Garmin | fēnix® 5 | User guide | Garmin fēnix® 5 Användarhandbok

Garmin fēnix® 5 Användarhandbok
FĒNIX 5/5S
®
Användarhandbok
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin-logotypen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , fēnix , inReach , TracBack , VIRB , och Virtual Partner är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är
registrerade i USA och andra länder. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, HRM-Run™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, QuickFit™,
tempe™, TruSwing™, TrueUp™, Varia™, Varia Vision™, Vector™, och Xero™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt
tillstånd av Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association är ett registrerat varumärke som tillhör American Heart Association, Inc. Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple och Mac är varumärken som
tillhör Apple, Inc., registrerade i USA och andra länder. Märket Bluetooth och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. The
Cooper Institute och eventuella relaterade varumärken tillhör The Cooper Institute. Di2™ är ett varumärke som tillhör Shimano, Inc. Shimano är ett registrerat varumärke som tillhör Shimano,
Inc. STRAVA och Strava™ är varumärken som tillhör Shimano, Inc. Avancerad hjärtslagsanalys från Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) och Normalized Power™ (NP)
är varumärken som tillhör Peaksware, LLC. Wi‑Fi är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
®
®
®
®
®
®
®
Denna produkt är certifierad av ANT+ . Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.
®
®
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Översikt över enheten ................................................................. 1
Visa meny för kontroller ......................................................... 1
Visa widgets ........................................................................... 1
Ladda enheten ............................................................................ 1
Para ihop din smartphone med enheten .................................... 1
Produktuppdateringar ................................................................. 1
Konfigurera Garmin Express .................................................. 2
Aktiviteter och appar ...................................................... 2
Starta en aktivitet ........................................................................ 2
Tips för att spela in aktiviteter ................................................ 2
Stoppa en aktivitet ...................................................................... 2
Lägga till eller ta bort en favoritaktivitet ...................................... 2
Skapa en anpassad aktivitet ....................................................... 2
Inomhusaktiviteter ....................................................................... 2
Kalibrera löpbandsdistansen ................................................. 2
Registrera en styrketräningsaktivitet ...................................... 3
Utomhusaktiviteter ...................................................................... 3
Visa dina skidåk ..................................................................... 3
Använda metronomen ............................................................ 3
Hoppledare ............................................................................ 3
Multisport .................................................................................... 3
Skapa en multisportaktivitet ................................................... 3
Tips för triathlonträning eller för att använda
multisportaktiviteter ................................................................ 3
Simning ....................................................................................... 4
Simterminologi ....................................................................... 4
Simtagstyper .......................................................................... 4
Tips för simningsaktiviteter .................................................... 4
Vila vid simning i bassäng ...................................................... 4
Träna med träningsloggen ..................................................... 4
Golf ............................................................................................. 4
Hämta golfbanor .................................................................... 4
Spela golf ............................................................................... 4
Hålinformation ........................................................................ 4
Flytta flaggan ......................................................................... 5
Visa hinder ............................................................................. 5
Visa uppmätta slag ................................................................ 5
Visa layup- och doglegavstånd .............................................. 5
Registrera score ..................................................................... 5
Uppdatera ett resultat ............................................................ 5
TruSwing™ ............................................................................ 5
Använda total distans för golf ................................................ 5
Spåra statistik ........................................................................ 5
Anslutna funktioner........................................................5
Aktivera aviseringar för Bluetooth ............................................... 6
Visa aviseringar ..................................................................... 6
Ta emot ett inkommande telefonsamtal ................................. 6
Svara på ett sms .................................................................... 6
Hantera aviseringar ................................................................ 6
Stänga av Bluetooth smartphoneanslutningen ........................... 6
Sätta på och slå av anslutningsvarningar för smartphone .......... 6
Hitta en borttappad mobil enhet ................................................. 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Uppdatera programvaran med Garmin Connect Mobile ........ 7
Uppdatera programvaran med Garmin Express .................... 7
Använda Garmin Connect på din dator ............................. 7
Synkronisera data manuellt med Garmin Connect Mobile .... 7
Garmin Golf™ App ................................................................. 7
Starta en GroupTrack session .................................................... 7
Tips för GroupTrack sessioner ............................................... 7
Garmin Explore™ ....................................................................... 7
Wi‑Fi® anslutna funktioner............................................ 7
Innehållsförteckning
Ansluta till ett Wi‑Fi nätverk ........................................................ 8
Connect IQ funktioner.................................................... 8
Hämta Connect IQ funktioner med hjälp av datorn .................... 8
Pulsfunktioner ................................................................ 8
Pulsmätning vid handleden ........................................................ 8
Bära enheten ......................................................................... 8
Tips för oregelbundna pulsdata ............................................. 8
Visa puls-widgeten ................................................................. 8
Sända pulsdata till Garmin enheter ....................................... 8
Sända pulsdata under en aktivitet ..................................... 8
Ställa in en varning för onormal puls ..................................... 9
Stänga av pulsmätaren vid handleden .................................. 9
Ta på dig pulsmätaren ................................................................ 9
Simning i bassäng .................................................................. 9
Pulsmätning vid simning ........................................................ 9
Datalagring ............................................................................. 9
Tips för oregelbundna pulsdata ............................................. 9
Sköta om pulsmätaren ........................................................... 9
Löpdynamik .............................................................................. 10
Träna med löpdynamik ........................................................ 10
Färgmätare och löpdynamikdata ......................................... 10
Balans för markkontakttid – data ..................................... 10
Vertikal rörelse och kvot vertikal rörelse/steglängd ......... 11
Tips om det saknas löpdynamikdata ................................... 11
Prestationsmätningar ................................................................ 11
Stänga av prestationsaviseringar ........................................ 11
Upptäcka prestandamätningar automatiskt ......................... 11
Synkronisera aktiviteter och prestationsmätningar .............. 11
Träningsstatus ..................................................................... 12
Tips för att få din träningsstatus ...................................... 12
Om VO2-maxberäkningar .................................................... 12
Få ditt förväntade VO2-maxvärde för löpning ................. 12
Få ditt förväntade VO2-maxvärde för cykling .................. 12
Återhämtningstid .................................................................. 13
Visa tid för återhämtning ................................................. 13
Återhämtningspuls ............................................................... 13
Träningsbelastning ............................................................... 13
Visa dina förutsagda tävlingstider ........................................ 13
Om Training Effect ............................................................... 13
Pulsvariabilitet och stressnivå .............................................. 13
Visa din pulsvariabilitet och stressnivå ............................ 14
Prestationsförhållande ......................................................... 14
Visa ditt prestationsförhållande ....................................... 14
Mjölksyratröskel ................................................................... 14
Genomföra ett guidat test för att fastställa din
mjölksyratröskel .............................................................. 14
Hämta din FTP-uppskattning ............................................... 14
Utför ett FTP-test ............................................................. 14
Träning.......................................................................... 15
Ställa in din användarprofil ....................................................... 15
Träningsmål ......................................................................... 15
Om pulszoner ....................................................................... 15
Ställa in dina pulszoner ................................................... 15
Låta enheten ange dina pulszoner .................................. 15
Beräkning av pulszon ...................................................... 15
Ange dina kraftzoner ............................................................ 15
Aktivitetsspårning ...................................................................... 16
Automatiskt mål ................................................................... 16
Använda inaktivitetsvarning ................................................. 16
Sömnspårning ...................................................................... 16
Använda automatisk sömnmätning ................................. 16
Använda stör ej-läge ....................................................... 16
Intensiva minuter .................................................................. 16
Få intensiva minuter ........................................................ 16
Garmin Move IQ™ ............................................................... 16
i
Inställningar för aktivitetsspårning ........................................ 16
Stänga av aktivitetsspårning ........................................... 17
Träningspass ............................................................................ 17
Följa ett träningspass på webben ........................................ 17
Påbörja ett träningspass ...................................................... 17
Om träningskalendern .......................................................... 17
Använda Garmin Connect träningsprogram ................... 17
Anpassade träningsprogram ........................................... 17
Intervallpass .............................................................................. 17
Skapa ett intervallpass ......................................................... 17
Starta ett intervallpass ......................................................... 17
Stoppa ett intervallpass ........................................................ 17
Segment ................................................................................... 17
Strava™ segment ................................................................ 18
Visa segmentinformation ..................................................... 18
Tävla mot ett segment ......................................................... 18
Använda Virtual Partner® ......................................................... 18
Ställa in ett träningsmål ............................................................ 18
Avbryta ett träningsmål ........................................................ 18
Tävla i en föregående aktivitet .................................................. 18
Personliga rekord ...................................................................... 18
Visa dina personliga rekord ................................................. 18
Återställa ett personligt rekord ............................................. 18
Ta bort ett personligt rekord ................................................. 19
Ta bort alla personliga rekord .............................................. 19
Klocka............................................................................ 19
Ställa in larm ............................................................................. 19
Ta bort ett larm ..................................................................... 19
Starta nedräkningstimern .......................................................... 19
Använda stoppuret ................................................................... 19
Lägga till andra tidszoner ......................................................... 19
Ställa in klockaviseringar .......................................................... 19
Synkronisera klockan med GPS ............................................... 19
Navigering..................................................................... 19
Spara din plats .......................................................................... 19
Redigera dina sparade platser ............................................. 19
Beräkna en waypoint ................................................................ 20
Navigera till en destination ....................................................... 20
Skapa och följa en bana i din enhet ......................................... 20
Markera och starta navigation till en MOB-plats (man
överbord) .................................................................................. 20
Navigera med Kurs mot mål ..................................................... 20
Navigera till startpunkten under en aktivitet .............................. 20
Navigera till startpunkten för din senast sparade aktivitet ........ 20
Avbryta navigering .................................................................... 20
Karta ......................................................................................... 20
Panorera och zooma på kartan ........................................... 20
Kompass ................................................................................... 20
Höjdmätare och barometer ....................................................... 21
Historik.......................................................................... 21
Använda historik ....................................................................... 21
Multisporthistorik .................................................................. 21
Visa din tid i varje pulszon ................................................... 21
Visa datatotaler ......................................................................... 21
Använda total distans ............................................................... 21
Ta bort historik .......................................................................... 21
Anpassa enheten .......................................................... 21
Inställningar för aktiviteter och appar ........................................ 21
Anpassa datasidorna ........................................................... 22
Lägga till en karta i en aktivitet ............................................ 22
Varningar ............................................................................. 22
Ställa in varning ............................................................... 22
Auto Lap ...............................................................................23
Markera varv enligt distans ............................................. 23
Aktivera Auto Pause® .......................................................... 23
ii
Aktivera automatisk klättring ................................................ 23
3D-hastighet och avstånd .................................................... 23
Sätta på och stänga av varvknappen .................................. 23
Använda Bläddra automatiskt .............................................. 23
UltraTrac .............................................................................. 23
Tidsgränsinställningar för energisparläge ............................ 23
Ändra en aktivitets placering i listan med appar ....................... 24
Widgets ..................................................................................... 24
Anpassa widgetslingan ........................................................ 24
inReach fjärrkontroll ............................................................. 24
Använda inReach fjärrkontrollen ..................................... 24
VIRB fjärrkontroll .................................................................. 24
Styra en VIRB actionkamera ........................................... 24
Styra en VIRB actionkamera under en aktivitet .............. 25
Använda stressnivåwidgeten ............................................... 25
Anpassa menyn för kontroller ................................................... 25
Inställningar för urtavlan ........................................................... 25
Anpassa urtavlan ................................................................. 25
Givarinställningar ...................................................................... 25
Kompassinställningar ........................................................... 25
Manuell kalibrering av kompassen .................................. 26
Ställa in den nordliga referensen .................................... 26
Höjdmätarinställningar ......................................................... 26
Kalibrera barometrisk höjdmätare ................................... 26
Barometerinställningar ......................................................... 26
Kalibrera barometern ...................................................... 26
Kartinställningar ........................................................................ 26
GroupTrack inställningar ........................................................... 26
Navigeringsinställningar ............................................................ 26
Anpassa kartfunktioner ........................................................ 26
Riktningsinställningar ........................................................... 26
Kurspekare ...................................................................... 27
Ange en riktningsmarkör ...................................................... 27
Ställa in navigeringsmeddelanden ....................................... 27
Systeminställningar ................................................................... 27
Tidsinställningar ................................................................... 27
Ändra inställningar för bakgrundsbelysning ......................... 27
Anpassa kortkommandon .................................................... 27
Ändra måttenheterna ........................................................... 28
Visa enhetsinformation ............................................................. 28
Se information om regler och efterlevnad för E-label .......... 28
Trådlösa sensorer ........................................................ 28
Para ihop dina trådlösa sensorer .............................................. 28
Läge för utökad display ............................................................ 28
Använd en cykelfarts- eller kadenssensor (tillval) .................... 28
Träna med kraftmätare ............................................................. 28
Använda elektroniska cykelväxlar ............................................ 28
Situationsberedskap ................................................................. 28
Fotenhet ....................................................................................28
Förbättring av foot pod-kalibrering ....................................... 28
Kalibrera fotenheten manuellt .............................................. 28
Ställa in hastighet och distans på en foot pod ..................... 29
tempe™ .................................................................................... 29
Enhetsinformation........................................................ 29
fēnix 5/5S Specifikationer ......................................................... 29
Batteriinformation ................................................................. 29
HRM-Tri – specifikationer ......................................................... 29
Datahantering ........................................................................... 29
Koppla bort USB-kabeln ...................................................... 29
Ta bort filer ........................................................................... 29
Enhetsunderhåll........................................................... 29
Skötsel av enheten ................................................................... 29
Rengöra enheten ................................................................. 30
Rengöra läderbanden .......................................................... 30
Byta ut QuickFit™ armbandet ................................................... 30
Innehållsförteckning
Justera ett klockarmband av metall .......................................... 30
Byta pulsmätarens batteri ......................................................... 30
Felsökning.................................................................... 30
Enheten är på fel språk ............................................................ 30
Är min smartphone kompatibel med min enhet? ...................... 30
Telefonen ansluter inte till enheten ........................................... 30
Kan jag använda min Bluetooth sensor med min klocka? ........ 30
Starta om enheten .................................................................... 31
Återställa alla standardinställningar .......................................... 31
Söka satellitsignaler .................................................................. 31
Förbättra GPS-satellitmottagningen ..................................... 31
Temperaturvärdet är inte korrekt .............................................. 31
Maximera batteriets livslängd ................................................... 31
Aktivitetsspårning ...................................................................... 31
Min dagliga stegräkning visas inte ....................................... 31
Stegräkningen verkar inte stämma ...................................... 31
Stegräkningen på enheten stämmer inte överens med
stegräkningen på mitt Garmin Connect konto ..................... 31
Antal trappor verkar inte vara korrekt ................................... 31
Mina intensiva minuter blinkar ............................................. 31
Mer information ......................................................................... 31
Bilaga............................................................................. 32
Datafält ..................................................................................... 32
Standardklassificeringar för VO2-maxvärde ............................. 35
FTP-klassning ........................................................................... 35
Hjulstorlek och omkrets ............................................................ 35
Symbolförklaringar .................................................................... 36
Index.............................................................................. 37
Innehållsförteckning
iii
Introduktion
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett
motionsprogram.
Översikt över enheten
• Om du spelar in en aktivitet väljer du BACK för att återgå till
aktivitetsdatasidorna.
Ladda enheten
VARNING
Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. I guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
OBS!
Förhindra korrosion genom att rengöra och torka av kontakterna
och det omgivande området noggrant innan du laddar enheten
eller ansluter den till en dator. Se rengöringsanvisningarna i
bilagan.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till
laddningsporten på din enhet.
Tryck här för att slå på och stänga av belysningen.
LIGHT Håll nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
Håll nedtryckt för att sätta på enheten.
À
Á
Tryck här för att visa aktivitetslistan och starta eller stoppa en
aktivitet.
Tryck här för att välja ett alternativ i en meny.
Tryck här för att återgå till föregående sida.
BACK Tryck här för att registrera ett varv, vila eller övergång under en
multisportaktivitet.
LAP
Â
Tryck här för att bläddra igenom widgetslingan och menyer.
DOWN Håll nedtryckt för att visa urtavlan när du är på en annan sida.
2 Anslut den tjocka kontakten på USB-kabeln till en USBladdningsport.
3 Ladda enheten helt.
Ã
Tryck här för att bläddra igenom widgetslingan och menyer.
UP
Håll nedtryckt för att visa menyn.
MENU
Ä
Visa meny för kontroller
Menyn för kontroller innehåller alternativ, som att aktivera stör
ej-läge, låsa knapparna och stänga av enheten.
Obs! Du kan lägga till, ändra ordning på och ta bort alternativ i
menyn för kontroller (Anpassa menyn för kontroller, sidan 25).
1 Håll ned LIGHT från valfri skärm.
2 Välj UP eller DOWN för att bläddra igenom alternativen.
Visa widgets
Enheten levereras med flera förinstallerade widgets och fler
finns tillgängliga när du parar ihop enheten med en smartphone.
• Välj UP eller DOWN.
Enheten bläddrar igenom widgetslingan.
• Välj om du vill visa fler alternativ och funktioner för en
widget.
• Från en valfri skärm håller du ned BACK för att återgå till
urtavlan.
Introduktion
Para ihop din smartphone med enheten
För att använda fēnix enhetens anslutningsfunktioner måste den
paras ihop direkt via mobilappen Garmin Connect™, i stället för
via Bluetooth inställningarna på din smartphone.
1 I app store i din smartphone installerar och öppnar du appen
Garmin Connect Mobile.
2 Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
3 Välj LIGHT för att sätta på enheten.
Första gången du slår på enheten går den in i
ihopparningsläge.
TIPS: Du kan trycka ned LIGHT och välja för att manuellt
aktivera ihopparningsläget.
4 Välj ett alternativ för att lägga till enheten i ditt Garmin
Connect konto:
• Om det här är första gången du parar ihop en enhet med
appen Garmin Connect följer du instruktionerna på
skärmen.
• Om du redan har parat ihop en annan enhet med Garmin
Connect Mobile appen väljer du Garmin-enheter > Lägg
till enhet på menyn
eller
och följer instruktionerna
på skärmen.
®
Produktuppdateringar
Gå in på www.garmin.com/express på datorn och installera
Garmin Express™. På din smartphone installerar du Garmin
Connect Mobile-appen.
Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin
enheter:
• Programvaruuppdateringar
• Dataöverföringar till Garmin Connect
®
1
• Produktregistrering
Lägga till eller ta bort en favoritaktivitet
Konfigurera Garmin Express
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Gå till www.garmin.com/express.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Listan över dina favoritaktiviteter visas när du trycker på på
urtavlan, och den ger snabb åtkomst till de aktiviteter som du
använder mest. Första gången du trycker på för att starta en
aktivitet uppmanar enheten dig att välja favoritaktiviteter. Du kan
lägga till eller ta bort favoritaktiviteter när om helst.
1 Håll på MENU.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
Dina favoritaktiviteter visas överst i listan med vit bakgrund.
Övriga aktiviteter visas med svart bakgrund.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till en favoritaktivitet markerar du
aktiviteten och väljer Ställ in som favorit.
• Om du vill ta bort en favoritaktivitet markerar du aktiviteten
och väljer Ta bort från Favoriter.
Aktiviteter och appar
Enheten kan användas för inomhus-, utomhus-, idrotts- och
träningsaktiviteter. När du startar en aktivitet visar och
registrerar enheten sensordata. Du kan spara aktiviteter och
dela dem med andra Garmin Connect användare.
Du kan även lägga till Connect IQ™ aktiviteter och appar till
enheten med Connect IQ webbplatsen (Connect IQ funktioner,
sidan 8).
För mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning
och konditionsdata, gå till garmin.com/ataccuracy.
Starta en aktivitet
När du startar en aktivitet slås GPS på automatiskt (om detta
krävs). När du avslutar aktiviteten återgår enheten till klockläget.
1 På urtavlan väljer du .
2 Välj en aktivitet.
3 Vid behov följer du instruktionerna på skärmen för att ange
ytterligare information.
4 Vid behov väntar du medan enheten ansluts till dina ANT+
sensorer.
5 Om aktiviteten kräver GPS går du ut och väntar medan
enheten hämtar satelliter.
6 Tryck på om du vill starta timern.
Obs! Enheten registrerar inte dina aktivitetsdata förrän du
startar tiduret.
Skapa en anpassad aktivitet
1 På urtavlan väljer du
2 Välj ett alternativ:
3
4
®
Tips för att spela in aktiviteter
• Ladda enheten innan du startar en aktivitet (Ladda enheten,
sidan 1).
• Välj LAP för att spela in varv.
• Välj UP eller DOWN för att visa fler datasidor.
Stoppa en aktivitet
1 Välj .
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill återuppta aktiviteten väljer du Fortsätt.
• Om du vill spara aktiviteten och återgå till klockläge väljer
du Spara.
• Om du vill avbryta aktiviteten och återuppta den vid ett
senare tillfälle väljer du Återuppta senare.
• För att markera ett varv väljer du Varv.
• Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för din aktivitet
längs den väg du färdats väljer du Tillbaka till start >
TracBack.
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter
som använder GPS.
• Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för din aktivitet
via den mest direkta vägen väljer du Tillbaka till start >
Rak linje.
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter
som använder GPS.
• Om du vill ta bort aktiviteten och återgå till klockläge väljer
du Ta bort > Ja.
Obs! När du har stoppat aktiviteten sparar enheten den
automatiskt efter 30 minuter.
2
5
6
> Lägg till.
• Välj Kopiera aktivitet om du vill skapa en egen aktivitet
utifrån någon av dina sparade aktiviteter.
• Välj Annan om du vill skapa en ny egen aktivitet.
Välj vid behov en aktivitetstyp.
Välj ett namn eller ange ett eget namn.
Dubbletter av aktivitetsnamn innehåller en siffra, t.ex.
Cykel(2).
Välj ett alternativ:
• Välj ett alternativ för att anpassa specifika
aktivitetsinställningar. Du kan till exempel välja en
profilfärg eller anpassa datasidorna.
• Välj Klar för att spara och använda den anpassade
aktiviteten.
Välj Ja om du vill lägga till aktiviteten i din lista med favoriter.
Inomhusaktiviteter
fēnix enheten kan användas för träning inomhus, t.ex. löpning i
ett inomhusspår eller vid användning av en stationär cykel. GPS
är avstängt för inomhusaktiviteter.
När du springer eller går med GPS-funktionen avstängd
beräknas hastighet, avstånd och kadens med enhetens
accelerometer. Accelerometern kalibreras automatiskt.
Noggrannheten för hastighets-, avstånds- och kadensdata
förbättras efter några löprundor eller gångpass utomhus med
GPS.
TIPS: Att hålla i ledstängerna på löpbandet minskar
noggrannheten. Du kan använda en valfri fotenhet till att
registrera tempo, distans och kadens.
När du cyklar med GPS-funktionen avstängd är data för
hastighet och sträcka inte tillgängliga om du inte har en
tillvalssensor som skickar fart- och distansdata till enheten (t.ex.
en fart- eller kadenssensor).
Kalibrera löpbandsdistansen
Om du vill registrera mer exakta distanser för dina löpturer på
löpbandet kan du kalibrera löpbandsdistansen när du har
sprungit minst 1,5 km (1 miles) på ett löpband. Om du använder
olika löpband kan du kalibrera löpbandsdistansen manuellt på
varje löpband eller efter varje löptur.
1 Starta en löpbandsaktivitet (Starta en aktivitet, sidan 2) och
spring minst 1,5 km (1 miles) på löpbandet.
När
du har avslutat löpturen, väljer du .
2
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill kalibrera löpbandsdistansen första gången
väljer du Spara.
Aktiviteter och appar
Enheten uppmanar dig att genomföra kalibreringen av
löpbandet.
• Om du vill kalibrera löpbandsdistansen efter den första
kalibreringen väljer du Kalib. och spara > Ja.
Kontrollera
den tillryggalagda sträckan på löpbandets display
4
och ange distansen på din enhet.
Registrera en styrketräningsaktivitet
Du kan spela in set under en styrketräningsaktivitet. Ett set är
flera repetitioner av en enda rörelse.
1 På urtavlan väljer du > Styrka.
Första gången du registrerar en styrketräningsaktivitet väljer
du vilken handled klockan sitter på.
2 Välj om du vill starta settimern.
3 Starta ditt första set.
Enheten räknar dina repetitioner. Repetitionsräknaren visas
när du har utfört minst sex repetitioner.
TIPS: Enheten kan bara räkna repetitioner av ett enda
rörelse för varje set. När du vill ändra rörelse ska du slutföra
setet och starta ett nytt.
4 Välj LAP om du vill avsluta setet.
Klockan visar det totala antalet repetitioner för setet. Efter
några sekunder visas vilotimern.
5 Vid behov håller du ner MENU, väljer Redigera senaste set
och ändrar antal repetitioner.
TIPS: Du kan även lägga till den vikt som användes för setet.
6 När du har vilat färdigt väljer du LAP för att starta nästa set.
7 Upprepa detta för varje styrketräningsset tills aktiviteten är
slutförd.
8 Efter ditt sista set väljer du för att stoppa settimern.
9 Välj Spara.
Utomhusaktiviteter
fēnix enheten levereras med förinstallerade utomhusaktiviteter,
till exempel löpning och cykling. GPS:en slås på för
utomhusaktiviteter. Du kan lägga till nya aktiviteter baserade på
standardaktiviteter, t.ex. promenad eller rodd. Du kan även
lägga till egna aktiviteter i din enhet (Skapa en anpassad
aktivitet, sidan 2).
Visa dina skidåk
Enheten registrerar detaljer om varje utförs- eller snowboardåk
med hjälp av funktionen för automatiska åk. Den här funktionen
är aktiverad som standard för utförsåkning och snowboard. Den
spelar in nya skidåk automatiskt baserat på dina rörelser.
Tiduret pausas när du slutar röra dig i nedförsbacke och när du
sitter i en skidlift. Tiduret förblir pausat under färden i skidliften.
Du kan börja röra dig utför för att starta om timern. Du kan visa
detaljer om åken på den pausade skärmen eller när tiduret är
igång.
1 Starta en skidåknings- eller snowboardaktivitet.
2 Håll på MENU.
3 Välj Visa åk.
4 Välj UP och DOWN för att visa detaljer om ditt senaste åk,
ditt aktuella åk och dina åk totalt.
Åkskärmarna inkluderar tid, tillryggalagd sträcka, maximal
hastighet, medelhastighet och totalt nedför.
Använda metronomen
Metronomfunktionen spelar upp toner med jämn takt för att
hjälpa dig förbättra ditt resultat genom att träna med snabbare,
långsammare eller jämnare kadens.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
1 På urtavlan väljer du .
2 Välj en aktivitet.
Aktiviteter och appar
3
4
5
6
Håll ned MENU.
Välj aktivitetsinställningarna.
Välj Metronom > Status > På.
Välj ett alternativ:
• Välj Slag/minut för att ange ett värde baserat på den
kadens du vill hålla.
• Välj Varningsfrekvens för att anpassa slagens frekvens.
• Välj Avisering för att anpassa metronomens ljud och
vibration.
7 Om det behövs väljer du Förhandsvisning för att lyssna på
metronomfunktionen innan du ger dig iväg och springer.
8 Gå ut och spring (Starta en aktivitet, sidan 2).
Metronomen startar automatiskt.
9 Under löpningen väljer du UP eller DOWN för att visa
metronomsidan.
10 Om det behövs håller du ned MENU för att ändra
metronominställningarna.
Hoppledare
VARNING
Hoppledarfunktionen ska endast användas av erfarna
fallskärmshoppare. Hoppledarfunktionen ska inte användas som
primär höjdmätare vid fallskärmshoppning. Om du inte anger
lämplig hopprelaterad information kan det leda till allvarlig
personskada eller dödsfall.
Hoppledarfunktionen följer militära riktlinjer för beräkning av
högsta utlösningshöjd (HARP). Enheten upptäcker automatiskt
när du har hoppat för att börja navigera mot önskad
landningsplats (DIP) med hjälp av barometern och den
elektroniska kompassen.
Multisport
Om du tävlar i triathlon, duathlon eller andra multisporter har du
nytta av multisportaktiviteter, t.ex. Triathlon eller Swimrun. Under
en multisportaktivitet kan du byta mellan aktiviteter och fortsätta
visa den totala tiden och sträckan. Du kan till exempel växla från
cykling till löpning och se den totala tiden och sträckan för
cykling och löpning genom hela multisportaktiviteten.
Du kan anpassa en multisportaktivitet eller så kan du använda
standardaktiviteten för triathlon som är inställd för
standardtriathlon.
Skapa en multisportaktivitet
1 På urtavlan väljer du > Lägg till > Multisport.
2 Välj en multisportaktivitetstyp eller ange ett eget namn.
Dubbletter av aktivitetsnamn innehåller en siffra. Till exempel
triathlon(2).
3 Välj två eller fler aktiviteter.
4 Välj ett alternativ:
• Välj ett alternativ för att anpassa specifika
aktivitetsinställningar. Du kan till exempel välja om du ska
ta med övergångar.
• Välj Klar för att spara och använda multisportaktiviteten.
5 Välj Ja om du vill lägga till aktiviteten i din lista med favoriter.
Tips för triathlonträning eller för att använda multisportaktiviteter
• Välj för att starta din första aktivitet.
• Välj LAP för att övergå till nästa aktivitet.
Om övergångar slås på spelas övergångstiden in separat
från aktivitetstiderna.
• Om det behövs väljer du LAP för att starta nästa aktivitet.
• Välj UP eller DOWN för att visa fler datasidor.
3
Simning
OBS!
Enheten är avsedd för simning vid ytan. Dykning med enheten
kan skada produkten och ogiltigförklara garantin.
Obs! Enheten kan inte lagra pulsdata från handleden när du
simmar.
Obs! Enheten är kompatibel med tillbehöret HRM-Tri™ och
tillbehöret HRM-Swim™ (Pulsmätning vid simning, sidan 9).
Simterminologi
Varaktighet: En sträcka i simbassängen.
Intervall: En eller flera längder i följd. Efter vila startar ett nytt
intervall.
Simtag: Ett simtag räknas varje gång den arm som du har
enheten på slutför en hel cykel.
Swolf: Din swolf-poäng är summan av tiden för en
bassänglängd plus antalet simtag för den längden. T.ex. 30
sekunder plus 15 simtag motsvarar en swolf-poäng på 45.
Vid simning i öppet vatten beräknas swolf över 25 meter.
Swolf är ett mått på effektiviteten i din simning och som i golf
är ett lägre resultat bättre.
Simtagstyper
Identifiering av simtagstyp är bara tillgänglig för simning i
bassäng. Din typ av simtag identifieras i slutet av en längd.
Simtagstyper visas när du visar intervallhistorik. Du kan även
välja simtagstyp som ett anpassat datafält (Anpassa
datasidorna, sidan 22).
Frisim
Fristil
Rygg
Ryggsim
Bröst
Bröstsim
Fjäril
Fjärilsim
Blandat Mer än en simtagstyp i en intervall
Övning Används med träningsloggning (Träna med träningsloggen,
sidan 4)
Tips för simningsaktiviteter
• Innan du påbörjar en simbassängsaktivitet ska du följa
instruktionerna på skärmen för att välja rätt bassänglängd
eller ange en egen storlek.
Nästa gång du påbörjar en simbassängsaktivitet använder
enheten den här bassänglängden. Du kan hålla ned MENU,
välja aktivitetsinställningar och välja Bassänglängd om du vill
ändra storleken.
• Välj LAP om du vill registrera vila vid simning i bassäng.
Enheten registrerar automatiskt simintervaller och längder för
simbassängsträning.
• Välj LAP för att spela in ett intervall vid simning på öppet
vatten.
sparkset, enarmssimning eller annan typ av simning som inte är
något av de fyra huvudsimsätten.
1 Under simaktiviteten i bassängen väljer du UP eller DOWN
för att visa träningsloggsidan.
Välj
LAP om du vill starta träningstiduret.
2
3 Välj LAP när du har avslutat ett träningsintervall.
Träningstiduret stannar, men aktivitetstiduret fortsätter att
spela in hela simpasset.
4 Välj en distans för den avslutade träningen.
Distanssteg baseras på den bassänglängd som du valt för
aktivitetsprofilen.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill starta ett nytt träningsintervall väljer du LAP.
• Om du vill starta ett simintervall väljer du UP eller DOWN
för att återgå till simträningssidorna.
Golf
Hämta golfbanor
Innan du spelar på en bana för första gången måste du hämta
den från Garmin Connect mobilappen.
1 Från Garmin Connect mobilappen väljer du Hämta
golfbanor > .
2 Välj en golfbana.
3 Välj Hämta.
När banan är hämtad visas den i listan över banor på din
fēnix enhet.
Spela golf
Innan du spelar på en bana för första gången måste du hämta
den från Garmin Connect Mobile appen (Garmin Connect,
sidan 6). Banor som hämtas från Garmin Connect Mobile
appen uppdateras automatiskt.
Ladda enheten innan du ger dig iväg och spelar golf (Ladda
enheten, sidan 1).
1 På urtavlan väljer du > Golf.
2 Gå ut och vänta medan enheten hämtar satelliter.
3 Välj en bana i listan över tillgängliga banor.
4 Välj Ja om du vill ange score.
5 Välj UP eller DOWN för att bläddra igenom hålen.
Enheten går automatiskt vidare när du fortsätter till nästa hål.
6 När du har genomfört din aktivitet väljer du > Avsluta
runda > Ja.
Hålinformation
Eftersom flaggplatserna ändras, beräknar enheten avståndet till
den främre delen, mitten, och den bakre delen av greenen och
inte flaggans faktiska plats.
Vila vid simning i bassäng
Standardsidan för vila visar två vilotider. Den visar också tid och
distans för det senast avslutade intervallet.
Obs! Simdata registreras inte under vila.
1 Under simaktiviteten väljer du LAP för att starta din vila.
Skärmen ändras till vit text mot svart bakgrund och vilosidan
visas.
Under
vila väljer du UP eller DOWN för att visa andra
2
datasidor (valfritt).
3 Välj LAP och fortsätt simma.
4 Upprepa för fler vilointervaller.
Träna med träningsloggen
Träningsloggfunktionen är bara tillgänglig för simning i bassäng.
Du kan använda träningsloggfunktionen för att manuellt spela in
4
À
Á
Â
Ã
Ä
Aktuellt hålnummer
Avstånd till greenens bakre del
Avstånd till greenens mitt
Avstånd till greenens främre del
Par för hålet
Aktiviteter och appar
Nästa hål
Föregående hål
Flytta flaggan
Du kan titta närmare på greenen och flytta flaggan.
1 På hålinformationssidan väljer du > Flytta flagga.
2 Välj UP eller DOWN för att flytta flaggan.
3 Välj .
Avstånden på hålinformationssidan uppdateras för att visa
flaggans nya plats. Flaggans plats sparas endast för aktuell
runda.
Visa hinder
Du kan visa avstånd till hinder längs fairway för par 4- och par 5hål. Hinder som påverkar valet av slag visas separat eller i
grupper för att hjälpa dig att bedöma avståndet till layup eller hur
långt du måste bära.
1 På hålinformationssidan väljer du > Hinder.
3 Välj för att välja ett hål.
4 Välj UP eller DOWN för att ange resultatet.
Ditt totala resultat har uppdaterats.
Uppdatera ett resultat
1 På hålinformationssidan väljer du > Scorekort.
2 Välj UP eller DOWN för att bläddra igenom hålen.
3 Välj för att välja ett hål.
4 Välj UP eller DOWN för att ändra resultatet för det hålet.
Ditt totala resultat har uppdaterats.
TruSwing™
Med funktionen TruSwing kan du visa svinginformation som
registrerats på TruSwing enheten. Gå till www.garmin.com/golf
om du vill köpa en TruSwing enhet.
Använda total distans för golf
Du kan använda total distans för att registrera avverkad tid,
distans och steg. Total distans startar och stoppar automatiskt
när du startar eller avslutar en runda.
1 Välj > Total distans.
2 Om det behövs väljer du Nollst. för att återställa total distans
till noll.
Spåra statistik
• Avstånden till den främre À och bakre Á delen av
närmaste hinder visas på skärmen.
• Hindertyper  anges högst upp på skärmen.
• Greenen visas som en halvcirkel à överst på skärmen.
Linjen under greenen representerar mitten av fairway.
• Hinder Ä visas under greenen med ungefärlig placering i
förhållande till greenen.
Välj
UP eller DOWN för att visa andra hinder för det aktuella
2
hålet.
Visa uppmätta slag
Innan enheten automatiskt kan känna av och mäta slag måste
du aktivera scoring.
Enheten har automatisk avkänning och registrering av slag.
Varje gång du slår ett slag på fairway registrerar enheten
slaglängden så att du kan visa den senare.
TIPS: Automatisk avkänning av slag fungerar bäst när du bär
enheten på din främre handled och får en bra träff på bollen.
Avkänningen fungerar inte på puttar.
1 När du spelar golf väljer du > Mät slag.
Din senaste slaglängd visas.
Obs! Längden återställs automatiskt när du slår iväg bollen
igen, gör en putt på green eller går vidare till nästa hål.
2 Välj DOWN om du vill visa alla registrerade slaglängder.
Visa layup- och doglegavstånd
Du kan visa en lista med layup- och doglegavstånd för par 4och par 5-hål.
Välj > Layups.
Varje layup samt avståndet tills du når layup visas på
skärmen.
Obs! Avstånden tas bort från listan när du passerar dem.
Registrera score
1 På hålinformationssidan väljer du
Funktionen Spåra statistik möjliggör detaljerad spårning av
statistik när du spelar golf.
1 På hålinformationssidan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj aktivitetsinställningarna.
3 Välj Spåra statistik för att aktivera spårning av statistik.
Anslutna funktioner
Det finns anslutna funktioner för din fēnix enhet när du ansluter
enheten till en kompatibel smartphone med trådlös Bluetooth
teknik. För vissa funktioner kan du behöva installera Garmin
Connect Mobile appen på din anslutna smartphone. Mer
information finns på www.garmin.com/apps. Vissa funktioner är
också tillgängliga när du ansluter enheten till ett trådlöst nätverk.
Telefonaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden
på din fēnix enhet.
LiveTrack: Gör det möjligt för vänner och familj att följa dina
tävlingar och träningsaktiviteter i realtid. Du kan bjuda in
följare via e-post eller sociala medier så att de kan se dina
realtidsdata på en Garmin Connect spårningssida.
GroupTrack: Du kan hålla koll på dina anslutningar med
LiveTrack direkt på skärmen och i realtid.
Aktivitetsöverföringar till Garmin Connect: Skickar
automatiskt aktiviteten till ditt Garmin Connect konto så snart
du har slutat registrera aktiviteten.
Connect IQ: Gör att du kan utöka dina enhetsfunktioner med
nya urtavlor, widgetar, appar och datafält.
Programvaruuppdateringar: Ger dig möjlighet att uppdatera
enhetens programvara.
Väder: Du kan visa aktuella väderförhållanden och
väderprognoser.
Bluetooth sensorer: Gör att du kan ansluta sensorer som är
kompatibla med Bluetooth, till exempel en pulsmätare.
Hitta min telefon: Hittar din borttappade smartphone som är
ihopparad med din fēnix enhet och som finns inom räckhåll.
Hitta min enhet: Hittar din borttappade fēnix enhet som är
ihopparad med din smartphone och som finns inom räckhåll.
> Scorekort.
Scorekortet visas när du är på greenen.
2 Välj UP eller DOWN för att bläddra igenom hålen.
Anslutna funktioner
5
Aktivera aviseringar för Bluetooth
Innan du kan aktivera aviseringar måste du para ihop fēnix
enheten med en kompatibel mobil enhet (Para ihop din
smartphone med enheten, sidan 1).
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Telefon > Smartaviseringar > Status >
På.
3 Välj Under aktivitet.
4 Välj en aviseringsinställning.
5 Välj en ljudinställning.
6 Välj Inte under aktivitet.
7 Välj en aviseringsinställning.
8 Välj en ljudinställning.
9 Välj Tidsgräns.
10 Välj hur länge varningen för en ny avisering visas på
skärmen.
Visa aviseringar
1 På urtavlan väljer du UP för att visa aviseringswidgeten.
2 Välj , och välj en avisering.
3 Välj DOWN för fler alternativ.
4 Välj BACK för att återgå till föregående skärm.
Ta emot ett inkommande telefonsamtal
När du får ett samtal på din anslutna smartphone visar fēnix
enheten namnet eller telefonnumret till den som ringer. Du kan
ta emot eller avvisa samtalet. Om enheten är ansluten till en
smartphone med Android™ kan du även avvisa med ett sms
genom att välja från en lista över meddelanden på din fēnix
enhet.
• Om du vill ta emot samtalet väljer du Godkänn.
• Om du vill avvisa samtalet väljer du Avvisa.
• Om du vill avvisa samtalet och omedelbart skicka ett smssvar väljer du Svara och väljer ett meddelande från listan.
Svara på ett sms
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig på smartphones med
Android.
När du får en sms-avisering på din fēnix enhet kan du skicka ett
snabbsvar genom att välja ur en lista med meddelanden. Du kan
anpassa dina meddelanden i appen Garmin Connect Mobile.
Obs! Den här funktionen skickar sms från din telefon. Vanliga
sms-begränsningar och -avgifter från din operatör och för ditt
telefonabonnemang kan gälla. Kontakta din mobiloperatör för
mer information om avgifter eller begränsningar för sms.
1 På urtavlan väljer du UP för att visa aviseringswidgeten.
2 Välj och välj en sms-avisering.
3 Välj DOWN > Svara.
4 Välj ett meddelande ur listan.
Telefonen skickar det valda meddelandet som ett sms.
Hantera aviseringar
Du kan använda din kompatibla smartphone för att hantera
aviseringar som visas på din fēnix 5/5S enhet.
Välj ett alternativ:
• Om du använder en Apple smartphone använder du
aviseringsinställningarna på din smartphone för att välja
de objekt du vill visa på enheten.
• Om du använder en smartphone med Android väljer du
Inställningar > Smartaviseringar i Garmin Connect
Mobile appen.
Stänga av Bluetooth smartphoneanslutningen
1 Håll LIGHT nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
2 Välj för att stänga av Bluetooth smartphoneanslutningen
på fēnix enheten.
Läs i användarhandboken till den mobila enheten om hur du
stänger av Bluetooth trådlös teknik på den mobila enheten.
Sätta på och slå av anslutningsvarningar för
smartphone
Du kan ställa in så att fēnix 5/5S enheten varnar dig när din
ihopparade smartphone ansluts och kopplas bort med hjälp av
trådlös Bluetooth teknik.
Obs! Anslutningsvarningar för smartphone är avstängda som
standard.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Telefon > Varningar.
Hitta en borttappad mobil enhet
Den här funktionen kan du använda för att lättare hitta en
borttappad mobil enhet som är ihopparad med hjälp av
Bluetooth trådlös teknik och som för närvarande är inom
räckhåll.
1 Håll LIGHT nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
2 Välj .
fēnix enheten börjar söka efter den ihopparade mobila
enheten. En ljudsignal hörs på den mobila enheten, och
signalstyrkan för Bluetooth visas på fēnix enhetens skärm.
Bluetooth signalstyrkan ökar när du närmar dig den mobila
enheten.
3 Välj BACK för att stoppa sökningen.
Garmin Connect
Via ditt Garmin Connect konto kan du hålla reda på dina
prestationer och kontakta dina vänner. Kontot ger dig verktygen
som behövs för att ni ska kunna följa, analysera, dela
information med och peppa varandra. Du kan spela in
händelserna i ditt aktiva liv inklusive löprundor, promenader,
cykelturer, simturer, vandringar, golfrundor och mycket mer.
Du kan skapa ditt kostnadsfria Garmin Connect konto när du
parar ihop enheten med telefonen med hjälp av appen Garmin
Connect Mobile. Du kan även skapa ett konto när du
konfigurerar Garmin Express appen (www.garmin.com/express).
Lagra dina aktiviteter: När du har avslutat och sparat en
schemalagd aktivitet på enheten kan du överföra aktiviteten
till Garmin Connect kontot och spara den så länge du vill.
Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information
om dina tränings- och utomhusaktiviteter, inklusive tid,
distans, puls, kalorier som förbränts, kadens, översiktskartvy
samt tempo- och fartdiagram. Du kan visa mer detaljerad
information om dina golfrundor, t.ex. scorekort, statistik och
baninformation. Du kan också visa anpassningsbara
rapporter.
Obs! Om du vill visa vissa data måste du para ihop enheten
med en trådlös sensor (Para ihop dina trådlösa sensorer,
sidan 28).
®
6
Anslutna funktioner
in andra spelare att tävla. Du kan ladda upp scorekort från din
kompatibla Garmin enhet för att se detaljerad statistik och
slaganalyser.
Garmin Golf appen skynkroniserar dina data med ditt Garmin
Connect konto. Du kan hämta Garmin Golf appen appbutiken på
din smartphone.
Starta en GroupTrack session
Spåra dina framsteg: Du kan spåra dina dagliga steg, delta i en
vänskaplig tävling med dina kontakter och uppfylla dina mål.
Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med
dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter. Du kan
också länka till dina aktiviteter på de sociala medier du gillar
bäst.
Hantera dina inställningar: Du kan anpassa enheten och
användarinställningar på ditt Garmin Connect konto.
Uppdatera programvaran med Garmin Connect
Mobile
Innan du kan uppdatera enhetens programvara med Garmin
Connect Mobile appen måste du ha ett Garmin Connect konto,
och du måste para ihop enheten med en kompatibel
smartphone (Para ihop din smartphone med enheten, sidan 1).
Synkronisera enheten med Garmin Connect Mobile appen
(Synkronisera data manuellt med Garmin Connect Mobile,
sidan 7).
När ny programvara finns tillgänglig skickar Garmin Connect
Mobile appen automatiskt uppdateringen till din enhet.
Uppdatera programvaran med Garmin Express
Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du hämta
och installera Garmin Express applikationen och lägga till din
enhet (Använda Garmin Connect på din dator, sidan 7).
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
När ny programvara är tillgänglig skickar Garmin Express
programmet den till din enhet.
2 När Garmin Express applikationen har skickat uppdateringen
kopplar du bort enheten från datorn.
Enheten installerar uppdateringen.
Använda Garmin Connect på din dator
Garmin Expressapplikationen ansluter enheten till ditt Garmin
Connect konto med hjälp av en dator. Du kan använda Garmin
Express applikationen för att överföra dina aktivitetsdata till ditt
Garmin Connect konto och att skicka data, t.ex. träningspass
eller träningsprogram, från Garmin Connect webbplatsen till din
enhet. Du kan också installera uppdateringar till enhetens
programvara och hantera dina Connect IQ appar.
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
2 Gå till www.garmin.com/express.
3 Hämta och installera Garmin Express applikationen.
4 Öppna Garmin Express applikationen och välj Lägg till
enhet.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
Synkronisera data manuellt med Garmin Connect
Mobile
1 Håll LIGHT nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
2 Välj .
Garmin Golf™ App
Garmin Golf Appen låter golfare tävla mot varandra på olika
banor. Mer än 41 000 banor har en veckotopplista som vem
som helst kan delta i. Du kan organisera en turnering och bjuda
Wi‑Fi anslutna funktioner
®
Innan du kan påbörja en GroupTrack session måste du ha ett
Garmin Connect konto, en kompatibel smartphone och Garmin
Connect Mobile appen.
Dessa instruktioner gäller för att starta en GroupTrack session
med fēnix 5/5S enheter. Om dina kontakter har andra
kompatibla modeller kan du se dem på kartan. De andra
enheterna kanske inte kan visa GroupTrack cyklister på kartan.
1 Gå ut och sätt på fēnix 5/5S enheten.
2 Para ihop din smartphone med fēnix 5/5S enheten (Para ihop
din smartphone med enheten, sidan 1).
3 På fēnix 5/5S enheten håller du ned MENU och väljer
Inställningar > GroupTrack > Show on Map för att aktivera
visning av kontakter på kartskärmen.
4 I Garmin Connect Mobile appen i menyn inställningar väljer
du LiveTrack > GroupTrack.
5 Om du har fler än en kompatibel enhet väljer du en enhet för
GroupTrack sessionen.
Välj
Synlig för > Alla kontakter.
6
7 Välj Starta LiveTrack.
8 Starta en aktivitet på fēnix 5/5S enheten.
9 Bläddra till kartan för att se dina kontakter.
TIPS: Från kartan kan du hålla ned MENU och välja Nearby
Connections för att visa information om distans, riktning och
tempo eller fart för andra kontakter i GroupTrack sessionen.
Tips för GroupTrack sessioner
Med GroupTrack funktionen kan du hålla koll på andra kontakter
i din grupp med LiveTrack direkt på skärmen. Alla medlemmar i
gruppen måste finnas bland dina kontakter på ditt Garmin
Connect konto.
• Starta din aktivitet utomhus med GPS.
• Para ihop din fēnix 5/5S enhet med din smartphone med
hjälp av Bluetooth teknik.
• I Garmin Connect Mobile appen på menyn Inställningar,
väljer du Kontakter för att uppdatera listan över kontakter för
GroupTrack sessionen.
• Se till att alla dina kontakter parar ihop sina smartphones och
påbörja en LiveTrack session i Garmin Connect Mobile
appen.
• Se till att alla kontakter är inom räckhåll (40 km eller
25 miles).
• Under en GroupTrack session så bläddrar du till kartan om
du vill se dina kontakter (Lägga till en karta i en aktivitet,
sidan 22).
Garmin Explore™
På webbplatsen Garmin Explore kan du planera resor och spara
waypoints, rutter och spår på molnet. Ger dig avancerade
planeringsfunktioner där du kan dela och synkronisera data med
en kompatibel Garmin enhet.
Gå till explore.garmin.com.
Wi‑Fi anslutna funktioner
®
Vissa fēnix 5/5S modeller har Wi‑Fi anslutningsfunktioner. Du
behöver inte ha appen Garmin Connect Mobile för att kunna
använda Wi‑Fi anslutningen.
7
Aktiviteten överförs till ditt Garmin Connect konto: Skickar
automatiskt aktiviteten till ditt Garmin Connect konto så snart
du har slutat registrera aktiviteten.
Träningspass och träningsprogram: Gör att du kan bläddra
efter och välja träningspass och träningsprogram på Garmin
Connect webbplatsen. Nästa gång enheten har en Wi‑Fi
anslutning skickas filerna trådlöst till enheten.
Programvaruuppdateringar: Tillåter att enheten hämtar den
senaste programvaruuppdateringen när en Wi‑Fi anslutning
är tillgänglig. Nästa gång du slår på eller låser upp enheten
kan du följa instruktionerna på skärmen för att installera
programvaruuppdateringen.
Ansluta till ett Wi‑Fi nätverk
Du måste ansluta enheten till appen Garmin Connect Mobile på
din smartphone eller till applikationen Garmin Express på datorn
innan du kan ansluta till ett Wi‑Fi nätverk.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Wi-Fi > Mina nätverk > Lägg till
nätverk.
Enheten visar en lista över Wi‑Fi nätverk i närheten.
3 Välj ett nätverk.
4 Om det behövs anger du lösenordet för nätverket.
Enheten ansluts till nätverket och nätverket läggs till i listan med
sparade nätverk. Enheten återansluts till det här nätverket
automatiskt när den är inom räckhåll.
Connect IQ funktioner
Du kan lägga till Connect IQ funktioner till klockan från Garmin
och andra leverantörer med hjälp av Connect IQ webbplatsen.
Du kan anpassa enheten med urtavlor, datafält, widgets och
appar.
Urtavlor: Gör det möjligt att ändra klockans utseende.
Datafält: Gör att du kan hämta nya datafält som presenterar
sensor-, aktivitets- och historikdata på nya sätt. Du kan lägga
till Connect IQ datafält i inbyggda funktioner och sidor.
Widgets: Ger snabb information, bland annat sensordata och
aviseringar.
Appar: Lägger till interaktiva funktioner i klockan, till exempel
nya utomhus- och träningsaktivitetstyper.
Obs! Den optiska sensorn sitter på baksidan av enheten.
• Se Tips för oregelbundna pulsdata, sidan 8 för mer
information om pulsmätning vid handleden.
• Mer information om noggrannheten hittar du på garmin.com
/ataccuracy.
Tips för oregelbundna pulsdata
Om pulsdata är oregelbundna eller inte visas kan du testa
följande tips.
• Tvätta och torka av armen innan du sätter på dig enheten.
• Använd inte solskyddsprodukter, hudlotion och insektsmedel
under enheten.
• Se till att du inte skadar pulssensorn på enhetens baksida.
• Bär enheten ovanför handlovsbenet. Enheten ska sitta tätt
men bekvämt.
• Vänta tills ikonen
lyser fast innan du startar aktiviteten.
• Värm upp i 5–10 minuter och få ett pulsvärde innan du
påbörjar din aktivitet.
Obs! Om det är kallt ute bör du värma upp inomhus.
• Skölj av enheten med kranvatten efter varje träningspass.
• Använd ett silikonarmband när du tränar.
Visa puls-widgeten
Widgeten visar din aktuella puls i slag per minut (bpm) och ett
diagram över din puls under de senaste fyra timmarna.
1 På urtavlan väljer du DOWN.
2 Välj för att visa dina värden för genomsnittlig vilopuls
under de senaste sju dagarna.
Hämta Connect IQ funktioner med hjälp av
datorn
1
2
3
4
Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
Gå till apps.garmin.com och logga in.
Välj en Connect IQ funktion och hämta den.
Följ instruktionerna på skärmen.
Pulsfunktioner
fēnix 5/5S enheten har pulsmätning vid handleden och är även
kompatibel med pulsmätare med bröstrem (säljs separat). Du
kan visa pulsdata på pulswidgeten. Om data från både
pulsmätning vid handleden och pulsmätning med bröstrem är
tillgängliga använder enheten data från pulsmätningen med
bröstrem.
Pulsmätning vid handleden
Bära enheten
• Bär enheten ovanför handlovsbenet.
Obs! Enheten ska sitta tätt men bekvämt. För mer noggrann
pulsmätning på fēnix enheten ska den inte röra sig när du
springer eller tränar.
8
Sända pulsdata till Garmin enheter
Du kan sända pulsdata från fēnix 5/5S enheten och visa dem på
ihopparade Garmin enheter.
Obs! Att sända pulsdata minskar batteriets livslängd.
1 Håll MENU nedtryckt på pulswidgeten.
2 Välj Alternativ > Sänd puls.
fēnix 5/5S enheten börjar sända pulsdata och
visas.
Obs! Du kan bara se pulswidgeten medan pulsdata sänds
från pulswidgeten.
3 Para ihop fēnix 5/5S enheten med din kompatibla Garmin
ANT+ enhet.
Obs! Instruktionerna för ihopparning skiljer sig åt för alla
Garmin kompatibla enheter. Läs i användarhandboken.
TIPS: Sluta sända pulsdata genom att trycka på valfri knapp
och välja Ja.
Sända pulsdata under en aktivitet
Du kan ställa in fēnix 5/5S enheten att sända pulsdata
automatiskt när du startar en aktivitet. Du kan till exempel sända
Connect IQ funktioner
dina pulsdata till en Edge enhet medan du cyklar, eller till en
VIRB actionkamera under en aktivitet.
Obs! Att sända pulsdata minskar batteriets livslängd.
1 Håll MENU nedtryckt på pulswidgeten.
2 Välj Alternativ > Sänds under aktivitet.
3 Starta en aktivitet (Starta en aktivitet, sidan 2).
fēnix 5/5S enheten börjar sända pulsdata och i bakgrunden.
Obs! Det finns ingen indikering på att enheten sänder
pulsdata under en aktivitet.
4 Para ihop fēnix 5/5S enheten med din kompatibla Garmin
ANT+ enhet om det behövs.
Obs! Instruktionerna för ihopparning skiljer sig åt för alla
Garmin kompatibla enheter. Läs i användarhandboken.
TIPS: Sluta sända pulsdata genom att stoppa aktiviteten
(Stoppa en aktivitet, sidan 2).
®
®
Ställa in en varning för onormal puls
Du kan ställa in att enheten ska varna dig när din puls överstiger
ett visst antal hjärtslag per minut (bpm) efter en viss tids
inaktivitet.
1 Håll MENU nedtryckt på pulswidgeten.
2 Välj Alternativ > Varning för onormal puls > Status > På.
3 Välj Tröskelvärde för varning.
4 Välj ett pulströskelvärde.
Varje gång du överskrider tröskelvärdet visas ett meddelande
och enheten vibrerar.
Stänga av pulsmätaren vid handleden
Standardvärdet för inställningen Puls på handleden är
Automatiskt. Enheten använder automatiskt pulsmätning vid
handleden om du inte parar ihop en ANT+ pulsmätare med
enheten.
1 Håll MENU nedtryckt på pulswidgeten.
2 Välj Alternativ > Status > Av.
Ta på dig pulsmätaren
Du bör bära pulsmätaren direkt mot huden, precis nedanför
bröstkorgen. Den ska sitta tajt nog för att stanna på plats under
hela aktiviteten.
1 Fäst förlängningsremmen vid pulsmätaren om det behövs.
2 Fukta elektroderna À på baksidan av pulsmätaren för att
skapa en ordentlig anslutning mellan ditt bröst och sändaren.
3 Bär pulsmätaren med Garmin logotypen riktad uppåt.
Simning i bassäng
OBS!
Tvätta pulsmätaren för hand när den har utsatts för klor eller
andra bassängkemikalier. Om pulsmätaren utsätts för sådana
substanser under en längre tid kan den skadas.
Tillbehöret HRM-Tri är främst utformat för simning i öppet vatten,
men det kan användas för simning i bassäng ibland.
Pulsmätaren ska bäras under en baddräkt eller triathlon-överdel
vid simning i bassäng. Annars kan den glida ned från bröstet när
du skjuter ifrån mot bassängkanten.
Pulsmätning vid simning
Obs! Pulsmätning vid handleden är inte tillgänglig när du
simmar.
Tillbehöret HRM-Tri och tillbehöret HRM-Swim registrerar och
lagrar pulsinformation när du simmar. Pulsdata syns inte på
kompatibla fēnix enheter när pulsmätaren befinner sig under
vattenytan.
Du måste starta en schemalagd aktivitet på en ihopparad fēnix
enhet om du vill se lagrade pulsdata senare. Under
vilointervaller när du inte är i vattnet skickar pulsmätaren dina
pulsdata till fēnix enheten.
Din fēnix enhet hämtar automatiskt lagrade pulsdata när du
sparar din schemalagda simningsaktivitet. Pulsmätaren måste
vara aktiv, inom räckhåll för enheten (3 m) och får inte vara i
vatten när data hämtas. Du kan granska dina pulsdata i
enhetens historik och på ditt Garmin Connect konto.
Datalagring
Pulsmätaren kan lagra upp till 20 timmars data i en enda
aktivitet. När pulsmätarens minne är fullt skrivs de äldsta data
över.
Du kan starta en schemalagd aktivitet på en ihopparad fēnix
enhet. Då registrerar pulsmätaren pulsdata även om du inte är
nära enheten. Du kan till exempel registrera pulsdata vid
träningsaktiviteter och utövande av lagsporter där det inte går att
bära klocka. Pulsmätaren skickar automatiskt lagrade pulsdata
till fēnix när du sparar aktiviteten. Pulsmätaren måste vara aktiv
och inom räckhåll (3 m) för din enhet medan data överförs.
Tips för oregelbundna pulsdata
Om pulsdata är oregelbundna eller inte visas kan du testa
följande tips.
• Återfukta elektroderna och kontaktplattorna (om sådana
finns).
• Dra åt remmen runt bröstet.
• Värm upp i 5 till 10 minuter.
• Följ skötselråden i (Sköta om pulsmätaren, sidan 9).
• Använd en bomullströja eller fukta noggrant båda sidorna av
remmen.
Syntettyger som gnids eller slår mot pulsmätaren kan skapa
statisk elektricitet som stör pulssignalerna.
• Flytta dig bort från källor som kan störa pulsmätaren.
Exempel på störningskällor kan vara starka
elektromagnetiska fält, vissa trådlösa 2,4 GHz-sensorer,
högspänningsledningar, elmotorer, mikrovågsugnar, trådlösa
2,4 GHz-telefoner och trådlösa LAN-åtkomstpunkter.
Sköta om pulsmätaren
Kroken Á och öglan  ska sitta på din högra sida.
4 Linda pulsmätaren runt bröstkorgen och fäst remmens krok i
öglan.
Obs! Se till att inte vika etiketten med skötselråd.
När du har satt på pulsmätaren är den aktiv och skickar data.
Pulsfunktioner
OBS!
Svett och salt som fastnar i remmen kan minska pulsmätarens
förmåga att rapportera korrekta data.
• Skölj av pulsmätaren efter varje användning.
9
• Tvätta pulsmätaren för hand efter var sjunde användning
eller efter varje användning i bassäng. Använd en liten
mängd milt rengöringsmedel, till exempel diskmedel.
Obs! Om du använder för mycket rengöringsmedel kan
pulsmätaren skadas.
• Tvätta inte pulsmätaren i tvättmaskin och lägg den inte i
torktumlaren.
• Pulsmätaren ska hängas upp eller läggas plant när den ska
torka.
Löpdynamik
Du kan använda din kompatibla fēnix enhet ihopparad med
tillbehöret HRM-Tri eller annat tillbehör för löpdynamik för att ge
återkoppling i realtid om din löpningsform. Om din fēnix enhet
levererades med tillbehöret HRM-Tri är enheterna redan
ihopparade.
Tillbehöret för löpdynamik har en accelerometer som mäter
bålens rörelser för att beräkna sex typer av löpningsdata.
Kadens: Kadensen är antalet steg per minut. Den visar det
totala antalet steg (höger och vänster sammanlagt).
Vertikal rörelse: Vertikal rörelse är studsen i din
löpningsrörelse. Den visar torsons vertikala rörelse, mätt i
centimeter.
Markkontakttid: Markkontakttid är den tid i varje steg som du
befinner dig på marken när du springer. Det mäts i
millisekunder.
Obs! Markkontakttid och balans är inte tillgängligt när du går.
Balans för markkontakttid: Balans för markkontakttid visar din
vänstra/högra balans för markkontakttid när den är igång. En
procentsats visas. Till exempel 53,2 med en pil som pekar åt
vänster eller höger.
Steglängd: Steglängden är längden på ditt steg från ett
nedtramp till nästa. Den mäts i meter.
Kvot vertikal rörelse/steglängd: Kvot vertikal rörelse/steglängd
är förhållandet mellan vertikal rörelse och steglängd. En
procentsats visas. Ett lägre tal anger vanligtvis en bättre
löpstil.
Träna med löpdynamik
Innan du kan visa löpdynamik måste du sätta på dig ett tillbehör
för löpdynamik, till exempel tillbehöret HRM-Tri, och para ihop
det med din enhet (Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 28).
Om din fēnix 5/5S levererades tillsammans med tillbehöret är
enheterna redan ihopparade och fēnix 5/5S är konfigurerad att
visa datasidor för löpdynamik.
1 Välj ett alternativ:
• Om tillbehöret för löpdynamik och fēnix 5/5S enheten
redan är ihopparade går du vidare till steg 7.
• Om tillbehöret för löpdynamik och fēnix 5/5S enheten inte
redan är ihopparade slutför du alla steg i den här
proceduren.
Håll
ned MENU.
2
3 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
4 Välj en aktivitet.
5 Välj aktivitetsinställningarna.
6 Välj Datasidor > Lägg till ny.
7 Välj en datasida för löpdynamik.
Obs! Löpdynamiksidorna är inte tillgängliga för alla
aktiviteter.
8 Gå ut och spring (Starta en aktivitet, sidan 2).
9 Välj UP eller DOWN för att öppna en löpdynamiksida och
visa information.
Färgmätare och löpdynamikdata
Löpdynamikskärmarna visar en färgmätare för den primära måttenheten. Du kan visa kadens, vertikal rörelse, markkontakttid,
balans för markkontakttid eller kvot vertikal rörelse/steglängd som primär måttenhet. Färgmätaren visar dina löpdynamikdata i
förhållande till andra löpares. Färgzonerna baseras på percentiler.
Garmin har undersökt många löpare på alla olika nivåer. Värdena i de röda eller orange zonerna är typiska för mindre erfarna eller
långsammare löpare. Värdena i den gröna, blå eller lila zonerna är typiska för mer erfarna eller snabbare löpare. Mer erfarna löpare
har en benägenhet att uppvisa kortare markkontakttider, lägre vertikal rörelse, lägre kvot vertikal rörelse/steglängd och högre
kadens än mindre erfarna löpare. Men längre löpare har vanligtvis något långsammare kadenser, längre steg och något högre
vertikal rörelse. Kvot vertikal rörelse/steglängd är din vertikala rörelse dividerat med steglängd. Den är inte korrelerad med höjd.
Gå till www.garmin.com/runningdynamics för mer information om löpdynamik. Om du vill ha fler teorier och tolkningar av
löpdynamikdata du kan söka i ansedda tryckta publikationer och på webbplatser om löpning.
Färgzon
Percentil i zon Kadensintervall Intervall för markkontakttid
Lila
>95
>183 spm
<218 ms
Blå
70–95
174–183 spm
218–248 ms
Grön
30–69
164–173 spm
249–277 ms
Orange 5–29
153–163 spm
278–308 ms
Röd
<153 spm
>308 ms
<5
Balans för markkontakttid – data
Balans för markkontakttid mäter din löpsymmetri och visas som procentandel av din totala markkontakttid. Om till exempel 51,3 %
med en pil som pekar åt vänster visas, anger detta att löparen förbrukar mer tid på marken med vänster fot. Om dataskärmen visar
båda siffrorna, till exempel 48–52, är 48 % den vänstra foten och 52 % den högra foten.
Färgzon
Röd
Orange
Grön
Orange
Röd
Symmetri
Dåligt
Ganska bra
Bra
Ganska bra
Dåligt
Procent av andra löpare
5%
25 %
40 %
25 %
5%
Balans för markkontakttid >52,2 % V 50,8–52,2 % V 50,7 % V–50,7 % H 50,8–52,2 % H >52,2 % H
Vid utvecklingen och testningen av löpdynamiken hittade Garmin teamet samband mellan skador och större obalanser hos vissa
löpare. Många löpares balans för markkontakttid avviker mer från 50–50-förhållandet när de springer i uppförs- och nedförsbackar.
De flesta löptränare är överens om att en symmetrisk löpstil är bra. Elitlöpare tenderar att ta snabba och balanserade steg.
10
Pulsfunktioner
Du kan titta på färgmätaren eller datafältet under löpningen eller visa sammanfattningen på ditt Garmin Connect konto efteråt. I
likhet med andra löpdynamikdata är balans för markkontakttid ett kvantitativt mått som lär dig mer om din löpstil.
Vertikal rörelse och kvot vertikal rörelse/steglängd
Dataintervallen för vertikal rörelse och kvot vertikal rörelse/steglängd skiljer sig något beroende på sensorn och om den är placerad
på bröstet (HRM-Tri eller HRM-Run™ tillbehör) eller vid midjan (Running Dynamics Pod tillbehör).
Färgzon
Percentil i zon Intervall för vertikal
rörelse vid bröstet
Intervall för vertikal
rörelse i midjan
Kvot vertikal rörelse/
steglängd vid bröstet
Kvot vertikal rörelse/
steglängd i midjan
Lila
>95
<6,4 cm
< 6,8 cm
<6,1 %
< 6,5 %
Blå
70–95
6,4–8,1 cm
6,8-8,9 cm
6,1–7,4 %
6,5-8,3 %
Grön
30–69
8,2–9,7 cm
9,0-10,9 cm
7,5–8,6 %
8,4-10,0 %
Orange 5–29
9,8–11,5 cm
11,0-13,0 cm
8,7–10,1 %
10,1-11,9 %
Röd
>11,5 cm
> 13,0 cm
>10,1 %
> 11,9 %
<5
Tips om det saknas löpdynamikdata
Om löpdynamikdata inte visas kan du försöka med följande tips.
• Se till att du har ett tillbehör för löpdynamik, till exempel
tillbehöret HRM-Tri.
Tillbehör med löpdynamik har på modulens framsida.
• Para ihop tillbehöret för löpdynamik med din fēnix enhet igen,
enligt instruktionerna.
• Om det bara visas nollor som löpdynamikdata bör du
kontrollera att tillbehöret sitter med rätt sida uppåt.
Obs! Markkontakttid och balans visas endast under löpning.
Den beräknas inte när du går.
Prestationsmätningar
De här prestationsvärdena är uppskattningar som kan hjälpa dig
att hålla reda på och förstå dina träningsaktiviteter och
prestationer under lopp. För de här mätningarna krävs några
aktiviteter med pulsmätning vid handleden eller en kompatibel
pulsmätare med bröstrem. Prestationsmätning för cykling kräver
en pulsmätare och en kraftmätare.
De här beräkningarna tillhandahålls och stöds av Firstbeat. Mer
information finns på www.garmin.com/physio.
Obs! Beräkningarna kanske inte verkar stämma helt till en
början. För att enheten ska lära sig om dina prestationer
behöver du slutföra några aktiviteter.
Träningsstatus: Träningsstatus visar hur träningen påverkar
din kondition och prestationsförmåga. Träningsstatus
baseras på förändringar i träningsbelastningen och VO2-max
över en längre tid.
VO2-max.: VO2-max är den största volymen syrgas (i milliliter)
som du kan förbruka per minut per kilo kroppsvikt vid
maximal prestation.
Återhämtningstid: Återhämtningstiden visar hur lång tid som
återstår innan du har återhämtat dig helt och är redo för
nästa tuffa träningspass.
Träningsbelastning: Träningsbelastningen är summan av
syreskuld (EPOC) under de senaste 7 dagarna. EPOC är en
uppskattning av hur mycket energi som krävs för att din
kropp ska återhämta sig efter träning.
Förutsagda tävlingstider: Enheten använder VO2maxberäkningen och publicerade informationskällor för att
räkna ut en måltävlingstid baserad på din aktuella kondition.
Pulsfunktioner
Beräkningen förutsätter också att du har tränat på rätt sätt
inför tävlingen.
HRV-belastningstest: HRV-belastningstestet (heart rate
variability) kräver en Garmin pulsmätare med bröstrem.
Enheten mäter din pulsvariabilitet när du står stilla i
3 minuter. Den visar din allmänna belastningsnivå. Skalan är
1 till 100 och ett lägre värde anger en lägre belastningsnivå.
Prestationsförhållande: Prestationsförhållandet är en
realtidsutvärdering efter 6 till 20 minuters aktivitet. Det kan
läggas till som ett datafält så att du kan visa
prestationsförhållandet under resten av aktiviteten. Den
jämför realtidsförhållandet med din genomsnittliga
konditionsnivå.
FTP (Functional Threshold Power): Enheten använder
informationen i din användarprofil från den första
konfigurationen för att fastställa din FTP. För en mer exakt
bedömning kan du genomföra ett test med guidning.
Mjölksyratröskel: Mjölksyratröskel kräver en pulsmätare.
Mjölksyratröskel är den punkt där musklerna snabbt börjar
tröttna. Enheten mäter mjölksyratröskelnivån med hjälp av
pulsinformation och tempo.
Stänga av prestationsaviseringar
Prestationsaviseringar är aktiverade som standard. Vissa
prestationsaviseringar är aviseringar som visas när du har
avslutat din aktivitet. Vissa prestationsaviseringar visas under en
aktivitet när du uppnår en ny prestationsmätning, till exempel ett
nytt VO2-maxvärde.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Fysiologiska mätvärden >
Prestandaaviseringar.
3 Välj ett alternativ.
Upptäcka prestandamätningar automatiskt
Funktionen Automatisk identifiering är aktiverad som standard.
Enheten kan automatiskt identifiera din maxpuls och
mjölksyratröskel under en aktivitet. När den är ihopparad med
en kompatibel kraftmätare kan enheten automatiskt känna av
FTP (functional threshold power) under en aktivitet.
Obs! Enheten upptäcker endast en maxpuls när pulsen är högre
än det värde som angetts i din användarprofil.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Fysiologiska mätvärden > Automatisk
identifiering.
3 Välj ett alternativ.
Synkronisera aktiviteter och prestationsmätningar
Du kan synkronisera aktiviteter och prestationsmätningar från
andra Garmin enheter till din fēnix 5/5S enhet med hjälp av ditt
Garmin Connect konto. På så sätt kan enheten noggrannare
visa din träningsstatus och kondition. Du kan till exempel spela
in en tur med en Edge enhet och se aktivitetsdetaljer och
träningsbelastning på din fēnix 5/5S enhet.
11
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Fysiologiska mätvärden > TrueUp.
När du synkroniserar enheten med din smartphone visas de
senaste aktiviteterna och prestationsmätningarna från dina
övriga Garmin enheter på din fēnix 5/5S enhet.
Träningsstatus
Träningsstatus visar hur träningen påverkar din träningsnivå och
prestationsförmåga. Träningsstatus baseras på förändringar i
träningsbelastningen och VO2-max över en längre tid. Du kan ta
hjälp av din träningsstatus när du planerar din framtida träning
och fortsätter att förbättra din träningsnivå.
Ökande: Ökande innebär att du är i toppform. Den nyligen
sänkta träningsbelastningen låter din kropp återhämta sig
och kompensera för tidigare träning. Du bör se till att planera
eftersom du bara kan bibehålla toppformen under en kort tid.
Produktiv: Den aktuella träningsbelastningen gör att din
träningsnivå och dina prestationer går åt rätt håll. Du bör
planera in återhämtningsperioder i träningen för att bibehålla
träningsnivån.
Bibehållen: Den aktuella träningsbelastningen är tillräcklig för
att du ska bibehålla din träningsnivå. Om du vill se
förbättringar kan du prova att variera träningspassen mer,
eller träna mer.
Återhämtning: Den lättare träningsbelastningen låter din kropp
återhämta sig, vilket är viktigt i samband med längre perioder
av hård träning. Du kan återgå till en högre
träningsbelastning när du känner dig redo.
Inte produktiv: Träningsbelastningen ligger på en bra nivå, men
din kondition minskar. Kroppen kanske har svårt att
återhämta sig, så du bör vara uppmärksam på din allmänna
hälsa och faktorer som stress, näring och vila.
Minskande: Minskande inträffar när du tränar mycket mindre än
vanligt under en vecka eller mer, och det påverkar din
träningsnivå. Du kan prova att öka träningsbelastningen för
att se förbättringar.
Överdriven träning: Träningsbelastningen är mycket hög och
kontraproduktiv. Din kropp behöver vila. Du bör ge dig själv
tid för återhämtning genom att lägga till lättare träning i ditt
schema.
Ingen status: Enheten behöver en eller två veckors
träningshistorik, däribland aktiviteter med VO2-maxresultat
från löpning eller cykling, för att kunna fastställa din
träningsstatus.
Tips för att få din träningsstatus
Funktionen träningsstatus kräver uppdaterade bedömningar av
din konditionsnivå, inklusive minst två VO2-maxmätningar per
vecka. Ditt VO2-maxvärde uppdateras efter löprundor eller
cykelturer utomhus där din puls under flera minuter uppnår 70 %
av din maxpuls. För kunna följa din konditionsnivå exakt
genererar varken traillöpning eller löpningsaktiviteter inomhus
ett VO2-maxvärde.
För att få ut mesta möjliga av funktionen för träningsstatus kan
du pröva följande tips.
• Spring eller cykla utomhus med en kraftmätare två gånger i
vecka och uppnå 70 % av din maxpuls under minst 10
minuter.
När du har använt enheten i en vecka bör din träningsstatus
finnas tillgänglig.
• Registrera alla träningsaktiviteter på enheten eller aktivera
funktionen Physio TrueUp™ för att lära dig mer om dina
prestationer (Synkronisera aktiviteter och
prestationsmätningar, sidan 11).
Om VO2-maxberäkningar
VO2-max är den största volymen syrgas (i milliliter) som du kan
förbruka per minut per kilo kroppsvikt vid maximal prestation.
12
Enkelt uttryckt är VO2-max en indikation på din idrottsmässiga
prestationsförmåga och bör öka allt eftersom din kondition ökar.
Enheten fēnix 5/5S kräver pulsmätare vid handleden eller
kompatibel pulsmätare med bröstrem för att visa din VO2maxberäkning. Enheten har olika VO2-maxberäkningar för
löpning och cykling. Du måste antingen springa utomhus med
GPS eller cykla med en kompatibel kraftmätare i en måttlig
intensitetsnivå i flera minuter att få ett korrekt VO2-maxvärde.
På enheten visas ditt VO2-maxvärde som en siffra, beskrivning
och läge på färgmätaren. På ditt Garmin Connect konto kan du
visa mer information om ditt VO2-maxvärde, inklusive din
konditionsålder. Din konditionsålder ger dig en uppfattning om
hur din kondition jämförs med en person av samma kön och
annan ålder. När du tränar kan din konditionsålder minska med
tiden.
Lila
Överlägset
Blå
Utmärkt
Grön
Bra
Orange
Ganska bra
Röd
Dåligt
VO2-maxdata tillhandahålls av FirstBeat. VO2-maxanalys
tillhandahålls med tillstånd från The Cooper Institute . Mer
information finns i bilagan (Standardklassificeringar för VO2maxvärde, sidan 35) och på www.CooperInstitute.org.
®
Få ditt förväntade VO2-maxvärde för löpning
För den här funktionen behövs en pulsmätare vid handleden
eller kompatibel pulsmätare med bröstrem. Om du använder en
pulsmätare med bröstrem måste du sätta på den och para ihop
den med din enhet (Para ihop dina trådlösa sensorer,
sidan 28). Om din fēnix 5/5S enhet levererades tillsammans
med en pulsmätare är enheterna redan ihopparade.
För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra
inställningen av användarprofilen (Ställa in din användarprofil,
sidan 15) och ställa in din maxpuls (Ställa in dina pulszoner,
sidan 15). Beräkningen kanske inte verkar stämma helt till en
början. För att enheten ska lära sig om dina löpningsprestationer
behövs det några löprundor.
1 Spring i minst 10 minuter utomhus.
2 Efter löpningen väljer du Spara.
3 Välj UP eller DOWN för att visa prestationswidgeten.
4 Välj om du vill bläddra bland prestationsmätningarna.
Få ditt förväntade VO2-maxvärde för cykling
För den här funktionen behövs en kraftmätare och en
pulsmätare för handleden eller en kompatibel pulsmätare med
bröstrem. Kraftmätaren måste paras ihop med fēnix 5/5S
enheten (Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 28). Om du
använder en pulsmätare med bröstrem måste du sätta på dig
den och para ihop den med din enhet. Om din fēnix 5/5S enhet
levererades tillsammans med en pulsmätare är enheterna redan
ihopparade.
För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra
inställningen av användarprofilen (Ställa in din användarprofil,
sidan 15) och ställa in din maxpuls (Ställa in dina pulszoner,
sidan 15). Beräkningen kanske inte verkar stämma helt till en
början. För att enheten ska lära sig om dina cyklingsprestationer
behövs det några cykelturer.
Pulsfunktioner
1
2
3
4
Cykla med jämn, hög intensitet i minst 20 minuter.
Efter cykelturen väljer du Spara.
Välj UP eller DOWN för att visa prestationswidgeten.
Välj om du vill bläddra bland prestationsmätningarna.
Återhämtningstid
Du kan använda din Garmin enhet med en pulsmätare vid
handleden eller kompatibel pulsmätare med bröstrem för att visa
hur lång tid som återstår innan du har återhämtat dig helt och är
redo för nästa tuffa pass.
Obs! Rekommendationen för återhämtningstid använder ditt
VO2-maxvärde och kan verka vara felaktigt till en början. För att
enheten ska lära sig om dina prestationer behöver du slutföra
några aktiviteter.
Återhämtningstiden visas omedelbart efter en aktivitet. Tiden
räknar ner tills det är optimalt för dig att försöka dig på ännu ett
tufft pass.
Visa tid för återhämtning
För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra
inställningen av användarprofilen (Ställa in din användarprofil,
sidan 15) och ställa in din maxpuls (Ställa in dina pulszoner,
sidan 15).
1 Gå ut och spring.
2 Efter löpningen väljer du Spara.
Återhämtningstiden visas. Den längsta tiden är 4 dagar.
Obs! På urtavlan kan du välja UP eller DOWN för att visa
prestationswidgeten, och du kan välja för att bläddra bland
prestationsmätningarna och visa återhämtningstiden.
Återhämtningspuls
Om du tränar med en pulsmätare vid handleden eller kompatibel
pulsmätare med bröstrem kan du kontrollera din
återhämtningspuls efter varje aktivitet. Återhämtningspulsen är
skillnaden mellan din träningspuls och din puls två minuter efter
att träningen har avslutats. Exempel: Efter en normal löprunda
stoppar du timern. Din puls är 140 slag per minut. Efter två
minuters inaktivitet eller nedvarvning är din puls 90 slag per
minut. Din återhämtningspuls är 50 slag per minut
(140 minus 90). Vissa studier kopplar samman
återhämtningspuls och hjärthälsa. Ett högre tal anger generellt
sett ett friskare hjärta.
TIPS: För bästa resultat ska du sluta röra på dig i två minuter
medan enheten beräknar värdet på återhämtningspulsen. Du
kan spara eller ta bort aktiviteten när värdet visas.
Träningsbelastning
Träningsbelastningen är ett mått på hur mycket du har tränat
under de senaste sju dagarna. Detta är summan av uppmätt
syreskuld (EPOC) under de senaste sju dagarna. Mätaren visar
om din aktuella belastning är för låg, för hög eller inom det
optimala intervallet för att bibehålla eller förbättra träningsnivån.
Det optimala intervallet bestäms utifrån din egen träningsnivå
och träningshistorik. Intervallet ändras när din träningstid och intensitet ökar eller minskar.
Visa dina förutsagda tävlingstider
För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra
inställningen av användarprofilen (Ställa in din användarprofil,
sidan 15) och ställa in din maxpuls (Ställa in dina pulszoner,
sidan 15).
Enheten använder VO2-maxberäkningen (Om VO2maxberäkningar, sidan 12) och publicerade informationskällor
för att räkna ut en måltävlingstid baserad på din aktuella
kondition. Beräkningen förutsätter också att du har tränat på rätt
sätt inför tävlingen.
Obs! Beräkningarna kanske inte verkar stämma helt till en
början. För att enheten ska lära sig om dina löpningsprestationer
behövs det några löprundor.
Pulsfunktioner
1 Välj UP eller DOWN för att visa prestationswidgeten.
2 Välj om du vill bläddra bland prestationsmätningarna.
Dina förväntade tävlingstider visas för distanserna 5 km,
10 km, halvmaraton och maraton.
Om Training Effect
Training Effect mäter hur träningen påverkar din aeroba och
anaeroba kondition. Training Effect ackumuleras under
aktiviteten. Under aktivitetens gång ökar Training Effect-värdet,
vilket talar om för dig på vilket sätt aktiviteten har förbättrat din
kondition. Training Effect fastställs med hjälp av din
användarprofilinformation, puls, varaktighet samt aktivitetens
intensitet.
Aerob Training Effect använder din puls för att mäta hur den
ackumulerade träningsintensiteten för en övning påverkar
konditionen och anger om träningspasset hade en bibehållande
eller förbättrande effekt på konditionsnivån. Det EPOC som
ackumuleras under träningen mappas till ett intervall med
värden som tar hänsyn till din träningsnivå och dina
träningsvanor. Jämna träningspass med måttlig ansträngning
och träningspass med längre intervaller (> 180 sek) har en
positiv inverkan på din aeroba metabolism och ger förbättrad
aerob träningseffekt.
Anaerob Training Effect använder puls och fart (eller kraft) för att
fastställa hur ett träningspass påverkar din förmåga att prestera
vid mycket hög intensitet. Du får ett värde baserat på det
anaeroba bidraget till EPOC och typen av aktivitet. Upprepade
högintensiva intervaller om 10 till 120 sekunder har en mycket
gynnsam inverkan på din anaeroba kapacitet och ger därför
förbättrad anaerob Training Effect.
Det är viktigt att du känner till att värdena för Training Effect
(från 0,0 till 5,0) kan verka vara onormalt höga under de första
aktiviteterna. Du måste genomföra ett antal aktiviteter innan
enheten lär sig vilken aerob och anaerob kondition du har.
Du kan lägga till träningseffekt som ett datafält på en av dina
träningssidor för att kontrollera dina siffror under hela aktiviteten.
Färgzon
Training Effect
Aerob fördel
Anaerob fördel
Från 0,0 till 0,9
Ingen fördel.
Ingen fördel.
Från 1,0 till 1,9
Viss fördel.
Viss fördel.
Från 2,0 till 2,9
Bibehåller din
aeroba
kondition.
Bibehåller din
anaeroba
kondition.
Från 3,0 till 3,9
Förbättrar din
aeroba
kondition.
Förbättrar din
anaeroba
kondition.
Från 4,0 till 4,9
Förbättrar din
Förbättrar din
aeroba kondition anaeroba
väsentligt.
kondition
väsentligt.
5,0
Överdriven och
potentiellt
skadlig utan
tillräcklig tid för
återhämtning.
Överdriven och
potentiellt
skadlig utan
tillräcklig tid för
återhämtning.
Training Effect-tekniken tillhandahålls och stöds av Firstbeat
Technologies Ltd. Mer information finns på
www.firstbeattechnologies.com.
Pulsvariabilitet och stressnivå
Stressnivån är resultatet av ett treminuterstest som utförs när du
står stilla, där fēnix enheten analyserar pulsvariabilitet för att
fastställa din allmänna stress. Träning, sömn, näring och allmän
stress påverkar hur en löpare presterar. Stressnivåintervallet går
från 1 till 100, där 1 innebär mycket låg stress och 100 innebär
mycket hög stress. Om du känner till din stressnivå kan det vara
lättare att avgöra om din kropp är redo för en tuff löprunda eller
yoga.
13
Visa din pulsvariabilitet och stressnivå
För den här funktionen krävs en Garmin pulsmätare med
bröstrem. Innan du kan visa din stressnivå utifrån pulsvariabilitet
(HRV) måste du sätta på dig en pulsmätare och para ihop den
med enheten (Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 28). Om
din fēnix 5/5S enhet levererades tillsammans med en
pulsmätare är enheterna redan ihopparade.
TIPS: Garmin rekommenderar att du mäter din stressnivå vid
ungefär samma tidpunkt och under samma förhållanden varje
dag.
1 Om det behövs väljer du > Lägg till > HRV-belastn. för att
lägga till stressappen i listan över appar.
2 Välj Ja om du vill lägga till appen i din lista över favoriter.
3 På urtavlan väljer du > HRV-belastn. > .
4 Stå stilla och vila i tre minuter.
Prestationsförhållande
När du slutfört din aktivitet, t.ex. löpning eller cykling, analyserar
funktionen för prestationsförhållande ditt tempo, din puls och
pulsvariabilitet för att göra en realtidsutvärdering av din förmåga
att prestera i relation till din genomsnittliga konditionsnivå. Det är
din ungefärliga procentuella avvikelse från ditt grundläggande
VO2-maxvärde i realtid.
Värdet på prestationsförhållandet går från -20 till +20. Efter de
första 6 till 20 minuterna av aktiviteten visar enheten ditt resultat
för prestationsförhållande. Till exempel innebär en poäng på +5
att du är utvilad, pigg och har kapacitet för en bra löprunda eller
cykeltur. Du kan lägga till prestationsförhållande som ett datafält
på en av dina träningssidor för att kontrollera din förmåga under
hela aktiviteten. Prestationsförhållande kan även fungera som
en indikator för utmattningsnivå, särskilt mot slutet av en lång
löprunda eller cykeltur.
Obs! Du måste springa eller cykla några gånger med en
pulsmätare innan enheten kan ge dig korrekt VO2-maxvärde
och information om din löp- eller cyklingsförmåga (Om VO2maxberäkningar, sidan 12).
Visa ditt prestationsförhållande
För den här funktionen behövs en pulsmätare vid handleden
eller kompatibel pulsmätare med bröstrem.
1 Lägg till Prestationsförhållande på en datasida (Anpassa
datasidorna, sidan 22).
2 Gå ut och spring eller cykla.
Efter 6 till 20 minuter visas ditt prestationsförhållande.
3 Bläddra till datasidan för att visa ditt prestationsförhållande
under hela löprundan eller cykelturen.
Enheten använder informationen i din användarprofil från den
första konfigurationen och ditt förväntade VO2-maxvärde för att
fastställa din mjölksyratröskel. Enheten identifierar automatiskt
din mjölksyratröskel vid löpning vid en jämn, hög intensitet med
puls.
TIPS: Du måste springa några gånger med en pulsmätare med
bröstrem innan enheten kan visa korrekt maxpuls och VO2maxvärde. Om du har problem att få en uppskattning av
mjölksyratröskel kan du försöka med att manuellt sänka
maxpulsvärdet.
1 På urtavlan väljer du .
2 Välj en utomhuslöpningsaktivitet.
För att slutföra testet krävs GPS.
3 Håll ned MENU.
4 Välj Träning > Guidat test mjölksyratröskel.
5 Starta timern och följ instruktionerna på skärmen.
När du har påbörjat en löptur visar enheten varje stegs
varaktighet, det uppsatta målet och information om aktuella
pulsdata. Ett meddelande visas när testet har slutförts.
6 När du har slutfört det guidade testet stoppar du timern och
sparar aktiviteten.
Om detta är din första uppskattning av mjölksyratröskeln
uppmanar enheten dig att uppdatera dina pulszoner baserat
på mjölksyratröskeln. För varje ytterligare uppskattning av
mjölksyratröskeln uppmanar enheten dig att godkänna eller
avböja uppskattningen.
Hämta din FTP-uppskattning
Innan du kan få en FTP-uppskattning (functional threshold
power) måste du para ihop en pulsmätare med bröstrem och en
kraftmätare med din enhet (Para ihop dina trådlösa sensorer,
sidan 28) och du måste få ditt uppskattade VO2-maxvärde (Få
ditt förväntade VO2-maxvärde för cykling, sidan 12).
Enheten använder informationen i din användarprofil från den
första konfigurationen och ditt förväntade VO2-maxvärde för att
fastställa ditt FTP-värde. Enheten identifierar automatiskt din
FTP vid cykling med en jämn, hög intensitet med puls och kraft.
1 Välj UP eller DOWN för att visa prestationswidgeten.
2 Välj om du vill bläddra bland prestationsmätningarna.
FTP-uppskattningen visas som ett värde som mäts i watt per
kilogram, din uteffekt i watt och en placering på färgmätaren.
Lila
Överlägset
Blå
Utmärkt
Grön
Bra
Mjölksyratröskel
Orange
Ganska bra
Mjölksyratröskeln är den träningsintensitet vid vilken laktat
(mjölksyra) börjar ansamlas i blodomloppet. Vid löpning är det
den beräknade ansträngningsnivån eller tempot. När en löpare
överstiger tröskeln börjar tröttheten tillta i en allt snabbare takt.
För erfarna löpare inträffar tröskeln vid ungefär 90 % av
maxpulsen och i ett tävlingstempo för löpning mellan 10 km och
ett halvmaraton. För medelgoda löpare inträffar
mjölksyratröskeln ofta långt under 90 % av maxpulsen. Att ha
kännedom om din mjölksyratröskel kan hjälpa dig att avgöra hur
hårt du ska träna eller när du ska pressa dig under ett lopp.
Om du redan vet ditt pulsvärde för mjölksyratröskel kan du ange
det i dina inställningar för användarprofilen (Ställa in dina
pulszoner, sidan 15).
Röd
Otränad
Genomföra ett guidat test för att fastställa din mjölksyratröskel
För den här funktionen krävs en Garmin pulsmätare med
bröstrem. Innan du kan genomföra det guidade testet måste du
sätta på dig en pulsmätare och para ihop den med enheten
(Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 28).
14
Mer information finns i bilagan (FTP-klassning, sidan 35).
Obs! När en prestationsavisering meddelar dig om ett nytt
FTP-värde kan du välja Godkänn om du vill spara det nya
FTP-värdet eller Avvisa om du vill behålla ditt nuvarande
FTP-värde (Stänga av prestationsaviseringar, sidan 11).
Utför ett FTP-test
Innan du kan genomföra ett test för att fastställa din FTP
(Functional Threshold Power) måste du para ihop en pulsmätare
med bröstrem och kraftmätare med din enhet (Para ihop dina
trådlösa sensorer, sidan 28), och du måste få ditt förväntade
VO2-maxvärde (Få ditt förväntade VO2-maxvärde för cykling,
sidan 12).
Obs! FTP-testet är ett utmanande träningspass som tar ungefär
30 minuter att genomföra. Välj en praktisk och mestadels plan
rutt som gör att du kan cykla med en stadigt ökande
ansträngning, ungefär som ett tempolopp.
1 På urtavlan väljer du .
Pulsfunktioner
2
3
4
5
Välj en cykelaktivitet.
Håll ned MENU.
Välj Träning > Test med guidning för FTP.
Följ instruktionerna på skärmen.
När du har påbörjat en cykeltur visar enheten varje stegs
varaktighet, det uppsatta målet och information om aktuella
kraftdata. Ett meddelande visas när testet har slutförts.
6 När du har slutfört det guidade testet genomför du
nedvarvningen, stoppar timern och sparar aktiviteten.
FTP visas som ett värde som mäts i watt per kilogram, din
uteffekt i watt och en placering på färgmätaren.
7 Välj ett alternativ:
• Välj Godkänn om du vill spara din nya FTP.
• Välj Avvisa om du vill behålla din nuvarande FTP.
Träning
Ställa in din användarprofil
Du kan uppdatera inställningarna för kön, födelseår, längd, vikt,
pulszon och kraftzon. Enheten utnyttjar informationen för att
beräkna korrekta träningsdata.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Användarprofil.
3 Välj ett alternativ.
Träningsmål
Om du känner till dina pulszoner kan du enklare mäta och
förbättra din träning genom att förstå och tillämpa dessa
principer.
• Din puls är ett bra mått på träningens intensitet.
• Träning i vissa pulszoner kan hjälpa dig att förbättra din
kardiovaskulära kapacitet och styrka.
Om du känner till din maxpuls kan du använda tabellen
(Beräkning av pulszon, sidan 15) för att fastställa den bästa
pulszonen för dina träningsmål.
Om du inte känner till din maxpuls kan du använda någon av de
beräkningsfunktioner som finns tillgängliga på internet. Vissa
gym och vårdcentraler erbjuder ett test som mäter maximal puls.
Standardvärdet för maxpulsen är 220 minus din ålder.
Om pulszoner
Många idrottsmän använder pulszoner för att mäta och förbättra
sin kardiovaskulära styrka och träningsnivå. En pulszon är ett
angivet intervall av hjärtslag per minut. De fem mest använda
pulszonerna är numrerade från 1 till 5 efter stigande intensitet. I
allmänhet beräknas pulszoner på procentandelar av den
maximala pulsen.
Ställa in dina pulszoner
Enheten använder informationen i din användarprofil från den
första konfigurationen för att fastställa dina standardpulszoner.
Du kan ange separata pulszoner för olika sportprofiler, till
exempel löpning, cykling och simning. Ange maximal puls för att
få korrekt information om kaloriförbränningen under aktiviteten.
Du kan också ställa in varje pulszon och ange din vilopuls
manuellt. Du kan justera dina zoner manuellt på enheten eller
med hjälp av ditt Garmin Connect konto.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Användarprofil > Puls.
3 Välj Maximal puls och ange din maxpuls.
Du kan använda funktionen Automatisk identifiering till att
registrera din maxpuls automatiskt under en aktivitet
(Upptäcka prestandamätningar automatiskt, sidan 11).
4 Välj Pulsvärde för mjölksyratröskel > Ange manuellt och
ange ditt pulsvärde för mjölksyratröskel.
Träning
Du kan genomföra ett guidat test för att uppskatta din
mjölksyratröskel (Mjölksyratröskel, sidan 14). Du kan
använda funktionen Automatisk identifiering till att registrera
din mjölksyretröskel automatiskt under en aktivitet (Upptäcka
prestandamätningar automatiskt, sidan 11).
5 Välj Vilopuls och ange din puls under vila.
Du kan använda en genomsnittlig vilopuls som mäts av
enheten eller så kan du ange en egen vilopuls.
6 Välj Zoner > Baserat på.
7 Välj ett alternativ:
• Välj BPM för att se och redigera pulszonerna i hjärtslag
per minut.
• Välj % maximal puls för att visa och redigera zonerna
som procent av din maxpuls.
• Välj %HRR för att visa och redigera zonerna som procent
av din pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
• Välj LTHR i % för att visa och redigera zonerna som
procent av ditt pulsvärde för mjölksyratröskel.
8 Välj en zon och ange ett värde för varje zon.
9 Välj Lägg till puls för sport och välj en sportprofil som du vill
lägga till separata pulszoner i (valfritt).
10 Upprepa steg 3 till 8 för att lägga till pulszoner för olika
sporter (valfritt).
Låta enheten ange dina pulszoner
Med standardinställningarna kan enheten upptäcka din maxpuls
och ange dina pulszoner som procent av maxpulsen.
• Kontrollera att dina inställningar för användarprofilen är
korrekta (Ställa in din användarprofil, sidan 15).
• Spring ofta med pulsmätning vid handleden eller bröstet.
• Testa några pulsträningsprogram som finns tillgängliga på
ditt Garmin Connect konto.
• Visa dina pulstrender och din tid i zoner med hjälp av ditt
Garmin Connect konto.
Beräkning av pulszon
Zon % av
maxpuls
Erhållen ansträngning
Fördelar
1
50-60 %
Avslappnat, lätt tempo,
rytmisk andning
Aerobisk träning på
nybörjarnivå, minskar
stress
2
60-70 %
Bekvämt tempo, något
Grundläggande kondidjupare andning, konver- tionsträning, bra återsation möjlig
hämtningstempo
3
70-80 %
Måttlig takt, svårare att
Förbättrad aerobisk
upprätthålla konversation kapacitet, optimal
kardiovaskulär träning
4
80-90 %
Snabbt tempo och något
obekväm, tung andning
Förbättrad anaerobisk
kapacitet och gräns,
högre hastighet
5
90-100 %
Spurttempo, ohållbart
under längre perioder,
ansträngd andning
Anaerobisk och
muskulär uthållighet,
ökad styrka
Ange dina kraftzoner
Värdena för zonerna är standardvärden baserat på kön, vikt och
genomsnittlig förmåga och motsvarar kanske inte dina egna
förmågor. Om du känner till ditt FTP-värde (Functional
Threshold Power), kan du ange det och låta programvaran
beräkna dina kraftzoner automatiskt. Du kan justera dina zoner
manuellt på enheten eller med hjälp av ditt Garmin Connect
konto.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Användarprofil > Kraftzoner > Baserat
på.
15
3 Välj ett alternativ:
• Välj Watt för att se och redigera kraftzonerna i watt.
• Välj % FTP för att se och redigera pulszonerna som
procent av ditt FTP-värde.
4 Välj FTP och ange ditt FTP-värde.
5 Välj en zon och ange ett värde för varje zon.
6 Om det behövs väljer du Lägsta och anger ett minsta
kraftvärde.
Aktivitetsspårning
Aktivitetsspårningsfunktionen registrerar stegräkning,
tillryggalagd sträcka, intensiva minuter, antal trappor, kalorier
som förbränts och sömnstatistik för varje registrerad dag. Dina
förbrända kalorier omfattar din basalmetabolism plus
aktivitetskalorier.
Antalet steg under dagen visas i stegwidgeten. Stegräkning
uppdateras periodiskt.
För mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning
och konditionsdata, gå till garmin.com/ataccuracy.
Automatiskt mål
Enheten skapar automatiskt ett dagligt stegmål baserat på dina
tidigare aktivitetsnivåer. När du rör på dig under dagen visar
enheten dina framsteg mot ditt dagliga mål À.
Om du väljer att inte använda det automatiska målet kan du
ställa in ett anpassat stegmål på ditt Garmin Connect konto.
Använda inaktivitetsvarning
Att sitta stilla under för långa perioder kan trigga skadliga
metaboliska tillståndsändringar. Inaktivitetsvarningen påminner
dig att om att röra på dig. Efter en timmes inaktivitet visas texten
Rör dig! och en röd inaktivitetsstapel. Ytterligare segment visas
efter var 15:e minut av inaktivitet. Enheten piper eller vibrerar
också om ljudsignaler är påslagna (Systeminställningar,
sidan 27).
Gå en kort promenad (minst ett par minuter) för att återställa
inaktivitetsvarningen.
Sömnspårning
Enheten mäter och övervakar automatiskt dina rörelser under
dina normala sömntimmar medan du sover. Du kan ställa in dina
normala sömntimmar i användarinställningarna på ditt Garmin
Connect konto. Sömnstatistik omfattar totalt antal sömntimmar,
sömnnivåer och sömnrörelser. Du kan visa sömnstatistik på ditt
Garmin Connect konto.
Obs! Tupplurar läggs inte till i din sömnstatistik. Du kan
använda stör ej-läge för att stänga av aviseringar och varningar,
med undantag för larm (Använda stör ej-läge, sidan 16).
Använda automatisk sömnmätning
1 Bär enheten när du sover.
2 Överför dina sömnmätningsdata till Garmin Connect
webbplatsen (Synkronisera data manuellt med Garmin
Connect Mobile, sidan 7).
Du kan visa sömnstatistik på ditt Garmin Connect konto.
16
Använda stör ej-läge
Du kan använda stör ej-läge för att stänga av belysningen,
ljudsignaler och vibrationssignaler. Du kan till exempel använda
det här läget när du sover eller tittar på film.
Obs! Du kan ställa in dina normala sömntimmar i
användarinställningarna på ditt Garmin Connect konto. Du kan
aktivera alternativet Sovtid i systeminställningarna för att
automatiskt starta stör ej-läget under dina normala sovtider
(Systeminställningar, sidan 27).
1 Håll ned LIGHT.
2 Välj .
Intensiva minuter
För att du ska kunna förbättra din hälsa rekommenderar
organisationer som U.S. Centers for Disease Control and
Prevention, American Heart Association och
Världshälsoorganisationen minst 150 minuter per vecka av
aktiviteter med måttlig intensitet, till exempel rask promenad,
eller 75 minuter per vecka av aktiviteter med hög intensitet, till
exempel löpning.
Enheten övervakar aktivitetens intensitet och håller koll på den
tid du ägnar åt aktiviteter med måttlig till hög intensitet (pulsdata
krävs för att mäta hög intensitet). Du kan arbeta dig fram mot att
uppnå ditt mål för antalet intensiva minuter per vecka genom att
ägna dig åt aktiviteter med måttlig till hög intensitet i minst
10 minuter i sträck. Enheten lägger ihop de måttliga
aktivitetsminuterna med de intensiva aktivitetsminuterna. Dina
totala intensiva minuter fördubblas när de läggs till.
®
Få intensiva minuter
fēnix 5/5S enheten beräknar intensiva minuter genom att
jämföra dina pulsdata med din genomsnittliga vilopuls. Om
pulsmätningen är avstängd beräknar enheten måttligt intensiva
minuter genom att analysera dina steg per minut.
• Starta en schemalagd aktivitet för den mest noggranna
beräkningen av intensiva minuter.
• Motionera i minst 10 minuter i följd med måttlig eller hög
intensitet.
• Bär enheten hela dagen och natten för den mest noggranna
vilopulsen.
Garmin Move IQ™
När dina rörelser stämmer överens med bekanta
övningsmönster upptäcker Move IQ funktionen automatiskt
händelsen och visar den på din tidslinje. Move IQ händelserna
visar aktivitetstyp och varaktighet, men de visas inte i
aktivitetslistan eller nyhetsflödet.
Move IQ funktionen kan automatiskt starta en schemalagd
aktivitet för gång och löpning med tidströsklar som ställts in i
appen Garmin Connect Mobile. Dessa aktiviteter läggs till i
aktivitetslistan.
Inställningar för aktivitetsspårning
Håll MENU intryckt och tryck på Inställningar >
Aktivitetsmätning.
Status: Stänger av funktionen för aktivitetsspårning.
Rörelseavisering: Visar ett meddelande och inaktivitetsstapeln
på den digitala urtavlan och stegskärmen. Enheten piper eller
vibrerar dessutom om ljudsignaler är påslagna
(Systeminställningar, sidan 27).
Målvarningar: Gör att du kan slå på och av målvarningar eller
stänga av dem endast under aktiviteter. Det visas
målvarningar för dina mål för antal steg och antal trappor
varje dag och för ditt mål för antalet intensiva minuter varje
vecka.
Move IQ: Du kan slå på och stänga av Move IQ händelser.
Träning
Stänga av aktivitetsspårning
När du stänger av aktivitetsspårning registreras inte dina steg,
antal trappor, intensiva minuter, sömnmätning eller Move IQaktiviteter.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktivitetsmätning > Status > Av.
Träningspass
Du kan skapa egna träningspass som innehåller mål för varje
steg och för olika sträckor, tider och kalorier. Du kan skapa
träningspass med Garmin Connect eller välja ett
träningsprogram som har inbyggda träningspass från Garmin
Connect och överföra dem till enheten.
Du kan schemalägga träningspass med hjälp av Garmin
Connect. Du kan planera pass i förväg och lagra dem på din
enhet.
Följa ett träningspass på webben
Innan du kan hämta ett träningspass från Garmin Connect
måste du ha ett Garmin Connect konto (Garmin Connect,
sidan 6).
1 Anslut enheten till datorn.
2 Gå till www.garminconnect.com.
3 Skapa och spara ett nytt träningspass.
4 Välj Skicka till enhet och följ instruktionerna på skärmen.
5 Koppla bort enheten.
Påbörja ett träningspass
Innan du kan starta ett träningspass måste du hämta ett
träningspass från ditt Garmin Connect konto.
1 På urtavlan väljer du .
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned MENU.
4 Välj Träning > Mina träningspass.
5 Välj ett träningspass.
Obs! Endast träningspass som är kompatibla med den valda
aktiviteten visas i listan.
6 Välj Kör träningspass.
7 Tryck på för att starta timern.
När du har påbörjat ett träningspass visar enheten varje steg i
passet, steganteckningar (valfritt), det uppsatta målet (valfritt)
och information om det pågående träningspasset.
Om träningskalendern
Träningskalendern på enheten är en förlängning av
träningskalendern eller schemat du konfigurerat i Garmin
Connect. När du har lagt till några träningspass i Garmin
Connect kalendern kan du skicka dem till enheten. Alla
planerade träningspass som skickats till enheten visas i
träningskalenderlistan efter datum. När du väljer en dag i
träningskalendern kan du visa eller köra passet. Det planerade
passet stannar kvar i enheten oavsett om du slutför det eller
hoppar över det. När du skickar planerade träningspass från
Garmin Connect skriver de över den befintliga
träningskalendern.
Använda Garmin Connect träningsprogram
Innan du kan hämta och använda ett träningsprogram från
Garmin Connect måste du ha ett Garmin Connect konto
(Garmin Connect, sidan 6) och du måste para ihop fēnix
enheten med en kompatibel smartphone.
1 Från appen Garmin Connect Mobile väljer du Träning >
Träningsprogram > Hitta ett program.
2 Välj och schemalägg ett träningsprogram.
3 Välj och följ instruktionerna på skärmen.
4 Kontrollera träningsprogrammet i kalendern.
Träning
Anpassade träningsprogram
Ditt Garmin Connect konto har ett anpassat träningsprogram
och en Garmin tränare som passar dina träningsmål. Du kan
exempelvis besvara några frågor och hitta en plan som hjälper
dig att slutföra ett lopp på 5 km. Planen anpassar sig efter din
nuvarande konditionsnivå, dina preferenser vad gäller tränare
och schema samt tävlingsdatum. När du påbörjar ett program
läggs widgeten för Garmin tränare till i widgetslingan högst upp
på din fēnix enhet.
Intervallpass
Du kan skapa intervallpass baserade på sträcka eller tid.
Enheten sparar ditt eget intervallpass tills du har skapat ett
annat intervallpass. Du kan använda öppna intervaller för
träningsspåret och när du springer en känd sträcka.
Skapa ett intervallpass
1 På urtavlan väljer du .
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned MENU.
4 Välj Träning > Intervaller > Ändra > Intervall > Typ.
5 Välj Distans, Tid eller Öppen.
TIPS: Du kan skapa ett öppet intervall genom att välja
alternativet Öppen.
6 Välj Varaktighet, ange en distans eller ett tidsintervall för
träningspasset och välj .
7 Välj BACK.
8 Välj Vila > Typ.
9 Välj Distans, Tid eller Öppen.
10 Välj vid behov en distans eller ett tidsvärde för vilointervallet
och välj .
11 Välj BACK.
12 Välj ett eller flera alternativ:
• För att ställa in antal repetitioner väljer du Upprepa.
• För att lägga till en öppen uppvärmning till ditt pass väljer
du Uppvärmn. > På.
• För att lägga till en öppen nedvarvning till passet väljer du
Varva ned > På.
Starta ett intervallpass
1 På urtavlan väljer du .
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned MENU.
4 Välj Träning > Intervaller > Kör träningspass.
5 Tryck på om du vill starta timern.
6 När intervallpasset innehåller uppvärmning väljer du LAP för
att påbörja det första intervallet.
7 Följ instruktionerna på skärmen.
När du har slutfört alla intervaller visas ett meddelande.
Stoppa ett intervallpass
• Du kan när som helst välja LAP för att stopp aktuellt intervall
eller viloperiod och gå över till nästa intervall eller viloperiod.
• När alla intervall och viloperioder är genomförda väljer du
LAP för att avsluta intervallträningen och gå vidare till ett
tidur som kan användas för att varva ned.
• Välj när som helst för att stoppa tiduret. Du kan återuppta
tiduret eller avsluta intervallträningen.
Segment
Du kan skicka segment för löpning och cykling från ditt Garmin
Connect konto till enheten. När ett segment sparas på enheten
kan du tävla mot ett segment, försöka matcha eller överträffa ditt
17
personliga rekord eller andra deltagare som har tävlat mot
segmentet.
Obs! När du hämtar en bana från ditt Garmin Connect konto
kan du hämta alla tillgängliga segment i banan.
Strava™ segment
Du kan hämta Strava segment till din fēnix 5/5S enhet. Följ
Strava segment för att jämföra ditt resultat med tidigare turer,
vänner och proffs som har åkt samma segment.
Registrera ett Strava medlemskap genom att gå till
segmentwidgetprogrammet i ditt Garmin Connect konto. Mer
information finns på www.strava.com.
Informationen i den här handboken gäller både Garmin Connect
segment och Strava segment.
Visa segmentinformation
1 Välj .
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned MENU.
4 Välj Träning > Segment.
5 Välj ett segment.
6 Välj ett alternativ:
Avbryta ett träningsmål
1 Under en aktivitet håller du ned MENU.
2 Välj Avbryt mål > Ja.
• Välj en Tävlingstid för att visa tid och medelhastighet
eller tempo för ledaren i segmentet.
• Välj Karta för att visa segmentet på kartan.
• Välj Höjdprofil för att visa en höjdprofil av segmentet.
Tävla mot ett segment
Segment är virtuella lopp. Du kan tävla mot ett segment och
jämföra din prestation med tidigare aktiviteter, andras resultat,
kontakter på ditt Garmin Connect konto eller andra medlemmar i
löpnings- eller cykelgruppen. Du kan överföra dina aktivitetsdata
till ditt Garmin Connect konto för att visa din segmentplacering.
Obs! Om ditt Garmin Connect konto och Strava konto är
länkade, skickas din aktivitet automatiskt till ditt Strava konto så
att du kan granska segmentplaceringen.
1 Välj .
2 Välj en aktivitet.
3 Gå ut och spring eller cykla.
När du närmar dig ett segment visas ett meddelande och du
kan tävla mot det segmentet.
4 Börja tävla mot segmentet.
Ett meddelande visas när segmentet har slutförts.
Använda Virtual Partner
®
Din Virtual Partner är ett träningsverktyg som utformats för att
hjälpa dig att uppnå dina mål. Du kan ställa in ett tempo för
Virtual Partner och tävla mot det.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Datasidor > Lägg till ny > Virtual Partner.
6 Ange ett värde för tempo eller fart.
7 Starta din aktivitet (Starta en aktivitet, sidan 2).
8 Välj UP eller DOWN för att bläddra till Virtual Partner
skärmen och se vem som leder.
Ställa in ett träningsmål
Funktionen för träningsmål kan användas med Virtual Partner
funktionen så att du kan träna mot ett inställt mål för distans,
distans och tid, distans och tempo eller distans och fart. Under
18
träningsaktiviteten ger enheten dig återkoppling i realtid om hur
nära du är att uppnå ditt träningsmål.
1 På urtavlan väljer du .
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned MENU.
4 Välj Träning > Ställ in ett mål.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Endast distans för att välja en förinställd distans eller
ange en anpassad distans.
• Välj Distans och tid för att välja ett mål för distans och tid.
• Välj Distans och tempo eller Distans och fart för att
välja ett mål för distans och tempo eller fart.
Träningsmålsidan visas och anger din beräknade sluttid. Den
beräknade sluttiden är baserad på din aktuella prestation och
den återstående tiden.
6 Tryck på om du vill starta timern.
Tävla i en föregående aktivitet
Du kan tävla i en tidigare registrerad eller hämtad aktivitet. Den
här funktionen kan användas med Virtual Partner funktionen så
att du kan se hur långt före eller efter du är under aktiviteten.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
1 På urtavlan väljer du .
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned MENU.
4 Välj Träning > Tävla i en aktivitet.
5 Välj ett alternativ:
• Välj I historiken för att välja en tidigare registrerad
aktivitet från enheten.
• Välj Hämtade för att välja en aktivitet som du hämtat från
ditt Garmin Connect konto.
6 Välj aktiviteten.
Virtual Partner sidan visas och anger din beräknade sluttid.
7 Tryck på om du vill starta timern.
8 Efter att du genomfört aktiviteten väljer du > Spara.
Personliga rekord
När du avslutar en aktivitet visar enheten alla nya personliga
rekord du har uppnått under aktiviteten. Personliga rekord
innefattar din snabbaste tid under ett flertal typiska
tävlingsdistanser och längsta löpning eller cykelrunda.
Obs! För cykling innefattar personliga rekord även största
stigningen och bästa kraften (kraftmätare krävs).
Visa dina personliga rekord
1 Håll ned MENU.
2 Välj Historik > Rekord.
3 Välj en sport.
4 Välj ett rekord.
5 Välj Visa rekord.
Återställa ett personligt rekord
Du kan återställa alla personliga rekord till det som tidigare
registrerats.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Historik > Rekord.
3 Välj en sport.
Träning
4 Välj ett rekord som ska återställas.
5 Välj Föregående > Ja.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Ta bort ett personligt rekord
1 Håll ned MENU.
2 Välj Historik > Rekord.
3 Välj en sport.
4 Välj ett rekord som ska tas bort.
5 Välj Rensa rekord > Ja.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Ta bort alla personliga rekord
1 Håll ned MENU.
2 Välj Historik > Rekord.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
3 Välj en sport.
4 Välj Rensa alla rekord > Ja.
Rekorden tas bara bort för den sporten.
Klocka
Ställa in larm
Du kan ställa in upp till tio olika alarm. Varje alarm kan ställas in
så att det ljuder en gång eller upprepas regelbundet.
1 På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj Klocka > Klocklarm > Lägg till larm.
3 Välj Tid och ange en alarmtid.
4 Välj Upprepa och välj när larmet ska upprepas (valfritt).
5 Välj Avisering och välj en aviseringstyp (valfritt).
6 Välj Bakgrundsbelysning > På för att slå på
bakgrundsbelysningen med larmet.
Välj
Etikett och välj en beskrivning för larmet (valfritt).
7
Ta bort ett larm
1 På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj Klocka > Klocklarm.
3 Välj ett larm.
4 Välj Ta bort.
Starta nedräkningstimern
1
2
3
4
På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
Välj Klocka > Tidur.
Ange tiden.
Om det behövs väljer du Starta om > På om du vill starta om
tiduret automatiskt när tiden har löpt ut.
5 Om det behövs väljer du Avisering och väljer en
aviseringstyp.
6 Välj Starta timer.
Använda stoppuret
1
2
3
4
På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
Välj Klocka > Stoppur.
Tryck på om du vill starta timern.
Tryck på LAP om du vill starta om varvstiduret À.
Den totala stoppurstiden Á fortsätter.
5 Välj om du vill stoppa båda tiduren.
6 Välj ett alternativ.
Lägga till andra tidszoner
Du kan visa aktuellt tid på dagen i ytterligare tidszoner i
widgeten Alternativa tidzoner. Du kan lägga till upp till fyra andra
tidszoner.
Obs! Du kan behöva lägga till widgeten Alternativa tidzoner i
widgetloopen.
1 På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj Klocka > Alternativa tidzoner > Lägg till zon.
3 Välj en tidszon.
4 Vid behov väljer du Ja för att byta namn på zonen.
Ställa in klockaviseringar
1 På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj Klocka > Varningar.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in att en avisering ska avge ett ljud ett
visst antal minuter eller timmar före solnedgången väljer
du Till solnedgång > Status > På, välj sedan Tidoch
ange tiden.
• Om du vill ställa in att en avisering ska avge ett ljud ett
visst antal minuter eller timmar före soluppgången väljer
du Till soluppgång > Status > På, välj sedan Tidoch
ange tiden.
• Om du vill ställa in att en avisering ska avge ett ljud varje
timme väljer du Timprognos > På.
Synkronisera klockan med GPS
Varje gång du slår på enheten och söker efter satelliter hittar
den automatiskt tidszoner och det aktuella klockslaget. Du kan
också synkronisera klockan med GPS manuellt om du byter
tidszon och i samband med uppdateringar för sommartid.
1 På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj Klocka > Synkronisera med GPS.
3 Vänta medan enheten hämtar satelliter (Söka satellitsignaler,
sidan 31).
Navigering
Spara din plats
Du kan spara din aktuella plats för att navigera tillbaka till den
senare.
1 Håll ned LIGHT.
2 Välj .
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Redigera dina sparade platser
Du kan ta bort en sparad plats eller redigera dess namn, höjd
och positionsinformation.
1 På urtavlan väljer du > Navigera > Sparade platser.
Klocka
19
2 Välj en sparad plats.
3 Välj ett alternativ för att ändra platsen.
Beräkna en waypoint
Du kan skapa en ny plats genom att projicera avstånd och
bäring från din aktuella plats till en ny plats.
1 Om det behövs väljer du > Lägg till > Proj. waypt. för att
lägga till appen för att projicera waypoints i listan över appar.
2 Välj Ja om du vill lägga till appen i din lista över favoriter.
3 På urtavlan väljer du > Proj. waypt..
4 Välj UP eller DOWN för att ställa in riktningen.
5 Välj .
6 Välj DOWN för att välja en måttenhet.
7 Välj UP för att ange avståndet.
8 Välj för att spara.
Den projekterade waypointen sparas med ett standardnamn.
Navigera till startpunkten under en aktivitet
Du kan navigera tillbaka till startpunkten för den nuvarande
aktiviteten i en rak linje eller längs den väg du färdats. Den här
funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter som använder GPS.
1 Under en aktivitet väljer du > Tillbaka till start.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för aktiviteten
längs den väg du färdats väljer du TracBack.
• Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för aktiviteten i
en rak linje väljer du Rak linje.
Navigera till en destination
Du kan använda enheten för att navigera till en destination eller
följa en kurs.
1 På urtavlan väljer du > Navigera.
2 Välj en kategori.
3 Välj en destination genom att svara på uppmaningarna på
skärmen.
4 Välj Gå till.
Navigeringsinformation visas.
5 Välj för att börja navigera.
Skapa och följa en bana i din enhet
1
2
3
4
5
6
På urtavlan väljer du > Navigera > Banor > Skapa ny.
Ange ett namn på banan och välj .
Välj Lägg till plats.
Välj ett alternativ.
Om det behövs upprepar du steg 3 och 4.
Välj Klar > Kör bana.
Navigeringsinformation visas.
7 Välj för att börja navigera.
Markera och starta navigation till en MOBplats (man överbord)
Du kan spara en MÖB-plats och automatiskt navigera tillbaka till
den.
TIPS: Du kan anpassa hållningsfunktionen för knapparna för att
komma åt MÖB-funktionen (Anpassa kortkommandon,
sidan 27).
På urtavlan väljer du > Navigera > Senaste MÖB.
Navigeringsinformation visas.
Navigera med Kurs mot mål
Du kan peka med enheten på ett avlägset objekt, t.ex. ett
vattentorn, låsa enheten i den riktningen och sedan navigera till
objektet.
1 På urtavlan väljer du > Navigera > Sikta och kör.
2 Rikta den övre delen av klockan mot ett föremål och välj .
Navigeringsinformation visas.
3 Välj för att börja navigera.
20
Din aktuella plats À, spåret du ska följa Á och destinationen
 syns på kartan.
Navigera till startpunkten för din senast
sparade aktivitet
Du kan navigera tillbaka till startpunkten för den senast sparade
aktiviteten i en rak linje eller längs den väg du färdats. Den här
funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter som använder GPS.
1 Välj > Navigera > Tillbaka till start > Rak linje.
En linje visas på kartan från den aktuella platsen till
startpunkten för din senast sparade aktivitet.
Obs! Du kan starta tiduret för att förhindra att enheten
försätts i klockläge.
2 Välj DOWN för att visa kompassen (valfritt).
Pilen pekar mot startpunkten.
Avbryta navigering
1 Under en aktivitet håller du ned MENU.
2 Välj Avbryt navigering.
Karta
betecknar din plats på kartan. Platsnamn och -symboler visas
på kartan. När du navigerar till en destination visas rutten med
en linje på kartan.
• Kartnavigation (Panorera och zooma på kartan, sidan 20)
• Kartinställningar (Kartinställningar, sidan 26)
Panorera och zooma på kartan
1 Medan du navigerar väljer du UP eller DOWN för att visa
kartan.
2 Håll ned MENU.
3 Välj Panorera/zooma.
4 Välj ett alternativ:
• Välj för att växla mellan panorering upp och ned,
panorering åt vänster och höger eller zoomning.
• Välj UP och DOWN för att panorera eller zooma på kartan.
• Välj BACK för att avsluta.
Kompass
Enheten har en kompass med tre axlar och automatisk
kalibrering. Kompassens funktioner och utseende ändras
beroende på din aktivitet, om GPS är aktiverat och om du
navigerar till en destination. Du kan ändra
kompassinställningarna manuellt (Kompassinställningar,
Navigering
sidan 25). För att öppna kompassinställningarna snabbt kan du
välja från kompasswidgeten.
Höjdmätare och barometer
Enheten innehåller en intern höjdmätare och barometer.
Enheten samlar in höjd- och tryckdata kontinuerligt, även i
standbyläge. Höjdmätaren visar din ungefärliga höjd baserat på
tryckförändringar. Barometern visar omgivningens tryckdata
baserat på den konstanta höjd där höjdmätaren kalibrerades
senast (Höjdmätarinställningar, sidan 26). Om du vill öppna
höjdmätar- eller barometerinställningar snabbt väljer du via
höjdmätar- eller barometerwidgeten.
Historik
Historiken innefattar tid, distans, kalorier, genomsnittlig hastighet
eller tempo, varvdata och sensorinformation (tillval).
Obs! När enhetsminnet är fullt skrivs de äldsta data över.
Använda historik
Historiken innehåller tidigare aktiviteter som du har sparat på
enheten.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Historik > Aktiviteter.
3 Välj en aktivitet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa ytterligare information om aktiviteten väljer
du Information.
• Om du vill välja ett varv och visa ytterligare information om
varje varv väljer du Varv.
• Om du vill välja ett intervall och visa ytterligare information
om varje intervall väljer du Intervaller.
• Om du vill välja ett träningsset och visa ytterligare
information om varje set väljer du Set.
• Om du vill visa aktiviteten på kartan väljer du Karta.
• Om du vill visa hur aktiviteten påverkar din aeroba och
anaeroba kondition, välj Training Effect (Om Training
Effect, sidan 13).
• För att visa tiden i varje pulszon, välj Tid i zon (Visa din tid
i varje pulszon, sidan 21).
• Om du vill visa höjdprofilen för aktiviteten väljer du
Höjdprofil.
• Om du vill ta bort den valda aktiviteten väljer du Ta bort.
Multisporthistorik
På enheten lagras en övergripande sammanfattning av
multisportaktiviteten, bland annat data för total distans, tid,
kalorier och valfritt tillbehör. Enheten särskiljer också
aktivitetsdata för varje sportsegment och övergång så att du kan
jämföra liknande träningsaktiviteter och hålla reda på hur snabbt
du tar dig igenom övergångarna. Övergångshistoriken innefattar
distans, tid, medelfart och kalorier.
Visa din tid i varje pulszon
Innan du kan visa pulszondata måste du avsluta en aktivitet
med pulsmätning och spara aktiviteten.
Genom att visa tiden i varje pulszon kan du anpassa
träningsintensiteten.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Historik > Aktiviteter.
3 Välj en aktivitet.
4 Välj Tid i zon.
Historik
Visa datatotaler
Du kan visa data för den totala distansen och tiden som sparats
i enheten.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Historik > Totaler.
3 Välj vid behov en aktivitet.
4 Välj ett alternativ för att visa summa varje vecka eller månad.
Använda total distans
Total distans registrerar automatiskt den totala tillryggalagda
sträckan, höjdstigningen och tiden du ägnat åt olika aktiviteter.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Historik > Totaler > Total distans.
3 Välj UP eller DOWN för att visa total distans.
Ta bort historik
1 Håll ned MENU.
2 Välj Historik > Alternativ.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Ta bort alla aktiviteter? för att radera alla aktiviteter
från historiken.
• Välj Nollställa totaler om du vill återställa alla
sammanlagda sträckor och tider.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
4 Bekräfta ditt val.
Anpassa enheten
Inställningar för aktiviteter och appar
Med de här inställningarna kan du anpassa varje förinstallerad
aktivitetsapp utifrån dina behov. Du kan exempelvis anpassa
datasidor och aktivera varningar och träningsfunktioner. Alla
inställningar är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper.
Håll MENU intryckt, välj Inställningar > Aktiviteter och appar,
välj en aktivitet och välj aktivitetsinställningarna.
3D-sträcka: Beräknar din tillryggalagda sträcka med hjälp av din
höjdförändring och din horisontella rörelse ovan jord.
3D-fart: Beräknar din hastighet med hjälp av din höjdförändring
och din horisontella rörelse ovan jord (3D-hastighet och
avstånd, sidan 23).
Profilfärg: Anger accentfärgen för varje aktivitet för att
identifiera vilken aktivitet som är aktiv.
Varningar: Ställer in tränings- eller navigeringsmeddelanden för
aktiviteten.
Automatisk klättring: Gör att enheten kan upptäcka
höjdskillnader automatiskt med den inbyggda höjdmätaren.
Auto Lap: Ställer in alternativ för Auto Lap funktionen (Auto
Lap, sidan 23).
Auto Pause: Ställer in enheten på att sluta spela in data när du
slutar röra på dig eller när du kommer under en viss fart
(Aktivera Auto Pause , sidan 23).
Auto-åk: Gör att enheten kan upptäcka skidåk automatiskt med
den inbyggda accelerometern.
Auto Scroll: Gör att du kan bläddra automatiskt genom alla
sidor med aktivitetsdata medan timern är igång (Använda
Bläddra automatiskt, sidan 23).
Automatisk inställning: Gör att enheten kan starta och stoppa
träningsset automatiskt under en styrketräningsaktivitet.
Bakgrundsfärg: Anger bakgrundsfärgen svart eller vit för varje
aktivitet.
Börja nedräkning: Aktiverar stoppur för simning i intervaller.
®
®
21
Datasidor: Här kan du anpassa datasidor och lägga till nya
datasidor för aktiviteten (Anpassa datasidorna, sidan 22).
GPS: Ställer in läget för GPS-antennen. Du kan använda
alternativet GPS + GLONASS för ökad prestanda i krävande
miljöer och snabbare positionsbestämning. Om du använder
alternativet GPS + GLONASS kan batteriets livslängd minska
mer än om du bara använder alternativet GPS. Om du
använder alternativet UltraTrac spelar du in spårpunkter och
sensordata mindre ofta (UltraTrac, sidan 23).
LAP-knapp: Tryck här för att registrera ett varv eller vila under
aktiviteten.
Lås knappar: Låser knapparna under multisportaktiviteter för att
förhindra oavsiktliga knapptryckningar.
Metronom: Spelar upp toner med jämn takt för att hjälpa dig att
förbättra din prestation genom att träna med snabbare,
långsammare eller jämnare kadens (Använda metronomen,
sidan 3).
Bassänglängd: Ställer in bassänglängd för simning i bassäng.
Tidsgräns för energisparläge: Anger tidsgränsalternativ för
energisparläge för aktiviteten (Tidsgränsinställningar för
energisparläge, sidan 23).
Byt namn: Anger aktivitetsnamnet.
Upprepa: Aktiverar alternativet Upprepa för multisportaktiviteter.
Du kan till exempel använda detta alternativ för aktiviteter
som omfattar flera övergångar, t.ex. en swimrun.
Återställ: Gör att du kan återställa aktivitetsinställningarna.
Scoreinställningar: Aktiverar eller inaktiverar scorehantering
automatiskt när du påbörjar en golfrunda. Alternativet Fråga
alltid frågar dig när du startar en runda.
Segment, varning: Aktiverar meddelanden som
uppmärksammar dig på att du närmar dig ett segment.
Spåra statistik: Möjliggör statistikregistrering när du spelar golf.
Simtagsidentifiering: Aktiverar simtagsdetektering för simning i
bassäng.
Övergångar: Möjliggör övergångar för multisportaktiviteter.
Anpassa datasidorna
Du kan visa, dölja och ändra ordningen på layout och innehåll
på datasidorna för varje aktivitet.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj den aktivitet du vill anpassa.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Datasidor.
6 Välj en datasida som du vill anpassa.
7 Välj ett alternativ:
• Välj Layout för att justera antalet datafält på datasidan.
• Välj ett fält för att ändra data som visas i fältet.
• Välj Sortera om du vill ändra placeringen av datasidan i
slingan.
• Välj Ta bort om du vill ta bort datasidan från slingan.
8 Om det behövs väljer du Lägg till ny för att lägga till en
datasida i slingan.
Du kan lägga till en egen datasida eller välja någon av de
fördefinierade datasidorna.
5 Välj Datasidor > Lägg till ny > Karta.
Varningar
Du kan ställa in varningar för varje aktivitet, vilket kan hjälpa dig
att träna mot vissa mål, öka din medvetenhet om omgivningen
och att navigera till din destination. Vissa varningar är endast
tillgängliga för vissa aktiviteter. Det finns tre typer av varningar:
Händelsevarningar, intervallvarningar och återkommande
varningar.
Händelsevarningar: En händelsevarning aviserar dig en gång.
Händelsen är ett visst värde. Till exempel kan du ställa in
enheten på att varna dig när du når en viss höjd.
Intervallvarning: En intervallvarning meddelar dig varje gång
enheten är över eller under ett angivet intervall av värden. Ett
exempel: du kan ställa in enheten på att varna dig när din
puls ligger under 60 slag per minut (bpm) och över 210 bpm.
Återkommande varning: En återkommande varning aviserar
dig varje gång enheten registrerar ett angivet värde eller
intervall. Du kan till exempel ställa in enheten på att varna dig
var 30:e minut.
Varningsnamn
Varningstyp
Beskrivning
Kadens
Räckvidd
Du kan ställa in minimi- och maximivärden för takt.
Kalorier
Händelse, återkommande
Du kan ställa in antal kalorier.
Egna
Återkommande
Du kan välja ett befintligt
meddelande eller skapa ett eget
meddelande och välja en
varningstyp.
Distans
Återkommande
Du kan ställa in ett avståndsintervall.
Höjd
Räckvidd
Du kan ställa in minimi- och maximivärden för höjd.
Puls
Räckvidd
Du kan ställa in min.- och maxpuls
eller välja zonförändringar. Se Om
pulszoner, sidan 15 och Beräkning
av pulszon, sidan 15.
Tempo
Räckvidd
Du kan ställa in minimi- och maximivärden för tempo.
Ström
Räckvidd
Du kan ställa in hög eller låg
strömnivå.
Position
Händelse
Du kan ange en radie från en sparad
plats.
Spring/gå
Återkommande
Du kan ställa in tidsinställda
gångraster vid jämna mellanrum.
Fart
Räckvidd
Du kan ställa in minimi- och maximivärden för fart.
Simtagstempo
Räckvidd
Du kan ställa in ett högt eller lågt
antal paddeltag per minut.
Tid
Händelse, återkommande
Du kan ställa in ett tidsintervall.
Ställa in varning
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Lägga till en karta i en aktivitet
4
5
6
Du kan lägga till kartan till datasidslingan för en aktivitet.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj den aktivitet du vill anpassa.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
7
8
22
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
Välj aktivitetsinställningarna.
Välj Varningar.
Välj ett alternativ:
• Välj Lägg till ny för att lägga till en ny varning för
aktiviteten.
• Välj varningens namn för att redigera en befintlig varning.
Vid behov, välj typ av varning.
Välj en zon, ange minimi- och maximivärden, eller ange ett
eget värde för varningen.
Anpassa enheten
9 Slå på varningen om det behövs.
För händelsevarningar och återkommande varningar visas ett
meddelande varje gång du når varningsvärdet. För
intervallvarningar visas ett meddelande varje gång du överstiger
eller faller under det angivna intervallet (minimi- och
maximivärden).
Auto Lap
Markera varv enligt distans
Med Auto Lap kan du automatiskt markera varvet vid en viss
sträcka. Den här funktionen är användbar när du vill jämföra
prestationer för olika delar av en aktivitet (till exempel varje mile
eller var femte kilometer).
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Auto Lap.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Auto Lap för att sätta på eller stänga av Auto Lap.
• Välj Automatisk sträcka för att justera avståndet mellan
varven.
Varje gång du slutför ett varv visas ett meddelande som visar
tiden för varvet. Enheten piper eller vibrerar också om
ljudsignaler är påslagna (Systeminställningar, sidan 27).
Om det behövs kan du anpassa datasidorna till att visa
ytterligare varvdata (Anpassa datasidorna, sidan 22).
Anpassa meddelandet Varvvarning
Du kan anpassa ett eller två datafält som visas i
varvvarningsmeddelandet.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Auto Lap > Varvvarning.
6 Välj ett datafält för att ändra i det.
7 Välj Förhandsvisning (valfritt).
Aktivera Auto Pause
®
Du kan använda Auto Pause funktionen om du vill pausa tiduret
automatiskt när du slutar röra på dig. Den här funktionen är
användbar om aktiviteten innehåller trafikljus eller andra ställen
där du måste stanna.
Obs! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Auto Pause.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Vid stopp om du vill pausa tiduret automatiskt när du
slutar röra på dig.
• Välj Egna om du vill pausa tiduret automatiskt när ditt
tempo eller din hastighet faller under en viss angiven nivå.
Aktivera automatisk klättring
Du kan använda funktionen Automatisk klättring för att upptäcka
höjdförändringar automatiskt. Du kan använda den under
aktiviteter som klättring, vandring, löpning och cykling.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Automatisk klättring > Status > På.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Löpskärm för att ta reda på vilken datasida som
visas när du springer.
• Välj Klättringsskärm för att ta reda på vilken datasida
som visas när du klättrar.
• Välj Invertera färger för att kasta om färgerna på
skärmen när du byter läge.
• Välj Vertikal fart för att ställa in stigningens takt över tid.
• Välj Lägesväxlare för att ange hur snabbt enheten ska
byta läge.
3D-hastighet och avstånd
Du kan ställa in 3D-hastighet för att beräkna hastighet eller
avstånd med både din höjdförändring och din horisontella
rörelse ovan jord. Du kan använda den under aktiviteter som
skidåkning, klättring, navigering, vandring, löpning eller cykling.
Sätta på och stänga av varvknappen
Du kan aktivera inställningen LAP-knapp för att spela in ett varv
eller en vila under en aktivitet med LAP. Du kan stänga av
inställningen LAP-knapp för att undvika oavsiktliga
knapptryckningar under en aktivitet.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj LAP-knapp.
Varvknappens status ändras till På eller Av baserat på aktuell
inställning.
Använda Bläddra automatiskt
Använd funktionen Rulla automatiskt om du vill bläddra
automatiskt genom alla sidor med aktivitetsdata medan tiduret
är igång.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Auto Scroll.
6 Välj en visningshastighet.
UltraTrac
Funktionen UltraTrac är en GPS-inställning som spelar in
spårpunkter och givardata mindre ofta. Om du aktiverar
funktionen UltraTrac ökas batteriets livslängd men kvaliteten på
inspelade aktiviteter minskas. Du bör använda funktionen
UltraTrac för aktiviteter som kräver längre batterilivslängd och
för vilka frekventa uppdateringar av givardata är mindre viktigt.
Tidsgränsinställningar för energisparläge
Tidsgränsinställningarna påverkar hur länge enheten är i
träningsläget, till exempel när du väntar på att ett lopp ska
starta. Håll MENU intryckt, välj Inställningar > Aktiviteter och
appar, välj en aktivitet och välj aktivitetsinställningarna. Välj
Anpassa enheten
23
Tidsgräns för energisparläge för att justera
tidsgränsinställningarna för aktiviteten.
Normal: Ställer in att enheten går in i klockläge med låg effekt
efter 5 minuters inaktivitet.
Utökad: Ställer in att enheten går in i klockläge med låg effekt
efter 25 minuters inaktivitet. Det utökade läget kan leda till att
batteriet behöver laddas oftare.
Ändra en aktivitets placering i listan med
appar
1
2
3
4
5
Håll ned MENU.
Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
Välj en aktivitet.
Välj Sortera.
Välj UP eller DOWN för att justera aktivitetens placering i
listan med appar.
Widgets
Enheten levereras med förinstallerade widgets som ger snabb
information. För vissa widgets krävs en Bluetooth anslutning till
en kompatibel smartphone.
Vissa widgets visas inte som standard. Du kan lägga till dem i
widgetslingan manuellt.
ABC: Visar kombinerad höjdmätar-, barometer- och
kompassinformation.
Andra tidszoner: Visar aktuell tid på dagen i andra tidszoner.
Kalender: Visar kommande möten från kalendern i din
smartphone.
Kalorier: Visar kaloriinformation för aktuell dag.
Hundspårning: Visar din hunds platsinformation när du har en
kompatibel hundspårningsenhet ihopparad med fēnix
enheten.
Antal våningar upp: Spårar antal trappor och framsteg mot
målet.
Golf: Visar golfinformation för din senaste runda.
Puls: Visar din aktuella puls i slag per minut (bpm) och ett
diagram över din puls.
Intensiva minuter: Håller koll på den tid du deltagit i måttliga till
högintensiva aktiviteter, ditt mål för antalet intensiva minuter
per vecka och dina framsteg mot ditt mål.
inReach kontroller: Gör att du kan skicka meddelanden på en
ihopparad inReach enhet.
Senaste aktiviteten: Visar en kort sammanfattning av din
senast registrerade aktivitet, t.ex. senaste löprunda, senaste
cykeltur eller senaste simning.
Senaste sportaktivitet: Visar en kort sammanfattning av din
senast registrerade sport.
Musikkontroller: Förser din smartphone med
musikspelarkontroller.
Min dag: Visar en dynamisk sammanfattning av din aktivitet
idag. Informationen består av tidsbegränsade aktiviteter,
intensiva minuter, antal trappor, antal steg, kalorier som
förbränts med mera.
Aviseringar: Meddelar om inkommande samtal, sms,
uppdateringar i sociala medier med mera, baserat på
aviseringsinställningarna på din smartphone.
Prestanda: Visar aktuell träningsstatus, träningsbelastning,
VO2-maxberäkningar, återhämtningstid, FTP-uppskattning,
mjölksyratröskel och förutsagda tävlingstider.
Sensorinformation: Visar information från en inbyggd sensor
eller en ansluten ANT+ sensor.
Steg: Håller reda på din dagliga stegräkning, dina stegmål och
data under de senaste dagarna.
®
24
Stress: Visar din aktuella stressnivå och ett diagram över din
stressnivå. Du kan göra en andningsaktivitet som hjälper dig
att slappna av.
Soluppgång och solnedgång: Visar tider för soluppgång,
solnedgång och borgerlig gryning/skymning.
VIRB kontroller: Visar kamerakontroller när du har en VIRB
enhet ihopparad med fēnix enheten.
Väder: Visar aktuell temperatur- och väderprognos.
Xero™ bågsikte: Visar laserplatsinformation när du har ett Xero
bågsikte som parats ihop med din fēnix enhet.
Anpassa widgetslingan
Du kan ändra ordningen på widgets i widgetslingan, ta bort
widgets och lägga till nya widgets.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Widgets.
3 Välj en widget.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Sortera för att ändra plats på widgeten i
widgetslingan.
• Välj Ta bort för att ta bort widgeten från widgetslingan.
5 Välj Lägg till widgets.
6 Välj en widget.
Widgeten läggs till i widgetslingan.
inReach fjärrkontroll
Med inReach fjärrkontrollsfunktionen kan du styra inReach
enheten med din enhet i fēnix. Du kan köpa en inReach enhet
på buy.garmin.com.
Använda inReach fjärrkontrollen
Innan du kan använda inReach fjärrfunktionen måste du ställa in
så att inReach widgeten visas i widgetslingan (Anpassa
widgetslingan, sidan 24).
1 Starta inReach enheten.
2 På fēnix enhetens urtavla kan du välja UP eller DOWN för att
visa inReach widgeten.
3 Välj för att söka efter din inReach enhet.
4 Välj för att para ihop din inReach enhet.
5 Välj och välj sedan ett alternativ:
• Om du vill skicka ett SOS-meddelande väljer du Initiera
SOS.
Obs! Du bör bara använda SOS-funktionen i en verklig
nödsituation.
• Om du vill skicka ett sms väljer du Meddelanden > Nytt
meddelande, väljer kontakter för meddelandet och skriver
meddelandetexten eller väljer ett snabbtextalternativ.
• Om du vill skicka ett förinställt meddelande väljer du
Skicka förinställt och väljer ett meddelande i listan.
• Om du vill visa timern och tillryggalagd sträcka under en
aktivitet väljer du Spårning.
VIRB fjärrkontroll
Med VIRB fjärrfunktionen kan du styra din VIRB actionkamera
med hjälp av enheten. Gå in på www.garmin.com/VIRB för att
köpa en VIRB actionkamera.
Styra en VIRB actionkamera
Innan du kan använda VIRB fjärrfunktionen måste du aktivera
fjärrinställningarna på VIRB kameran. Mer information finns i
användarhandboken till VIRB serien. Du måste också ställa in
så att VIRB widgeten visas i widgetslingan (Anpassa
widgetslingan, sidan 24).
1 Slå på VIRB kameran.
Anpassa enheten
2 På fēnix enhetens urtavla kan du välja UP eller DOWN för att
visa VIRB widgeten.
3 Vänta medan enheten ansluter till din VIRB kamera.
4 Välj .
5 Välj ett alternativ:
• Välj Starta inspelning för att spela in video.
Videoräknaren visas på fēnix skärmen.
• Välj DOWN för att ta ett foto medan du spelar in video.
• Välj för att avsluta videoinspelningen.
• Välj Ta foto för att ta ett foto.
• Välj Inställningar för att ändra video- och
fotoinställningar.
Styra en VIRB actionkamera under en aktivitet
Innan du kan använda VIRB fjärrfunktionen måste du aktivera
fjärrinställningarna på VIRB kameran. Mer information finns i
användarhandboken till VIRB serien. Du måste också ställa in
så att VIRB widgeten visas i widgetslingan (Anpassa
widgetslingan, sidan 24).
1 Slå på VIRB kameran.
2 På fēnix enhetens urtavla kan du välja UP eller DOWN för att
visa VIRB widgeten.
3 Vänta medan enheten ansluter till din VIRB kamera.
När kameran är ansluten läggs en VIRB datasida automatiskt
till i aktivitetsapparna.
4 Under en aktivitet väljer du UP eller DOWN för att visa VIRB
datasidan.
5 Håll ned MENU.
6 Välj VIRB-fjärrkontroll.
7 Välj ett alternativ:
• För att styra kameran med hjälp av aktivitetstiduret väljer
du Inställningar > Tidur start/stopp.
Obs! Videoinspelningen startar och stoppar automatiskt
när du startar och stoppar en aktivitet.
• För att styra kameran med hjälp av menyalternativen
väljer du Inställningar > Manuell.
• Välj Starta inspelning för att spela in video manuellt.
Videoräknaren visas på fēnix skärmen.
• Välj DOWN för att ta ett foto medan du spelar in video.
• Välj för att stoppa videoinspelningen manuellt.
• Välj Ta foto för att ta ett foto.
Använda stressnivåwidgeten
Stressnivåwidgeten visar din aktuella stressnivå och ett diagram
över din stressnivå under de senaste timmarna. Den kan även
vägleda dig genom en andningsaktivitet som hjälper dig att
slappna av.
1 Medan du sitter stilla eller är inaktiv väljer du UP ELLER
DOWN för att visa stressnivåwidgeten.
TIPS: Om du är för aktiv för att klockan ska kunna fastställa
din stressnivå visas ett meddelande i stället för en siffra för
stressnivån. Du kan kontrollera din stressnivå igen efter
några minuters inaktivitet.
2 Välj för att visa ett diagram över din stressnivå under de
senaste fyra timmarna.
Blå staplar anger viloperioder. Gula staplar anger perioder av
stress. Grå staplar visar tider som du varit för aktiv för att det
skulle gå att fastställa din stressnivå.
3 Starta en andningsaktivitet genom att välja DOWN > och
ange varaktighet för andningsaktiviteten i minuter.
Anpassa enheten
Anpassa menyn för kontroller
Du kan lägga till, ta bort och ändra ordningen på
genvägsmenyalternativ i menyn för kontroller (Visa meny för
kontroller, sidan 1).
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Kontroll.
3 Välj den genväg du vill anpassa.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Sortera för att ändra plats på genvägen i menyn för
kontroller.
• Välj Ta bort för att ta bort genvägen från menyn för
kontroller.
5 Om det behövs väljer du Lägg till ny för att lägga till en
ytterligare genväg i menyn för kontroller.
Inställningar för urtavlan
Du kan anpassa urtavlans utseende genom att välja layout,
färger och ytterligare data. Du kan också hämta egna urtavlor
från Connect IQ butiken.
Anpassa urtavlan
Innan du kan aktivera en Connect IQ urtavla måste du installera
en urtavla som finns i Connect IQ butiken (Connect IQ
funktioner, sidan 8).
Du kan anpassa urtavlans information och utseende, eller
aktivera en installerad Connect IQ urtavla.
1 På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj Urtavla.
3 Välj UP eller DOWN för att förhandsvisa alternativen för
urtavlan.
4 Välj Lägg till ny för att bläddra igenom ytterligare
förinstallerade urtavlor.
5 Välj > Verkställ för att aktivera en förinstallerad urtavla
eller en installerad Connect IQ urtavla.
6 Om du använder en förinstallerad urtavla väljer du >
Anpassa.
7 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra stil på siffrorna på den analoga urtavlan
väljer du Urtavla.
• Om du vill ändra stil på visarna på den analoga urtavlan
väljer du Visare.
• Om du vill ändra stil på siffrorna på den digitala urtavlan
väljer du Layout
• Om du vill ändra stil på sekunderna på den digitala
urtavlan väljer du Sekunder.
• Om du vill ändra data som visas på urtavlan väljer du
Data.
• Om du vill lägga till eller ändra profilfärg på urtavlan väljer
du Profilfärg.
• Om du vill ändra bakgrundsfärg väljer du Bakgrundsfärg.
• Om du vill spara ändringarna väljer du Klar.
Givarinställningar
Kompassinställningar
Håll ned MENU och välj Inställningar > Sensorer och tillbehör
> Kompass.
Kalibrera: Med den här funktionen kan du kalibrera
kompassensorn manuellt (Manuell kalibrering av kompassen,
sidan 26).
Display: Ställer in kompassens riktningsvisning på tecken,
grader eller milliradianer.
25
Norreferens: Ställer in kompassens nordliga referens (Ställa in
den nordliga referensen, sidan 26).
Läge: Ställer in kompassen på att använda endast elektroniska
sensordata (På), en kombination av GPS och elektroniska
sensordata vid rörelse (Automatiskt) eller endast GPS-data
(Av).
Manuell kalibrering av kompassen
OBS!
Kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. Stå inte nära
objekt som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller
kraftledningar, eftersom det kan minska noggrannheten.
Din enhet kalibrerades på fabriken och enheten använder
automatisk kalibrering som standard. Om du upplever ett
onormalt kompassbeteende, t.ex. efter att ha rört dig långa
avstånd eller efter extrema temperaturändringar, kan du
kalibrera kompassen manuellt.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör > Kompass >
Kalibrera > Start.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
TIPS: Rör handleden i en liten åtta tills ett meddelande visas.
Ställa in den nordliga referensen
Du kan ange vilken riktningsreferens som ska användas vid
beräkning av kursinformation.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör > Kompass >
Norreferens.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in geografiskt norr som riktningsreferens
väljer du Faktisk.
• Om du vill ställa in magnetisk variation för din position
automatiskt väljer du Magnetisk.
• Om du vill ställa in rutnät norr (000º) som riktningsreferens
väljer du Rutnät.
• Om du vill ställa in det magnetiska variationsvärdet
manuellt väljer du Användare, anger den magnetiska
variationen och väljer Klar.
Höjdmätarinställningar
Håll ned MENU och välj Inställningar > Sensorer och tillbehör
> Höjdmätare.
Kalibrera: Gör det möjlig att kalibrera höjdmätaren manuellt.
Autokalibrering: Höjdmätaren kalibreras automatiskt varje gång
du slår på GPS-spårning.
Elevation: Anger måttenheterna för höjd.
Kalibrera barometrisk höjdmätare
Din enhet kalibrerades på fabriken och enheten använder
automatisk kalibrering vid GPS-startpunkten som standard. Du
kan kalibrera höjdmätaren manuellt om du känner till korrekt
höjd.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör > Höjdmätare.
3 Välj ett alternativ:
• Kalibrera automatiskt från GPS-startpunkten genom att
välja Autokalibrering, och välj ett alternativ.
• Välj Kalibrera om du vill ange aktuell höjd.
Barometerinställningar
Håll ned MENU och välj Inställningar > Sensorer och tillbehör
> Barometer.
Kalibrera: Gör det möjlig att kalibrera barometersensorn
manuellt.
26
Diagram: Ställer in tidsskalan för sjökortet i barometerwidgeten.
Stormvarning: Anger hastigheten på lufttrycksändringen som
utlöser en stormvarning.
Klockläge: Ställer in sensorn som används i klockläge.
Alternativet Automatiskt använder både höjdmätare och
barometer enligt dina rörelser. Du kan använda alternativet
Höjdmätare när din aktivitet innebär förändrad höjd över
havet, eller alternativet Barometer när aktiviteten inte innebär
några förändringar av höjd över havet.
Pressure: Ställer in hur enheten visar tryckdata.
Kalibrera barometern
Din enhet kalibrerades på fabriken och enheten använder
automatisk kalibrering vid GPS-startpunkten som standard. Du
kan kalibrera barometern manuellt om du känner till korrekt höjd
eller korrekt lufttryck vid havsytan.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör > Barometer >
Kalibrera.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Ja om du vill ange aktuell höjd eller lufttryck vid
havsytan.
• Om du vill kalibrera automatiskt från GPS-startpunkten
väljer du Use GPS.
Kartinställningar
Du kan anpassa hur kartan visas i kartappen och på
datasidorna.
Håll ned MENU och välj Inställningar > Karta.
Orientering: Anger kartans orientering. Med alternativet Norr
upp visas norr överst på sidan. Med alternativet Spår uppåt
visas den nuvarande riktningen överst på sidan.
Användarplatser: Visar och döljer sparade platser på kartan.
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du
zooma in och ut manuellt.
GroupTrack inställningar
Håll ned MENU och välj Inställningar > GroupTrack.
Show on Map: Gör att du kan visa kontakter på kartskärmen
under en GroupTrack session.
Activity Types: Gör att du kan välja vilka aktivitetstyper som
visas på kartan under en GroupTrack session.
Navigeringsinställningar
Du kan anpassa kartfunktioner och utseende när du navigerar
till en destination.
Anpassa kartfunktioner
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Navigation > Datasidor.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Karta för att sätta på eller stänga av kartan.
• Välj Guide för att sätta på eller stänga av en
vägledningssida som visar den kompassbäring eller kurs
som du följer under navigeringen.
• Välj Höjdprofil för att sätta på eller stänga av höjdprofilen.
• Välj en skärm att lägga till, ta bort eller anpassa.
Riktningsinställningar
Du kan ställa in hur pekaren som visas på kartan beter sig.
Håll ned MENU och välj Inställningar > Navigation > Typ.
Bäring: Pekar i destinationens riktning.
Anpassa enheten
Bana: Visar ditt förhållande till kurslinjen som leder till
destinationen (Kurspekare, sidan 27).
Kurspekare
Kurspekaren är mest användbar när du navigerar till
destinationen i en rak linje, till exempel när du navigerar på
vatten. Den kan hjälpa dig att hitta tillbaka till kurslinjen när du
avviker för att undvika hinder och andra faror.
Kurspekaren À anger ditt förhållande till en kurslinje som leder
till destinationen. Kursavvikelseindikatorn (CDI) Á ger en
indikation om avdrift (åt höger eller vänster) från kursen.
Punkterna  talar om för dig hur mycket ur kurs du är.
Ange en riktningsmarkör
Du kan ställa in riktningsmarkör att visa på dina datasidor
medan du navigerar. Indikatorn pekar mot din målriktning.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Navigation > Riktningsmarkör.
Ställa in navigeringsmeddelanden
Du kan ställa in meddelanden som hjälper dig att navigera till din
destination.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Navigation > Varningar.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in ett meddelande för ett angivet avstånd
från din slutdestination väljer du Distans till
slutdestination.
• Om du vill ställa in ett meddelande om den uppskattade
återstående tiden tills du når slutdestinationen väljer du
Uppskattad tid till slutdestination.
• Om du vill ställa in en varning när du avviker från kursen
väljer du Ur takt.
4 Vid behov väljer du Status för att aktivera varningen.
5 Vid behov anger du ett avstånd eller ett tidsvärde och väljer
.
Systeminställningar
Håll MENU nedtryckt och tryck på Inställningar > System.
Språk: Ställer in språket som visas på enheten.
Tid: Justerar tidsinställningarna (Tidsinställningar, sidan 27).
Bakgrundsbelysning: Justerar inställningarna för
bakgrundsbelysningen (Ändra inställningar för
bakgrundsbelysning, sidan 27).
Avisering: Ställer in enhetens ljud, t.ex. knappljud, varningar
och vibrationer.
Stör ej: Aktiverar eller avaktiverar stör ej-läge. Använd
alternativet Sovtid till att aktivera stör ej-läget automatiskt
under dina normala sovtider. Du kan ställa in dina normala
sovtider i ditt Garmin Connect konto.
Kortkommandon: Gör det möjligt att tilldela genvägar för
enhetsknappar (Anpassa kortkommandon, sidan 27).
Lås automatiskt: Du kan låsa knapparna automatiskt för att
förhindra oavsiktliga knapptryckningar. Använd alternativet
Under aktivitet för att låsa knapparna under en schemalagd
aktivitet. Använd alternativet Inte under aktivitet för att låsa
knapparna när du inte registrerar en schemalagd aktivitet.
Anpassa enheten
Enheter: Ställer in måttenheterna som används på enheten
(Ändra måttenheterna, sidan 28).
Format: Ställer in allmänna formatinställningar, till exempel
tempo och fart som visas under aktiviteter, när veckan börjar
samt geografiska positionsformat och datumalternativ.
Dataregistrering: Ställer in hur enheten spelar in aktivitetsdata.
Med inspelningsalternativet Smart (standard) kan du spela in
aktiviteter under längre tid. Inspelningsalternativet Varje
sekund ger mer detaljerade aktivitetsinspelningar, men spelar
eventuellt inte in hela aktiviteter som håller på under längre
perioder.
USB-läge: Ställer in enheten på användning av
masslagringsläge eller Garmin läge när den är ansluten till en
dator.
Återställ: Gör att du kan återställa användardata och
inställningar (Återställa alla standardinställningar, sidan 31).
Programuppdatering: Gör att du kan installera
programuppdateringar som hämtas med hjälp av Garmin
Express.
Tidsinställningar
Håll MENU nedtryckt och välj Inställningar > System > Tid.
Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12timmarsformat, 24-timmarsformat eller militärt format.
Ställ in tid: Ställer in tidszonen för enheten. Alternativet
Automatiskt ställer in tidszonen automatiskt baserat på din
GPS-position.
Tid: Gör att du kan justera tiden om den är inställd på
alternativet Manuell.
Varningar: Gör att du kan ställa in timaviseringar samt
aviseringar för soluppgång och solnedgång som ljuder ett
visst antal minuter eller timmar innan soluppgången eller
solnedgången.
Synkronisera med GPS: Gör att du kan synkronisera klockan
med GPS manuellt om du byter tidszon och i samband med
uppdateringar för sommartid.
Ändra inställningar för bakgrundsbelysning
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > System > Bakgrundsbelysning.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Under aktivitet.
• Välj Inte under aktivitet.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Knappar för att slå på bakgrundsbelysningen för
knapptryckningar.
• Välj Varningar för att slå på bakgrundsbelysningen för
varningar.
• Välj Rörelse för att slå på bakgrundsbelysningen genom
att höja och vrida på armen för att titta på handleden.
• Välj Tidsgräns för att ställa in tiden innan
bakgrundsbelysningen släcks.
• Välj Ljusstyrka för att ställa in bakgrundsbelysningens
ljusstyrka.
Anpassa kortkommandon
Du kan anpassa hållningsfunktionen för enskilda knappar och
kombinationer av knappar.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > System > Kortkommandon.
3 Välj en knapp eller kombination av knappar som du vill
anpassa.
4 Välj en funktion.
27
Ändra måttenheterna
Du kan anpassa måttenheter för avstånd, tempo och hastighet,
höjd, vikt, längd och temperatur.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > System > Enheter.
3 Välj typ av måttenhet.
4 Välj en måttenhet.
Visa enhetsinformation
Du kan visa enhetsinformation, till exempel enhets-ID,
programversion, information om regler och licensavtal.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Om.
Se information om regler och efterlevnad för E-label
Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om
regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala
efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och
licensinformation.
1 Håll ned MENU.
2 På inställningsmenyn väljer du Om.
Trådlösa sensorer
Enheten kan användas tillsammans med trådlösa ANT+ eller
Bluetooth sensorer. Mer information om kompatibilitet och om
att köpa tillvalssensorer finns på buy.garmin.com.
Para ihop dina trådlösa sensorer
Första gången du ansluter en trådlös sensor till enheten med
hjälp ANT+ eller Bluetooth teknik måste du para ihop enheten
och sensorn. När de har parats ihop ansluter enheten till
sensorn automatiskt när du startar en aktivitet och sensorn är
aktiv och inom räckhåll.
Obs! Om en pulsmätare levererades med enheten är den
medföljande pulsmätaren redan ihopparad med enheten.
1 Om du ska para ihop en pulsmätare sätter du på dig
pulsmätaren (Ta på dig pulsmätaren, sidan 9).
Pulsmätaren kan inte skicka eller ta emot data förrän du
sätter på dig den.
2 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra
trådlösa sensorer under ihopparningen.
3 Håll ned MENU.
4 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör > Lägg till ny.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Söka alla.
• Välj sensortyp.
När sensorn har parats ihop med din enhet ändrar sensorn
status från Söker till Ansluten. Sensordata visas i
datasidslingan eller i ett anpassat datafält.
Läge för utökad display
Du kan använda läge för utökad display för att visa datasidor
från fēnix enheten på en kompatibel Edge enhet under en
cykeltur eller ett triathlonlopp. Mer information finns i
användarhandboken till Edge.
Använd en cykelfarts- eller kadenssensor
(tillval)
Du kan använda en kompatibel cykelfarts- eller kadenssensor
för att skicka data till din enhet.
28
• Para ihop sensorn med din enhet (Para ihop dina trådlösa
sensorer, sidan 28).
• Ange din hjulstorlek (Hjulstorlek och omkrets, sidan 35).
• Ta en cykeltur (Starta en aktivitet, sidan 2).
Träna med kraftmätare
• Gå in på www.garmin.com/intosports för att se en lista över
ANT+ sensorer som är kompatibla med enheten (t.ex.
Vector™).
• Mer information finns i användarhandboken för kraftmätaren.
• Justera kraftzonerna så att de motsvarar dina mål och din
förmåga (Ange dina kraftzoner, sidan 15).
• Använd intervallvarningar för att få meddelanden om när du
når en angiven kraftzon (Ställa in varning, sidan 22).
• Anpassa kraftdatafälten (Anpassa datasidorna, sidan 22).
Använda elektroniska cykelväxlar
Innan du kan använda kompatibla elektroniska cykelväxlar, som
Shimano Di2™ växlar, måste du para ihop dem med enheten
(Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 28). Du kan anpassa
de valfria datafälten (Anpassa datasidorna, sidan 22). fēnix 5/5S
enheten visar aktuella justeringsvärden när givaren är i
justeringsläget.
®
Situationsberedskap
fēnix enheten kan användas med Varia Vision™ enheten, Varia™
smarta cykellampor och bakradar för att förbättra
situationsberedskapen. Mer information finns i
användarhandboken till Varia enheten.
Obs! Du kan behöva uppdatera fēnix programvaran innan du
parar ihop Varia enheterna (Uppdatera programvaran med
Garmin Connect Mobile, sidan 7).
Fotenhet
Din enhet är kompatibel med fotenheten. Du kan använda
fotenheten för att registrera tempo och sträcka i stället för att
använda GPS: en när du tränar inomhus eller när GPS-signalen
är svag. Fotenheten är placerad i viloläge och klar att skicka
data (precis som pulsmätaren).
Efter 30 minuters inaktivitet stängs fotenheten av för att spara
på batteriet. När batteriet är svagt visas ett meddelande på din
enhet. Då återstår ungefär fem timmars batteritid.
Förbättring av foot pod-kalibrering
Innan du kan kalibrera enheten måste du söka efter GPSsignaler och para ihop enheten med fotenheten (Para ihop dina
trådlösa sensorer, sidan 28).
Foot pod-enheten är självkalibrerande, men du kan förbättra
noggrannheten för hastighets- och avståndsdata med några
utomhuslöpningar med GPS.
1 Stå utomhus i 5 minuter med fri sikt mot himlen.
2 Starta en löpningsaktivitet.
3 Spring på en bana utan att stanna i 10 minuter.
4 Stoppa aktiviteten och spara den.
Baserat på registrerade data ändras foot pod-enhetens
kalibreringsvärde, om det behövs. Du ska inte behöva
kalibrera foot pod-enheten igen såvida din löpstil inte ändras.
Kalibrera fotenheten manuellt
Innan du kan kalibrera enheten måste du para ihop den med
foot pod-sensorn (Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 28).
Manuell kalibrering rekommenderas om du känner till
kalibreringsfaktorn. Om du har kalibrerat en foot pod med en
annan Garmin produkt kanske du känner till kalibreringsfaktorn.
1 Håll ned MENU.
Trådlösa sensorer
2
3
4
5
Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör.
Välj foot pod.
Välj Kalibrerings- faktor > Ställ in värde.
Justera kalibreringsfaktorn:
• Öka kalibreringsfaktorn om sträckan är för kort.
• Minska kalibreringsfaktorn om sträckan är för lång.
Ställa in hastighet och distans på en foot pod
Innan du kan kalibrera hastighet och distans för foot pod måste
du para ihop din enhet med foot pod-sensorn (Para ihop dina
trådlösa sensorer, sidan 28).
Du kan ställa in enheten så att den beräknar hastighet och
distans utifrån foot pod-data i stället för GPS-data.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör.
3 Välj foot pod.
4 Välj Fart eller Distans.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Inomhus när du tränar med GPS avstängd, vanligen
inomhus.
• Välj Alltid om du vill använda foot pod-data oberoende av
GPS-inställning.
tempe™
tempe är en ANT+ trådlös temperatursensor. Du kan ansluta
sensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för
omgivningens luft och därigenom tillhandahålla en konsekvent
källa till exakta temperaturdata. Du måste para ihop tempe med
din enhet för att visa temperaturdata från tempe.
Enhetsinformation
fēnix 5/5S Specifikationer
Batterityp
Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
fēnix 5S – batteritid
Upp till 9 dagar
fēnix 5 – batteritid
Upp till 14 dagar
Vattenklassning
10 ATM*
Drifts- och förvaringstempera- Från -20 till 50 ºC (från -4 till 122 ºF)
turområde
Laddningstemperaturområde Från 0º till 45º C (från 32º till 113º F)
Trådlösa frekvenser/protokoll fēnix 5S: 2,4 GHz vid 7,46 dBm
nominell, fēnix 5: 2,4 GHz vid 8,16 dBm
nominell
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 100 m. Mer
information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
Batteriinformation
Den faktiska batteritiden beror på vilka funktioner som är
aktiverade på enheten, till exempel aktivitetsspårning,
pulsmätning vid handleden, smartphoneaviseringar, GPS, inre
sensorer och anslutna sensorer.
fēnix 5S –
batteritid
fēnix 5 –
batteritid
Läge
Upp till 9 dagar
Upp till 14 dagar
Smartwatch-läge med aktivitetsspårning och pulsmätning
vid handleden dygnet runt
Upp till 14 timmar
Upp till 24 timmar
GPS-läge med pulsmätning
vid handleden
Upp till 40 timmar
Upp till 75 timmar
UltraTrac GPS-läge med
gyrobaserad död räkning
Enhetsinformation
HRM-Tri – specifikationer
Batterityp
CR2032, 3 V, kan bytas av användaren
Batteriets livslängd
Upp till 10 månader för triathlonträning (ca 1
timme per dag)
Drifttemperaturområde Från -10 till 50 °C (från 14 till 122 °F)
Radiofrekvens/protokoll 2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
Vattenklassning
5 ATM*
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 50 m. Mer
information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
Datahantering
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
®
®
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från enheten säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• För Apple datorer väljer du enheten och sedan Arkiv >
Mata ut.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
Ta bort filer
OBS!
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
1
2
3
4
Öppna Garmin enheten eller volym.
Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
Välj en fil.
Tryck på Delete på tangentbordet.
Obs! Om du använder en Apple dator måste du tömma
Papperskorgen för att ta bort filerna helt.
Enhetsunderhåll
Skötsel av enheten
OBS!
Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för
klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller
andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana
substanser under en längre tid kan höljet skadas.
Undvik att trycka på knapparna under vatten.
Håll läderarmbandet torrt. Undvik att simma eller duscha med
läderarmbandet. Läderarmbandet kan skadas om det utsätts för
vatten.
Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan
förkorta produktens livslängd.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
29
Rengöra enheten
OBS!
Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska
kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion
kan förhindra laddning och dataöverföring.
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Låt enheten torka helt efter rengöring.
TIPS: Mer information finns på www.garmin.com/fitandcare.
Rengöra läderbanden
1 Torka av läderbanden med en torr trasa.
2 Använd läderbehandlingsmedel för att rengöra läderbanden.
Byta ut QuickFit™ armbandet
1 Skjut spärren på QuickFit armbandet åt sidan och ta bort
armbandet från klockan.
5 Sätt i det nya batteriet under de två plastflikarna Á med
plussidan vänd uppåt.
Obs! Se till att du inte skadar eller tappar bort Oringspackningen.
O-ringspackningen bör sitta runt ytterkanten av den upphöjda
plastringen.
6 Sätt tillbaka locket och de fyra skruvarna på framsidan.
Tänk på åt vilket håll framsidan sitter. Den upphöjda skruven
 ska passa i motsvarande upphöjda skruvhål på framsidan.
Obs! Dra inte åt för hårt.
7 Byt ut skyddet.
När du har bytt ut pulsmätarens batteri kan du behöva para ihop
den med enheten igen.
Felsökning
Enheten är på fel språk
Du kan ändra språk om du har råkat välja fel språk på enheten.
1 Håll ned MENU.
2 Bläddra ned till den sista posten i listan och välj .
3 Bläddra ned till den näst sista posten i listan och välj .
4 Välj .
5 Välj språk.
Är min smartphone kompatibel med min
enhet?
fēnix 5/5S-enheten är kompatibel med smartphones som
använder Bluetooth trådlös teknik.
Information om kompatibilitet finns på www.garmin.com/ble.
Telefonen ansluter inte till enheten
2 Passa in det nya armbandet på klockan.
3 Tryck armbandet på plats.
Obs! Se till att bandet sitter säkert. Spärren ska stängas över
stiftet på klockan.
4 Upprepa steg 1 till 3 för att byta det andra bandet.
Justera ett klockarmband av metall
Om din klocka har ett armband av metall bör du ta med dig
klockan till en juvelerare eller annan yrkesperson för att justera
längden på metallarmbandet.
Byta pulsmätarens batteri
1 Ta bort skyddet À från pulsmätarmodulen.
2 Använd en liten stjärnskruvmejsel (00) för att ta bort de fyra
skruvarna på framsidan av modulen.
3 Ta bort locket och batteriet.
4 Vänta i 30 sekunder.
30
Om telefonen inte ansluter till enheten kan du prova följande
tips.
• Stäng av din smartphone och enheten och sätt sedan på
dem igen.
• Aktivera Bluetooth teknik på din smartphone.
• Uppdatera Garmin Connect Mobile appen till den senaste
versionen.
• Ta bort enheten från Garmin Connect Mobile appen och
försök para ihop igen.
Om du använder en Apple enhet tar du även bort enheten
från Bluetooth inställningarna på din smartphone.
• Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
• På din smartphone öppnar du appen Garmin Connect
Mobile, väljer
eller
och väljer Garmin-enheter > Lägg
till enhet för att komma till hopparningsläget.
• Håll LIGHT nedtryckt på enheten och välj för att aktivera
Bluetooth och starta ihopparningsläget.
Kan jag använda min Bluetooth sensor med
min klocka?
Enheten är kompatibel med vissa Bluetooth sensorer. Första
gången du ansluter en sensor till Garmin enheten måste du para
ihop enheten och sensorn. När de har parats ihop ansluter
enheten till sensorn automatiskt när du startar en aktivitet och
sensorn är aktiv och inom räckhåll.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör > Lägg till ny.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Söka alla.
• Välj sensortyp.
Felsökning
Du kan anpassa de valfria datafälten (Anpassa datasidorna,
sidan 22).
Starta om enheten
1 Håll ned LIGHT tills enheten stängs av.
2 Håll LIGHT nedtryckt för att sätta på enheten.
Återställa alla standardinställningar
Obs! Åtgärden tar bort all information du har angett samt
aktivitetshistorik.
Du kan återställa alla enhetens inställningar till
fabriksinställningarna.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > System > Återställ > Ja.
Söka satellitsignaler
Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att
hämta satellitsignaler. Tid och datum ställs in automatiskt utifrån
GPS-positionen.
1 Gå utomhus till en öppen plats.
Enhetens framsida ska vara riktad mot himlen.
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
Det kan ta 30–60 sekunder att söka satellitsignaler.
Förbättra GPS-satellitmottagningen
• Synkronisera enheten ofta med ditt Garmin Connect konto:
◦ Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln och
Garmin Express programmet.
◦ Synkronisera enheten med Garmin Connect Mobile appen
med hjälp av din Bluetooth aktiverade smartphone.
◦ Anslut enheten till ditt Garmin Connect konto med hjälp av
ett trådlöst Wi‑Fi nätverk.
När du är ansluten till ditt Garmin Connect konto hämtar
enheten flera dagars satellitdata, vilket gör att den snabbt
hittar satellitsignaler.
• Ta med enheten utomhus till en öppen plats, en bit från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i några minuter.
Temperaturvärdet är inte korrekt
Kroppstemperaturen påverkar temperaturvärdet hos den
inbyggda temperatursensorn. För att få ett så korrekt
temperaturvärde som möjligt bör du ta av klockan från
handleden och vänta 20 till 30 minuter.
Du kan också använda en tempe extern temperatursensor
(tillval) för att visa exakta omgivningstemperaturvärden när du
har klockan på dig.
Maximera batteriets livslängd
Du kan förlänga batteriets livslängd på flera olika sätt.
• Minska tidsgränsen för bakgrundsbelysningen (Ändra
inställningar för bakgrundsbelysning, sidan 27).
• Minska bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
• Använd UltraTrac GPS-läget för din aktivitet (UltraTrac,
sidan 23).
• Stäng av Bluetooth trådlös teknik när du inte använder
anslutna funktioner (Anslutna funktioner, sidan 5).
• När du pausar din aktivitet för en längre tid kan du använda
alternativet återuppta senare (Stoppa en aktivitet, sidan 2).
• Stäng av aktivitetsspårning (Stänga av aktivitetsspårning,
sidan 17).
• Använd en urtavla som inte uppdateras varje sekund.
Felsökning
Använd till exempel en urtavla utan sekundvisare (Anpassa
urtavlan, sidan 25).
• Begränsa smartphoneaviseringarna som enheten visar
(Hantera aviseringar, sidan 6).
• Avbryt sändning av pulsdata till ihopparade Garmin enheter
(Sända pulsdata till Garmin enheter, sidan 8).
• Stäng av pulsmätning vid handleden (Stänga av pulsmätaren
vid handleden, sidan 9).
Obs! Pulsmätning vid handleden används för att beräkna
antalet minuter med hög intensitet och kalorier som förbränts.
Aktivitetsspårning
Mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning hittar
du på garmin.com/ataccuracy.
Min dagliga stegräkning visas inte
Den dagliga stegräkningen återställs varje natt vid midnatt.
Om streck visas istället för din stegräkning ska du ge enheten
tid att hämta satellitsignaler och ställa in tiden automatiskt.
Stegräkningen verkar inte stämma
Om stegräkningen inte verkar stämma kan du testa följande tips.
• Bär enheten på din icke-dominanta handled.
• Bär enheten i fickan när du skjuter en barnvagn eller
gräsklippare framför dig.
• Bär enheten i fickan när du aktivt använder endast händer
eller armar.
Obs! Enheten kan tolka vissa upprepade rörelser, som när
du diskar, viker tvätt eller klappar händer, som steg.
Stegräkningen på enheten stämmer inte överens med
stegräkningen på mitt Garmin Connect konto
Stegräkningen på ditt Garmin Connect konto uppdateras när du
synkroniserar enheten.
1 Välj ett alternativ:
• Synkronisera din stegräkning med Garmin Connect
programmet (Använda Garmin Connect på din dator,
sidan 7).
• Synkronisera din stegräkning med Garmin Connect Mobile
appen (Synkronisera data manuellt med Garmin Connect
Mobile, sidan 7).
2 Vänta medan enheten synkroniserar dina data.
Synkroniseringen kan ta flera minuter.
Obs! Du kan inte synkronisera dina data eller uppdatera din
stegräkning genom att uppdatera Garmin Connect Mobile
appen eller Garmin Connect programmet.
Antal trappor verkar inte vara korrekt
Din enhet använder en intern barometer för att mäta
höjdförändringar när du går i trappor. Ett våningsplan är lika
med 3 m (10 fot).
• Undvik att hålla i räcken eller att hoppa över steg när du går i
trappor.
• Täcka över enheten med ärmen eller jackan i blåsiga miljöer
eftersom starka vindbyar kan orsaka felaktiga mätningar.
Mina intensiva minuter blinkar
När du motionerar på en intensitetsnivå som kvalificerar sig för
ditt mål med intensiva minuter börjar de intensiva minuterna
blinka.
Motionera i minst 10 minuter i följd med måttlig eller hög
intensitet.
Mer information
Du hittar mer information om produkten på Garmin webbplatsen.
31
• Ytterligare handböcker, artiklar och
programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
• Gå till www.garmin.com/outdoor.
• Gå till http://buy.garmin.com, eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
Bilaga
Datafält
%FTP: Den aktuella uteffekten som procentandel av FTP
(functional threshold power).
%HRR: Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
% maxpuls varv: Medelprocentandelen av maxpulsen för det
senast slutförda varvet.
10 sek medelkraft: Uteffektens rörliga medeltal per 10
sekunder.
30 sek medelkraft: Uteffektens rörliga medeltal per 30
sekunder.
3 sek medelbalans: Rörligt medeltal per tre sekunder för
vänster/höger kraftbalans.
3 sek medelkraft: Uteffektens rörliga medeltal per 3 sekunder.
Aerobisk Training Effect: Den aktuella aktivitetens effekt på
din aeroba konditionsnivå.
Aktuell tid: Tid på dagen baserat på din aktuella plats och
tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Anaerobisk Train. Eff.: Den aktuella aktivitetens effekt på din
anaeroba konditionsnivå.
Ange tidur: Tid som tillbringats i det aktuella träningssetet
under en styrketräningsaktivitet.
Återstående distans: Återstående sträcka till slutdestinationen.
Dessa data visas bara under navigering.
Avstånd till nästa: Återstående sträcka till nästa waypoint på
rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Bak: Cykelns bakväxel från en växellägesgivare.
Balans: Den aktuella kraftbalansen vänster/höger.
Bana: Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan
visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas
bara under navigering.
Bäring: Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa
data visas bara under navigering.
Batterinivå: Återstående batteriladdning.
Dest.wpt.: Den sista punkten på en rutt till destinationen. Dessa
data visas bara under navigering.
Destinations- plats: Positionen för slutdestinationen.
Di2-batteri: Återstående batteriladdning för en Di2 sensor.
Distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Distans per paddel-/årtag: Paddlingssport Den tillryggalagda
sträckan per tag.
Distans per simtag, längd: Simning Tillryggalagd medelsträcka
per tag under det aktuella varvet.
Distans per simtag, senaste längd: Simning Tillryggalagd
medelsträcka per tag under det senast slutförda varvet.
Energi: Det ackumulerade utförda arbetet (uteffekt) i kilojoule.
ETA: Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen
(justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara
under navigering.
ETA nästa: Det beräknade klockslaget då du når nästa
waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa
data visas bara under navigering.
ETE: Den beräknade tiden tills du når slutmålet. Dessa data
visas bara under navigering.
32
FAKTISK FART MOT MÅL: Den fart med vilken du närmar dig
en destination längs en rutt Dessa data visas bara under
navigering.
Färdtid: Den totala färdtiden för den aktuella aktiviteten.
Fart: Aktuell fart för resan.
Förh. vert./steglängd: Förhållandet mellan vertikal rörelse och
steglängd.
Fram: Cykelns framväxel från en växellägesgivare.
Genomsnittlig varvtid: Medelvarvtiden för den aktuella
aktiviteten.
Glidförh. till dest.: Det glidförhållande som krävs för
höjdminskning från din aktuella position till destinationens
höjd. Dessa data visas bara under navigering.
Glidförhållande: Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell
sträcka och ändring i vertikal sträcka.
GPS: Styrkan på GPS-satellitsignalen.
GPS-höjd: Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.
GPS-riktning: Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.
Höjd: Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
Int.Swolf: Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella intervallet.
Intensity Factor: Intensity Factor™ för den aktuella aktiviteten.
Intervallängder: Antal slutförda bassänglängder under det
aktuella intervallet.
Intervall- distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt intervall.
Intervallets simtag/längd: Antal simtag i snitt per
bassänglängd under det aktuella intervallet.
INTERVALLETS SIMTAGSTEMPO: Antal tag i snitt per minut
(spm) under det aktuella intervallet.
Intervallets simtagstyp: Aktuell tagtyp för intervallet.
Intervalltempo: Medeltempot för det aktuella intervallet.
Intervalltid: Stopptiden för det aktuella intervallet.
Kadens: Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara
ansluten till kadensgivaren för att dessa data skall visas.
Kadens: Löpning. Steg per minut (höger och vänster).
Kalorier: Mängden totala kalorier som förbränts.
KF höger – varv: Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för
det aktuella varvet.
KF vänster: Den aktuella kraftfasvinkeln för vänster ben.
Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft
genereras.
KF vä vrv: Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för det
aktuella varvet.
Kompassriktning: Riktningen du rör dig i enligt kompassen.
Kontakttidsbalans, varv: Den genomsnittliga balansen för
markkontakttiden för det aktuella varvet.
Kraft: Den aktuella uteffekten i watt.
Kraftfas höger: Den aktuella kraftfasvinkeln för höger ben.
Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft
genereras.
Kraft för senaste varv: Den genomsnittliga uteffekten för det
senast slutförda varvet.
Kraft till vikt: Aktuell kraft mätt i watt per kilogram.
Kraftzon: Det aktuella intervallet för uteffekt (1 till 7) baserat på
FTP eller egna inställningar.
Längder: Antal slutförda bassänglängder under den aktuella
aktiviteten.
Lat/lon: Den aktuella positionen i latitud och longitud oberoende
av den valda inställningen för positionsformat.
Lutning: Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka).
Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot)
du stiger är lutningen 5 %.
Bilaga
M. h/v-bal. mark: Den genomsnittliga balansen för
markkontakttiden för den aktuella sessionen.
M.t. 500m, se. v.: Det genomsnittliga roddtempot per 500 meter
för det senaste varvet.
Markkontakttid: Den tid i varje steg som du befinner dig på
marken när du springer, mätt i millisekunder. Markkontakttid
beräknas inte när du går.
Markkontakttid, h/v-bal.: Vänster/höger balans för
markkontakttid när du springer.
Markkontakttid för varv: Medeltiden för markkontakt för det
aktuella varvet.
Max. höjd: Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste
återställningen.
Max% av maxpuls int.: Den maximala procentandelen av
maxpulsen för det aktuella simintervallet.
Max% av pulsres. int.: Den maximala procentandelen av
pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella
simintervallet.
Maxfart: Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
Maximal kraft: Den högsta uteffekten för den aktuella
aktiviteten.
Maximal kraft för varv: Den högsta uteffekten för det aktuella
varvet.
Maximal nautisk medelfart: Maxfart i knop för den aktuella
aktiviteten.
Maximal stigning: Den maximala stigningshastigheten i fot per
minut eller meter per minut sedan den senaste
återställningen.
Maximalt nedför: Den maximala höjdminskningshastigheten i
meter per minut eller fot per minut sedan den senaste
återställningen.
Maxpuls för intervall: Den maximala pulsen för det aktuella
simintervallet.
Med. %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls
minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
Med. balans: Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger
för den aktuella aktiviteten.
Med. fart: Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
Med. KF höger: Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för
den aktuella aktiviteten.
Med. KF vänster: Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben
för den aktuella aktiviteten.
Med. PCO: Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för den
aktuella aktiviteten.
MED. SIM/LÄ: Antal simtag i snitt per bassänglängd under den
aktuella aktiviteten.
Med.toppkr. v: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben
för den aktuella aktiviteten.
Med. toppkraftfas höger: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för
höger ben för den aktuella aktiviteten.
Med% maxpuls int.: Medelprocentandelen av maxpulsen för
det aktuella simintervallet.
Med% pulsreserv int.: Medelprocentandelen av pulsreserven
(maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.
Medelbalans 10 sek: Rörligt medeltal per 10 sekunder för
vänster/höger kraftbalans.
Medelbalans 30 sek: Rörligt medeltal per 30 sekunder för
vänster/höger kraftbalans.
Medelfart: Medelfarten i rörelse för den aktuella aktiviteten.
Medelkadens: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den
aktuella aktiviteten.
Medelkadens: Löpning. Den genomsnittliga kadensen för den
aktuella aktiviteten.
Bilaga
Medelkraft: Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella
aktiviteten.
Medelkvot vertikal rörelse/steglängd: Genomsnittligt
förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för den
aktuella sessionen.
Medellängd per simtag: Simning Tillryggalagd medelsträcka
per tag under den aktuella aktiviteten.
Medellängd per tag: Paddlingssport Tillryggalagd medelsträcka
per tag under den aktuella aktiviteten.
Medel puls: Den genomsnittliga pulsen för den aktuella
aktiviteten.
Medelpuls %Max.: Medelprocentandelen av maxpulsen för den
aktuella aktiviteten.
Medelpuls för intervall: Den genomsnittliga pulsen för det
aktuella simintervallet.
Medelsluttning: Den lodräta medelsträckan för
höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Medelsteglängd: Genomsnittlig steglängd för den aktuella
sessionen.
Medelsteglängd för aktuellt varv: Genomsnittlig steglängd för
det aktuella varvet.
Medelstigning: Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan
den senaste återställningen.
Medel Swolf: Genomsnittliga swolf-poäng för den aktuella
aktiviteten. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en
längd plus antalet simtag för den längden (Simterminologi,
sidan 4). För simning i öppet vatten används 25 meter för att
beräkna dina swolf-poäng.
Medeltagtempo: Paddlingssport Antal tag i snitt per minut (spm)
under den aktuella aktiviteten.
Medeltempo: Medeltempot för den aktuella aktiviteten.
Medeltempo för 500 m: Det genomsnittliga roddtempot per
500 meter för den aktuella aktiviteten.
Medeltempo för 500 m, aktuellt varv: Det genomsnittliga
roddtempot per 500 meter för det aktuella varvet.
Medelvärde för vertikal rörelse: Medelvärdet för vertikal
rörelse för den pågående aktiviteten.
Med GCT: Medeltiden för markkontakt under den pågående
aktiviteten.
Minst Höjd: Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste
återställningen.
Multisporttid: Den totala tiden för alla sporterna i en
flersportsaktivitet, inklusive övergångar.
Nästa waypoint: Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara
under navigering.
Nautisk distans: Den tillryggalagda sträckan i nautiska meter
eller nautiska fot.
Nautisk fart: Aktuell hastighet i knop.
Nautisk medelfart: Medelfart i knop för den aktuella aktiviteten.
NP: Normalized Power™ för den aktuella aktiviteten.
NP för senaste varv: Medel Normalized Power för det senast
slutförda varvet.
NP - Varv: Medel Normalized Power för det aktuella varvet.
Paddel-/årtag, längd: Paddlingssport Totalt antal tag för det
aktuella varvet.
Paddeltagstempo: Paddlingssport Antalet tag per minut (spm).
PCO: Förhållande till pedalcentrum. Förhållande till
pedalcentrum är den del av pedalen där du utövar kraft.
PCO varv: Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för det
aktuella varvet.
Pedaljämnhet: En mätning av hur jämnt cyklisten utövar kraft
på pedalerna under varje pedalrörelse.
33
Plats: Den aktuella positionen med hjälp av den valda
inställningen för positionsformat.
Prestationsförhållande: Prestationsförhållandepoängen är en
realtidsbedömning av din förmåga att prestera.
Procent muskelsyre %: Den beräknade muskelsyremättnaden
i procent för den aktuella aktiviteten.
Puls: Dina hjärtslag per minut (bpm). Din enhet måste vara
ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Puls %Max.: Procentandelen av maxpuls.
Puls för senaste varv: Den genomsnittliga pulsen för det
senast slutförda varvet.
Pulszon: Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5).
Standardzonerna är baserade på din användarprofil och
maximala puls (220 minus din ålder).
Repetera vid: Tiduret för det senaste intervallet plus aktuell vila
(simning i bassäng).
Repetitioner: Antalet repetitioner i träningssetet under en
styrketräningsaktivitet.
Riktning: Den riktning som du rör dig i.
Rund.tr.eff: Mått på hur effektivt cyklisten trampar.
S.temp. sen. lä.: Simning Antal tag i snitt per minut (spm) under
det senast slutförda varvet.
Sen. längd Swolf: Swolf-poäng för den senast slutförda
bassänglängden.
Sen. varvtempo: Medeltempot för det senast slutförda varvet.
Senaste dygnets högsta: Den högsta temperaturen som en
kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste
24 timmarna.
Senaste dygnets lägsta: Den lägsta temperaturen som en
kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste
24 timmarna.
Senaste simtag: Simning Totalt antal tag för det senast
slutförda varvet.
Senaste varv %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven
(maxpuls minus vilopuls) för det senast slutförda varvet.
Senaste varvdistans: Tillryggalagd sträcka för senast slutförda
varv.
Senaste varvdistans per tag: Paddlingssport Tillryggalagd
medelsträcka per tag under det senast slutförda varvet.
Senaste varvets kadens: Cykling. Medelkadensen för det
senast slutförda varvet.
Senaste varvets kadens: Löpning. Medelkadensen för det
senast slutförda varvet.
Senaste varv fart: Medelfarten för det senast slutförda varvet.
Senast varv tid: Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Simtag: Simning Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.
Simtag: Simning Totalt antal tag för det aktuella varvet.
Simtag sen. län.: Totalt antal simtag för den senast slutförda
bassänglängden.
Simtagstempo: Simning Antalet tag per minut (spm).
Simtagstempo, längd: Simning Antal tag i snitt per minut (spm)
under det aktuella varvet.
Simtagstempo för senaste längd: Antal simtag per minut i snitt
(spm) under den senast slutförda bassänglängden.
Sluttning under senaste varvet: Den vertikala sträckan för
höjdminskningen för det senast slutförda varvet.
Sluttning under varvet: Den vertikala sträckan för
höjdminskningen för det aktuella varvet.
Solnedgång: Tiden för solnedgång baserat på din GPSposition.
Soluppgång: Tiden för soluppgång baserat på din GPSposition.
34
Steglängd: Längden på ditt steg från ett nedtramp till nästa,
mätt i meter.
Stigning under senaste varvet: Den vertikala sträckan för
stigningen för det senast slutförda varvet.
Stigning under varvet: Den vertikala sträckan för stigningen för
det aktuella varvet.
Stopptid: Den totala stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Swolf för aktuellt varv: Genomsnittlig swolf-poäng för det
aktuella varvet.
Swolf för senaste varvet: Swolf-poäng för det senast slutförda
varvet.
Tag: Paddlingssport Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.
Tag, sen. längd: Paddlingssport Totalt antal tag för det senast
slutförda varvet.
Tagtempo, se. lä.: Paddlingssport Antal tag i snitt per minut
(spm) under det senast slutförda varvet.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar
temperatursensorn. Du kan para ihop en tempe sensor med
enheten för att tillhandahålla en konstant källa till exakta
temperaturdata.
Tempo: Aktuellt tempo.
Tempo för 500 m: Det aktuella roddtempot per 500 meter.
Tempo för senaste längd: Medeltempot för din senast slutförda
bassänglängd.
Tid i zon: Förfluten tid i varje puls- eller kraftzon.
Tid sittande: Den tid du sitter ner när du trampar för den
aktuella aktiviteten.
Tid sittande, varv: Den tid du sitter ner när du trampar för det
aktuella varvet.
Tid stående: Den tid du står upp när du trampar för den aktuella
aktiviteten.
Tid stående, varv: Den tid du står upp när du trampar för det
aktuella varvet.
Tid till nästa: Den beräknade tiden som återstår tills du når
nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under
navigering.
Tidur: Den aktuella tiden för nedräkningstimern.
Toppkraftfas för aktuellt varv, höger: Genomsnittlig
toppkraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.
Toppkraftfas för varv, v: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för
vänster ben för det aktuella varvet.
Toppkraftfas höger: Den aktuella toppkraftfasvinkeln för höger
ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av
körkraften genereras.
Toppkraftfas vänster: Den aktuella toppkraftfasvinkeln för
vänster ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen
av körkraften genereras.
Totalhemoglobin: Den beräknade totala muskelsyremättnaden
för den aktuella aktiviteten.
Total medelfart: Medelhastigheten för den aktuella aktiviteten,
vilket innefattar farten både i rörelse och vid stillastående.
Total tid: Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret
och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan
startar tiduret igen och löper i 20 minuter, är den förflutna
tiden 35 minuter.
Totalt nedför: Den totala höjdminskningen sedan den senaste
återställningen.
Totalt uppför: Den totala stigningssträckan sedan den senaste
återställningen.
Trappor nedför: Totalt antal trappor nedför under dagen.
Trappor per minut: Antalet trappor uppför per minut.
Trappor uppför: Det totala antalet trappor uppför under dagen.
Bilaga
TSS: Training Stress Score™ för den aktuella aktiviteten.
Typ av simtag för senaste längd: Simtagstyp som användes
under den senast slutförda bassänglängden.
Uppskattad total distans: Det beräknade avståndet från start
till slutdestination. Dessa data visas bara under navigering.
Ur takt: Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den
ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under
navigering.
Utväxlingsförhållande: Antalet kuggar på cykelns fram- och
bakväxlar, enligt en växellägesgivare.
Varv: Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Varv %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls
minus vilopuls) för det aktuella varvet.
Varvbalans: Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för
det aktuella varvet.
Varv distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Varvdistans per tag: Paddlingssport Tillryggalagd
medelsträcka per tag under det aktuella varvet.
Varv fart: Medelfarten för det aktuella varvet.
Varvkadens: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det
aktuella varvet.
Varvkadens: Löpning. Den genomsnittliga kadensen för det
aktuella varvet.
Varvkraft: Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella varvet.
Varv puls: Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
Varvpuls %Max.: Medelprocentandelen av maxpulsen för det
aktuella varvet.
Varvtagtempo: Paddlingssport Antal tag i snitt per minut (spm)
under det aktuella varvet.
Varvtempo: Medeltempot för det aktuella varvet.
Varv tid: Stopptiden för det aktuella varvet.
Växelbatteri: Batteristatus för växellägesgivare.
Växelkombination: Aktuell växelkombination från en
växellägesgivare.
Växlar: Cykelns fram- och bakväxlar från en växellägesgivare.
V dist. till dest.: Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och
slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Vertikal fart: Stigningens eller höjdminskningens hastighet över
tiden.
Vertikal fart mot mål: Stigningens eller höjdminskningens
hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data
visas bara under navigering.
Vertikal kvot, varv: Genomsnittligt förhållande mellan vertikal
rörelse och steglängd för det aktuella varvet.
Vertikal rörelse: Mängden studs under löpningen. Din
överkropps vertikala rörelse, mätt i centimeter för varje steg.
Vert sv. varv: Medelvärdet för vertikal rörelse för det aktuella
varvet.
Vilotimer: Tiduret för aktuell vila (simning i bassäng).
Standardklassificeringar för VO2-maxvärde
De här tabellerna innehåller standardiserade klassificeringar för VO2-maxvärden efter ålder och kön.
Män
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Överlägset
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmärkt
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Ganska bra
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Dåligt
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Kvinnor
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Överlägset
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmärkt
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Ganska bra
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Dåligt
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Data återgivna med tillstånd från The Cooper Institute. Mer information finns på www.CooperInstitute.org.
FTP-klassningar baseras på forskning av Hunter Allen och
FTP-klassning
Andrew Coggan, fil. dr, Training and Racing with a Power Meter
Dessa tabeller innehåller klassificeringar för FTP-uppskattningar
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
(Functional Threshold Power) baserat på kön.
Hjulstorlek och omkrets
Män
Watt per kilogram (W/kg)
Överlägset
5,05 eller högre
Utmärkt
Från 3,93 till 5,04
Bra
Från 2,79 till 3,92
Ganska bra
Från 2,23 till 2,78
Otränad
Mindre än 2,23
Kvinnor
Watt per kilogram (W/kg)
Däckstorlek
Hjulets omkrets (mm)
Överlägset
4,30 eller högre
20 × 1,75
1 515
Utmärkt
Från 3,33 till 4,29
20 × 1-3/8
1 615
Från 2,36 till 3,32
22 × 1-3/8
1 770
Ganska bra
Från 1,90 till 2,35
22 × 1-1/2
1 785
Otränad
Mindre än 1,90
24 × 1
1 753
24 × 3/4 tubdäck
1 785
Bra
Bilaga
Fartsensorn identifierar automatiskt hjulstorleken. Vid behov kan
du manuellt ange hjulets omkrets i fartsensorns inställningar.
Däckstorleken är utmärkt på båda sidorna av däcket. Det här är
inte en heltäckande lista. Du kan även mäta hjulens omkrets
eller använda någon av de beräkningsfunktioner som finns på
internet.
35
Däckstorlek
Hjulets omkrets (mm)
24 × 1-1/8
1 795
24 × 1,75
1 890
24 × 1-1/4
1 905
24 × 2,00
1 925
24 × 2,125
1 965
26 × 7/8
1 920
26 × 1-1,0
1 913
26 × 1
1 952
26 × 1,25
1 953
26 × 1-1/8
1 970
26 × 1,40
2 005
26 × 1,50
2 010
26 × 1,75
2 023
26 × 1,95
2 050
26 × 2,00
2 055
26 × 1-3/8
2 068
26 × 2,10
2 068
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
26 × 1-1/2
2 100
26 × 3,00
2 170
27 × 1
2 145
27 × 1-1/8
2 155
27 × 1-1/4
2 161
27 × 1-3/8
2 169
29 x 2,1
2 288
29 x 2,2
2 298
29 x 2,3
2 326
650 x 20C
1 938
650 x 23C
1 944
650 × 35A
2 090
650 × 38B
2 105
650 × 38A
2 125
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700C tubdäck
2 130
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 146
700 × 32C
2 155
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
700 × 44C
2 235
700 × 45C
2 242
700 × 47C
2 268
Säkring. Anger en säkringsspecifikation eller -plats.
Symbol för WEEE-kassering och -återvinning. WEEE-symbolen
sitter på produkten i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EG om
återvinning av elektroniskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE
– Waste Electrical and Electronic Equipment). Den är avsedd att
förhindra felaktig kassering av den här produkten samt att främja
återanvändning och återvinning.
Symbolförklaringar
De här symbolerna kan visas på enhetens eller tillbehörens
etiketter.
Växelström. Enheten passar för växelström.
Likström. Enheten passar endast för likström.
36
Bilaga
Index
A
aktiviteter 2, 3, 21, 24
anpassad 2, 3
favoriter 2
spara 2
starta 2
aktivitetsspårning 16, 17
anpassa enheten 22, 25, 27
ansluta 6, 8
ANT+ sensorer 28
användardata, ta bort 29
användarprofil 15
appar 5, 7, 8
smartphone 1
Auto Lap 23
Auto Pause 23
automatisk klättring 23
aviseringar 6
sms 6
telefonsamtal 6
avstånd, varningar 27
B
bakgrundsbelysning 1, 27
band 30
banor 27
hämta 4
skapa 20
spela 4
välja 4
barometer 21, 26
kalibrera 26
batteri 29
byta 30
ladda 1
livslängd 29
maximera 6, 23, 31
Bluetooth sensorer 28
Bluetooth teknik 5, 6, 30
bläddra automatiskt 23
byta batteri 30
C
Connect IQ 8
cykelgivare 28
D
data
dela 28
lagra 6, 7, 9
sidor 22
överföra 6, 7
datafält 8
dela data 28
distans, varningar 22
dogleg 5
H
hastighet 23
hinder 5
historik 21
skicka till datorn 6, 7
ta bort 21
hjulstorlekar 35
huvudmeny, anpassa 24
höjdmätare 21, 26
kalibrera 26
I
inomhusträning 2
inReach fjärrkontroll 24
inställningar 16, 21, 24–28, 31
intensiva minuter 16, 31
intervaller 4
träningspass 17
J
jumpmaster 3
K
kadens 3, 10
givare 28
varningar 22
kalender 17
kalibrera
höjdmätare 26
kompass 26
kalori, varningar 22
karta 26
kartor 22, 26
bläddra 20
navigera 20
klocka 19
klockläge 23
knappar 1, 27
anpassa 23
kompass 20, 25–27
inställningar 26
kalibrera 26
koordinater 20
kortkommandon 1, 25
kraft (styrka) 11
meter 12, 14, 28, 35
varningar 22
zoner 15
Kurs mot mål 20
kurser, spela 4
kvot vertikal rörelse/steglängd 10, 11
L
enhets-ID 28
ladda 1
lagra data 6, 7
larm 19, 22
layup 5
LiveTrack 7
ljud 3, 19
längder 4
löpband 2
löpdynamik 10, 11
F
M
E
fart- och kadenssensor 28
felsökning 8, 9, 11, 30, 31
foot pod 28, 29
fotenhet 28
förväntad sluttid 13
G
Garmin Connect 1, 5–7, 17
lagra data 7
Garmin Express 2, 7
uppdatera programvaran 1
GLONASS 27
GPS 23, 27
signal 31
greenvy, flaggans plats 5
GroupTrack 7, 26
Index
man överbord (MÖB) 20
markkontakttid 10
meny 1
meny för kontroller 1, 25
metronom 3
mjölksyratröskel 11, 14
multisport 2, 3, 21
mål 18
mått 5
måttenheter 28
mäta ett slag 5
MÖB 20
N
navigation 22, 26
avbryta 20
Kurs mot mål 20
navigering 27
nedräkningstimer 19
nordlig referens 26
P
para ihop
ANT+ sensorer 8
Bluetooth sensorer 30
givare 28
smartphone 1, 30
personliga rekord 18
ta bort 19
platser 20
redigera 19
spara 19
ta bort 19
prestationsförhållande 11, 14
profiler 2
användare 15
programvara
licens 28
uppdatera 1, 7
version 28
puls 8
mätare 8, 9, 11–13, 30
para ihop sensorer 8
varningar 9, 22
zoner 11, 15, 21
R
rengöra enheten 9, 29, 30
riktningsinställning 27
rutter 20
S
satellitsignaler 31
scorekort 5
segment 17, 18
sida 27
simning 4, 9
simtag 4
skidåkning
alpin 3
snowboard 3
smartphone 7, 8, 24, 30
appar 5, 7
para ihop 1, 30
sms 6
snowboard 3
soluppgång och solnedgång 19
spara aktiviteter 3
specifikationer 29
språk 27
spår 20
statistik 5
steglängd 10
stoppur 19
stressnivå 13, 25
sträcka 23
svinganalys 5
swolf-poäng 4
systeminställningar 27
sömnläge 16
T
ta bort
alla användardata 29
historik 21
personliga rekord 19
telefonsamtal 6
tempe 29, 31
temperatur 29, 31
tid
inställningar 27
varningar 22
zoner och format 27
tidszoner 19
tillbehör 28, 30, 31
timer 3, 21
nedräkning 19
total distans 5, 21
37
TracBack 2, 20
Training Effect 11, 13
triathlonträning 3
träning 5, 13, 17, 18
program 17
träningsbelastning 13, 14
träningspass 17
läsa in 17
träningsstatus 11, 12
tävling 18
U
UltraTrac 23
uppdateringar, programvara 7
urtavlor 8, 25
USB 7
koppla bort 29
utökad display 28
V
varningar 19, 22, 23, 27
puls 9
vattentålighet 29
vertikal rörelse 10, 11
VIRB fjärrkontroll 24, 25
Virtual Partner 18
VO2-max 11–13, 35
VO2-max. 11, 12
W
waypoints, beräkna 20
Wi‑Fi 8
ansluta 7
widgets 1, 8, 9, 24, 25
Z
zoner
puls 15
ström 15
tid 19
Å
återhämtning 11, 13
återställa enheten 31
Ö
överföra data 7
övningar 4
38
Index
support.garmin.com
Oktober 2018
190-02148-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising