Garmin | Forerunner® 935 | User manual | Garmin Forerunner® 935 Brukerveiledning

Garmin Forerunner® 935 Brukerveiledning
FORERUNNER 935
®
Brukerveiledning
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner , inReach , VIRB og Virtual Partner er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i
USA og andre land. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, HRM-Run™, HRM-Tri™, HRM-Swim™, QuickFit™, tempe™, TrueUp™, TruSwing™, Varia™, Varia Vision™,
Vector™ og Xero™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. BLUETOOTH ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver
bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. The Cooper Institute , samt alle tilknyttede varemerker tilhører The Cooper Institute. Avanserte hjerteslaganalyser av Firstbeat. Shimano og
Di2™ er varemerker for Shimano, Inc. STRAVA og Strava™ er varemerker for Strava, Inc. Training Stress Score™, Intensity Factor™ og Normalized Power™ er varemerker for Peaksware, LLC.
Wi‑Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.
®
®
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
Modellnummer: A03191
®
Innholdsfortegnelse
Taster .......................................................................................... 1
GPS-status og statusikoner ................................................... 1
Ta en løpetur .............................................................................. 1
Om pulssoner ......................................................................... 7
Angi pulssoner .................................................................. 7
La enheten angi pulssonene ............................................. 7
Pulssoneberegninger ........................................................ 7
Om permanente idrettsutøvere .............................................. 7
Stille inn kraftsoner ................................................................ 8
Aktiviteter og apper ........................................................ 1
Aktivitetsmåling.............................................................. 8
Innledning....................................................................... 1
Starte en aktivitet ........................................................................ 1
Tips for registrering av aktiviteter ........................................... 2
Stoppe en aktivitet ...................................................................... 2
Opprette en egendefinert aktivitet .............................................. 2
Innendørsaktiviteter .................................................................... 2
Kalibrere tredemølledistansen ............................................... 2
Friluftsaktiviteter .......................................................................... 2
Multisport ............................................................................... 2
Triatlontrening ................................................................... 2
Opprette en multisportaktivitet .......................................... 2
Tips for trening til triatlon eller bruk av
multisportsaktiviteter ......................................................... 3
Svømming .............................................................................. 3
Svømmeterminologi .......................................................... 3
Typer tak ........................................................................... 3
Tips for svømmeaktiviteter ................................................ 3
Hvile ved bassengsvømming ............................................ 3
Trene med øvelsesloggen ................................................. 3
Se skiturene dine ................................................................... 3
Jumpmaster ........................................................................... 3
Golf ........................................................................................ 3
Spille golf ........................................................................... 3
Hullinformasjon ................................................................. 4
Flytte flagget ...................................................................... 4
Vise målte slag .................................................................. 4
Vise avstander for layup og dogleg ................................... 4
Føre poengregnskap ......................................................... 4
Oppdatere en poengsum .................................................. 4
TruSwing™ ....................................................................... 4
Bruke kilometertelleren for golf ......................................... 4
Spore statistikk .................................................................. 4
Trening............................................................................ 4
Treningsøkter .............................................................................. 4
Følge en treningsøkt fra Garmin Connect .............................. 4
Starte en treningsøkt .............................................................. 4
Om treningskalenderen .......................................................... 5
Bruke Garmin Connect treningsplaner .............................. 5
Intervalltreningsøkter ............................................................. 5
Opprette en intervalltreningsøkt ........................................ 5
Starte en intervalltreningsøkt ............................................ 5
Stoppe en intervalltreningsøkt ........................................... 5
Bruke Virtual Partner® ................................................................ 5
Angi et treningsmål ..................................................................... 5
Avbryte et treningsmål ........................................................... 5
Segmenter ............................................................................. 6
Strava™ segmenter .......................................................... 6
Konkurrere mot et segment ............................................... 6
Vise segmentdetaljer ......................................................... 6
Løpe om kapp med en tidligere aktivitet ..................................... 6
Personlige rekorder .................................................................... 6
Vise personlige rekorder ........................................................ 6
Gjenopprette en personlig rekord .......................................... 6
Slette en personlig rekord ...................................................... 6
Slette alle personlige rekorder ............................................... 6
Bruke metronomen ..................................................................... 6
Utvidet visningsmodus ................................................................ 7
Konfigurere brukerprofilen .......................................................... 7
Treningsmål ........................................................................... 7
Innholdsfortegnelse
Automatisk mål ........................................................................... 8
Bruke bevegelsesvarsler ............................................................ 8
Søvnsporing ................................................................................ 8
Bruke automatisk søvnsporing ............................................... 8
Bruke Ikke forstyrr-modusen .................................................. 8
Intensitetsminutter ...................................................................... 8
Opparbeide seg intensitetsminutter ....................................... 8
Garmin Move IQ™ hendelser ..................................................... 8
Innstillinger for aktivitetsmåling ................................................... 8
Slå av aktivitetsmåling ........................................................... 9
Sporing av menstruasjonssyklus ................................................ 9
Pulsfunksjoner............................................................... 9
Pulsmåling på håndleddet .......................................................... 9
Ha på deg enheten ................................................................ 9
Tips for unøyaktige pulsdata .................................................. 9
Vise pulswidgeten .................................................................. 9
Sende pulsdata til Garmin® enheter ...................................... 9
Sende pulsdata under en aktivitet ..................................... 9
Konfigurere varsler for unormal puls ...................................... 9
Slå av pulsmåleren på håndleddet ...................................... 10
HRM-Swim – tilbehør ................................................................ 10
Puls når du svømmer ........................................................... 10
Legge på svøm i et basseng ........................................... 10
Svømming i åpent vann .................................................. 10
Justere pulsmåleren ............................................................. 10
Sette på pulsmåleren ........................................................... 10
Tips til bruk av HRM-Swim ................................................... 10
Ta vare på pulsmåleren ....................................................... 10
HRM-Tri – tilbehør .................................................................... 10
Svømming i basseng ........................................................... 10
Sette på pulsmåleren ........................................................... 11
Datalagring ........................................................................... 11
Ta vare på pulsmåleren ....................................................... 11
Tips for unøyaktige pulsdata ..................................................... 11
Løpsdynamikk ........................................................................... 11
Trene med løpsdynamikk ..................................................... 11
Fargemålere og løpsdynamikkdata ...................................... 12
Balansedata for tid med bakkekontakt ............................ 12
Data om vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall ........ 12
Tips for manglende data om løpsdynamikk ......................... 12
Ytelsesmålinger ........................................................................ 13
Slå av prestasjonsvarsler ..................................................... 13
Oppdage ytelsesmålinger automatisk .................................. 13
Treningsstatus ..................................................................... 13
Tips om treningsstatusfunksjonen ................................... 13
Om kondisjonsberegninger .................................................. 14
Restitusjonstid ...................................................................... 14
Vise nedtrappingstiden ................................................... 14
Restitusjonspuls ................................................................... 14
Treningsbelastning ............................................................... 14
Vise antatte løpstider ........................................................... 14
Om treningseffekt ................................................................. 14
Vise verdien din for pulsvariasjonsstress ............................. 15
Ytelseskondisjon .................................................................. 15
Se ytelseskondisjonen din .............................................. 15
Melkesyreterskel .................................................................. 15
Gjennomføre en veiledet test for beregne
melkesyreterskelen ......................................................... 15
Få beregnet FTP .................................................................. 15
i
Gjennomføre en FTP-test ............................................... 16
Smarte funksjoner ........................................................ 16
Parkoble smarttelefonen med enheten ..................................... 16
Tips for eksisterende Garmin Connect brukere ................... 16
Aktivere Bluetooth varsler .................................................... 16
Vise varsler ..................................................................... 16
Administrere varsler ........................................................ 16
Slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth ................... 16
Slå av og på varsler om smarttelefontilkobling ............... 17
Finne en mistet mobilenhet ....................................................... 17
Widgets ..................................................................................... 17
Vise widgeter ....................................................................... 17
Vise kontrollmenyen ............................................................. 17
Endre kontrollmenyen .......................................................... 17
Vise værwidgeten ................................................................ 17
Åpne musikkontrollene ......................................................... 18
Bluetooth tilkoblede funksjoner ................................................. 18
Oppdatere programvaren ved hjelp av appen Garmin
Connect ................................................................................ 18
Manuell synkronisering av data med Garmin Connect ........ 18
Starte en GroupTrack økt ......................................................... 18
Tips for GroupTrack økter .................................................... 18
Connect IQ – funksjoner ........................................................... 18
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen ....................................................................... 18
Wi‑Fi tilkoblede funksjoner ........................................................ 19
Historikk........................................................................ 19
Bruke historikk .......................................................................... 19
Multisportlogg ....................................................................... 19
Vise tiden din i hver pulssone .............................................. 19
Vise totalverdier for data ........................................................... 19
Bruke kilometertelleren ............................................................. 19
Slette logg ................................................................................. 19
Databehandling ........................................................................ 19
Slette filer ............................................................................. 19
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 19
Garmin Connect ........................................................................ 19
Bruke Garmin Connect på datamaskinen ............................ 20
Navigasjon.................................................................... 20
Løyper ....................................................................................... 20
Opprette og følge en løype på enheten ............................... 20
Opprette en løype på Garmin Connect ................................ 20
Sende en løype til enheten .................................................. 20
Vise løypedetaljer ................................................................ 20
Lagre posisjonen din ................................................................ 20
Redigere lagrede posisjoner ................................................ 20
Navigere til startpunktet for din siste lagrede aktivitet .............. 21
Projisere et veipunkt ................................................................. 21
Navigere til startpunktet under en aktivitet ............................... 21
Navigere til en destinasjon ....................................................... 21
Markere og starte navigasjon til en MOB-posisjon (Mann over
bord) ......................................................................................... 21
Navigere med Sight 'N Go ........................................................ 21
Stoppe navigasjon .................................................................... 21
Kart ........................................................................................... 21
Panorere og zoome på kartet .............................................. 21
Kartinnstillinger .................................................................... 21
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 21
Tilpasse kartfunksjoner ........................................................ 21
Innstillinger for retning .......................................................... 22
Kursmarkør ..................................................................... 22
Sette opp et retningsmerke .................................................. 22
Angi navigasjonsvarsler ....................................................... 22
Sensorer med ANT+ ..................................................... 22
Parkoble ANT+ sensorer .......................................................... 22
ii
Tips for å pare ANT+ tilbehør med Garmin enheten ............ 22
Fotsensor .................................................................................. 22
Ta en løpetur med fotsensoren ............................................ 22
Kalibrere fotsensoren ........................................................... 22
Forbedre fotsensorkalibreringen ..................................... 22
Kalibrere fotsensoren manuelt ............................................. 23
Angi fotsensorens hastighet og distanse ............................. 23
Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for
sykkel ........................................................................................ 23
Trene med kraftmålere ............................................................. 23
Bruke elektroniske girskiftere .................................................... 23
Situasjonsoppfattelse ............................................................... 23
tempe ........................................................................................ 23
Tilpasse enheten.......................................................... 23
Tilpasse aktivitetslisten ............................................................. 23
Tilpasse widgetløkken .............................................................. 23
Aktivitetsinnstillinger ................................................................. 23
Tilpasse dataskjermbildene ................................................. 24
Legge til et kart i en aktivitet ................................................ 24
Varsler .................................................................................. 24
Angi et varsel .................................................................. 25
Auto Lap ...............................................................................25
Markere runder etter avstand .......................................... 25
Aktivere Auto Pause® .......................................................... 25
Aktivere automatisk stigning ................................................ 25
3D-hastighet og -avstand ..................................................... 25
Bruke Bla automatisk ........................................................... 25
Endre GPS-innstillingen ....................................................... 26
GPS og andre satellittsystemer ....................................... 26
UltraTrac ......................................................................... 26
Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing ....................... 26
Fjerne en aktivitet eller app ....................................................... 26
GroupTrack innstillinger ............................................................ 26
Innstillinger for urskive .............................................................. 26
Tilpasse urskiven ................................................................. 26
Systeminnstillinger .................................................................... 26
Tidsinnstillinger .................................................................... 27
Endre innstillingene for bakgrunnslys .................................. 27
Tilpasse holdtaster ............................................................... 27
Endre måleenhetene ........................................................... 27
Klokke ....................................................................................... 27
Angi klokkeslett manuelt ...................................................... 27
Stille inn en alarm ................................................................ 27
Slette en alarm ..................................................................... 27
Starte nedtellingstidtakeren ................................................. 27
Bruke stoppeklokken ............................................................ 27
Angi klokkevarsler ................................................................ 27
Synkronisere tiden med GPS ............................................... 28
VIRB fjernkontroll ...................................................................... 28
Kontrollere et VIRB actionkamera ........................................ 28
Kontrollere et VIRB actionkamera under en aktivitet ........... 28
Informasjon om enheten.............................................. 28
Lade enheten ............................................................................ 28
Spesifikasjoner ......................................................................... 28
Forerunner – spesifikasjoner ............................................... 28
HRM-Swim spesifikasjoner og HRM-Tri spesifikasjoner ...... 29
Ta vare på enheten .................................................................. 29
Rengjøre enheten ................................................................ 29
Bytte HRM-Swim batteriet og HRM-Tri batteriet .................. 29
Bytte rem .................................................................................. 29
Feilsøking...................................................................... 30
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 30
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den
elektroniske etiketten. .......................................................... 30
Produktoppdateringer ............................................................... 30
Innholdsfortegnelse
Konfigurere Garmin Express ................................................ 30
Få mer informasjon ................................................................... 30
Aktivitetsmåling ......................................................................... 30
Antallet daglige skritt vises ikke ........................................... 30
Antall skritt virker unøyaktig ................................................. 30
Antall skritt på enheten og Garmin Connect kontoen
samsvarer ikke ..................................................................... 30
Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig ............. 30
Intensitetsminuttene blinker ................................................. 30
Innhente satellittsignaler ........................................................... 30
Forbedre GPS-satellittmottaket ............................................ 30
Starte enheten på nytt ......................................................... 31
Slette brukerdata ...................................................................... 31
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger ......................................... 31
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express .......... 31
Enheten bruker feil språk .......................................................... 31
Er smarttelefonen min kompatibel med enheten? .................... 31
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ................................ 31
Maksimere batterilevetiden ....................................................... 31
Temperaturmålingen er ikke nøyaktig ...................................... 31
Hvordan kan jeg parkoble ANT+ sensorer manuelt? ................ 32
Kan jeg bruke Bluetooth sensoren sammen med klokken? ..... 32
Tillegg............................................................................ 32
Datafelter .................................................................................. 32
Standardverdier for kondisjonsberegning ................................. 35
FTP-verdier ............................................................................... 35
Hjulstørrelse og -omkrets .......................................................... 36
Symbolforklaring ....................................................................... 36
Indeks............................................................................ 37
Innholdsfortegnelse
iii
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
3 Velg START for å starte tidtakeren.
4 Ta en løpetur.
Taster
5 Når du har fullført løpeturen, velger du STOP for å stoppe
tidtakeren.
6 Velg et alternativ:
• Velg Fortsett for å starte tidtakeren på nytt.
• Velg Lagre for å lagre løpeturen og nullstille tidtakeren.
Du kan velge løpeturen for å se et sammendrag.
Hold inne for å slå på enheten.
LIGHT Hold inne for å vise kontrollmenyen.
Velg for å slå bakgrunnslyset av og på.
START Velg for å starte og stoppe tidtakeren.
STOP Velg for å velge et alternativ eller for å bekrefte en melding.
BACK
Velg for å registrere en runde, en hvileperiode eller en
overgang i løpet av en aktivitet.
Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
DOWN Velg for å bla gjennom kontrollprogrammene, dataskjermbildene, alternativene og innstillingene.
Hold inne for manuelt å endre sportsgren under en
aktivitet.
UP
Velg for å bla gjennom kontrollprogrammene, dataskjermbildene, alternativene og innstillingene.
Hold inne for å vise menyen.
GPS-status og statusikoner
GPS-statusringen og statusikonene legges midlertidig over alle
dataskjermbilder. For utendørsaktiviteter blir statusringen grønn
når GPS-en er klar. Et blinkende ikon betyr at enheten søker
etter et signal. Et solid ikon betyr at signalet ble registrert eller at
sensoren er koblet til.
GPS
GPS-status
Batteristatus
Status for smarttelefontilkobling
Status for Wi‑Fi teknologi
®
Pulsstatus
Status for fotsensor
Status for Running Dynamics Pod
Status for hastighets- og kadenssensor
Status for sykkellykter
Status for sykkelradar
Status for kraftmåler
tempe™ sensorstatus
VIRB kamerastatus
®
Ta en løpetur
Den første treningsaktiviteten du registrerer på enheten din, kan
være en løpetur, sykkeltur eller hvilken som helst
utendørsaktivitet. Det kan hende du må lade enheten før du
starter aktiviteten (Lade enheten, side 28).
1 Velg START, og velg en aktivitet.
2 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
Innledning
• Velg Senere for å avbryte løpeturen og fortsette
registreringen senere.
• Velg Runde for å markere en runde.
• Velg Forkaste > Ja for å slette løpeturen.
Aktiviteter og apper
Enheten kan brukes til en ulike treningsaktiviteter, både
utendørs og innendørs. Når du starter en aktivitet, viser og
registrerer enheten sensordata. Du kan lagre aktiviteter og dele
dem med Garmin Connect™ fellesskapet.
Du kan også legge til Connect IQ™ aktiviteter og apper på
enheten ved hjelp av Connect IQ nettstedet (Connect IQ –
funksjoner, side 18).
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling og treningsmålinger, kan du gå til garmin.com
/ataccuracy.
Starte en aktivitet
Når du starter en aktivitet, aktiveres GPS automatisk (hvis dette
kreves).
1 Velg START.
2 Velg en aktivitet.
MERK: Aktiviteter som er angitt som favoritter, vises først på
listen (Tilpasse aktivitetslisten, side 23).
3 Hvis aktiviteten krever GPS-signaler, går du utendørs til et
sted med fri sikt mot himmelen.
TIPS: Hvis GPS vises i grå tekst eller på en grå bakgrunn,
krever ikke aktiviteten GPS-signaler.
4 Vent til det står Ready på skjermen.
Enheten er klar når den har registrert pulsen din, innhentet
GPS-signaler (ved behov) og koblet til de trådløse sensorene
(ved behov).
5 Velg START for å starte tidtakeren.
Enheten registrerer kun aktivitet når aktivitetstidtakeren
kjører.
1
Tips for registrering av aktiviteter
• Lad enheten før du starter en aktivitet (Lade enheten,
side 28).
• Velg
for å registrere runder.
• Velg UP eller DOWN for å se flere datasider.
Stoppe en aktivitet
1 Velg STOP.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil fortsette aktiviteten, velger du Fortsett.
• Hvis du vil lagre aktiviteten og gå tilbake til klokkemodus,
velger du Lagre > Ferdig.
• Hvis du vil stanse aktiviteten midlertidig og fortsette
senere, velger du Senere.
• Hvis du vil markere en runde, velger du Runde.
• Hvis du vil navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten
ved å gå tilbake samme vei som du kom, velger du
Tilbake til start > TracBack.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for
aktiviteter som bruker GPS.
• Hvis du vil navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten
via den mest direkte banen, velger du Tilbake til start >
Rett linje.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for
aktiviteter som bruker GPS.
• Hvis du vil forkaste aktiviteten og gå tilbake til
klokkemodus, velger du Forkaste > Ja.
MERK: Når aktiviteten er stoppet, lagres den automatisk av
enheten etter 30 minutter.
Opprette en egendefinert aktivitet
1 Velg START > Legg til på urskiven.
2 Velg et alternativ:
3
4
5
6
• Velg Kopier aktivitet hvis du vil opprette den
egendefinerte aktiviteten med utgangspunkt i en av de
lagrede aktivitetene dine.
• Velg Annet for å opprette en ny egendefinert aktivitet.
Velg eventuelt en aktivitetstype.
Velg et navn, eller skriv inn et egendefinert navn.
Dupliserte aktivitetsnavn inkluderer et tall, for eksempel:
Sykkel(2).
Velg et alternativ:
• Velg et alternativ for å tilpasse spesifikke
aktivitetsinnstillinger. Du kan for eksempel velge en
detaljfarge eller tilpasse dataskjermbildene.
• Velg Ferdig hvis du vil lagre og bruke den egendefinerte
aktiviteten.
Velg Ja for å legge til aktiviteten i listen over favoritter.
Innendørsaktiviteter
Forerunner-enheten kan brukes til innendørstrening, slik som
løping på tredemølle eller ved bruk av ergometersykkel. GPS
slås av for innendørsaktiviteter.
Når GPS er slått av, beregnes hastighet, distanse og
pedalfrekvens ved hjelp av akselerasjonsmåleren i enheten.
Akselerasjonsmåleren kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til
dataene for hastighet, distanse og pedalfrekvens blir bedre etter
at du har tatt noen løpeturer eller gåturer utendørs med GPS.
TIPS: Hvis du holder i gelendrene til tredemøllen, reduseres
nøyaktigheten. Du kan bruke en tilleggsfotsensor for å registrere
tempo, avstand og pedalfrekvens.
2
Hvis du sykler med GPS slått av, er ikke hastighet og avstand
tilgjengelig med mindre du har en tilleggssensor som sender
hastighets- og avstandsdata til enheten (for eksempel en
hastighets- eller pedalfrekvenssensor).
Kalibrere tredemølledistansen
For å kunne registrere mer nøyaktige distanser for
tredemølleløpingen din, kan du kalibrere tredemølledistansen
etter at du har løpt minst 1,5 km (1 engelsk mil) på en
tredemølle. Hvis du bruker forskjellige tredemøller, kan du
kalibrere tredemølledistansen manuelt for hver tredemølle eller
etter hver løpeøkt.
1 Start en tredemølleaktivitet (Starte en aktivitet, side 1), og løp
minst 1,5 km (1 engelsk mil) på tredemøllen.
2 Når du har fullført løpeturen, velger du STOP.
3 Velg et alternativ:
• Velg Lagre for å kalibrere tredemølledistansen for første
gang.
Enheten ber om at du fullfører tredemøllekalibreringen.
• Hvis du vil kalibrere tredemølledistansen manuelt etter
første gangs kalibrering, velger du Kalibrer og lagre > Ja.
4 Se hvor langt du har løpt på tredemøllen, og angi distansen
på enheten din.
Friluftsaktiviteter
Forerunner enheten leveres forhåndslastet med apper for
utendørsaktiviteter, for eksempel løping og svømming i åpent
vann. GPS-en slås på for utendørsaktiviteter. Du kan legge til
apper som bruker standardaktiviteter, for eksempel gåing eller
roing. Du kan også legge til egendefinerte sportsapper på
enheten (Opprette en egendefinert aktivitet, side 2).
Multisport
Personer som driver med triatlon, duatlon eller andre
multisportskonkurranser, kan ha nytte av multisportsaktiviteter
som Triatlon eller Swimrun. Under en multisportsaktivitet kan du
skifte mellom aktiviteter og fortsatt se total tid og avstand. Du
kan for eksempel skifte fra sykling til løping og vise den totale
tiden og avstanden for sykling og løping gjennom hele
multisportsaktiviteten.
Du kan tilpasse en multisportsaktivitet, eller du kan bruke
triatlonaktiviteten som er konfigurert som standard, til et
standardtriatlon.
Triatlontrening
Når du deltar i en triatlon, kan du bruke triatlonaktiviteten for å få
en rask overgang til hvert sportssegment, ta tiden på hvert
segment og lagre aktiviteten.
1 Velg START > Triatlon.
2 Velg START for å starte tidtakeren.
ved starten og slutten av hver overgang.
3 Velg
Overgangsfunksjonen kan slås av og på i innstillingene for
triatlonaktiviteten.
4 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.
Opprette en multisportaktivitet
1 Velg START > Legg til > Multisport på urskiven.
2 Velg en multisportsaktivitet, eller skriv inn et egendefinert
navn.
Duplikater av aktivitetsnavn vises med et tall. For eksempel:
Triatlon(2).
3 Velg to eller flere aktiviteter.
4 Velg et alternativ:
• Velg et alternativ for å tilpasse spesifikke
aktivitetsinnstillinger. Du kan for eksempel velge å
inkludere overganger.
• Velg Ferdig for å lagre og bruke multisportsaktiviteten.
Aktiviteter og apper
5 Velg Ja for å legge til aktiviteten i listen over favoritter.
Tips for trening til triatlon eller bruk av multisportsaktiviteter
• Velg START for å starte den første aktiviteten.
• Velg
for å gå over i neste aktivitet.
Hvis overganger er slått på, registreres overgangstiden
separat fra aktivitetstidene.
• Velg eventuelt
for å starte neste aktivitet.
• Velg UP eller DOWN for å se flere datasider.
Svømming
LES DETTE
Enheten er beregnet på overflatesvømming. Hvis du dykker med
enheten, kan produktet bli skadet, og garantien blir ugyldig.
MERK: Enheten kan ikke registrere pulsdata på håndleddet når
du svømmer.
MERK: Enheten er kompatibel med tilbehørene HRM-Tri™ og
HRM-Swim™ (Puls når du svømmer, side 10).
Svømmeterminologi
Lengde: En svømmetur til andre siden av bassenget.
Intervall: Én eller flere lengder rett etter hverandre. Et nytt
intervall starter etter hvile.
Tak: Det telles et tak hver gang armen du bærer enheten på,
gjennomfører en komplett runde.
Swolf: Swolf-poengene er summen av tiden for én
bassenglengde pluss antall svømmetak for den lengden.
Eksempel: 30 sekunder pluss 15 svømmetak gir en swolfpoengsum på 45. Når du svømmer i åpent vann, beregnes
swolf etter 25 meter. Swolf er et mål på svømmeeffektivitet,
og som i golf gjelder det å få en lav poengsum.
Typer tak
Identifisering av type svømmetak er bare tilgjengelig for
bassengsvømming. Typen svømmetak identifiseres ved enden
av en lengde. Typer tak vises når du viser intervalloggen. Du
kan også velge type tak som et egendefinert datafelt (Tilpasse
dataskjermbildene, side 24).
Fristil
Fristil
Rygg
Ryggsvømming
Bryst
Brystsvømming
Bryst
Butterflysvømming
Blandet Mer enn én type tak i et intervall
Øvelse Brukes under øvelsesregistrering (Trene med øvelsesloggen,
side 3)
Tips for svømmeaktiviteter
• Før du starter en svømmeaktivitet i et basseng, må du følge
instruksjonene på skjermen for å velge bassengstørrelsen
eller angi en egendefinert størrelse.
Neste gang du starter en svømmeaktivitet i et basseng,
bruker enheten denne bassengstørrelsen. Du kan endre
størrelsen ved å holde inne , velge aktivitetsinnstillingene
og deretter velge Bassengstørrelse.
• Velg
for å registrere en pause under svømming i
basseng.
Enheten registrerer svømmeintervaller og -lengder
automatisk for svømming i basseng.
• Velg
for å registrere et intervall under svømming i åpent
vann.
Hvile ved bassengsvømming
Standardskjermbildet for hvile viser to hviletidtakere. Det viser
også tid og avstand for det siste fullførte intervallet.
MERK: Svømmedata registreres ikke når du hviler.
Aktiviteter og apper
1 Velg
under en svømmeaktivitet for å starte hvile.
Skjermen viser hvit tekst på svart bakgrunn, og
hvileskjermbildet vises.
2 Velg UP eller DOWN for å vise dataskjermbilder (valgfritt)
under hvile.
og fortsett svømmeøkten.
3 Velg
4 Gjenta hvis du har flere hvileintervaller.
Trene med øvelsesloggen
Funksjonen Øvelseslogg er bare tilgjengelig for
bassengsvømming. Du kan bruke funksjonen Øvelseslogg til å
registrere spark, énarmet svømming eller andre typer svømming
som ikke er et av de fire hovedtakene, manuelt.
1 Når du svømmer i basseng, kan du velge UP eller DOWN for
å vise skjermbildet for øvelsesloggen.
for å starte øvelsestidtakeren.
2 Velg
.
3 Når du har fullført et øvelsesintervall, velger du
Øvelsestidtakeren stopper, men aktivitetstidtakeren fortsetter
å ta opp hele svømmeøkten.
4 Velg en avstand for den fullførte øvelsen.
Avstandstrinnene er basert på bassengstørrelsen som er
valgt for aktivitetsprofilen.
5 Velg et alternativ:
• Velg
for å starte et nytt øvelsesintervall.
• Velg UP eller DOWN for å gå tilbake til skjermbildet for
svømming og starte et nytt svømmeintervall.
Se skiturene dine
Enheten registrerer detaljene for hver tur med ski eller snøbrett
gjennom funksjonen for automatisk tur. Denne funksjonen er
slått på som standard for alpint og snøbrettkjøring. Den
registrerer nye skiturer automatisk basert på bevegelsene dine.
Tidtakeren stanser midlertidig når du slutter å renne utfor og når
du er i skiheisen. Tidtakeren står på pause under hele heisturen.
Sett utfor bakken for å starte tidtakeren på nytt. Du kan vise
turdetaljene fra pauseskjermen eller mens tidtakeren er i gang.
1 Start en ski- eller snøbrettaktivitet.
2 Hold inne .
3 Velg Vis nedkjøringer.
4 Velg UP og DOWN for å vise detaljer om siste tur, gjeldende
turer og totalt antall turer.
Turen omfatter tid, tilbakelagt avstand, maksimal hastighet,
gjennomsnittlig hastighet og total nedstigning.
Jumpmaster
ADVARSEL
Jumpmaster-funksjonen skal bare brukes av erfarne
fallskjermhoppere. Jumpmaster-funksjonen må ikke brukes som
primær høydemåler for fallskjermhopp. Hvis du ikke angir riktig
informasjon om hoppet, kan det føre til alvorlige personskader
eller dødsfall.
Jumpmaster-funksjonen følger militære retningslinjer for å
beregne punktet for utløsning av fallskjermen (HARP). Enheten
registrerer automatisk når du har hoppet for å begynne å
navigere mot ønsket landingspunkt (DIP) ved hjelp av
barometeret og det elektroniske kompasset.
Golf
Spille golf
Før du begir deg ut på å spille på en bane for første gang, må
du laste den ned fra Garmin Connect Mobile-appen (Garmin
Connect, side 19). Banene du har lastet ned fra Garmin
Connect Mobile-programmet, oppdateres automatisk.
Du bør lade enheten før du spiller golf (Lade enheten, side 28).
1 Velg START > Golf på urskiven.
3
2
3
4
5
Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
Velg en bane fra listen over tilgjengelige baner.
Velg Ja for å føre poeng.
Velg UP eller DOWN for å bla gjennom hullene.
Enheten forflytter seg automatisk når du beveger deg til
neste hull.
6 Når du har fullført aktiviteten, velger du START > Avslutt
runde > Ja.
Hullinformasjon
Fordi plasseringen til flagget varierer, beregner enheten
avstanden til greenens fremre, midtre og bakre del, og ikke til
selve flagget.
Føre poengregnskap
1 Gå til hullvisningen, og velg START > Scorekort.
Scorekortet vises når de er på greenen.
2 Velg UP eller DOWN for å bla gjennom hullene.
3 Velg START for å velge et hull.
4 Velg UP eller DOWN for å legge inn poeng.
Den sammenlagte poengsummen oppdateres.
Oppdatere en poengsum
Gå til hullvisningen, og velg START > Scorekort.
Velg UP eller DOWN for å bla gjennom hullene.
Velg START for å velge et hull.
Velg UP eller DOWN for å endre poengsummen for det
aktuelle hullet.
Den sammenlagte poengsummen oppdateres.
1
2
3
4
TruSwing™
TruSwing funksjonen gjør det mulig å se svingmålinger registrert
av TruSwing enheten. Gå til www.garmin.com/golf hvis du vil
kjøpe en TruSwing enhet.
Gjeldende hullnummer
Avstand til bakre del av greenen
Avstand til midten av greenen
Avstand til fremre del av greenen
Par for hullet
Neste hull
Forrige hull
Flytte flagget
Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggplasseringen.
1 Gå til hullvisningen, og velg START > Flytt flagg.
2 Velg UP eller DOWN for å flytte flaggposisjonen.
3 Velg START.
Avstandene på hullvisningen oppdateres for å vise den nye
flaggposisjonen. Flaggposisjonen lagres bare for den
gjeldende runden.
Vise målte slag
Før enheten kan registrere og måle slag automatisk, må du
aktivere poengregning.
Enheten leveres med automatisk slagsporing og -registrering.
Hver gang du gjør et slag langs fairwayen, registrerer enheten
slaglengden, slik at du kan se den senere.
TIPS: Automatisk slagsporing fungerer best når du har enheten
på hånden du bruker mest og har god kontakt med ballen.
Putter spores ikke.
1 Når du spiller golf, velger du START > Mål slag.
Den siste slaglengden vises.
MERK: Lengden tilbakestilles automatisk når du slår til ballen
igjen, putter på greenen eller beveger deg til neste hull.
2 Velg DOWN for å vise alle registrerte slaglengder.
Vise avstander for layup og dogleg
Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull
med par på 4 og 5.
Velg START > Layups.
Hver layup og avstanden for å nå hver layup vises på
skjermen.
MERK: Avstandene fjernes fra listen etter hvert som du
passerer dem.
4
Bruke kilometertelleren for golf
Du kan bruke kilometertelleren til å registrere tid, avstand og
tilbakelagt avstand. Kilometertelleren startet og stopper
automatisk når du starter eller avslutter en runde.
1 Velg START > Kilometerteller.
2 Velg om nødvendig Nullstill for å nullstille kilometertelleren.
Spore statistikk
Med funksjonen for Statistikksporing kan du føre detaljert
statistikk når du spiller golf.
1 Hold inne når hullvisningen er åpen.
2 Velg Alternativer > Statistikksporing for å slå på
statistikkføring.
Trening
Treningsøkter
Du kan opprette tilpassede treningsøkter som omfatter mål for
hvert trinn i treningsøkten og for ulike avstander, tider og
kalorier. Du kan opprette treningsøkter med Garmin Connect
eller velge en treningsplan som har innebygde treningsøkter fra
Garmin Connect, og overføre dem til enheten.
Du kan planlegge treningsøkter ved hjelp av Garmin Connect.
Du kan planlegge treningsøkter på forhånd og lagre dem på
enheten.
Følge en treningsøkt fra Garmin Connect
Før du kan laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect, må du
opprette en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 19).
1 Velg et alternativ:
• Åpne Garmin Connect appen.
• Gå til connect,garmin.com.
2 Opprett og lagre en ny treningsøkt.
3 Velg eller Send til enhet.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Starte en treningsøkt
Du må laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect kontoen din
før du kan starte en treningsøkt.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede .
4 Velg Trening > Mine treningsøkter.
Trening
5 Velg en treningsøkt.
MERK: Bare treningsøkter som er kompatible med den
valgte aktiviteten, vises i listen.
6 Velg Utfør treningsøkt.
7 Velg START for å starte tidtakeren.
Når du starter en treningsøkt, viser enheten hvert trinn av
treningsøkten, trinnmerknader (valgfritt), målet (valgfritt) og
gjeldende treningsøktdata.
Om treningskalenderen
Treningskalenderen på enheten er en utvidelse av
treningskalenderen eller planen du konfigurerer i Garmin
Connect. Når du har lagt til et par treningsøkter i Garmin
Connect kalenderen, kan du sende dem til enheten. Alle
planlagte aktiviteter som har blitt sendt til enheten, vises i
kalenderwidgeten. Når du velger en dag i kalenderen, kan du
vise eller utføre treningsøkten. Den planlagte treningsøkten
ligger på enheten uavhengig av om du fullfører eller hopper over
økten. Når du sender planlagte treningsøkter fra Garmin
Connect, overskriver de den eksisterende treningskalenderen.
Bruke Garmin Connect treningsplaner
Før du kan laste ned og bruke en treningsplan, må du ha en
Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 19).
Du kan bla gjennom Garmin Connect kontoen for å finne en
treningsplan, planlegge treningsøkter og sende dem til enheten.
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Velg og planlegg en treningsplan fra Garmin Connect
kontoen.
3 Gå gjennom treningsplanen i kalenderen din.
4 Velg > Send treningsøkter til enhet, og følg
instruksjonene på skjermen.
3
4
5
6
Hold nede .
Velg Trening > Intervaller > Utfør treningsøkt.
Velg START for å starte tidtakeren.
Når intervalltreningsøkten har en oppvarming, velger du
for å starte første intervall.
7 Følg instruksjonene på skjermen.
Når du har fullført alle intervallene, vises det en melding.
Stoppe en intervalltreningsøkt
• Du kan når som helst velge
for å avslutte et intervall.
• Du kan når som helst velge STOP for å stoppe tidtakeren.
• Hvis du har lagt til en avkjøling i intervalltreningsøkten, velger
du
for å avslutte intervalltreningsøkten.
Bruke Virtual Partner
®
Virtual Partner funksjonen er et treningsverktøy som er laget for
å hjelpe deg med å nå målene dine. Du kan sette et tempo for
Virtual Partner og konkurrere mot den.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede .
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Dataskjermer > Legg til ny > Virtual Partner.
6 Angi tempo eller hastighet.
7 Start aktiviteten (Starte en aktivitet, side 1).
8 Velg UP eller DOWN for å bla til Virtual Partner skjermbildet
og se hvem som leder.
Intervalltreningsøkter
Du kan opprette intervalltreningsøkter basert på avstand eller
tid. Enheten lagrer egendefinerte intervalltreningsøkter til du
oppretter en annen intervalltreningsøkt. Du kan bruke åpne
intervaller for trening på bane og når du løper en kjent avstand.
Opprette en intervalltreningsøkt
Velg START på urskiven.
Velg en aktivitet.
Hold nede .
Velg Trening > Intervaller > Rediger > Intervall > Type.
Velg Distanse, Tid eller Åpen.
TIPS: Du kan opprette et åpent intervall ved å velge Åpenalternativet.
6 Velg Varighet, angi en distanse eller tid for treningsøkten, og
velg .
7 Velg BACK.
8 Velg Hvile > Type.
9 Velg Distanse, Tid eller Åpen.
10 Angi eventuelt en verdi for distanse eller tid for
hvileintervallet, og velg .
11 Velg BACK.
12 Velg ett eller flere alternativer:
• Hvis du vil angi antall repetisjoner, velger du Gjentakelse.
• Hvis du vil legge til en åpen oppvarming i treningsøkten,
velger du Oppvarming > På.
• Hvis du vil legge til en åpen nedvarming i treningsøkten,
velger du Nedvarming > På.
1
2
3
4
5
Starte en intervalltreningsøkt
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
Trening
Angi et treningsmål
Funksjonen for treningsmål fungerer med Virtual Partner, slik at
du kan trene mot et mål for distanse, distanse og tid, distanse
og tempo, eller distanse og hastighet som du selv har angitt.
Mens du trener, gir enheten deg tilbakemelding i sanntid på hvor
nære du er ved å oppnå treningsmålet ditt.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede .
4 Velg Trening > Angi et mål.
5 Velg et alternativ:
• Velg Bare distanse for å velge en forhåndsinnstilt
distanse eller angi en egendefinert distanse.
• Velg Distanse og Tid for å velge et mål for distanse og
tid.
• Velg Distanse og tempo eller Distanse og hastighet for
å velge et mål for distanse og tempo eller hastighet.
Skjermbildet for treningsmål vises, og du kan se sluttiden
enheten har beregnet for deg. Beregnet sluttid er basert på
gjeldende ytelse og gjenværende tid.
6 Velg START for å starte tidtakeren.
Avbryte et treningsmål
1 Hold inne under en aktivitet.
5
2 Velg Avbryt mål > Ja.
Segmenter
Du kan sende løpe- eller syklesegmenter fra Garmin Connect
kontoen din til enheten. Etter at du har lagret et segment på
enheten, kan du konkurrere mot et segment for å prøve å
matche eller slå din egen personlige rekord eller andre deltakere
som har konkurrert mot segmentet.
MERK: Når du laster ned en løype fra Garmin Connect kontoen,
kan du laste ned alle de tilgjengelige segmentene i løypen.
Strava™ segmenter
Du kan laste ned Strava segmenter til Forerunner enheten din.
Følg Strava segmenter for å sammenligne prestasjonen din med
andre syklister, venner og proffsyklister som har syklet det
samme segmentet.
Du kan registrere deg for et Strava medlemskap ved å gå til
segmentkontrollprogrammet i Garmin Connect kontoen din. Du
finner mer informasjon på www.strava.com.
Informasjonen i denne veiledningen gjelder for både Garmin
Connect segmenter og Strava segmenter.
Konkurrere mot et segment
Segmenter er virtuelle konkurranseløp. Du kan konkurrere mot
et segment og sammenligne prestasjonen din med tidligere
aktiviteter, andres prestasjoner, kontakter i Garmin Connect
kontoen din eller andre medlemmer av løpe- eller
sykkelfellesskapene. Du kan laste opp aktivitetsdataene dine til
Garmin Connect kontoen for å vise segmentposisjon.
MERK: Hvis Garmin Connect kontoen og Strava kontoen er
sammenkoblet, sendes aktiviteten din automatisk til Strava
kontoen din, slik at du kan se gjennom segmentposisjonen.
1 Velg START.
2 Velg en aktivitet.
3 Dra ut på løpetur eller sykkeltur.
Når du nærmer deg et segment, vises en melding, og du kan
konkurrere mot segmentet.
4 Begynn å konkurrere mot segmentet.
Det vises en melding når segmentet er fullført.
Vise segmentdetaljer
1 Velg START.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede .
4 Velg Trening > Segmenter.
5 Velg et segment.
6 Velg et alternativ:
• Velg Kappseilas – tid for å se tiden og
gjennomsnittshastigheten til personen som leder
segmentet.
• Velg Kart for å vise segmentet på kartet.
• Velg Stigningsplott for å vise et stigningsplott for
segmentet.
Løpe om kapp med en tidligere aktivitet
Du kan løpe om kapp med en tidligere registrert eller nedlastet
aktivitet. Denne funksjonen fungerer med Virtual Partner, slik at
du kan se hvor langt foran eller bak du ligger under aktiviteten.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede .
4 Velg Trening > Konkurrer mot en aktivitet.
5 Velg et alternativ:
6
• Velg Fra logg for å velge en tidligere registrert aktivitet fra
enheten.
• Velg Nedlastet for å velge en aktivitet som du har lastet
ned fra Garmin Connect kontoen din.
Velg
aktiviteten.
6
Virtual Partner skjermbildet vises, og du kan se sluttiden
enheten har beregnet for deg.
7 Velg START for å starte tidtakeren.
8 Når du har fullført aktiviteten, velger du START > Lagre.
Personlige rekorder
Når du har fullført en aktivitet, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som du oppnådde under aktiviteten.
Personlige rekorder inkluderer raskeste tid over flere vanlige
løpsdistanser og lengste løp, tur eller svømmetur.
MERK: For sykling inkluderer personlige rekorder også mest
stigning og beste kraft (krever en kraftmåler).
Vise personlige rekorder
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Historikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg en rekord.
5 Velg Vis post.
Gjenopprette en personlig rekord
Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert
rekord.
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Historikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg rekorden du vil gjenopprette.
5 Velg Forrige > Ja.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette en personlig rekord
1 På urskiven holder du nede
2 Velg Historikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg rekorden du vil slette.
5 Velg Slett post > Ja.
.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette alle personlige rekorder
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Historikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg Slett alle poster > Ja.
Rekordene slettes bare for den sporten.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Bruke metronomen
Metronomfunksjonen spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe
deg å forbedre ytelsen ved å trene med en raskere, roligere eller
mer konsekvent frekvens.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede .
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Metronom > Status > På.
Trening
6 Velg et alternativ:
• Velg Slag i minuttet for å skrive inn en verdi basert på
kadensen du vil opprettholde.
• Velg Varselfrekvens for å tilpasse frekvensen for
slagene.
• Velg Lyder for å tilpasse lyden og vibrasjonen for
metronomen.
Velg
om nødvendig Forhåndsvisning for å lytte til
7
metronomfunksjonen før du løper.
8 Ta en løpetur (Ta en løpetur, side 1).
Metronomen starter automatisk.
9 Velg UP eller DOWN i løpet av løpeturen for å vise
metronomskjermbildet.
Hold
eventuelt nede
for å endre metronominnstillingene.
10
Utvidet visningsmodus
Du kan bruke utvidet visningsmodus til å vise dataskjermbilder
fra Forerunner enheten på en kompatibel Edge enhet under en
tur eller en triatlon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
brukerveiledningen til Edge.
®
Konfigurere brukerprofilen
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, fødselsår, høyde,
vekt, pulssone og kraftsone. Enheten bruker denne
informasjonen til å beregne nøyaktige treningsdata.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Brukerprofil.
3 Velg et alternativ.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 7) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Angi pulssoner
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å bestemme standard pulssoner. Du kan stille inn
ulike pulssoner for sportsprofiler som blant annet løping, sykling
og svømming. Angi makspuls for å få nøyaktige kaloridata under
aktiviteten. Du kan også angi hver pulssone og hvilepuls
manuelt. Du kan justere sonene på enheten manuelt eller ved
hjelp av Garmin Connect kontoen.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Brukerprofil > Puls.
3 Velg Makspuls, og angi makspulsen din.
Trening
Du kan bruke funksjonen Automatisk registrering for å
loggføre makspulsen din automatisk under en aktivitet
(Oppdage ytelsesmålinger automatisk, side 13).
4 Velg MELKESYRETERSKELPULS > Angi manuelt og angi
melkesyreterskelpuls.
Du kan gjennomføre en veiledet test for beregne
melkesyreterskelen din (Melkesyreterskel, side 15). Du kan
bruke funksjonen for Automatisk registrering for å loggføre
melkesyreterskelen din automatisk under en aktivitet
(Oppdage ytelsesmålinger automatisk, side 13).
5 Velg Hvilepuls, og angi hvilepulsen.
Du kan bruke den gjennomsnittlige hvilepulsen målt av
enheten din, eller du kan angi en egendefinert hvilepuls.
6 Velg Soner > Basert på.
7 Velg et alternativ:
• Velg BPM for å vise og redigere sonene i slag per minutt.
• Velg % av maks. puls for å se og redigere sonene som
prosentandeler av makspulsen din.
• Velg % pulsr for å se og redigere sonene som
prosentandeler av pulsreserven din (makspuls minus
hvilepuls).
• Velg % MSTP for å se og redigere sonene som
prosentandeler av melkesyreterskelpulsen din.
8 Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
9 Velg Legg til puls for sport, og velg en sportsprofil for å
legge til separate pulssoner (valgfritt).
10 Gjenta trinnene for å legge til pulssoner for sport (valgfritt).
La enheten angi pulssonene
Standardinnstillingene gjør det mulig for enheten å registrere
makspulsen din og angi pulssonene dine som prosentandeler av
makspulsen.
• Kontroller at innstillingene i brukerprofilen er riktige
(Konfigurere brukerprofilen, side 7).
• Løp ofte med pulsmåleren på håndleddet eller med
bryststropp.
• Prøv noen pulstreningsplaner, som du finner i Garmin
Connect kontoen din.
• Se pulsetrender og tidssoner ved hjelp av Garmin Connect
kontoen din.
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt ubeha- Forbedret anaerob
gelig, vanskelig å puste
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig Anaerob og
over lengre tid, vanskelig muskulær utholå puste
denhet, økt kraft
Om permanente idrettsutøvere
En permanent idrettsutøver er en person som har holdt på med
intens trening i mange år (unntatt ved kortere skadeavbrekk) og
har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
7
Stille inn kraftsoner
Verdiene for sonene er standardsoner basert på kjønn, vekt og
gjennomsnittlig kapasitet, og står kanskje ikke i stil med din
personlige kapasitet. Hvis du kjenner til FTP-verdien din
(terskelwatt), kan du angi den og tillate at programvaren
beregner kraftsonene dine automatisk. Du kan justere sonene
på enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect kontoen.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Brukerprofil > Kraftsoner > Basert på.
3 Velg et alternativ:
• Velg Watt for å vise og redigere sonene i watt.
• Velg % FTP for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din FTP.
4 Velg FTP, og angi terskelwattverdien.
5 Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
6 Velg om nødvendig Minimalt, og angi en minimumsverdi for
kraft.
Aktivitetsmåling
Aktivitetssporingsfunksjonen registrerer antall skritt per dag,
tilbakelagt distanse, intensitetsminutter, antall etasjer du har gått
opp, kaloriforbruk og søvnstatistikk for hver registrerte dag.
Forbrente kalorier inkluderer grunnleggende stoffskifte pluss
aktivitetskalorier.
Antallet skritt i løpet av dagen vises i skrittwidgeten. Antall skritt
oppdateres regelmessig.
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling og treningsmålinger, kan du gå til garmin.com
/ataccuracy.
Automatisk mål
Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på
tidligere aktivitetsnivå. Enheten viser deg fremdriften mot ditt
daglige mål
etter hvert som du beveger deg.
MERK: Høneblunder regnes ikke med i søvnstatistikken din. Du
kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av varsler med unntak
av alarmer (Bruke Ikke forstyrr-modusen, side 8).
Bruke automatisk søvnsporing
1 Ha på deg enheten mens du sover.
2 Last opp søvnsporingsdataene dine til Garmin Connect
nettstedet (Garmin Connect, side 19).
Du kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen
din.
Bruke Ikke forstyrr-modusen
Du kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av bakgrunnslyset,
tonevarslene og vibrasjonsvarslene. Du kan for eksempel bruke
denne modusen når du sover eller ser på en film.
MERK: Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Du kan
aktivere alternativet Søvntid i systeminnstillingene, slik at Ikke
forstyrr-modus automatisk aktiveres mens du vanligvis sover
(Systeminnstillinger, side 26).
1 Hold inne LIGHT.
2 Velg Ikke forstyrr.
Intensitetsminutter
Organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO)
anbefaler 150 minutters aktivitet med moderat intensitet per uke,
for eksempel rask gange, eller 75 minutters aktivitet med høy
intensitet per uke, for eksempel løping.
Enheten overvåker aktivitetsintensiteten din og måler tiden du
bruker på aktiviteter med moderat til høy intensitet (krever
pulsdata for angi mengden aktivitet med høy intensitet). Du kan
jobbe mot å oppnå det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter
ved å delta i aktiviteter med moderat til høy intensitet i minst ti
minutter sammenhengende. Enheten legger sammen antallet
aktivitetsminutter med moderat og høy intensitet. Det samlede
antallet intensitetsminutter med høy intensitet dobles når de
legges sammen.
Opparbeide seg intensitetsminutter
Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du
angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din.
Forerunner-enheten beregner intensitetsminutter ved å
sammenligne pulsdataene dine med den gjennomsnittlige
hvilepulsen din. Hvis pulsmåling er slått av, beregner enheten
moderate intensitetsminutter ved å analysere trinn per minutt.
• Start en aktivitet du tar tiden på for å få en mest mulig
nøyaktig beregning av intensitetsminutter.
• Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
• Målingen av hvilepuls blir mest nøyaktig hvis du har på deg
enheten hele døgnet.
Bruke bevegelsesvarsler
Garmin Move IQ™ hendelser
Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede
stoffskifteendringer. Bevegelsesvarsleren minner deg på at du
bør bevege på deg. Når du har holdt deg i ro i én time, vises
Beveg deg! og den røde linjen. Det vises flere deler etter hvert
15. minutt med inaktivitet. I tillegg piper eller vibrerer enheten
hvis du har slått på toner (Systeminnstillinger, side 26).
Gå litt (minst et par minutter) for å nullstille
bevegelsesvarsleren.
Move IQ-funksjonen oppdager automatisk aktivitetsmønstre, for
eksempel gange, løping, sykling, svømming og trening på
ellipsemaskin som varer i minimum 10 minutter. Du kan vise
hendelsestypen og varigheten på Garmin Connect tidslinjen,
men de vises ikke i listen over aktiviteter, øyeblikksbilder eller
nyhetsfeeden. Hvis du ønsker flere detaljer og større
nøyaktighet, kan du registrere en aktivitet med tidtaking på
enheten din.
Søvnsporing
Innstillinger for aktivitetsmåling
Enheten registrerer automatisk søvnen din og overvåker
hvordan du beveger deg mens du sover i den normale
søvnperioden din. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Søvnstatistikk
er totalt antall timer søvn, søvnnivåer og bevegelse i søvn. Du
kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen din.
8
Hold nede , og velg Innstillinger > Aktivitetssporing.
Status: Slår av aktivitetsmålingsfunksjonene.
Bevegelsesvarsel: Viser en melding og bevegelseslinjen på
den digitale urskiven og skrittskjermbildet. Enheten piper eller
vibrerer hvis du har slått på lydvarsler (Systeminnstillinger,
side 26).
Aktivitetsmåling
Målvarsler: Lar deg slå på og av målvarsler eller slå dem av
bare under aktiviteter. Målvarsler vises for daglige skrittmål,
daglige trappemål og ukentlige intensitetsminuttmål.
Move IQ: Gjør det mulig å slå Move IQ-hendelser av og på.
Slå av aktivitetsmåling
Når du slår av aktivitetsmåling, blir ikke trinn, etasjer oppover,
intensitetsminutter, søvn eller Move IQ-hendelser registrert.
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Aktivitetssporing > Status > Av.
MERK: Varm opp innendørs hvis det er kaldt ute.
• Skyll av enheten med ferskvann etter hver treningsøkt.
Vise pulswidgeten
Widgeten viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm)
og en graf over pulsen din de siste fire timene.
1 Velg UP eller DOWN på urskiven for å vise pulswidgeten.
2 Velg START for å vise gjennomsnittlig hvilepuls for de siste 7
dagene.
Sporing av menstruasjonssyklus
Menstruasjonssyklusen er en viktig del av helsen din. Du kan
finne ut mer om og konfigurere denne funksjonen i
Helsestatistikk-innstillingene i Garmin Connect appen.
• Sporing av og informasjon om menstruasjonssyklus
• Fysiske og følelsesmessige symptomer
• Menstruasjonsberegning og beregning av fruktbarhet
• Informasjon om helse og ernæring
MERK: Hvis Forerunner enheten ikke har widgeten for sporing
av menstruasjonssyklus, kan du laste den ned fra Connect IQ
appen.
Pulsfunksjoner
Forerunner-enheten har pulsmåling på håndleddet og er
kompatibel med ANT+ pulsmålere med bryststropp. Du kan se
pulsdata fra håndleddet på pulskontrollprogrammet. Når både
pulsmåling på håndleddet og ANT+ pulsdata er tilgjengelig,
bruker enheten ANT+ pulsdataene.
®
Pulsmåling på håndleddet
Ha på deg enheten
• Fest enheten over håndleddbenet.
MERK: Enheten skal sitte stramt, men behagelig.
Forerunner-enheten bør ikke bevege seg under løping eller
trening for at pulsmålingen skal bli mest mulig nøyaktig.
MERK: Den optiske sensoren er plassert på baksiden av
enheten.
• Se Tips for unøyaktige pulsdata, side 9 for å få mer
informasjon om pulsmåling på håndleddet.
• Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktighet, kan du gå til
garmin.com/ataccuracy.
Tips for unøyaktige pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Rengjør og tørk av armen din før du tar på deg enheten.
• Unngå å bruke solkrem, hudkremer eller insektmidler på
håndleddet du har festet enheten til.
• Unngå å skrape pulssensoren på baksiden av enheten.
• Fest enheten over håndleddbenet. Enheten skal sitte stramt,
men behagelig.
• Vent til -ikonet vises kontinuerlig før du starter aktiviteten.
• Varm opp i 5 til 10 minutter og få en pulsmåling før du starter
aktiviteten.
Pulsfunksjoner
Sende pulsdata til Garmin enheter
®
Du kan sende pulsdataene dine fra Forerunner enheten din og
vise dem på parkoblede Garmin enheter.
MERK: Sending av pulsdata reduserer batteritiden.
1 Hold inne når pulswidgeten er åpen.
2 Velg Alternativer > Send puls.
Forerunner enheten begynner å sende pulsdata, og
vises.
MERK: Du kan vise bare pulswidgeten mens du sender
pulsdata fra pulswidgeten.
3 Parkoble Forerunner enheten din med den kompatible
Garmin ANT+ enheten.
MERK: Instruksjonene for paring varierer for alle enheter
som er kompatible med Garmin. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen.
TIPS: Velg hvilken som helst tast, og velg Ja for å slutte å
sende pulsdata.
Sende pulsdata under en aktivitet
Du kan konfigurere Forerunner enheten til å sende pulsdata
automatisk når du starter en aktivitet. Du kan for eksempel
sende pulsdata til en Edge enhet mens du sykler, eller til et
VIRB actionkamera mens du holder på med en aktivitet.
MERK: Sending av pulsdata reduserer batteritiden.
1 Hold inne når pulswidgeten er åpen.
2 Velg Alternativer > Sende under aktivitet.
3 Start en aktivitet (Starte en aktivitet, side 1).
Forerunner enheten begynner å sende pulsdata i
bakgrunnen.
MERK: Det er ingen tegn til at enheten sender pulsdata
under en aktivitet.
4 Om nødvendig kan du parkoble Forerunner enheten din med
en enhet som er kompatibel med Garmin ANT+.
MERK: Instruksjonene for paring varierer for alle enheter
som er kompatible med Garmin. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen.
TIPS: Hvis du vil slutte å sende pulsdata, stanser du
aktiviteten (Stoppe en aktivitet, side 2).
Konfigurere varsler for unormal puls
Du kan angi at enheten skal varsle deg når pulsen overskrider et
visst antall slag per minutt (bpm) etter en periode med
inaktivitet.
1 Hold inne når pulswidgeten er åpen.
2 Velg Alternativer > Varsel om unormal puls > Status > På.
3 Velg Varselgrense.
9
4 Velg en grenseverdi for pulsen.
Det vises en melding og enheten vibrerer hver gang du
overstiger denne grenseverdien.
Slå av pulsmåleren på håndleddet
Standardinnstillingen for Pulsm. på håndl. er Automatisk.
Enheten tar automatisk i bruk pulsmåleren på håndleddet med
mindre du parkobler enheten med en ANT+ pulsmåler.
1 Hold inne når pulswidgeten er åpen.
2 Velg Alternativer > Status > Av.
HRM-Swim – tilbehør
• Sett på deg pulsmåleren bak-frem for å gjøre det enklere å
justere forlengelsesstroppen.
• Sett på deg pulsmåleren riktig vei for å gjøre det enklere å
justere pulsmåleren.
Sette på pulsmåleren
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystbenet.
1 Bruk en forlengelsesstropp hvis pulsmåleren ikke passer godt
nok.
2 Logoen for Garmin skal være riktig vei når du har på deg
pulsmåleren.
Festene
og
skal være på høyre side.
Puls når du svømmer
MERK: Pulsmåling på håndleddet er ikke tilgjengelig når du
svømmer.
Tilbehørene HRM-Tri og HRM-Swim registrerer og lagrer
pulsdataene når du svømmer. Pulsdataene vises ikke på
kompatible Forerunner enheter når pulsmåleren er under vann.
Du må starte en aktivitet på den parkoblede Forerunner enheten
for å kunne se lagrede pulsdata senere. Under hvileintervaller
når du er ute av vannet, sender pulsmåleren pulsdataene til
Forerunner enheten.
Forerunner enheten laster automatisk ned de lagrede
pulsdataene når du lagrer svømmeaktiviteten du tok tiden på.
Pulsmåleren må være ute av vannet, aktiv og innen enhetens
rekkevidde (3 m) mens dataene lastes ned. Du kan se gjennom
pulsdataene i enhetsloggen og på Garmin Connect kontoen.
Legge på svøm i et basseng
1 Velg START > Basseng.
2 Velg bassengstørrelsen, eller angi en egendefinert størrelse.
3 Velg START.
Enheten registrerer kun svømmedata når aktivitetstidtakeren
kjører.
4 Start aktiviteten.
Enheten registrerer svømmeintervaller og -lengder
automatisk.
5 Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
for å sette aktivitetstidtakeren på
6 Når du hviler, velger du
pause.
for å stoppe aktivitetstidtakeren.
7 Velg
8 Når du har fullført aktiviteten, velger du STOP > Lagre.
Svømming i åpent vann
Du kan bruke enheten til svømming i åpent vann. Du kan
registrere svømmedata, inkludert avstand, tempo og tempo for
svømmetak. Du kan legge til dataskjermbilder til den standard
svømmeaktiviteten i åpent vann (Tilpasse dataskjermbildene,
side 24).
1 Velg START > Åpent vann.
2 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
3 Velg START for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
4 Når du har fullført aktiviteten, velger du STOP > Lagre.
Justere pulsmåleren
Før den første svømmeturen din må du justere pulsmåleren.
Den skal være stram nok til at den sitter på plass når du skyver
fra mot bassengveggen.
• Bruk en forlengelsesstropp, og fest den til den elastiske
enden av pulsmåleren.
Pulsmåleren leveres med tre forlengelsesstropper som
passer ulike brystkassestørrelser.
TIPS: Den middels lange forlengelsesstroppen passer de
fleste skjortestørrelser (fra medium til XL).
10
3 Spenn pulsmåleren rundt brystet, og fest spennen på
stroppen.
MERK: Kontroller at vaskelappen ikke brettes.
4 Stram til pulsmåleren så den sitter tett til brystet uten å
hemme bevegelsesfriheten din.
Pulsmåleren er aktiv og lagrer og sender data når du har satt
den på.
Tips til bruk av HRM-Swim
• Stram til pulsmåleren og forlengelsesstroppen hvis
pulsmåleren glir ned brystet ditt når du skyver fra mot
bassengveggen.
• Hvis du vil se pulsdataene dine, reiser du deg opp mellom
intervaller, slik at pulsmåleren er ute av vannet.
Ta vare på pulsmåleren
LES DETTE
Oppsamling av svette og salt på stroppen kan redusere
pulsmålerens evne til å rapportere nøyaktige data.
• Skyll pulsmåleren etter hver bruk.
• Vask pulsmåleren for hånd etter hver sjuende bruk. Bruk en
liten mengde mildt vaskemiddel, for eksempel
oppvaskmiddel.
MERK: Pulsmåleren kan bli ødelagt hvis du bruker for mye
vaskemiddel.
• Ikke legg pulsmåleren i en vaskemaskin eller en
tørketrommel.
• Heng opp pulsmåleren eller legg den flatt når du skal tørke
den.
HRM-Tri – tilbehør
Delen HRM-Swim i denne håndboken forklarer hvordan
pulsdata registreres når du svømmer (Puls når du svømmer,
side 10).
Svømming i basseng
LES DETTE
Vask pulsmåleren for hånd når den er blitt utsatt for klor eller
andre svømmebassengkjemikalier. Pulsmåleren kan bli skadet
dersom det utsettes for disse stoffene over lengre tid.
Pulsfunksjoner
HRM-Tri tilbehøret er hovedsakelig utviklet for svømming i åpent
vann, men kan brukes til bassengsvømming innimellom.
Pulsmåleren skal brukes under en badedrakt eller triatlonoverdel
når du svømmer i basseng. Ellers kan den gli ned brystet ditt når
du skyver fra mot bassengveggen.
Sette på pulsmåleren
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen.
Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under
aktiviteten.
1 Om nødvendig fester du forlengelsesstroppen til
pulsmåleren.
2 Fukt elektrodene på baksiden av pulsmåleren for å
opprette god kontakt mellom brystet og senderen.
3 Logoen for Garmin skal være riktig vei når du har på deg
pulsmåleren.
Festene
og
skal være på høyre side.
Spenn
pulsmåleren
rundt brystet, og fest spennen på
4
stroppen.
MERK: Kontroller at vaskelappen ikke brettes.
Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.
Datalagring
Pulsmåleren kan lagre opptil 20 timer med data i én enkelt
aktivitet. Når pulsmålerminnet er fullt, blir de eldste dataene
overskrevet.
Du kan starte en aktivitet på den parkoblede Forerunner
enheten din, så registrerer pulsmåleren pulsdataene dine selv
om du beveger deg bort fra enheten. Du kan for eksempel
registrere pulsdata under treningsaktiviteter eller lagsport der du
ikke kan ha på deg klokke. Pulsmåleren sender automatisk de
lagrede pulsdataene til Forerunner enheten nå du lagrer
aktiviteten. Pulsmåleren må være aktiv og innenfor 3 m
rekkevidde av enheten mens dataene lastes opp.
Ta vare på pulsmåleren
LES DETTE
Oppsamling av svette og salt på stroppen kan redusere
pulsmålerens evne til å rapportere nøyaktige data.
• Skyll pulsmåleren etter hver bruk.
• Vask pulsmåleren for hånd etter hver sjuende bruk eller hver
gang du har svømt i basseng. Bruk en liten mengde mildt
vaskemiddel, for eksempel oppvaskmiddel.
MERK: Pulsmåleren kan bli ødelagt hvis du bruker for mye
vaskemiddel.
• Ikke legg pulsmåleren i en vaskemaskin eller en
tørketrommel.
• Heng opp pulsmåleren eller legg den flatt når du skal tørke
den.
Pulsfunksjoner
Tips for unøyaktige pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Fukt elektrodene på nytt, eventuelt også kontaktlappene.
• Stram stroppen rundt brystet.
• Varm opp i 5 til 10 minutter.
• Følg instruksjonene for å ta vare på pulsmåleren (Ta vare på
pulsmåleren, side 11).
• Ha på deg en bomullsskjorte eller fukt begge sider av
stroppen grundig.
Syntetiske stoffer som gnisser eller blafrer mot pulsmåleren,
kan skape statisk elektrisitet som forstyrrer pulssignalene.
• Beveg deg vekk fra kilder som kan forstyrre pulsmåleren.
Kilder som kan forårsake forstyrrelser, kan omfatte
elektromagnetiske felt, enkelte trådløse sensorer på 2,4 Ghz,
høyspentledninger, elektriske motorer, ovner,
mikrobølgeovner, trådløse telefoner på 2,4 Ghz og trådløse
LAN-tilgangspunkter.
Løpsdynamikk
Du kan bruke en kompatibel Forerunner enhet parkoblet med
HRM-Tri tilbehøret eller andre tilbehør for løpsdynamikk for å få
tilbakemelding i sanntid om løpestilen din. Hvis Forerunner
enheten ble levert med HRM-Tri tilbehøret, er enhetene allerede
parkoblet.
Tilbehøret for løpsdynamikk har en akselerasjonsmåler som
måler torsobevegelser for å beregne seks forskjellige løpedata.
Pedalfrekvens: Pedalfrekvens er antall skritt per minutt.
Funksjonen viser totalt antall skritt (høyre og venstre fot
kombinert).
Vertikal oscillasjon: Vertikal oscillasjon vil si sprett i
løpsbevegelsen. Funksjonen viser den vertikale bevegelsen
for torso målt i centimeter.
Tid med bakkekontakt: Tid med bakkekontakt er tiden hvert
skritt berører bakken mens du løper. Dette måles i
millisekunder.
MERK: Tid med bakkekontakt og balanse for tid med
bakkekontakt kan ikke beregnes mens du går.
Balanse for tid med bakkekontakt: Balanse for tid med
bakkekontakt viser balansen mellom venstre og høyre for din
tid med bakkekontakt mens du løper. Dette vises som et
prosenttall. For eksempel 53,2 med en pil som peker mot
venstre eller høyre.
Skrittlengde: Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den
ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken. Dette
måles i meter.
Vertikalt forholdstall: Vertikalt forholdstall er forholdet mellom
vertikal oscillasjon og skrittlengde. Dette vises som et
prosenttall. Et lavere tall betyr vanligvis en bedre løpestil.
Trene med løpsdynamikk
Før du kan se løpsdynamikk, må du ta på deg HRM-Run™
tilbehøret, HRM-Tri tilbehøret eller Running Dynamics Pod og
parkoble tilbehøret med enheten din (Parkoble ANT+ sensorer,
side 22).
Hvis en pulsmåler fulgte med Forerunner, er enheten allerede
parkoblet, og Forerunner er klargjort til å vise løpsdynamikk.
1 Velg START, og velg deretter en løpeaktivitet.
2 Velg START.
3 Ta en løpetur.
4 Bla til skjermbildene for løpsdynamikk for å se målingene
dine.
11
5 Hold om nødvendig UP inne for å endre hvordan
løpsdynamikkdataene vises.
Fargemålere og løpsdynamikkdata
Skjermbildene for løpsdynamikk viser en fargemåler for den primære målingen. Du kan vise kadens, vertikal oscillasjon, tid med
bakkekontakt, balanse for tid med bakkekontakt eller vertikalt forholdstall som den primære målingen. Fargemåleren viser
løpsdynamikken din sammenlignet med data fra andre løpere. Fargesonene er basert på prosentiler.
Garmin har undersøkt mange løpere på forskjellige nivåer. Dataverdiene i de røde og oransje sonene er typiske for mindre erfarne
eller langsommere løpere. Dataverdiene i de grønne, blå og lilla sonene er typiske for mer erfarne eller raskere løpere. Mer erfarne
løpere har ofte kortere tid med bakkekontakt, lavere vertikal oscillasjon, lavere vertikalt forholdstall og høyere kadens enn mindre
erfarne løpere. Samtidig har høye løpere ofte litt lavere kadens, lengre skritt og litt høyere vertikal oscillasjon. Vertikalt forholdstall er
den vertikale oscillasjonen din delt på skrittlengden din. Det har ingen sammenheng med høyden din.
Gå til www.garmin.com/runningdynamics hvis du vil ha mer informasjon om løpsdynamikk. Hvis du vil ha mer teori og tolkninger av
løpsdynamikkdata, kan du oppsøke anerkjente publikasjoner og webområder om løping.
Fargesone Prosentil i sone Pedalfrekvensområde Område for tid med bakkekontakt
Lilla
>95
>183 spm
<218 ms
Blå
70-95
174–183 spm
218–248 ms
Grønn
30-69
164-173 spm
249-277 ms
Oransje
5–29
153-163 spm
278-308 ms
Rød
<5
<153 spm
>308 ms
Balansedata for tid med bakkekontakt
Balanse for tid med bakkekontakt måler hvor symmetrisk du løper. Dette vises som en prosentandel av den totale tiden din med
bakkekontakt. 51,3 % med en pil mot venstre, for eksempel, indikerer at brukeren løper med venstre fot oftere i kontakt med bakken.
Hvis dataskjermbildet viser begge tallene, for eksempel 48–52, er 48 % venstre fot og 52 % høyre.
Fargesone
Rød
Oransje
Grønn
Oransje
Rød
Symmetri
Dårlig
OK
Bra
OK
Dårlig
Prosentandel av andre løpere
5%
25%
40%
25%
5%
Balanse for tid med bakkekontakt >52,2 % V 50,8–52,2 % V 50,7 % V–50,7 % H 50,8–52,2 % H >52,2 % H
Under utviklingen og testingen av løpsdynamikkene, oppdaget teamet fra Garmin en sammenheng mellom skader og store
ubalanser hos enkelte løpere. Hos mange løpere pleier balanse for tid med bakkekontakt å avvike ytterligere fra 50/50 når de løper
opp eller ned bakker. De fleste løpetrenere er enige i at det er bra med en symmetrisk løpestil. Eliteløpere har som oftest hurtige og
godt balanserte skritt.
Du kan se fargemåleren eller datafeltet mens du løper, eller du kan se oppsummeringen på Garmin Connect kontoen når løpeturen
er over. På samme måte som andre løpsdynamikkdata, er balanse for tid med bakkekontakt et kvantitativt mål som hjelper deg med
å lære mer om løpestilen din.
Data om vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall
Dataområdene for vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall er litt ulike avhengig av sensoren og hvorvidt den er plassert på brystet
(HRM-Tri eller HRM-Run tilbehør) eller i livet (Running Dynamics Pod tilbehør).
Fargesone Prosentil i sone Område for vertikal
oscillasjon på brystet
Område for vertikal
oscillasjon i livet
Vertikalt forholdstall på Vertikalt forholdstall i
brystet
livet
Lilla
>95
<6,4 cm
<6,8 cm
<6,1 %
<6,5%
Blå
70-95
6,4–8,1 cm
6,8-8,9 cm
6,1-7,4%
6,5-8,3%
Grønn
30-69
8,2-9,7 cm
9,0-10,9 cm
7,5-8,6%
8,4-10,0%
Oransje
5–29
9,8-11,5 cm
11,0-13,0 cm
8,7-10,1%
10,1-11,9%
Rød
<5
>11,5 cm
>13,0 cm
>10,1 %
>11,9%
Tips for manglende data om løpsdynamikk
Hvis det ikke vises data for løpsdynamikk, kan du prøve disse
tipsene.
• Sørg for å ha et tilbehør for løpsdynamikk, for eksempel
HRM-Tri .
Tilbehør med løpsdynamikk er merket med på fremsiden
av modulen.
12
• Parkoble tilbehøret for løpsdynamikk med Forerunner
enheten igjen, i henhold til instruksjonene.
• Hvis dataene for løpsdynamikk kun viser nuller, kontrollerer
du at tilbehøret er festet med riktig side opp.
MERK: Tid med bakkekontakt og balanse vises bare mens
du løper. Dette kan ikke beregnes mens du går.
Pulsfunksjoner
Ytelsesmålinger
Disse ytelsesmålingene er beregninger som kan hjelpe deg med
å spore og forstå treningsaktivitetene dine og prestasjonene
dine i konkurranser. Målingene krever at du utfører noen
aktiviteter med pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel
pulsmåler med bryststropp. Ytelsesmålinger for sykling krever
en pulsmåler og en kraftmåler.
Disse beregningene er gitt og støttes av Firstbeat. Du finner mer
informasjon på www.garmin.com/physio.
MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med.
Du må gjennomføre noen aktiviteter for at enheten skal få
kunnskap om prestasjonene dine.
Treningsstatus: Treningsstatusen viser hvordan treningen din
har innvirkning på formen og prestasjonene dine.
Treningsstatusen din er basert på endringer av
treningsbelastningen og kondisjonsberegningen din over en
lengre periode.
kondisjonsberegning: Kondisjon vil si maksimalt
oksygenvolum (i milliliter) som du bruker per minutt per kilo
med kroppsvekt ved maksimal ytelse. Enheten justerer
kondisjonsberegningen for varme og høyde over havet, f.eks.
når du akklimatiseres til høy varme eller høyde.
Restitusjonstid: Restitusjonstiden viser hvor mye tid som
gjenstår før du er fullt restituert og klar til en ny, hard
treningsøkt.
Treningsbelastning: Treningsbelastningen er summen av
EPOC (Excess Post-exercise Oxygen Consumption) for de
sju siste dagene. EPOC er en beregning av hvor mye energi
kroppen din bruker på restitusjon etter en treningsøkt.
Antatte løpstider: Enheten bruker treningshistorikken,
kondisjonsberegningen og publiserte datakilder til å gi en
måltid basert på den gjeldende kondisjonen din. Denne
beregningen antar at du har fullført riktig trening for løpet.
Test av pulsvariasjonsstress: Testen av pulsvariasjonsstress
krever en Garmin pulsmåler med bryststropp. Enheten måler
variasjoner i pulsen din mens du står stille i tre minutter.
Dette er det generelle stressnivået ditt. Skalaen går fra 1 til
100, der en lavere poengsum indikerer et lavere stressnivå.
Ytelseskondisjon: Ytelseskondisjonen er en vurdering i sanntid
som gjøres når du har vært aktiv i 6–20 minutter. Den kan
legges til som et datafelt, slik at du kan se ytelseskondisjonen
din under resten av aktiviteten. Den sammenligner din
kondisjonen din i sanntid med den gjennomsnittlige formen
din.
FTP (Functional Threshold Power): Enheten bruker
informasjonen du oppga første gang du konfigurerte
brukerprofilen din, til å beregne FTP-en. Hvis du ønsker en
mer nøyaktig vurdering, kan du utføre en veiledet test.
Melkesyreterskel: Melkesyreterskel krever en pulsmåler med
bryststropp. Melkesyreterskelen er det punktet der musklene
dine raskt begynner å bli slitne. Enheten måler
melkesyreterskelen din basert på pulsen og hastigheten din.
Slå av prestasjonsvarsler
Prestasjonsvarsler er slått på som standard. Enkelte
prestasjonsvarsler vises når aktiviteten er fullført. Enkelte
prestasjonsvarsler vises under en aktivitet eller når du oppnår
Pulsfunksjoner
en ny prestasjonsmåling, for eksempel en ny
kondisjonsberegning.
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Fysiologiske målinger > Varsler om
ytelse.
3 Velg et alternativ.
Oppdage ytelsesmålinger automatisk
Funksjonen Automatisk registrering er slått på som standard.
Enheten kan automatisk registrere makspuls og
melkesyreterskel under en aktivitet. Når enheten din er
parkoblet med en kompatibel kraftmåler, kan den automatisk
registrere FTP-en din (Functional Threshold Power) under en
aktivitet.
MERK: Enheten registrerer makspuls bare når pulsen din er
høyere enn verdien som er angitt i brukerprofilen din.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Fysiologiske målinger > Automatisk
registrering.
3 Velg et alternativ.
Treningsstatus
Treningsstatusen viser hvordan treningen virker inn på form og
prestasjoner. Treningsstatusen din er basert på endringer av
treningsbelastningen og kondisjonsberegningen din over en
lengre periode. Du kan bruke treningsstatusen til å planlegge
fremtidig trening og fortsette å forbedre formen.
Nærmer seg toppen: Formtopp betyr at du er i ideell løpsform.
Den nylige reduksjonen i treningsbelastning gjør at kroppen
kan restituere seg og fullstendig kompensere for tidligere
trening. Du bør planlegge fremover, da denne formtoppen
kun er mulig å opprettholde over en kort tid.
Produktiv: Nåværende treningsbelastning får formen og ytelsen
til å gå i riktig retning. Pass på å legge inn
restitusjonsperioder i treningen for å opprettholde formen.
Oppretthold: Nåværende treningsbelastning er tilstrekkelig til å
opprettholde formen. Hvis du vil se forbedringer, kan du
prøve å legge inn variasjoner i treningsøktene eller øke
treningsmengden.
Nedtrapping: Lettere treningsbelastning gjør kroppen i stand til
å restituere seg, noe som er svært viktig i lengre perioder
med hard trening. Du kan gå tilbake til høyere
treningsbelastning når du føler deg klar.
Ikke produktiv: Treningsbelastningen er på et godt nivå, men
formen er dalende. Det kan hende at kroppen din strever
med restitusjonen, så du bør følge med på den generelle
helsetilstanden din, inkludert stress, ernæring og hvile.
Styrke og kondisjon reduseres: Styrke og kondisjon
reduseres når du trener mye mindre enn vanlig i en uke eller
mer, slik at formen påvirkes. Du kan forsøke å øke
treningsbelastningen hvis du vil se forbedringer.
Jobber for hardt: Treningsbelastningen er svært høy og virker
mot sin hensikt. Kroppen din trenger hvile. Du bør gi deg selv
tid til restitusjon ved å legge inn lettere trening i planen.
Ingen status: Enheten trenger en eller to ukers
treningshistorikk, inkludert aktiviteter med
kondisjonsberegning fra løping eller sykling, for å kunne
beregne treningsstatus.
Tips om treningsstatusfunksjonen
Treningsstatusfunksjonen avhenger av oppdaterte vurderinger
av formen din, inkludert minst to kondisjonsberegninger per uke.
Kondisjonsberegningen oppdateres etter løp eller turer utendørs
der pulsen din når minst 70 % av maksimal puls i flere minutter.
Terrengløp og løpeaktiviteter innendørs genererer ikke noen
kondisjonsberegning. På denne måten opprettholdes en
nøyaktig beregning av formen din.
13
Her er noen tips om hvordan du kan få mest mulig ut av
treningsstatusfunksjonen.
• Løp eller sykle utendørs med en kraftmåler minst to ganger i
uken, og nå en puls som er høyere enn 70 % av makspulsen
din i minst ti minutter.
Når du har brukt enheten i én uke, bør treningsstatusen være
tilgjengelig.
• Registrer alle treningsaktivitetene dine på denne enheten,
eller aktiver TrueUp™ funksjonen, slik at enheten kan lære
mer om treningen din .
Om kondisjonsberegninger
Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du
bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk
prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form.
Forerunner-enheten krever en pulsmåler på håndleddet eller en
kompatibel pulsmåler med bryststropp for å kunne vise
kondisjonsberegningen din. Enheten har separate
kondisjonsberegninger for løping og sykling. For å få en
nøyaktig kondisjonsberegning må du enten løpe utendørs med
GPS, eller sykle med en kompatibel kraftmåler, ved middels høy
intensitet i flere minutter.
Kondisjonsberegningen vises som et tall, en beskrivelse og en
posisjon på en måler på enheten din. På Garmin Connect
kontoen din kan du se flere detaljer om kondisjonsberegningen
din, inkludert kondisjonsalderen din. Kondisjonsalderen din gir
deg en pekepinn på hvor god form du er i sammenlignet med en
person av samme kjønn i en annen alder. Etter hvert som du
trener, kan du senke kondisjonsalderen din.
Lilla
Overlegent
Blå
Utmerket
Grønn
Bra
Oransje
OK
Rød
Dårlig
VO2-maks.-data er gitt av FirstBeat. VO2 maks.-analyse gis
med tillatelse av The Cooper Institute . Du finner mer
informasjon i tillegget (Standardverdier for kondisjonsberegning,
side 35) og på www.CooperInstitute.org.
®
Restitusjonstid
Du kan bruke en Garmin enhet med pulsmåling på håndleddet
eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp for å se hvor mye
tid som gjenstår før du er klar for en ny, hard treningsøkt.
MERK: Den anbefalte restitusjonstiden beregnes ut fra
kondisjonsberegningen din og kan virke unøyaktig til å begynne
med. Du må gjennomføre noen aktiviteter for at enheten skal få
kunnskap om prestasjonene dine.
Restitusjonstiden vises umiddelbart etter en aktivitet. Tidtakeren
teller ned til tilstanden er optimal for å starte på en ny, hard
treningsøkt.
Vise nedtrappingstiden
Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen
(Konfigurere brukerprofilen, side 7) og angir makspulsen din
(Angi pulssoner, side 7).
1 Ta en løpetur.
2 Velg Lagre når du er ferdig med løpeturen.
14
Restitusjonstiden vises. Den maksimale tiden er 4 dager.
MERK: Fra urskiven kan du velge UP eller DOWN for å vise
prestasjonswidgeten. Eller du kan velge START for å bla
gjennom prestasjonsmålingene og se restitusjonstiden din.
Restitusjonspuls
Hvis du trener med en pulsmåler på håndleddet eller en
kompatibel pulsmåler med bryststropp, kan du sjekke
restitusjonspulsverdien etter hver aktivitet. Restitusjonspuls er
forskjellen mellom pulsen din når du er aktiv og to minutter etter
at aktiviteten er over. Et eksempel: Du har tatt en vanlig løpetur
og stopper tidtakeren. Pulsen din er 140 slag/min. Etter to
minutter uten aktivitet eller med nedvarming er pulsen 90 slag/
min. Restitusjonspulsen er 50 slag/min (140 minus 90). Noen
studier har funnet korrelasjoner mellom restitusjonspuls og
hjertets helse. Høyere tall angir som regel sunnere hjerter.
TIPS: Du får best resultat hvis du står stille i to minutter mens
enheten beregner restitusjonspulsverdien. Du kan lagre eller
forkaste aktiviteten når denne verdien vises.
Treningsbelastning
Treningsbelastning er en måling av treningsvolumet ditt over de
siste syv dagene. Det er summen av EPOC (Excess Postexercise Oxygen Consumption) for de sju siste dagene. Måleren
indikerer hvorvidt den nåværende belastningen er lav eller høy,
eller om den er innenfor det optimale området for å opprettholde
eller forbedre formen. Optimalt område beregnes ut fra
individuelt formnivå og treningshistorikk. Området justeres etter
hvert som treningstid og -intensitet øker eller minker.
Vise antatte løpstider
Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen
(Konfigurere brukerprofilen, side 7) og angir makspulsen din
(Angi pulssoner, side 7).
Enheten bruker kondisjonsberegningen (Om
kondisjonsberegninger, side 14) og publiserte datakilder til å gi
en måltid basert på din gjeldende kondisjon. Denne beregningen
antar at du har fullført riktig trening for løpet.
MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med.
Enheten trenger et par løpeturer for å forstå hvordan du løper.
1 Velg UP eller DOWN for å vise prestasjonswidgeten.
2 Velg START for å bla gjennom prestasjonsmålingene.
Enheten viser antatte løpstider for 5 km, 10 km, halvmaraton
og maraton.
Om treningseffekt
Treningseffekt måler hvordan en aktivitet påvirker den aerobe
og anaerobe formen din. Treningseffekt samles opp under
aktiviteten. Etter hvert som aktiviteten pågår, vil verdien for
treningseffekt øke, slik at du får vite hvordan aktiviteten har
forbedret formen din. Treningseffekt fastsettes av informasjonen
i brukerprofilen din, pulsen, varigheten og intensiteten på
aktiviteten.
Aerob treningseffekt bruker pulsen til å måle hvordan den
samlede intensiteten i en treningsøkt påvirker den aerobe
formen. Dette indikerer om treningsøkten hadde en
opprettholdende eller forbedrende effekt på formen. Total EPOC
i under øvelsen kartlegges som en serie verdier som angir
treningsnivå og treningsvaner. Rolige treningsøkter med
moderat intensitet eller treningsøkter med lengre intervaller (>
180 sek.) har en positiv effekt på det aerobe stoffskiftet og gir en
forbedret aerob treningseffekt.
Anaerob treningseffekt bruker puls og hastighet (eller kraft) til å
beregne hvilken effekt treningen har på evnen til å prestere med
svært høy intensitet. Du mottar en verdi basert på det anaerobe
bidraget til EPOC og på type aktivitet. Gjentatte intervaller med
høy intensitet på 10 til 120 sekunder har en svært god
innvirkning på den anaerobe kapasiteten din og fører til en
bedre anaerob treningseffekt.
Pulsfunksjoner
Det er viktig å vite at treningseffekttallene dine (fra 0,0 til 5,0)
kan virke unormalt høye under de første aktivitetene. Du må
utføre flere aktiviteter før enheten lærer den aerobe og
anaerobe formen din.
Du kan legge til treningseffekt som et datafelt på et av
treningsskjermbildene dine, slik at du kan holde oversikten
gjennom hele løpeturen.
Fargesone
Treningseffekt
Aerob effekt
Anaerob effekt
Fra 0,0 til 0,9
Ingen forbedring.
Ingen forbedring.
Fra 1,0 til 1,9
Liten forbedring. Liten forbedring.
Fra 2,0 til 2,9
Opprettholder
aerob form.
Fra 3,0 til 3,9
Forbedrer aerob Forbedrer
form.
anaerob form.
Fra 4,0 til 4,9
Forbedrer aerob Forbedrer
form betydelig. anaerob form
betydelig.
5,0
Jobber for hardt
og kan være
skadelig uten
tilstrekkelig restitusjonstid.
Opprettholder
anaerob form.
Jobber for hardt
og kan være
skadelig uten
tilstrekkelig restitusjonstid.
Teknologien for treningseffekt leveres og støttes av Firstbeat
Technologies Ltd. Du finner mer informasjon på
www.firstbeat.com.
Vise verdien din for pulsvariasjonsstress
Før du kan teste verdien din for pulsvariasjonsstress, må du ta
på deg en Garmin pulsmåler med bryststropp og parkoble den
med enheten (Parkoble ANT+ sensorer, side 22).
Stressverdien baseres på en tre minutter lang test som utføres
mens du står i ro. Forerunner enheten analyserer da variasjoner
i pulsen din for å regne ut det generelle stressnivået ditt.
Trening, søvn, ernæring og generelt stress i livet har innvirkning
på resultatet. Stressverdien spenner fra 1 til 100, der 1 indikerer
svært lite stress og 100 indikerer svært mye stress. Når du
kjenner stressverdien din, kan du avgjøre om kroppen er klar for
en hard treningsøkt eller yoga.
TIPS: Garmin anbefaler at du måler stressverdien din før du
trener, på omtrent samme tid og under omtrent samme forhold
hver dag. Du kan se tidligere resultater i Garmin Connect
kontoen.
1 Velg START > DOWN > HRV Stress > START.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Ytelseskondisjon
Mens du gjennomfører en aktivitet, for eksempel løping eller
sykling, analyserer ytelseskondisjonsfunksjonen tempoet ditt,
pulsen din og variasjoner i pulsen for å gjøre en
sanntidsvurdering av evnen din til å prestere sammenlignet med
den gjennomsnittlige formen din. Den tilsvarer omtrent
prosentavviket i sanntid fra grunnlinjen din for
kondisjonsberegning.
Verdier for ytelseskondisjon spenner mellom –20 og +20. Etter
de første 6–20 minuttene av aktiviteten din viser enheten
ytelseskondisjonsverdien din. En verdi på +5 betyr for eksempel
at du er uthvilt og i grei form og kan klare en god løpetur eller
sykkeltur. Du kan legge til ytelseskondisjon som et datafelt på et
av treningsskjermbildene dine, slik at du kan holde oversikten
gjennom hele aktiviteten. Ytelseskondisjon kan også være en
indikator på hvor sliten du er, særlig etter en lang treningsøkt.
MERK: Du må løpe eller sykle noen turer med pulsmåler for at
enheten skal kunne gi en nøyaktig kondisjonsberegning og lære
seg mer om løps- eller sykkelkondisjonen din (Om
kondisjonsberegninger, side 14).
Pulsfunksjoner
Se ytelseskondisjonen din
Denne funksjonen krever en pulsmåler på håndleddet eller en
kompatibel pulsmåler med bryststropp.
1 Legg til Ytelsesforhold til et dataskjermbilde (Tilpasse
dataskjermbildene, side 24).
2 Dra ut på løpetur eller sykkeltur.
Ytelseskondisjonen din vises etter 6–20 minutter.
3 Bla til dataskjermbildet for å se ytelseskondisjonen din
gjennom hele løpeturen eller sykkelturen.
Melkesyreterskel
Melkesyreterskelen er det nivået av treningsintensitet der
melkesyre begynner å samles opp i blodet. Når du løper, gir
dette et bilde av tempo eller hvor mye du anstrenger deg. Når
du ligger over denne terskelen mens du løper, begynner
kroppen å bli sliten. For erfarne løpere ligger terskelen omtrent
på 90 % av makspuls og mellom løpstempoene for 10 km og
halvmaraton. For gjennomsnittlige løpere kan
melkesyreterskelen ofte ligge langt lavere enn 90 % av
makspuls. Hvis du kjenner melkesyreterskelen din, kan du
lettere avgjøre hvor hardt du kan trene og når du kan ta i litt i
konkurranser.
Hvis du kjenner pulsnivået for melkesyreterskelen din, kan du
angi den i innstillingene for brukerprofilen din (Angi pulssoner,
side 7).
Gjennomføre en veiledet test for beregne melkesyreterskelen
Denne funksjonen krever en Garmin pulsmåler med bryststropp.
Før du kan gjennomføre den veiledede testen, må du ta på deg
en pulsmåler og parkoble den med enheten (Parkoble ANT+
sensorer, side 22).
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen fra det første
oppsettet og kondisjonsberegningen din til å beregne
melkesyreterskelen din. Enheten registrerer automatisk
melkesyreterskelen din under løpeturer med pulsmåling der du
holder jevnt høy intensitet.
TIPS: Du må løpe noen turer med pulsmåler med bryststropp for
at enheten skal kunne gi en nøyaktig makspuls- og
kondisjonsberegning. Hvis du har vanskeligheter med å få utført
en beregning av melkesyreterskel, kan du prøve å senke
verdien din for makspuls manuelt.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet for løping utendørs.
GPS må brukes for å kunne gjennomføre testen.
3 Hold nede .
4 Velg Trening > Melkesyreterskel.
5 Start tidtakeren, og følg instruksjonene på skjermen.
Når du er i gang med løpeturen, viser enheten varigheten av
hvert trinn, målet og gjeldende pulsdata. Det vises en
melding når testen er fullført.
6 Når du har fullført den veiledede testen, stopper du tidtakeren
og lagrer aktiviteten.
Hvis dette er din første beregning av melkesyreterskel, ber
enheten deg om å oppdatere pulssonene dine basert på
melkesyreterskelpulsen din. Hver gang du får en ny
beregning av melkesyreterskelen din, ber enheten deg om å
godta eller avvise beregningen.
Få beregnet FTP
Før du kan få FTP-beregningen (terskelwatt), må du parkoble en
pulsmåler med bryststropp og en kraftmåler med enheten
(Parkoble ANT+ sensorer, side 22), og du må få en
kondisjonsberegning (Om kondisjonsberegninger, side 14).
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen fra det første
oppsettet og kondisjonsberegningen din til å beregne FTPverdien. Enheten registrerer automatisk FTP-verdien din under
15
sykkelturer med puls- og kraftmåling der du holder jevnt høy
intensitet.
1 Velg UP eller DOWN for å vise prestasjonswidgeten.
2 Velg START for å bla gjennom prestasjonsmålingene.
Beregnet FTP vises som en verdi målt i watt per kilo,
utgangseffekt i watt og en stilling på fargemåleren.
Lilla
Overlegent
Blå
Utmerket
Grønn
Bra
Oransje
OK
Rød
Har ikke trent
Du finner mer informasjon i tillegget (FTP-verdier, side 35).
MERK: Når et prestasjonsvarsel gir beskjed om en ny FTPberegning, kan du velge Godta for å lagre den nye FTPverdien, eller velge Avslå for å beholde den nåværende FTPverdien (Slå av prestasjonsvarsler, side 13).
Gjennomføre en FTP-test
Før du kan utføre en test for å fastslå FTP-verdien din
(terskelwatt eller Functional Treshold Power), må du parkoble
en pulsmåler med bryststropp og en kraftmåler med enheten din
(Parkoble ANT+ sensorer, side 22), og du må få en
kondisjonsberegning (Om kondisjonsberegninger, side 14).
MERK: FTP-testen er en utfordrende treningsøkt som det tar
omtrent 30 minutter å gjennomføre. Velg en praktisk og for det
meste flat rute som gjør det mulig å sykle med jevnt økende
innsats, som i et temporitt.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en sykkelaktivitet.
3 Hold nede .
4 Velg Trening > FTP-veiledet test.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Når du starter sykkelturen, viser enheten hvert trinn av
testen, målet og gjeldende kraftdata. Det vises en melding
når testen er fullført.
6 Når du har fullført den veiledede testen, fullfører du
nedvarmingen, stopper tidtakeren og lagrer aktiviteten.
FTP vises som en verdi målt i watt per kilo, utgangseffekt i
watt, og en stilling på fargemåleren.
7 Velg et alternativ:
• Velg Godta for å lagre den nye FTP-verdien.
• Velg Avslå for å beholde gjeldende FTP-verdi.
Smarte funksjoner
Parkoble smarttelefonen med enheten
For at du skal kunne bruke funksjonene til Forerunner enheten,
må den parkobles direkte via Garmin Connect appen og ikke fra
Bluetooth innstillingene på smarttelefonen.
1 Installer og åpne Garmin Connect appen fra appbutikken på
smarttelefonen.
2 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
3 Velg LIGHT for å slå på enheten.
Første gang du slår på enheten, åpnes den i
parkoblingsmodus.
TIPS: Du kan holde inne LIGHT og velge for å gå inn i
parkoblingsmodus manuelt.
4 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
kontoen din:
• Hvis dette er første gang du parkobler en enhet med
Garmin Connect appen, følger du instruksjonene på
skjermen.
®
16
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect appen, går du til - eller -menyen,
velger Garmin-enheter > Legg til enhet og følger
instruksjonene på skjermen.
Tips for eksisterende Garmin Connect brukere
1 Gå til Garmin Connect appen, og velg eller .
2 Velg Garmin-enheter > Legg til enhet.
Aktivere Bluetooth varsler
Du må parkoble Forerunner enheten med en kompatibel
mobilenhet før du kan aktivere varsler (Parkoble smarttelefonen
med enheten, side 16).
1 Hold inne på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Telefon > Smarte varsler > Status >
På.
3 Velg Under aktiviteter.
4 Velg en varslingspreferanse.
5 Velg en lydpreferanse.
6 Velg Ikke i løpet av aktivitet.
7 Velg en varslingspreferanse.
8 Velg en lydpreferanse.
9 Velg Tidsavbrudd.
10 Velg hvor lenge varselet om ny varsling skal vises på
skjermen.
Vise varsler
1 Velg UP eller DOWN på urskiven for å vise varselwidgeten.
2 Velg START.
3 Velg et varsel.
4 Velg DOWN for flere alternativer.
5 Velg BACK for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Spille av talemeldinger på smarttelefonen
Før du kan konfigurere talemeldinger, må du ha en smarttelefon
med Garmin Connect appen parkoblet til Forerunner enheten.
Du kan angi at Garmin Connect appen skal spille av
motiverende statusvarsler på smarttelefonen under en tur eller
en annen aktivitet. Talemeldinger spilles av for rundetid og nummer, navigasjon, kraftmålinger, tempo eller hastighet og
pulsdata. Når en talemelding spilles av, demper Garmin
Connect appen annen lyd på smarttelefonen for å spille av
meldingen. Du kan tilpasse lydvolumet i Garmin Connect appen.
1 Gå til Garmin Connect appen, og velg eller .
2 Velg Garmin-enheter.
3 Velg enhet.
4 Velg Enhetsinnstillinger > Lydvarsler.
Administrere varsler
Du kan bruke den kompatible smarttelefonen din til å
administrere varsler som vises på Forerunner enheten.
Velg et alternativ:
• Hvis du bruker en iPhone enhet, kan du bruke
varslingsinnstillingene til å velge elementene som skal
vises på enheten.
• Hvis du bruker en Android™ smarttelefon med, åpner du
Garmin Connect appen og velger Innstillinger > Smarte
varsler.
®
Slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth
1 Hold nede LIGHT for å vise kontrollmenyen.
2 Velg for å slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth på
Forerunner enheten din.
Se i brukerveiledningen for mobilenheten hvis du vil vite
hvordan du slår av trådløs Bluetooth teknologi på
mobilenheten.
Smarte funksjoner
Slå av og på varsler om smarttelefontilkobling
Du kan angi at Forerunner enheten skal varsle deg når den
parkoblede smarttelefonen kobles til og fra ved hjelp av trådløs
Bluetooth teknologi.
MERK: Varsler om smarttelefontilkobling er slått av som
standard.
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Telefon > Varsler.
Finne en mistet mobilenhet
Du kan bruke denne funksjonen til å finne en mistet mobilenhet
som er parkoblet ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi og
befinner seg innenfor rekkevidde.
1 Hold nede LIGHT for å vise kontrollmenyen.
2 Velg .
Forerunner enheten begynner å søke etter den parkoblede
mobilenheten. Et lydvarsel spilles av på mobilenheten, og
Bluetooth signalstyrken vises på Forerunner enhetsskjermen.
Bluetooth signalstyrken øker etter hvert som du nærmer deg
mobilenheten.
3 Velg BACK for å avslutte søket.
Widgets
Enheten leveres forhåndslastet med widgets som gir oversiktlig
informasjon. Enkelte widgets krever en Bluetooth tilkobling til en
kompatibel smarttelefon.
Enkelte widgets er som standard ikke synlige. Du kan legge
dem til i widgetløkken manuelt.
ABC: Viser kombinert høydemåler-, barometer- og
kompassinformasjon.
Alternative tidssoner: Viser det gjeldende klokkeslette for flere
tidssoner.
Kalender: Viser kommende møter fra kalenderen på
smarttelefonen.
Kalorier: Viser informasjon om kaloriforbruk for dagen i dag.
Kompass: Viser et elektronisk kompass.
Kontroller: Lar deg slå tilkobling og funksjoner for Bluetooth av
og på, inkludert ikke forstyrr, finn telefonen min og manuell
synkronisering.
Hundesporing: Viser hundens posisjonsinformasjon når du har
parkoblet en kompatibel hundesporingsenheten med
Forerunner enheten.
Etasjer oppover: Sporer etasjer oppover og fremgangen mot
målet ditt.
Golf: Viser informasjon om den siste golfrunden din.
Puls: Viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm) og
en graf over pulsen din.
Intensitetsminutter: Registrerer tiden du har brukt på aktiviteter
med moderat til høy intensitet, det ukentlige målet ditt for
intensitetsminutter og fremdriften mot målet.
inReach kontroller: Gjør at du kan sende meldinger på den
parkoblede inReach enheten.
Siste aktivitet: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte
aktiviteten, for eksempel siste løpetur, siste sykkeltur eller
siste svømmetur.
Forrige idrett: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte
idretten.
Musikkontroller: Brukes til å kontrollere musikkavspilling fra
smarttelefonen.
Min dag: Viser et dynamisk sammendrag av dagens aktiviteter.
Statistikken omfatter aktiviteter du tar tiden på,
intensitetsminutter, etasjer du har gått opp, skritt,
kaloriforbruk og annet.
®
Smarte funksjoner
Varsler: Varsler deg om innkommende anrop, tekstmeldinger,
oppdateringer fra sosiale medier og annet, basert på
varslingsinnstillingene på smarttelefonen.
Ytelse: Viser gjeldende treningsstatus, treningsbelastning,
kondisjonsberegninger, restitusjonstid, FTP-beregning,
melkesyreterskel og antatte løpstider.
Skritt: Sporer antall skritt per dag, skrittmål og data for de siste
dagene.
Stress: Viser ditt gjeldende stressnivå og en graf over
stressnivået ditt. Du kan gjøre en pusteøvelse for å slappe
av.
Soloppgang og solnedgang: Viser tidspunktene for
soloppgang, solnedgang og skumring.
VIRB kontroller: Gir kamerakontroller når du har parkoblet en
VIRB enhet med Forerunner enheten.
Vær: Viser gjeldende temperatur og værmelding.
Xero™ buesikte: Viser informasjon om laserposisjon når du har
parkoblet et Xero buesikte med Forerunner enheten.
Vise widgeter
Enheten leveres forhåndslastet med widgets som gir oversiktlig
informasjon. Enkelte widgets krever en Bluetooth tilkobling til en
kompatibel smarttelefon.
• Velg UP eller DOWN på urskiven for å vise widgets.
Tilgjengelige widgeter inkluderer puls- og aktivitetsmåling.
Prestasjonswidgeten krever at du utfører flere aktiviteter med
pulsmåling og løpeturer utendørs med GPS.
• Velg START for å se flere alternativer og funksjoner for en
widget.
Vise kontrollmenyen
Kontrollmenyen inneholder alternativer, blant annet for å slå på
Ikke forstyrr-modusen, låse tastene og slå av enheten.
MERK: Du kan legge til, endre rekkefølgen på eller fjerne
alternativer i kontrollmenyen (Endre kontrollmenyen, side 17).
1 Hold inne LIGHT i hvilket som helst skjermbilde.
2 Velg UP eller DOWN for å bla gjennom alternativene.
Endre kontrollmenyen
I kontrollmenyen kan du legge til, fjerne og endre rekkefølge på
alternativer i snarveismenyen (Vise kontrollmenyen, side 17).
1 Hold inne på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Kontroller.
3 Velg en snarvei du vil tilpasse.
4 Velg et alternativ:
• Velg Endre rekkefølge for å endre snarveiens posisjon i
kontrollmenyen.
• Velg Fjern for å fjerne snarveien fra kontrollmenyen.
5 Hvis det er nødvendig, velger du Legg til ny for å legge til en
snarvei i kontrollmenyen.
Vise værwidgeten
Vær krever en Bluetooth tilkobling til en kompatibel smarttelefon.
1 Velg UP eller DOWN på urskiven for å vise værwidgeten.
2 Velg START for å vise værdata per time.
17
3 Velg DOWN for å vise værdata per dag.
Starte en GroupTrack økt
Åpne musikkontrollene
Du må ha en Garmin Connect konto, en kompatibel smarttelefon
og Garmin Connect mobilappen før du kan starte en
GroupTrack økt.
Disse instruksjonene veileder deg i hvordan du starter en
GroupTrack-økt med Forerunner-enheter. Hvis kontaktene dine
har andre kompatible modeller, kan du se dem på kartet. Det er
ikke sikkert at de andre enhetene er i stand til å vise
GroupTrack-syklister på kartet.
1 Gå utendørs og slå på Forerunner-enheten.
2 Parkoble smarttelefonen med Forerunner-enheten (Parkoble
smarttelefonen med enheten, side 16).
3 På Forerunner-enheten holder du nede og velger
Innstillinger > GroupTrack > Vis på kart for å aktivere
visning av kontakter på kartskjermbildet.
4 I innstillingsmenyen på Garmin Connect mobilappen velger
du LiveTrack > GroupTrack.
5 Hvis du har mer enn én kompatibel enhet, velger du en enhet
for GroupTrack-økten.
6 Velg Synlig for > Alle kontakter.
7 Velg Start LiveTrack.
8 Start en aktivitet på Forerunner-enheten.
9 Bla til kartskjermbildet for å vise kontaktene dine.
TIPS: Fra kartet kan du holde nede
og velge Forbindelser
i nærheten for å vise distanse, retning og hastighet for andre
kontakter i GroupTrack-økten.
Musikkontroller krever en Bluetooth tilkobling til en kompatibel
smarttelefon.
1 Hold nede LIGHT på urskiven.
2 Velg .
3 Velg UP eller DOWN for å bruke musikkontrollene.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Forerunner enheten har flere tilkoblede Bluetooth funksjoner for
en kompatibel smarttelefon via Garmin Connect appen.
Aktivitetsopplastinger: Sender automatisk aktiviteten til
Garmin Connect appen når du er ferdig med å registrere den.
Lydvarsler: Gjør det mulig for Garmin Connect appen å spille
av statusmeldinger, for eksempel rundetider og andre data,
på smarttelefonen din under en løpetur eller en annen
aktivitet.
Bluetooth sensorer: Gjør det mulig å koble til sensorer
kompatible med Bluetooth, for eksempel en pulsmåler.
Connect IQ: Brukes til å utvide enhetens funksjoner med nye
urskiver, widgets og datafelter.
Finn telefonen min: Finner en forlagt smarttelefon som er
parkoblet med Forerunner enheten din og er innenfor
rekkevidde.
Finn klokken min: Finner en forlagt Forerunner enhet som er
parkoblet med smarttelefonen din og er innenfor rekkevidde.
GroupTrack: Gir deg mulighet til å spore de andre personene i
gruppen din ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen og i
sanntid.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
Musikkontroller: Gjør det mulig å styre musikkspilleren på
smarttelefonen.
Telefonvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på
Forerunner enheten.
Samhandling med sosiale medier: Gjør det mulig å publisere
oppdateringer på sosiale medier når du laster opp en aktivitet
til Garmin Connect appen.
Programvareoppdateringer: Brukes til å oppdatere
enhetsprogramvaren.
Væroppdateringer: Sender værforhold og -varsler i sanntid til
enheten din.
Nedlastinger av treningsøkt og løype: Gjør det mulig å lete
etter treningsøkter og løyper i Garmin Connect appen og
sende dem trådløst til enheten.
Oppdatere programvaren ved hjelp av appen Garmin
Connect
Før du kan oppdatere enhetsprogramvaren ved hjelp av Garmin
Connect-appen, må du ha en Garmin Connect-konto og
parkoble enheten med en kompatibel smarttelefon (Parkoble
smarttelefonen med enheten, side 16).
Synkroniser enheten med Garmin Connect appen (Manuell
synkronisering av data med Garmin Connect, side 18).
Garmin Connect appen sender automatisk oppdateringer til
enheten når ny programvare er tilgjengelig.
Manuell synkronisering av data med Garmin Connect
1 Hold nede LIGHT for å vise kontrollmenyen.
2 Velg .
18
Tips for GroupTrack økter
Funksjonen GroupTrack gjør det mulig å spore andre kontakter i
gruppen din ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen. Alle
medlemmer i gruppen må være kontakter i Garmin Connect
kontoen din.
• Start aktiviteten utendørs med GPS.
• Du kan parkoble Forerunner enheten med smarttelefonen
med Bluetooth teknologi.
• I innstillingsmenyen i Garmin Connect appen velger du
Forbindelser for å oppdatere listen over kontakter for
GroupTrack-økten.
• Kontroller at alle kontaktene dine parkobler med
smarttelefonene deres og starter en LiveTrack økt i Garmin
Connect appen.
• Kontroller at alle kontaktene dine er innenfor en rekkevidde
på 40 km (eller 25 mi).
• Bla til kartet under en GroupTrack-økt for se kontaktene dine
(Legge til et kart i en aktivitet, side 24).
Connect IQ – funksjoner
Du kan legge til Connect IQ funksjoner på klokken fra Garmin og
andre leverandører ved hjelp av nettstedet Connect IQ. Du kan
tilpasse enheten med urskiver, datafelter, widgets og
programmer.
Urskiver: Gjør det mulig å endre klokkens utseende.
Datafelter: Gjør det mulig å laste ned nye datafelter som viser
sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye måter.
Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde
funksjoner og sider.
Widgets: Få oversiktlig informasjon, inkludert sensordata og
varsler.
Programmer: Legg til interaktive funksjoner på klokken. For
eksempel aktivitetstyper for utendørs aktivitet og
treningsaktiviteter.
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
Smarte funksjoner
2 Gå til apps.garmin.com, og logg deg på.
3 Velg en Connect IQ funksjon, og last den ned.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Wi‑Fi tilkoblede funksjoner
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect kontoen: Sender
automatisk aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er
ferdig med å registrere den.
Programvareoppdateringer: Enheten laster ned og installerer
den nyeste programvareoppdateringen automatisk når det
finnes en Wi‑Fi tilkobling.
Treningsøkter og treningsplaner: Du kan lete etter og velge
treningsøkter og treningsplaner på Garmin Connect
nettstedet. Neste gang enheten har Wi‑Fi tilkobling sendes
filene trådløst til enheten.
Historikk
Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, gjennomsnittlig tempo
eller hastighet, rundedata og valgfri informasjon fra sensorer.
MERK: Når enhetsminnet er fullt, blir de eldste dataene
overskrevet.
Bruke historikk
Historikk inneholder tidligere aktiviteter du har lagret på enheten.
Hold nede .
Velg Historikk > Aktiviteter.
Velg en aktivitet.
Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise mer informasjon om aktiviteten, velger du
Detaljer.
• Velg Runder for å velge en runde og vise ekstra
informasjon om hver runde.
• Velg Intervaller for å velge et intervall og vise ekstra
informasjon om hvert intervall.
• Hvis du vil vise aktiviteten på et kart, velger du Kart.
• Hvis du vil se hvilken effekt aktiviteten hadde på den
aerobe og anaerobe formen din, velger du Training
Effect (Om treningseffekt, side 14).
• Hvis du vil se hvor lang tid du tilbrakte i hver pulssone,
velger du Tid i sone (Vise tiden din i hver pulssone,
side 19).
• Hvis du vil se et stigningsplott for aktiviteten, velger du
Stigningsplott.
• Hvis du vil slette den valgte aktiviteten, velger du Slett.
1
2
3
4
Multisportlogg
Enheten din lagrer det samlede multisportsammendraget for
aktiviteten, inkludert total avstand, tid, kalorier og data fra
valgfritt tilbehør. Enheten skiller også aktivitetsdataene for hvert
sportssegment og hver overgang, slik at du kan sammenligne
lignende treningsaktiviteter og spore hvor raskt du beveger deg
gjennom overgangene. Overgangsloggen inkluderer avstand,
tid, gjennomsnittlig hastighet og kalorier.
Vise tiden din i hver pulssone
Før du kan vise pulssonedata, må du fullføre en aktivitet med
pulsmåling og lagre aktiviteten.
Når du viser tiden din i hver pulssone, kan det hjelpe deg med å
justere treningsintensiteten.
1 Hold inne på urskiven.
2 Velg Historikk > Aktiviteter.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg Tid i sone.
Historikk
Vise totalverdier for data
Du kan vise oppsamlet data for avstand og tid som er lagret på
enheten.
1 Hold nede .
2 Velg Historikk > Totalverdier.
3 Velg eventuelt en aktivitet.
4 Velg et alternativ for å vise ukentlige eller månedlige totaler.
Bruke kilometertelleren
Kilometertelleren registrerer automatisk total tilbakelagt
distanse, høydestigning og tid for aktiviteter.
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Historikk > Totalverdier > Kilometerteller.
3 Velg UP eller DOWN for å vise totalverdier for
kilometertelleren.
Slette logg
1 Hold nede .
2 Velg Historikk > Alternativer.
3 Velg et alternativ:
• Velg Slett alle aktiviteter for å slette alle aktiviteter fra
loggen.
• Velg Nullstill totalverdier for å nullstille alle totaler for
avstand og tid.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
4 Bekreft valget.
Databehandling
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Slette filer
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• Du velger enheten, og deretter velger du Fil > Løs ut for
Apple datamaskiner.
Koble
kabelen fra datamaskinen.
2
®
Garmin Connect
Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect.
Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og
mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en
aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming,
villmarksturer, triatlon med mer. Du kan opprette en gratis konto
på connect.garmin.com.
19
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin
Connect kontoen din hvor du kan beholde den så lenge du
ønsker.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon om
aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente
kalorier, pedalfrekvens, løpsdynamikk, kart sett ovenfra,
tempo- og hastighetsdiagrammer og egendefinerbare
rapporter.
MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør, for eksempel en
pulsmåler.
Du kan også følge en lagret løype og forsøke å tangere eller
overgå tidligere innstilte innsatsmål. Hvis for eksempel den
opprinnelige løypen ble fullført på 30 minutter, kan du
konkurrere mot en Virtual Partner og prøve å fullføre løypen på
under 30 minutter.
Opprette og følge en løype på enheten
1 Velg START > Navigasjon > Løyper > Opprett ny på
2
3
4
5
6
7
urskiven.
Angi et navn på løypen, og velg .
Velg Legg til posisjon.
Velg et alternativ.
Om nødvendig kan du gjenta trinn 3 og 4.
Velg Ferdig > Utfør løype.
Navigasjonsinformasjonen vises.
Velg START for å begynne navigasjonen.
Opprette en løype på Garmin Connect
Planlegg treningen: Du kan velge et treningsmål og laste inn
en av de daglige treningsplanene.
Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i
en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå
målene dine.
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Administrer innstillinger: Du kan tilpasse enheten og
brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.
Gå til butikken til Connect IQ: Du kan laste ned apper,
urskiver, datafelter og kontrollprogrammer.
Bruke Garmin Connect på datamaskinen
Garmin Express™ programmet kobler enheten til Garmin
Connect kontoen ved hjelp av en datamaskin. Du kan bruke
Garmin Express programmet til å laste opp aktivitetsdata til
Garmin Connect kontoen din, og til å sende data, for eksempel
treningsøkter eller treningsprogrammer, fra Garmin Connect
nettstedet til enheten. Du kan også installere
enhetsprogramvareoppdateringer og administrere Connect IQ
programmene dine.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Last ned og installer Garmin Express programmet.
4 Åpne Garmin Express programmet, og velg Legg til enhet.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Navigasjon
Du kan bruke GPS-navigasjonsfunksjonene på enheten for å
vise banen på et kart, lagre posisjoner og finne veien hjem.
Løyper
Du kan sende en løype fra Garmin Connect kontoen til enheten.
Når den er lagret på enheten, kan du navigere løypen på
enheten.
Du kan følge en lagret løype rett og slett fordi det er en god
løype. Du kan for eksempel lagre og følge en sykkelvennlig vei
til jobben.
20
Før du kan opprette en løype i Garmin Connect appen, må du
opprette en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 19).
1 Gå til Garmin Connect appen, og velg eller .
2 Velg Trening > Løyper > Opprett løype.
3 Velg en løypetype.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
5 Velg Ferdig.
MERK: Du kan sende denne løypen til enheten (Sende en
løype til enheten, side 20).
Sende en løype til enheten
Du kan sende en løype som du har opprettet med Garmin
Connect appen, til enheten din (Opprette en løype på Garmin
Connect, side 20).
1 Gå til Garmin Connect appen, og velg eller .
2 Velg Trening > Løyper.
3 Velg en løype.
4 Velg > Send til enhet.
5 Velg din kompatible enhet.
6 Følg instruksjonene på skjermen.
Vise løypedetaljer
1 Velg START > Navigasjon > Løyper.
2 Velg en løype.
3 Velg et alternativ:
• Velg Kart for å vise løypen på kartet.
• Velg Stigningsplott for å vise et stigningsplott i løypen.
• Velg Navn for å vise og redigere navnet på løypen.
Lagre posisjonen din
Du kan lagre gjeldende posisjon for å navigere tilbake til den
senere.
MERK: Du kan legge til alternativer i kontrollmenyen (Endre
kontrollmenyen, side 17).
1 Hold inne LIGHT.
2 Velg .
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Redigere lagrede posisjoner
Du kan slette en lagret posisjon, eller redigere navnet på den,
høydeinformasjon og posisjonsinformasjon.
1 Velg START > Navigasjon > Lagrede posisjoner på
urskiven.
2 Velg en lagret posisjon.
3 Velg et alternativ for å redigere posisjonen.
Navigasjon
Navigere til startpunktet for din siste lagrede
aktivitet
Du kan navigere tilbake til startpunktet for den siste lagrede
aktiviteten i en rett linje eller tilbake samme vei som du kom.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker
GPS.
1 Velg START > Navigasjon > Aktiviteter.
2 Velg den sist lagrede aktiviteten.
3 Velg Tilbake til start.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil gå tilbake til startpunktet for aktiviteten langs
samme vei som du kom, velger du TracBack.
• Hvis du vil gå tilbake til startpunktet for aktiviteten i en rett
linje, velger du Rett linje.
5 Velg DOWN for å vise kompasset (valgfritt).
Pilen peker mot startpunktet.
Projisere et veipunkt
Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og
retningen fra gjeldende posisjon til en ny posisjon.
1 Hvis nødvendig velger du START > Legg til > Projiser vpkt
for å legge til veipunktappen i applisten.
2 Velg Ja for å legge til appen i favorittlisten.
3 Velg START > Projiser vpkt på urskiven.
4 Velg UP eller DOWN for å angi retning.
5 Velg START.
6 Velg DOWN for å velge en måleenhet.
7 Velg UP for å angi distansen.
8 Velg START for å lagre.
Det projiserte veipunktet lagres med et standardnavn.
Navigere til startpunktet under en aktivitet
Du kan navigere tilbake til startpunktet for den gjeldende
aktiviteten i en rett linje eller tilbake samme vei som du kom.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker
GPS.
1 Velg STOP > Tilbake til start under en aktivitet.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil gå tilbake til startpunktet for aktiviteten langs
samme vei som du kom, velger du TracBack.
• Hvis du vil gå tilbake til startpunktet for aktiviteten i en rett
linje, velger du Rett linje.
Kartet viser den gjeldende posisjonen
og destinasjonen .
, sporet du skal følge
Navigere til en destinasjon
Du kan bruke enheten til å navigere til en destinasjon eller følge
en kurs.
1 Velg START > Navigasjon på urskiven.
2 Velg en kategori.
3 Følg meldingene på skjermen for å velge en destinasjon.
4 Velg Gå til.
Navigasjon
Navigasjonsinformasjonen vises.
5 Velg START for å begynne navigasjonen.
Markere og starte navigasjon til en MOBposisjon (Mann over bord)
Du kan lagre en MOB-posisjon (Mann over bord) og automatisk
begynne å navigere til den.
TIPS: Du kan tilpasse holdefunksjonen for tastene, slik at du får
tilgang til MOB-funksjonen (Tilpasse holdtaster, side 27).
Velg START > Navigasjon > Siste MOB på urskiven.
Navigasjonsinformasjonen vises.
Navigere med Sight 'N Go
Du kan peke med enheten mot et objekt i det fjerne, for
eksempel et vanntårn, låse retningen og deretter navigere til
objektet.
1 Velg START > Navigasjon > Sight 'N Go på urskiven.
2 Pek øvre kant av klokken mot en gjenstand, og velg START.
Navigasjonsinformasjonen vises.
3 Velg START for å begynne navigasjonen.
Stoppe navigasjon
1 Hold inne under en aktivitet.
2 Velg Stopp navigasjon.
Kart
viser posisjonen din på kartet. Posisjonnavn og -symboler
vises på kartet. Når du navigerer til et bestemmelsessted, er
ruten markert med en linje på kartet.
• Kartnavigasjon (Panorere og zoome på kartet, side 21)
• Kartinnstillinger (Kartinnstillinger, side 21)
Panorere og zoome på kartet
1 Velg UP eller DOWN for å vise kartet.
2 Hold nede .
3 Velg Panorer/zoom.
4 Velg et alternativ:
• Velg START for å veksle mellom å panorere opp og ned
eller venstre og høyre, eller for å zoome.
• Velg UP og DOWN for å panorere eller zoome på kartet.
• Velg BACK for å avslutte.
Kartinnstillinger
Du kan tilpasse hvordan kartet vises i kartprogrammet og på
dataskjermbilder.
Hold inne
på urskiven, og velg Innstillinger > Kart.
Orientering: Angir kartorienteringen. Alternativet Nord opp viser
nord øverst på skjermen. Alternativet Spor opp viser den
gjeldende reiseretningen øverst på skjermen.
Brukerposisjoner: Viser eller skjuler lagrede posisjoner på
kartet.
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome
inn eller ut manuelt.
Navigasjonsinnstillinger
Du kan tilpasse kartfunksjonene og utseendet ved navigasjon til
en destinasjon.
Tilpasse kartfunksjoner
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Navigasjon > Dataskjermer.
21
3 Velg et alternativ:
• Velg Kart for å slå kartet av eller på.
• Velg Veiledning for å aktivere eller deaktivere et
veiledningsskjermbilde som viser kompasspeilingen eller
kursen du skal følge under navigasjonen.
• Velg Stigningsplott for å slå stigningsplottet av eller på.
• Velg et skjermbilde for å legge til, fjerne eller tilpasse.
Innstillinger for retning
Du kan angi atferden til pekeren som vises når du navigerer.
Hold nede , og velg Innstillinger > Navigasjon > Type.
Peiling: Peker i retning av bestemmelsesstedet.
Løype: Viser din egen posisjon i forhold til kurslinjen som fører
til bestemmelsesstedet (Kursmarkør, side 22).
Kursmarkør
Kursmarkøren er mest nyttig når du navigerer mot destinasjonen
din i en rett linje, for eksempel når du navigerer på vann. Den
hjelper deg med å navigere tilbake til kurslinjen etter at du har
kommet ut av kurs fordi du måtte styre unna hindringer eller
farer.
Kursmarkøren
angir hvor du er i forhold til kurslinjen som
fører til destinasjonen. Kursavviksindikatoren (CDI)
gir en
indikasjon på avvik (høyre eller venstre) fra kursen. Prikkene
forteller deg hvor langt ute av kurs du er.
Sette opp et retningsmerke
Du kan sette opp en retningsindikator som vises på datasidene
mens du navigerer. Indikatoren peker i retning av målet ditt.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Navigasjon > Retningsmerke.
Angi navigasjonsvarsler
Du kan angi varsler for å hjelpe deg med navigasjon til
destinasjonen.
1 Hold nede .
2 VelgInnstillinger > Navigasjon > Varsler.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi et varsel for en spesifikk distanse til den
endelige destinasjonen, velger du Endelig distanse.
• Hvis du vil angi et varsel for estimert tid til du når den
endelige destinasjonen, velger du Siste beregnet tid på
veien.
• Velg U. av kurs for å angi et varsel som gir deg beskjed
når du beveger deg ut av kurs.
4 Velg eventuelt Status for å slå på varselet.
5 Angi eventuelt en distanse eller tid, og velg .
Sensorer med ANT+
Enheten kan brukes med trådløse sensorer med ANT+. Hvis du
vil ha mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av sensorer
(tilleggsutstyr), kan du gå til http://buy.garmin.com.
22
Parkoble ANT+ sensorer
Parkobling vil si å koble sammen trådløse ANT+ sensorer, for
eksempel en pulsmåler, og Garmin enheten. Første ganger du
kobler en ANT+ sensor til enheten, må du parkoble enheten og
sensoren. Når du først har parkoblet dem, kobles enheten
automatisk til sensoren når du starter aktiviteten og sensoren er
aktiv og innenfor rekkevidde.
MERK: Hvis enheten ble levert med en ANT+ sensor, er de
allerede parkoblet.
1 Installer sensoren, eller ta på deg pulsmåleren.
2 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til pulsmåleren
(innenfor 1 cm ), og vent mens enheten kobles til sensoren.
Det vises en melding når enheten oppdager sensoren. Du
kan tilpasse et datafelt til å vise sensordata.
3 Velg om nødvendig > Innstillinger > Sensorer og
tilbehør for å administrere ANT+ sensorer.
Tips for å pare ANT+ tilbehør med Garmin enheten
• Kontroller at tilbehør av typen ANT+ er kompatibelt med
enheter fra Garmin.
• Før du parer ANT+ tilbehør med Garmin enheten, må du
flytte deg 10 m (33 fot) unna annet ANT+ tilbehør.
• Sørg for at enheten fra Garmin er innenfor rekkevidden til
tilbehøret av typen ANT+ 3 m (10 fot).
• Når du har paret enhetene den første gangen, gjenkjenner
enheten fra Garmin automatisk tilbehøret av typen ANT+
hver gang den aktiveres. Denne prosessen skjer automatisk
når du slår på enheten fra Garmin, og det tar vanligvis bare
et par sekunder når tilbehøret er aktivert og fungerer riktig.
• Når enheten er paret, mottar enheten fra Garmin bare data
fra tilbehøret, og du kan bevege deg i nærheten av annet
tilbehør.
Fotsensor
Enheten er kompatibel med fotsensoren. Du kan bruke
fotsensoren til å registrere tempo og avstand i stedet for GPS
når du trener innendørs og GPS-signalet er svakt. Fotsensoren
er i standbymodus og er klar til å sende data (slik som
pulsmåleren).
Når fotsensoren har vært inaktiv i 30 minutter, slår den seg
automatisk av for å spare batterikapasitet. Når batterinivået er
lavt, vises det en melding på enheten. Det er igjen ca. fem timer
av batterilevetiden.
Ta en løpetur med fotsensoren
Før du legger ut på løpetur, må du parkoble fotsensoren med
Forerunner enheten (Parkoble ANT+ sensorer, side 22).
Du kan løpe innendørs med en fotsensor for å registrere tempo,
avstand og pedalfrekvens. Du kan også løpe utendørs med en
fotsensor for å registrere data om pedalfrekvens med GPStempo og avstand.
1 Installer fotsensoren i henhold til instruksjonene for tilbehøret.
2 Velg en løpeaktivitet.
3 Ta en løpetur.
Kalibrere fotsensoren
Fotsensoren kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til dataene for
hastighet og avstand blir bedre etter at du har tatt et par
løpeturer utendørs med GPS.
Forbedre fotsensorkalibreringen
Du må innhente GPS-signaler og parkoble enheten med
fotsensoren før du kan kalibrere enheten (Parkoble ANT+
sensorer, side 22).
Fotsensoren kalibreres automatisk, men du kan forbedre
nøyaktigheten til hastighets- og distansedataene ved å ta noen
få løpeturer utendørs med GPS aktivert.
Sensorer med ANT+
1 Opphold deg utendørs i fem minutter på et sted der du kan
se himmelen uten blokkert sikt.
2 Start en løpsaktivitet.
3 Løp i ti minutter uten å stanse.
4 Stopp aktiviteten, og lagre den.
Verdien til fotsensorkalibreringen vil nå bli endret, dersom
dette er nødvendig, basert på de registrerte dataene. Det
skal ikke være nødvendig å kalibrere fotsensoren igjen, med
mindre løpesettet ditt endres.
Kalibrere fotsensoren manuelt
Du må parkoble enheten med fotsensoren før du kan kalibrere
enheten (Parkoble ANT+ sensorer, side 22).
Vi anbefaler manuell kalibrering hvis du vet hva
kalibreringsfaktoren er. Hvis du har kalibrert fotsensoren med et
annet produkt fra Garmin, vet du kanskje hva
kalibreringsfaktoren er.
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør.
3 Velg fotsensor.
4 Velg Kalibrerings faktor > Angi verdi.
5 Juster kalibreringsfaktoren:
• Hvis avstanden er for kort, øker du kalibreringsfaktoren.
• Hvis avstanden er for lang, reduserer du
kalibreringsfaktoren.
Angi fotsensorens hastighet og distanse
Du må parkoble enheten med fotsensoren før du kan tilpasse
fotsensorens hastighet og distanse (Parkoble ANT+ sensorer,
side 22).
Du kan sette opp enheten til å beregne hastighet og distanse ut
fra fotsensordata i stedet for GPS-data.
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør.
3 Velg fotsensor.
4 Velg Hastighet eller Distanse.
5 Velg et alternativ:
• Velg Innendørs når du trener med GPS slått av, vanligvis
innendørs.
• Velg Alltid for å bruke fotsensordata uavhengig av GPSinnstilling.
Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for sykkel
Du kan bruke en kompatibel sensor for hastighet eller
pedalfrekvens for sykkel for å sende data til enheten.
• Parkoble sensoren med enheten (Parkoble ANT+ sensorer,
side 22).
• Angi hjulstørrelsen (Hjulstørrelse og -omkrets, side 36).
• Legg ut på tur (Starte en aktivitet, side 1).
Trene med kraftmålere
• Gå til www.garmin.com/intosports for å se en liste over ANT+
sensorer som er kompatible med enheten (for eksempel
Vector™).
• Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for
kraftmåleren.
• Juster kraftsonene slik at de samsvarer med mål og
ferdigheter (Stille inn kraftsoner, side 8).
• Bruk områdevarsler hvis du vil bli varslet når du når en
bestemt kraftsone (Angi et varsel, side 25).
• Tilpass datafeltene for kraft (Tilpasse dataskjermbildene,
side 24).
Tilpasse enheten
Bruke elektroniske girskiftere
Før du kan bruke kompatible elektroniske girskiftere, for
eksempel Shimano Di2™, må du pare dem med enheten
(Parkoble ANT+ sensorer, side 22). Du kan tilpasse de valgfrie
datafeltene (Tilpasse dataskjermbildene, side 24). Forerunner
enheten viser gjeldende justeringsverdier når sensoren er i
justeringsmodus.
®
Situasjonsoppfattelse
Forerunner enheten kan brukes med Varia Vision™ enheten,
Varia™ smartsykkellykter og -bakspeilradar for å gi en bedre
situasjonsoppfattelse. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen for Varia enheten.
MERK: Det kan hende du må oppdatere Forerunner
programvaren før du parkobler Varia enheter (Oppdatere
programvaren ved hjelp av Garmin Express, side 31).
tempe
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan feste
sensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for
omgivende luft. Dermed blir enheten en stabil kilde til nøyaktige
temperaturdata. Du må pare tempe med enheten for å vise
temperaturdata fra tempe.
Tilpasse enheten
Tilpasse aktivitetslisten
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg et alternativ:
• Velg en aktivitet for å tilpasse innstillingene, angi
aktiviteten som en favoritt, endre visningsrekkefølgen og
annet.
• Velg Legg til apper for å legge til flere aktiviteter og
opprette egendefinerte aktiviteter.
Tilpasse widgetløkken
Du kan endre rekkefølgen på widgetene i widgetløkken, fjerne
dem og legge til nye.
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Widgeter.
3 Velg et kontrollprogram.
4 Velg et alternativ:
• Velg Endre rekkefølge for å endre widgetens posisjon i
widgetløkken.
• Velg Fjern for å fjerne widgeten fra widgetløkken.
5 Velg Legg til widgeter.
6 Velg et kontrollprogram.
Widgeten legges til i widgetløkken.
Aktivitetsinnstillinger
Med disse innstillingene kan du tilpasse alle forhåndslastede
aktivitetsprogrammer etter behovene dine. Du kan for eksempel
tilpasse datasider og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Ikke
alle innstillinger er tilgjengelige for alle aktivitetstyper.
Hold inne , velg Innstillinger > Aktiviteter og apper, velg en
aktivitet og deretter aktivitetsinnstillingene.
3D-distanse: Beregner den tilbakelagte avstanden din ved hjelp
av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken.
3D-hastighet: Beregner hastigheten din ved hjelp av
høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken (3Dhastighet og -avstand, side 25).
23
Detaljfarge: Angir detaljfargen for hver aktivitet slik at det blir
enklere å identifisere aktive aktiviteter.
Varsler: Angir trenings- eller navigasjonsvarsler for aktiviteten.
Automatisk stigning: Gjør at enheten kan oppdage endringer i
stigning automatisk ved hjelp av den innebygde
høydemåleren.
Auto Lap: Angir alternativene for Auto Lap funksjonen
(Markere runder etter avstand, side 25).
Auto Pause: Angir at enheten skal slutte å registrere data når
du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en
bestemt verdi (Aktivere Auto Pause , side 25).
Automatisk løp: Gjør at enheten kan oppdage skiturer
automatisk ved hjelp av den innebygde
akselerasjonsmåleren.
Bla automatisk: Gjør at du kan bla gjennom alle
aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang (Bruke Bla automatisk, side 25).
Automatisk sett: Gjør det mulig for enheten å starte og stoppe
øvelsessett automatisk under en styrketreningsaktivitet.
Bakgrunnsfarge: Angir bakgrunnsfargen for hver aktivitet til
svart eller hvit.
Nedtellingsstart: Aktiverer nedtelling for svømmeintervaller i
basseng.
Dataskjermer: Gjør det mulig å tilpasse dataskjermbilder for
aktiviteten og legge til dataskjermbilder for aktiviteten
(Tilpasse dataskjermbildene, side 24).
Rediger vekt: Gjør at brukeren kan legge til og redigere vekten
som brukes under en repetisjonstelling.
GPS: Angir modus for GPS-antennen. Bruk av GPS +
GLONASS eller GPS + GALILEO gir forbedret ytelse under
utfordrende forhold samt raskere innhenting av posisjon
(GPS og andre satellittsystemer, side 26). Bruk av UltraTrac
registrerer punkter i sporlogg og sensordata sjeldnere
(UltraTrac, side 26).
Låsetaster: Låser tastene under multisportaktiviteter for å
hindre utilsiktede tastetrykk.
Metronom: Spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg å
forbedre prestasjonene dine ved å trene med en raskere,
roligere eller mer konsistent frekvens (Bruke metronomen,
side 6).
Bassengstørrelse: Angir bassenglengde for
bassengsvømming.
Tidsavbrudd for strømsparing: Angir innstillingen for
tidsavbrudd for strømsparing for aktiviteten (Innstillinger for
tidsavbrudd for strømsparing, side 26).
Gi nytt navn: Angir aktivitetsnavnet.
Repetisjonstelling: Gjør at enheten kan telle repetisjonene dine
under en styrketreningsaktivitet.
Gjentakelse: Aktiverer gjentakelsesalternativet for multisportaktiviteter. Du kan bruke dette alternativet for aktiviteter som
inkluderer flere overganger, for eksempel en swimrun.
Fabrikkinnstillinger: Gjør det mulig å nullstille
aktivitetsinnstillingene.
Segmentvarsler: Aktiverer anvisninger som varsler deg om
kommende segmenter.
Registrering av tak: Aktiverer registrering av tak for svømming i
basseng.
Overganger: Aktiverer overganger for multisport-aktiviteter.
®
®
3
4
5
6
7
Hold nede .
Velg aktivitetsinnstillingene.
Velg Dataskjermer.
Velg et dataskjermbilde du vil tilpasse.
Velg et alternativ:
• Velg Oppsett for å justere antall datafelter på
dataskjermbildet.
• Velg et felt for å endre dataene som vises i feltet.
• Velg Endre rekkefølge for å endre plassering av
dataskjermbildet i gjentakelsen.
• Velg Fjern for å fjerne dataskjermbildet fra gjentakelsen.
8 Hvis det er nødvendig, velger du Legg til ny for å legge til et
dataskjermbilde i gjentakelsen.
Du kan legge til et egendefinert dataskjermbilde eller velge et
av de forhåndsdefinerte.
Legge til et kart i en aktivitet
Du kan legge kartet til i dataskjermløkken for en aktivitet.
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Dataskjermer > Legg til ny > Kart.
Varsler
Du kan angi varsler for hver aktivitet, slik at du får hjelp til å
trene mot spesifikke mål, for å gjøre deg mer bevisst på
omgivelsene, og for å navigere til destinasjonen. Enkelte varsler
er bare tilgjengelige for spesifikke aktiviteter. Det finnes tre typer
varsler: hendelsesvarsler, områdevarsler og regelmessige
varsler.
Hendelsesvarsel: Et hendelsesvarsel varsler deg én gang.
Hendelsen er en bestemt verdi. Du kan for eksempel angi at
enheten skal varsle deg når du når en bestemt høyde.
Områdevarsel: Et områdevarsel varsler deg hver gang enheten
er over eller under et angitt verdiområde. Du kan for
eksempel angi at enheten skal varsle deg når pulsen går
under 60 bpm (slag i minuttet) og over 210 bpm.
Regelmessig varsel: Et regelmessig varsel varsler deg hver
gang enheten registrerer en bestemt verdi eller et bestemt
intervall. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle
deg hvert 30. minutt.
Varselnavn
Varseltype
Beskrivelse
Kadens
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for kadens.
Kalorier
Hendelse, regel- Du kan angi antall kalorier.
messig
Egendefinert
Hendelse, regel- Du kan velge en eksisterende
messig
melding eller opprette en egendefinert melding og velge en varseltype.
Avstand
Regelmessig
Du kan angi et avstandsintervall.
Høyde
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for høyde.
Puls
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for puls eller velge
soneendringer. Se Om pulssoner,
side 7 og Pulssoneberegninger,
side 7.
Tempo
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for tempo.
Kraft
Rekkevidde
Du kan angi høyeste eller laveste
strømnivå.
Nærhet
Hendelse
Du kan angi en radius fra en lagret
posisjon.
Tilpasse dataskjermbildene
Du kan vise, skjule og endre oppsett og innhold for
dataskjermbilder for hver aktivitet.
1 Velg START.
2 Velg en aktivitet.
24
Tilpasse enheten
Varselnavn
Varseltype
Beskrivelse
Løpe/gå
Regelmessig
Du kan angi tidsinnstilte gåpauser
ved regelmessige intervaller.
Hastighet
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for hastighet.
Tempo for tak Rekkevidde
Tid
Du kan angi lavt eller høyt antall tak
per minutt.
Hendelse, regel- Du kan angi et tidsintervall.
messig
Angi et varsel
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Varsler.
6 Velg et alternativ:
• Velg Legg til ny for å legge til et nytt varsel for aktiviteten.
• Velg varselnavnet for å redigere et eksisterende varsel.
Velg
eventuelt typen varsel.
7
8 Velg en sone, angi verdier for minimum og maksimum, eller
angi en tilpasset verdi for varselet.
9 Slå på varselet om nødvendig.
For hendelsesvarsler og regelmessige varsler vises en melding
hver gang du når verdien for varselet. For områdevarsler vises
en melding hver gang du går over eller under området som er
angitt (verdiene for minimum og maksimum).
Auto Lap
Markere runder etter avstand
Du kan bruke Auto Lap til å markere en runde ved en bestemt
avstand automatisk. Denne funksjonen er til god hjelp for å
sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av en aktivitet
(for eksempel etter hver 1. mile eller 5. kilometer).
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
Velg
aktivitetsinnstillingene.
4
5 Velg Auto Lap.
6 Velg et alternativ:
• Velg Auto Lap for å slå Auto Lap av eller på.
• Velg Autodistanse for å justere avstanden mellom
runder.
Hver gang du fullfører en runde, vises det en melding med tiden
for runden. I tillegg piper eller vibrerer enheten hvis du har slått
på toner (Systeminnstillinger, side 26).
Hvis du har behov for det, kan du tilpasse datasidene slik at de
viser ytterligere rundedata (Tilpasse dataskjermbildene,
side 24).
Tilpasse rundevarselmeldingen
Du kan tilpasse ett eller to datafelter som vises i
rundevarselmeldingen.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
Tilpasse enheten
5 Velg Auto Lap > Rundevarsling.
6 Velg et datafelt for å endre det.
7 Velg Forhåndsvisning (valgfritt).
Aktivere Auto Pause
®
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til automatisk å stoppe
tidtakeren midlertidig når du slutter å bevege deg. Denne
funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller
andre steder der du må stoppe.
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Auto Pause.
6 Velg et alternativ:
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når du
slutter å bevege deg, velger du Når stoppet.
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når
tempoet eller hastigheten faller under en bestemt verdi,
velger du Egendefinert.
Aktivere automatisk stigning
Du kan bruke funksjonen for automatisk stigning til å registrere
høydeendringer automatisk. Du kan bruke dette under aktiviteter
som klatring, turgåing, løping eller sykling.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Automatisk stigning > Status > På.
6 Velg et alternativ:
• Velg Skjermbilde for løp for å identifisere hvilke
dataskjermbilder som vises mens du løper.
• Velg Skjermbilde for stigning for å identifisere hvilke
dataskjermbilder som vises mens du løper.
• Velg Inverter farger for å invertere skjermfargene når du
endrer modus.
• Velg Vertikal hastighet for å angi stigningsgraden over
tid.
• Velg Modusbryter for å angi hvor raskt enheten endrer
modus.
3D-hastighet og -avstand
Du kan angi 3D-hastighet og -avstand for å beregne hastighet
eller avstand med både høydeendringer og horisontal bevegelse
over bakken. Du kan bruke dette under aktiviteter som skigåing,
klatring, navigasjon, turgåing, løping eller sykling.
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle
aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
25
5 Velg Bla automatisk.
6 Velg en visningshastighet.
Endre GPS-innstillingen
Som standard bruker enheten GPS til å finne satellitter. Du
finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg GPS.
6 Velg et alternativ:
• Velg Normal (kun GPS) for å aktivere GPSsatellittsystemet som brukes som standard.
• Velg GPS + GLONASS (russisk satellittsystem) for å få
mer nøyaktig posisjonsinformasjon under forhold med
dårlig sikt til himmelen.
• Velg GPS + GALILEO (EUs satellittsystem) for å få mer
nøyaktig posisjonsinformasjon under forhold med dårlig
sikt til himmelen.
• Velg UltraTrac for å registrere punkter i sporlogg og
sensordata sjeldnere (UltraTrac, side 26)
MERK: Bruk av GPS sammen med en annen satellitt kan
redusere batterilevetiden raskere enn når du kun bruker GPS
(GPS og andre satellittsystemer, side 26).
GPS og andre satellittsystemer
Standardinnstillingen for satellittsystem er GPS. Alternativene
GPS + GLONASS eller GPS + GALILEO gir forbedret ytelse
under utfordrende forhold og raskere innhenting av posisjon.
Bruk av GPS sammen med en annen satellitt kan redusere
batterilevetiden mer enn når du bare bruker GPS.
UltraTrac
Funksjonen UltraTrac er en GPS-innstilling som ikke registrerer
punkter i sporloggen og sensordata like ofte som vanlig GPSmodus. Hvis du aktiverer UltraTrac, får du bedre batterilevetid,
men du reduserer også kvaliteten på registrerte aktiviteter. Du
bør bruke funksjonen UltraTrac for aktiviteter som krever lengre
batterilevetid, og der det ikke er like viktig med regelmessige
sensordataoppdateringer.
Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing
Innstillingene for tidsavbrudd avgjør hvor lenge enheten
opererer i treningsmodus, for eksempel når du venter på at et
løp skal begynne. Hold nede , velg Innstillinger > Aktiviteter
og apper, velg en aktivitet og deretter aktivitetsinnstillinger. Velg
Tidsavbrudd for strømsparing for å justere innstillingene for
tidsavbrudd for aktiviteten.
Normal: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende
klokkemodus etter 5 minutter uten aktivitet.
Utvidet: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende
klokkemodus etter 25 minutter uten aktivitet. Utvidet modus
kan føre til kortere batterilevetid mellom oppladinger.
Fjerne en aktivitet eller app
1
2
3
4
Hold nede
på urskiven.
Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
Velg en aktivitet.
Velg et alternativ:
• Hvis du vil fjerne en aktivitet fra favorittlisten, velger du
Fjern fra Favoritter.
• Hvis du vil slette aktiviteten fra applisten, velger du Fjern.
GroupTrack innstillinger
Hold nede
26
, og velg Innstillinger > GroupTrack.
Vis på kart: Gjør det mulig å vise kontakter på kartskjermbildet
under en GroupTrack økt.
Aktivitetstyper: Gjør det mulig å velge hvilke aktivitetstyper
som vises på kartskjermbildet under en GroupTrack-økt.
Innstillinger for urskive
Du kan tilpasse utseendet til urskiven ved å velge oppsett,
farger og ekstra data. Du kan også laste ned tilpassede urskiver
fra Connect IQ butikken.
Tilpasse urskiven
Før du kan aktivere en Connect IQ urskive må du installere en
urskive fra Connect IQ butikken (Connect IQ – funksjoner,
side 18).
Du kan tilpasse informasjonen i og utseendet til urskiven eller
aktivere en installert Connect IQ urskive.
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Urskive.
3 Velg UP eller DOWN for å se en forhåndsvisning av
urskivealternativene.
4 Velg Legg til ny for å bla gjennom ytterligere
forhåndslastede urskiver.
5 Velg START > Bruk for å aktivere en forhåndslastet urskive
eller en installert Connect IQ urskive.
6 Hvis du bruker en forhåndslastet urskive, velger du START >
Tilpass.
7 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre stilen på numrene på den analoge
urskiven, velger du Urskive.
• Hvis du vil endre stilen på viserne på den analoge
urskiven, velger du Urvisere.
• Hvis du vil endre stilen på sifrene på den digitale urskiven,
velger du Oppsett
• Hvis du vil endre stilen for sekunder på den digitale
urskiven, velger du Sekunder.
• Hvis du vil endre dataene som vises på urskiven, velger
du Andre data.
• Hvis du vil legge til eller endre en detaljfarge for den
digitale urskiven, velger du Detaljfarge.
• Hvis du vil endre bakgrunnsfargen, velger du
Bakgrunnsfarge.
• Velg Ferdig for å lagre endringene.
Systeminnstillinger
Hold nede , og velg Innstillinger > System.
Språk: Angir språket som vises på enheten.
Tid: Justerer tidsinnstillingene (Tidsinnstillinger, side 27).
Bakgrunnslys: Justerer innstillingene for bakgrunnslys (Endre
innstillingene for bakgrunnslys, side 27).
Lyder: Angir enhetslyder, for eksempel tastetoner, varsler og
vibrasjoner.
Ikke forstyrr: Slår Ikke forstyrr-modus av eller på. Bruk
alternativet Søvntid for å aktivere Ikke forstyrr-modus
automatisk under vanlig søvnperiode. Du kan angi normale
søvntimer i Garmin Connect kontoen.
Holdtaster: Gjør at du kan angi snarveier for tastene på
enheten (Tilpasse holdtaster, side 27).
Automatisk lås: Gjør at du kan låse tastene automatisk for å
forhindre utilsiktede tastetrykk. Bruk alternativet Under
aktiviteter for å låse tastene under en tidsstyrt aktivitet. Bruk
alternativet Ikke i løpet av aktivitet for å låse tastene når du
ikke registrerer en tidsstyrt aktivitet.
Enheter: Angir hvilke måleenheter som skal brukes på enheten
(Endre måleenhetene, side 27).
Tilpasse enheten
Format: Angir generelle formatinnstillinger, for eksempel tempo
og hastighet vist under aktiviteter, starten av uken og
alternativer for geografisk posisjonsformat og datum.
Dataregistrering: Angir hvordan enheten registrerer
aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard)
tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet
Hvert sekund gir mer detaljerte aktivitetsregistreringer, men
registrerer kanskje ikke hele aktiviteter som varer over lengre
tid.
USB-modus: Angir at enheten skal bruke masselagringsmodus
eller Garmin modus når den er koblet til en datamaskin.
Fabrikkinnstillinger: Gjør at du kan gjenopprette brukerdata og
innstillinger (Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger, side 31).
Programvareoppdatering: Gjør det mulig å installere
programvareoppdateringer som lastes ned ved hjelp av
Garmin Express.
Tidsinnstillinger
Hold nede , og velg Innstillinger > System > Tid.
Tidsformat: Angir om enheten skal vise tiden i 12- eller 24timers format.
Angi klokkeslett: Angir tidssonen for enheten. Alternativet
Automatisk angir tidssonen automatisk basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Tid: Gjør at du kan justere tiden hvis den er angitt til alternativet
Manuelt.
Varsler: Gjør det mulig å angi timevarsler samt varsler for
soloppgang og solnedgang som utløses et bestemt antall
minutter eller timer før soloppgangen eller solnedgangen
finner sted.
Synkroniser med GPS: Gjør det mulig å manuelt synkronisere
siden med GPS når du endrer tidssoner, samt å justere for
sommertid.
Endre innstillingene for bakgrunnslys
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Innstillinger > System > Bakgrunnslys.
3 Velg et alternativ:
• Velg Under aktiviteter.
• Velg Ikke i løpet av aktivitet.
4 Velg et alternativ:
• Velg Taster for å slå på bakgrunnslys for tastetrykk.
• Velg Varsler for å slå på bakgrunnslys for varsler.
• Velg Bevegelse for å slå på bakgrunnslyset ved å løfte og
vri armen din for å se på håndleddet ditt.
• Velg Tidsavbrudd for å angi hvor lang tid det tar før
bakgrunnslyset slås av.
• Velg Lysstyrke for å angi lysstyrken til bakgrunnslyset.
Klokke
Angi klokkeslett manuelt
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Innstillinger > System > Tid > Angi klokkeslett >
Manuelt.
3 Velg Tid, og angi klokkeslettet.
Stille inn en alarm
Du kan stille inn opptil ti separate alarmer. Du kan stille inn hver
alarm til å spilles av én gang eller til å gjentas regelmessig.
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Klokke > Alarmklokke > Legg til alarm.
3 Velg Tid, og angi alarmtiden.
4 Velg Gjentakelse og deretter gjentakelsesfrekvensen for
alarmen (valgfritt).
5 Velg Lyder og deretter en varslingstype (valgfritt).
6 Velg Bakgrunnslys > På for å slå på bakgrunnsbelysningen
med alarmen.
7 VelgMerke, og velg en beskrivelse for alarmen (valgfritt).
Slette en alarm
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Klokke > Alarmklokke.
3 Velg en alarm.
4 Velg Slett.
Starte nedtellingstidtakeren
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Klokke > Tidtaker.
3 Angi klokkeslettet.
4 Velg eventuelt Start på nytt > På for å starte tidtakeren på
nytt automatisk når den utløper.
5 Hvis nødvendig velger du Lyder, og deretter en
varslingstype.
6 Velg Start tidtaker.
Bruke stoppeklokken
1 Hold inne LIGHT i hvilket som helst skjermbilde.
2 Velg Stoppeklokke.
MERK: Du må kanskje legge til dette elementet fra
kontrollmenyen (Endre kontrollmenyen, side 17).
3 Velg START for å starte tidtakeren.
for å starte rundetidtakeren på nytt .
4 Velg
Tilpasse holdtaster
Du kan tilpasse holdefunksjonen til individuelle taster og
tastekombinasjoner.
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Innstillinger > System > Holdtaster.
3 Velg en tast eller en tastekombinasjon å tilpasse.
4 Velg en funksjon.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand, tempo og hastighet,
høyde, vekt og temperatur.
1 På urskiven holder du nede .
2 Velg Innstillinger > System > Enheter.
3 Velg en målingstype.
4 Velg en måleenhet.
Tilpasse enheten
Den totale stoppeklokketiden
fortsetter å gå.
5 Velg START for å stanse begge tidtakerne.
6 Velg et alternativ.
7 Lagre den registrerte tiden som en aktivitet i historikken din
(valgfritt).
Angi klokkevarsler
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Klokke > Varsler.
27
3 Velg et alternativ:
• Velg Til solnedgang > Status > På, velg Tid, og angi
tidspunkt for et varsel som utløses et bestemt antall
minutter eller timer før solnedgangen finner sted.
• Velg Til soloppgang > Status > På, velg Tid, og angi
tidspunkt for et varsel som utløses et bestemt antall
minutter eller timer før soloppgangen finner sted.
• Velg Hver time > På for å få et varsel hver time.
Synkronisere tiden med GPS
Hver gang du slår på enheten og innhenter satellitter, oppdager
enheten automatisk tidssonen og gjeldende klokkeslett. Du kan
også manuelt synkronisere siden med GPS når du endrer
tidssoner, samt justere for sommertid.
1 Hold nede på urskiven.
2 Velg Klokke > Synkroniser med GPS.
3 Vent mens enheten finner satellitter (Innhente
satellittsignaler, side 30).
VIRB fjernkontroll
Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet
ved hjelp av enheten din. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera
på www.garmin.com/VIRB.
Kontrollere et VIRB actionkamera
Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du
aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner
mer i informasjon i brukerveiledningen til VIRB serien. Du må
også angi at VIRB kontrollprogrammet skal vises i
kontrollprogramløkken (Tilpasse widgetløkken, side 23).
1 Slå på VIRB kameraet.
2 På Forerunner enheten velger du UP eller DOWN fra
urskiven for å vise VIRB widgeten.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
4 Velg START.
5 Velg et alternativ:
• Velg Start opptak for å ta opp video.
Videotelleren vises på Forerunner skjermen.
• Velg DOWN for å ta et bilde under et videoopptak.
• Velg STOP for å stoppe videoopptak.
• Velg Ta bilde for å ta et bilde.
• Velg Innstillinger for å endre innstillinger for opptak og
bildetaking.
Kontrollere et VIRB actionkamera under en aktivitet
Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du
aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner
mer i informasjon i brukerveiledningen til VIRB serien. Du må
også angi at VIRB kontrollprogrammet skal vises i
kontrollprogramløkken (Tilpasse widgetløkken, side 23).
1 Slå på VIRB kameraet.
2 På Forerunner enheten velger du UP eller DOWN fra
urskiven for å vise VIRB widgeten.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
Når kameraet er tilkoblet, legges et VIRB dataskjermbilde
automatisk til i aktivitetsprogrammene.
4 Under en aktivitet kan du velge UP eller DOWN for å vise
VIRB dataskjermbildet.
5 Hold nede .
6 Velg VIRB-fjernkontroll.
7 Velg et alternativ:
• Hvis du vil kontrollere kameraet ved hjelp av
aktivitetstidtakeren, velger du Innstillinger > Start/Stopp
tidt..
28
•
•
•
•
•
MERK: Videoinnspilling starter og stopper automatisk når
en aktivitet startes eller stoppes.
Hvis du vil kontrollere kameraet ved hjelp av
menyvalgene, velger du Innstillinger > Manuelt.
Velg Start opptak for å ta opp video manuelt.
Videotelleren vises på Forerunner skjermen.
Velg DOWN for å ta et bilde under et videoopptak.
Velg STOP for å stoppe videoopptaket manuelt.
Velg Ta bilde for å ta et bilde.
Informasjon om enheten
Lade enheten
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til ladeporten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en USBladeport.
3 Lad enheten helt opp.
Spesifikasjoner
Forerunner – spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batterilevetid i klokkemodus
Opptil 2 uker med aktivitetsmåling, smarttelefonvarsler og pulsmåling på håndleddet
Batterilevetid i aktivitetmodus
Opptil 24 timer i GPS-modus med pulsmåling på håndleddet
Batterilevetid i UltraTrac- Opptil 60 timer
modus
Opptil 50 timer med pulsmåling på håndleddet
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Trådløse frekvenser/
protokoller
ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Bluetooth trådløs teknologi
Wi‑Fi trådløs teknologi
Kapslingsgrad
Svømming, 5 ATM1
Informasjon om enheten
HRM-Swim spesifikasjoner og HRM-Tri spesifikasjoner
Batteritype
CR2032 (3 V), kan byttes av brukeren
HRM-Swim batteritid
Opptil 18 måneder (omtrent 3 timer per uke)
HRM-Tri batteritid
Opptil 10 måneder med triatlontrening
(omtrent 1 timer per dag)
Driftstemperaturområde
Fra -10 til 50 °C (fra 14 til 122 °F)
Trådløs frekvens/
protokoll
2,4 GHz ved +1 dBm nominell
Kapslingsgrad
Svømming, 5 ATM2
Ta vare på enheten
6 Sett frontdekselet og de fire skruene tilbake på plass.
Kontroller retningen til frontdekselet. Den uthevede skruen
skal passe i det tilsvarende skruehullet i frontdekselet.
MERK: Ikke stram for hardt til.
7 Sett hetten på plass.
Når du har byttet ut batteriet i pulsmåleren, må du kanskje pare
den med enheten på nytt.
Bytte rem
Du kan bytte ut remmene med nye Forerunner remmer eller
kompatible QuickFit™ remmer.
1 Bruk de to skrutrekkerne til å løsne pinnene.
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
TIPS: Du finner mer informasjon på www.garmin.com/fitandcare.
2 Fjern pinnene.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil sette på Forerunner remmer, må du tre på de
nye remmene og sette pinnene på plass igjen ved hjelp av
de to skrutrekkerne.
• Hvis du vil sette på QuickFit remmer, setter du pinnene på
plass igjen og klemmer på de nye remmene.
Bytte HRM-Swim batteriet og HRM-Tri batteriet
1 Fjern hetten fra pulsmålermodulen.
2 Bruk en liten stjerneskrutrekker (00) til å fjerne de fire
skruene på fremsiden av modulen.
3 Fjern dekselet og batteriet.
4 Vent i 30 sekunder.
5 Sett inn det nye batteriet under de to plastflikene med den
positive siden vendt oppover.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
Tetningsringen skal sitte på plass rundt utsiden av den
hevede plastringen.
1
2
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Informasjon om enheten
29
Hvis du ser en stiplet linje i stedet for antallet skritt, lar du
enheten innhente satellittsignaler og angi tiden automatisk.
Antall skritt virker unøyaktig
Hvis antall skritt virker unøyaktig, kan du prøve disse tipsene.
• Ha på deg enheten på hånden du bruker minst.
• La enheten ligge i en lomme når du skyver en barnevogn
eller en gressklipper.
• La enheten ligge i en lomme når du bare bruker hendene
eller armene aktivt.
MERK: Enheten kan tolke enkelte repetitive bevegelser, for
eksempel når du vasker opp, bretter klesvask eller klapper i
hendene, som skritt.
Antall skritt på enheten og Garmin Connect kontoen
samsvarer ikke
MERK: Kontroller at remmen er godt festet. Låsen skal
lukkes over pinnen på klokken.
Feilsøking
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhetsinformasjon, for eksempel enhets-ID-en,
programvareversjonen, informasjon om forskrifter og
lisensavtalen.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Om.
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den
elektroniske etiketten.
Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. Eetiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra
FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og
lisensinformasjon.
1 Hold nede .
2 Gå til menyen for innstillinger, og velg Om.
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer appen Garmin Connect på
smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Produktregistrering
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Få mer informasjon
• Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger,
artikler og programvareoppdateringer.
• Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din
for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.
Aktivitetsmåling
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.
Antallet daglige skritt vises ikke
Antall skritt i Garmin Connect kontoen din oppdateres når du
synkroniserer enheten.
1 Velg et alternativ:
• Synkroniser antall skritt med Garmin Connect programmet
(Bruke Garmin Connect på datamaskinen, side 20).
• Synkroniser antall skritt med Garmin Connect appen
(Manuell synkronisering av data med Garmin Connect,
side 18).
2 Vent mens enheten synkroniserer dataene.
Synkroniseringen kan ta flere minutter.
MERK: Du kan ikke synkronisere dataene eller oppdatere
antall skritt ved å oppdatere Garmin Connect appen eller
Garmin Connect programmet.
Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig
Enheten bruker et internt barometer til å måle høydeendringer
når du går i trapper. Én etasje opp tilsvarer 3 m (10 fot).
• Unngå å holde i gelendrene og hoppe over trinn når du går i
trapper.
• Når det blåser mye, bør du dekke til enheten med ermet eller
jakken fordi sterke vindkast kan forårsake uregelmessige
avlesninger.
Intensitetsminuttene blinker
Når du trener på et intensitetsnivå som er høyt nok til å være
gjeldende i forhold til målet ditt for intensitetsminutter, blinker
intensitetsminuttene.
Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
Innhente satellittsignaler
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.
TIPS: Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
Forbedre GPS-satellittmottaket
• Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
◦ Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USBkabelen og Garmin Express appen.
◦ Synkroniser enheten din med Garmin Connect appen ved
hjelp av en Bluetooth aktivert smarttelefon.
◦ Koble enheten til Garmin Connect kontoen din ved hjelp
av et trådløst Wi‑Fi nettverk.
Antallet daglige skritt nullstilles ved midnatt.
30
Feilsøking
Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster
den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan
finne satellittsignaler.
• Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Starte enheten på nytt
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje starte den på
nytt.
MERK: Hvis du starter enheten på nytt, kan dataene og
innstillingene dine bli slettet.
1 Hold inne i 15 sekunder.
Enheten slår seg av.
2 Hold inne i ett sekund for å slå på enheten.
Slette brukerdata
MERK: Dette sletter all informasjon som er angitt av brukeren,
men det sletter ikke loggen.
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.
1 Hold inne .
2 Velg > Ja for å slå av enheten.
, holder du inne for å slå på
3 Mens du holder inne
enheten.
4 Velg Ja.
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
MERK: Ved en nullstilling slettes all brukerangitt informasjon og
alt innhold i aktivitetsloggen.
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > System > Fabrikkinnstillinger > Ja.
Oppdatere programvaren ved hjelp av
Garmin Express
Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned
programmet Garmin Express før du kan oppdatere
enhetsprogramvaren.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når det finnes ny programvare, sender Garmin Express den
til enheten.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
3 Ikke koble enheten fra datamaskinen under
oppdateringsprosessen.
MERK: Hvis du allerede har konfigurert Wi‑Fi tilkoblingen på
enheten din, kan Garmin Connect laste ned tilgjengelige
programvareoppdateringer til enheten automatisk når den
kobler seg til Wi‑Fi.
Enheten bruker feil språk
Du kan endre språk for enheten hvis du utilsiktet har valgt feil
språk for den.
1 Hold nede .
2 Bla ned til det siste elementet i listen og velg START.
3 Bla ned til det nest siste elementet i listen og velg START.
4 Velg START.
5 Velg språk.
Feilsøking
Er smarttelefonen min kompatibel med
enheten?
Forerunner enheten er kompatibel med smarttelefoner som
bruker trådløs Bluetooth teknologi.
Du finner informasjon om kompatibilitet på www.garmin.com
/ble.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
Hvis telefonen ikke kobler seg til enheten, kan du forsøke disse
tipsene.
• Slå smarttelefonen og enheten av og på.
• Aktiver Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
• Oppdater Garmin Connect appen til den nyeste versjonen.
• Fjern enheten fra Garmin Connect appen og Bluetooth
innstillingene på smarttelefonen for å parkoble den på nytt.
• Hvis du har kjøpt en ny smarttelefon, fjerner du enheten fra
Garmin Connect appen på smarttelefonen du vil slutte å
bruke.
• Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) fra enheten.
• Åpne Garmin Connect appen på smarttelefonen din, velg
eller , og velg Garmin-enheter > Legg til enhet for å gå
inn i parkoblingsmodus.
• Velg
> Innstillinger > Telefon > Parkoble telefon på
enheten.
Maksimere batterilevetiden
Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.
• Redusere tidsavbruddet for bakgrunnslys (Endre
innstillingene for bakgrunnslys, side 27).
• Reduser lysstyrken for bakgrunnslyset.
• Bruk UltraTrac GPS-modus for aktiviteten (UltraTrac,
side 26).
• Slå av trådløs Bluetooth teknologi når du ikke bruker
tilkoblede funksjoner (Bluetooth tilkoblede funksjoner,
side 18).
• Når du setter aktiviteten på pause over lengre tid, bør du
bruke alternativet som lar deg fortsette senere (Stoppe en
aktivitet, side 2).
• Slå av aktivitetsmåling (Innstillinger for aktivitetsmåling,
side 8).
• Bruk en urskive som ikke oppdateres hvert sekund.
Bruk for eksempel en urskive uten en annen viser (Tilpasse
urskiven, side 26).
• Begrens smarttelefonvarslene som vises på skjermen
(Administrere varsler, side 16).
• Slutt å sende pulsdata til parkoblede Garmin enheter (Sende
pulsdata til Garmin enheter, side 9).
• Slå av pulsmåling på håndleddet (Slå av pulsmåleren på
håndleddet, side 10).
MERK: Pulsmåling på håndleddet brukes til å beregne tid
med høy intensitet og kaloriforbruk.
®
Temperaturmålingen er ikke nøyaktig
Kroppstemperaturen din påvirker temperaturmålingen fra den
interne temperatursensoren. Du får en mer nøyaktig
temperaturavlesning hvis du tar av deg klokken og venter i 20 til
30 minutter.
Du kan også bruke en ekstern tempe temperatursensor
(tilleggsutstyr) for å se nøyaktige omgivelsestemperatur mens
du har på deg klokken.
31
Hvordan kan jeg parkoble ANT+ sensorer
manuelt?
Du kan bruke enhetsinnstillingene til å parkoble ANT+
sensorene manuelt. Første gang du kobler en sensor til enheten
ved hjelp av ANT+ trådløs teknologi må du parkoble enheten og
sensoren. Når de er parkoblet, kobler enheten til sensoren
automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er aktiv og
innenfor rekkevidde.
1 Stå 10 m (33 fot) unna andre ANT+ sensorer når du skal
parkoble enhetene.
2 Hvis du skal parkoble en pulsmåler, tar du på deg
pulsmåleren.
Pulsmåleren verken sender eller mottar data før du tar den
på.
3 Hold nede .
4 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Legg til ny.
5 Velg et alternativ:
• Velg Søk på alle.
• Velg sensortype.
Når sensoren er parkoblet med enheten, vises en melding.
Sensordata vises i datasideløkken eller et tilpasset datafelt.
Kan jeg bruke Bluetooth sensoren sammen
med klokken?
Enheten er kompatibel med enkelte Bluetooth sensorer. Første
ganger du kobler en sensor til Garmin enheten, må du parkoble
enheten og sensoren. Når de er parkoblet, kobler enheten til
sensoren automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er
aktiv og innenfor rekkevidde.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Legg til ny.
3 Velg et alternativ:
• Velg Søk på alle.
• Velg sensortype.
Du kan tilpasse de valgfrie datafeltene (Tilpasse
dataskjermbildene, side 24).
Tillegg
Datafelter
%FTP: Gjeldende kraftforbruk som en prosentandel av FTP
(Functional Threshold Power).
% makspuls int.: Maksimal prosentandel av makspuls for
gjeldende svømmeintervall.
%pulsreserve: Prosent av pulsreserve (maksimal puls minus
hvilepuls).
%pulsreserve for runde: Snittprosent av pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende runde.
10s gj.sn. balanse: 10 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for
kraftdifferanse venstre/høyre.
10 s gj.snittlig kraft: 10 sekunders snittfart for kraftforbruk.
30s gj.sn.balanse: 30 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for
kraftdifferanse venstre/høyre.
30 s gj.snittlig kraft: 30 sekunders snittfart for kraftforbruk.
3 s gj.sn. kraft: 3 sekunders snittfart for kraftforbruk.
3 s gj.snittlig balanse: Tre sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
Aerob treningseffekt: Påvirkningen den gjeldende aktiviteten
har på den aerobe formen.
Anaerob treningseffe.: Påvirkningen den gjeldende aktiviteten
har på den anaerobe formen.
32
Arbeid: Samlet utført arbeid (kraftforbruk) i kilojoule.
Avstand for tak, runde: Padleidretter. Gjennomsnittlig avstand
tilbakelagt per tak under gjeldende runde.
Avstand for tak på siste runde: Padleidretter. Gjennomsnittlig
avstand tilbakelagt per tak under siste fullførte runde.
Avstand per tak: Svømming. Tilbakelagt avstand per tak.
Avstand per tak: Padleidretter. Tilbakelagt avstand per tak.
Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Bakre: Bakgiret fra en sensor for girposisjon.
Balanse for TMB: Balanse for tid med bakkekontakt mellom
venstre og høyre mens du løper.
Barometertrykk: Kalibrert gjeldende trykk.
Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.
BEREGNET TID PÅ VEIEN: Beregnet tid som gjenstår før
ankomst til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Dest.veip.: Siste punkt på ruten til destinasjonen. Denne siden
vises bare når du navigerer.
Destinasjon Posisjon: Posisjonen til endelig destinasjon.
Di2–batteri: Gjenværende batteristrøm til en Di2-sensor.
Diff. runde: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for
gjeldende runde.
Differanse: Gjeldende kraftdifferanse venstre/høyre.
Distanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
Effektivt dreiningsmoment: Målingen for hvor effektivt du trår.
ETA: Beregnet tidspunkt for ankomst til bestemmelsesstedet
(justert etter lokalt klokkeslett ved bestemmelsesstedet).
Denne siden vises bare når du navigerer.
ETA ved neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste
veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved
veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.
Fremre: Frontgiret fra en sensor for girposisjon.
Gir: Front- og bakgiret fra en sensor for girposisjon.
Girforhold: Antall tenner på de front- og bakgirene, som
registrert av en sensor for girposisjon.
Girkombinasjon: Gjeldende girkombinasjon fra en sensor for
girposisjon.
Gj.sn. balanse for TMB: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt
for gjeldende økt.
Gj.sn. diff.: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for
gjeldende aktivitet.
Gj.sn. h. kraftfasetopp: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Gj.sn. høyre kraftfase: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen
for høyrebeinet for den gjeldende aktiviteten.
Gj.sn. pedalfrekvens: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende aktivitet.
Gj.sn. pedalfrekvens: Løping. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende aktivitet.
Gj.sn. rundetid: Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende aktivitet.
Gj.sn. snittfart: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende aktivitet,
medregnet både bevegelse og stopp.
Gj.sn. stigning: Gjennomsnittlig vertikal stigningsavstand siden
forrige nullstilling.
Gj.sn. tempo for tak: Padleidretter. Gjennomsnittlig antall tak
per minutt (tpm) under gjeldende aktivitet.
Gj.sn. v. kraftfasetopp: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Tillegg
Gj.sn. vertikalt forholdstall: Gjennomsnittlig forhold mellom
vertikal oscillasjon og skrittlengde for gjeldende økt.
Gj.snittl. maks.puls: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende aktivitet.
Gj.snittlig skrittlengde: Gjennomsnittlig skrittlengde for
gjeldende økt.
Gj. tempo 500 m: Gjennomsnittlig rotempo per 500 meter for
gjeldende aktivitet.
Gj. tid BK: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende
aktivitet.
Gjen. bevegelseshastigh.: Gjennomsnittlig
bevegelseshastighet for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig %pulsreserve: Snittprosent av pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig avstand per tak: Padleidretter.
Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig distanse per tak: Svømming. Gjennomsnittlig
avstand tilbakelagt per tak under gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig fall: Gjennomsnittlig vertikal fallavstand siden
forrige nullstilling.
Gjennomsnittlig hastighet: Gjennomsnittlig hastighet for
gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig høyre kraftfase: Den gjennomsnittlige
kraftfasevinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Gjennomsnittlig kraft: Gjennomsnittlig kraftforbruk for
gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig PSF: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning
for den gjeldende aktiviteten.
Gjennomsnittlig puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig Swolf: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for
gjeldende aktivitet. Swolf-poeng er summen av tiden for én
lengde pluss antall tak for lengden (Svømmeterminologi,
side 3). For svømming i åpent vann brukes 25 meter til å
beregne Swolf-poeng.
Gjennomsnittlig tak/lengde: Gjennomsnittlig antall tak per
bassenglengde under gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo for tak: Svømming. Gjennomsnittlig
antall tak per minutt (tpm) under gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon: Gjennomsnittlig vertikal
oscillasjon for gjeldende aktivitet.
Gjenta på: Tidtaker for siste intervall pluss gjeldende hvilepause
(bassengsvømming).
Gjenværende distanse: Gjenværende avstand til endelig
destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.
Glidetall: Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand og
endringen i vertikal avstand.
Glidetall til destinasjon: Høydeendringen som kreves for
nedstigning fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde.
Denne siden vises bare når du navigerer.
GPS: Styrken til GPS-satellittsignalet.
GPS-høyde: Høyden for gjeldende posisjon med GPS.
GPS-retning: Retningen du beveger deg i, basert på GPS.
H. kraftfasetopp for r.: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
runden.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Tillegg
Helling: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis
du for eksempel beveger deg 3 m (10 fot) for hver 60 m
(200 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.
Hviletid: Tidtaker for gjeldende hvilepause (bassengsvømming).
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Høyre KF: Den gjeldende kraftfasevinkelen for høyrebeinet.
Kraftfasen er området i pedaltråkket der du produserer positiv
kraft.
Høyre KFT: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for
høyrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du
produserer den høyeste andelen av drivkraften.
Høyre kraftfase for r.: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen
for høyrebeinet for den gjeldende runden.
Int., maks. % PR: Maksimal prosentandel av pulsreserve
(makspuls minus hvilepuls) for gjeldende svømmeintervall.
Intensity Factor: Intensity Factor™ for gjeldende aktivitet.
Intervall, gj.sn. % av maks.: Snittprosent av makspuls for
gjeldende svømmeintervall.
Intervall, gj.sn. % av pulsreserve: Snittprosent av pulsreserve
(makspuls minus hvilepuls) for gjeldende svømmeintervall.
Intervall, gj.sn. puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende
svømmeintervall.
Intervall, makspuls: Makspuls for gjeldende svømmeintervall.
Intervall, tak/lengde: Gjennomsnittlig antall tak per
bassenglengde under gjeldende intervall.
Intervall, tempo for tak: Gjennomsnittlig antall tak per minutt
(tpm) under gjeldende intervall.
INTERVALL, TYPE TAK: Gjeldende type tak for intervall.
Jevnhet for pedal: Målingen for hvor jevnt en person tråkker på
pedalene for hvert pedaltråkk.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og
tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).
Kompassretning: Retningen du beveger deg i, basert på
kompasset.
Kraft: Gjeldende kraftforbruk i watt.
Kraft, siste runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for siste fullførte
runde.
Kraft i forhold til vekt: Gjeldende kraftforbruk i watt per kilo.
Kraft runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende runde.
Kraftsone: Gjeldende område for kraftforbruk (1 til 7) basert på
FTP eller egendefinerte innstillinger.
Lengdegrad/breddegrad: Gjeldende posisjon i breddegrad og
lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for posisjonsformat.
Lengder: Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende
aktivitet.
Lengder, intervall: Antall bassenglengder som er fullført under
gjeldende aktivitet.
Lokalt trykk: Ikke-kalibrert lokalt trykk.
Løype: Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Kursen
kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Maks. for 24 timer: Den høyeste temperaturen som er registrert
de siste 24 timene fra en kompatibel temperatursensor.
Maksimal hastighet: Høyeste hastighet for gjeldende aktivitet.
Maksimal høyde: Den høyeste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.
Maksimal kraft, runde: Høyeste kraftforbruk for gjeldende
runde.
Maksimal stigning: Maksimal stigningsgrad i meter per minutt
eller fot per minutt siden forrige nullstilling.
33
Maksimalt fall: Maksimal nedstigning i meter per minutt eller fot
per minutt siden forrige nullstilling.
Makskraft: Høyeste kraftforbruk for gjeldende aktivitet.
Medgått tid: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for
eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper
tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i
20 minutter, har det gått 35 minutter.
Min. for 24 timer: Den laveste temperaturen som er registrert
de siste 24 timene fra en kompatibel temperatursensor.
Minimum høyde: Den laveste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.
Nautisk distanse: Tilbakelagt avstand i nautiske mil eller
nautiske fot.
Nautisk hastighet: Gjeldende hastighet i knop.
Neste veipunkt: Neste punkt på ruten. Denne siden vises bare
når du navigerer.
NP: Normalized Power™ for gjeldende aktivitet.
NP, runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for gjeldende
runde.
NP, siste runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for siste
fullførte runde.
Oksygenmetning %: Estimert oksygenmetning for muskler i
prosent for gjeldende aktivitet.
P.for. r.: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning for den
gjeldende runden.
PCO: Pedalsenterforskyvningen. Pedalsenterforskyvning er
plasseringen på pedalen der du bruker kraft.
Pedalfrekvens, runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
Pedalfrekvens, runde: Løping. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
Pedalfrekvens, siste runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens
for forrige fullførte runde.
Pedalfrekvens, siste runde: Løping. Gjennomsnittlig kadens
for forrige fullførte runde.
Peiling: Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Posisjon: Gjeldende posisjon med valgt innstilling for
posisjonsformat.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls %ma.: Prosent av maksimal puls.
Puls %maks., runde: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende runde.
Puls for runden: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
R.dist. for tak: Svømming. Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt
per tak under gjeldende runde.
Retning: Retningen du beveger deg i.
Runde, fall: Vertikal fallavstand for gjeldende runde.
Rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende
runde.
Rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Rundetempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende runde.
Rundetempo 500 m: Gjennomsnittlig rotempo per 500 meter for
gjeldende runde.
Rundetid: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Rundetid, siste: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
34
Runde – v. osc.: Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for
gjeldende runde.
Siste runde, distanse for tak: Svømming. Gjennomsnittlig
avstand tilbakelagt per tak under siste fullførte runde.
Siste runde, fall: Vertikal fallavstand for forrige fullførte runde.
Siste runde, stigning: Vertikal stigningsavstand for forrige
fullførte runde.
Siste rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under
forrige fullførte runde.
Siste rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for forrige
fullførte runde.
Siste rundetempo 500 m: Gjennomsnittlig rotempo per
500 meter for siste runde.
Skrittfrekvens: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen.
Enheten må være koblet til en sensor for kadens for at disse
dataene skal vises.
Skrittfrekvens: Løping. Skritt per minutt (høyre og venstre).
Skrittlengde: Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den
ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken, målt i
meter.
Skrittlengde for runden: Gjennomsnittlig skrittlengde for
gjeldende runde.
Solned.: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende GPSposisjon.
Soloppg.: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Stigning for runden: Vertikal stigningsavstand for gjeldende
runde.
Stopptid: Total tid uten bevegelse for gjeldende aktivitet.
Strekning for intervall: Avstand som er tilbakelagt under
gjeldende intervall.
Svømmetak: Svømming. Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.
Swolf, siste lengde: Swolf-poeng for siste fullførte
bassenglengde.
Swolf for runden: Swolf-poeng for gjeldende runde.
Swolf int.: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for gjeldende intervall.
Swolf siste runde: Swolf-poeng for siste fullførte runde.
Tak: Padleidretter. Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.
Tak, siste lengde: Antall tak for siste fullførte bassenglengde.
Tak for runde: Svømming. Totalt antall tak for gjeldende runde.
Tak for runde: Padleidretter. Totalt antall tak for gjeldende
runde.
Tak for siste runde: Svømming. Totalt antall tak for siste
fullførte runde.
Tak for siste runde: Padleidretter. Totalt antall tak for siste
fullførte runde.
Temperatur: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen
påvirker temperatursensoren. Du kan parkoble en tempe
sensor med enheten for å få en konsistent kilde til nøyaktige
temperaturdata.
Tempo: Gjeldende tempo.
Tempo, intervall: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende intervall.
Tempo, siste lengde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte
bassenglengde.
Tempo, siste runde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte
runde.
Tempo, tak, s. l.: Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm)
under siste fullførte bassenglengde.
Tempo 500 m: Gjeldende rotempo per 500 meter.
Tempo for tak: Svømming. Antall tak per minutt (tpm).
Tempo for tak: Padleidretter. Antall tak per minutt (tpm).
Tillegg
Tempo for tak for runde: Svømming. Gjennomsnittlig antall tak
per minutt (tpm) under gjeldende runde.
Tempo for tak for siste runde: Svømming. Gjennomsnittlig
antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte runde.
Tempo for tak på runden: Padleidretter. Gjennomsnittlig antall
tak per minutt (tpm) under gjeldende runde.
Tempo f tak f s. r: Padleidretter. Gjennomsnittlig antall tak per
minutt (tpm) under siste fullførte runde.
Tid, intervall: Stoppeklokketid for gjeldende intervall.
Tid for multisport: Total tid for alle sportsaktiviteter i en
multisportsaktivitet, inkludert overganger.
Tid i bevegelse: Total tid i bevegelse for gjeldende aktivitet.
Tid i sone: Tilbakelagt tid i hver sone for puls eller kraft.
Tid m/BK r.: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende
runde.
Tid med bakkekontakt: Tiden hvert skritt berører bakken mens
du løper, målt i millisekunder. Tid med bakkekontakt
beregnes ikke mens du går.
Tid sitt.: Hvor lang tid du har sittet og tråkket i den gjeldende
aktiviteten.
Tid sittende for runden: Hvor lang tid du har sittet og tråkket på
den gjeldende runden.
Tid stående: Hvor lang tid du har stått og tråkket i den
gjeldende aktiviteten.
Tid stående for runden: Hvor lang tid du har stått og tråkket på
den gjeldende runden.
Tidtaker: Gjeldende tid for nedtellingstidtakeren.
Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste
veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
TMB-balanse for runden: Gjennomsnittlig balanse for tid med
bakkekontakt for gjeldende runde.
Total hemoglobin: Estimert total oksygenmetning for muskler
for gjeldende aktivitet.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden
forrige nullstilling.
TSS: Training Stress Score™ for gjeldende aktivitet.
Type tak, siste lengde: Type tak som ble brukt under siste
fullførte bassenglengde.
U. av kurs: Avstand til høyre eller venstre som du har avveket
fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når
du navigerer.
V. kraft. for r.: Den gjennomsnittlige kraftfasetoppvinkelen for
venstrebeinet for den gjeldende runden.
Venstre KF: Den gjeldende kraftfasevinkelen for venstrebeinet.
Kraftfasen er området i pedaltråkket der du produserer positiv
kraft.
Venstre KFT: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for
venstrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du
produserer den høyeste andelen av drivkraften.
Venstre kraftfase for runden: Den gjennomsnittlige
kraftfasevinkelen for venstrebeinet for den gjeldende runden.
Vert. avs. til dest.: Stigningsavstanden mellom gjeldende
posisjon og endelig destinasjon. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Vert. forholdstall, runde: Gjennomsnittlig forhold mellom
vertikal oscillasjon og skrittlengde for gjeldende runde.
Vert. hast. til mål: Oppstigning eller nedstigning til en
forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.
Vertikal oscillasjon: Graden av spenst eller sprett i
løpsbevegelsen. Vertikal bevegelse for torso, målt i
centimeter for hvert skritt.
Vertikalt forholdstall: Forholdet mellom vertikal oscillasjon og
skrittlengde.
VMG: Hastigheten du nærmer deg en destinasjon langs en rute
med. Denne siden vises bare når du navigerer.
Ytelsesforhold: Ytelseskondisjonsverdi er en sanntidsvurdering
av prestasjonsevnen din.
Standardverdier for kondisjonsberegning
Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer for kondisjonsberegning etter alder og kjønn.
Menn
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmerket
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
OK
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Svakt
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kvinner
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmerket
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
OK
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Svakt
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.
FTP-verdier
Menn
Watt per kilogram (W/kg)
Diss tabellene omfatter FTP-klassifiseringer (functional
threshold power), beregnet etter kjønn.
OK
Fra 2,23 til 2,78
Har ikke trent
Lavere enn 2,23
Kvinner
Watt per kilogram (W/kg)
Overlegent
4,30 og høyere
Utmerket
Fra 3,33 til 4,29
Bra
Fra 2,36 til 3,32
Menn
Watt per kilogram (W/kg)
Overlegent
5,05 og høyere
Utmerket
Fra 3,93 til 5,04
Bra
Fra 2,79 til 3,92
Tillegg
35
Kvinner
Watt per kilogram (W/kg)
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
OK
Fra 1,90 til 2,35
700 × 25C
2105
Har ikke trent
Lavere enn 1,90
700C rørformet
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
FTP-verdiene er basert på forskning utført av Hunter Allen og
Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Hjulstørrelse og -omkrets
Hastighetssensoren registrerer automatisk hjulstørrelsen. Du
kan eventuelt angi omkretsen på hjulet i innstillingene for
hastighetssensoren.
Størrelsen på dekket er avmerket på begge sider av dekket.
Dette er ikke en fullstendig liste. Du kan også måle omkretsen
av hjulet eller bruke en av kalkulatorene som du finner på
Internett.
Symbolforklaring
Følgende symboler kan vises på enheten eller tilbehør.
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
Likestrøm. Enheten kan kun brukes med likestrøm.
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
Sikring. Viser spesifikasjoner eller plassering for sikringer.
24 × 1
1753
24 × 3/4 rørformet
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
36
Vekselstrøm. Enheten kan brukes med vekselstrøm.
WEEE-symbol for kassering og resirkulering. WEEE-symbolet
merker produktet i henhold til EU-direktivet 2012/19/EU om
kasserte elektriske og elektroniske produkter. Formålet er å sikre
at produktet ikke kasseres på feil måte samt å promotere gjenbruk
og resirkulering.
Tillegg
Indeks
A
aktiviteter 1, 2, 23, 26
egendefinert 2, 20, 23
lagre 2
starte 1, 21
aktivitetsmåling 8, 9
aktivitetssporing 8
alarmer 24, 27
ANT+ sensorer 23
parkobling 22
Auto Lap 25
Auto Pause 25
automatisk stigning 25
avstand 25
varsler 22, 25
B
bakgrunnslys 1, 27
bassengstørrelse 10
batteri
bytte 29
lade 28
maksimere 16, 26, 31
beregnet sluttid 14
bla automatisk 25
Bluetooth teknologi 1, 16–18, 31
brukerdata, slette 19
brukerprofil 7
bytte batteriet 29
C
Connect IQ 18
D
data
dele 7
lagre 11, 19, 20
laste opp 18
overføre 19
overføring 20
sider 24
datafelter 18
dele data 7
dogleg 4
E
enhets-ID 30
F
favoritter 23
feilsøking 9–12, 16, 30, 31
fotsensor 22, 23
G
Galileo 26
Garmin Connect 4, 5, 16, 18–20
lagre data 20
Garmin Express 19, 30
oppdatere programvare 30
GLONASS 26
GPS 1, 26
innstillinger 26
signal 30
greenvisning, flaggplassering 4
GroupTrack 18, 26
H
hastighet 25
helsestatistikk 9
historikk 10
sende til datamaskin 20
hjulstørrelser 36
hovedmeny, tilpasse 23
I
ikoner 1
innendørstrening 2, 22
innstillinger 8, 21–23, 26, 27, 31
innstillinger for retning 22
Indeks
intensitetsminutter 8, 30
intervaller 3
treningsøkter 5
J
jumpmaster 3
K
kalender 5
kalori, varsler 25
kappløp 6
kart 21, 24
bla 21
navigere 21
kilometerteller 4, 19
klokke 1, 27
klokkemodus 26
koble til 17
kompass 21, 22
innstillinger 22
kondisjonsberegning 13, 14, 35
kontrollmeny 17
koordinater 21
kraft 13
målere 15, 16, 23, 35
soner 8
varsler 25
L
lade 28
lagre aktiviteter 1, 2, 10
laste opp data 18
layup 4
lengder 3
LiveTrack 18
logg 19
sende til datamaskin 19
slette 19
løpsberegning 13
løpsdynamikk 11, 12
løyper 20, 22
laste inn 20
opprette 20
spille 3, 4
velge 3
M
mann over bord (MOB) 21
melkesyreterskel 13, 15
menstruasjonssyklus 9
meny 1
metronom 6
MOB 21
multisport 2, 3, 19
musikkontroller 18
mål 5, 6
måle et slag 4
måleenheter 27
målinger 4
N
navigasjon 20–22, 24
Sight 'N Go 21
stoppe 21
tilbake til start 21
nedtellingstidtaker 27
nullstille enheten 31
O
oppdateringer, programvare 18, 31
P
parkoble ANT+ sensorer 22
parkobling 16
ANT+ sensorer 9, 22, 32
Bluetooth sensorer 32
smarttelefon 16, 31
pedalfrekvens 6, 11, 12
sensorer 23
varsler 25
permanent idrettsutøver 7
personlige rekorder 6
slette 6
posisjoner 21
lagre 20
redigere 20
slette 20
profiler 1
aktivitet 1, 2
bruker 7
programmer 18, 19
smarttelefon 16
programvare
lisens 30
oppdatere 18, 30, 31
versjon 30
puls 1, 9
måler 9–12, 14, 29
parkoble sensorer 9
soner 7, 13, 19
varsler 9, 25
R
remmer 29
rengjøre enheten 10, 11, 29
restitusjon 13, 14
runder 1
ruter 21
S
satellittsignaler 26, 30
scorekort 4
segmenter 6
sensorer for hastighet og pedalfrekvens 23
sensorer med ANT+ 22
Sight 'N Go 21
ski
alpint 3
snøbrett 3
skjermbilde 27
skrittlengde 11, 12
slette
alle brukerdata 19, 31
logg 19
personlige rekorder 6
smarttelefon 17, 18, 31
apper 16
parkobling 16, 31
programmer 18, 19
snarveier 17
snøbrett 3
soner
kraft 8
puls 7
tid 28
spesifikasjoner 28, 29
spor 21
språk 26
statistikk 4
stoppeklokke 27
stressnivå 13
stressverdi 15
svinganalyse 4
svømming 3, 10
swolf-poengsum 3
sykkelsensorer 23
systeminnstillinger 26
søvnmodus 8
T
tak 3
taster 1, 18, 26, 27, 29
tempe 23, 31
temperatur 23, 31
tid 27
innstillinger 27
soner og formater 27
varsler 25
tid med bakkekontakt 11, 12
tidspunkter for soloppgang og solnedgang 27
tidssoner 28
37
tidtaker 1, 2, 10, 19
nedtelling 27
tilbake til start, navigasjon 21
tilbehør 22, 23, 30, 32
tilpasse enheten 17, 24, 27
toner 6, 27
TracBack 2, 21
tredemølle 2
trening 1, 5, 6, 14, 18
planer 4, 5
treningsbelastning 13, 14
Treningseffekt 13, 14
treningsstatus 13
treningsøkter 4
laste inn 4
triatlontrening 2, 3
U
UltraTrac 26
urskiver 18, 26
USB 31
koble fra 19
utvidet visning 7
V
varsler 16, 22, 24, 25, 27
puls 9
veipunkter, projisere 21
vertikal oscillasjon 11, 12
vertikalt forholdstall 11, 12
VIRB fjernkontroll 28
Virtual Partner 5, 6
vær 17
W
Wi‑Fi 31
koble til 19
widgets 9, 17, 18
Y
ytelseskondisjon 1, 13, 15
Ø
øvelser 3
38
Indeks
support.garmin.com
Juni 2019
190-02166-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising