Garmin | fēnix® 3 | User manual | Garmin fēnix® 3 Manual de utilizare

Garmin fēnix® 3 Manual de utilizare
fēnix 3/HR
®
Manual de utilizare
© 2016 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin , sigla Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , fēnix , TracBack , VIRB şi Virtual Partner sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi în
alte ţări. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Run™, tempe™ şi Vector™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi
utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association este o marcă comercială înregistrată a American Heart Association, Inc. Android™ este o marcă comercială a Google Inc. Apple şi Mac sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate în S.U.A şi în alte ţări. Marca grafică şi logourile Bluetooth sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licenţă. The
Cooper Institute şi orice marcă comercială conexă sunt proprietate a The Cooper Institute. Analize avansate ale pulsului cardiac de Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™
(IF) şi Normalized Power™ (NP) sunt mărci comerciale ale Peaksware, LLC. Wi‑Fi este marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance Corporation. Windows este marcă comercială înregistrată a Microsoft
Corporation în S.U.A. şi în alte ţări. Alte mărci şi nume comerciale aparţin proprietarilor respectivi.
®
®
®
®
®
®
Acest produs poate conţine o bibliotecă (Kiss FFT) licenţiată de Mark Borgerding sub licenţa BSD 3-Clause http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause.
Acest produs este certificat ANT+ . Vizitaţi www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse şi aplicaţii compatibile.
®
®
Cuprins
Introducere...................................................................... 1
Taste ........................................................................................... 1
Blocarea tastelor .................................................................... 1
Încărcarea dispozitivului ............................................................. 1
Asocierea smartphone-ului cu dispozitivul ................................. 1
Asistenţă şi actualizări ................................................................ 1
Configurarea Garmin Express ............................................... 1
Funcţii pentru ritm cardiac............................................ 1
Puls măsurat la încheietura mâinii .............................................. 2
Purtarea dispozitivului şi pulsul .............................................. 2
Sfaturi pentru un puls neregulat ............................................. 2
Vizualizarea widgetului Puls .................................................. 2
Transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele
Garmin ................................................................................... 2
Dezactivarea monitorizării pulsului la încheietură .................. 2
Fixarea pe corp a monitorului cardiac ......................................... 2
Sfaturi pentru situaţia în care datele care indică frecvenţa
cardiacă sunt neregulate ........................................................ 3
Dinamica alergării ....................................................................... 3
Antrenamentul cu dinamica alergării ...................................... 3
Indicatoarele color şi datele despre dinamica alergării .......... 3
Date despre echilibrul pe durata contactului cu solul ........ 4
Sfaturi pentru situaţia în care datele despre dinamica alergării
lipsesc .................................................................................... 4
Măsurători fiziologice .................................................................. 4
Despre estimarea volumelor VO2 max. ................................. 4
Obţinerea estimării valorii VO2 max. pentru alergare ....... 5
Obţinerea estimării valorii VO2 max. pentru ciclism .......... 5
Vizualizarea duratelor prevăzute ale curselor ........................ 5
Durata de recuperare ............................................................. 5
Activarea consultantului pentru recuperare ...................... 5
Pulsul de recuperare .............................................................. 5
Prag lactat .............................................................................. 5
Efectuarea unui test ghidat pentru determinarea pragului
lactat .................................................................................. 5
Situaţia performanţelor ........................................................... 6
Vizualizarea nivelului de performanţă ............................... 6
Scor de stres .......................................................................... 6
Vizualizarea scorului de stres ........................................... 6
Activităţi .......................................................................... 6
Începerea unei activităţi .............................................................. 6
Oprirea unei activităţi .................................................................. 6
Schi ............................................................................................. 6
Schiul fond ............................................................................. 6
Coborârea pe schi sau snowboard ........................................ 6
Vizualizarea coborârilor cu schiurile .................................. 7
Drumeţie montană ...................................................................... 7
Efectuarea unei drumeţii montane ......................................... 7
Rulează .......................................................................................7
Efectuarea unei alergări ......................................................... 7
Utilizarea metronomului ......................................................... 7
Ciclism ........................................................................................ 7
O tură cu bicicleta .................................................................. 7
Înot .............................................................................................. 8
Utilizarea în bazinul de înot .................................................... 8
Terminologie din domeniul înotului ................................... 8
Tipuri de mişcări ................................................................ 8
Odihnire în timpul înotului în bazin .................................... 8
Antrenament cu jurnalul de exerciţii .................................. 8
Înotul în apă deschisă ............................................................ 8
Sporturi acvatice ......................................................................... 8
Începerea unei activităţi de vâslire cu padela pe placă, stând
în picioare .............................................................................. 8
Cuprins
Începerea unei activităţi de canotaj ....................................... 9
Activităţi în interior ...................................................................... 9
Sporturi multiple .......................................................................... 9
Începerea unui triatlon sau a unei activităţi de sporturi
multiple ................................................................................... 9
Crearea unei activităţi personalizate ...................................... 9
Golf ............................................................................................. 9
Partide de golf ........................................................................ 9
Informaţii privind găurile ......................................................... 9
Vizualizarea distanţelor de tip layup şi dogleg ..................... 10
Utilizarea odometrului de golf .............................................. 10
Ţinerea scorului ................................................................... 10
Examinarea scorurilor .......................................................... 10
Măsurarea unei aruncări ...................................................... 10
Antrenament ................................................................. 10
Setarea profilului de utilizator ................................................... 10
Obiective fitness ................................................................... 10
Despre zonele de puls ......................................................... 10
Setarea zonelor de puls .................................................. 10
Puteţi lăsa dispozitivul să seteze zonele frecvenţei dvs.
cardiace ........................................................................... 11
Calculul zonelor de puls .................................................. 11
Despre atleţii profesionişti .................................................... 11
Setarea zonelor de putere ................................................... 11
Monitorizarea activităţii ............................................................. 11
Activare Monitorizare activitate ............................................ 11
Utilizarea alertei de mişcare ................................................. 11
Obiectiv automat .................................................................. 11
Monitorizarea repausului ...................................................... 11
Utilizarea monitorizării automate a somnului .................. 12
Utilizarea modului Nu deranjaţi ....................................... 12
Minute de exerciţiu ............................................................... 12
Exerciţii ..................................................................................... 12
Efectuarea unui exerciţiu de pe Internet .............................. 12
Începerea unui exerciţiu ....................................................... 12
Despre calendarul de antrenament ..................................... 12
Utilizarea planurilor de antrenament Garmin Connect .... 12
Exerciţii fracţionate ................................................................... 12
Crearea unui exerciţiu pe intervale ...................................... 12
Începerea unui exerciţiu pe intervale ................................... 12
Oprirea unui exerciţiu pe intervale ....................................... 13
Utilizând Virtual Partner® ......................................................... 13
Setarea unui obiectiv de antrenament ...................................... 13
Anularea unui obiectiv de antrenament ............................... 13
Concurarea împotriva unei activități anterioare ........................ 13
Date personale ......................................................................... 13
Vizualizarea recordurilor personale ..................................... 13
Restabilirea unui record personal ........................................ 13
Ştergerea unui record personal ........................................... 13
Ştergerea tuturor recordurilor personale .............................. 13
Despre efectul antrenamentului ................................................ 14
Ceas ............................................................................... 14
Setarea unei alarme ................................................................. 14
Pornirea cronometrului pentru numărătoare inversă ................ 14
Utilizarea cronometrului ............................................................ 14
Setarea alertelor pentru răsărit şi apus .................................... 14
Navigare ........................................................................ 14
Proiectarea unui punct de trecere ............................................ 14
Salvarea locaţiei ....................................................................... 14
Editarea locaţiilor salvate ..................................................... 14
Editarea locaţiilor salvate .......................................................... 14
Ştergerea tuturor locaţiilor salvate ............................................ 14
Navigarea către o destinaţie ..................................................... 14
Naviharea cu Sight 'N Go ......................................................... 15
Busolă ....................................................................................... 15
i
Hartă ......................................................................................... 15
Panoramare şi mărire pe hartă ............................................ 15
Navigarea către punctul de pornire .......................................... 15
Altimetru şi barometru ............................................................... 15
Istoric............................................................................. 15
Utilizarea istoricului ................................................................... 15
Istoric sporturi multiple ......................................................... 15
Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă de puls ................. 15
Vizualizarea totalului paşilor ..................................................... 16
Vizualizarea totalului datelor ..................................................... 16
Ştergerea istoricului .................................................................. 16
Utilizarea odometrului ............................................................... 16
Caracteristici conectate ............................................... 16
Activarea notificărilor Bluetooth ................................................ 16
Vizualizarea notificărilor ....................................................... 16
Administrarea notificărilor .................................................... 16
Oprirea tehnologiei Bluetooth .............................................. 16
Activarea şi dezactivarea alertelor de conexiune
Bluetooth .............................................................................. 16
Localizarea unui dispozitiv mobil pierdut .................................. 16
Garmin Connect ........................................................................ 17
Încărcarea manuală a datelor în Garmin Connect Mobile ... 17
Utilizarea Garmin Connect la computer ............................... 17
Caracteristici conectate Wi‑Fi® ................................................ 17
Configurarea conectivităţii Wi‑Fi .......................................... 17
Caracteristici Connect IQ............................................ 17
Descărcarea funcţiilor Connect IQ ............................................ 17
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul
computerului ............................................................................. 17
Widgeturi ................................................................................... 17
Vizualizarea widgeturilor ...................................................... 18
Personalizarea buclei de widgeturi ...................................... 18
VIRB Telecomandă .............................................................. 18
Controlul unei camere de acţiune VIRB .......................... 18
Personalizarea dispozitivului dvs............................... 18
Setări ale aplicaţiei de activitate ............................................... 18
Personalizarea ecranelor de date ........................................ 19
Adăugareaa unei hărţi la activitate ...................................... 19
Alerte .................................................................................... 19
Setarea unei alerte .......................................................... 19
Auto Lap ...............................................................................20
Marcarea turelor în funcţie de distanţă ........................... 20
Activare Auto Pause® .......................................................... 20
Activarea urcării automate ................................................... 20
Viteză şi distanţă 3D ............................................................ 20
Utilizarea derulării automate ................................................ 20
UltraTrac .............................................................................. 20
Setări expirare economisire energie .................................... 20
Activarea şi dezactivarea tastei pentru tură ......................... 21
Setările feţei pentru ceas .......................................................... 21
Personalizarea feţei de ceas ............................................... 21
Setări pentru senzori ................................................................. 21
Setări busolă ........................................................................ 21
Calibrarea manuală a busolei ......................................... 21
Setarea referinţei nordice ................................................ 21
Setări altimetru ..................................................................... 21
Calibrarea altimetrului barometric ................................... 21
Setări barometru .................................................................. 21
Setările de navigare .................................................................. 22
Personalizarea caracteristicilor hărţii ................................... 22
Configurarea unui indicator de direcţie ................................ 22
Setări de sistem ........................................................................ 22
Personalizarea tastelor rapide ............................................. 22
Setări pentru oră .................................................................. 22
Setări de iluminare de fundal ............................................... 22
ii
Schimbarea unităţilor de măsură ......................................... 22
Senzori ANT+ ................................................................ 22
Asocierea senzorilor ANT+ ....................................................... 22
Utilizarea unui senzor opţional de viteză a bicicletei sau de
cadenţă ..................................................................................... 23
Senzor de talpă .........................................................................23
Îmbunătăţirea calibrării senzorului de picior ........................ 23
Calibrarea manuală a senzorului de picior .......................... 23
Setarea vitezei şi a distanţei pentru senzorul de picior ........ 23
tempe ........................................................................................ 23
Informaţii dispozitiv..................................................... 23
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv ............................... 23
Vizualizarea informaţiilor despre reglementare şi
conformitate ......................................................................... 23
Specificaţii ................................................................................. 23
Informaţii privind bateria ....................................................... 24
Specificaţii HRM-Run ................................................................ 24
Gestionarea datelor .................................................................. 24
Deconectarea cablului USB ................................................. 24
Ştergerea fişierelor ............................................................... 24
Depanare .................................................................................. 24
Contorul meu zilnic de paşi nu apare .................................. 24
Citirea temperaturii nu este precisă ..................................... 24
Resetarea dispozitivului ....................................................... 24
Restabilirea tuturor setărilor implicite ................................... 24
Prelungirea duratei de viaţă a bateriei ................................. 24
Cum obţineţi mai multe informaţii ......................................... 24
Întreţinere dispozitiv.................................................... 25
Întreţinerea dispozitivului .......................................................... 25
Curăţarea dispozitivului ........................................................ 25
Reglarea curelei metalice de ceas ........................................... 25
Instrucţiuni de îngrijire a monitorului cardiac ............................ 25
Întreţinerea monitorului cardiac ............................................ 25
Baterii care pot fi înlocuite de către utilizator ............................ 25
Înlocuirea bateriei monitorului cardiac ................................. 25
Anexă ............................................................................. 25
Câmpuri de date ....................................................................... 25
Clasificările standard ale volumului maxim de O2 .................... 28
Dimensiunea şi circumferinţa roţii ............................................. 28
Licenţă privind clauza BSD 3 .................................................... 29
Legendă simboluri .................................................................... 29
Index.............................................................................. 30
Cuprins
Introducere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul din cutia produsului pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
Luaţi legătura întotdeauna cu medicul dvs. înainte de a începe
sau a modifica orice program de exerciţii.
Taste
4 Având contactele aliniate, puneţi dispozitivul pe bază Á şi
eliberaţi braţele pentru a menţine dispozitivul în poziţie.
Atunci când conectaţi dispozitivul la o sursă de alimentare,
dispozitivul porneşte şi apare nivelul de încărcare a bateriei
pe ecran.
5 Încărcaţi complet dispozitivul.
Asocierea smartphone-ului cu dispozitivul
Selectaţi pentru a porni sau a opri lumina de fundal.
LIGHT Menţineţi apăsat pentru a vizualiza opţiunile din meniul rapid,
inclusiv pentru pornirea sau oprirea dispozitivului.
À
Selectaţi pentru a începe sau a opri o activitate.
START Selectaţi pentru a alege o opţiune dintr-un meniu.
STOP
Á
Â
BACK
LAP
Selectaţi pentru a reveni la pagina precedentă.
Selectaţi pentru a înregistra o tură sau o pauză în timpul unei
activităţi.
Selectaţi pentru a răsfoi prin widgeturi, meniuri şi mesaje.
DOWN Ţineţi apăsat pentru a vizualiza ceasul de pe orice pagină.
Ã
Ä
UP
Selectaţi pentru a răsfoi prin widgeturi, meniuri şi mesaje.
Selectaţi pentru a ignora un mesaj scurt sau o notificare.
Ţineţi apăsat pentru a vizualiza meniul principal.
Blocarea tastelor
Puteţi bloca tastele pentru a preveni apăsarea accidentală a
acestora.
1 Ţineţi apăsat pe LIGHT timp de două secunde, şi selectaţi
Lock Device pentru a bloca tastele.
2 Ţineţi apăsat pe LIGHT timp de două secunde, şi selectaţi
Unlock Device pentru a debloca tastele.
Încărcarea dispozitivului
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine contactele şi zona
învecinată, înainte de a încărca sau de a conecta dispozitivul la
un computer. Consultaţi instrucţiunile de curăţare din anexă.
Dispozitivul este alimentat de o baterie litiu-ion încorporată pe
care o puteţi încărca utilizând o priză de perete standard sau un
port USB de pe computer.
1 Introduceţi capătul USB al cablului în adaptorul de c.a. sau
într-un port USB de pe computer.
2 Dacă este necesar, conectaţi adaptorul de c.a. la o priză de
perete standard.
3 Prindeţi părţile laterale ale bazei de încărcare À pentru a
deschide braţele bazei.
Introducere
Trebuie să conectaţi dispozitivul fēnix 3 la un smartphone pentru
a accesa caracteristicile complete ale dispozitivului.
1 Accesaţi garmin.com/apps şi descărcaţi aplicaţia Garmin
Connect™ Mobile pe smartphone.
2 Poziţionaţi smartphone-ul la o distanţă de maxim 10 m (33 ft.)
de dispozitiv.
3 Pe dispozitivul fēnix 3, menţineţi apăsat UP.
4 Selectaţi Settings > Bluetooth > Pair Mobile Device.
5 Pe smartphone, deschideţi aplicaţia Garmin Connect Mobile.
6 Selectaţi o opţiune pentru adăugarea dispozitivului dvs. la
contul Garmin Connect:
• Dacă aceasta este prima dată când asociaţi un dispozitiv
cu ajutorul aplicaţiei Garmin Connect Mobile, urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
• Dacă aţi asociat un alt dispozitiv cu ajutorul aplicaţiei
Garmin Connect Mobile, selectaţi Dispozitive Garmin >
Adăugare dispozitiv din meniul de setări şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
Asistenţă şi actualizări
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) oferă acces uşor
la aceste servicii pentru dispozitivele Garmin .
• Înregistrarea produsului
• Manuale de utilizare
• Actualizări software
• Datele se vor încărca în Garmin Connect
®
Configurarea Garmin Express
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Vizitaţi www.garmin.com/express.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Funcţii pentru ritm cardiac
Acest manual este destinat modelelor fēnix 3 compatibile cu
monitoarele cardiace şi pentru modelele cu măsurare a ritmului
cardiac la încheietură. Pentru a utiliza caracteristicile descrise în
această secţiune trebuie să dispuneţi de un monitor de ritm
cardiac.
1
fēnix 3: acest dispozitiv este compatibil cu monitoarele de ritm
cardiac ANT+ .
fēnix 3 HR: acest dispozitiv dispune de un monitor cardiac cu
măsurare la încheietură şi este, de asemenea, compatibil cu
monitoarele cardiace ANT+. Puteţi vizualiza datele privind
pulsulmăsurat la încheietură cu ajutorul widgetului de puls.
Dacă sunt disponibile atât pulsul măsurat la încheietură, cât
şi datele privind pulsul de pe ANT+, dispozitivul va utiliza
datele privind pulsul de pe ANT+.
®
Puls măsurat la încheietura mâinii
Purtarea dispozitivului şi pulsul
• Purtaţi dispozitivul fēnix 3 deasupra osului încheieturii de la
mână.
NOTĂ: dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil şi nu
trebuie să se deplaseze în timpul alergării sau efectuării de
exerciții.
NOTĂ: senzorul de puls este localizat pe partea din spate a
dispozitivului.
• Consultaţi Sfaturi pentru un puls neregulat, pagina 2
pentru mai multe informaţii despre pulsul măsurat la
încheietura mâinii.
Sfaturi pentru un puls neregulat
Dacă pulsul este neregulat sau nu apare, puteţi încerca să
urmaţi aceste sfaturi.
• Curăţaţi-vă şi uscaţi-vă braţul înainte de a vă monta
dispozitivul pe corp.
• Evitaţi să purtaţi protecţie solară, loţiuni şi repelent pentru
insecte sub dispozitiv.
• Nu zgâriaţi senzorul de puls situat în partea din spate a
dispozitivului.
• Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână.
Dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil.
• Aşteptaţi până când pictograma
lumninează permanent
înainte de a începe activitatea.
• Încălziţi-vă timp de 5 - 10 minute şi obţineţi o valoare a
pulsului înainte de a începe activitatea.
NOTĂ: în medii reci, încălziţi-vă în locaţii interioare.
• Clătiţi dispozitivul cu apă proaspătă după fiecare sesiune de
exerciţii.
2 Selectaţi START pentru a vizualiza valorile medii ale pulsului
dvs. în repaus în ultimele 7 zile.
Transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele
Garmin
Puteţi transmite date privind pulsul de pe dispozitivul dvs. fēnix 3
şi le puteţi vizualiza pe dispozitivele Garmin asociate. De
exemplu, puteţi transmite datele privind ritmul dvs. cardiac pe un
dispozitiv Edge în timp ce mergeţi pe bicicletă sau pe o cameră
VIRB pe durata unei activităţi.
NOTĂ: transmiterea datelor privind pulsul reduce durata de
viaţă a bateriei.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Sensors > Wrist Heart Rate >
Broadcast HR.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi In App pentru a transmite pulsul în timpul
activităţilor cronometrate (Începerea unei activităţi,
pagina 6).
• Selectaţi Now pentru a începe transmiterea datelor privind
pulsul acum.
Dispozitivul fēnix 3 începe să transmită datele privind pulsul
dvs. şi apare pictograma
.
NOTĂ: în timpul transmiterii datelor privind pulsul, puteţi
vizualiza numai widgetul puls.
4 Asociaţi dispozitivul fēnix 3 cu un dispozitiv compatibil
Garmin ANT+.
NOTĂ: instrucţiunile de asociere diferă pentru fiecare
dispozitiv compatibil Garmin în parte. Citiţi manualul dvs. de
utilizare.
SUGESTIE: pentru a opri transmiterea datelor privind pulsul,
selectaţi orice tastă şi selectaţi Yes.
®
®
Dezactivarea monitorizării pulsului la încheietură
Pentru fēnix 3 HR, valoarea implicită a opţiunii Wrist Heart Rate
este Auto. Dispozitivul utilizează automat monitorul cardiac
montat la încheietură dacă nu asociaţi la acesta un monitor
cardiac ANT+.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Sensors > Wrist Heart Rate > Off.
Fixarea pe corp a monitorului cardiac
Trebuie să purtaţi monitorul cardiac direct pe piele, imediat sub
stern. Acesta trebuie să fie suficient de bine fixat pentru a nu se
mişca în timpul activităţilor.
1 Dacă este necesar, ataşaţi cureaua prelungitoare la
monitorul cardiac.
2 Umeziţi electrozii À de pe spatele monitorului cardiac pentru
a realiza o conexiune puternică între piept şi transmiţător.
Vizualizarea widgetului Puls
Widgetul afişează pulsul dvs. curent în bătăi pe minut (bpm), cel
mai mic puls de repaus din ziua respectivă şi un grafic al
pulsului.
1 De pe ceas, selectaţi DOWN.
3 Purtaţi monitorul cardiac cu sigla Garmin orientată cu partea
dreaptă în sus.
2
Funcţii pentru ritm cardiac
Conexiunea dintre cârligul Á şi bucla  trebuie să se afle în
partea dreaptă.
4 Înfăşuraţi monitorul cardiac în jurul toracelui şi racordaţi
cârligul curelei la buclă.
NOTĂ: asiguraţi-vă că eticheta de întreţinere nu se îndoaie
peste curea.
După fixarea monitorului cardiac, acesta este activ şi trimite
date.
Sfaturi pentru situaţia în care datele care indică
frecvenţa cardiacă sunt neregulate
Dacă datele care indică frecvenţa cardiacă sunt neregulate sau
nu apar, puteţi încerca să urmaţi aceste sfaturi.
• Aplicaţi din nou apă pe electrozi şi pe plasturii de contact
(dacă este cazul).
• Strângeţi cureaua pe piept.
• Faceţi o încălzire de 5-10 minute.
• Urmaţi instrucţiunile de întreţinere (Întreţinerea monitorului
cardiac, pagina 25).
• Purtaţi o cămaşă de bumbac sau umeziţi bine ambele feţe
ale curelei.
Materialele sintetice care se freacă de monitorul cardiac sau
îl ating pot crea electricitate statică de natură să afecteze
semnalele de puls.
• Îndepărtaţi-vă de sursele care pot afecta monitorul cardiac.
Printre sursele de interferenţe se numără câmpuri
electromagnetice puternice, unii senzori wireless de 2,4 GHz,
linii electrice de înaltă tensiune, motoare electrice, cuptoare,
cuptoare cu microunde, telefoane fără fir la 2,4 GHz şi puncte
de acces LAN wireless.
Dinamica alergării
Puteţi utiliza dispozitivul dvs. fēnix 3 compatibil asociat cu
accesoriul HRM-Run™ sau cu alt accesoriu pentru dinamica
alergării pentru a vă furniza feedback în timp real despre forma
dvs. de alergare. Dacă dispozitivul dvs. fēnix 3 a fost livrat
împreună cu accesoriul HRM-Run, dispozitivele sunt deja
asociate.
Accesoriul pentru dinamica alergării are un accelerometru care
măsoară mişcarea torsului, pentru a calcula şase măsurători ale
alergării.
Cadenţă: cadenţa este numărul de paşi pe minut. Afişează
numărul total de paşi (combinaţi dreapta şi stânga).
Oscilaţie pe verticală: oscilaţia pe verticală este mişcarea pe
verticală din timpul alergării. Afişează mişcarea pe verticală a
torsului, măsurată în centimetri pentru fiecare pas.
Durată de contact cu solul: durata de contact cu solul este
durata petrecută pe sol la fiecare pas în timpul alergării. Este
măsurată în milisecunde.
NOTĂ: durata contactului cu solul şi echilibrul nu sunt
disponibile în timpul mersului.
Echilibrul pe durata contactului cu solul: echilibrul pe durata
contactului cu solul afişează balanţa stânga/dreapta de pe
durata contactului cu solul din timpul alergării. Acesta
afişează un procent. De exemplu, 53,2 cu o săgeată
orientată spre stânga sau spre dreapta.
Lungimea pasului: lungimea pasului este lungimea pasului
dvs. între două păşiri succesive. Este măsurată în metri.
Raport vertical: Raportul vertical este raportul dintre oscilaţiile
pe verticală şi lungimea pasului. Acesta afişează un procent.
De obicei un număr mai mic indică faptul că sunteţi într-o
formă mai bună pentru alergare.
Antrenamentul cu dinamica alergării
Înainte de a vizualiza dinamica de alergare, trebuie să purtaţi
accesoriul HRM-Run şi să îl asociaţi cu dispozitivul (Asocierea
senzorilor ANT+, pagina 22). Dacă dispozitivul fēnix 3 a fost
ambalat cu accesoriul, dispozitivele sunt deja asociate, iar fēnix
3 este setat să afişeze dinamica de alergare.
1 Selectaţi o opţiune:
• Dacă accesoriul HRM-Run şi dispozitivul fēnix 3 sunt deja
asociate, treceţi la etapa 8.
• Dacă accesoriul HRM-Run şi dispozitivul fēnix 3 nu sunt
deja asociate, finalizaţi toate etapele din această
procedură.
2 Ţineţi apăsat pe UP.
3 Selectaţi Settings > Apps.
4 Selectaţi o activitate.
5 Selectaţi Data Screens.
6 Selectaţi un ecran cu date de dinamică a alergării.
NOTĂ: ecranele cu dinamica de alergare nu sunt disponibile
pentru toate activităţile.
7 Selectaţi Status > Enabled.
8 Efectuaţi o alergare (Efectuarea unei alergări, pagina 7).
9 Selectaţi UP sau DOWN pentru a deschide un ecran al
dinamicii de alergare pentru a vă vizualiza datele măsurate.
Indicatoarele color şi datele despre dinamica alergării
Ecranele cu dinamica alergării afişează un indicator color pentru măsurătorile primare. Puteţi afişa cadenţa, oscilaţia pe verticală,
durata de contact cu solul, echilibrul pe durata contactului cu solul sau raportul vertical ca măsurători primare. Indicatorul color vă
arată în ce mod datele despre dinamica alergării se compară cu cele ale altor alergători. Zonele color se bazează pe percentile.
Garmin a studiat mulţi alergători, de toate nivelurile. Valorile din zonele roşii sau portocalii sunt tipice pentru alergătorii cu mai puţină
experienţă sau mai lenţi. Valorile din zonele verzi, albastre sau mov sunt tipice pentru alergătorii cu mai multă experienţă sau mai
rapizi. Alergătorii cu mai multă experienţă tind să manifeste durate de contact cu solul mai mici, oscilaţii mai mici pe verticală,
rapoarte verticale mai mici şi cadenţe superioare faţă de alergătorii cu mai puţină experienţă. Cu toate acestea, alergătorii mai înalţi
manifestă în mod tipic cadenţe uşor inferioare, lungimi mai mari ale paşilor şi oscilaţii pe verticală puţin mai mari. Raportul vertical
este oscilaţia pe verticală împărţită la lungimea pasului. Nu este corelat cu înălţimea.
NOTĂ: indicatorul color pentru echilibrul pe durata contactului cu solul este diferit (Date despre echilibrul pe durata contactului cu
solul, pagina 4).
Accesaţi www.garmin.com pentru mai multe informaţii despre dinamica alergării. Pentru teorii şi interpretări suplimentare ale datelor
despre dinamica alergării, puteţi consulta publicaţii şi site-uri web de prestigiu consacrate alergării.
Funcţii pentru ritm cardiac
3
Zonă color
Percentilă din zonă Interval de cadenţă Interval de oscilaţii pe verticală Raport vertical Intervalul duratei de contact cu
solul
Mov
>95
>183 ppm
<6,4 cm
<6,1%
<218 ms
Albastru
70-95
174–183 ppm
6,4–8,1 cm
6,1–7,4%
218–248 ms
Verde
30-69
164-173 ppm
8,2-9,7 cm
7,5-8,6%
249-277 ms
Portocaliu 5–29
153-163 ppm
9,8-11,5 cm
8,7-10,1%
278-308 ms
Roşu
<153 ppm
>11,5 cm
>10,1%
>308 ms
<5
Date despre echilibrul pe durata contactului cu solul
Echilibrul pe durata contactului cu solul măsoară simetria din timpul alergării şi apare ca un procent din durata totală a contactului cu
solul. De exemplu, 51,3% cu o săgeată orientată spre stânga arată că alergătorul petrece mai mult timp pe pământ cu piciorul stâng.
Dacă ecranul cu date afişează ambele numere, de exemplu 48–52, 48% reprezintă piciorul stâng şi 52% reprezintă piciorul drept.
Zonă color
Roşu
Portocaliu
Verde
Portocaliu
Roşu
Simetrie
Slab
Suficient
Bun
Suficient
Slab
Procent din alţi alergători
5%
25%
40%
25%
5%
Echilibrul duratei de contact cu solul >52,2% S 50,8–52,2% S 50,7% S–50,7% D 50,8–52,2% D >52.2% D
În timpul elaborării şi testării dinamicii alergării, echipa Garmin a descoperit corelaţii între rănirile şi dezechilibrele mai pronunţate ale
anumitor alergători. Pentru mulţi alergători, echilibrul pe durata contactului cu solul tinde să se abată dincolo de 50–50 la alergarea
în susul sau în josul pantelor. Majoritatea antrenorilor de alergări sunt de acord cu faptul că o formă simetrică a alergării este
benefică. Alergătorii de elită tind să aibă paşi rapizi şi echilibraţi.
Puteţi urmări indicatorul color sau câmpul de date pe durata alergării sau puteţi vizualiza rezumatul din contul Garmin Connect după
alergare. Ca şi în cazul altor date referitoare la dinamica alergării, echilibrul pe durata contactului cu solul este o măsurătoare
cantitativă menită să contribuie la înţelegerea formei dvs. de alergare.
nemişcat 3 minute. Acesta arată nivelul stresului general.
Sfaturi pentru situaţia în care datele despre dinamica
Intervalul de măsurare este de la 1 la 100, iar un scor mai
alergării lipsesc
mic indică un nivel de stres mai scăzut.
Dacă datele despre dinamica alergării nu sunt afişate, puteţi
încerca să urmaţi aceste sfaturi.
Performanţe: nivelul de performanţă este o evaluare în timp
real după o activitate între 6 şi 20 de minute. Acesta poate fi
• Asiguraţi-vă că deţineţi accesoriul HRM-Run.
adăugat sub forma unui câmp de date astfel încât să vă
Accesoriile pentru dinamica alergării au simbolul pe partea
puteţi vizualiza nivelul de performanţă pe durata restului
frontală a modulului.
activităţii. Acesta compară nivelul dvs. în timp real cu nivelul
• Asociaţi din nou accesoriul HRM-Run cu dispozitivul fēnix 3,
mediu al stării dvs. atletice.
conform instrucţiunilor.
Prag lactat: pragul lactat necesită un monitor cardiac. Pragul
• Dacă pe afişajul cu datele despre dinamica alergării apar
lactat este punctul în care musculatura începe să obosească
numai zerouri, asiguraţi-vă că monitorul de frecvenţă
rapid. Dispozitivul măsoară pragul lactat utilizând pulsul şi
cardiacă este purtat cu partea corectă orientată în sus.
ritmul.
NOTĂ: durata de contact cu solul şi echilibrul sunt afişate
Despre estimarea volumelor VO2 max.
numai în timpul alergării. Aceasta nu este calculată în timpul
VO2 max. este volumul maxim de oxigen (în mililitri) pe care îl
mersului.
puteţi consuma pe minut pe kilogram de greutate corporală la
performanţa maximă. Simplu spus, volumul VO2 max. este un
Măsurători fiziologice
indicator al performanţei atletice şi ar trebui să crească odată cu
Aceste măsurători fiziologice necesită pulsul măsurat la
îmbunătăţirea nivelului dvs. atletic. Dispozitivul fēnix 3 necesită
încheietura mâinii sau un monitor cardiac compatibil.
pulsul măsurat la încheietura mâinii sau un monitor cardiac
Măsurătorile sunt estimări care vă pot ajuta să monitorizaţi şi să
pentru piept compatibil pentru a afişa estimarea volumului VO2
vă înţelegeţi activităţile de antrenament şi performanţele
max.. Dispozitivul efectuează estimări separate ale nivelului
înregistrate în timpul curselor. Aceste valori estimate sunt
maxim de VO2 pentru alergare şi mers pe bicicletă. Puteţi
furnizate şi susţinute de Firstbeat.
asocia dispozitivul cu un contor de putere compatibil pentru a
afişa estimarea volumului VO2 max. pentru mers pe bicicletă.
NOTĂ: este posibil ca prima dată estimările să pară inexacte.
Dispozitivul vă solicită să efectuaţi câteva activităţi pentru a afla
Estimarea volumului VO2 max. este afişată sub forma unui
date despre performanţele dvs.
număr şi ca poziţie pe indicatorul color.
VO2 max.: vO2 max. este volumul maxim de oxigen (în mililitri)
pe care îl puteţi consuma pe minut pe kilogram de greutate
corporală la performanţa maximă.
Duratele estimate ale curselor: dispozitivul utilizează
estimarea volumului VO2 max. şi surse de date publicate
pentru a oferi o durată ţintă a cursei pe baza stării dvs.
atletice curente. Această estimare presupune, de asemenea,
că aţi finalizat antrenamentul adecvat pentru cursa
respectivă.
Consultantul pentru recuperare: consultantul pentru
Mov
Superior
recuperare afişează cât timp a rămas până să vă recuperaţi
Albastru
Excelent
complet şi să fiţi pregătit pentru următorul exerciţiu solicitant.
Verde
Bun
Scor stres: scorul de stres necesită un monitor cardiac. Scorul
de stres măsoară variaţia pulsului dvs. în timp ce staţi
4
Funcţii pentru ritm cardiac
Portocaliu
Suficient
Roşu
Slab
Datele despre volumul VO2 max. şi analiza acestuia sunt
furnizate cu permisiunea The Cooper Institute . Pentru mai
multe informaţii, consultaţi anexa (Clasificările standard ale
volumului maxim de O2, pagina 28) şi accesaţi
www.CooperInstitute.org.
®
Obţinerea estimării valorii VO2 max. pentru alergare
Înainte de a vizualiza estimarea valorii VO2 max., trebuie să
purtaţi monitorul cardiac să îl asociaţi cu dispozitivul (Asocierea
senzorilor ANT+, pagina 22). Dacă dispozitivul dvs. fēnix 3 s-a
aflat în pachet cu un monitor cardiac, dispozitivele sunt deja
asociate. Pentru cea mai precisă estimare, finalizaţi
configurarea profilului de utilizator (Setarea profilului de
utilizator, pagina 10) şi setaţi pulsul maxim (Setarea zonelor
de puls, pagina 10).
NOTĂ: este posibil ca la început estimarea să pară imprecisă.
Dispozitivul necesită să efectuaţi câteva alergări pentru a afla
despre performanţa dvs. de alergare.
1 Alergaţi timp de cel puţin 10 minute în exterior.
2 După ce alergaţi, selectaţi Save.
3 Ţineţi apăsat pe UP.
4 Selectaţi My Stats > VO2 Max. > Running.
Obţinerea estimării valorii VO2 max. pentru ciclism
Înainte de a vizualiza estimarea valorii VO2 max., trebuie să
purtaţi monitorul cardiac, să instalaţi dispozitivul de măsurare a
puterii şi să le asociaţi cu dispozitivul fēnix 3 (Asocierea
senzorilor ANT+, pagina 22). Dacă dispozitivul dvs. fēnix 3 s-a
aflat în pachet cu un monitor cardiac, dispozitivele sunt deja
asociate. Pentru cea mai precisă estimare, finalizaţi
configurarea profilului de utilizator (Setarea profilului de
utilizator, pagina 10) şi setaţi pulsul maxim (Setarea zonelor
de puls, pagina 10).
NOTĂ: este posibil ca la început estimarea să pară imprecisă.
Dispozitivul necesită să efectuaţi câteva ture cu bicileta pentru a
afla despre performanţa dvs. de ciclism.
1 Mergeţi cu bicicleta într-un ritm stabil, la intensitate risicată
timp de cel puţin 20 de minute la exterior.
2 După ce mergeţi cu bicicleta, selectaţi Save.
3 Ţineţi apăsat pe UP.
4 Selectaţi My Stats > VO2 Max. > Cycling.
Vizualizarea duratelor prevăzute ale curselor
Această funcţie necesită un monitor de frecvenţă cardiacă.
Pentru o estimare de cea mai mare acurateţe, finalizaţi
configurarea profilului de utilizator (Setarea profilului de
utilizator, pagina 10) şi setaţi frecvenţa dvs. cardiacă maximă
(Setarea zonelor de puls, pagina 10). Dispozitivul utilizează
estimarea volumului VO2 max. (Despre estimarea volumelor
VO2 max., pagina 4) şi surse de date publicate pentru a oferi o
durată ţintă a cursei pe baza stării dvs. atletice curente. Această
estimare presupune, de asemenea, că aţi finalizat
antrenamentul adecvat pentru cursa respectivă.
NOTĂ: este posibil ca prima dată datele prevăzute să pară
inexacte. Dispozitivul are nevoie de câteva alergări pentru a
memora comportamentul performanţele dvs. de alergare.
Selectaţi UP > My Stats > Race Predictor.
Duratele prevăzute ale curselor sunt afişate pentru distanţele
de 5K (5000 m), 10K (10000 m), semimaraton şi maraton.
Durata de recuperare
Puteţi utiliza dispozitivul Garmin cu pulsul măsurat la încheietura
mâinii sau un monitor cardiac pentru piept compatibil pentru a
afişa durata rămasă până vă veţi recupera complet şi veţi fi
pregătit pentru următorul exerciţiu solicitant.
Funcţii pentru ritm cardiac
Durata de recuperare: durata de recuperare este afişată
imediat după o activitate. Timpul este contorizat prin
numărătoare inversă până în momentul optim pentru a
încerca un alt exerciţiu solicitant.
Activarea consultantului pentru recuperare
Pentru o estimare cât mai precisă, finalizaţi configurarea
profilului de utilizator (Setarea profilului de utilizator,
pagina 10) şi setaţi pulsul maxim (Setarea zonelor de puls,
pagina 10).
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi My Stats > Recovery Advisor > Status > On.
3 Începeţi alergarea.
După 6-20 de minute, este afişat nivelul dvs. de performanţă
(Vizualizarea nivelului de performanţă, pagina 6).
4 După ce alergaţi, selectaţi Save.
Este afişată durata recuperării. Durata maximă este de 4 zile.
Pulsul de recuperare
Dacă vă antrenaţi cu pulsul măsurat la încheietura mâinii sau un
monitor cardiac pentru piept compatibil, puteţi verifica valoarea
pulsului dvs. de recuperare după fiecare activitate. Pulsul de
recuperare este diferenţa dintre pulsul în timpul exerciţiilor şi
pulsul la două minute după oprirea exerciţiului. De exemplu,
după o alergare de antrenament tipică, opriţi cronometrul. Pulsul
dvs. este 140 bpm. După două minute de inactivitate sau de
repaus, pulsul dvs. este 90 bpm. Pulsul de recuperare este 50
bpm (140 minus 90). Unele studii au stabilit o legătură între
pulsul de recuperare şi sănătatea inimii. Valorile numerice mai
mari indică în general inimi mai sănătoase.
SUGESTIE: pentru rezultate optime, este bine să încetaţi orice
mişcare timp de două minute, cât dispozitivul calculează
valoarea pulsului de recuperare. După afişarea valorii
respective, puteţi salva activitatea sau puteţi renunţa la ea.
Prag lactat
Pragul de lactat este acea intensitate a exerciţiilor la care
lactatul (acidul lactic) începe să se acumuleze în fluxul sangvin.
Pentru alergare, acesta este nivelul estimat al efortului sau al
ritmului. Când un alergător depăşeşte acest prag, oboseala
începe să se intensifice cu acceleraţie. Pentru alergătorii care
au experienţă, pragul survine la aproximativ 90% din frecvenţa
lor cardiacă maximă şi la un ritm corespunzător curselor de 10k
(10000 m) şi semimaraton. Pentru alergătorii de nivel mediu,
pragul de lactat survine adesea când au mult sub 90% din
frecvenţa cardiacă maximă. Cunoaşterea pragului dvs. de lactat
vă poate ajuta să stabiliţi intensitatea antrenamentelor sau
momentul în care să vă autodepăşiţi în timpul unei curse.
Dacă deja ştiţi care este valoarea frecvenţei dvs. cardiace la
pragul de lactat, o puteţi introduce în setările profilului dvs. de
utilizator (Setarea zonelor de puls, pagina 10).
Efectuarea unui test ghidat pentru determinarea pragului
lactat
Înainte de a putea efectua testul ghidat, trebuie să vă puneţi un
monitor cardiac şi să îl asociaţi cu dispozitivul (Asocierea
senzorilor ANT+, pagina 22). De asemenea, trebuie să aveţi o
estimare a volumului VO2 max., de la o alergare anterioară
(Despre estimarea volumelor VO2 max., pagina 4).
SUGESTIE: dispozitivul are nevoie să efectuaţi câteva alergări
cu un monitor cardiac, pentru a estima exact valoarea pulsului
maxim şi a volumului VO2 max.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi My Stats > Lactate Threshold > Do Guided Test.
3 Selectaţi un profil de alergare în aer liber.
Pentru finalizarea testului este necesară funcţia GPS.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
5
Situaţia performanţelor
La finalizarea activităţii, de ex., alergare sau mers pe bicicletă,
funcţia de nivel de performanţă vă analizează ritmul, pulsul şi
variaţia acestuia pentru a realiza o estimare în timp real a
capacităţii dvs. de efort în comparaţie cu nivelul dvs. mediu al
stării atletice. Valorile nivelului de performanţă variază de la -20
la +20. În primele 6 - 20 de minute de activitate, ceasul afişează
scorul nivelului dvs. de performanţă. De exemplu, scorul +5
arată că sunteţi odihnit, vioi şi capabil să alergaţi bine sau să
mergeţi bine pe bicicletă. Puteţi adăuga nivelul de performanţă
sub forma unui câmp de date pe unul din ecranele de
antrenament, pentru a vă monitoriza abilităţile pe toată durata
activităţii. Nivelul de performanţă poate fi, de asemenea, un
indicator al nivelului de oboseală, în special la finalul unei
alergări de lungă durată sau al unei curse de ciclism.
NOTĂ: dispozitivul necesită câteva alergări cu un monitor
cardiac, pentru a estima exact valoarea VO2 max. şi a memora
date privind abilităţile dvs. de alergare sau de mers pe bicicletă
(Despre estimarea volumelor VO2 max., pagina 4).
Vizualizarea nivelului de performanţă
Această funcţie necesită pulsul măsurat la încheietura mâinii
sau un monitor cardiac pentru piept compatibil. Dacă utilizaţi un
monitor cardiac pentru piept, trebuie să vi-l puneţi şi să îl
asociaţi cu dispozitivul dvs. (Asocierea senzorilor ANT+,
pagina 22). Dacă dispozitivul dvs. fēnix 3 a fost livrat împreună
cu un monitor cardiac, dispozitivele sunt deja asociate.
Dispozitivul analizează nivelul dvs. de performanţă în funcţie de
puls şi de putere.
1 Adăugaţi Perform. Cond. pe un ecran de date
(Personalizarea ecranelor de date, pagina 19).
2 Începeţi alergarea sau cursa de ciclism.
După 6-20 de minute, este afişat nivelul dvs. de performanţă.
3 Derulaţi la ecranul de date pentru a vă vizualiza nivelul de
performanţă pe durata alergării sau a mersului pe bicicletă.
Scor de stres
Scorul de stres este rezultatul unui test de trei minute efectuat în
timp ce staţi nemişcat, în timp ce dispozitivul fēnix 3 analizează
variaţia pulsului pentru a vă determina nivelul de stres general.
Antrenamentele, somnul, nutriţia şi stresul în general, toate au
impact asupra performanţelor unui alergător. Intervalul scorului
de stres este de la 1 la 100, unde 1 reprezintă un nivel redus de
stres, iar 100 reprezintă un nivel foarte ridicat de stres.
Cunoaşterea scorului de stres vă poate ajuta să decideţi dacă
corpul dvs. este pregătit pentru un antrenament solicitant de
alergare sau pentru yoga.
Vizualizarea scorului de stres
Înainte de a vă vizualiza scorul de stres, trebuie să vă puneţi un
monitor cardiac, să îl asociaţi cu dispozitivul (Asocierea
senzorilor ANT+, pagina 22)şi să afişaţi aplicaţia pentru scorul
de stres în lista cu aplicaţii (Setări ale aplicaţiei de activitate,
pagina 18).
SUGESTIE: Garmin recomandă măsurarea scorul de stres
aproximativ la aceeaşi oră şi în aceleaşi condiţii în fiecare zi.
1 De pe ceas, selectaţi START.
2 Selectaţi Stress Score.
3 Selectaţi START.
4 Staţi nemişcat şi odihniţi-vă 3 minute.
Activităţi
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat pentru activităţi de interior, de
exterior, pentru sport de performanţă şi pentru fitness. La
începerea unei activităţi, dispozitivul afişează şi înregistrează
datele senzorului. Puteţi salva activităţi şi le puteţi distribui în
comunitatea Garmin Connect.
6
De asemenea, puteţi adăuga aplicaţii de activităţi Connect IQ™
dispozitivului dvs. Garmin Connect utilizând contul dvs.
(Caracteristici Connect IQ, pagina 17).
Începerea unei activităţi
La începerea unei activităţi, GPS porneşte automat (dacă este
necesar). La oprirea activităţii, dispozitivul revine la modul ceas.
1 De pe ceas, selectaţi START.
2 Selectaţi o activitate.
3 Dacă este necesar, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
introduce informaţii suplimentare.
4 Dacă este necesar, aşteptaţi până când dispozitivul se
conectează la senzorii dvs. ANT+.
5 Dacă activitatea necesită GPS, ieşiţi afară şi aşteptaţi ca
dispozitivul să localizeze sateliţii.
6 Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
NOTĂ: dispozitivul nu înregistrează datele dvs. de activitate
până când nu porniţi cronometrul.
Oprirea unei activităţi
NOTĂ: unele opţiuni nu sunt disponibile pentru unele activităţi.
1 Selectaţi STOP.
Dacă nu salvaţi activitatea manual după oprirea acesteia,
dispozitivul o salvează automat după 25 de minute.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vă relua activitatea, selectaţi Resume.
• Pentru a salva activitatea şi a reveni la modul ceas,
selectaţi Save.
• Pentru a ignora activitatea şi a reveni la modul ceas,
selectaţi Discard.
• Pentru a vă urmări datele de la punctul de început al
activităţii dvs., selectaţi TracBack.
• Pentru a suspenda activitatea şi a o relua la un moment
ulterior, selectaţi Resume Later.
Schi
Schiul fond
Înainte de a schia, trebuie să încărcaţi dispozitivul (Încărcarea
dispozitivului, pagina 1).
1 De pe ceas, selectaţi START.
2 Selectaţi XC Ski.
3 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
4 Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
Istoricul este înregistrat numai când cronometrul este în
funcţiune.
5 Începeţi activitatea.
6 Selectaţi LAP pentru a înregistra ture (opţional).
7 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza paginile de date
(opţional).
8 După finalizarea activităţii, selectaţi STOP > Save.
Coborârea pe schi sau snowboard
Înainte de a schia sau practica snowboardul, trebuie să încărcaţi
dispozitivul (Încărcarea dispozitivului, pagina 1).
1 De pe ceas, selectaţi START.
2 Selectaţi Ski / Board.
3 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
4 Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
Istoricul este înregistrat numai când cronometrul este în
funcţiune.
5 Începeţi activitatea.
Activităţi
Funcţia de înregistrare automată coborâri este activată
implicit. Această caracteristică înregistrează automat noile
coborâri pe baza mişcării dvs. Cronometrul se opreşte când
nu mai coborâţi sau când vă aflaţi în telescaun. Cronometrul
rămâne oprit în timpul urcării cu telescaunul.
6 Dacă este necesar, începeţi să vă coborâţi pentru a reporni
cronometrul.
7 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza paginile de date
(opţional).
8 După finalizarea activităţii, selectaţi STOP > Save.
Vizualizarea coborârilor cu schiurile
Dispozitivul dvs. înregistrează detaliile fiecărei coborâri cu
schiurile sau snowboardul. Puteţi vizualiza detaliile coborârii de
pe ecranul oprit sau în timp ce cronometrul funcţionează.
1 Începeţi o activitate de schi sau snowboard.
2 Ţineţi apăsat pe UP.
3 Selectaţi View Runs.
4 Selectaţi UP şi DOWN pentru a vizualiza detaliile ultimei
coborâri, ale coborârii curente şi un sumar al tuturor
coborârilor.
Ecranele coborârilor includ timpul, distanţa parcursă, viteza
maximă, viteza medie şi coborârea totală.
Drumeţie montană
Efectuarea unei drumeţii montane
Înainte de a porni într-o drumeţie montană, trebuie să încărcaţi
dispozitivul (Încărcarea dispozitivului, pagina 1).
1 De pe ceas, selectaţi START.
2 Selectaţi Hike.
3 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
4 Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
Istoricul este înregistrat numai când cronometrul este în
funcţiune.
5 Începeţi activitatea.
Dispozitivul înregistrează un traseu în timpul drumeţiei
montane.
6 Când trebuie să luaţi o pauză sau să opriţi înregistrarea
dispozitivului, selectaţi STOP > Resume Later.
Dispozitivul salvează starea drumeţiei dvs. şi intră în modul
de economisire a energiei.
7 Selectaţi START > Hike > Resume pentru a relua
monitorizarea.
8 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza paginile de date
(opţional).
9 După finalizarea activităţii, selectaţi STOP > Save.
Rulează
Efectuarea unei alergări
Înainte de a merge să alergaţi, încărcaţi dispozitivul (Încărcarea
dispozitivului, pagina 1). Înainte de a utiliza un senzor ANT+ în
timpul alergării, trebuie să asociaţi senzorul cu dispozitivul dvs.
(Asocierea senzorilor ANT+, pagina 22).
1 Montaţi-vă senzorii ANT+, precum un senzor de talpă sau un
monitor cardiac (opţional) pe corp.
2 De pe ceas, selectaţi START.
3 Selectaţi Run.
4 Când utilizaţi senzori ANT+ opţionali, aşteptaţi ca dispozitivul
să se conecteze cu senzorii.
5 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
6 Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
Activităţi
Istoricul este înregistrat numai când cronometrul este în
funcţiune.
7 Începeţi activitatea.
8 Selectaţi LAP pentru a înregistra turele (opţional).
9 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza paginile de date
(opţional).
10 După finalizarea activităţii, selectaţi STOP > Save.
Utilizarea metronomului
Caracteristica metronom redă tonuri într-un ritm stabil, pentru a
vă ajuta să vă îmbunătăţiţi performanţa antrenându-vă la o
cadenţă mai rapidă, mai lentă sau mai consecventă.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Apps.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi Metronome > Status > On.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Beats / Minute pentru a introduce o valoare pe
baza cadenţei pe care doriţi să o menţineţi.
• Selectaţi Alert Frequency pentru a personaliza frecvenţa
bătăilor.
• Selectaţi Sounds pentru a personaliza tonul şi vibraţia
metronomului.
6 Dacă este necesar, selectaţi Preview pentru a asculta
caracteristica metronom înainte de a alerga.
7 Ţineţi apăsat pe DOWN pentru a reveni la ceas.
8 Efectuaţi o alergare (Efectuarea unei alergări, pagina 7).
Metronomul porneşte automat.
9 În timpul alergării, selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza
ecranul metronomului.
10 Dacă este necesar, ţineţi apăsat pe UP pentru a schimba
setările metronomului.
Ciclism
O tură cu bicicleta
Înainte de a face o tură cu bicicleta, încărcaţi dispozitivul
(Încărcarea dispozitivului, pagina 1). Înainte de a utiliza un
senzor ANT+ în timpul mersului cu bicicleta, trebuie să asociaţi
senzorul cu dispozitivul dvs. (Asocierea senzorilor ANT+,
pagina 22).
1 Asociaţi-vă senzorii ANT+, precum un monitor cardiac, un
senzor de viteză sau un senzor de cadenţă (opţional).
2 De pe ceas, selectaţi START.
3 Selectaţi Bike.
4 Când utilizaţi senzori ANT+ opţionali, aşteptaţi ca dispozitivul
să se conecteze cu senzorii.
5 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
6 Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
Istoricul este înregistrat numai când cronometrul este în
funcţiune.
7 Începeţi activitatea.
8 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza paginile de date
(opţional).
9 După finalizarea activităţii, selectaţi STOP > Save.
7
Înot
ATENŢIONARE
Dispozitivul este destinat pentru înotul la suprafaţă. Efectuarea
de scufundări cu dispozitivul poate deteriora produsul şi va
conduce la anularea garanţiei.
NOTĂ: dispozitivul nu poate înregistra date privind pulsul în timp
ce înotaţi.
Utilizarea în bazinul de înot
Înainte de a înota, trebuie să încărcaţi dispozitivul (Încărcarea
dispozitivului, pagina 1).
1 De pe ceas, selectaţi START.
2 Selectaţi Pool Swim.
3 Selectaţi lungimea bazinului sau introduceţi o lungime
personalizată.
4 Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
Istoricul este înregistrat numai când cronometrul este în
funcţiune.
5 Începeţi activitatea.
Dispozitivul înregistrează automat intervalele de înot şi
lungimile.
6 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza paginile de date
(opţional).
7 Când vă odihniţi, selectaţi LAP pentru a întrerupe
cronometrul.
8 Selectaţi LAP pentru a reporni cronometrul.
9 După finalizarea activităţii, selectaţi STOP > Save.
Terminologie din domeniul înotului
Lungime: o deplasare de-a lungul bazinului.
Interval: una sau mai multe lungimi consecutive. Un interval nou
începe după ce vă odihniţi.
Mişcare: o mişcare se execută de fiecare dată când braţul care
poartă dispozitivul execută un ciclu complet.
SWOLF: punctajul dvs. SWOLF este suma dintre durata pe o
lungime de bazin şi numărul de mişcări pe lungimea
respectivă. De exemplu, 30 de secunde plus 15 mişcări
reprezintă un scor SWOLF de 45. Pentru înotul în ape
deshise, punctajul SWOLF se calculează pe 25 de metri.
Scorul SWOLF reprezintă o măsură a eficienţei înotului şi, ca
la golf, un scor mai redus este mai performant.
Tipuri de mişcări
Este disponibilă identificarea tipului de mişcare numai pentru
înotul la bazin. Tipul dvs. de mişcare este identificat la sfârşitul
unei lungimi. Tipurile de mişcări apar când vizualizaţi istoricul
intervalelor. De asemenea, puteţi selecta tipul de mişcare drept
câmp de date personalizat (Personalizarea ecranelor de date,
pagina 19).
Free
Freestyle
Back
Înot pe spate
Breast Bras
Fly
Fluture
Mixed Mai mult de un tip de mişcare într-un interval
Drill
Utilizat pentru înregistrarea exerciţiilor (Antrenament cu jurnalul
de exerciţii, pagina 8)
Odihnire în timpul înotului în bazin
Ecranul de odihnă implicit afişează două cronometre de odihnă.
De asemenea, afişează timpul şi distanţa pentru ultimul interval
finalizat.
NOTĂ: datele activităţii de înot nu sunt înregistrate în timpul
unei pauze.
1 În timpul activităţii de înot, selectaţi LAP pentru a începe o
pauză.
8
Afişajul se schimbă la text alb pe un fundal negru, iar ecranul
de odihnă apare.
2 În timpul unei pauze, selectaţi UP sau DOWN pentru a
vizualiza ecranele de date (opţional).
Selectaţi
LAP şi continuaţi înotul.
3
4 Repetaţi pentru intervale de odihnă suplimentare.
Antrenament cu jurnalul de exerciţii
Caracteristica jurnal de exerciţii este disponibilă numai pentru
înotul în bazin. Puteţi utiliza caracteristica jurnal de exerciţii
pentru a înregistra manual seturile de bătăi din picioare, înotul
cu tracţiunea unui singur braţ sau orice tip de înot care nu face
parte din cele patru stiluri principale.
SUGESTIE: puteţi personaliza ecranele de date şi câmpurile de
date pentru activitatea dvs. de înot în bazin (Personalizarea
ecranelor de date, pagina 19).
1 De pe ceas, selectaţi START.
2 Selectaţi Pool Swim.
3 Selectaţi START pentru a porni cronometrul activităţii.
4 În timpul activităţii de înot în bazin, selectaţi UP sau DOWN
pentru a vizualiza ecranul de înregistrare a exerciţiilor.
5 Selectaţi LAP pentru a porni cronometrul exerciţiului.
6 După ce finalizaţi un interval de exerciţiu, selectaţi LAP.
Cronometrul pentru exerciţiu se opreşte, dar cronometrul
pentru activitate continuă să înregistreze întreaga sesiune de
înot.
7 Selectaţi o distanţă pentru exerciţiul finalizat.
Treptele de distanţă se bazează pe dimensiunea de bazin
selectată pentru profilul activităţii.
8 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a porni un alt interval de exerciţiu, selectaţi LAP.
• Pentru a porni un interval de înot, selectaţi UP sau DOWN
pentru a reveni la ecranele de antrenament pentru înot.
9 După finalizarea activităţii, selectaţi STOP > Save.
Înotul în apă deschisă
Înainte de a înota, trebuie să încărcaţi dispozitivul (Încărcarea
dispozitivului, pagina 1).
1 De pe ceas, selectaţi START.
2 Selectaţi Open Water.
3 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
4 Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
Istoricul este înregistrat numai când cronometrul este în
funcţiune.
5 Începeţi activitatea.
6 Selectaţi LAP pentru a înregistra un interval (opţional).
7 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza paginile de date
(opţional).
8 După finalizarea activităţii, selectaţi STOP > Save.
Sporturi acvatice
Începerea unei activităţi de vâslire cu padela pe placă,
stând în picioare
1 Asociaţi senzorul ANT+, de ex., un monitor de ritm cardiac
(opţional).
2 De pe ceas, selectaţi START.
3 Selectaţi SUP.
4 Când utilizaţi senzori ANT+ opţionali, aşteptaţi ca dispozitivul
să se conecteze cu senzorii.
5 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
6 Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
Activităţi
Istoricul este înregistrat numai când cronometrul este în
funcţiune.
7 Începeţi activitatea.
8 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza paginile de date
(opţional).
9 După finalizarea activităţii, selectaţi STOP > Save.
Începerea unei activităţi de canotaj
1 Asociaţi senzorul ANT+, de ex., un monitor cardiac (opţional).
2 De pe ceas, selectaţi START.
3 Selectaţi Row.
4 Când utilizaţi senzori ANT+ opţionali, aşteptaţi ca dispozitivul
5
6
7
8
9
să se conecteze cu senzorii.
Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
Istoricul este înregistrat numai când cronometrul este pornit.
Începeţi activitatea.
Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza paginile de date
(opţional).
După finalizarea activităţii, selectaţi STOP > Save.
Activităţi în interior
Dispozitivul fēnix 3 poate fi utilizat pentru antrenament în
interior, precum alergarea pe bandă sau utilizarea unei biciclete
ergonomice. GPS-ul este oprit pentru activităţi în interior.
Când alergaţi sau mergeți pe jos cu GPS-ul oprit, viteza,
distanţa şi cadenţa sunt calculate utilizând accelerometrul
înglobat în dispozitiv. Accelerometrul se calibrează automat.
Precizia datelor de viteză, distanţă şi cadenţă se îmbunătăţeşte
după câteva alergări sau plimbări pe jos în aer liber cu ajutorul
GPS-ului.
SUGESTIE: dacă vă ţineţi de balustrada pistei reduceţi precizia.
Puteţi utiliza un senzor de picior pentru a înregistra ritmul,
distanţa şi cadenţa.
Când mergeţi pe bicicletă cu funcţia GPS dezactivată, viteza şi
distanţa nu sunt disponibile decât dacă aveţi un senzor opţional
care trimite date despre viteză şi distanţă către dispozitiv (de
exemplu, un senzor de viteză sau un senzor de cadenţă).
Sporturi multiple
Atleţii de triatlon, biatlon şi alţi practicanţi de multi-sport pot
profita de activităţile multi-sport, precum Triathlon sau Swimrun.
În timpul unei activităţi de sporturi multiple, puteţi trece de la o
activitate la alta şi puteţi vedea în continuare timpul şi distanţa
totale. De exemplu, puteţi comuta de la ciclism la alergare şi vă
puteţi vizualiza timpul şi distanţa totale pentru ciclism şi alergare
pe parcursul întregii activităţi de sporturi multiple.
Puteţi personaliza o activitate multi-sport sau puteţi folosi
configuraţia activităţi de triatlon implicită pentru un triatlon
standard.
Începerea unui triatlon sau a unei activităţi de sporturi
multiple
Înainte de a începe o activitate, trebuie să încărcaţi dispozitivul
(Încărcarea dispozitivului, pagina 1). Înainte de a utiliza un
senzor ANT+, trebuie să asociaţi senzorul cu dispozitivul dvs.
(Asocierea senzorilor ANT+, pagina 22).
1 Sincronizaţi-vă senzorii ANT+, precum un senzor de picior
sau un monitor cardiac (opţional).
2 De pe ceas, selectaţi START.
3 Selectaţi Triathlon sau o activitate de sporturi multiple
personalizată.
4 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
5 Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
Activităţi
Istoricul este înregistrat numai când cronometrul este în
funcţiune.
6 Începeţi prima activitate.
7 Selectaţi LAP pentru a trece la următoarea activitate.
Dacă trecerile sunt dezactivate, timpul de trecere este
înregistrat separat de duratele activităţii.
8 Dacă este necesar, selectaţi LAP pentru a începe
următoarea activitate.
9 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza paginile de date
(opţional).
După
finalizarea activităţii, selectaţi STOP > Save.
10
Crearea unei activităţi personalizate
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Apps > Add New.
3 Selectaţi un tip de activitate.
4
5
6
7
8
9
NOTĂ: în cazul în care creaţi o activitate de sporturi multiple
personalizată, vi se solicită să selectaţi una sau mai multe
activităţi şi să includeţi treceri.
Dacă este necesar, selectaţi o culoare de accentuare.
Dacă este necesar, selectaţi o pictogramă.
Selectaţi un nume sau introduceţi un nume personalizat.
Numele de activităţi duplicate includ un număr, de exemplu:
Triatlon(2).
Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Use Default pentru a crea activitatea dvs.
personalizată pornind de la setările de sistem implicite.
• Selectaţi o copie a unei activităţi existente pentru a crea
activitatea dvs. personalizată pornind de la una dintre
activităţile dvs. salvate.
Dacă este necesar, selectaţi modul GPS.
Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Done pentru a salva şi a folosi activitatea
personalizată.
• Selectaţi Edit Settings pentru a personaliza setările de
activitate specifice.
Golf
Partide de golf
Înainte de a juca pe un teren de golf pentru prima dată, trebuie
să îl descărcaţi din aplicaţia Garmin Connect Mobile (Garmin
Connect, pagina 17). Terenurile descărcate din aplicaţia
Garmin Connect Mobile sunt actualizate automat. Înainte de a
juca golf, trebuie să încărcaţi dispozitivul (Încărcarea
dispozitivului, pagina 1).
1 De pe ceas, selectaţi START.
2 Selectaţi Golf.
3 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
4 Selectaţi un teren din lista de terenuri disponibile.
5 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza paginile de date
(opţional).
Dispozitivul execută automat tranziţiile atunci când treceţi la
gaura următoare.
6 După încheierea activităţii, selectaţi START > End Round >
Yes.
Informaţii privind găurile
: Deoarece locaţiile steagurilor se modifică, dispozitivul
calculează distanţa până la partea frontală, mediană şi
posterioară a greenului, dar nu şi locaţia reală a steagurilor.
9
4 Dacă este necesar, selectaţi Reset pentru a reseta distanţa
în orice moment.
Antrenament
Setarea profilului de utilizator
À
Á
Â
Ã
Ä
Distanţa până în mijlocul greenului
Vă puteţi actualiza setările legate de sex, anul naşterii, înălţime,
greutate, zonă de puls şi zonă de putere. Dispozitivul utilizează
aceste informaţii pentru a calcula date de antrenament precise.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi My Stats > User Profile.
3 Selectaţi o opţiune.
Distanţa până la partea frontală a greenului
Obiective fitness
Par pentru gaură
Cunoaşterea zonelor dvs. de puls vă poate ajuta să vă măsuraţi
şi să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică prin înţelegerea şi aplicarea
acestor principii.
• Pulsul dvs. este o măsură excelentă a intensităţii exerciţiilor.
• Antrenamentele desfăşurate în anumite zone de puls vă pot
ajuta să vă îmbunătăţiţi capacitatea şi rezistenţa
cardiovasculară.
• Cunoaşterea zonelor dvs. de puls poate preveni
antrenamentele în exces şi poate reduce riscul de vătămare.
Dacă vă cunoaşteţi pulsul maxim, puteţi utiliza tabelul (Calculul
zonelor de puls, pagina 11) pentru a determina cea mai bună
zonă de puls pentru obiectivele dvs. de fitness.
Dacă nu vă cunoaşteţi pulsul maxim, utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet. Unele săli de sport şi
centre de sănătate pot asigura un test de măsurare a pulsului
maxim. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs.
Numărul găurii curente
Distanţa până în spatele greenului
Gaura următoare
Gaură anterioară
Vizualizarea distanţelor de tip layup şi dogleg
Puteţi vizualiza o listă a distanţelor de tip layup şi dogleg pentru
găurile de la stâlpii 4 şi 5.
Selectaţi START > Layups.
Fiecare layup şi distanţa parcursă pentru a ajunge la fiecare
layup apar pe ecran.
NOTĂ: distanţele sunt eliminate de pe listă pe măsură ce le
parcurgeţi.
Utilizarea odometrului de golf
Puteţi utiliza odometrul pentru a înregistra timpul, distanţa şi
numărul de paşi. Odometrul porneşte şi se opreşte automat la
începerea sau la încheierea unui circuit.
1 Selectaţi START > Odometer.
2 Dacă este necesar, selectaţi Reset pentru a reseta
odometrul la zero.
Ţinerea scorului
1 Din ecranul cu informaţii despre găuri, selectaţi START >
Start Scoring.
Tabela de scor apare atunci când vă aflaţi pe gazon.
2 Selectaţi DOWN sau UP pentru a stabili scorul.
Scorul total À este actualizat.
Examinarea scorurilor
1 Selectaţi START > Scorecard şi selectaţi o gaură.
2 Selectaţi DOWN sau UP pentru a modifica scorul pentru
gaura respectivă.
Măsurarea unei aruncări
1 Efectuaţi o aruncare şi urmăriţi locul de cădere a mingii.
2 Selectaţi START > Measure Shot.
3 Deplasaţi-vă pe jos sau cu maşina până la bilă.
Distanţa se resetează automat atunci când treceţi la orificiul
următor.
10
Despre zonele de puls
Numeroşi sportivi utilizează zonele de puls pentru a măsura şi
a-şi mări rezistenţa cardiovasculară şi pentru a-şi îmbunătăţi
nivelul de fitness. O zonă de puls este un interval setat de bătăi
pe minut. Cele cinci zone de puls comun acceptate sunt
numerotate de la 1 la 5, în ordinea crescătoare a intensităţii. În
general, zonele de puls sunt calculate sub formă de procente
din pulsul maxim.
Setarea zonelor de puls
Dispozitivul utilizează informaţiile din profilul dvs. de utilizator,
din configurarea iniţială, pentru a determina zonele implicite ale
ritmului cardiac. Dispozitivul prezintă zone distincte de puls
pentru alergare, ciclism şi înot. Pentru a obţine datele cele mai
precise privind caloriile pe durata activităţii dvs., setaţi ritmul
dvs. cardiac maxim. De asemenea, puteţi seta fiecare zonă de
ritm cardiac şi puteţi introduce manual ritmul dvs. cardiac în
repaus. Puteţi regla manual zonele pe dispozitiv sau utilizând
contul dvs. Garmin Connect.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi My Stats > User Profile > Heart Rate Zones.
3 Selectaţi Default pentru a vizualiza valorile implicite
(opţional).
Valorile implicite pot fi aplicate pentru alergare, ciclism şi înot.
4 Selectaţi Running, Cycling sau Swimming.
5 Selectaţi Preference > Set Custom.
6 Selectaţi Max. HR şi introduceţi valoarea maximă a pulsului.
7 Selectaţi LTHR şi introduceţi pulsul dvs. la pragul de lactat.
Puteţi efectua un test ghidat pentru a vă estima pragul de
lactat (Prag lactat, pagina 5).
8 Selectaţi Resting HR şi introduceţi valoarea pulsului în
repaus.
9 Selectaţi Zones > Based On.
Antrenament
10 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi BPM pentru a vizualiza şi pentru a edita zonele
în bătăi pe minut.
• Selectaţi %Max. HR pentru a vizualiza şi edita zonele sub
forma unui procent din pulsul dvs. maxim.
• Selectaţi %HRR pentru a vizualiza şi edita zonele sub
forma unui procent din rezerva de ritm cardiac (ritmul
cardiac maxim minus ritmul cardiac la repaus).
• Selectaţi %LTHR pentru a vizualiza şi a edita zonele ca
procent din pulsul dvs, la pragul de lactat.
11 Selectaţi o zonă şi introduceţi o valoare pentru fiecare zonă.
Puteţi lăsa dispozitivul să seteze zonele frecvenţei dvs.
cardiace
Setările implicite permit dispozitivului să detecteze frecvenţa
dvs. cardiacă maximă şi să seteze zonele frecvenţei dvs.
cardiace ca procent din frecvenţa dvs. cardiacă maximă.
• Asiguraţi-vă că setările profilului dvs. de utilizator sunt
corecte (Setarea profilului de utilizator, pagina 10).
• Alergați des cu monitorul cardiac la încheietură sau la piept.
• Încercaţi câteva planuri de antrenare a pulsului dvs.,
disponibile în contul dvs. Garmin Connect.
• Vizualizaţi tendinţele şi durata pentru pulsul dvs. pe zone
utilizând contul dvs.Garmin Connect.
Calculul zonelor de puls
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
Beneficii
1
50–60%
Respiraţie ritmică,
relaxată, în ritm uşor
Antrenament aerobic de
nivel începător, stres
redus
2
60-70%
Ritm confortabil,
respiraţie uşor mai
profundă, conversaţie
posibilă
Antrenament cardiovascular de bază, ritm bun
de recuperare
3
70-80%
Ritm moderat,
menţinerea conversaţiei
este mai dificilă
Capacitate aerobică
îmbunătăţită,
antrenament cardiovascular optim
4
80-90%
Ritm rapid şi puţin
incomod, respiraţie
forţată
Capacitate anaerobică
şi prag îmbunătăţite,
viteză îmbunătăţită
Ritm de sprint, nesustenabil pentru o perioadă
prelungită de timp,
respiraţie anevoioasă
Anduranţă anaerobică şi
musculară, putere
crescută
5
90-100%
4 Selectaţi FTP ţi introduceţi vaşloarea dvs. PLF.
5 Selectaţi o zonă şi introduceţi o valoare pentru fiecare zonă.
6 Dacă este necesar, selectaţi Minimum şi introduceţi o
valoare a puterii minime.
Monitorizarea activităţii
Activare Monitorizare activitate
Funcţia de monitorizare a activităţii înregistrează contorul dvs.
zilnic de paşi, distanţa parcursă, numărul de minute de exerciţii,
etajele urcate, numărul de calorii arse şi statisticile de somn
pentru fiecare zi înregistrată. Numărul de calorii arse include
metabolismul dvs. de bază, plus caloriile arse prin activitate.
Funcţia de monitorizare a activităţii poate fi activată în timpul
configurării iniţiale a dispozitivului sau în orice moment.
NOTĂ: activarea monitorizării activităţii poate reduce durata de
viaţă a bateriei între încărcări.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Activity Tracking > Status > On.
Contorul dvs. de paşi nu va apărea până când dispozitivul nu
va localiza sateliţi şi nu va seta automat ora. Este posibil ca
dispozitivul să necesite o vizibilitate neobstrucţionată a
cerului pentru a localiza sateliţii.
Numărul de paşi efectuaţi în timpul zilei apare pe widgetul de
monitorizare a activităţii. Contorul de paşi este actualizat
periodic.
Utilizarea alertei de mişcare
Înainte de a putea utiliza alerta de mişcare, trebuie să activaţi
monitorizarea activităţii şi alerta de mişcare (Activare
Monitorizare activitate, pagina 11).
Repausul pentru perioade îndelungate de timp poate declanşa
modificări nedorite ale stării metabolismului. Alerta de mişcare
vă reaminteşte să faceţi mişcare. După o oră de inactivitate,
apar mesajul Move! şi bara roşie. De asemenea, dispozitivul
emite sunete sau vibrează dacă tonurile sonore sunt activate
(Setări de sistem, pagina 22).
Faceţi o scurtă plimbare (cel puţin câteva minute) pentru a
reseta alerta de mişcare.
Obiectiv automat
Dispozitivul dvs. creează automat un obiectiv zilnic de paşi, pe
baza nivelurilor dvs. anterioare de activitate. În timpul activităţilor
diurne, dispozitivul va indica progresul dvs. în direcţia
obiectivului zilnic À.
Despre atleţii profesionişti
Un atlet profesionist este o persoană care s-a antrenat intens
mulţi ani (exceptând rănirile minore) şi are o frecvenţă cardiacă
în repaus de 60 de bătăi pe minut (bpm) sau mai mică.
Setarea zonelor de putere
Valorile pentru zone sunt valori implicite şi este posibil să nu se
potrivească abilităţilor dvs. personale. Dacă ştiţi valoarea puterii
limită funcţionale (FTP), o puteţi introduce şi puteţi permite
aplicaţiei software să vă calculeze zonele de putere automat.
Puteţi regla manual zonele pe dispozitiv sau utilizând contul dvs.
Garmin Connect.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi My Stats > User Profile > Power Zones > Based
On.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Watts pentru a vizualiza şi pentru a edita zonele
în waţi.
• Selectaţi % FTP pentru a vizualiza şi edita zonele sub
forma unui procent din puterea limită funcţională.
Antrenament
Dacă alegeţi să nu utilizaţi caracteristica de obiectiv automat,
puteţi seta un obiectiv de paşi personalizat în contul dvs. Garmin
Connect.
Monitorizarea repausului
În timp ce dormiţi, dispozitivul vă monitorizează mişcările.
Statisticile de repaus includ numărul total de ore de somn,
nivelurile de somn şi mişcările în somn. Puteţi seta orele dvs.
normale de somn în setările de utilizator din contul dvs. Garmin
Connect. Puteţi vizualiza statisticile din perioadele de somn în
contul dvs. Garmin Connect.
11
Utilizarea monitorizării automate a somnului
Înainte de a putea utiliza monitorizarea automată a somnului,
trebuie să activaţi monitorizarea activităţii (Activare Monitorizare
activitate, pagina 11).
1 Purtaţi dispozitivul în timpul somnului.
2 Încărcaţi datele de monitorizare a somnului pe Garmin
Connect site-ul (Utilizarea Garmin Connect la computer,
pagina 17).
Puteţi vizualiza statisticile de somn în contul Garmin
Connect.
Utilizarea modului Nu deranjaţi
Puteţi utiliza modul Nu deranjaţi pentru a dezactiva iluminarea
de fundal şi alertele prin vibraţii. De exemplu, puteţi utiliza acest
mod atunci când dormiţi sau atunci când vizionaţi un film.
1 Menţineţi apăsat LIGHT.
2 Selectaţi Do Not Disturb.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a activa modul Nu deranjaţi, selectaţi Status > On.
• Pentru a dezactiva modul Nu deranjaţi, selectaţi Status >
Off.
• Pentru a activa automat modul Nu deranjaţi în timpul
orelor de somn, selectaţi Sleep Time.
Minute de exerciţiu
Pentru ameliorarea sănătăţii dvs., organizaţii precum U.S.
Centers for Disease Control and Prevention, American Heart
Association şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă cel
puţin 150 de minute pe săptămână de activitate de intensitate
moderată, precum plimbarea în pas vioi sau 75 de minute de
activitate intensă pe săptămână, precum alergarea.
Dispozitivul monitorizează intensitatea activităţii dvs. şi
urmăreşte timpul dedicat participării la activităţi de intensitate
medie spre înaltă (datele privind pulsul sunt solicitate pentru
estimarea activităţilor de intensitate înaltă). Puteţi lucra în
direcţia îndeplinirii obiectivului legat de numărul de minute
săptămânale de activitate intensă participând la cel puţin 10
minute consecutive de activităţi fizice de intensitate de la medie
la înaltă. Dispozitivul însumează datele din activităţile de
intensitate medie cu cele din activităţile de intensitate mare. În
cazul activităţilor de intensitate înaltă, minutele adăugate sunt
dublate.
®
Exerciţii
Puteţi crea exerciţii particularizate care să includă obiective
pentru fiecare pas al exerciţiilor şi pentru diverse distanţe, ore şi
calorii. Puteţi crea exerciţii utilizând Garmin Connect sau puteţi
să selectaţi un plan de antrenament care conţine exerciţii din
Garmin Connect, apoi să le transferaţi pe dispozitiv.
Puteţi programa exerciţii utilizând Garmin Connect. Puteţi
planifica exerciţii în avans şi le puteţi memora pe dispozitiv.
Efectuarea unui exerciţiu de pe Internet
Înainte de a putea descărca un exerciţiu din Garmin Connect,
trebuie să aveţi un cont Garmin Connect (Garmin Connect,
pagina 17).
1 Conectaţi dispozitivul la computer.
2 Accesaţi www.garminconnect.com.
3 Creaţi şi salvaţi un exerciţiu nou.
4 Selectaţi Trimitere către dispozitiv şi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran.
5 Deconectaţi dispozitivul.
Începerea unui exerciţiu
Înainte de a începe un exerciţiu, trebuie să descărcaţi un
exerciţiu din contul Garmin Connect.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
12
2
3
4
5
6
Selectaţi Training > My Workouts.
Selectaţi un exerciţiu.
Selectaţi Do Workout.
Dacă este necesar, selectaţi un tip de activitate.
Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
După ce începeţi un exerciţiu, dispozitivul afişează fiecare etapă
a exerciţiului, ţinta (opţional) şi datele exerciţiului curent.
Despre calendarul de antrenament
Calendarul de antrenament de pe dispozitiv este o prelungire a
calendarului sau a orarului de antrenament pe care l-aţi
configurat în Garmin Connect. După ce aţi adăugat câteva
exerciţii în calendarul Garmin Connect, le puteţi trimite pe
dispozitiv. Toate exerciţiile programate trimise pe dispozitiv apar
în lista calendarului de antrenament, ordonate după dată. Când
selectaţi o zi din calendarul de antrenament, puteţi vizualiza sau
efectua exerciţiul. Exerciţiul programat rămâne pe dispozitiv
indiferent dacă îl finalizaţi sau îl omiteţi. Când trimiteţi exerciţii
programate din Garmin Connect, acestea suprascriu calendarul
de antrenament existent.
Utilizarea planurilor de antrenament Garmin Connect
Înainte de a putea descărca şi utiliza un plan de antrenament
din Garmin Connect, trebuie să aveţi un cont Garmin Connect
(Garmin Connect, pagina 17).
Puteţi naviga în Garmin Connect pentru a găsi un plan de
antrenament, a programa exerciţii şi trasee şi a descărca planul
pe dispozitiv.
1 Conectaţi dispozitivul la computer.
2 Accesaţi www.garminconnect.com.
3 Selectaţi şi programaţi un plan de antrenament.
4 Revedeţi planul de antrenament în calendar.
5 Selectaţi şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Exerciţii fracţionate
Puteţi crea exerciţii fracţionate în funcţie de distanţă sau a
durată. Dispozitivul salvează exerciţiul fracţionat particularizat,
până când creaţi un alt exerciţiu fracţionat. Puteţi utiliza
intervalele deschise pentru exerciţiile efectuate pe pistă şi
pentru alergările pe distanţe cunoscute.
Crearea unui exerciţiu pe intervale
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Training > Intervals > Edit > Interval > Type.
3 Selectaţi Distance, Time, sau Open.
SUGESTIE: puteţi crea un interval deschis selectând
opţiunea Open.
4 Selectaţi Duration, introduceţi o valoare de distanţă sau
interval de timp pentru exerciţiu şi selectaţi .
5 Selectaţi BACK.
6 Selectaţi Rest > Type.
7 Selectaţi Distance, Time, sau Open.
8 Dacă este necesar, introduceţi o valoare de distanţă sau
interval de timp şi selectaţi .
9 Selectaţi BACK.
10 Selectaţi una sau mai multe opţiuni:
• Pentru a seta numărul de repetări, selectaţi Repeat.
• Pentru a adăuga o încălzire deschisă pentru exerciţiu,
selectaţi Warm Up > On.
• Pentru a adăuga o recuperare deschisă pentru exerciţiu,
selectaţi Cool Down > On.
Începerea unui exerciţiu pe intervale
1 Ţineţi apăsat pe UP.
Antrenament
2
3
4
5
Selectaţi Training > Intervals > Do Workout.
Selectaţi o activitate.
Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
Când un exerciţiu pe intervale dispune de încălzire, selectaţi
LAP pentru a începe primul interval.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
După ce finalizaţi toate intervalele, apare un mesaj.
Oprirea unui exerciţiu pe intervale
• În orrice moment, selectaţi LAP pentru a termina un interval.
• În orrice moment, selectaţi STOP pentru a opri cronometrul.
• Dacă aţi adăugat o recuperare la exerciţiul pe intervale,
selectaţi LAP pentru a termina exerciţiul pe intervale.
Utilizând Virtual Partner
®
Virtual Partner este un instrument de antrenament conceput să
vă ajute să vă atingeţi obiectivele. Puteţi seta un ritm pentru
Virtual Partner şi puteţi încerca să îl depăşiţi.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate
activităţile.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Apps.
3 Selectaţi o activitate.
4 Selectaţi Data Screens > Virtual Partner > Status > On.
5 Selectaţi Set Pace sau Set Speed.
6 Introduceţi o valoare.
7 Începeţi activitatea.
8 Selectaţi UP sau DOWNpentru a derula la ecranul Virtual
Partner şi a vedea cine conduce.
Setarea unui obiectiv de antrenament
Caracteristica obiectiv de antrenament funcţionează cu
caracteristica Virtual Partner astfel încât să vă puteţi antrena pe
baza unui obiectiv de distanţă setată, distanţă şi timp, distanţă şi
ritm sau distanţă şi viteză. În timpul activităţii de antrenament,
dispozitivul vă oferă feedback în timp real despre cît de aproape
sunteţi de atingerea obiectivului de antrenament.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Training > Set a Target.
3 Selectaţi o activitate.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Distance Only pentru a selecta o distanţă
presetată sau pentru a introduce o distanţă personalizată.
• Selectaţi Distance and Time pentru a selecta un obiectiv
de distanţă şi timp.
• Selectaţi Distance and Pace sau Distance and Speed
pentru a selecta un obiectiv de distanţă şi ritm sau viteză.
Obiectivul de antrenament apare şi vă afişează ora de
finalizare estimată. Ora de finalizare estimată se bazează pe
performanţa curentă şi timpul rămas.
5 Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
6 După finalizarea activităţii, selectaţi STOP > Save.
Anularea unui obiectiv de antrenament
1 În timpul unei activităţi, ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Training > Cancel Target > Yes.
Concurarea împotriva unei activități
anterioare
Puteți concura împotriva unei activități înregistrate sau
descărcate anterior. Această caracteristică funcţionează cu
Antrenament
caracteristica Virtual Partner astfel încât să puteţi vedea cât de
departe sunteţi în timpul activităţii.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate
activităţile.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Training > Race an Activity.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi From History pentru a selecta o activitate
înregistrată anterior de pe dispozitivul dvs.
• Selectaţi Downloaded pentru a selecta o activitate pe
care aţi descărcat-o de pe contul Garmin Connect.
4 Selectaţi activitatea.
Ecranul Virtual Partner apare pentru a vă indica ora de
finalizare estimată.
5 Selectaţi START pentru a porni cronometrul.
6 După finalizarea activităţii, selectaţi STOP > Save.
Date personale
Când finalizaţi o activitate, dispozitivul afişează orice nou record
personal pe care l-aţi obţinut în timpul activităţii respective.
Recordurile personale includ timpul cel mai scurt pe mai multe
distanţe de alergare obişnuite şi cea mai lungă distanţă alergată
sau parcursă cu bicicleta.
NOTĂ: pentru ciclism, recordurile personale includ şi cel mai
mare urcuş şi cea mai bună putere (este necesar un contor de
putere).
Vizualizarea recordurilor personale
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi My Stats > Records.
3 Selectaţi un sport.
4 Selectaţi un record.
5 Selectaţi View Record.
Restabilirea unui record personal
Puteţi seta fiecare record personal înapoi la cel înregistrat
anterior.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi My Stats > Records.
3 Selectaţi un sport.
4 Selectaţi un record pentru restabilire.
5 Selectaţi Previous > Yes.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Ştergerea unui record personal
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi My Stats > Records.
3 Selectaţi un sport.
4 Selectaţi un record pentru ştergere.
5 Selectaţi Clear Record > Yes.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Ştergerea tuturor recordurilor personale
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi My Stats > Records.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
3 Selectaţi un sport.
4 Selectaţi Clear All Records > Yes.
Sunte şterse numai recordurile pentru respectivul sport.
13
Despre efectul antrenamentului
Setarea alertelor pentru răsărit şi apus
Efectul antrenamentului măsoară impactul unei activităţi asupra
condiţiei dvs. fizice. Efectul antrenamentului seacumulează în
timpul activităţii. Pe măsură ce activitatea progresează, valoarea
efectului antrenamentului creşte, arătându-vă cum v-a
îmbunătăţit activitatea condiţia dvs. fizică. Efectul
antrenamentului este determinat de informaţiile din profilul de
utilizator, ritmul cardiac, durata şi intensitatea activităţii dvs.
Este important să ştiţi că valorile Efectului antrenamentului (de
la 1,0 la 5,0) pot părea extrem de ridicate în timpul primelor
alergări. Este nevoie de câteva activităţi pentru ca dispozitivul să
dobândească informaţii despre condiţia dvs. fizică.
Puteţi seta ca alertele pentru răsărit şi apus să sune cu un
anumit număr de minute sau ore înainte de răsăritul sau apusul
efectiv.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Clock > Alerts.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Til Sunset > Status > On.
• Selectaţi Til Sunrise > Status > On.
4 Selectaţi Time şi introduceţi ora.
Efect antrenament Descriere
De la 1,0 la 1,9
Ajută la recuperare (activităţi scurte).
Îmbunătăţeşte rezistenţa pentru activităţi mai lungi
(peste 40 min.).
De la 2,0 la 2,9
Vă menţine condiţia fizică.
De la 3,0 la 3,9
Vă îmbunătăţeşte condiţia fizică dacă este repetat
ca parte a programului săptămânal de
antrenament.
De la 4,0 la 4,9
Vă îmbunătăţeşte semnificativ condiţia fizică dacă
este repetat o dată sau de două ori pe săptămână
cu un timp de recuperare adecvat.
5,0
Cauzează o suprasolicitare temporară cu
îmbunătăţiri semnificative. Antrenaţi-vă până la
această valoare cu grijă sporită. Necesită zile de
recuperare suplimentare.
Tehnologia referitoare la efectul antrenamentului este furnizată
şi asistată de Firstbeat Technologies Ltd. Pentru mai multe
informaţii, vizitaţi www.firstbeattechnologies.com.
Ceas
Setarea unei alarme
Puteţi seta până la zece alarme separate. Puteţi seta fiecare
alarmă să sune o dată sau să se repete regulat.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Clock > Alarm Clock > Add Alarm.
3 Selectaţi Status > On.
4 Selectaţi Time şi introduceţi ora alarmei.
5 Selectaţi Notification şi selectaţi un tip de notificare
(opţional).
6 Selectaţi Frequency şi selectaţi când trebuie să se repete
alarma.
7 Selectaţi Backlight > On pentru a activa iluminarea de fundal
odată cu alarma.
Pornirea cronometrului pentru numărătoare
inversă
1
2
3
4
Ţineţi apăsat pe UP.
Selectaţi Clock > Timer.
Introduceţi ora.
Dacă este necesar, selectaţi Restart > On pentru a reporni
automat cronometrul după ce expiră.
Dacă
este necesar, selectaţi Notification şi selectaţi un tip
5
de notificare.
6 Selectaţi Start Timer.
Utilizarea cronometrului
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Clock > Stopwatch.
3 De pe ceas, selectaţi START.
14
Navigare
Proiectarea unui punct de trecere
Puteţi crea o locaţie nouă prin proiectarea distanţei şi a orientării
de la locaţia dvs. curentă la o locaţie nouă.
1 Dacă este necesar, adăugaţi aplicaţia de proiectare a
punctului de trecere la lista de aplicaţii (Setări ale aplicaţiei
de activitate, pagina 18).
2 Selectaţi START > Project Wpt..
3 Selectaţi UP sau DOWN pentru a stabili direcţia.
4 Selectaţi START.
5 Selectaţi DOWN pentru a selecta o unitate de măsură.
6 Selectaţi UP pentru a introduce distanţa.
7 Selectaţi START pentru a salva.
Punctul de trecere proiectat este salvat cu un nume implicit.
Salvarea locaţiei
Puteţi salva locaţia curentă pentru a naviga mai târziu înapoi la
ea.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Save Location.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Editarea locaţiilor salvate
Puteţi şterge o locaţie salvată sau îi puteţi edita informaţiile de
nume, altitudine şi poziţie.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Navigation > Saved Locations.
3 Selectaţi o locaţie salvată.
4 Selectaţi o opţiune pentru editarea locaţiei.
Editarea locaţiilor salvate
Puteţi şterge o locaţie salvată sau îi puteţi edita informaţiile de
nume, altitudine şi poziţie.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Navigation > Saved Locations.
3 Selectaţi o locaţie salvată.
4 Selectaţi o opţiune pentru editarea locaţiei.
Ştergerea tuturor locaţiilor salvate
Puteţi şterge toate locaţiile salvate în acelaşi timp.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Navigation > Saved Locations > Delete All.
Navigarea către o destinaţie
Vă puteţi utiliza dispozitivul pentru a naviga la o destinaţie sau a
urma un traseu. Când începeţi navigarea, puteţi alege
activitatea care va fi utilizată în timp ce călătoriţi către destinaţie,
precum drumeţie montană, alergare sau ciclism. Dacă
Ceas
înregistraţi deja o activitate când începeţi navigarea, dispozitivul
continuă să înregistreze activitatea curentă în timpul navigării.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Navigation.
3 Selectaţi o categorie.
4 Răspundeţi la solicitările de pe ecran pentru a alege o
destinaţie.
5 Selectaţi Go To.
6 Selectaţi o activitate.
Apar informaţiile despre navigare.
7 Selectaţi START pentru a începe navigarea.
8 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza paginile de date
(opţional).
Naviharea cu Sight 'N Go
Puteţi orienta dispozitivul către un obiect la distanţă, precum un
turn de apă, îl puteţi fixa pe direcţia respectivă şi apoi puteţi
naviga către obiect.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Navigation > Sight 'N Go.
3 Orientaţi partea de sus a ceasului către un obiect şi selectaţi
START.
4 Selectaţi o activitate.
Apar informaţiile despre navigare.
5 Selectaţi START pentru a începe navigarea.
6 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza paginile de date
(opţional).
Busolă
Dispozitivul dispune de o busolă cu 3 axuri cu calibrare
automată. Caracteristicile şi aspectul busolei se schimbă în
funcţie de activitatea dvs., dacă GPS-ul este activat şi dacă
navigaţi către o destinaţie. Puteţi schimba manual setarea
busolei (Setări busolă, pagina 21). Pentru a deschide rapid
setările busolei, puteţi selecta START de pe widgetul busolei.
Hartă
reprezintă locaţia dvs. pe hartă. Numele de locaţii şi
simbolurile apar pe hartă. Când navigaţi pe către o destinaţie,
ruta este marcată cu o linie pe hartă.
• Navigare pe hartă (Panoramare şi mărire pe hartă,
pagina 15)
• Setări hartă (Personalizarea caracteristicilor hărţii,
pagina 22)
Panoramare şi mărire pe hartă
1 În timp ce navigaţi, selectaţi UP sau DOWN pentru a
vizualiza harta.
2 Ţineţi apăsat pe UP.
3 Selectaţi Pan/Zoom.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a comuta între panoramare în sus şi în jos,
panoramare la stânga şi la dreapta sau mărire, selectaţi
START.
• Pentru a panorama sau a mări pe hartă, selectaţi UP şi
DOWN.
• Pentru a părăsi, selectaţi BACK.
Navigarea către punctul de pornire
Puteţi naviga înapoi la punctul de pornire al traseului sau
activităţii pe calea pe care aţi parcurs-o. Această funcţie este
disponibilă pentru activităţile care utilizează GPS.
În timpul unei activităţi, selectaţi STOP > TracBack.
Istoric
Pe hartă apar locaţia dvs. curentă À şi traseul de urmărit Á.
Altimetru şi barometru
Dispozitivul conţine un altimetru şi un barometru interne.
Dispozitivul adună continuu date despre altitudine şi presiune,
chiar şi în modul de economisire a energiei. Altimetrul afişează
altitudinea aproximativă pe baza schimbărilor de presiune.
Barometrul afişează date de presiune a mediului înconjurător pe
baza altitudinii fixe în care altimetrul a fost cel mai recent calibrat
(Setări altimetru, pagina 21). Pentru a deschide rapid setările
pentru altimetru sau barometru, selectaţi START de pe
widgeturile pentru altimetru sau barometru.
Istoric
Istoricul include durata, distanţa, caloriile, ritmul sau viteza
medii, date privind turele şi informaţii de la senzorul opţional
ANT+.
NOTĂ: după ce memoria dispozitivului s-a umplut, datele dvs.
cele mai vechi vor fi suprascrise.
Utilizarea istoricului
Istoricul conţine activităţile precedente pe care le-aţi salvat în
dispozitivul dvs.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi History > Activities.
3 Selectaţi o activitate.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza informaţii suplimentare despre
activitate, selectaţi Details.
• Pentru a selecta o tură şi a vizualiza informaţii
suplimentare despre fiecare tură, selectaţi Laps.
• Pentru a selecta un interval şi a vizualiza informaţii
suplimentare despre fiecare interval, selectaţi Intervals.
• Pentru a vizualiza activitatea pe hartă, selectaţi Map.
• Pentru a naviga în sens invers pe calea pe care aţi
parcurs-o pentru activitate, selectaţi TracBack (Navigarea
către punctul de pornire, pagina 15).
• Pentru a şterge activitatea selectată, selectaţi Delete.
• Pentru a naviga pe calea pe care aţi parcurs-o pentru
activitate, selectaţi Go.
Istoric sporturi multiple
Dispozitivul dvs. memorează rezumatul general al sporturilor
multiple pentru activitate, inclusiv date despre distanţa generală,
timp, calorii şi accesorii opţionale. De asemenea, dispozitivul
dvs. separă datele activităţii pentru fiecare segment sportiv şi
fiecare trecere, astfel încât să puteţi compara activităţi de
antrenament similare şi să monitorizaţi cât de rapid faceţi
trecerile. Istoricul trecerilor include distanţa, timpul, viteza medie
şi caloriile.
Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă de puls
Înainte de a putea vizualiza datele despre zonele de puls,
trebuie să finalizaţi o activitate care implică pulsul şi să o salvaţi.
Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă de puls vă poate ajuta
să ajustaţi intensitatea antrenamentelor.
15
1
2
3
4
Ţineţi apăsat pe UP.
Selectaţi History > Activities.
Selectaţi o activitate.
Selectaţi Time in Zone.
Încărcări de activităţi pe Garmin Connect: transmite automat
activitatea în contul dvs. Garmin Connect, de îndată ce aţi
terminat de înregistrat activitatea.
Connect IQ: vă permite să extindeţi caracteristicile dispozitivului
cu noi feţe de ceas, widgeturi, aplicaţii şi câmpuri de date.
Vizualizarea totalului paşilor
Înainte de a putea vizualiza totalul paşilor, trebuie să activaţi
monitorizarea activităţii (Activare Monitorizare activitate,
pagina 11).
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi History > Steps.
3 Selectaţi o zi pentru a vizualiza numărul total de paşi
acumulaţi, obiectivul de paşi, distanţa parcursă şi caloriile
arse.
Vizualizarea totalului datelor
Puteţi vizualiza datele de distanţă şi timp acumulate, salvate pe
dispozitiv.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi History > Totals.
3 Dacă este necesar, selectaţi o activitate.
4 Selectaţi o opţiune pentru a vizualiza totalurile săptămânale
sau lunare.
Înainte de a activa notificările, trebuie să asociaţi dispozitivul
fēnix 3 cu un dispozitiv mobil compatibil (Asocierea smartphoneului cu dispozitivul, pagina 1).
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Bluetooth > Smart Notifications >
Status > On.
Selectaţi
During Activity.
3
4 Selectaţi o preferinţă de notificare.
5 Selectaţi o preferinţă de sunet.
6 Selectaţi Watch Mode.
7 Selectaţi o preferinţă de notificare.
8 Selectaţi o preferinţă de sunet.
9 Selectaţi Timeout.
10 Selectaţi cât timp va apărea o nouă notificare pe ecran.
Vizualizarea notificărilor
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi UP pentru a vizualiza
widgetul de notificări.
2 Selectaţi START şi selectaţi o notificare.
3 Selectaţi DOWN pentru mai multe opţiuni.
4 Selectaţi BACK pentru a reveni la ecranul anterior.
Ştergerea istoricului
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi History > Options.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Delete All Activities pentru a şterge toate
activităţile din istoric.
• Selectaţi Reset Totals pentru a reseta toate totalurile de
distanţă şi timp.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
4 Confirmaţi selecţia.
Utilizarea odometrului
Odometrul înregistrează automat distanţa totală parcursă şi
altitudinea câştigată.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi My Stats > Odometer.
3 Selectaţi o opţiune pentru a vizualiza totalurile odometrului.
4 Dacă este necesar, selectaţi un total şi selectaţi Yes pentru a
reseta odometrul la zero.
Caracteristici conectate
Caracteristicile conectate sunt disponibile pentru dispozitoivul
dvs. fēnix 3 când conectaţi dispoziitvul la un smartphone
compatibil, utilitzând tehnologia wireless Bluetooth . Unele
caracteristici necesită instalarea aplicaţiei Garmin Connect
Mobile pe smartphone-ul conectat. Pentru mai multe informaţii,
accesaţi www.garmin.com/apps. De asemenea, unele
caracteristici sunt disponibile când conectaţi dispozitivul la o
reţea wireless.
Notificări prin telefon: afişează notificări prin telefon şi mesaje
pe dispozitivul dvs. fēnix 3.
LiveTrack: permite prietenilor şi familiei să urmărească
activităţile şi cursele dvs. în timp real. Puteţi invita persoanele
care vă urmăresc şi care utilizează poşta electronică sau
mediile sociale, permiţându-le să vizualizeze datele dvs. în
timp real pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.
®
16
Activarea notificărilor Bluetooth
Administrarea notificărilor
Puteţi utiliza smartphone-ul compatibil pentru a gestiona
notificările care apar pe dispozitivul fēnix 3.
Selectaţi o opţiune:
• Dacă utilizaţi un dispozitiv Apple , utilizaţi setările centrului
de notificare de pe smartphone pentru a selecta
elementele de afişat pe dispozitiv.
• Dacă folosiţi un dispozitiv Android™, utilizaţi setările din
aplicaţia Garmin Connect Mobile pentru a selecta
elementele de afişat pe dispozitiv.
®
Oprirea tehnologiei Bluetooth
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Bluetooth > Status > Off pentru a
dezactiva tehnologia wireless Bluetooth la dispozitivul fēnix 3.
Consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului mobil pentru
a dezactiva tehnologia wireless Bluetooth la dispozitivul
mobil.
Activarea şi dezactivarea alertelor de conexiune
Bluetooth
Puteţi seta dispozitivul fēnix 3 să vă alerteze când smartphoneul dvs. asociat se conectează şi se deconectează utilizând
tehnologia wireless Bluetooth.
NOTĂ: alertele de conexiune Bluetooth sunt dezactivate implicit.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Bluetooth > Alerts.
Localizarea unui dispozitiv mobil pierdut
Puteţi utiliza această funcţie pentru a facilita localizarea unui
dispozitiv mobil pierdut aflat în aria de acoperire utilizând
tehnologia wireless Bluetooth.
1 De pe ceas, selectaţi START.
2 Selectaţi Find Phone.
Caracteristici conectate
Dispozitivul fēnix 3 începe să caute dispozitivul mobil asociat.
Un semnal de alertă sonor se aude la dispozitivul dvs. mobil,
iar intensitatea semnalului Bluetooth este afişată pe ecranul
dispozitivului fēnix 3. Intensitatea semnalului Bluetooth creşte
odată cu apropierea de dispozitivul mobil.
3 Selectaţi LAP pentru a opri căutarea.
Garmin Connect
Vă puteţi conecta cu prietenii în contul dvs. Garmin Connect.
Garmin Connect vă oferă instrumentele pentru a monitoriza,
analiza, partaja şi pentru a vă încuraja reciproc. Înregistraţi
evenimentele stilului dvs. de viaţă activ, inclusiv alergări,
plimbări, ciclism, înot, excursii, sesiuni de triatlon, partide de golf
şi altele. Garmin Connect păstrează, de asemenea, evidenţa
online a statisticilor dvs., unde vă puteţi analiza şi partaja toate
partidele de golf. Pentru a vă înscrie pentru un cont gratuit,
accesaţi www.garminconnect.com/start.
Stocaţi-vă activităţile în memorie: după finalizarea şi salvarea
unei activităţi cu dispozitivul dvs., puteţi încărca activitatea
respectivă pe Garmin Connect şi o puteţi păstra oricât timp
doriţi.
Analizaţi-vă datele: puteţi vizualiza informaţii mai detaliate cu
privire la activităţile dvs. de fitness şi din mediul exterior,
inclusiv durată, distanţă, puls, număr de calorii arse, cadenţă,
o vedere de sus de tip hartă şi diagrame de puls şi viteză.
Puteţi vizualiza informaţii mai detaliate privind partidele dvs.
de golf, inclusiv tabele de scor, statistici şi informaţii despre
terenul de golf. De asemenea, puteţi vizualiza rapoarte
personalizabile.
NOTĂ: unele date necesită un accesoriu opţional, precum un
monitor cardiac.
Caracteristici conectate Wi‑Fi
®
Dispozitivul fēnix 3 are caracteristici Wi‑Fi conectate. Aplicaţia
Garmin Connect Mobile nu este necesară pentru a folosi
conectivitatea Wi‑Fi.
Încărcări ale activităţilor în contul dvs. Garmin Connect:
transmite automat activitatea în contul dvs. Garmin Connect,
de îndată ce aţi terminat de înregistrat activitatea.
Exerciţii şi planuri de antrenament: vă permite să parcurgeţi şi
să selectaţi exerciţii şi planuri de antrenament pe site-ul
Garmin Connect. Data viitoare când dispozitivul dvs. are o
conexiune Wi‑Fi, fişierele sunt trimise wireless pe dispozitivul
dvs.
Actualizări software: dispozitivul dvs. descarcă cea mai
recentă actualizare software când este disponibilă o
conexiune Wi‑Fi. Data viitoare când porniţi sau deblocaţi
dispozitivul, puteţi urma instrucţiunile de pe ecran pentru a
instala actualizarea software.
Configurarea conectivităţii Wi‑Fi
1 Accesaţi www.garminconnect.com/start şi descărcaţi aplicaţia
Garmin Express.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura
conectivitatea Wi‑Fi cu Garmin Express.
Caracteristici Connect IQ
Puteţi adăuga funcţii Connect IQ ceasului de la Garmin şi de la
alţi furnizori utilizând aplicaţia Garmin Connect Mobile. Puteţi
particulariza dispozitivul cu feţe pentru ceas, câmpuri de date,
widget-uri şi aplicaţii.
Feţe pentru ceas: permit personalizarea aspectului ceasului.
Câmpuri de date: permit descărcarea de câmpuri noi de date,
care prezintă datele senzorului, de activitate şi de istoric în
moduri noi. Puteţi adăuga câmpuri de date Connect IQ la
caracteristicile şi paginile integrate.
Widget-uri: furnizează informaţii imediate, inclusiv date de
senzor şi notificări.
Aplicaţii: adăugaţi caracteristici interactive la ceasul dvs.,
precum noi activităţi în mediul exterior şi de tip fitness.
Descărcarea funcţiilor Connect IQ
Monitorizaţi-vă progresul: puteţi urmări paşii dvs. zilnici, puteţi
intra într-o competiţie amicală cu contactele dvs. şi vă puteţi
atinge obiectivele.
Partajaţi-vă activităţile: vă puteţi conecta cu prietenii pentru a
vă urmări reciproc activităţile sau puteţi publica linkuri la
activităţile dvs. pe site-urile preferate de reţele sociale.
Gestionaţi-vă setările: puteţi particulariza setările de dispozitiv
şi de utilizator în contul dvs. Garmin Connect.
Încărcarea manuală a datelor în Garmin Connect
Mobile
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Bluetooth > Sync.
Utilizarea Garmin Connect la computer
Dacă nu aţi asociat dispozitivul fēnix 3 cu un smartphone, puteţi
încărca toate datele activităţii dvs. în contul Garmin Connect
utilizând computerul.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
2 Accesaţi www.garminconnect.com/start.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Caracteristici Connect IQ
Înainte de a putea descărca funcţii Connect IQ din aplicaţia
Garmin Connect Mobile, trebuie să asociaţi dispozitivul fēnix 3
cu smartphone-ul.
1 Din setările aplicaţiei Garmin Connect Mobile, selectaţi
Conectare IQ Store.
2 Dacă este necesar, selectaţi dispozitivul.
3 Selectaţi o funcţie Connect IQ.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu
ajutorul computerului
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Accesaţi garminconnect.com şi conectaţi-vă.
3 Din aplicaţia widget pentru dispozitive, selectaţi Conectare
IQ Store.
4 Selectaţi o caracteristică Connect IQ şi descărcaţi-o.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Widgeturi
Dispozitivul dvs. este livrat preîncărcat cu widgeturi care oferă
informaţii instantaneu. Unele widgeturi necesită o conexiune
Bluetooth cu un smartphone compatibil.
17
În mod implicit, unele widgeturi nu sunt vizibile. Le puteţi adăuga
manual la bucla de widgeturi.
Notificări: vă alertează cu privire la apelurile primite, mesaje
text, actualizări de pe reţelele de socializare şi alte notificări,
în funcţie de setările de notificare ale smartphone-ului.
Calendar: afişează întâlnirile viitoare din calendarul de pe
smartphone-ul dvs.
Comenzi pentru muzică: oferă comenzi pentru playerul muzical
al smartphone-ului.
Meteo: afişează temperatura curentă şi prognoza meteo.
Ziua curentă: afişează un rezumat dinamic al activităţii dvs. din
ziua curentă. Valorile afişate includ ultima activitate
înregistrată, minutele de activitate intensă, etajele urcate,
paşii, caloriile arse şi mai multe.
Paşi: urmăreşte contorul dvs. zilnic de paşi, obiectivul de paşi şi
distanţa parcursă.
Minute de activitate: urmăreşte timpul petrecut în activităţi
moderate până la intense, obiectivul dvs. săptămânal de
minute de activitate şi progresul înregistrat pentru
îndeplinirea obiectivului.
Puls: afişează pulsul dvs, curent în bătăi pe minut (bpm), cel
mai mic puls în repaus (PR) din ziua respectivă şi un grafic al
pulsului dvs.
Ultimul sport: afişează un scurt rezumat al ultimei activităţi
sportive înregistrate şi distanţa totală parcursă săptămâna
aceasta.
ABC: afişează informaţii combinate de la altimetru, barometru şi
compas.
Informaţii senzor: afişează informaţii de la un senzor intern sau
de la un senzor ANT+ conectat.
Busolă: afişează o busolă electronică.
Comenzi VIRB: furnizează comenzi pentru cameră când aveţi
un dispozitiv VIRB asociat cu dispozitivul fēnix 3.
Ultima activitate: afişează un scurt rezumat al celei mai recente
activităţi înregistrate, cum ar fi ultima alergare, ultima
plimbare cu bicicleta sau ultima activitate de înot.
Calorii: afişează informaţiile privind caloriile dvs. pentru ziua
curentă.
Golf: afişează informaţiile de golf pentru ultima rundă.
Monitorizarea câinilor: afişează informaţii despre locaţia
câinelui dvs. atunci când aveţi un dispozitiv de monitorizare a
câinilor asociat cu dispozitivul fēnix 3.
Vizualizarea widgeturilor
Dispozitivul dvs. este livrat preîncărcat cu mai multe widgeturi, şi
mai multe sunt disponibile când sincronizaţi dispozitivul cu un
smartphone.
• Selectaţi UP sau DOWN.
Dispozitivul derulează prin bucla de widgeturi.
• Selectaţi START pentru a vizualiza opţiuni şi funcţii
suplimentare pentru un widget.
• Din orice ecran, ţineţi apăsat DOWN pentru a reveni la
cadranul ceasului.
• Dacă înregistraţi o activitate, selectaţi BACK pentru a reveni
la paginile de date ale activităţii.
Personalizarea buclei de widgeturi
Puteţi afişa, ascunde sau deplasa elemente în bucla de
widgeturi.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Widgets.
3 Selectaţi un widget.
4 Selectaţi o opţiune:
18
• Selectaţi Status pentru a afişa widgetul din bucla de
widgeturi.
• Selectaţi Move Up sau Move Down pentru a schimba
locaţia widgetului în bucla de widgeturi.
VIRB Telecomandă
Funcţia de control VIRB la distanţă vă permite să controlaţi
camera VIRB de la distanţă utilizând dispozitivul dvs. Accesaţi
www.garmin.com/VIRB VIRB pentru a achiziţiona o cameră.
Controlul unei camere de acţiune VIRB
Înainte de a utiliza funcţia de control la distanţă VIRB, trebuie să
activaţi setarea de control la distanţă de pe camera dvs. VIRB.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare a
seriei VIRB. De asemenea, trebuie să setaţi afişarea widgetului
VIRB în bucla de widgeturi (Personalizarea buclei de widgeturi,
pagina 18).
1 Porniţi camera VIRB.
2 Pe dispozitivul fēnix 3, selectaţi UP sau DOWN de pe
cadranul ceasului pentru a vizualiza widgetul VIRB.
3 Aşteptaţi ca dispozitivul să se conecteze la camera dvs.
VIRB.
4 Selectaţi START.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a înregistra clipuri video, selectaţi Start
Recording.
Cronometrarea înregistrării apare pe ecranul fēnix 3.
• Pentru a face o fotografie în timp ce înregistraţi clipuri
video, selectaţi DOWN.
• Pentru a opri înregistrarea clipului video, selectaţi STOP.
• Pentru a face o fotografie, selectaţi Take Photo.
• Pentru a modifica setările pentru clip video şi fotografie,
selectaţi Settings.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Setări ale aplicaţiei de activitate
Aceste setări vă permit să personalizaţi fiecare aplicaţie de
activitate preîncărcată pe baza nevoilor dvs. De exemplu, puteţi
personaliza paginile de date şi puteţi activa alerte şi
caracteristici de antrenament. Nu toate setările sunt disponibile
pentru toate tipurile de activitate.
Ţineţi apăsat pe UP, selectaţi Settings > Apps şi selectaţi o
activitate.
Data Screens: vă permite să personalizaţi ecranele de date
pentru activitate (Personalizarea ecranelor de date,
pagina 19). De asemenea, puteţi afişa sau ascunde ecranul
de date pentru hartă pentru unele activităţi.
Transitions: activează tranziţii pentru activităţi multi-sport.
Repeat: activează funcţia de repetare pentru activităţi multisport. De exemplu, puteţi utiliza această opţiune pentru
activităţi care includ mai multe tranziţii, precum swimrun.
Alerts: setează alertele de antrenament sau navigare pentru
activitate.
Metronome: redă tonuri într-un ritm stabil, pentru a vă ajuta să
vă îmbunătăţiţi performanţa antrenându-vă la o cadenţă mai
rapidă, mai lentă sau mai consecventă (Utilizarea
metronomului, pagina 7).
Auto Lap: setează opţiunile pentru funcţia Auto Lap (Auto Lap,
pagina 20).
Auto Pause: setează dispozitivul să întrerupă înregistrarea
datelor când nu vă mai mişcaţi sau când viteza dvs. scade
sub un anumit nivel (Activare Auto Pause , pagina 20).
Auto Climb: permite dispozitivului să detecteze schimbări de
altitudine automat utilizând altimetrul încorporat.
®
®
Personalizarea dispozitivului dvs.
Auto Run: permite dispozitivului să detecteze coborârile la schi
automat utilizând accelerometrul încorporat.
3D Speed: vă calculează viteza utilizând schimbarea de
altitudine şi mişcarea dvs, orizontală pe sol (Viteză şi distanţă
3D, pagina 20).
3D Distance: vă calculează distanţa parcursă utilizând
schimbarea de altitudine şi mişcarea dvs, orizontală pe sol.
Lap Key: vă permite să înregistraţi o tură sau o pauză în timpul
unei activităţi.
Auto Scroll: vă permite să parcurgeţi automat toate ecranele
datelor activităţii în timp ce cronometrul funcţionează
(Utilizarea derulării automate, pagina 20).
GPS: setează modul pentru antena GPS (UltraTrac,
pagina 20).
Pool Size: setează lungimea bazinului pentru înot în bazin
(Utilizarea în bazinul de înot, pagina 8).
Stroke Detect.: permite detectarea mişcării pentru înotul în
bazin.
Timeout: setează expirarea economisirii de energie pentru
activitate (Setări expirare economisire energie, pagina 20).
Background Color: setează culoarea de fundal la alb sau
negru, pentru fiecare activitate.
Accent Color: setează culoarea de accentuare a fiecărei
activităţi pentru a ajuta la identificarea activităţii active.
Status: afişează sau ascunde activitatea în lista de aplicaţii.
Move Up: reglează poziţia activităţii în lista de aplicaţii.
Move Down: reglează poziţia activităţii în lista de aplicaţii.
Remove: şterge activitatea.
NOTĂ: această acţiune şterge activitatea din lista de aplicaţii
şi toate setările de activitate introduse de utilizator. Puteţi
restabili toate setările dispozitivului la valorile implicite din
fabrică pentru a readuce în listă o activitate eliminată
(Restabilirea tuturor setărilor implicite, pagina 24).
Rename: setează numele activităţii.
Personalizarea ecranelor de date
Puteşi afişa, ascunde şi schimba dispunerea şi conţinutul
ecranelor de date pentru fiecare activitate.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Apps.
3 Selectaţi activitatea de personalizat.
4 Selectaţi Data Screens.
5 Selectaţi un ecran de date de personalizat.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Status pentru a activa sau a dezactiva ecranul
de date.
• Selectaţi Layout pentru a regla numărul de câmpuri de
date pe ecranul de date.
• Selectaţi un câmp pentru a schimba datele care apar pe
câmp.
Adăugareaa unei hărţi la activitate
Puteţi adăuga harta la bucla ecranelor de date pentru o
activitate.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Apps.
3 Selectaţi activitatea de personalizat.
4 Selectaţi Data Screens > Map.
5 Selectaţi Status pentru a activa sau a dezactiva harta.
6 Selectaţi Orientation.
7 Selectaţi o opţiune:
Personalizarea dispozitivului dvs.
• Pentru a afişa nordul în partea de sus a paginii, selectaţi
North Up.
• Pentru a afişa direcţia de mers curentă în partea de sus a
paginii, selectaţi Track Up.
Selectaţi
User Locations pentru a afişa sau a ascunde
8
locaţiile salvate pe hartă.
9 Selectaţi Auto Zoom pentru a selecta automat nivelul de
zoom optim pentru hartă.
Când este selectat Off, trebuie să măriţi sau să micşoraţi
manual.
Alerte
Puteţi seta alerte pentru fiecare activitate, care vă poate ajuta să
vă antrenaţi pentru obiective specifice, pentru fi conştienţi de
mediul înconjurător şi a naviga către destinaţie. Unele alerte
sunt disponibile numai pentru anumite activităţi. Există trei tipuri
de alerte: alerte pentru evenimente, alrte de interval şi alerte
repetitive.
Alertă evenimente: o alertă de eveniment vă notifică o singură
dată. Evenimentul este o valoare specifică. De exemplu,
puteţi seta ca dispozitivul să vă alerteze când atingeţi o
anumită altitudine.
Alertă de interval: o alertă de interval vă notifică atunci când
dispozitivul este peste sau sub un interval de valori specificat.
De exemplu, puteţi seta dispozitivul să vă alerteze atunci
când pulsul dvs. este sub 60 de bătăi pe minut (bpm) şi peste
210 bpm.
Alertă repetitivă: o alertă repetitivă vă notifică de fiecare dată
când dispozitivul înregistrează o anumită valoare sau un
anumit interval. De exemplu, puteţi seta ca dispozitivul să vă
alerteze la fiecare 30 de minute.
Nume alertă Tip alertă
Descriere
Cadenţă
Interval
Puteţi seta minime şi maxime ale
cadenţei.
Calorii
Eveniment,
repetitiv
Puteţi seta numărul de calorii.
Personalizat
Repetitiv
Puteţi selecta un mesaj existent sau
puteţi crea un mesaj personalizat şi
selecta un tip de alertă.
Distanţă
Repetitiv
Puteţi seta un interval de distanţă.
Altitudine
Interval
Puteţi seta valori minime şi maxime ale
altitudinii.
Puls
Interval
Puteţi seta valori minime şi maxime ale
pulsuuli sau puteşi selecta schimbări
de zonă. Consultaţi Despre zonele de
puls, pagina 10 şi Calculul zonelor de
puls, pagina 11.
Ritm
Interval
Puteţi seta valori minime şi maxime ale
ritmului.
Putere
Interval
Puteţi seta nivelul de putere ridicat sau
redus.
Alergare/
Mers
Repetitiv
Puteţi seta pauze de mers cronometrate la intervale regulate.
Viteză
Interval
Puteţi seta valori minime şi maxime ale
vitezei.
Timp
Eveniment,
repetitiv
Puteţi seta un interval de timp.
Setarea unei alerte
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Apps.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi Alerts.
19
5 Selectaţi o opţiune:
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Add New pentru a adăuga o nouă alertă pentru
activitate.
• Selectaţi numele alertei pentru a edita o alertă existentă.
6 Dacă este necesar, selectaţi tipul de alertă.
7 Selectaţi o zonă, introduceţi valorile minime şi maxime sau
introduceţi o valoare personalizată pentru alertă.
8 Dacă este necesar, activaţi alerta.
Pentru alertele de evenimente şi cele repetitive, un mesaj apare
de fiecare dată când atingeţi valoarea de alertă. Pentru alertele
de interval, un mesaj apare de fiecare dată când depăşiţi sau
sunteţi sub intervalul specificat (valori minime şi maxime).
Auto Lap
Marcarea turelor în funcţie de distanţă
Puteţi utiliza Auto Lap pentru a marca automat tura la o distanţă
specifică. Această caracteristică este utilă pentru compararea
performanţelor dvs. pe diferitele componente ale unei activităţi
(de ex. la fiecare 1 milă sau 5 km).
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Apps.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi Auto Lap.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Auto Lap pentru a activa sau dezactiva Auto
Lap.
• Selectaţi Auto Distance pentru a regla distanţa dintre
ture.
La fiecare finalizare a unei ture, apare un mesaj care indică
timpul pe tura respectivă. De asemenea, dispozitivul emite
sunete sau vibrează dacă tonurile sonore sunt activate (Setări
de sistem, pagina 22).
Dacă este necesar, puteţi personaliza paginile de date astfel
încât să afişeze date suplimentare privind turele (Personalizarea
ecranelor de date, pagina 19).
Personalizarea mesajului de aleră privind turele
Puteţi personaliza unul sau mai multe câmpuri de date care apar
în mesajul de alertă privind turele.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Apps.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi Auto Lap > Lap Alert.
5 Selectaţi un câmp de date pentru a-l modifica.
6 Selectaţi Preview (opţional).
Activare Auto Pause
®
Puteţi utiliza caracteristica Auto Pause pentru a întrerupe
automat cronometrul atunci când opriţi mişcarea. Această
funcţie este utilă dacă activitatea dvs. include oprirea la semafor
sau în alte locaţii unde trebuie să vă opriţi.
NOTĂ: istoricul nu este înregistrat cât timp cronometrul este
oprit sau întrerupt.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Apps.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi Auto Pause.
20
• Pentru a opri cronometrul automat când nu vă mai mişcaţi,
selectaţi When Stopped.
• Pentru a opri cronometrul automat când ritmul sau viteza
dvs. scade sub un nivel specificat, selectaţi Custom.
Activarea urcării automate
Puteţi utiliza funcţia Urcare automată pentru a detecta automat
modificările de altitudine. O puteţi utiliza în timpul activităţilor,
precum urcare, mers pe jos, alergare sau ciclism.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Apps.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi Auto Climb > Status > On.
5 Selectaţi Run Screen pentru a identifica ce ecran de date
apare în timpul alergării.
6 Selectaţi Climb Screen pentru a identifica ce ecran de date
apare în timpul urcării.
7 Dacă este necesar, selectaţi Invert Colors pentru a inversa
culorile afişajului când se schimbă modurile.
8 Selectaţi Vertical Speed pentru a seta rata de urcare în timp.
9 Selectaţi Mode Switch pentru a seta cât de rapid schimbă
modurile dispozitivul.
Viteză şi distanţă 3D
Puteţi seta Viteza şi distanţa 3D pentru a vă calcula viteza sau
distanţa utilizând atât modificarea altitudinii, cât şi mişcarea
orizontală pe sol. O puteţi utiliza în timpul activităţilor, precum
schi, urcare, navigare, mers pe jos, alergare sau ciclism.
Utilizarea derulării automate
Puteţi utiliza funcţia derulare automată pentru a parcurge ciclic
toate ecranele cu datele activităţii în timp ce cronometrul
funcţionează.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Apps.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi Auto Scroll.
5 Selectaţi o setare pentru afişaj.
UltraTrac
Caracteristica UltraTrac este o setare GPS care înregistrează
punctele traseului şi datele senzorului mai puţin frecvent.
Activarea caracteristicii UltraTrac măreşte durata de viaţă a
bateriei, dar reduce calitatea activităţilor înregistrate. Este
indicat să folosiţi caracteristica UltraTrac pentru activităţi care
necesită o durată de viaţă mai lungă a bateriei şi pentru care
actualizările frecvente ale datelor senzorului sunt mai puţin
importante.
Setări expirare economisire energie
Setările de expirare afectează timpul în care dispozitivul dvs.
rămâne în modul antrenament, de exemplu, când aşteptaţi
începerea unei curse. Ţineţi apăsat pe UP, selectaţi Settings >
Apps, şi selectaţi o activitate. Selectaţi Timeout pentru a regla
setările de expirare pentru activitate.
Normal: setează intrarea dispozitivului în modul ceas cu energie
redusă după 5 minute de inactivitate.
Extended: setează intrarea dispozitivului în modul ceas cu
energie redusă după 25 minute de inactivitate. Modul extins
poate avea drept rezultat o durată de viaţă mai scurtă a
bateriei între încărcări.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Activarea şi dezactivarea tastei pentru tură
Puteţi activa setarea Lap Key pentru a înregistra o tură sau o
pauză în timpul unei activităţi utilizând LAP. Puteţi dezactiva
setarea Lap Key pentru a evita înregistrarea turelor cauzată de
apăsarea accidentală a tastei în timpul unei activităţi.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Apps.
3 Selectaţi o activitate.
4 Selectaţi Lap Key.
Starea tastei pentru tură se schimbă la On sau Off pe baza
setării curente.
Setările feţei pentru ceas
Puteţi personaliza aspectul feţei pentru ceas selectând
dispunerea, culorile şi datele suplimentare. De asemenea, puteţi
descărca feţe personalizate pentru ceas din magazinul Connect
IQ.
Personalizarea feţei de ceas
Înainte de a putea activa o faţă de ceas Connect IQ, trebuie să
instalaţi o faţă de ceas din magazinul Connect IQ (Caracteristici
Connect IQ, pagina 17).
Puteţi personaliza informaţiile şi aspectul cadranului de ceas
sau puteţi activa un cadran Connect IQ instalat.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Watch Face > Type.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a activa cadranul digital preîncărcat, selectaţi
Digital.
• Pentru a activa cadranul analog preîncărcat, selectaţi
Analog.
• Pentru a activa un cadran Connect IQ instalat, selectaţi
numele cadranului instalat.
Dacă
utilizaţi un cadran de ceas preîncărcat, selectaţi o
4
opţiune:
• Pentru a schimba culoarea de fundal, selectaţi
Background Color.
• Pentru a adăuga sau schimba o culoare de accent pentru
cadranul digital, selectaţi Accent Color.
• Pentru a schimba stilul cifrelor pentru cadranul digital,
selectaţi Layout.
• Pentru a schimba stilul secundelor pentru cadranul digital,
selectaţi Seconds Style.
• Pentru a schimba stilul limbilor indicatoare pentru cadranul
analog, selectaţi Hands.
• Pentru a schimba stilul numerelor pentru cadranul analog,
selectaţi Background.
• Pentru a modifica datele care apar pe cadran, selectaţi
Additional Data.
• Pentru a afişa sau a ascunde pictograme de stare pe
cadranul digital, selectaţi Status Icons.
5 Selectaţi UP sau DOWN pentru a previzualiza opţiunile
pentru cadran.
6 Selectaţi START pentru a salva selecţia.
North Ref.: setează referinţa nordică pe busolă (Setarea
referinţei nordice, pagina 21).
Mode: setează busola la utilizarea exclusivă a datelor
senzorului electronic (On), o combinaţie între datele GPS şi
datele senzorului electronic în mişcare (Auto) sau la utilizarea
exclusivă a datelor GPS (Off).
Calibrarea manuală a busolei
ATENŢIONARE
Calibraţi busola electronică într-un mediu exterior. Pentru a
îmbunătăţi precizia de orientare, nu staţi în apropierea obiectelor
care influenţează câmpurile magnetice, precum vehicule, clădiri
şi linii electrice aeriene.
Dispozitivul dvs. a fost deja calibrat în fabrică şi utilizează
implicit calibrarea automată. Dacă experimentaţi comportamente
anormale ale busolei, de exemplu, după ce vă deplasaţi pe
distanţe lungi sau după schimbări extreme de temperatură,
puteţi calibra manual busola.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectați Settings > Sensors > Compass > Calibrate >
Start.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
SUGESTIE: mişcaţi-vă încheietura cu o mişcare uşoară în
formă de opt până când apare un mesaj.
Setarea referinţei nordice
Puteţi seta referinţa de direcţie utilizată la calcularea informaţiilor
despre direcţie.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Sensors > Compass > North Ref..
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a seta nordul geografic ca referinţă pentru direcţie,
selectaţi True.
• Pentru a seta automat declinaţia magnetică pentru locaţia
dvs., selectaţi Magnetic.
• Pentru a seta nordul caroiajului (000º) ca referinţă pentru
direcţie, selectaţi Grid.
• Pentru a seta manual valoarea variaţiei magnetice,
selectaţi User, introduceţi variaţia magnetică şi selectaţi
Done.
Setări altimetru
Ţineţi apăsat pe UP şi selectaţi Settings > Sensors >
Altimeter.
Auto Cal.: permite altimetrului să se calibreze automat de
fiecare dată când porniţi urmărirea prin GPS.
Calibrate: vă permite să calibraţi automat senzorul altimetrului.
Setări pentru senzori
Calibrarea altimetrului barometric
Dispozitivul dvs. a fost deja calibrat în fabrică, iar dispozitivul
utilizează implicit calibrarea automată la punctul de pornire al
GPS-ului dvs. Puteţi calibra manual altimetrul barometric dacă
ştiţi altitudinea corectă.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Sensors > Altimeter.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a calibra automat de la punctul de pornire a GPSului, selectaţi Auto Cal. > On.
• Pentru a introduce altitudinea curentă, selectaţi Calibrate.
Setări busolă
Setări barometru
Ţineţi apăsat pe UP şi selectaţi Settings > Sensors >
Compass.
Calibrate: vă permite să calibraţi manual senzorul busolei
(Calibrarea manuală a busolei, pagina 21).
Display: setează modul de afişare a direcţiei pe busolă la litere,
grade sau miliradiani.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Ţineţi apăsat pe UP şi selectaţi Settings > Sensors >
Barometer.
Plot: setează scala de timp pentru graficul de pe widgetul
barometrului.
21
Storm Alert: setează valoarea de schimbare a presiunii
barometrice care declanşează o alertă de furtună.
Setările de navigare
Puteţi personaliza caracteristicile şi aspectul hărţii când navigaţi
către o destinaţie.
Personalizarea caracteristicilor hărţii
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Navigation > Data Screens.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Map pentru a activa sau dezactiva harta.
• Selectaţi Guide pentru a activa sau dezactiva ecranul de
ghidare care afişează pe busolă orientarea sau cursul
care trebuie urmat în timpul navigării.
• Selectaţi Elevation Plot pentru a activa sau dezactiva
graficul de altitudine.
• Selectaţi un ecran de adăugat, eliminat sau personalizat.
Configurarea unui indicator de direcţie
Puteţi configura afişarea unui indicator de direcţie pe paginile
dvs. de date în timp ce navigaţi. Indicatorul este orientat către
direcţia dvs. ţintă.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Navigation > Heading Bug.
Setări de sistem
Țineți apăsat UP și selectați Settings > System.
User Profile: vă permite să deschideţi şi să personalizaţi datele
statistice personale (Setarea profilului de utilizator,
pagina 10).
Hot Keys: vă permite să atribuiţi scurtături tastelor dispozitivului
(Personalizarea tastelor rapide, pagina 22).
Auto Lock: vă permite să blocaţi tastele pentru a preveni
apăsarea accidentală a acestora.
Language: setează limba afişată pe dispozitiv.
Time: reglează setările de oră (Setări pentru oră, pagina 22).
Backlight: reglează setările iluminării de fundal (Setări de
iluminare de fundal, pagina 22).
Sounds: setează sunetele dispozitivului, precum tonurile
tastelor, alertele şi vibraţiile.
Units: setează unităţile de măsură utilizate pe dispozitiv
(Schimbarea unităţilor de măsură, pagina 22).
GLONASS: utilizarea GLONASS oferă performanţă
îmbunătăţită în medii dificile şi o stabilire mai rapidă a
poziţiei. Utilizarea opţiunilor GPS şi GLONASS poate reduce
durata de viaţă a bateriei mai mult decât dacă s-ar utiliza
doar opţiunea GPS.
Pos. Format: setează opţiunile pentru formatul şi coordonatele
poziţiei geografice.
Format: setează preferinţe generale de format, precum ritmul şi
viteza afişate în timpul activităţilor, şi începutul săptămânii.
Data Recording: setează modul în care dispozitivul
înregistrează datele activităţii. Opţiunea de înregistrare Smart
(implicită) permite înregistrări de activitate mai lungi.
Opţiunea de înregistrare Every Second oferă înregistrări de
activitate mai detaliate, dar este posibil să nu înregistreze
activităţi întregi care durează mai mult.
USB Mode: setează dispozitivul la modul de stocare în masă
sau la modul Garmin atunci când este conectat la un
computer.
Restore Defaults: vă permite să resetaţi datele şi setările de
utilizator (Restabilirea tuturor setărilor implicite, pagina 24).
22
Software Update: vă permite să instalaţi actualizările software
descărcate utilizând Garmin Express.
About: afişează informaţii despre dispozitiv, software şi licenţă.
Personalizarea tastelor rapide
Puteţi personaliza funcţiile butoanelor START şi BACK atunci
când sunt ţinute apăsate.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > System > Hot Keys > Hold START.
3 Selectaţi o funcţie.
4 Selectaţi Hold BACK.
5 Selectaţi o funcţie.
Setări pentru oră
Ţineţi apăsat pe UP şi selectaţi Settings > System > Time.
Time Format: setează dispozitivul să afişeze ora în format de
12 sau de 24 de ore.
Set Time: Setează fusul orar pentru dispozitiv. Opţiunea Auto
setează automat fusul orar pe baza poziţiei dvs. indicate de
GPS.
Time: vă permite să reglaţi ora dacă este setată la opţiunea
Manual.
Setări de iluminare de fundal
Ţineţi apăsat pe UP şi selectaţi Settings > System > Backlight.
Mode: setează activarea manuală sau automată a iluminării de
fundal. Opţiunea Auto vă permite să setaţi separat iluminarea
de fundal pentru taste, alerte şi gesturi.
NOTĂ: când setaţi Gesture la On, declanşaţi iluminarea de
fundal ridicând şi rotind braţul astfel încât să puteţi vedea
încheietura mâinii.
Timeout: setează intervalul de timp după care iluminarea de
fundal se dezactivează.
Brightness: setează nivelul de luminozitate al fundalului.
Schimbarea unităţilor de măsură
Puteţi personaliza unităţile de măsură pentru distanţă, ritm şi
viteză, cotă, greutate, înălţime şi temperatură.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > System > Units.
3 Selectaţi un tip de măsurare.
4 Selectaţi o unitate de măsură.
Senzori ANT+
Dispozitivul este compatibil cu aceste accesorii opţionale,
wireless ANT+.
• Monitor cardiac, precum HRM-Run (Fixarea pe corp a
monitorului cardiac, pagina 2)
• Senzor de viteză şi de cadenţă bicicletă (Utilizarea unui
senzor opţional de viteză a bicicletei sau de cadenţă,
pagina 23)
• Senzor de picior (Senzor de talpă, pagina 23)
• Senzor electric, precum Vector™
• tempe™ senzorul de temperatură wireless (tempe,
pagina 23)
Pentru mai multe informaţii despre compatibilitate şi achiziţia de
senzori opţionali, vizitaţi http://buy.garmin.com.
Asocierea senzorilor ANT+
Prima dată când conectaţi un senzor la dispozitivul dvs. utilizând
tehnologia wireless ANT+, trebuie să asociaţi dispozitivul cu
senzorul. După asociere, dispozitivul se conectează automat la
Senzori ANT+
senzor la începerea unei activităţi, iar senzorul este activ şi în
raza de acoperire.
NOTĂ: dacă dispozitivul dvs. a fost livrat cu un monitor cardiac,
monitorul cardiac respectiv este deja asociat cu dispozitivul.
1 Dacă asociaţi un monitor cardiac, montaţi-l pe corp (Fixarea
pe corp a monitorului cardiac, pagina 2).
Monitorul cardiac nu transmite şi nu primeşte date înainte de
a fi montat.
2 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft.) de senzor.
NOTĂ: staţionaţi la 10 m (33 ft.) distanţă de alţi senzori ANT+
în timpul asocierii.
3 Ţineţi apăsat pe UP.
4 Selectaţi Settings > Sensors > Add New.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Search All.
• Selectaţi tipul senzorului dvs.
După asocierea senzorului cu dispozitivul, starea senzorului
se modifică din Searching la Connected. Datele senzorului
apar în bucla paginii de date sau într-un câmp de date
personalizat.
Utilizarea unui senzor opţional de viteză a
bicicletei sau de cadenţă
Puteţi utiliza un senzor compatibil de viteză a bicicletei sau un
senzor de cadenţă pentru a trimite date la dispozitivul dvs.
• Asociaţi senzorul cu dispozitivul dvs. (Asocierea senzorilor
ANT+, pagina 22).
• Actualizaţi informaţiile din profilul dvs. de utilizator de fitness
(Setarea profilului de utilizator, pagina 10).
• Setaţi dimensiunea roţii (Dimensiunea şi circumferinţa roţii,
pagina 28).
• Parcurgeţi o tură pe bicicletă (O tură cu bicicleta, pagina 7).
Senzor de talpă
Dispozitivul dvs. este compatibil cu senzorul de talpă. Puteţi
utiliza senzorul de talpă pentru a înregistra ritmul şi distanţa în
loc să utilizaţi GPS-ul atunci când vă antrenaţi în interior sau
când semnalul GPS este slab. Senzorul de talpă este în
aşteptare, pregătit să transmită date (precum monitorul de puls).
După 30 de minute de inactivitate, senzorul de talpă se opreşte
pentru a conserva bateria. Când bateria este slabă, pe
dispozitivul dvs. apare un mesaj. Au mai rămas circa cinci ore
de utilizare a bateriei.
Îmbunătăţirea calibrării senzorului de picior
Înainte de a vă calibra dispozitivul, trebuie să recepţionaţi
semnale GPS şi vă asociaţi dispozitivul cu senzorul de picior
(Asocierea senzorilor ANT+, pagina 22).
Senzorul de picior se calibrează automat, dar puteţi îmbunătăţi
precizia datelor de viteză şi distanţă după câteva alergări în
mediul exterior cu ajutorul GPS-ului.
1 Staţi afară timp de 5 minute, având vedere liberă către cer.
2 Începeţi activitatea de alergare.
3 Alergaţi pe un traseu fără oprire timp de 10 minute.
4 Opriţi activitatea şi salvaţi-o.
Pe baza datelor înregistrate, valoarea de calibrare a
senzorului de picior se schimbă, dacă este necesar. Nu ar
trebui să fie necesar să calibraţi din nou senzorul de picior,
decât în cazul în care stilul dvs. de alergare se schimbă.
Calibrarea manuală a senzorului de picior
Înainte de a vă calibra dispozitivul, trebuie să vă asociaţi
dispozitivul cu senzorul de picior (Asocierea senzorilor ANT+,
pagina 22).
Informaţii dispozitiv
Se recomandă calibrarea manuală în cazul în care cunoaşteţi
factorul de calibrare. Dacă aţi calibrat un senzor de picior cu un
alt produs Garmin, este posibil să cunoaşteţi factorul de
calibrare.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Sensors.
3 Selectaţi senzorul de picior.
4 Selectaţi Cal. Factor > Set Value.
5 Reglaţi factorul de calibrare:
• Măriţi factorul de calibrare dacă distanţa este prea mică.
• Reduceţi factorul de calibrare dacă distanţa este prea
mare.
Setarea vitezei şi a distanţei pentru senzorul de picior
Înainte de a vă personaliza viteza şi distanţa pentru senzorul de
picior, trebuie să vă asociaţi dispozitivul cu senzorul de picior
(Asocierea senzorilor ANT+, pagina 22).
Vă puteţi seta dispozitivul să calculeze ritmul şi distanţa de la
datele senzorului de picior în locul datelor de la GPS.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > Sensors.
3 Selectaţi senzorul de picior.
4 Selectaţi Speed.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Indoor când vă antrenaţi cu GPS-ul oprit, de
obicei în interior.
• Selectaţi Always pentru a utiliza datele senzorului de
picior indiferent de setarea GPS.
tempe
tempe este un senzor de temperatură ANT+ wireless. Puteţi
monta senzorul pe o bandă sau pe o buclă securizată, unde
este expus la aer ambiant şi, ca atare, asigură o sursă
constantă de date de temperatură precise. Trebuie să asociaţi
tempe cu dispozitivul pentru a afişa date de temperatură de la
tempe.
Informaţii dispozitiv
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv
Puteţi vizualiza informaţii despre dispozitiv, precum ID-ul
aparatului, versiunea de software, informaţiile despre
reglementări şi acordul de licenţă.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > System > About.
Vizualizarea informaţiilor despre reglementare şi
conformitate
1 Din setările de sistem, selectaţi About.
2 Selectaţi DOWN până când apar informaţii despre
reglementare.
Specificaţii
Tip baterie
Baterie cu litiu-ion reîncărcabilă,
încorporată
Durata de viaţă a bateriei
Până la 6 săptămâni.
Clasificarea apei
10 ATM*
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
De la -20º la 55ºC (de la -4º la 131ºF)
Interval de temperatură de
încărcare
De la 0º la 45ºC (de la 32º la 113ºF)
23
Depanare
Frecvenţă radio
2,4 GHz
Protocoale radio
ANT+ tehnologie wireless, Wi‑Fi,
Bluetooth Dispozitiv inteligent
*Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o
adâncime de 100 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
Informaţii privind bateria
Durata de viaţă reală a bateriei depinde de caracteristicile
activate pe dispozitiv, precum monitorizarea activităţii, notificări
smartphone, GPS, senzori interni şi senzori ANT+ conectaţi.
Durata de viaţă a bateriei Mod
Până la 20 h
Mod GPS normal
Până la 50 h
Mod GPS UltraTrac cu interval de verificare
la două minute
Până la 6 săptămâni.
Modul ceas
Citirea temperaturii nu este precisă
Temperatura corpului dvs. afectează citirea temperaturii pentru
senzorul de temperatură intern. Pentru a obţine cea mai precisă
citire a temperaturii, trebuie să scoateţi ceasul de pe încheietură
şi să aşteptaţi 20 - 30 de minute.
De asemenea, puteţi folosi un senzor de temperatură exterior
opţional tempe pentru a vizualiza citiri precise ale temperaturii
ambiante în timp ce purtaţi ceasul.
Resetarea dispozitivului
Specificaţii HRM-Run
Tip baterie
CR2032 de 3 V, care poate fi înlocuită
de utilizator
Durata de viaţă a bateriei
1 an (aproximativ 1 oră/zi)
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
De la -10° la 50°C (de la 14° la 122°F)
Frecvenţă radio/protocol
2,4 GHz ANT+ Protocol de comunicaţii
wireless
Clasificarea apei
5 ATM*
*Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o
adâncime de 50 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este
recomandată resetarea acestuia.
1 Ţineţi apăsat pe LIGHT timp de cel puţin 25 de secunde.
2 Ţineţi apăsat pe LIGHT timp de o secundă pentru a porni
dispozitivul.
Restabilirea tuturor setărilor implicite
NOTĂ: aceasta va şterge toate informaţiile introduse de
utilizator şi istoricul activităţii.
Puteţi restabili toate setările dispozitivului la valorile implicite din
fabrică.
1 Ţineţi apăsat pe UP.
2 Selectaţi Settings > System > Restore Defaults > Yes.
Prelungirea duratei de viaţă a bateriei
Gestionarea datelor
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi cu Mac OS 10.3 şi versiunile anterioare.
®
®
Contorul meu zilnic de paşi nu apare
Contorul zilnic de paşi este resetat în fiecare noapte la miezul
nopţii.
Dacă apar linii întrerupte în locul contorului dvs. de paşi,
permiteţi dispozitivului să obţină semnalele de la sateliţi şi să
seteze automat ora.
®
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu
este necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• Pentru Apple computere, selectaţi dispozitivul şi selectaţi
Fişier > Deconectare.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
Ştergerea fişierelor
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
1 Deschideţi unitatea sau volumul Garmin.
2 Dacă este necesar, deschideţi un folder sau volum.
3 Selectaţi un fişier.
4 Apăsaţi tasta Ştergere de pe tastatură.
NOTĂ: dacă utilizaţi un computer Apple, trebuie să goliţi
folderul Coş de gunoi pentru a elimina complet fişierele.
Puteţi face mai multe lucruri pentru a extinde durata de viaţă a
bateriei.
• Reduceţi durata iluminării de fundal (Setări de iluminare de
fundal, pagina 22).
• Reduceţi luminozitatea fundalului.
• Utilizaţi modul GPS UltraTrac pentru activitatea dvs.
(UltraTrac, pagina 20).
• Dezactivaţi tehnologia wireless Bluetooth atunci când nu
utilizaţi caracteristici conectate (Caracteristici conectate,
pagina 16).
• Atunci când întrerupeţi activitatea pentru o perioadă mai
îndelungată, utilizaţi opţiunea de reluare ulterioară (Oprirea
unei activităţi, pagina 6).
• Dezactivaţi urmărirea activităţii (Monitorizarea activităţii,
pagina 11).
• Utilizaţi un cadran de ceas Connect IQ care nu se
actualizează în fiecare secundă.
De exemplu, utilizaţi un cadran de ceas fără secundar
(Personalizarea feţei de ceas, pagina 21).
• Limitaţi notificările pentru smartphone pe care le afişează
dispozitivul (Administrarea notificărilor, pagina 16).
• Opriţi transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele
Garmin asociate (Transmiterea datelor privind pulsul către
dispozitivele Garmin, pagina 2).
• Dezactivaţi monitorizarea pulsului măsurat la încheietură.
NOTĂ: monitorizarea pulsului măsurat la încheietură este
utilizată pentru calculul minutelor de activităţi fizice de
intensitate ridicată şi al numărului de calorii arse.
Cum obţineţi mai multe informaţii
Puteţi găsi mai multe informaţii despre acest produs pe site-ul
web Garmin.
24
Informaţii dispozitiv
• Vizitaţi support.garmin.com.
• Vizitaţi www.garmin.com/outdoor.
• Vizitaţi http://buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin
pentru informaţii privind accesoriile opţionale şi piesele de
schimb.
Întreţinere dispozitiv
Întreţinerea dispozitivului
ATENŢIONARE
Nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru a curăţa dispozitivul.
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Clătiţi bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la clor,
apă sărată, soluţie de protecţie solară, produse cosmetice,
alcool sau alte substanţe chimice agresive. Expunerea
prelungită la aceste substanţe poate conduce la deteriorarea
carcasei.
Evitaţi apăsarea pe taste sub apă.
Evitaţi şocuri extreme şi tratamente brutale, deoarece acestea
pot diminua durata de viaţă a produsului.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Curăţarea dispozitivului
ATENŢIONARE
Chiar şi cantităţi reduse de transpiraţie sau de umiditate pot
cauza coroziunea contactelor electrice atunci când dispozitivul
este conectat la un încărcător. Coroziunea poate împiedica
încărcarea şi transferul de date.
1 Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de
detergent slab.
2 Ştergeţi dispozitivul cu ceva uscat.
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet.
SUGESTIE: pentru mai multe informaţii, accesaţi
www.garmin.com/fitandcare.
Reglarea curelei metalice de ceas
Dacă ceasul dvs. include o curea metalică, trebuie să duceţi
ceasul la un bijutier sau alt profesionist, pentru a vă regla
lungimea curelei metalice.
Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor.
Nu introduceţi bateriile în gură. În caz de înghiţire, contactaţi
medicul sau centrul de toxicologie.
Bateriile reîncărcabile de tip monedă pot conţine perclorat.
Poate fi necesară manipularea specială. Consultaţi
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
ATENŢIE
Contactaţi centrul local de reciclare a deşeurilor pentru a recicla
bateriile în mod adecvat.
Înlocuirea bateriei monitorului cardiac
1 Scoateţi manşonul À din modulul monitorului de frecvenţă
cardiacă.
2 Utilizaţi o şurubelniţă Phillips mică (00) pentru a scoate cele
patru şuruburi de pe partea frontală a modulului.
3 Demontaţi capacul şi bateria.
4 Aşteptaţi 30 de secunde.
5 Introduceţi bateria nouă sub cele două clapete din plastic Á,
cu polul pozitiv orientat în sus.
NOTĂ: nu deterioraţi şi nu pierdeţi garnitura inelară.
Garnitura O trebuie să rămână poziţionată pe exteriorul
cercului proeminent din plastic.
6 Montaţi la loc capacul frontal şi cele patru şuruburi.
Respectaţi orientarea capacului frontal. Şurubul cu cap
semirotund  trebuie să se potrivească în orificiul
protuberant şurubului, situat pe capacul frontal.
NOTĂ: nu strângeţi excesiv.
7 Înlocuiţi manşonul.
După înlocuirea bateriei monitorului de frecvenţă cardiacă,
trebuie să îl asociaţi din nou cu dispozitivul.
Anexă
Instrucţiuni de îngrijire a monitorului cardiac
Întreţinerea monitorului cardiac
ATENŢIONARE
Acumularea de transpiraţie şi de sare pe curea poate diminua
capacitatea monitorului de frecvenţă cardiacă de a raporta date
exacte.
• Clătiţi monitorul de frecvenţă cardiacă după fiecare utilizare.
• Spălaţi manual monitorul de frecvenţă cardiacă după fiecare
a şaptea utilizare, folosind o cantitate mică de detergent
blând, de exemplu de detergent lichid pentru spălat vasele.
NOTĂ: dacă folosiţi prea mult detergent puteţi deteriora
monitorul de frecvenţă cardiacă.
• Nu puneţi monitorul de frecvenţă cardiacă în maşina de
spălat sau în uscător.
• Când uscaţi monitorul de frecvenţă cardiacă, poziţionaţi-l
suspendat sau aşezat pe o suprafaţă orizontală.
Baterii care pot fi înlocuite de către utilizator
AVERTISMENT
Nu utilizaţi un dispozitiv ascuţit pentru a scoate bateriile.
Întreţinere dispozitiv
Câmpuri de date
%FTP: Puterea curentă manifestată, ca procent din puterea de
prag funcţională.
%HRR: Procentul rezervei de puls (pulsul maxim minus pulsul în
repaus).
10s Avg. Power: media puterii de mişcare produse timp de 10
de secunde.
10s Avg Balance: echilibrul mediu stânga/dreapta al puterii de
deplasare timp de 10 secunde.
24-Hour Max.: temperatura maximă înregistrată în ultimele
24 de ore.
24-Hour Min.: temperatura minimă înregistrată în ultimele
24 de ore.
30s Avg. Power: media puterii de mişcare produse timp de 30
de secunde.
30s Avg Balance: echilibrul mediu stânga/dreapta al puterii de
deplasare timp de 30 secunde.
3s Avg. Balance: echilibrul mediu stânga/dreapta al puterii de
deplasare timp de trei secunde.
25
3s Avg. Power: media puterii de mişcare produse timp de 3 de
secunde.
500m Pace: ritmul curent de înot pe 500 m.
Ambient Press.: presiunea ambiantă necalibrată.
Average HR: pulsul mediu pentru activitatea curentă.
Average Pace: ritmul mediu pentru activitatea curentă.
Average Power: Puterea medie produsă pentru activitatea
curentă.
Average SWOLF: punctajul SWOLF mediu pentru activitatea
curentă. Punctajul dvs. SWOLF este suma dintre durata
pentru o lungime şi numărul de mişcări pentru lungimea
respectivă (Terminologie din domeniul înotului, pagina 8).
Pentru înotul în ape deschise, punctajul SWOLF se
calculează pe 25 de metri.
Avg. %HRR: procentul mediu din rezerva de puls (pulsul maxim
minus pulsul în repaus) pentru activitatea curentă.
Avg. 500m Pace: ritmul mediu de înot pe 500 m pentru
activitatea curentă.
Avg. Ascent: distanţa de ascensiune verticală medie de la
ultima resetare.
Avg. Balance: echilibrul mediu stânga/dreapta al puterii pentru
activitatea curentă.
Avg. Cadence: ciclism. Cadenţa medie pentru activitatea
curentă.
Avg. Cadence: alergare. Cadenţa medie pentru activitatea
curentă.
Avg. Descent: distanţa de coborâre verticală medie de la ultima
resetare.
Avg. GCT Bal.: echilibrul mediu pe durata de contact cu solul
pentru sesiunea curentă.
Avg. Lap Time: timpul mediu pe tură pentru activitatea curentă.
Avg. Speed: viteza medie pentru activitatea curentă.
Avg. Stride Len.: lungimea medie a pasului pentru sesiunea
curentă.
Avg. Strk/Len: numărul mediu de mişcări pe lungime pe durata
activităţii curente.
Avg. Strk Rate: numărul mediu de mişcări pe minut (mpm) pe
durata activităţii curente.
Avg. Vert. Osc.: numărul mediu de oscilaţii pe verticală pentru
activitatea curentă.
Avg. Vert. Ratio: raportul mediu dintre oscilaţiile pe verticală şi
lungimea pasului pentru sesiunea curentă.
Avg Dist Per Stk: distanţa medie parcursă per mişcare pe
durata activităţii curente.
Avg GCT: durata medie a contactului cu solul pentru activitatea
curentă.
Avg HR %Max.: procentul mediu din pulsul maxim pentru
activitatea curentă.
Balance: echilibrul stânga/dreapta al puterii curente.
Baro. Pressure: presiunea curentă calibrată.
Bearing: direcţia de la locaţia curentă către o destinaţie. Pentru
ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Cadence: ciclism. Numărul de rotaţii ale braţului pedalier.
Pentru ca aceste date să fie afişate, dispozitivul dvs. trebuie
să fie conectat la un accesoriu de cadenţă.
Cadence: alergare. Numărul de paşi pe minut (stâng şi drept).
Calories: numărul total de calorii arse.
Compass Hdg.: direcţia în care vă deplasaţi pe baza busolei.
Course: direcţia de la locaţia de plecare către o destinaţie.
Traseul poate fi vizualizat ca o rută planificată sau setată.
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Dest. Location: poziţia destinaţiei dvs. finale.
26
Dest. Name: ultimul punct de pe ruta către destinaţie. Pentru ca
aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Dist. Per Stroke: distanţa parcursă la o mişcare.
Dist. Remaining: distanţa rămasă până la destinaţia finală.
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Distance: distanţa parcursă pentru traseul sau activitatea
curente.
Distance To Next: distanţa rămasă până la următorul punct de
pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Elapsed Time: timpul total înregistrat. De exemplu, dacă porniţi
cronometrul şi alergaţi timp de 10 minute, apoi opriţi
cronometrul pentru 5 minute, iar apoi porniţi cronometrul şi
alergaţi timp de 20 de minute, timpul scurs este de 35 de
minute.
Elevation: altitudinea locaţiei dvs. curente, deasupra nivelului
mării sau sub acesta.
ETA: ora estimată la care veţi ajunge la destinaţia finală
(ajustată conform orei locale din locul de destinaţie). Pentru
ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
ETA at Next: ora estimată la care veţi ajunge la următorul punct
de pe traseu (ajustată conform orei locale din punctul de pe
traseu). Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
ETE: timpul estimat rămas până la atingerea destinaţiei finale.
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
GCT: durata petrecută pe sol la fiecare pas în timpul alergării,
măsurată în milisecunde. Durata contactului cu solul nu este
calculată în timpul mersului.
GCT Balance: echilibrul stânga/dreapta pe durata de contact cu
solul în timpul alergării.
Glide Ratio: raportul dintre distanţa orizontală şi distanţa
verticală parcurse.
Glide Ratio Dest.: raportul de planare necesar pentru a coborî
de la poziţia curentă către altitudinea de destinaţie. Pentru ca
aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
GPS Elevation: altitudinea locaţiei curente utilizând GPS-ul.
GPS Heading: direcţia în care vă deplasaţi pe baza GPS-ului.
Grade: calculul ascensiunii (altitudine) comparativ cu rulajul
(distanţă). De exemplu, dacă pentru fiecare 3 m (10 ft.) urcaţi
parcurgeţi 60 m (200 ft.), înclinația este 5%.
Heading: direcţia în care vă deplasaţi.
Heart Rate: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm). Dispozitivul dvs.
trebuie să fie conectat la un monitor cardiac compatibil.
HR %Max.: procentul din pulsul maxim.
HR Zone: intervalul curent al pulsului dvs. (de la 1 la 5). Zonele
implicite se bazează pe profilul dvs. de utilizator şi pe pulsul
maxim (220 minus vârsta dvs.).
Int. Avg. %HRR: procentul mediu din rezerva de puls (pulsul
maxim minus pulsul în repaus) pentru lungimea de bazin
curentă.
Int. Avg. %Max.: procentul mediu din pulsul maxim pentru
lungimea de bazin curentă.
Int. Avg. HR: pulsul mediu pentru lungimea de bazin curentă.
Int. Distance: distanţa parcursă pentru intervalul curent.
Int. Max. %HRR: procentul maxim din rezerva de puls (pulsul
maxim minus pulsul în repaus) pentru lungimea de bazin
curentă.
Int. Max. %Max.: procentul maxim din pulsul maxim pentru
lungimea de bazin curentă.
Int. Max. HR: pulsul maxim pentru lungimea de bazin curentă
Int. Pace: ritmul mediu pentru intervalul curent.
Int. SWOLF: punctajul SWOLF mediu pentru intervalul curent.
Anexă
Int Dist Per Stk: distanţa medie parcursă per mişcare pe durata
intervalului curent.
Intensity Factor: Intensity Factor™ pentru activitatea curentă.
Interval Lengths: numărul de lungimi de bazin finalizate pe
durata intervalului curent.
Interval Time: timpul cronometrat pentru intervalul curent.
Int Strk/Len: numărul mediu de mişcări pe lungime pe durata
intervalului curent.
Int Strk Rate: numărul mediu de mişcări pe minut (mpm) pe
durata intervalului curent.
Int Strk Type: tipul de mişcare curent pentru interval.
Int Strokes: numărul total de mişcări pe intervalul curent.
L. Int. Stk. Rate: numărul mediu de mişcări pe minut (mpm) în
timpul ultimului interval finalizat.
L. Int. Stk. Type: tipul de mişcare utilizat în timpul ultimului
interval finalizat.
L. Int. Strokes: numărul total de mişcări pentru ultimul interval
finalizat.
L. Int. SWOLF: punctajul SWOLF mediu pentru ultimul interval
finalizat.
L. Len. Stk. Rate: numărul mediu de mişcări pe minut (mpm) pe
durata ultimei lungimi de bazin finalizate.
L. Len. Stk. Type: tipul de mişcare utilizat în timpul ultimei
lungimi de bazin finalizate.
L. Len. Strokes: numărul total de mişcări pentru ultima lungime
de bazin finalizată.
Lap %HRR: procentul mediu din rezerva de puls (pulsul maxim
minus pulsul în repaus) pentru tura curentă.
Lap 500m Pace: ritmul mediu de înot pe 500 m pentru tura
curentă.
Lap Ascent: distanţa de ascensiune verticală parcursă pentru
tura curentă.
Lap Balance: echilibrul mediu stânga/dreapta al puterii pentru
tura curentă.
Lap Cadence: ciclism. Cadenţa medie pentru tura curentă.
Lap Cadence: alergare. Cadenţa medie pentru tura curentă.
Lap Descent: distanţa de coborâre verticală parcursă pentru
tura curentă.
Lap Distance: distanţa parcursă pentru tura curentă.
Lap GCT: durata medie a contactului cu solul pentru tura
curentă.
Lap GCT Bal.: echilibrul mediu pe durata de contact cu solul
pentru tura curentă.
Lap HR: puls mediu pentru tura curentă.
Lap HR %Max.: procentul mediu din pulsul maxim pentru tura
curentă.
Lap NP: Normalized Power medie pentru tura curentă.
Lap Pace: ritmul mediu pentru tura curentă.
Lap Power: puterea medie produsă pentru tura curentă.
Laps: numărul de ture finalizate în cadrul activităţii curente.
Lap Speed: viteza medie pentru tura curentă.
Lap Stride Len.: lungimea medie a pasului pentru tura curentă.
Lap Time: timpul cronometrat pentru tura curentă.
Lap Vert. Osc.: numărul mediu de oscilaţii pe verticală pentru
tura curentă.
Lap Vert. Ratio: raportul mediu dintre oscilaţiile pe verticală şi
lungimea pasului pentru tura curentă.
Last Int. Dist.: distanţa parcursă pentru ultimul interval finalizat.
Last Int. Pace: ritmul mediu pentru ultimul interval finalizat.
Anexă
Last Int. Time: timpul cronometrat pentru ultimul interval
finalizat.
Last Lap Ascent: distanţa de ascensiune verticală parcursă
pentru ultima tură finalizată.
Last Lap Cad.: ciclism. Cadenţa medie pentru tura cel mai
recent finalizată.
Last Lap Cad.: alergare. Cadenţa medie pentru tura cel mai
recent finalizată.
Last Lap Descent: distanţa de coborâre verticală parcursă
pentru ultima tură finalizată.
Last Lap Dist.: distanţa parcursă pentru cea mai recentă tură
finalizată.
Last Lap HR: pulsul mediu pentru ultima tură finalizată.
Last Lap NP: Normalized Power medie pentru ultima tură
finalizată.
Last Lap Pace: ritmul mediu pentru cea mai recentă tură
finalizată.
Last Lap Power: Puterea medie produsă pentru ultima tură
finalizată.
Last Lap Speed: viteza medie pentru tura cel mai recent
finalizată.
Last Lap Time: timpul cronometrat pentru ultima tură finalizată.
Last Len. Pace: ritmul mediu pentru cea mai recentă lungime
de bazin finalizată.
Last Len. SWOLF: punctajul SWOLF mediu pentru cea mai
recentă lungime de bazin finalizată.
Lat/Lon: poziţia curentă în latitudine şi longitudine indiferent de
setarea formatului poziţiei selectate.
Lengths: numărul de lungimi de bazin finalizate pe durata
activităţii curente.
L Int Dist P Stk: distanţa medie parcursă per mişcare pe durata
ultimului interval finalizat.
LL 500m Pace: ritmul mediu de înot pe 500 m pentru ultima
tură.
Location: poziţia curentă utilizând setarea formatului poziţiei
selectate.
Max. Ascent: rata de ascensiune maximă în picioare pe minut
sau metri pe minut de la ultima resetare.
Max. Descent: rata de coborâre maximă în picioare pe minut
sau metri pe minut de la ultima resetare.
Max. Elevation: altitudinea cea mai înaltă atinsă de la ultima
resetare.
Max. Lap Power: puterea cea mai mare produsă pentru tura
curentă.
Maximum Speed: viteza de vârf pentru activitatea curentă.
Max Power: puterea cea mai mare produsă pentru activitatea
curentă.
Min. Elevation: altitudinea cea mai joasă atinsă de la ultima
resetare.
Nautical Dist: distanţa parcursă în metri marini sau picioare
marine.
Nautical Speed: viteza curentă în noduri.
Next Waypoint: următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste
date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
NP: Normalized Power™ pentru activitatea curentă.
Off Course: distanţa către stânga sau dreapta abătută de la
ruta originală. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să
vă deplasaţi.
Pace: ritmul curent.
Pedal Smooth.: o măsurătoare care arată în ce măsură ciclistul
aplică în mod egal forţă pe pedale la fiecare acţionare a
pedalelor.
27
Perform. Cond.: scorul nivelului de performanţă este o evaluare
în timp real a capacităţii dvs. de efort.
Power: puterea curentă manifestată, în waţi.
Power to Weight: puterea curentă măsurată în waţi per
kilogram.
Power Zone: intervalul curent de putere produsă (de la 1 la 7),
în funcţie de FTP sau de setările particularizate.
Repeat On: cronometrul pentru ultimul interval plus pauza
curentă (înot în bazin).
Rest Timer: cronometrul pentru pauza curentă (înot în bazin).
Speed: viteza curentă de deplasare.
Steps: numărul de paşi înregistrat de senzorul de picior.
Stride Length: lungimea pasului pe care îl faceţi între două
păşiri succesive, măsurată în metri.
Stroke Rate: numărul de mişcări pe minut (mpm).
Strokes: numărul total de mişcări pentru activitatea curentă.
Sunrise: ora răsăritului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Sunset: ora apusului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Temperature: temperatura aerului. Temperatura corpului dvs.
afectează senzorul de temperatură.
Time in Zone: timpul scurs pe fiecare zonă de frecvenţă
cardiacă sau de putere.
Time of Day: ora din zi pe baza setărilor dvs. curente de locaţie
şi de oră (format, fus orar, ora de vară).
Timer: ora curentă pentru cronometru.
Time to Next: durata estimată rămasă până ajungeţi la
următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Torque Eff.: o măsurătoare care arată în ce măsură ciclistul
pedalează eficient.
Total Ascent: distanţa totală ca diferenţă de nivel urcată de la
ultima resetare.
Total Descent: distanţa totală ca diferenţă de nivel coborâtă de
la ultima resetare.
Training Effect: impactul curent (1,0-5,0) asupra
antrenamentului aerob.
TSS: Training Stress Score™ pentru activitatea curentă.
V Dist to Dest: diferenţa de altitudine dintre poziţia curentă şi
destinaţia finală. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie
să vă deplasaţi.
Vertical Osc.: numărul de oscilaţii din timpul alergării. Mişcarea
pe verticală a toracelui, măsurată în centimetri pentru fiecare
pas.
Vertical Ratio: raportul dintre oscilaţiile pe verticală şi lungimea
pasului.
Vertical Speed: viteza de ridicare sau de coborâre în timp.
Vert Spd to Tgt: raportul de ascensiune sau de coborâre până
la o altitudine predeterminată. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
VMG: viteza cu care ajungeţi la o destinaţie pe o rută. Pentru ca
aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Work: lucrul mecanic acumulat efectuat (puterea produsă), în
kilojouli.
Clasificările standard ale volumului maxim de O2
Aceste tabele includ clasificările standard pentru estimarea volumului maxim de O2 în funcţie de vârstă şi sex.
Bărbaţi
Percentilă
20–29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Superior
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Excelent
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bun
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Suficient
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slab
0-40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Femei
Percentilă
20–29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Superior
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Excelent
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bun
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Suficient
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slab
0-40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Date retipărite cu permisiunea The Cooper Institute. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.CooperInstitute.org.
Dimensiunea şi circumferinţa roţii
Dimensiune roată
L (mm)
Dimensiunea roţii este marcată pe ambele părţi ale pneului.
Aceasta nu este o listă completă. Puteţi utiliza, de asemenea,
unul dintre calculatoarele disponibile pe internet.
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
Dimensiune roată
L (mm)
24 × 3/4 tubular
1785
12 × 1,75
935
24 × 1-1/8
1795
14 × 1,5
1020
24 × 1-1/4
1905
14 × 1,75
1055
24 × 1,75
1890
16 × 1,5
1185
24 × 2,00
1925
16 × 1,75
1195
24 × 2,125
1965
18 × 1,5
1340
26 × 7/8
1920
18 × 1,75
1350
26 × 1 (59)
1913
20 × 1,75
1515
26 × 1 (65)
1952
20 × 1-3/8
1615
26 × 1,25
1953
28
Anexă
BUNURI SAU SERVICII DE SCHIMB; PIERDEREA UTILIZĂRII,
A DATELOR SAU A PROFITURILOR; SAU ÎNTRERUPEREA
ACTIVITĂŢII DE AFACERI), INDIFERENT DE MODUL
PRODUCERII ACESTORA ŞI INDEPENDENT DE ORICE
TEORIE A RĂSPUNDERII, INDIFERENT DACĂ ESTE
CONTRACTUALĂ, RESPONSABILITATE LIMITATĂ SAU
PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU DE ALTĂ
NATURĂ), CARE A REZULTAT ÎN ORICE MOD DIN
UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ AU FOST
INFORMAŢI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR
ASEMENEA DAUNE.
Dimensiune roată
L (mm)
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
Legendă simboluri
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
Aceste simboluri pot fi afişate pe dispozitiv sau pe etichetele
accesoriilor.
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C tubular
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Curent alternativ Dispozitivul este compatibil cu alimentarea la
curent alternativ.
Curent continuu Dispozitivul este compatibil cu alimentarea la
curent continuu.
Siguranţă. indică specificaţiile sau locaţia unei siguranţe.
WEEE simbolul pentru eliminare şi reciclare. Simbolul WEEE este
ataşat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu
privire la Deşeurile de echipamente electrice şi electronice
(WEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a
acestui produs şi de a promova reutilizarea şi reciclarea.
Licenţă privind clauza BSD 3
Copyright © 2003-2010, Mark Borgerding
TOATE DREPTURILE REZERVATE.
Redistribuirea şi utilizarea în formă sursă şi în formă binară, cu
sau fără modificare, sunt permise cu condiţia îndeplinirii
următoarelor condiţii:
• Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze notificarea
de drept de autor de mai sus, lista de condiţii şi următoarea
declaraţie de exonerare de răspundere.
• Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă
notificarea de drept de autor de mai sus, lista de condiţii şi
următoarea declaraţie de exonerare de răspundere din
documentaţie şi/sau celelalte materiale furnizate cu
distribuţia.
• Nici numele autorului şi nici numele colaboratorilor nu pot fi
utilizate pentru a recomanda sau a promova produse derivate
din acest software fără permisiune prealabilă specifică în
scris.
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE CĂTRE
DEŢINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR ŞI DE CĂTRE
CONTRIBUITORI „CA ATARE”, FIIND REFUZATE ORICE
GARANŢII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ
LIMITARE LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI
DE CARACTER ADECVAT UNUI ANUMIT SCOP.
DEŢINĂTORUL DREPTURILOR DE AUTOR SAU
CONTRIBUITORII NU VOR FI RESPONSABILI, ÎN NICIO
SITUAŢIE, PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE,
ACCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU COLATERALE
(INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA PROCURAREA DE
Anexă
29
Index
A
accesorii 24
activităţi 6, 18
iniţiere 6, 9
personalizare 9
salvare 6, 7, 9
afişaje pentru ceas 17, 21
alarme 14, 19
alerte 14, 19, 20
altimetru 15, 21
calibrare 21
antrenament 12, 13, 16
pagini 7
planificări 12
Antrenament pentru triatlon 9
antrenamente 12
antrenare în interior 9
aplicaţii 16, 17
smartphone 1
asociere
senzori ANT+ 22
Senzori ANT+ 2
smartphone 1
atlet profesionist 11
Auto Lap 20
Auto Pause 20
B
barometru 15, 21
baterie 25
încărcare 1
înlocuire 25
maximizare 16, 20, 24
benzi 25
blocare, taste 1
busolă 15, 21, 22
calibrare 21
C
cadenţă 3, 7
alerte 19
senzori 23
calendar 12
calibrare
altimetru 21
busolă 21
calorie, alerte 19
canotaj 9
câmpuri de date 7, 17
ceas 14
ciclism 7
concurare 13
Condiţie fizică 14
conectare 16
Connect IQ 17
coordonate 14
cronometru 7–9, 14, 15
numărătoare inversă 14
cronometru pentru numărătoare inversă 14
curăţarea dispozitivului 25
curse 8
D
date
încărcare 17
pagini 19
stocare 17
transfer 17
transferare 17
date utilizator, ştergere 24
depanare 2–4, 24
derulare automată 20
dimensiune bazin 8
dimensiuni ale roţii 28
dinamica alergării 3, 4
distanţă 20
alerte 19
dogleg 10
30
drumeţie montană 7
durata prevăzută a cursei 5
durată de contact cu solul 3, 4
durată de viaţă, baterie 24
E
ecran 22
Efect antrenament 14
exerciţii 8, 12
încărcare 12
F
frecvenţă cardiacă, monitor 3, 25
G
Garmin Connect 1, 12, 16, 17
stocare date 17
Garmin Express 1, 17
actualizare software 1
înregistrarea dispozitivului 1
GLONASS 22
GPS 20, 22
H
hărţi 19, 22
navigare 15
parcurgere 15
I
ID unitate 23
iluminare de fundal 1, 22
intervale 8
exerciţii 12, 13
istoric 7–9, 15, 16
ştergere 16
trimitere la computer 17
încărcare 1
încărcarea datelor 17
înlocuirea bateriei 25
înot 8
înot în apă deschisă 8
înregistrarea dispozitivului 1
înregistrarea produsului 1
L
layup 10
limbă 22
locaţii 14
editare 14
salvare 14
ştergere 14
lungimea pasului 3
lungimi 8
M
mărire şi micşorare 1
măsurarea unei aruncări 10
meniu 1
meniu principal, personalizare 18
metronom 7
mişcări 8
mod de inactivitate 11, 12
modul ceas 20
monitorizarea activităţii 11, 12
N
navigare 19, 22
Sight 'N Go 15
nivel de performanţă 4, 6
notificări 16
O
obiective 13
odometru 10, 16
oră
alerte 19
setări 22
zone şi formate 22
oră răsărit şi apus 14
oscilaţie pe verticală 3
P
personalizarea dispozitivului 19, 22
prag lactat 5
profil de utilizator 10
profiluri 6
utilizator 10
puls 1, 2
alerte 19
asociere senzori 2
monitor 2, 4, 5, 22, 25
zone 10, 11, 15
punctaj SWOLF 8
Puncte de trecere, proiectare 14
putere (forţă)
alerte 19
metri 5
zone 11
R
raport vertical 3
recorduri personale 13
ştergere 13
recuperare 4, 5
referinţă nordică 21
registru, trimitere la computer 17
resetarea dispozitivului 24
rezistenţă la apă 25
ritm cardiac, monitor 4
rute 14
S
salvare activităţi 7–9
schi 6
alpin 6, 7
snowboard 6, 7
scor de stres 4, 6
senzor de picior 22, 23
senzor de talpă 23
senzori ANT+ 22
asociere 22
senzori de bicicletă 23
senzori de viteză şi de cadenţă 23
setare direcţie 22
setări 18, 21, 22, 24
setări de sistem 22
Sight 'N Go 15
smartphone 17
aplicaţii 16, 17
asociere 1
snowboard 6, 7
software
actualizare 1
licenţă 23
versiune 23
specificaţii 23, 24
sporturi multiple 9, 15
stare de repaus 12
stocare date 17
ştergere
istoric 16
recorduri personale 13
toate datele de utilizator 24
T
tabelă de scor 10
taste 1, 22
blocare 1
personalizare 21
Tehnologia Bluetooth 16
tehnologie Bluetooth 16
Telecomanda VIRB 18
tempe 23, 24
temperatură 23, 24
terenuri de golf
joc 9
selectare 9
tonuri 7, 14
TracBack 6, 15
trasee 7, 14
joc 9
Index
ţintă 13
U
UltraTrac 20
unităţi de măsură 22
urcare automată 20
USB, deconectare 24
V
vâslire cu padela 8
vâslire cu padela pe placă, stând în picioare
(VPS) 8
VIRB telecomandă 18
Virtual Partner 13
viteză 20
VO2 max. 4, 5, 28
W
Wi‑Fi, conectare 17
widgeturi 2, 17, 18
Z
zone
pornire 11
puls 10, 11
zone de, puls 11
Index
31
support.garmin.com
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Ianuarie 2017
190-01840-18 _ 0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising