Garmin | Forerunner® 645, Black | User manual | Garmin Forerunner® 645, Black Brugervejledning

Garmin Forerunner® 645, Black Brugervejledning
FORERUNNER 645/645 MUSIC
®
Brugervejledning
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin-logoet, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner , VIRB og Virtual Partner er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og
andre lande. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, HRM-Run™, HRM-Tri™, HRM-Swim™, tempe™, TrueUp™, Varia™ og Varia Vision™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. The Cooper Institute samt tilhørende varemærker tilhører The Cooper Institute. Avanceret pulsanalyse fra Firstbeat.
Spotify softwaren er underlagt tredjepartslicenser, som kan ses her: https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses. Strava™ og STRAVA er varemærker tilhørende Strava, Inc. Wi‑Fi er
et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
®
®
®
®
Dette produkt er ANT+ -certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
GPS-status og statusikoner ................................................... 1
Parring af din smartphone med enheden ................................... 1
Aktivering af Bluetooth meddelelser ...................................... 1
Visning af meddelelser ...................................................... 1
Administration af meddelelser ........................................... 1
Afspilning af lydbeskeder på din smartphone under din
aktivitet .............................................................................. 1
Deaktivering af Bluetooth Smartphone-tilslutning ............. 2
Aktivering og deaktivering af smartphoneforbindelsesalarmer ........................................................... 2
Visning af menuen Styring .......................................................... 2
Løb en tur ................................................................................... 2
Aktiviteter og apps......................................................... 2
Start af aktivitet ........................................................................... 2
Tip til registrering af aktiviteter ............................................... 2
Stop en aktivitet .......................................................................... 3
Tilføjelse af en aktivitet ............................................................... 3
Oprettelse af en brugerdefineret aktivitet ............................... 3
Indendørs aktiviteter ................................................................... 3
Kalibrering af distance på løbebånd ...................................... 3
Udendørsaktiviteter ..................................................................... 3
Svømning ............................................................................... 3
Svømmeterminologi .......................................................... 3
Typer af tag ....................................................................... 3
Tip til svømmeaktiviteter ................................................... 4
Hvile under svømning i pool .............................................. 4
Træning med øvelseslog ................................................... 4
Visning af skiløbeture ............................................................. 4
Afspilning af lydbeskeder under en aktivitet ............................... 4
Træning ........................................................................... 4
Træning ...................................................................................... 4
Følg en træning fra Garmin Connect ..................................... 4
Start af en træning ................................................................. 4
Om træningskalenderen ........................................................ 5
Brug af Garmin Connect træningsplaner .......................... 5
Adaptive Training Plans .................................................... 5
Intervaltræning ....................................................................... 5
Oprettelse af en intervaltræning ........................................ 5
Start en intervaltræning ..................................................... 5
Stop en intervaltræning ..................................................... 5
Brug af Virtual Partner® ............................................................. 5
Angivelse af et træningsmål ....................................................... 5
Annullering af et træningsmål ................................................ 6
Konkurrer mod en tidligere aktivitet ............................................ 6
Personlige rekorder .................................................................... 6
Visning af dine personlige rekorder ....................................... 6
Gendannelse af en personlig rekord ...................................... 6
Sletning af en personlig rekord .............................................. 6
Sletning af alle personlige rekorder ....................................... 6
Segmenter .................................................................................. 6
Strava™ segmenter ............................................................... 6
Sådan konkurrerer du i et segment ....................................... 6
Visning af segmentdetaljer ..................................................... 6
Indstilling af et segment til automatisk justering .................... 7
Brug af metronomen ................................................................... 7
Indstilling af din brugerprofil ........................................................ 7
Træningsmål .......................................................................... 7
Om pulszoner ......................................................................... 7
Indstilling af dine pulszoner ............................................... 7
Sådan lader du enheden indstille dine pulszoner ............. 7
Udregning af pulszone ...................................................... 8
Indholdsfortegnelse
Aktivitetstracking ........................................................... 8
Automatisk mål ........................................................................... 8
Brug af aktivitetsalarm ................................................................ 8
Søvnregistrering ......................................................................... 8
Sådan bruger du automatisk søvnregistrering ....................... 8
Brug af Vil ikke forstyrres-tilstand .......................................... 8
Minutter med høj intensitet ......................................................... 8
Optjening af intensitetsminutter ............................................. 8
Garmin Move IQ™ Begivenheder ............................................... 8
Indstillinger for registrering af aktivitet ........................................ 8
Deaktivering af aktivitetstracking ........................................... 9
Registrering af menstruationscyklus ........................................... 9
Pulsmålerfunktioner....................................................... 9
Håndledsbaseret puls ................................................................. 9
Sådan bæres enheden .......................................................... 9
Tip til uregelmæssige pulsdata .............................................. 9
Visning af pulsmåler-widget ................................................... 9
Send pulsdata til Garmin enheder ......................................... 9
Overførsel af pulsdata under en aktivitet .......................... 9
Indstilling af alarm ved unormal puls .................................... 10
Deaktivering af håndledsbaseret pulsmåler ......................... 10
Løbedynamik ............................................................................ 10
Træning med løbedynamik .................................................. 10
Farvemålere og data for løbedynamik ................................. 10
Oplysninger om balance for den tid, du er i kontakt med
jorden .............................................................................. 10
Data for vertikale udsving og vertikalt forhold ................. 11
Tip til manglende data for løbedynamik ............................... 11
Præstationsmålinger ................................................................. 11
Deaktivering af meddelelser om præstation ........................ 11
Automatisk registrering af præstationsmålinger ................... 11
Synkronisering af aktiviteter og præstationsmålinger .......... 11
Om VO2-max estimeringer .................................................. 12
Visning af dine forventede løbetider .................................... 12
Om Training Effect ............................................................... 12
Præstationskrav ................................................................... 12
Sådan vises dit præstationskrav ..................................... 12
Laktattærskel ....................................................................... 13
Sådan foretages en guidet test for at bestemme din
syregrænse ..................................................................... 13
Træningsstatus ......................................................................... 13
Træningsstatusniveauer ...................................................... 13
Tips til at hente din træningsstatus ................................. 13
Træningsbelastning ............................................................. 14
Træningsbelastningsfokus .............................................. 14
Restitutionstid ...................................................................... 14
Visning af din restitutionstid ............................................ 14
Restitutionspuls ............................................................... 14
Visning af pulsvariationens stress-score .................................. 14
Intelligente funktioner.................................................. 14
Bluetooth connectede funktioner .............................................. 14
Manuel synkronisering af data med Garmin Connect .......... 15
Sådan finder du en bortkommet mobil enhed ...................... 15
Widgets ..................................................................................... 15
Visning af widgets ................................................................ 15
Visning af widget med vejrudsigten ..................................... 15
Connect IQ funktioner ............................................................... 15
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af
computeren .......................................................................... 15
Wi‑Fi connectede funktioner ..................................................... 16
Tilslutning til et Wi‑Fi netværk .............................................. 16
Sikkerheds- og registreringsfunktioner ..................................... 16
Tilføjelse af nødkontakter ..................................................... 16
Sådan slår du registrering af hændelse til og fra ................. 16
Anmodning om hjælp ........................................................... 16
Deltag i en GroupTrack session ........................................... 16
i
Tips til deltagelse i GroupTrack sessioner ...................... 16
Musik............................................................................. 17
Tilslutning til en tredjepartsudbyder .......................................... 17
Download af lydindhold fra en tredjepartsudbyder .............. 17
Downloader lydindhold fra Spotify® ..................................... 17
Skift musikudbyder ............................................................... 17
Frakobling fra en tredjepartsudbyder ................................... 17
Download af personligt lydindhold ............................................ 17
Afspilning af musik .................................................................... 17
Styring af musikafspilning på en tilsluttet smartphone .............. 17
Kontrolelementer til musikafspilning ......................................... 18
Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner .................................... 18
Garmin Pay................................................................... 18
Installation af din Garmin Pay Wallet ........................................ 18
Betaling for et køb med dit ur .................................................... 18
Tilføjelse af et kort til din Garmin Pay tegnebog ....................... 18
Administration af din Garmin Pay tegnebog ........................ 18
Ændring af din Garmin Pay adgangskode ................................ 19
Historik.......................................................................... 19
Brug af historik .......................................................................... 19
Visning af din tid i hver pulszone ......................................... 19
Visning af samlede data ........................................................... 19
Brug af distancetæller ............................................................... 19
Sletning af historik .................................................................... 19
Datahåndtering ......................................................................... 19
Sletning af filer ..................................................................... 19
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 19
Garmin Connect ........................................................................ 19
Synkronisering af dine data med Garmin Connect appen ... 20
Sådan bruger du Garmin Connect på computeren .............. 20
Navigation..................................................................... 20
Baner ........................................................................................ 20
Sådan opretter og følger du en rute på din enhed ............... 20
Sådan gemmes din position ..................................................... 20
Rediger dine gemte positioner ............................................. 20
Slet alle gemte positioner ..................................................... 20
Navigering til dit startpunkt i løbet af en aktivitet ...................... 21
Navigation til en gemt position .................................................. 21
Afbrydelse af navigation ........................................................... 21
Kort ........................................................................................... 21
Sådan føjes et kort til en aktivitet ......................................... 21
Panorering og zoom på kortet ............................................. 21
Kortindstillinger .................................................................... 21
Trådløse sensorer ........................................................ 21
Parring af dine trådløse sensorer ............................................. 21
Fodsensor ................................................................................. 21
Løb en tur med brug af en fodsensor .................................. 21
Kalibrering af fodsensor ....................................................... 22
Forbedring af fodsensorens kalibrering .......................... 22
Manuel kalibrering af fodsensor ........................................... 22
Indstilling af hastighed og distance for fodsensor ................ 22
Udvidet visningstilstand ............................................................ 22
Brug af en valgfri sensor til cykelhastighed eller -kadence ....... 22
Situationsfornemmelse ............................................................. 22
tempe ........................................................................................ 22
Tilpasning af din enhed............................................... 22
Tilpasning af din aktivitetsliste .................................................. 22
Sådan tilpasser du widget-sløjfen ............................................. 22
Tilpasning af kontrolmenuen .................................................... 22
Aktivitetsindstillinger ................................................................. 23
Tilpasning af skærmbilleder ................................................. 23
Sådan føjes et kort til en aktivitet ......................................... 23
Alarmer ................................................................................ 23
Indstilling af en advarsel .................................................. 24
ii
Auto Lap ...............................................................................24
Markering af omgange efter distance ............................. 24
Aktivering af Auto Pause ...................................................... 24
Brug af automatisk rullefunktion ........................................... 24
Sådan ændres GPS-indstillingen ......................................... 24
GPS og andre satellitsystemer ........................................ 24
UltraTrac ......................................................................... 24
Indstillinger for strømsparetimeout ....................................... 25
Fjernelse af en aktivitet eller app .............................................. 25
Urskiveindstillinger .................................................................... 25
Sådan tilpasser du urskiven ................................................. 25
Systemindstillinger .................................................................... 25
Tidsindstillinger .................................................................... 25
Ændring af indstillingerne for baggrundslys ......................... 25
Ændring af måleenhed ......................................................... 26
Ur .............................................................................................. 26
Manuel indstilling af tid ......................................................... 26
Indstilling af en alarm ........................................................... 26
Sådan slettes en alarm ........................................................ 26
Start af nedtællingstimer ...................................................... 26
Brug af stopur ...................................................................... 26
Synkronisering af tiden med GPS ........................................ 26
VIRB Fjernbetjening .................................................................. 26
Betjening af VIRB actionkamera .......................................... 26
Kontrol af et VIRB actionkamera under en aktivitet ............. 26
Enhedsoplysninger...................................................... 27
Visning af enhedsoplysninger ................................................... 27
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse
via E-label ............................................................................ 27
Opladning af enheden .............................................................. 27
Tip til opladning af enheden ................................................. 27
Specifikationer .......................................................................... 27
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 27
Rengøring af enheden ......................................................... 28
Udskiftning af båndene ............................................................. 28
Fejlfinding..................................................................... 28
Produktopdateringer ................................................................. 28
Opsætning af Garmin Express ............................................. 28
Sådan får du flere oplysninger .................................................. 28
Registrering af aktivitet ............................................................. 28
Mit daglige antal skridt vises ikke ......................................... 28
Min skridttæller lader ikke til at være præcis ........................ 28
Antallet af skridt på min enhed og min Garmin Connect konto
stemmer ikke overens .......................................................... 28
Angivelsen af antal etager lader til ikke at være præcis ...... 28
Mine minutter med høj intensitet blinker .............................. 28
Modtagelse af satellitsignaler ................................................... 28
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen ............................... 28
Genstart af enheden ................................................................. 29
Nulstilling af alle standardindstillinger ....................................... 29
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Connect
appen ........................................................................................ 29
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express ............ 29
Min enhed viser det forkerte sprog ........................................... 29
Er min smartphone kompatibel med min enhed? ..................... 29
Tip til eksisterende Garmin Connect brugere ........................... 29
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden ................ 29
Sådan maksimerer du batteriets levetid ................................... 29
Temperaturaflæsningen er ikke nøjagtig .................................. 30
Hvordan kan jeg manuelt parre ANT+ sensorer? ..................... 30
Kan jeg bruge min Bluetooth sensor sammen med uret? ........ 30
Musikafspilningen hakker, eller tilslutningen af mine
hovedtelefoner er ustabil .......................................................... 30
Appendiks..................................................................... 30
Datafelter .................................................................................. 30
Indholdsfortegnelse
VO2 maks. standardbedømmelser ........................................... 32
Hjulstørrelse og -omkreds ......................................................... 33
Symboldefinitioner .................................................................... 33
Indeks............................................................................ 34
Indholdsfortegnelse
iii
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Oversigt over enheden
3 Vælg LIGHT for at tænde enheden.
Første gang du tænder enheden, er den i parringstilstand.
TIP: Du kan holde LIGHT nede og vælge for manuelt at
aktivere parringstilstand.
4 Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin
Connect konto:
• Hvis det er første gang, du parrer en enhed med Garmin
Connect appen, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
• Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin
Connect appen fra
eller
menuen, skal du vælge
Garmin-enheder > Tilføj enhed og følge instruktionerne
på skærmen.
Aktivering af Bluetooth meddelelser
LIGHT Vælg for at tænde for enheden.
Vælg for at tænde og slukke baggrundsbelysningen.
Hold nede for at se kontrolmenuen.
START Vælg for at starte og stoppe aktivitetstimeren.
STOP Vælg en indstilling, eller bekræft en meddelelse.
BACK
Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Vælg for at registrere en omgang under en aktivitet.
DOWN Vælg for at rulle gennem widgets, skærmbilleder, funktioner og indstillinger.
Hold nede for at åbne musikstyring (Kontrolelementer til
musikafspilning, side 18).
UP
Vælg for at rulle gennem widgets, skærmbilleder, funktioner og indstillinger.
Hold nede for at få vist menuen.
GPS-status og statusikoner
GPS-statusringen og ikonerne vises midlertidigt som overlay på
hver dataskærmbillede. For udendørs aktiviteter skifter
statusringen til grøn, når GPS'en er klar. Et blinkende ikon
betyder, at enheden søger efter et signal. Et fast ikon betyder, at
signalet blev fundet, eller at sensoren er tilsluttet.
GPS-status
Batteristatus
Smartphone-forbindelsesstatus
Wi‑Fi teknologistatus
®
Pulsstatus
Status for fodsensor
Running Dynamics Pod status
Status for hastigheds- og kadencesensor
Cykellygtestatus
Cykelradarstatus
Status for udvidet visningstilstand
tempe™ sensorstatus
VIRB kamerastatus
®
Parring af din smartphone med enheden
Hvis du vil bruge de tilsluttede funktioner i Forerunner enheden,
skal den parres direkte via Garmin Connect™ appen i stedet for
fra Bluetooth indstillingerne på din smartphone.
1 Fra appbutikken på din smartphone kan du installere og åbne
Garmin Connect appen.
2 Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din
enhed.
®
Introduktion
Før du kan aktivere meddelelser, skal du parre din Forerunner
enhed med en kompatibel mobil enhed (Parring af din
smartphone med enheden, side 1).
1 Hold UP.
2 Vælg Indstillinger > Telefon > Smart Notifications >
Status > Til.
3 Vælg Under aktivitet.
4 Vælg en meddelelsespræference.
5 Vælg en lydpræference.
6 Vælg Ikke under aktivitet.
7 Vælg en meddelelsespræference.
8 Vælg en lydpræference.
9 Vælg Timeout.
10 Vælg det tidsrum, som alarmen for en ny meddelelse vises
på skærmen.
11 Vælg Signatur for at føje en signatur til dine svar på sms'er.
Visning af meddelelser
1 Fra urskiven skal du vælge UP for at få vist en widget med
meddelelser.
2 Vælg START, og vælg en meddelelse.
3 Vælg DOWN for flere muligheder.
4 Vælg BACK for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Administration af meddelelser
Du kan bruge din kompatible smartphone til at administrere
meddelelser, der vises på din Forerunner enhed.
Vælg en funktion:
• Hvis du bruger en iPhone enhed, skal du bruge
indstillingerne i meddelelser for at vælge de elementer,
der skal vises på enheden.
• Hvis du bruger en Android™ smartphone, skal du i Garmin
Connect appen vælge Indstillinger > Smart
Notifications.
®
Afspilning af lydbeskeder på din smartphone under din
aktivitet
Før du kan konfigurere lydbeskeder, skal du parre en
smartphone med Garmin Connect appen med din Forerunner
enhed.
Du kan indstille Garmin Connect appen til at afspille
motiverende statusbeskeder på din smartphone, mens du løber
eller er i gang med en anden aktivitet. Lydbeskederne omfatter
oplysninger om antal omgange, omgangstid, tempo eller
hastighed samt puls. Under en lydbesked Garmin Connect
sætter appen den primære lyd fra din smartphone på lydløs for
at afspille beskeden. Du kan tilpasse lydstyrkerne i Garmin
Connect appen.
BEMÆRK: Hvis du har en Forerunner 645 Music enhed, kan du
aktivere lydbeskeder på enheden via dine tilsluttede
1
hovedtelefoner uden at bruge en tilsluttet smartphone
(Afspilning af lydbeskeder under en aktivitet, side 4).
BEMÆRK: Lydbeskeden Lap-alarm aktiveres som standard.
1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge eller .
2 Vælg Garmin-enheder.
3 Vælg din enhed.
4 Vælg Aktivitetsmuligheder > Lydbeskeder.
Deaktivering af Bluetooth Smartphone-tilslutning
1 Hold LIGHT nede for at få vist kontrolmenuen.
2 Vælg for at deaktivere Bluetooth smartphone-tilslutning på
BEMÆRK: På en Forerunner 645 Music skal du holde
DOWN nede midt i en aktivitet for at åbne musikstyring
(Kontrolelementer til musikafspilning, side 18).
5 Når du er færdig med din løbetur, skal du vælge STOP for at
stoppe aktivitetstimeren.
6 Vælg en mulighed:
• Vælg Fortsæt for at genstarte aktivitetstimeren.
• Vælg Gem for at gemme din løbetur og nulstille
aktivitetstimeren. Du kan vælge løbeturen for at se en
oversigt.
din Forerunner enhed.
Se i brugervejledningen til din mobile enhed for at deaktivere
Bluetooth trådløs teknologi på din mobile enhed.
Aktivering og deaktivering af smartphone-forbindelsesalarmer
Du kan indstille Forerunner enheden til at advare dig, når din
parrede smartphone forbindes og afbrydes ved hjælp af
Bluetooth trådløs teknologi.
BEMÆRK: Smartphone- forbindelsesalarmer er deaktiveret som
standard.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Telefon > Alarmer.
Visning af menuen Styring
Menuen Styring omfatter funktioner, som for eksempel
aktivering af Vil ikke forstyrres-tilstand, låsning af tasterne og
slukning af enheden. Du kan også åbne Garmin Pay™
tegnebogen.
BEMÆRK: Du kan tilføje, omorganisere og fjerne funktioner i
menuen Styring (Tilpasning af kontrolmenuen, side 22).
1 Hold LIGHT nede fra et vilkårligt skærmbillede.
• Vælg Fortsæt senere for at suspendere løbeturen og
fortsætte registreringen senere.
• Vælg Omgang for at markere en omgang.
• Vælg Slet > Ja for at slette løbeturen.
Aktiviteter og apps
Enheden kan bruges til indendørs- og udendørsaktiviteter,
atletik- og fitnessaktiviteter. Når du starter en aktivitet, viser og
registrerer enheden sensordata. Du kan gemme aktiviteter og
dele dem med Garmin Connect fællesskabet.
Du kan også tilføje Connect IQ™ aktiviteter og apps til din enhed
ved hjælp af Connect IQ appen (Connect IQ funktioner,
side 15).
Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og
nøjagtigheden af fitnessmålinger ved at gå til garmin.com
/ataccuracy.
Start af aktivitet
2 Vælg UP eller DOWN for at rulle igennem mulighederne.
Løb en tur
Den første fitnessaktivitet, du registrerer på din enhed, kan være
løb, cykling eller enhver anden udendørsaktivitet. Det er
muligvis nødvendigt at oplade enheden, før du starter aktiviteten
(Opladning af enheden, side 27).
1 Vælg START, og vælg en aktivitet.
2 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
3 Vælg START for at starte aktivitetstimeren.
4 Løb en tur.
Når du starter en aktivitet, tændes GPS automatisk (hvis det er
nødvendigt).
1 Tryk på START.
2 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Aktiviteter indstillet som favoritter vises først på
listen (Tilpasning af din aktivitetsliste, side 22).
3 Hvis aktiviteten kræver GPS, skal du gå udenfor til et
område, hvor der er frit udsyn til himlen.
TIP: Hvis
vises i grå tekst eller på en grå baggrund,
kræver aktiviteten ikke GPS-signaler.
4 Vent, til Klar vises på skærmen.
Enheden er klar, når den har fastlagt din puls, modtager
GPS-signaler (hvis nødvendigt) og er tilsluttet dine trådløse
sensorer (hvis påkrævet).
5 Tryk på START for at starte aktivitetstimeren.
Enheden registrerer kun dataaktivitet, mens aktivitetstimeren
kører.
BEMÆRK: På en Forerunner 645 Music skal du holde
DOWN nede midt i en aktivitet for at åbne
musikfunktionstasterne (Kontrolelementer til musikafspilning,
side 18).
Tip til registrering af aktiviteter
• Oplad enheden, før du starter en aktivitet (Opladning af
enheden, side 27).
• Vælg BACK for at registrere omgange.
2
Aktiviteter og apps
• Vælg UP eller DOWN for at få vist yderligere datasider.
Stop en aktivitet
1 Vælg STOP.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil genoptage aktiviteten, skal du vælge Fortsæt.
• Hvis du vil gemme aktiviteten og vende tilbage til
urtilstand, skal du vælge Gem.
• Hvis du vil suspendere aktiviteten og genoptage den på et
senere tidspunkt, skal du vælge Fortsæt senere.
• Du kan markere en omgang ved at vælge Omgang.
• Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet
langs den rute, du har fulgt, ved at vælge Tilbage til Start
> TracBack.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for
aktiviteter, som anvender GPS.
• Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet ad
den mest direkte sti ved at vælge Tilbage til Start > Lige
linje.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for
aktiviteter, som anvender GPS.
• Hvis du vil slette aktiviteten og vende tilbage til urtilstand,
skal du vælge Slet > Ja.
BEMÆRK: Når aktiviteten er stoppet, gemmer enheden den
automatisk efter 30 minutter.
Tilføjelse af en aktivitet
Enheden leveres med et antal almindelige indendørs og
udendørs aktiviteter. Du kan tilføje disse aktiviteter til din
aktivitetsliste.
1 Vælg START.
2 Vælg Tilføj.
3 Vælg en aktivitet på listen.
4 Vælg Ja for at føje aktiviteten til din liste over foretrukne.
5 Vælg en position i aktivitetslisten.
6 Tryk på START.
Oprettelse af en brugerdefineret aktivitet
1 Fra urskiven vælges START > Tilføj.
2 Vælg en funktion:
3
4
5
6
• Vælg Kopier aktivitet for at oprette din brugerdefinerede
aktivitet ud fra en af dine gemte aktiviteter.
• Vælg Andre for at oprette en ny brugerdefineret aktivitet.
Vælg evt. en aktivitetstype.
Vælg et navn, eller indtast et brugerdefineret navn.
Duplikerede aktivitetsnavne indeholder et tal, f.eks. Cykel(2).
Vælg en funktion:
• Vælg en indstilling for at tilpasse specifikke
aktivitetsindstillinger. Du kan f.eks. vælge en farvetone
eller tilpasse dataskærmene.
• Vælg Fuldført for at gemme og anvende den tilpassede
aktivitet.
Vælg Ja for at føje aktiviteten til din liste over foretrukne.
Indendørs aktiviteter
Forerunner enheden kan bruges til indendørs træning, f.eks. løb
på en indendørs bane eller ved brug af en motionscykel. GPS er
slukket for indendørs aktiviteter.
Når du løber eller går med GPS slukket, beregnes fart, distance
og kadence ved hjælp af accelerometeret i enheden.
Accelerometeret er selvkalibrerende. Nøjagtigheden af dataene
Aktiviteter og apps
for fart, distance og kadence forbedres efter et par udendørs løb
eller gåture med GPS.
TIP: Hvis du holder fast i løbebåndets gelændere, reduceres
nøjagtigheden. Du kan bruge en fodsensor (tilbehør) til at
registrere tempo, distance og kadence.
Hvis du cykler samtidig med, at GPS’en er slået fra, kan
oplysninger om hastighed og distance ikke vises, medmindre du
har en sensor (tilbehør), som sender oplysninger om hastighed
og distance til enheden (f.eks. en hastigheds- eller
kadencesensor).
Kalibrering af distance på løbebånd
Hvis du vil registrere mere præcise afstande for dine løb på
løbebånd, kan du kalibrere løbebåndsdistancen, efter at du har
løbet mindst 1,5 km (1 mi.) på et løbebånd. Hvis du bruger
forskellige løbebånd, kan du kalibrere løbebåndsdistancen
manuelt på hvert løbebånd eller efter hvert løb.
1 Start en løbebåndsaktivitet (Start af aktivitet, side 2), og løb
mindst 1,5 km (1 mi.) på løbebåndet.
2 Når du er færdig med din løbetur, skal du vælge STOP.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Gem for at kalibrere løbebåndsdistancen for første
gang.
Enheden beder dig om at fuldføre løbebåndskalibreringen.
• Hvis du manuelt vil kalibrere løbebåndsdistancen efter
den første kalibrering, skal du vælge Kalibrer og spar >
Ja.
4 Kontrollér den tilbagelagte distance på løbebåndets display,
og indtast distancen på din enhed.
Udendørsaktiviteter
Enheden Forerunner har forudinstallerede udendørsaktiviteter
såsom løb og cykling. GPS er aktiveret for udendørs aktiviteter.
Du kan tilføje nye aktiviteter baseret på standardaktiviteter
såsom vandring eller roning. Du kan også tilføje
brugerdefinerede aktiviteter til din enhed (Oprettelse af en
brugerdefineret aktivitet, side 3).
Svømning
BEMÆRK: Enheden kan ikke optage håndledsbaserede
pulsdata, når du svømmer.
Svømmeterminologi
Længde: En tur til den anden ende af poolen.
Interval: En eller flere på hinanden følgende længder. Et nyt
interval starter, når du har hvilet dig.
Tag: Et tag tælles, hver gang den arm, hvor du bærer enheden,
gennemfører en hel cyklus.
Swolf: Din swolf-score er summen af tiden for en pool-længde
og antallet af tag i den pågældende længde. 30 sekunder
plus 15 tag svarer f.eks. til en swolf-score på 45. Swolf er en
måleenhed for svømmeeffektivitet, og jo lavere score, jo
bedre, ligesom i golf.
Typer af tag
Du kan kun identificere typen af tag for svømning i pool. Din
type af tag identificeres ved slutningen af en længde. Der vises
typer af tag, når du gennemser intervalhistorikken. Du kan også
vælge type af tag som et brugerdefineret datafelt (Tilpasning af
skærmbilleder, side 23).
Fri
Crawl
Ryg
Rygcrawl
Bryst
Brystsvømning
Butterfly Butterfly
Blandet Flere typer tag inden for et interval
Drill
Anvendt med logning af øvelser (Træning med øvelseslog,
side 4)
3
Tip til svømmeaktiviteter
• Før du begynder på en svømmeaktivitet i swimmingpool, skal
du følge instruktionerne på skærmen for at vælge størrelsen
på din pool eller indtaste en brugerdefineret størrelse.
Næste gang, du starter en svømmeaktivitet i swimmingpool,
vil enheden bruge denne poolstørrelse. Du kan holde UP
nede, vælge aktivitetsindstillinger og vælge Poolstørrelse for
at ændre størrelsen.
• Vælg BACK for at registrere en pause under svømning i
pool.
Enheden registrerer automatisk intervaller og længder for
svømningen i pool.
Hvile under svømning i pool
Der vises to hviletimere på standardskærmbilledet for hvile.
Skærmbilledet viser også tid og distance for det senest fuldførte
interval.
BEMÆRK: Der registreres ikke svømmedata under hvile.
1 Du skal vælge BACK under svømmeaktiviteten for at starte
et hvil.
Skærmen viser hvid tekst på sort baggrund, og
hvileskærmbilledet vises.
2 Under et hvil skal du vælge UP eller DOWN for at få vist
andre skærmbilleder (valgfrit).
3 Vælg BACK, og fortsæt med at svømme.
4 Gentag dette for yderligere hvileintervaller.
Træning med øvelseslog
Øvelseslogfunktionen er kun tilgængelig for svømning i pool. Du
kan bruge øvelseslogfunktionen til manuel registrering af kicksæt, svømning med én arm eller enhver anden type svømning,
der ikke er et af de fire overordnede tag.
1 Under aktiviteten med svømning i pool skal du vælge UP
eller DOWN for at få vist skærmbilledet med øvelseslog.
2 Vælg BACK for at starte øvelsestimeren.
3 Når du er færdig med et øvelsesinterval, skal du vælge
BACK.
Øvelsestimeren stopper, men aktivitetstimeren forsætter med
at registrere hele svømmesessionen.
4 Vælg en distance for den fuldførte øvelse.
Distanceintervaller er baseret på poolstørrelsen for den
valgte aktivitetsprofil.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil starte et andet øvelsesinterval, skal du vælge
BACK.
• Hvis du vil starte et svømmeinterval, skal du vælge UP
eller DOWN for at vende tilbage til skærmbillederne for
svømmetræning.
Visning af skiløbeture
Enheden registrerer oplysningerne for hver enkelt tur på ski eller
snowboard ved hjælp af funktionen til automatisk skiløb. Denne
funktion er aktiveret som standard for alpint skiløb og
snowboarding. Den registrerer automatisk nye skiløbsture
baseret på din bevægelse. Timeren sættes på pause, når du
holder op med at bevæge dig ned ad bakke, og når du sidder i
en stolelift. Timeren forbliver på pause, mens du kører i
stoleliften. Du kan begynde at bevæge dig ned ad bakke for at
genstarte timeren. Du kan få vist oplysninger om turen på
pauseskærmen, eller mens timeren kører.
1 Start en ski- eller snowboard-aktivitet.
2 Hold UP.
3 Vælg Vis skiløbeture.
4 Vælg UP og DOWN for at få vist oplysninger om den seneste
løbetur, den aktuelle løbetur og dit samlede antal løbeture.
4
Skærmbilledet for løbeture omfatter tid, distance,
maksimumhastighed, gennemsnitlig hastighed og samlet
nedstigning.
Afspilning af lydbeskeder under en aktivitet
Du kan gøre det muligt for din Forerunner 645 Music enhed at
afspille motiverende statusbeskeder, mens du løber eller er i
gang med en anden aktivitet. Lydbeskeder afspilles i dine
tilsluttede hovedtelefoner vha. Bluetooth teknologi, hvis den er
tilgængelig. Hvis ikke, afspilles lydbeskeder på din smartphone,
der er parret via Garmin Connect appen. Under en lydbesked
sætter enheden eller smartphonen den primære lyd på lydløs for
at afspille meddelelsen.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Lydbeskeder.
3 Vælg en mulighed:
• Hvis du vil høre en besked for hver omgang, skal du
vælge Lap-alarm.
BEMÆRK: Lydbeskeden Lap-alarm aktiveres som
standard.
• Hvis du vil tilpasse beskeder til dine tempo- og
hastighedsoplysninger, skal du vælge Tempo-/fartalarm.
• Hvis du vil tilpasse beskeder til dine pulsoplysninger, skal
du vælge Pulsalarm.
• Hvis du vil høre beskeder, når du starter og stopper
timeren, inklusive Auto Pause funktionen, skal du vælge
Timer begivenheder.
• Hvis du vil ændre sproget eller dialekten for
stemmemeddelelser, skal du vælge Dialekt.
®
Træning
Træning
Du kan oprette brugerdefinerede træningsture, der inkluderer
mål for hvert træningstrin og forskellige distancer, tider og
kalorier. Du kan oprette træninger ved hjælp af Garmin Connect
eller vælge en træningsplan med indbyggede træninger fra
Garmin Connect og indlæse dem på din enhed.
Du kan planlægge træningsture ved hjælp af Garmin Connect.
Du kan planlægge træningsture på forhånd og gemme dem på
din enhed.
Følg en træning fra Garmin Connect
Før du kan indlæse en træning fra Garmin Connect, skal du
have en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 19).
1 Vælg en mulighed:
• Åbn Garmin Connect appen.
• Gå til connect.garmin.com.
2 Opret og gem en ny træning.
3 Vælg eller Send til enhed.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Start af en træning
Før du kan starte en træning, skal du indlæse en træning fra din
Garmin Connect konto.
1 Fra urskiven vælges START.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold UP nede.
4 Vælg Træning > Min træning.
5 Vælg en træning.
BEMÆRK: Kun træninger, der er forenelige med den valgte
aktivitet, vises på listen.
Træning
6 Vælg Start træningen.
7 Vælg START for at starte timeren.
Når du har startet en træning, viser enheden hvert trin i
træningen, skridtnoter (valgfrit), målet (valgfrit) og de aktuelle
træningsdata.
Om træningskalenderen
Træningskalenderen på din enhed er en udvidelse af den
træningskalender eller plan, du har sat op i Garmin Connect.
Når du har føjet nogle træninger til Garmin Connect kalenderen,
kan du sende dem til enheden. Alle planlagte træninger, der
sendes til enheden, vises i kalender-widget'en. Når du vælger
en dag i kalenderen, kan du få vist eller gennemføre træningen.
Den planlagte træning forbliver på enheden, uanset om du
gennemfører den eller springer den over. Når du sender
planlagte træninger fra Garmin Connect, overskriver de den
eksisterende træningskalender.
Brug af Garmin Connect træningsplaner
Før du kan downloade og bruge en træningsplan, skal du have
en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 19).
Du kan gennemse din Garmin Connect konto for at finde en
træningsplan, planlægge træninger og sende dem til din enhed.
1 Slut enheden til din computer.
2 Fra din Garmin Connect konto kan du vælge og planlægge
en træningsplan.
3 Gennemse træningsplanen i din kalender.
4 Vælg > Send træninger til enhed, og følg instruktionerne
på skærmen.
Adaptive Training Plans
Din Garmin Connect konto har en adaptive training plan og
Garmin træner, som passer til dine træningsmål. Du kan f.eks.
svare på nogle få spørgsmål og finde en plan, der kan hjælpe
dig med at fuldføre et 5 km løb. Planen tilpasses dit aktuelle
konditionsniveau, trænings- og planlægningspræferencer og
løbsdatoen. Når du starter en plan, tilføjes Garmin Coach-widget
til widget-samlingen på din Forerunner enhed.
®
Intervaltræning
Du kan oprette intervaltræning baseret på distance eller tid.
Enheden gemmer din brugerdefinerede intervaltræning, indtil du
opretter en anden intervaltræning. Du kan bruge åbne intervaller
til banetræninger, og når du løber en kendt afstand.
Oprettelse af en intervaltræning
1 Fra urskiven vælges START.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold UP nede.
4 Vælg Træning > Intervaller > Redig. > Interval > Type.
5 Vælg Distance, Tid eller Åben.
TIP: Du kan oprette et interval uden fast sluttid ved at vælge
indstillingen Åben.
6 Vælg om nødvendigt Varighed, angiv en distance eller et
tidsinterval for træningen, og vælg .
Vælg
BACK.
7
8 Vælg Hvile > Type.
9 Vælg Distance, Tid eller Åben.
10 Indtast om nødvendigt en distance- eller tidsværdi for
hvileintervallet, og vælg .
11 Vælg BACK.
12 Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Hvis du vil angive antallet af gentagelser, skal du vælge
Gentag.
• Hvis du vil tilføje en opvarmning uden fast tidsramme til
træningen, skal du vælge Opvarmning > Til.
Træning
• Hvis du vil tilføje en nedkøling uden fast tidsramme til
træningen, skal du vælge Nedkøling > Til.
Start en intervaltræning
1 Fra urskiven vælges START.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold UP nede.
4 Vælg Træning > Intervaller > Start træningen.
5 Vælg START for at starte timeren.
6 Hvis intervaltræningen omfatter opvarmning, skal du vælge
BACK for at starte det første interval.
7 Følg instruktionerne på skærmen.
Efter alle intervaller er fuldført, vises en meddelelse.
Stop en intervaltræning
• På et hvilket som helst tidspunkt kan du vælge BACK for at
stoppe det aktuelle interval eller den aktuelle hvileperiode og
overgangen til det næste interval eller den næste
hvileperiode.
• Efter alle intervaller og hvileperioder er fuldført, skal du vælge
BACK for at afslutte intervaltræningen og overgangen til en
timer, der kan bruges til at køle ned.
• Du kan til enhver tid vælge STOP for at stoppe timeren. Du
kan genstarte timeren eller afslutte intervaltræningen.
Brug af Virtual Partner
®
Funktionen Virtual Partner er et træningsredskab til at hjælpe
dig med at nå dine mål. Du kan angive et tempo for Virtual
Partner og konkurrere mod den.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
1 Fra urskiven vælges START.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold UP nede.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Skærmbilleder > Tilføj ny > Virtual Partner.
6 Indtast en værdi for tempo eller hastighed.
7 Start din aktivitet (Start af aktivitet, side 2).
8 Vælg UP eller DOWN for at rulle til Virtual Partner
skærmbilledet og se, hvem der fører.
Angivelse af et træningsmål
Træningsmålfunktionen fungerer med Virtual Partner funktionen,
så du kan træne imod et angivet mål for distance, distance og
tid, distance og tempo eller distance og hastighed. Under
træningsaktiviteten giver enheden dig feedback i realtid om,
hvor tæt du er på at nå dit træningsmål.
1 Fra urskiven vælges START.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold UP nede.
4 Vælg Træning > Angiv et mål.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Kun distance for at vælge en forudindstillet
distance, eller angiv en brugerdefineret distance.
5
• Vælg Distance og tid for at vælge et mål for distance og
tid.
• Vælg Distance og tempo eller Distance og hastighed
for at vælge et mål for distance og tempo eller hastighed.
Skærmen for træningsmålet vises med en angivelse af din
anslåede sluttid. Den anslåede sluttid er baseret på din
aktuelle indsats og den resterende tid.
6 Vælg START for at starte timeren.
Annullering af et træningsmål
1 Hold UP nede under en aktivitet.
2 Vælg Annuller mål > Ja.
Konkurrer mod en tidligere aktivitet
Du kan konkurrere mod en tidligere registreret eller downloadet
aktivitet. Denne funktion fungerer med funktionen Virtual
Partner, så du kan se, hvor langt bagud eller foran du er i løbet
af aktiviteten.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
1 Fra urskiven vælges START.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold UP nede.
4 Vælg Træning > Konkurrer i en aktivitet.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Fra historik for at vælge en tidligere registreret
aktivitet fra enheden.
• Vælg Downloadet for at vælg en aktivitet, du har
downloadet fra din Garmin Connect konto.
6 Vælg aktiviteten.
Skærmbilledet for Virtual Partner vises med en angivelse af
din anslåede sluttid.
7 Vælg START for at starte timeren.
8 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge START >
Gem.
Personlige rekorder
Når du har afsluttet en aktivitet, viser enheden eventuelle nye
personlige rekorder, som du har sat under den pågældende
aktivitet. Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid over flere
typiske distancer samt længste løbe-, køre- eller svømmetur.
Visning af dine personlige rekorder
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Historik > Rekorder.
3 Vælg en sport.
4 Vælg en rekord.
5 Vælg Vis rekord.
Gendannelse af en personlig rekord
Du kan stille alle personlige rekorder tilbage til tidligere
registrerede rekorder.
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Historik > Rekorder.
3 Vælg en sport.
4 Vælg den rekord, der skal gendannes.
5 Vælg Forrige > Ja.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Sletning af en personlig rekord
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Historik > Rekorder.
3 Vælg en sport.
4 Vælg den rekord, der skal slettes.
6
5 Vælg Slet rekord > Ja.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Sletning af alle personlige rekorder
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Historik > Rekorder.
3 Vælg en sport.
4 Vælg Slet alle rekorder > Ja.
Rekorderne slettes kun for den pågældende sport.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Segmenter
Du kan sende løbe- eller cyklingssegmenter fra din Garmin
Connect konto til din enhed. Når et segment er gemt på din
enhed, kan du konkurrere i et segment og forsøge at matche
eller overgå din personlige rekord eller andre deltagere, som har
gennemført segmentet.
BEMÆRK: Når du downloader et kursus fra din Garmin
Connect konto, kan du downloade alle tilgængelige segmenter i
kurset.
Strava™ segmenter
Du kan downloade Strava segmenter til din Forerunner enhed.
Følg Strava segmenter for at sammenligne din præstation med
dine tidligere ture, venner og professionelle, der har kørt det
samme segment.
Hvis du vil være Strava medlem, skal du gå til Segmenterwidget'en på din Garmin Connect konto. Du kan finde yderligere
oplysninger på www.strava.com.
Oplysningerne i denne brugervejledning gælder for både Garmin
Connect segmenter og Strava segmenter.
Sådan konkurrerer du i et segment
Segmenter er virtuelle konkurrencebaner. Du kan konkurrere i et
segment og sammenligne din præstation med tidligere
aktiviteter, andres præstationer, forbindelser på din Garmin
Connect konto eller andre medlemmer i løbe- eller
cykelfællesskaber. Du kan overføre oplysninger om din aktivitet
til din Garmin Connect konto for at se din segmentplacering.
BEMÆRK: Hvis din Garmin Connect konto og Strava konto er
forbundne, sendes din aktivitet automatisk til din Strava konto,
så du kan gennemse segmentplacering.
1 Vælg START.
2 Vælg en aktivitet.
3 Løb eller cykl en tur.
Når du går ind i et segment, vises en meddelelse, og du kan
konkurrere i segmentet.
4 Begynd at konkurrere i segmentet.
Der vises en besked, når segmentet er fuldført.
Visning af segmentdetaljer
1 Vælg START.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold UP nede.
4 Vælg Træning > Segmenter.
5 Vælg et segment.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Løbstid for at få vist tid og gennemsnitshastighed
eller -tempo for den, som fører segmentet.
• Vælg Kort for at se segmentet på kortet.
• Vælg Højdeplot for at se en højdeangivelse for
segmentet.
Træning
Indstilling af et segment til automatisk justering
Du kan indstille enheden til automatisk at justere beregnet
løbstid for et segment baseret på din præstation i det segment.
BEMÆRK: Denne indstilling er aktiveret som standard for alle
segmenter.
1 Vælg START.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold UP nede.
4 Vælg Træning > Segmenter > Automatisk indsats.
Brug af metronomen
Metronomfunktionen afspiller toner i en fast rytme, så du kan
forbedre din præstation ved at træne i en hurtigere,
langsommere eller mere ensartet kadence.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
1 Fra urskiven vælges START.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold UP nede.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Metronom > Status > Til.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Slag pr. minut for at indtaste en værdi ud fra den
kadence, du vil opretholde.
• Vælg Alarmfrekvens for at tilpasse taktslagenes
frekvens.
• Vælg Lyde for at tilpasse metronomens tone og vibration.
7 Vælg evt. Gennemse for at lytte til metronomen, før du løber.
8 Løb en tur (Løb en tur, side 2).
Metronomen starter automatisk.
9 Under løbeturen skal du vælge UP eller DOWN for at få vist
metronomskærmbilledet.
10 Du kan om nødvendigt holde UP nede for at ændre
metronomindstillingerne.
Indstilling af din brugerprofil
Du kan opdatere indstillingerne for køn, fødselsår, højde, vægt
og pulszone. Enheden anvender disse oplysninger til at beregne
nøjagtige træningsdata.
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Brugerprofil.
3 Vælg en funktion.
Træningsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
formen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 8) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine træningsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Indstilling af dine pulszoner
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at
fastsætte dine standardpulszoner. Du kan indstille separate
pulszoner for sportsprofiler som f.eks. løb, cykling og svømning.
Indstil din maksimale puls for at få de mest nøjagtige kaloriedata
under aktiviteten. Du kan også indstille hver pulszone og
indtaste din hvilepuls manuelt. Du kan justere dine zoner på
enheden manuelt eller bruge din Garmin Connect konto.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Brugerprofil > Puls.
3 Vælg Maksimal puls, og indtast din maksimale puls.
Du kan bruge funktionen Automatisk registrering til
automatisk at registrere din maksimale puls under en aktivitet
(Automatisk registrering af præstationsmålinger, side 11).
4 Vælg Laktat-tærskel > Indtast manuelt, og indtast din
laktat-tærskelpuls.
Du kan udføre en guidet test for at vurdere din laktat-tærskel
(Laktattærskel, side 13). Du kan bruge funktionen
Automatisk registrering til automatisk at registrere din
laktattærskel under en aktivitet (Automatisk registrering af
præstationsmålinger, side 11).
5 Vælg Hvilepuls, og indtast din hvilepuls.
Du kan bruge den gennemsnitlige hvilepuls, der er målt på
din enhed, eller du kan indstille en brugerdefineret hvilepuls.
6 Vælg Zoner > Baseret på.
7 Vælg en funktion:
• Vælg BPM for at se og redigere zonerne i slag pr. minut.
• Vælg %maksimal puls for at få vist og redigere zonerne
som en procentsats af din maksimale puls.
• Vælg %HRR for at få vist og redigere zonerne som en
procentdel af din pulsreserve (maksimal puls minus
hvilepuls).
• Vælg %Laktat-tærskel for at få vist og redigere zonerne
som en procentsats af din syregrænsepuls.
8 Vælg en zone, og indtast en værdi for hver zone.
9 Vælg Tilføj puls for sport, og vælg en sportsprofil for at
tilføje separate pulszoner (valgfrit).
10 Gentag trin 3 til 8 for at tilføje yderligere sportspulszoner
(valgfrit).
Sådan lader du enheden indstille dine pulszoner
Standardindstillingerne lader enheden registrere din maksimale
puls og indstille dine pulszoner som en procentdel af din
maksimale puls.
• Kontroller, at dine brugerprofilindstillinger er korrekte
(Indstilling af din brugerprofil, side 7).
• Løb ofte med den håndledsbaserede pulsmåler eller
pulsmåleren med brystrem.
• Prøv nogle få pulstræningsplaner, som findes på din Garmin
Connect konto.
• Få vist dine pulskurver og tid i zoner med din Garmin
Connect konto.
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
Træning
7
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse
Fordele
BEMÆRK: En lur tæller ikke i din søvnstatistik. Du kan bruge
Må ikke forstyrres-tilstand til at slå meddelelser og advarsler,
bortset fra alarmer, fra (Brug af Vil ikke forstyrres-tilstand,
side 8).
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende
kredsløbstræning;
pulsen falder hurtigt
igen
Sådan bruger du automatisk søvnregistrering
1 Bær enheden, mens du sover.
2 Upload dine søvnregistreringsdata til Garmin Connect
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan ikke Anaerob og muskulær
opretholdes i længere
udholdenhed; øget
tid; besværet åndedræt styrke
Aktivitetstracking
Aktivitetstracking registrerer dit daglige skridttal, tilbagelagt
distance, intensitetsminutter, antal etager, forbrændte kalorier
samt søvnstatistik for hver dag, der er registreret. Kalorier
forbrændt inkluderer basisstofskifte plus aktivitetskalorier.
Antallet af skridt i løbet af dagen vises på widget'en for skridt.
Skridttælleren opdateres jævnligt.
Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og
nøjagtigheden af fitnessmålinger ved at gå til garmin.com
/ataccuracy.
Automatisk mål
Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt
baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. I løbet af dagen viser
enheden dit fremskridt i forhold til dagens mål .
webstedet (Garmin Connect, side 19).
Du kan få vist din søvnstatistik på din Garmin Connect konto.
Brug af Vil ikke forstyrres-tilstand
Du kan bruge Må ikke forstyrres-tilstand til at slå baggrundslys,
lydalarmer og vibrationsalarmer fra. Du kan f.eks. bruge denne
tilstand, mens du sover eller ser en film.
BEMÆRK: Du kan indstille din normale sovetid i
brugerindstillingerne på Garmin Connect kontoen. Du kan
aktivere indstillingen Sovetid i systemindstillingerne for
automatisk at angive forstyr ikke-tilstand under dine normale
sovetimer (Systemindstillinger, side 25).
1 Hold LIGHT nede.
2 Vælg Må ikke forstyrres.
Minutter med høj intensitet
For at forbedre sundheden anbefaler organisationer såsom
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mindst 150 minutters
aktivitet om ugen med moderat intensitet, f.eks. frisk gang, eller
75 minutters aktivitet om ugen med høj intensitet, f.eks. løb.
Enheden overvåger din aktivitets intensitet og registrerer den tid,
du har tilbragt med aktiviteter med moderat til høj intensitet
(pulsdata er påkrævet for at beregne høj intensitet). Du kan
arbejde hen imod dit ugentlige mål for minutter med høj
intensitet ved at gennemføre mindst 10 minutters aktivitet med
moderat til høj intensitet. Enheden lægger antallet af minutter
med moderat aktivitet sammen med antallet af minutter med
kraftig aktivitet. Dit samlede antal minutter med høj intensitet
fordobles, når tallene sammenlægges.
Optjening af intensitetsminutter
Hvis du vælger ikke at bruge funktionen automatisk mål, kan du
indstille et personligt mål for antal skridt på din Garmin Connect
konto.
Brug af aktivitetsalarm
Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede
forandringer i stofskiftet. Aktivitetsalarmen minder dig om at
holde dig i bevægelse. Efter en times inaktivitet vises Bevæg
dig! og den røde bjælke. Der vises flere segmenter, hver gang
der går 15 minutter uden aktivitet. Enheden bipper eller vibrerer,
hvis hørbare toner slås til (Systemindstillinger, side 25).
Tag en kort gåtur (mindst et par minutter) for at nulstille
aktivitetsalarmen.
Søvnregistrering
Når du sover, registrerer enheden automatisk din søvn og
overvåger dine bevægelser i din normale sovetid. Du kan
indstille din normale sovetid i brugerindstillingerne på Garmin
Connect kontoen. Søvnstatistik omfatter samlet antal timers
søvn, søvnniveauer og bevægelse under søvn. Du kan se din
søvnstatistik på din Garmin Connect konto.
8
Forerunner enheden beregner intensitetsminutter ved at
sammenligne dine pulsdata med din gennemsnitlige hvilepuls.
Hvis puls er slået fra, beregner enheden minutter med moderat
intensitet ved at analysere antallet af skridt pr. minut.
• Start en aktivitet med tidtagning for at få den mest nøjagtige
beregning af intensitetsminutter.
• Træn i mindst 10 minutter i træk ved moderat eller høj
intensitet.
• Hav enheden på hele dagen og natten for at opnå den mest
nøjagtige hvilepuls.
Garmin Move IQ™ Begivenheder
Funktionen Move IQ registrerer automatisk aktivitetsmønstre,
f.eks. gang, løb, cykling, svømning eller trappemaskinetræning, i
mindst 10 minutter. Du kan få vist begivenhedens type og
varighed på Garmin Connect tidslinjen, men disse oplysninger
vises ikke på aktivitetslisten, i snapshots eller i dit newsfeed. Få
flere detaljer og større nøjagtighed ved at optage en aktivitet
med tidtagning på enheden.
Indstillinger for registrering af aktivitet
På urskiven skal du holde UP nede og vælge Indstillinger >
Registrering af aktivitet.
Status: Deaktiverer aktivitetstracking.
Aktivitetsalarm: Viser en meddelelse og aktivitetsindikatoren
på den digitale urskive og skærmbilledet med skridt.
Enheden bipper eller vibrerer, hvis hørbare toner slås til
(Systemindstillinger, side 25).
Aktivitetstracking
Alarm ved mål: Gør det muligt at aktivere og deaktivere alarmer
ved mål eller kun at deaktivere dem under aktiviteter. Alarmer
ved mål vises for dit daglige skridtmål, daglige mål for antal
etager og ugentlige mål for minutter med høj intensitet.
Move IQ: Gør det muligt for din enhed automatisk at starte og
gemme en tidsbestemt gang- eller løbeaktivitet, når Move IQ
funktionen registrerer velkendte bevægelsesmønstre.
Deaktivering af aktivitetstracking
Når du deaktiverer registrering af aktivitet, registreres dine
skridt, antal etager, intensitetsminutter, søvn og Move IQ
begivenheder ikke.
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Registrering af aktivitet > Status >
Fra.
Registrering af menstruationscyklus
Din menstruationscyklus er en vigtig del af dit helbred. Du kan få
mere at vide og konfigurere denne funktion under indstillingerne
for Sundhedsstatistik i Garmin Connect appen.
• Registrering af menstruationscyklus og detaljer
• Fysiske og følelsesmæssige symptomer
• Menstruations- og fertilitetsforudsigelser
• Information om sundhed og ernæring
BEMÆRK: Hvis din Forerunner enhed ikke har en widget til
registrering af menstruationscyklus, kan du downloade den fra
Connect IQ appen.
Pulsmålerfunktioner
Forerunner enheden har en håndledsbaseret pulsmåler og er
kompatibel med ANT+ pulsmålere med brystrem. Du kan få vist
håndledsbaserede pulsdata på pulsmåler-widget'en. Hvis både
håndledsbaseret puls og ANT+ pulsdata er tilgængelige,
anvender enheden ANT+ pulsdata.
®
Håndledsbaseret puls
Sådan bæres enheden
• Bær enheden over håndledsknoglen.
BEMÆRK: Enheden bør sidde tæt og behageligt. For at
opnå mere præcise pulsmålinger bør enheden ikke bevæge
sig, når du løber eller træner.
• Bær enheden over håndledsknoglen. Enheden bør sidde tæt
og behageligt.
• Vent, indtil
ikonet lyser konstant, før du begynder på din
aktivitet.
• Varm op i 5 til 10 minutter, og få en pulsmåling, før du
begynder på din aktivitet.
BEMÆRK: Hvis det er koldt udenfor, kan du varme op
indendørs.
• Skyl enheden med rent vand efter hver træning.
Visning af pulsmåler-widget
Widget'en viser din aktuelle puls i slag pr. minut (bpm) og en
graf, der viser din puls de seneste 4 timer.
1 På urskiven skal du vælge UP eller DOWN for at få vist en
widget med puls.
2 Vælg START for at se din gennemsnitlige hvilepuls for de
sidste 7 dage.
Send pulsdata til Garmin enheder
Du kan sende pulsdata fra din Forerunner enhed og se dem på
parrede Garmin enheder.
BEMÆRK: Når du sender pulsdata, reduceres batterilevetiden.
1 Fra pulswidget'en skal du holde UP nede.
2 Vælg Tilbehør > Send pulsdata.
Enheden Forerunner begynder at sende dine pulsdata, og
vises.
BEMÆRK: Du kan kun se pulsmåler-widget’en, mens dine
pulsdata overføres fra den.
3 Par din Forerunner enhed med din Garmin ANT+ kompatible
enhed.
BEMÆRK: Parringsinstruktionerne er forskellige for hver
Garmin kompatible enhed. Se brugervejledningen.
TIP: Stop overførsel af pulsdata ved at trykke på en vilkårlig
tast og vælge Ja.
Overførsel af pulsdata under en aktivitet
Du kan indstille din Forerunner enhed til at overføre dine
pulsdata automatisk, når du starter på en aktivitet. Du kan f.eks.
sende pulsdata til en Edge enhed, mens du cykler, eller til et
VIRB actionkamera under en aktivitet.
BEMÆRK: Når du sender pulsdata, reduceres batterilevetiden.
1 Fra pulswidget'en skal du holde UP nede.
2 Vælg Tilbehør > Send under aktivitet.
3 Påbegynd en aktivitet (Start af aktivitet, side 2).
Forerunner Enheden begynder at sende dine pulsdata i
baggrunden.
BEMÆRK: Der er intet der tyder på, at enheden sender dine
pulsdata under en aktivitet.
4 Par om nødvendigt din Forerunner enhed med din Garmin
ANT+ kompatible enhed.
BEMÆRK: Parringsinstruktionerne er forskellige for hver
Garmin kompatible enhed. Se brugervejledningen.
TIP: Hvis du vil afbryde overførslen af dine pulsdata, skal du
stoppe aktiviteten (Stop en aktivitet, side 3).
®
BEMÆRK: Den optiske sensor er placeret på bagsiden af
enheden.
• Der er flere oplysninger om håndledsbaseret pulsmåler i Tip
til uregelmæssige pulsdata, side 9.
• Du finder flere oplysninger om nøjagtigheden ved at gå til
garmin.com/ataccuracy.
Tip til uregelmæssige pulsdata
Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
afprøve følgende tip.
• Vask og tør din arm, før du tager enheden på.
• Undgå at have solcreme, lotion og insektmidler på under
enheden.
• Undgå at ridse pulssensoren på bagsiden af enheden.
Pulsmålerfunktioner
9
Indstilling af alarm ved unormal puls
Du kan indstille enheden til at advare dig, hvis din puls
overstiger et vist antal slag pr. minut (bpm) efter en periode med
inaktivitet.
1 Fra pulswidget'en skal du holde UP nede.
2 Vælg Tilbehør > Unormal puls alarm > Status > Til.
3 Vælg Tærskelværdi for advarsel.
4 Vælg en tærskelværdi for puls.
Hver gang du overskrider tærskelværdien, vises der en
meddelelse, og enheden vibrerer.
Deaktivering af håndledsbaseret pulsmåler
Standardværdien for Pulsmål. håndled er Automatisk. Enheden
anvender automatisk den håndledsbaserede pulsmåler,
medmindre du parrer en ANT+ pulsmåler med enheden.
1 Fra pulswidget'en skal du holde UP nede.
2 Vælg Tilbehør > Status > Fra.
Løbedynamik
Du kan bruge din kompatible Forerunner enhed parret med
HRM-Run™ tilbehøret eller andet tilbehør til løbedynamik til at
give realtidstilbagemelding om din løbeform. Hvis din
Forerunner enhed blev leveret med HRM-Run tilbehør, er
enhederne allerede parret.
Tilbehøret til løbedynamik har et accelerometer i modulet, der
måler overkroppens bevægelse for at beregne seks typer
løbedata.
Kadence: Kadence er antallet af skridt pr. minut. Den viser det
samlede antal skridt (højre og venstre kombineret).
Vertikale udsving: Vertikale udsving er dine hop, mens du
løber. Den viser den lodrette bevægelse af din overkrop, målt
i centimeter.
Tid i kontakt med jorden: Tid i kontakt med jorden er den tid i
hvert skridt, du bruger på jorden, mens du løber. Den måles i
millisekunder.
BEMÆRK: Tid i kontakt med jorden og balance er ikke
tilgængelig ved gang.
Balance for den tid, du er i kontakt med jorden: Balance for
den tid, du er i kontakt med jorden, viser venstre/højrebalancen i den tid, du er i kontakt med jorden, mens du løber.
Den vises i procent. For eksempel 53,2 med en pil, der peger
til venstre eller højre.
Skridtlængde: Skridtlængde er længden på dine skridt fra et
fodnedslag til det næste. Den måles i meter.
Vertikalt forhold: Det vertikale forhold er forholdet mellem
vertikale svingninger og skridtlængden. Den vises i procent.
Et lavere tal indikerer typisk en bedre løbeform.
Træning med løbedynamik
Før du kan se løbedynamik, skal du tage HRM-Run tilbehøret,
HRM-Tri™ tilbehøret eller Running Dynamics Pod på og parre
det med din enhed (Parring af dine trådløse sensorer, side 21).
Hvis din Forerunner var pakket sammen med pulsmåleren, er
enhederne allerede parret, og Forerunner er indstillet til at vise
løbedynamik.
1 Vælg START, og vælg en løbeaktivitet.
2 Vælg START.
3 Løb en tur.
4 Rul ned til løbedynamikskærmbillederne for at se dine
målinger.
5 Tryk om nødvendigt vedvarende på UP for at redigere,
hvordan data for løbedynamik skal vises.
Farvemålere og data for løbedynamik
Skærmbillederne for løbedynamik viser en farvemåler for den primære måling. Du kan få vist kadence, lodrette svingninger, tid i
kontakt med jorden, balance for den tid, du er i kontakt med jorden eller vertikalt forhold som den primære måling. Farvemåleren
viser, hvordan dataene for din løbedynamik er i forhold til andre løberes. Farvezonerne er baseret på fraktiler.
Garmin har undersøgt mange løbere på mange forskellige niveauer. Dataværdierne i den røde eller orange zone er typiske for
mindre erfarne eller langsommere løbere. Dataværdierne i den grønne, blå eller lilla zone er typiske for mere erfarne eller hurtigere
løbere. Mere erfarne løbere har tendens til at udvise kortere tid i kontakt med jorden, lavere lodrette svingninger, et lavere vertikalt
forhold og højere kadence end mindre erfarne løbere. Dog har højere løbere typisk en smule langsommere kadencer, længere
skridtlængde og en smule højere lodrette svingninger. Vertikalt forhold er dit vertikale udsving divideret med skridtlængden. Det har
ingen sammenhæng med højden.
Gå til www.garmin.com/runningdynamics for at få flere oplysninger om løbedynamik. For yderligere teorier og fortolkninger af
løbedynamikdata kan du søge i anerkendte løbetidsskrifter og -websteder.
Farvezone Fraktil i zone Kadenceområde Område for tid med jordkontakt
Lilla
> 95
> 183 spm
< 218 ms
Blå
70-95
174-183 spm
218-248 ms
Grøn
30-69
164-173 spm
249-277 ms
Orange 5-29
153-163 spm
278-308 ms
Rød
< 153 spm
> 308 ms
<5
Oplysninger om balance for den tid, du er i kontakt med jorden
Balance for den tid, du er i kontakt med jorden måler din løbesymmetri og vises som en procentdel af din samlede kontakt med
jorden. F.eks. angiver 51,3 % med en pil, der peger til venstre, at løberen bruger mere tid på jorden med venstre fod. Hvis
dataskærmbilledet viser begge tal, f.eks. 48-52, er 48 % den venstre fod, og 52 % er den højre fod.
10
Pulsmålerfunktioner
Farvezone
Rød
Orange
Grøn
Orange
Rød
Symmetri
Dårlig
Nogenlunde
God
Nogenlunde
Dårlig
Procent af andre løbere
5%
25%
40%
25%
5%
Balance for den tid, du er i kontakt med jorden > 52,2 % V 50,8-52,2 % V 50,7 % V - 50,7 % H 50,8-52,2 % H > 52,2 % H
Mens løbedynamikken blev udviklet og afprøvet, fandt Garmin teamet sammenhænge mellem skader og større ubalancer hos
bestemte løbere. For mange løbere har balancen for den tid, de er i kontakt med jorden, tendens til at afvige fra 50-50, når de løber
op eller ned ad bakke. De fleste løbetrænere er enige i, at en symmetrisk løbemåde er god. Eliteløbere synes at have hurtige og
afbalancerede skridtlængder.
Du kan se farvemåleren eller datafeltet, mens du løber, eller se opsummeringen på din Garmin Connect konto efter løbeturen. Som
med de andre data vedrørende løbedynamik er balancen for den tid, du er i kontakt med jorden, en kvantitativ måling, der kan
hjælpe dig til at lære mere om dine løbemåde.
Data for vertikale udsving og vertikalt forhold
Dataintervallerne for vertikale udsving og vertikalt forhold er lidt forskellige afhængig af sensoren og, om den er anbragt på brystet
(HRM-Tri eller HRM-Run tilbehør) eller om livet (Running Dynamics Pod tilbehør).
Farvezone Fraktil i zone Vertikalt svingningsområde
ved brystet
Vertikalt svingningsområde
om livet
Vertikalt forhold ved
brystet
Vertikalt forhold om
livet
Lilla
> 95
< 6,4 cm
< 6,8 cm
< 6,1 %
< 6,5 %
Blå
70-95
6,4-8,1 cm
6,8-8,9 cm
6,1-7,4%
6,5-8,3%
Grøn
30-69
8,2-9,7 cm
9,0-10,9 cm
7,5-8,6%
8,4-10,0%
Orange 5-29
9,8-11,5 cm
11,0-13,0 cm
8,7-10,1%
10,1-11,9%
Rød
> 11,5 cm
> 13,0 cm
> 10,1 %
> 11,9 %
<5
Tip til manglende data for løbedynamik
Hvis data for løbedynamik ikke vises, kan du prøve følgende tip.
• Kontrollér, at du har et tilbehør for løbedynamik, for eksempel
HRM-Run tilbehøret.
Tilbehør med løbedynamik har på forsiden af modulet.
• Par tilbehøret til løbedynamik med din Forerunner enhed igen
i overensstemmelse med instruktionerne.
• Hvis dataene for løbedynamik kun viser nuller, skal du
kontrollere, at tilbehøret vender den rigtige side opad.
BEMÆRK: Tid i kontakt med jorden og balance vises kun,
mens du løber. Den beregnes ikke, mens du går.
Præstationsmålinger
Disse præstationsmålinger er estimater, der kan hjælpe dig med
at spore og forstå dine træningsaktiviteter og
konkurrenceresultater. Målingerne kræver et par aktiviteter med
brug af håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel
brystpulsmåler.
Disse estimater leveres og understøttes af Firstbeat. Du kan
finde flere oplysninger på www.garmin.com/physio.
BEMÆRK: Estimaterne kan synes upræcise i starten. Enheden
kræver, at du gennemfører nogle aktiviteter for at indsamle
oplysninger om din præstation.
VO2-max.: VO2-max er den maksimale mængde ilt (i milliliter),
du kan forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal
ydeevne.
Forventede konkurrencetider: Din enhed bruger VO2-maxestimeringer og din træningshistorik til at give en målløbetid
på basis af din nuværende kondition.
HRV-stresstest: Stresstesten for din pulsvariation (HRV)
kræver en Garmin brystpulsmåler. Enheden registrerer din
pulsvariation, mens du står stille i 3 minutter. Den fortæller
dig dit generelle stressniveau. Skalaen er 1 til 100, og en
lavere score angiver et lavere stressniveau.
Præstationskrav: Dit præstationskrav er en vurdering i realtid
efter 6 til 20 minutters aktivitet. Det kan tilføjes som et
datafelt, så du kan se dit præstationskrav under resten af
aktiviteten. Det sammenligner dit præstationskrav med dit
gennemsnitlige konditionsniveau.
Syregrænse: Syregrænse kræver pulsmåler med brystrem.
Syregrænsen er det punkt, hvor dine muskler begynder
Pulsmålerfunktioner
hurtigt at blive trætte. Din enhed måler dit syregrænseniveau
ved hjælp af pulsdata og tempo.
Deaktivering af meddelelser om præstation
Meddelelser om præstation er som standard aktiveret. Nogle
meddelelser om præstation er beskeder, der vises ved
afslutningen af din aktivitet. Nogle meddelelser om præstation
vises under en aktivitet eller, når du når et nyt præstationskrav,
for eksempel et nyt VO2-max.-estimat.
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Fysiologiske målinger > Meddelelser
om præstation.
3 Vælg en funktion.
Automatisk registrering af præstationsmålinger
Funktionen Automatisk registrering er som standard aktiveret.
Enheden kan automatisk registrere din maksimale puls og
syregrænse under en aktivitet.
BEMÆRK: Enheden registrerer kun en maksimal puls, når
pulsen er højere end den værdi, der er angivet i den
brugerprofil.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Fysiologiske målinger > Automatisk
registrering.
3 Vælg en funktion.
Synkronisering af aktiviteter og præstationsmålinger
Du kan synkronisere aktiviteter, personlige rekorder og
præstationsmålinger fra andre Garmin enheder til din
Forerunner enhed ved at bruge din Garmin Connect konto.
Dette gør din enhed i stand til mere præcist at angive din
træningsstatus og form. Du kan f.eks. registrere din cykeltur
med en Edge enhed, og se dine aktivitetsdetaljer og
overordnede træningsbelastning på din Forerunner enhed.
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Fysiologiske målinger > TrueUp.
Når du synkroniserer din enhed med din smartphone, så vil de
seneste aktiviteter, personlige rekorder og præstationsmålinger
fra din anden Garmin enhed vises på din Forerunner enhed.
11
Om VO2-max estimeringer
VO2-max er den maksimale mængde ilt (i milliliter), du kan
forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal ydeevne.
Med andre ord er VO2-max er en indikation af atletisk ydeevne
og bør stige, efterhånden som din form bliver bedre. Forerunner
enheden kræver håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel
brystpulsmåler for at kunne vise din VO2-max estimering.
På enheden vises dit VO2-max estimat som et tal, en
beskrivelse og et niveau på måleren. På din Garmin Connect
konto kan du se yderligere detaljer om dit VO2-max estimering,
herunder din fitnessalder. Din fitnessalder giver dig et indtryk af,
hvordan din form er sammenlignet med en person af samme
køn og en anden alder. Mens du træner kan din fitnessalder
med tiden blive mindre.
en tilsvarende beskrivelse i dine Garmin Connect
aktivitetsdetaljer.
Aerob Training Effect bruger din puls til at måle, hvordan den
akkumulerede intensitet af træningen påvirker din aerobe
kondition, og angiver, om træningen vedligeholder din
nuværende kondition eller forbedrer den. Dit overskydende
iltforbrug efter træning (EPOC), der akkumuleres under træning,
knyttes til en række værdier, der redegør for dit konditionsniveau
og dine træningsvaner. Stabil træning med moderat
anstrengelse eller træninger, som involverer længere intervaller
(> 180 sekunder), har en positiv indvirkning på dit aerobe
stofskifte og giver en aerob træningseffekt.
Anaerob Training Effect bruger puls og hastighed (eller effekt) til
at bestemme, hvordan en træning påvirker din evne til at
præstere med meget høj intensitet. Du modtager en værdi
baseret på det anaerobe bidrag til EPOC og aktivitetstypen.
Gentagne intervaller med høj intensitet fra 10 til 120 sekunder
har en yderst gavnlig indvirkning på din anaerobe kapacitet og
giver en forbedret anaerob træningseffekt.
Du kan tilføje Aerob TE og Anaerob TE som datafelter i ét af
dine træningsskærmbilleder og holde øje med dine tal under
aktiviteten.
Training Effect Aerob nyttevirkning
Anaerob nyttevirkning
Lilla
Fremragende
Fra 0,0 til 0,9
Ingen fordel.
Ingen fordel.
Blå
Rigtig god
Fra 1,0 til 1,9
Mindre fordel.
Mindre fordel.
Grøn
God
Fra 2,0 til 2,9
Orange
Nogenlunde
Vedligeholder din aerobe
kondition.
Vedligeholder din
anaerobe kondition.
Rød
Dårlig
Fra 3,0 til 3,9
Påvirker din aerobe
kondition.
Påvirker din anaerobe
kondition.
Fra 4,0 til 4,9
Påvirker i høj grad din
aerobe kondition.
Påvirker i høj grad din
anaerobe kondition.
5,0
Overdreven og potentielt Overdreven og potentielt
skadelig uden tilstrækkelig skadelig uden tilstrækkelig
restitutionstid.
restitutionstid.
VO2-max data kommer fra FirstBeat. VO2-max analyse oplyses
med tilladelse fra The Cooper Institute . Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, kan du se bilaget (VO2 maks.
standardbedømmelser, side 32) og gå til
www.CooperInstitute.org.
®
Visning af dine forventede løbetider
For at få det mest præcise estimat skal du fuldføre opsætningen
af brugerprofilen (Indstilling af din brugerprofil, side 7) og
indstille din maksimale puls (Indstilling af dine pulszoner,
side 7).
Din enhed bruger VO2-max. estimatet (Om VO2-max
estimeringer, side 12) og din træningshistorik til at give en
målløbetid. Enheden analyserer flere ugers træningsdata for at
finjustere de anslåede løbetidsestimater.
TIP: Hvis du har mere end én Garmin enhed, kan du aktivere
Physio TrueUp™ funktionen, som gør det muligt for enheden at
synkronisere aktiviteter, historik og data fra andre enheder
(Synkronisering af aktiviteter og præstationsmålinger, side 11).
1 På urskiven skal du vælge UP eller DOWN for at få vist din
præstations-widget.
2 Vælg START for at rulle gennem præstationsmålingerne.
Dine forventede løbetider vises for distancerne 5K, 10K,
halvmaraton og maraton.
BEMÆRK: Projektionerne kan synes upræcise i starten.
Enheden kræver nogle få løb for at indsamle oplysninger om
din løbeydelse.
Om Training Effect
Training Effect måler, hvilken indvirkning træningen har på din
aerobe og anaerobe kondition. Training Effect stiger under
aktiviteten. Efterhånden som aktiviteten skrider frem, øges
værdien af Training Effect. Training Effect bestemmes af din
brugerprofils oplysninger og din træningshistorik samt puls,
varighed og aktivitetens intensitet. Der er syv forskellige etiketter
for Training Effect, som beskriver den primære fordel ved din
aktivitet. Hver etiket er farvekodet og svarer til dit
træningsbelastningsfokus (Træningsbelastningsfokus, side 14).
Hver feedbacksætning, f.eks. "Stor påvirkning af VO2-max", har
12
Training Effect teknologien udbydes og understøttes af Firstbeat
Technologies Ltd. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du gå
til www.firstbeat.com.
Præstationskrav
Mens du udfører en løbsaktivitet, analyserer funktionen
Præstationskrav dit tempo, din hjerterytme og dine pulsudsving
for at lave en realtidsvurdering af din evne til at præstere
sammenlignet med dit gennemsnitlige fitnessniveau. Det er ca.
din procentvise afvigelse i realtid fra din grundlæggende VO2max estimering.
Præstationskravsværdier spænder fra -20 til +20. Efter de første
6 til 20 minutter af aktiviteten viser enheden din score for
præstationskravet. For eksempel betyder en score på +5, at du
er udhvilet, frisk og kan klare en god løbetur. Du kan tilføje
præstationskrav som et datafelt i ét af dine
træningsskærmbilleder og holde øje med din form under
aktiviteten. Præstationskravet kan også være en indikator for
træthedsniveau, især efter en lang løbetur.
BEMÆRK: Enheden kræver nogle enkelte løbeture med en
pulsmåler for at få et præcist VO2 maks. estimat og få mere at
vide om din løbeform. (Om VO2-max estimeringer, side 12).
Sådan vises dit præstationskrav
Denne funktion kræver en håndledsbaseret pulsmåler eller en
kompatibel brystpulsmåler.
1 Føj Præstationskrav til et dataskærmbillede (Tilpasning af
skærmbilleder, side 23).
2 Løb eller cykl en tur.
Efter 6 til 20 minutter vises dit præstationskrav.
3 Rul til dataskærmbilledet for at få vist dit præstationskrav
under hele løbe- eller køreturen.
Pulsmålerfunktioner
Laktattærskel
Laktattærsklen er den træningsintensitet, hvormed laktatet
(mælkesyren) begynder at ophobes i blodbanerne. Ved løb er
det den estimerede kraftudfoldelse eller tempoet. Når en løber
overstiger tærsklen, begynder trætheden at øges med rivende
hast. For erfarne løbere optræder tærsklen ved ca. 90 % af
deres maksimale puls og en løbehastighed på mellem 10 km og
en halvmaraton. For den gennemsnitlige løber optræder
laktattærsklen ofte et godt stykke under 90 % af den maksimale
puls. At kende din laktattærskel kan hjælpe dig med at
bestemme, hvor hårdt du skal træne, eller hvornår du skal
presse dig selv under et løb.
Hvis du allerede kender pulsværdien for din laktattærskel, kan
du angive den i dine brugerprofilindstillinger (Indstilling af dine
pulszoner, side 7).
Sådan foretages en guidet test for at bestemme din
syregrænse
Denne funktion kræver en Garmin brystpulsmåler. Før du kan
foretage en guidet test, skal du sætte pulsmåleren på og parre
den med din enhed (Parring af dine trådløse sensorer,
side 21).
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning og din
VO2-max estimering til at estimere syregrænsen. Enheden
registrerer automatisk din syregrænse under løb ved en stabil,
høj pulsintensitet.
TIP: Enheden kræver nogle enkelte løbeture med en
brystpulsmåler for at få en præcis maksimal pulsværdi og VO2max estimering. Hvis du har problemer med at få et
syregrænseestimat, skal du prøve manuelt at sænke din
maksimale pulsværdi.
1 Fra urskiven vælges START.
2 Vælg en udendørs løbeaktivitet.
GPS er nødvendig for at gennemføre testen.
3 Hold UP nede.
4 Vælg Træning > Guidet test for syregrænse.
5 Start timeren, og følg anvisningerne på skærmen.
Når du begynder på en tur, viser enheden varigheden af
hvert trin, målet og de aktuelle pulsdata. Der vises en
besked, når testen er fuldført.
6 Når du har gennemført en guidet test, stoppes timeren, og
aktiviteten gemmes.
Hvis det er dit første syregrænseestimat, beder enheden dig
om at opdatere dine pulszoner baseret på din
syregrænsepuls. For hvert yderligere syregrænseestimat
beder enheden dig om at acceptere eller afvise estimatet.
Træningsstatus
Disse målinger er estimater, der kan hjælpe dig med at spore og
forstå dine træningsaktiviteter. Målingerne kræver et par
aktiviteter med brug af håndledsbaseret pulsmåler eller en
kompatibel brystpulsmåler.
Disse estimater leveres og understøttes af Firstbeat. Der er flere
oplysninger på www.garmin.com/physio.
BEMÆRK: Estimaterne kan synes upræcise i starten. Enheden
kræver, at du gennemfører nogle aktiviteter for at indsamle
oplysninger om din præstation.
Pulsmålerfunktioner
Træningsstatus: Træningsstatus viser dig, hvordan din træning
påvirker din kondition og dine præstationer. Din
træningsstatus er baseret på ændringer i din
træningsbelastning og VO2-max. over en længere periode.
VO2-max.: VO2-max. er den maksimale mængde ilt (i milliliter),
du kan forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal
ydeevne. Din enhed viser maks. værdier for varme og højde
rettet mod VO2-max., når du nærmer dig miljøer med høj
varme eller høj højde.
Træningsbelastning: Træningsbelastning er summen af dit
ekstra iltbehov efter træning (EPOC) over de seneste 7 dage.
EPOC er et estimat af, hvor meget energi det kræver af din
krop at restituere efter træning.
Fokus på træningsbelastning: Din enhed analyserer og
distribuerer din træningsbelastning i forskellige kategorier
baseret på intensiteten og strukturen for hver registreret
aktivitet. Fokus på træningsbelastning omfatter den samlede
akkumulerede belastning pr. kategori og fokus på træningen.
Din enhed viser din belastningsfordeling i løbet af de sidste 4
uger.
Restitutionstid: Restitutionstid viser, hvor lang tid der er tilbage,
før du er fuldt restitueret og klar til den næste, hårde træning.
Træningsstatusniveauer
Træningsstatus viser dig, hvordan din træning påvirker dit
konditionsniveau og din præstation. Din træningsstatus er
baseret på ændringer i din træningsbelastning og VO2-max over
en længere periode. Du kan bruge din træningsstatus til at
hjælpe dig med at planlægge fremtidig træning og fortsat
forbedre dit konditionsniveau.
Top: Top betyder, at du er i den perfekte kondition til et løb. Din
nyligt reducerede træningsbelastning tillader din krop at
restituere sig og helt kompensere for tidligere træning. Du
bør planlægge forud, da denne toptilstand kun kan
opretholdes i et kort tidsrum.
Produktiv: Din aktuelle træningsbelastning flytter dit
konditionsniveau og din præstation i den rigtige retning. Du
skal planlægge restitutionsperioder i din træning for at
vedligeholde dit konditionsniveau.
Vedligeholdelse: Din aktuelle træningsbelastning er
tilstrækkelig til at opretholde dit konditionsniveau. Hvis du vil
opleve forbedring, kan du prøve at variere dine træninger
mere eller øge din træningsmængde.
Restitution: Din lettere træningsbelastning tillader din krop at
restituere, hvilket er af afgørende betydning i længere
perioder med hård træning. Du kan gå tilbage til en højere
træningsbelastning, når du er føler, at du er klar.
Uproduktiv: Din træningsbelastning er på et godt niveau, men
din kondition aftager. Din krop kæmper muligvis for at
restituere, så du bør være opmærksom på din overordnede
sundhedstilstand, herunder stress, ernæring og hvile.
Afvikling af træningseffekt: Afvikling af træningseffekt sker,
når du træner meget mindre end normalt i en uge eller
mindre, og det påvirker dit konditionsniveau. Du kan prøve at
forøge din træningsbelastning for at opleve forbedring.
Formforbedrende: Din træningsbelastning er meget høj og gør
mere skade end gavn. Din krop har brug for hvile. Du bør
give dig selv tid til at restituere ved at tilføje lettere træning i
din plan.
Ingen status: Enheden skal bruge en eller to ugers
træningshistorik, herunder aktivitet med VO2-max. resultater
fra løb eller cykling, for at fastslå din træningsstatus.
Tips til at hente din træningsstatus
Træningsstatusfunktionen afhænger af opdaterede vurderinger
af dit fitnessniveau, inklusive mindst to VO2-max målinger om
ugen. Din VO2-max estimering bliver opdateret efter udendørs
løb, hvor din puls nåede op på mindst 70 % af din maksimale
puls i flere minutter. For at kunne bevare nøjagtigheden af
13
trenden i dit fitnessniveau, giver terrænløb og aktiviteter med
indendørs løb ikke nogen VO2-max estimering.
For at få mest muligt ud af træningsstatusfunktionen kan du
prøve disse tips.
• Løb udendørs mindst to gange om ugen, og få din puls op på
mere end 70 % af din maksimale puls i mindst 10 minutter.
Når du har brugt enheden en uge, bør din træningsstatus
være tilgængelig.
• Registrer alle dine fitnessaktiviteter på denne enhed, og
aktiver funktionen PhysioTrueUp, der tillader din enhed at
indsamle oplysninger om din præstation. (Synkronisering af
aktiviteter og præstationsmålinger, side 11).
Træningsbelastning
Træningsbelastningen er et mål for din træningsmængde i løbet
af de seneste syv dage. Det er summen af dine EPOC-målinger
(ekstra iltbehov efter træning) for de seneste syv dage. Måleren
viser, om din aktuelle belastning er for lav, for høj eller inden for
det optimale område for at opretholde eller forbedre dit
formniveau. Det optimale område er bestemt ud fra dit aktuelle
formniveau og din træningshistorik. Området justeres, når din
træningstid og -intensitet øges eller mindskes.
Træningsbelastningsfokus
For at maksimere præstations- og konditionsforbedringer skal
træningen fordeles i tre kategorier: Lav aerob, høj aerob og
anaerob. Træningsbelastningsfokus viser dig, hvor meget af din
træning der i øjeblikket befinder sig i hver kategori, og giver
målsætninger for træningen. Træningsbelastningsfokus kræver
mindst 7 dages træning for at afgøre, om din træningsbelastning
er lav, optimal eller høj. Efter 4 ugers træningshistorik vil dit
træningsbelastningsestimat have fået mere detaljerede
måloplysninger, der kan hjælpe dig med at afbalancere dine
træningsaktiviteter.
Under målsætningen: Din træningsbelastning er lavere end
optimal i alle intensitetskategorier. Prøv at øge varigheden
eller hyppigheden af din træning.
Manglende lav aerob belastning: Prøv at tilføje flere lave
aerobe aktiviteter for at give restitution og balance i dine
aktiviteter med højere intensitet.
Manglende høj aerob belastning: Prøv at tilføje flere høje
aerobe aktiviteter for at hjælpe med at forbedre din
laktattærskel og VO2-max. over tid.
Manglende anaerob belastning: Prøv at tilføje et par mere
intense anaerobe aktiviteter for at forbedre din hastighed og
anaerobe kapacitet over tid.
Balanceret: Din træningsbelastning er afbalanceret og giver
generel træningsnyttevirkning, efterhånden som du fortsætter
træningen.
Lavt aerobt fokus: Din træningsbelastning er for det meste lav
aerob aktivitet. Det giver et solidt fundament og forbereder
dig på at tilføje mere intens træning.
Højt aerobt fokus: Din træningsbelastning er for det meste høj
aerob aktivitet. Disse aktiviteter hjælper med at forbedre
laktattærsklen, VO2-max. og udholdenhed.
Anaerobt fokus: Din træningsbelastning er for det meste intens
aktivitet. Dette fører til hurtige konditionsforbedringer, men
bør afbalanceres med lave aerobe aktiviteter.
Over målsætningen: Din træningsbelastning er højere end
optimal, og du bør overveje at mindske varigheden og
hyppigheden af din træning.
Restitutionstid
Du kan bruge din Garmin enhed med en håndledsbaseret
pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler til at vise, hvor
lang tid der er tilbage, før du er fuldt restitueret og klar til næste
hårde træning.
14
BEMÆRK: Restitutionstidsanbefalingen bruger dit VO2 Maks.
estimat og kan synes unøjagtigt i starten. Enheden kræver, at
du gennemfører nogle aktiviteter for at indsamle oplysninger om
din præstation.
Restitutionstiden vises umiddelbart efter en aktivitet. Tiden
tæller ned, indtil det er optimalt for dig at forsøge en anden type
hård træning.
Visning af din restitutionstid
For at få det mest præcise estimat skal du fuldføre opsætningen
af brugerprofilen (Indstilling af din brugerprofil, side 7) og
indstille din maksimale puls (Indstilling af dine pulszoner,
side 7).
1 Løb en tur.
2 Efter din løbetur vælger du Gem.
Restitutionstiden vises. Den maksimale tid er 4 dage.
BEMÆRK: På urskiven kan du vælge UP eller DOWN for at
få vist Performance Widget, og du kan vælge START for at
rulle gennem præstationsmålingerne og se din restitutionstid.
Restitutionspuls
Hvis du træner med en håndledsbaseret pulsmåler eller en
kompatibel brystpulsmåler, kan du kontrollere din
restitutionspuls efter hver aktivitet. Restitutionspuls er forskellen
mellem din puls, mens du træner, og din puls to minutter efter,
at træningen er stoppet. For eksempel kan du efter en typisk
løbetræning stoppe timeren. Din puls er 140 slag pr. minut. Efter
to minutter uden aktivitet eller med nedkøling, er din puls 90 slag
pr. minut. Din restitutionspuls er 50 slag pr. minut (140 minus
90). Nogle studier har fundet en forbindelse mellem
restitutionspuls og hjertesundhed. Et højere tal er generelt et
tegn på et sundt hjerte.
TIP: For at få de mest præcise resultater skal du holde op med
at bevæge dig i to minutter, mens enheden udregner din
restitutionspuls. Du kan gemme eller slette aktiviteten, når
denne værdi vises.
Visning af pulsvariationens stress-score
Før du kan tage stresstesten for din pulsvariation, skal du tage
en Garmin brystpulsmåler på og parre den med din enhed
(Parring af dine trådløse sensorer, side 21).
Pulsvariationens stress-score er resultatet af en treminutters
test, der udføres, mens du står stille, hvorForerunner enheden
analyser pulsforskellen for at bestemme dit samlede
stressniveau. Træning, søvn, ernæring og dagligdags stress har
alle indflydelse på dine præstationer. Området for stress-scoren
er 1 til 100, hvor 1 er en meget lav stresstilstand, og 100 er en
meget høj stresstilstand. At kende din stress-score kan hjælpe
dig med at afgøre, om din krop er klar til en hård træning eller til
yoga.
TIP: Garmin anbefaler, at du måler din stress-score, før du
træner, på ca. samme tidspunkt og under de samme forhold
hver dag. Du kan vist tidligere resultater på din Garmin Connect
konto.
1 Vælg START > DOWN > HRV Stress > START.
2 Følg vejledningen på skærmen.
Intelligente funktioner
Bluetooth connectede funktioner
Forerunner enheden har adskillige Bluetooth tilknyttede
funktioner til din kompatible smartphone ved brug af Garmin
Connect appen.
Aktivitetsoverførsler: Sender automatisk din aktivitet til Garmin
Connect appen, så snart du er færdig med at registrere
aktiviteten.
Intelligente funktioner
Lydbeskeder: Giver mulighed for, at Garmin Connect appen
kan afspille statusmeddelelser, såsom kilometermellemtider
og andre data, på din smartphone under en løbetur eller
anden aktivitet.
Bluetooth sensorer: Giver dig mulighed for at oprette
forbindelse til Bluetooth kompatible sensorer som f.eks. en
pulsmåler.
Connect IQ: Giver dig mulighed for at udvide enhedens
funktioner med nye urskiver, widgets, apps og datafelter.
Find min telefon: Finder din mistede smartphone, der er parret
med din Forerunner enhed og er inden for rækkevidde.
Find mit ur: Finder din mistede Forerunner enhed, der er parret
med din smartphone og er inden for rækkevidde.
GroupTrack: Her kan du blive medlem af en gruppe ved hjælp
af LiveTrack, så andre kan se din position direkte på
skærmen og i realtid.
Musikstyring: Giver mulighed for betjening af musikafspilleren
på din smartphone.
Telefonmeddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på
din Forerunner enhed.
Sikkerheds- og registreringsfunktioner: Giver dig mulighed
for at sende beskeder og alarmer til venner og familie samt
anmode om hjælp fra nødkontakter, der er konfigureret i
Garmin Connect appen. Du kan finde flere oplysninger under
(Sikkerheds- og registreringsfunktioner, side 16).
Interaktion med sociale medier: Du kan automatisk sende en
opdatering til dit foretrukne sociale mediewebsted, når du
uploader en aktivitet til Garmin Connect appen.
Softwareopdateringer: Giver dig mulighed for at opdatere
enhedens software.
Vejrudsigter: Sender live vejrudsigter og -meddelelser til din
enhed.
Trænings- og rute-downloads: Giver dig mulighed for at søge
efter træningsture og baner i Garmin Connect appen og
sende dem trådløst til din enhed.
Manuel synkronisering af data med Garmin Connect
1 Hold LIGHT nede for at få vist kontrolmenuen.
2 Vælg .
Sådan finder du en bortkommet mobil enhed
Du kan bruge denne funktion til at hjælpe med at finde en
bortkommet mobil enhed, der er parret ved hjælp af Bluetooth
trådløs teknologi, og som er inden for rækkevidden af denne.
1 Hold LIGHT nede for at få vist kontrolmenuen.
2 Vælg .
Forerunner enheden begynder at søge efter din mobile
enhed. Der lyder en akustisk alarm på din mobile enhed, og
Bluetooth signalstyrken vises på Forerunner enhedens
skærm. Signalstyrken for Bluetooth forøges, når du kommer
tættere på din mobile enhed.
3 Vælg BACK for at stoppe søgningen.
Widgets
Enheden leveres med forudinstallerede widgets, der giver
øjeblikkelige oplysninger. Nogle widgets kræver en Bluetooth
forbindelse til en kompatibel smartphone.
Nogle widgets er ikke synlige som standard. Du kan tilføje dem
til widget-sløjfen manuelt (Sådan tilpasser du widget-sløjfen,
side 22).
Kalender: Viser kommende møder fra din smartphone-kalender.
Kalorier: Viser dine kalorieoplysninger for den aktuelle dag.
Kompas: Viser et elektronisk kompas.
Etager op: Sporer dit antal etager og fremskridt mod dit mål.
Intelligente funktioner
Puls: Viser din aktuelle puls i hjerteslag pr. minut (bpm) og en
graf over din puls.
Intensitetsminutter: Registrerer den tid, du har tilbragt med at
deltage i aktiviteter med moderat til høj intensitet, dit
ugentlige mål for minutter med høj intensitet og dit fremskridt
i forhold til målet.
Sidste aktivitet: Viser en kort oversigt over din seneste
registrerede aktivitet, såsom din seneste løbe-, køre- eller
svømmetur.
Seneste sport: Viser en kort oversigt over din seneste
registrerede sportsaktivitet.
Registrering af menstruationscyklus: Viser din aktuelle
cyklus. Du kan få vist og logge dine daglige symptomer.
Musikstyring: Giver dig musikafspillerknapper til din
smartphone.
Meddelelser: Giver dig besked om indgående opkald, smsbeskeder og opdateringer fra sociale netværk m.m. baseret
på din smartphones meddelelsesindstillinger.
Ydeevne: Viser præstationsmålinger, der kan hjælpe dig med at
spore og forstå dine træningsaktiviteter og
konkurrenceresultater.
Skridt: Spor dit daglige skridttal, skridtmål samt data for de
seneste dage.
Stress: Viser dit nuværende stressniveau og en graf over dit
stressniveau. Du kan lave en åndedrætsaktivitet for at slappe
af.
VIRB kontrolfunktioner: Giver kamerakontrolfunktioner, når du
har en VIRB enhed parret med din Forerunner enhed.
Vejr: Viser den aktuelle temperatur og vejrudsigt.
Visning af widgets
Enheden leveres med forudinstallerede widgets, der giver
øjeblikkelige oplysninger. Nogle widgets kræver en Bluetooth
forbindelse til en kompatibel smartphone.
• På siden med klokkeslættet skal du vælge UP eller DOWN.
Tilgængelige widgets omfatter pulsmåling og
aktivitetstracking. Performance Widget kræver flere aktiviteter
med puls og udendørs løbeture med GPS.
• Vælg START for at få vist yderligere indstillinger og
funktioner for en widget (valgfrit).
Visning af widget med vejrudsigten
Vejret kræver en Bluetooth forbindelse til en kompatibel
smartphone.
1 På urskiven skal du vælge UP eller DOWN for at få vist en
widget med vejrudsigten.
2 Vælg START for at få vist timebaserede vejrudsigter.
3 Vælg DOWN for at få vist daglige vejrudsigter.
Connect IQ funktioner
Du kan tilføje Connect IQ funktioner til dit ur fra Garmin og andre
udbydere ved hjælp af Connect IQ appen. Du kan tilpasse din
enhed med urskiver, datafelter, widgets og apps.
Urskiver: Giver dig mulighed for at tilpasse urets udseende.
Datafelter: Giver dig mulighed for at downloade nye datafelter,
der viser sensor-, aktivitets- og historiske data på nye måder.
Du kan føje Connect IQ datafelter til indbyggede funktioner
og sider.
Widgets: Angiv oplysninger på et øjeblik, herunder sensordata
og meddelelser.
Programmer: Føj interaktive funktioner til dit ur, som f.eks. nye
typer fitness- og udendørsaktiviteter.
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp
af computeren
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
15
2 Gå til apps.garmin.com, og log på.
3 Vælg en Connect IQ funktion, og download den.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Anmodning om hjælp > Tilføj nødkontakt.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Wi‑Fi connectede funktioner
Sådan slår du registrering af hændelse til og fra
1 På urskiven skal du holde nede på UP.
2 Vælg Indstillinger > Sikkerhed > Registrering af
2 Vælg Sikkerhed & Sporing > Hændelsesregistrering og
Aktivitetsoverførsler til din Garmin Connect konto: Sender
automatisk din aktivitet til din Garmin Connect konto, så snart
du er færdig med at registrere aktiviteten.
Lydindhold: Giver dig mulighed for at synkronisere lydindhold
fra tredjepartsudbydere.
Softwareopdateringer: Din enhed downloader og installerer
automatisk den nyeste softwareopdatering, når en Wi‑Fi
forbindelse er tilgængelig.
Træningsture og træningsplaner: Du kan søge efter og vælge
træninger og træningsplaner på Garmin Connect webstedet.
Næste gang din enhed har en Wi‑Fi forbindelse, sendes
filerne trådløst til din enhed.
BEMÆRK: Registrering af hændelser er kun tilgængelig for
udendørs gang, løb og cykelaktiviteter.
Hvis en hændelse registreres af din Forerunner enhed med
GPS aktiveret, kan Garmin Connect appen sende en automatisk
tekstbesked og e-mail med dit navn og din GPS-position til dine
nødkontakter. Der vises en meddelelse, som angiver, at dine
kontakter vil blive informeret, når der er gået 30 sekunder. Du
kan vælge Annuller, før nedtællingen er gennemført, hvis du vil
annullere meddelelsen.
Tilslutning til et Wi‑Fi netværk
Anmodning om hjælp
Du skal tilslutte din enhed til Garmin Connect appen på din
smartphone eller til Garmin Express™ programmet på din
computer, før du kan oprette forbindelse til et Wi‑Fi netværk).
Du skal oprette forbindelse til Wi‑Fi for at synkronisere din
enhed med en tredjepartsudbyder af musik. Hvis du slutter
enheden til et Wi‑Fi netværk, vil det også øge
overførselshastigheden for større filer.
1 Placer dig inden for rækkevidde af et Wi‑Fi netværk.
2 Fra Garmin Connect appen skal du vælge eller .
3 Vælg Garmin-enheder, og vælg din enhed.
4 Vælg Generel > Wi-Fi-netværk > Tilføj et netværk.
5 Vælg et tilgængeligt Wi‑Fi netværk, og indtast logonoplysningerne.
Sikkerheds- og registreringsfunktioner
FORSIGTIG
Registrering af hændelse og hjælp er supplerende funktioner,
som IKKE må betragtes som den primære metode til at få hjælp
fra nødtjenester. Garmin Connect appen kontakter ikke
nødtjenester for dig.
Forerunner enheden har sikkerheds- og registreringsfunktioner,
der skal konfigureres med Garmin Connect appen.
BEMÆRK
Hvis du vil bruge disse funktioner, skal du have forbindelse til
appen Garmin Connect ved hjælp af Bluetooth teknologi. Du kan
indtaste nødkontakter på din Garmin Connect konto.
Du kan få mere information om hændelsesregistrering og hjælp
på www.garmin.com/safety.
Hjælp: Gør det muligt for dig at sende en automatisk besked
med dit navn, LiveTrack link og GPS-position til dine
nødkontakter.
Registrering af hændelse: NårForerunner enheden registrerer
en hændelse under en udendørs gåtur, løbetur eller
cykelaktivitet, sender enheden en automatisk besked, et
LiveTrack link og GPS-position til dine nødkontakter.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine livedata på en registreringsside til Garmin Connect.
Tilføjelse af nødkontakter
Nødkontakttelefonnumre bruges til registrering af hændelser og
hjælpefunktioner.
1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge eller .
16
hændelse.
3 Vælg en aktivitet.
Før du kan anmode om hjælp, skal du angive nødkontakter
(Tilføjelse af nødkontakter, side 16).
1 Hold tasten LIGHT nede.
2 Når du mærker tre vibrationer, skal du slippe tasten for at
aktivere hjælpefunktionen.
Nedtællingsskærmen vises.
TIP: Du kan vælge Annuller, før nedtællingen er gennemført,
hvis du vil annullere meddelelsen.
Deltag i en GroupTrack session
Før du kan starte en GroupTrack session, skal du have en
Garmin Connect konto, en kompatibel smartphone og Garmin
Connect mobilappen.
Disse instruktioner gælder for deltagelse i en GroupTrack
session med Forerunner enheder. Hvis dine forbindelser har
andre kompatible enheder, kan de se dig på kortet. Du kan ikke
se andre GroupTrack medlemmer på din enhed.
1 Gå udenfor, og tænd Forerunner enheden.
2 Par din smartphone med Forerunner enheden (Parring af din
smartphone med enheden, side 1).
Fra
indstillingsmenuen i Garmin Connect appen skal du
3
vælge Sikkerhed & Sporing > LiveTrack > GroupTrack.
4 Hvis du har mere end én kompatibel enhed, skal du vælge en
enhed for GroupTrack sessionen.
5 Vælg Synlig for > Alle forbindelser.
6 Vælg Start LiveTrack.
7 Start en aktivitet på din Forerunner enhed.
Tips til deltagelse i GroupTrack sessioner
Funktionen GroupTrack tillader forbindelser i din gruppe for at
holde styr på hinanden ved hjælp af LiveTrack direkte på jeres
skærme. Alle medlemmer af gruppen skal være dine
forbindelser i din Garmin Connect konto.
• Start din aktivitet udenfor med GPS.
• Par din Forerunner enhed med din smartphone med brug af
Bluetooth teknologi.
• I Garmin Connect appen skal du vælge
eller
og vælge
Forbindelser for at opdatere listen over tilknytninger til din
GroupTrack session.
• Sørg for, at alle dine tilknytninger parres til deres
smartphones, og start en LiveTrack session i Garmin
Connect appen.
• Sørg for, at alle dine tilknytninger er inden for rækkevidde
(40 km eller 25 mi).
Intelligente funktioner
Musik
Du kan styre musikafspilning på din parret smartphone ved
hjælp af din Forerunner enhed.
Du kan downloade lydindhold på en Forerunner 645 Music til din
enhed fra din computer eller fra en tredjepartsudbyder, så du
kan lytte, når din smartphone ikke er i nærheden. Du kan lytte til
lydindhold gemt på enheden ved at forbinde hovedtelefoner med
Bluetooth teknologi.
Du kan bruge musikstyringen til at kontrollere musikafspilning på
din smartphone eller afspille musik, der er gemt på din enhed.
Tilslutning til en tredjepartsudbyder
Før du kan downloade musik eller andre lydfiler til dit kompatible
ur fra en understøttet tredjepartsudbyder, skal du oprette
forbindelse til udbyderen via Garmin Connect appen.
1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge eller .
2 Vælg Garmin-enheder, og vælg din enhed.
3 Vælg Musik.
4 Vælg Hent musik-apps, find en udbyder og følg
instruktionerne på skærmen.
BEMÆRK: Hvis du allerede har installeret en udbyder, skal
du vælge den og følge instruktionerne på skærmen.
Download af lydindhold fra en tredjepartsudbyder
Før du kan downloade lydindhold fra en tredjepartsudbyder, skal
du oprette forbindelse til et Wi‑Fi netværk (Tilslutning til et Wi‑Fi
netværk, side 16).
1 Hold DOWN nede fra en hvilken som helst skærm for at åbne
musikstyringen.
2 Hold UP nede.
3 Vælg Musikudbydere.
4 Vælg en tilsluttet udbyder.
5 Vælg en afspilningsliste eller et andet emne, der skal
downloades til enheden.
6 Vælg BACK, indtil du bliver bedt om at synkronisere med
tjenesten, og vælg Ja.
7 Du vil muligvis skulle slutte enheden til en ekstern strømkilde,
hvis den resterende batterilevetid er utilstrækkelig.
Download af lydindhold kan dræne batteriet.
De valgte afspilningslister og andre emner er downloadet til
enheden.
Downloader lydindhold fra Spotify
®
Før du kan downloade lydindhold fra Spotify, skal du oprette
forbindelse til et Wi‑Fi netværk (Tilslutning til et Wi‑Fi netværk,
side 16).
1 Hold DOWN nede fra en hvilken som helst skærm for at åbne
musikstyringen.
2 Hold UP nede.
3 Vælg Musikudbydere > Spotify.
4 Vælg Tilføj musik og podcasts.
5 Vælg en afspilningsliste eller et andet emne, der skal
downloades til enheden.
BEMÆRK: Download af lydindhold kan dræne batteriet. Du
skal muligvis slutte enheden til en ekstern strømkilde, hvis
den resterende batterilevetid er utilstrækkelig.
De valgte afspilningslister og andre emner er downloadet til
enheden.
Skift musikudbyder
1 Hold DOWN nede fra en hvilken som helst skærm for at åbne
musikstyringen.
2 Hold UP nede.
Musik
3 Vælg Musikudbydere.
4 Vælg en tilsluttet udbyder.
Frakobling fra en tredjepartsudbyder
1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge eller
2 Vælg Garmin-enheder, og vælg din enhed.
3 Vælg Musik.
4 Vælg en installeret tredjepartsudbyder, og følg
.
instruktionerne på skærmen for at frakoble
tredjepartsudbyderen fra din enhed.
Download af personligt lydindhold
Før du kan sende din personlige musik til din enhed, skal du
installere Garmin Express programmet på din computer
(www.garmin.com/express).
Du kan indlæse dine personlige lydfiler såsom .mp3- og .aacfiler til en Forerunner 645 Music-enhed fra computeren.
1 Tilslut enheden til din computer med det medfølgende USBkabel.
2 På computeren skal du åbne Garmin Express programmet,
vælge din enhed og vælge Musik.
TIP: På Windows computere kan du vælge
og søge i
mappen med lydfiler. På Apple computere vil Garmin
Express programmet bruge dit iTunes bibliotek.
I
3 Min musik eller iTunes Library skal du vælge en
lydfilskategori såsom sange eller afspilningslister.
4 Vælg afkrydsningsfelterne for lydfilerne, og vælg Send til
enhed.
5 I listen Forerunner 645 Music kan du om nødvendigt markere
afkrydsningsfelterne og vælge Fjern fra enhed for at fjerne
lydfilerne.
®
®
®
Afspilning af musik
1 Hold DOWN nede fra en hvilken som helst skærm for at åbne
musikstyringen.
2 Tilslut dine hovedtelefoner med Bluetooth teknologi
(Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner, side 18).
3 Hold UP nede.
4 Vælg Musikudbydere, og vælg en indstilling:
• For at lytte til musik downloadet til dit ur fra computeren,
skal du vælge Min musik (Download af personligt
lydindhold, side 17).
• Du kan styre musikafspilningen på din smartphone ved at
vælgeAdministrer musik på telefon.
• Hvis du vil lytte til musik fra en tredjepartsudbyder, skal du
vælge navnet på udbyderen.
5 Vælg for at åbne kontrolelementerne til musikafspilning.
Styring af musikafspilning på en tilsluttet
smartphone
1 Start afspilning af en sang eller en afspilningsliste på din
smartphone.
2 Vælg en funktion:
• På en Forerunner 645 Music enhed skal du holde DOWN
nede på et vilkårligt skærmbillede for at åbne
musikstyringen.
• På en Forerunner 645 enhed skal du vælge DOWN for at
få vist widget til styring af musik.
BEMÆRK: Du skal muligvis tilføje widget til styring af
musik til dit widget-loop (Sådan tilpasser du widgetsløjfen, side 22).
3 På en Forerunner 645 Music enhed skal du vælge Kilde >
Administrer musik på telefon.
17
4 Brug ikonerne til at sætte afspilningen på pause og
genoptage den, springe numre over og justere lydstyrken
(Kontrolelementer til musikafspilning, side 18).
Kontrolelementer til musikafspilning
BEMÆRK: Hvis du indtaster din adgangskode forkert tre
gange, spærres din tegnebog, og du skal nulstille din
adgangskode i Garmin Connect appen.
Det senest anvendte betalingskort vises.
BEMÆRK: Nogle kontrolelementer til musikafspilning er kun
tilgængelige på en Forerunner 645 Music enhed.
4 Hvis du har føjet flere kort til din Garmin Pay tegnebog, skal
du vælge DOWN for at skifte til et andet kort (valgfrit).
Vælg for at administrere indhold fra nogle tredjepartsudbydere.
Vælg for at gennemse lydfilerne og afspilningslisterne på den
valgte kilde.
Vælg for at justere lydstyrken.
Vælg for at afspille og sætte den aktuelle lydfil på pause.
Vælg for at springe til den næste lydfil i afspilningslisten.
Hold nede for at spole hurtigt frem i den aktuelle lydfil.
Vælg for at genstarte den aktuelle lydfil.
Vælg to gange for at springe til den forrige lydfil i afspilningslisten.
Hold nede for at spole tilbage igennem den aktuelle lydfil.
Vælg for at ændre gentagelsestilstand.
Vælg for at ændre blandingstilstand.
Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner
Du kan lytte til musik indlæst på din Forerunner 645 Music
enhed ved at tilslutte hovedtelefoner ved hjælp af Bluetooth
teknologi.
1 Anbring hovedtelefonerne inden for 2 m (6,6 fod) fra din
enhed.
Aktiver
parringstilstand på hovedtelefonerne.
2
3 Hold nede på UP.
4 Vælg Musik > Hovedtelefoner > Tilføj ny.
5 Vælg dine hovedtelefoner for at fuldføre parringen.
Garmin Pay
Funktionen Garmin Pay giver dig mulighed for at bruge dit ur til
at betale for køb i udvalgte butikker med kredit- eller hævekort
fra et deltagende pengeinstitut.
Installation af din Garmin Pay Wallet
Du kan tilføje et eller flere deltagende kredit- eller hævekort til
din Garmin Pay tegnebog. Gå til garmin.com/garminpay/banks
for at finde deltagende pengeinstitutter.
1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge eller .
2 Vælg Garmin-enheder, og vælg din Forerunner 645 Musicenhed.
3 Vælg Garmin Pay > Opret din tegnebog.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Betaling for et køb med dit ur
Før du kan bruge dit ur til at betale for køb, skal du konfigurere
mindst ét betalingskort.
Du kan bruge dit ur til at betale for indkøb i en deltagende butik.
1 Hold LIGHT nede.
2 Vælg .
3 Indtast din firecifrede adgangskode.
18
5 Hold uret i nærheden af betalingslæseren inden for 60
sekunder med uret vendt mod læseren.
Uret vibrerer og viser et flueben, når det er færdigt med at
kommunikere med læseren.
6 Følg om nødvendigt instruktionerne på kortlæseren for at
fuldføre transaktionen.
TIP: Når du har indtastet din adgangskode, kan du foretage
betalinger uden en adgangskode i 24 timer, så længe du bærer
dit ur. Hvis du fjerner uret fra dit håndled eller deaktiverer
pulsmåling, skal du indtaste adgangskoden igen, inden du kan
foretage en betaling.
Tilføjelse af et kort til din Garmin Pay
tegnebog
Du kan føje op til ti kredit- eller hævekort til din Garmin Pay
tegnebog.
1 Fra Forerunner enhedssiden i Garmin Connect appen skal du
vælge Garmin Pay > .
2 Følg instruktionerne på skærmen for at indtaste
kortoplysninger og føje kortet til din tegnebog.
Når kortet er tilføjet, kan du vælge kortet på dit ur, når du
foretager en betaling.
Administration af din Garmin Pay tegnebog
Du kan få vist detaljerede oplysninger om hvert af dine
betalingskort, og du kan suspendere, aktivere eller slette et kort.
Du kan også suspendere eller slette hele din Garmin Pay
tegnebog.
BEMÆRK: I nogle lande kan de deltagende pengeinstitutter
begrænse tegnebogsfunktionerne.
1 Fra Forerunner enhedssiden i Garmin Connect appen skal du
vælge Garmin Pay > Administrer din tegnebog.
2 Vælg en mulighed:
• Hvis du vil suspendere et bestemt kort, skal du vælge
kortet og vælge Suspender.
Kortet skal være aktivt, for at du kan foretage indkøb med
din Forerunner enhed.
• Hvis du midlertidigt vil suspendere alle kort i din tegnebog,
skal du klikke på Suspender tegnebog.
Du kan ikke betale med din Forerunner enhed, før du
ophæver suspenderingen af mindst ét kort ved hjælp af
appen.
• Hvis du vil ophæve suspenderingen af din suspenderede
tegnebog skal du vælge Ophæv suspendering af
tegnebog.
• Hvis du vil slette et bestemt kort, skal du vælge kortet og
derefter vælge Slet.
Kortet slettes fuldstændigt fra din tegnebog. Hvis du på et
senere tidspunkt vil føje dette kort til din tegnebog, skal du
indtaste kortoplysningerne igen.
Garmin Pay
• Hvis du vil slette alle kort i din tegnebog, skal du vælge
Slet tegnebog.
Din Garmin Pay tegnebog og alle kortoplysninger, der er
knyttet til den, bliver slettet. Du kan ikke betale med din
Forerunner enhed, før du opretter en ny tegnebog og
tilføjer et kort.
Ændring af din Garmin Pay adgangskode
Du skal kende din aktuelle adgangskode for at ændre den.
Adgangskoden kan ikke gendannes. Hvis du glemmer din
adgangskode, skal du slette din tegnebog og oprette en ny og
indtaste dine kortoplysninger igen.
Du kan ændre den adgangskode, der kræves for at få adgang til
din Garmin Pay tegnebog, på din Forerunner enhed.
1 Fra Forerunner enhedssiden i Garmin Connect appen skal du
vælge Garmin Pay > Nulstil adgangskode.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Næste gang du betaler med din Forerunner enhed, skal du
indtaste den nye adgangskode.
Historik
Visning af samlede data
Du kan se de akkumulerede data for distance og tid, der er gemt
på enheden.
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Historik > Totaler.
3 Vælg evt. en aktivitet.
4 Vælg en indstilling for se ugentlige og månedlige totaler.
Brug af distancetæller
Distancetælleren registrerer automatisk den samlede
tilbagelagte distance samt tiden i aktiviteter.
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Historik > Totaler > Triptæller.
3 Vælg UP eller DOWN for at få vist totaler for distancetæller.
Sletning af historik
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Historik > Tilbehør.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Slet alle aktiviteter for at slette alle aktiviteter fra
historikken.
• Vælg Nulstil totaler for at nulstille alle totalværdier for
distancer og tider.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Historik omfatter tid, afstand, kalorier, gennemsnitlig tempo eller
fart, omgangsdata og evt. sensoroplysninger.
BEMÆRK: Når enhedens hukommelse er fuld, vil dine ældste
data blive overskrevet.
Brug af historik
Historikken indeholder tidligere aktiviteter, som du har gemt på
enheden.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Historik > Aktiviteter.
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist yderligere oplysninger om aktiviteten,
skal du vælge Oplysninger.
• Vælg Omgange for at vælge en omgang og få vist flere
oplysninger om hver omgang.
• Vælg Intervaller for at vælge et interval og få vist flere
oplysninger om hvert interval.
• Vælg Sæt for at vælge et træningssæt og få vist flere
oplysninger om hvert sæt.
• Hvis du vil have vist punktet på et kort, skal du vælge
Kort.
• For at se virkningen af aktiviteten på din aerobe og
anaerobe kondition skal du vælge Training Effect (TE)
(Om Training Effect, side 12).
• For at se din tid i hver enkelt pulszone skal du vælge Tid i
zone (Visning af din tid i hver pulszone, side 19).
• Du kan få vist en stigningsprofil for aktiviteten ved at
vælge Højdeplot.
• Hvis du vil slette aktiviteten, skal du vælge Slet.
Visning af din tid i hver pulszone
Før du kan få vist pulszonedata, skal du fuldføre en aktivitet
med pulsmåling og gemme aktiviteten.
Visning af tiden i hver pulszone kan være en hjælp til at justere
træningens intensitet.
1 På urskiven skal du holde nede på UP.
2 Vælg Historik > Aktiviteter.
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg Tid i zone.
Historik
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
BEMÆRK: Hvis du bruger en Apple computer, skal du
tømme mappen Papirkurv for helt at slette filerne.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Apple computere skal du vælge enheden og derefter
vælge Fil > Skub ud.
2 Tag kablet ud af computeren.
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect.
Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og
opmuntre hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive
livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triatlon
osv. Opret en gratis konto på www.garminconnect.com.
19
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med enheden, kan du uploade aktiviteten til din Garmin
Connect konto og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan se mere detaljerede oplysninger
om din aktivitet, herunder tid, distance, højde, puls,
forbrændte kalorier, kadence, løbedynamik, kortet set fra
oven, tempo og hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede
rapporter.
BEMÆRK: Nogle data kræver ekstra tilbehør, f.eks.
pulsmåler.
Planlæg din træning: Du kan vælge et træningsmål og indlæse
en af dag-til-dag-træningsplanerne.
Hold styr på dine fremskridt: Du kan registrere dine daglige
antal skridt, deltage i en venskabelig konkurrence med dine
venner og opfylde dine mål.
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Administrer dine indstillinger: Du kan tilpasse dine enhedsog brugerindstillinger på din Garmin Connect konto.
Gå til Connect IQ butik: Du kan downloade apps, urskiver,
datafelter og widgets.
Synkronisering af dine data med Garmin Connect
appen
Din enhed synkroniseres automatisk med Garmin Connect
appen med jævne mellemrum. Du kan også til hver en tid
synkronisere dine data manuelt.
1 Anbring enheden inden for en afstand på 3 m (10 fod) fra din
smartphone.
2 Fra et vilkårligt skærmbillede skal du holde LIGHT nede for at
få vist kontrolmenuen.
3 Vælg .
4 Se dine aktuelle data i Garmin Connect appen.
Sådan bruger du Garmin Connect på computeren
Garmin Express programmet forbinder enheden til din Garmin
Connect konto via en computer. Du kan bruge Garmin Express
programmet til at uploade dine aktivitetsdata til din Garmin
Connect konto og sende data, f.eks. træning eller
træningsplaner, fra Garmin Connect webstedet til din enhed. Du
kan også installere softwareopdateringer til enheden og
administrere dine Connect IQ apps.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Download og installer Garmin Express programmet.
4 Åbn Garmin Express programmet, og vælg Tilføj enhed.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
20
Navigation
Du kan bruge GPS-navigationsfunktionerne på din enhed til at
se din sti på et kort, gemme positioner og finde hjem.
Baner
Du kan sende en bane fra din Garmin Connect konto til
enheden. Når banen er gemt på din enhed, kan du navigere den
på din enhed.
Du kan følge en gemt bane, blot fordi det er en god bane. Du
kan f.eks. gemme og følge en cykelvenlig vej til arbejde.
Du kan også følge en gemt bane for at prøve at nå eller slå
tidligere opstillede præstationsmål. Hvis banen oprindeligt blev
gennemført på 30 minutter, kan du konkurrere med en Virtual
Partner om at prøve at gennemføre banen på under 30 minutter.
Sådan opretter og følger du en rute på din enhed
1 Fra urskiven vælges START.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold UP nede.
4 Vælg Navigation > Baner > Opret ny.
5 Indtast et navn for ruten, og vælg .
6 Vælg Tilføj position.
7 Vælg en funktion.
8 Gentag om nødvendigt trin 4 og 5.
9 Vælg Fuldført > Start på banen.
Der vises navigationsoplysninger.
10 Vælg START for at begynde navigationen.
Sådan gemmes din position
Du kan gemme din aktuelle position, så du kan navigere tilbage
til den senere.
1 Hold LIGHT nede.
2 Vælg .
BEMÆRK: Du skal muligvis tilføje dette element til
kontrolmenuen (Tilpasning af kontrolmenuen, side 22).
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Rediger dine gemte positioner
Du kan slette en gemt position eller redigere dens navn, højde
og position.
1 Fra urskiven vælges START.
2 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
3 Hold UP nede.
4 Vælg Navigation > Gemte positioner.
5 Vælg en gemt position.
6 Vælg en indstilling for at redigere positionen.
Slet alle gemte positioner
Du kan slette alle dine gemte positioner på én gang.
1 Fra urskiven vælges START.
2 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
Hold
UP nede.
3
4 Vælg Navigation > Gemte positioner > Slet alle.
Navigation
Navigering til dit startpunkt i løbet af en
aktivitet
Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktuelle aktivitet i
en lige linje eller langs den rute, du har tilbagelagt. Denne
funktion er kun tilgængelig for aktiviteter, som anvender GPS.
1 Under en aktivitet skal du vælge STOP > Tilbage til Start.
2 Vælg en funktion:
• Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet
langs den rute, du har fulgt, ved at vælge TracBack.
• Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet i en
lige linje ved at vælge Lige linje.
Din nuværende position , sporet, du skal følge
destinationen
vises på kortet.
Før du kan navigere til en gemt position, skal enheden finde
satellitsignaler.
1 Fra urskiven vælges START.
2 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
3 Hold UP nede.
4 Vælg Navigation > Gemte positioner.
5 Vælg en position, og vælg så Gå til.
6 Bevæg dig frem.
Kompaspilen peger mod den gemte position.
TIP: Du kan opnå mere præcis navigation ved at vende
toppen af skærmen i den retning, som du bevæger dig i.
7 Tryk på START for at starte aktivitetstimeren.
Afbrydelse af navigation
1 Hold UP nede under en aktivitet.
2 Vælg Stop navigation.
Kort
angiver din position på kortet. Navne og symboler for
positioner vises på kortet. Når du navigerer til en destination,
markeres din rute med en linje på kortet.
• Kortnavigation (Panorering og zoom på kortet, side 21)
• Kortindstillinger (Kortindstillinger, side 21)
Sådan føjes et kort til en aktivitet
Du kan føje kortet til dataskærmbillederne for en aktivitet.
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg den aktivitet, du vil tilpasse.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Skærmbilleder > Tilføj ny > Kort.
Panorering og zoom på kortet
1 Mens du navigerer, skal du vælge UP eller DOWN for at få
Trådløse sensorer
• Vælg START for at skifte mellem at panorere op og ned
eller mod venstre og højre, eller at zoome.
• Hvis du vil panorere eller zoome på kortet, skal du vælge
UP og DOWN.
• Vælg BACK for at afslutte.
Kortindstillinger
Du kan tilpasse, hvordan kortet vises i kort-appen og på
dataskærmbillederne.
På urskiven skal du holde UP nede og vælge Indstillinger >
Kort.
Orientering: Indstiller retningen for kortet. Funktionen Nord op
viser nord øverst på skærmbilledet. Funktionen Spor op viser
din aktuelle kørselsretning øverst på skærmbilledet.
Brugerpositioner: Viser eller skjuler gemte steder på kortet.
Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt
til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du
zoome ind eller ud manuelt.
, og
Navigation til en gemt position
vist kortet.
2 Hold UP.
3 Vælg Panorer/zoom.
4 Vælg en funktion:
Trådløse sensorer
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ eller
Bluetooth sensorer. Du kan finde flere oplysninger om
kompatibilitet og køb af yderligere sensorer ved at gå til
buy.garmin.com.
Parring af dine trådløse sensorer
Første gang, du tilslutter en trådløs sensor til din enhed ved
hjælp af ANT+ eller Bluetooth teknologi, skal du parre enheden
og sensoren. Når de er blevet parret, opretter enheden
automatisk forbindelse til sensoren, når du starter en aktivitet,
og sensoren er aktiv og inden for rækkevidde.
1 Hvis du parrer en pulsmåler, skal du tage pulsmåleren på.
Pulsmåleren sender og modtager ikke data, før du tager den
på.
Placer
enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
2
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre trådløse
sensorer under parringen.
Hold
UP.
3
4 Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Tilføj ny.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Søg i alle.
• Vælg sensortypen.
Efter sensoren er parret med din enhed, ændrer sensorens
status sig fra Søger til Tilsluttet. Sensordata vises i sløjfen af
dataskærme eller i et brugerdefineret datafelt.
Fodsensor
Din enhed er kompatibel med en fodsensor. Du kan bruge
fodsensoren til at registrere tempo og afstand i stedet for brug af
GPS, når du træner indendørs, eller når dit GPS-signal er svagt.
Fodsensoren er på standby og klar til at sende data (ligesom
pulsmåleren).
Efter 30 minutter uden aktivitet slukker fodsensoren for at spare
på batteriet. Hvis batteriniveauet er lavt, vises en meddelelse på
din enhed. Der er så ca. fem timers batterilevetid tilbage.
Løb en tur med brug af en fodsensor
Før du løber en tur, skal du parre fodsensoren med din
Forerunner enhed (Parring af dine trådløse sensorer, side 21).
Du kan løbe indendørs og bruge en fodsensor til at registrere
tempo, distance og kadence. Du kan også løbe udendørs og
21
bruge en fodsensor til at registrere kadencedata med dit GPStempo og distance.
1 Installer fodsensoren i overensstemmelse med
tilbehørsinstruktionerne.
2 Vælg en løbeaktivitet.
3 Løb en tur.
Kalibrering af fodsensor
Fodsensoren er selvkalibrerende. Nøjagtigheden af dataene for
fart og distance forbedres efter et par udendørs løb med GPS.
Forbedring af fodsensorens kalibrering
Før du kan kalibrere din enhed, skal du have modtaget GPSsignaler, og du skal parre din enhed med fodsensoren (Parring
af dine trådløse sensorer, side 21).
Fodsensoren er selvkalibrerende, men du kan forbedre
nøjagtigheden af hastigheds- og distancedata med et par
udendørs løbeture med brug af GPS.
1 Stå udendørs i 5 minutter med klart udsyn til himlen.
2 Start en løbeaktivitet.
3 Løb på et spor uden at stoppe i 10 minutter.
4 Stop aktiviteten, og gem den.
Baseret på de registrerede data ændres fodsensorens
kalibreringsværdier, hvis det er nødvendigt. Det bør ikke
være nødvendigt at kalibrere fodsensoren igen, medmindre
din løbestil ændrer sig.
Manuel kalibrering af fodsensor
Før du kan kalibrere din enhed, skal du parre din enhed med
fodsensoren (Parring af dine trådløse sensorer, side 21).
Manuel kalibrering anbefales, hvis du kender
kalibreringsfaktoren. Hvis du har kalibreret en fodsensor med et
andet Garmin produkt, kender du muligvis kalibreringsfaktoren.
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør.
3 Vælg din fodsensor.
4 Vælg Kalorier Faktor > Indstil værdi.
5 Juster kalibreringsfaktoren:
• Øg kalibreringsfaktoren, hvis din distance er for kort.
• Sænk kalibreringsfaktoren, hvis din distance er for lang.
Indstilling af hastighed og distance for fodsensor
Før du kan tilpasse fodsensorens hastighed og distance, skal du
parre din enhed med fodsensoren (Parring af dine trådløse
sensorer, side 21).
Du kan indstille enheden til at beregne hastighed og distance
baseret på dine fodsensordata i stedet for GPS-data.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør.
3 Vælg din fodsensor.
4 Vælg Fart eller Distance.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Indendørs, når du træner med GPS slået fra, hvilket
normalt er indendørs.
• Vælg Altid, hvis du vil bruge fodsensordataene uanset
GPS-indstillingen.
Udvidet visningstilstand
Du kan bruge udvidet visningstilstand til at vise
dataskærmbilleder fra din Forerunner enhed på en kompatibel
Edge enhed under en cykeltur eller et triatlon. Se Edge
brugervejledningen for yderligere oplysninger.
22
Brug af en valgfri sensor til cykelhastighed
eller -kadence
Du kan bruge en kompatibel sensor til cykelhastighed eller kadence til at sende data til din enhed.
• Par sensoren med din enhed (Parring af dine trådløse
sensorer, side 21).
• Indstil din hjulstørrelse (Hjulstørrelse og -omkreds, side 33).
• Kør en tur (Start af aktivitet, side 2).
Situationsfornemmelse
Din Forerunner enhed kan bruges sammen med Varia Vision™
enheden Varia™ smarte cykellygter og bakspejlsradar for
forbedret situationsfornemmelse. Se brugervejledningen til din
Varia enhed for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Du skal muligvis opdatere Forerunner softwaren før
parring af Varia enheder (Opdatering af softwaren ved hjælp af
Garmin Express, side 29).
tempe
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan fastgøre
sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres
for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for nøjagtige
temperaturoplysninger. Du skal parre tempe med din enhed for
at få vist temperaturoplysninger fra tempe.
Tilpasning af din enhed
Tilpasning af din aktivitetsliste
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en funktion:
• Vælg en aktivitet for at tilpasse indstillingerne, markere
aktiviteten som favorit, ændre visningsrækkefølgen og
meget mere.
• Vælg Tilføj apps for at tilføje flere aktiviteter eller oprette
tilpassede aktiviteter.
Sådan tilpasser du widget-sløjfen
Du kan ændre rækkefølgen af widgets i widget-sløjfen, fjerne
widgets og tilføje nye widgets.
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Widgets.
3 Vælg en widget.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Omorganiser for at ændre en widgets placering i
widget-sløjfen.
• Vælg Fjern for at fjerne en widget fra widget-sløjfen.
5 Vælg Tilføj widgets.
6 Vælg en widget.
Widget'en føjes til widget-sløjfen.
Tilpasning af kontrolmenuen
Du kan tilføje, fjerne og ændre rækkefølgen af
genvejsmenupunkter i kontrolmenuen (Visning af menuen
Styring, side 2).
1 Fra et vilkårligt skærmbillede skal du holde LIGHT nede for
åbne kontrolmenuen.
2 Hold UP nede.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Tilføj kontrolelementer for at tilføje en yderligere
genvej til kontrolmenuen.
Tilpasning af din enhed
• Vælg Omarranger kontrolelementer for at ændre
genvejens placering i kontrolmenuen.
• Vælg Fjern kontrolelementer for at fjerne en genvej fra
kontrolmenuen.
Aktivitetsindstillinger
Disse indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse hver enkelt
forudinstallerede aktivitets-app ud fra dine behov. Du kan f.eks.
tilpasse datasiderne og aktivere advarsler og
træningsfunktioner. Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle
aktivitetstyper.
Vælg START, vælg en aktivitet, hold UP nede, og vælg
aktivitetsindstillingerne.
Skærmbilleder: Giver dig mulighed for at tilpasse
dataskærmbilleder og tilføje nye dataskærmbilleder for
aktiviteten (Tilpasning af skærmbilleder, side 23).
Alarmer: Indstiller trænings- eller navigationsadvarsler for
aktiviteten.
Metronom: Afspiller toner i en fast rytme, så du kan forbedre din
præstation ved at træne i en hurtigere, langsommere eller
mere ensartet kadence (Brug af metronomen, side 7).
Auto Lap: Angiver indstillingerne for Auto Lap funktionen
(Markering af omgange efter distance, side 24).
Auto Pause: Indstiller enheden til at holde op med at registrere
data, når du holder op med at bevæge dig, eller når du
bevæger dig under en bestemt hastighed (Aktivering af Auto
Pause, side 24).
Auto. rullefunktion: Giver dig mulighed for automatisk at bladre
gennem skærmbillederne med aktivitetsdata, mens timeren
kører (Brug af automatisk rullefunktion, side 24).
Segmentalarmer: Aktiverer meddelelser, der advarer dig om, at
segmenter nærmer sig.
GPS: Indstiller tilstanden for GPS-antennen (Sådan ændres
GPS-indstillingen, side 24).
Poolstørrelse: Indstiller poollængden ved svømning i pool.
Nedtælling starter: Aktiverer en nedtællingstimer for
intervalsvømning i pool.
Tagregistrering: Aktiverer registrering af svømmetag for
svømning i pool.
Strømsparetimeout: Indstiller timeoutindstillingen for
strømbesparelse for aktiviteten (Indstillinger for
strømsparetimeout, side 25).
Baggrundsfarve: Indstiller baggrundsfarven for den enkelte
aktivitet til sort eller hvid.
Farvetone: Indstiller farvetonen for den enkelte aktivitet for at
medvirke til at identificere, hvilken aktivitet der er aktiv.
Omdøb: Angiver aktivitetens navn.
Gend. stand.indstillinger: Giver dig mulighed for at nulstille
aktivitetsindstillingerne.
®
Tilpasning af skærmbilleder
Du kan vise, skjule og ændre layout og indhold af
dataskærmbilleder for den enkelte aktivitet.
1 Vælg START.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold UP nede.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Skærmbilleder.
6 Vælg et dataskærmbillede, som du vil tilpasse.
7 Vælg en funktion:
• Vælg Sidelayout for at tilpasse antallet af datafelter på
dataskærmbilledet.
• Vælg et felt for at ændre de data, der vises i feltet.
Tilpasning af din enhed
• Vælg Omorganiser for at ændre dataskærmens placering
i sløjfen.
• Vælg Fjern for at fjerne dataskærmbilledet fra sløjfen.
8 Vælg om nødvendigt Tilføj ny for at føje et dataskærmbillede
til sløjfen.
Du kan tilføje et brugerdefineret dataskærmbillede, eller du
kan vælge et af de foruddefinerede dataskærmbilleder.
Sådan føjes et kort til en aktivitet
Du kan føje kortet til dataskærmbillederne for en aktivitet.
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg den aktivitet, du vil tilpasse.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Skærmbilleder > Tilføj ny > Kort.
Alarmer
Du kan indstille alarmer for enhver aktivitet, hvilket kan hjælpe
dig med at træne mod bestemte mål, øge din opmærksomhed
på omgivelserne og navigere til din destination. Visse alarmer er
kun tilgængelige for specifikke aktiviteter. Der er tre typer
alarmer: Hændelsesalarmer, områdealarmer og
tilbagevendende alarmer.
Hændelsesalarm: Med en hændelsesalarm advares du én
gang. Hændelsen er en bestem værdi. Du kan f.eks. indstille
enheden til at advare dig, når du når en bestemt elevation.
Områdealarm: Med en områdealarm får du besked, hver gang
enheden er over eller under et bestemt værdiområde. Du kan
f.eks. indstille enheden til advare dig, hvis din puls er under
60 bpm (hjerteslag pr. minut) og over 210 bpm.
Tilbagevendende alarm: Med en tilbagevendende alarm får du
besked, hver gang enheden registrerer en bestemt værdi
eller et bestemt interval. Du kan f.eks. indstille enheden til at
give dig et signal hvert 30. minut.
Alarmnavn
Alarmtype
Beskrivelse
Kadence
Område
Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for kadence.
Kalorier
Hændelse, tilba- Du kan indstille antallet af kalorier.
gevendende
Brugerdefineret
Hændelse, tilba- Du kan vælge en eksisterende
gevendende
besked eller oprette en brugerdefineret besked og vælge en
alarmtype.
Distance
Tilbagevendende
Du kan indstille et afstandsinterval.
Højde
Område
Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for elevation.
Puls
Område
Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for puls eller vælge
zoneændringer. Se Om pulszoner,
side 7 og Udregning af pulszone,
side 8.
Tempo
Område
Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for tempo.
Alarmpunkter
Hændelse
Du kan indstille en radius fra en
gemt position.
Løb/gå
Tilbagevendende
Du kan indstille tidsafhængige
gåpauser med regelmæssige intervaller.
Hastighed
Område
Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for hastighed.
Antal tag
Område
Du kan indstille høje eller lave antal
slag pr. minut.
Tid
Hændelse, tilba- Du kan indstille et tidsinterval.
gevendende
23
Indstilling af en advarsel
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Alarmer.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Tilføj ny for at føje en ny advarsel til aktiviteten.
• Vælg et advarselsnavn for at redigere en eksisterende
advarsel.
7 Vælg advarselstypen, hvis det er nødvendigt.
8 Vælg en zone, og angiv minimum- og maksimumværdien,
eller angiv en brugerdefineret værdi for advarslen.
9 Tænd om nødvendigt for alarmen.
For hændelsesadvarsler og tilbagevendende advarsler vises en
meddelelse, hver gang du når alarmværdien. For
områdeadvarsler vises en meddelelse, hver gang du overstiger
eller kommer under det angivne område (minimum- og
maksimumværdier).
Auto Lap
Markering af omgange efter distance
Du kan bruge Auto Lap til automatisk markering af en omgang
ved en specifik distance. Denne funktion er nyttig, hvis du vil
sammenligne din præstation på forskellige dele af en aktivitet
(f.eks. for hver 5 km eller 1 mile).
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Auto Lap.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Auto Lap for at aktivere/deaktivere Auto Lap.
• Vælg Auto-distance for at tilpasse distancen mellem
omgangene.
Hver gang du gennemfører en omgang, vises en meddelelse
med tiden for den pågældende omgang. Enheden bipper eller
vibrerer, hvis hørbare toner slås til (Systemindstillinger,
side 25).
Du kan eventuelt tilpasse datasiderne til at vise yderligere
omgangsdata (Tilpasning af skærmbilleder, side 23).
Tilpasning af omgangsalarmbeskeden
Du kan tilpasse et eller to datafelter, som vises i
omgangsalarmbeskeden.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Auto Lap > Lap-alarm.
6 Vælg et datafelt for at redigere det.
7 Vælg Gennemse (valgfrit).
Aktivering af Auto Pause
Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte
timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig. Denne
24
funktion er nyttig, hvis der på din aktivitet er lyskryds eller andre
steder, hvor du er nødt til at stoppe.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Auto Pause.
6 Vælg en funktion:
• Hvis timeren automatisk skal sættes på pause, når du
holder op med at bevæge dig, skal du vælge Når stoppet.
• Hvis timeren automatisk skal sættes på pause, når dit
tempo eller din hastighed falder til under et angivet niveau,
skal du vælge Brugerdefineret.
Brug af automatisk rullefunktion
Du kan bruge den automatiske rullefunktion til automatisk at
navigere gennem skærmbillederne med aktivitetsdata, mens
timeren kører.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Auto. rullefunktion.
6 Vælg en visningshastighed.
Sådan ændres GPS-indstillingen
Du kan finde flere oplysninger om GPS under www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg den aktivitet, du vil tilpasse.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg GPS.
6 Vælg en mulighed:
• Vælg Normal (kun GPS) for at aktivere GPSsatellitsystemet.
• Vælg GPS + GLONASS (russisk satellitsystem) for at få
mere nøjagtige positionsoplysninger på steder med dårlig
udsigt til himlen.
• Vælg GPS + GALILEO (EU-satellitsystem) for at få mere
nøjagtige positionsoplysninger på steder med dårlig udsigt
til himlen.
• Vælg UltraTrac for at registrere sporpunkter og
sensordata mindre hyppigt (UltraTrac, side 24).
BEMÆRK: Brug af GPS og et andet satellitsystem samtidig
kan reducere batterilevetiden hurtigere end brug af GPS
alene (GPS og andre satellitsystemer, side 24).
GPS og andre satellitsystemer
GPS + GLONASS eller GPS + GALILEO giver øget ydeevne i
udfordrende omgivelser og hurtigere modtagelse af position,
end når man kun bruger GPS. Men bruger man GPS og et
andet satellitsystem samtidig, kan det reducere batterilevetiden
hurtigere, end hvis man udelukkende bruger GPS.
UltraTrac
Funktionen UltraTrac er en GPS-indstilling, som registrerer
sporpunkter og sensordata mindre hyppigt. Hvis funktionen
Tilpasning af din enhed
UltraTrac aktiveres, øges batteriets levetid, men kvaliteten af de
registrerede aktiviteter forringes. Du kan bruge funktionen
UltraTrac til aktiviteter, som kræver længere batterilevetid, og
hvor hyppige opdateringer af sensordata er mindre vigtigt.
Indstillinger for strømsparetimeout
Indstillingerne for timeout påvirker, hvor længe enheden bliver i
træningstilstand, f.eks. når du venter på, at et løb skal starte.
Hold UP nede, vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps, vælg
en aktivitet, og vælg aktivitetsindstillingerne. Vælg
Strømsparetimeout for at tilpasse en aktivitets indstillinger for
timeout.
Normal: Indstiller enheden til at skifte til den strømbesparende
urtilstand efter 5 minutters inaktivitet.
Udvidet: Indstiller enheden til at skifte til den strømbesparende
urtilstand efter 25 minutters inaktivitet. Den udvidede tilstand
kan resultere i kortere batterilevetid.
Fjernelse af en aktivitet eller app
1
2
3
4
På urskiven skal du holde UP nede.
Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
Vælg en aktivitet.
Vælg en funktion:
• Hvis du vil fjerne en aktivitet fra din liste over foretrukne,
skal du vælge Fjern fra favoritter.
• Hvis du vil slette aktiviteten fra listen over apps, skal du
vælge Fjern.
Urskiveindstillinger
Du kan brugertilpasse urskivens udseende ved at vælge layout,
farver og ekstra data. Du kan også downloade brugerdefinerede
urskiver fra Connect IQ butikken.
Sådan tilpasser du urskiven
Før du kan aktivere en Connect IQ urskive, skal du installere en
urskive fra Connect IQ butikken (Connect IQ funktioner,
side 15).
Du kan tilpasse urskiveoplysninger og udseende eller aktivere
en installeret Connect IQ urskive.
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Urskive.
3 Vælg UP eller DOWN for at få en forhåndsvisning af
urskivefunktionerne.
4 Vælg Tilføj ny for at rulle gennem flere forudinstallerede
urskiver.
5 Vælg START > Anvend for at aktivere en forudinstalleret
urskive eller en installeret Connect IQ urskive.
6 Hvis du bruger en forudinstalleret urskive, skal du vælge
START > Tilpas.
7 Vælg en funktion:
• For at ændre taltypen på den analoge urskive skal du
vælge Urskive.
• For at ændre visertypen på den analoge urskive skal du
vælge Visere.
• For at ændre taltypen på den digitale urskive skal du
vælge Sidelayout.
• For at ændre stilen for sekunder på den digitale urskive
skal du vælge Sekunder.
• For at ændre de data, der vises på urskiven, skal du
vælge Data.
• For at tilføje eller ændre en farvetone for urskiven skal du
vælge Farvetone.
• For at skifte baggrundsfarve skal du vælge
Baggrundsfarve.
Tilpasning af din enhed
• For at gemme ændringerne skal du vælge Fuldført.
Systemindstillinger
Hold UP nede, og vælg Indstillinger > System.
Sprog: Indstiller det sprog, der vises på enheden.
Tid: Angiver tidsindstillingerne (Tidsindstillinger, side 25).
Baggrundslys: Justerer indstillingerne for baggrundsbelysning
(Ændring af indstillingerne for baggrundslys, side 25).
Lyde: Indstiller enhedens lyde, såsom tastetoner, alarmer og
vibrationer.
Må ikke forstyrres: Tænder eller slukker tilstanden Vil ikke
forstyrres. Brug indstillingen Sovetid til at aktivere Vil ikke
forstyrres-tilstand automatisk under din normale sovetid. Du
kan indstille din normale sovetid på din Garmin Connect
konto.
Autolås: Giver dig mulighed for at låse tasterne automatisk for
at forhindre utilsigtede tryk på tasterne. Brug indstillingen
Under aktivitet til at låse tasterne under en aktivitet med
tidtagning. Brug indstillingen Ikke under aktivitet til at låse
tasterne, når du ikke registrerer en aktivitet med tidtagning.
Enheder: Indstiller de måleenheder, der anvendes på enheden
(Ændring af måleenhed, side 26).
Format: Indstiller de generelle præferencer, såsom det tempo
og den hastighed, der vises under aktiviteter, starten på ugen
og geografisk positionsformat og datumindstillinger.
Dataregistrering: Angiver, hvordan enheden registrerer
aktivitetsdata. Registreringsindstillingen Smart (standard)
giver mulighed for længerevarende registreringer af
aktiviteter. Registreringsindstillingen Hvert sekund giver mere
detaljerede aktivitetsregistreringer, men registrerer muligvis
ikke hele aktiviteter, der varer i længere perioder.
USB-tilstand: Indstiller enheden til at bruge MTP (Media
Transfer Protocol) eller Garmin tilstand, når den er forbundet
med en computer.
Nulstil: Giver dig mulighed for at nulstille brugerdata og indstillinger (Nulstilling af alle standardindstillinger, side 29).
Softwareopdatering: Giver dig mulighed for at installere
softwareopdateringer, der er downloadet med Garmin
Express.
Tidsindstillinger
Hold UP nede, og vælg Indstillinger > System > Tid.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers, 24-timers eller militært format.
Indstil tid: Indstiller enhedens tidszone. Indstillingen Automatisk
angiver automatisk tidszonen baseret på din GPS-position.
Tid: Giver dig mulighed for at tilpasse tiden, hvis den er angivet
til indstillingen Manuel.
Alarmer: Gør det muligt for dig at indstille en alarm hver time
samt alarmer for solopgang og solnedgang til afspilning et
bestemt antal minutter eller timer før solopgang og
solnedgang.
Synkroniser med GPS: Gør det muligt for dig manuelt at
synkronisere klokkeslættet med GPS, når du skifter
tidszoner, og for at opdatere for sommertid.
Ændring af indstillingerne for baggrundslys
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Indstillinger > System > Baggrundslys.
3 Vælg Under aktivitet eller Ikke under aktivitet.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Taster og alarmer for at tænde for
baggrundsbelysningen ved tastetryk og alarmer.
• Vælg Bevægelse for at slå baggrundsbelysningen til ved
at hæve armen og dreje håndleddet for at se på enheden.
25
• Vælg Timeout for at indstille længden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance, tempo og fart,
højde, vægt, højde og temperatur.
1 Fra urskiven skal du gøre følgende. hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > System > Enheder.
3 Vælg en måletype.
4 Vælg måleenhed.
Ur
Manuel indstilling af tid
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Indstillinger > System > Tid > Indstil tid > Manuel.
3 Vælg Tid, og indtast et klokkeslæt.
Indstilling af en alarm
Du kan indstille flere alarmer. Du kan indstille hver alarm til at
lyde én gang eller blive gentaget regelmæssigt.
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Alarm > Tilføj alarm.
3 Vælg Tid, og indtast alarmtidspunktet.
4 Vælg Gentag, og vælg, hvornår alarmen skal gentages
(valgfrit).
5 Vælg Lyde, og vælg en meddelelsestype (valgfrit).
6 Vælg Baggrundslys > Til for at tænde for
baggrundsbelysningen sammen med alarmen.
7 Vælg Etiket, og vælg en beskrivelse for alarmen
(ekstraudstyr).
Sådan slettes en alarm
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Alarm.
3 Vælg en alarm.
4 Vælg Slet.
Start af nedtællingstimer
1 Hold LIGHT nede fra et vilkårligt skærmbillede.
2 Vælg Timer.
3
4
5
6
BEMÆRK: Du skal muligvis tilføje dette element til
kontrolmenuen (Tilpasning af kontrolmenuen, side 22).
Indtast tiden.
Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Genstart > Til for at
genstarte timeren automatisk, når den udløber.
Vælg om nødvendigt Lyde, og vælg derefter en type
meddelelse.
Vælg Start timer.
Brug af stopur
1 Hold LIGHT nede fra et vilkårligt skærmbillede.
2 Vælg Stopur.
BEMÆRK: Du skal muligvis tilføje dette element til
kontrolmenuen (Tilpasning af kontrolmenuen, side 22).
3 Vælg START for at starte timeren.
4 Vælg BACK for at genstarte omgangstimeren .
26
Den samlede stopurstid
fortsætter med at tælle.
5 Vælg START for at stoppe begge timere.
6 Vælg en funktion.
7 Gem den registrerede tid som en aktivitet i din historik
(valgfrit).
Synkronisering af tiden med GPS
Hver gang du tænder enheden og modtager satellitsignaler,
registrerer enheden automatisk dine tidszoner og det aktuelle
klokkeslæt. Du kan også synkronisere klokkeslættet med GPS
manuelt, når du skifter tidszoner, og for at opdatere for
sommertid.
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Indstillinger > System > Tid > Synkroniser med
GPS.
3 Vent, mens enheden finder satellitter (Modtagelse af
satellitsignaler, side 28).
VIRB Fjernbetjening
VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit
VIRB actionkamera ved hjælp af enheden. Gå til
www.garmin.com/VIRB for at købe et VIRB actionkamera.
Betjening af VIRB actionkamera
Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger.
Du skal også indstille den VIRB widget, der skal vises i widgetsløjfen (Sådan tilpasser du widget-sløjfen, side 22).
1 Tænd for VIRB kameraet.
2 På din Forerunner enhed vælger du UP eller DOWN fra
urskiven for at få vist VIRB widget.
3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til VIRB kameraet.
4 Vælg START.
5 Vælg en funktion:
• For at optage video skal du vælge Start optagelse.
Videotælleren vises på Forerunner skærmen.
• Hvis du vil tage et foto under optagelse af video skal du
vælge DOWN.
• Hvis du vil stoppe med at optage video, skal du vælge
STOP.
• Hvis du vil tage et foto, skal du vælge Tag foto.
• For at ændre video- og fotoindstillinger skal du vælge
Indstillinger.
Kontrol af et VIRB actionkamera under en aktivitet
Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger.
Du skal også indstille den VIRB widget, der skal vises i widgetsløjfen (Sådan tilpasser du widget-sløjfen, side 22).
1 Tænd for VIRB kameraet.
2 På din Forerunner enhed vælger du UP eller DOWN fra
urskiven for at få vist VIRB widget.
3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til VIRB kameraet.
Tilpasning af din enhed
4
5
6
7
Når et kamera er tilsluttet, føjes der automatisk et VIRB
dataskærmbillede til aktivitets-apps.
Vælg UP eller DOWN under en aktivitet for at få vist VIRB
dataskærmbilledet.
Hold UP nede.
Vælg VIRB fjernbetjening.
Vælg en funktion:
• Hvis du vil styre kameraet ved hjælp af aktivitetstimeren,
skal du vælge Indstillinger > Start/stop timer.
BEMÆRK: Videooptagelse starter og stopper automatisk,
når du starter og stopper en aktivitet.
• Hvis du vil styre kameraet ved hjælp af menupunkterne,
skal du vælge Indstillinger > Manuel.
• Hvis du vil optage video manuelt, skal du vælge Start
optagelse.
Videotælleren vises på Forerunner skærmen.
• Hvis du vil tage et foto under optagelse af video skal du
vælge DOWN.
• Hvis du vil stoppe videooptagelsen manuelt, skal du
vælge STOP.
• Hvis du vil tage et foto, skal du vælge Tag foto.
Enhedsoplysninger
Visning af enhedsoplysninger
3 Oplad enheden helt.
4 Tryk på for at fjerne opladeren.
Tip til opladning af enheden
1 Tilslut opladeren helt til enheden for at oplade den med USBkablet (Opladning af enheden, side 27).
Du kan oplade enheden ved at tilslutte USB-kablet til en
Garmin godkendt AC-adapter i en almindelig stikkontakt eller
til en USB-port på din computer. Opladning af et helt afladet
batteri tager op til to timer.
2 Frakobl opladeren fra enheden, når
batteriopladningsniveauet når 100 %.
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Forerunner 645 batterilevetid, urtilstand
Op til 7 dage med registrering af
aktivitet, smartphone-meddelelser og
håndledsbaseret pulsmåler
Forerunner 645 batterilevetid, aktivitetstilstand
Op til 14 timer med GPS og håndledspulsmåler
Forerunner 645 Music batte- Op til 7 dage med registrering af
rilevetid, urtilstand
aktivitet, smartphone-meddelelser og
håndledsbaseret pulsmåler
Forerunner 645 Music batte- Op til 8 timer med aktivitetssporing,
rilevetid, urtilstand med
smartphonemeddelelser, håndledsbamusik
seret pulsmåler og musikafspilning
Forerunner 645 Music batte- Op til 14 timer med GPS og håndledrilevetid, aktivitetstilstand
spulsmåler
Du kan se oplysninger om enheden, såsom enheds-id,
softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og
licensaftale.
1 på urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Om.
Forerunner 645 Music batte- Op til 5 timer med GPS, håndledspulsrilevetid, aktivitetstilstand
måler og musikafspilning
med musik
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label
Denne enheds etiket leveres elektronisk. En E-label kan oplyse
om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra
FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og
licensoplysninger.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Om i indstillingsmenuen.
Opladning af enheden
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i
appendikset.
1 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden,
og sæt opladerklipsen
godt fast på enheden.
2 Sæt USB-kablet i en USB-port til opladning.
Enhedsoplysninger
Vandtæthedsklasse
Svømning, 5 ATM*
Forerunner 645 Music
medielagring
3,5 GB (ca. 500 sange)
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60ºC (fra -4 til 140ºF)
Opladningstemperaturområde
Fra 0 til 45ºC (fra 32 til 113ºF)
Forerunner 645 radiofrekvens/protokol
2,4 GHz ved 9 dBm nominelt
• ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
• Bluetooth 4,2 teknologi
• Wi‑Fi trådløs teknologi
13,56 MHz @ -40 dBm nominel, NFC
trådløs teknologi
Forerunner 645 Music radio- 2,4 GHz ved 8 dBm nominelt
frekvens/protokol
• ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
• Bluetooth 4,2 teknologi
• Wi‑Fi trådløs teknologi
13,56 MHz @ -40 dBm nominel, NFC
trådløs teknologi
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 meter. Du kan
finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Undgå at trykke på tasterne under vandet.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.
27
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
TIP: Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/fitandcare.
Udskiftning af båndene
Enheden er kompatibel med 20 mm brede,
standardkliklåsremme. Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din
Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør.
1 Skub quick-release-pinden på fjederpinden for at fjerne
remmen.
2 Isæt den ene side af fjederpinden på den nye rem i enheden.
3 Skub quick-release-pinden, og placer fjederpinden ud for den
modsatte side af enheden.
4 Gentag trin 1 til 3 for at sætte den anden rem på.
Fejlfinding
Produktopdateringer
Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på din
computer. Installer Garmin Connect appen på din smartphone.
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
• Produktregistrering
Opsætning af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
• Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for
at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
Registrering af aktivitet
Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og
nøjagtigheden af sporing ved at gå til garmin.com/ataccuracy.
Mit daglige antal skridt vises ikke
Det daglige antal skridt nulstilles hver dag ved midnat.
28
Hvis der vises tankestreger i stedet for antal skridt, skal du
lade enheden finde satellitsignaler og indstille tiden
automatisk.
Min skridttæller lader ikke til at være præcis
Hvis skridttælleren ikke lader til at være præcis, kan du prøve
følgende tip.
• Bær enheden på det håndled, der ikke er det dominerende.
• Anbring enheden i lommen, når du skubber en klapvogn eller
en græsslåmaskine.
• Anbring kun enheden i lommen, når du bruger hænderne
eller armene aktivt.
BEMÆRK: Enheden kan tolke enkelte gentagne
bevægelser, såsom opvask, lægge tøj sammen eller klappe i
hænderne, som skridt.
Antallet af skridt på min enhed og min Garmin
Connect konto stemmer ikke overens
Antallet af skridt på din Garmin Connect konto opdateres, når du
synkroniserer enheden.
1 Vælg en funktion:
• Synkroniser antallet af skridt med Garmin Connect
programmet ( (Sådan bruger du Garmin Connect på
computeren, side 20)).
• Synkroniser antallet af skridt med Garmin Connect appen
( (Manuel synkronisering af data med Garmin Connect,
side 15)).
2 Vent, mens enheden synkroniserer dine data.
Synkroniseringen kan tage adskillige minutter.
BEMÆRK: Opdatering af Garmin Connect appen eller
Garmin Connect programmet synkroniserer ikke dine data og
opdaterer heller ikke antallet af skridt.
Angivelsen af antal etager lader til ikke at være
præcis
Din enhed bruger en intern trykhøjdemåler til at måle
højdeændringer i forbindelse med de etager, du går opad. Når
du går en etage op, svarer det til 3 m (10 fod).
• Undgå at holde fast i gelændere eller springe trin over, når du
går op ad trapper.
• I stærke vindforhold tildækkes enheden med dit ærme eller
en jakke, da kraftige vindstød kan forårsage fejlaflæsninger.
Mine minutter med høj intensitet blinker
Når du træner med en intensitet, der ligger inden for dine mål for
minutter med høj intensitet, blinker minutterne med høj
intensitet.
Træn i mindst 10 minutter i træk ved moderat eller høj
intensitet.
Modtagelse af satellitsignaler
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles
automatisk baseret på GPS-positionen.
TIP: Du kan finde flere oplysninger om GPS under
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Gå udendørs i et åbent område.
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30-60 sekunder at finde satellitsignaler.
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen
• Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect
konto:
◦ Slut enheden til en computer med det medfølgende USBkabel og Garmin Express programmet.
Fejlfinding
◦ Synkroniser enheden til Garmin Connect appen med din
Bluetooth aktiverede smartphone.
◦ Tilslut enheden til din Garmin Connect konto via et Wi‑Fi
trådløst netværk.
Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader
enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere
satellitsignaler.
• Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje
bygninger og træer.
• Stå stille i et par minutter.
Genstart af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
genstarte den.
BEMÆRK: Genstart af enheden kan slette dine data eller
indstillinger.
1 Hold LIGHT nede i 15 sekunder.
Enheden slukkes.
2 Hold LIGHT nede i et sekund for at tænde for enheden.
Nulstilling af alle standardindstillinger
BEMÆRK: Dette sletter alle brugerindtastede oplysninger og
historik. Hvis du har konfigureret en Garmin Pay tegnebog,
sletter gendannelse af standardindstillingerne også tegnebogen
fra din enhed.
Du kan nulstille alle enhedens indstillinger til fabrikkens
standardværdier.
1 På urskiven skal du holde UP nede.
2 Vælg Indstillinger > System > Nulstil.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens
standardværdier og gemme alle aktivitetsoplysninger og
lagret musik, skal du vælge Nulstil standardindst..
• Hvis du vil slette alle aktiviteter fra din historik, skal du
vælge Slet alle aktiviteter.
• VælgNulstil totaler for at nulstille alle totaler for distance
og tid.
• Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens
standardværdier og slette alle aktivitetsoplysninger og
lagret musik, skal du vælge Slet data og nulstil
indstillingerne.
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin
Connect appen
Før du kan opdatere enhedens software ved hjælp af Garmin
Connect appen, skal du have en Garmin Connect konto, og du
skal parre enheden med en kompatibel smartphone (Parring af
din smartphone med enheden, side 1).
Synkroniser din enhed med Garmin Connect appen (Manuel
synkronisering af data med Garmin Connect, side 15).
Når der er ny tilgængelig software, sender Garmin Connect
appen automatisk opdateringen til din enhed.
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin
Express
Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin
Connect konto, og du skal downloade programmet Garmin
Express.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
den til enheden.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
3 Fjern ikke enheden fra computeren under opdateringen.
Fejlfinding
BEMÆRK: Hvis du allerede har konfigureret din enhed med
Wi‑Fi tilslutning, kan Garmin Connect automatisk downloade
tilgængelige softwareopdateringer til din enhed, når den
opretter forbindelse ved hjælp af Wi‑Fi.
Min enhed viser det forkerte sprog
Du kan ændre valget af sprog på enheden, hvis du ved en
fejltagelse har valgt det forkerte sprog på enheden.
1 Hold UP nede.
2 Rul ned til det sidste element på listen, og vælg START.
3 Rul ned til det næstsidste element på listen, og vælg START.
4 Vælg START.
5 Vælg dit sprog.
Er min smartphone kompatibel med min
enhed?
Forerunner enheden er kompatibel med smartphones, som
anvender Bluetooth trådløs teknologi.
Gå til www.garmin.com/ble for at få oplysninger om
kompatibilitet.
Tip til eksisterende Garmin Connect brugere
1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge
2 Vælg Garmin-enheder > Tilføj enhed.
eller
.
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til
enheden
Hvis din telefon ikke kan oprette forbindelse til enheden, kan du
prøve følgende tip.
• Sluk for din smartphone og din enhed, og tænd for dem igen.
• Aktiver Bluetooth teknologi på din smartphone.
• Opdater Garmin Connect appen til den nyeste version.
• Fjern din enhed fra Garmin Connect appen og Bluetooth
indstillingerne på din smartphone for at prøve at gennemføre
parringsprocessen igen.
• Hvis du har købt en ny smartphone, skal du fjerne din enhed
fra Garmin Connect appen på den smartphone, du vil holde
op med at bruge.
• Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra enheden.
• Åbn Garmin Connect appen på din smartphone, vælg
eller
, og vælg Garmin-enheder > Tilføj enhed for at aktivere
parringstilstand.
• From the watch face, hold UP, and select Indstillinger >
Telefon > Par telefon.
Sådan maksimerer du batteriets levetid
Du kan gøre flere ting for at forlænge batteriets levetid.
• Reducer baggrundsbelysningen og timeout (Ændring af
indstillingerne for baggrundslys, side 25).
• Brug UltraTrac GPS-tilstand for din aktivitet (UltraTrac,
side 24).
• Sluk Bluetooth trådløs teknologi, når du ikke bruger
connectede funktioner (Bluetooth connectede funktioner,
side 14).
• Hvis du sætter din aktivitet på pause i længere tid, skal du
bruge indstillingen for genoptagelse på et senere tidspunkt
(Stop en aktivitet, side 3).
• Deaktiver registrering af aktivitet (Indstillinger for registrering
af aktivitet, side 8).
• Brug en Connect IQ urskive, der ikke opdateres hvert
sekund.
29
Brug for eksempel en urskive uden sekundviser (Sådan
tilpasser du urskiven, side 25).
• Begræns det antal smartphone-meddelelser, enheden viser
(Administration af meddelelser, side 1).
• Stop med at sende pulsdata til parrede Garmin enheder
(Send pulsdata til Garmin enheder, side 9).
• Slå håndledsbaseret pulsmåling til og fra (Deaktivering af
håndledsbaseret pulsmåler, side 10).
BEMÆRK: Håndledsbaseret pulsmåling bruges til at
beregne antal minutter med høj intensitet og forbrændte
kalorier.
stærkest, når der er en direkte sigtelinje mellem enheden og
antennen på hovedtelefonerne.
• Hvis signalet passerer gennem kroppen, kan du opleve
signaltab, eller tilslutningen af hovedtelefonerne kan ophøre.
• Det anbefales at bære dine hovedtelefoner med antennen på
den samme side af kroppen som din Forerunner 645 Music
enhed.
Temperaturaflæsningen er ikke nøjagtig
Nogle datafelter kræver ANT+ tilbehør for at vise data.
%HRR: Procentdelen af heart rate reserve (maksimal puls
minus hvilepuls).
24 timer maksimum: Den maksimale registrerede temperatur i
de sidste 24 timer.
24 timer minimum: Den laveste registrerede temperatur i de
sidste 24 timer.
Aerob TE: Betydningen af den aktuelle aktivitet for dit aerobe
konditionsniveau.
Afvigelse: Afveget afstand til venstre eller højre for den
oprindelige rute. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Anaerob TE: Betydningen af den aktuelle aktivitet for dit
anaerobe konditionsniveau.
Anslået samlet afstand: Den estimerede afstand fra starten til
den endelige destination. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Bal kontakttid m jord: Venstre/højre balance i tid med
jordkontakt, mens du løber.
Bal kontakttid m jord/omg: Den gennemsnitlige tid med
jordkontakt pr. skridt for den aktuelle omgang.
Bane: Retningen fra din startposition til en destination. Banen
kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Batteriniveau: Den resterende batterilevetid.
Ca slut: Den anslåede resterende tid, inden du når den sidste
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Destinationsposition: Positionen af din endelige destination.
Destinationswaypoint: Det sidste punkt på ruten til
destinationen. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Dist. sn. omg.: Den tilbagelagte distance for den senest
gennemførte omgang.
Distance: Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller
aktivitet.
Distance resterende: Den resterende distance til den endelige
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Distance til næste: Den resterende distance til det næste
waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
ETA ved næste: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du
når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid
ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Forventet ankomsttid: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor
du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid
på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
Din kropstemperatur påvirker temperaturaflæsningen for den
interne temperatursensor. For at få den mest præcise
temperaturmåling skal du fjerne uret fra dit håndled og vente 20
til 30 minutter.
Du kan også anvende en tempe ekstern temperatursensor
(ekstraudstyr) for at se den præcise aflæsning af den
omgivende temperatur, mens du bærer uret.
Hvordan kan jeg manuelt parre ANT+
sensorer?
Du kan bruge enhedens indstillinger til at parre ANT+ sensorer
manuelt. Første gang, du tilslutter en sensor til din enhed ved
hjælp af ANT+ trådløs teknologi, skal du parre enheden og
sensoren. Når de er blevet parret, opretter enheden automatisk
forbindelse til sensoren, når du starter en aktivitet, og sensoren
er aktiv og inden for rækkevidde.
1 Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre ANT+ sensorer under
parringen.
2 Hvis du parrer en pulsmåler, skal du tage pulsmåleren på.
Pulsmåleren sender og modtager ikke data, før du tager den
på.
3 Hold UP.
4 Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Tilføj ny.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Søg i alle.
• Vælg sensortypen.
Når sensoren er parret med din enhed, vises der en
meddelelse. Sensordata vises i serien af datasider eller i et
brugerdefineret datafelt.
Kan jeg bruge min Bluetooth sensor
sammen med uret?
Enheden er kompatibel med nogle Bluetooth sensorer. Første
gang, du tilslutter en Garmin sensor til din enhed, skal du parre
enheden og sensoren. Når de er blevet parret, opretter enheden
automatisk forbindelse til sensoren, når du starter en aktivitet,
og sensoren er aktiv og inden for rækkevidde.
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Tilføj ny.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Søg i alle.
• Vælg sensortypen.
Du kan tilpasse de valgfri datafelter (Tilpasning af
skærmbilleder, side 23).
Musikafspilningen hakker, eller tilslutningen
af mine hovedtelefoner er ustabil
Når du bruger en Forerunner 645 Music enhed, der er tilsluttet
hovedtelefoner ved hjælp af Bluetooth teknologi, er signalet
30
Appendiks
Datafelter
Appendiks
GCT: Den tid i hvert trin, du bruger på jorden, mens du løber,
målt i millisekunder. Tid med jordkontakt beregnes ikke ved
gang.
Gennemsnitlig fart: Den gennemsnitlige hastighed for den
aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig kadence: Løb. Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig kadence: Cykling Den gennemsnitlige kadence
for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig nedstigning: Nedstigningens gennemsnitlige
lodrette distance.
Gennemsnitlig omgangstid: Den gennemsnitlige omgangstid
for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
aktivitet.
Gennemsnitlig Swolf: Den gennemsnitlige swolf-score for den
aktuelle aktivitet. Swolf-scoren er summen af tiden for en
længde plus antallet af tag i længden (Svømmeterminologi,
side 3). Ved svømning i åbent vand bruges 25 meter til at
beregne swolf-scoren.
Gennemsnitlig tag/længde: Det gennemsnitlige antal tag pr.
poollængde under den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitstempo: Det gennemsnitlige tempo for den
aktuelle aktivitet.
Gentag til: Timeren for det sidste interval plus den aktuelle
hvilepause (svømning i swimmingpool).
Glidehældning: Hældningen på tilbagelagt vandret distance til
ændringen i lodret distance.
Glidehældning destination: Den påkrævede glidehældning for
at stige ned fra din aktuelle position til destinationshøjden. Du
skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Gn. vert. udsv.: Den gennemsnitlige mængde vertikale udsving
for den aktuelle aktivitet.
Gn %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle aktivitet.
Gns bal. i kont.tid m jord: Den gennemsnitlige tid med
jordkontakt pr. skridt for den aktuelle session.
Gnsn. GCT: Den gennemsnitlige tid med jordkontakt for den
aktuelle aktivitet.
Gnsn. opstigning: Stigningens gennemsnitlige lodrette
distance siden den seneste nulstilling.
Gnsn. puls %maks.: Den gennemsnitlige procentdel af den
maksimale puls for den aktuelle aktivitet.
Gns skridtlængde: Den gennemsnitlige skridtlængde for den
aktuelle session.
Gns vertikalt forhold: Det gennemsnitlige forhold mellem
vertikale udsving og skridtlængde for den aktuelle session.
GPS: GPS-satellitsignalets styrke.
GPS-højde: Højden for din aktuelle position ved hjælp af GPS.
GPS-kurs: Den retning, du bevæger dig i, baseret på GPS.
Hviletimer: Timeren for den aktuelle hvilepause (svømning i
pool).
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Iltmætning i muskler i %: Den estimerede iltmætningsprocent i
musklerne for den aktuelle aktivitet.
Interval Distance: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle
interval.
Intervallængder: Antal længder i poolen, der er tilbagelagt i det
aktuelle interval.
Interval Swolf: Den gennemsnitlige swolf-score i det aktuelle
interval.
Appendiks
Interval tag hastighed: Det gennemsnitlige antal tag pr. minut
(spm) i det aktuelle interval.
Interval tag type: Den aktuelle type tag i intervallet.
Interval - tempo: Det gennemsnitlige tempo for det aktuelle
interval.
Interval - tid: Stopurstid for det aktuelle interval.
Intervl tag/længde: Det gennemsnitlige antal tag pr.
poollængde i det aktuelle interval.
Kadence: Løb. Antal skridt pr. minut (højre og venstre).
Kadence: Cykling Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din
enhed skal være connected til kadencesensor (tilbehør), for
at disse data vises.
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Klokkeslæt: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og
dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).
Kompas kurs: Den retning, du bevæger dig i, baseret på
kompasset.
Længde/bredde: Den aktuelle position i længde- og breddegrad
uanset den valgte indstilling for positionsformat.
Længder: Antal længder i poolen, der er tilbagelagt under den
aktuelle aktivitet.
Maksimal fart: Den højeste hastighed for den aktuelle aktivitet.
Maksimal højde: Den største højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Maksimum nedstigning: Den maksimale
nedstigningshastighed i fod pr. minut eller meter pr. minut
siden den seneste nulstilling.
Maksimum opstigning: Den maksimale stigningshastighed i
fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste
nulstilling.
Min. Højde: Den laveste højde, der er nået siden den seneste
nulstilling.
Næste waypoint: Det næste punkt på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Omg.puls %maks.: Den gennemsnitlige procentdel af den
maksimale puls for den aktuelle omgang.
Omg.vrt. udsv.: Den gennemsnitlige mængde vertikale udsving
for den aktuelle omgang.
Omgang %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle omgang.
Omgange: Antallet af gennemførte baner for den aktuelle
aktivitet.
Omgang GCT: Den gennemsnitlige tid med jordkontakt for den
aktuelle omgang.
Omgang nedstigning: Nedstigningens lodrette distance for den
aktuelle omgang.
Omgangsdistance: Den tilbagelagte distance for den aktuelle
omgang.
Omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.
Omgangskadence: Løb. Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle omgang.
Omgangskadence: Cykling Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle omgang.
Omgang skridtlængde: Den gennemsnitlige skridtlængde for
den aktuelle omgang.
Omgangs puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.
Omgangstempo: Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle
omgang.
Omgangstid: Stopurstid for den aktuelle omgang.
31
Omg stig.: Stigningens lodrette distance for den aktuelle
omgang.
Omg vert. forhold: Det gennemsnitlige forhold mellem vertikale
udsving og skridtlængde for den aktuelle omgang.
Position: Den aktuelle position ved brug af den valgte indstilling
for positionsformat.
Præstationskrav: Scoren for præstationskravet er en vurdering
i realtid af din egnethed til at præstere.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
connected til en kompatibel pulsmåler.
Puls %Maks.: Procentdelen af maksimal puls.
Pulszone: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale
puls (220 minus din alder).
Retning: Den retning, du bevæger dig i.
Retning: Retningen fra din aktuelle position til en destination.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
S. omg-hast. tag: Det gennemsnitlige antal af tag pr. minut
(spm) under den senest gennemførte pool-længde.
Samlet fald: Den samlede højdenedstigning siden den seneste
nulstilling.
Samlet stigning: Den samlede højdestigning siden den seneste
nulstilling.
Sdste omg - tempo: Det gennemsnitlige tempo for den senest
gennemførte omgang.
Sidste længde Swolf: Swolf-scoren for den senest
gennemførte pool-længde.
Sidste længde - tag: Det samlede antal tag i den senest
gennemførte pool-længde.
Sidste længde - tempo: Det gennemsnitlige tempo for den
senest gennemførte pool-længde.
Sidste omg. - op: Stigningens lodrette distance for den senest
gennemførte omgang.
Sidste omgang %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af
pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den senest
gennemførte omgang.
Sidste omgang - fart: Den gennemsnitlige hastighed for den
senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - hastighed Type: Den anvendte type tag
under den senest gennemførte pool-længde.
Sidste omgang - kadence: Løb. Den gennemsnitlige kadence
for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - kadence: Cykling Den gennemsnitlige
kadence for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - nedstigning: Nedstigningens lodrette
distance for den senest gennemførte omgang.
Den gennemsnitlige puls for den senest gennemførte
omgang.
Skridtlængde: Skridtlængde fra et fodnedslag til det næste,
målt i meter.
Solnedg.: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
S Omg.pls %Mks: Den gennemsnitlige procentdel af den
maksimale puls for den senest gennemførte omgang.
Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance). Hvis du eksempelvis tilbagelægger 60 m (200 fod)
for hver 3 m (10 fod), du stiger, er stigningen 5 %.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren.
Tempo: Det aktuelle tempo.
Tid for seneste omgang: Stopurstid for den senest
gennemførte omgang.
Tid i zone: Den forgangne tid i hver enkelt puls- eller effektzone.
Tidsforbrug: Den samlede registrerede tid. Hvis du
eksempelvis starter timeren og løber i 10 minutter, stopper
timeren i 5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i
20 minutter, er den forløbne tid 35 minutter.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Timer: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.
Total hæmoglobin: Den estimerede totale iltmængde i
musklerne for den aktuelle aktivitet.
Vertik. hast. t mål: Stignings- eller nedstigningshastigheden til
en forudbestemt højde. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Vertikal distance til destination: Højdedistancen mellem din
aktuelle position og den endelige destination. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Vertikalt forhold: Forholdet mellem vertikale svingninger og
skridtlængden.
Vertikalt udsving: Højden af dine hop, når du løber. Den
lodrette bevægelse i din overkrop, målt i centimeter for hvert
trin.
VMG: Hastigheden, hvormed du nærmer dig en destination
langs en rute. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Vrt. hast.: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.
VO2 maks. standardbedømmelser
Disse tabeller omfatter standardklassificeringer for VO2 maks. estimat efter alder og køn.
Mænd
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Fremragende
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
God
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Rimeligt
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Dårlig
0-40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Kvinder
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Fremragende
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
God
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Rimeligt
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Dårlig
0-40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
32
Appendiks
Data genoptrykt med tilladelse fra The Cooper Institute. For yderligere oplysninger, gå til www.CooperInstitute.org.
Hjulstørrelse og -omkreds
Dækstørrelse
Hjulomkreds (mm)
Din hastighedssensor registrerer automatisk din hjulstørrelse.
Du kan evt. manuelt indtaste din hjulstørrelse i
hastighedssensorens indstillinger.
Dækstørrelse er markeret på begge sider af dækket. Dette er
ikke en komplet liste. Du kan også måle omkredsen af dit hjul
eller bruge en af de beregningsredskaber, der findes på
internettet.
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Symboldefinitioner
Dækstørrelse
Hjulomkreds (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
Jævnstrøm. Enheden er kun egnet til jævnstrøm.
24 × 1
1753
Sikring. Angiver en specifikation for eller placering af sikring.
24 × 3/4 lukket ring
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 × 2,1
2288
29 × 2,2
2298
29 × 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C lukket ring
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
Appendiks
Disse symboler findes muligvis på mærker på enheden eller
tilbehøret.
Vekselstrøm. Enheden er egnet til vekselstrøm.
WEEE-symbol vedrørende bortskaffelse og genanvendelse.
WEEE-symbolet står på produktet i overensstemmelse med EUdirektiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment).
Formålet er at forhindre, at produktet bortskaffes på en forkert
måde, samt at fremme genanvendelse.
33
Indeks
A
aktiviteter 2, 3, 23, 25
brugerdefineret 3, 22
gemme 3
starte 2
aktivitetstracking 8, 9
alarm 4
alarmer 8, 23, 24, 26
puls 10
ANT+ sensorer 21, 22
applikationer 14–16
smartphone 1
Auto Lap 24
Auto Pause 24
automatisk rullefunktion 24
B
baggrundslys 1, 25
baner 20
oprette 20
batteri
maksimere 2, 25, 29
oplade 27
beregnet sluttidspunkt 12
betalinger 18, 19
Bluetooth sensorer 21
Bluetooth teknologi 1, 2, 4, 14–16, 29
hovedtelefoner 18
Bluetooth-teknologi, hovedtelefoner 30
brugerdata, slette 19
brugerprofil 7
C
computer 17
Connect IQ 15
cykelsensorer 22
D
data
deling 22
opbevare 19, 20
overføre 19, 20
sider 23
upload 15
datafelter 15, 30
dele data 22
den tid, du er i kontakt med jorden 10
distance, alarmer 24
distancetæller 19
E
enheds-ID 27
F
fart- og kadencesensorer 22
favoritter 22
fejlfinding 9, 11, 27–29
fitness 12
fodsensor 21, 22
G
Galileo 24
Garmin Connect 1, 4, 5, 14–16, 19, 20, 29
opbevare data 20
Garmin Express 16, 28
opdatering af software 28
Garmin Pay 18, 19
gemme aktiviteter 2
genveje 2, 22
GLONASS 24, 25
GPS 1, 24, 25
indstillinger 24
signal 28
GroupTrack 16
H
historik 19, 20
sende til computer 19, 20
slette 19
34
hjulstørrelser 33
hjælp 16
hovedmenu, tilpasse 22
hovedtelefoner
Bluetooth teknologi 18
Bluetooth-teknologi 30
tilslutte 18
I
ikoner 1
indendørs træning 3, 21
indstillinger 8, 21–23, 25, 26, 29
intervaller 3
træningsture 5
K
kadence 7, 10
alarmer 24
sensorer 22
kalender 5
kalorie, alarmer 24
kapsejlads 6
kontakter, tilføje 16
kort 21, 23
gennemse 21
navigering 21
L
Laktattærskel 13
LiveTrack 16
længder 3
løbebånd 3
løbedynamik 10, 11
løbsberegner 11
M
meddelelser 1
menstruationscyklus 9
menu 1
menuen styring 2, 22
metronom 7
minutter med høj intensitet 8, 28
Move IQ 8
multisport 3
musik 17
afspille 17
indlæsning 17
tjenester 17
musikstyring 17, 18
mål 5, 6
måleenheder 26
N
navigation 20, 21, 23
stoppe 21
nedtællingstimer 26
NFC 18
nulstilling af enheden 29
nødkontakter 16
O
omgange 1
opdateringer, software 29
oplade 27
P
parre 29
ANT+ sensorer 9, 30
Bluetooth sensorer 30
sensorer 21
smartphone 1, 29
personlige rekorder 6
slette 6
positioner 21
gemme 20
redigere 20
slette 20
profiler 2
aktivitet 2
bruger 7
præstationskrav 11, 12
puls 1, 9
alarmer 10, 24
måler 9–12, 14
parring af sensorer 9
zoner 7, 8, 11, 19
R
registrering af aktivitet 8
registrering af hændelse 16
remme 28
rengøre enhed 27, 28
reservedele 28
restitution 11, 13, 14
S
satellitsignaler 24, 28
segmenter 6, 7
sikkerhedsoplysninger 16
ski
alpint 4
snowboarding 4
skridtlængde 10
skærm 25
slette
alle brugerdata 19
historik 19
personlige rekorder 6
smartphone 15, 16, 29
applikationer 14, 16
apps 1
parre 1, 29
snowboarding 4
software
licens 27
opdatere 29
opdatering 28, 29
version 27
specifikationer 27
spore 16
sprog 25
stopur 26
stress-score 14
stressniveau 11
sundhedsstatistik 9
svømning 4
swolf-score 3
syregrænse 11, 13
systemindstillinger 25
søvnfunktion 8
T
tag 3
taster 1, 25, 27
tegnebog 18
tempe 22, 30
temperatur 22, 30
tid 26
alarmer 24
indstillinger 25
zoner og formater 25
tid med jordkontakt 10
tidszoner 26
tilbehør 21, 28, 30
tilpasning af enheden 22, 23
tilslutte 2
timer 1, 2, 19
nedtælling 26
toner 7, 26
TracBack 3, 21
Training Effect 11, 12
træning 2, 5, 6, 14
planer 4, 5
træningsbelastning 13, 14
træningsstatus 11, 13
træningsture 4
indlæsning 4
U
udvidet visning 22
UltraTrac 24
uploade data 15
Indeks
ur 1, 26
urskiver 15, 25
urtilstand 25
USB 29
frakoble 19
V
vejr 15
vertikale udsving 10, 11
vertikalt forhold 10, 11
VIRB fjernbetjening 26
Virtual Partner 5, 6
VO2 maks. 12, 32
VO2-max. 11–13
W
Wi-Fi, tilslutte 16
Wi‑Fi 29
tilslutte 16
widgets 9, 10, 15
Z
zoner
puls 7
tid 26
Ø
øvelser 3, 4
Indeks
35
support.garmin.com
August 2019
190-02324-00_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising