Garmin | fēnix® 3 | User manual | Garmin fēnix® 3 Brugervejledning

Garmin fēnix® 3 Brugervejledning
fēnix 3/HR
®
Brugervejledning
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin-logoet, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , fēnix , TracBack , VIRB og Virtual Partner er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og
andre lande. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Run™, tempe™, og Vector™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association er et registreret varemærke tilhørende American Heart Association, Inc. Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple og Mac er varemærker tilhørende
Apple, Inc., registreret i USA og andre lande. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. The Cooper Institute samt
tilhørende varemærker tilhører The Cooper Institute. Avanceret hjertefrekvensanalyse fra Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er
varemærker tilhørende Peaksware, LLC. Wi‑Fi er et registreret mærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og
andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
®
®
Dette produkt kan indeholde et bibliotek (Kiss FFT) i licens af Mark Borgerding under 3. paragraf, BSD-licens http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause.
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Taster .......................................................................................... 1
Låsning af tasterne ................................................................ 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Parring af din smartphone med enheden ................................... 1
Support og opdateringer ............................................................. 1
Opsætning af Garmin Express ............................................... 1
Pulsmålerfunktioner ....................................................... 1
Håndledsbaseret puls ................................................................. 2
Sådan bærer du enheden og registrerer puls ........................ 2
Tip til uregelmæssige pulsdata .............................................. 2
Visning af pulsmåler-widget ................................................... 2
Send pulsdata til Garmin enheder ......................................... 2
Deaktivering af håndledsbaseret pulsmåler ........................... 2
Påsætning af pulsmåleren .......................................................... 2
Tip til uregelmæssige pulsdata .............................................. 2
Løbedynamik .............................................................................. 3
Træning med løbedynamik .................................................... 3
Farvemålere og data for løbedynamik ................................... 3
Oplysninger om balance for den tid, du er i kontakt med
jorden ................................................................................ 3
Tip til manglende data for løbedynamik ................................. 4
Fysiologiske målinger ................................................................. 4
Om VO2-max estimeringer .................................................... 4
Få dit VO2 maks. estimat for løb ....................................... 4
Få dit VO2 maks. estimat for cykling ................................. 4
Visning af dine forventede løbetider ...................................... 5
Restitutionstid ........................................................................ 5
Sådan aktiveres Restitutionsanbefaling ............................ 5
Restitutionspuls ...................................................................... 5
Laktattærskel ......................................................................... 5
Sådan foretages en guidet test for at bestemme din laktattærskel .............................................................................. 5
Præstationskrav ..................................................................... 5
Sådan vises dit præstationskrav ....................................... 5
Stress-score ........................................................................... 5
Sådan får du vist din stress-score ..................................... 5
Aktiviteter ........................................................................ 6
Start af aktivitet ........................................................................... 6
Stop en aktivitet .......................................................................... 6
Ski ............................................................................................... 6
Langrendsskiløb ..................................................................... 6
På ski og snowboard .............................................................. 6
Visning af skiløbeture ........................................................ 6
Vandring ..................................................................................... 6
På vandretur .......................................................................... 6
Løb ..............................................................................................7
Løb en tur ............................................................................... 7
Brug af metronomen .............................................................. 7
Cykling ........................................................................................ 7
Kør en tur ............................................................................... 7
Svømning .................................................................................... 7
Svøm en tur i poolen .............................................................. 7
Svømmeterminologi .......................................................... 7
Typer af tag ....................................................................... 7
Hvile under svømning i pool .............................................. 8
Træning med øvelseslog ................................................... 8
Svøm en tur i åbent vand ....................................................... 8
Vandsport ................................................................................... 8
Start af en Stand Up Paddle Boarding-aktivitet ..................... 8
Start af en roaktivitet .............................................................. 8
Indendørs aktiviteter ................................................................... 8
Multisport .................................................................................... 8
Indholdsfortegnelse
Start en triatlon- eller multisportsaktivitet ............................... 8
Oprettelse af en brugerdefineret aktivitet ............................... 9
Golfspil ........................................................................................ 9
Sådan spiller du golf .............................................................. 9
Oplysninger om hul ................................................................ 9
Visning af layup- og dogleg-distancer .................................... 9
Brug af distancetæller til golf .................................................. 9
Scorekort ................................................................................ 9
Gennemse scorer .................................................................. 9
Afstandsmåling af et slag ....................................................... 9
Træning......................................................................... 10
Indstilling af din brugerprofil ...................................................... 10
Konditionsmål ...................................................................... 10
Om pulszoner ....................................................................... 10
Indstilling af dine pulszoner ............................................. 10
Sådan lader du enheden indstille dine pulszoner ........... 10
Udregning af pulszone .................................................... 10
Om Sportsmand hele livet .................................................... 10
Indstilling af dine effektzoner ............................................... 10
Registrering af aktivitet ............................................................. 11
Aktivering af Registrering af aktivitet .................................... 11
Brug af aktivitetsalarm ......................................................... 11
Automatisk mål .................................................................... 11
Søvnregistrering ................................................................... 11
Sådan bruger du automatisk søvnregistrering ................ 11
Brug af Vil ikke forstyrres-tilstand .................................... 11
Minutter med høj intensitet ................................................... 11
Træning .................................................................................... 11
Følg en træning fra internettet ............................................. 11
Start af en træning ............................................................... 11
Om træningskalenderen ...................................................... 11
Brug af Garmin Connect træningsplaner ........................ 12
Intervaltræning .......................................................................... 12
Oprettelse af en intervaltræning ........................................... 12
Start en intervaltræning ........................................................ 12
Stop en intervaltræning ........................................................ 12
Brug af Virtual Partner® ........................................................... 12
Angivelse af et træningsmål ..................................................... 12
Annullering af et træningsmål .............................................. 12
Konkurrer mod en tidligere aktivitet .......................................... 12
Personlige rekorder .................................................................. 13
Visning af dine personlige rekorder ..................................... 13
Gendannelse af en personlig rekord .................................... 13
Sletning af en personlig rekord ............................................ 13
Sletning af alle personlige rekorder ..................................... 13
Om Training Effect .................................................................... 13
Ur ................................................................................... 13
Indstilling af en alarm ................................................................ 13
Start af nedtællingstimer ........................................................... 13
Brug af stopur ........................................................................... 13
Indstilling af alarmer for solopgang og solnedgang .................. 13
Navigation..................................................................... 13
Projicering af et waypoint .......................................................... 13
Sådan gemmes din position ..................................................... 14
Rediger dine gemte positioner ............................................. 14
Rediger dine gemte positioner .................................................. 14
Slet alle gemte positioner ......................................................... 14
Navigation til en destination ...................................................... 14
Navigation med Sight 'N Go ..................................................... 14
Kompas .....................................................................................14
Kort ........................................................................................... 14
Panorering og zoom på kortet ............................................. 14
Naviger til startpunktet .............................................................. 14
Højdemåler og barometer ......................................................... 14
Historik.......................................................................... 15
i
Brug af historik .......................................................................... 15
Multisport-historik ................................................................. 15
Visning af din tid i hver pulszone ......................................... 15
Visning af samlet antal skridt .................................................... 15
Visning af samlede data ........................................................... 15
Sletning af historik .................................................................... 15
Brug af distancetæller ............................................................... 15
Connectede funktioner ................................................ 15
Aktivering af Bluetooth meddelelser ......................................... 15
Visning af meddelelser ......................................................... 15
Administration af meddelelser .............................................. 16
Slå Bluetooth teknologi fra ................................................... 16
Aktivering og deaktivering af Bluetooth
forbindelsesalarmer ............................................................. 16
Sådan finder du en bortkommet mobil enhed ........................... 16
Garmin Connect ........................................................................ 16
Manuel overførsel af data til Garmin Connect mobil ............ 16
Sådan bruger du Garmin Connect på computeren .............. 16
Wi‑Fi® connectede funktioner .................................................. 16
Opsætning af Wi‑Fi forbindelse ........................................... 16
Connect IQ Funktioner................................................. 16
Forbedring af fodsensorens kalibrering ............................... 22
Manuel kalibrering af fodsensor ........................................... 22
Indstilling af hastighed og distance for fodsensor ................ 22
tempe ........................................................................................ 22
Enhedsoplysninger...................................................... 22
Visning af enhedsoplysninger ................................................... 22
Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse ............................................................... 22
Specifikationer .......................................................................... 23
Batterioplysninger ................................................................ 23
HRM-Run Specifikationer ......................................................... 23
Datahåndtering ......................................................................... 23
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 23
Sletning af filer ..................................................................... 23
Fejlfinding ................................................................................. 23
Mit daglige antal skridt vises ikke ......................................... 23
Temperaturaflæsningen er ikke nøjagtig ............................. 23
Nulstilling af enheden ........................................................... 23
Gendannelse af alle standardindstillinger ............................ 23
Sådan maksimerer du batteriets levetid .............................. 23
Sådan får du flere oplysninger ............................................. 23
Sådan downloades Connect IQ funktioner ............................... 17
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af
computeren ............................................................................... 17
Widgets ..................................................................................... 17
Visning af widgets ................................................................ 17
Sådan tilpasser du widget-sløjfen ........................................ 17
VIRB Fjernbetjening ............................................................. 17
Betjening af VIRB actionkamera ..................................... 17
Vedligeholdelse af enhed............................................ 24
Tilpasning af din enhed............................................... 17
Appendiks..................................................................... 24
Indstillinger for aktivitets-apps .................................................. 17
Tilpasning af skærmbilleder ................................................. 18
Sådan føjes et kort til en aktivitet ......................................... 18
Alarmer ................................................................................ 18
Indstilling af en advarsel .................................................. 19
Auto Lap ...............................................................................19
Markering af omgange efter distance ............................. 19
Aktivere Auto Pause® .......................................................... 19
Aktivering af Automatisk klatring .......................................... 19
3D hastighed og distance .................................................... 19
Brug af automatisk rullefunktion ........................................... 19
UltraTrac .............................................................................. 20
Indstillinger for strømsparetimeout ....................................... 20
Aktivering og deaktivering af Lap-tasten .............................. 20
Urskiveindstillinger .................................................................... 20
Sådan tilpasser du urskiven ................................................. 20
Sensorindstillinger .................................................................... 20
Kompasindstillinger .............................................................. 20
Manuel kalibrering af kompas ......................................... 20
Indstilling af nordreference .............................................. 20
Indstillinger af højdemåler .................................................... 20
Kalibrering af den barometriske højdemåler ................... 21
Barometerindstillinger .......................................................... 21
Navigationsindstillinger ............................................................. 21
Tilpasning af kortfunktioner .................................................. 21
Opsætning af en retningsindikator ....................................... 21
Systemindstillinger .................................................................... 21
Tilpasning af genvejstaster .................................................. 21
Tidsindstillinger .................................................................... 21
Indstillinger for baggrundsbelysning .................................... 21
Ændring af måleenhed ......................................................... 21
Datafelter .................................................................................. 24
VO2 maks. standardbedømmelser ........................................... 27
Hjulstørrelse og -omkreds ......................................................... 27
BSD-licens, 3. paragraf ............................................................. 28
Symboldefinitioner .................................................................... 28
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 24
Rengøring af enheden ......................................................... 24
Justering af metalrem til ur ....................................................... 24
Instruktioner til vedligeholdelse af pulssensor .......................... 24
Vedligeholdelse af pulsmåleren ........................................... 24
Udskiftelige batterier ................................................................. 24
Udskiftning af pulsmålerens batteri ...................................... 24
Indeks ............................................................................ 29
ANT+ sensorer .............................................................. 21
Parring af ANT+ sensorer ......................................................... 22
Brug af en valgfri sensor til cykelhastighed eller -kadence ....... 22
Fodsensor ................................................................................. 22
ii
Indholdsfortegnelse
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Taster
4 Når kontakterne er lige over for hinanden, anbringes
enheden i holderen Á, og armene slippes, så de holder
enheden på plads.
Når du slutter enheden til en strømkilde, tændes den, og
batteriopladningsniveauet vises på skærmen.
5 Oplad enheden helt.
Parring af din smartphone med enheden
Vælg for at tænde og slukke baggrundsbelysningen.
LIGHT Hold nede for at få vist genvejsmenufunktionerne, herunder at
tænde og slukke enheden.
À
Vælg for at starte eller stoppe en aktivitet.
START Vælg for at vælge en indstilling i en menu.
STOP
Á
Â
BACK
LAP
Vælg for at gå tilbage til forrige side.
Vælg for at registrere en omgang eller en hvilepause under en
aktivitet.
Vælg for at rulle gennem widgets, menuer og meddelelser.
DOWN Hold nede for at se klokkeslættet fra alle sider.
Ã
Ä
UP
Vælg for at rulle gennem widgets, menuer og meddelelser.
Vælg for at afvise en kort meddelelse eller besked.
Hold nede for at få vist hovedmenuen.
Låsning af tasterne
Du kan låse tasterne for at forhindre utilsigtede tryk på tasterne.
1 Hold LIGHT nede i to sekunder, og vælg Lås enheden for at
låse tasterne.
2 Hold LIGHT nede i to sekunder, og vælg Lås enheden op for
at låse tasterne.
Opladning af enheden
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i
appendikset.
Enheden får strøm fra et indbygget lithiumionbatteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.
1 Tilslut USB-enden af kablet til en AC-adapter eller en USBport på computeren.
2 Sæt om nødvendigt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
3 Klem sammen om siderne på opladningsholderen À for at
åbne holderens arme.
Du skal oprette forbindelse fra din fēnix 3 enhed til en
smartphone for at bruge alle enhedens funktioner.
1 Gå til garmin.com/apps, og download Garmin Connect™
Mobile app'en til din smartphone.
2 Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din
enhed.
3 På fēnix 3 enheden skal du holde UP nede.
4 Vælg Indstillinger > Bluetooth > Par den mobile enhed.
5 På din smartphone skal du åbne Garmin Connect Mobile
app'en.
6 Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin
Connect konto:
• Hvis det er første gang, du parrer en enhed med Garmin
Connect Mobile app'en, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
• Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin
Connect Mobile app'en, skal du vælge Garmin-enheder >
Tilføj enhed og følge instruktionerne på skærmen.
Support og opdateringer
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) giver hurtig
adgang til disse tjenester til Garmin enheder.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
®
Opsætning af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Pulsmålerfunktioner
Denne vejledning er til fēnix 3 modeller, som er kompatible med
pulsmålere, og til modeller med håndledsbaseret pulsmåling. Du
skal have en pulsmåler for at bruge de funktioner, der beskrives
i dette afsnit.
fēnix 3: Denne enhed er kompatibel med alle ANT+
pulsmålere.
®
Introduktion
1
fēnix 3 HR: Denne enhed har en håndledsbaseret pulsmåler og
er kompatibel med ANT+ pulsmålere. Du kan få vist
håndledsbaserede pulsdata på pulsmåler-widget'en. Hvis
både håndledsbaseret puls og ANT+ pulsdata er
tilgængelige, anvender enheden ANT+ pulsdata.
Håndledsbaseret puls
Sådan bærer du enheden og registrerer puls
• Bær fēnix 3 enheden over håndledsknoglen.
BEMÆRK: Enheden bør sidde tæt og behageligt, så den
ikke flytter sig, mens du løber eller træner.
BEMÆRK: Pulssensoren er placeret på bagsiden af
enheden.
• Se fejlfindingstippene (Tip til uregelmæssige pulsdata,
side 2), hvor der er flere oplysninger om håndledsbaseret
pulsmåler.
Tip til uregelmæssige pulsdata
Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
afprøve følgende tip.
• Vask og tør din arm, før du tager enheden på.
• Undgå at have solcreme, lotion og insektmidler på under
enheden.
• Undgå at ridse pulssensoren på bagsiden af enheden.
• Bær enheden over håndledsknoglen. Enheden bør sidde tæt
og behageligt.
• Vent, indtil
ikonet lyser konstant, før du begynder på din
aktivitet.
• Varm op i 5 til 10 minutter, og få en pulsmåling, før du
begynder på din aktivitet.
BEMÆRK: Hvis det er koldt udenfor, kan du varme op
indendørs.
• Skyl enheden med rent vand efter hver træning.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer > Pulsmål. håndled > Send
pulsdata.
3 Vælg en funktion:
• Vælg I app for at sende pulsen i forbindelse med
tidsregistrerede aktiviteter (Start af aktivitet, side 6).
• Vælg Nu for at starte overførsel af pulsdata nu.
fēnix 3 enheden begynder at sende dine pulsdata, og
vises.
BEMÆRK: Du kan kun se pulsmåler-widget, mens dine
pulsdata overføres.
4 Par din fēnix 3 enhed med din Garmin ANT+ kompatible
enhed.
BEMÆRK: Parringsinstruktionerne er forskellige for hver
Garmin kompatible enhed. Se brugervejledningen.
TIP: Stop overførsel af pulsdata ved at trykke på en vilkårlig
tast og vælge Ja.
Deaktivering af håndledsbaseret pulsmåler
For fēnix 3 HR er standardindstillingen for Pulsmål. håndled
Automatisk. Enheden anvender automatisk den
håndledsbaserede pulsmåler, medmindre du parrer en ANT+
pulsmåler med enheden.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer > Pulsmål. håndled > Fra.
Påsætning af pulsmåleren
Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under
brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er,
under din aktivitet.
1 Sæt eventuelt stropudvidelsen fast på pulsmåleren.
2 Gør elektroderne À bag på pulsmåleren våde for at sikre en
stærk forbindelse mellem dit bryst og senderen.
3 Pulsmåleren skal bæres med Garmin logoets højre side
opad.
Visning af pulsmåler-widget
Widget'en viser din aktuelle puls i slag pr. minut (bpm), dagens
hvilepuls og en graf, der viser din puls.
1 Fra uret vælges DOWN.
2 Vælg START for at se din gennemsnitlige hvilepuls for de
sidste 7 dage.
Tip til uregelmæssige pulsdata
Send pulsdata til Garmin enheder
Du kan sende pulsdata fra din fēnix 3 og se dem på parrede
Garmin enheder. Du kan f.eks. sende pulsdata til en Edge
enhed, mens du cykler, eller til et VIRB actionkamera under en
aktivitet.
BEMÆRK: At sende pulsdata reducerer batterilevetiden.
®
®
2
Sammenkoblingen af løkken Á og krogen  skal være på din
højre side.
4 Spænd pulsmåleren rundt om din brystkasse, og tilslut
krogen på remmen til løkken.
BEMÆRK: Sørg for, at vedligeholdelsesmærket ikke foldes.
Når du har taget pulsmåleren på, er den aktiv og sender data.
Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
afprøve følgende tip.
• Put vand på elektroderne og kontaktområderne igen (om
nødvendigt).
• Stram remmen på din brystkasse.
• Varm op i 5 til 10 minutter.
Pulsmålerfunktioner
• Følg vedligeholdelsesinstruktionerne (Vedligeholdelse af
pulsmåleren, side 24).
• Brug en bomuldstrøje, eller fugt begge sider af remmen
omhyggeligt.
Syntetiske stoffer, der gnider eller slår mod pulsmåleren, kan
skabe statisk elektricitet, der forstyrrer pulssignalerne.
• Flyt dig væk fra kilder, der kan forstyrre din pulsmåler.
Andre forstyrrende kilder kan være stærke elektromagnetiske
felter, nogle 2,4 GHz trådløse sensorer, el-ledninger med
meget høj spænding, elektriske motorer, ovne,
mikrobølgeovne, 2,4 GHz trådløse telefoner og trådløse LANadgangspunkter.
Løbedynamik
Du kan bruge din kompatible fēnix 3 enhed parret med
HRM-Run™ tilbehøret eller andet tilbehør til løbedynamik til at
give realtidstilbagemelding om din løbeform. Hvis din fēnix 3
enhed blev leveret med HRM-Run tilbehør, er enhederne
allerede parret.
Tilbehøret til løbedynamik har et accelerometer i modulet, der
måler overkroppens bevægelse for at beregne seks typer
løbedata.
Kadence: Kadence er antallet af skridt pr. minut. Den viser det
samlede antal skridt (højre og venstre kombineret).
Vertikale udsving: Vertikale udsving er dine hop, mens du
løber. Den viser den lodrette bevægelse af din overkrop, målt
i centimeter.
Tid i kontakt med jorden: Tid i kontakt med jorden er den tid i
hvert skridt, du bruger på jorden, mens du løber. Den måles i
millisekunder.
BEMÆRK: Tid i kontakt med jorden og balance er ikke
tilgængelig ved gang.
Balance for den tid, du er i kontakt med jorden: Balance for
den tid, du er i kontakt med jorden, viser venstre/højre-
balancen i den tid, du er i kontakt med jorden, mens du løber.
Den vises i procent. For eksempel 53,2 med en pil, der peger
til venstre eller højre.
Skridtlængde: Skridtlængde er længden på dine skridt fra et
fodnedslag til det næste. Den måles i meter.
Vertikalt forhold: Det vertikale forhold er forholdet mellem
vertikale svingninger og skridtlængden. Den vises i procent.
Et lavere tal indikerer typisk en bedre løbeform.
Træning med løbedynamik
Før du kan se din løbedynamik, skal du tage HRM-Run
tilbehøret på og parre det med din enhed (Parring af ANT+
sensorer, side 22). Hvis fēnix 3 var pakket sammen med
tilbehøret, er enhederne allerede parret, og fēnix 3 indstilles til at
vise løbedynamik.
1 Vælg en funktion:
• Hvis tilbehøret HRM-Run og fēnix 3 enheden allerede er
parret, kan du springe trin 8 over.
• Hvis tilbehøret HRM-Run og enheden fēnix 3 ikke allerede
er parret, skal du fuldføre trinene i denne procedure.
2 Hold UP nede.
3 Vælg Indstillinger > Apps.
4 Vælg en aktivitet.
5 Vælg Skærmbilleder.
6 Vælg et skærmbillede med løbedynamikdata.
BEMÆRK: Skærmbillederne for løbedynamik er ikke
tilgængelige ved alle aktiviteter.
7 Vælg Status > Aktiveret.
8 Løb en tur (Løb en tur, side 7).
9 Vælg UP eller DOWN for at åbne et skærmbillede for
løbedynamik og se dine målinger.
Farvemålere og data for løbedynamik
Skærmbillederne for løbedynamik viser en farvemåler for den primære måling. Du kan få vist kadence, lodrette svingninger, tid i
kontakt med jorden, balance for den tid, du er i kontakt med jorden eller vertikalt forhold som den primære måling. Farvemåleren
viser, hvordan dataene for din løbedynamik er i forhold til andre løberes. Farvezonerne er baseret på fraktiler.
Garmin har undersøgt mange løbere på mange forskellige niveauer. Dataværdierne i den røde eller orange zone er typiske for
mindre erfarne eller langsommere løbere. Dataværdierne i den grønne, blå eller lilla zone er typiske for mere erfarne eller hurtigere
løbere. Mere erfarne løbere har tendens til at udvise kortere tid i kontakt med jorden, lavere lodrette svingninger, et lavere vertikalt
forhold og højere kadence end mindre erfarne løbere. Dog har højere løbere typisk en smule langsommere kadencer, længere
skridtlængde og en smule højere lodrette svingninger. Vertikalt forhold er dit vertikale udsving divideret med skridtlængden. Det har
ingen sammenhæng med højden.
BEMÆRK: Farvemåleren for balance for den tid, du er i kontakt med jorden er forskellig (Oplysninger om balance for den tid, du er i
kontakt med jorden, side 3).
Gå til www.garmin.com for at få flere oplysninger om løbedynamik. For yderligere teorier og fortolkninger af løbedynamikdata kan du
søge i anerkendte løbetidsskrifter og -websteder.
Farvezone Fraktil i zone Kadenceområde Område for vertikalt udsving Vertikalt forhold Område for den tid, du er i kontakt med jorden
Lilla
> 95
> 183 spm
< 6,4 cm
< 6,1 %
< 218 ms
Blå
70-95
174-183 spm
6,4-8,1 cm
6,1-7,4%
218-248 ms
Grøn
30-69
164-173 spm
8,2-9,7 cm
7,5-8,6%
249-277 ms
Orange
5-29
153-163 spm
9,8-11,5 cm
8,7-10,1%
278-308 ms
Rød
<5
< 153 spm
> 11,5 cm
> 10,1 %
> 308 ms
Oplysninger om balance for den tid, du er i kontakt med jorden
Balance for den tid, du er i kontakt med jorden måler din løbesymmetri og vises som en procentdel af din samlede kontakt med
jorden. F.eks. angiver 51,3 % med en pil, der peger til venstre, at løberen bruger mere tid på jorden med venstre fod. Hvis
dataskærmbilledet viser begge tal, f.eks. 48-52, er 48 % den venstre fod, og 52 % er den højre fod.
Farvezone
Rød
Orange
Grøn
Orange
Rød
Symmetri
Dårlig
Nogenlunde
God
Nogenlunde
Dårlig
Pulsmålerfunktioner
3
Procent af andre løbere
5%
25%
40%
25%
5%
Balance for den tid, du er i kontakt med jorden > 52,2 % V 50,8-52,2 % V 50,7 % V - 50,7 % H 50,8-52,2 % H > 52,2 % H
Mens løbedynamikken blev udviklet og afprøvet, fandt Garmin teamet sammenhænge mellem skader og større ubalancer hos
bestemte løbere. For mange løbere har balancen for den tid, de er i kontakt med jorden, tendens til at afvige fra 50-50, når de løber
op eller ned ad bakke. De fleste løbetrænere er enige i, at en symmetrisk løbemåde er god. Eliteløbere synes at have hurtige og
afbalancerede skridtlængder.
Du kan se farvemåleren eller datafeltet, mens du løber, eller se opsummeringen på din Garmin Connect konto efter løbeturen. Som
med de andre data vedrørende løbedynamik er balancen for den tid, du er i kontakt med jorden, en kvantitativ måling, der kan
hjælpe dig til at lære mere om dine løbemåde.
Din VO2-max estimering vises som et tal og en position på
Tip til manglende data for løbedynamik
farvemåleren.
Hvis data for løbedynamik ikke vises, kan du prøve følgende tip.
• Sørg for, at du har HRM-Run tilbehøret.
Tilbehør med løbedynamik har på forsiden af modulet.
• Par HRM-Run tilbehøret med din fēnix 3 enhed igen i
overensstemmelse med instruktionerne.
• Hvis data for løbedynamik kun viser nuller, skal du
kontrollere, at pulsmåleren vender højre side opad.
BEMÆRK: Tid i kontakt med jorden og balance vises kun,
mens du løber. Den beregnes ikke, mens du går.
Fysiologiske målinger
De fysiologiske målinger kræver en håndledsbaseret pulsmåler
eller en kompatibel pulsmåler. Målingerne er estimater, der kan
hjælpe dig med at spore og forstå dine træningsaktiviteter og
konkurrenceresultater. Disse vurderinger leveres og
understøttes af Firstbeat.
BEMÆRK: Estimaterne kan synes upræcise i starten. Enheden
kræver, at du gennemfører nogle aktiviteter for at indsamle
oplysninger om din præstation.
VO2 maks.: VO2 maks. er den maksimale mængde ilt (i
milliliter), du kan forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved
maksimal ydeevne.
Forventede konkurrencetider: Din enhed bruger VO2 maks.
vurderinger og offentliggjorte datakilder til at give en
målløbetid på basis af din nuværende kondition. Denne
projektion forudsætter også, at du har gennemført korrekt
træning til løbet.
Restitutionsvejleder: Restitutionsvejlederen viser, hvor lang tid
der er tilbage, før du er fuldt restitueret og klar til den næste,
hårde træning.
Stress-score: Stress-score kræver pulsmåler med brystrem.
Stress-scoren måler din pulsvariation, mens du står stille i 3
minutter. Den fortæller dig dit generelle stressniveau.
Skalaen er 1 til 100, og en lavere score angiver et lavere
stressniveau.
Præstationskrav: Dit præstationskrav er en vurdering i realtid
efter 6 til 20 minutters aktivitet. Det kan tilføjes som et
datafelt, så du kan se dit præstationskrav under resten af
aktiviteten. Det sammenligner dit præstationskrav med dit
gennemsnitlige konditionsniveau.
Laktat-tærskel: Laktat-tærskel kræver pulsmåler med brystrem.
Laktat-tærsklen er det punkt, hvor dine muskler begynder
hurtigt at blive trætte. Enheden måler dit laktat-tærskelniveau
ved hjælp af pulsen og tempoet.
Om VO2-max estimeringer
VO2-max er den maksimale mængde ilt (i milliliter), du kan
forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal ydeevne.
Med andre ord er VO2-max er en indikation af atletisk ydeevne
og bør stige, efterhånden som din kondition bliver bedre. fēnix 3
enheden kræver håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel
brystpulsmåler for at kunne vise din VO2-max estimering.
Enheden har separate VO2-max estimeringer for løb og cykling.
Du kan parre din enhed med en kompatibel effektmåler for at
vise din VO2-max estimering for cykling.
4
Lilla
Fremragende
Blå
Rigtig god
Grøn
God
Orange
Nogenlunde
Rød
Dårlig
VO2 maks. data og analyse oplyses med tilladelse fra The
Cooper Institute . Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du
se bilaget (VO2 maks. standardbedømmelser, side 27) og gå
til www.CooperInstitute.org.
®
Få dit VO2 maks. estimat for løb
Før du kan se dit VO2 maks. estimat, skal du tage en pulsmåler
på og parre den med din enhed (Parring af ANT+ sensorer,
side 22). Hvis din fēnix 3 enhed havde en pulsmåler inkluderet
i pakken, er enhederne allerede parret. For at få det mest
præcise estimat skal du fuldføre opsætningen af brugerprofilen
(Indstilling af din brugerprofil, side 10) og indstille din
maksimale puls (Indstilling af dine pulszoner, side 10).
BEMÆRK: Estimatet kan synes upræcist i starten. Enheden
kræver nogle få løb for at indsamle oplysninger om din
løbeydelse.
1 Løb i mindst 10 minutter udenfor.
2 Efter din løbetur, vælger du Gem.
3 Hold UP nede.
4 Vælg Min statistik > VO2 Maks. > Løb.
Få dit VO2 maks. estimat for cykling
Før du kan se dit VO2 maks. estimat, skal du tage pulsmåleren
på, installere effektmåleren og parre dem med din fēnix 3 enhed
(Parring af ANT+ sensorer, side 22). Hvis din fēnix 3 enhed
havde en pulsmåler inkluderet i pakken, er enhederne allerede
parret. For at få det mest præcise estimat, skal du fuldføre
opsætningen af brugerprofilen (Indstilling af din brugerprofil,
side 10) og indstille din maksimale puls (Indstilling af dine
pulszoner, side 10).
BEMÆRK: Estimatet kan synes upræcist i starten. Enheden
kræver nogle få køreture for at indsamle oplysninger om din
cykelpræstation.
1 Kør med vedvarende, høj intensitet i mindst 20 minutter
udendørs.
2 Efter køreturen skal du vælge Gem.
3 Hold UP nede.
4 Vælg Min statistik > VO2 Maks. > Cykling.
Pulsmålerfunktioner
Visning af dine forventede løbetider
Denne funktion kræver pulsmåler.
For at få det mest præcise estimat skal du fuldføre opsætningen
af brugerprofilen (Indstilling af din brugerprofil, side 10) og
indstille din maksimale puls (Indstilling af dine pulszoner,
side 10). Din enhed bruger VO2 maks. vurderinger (Om VO2max estimeringer, side 4) og offentliggjorte datakilder til at give
en målløbetid på basis af din nuværende kondition. Denne
projektion forudsætter også, at du har gennemført korrekt
træning til løbet.
BEMÆRK: Projektionerne kan synes upræcise i starten.
Enheden kræver nogle få løb for at indsamle oplysninger om din
løbeydelse.
Vælg UP > Min statistik > Løbsberegner.
Dine forventede løbetider vises for distancerne 5K, 10K,
halvmaraton og maraton.
Restitutionstid
Du kan bruge din Garmin enhed med en håndledsbaseret
pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler til at vise, hvor
lang tid der er tilbage, før du er fuldt restitueret og klar til næste
hårde træning.
Restitutionstid: Restitutionstiden vises umiddelbart efter en
aktivitet. Tiden tæller ned, indtil det er optimalt for dig at
forsøge en anden type hård træning.
Sådan aktiveres Restitutionsanbefaling
For at få det mest præcise estimat skal du fuldføre opsætningen
af brugerprofilen (Indstilling af din brugerprofil, side 10) og
indstille din maksimale puls (Indstilling af dine pulszoner,
side 10).
1 Hold UP nede.
2 Vælg Min statistik > Restitutionsanbefaling > Status > Til.
3 Løb en tur.
Efter 6 til 20 minutter vises dit præstationskrav (Sådan vises
dit præstationskrav, side 5).
4 Efter din løbetur vælger du Gem.
Restitutionstiden vises. Den maksimale tid er 4 dage.
Restitutionspuls
Hvis du træner med en håndledsbaseret pulsmåler eller en
kompatibel brystpulsmåler, kan du kontrollere din
restitutionspuls efter hver aktivitet. Restitutionspuls er forskellen
mellem din puls, mens du træner, og din puls to minutter efter,
at træningen er stoppet. For eksempel kan du efter en typisk
løbetræning stoppe timeren. Din puls er 140 slag pr. minut. Efter
to minutter uden aktivitet eller med nedkøling, er din puls 90 slag
pr. minut. Din restitutionspuls er 50 slag pr. minut (140 minus
90). Nogle studier har fundet en forbindelse mellem
restitutionspuls og hjertesundhed. Et højere tal er generelt et
tegn på et sundt hjerte.
TIP: For at få de mest præcise resultater skal du holde op med
at bevæge dig i to minutter, mens enheden udregner din
restitutionspuls. Du kan gemme eller slette aktiviteten, når
denne værdi vises.
Laktattærskel
Laktattærsklen er den træningsintensitet, hvormed laktatet
(mælkesyren) begynder at ophobes i blodbanerne. Ved løb er
det den estimerede kraftudfoldelse eller tempoet. Når en løber
overstiger tærsklen, begynder trætheden at øges med rivende
hast. For erfarne løbere optræder tærsklen ved ca. 90 % af
deres maksimale puls og en løbehastighed på mellem 10 km og
en halvmaraton. For den gennemsnitlige løber optræder
laktattærsklen ofte et godt stykke under 90 % af den maksimale
puls. At kende din laktattærskel kan hjælpe dig med at
bestemme, hvor hårdt du skal træne, eller hvornår du skal
presse dig selv under et løb.
Pulsmålerfunktioner
Hvis du allerede kender pulsværdien for din laktattærskel, kan
du angive den i dine brugerprofilindstillinger (Indstilling af dine
pulszoner, side 10).
Sådan foretages en guidet test for at bestemme din laktattærskel
Før du kan foretage en guidet test, skal du sætte pulsmåleren
på og parre den med din enhed (Parring af ANT+ sensorer,
side 22). Du skal også have et VO2 maks. estimat fra en
tidligere løbetur (Om VO2-max estimeringer, side 4).
TIP: Enheden kræver nogle enkelte løbeture med en pulsmåler
for at få en præcis maksimal pulsværdi og VO2 maks. estimat.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Min statistik > Lactat-tærskel > Gnfør test m vejl.
3 Vælg en udendørs løbeprofil.
GPS er nødvendig for at gennemføre testen.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Præstationskrav
Mens du udfører din aktivitet, f.eks. løb eller cykling, analyserer
funktionen Præstationskrav dit tempo, din hjerterytme og dine
pulsudsving for at lave en realtidsvurdering af din evne til at
præstere sammenlignet med dit gennemsnitlige fitnessniveau.
Præstationskravsværdier spænder fra -20 til +20. Efter de første
6 til 20 minutter af aktiviteten viser enheden din score for
præstationskravet. For eksempel betyder en score på +5, at du
er udhvilet, frisk og kan klare en god løbe- eller køretur. Du kan
tilføje præstationskrav som et datafelt i ét af dine
træningsskærmbilleder og holde øje med din form under
aktiviteten. Præstationskravet kan også være en indikator for
træthedsniveau, især efter en lang løbe- eller køretur.
BEMÆRK: Enheden kræver nogle enkelte løbe- eller køreture
med en pulsmåler for at få et præcist VO2 maks. estimat og få
mere at vide om din løbe- eller køreform. (Om VO2-max
estimeringer, side 4).
Sådan vises dit præstationskrav
Denne funktion kræver en håndledsbaseret pulsmåler eller en
kompatibel brystpulsmåler. Hvis du bruger en brystpulsmåler,
skal du tage den på og parre den med din enhed (Parring af
ANT+ sensorer, side 22). Hvis fēnix 3 enheden havde en
pulsmåler inkluderet i pakken, er enhederne allerede parret.
Enheden analyserer dit præstationskrav baseret på puls- og
effektdata.
1 Føj Præstationskrav til et dataskærmbillede (Tilpasning af
skærmbilleder, side 18).
2 Løb eller cykl en tur.
Efter 6 til 20 minutter vises dit præstationskrav.
3 Rul til dataskærmbilledet for at få vist dit præstationskrav
under hele løbe- eller køreturen.
Stress-score
Stress-scoren er resultatet af en treminutters test, der udføres,
mens du står stille, hvor fēnix 3 enheden analyser pulsforskellen
for at bestemme dit samlede stressniveau. Træning, søvn,
ernæring og livets almindelige stress har alt sammen indflydelse
på en løbers præstation. Området for stress-scoren er fra 1 til
100, hvor 1 er en meget lav stresstilstand, og 100 er en meget
høj stresstilstand. At kende din stress-score kan hjælpe dig med
at afgøre, om din krop er klar til en hård træning eller til yoga.
Sådan får du vist din stress-score
Før du kan få vist din stress-score, skal du tage en pulsmåler
på, parre den med enheden (Parring af ANT+ sensorer,
side 22), og få vist stress-score-app'en på apps-listen
(Indstillinger for aktivitets-apps, side 17).
TIP: Garmin anbefaler, at du måler din stress-score på ca.
samme tidspunkt og under de samme forhold hver dag.
1 Fra uret vælges START.
5
2 Vælg Stress-score.
3 Vælg START.
4 Stå stille og slap af i 3 minutter.
Aktiviteter
Enheden kan bruges til indendørs- og udendørsaktiviteter,
atletik- og fitnessaktiviteter. Når du starter en aktivitet, viser og
registrerer enheden sensordata. Du kan gemme aktiviteter og
dele dem med Garmin Connect fællesskabet.
Du kan også føje Connect IQ™ aktivitets-apps til enheden med
din Garmin Connect konto (Connect IQ Funktioner, side 16).
Start af aktivitet
Når du starter en aktivitet, tændes GPS automatisk (hvis det er
nødvendigt). Når du stopper aktiviteten, vender enheden tilbage
til urtilstand.
1 Fra uret vælges START.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hvis det er nødvendigt, skal du følge instruktionerne på
skærmen for at angive yderligere oplysninger.
4 Hvis det er nødvendigt, skal du vente, mens enheden
opretter forbindelse til dine ANT+ sensorer.
5 Hvis aktiviteten kræver GPS, skal du gå udenfor og vente,
indtil enheden finder satellitsignaler.
6 Vælg START for at starte timeren.
BEMÆRK: Enheden registrerer dine aktivitetsdata, indtil du
starter timeren.
Stop en aktivitet
BEMÆRK: Nogle indstillinger er ikke tilgængelige for visse
aktiviteter.
1 Vælg STOP.
Hvis du ikke gemmer aktiviteten manuelt efter at have
stoppet aktiviteten, gemmer enheden den automatisk, når der
er gået 25 minutter.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil genoptage aktiviteten, skal du vælge Fortsæt.
• Hvis du vil gemme aktiviteten og vende tilbage til
urtilstand, skal du vælge Gem.
• Hvis du vil slette aktiviteten og vende tilbage til urtilstand,
skal du vælge Slet.
• Hvis du vil følge dit spor tilbage til startpunktet for din
aktivitet, skal du vælge TracBack.
• Hvis du vil suspendere aktiviteten og genoptage den på et
senere tidspunkt, skal du vælge Fortsæt senere.
Ski
Langrendsskiløb
Før du begiver dig ud på en langrendstur, skal du oplade
enheden (Opladning af enheden, side 1).
1 Fra uret vælges START.
2 Vælg Langrend.
3 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
4 Vælg START for at starte timeren.
Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.
5 Start din aktivitet.
6 Vælg LAP for at registrere omgange (valgfri).
7 Vælg UP eller DOWN for at få vist yderligere datasider
(valgfrit).
6
8 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge STOP >
Gem.
På ski og snowboard
Før du begiver dig ud på ski eller snowboard, skal du oplade
enheden (Opladning af enheden, side 1).
1 Fra uret vælges START.
2 Vælg Ski/snowb..
3 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
4 Vælg START for at starte timeren.
Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.
5 Start din aktivitet.
Funktionen for automatisk skiløb er aktiveret som standard.
Denne funktion registrerer automatisk nye skiløbeture
baseret på din bevægelse. Timeren sættes på pause, når du
stopper med at bevæge dig nedad bakke, og når sidder i
stoleliften. Timeren forbliver på pause, mens du kører i
stoleliften.
6 Hvis det er nødvendigt, kan du begynde at bevæge dig
nedad bakke for at genstarte timeren.
7 Vælg UP eller DOWN for at få vist yderligere datasider
(valgfrit).
8 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge STOP >
Gem.
Visning af skiløbeture
Enheden registrerer oplysningerne for hver enkelt tur på ski eller
snowboard. Du kan få vist oplysninger om turen på
pauseskærmen, eller mens timeren kører.
1 Start en ski- eller snowboard-aktivitet.
2 Hold UP nede.
3 Vælg Vis skiløbeture.
4 Vælg UP og DOWN for at få vist oplysninger om den seneste
løbetur, den aktuelle løbetur og dit samlede antal løbeture.
Skærmbilledet for løbeture omfatter tid, distance,
maksimumhastighed, gennemsnitlig hastighed og samlet
nedstigning.
Vandring
På vandretur
Før du begiver dig ud på en vandretur, skal du oplade enheden
(Opladning af enheden, side 1).
1 Fra uret vælges START.
2 Vælg Vandring.
3 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
4 Vælg START for at starte timeren.
Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.
5 Start din aktivitet.
Enheden registrerer et spor, mens du vandrer.
6 Når du vil holde en pause eller sætte enhedens registrering
på pause, skal du vælge STOP > Fortsæt senere.
Enheden gemmer status for din vandretur og skifter til
strømbesparende tilstand.
7 Vælg START > Vandring > Fortsæt for at genoptage
sporing.
8 Vælg UP eller DOWN for at få vist yderligere datasider
(valgfrit).
9 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge STOP >
Gem.
Aktiviteter
Løb
Løb en tur
Før du begiver dig ud på en løbetur, skal du oplade enheden
(Opladning af enheden, side 1). Før du kan bruge en ANT+
sensor til din løbetur, skal du parre sensoren med din enhed
(Parring af ANT+ sensorer, side 22).
1 Sæt dine ANT+ sensorer på, f.eks. en fodsensor eller
pulsmåler (valgfri).
2 Fra uret vælges START.
3 Vælg Løb.
4 Når du bruger valgfri ANT+ sensorer, skal du vente, mens
enheden opretter forbindelse til sensorerne.
5 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
6 Vælg START for at starte timeren.
Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.
7 Start din aktivitet.
8 Vælg LAP for at registrere omgange (ekstraudstyr).
9 Vælg UP eller DOWN for at få vist yderligere datasider
(valgfrit).
10 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge STOP >
Gem.
Brug af metronomen
Metronomfunktionen afspiller toner i en fast rytme, så du kan
forbedre din præstation ved at træne i en hurtigere,
langsommere eller mere ensartet kadence.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg Metronom > Status > Til.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Slag/minut for at indtaste en værdi ud fra den
kadence, du vil opretholde.
• Vælg Alarmfrekvens for at tilpasse taktslagenes
frekvens.
• Vælg Lyde for at tilpasse metronomens tone og vibration.
6 Vælg evt. Gennemse for at lytte til metronomen, før du løber.
7 Hold DOWN nede for at vende tilbage til uret.
8 Løb en tur (Løb en tur, side 7).
Metronomen starter automatisk.
9 Under løbeturen skal du vælge UP eller DOWN for at få vist
metronomskærmbilledet.
10 Du kan om nødvendigt holde UP nede for at ændre
metronomindstillingerne.
Cykling
Kør en tur
Før du begiver dig ud på en cykeltur, skal du oplade enheden
(Opladning af enheden, side 1). Før du kan bruge en ANT+
sensor til din cykeltur, skal du parre sensoren med din enhed
(Parring af ANT+ sensorer, side 22).
1 Sørg for at parre ANT+ sensorerne, f.eks. en pulsmåler,
hastighedsmåler eller kadencesensor (ekstraudstyr).
2 Fra uret vælges START.
3 Vælg Cykling.
4 Når du bruger valgfri ANT+ sensorer, skal du vente, mens
enheden opretter forbindelse til sensorerne.
5 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
Aktiviteter
6 Vælg START for at starte timeren.
Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.
Start
din aktivitet.
7
8 Vælg UP eller DOWN for at få vist yderligere datasider
(valgfrit).
Når
du er færdig med aktiviteten, skal du vælge STOP >
9
Gem.
Svømning
BEMÆRK
Enheden er beregnet til svømning ved overfladen. Dykning med
enheden kan skade produktet, og garantien vil bortfalde.
BEMÆRK: Enheden kan ikke optage pulsdata, når du
svømmer.
Svøm en tur i poolen
Før du begiver dig ud på en svømmetur, skal du oplade
enheden (Opladning af enheden, side 1).
1 Fra uret vælges START.
2 Vælg Svøm i pool.
3 Vælg poolstørrelsen, eller indtast en brugerdefineret
størrelse.
4 Vælg START for at starte timeren.
Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.
5 Start din aktivitet.
Enheden registrerer automatisk intervaller og længder for
svømningen.
6 Vælg UP eller DOWN for at få vist yderligere datasider
(valgfrit).
7 Under hvile skal du vælge LAP for at sætte timeren på
pause.
8 Vælg LAP for at genstarte timeren.
9 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge STOP >
Gem.
Svømmeterminologi
Længde: En tur til den anden ende af poolen.
Interval: En eller flere på hinanden følgende længder. Et nyt
interval starter, når du har hvilet dig.
Tag: Et tag tælles, hver gang den arm, hvor du bærer enheden,
gennemfører en hel cyklus.
Swolf: Din swolf-score er summen af tiden for en pool-længde
og antallet af tag i den pågældende længde. 30 sekunder
plus 15 tag svarer f.eks. til en swolf-score på 45. For
svømning i åbent vand beregnes swolf over 25 meter. Swolf
er en måleenhed for svømmeeffektivitet, og jo lavere score,
jo bedre, ligesom i golf.
Typer af tag
Du kan kun identificere typen af tag for svømning i pool. Din
type af tag identificeres ved slutningen af en længde. Der vises
typer af tag, når du gennemser intervalhistorikken. Du kan også
vælge type af tag som et brugerdefineret datafelt (Tilpasning af
skærmbilleder, side 18).
Fri
Crawl
Ryg
Rygcrawl
Bryst
Brystsvømning
Butterfly Butterfly
Blandet Flere typer tag inden for et interval
Drill
Anvendt med logning af øvelser (Træning med øvelseslog,
side 8)
7
Hvile under svømning i pool
Der vises to hviletimere på standardskærmbilledet for hvile.
Skærmbilledet viser også tid og distance for det senest fuldførte
interval.
BEMÆRK: Der registreres ikke svømmedata under hvile.
1 Du skal vælge LAP under svømmeaktiviteten for at starte et
hvil.
Skærmen viser hvid tekst på sort baggrund, og
hvileskærmbilledet vises.
2 Under et hvil skal du vælge UP eller DOWN for at få vist
andre skærmbilleder (valgfrit).
3 Vælg LAP, og fortsæt med at svømme.
4 Gentag dette for yderligere hvileintervaller.
Træning med øvelseslog
Øvelseslogfunktionen er kun tilgængelig for svømning i pool. Du
kan bruge øvelseslogfunktionen til manuel registrering af kicksæt, svømning med én arm eller enhver anden type svømning,
der ikke er et af de fire overordnede tag.
TIP: Du kan tilpasse skærmbillederne og datafelterne for din
aktivitet for svømning i pool (Tilpasning af skærmbilleder,
side 18).
1 Fra uret vælges START.
2 Vælg Svøm i pool.
3 Vælg START for at starte aktivitetstimeren.
4 Under aktiviteten med svømning i pool skal du vælge UP
eller DOWN for at få vist skærmbilledet med øvelseslog.
5 Vælg LAP for at starte øvelsestimeren.
6 Når du er færdig med et øvelsesinterval, skal du vælge LAP.
Øvelsestimeren stopper, men aktivitetstimeren forsætter med
at registrere hele svømmesessionen.
7 Vælg en distance for den fuldførte øvelse.
Distanceintervaller er baseret på poolstørrelsen for den
valgte aktivitetsprofil.
8 Vælg en funktion:
• Hvis du vil starte et andet øvelsesinterval, skal du vælge
LAP.
• Hvis du vil starte et svømmeinterval, skal du vælge UP
eller DOWN for at vende tilbage til skærmbillederne for
svømmetræning.
9 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge STOP >
Gem.
Svøm en tur i åbent vand
Før du begiver dig ud på en svømmetur, skal du oplade
enheden (Opladning af enheden, side 1).
1 Fra uret vælges START.
2 Vælg Åbent vand.
3 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
4 Vælg START for at starte timeren.
Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.
5 Start din aktivitet.
6 Vælg LAP for registrere et interval (valgfrit).
7 Vælg UP eller DOWN for at få vist yderligere datasider
(valgfrit).
8 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge STOP >
Gem.
Vandsport
Start af en Stand Up Paddle Boarding-aktivitet
1 Du skal parre din ANT+ sensor, f.eks. en pulsmåler (valgfri).
2 Fra uret vælges START.
8
3 Vælg Std paddleb.
4 Når du bruger valgfri ANT+ sensorer, skal du vente, mens
enheden opretter forbindelse til sensorerne.
5 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
6 Vælg START for at starte timeren.
Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.
7 Start din aktivitet.
8 Vælg UP eller DOWN for at få vist yderligere datasider
(valgfrit).
9 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge STOP >
Gem.
Start af en roaktivitet
1 Du skal parre din ANT+ sensor, f.eks. en pulsmåler (valgfri).
2 Fra uret vælges START.
3 Vælg Ro.
4 Når du bruger valgfri ANT+ sensorer, skal du vente, mens
enheden opretter forbindelse til sensorerne.
5 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
6 Vælg START for at starte timeren.
Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.
7 Start din aktivitet.
8 Vælg UP eller DOWN for at få vist yderligere datasider
(valgfrit).
9 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge STOP >
Gem.
Indendørs aktiviteter
fēnix 3 enheden kan bruges til indendørs træning, f.eks. løb på
en indendørs bane eller ved brug af en motionscykel. GPS er
slukket for indendørs aktiviteter.
Når du løber eller går med GPS slukket, beregnes fart, distance
og kadence ved hjælp af accelerometeret i enheden.
Accelerometeret er selvkalibrerende. Nøjagtigheden af dataene
for fart, distance og kadence forbedres efter et par udendørs løb
eller gåture med GPS.
TIP: Hvis du holder fast i løbebåndets gelændere, reduceres
nøjagtigheden. Du kan bruge en fodsensor (tilbehør) til at
registrere tempo, distance og kadence.
Hvis du cykler samtidig med, at GPS’en er slået fra, kan
oplysninger om hastighed og distance ikke vises, medmindre du
har en sensor (tilbehør), som sender oplysninger om hastighed
og distance til enheden (f.eks. en hastigheds- eller
kadencesensor).
Multisport
Triatlon-, duatlon- og andre multisport-udøvere kan drage fordel
af multisport-aktiviteterne som f.eks. Triathlon eller Swimrun.
Under en multisport-aktivitet kan du skifte mellem aktiviteter og
fortsat få vist den samlede tid og distance. Du kan f.eks. skifte
fra cykling til løb og få vist din samlede tid og distance for
cykling og løb for hele multisport-aktiviteten.
Du kan tilpasse en multisport-aktivitet, eller du kan bruge
standard-triatlon-aktiviteten, der er sat op for en standardtriatlon.
Start en triatlon- eller multisportsaktivitet
Før du påbegynder en aktivitet, skal du oplade enheden
(Opladning af enheden, side 1). Før du kan bruge en ANT+
sensor, skal du parre sensoren med din enhed (Parring af ANT+
sensorer, side 22).
1 Du skal parre dine ANT+ sensorer, f.eks. en fodsensor eller
pulsmåler (valgfri).
2 Fra uret vælges START.
Aktiviteter
3 Vælg Triathlon eller en brugerdefineret multisportsaktivitet.
4 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
5 Vælg START for at starte timeren.
Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.
6 Start din første aktivitet.
7 Vælg LAP for at blive ført videre til den næste aktivitet.
Hvis overgange aktiveres, registreres skiftetiden separat fra
aktivitetstiderne.
8 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge LAP for at starte den
næste aktivitet.
9 Vælg UP eller DOWN for at få vist yderligere datasider
(valgfrit).
10 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge STOP >
Gem.
Oprettelse af en brugerdefineret aktivitet
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Apps > Tilføj ny.
3 Vælg en aktivitetstype.
4
5
6
7
8
9
BEMÆRK: Hvis du opretter en brugerdefineret multisportaktivitet, bliver du bedt om at vælge to eller flere aktiviteter og
inkludere overgange.
Vælg om nødvendigt en farvetone.
Vælg om nødvendigt et ikon.
Vælg et navn, eller indtast et brugerdefineret navn.
Duplikerede aktivitetsnavne indeholder et tal, f.eks.
Triathlon(2).
Vælg en funktion:
• Vælg Anvend standard for at oprette din
brugerdefinerede aktivitet ud fra systemets
standardindstillinger.
• Vælg en kopi af en eksisterende aktivitet for at oprette din
brugerdefinerede profil ud fra en af dine gemte aktiviteter.
Vælg om nødvendigt GPS-tilstanden.
Vælg en funktion:
• Vælg Udført for at gemme og anvende den tilpassede
aktivitet.
• Vælg Rediger indstill. for at tilpasse specifikke
aktivitetsindstillinger.
Golfspil
À
Á
Â
Ã
Ä
Aktuelt hulnummer
Afstand til bagkanten af greenen
Afstand til midten af greenen
Afstand til forkanten af greenen
Par for hullet
Næste hul
Forrige hul
Visning af layup- og dogleg-distancer
Du kan få vist en liste med layup- og dogleg-distancer for par 4og 5-huller.
Vælg START > Layups.
Hver layup og distancen indtil du når til hver layup vises på
skærmen.
BEMÆRK: Distancerne fjernes fra listen, når du passerer
dem.
Brug af distancetæller til golf
Du kan bruge distancetælleren til at registrere tiden, distancen
og det antal skridt, der er tilbagelagt. Distancetælleren starter og
stopper automatisk, når du starter på eller afslutter en runde.
1 Vælg START > Triptæller.
2 Vælg om nødvendigt Nulstil for at nulstille distancetælleren
til nul.
Scorekort
1 Fra skærmbilledet med oplysninger om hullet skal du vælge
START > Start scoring.
Scorekortet vises, når du er på greenen.
2 Vælg DOWN eller UP for at angive scoren.
Din samlede score À er opdateret.
Sådan spiller du golf
Før du tager hen og spiller på en bane første gang, skal du
downloade den fra Garmin Connect Mobile app'en (Garmin
Connect, side 16). Baner, der er downloadet fra Garmin
Connect Mobile app'en opdateres automatisk. Før du spiller golf,
skal du oplade enheden (Opladning af enheden, side 1).
1 Fra uret vælges START.
2 Vælg Golf.
3 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
4 Vælg en bane på listen over tilgængelige baner.
5 Vælg UP eller DOWN for at få vist yderligere datasider
(valgfrit).
Enheden skifter automatisk, når du bevæger dig til næste hul.
Når
du er færdig med din aktivitet, skal du vælge START >
6
Afslut runde > Ja.
Oplysninger om hul
Da flagplaceringer kan ændre sig, beregner enheden afstanden
til forkanten, midten og bagkanten af greenen og ikke den
faktiske flagplacering.
Aktiviteter
Gennemse scorer
1 Vælg START > Scorekort, og vælg et hul.
2 Vælg DOWN eller UP for at ændre scoren for det
pågældende hul.
Afstandsmåling af et slag
1 Udfør et slag, og se, hvor din bold lander.
2 Vælg START > Mål slag.
3 Gå eller kør hen til bolden.
Afstanden bliver automatisk nulstillet, når du går til det næste
hul.
9
4 Vælg om nødvendigt Nulstil for at nulstille afstanden på et
hvilket som helst tidspunkt.
Træning
Indstilling af din brugerprofil
Du kan opdatere indstillingerne for køn, fødselsår, højde, vægt,
pulszone og effektzone. Enheden anvender disse oplysninger til
at beregne nøjagtige træningsdata.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Min statistik > Brugerprofil.
3 Vælg en funktion.
Konditionsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
konditionen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
• Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og
nedsætte risikoen for skader.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 10) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine konditionsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
• Vælg %HRR for at få vist og redigere zonerne som en
procentdel af din heart rate reserve (maksimal puls minus
hvilepuls).
• Vælg %Laktat-tærskel for at få vist og redigere zonerne
som en procentsats af din laktat-tærskelpuls.
11 Vælg en zone, og indtast en værdi for hver zone.
Sådan lader du enheden indstille dine pulszoner
Standardindstillingerne lader enheden registrere din maksimale
puls og indstille dine pulszoner som en procentdel af din
maksimale puls.
• Kontroller, at dine brugerprofilindstillinger er korrekte
(Indstilling af din brugerprofil, side 10).
• Løb ofte med den håndledsbaserede pulsmåler eller
pulsmåleren med brystrem.
• Prøv nogle få pulstræningsplaner, som findes på din Garmin
Connect konto.
• Få vist dine pulskurver og tid i zoner med din Garmin
Connect konto.
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Indstilling af dine pulszoner
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at
fastsætte dine standardpulszoner. Enheden har separate
pulszoner for løb, cykling og svømning. Indstil din maksimale
puls for at få de mest nøjagtige kaloriedata under aktiviteten. Du
kan også indstille hver pulszone og indtaste din hvilepuls
manuelt. Du kan justere dine zoner på enheden manuelt eller
bruge din Garmin Connect konto.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Min statistik > Brugerprofil > Pulszoner.
3 Vælg Standard for at få vist standardværdierne (valgfrit).
Standardværdierne kan anvendes for løb, cykling og
svømning.
4 Vælg Løb, Cykling eller Svømning.
5 Vælg Præference > Indstil brugerdef.
6 Vælg Maksimal puls, og indtast din maksimale puls.
7 Vælg Laktat-tærskel, og indtast din laktat-tærskelpuls.
Du kan udføre en guidet test for at vurdere din laktat-tærskel
(Laktattærskel, side 5).
8 Vælg Hvilepuls, og indtast din hvilepuls.
9 Vælg Zoner > Baseret på.
10 Vælg en funktion:
• Vælg BPM for at få vist og redigere zonerne i slag pr.
minut.
• Vælg %maksimal puls for at få vist og redigere zonerne
som en procentsats af din maksimale puls.
10
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
Om Sportsmand hele livet
En, der har været sportsmand hele livet, er en person, der har
trænet intensivt i mange år (undtagen i kortere skadesperioder),
og som har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
Indstilling af dine effektzoner
Værdierne for zonerne er standardværdier og svarer muligvis
ikke til din personlige formåen. Hvis du kender værdien for din
funktionelle grænseeffekt (FTP), kan du indtaste den og lade
softwaren beregne dine effektzoner automatisk. Du kan justere
dine zoner på enheden manuelt eller bruge din Garmin Connect
konto.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Min statistik > Brugerprofil > Effektzoner > Baseret
på.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Watt for at få vist og redigere zonerne i watt.
• Vælg % FTP for at få vist og redigere zonerne som en
procentsats af din funktionelle grænseeffekt.
4 Vælg FTP, og angiv din FTP-værdi.
5 Vælg en zone, og indtast en værdi for hver zone.
6 Vælg om nødvendigt Minimum, og angiv den minimale
effektværdi.
Træning
Registrering af aktivitet
Aktivering af Registrering af aktivitet
Funktionen Registrering af aktivitet registrerer dit daglige
skridttal, tilbagelagt distance, intensitetsminutter, antal etager,
forbrændte kalorier samt søvnstatistik for hver dag, der er
registreret. Kalorier forbrændt inkluderer basisstofskifte plus
aktivitetskalorier.
Registrering af aktivitet kan aktiveres under den indledende
opsætning af enheden, eller når som helst.
BEMÆRK: Når registrering af aktivitet slås til, kan det reducere
batteritiden mellem opladningerne.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Registrering af aktivitet > Status >
Til.
Din skridttæller vises ikke, før enheden lokaliserer satellitter
og indstiller tiden automatisk. Enheden skal muligvis have frit
udsyn til himlen for at kunne lokalisere satellitsignaler.
Antallet af skridt i løbet af dagen vises på en widget for
aktivitetsregistrering. Skridttælleren opdateres jævnligt.
Brug af aktivitetsalarm
Før du kan bruge aktivitetsalarmen, skal du slå
aktivitetsregistrering og bevægelsesalarmen til (Aktivering af
Registrering af aktivitet, side 11).
Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede
forandringer i stofskiftet. Aktivitetsalarmen minder dig om at
holde dig i bevægelse. Efter en times inaktivitet vises Bevæg
dig! og den røde bjælke. Enheden bipper eller vibrerer, hvis
hørbare toner slås til (Systemindstillinger, side 21).
Tag en kort gåtur (mindst et par minutter) for at nulstille
aktivitetsalarmen.
Automatisk mål
Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt
baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. I løbet af dagen viser
enheden dit fremskridt i forhold til dagens mål À.
Brug af Vil ikke forstyrres-tilstand
Du kan bruge Må ikke forstyrres-tilstand til at slå baggrundslys
og vibrationsalarmer fra. Du kan f.eks. bruge denne tilstand,
mens du sover eller ser en film.
1 Hold LIGHT nede.
2 Vælg Må ikke forstyrres.
3 Vælg en funktion:
• For at aktivere tilstanden Vil ikke forstyrres skal du vælge
Status > Til.
• For at deaktivere tilstanden Vil ikke forstyrres skal du
vælge Status > Fra.
• For at aktivere tilstanden Vil ikke forstyrres automatisk
under din normale sovetid skal du vælge Sovetid.
Minutter med høj intensitet
For at forbedre sundheden anbefaler organisationer såsom det
amerikanske Centers for Disease Control and Prevention,
American Heart Association og
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mindst 150 minutters
aktivitet om ugen med moderat intensitet, f.eks. frisk gang, eller
75 minutter om ugen med aktivitet høj intensitet, f.eks. løb.
Enheden overvåger din aktivitets intensitet og registrerer den tid,
du har tilbragt med aktiviteter med moderat til høj intensitet
(pulsdata er påkrævet for at beregne høj intensitet). Du kan
arbejde hen imod dit ugentlige mål for minutter med høj
intensitet ved at gennemføre mindst 10 minutters aktivitet med
moderat til høj intensitet. Enheden lægger antallet af minutter
med moderat aktivitet sammen med antallet af minutter med
kraftig aktivitet. Dit samlede antal minutter med høj intensitet
fordobles, når tallene sammenlægges.
®
Træning
Du kan oprette brugerdefinerede træningsture, der inkluderer
mål for hvert træningstrin og forskellige distancer, tider og
kalorier. Du kan oprette træninger ved hjælp af Garmin Connect
eller vælge en træningsplan med indbyggede træninger fra
Garmin Connect og indlæse dem på din enhed.
Du kan planlægge træningsture ved hjælp af Garmin Connect.
Du kan planlægge træningsture på forhånd og gemme dem på
din enhed.
Følg en træning fra internettet
Hvis du vælger ikke at bruge funktionen automatisk mål, kan du
indstille et personligt mål for antal skridt på din Garmin Connect
konto.
Søvnregistrering
Enheden overvåger dine bevægelser, mens du sover.
Søvnstatistik omfatter samlet antal timers søvn, søvnniveauer
og bevægelse under søvn. Du kan indstille din normale sovetid i
brugerindstillingerne på Garmin Connect kontoen. Du kan få vist
din søvnstatistik på din Garmin Connect konto.
Sådan bruger du automatisk søvnregistrering
Før du kan bruge automatisk søvnregistrering, skal du slå
aktivitetsregistrering til (Aktivering af Registrering af aktivitet,
side 11).
1 Bær enheden, mens du sover.
2 Upload dine søvnregistreringsdata til Garmin Connect
webstedet (Sådan bruger du Garmin Connect på
computeren, side 16).
Du kan få vist din søvnstatistik på din Garmin Connect konto.
Før du kan indlæse en træning fra Garmin Connect, skal du
have en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 16).
1 Tilslut enheden til din computer.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Opret og gem en ny træning.
4 Vælg Send til enhed, og følg vejledningen på skærmen.
5 Frakobl enheden.
Start af en træning
Før du kan starte en træning, skal du indlæse en træning fra din
Garmin Connect konto.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Træning > Min træning.
3 Vælg en træning.
4 Vælg Start træningen.
5 Vælg evt. en aktivitetstype.
6 Vælg START for at starte timeren.
Når du har startet en træning, viser enheden hvert trin i
træningen, målet (valgfrit) og de aktuelle træningsdata.
Om træningskalenderen
Træningskalenderen på din enhed er en udvidelse af den
træningskalender eller plan, du har sat op i Garmin Connect.
Når du har føjet nogle træninger til Garmin Connect kalenderen,
Træning
11
kan du sende dem til enheden. Alle planlagte træninger, der
sendes til enheden, vises på listen i træningskalenderen efter
dato. Når du vælger en dag i træningskalenderen, kan du få vist
eller gennemføre træningen. Den planlagte træning forbliver på
enheden, uanset om du gennemfører den eller springer den
over. Når du sender planlagte træninger fra Garmin Connect,
overskriver de den eksisterende træningskalender.
Brug af Garmin Connect træningsplaner
Før du kan downloade og bruge en træningsplan fra Garmin
Connect, skal du have en Garmin Connect konto (Garmin
Connect, side 16).
Du kan gennemse Garmin Connect for at finde en træningsplan,
planlægge træninger og baner og downloade planen til din
enhed.
1 Tilslut enheden til din computer.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Vælg og planlæg en træningsplan.
4 Gennemse træningsplanen i din kalender.
5 Vælg , og følg instruktionerne på skærmen.
Intervaltræning
Du kan oprette intervaltræning baseret på distance eller tid.
Enheden gemmer din brugerdefinerede intervaltræning, indtil du
opretter en anden intervaltræning. Du kan bruge åbne intervaller
til banetræninger, og når du løber en kendt afstand.
Oprettelse af en intervaltræning
1 Hold UP nede.
2 Vælg Træning > Intervaller > Rediger > Interval > Type.
3 Vælg Distance, Tid eller Åben.
TIP: Du kan oprette et interval uden fast sluttid ved at vælge
indstillingen Åben.
4 Vælg Varighed, angiv en distance eller et tidsinterval for
træningen, og vælg .
5 Vælg BACK.
6 Vælg Hvile > Type.
7 Vælg Distance, Tid eller Åben.
8 Indtast om nødvendigt en distance- eller tidsværdi for
hvileintervallet, og vælg .
9 Vælg BACK.
10 Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Hvis du vil angive antallet af gentagelser, skal du vælge
Gentag.
• Hvis du vil tilføje en opvarmning uden fast tidsramme til
træningen, skal du vælge Opvarmning > Til.
• Hvis du vil tilføje en nedkøling uden fast tidsramme til
træningen, skal du vælge Nedkøling > Til.
Start en intervaltræning
1 Hold UP nede.
2 Vælg Træning > Intervaller > Start træningen.
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg START for at starte timeren.
5 Hvis intervaltræningen omfatter opvarmning, skal du vælge
LAP for at starte det første interval.
6 Følg instruktionerne på skærmen.
Efter alle intervaller er fuldført, vises en meddelelse.
Stop en intervaltræning
• Du kan til enhver tid vælge LAP for at stoppe et interval før
tid.
• Du kan til enhver tid vælge STOP for at stoppe timeren.
12
• Hvis du har lagt en afkølingsperiode ind i intervaltræningen,
skal du vælge LAP for at afslutte intervaltræningen.
Brug af Virtual Partner
®
Din Virtual Partner er et træningsredskab til at hjælpe dig med at
nå dine mål. Du kan angive et tempo for Virtual Partner og
konkurrere mod den.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Apps.
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg Skærmbilleder > Virtual Partner > Status > Til.
5 Vælg Indstil tempo eller Indstil hastighed.
6 Indtast en værdi.
7 Begynd din aktivitet.
8 Vælg UP eller DOWN for at rulle til Virtual Partner
skærmbilledet og se, hvem der fører.
Angivelse af et træningsmål
Træningsmålfunktionen fungerer med Virtual Partner funktionen,
så du kan træne imod et angivet mål for distance, distance og
tid, distance og tempo eller distance og hastighed. Under
træningsaktiviteten giver enheden dig feedback i realtid om,
hvor tæt du er på at nå dit træningsmål.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Træning > Angiv et mål.
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Kun distance for at vælge en forudindstillet
distance, eller angiv en brugerdefineret distance.
• Vælg Distance og tid for at vælge et mål for distance og
tid.
• Vælg Distance og tempo eller Distance og hastighed
for at vælge et mål for distance og tempo eller hastighed.
Skærmen for træningsmålet vises med en angivelse af din
anslåede sluttid. Den anslåede sluttid er baseret på din
aktuelle indsats og den resterende tid.
5 Vælg START for at starte timeren.
6 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge STOP >
Gem.
Annullering af et træningsmål
1 Hold UP nede under en aktivitet.
2 Vælg Træning > Annuller mål > Ja.
Konkurrer mod en tidligere aktivitet
Du kan konkurrere mod en tidligere registreret eller downloadet
aktivitet. Denne funktion fungerer med funktionen Virtual
Partner, så du kan se, hvor langt bagud eller foran du er i løbet
af aktiviteten.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Træning > Konkurrer i en aktivitet.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Fra historik for at vælge en tidligere registreret
aktivitet fra enheden.
• Vælg Downloadet for at vælg en aktivitet, du har
downloadet fra din Garmin Connect konto.
4 Vælg aktiviteten.
Skærmbilledet for Virtual Partner vises med en angivelse af
din anslåede sluttid.
5 Vælg START for at starte timeren.
Træning
6 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge STOP >
Gem.
Personlige rekorder
Når du har afsluttet en aktivitet, viser enheden eventuelle nye
personlige rekorder, som du har sat under den pågældende
aktivitet. Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid over flere
typiske distancer samt længste løbe- eller køretur.
BEMÆRK: For cykling omfatter personlige rekorder også
største stigning og bedste effekt (effektmåler påkrævet).
Visning af dine personlige rekorder
1 Hold UP nede.
2 Vælg Min statistik > Rekorder.
3 Vælg en sport.
4 Vælg en rekord.
5 Vælg Vis rekord.
Gendannelse af en personlig rekord
Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere
registrerede rekord.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Min statistik > Rekorder.
3 Vælg en sport.
4 Vælg den rekord, der skal gendannes.
5 Vælg Forrige > Ja.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Sletning af en personlig rekord
1 Hold UP nede.
2 Vælg Min statistik > Rekorder.
3 Vælg en sport.
4 Vælg den rekord, der skal slettes.
5 Vælg Slet rekord > Ja.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Sletning af alle personlige rekorder
1 Hold UP nede.
2 Vælg Min statistik > Rekorder.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
3 Vælg en sport.
4 Vælg Slet alle rekorder > Ja.
Rekorderne slettes kun for den pågældende sport.
Om Training Effect
Training Effect måler, hvilken indvirkning træningen har på din
aerobe kondition. Training Effect stiger under aktiviteten.
Efterhånden som aktiviteten skrider frem, øges værdien Training
Effect og fortæller dig derved, hvordan aktiviteten har forbedret
din kondition. Training Effect bestemmes af din brugerprofils
oplysninger, puls, varighed og aktivitetens intensitet.
Det er vigtigt at vide, at tallene for Training Effect (fra 1,0 til 5,0)
kan virke unormalt høje i forbindelse med dine første løbeture.
Der skal flere aktiviteter til, før enheden kender din aerobe
kondition.
Training Effect
(TE)
Beskrivelse
Fra 1,0 til 1,9
Giver bedre restitution (korte aktiviteter). Forbedrer
udholdenhed ved længere aktiviteter (mere end 40
minutter).
Fra 2,0 til 2,9
Vedligeholdelse af din aerobe kondition.
Fra 3,0 til 3,9
Forbedrer din aerobe kondition, hvis den gentages
som en del af dit ugentlige træningsprogram.
Ur
Training Effect
(TE)
Beskrivelse
Fra 4,0 til 4,9
Stor forbedring af din aerobe kondition, hvis den
gentages en eller to gange om ugen, med tilstrækkelig restitutionstid.
5,0
Giver midlertidig overbelastning med stor
forbedring. Træn op til dette tal med meget stor
forsigtighed. Kræver yderligere dage til restitution.
Training Effect teknologien udbydes og understøttes af Firstbeat
Technologies Ltd. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du gå
til www.firstbeattechnologies.com.
Ur
Indstilling af en alarm
Du kan indstille op til ti forskellige alarmer. Du kan indstille hver
alarm til at lyde én gang eller blive gentaget regelmæssigt.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Ur > Alarm > Tilføj alarm.
3 Vælg Status > Til.
4 Vælg Tid, og indtast alarmtidspunktet.
5 Vælg Meddelelse, og vælg en meddelelsestype (valgfrit).
6 Vælg Frekvens, og vælg, hvornår alarmen skal gentages.
7 Vælg Baggrundslys > Til for at tænde for
baggrundsbelysningen sammen med alarmen.
Start af nedtællingstimer
1
2
3
4
Hold UP nede.
Vælg Ur > Timer.
Indtast tiden.
Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Genstart > Til for at
genstarte timeren automatisk, når den udløber.
5 Vælg evt. Meddelelse, og vælg derefter en type meddelelse,
hvis du har brug for det.
6 Vælg Start timer.
Brug af stopur
1 Hold UP nede.
2 Vælg Ur > Stopur.
3 Fra uret vælges START.
Indstilling af alarmer for solopgang og
solnedgang
Du kan indstille alarmer for solopgang og solnedgang til
afspilning et bestemt antal minutter eller timer før solopgang og
solnedgang.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Ur > Alarmer.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Til solnedgang > Status > Til.
• Vælg Til solopgang > Status > Til.
4 Vælg Tid, og indtast tidspunktet.
Navigation
Projicering af et waypoint
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra din aktuelle position til en ny position.
13
1 Hvis det er nødvendigt, kan du tilføje app'en Projicer
waypoint til listen med apps (Indstillinger for aktivitets-apps,
side 17).
2 Vælg START > Projicer wpt..
3 Vælg UP eller DOWN for at angive retningen.
4 Vælg START.
5 Vælg DOWN for at vælge en måleenhed.
6 Vælg UP for at angive distancen.
7 Vælg START for at gemme.
Det projicerede waypoint gemmes med et standardnavn.
Sådan gemmes din position
Du kan gemme din aktuelle position, så du kan navigere tilbage
til den senere.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Gem position.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Rediger dine gemte positioner
Du kan slette en gemt position eller redigere dens navn, højde
og position.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Navigation > Gemte positioner.
3 Vælg en gemt position.
4 Vælg en indstilling for at redigere positionen.
Rediger dine gemte positioner
Du kan slette en gemt position eller redigere dens navn, højde
og position.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Navigation > Gemte positioner.
3 Vælg en gemt position.
4 Vælg en indstilling for at redigere positionen.
Slet alle gemte positioner
Du kan slette alle dine gemte positioner på én gang.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Navigation > Gemte positioner > Slet alle.
Navigation til en destination
Du kan bruge enheden til at navigere til en destination eller følge
en planlagt rute. Når du begynder at navigere, kan du vælge
den aktivitet, du vil udføre, mens du fortsætter mod
destinationen, som f.eks. vandretur, løb eller cykling. Hvis du
allerede registrerer en aktivitet, når du påbegynder
navigationen, fortsætter enheden med at registrere den aktuelle
aktivitet, mens den navigerer.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Navigation.
3 Vælg en kategori.
4 Besvar skærmbeskederne for at vælge en destination.
5 Vælg Gå til.
6 Vælg en aktivitet.
Der vises navigationsoplysninger.
7 Vælg START for at begynde navigationen.
8 Vælg UP eller DOWN for at få vist yderligere datasider
(valgfrit).
Navigation med Sight 'N Go
Du kan rette enheden mod et objekt på afstand, f.eks. et
vandtårn, fastlåse retningen og derefter navigere til objektet.
14
1
2
3
4
Hold UP nede.
Vælg Navigation > Sigt og gå.
Peg urets øverste del mod en genstand, og vælg START.
Vælg en aktivitet.
Der vises navigationsoplysninger.
5 Vælg START for at begynde navigationen.
6 Vælg UP eller DOWN for at få vist yderligere datasider
(valgfrit).
Kompas
Enheden har et 3-akset kompas med automatisk kalibrering.
Kompassets funktioner og udseende ændres alt afhængig af
aktiviteten, om GPS er aktiveret, og om du navigerer til en
destination. Du kan ændre kompasindstillingerne
(Kompasindstillinger, side 20). For hurtigt at åbne
kompasindstillingerne kan du vælge START fra kompaswidget'en.
Kort
angiver din position på kortet. Navne og symboler for
positioner vises på kortet. Når du navigerer til en destination,
markeres din rute med en linje på kortet.
• Kortnavigation (Panorering og zoom på kortet, side 14)
• Kortindstillinger (Tilpasning af kortfunktioner, side 21)
Panorering og zoom på kortet
1 Mens du navigerer, skal du vælge UP eller DOWN for at få
vist kortet.
Hold
UP nede.
2
3 Vælg Panorer/zoom.
4 Vælg en funktion:
• Vælg START for at skifte mellem at panorere op og ned
eller mod venstre og højre, eller at zoome.
• Hvis du vil panorere eller zoome på kortet, skal du vælge
UP og DOWN.
• Vælg BACK for at afslutte.
Naviger til startpunktet
Du kan navigere tilbage til sporets eller aktivitetens startpunkt
langs den rute, du har tilbagelagt. Denne funktion er kun
tilgængelig for aktiviteter, som anvender GPS.
Under en aktivitet skal du vælge STOP > TracBack.
Din nuværende position À og sporet, du skal følge Á, vises
på kortet.
Højdemåler og barometer
Enheden har en integreret højdemåler og et barometer.
Enheden indsamler kontinuerligt data om højde og tryk, selv i
strømbesparende tilstand. Højdemåleren viser din omtrentlige
højde baseret på trykændringer. Barometeret viser data for
omgivelsernes tryk baseret på den faste højde, hvor
højdemåleren senest blev kalibreret (Indstillinger af højdemåler,
side 20). For hurtigt at åbne højdemåler- eller
barometerindstillingerne skal du vælge START fra højdemålereller barometer-widget'en.
Navigation
Historik
Historik omfatter tid, afstand, kalorier, gennemsnitlig tempo eller
fart, omgangsdata og evt. ANT+ sensoroplysninger.
BEMÆRK: Når enhedens hukommelse er fuld, vil dine ældste
data blive overskrevet.
Brug af historik
Historikken indeholder tidligere aktiviteter, som du har gemt på
enheden.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Historik > Aktiviteter.
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist yderligere oplysninger om aktiviteten,
skal du vælge Oplysninger.
• Vælg Omgange for at vælge en omgang og få vist flere
oplysninger om hver omgang.
• Vælg Intervaller for at vælge et interval og få vist flere
oplysninger om hvert interval.
• Hvis du vil have vist punktet på et kort, skal du vælge
Kort.
• Hvis du vil navigere den rute, du har tilbagelagt for
aktiviteten, baglæns, skal du vælge TracBack (Naviger til
startpunktet, side 14).
• Hvis du vil slette aktiviteten, skal du vælge Slet.
• Hvis du vil navigere den rute, du har tilbagelagt for
aktiviteten, skal du vælge Strt.
Multisport-historik
Enheden gemmer den samlede multisportoversigt for aktiviteten,
herunder samlet distance, tid, kalorier og data for valgfrit
tilbehør. Enheden adskiller også aktivitetsdata for hvert
sportssegment og skift, så du kan sammenligne tilsvarende
træningsaktiviteter og spore, hvor hurtigt du bevæger dig
gennem skiftene. Historik for skift omfatter distance, tid,
gennemsnitshastighed og kalorier.
Visning af din tid i hver pulszone
Før du kan få vist pulszonedata, skal du fuldføre en aktivitet
med pulsmåling og gemme aktiviteten.
Visning af tiden i hver pulszone kan være en hjælp til at justere
træningens intensitet.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Historik > Aktiviteter.
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg Tid i zone.
Visning af samlet antal skridt
Før du kan få vist det samlede antal skridt, skal du slå
aktivitetsregistrering til (Aktivering af Registrering af aktivitet,
side 11).
1 Hold UP nede.
2 Vælg Historik > Skridt.
3 Vælg en dag, hvor du vil have vist den akkumulerede
skridttælling, skridtmål, tilbagelagte distance og forbrændte
kalorier.
Visning af samlede data
Du kan se de akkumulerede data for distance og tid, der er gemt
på enheden.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Historik > Totaler.
3 Vælg evt. en aktivitet.
Historik
4 Vælg en indstilling for se ugentlige og månedlige totaler.
Sletning af historik
1 Hold UP nede.
2 Vælg Historik > Valgmuligheder.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Slet alle aktiviteter for at slette alle aktiviteter fra
historikken.
• Vælg Nulstil totaler for at nulstille alle totalværdier for
distancer og tider.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
4 Bekræft dit valg.
Brug af distancetæller
Distancetælleren registrerer automatisk den samlede
tilbagelagte distance og højdeforøgelsen.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Min statistik > Triptæller.
3 Vælg en indstilling for at få vist totaler for distancetælleren.
4 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge en total og vælge Ja
for at nulstille distancetælleren.
Connectede funktioner
Connectede funktioner er tilgængelige for din fēnix 3 enhed, når
du opretter forbindelse mellem enheden og en kompatibel
smartphone med Bluetooth trådløs teknologi. Visse funktioner
kræver, at du installerer Garmin Connect Mobile app'en på den
tilsluttede smartphone. Gå til www.garmin.com/apps for at få
yderligere oplysninger. Nogle funktioner er også tilgængelige,
når du forbinder din enhed med et trådløst netværk.
Telefonmeddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på
din fēnix 3 enhed.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine
direkte data på en registreringsside til Garmin Connect.
Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk
din aktivitet til din Garmin Connect konto, så snart du er
færdig med at registrere aktiviteten.
Connect IQ: Giver dig mulighed for at udvide enhedens
funktioner med nye urskiver, widgets, apps og datafelter.
®
Aktivering af Bluetooth meddelelser
Før du kan aktivere meddelelser, skal du parre din fēnix 3 enhed
med en kompatibel mobil enhed (Parring af din smartphone med
enheden, side 1).
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Bluetooth > Smart Notifications >
Status > Til.
3 Vælg Under aktivitet.
4 Vælg en meddelelsespræference.
5 Vælg en lydpræference.
6 Vælg Urtilstand.
7 Vælg en meddelelsespræference.
8 Vælg en lydpræference.
9 Vælg Timeout.
10 Vælg det tidsrum, som alarmen for en ny meddelelse vises
på skærmen.
Visning af meddelelser
1 Fra urskiven skal du vælge UP for at få vist en widget med
meddelelser.
15
2 Vælg START, og vælg en meddelelse.
3 Vælg DOWN for flere muligheder.
4 Vælg BACK for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Administration af meddelelser
Du kan bruge din kompatible smartphone til at administrere
meddelelser, der vises på din fēnix 3 enhed.
Vælg en funktion:
• Hvis du bruger en Apple enhed, skal du bruge
indstillingerne i meddelelsescenteret på din smartphone til
at vælge de elementer, der skal vises på enheden.
• Hvis du bruger en Android™ enhed, skal du bruge appindstillingerne i Garmin Connect Mobile app'en for at
vælge de elementer, der skal vises på enheden.
®
Slå Bluetooth teknologi fra
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Bluetooth > Status > Fra for at slå
Hold styr på dine fremskridt: Du kan registrere dine daglige
antal skridt, deltage i en venskabelig konkurrence med dine
venner og opfylde dine mål.
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Administrer dine indstillinger: Du kan tilpasse dine enhedsog brugerindstillinger på din Garmin Connect konto.
Aktivering og deaktivering af Bluetooth forbindelsesalarmer
Manuel overførsel af data til Garmin Connect mobil
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Bluetooth > Synkroniser.
Bluetooth trådløs teknologi fra på fēnix 3 enheden.
Se i brugervejledningen til din mobile enhed for at deaktivere
Bluetooth trådløs teknologi på din mobile enhed.
Du kan indstille fēnix 3 enheden til at advare dig, når din parrede
smartphone forbindes og afbrydes ved hjælp af Bluetooth
trådløs teknologi.
BEMÆRK: Bluetooth forbindelsesalarmer er deaktiveret som
standard.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Bluetooth > Alarmer.
Sådan finder du en bortkommet mobil enhed
Du kan bruge denne funktion til at hjælpe med at finde en
bortkommet mobil enhed, der er parret ved hjælp af Bluetooth
trådløs teknologi, og som er inden for rækkevidden af denne.
1 Fra uret vælges START.
2 Vælg Find telefon.
fēnix 3 enheden begynder at søge efter din mobile enhed.
Der lyder en akustisk alarm på din mobile enhed, og
signalstyrken for Bluetooth vises på fēnix 3 enhedens skærm.
Signalstyrken for Bluetooth forøges, når du kommer tættere
på din mobile enhed.
3 Vælg LAP for at stoppe søgningen.
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til dine venner på din Garmin
Connect konto. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore,
analysere, dele og anbefale hinanden. Registrer begivenheder
fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning,
vandreture, triatlon, golfspil osv. Garmin Connect er din onlinestatistiksporing, hvor du kan analysere og dele alle dine
golfrunder. Registrer en gratis konto på
www.garminconnect.com/start.
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect
og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om dine fitness- og udendørsaktiviteter, herunder
tid, distance, puls, forbrændte kalorier, kadence, et
oversigtskort og tempo og hastighedsdiagrammer. Du kan få
vist mere detaljerede oplysninger om dit golfspil, inklusive
scorekort, statistik og baneinformation. Du kan også få vist
brugerdefinerede rapporter.
BEMÆRK: Nogle data kræver ekstra tilbehør, f.eks.
pulssensor.
16
Sådan bruger du Garmin Connect på computeren
Hvis du ikke har parret din fēnix 3 enhed med din smartphone,
kan du uploade alle dine aktiviteter på din Garmin Connect
konto via computeren.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
2 Gå til www.garminconnect.com/start.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Wi‑Fi connectede funktioner
®
fēnix 3 enheden har Wi‑Fi connectede funktioner. Garmin
Connect Mobile app'en er ikke påkrævet, hvis du bruger Wi‑Fi
tilslutningsmuligheden.
Aktivitetsoverførsler til din Garmin Connect konto: Sender
automatisk din aktivitet til din Garmin Connect konto, så snart
du er færdig med at registrere aktiviteten.
Træningsture og træningsplaner: Giver dig mulighed for at
søge efter træninger og træningsplaner på Garmin Connect
webstedet. Næste gang din enhed har en Wi‑Fi forbindelse,
sendes filerne trådløst til din enhed.
Softwareopdateringer: Din enheder downloader den nyeste
softwareopdatering, når en Wi‑Fi forbindelse er tilgængelig.
Næste gang, du tænder eller låser op for enheden, kan du
følge vejledningen på skærmen for at installere
softwareopdateringen.
Opsætning af Wi‑Fi forbindelse
1 Gå til www.garminconnect.com/start, og hent Garmin
Express programmet.
2 Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere Wi‑Fi
tilslutning med Garmin Express.
Connect IQ Funktioner
Du kan tilføje Connect IQ funktioner til dit ur fra Garmin og andre
udbydere ved hjælp af Garmin Connect Mobile app'en. Du kan
tilpasse din enhed med urskiver, datafelter, widgets og apps.
Urskiver: Giver dig mulighed for at tilpasse urets udseende.
Datafelter: Giver dig mulighed for at downloade nye datafelter,
der viser sensor-, aktivitets- og historiske data på nye måder.
Du kan føje datafelter Connect IQ til indbyggede funktioner
og sider.
Connect IQ Funktioner
Widgets: Angiv oplysninger på et øjeblik, herunder sensordata
og beskeder.
Apps: Føj interaktive funktioner til dit ur, som f.eks. nye typer
fitness- og udendørsaktiviteter.
Sådan downloades Connect IQ funktioner
Før du kan downloade Connect IQ funktioner fra Garmin
Connect Mobile app'en, skal du parre din fēnix 3 enhed med din
smartphone.
1 Fra indstillingerne i Garmin Connect Mobile app'en skal du
vælge Connect IQ Store.
2 Vælg din enhed, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en Connect IQ funktion.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Sådan downloades Connect IQ funktioner
ved hjælp af computeren
1
2
3
4
5
Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
Gå til garminconnect.com og log på.
Fra din widget på enheden skal du vælge Connect IQ Store.
Vælg en Connect IQ funktion, og download den.
Følg instruktionerne på skærmen.
Widgets
Enheden leveres med forudinstallerede widgets, der giver
øjeblikkelige oplysninger. Nogle widgets kræver en Bluetooth
forbindelse til en kompatibel smartphone.
Nogle widgets er ikke synlige som standard. Du kan tilføje dem
til widget-sløjfen manuelt.
Meddelelser: Giver dig besked om indgående opkald, smsbeskeder og opdateringer fra sociale netværk m.m. baseret
på din smartphones meddelelsesindstillinger.
Kalender: Viser kommende møder fra din smartphone-kalender.
Musikstyring: Giver dig musikafspillerknapper til din
smartphone.
Vejr: Viser den aktuelle temperatur og vejrudsigt.
Min dag: Viser en dynamisk oversigt over din aktivitet i dag.
Målingerne omfatter dine senest registrerede værdier for
aktivitet, intensitetsminutter, antal etager, skridt, forbrændte
kalorier m.m.
Skridt: Registrerer dit daglige antal skridt, dit skridtmål og den
tilbagelagte distance.
Intensitetsminutter: Registrerer den tid, du har tilbragt med at
deltage i aktiviteter med moderat til høj intensitet, dit
ugentlige mål for minutter med høj intensitet og dit fremskridt
i forhold til målet.
Puls: Viser din aktuelle puls i slag pr. minut (bpm), dagens
laveste hvilepuls (RHR) og en graf, der viser din puls.
Seneste sport: Viser en kort oversigt over din seneste
registrerede sport og din samlede distance for ugen.
ABC: Viser kombinerede oplysninger for højdemåler, barometer
og kompas.
Sensoroplysninger: Viser oplysningerne fra en intern sensor
eller en tilsluttet ANT+ sensor.
Kompas: Viser et elektronisk kompas.
VIRB kontrolfunktioner: Giver kamerakontrolfunktioner, når du
har en VIRB enhed parret med din fēnix 3 enhed.
Sidste aktivitet: Viser en kort oversigt over din seneste
registrerede aktivitet, såsom din seneste løbe-, køre- eller
svømmetur.
Kalorier: Viser dine kalorieoplysninger for den aktuelle dag.
Golf: Viser golfoplysninger for din seneste runde.
Tilpasning af din enhed
Hundesporing: Giver dig oplysninger om din hunds position,
når du har parret en kompatibel hundesporingsenhed med
din fēnix 3 enhed.
Visning af widgets
Enheden leveres med adskillige forudinstallerede widgets, og
flere er tilgængelige, når du parrer enheden med en
smartphone.
• Vælg UP eller DOWN.
Enheden ruller gennem widget-sløjfen.
• Vælg START for at få vist yderligere indstillinger og
funktioner for en widget (valgfrit).
• Hold DOWN nede på en vilkårlig skærm for at komme tilbage
til urskiven.
• Hvis du optager en aktivitet, skal du vælge BACK for at gå
tilbage til aktivitetsdatasiderne.
Sådan tilpasser du widget-sløjfen
Du kan vise, skjule eller flytte elementer i widget-sløjfen.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Widgets.
3 Vælg en widget.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Status for at vise og skjule en widget fra widgetsløjfen.
• Vælg Flyt op eller Flyt ned for at ændre en widgets
placering i widget-sløjfen.
VIRB Fjernbetjening
VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit
VIRB actionkamera ved hjælp af enheden. Gå til
www.garmin.com/VIRB for at købe et VIRB actionkamera.
Betjening af VIRB actionkamera
Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger.
Du skal også indstille den VIRB widget, der skal vises i widgetsløjfen (Sådan tilpasser du widget-sløjfen, side 17).
1 Tænd for VIRB kameraet.
2 På din fēnix 3 enhed vælger du UP eller DOWN fra urskiven
for at få vist VIRB widget.
3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til VIRB kameraet.
4 Vælg START.
5 Vælg en funktion:
• For at optage video skal du vælge Start optagelse.
Videotælleren vises på fēnix 3 skærmen.
• Hvis du vil tage et foto under optagelse af video skal du
vælge DOWN.
• Hvis du vil stoppe med at optage video, skal du vælge
STOP.
• Hvis du vil tage et foto, skal du vælge Tag foto.
• For at ændre video- og fotoindstillinger skal du vælge
Indstillinger.
Tilpasning af din enhed
Indstillinger for aktivitets-apps
Disse indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse hver enkelt
forudinstallerede aktivitets-app ud fra dine behov. Du kan f.eks.
tilpasse datasiderne og aktivere advarsler og
træningsfunktioner. Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle
aktivitetstyper.
Hold UP nede, vælg Indstillinger > Apps, og vælg en aktivitet.
17
Skærmbilleder: Giver dig mulighed for at tilpasse
dataskærmbilleder for aktiviteten (Tilpasning af
skærmbilleder, side 18). Du kan også vise eller skjule et
kortdataskærmbillede for nogle aktiviteter.
Overgange: Muliggør overgange for multisport-aktiviteter.
Gentag: Muliggør gentagelsesfunktionen for multisportaktiviteter. Du kan for eksempel anvende denne indstilling til
aktiviteter, der omfatter flere overgange, f.eks. swimrun.
Alarmer: Indstiller trænings- eller navigationsadvarsler for
aktiviteten.
Metronom: Afspiller toner i en fast rytme, så du kan forbedre din
præstation ved at træne i en hurtigere, langsommere eller
mere ensartet kadence (Brug af metronomen, side 7).
Auto Lap: Indstiller funktionerne for Auto Lap funktionen (Auto
Lap, side 19).
Auto Pause: Indstiller enheden til at stoppe med at registrere
data, når du stopper med at bevæge dig, eller når du
bevæger dig under en bestemt hastighed (Aktivere Auto
Pause , side 19).
Auto klatring: Gør enheden i stand til at registrere
højdeændringer automatisk ved hjælp af den indbyggede
højdemåler.
Automatisk løb: Gør enheden i stand til at registrere skiløb
automatisk ved hjælp af det indbyggede accelerometer.
3D Hastighed: Beregner din hastighed ved hjælp af din
højdeændring og din horisontale bevægelse over jorden (3D
hastighed og distance, side 19).
3D Distance: Beregner den tilbagelagte distance ved hjælp af
din højdeændring og din horisontale bevægelse over jorden.
Lap-tast: Giver dig mulighed for at registrere en omgang eller
en hvilepause under aktiviteten.
Auto rullefunk: Giver dig mulighed for automatisk at bladre
gennem skærmbillederne med aktivitetsdata, mens timeren
kører (Brug af automatisk rullefunktion, side 19).
GPS: Indstiller tilstanden for GPS-antennen (UltraTrac,
side 20).
Poolstørrelse: Indstiller poolens længde ved svømning i pool
(Svøm en tur i poolen, side 7).
Tagregistrer.: Aktiverer registrering af svømmetag for svømning
i pool.
Strømbesparelse: Indstiller timeoutindstillingen for
strømbesparelse for aktiviteten (Indstillinger for
strømsparetimeout, side 20).
Baggrundsfarve: Indstiller baggrundsfarven for den enkelte
aktivitet til sort eller hvid.
Farvetone: Indstiller farvetonen for den enkelte aktivitet for at
medvirke til at identificere, hvilken aktivitet der er aktiv.
Status: Viser eller skjuler aktiviteten på listen over apps.
Flyt op: Tilpasser aktivitetens position i listen over apps.
Flyt ned: Tilpasser aktivitetens position i listen over apps.
Fjern: Sletter aktiviteten.
BEMÆRK: Sletter aktiviteten i listen over apps og alle
aktivitetsindstillinger, der er indtastet af brugeren. Du kan
gendanne alle enhedens indstillinger til
fabriksstandardværdierne for at tilføje en slettet aktivitet
tilbage på listen (Gendannelse af alle standardindstillinger,
side 23).
Omdøb: Angiver aktivitetens navn.
®
®
Tilpasning af skærmbilleder
Du kan vise, skjule og ændre layout og indhold af
dataskærmbilleder for den enkelte aktivitet.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Apps.
18
3
4
5
6
Vælg den aktivitet, du vil tilpasse.
Vælg Skærmbilleder.
Vælg et dataskærmbillede, som du vil tilpasse.
Vælg en funktion:
• Vælg Status for at aktivere/deaktivere dataskærmbilledet.
• Vælg Sidelayout for at tilpasse antallet af datafelter på
dataskærmbilledet.
• Vælg et felt for at ændre de data, der vises i feltet.
Sådan føjes et kort til en aktivitet
Du kan føje kortet til dataskærmbillederne for en aktivitet.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Apps.
3 Vælg den aktivitet, du vil tilpasse.
4 Vælg Skærmbilleder > Kort.
5 Vælg Status for at aktivere/deaktivere kortet.
6 Vælg Orientering.
7 Vælg en funktion:
• Vælg Nord op for at vise nord øverst på siden.
• Vælg Spor op viser din aktuelle rejseretning på den
øverste del af siden.
Vælg
Brugerpositioner for at vise og skjule gemte positioner
8
på kortet.
9 Vælg Auto Zoom for automatisk at vælge det optimale
zoomniveau for kortet.
Når Fra er valgt, skal du zoome ind eller ud manuelt.
Alarmer
Du kan indstille alarmer for enhver aktivitet, hvilket kan hjælpe
dig med at træne mod bestemte mål, øge din opmærksomhed
på omgivelserne og navigere til din destination. Visse alarmer er
kun tilgængelige for specifikke aktiviteter. Der er tre typer
alarmer: Hændelsesalarmer, områdealarmer og
tilbagevendende alarmer.
Hændelsesalarm: Med en hændelsesalarm advares du én
gang. Hændelsen er en bestem værdi. Du kan f.eks. indstille
enheden til at advare dig, når du når en bestemt elevation.
Områdealarm: Med en områdealarm får du besked, hver gang
enheden er over eller under et bestemt værdiområde. Du kan
f.eks. indstille enheden til advare dig, hvis din puls er under
60 bpm (hjerteslag pr. minut) og over 210 bpm.
Tilbagevendende alarm: Med en tilbagevendende alarm får du
besked, hver gang enheden registrerer en bestemt værdi
eller et bestemt interval. Du kan f.eks. indstille enheden til at
give dig et signal hvert 30. minut.
Alarmnavn
Alarmtype
Beskrivelse
Kadence
Område
Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for kadence.
Kalorier
Hændelse, tilba- Du kan indstille antallet af kalorier.
gevendende
Brugerdefineret
Tilbagevendende
Du kan vælge en eksisterende
besked eller oprette en brugerdefineret besked og vælge en
alarmtype.
Distance
Tilbagevendende
Du kan indstille et afstandsinterval.
Elevation
Område
Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for elevation.
Puls
Område
Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for puls eller vælge
zoneændringer. Se Om pulszoner,
side 10 og Udregning af pulszone,
side 10.
Tempo
Område
Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for tempo.
Tilpasning af din enhed
Alarmnavn
Alarmtype
Beskrivelse
Effekt
Område
Du kan indstille et højt eller et lavt
effektniveau.
Løb/gå
Tilbagevendende
Du kan indstille tidsafhængige
gåpauser med regelmæssige
intervaller.
Hastighed
Område
Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for hastighed.
Tid
Hændelse, tilba- Du kan indstille et tidsinterval.
gevendende
Indstilling af en advarsel
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg Alarmer.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Tilføj ny for at føje en ny advarsel til aktiviteten.
• Vælg et advarselsnavn for at redigere en eksisterende
advarsel.
6 Vælg advarselstypen, hvis det er nødvendigt.
7 Vælg en zone, og angiv minimum- og maksimumværdien,
eller angiv en brugerdefineret værdi for advarslen.
8 Tænd om nødvendigt for alarmen.
For hændelsesadvarsler og tilbagevendende advarsler vises en
meddelelse, hver gang du når alarmværdien. For
områdeadvarsler vises en meddelelse, hver gang du overstiger
eller kommer under det angivne område (minimum- og
maksimumværdier).
Auto Lap
Markering af omgange efter distance
Du kan bruge Auto Lap til automatisk markering af en omgang
ved en specifik distance. Denne funktion er nyttig, hvis du vil
sammenligne din præstation på forskellige dele af en aktivitet
(f.eks. for hver 5 km eller 1 mile).
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg Auto Lap.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Auto Lap for at aktivere/deaktivere Auto Lap.
• Vælg Auto-distance for at tilpasse distancen mellem
omgangene.
Hver gang du gennemfører en omgang, vises en meddelelse
med tiden for den pågældende omgang. Enheden bipper eller
vibrerer, hvis hørbare toner slås til (Systemindstillinger,
side 21).
Du kan eventuelt tilpasse datasiderne til at vise yderligere
omgangsdata (Tilpasning af skærmbilleder, side 18).
Tilpasning af omgangsalarmbeskeden
Du kan tilpasse et eller to datafelter, som vises i
omgangsalarmbeskeden.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
Tilpasning af din enhed
4 Vælg Auto Lap > Lap-alarm.
5 Vælg et datafelt for at redigere det.
6 Vælg Gennemse (valgfrit).
Aktivere Auto Pause
®
Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte
timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig. Denne
funktion er nyttig, hvis der på din aktivitet er lyskryds eller andre
steder, hvor du er nødt til at stoppe.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg Auto Pause.
5 Vælg en funktion:
• Hvis timeren automatisk skal sættes på pause, når du
holder op med at bevæge dig, skal du vælge Når stoppet.
• Hvis timeren automatisk skal sættes på pause, når dit
tempo eller din hastighed falder til under et angivet niveau,
skal du vælge Brugerdefineret.
Aktivering af Automatisk klatring
Du kan bruge funktionen til automatisk klatring til at registrere
højdeændringer automatisk. Du kan bruge dette under
aktiviteter såsom bjergklatring, vandring, løb eller cykling.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg Auto klatring > Status > Til.
5 Vælg Løbsskærm for at identificere, hvilke
dataskærmbilleder, der vises, mens du løber.
6 Vælg Klatringsskærm for at identificere, hvilke
dataskærmbilleder, der vises, mens du klatrer.
7 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Skift farver for at
vende skærmfarverne om, når du skifter tilstand.
8 Vælg Lodret fart for at angive stigningshastighed over tid.
9 Vælg Tilstandsskift for at angive, hvor hurtigt enheden
skifter tilstand.
3D hastighed og distance
Du kan indstille 3D hastighed og distance til at beregne din
hastighed eller distance både ved hjælp af din højdeændring og
din horisontale bevægelse over jorden. Du kan bruge dette
under aktiviteter såsom skiløb, bjergklatring, navigering,
vandring, løb eller cykling.
Brug af automatisk rullefunktion
Du kan bruge den automatiske rullefunktion til automatisk at
navigere gennem skærmbillederne med aktivitetsdata, mens
timeren kører.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg Auto rullefunk.
5 Vælg en visningshastighed.
19
UltraTrac
Funktionen UltraTrac er en GPS-indstilling, som registrerer
sporpunkter og sensordata mindre hyppigt. Hvis funktionen
UltraTrac aktiveres, øges batteriets levetid, men kvaliteten af de
registrerede aktiviteter forringes. Du kan bruge funktionen
UltraTrac til aktiviteter, som kræver længere batterilevetid, og
hvor hyppige opdateringer af sensordata er mindre vigtigt.
Indstillinger for strømsparetimeout
Indstillingerne for timeout påvirker, hvor længe enheden bliver i
træningstilstand, f.eks. når du venter på, at et løb skal starte.
Hold UP nede, og vælg Indstillinger > Apps, og vælg en
aktivitet. Vælg Strømbesparelse for at tilpasse en aktivitets
indstillinger for timeout.
Normal: Indstiller enheden til at skifte til den strømbesparende
urtilstand efter 5 minutters inaktivitet.
Udvidet: Indstiller enheden til at skifte til den strømbesparende
urtilstand efter 25 minutters inaktivitet. Den udvidede tilstand
kan resultere i kortere batterilevetid.
Aktivering og deaktivering af Lap-tasten
Du kan aktivere Lap-tast for at registrere en omgang eller en
hvilepause under en aktivitet ved hjælp af LAP. Du kan
deaktivere Lap-tast for at undgå at registrere omgange på grund
af utilsigtede tastetryk under en aktivitet.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Apps.
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg Lap-tast.
Lap-tastens status ændres til Til eller Fra baseret på den
aktuelle indstilling.
Urskiveindstillinger
Du kan brugertilpasse urskivens udseende ved at vælge layout,
farver og ekstra data. Du kan også downloade brugerdefinerede
urskiver fra Connect IQ butikken.
Sådan tilpasser du urskiven
Før du kan aktivere en Connect IQ urskive, skal du installere en
urskive fra Connect IQ butikken (Connect IQ Funktioner,
side 16).
Du kan tilpasse urskiveoplysninger og udseende eller aktivere
en installeret Connect IQ urskive.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Urskive > Type.
3 Vælg en funktion:
• For at aktivere den forudindlæste digitale urskive skal du
vælge Digital.
• For at aktivere den forudindlæste analoge urskive skal du
vælge Analog.
• For at aktivere en installeret Connect IQ urskive skal du
vælge navnet på den installerede urskive.
Hvis
du bruger en forudinstalleret urskive, skal du vælge en
4
funktion:
• For at skifte baggrundsfarve skal du vælge
Baggrundsfarve.
• For at tilføje eller ændre en farvetone for den digitale
urskive skal du vælge Farvetone.
• For at ændre taltypen på den digitale urskive skal du
vælge Sidelayout.
• For at ændre stilen for sekunder på den digitale urskive
skal du vælge Sekunder-stil.
• For at ændre visertypen på den analoge urskive skal du
vælge Visere.
20
• For at ændre taltypen på den analoge urskive skal du
vælge Baggrund.
• For at ændre de data, der vises på urskiven, skal du
vælge Supplerende data.
• For at vise eller skjule statusikonerne på den digitale
urskive skal du vælge Statusikoner.
5 Vælg UP eller DOWN for at få en forhåndsvisning af
urskivefunktionerne.
6 Vælg START for at gemme valget.
Sensorindstillinger
Kompasindstillinger
Hold UP nede, og vælg Indstillinger > Sensorer > Kompas.
Kalibrer: Gør det muligt for dig at kalibrere kompasset manuelt
(Manuel kalibrering af kompas, side 20).
Display: Indstiller kompassets retningsvisning til bogstaver,
grader eller milliradianer.
Nordreference: Indstiller kompassets nordlige reference
(Indstilling af nordreference, side 20).
Tilstand: Indstiller kompasset til kun at anvende elektroniske
sensordata (Til), en kombination af GPS og elektroniske
sensordata under bevægelse (Automatisk) eller kun GPSdata (Fra).
Manuel kalibrering af kompas
BEMÆRK
Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Hvis du vil forbedre
kursens nøjagtighed, skal du ikke stå ikke i nærheden af
objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. køretøjer,
bygninger og strømførende luftledninger.
Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard
indstillet til automatisk kalibrering. Hvis du oplever
uregelmæssig kompasfunktion, f.eks. efter rejse over store
afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere
kompasset manuelt.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer > Kompas > Kalibrer >
Start.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
TIP: Bevæg dit håndled i små ottetalsbevægelser, indtil en
meddelelse vises.
Indstilling af nordreference
Du kan indstille den retningsreference, der bruges til beregning
af oplysninger om kurs.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer > Kompas > Nordreference.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Sand for at indstille geografisk nord som
kursreference.
• Vælg Magnetisk for at indstille din positions magnetiske
deklination automatisk.
• Vælg Gitter for at indstille nord-gitter (000º) som
kursreference.
• Hvis du vil indstille værdien for den magnetiske variation
manuelt, skal du vælge Bruger, indtaste den magnetiske
varians og vælge Udført.
Indstillinger af højdemåler
Hold UP nede, og vælg Indstillinger > Sensorer >
Højdemåler.
Auto. kalibr.: Giver højdemåleren mulighed for at kalibrere sig
selv, hver gang du slår GPS-sporing til.
Kalibrer: Giver mulighed for manuel kalibrering af
højdemålersensoren.
Tilpasning af din enhed
Kalibrering af den barometriske højdemåler
Din enhed er allerede blevet kalibreret på fabrikken, og enheden
anvender automatisk kalibrering på GPS-startpunktet som
standard. Du kan kalibrere den barometriske højdemåler
manuelt, hvis du kender den korrekte højde.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer > Højdemåler.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil kalibrere automatisk fra dit GPS-startpunkt,
skal du vælge Auto. kalibr. > Til.
• Hvis du vil indtaste den aktuelle højde, skal du vælge
Kalibrer.
Barometerindstillinger
Hold UP nede, og vælg Indstillinger > Sensorer > Barometer.
Plot: Indstiller tidsskalaen på kortet i barometer-widget.
Stormadvarsel: Indstiller hastigheden for ændringen i
barometertrykket, der udløser en stormadvarsel.
Navigationsindstillinger
Du kan tilpasse kortfunktioner og -udseende, når du navigerer til
en destination.
Tilpasning af kortfunktioner
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Navigation > Skærmbilleder.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Kort for at aktivere/deaktivere kortet.
• Vælg Guide for at aktivere eller deaktivere det guideskærmbillede, som viser den kompaskurs, der skal følges,
mens der navigeres.
• Vælg Højdeplot for at slå højdeplottet til eller fra.
• Vælg et skærmbillede, som du vil tilføje, fjerne eller
tilpasse.
Opsætning af en retningsindikator
Du kan opsætte en retningsindikator, som skal vises på dine
datasider, mens du navigerer. Indikatoren peger i retning af dit
mål.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Navigation > Retn.indikator.
Systemindstillinger
Hold UP nede, og vælg Indstillinger > System.
Brugerprofil: Giver dig mulighed for at åbne og tilpasse din
personlige statistik (Indstilling af din brugerprofil, side 10).
Genvejstaster: Giver dig mulighed for at tildele genveje til
knapper på enheden (Tilpasning af genvejstaster, side 21).
Autolås: Giver dig mulighed for at låse tasterne automatisk for
at forhindre utilsigtede tryk på tasterne.
Sprog: Indstiller det sprog, der vises på enheden.
Tid: Angiver tidsindstillingerne (Tidsindstillinger, side 21).
Baggrundslys: Angiver indstillingerne for baggrundsbelysning
(Indstillinger for baggrundsbelysning, side 21).
Lyde: Indstiller enhedens lyde, såsom tastetoner, alarmer og
vibrationer.
Enheder: Indstiller de måleenheder, der anvendes på enheden
(Ændring af måleenhed, side 21).
GLONASS: Brug af GLONASS giver øget ydeevne i
udfordrende omgivelser og hurtigere modtagelse af position.
Ved at bruge indstillingerne GPS og GLONASS kan du
mindske batteritiden mere end ved kun at anvende
indstillingen GPS.
Positionsformat: Indstiller det geografiske positionsformat og
indstillinger for referencepunkt.
Formater: Indstiller de generelle formatpræferencer, såsom det
tempo og den hastighed, der vises under aktiviteter, og
starten på ugen.
Dataregistrering: Angiver, hvordan enheden registrerer
aktivitetsdata. Registreringsindstillingen Smart (standard)
giver mulighed for længerevarende registreringer af
aktiviteter. Registreringsindstillingen Hvert sekund giver mere
detaljerede aktivitetsregistreringer, men registrerer muligvis
ikke hele aktiviteter, der varer i længere perioder.
USB-tilstand: Indstiller enheden til at bruge
masselagringstilstand eller Garmin tilstand, når den er
forbundet med en computer.
Gendan stnd.indstil.: Giver dig mulighed for at nulstille
brugerdata og -indstillinger (Gendannelse af alle
standardindstillinger, side 23).
Softwareopdatering: Giver dig mulighed for at installere
softwareopdateringer, der er downloadet med Garmin
Express.
Om: Viser oplysninger om enhed, software og licens.
Tilpasning af genvejstaster
Du kan tilpasse holdefunktionen for tasterne START og BACK.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > System > Genvejstaster > Hold
START nede.
3 Vælg en funktion.
4 Vælg Hold BACK nede.
5 Vælg en funktion.
Tidsindstillinger
Hold UP nede, og vælg Indstillinger > System > Tid.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Indstil tid: Indstiller enhedens tidszone. Indstillingen Automatisk
angiver automatisk tidszonen baseret på din GPS-position.
Tid: Giver dig mulighed for at tilpasse tiden, hvis den er angivet
til indstillingen Manuel.
Indstillinger for baggrundsbelysning
Hold UP nede, og vælg Indstillinger > System >
Baggrundslys.
Tilstand: Indstiller baggrundsbelysningen, så det tændes
manuelt eller automatisk. Indstillingen Automatisk giver dig
mulighed for separat at indstille baggrundsbelysning for
taster, alarmer og håndbevægelser.
BEMÆRK: Hvis du indstiller Håndbevægelse til Til, kan du
aktivere baggrundsbelysningen ved at hæve armen og dreje
håndleddet for at se på enheden.
Timeout: Indstiller længden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Lysstyrke: Indstiller baggrundsbelysningens lysstyrke.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance, tempo og fart,
højde, vægt, højde og temperatur.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > System > Enheder.
3 Vælg en måletype.
4 Vælg måleenhed.
ANT+ sensorer
Enheden er kompatibel med dette valgfri trådløse ANT+ tilbehør.
ANT+ sensorer
21
• Pulsmåler, f.eks. HRM-Run (Påsætning af pulsmåleren,
side 2)
• Sensor for hastighed og kadence til cykel (Brug af en valgfri
sensor til cykelhastighed eller -kadence, side 22)
• Fodsensor (Fodsensor, side 22)
• Effektsensor, f.eks. Vector™
• tempe™ trådløs temperatursensor (tempe, side 22)
Du kan finde oplysninger om kompatibilitet og køb af yderligere
sensorer ved at gå til http://buy.garmin.com.
Parring af ANT+ sensorer
Første gang, du tilslutter en sensor til din enhed ved hjælp af
ANT+ trådløs teknologi, skal du parre enheden og sensoren.
Når de er blevet parret, opretter enheden automatisk forbindelse
til sensoren, når du starter en aktivitet, og sensoren er aktiv og
inden for rækkevidde.
BEMÆRK: Hvis der fulgte en pulsmåler med enheden, er den
allerede parret med enheden.
1 Hvis du parrer en pulsmåler, skal du tage pulsmåleren på
(Påsætning af pulsmåleren, side 2).
Pulsmåleren sender og modtager ikke data, før du tager den
på.
2 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre ANT+
sensorer under parringen.
3 Hold UP nede.
4 Vælg Indstillinger > Sensorer > Tilføj ny.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Søg i alle.
• Vælg sensortypen.
Efter sensoren er parret med din enhed, ændrer sensorens
status sig fra Søger til Tilsluttet. Sensordata vises i serien af
datasider eller i et brugerdefineret datafelt.
Brug af en valgfri sensor til cykelhastighed
eller -kadence
Du kan bruge en kompatibel sensor til cykelhastighed eller kadence til at sende data til din enhed.
• Par sensoren med din enhed (Parring af ANT+ sensorer,
side 22).
• Opdater oplysningerne i din fitnessbrugerprofil (Indstilling af
din brugerprofil, side 10).
• Indstil din hjulstørrelse (Hjulstørrelse og -omkreds, side 27).
• Kør en tur (Kør en tur, side 7).
2 Start en løbeaktivitet.
3 Løb på et spor uden at stoppe i 10 minutter.
4 Stop aktiviteten, og gem den.
Baseret på de registrerede data ændres fodsensorens
kalibreringsværdier, hvis det er nødvendigt. Det bør ikke
være nødvendigt at kalibrere fodsensoren igen, medmindre
din løbestil ændrer sig.
Manuel kalibrering af fodsensor
Før du kan kalibrere din enhed, skal du parre din enhed med
fodsensoren (Parring af ANT+ sensorer, side 22).
Manuel kalibrering anbefales, hvis du kender
kalibreringsfaktoren. Hvis du har kalibreret en fodsensor med et
andet Garmin produkt, kender du muligvis kalibreringsfaktoren.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer.
3 Vælg fodsensor.
4 Vælg Kalorier Faktor > Indstil værdi.
5 Juster kalibreringsfaktoren.
• Øg kalibreringsfaktoren, hvis din distance er for kort.
• Sænk kalibreringsfaktoren, hvis din distance er for lang.
Indstilling af hastighed og distance for fodsensor
Før du kan tilpasse fodsensorens hastighed og distance, skal du
parre din enhed med fodsensoren (Parring af ANT+ sensorer,
side 22).
Du kan indstille din enhed til at tempo distance ud fra dine
fodsensordata i stedet for fra GPS-data.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer.
3 Vælg din fodsensor.
4 Vælg Fart.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Indendørs, når du træner med GPS slået fra, hvilket
normalt er indendørs.
• Vælg Altid, hvis du vil bruge fodsensordataene uanset
GPS-indstillingen.
tempe
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan fastgøre
sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres
for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for nøjagtige
temperaturoplysninger. Du skal parre tempe med din enhed for
at få vist temperaturoplysninger fra tempe.
Enhedsoplysninger
Fodsensor
Din enhed er kompatibel med en fodsensor. Du kan bruge
fodsensoren til at registrere tempo og afstand i stedet for brug af
GPS, når du træner indendørs, eller når dit GPS-signal er svagt.
Fodsensoren er på standby og klar til at sende data (ligesom
pulsmåleren).
Efter 30 minutter uden aktivitet slukker fodsensoren for at spare
på batteriet. Hvis batteriniveauet er lavt, vises en meddelelse på
din enhed. Der er så ca. fem timers batterilevetid tilbage.
Forbedring af fodsensorens kalibrering
Før du kan kalibrere din enhed, skal du have modtaget GPSsignaler, og du skal parre din enhed med fodsensoren (Parring
af ANT+ sensorer, side 22).
Fodsensoren er selvkalibrerende, men du kan forbedre
nøjagtigheden af hastigheds- og distancedata med et par
udendørs løbeture med brug af GPS.
1 Stå udendørs i 5 minutter med klart udsyn til himlen.
22
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se oplysninger om enheden, såsom enheds-id,
softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og
licensaftale.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > System > Om.
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse
1 Vælg Om under systemindstillingerne.
2 Vælg DOWN, indtil du får vist de lovgivningsmæssige
oplysninger.
Enhedsoplysninger
Fejlfinding
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Mit daglige antal skridt vises ikke
Batterilevetid
Op til 6 uger
Vandklassificering
10 ATM*
Driftstemperatur
Fra -20 til 55 ºC (fra -4 til 131 ºF)
Det daglige antal skridt nulstilles hver dag ved midnat.
Hvis der vises tankestreger i stedet for antal skridt, skal du
lade enheden finde satellitsignaler og indstille tiden
automatisk.
Opladningstemperaturom- Fra 0 til 45ºC (fra 32 til 113ºF)
råde
Temperaturaflæsningen er ikke nøjagtig
Radiofrekvens
2,4 GHz
Radioprotokoller
ANT+ trådløs teknologi, Wi‑Fi, Bluetooth
Smart-enhed
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 100 m. Du kan
finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Batterioplysninger
Den faktiske batterilevetid afhænger af de funktioner, der er
aktiveret på enheden, såsom aktivitetsregistrering, smartphonemeddelelser, GPS, interne sensorer, og tilsluttede ANT+
sensorer.
Batterilevetid Tilstand
Op til 20 timer Normal GPS-tilstand
Op til 50 timer UltraTrac GPS-tilstand med polling-interval på to
minutter
Op til 6 uger
Urtilstand
HRM-Run Specifikationer
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 V
Batterilevetid
1 år (ca. 1 time/dag)
Din kropstemperatur påvirker temperaturaflæsningen for den
interne temperatursensor. For at få den mest præcise
temperaturmåling skal du fjerne uret fra dit håndled og vente 20
til 30 minutter.
Du kan også anvende en tempe ekstern temperatursensor
(ekstraudstyr) for at se den præcise aflæsning af den
omgivende temperatur, mens du bærer uret.
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den.
1 Hold LIGHT nede i mindst 25 sekunder.
2 Hold LIGHT nede i ét sekund for at tænde for enheden.
Gendannelse af alle standardindstillinger
BEMÆRK: Dette sletter alle brugerindtastede oplysninger og
historik.
Du kan gendanne alle enhedens indstillinger til
fabriksværdierne.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > System > Gendan stnd.indstil. > Ja.
Driftstemperaturområde Fra -10 til 50º C (fra 14 til 122º F)
Sådan maksimerer du batteriets levetid
Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Du kan gøre flere ting for at forlænge batteriets levetid.
• Reducer baggrundsbelysningen og timeout (Indstillinger for
baggrundsbelysning, side 21).
• Reducer lysstyrken for baggrundsbelysningen.
• Brug UltraTrac GPS-tilstand for din aktivitet (UltraTrac,
side 20).
• Sluk Bluetooth trådløs teknologi, når du ikke bruger
connectede funktioner (Connectede funktioner, side 15).
• Hvis du sætter din aktivitet på pause i længere tid, skal du
bruge indstillingen for genoptagelse på et senere tidspunkt
(Stop en aktivitet, side 6).
• Deaktiver registrering af aktivitet (Registrering af aktivitet,
side 11).
• Brug en Connect IQ urskive, der ikke opdateres hvert
sekund.
Brug for eksempel en urskive uden sekundviser (Sådan
tilpasser du urskiven, side 20).
• Begræns det antal smartphone-meddelelser, enheden viser
(Administration af meddelelser, side 16).
• Stop med at sende pulsdata til parrede Garmin enheder
(Send pulsdata til Garmin enheder, side 2).
• Slå håndledsbaseret pulsmåling til og fra.
BEMÆRK: Håndledsbaseret pulsmåling bruges til at
beregne antal minutter med høj intensitet og forbrændte
kalorier.
Vandklassificering
5 ATM*
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Apple computere skal du vælge enheden og derefter
vælge Fil > Skub ud.
2 Tag kablet ud af computeren.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1 Åbn drevet eller disken Garmin.
2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en fil.
4 Tryk på tasten Slet på tastaturet.
BEMÆRK: Hvis du bruger en Apple computer, skal du
tømme mappen Papirkurv for helt at slette filerne.
Enhedsoplysninger
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin
webstedet.
• Gå til support.garmin.com.
• Gå til www.garmin.com/outdoor.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
23
Vedligeholdelse af enhed
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.
Undgå at trykke på tasterne under vandet.
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
TIP: Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/fitandcare.
Udskiftning af pulsmålerens batteri
1 Fjern manchetten À fra pulsmålermodulet.
2 Brug en lille stjerneskruetrækker (00) til at fjerne de fire
skruer på modulets forside.
3 Fjern dækslet og batteriet.
4 Vent 30 sekunder.
5 Indsæt det nye batteri under de to plastikflige Á med den
positive side opad.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
O-ringspakningen skal blive rundt om ydersiden af den
hævede plastring.
6 Sæt dækslet og de fire skruer tilbage på plads.
Vær opmærksom på, hvordan frontdækslet vender.
Undersænkningsskruen  skal passe ind det matchende hul
til undersænkningsskruen på frontdækslet.
BEMÆRK: Undgå at overspænde.
7 Udskift manchetten.
Når du har udskiftet batteriet i pulsmåleren, skal den muligvis
parres med enheden igen.
Justering af metalrem til ur
Hvis dit ur har metalrem, bør du få en urmager eller lign til at
justere længden på metalremmen.
Instruktioner til vedligeholdelse af
pulssensor
Vedligeholdelse af pulsmåleren
BEMÆRK
En ophobning af sved og salt på remmen kan reducere
muligheden for at pulssensoren rapporterer nøjagtige data.
• Skyl pulsmåleren efter hver anvendelse.
• Håndvask pulsmåleren efter hver 7. anvendelse med en lille
smule mildt rengøringsmiddel, for eksempel opvaskemiddel.
BEMÆRK: Hvis du bruger for meget rengøringsmiddel, kan
det beskadige pulsmåleren.
• Kom ikke pulsmåleren i vaskemaskinen eller tørretumbleren.
• Når pulsmåleren skal tørres, skal den hænges op eller
lægges fladt.
Udskiftelige batterier
ADVARSEL
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.
Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde.
Batterier må aldrig puttes i munden. Hvis de sluges, skal du
kontakte din læge eller en lokal giftkontrolmyndighed.
Knapcellebatterier, der kan udskiftes, kan indeholde
perkloratmateriale. Særlig håndtering kan være nødvendig. Se
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
FORSIGTIG
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
bortskaffelse af batterierne.
24
Appendiks
Datafelter
% FTP: Den aktuelle effekt som en procentdel af FTP (functional
threshold power).
%HRR: Procentdelen af heart rate reserve (maksimal puls
minus hvilepuls).
10s gns balance: 10-sekunders bevægelsesgennemsnit for
venstre/højre effektbalance.
10s gnsn. effekt: 10-sekunders bevægelsesgennemsnit for
effekt.
24 timer maks.: Den maksimale registrerede temperatur i de
sidste 24 timer.
24 timer min.: Den laveste registrerede temperatur i de sidste
24 timer.
30s gns balance: 30-sekunders bevægelsesgennemsnit for
venstre/højre effektbalance.
30s gnsn effekt: 30-sekunders bevægelsesgennemsnit for
effekt.
3s gnsn balance: Tre sekunders bevægelsesgennemsnit for
venstre/højre effektbalance.
3s gnsn effekt: 3-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.
500 m tempo: Det aktuelle svømmetempo pr. 500 meter.
Afvigelse: Afveget afstand til venstre eller højre for den
oprindelige rute. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
ANSLÅET SLUT: Den anslåede resterende tid, inden du når
den sidste destination. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Antal tag: Antallet af tag pr. minut (spm).
Vedligeholdelse af enhed
Arbejde: Det akkumulerede, udførte arbejde (afgiven effekt) i
kilojoule.
Bal. kontakt m jorden: Venstre/højre balance i tid med
jordkontakt, mens du løber.
Balance: Den aktuelle venstre/højre effektbalance.
Bal ktid jrd/omg: Den gennemsnitlige balance i tid med
jordkontakt for den aktuelle omgang.
Barometertryk: Det aktuelle tryk med kalibrering.
Dest. position: Positionen af din endelige destination.
Destination Navn: Det sidste punkt på ruten til destinationen.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Dist. Resterende: Den resterende afstand til den endelige
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Dist. sn. omg.: Den tilbagelagte afstand for den senest
gennemførte omgang.
Dist. til næste: Den resterende distance til det næste retningsog afstandspunkt på ruten. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Distance: Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller
aktivitet.
Distance pr. tag: Den tilbagelagte distance pr. tag.
Effekt: Den aktuelle effekt i watt.
Effektivitet i tråd: Målingen af, hvor effektivt cyklisten træder i
pedalerne.
Effekt til vægt: Den aktuelle effekt målt i watt pr. kilogram.
Effektzone: Det aktuelle interval for effekt (1 til 7) baseret på din
FTP eller dine brugerdefinerede indstillinger.
Ens.hed i tråd: Målingen af, hvor ligeligt cyklisten lægger kraft i
pedalerne i hver pedalbevægelse.
ETA ved næste: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du
når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid
ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
FORV. ANK.: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når
den endelige destination (justeret efter den lokale tid på
destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
GCT: Den tid i hvert trin, du bruger på jorden, mens du løber,
målt i millisekunder. Tiden med jordkontakt beregnes ikke
ved gang.
Gentag til: Timeren for det sidste interval plus den aktuelle
hvilepause (svømning i swimmingpool).
Glidehæld. dest.: Den påkrævede glidehældning for at stige
ned fra din aktuelle position til destinationshøjden. Du skal
være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Glidehældning: Hældningen på tilbagelagt vandret distance til
ændringen i lodret distance.
Gn. puls Maks: Den gennemsnitlige procentdel af den
maksimale puls for den aktuelle aktivitet.
Gn. tag/længde: Det gennemsnitlige antal tag pr. længde under
den aktuelle aktivitet.
Gn. vert. udsv.: Den gennemsnitlige mængde vertikale udsving
for den aktuelle aktivitet.
Gn 500 m tempo: Det gennemsnitlige svømmetempo pr.
500 meter for den aktuelle aktivitet.
Gnmsn. SWOLF: Den gennemsnitlige swolf-score for den
aktuelle aktivitet. Swolf-scoren er summen af tiden for en
længde plus antallet af tag i længden (Svømmeterminologi,
side 7). Ved svømning i åbent vand bruges 25 meter til at
beregne swolf-scoren.
Appendiks
Gns bl knt.tid jrd: Den gennemsnitlige balance i tid med
jordkontakt for den aktuelle session.
Gns dist.pr. tag: Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr.
tag under den aktuelle aktivitet.
Gnsn. balance: Den gennemsnitlige venstre/højre effektbalance
for den aktuelle aktivitet.
Gnsn.effekt: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
aktivitet.
Gnsn. GCT: Den gennemsnitlige tid med jordkontakt for den
aktuelle aktivitet.
Gnsn. kadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle aktivitet.
Gnsn. kadence: Løb. Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle aktivitet.
Gnsn. opstigning: Stigningens gennemsnitlige lodrette
distance siden den seneste nulstilling.
Gnsn. puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle aktivitet.
Gnsn.tempo: Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle
aktivitet.
Gns nedstigning: Nedstigningens gennemsnitlige lodrette
distance.
Gnsnitlig. fart: Den gennemsnitlige fart for den aktuelle
aktivitet.
Gnsn omg. tid: Den gennemsnitlige omgangstid for den
aktuelle aktivitet.
Gnsntl. %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af heart rate
reserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle
aktivitet.
Gns skridtlgd: Den gennemsnitlige skridtlængde for den
aktuelle session.
Gns tag hastigh.: Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm)
under den aktuelle aktivitet.
Gns vert. forhold: Det gennemsnitlige forhold mellem vertikale
udsving og skridtlængde for den aktuelle session.
GPS-højde: Højden for din aktuelle position ved hjælp af GPS.
GPS-kurs: Den retning, du bevæger dig i, baseret på GPS.
Hviletimer: Timeren for den aktuelle hvilepause (svømning i
pool).
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Int. gns. %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af heart rate
reserve (maksimal puls minus hvilepuls) for det aktuelle
svømmeinterval.
Int. gns. %maks.: Den gennemsnitlige procentdel af den
maksimale puls for det aktuelle svømmeinterval.
Int. gns. puls: Den gennemsnitlige puls for det aktuelle
svømmeinterval.
Int. maks. %HRR: Den maksimale procentdel af heart rate
reserve (maksimal puls minus hvilepuls) for det aktuelle
svømmeinterval.
Int. maks. puls: Den maksimale puls for det aktuelle
svømmeinterval.
Int. tag/længde: Det gennemsnitlige antal tag pr. længde i det
aktuelle interval.
Intensitetsfaktor: Intensity Factor™ for den aktuelle aktivitet.
Interval Distance: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle
interval.
Interval distance pr. tag: Den gennemsnitlige tilbagelagte
distance pr. tag i det aktuelle interval.
Interval distance pr. tag: Den gennemsnitlige tilbagelagte
distance pr. tag i det seneste fuldførte interval.
25
Intervallængder: Antal længder i poolen, der er tilbagelagt i det
aktuelle interval.
Interval SWOLF: Den gennemsnitlige swolf-score i det aktuelle
interval.
Interval tag: Det samlede antal tag for det aktuelle interval.
Interval tag hast.: Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm)
i det aktuelle interval.
Interval tag type: Den aktuelle type tag i intervallet.
Interval - tempo: Det gennemsnitlige tempo for det aktuelle
interval.
Interval - tid: Stopurstid for det aktuelle interval.
Kadence: Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din
enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at
disse data vises.
Kadence: Løb. Antal skridt pr. minut (højre og venstre).
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Klokkeslæt: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og
dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).
Kompas kurs: Den retning, du bevæger dig i, baseret på
kompasset.
Kurs: Retningen fra din startposition til en destination. Banen
kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Længde/bredde: Den aktuelle position i længde- og breddegrad
uanset den valgte indstilling for positionsformat.
Længder: Antal længder i poolen, der er tilbagelagt under den
aktuelle aktivitet.
Lodret fart: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.
Maks. nedstign.: Den maksimale nedstigningshastighed i fod
pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste nulstilling.
Maksimal effekt: Den højeste effekt for den aktuelle aktivitet.
Maksimal fart: Den højeste hastighed for den aktuelle aktivitet.
Maksimal højde: Den største højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Maks opstigning: Den maksimale stigningshastighed i fod pr.
minut eller meter pr. minut siden den seneste nulstilling.
Max %Max intrvl: Den maksimale procentdel af den maksimale
puls for det aktuelle svømmeinterval.
Min. Højde: Den laveste højde, der er nået siden den seneste
nulstilling.
Næste waypoint: Det næste punkt på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Nautisk distance: Den tilbagelagte distance i nautiske meter
eller nautiske fod.
Nautisk fart: Den aktuelle hastighed i knob.
NP: Normalized Power™ for den aktuelle aktivitet.
Omg.kadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle omgang.
Omg.kadence: Løb. Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle omgang.
Omg. nedstign.: Nedstigningens lodrette distance for den
aktuelle omgang.
Omg.puls Maks.l: Den gennemsnitlige procentdel af den
maksimale puls for den aktuelle omgang.
Omg.stigning: Stigningens lodrette distance for den aktuelle
omgang.
Omg.vrt. udsv.: Den gennemsnitlige mængde vertikale udsving
for den aktuelle omgang.
Omg 500 m tmpo: Det gennemsnitlige svømmetempo pr.
500 meter for den aktuelle omgang.
26
Omgang %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af heart rate
reserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle
omgang.
Omgange: Antallet af gennemførte omgange for den aktuelle
aktivitet.
Omgang - effekt: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
omgang.
Omgang GCT: Den gennemsnitlige tid med jordkontakt for den
aktuelle omgang.
Omgang - NP: Gennemsnitlig Normalized Power for den
aktuelle omgang.
Omgangsdist.: Den tilbagelagte afstand for den aktuelle
omgang.
Omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.
Omgangs puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.
Omgangstempo: Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle
omgang.
Omgangstid: Stopurstid for den aktuelle omgang.
OmgBalance: Den gennemsnitlige venstre/højre effektbalance
for den aktuelle omgang.
Omgivende tryk: Det ukalibrerede omgivende tryk.
Omg Max effekt: Den højeste effekt for den aktuelle omgang.
Omg skridtlgd: Den gennemsnitlige skridtlængde for den
aktuelle omgang.
Omg vert forhold: Det gennemsnitlige forhold mellem vertikale
udsving og skridtlængde for den aktuelle omgang.
Position: Den aktuelle position ved brug af den valgte indstilling
for positionsformat.
Præstationskrav: Scoren for præstationskravet er en vurdering
i realtid af din egnethed til at præstere.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
tilsluttet en kompatibel pulsmåler.
Puls %Maks.: Procentdelen af maksimal puls.
Pulszone: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale
puls (220 minus din alder).
Retning: Retningen fra din aktuelle position til en destination.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Retning: Den retning, du bevæger dig i.
S. lgd - tag: Det samlede antal tag i den senest gennemførte
pool-længde.
S. omg. - effekt: Den gennemsnitlige effekt for den senest
gennemførte omgang.
S. omg-hast. tag: Det gennemsnitlige antal af tag pr. minut
(spm) under den senest gennemførte pool-længde.
S.omg-hastType: Den anvendte type tag under den senest
gennemførte pool-længde.
Samlet fald: Den samlede højdenedstigning siden den seneste
nulstilling.
Samlet stigning: Den samlede højdestigning siden den seneste
nulstilling.
Sd. intrv tag hst.: Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) i
det senest gennemførte interval.
Sd. intv - tgtyp: Den anvendte type tag under det senest
gennemførte interval.
Sd. omg, tempo: Det gennemsnitlige tempo for den senest
gennemførte omgang.
Sdst intrv - dist: Den tilbagelagte afstand for det senest
gennemførte interval.
Appendiks
Sdst intv - tmp: Det gennemsnitlige tempo for det senest
gennemførte interval.
Sdst lgd-SWOLF: Swolf-scoren for den senest gennemførte
pool-længde.
Sdst lngd - tmpo: Det gennemsnitlige tempo for den senest
gennemførte pool-længde.
Sdst omg.fart: Den gennemsnitlige hastighed for den senest
gennemførte omgang.
Sdst omg.puls: Den gennemsnitlige puls for den senest
gennemførte omgang.
Sidste interval - tag: Det samlede antal tag for det senest
gennemførte interval.
Sidste intervaltid: Stopurstid for det senest gennemførte
interval.
Sidste omg. - op: Stigningens lodrette distance for den senest
gennemførte omgang.
Sidste omg.tid: Stopurstid for den senest gennemførte
omgang.
Sidste omg - NP: Gennemsnitlig Normalized Power for den
senest gennemførte omgang.
Sidste om - kad.: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den
senest gennemførte omgang.
Sidste om - kad.: Løb. Den gennemsnitlige kadence for den
senest gennemførte omgang.
S Int. SWOLF: Den gennemsnitlige swolf-score for det senest
gennemførte interval.
Skridt: Det antal skridt, din fodsensor har registreret.
Skridtlængde: Skridtlængde fra et fodnedslag til det næste,
målt i meter.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
S om. 500 m tmp: Det gennemsnitlige svømmetempo pr.
500 meter for den sidste omgang.
S omg - nedstign: Nedstigningens lodrette distance for den
senest gennemførte omgang.
Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance). Hvis du f.eks. tilbagelægger 60 m (200 fod) for
hver 3 m (10 fod), du stiger, er stigningen 5 %.
Svømmetag: Det samlede antal tag for den aktuelle aktivitet.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren.
Tempo: Det aktuelle tempo.
Tid i zone: Den forgangne tid i hver enkelt puls- eller effektzone.
Tidsforbrug: Den samlede registrerede tid. Hvis du f.eks.
starter timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i 5
minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20
minutter, er den forløbne tid 35 minutter.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Timer: Den aktuelle tid for nedtællingstimeren.
Train. Effect (TE): Den aktuelle indvirkning (1,0 til 5,0) på den
aerobe kondition.
TSS: Training Stress Score™ for den aktuelle aktivitet.
V dist til dest: Højdedistancen mellem din aktuelle position og
den endelige destination. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Vert hastgh. mål: Stignings- eller nedstigningshastigheden til
en forudbestemt højde. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Vertikalt forhold: Forholdet mellem vertikale svingninger og
skridtlængden.
Vertikalt udsving: Højden af dine hop, når du løber. Den
lodrette bevægelse i din overkrop, målt i centimeter for hvert
trin.
VMG: Hastigheden, hvormed du nærmer dig en destination
langs en rute. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
VO2 maks. standardbedømmelser
Disse tabeller omfatter standardklassificeringer for VO2 maks. estimat efter alder og køn.
Mænd
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Fremragende
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
God
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Rimeligt
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Dårlig
0-40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Kvinder
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Fremragende
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
God
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Rimeligt
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Dårlig
0-40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Data genoptrykt med tilladelse fra The Cooper Institute. For yderligere oplysninger, gå til www.CooperInstitute.org.
Hjulstørrelse og -omkreds
Hjulstørrelse
L (mm)
Hjulstørrelsen er markeret på begge sider af dækket. Dette er
ikke en komplet liste. Du kan også bruge en af de
beregningsredskaber, der findes på internettet.
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
Hjulstørrelse
L (mm)
18 × 1,75
1350
12 × 1,75
935
20 × 1,75
1515
14 × 1,5
1020
20 × 1-3/8
1615
14 × 1,75
1055
22 × 1-3/8
1770
Appendiks
27
som er afledt af denne software, uden specifik forudgående
skriftlig tilladelse.
DENNE SOFTWARE LEVERES AF
COPYRIGHTINDEHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN
ER OG FOREFINDES", OG DE FRASKRIVER SIG ENHVER
UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI,
HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL,
UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED OG
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.
COPYRIGHTINDEHAVEREN ELLER BIDRAGYDERNE ER
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR
NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, EKSEMPLARISKE
SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE
BEGRÆNSET TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER
TJENESTER; TAB AF BRUG, DATA ELLER OVERSKUD;
ELLER DRIFTSAFBRYDELSE) UANSET ÅRSAG OG UNDER
ENHVER TEORI OM ANSVAR, HVAD ENTEN I KONTRAKT,
OBJEKTIVT ANSVAR ELLER TORT (HERUNDER
UAGTSOMHED ELLER ANDET), SOM PÅ NOGEN MÅDE
OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUG AF DENNE SOFTWARE,
SELVOM DE ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ
MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE.
Hjulstørrelse
L (mm)
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 lukket ring
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
Symboldefinitioner
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
Disse symboler findes muligvis på mærker på enheden eller
tilbehøret.
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
Sikring. Angiver en specifikation for eller placering af sikring.
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
WEEE-symbol vedrørende bortskaffelse og genanvendelse.
WEEE-symbolet står på produktet i overensstemmelse med EUdirektiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment).
Formålet er at forhindre, at produktet bortskaffes på en forkert
måde, samt at fremme genanvendelse.
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C lukket ring
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Vekselstrøm. Enheden er egnet til vekselstrøm.
Jævnstrøm. Enheden er kun egnet til jævnstrøm.
BSD-licens, 3. paragraf
Copyright © 2003-2010, Mark Borgerding
Alle rettigheder forbeholdes.
Videredistribution og brug i kilde- og binær form, med eller uden
ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:
• Videredistribution af kildekode skal indeholde ovenstående
meddelelse om ophavsret, denne oversigt over betingelser
og følgende ansvarsfraskrivelse.
• Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående
meddelelse om ophavsret, denne oversigt over betingelser
og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller
andre materialer, der følger med distributionen.
• Hverken forfatteren eller navnene på eventuelle bidragydere
kan anvendes til at godkende eller reklamere for produkter,
28
Appendiks
Indeks
A
afstandsmåling af et slag 9
aktiviteter 6, 17
brugerdefineret 9
gemme 6, 8
starte 6, 8
alarmer 13, 18, 19
ANT+ sensorer 21
Auto Lap 19
Auto Pause 19
automatisk klatring 19
automatisk rullefunktion 19
B
baggrundslys 1, 21
baner, spille 9
barometer 14, 21
batteri 24
levetid 23
maksimere 16, 20, 23
oplade 1
udskifte 24
beregnet sluttidspunkt 5
Bluetooth teknologi 15, 16
brugerdata, slette 23
brugerprofil 10
bånd 24
C
Connect IQ 16, 17
cykelsensorer 22
cykling 7
D
data
opbevare 16
overføre 16
sider 18
upload 16
datafelter 7, 16
den tid, du er i kontakt med jorden 3
distance 19
alarmer 19
distancetæller 9, 15
dogleg 9
E
effekt (kraft)
alarmer 19
målere 4
zoner 10
enheds-ID 22
F
fart- og kadencesensorer 22
fejlfinding 2, 4, 23
fitness 13
fodsensor 21, 22
G
Garmin Connect 1, 11, 12, 15–17
opbevare data 16
Garmin Express 1, 16
opdatering af software 1
registrere enheden 1
gemme aktiviteter 6–8
GLONASS 21
GPS 20, 21
H
hastighed 19
historik 7, 8, 15
sende til computer 16
slette 15
hjulstørrelser 27
hovedmenu, tilpasse 17
højdemåler 14, 20
kalibrere 21
Indeks
I
indendørs træning 8
indstillinger 17, 20, 21, 23
indstillinger for retning 21
intervaller 7
træningsture 12
K
restitution 4, 5
roning 8
ruter 14
spille 9
vælge 9
S
meddelelser 15, 16
menu 1
metronom 7
multisport 8, 9, 15
mål 12
måleenheder 21
scorekort 9
Sight 'N Go 14
ski 6
alpint 6
snowboarding 6
skridtlængde 3
skærm 21
slette
alle brugerdata 23
historik 15
personlige rekorder 13
smartphone 16, 17
parre 1
programmer 15, 16
snowboarding 6
software
licens 22
opdatere 1
version 22
specifikationer 23
spor 6, 14
sportsmand hele livet 10
sprog 21
stand up paddle boarding (SUP) 8
stopur 13
stress-score 4, 5
svømning 7, 8
svømning i åbent vand 8
swolf-score 7
systemindstillinger 21
søvnfunktion 11
søvntilstand 11
N
T
kadence 3, 7
alarmer 19
sensorer 22
kalender 11, 12
kalibrere
højdemåler 21
kompas 20
kalorie, alarmer 19
kapsejlads 12
kompas 14, 20, 21
kalibrere 20
koordinater 14
kort 18, 21
gennemse 14
navigering 14
L
Laktat-tærskel 5
Laktattærskel 5
layup 9
længder 7
løbedynamik 3, 4
låse, taster 1
M
navigation 18, 21
Sight 'N Go 14
nedtællingstimer 13
nordreference 20
nulstilling af enheden 23
O
opbevare data 16
oplade 1
P
paddle boarding 8
parre
ANT+ sensorer 2
smartphone 1
parring, ANT+ sensorer 22
personlige rekorder 13
slette 13
poolstørrelse 7, 8
positioner 14
gemme 14
redigere 14
slette 14
produktregistrering 1
profiler 6
bruger 10
programmer 15, 16
smartphone 1
præstationskrav 4, 5
puls 1, 2
alarmer 19
måler 2, 4, 5, 21, 24
parring af sensorer 2
zoner 10, 15
R
registrere enheden 1
registrering af aktivitet 11
rengøre enhed 24
rengøring af enheden 24
tag 7
taster 1, 21
låse 1
tilpasse 20
tempe 22, 23
temperatur 22, 23
tid
alarmer 19
indstillinger 21
zoner og formater 21
tidspunkter for solopgang og solnedgang 13
tilbehør 23
tilpasning af enheden 21
tilpasse enhed 18
tilslutte 16
timer 7, 8, 15
nedtælling 13
toner 7, 13
TracBack 6, 14
Training Effect (TE) 13
triatlon træning 8
træning 12, 15
planer 11, 12
sider 7
træningsture 11
indlæse 11
U
udskiftning af batteriet 24
UltraTrac 20
uploade data 16
ur 13
urskiver 16, 20
urtilstand 20
USB, frakoble 23
V
vandring 6
vandtæthed 24
vertikale udsving 3
29
vertikalt forhold 3
VIRB fjernbetjening 17
Virtual Partner 12
VO2 maks. 4, 5, 27
VO2-max 4
W
waypoints, projicering 13
Wi‑Fi, tilslutte 16
widgets 2, 16, 17
Z
zoner
puls 10
tænd/sluk 10
zoome 1
Ø
øvelser 7, 8
30
Indeks
support.garmin.com
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Januar 2017
190-01840-36 _ 0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising