Garmin | Forerunner® 645, Black | User guide | Garmin Forerunner® 645, Black Användarhandbok

Garmin Forerunner® 645, Black Användarhandbok
FORERUNNER 645/645 MUSIC
®
Användarhandbok
© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner , VIRB och Virtual Partner är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i
USA och andra länder. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, HRM-Run™, HRM-Tri™, HRM-Swim™, tempe™, TrueUp™, Varia™ och Varia Vision™ är
varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Märket Bluetooth och logotyperna ägs av
Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. The Cooper Institute och eventuella relaterade varumärken tillhör The Cooper Institute. Avancerad
hjärtslagsanalys från Firstbeat. Spotify programvaran omfattas av tredjepartslicenser som finns här: https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses. Strava™ och STRAVA är varumärken
som tillhör Strava Inc. Wi‑Fi är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och
andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
®
®
®
®
®
®
®
®
Denna produkt är certifierad av ANT+ . Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.
®
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Översikt över enheten ................................................................. 1
GPS-status och statusikoner ................................................. 1
Para ihop din smartphone med enheten .................................... 1
Aktivera aviseringar för Bluetooth .......................................... 1
Visa aviseringar ................................................................. 1
Hantera aviseringar ........................................................... 1
Spela upp ljuduppmaningar på din smartphone under
aktiviteten .......................................................................... 1
Stänga av Bluetooth smartphoneanslutningen ................. 2
Sätta på och slå av anslutningsvarningar för
smartphone ....................................................................... 2
Visa meny för kontroller .............................................................. 2
Ut och springa ............................................................................. 2
Aktiviteter och appar...................................................... 2
Starta en aktivitet ........................................................................ 2
Tips för att spela in aktiviteter ................................................ 2
Stoppa en aktivitet ...................................................................... 2
Lägga till en aktivitet ................................................................... 3
Skapa en anpassad aktivitet .................................................. 3
Inomhusaktiviteter ....................................................................... 3
Kalibrera löpbandsdistansen ................................................. 3
Utomhusaktiviteter ...................................................................... 3
Simning .................................................................................. 3
Simterminologi .................................................................. 3
Simtagstyper ..................................................................... 3
Tips för simningsaktiviteter ................................................ 3
Vila vid simning i bassäng ................................................. 4
Träna med träningsloggen ................................................ 4
Visa dina skidåk ..................................................................... 4
Spela upp ljuduppmaningar under en aktivitet ........................... 4
Träning............................................................................ 4
Träningspass .............................................................................. 4
Följa ett träningspass från Garmin Connect .......................... 4
Påbörja ett träningspass ........................................................ 4
Om träningskalendern ............................................................ 4
Använda Garmin Connect träningsprogram ..................... 5
Anpassade träningsprogram ............................................. 5
Intervallpass ........................................................................... 5
Skapa ett intervallpass ...................................................... 5
Starta ett intervallpass ....................................................... 5
Stoppa ett intervallpass ..................................................... 5
Använda Virtual Partner® ........................................................... 5
Ställa in ett träningsmål .............................................................. 5
Avbryta ett träningsmål .......................................................... 5
Tävla i en föregående aktivitet .................................................... 5
Personliga rekord ........................................................................ 6
Visa dina personliga rekord ................................................... 6
Återställa ett personligt rekord ............................................... 6
Ta bort ett personligt rekord ................................................... 6
Ta bort alla personliga rekord ................................................ 6
Segment ..................................................................................... 6
Strava™ segment .................................................................. 6
Tävla mot ett segment ........................................................... 6
Visa segmentinformation ....................................................... 6
Ställa in ett segment för att justera automatiskt ..................... 6
Använda metronomen ................................................................ 6
Ställa in din användarprofil ......................................................... 7
Träningsmål ........................................................................... 7
Om pulszoner ......................................................................... 7
Ställa in dina pulszoner ..................................................... 7
Låta enheten ange dina pulszoner .................................... 7
Beräkning av pulszon ........................................................ 7
Innehållsförteckning
Aktivitetsspårning.......................................................... 7
Automatiskt mål .......................................................................... 7
Använda inaktivitetsvarning ........................................................ 8
Sömnspårning ............................................................................. 8
Använda automatisk sömnmätning ........................................ 8
Använda stör ej-läge .............................................................. 8
Intensiva minuter ........................................................................ 8
Få intensiva minuter ............................................................... 8
Garmin Move IQ™ Händelser .................................................... 8
Inställningar för aktivitetsspårning .............................................. 8
Stänga av aktivitetsspårning .................................................. 8
Menscykelspårning ..................................................................... 8
Pulsfunktioner................................................................ 8
Pulsmätning vid handleden ........................................................ 9
Bära enheten ......................................................................... 9
Tips för oregelbundna pulsdata ............................................. 9
Visa puls-widgeten ................................................................. 9
Sända pulsdata till Garmin enheter ....................................... 9
Sända pulsdata under en aktivitet ..................................... 9
Ställa in en varning för onormal puls ..................................... 9
Stänga av pulsmätaren för handleden ................................... 9
Löpdynamik ................................................................................ 9
Träna med löpdynamik ........................................................ 10
Färgmätare och löpdynamikdata ......................................... 10
Balans för markkontakttid – data ..................................... 10
Vertikal rörelse och kvot vertikal rörelse/steglängd ......... 10
Tips om det saknas löpdynamikdata ................................... 11
Prestationsmätningar ................................................................ 11
Stänga av prestationsaviseringar ........................................ 11
Upptäcka prestandamätningar automatiskt ......................... 11
Synkronisera aktiviteter och prestationsmätningar .............. 11
Om VO2-maxberäkningar .................................................... 11
Visa dina förutsagda tävlingstider ........................................ 12
Om Training Effect ............................................................... 12
Prestationsförhållande ......................................................... 12
Visa ditt prestationsförhållande ....................................... 12
Mjölksyratröskel ................................................................... 12
Genomföra ett guidat test för att fastställa din
mjölksyratröskel .............................................................. 12
Träningsstatus .......................................................................... 13
Träningsstatusnivåer ............................................................ 13
Tips för att få din träningsstatus ...................................... 13
Träningsbelastning ............................................................... 13
Träningens belastningsfokus .......................................... 13
Återhämtningstid .................................................................. 14
Visa tid för återhämtning ................................................. 14
Återhämtningspuls .......................................................... 14
Visa din belastningsnivå för pulsvariabilitet .............................. 14
Smarta funktioner......................................................... 14
Bluetooth anslutna funktioner ................................................... 14
Synkronisera data manuellt med Garmin Connect .............. 15
Hitta en borttappad mobil enhet ........................................... 15
Widgets ..................................................................................... 15
Visa widgets ......................................................................... 15
Visa väderwidgeten .............................................................. 15
Connect IQ funktioner ............................................................... 15
Hämta Connect IQ funktioner med hjälp av datorn .............. 15
Wi‑Fi anslutna funktioner .......................................................... 15
Ansluta till ett Wi‑Fi nätverk ................................................. 15
Säkerhets- och spårningsfunktioner ......................................... 16
Lägga till nödsituationskontakter ......................................... 16
Sätta på och stänga av händelsedetektorn ......................... 16
Begära hjälp ......................................................................... 16
Ansluta till en GroupTrack session ...................................... 16
Tips för att ansluta GroupTrack sessioner ...................... 16
i
Musik............................................................................. 16
Ansluta till en tredjepartsleverantör .......................................... 16
Ladda ner ljudfiler från en tredjepartsleverantör .................. 16
Hämta ljudinnehåll från Spotify® ......................................... 17
Ändra musikleverantör ......................................................... 17
Ansluta från en tredjepartsleverantör ................................... 17
Hämta personliga ljudfiler ......................................................... 17
Lyssna på musik ....................................................................... 17
Styr musikuppspelning på en ansluten smartphone ................. 17
Musikuppspelningskontroller .................................................... 17
Ansluta Bluetooth hörlurar ........................................................ 17
Garmin Pay................................................................... 18
Konfigurera din Garmin Pay plånbok ........................................ 18
Betala för ett köp med hjälp av klockan .................................... 18
Lägga till ett kort i Garmin Pay plånboken ................................ 18
Hantera din Garmin Pay plånbok ......................................... 18
Ändra din Garmin Pay kod ........................................................ 18
Historik.......................................................................... 18
Använda historik ....................................................................... 18
Visa din tid i varje pulszon ................................................... 19
Visa datatotaler ......................................................................... 19
Använda total distans ............................................................... 19
Ta bort historik .......................................................................... 19
Datahantering ........................................................................... 19
Ta bort filer ........................................................................... 19
Koppla bort USB-kabeln ...................................................... 19
Garmin Connect ........................................................................ 19
Synkronisera dina data med Garmin Connect appen .......... 19
Använda Garmin Connect på din dator ............................... 20
Navigering..................................................................... 20
Banor ........................................................................................ 20
Skapa och följa en bana i din enhet ..................................... 20
Spara din plats .......................................................................... 20
Redigera dina sparade platser ............................................. 20
Ta bort alla sparade platser ................................................. 20
Navigera till startpunkten under en aktivitet .............................. 20
Navigera till en sparad position ................................................ 20
Avbryta navigering .................................................................... 20
Karta ......................................................................................... 20
Lägga till en karta i en aktivitet ............................................ 21
Panorera och zooma på kartan ........................................... 21
Kartinställningar ................................................................... 21
Trådlösa sensorer........................................................ 21
Para ihop dina trådlösa sensorer .............................................. 21
Fotenhet ....................................................................................21
Ut och springa med fotenhet ................................................ 21
Kalibrera fotenheten ............................................................. 21
Förbättring av foot pod-kalibrering .................................. 21
Kalibrera fotenheten manuellt .............................................. 21
Ställa in hastighet och distans på en foot pod ..................... 21
Läge för utökad display ............................................................ 22
Använd en cykelfarts- eller kadenssensor (tillval) .................... 22
Situationsberedskap ................................................................. 22
tempe ........................................................................................ 22
Anpassa enheten.......................................................... 22
Anpassa din aktivitetslista ......................................................... 22
Anpassa widgetslingan ............................................................. 22
Anpassa menyn för kontroller ................................................... 22
Aktivitetsinställningar ................................................................ 22
Anpassa datasidorna ........................................................... 22
Lägga till en karta i en aktivitet ............................................ 23
Varningar ............................................................................. 23
Ställa in varning ............................................................... 23
Auto Lap ............................................................................... 23
ii
Markera varv enligt distans ............................................. 23
Aktivera Auto Pause ............................................................ 24
Använda Bläddra automatiskt .............................................. 24
Ändra GPS-inställningarna .................................................. 24
GPS och andra satellitsystem ......................................... 24
UltraTrac ......................................................................... 24
Tidsgränsinställningar för energisparläge ............................ 24
Ta bort en aktivitet eller app ..................................................... 24
Inställningar för urtavlan ........................................................... 24
Anpassa urtavlan ................................................................. 24
Systeminställningar ................................................................... 25
Tidsinställningar ................................................................... 25
Ändra inställningar för bakgrundsbelysning ......................... 25
Ändra måttenheterna ........................................................... 25
Klocka ....................................................................................... 25
Ställa in tid manuellt ............................................................. 25
Ställa in larm ........................................................................ 25
Ta bort ett larm ..................................................................... 25
Starta nedräkningstimern ..................................................... 25
Använda stoppuret ............................................................... 25
Synkronisera klockan med GPS .......................................... 26
VIRB fjärrkontroll ....................................................................... 26
Styra en VIRB actionkamera ................................................ 26
Styra en VIRB actionkamera under en aktivitet ................... 26
Enhetsinformation........................................................ 26
Visa enhetsinformation ............................................................. 26
Se information om regler och efterlevnad för E-label .......... 26
Ladda enheten .......................................................................... 26
Tips för hur du laddar enheten ............................................. 26
Specifikationer .......................................................................... 27
Skötsel av enheten ................................................................... 27
Rengöra enheten ................................................................. 27
Byta remmarna ......................................................................... 27
Felsökning.................................................................... 27
Produktuppdateringar ............................................................... 27
Konfigurera Garmin Express ................................................ 27
Mer information ......................................................................... 27
Aktivitetsspårning ...................................................................... 27
Min dagliga stegräkning visas inte ....................................... 27
Stegräkningen verkar inte stämma ...................................... 27
Stegräkningen på enheten stämmer inte överens med
stegräkningen på mitt Garmin Connect konto ..................... 28
Antal trappor verkar inte vara korrekt ................................... 28
Mina intensiva minuter blinkar ............................................. 28
Söka satellitsignaler .................................................................. 28
Förbättra GPS-satellitmottagningen ..................................... 28
Starta om enheten .................................................................... 28
Återställa alla standardinställningar .......................................... 28
Uppdatera programvaran med appen Garmin Connect ........... 28
Uppdatera programvaran med Garmin Express ....................... 28
Enheten är på fel språk ............................................................ 28
Är min smartphone kompatibel med min enhet? ...................... 29
Tips för befintliga Garmin Connect användare ......................... 29
Telefonen ansluter inte till enheten ........................................... 29
Maximera batteriets livslängd ................................................... 29
Temperaturvärdet är inte korrekt .............................................. 29
Hur parar jag ihop sensorer från ANT+ manuellt? .................... 29
Kan jag använda min Bluetooth sensor med min klocka? ........ 29
Min musik stängs av eller mina hörlurar kopplas ifrån .............. 29
Bilaga............................................................................. 29
Datafält ..................................................................................... 29
Standardklassificeringar för VO2-maxvärde ............................. 31
Hjulstorlek och omkrets ............................................................ 32
Symbolförklaringar .................................................................... 32
Index .............................................................................. 33
Innehållsförteckning
Introduktion
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett
motionsprogram.
Översikt över enheten
Första gången du slår på enheten går den in i
ihopparningsläge.
TIPS: Du kan trycka ned LIGHT och välja för att manuellt
aktivera ihopparningsläget.
4 Välj ett alternativ för att lägga till enheten i ditt Garmin
Connect konto:
• Om det här är första gången du parar ihop en enhet med
appen Garmin Connect följer du instruktionerna på
skärmen.
• Om du redan har parat ihop en annan enhet med Garmin
Connect appen väljer du Garmin-enheter > Lägg till
eller
och följer instruktionerna på
enhet på menyn
skärmen.
Aktivera aviseringar för Bluetooth
LIGHT Välj för att sätta på enheten.
Tryck här för att slå på och stänga av belysningen.
Håll nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
START Tryck här om du vill starta eller stoppa aktivitetstiduret.
STOP Välj för att välja ett alternativ eller bekräfta ett meddelande.
BACK
Tryck här för att återgå till föregående sida.
Tryck här för att registrera ett varv under en aktivitet.
DOWN Välj för att bläddra genom widgetar, datasidor, alternativ
och inställningar.
Håll ned för att öppna musikkontrollerna (Musikuppspelningskontroller, sidan 17).
UP
Välj för att bläddra genom widgetar, datasidor, alternativ
och inställningar.
Håll nedtryckt för att visa menyn.
GPS-status och statusikoner
GPS-statusringen och ikoner läggs tillfälligt över varje datasida.
För utomhusaktiviteter lyser statusringen grönt när GPS:en är
redo. När en ikon blinkar innebär det att enheten söker efter
signal. När en ikon lyser innebär det att signalen har hittats eller
att sensorn är ansluten.
GPS-status
Batteristatus
Anslutningsstatus för smartphone
Wi‑Fi teknikstatus
®
Pulsstatus
Fotenhetsstatus
Running Dynamics Pod status
Fart- och kadenssensorns status
Status för cykellampa
Status för cykelradar
Status för läget för utökad display
tempe™ sensorstatus
VIRB kamerastatus
®
Para ihop din smartphone med enheten
För att använda Forerunner enhetens anslutningsfunktioner
måste den paras ihop direkt via Garmin Connect™appen , istället
för via Bluetooth inställningarna på din smartphone.
1 I app store i din smartphone installerar och öppnar du Garmin
Connect appen.
2 Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
3 Välj LIGHT för att sätta på enheten.
®
Introduktion
Innan du kan aktivera aviseringar måste du para ihop
Forerunner enheten med en kompatibel mobil enhet (Para ihop
din smartphone med enheten, sidan 1).
1 Håll på UP.
2 Välj Inställningar > Telefon > Smartaviseringar > Status >
På.
3 Välj Under aktivitet.
4 Välj en aviseringsinställning.
5 Välj en ljudinställning.
6 Välj Inte under aktivitet.
7 Välj en aviseringsinställning.
8 Välj en ljudinställning.
9 Välj Tidsgräns.
10 Välj hur länge varningen för en ny avisering visas på
skärmen.
11 Välj Signatur för att lägga till en signatur i dina sms-svar.
Visa aviseringar
På urtavlan väljer du UP för att visa aviseringswidgeten.
Välj START, och välj en avisering.
Välj DOWN för fler alternativ.
Välj BACK för att återgå till föregående skärm.
1
2
3
4
Hantera aviseringar
Du kan använda din kompatibla smartphone för att hantera
aviseringar som visas på din Forerunner enhet.
Välj ett alternativ:
• Om du använder en iPhone enhet går du till
aviseringsinställningarna för att välja de objekt du vill visa
på enheten.
• Om du använder en Android™ smartphone väljer du
Inställningar > Smartaviseringar från Garmin Connect
appen.
®
Spela upp ljuduppmaningar på din smartphone under
aktiviteten
Innan du kan ställa in ljuduppmaningar måste du ha en
smartphone med Garmin Connect appen hopparad med
Forerunner enheten.
Du kan ställa in Garmin Connect appen till att spela upp
motiverande statusmeddelanden på din smartphone under
löpningen eller andra aktiviteter. Ljuduppmaningar omfattar
varvnummer och varvtid, tempo eller fart och pulsdata. Under en
ljuduppmaning stänger Garmin Connect appen av det primära
ljudet från din smartphone för att spela upp meddelandet. Du
kan anpassa volymnivåerna på Garmin Connect appen.
Obs! Om du har en Forerunner 645 Music enhet kan du aktivera
ljuduppmaningar på enheten via de anslutna hörlurarna, utan att
använda en ansluten smartphone (Spela upp ljuduppmaningar
under en aktivitet, sidan 4).
Obs! Ljuduppmaningen Varvvarning är aktiverad som standard.
1
1
2
3
4
Från Garmin Connect appen väljer du
eller
Välj Garmin-enheter.
Välj din enhet.
Välj Aktivitetsalternativ > Ljudvarningar.
.
• Tryck på Spara om du vill spara löprundan och återställa
aktivitetstimern. Välj löprundan för att visa en
sammanfattning.
Stänga av Bluetooth smartphoneanslutningen
1 Håll LIGHT nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
2 Välj för att stänga av Bluetooth smartphoneanslutningen
på Forerunner enheten.
Läs i användarhandboken till den mobila enheten om hur du
stänger av Bluetooth trådlös teknik på den mobila enheten.
Sätta på och slå av anslutningsvarningar för smartphone
Du kan ställa in så att Forerunner enheten varnar dig när din
ihopparade smartphone ansluts och kopplas bort med hjälp av
trådlös Bluetooth teknik.
Obs! Anslutningsvarningar för smartphone är avstängda som
standard.
1 Håll ned UP.
2 Välj Inställningar > Telefon > Varningar.
Visa meny för kontroller
Menyn för kontroller innehåller alternativ, som att aktivera stör
ej-läge, låsa knapparna och stänga av enheten. Du kan även
öppna Garmin Pay™ plånboken.
Obs! Du kan lägga till, ändra ordning på och ta bort alternativ i
menyn för kontroller (Anpassa menyn för kontroller, sidan 22).
1 Håll ned LIGHT från valfri skärm.
• Välj Återuppta senare för att stänga av rundan och
fortsätta senare.
• Välj Varv för att markera ett varv.
• Välj Ta bort > Ja för att ta bort löprundan.
Aktiviteter och appar
Enheten kan användas för inomhus-, utomhus-, idrotts- och
träningsaktiviteter. När du startar en aktivitet visar och
registrerar enheten sensordata. Du kan spara aktiviteter och
dela dem med andra Garmin Connect användare.
Du kan även lägga till Connect IQ™ aktiviteter och appar till
enheten med Connect IQ appen (Connect IQ funktioner,
sidan 15).
För mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning
och konditionsdata, gå till garmin.com/ataccuracy.
Starta en aktivitet
2 Välj UP eller DOWN för att bläddra igenom alternativen.
Ut och springa
Den första träningsaktiviteten som du spelar in på din enhet kan
vara en löprunda, cykeltur eller valfri utomhusaktivitet. Du kan
behöva ladda enheten innan du startar aktiviteten (Ladda
enheten, sidan 26).
1 Välj START och sedan en aktivitet.
2 Gå ut och vänta medan enheten hämtar satelliter.
3 Tryck på START för att starta timern.
4 Gå ut och spring.
När du startar en aktivitet slås GPS på automatiskt (om detta
krävs).
1 Tryck på START.
2 Välj en aktivitet.
Obs! Aktiviteter inställda som favoriter visas först i listan
(Anpassa din aktivitetslista, sidan 22).
3 Om aktiviteten kräver GPS-signaler går du till en plats med fri
sikt mot himlen.
TIPS: Om
visas i grå text eller på en grå bakgrund kräver
aktiviteten inga GPS-signaler.
4 Vänta tills Klar visas på skärmen.
Enheten är klar när den har fastställt din puls, hämtat GPSsignaler (vid behov) och anslutits till dina trådlösa sensorer
(vid behov).
5 Tryck på START för att starta aktivitetstiduret.
Enheten spelar in aktivitetsdata bara när aktivitetstimern är
igång.
Obs! På en Forerunner 645 Music håller du ned DOWN
under en aktivitet för att öppna musikkontrollerna
(Musikuppspelningskontroller, sidan 17).
Tips för att spela in aktiviteter
• Ladda enheten innan du startar en aktivitet (Ladda enheten,
sidan 26).
• Välj BACK för att spela in varv.
• Välj UP eller DOWN för att visa fler datasidor.
Obs! På en Forerunner 645 Music håller du ned DOWN
under en aktivitet för att öppna musikkontrollerna
(Musikuppspelningskontroller, sidan 17).
5 När du är klar med löprundan väljer du STOP för att stoppa
aktivitetstimern.
6 Välj ett alternativ:
• Tryck på Fortsätt om du vill starta aktivitetstimern igen.
2
Stoppa en aktivitet
1 Välj STOP.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill återuppta aktiviteten väljer du Fortsätt.
• Om du vill spara aktiviteten och återgå till klockläge väljer
du Spara.
Aktiviteter och appar
• Om du vill avbryta aktiviteten och återuppta den vid ett
senare tillfälle väljer du Återuppta senare.
• För att markera ett varv väljer du Varv.
• Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för din aktivitet
längs den väg du färdats väljer du Tillbaka till start >
TracBack.
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter
som använder GPS.
• Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för din aktivitet
via den mest direkta vägen väljer du Tillbaka till start >
Rak linje.
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter
som använder GPS.
• Om du vill ta bort aktiviteten och återgå till klockläge väljer
du Ta bort > Ja.
Obs! När du har stoppat aktiviteten sparar enheten den
automatiskt efter 30 minuter.
Lägga till en aktivitet
Enheten levereras förladdad med ett antal vanliga inomhus- och
utomhusaktiviteter. Du kan lägga till dessa aktiviteter i
aktivitetslistan.
1 Välj START.
2 Välj Lägg till.
3 Välj en aktivitet i listan.
4 Välj Ja om du vill lägga till aktiviteten i din lista med favoriter.
5 Välj en plats i aktivitetslistan.
6 Tryck på START.
Skapa en anpassad aktivitet
1 På urtavlan väljer du START > Lägg till.
2 Välj ett alternativ:
3
4
5
6
• Välj Kopiera aktivitet om du vill skapa en egen aktivitet
utifrån någon av dina sparade aktiviteter.
• Välj Annan om du vill skapa en ny egen aktivitet.
Välj vid behov en aktivitetstyp.
Välj ett namn eller ange ett eget namn.
Dubbletter av aktivitetsnamn innehåller en siffra, t.ex.
Cykel(2).
Välj ett alternativ:
• Välj ett alternativ för att anpassa specifika
aktivitetsinställningar. Du kan till exempel välja en
profilfärg eller anpassa datasidorna.
• Välj Klar för att spara och använda den anpassade
aktiviteten.
Välj Ja om du vill lägga till aktiviteten i din lista med favoriter.
Inomhusaktiviteter
Forerunner enheten kan användas för träning inomhus, t.ex.
löpning i ett inomhusspår eller vid användning av en stationär
cykel. GPS är avstängt för inomhusaktiviteter.
När du springer eller går med GPS-funktionen avstängd
beräknas hastighet, avstånd och kadens med enhetens
accelerometer. Accelerometern kalibreras automatiskt.
Noggrannheten för hastighets-, avstånds- och kadensdata
förbättras efter några löprundor eller gångpass utomhus med
GPS.
TIPS: Att hålla i ledstängerna på löpbandet minskar
noggrannheten. Du kan använda en valfri fotenhet till att
registrera tempo, distans och kadens.
När du cyklar med GPS-funktionen avstängd är data för
hastighet och sträcka inte tillgängliga om du inte har en
Aktiviteter och appar
tillvalssensor som skickar fart- och distansdata till enheten (t.ex.
en fart- eller kadenssensor).
Kalibrera löpbandsdistansen
Om du vill registrera mer exakta distanser för dina löpturer på
löpbandet kan du kalibrera löpbandsdistansen när du har
sprungit minst 1,5 km (1 miles) på ett löpband. Om du använder
olika löpband kan du kalibrera löpbandsdistansen manuellt på
varje löpband eller efter varje löptur.
1 Starta en löpbandsaktivitet (Starta en aktivitet, sidan 2) och
spring minst 1,5 km (1 miles) på löpbandet.
2 När du har avslutat löpturen, väljer duSTOP.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill kalibrera löpbandsdistansen första gången
väljer du Spara.
Enheten uppmanar dig att genomföra kalibreringen av
löpbandet.
• Om du vill kalibrera löpbandsdistansen efter den första
kalibreringen väljer du Kalib. och spara > Ja.
4 Kontrollera den tillryggalagda sträckan på löpbandets display
och ange distansen på din enhet.
Utomhusaktiviteter
Forerunner enheten levereras med förinstallerade
utomhusaktiviteter, till exempel löpning och cykling. GPS:en slås
på för utomhusaktiviteter. Du kan lägga till nya aktiviteter
baserade på standardaktiviteter, t.ex. promenad eller rodd. Du
kan även lägga till egna aktiviteter i din enhet (Skapa en
anpassad aktivitet, sidan 3).
Simning
Obs! Enheten kan inte lagra pulsdata från handleden när du
simmar.
Simterminologi
Varaktighet: En sträcka i simbassängen.
Intervall: En eller flera längder i följd. Efter vila startar ett nytt
intervall.
Simtag: Ett simtag räknas varje gång den arm som du har
enheten på slutför en hel cykel.
Swolf: Din swolf-poäng är summan av tiden för en
bassänglängd plus antalet simtag för den längden. T.ex. 30
sekunder plus 15 simtag motsvarar en swolf-poäng på 45.
Swolf är ett mått på effektiviteten i din simning och som i golf
är ett lägre resultat bättre.
Simtagstyper
Identifiering av simtagstyp är bara tillgänglig för simning i
bassäng. Din typ av simtag identifieras i slutet av en längd.
Simtagstyper visas när du visar intervallhistorik. Du kan även
välja simtagstyp som ett anpassat datafält (Anpassa
datasidorna, sidan 22).
Frisim
Fristil
Rygg
Ryggsim
Bröst
Bröstsim
Fjäril
Fjärilsim
Blandat Mer än en simtagstyp i en intervall
Övning Används med träningsloggning (Träna med träningsloggen,
sidan 4)
Tips för simningsaktiviteter
• Innan du påbörjar en simbassängsaktivitet ska du följa
instruktionerna på skärmen för att välja rätt bassänglängd
eller ange en egen storlek.
Nästa gång du påbörjar en simbassängsaktivitet använder
enheten den här bassänglängden. Du kan hålla ned UP, välja
aktivitetsinställningar och välja Bassänglängd om du vill
ändra storleken.
3
• Välj BACK om du vill registrera vila vid simning i bassäng.
Enheten registrerar automatiskt simintervaller och längder för
simbassängsträning.
Vila vid simning i bassäng
Standardsidan för vila visar två vilotider. Den visar också tid och
distans för det senast avslutade intervallet.
Obs! Simdata registreras inte under vila.
1 Under simaktiviteten väljer du BACK för att starta din vila.
Skärmen ändras till vit text mot svart bakgrund och vilosidan
visas.
2 Under vila väljer du UP eller DOWN för att visa andra
datasidor (valfritt).
3 Välj BACK och fortsätt simma.
4 Upprepa för fler vilointervaller.
Träna med träningsloggen
Träningsloggfunktionen är bara tillgänglig för simning i bassäng.
Du kan använda träningsloggfunktionen för att manuellt spela in
sparkset, enarmssimning eller annan typ av simning som inte är
något av de fyra huvudsimsätten.
1 Under simaktiviteten i bassängen väljer du UP eller DOWN
för att visa träningsloggsidan.
2 Välj BACK om du vill starta träningstiduret.
3 Välj BACK när du har avslutat ett träningsintervall.
Träningstiduret stannar, men aktivitetstiduret fortsätter att
spela in hela simpasset.
4 Välj en distans för den avslutade träningen.
Distanssteg baseras på den bassänglängd som du valt för
aktivitetsprofilen.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill starta ett nytt träningsintervall väljer du BACK.
• Om du vill starta ett simintervall väljer du UP eller DOWN
för att återgå till simträningssidorna.
Visa dina skidåk
Enheten registrerar detaljer om varje utförs- eller snowboardåk
med hjälp av funktionen för automatiska åk. Den här funktionen
är aktiverad som standard för utförsåkning och snowboard. Den
spelar in nya skidåk automatiskt baserat på dina rörelser.
Tiduret pausas när du slutar röra dig i nedförsbacke och när du
sitter i en skidlift. Tiduret förblir pausat under färden i skidliften.
Du kan börja röra dig utför för att starta om timern. Du kan visa
detaljer om åken på den pausade skärmen eller när tiduret är
igång.
1 Starta en skidåknings- eller snowboardaktivitet.
2 Håll på UP.
3 Välj Visa åk.
4 Välj UP och DOWN för att visa detaljer om ditt senaste åk,
ditt aktuella åk och dina åk totalt.
Åkskärmarna inkluderar tid, tillryggalagd sträcka, maximal
hastighet, medelhastighet och totalt nedför.
Spela upp ljuduppmaningar under en
aktivitet
Du kan ställa in din Forerunner 645 Music enhet till att spela upp
motiverande statusmeddelanden under löpningen eller andra
aktiviteter. Ljuduppmaningar spelas i dina anslutna hörlurar med
hjälp av Bluetooth teknik, om det är tillgängligt. I annat fall kan
ljuduppmaningar spelas upp på en smartphone som parats ihop
via Garmin Connect appen. Under en ljuduppmaning stänger
enheten eller smartphonen av ljudet för att spela upp
meddelandet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
1 Håll ned UP.
4
2 Välj Inställningar > Ljudvarningar.
3 Välj ett alternativ:
• För att höra en uppmaning för varje varv väljer du
Varvvarning.
Obs! Ljuduppmaningen Varvvarning är aktiverad som
standard.
• För att anpassa uppmaningar med tempo- och
fartinformation väljer du Tempo-/fartmeddelande.
• För att anpassa uppmaningar med pulsinformation väljer
du Pulsvarning.
• För att höra uppmaningar när du startar och stoppar timer,
däribland Auto Pause funktionen, väljer du
Timerhändelser.
• För att byta språk eller dialekt för röstuppmaningarna
väljer du Dialekt.
®
Träning
Träningspass
Du kan skapa egna träningspass som innehåller mål för varje
steg och för olika sträckor, tider och kalorier. Du kan skapa
träningspass med Garmin Connect eller välja ett
träningsprogram som har inbyggda träningspass från Garmin
Connect och överföra dem till enheten.
Du kan schemalägga träningspass med hjälp av Garmin
Connect. Du kan planera pass i förväg och lagra dem på din
enhet.
Följa ett träningspass från Garmin Connect
Innan du kan hämta ett träningspass från Garmin Connect
måste du ha ett Garmin Connect konto (Garmin Connect,
sidan 19)).
1 Välj ett alternativ:
• Öppna Garmin Connect appen.
• Gå till connect.garmin.com.
Skapa
och spara ett nytt träningspass.
2
3 Välj eller Skicka till enhet.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Påbörja ett träningspass
Innan du kan starta ett träningspass måste du hämta ett
träningspass från ditt Garmin Connect konto.
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned UP.
4 Välj Träning > Mina träningspass.
5 Välj ett träningspass.
Obs! Endast träningspass som är kompatibla med den valda
aktiviteten visas i listan.
6 Välj Kör träningspass.
7 Tryck på START för att starta timern.
När du har påbörjat ett träningspass visar enheten varje steg i
passet, steganteckningar (valfritt), det uppsatta målet (valfritt)
och information om det pågående träningspasset.
Om träningskalendern
Träningskalendern på enheten är en förlängning av
träningskalendern eller schemat du konfigurerat i Garmin
Connect. När du har lagt till några träningspass i Garmin
Connect kalendern kan du skicka dem till enheten. Alla
planerade träningspass som skickats till enheten visas i
kalenderwidgeten. När du väljer en dag i kalendern kan du visa
eller köra passet. Det planerade passet stannar kvar i enheten
oavsett om du slutför det eller hoppar över det. När du skickar
Träning
planerade träningspass från Garmin Connect skriver de över
den befintliga träningskalendern.
Använda Garmin Connect träningsprogram
Innan du kan hämta och använda ett träningsprogram måste du
ha ett Garmin Connect konto (Garmin Connect, sidan 19).
Du kan söka i ditt Garmin Connect konto om du vill hitta ett
träningsprogram, schemalägga träningspass och skicka dem till
din enhet.
1 Anslut enheten till datorn.
2 Välj och schemalägg ett träningsprogram från ditt Garmin
Connect konto.
3 Kontrollera träningsprogrammet i kalendern.
4 Välj > Skicka träningspass till enheten och följ
instruktionerna på skärmen.
Anpassade träningsprogram
Ditt Garmin Connect konto har ett anpassat träningsprogram
och en Garmin tränare som passar dina träningsmål. Du kan
exempelvis besvara några frågor och hitta en plan som hjälper
dig att slutföra ett lopp på 5 km. Planen anpassar sig efter din
nuvarande konditionsnivå, dina preferenser vad gäller tränare
och schema samt tävlingsdatum. När du påbörjar ett program
läggs widgeten för Garmin tränare till i widgetslingan högst upp
på din Forerunner enhet.
®
Intervallpass
Du kan skapa intervallpass baserade på sträcka eller tid.
Enheten sparar ditt eget intervallpass tills du har skapat ett
annat intervallpass. Du kan använda öppna intervaller för
träningsspåret och när du springer en känd sträcka.
Skapa ett intervallpass
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned UP.
4 Välj Träning > Intervaller > Ändra > Intervall > Typ.
5 Välj Distans, Tid eller Öppen.
TIPS: Du kan skapa ett öppet intervall genom att välja
alternativet Öppen.
6 Om det behövs väljer du Varaktighet, anger en distans eller
ett tidsintervall för träningspasset och väljer .
7 Välj BACK.
8 Välj Vila > Typ.
9 Välj Distans, Tid eller Öppen.
10 Välj vid behov en distans eller ett tidsvärde för vilointervallet
och välj .
11 Välj BACK.
12 Välj ett eller flera alternativ:
• För att ställa in antal repetitioner väljer du Upprepa.
• För att lägga till en öppen uppvärmning till ditt pass väljer
du Uppvärmn. > På.
• För att lägga till en öppen nedvarvning till passet väljer du
Varva ned > På.
Starta ett intervallpass
På urtavlan väljer du START.
Välj en aktivitet.
Håll ned UP.
Välj Träning > Intervaller > Kör träningspass.
Tryck på START om du vill starta timern.
När intervallpasset innehåller uppvärmning väljer du BACK
för att påbörja det första intervallet.
7 Följ instruktionerna på skärmen.
När du har slutfört alla intervaller visas ett meddelande.
1
2
3
4
5
6
Träning
Stoppa ett intervallpass
• Du kan när som helst välja BACK för att stopp aktuellt
intervall eller viloperiod och gå över till nästa intervall eller
viloperiod.
• När alla intervall och viloperioder är genomförda väljer du
BACK för att avsluta intervallträningen och gå vidare till ett
tidur som kan användas för att varva ned.
• Välj STOP när som helst för att stoppa tiduret. Du kan
återuppta tiduret eller avsluta intervallträningen.
Använda Virtual Partner
®
Funktionen Virtual Partner är ett träningsverktyg som utformats
för att hjälpa dig att uppnå dina mål. Du kan ställa in ett tempo
för Virtual Partner och tävla mot det.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned UP.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Datasidor > Lägg till ny > Virtual Partner.
6 Ange ett värde för tempo eller fart.
7 Starta din aktivitet (Starta en aktivitet, sidan 2).
8 Välj UP eller DOWN för att bläddra till Virtual Partner
skärmen och se vem som leder.
Ställa in ett träningsmål
Funktionen för träningsmål kan användas med Virtual Partner
funktionen så att du kan träna mot ett inställt mål för distans,
distans och tid, distans och tempo eller distans och fart. Under
träningsaktiviteten ger enheten dig återkoppling i realtid om hur
nära du är att uppnå ditt träningsmål.
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned UP.
4 Välj Träning > Ställ in ett mål.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Endast distans för att välja en förinställd distans eller
ange en anpassad distans.
• Välj Distans och tid för att välja ett mål för distans och tid.
• Välj Distans och tempo eller Distans och fart för att
välja ett mål för distans och tempo eller fart.
Träningsmålsidan visas och anger din beräknade sluttid. Den
beräknade sluttiden är baserad på din aktuella prestation och
den återstående tiden.
6 Tryck på START om du vill starta timern.
Avbryta ett träningsmål
1 Under en aktivitet håller du ned UP.
2 Välj Avbryt mål > Ja.
Tävla i en föregående aktivitet
Du kan tävla i en tidigare registrerad eller hämtad aktivitet. Den
här funktionen kan användas med Virtual Partner funktionen så
att du kan se hur långt före eller efter du är under aktiviteten.
5
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned UP.
4 Välj Träning > Tävla i en aktivitet.
5 Välj ett alternativ:
• Välj I historiken för att välja en tidigare registrerad
aktivitet från enheten.
• Välj Hämtade för att välja en aktivitet som du hämtat från
ditt Garmin Connect konto.
6 Välj aktiviteten.
Virtual Partner sidan visas och anger din beräknade sluttid.
7 Tryck på START om du vill starta timern.
8 Efter att du genomfört aktiviteten väljer du START > Spara.
Personliga rekord
När du avslutar en aktivitet visar enheten alla nya personliga
rekord du har uppnått under aktiviteten. Personliga rekord
innefattar din snabbaste tid under ett flertal typiska
tävlingsdistanser och längsta löpning, cykelrunda eller simtur.
Visa dina personliga rekord
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Historik > Rekord.
3 Välj en sport.
4 Välj ett rekord.
5 Välj Visa rekord.
Återställa ett personligt rekord
Du kan återställa alla personliga rekord till det som tidigare
registrerats.
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Historik > Rekord.
3 Välj en sport.
4 Välj ett rekord som ska återställas.
5 Välj Föregående > Ja.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Ta bort ett personligt rekord
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Historik > Rekord.
3 Välj en sport.
4 Välj ett rekord som ska tas bort.
5 Välj Rensa rekord > Ja.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Ta bort alla personliga rekord
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Historik > Rekord.
3 Välj en sport.
4 Välj Rensa alla rekord > Ja.
Rekorden tas bara bort för den sporten.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Segment
Du kan skicka segment för löpning och cykling från ditt Garmin
Connect konto till enheten. När ett segment sparas på enheten
kan du tävla mot ett segment, försöka matcha eller överträffa ditt
personliga rekord eller andra deltagare som har tävlat mot
segmentet.
Obs! När du hämtar en bana från ditt Garmin Connect konto
kan du hämta alla tillgängliga segment i banan.
6
Strava™ segment
Du kan hämta Strava segment till din Forerunner enhet. Följ
Strava segment för att jämföra ditt resultat med tidigare turer,
vänner och proffs som har åkt samma segment.
Registrera ett Strava medlemskap genom att gå till
segmentwidgetprogrammet i ditt Garmin Connect konto. Mer
information finns på www.strava.com.
Informationen i den här handboken gäller både Garmin Connect
segment och Strava segment.
Tävla mot ett segment
Segment är virtuella lopp. Du kan tävla mot ett segment och
jämföra din prestation med tidigare aktiviteter, andras resultat,
kontakter på ditt Garmin Connect konto eller andra medlemmar i
löpnings- eller cykelgruppen. Du kan överföra dina aktivitetsdata
till ditt Garmin Connect konto för att visa din segmentplacering.
Obs! Om ditt Garmin Connect konto och Strava konto är
länkade, skickas din aktivitet automatiskt till ditt Strava konto så
att du kan granska segmentplaceringen.
1 Välj START.
2 Välj en aktivitet.
3 Gå ut och spring eller cykla.
När du närmar dig ett segment visas ett meddelande och du
kan tävla mot det segmentet.
4 Börja tävla mot segmentet.
Ett meddelande visas när segmentet har slutförts.
Visa segmentinformation
1 Välj START.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned UP.
4 Välj Träning > Segment.
5 Välj ett segment.
6 Välj ett alternativ:
• Välj en Tävlingstid för att visa tid och medelhastighet
eller tempo för ledaren i segmentet.
• Välj Karta för att visa segmentet på kartan.
• Välj Höjdprofil för att visa en höjdprofil av segmentet.
Ställa in ett segment för att justera automatiskt
Du kan ställa in enheten att automatiskt justera målloppstid för
ett segment baserat på din prestation under segmentet.
Obs! Den här inställningen aktiveras för alla segment som
standard.
1 Välj START.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned UP.
4 Välj Träning > Segment > Automatisk ansträngning.
Använda metronomen
Metronomfunktionen spelar upp toner med jämn takt för att
hjälpa dig förbättra ditt resultat genom att träna med snabbare,
långsammare eller jämnare kadens.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned UP.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Metronom > Status > På.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Slag per minut för att ange ett värde baserat på den
kadens du vill hålla.
Träning
• Välj Varningsfrekvens för att anpassa slagens frekvens.
• Välj Avisering för att anpassa metronomens ljud och
vibration.
7 Om det behövs väljer du Förhandsvisning för att lyssna på
metronomfunktionen innan du ger dig iväg och springer.
8 Gå ut och spring (Ut och springa, sidan 2).
Metronomen startar automatiskt.
9 Under löpningen väljer du UP eller DOWN för att visa
metronomsidan.
10 Om det behövs håller du ned UP för att ändra
metronominställningarna.
Ställa in din användarprofil
Du kan uppdatera inställningarna för kön, födelseår, längd, vikt
och pulszon. Enheten utnyttjar informationen för att beräkna
korrekta träningsdata.
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Användarprofil.
3 Välj ett alternativ.
Träningsmål
Om du känner till dina pulszoner kan du enklare mäta och
förbättra din träning genom att förstå och tillämpa dessa
principer.
• Din puls är ett bra mått på träningens intensitet.
• Träning i vissa pulszoner kan hjälpa dig att förbättra din
kardiovaskulära kapacitet och styrka.
Om du känner till din maxpuls kan du använda tabellen
(Beräkning av pulszon, sidan 7) för att fastställa den bästa
pulszonen för dina träningsmål.
Om du inte känner till din maxpuls kan du använda någon av de
beräkningsfunktioner som finns tillgängliga på internet. Vissa
gym och vårdcentraler erbjuder ett test som mäter maximal puls.
Standardvärdet för maxpulsen är 220 minus din ålder.
Om pulszoner
Många idrottsmän använder pulszoner för att mäta och förbättra
sin kardiovaskulära styrka och träningsnivå. En pulszon är ett
angivet intervall av hjärtslag per minut. De fem mest använda
pulszonerna är numrerade från 1 till 5 efter stigande intensitet. I
allmänhet beräknas pulszoner på procentandelar av den
maximala pulsen.
Ställa in dina pulszoner
Enheten använder informationen i din användarprofil från den
första konfigurationen för att fastställa dina standardpulszoner.
Du kan ange separata pulszoner för olika sportprofiler, till
exempel löpning, cykling och simning. Ange maximal puls för att
få korrekt information om kaloriförbränningen under aktiviteten.
Du kan också ställa in varje pulszon och ange din vilopuls
manuellt. Du kan justera dina zoner manuellt på enheten eller
med hjälp av ditt Garmin Connect konto.
1 Håll ned UP.
2 Välj Inställningar > Användarprofil > Puls.
3 Välj Maximal puls och ange din maxpuls.
Du kan använda funktionen Automatisk identifiering till att
registrera din maxpuls automatiskt under en aktivitet
(Upptäcka prestandamätningar automatiskt, sidan 11).
4 Välj Pulsvärde för mjölksyratröskel > Ange manuellt och
ange ditt pulsvärde för mjölksyratröskel.
Du kan genomföra ett guidat test för att uppskatta din
mjölksyratröskel (Mjölksyratröskel, sidan 12). Du kan
använda funktionen Automatisk identifiering till att registrera
din mjölksyretröskel automatiskt under en aktivitet (Upptäcka
prestandamätningar automatiskt, sidan 11).
5 Välj Vilopuls och ange din puls under vila.
Aktivitetsspårning
Du kan använda en genomsnittlig vilopuls som mäts av
enheten eller så kan du ange en egen vilopuls.
6 Välj Zoner > Baserat på.
7 Välj ett alternativ:
• Välj BPM för att se och redigera pulszonerna i hjärtslag
per minut.
• Välj % maximal puls för att visa och redigera zonerna
som procent av din maxpuls.
• Välj % HRR för att visa och redigera zonerna som procent
av din pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
• Välj Pulsvärde mjölksyratr. i % för att visa och redigera
zonerna som procent av ditt pulsvärde för
mjölksyratröskel.
8 Välj en zon och ange ett värde för varje zon.
9 Välj Lägg till puls för sport och välj en sportprofil som du vill
lägga till separata pulszoner i (valfritt).
10 Upprepa steg 3 till 8 för att lägga till pulszoner för olika
sporter (valfritt).
Låta enheten ange dina pulszoner
Med standardinställningarna kan enheten upptäcka din maxpuls
och ange dina pulszoner som procent av maxpulsen.
• Kontrollera att dina inställningar för användarprofilen är
korrekta (Ställa in din användarprofil, sidan 7).
• Spring ofta med pulsmätning vid handleden eller bröstet.
• Testa några pulsträningsprogram som finns tillgängliga på
ditt Garmin Connect konto.
• Visa dina pulstrender och din tid i zoner med hjälp av ditt
Garmin Connect konto.
Beräkning av pulszon
Zon % av
maxpuls
Erhållen ansträngning
Fördelar
1
50-60 %
Avslappnat, lätt tempo,
rytmisk andning
Aerobisk träning på
nybörjarnivå, minskar
stress
2
60-70 %
Bekvämt tempo, något
Grundläggande kondidjupare andning, konver- tionsträning, bra återsation möjlig
hämtningstempo
3
70-80 %
Måttlig takt, svårare att
Förbättrad aerobisk
upprätthålla konversation kapacitet, optimal
kardiovaskulär träning
4
80-90 %
Snabbt tempo och något
obekväm, tung andning
Förbättrad anaerobisk
kapacitet och gräns,
högre hastighet
5
90-100 %
Spurttempo, ohållbart
under längre perioder,
ansträngd andning
Anaerobisk och
muskulär uthållighet,
ökad styrka
Aktivitetsspårning
Aktivitetsspårningsfunktionen registrerar stegräkning,
tillryggalagd sträcka, intensiva minuter, antal trappor, kalorier
som förbränts och sömnstatistik för varje registrerad dag. Dina
förbrända kalorier omfattar din basalmetabolism plus
aktivitetskalorier.
Antalet steg under dagen visas i stegwidgeten. Stegräkning
uppdateras periodiskt.
För mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning
och konditionsdata, gå till garmin.com/ataccuracy.
Automatiskt mål
Enheten skapar automatiskt ett dagligt stegmål baserat på dina
tidigare aktivitetsnivåer. När du rör på dig under dagen visar
enheten dina framsteg mot ditt dagliga mål .
7
Få intensiva minuter
Om du väljer att inte använda det automatiska målet kan du
ställa in ett anpassat stegmål på ditt Garmin Connect konto.
Forerunner enheten beräknar intensiva minuter genom att
jämföra dina pulsdata med din genomsnittliga vilopuls. Om
pulsmätningen är avstängd beräknar enheten måttligt intensiva
minuter genom att analysera dina steg per minut.
• Starta en schemalagd aktivitet för den mest noggranna
beräkningen av intensiva minuter.
• Motionera i minst 10 minuter i följd med måttlig eller hög
intensitet.
• Bär enheten hela dagen och natten för den mest noggranna
vilopulsen.
Använda inaktivitetsvarning
Garmin Move IQ™ Händelser
Att sitta stilla under för långa perioder kan trigga skadliga
metaboliska tillståndsändringar. Inaktivitetsvarningen påminner
dig att om att röra på dig. Efter en timmes inaktivitet visas texten
Rör dig! och en röd inaktivitetsstapel. Ytterligare segment visas
efter var 15:e minut av inaktivitet. Enheten piper eller vibrerar
också om ljudsignaler är påslagna (Systeminställningar,
sidan 25).
Gå en kort promenad (minst ett par minuter) för att återställa
inaktivitetsvarningen.
Funktionen Move IQ känner automatiskt av aktivitetsmönster,
t.ex. gång, löpning, cykling, simning och användning av
crosstrainer i minst 10 minuter. Du kan visa händelsetyp och
varaktighet på Garmin Connect tidslinjen, men de visas inte i
listan över aktiviteter, ögonblicksbilder eller nyhetsflödet. För fler
detaljer och precision kan du spela in en schemalagd aktivitet på
din enhet.
Sömnspårning
Enheten mäter och övervakar automatiskt dina rörelser under
dina normala sömntimmar medan du sover. Du kan ställa in dina
normala sömntimmar i användarinställningarna på ditt Garmin
Connect konto. Sömnstatistik omfattar totalt antal sömntimmar,
sömnnivåer och sömnrörelser. Du kan visa sömnstatistik på ditt
Garmin Connect konto.
Obs! Tupplurar läggs inte till i din sömnstatistik. Du kan
använda stör ej-läge för att stänga av aviseringar och varningar,
med undantag för larm (Använda stör ej-läge, sidan 8).
Använda automatisk sömnmätning
1 Bär enheten när du sover.
2 Överför dina sömnmätningsdata till Garmin Connect
webbplatsen (Garmin Connect, sidan 19).
Du kan visa sömnstatistik på ditt Garmin Connect konto.
Använda stör ej-läge
Du kan använda stör ej-läge för att stänga av belysningen,
ljudsignaler och vibrationssignaler. Du kan till exempel använda
det här läget när du sover eller tittar på film.
Obs! Du kan ställa in dina normala sömntimmar i
användarinställningarna på ditt Garmin Connect konto. Du kan
aktivera alternativet Sovtid i systeminställningarna för att
automatiskt starta stör ej-läget under dina normala sovtider
(Systeminställningar, sidan 25).
1 Håll ned LIGHT.
2 Välj Stör ej.
Intensiva minuter
För att du ska kunna förbättra din hälsa rekommenderar
organisationer som Världshälsoorganisationen minst
150 minuter per vecka av aktiviteter med måttlig intensitet, till
exempel rask promenad, eller 75 minuter per vecka av
aktiviteter med hög intensitet, till exempel löpning.
Enheten övervakar aktivitetens intensitet och håller koll på den
tid du ägnar åt aktiviteter med måttlig till hög intensitet (pulsdata
krävs för att mäta hög intensitet). Du kan arbeta dig fram mot att
uppnå ditt mål för antalet intensiva minuter per vecka genom att
ägna dig åt aktiviteter med måttlig till hög intensitet i minst
10 minuter i sträck. Enheten lägger ihop de måttliga
aktivitetsminuterna med de intensiva aktivitetsminuterna. Dina
totala intensiva minuter fördubblas när de läggs till.
8
Inställningar för aktivitetsspårning
På urtavlan håller du ned UP och väljerInställningar >
Aktivitetsmätning.
Status: Stänger av funktionen för aktivitetsspårning.
Rörelseavisering: Visar ett meddelande och inaktivitetsstapeln
på den digitala urtavlan och stegskärmen. Enheten piper eller
vibrerar också om ljudsignaler är påslagna
(Systeminställningar, sidan 25).
Målvarningar: Gör att du kan slå på och av målvarningar eller
stänga av dem endast under aktiviteter. Det visas
målvarningar för dina mål för antal steg och antal trappor
varje dag och för ditt mål för antalet intensiva minuter varje
vecka.
Move IQ: Gör att enheten automatiskt kan starta och spara en
tidsinställd gång- eller löpaktivitet när Move IQ funktionen
upptäcker välbekanta rörelsemönster.
Stänga av aktivitetsspårning
När du stänger av aktivitetsspårning registreras inte dina steg,
antal trappor, intensiva minuter, sömnmätning eller Move IQaktiviteter.
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Aktivitetsmätning > Status > Av.
Menscykelspårning
Menstruationscykeln är en viktig del av din hälsa. Du kan läsa
mer och ställa in funktionen i inställningarna för Hälsostatistik i
Garmin Connect appen.
• Menscykelspårning och detaljer
• Fysiska och emotionella symtom
• Prognoser om mens och fertilitet
• Hälso- och kostinformation
Obs! Om din Forerunner enhet inte har
menscykelspårningswidgeten kan du hämta den från Connect
IQ appen.
Pulsfunktioner
Forerunner enheten har pulsmätning vid handleden och är även
kompatibel med ANT+ pulsmätare med bröstrem. Du kan visa
handledsbaserade pulsdata på puls-widgeten. När både
handledsbaserad puls och ANT+ pulsdata finns använder
enheten ANT+ pulsdata.
®
Pulsfunktioner
Pulsmätning vid handleden
Bära enheten
• Bär enheten ovanför handlovsbenet.
Obs! Enheten ska sitta tätt men bekvämt. För mer noggrann
pulsmätning ska enheten inte röra sig när du springer eller
tränar.
Obs! Instruktionerna för ihopparning skiljer sig åt för alla
Garmin kompatibla enheter. Läs i användarhandboken.
TIPS: Sluta sända pulsdata genom att trycka på valfri knapp
och välja Ja.
Sända pulsdata under en aktivitet
Du kan ställa in Forerunner enheten att sända pulsdata
automatiskt när du startar en aktivitet. Du kan till exempel sända
dina pulsdata till en Edge enhet medan du cyklar, eller till en
VIRB actionkamera under en aktivitet.
Obs! Att sända pulsdata minskar batteriets livslängd.
1 Håll UP nedtryckt på pulswidgeten.
2 Välj Alternativ > Sänds under aktivitet.
3 Starta en aktivitet (Starta en aktivitet, sidan 2).
Forerunner enheten börjar sända pulsdata och i bakgrunden.
Obs! Det finns ingen indikering på att enheten sänder
pulsdata under en aktivitet.
4 Para ihop Forerunner enheten med din kompatibla Garmin
ANT+ enhet om det behövs.
Obs! Instruktionerna för ihopparning skiljer sig åt för alla
Garmin kompatibla enheter. Läs i användarhandboken.
TIPS: Sluta sända pulsdata genom att stoppa aktiviteten
(Stoppa en aktivitet, sidan 2).
®
Obs! Den optiska sensorn sitter på baksidan av enheten.
• Mer information om pulsmätning vid handleden finns i Tips
för oregelbundna pulsdata, sidan 9.
• Mer information om noggrannheten hittar du på garmin.com
/ataccuracy.
Tips för oregelbundna pulsdata
Om pulsdata är oregelbundna eller inte visas kan du testa
följande tips.
• Tvätta och torka av armen innan du sätter på dig enheten.
• Använd inte solskyddsprodukter, hudlotion och insektsmedel
under enheten.
• Se till att du inte skadar pulssensorn på enhetens baksida.
• Bär enheten ovanför handlovsbenet. Enheten ska sitta tätt
men bekvämt.
• Vänta tills ikonen
lyser fast innan du startar aktiviteten.
• Värm upp i 5–10 minuter och få ett pulsvärde innan du
påbörjar din aktivitet.
Obs! Om det är kallt ute bör du värma upp inomhus.
• Skölj av enheten med kranvatten efter varje träningspass.
Visa puls-widgeten
Widgeten visar din aktuella puls i slag per minut (bpm) och ett
diagram över din puls under de senaste fyra timmarna.
1 På urtavlan väljer du UP eller DOWN för att visa
pulswidgeten.
2 Välj START för att visa dina värden för genomsnittlig vilopuls
under de senaste sju dagarna.
Ställa in en varning för onormal puls
Du kan ställa in att enheten ska varna dig när din puls överstiger
ett visst antal hjärtslag per minut (bpm) efter en viss tids
inaktivitet.
1 Håll UP nedtryckt på pulswidgeten.
2 Välj Alternativ > Varning för onormal puls > Status > På.
3 Välj Tröskelvärde för varning.
4 Välj ett pulströskelvärde.
Varje gång du överskrider tröskelvärdet visas ett meddelande
och enheten vibrerar.
Stänga av pulsmätaren för handleden
Standardvärdet för inställningen Puls på handleden är
Automatiskt. Enheten använder automatiskt pulsmätning vid
handleden om du inte parar ihop en ANT+ pulsmätare med
enheten.
1 Håll UP nedtryckt på pulswidgeten.
2 Välj Alternativ > Status > Av.
Löpdynamik
Sända pulsdata till Garmin enheter
Du kan sända pulsdata från Forerunner enheten och visa dem
på ihopparade Garmin enheter.
Obs! Att sända pulsdata minskar batteriets livslängd.
1 Håll UP nedtryckt på pulswidgeten.
2 Välj Alternativ > Sänd puls.
Forerunner enheten börjar sända pulsdata och
visas.
Obs! Du kan bara se pulswidgeten medan pulsdata sänds
från pulswidgeten.
3 Para ihop Forerunner enheten med din kompatibla Garmin
ANT+ enhet.
Pulsfunktioner
Du kan använda din kompatibla Forerunner enhet ihopparad
med tillbehöret HRM-Run™ eller annat tillbehör för löpdynamik
för att ge återkoppling i realtid om din löpningsform. Om din
Forerunner enhet levererades med tillbehöret HRM-Run är
enheterna redan ihopparade.
Tillbehöret för löpdynamik har en accelerometer som mäter
bålens rörelser för att beräkna sex typer av löpningsdata.
Kadens: Kadensen är antalet steg per minut. Den visar det
totala antalet steg (höger och vänster sammanlagt).
Vertikal rörelse: Vertikal rörelse är studsen i din
löpningsrörelse. Den visar torsons vertikala rörelse, mätt i
centimeter.
Markkontakttid: Markkontakttid är den tid i varje steg som du
befinner dig på marken när du springer. Det mäts i
millisekunder.
Obs! Markkontakttid och balans är inte tillgängligt när du går.
Balans för markkontakttid: Balans för markkontakttid visar din
vänstra/högra balans för markkontakttid när den är igång. En
procentsats visas. Till exempel 53,2 med en pil som pekar åt
vänster eller höger.
9
Steglängd: Steglängden är längden på ditt steg från ett
nedtramp till nästa. Den mäts i meter.
Kvot vertikal rörelse/steglängd: Kvot vertikal rörelse/steglängd
är förhållandet mellan vertikal rörelse och steglängd. En
procentsats visas. Ett lägre tal anger vanligtvis en bättre
löpstil.
Träna med löpdynamik
Innan du kan visa löpdynamik måste du sätta på dig tillbehöret
HRM-Run, tillbehöret HRM-Tri™ eller Running Dynamics Pod
och para ihop det med din enhet (Para ihop dina trådlösa
sensorer, sidan 21).
Om din Forerunner levererades tillsammans med pulsmätaren
är enheterna redan ihopparade och Forerunner är konfigurerad
att visa löpdynamik.
1 Välj START och sedan en löpningsaktivitet.
2 Välj START.
3 Gå ut och spring.
4 Bläddra till löpdynamikskärmarna för att visa information.
5 Vid behov håller du UP intryckt för att redigera hur
löpdynamikdata visas.
Färgmätare och löpdynamikdata
Löpdynamikskärmarna visar en färgmätare för den primära måttenheten. Du kan visa kadens, vertikal rörelse, markkontakttid,
balans för markkontakttid eller kvot vertikal rörelse/steglängd som primär måttenhet. Färgmätaren visar dina löpdynamikdata i
förhållande till andra löpares. Färgzonerna baseras på percentiler.
Garmin har undersökt många löpare på alla olika nivåer. Värdena i de röda eller orange zonerna är typiska för mindre erfarna eller
långsammare löpare. Värdena i den gröna, blå eller lila zonerna är typiska för mer erfarna eller snabbare löpare. Mer erfarna löpare
har en benägenhet att uppvisa kortare markkontakttider, lägre vertikal rörelse, lägre kvot vertikal rörelse/steglängd och högre
kadens än mindre erfarna löpare. Men längre löpare har vanligtvis något långsammare kadenser, längre steg och något högre
vertikal rörelse. Kvot vertikal rörelse/steglängd är din vertikala rörelse dividerat med steglängd. Den är inte korrelerad med höjd.
Gå till www.garmin.com/runningdynamics för mer information om löpdynamik. Om du vill ha fler teorier och tolkningar av
löpdynamikdata du kan söka i ansedda tryckta publikationer och på webbplatser om löpning.
Färgzon
Percentil i zon Kadensintervall Intervall för markkontakttid
Lila
>95
>183 spm
<218 ms
Blå
70–95
174–183 spm
218–248 ms
Grön
30–69
164–173 spm
249–277 ms
Orange 5–29
153–163 spm
278–308 ms
Röd
<153 spm
>308 ms
<5
Balans för markkontakttid – data
Balans för markkontakttid mäter din löpsymmetri och visas som procentandel av din totala markkontakttid. Om till exempel 51,3 %
med en pil som pekar åt vänster visas, anger detta att löparen förbrukar mer tid på marken med vänster fot. Om dataskärmen visar
båda siffrorna, till exempel 48–52, är 48 % den vänstra foten och 52 % den högra foten.
Färgzon
Röd
Orange
Grön
Orange
Röd
Symmetri
Dåligt
Ganska bra
Bra
Ganska bra
Dåligt
Procent av andra löpare
5%
25 %
40 %
25 %
5%
Balans för markkontakttid >52,2 % V 50,8–52,2 % V 50,7 % V–50,7 % H 50,8–52,2 % H >52,2 % H
Vid utvecklingen och testningen av löpdynamiken hittade Garmin teamet samband mellan skador och större obalanser hos vissa
löpare. Många löpares balans för markkontakttid avviker mer från 50–50-förhållandet när de springer i uppförs- och nedförsbackar.
De flesta löptränare är överens om att en symmetrisk löpstil är bra. Elitlöpare tenderar att ta snabba och balanserade steg.
Du kan titta på färgmätaren eller datafältet under löpningen eller visa sammanfattningen på ditt Garmin Connect konto efteråt. I
likhet med andra löpdynamikdata är balans för markkontakttid ett kvantitativt mått som lär dig mer om din löpstil.
Vertikal rörelse och kvot vertikal rörelse/steglängd
Dataintervallen för vertikal rörelse och kvot vertikal rörelse/steglängd skiljer sig något beroende på sensorn och om den är placerad
på bröstet (HRM-Tri eller HRM-Run tillbehör) eller vid midjan (Running Dynamics Pod tillbehör).
10
Pulsfunktioner
Färgzon
Percentil i zon Intervall för vertikal
rörelse vid bröstet
Intervall för vertikal
rörelse i midjan
Kvot vertikal rörelse/
steglängd vid bröstet
Kvot vertikal rörelse/
steglängd i midjan
Lila
>95
<6,4 cm
< 6,8 cm
<6,1 %
< 6,5 %
Blå
70–95
6,4–8,1 cm
6,8-8,9 cm
6,1–7,4 %
6,5-8,3 %
Grön
30–69
8,2–9,7 cm
9,0-10,9 cm
7,5–8,6 %
8,4-10,0 %
Orange 5–29
9,8–11,5 cm
11,0-13,0 cm
8,7–10,1 %
10,1-11,9 %
Röd
>11,5 cm
> 13,0 cm
>10,1 %
> 11,9 %
<5
Tips om det saknas löpdynamikdata
Upptäcka prestandamätningar automatiskt
Om löpdynamikdata inte visas kan du försöka med följande tips.
• Se till att du har ett tillbehör för löpdynamik, till exempel
tillbehöret HRM-Run .
Tillbehör med löpdynamik har på modulens framsida.
• Para ihop tillbehöret för löpdynamik med din Forerunner
enhet igen, enligt instruktionerna.
• Om det bara visas nollor som löpdynamikdata bör du
kontrollera att tillbehöret sitter med rätt sida uppåt.
Obs! Markkontakttid och balans visas endast under löpning.
Den beräknas inte när du går.
Funktionen Automatisk identifiering är aktiverad som standard.
Enheten kan automatiskt identifiera din maxpuls och
mjölksyratröskel under en aktivitet.
Obs! Enheten upptäcker endast en maxpuls när pulsen är högre
än det värde som angetts i din användarprofil.
1 Håll ned UP.
2 Välj Inställningar > Fysiologiska mätvärden > Automatisk
identifiering.
3 Välj ett alternativ.
Prestationsmätningar
Du kan synkronisera aktiviteter, personliga rekord och
prestationsmätningar från andra Garmin enheter till din
Forerunner enhet med hjälp av ditt Garmin Connect konto. På
så sätt kan enheten noggrannare visa din träningsstatus och
kondition. Du kan till exempel spela in en tur med en Edge enhet
och se aktivitetsdetaljer och träningsbelastning på din
Forerunner enhet.
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Fysiologiska mätvärden > TrueUp.
När du synkroniserar enheten med din smartphone visas de
senaste aktiviteterna, personliga rekord och
prestationsmätningarna från dina övriga Garmin enheter på din
Forerunner enhet.
De här prestationsvärdena är uppskattningar som kan hjälpa dig
att hålla reda på och förstå dina träningsaktiviteter och
prestationer under lopp. För de här mätningarna krävs några
aktiviteter med pulsmätning vid handleden eller en kompatibel
pulsmätare med bröstrem.
De här beräkningarna tillhandahålls och stöds av Firstbeat. Mer
information finns på www.garmin.com/physio.
Obs! Beräkningarna kanske inte verkar stämma helt till en
början. För att enheten ska lära sig om dina prestationer
behöver du slutföra några aktiviteter.
VO2-max.: VO2-max är den största volymen syrgas (i milliliter)
som du kan förbruka per minut per kilo kroppsvikt vid
maximal prestation.
Förutsagda tävlingstider: Enheten använder VO2maxberäkningen och träningshistorik för att räkna ut en
måltävlingstid baserad på din aktuella kondition.
HRV-belastningstest: HRV-belastningstestet (heart rate
variability) kräver en Garmin pulsmätare med bröstrem.
Enheten mäter din pulsvariabilitet när du står stilla i
3 minuter. Den visar din allmänna belastningsnivå. Skalan är
1 till 100 och ett lägre värde anger en lägre belastningsnivå.
Prestationsförhållande: Prestationsförhållandet är en
realtidsutvärdering efter 6 till 20 minuters aktivitet. Det kan
läggas till som ett datafält så att du kan visa
prestationsförhållandet under resten av aktiviteten. Den
jämför realtidsförhållandet med din genomsnittliga
konditionsnivå.
Mjölksyratröskel: Mjölksyratröskel kräver en pulsmätare.
Mjölksyratröskel är den punkt där musklerna snabbt börjar
tröttna. Enheten mäter mjölksyratröskelnivån med hjälp av
pulsinformation och tempo.
Synkronisera aktiviteter och prestationsmätningar
Om VO2-maxberäkningar
VO2-max är den största volymen syrgas (i milliliter) som du kan
förbruka per minut per kilo kroppsvikt vid maximal prestation.
Enkelt uttryckt är VO2-max en indikation på din idrottsmässiga
prestationsförmåga och bör öka allt eftersom din kondition ökar.
Enheten Forerunner kräver pulsmätare vid handleden eller
kompatibel pulsmätare med bröstrem för att visa din VO2maxberäkning.
På enheten visas ditt VO2-maxvärde som en siffra, beskrivning
och läge på färgmätaren. På ditt Garmin Connect konto kan du
visa mer information om ditt VO2-maxvärde, inklusive din
konditionsålder. Din konditionsålder ger dig en uppfattning om
hur din kondition jämförs med en person av samma kön och
annan ålder. När du tränar kan din konditionsålder minska med
tiden.
Stänga av prestationsaviseringar
Prestationsaviseringar är aktiverade som standard. Vissa
prestationsaviseringar är aviseringar som visas när du har
avslutat din aktivitet. Vissa prestationsaviseringar visas under en
aktivitet när du uppnår en ny prestationsmätning, till exempel ett
nytt VO2-maxvärde.
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Fysiologiska mätvärden >
Prestandaaviseringar.
3 Välj ett alternativ.
Pulsfunktioner
Lila
Överlägset
Blå
Utmärkt
Grön
Bra
Orange
Ganska bra
Röd
Dåligt
11
VO2-maxdata tillhandahålls av FirstBeat. VO2-maxanalys
tillhandahålls med tillstånd från The Cooper Institute . Mer
information finns i bilagan (Standardklassificeringar för VO2maxvärde, sidan 31) och på www.CooperInstitute.org.
®
Visa dina förutsagda tävlingstider
För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra
inställningen av användarprofilen (Ställa in din användarprofil,
sidan 7) och ställa in din maxpuls (Ställa in dina pulszoner,
sidan 7).
Enheten använder beräknat VO2 Max (Om VO2maxberäkningar, sidan 11) och din träningshistorik för att
tillhandahålla en måltävlingstid. Enheten analyserar flera
veckors träningsdata för att förfina uppskattningen av
tävlingstiderna.
TIPS: Om du har mer än en Garmin enhet kan du aktivera
Physio TrueUp™ funktionen, som gör att enheten kan
synkronisera aktiviteter, historik och data från andra enheter
(Synkronisera aktiviteter och prestationsmätningar, sidan 11).
1 På urtavlan väljer du UP eller DOWN för att visa
prestationswidgeten.
2 Välj START om du vill bläddra bland prestationsmätningarna.
Dina förväntade tävlingstider visas för distanserna 5 km,
10 km, halvmaraton och maraton.
Obs! Beräkningarna kanske inte verkar stämma helt till en
början. För att enheten ska lära sig om dina
löpningsprestationer behövs det några löprundor.
Om Training Effect
Training Effect mäter hur träningen påverkar din aeroba och
anaeroba kondition. Training Effect ackumuleras under
aktiviteten. Under aktivitetens gång ökar värdet på Training
Effect. Training Effect fastställs med hjälp av din
användarprofilinformation och träningshistorik samt puls,
varaktighet och aktivitetens intensitet. Det finns sju olika
Training Effect-namn som beskriver aktivitetens främsta fördel.
Varje namn är färgkodat och motsvarar din
träningslastningsfokus (Träningens belastningsfokus,
sidan 13). Varje feedbackfras, till exempel, "Påverkar VO2-max
avsevärt." har en motsvarande beskrivning i Garmin Connect
aktivitetsdetaljerna.
Aerob Training Effect använder din puls för att mäta hur den
ackumulerade träningsintensiteten för en övning påverkar
konditionen och anger om träningspasset hade en bibehållande
eller förbättrande effekt på konditionsnivån. Den efterförbränning
(excess post-exercise oxygen consumption, EPOC) som
ackumuleras under träningen mappas till ett intervall med
värden som tar hänsyn till din konditionsnivå och dina
träningsvanor. Jämna träningspass med måttlig ansträngning
och träningspass med längre intervaller (> 180 sek) har en
positiv inverkan på din aeroba metabolism och ger förbättrad
aerob träningseffekt.
Anaerob Training Effect använder puls och fart (eller kraft) för att
fastställa hur ett träningspass påverkar din förmåga att prestera
vid mycket hög intensitet. Du får ett värde baserat på det
anaeroba bidraget till EPOC och typen av aktivitet. Upprepade
högintensiva intervaller om 10 till 120 sekunder har en mycket
gynnsam inverkan på din anaeroba kapacitet och ger därför
förbättrad anaerob Training Effect.
Du kan lägga till Aerobisk Training Effect och Anaerobisk Train.
Eff. som datafält på en av dina träningssidor för att kontrollera
dina siffror under hela aktiviteten.
Training Effect Aerob fördel
Anaerob fördel
Från 0,0 till 0,9 Ingen fördel.
Ingen fördel.
Från 1,0 till 1,9 Viss fördel.
Viss fördel.
Från 2,0 till 2,9 Bibehåller din aeroba
kondition.
Bibehåller din anaeroba
kondition.
12
Training Effect Aerob fördel
Anaerob fördel
Från 3,0 till 3,9 Påverkar din aeroba
kondition.
Påverkar din anaeroba
kondition.
Från 4,0 till 4,9 Påverkar din aeroba
kondition avsevärt.
Påverkar din anaeroba
kondition avsevärt.
5,0
Överdriven och potentiellt Överdriven och potentiellt
skadlig utan tillräcklig tid
skadlig utan tillräcklig tid
för återhämtning.
för återhämtning.
Training Effect-tekniken tillhandahålls och stöds av Firstbeat
Technologies Ltd. Mer information finns på www.firstbeat.com.
Prestationsförhållande
När du utför en löpaktivitet analyserar funktionen för
prestationsförhållande ditt tempo, din puls och pulsvariabilitet för
att göra en realtidsutvärdering av din förmåga att prestera i
relation till din genomsnittliga konditionsnivå. Det är din
ungefärliga procentuella avvikelse från ditt grundläggande VO2maxvärde i realtid.
Värdet på prestationsförhållandet går från -20 till +20. Efter de
första 6 till 20 minuterna av aktiviteten visar enheten ditt resultat
för prestationsförhållande. Till exempel innebär en poäng på +5
att du är utvilad, pigg och har kapacitet för en bra löprunda. Du
kan lägga till prestationsförhållande som ett datafält på en av
dina träningssidor för att kontrollera din förmåga under hela
aktiviteten. Prestationsförhållande kan även fungera som en
indikator för utmattningsnivå, särskilt mot slutet av en lång
löprunda.
Obs! Du måste springa några gånger med en pulsmätare innan
enheten kan ge dig korrekt VO2-maxvärde och information om
din löpförmåga (Om VO2-maxberäkningar, sidan 11).
Visa ditt prestationsförhållande
För den här funktionen behövs en pulsmätare vid handleden
eller kompatibel pulsmätare med bröstrem.
1 Lägg till Prestationsförhållande på en datasida (Anpassa
datasidorna, sidan 22).
2 Gå ut och spring eller cykla.
Efter 6 till 20 minuter visas ditt prestationsförhållande.
3 Bläddra till datasidan för att visa ditt prestationsförhållande
under hela löprundan eller cykelturen.
Mjölksyratröskel
Mjölksyratröskeln är den träningsintensitet vid vilken laktat
(mjölksyra) börjar ansamlas i blodomloppet. Vid löpning är det
den beräknade ansträngningsnivån eller tempot. När en löpare
överstiger tröskeln börjar tröttheten tillta i en allt snabbare takt.
För erfarna löpare inträffar tröskeln vid ungefär 90 % av
maxpulsen och i ett tävlingstempo för löpning mellan 10 km och
ett halvmaraton. För medelgoda löpare inträffar
mjölksyratröskeln ofta långt under 90 % av maxpulsen. Att ha
kännedom om din mjölksyratröskel kan hjälpa dig att avgöra hur
hårt du ska träna eller när du ska pressa dig under ett lopp.
Om du redan vet ditt pulsvärde för mjölksyratröskel kan du ange
det i dina inställningar för användarprofilen (Ställa in dina
pulszoner, sidan 7).
Genomföra ett guidat test för att fastställa din mjölksyratröskel
För den här funktionen krävs en Garmin pulsmätare med
bröstrem. Innan du kan genomföra det guidade testet måste du
sätta på dig en pulsmätare och para ihop den med enheten
(Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 21).
Enheten använder informationen i din användarprofil från den
första konfigurationen och ditt förväntade VO2-maxvärde för att
fastställa din mjölksyratröskel. Enheten identifierar automatiskt
din mjölksyratröskel vid löpning vid en jämn, hög intensitet med
puls.
TIPS: Du måste springa några gånger med en pulsmätare med
bröstrem innan enheten kan visa korrekt maxpuls och VO2Pulsfunktioner
maxvärde. Om du har problem att få en uppskattning av
mjölksyratröskel kan du försöka med att manuellt sänka
maxpulsvärdet.
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj en utomhuslöpningsaktivitet.
För att slutföra testet krävs GPS.
3 Håll ned UP.
4 Välj Träning > Guidat test mjölksyratröskel.
5 Starta timern och följ instruktionerna på skärmen.
När du har påbörjat en löptur visar enheten varje stegs
varaktighet, det uppsatta målet och information om aktuella
pulsdata. Ett meddelande visas när testet har slutförts.
6 När du har slutfört det guidade testet stoppar du timern och
sparar aktiviteten.
Om detta är din första uppskattning av mjölksyratröskeln
uppmanar enheten dig att uppdatera dina pulszoner baserat
på mjölksyratröskeln. För varje ytterligare uppskattning av
mjölksyratröskeln uppmanar enheten dig att godkänna eller
avböja uppskattningen.
Träningsstatus
De här värdena är uppskattningar som kan hjälpa dig att hålla
reda på och förstå dina träningsaktiviteter. För de här
mätningarna krävs några aktiviteter med pulsmätning vid
handleden eller en kompatibel pulsmätare med bröstrem.
De här beräkningarna tillhandahålls och stöds av Firstbeat. Mer
information finns på www.garmin.com/physio.
Obs! Beräkningarna kanske inte verkar stämma helt till en
början. För att enheten ska lära sig om dina prestationer
behöver du slutföra några aktiviteter.
Träningsstatus: Träningsstatus visar hur träningen påverkar
din kondition och prestationsförmåga. Träningsstatus
baseras på förändringar i träningsbelastningen och VO2-max
över en längre tid.
VO2-max.: VO2-max är den största volymen syrgas (i milliliter)
som du kan förbruka per minut per kilo kroppsvikt vid
maximal prestation. Enheten visar värme- och
höjdkorrigerade VO2 Max-värden när du acklimatiserar till
miljöer med hög värme eller till hög höjd.
Träningsbelastning: Träningsbelastningen är summan av
syreskuld (EPOC) under de senaste 7 dagarna. EPOC är en
uppskattning av hur mycket energi som krävs för att din
kropp ska återhämta sig efter träning.
Träningsbelastningsfokus: Enheten analyserar och fördelar
träningsbelastningen i olika kategorier baserat på intensiteten
och strukturen för varje registrerad aktivitet.
Träningsbelastningsfokus omfattar den totala ackumulerade
belastningen per kategori och träningens fokus. Enheten
visar din belastningsfördelning under de senaste 4 veckorna.
Återhämtningstid: Återhämtningstiden visar hur lång tid som
återstår innan du har återhämtat dig helt och är redo för
nästa tuffa träningspass.
Träningsstatusnivåer
Träningsstatus visar hur träningen påverkar din träningsnivå och
prestationsförmåga. Träningsstatus baseras på förändringar i
träningsbelastningen och VO2-max över en längre tid. Du kan ta
Pulsfunktioner
hjälp av din träningsstatus när du planerar din framtida träning
och fortsätter att förbättra din träningsnivå.
Ökande: Ökande innebär att du är i toppform. Den nyligen
sänkta träningsbelastningen låter din kropp återhämta sig
och kompensera för tidigare träning. Du bör se till att planera
eftersom du bara kan bibehålla toppformen under en kort tid.
Produktiv: Den aktuella träningsbelastningen gör att din
träningsnivå och dina prestationer går åt rätt håll. Du bör
planera in återhämtningsperioder i träningen för att bibehålla
träningsnivån.
Bibehållen: Den aktuella träningsbelastningen är tillräcklig för
att du ska bibehålla din träningsnivå. Om du vill se
förbättringar kan du prova att variera träningspassen mer,
eller träna mer.
Återhämtning: Den lättare träningsbelastningen låter din kropp
återhämta sig, vilket är viktigt i samband med längre perioder
av hård träning. Du kan återgå till en högre
träningsbelastning när du känner dig redo.
Inte produktiv: Träningsbelastningen ligger på en bra nivå, men
din kondition minskar. Kroppen kanske har svårt att
återhämta sig, så du bör vara uppmärksam på din allmänna
hälsa och faktorer som stress, näring och vila.
Minskande: Minskande inträffar när du tränar mycket mindre än
vanligt under en vecka eller mer, och det påverkar din
träningsnivå. Du kan prova att öka träningsbelastningen för
att se förbättringar.
Överdriven träning: Träningsbelastningen är mycket hög och
kontraproduktiv. Din kropp behöver vila. Du bör ge dig själv
tid för återhämtning genom att lägga till lättare träning i ditt
schema.
Ingen status: Enheten behöver en eller två veckors
träningshistorik, däribland aktiviteter med VO2-maxresultat
från löpning eller cykling, för att kunna fastställa din
träningsstatus.
Tips för att få din träningsstatus
Funktionen träningsstatus kräver uppdaterade bedömningar av
din konditionsnivå, inklusive minst två VO2-maxmätningar per
vecka. Ditt VO2-maxvärde uppdateras efter löprundor utomhus
där din puls under flera minuter uppnår 70 % av din maxpuls.
För kunna följa din konditionsnivå exakt genererar varken
traillöpning eller löpningsaktiviteter inomhus ett VO2-maxvärde.
För att få ut mesta möjliga av funktionen för träningsstatus kan
du pröva följande tips.
• Spring utomhus två gånger i vecka och uppnå 70 % av din
maxpuls under minst 10 minuter.
När du har använt enheten i en vecka bör din träningsstatus
finnas tillgänglig.
• Registrera alla träningsaktiviteter på enheten eller aktivera
funktionen Physio TrueUp för att lära dig mer om dina
prestationer (Synkronisera aktiviteter och
prestationsmätningar, sidan 11).
Träningsbelastning
Träningsbelastningen är ett mått på hur mycket du har tränat
under de senaste sju dagarna. Detta är summan av uppmätt
syreskuld (EPOC) under de senaste sju dagarna. Mätaren visar
om din aktuella belastning är för låg, för hög eller inom det
optimala intervallet för att bibehålla eller förbättra träningsnivån.
Det optimala intervallet bestäms utifrån din egen träningsnivå
och träningshistorik. Intervallet ändras när din träningstid och intensitet ökar eller minskar.
Träningens belastningsfokus
För att kunna maximera prestations- och konditionsförbättringar
bör träningen fördelas över tre kategorier: lätt aerob, hård aerob
och anaerob. Träningsbelastningsfokus visar hur mycket av
träningen du för närvarande gör i varje kategori och ger dig
träningsmål. För träningsbelastningsfokus krävs minst 7 dagars
13
träning för att avgöra om träningen är lätt, optimal eller hård.
Efter 4 veckors träningshistorik har den beräknade
träningsbelastningen mer detaljerad målinformation som hjälper
dig att balansera träningsaktiviteterna.
Under målen: Träningsbelastningen är lägre än vad som är
optimalt i alla intensitetskategorier. Prova att öka längden på
eller antalet träningspass.
Brist på lätt aerob aktivitet: Försök att lägga till mer lätt aerob
aktivitet för att skapa återhämtning och balans för dina
aktiviteter med högre intensitet.
Brist på hård aerob aktivitet: Försök att lägga till mer hård
aerob aktivitet för att förbättra din mjölksyratröskel och VO2
Max över tid.
Brist på anaerob aktivitet: Försök att lägga till lite fler intensiva,
anaeroba aktiviteter för att förbättra din fart och anaeroba
kapacitet över tid.
Balanserad: Träningsbelastningen är balanserad och ger
allmänna träningsfördelar när du fortsätter träna.
Lågt aerobiskt fokus: Träningsbelastningen består mestadels
av lätt aerob aktivitet. Det ger en stabil grund och förbereder
dig för att lägga till mer intensiva träningspass.
Högt aerobiskt fokus: Träningsbelastningen består mestadels
av hård aerob aktivitet. Dessa aktiviteter bidrar till att förbättra
mjölksyratröskeln, VO2 Max och uthålligheten.
Anaerobt fokus: Träningsbelastningen består mestadels av
intensiv aktivitet. Det leder till snabb konditionsförbättring,
men bör balanseras med lätt aerob aktivitet.
Över målen: Träningsbelastningen är högre än optimalt och du
bör överväga att minska på längden och antalet
träningspass.
Återhämtningstid
Du kan använda din Garmin enhet med en pulsmätare vid
handleden eller kompatibel pulsmätare med bröstrem för att visa
hur lång tid som återstår innan du har återhämtat dig helt och är
redo för nästa tuffa pass.
Obs! Rekommendationen för återhämtningstid använder ditt
VO2-maxvärde och kan verka vara felaktigt till en början. För att
enheten ska lära sig om dina prestationer behöver du slutföra
några aktiviteter.
Återhämtningstiden visas omedelbart efter en aktivitet. Tiden
räknar ner tills det är optimalt för dig att försöka dig på ännu ett
tufft pass.
Visa tid för återhämtning
För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra
inställningen av användarprofilen (Ställa in din användarprofil,
sidan 7) och ställa in din maxpuls (Ställa in dina pulszoner,
sidan 7).
1 Gå ut och spring.
2 Efter löpningen väljer du Spara.
Återhämtningstiden visas. Den längsta tiden är 4 dagar.
Obs! På urtavlan kan du välja UP eller DOWN för att visa
prestationswidgeten, och du kan välja START för att bläddra
bland prestationsmätningarna och visa återhämtningstiden.
Återhämtningspuls
Om du tränar med en pulsmätare vid handleden eller kompatibel
pulsmätare med bröstrem kan du kontrollera din
återhämtningspuls efter varje aktivitet. Återhämtningspulsen är
skillnaden mellan din träningspuls och din puls två minuter efter
att träningen har avslutats. Exempel: Efter en normal löprunda
stoppar du timern. Din puls är 140 slag per minut. Efter två
minuters inaktivitet eller nedvarvning är din puls 90 slag per
minut. Din återhämtningspuls är 50 slag per minut
(140 minus 90). Vissa studier kopplar samman
återhämtningspuls och hjärthälsa. Ett högre tal anger generellt
sett ett friskare hjärta.
14
TIPS: För bästa resultat ska du sluta röra på dig i två minuter
medan enheten beräknar värdet på återhämtningspulsen. Du
kan spara eller ta bort aktiviteten när värdet visas.
Visa din belastningsnivå för pulsvariabilitet
Innan du kan utföra belastningstestet utifrån pulsvariabilitet
(HRV) måste du sätta på dig en Garmin bröstpulsmätare och
para ihop den med enheten (Para ihop dina trådlösa sensorer,
sidan 21).
Din HRV-belastning är resultatet av ett treminuterstest som
utförs stillastående, där Forerunner enheten analyserar
pulsvariabilitet för att fastställa din allmänna belastning. Träning,
sömn, näring och allmän stress påverkar hur du presterar.
Träningsbelastningsintervallet är 1 till 100, där 1 är en mycket
låg belastning och 100 är en mycket hög belastning. Att känna
till din träningsbelastning kan hjälpa dig avgöra om din kropp är
redo för en tuff löprunda eller yoga.
TIPS: Garmin rekommenderar att du mäter din
träningsbelastning innan du tränar vid ungefär samma tid och
under samma förhållanden varje dag. Du kan visa tidigare
resultat på ditt Garmin Connect konto.
1 Välj START > DOWN > HRV-belastn. > START.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Smarta funktioner
Bluetooth anslutna funktioner
Forerunner enheten har flera Bluetooth anslutna funktioner till
din kompatibla smartphone med appen Garmin Connect.
Aktivitetsöverföringar: Skickar automatiskt aktiviteten till
Garmin Connect appen så snart du har avslutat inspelningen
av aktiviteten.
Ljuduppmaningar: Gör att Garmin Connect appen kan spela
upp statusmeddelanden som kilometeruppdelningar och
andra data på din smartphone under en löptur eller andra
aktiviteter.
Bluetooth sensorer: Gör att du kan ansluta sensorer som är
kompatibla med Bluetooth, till exempel en pulsmätare.
Connect IQ: Gör att du kan utöka dina enhetsfunktioner med
nya urtavlor, widgetar, appar och datafält.
Hitta min telefon: Hittar din borttappade smartphone som är
ihopparad med Forerunner enheten och nu finns inom
räckhåll.
Hitta min klocka: Hittar din borttappade Forerunner enhet som
är ihopparad med din smartphone och nu finns inom räckhåll.
GroupTrack: Du kan gå med i en grupp med LiveTrack, så att
andra kan se din position direkt på skärmen i realtid.
Musikkontroller: Gör att du kan styra musikspelaren på din
smartphone.
Telefonaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden
på din Forerunner enhet.
Säkerhets- och spårningsfunktioner: Gör att du kan skicka
meddelanden och aviseringar till vänner och familj samt
begära hjälp från nödsituationskontakter som konfigurerats i
Garmin Connect appen. Mer information finns i (Säkerhetsoch spårningsfunktioner, sidan 16).
Kontakter i sociala medier: Gör att du kan publicera en
uppdatering på din favoritwebbplats för sociala medier när du
överför en aktivitet till Garmin Connect appen.
Programvaruuppdateringar: Ger dig möjlighet att uppdatera
enhetens programvara.
Väderuppdateringar: Skickar väderförhållanden och
aviseringar i realtid till enheten.
Smarta funktioner
Hämtningar av träningspass och banor: Här kan du bläddra
bland träningspass och banor i Garmin Connect appen och
skicka dem trådlöst till din enhet.
Synkronisera data manuellt med Garmin Connect
1 Håll LIGHT nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
2 Välj .
Hitta en borttappad mobil enhet
Den här funktionen kan du använda för att lättare hitta en
borttappad mobil enhet som är ihopparad med hjälp av
Bluetooth trådlös teknik och som för närvarande är inom
räckhåll.
1 Håll LIGHT nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
2 Välj .
Forerunner enheten börjar söka efter den ihopparade mobila
enheten. En ljudsignal hörs på den mobila enheten, och
signalstyrkan för Bluetooth visas på Forerunner enhetens
skärm. Bluetooth signalstyrkan ökar när du närmar dig den
mobila enheten.
3 Välj BACK för att stoppa sökningen.
Widgets
Enheten levereras med förinstallerade widgets som ger snabb
information. För vissa widgets krävs en Bluetooth anslutning till
en kompatibel smartphone.
Vissa widgets visas inte som standard. Du kan lägga till dem i
widgetslingan manuellt (Anpassa widgetslingan, sidan 22).
Kalender: Visar kommande möten från kalendern i din
smartphone.
Kalorier: Visar kaloriinformation för aktuell dag.
Kompass: Visar en elektronisk kompass.
Antal våningar upp: Spårar antal trappor och framsteg mot
målet.
Puls: Visar din aktuella puls i slag per minut (bpm) och ett
diagram över din puls.
Intensiva minuter: Håller koll på den tid du deltagit i måttliga till
högintensiva aktiviteter, ditt mål för antalet intensiva minuter
per vecka och dina framsteg mot ditt mål.
Senaste aktiviteten: Visar en kort sammanfattning av din
senast registrerade aktivitet, t.ex. senaste löprunda, senaste
cykeltur eller senaste simning.
Senaste sportaktivitet: Visar en kort sammanfattning av din
senast registrerade sport.
Menscykelspårning: Visar aktuell cykel. Du kan visa och logga
dagliga symptom.
Musikkontroller: Förser din smartphone med
musikspelarkontroller.
Aviseringar: Meddelar om inkommande samtal, sms,
uppdateringar i sociala medier med mera, baserat på
aviseringsinställningarna på din smartphone.
Prestanda: Visar prestationsvärden som hjälper dig att hålla
reda på och förstå dina träningsaktiviteter och prestationer
under lopp.
Steg: Håller reda på din dagliga stegräkning, dina stegmål och
data under de senaste dagarna.
Stress: Visar din aktuella stressnivå och ett diagram över din
stressnivå. Du kan göra en andningsaktivitet som hjälper dig
att slappna av.
VIRB kontroller: Visar kamerakontroller när du har en VIRB
enhet ihopparad med Forerunner enheten.
Väder: Visar aktuell temperatur- och väderprognos.
Smarta funktioner
Visa widgets
Enheten levereras med förinstallerade widgets som ger snabb
information. För vissa widgets krävs en Bluetooth anslutning till
en kompatibel smartphone.
• På sidan för tidpunkt väljer du UP eller DOWN.
Tillgängliga widgets är hjärtfrekvens och aktivitetsspårning.
Prestationswidgeten kräver flera aktiviteter med puls och
löprundor utomhus med GPS.
• Välj START om du vill visa fler alternativ och funktioner för en
widget.
Visa väderwidgeten
Väder kräver en Bluetooth anslutning till en kompatibel
smartphone.
1 På urtavlan väljer du UP eller DOWN för att visa
väderwidgeten.
2 Välj START om du vill visa väderdata varje timme.
3 Välj DOWN om du vill visa väderdata varje dag.
Connect IQ funktioner
Du kan lägga till Connect IQ funktioner till klockan från Garmin
och andra leverantörer med hjälp av Connect IQ appen. Du kan
anpassa enheten med urtavlor, datafält, widgetar och appar.
Urtavlor: Gör det möjligt att ändra klockans utseende.
Datafält: Gör att du kan hämta nya datafält som presenterar
sensor-, aktivitets- och historikdata på nya sätt. Du kan lägga
till Connect IQ datafält i inbyggda funktioner och sidor.
Widgets: Ger snabb information, bland annat sensordata och
aviseringar.
Appar: Lägger till interaktiva funktioner i klockan, till exempel
nya utomhus- och träningsaktivitetstyper.
Hämta Connect IQ funktioner med hjälp av datorn
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Gå till apps.garmin.com och logga in.
3 Välj en Connect IQ funktion och hämta den.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Wi‑Fi anslutna funktioner
Aktiviteten överförs till ditt Garmin Connect konto: Skickar
automatiskt aktiviteten till ditt Garmin Connect konto så snart
du har slutat registrera aktiviteten.
Ljudinnehåll: Gör att du kan synkronisera ljudinnehåll från
tredjepartsleverantörer.
Programvaruuppdateringar: Enheten hämtar och installerar
den senaste programvaruuppdateringen automatiskt när en
Wi‑Fi anslutning är tillgänglig.
Träningspass och träningsprogram: Du kan bläddra efter och
välja träningspass och träningsprogram på Garmin Connect
webbplatsen. Nästa gång enheten har en Wi‑Fi anslutning
skickas filerna trådlöst till enheten.
Ansluta till ett Wi‑Fi nätverk
Du måste ansluta enheten till appen Garmin Connect på din
smartphone eller till applikationen Garmin Express™ på datorn
innan du kan ansluta till ett Wi‑Fi nätverk.
För att synkronisera enheten till en tredjepartsmusikleverantör
måste du ansluta till Wi‑Fi. Om du ansluter enheten till ett Wi‑Fi
nätverk bidrar det till att öka överföringshastigheten för större
filer.
1 Flytta inom räckhåll för ett Wi‑Fi nätverk.
2 Från Garmin Connect appen väljer du eller .
3 Välj Garmin-enheter och välj din enhet.
4 Välj Allmänt > Wi-Fi-nätverk > Lägg till ett nätverk.
15
5 Välj ett tillgängligt Wi‑Fi nätverk och ange dina
inloggningsuppgifter.
Säkerhets- och spårningsfunktioner
OBSERVERA
Händelsedetektorn och assistans är extrafunktioner och bör inte
användas som primär metod för att få hjälp i en nödsituation.
Garmin Connect appen kontaktar inte räddningstjänsten å dina
vägnar.
Forerunner enheten har säkerhets- och spårningsfunktioner som
måste ställas in med Garmin Connect appen.
OBS!
Om du vill använda de här funktionerna måste du vara ansluten
till Garmin Connect appen med hjälp av Bluetooth teknik. Du
kan fylla i nödsituationskontakter på ditt Garmin Connect konto.
Gå till www.garmin.com/safety om du vill veta mer om
händelsedetektor och assistans.
Hjälp: Gör det möjligt att skicka ett automatiskt meddelande
med ditt namn, LiveTrack länk och din GPS-position till dina
nödsituationskontakter.
Händelsedetektorn: När Forerunner enheten upptäcker en
olycka under en promenad, löptur eller cykelaktivitet utomhus
skickar enheten ett automatiskt meddelande, en LiveTrack
länk och GPS-position till dina nödsituationskontakter.
LiveTrack: Gör det möjligt för vänner och familj att följa dina
tävlingar och träningsaktiviteter i realtid. Du kan bjuda in
följare via e-post eller sociala medier så att de kan se dina
realtidsdata på en Garmin Connect spårningssida.
Lägga till nödsituationskontakter
Nödsituationskontakternas telefonnummer används för
funktionerna händelsedetektering och assistans.
1 Från Garmin Connect appen väljer du eller .
2 Välj Säkerhet och spårning > Händelsedetektor och
assistans > Lägg till en nödsituationskontakt.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Sätta på och stänga av händelsedetektorn
1 På urtavlan håller du ned UP.
2 Välj Inställningar > Säkerhet > Händelsedetektorn.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Händelsedetektering är endast tillgängligt för gång-,
löpnings- och cykelaktiviteter utomhus.
När en olycka upptäcks av din Forerunner enhet med GPS
aktiverat kan Garmin Connect appen skicka ett automatiserat
sms och e-postmeddelande med ditt namn och din GPS-position
till dina nödsituationskontakter. Ett meddelande visas som anger
att dina kontakter meddelas om 30 sekunder. Du kan välja
Avbryt innan nedräkningen är slutförd om du vill avbryta
meddelandet.
Begära hjälp
Innan du kan begära assistans måste du ställa in
nödsituationskontakter (Lägga till nödsituationskontakter,
sidan 16).
1 Håll ned LIGHT knappen.
2 När du känner tre vibrationer släpper du knappen för att
aktivera assistansfunktionen.
Nedräkningssidan visas.
TIPS: Du kan välja Avbryt innan nedräkningen är slutförd om
du vill avbryta meddelandet.
16
Ansluta till en GroupTrack session
Innan du kan ansluta till en GroupTrack session måste du ha ett
Garmin Connect konto, en kompatibel smartphone och Garmin
Connect appen.
Dessa instruktioner gäller för att starta en GroupTrack session
med Forerunner enheter. Om dina kontakter har andra
kompatibla modeller kan de se dig på kartan. Du kan inte visa
andra GroupTrack medlemmar på enheten.
1 Gå ut och sätt på Forerunner enheten.
2 Para ihop din smartphone med Forerunner enheten (Para
ihop din smartphone med enheten, sidan 1).
3 I inställningsmenyn i Garmin Connect appen väljer du
Säkerhet och spårning > LiveTrack > GroupTrack.
4 Om du har fler än en kompatibel enhet väljer du en enhet för
GroupTrack sessionen.
Välj
Synlig för > Alla kontakter.
5
6 Välj Starta LiveTrack.
7 Starta en aktivitet på Forerunner enheten.
Tips för att ansluta GroupTrack sessioner
GroupTrack funktionen möjliggör anslutning i gruppen för att
hålla koll på hur du använder LiveTrack direkt på deras skärmar.
Alla medlemmar i gruppen måste finnas bland dina kontakter på
ditt Garmin Connect konto.
• Starta din aktivitet utomhus med GPS.
• Para ihop din Forerunner enhet med din smartphone med
hjälp av Bluetooth teknik.
• I appen Garmin Connect väljer du
eller
och väljer
Kontakter för att uppdatera listan över kontakter för
GroupTrack sessionen.
• Se till att alla dina kontakter parar ihop sina smartphones och
påbörja en LiveTrack session i Garmin Connect appen.
• Se till att alla kontakter är inom räckhåll (40 km eller
25 miles).
Musik
Du kan styra uppspelningen av musik på din ihopparade
smartphone med Forerunner enheten.
På en Forerunner 645 Music kan du ladda ner ljudfiler till
enheten från datorn eller från en tredjepartsleverantör. På så
sätt kan du lyssna även när din smartphone inte är i närheten.
För att lyssna på ljudfiler som sparats på enheten måste du
ansluta hörlurar med Bluetooth teknik.
Du kan använda musikkontrollerna för att styra
musikuppspelningen på din smartphone eller för lyssna på
musik som lagrats på enheten.
Ansluta till en tredjepartsleverantör
Innan du kan hämta musik eller andra ljudfiler till din kompatibla
klocka från en tredjepartsleverantör som stöds måste du ansluta
till leverantören med appen Garmin Connect.
1 Från Garmin Connect appen väljer du eller .
2 Välj Garmin-enheter och välj din enhet.
3 Välj Musik
4 Välj Hämta musikappar, hitta en leverantör och följ
instruktionerna på skärmen.
Obs! Om du redan har en leverantör installerad kan du
markera den och följa instruktionerna på skärmen.
Ladda ner ljudfiler från en tredjepartsleverantör
Innan du kan hämta ljudinnehåll från en tredjepartsleverantör
måste du ansluta till ett Wi‑Fi nätverk (Ansluta till ett Wi‑Fi
nätverk, sidan 15).
Musik
1 Håll in DOWN från valfri skärm om du vill öppna
2
3
4
5
6
7
musikkontrollerna.
Håll ned UP.
Välj Musikleverantörer.
Välj en ansluten leverantör.
Välj en spellista eller annat objekt som du vill hämta till
enheten.
Vid behov, välj BACK tills du uppmanas att synkronisera
med tjänsten. Välj Ja.
Du kan behöva ansluta enheten till en extern strömkälla om
den återstående batteritiden inte är tillräcklig.
Nedladdning av ljudfiler kan göra att batteriet laddas ur.
Den valda spellistan och andra objekt hämtas till enheten.
Hämta ljudinnehåll från Spotify
®
Innan du kan hämta ljudinnehåll från Spotify måste du ansluta till
ett Wi‑Fi nätverk (Ansluta till ett Wi‑Fi nätverk, sidan 15).
1 Håll in DOWN från valfri skärm om du vill öppna
musikkontrollerna.
2 Håll ned UP.
3 Välj Musikleverantörer > Spotify.
4 Välj Lägg till musik & podcasts.
5 Välj en spellista eller annat objekt som du vill hämta till
enheten.
Obs! Nedladdning av ljudfiler kan göra att batteriet laddas ur.
Du kan behöva ansluta enheten till en extern strömkälla om
den återstående batteritiden inte är tillräcklig.
Den valda spellistan och andra objekt hämtas till enheten.
Ändra musikleverantör
1 Håll in DOWN från valfri skärm om du vill öppna
musikkontrollerna.
2 Håll ned UP.
3 Välj Musikleverantörer.
4 Välj en ansluten leverantör.
Lyssna på musik
1 Håll in DOWN från valfri skärm om du vill öppna
musikkontrollerna.
2 Anslut hörlurarna med Bluetooth teknik (Ansluta Bluetooth
hörlurar, sidan 17).
3 Håll ned UP.
4 Välj Musikleverantörer, och välj ett alternativ:
• Om du vill lyssna på musik som du har hämtat till klockan
från datorn väljer du Min musik (Hämta personliga
ljudfiler, sidan 17).
• Om du vill styra musikuppspelning på din smartphone
väljer du Kontrollera musik från telefonen.
• Om du vill lyssna på musik från en tredjepartsleverantör
väljer du namnet på leverantören.
5 Välj för att öppna musikuppspelningskontrollerna.
Styr musikuppspelning på en ansluten
smartphone
1 Börja spela upp en låt eller spellista på din smartphone.
2 Välj ett alternativ:
• På en Forerunner 645 Music enhet håller du ned DOWN
från en skärm för att öppna musikkontrollerna.
• På en Forerunner 645 enhet väljer du DOWN för att visa
musikkontrollwidgeten.
Obs! Du kan behöva lägga till musikkontrollwidgeten till
din widgetloop (Anpassa widgetslingan, sidan 22).
3 På en Forerunner 645 Music enhet väljer du Källa >
Kontrollera musik från telefonen.
4 Använd ikonerna för att pausa och återuppta
musikuppspelning, hoppa över spår och justera volymen
(Musikuppspelningskontroller, sidan 17).
Musikuppspelningskontroller
Obs! Vissa musikuppspelningskontroller är endast tillgängliga
på en Forerunner 645 Music enhet.
Ansluta från en tredjepartsleverantör
1 Från Garmin Connect appen väljer du eller .
2 Välj Garmin-enheter och välj din enhet.
3 Välj Musik.
4 Välj en installerad tredjepartsleverantör och följ
instruktionerna på skärmen för att koppla bort
tredjepartsleverantören från enheten.
Hämta personliga ljudfiler
Innan du kan skicka personlig musik till enheten måste du
installera applikationen Garmin Express på datorn
(www.garmin.com/express).
Du kan läsa in din personliga ljudfiler, exempelvis .mp3och .aac-filer till en Forerunner 645 Music enhet från datorn.
1 Anslut enheten till datorn med hjälp av den medföljande
USB-kabeln.
2 På datorn öppnar du applikationen Garmin Express, väljer
enheten och väljer Musik.
TIPS: För Windows datorer kan du välja
och bläddra till
mappen med dina ljudfiler. För Apple datorer använder
Garmin Express appen i ditt iTunes bibliotek.
3 I listan Min musik eller iTunes-bibliotek väljer du en
ljudfilskategori, exempelvis låtar eller spellistor.
4 Markera kryssrutorna för ljudfilerna och välj Skicka till enhet.
5 Vid behov kan du i Forerunner 645 Music listan välja en
kategori, välja kryssrutorna och välja Ta bort från enhet om
du vill ta bort ljudfiler.
®
®
®
Musik
Välj för att hantera innehåll från några tredjepartsleverantörer.
Välj för att bläddra bland ljudfiler och spellistor för den valda
källan.
Tryck här om du vill justera volymen.
Välj för att spela och pausa aktuell ljudfil.
Välj för att hoppa till nästa ljudfil i spellistan.
Håll knappen intryckt för att snabbspola framåt genom den
aktuella ljudfilen.
Välj för att starta aktuell ljudfil igen.
Välj två gånger för att hoppa till föregående ljudfil i spellistan.
Håll intryckt för att snabbspola bakåt genom den aktuella ljudfilen.
Tryck här för att ändra repetitionsläget.
Tryck här för att ändra slumpläget.
Ansluta Bluetooth hörlurar
Om du vill lyssna på musik som laddats ner på
Forerunner 645 Music enheten måste du ansluta hörlurar med
Bluetooth teknik.
17
1
2
3
4
5
Placera hörlurarna inom 2 m (6,6 fot) från enheten.
Aktivera ihopparningsläget på hörlurarna.
Håll ned UP.
Välj Musik > Hörlurar > Lägg till ny.
Välj hörlurarna för att slutföra ihopparingsprocessen.
Garmin Pay
Med Garmin Pay funktionen kan du använda din klocka för att
betala för inköp i anslutna butiker med kredit- eller betalkort från
en ansluten bank.
Konfigurera din Garmin Pay plånbok
Du kan lägga till ett eller flera kredit- eller betalkort i din
Garmin Pay plånbok. Gå till garmin.com/garminpay/banks om
du vill hitta anslutna banker.
1 Från Garmin Connect appen väljer du eller .
2 Välj Garmin-enheter och välj din Forerunner 645 Music
enhet.
3 Välj Garmin Pay > Skapa din plånbok.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Betala för ett köp med hjälp av klockan
Innan du kan använda klockan till att betala för köp måste du
konfigurera minst ett betalkort.
Du kan använda din klocka för att betala för köp i en ansluten
butik.
1 Håll ned LIGHT.
2 Välj .
3 Ange den fyrsiffriga koden.
Obs! Om du anger lösenordskoden felaktigt tre gånger, låses
plånboken och du måste återställa din kod i Garmin Connect
appen.
Det senast använda betalkortet visas.
4 Om du har lagt till flera kort i Garmin Pay plånboken väljer du
När kortet har lagts till kan du välja kortet på klockan när du
genomför en betalning.
Hantera din Garmin Pay plånbok
Du kan visa detaljerad information om vart och ett av dina
betalkort, och du kan avaktivera, aktivera eller ta bort ett kort.
Du kan även avaktivera eller ta bort hela din Garmin Pay
plånbok.
Obs! I vissa länder kan deltagande finansiella institutioner
begränsa plånboksfunktionerna.
1 Från enhetssidan Forerunner i Garmin Connect appen väljer
du Garmin Pay > Hantera din plånbok.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill avaktivera ett visst kort väljer du kortet och
väljer sedan Upphäv.
Kortet måste vara aktiverat för att du ska kunna göra
inköp med din Forerunner enhet.
• För att tillfälligt avaktivera alla kort i plånboken väljer du
Upphäv plånboken.
Du kan inte betala med Forerunner enheten förrän du har
aktiverat minst ett kort med hjälp av appen.
• Om du vill återaktivera din avaktiverade plånbok väljer du
Ta bort upphävning av plånboken.
• Om du vill ta bort ett visst kort väljer du kortet och väljer
sedan Ta bort.
Kortet tas bort helt från din plånbok. Om du vill lägga till
det här kortet i plånboken i framtiden måste du ange
kortuppgifterna igen.
• Om du vill ta bort alla kort i plånboken väljer du Ta bort
plånboken.
Din Garmin Pay plånbok och alla tillhörande kortuppgifter
tas bort. Du kan inte betala med Forerunner enheten
förrän du har skapat en ny plånbok och lagt till ett kort.
Ändra din Garmin Pay kod
Du måste veta din nuvarande kod för att kunna ändra den. Din
kod kan inte återställas. Om du glömmer din kod måste du ta
bort din plånbok, skapa en ny och ange dina kortuppgifter på
nytt.
Du kan ändra lösenordskoden som krävs för att få åtkomst till
din Garmin Pay plånbok på Forerunner enheten.
1 Från enhetssidan Forerunner i Garmin Connect appen väljer
du Garmin Pay > Återställ lösenkod.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Nästa gång du betalar med Forerunner enheten måste du ange
den nya lösenordskoden.
DOWN för att byta till ett annat kort (valfritt).
5 Inom 60 sekunder håller du klockan nära betalterminalen,
med klockan vänd mot terminalen.
Klockan vibrerar och visar en bock när den har kommunicerat
klart med terminalen.
6 Vid behov följer du instruktionerna på kortläsaren för att
slutföra transaktionen.
TIPS: När du har matat in din kod kan du göra betalningar utan
kod i 24 timmar så länge du fortsätter att bära din klocka. Om du
tar bort klockan från handleden eller avaktiverar
pulsövervakningen måste du ange koden igen innan du betalar.
Lägga till ett kort i Garmin Pay plånboken
Du kan lägga till upp till tio kredit- eller betalkort i din
Garmin Pay plånbok.
1 Från enhetssidan Forerunner i Garmin Connect appen väljer
du Garmin Pay > .
2 Följ anvisningarna på skärmen om att ange kortuppgifter och
lägga till kortet i plånboken.
18
Historik
Historiken innefattar tid, distans, kalorier, genomsnittlig hastighet
eller tempo, varvdata och sensorinformation (tillval).
Obs! När enhetsminnet är fullt skrivs de äldsta data över.
Använda historik
Historiken innehåller tidigare aktiviteter som du har sparat på
enheten.
1 Håll ned UP.
2 Välj Historik > Aktiviteter.
3 Välj en aktivitet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa ytterligare information om aktiviteten väljer
du Information.
• Om du vill välja ett varv och visa ytterligare information om
varje varv väljer du Varv.
Garmin Pay
• Om du vill välja ett intervall och visa ytterligare information
om varje intervall väljer du Intervaller.
• Om du vill välja ett träningsset och visa ytterligare
information om varje set väljer du Set.
• Om du vill visa aktiviteten på kartan väljer du Karta.
• Om du se hur aktiviteten påverkar din aeroba och
anaeroba kondition väljer du Training Effect (Om Training
Effect, sidan 12).
• För att visa tiden i varje pulszon, välj Tid i zon (Visa din tid
i varje pulszon, sidan 19).
• Om du vill visa höjdprofilen för aktiviteten väljer du
Höjdprofil.
• Om du vill ta bort den valda aktiviteten väljer du Ta bort.
Visa din tid i varje pulszon
Innan du kan visa pulszondata måste du avsluta en aktivitet
med pulsmätning och spara aktiviteten.
Genom att visa tiden i varje pulszon kan du anpassa
träningsintensiteten.
1 På urtavlan håller du ned UP.
2 Välj Historik > Aktiviteter.
3 Välj en aktivitet.
4 Välj Tid i zon.
Visa datatotaler
Du kan visa data för den totala distansen och tiden som sparats
i enheten.
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Historik > Totaler.
3 Välj vid behov en aktivitet.
4 Välj ett alternativ för att visa summa varje vecka eller månad.
Använda total distans
4 Tryck på Delete på tangentbordet.
Obs! Om du använder en Apple dator måste du tömma
Papperskorgen för att ta bort filerna helt.
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från enheten säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• För Apple datorer väljer du enheten och sedan Arkiv >
Mata ut.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
Garmin Connect
Du kan kontakta dina vänner på Garmin Connect. Garmin
Connect har verktygen som behövs för att ni ska kunna följa,
analysera, dela information med och peppa varandra. Spela in
händelserna i ditt aktiva liv inklusive löprundor, promenader,
cykelturer, simturer, vandringar, triathlon och mycket mer.
Registrera dig för ett kostnadsfritt konto genom att gå till
www.garminconnect.com.
Lagra dina aktiviteter: När du har avslutat och sparat en
aktivitet på enheten kan du överföra aktiviteten till Garmin
Connect kontot och spara den så länge du vill.
Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information
om din aktivitet, inklusive tid, sträcka, höjd, puls, kalorier som
förbränts, kadens, löpdynamik, översiktskartvy, tempo- och
hastighetsdiagram samt anpassningsbara rapporter.
Obs! Vissa data kräver ett valfritt tillbehör, till exempel en
pulsmätare.
Total distans registrerar automatiskt den totala tillryggalagda
sträckan, höjdstigningen och tiden du ägnat åt olika aktiviteter.
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Historik > Totaler > Total distans.
3 Välj UP eller DOWN för att visa total distans.
Ta bort historik
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Historik > Alternativ.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Ta bort alla aktiviteter? för att radera alla aktiviteter
från historiken.
• Välj Nollställa totaler om du vill återställa alla
sammanlagda sträckor och tider.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Datahantering
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
®
Ta bort filer
OBS!
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
1 Öppna Garmin enheten eller volym.
2 Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
3 Välj en fil.
Historik
Planera din träning: Du kan välja ett träningsmål och läsa in
något av träningsprogrammen med anvisningar dag för dag.
Spåra dina framsteg: Du kan spåra dina dagliga steg, delta i en
vänskaplig tävling med dina kontakter och uppfylla dina mål.
Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med
dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter. Du kan
också länka till dina aktiviteter på de sociala medier du gillar
bäst.
Hantera dina inställningar: Du kan anpassa enheten och
användarinställningar på ditt Garmin Connect konto.
Öppna Connect IQ butiken: Du kan hämta appar, urtavlor,
datafält och widgets.
Synkronisera dina data med Garmin Connect appen
Enheten synkroniserar regelbundet och automatiskt data med
Garmin Connect appen. Du kan även synkronisera data
manuellt när du vill.
19
1 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från din smartphone.
2 Håll ned LIGHT från vilken skärm som helst för att visa
kontrollmenyn.
3 Välj .
4 Visa aktuella data i Garmin Connect appen.
Använda Garmin Connect på din dator
Garmin Expressapplikationen ansluter enheten till ditt Garmin
Connect konto med hjälp av en dator. Du kan använda Garmin
Express applikationen för att överföra dina aktivitetsdata till ditt
Garmin Connect konto och att skicka data, t.ex. träningspass
eller träningsprogram, från Garmin Connect webbplatsen till din
enhet. Du kan också installera uppdateringar till enhetens
programvara och hantera dina Connect IQ appar.
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
2 Gå till www.garmin.com/express.
3 Hämta och installera Garmin Express applikationen.
4 Öppna Garmin Express applikationen och välj Lägg till
enhet.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
Navigering
Du kan använda GPS-navigeringsfunktionen på enheten för att
se din sträcka på en karta, spara platser och hitta rätt väg hem.
Banor
Du kan skicka en bana från ditt Garmin Connect konto till
enheten. När den har sparats på enheten kan du navigera längs
banan på enheten.
Du kan följa en sparad bana helt enkelt för att det är en bra rutt.
Du kan till exempel spara och följa en cykelvänlig rutt till jobbet.
Du kan även följa en sparad bana och försöka att uppnå eller
överskrida uppsatta träningsmål. Om till exempel den
ursprungliga banan slutfördes på 30 minuter, kan du tävla mot
en Virtual Partner som försöker slutföra banan på under 30
minuter.
Skapa och följa en bana i din enhet
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned UP.
4 Välj Navigation > Banor > Skapa ny.
5 Ange ett namn på banan och välj .
6 Välj Lägg till plats.
7 Välj ett alternativ.
8 Om det behövs upprepar du steg 4 och 5.
9 Välj Klar > Kör bana.
Navigeringsinformation visas.
10 Välj START för att börja navigera.
Spara din plats
Du kan spara din aktuella plats för att navigera tillbaka till den
senare.
1 Håll ned LIGHT.
2 Välj .
Obs! Du kan behöva lägga till det här objektet till
kontrollmenyn (Anpassa menyn för kontroller, sidan 22).
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Redigera dina sparade platser
Du kan ta bort en sparad plats eller redigera dess namn, höjd
och positionsinformation.
20
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj en aktivitet.
3
4
5
6
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
Håll ned UP.
Välj Navigation > Sparade platser.
Välj en sparad plats.
Välj ett alternativ för att ändra platsen.
Ta bort alla sparade platser
Du kan ta bort alla sparade platser samtidigt.
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
3 Håll ned UP.
4 Välj Navigation > Sparade platser > Radera alla.
Navigera till startpunkten under en aktivitet
Du kan navigera tillbaka till startpunkten för den nuvarande
aktiviteten i en rak linje eller längs den väg du färdats. Den här
funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter som använder GPS.
1 Under en aktivitet väljer du STOP > Tillbaka till start.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för aktiviteten
längs den väg du färdats väljer du TracBack.
• Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för aktiviteten i
en rak linje väljer du Rak linje.
Din aktuella plats , spåret du ska följa
syns på kartan.
och destinationen
Navigera till en sparad position
Innan du kan navigera till en sparad plats måste enheten söka
efter satelliter.
1 På urtavlan väljer du START.
2 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
3 Håll ned UP.
4 Välj Navigation > Sparade platser.
5 Välj en plats och välj Gå till.
6 Rör dig framåt.
Kompasspilen pekar mot den sparade platsen.
TIPS: Om du vill ha en mer korrekt navigering riktar du den
övre delen av skärmen i den riktning som du rör dig i.
7 Tryck på START för att starta aktivitetstimern.
Avbryta navigering
1 Under en aktivitet håller du ned UP.
2 Välj Stoppa navigering.
Karta
betecknar din plats på kartan. Platsnamn och -symboler visas
på kartan. När du navigerar till en destination visas rutten med
en linje på kartan.
Navigering
• Kartnavigation (Panorera och zooma på kartan, sidan 21)
• Kartinställningar (Kartinställningar, sidan 21)
Lägga till en karta i en aktivitet
Du kan lägga till kartan till datasidslingan för en aktivitet.
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj den aktivitet du vill anpassa.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Datasidor > Lägg till ny > Karta.
Panorera och zooma på kartan
1 Medan du navigerar väljer du UP eller DOWN för att visa
kartan.
Håll
på UP.
2
3 Välj Panorera/zooma.
4 Välj ett alternativ:
• Välj START för att växla mellan panorering upp och ned,
panorering åt vänster och höger eller zoomning.
• Välj UP och DOWN för att panorera eller zooma på kartan.
• Välj BACK för att avsluta.
Kartinställningar
Du kan anpassa hur kartan visas i kartappen och på
datasidorna.
På urtavlan håller du ned UP och väljer Inställningar > Karta.
Orientering: Anger kartans orientering. Med alternativet Norr
upp visas norr överst på sidan. Med alternativet Spår uppåt
visas den nuvarande riktningen överst på sidan.
Användarplatser: Visar och döljer sparade platser på kartan.
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du
zooma in och ut manuellt.
Fotenhet
Din enhet är kompatibel med fotenheten. Du kan använda
fotenheten för att registrera tempo och sträcka i stället för att
använda GPS: en när du tränar inomhus eller när GPS-signalen
är svag. Fotenheten är placerad i viloläge och klar att skicka
data (precis som pulsmätaren).
Efter 30 minuters inaktivitet stängs fotenheten av för att spara
på batteriet. När batteriet är svagt visas ett meddelande på din
enhet. Då återstår ungefär fem timmars batteritid.
Ut och springa med fotenhet
Innan du ger dig ut och springer måste du para ihop fotenheten
med din Forerunner enhet (Para ihop dina trådlösa sensorer,
sidan 21).
Du kan springa inomhus och använda fotenheten till att
registrera tempo, distans och kadens. Du kan även springa
utomhus och använda fotenheten till att registrera kadensdata
ihop med data om tempo och distans från GPS:en.
1 Installera fotenheten enligt tillbehörets instruktioner.
2 Välj en löpningsaktivitet.
3 Gå ut och spring.
Kalibrera fotenheten
Fotenheten är självkalibrerande. Noggrannheten för hastighetsoch avståndsdata förbättras efter några löprundor utomhus med
GPS.
Enheten kan användas tillsammans med trådlösa ANT+ eller
Bluetooth sensorer. Mer information om kompatibilitet och om
att köpa tillvalssensorer finns på buy.garmin.com.
Förbättring av foot pod-kalibrering
Innan du kan kalibrera enheten måste du söka efter GPSsignaler och para ihop enheten med fotenheten (Para ihop dina
trådlösa sensorer, sidan 21).
Foot pod-enheten är självkalibrerande, men du kan förbättra
noggrannheten för hastighets- och avståndsdata med några
utomhuslöpningar med GPS.
1 Stå utomhus i 5 minuter med fri sikt mot himlen.
2 Starta en löpningsaktivitet.
3 Spring på en bana utan att stanna i 10 minuter.
4 Stoppa aktiviteten och spara den.
Baserat på registrerade data ändras foot pod-enhetens
kalibreringsvärde, om det behövs. Du ska inte behöva
kalibrera foot pod-enheten igen såvida din löpstil inte ändras.
Para ihop dina trådlösa sensorer
Kalibrera fotenheten manuellt
Trådlösa sensorer
Första gången du ansluter en trådlös sensor till enheten med
hjälp ANT+ eller Bluetooth teknik måste du para ihop enheten
och sensorn. När de har parats ihop ansluter enheten till
sensorn automatiskt när du startar en aktivitet och sensorn är
aktiv och inom räckhåll.
1 Om du ska para ihop en pulsmätare sätter du på dig
pulsmätaren.
Pulsmätaren kan inte skicka eller ta emot data förrän du
sätter på dig den.
2 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra
trådlösa sensorer under ihopparningen.
3 Håll på UP.
4 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör > Lägg till ny.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Söka alla.
• Välj sensortyp.
När sensorn har parats ihop med din enhet ändrar sensorn
status från Söker till Ansluten. Sensordata visas i
datasidslingan eller i ett anpassat datafält.
Trådlösa sensorer
Innan du kan kalibrera enheten måste du para ihop den med
foot pod-sensorn (Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 21).
Manuell kalibrering rekommenderas om du känner till
kalibreringsfaktorn. Om du har kalibrerat en foot pod med en
annan Garmin produkt kanske du känner till kalibreringsfaktorn.
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör.
3 Välj foot pod.
4 Välj Kalibrerings- faktor > Ställ in värde.
5 Justera kalibreringsfaktorn:
• Öka kalibreringsfaktorn om sträckan är för kort.
• Minska kalibreringsfaktorn om sträckan är för lång.
Ställa in hastighet och distans på en foot pod
Innan du kan kalibrera hastighet och distans för foot pod måste
du para ihop din enhet med foot pod-sensorn (Para ihop dina
trådlösa sensorer, sidan 21).
Du kan ställa in enheten så att den beräknar hastighet och
distans utifrån foot pod-data i stället för GPS-data.
1 Håll ned UP.
2 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör.
3 Välj foot pod.
21
4 Välj Fart eller Distans.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Inomhus när du tränar med GPS avstängd, vanligen
inomhus.
• Välj Alltid om du vill använda foot pod-data oberoende av
GPS-inställning.
Läge för utökad display
Du kan använda läge för utökad display för att visa datasidor
från Forerunner enheten på en kompatibel Edge enhet under en
cykeltur eller ett triathlonlopp. Mer information finns i
användarhandboken till Edge.
Använd en cykelfarts- eller kadenssensor
(tillval)
Du kan använda en kompatibel cykelfarts- eller kadenssensor
för att skicka data till din enhet.
• Para ihop sensorn med din enhet (Para ihop dina trådlösa
sensorer, sidan 21).
• Ange din hjulstorlek (Hjulstorlek och omkrets, sidan 32).
• Ta en cykeltur (Starta en aktivitet, sidan 2).
Situationsberedskap
Forerunner enheten kan användas med Varia Vision™ enheten,
Varia™ smarta cykellampor och bakradar för att förbättra
situationsberedskapen. Mer information finns i
användarhandboken till Varia enheten.
Obs! Du kan behöva uppdatera Forerunner programvaran innan
du parar ihop Varia enheterna (Uppdatera programvaran med
Garmin Express, sidan 28).
Anpassa menyn för kontroller
Du kan lägga till, ta bort och ändra ordningen på
genvägsmenyalternativ i menyn för kontroller (Visa meny för
kontroller, sidan 2).
1 Håll ned LIGHT för att öppna kontrollmenyn från vilken skärm
som helst.
Håll
ned UP.
2
3 Välj ett alternativ:
• Välj Lägg till kontroller för att lägga till en ytterligare
genväg i menyn för kontroller.
• Välj Ordna om kontroller för att ändra plats på genvägen
i menyn för kontroller.
• Välj Ta bort kontroller för att ta bort genvägen från
menyn för kontroller.
Aktivitetsinställningar
Med de här inställningarna kan du anpassa varje förinstallerad
aktivitetsapp utifrån dina behov. Du kan exempelvis anpassa
datasidor och aktivera varningar och träningsfunktioner. Alla
inställningar är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper.
Välj START, välj en aktivitet, håll ned UP och välj
aktivitetsinställningarna.
Datasidor: Här kan du anpassa datasidor och lägga till nya
datasidor för aktiviteten (Anpassa datasidorna, sidan 22).
Varningar: Ställer in tränings- eller navigeringsmeddelanden för
aktiviteten.
Metronom: Spelar upp toner med jämn takt för att hjälpa dig att
förbättra din prestation genom att träna med snabbare,
långsammare eller jämnare kadens (Använda metronomen,
sidan 6).
Auto Lap: Ställer in alternativ för Auto Lap funktionen (Markera
varv enligt distans, sidan 23).
Auto Pause: Ställer in enheten på att sluta spela in data när du
slutar röra på dig eller när du kommer under en viss fart
(Aktivera Auto Pause, sidan 24).
Auto Scroll: Gör att du kan bläddra automatiskt genom alla
sidor med aktivitetsdata medan timern är igång (Använda
Bläddra automatiskt, sidan 24).
Segment, varning: Aktiverar meddelanden som
uppmärksammar dig på att du närmar dig ett segment.
GPS: Ställer in läge för GPS-antennen (Ändra GPSinställningarna, sidan 24).
Bassänglängd: Ställer in bassänglängd för simning i bassäng.
Börja nedräkning: Aktiverar stoppur för simning i intervaller.
Simtagsidentifiering: Aktiverar simtagsdetektering för simning i
bassäng.
Tidsgräns för energisparläge: Anger tidsgränsinställningen för
energisparläge för aktiviteten (Tidsgränsinställningar för
energisparläge, sidan 24).
Bakgrundsfärg: Anger bakgrundsfärgen svart eller vit för varje
aktivitet.
Profilfärg: Anger accentfärgen för varje aktivitet för att
identifiera vilken aktivitet som är aktiv.
Byt namn: Anger aktivitetsnamnet.
Återställ: Gör att du kan återställa aktivitetsinställningarna.
®
tempe
tempe är en ANT+ trådlös temperatursensor. Du kan ansluta
sensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för
omgivningens luft och därigenom tillhandahålla en konsekvent
källa till exakta temperaturdata. Du måste para ihop tempe med
din enhet för att visa temperaturdata från tempe.
Anpassa enheten
Anpassa din aktivitetslista
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj ett alternativ:
• Välj en aktivitet för att anpassa inställningarna, ange
aktiviteten som favorit, ändra ordning och mycket mer.
• Välj Lägg till appar för att lägga till fler aktiviteter eller
skapa egna aktiviteter.
Anpassa widgetslingan
Du kan ändra ordningen på widgets i widgetslingan, ta bort
widgets och lägga till nya widgets.
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Widgets.
3 Välj en widget.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Sortera för att ändra plats på widgeten i
widgetslingan.
• Välj Ta bort för att ta bort widgeten från widgetslingan.
5 Välj Lägg till widgets.
6 Välj en widget.
Widgeten läggs till i widgetslingan.
22
Anpassa datasidorna
Du kan visa, dölja och ändra ordningen på layout och innehåll
på datasidorna för varje aktivitet.
1 Välj START.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned UP.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
Anpassa enheten
5 Välj Datasidor.
6 Välj en datasida som du vill anpassa.
7 Välj ett alternativ:
• Välj Layout för att justera antalet datafält på datasidan.
• Välj ett fält för att ändra data som visas i fältet.
• Välj Sortera om du vill ändra placeringen av datasidan i
slingan.
• Välj Ta bort om du vill ta bort datasidan från slingan.
8 Om det behövs väljer du Lägg till ny för att lägga till en
datasida i slingan.
Du kan lägga till en egen datasida eller välja någon av de
fördefinierade datasidorna.
Lägga till en karta i en aktivitet
Du kan lägga till kartan till datasidslingan för en aktivitet.
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj den aktivitet du vill anpassa.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Datasidor > Lägg till ny > Karta.
Varningar
Du kan ställa in varningar för varje aktivitet, vilket kan hjälpa dig
att träna mot vissa mål, öka din medvetenhet om omgivningen
och att navigera till din destination. Vissa varningar är endast
tillgängliga för vissa aktiviteter. Det finns tre typer av varningar:
Händelsevarningar, intervallvarningar och återkommande
varningar.
Händelsevarningar: En händelsevarning aviserar dig en gång.
Händelsen är ett visst värde. Till exempel kan du ställa in
enheten på att varna dig när du når en viss höjd.
Intervallvarning: En intervallvarning meddelar dig varje gång
enheten är över eller under ett angivet intervall av värden. Ett
exempel: du kan ställa in enheten på att varna dig när din
puls ligger under 60 slag per minut (bpm) och över 210 bpm.
Återkommande varning: En återkommande varning aviserar
dig varje gång enheten registrerar ett angivet värde eller
intervall. Du kan till exempel ställa in enheten på att varna dig
var 30:e minut.
Varningsnamn
Varningstyp
Beskrivning
Kadens
Räckvidd
Du kan ställa in minimi- och maximivärden för takt.
Kalorier
Händelse, återkommande
Du kan ställa in antal kalorier.
Egna
Händelse, återkommande
Du kan välja ett befintligt meddelande
eller skapa ett eget meddelande och
välja en varningstyp.
Distans
Återkommande
Du kan ställa in ett avståndsintervall.
Höjd
Räckvidd
Du kan ställa in minimi- och maximivärden för höjd.
Puls
Räckvidd
Du kan ställa in min.- och maxpuls
eller välja zonförändringar. Se Om
pulszoner, sidan 7 och Beräkning av
pulszon, sidan 7.
Tempo
Räckvidd
Du kan ställa in minimi- och maximivärden för tempo.
Position
Händelse
Du kan ange en radie från en sparad
plats.
Spring/gå
Återkommande
Du kan ställa in tidsinställda gångraster vid jämna mellanrum.
Fart
Räckvidd
Du kan ställa in minimi- och maximivärden för fart.
Anpassa enheten
Varningsnamn
Varningstyp
Beskrivning
Tagtempo
Räckvidd
Du kan ställa in ett högt eller lågt
antal paddeltag per minut.
Tid
Händelse, återkommande
Du kan ställa in ett tidsintervall.
Ställa in varning
1 Håll ned UP.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Varningar.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Lägg till ny för att lägga till en ny varning för
aktiviteten.
• Välj varningens namn för att redigera en befintlig varning.
7 Vid behov, välj typ av varning.
8 Välj en zon, ange minimi- och maximivärden, eller ange ett
eget värde för varningen.
9 Slå på varningen om det behövs.
För händelsevarningar och återkommande varningar visas ett
meddelande varje gång du når varningsvärdet. För
intervallvarningar visas ett meddelande varje gång du överstiger
eller faller under det angivna intervallet (minimi- och
maximivärden).
Auto Lap
Markera varv enligt distans
Med Auto Lap kan du automatiskt markera varvet vid en viss
sträcka. Den här funktionen är användbar när du vill jämföra
prestationer för olika delar av en aktivitet (till exempel varje mile
eller var femte kilometer).
1 Håll ned UP.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Auto Lap.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Auto Lap för att sätta på eller stänga av Auto Lap.
• Välj Automatisk sträcka för att justera avståndet mellan
varven.
Varje gång du slutför ett varv visas ett meddelande som visar
tiden för varvet. Enheten piper eller vibrerar också om
ljudsignaler är påslagna (Systeminställningar, sidan 25).
Om det behövs kan du anpassa datasidorna till att visa
ytterligare varvdata (Anpassa datasidorna, sidan 22).
Anpassa meddelandet Varvvarning
Du kan anpassa ett eller två datafält som visas i
varvvarningsmeddelandet.
1 Håll ned UP.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Auto Lap > Varvvarning.
6 Välj ett datafält för att ändra i det.
7 Välj Förhandsvisning (valfritt).
23
Aktivera Auto Pause
Du kan använda Auto Pause funktionen om du vill pausa tiduret
automatiskt när du slutar röra på dig. Den här funktionen är
användbar om aktiviteten innehåller trafikljus eller andra ställen
där du måste stanna.
Obs! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.
1 Håll ned UP.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Auto Pause.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Vid stopp om du vill pausa tiduret automatiskt när du
slutar röra på dig.
• Välj Egna om du vill pausa tiduret automatiskt när ditt
tempo eller din hastighet faller under en viss angiven nivå.
Använda Bläddra automatiskt
Använd funktionen Rulla automatiskt om du vill bläddra
automatiskt genom alla sidor med aktivitetsdata medan tiduret
är igång.
1 Håll ned UP.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Auto Scroll.
6 Välj en visningshastighet.
Ändra GPS-inställningarna
Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.
1 Håll ned UP.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj den aktivitet du vill anpassa.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj GPS.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Norm. (end. GPS) för att aktivera GPSsatellitsystemet.
• Välj GPS + GLONASS (ryskt satellitsystem) för
noggrannare positionsinformation i situationer med dålig
sikt mot himlen.
• Välj GPS + GALILEO (Europeiska unionens
satellitsystem) för noggrannare positionsinformation i
situationer med dålig sikt mot himlen.
• Välj UltraTrac för att spela in spårpunkter och sensordata
mindre ofta (UltraTrac, sidan 24).
Obs! Om du använder GPS och andra satelliter tillsammans
kan batteritiden minska snabbare än när du använder enbart
GPS (GPS och andra satellitsystem, sidan 24).
GPS och andra satellitsystem
Alternativen GPS + GLONASS och GPS + GALILEO ger ökad
prestanda i krävande miljöer och snabbare positionsbestämning
än när man endast använder GPS. Men, om du använder GPS
och andra satellitsystem tillsammans kan batteritiden minska
snabbare än när du använder enbart GPS.
UltraTrac
Funktionen UltraTrac är en GPS-inställning som spelar in
spårpunkter och givardata mindre ofta. Om du aktiverar
funktionen UltraTrac ökas batteriets livslängd men kvaliteten på
24
inspelade aktiviteter minskas. Du bör använda funktionen
UltraTrac för aktiviteter som kräver längre batterilivslängd och
för vilka frekventa uppdateringar av givardata är mindre viktigt.
Tidsgränsinställningar för energisparläge
Tidsgränsinställningarna påverkar hur länge enheten är i
träningsläget, till exempel när du väntar på att ett lopp ska
starta. Håll UP intryckt, välj Inställningar > Aktiviteter och
appar, välj en aktivitet och välj aktivitetsinställningarna. Välj
Tidsgräns för energisparläge för att justera
tidsgränsinställningarna för aktiviteten.
Normal: Ställer in att enheten går in i klockläge med låg effekt
efter 5 minuters inaktivitet.
Utökad: Ställer in att enheten går in i klockläge med låg effekt
efter 25 minuters inaktivitet. Det utökade läget kan leda till att
batteriet behöver laddas oftare.
Ta bort en aktivitet eller app
1
2
3
4
På urtavlan håller du UP nedtryckt.
Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
Välj en aktivitet.
Välj ett alternativ:
• Om du vill ta bort en aktivitet från listan med favoriter
väljer du Ta bort från Favoriter.
• Om du vill ta bort aktiviteten från listan med appar väljer
du Ta bort.
Inställningar för urtavlan
Du kan anpassa urtavlans utseende genom att välja layout,
färger och ytterligare data. Du kan också hämta egna urtavlor
från Connect IQ butiken.
Anpassa urtavlan
Innan du kan aktivera en Connect IQ urtavla måste du installera
en urtavla som finns i Connect IQ butiken (Connect IQ
funktioner, sidan 15).
Du kan anpassa urtavlans information och utseende, eller
aktivera en installerad Connect IQ urtavla.
1 På urtavlan håller du ned UP.
2 Välj Urtavla.
3 Välj UP eller DOWN för att förhandsvisa alternativen för
urtavlan.
4 Välj Lägg till ny för att bläddra igenom ytterligare
förinstallerade urtavlor.
5 Välj START > Verkställ för att aktivera en förinstallerad
urtavla eller en installerad Connect IQ urtavla.
6 Om du använder en förinstallerad urtavla väljer du START >
Anpassa.
Välj
ett alternativ:
7
• Om du vill ändra stil på siffrorna på den analoga urtavlan
väljer du Urtavla.
• Om du vill ändra stil på visarna på den analoga urtavlan
väljer du Visare.
• Om du vill ändra stil på siffrorna på den digitala urtavlan
väljer du Layout
• Om du vill ändra stil på sekunderna på den digitala
urtavlan väljer du Sekunder.
• Om du vill ändra data som visas på urtavlan väljer du
Data.
• Om du vill lägga till eller ändra profilfärg på urtavlan väljer
du Profilfärg.
• Om du vill ändra bakgrundsfärg väljer du Bakgrundsfärg.
• Om du vill spara ändringarna väljer du Klar.
Anpassa enheten
Systeminställningar
Håll UP nedtryckt och tryck på Inställningar > System.
Språk: Ställer in språket som visas på enheten.
Tid: Justerar tidsinställningarna (Tidsinställningar, sidan 25).
Bakgrundsbelysning: Justerar inställningarna för
bakgrundsbelysningen (Ändra inställningar för
bakgrundsbelysning, sidan 25).
Avisering: Ställer in enhetens ljud, t.ex. knappljud, varningar
och vibrationer.
Stör ej: Aktiverar eller avaktiverar stör ej-läge. Använd
alternativet Sovtid till att aktivera stör ej-läget automatiskt
under dina normala sovtider. Du kan ställa in dina normala
sovtider i ditt Garmin Connect konto.
Lås automatiskt: Du kan låsa knapparna automatiskt för att
förhindra oavsiktliga knapptryckningar. Använd alternativet
Under aktivitet för att låsa knapparna under en schemalagd
aktivitet. Använd alternativet Inte under aktivitet för att låsa
knapparna när du inte registrerar en schemalagd aktivitet.
Enheter: Ställer in måttenheterna som används på enheten
(Ändra måttenheterna, sidan 25).
Format: Ställer in allmänna formatinställningar, till exempel
tempo och fart som visas under aktiviteter, när veckan börjar
samt geografiska positionsformat och datumalternativ.
Dataregistrering: Ställer in hur enheten spelar in aktivitetsdata.
Med inspelningsalternativet Smart (standard) kan du spela in
aktiviteter under längre tid. Inspelningsalternativet Varje
sekund ger mer detaljerade aktivitetsinspelningar, men spelar
eventuellt inte in hela aktiviteter som håller på under längre
perioder.
USB-läge: Anger att enheten ska använda MTP (Media
Transfer Protocol) eller Garmin-läge när den är ansluten till
en dator.
Återställ: Tillåter att du återställer användardata och
inställningar (Återställa alla standardinställningar, sidan 28).
Programuppdatering: Gör att du kan installera
programuppdateringar som hämtas med hjälp av Garmin
Express.
Tidsinställningar
Håll UP nedtryckt och välj Inställningar > System > Tid.
Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12timmarsformat, 24-timmarsformat eller militärt format.
Ställ in tid: Ställer in tidszonen för enheten. Alternativet
Automatiskt ställer in tidszonen automatiskt baserat på din
GPS-position.
Tid: Gör att du kan justera tiden om den är inställd på
alternativet Manuell.
Varningar: Gör att du kan ställa in timaviseringar samt
aviseringar för soluppgång och solnedgång som ljuder ett
visst antal minuter eller timmar innan soluppgången eller
solnedgången.
Synkronisera med GPS: Gör att du kan synkronisera klockan
med GPS manuellt om du byter tidszon och i samband med
uppdateringar för sommartid.
Ändra inställningar för bakgrundsbelysning
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Inställningar > System > Bakgrundsbelysning.
3 Välj Under aktivitet eller Inte under aktivitet.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Tidsgräns för att ställa in tiden innan
bakgrundsbelysningen släcks.
Ändra måttenheterna
Du kan anpassa måttenheter för avstånd, tempo och hastighet,
höjd, vikt, längd och temperatur.
1 På urtavlan håller du ned UP.
2 Välj Inställningar > System > Enheter.
3 Välj typ av måttenhet.
4 Välj en måttenhet.
Klocka
Ställa in tid manuellt
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Inställningar > System > Tid > Ställ in tid > Manuell.
3 Välj Tid och ange en tid på dagen.
Ställa in larm
Du kan ställa in flera larm. Varje alarm kan ställas in så att det
ljuder en gång eller upprepas regelbundet.
1 Från urtavlan håller du in UP.
2 Välj Klocklarm > Lägg till larm.
3 Välj Tid och ange en alarmtid.
4 Välj Upprepa och välj när larmet ska upprepas (valfritt).
5 Välj Avisering och välj en aviseringstyp (valfritt).
6 Välj Bakgrundsbelysning > På för att slå på
bakgrundsbelysningen med larmet.
7 Välj Etikett och välj en beskrivning för larmet (valfritt).
Ta bort ett larm
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Klocklarm.
3 Välj ett larm.
4 Välj Ta bort.
Starta nedräkningstimern
1 Håll ned LIGHT från valfri skärm.
2 Välj Tidur.
3
4
5
6
Obs! Du kan behöva lägga till det här objektet till
kontrollmenyn (Anpassa menyn för kontroller, sidan 22).
Ange tiden.
Om det behövs väljer du Starta om > På om du vill starta om
tiduret automatiskt när tiden har löpt ut.
Om det behövs väljer du Avisering och väljer en
aviseringstyp.
Välj Starta timer.
Använda stoppuret
1 Håll ned LIGHT från valfri skärm.
2 Välj Stoppur.
Obs! Du kan behöva lägga till det här objektet till
kontrollmenyn (Anpassa menyn för kontroller, sidan 22).
3 Tryck på START för att starta timern.
4 Välj BACK om du vill starta varvtimern igen.
• Välj Knappar och aviseringar för att slå på
bakgrundsbelysningen för knapptryckningar och
aviseringar.
• Välj Rörelse för att slå på bakgrundsbelysningen genom
att höja och vrida på armen för att titta på handleden.
Anpassa enheten
25
4 Under en aktivitet väljer du UP eller DOWN för att visa VIRB
Den totala stoppurstiden
fortsätter.
5 Välj START för att stoppa båda tiduren.
6 Välj ett alternativ.
7 Spara den inspelade tiden som en aktivitet i historiken
(tillval).
Synkronisera klockan med GPS
Varje gång du slår på enheten och söker efter satelliter hittar
den automatiskt tidszoner och det aktuella klockslaget. Du kan
också synkronisera klockan med GPS manuellt om du byter
tidszon och i samband med uppdateringar för sommartid.
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Inställningar > System > Tid > Synkronisera med
GPS.
3 Vänta medan enheten hämtar satelliter (Söka satellitsignaler,
sidan 28).
VIRB fjärrkontroll
Med VIRB fjärrfunktionen kan du styra din VIRB actionkamera
med hjälp av enheten. Gå in på www.garmin.com/VIRB för att
köpa en VIRB actionkamera.
Styra en VIRB actionkamera
Innan du kan använda VIRB fjärrfunktionen måste du aktivera
fjärrinställningarna på VIRB kameran. Mer information finns i
användarhandboken till VIRB serien. Du måste också ställa in
så att VIRB widgeten visas i widgetslingan (Anpassa
widgetslingan, sidan 22).
1 Slå på VIRB kameran.
2 På Forerunner enhetens urtavla kan du välja UP eller DOWN
för att visa VIRB widgeten.
3 Vänta medan enheten ansluter till din VIRB kamera.
4 Välj START.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Starta inspelning för att spela in video.
Videoräknaren visas på Forerunner skärmen.
• Välj DOWN för att ta ett foto medan du spelar in video.
• Välj STOP för att avsluta videoinspelningen.
• Välj Ta foto för att ta ett foto.
• Välj Inställningar för att ändra video- och
fotoinställningar.
datasidan.
5 Håll ned UP.
6 Välj VIRB-fjärrkontroll.
7 Välj ett alternativ:
• För att styra kameran med hjälp av aktivitetstiduret väljer
du Inställningar > Tidur start/stopp.
Obs! Videoinspelningen startar och stoppar automatiskt
när du startar och stoppar en aktivitet.
• För att styra kameran med hjälp av menyalternativen
väljer du Inställningar > Manuell.
• Välj Starta inspelning för att spela in video manuellt.
Videoräknaren visas på Forerunner skärmen.
• Välj DOWN för att ta ett foto medan du spelar in video.
• Välj STOP för att stoppa videoinspelningen manuellt.
• Välj Ta foto för att ta ett foto.
Enhetsinformation
Visa enhetsinformation
Du kan visa enhetsinformation, till exempel enhets-ID,
programversion, information om regler och licensavtal.
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Om.
Se information om regler och efterlevnad för E-label
Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om
regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala
efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och
licensinformation.
1 Håll ned UP.
2 På inställningsmenyn väljer du Om.
Ladda enheten
VARNING
Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. I guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
OBS!
Förhindra korrosion genom att rengöra och torka av kontakterna
och det omgivande området noggrant innan du laddar enheten
eller ansluter den till en dator. Se rengöringsanvisningarna i
bilagan.
1 Passa in laddarens stift mot kontakterna på enhetens
baksida och anslut laddningsfästet
ordentligt på enheten.
Styra en VIRB actionkamera under en aktivitet
Innan du kan använda VIRB fjärrfunktionen måste du aktivera
fjärrinställningarna på VIRB kameran. Mer information finns i
användarhandboken till VIRB serien. Du måste också ställa in
så att VIRB widgeten visas i widgetslingan (Anpassa
widgetslingan, sidan 22).
1 Slå på VIRB kameran.
2 På Forerunner enhetens urtavla kan du välja UP eller DOWN
för att visa VIRB widgeten.
Vänta
medan enheten ansluter till din VIRB kamera.
3
När kameran är ansluten läggs en VIRB datasida automatiskt
till i aktivitetsapparna.
26
2 Anslut USB-kabeln till en USB-laddningsport.
3 Ladda enheten helt.
4 Tryck på för att ta bort laddaren.
Tips för hur du laddar enheten
1 Anslut laddaren till enheten för att ladda den med USBkabeln (Ladda enheten, sidan 26).
Enhetsinformation
Du kan ladda enheten genom att ansluta USB-kabeln till en
Garmin godkänd nätadapter med ett vanligt vägguttag eller
en USB-port på datorn. Det tar cirka två timmar att ladda ett
urladdat batteri.
2 Ta bort laddaren från enheten när batteriet är laddat till 100
%.
Rengöra enheten
OBS!
Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska
kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion
kan förhindra laddning och dataöverföring.
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
Specifikationer
Batterityp
Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Forerunner 645 batteritid,
klockläge
Upp till 7 dagar med aktivitetsspårning,
smartphoneaviseringar och pulsmätning
vid handleden
Forerunner 645 batteritid,
aktivitetsläge
Upp till 14 timmar med GPS och pulsmätning vid handleden
Forerunner 645 Music batte- Upp till 7 dagar med aktivitetsspårning,
ritid, klockläge
smartphoneaviseringar och pulsmätning
vid handleden
Forerunner 645 Music batte- Upp till 8 timmar med aktivitetsspårning,
ritid, klockläge med musik
smartphoneaviseringar, pulsmätning vid
handleden och musikuppspelning
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Låt enheten torka helt efter rengöring.
TIPS: Mer information finns på www.garmin.com/fitandcare.
Byta remmarna
Enheten är kompatibel med 20 mm breda standardband med
snabbfäste. Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om valfria tillbehör.
1 Skjut snabbfästets stift på fjäderstaven för att ta bort
bandet.
Forerunner 645 Music batte- Upp till 14 timmar med GPS och pulsritid, aktivitetsläge
mätning vid handleden
Forerunner 645 Music batte- Upp till 5 timmar med GPS, pulsmätning
ritid, aktivitetsläge med
vid handleden och musikuppspelning
musik
Vattenklassning
Simning, 5 ATM*
Forerunner 645 Music
medielagring
3,5 GB (ca 500 låtar)
Drifttemperaturområde
Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde Från 0º till 45º C (från 32º till 113º F)
Forerunner 645 radiofrekvens/-protokoll
2,4 GHz vid 9 dBm nominell
• ANT+ protokoll för trådlös kommunikation
• Bluetooth 4,2-teknik
• Wi‑Fi trådlös teknik
13,56 MHz vid -40 dBm nominell, NFC,
trådlös teknik
2 Sätt in ena sidan av fjäderstaven för det nya bandet i
enheten.
3 Skjut snabbfästsprinten och rikta in fjäderstaven mot
enhetens motsatta sida.
4 Upprepa steg 1 till 3 för att byta det andra bandet.
Felsökning
Produktuppdateringar
Forerunner 645 Music radio- 2,4 GHz vid 8 dBm nominell
frekvens/-protokoll
• ANT+ protokoll för trådlös kommunikation
• Bluetooth 4,2-teknik
• Wi‑Fi trådlös teknik
13,56 MHz vid -40 dBm nominell, NFC,
trådlös teknik
Installera Garmin Express (www.garmin.com/express) på
datorn. Installera appen Garmin Connect på din smartphone.
Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:
• Programvaruuppdateringar
• Dataöverföringar till Garmin Connect
• Produktregistrering
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 50 m. Mer
information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
Konfigurera Garmin Express
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Gå till www.garmin.com/express.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Skötsel av enheten
OBS!
Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan
förkorta produktens livslängd.
Undvik att trycka på knapparna under vatten.
Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för
klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller
andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana
substanser under en längre tid kan höljet skadas.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Mer information
• Ytterligare handböcker, artiklar och
programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
• Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
Aktivitetsspårning
Mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning hittar
du på garmin.com/ataccuracy.
Min dagliga stegräkning visas inte
Den dagliga stegräkningen återställs varje natt vid midnatt.
Om streck visas istället för din stegräkning ska du ge enheten
tid att hämta satellitsignaler och ställa in tiden automatiskt.
Stegräkningen verkar inte stämma
Om stegräkningen inte verkar stämma kan du testa följande tips.
Felsökning
27
• Bär enheten på din icke-dominanta handled.
• Bär enheten i fickan när du skjuter en barnvagn eller
gräsklippare framför dig.
• Bär enheten i fickan när du aktivt använder endast händer
eller armar.
Obs! Enheten kan tolka vissa upprepade rörelser, som när
du diskar, viker tvätt eller klappar händer, som steg.
Stegräkningen på enheten stämmer inte överens med
stegräkningen på mitt Garmin Connect konto
Stegräkningen på ditt Garmin Connect konto uppdateras när du
synkroniserar enheten.
1 Välj ett alternativ:
• Synkronisera stegräkningen med Garmin Connect
applikationen ( (Använda Garmin Connect på din dator,
sidan 20)).
• Synkronisera stegräkningen med Garmin Connect appen
( (Synkronisera data manuellt med Garmin Connect,
sidan 15)).
2 Vänta medan enheten synkroniserar dina data.
Det kan ta flera minuter att synkronisera.
Obs! Du kan inte synkronisera dina data eller uppdatera
stegräkningen genom att uppdatera Garmin Connect appen
eller Garmin Connect applikationen.
Antal trappor verkar inte vara korrekt
Din enhet använder en intern barometer för att mäta
höjdförändringar när du går i trappor. Ett våningsplan är lika
med 3 m (10 fot).
• Undvik att hålla i räcken eller att hoppa över steg när du går i
trappor.
• Täcka över enheten med ärmen eller jackan i blåsiga miljöer
eftersom starka vindbyar kan orsaka felaktiga mätningar.
Mina intensiva minuter blinkar
När du motionerar på en intensitetsnivå som kvalificerar sig för
ditt mål med intensiva minuter börjar de intensiva minuterna
blinka.
Motionera i minst 10 minuter i följd med måttlig eller hög
intensitet.
Söka satellitsignaler
Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att
hämta satellitsignaler. Tid och datum ställs in automatiskt utifrån
GPS-positionen.
TIPS: Mer information om GPS finns på www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Gå utomhus till en öppen plats.
Enhetens framsida ska vara riktad mot himlen.
2 Vänta medan enheten söker satelliter.
Det kan ta 30–60 sekunder att söka satellitsignaler.
Förbättra GPS-satellitmottagningen
• Synkronisera enheten ofta med ditt Garmin Connect konto:
◦ Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln och
Garmin Express programmet.
◦ Synkronisera enheten med Garmin Connect appen med
hjälp av din Bluetooth aktiverade smartphone.
◦ Anslut enheten till ditt Garmin Connect konto med hjälp av
ett trådlöst Wi‑Fi nätverk.
När du är ansluten till ditt Garmin Connect konto hämtar
enheten flera dagars satellitdata, vilket gör att den snabbt
hittar satellitsignaler.
• Ta med enheten utomhus till en öppen plats, en bit från höga
byggnader och träd.
28
• Stå stilla i några minuter.
Starta om enheten
Om enheten slutar svara kan du behöva starta om den.
Obs! När du startar om enheten kan dina data eller inställningar
raderas.
1 Håll LIGHT intryckt i 15 sekunder.
Enheten stängs av.
2 Håll LIGHT intryckt i en sekund för att slå på enheten.
Återställa alla standardinställningar
Obs! Åtgärden tar bort all information du har angett samt
aktivitetshistorik. Om du har konfigurerat en Garmin Pay
plånbok raderas även plånboken från enheten om du återställer
standardinställningarna.
Du kan återställa alla enhetsinställningar till
fabriksinställningarna.
1 På urtavlan håller du UP nedtryckt.
2 Välj Inställningar > System > Återställ.
3 Välj ett alternativ:
• Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar
och spara all aktivitetsinformation och lagrad musik
genom att välja Återställ standardinst.
• Om du vill ta bort alla aktiviteter från historiken väljer du
Ta bort alla aktiviteter?.
• Om du vill nollställa alla sammanlagda sträckor och tider
väljer du Nollställa totaler.
• Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar
och ta bort all aktivitetsinformation och lagrad musik
genom att välja Ta bort data och återställ inst.
Uppdatera programvaran med appen Garmin
Connect
Innan du kan uppdatera enhetens programvara med Garmin
Connect appen måste du ha ett Garmin Connect konto, och du
måste para ihop enheten med en kompatibel smartphone (Para
ihop din smartphone med enheten, sidan 1).
Synkronisera enheten med Garmin Connect appen
(Synkronisera data manuellt med Garmin Connect, sidan 15).
När ny programvara finns tillgänglig skickar Garmin Connect
appen automatiskt uppdateringen till din enhet.
Uppdatera programvaran med Garmin
Express
Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du ha ett
Garmin Connect konto och du måste hämta Garmin Express
appen.
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
När den nya programvaran finns tillgänglig skickar Garmin
Express den till din enhet.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
3 Koppla inte bort enheten från datorn under
uppdateringsprocessen.
Obs! Om du redan har använt Wi‑Fi för att ställa in din enhet
kan Garmin Connect automatiskt hämta tillgängliga
programuppdateringar till enheten när den ansluts via Wi‑Fi .
Enheten är på fel språk
Du kan ändra språk om du har råkat välja fel språk på enheten.
1 Håll ned UP.
2 Bläddra ned till den sista posten i listan och välj START.
3 Bläddra ned till den näst sista posten i listan och välj START.
Felsökning
4 Välj START.
5 Välj språk.
Är min smartphone kompatibel med min
enhet?
Forerunner-enheten är kompatibel med smartphones som
använder Bluetooth trådlös teknik.
Information om kompatibilitet finns på www.garmin.com/ble.
Tips för befintliga Garmin Connect
användare
1 Från Garmin Connect appen väljer du eller
2 Väl jGarmin-enheter > Lägg till enhet.
.
Telefonen ansluter inte till enheten
Om telefonen inte ansluter till enheten kan du prova följande
tips.
• Stäng av din smartphone och enheten och sätt sedan på
dem igen.
• Aktivera Bluetooth teknik på din smartphone.
• Uppdatera Garmin Connect appen till den senaste versionen.
• Ta bort enheten från appen Garmin Connect och Bluetooth
inställningarna på din smartphone för att testa
ihopparningsprocessen på nytt.
• Om du har köpt en ny smartphone ska du ta bort enheten
från Garmin Connect appen på den smartphone som du inte
längre tänker använda.
• Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
• På din smartphone öppnar du appen Garmin Connect, väljer
eller
och väljer Garmin-enheter > Lägg till enhet för
att komma till hopparningsläget.
• From the watch face, hold UP, and select Inställningar >
Telefon > Para ihop telefon.
Maximera batteriets livslängd
Du kan förlänga batteriets livslängd på flera olika sätt.
• Minska bakgrundsbelysningens tidsgräns (Ändra inställningar
för bakgrundsbelysning, sidan 25).
• Använd UltraTrac GPS-läget för din aktivitet (UltraTrac,
sidan 24).
• Stäng av Bluetooth trådlös teknik när du inte använder
anslutna funktioner (Bluetooth anslutna funktioner, sidan 14).
• När du pausar din aktivitet för en längre tid kan du använda
alternativet återuppta senare (Stoppa en aktivitet, sidan 2).
• Stäng av aktivitetsspårning (Inställningar för
aktivitetsspårning, sidan 8).
• Använd en Connect IQ urtavla som inte uppdateras varje
sekund.
Använd till exempel en urtavla utan sekundvisare (Anpassa
urtavlan, sidan 24).
• Begränsa smartphoneaviseringarna som enheten visar
(Hantera aviseringar, sidan 1).
• Avbryt sändning av pulsdata till ihopparade Garmin enheter
(Sända pulsdata till Garmin enheter, sidan 9).
• Stäng av pulsmätning vid handleden (Stänga av pulsmätaren
för handleden, sidan 9).
Obs! Pulsmätning vid handleden används för att beräkna
antalet minuter med hög intensitet och kalorier som förbränts.
Temperaturvärdet är inte korrekt
Kroppstemperaturen påverkar temperaturvärdet hos den
inbyggda temperatursensorn. För att få ett så korrekt
Bilaga
temperaturvärde som möjligt bör du ta av klockan från
handleden och vänta 20 till 30 minuter.
Du kan också använda en tempe extern temperatursensor
(tillval) för att visa exakta omgivningstemperaturvärden när du
har klockan på dig.
Hur parar jag ihop sensorer från ANT+
manuellt?
Du kan använda enhetsinställningarna till att para ihop sensorer
från ANT+ manuellt. Första gången du ansluter en givare till
enheten med hjälp av trådlös ANT+ teknik måste du para ihop
enheten och givaren. När de har parats ihop ansluter enheten till
sensorn automatiskt när du startar en aktivitet och sensorn är
aktiv och inom räckhåll.
1 Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra ANT+
sensorer under ihopparningen.
2 Om du ska para ihop en pulsmätare sätter du på dig
pulsmätaren.
Pulsmätaren kan inte skicka eller ta emot data förrän du
sätter på dig den.
Håll
på UP.
3
4 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör > Lägg till ny.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Söka alla.
• Välj sensortyp.
När sensorn har parats ihop med din enhet visas ett
meddelande. Sensordata visas i upprepningen av datasidor
eller i ett anpassat datafält.
Kan jag använda min Bluetooth sensor med
min klocka?
Enheten är kompatibel med vissa Bluetooth sensorer. Första
gången du ansluter en sensor till Garmin enheten måste du para
ihop enheten och sensorn. När de har parats ihop ansluter
enheten till sensorn automatiskt när du startar en aktivitet och
sensorn är aktiv och inom räckhåll.
1 Håll ned UP.
2 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör > Lägg till ny.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Söka alla.
• Välj sensortyp.
Du kan anpassa de valfria datafälten (Anpassa datasidorna,
sidan 22).
Min musik stängs av eller mina hörlurar
kopplas ifrån
När du använder en Forerunner 645 Music enhet ansluten till
hörlurar via Bluetooth teknik är signalen starkast när det finns en
direkt siktlinje mellan enheten och antennen på hörlurarna.
• Om signalen passerar genom kroppen kan du uppleva en
signalförlust eller så kan hörlurarna kopplas ifrån.
• Vi rekommenderar att du bär hörlurarna med antennen på
samma sida av kroppen som Forerunner 645 Music enheten.
Bilaga
Datafält
Vissa datafält kräver ANT+ tillbehör för att visa data.
%HRR: Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
% maxpuls varv: Medelprocentandelen av maxpulsen för det
senast slutförda varvet.
29
Aerobisk Training Effect: Den aktuella aktivitetens effekt på
din aeroba konditionsnivå.
Aktuell tid: Tid på dagen baserat på din aktuella plats och
tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Anaerobisk Train. Eff.: Den aktuella aktivitetens effekt på din
anaeroba konditionsnivå.
Återstående distans: Återstående sträcka till slutdestinationen.
Dessa data visas bara under navigering.
Avstånd till nästa: Återstående sträcka till nästa waypoint på
rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Bana: Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan
visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas
bara under navigering.
Bäring: Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa
data visas bara under navigering.
Batterinivå: Återstående batteriladdning.
Destinations- plats: Positionen för slutdestinationen.
Destinationswaypoint: Den sista punkten på en rutt till
destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
ETA: Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen
(justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara
under navigering.
ETA nästa: Det beräknade klockslaget då du når nästa
waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa
data visas bara under navigering.
ETE: Den beräknade tiden tills du når slutmålet. Dessa data
visas bara under navigering.
FAKTISK FART MOT MÅL: Den fart med vilken du närmar dig
en destination längs en rutt Dessa data visas bara under
navigering.
Fart: Aktuell fart för resan.
Förh. vert./steglängd: Förhållandet mellan vertikal rörelse och
steglängd.
Genomsnittlig varvtid: Medelvarvtiden för den aktuella
aktiviteten.
Glidförhållande: Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell
sträcka och ändring i vertikal sträcka.
Glidförhållande till destination: Det glidförhållande som krävs
för höjdminskning från din aktuella position till destinationens
höjd. Dessa data visas bara under navigering.
GPS: Styrkan på GPS-satellitsignalen.
GPS-höjd: Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.
GPS-riktning: Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.
Höjd: Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
Int. simtagstyp: Aktuell simtagstyp för intervallet.
Intervallängder: Antal slutförda bassänglängder under det
aktuella intervallet.
Intervall- distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt intervall.
Intervallets simtag/längd: Antal simtag i snitt per
bassänglängd under det aktuella intervallet.
INTERVALLETS SIMTAGSTEMPO: Antal simtag i snitt per
minut (spm) under det aktuella intervallet.
Intervall-Swolf: Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella
intervallet.
Intervalltempo: Medeltempot för det aktuella intervallet.
Intervalltid: Stopptiden för det aktuella intervallet.
Kadens: Löpning. Steg per minut (höger och vänster).
Kadens: Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara
ansluten till kadensgivaren för att dessa data skall visas.
Kalorier: Mängden totala kalorier som förbränts.
30
Kompassriktning: Riktningen du rör dig i enligt kompassen.
Kontakttidsbalans, varv: Den genomsnittliga balansen för
markkontakttiden för det aktuella varvet.
Längder: Antal slutförda bassänglängder under den aktuella
aktiviteten.
Latitud/longitud: Den aktuella positionen i latitud och longitud
oberoende av den valda inställningen för positionsformat.
Lutning: Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka).
Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot)
du stiger är lutningen 5 %.
M.kv v. rör./stegl.: Genomsnittligt förhållande mellan vertikal
rörelse och steglängd för den aktuella sessionen.
Markkontakttid: Den tid i varje steg som du befinner dig på
marken när du springer, mätt i millisekunder. Markkontakttid
beräknas inte när du går.
Markkontakttid, h/v-bal.: Vänster/höger balans för
markkontakttid när du springer.
Markkontakttid för varv: Medeltiden för markkontakt för det
aktuella varvet.
Max. höjd: Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste
återställningen.
Maxfart: Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
Maximal stigning: Den maximala stigningshastigheten i fot per
minut eller meter per minut sedan den senaste
återställningen.
Maximalt nedför: Den maximala höjdminskningshastigheten i
meter per minut eller fot per minut sedan den senaste
återställningen.
Med. %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls
minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
Med. fart: Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
MED. SIM/LÄ: Antal simtag i snitt per bassänglängd under den
aktuella aktiviteten.
Medelkadens: Löpning. Den genomsnittliga kadensen för den
aktuella aktiviteten.
Medelkadens: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den
aktuella aktiviteten.
Medelmarkkontakt, balans: Den genomsnittliga balansen för
markkontakttiden för den aktuella sessionen.
Medel puls: Den genomsnittliga pulsen för den aktuella
aktiviteten.
Medelpuls %Max.: Medelprocentandelen av maxpulsen för den
aktuella aktiviteten.
Medelsluttning: Den lodräta medelsträckan för
höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Medelsteglängd: Genomsnittlig steglängd för den aktuella
sessionen.
Medelstigning: Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan
den senaste återställningen.
Medel Swolf: Genomsnittliga swolf-poäng för den aktuella
aktiviteten. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en
längd plus antalet simtag för den längden (Simterminologi,
sidan 3). För simning i öppet vatten används 25 meter för att
beräkna dina swolf-poäng.
Medeltempo: Medeltempot för den aktuella aktiviteten.
Medeltid för markkontakt: Medeltiden för markkontakt under
den pågående aktiviteten.
Med vert. rörelse: Medelvärdet för vertikal rörelse för den
pågående aktiviteten.
Minst Höjd: Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste
återställningen.
Nästa waypoint: Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara
under navigering.
Bilaga
Plats: Den aktuella positionen med hjälp av den valda
inställningen för positionsformat.
Prestationsförhållande: Prestationsförhållandepoängen är en
realtidsbedömning av din förmåga att prestera.
Proc muskelsyrem: Den beräknade muskelsyremättnaden i
procent för den aktuella aktiviteten.
Puls: Dina hjärtslag per minut (bpm). Din enhet måste vara
ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Puls %Max: Procentandelen av maxpuls.
Den genomsnittliga pulsen för det senast slutförda varvet.
Pulszon: Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5).
Standardzonerna är baserade på din användarprofil och
maximala puls (220 minus din ålder).
Repet. vid: Tiduret för det senaste intervallet plus aktuell vila
(simning i bassäng).
Riktning: Den riktning som du rör dig i.
Sen. dygnets högsta: Maxtemperatur registrerad under de
senaste 24 timmarna.
Sen. längd Swolf: Swolf-poäng för den senast slutförda
bassänglängden.
Sen. varvtempo: Medeltempot för det senast slutförda varvet.
Senaste dygnets lägsta: Lägsta temperatur registrerad under
de senaste 24 timmarna.
Senaste varv %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven
(maxpuls minus vilopuls) för det senast slutförda varvet.
Senaste varvdistans: Tillryggalagd sträcka för senast slutförda
varv.
Senaste varvets kadens: Löpning. Medelkadensen för det
senast slutförda varvet.
Senaste varvets kadens: Cykling. Medelkadensen för det
senast slutförda varvet.
Senaste varv fart: Medelfarten för det senast slutförda varvet.
Senaste varvtid: Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Simt.tempo sen lä.: Antal simtag per minut i snitt (spm) under
den senast slutförda bassänglängden.
Simtag för senaste längd: Totalt antal simtag för den senast
slutförda bassänglängden.
Sluttning under senaste varvet: Den vertikala sträckan för
höjdminskningen för det senast slutförda varvet.
Sluttning under varvet: Den vertikala sträckan för
höjdminskningen för det aktuella varvet.
Solnedgång: Tiden för solnedgång baserat på din GPSposition.
Soluppgång: Tiden för soluppgång baserat på din GPSposition.
Steglängd: Längden på ditt steg från ett nedtramp till nästa,
mätt i meter.
Steglängd varv: Genomsnittlig steglängd för det aktuella varvet.
Stign. sen. varv: Den vertikala sträckan för stigningen för det
senast slutförda varvet.
Stigning under varvet: Den vertikala sträckan för stigningen för
det aktuella varvet.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar
temperatursensorn.
Tempo: Aktuellt tempo.
Tempo för senaste längd: Medeltempot för din senast slutförda
bassänglängd.
Tid i zon: Förfluten tid i varje puls- eller kraftzon.
Tid till nästa: Den beräknade tiden som återstår tills du når
nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under
navigering.
Tidur: Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Totalhemoglobin: Den beräknade totala muskelsyremättnaden
för den aktuella aktiviteten.
Total tid: Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret
och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan
startar tiduret igen och löper i 20 minuter, är den förflutna
tiden 35 minuter.
Totalt nedför: Den totala höjdminskningen sedan den senaste
återställningen.
Totalt uppför: Den totala stigningssträckan sedan den senaste
återställningen.
Typ av simtag för senaste längd: Simtagstyp som användes
under den senast slutförda bassänglängden.
Uppskattad total distans: Det beräknade avståndet från start
till slutdestination. Dessa data visas bara under navigering.
Ur takt: Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den
ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under
navigering.
Varv: Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Varv %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls
minus vilopuls) för det aktuella varvet.
Varv distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Varv fart: Medelfarten för det aktuella varvet.
Varvkadens: Löpning. Den genomsnittliga kadensen för det
aktuella varvet.
Varvkadens: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det
aktuella varvet.
Varv puls: Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
Varvpuls %Max.: Medelprocentandelen av maxpulsen för det
aktuella varvet.
Varvtempo: Medeltempot för det aktuella varvet.
Varv tid: Stopptiden för det aktuella varvet.
V dist. till dest.: Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och
slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Vert. fart: Stigningens eller höjdminskningens hastighet över
tiden.
Vertikal fart mot mål: Stigningens eller höjdminskningens
hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data
visas bara under navigering.
Vertikal kvot, varv: Genomsnittligt förhållande mellan vertikal
rörelse och steglängd för det aktuella varvet.
Vertikal rörelse: Mängden studs under löpningen. Din
överkropps vertikala rörelse, mätt i centimeter för varje steg.
Vert sv. varv: Medelvärdet för vertikal rörelse för det aktuella
varvet.
Vilotimer: Tiduret för aktuell vila (simning i bassäng).
Standardklassificeringar för VO2-maxvärde
De här tabellerna innehåller standardiserade klassificeringar för VO2-maxvärden efter ålder och kön.
Män
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Överlägset
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmärkt
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bilaga
31
Män
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Ganska bra
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Dåligt
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Kvinnor
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Överlägset
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmärkt
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Ganska bra
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Dåligt
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Data återgivna med tillstånd från The Cooper Institute. Mer information finns på www.CooperInstitute.org.
Hjulstorlek och omkrets
Däckstorlek
Hjulets omkrets (mm)
Fartsensorn identifierar automatiskt hjulstorleken. Vid behov kan
du manuellt ange hjulets omkrets i fartsensorns inställningar.
Däckstorleken är utmärkt på båda sidorna av däcket. Det här är
inte en heltäckande lista. Du kan även mäta hjulens omkrets
eller använda någon av de beräkningsfunktioner som finns på
internet.
650 × 38A
2 125
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
Däckstorlek
Hjulets omkrets (mm)
700 × 25C
2 105
20 × 1,75
1 515
700C tubdäck
2 130
20 × 1-3/8
1 615
700 × 28C
2 136
22 × 1-3/8
1 770
700 × 30C
2 146
22 × 1-1/2
1 785
700 × 32C
2 155
24 × 1
1 753
700 × 35C
2 168
24 × 3/4 tubdäck
1 785
700 × 38C
2 180
24 × 1-1/8
1 795
700 × 40C
2 200
24 × 1,75
1 890
700 × 44C
2 235
24 × 1-1/4
1 905
700 × 45C
2 242
24 × 2,00
1 925
700 × 47C
2 268
24 × 2,125
1 965
26 × 7/8
1 920
26 × 1-1,0
1 913
26 × 1
1 952
26 × 1,25
1 953
26 × 1-1/8
1 970
26 × 1,40
2 005
26 × 1,50
2 010
26 × 1,75
2 023
26 × 1,95
2 050
26 × 2,00
2 055
26 × 1-3/8
2 068
26 × 2,10
2 068
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
26 × 1-1/2
2 100
26 × 3,00
2 170
27 × 1
2 145
27 × 1-1/8
2 155
27 × 1-1/4
2 161
27 × 1-3/8
2 169
29 x 2,1
2 288
29 x 2,2
2 298
29 x 2,3
2 326
650 x 20C
1 938
650 x 23C
1 944
650 × 35A
2 090
650 × 38B
2 105
32
Symbolförklaringar
De här symbolerna kan visas på enhetens eller tillbehörens
etiketter.
Växelström. Enheten passar för växelström.
Likström. Enheten passar endast för likström.
Säkring. Anger en säkringsspecifikation eller -plats.
Symbol för WEEE-kassering och -återvinning. WEEE-symbolen
sitter på produkten i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EG om återvinning av elektroniskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE –
Waste Electrical and Electronic Equipment). Den är avsedd att
förhindra felaktig kassering av den här produkten samt att främja
återanvändning och återvinning.
Bilaga
Index
A
aktiviteter 2, 3, 22, 24
anpassad 3, 22
spara 2
starta 2
aktivitetsspårning 7, 8
anpassa enheten 22
ansluta 2
ANT+ sensorer 21, 22
användardata, ta bort 19
användarprofil 7
appar 14–16
smartphone 1
Auto Lap 23
Auto Pause 24
aviseringar 1
avstånd, varningar 23
B
bakgrundsbelysning 1, 25
band 27
banor 20
skapa 20
batteri
ladda 26
maximera 2, 24, 29
betalningar 18
Bluetooth sensorer 21
Bluetooth teknik 1, 2, 4, 14–16, 29
hörlurar 17
Bluetooth-teknik, hörlurar 29
bläddra automatiskt 24
C
Connect IQ 15
cykelgivare 22
D
data
dela 22
lagra 19, 20
sidor 22
överföra 15, 19, 20
datafält 15, 29
dator 17
dela data 22
E
enhets-ID 26
F
fart- och kadenssensor 22
favoriter 22
felsökning 9, 11, 26–29
foot pod 21
fotenhet 21
förutsäg tävlingstider 11
förväntad sluttid 12
G
Galileo 24
Garmin Connect 1, 4, 5, 14–16, 19, 28
lagra data 20
Garmin Express 15, 27
uppdatera programvaran 27
Garmin Pay 18
GLONASS 24, 25
GPS 1, 24, 25
inställningar 24
signal 28
GroupTrack 16
H
historik 18, 19
skicka till datorn 19, 20
ta bort 19
hjulstorlekar 32
hjälp 16
huvudmeny, anpassa 22
Index
hälsostatistik 8
händelsedetektorn 16
hörlurar
ansluta 17
Bluetooth teknik 17
Bluetooth-teknik 29
I
ikoner 1
inomhusträning 3, 21
inställningar 8, 21, 22, 24, 25, 28
intensiva minuter 8, 28
intervaller 3
träningspass 5
användare 7
programvara
licens 26
uppdatera 27, 28
version 26
puls 1, 8, 9
mätare 9, 11, 14
para ihop sensorer 9
varningar 9, 23
zoner 7, 11, 19
R
rengöra enheten 27
reservdelar 27
K
S
kadens 6, 9, 10
givare 22
varningar 23
kalender 4, 5
kalori, varningar 23
karta 21
kartor 21, 23
bläddra 21
navigera 20, 21
klocka 1, 25
klockläge 24
knappar 1, 25, 27
kontakter, lägga till 16
kortkommandon 2, 22
kvot vertikal rörelse/steglängd 9, 10
satellitsignaler 24, 28
segment 6
sida 25
simning 3, 4
simtag 3
skidåkning
alpin 4
snowboard 4
smartphone 15, 16, 29
appar 1, 14, 15
para ihop 1, 29
snowboard 4
spara aktiviteter 2
specifikationer 27
språk 25
spåra 16
steglängd 9, 10
stoppur 25
stressnivå 11
swolf-poäng 3
systeminställningar 25
säkerhetsinformation 16
sömnläge 8
L
ladda 26
larm 23, 25
LiveTrack 16
ljud 6, 25
längder 3
löpband 3
löpdynamik 9–11
M
markkontakttid 10
menstruationscykel 8
meny 1
meny för kontroller 2, 22
metronom 6
mjölksyratröskel 11, 12
Move IQ 8
multisport 3
musik 16, 17
läsa in 16, 17
spela 17
tjänster 16, 17
musikkontroller 17
mål 5
måttenheter 25
N
navigation, avbryta 20
navigering 20, 21, 23
nedräkningstimer 25
NFC 18
nödsituationskontakter 16
P
para ihop 29
ANT+ sensorer 9, 29
Bluetooth sensorer 29
givare 21
smartphone 1, 29
personliga rekord 6
ta bort 6
platser 20
redigera 20
spara 20
ta bort 20
plånbok 18
prestationsförhållande 11, 12
profiler 2
aktivitet 2
T
ta bort
alla användardata 19
historik 19
personliga rekord 6
tempe 22, 29
temperatur 22, 29
tid 25
inställningar 25
varningar 23
zoner och format 25
tidszoner 26
tillbehör 21, 27, 29
timer 1, 2, 18
nedräkning 25
total distans 19
TracBack 2, 20
Training Effect 11, 12
träning 2, 5, 12–14
program 4, 5
träningsbelastning 13, 14
träningspass 4
läsa in 4
träningsstatus 11, 13
tävling 5
U
UltraTrac 24
uppdateringar, programvara 28
urtavlor 15, 24
USB 28
koppla bort 19
utökad display 22
V
varning 4
varningar 8, 23
puls 9
varv 1
vertikal rörelse 9, 10
VIRB fjärrkontroll 26
33
Virtual Partner 5
VO2-max 31
VO2-max. 11–13
väder 15
W
Wi-Fi, ansluta 15
Wi‑Fi 28
ansluta 15
widgets 9, 15
Z
zoner
puls 7
tid 26
Å
återhämtning 11, 13, 14
återställa enheten 28
Ö
överföra data 15
övningar 3, 4
34
Index
support.garmin.com
Augusti 2019
190-02324-00_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising