Garmin | Forerunner® 935 | User manual | Garmin Forerunner® 935 Korisnički priručnik

Garmin Forerunner® 935 Korisnički priručnik
FORERUNNER 935
®
Korisnički priručnik
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner , inReach , VIRB i Virtual Partner trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u
i drugim državama. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, HRM-Run™, HRM-Tri™, HRM-Swim™, QuickFit™, tempe™, TrueUp™, TruSwing™, Varia™, Varia Vision™,
Vector™ i Xero™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH u vlasništvu su tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. The Cooper Institute i svi povezani trgovački znakovi vlasništvo su organizacije The
Cooper Institute. Naprednu analizu pulsa omogućuje Firstbeat. Shimano i Di2™ trgovački su znakovi tvrtke Shimano, Inc. STRAVA i Strava™ trgovački su znakovi tvrtke Strava, Inc. Training
Stress Score™, Intensity Factor™ i Normalized Power™ trgovački su znakovi tvrtke Peaksware, LLC. Wi‑Fi registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows zaštićen je
trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
Broj modela: A03191
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Tipke ........................................................................................... 1
GPS status i ikone statusa ..................................................... 1
Trčanje ........................................................................................ 1
Aktivnosti i aplikacije..................................................... 1
Započinjanje aktivnosti ............................................................... 1
Savjeti za bilježenje aktivnosti ............................................... 2
Zaustavljanje aktivnosti ............................................................... 2
Stvaranje prilagođene aktivnosti ................................................. 2
Aktivnosti u zatvorenom .............................................................. 2
Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje .............................. 2
Aktivnosti na otvorenom ............................................................. 2
Multisport ............................................................................... 2
Treniranje za triatlon ......................................................... 2
Stvaranje multisport aktivnosti .......................................... 2
Savjet za treniranje triatlona ili multisport aktivnosti .......... 3
Plivanje .................................................................................. 3
Terminologija za plivanje ................................................... 3
Vrste zaveslaja .................................................................. 3
Savjeti za plivačke aktivnosti ............................................. 3
Odmaranje tijekom plivanja u bazenu ............................... 3
Treniranje uz bilježenje drill vježbi .................................... 3
Pregledavanje skijaških spustova .......................................... 3
Vodič skoka ............................................................................ 3
Golf ........................................................................................ 4
Igranje golfa ...................................................................... 4
Informacije o rupi ............................................................... 4
Premještanje zastavice ..................................................... 4
Pregled izmjerenih udaraca .............................................. 4
Prikaz udaljenosti do layupova i doglegova ...................... 4
Praćenje rezultata ............................................................. 4
Ažuriranje rezultata ........................................................... 4
TruSwing™ ....................................................................... 4
Korištenje brojača kilometara za golf ................................ 4
Praćenje statistike ............................................................. 4
Vježbanje......................................................................... 4
Vježbanje .................................................................................... 4
Praćenje vježbanja s usluge Garmin Connect ....................... 5
Početak vježbanja .................................................................. 5
O kalendaru treninga ............................................................. 5
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect ..... 5
Intervalno vježbanje ............................................................... 5
Stvaranje intervalnog vježbanja ........................................ 5
Početak intervalnog vježbanja .......................................... 5
Zaustavljanje intervalnog vježbanja .................................. 5
Korištenje funkcije Virtual Partner® ............................................ 5
Postavljanje cilja treniranja ......................................................... 6
Poništavanje cilja treniranja ................................................... 6
Segmenti ................................................................................ 6
Strava™ segmenti ............................................................. 6
Utrkivanje protiv segmenta ................................................ 6
Pregledavanje pojedinosti o segmentu ............................. 6
Utrkivanje s prethodnom aktivnošću ........................................... 6
Osobni rekordi ............................................................................ 6
Pregledavanje osobnih rekorda ............................................. 6
Vraćanje osobnog rekorda ..................................................... 6
Brisanje osobnog rekorda ...................................................... 6
Brisanje svih osobnih rekorda ................................................ 7
Korištenje metronoma ................................................................. 7
Način rada na proširenom zaslonu ............................................. 7
Postavljanje korisničkog profila ................................................... 7
Ciljevi vježbanja ..................................................................... 7
O zonama pulsa ..................................................................... 7
Sadržaj
Postavljanje zona pulsa .................................................... 7
Prepuštanje uređaju da odredi zone pulsa ....................... 7
Izračuni zona pulsa ........................................................... 8
O postavki Predani sportaš .................................................... 8
Postavljanje zona snage ........................................................ 8
Praćenje aktivnosti......................................................... 8
Automatski cilj ............................................................................. 8
Korištenje upozorenja za kretanje .............................................. 8
Praćenje spavanja ...................................................................... 8
Korištenje funkcije za automatsko praćenje spavanja ........... 8
Korištenje načina rada Bez ometanja .................................... 8
Minute intenzivnog vježbanja ..................................................... 8
Izračun minuta intenzivnog vježbanja .................................... 9
Garmin Move IQ™ događaji ....................................................... 9
Postavke praćenja aktivnosti ...................................................... 9
Isključivanje praćenja aktivnosti ............................................. 9
Praćenje menstrualnog ciklusa ................................................... 9
Funkcije mjerenja pulsa................................................. 9
Monitor pulsa koji puls mjeri na zapešću .................................... 9
Nošenje uređaja ..................................................................... 9
Savjeti za čudne podatke o pulsu .......................................... 9
Prikaz widgeta za puls ........................................................... 9
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin® uređaje ............... 9
Odašiljanje podataka o pulsu tijekom aktivnosti ............. 10
Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls ..................... 10
Isključivanje senzora pulsa na zapešću ............................... 10
HRM-Swim dodatna oprema .................................................... 10
Puls za vrijeme plivanja ....................................................... 10
Plivanje u bazenu ............................................................ 10
Plivanje na otvorenim vodama ........................................ 10
Određivanje veličine monitora pulsa .................................... 10
Postavljanje monitora pulsa ................................................. 10
Savjeti za korištenje HRM-Swim dodatne opreme ............... 11
Održavanje monitora pulsa .................................................. 11
HRM-Tri dodatna oprema ......................................................... 11
Plivanje u bazenu ................................................................. 11
Postavljanje monitora pulsa ................................................. 11
Pohrana podataka ............................................................... 11
Održavanje monitora pulsa .................................................. 11
Savjeti za čudne podatke o pulsu ............................................. 11
Dinamika trčanja ....................................................................... 12
Trening s dinamikom trčanja ................................................ 12
Skala boja i podaci o dinamici trčanja .................................. 12
Podaci o balansu vremena dodira s tlom ........................ 12
Vertikalna oscilacija i omjer vertikalne oscilacije ............. 13
Savjeti za rješavanje problema s podacima o dinamici
trčanja .................................................................................. 13
Mjerenje performansi ................................................................ 13
Isključivanje obavijesti o performansama ............................ 13
Automatsko otkrivanje mjerenja performansi ....................... 13
Status treniranja ................................................................... 14
Savjeti za dobivanje statusa treniranja ........................... 14
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2 ................ 14
Vrijeme oporavka ................................................................. 14
Prikaz vremena oporavka ............................................... 14
Puls oporavka ...................................................................... 14
Opterećenje treniranja ......................................................... 15
Prikaz predviđenih vremena utrke ....................................... 15
O efektu vježbanja ............................................................... 15
Pregledavanje razine stresa izračunate na temelju
varijabilnosti pulsa ................................................................ 15
Stanje performansi ............................................................... 15
Pregledavanje stanja performansi .................................. 16
Laktatni prag ........................................................................ 16
Izvođenje navođenog testa za određivanje laktatnog
praga ............................................................................... 16
i
Dobivanje procjene FTP-a ................................................... 16
Provođenje FTP testa ..................................................... 16
Pametne funkcije.......................................................... 16
Uparivanje pametnog telefona i uređaja ................................... 16
Savjeti za postojeće korisnike aplikacije Garmin Connect ... 17
Omogućavanje Bluetooth obavijesti .................................... 17
Prikaz obavijesti .............................................................. 17
Upravljanje obavijestima ................................................. 17
Isključivanje Bluetooth veze s pametnim telefonom ....... 17
Uključivanje i isključivanje upozorenja o povezivanju s
pametnim telefonom ........................................................ 17
Pronalaženje izgubljenog mobilnog uređaja ............................. 17
Widgeti ...................................................................................... 17
Pregledavanje widgeta ........................................................ 18
Prikaz izbornika kontrola ...................................................... 18
Prilagođavanje izbornika kontrola ........................................ 18
Pregled widgeta za vremensku prognozu ............................ 18
Upravljanje glazbom ............................................................ 18
Bluetooth – funkcije povezivosti ............................................... 18
Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Garmin
Connect ................................................................................ 19
Ručna sinkronizacija podataka s aplikacijom Garmin
Connect ................................................................................ 19
Pokretanje GroupTrack sesije .................................................. 19
Savjeti za GroupTrack sesije ............................................... 19
Connect IQ funkcije .................................................................. 19
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala ............ 19
Wi‑Fi – funkcije povezivosti ...................................................... 19
Povijest.......................................................................... 19
Korištenje funkcije Povijest ....................................................... 19
Povijest multisport aktivnosti ................................................ 20
Pregled vremena u svakoj zoni pulsa .................................. 20
Pregledavanje ukupnih podataka ............................................. 20
Korištenje brojača kilometara ................................................... 20
Brisanje povijesti ....................................................................... 20
Upravljanje podacima ............................................................... 20
Brisanje datoteka ................................................................. 20
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 20
Garmin Connect ........................................................................ 20
Korištenje usluge Garmin Connect na računalu .................. 20
Navigacija...................................................................... 21
Staze .........................................................................................21
Stvaranje i praćenje staze na uređaju ................................. 21
Stvaranje staze u aplikaciji Garmin Connect ....................... 21
Slanje staze na uređaj ......................................................... 21
Pregled pojedinosti o stazi ................................................... 21
Spremanje vaše lokacije ........................................................... 21
Uređivanje spremljenih lokacija ........................................... 21
Navigacija do početne točke zadnje spremljene aktivnosti ...... 21
Projekcija točke ......................................................................... 21
Navigacija do početne točke tijekom aktivnosti ........................ 21
Navigacija prema odredištu ...................................................... 22
Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u
moru .......................................................................................... 22
Navigacija s funkcijom Sight 'N Go ........................................... 22
Zaustavljanje navigacije ............................................................ 22
Karta ......................................................................................... 22
Pomicanje i zumiranje na karti ............................................. 22
Postavke karte ..................................................................... 22
Postavke navigacije .................................................................. 22
Prilagođavanje funkcija karte ............................................... 22
Postavke smjera .................................................................. 22
Pokazivač kursa .............................................................. 22
Postavljanje indikatora smjera ............................................. 22
Postavljanje navigacijskih rješenja ...................................... 23
ii
ANT+ senzori ................................................................ 23
Uparivanje ANT+ senzora ........................................................ 23
Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem Garmin .. 23
Nožni senzor ............................................................................. 23
Trčanje uz upotrebu pedometra ........................................... 23
Kalibriranje nožnog senzora ................................................ 23
Poboljšavanje kalibracije pedometra .............................. 23
Ručno kalibriranje pedometra .............................................. 23
Postavljanje brzine i udaljenosti pedometra ........................ 23
Korištenje dodatnog senzora brzine ili kadence na biciklu ....... 24
Treniranje s mjeračima snage .................................................. 24
Korištenje elektroničkih mjenjača ............................................. 24
Svjesnost o situaciji .................................................................. 24
tempe ........................................................................................ 24
Prilagođavanje vašeg uređaja..................................... 24
Prilagođavanje popisa aktivnosti .............................................. 24
Prilagođavanje petlje widgeta ................................................... 24
Postavke aktivnosti ................................................................... 24
Prilagođavanje zaslona s podacima .................................... 25
Dodavanje karte aktivnosti ................................................... 25
Upozorenja ........................................................................... 25
Postavljanje upozorenja .................................................. 25
Auto Lap ...............................................................................26
Označavanje dionica po udaljenosti ............................... 26
Omogućavanje funkcije Auto Pause® ................................. 26
Omogućivanje automatskog uspona ................................... 26
3D brzina i udaljenost .......................................................... 26
Korištenje značajke automatskog pomicanja ....................... 26
Promjena postavki GPS-a .................................................... 26
GPS i drugi sustavi satelita ............................................. 26
UltraTrac ......................................................................... 27
Postavke vremena do aktiviranja načina uštede energije .... 27
Uklanjanje aktivnosti ili aplikacije .............................................. 27
GroupTrack postavke ............................................................... 27
Postavke izgleda sata ............................................................... 27
Prilagođavanje izgleda sata ................................................. 27
Postavke sustava ...................................................................... 27
Postavke vremena ............................................................... 27
Promjena postavki pozadinskog osvjetljenja ....................... 28
Prilagođavanje tipki prečaca ................................................ 28
Mijenjanje mjernih jedinica ................................................... 28
Sat ............................................................................................ 28
Ručno podešavanje vremena .............................................. 28
Postavljanje alarma .............................................................. 28
Brisanje alarma .................................................................... 28
Pokretanje mjerača odbrojavanja ........................................ 28
Korištenje štoperice ............................................................. 28
Postavljanje upozorenja sata ............................................... 28
Sinkronizacija vremena s GPS-om ...................................... 28
VIRB daljinski upravljač ............................................................ 29
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom ................................. 29
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom tijekom aktivnosti .... 29
Informacije o uređaju................................................... 29
Punjenje uređaja ....................................................................... 29
Specifikacije .............................................................................. 29
Forerunner – specifikacije .................................................... 29
Specifikacije za HRM-Swim i specifikacije za HRM-Tri ....... 30
Postupanje s uređajem ............................................................. 30
Čišćenje uređaja .................................................................. 30
Zamjena baterije HRM-Swim i baterije HRM-Tri .................. 30
Promjena remena ..................................................................... 30
Rješavanje problema ................................................... 31
Prikaz informacija o uređaju ..................................................... 31
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s
propisima na e-oznaci .......................................................... 31
Sadržaj
Nadogradnja proizvoda ............................................................ 31
Postavljanje aplikacije Garmin Express ............................... 31
Dodatne informacije .................................................................. 31
Praćenje aktivnosti .................................................................... 31
Moj broj dnevnih koraka se ne prikazuje ............................. 31
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan ............................ 31
Broj koraka na mom uređaju ne podudara se s brojem koraka
na mom Garmin Connect računu ......................................... 31
Broj katova na koje ste se popeli ne čini se točnim ............. 31
Prikaz minuta intenzivnog vježbanja treperi ........................ 31
Primanje satelitskih signala ...................................................... 31
Poboljšavanje prijema GPS satelita ..................................... 31
Ponovno pokretanje uređaja ................................................ 32
Brisanje korisničkih podataka ................................................... 32
Vraćanje svih zadanih postavki ................................................ 32
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Express ....... 32
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik ....................................... 32
Je li moj pametni telefon kompatibilan s mojim uređajem? ...... 32
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva .......................... 32
Maksimiziranje vijeka trajanja baterije ...................................... 32
Očitana temperatura nije točna ................................................ 32
Kako mogu ručno upariti ANT+ senzore? ................................. 33
Mogu li koristiti Bluetooth senzor sa svojim satom? ................. 33
Dodatak ......................................................................... 33
Podatkovna polja ...................................................................... 33
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2 ............................... 36
FTP ocjene ............................................................................... 37
Veličina i opseg kotača ............................................................. 37
Objašnjenja simbola ................................................................. 37
Indeks............................................................................ 38
Sadržaj
iii
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
2 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
3 Odaberite START za pokretanje mjerača vremena.
4 Krenite na trčanje.
Tipke
5 Kad završite trčanje, odaberite STOP za zaustavljanje
mjerača vremena.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Nastavi kako biste ponovo pokrenuli mjerač
vremena.
• Odaberite Spremi kako biste spremili trčanje i ponovo
postavili mjerač vremena. Možete odabrati trčanje kako
biste vidjeli sažetak.
Držite kako biste uključili uređaj.
LIGHT Držite za prikaz izbornika kontrola.
Odaberite kako biste uključili ili isključili pozadinsko osvjetljenje.
START Odaberite za pokretanje ili zaustavljanje mjerača vremena.
STOP Odaberite za odabir opcije ili potvrdu poruke.
Odaberite za snimanje dionice, odmor ili prijelaz tijekom
aktivnosti.
Odaberite za povratak na prethodni zaslon.
BACK
DOWN Odaberite za kretanje kroz widgete, podatkovne zaslone,
opcije i postavke.
Držite za ručnu promjenu sporta tijekom aktivnosti.
UP
Odaberite za kretanje kroz widgete, podatkovne zaslone,
opcije i postavke.
Držite za prikaz izbornika.
GPS status i ikone statusa
Prsten i ikone GPS statusa privremeno preklapaju svaki zaslon
s podacima. Za aktivnosti na otvorenom prsten statusa postat će
zelen kada je GPS spreman. Bljeskajuća ikona označava da
uređaj traži signal. Postojana ikona označava da je signal
pronađen ili da je senzor povezan.
GPS
GPS status
Status baterije
Status veze s pametnim telefonom
Status Wi‑Fi tehnologije
®
Status pulsa
Status pedometra
Running Dynamics Pod status
Status senzora za brzinu i kadencu
Status svjetala za bicikle
Status biciklističkog radara
Status mjerača snage
Status tempe™ senzora
Status VIRB kamere
®
Trčanje
Prva fitness aktivnost koju ćete zabilježiti na uređaju može biti
trčanje, vožnja ili bilo koja aktivnost na otvorenom. Prije
pokretanja aktivnosti možda ćete morati napuniti uređaj
(Punjenje uređaja, stranica 29).
1 Odaberite START i odaberite aktivnost.
Uvod
• Odaberite Nastavi kasnije ako želite prekinuti trčanje i
bilježenje nastaviti kasnije.
• Za označavanje dionice odaberite Dionica.
• Odaberite Odbaci > Da kako biste izbrisali trčanje.
Aktivnosti i aplikacije
Vaš se uređaj može koristiti za aktivnosti u zatvorenom i
otvorenom prostoru, te atletske i fitness aktivnosti. Kada
započnete aktivnost, uređaj prikazuje i bilježi podatke senzora.
Aktivnosti možete spremati i dijeliti ih s Garmin Connect™
zajednicom.
Svom uređaju možete dodati Connect IQ™ aktivnosti i aplikacije
s pomoću web-mjesta Connect IQ (Connect IQ funkcije,
stranica 19).
Dodatne informacije o praćenju aktivnosti i točnosti mjerenja
fitness parametara potražite na web-mjestu garmin.com
/ataccuracy.
Započinjanje aktivnosti
Kada započnete aktivnost, GPS se automatski uključuje (po
potrebi).
1 Odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Aktivnosti koje su postavljene kao omiljene
prve se prikazuju na popisu (Prilagođavanje popisa
aktivnosti, stranica 24).
3 Ako je za aktivnost potreban prijem GPS signala, izađite na
mjesto s nesmetanim pogledom na nebo.
SAVJET: Ako se sivim tekstom ili na sivoj pozadini prikazuje
GPS, za aktivnost nije potreban prijem GPS signala.
4 Pričekajte da se na zaslonu prikaže Ready.
1
Uređaj je spreman nakon što utvrdi vaš puls, primi GPS
signale (ako su potrebni) i poveže se s bežičnim senzorima
(ako su potrebni).
5 Odaberite START kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Uređaj bilježi podatke o aktivnosti samo dok je mjerač
vremena aktivnosti pokrenut.
Savjeti za bilježenje aktivnosti
• Prije pokretanja aktivnosti napunite uređaj (Punjenje uređaja,
stranica 29).
• Za bilježenje dionica odaberite
.
• Za prikaz dodatnih stranica s podacima odaberite UP ili
DOWN.
Zaustavljanje aktivnosti
1 Odaberite STOP.
2 Odaberite opciju:
• Za nastavak aktivnosti odaberite Nastavi.
• Za spremanje aktivnosti i vraćanje u način rada sata
odaberite Spremi > Gotovo.
• Za zaustavljanje aktivnosti i kasniji nastavak odaberite
Nastavi kasnije.
• Za označavanje dionice odaberite Dionica.
• Za navigiranje natrag do početne točke aktivnosti istim
putem kojim ste došli, odaberite Natrag na početak >
TracBack.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za aktivnosti
koje koriste GPS.
• Za navigiranje natrag do početne točke aktivnosti
najkraćim putem, odaberite Natrag na početak >
Pravocrtno.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za aktivnosti
koje koriste GPS.
• Za odbacivanje aktivnosti i vraćanje u način rada sata,
odaberite Odbaci > Da.
NAPOMENA: Nakon zaustavljanja aktivnosti, uređaj je
automatski sprema nakon 30 minuta.
Stvaranje prilagođene aktivnosti
1 Na satu odaberite START > Dodaj.
2 Odaberite opciju:
3
4
5
6
• Odaberite Kopiranje aktivn. kako biste stvorili
prilagođenu aktivnost na temelju spremljene aktivnosti.
• Odaberite Drugo kako biste stvorili novu prilagođenu
aktivnost.
Po potrebi odaberite vrstu aktivnosti.
Odaberite naziv ili unesite prilagođeno ime.
Duplicirani nazivi aktivnosti sadrže broj, npr. Biciklizam(2).
Odaberite opciju:
• Odaberite opciju za prilagođavanje posebnih postavki
aktivnosti. Primjerice, možete odabrati boju za isticanje ili
prilagoditi zaslone s podacima.
• Odaberite Gotovo za spremanje i korištenje prilagođene
aktivnosti.
Odaberite Da kako biste aktivnost dodali na popis omiljenih.
Aktivnosti u zatvorenom
Uređaj Forerunner može se koristiti za trening u zatvorenom,
npr. za trčanje na pokretnoj traci ili vožnju na sobnom biciklu.
GPS je tijekom aktivnosti u zatvorenom isključen.
Kada trčite ili hodate s isključenim GPS-om, brzina, udaljenost i
kadenca izračunavaju se pomoću brzinomjera u uređaju. Mjerač
brzine sam se kalibrira. Točnost podataka o brzini, udaljenosti i
2
kadenci poboljšava se nakon nekoliko trčanja ili hodanja na
otvorenom uz korištenje GPS-a.
SAVJET: Pridržavanje za ručke na traci za trčanje smanjuje
točnost. Tempo, udaljenost i kadencu možete bilježiti pomoću
opcionalnog pedometra.
Kada je biciklizam uz GPS isključen, podaci o brzini i udaljenosti
nisu dostupni, osim u slučaju da imate dodatni senzor koji
uređaju šalje podatke o brzini i udaljenosti (poput senzora brzine
i kadence).
Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje
Za bilježenje točnijih udaljenosti koje prijeđete na traci za trčanje
možete kalibrirati udaljenost nakon što na traci za trčanje istrčite
najmanje 1,5 km (1 mi). Ako koristite različite trake za trčanje,
možete ručno kalibrirati udaljenost za traku za trčanje nakon
svakog trčanja.
1 Započnite aktivnost na traci za trčanje (Započinjanje
aktivnosti, stranica 1) i na traci trčite najmanje 1,5 km (1 mi).
2 Kad završite trčanje, odaberite STOP.
3 Odaberite opciju:
• Za prvo kalibriranje udaljenosti za traku za trčanje
odaberite Spremi.
Uređaj će zatražiti da dovršite postupak kalibracije trake
za trčanje.
• Za ručnu kalibraciju udaljenosti za traku za trčanje nakon
prve kalibracije odaberite Kalibriraj i spremi > Da.
4 Na zaslonu trake za trčanje provjerite prijeđenu udaljenost i
unesite udaljenost u uređaj.
Aktivnosti na otvorenom
Na Forerunner uređaj prethodno su učitane aplikacije za
aktivnosti na otvorenom, npr. trčanje i plivanje na otvorenim
vodama. GPS je uključen tijekom aktivnosti na otvorenom.
Možete dodavati aplikacije pomoću zadanih aktivnosti, kao što
su hodanje ili veslanje. Na uređaj možete dodavati i prilagođene
aplikacije za sport (Stvaranje prilagođene aktivnosti, stranica 2).
Multisport
Natjecatelji u triatlonu, duatlonu i ostalim kombiniranim
sportovima mogu koristiti prednosti aktivnosti za kombinirane
sportove, kao što su Triatlon ili Plivanje/trč.. Tijekom aktivnosti
za kombinirane sportove možete prelaziti s jedne aktivnosti na
drugu te istovremeno pregledavati ukupno vrijeme i udaljenost.
Na primjer, možete prijeći s biciklizma na trčanje te istovremeno
putem aktivnosti za kombinirane sportove pregledavati svoje
ukupno vrijeme i udaljenost za biciklizam i trčanje.
Aktivnost za kombinirane sportove možete prilagoditi ili možete
koristiti zadanu aktivnost za triatlon postavljenu za standardni
triatlon.
Treniranje za triatlon
Ako se natječete u triatlonu, pomoću aktivnosti za triatlon brzo
možete prelaziti iz jednog segmenta sporta u drugi, mjeriti
vrijeme za svaki segment i spremati aktivnosti.
1 Odaberite START > Triatlon.
2 Odaberite START za pokretanje mjerača vremena.
na početku i kraju svakog prijelaza.
3 Odaberite
Funkcija prelaženja može se uključiti ili isključiti za postavke
aktivnosti za triatlon.
4 Nakon dovršetka aktivnosti odaberite STOP > Spremi.
Stvaranje multisport aktivnosti
1 Na izgledu sata odaberite START > Dodaj > Multisport.
2 Odaberite vrstu multisport aktivnosti ili unesite prilagođeno
ime.
Duplicirani nazivi aktivnosti sadrže broj. Primjerice,
Triatlon(2).
Aktivnosti i aplikacije
3 Odaberite dvije ili više aktivnosti.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite opciju za prilagođavanje posebnih postavki
aktivnosti. Na primjer, možete odabrati želite li uključiti
prijelaze.
• Odaberite Gotovo za spremanje i korištenje multisport
aktivnosti.
Odaberite
Da kako biste aktivnost dodali na popis omiljenih.
5
Savjet za treniranje triatlona ili multisport aktivnosti
• Odaberite START za pokretanje prve aktivnosti.
• Za prijelaz na sljedeću aktivnost odaberite
.
Ako su prijelazi uključeni, vrijeme prijelaza bilježi se odvojeno
od vremena aktivnosti.
• Po potrebi odaberite
za pokretanje sljedeće aktivnosti.
• Za prikaz dodatnih stranica s podacima odaberite UP ili
DOWN.
Plivanje
OBAVIJEST
Ovaj uređaj je namijenjen za plivanje na površini. Ronjenje s
uređajem može prouzročiti njegovo oštećenje i poništenje
jamstva.
NAPOMENA: Uređaj ne može bilježiti podatke o pulsu na
zapešću tijekom plivanja.
NAPOMENA: Uređaj je kompatibilan s HRM-Tri™ dodatnom
opremom i HRM-Swim™ dodatnom opremom (Puls za vrijeme
plivanja, stranica 10).
Terminologija za plivanje
Duljina: Jedno plivanje dužinom bazena.
Interval: Jedna ili više uzastopnih duljina. Novi interval počinje
nakon odmora.
Zaveslaj: Zaveslaj se računa svaki put kad ruka na kojoj je
uređaj dovrši puni krug.
Swolf: Swolf rezultat zbroj je vremena i broja zaveslaja koji vam
je potreban kako biste preplivali jednu duljinu bazena. Na
primjer, 30 sekundi i 15 zaveslaja daju swolf rezultat od 45.
Za plivanje na otvorenim vodama swolf se računa za 25
metara. Swolf služi za mjerenje učinkovitosti plivanja i cilj je
postići što manji rezultat, kao i u golfu.
Vrste zaveslaja
Određivanje vrste zaveslaja dostupno je samo za plivanje u
bazenu. Vrsta zaveslaja određuje se na kraju dužine. Vrste
zaveslaja pojavljuju se kada pregledavate povijest intervala.
Vrstu zaveslaja možete odabrati kao prilagođeno podatkovno
polje (Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 25).
Kraul
Slobodni stil
Natrag
Leđno
Prsno
Prsno
Leptir
Leptir
Mješovito
Više od jedne vrste zaveslaja u intervalu
Drill vježba Koristi se s bilježenjem intenzivnog vježbanja (Treniranje
uz bilježenje drill vježbi, stranica 3)
Savjeti za plivačke aktivnosti
• Prije pokretanja aktivnosti za plivanje u bazenu, slijedite
upute na zaslonu kako biste odabrali veličinu bazena ili unijeli
prilagođenu veličinu.
Pri sljedećem pokretanju plivačke aktivnosti uređaj će
upotrijebiti ovu veličinu bazena. Možete držati , odabrati
postavke aktivnosti i zatim odabrati Veličina bazena za
promjenu veličine.
• Odaberite
kako biste zabilježili odmor tijekom plivanja u
bazenu.
Aktivnosti i aplikacije
Uređaj automatski bilježi intervale plivanja i duljine za plivanje
u bazenu.
• Odaberite
kako biste zabilježili interval tijekom plivanja na
otvorenim vodama.
Odmaranje tijekom plivanja u bazenu
Zadani zaslon odmora prikazuje dva mjerača vremena odmora.
Prikazuje i vrijeme i udaljenost za posljednji dovršeni interval.
NAPOMENA: Podaci o plivanju ne bilježe se za vrijeme
odmora.
kako biste započeli odmor.
1 Za vrijeme plivanja odaberite
Pozadina zaslona postaje crna, slova bijela i pojavljuje se
zaslon odmora.
2 Za vrijeme odmora odaberite UP ili DOWN za prikaz drugih
zaslona s podacima (nije obavezno).
i nastavite plivati.
3 Odaberite
4 Ponovite za dodatne intervale odmora.
Treniranje uz bilježenje drill vježbi
Funkcija bilježenja drill vježbi dostupna je samo za plivanje u
bazenu. Pomoću funkcije bilježenja drill vježbi možete ručno
bilježiti setove udaraca, plivanje jednom rukom ili bilo koju vrstu
zaveslaja koja nije jedna od četiri osnovne tehnike.
1 Za vrijeme plivanja u bazenu odaberite UP ili DOWN za
pregledavanje zaslona drill vježbi.
kako biste pokrenuli mjerač vremena drill
2 Odaberite
vježbi.
.
3 Kada dovršite interval drill vježbi, odaberite
Mjerač vremena drill vježbi se zaustavlja, ali mjerač vremena
aktivnosti nastavlja bilježiti cijelu plivačku sesiju.
4 Odaberite udaljenost za dovršenu drill vježbu.
Koraci za udaljenost temelje se na veličini bazena odabranoj
za profil aktivnosti.
5 Odaberite opciju:
• Kako biste započeli drugi interval drill vježbi, odaberite
.
• Kako biste započeli interval plivanja, odaberite UP ili
DOWN za povratak na zaslon za treniranje plivanja.
Pregledavanje skijaških spustova
Vaš uređaj bilježi detalje svakog skijaškog spusta ili daskanja na
snijegu zahvaljujući funkciji automatskog prepoznavanja
spustova. Ova se funkcija zadano uključuje za skijaške spustove
i daskanje na snijegu. Automatski bilježi nove skijaške spustove
na temelju vašeg kretanja. Mjerač vremena zaustavlja se kada
se prestanete kretati nizbrdo i kada ste na žičari. Mjerač
vremena zaustavljen je za vrijeme vožnje žičarom. Krenite
nizbrdo kako biste ponovno pokrenuli mjerač vremena. Detalje
spusta možete pregledati na zaustavljenom zaslonu ili dok je
mjerač vremena pokrenut.
1 Započnite skijašku aktivnost ili daskanje na snijegu.
2 Držite .
3 Odaberite Prikaz laufova.
4 Za prikaz detalja o zadnjem spustu, trenutnom spustu i
ukupnim spustovima odaberite UP i DOWN.
Na zaslonima spustova prikazuje se vrijeme, prijeđena
udaljenost, maksimalna brzina, prosječna brzina i ukupni
silazak.
Vodič skoka
UPOZORENJE
Funkcija vodiča skoka namijenjena je isključivo iskusnim
skakačima padobranom. Funkcija vodiča skoka ne smije se
koristiti kao primarni visinomjer za skakanje. Unos pogrešnih
podataka u vezi sa skokom može dovesti do ozbiljnih tjelesnih
ozljeda ili smrti.
3
Funkcija vodiča skoka slijedi vojne smjernice za izračun točke
otpuštanja na velikim visinama (HARP, high altitude release
point). Uređaj automatski prepoznaje kada ste skočili kako bi
započeo navigaciju prema željenoj točki djelovanja (DIP, desired
impact point).
Golf
Igranje golfa
Ako želite prvi put igrati na nekom terenu, najprije ga morate
preuzeti iz aplikacije Garmin Connect Mobile (Garmin Connect,
stranica 20). Tereni preuzeti iz aplikacije Garmin Connect
Mobile nadograđuju se automatski.
Napunite uređaj prije nego što počnete igrati golf (Punjenje
uređaja, stranica 29).
1 Na satu odaberite START > Golf.
2 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
3 S popisa dostupnih terena odaberite teren.
4 Odaberite Da za čuvanje rezultata.
5 Odaberite UP ili DOWN.
Uređaj se automatski prebacuje kada prijeđete na sljedeću
rupu.
6 Kada završite s aktivnošću, odaberite START > Kraj runde >
Da.
Informacije o rupi
Budući da se položaj zastavice mijenja, uređaj izračunava
udaljenost do prednje, srednje i stražnje strane greena, ali ne i
točan položaj zastavice.
Broj trenutne rupe
Udaljenost do stražnje strane greena
Udaljenost do sredine greena
Udaljenost do prednje strane greena
Par rupe
Sljedeća rupa
Prethodna rupa
Premještanje zastavice
Možete proučiti green i premjestiti zastavicu na novu lokaciju.
1 Na zaslonu s podacima o rupi odaberite START >
Premještanje zastavice.
2 Za premještanje zastavice na novu lokaciju odaberite UP ili
DOWN.
Odaberite
START.
3
Udaljenosti na zaslonu s podacima o rupi ažuriraju se i
prikazuju novu lokaciju zastavice. Lokacija zastavice sprema
se samo za trenutnu rundu.
Pregled izmjerenih udaraca
Kako bi uređaj mogao automatski prepoznati i mjeriti udarce,
morate omogućiti praćenje rezultata.
Vaš uređaj sadrži funkcije za automatsko prepoznavanje i
bilježenje udaraca. Svaki put kada duž fairwaya odigrate udarac,
uređaj bilježi udaljenost udarca kako biste je kasnije mogli
vidjeti.
4
SAVJET: Automatsko prepoznavanje udaraca najbolje
funkcionira kada nosite uređaj na zapešću ruke kojom udarate i
kada ostvarite dobar kontakt s lopticom. Puttovi se ne
prepoznaju.
1 Pri igranju golfa odaberite START > Mjerenje udarca.
Prikazuje se udaljenost zadnjeg udarca.
NAPOMENA: Udaljenost se automatski ponovno postavlja
kada ponovno udarite loptu, putt na greenu ili kada se
pomaknete na sljedeću rupu.
2 Odaberite DOWN za prikaz svih zabilježenih udaljenosti
udaraca.
Prikaz udaljenosti do layupova i doglegova
Možete pregledavati udaljenosti do layupova i doglegova za par
4 i 5 rupe.
Odaberite START > Layupovi.
Na zaslonu se prikazuje svaki layup i udaljenost do svakog
layupa.
NAPOMENA: Udaljenosti nestaju s popisa kada ih prođete.
Praćenje rezultata
1 Na zaslonu s podacima o rupi odaberite START > Kartica s
rezultatima.
Kada ste na greenu, pojavljuje se kartica s rezultatima.
2 Odaberite UP ili DOWN.
3 Odaberite START za odabir rupe.
4 Za postavljanje rezultata odaberite UP ili DOWN.
Vaš je ukupni rezultat ažuriran.
Ažuriranje rezultata
1 Na zaslonu s podacima o rupi odaberite START > Kartica s
rezultatima.
2 Odaberite UP ili DOWN.
3 Odaberite START za odabir rupe.
4 Odaberite UP ili DOWN za promjenu rezultata za tu rupu.
Vaš je ukupni rezultat ažuriran.
TruSwing™
Funkcija TruSwing omogućuje prikaz izmjerenih parametara
zamaha zabilježenih vašim TruSwing uređajem. Posjetite webmjesto www.garmin.com/golf kako biste kupili TruSwing uređaj.
Korištenje brojača kilometara za golf
Pomoću brojača kilometara možete bilježiti vrijeme, udaljenost i
broj prijeđenih koraka. Brojač kilometara automatski se pokreće
i zaustavlja kada započnete ili završite rundu.
1 Odaberite START > Brojač kilometara.
2 Po potrebi odaberite Pon. postavljanje za ponovno
postavljanje brojača kilometara na nulu.
Praćenje statistike
Funkcija Praćenje statistike omogućuje detaljno praćenje
statistike tijekom igranja golfa.
1 Na zaslonu s podacima o rupi držite .
2 Odaberite Opcije > Praćenje statistike kako biste omogućili
praćenje statistike.
Vježbanje
Vježbanje
Možete stvoriti prilagođena vježbanja koja obuhvaćaju ciljeve za
svaki korak vježbanja i za različite udaljenosti, vremena i
kalorije. Pomoću usluge Garmin Connect možete stvoriti
vježbanja ili odabrati plan treninga s ugrađenim vježbama iz
usluge Garmin Connect i prenijeti ih na svoj uređaj.
Vježbanje
Pomoću usluge Garmin Connect možete planirati vježbanja.
Vježbanja možete planirati unaprijed i spremiti ih na svoj uređaj.
Praćenje vježbanja s usluge Garmin Connect
Prije preuzimanja vježbanja s usluge Garmin Connect morate
imati Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 20).
1 Odaberite opciju:
• Otvorite aplikaciju Garmin Connect.
• Idite na connect,garmin.com.
2 Stvorite i spremite novo vježbanje.
3 Odaberite ili Pošalji na uređaj.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Početak vježbanja
Prije nego što započnete vježbati, s Garmin Connect računa
morate preuzeti vježbanje.
1 Na satu odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite .
4 Odaberite Trening > Moja vježbanja.
5 Odaberite vježbanje.
NAPOMENA: Na popisu se prikazuju samo ona vježbanja
koja su kompatibilna s odabranom aktivnošću.
6 Odaberite Započni vježbanje.
7 Odaberite START za pokretanje mjerača vremena.
Nakon početka vježbanja uređaj prikazuje svaki korak vježbanja,
bilješke o koracima (ako postoje), cilj (ako postoji) i trenutne
podatke o vježbanju.
O kalendaru treninga
Kalendar treninga na uređaju proširenje je kalendara treninga ili
rasporeda koji postavite na usluzi Garmin Connect. Nakon što
ste u kalendar na usluzi Garmin Connect dodali nekoliko
vježbanja, možete ih poslati na uređaj. Sva zakazana vježbanja
koja ste poslali na uređaj možete vidjeti u widgetu kalendara.
Kada u kalendaru odaberete dan, možete pregledati ili započeti
s vježbanjem. Zakazani trening ostaje na uređaju neovisno o
tome jeste li ga dovršili ili preskočili. Kada s usluge Garmin
Connect pošaljete zakazane treninge, oni će prebrisati postojeći
kalendar treninga.
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect
Ako želite preuzeti i koristiti planove treninga, morate imati
Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 20).
Svoj Garmin Connect račun možete pretraživati kako biste
pronašli plan treninga, zakazali vježbanja i poslali ih na svoj
uređaj.
1 Uređaj priključite na računalo.
2 Na Garmin Connect računu odaberite plan treninga i zakažite
ga.
3 Pregledajte plan treniranja u svom kalendaru.
4 Odaberite > Pošalji treninge na uređaj, a zatim slijedite
upute na zaslonu.
Intervalno vježbanje
Intervalno vježbanje možete stvoriti na temelju udaljenosti ili
vremena. Uređaj sprema korisničko intervalno vježbanje dok ne
stvorite drugo intervalno vježbanje. Otvorene intervale
upotrijebite za vježbanje na stazi ili kada znate koliku ćete
udaljenost pretrčati.
5 Odaberite Udaljenost, Vrijeme ili Otvoreno.
SAVJET: Otvoreni interval možete stvoriti tako da odaberete
opciju Otvoreno.
6 Odaberite Trajanje, unesite udaljenost ili vrijednost
vremenskog intervala vježbanja i odaberite .
7 Odaberite BACK.
8 Odaberite Odmor > Tip.
9 Odaberite Udaljenost, Vrijeme ili Otvoreno.
10 Po potrebi unesite udaljenost ili vremensko trajanje intervala
odmaranja i odaberite ikonu .
11 Odaberite BACK.
12 Odaberite jednu ili više opcija:
• Za postavljanje broja ponavljanja odaberite Ponavljanje.
• Za dodavanje otvorenog intervala zagrijavanja prije
početka vježbanja odaberite Zagrijav. > Uključi.
• Za dodavanje otvorenog intervala hlađenja odaberite
Hlađenje > Uključi.
Početak intervalnog vježbanja
Na izgledu sata odaberite START.
Odaberite aktivnost.
Držite .
Odaberite Trening > Intervali > Započni vježbanje.
Odaberite START kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Ako ste postavili zagrijavanje prije početka intervalnog
vježbanja, za početak prvog intervala odaberite
.
7 Slijedite upute na zaslonu.
Kada dovršite sve intervale, pojavit će se poruka.
1
2
3
4
5
6
Zaustavljanje intervalnog vježbanja
• Kako biste završili interval, u bilo kojem trenutku odaberite
.
• Za zaustavljanje mjerača vremena u bilo kojem trenutku
odaberite STOP.
• Ako ste postavili interval hlađenja, za dovršetak intervalnog
vježbanja odaberite
.
Korištenje funkcije Virtual Partner
®
Funkcija Virtual Partner je alat za treniranje dizajniran da vam
pomogne da postignete svoje ciljeve. Možete postaviti tempo za
funkciju Virtual Partner i utrkivati se s njim.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
1 Na izgledu sata odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite .
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Zasloni s podacima > Dodaj novo > Virtual
Partner.
6 Unesite tempo ili brzinu.
7 Započnite aktivnost (Započinjanje aktivnosti, stranica 1).
8 Odaberite UP ili DOWN za kretanje do zaslona funkcije
Virtual Partner kako biste vidjeli tko je u vodstvu.
Stvaranje intervalnog vježbanja
1 Na izgledu sata odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite .
4 Odaberite Trening > Intervali > Uredi > Interval > Tip.
Vježbanje
5
Postavljanje cilja treniranja
Funkcija cilja treniranja radi zajedno s funkcijom Virtual Partner
pa treningom možete pokušati dostići postavljenu udaljenost,
udaljenost i vrijeme, udaljenost i tempo ili udaljenost i brzinu. Za
vrijeme treninga uređaj vam u stvarnom vremenu daje
informacije o tome koliko ste blizu postizanja postavljenog cilja
treniranja.
1 Na izgledu sata odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite .
4 Odaberite Trening > Postavi cilj.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo udaljenost za odabir zadane udaljenosti
ili unos prilagođene udaljenosti.
• Odaberite Udaljenost i vrijeme za odabir ciljane
udaljenosti i vremena.
• Odaberite Udaljenost i tempo ili Udaljenost i brzina za
odabir ciljane udaljenosti i tempa ili brzine.
Pojavljuje se zaslon cilja treniranja i pokazuje procijenjeno
vrijeme završetka. Procijenjeno vrijeme završetka temelji se
na vašoj trenutačnoj izvedbi i preostalom vremenu.
6 Odaberite START kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Poništavanje cilja treniranja
1 Za vrijeme trajanja aktivnosti gumb
2 Odaberite Otkaži cilj > Da.
držite pritisnutim.
Segmenti
Segmente za trčanje ili biciklizam s Garmin Connect računa
možete poslati na svoj uređaj. Kad se segment spremi na vaš
uređaj, možete se utrkivati protiv segmenta, pokušati dostići ili
poboljšati svoj osobni rekord ili rezultate drugih sudionika koji su
se utrkivali na istom segmentu.
NAPOMENA: Kada stazu preuzimate sa svog Garmin Connect
računa, možete preuzeti sve segmente dostupne na stazi.
Strava™ segmenti
Strava segmente možete preuzeti na svoj Forerunner uređaj.
Pratite Strava segmente i usporedite svoj rezultat sa svojim
prošlim rezultatima, prijateljima i profesionalcima koji su odvozili
isti segment.
Za prijavu za Strava članstvo otvorite widget Segmenti na svom
Garmin Connect računu. Dodatne informacije potražite na
www.strava.com.
Podaci u ovom priručniku odnose se i na Garmin Connect
segmente i na Strava segmente.
Utrkivanje protiv segmenta
Segmenti su virtualne staze za utrkivanje. Možete se utrkivati
protiv segmenta i uspoređivati rezultate u odnosu na protekle
aktivnosti, izvedbe drugih ljudi, kontakte na Garmin Connect
računu ili druge članove trkačkih ili biciklističkih zajednica.
Možete prenijeti podatke o aktivnostima na Garmin Connect
račun kako biste vidjeli svoj položaj u segmentu.
NAPOMENA: Ako su vaš Garmin Connect račun i Strava račun
povezani, aktivnosti se automatski šalju na Strava račun kako
biste mogli pregledati položaj segmenta.
1 Odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
3 Krenite na trčanje ili vožnju bicikla.
Kada se približite segmentu, pojavit će se poruka i moći ćete
se utrkivati protiv segmenta.
4 Započnite utrku protiv segmenta.
Po dovršetku segmenta prikazat će se poruka.
6
Pregledavanje pojedinosti o segmentu
Odaberite START.
Odaberite aktivnost.
Držite .
Odaberite Trening > Segmenti.
Odaberite segment.
Odaberite opciju:
• Odaberite Vrijeme utrke za prikaz vremena i prosječne
brzine ili tempa vođe segmenta.
• Odaberite Karta za prikaz segmenta na karti.
• Odaberite Grafikon nadmorske visine za prikaz
grafikona nadmorske visine segmenta.
1
2
3
4
5
6
Utrkivanje s prethodnom aktivnošću
Možete se utrkivati s već snimljenom ili preuzetom aktivnošću.
Ova funkcija radi s funkcijom Virtual Partner pa za vrijeme
aktivnosti možete vidjeti jeste li u prednosti ili u zaostatku.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
1 Na izgledu sata odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite .
4 Odaberite Trening > Utrka u okviru aktivnosti.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Iz povijesti za odabir već snimljenih aktivnosti s
uređaja.
• Odaberite Preuzeto za odabir aktivnosti koje ste preuzeli
s Garmin Connect računa.
6 Odaberite aktivnost.
Pojavljuje se zaslon Virtual Partner i pokazuje procijenjeno
vrijeme završetka.
7 Odaberite START kako biste pokrenuli mjerač vremena.
8 Nakon dovršetka aktivnosti odaberite START > Spremi.
Osobni rekordi
Kada dovršite aktivnost, uređaj prikazuje sve nove osobne
rekorde koje ste postigli za vrijeme te aktivnosti. Osobni rekordi
obuhvaćaju najbrže vrijeme za nekoliko uobičajenih duljina utrka
i najduže trčanje, vožnju ili plivanje.
NAPOMENA: Osobni rekordi za vožnju bicikla uključuju i
najveću uzbrdicu i najbolju snagu (potreban je mjerač snage).
Pregledavanje osobnih rekorda
1 Na izgledu satu držite .
2 Odaberite Povijest > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord.
5 Odaberite Prikaz rekorda.
Vraćanje osobnog rekorda
Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni
rekord.
1 Na izgledu satu držite .
2 Odaberite Povijest > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord koji želite vratiti.
5 Odaberite Prethodno > Da.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Brisanje osobnog rekorda
1 Na zaslonu sata držite .
2 Odaberite Povijest > Rekordi.
Vježbanje
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord koji želite izbrisati.
5 Odaberite Izbriši rekord > Da.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Brisanje svih osobnih rekorda
1 Na izgledu sata držite .
2 Odaberite Povijest > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite Izbriši sve rekorde > Da.
Brišu se rekordi samo za taj sport.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Korištenje metronoma
Funkcija metronoma reproducira tonove ujednačenim ritmom
kako bi vam pomogla da poboljšate svoju izvedbu tako što ćete
trenirati uz bržu, sporiju ili ujednačeniju kadencu.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
1 Na izgledu sata odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite .
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Metronom > Status > Uključi.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Udarci u minuti za unos vrijednosti na temelju
željene kadence.
• Odaberite Učes. upoz. kako biste prilagodili učestalost
udaraca.
• Odaberite Zvukovi kako biste prilagodili ton i vibriranje
metronoma.
7 Po potrebi odaberite Pregled kako biste prije trčanja
poslušali funkciju metronoma.
8 Krenite na trčanje (Trčanje, stranica 1).
Metronom se automatski uključuje.
9 Za vrijeme trčanja odaberite UP ili DOWN za pregledavanje
zaslona metronoma.
10 Po potrebi držite za promjenu postavki metronoma.
Način rada na proširenom zaslonu
Pomoću Načina rada na proširenom zaslonu možete prikazati
zaslone s podacima s vašeg Forerunner uređaja na
kompatibilnom Edge uređaju tijekom vožnje ili triatlonu.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za Edge
uređaj.
®
Postavljanje korisničkog profila
Možete ažurirati postavke spola, godine rođenja, visine, težine,
zone pulsa i zone snage. Uređaj te informacije koristi za
izračunavanje preciznih podataka o vježbanju.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Korisnički profil.
3 Odaberite opciju.
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 8) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Vježbanje
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Postavljanje zona pulsa
Za određivanje vaših zadanih zona pulsa uređaj koristi podatke
iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom postavljanju. Za
profile sportova kao što su trčanje, bicikliranje i plivanje možete
postaviti posebne zone pulsa. Za najtočnije podatke o
kalorijama tijekom aktivnosti postavite maksimalni puls. Također
možete ručno postaviti svaku zonu pulsa i unijeti puls u
mirovanju. Zone možete podesiti ručno na uređaju ili pomoću
Garmin Connect računa.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Korisnički profil > Puls.
3 Odaberite Maksimalni puls i unesite svoj maksimalni puls.
S pomoću funkcije Automatsko prepoznavanje automatski
bilježite maksimalni puls tijekom aktivnosti (Automatsko
otkrivanje mjerenja performansi, stranica 13).
4 Odaberite Laktatni prag > Ručni unos i unesite puls pri
laktatnom pragu.
Laktatni prag možete odrediti kroz navođeni test (Laktatni
prag, stranica 16). S pomoću funkcije Automatsko
prepoznavanje automatski bilježite laktatni prag tijekom
aktivnosti (Automatsko otkrivanje mjerenja performansi,
stranica 13).
5 Odaberite Puls u mirovanju i unesite svoj puls u mirovanju.
Možete koristiti prosječni puls u mirovanju koji izmjeri uređaj
ili možete postaviti prilagođeni puls u mirovanju.
6 Odaberite Zone > Na temelju.
7 Odaberite opciju:
• Odaberite otk./min kako biste pregledali i uredili zone u
otkucajima u minuti.
• Odaberite % maksimalnog pulsa kako biste pregledali i
uredili zone kao postotak maksimalnog pulsa.
• Odaberite % HRR kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak rezervnog pulsa (razlika između maksimalnog
pulsa i pulsa u mirovanju).
• Odaberite % laktatnog praga kako biste pregledali i
uredili zone kao postotak pulsa pri laktatnom pragu.
8 Odaberite zonu i unesite vrijednost za svaku zonu.
9 Odaberite Dodaj zonu pulsa za sport i odaberite profil
sporta kako biste dodali posebne zone pulsa (opcionalno).
10 Za dodavanje sportskih zona pulsa ponovite korake (nije
obavezno).
Prepuštanje uređaju da odredi zone pulsa
Zadana postavka omogućuje uređaju da odredi vaš maksimalan
pulsa i zone pulsa postavi kao postotak maksimalnog pulsa.
• Provjerite jesu li postavke vašeg korisničkog profila ispravne
(Postavljanje korisničkog profila, stranica 7).
• Često trčite i tijekom trčanja nosite monitor pulsa na zapešću
ili prsima.
• Isprobajte nekoliko planova za treniranje za puls koje možete
pronaći na svom Garmin Connect računu.
• Pomoću svog Garmin Connect računa pregledavajte
trendove svog pulsa i zona pulsa.
7
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
lagano dublje
disanje, moguć
razgovor
Osnovni kardiovaskularni trening, dobar
tempo za oporavak
3
70–80%
Umjeren tempo, teže Poboljšani aerobni
je voditi razgovor
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni
trening
4
80–90%
Brzi tempo, pomalo
neugodan, snažno
disanje
5
90–100%
Sprinterski tempo, ne Anaerobna i mišićna
može se održati dulje izdržljivost, povećana
razdoblje, teško
snaga
disanje
Poboljšani anaerobni
kapacitet i prag,
poboljšana brzina
O postavki Predani sportaš
Predani je sportaš pojedinac koji intenzivno trenira dugi niz
godina (uz izuzetak manjih ozljeda) i ima puls prilikom
odmaranja 60 otkucaja u minuti (otk./min) ili manje.
Postavljanje zona snage
Vrijednosti zona zadane su vrijednosti na temelju spola, težine i
prosječnih sposobnosti koje se ne moraju podudarati s vašim
mogućnostima. Ako znate svoj funkcionalni prag snage (FTP),
unesite ga i omogućite softveru automatski izračun vaših zona
snage. Zone možete podesiti ručno na uređaju ili pomoću
Garmin Connect računa.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Korisnički profil > Zone snage > Na
temelju.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Vati kako biste pregledali i uredili zone u
vatima.
• Odaberite % FTP kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak funkcionalnog praga snage.
4 Odaberite FTP i unesite vrijednost za svoj FTP.
5 Odaberite zonu i unesite vrijednost za svaku zonu.
6 Po potrebi odaberite Minimum i unesite minimalnu vrijednost
snage.
Praćenje aktivnosti
Funkcija praćenja aktivnosti bilježi broj dnevnih koraka,
prijeđenu udaljenost, minute intenzivnog vježbanja, broj katova
na koje ste se popeli, potrošene kalorije i statistiku o spavanju
za svaki zabilježeni dan. Potrošene kalorije obuhvaćaju bazalni
metabolizam i kalorije potrošene tijekom aktivnosti.
Ukupan broj koraka prijeđenih tijekom dana prikazuje se na
widgetu za korake. Broj koraka periodično se ažurira.
Dodatne informacije o praćenju aktivnosti i točnosti mjerenja
fitness parametara potražite na web-mjestu garmin.com
/ataccuracy.
Automatski cilj
Uređaj automatski stvara ciljni broj koraka u danu na temelju
vaše prethodne razine aktivnosti. Kako dan prolazi, uređaj
prikazuje vaš napredak prema dnevnom cilju .
8
Ako ne uključite funkciju automatskog postavljanja cilja, putem
svog Garmin Connect računa možete postaviti prilagođeni ciljni
broj koraka.
Korištenje upozorenja za kretanje
Sjedenje tijekom dužeg vremenskog razdoblja može prouzročiti
neželjene metaboličke promjene. Upozorenje za kretanje
podsjeća vas na potrebu za kretanjem. Nakon sat vremena
neaktivnosti prikazat će se poruka Krećite se! i crvena traka.
Svakih 15 minuta neaktivnosti prikazat će se dodatni segmenti
na traci. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ili vibracijom
ako su oni uključeni (Postavke sustava, stranica 27).
Kako biste ponovno postavili upozorenje za kretanje, kratko
prošećite (barem nekoliko minuta).
Praćenje spavanja
Dok spavate, uređaj automatski prepoznaje da spavate i prati
vaše kretanje tijekom uobičajenog vremena spavanja. U
korisničkim postavkama Garmin Connect računa možete
postaviti uobičajeno vrijeme spavanja. Statistički podaci o
spavanju obuhvaćaju ukupno trajanje spavanja, razine spavanja
i razdoblja kretanja u snu. Statistiku spavanja možete pregledati
na Garmin Connect računu.
NAPOMENA: Razdoblja drijemanja ne dodaju se statističkim
podacima o spavanju. Za isključivanje obavijesti i upozorenja,
izuzev alarma, možete upotrijebiti način rada Bez ometanja
(Korištenje načina rada Bez ometanja, stranica 8).
Korištenje funkcije za automatsko praćenje spavanja
1 Nosite uređaj za vrijeme spavanja.
2 Prenesite podatke o spavanju na web-mjesto usluge Garmin
Connect (Garmin Connect, stranica 20).
Statistiku spavanja možete pregledati na Garmin Connect
računu.
Korištenje načina rada Bez ometanja
Pomoću načina rada Bez ometanja možete isključiti pozadinsko
osvjetljenje, zvučna upozorenja i upozorenja vibracijom.
Primjerice, ovaj način rada možete uključiti prije spavanja ili dok
gledate film.
NAPOMENA: U korisničkim postavkama Garmin Connect
računa možete postaviti uobičajeno vrijeme spavanja. Za
automatski ulazak u način rada bez ometanja tijekom
uobičajenog vremena spavanja, u postavkama sustava
omogućite opciju Vrijeme spavanja (Postavke sustava,
stranica 27).
1 Držite LIGHT.
2 Odaberite Bez ometanja.
Minute intenzivnog vježbanja
Za bolje zdravlje, organizacije kao što je Svjetska zdravstvena
organizacija preporučuju najmanje 150 minuta umjerene
tjelesne aktivnosti tjedno (npr. žustro hodanje) ili 75 minuta
intenzivne tjelesne aktivnosti tjedno (npr. trčanje).
Uređaj prati intenzitet aktivnosti i bilježi trajanje umjerenih i
intenzivnih aktivnosti (za određivanje intenzivnih aktivnosti
potrebni su podaci o pulsu). Za postizanje ciljnog broja minuta
intenzivnog vježbanja u tjednu morate se baviti umjerenom ili
Praćenje aktivnosti
intenzivnom aktivnošću neprekidno najmanje 10 minuta. Uređaj
zbraja minute umjerenih i minute intenzivnih aktivnosti. Ukupni
zbroj minuta intenzivnih aktivnosti se udvostručuje.
pregledati na widgetu pulsa. Ako su dostupni i podaci o pulsu
izmjereni na zapešću i pomoću ANT+ uređaja, uređaj će koristiti
podatke dobivene pomoću ANT+ uređaja.
Izračun minuta intenzivnog vježbanja
Monitor pulsa koji puls mjeri na zapešću
Forerunner izračunava minute intenzivnog vježbanja
uspoređivanjem podataka o pulsu s prosjekom pulsa u
mirovanju. Ako je praćenje pulsa isključeno, uređaj izračunava
minute vježbanja umjerenim intenzitetom analizirajući broj
koraka u minuti.
• Za najtočniji izračun minuta intenzivnog vježbanja, pokrenite
aktivnost s mjerenjem vremena.
• Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim
intenzitetom.
• Za najtočnije mjerenje pulsa u mirovanju uređaj nosite cijeli
dan i noć.
Nošenje uređaja
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba.
NAPOMENA: Uređaj bi trebao čvrsto, ali ugodno prianjati.
Kako biste dobili točnije očitanje pulsa na Forerunner
uređaju, uređaj se ne bi smio pomicati po ruci dok trčite ili
vježbate.
Garmin Move IQ™ događaji
Funkcija Move IQ najmanje 10 minuta automatski otkriva uzorke
aktivnosti kao što su hodanje, trčanje, vožnja bicikla, plivanje ili
kružno treniranje. Na svojoj Garmin Connect vremenskoj liniji
možete vidjeti vrstu i trajanje događaja, ali oni se neće pojaviti
na vašem popisu aktivnosti, snimkama ili novostima. Za više
pojedinosti i veću točnost, mjerenu aktivnost možete snimiti na
svoj uređaj.
Postavke praćenja aktivnosti
Držite
i odaberite Postavke > Praćenje aktivnosti.
Status: Isključuje funkcije praćenja aktivnosti.
Upozorenje za kretanje: Prikazuje poruku i traku podsjetnika
na kretanje na digitalnom izgledu sata i zaslonu s koracima.
Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ili vibracijom ako su
oni omogućeni (Postavke sustava, stranica 27).
Upozorenja na ciljeve: Omogućuje uključivanje i isključivanje
upozorenja na ciljeve ili njihovo isključivanje samo tijekom
aktivnosti. Upozorenja na ciljeve pojavljuju se za ciljni broj
koraka u danu, ciljni broj katova za uspon u danu i tjedni ciljni
broj minuta intenzivnog vježbanja.
Move IQ: Omogućuje uključivanje i isključivanje Move IQ
događaja.
Isključivanje praćenja aktivnosti
Kada isključite praćenje aktivnosti, ne bilježe se koraci, broj
katova na koje ste se popeli, minute intenzivnog vježbanja,
podaci o spavanju i Move IQ događaji.
1 Na izgledu satu držite UP.
2 Odaberite Postavke > Praćenje aktivnosti > Status >
Isključi.
Praćenje menstrualnog ciklusa
Vaš je menstrualni ciklus važan aspekt vašeg zdravlja. U
postavkama funkcije Zdravstvena statistika u aplikaciji Garmin
Connect možete saznati više informacija i postaviti ovu funkciju.
• Praćenje menstrualnog ciklusa i pojedinosti
• Fizički i emocionalni simptomi
• Predviđanja mjesečnice i plodnih dana
• Informacije o zdravlju i prehrani
NAPOMENA: Ako na uređaju Forerunner nemate widget za
praćenje menstrualnog ciklusa, možete ga preuzeti u aplikaciji
Connect IQ.
NAPOMENA: Optički senzor nalazi se na stražnjoj strani
uređaja.
• Više informacija o mjerenju pulsa na zapešću pogledajte u
odjeljku Savjeti za čudne podatke o pulsu, stranica 9.
• Dodatne informacije o točnosti potražite na web-mjestu
garmin.com/ataccuracy.
Savjeti za čudne podatke o pulsu
Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.
• Očistite i osušite ruku prije stavljanja uređaja.
• Ispod uređaja nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca,
losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
• Pazite da se senzor pulsa na stražnjoj strani uređaja ne
izgrebe.
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba. Uređaj bi trebao čvrsto,
ali ugodno prianjati.
• Prije početka aktivnosti pričekajte da ikona
prestane
treperiti.
• Zagrijavajte se 5 do 10 minuta i prije početka aktivnosti
očitajte puls.
NAPOMENA: Kad je vani hladno, zagrijavajte se na
zatvorenom.
• Nakon svakog vježbanja isperite uređaj vodom.
Prikaz widgeta za puls
Na widgetu se prikazuju trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./
min) i grafikon vašeg pulsa tijekom zadnjih 4 sata.
1 Na zaslonu sata odaberite UP ili DOWN za prikaz widgeta za
praćenje pulsa.
2 Odaberite START kako bi se prikazao prosječan puls u
mirovanju tijekom posljednjih 7 dana.
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje
®
Funkcije mjerenja pulsa
Forerunner uređaj sadrži senzor pulsa koji puls mjeri na
zapešću, a kompatibilan je i s ANT+ senzorima pulsa na
prsima. Podatke o pulsu izmjerene na zapešću možete
®
Funkcije mjerenja pulsa
Podatke o pulsu možete odašiljati s Forerunner uređaja i
prikazivati ih na uparenim Garmin uređajima.
NAPOMENA: Odašiljanje podataka o pulsu smanjuje razinu
napunjenosti baterije.
9
1 Na widgetu pulsa držite .
2 Odaberite Opcije > Slanje pulsa.
Forerunner počinje odašiljati podatke o pulsu i pojavljuje se
ikona
.
NAPOMENA: Za vrijeme odašiljanja podataka o pulsu s
widgeta za puls možete pregledavati samo widget za puls.
3 Uparite Forerunner i kompatibilan Garmin ANT+ uređaj.
NAPOMENA: Upute za povezivanje razlikuju se za svaki od
uređaja kompatibilnih s uređajem Garmin. Dodatne
informacije potražite u korisničkom priručniku.
SAVJET: Ako više ne želite odašiljati podatke o pulsu,
odaberite bilo koju tipku i zatim odaberite Da.
Odašiljanje podataka o pulsu tijekom aktivnosti
Svoj Forerunner uređaj možete postaviti tako da automatski
odašilje podatke o pulsu kada započnete neku aktivnost.
Primjerice, podatke o pulsu možete odašiljati na Edge uređaj
dok vozite bicikl ili VIRB akcijsku kameru dok se bavite nekom
aktivnošću.
NAPOMENA: Odašiljanje podataka o pulsu smanjuje razinu
napunjenosti baterije.
1 Na widgetu pulsa držite .
2 Odaberite Opcije > Odašiljanje tijekom aktiv..
3 Započnite aktivnost (Započinjanje aktivnosti, stranica 1).
Forerunner počinje odašiljati podatke o pulsu u pozadini.
NAPOMENA: Nema naznake da uređaj odašilje vaše
podatke o pulsu tijekom aktivnosti.
4 Po potrebi uparite Forerunner i uređaj kompatibilan s
tehnologijom Garmin ANT+.
NAPOMENA: Upute za povezivanje razlikuju se za svaki od
uređaja kompatibilnih s uređajem Garmin. Dodatne
informacije potražite u korisničkom priručniku.
SAVJET: Za prekid odašiljanja podataka o pulsu prekinite
aktivnost (Zaustavljanje aktivnosti, stranica 2).
Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls
Uređaj možete postaviti da vas upozori da je vaš puls nakon
razdoblja neaktivnosti prešao postavljeni broj otkucaja u minuti
(otk./min).
1 Na widgetu pulsa držite .
2 Odaberite Opcije > Upozorenje za neuobičajeni puls >
Status > Uključi.
3 Odaberite Kritično upozorenje.
4 Odaberite kritičnu vrijednost pulsa.
Prilikom svakog prelaska kritične vrijednosti prikazuje se poruka,
a uređaj vibrira.
Isključivanje senzora pulsa na zapešću
Zadana vrijednost za postavku Puls na zapešću je Automatski.
Uređaj automatski mjeri puls na zapešću osim ako s uređajem
nije povezan ANT+ senzor pulsa.
1 Na widgetu pulsa držite .
2 Odaberite Opcije > Status > Isključi.
HRM-Swim dodatna oprema
Puls za vrijeme plivanja
NAPOMENA: Mjerenje pulsa na zapešću nije omogućeno
tijekom plivanja.
HRM-Tri dodatak i HRM-Swim dodatak bilježe i spremaju
podatke o vašem pulsu za vrijeme plivanja. Podaci o pulsu ne
mogu se vidjeti na kompatibilnom Forerunner uređaju dok je
monitor pulsa pod vodom.
Na uparenom Forerunner uređaju morate pokrenuti mjerenu
aktivnost kako biste kasnije mogli vidjeti spremljene podatke o
10
pulsu. Za vrijeme intervala odmaranja kada se nalazite izvan
vode, monitor pulsa šalje podatke o pulsu do vašeg Forerunner
uređaja.
Forerunner uređaj automatski preuzima spremljene podatke o
pulsu kada spremite mjerenu aktivnost. Monitor pulsa mora biti
izvan vode, aktivan i unutar dometa uređaja (3 m) za vrijeme
preuzimanja podataka. Podatke o pulsu možete pregledavati u
povijesnim podacima uređaja i na svom Garmin Connect
računu.
Plivanje u bazenu
1 Odaberite START > Pliv. u bazenu.
2 Odaberite veličinu bazena ili unesite prilagođenu veličinu.
3 Odaberite START.
4
5
6
7
8
Uređaj bilježi podatke o plivanju samo dok je mjerač vremena
aktivnosti pokrenut.
Započnite aktivnost.
Uređaj automatski snima intervale i duljine.
Za prikaz dodatnih stranica s podacima odaberite UP ili
DOWN (nije obavezno).
Prilikom odmora odaberite
kako biste zaustavili mjerač
vremena aktivnosti.
Za ponovno pokretanje mjerača vremena aktivnosti odaberite
.
Nakon dovršetka aktivnosti odaberite STOP > Spremi.
Plivanje na otvorenim vodama
Uređaj možete koristiti za plivanje na otvorenim vodama.
Možete bilježiti podatke o plivanju uključujući udaljenost, tempo i
brzinu zaveslaja. Zadanoj aktivnosti za plivanje na otvorenim
vodama možete dodati zaslone s podacima (Prilagođavanje
zaslona s podacima, stranica 25).
1 Odaberite START > Otvorena voda.
2 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
Odaberite
START za pokretanje mjerača vremena.
3
Povijest se bilježi samo dok je mjerač vremena pokrenut.
4 Nakon dovršetka aktivnosti odaberite STOP > Spremi.
Određivanje veličine monitora pulsa
Prije prvog plivanja odvojite malo vremena za određivanje
veličine monitora pulsa. Morao bi biti dovoljno čvrst da ostane
na mjestu kada se odgurujete od zida bazena.
• Odaberite produžetak remena i pričvrstite ga za rastezljivi dio
monitora pulsa.
Monitor pulsa isporučuje se s tri produžetka remena za
različite veličine prsa.
SAVJET: Srednji produžetak remena odgovara većini
veličina odjeće (od M do XL).
• Stavite monitor pulsa straga kako biste jednostavnije podesili
kopču za podešavanje na produžetku remena.
• Stavite monitor pulsa sprijeda kako biste jednostavnije
podesili kopču za podešavanje na monitoru pulsa.
Postavljanje monitora pulsa
Monitor pulsa trebate nositi izravno na koži, neposredno ispod
prsne kosti.
1 Odaberite produžetak remena koji vam najbolje odgovara.
2 Nosite monitor pulsa tako da logotip Garmin stoji uspravno.
Spoj kukice
i prstena
trebao bi se nalaziti na vašoj
desnoj strani.
3 Omotajte monitor pulsa oko prsa i zakačite kukicu za prsten.
Funkcije mjerenja pulsa
3 Nosite monitor pulsa tako da logotip Garmin stoji uspravno.
NAPOMENA: Pazite da etiketa s uputama o održavanju nije
savinuta.
4 Stegnite monitor pulsa tako da je čvrsto omotan oko vaših
prsa, ali da vam ne ograničava kretanje.
Kad postavite monitor pulsa, on je aktivan i šalje i sprema
podatke.
• Ako monitor pulsa klizi dolje kada se odgurujete od zida
bazena, podesite zategnutost monitora pulsa i produžetka
remena.
• Ustanite između intervala tako da monitor pulsa bude izvan
vode kako biste mogli vidjeti podatke o svom pulsu.
Spoj kukice
i prstena
trebao bi se nalaziti na vašoj
desnoj strani.
4 Omotajte monitor pulsa oko prsa i zakačite kukicu za prsten.
NAPOMENA: Pazite da etiketa s uputama o održavanju nije
savinuta.
Kad postavite monitor pulsa, on je aktivan i šalje podatke.
Održavanje monitora pulsa
Pohrana podataka
Savjeti za korištenje HRM-Swim dodatne opreme
OBAVIJEST
Naslage znoja i soli na traci mogu utjecati na točnost podataka
monitora pulsa.
• Monitor pulsa isperite nakon svakog korištenja.
• Monitor pulsa ručno operite s malo blagog deterdženta poput
deterdženta za pranje posuđa nakon svakih sedam
korištenja.
NAPOMENA: Previše deterdženta može oštetiti monitor
pulsa.
• Monitor pulsa nemojte prati u perilici posuđa ili sušiti u
sušilici.
• Kako bi se osušio, monitor pulsa objesite ili polegnite na
ravnu površinu.
HRM-Tri dodatna oprema
Odjeljak HRM-Swim ovog priručnika objašnjava način na koji se
za vrijeme plivanja bilježe podaci o pulsu (Puls za vrijeme
plivanja, stranica 10).
Plivanje u bazenu
OBAVIJEST
Monitor pulsa nakon izlaganja kloru ili drugim kemikalijama koje
se nalaze u bazenima ručno operite. Dugotrajna izloženost tim
tvarima može oštetiti monitor pulsa.
HRM-Tri dodatna oprema dizajnirana je prvenstveno za plivanje
u otvorenim vodama, ali se povremeno može koristiti i za
plivanje u bazenu. Monitor pulsa tijekom plivanja u bazenu
nosite ispod plivaćeg odijela ili odijela za triatlon. U suprotnom
vam može skliznuti s prsa kada se odgurujete od zida bazena.
Postavljanje monitora pulsa
Monitor pulsa trebate nositi izravno na koži, neposredno ispod
prsne kosti. Trebao bi dovoljno čvrsto prianjati da ostane na
mjestu tijekom aktivnosti.
1 Po potrebi za monitor pulsa pričvrstite produžetak remena.
2 Navlažite elektrode na stražnjoj strani monitora pulsa kako
biste stvorili čvrstu vezu između prsa i odašiljača.
Funkcije mjerenja pulsa
Monitor pulsa u jednoj aktivnosti može spremiti do 20 sati
podataka. Kada se memorija monitora pulsa napuni, najstariji se
podaci brišu.
Mjerenu aktivnost možete započeti na uparenom Forerunner
uređaju, a monitor pulsa bilježit će podatke o pulsu čak i ako se
udaljite od uređaja. Na primjer, podatke o pulsu možete bilježiti
za vrijeme fitness aktivnosti ili kada se bavite timskim
sportovima gdje je nošenje sata zabranjeno. Kada spremite
svoju aktivnost, monitor pulsa automatski šalje spremljen
podatke o pulsu vašem Forerunner uređaju. Monitor pulsa mora
biti aktivan i unutar dometa uređaja (3 m) za vrijeme prijenosa
podataka.
Održavanje monitora pulsa
OBAVIJEST
Naslage znoja i soli na traci mogu utjecati na točnost podataka
monitora pulsa.
• Monitor pulsa isperite nakon svakog korištenja.
• Malom količinom blagog sredstva za pranje kao što su
deterdženti za pranje posuđa ručno operite monitor pulsa
nakon svakih sedam korištenja ili jednog korištenja u bazenu.
NAPOMENA: Previše deterdženta može oštetiti monitor
pulsa.
• Monitor pulsa nemojte prati u perilici posuđa ili sušiti u
sušilici.
• Kako bi se osušio, monitor pulsa objesite ili polegnite na
ravnu površinu.
Savjeti za čudne podatke o pulsu
Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.
• Ponovno navlažite elektrode i kontaktne umetke (ako je
moguće).
• Pritegnite traku oko prsa.
• Zagrijavajte se 5 do 10 minuta.
• Pridržavajte se uputa o održavanju (Održavanje monitora
pulsa, stranica 11).
• Nosite pamučnu majicu ili obje strane trake dobro namočite.
Sintetička vlakna koja se trljaju po monitoru pulsa ili ga
dodiruju stvaraju statički elektricitet koji utječe na signale
pulsa.
• Odmaknite se od izvora koji mogu utjecati na monitor pulsa.
11
Izvori smetnji mogu biti snažna elektromagnetska polja, neki
bežični senzori na 2,4 GHz, visokonaponski vodovi
dalekovoda, električni motori, pećnice, mikrovalne pećnice,
bežični telefoni na 2,4 GHz i pristupne točke za bežični LAN.
Dinamika trčanja
Možete upotrijebiti kompatibilan Forerunner uređaj uparen s
HRM-Tri dodatnom opremom drugom dodatnom opremom za
dinamiku trčanja kako biste dobili povratne informacije o svojoj
trkačkoj formi u stvarnom vremenu. Ako je vaš Forerunner
uređaj isporučen s HRM-Tri dodatnom opremom, uređaji su već
upareni.
Dodatna oprema za dinamiku trčanja ima brzinomjer koji mjeri
pokrete prsnog koša kako bi izračunao šest parametara trčanja.
Kadenca: Kadenca je broj koraka u minuti. Prikazuje ukupan
broj koraka (lijevom i desnom nogom).
Vertikalna oscilacija: Vertikalna oscilacija je odskakivanje dok
trčite. Prikazuje okomito kretanje vašeg trupa koje se mjeri u
centimetrima.
Vrijeme dodira s tlom: Vrijeme dodira s tlom je količina
vremena u svakom koraku koju provedete na tlu tijekom
trčanja. Mjeri se u milisekundama.
NAPOMENA: Vrijeme dodira s tlom i balans vremena dodira
s tlom nisu dostupni tijekom hodanja.
Balans vremena dodira s tlom: Balans vremena dodira s tlom
pokazuje balans dodira s tlom lijeve i desne noge za vrijeme
trčanja. Prikazuje se kao postotak. Primjerice, 53,2 i strelica
koja pokazuje lijevo ili desno.
Duljina koraka: Duljina koraka je duljina izmjerena od jednog
mjesta dodira s tlom do drugog. Mjeri se u metrima.
Omjer vertikalne oscilacije: Omjer vertikalne oscilacije je
vertikalna oscilacija u odnosu na duljinu koraka. Prikazuje se
kao postotak. Manji broj obično ukazuje na bolju trkačku
formu.
Trening s dinamikom trčanja
Ako želite vidjeti dinamiku trčanja, najprije morate staviti
HRM-Run™ dodatnu opremu, HRM-Tri dodatnu opremu ili
Running Dynamics Pod i upariti ih sa svojim uređajem
(Uparivanje ANT+ senzora, stranica 23).
Ako je vaš Forerunner uređaj isporučen s monitorom pulsa,
uređaji su već upareni i Forerunner je postavljen tako da
prikazuje dinamiku trčanja.
1 Odaberite START i odaberite aktivnost trčanja.
2 Odaberite START.
3 Krenite na trčanje.
4 Prijeđite na zaslone s dinamikom trčanja kako biste vidjeli
svoju metriku.
5 Po potrebi držite pritisnutim gumb UP kako biste uredili način
pojavljivanja podataka o dinamici trčanja.
Skala boja i podaci o dinamici trčanja
Zasloni dinamike trčanja prikazuju skalu boja za primarnu metriku. Kao primarnu metriku možete postaviti prikaz kadence, vertikalne
oscilacije, balansa vremena dodira s tlom ili omjera vertikalne oscilacije. Skala boja uspoređuje podatke o vašoj dinamici trčanja s
podacima drugih trkača. Zone boja određuju se na temelju percentila.
Garmin je proučavao mnogo trkača različitih razina. Podaci u crvenoj ili narančastoj zoni tipični su za neiskusne ili sporije trkače.
Podaci u zelenoj, plavoj ili ljubičastoj zoni tipični su za iskusne ili brže trkače. Iskusni su trkači kraće u dodiru s tlom, imaju manje
vertikalne oscilacije i veću kadencu od neiskusnih trkača. Međutim, visoki trkači u pravilu imaju malo nižu kadencu, dulji korak i malo
veću vertikalnu oscilaciju. Omjer vertikalne oscilacije prikazuje vašu vertikalnu oscilaciju podijeljenu s duljinom vašeg koraka. Nije
povezana s visinom.
Dodatne informacije o dinamici trčanja potražite na web-mjestu www.garmin.com/runningdynamics. Dodatne teorije i tumačenja
podataka o dinamici trčanja potražite u renomiranim izdanjima ili web-stranicama o trčanju.
Zona boje
Percentil u zoni Raspon kadence Raspon dodira s tlom
Ljubičasta
> 95
> 183 k/min
< 218 ms
Plava
70 – 95
174 – 183 k/min
218 – 248 ms
Zelena
30 – 69
164 – 173 k/min
249 – 277 ms
Narančasta 5 – 29
153 – 163 k/min
278 – 308 ms
Crvena
< 153 k/min
> 308 ms
<5
Podaci o balansu vremena dodira s tlom
Balans vremena dodira s tlom mjeri simetriju trčanja, a prikazuje se kao postotak vašeg ukupnog vremena dodira s tlom. Primjerice,
51,3 % i strelica okrenuta ulijevo pokazuju da je vrijeme dodira s tlom trkača veće za lijevu nogu. Ako zasloni s podacima prikazuju
dva broja, primjerice 48 – 52, 48 % se odnosi na lijevu, a 52 % na desnu nogu.
Zona boje
Crvena
Narančasta
Zelena
Narančasta
Crvena
Simetrija
Loše
Slabije
Dobro
Slabije
Loše
Postotak drugih trkača
5%
25 %
40 %
25 %
5%
Balans vremena dodira s tlom > 52,2 % L 50,8 – 52,2 % L 50,7 % L – 50,7 % D 50,8 – 52,2 % D > 52,2 % D
Tijekom razvoja i testiranja dinamike trčanja tvrtka Garmin ustanovila je da kod nekih trkača postoji veza između ozljeda i većeg
disbalansa. Za mnogo trkača prilikom trčanja uzbrdo ili nizbrdo balans vremena dodira s tlom odmiče od omjera 50 – 50. Mnogi
treneri trčanja smatraju da je simetrično trčanje dobro. Elitni trkači trče brzo i uravnoteženo.
12
Funkcije mjerenja pulsa
Za vrijeme trčanja možete gledati skalu boja ili podatkovno polje ili po dovršetku trčanja pregledati sažetak na svom Garmin Connect
računu. Kao i drugi podaci o dinamici trčanja, balans vremena dodira s tlom kvantitativno je mjerenje koje vam može pomoći naučite
nešto novo o načinu na koji trčite.
Vertikalna oscilacija i omjer vertikalne oscilacije
Rasponi podataka za vertikalnu oscilaciju i omjer vertikalne oscilacije blago se razlikuju ovisno o senzoru i tome nalazi li se na
prsima (dodatna oprema HRM-Tri ili HRM-Run) ili na struku (dodatna oprema Running Dynamics Pod).
Zona boje
Percentil u zoni Raspon vertikalne
oscilacije za mjerenje
pulsa na prsima
Raspon vertikalne
oscilacije za mjerenje
pulsa na struku
Omjer vertikalne oscilacije Omjer vertikalne oscilacije
za mjerenje pulsa na
za mjerenje pulsa na
prsima
struku
Ljubičasta
> 95
< 6,4 cm
< 6,8 cm
< 6,1 %
< 6,5%
Plava
70 – 95
6,4 – 8,1 cm
6,8 – 8,9 cm
6,1 – 7,4 %
6,5 – 8,3 %
Zelena
30 – 69
8,2 – 9,7 cm
9,0 – 10,9 cm
7,5 – 8,6 %
8,4 – 10,0 %
Narančasta 5 – 29
9,8 – 11,5 cm
11,0 – 13,0 cm
8,7 – 10,1 %
10,1 – 11,9 %
Crvena
> 11,5 cm
> 13,0 cm
> 10,1 %
> 11,9 %
<5
Savjeti za rješavanje problema s podacima o dinamici
trčanja
Ako se podaci o dinamici trčanja ne prikazuju, isprobajte ove
savjete.
• Provjerite imate li dodatnu opremu koja mjeri dinamiku
trčanja kao što je HRM-Tri dodatna oprema.
Na prednjoj strani modula dodatne opreme s dinamikom
trčanja nalazi se .
• Ponovno prema uputama uparite dodatnu opremu koja mjeri
dinamiku trčanja i Forerunner uređaj.
• Ako se podaci o dinamici trčanja prikazuju samo kao nule,
provjerite je li dodatna oprema ispravno okrenuta.
NAPOMENA: Vrijeme i balans dodira s tlom prikazuje se
samo kada trčite. Ne izračunava se kada hodate.
Mjerenje performansi
Mjerenja performansi predstavljaju procjene koje vam mogu
pomoći da pratite i razumijete svoje treninge i rezultate na
utrkama. Za ova je mjerenja potrebno nekoliko aktivnosti uz
mjerenje pulsa na zapešću ili kompatibilan senzor pulsa na
prsima. Za mjerenje biciklističkih performansi potreban je senzor
pulsa i mjerač snage.
Ove procjene pruža i omogućuje Firstbeat. Dodatne informacije
potražite na web-mjestu www.garmin.com/physio.
Opterećenje treniranja: Opterećenje treniranja je zbroj
mjerenja povećanja potrošnje kisika nakon vježbanja (EPOC)
u proteklih 7 dana. EPOC procjenjuje koliko je energije
vašem tijelu potrebno za oporavak nakon vježbanja.
Predviđeno vrijeme utrke: Vaš uređaj upotrebljava povijest
treniranja, procjenu maksimalnih vrijednosti VO2 i izvore
objavljenih podataka kako bi dao ciljno vrijeme utrke na
temelju vašeg trenutne kondicije. Procjena isto tako
pretpostavlja da ste dovršili odgovarajući trening za utrku.
Pojedinosti o testu stresa na temelju varijabilnosti pulsa: Za
test stresa na temelju varijabilnosti pulsa potreban je Garmin
senzor pulsa na prsima. Uređaj bilježi oscilacije pulsa dok
mirno stojite 3 minute. To je mjera ukupne razine stresa kojoj
ste izloženi. Ljestvica ima vrijednosti od 1 do 100, a male
vrijednosti pokazuju nisku razinu stresa.
Stanje performansi: Stanje performansi je procjena u stvarnom
vremenu koja se izračunava nakon što ste se 6 do 20 minuta
bavili aktivnošću. Može se dodati kao podatkovno polje pa
svoje stanje performansi možete pregledavati i u drugom
dijelu aktivnosti. Uspoređuje vašu trenutnu kondiciju s vašom
prosječnom kondicijom.
Funkcionalni prag snage (FTP): Za procjenjivanje
funkcionalnog praga snage (FTP) uređaj koristi podatke iz
korisničkog profila koje ste unijeli u početnom postavljanju.
Preciznije mjerenje dobit ćete ako izvedete navođeni test.
Laktatni prag: Za laktatni prag potreban je senzor pulsa na
prsima. Laktatni prag je točka u kojoj se vaši mišići brzo
umaraju. Vaš uređaj mjeri laktatni prag pomoću podataka o
pulsu i tempa.
Isključivanje obavijesti o performansama
NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima.
Uređaj tek nakon nekoliko dovršenih aktivnosti može predvidjeti
vašu izvedbu.
Status treniranja: Status treniranja pokazuje kako treniranje
utječe na kondiciju i izvedbu. Status treniranja temelji se na
promjenama opterećenja treniranja i maksimalnog VO2 u
duljem vremenskom razdoblju.
maksimalni VO2: Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika
(u mililitrima) koji možete potrošiti u minuti po kilogramu
tjelesne težine pri maksimalnom opterećenju. Uređaj
prilagođava vrijednosti maksimalnog VO2 na temelju
temperature i nadmorske visine, primjerice kada se
aklimatizirate na okruženje s visokom temperaturom ili na
veliku nadmorsku visinu.
Vrijeme oporavka: Vrijeme oporavka pokazuje vrijeme
preostalo do vašeg potpunog oporavka kada ćete biti
spremni za sljedeće naporno vježbanje.
Funkcije mjerenja pulsa
Obavijesti o performansama uključene su prema zadanim
postavkama. Neke su obavijesti o performansama upozorenja
koja se pojavljuju po dovršetku aktivnosti. Neke se obavijesti o
performansama pojavljuju tijekom aktivnosti ili kada se izvrši
novo mjerenje performansi, npr. nova procjena maksimalnog
VO2.
1 Na izgledu satu držite .
2 Odaberite Postavke > Fiziološka mjerenja > Obavijesti o
performansama.
3 Odaberite opciju.
Automatsko otkrivanje mjerenja performansi
Funkcija Automatsko prepoznavanje uključena je prema
zadanim postavkama. Uređaj može automatski prepoznati
maksimalni puls i laktatni prag tijekom aktivnosti. Kad je uparen
s kompatibilnim mjeračem snage, uređaj može automatski
prepoznati i vaš funkcionalni prag snage (FTP) tijekom
aktivnosti.
NAPOMENA: Uređaj prepoznaje maksimalni puls samo ako je
puls veći od vrijednosti koju ste postavili u svom korisničkom
profilu.
13
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Fiziološka mjerenja > Automatsko
prepoznavanje.
3 Odaberite opciju.
Status treniranja
Status treniranja pokazuje kako treniranje utječe na razinu
kondicije i izvedbu. Status treniranja temelji se na promjenama
opterećenja treniranja i maksimalnog VO2 u duljem
vremenskom razdoblju. Pomoću statusa treniranja planirajte
buduće treninge i nastavite poboljšavati svoju razinu kondicije.
Pri vrhuncu: Ako ste pri vrhuncu, to znači da se nalazite na
razini idealnoj za utrkivanje. Nedavno smanjenje opterećenja
treniranja omogućuje vašem tijelu da se oporavi i potpuno
nadoknadi prethodno treniranje. Stanje pri vrhuncu može se
održati samo kratko vrijeme pa planirajte unaprijed.
Produktivno: Uz trenutno opterećenje treniranja vaša se razina
kondicije i performanse kreću u pravom smjeru. Za
održavanje razine kondicije trebali biste u treniranje uključiti
planirana razdoblja za oporavak.
Održavanje: Trenutno opterećenje treniranja dovoljno je za
održavanje razine kondicije. Ako želite poboljšanje, neka vam
vježbe budu raznolikije ili povećajte volumen treniranja.
Oporavak: Lagano opterećenje treniranja omogućuje oporavak
vašeg tijela i neophodno je tijekom dugih razdoblja napornog
treniranja. Kada budete spremni, ponovno se možete vratiti
na treniranje s većim opterećenjem.
Neproduktivno: Opterećenje treniranja je na dobroj razini, no
vaša se kondicija smanjuje. Vaše se tijelo možda pokušava
oporaviti pa obratite pozornost na svoje ukupno zdravlje,
uključujući stres, prehranu i odmor.
Smanjenje kondicije zbog nevježbanja: Smanjenje kondicije
zbog nevježbanja javlja se kada tjedan ili dulje trenirate
mnogo manje od uobičajenog i ono utječe na razinu vaše
kondicije. Ako želite poboljšanje, povećajte opterećenje
treniranja.
Prenaporna aktivnost: Vaše je opterećenje treniranja vrlo
visoko i kontraproduktivno. Vašem je tijelu potreban odmor.
Dajte si vremena za oporavak i u raspored uključite vrijeme s
lakšim opterećenjem treniranja.
Nema statusa: Za utvrđivanje statusa treniranja uređaj mora
jedan ili dva tjedna bilježiti podatke o treniranju, uključujući
aktivnosti s maksimalnim VO2 za trčanje ili biciklizam.
Savjeti za dobivanje statusa treniranja
Funkcija statusa treniranja ovisi o ažuriranim procjenama vaše
razine kondicije, uključujući najmanje dva mjerenja maksimalnog
VO2 tjedno. Procjena vašeg maksimalnog VO2 ažurira se nakon
trčanja na otvorenom ili vožnji s mjeračem snage tijekom kojih
vaš puls na nekoliko minuta dosegne najmanje 70 % vašeg
maksimalnog pulsa. Aktivnosti terenskog trčanja i trčanja u
zatvorenom ne generiraju procjenu maksimalnog VO2 radi
očuvanja točnosti trenda vaše razine kondicije.
Kako biste u potpunosti iskoristili funkciju statusa treniranja,
isprobajte ove savjete.
• Najmanje dvaput tjedno trčite ili vozite na otvorenom uz
mjerač snage i dosegnite puls viši od 70 % vašeg
maksimalnog pulsa na najmanje 10 minuta.
Status treniranja bit će dostupan nakon što uređaj koristite
tjedan dana.
• Zabilježite sve svoje fitness aktivnosti na ovom uređaju ili
omogućite funkciju Physio TrueUp™, kako bi vaš uređaj učio
o vašim performansama.
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2
Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji
možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri
maksimalnom opterećenju. Drugim riječima, maksimalni VO2
14
pokazatelj je vaših sportskih performansi i trebao bi se
povećavati usporedno s povećanjem vaše razine kondicije. Za
Forerunner uređaj potrebno je mjerenje pulsa na zapešću ili
kompatibilan senzor pulsa na prsima kako bi mogao prikazati
procijenjene maksimalne vrijednosti VO2. Uređaj ima različite
procijenjene maksimalne vrijednosti VO2 za trčanje i vožnju
bicikla. Kako biste dobili preciznu procjenu maksimalnog VO2,
morate nekoliko minuta na umjerenoj razini intenziteta trčati na
otvorenom uz GPS ili voziti bicikl s kompatibilnim mjeračem
snage.
Procjena maksimalnog VO2 na uređaju se pojavljuje kao broj,
opis i položaj na skali boja. Dodatne pojedinosti o procjeni
maksimalnog VO2, uključujući i kondicijsku dob, možete vidjeti
na Garmin Connect računu. Kondicijska vam dob govori kakva
je vaša kondicija u usporedbi s osobom istog spola i različite
dobi. Kako vježbate, tako se vaša kondicijska dob s vremenom
smanjuje.
Ljubičasta
Izvanredno
Plava
Izvrsno
Zelena
Dobro
Narančasta
Slabije
Crvena
Loše
Podatke o maksimalnom VO2 pruža tvrtka FirstBeat. Analiza
maksimalnog VO2 prikazuje se uz dopuštenje ustanove The
Cooper Institute . Informacije potražite u dodatku (Standardne
vrijednosti maksimalnog VO2, stranica 36) i posjetite adresu
www.CooperInstitute.org.
®
Vrijeme oporavka
Možete koristiti svoj Garmin uređaj u kombinaciji s monitorom
pulsa na zapešću ili kompatibilnim monitorom pulsa na prsima
za prikaz vremena preostalog do vašeg potpunog oporavka
kada ste spremni za sljedeće vježbanje.
NAPOMENA: Preporuka vremena oporavka temelji se na
procjeni maksimalnog VO2 i u početku se može činiti
nepreciznom. Uređaj tek nakon nekoliko dovršenih aktivnosti
može predvidjeti vašu izvedbu.
Vrijeme oporavka prikazuje se odmah nakon aktivnosti. Vrijeme
se odbrojava do optimalnog trenutka za novo vježbanje.
Prikaz vremena oporavka
Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog
profila (Postavljanje korisničkog profila, stranica 7) i postavite
maksimalni puls (Postavljanje zona pulsa, stranica 7).
1 Krenite na trčanje.
2 Nakon trčanja odaberite Spremi.
Pojavljuje se vrijeme oporavka. Najdulje vrijeme je 4 dana.
NAPOMENA: Na izgledu sata odaberite UP ili DOWN za
prikaz widgeta za performanse i odaberite START za
kretanje kroz mjerenja performansi kako biste vidjeli svoje
vrijeme oporavka.
Puls oporavka
Ako trenirate s monitorom pulsa na zapešću ili kompatibilnim
monitorom pulsa na prsima, nakon svake aktivnosti možete
provjeriti vrijednost pulsa za vrijeme oporavka. Puls za vrijeme
oporavka izračunava se kao razlika između trenutnog pulsa i
pulsa izmjerenog dvije minute nakon završetka vježbanja. Na
Funkcije mjerenja pulsa
primjer, zaustavili ste mjerač nakon tipične runde trčanja. Vaš
puls iznosi 140 otk./ min. Nakon dvije minute bez aktivnosti ili
hlađenja, vaš puls je 90 otk./min. Vaš puls za vrijeme oporavka
iznosi 50 otk./min (140 manje 90). Neka istraživanja povezuju
puls za vrijeme oporavka i zdravlje kardiološkog sustava. Veće
vrijednosti u pravilu znače zdravije srce.
SAVJET: Za najbolje rezultate dvije minute koje su potrebne
uređaju da izračuna vaš puls za vrijeme oporavka trebali biste
mirovati. Nakon što se pojavi ova vrijednost, aktivnost možete
spremiti ili odbaciti.
Efekt vježbanja možete dodati kao podatkovno polje na jedan od
svojih zaslona za treniranje kako biste tijekom aktivnosti pratili
svoje mogućnosti.
Zona boje
Efekt vježbanja Aerobna korist Anaerobna
korist
Od 0,0 do 0,9
Nema koristi.
Od 1,0 do 1,9
Minimalna korist. Minimalna korist.
Od 2,0 do 2,9
Održava vašu
aerobnu
kondiciju.
Od 3,0 do 3,9
Poboljšava vašu Poboljšava vašu
aerobnu
anaerobnu
kondiciju.
kondiciju.
Od 4,0 do 4,9
Izrazito poboljšava vašu
aerobnu
kondiciju.
Izrazito poboljšava vašu
anaerobnu
kondiciju.
5,0
Prenaporna
aktivnost koja
bez dovoljno
vremena za
oporavak može
biti štetna.
Prenaporna
aktivnost koja
bez dovoljno
vremena za
oporavak može
biti štetna.
Opterećenje treniranja
Opterećenje treniranja pokazuje ukupan volumen treniranja u
proteklih sedam dana. To je zbroj mjerenja povećanja potrošnje
kisika nakon vježbanja (EPOC) u proteklih sedam dana. Mjerač
pokazuje je li vaše trenutno opterećenje nisko, visoko ili
optimalno za održavanje ili poboljšavanje vaše trenutne razine
kondicije. Optimalni se raspon utvrđuje na temelju vaše
individualne razine kondicije i povijesti treniranja. Raspon se
podešava kako se povećavaju ili smanjuju vrijeme treniranja i
intenzitet.
Prikaz predviđenih vremena utrke
Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog
profila (Postavljanje korisničkog profila, stranica 7) i postavite
maksimalni puls (Postavljanje zona pulsa, stranica 7).
Vaš uređaj koristi procjenu maksimalnih vrijednosti VO2 (O
procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 14) i
izvore objavljenih podataka kako bi dao ciljno vrijeme utrke na
temelju vašeg trenutnog fizičkog stanja. Procjena isto tako
pretpostavlja da ste dovršili odgovarajući trening za utrku.
NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima.
Uređaj tek nakon nekoliko utrka može predvidjeti kako ćete
trčati.
1 Za prikaz widgeta za performanse odaberite UP ili DOWN.
2 Za kretanje kroz mjerenja performansi odaberite START.
Predviđena vremena utrke prikazuju se za 5 km, 10 km,
polumaraton i maraton.
O efektu vježbanja
Efekt vježbanja mjeri utjecaj aktivnosti na aerobnu i anaerobnu
kondiciju. Efekt vježbanja akumulira se tijekom aktivnosti. Kako
aktivnost napreduje, vrijednost efekta vježbanja se povećava,
obavještavajući vas kako je aktivnost poboljšala vašu kondiciju.
Efekt vježbanja određuje se prema podacima iz korisničkog
profila, pulsu, trajanju i intenzitetu aktivnosti.
Efekt aerobnog vježbanja pomoću vašeg pulsa mjeri kako
ukupni intenzitet vježbanja utječe na aerobni fitness i utvrđuje je
li vježbanje imalo efekt održavanja ili poboljšavanja razine
kondicije. EPOC prikupljen tijekom vježbanja raspoređuje se u
raspone vrijednosti koji pokazuju vašu razinu kondicije i navike
prilikom treniranja. Ujednačeno vježbanje uz umjereni napor ili
vježbanje koje uključuje dulje intervale (> 180 s) ima pozitivan
utjecaj na vaš aerobni metabolizam i poboljšava efekt aerobnog
vježbanja.
Efekt anaerobnog vježbanja pomoću pulsa i brzine (ili snage)
određuje kako vježbanje utječe na performanse pri vrlo visokom
intenzitetu. Primit ćete vrijednost temeljenu na doprinosu
anaerobnog vježbanja EPOC-u i vrstu aktivnosti. Opetovani
intervali visokog intenziteta u trajanju od 10 do 120 sekundi
imaju naročito koristan utjecaj na vašu anaerobnu sposobnost i
stoga kao rezultat imaju poboljšanje efekta anaerobnog
vježbanja.
Važno je znati da se brojevi za efekt vježbanja (0,0 – 5,0) mogu
činiti neuobičajeno visokima tijekom prvih nekoliko aktivnosti.
Potrebno je nekoliko aktivnosti kako bi uređaj saznao vašu
aerobnu i anaerobnu kondiciju.
Funkcije mjerenja pulsa
Nema koristi.
Održava vašu
anaerobnu
kondiciju.
Tehnologiju mjerenja efekta vježbanja pruža i podržava tvrtka
Firstbeat Technologies Ltd. Dodatne informacije potražite na
web-mjestu www.firstbeat.com.
Pregledavanje razine stresa izračunate na temelju
varijabilnosti pulsa
Kako biste mogli izvesti test stresa na temelju varijabilnosti
pulsa (HRV), prvo morate staviti Garmin monitor pulsa na
prsima i upariti ga sa svojim uređajem (Uparivanje ANT+
senzora, stranica 23).
Razina stresa izračunata na temelju varijabilnosti pulsa rezultat
je trominutnog testa koji se izvodi tako da Forerunner analizira
oscilacije vašeg pulsa dok mirno stojite kako bi utvrdio ukupnu
razinu stresa kojoj ste izloženi. Vježbanje, spavanje, prehrana i
općenito stres kojem ste izloženi u svakodnevnom životu utječu
na rezultat. Vrijednosti razine stresa kreću se u rasponu od 1 do
100, gdje 1 predstavlja vrlo nisku, a 100 vrlo visoku razinu
stresa. Ako znate svoj izračun naprezanja, možete odrediti je li
vrijeme za naporno vježbanje ili jogu.
SAVJET: Tvrtka Garmin preporučuje da mjerenje razine stresa
izvodite prije vježbanja, svaki dan u otprilike isto vrijeme i pod
istim uvjetima. Prethodne rezultate možete vidjeti na Garmin
Connect računu.
1 Odaberite START > DOWN > HRV naprez. > START.
2 Pratite upute na zaslonu.
Stanje performansi
Dok dovršavate aktivnost kao što su trčanje ili vožnja biciklom,
funkcija stanja performansi analizira vaš tempo, puls i oscilacije
pulsa i u stvarnom vremenu daje procjenu stanja vaših
performansi u usporedbi s vašom prosječnom kondicijom. To je
vrijednost koja je približna stvarnom odstupanju od procjene
osnovnog maksimalnog VO2 izražena u postocima.
Vrijednosti stanja performansi kreću se od -20 do +20. Nakon
prvih 6 do 20 minuta aktivnosti, na zaslonu uređaja prikazat će
se vaše stanje performansi. Primjerice, rezultat veći od 5 znači
da ste odmorni, svježi i spremni za dobro trčanje ili vožnju.
Stanje performansi možete dodati kao podatkovno polje na
jedan od svojih zaslona za treniranje kako biste tijekom
aktivnosti pratili svoje mogućnosti. Stanje performansi također
može biti i pokazatelj razine umora, posebno na kraju dugog
trčanja ili vožnje.
NAPOMENA: Kako bi procjene maksimalnog VO2 i vaših
trkačkih ili biciklističkih mogućnosti bile točne, uređaju su
15
potrebni podaci o nekoliko trčanja ili vožnji s monitorom pulsa (O
procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 14).
Pregledavanje stanja performansi
Za ovu je funkciju potrebno mjerenje pulsa na zapešću ili
kompatibilan monitor pulsa na prsima.
1 Dodajte Stanje performansi na zaslon s podacima
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 25).
2 Krenite na trčanje ili vožnju bicikla.
Nakon 6 do 20 minuta pojavit će se podatak o stanju
performansi.
3 Prijeđite na zaslon s podacima kako biste tijekom trčanja ili
vožnje mogli pratiti stanje performansi.
Laktatni prag
Laktatni prag je razina intenziteta vježbanja na kojoj se laktati
(mliječna kiselina) počinju nakupljati u krvi. U trčanju je to
procijenjena razina napora ili tempa. Kada trkač prijeđe taj prag,
počinje se brže umarati. Za iskusne trkače to se obično događa
na otprilike 90 % maksimalnog pulsa pri tempu trčanja u
rasponu između utrke od 10 km i polumaratona. Za prosječne
trkače laktatni prag često se dostigne prilično ispod 90 %
maksimalnog pulsa. Ako znate svoj laktatni prag, možete
odrediti koliko intenzivno trenirati ili kada ubrzati za vrijeme
utrke.
Ako već znate vrijednost pulsa pri kojem dostižete svoj laktatni
prag, možete ga unijeti u postavke svog korisničkog profila
(Postavljanje zona pulsa, stranica 7).
Izvođenje navođenog testa za određivanje laktatnog praga
Za ovu je funkciju potreban Garmin monitor pulsa. Kako biste
mogli izvesti navođeni test, prvo morate staviti monitor pulsa i
upariti ga sa svojim uređajem (Uparivanje ANT+ senzora,
stranica 23).
Za procjenu laktatnog praga uređaj koristi podatke iz korisničkog
profila koje ste unijeli u početnom postavljanju i procjenu
maksimalnog VO2. Uređaj će automatski odrediti vaš laktatni
prag tijekom trčanja ujednačenim, visokim intenzitetom s
mjerenjem pulsa.
SAVJET: Kako bi procjene maksimalnog pulsa i maksimalnog
VO2 bile točne, uređaju su potrebni podaci o nekoliko trčanja s
monitorom pulsa. Ako nailazite na probleme s određivanjem
laktatnog praga, pokušajte ručno spustiti maksimalni puls.
1 Na satu odaberite START.
2 Odaberite aktivnost za trčanje na otvorenom.
Za dovršavanje testa potreban je GPS.
3 Držite .
4 Odaberite Trening > Laktatni prag.
5 Pokrenite mjerač vremena i pratite upute na zaslonu.
Nakon što počnete trčati, uređaj će prikazati trajanje svakog
koraka, cilj i trenutne podatke o pulsu. Po dovršetku testa
prikazat će se poruka.
6 Kad završite s navođenim testom, zaustavite mjerač vremena
i spremite aktivnost.
Ako je ovo vaša prva procjena laktatnog praga, uređaj će od
vas zatražiti da ažurirate zone pulsa prema pulsu pri
laktatnom pragu. Uređaj će od vas kod svake sljedeće
procjene laktatnog praga zatražiti da procjenu prihvatite ili
odbijete.
Dobivanje procjene FTP-a
Kako biste dobili procjenu funkcionalnog praga snage (FTP),
najprije s uređajem morate upariti monitor pulsa na prsima i
mjerač snage (Uparivanje ANT+ senzora, stranica 23) i morate
odrediti procjenu maksimalnog VO2 (O procijenjenim
maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 14).
Za procjenu funkcionalnog praga snage (FTP) uređaj koristi
podatke iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom
16
postavljanju i procjenu maksimalnog VO2. Uređaj će automatski
odrediti vaš funkcionalni prag snage (FTP) tijekom trčanja
ujednačenim, visokim intenzitetom s mjerenjem pulsa i snage.
1 Za prikaz widgeta za performanse odaberite UP ili DOWN.
2 Za kretanje kroz mjerenja performansi odaberite START.
Vaš se procijenjeni FTP pojavljuje kao vrijednost izražena u
vatima po kilogramu, izlaznoj snazi u vatima te položaj na
skali boja.
Ljubičasta
Izvanredno
Plava
Izvrsno
Zelena
Dobro
Narančasta
Slabije
Crvena
Početnik
Informacije potražite u dodatku (FTP ocjene, stranica 37).
NAPOMENA: Kada vas obavijesti o performansama upozore
na novu vrijednost FTP-a, možete odabrati Prihvati za
spremanje novog FTP-a ili Odbij ako želite zadržati trenutni
FTP (Isključivanje obavijesti o performansama, stranica 13).
Provođenje FTP testa
Ako želite provesti test kako biste odredili svoj funkcionalni prag
snage (FTP), najprije s uređajem morate upariti monitor pulsa
na prsima i mjerač snage (Uparivanje ANT+ senzora,
stranica 23) i morate odrediti procjenu maksimalnog VO2 (O
procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 14).
NAPOMENA: FTP test naporna je vježba za koju je potrebno
otprilike 30 minuta. Odaberite praktičnu i najvećim dijelom ravnu
rutu koju ćete odvoziti uz ravnomjerno povećanje opterećenja,
slično kao kod tempiranog treninga.
1 Na satu odaberite START.
2 Odaberite biciklističku aktivnost.
3 Držite .
4 Odaberite Trening > Navođeni test za FTP.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Nakon što počnete voziti, uređaj će prikazati trajanje svakog
koraka, cilj i trenutne podatke o snazi. Po dovršetku testa
prikazat će se poruka.
6 Kad završite s navođenim testom, ohladite se, zaustavite
mjerač vremena i spremite aktivnost.
Vaš se FTP pojavljuje kao vrijednost izražena u vatima po
kilogramu, izlaznoj snazi u vatima te položaj na skali boja.
7 Odaberite opciju:
• Odaberite Prihvati ako želite spremiti novi funkcionalni
prag snage (FTP).
• Odaberite Odbij ako želite zadržati trenutni funkcionalni
prag snage (FTP).
Pametne funkcije
Uparivanje pametnog telefona i uređaja
Kako biste mogli koristiti funkcije povezivanja na Forerunner
uređaju, uređaj mora biti uparen izravno putem aplikacije
Garmin Connect umjesto putem Bluetooth postavki na
pametnom telefonu.
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Garmin Connect.
2 Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m
(33 ft) od uređaja.
3 Odaberite LIGHT kako biste uključili uređaj.
Prilikom prvog uključivanja uređaj se nalazi u načinu rada za
uparivanje.
®
Pametne funkcije
SAVJET: Za ručno otvaranje načina rada za uparivanje
držite LIGHT i odaberite .
4 Odaberite opciju za dodavanje uređaja Garmin Connect
računu:
• Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete s pomoću aplikacije
Garmin Connect, slijedite upute na zaslonu.
• Ako ste već uparivali neki uređaj s aplikacijom Garmin
Connect, u izborniku
ili
odaberite Uređaji tvrtke
Garmin > Dodaj uređaj i pratite upute na zaslonu.
Savjeti za postojeće korisnike aplikacije Garmin
Connect
1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
2 Odaberite Uređaji tvrtke Garmin > Dodaj uređaj.
Omogućavanje Bluetooth obavijesti
Ako želite omogućiti obavijesti, morate upariti Forerunner uređaj
s kompatibilnim mobilnim uređajem (Uparivanje pametnog
telefona i uređaja, stranica 16).
1 Na izgledu sata držite .
2 Odaberite Postavke > Telefon > Pametne obavijesti >
Status > Uključi.
3 Odaberite Tijekom aktivnosti.
4 Odaberite željenu postavku obavijesti.
5 Odaberite željenu postavku zvuka.
6 Odaberite Ne tijekom aktivnosti.
7 Odaberite željenu postavku obavijesti.
8 Odaberite željenu postavku zvuka.
9 Odaberite Pauza prije počet..
10 Odaberite trajanje prikaza nove obavijesti na zaslonu.
Prikaz obavijesti
1 Na zaslonu sata odaberite UP ili DOWN za prikaz widgeta za
obavijesti.
2 Odaberite START.
3 Odaberite obavijest.
4 Odaberite DOWN za više opcija.
5 Odaberite BACK za povratak na prethodni zaslon.
Reprodukcija zvučnih odzivnika na pametnom telefonu
Ako želite postaviti zvučne odzivnike, morate imati pametni
telefon na kojemu je instalirana aplikacija Garmin Connect
uparena s vašim Forerunner uređajem.
Aplikaciju Garmin Connect možete podesiti da za vrijeme vožnje
ili neke druge aktivnosti na vašem pametnom telefonu
reproducira motivirajuće obavijesti o statusu. Zvučni odzivnici
uključuju podatke o broju dionice i vremenu dionice, navigaciji,
snazi, tempu ili brzini i pulsu. Za vrijeme zvučnog odzivnika
aplikacija Garmin Connect utišava osnovne zvukove pametnog
telefona kako bi mogla reproducirati obavijest. Glasnoću možete
podesiti u aplikaciji Garmin Connect.
1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
2 Odaberite Uređaji tvrtke Garmin.
3 Odaberite svoj uređaj.
4 Odaberite Postavke uređaja > Zvučni odzivnici.
Upravljanje obavijestima
Pomoću kompatibilnog pametnog telefona možete upravljati
obavijestima koje se pojavljuju na Forerunner uređaju.
Odaberite opciju:
• Ako upotrebljavate iPhone uređaj, otvorite postavke
obavijesti i odaberite stavke koje će se prikazivati na
uređaju.
®
• Ako koristite pametni telefon sa sustavom Android™, u
aplikaciji Garmin Connect odaberite Postavke > Pametne
obavijesti.
Isključivanje Bluetooth veze s pametnim telefonom
1 Za prikaz izbornika kontrola držite LIGHT.
2 Odaberite kako biste isključili Bluetooth vezu s pametnim
telefonom na svom Forerunner uređaju.
Upute o isključivanju Bluetooth bežične tehnologije na svom
mobilnom uređaju potražite u korisničkom priručniku
mobilnog uređaja.
Uključivanje i isključivanje upozorenja o povezivanju s
pametnim telefonom
Forerunner uređaj možete podesiti da vas upozori kada se
upareni pametni telefon putem Bluetooth bežične tehnologije
povezuje ili prekida vezu.
NAPOMENA: Upozorenja o povezivanju s pametnim telefonom
zadano su isključena.
1 Na izgledu satu držite .
2 Odaberite Postavke > Telefon > Upozorenja.
Pronalaženje izgubljenog mobilnog uređaja
Pomoću ove funkcije možete pronaći izgubljeni mobilni uređaj
koji je uparen pomoću Bluetooth bežične tehnologije i koji se
trenutno nalazi u dometu.
1 Za prikaz izbornika kontrola držite LIGHT.
2 Odaberite .
Forerunner uređaj počinje tražiti vaš upareni mobilni uređaj.
S vašeg će se mobilnog uređaja začuti zvučno upozorenje, a
snaga Bluetooth signala prikazivat će se na zaslonu
Forerunner uređaja. Kako se budete približavali svom
mobilnom uređaju, povećavat će se snaga Bluetooth signala.
3 Za prekid traženja odaberite BACK.
Widgeti
Vaš se uređaj isporučuje s prethodno učitanim widgetima koji
omogućuju brz pregled podataka. Nekim je widgetima potrebna
Bluetooth veza s kompatibilnim pametnim telefonom.
Neki se widgeti zadano ne mogu vidjeti. Njih ručno možete
dodati u petlju widgeta.
ABC: Prikazuje kombinirane podatke visinomjera, barometra i
kompasa.
Alternativne vremenske zone: Prikazuje trenutno vrijeme u
dodatnim vremenskim zonama.
Kalendar: Prikazuje predstojeće sastanke iz kalendara vašeg
pametnog telefona.
Kalorije: Prikazuje podatke o kalorijama za trenutni dan.
Kompas: Prikazuje elektronički kompas.
Kontrole: Omogućuju uključivanje i isključivanje Bluetooth veze
i funkcija, uključujući Bez ometanja, Pronađi moj telefon i
ručnu sinkronizaciju.
Praćenje psa: Prikazuje podatke o lokaciji psa ako ste s
Forerunner uređajem uparili kompatibilni uređaj za praćenje
pasa.
Broj katova na koje ste se popeli: Prati broj katova na koje ste
se popeli i napredak prema cilju.
Golf: Prikazuje informacije o golfu za zadnju rundu.
Puls: Prikazuje trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./min) i
grafikon pulsa.
Minute intenzivnog vježbanja: Bilježi trajanje umjerenih i
intenzivnih aktivnosti, ciljni broj minuta intenzivnog vježbanja
u tjednu i napredak prema postavljenom cilju.
inReach kontrole: Omogućuje slanje poruka na uparenom
inReach uređaju.
®
Pametne funkcije
17
Zadnja aktivnost: Prikazuje kratak sažetak zadnje zabilježene
aktivnosti, primjerice, zadnjeg trčanja, vožnje biciklom ili
plivanja.
Zadnji sport: Prikazuje kratak sažetak zadnjeg zabilježenog
sporta.
Upravljanje glazbom: Kontrole playera glazbe vašeg pametnog
telefona.
Moj dan: Prikazuje dinamički sažetak vaših aktivnosti za dan.
Mjerenja uključuju mjerene aktivnosti, minute intenzivnog
vježbanja, katove na koje ste se popeli, korake, potrošene
kalorije i još mnogo toga.
Obavijesti: Upozorava vas na dolazne pozive, poruke,
ažuriranja statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga,
ovisno o postavkama obavijesti na pametnom telefonu.
Performanse: Prikazuje vaš trenutačni status treniranja,
opterećenje treniranja, procijenjene maksimalne vrijednosti
VO2, vrijeme za oporavak, procjenu FTP-a, laktatni prag i
predviđeno vrijeme utrke.
Koraci: Prati dnevni broj prijeđenih koraka, ciljni broj koraka i
podatke za prethodne dane.
Stres: Prikazuje vašu trenutnu razinu stresa i grafikon razine
stresa. Možete izvoditi vježbe disanja kako biste se lakše
opustili.
Izlazak i zalazak sunca: Prikazuje vremena izlaska i zalaska
sunca te vrijeme građanskog sumraka.
VIRB kontrole: Osigurava kontrole za upravljanje kamerom ako
ste uparili VIRB uređaj i svoj Forerunner.
Vrijeme: Prikazuje trenutnu temperaturu i vremensku prognozu.
Nišan za luk Xero™: Prikazuje informacije o lokaciji lasera kada
je nišan za luk Xero uparen s vašim Forerunner uređajem.
Pregledavanje widgeta
Vaš se uređaj isporučuje s prethodno učitanim widgetima koji
omogućuju brz pregled podataka. Nekim je widgetima potrebna
Bluetooth veza s kompatibilnim pametnim telefonom.
• Na satu odaberite UP ili DOWN za prikaz widgeta.
Dostupni su widgeti za mjerenje pulsa i praćenje aktivnosti.
Widgetu za performanse potrebni su podaci o nekoliko
aktivnosti s mjerenjem pulsa i aktivnosti na otvorenom s
GPS-om.
• Odaberite START za prikaz dodatnih opcija i funkcija
widgeta.
Prikaz izbornika kontrola
Izbornik kontrola sadrži opcije, uključujući uključivanje uređaja,
način rada bez ometanja, zaključavanje tipki i isključivanje
uređaja.
NAPOMENA: Opcije možete dodavati, uklanjati ih i mijenjati im
redoslijed u izborniku kontrola (Prilagođavanje izbornika
kontrola, stranica 18).
1 Na bilo kojem zaslonu držite LIGHT.
2 Za kretanje opcijama odaberite UP ili DOWN.
Prilagođavanje izbornika kontrola
U izborniku kontrola možete dodavati, uklanjati i mijenjati
redoslijed opcija izbornika prečaca (Prikaz izbornika kontrola,
stranica 18).
18
1
2
3
4
Na izgledu sata držite .
Odaberite Postavke > Kontrole.
Odaberite prečac koji želite prilagoditi.
Odaberite opciju:
• Odaberite Promijeni redoslijed kako biste promijenili
lokaciju prečaca u izborniku kontrola.
• Odaberite Ukloni kako biste prečac uklonili iz izbornika
kontrola.
5 Po potrebi odaberite Dodaj novo kako biste u izbornik
kontrola dodali još jedan prečac.
Pregled widgeta za vremensku prognozu
Funkciji vremena potrebna je Bluetooth veza s kompatibilnim
pametnim telefonom.
1 Na zaslonu sata odaberite UP ili DOWN za prikaz widgeta za
vremensku prognozu.
2 Za prikaz podataka o vremenu za svaki sat odaberite
START.
3 Za prikaz podataka o vremenu za svaki dan odaberite
DOWN.
Upravljanje glazbom
Funkciji upravljanja glazbom potrebna je Bluetooth veza s
kompatibilnim pametnim telefonom.
1 Na satu držite LIGHT.
2 Odaberite .
3 Za upravljanje glazbom odaberite UP ili DOWN.
Bluetooth – funkcije povezivosti
Uređaj Forerunner može se pohvaliti s nekoliko Bluetooth
funkcija povezivosti namijenjenih vašem kompatibilnom
pametnom telefonu dostupnih putem aplikacije Garmin Connect.
Prijenosi aktivnosti: Automatski šalje vašu aktivnost u
aplikaciju Garmin Connect čim završite sa snimanjem te
aktivnosti.
Zvučni odzivnici: Omogućuje aplikaciji Garmin Connect
reprodukciju obavijesti o statusu, kao što su vrijeme prolaza i
drugi podaci, na pametnom telefonu tijekom trčanja ili druge
aktivnosti.
Bluetooth senzori: Omogućuje vam da povežete senzore
kompatibilne s uslugom Bluetooth kao što je senzor pulsa.
Connect IQ: Omogućuje vam proširivanje funkcija uređaja
novim izgledima sata, widgetima, aplikacijama i podatkovnim
poljima.
Pronađi moj telefon: Pronalazi vaš pametni telefon koji je
uparen s vašim Forerunner uređajem i trenutačno unutar
dometa.
Pronađi moj sat: Pronalazi vaš izgubljeni Forerunner uređaj koji
je uparen s pametnim telefonom i trenutačno unutar dometa.
GroupTrack: Omogućuje praćenje drugih kontakata u grupi uz
LiveTrack izravno na zaslonu i u stvarnom vremenu.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
Upravljanje glazbom: Omogućuje upravljanje playerom glazbe
pametnog telefona.
Telefonske obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona
na vašem Forerunner uređaju.
Interakcija u društvenim medijima: Omogućuje vam
objavljivanje nove obavijesti na omiljenoj društvenoj mreži
kad prenesete aktivnost u aplikaciju Garmin Connect.
Nadogradnja softvera: Omogućuje nadogradnju softvera
uređaja.
Pametne funkcije
Ažuriranja vremena: Šalje vremenske uvjete i obavijesti na vaš
uređaj u stvarnom vremenu.
Preuzimanje vježbanja i staza: Omogućuje vam pregledavanje
i preuzimanje vježbanja i staza u aplikaciji Garmin Connect i
njihov prijenos na vaš uređaj bežičnim putem.
Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Garmin
Connect
Ako želite nadograditi softver uređaja s pomoću aplikacije
Garmin Connect, morate imati Garmin Connect račun i upariti
uređaj i kompatibilan pametni telefon (Uparivanje pametnog
telefona i uređaja, stranica 16).
Sinkronizirajte uređaj i aplikaciju Garmin Connect (Ručna
sinkronizacija podataka s aplikacijom Garmin Connect,
stranica 19).
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Connect
nadogradnju automatski šalje na vaš uređaj.
Ručna sinkronizacija podataka s aplikacijom Garmin
Connect
1 Za prikaz izbornika kontrola držite LIGHT.
2 Odaberite .
Pokretanje GroupTrack sesije
Ako želite započeti GroupTrack sesiju, morate imati Garmin
Connect račun, kompatibilan pametni telefon i aplikaciju Garmin
Connect Mobile.
Ove se upute odnose na pokretanje GroupTrack sesije pomoću
uređaja Forerunner. Ako vaši kontakti imaju druge kompatibilne
uređaje, možete ih vidjeti na karti. Drugi uređaji možda neće
moći na karti prikazati GroupTrack vozače.
1 Izađite van i uključite uređaj Forerunner.
2 Uparite pametni telefon i uređaj Forerunner (Uparivanje
pametnog telefona i uređaja, stranica 16).
3 Na uređaju Forerunner držite pritisnutom tipku i odaberite
Postavke > GroupTrack > Prikaži na karti kako biste na
zaslonu s kartom mogli vidjeti kontakte.
4 U aplikaciji Garmin Connect Mobile u izborniku postavki
odaberite LiveTrack > GroupTrack.
5 Ako imate više od jednog kompatibilnog uređaja, odaberite
uređaj za GroupTrack sesiju.
6 Odaberite Vidljivo za > Svi kontakti.
7 Odaberite Pokreni LiveTrack.
8 Pokrenite aktivnost na uređaju Forerunner.
9 Pomaknite se do karte kako biste vidjeli svoje kontakte.
SAVJET: Za prikaz informacija o udaljenosti, smjeru i tempu
ili brzini drugih kontakata u GroupTrack sesiji, dok se
prikazuje karta pritisnite i držite
i odaberite Povezani
uređaji u blizini.
Savjeti za GroupTrack sesije
Funkcija GroupTrack omogućuje praćenje drugih kontakata u
grupi pomoću funkcije LiveTrack izravno na zaslonu. Svi članovi
grupe moraju biti vaši kontakti na Garmin Connect računu.
• Započnite aktivnost na otvorenom pomoću GPS-a.
• Uparite Forerunner uređaj s pametnim telefonom pomoću
Bluetooth tehnologije.
• U aplikaciji Garmin Connect u izborniku postavki odaberite
Kontakti kako biste ažurirali popis kontakata za GroupTrack
sesiju.
• Provjerite jesu li svi vaši kontakti upareni sa svojim pametnim
telefonima i pokrenite LiveTrack sesiju u aplikaciji Garmin
Connect.
• Pazite da se svi vaši kontakti nalaze u dometu (40 km ili
25 mi).
Povijest
• Tijekom GroupTrack sesije pomaknite se do karte kako biste
vidjeli svoje kontakte (Dodavanje karte aktivnosti,
stranica 25).
Connect IQ funkcije
Svom satu možete dodati Connect IQ funkcije dostupne putem
usluge Garmin i drugih pružatelja usluga pomoću web-mjesta
Connect IQ. Uređaj možete prilagoditi funkcijama poput izgleda
sata, podatkovnih polja, widgeta i aplikacija.
Izgledi sata: Omogućuje prilagođavanje izgleda sata.
Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih
polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i
povijesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama
možete dodati Connect IQ podatkovna polja.
Widgeti: Brz pregled informacija, uključujući podatke senzora i
obavijesti.
Aplikacije: Svom satu dodajte interaktivne funkcije, na primjer,
nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness aktivnosti.
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na web-mjesto apps.garmin.com i prijavite se.
3 Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmite je.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Wi‑Fi – funkcije povezivosti
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect račun: Automatski
šalje vašu aktivnost na vaš Garmin Connect račun čim
završite sa snimanjem te aktivnosti.
Nadogradnja softvera: Kada je dostupna Wi‑Fi veza, uređaj
automatski preuzima i instalira najnoviju nadogradnju
softvera.
Vježbanja i planovi treninga: Na web-mjestu Garmin Connect
možete pregledavati i odabrati vježbanja i planove treninga.
Kada uređaj sljedeći put uspostavi Wi‑Fi vezu, datoteke se
bežično šalju na vaš uređaj.
Povijest
U povijesti se nalaze vrijeme, udaljenost, kalorije, prosječan
tempo ili brzina, podaci o dionici i informacije s opcionalnog
senzora.
NAPOMENA: Kada se memorija uređaja napuni, najstariji se
podaci brišu.
Korištenje funkcije Povijest
Povijest sadrži prethodne aktivnosti koje ste spremili na uređaj.
1 Držite .
2 Odaberite Povijest > Aktivnosti.
3 Odaberite aktivnost.
4 Odaberite opciju:
• Kako biste vidjeli dodatne informacije o aktivnosti,
odaberite Pojedinosti.
• Za odabir dionice i prikaz dodatnih podataka o svakoj
dionici, odaberite Dionice.
• Za odabir intervala i prikaz dodatnih informacija o svakom
intervalu odaberite Intervali.
• Za prikaz aktivnosti na karti odaberite Karta.
• Kako biste vidjeli utjecaj aktivnosti na vašu aerobnu i
anaerobnu kondiciju, odaberite Training Effect (O efektu
vježbanja, stranica 15).
• Kako biste vidjeli vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa,
odaberite Vrijeme u zoni (Pregled vremena u svakoj zoni
pulsa, stranica 20).
19
• Za prikaz grafikona nadmorske visine aktivnosti odaberite
Grafikon nadmorske visine.
• Kako biste izbrisali odabranu aktivnost, odaberite Izbriši.
Povijest multisport aktivnosti
Uređaj sprema sažetak multisport aktivnosti, uključujući
prijeđenu udaljenost, vrijeme, kalorije i podatke o dodatnom
priboru. Uređaj odvaja podatke o aktivnosti po sportskim
segmentima i prijelazima pa možete uspoređivati slične treninge
i pratiti brzinu prijelaza. Povijest prijelaza uključuje udaljenost,
vrijeme, prosječnu brzinu i kalorije.
Pregled vremena u svakoj zoni pulsa
Kako biste mogli vidjeti podatke o zoni pulsa, prvo morate
dovršiti aktivnost s pulsom te je zatim spremiti.
Pregled vremena provedenog u svakoj zoni pulsa može vam
pomoći u prilagodbi intenziteta treninga.
1 Na izgledu sata držite .
2 Odaberite Povijest > Aktivnosti.
3 Odaberite aktivnost.
4 Odaberite Vrijeme u zoni.
Pregledavanje ukupnih podataka
Možete pregledati akumulirane podatke o udaljenosti i vremenu
koji su spremljeni na uređaju.
1 Držite .
2 Odaberite Povijest > Ukupno.
3 Prema potrebi odaberite aktivnost.
4 Odaberite opciju tjednih ili mjesečnih ukupnih rezultata.
Korištenje brojača kilometara
Brojač kilometara automatski snima ukupnu prijeđenu
udaljenost, nadmorsku visinu i vrijeme u aktivnostima.
1 Na izgledu satu držite .
2 Odaberite Povijest > Ukupno > Brojač kilometara.
3 Odaberite UP ili DOWN kako biste vidjeli ukupne vrijednosti
izmjerene pomoću brojača kilometara.
4 Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj
nije potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i
zatim odaberite Datoteka > Izbaci.
Iskopčajte
kabel iz računala.
2
®
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na usluzi Garmin Connect.
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku. Zabilježite svoj aktivni životni stil, uključujući trčanje,
hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje, triatlone i još mnogo
toga. Za besplatan račun možete se prijaviti na web-mjestu
connect.garmin.com.
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
aktivnost na svom uređaju, možete prenijeti tu aktivnost na
Garmin Connect račun i držati je ondje koliko god želite.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost,
nadmorsku visinu, puls, potrošene kalorije, kadencu,
dinamiku trčanja, tlocrtni prikaz karte, grafikone kadence i
brzine i izvješća koja se mogu prilagoditi.
NAPOMENA: Za neke podatke potreban je dodatni pribor
kao što je monitor pulsa.
Brisanje povijesti
1 Držite .
2 Odaberite Povijest > Opcije.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Izbriši sve aktivnosti kako biste izbrisali sve
aktivnosti iz povijesti.
• Odaberite Ponovno postavi ukupno kako biste ponovo
postavili sve ukupne vrijednosti za udaljenost i vrijeme.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Potvrdite
odabir.
4
Upravljanje podacima
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
®
®
®
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1 Otvorite pogon Garmin.
2 Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
3 Odaberite datoteku.
20
Planirajte trening: Možete odabrati cilj treninga ili učitati neki od
dnevnih planova treninga.
Pratite svoj napredak: Možete pratiti svoje dnevne korake,
pridružiti se prijateljskom natjecanju sa svojim kontaktima i
ostvariti svoje ciljeve.
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Upravljajte svojim postavkama: Postavke uređaja i korisničke
postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect
računu.
Pristupite Connect IQ trgovini: Možete preuzimati aplikacije,
izglede sata, podatkovna polja i widgete.
Korištenje usluge Garmin Connect na računalu
Aplikacija Garmin Express™ putem računala povezuje uređaj s
vašim Garmin Connect računom. S pomoću aplikacije Garmin
Express možete prenijeti podatke o aktivnosti na svoj Garmin
Connect račun i slati podatke, kao što su podaci o vježbanju ili
Povijest
planove treniranja, s web-mjesta usluge Garmin Connect na
svoj uređaj. Osim toga možete instalirati nadogradnje za softver
uređaja i upravljati Connect IQ aplikacijama.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Garmin Express.
4 Otvorite aplikaciju Garmin Express i odaberite Dodaj uređaj.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Navigacija
GPS navigacijske funkcije uređaja možete koristiti za prikaz
svoje staze na karti, spremanje lokacije i pronalazak puta do
vlastitog doma.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Karta kako biste stazu vidjeli na karti.
• Odaberite Grafikon nadmorske visine za prikaz
grafikona nadmorske visine staze.
• Odaberite Naziv za prikaz i uređivanje naziva staze.
Spremanje vaše lokacije
Svoju trenutnu lokaciju možete spremiti i kasnije do nje
navigirati.
NAPOMENA: Prečace možete dodati u izbornik za kontrole
(Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 18).
1 Držite LIGHT.
2 Odaberite .
3 Slijedite upute na zaslonu.
Staze
Uređivanje spremljenih lokacija
Stazu s računa usluge Garmin Connect možete poslati na svoj
uređaj. Nakon spremanja staze na uređaj možete navigirati tom
stazom pomoću uređaja.
Ako se radi o dobroj ruti, možete pratiti spremljenu stazu.
Primjerice, možete spremiti i pratiti rutu za put na posao kojom
se mogu kretati biciklisti.
Možete pratiti i spremljenu stazu te pokušati dostići ili premašiti
prethodno postavljene ciljeve performansi. Primjerice, ako je
staza izvorno prijeđena za 30 minuta, vi i Virtual Partner možete
se utrkivati nastojeći prijeći stazu za manje od 30 minuta.
Navigacija do početne točke zadnje
spremljene aktivnosti
Stvaranje i praćenje staze na uređaju
1 Na izgledu sata odaberite START > Navigiraj > Staze >
Stvori novo.
Odaberite naziv staze i odaberite .
Odaberite Dodaj lokaciju.
Odaberite opciju.
Po potrebi ponovite korake 3 i 4.
Odaberite Gotovo > Slijedi stazu.
Pojavit će se navigacijski podaci.
7 Za početak navigacije odaberite START.
2
3
4
5
6
Stvaranje staze u aplikaciji Garmin Connect
Ako želite stvoriti stazu u aplikaciji Garmin Connect, morate
imati Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 20).
1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
2 Odaberite Trening > Staze > Stvaranje staze.
3 Odaberite vrstu staze.
4 Slijedite upute na zaslonu.
5 Odaberite Gotovo.
NAPOMENA: Ovu stazu možete poslati na uređaj (Slanje
staze na uređaj, stranica 21).
Slanje staze na uređaj
Stvorenu stazu možete poslati na uređaj s pomoću aplikacije
Garmin Connect (Stvaranje staze u aplikaciji Garmin Connect,
stranica 21).
1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
2 Odaberite Trening > Staze.
3 Odaberite stazu.
4 Odaberite > Pošalji na uređaj.
5 Odaberite kompatibilan uređaj.
6 Slijedite upute na zaslonu.
Pregled pojedinosti o stazi
1 Odaberite START > Navigiraj > Staze.
2 Odaberite stazu.
Navigacija
Spremljenu lokaciju možete izbrisati ili urediti njezin naziv,
nadmorsku visinu i podatke o položaju.
1 Na izgledu sata odaberite START > Navigiraj > Spremljene
lokacije.
2 Odaberite spremljenu lokaciju.
3 Odaberite opciju uređivanja lokacije.
Možete navigirati natrag do početne točke svoje zadnje
spremljene aktivnosti pravocrtno ili putem kojim ste prošli. Ova
je funkcija dostupna samo za aktivnosti koje koriste GPS.
1 Odaberite START > Navigiraj > Aktivnosti.
2 Odaberite zadnju spremljenu aktivnost.
3 Odaberite Natrag na početak.
4 Odaberite opciju:
• Kako biste navigirali natrag do početne točke svoje
aktivnosti putem kojim ste prošli, odaberite TracBack.
• Kako biste navigirali natrag do početne točke svoje
aktivnosti pravocrtno, odaberite Pravocrtno.
Odaberite
DOWN za prikaz kompasa (nije obavezno).
5
Strelica pokazuje prema početnoj točki.
Projekcija točke
Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera
od označene lokacije do nove lokacije.
1 Ako je potrebno, odaberite START > Dodaj > Proj.točke
kako biste aplikaciju za projekciju točke dodali na popis
aplikacija.
2 Odaberite Da kako biste aplikaciju dodali na popis omiljenih.
3 Na izgledu sata odaberite START > Proj.točke.
4 Za postavljanje smjera odaberite UP ili DOWN.
5 Odaberite START.
6 Za odabir mjerne jedinice odaberite DOWN.
7 Za unos udaljenosti odaberite UP.
8 Za spremanje odaberite START.
Projicirana točka sprema se sa zadanim nazivom.
Navigacija do početne točke tijekom
aktivnosti
Možete navigirati natrag do početne točke svoje trenutačne
aktivnosti pravocrtno ili putem kojim ste prošli. Ova je funkcija
dostupna samo za aktivnosti koje koriste GPS.
1 Tijekom aktivnosti odaberite STOP > Natrag na početak.
21
2 Odaberite opciju:
• Kako biste navigirali natrag do početne točke svoje
aktivnosti putem kojim ste prošli, odaberite TracBack.
• Kako biste navigirali natrag do početne točke svoje
aktivnosti pravocrtno, odaberite Pravocrtno.
Na karti se prikazuju vaša trenutačna lokacija
treba slijediti
te vaše odredište .
, trag koji
Navigacija prema odredištu
Pomoću svog uređaja možete navigirati do odredišta ili slijediti
stazu.
1 Na izgledu sata odaberite START > Navigiraj.
2 Odaberite kategoriju.
3 Za odabir odredišta odgovarajte na upute na zaslonu.
4 Odaberite Idi na.
Pojavit će se navigacijski podaci.
5 Za početak navigacije odaberite START.
Označavanje i pokretanje navigacije na
lokaciju čovjeka u moru
Lokaciju čovjeka u moru (MOB) možete spremiti i automatski
započeti navigaciju na nju.
SAVJET: Funkciju držanja tipki možete prilagoditi za pristup
funkciji MOB (Prilagođavanje tipki prečaca, stranica 28).
Na izgledu sata odaberite START > Navigiraj > Zadnja MOB
lokacija.
Pojavit će se navigacijski podaci.
Navigacija s funkcijom Sight 'N Go
Uređaj možete usmjeriti prema objektu u daljini, primjerice,
vodotornju, odrediti smjer i zatim se kretati prema objektu.
1 Na izgledu sata odaberite START > Navigiraj > Sight 'N Go.
2 Usmjerite vrh sata prema objektu i odaberite START.
Pojavit će se navigacijski podaci.
3 Za početak navigacije odaberite START.
• Za prebacivanje između opcija za pomicanje gore i dolje,
ulijevo i udesno ili za zumiranje odaberite START.
• Za pomicanje i zumiranje na karti odaberite UP i DOWN.
• Za odustajanje odaberite BACK.
Postavke karte
Možete podesiti kako se karta prikazuje u aplikaciji karte i
zaslonima s podacima.
Na zaslonu sata držite
i odaberite Postavke > Karta.
Orijentacija: Postavlja orijentaciju karte. Opcija Sjever gore
prikazuje sjever na gornjoj strani zaslona. Opcija Trag gore
na gornjoj strani zaslona prikazuje trenutni smjer kretanja.
Lokacije korisnika: Prikazuje ili skriva spremljene lokacije na
karti.
Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja
za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija
onemogućena, zumiranje se vrši ručno.
Postavke navigacije
Možete prilagoditi funkcije i izgled karte dok navigirate do
odredišta.
Prilagođavanje funkcija karte
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Navigacija > Zasloni s podacima.
3 Odaberite opciju:
• Za uključivanje i isključivanje karte odaberite Karta.
• Odaberite Navođenje za uključivanje ili isključivanje
stranice vodiča na kojoj se prikazuje smjer kompasa ili koji
će se slijediti za vrijeme navigacije.
• Za uključivanje i isključivanje grafikona nadmorske visine
odaberite Grafikon nadmorske visine.
• Odaberite zaslon koji želite dodati, ukloniti ili prilagoditi.
Postavke smjera
Možete postaviti ponašanje pokazivača koji se prikazuje na karti
tijekom navigacije.
Držite pritisnutom tipku
i odaberite Postavke > Navigacija >
Tip.
Smjer: Pokazuje smjer u kojem se nalazi vaše odredište.
Staza: Označava vaš odnos prema liniji kursa koja vodi do
odredišta (Pokazivač kursa, stranica 22).
Pokazivač kursa
Pokazivač kursa najkorisniji je kada do odredišta navigirate
ravnom linijom, na primjer, kada navigirate na vodi. Može vam
pomoći da se vratite natrag na liniju kursa ako skrenete s kursa
kako biste izbjegli prepreke ili opasnosti.
Zaustavljanje navigacije
1 Za vrijeme trajanja aktivnosti gumb
2 Odaberite Zaustavi navigaciju.
držite pritisnutim.
Karta
predstavlja vašu lokaciju na karti. Na karti se prikazuju nazivi
lokacija i simbola. Kada se krećete prema odredištu, vaša je ruta
na karti označena crtom.
• Navigacija kartom (Pomicanje i zumiranje na karti,
stranica 22)
• Postavke karte (Postavke karte, stranica 22)
Pomicanje i zumiranje na karti
1 Za prikaz karte tijekom navigacije odaberite UP ili DOWN.
2 Držite .
3 Odaberite Pomicanje/zumiranje.
4 Odaberite opciju:
22
Pokazivač kursa
označava vaš odnos prema liniji kursa koja
vodi do odredišta. Indikator skretanja s kursa (CDI)
pokazuje
skretanje (ulijevo ili udesno) s kursa. Točke
ukazuju koliko ste
daleko skrenuli s kursa.
Postavljanje indikatora smjera
Možete postaviti indikator smjera koji će se za vrijeme navigacije
prikazivati na stranicama s podacima. Indikator pokazuje na
ciljani smjer kretanja.
Navigacija
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Navigacija > Oznaka smjera.
Postavljanje navigacijskih rješenja
Možete postaviti upozorenja koja će vam pomoći u navigaciji do
odredišta.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Navigacija > Upozorenja.
3 Odaberite opciju:
• Kako biste postavili upozorenje za određenu udaljenost od
konačnog odredišta, odaberite Konačna udaljenost.
• Kako biste postavili upozorenje za vrijeme koje preostaje
do konačnog odredišta, odaberite Konačno preostalo
vrijeme dolaska.
• Da biste postavili upozorenje kada skrenete s kursa,
odaberite Van staze.
4 Po potrebi odaberite Status kako biste uključili upozorenje.
5 Po potrebi unesite vrijednost za udaljenost ili vrijeme, a zatim
odaberite .
ANT+ senzori
Vaš se uređaj može koristiti s ANT+ senzorima. Dodatne
informacije o kompatibilnosti i kupnji dodatnih senzora potražite
na adresi http://buy.garmin.com.
Uparivanje ANT+ senzora
Uparivanje je povezivanje ANT+ bežičnih senzora, na primjer,
povezivanje monitora pulsa i Garmin uređaja. Prilikom prvog
povezivanja ANT+ senzora i uređaja morate upariti uređaj i
senzor. Nakon početnog uparivanja uređaj se automatski
povezuje sa senzorom kada započnete aktivnost, a senzor je
aktivan i unutar dometa.
NAPOMENA: Ako je vaš uređaj isporučen s ANT+ senzorom,
već su upareni.
1 Postavite senzor ili stavite monitor pulsa.
2 Postavite uređaj unutar 1 cm od senzora i pričekajte dok se
uređaj poveže sa senzorom.
Kada uređaj prepozna senzor, pojavit će se poruka.
Podatkovno polje možete prilagoditi tako da prikazuje
podatke senzora.
3 Po potrebi odaberite > Postavke > Senzori i dodaci kako
biste upravljali ANT+ senzorima.
Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem
Garmin
• Provjerite je li dodatak ANT+ kompatibilan s uređajem
Garmin.
• Prije uparivanja dodatka ANT+ s uređajem Garmin udaljite se
10 m (33 ft) od ostalih dodataka ANT+.
• Primaknite uređaj Garmin na 3 m (10 ft.) od dodatka ANT+.
• Nakon prvog uparivanja uređaj Garmin automatski
prepoznaje dodatak ANT+ prilikom svake aktivacije. Taj se
postupak događa automatski nakon uključivanja uređaja
Garmin i traje samo nekoliko sekundi kada su dodaci
aktivirani i ispravno rade.
• Kada su upareni, uređaj Garmin prima podatke samo s vašeg
dodatka i možete se približiti drugim dodacima.
Nožni senzor
Uređaj je kompatibilan s nožnim senzorom. Ako vježbate u
zatvorenom prostoru ili je GPS signal slab, tempo i udaljenost
možete mjeriti pomoću nožnog senzora. Nožni senzor je u
stanju mirovanja i spreman za slanje podataka (poput monitora
pulsa).
ANT+ senzori
Nakon 30 minuta neaktivnosti nožni senzor će se isključiti radi
uštede baterija. Kada je razina napunjenosti baterije niska, na
uređaju će se pojaviti poruka. Baterija će trajati približno pet sati.
Trčanje uz upotrebu pedometra
Prije trčanja morate upariti pedometar i Forerunner uređaj
(Uparivanje ANT+ senzora, stranica 23).
Pedometar možete upotrijebiti za bilježenje tempa, udaljenosti i
kadence kada trčite u zatvorenom prostoru. Kada trčite na
otvorenom, pedometar možete upotrijebiti za bilježenje
podataka o kadenci te tempu i udaljenosti pomoću GPS-a.
1 Pedometar instalirajte prema odgovarajućim uputama.
2 Odaberite aktivnost trčanja.
3 Krenite na trčanje.
Kalibriranje nožnog senzora
Nožni senzor sam se kalibrira. Točnost podataka o brzini i
udaljenosti poboljšava se nakon nekoliko trčanja na otvorenom
uz korištenje GPS-a.
Poboljšavanje kalibracije pedometra
Prije kalibriranja uređaja morate primiti GPS signal i upariti
uređaj i pedometar (Uparivanje ANT+ senzora, stranica 23).
Pedometar se samostalno kalibrira, no točnost podataka o brzini
i udaljenosti možete poboljšati nakon nekoliko trčanja na
otvorenom uz korištenje GPS-a.
1 Budite na otvorenom 5 minuta na području s nesmetanim
pogledom na nebo.
2 Započnite aktivnost trčanja.
3 Trčite po trasi neprekidno 10 minuta.
4 Zaustavite aktivnost i spremite je.
Na temelju snimljenih podataka po potrebi se mijenjaju
vrijednosti kalibriranja pedometra. Pedometar ne trebate
ponovno kalibrirati, osim ako ne promijenite stil trčanja.
Ručno kalibriranje pedometra
Prije kalibriranja uređaja morate upariti uređaj i senzor
pedometra (Uparivanje ANT+ senzora, stranica 23).
Ako znate svoj faktor kalibracije, preporučuje se ručno
kalibriranje. Ako ste kalibrirali pedometar s drugim Garmin
uređajem, možda znate svoj faktor kalibracije.
1 Na izgledu satu držite .
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci.
3 Odaberite svoj pedometar.
4 Odaberite Kalorije Faktor > Postavljanje vrijednosti.
5 Prilagodite faktor kalibracije:
• Ako je udaljenost premala, povećajte faktor kalibracije.
• Ako je udaljenost prevelika, smanjite faktor kalibracije.
Postavljanje brzine i udaljenosti pedometra
Prije podešavanja brzine i udaljenosti pedometra morate upariti
uređaj i senzor pedometra (Uparivanje ANT+ senzora,
stranica 23).
Uređaj možete postaviti da izračunava brzinu i udaljenost na
temelju podataka pedometra, umjesto pomoću GPS podataka.
1 Na izgledu satu držite .
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci.
3 Odaberite svoj pedometar.
4 Odaberite Brzina ili Udaljenost.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite U zatvorenom kada trenirate s isključenim
GPS-om, obično u zatvorenom prostoru.
• Odaberite Uvijek za korištenje podataka pedometra
neovisno o postavkama GPS-a.
23
Korištenje dodatnog senzora brzine ili
kadence na biciklu
Za slanje podataka uređaju možete koristiti kompatibilni senzor
brzine ili kadence na biciklu.
• Uparite senzor i uređaj (Uparivanje ANT+ senzora,
stranica 23).
• Postavite veličinu kotača (Veličina i opseg kotača,
stranica 37).
• Otiđite na vožnju (Započinjanje aktivnosti, stranica 1).
Treniranje s mjeračima snage
• Idite na www.garmin.com/intosports za popis ANT+ senzora
koji su kompatibilni s vašim uređajem (poput Vector™).
• Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku svog
mjerača snage.
• Prilagodite mjerač snage tako da odgovara vašim ciljevima i
sposobnostima (Postavljanje zona snage, stranica 8).
• Koristite upozorenja o vrijednostima izvan raspona kako biste
primili obavijest kada dosegnete određenu zonu snage
(Postavljanje upozorenja, stranica 25).
• Prilagodite podatkovna polja za snagu (Prilagođavanje
zaslona s podacima, stranica 25).
Korištenje elektroničkih mjenjača
Prije korištenja elektroničkih mjenjača kao što su Shimano Di2™
mjenjači, morate ih upariti s uređajem (Uparivanje ANT+
senzora, stranica 23). Možete prilagoditi dodatna podatkovna
polja (Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 25). Na
uređaju Forerunner prikazuju se trenutne podešene vrijednosti
kada je senzor u načinu rada za podešavanje.
®
Svjesnost o situaciji
Vaš Forerunner uređaj može se koristiti s Varia Vision™
uređajem, Varia™ pametnim svjetlima za bicikl i stražnjim
radarom radi povećanja svjesnosti o situaciji. Dodatne
informacije o uređaju Varia potražite u korisničkom priručniku.
NAPOMENA: Možda ćete morati ažurirati Forerunner softver
prije uparivanja Varia uređaja (Nadogradnja softvera pomoću
aplikacije Garmin Express, stranica 32).
tempe
tempe je ANT+ bežični senzor temperature. Senzor možete
pričvrstiti pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem
je izložen ambijentalnom zraku kako bi bio konstantan izvor
točnih podataka o temperaturi. Morate upariti senzor tempe s
uređajem kako bi se prikazivali podaci iz senzora tempe.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Prilagođavanje popisa aktivnosti
1 Na izgledu satu držite .
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite aktivnost kojoj želite prilagoditi postavke,
postavite aktivnost kao omiljenu, promijenite redoslijed
pojavljivanja i još mnogo toga.
• Za dodavanje više aktivnosti ili stvaranje prilagođenih
aktivnosti odaberite Dodavanje aplikacija.
Prilagođavanje petlje widgeta
Možete promijeniti redoslijed widgeta u slijedu widgeta i dodati
nove widgete.
1 Na izgledu satu držite .
24
2 Odaberite Postavke > Miniaplikacije.
3 Odaberite widget.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Promijeni redoslijed kako biste promijenili
lokaciju widgeta u slijedu widgeta.
• Odaberite Ukloni kako biste widget uklonili iz slijeda
widgeta.
5 Odaberite Dodaj widgete.
6 Odaberite widget.
Widget je dodan slijedu widgeta.
Postavke aktivnosti
Ove postavke omogućuju prilagođavanje svake prethodno
učitane aplikacije za aktivnosti prema vašim potrebama.
Primjerice, možete prilagoditi stranice s podacima i omogućiti
upozorenja i funkcije vježbanja. Neke postavke nisu dostupne
za sve vrste aktivnosti.
Držite , odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije,
odaberite aktivnost i odaberite postavke aktivnosti.
3D udaljenost: Izračunava udaljenost pomoću promjene u
nadmorskoj visini i vodoravnog kretanja tlom.
3D brzina: Izračunava brzinu pomoću promjene u nadmorskoj
visini i vodoravnog kretanja tlom (3D brzina i udaljenost,
stranica 26).
Istaknuta boja: Postavlja istaknutu boju za svaku aktivnost
kako biste jednostavnije odredili koja je aktivnost aktivna.
Upozorenja: Postavlja upozorenja za trening ili navigaciju za
aktivnost.
Automatski uspon: Uređaju omogućuje automatsko
prepoznavanje promjene nadmorske visine pomoću
ugrađenog visinomjera.
Auto Lap: Postavlja opcije za funkciju Auto Lap (Označavanje
dionica po udaljenosti, stranica 26).
Auto Pause: Postavlja uređaj na zaustavljanje snimanja
podataka pri zaustavljanju ili pri usporavanju ispod zadane
brzine (Omogućavanje funkcije Auto Pause , stranica 26).
A.izr.d.t.sk.: Uređaju omogućuje automatsko prepoznavanje
skijaških dionica pomoću ugrađenog mjerača brzine.
Automatsko pomicanje: Omogućuje automatsko kretanje kroz
sve zaslone s podacima o aktivnostima dok je uključen
mjerač vremena (Korištenje značajke automatskog
pomicanja, stranica 26).
Automatski setovi: Omogućuje uređaju automatsko pokretanje
i zaustavljanje setova vježbi tijekom izvođenja vježbi snage.
Boja pozadine: Omogućuje postavljanje crne ili bijele pozadine
za svaku aktivnost.
Pokretanje odbrojavanja: Omogućuje mjerač odbrojavanja za
intervale plivanja u bazenu.
Zasloni s podacima: Omogućuje prilagođavanje zaslona s
podacima i dodavanje novih zaslona s podacima za aktivnost
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 25).
Uredi težinu: Omogućuje korisniku dodavanje i uređivanje
težine tijekom aktivnosti praćenja ponavljanja.
GPS: Postavljanje načina rada za GPS antenu. Upotreba opcija
GPS + GLONASS ili GPS + GALILEO omogućuje bolji rad u
zahtjevnoj okolini i brže pronalaženje položaja (GPS i drugi
sustavi satelita, stranica 26). Korištenjem opcije UltraTrac
točke traga i podaci senzora rjeđe se bilježe (UltraTrac,
stranica 27).
Zaključavanje tipki: Zaključavanje tipki tijekom multisport
aktivnosti kako bi se spriječilo slučajno pritiskanje tipki.
Metronom: Reproducira tonove ujednačenim ritmom kako bi
vam pomogao da poboljšate svoju izvedbu tako što ćete
®
®
Prilagođavanje vašeg uređaja
trenirati uz bržu, sporiju ili ujednačeniju kadencu (Korištenje
metronoma, stranica 7).
Veličina bazena: Postavljanje duljine bazena za plivanje u
bazenu.
Isključivanje za uštedu energije: Postavlja vrijeme uštede
energije za aktivnost (Postavke vremena do aktiviranja
načina uštede energije, stranica 27).
Preimenuj: Postavlja naziv aktivnosti.
Praćenje ponavljanja: Omogućuje uređaju brojanje ponavljanja
tijekom aktivnosti treniranja snage.
Ponavljanje: Omogućuje ponavljanje opcija za multisport
aktivnosti. Primjerice, ovu opciju možete koristiti za aktivnosti
koje uključuju više prijelaza kao što je plivanje/trčanje.
Vraćanje zadanih postavki: Omogućuje ponovno postavljanje
postavki aktivnosti.
Upozorenja za segment: Omogućavanje odzivnika koji vas
upozoravaju na nadolazeće segmente.
Prepoznavanje zaveslaja: Omogućuje prepoznavanje
zaveslaja za plivanje u bazenu.
Prijelazi: Omogućuje prijelaze za multisport aktivnosti.
Prilagođavanje zaslona s podacima
Možete prikazati, sakriti i promijeniti izgled i sadržaj zaslona s
podacima za svaku aktivnost.
1 Odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite .
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Zasloni s podacima.
6 Odaberite zaslon s podacima koji želite prilagoditi.
7 Odaberite opciju:
• Odaberite Izgled za prilagođavanje broja podatkovnih
polja na zaslonu s podacima.
• Odaberite polje kako biste promijenili podatke koji će se u
njemu prikazivati.
• Odaberite Promijeni redoslijed kako biste promijenili
lokaciju zaslona s podacima u slijedu.
• Odaberite Ukloni kako biste uklonili zaslon s podacima iz
slijeda.
8 Po potrebi za dodavanje zaslona s podacima u slijed
odaberite Dodaj novo.
Možete dodati prilagođeni zaslon s podacima ili odabrati neki
od prethodno definiranih zaslona s podacima.
Dodavanje karte aktivnosti
Možete dodati kartu zaslonima s podacima za aktivnost.
1 Na izgledu satu držite .
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost za prilagođavanje.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Zasloni s podacima > Dodaj novo > Karta.
Upozorenja
Za svaku aktivnost možete postaviti upozorenja koja vam mogu
pomoći u vježbanju prema određenim ciljevima, u poboljšanju
informiranosti u okolini i navigaciji prema odredištu. Neka su
upozorenja dostupna samo za određene aktivnosti. Tri su vrste
upozorenja: upozorenja na događaj, upozorenja o vrijednostima
izvan raspona i ponavljajuća upozorenja.
Upozorenje na događaj: Upozorenje na događaj upozorava
vas jedanput. Događaj je određena vrijednost. Primjerice,
uređaj možete postaviti tako da vas upozorava kada
dostignete određenu nadmorsku visinu.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Upozorenje o vrijednostima izvan raspona: Upozorenje o
vrijednostima izvan raspona obavještava vas svaki put kada
je uređaj iznad ili ispod određenog raspona vrijednosti.
Primjerice, uređaj možete postaviti tako da vas upozorava
kada vam je puls ispod 60 otkucaja u minuti (otk./min) i iznad
210 otk./min.
Ponavljajuće upozorenje: Ponavljajući alarm vas obavještava
svaki put kad uređaj zabilježi određenu vrijednost ili interval.
Primjerice, možete postaviti uređaj tako da vas upozorava
svakih 30 minuta.
Naziv
upozorenja
Vrsta
upozorenja
Opis
Kadenca
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost takta.
Kalorije
Događaj, ponav- Možete postaviti broj kalorija.
ljajuće
Prilagođeno
Događaj, ponav- Možete odabrati postojeću poruku
ljajuće
ili stvoriti prilagođenu te odabrati
vrstu upozorenja.
Udaljenost
Ponavljajuće
Možete postaviti interval udaljenosti.
Nadmorska
visina
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost nadmorske
visine.
Puls
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost pulsa ili
odabrati promjene zona. Pogledajte odjeljke O zonama pulsa,
stranica 7 i Izračuni zona pulsa,
stranica 8.
Tempo
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost tempa.
Snaga
Raspon
Možete postaviti visoku ili nisku
razinu snage.
Blizina
Događaj
Radijus možete postaviti od
spremljene lokacije.
Trčanje/hodanje Ponavljajuće
Možete postaviti redovite odmore
hodanjem u pravilnim intervalima.
Brzina
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost brzine.
Brzina hoda
Raspon
Možete postaviti gornji ili donji broj
zaveslaja po minuti.
Vrijeme
Događaj, ponav- Možete postaviti vremenski
ljajuće
interval.
Postavljanje upozorenja
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Upozorenja.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Dodaj novo za dodavanje novog upozorenja za
aktivnost.
• Odaberite naziv upozorenja za uređivanje postojećeg
upozorenja.
7 Po potrebi odaberite vrstu upozorenja.
8 Odaberite zonu, unesite minimalne i maksimalne vrijednosti
ili unesite prilagođenu vrijednost za upozorenje.
9 Po potrebi uključite upozorenje.
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka za upozorenja na događaj i ponavljajuća upozorenja.
Prilikom svakog prekoračenja ili pada ispod navedenog raspona
(minimalne i maksimalne vrijednosti) prikazuje se poruka za
upozorenja o vrijednostima izvan raspona.
25
Auto Lap
Označavanje dionica po udaljenosti
Možete koristiti Auto Lap za automatsko označavanje dionice na
određenoj udaljenosti. Ta je značajka korisna za usporedbu
izvedbe u različitim dijelovima aktivnosti (primjerice, svake milje
ili svakih 5 kilometara).
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Auto Lap.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Auto Lap za uključivanje ili isključivanje opcije
Auto Lap.
• Odaberite Udaljenost automatske dionice za
prilagođavanje udaljenosti između dionica.
Prilikom svakog dovršetka dionice prikazuje se poruka s
vremenom za tu dionicu. Uređaj se oglašava i zvučnim
signalima ili vibracijom ako su oni uključeni (Postavke sustava,
stranica 27).
Po potrebi možete prilagoditi stranice s podacima za prikaz
dodatnih podataka o dionici (Prilagođavanje zaslona s
podacima, stranica 25).
Prilagođavanje poruke upozorenja o dionici
Možete prilagoditi jedno ili dva podatkovna polja koja se
pojavljuju u poruci upozorenja o dionici.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Auto Lap > Upozorenje o dionici.
6 Odaberite podatkovno polje kako biste ga promijenili.
7 Odaberite Pregled (nije obavezno).
Omogućavanje funkcije Auto Pause
®
Funkciju Auto Pause možete koristiti za automatsko
zaustavljanje brojača vremena kada se zaustavite. Ta je funkcija
korisna ako tijekom aktivnosti nailazite na semafore ili druga
mjesta gdje morate stati.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Auto Pause.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Kad stanem za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se zaustavite.
• Odaberite Prilagođeno kako biste automatski zaustavili
brojač kada se vaš tempo ili brzina spusti ispod određene
razine.
Omogućivanje automatskog uspona
Funkciju automatskog uspona možete koristiti za automatsko
otkrivanje promjene nadmorske visine. Tu funkciju možete
koristiti tijekom aktivnosti poput penjanja, planinarenja, trčanja ili
vožnje biciklom.
1 Držite .
26
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Automatski uspon > Status > Uključi.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Zaslon za trčanje kako biste vidjeli koji se
zaslon s podacima prikazuje tijekom trčanja.
• Odaberite Zaslon za penjanje kako biste vidjeli koji se
zaslon s podacima prikazuje tijekom penjanja.
• Odaberite Zamjena boja kako bi se prilikom promjene
načina rada mijenjale boje zaslona.
• Odaberite Vertikalna brzina za postavljanje brzine
uspona kroz određeno vrijeme.
• Odaberite Prebacivanje između načina rada za
postavljanje brzine promjene načina rada na uređaju.
3D brzina i udaljenost
Možete postaviti 3D brzinu i udaljenost za izračun brzine ili
udaljenosti pomoću promjene u nadmorskoj visini i vodoravnog
kretanja tlom. Tu značajku možete koristiti tijekom aktivnosti
poput skijanja, penjanja na planinu, navigiranja, planinarenja,
trčanja ili vožnje biciklom.
Korištenje značajke automatskog pomicanja
Značajku automatskog pomicanja možete koristiti za kruženje
kroz sve zaslone s podacima o aktivnosti dok je uključen brojač
vremena.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Automatsko pomicanje.
6 Odaberite brzinu prikaza.
Promjena postavki GPS-a
Uređaj zadano koristi GPS za lociranje satelita. Više informacija
o sustavu GPS možete pronaći na adresi www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost za prilagođavanje.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite GPS.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Normalni (samo GPS) kako biste omogućili
zadani sustav GPS satelita.
• Odaberite GPS + GLONASS (ruski sustav satelita) za
preciznije informacije o položaju u slučajevima kada je
vidljivost neba loša.
• Odaberite GPS + GALILEO (sustav satelita Europske
unije) za preciznije informacije o položaju u slučajevima
kada je vidljivost neba loša.
• Odaberite UltraTrac za rjeđe bilježenje točaka traga i
podataka o senzoru (UltraTrac, stranica 27)
NAPOMENA: Istovremeno korištenje GPS-a i drugog satelita
može brže potrošiti bateriju nego kada se koristi samo GPS
(GPS i drugi sustavi satelita, stranica 26).
GPS i drugi sustavi satelita
Zadana postavka satelitskog sustava je GPS. Opcije GPS +
GLONASS ili GPS + GALILEO omogućuju bolji rad u zahtjevnoj
okolini i brže pronalaženje položaja. Istovremeno korištenje
Prilagođavanje vašeg uređaja
GPS-a i drugog satelita može brže potrošiti bateriju nego kada
se koristi samo GPS.
UltraTrac
Značajka UltraTrac je GPS postavka koja bilježi točke trase i
podatke senzora s manjom učestalošću. Omogućavanje
značajke UltraTrac produljuje trajanje baterije, ali smanjuje
kvalitetu snimljenih aktivnosti. Koristite značajku UltraTrac za
aktivnosti koje zahtijevaju produljeno trajanje baterije, a za koje
učestala ažuriranja podataka senzora nisu toliko važna.
Postavke vremena do aktiviranja načina uštede
energije
Postavke trajanja utječu na to koliko dugo uređaj ostaje u načinu
rada za vježbanje, primjerice, kada čekate početak utrke. Držite
, odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije, odaberite
aktivnost i odaberite postavke aktivnosti. Odaberite
Isključivanje za uštedu energije za prilagođavanje vremena
isteka aktivnosti.
Normalno: Postavlja uređaj na prelazak u način rada sata sa
smanjenom potrošnjom energije nakon 5 minuta neaktivnosti.
Produljeno: Postavlja uređaj na prelazak u način rada sata sa
smanjenom potrošnjom energije nakon 25 minuta
neaktivnosti. Produženi način rada može skratiti trajanje
baterije između dva punjenja.
Uklanjanje aktivnosti ili aplikacije
1
2
3
4
Na izgledu satu držite .
Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
Odaberite aktivnost.
Odaberite opciju:
• Za uklanjanje aktivnosti s popisa omiljenih odaberite
Uklanjanje iz favorita.
• Za brisanje aktivnosti iz popisa aplikacija odaberite
Ukloni.
GroupTrack postavke
Držite
i odaberite Postavke > GroupTrack.
Prikaži na karti: Omogućuje prikaz kontakata na zaslonu s
kartom tijekom GroupTrack sesije.
Vrste aktivnosti: Omogućuje vam odabir vrsti aktivnosti koje se
tijekom GroupTrack sesije pojavljuju na zaslonu s kartom.
Postavke izgleda sata
Izgled sata možete prilagoditi odabirom izgleda, boje i dodatnih
podataka. Prilagođene izglede sata možete preuzeti iz trgovine
Connect IQ.
Prilagođavanje izgleda sata
Ako želite aktivirati Connect IQ izgled sata, najprije morate
instalirati izgled sata iz trgovine Connect IQ (Connect IQ
funkcije, stranica 19).
Možete prilagoditi podatke i prikaz izgleda sata ili aktivirati
instalirani Connect IQ izgled sata.
1 Na izgledu satu držite .
2 Odaberite Izgled sata.
3 Odaberite UP ili DOWN za prikaz opcija izgleda sata.
4 Za kretanje kroz dodatne prethodno učitane izglede sata
odaberite Dodaj novo.
5 Za aktiviranje prethodno učitanog izgleda sata ili instaliranog
Connect IQ izgleda sata odaberite START > Primijeni.
6 Ako koristite prethodno učitan izgled sata, odaberite opciju
START > Prilagodi.
7 Odaberite opciju:
• Za promjenu stila znamenki analognog izgleda sata
odaberite Kazaljke.
Prilagođavanje vašeg uređaja
• Za promjenu stila kazaljki analognog izgleda sata
odaberite Kazaljke.
• Za promjenu stila znamenki digitalnog izgleda sata
odaberite Izgled.
• Za promjenu stila sekundi digitalnog izgleda sata
odaberite Sekunde.
• Za promjenu podataka koji se prikazuju na izgledu sata
odaberite Dodatni podaci.
• Za dodavanje ili promjenu boje za isticanje digitalnog
izgleda sata odaberite Istaknuta boja.
• Za promjenu boje pozadine odaberite Pozadinska boja.
• Za spremanje promjena odaberite Gotovo.
Postavke sustava
Držite , a zatim odaberite Postavke > Sustav.
Jezik: Postavljanje jezika prikaza uređaja.
Vrijeme: Prilagođavanje postavki vremena (Postavke vremena,
stranica 27).
Pozad. osvjetljenje: Podešavanje postavki pozadinskog
osvjetljenja (Promjena postavki pozadinskog osvjetljenja,
stranica 28).
Zvukovi: Postavljanje zvukova uređaja, poput tonova tipki,
upozorenja i vibracija.
Bez ometanja: Uključuje ili isključuje način rada Bez ometanja.
Za automatsko uključivanje načina rada Bez ometanja
tijekom uobičajenog vremena spavanja odaberite opciju
Vrijeme spavanja. Uobičajeno vrijeme spavanja možete
postaviti na svom Garmin Connect računu.
Tipke prečaca: Omogućuje dodjeljivanje prečaca tipkama na
uređaju (Prilagođavanje tipki prečaca, stranica 28).
Automatsko zaključavanje: Omogućuje automatsko
zaključavanje tipki kako biste spriječili slučajno pritiskanje
tipki. Upotrijebite opciju Tijekom aktivnosti kako biste
zaključali tipke tijekom mjerene aktivnosti. Upotrijebite opciju
Ne tijekom aktivnosti kako biste zaključali tipke kad ne
bilježite mjerenu aktivnost.
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica uređaja (Mijenjanje
mjernih jedinica, stranica 28).
Format: Postavljanje općenitih preferenci formata, poput tempa
i brzine koji se prikazuju za vrijeme trajanja aktivnosti, prvog
dana u tjednu, formata geografskog položaja i opcije datuma.
Snimanje podataka: Postavljanje načina na koji uređaj bilježi
podatke o aktivnosti. Opcija snimanja Pametni (zadana)
omogućuje dulje snimanje aktivnosti. Opcija snimanja Svake
sekunde detaljnije bilježi podatke o aktivnostima, ali potpuno
bilježenje dugotrajnih aktivnosti neće biti moguće.
USB rad: Postavljanje načina na koji uređaj koristi način rada za
masovnu pohranu ili Garmin način rada kada je povezan s
računalom.
Vraćanje zadanih postavki: Omogućuje ponovno postavljanje
podataka i postavki (Vraćanje svih zadanih postavki,
stranica 32).
Nadogradnja softvera: Omogućuje vam instaliranje
nadogradnji softvera koje ste preuzeli korištenjem softvera
Garmin Express.
Postavke vremena
Držite pritisnutom tipku , a zatim odaberite Postavke >
Sustav > Vrijeme.
Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom, 24-satnom ili vojnom formatu.
Postavi vrijeme: Postavljanje vremenske zone za uređaj.
Opcija Automatski automatski postavlja vremensku zonu na
temelju vašeg GPS položaja.
27
Vrijeme: Omogućuje vam postavljanje vremena ako je
odabrana opcija Ručno.
Upozorenja: Omogućuje vam postavljanje upozorenja po satu,
kao i upozorenja na izlazak i zalazak sunca koja se
oglašavaju određeni broj minuta ili sati prije izlaska ili zalaska
sunca.
Sinkronizacija s GPS-om: Omogućuje vam da ručno
sinkronizirate vrijeme s GPS-om kad mijenjate vremenske
zone te da ažurirate vrijeme kad nastupi ljetno računanje
vremena.
Promjena postavki pozadinskog osvjetljenja
1 Na izgledu satu držite .
2 Odaberite Postavke > Sustav > Pozad. osvjetljenje.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Tijekom aktivnosti.
• Odaberite Ne tijekom aktivnosti.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Tipke za uključivanje pozadinskog osvjetljenja
prilikom pritiskanja tipki.
• Odaberite Upozorenja za uključivanje pozadinskog
osvjetljenja za upozorenja.
• Odaberite Kretnja za uključivanje pozadinskog
osvjetljenja kada podignete ruku i okrenete je kako biste
pogledali na zapešće.
• Odaberite Pauza prije počet. za postavljanje vremena
koje će proteći prije nego što se pozadinsko osvjetljenje
isključi.
• Odaberite Svjetlina za postavljanje svjetline pozadinskog
osvjetljenja.
Prilagođavanje tipki prečaca
Možete prilagoditi funkciju držanja pojedinačnih tipki i
kombinacija tipki.
1 Na zaslonu sata držite .
2 Odaberite Postavke > Sustav > Tipke prečaca.
3 Odaberite tipku ili kombinaciju tipki koju želite prilagoditi.
4 Odaberite funkciju.
5 Odaberite Zvukovi, a zatim odaberite vrstu obavijesti (nije
obavezno).
6 Odaberite Pozad. osvjetljenje > Uključi za uključivanje
pozadinskog osvjetljenja istodobno s uključivanjem alarma.
7 Odaberite Oznaka, a zatim odaberite opis alarma (nije
obavezno).
Brisanje alarma
1 Na izgledu sata držite .
2 Odaberite Sat > Alarm sata.
3 Odaberite alarm.
4 Odaberite Izbriši.
Pokretanje mjerača odbrojavanja
1 Na izgledu sata držite .
2 Odaberite Sat > Mjerač vremena.
3 Unesite vrijeme.
4 Po potrebi odaberite Ponovo pokreni > Uključi kako bi se
mjerač vremena automatski ponovo pokrenuo nakon isteka
vremena.
5 Po potrebi odaberite Zvukovi, a zatim odaberite vrstu
obavijesti.
6 Odaberite Pokreni mjerač vremena.
Korištenje štoperice
1 Na bilo kojem zaslonu držite LIGHT.
2 Odaberite Štoperica.
NAPOMENA: Možda ćete ovu stavku morati dodati u izbornik
kontrola (Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 18).
3 Odaberite START za pokretanje mjerača vremena.
za ponovno postavljanje mjerača vremena
4 Odaberite
dionice .
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost, tempo i brzinu,
te nadmorsku visinu, težinu, visinu i temperaturu.
1 Na zaslonu sata držite .
2 Odaberite Postavke > Sustav > Jedinice.
3 Odaberite vrstu mjerenja.
4 Odaberite mjernu jedinicu.
Sat
Ručno podešavanje vremena
1 Na izgledu satu držite .
2 Odaberite Postavke > Sustav > Vrijeme > Postavi vrijeme
> Ručno.
3 Odaberite Vrijeme i unesite vrijeme.
Postavljanje alarma
Možete postaviti do deset različitih alarma. Svaki alarm možete
postaviti tako da se oglasi jednom ili redovno ponavlja.
1 Na izgledu sata držite .
2 Odaberite Sat > Alarm sata > Dodaj alarm.
3 Odaberite Vrijeme i unesite vrijeme alarma.
4 Odaberite Ponavljanje, a zatim odaberite kada će se alarm
ponavljati (nije obavezno).
28
Ukupno vrijeme štoperice
nastavlja teći.
5 Za zaustavljanje oba mjerača odaberite START.
6 Odaberite opciju.
7 Spremite zabilježeno vrijeme kao aktivnost u povijest uređaja
(opcija).
Postavljanje upozorenja sata
1 Na izgledu sata držite .
2 Odaberite Sat > Upozorenja.
3 Odaberite opciju:
• Da biste postavili upozorenje koje će se oglasiti određeni
broj minuta ili sati prije zalaska sunca, odaberite Prije
zalaska sunca > Status > Uključi, odaberite Vrijeme i
unesite vrijeme.
• Da biste postavili upozorenje koje će se oglasiti određeni
broj minuta ili sati prije izlaska sunca odaberite Prije
izlaska sunca > Status > Uključi, odaberite Vrijeme i
unesite vrijeme.
• Da biste postavili upozorenje koje će se oglasiti svaki sat,
odaberite Po satu > Uključi.
Sinkronizacija vremena s GPS-om
Kad god ga uključite i on pronađe satelitski signal, uređaj
automatski očitava vaše vremenske zone i aktualno vrijeme.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Također možete ručno sinkronizirati vrijeme s GPS-om kad
mijenjate vremenske zone te ažurirati vrijeme kad nastupi ljetno
računanje vremena.
1 Na izgledu sata držite .
2 Odaberite Sat > Sinkronizacija s GPS-om.
3 Pričekajte dok uređaj ne pronađe satelite (Primanje
satelitskih signala, stranica 31).
Na zaslonu Forerunner uređaja prikazat će se brojač
vremena videozapisa.
• Za snimanje fotografije tijekom snimanja videozapisa
odaberite DOWN.
• Za ručno zaustavljanje snimanja videozapisa odaberite
STOP.
• Za snimanje fotografije odaberite Fotografiraj.
VIRB daljinski upravljač
Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam upravljanje VIRB
akcijskom kamerom pomoću uređaja. Za kupnju VIRB akcijske
kamere idite na www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom
Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti
daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti
potražite u VIRB korisničkom priručniku za seriju. Morate
postaviti i prikaz VIRB miniaplikacije u petlji miniaplikacija
(Prilagođavanje petlje widgeta, stranica 24).
1 Uključite VIRB kameru.
2 Na svom Forerunner uređaju odaberite UP ili DOWN na
izgledu sata kako biste vidjeli VIRB widget.
3 Pričekajte da se uređaj poveže s VIRB kamerom.
4 Odaberite START.
5 Odaberite opciju:
• Za snimanje videozapisa odaberite Pokreni snimanje.
Na zaslonu Forerunner uređaja prikazat će se brojač
vremena videozapisa.
• Za snimanje fotografije tijekom snimanja videozapisa
odaberite DOWN.
• Za zaustavljanje snimanja videozapisa odaberite STOP.
• Za snimanje fotografije odaberite Fotografiraj.
• Za promjenu postavki videozapisa i fotografija odaberite
Postavke.
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom tijekom
aktivnosti
Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti
daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti
potražite u VIRB korisničkom priručniku za seriju. Morate
postaviti i prikaz VIRB widgeta u slijedu widgeta (Prilagođavanje
petlje widgeta, stranica 24).
1 Uključite VIRB kameru.
2 Na svom Forerunner uređaju odaberite UP ili DOWN na
izgledu sata kako biste vidjeli VIRB widget.
3 Pričekajte da se uređaj poveže s VIRB kamerom.
Ako je kamera povezana, VIRB zaslon s podacima
automatski se dodaje aplikacijama za aktivnosti.
4 Tijekom aktivnosti odaberite UP ili DOWN kako biste vidjeli
VIRB zaslon s podacima.
5 Držite .
6 Odaberite Daljinski upravljač VIRB.
7 Odaberite opciju:
• Za upravljanje kamerom pomoću mjerača vremena
aktivnosti odaberite Postavke > Pok.i zaus.mj.vr..
NAPOMENA: Snimanje videozapisa automatski se
pokreće i zaustavlja kada započnete ili završite aktivnost.
• Za upravljanje kamerom pomoću opcija izbornika
odaberite Postavke > Ručno.
• Za ručno snimanje videozapisa odaberite Pokreni
snimanje.
1
Informacije o uređaju
Punjenje uređaja
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije o proizvodu.
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje.
Proučite upute za čišćenje u dodatku.
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak za punjenje na
uređaju.
2 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak za punjenje.
3 Napunite uređaj do kraja.
Specifikacije
Forerunner – specifikacije
Vrsta baterije
Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije kada se Do 2 tjedna s uključenim praćenjem aktivuređaj upotrebljava kao nosti, obavijestima s pametnog telefona i
sat
mjerenjem pulsa na zapešću
Trajanje baterije u
Do 24 sata u GPS načinu rada s mjerenjem
načinu rada za aktivnosti pulsa na zapešću
Trajanje baterije u
načinu rada UltraTrac
Do 60 h
Do 50 sati s mjerenjem pulsa na zapešću
Raspon radne temperature
Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Raspon temperature za
punjenje
Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Bežične frekvencije/
protokoli
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
Bluetooth bežična tehnologija
Wi‑Fi bežična tehnologija
Vodootpornost
Plivanje, 5 ATM1
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 50 m. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Informacije o uređaju
29
Specifikacije za HRM-Swim i specifikacije za HRM-Tri
Vrsta baterije
Zamjenjiva baterija, model CR2032 (3 V)
Trajanje baterije: HRMSwim
Do 18 mjeseci (uz upotrebu 3 h tjedno)
Trajanje baterije:
HRM-Tri
Do 10 mjeseci za treniranje za triatlon
(približno 1 h dnevno)
Raspon radne temperature
Od -10 ° do 50 °C (od 14 ° do 122 °F)
Bežična frekvencija /
protokol
2,4 GHz pri +1 dBm nominalno
Vodootpornost
Plivanje, 5 ATM2
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti
vijek trajanja proizvoda.
Nemojte pritiskati tipke ispod vode.
Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru,
slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim
proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama.
Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Brtva za O-prsten trebala bi ostati na vanjskom dijelu
podignutog plastičnog prstena.
6 Vratite prednji poklopac i četiri vijka.
Pogledajte položaj prednjeg poklopca. Izdignuti vijak
trebao bi odgovarati rupi za izdignuti vijak na prednjem
poklopcu.
NAPOMENA: Nemojte ih prečvrsto stegnuti.
7 Zamijenite poklopac.
Nakon zamjene baterije monitora pulsa možda ga treba ponovo
upariti s uređajem.
Promjena remena
Remene možete zamijeniti novim Forerunner remenima ili
kompatibilnim QuickFit™ remenima.
1 Pomoću dva odvijača olabavite iglice.
Čišćenje uređaja
OBAVIJEST
Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju
električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija
može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
SAVJET: Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/fitandcare.
2 Uklonite iglice.
3 Odaberite opciju:
• Kako biste postavili Forerunner remene, poravnajte novi
remen i pomoću dva odvijača zamijenite iglice.
• Kako biste postavili QuickFit remene, zamijenite iglice i
pritisnite nove iglice tako da sjednu na mjesto.
Zamjena baterije HRM-Swim i baterije HRM-Tri
1 Uklonite poklopac s modula monitora pulsa.
2 Pomoću malog križnog odvijača (00) izvadite četiri vijka s
prednje strane modula.
3 Izvadite poklopac i bateriju.
4 Pričekajte 30 sekundi.
5 Ispod dva plastična jezičca
umetnite novu bateriju tako da
je pozitivan pol okrenut prema gore.
NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.
2
30
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 50 m. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Informacije o uređaju
Moj broj dnevnih koraka se ne prikazuje
Broj dnevnih koraka ponovno se postavlja svaki dan u ponoć.
Ako se umjesto vašeg broja koraka prikazuju crtice,
omogućite uređaju da primi satelitske signale i automatski
postavi vrijeme.
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan
Ako se broj koraka ne čini točnim, isprobajte sljedeće savjete.
• Uređaj nosite na zapešću ruke koja nije dominantna.
• Kada gurate kolica ili kosilicu, uređaj nosite u džepu.
• Uređaj nosite u džepu prilikom aktivnog korištenja ruku.
NAPOMENA: Uređaj određene ponavljajuće pokrete poput
pranja suđa, slaganja rublja ili pljeskanja može protumačiti
kao korake.
Broj koraka na mom uređaju ne podudara se s brojem
koraka na mom Garmin Connect računu
NAPOMENA: Provjerite je li remen dobro pričvršćen.
Zasun se treba zatvoriti nad iglom sata.
Rješavanje problema
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti informacije o uređaju, primjerice ID jedinice,
verziju softvera, pravne informacije i licencni ugovor.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Opis.
Pregled pravnih informacija i informacija o
usklađenosti s propisima na e-oznaci
Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može
sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi
koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s
propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.
1 Držite .
2 U izborniku postavki odaberite Opis.
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com
/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin
Connect.
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Registracija proizvoda
Postavljanje aplikacije Garmin Express
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Dodatne informacije
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web-mjestu support.garmin.com.
• Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite
zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj
opremi i zamjenskim dijelovima.
Praćenje aktivnosti
Više informacija o točnosti praćenja aktivnosti potražite na webmjestu garmin.com/ataccuracy.
Rješavanje problema
Broj koraka na vašem Garmin Connect računu ažurira se kad
sinkronizirate uređaj.
1 Odaberite opciju:
• Sinkronizirajte broj koraka s pomoću aplikacije Garmin
Connect (Korištenje usluge Garmin Connect na računalu,
stranica 20).
• Sinkronizirajte broj koraka s pomoću aplikacije Garmin
Connect (Ručna sinkronizacija podataka s aplikacijom
Garmin Connect, stranica 19).
Pričekajte
dok uređaj sinkronizira vaše podatke.
2
Sinkronizacija može potrajati nekoliko minuta.
NAPOMENA: Ako osvježite aplikaciju Garmin Connect ili
aplikaciju Garmin Connect, to neće uzrokovati sinkroniziranje
vaših podataka ili ažuriranje broja koraka.
Broj katova na koje ste se popeli ne čini se točnim
Vaš uređaj koristi ugrađeni barometar kako bi se izmjerila
promjene u nadmorskoj visini kad se penjete katovima. Uspon
na svaki kat jednak je usponu od 3 m (10 ft).
• Prilikom uspona izbjegavajte preskakivanje stepenica ili
pridržavanje za rukohvat.
• Po vjetrovitom vremenu uređaj prekrijte rukavom ili jaknom
jer jaki naleti vjetra mogu uzrokovati čudna očitanja.
Prikaz minuta intenzivnog vježbanja treperi
Kada vježbate intenzitetom koji se približava ciljanom broju
minuta intenzivnog vježbanja, prikaz minuta intenzivnog
vježbanja počinje treperiti.
Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim
intenzitetom.
Primanje satelitskih signala
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.
SAVJET: Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na
adresi www.garmin.com/aboutGPS.
1 Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.
Poboljšavanje prijema GPS satelita
• Često sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect računom:
◦ Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i
aplikacije Garmin Express.
◦ Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect putem
pametnog telefona s omogućenom Bluetooth vezom.
31
◦ Povežite uređaj s Garmin Connect računom pomoću Wi‑Fi
bežične mreže.
Dok je uređaj povezan s Garmin Connect računom, uređaj
preuzima satelitske podatke koji su prikupljani nekoliko dana,
što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
• Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada
i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Je li moj pametni telefon kompatibilan s
mojim uređajem?
Ponovno pokretanje uređaja
Ako se vaš telefon ne povezuje s uređajem, isprobajte sljedeće
savjete.
• Isključite pametni telefon i uređaj i ponovo ih uključite.
• Omogućite Bluetooth tehnologiju na pametnom telefonu.
• Nadogradite aplikaciju Garmin Connect na najnoviju verziju.
• Uklonite uređaj iz aplikacije Garmin Connect i iz Bluetooth
postavki na pametnom telefonu kako biste ponovo pokušali
postupak uparivanja.
• Ako ste kupili novi pametni telefon, uklonite uređaj iz
aplikacije Garmin Connect na pametnom telefonu koji ćete
prestati upotrebljavati.
• Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m
(33 ft) od uređaja.
• Za pokretanje načina rada za uparivanje otvorite aplikaciju
Garmin Connect, odaberite
ili
i odaberite Uređaji
tvrtke Garmin > Dodaj uređaj.
• Na uređaju odaberite
> Postavke > Telefon > Uparivanje
telefona.
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
pokrenuti.
NAPOMENA: Ponovno pokretanje uređaja možda će izbrisati
vaše podatke ili postavke.
1 Držite pritisnutom 15 sekundi.
Uređaj će se isključiti.
2 Držite pritisnutom jednu sekundu kako biste uključili uređaj.
Brisanje korisničkih podataka
NAPOMENA: Ovime ćete izbrisati korisnički unesene podatke,
ali nećete izbrisati povijest.
Sve postavke uređaja možete vratiti na tvornički zadane
vrijednosti.
1 Držite .
2 Odaberite > Da kako biste isključili uređaj.
, držite kako biste uključili uređaj.
3 Dok držite
4 Odaberite Da.
Vraćanje svih zadanih postavki
NAPOMENA: Ovime ćete izbrisati sve unesene informacije i
povijest aktivnosti.
Sve postavke uređaja možete vratiti na tvornički zadane
vrijednosti.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Sustav > Vraćanje zadanih postavki
> Da.
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije
Garmin Express
Prije nadogradnje softvera uređaja morate imati Garmin
Connect račun i preuzeti Garmin Express aplikaciju.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, Garmin Express ga šalje na
vaš uređaj.
2 Slijedite upute na zaslonu.
3 Tijekom postupka nadogradnje nemojte isključivati uređaj iz
računala.
NAPOMENA: Ako ste na uređaju već postavili Wi‑Fi vezu,
Garmin Connect može automatski preuzeti dostupne
nadogradnje softvera na uređaj kada se povezuje pomoću
Wi‑Fi mreže.
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik
Možete promijeniti odabir jezika uređaja ako ste slučajno
odabrali pogrešan jezik na uređaju.
1 Držite .
2 Krećite se prema dolje do zadnje stavke na popisu, a zatim
odaberite START.
3 Krećite se prema dolje do predzadnje stavke na popisu, a
zatim odaberite START.
4 Odaberite START.
5 Odaberite svoj jezik.
32
Forerunner uređaj je kompatibilan s pametnim telefonima koji
podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na
www.garmin.com/ble.
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva
Maksimiziranje vijeka trajanja baterije
Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete poduzeti
nekoliko koraka.
• Smanjivanje trajanja pozadinskog osvjetljenja (Promjena
postavki pozadinskog osvjetljenja, stranica 28).
• Smanjite svjetlinu pozadinskog osvjetljenja.
• Za aktivnost koristite UltraTrac GPS način rada (UltraTrac,
stranica 27).
• Isključite bežičnu tehnologiju Bluetooth ako ne koristite
povezane značajke (Bluetooth – funkcije povezivosti,
stranica 18).
• Prilikom pauziranja aktivnosti na dulje razdoblje koristite
opciju kasnijeg nastavka aktivnosti (Zaustavljanje aktivnosti,
stranica 2).
• Isključite praćenje aktivnosti (Postavke praćenja aktivnosti,
stranica 9).
• Koristite izgled sata koji se ne ažurira svake sekunde.
Primjerice, koristite izgled sata bez kazaljke za sekunde
(Prilagođavanje izgleda sata, stranica 27).
• Ograničite prikaz obavijesti s pametnog telefona (Upravljanje
obavijestima, stranica 17).
• Zaustavite odašiljanje podatka o pulsu uparenim Garmin
uređajima (Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje,
stranica 9).
• Isključite funkciju mjerenja pulsa na zapešću (Isključivanje
senzora pulsa na zapešću, stranica 10).
NAPOMENA: Mjerenje pulsa na zapešću koristi se za
izračunavanje minuta intenzivne aktivnosti i potrošenih
kalorija.
®
Očitana temperatura nije točna
Vaša tjelesna temperatura utječe na unutarnji senzor
temperature koji očitava temperaturu. Kako biste dobili
najtočnije očitanje temperature, potrebno je skinuti sat sa zgloba
i pričekati 20 do 30 minuta.
Rješavanje problema
Možete koristiti i opcionalni tempe vanjski senzor temperature
za prikaz točne temperature okoline dok nosite sat.
Kako mogu ručno upariti ANT+ senzore?
ANT+ senzore ručno možete upariti pomoću postavki uređaja.
Prilikom prvog uparivanja senzora i uređaja putem bežične
tehnologije ANT+ morate upariti uređaj sa senzorom. Nakon
uparivanja uređaj se automatski povezuje sa senzorom kada
pokrenete aktivnost, a senzor je aktivan i unutar dometa.
1 Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih
ANT+ senzora.
2 Ako uparujete monitor pulsa, najprije ga stavite.
Monitor pulsa ne šalje niti prima podatke dok ga ne stavite na
sebe.
3 Držite .
4 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Dodaj novo.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Pretraži sve.
• Odaberite vrstu senzora.
Kada uparite senzor i uređaj, prikazat će se poruka. Podaci
senzora pojavljuju se u petlji stranice s podacima ili u
prilagođenim korisničkim poljima.
Mogu li koristiti Bluetooth senzor sa svojim
satom?
Uređaj je kompatibilan s nekim Bluetooth senzorima. Prilikom
prvog povezivanja Garmin senzora i uređaja morate upariti
uređaj i senzor. Nakon uparivanja uređaj se automatski
povezuje sa senzorom kada pokrenete aktivnost, a senzor je
aktivan i unutar dometa.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Dodaj novo.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Pretraži sve.
• Odaberite vrstu senzora.
Možete prilagoditi dodatna podatkovna polja (Prilagođavanje
zaslona s podacima, stranica 25).
Dodatak
Podatkovna polja
% FTP: Trenutačna izlazna snaga kao postotak funkcionalnog
praga snage.
%HRR: Postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za
puls u mirovanju).
% maksimalnog pulsa: Postotak maksimalnog pulsa.
% rezerve pulsa po dionici: Prosječan postotak rezerve pulsa
(maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za
trenutačnu dionicu.
24-satni maksimum: Maksimalna temperatura zabilježena
kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.
24-satni minimum: Minimalna temperatura zabilježena
kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.
Aerobni efekt trenir.: Utjecaj trenutačne aktivnosti na vašu
razinu aerobne kondicije.
Ambijentalni tlak: Nekalibrirani ambijentalni tlak.
Anaerobni efekt trenir.: Utjecaj trenutačne aktivnosti na vašu
razinu anaerobne kondicije.
Balans: Trenutni balans snage lijevo/desno.
Balans dionice: Prosječan balans snage lijevo/desno za
trenutnu dionicu.
Dodatak
Balans vr.dod.s tl.u dion.: Prosječni balans vremena dodira s
tlom za trenutačnu dionicu.
Balans vr.dod.s tlom: Balans dodira s tlom lijeve i desne noge
za vrijeme trčanja.
Barometarski tlak: Kalibrirani trenutni tlak.
Br.zav.u tren.int.: Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min)
tijekom trenutnog intervala.
Broj zaves. u zad.dulj.: Ukupan broj zaveslaja za zadnju
prijeđenu duljinu bazena.
Brz.zav.zad.dio.: Veslački sportovi. Prosječan broj zaveslaja u
minuti (z/min) tijekom zadnje dovršene dionice.
Brz.zaves.zad.dulj.: Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min)
tijekom zadnje prijeđene duljine bazena.
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Brzina dionice: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.
Brzina zadnje dionice: Prosječna brzina za posljednju
dovršenu dionicu.
Brzina zaveslaja: Plivanje. Broj zaveslaja u minuti (z/min).
Brzina zaveslaja: Veslački sportovi. Broj zaveslaja u minuti (z/
min).
Brzina zaveslaja u dionici: Plivanje. Prosječan broj zaveslaja u
minuti (z/min) tijekom trenutne dionice.
Brzina zaveslaja u dionici: Veslački sportovi. Prosječan broj
zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutne dionice.
Brzina zaveslaja u zadnjoj dionici: Plivanje. Prosječan broj
zaveslaja u minuti (z/min) tijekom zadnje dovršene dionice.
Brzine: Prednji i stražnji mjenjač brzine bicikla na senzoru
položaja mjenjača.
Di2 – baterija: Prestali kapacitet baterije Di2 senzora.
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.
Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutnu
lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).
Dolazak na sljedeće: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do
sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke).
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dulj.koraka-dion.: Prosječna duljina koraka za trenutačnu
dionicu.
Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.
Duljina koraka: Duljina koraka u metrima od jednog mjesta
dodira s tlom do drugog.
Duljina zadnje dionice: Prijeđena udaljenost za posljednju
dovršenu dionicu.
Duljine: Broj duljina bazena dovršenih tijekom trenutne
aktivnosti.
Duljine intervala: Broj duljina bazena dovršenih tijekom
trenutnog intervala.
F.sn.–l.: Trenutna faza snage za lijevu nogu. Faza snage je
područje okreta pedale u kojem se proizvodi pozitivna snaga.
Faza sn.u dion.-D: Prosječna faza snage za desnu nogu za
trenutnu dionicu.
Faza snage – desno: Trenutna faza snage za desnu nogu.
Faza snage je područje okreta pedale u kojem se proizvodi
pozitivna snaga.
Faza snage u dionici – lijevo: Prosječna faza snage za lijevu
nogu za trenutnu dionicu.
Glatkoća okretanja pedala: Mjerenje koje pokazuje koliko
ravnomjerno biciklist primjenjuje silu na pedale za vrijeme
svakog okreta pedale.
GPS: Jačina signala GPS satelita.
GPS smjer: Smjer u kojem se krećete na temelju GPS sustava.
GPS visina: Visina vašeg trenutačnog položaja na temelju GPS
sustava.
33
Intensity Factor: Intensity Factor™ za trenutačnu aktivnost.
ISPRAVLJENA BRZINA: Brzina kojom se približavate odredištu
duž rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje kadence.
Kadenca: Trčanje. Koraci u minuti (desni i lijevi).
Kadenca dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Kadenca dionice: Trčanje. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Kadenca zadnje dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za
posljednju dovršenu dionicu.
Kadenca zadnje dionice: Trčanje. Prosječna kadenca za
posljednju dovršenu dionicu.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Kombinacija mjenjača: Trenutna kombinacija mjenjača na
senzoru položaja mjenjača.
Lokacija: Trenutačan položaj prikazan prema odabranoj
postavci formata položaja.
Lokacija odredišta: Položaj vašeg konačnog odredišta.
Maks.% maks.-inter: Maksimalan postotak maksimalnog pulsa
za trenutni interval plivanja.
Maks.% pul.mir.-int: Prosječan postotak rezerve pulsa
(maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutni
interval plivanja.
Maks.puls u interv.: Maksimalni puls za trenutni interval
plivanja.
Maks.sn.: Najviša izlazna snaga za trenutnu aktivnost.
Maksimalna brzina: Najveća brzina za trenutnu aktivnost.
Maksimalna nadmorska visina: Najviša nadmorska visina
dosegnuta od zadnjeg ponovnog postavljanja.
Maksimalna nizbrdica: Maksimalna stopa spusta u metrima ili
stopama u minuti od posljednjeg postavljanja.
Maksimalna snaga dionice: Najviša izlazna snaga za
trenutačnu dionicu.
Maksimalna uzbrdica: Maksimalna stopa uspona u stopama ili
metrima u minuti od posljednjeg postavljanja.
Min. Nadm. visina: Najniža nadmorska visina dosegnuta od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Mjerač vrem.odmora: Mjerač vremena za trenutni odmor
(plivanje u bazenu).
Mjerač vremena: Trenutačno vrijeme na mjeraču odbrojavanja.
Nadmorska visina: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod
razine mora.
Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja
(udaljenosti). Na primjer, ako na svaka 3 m (10 ft) uspona
prijeđete 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %.
Nautička brzina: Trenutna brzina u čvorovima.
Nautička udaljenost: Prijeđena udaljenost u nautičkim metrima
ili nautičkim stopama.
Nizb.zad.dion.: Okomita udaljenost spusta za posljednju
dovršenu dionicu.
Nizbrdica dionice: Okomita udaljenost spusta za trenutnu
dionicu.
Normalized Power dionice: Prosječna vrijednost Normalized
Power za trenutačnu dionicu.
NP: Normalized Power™ za trenutačnu aktivnost.
NP zadnje dionice: Prosječna vrijednost Normalized Power za
zadnju dovršenu dionicu.
34
Omj.vert.oscilacije: Omjer vertikalne oscilacije i duljine koraka.
Omjer brz.: Broj zubaca na prednjem i stražnjem mjenjaču
brzine bicikla, kako ih utvrđuje senzor položaja mjenjača.
Omjer klizanja: Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i
promjene u okomitoj udaljenosti.
Omjer klizanja do odredišta: Omjer klizanja potreban da biste
se s trenutačnog položaja spustili na odredišnu nadmorsku
visinu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Omjer vertikalne oscilacije u dionici: Prosječni omjer
vertikalne oscilacije i duljine koraka za trenutačnu dionicu.
P.p.od s.p.: Prosječan pomak od središta platforme za trenutnu
aktivnost.
P.p.s.p.d.: Prosječan pomak od središta platforme za trenutnu
dionicu.
PCO: Pomak od središta platforme. Pomak od središta
platforme je mjesto na platformi pedale na koje se primjenjuje
sila.
Ponavljanje uključeno: Mjerač vremena posljednjeg intervala i
trenutni odmor (plivanje u bazenu).
Pr.% pul.u mir.-inter: Prosječan postotak rezerve pulsa
(maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačni
interval plivanja.
Pr.bal.u 30 s: Prosječni balans snage lijevo/desno za intervale
mjerenja od 30 sekundi.
Pr.brz. zaveslaja: Plivanje. Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/
min) tijekom trenutne aktivnosti.
Pr. sn. u per. od 10s: Prosjek kretanja u posljednjih 10 sekundi
za izlaznu snagu.
Pr.tempo 500 m: Prosječni tempo veslanja na 500 metara za
trenutnu aktivnost.
Pr.udalj.po zav.: Plivanje. Prosječna prijeđena udaljenost po
zaveslaju tijekom trenutne aktivnosti.
Pr.vrš.kut f.sn.-D: Prosječna vršna faza snage za desnu nogu
za trenutnu aktivnost.
Pr.vrš.kut f.sn.-L: Prosječna vršna faza snage za lijevu nogu za
trenutnu aktivnost.
Prednji: Prednji mjenjač brzine bicikla na senzoru položaja
mjenjača.
Predviđeno vrijeme dolaska: Procijenjeno doba dana kada
ćete stići do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom
vremenu na odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj
podatak pojavio.
PREDVIĐENO VRIJEME DOLASKA: Procijenjeno vrijeme
preostalo do dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se
ovaj podatak pojavio.
Preostala udaljenost: Preostala udaljenost do konačnog
odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Pros.% maks.-interv: Prosječan postotak maksimalnog pulsa
za trenutni interval plivanja.
Pros.balans vrem.dod.s tl.: Prosječni balans vremena dodira s
tlom za trenutačnu sesiju.
Pros.dulj. koraka: Prosječna duljina koraka za trenutačnu
sesiju.
Pros.puls u interv.: Prosječan puls za trenutni interval plivanja.
Prosj. brzina zaveslaja: Veslački sportovi. Prosječan broj
zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutne aktivnosti.
Prosj.omjer vert.osc.: Prosječni omjer vertikalne oscilacije i
duljine koraka za trenutačnu sesiju.
Prosj.puls dion., % od maks.: Prosječan postotak
maksimalnog pulsa za trenutnu dionicu.
Prosj. snaga u 3 s: Prosjek kretanja u posljednje 3 sekundi za
izlaznu snagu.
Dodatak
Prosj. udaljenost po zaveslaju: Veslački sportovi. Prosječna
prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom trenutne aktivnosti.
Prosj. ukupna brzina: Prosječna brzina za trenutačnu
aktivnost, uključujući brzine kretanja i stajanja.
Prosj.ver.oscil.: Prosječna količina vertikalne oscilacije za
trenutačnu aktivnost.
Prosječan puls: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.
Prosječan puls, % od maksimalnog: Prosječan postotak
maksimalnog pulsa za trenutnu aktivnost.
Prosječan Swolf: Prosječan swolf rezultat za trenutnu
aktivnost. Swolf rezultat je zbroj vremena za jednu duljinu i
broja zaveslaja za tu duljinu (Terminologija za plivanje,
stranica 3). Prilikom plivanja u otvorenim vodama za
izračunavanje swolf rezultata koristi se duljina od 25 metara.
Prosječna brzina: Prosječna brzina za trenutnu aktivnost.
Prosječna brzina kretanja: Prosječna brzina tijekom kretanja
za trenutačnu aktivnost.
Prosječna faza snage – desno: Prosječna faza snage za
desnu nogu za trenutnu aktivnost.
Prosječna faza snage – lijevo: Prosječna faza snage za lijevu
nogu za trenutnu aktivnost.
Prosječna kadenca: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Prosječna kadenca: Trčanje. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Prosječna snaga: Prosječna izlazna snaga za trenutnu
aktivnost.
Prosječna snaga u periodu od 30 s: Prosjek kretanja u
posljednjih 30 sekundi za izlaznu snagu.
Prosječni % rezerve pulsa: Prosječan postotak rezerve pulsa
(maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za
trenutačnu aktivnost.
Prosječni balans: Prosječan balans snage lijevo/desno za
trenutnu aktivnost.
Prosječni balans u 10 s: Prosječni balans snage lijevo/desno
za intervale mjerenja od 10 sekundi.
Prosječni balans u periodu od 3 s: Prosječni balans snage
lijevo/desno za intervale mjerenja od 3 sekunde.
prosječni broj zaveslaja po duljini: Prosječan broj zaveslaja
po duljini bazena tijekom trenutačne aktivnosti.
Prosječni tempo: Prosječni tempo za trenutnu aktivnost.
Prosječno vrijeme dionice: Prosječno vrijeme dionice za
trenutnu aktivnost.
Prosječno vrijeme dodira s tlom: Prosječno vrijeme dodira s
tlom za trenutačnu aktivnost.
Prosjek spuštanja: Prosječna okomita udaljenost silaska od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Prosjek uspona: Prosječna okomita udaljenost uspona od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Proteklo vrijeme: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako
pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda
zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete
mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35
minuta.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.
Puls po d: Prosječan puls za trenutnu dionicu.
Rad: Akumulirani izvršeni rad (izlazna snaga) u kilodžulima.
Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.
Širina/dužina: Trenutni položaj prikazan kao geografska dužina
i širina bez obzira na odabranu postavku formata položaja.
Sljedeća točka: Sljedeća točka na ruti. Morate navigirati da bi
se ovaj podatak pojavio.
Dodatak
Smjer: Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
Smjer kompasa: Smjer u kojem se krećete na temelju
kompasa.
Snaga: Trenutna izlazna snaga u vatima.
Snaga dionice: Prosječna izlazna snaga za trenutnu dionicu.
Snaga posljednje dionice: Prosječna izlazna snaga za zadnju
dovršenu dionicu.
Snaga prema težini: Količina trenutne izlazne snage u vatima
po kilogramu.
Stanje performansi: Izračun stanja performansi je procjena
stanja vaših performansi u stvarnom vremenu.
Staza: Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Kurs se
može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Stražnji: Stražnji mjenjač brzine bicikla na senzoru položaja
mjenjača.
Swolf d.: SWOLF rezultat za trenutnu dionicu.
Swolf posljednje dionice: SWOLF rezultat za zadnju dovršenu
dionicu.
Swolf tr.i.: Prosječan swolf rezultat za trenutni interval.
Swolf za poslj. duljinu: Swolf rezultat za zadnju prijeđenu
duljinu bazena.
Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura
utječe na senzor za temperaturu. Možete upariti tempe
senzor sa svojim uređajem kako biste imali stalan izvor
točnih podataka o temperaturi.
Tempo: Trenutni tempo.
Tempo dionice: Prosječan tempo za trenutnu dionicu.
Tempo intervala: Prosječan tempo za trenutni interval.
Tempo na 500 m: Trenutni tempo veslanja na 500 metara.
Tempo na 500 m u dionici: Prosječni tempo veslanja na
500 metara za trenutnu dionicu.
Tempo na 500 m u posljednjoj dionici: Prosječni tempo
veslanja na 500 metara za zadnju dionicu.
Tempo zadnje dionice: Prosječan tempo za posljednju
dovršenu dionicu.
Tempo zadnje udaljenosti: Prosječan tempo za posljednju
dovršenu duljinu bazena.
Točka odredišta: Zadnja točka na ruti do odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Traj.sjed.: Vrijeme okretanja pedala u sjedećem položaju za
trenutnu aktivnost.
Traj.stajanja u dionici: Vrijeme okretanja pedala u stojećem
položaju za trenutnu dionicu.
Trajanje sjedenja tijekom dionice: Vrijeme okretanja pedala u
sjedećem položaju za trenutnu dionicu.
Trajanje stajanja: Vrijeme okretanja pedala u stojećem položaju
za trenutnu aktivnost.
TSS: Training Stress Score™ za trenutačnu aktivnost.
Učinkovitost zateznog momenta: Mjerenje koje pokazuje
koliko učinkovito biciklist okreće pedale.
Ud.po zav.u z.di: Plivanje. Prosječna prijeđena udaljenost po
zaveslaju tijekom zadnje dovršene dionice.
Udalj.do slj.toč.: Preostala udaljenost do sljedeće točke rute.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udalj.po zav. u di: Plivanje. Prosječna prijeđena udaljenost po
zaveslaju tijekom trenutne dionice.
Udalj.po zaves.: Veslački sportovi. Prijeđena udaljenost po
zaveslaju.
35
Udalj. po zaves.u dion.: Veslački sportovi. Prosječna prijeđena
udaljenost po zaveslaju tijekom trenutne dionice.
Udalj. po zaveslaju u zadnjoj dionici: Veslački sportovi.
Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom zadnje
dovršene dionice.
Udaljenost: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.
Udaljenost intervala: Prijeđena udaljenost za trenutni interval.
Udaljenost po zaveslaju: Plivanje. Prijeđena udaljenost po
zaveslaju.
Ukupni hemoglobin: Procijenjeni ukupni kisik u mišićima za
trenutačnu aktivnost.
Ukupni silazak: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska
od zadnjega postavljanja.
Ukupni uspon: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona
od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Uzbr.dion.: Okomita udaljenost uspona za trenutnu dionicu.
Uzbrdica zadnje dionice: Okomita udaljenost uspona za
posljednju dovršenu dionicu.
Van staze: Udaljenost za koliko ste ulijevo ili udesno skrenuli s
izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se ovaj
podatak pojavio.
Ver.osc.po dionici: Prosječna količina vertikalne oscilacije za
trenutačnu dionicu.
Vert.udalj. do odr.: Razlika u visini vašeg trenutačnog položaja
i konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.
Vertikalna brzina do cilja: Stopa uspinjanja ili spuštanja do
prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se ovaj
podatak pojavio.
Vertikalna oscilacija: Količina poskakivanja tijekom trčanja.
Okomito kretanje vašeg trupa, mjereno u centimetrima za
svaki korak.
Vr.zav.u tren.int.: Trenutna vrsta zaveslaja za interval.
Vrij.dion.: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.
VRIJEME DODIRA S TLOM: Trajanje svakog koraka koji
provedete na tlu tijekom trčanja, mjereno u milisekundama.
Vrijeme dodira s tlom ne računa se tijekom hodanja.
Vrijeme dodira s tlom dionice: Prosječno vrijeme dodira s tlom
za trenutačnu dionicu.
Vrijeme do sljedećeg: Procijenjeno vrijeme do dolaska do
sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vrijeme intervala: Vrijeme štoperice za trenutni interval.
Vrijeme kretanja: Ukupno vrijeme kretanja za trenutačnu
aktivnost.
Vrijeme stajanja: Ukupno vrijeme stajanja za trenutačnu
aktivnost.
Vrijeme u zoni: Vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa ili
snage.
Vrijeme zadnje dionice: Vrijeme štoperice za posljednju
dovršenu dionicu.
Vrijeme za multisport: Ukupno vrijeme za sve sportove u
multisport aktivnosti, uključujući prijelaze.
Vrš.kut faze sn.u dion. – D: Prosječna vršna faza snage za
desnu nogu za trenutnu dionicu.
Vrš.kut faze snage dion.-L: Prosječna vršna faza snage za
lijevu nogu za trenutnu dionicu.
Vršni kut faze snage – desno: Vršna faza snage za desnu
nogu. Vršna faza snage je raspon faza u kojem vozač
proizvodi vršni dio snage vožnje.
Vršni kut faze snage – lijevo: Vršna faza snage za lijevu nogu.
Vršna faza snage je raspon faza u kojem vozač proizvodi
vršni dio snage vožnje.
Vrsta zaveslaja zadnje duljine: Vrsta zamaha koja se koristi
tijekom posljednje prijeđene duljine bazena.
Z.po d.tren.int.: Prosječan broj zaveslaja po duljini bazena
tijekom trenutačnog intervala.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Zasićenost mišića kisikom u %: Procijenjeni postotak
zasićenosti mišića kisikom za trenutačnu aktivnost.
Zavesl.zad.dion.: Plivanje. Ukupan broj zaveslaja za zadnju
dovršenu dionicu.
Zaveslaji: Plivanje. Ukupan broj zaveslaja za trenutnu aktivnost.
Zaveslaji: Veslački sportovi. Ukupan broj zaveslaja za trenutnu
aktivnost.
Zaveslaji u dionici: Plivanje. Ukupan broj zaveslaja za trenutnu
dionicu.
Zaveslaji u dionici: Veslački sportovi. Ukupan broj zaveslaja za
trenutnu dionicu.
Zaveslaji u zadnjoj dionici: Veslački sportovi. Ukupan broj
zaveslaja za zadnju dovršenu dionicu.
Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom
pulsu (220 manje broj vaših godina).
Zona snage: Trenutni raspon izlazne snage (1 do 7) na temelju
FTP postavki ili prilagođenih postavki.
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2
U tabelama se nalazi standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO2 prema dobi i spolu.
Muškarci
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Izvrsno
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Slabo
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Loše
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Žene
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Izvrsno
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Slabo
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Loše
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute. Dodatne informacije potražite na adresi www.CooperInstitute.org.
36
Dodatak
FTP ocjene
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
U ovim se tabelama nalazi klasifikacija procijenjenog
funkcionalnog praga snage (FTP) prema spolu.
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
Muškarci
Vata po kilogramu (W/kg)
29 x 2,3
2326
5,05 i više
650 x 20C
1938
Od 3,93 do 5,04
650 x 23C
1944
Od 2,79 do 3,92
650 × 35A
2090
Od 2,23 do 2,78
650 × 38B
2105
Početnik
Manje od 2,23
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
Žene
Vata po kilogramu (W/kg)
700 × 19C
2080
Izvanredno
4,30 i više
700 × 20C
2086
Izvrsno
Od 3,33 do 4,29
700 × 23C
2096
Dobro
Od 2,36 do 3,32
700 × 25C
2105
Slabo
Od 1,90 do 2,35
700C cjevasti
2130
Početnik
Manje od 1,90
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Izvanredno
Izvrsno
Dobro
Slabo
FTP ocjene temelje se na istraživanju: Hunter Allen i Andrew
Coggan, dr. Training and Racing with a Power Meter (Boulder,
CO: VeloPress, 2010).
Veličina i opseg kotača
Senzor brzine automatski prepoznaje veličinu kotača. Ako je to
potrebno, možete ručno unijeti opseg kotača u postavke
senzora brzine.
Veličina gume označena je s obje strane gume. Ovo nije
sveobuhvatan popis. Možete izmjeriti i opseg kotača ili
upotrijebiti i jedan od kalkulatora na internetu.
Objašnjenja simbola
Na uređaju ili oznakama na dodatnoj opremi mogu se pojaviti
ovi simboli.
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
Osigurač. Ukazuje na specifikaciju osigurača ili njegov položaj.
24 × 1
1753
24 × 3/4
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
Simbol WEEE za odlaganje i recikliranje. Simbol WEEE nalazi se
na proizvodu kako bi bio sukladan s Direktivom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) Europske unije.
Svrha direktive je sprječavanje nepropisno odlaganja ovog
proizvoda i promicanje ponovne upotrebe i recikliranja.
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
Dodatak
Izmjenična struja. Uređaj je prikladan za izmjeničnu struju.
Istosmjerna struja. Uređaj je prikladan samo za istosmjernu struju.
37
Indeks
izmjerene vrijednosti 4
izračun naprezanja 15
A
J
aktivnosti 1, 2, 24, 27
pokretanje 1, 21
prilagođeno 2, 21, 24
spremanje 2
alarmi 25, 28
analiza zamaha 4
ANT+ senzori 23, 24
uparivanje 23
aplikacije 18, 19
pametni telefon 16
Auto Lap 26
Auto Pause 26
automatski uspon 26
automatsko pomicanje 26
jezik 27
B
baterija
maksimiziranje 17, 27, 32
punjenje 29
zamjena 30
Bluetooth tehnologija 1, 17, 18, 32
brisanje
osobni rekordi 6, 7
povijest 20
svi korisnički podaci 20, 32
brzina 26
C
cilj 6
ciljevi 6
Connect IQ 19
Č
čišćenje uređaja 11, 30
čovjek u moru (MOB) 22
D
daskanje na snijegu 3
dijeljenje podataka 7
dinamika trčanja 12, 13
dionice 1
dodaci 23
dodatna oprema 24
dogleg 4
drill vježbe 3
duljina koraka 12
duljine 3
E
Efekt vježbanja 13, 15
F
favoriti 24
G
Galileo 26
Garmin Connect 4, 5, 16–21
spremanje podataka 20
Garmin Express 19, 31
nadogradnja softvera 31
glavni izbornik, prilagođavanje 24
GLONASS 26, 27
GPS 1, 26, 27
postavke 26
signal 31
green view, lokacija zastavice 4
GroupTrack 19, 27
I
ID jedinice 31
ikone 1
intenzivno vježbanje 3
intervali 3
vježbanje 5
izbornik 1
izbornik kontrola 18
Izbornik kontrola 18
izgledi sata 19, 27
38
K
kadenca 7, 12
senzori 24
upozorenja 25
kalendar 5
kalorija, upozorenja 25
karta 22
karte 22, 25
navigacija 21, 22
pretraživanje 22
kartica s rezultatima 4
kompas 22
postavke 22
kondicija 15
koordinate 22
korisnički podaci, brisanje 20
korisnički profil 7
L
laktatni prag 13, 16
layup 4
LiveTrack 19
lokacije 22
brisanje 21
spremanje 21
uređivanje 21
M
maksimalni VO2 13–15, 36
menstrualni ciklus 9
metronom 7
minute intenzivnog vježbanja 9, 31
mjerač odbrojavanja 28
mjerač vremena 1, 2, 10, 19
odbrojavanje 28
mjerenje udarca 4
mjerne jedinice 28
MOB 22
multisport 2, 3, 20
N
način rada sata 27
način rada za spavanje 8
nadogradnje, softver 19, 32
natrag na početak, navigacija 21
navigacija 21–23, 25
natrag na početak 21
Sight 'N Go 22
zaustavljanje 22
nožni senzor 23
O
obavijesti 17
odometar 4, 20
omjer vertikalne oscilacije 12, 13
oporavak 13, 14
Oprema 31, 33
opterećenje treniranja 13, 15
osobni rekordi 6
brisanje 6, 7
P
pametni telefon 17, 19, 32
aplikacije 17–19
uparivanje 16, 32
pedometar 23
plivanje 3, 10, 11
podaci
dijeljenje 7
prijenos 19, 20
spremanje 11, 20
stranice 25
podatkovna polja 19
ponovno postavljanje uređaja 32
postavke 9, 22, 24, 27, 28, 32
postavke smjera 22
postavke sustava 27
povezivanje 17
povijest 20
brisanje 20
pozadinsko osvjetljenje 1, 28
praćenje aktivnosti 8, 9
prečaci 18
predani sportaš 8
predviđanje utrke 13
predviđeno vrijeme završetka 15
prijenos podataka 19
prilagođavanje uređaja 18, 25, 28
profili 1
aktivnosti 1, 2
korisnik 7
prošireni zaslon 7
puls 1, 9
monitor 9–11, 13, 14, 30
senzor 10, 14
uparivanje senzora 9, 10
upozorenja 10, 25
zone 7, 13, 20
Puls, zone 8
punjenje 29
R
razina stresa 13
remeni 30
rješavanje problema 9, 11, 13, 17, 31, 32
rute 22
S
sat 1, 28
satelitski signali 26, 31
segmenti 6
senzori bicikla 24
senzori za brzinu i kadencu 24
Sight 'N Go 22
skijanje
alpsko 3
daskanje na snijegu 3
snaga (sila) 13
mjerači 16, 24, 37
upozorenja 25
zone 8
softver
licenca 31
nadogradnja 19, 31, 32
verzija 31
specifikacije 29, 30
spremanje aktivnosti 1, 2, 10
stanje performansi 1, 13, 15, 16
stari podaci 10, 19
slanje na računalo 20
statistika 4
status treniranja 13, 14
staze 21, 22
odabir 4
reprodukcija 4
stvaranje 21
učitavanje 21
swolf rezultat 3
Š
štoperica 28
T
tempe 24, 32
temperatura 24, 32
tipke 1, 18, 27, 28, 30
točke, projekcija 21
tonovi 7, 28
TracBack 2, 21
tragovi 22
traka za trčanje 2
trening, planovi 4
trening u zatvorenom 2, 23
treniranje 1, 5, 6, 18
planovi 5
treniranje za triatlon 2, 3
Indeks
U
udaljenost 26
upozorenja 23, 25
UltraTrac 26, 27
uparivanje 17
ANT+ senzori 9, 10, 23, 33
Bluetooth senzori 33
pametni telefon 16, 32
uparivanje ANT+ senzora 23
upozorenja 23, 25, 26, 28
puls 10
upravljanje glazbom 18
USB 32
prekid veze 20
utrkivanje 6
V
veličina bazena 10
veličine kotača 37
vertikalna oscilacija 12, 13
VIRB daljinski upravljač 29
Virtual Partner 5, 6
vježbanje 4, 5
učitavanje 5
vodič skoka 3
vremenske zone 28
vrijeme 18, 28
postavke 27
upozorenja 25
vremenske zone i formati 27
vrijeme dodira s tlom 12
vrijeme izlaska i zalaska sunca 28
W
Wi‑Fi 32
povezivanje 19
widgeti 9, 10, 17–19
Z
zamjena baterije 30
zaslon 28
zaveslaji 3
zdravstvena statistika 9
zone
napajanje 8
puls 7
vrijeme 28
Indeks
39
support.garmin.com
Lipanj 2019
190-02166-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising