategori, välja
kryssrutorna och välja Ta bort från enhet om du vill ta bort
ljudfiler.
®
®
Musik
Du kan ladda ner ljudfiler till din enhet från datorn eller från en
tredjepartsleverantör så att du kan lyssna även när din
smartphone inte är i närheten. För att lyssna på ljudfiler som
sparats på enheten måste du ansluta hörlurar med Bluetooth
teknik.
Du kan använda musikkontrollerna för att styra
musikuppspelningen på din smartphone eller för lyssna på
musik som lagrats på enheten.
Ansluta till en tredjepartsleverantör
Innan du kan hämta musik eller andra ljudfiler till din kompatibla
klocka från en tredjepartsleverantör som stöds måste du ansluta
till leverantören med appen Garmin Connect.
1 Från Garmin Connect appen väljer du eller .
2 Välj Garmin-enheter och välj din enhet.
3 Välj Musik.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ansluta till en installerad leverantör väljer du en
leverantör och följer instruktionerna på skärmen.
• Om du vill ansluta till en ny leverantör väljer du Hämta
musikappar, hittar en leverantör och följer instruktionerna
på skärmen.
Spotify
®
Spotify är en digital musiktjänst som ger dig tillgång till miljontals
låtar.
TIPS: Integrering med Spotify kräver att appen Spotify är
installerad på din mobiltelefon. Kräver en kompatibel mobil
enhet och premiumabonnemang där det är tillgängligt. Gå till
www.garmin.com/.
Den här produkten innehåller programvara från Spotify som är
föremål för tredjepartslicenser. Licenserna finns att tillgå här:
https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses. Tonsätt
alla resor med Spotify. Spela upp låtar och artister du gillar, eller
låt Spotify välja åt dig.
Hämta ljudinnehåll från Spotify
Innan du kan hämta ljudinnehåll från Spotify måste du ansluta till
ett Wi‑Fi nätverk (Ansluta till ett Wi‑Fi nätverk, sidan 21).
1 Håll in DOWN från valfri skärm om du vill öppna
musikkontrollerna.
2 Håll ned UP.
3 Välj Musikleverantörer > Spotify.
4 Välj Lägg till musik & podcasts.
5 Välj en spellista eller annat objekt som du vill hämta till
enheten.
Obs! Nedladdning av ljudfiler kan göra att batteriet laddas ur.
Du kan behöva ansluta enheten till en extern strömkälla om
den återstående batteritiden inte är tillräcklig.
Den valda spellistan och andra objekt hämtas till enheten.
Hämta personliga ljudfiler
®
Lyssna på musik
1 Håll in DOWN från valfri skärm om du vill öppna
2
3
4
5
musikkontrollerna.
Anslut hörlurarna med Bluetooth teknik (Ansluta hörlurar med
Bluetooth teknik, sidan 23).
Håll ned .
Välj Musikleverantörer, och välj ett alternativ:
• Om du vill lyssna på musik som du har hämtat till klockan
från datorn väljer du Min musik (Hämta personliga
ljudfiler, sidan 22).
• För att lyssna på musik från din smartphone, välj Styr från
tfn.
• Om du vill lyssna på musik från en tredjepartsleverantör
väljer du namnet på leverantören.
Välj för att öppna musikuppspelningskontrollerna.
Musikuppspelningskontroller
Välj för att hantera innehåll från några tredjepartsleverantörer.
Välj för att bläddra bland ljudfiler och spellistor för den valda
källan.
Tryck här om du vill justera volymen.
Välj för att spela och pausa aktuell ljudfil.
Välj för att hoppa till nästa ljudfil i spellistan.
Håll knappen intryckt för att snabbspola framåt genom den
aktuella ljudfilen.
Välj för att starta aktuell ljudfil igen.
Välj två gånger för att hoppa till föregående ljudfil i spellistan.
Håll intryckt för att snabbspola bakåt genom den aktuella ljudfilen.
Tryck här för att ändra repetitionsläget.
Tryck här för att ändra slumpläget.
Styr musikuppspelning på en ansluten smartphone
1 Börja spela upp en låt eller spellista på din smartphone.
2 På en Forerunner enhet håller du ned DOWN från en skärm
för att öppna musikkontrollerna.
Välj
Musikleverantörer > Styr från tfn.
3
Innan du kan skicka personlig musik till enheten måste du
installera applikationen Garmin Express på datorn
(www.garmin.com/express).
22
Musik
Ansluta hörlurar med Bluetooth teknik
Om du vill lyssna på musik som laddats ner på Forerunner
enheten måste du ansluta hörlurar med Bluetooth teknik.
1 Placera hörlurarna inom 2 m (6,6 fot) från enheten.
2 Aktivera ihopparningsläget på hörlurarna.
3 Håll ned .
4 Välj Inställningar > Musik > Hörlurar > Lägg till ny.
5 Välj hörlurarna för att slutföra ihopparingsprocessen.
Garmin Pay
Med Garmin Pay funktionen kan du använda din klocka för att
betala för inköp i anslutna butiker med kredit- eller betalkort från
en ansluten bank.
Konfigurera din Garmin Pay plånbok
Du kan lägga till ett eller flera kredit- eller betalkort i din
Garmin Pay plånbok. Gå till garmin.com/garminpay/banks om
du vill hitta anslutna banker.
1 Från Garmin Connect appen väljer du eller .
2 Välj Garmin-enheter och välj din Forerunner enhet.
3 Välj Garmin Pay > Skapa din plånbok.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Betala för ett köp med hjälp av klockan
Innan du kan använda klockan till att betala för köp måste du
konfigurera minst ett betalkort.
Du kan använda din klocka för att betala för köp i en ansluten
butik.
1 Håll ned LIGHT.
2 Välj Plånbok.
3 Ange den fyrsiffriga koden.
Obs! Om du anger lösenordskoden felaktigt tre gånger, låses
plånboken och du måste återställa din kod i Garmin Connect
appen.
Det senast använda betalkortet visas.
4 Om du har lagt till flera kort i Garmin Pay plånboken väljer du
DOWN för att byta till ett annat kort (valfritt).
5 Inom 60 sekunder håller du klockan nära betalterminalen,
med klockan vänd mot terminalen.
Klockan vibrerar och visar en bock när den har kommunicerat
klart med terminalen.
6 Vid behov följer du instruktionerna på kortläsaren för att
slutföra transaktionen.
TIPS: När du har matat in din kod kan du göra betalningar utan
kod i 24 timmar så länge du fortsätter att bära din klocka. Om du
tar bort klockan från handleden eller avaktiverar
pulsövervakningen måste du ange koden igen innan du betalar.
Lägga till ett kort i Garmin Pay plånboken
Du kan lägga till upp till tio kredit- eller betalkort i din
Garmin Pay plånbok.
Garmin Pay
1 Från enhetssidan Forerunner i Garmin Connect appen väljer
du Garmin Pay > .
2 Följ anvisningarna på skärmen om att ange kortuppgifter och
lägga till kortet i plånboken.
När kortet har lagts till kan du välja kortet på klockan när du
genomför en betalning.
Hantera din Garmin Pay plånbok
Du kan visa detaljerad information om vart och ett av dina
betalkort, och du kan avaktivera, aktivera eller ta bort ett kort.
Du kan även avaktivera eller ta bort hela din Garmin Pay
plånbok.
Obs! I vissa länder kan deltagande finansiella institutioner
begränsa plånboksfunktionerna.
1 Från enhetssidan Forerunner i Garmin Connect appen väljer
du Garmin Pay > Hantera din plånbok.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill avaktivera ett visst kort väljer du kortet och
väljer sedan Upphäv.
Kortet måste vara aktiverat för att du ska kunna göra
inköp med din Forerunner enhet.
• För att tillfälligt avaktivera alla kort i plånboken väljer du
Upphäv plånboken.
Du kan inte betala med Forerunner enheten förrän du har
aktiverat minst ett kort med hjälp av appen.
• Om du vill återaktivera din avaktiverade plånbok väljer du
Ta bort upphävning av plånboken.
• Om du vill ta bort ett visst kort väljer du kortet och väljer
sedan Ta bort.
Kortet tas bort helt från din plånbok. Om du vill lägga till
det här kortet i plånboken i framtiden måste du ange
kortuppgifterna igen.
• Om du vill ta bort alla kort i plånboken väljer du Ta bort
plånboken.
Din Garmin Pay plånbok och alla tillhörande kortuppgifter
tas bort. Du kan inte betala med Forerunner enheten
förrän du har skapat en ny plånbok och lagt till ett kort.
Ändra din Garmin Pay kod
Du måste veta din nuvarande kod för att kunna ändra den. Din
kod kan inte återställas. Om du glömmer din kod måste du ta
bort din plånbok, skapa en ny och ange dina kortuppgifter på
nytt.
Du kan ändra lösenordskoden som krävs för att få åtkomst till
din Garmin Pay plånbok på Forerunner enheten.
1 Från enhetssidan Forerunner i Garmin Connect appen väljer
du Garmin Pay > Återställ lösenkod.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Nästa gång du betalar med Forerunner enheten måste du ange
den nya lösenordskoden.
Historik
Historiken innefattar tid, distans, kalorier, genomsnittlig hastighet
eller tempo, varvdata och sensorinformation (tillval).
Obs! När enhetsminnet är fullt skrivs de äldsta data över.
Använda historik
Historiken innehåller tidigare aktiviteter som du har sparat på
enheten.
Enheten har en historikwidget så att du snabbt kan komma åt
dina aktivitetsdata (Widgets, sidan 19).
1 På urtavlan håller du ned .
2 Välj Historik > Aktiviteter.
23
3 Välj en aktivitet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa ytterligare information om aktiviteten väljer
du All statistik.
• Om du vill visa hur aktiviteten påverkar din aeroba och
anaeroba kondition, välj Training Effect (Om Training
Effect, sidan 14).
• Om du vill visa tiden i varje pulszon väljer du Puls (Visa
din tid i varje pulszon, sidan 24).
• Om du vill välja ett varv och visa ytterligare information om
varje varv väljer du Varv.
• Om du vill välja ett träningsset och visa ytterligare
information om varje set väljer du Set.
• Om du vill visa aktiviteten på kartan väljer du Karta.
• Om du vill visa höjdprofilen för aktiviteten väljer du
Höjdprofil.
• Om du vill ta bort den valda aktiviteten väljer du Ta bort.
analysera, dela information med och peppa varandra. Spela in
händelserna i ditt aktiva liv inklusive löprundor, promenader,
cykelturer, simturer, vandringar, triathlon och mycket mer.
Registrera dig för ett kostnadsfritt konto genom att gå till
connect.garmin.com.
Lagra dina aktiviteter: När du har avslutat och sparat en
aktivitet på enheten kan du överföra aktiviteten till Garmin
Connect kontot och spara den så länge du vill.
Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information
om din aktivitet, inklusive tid, sträcka, höjd, puls, kalorier som
förbränts, kadens, löpdynamik, översiktskartvy, tempo- och
hastighetsdiagram samt anpassningsbara rapporter.
Obs! Vissa data kräver ett valfritt tillbehör, till exempel en
pulsmätare.
Multisporthistorik
På enheten lagras en övergripande sammanfattning av
multisportaktiviteten, bland annat data för total distans, tid,
kalorier och valfritt tillbehör. Enheten särskiljer också
aktivitetsdata för varje sportsegment och övergång så att du kan
jämföra liknande träningsaktiviteter och hålla reda på hur snabbt
du tar dig igenom övergångarna. Övergångshistoriken innefattar
distans, tid, medelfart och kalorier.
Visa din tid i varje pulszon
Genom att visa tiden i varje pulszon kan du anpassa
träningsintensiteten.
1 På urtavlan håller du nedtryckt.
2 Välj Historik > Aktiviteter.
3 Välj en aktivitet.
4 Välj Puls.
Visa datatotaler
Du kan visa data för den totala distansen och tiden som sparats
i enheten.
1 På urtavlan håller du nedtryckt.
2 Välj Historik > Totaler.
3 Välj vid behov en aktivitet.
4 Välj ett alternativ för att visa summa varje vecka eller månad.
Använda total distans
Total distans registrerar automatiskt den totala tillryggalagda
sträckan, höjdstigningen och tiden du ägnat åt olika aktiviteter.
1 På urtavlan håller du nedtryckt.
2 Välj Historik > Totaler > Total distans.
3 Välj UP eller DOWN för att visa total distans.
Ta bort historik
1 På urtavlan håller du
2 Välj Historik > Alt..
3 Välj ett alternativ:
nedtryckt.
• Välj Ta bort alla aktiviteter? för att radera alla aktiviteter
från historiken.
• Välj Nollställa totaler om du vill återställa alla
sammanlagda sträckor och tider.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Garmin Connect
Du kan kontakta dina vänner på Garmin Connect. Garmin
Connect har verktygen som behövs för att ni ska kunna följa,
24
Planera din träning: Du kan välja ett träningsmål och läsa in
något av träningsprogrammen med anvisningar dag för dag.
Spåra dina framsteg: Du kan spåra dina dagliga steg, delta i en
vänskaplig tävling med dina kontakter och uppfylla dina mål.
Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med
dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter. Du kan
också länka till dina aktiviteter på de sociala medier du gillar
bäst.
Hantera dina inställningar: Du kan anpassa enheten och
användarinställningar på ditt Garmin Connect konto.
Öppna Connect IQ butiken: Du kan hämta appar, urtavlor,
datafält och widgets.
Använda Garmin Connect på din dator
Garmin Expressapplikationen ansluter enheten till ditt Garmin
Connect konto med hjälp av en dator. Du kan använda Garmin
Express applikationen för att överföra dina aktivitetsdata till ditt
Garmin Connect konto och att skicka data, t.ex. träningspass
eller träningsprogram, från Garmin Connect webbplatsen till din
enhet. Du kan också installera uppdateringar till enhetens
programvara och hantera dina Connect IQ appar.
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
2 Gå till www.garmin.com/express.
3 Hämta och installera Garmin Express applikationen.
4 Öppna Garmin Express applikationen och välj Lägg till
enhet.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
Datahantering
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
®
Ta bort filer
OBS!
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
Historik
1
2
3
4
Öppna Garmin enheten eller volym.
Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
Välj en fil.
Tryck på Delete på tangentbordet.
Obs! Mac operativsystem har begränsat stöd för MTPfilöverföringsläge. Du måste öppna Garmin enheten på ett
Windows operativsystem. Använd Garmin Express
applikationen för att ta bort musikfiler från enheten.
Navigering
Du kan använda GPS-navigeringsfunktionen på enheten för att
se din sträcka på en karta, spara platser och hitta rätt väg hem.
• Om du vill visa banan på kartan och panorera eller zooma
på kartan väljer du Karta.
• Om du vill visa en lista över svängar som ingår i banan
väljer du Vägbeskrivningar.
• Om du vill visa höjdprofilen för banan väljer du Höjdprofil.
• Om du vill spara banan väljer du Spara.
• Om du vill visa en lista över stigningar i banan väljer duSe
stigningar.
Spara din plats
Du kan spara din aktuella plats för att navigera tillbaka till den
senare.
Obs! Du kan lägga till alternativ i kontrollmenyn.
1 Håll ned LIGHT.
2 Välj Spara plats.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Redigera dina sparade platser
Banor
Du kan skicka en bana från ditt Garmin Connect konto till
enheten. När den har sparats på enheten kan du navigera längs
banan på enheten.
Du kan följa en sparad bana helt enkelt för att det är en bra rutt.
Du kan till exempel spara och följa en cykelvänlig rutt till jobbet.
Du kan även följa en sparad bana och försöka att uppnå eller
överskrida uppsatta träningsmål. Om till exempel den
ursprungliga banan slutfördes på 30 minuter, kan du tävla mot
en Virtual Partner som försöker slutföra banan på under 30
minuter.
Skapa och följa en bana i din enhet
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned .
4 Välj Navigera > Banor > Skapa ny.
5 Ange ett namn på banan och välj .
6 Välj Lägg till plats.
7 Välj ett alternativ.
8 Om det behövs upprepar du steg 4 och 5.
9 Välj Klar > Kör bana.
Navigeringsinformation visas.
10 Välj START för att börja navigera.
Skapa en tur och retur-bana
Enheten kan skapa en tur och retur-bana utifrån en angiven
sträcka och navigeringsriktning.
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj Löpning eller Cykling.
3 Håll ned .
4 Välj Navigation > Tur- och returbana.
5 Ange banans totala sträcka.
6 Välj en riktning.
Enheten skapar upp till tre banor. Du kan välja DOWN för att
visa banorna.
7 Välj START för att välja en bana.
8 Välj ett alternativ:
• Börja navigera genom att välja Kör.
Navigering
Du kan ta bort en sparad plats eller redigera dess namn, höjd
och positionsinformation.
1 På urtavlan väljer du START > Navigera > Sparade platser.
2 Välj en sparad plats.
3 Välj ett alternativ för att ändra platsen.
Beräkna en waypoint
Du kan skapa en ny plats genom att projicera avstånd och
bäring från din aktuella plats till en ny plats.
1 Om det behövs väljer du START > Lägg till > Proj. waypt.
för att lägga till appen för att projicera waypoints i listan över
appar.
2 Välj Ja om du vill lägga till appen i din lista över favoriter.
3 På urtavlan väljer du START > Proj. waypt..
4 Välj UP eller DOWN för att ställa in riktningen.
5 Välj START.
6 Välj DOWN för att välja en måttenhet.
7 Välj UP för att ange avståndet.
8 Välj START för att spara.
Den projekterade waypointen sparas med ett standardnamn.
Navigera till en destination
Du kan använda enheten för att navigera till en destination eller
följa en kurs.
1 På urtavlan väljer du START > Navigera.
2 Välj en kategori.
3 Välj en destination genom att svara på uppmaningarna på
skärmen.
4 Välj Gå till.
Navigeringsinformation visas.
5 Välj START för att börja navigera.
Navigera till en intressant plats
Om de kartdata som finns installerade på enheten innehåller
intressanta platser kan du navigera till dem.
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned .
4 Välj Navigation > Intressanta platser och välj sedan en
kategori.
En lista över intressanta platser i närheten av din aktuella
plats visas.
25
5 Vid behov, välj ett alternativ:
• Om du vill söka i närheten av en annan plats väljer du Sök
nära och väljer en plats.
• Om du vill söka efter en intressant plats efter namn väljer
du Sök stavning, anger ett namn, väljer Sök nära och
väljer en plats.
6 Välj en intressant plats bland sökresultaten.
7 Välj Kör.
Navigeringsinformation visas.
8 Välj START för att börja navigera.
Intressanta platser
En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk
eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och
kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger,
hotell och nöjen.
Navigera med Kurs mot mål
Du kan peka med enheten på ett avlägset objekt, t.ex. ett
vattentorn, låsa enheten i den riktningen och sedan navigera till
objektet.
1 På urtavlan väljer du START > Navigera > Sikta och kör.
2 Rikta den övre delen av klockan mot ett föremål och välj
START.
Navigeringsinformation visas.
3 Välj START för att börja navigera.
Navigera till startpunkten under en aktivitet
Du kan navigera tillbaka till startpunkten för den nuvarande
aktiviteten i en rak linje eller längs den väg du färdats. Den här
funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter som använder GPS.
1 Under en aktivitet väljer du STOP > Tillbaka till start.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för aktiviteten
längs den väg du färdats väljer du TracBack.
• Om du inte har en karta som stöds eller om du använder
direkt ruttdragning väljer du Rutt för att navigera tillbaka till
startpunkten för aktiviteten i en rak linje.
• Om du inte använder direkt ruttdragning väljer du Rutt för
att navigera tillbaka till startpunkten för aktiviteten med
turn-by-turn-röstguidning.
• Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för aktiviteten
längs den väg du färdats väljer du TracBack.
• Om du vill navigera tillbaka till aktivitetens startpunkt i en
rak linje väljer du Rutt.
Välj
DOWN för att visa kompassen (valfritt).
5
Pilen pekar mot startpunkten.
Markera och starta navigation till en MOBplats (man överbord)
Du kan spara en MÖB-plats och automatiskt navigera tillbaka till
den.
TIPS: Du kan anpassa hållningsfunktionen för knapparna för att
komma åt MÖB-funktionen (Anpassa kortkommandon,
sidan 34).
På urtavlan väljer du START > Navigera > Senaste MÖB.
Navigeringsinformation visas.
Avbryta navigering
1 Under en aktivitet håller du ned
2 Välj Stoppa navigering.
.
Karta
betecknar din plats på kartan. Platsnamn och -symboler visas
på kartan. När du navigerar till en destination visas rutten med
en linje på kartan.
• Kartnavigation (Panorera och zooma på kartan, sidan 27)
• Kartinställningar (Kartinställningar, sidan 27)
Visa kartan
1 Starta en utomhusaktivitet.
2 Välj UP eller DOWN för att bläddra till kartsidan.
3 Välj och välj ett alternativ:
• Om du vill panorera eller zooma på kartan väljer du
Panorera/zooma.
TIPS: Du kan välja START för att växla mellan panorering
upp och ned, panorering åt vänster och höger samt
zoomning. Du kan hålla ned START för att välja den punkt
som anges av hårkorset.
• Om du vill se närliggande intressanta platser och
waypoints väljer du Runt omkring mig.
Spara eller navigera till en plats på kartan
Du kan välja valfri plats på kartan. Du kan spara platsen eller
börja navigera till den.
1 På kartan håller du nedtryckt.
2 Välj Panorera/zooma.
Reglage och hårkors visas på kartan.
Din aktuella plats , spåret du ska följa
syns på kartan.
och destinationen
Navigera till startpunkten för din senast
sparade aktivitet
Du kan navigera tillbaka till startpunkten för den senast sparade
aktiviteten i en rak linje eller längs den väg du färdats. Den här
funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter som använder GPS.
1 Välj START > Navigera > Aktiviteter.
2 Välj din senast sparade aktivitet.
3 Välj Tillbaka till start.
4 Välj ett alternativ:
26
3 Panorera och zooma kartan för att centrera platsen i
hårkorset.
4 Håll START nedtryckt för att välja den punkt som anges av
hårkorset.
5 Om det behövs väljer du en närliggande intressant plats.
6 Välj ett alternativ:
• Om du vill börja navigera till platsen väljer du Kör.
Navigering
• Om du vill spara platsen väljer du Spara plats.
• Om du vill visa information om platsen väljer du Granska.
Navigera med funktionen Runt omkring mig
Du kan använda funktionen Runt omkring mig för att navigera till
närliggande intressanta platser och waypoints.
Obs! De kartdata som finns installerade på enheten måste
innehålla intressanta platser för att du ska kunna navigera till
dem.
1 På kartan håller du ned .
2 Välj Runt omkring mig.
Ikoner som anger intressanta platser och waypoints visas på
kartan.
Välj
UP eller DOWN om du vill markera en del av kartan.
3
4 Välj STOP.
Det visas en lista över intressanta platser och waypoints på
den markerade delen av kartan.
5 Välj en plats.
6 Välj ett alternativ:
• Om du vill börja navigera till platsen väljer du Kör.
• Om du vill visa platsen på kartan väljer du Karta.
• Om du vill spara platsen väljer du Spara plats.
• Om du vill visa information om platsen väljer du Granska.
Panorera och zooma på kartan
1 Medan du navigerar väljer du UP eller DOWN för att visa
kartan.
2 Håll på .
3 Välj Panorera/zooma.
4 Välj ett alternativ:
• Välj START för att växla mellan panorering upp och ned,
panorering åt vänster och höger eller zoomning.
• Välj UP och DOWN för att panorera eller zooma på kartan.
• Välj BACK för att avsluta.
tryckförändringar. Barometern visar omgivningens tryckdata
baserat på den konstanta höjd där höjdmätaren kalibrerades
senast (Höjdmätarinställningar, sidan 33). Om du vill öppna
höjdmätar- eller barometerinställningar snabbt väljer du START
via höjdmätar- eller barometerwidgeten.
Kompass
Enheten har en kompass med tre axlar och automatisk
kalibrering. Kompassens funktioner och utseende ändras
beroende på din aktivitet, om GPS är aktiverat och om du
navigerar till en destination. Du kan ändra
kompassinställningarna manuellt (Kompassinställningar,
sidan 32). För att öppna kompassinställningarna snabbt kan du
välja START från kompasswidgeten.
Navigeringsinställningar
Du kan anpassa kartfunktioner och utseende när du navigerar
till en destination.
Anpassa kartfunktioner
1 Håll ned .
2 Välj Inställningar > Navigation > Datasidor.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Karta för att sätta på eller stänga av kartan.
• Välj Guide för att sätta på eller stänga av en
vägledningssida som visar den kompassbäring eller kurs
som du följer under navigeringen.
• Välj Höjdprofil för att sätta på eller stänga av höjdprofilen.
• Välj en skärm att lägga till, ta bort eller anpassa.
Kurspekare
Kurspekaren är mest användbar när du navigerar till
destinationen i en rak linje, till exempel när du navigerar på
vatten. Den kan hjälpa dig att hitta tillbaka till kurslinjen när du
avviker för att undvika hinder och andra faror.
Kartinställningar
Du kan anpassa hur kartan visas i kartappen och på
datasidorna.
På urtavlan håller du ned
och väljer Inställningar > Karta.
Orientering: Anger kartans orientering. Med alternativet Norr
upp visas norr överst på sidan. Med alternativet Spår uppåt
visas den nuvarande riktningen överst på sidan.
Användarplatser: Visar och döljer sparade platser på kartan.
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du
zooma in och ut manuellt.
Lås på väg: Låser positionsikonen, som indikerar din position
på kartan, på närmaste väg.
Spårlogg: Visar eller döljer spårregistret, eller den väg du
färdats, som en färgad linje på kartan.
Spårfärg: Ändrar spårloggens färg.
Detaljer: Anger hur mycket detaljer som visas på kartan. Ju fler
detaljer du visar desto långsammare går det att rita om
kartan.
Marint: Ställer in så att kartan visar data i marint läge.
Rita segment: Visar eller döljer segment som en färgad linje på
kartan.
Rita konturer: Visar eller döljer konturlinjer på kartan.
Höjdmätare och barometer
Kurspekaren
anger ditt förhållande till en kurslinje som leder
till destinationen. Kursavvikelseindikatorn (CDI)
ger en
indikation om avdrift (åt höger eller vänster) från kursen.
Punkterna
talar om för dig hur mycket ur kurs du är.
Ange en riktningsmarkör
Du kan ställa in riktningsmarkör att visa på dina datasidor
medan du navigerar. Indikatorn pekar mot din målriktning.
1 Håll ned .
2 Välj Inställningar > Navigation > Riktningsmarkör.
Ställa in navigeringsmeddelanden
Du kan ställa in meddelanden som hjälper dig att navigera till din
destination.
1 Håll ned .
2 Välj Inställningar > Navigation > Varningar.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in ett meddelande för ett angivet avstånd
från din slutdestination väljer du Distans till
slutdestination.
Enheten innehåller en intern höjdmätare och barometer.
Enheten samlar in höjd- och tryckdata kontinuerligt, även i
standbyläge. Höjdmätaren visar din ungefärliga höjd baserat på
Navigering
27
• Om du vill ställa in ett meddelande om den uppskattade
återstående tiden tills du når slutdestinationen väljer du
Uppskattad tid till slutdestination.
• Om du vill ställa in en varning när du avviker från kursen
väljer du Ur takt.
• För att aktivera aviseringar för turn-by-turn-navigering
väljer du Sväng avisering.
4 Vid behov väljer du Status för att aktivera varningen.
5 Vid behov anger du ett avstånd eller ett tidsvärde och väljer
.
Trådlösa sensorer
Enheten kan användas tillsammans med trådlösa ANT+ eller
Bluetooth sensorer. Mer information om kompatibilitet och om
att köpa tillvalssensorer finns på buy.garmin.com.
Para ihop dina trådlösa sensorer
Första gången du ansluter en trådlös sensor till enheten med
hjälp ANT+ eller Bluetooth teknik måste du para ihop enheten
och sensorn. När de har parats ihop ansluter enheten till
sensorn automatiskt när du startar en aktivitet och sensorn är
aktiv och inom räckhåll.
Obs! Om en pulsmätare levererades med enheten är den
medföljande pulsmätaren redan ihopparad med enheten.
1 Om du ska para ihop en pulsmätare sätter du på dig
pulsmätaren (Ta på dig pulsmätaren, sidan 10, Ta på dig
pulsmätaren, sidan 11).
Pulsmätaren kan inte skicka eller ta emot data förrän du
sätter på dig den.
2 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra
trådlösa sensorer under ihopparningen.
3 Håll på .
4 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör > Lägg till ny.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Söka alla.
• Välj sensortyp.
När sensorn har parats ihop med din enhet ändrar sensorn
status från Söker till Ansluten. Sensordata visas i
datasidslingan eller i ett anpassat datafält.
Fotenhet
Din enhet är kompatibel med fotenheten. Du kan använda
fotenheten för att registrera tempo och sträcka i stället för att
använda GPS: en när du tränar inomhus eller när GPS-signalen
är svag. Fotenheten är placerad i viloläge och klar att skicka
data (precis som pulsmätaren).
Efter 30 minuters inaktivitet stängs fotenheten av för att spara
på batteriet. När batteriet är svagt visas ett meddelande på din
enhet. Då återstår ungefär fem timmars batteritid.
Ut och springa med fotenhet
Innan du ger dig ut och springer måste du para ihop fotenheten
med din Forerunner enhet (Para ihop dina trådlösa sensorer,
sidan 28).
Du kan springa inomhus och använda fotenheten till att
registrera tempo, distans och kadens. Du kan även springa
utomhus och använda fotenheten till att registrera kadensdata
ihop med data om tempo och distans från GPS:en.
1 Installera fotenheten enligt tillbehörets instruktioner.
2 Välj en löpningsaktivitet.
3 Gå ut och spring.
28
Kalibrera fotenheten
Fotenheten är självkalibrerande. Noggrannheten för hastighetsoch avståndsdata förbättras efter några löprundor utomhus med
GPS.
Förbättring av foot pod­kalibrering
Innan du kan kalibrera enheten måste du söka efter GPSsignaler och para ihop enheten med fotenheten (Para ihop dina
trådlösa sensorer, sidan 28).
Foot pod-enheten är självkalibrerande, men du kan förbättra
noggrannheten för hastighets- och avståndsdata med några
utomhuslöpningar med GPS.
1 Stå utomhus i 5 minuter med fri sikt mot himlen.
2 Starta en löpningsaktivitet.
3 Spring på en bana utan att stanna i 10 minuter.
4 Stoppa aktiviteten och spara den.
Baserat på registrerade data ändras foot pod-enhetens
kalibreringsvärde, om det behövs. Du ska inte behöva
kalibrera foot pod-enheten igen såvida din löpstil inte ändras.
Kalibrera fotenheten manuellt
Innan du kan kalibrera enheten måste du para ihop den med
foot pod-sensorn (Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 28).
Manuell kalibrering rekommenderas om du känner till
kalibreringsfaktorn. Om du har kalibrerat en foot pod med en
annan Garmin produkt kanske du känner till kalibreringsfaktorn.
1 På urtavlan håller du nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör.
3 Välj foot pod.
4 Välj Kalibrerings- faktor > Ställ in värde.
5 Justera kalibreringsfaktorn:
• Öka kalibreringsfaktorn om sträckan är för kort.
• Minska kalibreringsfaktorn om sträckan är för lång.
Ställa in hastighet och distans på en foot pod
Innan du kan kalibrera hastighet och distans för foot pod måste
du para ihop din enhet med foot pod-sensorn (Para ihop dina
trådlösa sensorer, sidan 28).
Du kan ställa in enheten så att den beräknar hastighet och
distans utifrån foot pod-data i stället för GPS-data.
1 Håll ned .
2 Välj Sensorer och tillbehör.
3 Välj foot pod.
4 Välj Fart eller Distans.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Inomhus när du tränar med GPS avstängd, vanligen
inomhus.
• Välj Alltid om du vill använda foot pod-data oberoende av
GPS-inställning.
Använd en cykelfarts- eller kadenssensor
(tillval)
Du kan använda en kompatibel cykelfarts- eller kadenssensor
för att skicka data till din enhet.
• Para ihop sensorn med din enhet (Para ihop dina trådlösa
sensorer, sidan 28).
• Ange din hjulstorlek (Hjulstorlek och omkrets, sidan 43).
• Ta en cykeltur (Starta en aktivitet, sidan 1).
Träna med kraftmätare
• Gå in på buy.garmin.com för att se en lista över ANT+
sensorer som är kompatibla med enheten (t.ex. Vector™).
• Mer information finns i användarhandboken för kraftmätaren.
Trådlösa sensorer
• Justera kraftzonerna så att de motsvarar dina mål och din
förmåga (Ange dina kraftzoner, sidan 8).
• Använd intervallvarningar för att få meddelanden om när du
når en angiven kraftzon (Ställa in varning, sidan 30).
• Anpassa kraftdatafälten (Anpassa datasidorna, sidan 30).
Använda elektroniska cykelväxlar
Innan du kan använda kompatibla elektroniska cykelväxlar, som
Shimano Di2™ växlar, måste du para ihop dem med enheten
(Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 28). Du kan anpassa
de valfria datafälten (Anpassa datasidorna, sidan 30).
Forerunner enheten visar aktuella justeringsvärden när givaren
är i justeringsläget.
®
Situationsberedskap
Forerunner enheten kan användas med Varia Vision™ enheten,
Varia™ smarta cykellampor och bakradar för att förbättra
situationsberedskapen. Mer information finns i
användarhandboken till Varia enheten.
Obs! Du kan behöva uppdatera Forerunner programvaran innan
du parar ihop Varia enheterna (Uppdatera programvaran med
appen Garmin Connect, sidan 38).
tempe
tempe är en ANT+ trådlös temperatursensor. Du kan ansluta
sensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för
omgivningens luft och därigenom tillhandahålla en konsekvent
källa till exakta temperaturdata. Du måste para ihop tempe med
din enhet för att visa temperaturdata från tempe.
Anpassa enheten
Anpassa din aktivitetslista
1 På urtavlan håller du nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj ett alternativ:
• Välj en aktivitet för att anpassa inställningarna, ange
aktiviteten som favorit, ändra ordning och mycket mer.
• Välj Lägg till för att lägga till fler aktiviteter eller skapa
egna aktiviteter.
Anpassa widgetslingan
Du kan ändra ordningen på widgets i widgetslingan, ta bort
widgets och lägga till nya widgets.
1 På urtavlan håller du nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Widgets.
3 Välj en widget.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Sortera för att ändra plats på widgeten i
widgetslingan.
• Välj Ta bort för att ta bort widgeten från widgetslingan.
5 Välj Lägg till widgets.
6 Välj en widget.
Widgeten läggs till i widgetslingan.
Inställningar för aktiviteter och appar
Med de här inställningarna kan du anpassa varje förinstallerad
aktivitetsapp utifrån dina behov. Du kan exempelvis anpassa
datasidor och aktivera varningar och träningsfunktioner. Alla
inställningar är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper.
Håll
intryckt, välj Inställningar > Aktiviteter och appar, välj
en aktivitet och välj aktivitetsinställningarna.
Anpassa enheten
3D-sträcka: Beräknar din tillryggalagda sträcka med hjälp av din
höjdförändring och din horisontella rörelse ovan jord.
3D-fart: Beräknar din hastighet med hjälp av din höjdförändring
och din horisontella rörelse ovan jord (3D-hastighet och
avstånd, sidan 31).
Profilfärg: Anger accentfärgen för varje aktivitet för att
identifiera vilken aktivitet som är aktiv.
Varningar: Ställer in tränings- eller navigeringsmeddelanden för
aktiviteten.
Automatisk klättring: Gör att enheten kan upptäcka
höjdskillnader automatiskt med den inbyggda höjdmätaren.
Auto Lap: Ställer in alternativ för Auto Lap funktionen (Auto
Lap, sidan 31).
Auto Pause: Ställer in enheten på att sluta spela in data när du
slutar röra på dig eller när du kommer under en viss fart
(Aktivera Auto Pause, sidan 31).
Auto-åk: Gör att enheten kan upptäcka skidåk automatiskt med
den inbyggda accelerometern.
Auto Scroll: Gör att du kan bläddra automatiskt genom alla
sidor med aktivitetsdata medan timern är igång (Använda
Bläddra automatiskt, sidan 31).
Automatisk inställning: Gör att enheten kan starta och stoppa
träningsset automatiskt under en styrketräningsaktivitet.
Bakgrundsfärg: Anger bakgrundsfärgen svart eller vit för varje
aktivitet.
ClimbPro: Visar planerad stigning och övervakningsskärmar när
du navigerar.
Börja nedräkning: Aktiverar stoppur för simning i intervaller.
Redigera vikt: Här kan du lägga till vikten som används för ett
träningsset under en styrketräning eller konditionsaktivitet.
Datasidor: Här kan du anpassa datasidor och lägga till nya
datasidor för aktiviteten (Anpassa datasidorna, sidan 30).
GPS: Ställer in läget för GPS-antennen. Genom att använda
alternativen GPS + GLONASS och GPS + GALILEO får du
ökad prestanda i krävande miljöer och snabbare
positionsbestämning. Om du använder GPS och en annan
satellit samtidigt kan batteriets livslängd minska mer än om
du bara använder alternativet GPS. Om du använder
alternativet UltraTrac spelar du in spårpunkter och
sensordata mindre ofta (UltraTrac, sidan 32).
Lås knappar: Låser knapparna under multisportaktiviteter för att
förhindra oavsiktliga knapptryckningar.
Karta: Anger visningsinställningar för kartdatasidan för
aktiviteten (Inställningar för aktivitetskartor, sidan 30).
Metronom: Spelar upp toner med jämn takt för att hjälpa dig att
förbättra din prestation genom att träna med snabbare,
långsammare eller jämnare kadens (Använda metronomen,
sidan 7).
Bassänglängd: Ställer in bassänglängd för simning i bassäng.
Tidsgräns för energisparläge: Anger tidsgränsalternativ för
energisparläge för aktiviteten (Tidsgränsinställningar för
energisparläge, sidan 32).
Byt namn: Anger aktivitetsnamnet.
Upprepa: Aktiverar alternativet Upprepa för multisportaktiviteter.
Du kan till exempel använda detta alternativ för aktiviteter
som omfattar flera övergångar, t.ex. en swimrun.
Återställ: Gör att du kan återställa aktivitetsinställningarna.
Rutter: Anger inställningarna för beräkning av rutter för
aktiviteten (Ruttinställningar, sidan 31).
Scoreinställningar: Aktiverar eller inaktiverar scorehantering
automatiskt när du påbörjar en golfrunda. Alternativet Fråga
alltid frågar dig när du startar en runda.
Segment, varning: Aktiverar meddelanden som
uppmärksammar dig på att du närmar dig ett segment.
®
29
Spåra statistik: Möjliggör statistikregistrering när du spelar golf.
Simtagsidentifiering: Aktiverar simtagsdetektering för simning i
bassäng.
Övergångar: Möjliggör övergångar för multisportaktiviteter.
Anpassa datasidorna
Du kan visa, dölja och ändra ordningen på layout och innehåll
på datasidorna för varje aktivitet.
1 Håll ned .
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj den aktivitet du vill anpassa.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Datasidor.
6 Välj en datasida som du vill anpassa.
7 Välj ett alternativ:
• Välj Layout för att justera antalet datafält på datasidan.
• Välj ett fält för att ändra data som visas i fältet.
• Välj Sortera om du vill ändra placeringen av datasidan i
slingan.
• Välj Ta bort om du vill ta bort datasidan från slingan.
8 Om det behövs väljer du Lägg till ny för att lägga till en
datasida i slingan.
Du kan lägga till en egen datasida eller välja någon av de
fördefinierade datasidorna.
Lägga till en karta i en aktivitet
Du kan lägga till kartan till datasidslingan för en aktivitet.
1 På urtavlan håller du nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj den aktivitet du vill anpassa.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Datasidor > Lägg till ny > Karta.
Varningar
Du kan ställa in varningar för varje aktivitet, vilket kan hjälpa dig
att träna mot vissa mål, öka din medvetenhet om omgivningen
och att navigera till din destination. Vissa varningar är endast
tillgängliga för vissa aktiviteter. Det finns tre typer av varningar:
Händelsevarningar, intervallvarningar och återkommande
varningar.
Händelsevarningar: En händelsevarning aviserar dig en gång.
Händelsen är ett visst värde. Till exempel kan du ställa in
enheten på att varna dig när du når en viss höjd.
Intervallvarning: En intervallvarning meddelar dig varje gång
enheten är över eller under ett angivet intervall av värden. Ett
exempel: du kan ställa in enheten på att varna dig när din
puls ligger under 60 slag per minut (bpm) och över 210 bpm.
Återkommande varning: En återkommande varning aviserar
dig varje gång enheten registrerar ett angivet värde eller
intervall. Du kan till exempel ställa in enheten på att varna dig
var 30:e minut.
Varningsnamn
Varningstyp
Beskrivning
Kadens
Räckvidd
Du kan ställa in minimi- och maximivärden för takt.
Kalorier
Händelse, återkommande
Du kan ställa in antal kalorier.
Egna
Händelse, återkommande
Du kan välja ett befintligt
meddelande eller skapa ett eget
meddelande och välja en
varningstyp.
Distans
Återkommande
Du kan ställa in ett avståndsintervall.
Höjd
Räckvidd
Du kan ställa in minimi- och maximivärden för höjd.
30
Varningsnamn
Varningstyp
Beskrivning
Puls
Räckvidd
Du kan ställa in min.- och maxpuls
eller välja zonförändringar. Se Om
pulszoner, sidan 7 och Beräkning av
pulszon, sidan 8.
Tempo
Räckvidd
Du kan ställa in minimi- och maximivärden för tempo.
Ström
Räckvidd
Du kan ställa in hög eller låg
strömnivå.
Position
Händelse
Du kan ange en radie från en sparad
plats.
Spring/gå
Återkommande
Du kan ställa in tidsinställda
gångraster vid jämna mellanrum.
Fart
Räckvidd
Du kan ställa in minimi- och maximivärden för fart.
Tagtempo
Räckvidd
Du kan ställa in ett högt eller lågt
antal paddeltag per minut.
Tid
Händelse, återkommande
Du kan ställa in ett tidsintervall.
Ställa in varning
1 Håll ned .
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Varningar.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Lägg till ny för att lägga till en ny varning för
aktiviteten.
• Välj varningens namn för att redigera en befintlig varning.
7 Vid behov, välj typ av varning.
8 Välj en zon, ange minimi- och maximivärden, eller ange ett
eget värde för varningen.
9 Slå på varningen om det behövs.
För händelsevarningar och återkommande varningar visas ett
meddelande varje gång du når varningsvärdet. För
intervallvarningar visas ett meddelande varje gång du överstiger
eller faller under det angivna intervallet (minimi- och
maximivärden).
Inställningar för aktivitetskartor
Du kan anpassa utseendet på kartdatasidan för varje aktivitet.
Håll
intryckt, välj Inställningar > Aktiviteter och appar, välj
en aktivitet, välj aktivitetsinställningarna och välj Karta.
Konfigurera kartor: Visar eller döljer data från installerade
kartprodukter.
Anv. systeminst.: Gör att enheten kan använda systemets
kartinställningar.
Orientering: Anger kartans orientering. Med alternativet Norr
upp visas norr överst på sidan. Med alternativet Spår uppåt
visas den nuvarande riktningen överst på sidan.
Användarplatser: Visar och döljer sparade platser på kartan.
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du
zooma in och ut manuellt.
Lås på väg: Låser positionsikonen, som indikerar din position
på kartan, på närmaste väg.
Spårlogg: Visar eller döljer spårregistret, eller den väg du
färdats, som en färgad linje på kartan.
Spårfärg: Ändrar spårloggens färg.
Anpassa enheten
Detaljer: Anger hur mycket detaljer som visas på kartan. Ju fler
detaljer du visar desto långsammare går det att rita om
kartan.
Marint: Ställer in så att kartan visar data i marint läge.
Rita segment: Visar eller döljer segment som en färgad linje på
kartan.
Rita konturer: Visar eller döljer konturlinjer på kartan.
Ruttinställningar
Du kan ändra ruttinställningar för att anpassa på vilket sätt
enheten beräknar rutter för varje aktivitet.
Håll
intryckt, välj Inställningar > Aktiviteter och appar, välj
en aktivitet, välj aktivitetsinställningarna och välj Rutter.
Aktivitet: Ställer in en aktivitet för rutten. Enheten beräknar
optimerade rutter för den typ av aktivitet du ägnar dig åt.
Ruttdragning efter popularitet: Beräknar rutter baserat på de
mest populära rundorna och turerna från Garmin Connect.
Banor: Ställer in hur du navigerar kurser med hjälp av enheten.
Använd Följ banan för att navigera efter en kurs precis som
det står, utan omräkning. Använd alternativet Använd karta
för att beräkna en bana med ruttdragningsbara kartor och
räkna om rutten om du avviker från banan.
Beräkningsmetod: Ställer in beräkningsmetoden för att
minimera tiden, sträckan eller stigningen i rutter.
Undvikanden: Ställer in vilka väg- eller transporttyper du vill
undvika i rutter.
Typ: Ställer in hur pekaren som visas under direkt ruttdragning
beter sig.
Auto Lap
Markera varv enligt distans
Med Auto Lap kan du automatiskt markera varvet vid en viss
sträcka. Den här funktionen är användbar när du vill jämföra
prestationer för olika delar av en aktivitet (till exempel varje mile
eller var femte kilometer).
1 Håll ned .
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Auto Lap.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Auto Lap för att sätta på eller stänga av Auto Lap.
• Välj Automatisk sträcka för att justera avståndet mellan
varven.
Varje gång du slutför ett varv visas ett meddelande som visar
tiden för varvet. Enheten piper eller vibrerar också om
ljudsignaler är påslagna (Systeminställningar, sidan 33).
Om det behövs kan du anpassa datasidorna till att visa
ytterligare varvdata (Anpassa datasidorna, sidan 30).
Anpassa meddelandet Varvvarning
Du kan anpassa ett eller två datafält som visas i
varvvarningsmeddelandet.
1 Håll ned .
2 Välj Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Auto Lap > Varvvarning.
6 Välj ett datafält för att ändra i det.
7 Välj Förhandsvisning (valfritt).
Anpassa enheten
Aktivera Auto Pause
Du kan använda Auto Pause funktionen om du vill pausa tiduret
automatiskt när du slutar röra på dig. Den här funktionen är
användbar om aktiviteten innehåller trafikljus eller andra ställen
där du måste stanna.
Obs! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.
1 Håll ned .
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Auto Pause.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Vid stopp om du vill pausa tiduret automatiskt när du
slutar röra på dig.
• Välj Egna om du vill pausa tiduret automatiskt när ditt
tempo eller din hastighet faller under en viss angiven nivå.
Aktivera automatisk klättring
Du kan använda funktionen Automatisk klättring för att upptäcka
höjdförändringar automatiskt. Du kan använda den under
aktiviteter som klättring, vandring, löpning och cykling.
1 Håll ned .
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Automatisk klättring > Status.
6 Välj Alltid eller När ingen navigering.
7 Välj ett alternativ:
• Välj Löpskärm för att ta reda på vilken datasida som
visas när du springer.
• Välj Klättringsskärm för att ta reda på vilken datasida
som visas när du klättrar.
• Välj Invertera färger för att kasta om färgerna på
skärmen när du byter läge.
• Välj Vertikal fart för att ställa in stigningens takt över tid.
• Välj Lägesväxlare för att ange hur snabbt enheten ska
byta läge.
Obs! Med alternativet Aktuell skärm kan du växla automatiskt
till den senaste skärmen du visade innan övergången till
automatisk klättring skedde.
3D-hastighet och avstånd
Du kan ställa in 3D-hastighet för att beräkna hastighet eller
avstånd med både din höjdförändring och din horisontella
rörelse ovan jord. Du kan använda den under aktiviteter som
skidåkning, klättring, navigering, vandring, löpning eller cykling.
Använda Bläddra automatiskt
Använd funktionen Rulla automatiskt om du vill bläddra
automatiskt genom alla sidor med aktivitetsdata medan tiduret
är igång.
1 Håll ned .
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Auto Scroll.
6 Välj en visningshastighet.
31
Ändra GPS-inställningarna
Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.
1 Håll ned .
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj den aktivitet du vill anpassa.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj GPS.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Normalt läge (enbart GPS) för att aktivera GPSsatellitsystemet.
• Välj GPS + GLONASS (ryskt satellitsystem) för
noggrannare positionsinformation i situationer med dålig
sikt mot himlen.
• Välj GPS + GALILEO (Europeiska unionens
satellitsystem) för noggrannare positionsinformation i
situationer med dålig sikt mot himlen.
• Välj UltraTrac för att spela in spårpunkter och sensordata
mindre ofta (UltraTrac, sidan 32)
Obs! Om du använder GPS och andra satelliter tillsammans
kan batteritiden minska snabbare än när du använder enbart
GPS (GPS och andra satellitsystem, sidan 32).
GPS och andra satellitsystem
Alternativen GPS + GLONASS och GPS + GALILEO ger ökad
prestanda i krävande miljöer och snabbare positionsbestämning
än när man endast använder GPS. Men, om du använder GPS
och andra satellitsystem tillsammans kan batteritiden minska
snabbare än när du använder enbart GPS.
UltraTrac
Funktionen UltraTrac är en GPS-inställning som spelar in
spårpunkter och givardata mindre ofta. Om du aktiverar
funktionen UltraTrac ökas batteriets livslängd men kvaliteten på
inspelade aktiviteter minskas. Du bör använda funktionen
UltraTrac för aktiviteter som kräver längre batterilivslängd och
för vilka frekventa uppdateringar av givardata är mindre viktigt.
Tidsgränsinställningar för energisparläge
Tidsgränsinställningarna påverkar hur länge enheten är i
träningsläget, till exempel när du väntar på att ett lopp ska
starta. Håll
intryckt, välj Inställningar > Aktiviteter och
appar, välj en aktivitet och välj aktivitetsinställningarna. Välj
Tidsgräns för energisparläge för att justera
tidsgränsinställningarna för aktiviteten.
Normal: Ställer in att enheten går in i klockläge med låg effekt
efter 5 minuters inaktivitet.
Utökad: Ställer in att enheten går in i klockläge med låg effekt
efter 25 minuters inaktivitet. Det utökade läget kan leda till att
batteriet behöver laddas oftare.
Ta bort en aktivitet eller app
1
2
3
4
På urtavlan håller du
nedtryckt.
Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
Välj en aktivitet.
Välj ett alternativ:
• Om du vill ta bort en aktivitet från listan med favoriter
väljer du Ta bort från Favoriter.
• Om du vill ta bort aktiviteten från listan med appar väljer
du Ta bort.
GroupTrack inställningar
Håll ned
och välj Inställningar > Säkerh och spårn >
GroupTrack.
Visa på karta: Gör att du kan visa kontakter på kartskärmen
under en GroupTrack session.
32
Aktivitetstyper: Gör att du kan välja vilka aktivitetstyper som
visas på kartan under en GroupTrack session.
Inställningar för urtavlan
Du kan anpassa urtavlans utseende genom att välja layout,
färger och ytterligare data. Du kan också hämta egna urtavlor
från Connect IQ butiken.
Anpassa urtavlan
Innan du kan aktivera en Connect IQ urtavla måste du installera
en urtavla som finns i Connect IQ butiken (Connect IQ
funktioner, sidan 20).
Du kan anpassa urtavlans information och utseende, eller
aktivera en installerad Connect IQ urtavla.
1 På urtavlan håller du nedtryckt.
2 Välj Urtavla.
3 Välj UP eller DOWN för att förhandsvisa alternativen för
urtavlan.
4 Välj Lägg till ny för att bläddra igenom ytterligare
förinstallerade urtavlor.
5 Välj START > Verkställ för att aktivera en förinstallerad
urtavla eller en installerad Connect IQ urtavla.
6 Om du använder en förinstallerad urtavla väljer du START >
Anpassa.
7 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra stil på siffrorna på den analoga urtavlan
väljer du Urtavla.
• Om du vill ändra stil på visarna på den analoga urtavlan
väljer du Visare.
• Om du vill ändra stil på siffrorna på den digitala urtavlan
väljer du Layout.
• Om du vill ändra stil på sekunderna på den digitala
urtavlan väljer du Sekunder.
• Om du vill ändra data som visas på urtavlan väljer du
Data.
• Om du vill lägga till eller ändra profilfärg på urtavlan väljer
du Profilfärg.
• Om du vill ändra bakgrundsfärg väljer du Bakgrundsfärg.
• Om du vill spara ändringarna väljer du Klar.
Givarinställningar
Kompassinställningar
Håll ned
och välj Inställningar > Sensorer och tillbehör >
Kompass.
Kalibrera: Med den här funktionen kan du kalibrera
kompassensorn manuellt (Manuell kalibrering av kompassen,
sidan 32).
Display: Ställer in kompassens riktningsvisning på grader eller
milliradianer.
Norreferens: Ställer in kompassens nordliga referens (Ställa in
den nordliga referensen, sidan 33).
Läge: Ställer in kompassen på att använda endast elektroniska
sensordata (På), en kombination av GPS och elektroniska
sensordata vid rörelse (Automatiskt) eller endast GPS-data
(Av).
Manuell kalibrering av kompassen
OBS!
Kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. Stå inte nära
objekt som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller
kraftledningar, eftersom det kan minska noggrannheten.
Din enhet kalibrerades på fabriken och enheten använder
automatisk kalibrering som standard. Om du upplever ett
Anpassa enheten
onormalt kompassbeteende, t.ex. efter att ha rört dig långa
avstånd eller efter extrema temperaturändringar, kan du
kalibrera kompassen manuellt.
1 Håll på .
2 Välj Sensorer och tillbehör > Kompass > Kalibrera >
Start.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
TIPS: Rör handleden i en liten åtta tills ett meddelande visas.
Ställa in den nordliga referensen
Du kan ange vilken riktningsreferens som ska användas vid
beräkning av kursinformation.
1 Håll på .
2 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör > Kompass >
Norreferens.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in geografiskt norr som riktningsreferens
väljer du Faktisk.
• Om du vill ställa in magnetisk variation för din position
automatiskt väljer du Magnetisk.
• Om du vill ställa in rutnät norr (000º) som riktningsreferens
väljer du Rutnät.
• Om du vill ställa in det magnetiska variationsvärdet
manuellt väljer du Användare, anger den magnetiska
variationen och väljer Klar.
Höjdmätarinställningar
Håll ned
och välj Inställningar > Sensorer och tillbehör >
Höjdmätare.
Kalibrera: Gör det möjlig att kalibrera höjdmätaren manuellt.
Höjd: Anger måttenheterna för höjd.
Kalibrera barometrisk höjdmätare
Din enhet kalibrerades på fabriken och enheten använder
automatisk kalibrering vid GPS-startpunkten som standard. Du
kan kalibrera höjdmätaren manuellt om du känner till korrekt
höjd.
1 Håll på .
2 Välj Sensorer och tillbehör > Höjdmätare.
3 Välj ett alternativ:
• Kalibrera automatiskt från GPS-startpunkten genom att
välja Autokalibrering, och välj ett alternativ.
• Välj Kalibrera om du vill ange aktuell höjd.
Barometerinställningar
Håll ned
och välj Inställningar > Sensorer och tillbehör >
Barometer.
Kalibrera: Gör det möjlig att kalibrera barometersensorn
manuellt.
Diagram: Ställer in tidsskalan för sjökortet i barometerwidgeten.
Klockläge: Ställer in sensorn som används i klockläge.
Alternativet Automatiskt använder både höjdmätare och
barometer enligt dina rörelser. Du kan använda alternativet
Höjdmätare när din aktivitet innebär förändrad höjd över
havet, eller alternativet Barometer när aktiviteten inte innebär
några förändringar av höjd över havet.
Kalibrera barometern
Din enhet kalibrerades på fabriken och enheten använder
automatisk kalibrering vid GPS-startpunkten som standard. Du
kan kalibrera barometern manuellt om du känner till korrekt höjd
eller korrekt lufttryck vid havsytan.
1 Håll på .
2 Välj Sensorer och tillbehör > Barometer > Kalibrera.
3 Välj ett alternativ:
Anpassa enheten
• Välj Ja om du vill ange aktuell höjd eller lufttryck vid
havsytan.
• Om du vill kalibrera automatiskt från den digitala
höjdmodellen väljer du Använd DEM.
• Om du vill kalibrera automatiskt från GPS-startpunkten
väljer du Använd GPS.
Xero platsinställningar
Håll ned
och välj Inställningar > Sensorer och tillbehör >
XERO-positioner.
Status: Aktiverar visning av laserplatsinformation från en
kompatibel, ihopparad Xero enhet.
Delningsläge: Gör att du kan dela laserplatsinformation
offentligt eller sända den privat.
Systeminställningar
Håll
nedtryckt och tryck på Inställningar > System.
Språk: Ställer in språket som visas på enheten.
Tid: Justerar tidsinställningarna (Tidsinställningar, sidan 33).
Bakgrundsbelysn.: Justerar inställningarna för
bakgrundsbelysningen (Ändra inställningar för
bakgrundsbelysning, sidan 34).
Avisering: Ställer in enhetens ljud, t.ex. knappljud, varningar
och vibrationer.
Stör ej: Aktiverar eller avaktiverar stör ej-läge. Använd
alternativet Sovtid till att aktivera stör ej-läget automatiskt
under dina normala sovtider. Du kan ställa in dina normala
sovtider i ditt Garmin Connect konto.
Kortkommandon: Gör det möjligt att tilldela genvägar för
enhetsknappar (Anpassa kortkommandon, sidan 34).
Lås automatiskt: Du kan låsa knapparna automatiskt för att
förhindra oavsiktliga knapptryckningar. Använd alternativet
Under aktivitet för att låsa knapparna under en schemalagd
aktivitet. Använd alternativet Inte under aktivitet för att låsa
knapparna när du inte registrerar en schemalagd aktivitet.
Enheter: Ställer in måttenheterna som används på enheten
(Ändra måttenheterna, sidan 34).
Format: Ställer in allmänna formatinställningar, till exempel
tempo och fart som visas under aktiviteter, när veckan börjar
samt geografiska positionsformat och datumalternativ.
Dataregistrering: Ställer in hur enheten spelar in aktivitetsdata.
Med inspelningsalternativet Smart (standard) kan du spela in
aktiviteter under längre tid. Inspelningsalternativet Varje
sekund ger mer detaljerade aktivitetsinspelningar, men spelar
eventuellt inte in hela aktiviteter som håller på under längre
perioder.
USB-läge: Anger att enheten ska använda MTP (Media
Transfer Protocol) eller Garmin-läge när den är ansluten till
en dator.
Nollställ: Gör att du kan återställa användardata och
inställningar (Återställa alla standardinställningar, sidan 38).
Programuppdatering: Gör att du kan installera
programuppdateringar som hämtas med hjälp av Garmin
Express.
Tidsinställningar
Håll
nedtryckt och välj Inställningar > System > Tid.
Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12timmarsformat, 24-timmarsformat eller militärt format.
Ställ in tid: Ställer in tidszonen för enheten. Alternativet
Automatiskt ställer in tidszonen automatiskt baserat på din
GPS-position.
Tid: Gör att du kan justera tiden om den är inställd på
alternativet Manuell.
33
Varningar: Gör att du kan ställa in timaviseringar samt
aviseringar för soluppgång och solnedgång som ljuder ett
visst antal minuter eller timmar innan soluppgången eller
solnedgången.
Synkronisera med GPS: Gör att du kan synkronisera klockan
med GPS manuellt om du byter tidszon och i samband med
uppdateringar för sommartid.
Ändra inställningar för bakgrundsbelysning
1 På urtavlan håller du nedtryckt.
2 Välj Inställningar > System > Bakgrundsbelysn..
3 Välj Under aktivitet eller Inte under aktivitet.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Knappar och aviseringar för att slå på
bakgrundsbelysningen för knapptryckningar och
aviseringar.
• Välj Rörelse för att slå på bakgrundsbelysningen genom
att höja och vrida på armen för att titta på handleden.
• Välj Tidsgräns för att ställa in tiden innan
bakgrundsbelysningen släcks.
• Välj Ljusstyrka för att ställa in bakgrundsbelysningens
ljusstyrka.
3
4
5
6
Obs! Du kan behöva lägga till det här objektet till
kontrollmenyn.
Ange tiden.
Om det behövs väljer du Starta om > På om du vill starta om
tiduret automatiskt när tiden har löpt ut.
Om det behövs väljer du Avisering och väljer en
aviseringstyp.
Välj Starta timer.
Använda stoppuret
1 Håll ned LIGHT från valfri skärm.
2 Välj Stoppur.
Obs! Du kan behöva lägga till det här objektet till
kontrollmenyn.
3 Tryck på START för att starta timern.
4 Välj LAP om du vill starta varvtimern igen.
Anpassa kortkommandon
Du kan anpassa hållningsfunktionen för enskilda knappar och
kombinationer av knappar.
1 Håll ned .
2 Välj Inställningar > System > Kortkommandon.
3 Välj en knapp eller kombination av knappar som du vill
anpassa.
4 Välj en funktion.
Ändra måttenheterna
Du kan anpassa måttenheter för avstånd, tempo och hastighet,
höjd, vikt, längd och temperatur.
1 På urtavlan håller du ned .
2 Välj Inställningar > System > Enheter.
3 Välj typ av måttenhet.
4 Välj en måttenhet.
Klockor
Ställa in larm
Du kan ställa in upp till tio olika alarm. Varje alarm kan ställas in
så att det ljuder en gång eller upprepas regelbundet.
1 På urtavlan håller du nedtryckt.
2 Välj Klocklarm > Lägg till larm.
3 Välj Tid och ange en alarmtid.
4 Välj Upprepa och välj när larmet ska upprepas (valfritt).
5 Välj Avisering och välj en aviseringstyp (valfritt).
6 Välj Bakgrundsbelysn. > På för att slå på
bakgrundsbelysningen med larmet.
7 Välj Etikett och välj en beskrivning för larmet (valfritt).
Ta bort ett larm
1 På urtavlan håller du
2 Välj Klocklarm.
3 Välj ett larm.
4 Välj Ta bort.
nedtryckt.
Starta nedräkningstimern
1 Håll ned LIGHT från valfri skärm.
2 Välj Tidur.
34
Den totala stoppurstiden
fortsätter.
5 Välj START för att stoppa båda timerna.
6 Välj OPTIONS.
7 Spara den inspelade tiden som en aktivitet i historiken
(tillval).
Synkronisera klockan med GPS
Varje gång du slår på enheten och söker efter satelliter hittar
den automatiskt tidszoner och det aktuella klockslaget. Du kan
också synkronisera klockan med GPS manuellt om du byter
tidszon och i samband med uppdateringar för sommartid.
1 På urtavlan håller du nedtryckt.
2 Välj Inställningar > System > Tid > Synkronisera med
GPS.
3 Vänta medan enheten hämtar satelliter (Söka satellitsignaler,
sidan 37).
Ställa in tid manuellt
1 På urtavlan håller du nedtryckt.
2 Välj Inställningar > System > Tid > Ställ in tid > Manuell.
3 Välj Tid och ange en tid på dagen.
VIRB fjärrkontroll
Med VIRB fjärrfunktionen kan du styra din VIRB actionkamera
med hjälp av enheten. Gå in på www.garmin.com/VIRB för att
köpa en VIRB actionkamera.
Styra en VIRB actionkamera
Innan du kan använda VIRB fjärrfunktionen måste du aktivera
fjärrinställningarna på VIRB kameran. Mer information finns i
användarhandboken till VIRB serien. Du måste också ställa in
så att VIRB widgeten visas i widgetslingan (Anpassa
widgetslingan, sidan 29).
1 Slå på VIRB kameran.
2 På Forerunner klockan väljer du UP eller DOWN för att visa
VIRB widgeten.
3 Om det behövs väljer du START för att para ihop Forerunner
klockan med VIRB kameran.
Vänta
medan klockan ansluter till din kamera.
4
Anpassa enheten
5 Välj ett alternativ:
• Välj Starta inspelning för att spela in video.
Videoräknaren visas på Forerunner skärmen.
• Välj DOWN för att ta ett foto medan du spelar in video.
• Välj STOP för att avsluta videoinspelningen.
• Välj Ta foto för att ta ett foto.
• Om du vill ta flera foton i bildserieläge väljer du Ta
bildserie.
• Om du vill försätta kameran i viloläge väljer du Viloläge
för kamera.
• Om du vill aktivera kameran från viloläge väljer du Väck
kamera.
• Välj Inställningar för att ändra video- och
fotoinställningar.
Styra en VIRB actionkamera under en aktivitet
Innan du kan använda VIRB fjärrfunktionen måste du aktivera
fjärrinställningarna på VIRB kameran. Mer information finns i
användarhandboken till VIRB serien. Du måste också ställa in
så att VIRB widgeten visas i widgetslingan (Anpassa
widgetslingan, sidan 29).
1 Slå på VIRB kameran.
2 På Forerunner klockan väljer du UP eller DOWN för att visa
VIRB widgeten.
3 Om det behövs väljer du START för att para ihop Forerunner
klockan med VIRB kameran.
4 Vänta medan klockan ansluter till din kamera.
När kameran är ansluten läggs en VIRB datasida automatiskt
till i aktivitetsapparna.
5 Under en aktivitet väljer du UP eller DOWN för att visa VIRB
datasidan.
6 Håll ned .
7 Välj VIRB-fjärrkontroll.
8 Välj ett alternativ:
• För att styra kameran med hjälp av aktivitetstimern väljer
du Inställningar > Inspelningsläge > Tidur start/stopp.
Obs! Videoinspelningen startar och stoppar automatiskt
när du startar och stoppar en aktivitet.
• För att styra kameran med hjälp av menyalternativen
väljer du Inställningar > Inspelningsläge > Manuell.
• Välj Starta inspelning för att spela in video manuellt.
Videoräknaren visas på Forerunner skärmen.
• Välj DOWN för att ta ett foto medan du spelar in video.
• Välj STOP för att manuellt stoppa videoinspelningen.
• Om du vill ta flera foton i bildserieläge väljer du Ta
bildserie.
• Om du vill försätta kameran i viloläge väljer du Viloläge
för kamera.
• Om du vill aktivera kameran från viloläge väljer du Väck
kamera.
Enhetsinformation
Visa enhetsinformation
efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och
licensinformation.
1 På urtavlan håller du ned .
2 Välj Inställningar > System > Om.
Ladda enheten
VARNING
Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. I guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
OBS!
Förhindra korrosion genom att rengöra och torka av kontakterna
och det omgivande området noggrant innan du laddar enheten
eller ansluter den till en dator. Se rengöringsanvisningarna i
bilagan.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till
laddningsporten på din enhet.
2 Anslut den tjocka kontakten på USB-kabeln till en USBladdningsport.
3 Ladda enheten helt.
Tips för hur du laddar enheten
1 Anslut laddaren till enheten för att ladda den med USB-
kabeln (Ladda enheten, sidan 35).
Du kan ladda enheten genom att ansluta USB-kabeln till en
Garmin godkänd nätadapter med ett vanligt vägguttag eller
en USB-port på datorn. Det tar cirka två timmar att ladda ett
urladdat batteri.
2 Ta bort laddaren från enheten när batteriet är laddat till
100 %.
Specifikationer
Forerunner – specifikationer
Batterityp
Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteritid, klockläge
Upp till 2 veckor med aktivitetsspårning,
smartphoneaviseringar och pulsmätning vid
handleden
Batteritid, klockläge med Upp till 14 timmar med aktivitetsspårning,
musik
smartphoneaviseringar, pulsmätning vid
handleden och musikuppspelning
Du kan visa enhetsinformation, till exempel enhets-ID,
programversion, information om regler och licensavtal.
1 På urtavlan håller du nedtryckt.
2 Välj Inställningar > System > Om.
Batteritid, aktivitetsläge
Upp till 36 timmar i GPS-läge med
pulsmätning vid handleden
Batteritid, aktivitetsläge
med musik
Upp till 10 timmar i GPS-läge med
pulsmätning vid handleden och musikuppspelning
Se information om regler och efterlevnad för E-label
Batteritid, UltraTrac läge, Upp till 60 timmar
ingen musikuppspelning Upp till 50 timmar med pulsmätning vid
handleden
Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om
regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala
Enhetsinformation
35
Medialagring
Upp till 1 000 låtar
Vattenklassning
Simning, 5 ATM*
Drifttemperaturområde
Från -20 till 45 ºC (från -4 till 113 ºF)
Laddningstemperaturområde
Från 0º till 45º C (från 32º till 113º F)
Trådlös frekvens
2,4 GHz vid +9 dBm nominell
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 50 m. Mer
information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
Specifikationer för HRM-Swim och HRM-Tri
Batterityp
CR2032 (3 V), kan bytas av användaren
HRM-Swim batteriets
livslängd
Upp till 18 månader (ca 3 timmar per
vecka)
HRM-Tri batteriets
livslängd
Upp till 10 månader för triathlonträning (ca
1 timme per dag)
Drifttemperaturområde
Från -10 till 50 °C (från 14 till 122 °F)
Trådlös frekvens
2,4 GHz vid 1 dBm nominell
Vattenklassning
Simning, 5 ATM*
Obs! Se till att du inte skadar eller tappar bort Oringspackningen.
O-ringspackningen bör sitta runt ytterkanten av den upphöjda
plastringen.
6 Sätt tillbaka locket och de fyra skruvarna på framsidan.
Tänk på åt vilket håll framsidan sitter. Den upphöjda skruven
ska passa i motsvarande upphöjda skruvhål på framsidan.
Obs! Dra inte åt för hårt.
7 Byt ut skyddet.
När du har bytt ut pulsmätarens batteri kan du behöva para ihop
den med enheten igen.
Byta banden
Du kan byta banden mot nya Forerunner band eller kompatibla
QuickFit band.
1 Använd två skruvmejslar för att lossa stiften.
®
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 50 m. Mer
information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
Skötsel av enheten
OBS!
Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan
förkorta produktens livslängd.
Undvik att trycka på knapparna under vatten.
Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för
klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller
andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana
substanser under en längre tid kan höljet skadas.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Rengöra enheten
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
2 Ta bort stiften.
3 Välj ett alternativ:
• Installera Forerunner band genom att rikta in de nya
banden och sätta tillbaka stiften med hjälp av två
skruvmejslar.
• Installera QuickFit band genom att byta ut stiften och
trycka fast de nya banden.
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Låt enheten torka helt efter rengöring.
TIPS: Mer information finns på www.garmin.com/fitandcare.
Byta batteri på HRM-Swim och HRM-Tri
1 Ta bort skyddet från pulsmätarmodulen.
2 Använd en liten stjärnskruvmejsel (00) för att ta bort de fyra
skruvarna på framsidan av modulen.
3 Ta bort locket och batteriet.
4 Vänta i 30 sekunder.
5 Sätt i det nya batteriet under de två plastflikarna
plussidan vänd uppåt.
36
med
Enhetsinformation
Stegräkningen på enheten stämmer inte överens med
stegräkningen på mitt Garmin Connect konto
Stegräkningen på ditt Garmin Connect konto uppdateras när du
synkroniserar enheten.
1 Välj ett alternativ:
• Synkronisera stegräkningen med Garmin Connect
applikationen (Använda Garmin Connect på din dator,
sidan 24).
• Synkronisera stegräkningen med Garmin Connect appen
(Synkronisera data manuellt med Garmin Connect,
sidan 19).
2 Vänta medan enheten synkroniserar dina data.
Det kan ta flera minuter att synkronisera.
Obs! Du kan inte synkronisera dina data eller uppdatera
stegräkningen genom att uppdatera Garmin Connect appen
eller Garmin Connect applikationen.
Obs! Se till att bandet sitter säkert. Spärren ska stängas
över stiftet på klockan.
Felsökning
Produktuppdateringar
Installera Garmin Express (www.garmin.com/express) på
datorn. Installera appen Garmin Connect på din smartphone.
Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:
• Programvaruuppdateringar
• Kartuppdateringar
• Banuppdateringar
• Dataöverföringar till Garmin Connect
• Produktregistrering
Konfigurera Garmin Express
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Gå till www.garmin.com/express.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Mer information
• Ytterligare handböcker, artiklar och
programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
• Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
• Gå till www.garmin.com/ataccuracy.
Det här är inte en medicinsk enhet. Pulsoximeterfunktionen
är inte tillgänglig i alla länder.
Aktivitetsspårning
Mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning hittar
du på garmin.com/ataccuracy.
Min dagliga stegräkning visas inte
Den dagliga stegräkningen återställs varje natt vid midnatt.
Om streck visas istället för din stegräkning ska du ge enheten
tid att hämta satellitsignaler och ställa in tiden automatiskt.
Stegräkningen verkar inte stämma
Om stegräkningen inte verkar stämma kan du testa följande tips.
• Bär enheten på din icke-dominanta handled.
• Bär enheten i fickan när du skjuter en barnvagn eller
gräsklippare framför dig.
• Bär enheten i fickan när du aktivt använder endast händer
eller armar.
Obs! Enheten kan tolka vissa upprepade rörelser, som när
du diskar, viker tvätt eller klappar händer, som steg.
Felsökning
Antal trappor verkar inte vara korrekt
Din enhet använder en intern barometer för att mäta
höjdförändringar när du går i trappor. Ett våningsplan är lika
med 3 m (10 fot).
• Leta upp de små barometerhålen på baksidan av enheten,
nära laddningskontakterna och rengör området runt
laddningskontakterna.
Barometerns prestanda kan påverkas om barometerhålen är
blockerade. Du kan skölja enheten med vatten för att rengöra
området.
Låt enheten torka helt efter rengöring.
• Undvik att hålla i räcken eller att hoppa över steg när du går i
trappor.
• Täcka över enheten med ärmen eller jackan i blåsiga miljöer
eftersom starka vindbyar kan orsaka felaktiga mätningar.
Mina intensiva minuter blinkar
När du motionerar på en intensitetsnivå som kvalificerar sig för
ditt mål med intensiva minuter börjar de intensiva minuterna
blinka.
Motionera i minst 10 minuter i följd med måttlig eller hög
intensitet.
Söka satellitsignaler
Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att
hämta satellitsignaler. Tid och datum ställs in automatiskt utifrån
GPS-positionen.
TIPS: Mer information om GPS finns på www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Gå utomhus till en öppen plats.
Enhetens framsida ska vara riktad mot himlen.
2 Vänta medan enheten söker satelliter.
Det kan ta 30–60 sekunder att söka satellitsignaler.
Förbättra GPS-satellitmottagningen
• Synkronisera enheten ofta med ditt Garmin Connect konto:
◦ Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln och
Garmin Express programmet.
◦ Synkronisera enheten med Garmin Connect appen med
hjälp av din Bluetooth aktiverade smartphone.
◦ Anslut enheten till ditt Garmin Connect konto med hjälp av
ett trådlöst Wi‑Fi nätverk.
När du är ansluten till ditt Garmin Connect konto hämtar
enheten flera dagars satellitdata, vilket gör att den snabbt
hittar satellitsignaler.
• Ta med enheten utomhus till en öppen plats, en bit från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i några minuter.
37
Starta om enheten
Om enheten slutar svara kan du behöva starta om den.
Obs! När du startar om enheten kan dina data eller inställningar
raderas.
1 Håll intryckt i 15 sekunder.
Enheten stängs av.
2 Håll intryckt i en sekund för att slå på enheten.
Återställa alla standardinställningar
Obs! Åtgärden tar bort all information du har angett samt
aktivitetshistorik. Om du har konfigurerat en Garmin Pay
plånbok raderas även plånboken från enheten om du återställer
standardinställningarna.
Du kan återställa alla enhetsinställningar till
fabriksinställningarna.
1 På urtavlan håller du nedtryckt.
2 Välj Inställningar > System > Nollställ.
3 Välj ett alternativ:
• Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar
och spara all aktivitetsinformation och lagrad musik
genom att välja Återställ standardinst.
• Om du vill ta bort alla aktiviteter från historiken väljer du
Ta bort alla aktiviteter?.
• Om du vill nollställa alla sammanlagda sträckor och tider
väljer du Nollställa totaler.
• Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar
och ta bort all aktivitetsinformation och lagrad musik
genom att välja Ta bort data och återställ inst.
Uppdatera programvaran med appen Garmin
Connect
Innan du kan uppdatera enhetens programvara med Garmin
Connect appen måste du ha ett Garmin Connect konto, och du
måste para ihop enheten med en kompatibel smartphone (Para
ihop din smartphone med enheten, sidan 18).
Synkronisera enheten med Garmin Connect appen
(Synkronisera data manuellt med Garmin Connect, sidan 19).
När ny programvara finns tillgänglig skickar Garmin Connect
appen automatiskt uppdateringen till din enhet.
Uppdatera programvaran med Garmin
Express
Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du ha ett
Garmin Connect konto och du måste hämta Garmin Express
appen.
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
När den nya programvaran finns tillgänglig skickar Garmin
Express den till din enhet.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
3 Koppla inte bort enheten från datorn under
uppdateringsprocessen.
Obs! Om du redan har använt Wi‑Fi för att ställa in din enhet
kan Garmin Connect automatiskt hämta tillgängliga
programuppdateringar till enheten när den ansluts via Wi‑Fi .
Enheten är på fel språk
1
2
3
4
Håll ned .
Bläddra ned till den sista posten i listan och välj den.
Välj den första posten i listan.
Använd UP och DOWN för att välja språk.
38
Är min smartphone kompatibel med min
enhet?
Forerunner-enheten är kompatibel med smartphones som
använder Bluetooth trådlös teknik.
Information om kompatibilitet finns på www.garmin.com/ble.
Telefonen ansluter inte till enheten
Om telefonen inte ansluter till enheten kan du prova följande
tips.
• Stäng av din smartphone och enheten och sätt sedan på
dem igen.
• Aktivera Bluetooth teknik på din smartphone.
• Uppdatera Garmin Connect appen till den senaste versionen.
• Ta bort enheten från Garmin Connect appen och försök para
ihop igen.
Om du använder en Apple enhet tar du även bort enheten
från Bluetooth inställningarna på din smartphone.
• Om du har köpt en ny smartphone ska du ta bort enheten
från Garmin Connect appen på den smartphone som du inte
längre tänker använda.
• Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
• På din smartphone öppnar du appen Garmin Connect, väljer
eller
och väljer Garmin-enheter > Lägg till enhet för
att komma till hopparningsläget.
• Select Meny > Inställningar > Telefon > Para ihop telefon.
Maximera batteritiden
Du kan förlänga batteriets livslängd på flera olika sätt.
• Minska tidsgränsen för bakgrundsbelysningen (Ändra
inställningar för bakgrundsbelysning, sidan 34).
• Minska bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
• Stäng av Bluetooth trådlös teknik när du inte använder
anslutna funktioner (Bluetooth anslutna funktioner, sidan 19).
• När du pausar din aktivitet för en längre tid kan du använda
alternativet Återuppta senare (Stoppa en aktivitet, sidan 2).
• Stäng av aktivitetsspårning (Stänga av aktivitetsspårning,
sidan 9).
• Använd en urtavla som inte uppdateras varje sekund.
Använd till exempel en urtavla utan sekundvisare (Anpassa
urtavlan, sidan 32).
• Begränsa smartphoneaviseringarna som enheten visar
(Hantera aviseringar, sidan 19).
• Avbryt sändning av pulsdata till ihopparade Garmin enheter
(Sända pulsdata till Garmin enheter, sidan 10).
• Stäng av pulsmätning vid handleden (Stänga av pulsmätaren
vid handleden, sidan 10).
Obs! Pulsmätning vid handleden används för att beräkna
antalet minuter med hög intensitet och kalorier som förbränts.
• Stäng av pulsoximeterfunktionen (Stänga av pulsmätaren vid
handleden, sidan 10).
• Använd UltraTrac GPS-läget för din aktivitet (UltraTrac,
sidan 32).
• Välj Smart inspelningsintervall (Systeminställningar,
sidan 33).
®
Temperaturvärdet är inte korrekt
Kroppstemperaturen påverkar temperaturvärdet hos den
inbyggda temperatursensorn. För att få ett så korrekt
temperaturvärde som möjligt bör du ta av klockan från
handleden och vänta 20 till 30 minuter.
Felsökning
Du kan också använda en tempe extern temperatursensor
(tillval) för att visa exakta omgivningstemperaturvärden när du
har klockan på dig.
Hur parar jag ihop sensorer från ANT+
manuellt?
Du kan använda enhetsinställningarna till att para ihop sensorer
från ANT+ manuellt. Första gången du ansluter en givare till
enheten med hjälp av trådlös ANT+ teknik måste du para ihop
enheten och givaren. När de har parats ihop ansluter enheten till
sensorn automatiskt när du startar en aktivitet och sensorn är
aktiv och inom räckhåll.
1 Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra ANT+
sensorer under ihopparningen.
2 Om du ska para ihop en pulsmätare sätter du på dig
pulsmätaren.
Pulsmätaren kan inte skicka eller ta emot data förrän du
sätter på dig den.
3 Håll på .
4 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör > Lägg till ny.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Söka alla.
• Välj sensortyp.
När sensorn har parats ihop med din enhet visas ett
meddelande. Sensordata visas i upprepningen av datasidor
eller i ett anpassat datafält.
Kan jag använda min Bluetooth sensor med
min klocka?
Enheten är kompatibel med vissa Bluetooth sensorer. Första
gången du ansluter en sensor till Garmin enheten måste du para
ihop enheten och sensorn. När de har parats ihop ansluter
enheten till sensorn automatiskt när du startar en aktivitet och
sensorn är aktiv och inom räckhåll.
1 Håll ned .
2 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör > Lägg till ny.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Söka alla.
• Välj sensortyp.
Du kan anpassa de valfria datafälten (Anpassa datasidorna,
sidan 30).
Min musik stängs av eller mina hörlurar
kopplas ifrån
När du använder en Forerunner enhet ansluten till hörlurar via
Bluetooth teknik är signalen starkast när det finns en direkt
siktlinje mellan enheten och antennen på hörlurarna.
• Om signalen passerar genom kroppen kan du uppleva en
signalförlust eller så kan hörlurarna kopplas ifrån.
• Vi rekommenderar att du bär hörlurarna med antennen på
samma sida av kroppen som Forerunner enheten.
Bilaga
Datafält
% av pulsreserv: Procentandelen av pulsreserv (maxpuls
minus vilopuls).
% av pulsreserv under varvet: Medelprocentandelen av
pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.
%FTP: Den aktuella uteffekten som procentandel av FTP
(functional threshold power).
Bilaga
%P.RES SEN VARV: Medelprocentandelen av pulsreserven
(maxpuls minus vilopuls) för det senast slutförda varvet.
10 sek-kraft: Uteffektens rörliga medeltal per 10 sekunder.
30 sek-kraft: Uteffektens rörliga medeltal per 30 sekunder.
3 sek-kraft: Uteffektens rörliga medeltal per 3 sekunder.
Aerobisk träningseffekt: Den aktuella aktivitetens effekt på din
aeroba konditionsnivå.
Aktuell tid: Tid på dagen baserat på din aktuella plats och
tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Anaerobisk träningseffekt: Den aktuella aktivitetens effekt på
din anaeroba konditionsnivå.
Andningshastighet: Din andningshastighet i andetag per minut
(andetag/minut).
Återstående distans: Återstående sträcka till slutdestinationen.
Dessa data visas bara under navigering.
Avstånd till nästa: Återstående sträcka till nästa waypoint på
rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Bak: Cykelns bakväxel från en växellägesgivare.
Balans: Den aktuella kraftbalansen vänster/höger.
Balans 10 s: Rörligt medeltal per 10 sekunder för vänster/höger
kraftbalans.
Balans 30s: Rörligt medeltal per 30 sekunder för vänster/höger
kraftbalans.
Balans 3s: Rörligt medeltal per tre sekunder för vänster/höger
kraftbalans.
Bana: Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan
visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas
bara under navigering.
Bäring: Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa
data visas bara under navigering.
Batterinivå: Återstående batteriladdning.
Belastn.: Träningsbelastningen för den aktuella aktiviteten.
Träningsbelastningen är ett mått på hur stor
efterförbränningen (EPOC) är, vilket är en indikation på
träningspassets påfrestning.
Cykelkadens: Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara
ansluten till kadensgivaren för att dessa data skall visas.
Destinationsplats: Positionen för slutdestinationen.
Destinationswaypoint: Den sista punkten på en rutt till
destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Di2-batteri: Återstående batteriladdning för en Di2-sensor.
Distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Distans/tag senaste varvet: Simning Tillryggalagd
medelsträcka per tag under det senast slutförda varvet.
Distans/tag senaste varvet: Paddlingssport Tillryggalagd
medelsträcka per tag under det senast slutförda varvet.
Distans per paddel-/årtag: Paddlingssport Den tillryggalagda
sträckan per tag.
Energi: Det ackumulerade utförda arbetet (uteffekt) i kilojoule.
ETA: Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen
(justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara
under navigering.
ETA nästa: Det beräknade klockslaget då du når nästa
waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa
data visas bara under navigering.
ETE: Den beräknade tiden tills du når slutmålet. Dessa data
visas bara under navigering.
Faktisk fart mot destination: Farten med vilken du närmar dig
en destination längs en rutt. Dessa data visas bara under
navigering.
Färdtid: Den totala färdtiden för den aktuella aktiviteten.
Fart: Aktuell fart för resan.
39
Förh. vert./steglängd: Förhållandet mellan vertikal rörelse och
steglängd.
Förh till pedalcentr (PCO): Förhållande till pedalcentrum.
Förhållande till pedalcentrum är den del av pedalen där du
utövar kraft.
Förh till pedalcentr a v: Genomsnittligt förhållande till
pedalcentrum för det aktuella varvet.
Fram: Cykelns framväxel från en växellägesgivare.
Genomsnittlig % av pulsreserv: Medelprocentandelen av
pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den aktuella
aktiviteten.
Genomsnittlig varvtid: Medelvarvtiden för den aktuella
aktiviteten.
Glidförhållande: Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell
sträcka och ändring i vertikal sträcka.
Glidförhållande till destination: Det glidförhållande som krävs
för höjdminskning från din aktuella position till destinationens
höjd. Dessa data visas bara under navigering.
GPS: Styrkan på GPS-satellitsignalen.
GPS-höjd: Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.
GPS-riktning: Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.
Högsta höjd: Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste
återställningen.
Höjd: Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
Intensity Factor: Intensity Factor™ för den aktuella aktiviteten.
Intervallängder: Antal slutförda bassänglängder under det
aktuella intervallet.
Intervallavstånd: Tillryggalagd sträcka för aktuellt intervall.
Intervallsimtagstempo: Antal tag i snitt per minut (spm) under
det aktuella intervallet.
Intervallsimtagstyp: Aktuell tagtyp för intervallet.
Intervall-Swolf: Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella
intervallet.
Intervalltempo: Medeltempot för det aktuella intervallet.
Intervalltid: Stopptiden för det aktuella intervallet.
Kadens: Löpning. Steg per minut (höger och vänster).
Kalorier: Mängden totala kalorier som förbränts.
Kompassriktning: Riktningen du rör dig i enligt kompassen.
Kraft: Den aktuella uteffekten i watt.
Kraftfas, höger: Den aktuella kraftfasvinkeln för höger ben.
Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft
genereras.
Kraftfas höger aktuellt varv: Genomsnittlig kraftfasvinkel för
höger ben för det aktuella varvet.
Kraftfas vänster: Den aktuella kraftfasvinkeln för vänster ben.
Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft
genereras.
Kraftfas vänster aktuellt varv: Genomsnittlig kraftfasvinkel för
vänster ben för det aktuella varvet.
Kraft för senaste varv: Den genomsnittliga uteffekten för det
senast slutförda varvet.
Kraft till vikt: Aktuell kraft mätt i watt per kilogram.
Kraftzon: Det aktuella intervallet för uteffekt (1 till 7) baserat på
FTP eller egna inställningar.
Lägsta höjd: Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste
återställningen.
Lägsta temperatur senaste dygnet: Den lägsta temperaturen
som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de
senaste 24 timmarna.
Längder: Antal slutförda bassänglängder under den aktuella
aktiviteten.
40
Latitud/longitud: Den aktuella positionen i latitud och longitud
oberoende av den valda inställningen för positionsformat.
Lufttryck: Okalibrerat lufttryck.
Lufttryck: Det aktuella kalibrerade omgivande trycket.
Lutning: Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka).
Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot)
du stiger är lutningen 5 %.
M.t. 500m, ak. v.: Det genomsnittliga roddtempot per 500 meter
för det aktuella varvet.
Markkontakttid: Den tid i varje steg som du befinner dig på
marken när du springer, mätt i millisekunder. Markkontakttid
beräknas inte när du går.
Markkontakttid, h/v-bal.: Vänster/höger balans för
markkontakttid när du springer.
Markkontakttid för varv: Medeltiden för markkontakt för det
aktuella varvet.
Max. % av HRR för intervallet: Den maximala procentandelen
av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella
simintervallet.
Max. sänkningshastighet: Den maximala
höjdminskningshastigheten i meter per minut eller fot per
minut sedan den senaste återställningen.
Max. stigningshastighet: Den maximala stigningshastigheten i
fot per minut eller meter per minut sedan den senaste
återställningen.
Max % av max för intervallet: Den maximala procentandelen
av maxpulsen för det aktuella simintervallet.
Maxfart: Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
Max kraft: Den högsta uteffekten för den aktuella aktiviteten.
Maxkraft aktuellt varv: Den högsta uteffekten för det aktuella
varvet.
Maxpuls för intervallet: Den maximala pulsen för det aktuella
simintervallet.
Maxpulsprocent s varvet: Medelprocentandelen av maxpulsen
för det senast slutförda varvet.
Maxpulsprocent under varvet: Medelprocentandelen av
maxpulsen för det aktuella varvet.
Maxtemp senaste dygnet: Den högsta temperaturen som en
kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste
24 timmarna.
Med. % av max för intervallet: Medelprocentandelen av
maxpulsen för det aktuella simintervallet.
Med. fart: Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
Med. kraftfas höger: Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben
för den aktuella aktiviteten.
Med. kraftfas vänster: Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster
ben för den aktuella aktiviteten.
Med. Puls: Den genomsnittliga pulsen för den aktuella
aktiviteten.
Medel % HRR aktuellt intervall: Medelprocentandelen av
pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella
simintervallet.
Medelbalans: Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger
för den aktuella aktiviteten.
Medeldistans per tag: Simning Tillryggalagd medelsträcka per
tag under den aktuella aktiviteten.
Medeldistans per tag: Paddlingssport Tillryggalagd
medelsträcka per tag under den aktuella aktiviteten.
Medelfart: Medelfarten i rörelse för den aktuella aktiviteten.
Medelförhållande till pedalcentrum: Genomsnittligt
förhållande till pedalcentrum för den aktuella aktiviteten.
Bilaga
Medelförh vertikal rörelse/steglängd: Genomsnittligt
förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för den
aktuella sessionen.
Medelkadens: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den
aktuella aktiviteten.
Medelkadens: Löpning. Den genomsnittliga kadensen för den
aktuella aktiviteten.
Medelkraft: Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella
aktiviteten.
Medelpaddel-/årtagstempo: Paddlingssport Antal tag i snitt per
minut (spm) under den aktuella aktiviteten.
Medelpuls för intervallet: Den genomsnittliga pulsen för det
aktuella simintervallet.
Medelpulsprocent av max.: Medelprocentandelen av
maxpulsen för den aktuella aktiviteten.
MEDELSIMTAG PER LÄNGD: Antal simtag i snitt per
bassänglängd under den aktuella aktiviteten.
Medelsluttning: Den lodräta medelsträckan för
höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Medelsteglängd: Genomsnittlig steglängd för den aktuella
sessionen.
Medelsteglängd för aktuellt varv: Genomsnittlig steglängd för
det aktuella varvet.
Medelstigning: Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan
den senaste återställningen.
Medel Swolf: Genomsnittliga swolf-poäng för den aktuella
aktiviteten. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en
längd plus antalet simtag för den längden (Simterminologi,
sidan 3). För simning i öppet vatten används 25 meter för att
beräkna dina swolf-poäng.
Medeltempo: Medeltempot för den aktuella aktiviteten.
Medeltempo för 500 m: Det genomsnittliga roddtempot per
500 meter för den aktuella aktiviteten.
Medeltid för markkontakt: Medeltiden för markkontakt under
den pågående aktiviteten.
Medel tkf höger för aktuellt varv: Genomsnittlig
toppkraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.
Medel tkf vänster: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster
ben för den aktuella aktiviteten.
Medel tkf vänster aktuellt varv: Genomsnittlig
toppkraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet.
Medel toppkraftfas höger: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för
höger ben för den aktuella aktiviteten.
Medelvärde för vertikal rörelse: Medelvärdet för vertikal
rörelse för den pågående aktiviteten.
Medelv höger/vänster-balans mkt: Den genomsnittliga
balansen för markkontakttiden för den aktuella sessionen.
MFH VERTIKAL RÖ/STL AKT V: Genomsnittligt förhållande
mellan vertikal rörelse och steglängd för det aktuella varvet.
Mkt hö/vän-balans – varv: Den genomsnittliga balansen för
markkontakttiden för det aktuella varvet.
Multisporttid: Den totala tiden för alla sporterna i en
flersportsaktivitet, inklusive övergångar.
Nästa waypoint: Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara
under navigering.
Nautisk distans: Den tillryggalagda sträckan i nautiska meter
eller nautiska fot.
Nautisk fart: Aktuell hastighet i knop.
Nautisk maxfart: Maxfart i knop för den aktuella aktiviteten.
Nautisk medelfart: Medelfart i knop för den aktuella aktiviteten.
Normalized Power: Normalized Power™ för den aktuella
aktiviteten.
Bilaga
Normalized Power för senaste varv: Medel Normalized Power
för det senast slutförda varvet.
NP - Varv: Medel Normalized Power för det aktuella varvet.
Paddel-/årtag, längd: Paddlingssport Totalt antal tag för det
aktuella varvet.
Paddel-/årtag, senaste längd: Paddlingssport Totalt antal tag
för det senast slutförda varvet.
Paddel-/årtagstempo, längd: Paddlingssport Antal tag i snitt
per minut (spm) under det aktuella varvet.
Pedaljämnhet: En mätning av hur jämnt cyklisten utövar kraft
på pedalerna under varje pedalrörelse.
Plats: Den aktuella positionen med hjälp av den valda
inställningen för positionsformat.
Prestationsförhållande: Prestationsförhållandepoängen är en
realtidsbedömning av din förmåga att prestera.
Procent muskelsyre: Den beräknade muskelsyremättnaden i
procent för den aktuella aktiviteten.
Puls: Dina hjärtslag per minut (bpm).
Pulsprocent av max: Procentandelen av maxpuls.
Puls under senaste varvet: Den genomsnittliga pulsen för det
senast slutförda varvet.
Puls under varvet: Den genomsnittliga pulsen för det aktuella
varvet.
Pulszon: Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5).
Standardzonerna är baserade på din användarprofil och
maximala puls (220 minus din ålder).
Repetera vid: Timern för det senaste intervallet plus aktuell vila
(simning i bassäng).
Repetitioner: Antalet repetitioner i träningssetet under en
styrketräningsaktivitet.
Riktning: Den riktning som du rör dig i.
Rundtrampseffektivitet: Mått på hur effektivt cyklisten trampar.
Sen. varvtempo: Medeltempot för det senast slutförda varvet.
Senaste simtag: Simning Totalt antal tag för det senast
slutförda varvet.
Senaste varvdistans: Tillryggalagd sträcka för senast slutförda
varv.
Senaste varvets kadens: Cykling. Medelkadensen för det
senast slutförda varvet.
Senaste varvets kadens: Löpning. Medelkadensen för det
senast slutförda varvet.
Senaste varv fart: Medelfarten för det senast slutförda varvet.
Senast varv tid: Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Simtag: Simning Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.
Simtag: Simning Totalt antal tag för det aktuella varvet.
Simtag för senaste längd: Totalt antal simtag för den senast
slutförda bassänglängden.
Simtagsintervall/längd: Antal simtag i snitt per bassänglängd
under det aktuella intervallet.
Simtagstempo: Simning Antalet tag per minut (spm).
Simtagstempo: Paddlingssport Antalet tag per minut (spm).
Simtagstempo: Simning Antal tag i snitt per minut (spm) under
det aktuella varvet.
Simtagstempo för senaste längd: Simning Antal tag i snitt per
minut (spm) under det senast slutförda varvet.
Simtagstempo för senaste längd: Antal simtag per minut i snitt
(spm) under den senast slutförda bassänglängden.
Sluttning under senaste varvet: Den vertikala sträckan för
höjdminskningen för det senast slutförda varvet.
Sluttning under varvet: Den vertikala sträckan för
höjdminskningen för det aktuella varvet.
41
Solnedgång: Tiden för solnedgång baserat på din GPSposition.
Soluppg.: Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.
Ställ in timer: Tid som tillbringats i det aktuella träningssetet
under en styrketräningsaktivitet.
Steglängd: Längden på ditt steg från ett nedtramp till nästa,
mätt i meter.
Stign. sen. varv: Den vertikala sträckan för stigningen för det
senast slutförda varvet.
Stigning under varvet: Den vertikala sträckan för stigningen för
det aktuella varvet.
Stopptid: Den totala stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Swolf för aktuellt varv: Genomsnittlig swolf-poäng för det
aktuella varvet.
Swolf för senaste längd: Swolf-poäng för den senast slutförda
bassänglängden.
Swolf för senaste varvet: Swolf-poäng för det senast slutförda
varvet.
Tag: Paddlingssport Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.
Tagtempo s lgd: Paddlingssport Antal tag i snitt per minut
(spm) under det senast slutförda varvet.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar
temperatursensorn. Du kan para ihop en tempe sensor med
enheten för att tillhandahålla en konstant källa till exakta
temperaturdata.
Tempo: Aktuellt tempo.
Tempo 500 m sen vrv: Det genomsnittliga roddtempot per
500 meter för det senaste varvet.
Tempo för 500 m: Det aktuella roddtempot per 500 meter.
Tempo för senaste längd: Medeltempot för din senast slutförda
bassänglängd.
Tid i zon: Förfluten tid i varje puls- eller kraftzon.
Tid sittande: Den tid du sitter ner när du trampar för den
aktuella aktiviteten.
Tid sittande – varv: Den tid du sitter ner när du trampar för det
aktuella varvet.
Tid stående: Den tid du står upp när du trampar för den aktuella
aktiviteten.
Tid stående – varv: Den tid du står upp när du trampar för det
aktuella varvet.
Tid till nästa: Den beräknade tiden som återstår tills du når
nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under
navigering.
Timer: Den aktuella tiden för nedräkningstimern.
Toppkraftfas, höger: Den aktuella toppkraftfasvinkeln för höger
ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av
körkraften genereras.
Toppkraftfas, vänster: Den aktuella toppkraftfasvinkeln för
vänster ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen
av körkraften genereras.
Totalhemoglobin: Uppskattad total hemoglobinkoncentration i
muskeln.
Total medelhastighet: Medelhastigheten för den aktuella
aktiviteten, vilket innefattar farten både i rörelse och vid
stillastående.
Total tid: Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret
och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan
startar timern igen och löper i 20 minuter, är den förflutna
tiden 35 minuter.
Totalt nedför: Den totala höjdminskningen sedan den senaste
återställningen.
Totalt uppför: Den totala stigningssträckan sedan den senaste
återställningen.
Training Stress Score: Training Stress Score™ för den aktuella
aktiviteten.
Trappor nedför: Totalt antal trappor nedför under dagen.
Trappor per minut: Antalet trappor uppför per minut.
Trappor uppför: Det totala antalet trappor uppför under dagen.
Typ av simtag för senaste längd: Simtagstyp som användes
under den senast slutförda bassänglängden.
Uppskattad total distans: Det beräknade avståndet från start
till slutdestination. Dessa data visas bara under navigering.
Ur takt: Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den
ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under
navigering.
Utväxlingsförhållande: Antalet kuggar på cykelns fram- och
bakväxlar, enligt en växellägesgivare.
Varv: Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Varvbalans: Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för
det aktuella varvet.
Varv distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Varvdistans per tag: Simning Tillryggalagd medelsträcka per
tag under det aktuella varvet.
Varvdistans per tag: Paddlingssport Tillryggalagd
medelsträcka per tag under det aktuella varvet.
Varv fart: Medelfarten för det aktuella varvet.
Varvkadens: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det
aktuella varvet.
Varvkadens: Löpning. Den genomsnittliga kadensen för det
aktuella varvet.
Varvkraft: Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella varvet.
Varvtempo: Medeltempot för det aktuella varvet.
Varv tid: Stopptiden för det aktuella varvet.
Växelbatteri: Batteristatus för växellägesgivare.
Växelkombination: Aktuell växelkombination från en
växellägesgivare.
Växlar: Cykelns fram- och bakväxlar från en växellägesgivare.
Vertikal fart: Stigningens eller höjdminskningens hastighet över
tiden.
Vertikal fart till målet: Stigningens eller höjdminskningens
hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data
visas bara under navigering.
Vertikal rörelse: Mängden studs under löpningen. Din
överkropps vertikala rörelse, mätt i centimeter för varje steg.
Vertikal rörelse för varv: Medelvärdet för vertikal rörelse för det
aktuella varvet.
Vertikalt avstånd till destination: Höjdskillnaden mellan den
aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara
under navigering.
Vilotimer: Timern för aktuell vila (simning i bassäng).
Standardklassificeringar för VO2-maxvärde
De här tabellerna innehåller standardiserade klassificeringar för VO2-maxvärden efter ålder och kön.
42
Bilaga
Män
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Överlägset
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmärkt
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Ganska bra
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Dåligt
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Kvinnor
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Överlägset
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmärkt
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Ganska bra
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Dåligt
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Data återgivna med tillstånd från The Cooper Institute. Mer information finns på www.CooperInstitute.org.
FTP-klassning
Däckstorlek
Hjulets omkrets (mm)
Dessa tabeller innehåller klassificeringar för FTP-uppskattningar
(Functional Threshold Power) baserat på kön.
26 × 1,40
2 005
26 × 1,50
2 010
Män
Watt per kilogram (W/kg)
26 × 1,75
2 023
Överlägset
5,05 eller högre
26 × 1,95
2 050
Utmärkt
Från 3,93 till 5,04
26 × 2,00
2 055
Bra
Från 2,79 till 3,92
26 × 1-3/8
2 068
Ganska bra
Från 2,23 till 2,78
26 × 2,10
2 068
Otränad
Mindre än 2,23
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
Kvinnor
Watt per kilogram (W/kg)
26 × 1-1/2
2 100
Överlägset
4,30 eller högre
26 × 3,00
2 170
Utmärkt
Från 3,33 till 4,29
27 × 1
2 145
Bra
Från 2,36 till 3,32
27 × 1-1/8
2 155
Ganska bra
Från 1,90 till 2,35
27 × 1-1/4
2 161
Otränad
Mindre än 1,90
27 × 1-3/8
2 169
29 x 2,1
2 288
29 x 2,2
2 298
29 x 2,3
2 326
650 x 20C
1 938
650 x 23C
1 944
Fartsensorn identifierar automatiskt hjulstorleken. Vid behov kan
du manuellt ange hjulets omkrets i fartsensorns inställningar.
Däckstorleken är utmärkt på båda sidorna av däcket. Det här är
inte en heltäckande lista. Du kan även mäta hjulens omkrets
eller använda någon av de beräkningsfunktioner som finns på
internet.
650 × 35A
2 090
650 × 38B
2 105
650 × 38A
2 125
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
Däckstorlek
Hjulets omkrets (mm)
700 × 23C
2 096
20 × 1,75
1 515
700 × 25C
2 105
20 × 1-3/8
1 615
700C tubdäck
2 130
22 × 1-3/8
1 770
700 × 28C
2 136
22 × 1-1/2
1 785
700 × 30C
2 146
24 × 1
1 753
700 × 32C
2 155
24 × 3/4 tubdäck
1 785
700 × 35C
2 168
24 × 1-1/8
1 795
700 × 38C
2 180
24 × 1,75
1 890
700 × 40C
2 200
24 × 1-1/4
1 905
700 × 44C
2 235
24 × 2,00
1 925
700 × 45C
2 242
24 × 2,125
1 965
700 × 47C
2 268
26 × 7/8
1 920
26 × 1-1,0
1 913
26 × 1
1 952
26 × 1,25
1 953
26 × 1-1/8
1 970
FTP-klassningar baseras på forskning av Hunter Allen och
Andrew Coggan, fil. dr, Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Hjulstorlek och omkrets
Bilaga
Symbolförklaringar
De här symbolerna kan visas på enhetens eller tillbehörens
etiketter.
43
Symbol för WEEE-kassering och -återvinning. WEEE-symbolen
sitter på produkten i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EG om
återvinning av elektroniskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE
– Waste Electrical and Electronic Equipment). Den är avsedd att
förhindra felaktig kassering av den här produkten samt att främja
återanvändning och återvinning.
44
Bilaga
Index
A
acklimatisering 14
aktiviteter 1, 2, 29, 32
anpassad 2, 3, 29
spara 2
starta 1, 26
aktivitetsspårning 8, 9
anpassa enheten 20, 30, 33, 34
ansluta 19, 21
ANT+ sensorer 28, 29
användardata, ta bort 24
användarprofil 7
appar 19–21
smartphone 18
Auto Lap 31
Auto Pause 31
automatisk klättring 31
aviseringar 18, 19
avstånd, varningar 27, 30
B
bakgrundsbelysning 1, 34
band 36
banor 25, 27
skapa 25
spela 4
välja 4
barometer 27, 33
kalibrera 33
bassänglängd 10
batteri
byta 36
ladda 35
maximera 19, 32, 38
betalningar 23
Bluetooth sensorer 28
Bluetooth teknik 1, 4, 18, 19, 21, 38
Bluetooth-teknik, hörlurar 23, 39
bläddra automatiskt 31
Body Battery 18
byta batteri 36
C
Connect IQ 20
cykelgivare 28
D
data
dela 7
lagra 11, 24
sidor 30
överföra 19, 24
datafält 20
dator 22
dela data 7
dogleg 4
E
GPS 1, 32, 33
inställningar 32
signal 1, 37
greenvy, flaggans plats 4
GroupTrack 21, 32
H
hastighet 31
historik 10, 23, 24
skicka till datorn 24
ta bort 24
hjulstorlekar 43
hjälp 21
huvudmeny, anpassa 29
händelsedetektorn 21
höjd 14
höjdmätare 27, 33
kalibrera 33
hörlurar
ansluta 23
Bluetooth-teknik 23, 39
P
para ihop 18
ANT+ sensorer 10, 39
Bluetooth sensorer 39
givare 28
smartphone 18, 38
personliga rekord 6
ta bort 6
platser 25
redigera 25
spara 25, 26
ta bort 25
plånbok 1, 23
prestationsförhållande 13–15
profiler 1
aktivitet 1, 2
användare 7
programvara
licens 35
uppdatera 37, 38
version 35
puls 1, 9
mätare 9–11, 13, 14, 17, 36
para ihop sensorer 10
varningar 10, 30
zoner 7, 8, 13, 24
pulsoximeter 9, 17
K
kadens 7, 11, 12
givare 28
varningar 30
kalender 5
kalibrera
höjdmätare 33
kompass 32
kalori, varningar 30
karta 26, 27, 30
kartor 27, 30
bläddra 26, 27
navigera 26, 27
uppdatera 37
kartpunkter. Se intressanta platser (POI)
klocka 1, 34
klockläge 32, 38
knappar 1, 20, 33, 34, 36
kompass 27, 32, 33
kalibrera 32
kontakter, lägga till 21
koordinater 25
kortkommandon 20
kraft (styrka) 13
meter 14, 15, 28, 43
varningar 30
zoner 8
Kurs mot mål 26
kvot vertikal rörelse/steglängd 11, 12
L
ladda 35
larm 30, 34
layup 4
LiveTrack 21
ljud 7, 34
längder 3
löpband 2
löpdynamik 11–13
G
Index
navigation 25, 27
avbryta 26
Kurs mot mål 26
navigering 25, 27, 30
tillbaka till start 26
nedräkningstimer 34
NFC 23
nordlig referens 33
nödsituationskontakter 21
I
F
Galileo 32
Garmin Connect 5, 18, 19, 21, 24, 38
lagra data 24
Garmin Express 21, 37
uppdatera programvaran 37
Garmin Pay 23
GLONASS 32, 33
N
ikoner 1
inomhusträning 2, 28
inställningar 9, 17, 27, 29–34, 38
intensiva minuter 9, 37
intervaller 3
träningspass 5
intressanta platser (POI) 25–27
enhets-ID 35
fart- och kadenssensor 28
favoriter 29
felsökning 9–11, 13, 17, 18, 35, 37, 38
foot pod 28
fotenhet 28
förutsäg tävlingstider 13
förväntad sluttid 14
musik 1, 22
läsa in 22
spela 22
tjänster 22
musikkontroller 20, 22
mål 6
mått 4
måttenheter 34
mäta ett slag 4
MÖB 26
M
man överbord (MÖB) 26
markkontakttid 12
meny 1
meny för kontroller 20
metronom 7
mjölksyratröskel 13, 15
Move IQ 9
multisport 2, 3, 24
R
rengöra enheten 10, 11, 36
riktningsinställning 27
rutter 25
inställningar 31
S
satellitsignaler 32, 37
scorekort 4
segment 6, 7
sida 34
simning 3, 10, 11
simtag 3
skidåkning
alpin 3
snowboard 3
smartphone 1, 19–21, 38
appar 19, 21
para ihop 18, 38
snowboard 3
spara aktiviteter 1, 2, 10
specifikationer 35, 36
Spotify 22
språk 33, 38
spår 25
spåra 17, 21
statistik 4
steglängd 11, 12
stoppur 34
stressnivå 13, 18
sträcka 31
45
svinganalys 4
swolf-poäng 3
syremättnad 17
systeminställningar 33
säkerhetsinformation 21
sömnläge 8
T
ta bort
alla användardata 24
historik 24
personliga rekord 6
tempe 29, 38
temperatur 14, 29, 38
tid 34
inställningar 33
varningar 30
zoner och format 33
tidszoner 34
tillbaka till start, navigering 26
tillbehör 28, 37, 39
timer 1, 2, 10, 23
nedräkning 34
total distans 4, 24
TracBack 2, 26
Training Effect 13, 14
triathlonträning 2, 3
träning 1, 5, 6, 14, 16, 19
program 5
träningsbelastning 15, 16, 18
träningspass 5
läsa in 5
träningsstatus 13, 15, 16
tävling 6
U
UltraTrac 32
uppdateringar, programvara 38
urtavlor 20, 32
USB 38
utökad display 7
V
varning 4
varningar 9, 27, 30, 31
puls 4, 10
varv 1
vertikal rörelse 11, 12
VIRB fjärrkontroll 34, 35
Virtual Partner 5, 6
VO2-max 42
VO2-max. 13–15
väder 20
W
waypoints 27
beräkna 25
Wi‑Fi 21, 38
ansluta 21
widgets 9, 10, 17–20, 22
Z
zoner
puls 7, 8
ström 8
tid 34
Å
återhämtning 13, 15, 17
återställa enheten 38
Ö
överföra data 19
övningar 3
46
Index
support.garmin.com
April 2019
190-02515-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising