Garmin | Forerunner® 645, Black | User manual | Garmin Forerunner® 645, Black Korisnički priručnik

Garmin Forerunner® 645, Black Korisnički priručnik
FORERUNNER 645/645 MUSIC
®
Korisnički priručnik
© 2018 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner , VIRB i Virtual Partner trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim
državama. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, HRM-Run™, HRM-Tri™, HRM-Swim™, tempe™, TrueUp™, Varia™ i Varia Vision™ trgovački su
znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. The Cooper Institute i svi povezani trgovački znakovi vlasništvo su organizacije The
Cooper Institute. Naprednu analizu pulsa omogućuje Firstbeat. Softver Spotify podložan je licencama trećih strana koje se nalaze ovdje: https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses.
Strava™ i STRAVA trgovački su znakovi tvrtke Strava, Inc. Wi‑Fi registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows i Windows NT zaštićeni su trgovački znakovi tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
®
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
GPS status i ikone statusa ..................................................... 1
Uparivanje pametnog telefona i uređaja ..................................... 1
Omogućavanje Bluetooth obavijesti ...................................... 1
Prikaz obavijesti ................................................................ 1
Upravljanje obavijestima ................................................... 1
Reprodukcija zvučnih odzivnika na pametnom telefonu za
vrijeme aktivnosti ............................................................... 1
Isključivanje Bluetooth veze s pametnim telefonom ......... 2
Uključivanje i isključivanje upozorenja o povezivanju s
pametnim telefonom .......................................................... 2
Prikaz izbornika kontrola ............................................................. 2
Trčanje ........................................................................................ 2
Aktivnosti i aplikacije..................................................... 2
Započinjanje aktivnosti ............................................................... 2
Savjeti za bilježenje aktivnosti ............................................... 3
Zaustavljanje aktivnosti ............................................................... 3
Dodavanje aktivnosti ................................................................... 3
Stvaranje prilagođene aktivnosti ............................................ 3
Aktivnosti u zatvorenom .............................................................. 3
Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje .............................. 3
Aktivnosti na otvorenom ............................................................. 3
Plivanje .................................................................................. 3
Terminologija za plivanje ................................................... 3
Vrste zaveslaja .................................................................. 4
Savjeti za plivačke aktivnosti ............................................. 4
Odmaranje tijekom plivanja u bazenu ............................... 4
Treniranje uz bilježenje drill vježbi .................................... 4
Pregledavanje skijaških spustova .......................................... 4
Reprodukcija zvučnih odzivnika za vrijeme aktivnosti ................ 4
Vježbanje......................................................................... 4
Vježbanje .................................................................................... 4
Praćenje vježbanja s usluge Garmin Connect ....................... 4
Početak vježbanja .................................................................. 5
O kalendaru treninga ............................................................. 5
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect ..... 5
Prilagodljivi plan treniranja ................................................ 5
Intervalno vježbanje ............................................................... 5
Stvaranje intervalnog vježbanja ........................................ 5
Početak intervalnog vježbanja .......................................... 5
Zaustavljanje intervalnog vježbanja .................................. 5
Korištenje funkcije Virtual Partner® ............................................ 5
Postavljanje cilja treniranja ......................................................... 6
Poništavanje cilja treniranja ................................................... 6
Utrkivanje s prethodnom aktivnošću ........................................... 6
Osobni rekordi ............................................................................ 6
Pregledavanje osobnih rekorda ............................................. 6
Vraćanje osobnog rekorda ..................................................... 6
Brisanje osobnog rekorda ...................................................... 6
Brisanje svih osobnih rekorda ................................................ 6
Segmenti ..................................................................................... 6
Strava™ segmenti ................................................................. 6
Utrkivanje protiv segmenta .................................................... 6
Pregledavanje pojedinosti o segmentu .................................. 7
Postavljanje automatskog podešavanja segmenta ................ 7
Korištenje metronoma ................................................................. 7
Postavljanje korisničkog profila ................................................... 7
Ciljevi vježbanja ..................................................................... 7
O zonama pulsa ..................................................................... 7
Postavljanje zona pulsa .................................................... 7
Prepuštanje uređaju da odredi zone pulsa ....................... 8
Izračuni zona pulsa ........................................................... 8
Sadržaj
Praćenje aktivnosti......................................................... 8
Automatski cilj ............................................................................. 8
Korištenje upozorenja za kretanje .............................................. 8
Praćenje spavanja ...................................................................... 8
Korištenje funkcije za automatsko praćenje spavanja ........... 8
Korištenje načina rada Bez ometanja .................................... 8
Minute intenzivnog vježbanja ..................................................... 8
Izračun minuta intenzivnog vježbanja .................................... 8
Garmin Move IQ™ događaji ....................................................... 9
Postavke praćenja aktivnosti ...................................................... 9
Isključivanje praćenja aktivnosti ............................................. 9
Praćenje menstrualnog ciklusa ................................................... 9
Funkcije mjerenja pulsa................................................. 9
Monitor pulsa koji puls mjeri na zapešću .................................... 9
Nošenje uređaja ..................................................................... 9
Savjeti za čudne podatke o pulsu .......................................... 9
Prikaz widgeta za puls ........................................................... 9
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje .................. 9
Odašiljanje podataka o pulsu tijekom aktivnosti ............. 10
Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls ..................... 10
Isključivanje monitora pulsa koji puls mjeri na zapešću ....... 10
Dinamika trčanja ....................................................................... 10
Trening s dinamikom trčanja ................................................ 10
Skala boja i podaci o dinamici trčanja .................................. 10
Podaci o balansu vremena dodira s tlom ........................ 11
Vertikalna oscilacija i omjer vertikalne oscilacije ............. 11
Savjeti za rješavanje problema s podacima o dinamici
trčanja .................................................................................. 11
Mjerenje performansi ................................................................ 11
Isključivanje obavijesti o performansama ............................ 11
Automatsko otkrivanje mjerenja performansi ....................... 12
Sinkronizirane aktivnosti i mjerenje performansi .................. 12
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2 ................ 12
Prikaz predviđenih vremena utrke ....................................... 12
O efektu vježbanja ............................................................... 12
Stanje performansi ............................................................... 13
Pregledavanje stanja performansi .................................. 13
Laktatni prag ........................................................................ 13
Izvođenje navođenog testa za određivanje laktatnog
praga ............................................................................... 13
Status treniranja ........................................................................ 13
Razine statusa treniranja ..................................................... 13
Savjeti za dobivanje statusa treniranja ........................... 14
Opterećenje treniranja ......................................................... 14
Fokus opterećenja treniranja ........................................... 14
Vrijeme oporavka ................................................................. 14
Prikaz vremena oporavka ............................................... 14
Puls oporavka ................................................................. 15
Pregledavanje razine stresa izračunate na temelju varijabilnosti
pulsa ......................................................................................... 15
Pametne funkcije .......................................................... 15
Bluetooth – funkcije povezivosti ............................................... 15
Ručna sinkronizacija podataka s aplikacijom Garmin
Connect ................................................................................ 15
Pronalaženje izgubljenog mobilnog uređaja ........................ 15
Widgeti ...................................................................................... 15
Pregledavanje widgeta ........................................................ 16
Pregled widgeta za vremensku prognozu ............................ 16
Connect IQ funkcije .................................................................. 16
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala ............ 16
Wi‑Fi – funkcije povezivosti ...................................................... 16
Povezivanje s Wi‑Fi mrežom ............................................... 16
Funkcije za sigurnost i praćenje ............................................... 16
Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima .......................... 16
Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja
nezgoda ............................................................................... 16
i
Traženje pomoći .................................................................. 17
Pridruživanje GroupTrack sesiji ........................................... 17
Savjeti za pridruživanje GroupTrack sesijama ................ 17
Glazba............................................................................ 17
Povezivanje s davateljem usluga treće strane ......................... 17
Preuzimanje zvučnih sadržaja davatelja usluga treće
strane ................................................................................... 17
Preuzimanje zvučnog sadržaja s usluge Spotify® ............... 17
Promjena izvora glazbe ....................................................... 17
Poništavanje veze s davateljem usluga treće strane ........... 17
Preuzimanje vlastitih zvučnih sadržaja ..................................... 18
Slušanje glazbe ........................................................................ 18
Upravljanje glazbom na povezanom pametnom telefonu ......... 18
Upravljanje reprodukcijom glazbe ............................................ 18
Povezivanje Bluetooth slušalica ............................................... 18
Garmin Pay................................................................... 18
Postavljanje Garmin Pay novčanika ......................................... 18
Plaćanje pomoću sata .............................................................. 18
Dodavanje kartice u Garmin Pay novčanika ............................. 19
Upravljanje Garmin Pay novčanikom ................................... 19
Promjena lozinke za Garmin Pay ............................................. 19
Povijest.......................................................................... 19
Korištenje funkcije Povijest ....................................................... 19
Pregled vremena u svakoj zoni pulsa .................................. 19
Pregledavanje ukupnih podataka ............................................. 20
Korištenje brojača kilometara ................................................... 20
Brisanje povijesti ....................................................................... 20
Upravljanje podacima ............................................................... 20
Brisanje datoteka ................................................................. 20
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 20
Garmin Connect ........................................................................ 20
Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin Connect ..... 20
Korištenje usluge Garmin Connect na računalu .................. 20
Navigacija...................................................................... 21
Staze .........................................................................................21
Stvaranje i praćenje staze na uređaju ................................. 21
Spremanje vaše lokacije ........................................................... 21
Uređivanje spremljenih lokacija ........................................... 21
Brisanje svih spremljenih lokacija ........................................ 21
Navigacija do početne točke tijekom aktivnosti ........................ 21
Navigacija do spremljene lokacije ............................................ 21
Zaustavljanje navigacije ............................................................ 21
Karta ......................................................................................... 21
Dodavanje karte aktivnosti ................................................... 21
Pomicanje i zumiranje na karti ............................................. 21
Postavke karte ..................................................................... 22
Bežični senzori............................................................. 22
Uparivanje bežičnih senzora .................................................... 22
Nožni senzor ............................................................................. 22
Trčanje uz upotrebu pedometra ........................................... 22
Kalibriranje nožnog senzora ................................................ 22
Poboljšavanje kalibracije pedometra .............................. 22
Ručno kalibriranje pedometra .............................................. 22
Postavljanje brzine i udaljenosti pedometra ........................ 22
Način rada na proširenom zaslonu ........................................... 22
Korištenje dodatnog senzora brzine ili kadence na biciklu ....... 22
Svjesnost o situaciji .................................................................. 23
tempe ........................................................................................ 23
Prilagođavanje vašeg uređaja..................................... 23
Prilagođavanje popisa aktivnosti .............................................. 23
Prilagođavanje petlje widgeta ................................................... 23
Prilagođavanje izbornika kontrola ............................................. 23
Postavke aktivnosti ................................................................... 23
Prilagođavanje zaslona s podacima .................................... 23
ii
Dodavanje karte aktivnosti ................................................... 24
Upozorenja ........................................................................... 24
Postavljanje upozorenja .................................................. 24
Auto Lap ...............................................................................24
Označavanje dionica po udaljenosti ............................... 24
Omogućavanje funkcije Auto Pause .................................... 25
Korištenje značajke automatskog pomicanja ....................... 25
Promjena postavki GPS-a .................................................... 25
GPS i drugi sustavi satelita ............................................. 25
UltraTrac ......................................................................... 25
Postavke vremena do aktiviranja načina uštede energije .... 25
Uklanjanje aktivnosti ili aplikacije .............................................. 25
Postavke izgleda sata ............................................................... 25
Prilagođavanje izgleda sata ................................................. 25
Postavke sustava ...................................................................... 26
Postavke vremena ............................................................... 26
Promjena postavki pozadinskog osvjetljenja ....................... 26
Mijenjanje mjernih jedinica ................................................... 26
Sat ............................................................................................ 26
Ručno podešavanje vremena .............................................. 26
Postavljanje alarma .............................................................. 26
Brisanje alarma .................................................................... 26
Pokretanje mjerača odbrojavanja ........................................ 26
Korištenje štoperice ............................................................. 26
Sinkronizacija vremena s GPS-om ...................................... 27
VIRB daljinski upravljač ............................................................ 27
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom ................................. 27
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom tijekom aktivnosti .... 27
Informacije o uređaju................................................... 27
Prikaz informacija o uređaju ..................................................... 27
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s
propisima na e-oznaci .......................................................... 27
Punjenje uređaja ....................................................................... 27
Savjeti za punjenje uređaja .................................................. 28
Specifikacije .............................................................................. 28
Postupanje s uređajem ............................................................. 28
Čišćenje uređaja .................................................................. 28
Zamjena narukvica ................................................................... 28
Rješavanje problema ................................................... 28
Nadogradnja proizvoda ............................................................ 28
Postavljanje aplikacije Garmin Express ............................... 29
Dodatne informacije .................................................................. 29
Praćenje aktivnosti .................................................................... 29
Moj broj dnevnih koraka se ne prikazuje ............................. 29
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan ............................ 29
Broj koraka na mom uređaju ne podudara se s brojem koraka
na mom Garmin Connect računu ......................................... 29
Broj katova na koje ste se popeli ne čini se točnim ............. 29
Prikaz minuta intenzivnog vježbanja treperi ........................ 29
Primanje satelitskih signala ...................................................... 29
Poboljšavanje prijema GPS satelita ..................................... 29
Ponovno pokretanje uređaja ..................................................... 29
Ponovno postavljanje svih zadanih postavki ............................ 29
Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Garmin Connect .... 29
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Express ....... 30
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik ....................................... 30
Je li moj pametni telefon kompatibilan s mojim uređajem? ...... 30
Savjeti za postojeće korisnike aplikacije Garmin Connect ....... 30
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva .......................... 30
Maksimiziranje vijeka trajanja baterije ...................................... 30
Očitana temperatura nije točna ................................................ 30
Kako mogu ručno upariti ANT+ senzore? ................................. 30
Mogu li koristiti Bluetooth senzor sa svojim satom? ................. 31
Prekida se reprodukcija glazbe ili veza sa slušalicama ............ 31
Dodatak ......................................................................... 31
Sadržaj
Podatkovna polja ...................................................................... 31
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2 ............................... 33
Veličina i opseg kotača ............................................................. 33
Objašnjenja simbola ................................................................. 34
Indeks............................................................................ 35
Sadržaj
iii
Uvod
2 Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
Pregled uređaja
(33 ft) od uređaja.
3 Odaberite LIGHT kako biste uključili uređaj.
Prilikom prvog uključivanja uređaj se nalazi u načinu rada za
uparivanje.
SAVJET: Za ručno otvaranje načina rada za uparivanje
držite LIGHT i odaberite .
4 Odaberite opciju za dodavanje uređaja Garmin Connect
računu:
• Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete s pomoću aplikacije
Garmin Connect, slijedite upute na zaslonu.
• Ako ste već uparivali neki uređaj s aplikacijom Garmin
Connect, u izborniku
ili
odaberite Uređaji tvrtke
Garmin > Dodaj uređaj i pratite upute na zaslonu.
Omogućavanje Bluetooth obavijesti
LIGHT Odaberite kako biste uključili uređaj.
Odaberite kako biste uključili ili isključili pozadinsko osvjetljenje.
Držite za prikaz izbornika kontrola.
START Odaberite za pokretanje i zaustavljanje mjerača vremena
STOP aktivnosti.
Odaberite za odabir opcije ili potvrdu poruke.
BACK
Odaberite za povratak na prethodni zaslon.
Odaberite za bilježenje dionice tijekom aktivnosti.
DOWN Odaberite za kretanje kroz widgete, podatkovne zaslone,
opcije i postavke.
Držite za otvaranje kontrola za glazbu (Upravljanje reprodukcijom glazbe, stranica 18).
UP
Odaberite za kretanje kroz widgete, podatkovne zaslone,
opcije i postavke.
Držite za prikaz izbornika.
GPS status i ikone statusa
Prsten i ikone GPS statusa privremeno preklapaju svaki zaslon
s podacima. Za aktivnosti na otvorenom prsten statusa postat će
zelen kada je GPS spreman. Bljeskajuća ikona označava da
uređaj traži signal. Postojana ikona označava da je signal
pronađen ili da je senzor povezan.
GPS status
Status baterije
Prikaz obavijesti
Na izgledu sata odaberite UP za prikaz widgeta za obavijesti.
Odaberite START, a zatim odaberite obavijest.
Odaberite DOWN za više opcija.
Odaberite BACK za povratak na prethodni zaslon.
1
2
3
4
Upravljanje obavijestima
Pomoću kompatibilnog pametnog telefona možete upravljati
obavijestima koje se pojavljuju na Forerunner uređaju.
Odaberite opciju:
• Ako upotrebljavate iPhone uređaj, otvorite postavke
obavijesti i odaberite stavke koje će se prikazivati na
uređaju.
• Ako koristite pametni telefon sa sustavom Android™, u
aplikaciji Garmin Connect odaberite Postavke > Pametne
obavijesti.
®
Status veze s pametnim telefonom
Status Wi‑Fi tehnologije
®
Status pulsa
Status pedometra
Running Dynamics Pod status
Status senzora za brzinu i kadencu
Status svjetala za bicikle
Status biciklističkog radara
Status načina rada na proširenom zaslonu
Status tempe™ senzora
Status VIRB kamere
®
Uparivanje pametnog telefona i uređaja
Kako biste mogli koristiti funkcije povezivanja na Forerunner
uređaju, uređaj mora biti uparen izravno putem aplikacije
Garmin Connect™ umjesto putem Bluetooth postavki na
pametnom telefonu.
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Garmin Connect.
®
Uvod
Ako želite omogućiti obavijesti, morate upariti Forerunner uređaj
s kompatibilnim mobilnim uređajem (Uparivanje pametnog
telefona i uređaja, stranica 1).
1 Držite UP.
2 Odaberite Postavke > Telefon > Pametne obavijesti >
Status > Uključi.
3 Odaberite Tijekom aktivnosti.
4 Odaberite željenu postavku obavijesti.
5 Odaberite željenu postavku zvuka.
6 Odaberite Ne tijekom aktivnosti.
7 Odaberite željenu postavku obavijesti.
8 Odaberite željenu postavku zvuka.
9 Odaberite Pauza prije počet..
10 Odaberite trajanje prikaza nove obavijesti na zaslonu.
11 Odaberite Potpis za dodavanje potpisa svojim odgovorima
na tekstne poruke.
Reprodukcija zvučnih odzivnika na pametnom telefonu za
vrijeme aktivnosti
Ako želite postaviti zvučne odzivnike, morate imati pametni
telefon na kojemu je instalirana aplikacija Garmin Connect
uparena s vašim Forerunner uređajem.
Aplikaciju Garmin Connect možete podesiti da za vrijeme trčanja
ili neke druge aktivnosti na vašem pametnom telefonu
reproducira motivirajuće obavijesti o statusu. Zvučni odzivnici
uključuju podatke o broju dionice i vremenu dionice, tempu ili
brzini i pulsu. Za vrijeme zvučnog odzivnika aplikacija Garmin
Connect utišava osnovne zvukove pametnog telefona kako bi
mogla reproducirati obavijest. Glasnoću možete podesiti u
aplikaciji Garmin Connect.
NAPOMENA: Ako imate uređaj Forerunner 645 Music, zvučne
odzivnike na uređaju možete omogućiti putem povezanih
1
slušalica bez upotrebe povezanog pametnog telefona
(Reprodukcija zvučnih odzivnika za vrijeme aktivnosti,
stranica 4).
NAPOMENA: Zvučni odzivnik Upozorenje o dionici omogućen
je prema zadanim postavkama.
1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
2 Odaberite Uređaji tvrtke Garmin.
3 Odaberite svoj uređaj.
4 Odaberite Opcije aktivnosti > Zvučni odzivnici.
Isključivanje Bluetooth veze s pametnim telefonom
1 Za prikaz izbornika kontrola držite LIGHT.
2 Odaberite kako biste isključili Bluetooth vezu s pametnim
telefonom na svom Forerunner uređaju.
Upute o isključivanju Bluetooth bežične tehnologije na svom
mobilnom uređaju potražite u korisničkom priručniku
mobilnog uređaja.
Uključivanje i isključivanje upozorenja o povezivanju s
pametnim telefonom
Forerunner uređaj možete podesiti da vas upozori kada se
upareni pametni telefon putem Bluetooth bežične tehnologije
povezuje ili prekida vezu.
NAPOMENA: Upozorenja o povezivanju s pametnim telefonom
zadano su isključena.
1 Držite UP.
2 Odaberite Postavke > Telefon > Upozorenja.
NAPOMENA: Na uređaju Forerunner 645 Music držite
DOWN dok ste u aktivnosti kako biste otvorili kontrole za
glazbu (Upravljanje reprodukcijom glazbe, stranica 18).
5 Kada završite trčanje, odaberite STOP za zaustavljanje
mjerača vremena aktivnosti.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Nastavi kako biste ponovo pokrenuli mjerač
vremena aktivnosti.
• Odaberite Spremi kako biste spremili trčanje i ponovo
postavili mjerač vremena aktivnosti. Možete odabrati
trčanje kako biste vidjeli sažetak.
Prikaz izbornika kontrola
Izbornik kontrola sadrži opcije, uključujući uključivanje uređaja,
način rada bez ometanja, zaključavanje tipki i isključivanje
uređaja. Možete i otvoriti Garmin Pay™ novčanik.
NAPOMENA: Opcije možete dodavati, uklanjati ih i mijenjati im
redoslijed u izborniku kontrola (Prilagođavanje izbornika
kontrola, stranica 23).
1 Na bilo kojem zaslonu držite LIGHT.
2 Za kretanje opcijama odaberite UP ili DOWN.
Trčanje
Prva fitness aktivnost koju ćete zabilježiti na uređaju može biti
trčanje, vožnja ili bilo koja aktivnost na otvorenom. Prije
pokretanja aktivnosti možda ćete morati napuniti uređaj
(Punjenje uređaja, stranica 27).
1 Odaberite START i odaberite aktivnost.
2 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
3 Odaberite START za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
4 Krenite na trčanje.
2
• Odaberite Nastavi kasnije ako želite prekinuti trčanje i
bilježenje nastaviti kasnije.
• Za označavanje dionice odaberite Dionica.
• Odaberite Odbaci > Da kako biste izbrisali trčanje.
Aktivnosti i aplikacije
Vaš se uređaj može koristiti za aktivnosti u zatvorenom i
otvorenom prostoru, te atletske i fitness aktivnosti. Kada
započnete aktivnost, uređaj prikazuje i bilježi podatke senzora.
Aktivnosti možete spremati i dijeliti ih s Garmin Connect
zajednicom.
Svom uređaju možete dodati Connect IQ™ aktivnosti i aplikacije
s pomoću aplikacije Connect IQ (Connect IQ funkcije,
stranica 16).
Dodatne informacije o praćenju aktivnosti i točnosti mjerenja
fitness parametara potražite na web-mjestu garmin.com
/ataccuracy.
Započinjanje aktivnosti
Kada započnete aktivnost, GPS se automatski uključuje (po
potrebi).
1 Pritisnite START.
2 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Aktivnosti koje su postavljene kao omiljene
prve se prikazuju na popisu (Prilagođavanje popisa
aktivnosti, stranica 23).
3 Ako je za aktivnost potreban prijem GPS signala, izađite na
mjesto s nesmetanim pogledom na nebo.
SAVJET: Ako se sivim tekstom ili na sivoj pozadini prikazuje
, za aktivnost nije potreban prijem GPS signala.
4 Pričekajte da se na zaslonu prikaže Spremno.
Uređaj je spreman nakon što utvrdi vaš puls, primi GPS
signale (ako su potrebni) i poveže se s bežičnim senzorima
(ako su potrebni).
Aktivnosti i aplikacije
5 Pritisnite START za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
Uređaj bilježi podatke o aktivnosti samo dok je mjerač
vremena aktivnosti pokrenut.
NAPOMENA: Na uređaju Forerunner 645 Music, držite
DOWN dok ste u aktivnosti kako biste otvorili upravljanje
glazbom (Upravljanje reprodukcijom glazbe, stranica 18).
Savjeti za bilježenje aktivnosti
• Prije pokretanja aktivnosti napunite uređaj (Punjenje uređaja,
stranica 27).
• Za bilježenje dionica odaberite BACK.
• Za prikaz dodatnih stranica s podacima odaberite UP ili
DOWN.
Zaustavljanje aktivnosti
1 Odaberite STOP.
2 Odaberite opciju:
• Za nastavak aktivnosti odaberite Nastavi.
• Za spremanje aktivnosti i vraćanje u način rada sata,
odaberite Spremi.
• Za zaustavljanje aktivnosti i kasniji nastavak odaberite
Nastavi kasnije.
• Za označavanje dionice odaberite Dionica.
• Za navigiranje natrag do početne točke aktivnosti istim
putem kojim ste došli, odaberite Natrag na početak >
TracBack.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za aktivnosti
koje koriste GPS.
• Za navigiranje natrag do početne točke aktivnosti
najkraćim putem, odaberite Natrag na početak >
Pravocrtno.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za aktivnosti
koje koriste GPS.
• Za odbacivanje aktivnosti i vraćanje u način rada sata,
odaberite Odbaci > Da.
NAPOMENA: Nakon zaustavljanja aktivnosti, uređaj je
automatski sprema nakon 30 minuta.
Dodavanje aktivnosti
Na uređaju su prethodno učitane brojne česte aktivnosti u
zatvorenom i na otvorenom. Te aktivnosti možete dodati na svoj
popis aktivnosti.
1 Odaberite START.
2 Odaberite Dodaj.
3 Odaberite aktivnost s popisa.
4 Odaberite Da kako biste aktivnost dodali na popis omiljenih.
5 Odaberite lokaciju na popisu aktivnosti.
6 Pritisnite START.
Stvaranje prilagođene aktivnosti
1 Na satu odaberite START > Dodaj.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Kopiranje aktivnosti kako biste stvorili
prilagođenu aktivnost na temelju spremljene aktivnosti.
• Odaberite Drugo kako biste stvorili novu prilagođenu
aktivnost.
3 Po potrebi odaberite vrstu aktivnosti.
4 Odaberite naziv ili unesite prilagođeno ime.
Duplicirani nazivi aktivnosti sadrže broj, npr. Biciklizam(2).
5 Odaberite opciju:
Aktivnosti i aplikacije
• Odaberite opciju za prilagođavanje posebnih postavki
aktivnosti. Primjerice, možete odabrati boju za isticanje ili
prilagoditi zaslone s podacima.
• Odaberite Gotovo za spremanje i korištenje prilagođene
aktivnosti.
6 Odaberite Da kako biste aktivnost dodali na popis omiljenih.
Aktivnosti u zatvorenom
Uređaj Forerunner može se koristiti za trening u zatvorenom,
npr. za trčanje na pokretnoj traci ili vožnju na sobnom biciklu.
GPS je tijekom aktivnosti u zatvorenom isključen.
Kada trčite ili hodate s isključenim GPS-om, brzina, udaljenost i
kadenca izračunavaju se pomoću brzinomjera u uređaju. Mjerač
brzine sam se kalibrira. Točnost podataka o brzini, udaljenosti i
kadenci poboljšava se nakon nekoliko trčanja ili hodanja na
otvorenom uz korištenje GPS-a.
SAVJET: Pridržavanje za ručke na traci za trčanje smanjuje
točnost. Tempo, udaljenost i kadencu možete bilježiti pomoću
opcionalnog pedometra.
Kada je biciklizam uz GPS isključen, podaci o brzini i udaljenosti
nisu dostupni, osim u slučaju da imate dodatni senzor koji
uređaju šalje podatke o brzini i udaljenosti (poput senzora brzine
i kadence).
Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje
Za bilježenje točnijih udaljenosti koje prijeđete na traci za trčanje
možete kalibrirati udaljenost nakon što na traci za trčanje istrčite
najmanje 1,5 km (1 mi). Ako koristite različite trake za trčanje,
možete ručno kalibrirati udaljenost za traku za trčanje nakon
svakog trčanja.
1 Započnite aktivnost na traci za trčanje (Započinjanje
aktivnosti, stranica 2) i na traci trčite najmanje 1,5 km (1 mi).
2 Kad završite trčanje, odaberite STOP.
3 Odaberite opciju:
• Za prvo kalibriranje udaljenosti za traku za trčanje
odaberite Spremi.
Uređaj će zatražiti da dovršite postupak kalibracije trake
za trčanje.
• Za ručnu kalibraciju udaljenosti za traku za trčanje nakon
prve kalibracije odaberite Kalibriraj i spremi > Da.
4 Na zaslonu trake za trčanje provjerite prijeđenu udaljenost i
unesite udaljenost u uređaj.
Aktivnosti na otvorenom
Na uređaju Forerunner prethodno su učitane aplikacije za
aktivnosti na otvorenom, npr. trčanje i biciklizam. GPS je
uključen tijekom aktivnosti na otvorenom. Možete dodavati nove
aktivnosti na temelju zadanih aktivnosti, kao što su hodanje ili
veslanje. Na uređaj možete dodavati i prilagođene aktivnosti
(Stvaranje prilagođene aktivnosti, stranica 3).
Plivanje
NAPOMENA: Uređaj ne može bilježiti podatke o pulsu na
zapešću tijekom plivanja.
Terminologija za plivanje
Duljina: Jedno plivanje dužinom bazena.
Interval: Jedna ili više uzastopnih duljina. Novi interval počinje
nakon odmora.
Zaveslaj: Zaveslaj se računa svaki put kad ruka na kojoj je
uređaj dovrši puni krug.
Swolf: Swolf rezultat zbroj je vremena i broja zaveslaja koji vam
je potreban kako biste preplivali jednu duljinu bazena. Na
primjer, 30 sekundi i 15 zaveslaja daju swolf rezultat od 45.
Swolf služi za mjerenje učinkovitosti plivanja i cilj je postići što
manji rezultat, kao i u golfu.
3
Vrste zaveslaja
Određivanje vrste zaveslaja dostupno je samo za plivanje u
bazenu. Vrsta zaveslaja određuje se na kraju dužine. Vrste
zaveslaja pojavljuju se kada pregledavate povijest intervala.
Vrstu zaveslaja možete odabrati kao prilagođeno podatkovno
polje (Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 23).
Kraul
Slobodni stil
Natrag
Leđno
Prsno
Prsno
Leptir
Leptir
Mješovito Više od jedne vrste zaveslaja u intervalu
Drill
Koristi se s bilježenjem intenzivnog vježbanja (Treniranje uz
bilježenje drill vježbi, stranica 4)
Savjeti za plivačke aktivnosti
• Prije pokretanja aktivnosti za plivanje u bazenu, slijedite
upute na zaslonu kako biste odabrali veličinu bazena ili unijeli
prilagođenu veličinu.
Pri sljedećem pokretanju plivačke aktivnosti uređaj će
upotrijebiti ovu veličinu bazena. Možete držati UP, odabrati
postavke aktivnosti i zatim odabrati Veličina bazena za
promjenu veličine.
• Odaberite BACK kako biste zabilježili odmor tijekom plivanja
u bazenu.
Uređaj automatski bilježi intervale plivanja i duljine za plivanje
u bazenu.
Odmaranje tijekom plivanja u bazenu
Zadani zaslon odmora prikazuje dva mjerača vremena odmora.
Prikazuje i vrijeme i udaljenost za posljednji dovršeni interval.
NAPOMENA: Podaci o plivanju ne bilježe se za vrijeme
odmora.
1 Za vrijeme plivanja odaberite BACK kako biste započeli
odmor.
Pozadina zaslona postaje crna, slova bijela i pojavljuje se
zaslon odmora.
2 Za vrijeme odmora odaberite UP ili DOWN za prikaz drugih
zaslona s podacima (nije obavezno).
3 Odaberite BACK i nastavite plivati.
4 Ponovite za dodatne intervale odmora.
Treniranje uz bilježenje drill vježbi
Funkcija bilježenja drill vježbi dostupna je samo za plivanje u
bazenu. Pomoću funkcije bilježenja drill vježbi možete ručno
bilježiti setove udaraca, plivanje jednom rukom ili bilo koju vrstu
zaveslaja koja nije jedna od četiri osnovne tehnike.
1 Za vrijeme plivanja u bazenu odaberite UP ili DOWN za
pregledavanje zaslona drill vježbi.
2 Odaberite BACK kako biste pokrenuli mjerač vremena drill
vježbi.
3 Kada dovršite interval drill vježbi, odaberite BACK.
Mjerač vremena drill vježbi se zaustavlja, ali mjerač vremena
aktivnosti nastavlja bilježiti cijelu plivačku sesiju.
4 Odaberite udaljenost za dovršenu drill vježbu.
Koraci za udaljenost temelje se na veličini bazena odabranoj
za profil aktivnosti.
5 Odaberite opciju:
• Kako biste započeli drugi interval drill vježbi, odaberite
BACK.
• Kako biste započeli interval plivanja, odaberite UP ili
DOWN za povratak na zaslon za treniranje plivanja.
Pregledavanje skijaških spustova
Vaš uređaj bilježi detalje svakog skijaškog spusta ili daskanja na
snijegu zahvaljujući funkciji automatskog prepoznavanja
spustova. Ova se funkcija zadano uključuje za skijaške spustove
4
i daskanje na snijegu. Automatski bilježi nove skijaške spustove
na temelju vašeg kretanja. Mjerač vremena zaustavlja se kada
se prestanete kretati nizbrdo i kada ste na žičari. Mjerač
vremena zaustavljen je za vrijeme vožnje žičarom. Krenite
nizbrdo kako biste ponovno pokrenuli mjerač vremena. Detalje
spusta možete pregledati na zaustavljenom zaslonu ili dok je
mjerač vremena pokrenut.
1 Započnite skijašku aktivnost ili daskanje na snijegu.
2 Držite UP.
3 Odaberite Prikaz laufova.
4 Za prikaz detalja o zadnjem spustu, trenutnom spustu i
ukupnim spustovima odaberite UP i DOWN.
Na zaslonima spustova prikazuje se vrijeme, prijeđena
udaljenost, maksimalna brzina, prosječna brzina i ukupni
silazak.
Reprodukcija zvučnih odzivnika za vrijeme
aktivnosti
Svoj Forerunner 645 Music možete podesiti da za vrijeme
trčanja ili neke druge aktivnosti reproducira motivirajuće
obavijesti o statusu. Zvučni odzivnici reproduciraju se putem
slušalica koje su povezane pomoću Bluetooth tehnologije, ako
su dostupne. Ako nisu dostupne, zvučni odzivnici reproduciraju
se na vašem pametnom telefonu koji je uparen s pomoću
aplikacije Garmin Connect. Tijekom zvučnog odzivnika uređaj ili
pametni telefon isključuje primarni zvuk tako da može
reproducirati obavijest.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
1 Držite UP.
2 Odaberite Postavke > Zvučni odzivnici.
3 Odaberite opciju:
• Ako želite čuti odzivnik za svaku dionicu, odaberite
Upozorenje o dionici.
NAPOMENA: Zvučni odzivnik Upozorenje o dionici
omogućen je prema zadanim postavkama.
• Ako želite prilagoditi odzivnike s podacima o tempu i
brzini, odaberite Upozorenje za tempo/brzinu.
• Ako želite prilagoditi odzivnike s podacima o pulsu,
odaberite Upozorenje za puls.
• Ako želite čuti odzivnike kada pokrenete i zaustavite
mjerač vremena, uključujući Auto Pause funkciju,
odaberite Događaji brojača vremena.
• Ako želite promijeniti jezik ili dijalekt glasovnih odzivnika,
odaberite Dijalekt.
®
Vježbanje
Vježbanje
Možete stvoriti prilagođena vježbanja koja obuhvaćaju ciljeve za
svaki korak vježbanja i za različite udaljenosti, vremena i
kalorije. Pomoću usluge Garmin Connect možete stvoriti
vježbanja ili odabrati plan treninga s ugrađenim vježbama iz
usluge Garmin Connect i prenijeti ih na svoj uređaj.
Pomoću usluge Garmin Connect možete planirati vježbanja.
Vježbanja možete planirati unaprijed i spremiti ih na svoj uređaj.
Praćenje vježbanja s usluge Garmin Connect
Prije preuzimanja vježbanja s usluge Garmin Connect morate
imati Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 20).
1 Odaberite opciju:
• Otvorite aplikaciju Garmin Connect.
• Idite na connect.garmin.com.
2 Stvorite i spremite novo vježbanje.
Vježbanje
3 Odaberite ili Pošalji na uređaj.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Početak vježbanja
Prije nego što započnete vježbati, s Garmin Connect računa
morate preuzeti vježbanje.
1 Na satu odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite UP.
4 Odaberite Trening > Moja vježbanja.
5 Odaberite vježbanje.
NAPOMENA: Na popisu se prikazuju samo ona vježbanja
koja su kompatibilna s odabranom aktivnošću.
6 Odaberite Započni vježbanje.
7 Odaberite START za pokretanje mjerača vremena.
Nakon početka vježbanja uređaj prikazuje svaki korak vježbanja,
bilješke o koracima (ako postoje), cilj (ako postoji) i trenutne
podatke o vježbanju.
O kalendaru treninga
Kalendar treninga na uređaju proširenje je kalendara treninga ili
rasporeda koji postavite na usluzi Garmin Connect. Nakon što
ste u kalendar na usluzi Garmin Connect dodali nekoliko
vježbanja, možete ih poslati na uređaj. Sva zakazana vježbanja
koja ste poslali na uređaj možete vidjeti u widgetu kalendara.
Kada u kalendaru odaberete dan, možete pregledati ili započeti
s vježbanjem. Zakazani trening ostaje na uređaju neovisno o
tome jeste li ga dovršili ili preskočili. Kada s usluge Garmin
Connect pošaljete zakazane treninge, oni će prebrisati postojeći
kalendar treninga.
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect
Ako želite preuzeti i koristiti planove treninga, morate imati
Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 20).
Svoj Garmin Connect račun možete pretraživati kako biste
pronašli plan treninga, zakazali vježbanja i poslali ih na svoj
uređaj.
1 Uređaj priključite na računalo.
2 Na Garmin Connect računu odaberite plan treninga i zakažite
ga.
3 Pregledajte plan treniranja u svom kalendaru.
4 Odaberite > Pošalji treninge na uređaj, a zatim slijedite
upute na zaslonu.
Prilagodljivi plan treniranja
Na vašem Garmin Connect računu postoje prilagodljivi plan
treniranja i Garmin trener koji odgovaraju vašim ciljevima
vježbanja. Na primjer, ako odgovorite na nekoliko pitanja,
možete pronaći plan koji će vam pomoći da istrčite utrku od 5
km. Plan se prilagođava vašoj trenutnoj fizičkoj formi,
preferencijama treniranja, rasporedu i datumu utrke. Nakon što
pokrenete plan, widget Garmin trenera dodat će se slijedu
widgeta na vašem Forerunner uređaju.
®
Intervalno vježbanje
Intervalno vježbanje možete stvoriti na temelju udaljenosti ili
vremena. Uređaj sprema korisničko intervalno vježbanje dok ne
stvorite drugo intervalno vježbanje. Otvorene intervale
upotrijebite za vježbanje na stazi ili kada znate koliku ćete
udaljenost pretrčati.
SAVJET: Otvoreni interval možete stvoriti tako da odaberete
opciju Otvoreno.
6 Po potrebi odaberite Trajanje, unesite udaljenost ili
vremensko trajanje intervala za vježbanje i odaberite .
7 Odaberite BACK.
8 Odaberite Odmor > Tip.
9 Odaberite Udaljenost, Vrijeme ili Otvoreno.
10 Po potrebi unesite udaljenost ili vremensko trajanje intervala
odmaranja i odaberite ikonu .
11 Odaberite BACK.
12 Odaberite jednu ili više opcija:
• Za postavljanje broja ponavljanja odaberite Ponavljanje.
• Za dodavanje otvorenog intervala zagrijavanja prije
početka vježbanja odaberite Zagrijav. > Uključi.
• Za dodavanje otvorenog intervala hlađenja odaberite
Hlađenje > Uključi.
Početak intervalnog vježbanja
Na izgledu sata odaberite START.
Odaberite aktivnost.
Držite UP.
Odaberite Trening > Intervali > Započni vježbanje.
Odaberite START kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Ako ste postavili zagrijavanje prije početka intervalnog
vježbanja, za početak prvog intervala odaberite BACK.
7 Slijedite upute na zaslonu.
Kada dovršite sve intervale, pojavit će se poruka.
1
2
3
4
5
6
Zaustavljanje intervalnog vježbanja
• U bilo kojem trenutku odaberite BACK kako biste zaustavili
trenutni interval ili razdoblje odmora i prešli na sljedeći
interval ili razdoblje odmora.
• Nakon što se dovrše svi intervali i razdoblja odmora,
odaberite BACK kako biste završili intervalno vježbanje i
prešli na mjerač vremena koji se može upotrijebiti za
hlađenje.
• Za zaustavljanje mjerača vremena u bilo kojem trenutku
odaberite STOP. Možete nastaviti rad mjerača vremena ili
završiti intervalno vježbanje.
Korištenje funkcije Virtual Partner
®
Funkcija Virtual Partner je alat za treniranje dizajniran da vam
pomogne da postignete svoje ciljeve. Možete postaviti tempo za
funkciju Virtual Partner i utrkivati se s njim.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
1 Na izgledu sata odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite UP.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Zasloni s podacima > Dodaj novo > Virtual
Partner.
6 Unesite tempo ili brzinu.
7 Započnite aktivnost (Započinjanje aktivnosti, stranica 2).
8 Odaberite UP ili DOWN za kretanje do zaslona funkcije
Virtual Partner kako biste vidjeli tko je u vodstvu.
Stvaranje intervalnog vježbanja
1 Na satu odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite UP.
4 Odaberite Trening > Intervali > Uredi > Interval > Tip.
5 Odaberite Udaljenost, Vrijeme ili Otvoreno.
Vježbanje
5
Pregledavanje osobnih rekorda
1 Na izgledu satu držite UP.
2 Odaberite Povijest > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord.
5 Odaberite Prikaz rekorda.
Vraćanje osobnog rekorda
Postavljanje cilja treniranja
Funkcija cilja treniranja radi zajedno s funkcijom Virtual Partner
pa treningom možete pokušati dostići postavljenu udaljenost,
udaljenost i vrijeme, udaljenost i tempo ili udaljenost i brzinu. Za
vrijeme treninga uređaj vam u stvarnom vremenu daje
informacije o tome koliko ste blizu postizanja postavljenog cilja
treniranja.
1 Na izgledu sata odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite UP.
4 Odaberite Trening > Postavi cilj.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo udaljenost za odabir zadane udaljenosti
ili unos prilagođene udaljenosti.
• Odaberite Udaljenost i vrijeme za odabir ciljane
udaljenosti i vremena.
• Odaberite Udaljenost i tempo ili Udaljenost i brzina za
odabir ciljane udaljenosti i tempa ili brzine.
Pojavljuje se zaslon cilja treniranja i pokazuje procijenjeno
vrijeme završetka. Procijenjeno vrijeme završetka temelji se
na vašoj trenutačnoj izvedbi i preostalom vremenu.
6 Odaberite START kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Poništavanje cilja treniranja
1 Za vrijeme trajanja aktivnosti gumb UP držite pritisnutim.
2 Odaberite Otkaži cilj > Da.
Utrkivanje s prethodnom aktivnošću
Možete se utrkivati s već snimljenom ili preuzetom aktivnošću.
Ova funkcija radi s funkcijom Virtual Partner pa za vrijeme
aktivnosti možete vidjeti jeste li u prednosti ili u zaostatku.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
1 Na izgledu sata odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite UP.
4 Odaberite Trening > Utrka u okviru aktivnosti.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Iz povijesti za odabir već snimljenih aktivnosti s
uređaja.
• Odaberite Preuzeto za odabir aktivnosti koje ste preuzeli
s Garmin Connect računa.
Odaberite
aktivnost.
6
Pojavljuje se zaslon Virtual Partner i pokazuje procijenjeno
vrijeme završetka.
7 Odaberite START kako biste pokrenuli mjerač vremena.
8 Nakon dovršetka aktivnosti odaberite START > Spremi.
Osobni rekordi
Kada dovršite aktivnost, uređaj prikazuje sve nove osobne
rekorde koje ste postigli za vrijeme te aktivnosti. Osobni rekordi
obuhvaćaju najbrže vrijeme za nekoliko uobičajenih duljina utrka
i najduže trčanje, vožnju ili plivanje.
6
Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni
rekord.
1 Na izgledu satu držite UP.
2 Odaberite Povijest > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord koji želite vratiti.
5 Odaberite Prethodno > Da.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Brisanje osobnog rekorda
1 Na izgledu sata držite UP.
2 Odaberite Povijest > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord koji želite izbrisati.
5 Odaberite Izbriši rekord > Da.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Brisanje svih osobnih rekorda
1 Na izgledu sata držite UP.
2 Odaberite Povijest > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite Izbriši sve rekorde > Da.
Brišu se rekordi samo za taj sport.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Segmenti
Segmente za trčanje ili biciklizam s Garmin Connect računa
možete poslati na svoj uređaj. Kad se segment spremi na vaš
uređaj, možete se utrkivati protiv segmenta, pokušati dostići ili
poboljšati svoj osobni rekord ili rezultate drugih sudionika koji su
se utrkivali na istom segmentu.
NAPOMENA: Kada stazu preuzimate sa svog Garmin Connect
računa, možete preuzeti sve segmente dostupne na stazi.
Strava™ segmenti
Strava segmente možete preuzeti na svoj Forerunner uređaj.
Pratite Strava segmente i usporedite svoj rezultat sa svojim
prošlim rezultatima, prijateljima i profesionalcima koji su odvozili
isti segment.
Za prijavu za Strava članstvo otvorite widget Segmenti na svom
Garmin Connect računu. Dodatne informacije potražite na
www.strava.com.
Podaci u ovom priručniku odnose se i na Garmin Connect
segmente i na Strava segmente.
Utrkivanje protiv segmenta
Segmenti su virtualne staze za utrkivanje. Možete se utrkivati
protiv segmenta i uspoređivati rezultate u odnosu na protekle
aktivnosti, izvedbe drugih ljudi, kontakte na Garmin Connect
računu ili druge članove trkačkih ili biciklističkih zajednica.
Možete prenijeti podatke o aktivnostima na Garmin Connect
račun kako biste vidjeli svoj položaj u segmentu.
NAPOMENA: Ako su vaš Garmin Connect račun i Strava račun
povezani, aktivnosti se automatski šalju na Strava račun kako
biste mogli pregledati položaj segmenta.
1 Odaberite START.
Vježbanje
2 Odaberite aktivnost.
3 Krenite na trčanje ili vožnju bicikla.
2 Odaberite Postavke > Korisnički profil.
3 Odaberite opciju.
Kada se približite segmentu, pojavit će se poruka i moći ćete
se utrkivati protiv segmenta.
4 Započnite utrku protiv segmenta.
Po dovršetku segmenta prikazat će se poruka.
Ciljevi vježbanja
Pregledavanje pojedinosti o segmentu
1 Odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite UP.
4 Odaberite Trening > Segmenti.
5 Odaberite segment.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Vrijeme utrke za prikaz vremena i prosječne
brzine ili tempa vođe segmenta.
• Odaberite Karta za prikaz segmenta na karti.
• Odaberite Grafikon nadmorske visine za prikaz
grafikona nadmorske visine segmenta.
Postavljanje automatskog podešavanja segmenta
Uređaj možete postaviti tako da automatski podesi ciljno vrijeme
utrke za segment na temelju vaših performansi tijekom
segmenta.
NAPOMENA: To je postavljanje omogućeno za sve segmente
prema zadanim postavkama.
1 Odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite UP.
4 Odaberite Trening > Segmenti > Autom. određ. napora.
Korištenje metronoma
Funkcija metronoma reproducira tonove ujednačenim ritmom
kako bi vam pomogla da poboljšate svoju izvedbu tako što ćete
trenirati uz bržu, sporiju ili ujednačeniju kadencu.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
1 Na izgledu sata odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite UP.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Metronom > Status > Uključi.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Udarci u minuti za unos vrijednosti na temelju
željene kadence.
• Odaberite Učes. upoz. kako biste prilagodili učestalost
udaraca.
• Odaberite Zvukovi kako biste prilagodili ton i vibriranje
metronoma.
7 Po potrebi odaberite Pregled kako biste prije trčanja
poslušali funkciju metronoma.
8 Krenite na trčanje (Trčanje, stranica 2).
Metronom se automatski uključuje.
9 Za vrijeme trčanja odaberite UP ili DOWN za pregledavanje
zaslona metronoma.
10 Po potrebi držite UP za promjenu postavki metronoma.
Postavljanje korisničkog profila
Možete ažurirati postavke spola, godine rođenja, visine, težine i
zone pulsa. Uređaj te informacije koristi za izračunavanje
preciznih podataka o vježbanju.
1 Na izgledu satu držite UP.
Vježbanje
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 8) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Postavljanje zona pulsa
Za određivanje vaših zadanih zona pulsa uređaj koristi podatke
iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom postavljanju. Za
profile sportova kao što su trčanje, bicikliranje i plivanje možete
postaviti posebne zone pulsa. Za najtočnije podatke o
kalorijama tijekom aktivnosti postavite maksimalni puls. Također
možete ručno postaviti svaku zonu pulsa i unijeti puls u
mirovanju. Zone možete podesiti ručno na uređaju ili pomoću
Garmin Connect računa.
1 Držite UP.
2 Odaberite Postavke > Korisnički profil > Puls.
3 Odaberite Maksimalni puls i unesite svoj maksimalni puls.
Pomoću funkcije Autom.prepoz. automatski zabilježite
maksimalni puls tijekom aktivnosti (Automatsko otkrivanje
mjerenja performansi, stranica 12).
4 Odaberite Laktatni prag > Ručni unos i unesite puls pri
laktatnom pragu.
Laktatni prag možete odrediti kroz navođeni test (Laktatni
prag, stranica 13). Pomoću funkcije Autom.prepoz.
automatski zabilježite laktatni prag tijekom aktivnosti
(Automatsko otkrivanje mjerenja performansi, stranica 12).
5 Odaberite Puls u mirovanju i unesite svoj puls u mirovanju.
Možete koristiti prosječni puls u mirovanju koji izmjeri uređaj
ili možete postaviti prilagođeni puls u mirovanju.
6 Odaberite Zone > Na temelju.
7 Odaberite opciju:
• Odaberite otk./min kako biste pregledali i uredili zone u
otkucajima u minuti.
• Odaberite % maksimalnog pulsa kako biste pregledali i
uredili zone kao postotak maksimalnog pulsa.
• Odaberite % HRR kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak rezervnog pulsa (razlika između maksimalnog
pulsa i pulsa u mirovanju).
• Odaberite % laktatnog praga kako biste pregledali i
uredili zone kao postotak pulsa pri laktatnom pragu.
8 Odaberite zonu i unesite vrijednost za svaku zonu.
9 Odaberite Dodaj zonu pulsa za sport i odaberite profil
sporta kako biste dodali posebne zone pulsa (opcionalno).
10 Za dodavanje zoni pulsa ponavljajte korake od 3 do 8.
7
Prepuštanje uređaju da odredi zone pulsa
Zadana postavka omogućuje uređaju da odredi vaš maksimalan
pulsa i zone pulsa postavi kao postotak maksimalnog pulsa.
• Provjerite jesu li postavke vašeg korisničkog profila ispravne
(Postavljanje korisničkog profila, stranica 7).
• Često trčite i tijekom trčanja nosite monitor pulsa na zapešću
ili prsima.
• Isprobajte nekoliko planova za treniranje za puls koje možete
pronaći na svom Garmin Connect računu.
• Pomoću svog Garmin Connect računa pregledavajte
trendove svog pulsa i zona pulsa.
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
lagano dublje
disanje, moguć
razgovor
Osnovni kardiovaskularni trening, dobar
tempo za oporavak
3
70–80%
Umjeren tempo, teže Poboljšani aerobni
je voditi razgovor
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni
trening
4
80–90%
Brzi tempo, pomalo
neugodan, snažno
disanje
5
90–100%
Sprinterski tempo, ne Anaerobna i mišićna
može se održati dulje izdržljivost, povećana
razdoblje, teško
snaga
disanje
Poboljšani anaerobni
kapacitet i prag,
poboljšana brzina
Praćenje aktivnosti
Funkcija praćenja aktivnosti bilježi broj dnevnih koraka,
prijeđenu udaljenost, minute intenzivnog vježbanja, broj katova
na koje ste se popeli, potrošene kalorije i statistiku o spavanju
za svaki zabilježeni dan. Potrošene kalorije obuhvaćaju bazalni
metabolizam i kalorije potrošene tijekom aktivnosti.
Ukupan broj koraka prijeđenih tijekom dana prikazuje se na
widgetu za korake. Broj koraka periodično se ažurira.
Dodatne informacije o praćenju aktivnosti i točnosti mjerenja
fitness parametara potražite na web-mjestu garmin.com
/ataccuracy.
Automatski cilj
Uređaj automatski stvara ciljni broj koraka u danu na temelju
vaše prethodne razine aktivnosti. Kako dan prolazi, uređaj
prikazuje vaš napredak prema dnevnom cilju .
neaktivnosti prikazat će se poruka Krećite se! i crvena traka.
Svakih 15 minuta neaktivnosti prikazat će se dodatni segmenti
na traci. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ili vibracijom
ako su oni uključeni (Postavke sustava, stranica 26).
Kako biste ponovno postavili upozorenje za kretanje, kratko
prošećite (barem nekoliko minuta).
Praćenje spavanja
Dok spavate, uređaj automatski prepoznaje da spavate i prati
vaše kretanje tijekom uobičajenog vremena spavanja. U
korisničkim postavkama Garmin Connect računa možete
postaviti uobičajeno vrijeme spavanja. Statistički podaci o
spavanju obuhvaćaju ukupno trajanje spavanja, razine spavanja
i razdoblja kretanja u snu. Statistiku spavanja možete pregledati
na Garmin Connect računu.
NAPOMENA: Razdoblja drijemanja ne dodaju se statističkim
podacima o spavanju. Za isključivanje obavijesti i upozorenja,
izuzev alarma, možete upotrijebiti način rada Bez ometanja
(Korištenje načina rada Bez ometanja, stranica 8).
Korištenje funkcije za automatsko praćenje spavanja
1 Nosite uređaj za vrijeme spavanja.
2 Prenesite podatke o spavanju na web-mjesto usluge Garmin
Connect (Garmin Connect, stranica 20).
Statistiku spavanja možete pregledati na Garmin Connect
računu.
Korištenje načina rada Bez ometanja
Pomoću načina rada Bez ometanja možete isključiti pozadinsko
osvjetljenje, zvučna upozorenja i upozorenja vibracijom.
Primjerice, ovaj način rada možete uključiti prije spavanja ili dok
gledate film.
NAPOMENA: U korisničkim postavkama Garmin Connect
računa možete postaviti uobičajeno vrijeme spavanja. Za
automatski ulazak u način rada bez ometanja tijekom
uobičajenog vremena spavanja, u postavkama sustava
omogućite opciju Vrijeme spavanja (Postavke sustava,
stranica 26).
1 Držite LIGHT.
2 Odaberite Bez ometanja.
Minute intenzivnog vježbanja
Za bolje zdravlje, organizacije kao što je Svjetska zdravstvena
organizacija preporučuju najmanje 150 minuta umjerene
tjelesne aktivnosti tjedno (npr. žustro hodanje) ili 75 minuta
intenzivne tjelesne aktivnosti tjedno (npr. trčanje).
Uređaj prati intenzitet aktivnosti i bilježi trajanje umjerenih i
intenzivnih aktivnosti (za određivanje intenzivnih aktivnosti
potrebni su podaci o pulsu). Za postizanje ciljnog broja minuta
intenzivnog vježbanja u tjednu morate se baviti umjerenom ili
intenzivnom aktivnošću neprekidno najmanje 10 minuta. Uređaj
zbraja minute umjerenih i minute intenzivnih aktivnosti. Ukupni
zbroj minuta intenzivnih aktivnosti se udvostručuje.
Izračun minuta intenzivnog vježbanja
Ako ne uključite funkciju automatskog postavljanja cilja, putem
svog Garmin Connect računa možete postaviti prilagođeni ciljni
broj koraka.
Korištenje upozorenja za kretanje
Sjedenje tijekom dužeg vremenskog razdoblja može prouzročiti
neželjene metaboličke promjene. Upozorenje za kretanje
podsjeća vas na potrebu za kretanjem. Nakon sat vremena
8
Forerunner izračunava minute intenzivnog vježbanja
uspoređivanjem podataka o pulsu s prosjekom pulsa u
mirovanju. Ako je praćenje pulsa isključeno, uređaj izračunava
minute vježbanja umjerenim intenzitetom analizirajući broj
koraka u minuti.
• Za najtočniji izračun minuta intenzivnog vježbanja, pokrenite
aktivnost s mjerenjem vremena.
• Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim
intenzitetom.
• Za najtočnije mjerenje pulsa u mirovanju uređaj nosite cijeli
dan i noć.
Praćenje aktivnosti
Garmin Move IQ™ događaji
Funkcija Move IQ najmanje 10 minuta automatski otkriva uzorke
aktivnosti kao što su hodanje, trčanje, vožnja bicikla, plivanje ili
kružno treniranje. Na svojoj Garmin Connect vremenskoj liniji
možete vidjeti vrstu i trajanje događaja, ali oni se neće pojaviti
na vašem popisu aktivnosti, snimkama ili novostima. Za više
pojedinosti i veću točnost, mjerenu aktivnost možete snimiti na
svoj uređaj.
Postavke praćenja aktivnosti
Na zaslonu sata držite UP i odaberite Postavke > Praćenje
aktivnosti.
Status: Isključuje funkcije praćenja aktivnosti.
Upozorenje za kretanje: Prikazuje poruku i traku podsjetnika
na kretanje na digitalnom izgledu sata i zaslonu s koracima.
Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ili vibracijom ako su
oni uključeni (Postavke sustava, stranica 26).
Upozorenja na ciljeve: Omogućuje uključivanje i isključivanje
upozorenja na ciljeve ili njihovo isključivanje samo tijekom
aktivnosti. Upozorenja na ciljeve pojavljuju se za ciljni broj
koraka u danu, ciljni broj katova za uspon u danu i tjedni ciljni
broj minuta intenzivnog vježbanja.
Move IQ: Omogućuje uređaju automatsko pokretanje i
spremanje mjerene aktivnosti hodanja ili trčanja kada funkcija
Move IQ otkrije poznate obrasce kretanja.
Isključivanje praćenja aktivnosti
Kada isključite praćenje aktivnosti, ne bilježe se koraci, broj
katova na koje ste se popeli, minute intenzivnog vježbanja,
podaci o spavanju i Move IQ događaji.
1 Na izgledu satu držite UP.
2 Odaberite Postavke > Praćenje aktivnosti > Status >
Isključi.
Praćenje menstrualnog ciklusa
Vaš je menstrualni ciklus važan aspekt vašeg zdravlja. U
postavkama funkcije Zdravstvena statistika u aplikaciji Garmin
Connect možete saznati više informacija i postaviti ovu funkciju.
• Praćenje menstrualnog ciklusa i pojedinosti
• Fizički i emocionalni simptomi
• Predviđanja mjesečnice i plodnih dana
• Informacije o zdravlju i prehrani
NAPOMENA: Ako na uređaju Forerunner nemate widget za
praćenje menstrualnog ciklusa, možete ga preuzeti u aplikaciji
Connect IQ.
NAPOMENA: Optički senzor nalazi se na stražnjoj strani
uređaja.
• Dodatne informacije o monitoru pulsa koji puls mjeri na
zapešću potražite u Savjeti za čudne podatke o pulsu,
stranica 9.
• Dodatne informacije o točnosti potražite na web-mjestu
garmin.com/ataccuracy.
Savjeti za čudne podatke o pulsu
Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.
• Očistite i osušite ruku prije stavljanja uređaja.
• Ispod uređaja nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca,
losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
• Pazite da se senzor pulsa na stražnjoj strani uređaja ne
izgrebe.
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba. Uređaj bi trebao čvrsto,
ali ugodno prianjati.
• Prije početka aktivnosti pričekajte da ikona
prestane
treperiti.
• Zagrijavajte se 5 do 10 minuta i prije početka aktivnosti
očitajte puls.
NAPOMENA: Kad je vani hladno, zagrijavajte se na
zatvorenom.
• Nakon svakog vježbanja isperite uređaj vodom.
Prikaz widgeta za puls
Na widgetu se prikazuju trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./
min) i grafikon vašeg pulsa tijekom zadnjih 4 sata.
1 Na zaslonu sata odaberite UP ili DOWN za prikaz widgeta za
praćenje pulsa.
2 Odaberite START kako bi se prikazao prosječan puls u
mirovanju tijekom posljednjih 7 dana.
Funkcije mjerenja pulsa
Forerunner uređaj sadrži senzor pulsa koji puls mjeri na
zapešću, a kompatibilan je i s ANT+ senzorima pulsa na
prsima. Podatke o pulsu izmjerene na zapešću možete
pregledati na widgetu pulsa. Ako su dostupni i podaci o pulsu
izmjereni na zapešću i pomoću ANT+ uređaja, uređaj će koristiti
podatke dobivene pomoću ANT+ uređaja.
®
Monitor pulsa koji puls mjeri na zapešću
Nošenje uređaja
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba.
NAPOMENA: Uređaj bi trebao čvrsto, ali ugodno prianjati.
Kako biste dobili točnije očitanje pulsa, uređaj se ne bi smio
pomicati po ruci dok trčite ili vježbate.
Funkcije mjerenja pulsa
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje
Podatke o pulsu možete odašiljati s Forerunner uređaja i
prikazivati ih na uparenim Garmin uređajima.
NAPOMENA: Odašiljanje podataka o pulsu smanjuje razinu
napunjenosti baterije.
1 Na widgetu pulsa držite UP.
2 Odaberite Opcije > Slanje pulsa.
Forerunner počinje odašiljati podatke o pulsu i pojavljuje se
ikona
.
NAPOMENA: Za vrijeme odašiljanja podataka o pulsu s
widgeta za puls možete pregledavati samo widget za puls.
3 Uparite Forerunner i kompatibilan Garmin ANT+ uređaj.
NAPOMENA: Upute za povezivanje razlikuju se za svaki od
uređaja kompatibilnih s uređajem Garmin. Dodatne
informacije potražite u korisničkom priručniku.
9
SAVJET: Ako više ne želite odašiljati podatke o pulsu,
odaberite bilo koju tipku i zatim odaberite Da.
Odašiljanje podataka o pulsu tijekom aktivnosti
Svoj Forerunner uređaj možete postaviti tako da automatski
odašilje podatke o pulsu kada započnete neku aktivnost.
Primjerice, podatke o pulsu možete odašiljati na Edge uređaj
dok vozite bicikl ili VIRB akcijsku kameru dok se bavite nekom
aktivnošću.
NAPOMENA: Odašiljanje podataka o pulsu smanjuje razinu
napunjenosti baterije.
1 Na widgetu pulsa držite UP.
2 Odaberite Opcije > Odašiljanje tijekom aktiv..
3 Započnite aktivnost (Započinjanje aktivnosti, stranica 2).
Forerunner počinje odašiljati podatke o pulsu u pozadini.
NAPOMENA: Nema naznake da uređaj odašilje vaše
podatke o pulsu tijekom aktivnosti.
4 Po potrebi uparite Forerunner i uređaj kompatibilan s
tehnologijom Garmin ANT+.
NAPOMENA: Upute za povezivanje razlikuju se za svaki od
uređaja kompatibilnih s uređajem Garmin. Dodatne
informacije potražite u korisničkom priručniku.
SAVJET: Za prekid odašiljanja podataka o pulsu prekinite
aktivnost (Zaustavljanje aktivnosti, stranica 3).
®
Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls
Uređaj možete postaviti da vas upozori da je vaš puls nakon
razdoblja neaktivnosti prešao postavljeni broj otkucaja u minuti
(otk./min).
1 Na widgetu pulsa držite UP.
2 Odaberite Opcije > Upozorenje za neuobičajeni puls >
Status > Uključi.
3 Odaberite Kritično upozorenje.
4 Odaberite kritičnu vrijednost pulsa.
Prilikom svakog prelaska kritične vrijednosti prikazuje se poruka,
a uređaj vibrira.
Kadenca: Kadenca je broj koraka u minuti. Prikazuje ukupan
broj koraka (lijevom i desnom nogom).
Vertikalna oscilacija: Vertikalna oscilacija je odskakivanje dok
trčite. Prikazuje okomito kretanje vašeg trupa koje se mjeri u
centimetrima.
Vrijeme dodira s tlom: Vrijeme dodira s tlom je količina
vremena u svakom koraku koju provedete na tlu tijekom
trčanja. Mjeri se u milisekundama.
NAPOMENA: Vrijeme dodira s tlom i balans vremena dodira
s tlom nisu dostupni tijekom hodanja.
Balans vremena dodira s tlom: Balans vremena dodira s tlom
pokazuje balans dodira s tlom lijeve i desne noge za vrijeme
trčanja. Prikazuje se kao postotak. Primjerice, 53,2 i strelica
koja pokazuje lijevo ili desno.
Duljina koraka: Duljina koraka je duljina izmjerena od jednog
mjesta dodira s tlom do drugog. Mjeri se u metrima.
Omjer vertikalne oscilacije: Omjer vertikalne oscilacije je
vertikalna oscilacija u odnosu na duljinu koraka. Prikazuje se
kao postotak. Manji broj obično ukazuje na bolju trkačku
formu.
Trening s dinamikom trčanja
Ako želite vidjeti dinamiku trčanja, najprije morate staviti
HRM-Run dodatnu opremu, HRM-Tri™ dodatnu opremu ili
Running Dynamics Pod i upariti ih sa svojim uređajem
(Uparivanje bežičnih senzora, stranica 22).
Ako je vaš Forerunner uređaj isporučen s monitorom pulsa,
uređaji su već upareni i Forerunner je postavljen tako da
prikazuje dinamiku trčanja.
1 Odaberite START i odaberite aktivnost trčanja.
2 Odaberite START.
3 Krenite na trčanje.
4 Prijeđite na zaslone s dinamikom trčanja kako biste vidjeli
svoju metriku.
Isključivanje monitora pulsa koji puls mjeri na
zapešću
Zadana vrijednost za postavku Puls na zapešću je Automatski.
Uređaj automatski mjeri puls na zapešću osim ako s uređajem
nije povezan ANT+ monitor pulsa.
1 Na widgetu pulsa držite UP.
2 Odaberite Opcije > Status > Isključi.
Dinamika trčanja
Možete upotrijebiti kompatibilan Forerunner uređaj uparen s
HRM-Run™ dodatnom opremom drugom dodatnom opremom za
dinamiku trčanja kako biste dobili povratne informacije o svojoj
trkačkoj formi u stvarnom vremenu. Ako je vaš Forerunner
uređaj isporučen s HRM-Run dodatnom opremom, uređaji su
već upareni.
Dodatna oprema za dinamiku trčanja ima brzinomjer koji mjeri
pokrete prsnog koša kako bi izračunao šest parametara trčanja.
5 Po potrebi držite pritisnutim gumb UP kako biste uredili način
pojavljivanja podataka o dinamici trčanja.
Skala boja i podaci o dinamici trčanja
Zasloni dinamike trčanja prikazuju skalu boja za primarnu metriku. Kao primarnu metriku možete postaviti prikaz kadence, vertikalne
oscilacije, balansa vremena dodira s tlom ili omjera vertikalne oscilacije. Skala boja uspoređuje podatke o vašoj dinamici trčanja s
podacima drugih trkača. Zone boja određuju se na temelju percentila.
Garmin je proučavao mnogo trkača različitih razina. Podaci u crvenoj ili narančastoj zoni tipični su za neiskusne ili sporije trkače.
Podaci u zelenoj, plavoj ili ljubičastoj zoni tipični su za iskusne ili brže trkače. Iskusni su trkači kraće u dodiru s tlom, imaju manje
vertikalne oscilacije i veću kadencu od neiskusnih trkača. Međutim, visoki trkači u pravilu imaju malo nižu kadencu, dulji korak i malo
veću vertikalnu oscilaciju. Omjer vertikalne oscilacije prikazuje vašu vertikalnu oscilaciju podijeljenu s duljinom vašeg koraka. Nije
povezana s visinom.
Dodatne informacije o dinamici trčanja potražite na web-mjestu www.garmin.com/runningdynamics. Dodatne teorije i tumačenja
podataka o dinamici trčanja potražite u renomiranim izdanjima ili web-stranicama o trčanju.
10
Funkcije mjerenja pulsa
Zona boje
Percentil u zoni Raspon kadence Raspon dodira s tlom
Ljubičasta
> 95
> 183 k/min
< 218 ms
Plava
70 – 95
174 – 183 k/min
218 – 248 ms
Zelena
30 – 69
164 – 173 k/min
249 – 277 ms
Narančasta 5 – 29
153 – 163 k/min
278 – 308 ms
Crvena
< 153 k/min
> 308 ms
<5
Podaci o balansu vremena dodira s tlom
Balans vremena dodira s tlom mjeri simetriju trčanja, a prikazuje se kao postotak vašeg ukupnog vremena dodira s tlom. Primjerice,
51,3 % i strelica okrenuta ulijevo pokazuju da je vrijeme dodira s tlom trkača veće za lijevu nogu. Ako zasloni s podacima prikazuju
dva broja, primjerice 48 – 52, 48 % se odnosi na lijevu, a 52 % na desnu nogu.
Zona boje
Crvena
Narančasta
Zelena
Narančasta
Crvena
Simetrija
Loše
Slabije
Dobro
Slabije
Loše
Postotak drugih trkača
5%
25 %
40 %
25 %
5%
Balans vremena dodira s tlom > 52,2 % L 50,8 – 52,2 % L 50,7 % L – 50,7 % D 50,8 – 52,2 % D > 52,2 % D
Tijekom razvoja i testiranja dinamike trčanja tvrtka Garmin ustanovila je da kod nekih trkača postoji veza između ozljeda i većeg
disbalansa. Za mnogo trkača prilikom trčanja uzbrdo ili nizbrdo balans vremena dodira s tlom odmiče od omjera 50 – 50. Mnogi
treneri trčanja smatraju da je simetrično trčanje dobro. Elitni trkači trče brzo i uravnoteženo.
Za vrijeme trčanja možete gledati skalu boja ili podatkovno polje ili po dovršetku trčanja pregledati sažetak na svom Garmin Connect
računu. Kao i drugi podaci o dinamici trčanja, balans vremena dodira s tlom kvantitativno je mjerenje koje vam može pomoći naučite
nešto novo o načinu na koji trčite.
Vertikalna oscilacija i omjer vertikalne oscilacije
Rasponi podataka za vertikalnu oscilaciju i omjer vertikalne oscilacije blago se razlikuju ovisno o senzoru i tome nalazi li se na
prsima (dodatna oprema HRM-Tri ili HRM-Run) ili na struku (dodatna oprema Running Dynamics Pod).
Zona boje
Percentil u zoni Raspon vertikalne
oscilacije za mjerenje
pulsa na prsima
Raspon vertikalne
oscilacije za mjerenje
pulsa na struku
Omjer vertikalne oscilacije Omjer vertikalne oscilacije
za mjerenje pulsa na
za mjerenje pulsa na
prsima
struku
Ljubičasta
> 95
< 6,4 cm
< 6,8 cm
< 6,1 %
< 6,5%
Plava
70 – 95
6,4 – 8,1 cm
6,8 – 8,9 cm
6,1 – 7,4 %
6,5 – 8,3 %
Zelena
30 – 69
8,2 – 9,7 cm
9,0 – 10,9 cm
7,5 – 8,6 %
8,4 – 10,0 %
Narančasta 5 – 29
9,8 – 11,5 cm
11,0 – 13,0 cm
8,7 – 10,1 %
10,1 – 11,9 %
Crvena
> 11,5 cm
> 13,0 cm
> 10,1 %
> 11,9 %
<5
Savjeti za rješavanje problema s podacima o dinamici
trčanja
Ako se podaci o dinamici trčanja ne prikazuju, isprobajte ove
savjete.
• Provjerite imate li dodatnu opremu koja mjeri dinamiku
trčanja kao što je HRM-Run dodatna oprema.
Na prednjoj strani modula dodatne opreme s dinamikom
trčanja nalazi se .
• Ponovno prema uputama uparite dodatnu opremu koja mjeri
dinamiku trčanja i Forerunner uređaj.
• Ako se podaci o dinamici trčanja prikazuju samo kao nule,
provjerite je li dodatna oprema ispravno okrenuta.
NAPOMENA: Vrijeme i balans dodira s tlom prikazuje se
samo kada trčite. Ne izračunava se kada hodate.
Mjerenje performansi
Mjerenja performansi predstavljaju procjene koje vam mogu
pomoći da pratite i razumijete svoje treninge i rezultate na
utrkama. Za ova je mjerenja potrebno nekoliko aktivnosti uz
mjerenje pulsa na zapešću ili kompatibilan senzor pulsa na
prsima.
Ove procjene pruža i omogućuje Firstbeat. Dodatne informacije
potražite na web-mjestu www.garmin.com/physio.
NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima.
Uređaj tek nakon nekoliko dovršenih aktivnosti može predvidjeti
vašu izvedbu.
maksimalni VO2: Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika
(u mililitrima) koji možete potrošiti u minuti po kilogramu
tjelesne težine pri maksimalnom opterećenju.
Funkcije mjerenja pulsa
Predviđeno vrijeme utrke: Vaš uređaj koristi procjenu
maksimalnih vrijednosti VO2 i vašu povijest treniranja kako bi
dao ciljno vrijeme utrke na temelju vašeg trenutnog fizičkog
stanja.
Pojedinosti o testu stresa na temelju varijabilnosti pulsa: Za
test stresa na temelju varijabilnosti pulsa (HRV) potreban je
Garmin senzor pulsa na prsima. Uređaj bilježi oscilacije pulsa
dok mirno stojite 3 minute. To je mjera ukupne razine stresa
kojoj ste izloženi. Ljestvica ima vrijednosti od 1 do 100, a
male vrijednosti pokazuju nisku razinu stresa.
Stanje performansi: Stanje performansi je procjena u stvarnom
vremenu koja se izračunava nakon što ste se 6 do 20 minuta
bavili aktivnošću. Može se dodati kao podatkovno polje pa
svoje stanje performansi možete pregledavati i u drugom
dijelu aktivnosti. Uspoređuje vašu trenutnu kondiciju s vašom
prosječnom kondicijom.
Laktatni prag: Za laktatni prag potreban je senzor pulsa na
prsima. Laktatni prag je točka u kojoj se vaši mišići brzo
umaraju. Vaš uređaj mjeri laktatni prag pomoću podataka o
pulsu i tempa.
Isključivanje obavijesti o performansama
Obavijesti o performansama uključene su prema zadanim
postavkama. Neke su obavijesti o performansama upozorenja
koja se pojavljuju po dovršetku aktivnosti. Neke se obavijesti o
performansama pojavljuju tijekom aktivnosti ili kada se izvrši
novo mjerenje performansi, npr. nova procjena maksimalnog
VO2.
1 Na izgledu satu držite UP.
2 Odaberite Postavke > Fiziološka mjerenja > Obavijesti o
performansama.
11
3 Odaberite opciju.
Prikaz predviđenih vremena utrke
Automatsko otkrivanje mjerenja performansi
Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog
profila (Postavljanje korisničkog profila, stranica 7) i postavite
maksimalni puls (Postavljanje zona pulsa, stranica 7).
Uređaj upotrebljava procjenu maksimalnog VO2 (O
procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 12) i
povijest treniranja za prikaz ciljanog vremena utrke. Uređaj
analizira podatke o treniranju za nekoliko tjedana kako bi
preciznije procijenio vrijeme utrke.
SAVJET: Ako imate više od jednog Garmin uređaja, možete
omogućiti funkciju Physio TrueUp™ koja vašem uređaju
omogućuje sinkronizaciju aktivnosti, povijesti i podataka s drugih
uređaja (Sinkronizirane aktivnosti i mjerenje performansi,
stranica 12).
1 Na zaslonu sata odaberite UP ili DOWN za prikaz widgeta za
performanse.
2 Za kretanje kroz mjerenja performansi odaberite START.
Predviđena vremena utrke prikazuju se za 5 km, 10 km,
polumaraton i maraton.
NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima.
Uređaj tek nakon nekoliko utrka može predvidjeti kako ćete
trčati.
Funkcija Autom.prepoz. uključena je prema zadanim
postavkama. Uređaj može automatski prepoznati maksimalni
puls i laktatni prag tijekom aktivnosti.
NAPOMENA: Uređaj prepoznaje maksimalni puls samo ako je
puls veći od vrijednosti koju ste postavili u svom korisničkom
profilu.
1 Držite UP.
2 Odaberite Postavke > Fiziološka mjerenja >
Autom.prepoz..
3 Odaberite opciju.
Sinkronizirane aktivnosti i mjerenje performansi
Možete sinkronizirati aktivnosti, osobne rekorde i mjerenja
performansi s ostalih Garmin uređaja na svoj Forerunner uređaj
s pomoću Garmin Connect računa. Time se vašem uređaju
omogućuje pružanje točnijih informacija o vašem statusu
treniranja i kondiciji. Primjerice, možete zabilježiti vožnju Edge
uređajem i pregledati pojedinosti o aktivnosti i ukupno
opterećenje treniranja na Forerunner uređaju.
1 Na izgledu satu držite UP.
2 Odaberite Postavke > Fiziološka mjerenja > TrueUp.
Kada sinkronizirate uređaj s pomoću pametnog telefona,
posljednje aktivnosti, osobni rekordi i mjerenja performansi s
vaših drugih Garmin uređaja prikazuju se na vašem Forerunner
uređaju.
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2
Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji
možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri
maksimalnom opterećenju. Drugim riječima, maksimalni VO2
pokazatelj je vaših sportskih performansi i trebao bi se
povećavati usporedno s povećanjem vaše razine kondicije. Za
Forerunner uređaj potrebno je mjerenje pulsa na zapešću ili
kompatibilan senzor pulsa na prsima kako bi mogao prikazati
procijenjene maksimalne vrijednosti VO2.
Procjena maksimalnog VO2 na uređaju se pojavljuje kao broj,
opis i položaj na skali boja. Dodatne pojedinosti o procjeni
maksimalnog VO2, uključujući i kondicijsku dob, možete vidjeti
na Garmin Connect računu. Kondicijska vam dob govori kakva
je vaša kondicija u usporedbi s osobom istog spola i različite
dobi. Kako vježbate, tako se vaša kondicijska dob s vremenom
smanjuje.
Ljubičasta
Izvanredno
Plava
Izvrsno
Zelena
Dobro
Narančasta
Slabije
Crvena
Loše
Podatke o maksimalnom VO2 pruža tvrtka FirstBeat. Analiza
maksimalnog VO2 prikazuje se uz dopuštenje ustanove The
Cooper Institute . Informacije potražite u dodatku (Standardne
vrijednosti maksimalnog VO2, stranica 33) i posjetite adresu
www.CooperInstitute.org.
®
12
O efektu vježbanja
Efekt vježbanja mjeri utjecaj aktivnosti na aerobnu i anaerobnu
kondiciju. Efekt vježbanja akumulira se tijekom aktivnosti.
Vrijednost efekta vježbanja povećava se napretkom aktivnosti.
Efekt vježbanja određuje se prema podacima i povijesti
treniranja iz korisničkog profila, pulsu, trajanju i intenzitetu
aktivnosti. Primarnu korist aktivnosti opisuje sedam različitih
oznaka efekta vježbanja. Svaka je oznaka istaknuta bojom i
odgovara fokusu opterećenja treniranja (Fokus opterećenja
treniranja, stranica 14). Za svaku povratnu informaciju, na
primjer, "Izrazit utjecaj na maksimalni VO2", postoji objašnjenje
koje možete pronaći u pojedinostima o aktivnosti na usluzi
Garmin Connect.
Efekt aerobnog vježbanja pomoću vašeg pulsa mjeri kako
ukupni intenzitet vježbanja utječe na aerobni fitness i utvrđuje je
li vježbanje imalo efekt održavanja ili poboljšavanja razine
kondicije. Povećanje potrošnje kisika nakon vježbanja (EPOC)
prikupljeno tijekom vježbanja raspoređuje se u raspone
vrijednosti koji pokazuju vašu razinu kondicije i navike prilikom
treniranja. Ujednačeno vježbanje uz umjereni napor ili vježbanje
koje uključuje dulje intervale (> 180 s) ima pozitivan utjecaj na
vaš aerobni metabolizam i poboljšava efekt aerobnog vježbanja.
Efekt anaerobnog vježbanja pomoću pulsa i brzine (ili snage)
određuje kako vježbanje utječe na performanse pri vrlo visokom
intenzitetu. Primit ćete vrijednost temeljenu na doprinosu
anaerobnog vježbanja EPOC-u i vrstu aktivnosti. Opetovani
intervali visokog intenziteta u trajanju od 10 do 120 sekundi
imaju naročito koristan utjecaj na vašu anaerobnu sposobnost i
stoga kao rezultat imaju poboljšanje efekta anaerobnog
vježbanja.
Aerobni efekt trenir. i Anaerobni efekt možete dodati kao
podatkovna polja na jedan od svojih zaslona za treniranje kako
biste tijekom aktivnosti pratili svoje mogućnosti.
Efekt vježbanja Aerobna korist
Anaerobna korist
Od 0,0 do 0,9
Nema koristi.
Nema koristi.
Od 1,0 do 1,9
Minimalna korist.
Minimalna korist.
Od 2,0 do 2,9
Održava vašu aerobnu
kondiciju.
Održava vašu anaerobnu
kondiciju.
Od 3,0 do 3,9
Utječe na aerobnu
kondiciju.
Utječe na anaerobnu
kondiciju.
Funkcije mjerenja pulsa
Efekt vježbanja Aerobna korist
Anaerobna korist
Od 4,0 do 4,9
Izrazito utječe na
aerobnu kondiciju.
Izrazito utječe na
anaerobnu kondiciju.
5,0
Prenaporna aktivnost
koja bez dovoljno
vremena za oporavak
može biti štetna.
Prenaporna aktivnost koja
bez dovoljno vremena za
oporavak može biti štetna.
Tehnologiju mjerenja efekta vježbanja pruža i podržava tvrtka
Firstbeat Technologies Ltd. Dodatne informacije potražite na
web-mjestu www.firstbeat.com.
Stanje performansi
Dok izvodite aktivnost trčanja, funkcija stanja performansi
analizira vaš tempo, puls i varijabilnost pulsa i u stvarnom
vremenu daje procjenu stanja vaših performansi u usporedbi s
vašom prosječnom kondicijom. To je vrijednost koja je približna
stvarnom odstupanju od procjene osnovnog maksimalnog VO2
izražena u postocima.
Vrijednosti stanja performansi kreću se od -20 do +20. Nakon
prvih 6 do 20 minuta aktivnosti, na zaslonu uređaja prikazat će
se vaše stanje performansi. Primjerice, rezultat veći od 5 znači
da ste odmorni, svježi i spremni za dobro trčanje. Stanje
performansi možete dodati kao podatkovno polje na jedan od
svojih zaslona za treniranje kako biste tijekom aktivnosti pratili
svoje mogućnosti. Stanje performansi također može biti i
pokazatelj razine umora, posebno na kraju dugog trčanja.
NAPOMENA: Kako bi procjene maksimalnog VO2 i vaših
trkačkih mogućnosti bile točne, uređaju su potrebni podaci o
nekoliko trčanja s monitorom pulsa. (O procijenjenim
maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 12).
Pregledavanje stanja performansi
Za ovu je funkciju potrebno mjerenje pulsa na zapešću ili
kompatibilan monitor pulsa na prsima.
1 Dodajte Stanje performansi na zaslon s podacima
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 23).
2 Krenite na trčanje ili vožnju bicikla.
Nakon 6 do 20 minuta pojavit će se podatak o stanju
performansi.
3 Prijeđite na zaslon s podacima kako biste tijekom trčanja ili
vožnje mogli pratiti stanje performansi.
Laktatni prag
Laktatni prag je razina intenziteta vježbanja na kojoj se laktati
(mliječna kiselina) počinju nakupljati u krvi. U trčanju je to
procijenjena razina napora ili tempa. Kada trkač prijeđe taj prag,
počinje se brže umarati. Za iskusne trkače to se obično događa
na otprilike 90 % maksimalnog pulsa pri tempu trčanja u
rasponu između utrke od 10 km i polumaratona. Za prosječne
trkače laktatni prag često se dostigne prilično ispod 90 %
maksimalnog pulsa. Ako znate svoj laktatni prag, možete
odrediti koliko intenzivno trenirati ili kada ubrzati za vrijeme
utrke.
Ako već znate vrijednost pulsa pri kojem dostižete svoj laktatni
prag, možete ga unijeti u postavke svog korisničkog profila
(Postavljanje zona pulsa, stranica 7).
Izvođenje navođenog testa za određivanje laktatnog praga
Za ovu je funkciju potreban Garmin monitor pulsa. Kako biste
mogli izvesti navođeni test, prvo morate staviti monitor pulsa i
upariti ga sa svojim uređajem (Uparivanje bežičnih senzora,
stranica 22).
Za procjenu laktatnog praga uređaj koristi podatke iz korisničkog
profila koje ste unijeli u početnom postavljanju i procjenu
maksimalnog VO2. Uređaj će automatski odrediti vaš laktatni
prag tijekom trčanja ujednačenim, visokim intenzitetom s
mjerenjem pulsa.
SAVJET: Kako bi procjene maksimalnog pulsa i maksimalnog
VO2 bile točne, uređaju su potrebni podaci o nekoliko trčanja s
Funkcije mjerenja pulsa
monitorom pulsa. Ako nailazite na probleme s određivanjem
laktatnog praga, pokušajte ručno spustiti maksimalni puls.
1 Na satu odaberite START.
2 Odaberite aktivnost za trčanje na otvorenom.
Za dovršavanje testa potreban je GPS.
3 Držite UP.
4 Odaberite Trening > Navođeni test laktatnog praga.
5 Pokrenite mjerač vremena i pratite upute na zaslonu.
Nakon što počnete trčati, uređaj će prikazati trajanje svakog
koraka, cilj i trenutne podatke o pulsu. Po dovršetku testa
prikazat će se poruka.
6 Kad završite s navođenim testom, zaustavite mjerač vremena
i spremite aktivnost.
Ako je ovo vaša prva procjena laktatnog praga, uređaj će od
vas zatražiti da ažurirate zone pulsa prema pulsu pri
laktatnom pragu. Uređaj će od vas kod svake sljedeće
procjene laktatnog praga zatražiti da procjenu prihvatite ili
odbijete.
Status treniranja
Ova mjerenja predstavljaju procjene koje vam mogu pomoći da
pratite i razumijete svoje treninge. Za ova je mjerenja potrebno
nekoliko aktivnosti uz mjerenje pulsa na zapešću ili kompatibilan
senzor pulsa na prsima.
Ove procjene pruža i omogućuje Firstbeat. Dodatne informacije
potražite na web-mjestu www.garmin.com/physio.
NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima.
Uređaj tek nakon nekoliko dovršenih aktivnosti može predvidjeti
vašu izvedbu.
Status treniranja: Status treniranja pokazuje kako treniranje
utječe na kondiciju i izvedbu. Status treniranja temelji se na
promjenama opterećenja treniranja i maksimalnog VO2 u
duljem vremenskom razdoblju.
maksimalni VO2: Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika
(u mililitrima) koji možete potrošiti u minuti po kilogramu
tjelesne težine pri maksimalnom opterećenju. Kada se
prilagođavate na okruženje visoke temperature ili velike
nadmorske visine, uređaj prikazuje vrijednosti maksimalnog
VO2 koje su korigirane na temelju temperature i nadmorske
visine.
Opterećenje treniranja: Opterećenje treniranja je zbroj
mjerenja povećanja potrošnje kisika nakon vježbanja (EPOC)
u proteklih 7 dana. EPOC procjenjuje koliko je energije
vašem tijelu potrebno za oporavak nakon vježbanja.
Fokus opterećenja treniranja: Uređaj analizira i razvrstava
opterećenje treniranja u razne kategorije ovisno o intenzitetu i
strukturi svake zabilježene aktivnosti. Fokus opterećenja
treniranja uključuje ukupno opterećenje akumulirano po
kategoriji i fokus treniranja. Uređaj prikazuje distribuciju
opterećenja tijekom posljednja 4 tjedna.
Vrijeme oporavka: Vrijeme oporavka pokazuje vrijeme
preostalo do vašeg potpunog oporavka kada ćete biti
spremni za sljedeće naporno vježbanje.
Razine statusa treniranja
Status treniranja pokazuje kako treniranje utječe na razinu
kondicije i izvedbu. Status treniranja temelji se na promjenama
13
opterećenja treniranja i maksimalnog VO2 u duljem
vremenskom razdoblju. Pomoću statusa treniranja planirajte
buduće treninge i nastavite poboljšavati svoju razinu kondicije.
Pri vrhuncu: Ako ste pri vrhuncu, to znači da se nalazite na
razini idealnoj za utrkivanje. Nedavno smanjenje opterećenja
treniranja omogućuje vašem tijelu da se oporavi i potpuno
nadoknadi prethodno treniranje. Stanje pri vrhuncu može se
održati samo kratko vrijeme pa planirajte unaprijed.
Produktivno: Uz trenutno opterećenje treniranja vaša se razina
kondicije i performanse kreću u pravom smjeru. Za
održavanje razine kondicije trebali biste u treniranje uključiti
planirana razdoblja za oporavak.
Održavanje: Trenutno opterećenje treniranja dovoljno je za
održavanje razine kondicije. Ako želite poboljšanje, neka vam
vježbe budu raznolikije ili povećajte volumen treniranja.
Oporavak: Lagano opterećenje treniranja omogućuje oporavak
vašeg tijela i neophodno je tijekom dugih razdoblja napornog
treniranja. Kada budete spremni, ponovno se možete vratiti
na treniranje s većim opterećenjem.
Neproduktivno: Opterećenje treniranja je na dobroj razini, no
vaša se kondicija smanjuje. Vaše se tijelo možda pokušava
oporaviti pa obratite pozornost na svoje ukupno zdravlje,
uključujući stres, prehranu i odmor.
Smanjenje kondicije zbog nevježbanja: Smanjenje kondicije
zbog nevježbanja javlja se kada tjedan ili dulje trenirate
mnogo manje od uobičajenog i ono utječe na razinu vaše
kondicije. Ako želite poboljšanje, povećajte opterećenje
treniranja.
Prenaporna aktivnost: Vaše je opterećenje treniranja vrlo
visoko i kontraproduktivno. Vašem je tijelu potreban odmor.
Dajte si vremena za oporavak i u raspored uključite vrijeme s
lakšim opterećenjem treniranja.
Nema statusa: Za utvrđivanje statusa treniranja uređaj mora
jedan ili dva tjedna bilježiti podatke o treniranju, uključujući
aktivnosti s maksimalnim VO2 za trčanje ili biciklizam.
Savjeti za dobivanje statusa treniranja
Funkcija statusa treniranja ovisi o ažuriranim procjenama vaše
razine kondicije, uključujući najmanje dva mjerenja maksimalnog
VO2 tjedno. Procjena vašeg maksimalnog VO2 ažurira se nakon
trčanja na otvorenom tijekom kojeg vaš puls na nekoliko minuta
dosegne najmanje 70 % vašeg maksimalnog pulsa. Aktivnosti
terenskog trčanja i trčanja u zatvorenom ne generiraju procjenu
maksimalnog VO2 radi očuvanja točnosti trenda vaše razine
kondicije.
Kako biste u potpunosti iskoristili funkciju statusa treniranja,
isprobajte ove savjete.
• Najmanje dvaput tjedno trčite na otvorenom i dosegnite puls
viši od 70 % vašeg maksimalnog pulsa na najmanje
10 minuta.
Status treniranja bit će dostupan nakon što uređaj koristite
tjedan dana.
• Zabilježite sve svoje fitness aktivnosti na ovom uređaju ili
omogućite funkciju Physio TrueUp, kako bi vaš uređaj učio o
vašim performansama (Sinkronizirane aktivnosti i mjerenje
performansi, stranica 12).
Opterećenje treniranja
Opterećenje treniranja pokazuje ukupan volumen treniranja u
proteklih sedam dana. To je zbroj mjerenja povećanja potrošnje
kisika nakon vježbanja (EPOC) u proteklih sedam dana. Mjerač
pokazuje je li vaše trenutno opterećenje nisko, visoko ili
optimalno za održavanje ili poboljšavanje vaše trenutne razine
kondicije. Optimalni se raspon utvrđuje na temelju vaše
individualne razine kondicije i povijesti treniranja. Raspon se
podešava kako se povećavaju ili smanjuju vrijeme treniranja i
intenzitet.
14
Fokus opterećenja treniranja
Da bi se postigli maksimalni rezultati i napredak kondicije,
trening bi trebao biti podijeljen u tri kategorije: aerobne aktivnosti
niskog intenziteta, aerobne aktivnosti visokog intenziteta i
anaerobne aktivnosti. Fokus opterećenja treniranja pokazuje
koliko je svaka kategorija trenutačno zastupljena u vašem
treningu i prikazuje ciljeve treniranja. Potrebno je najmanje 7
dana treniranja kako bi fokus opterećenja treniranja odredio je li
vaše opterećenje treniranja nisko, optimalno ili visoko. Nakon 4
tjedna treniranja procjena opterećenja treniranja sadržavat će
detaljnije informacije o cilju kako biste uravnotežili svoje
treninge.
Ispod ciljeva: Vaše je opterećenje treniranja niže od optimalnog
u svim kategorijama intenziteta. Pokušajte povećati trajanje ili
učestalost vježbanja.
Manjak aerobnih aktivnosti niskog intenziteta: Pokušajte
dodati više aerobnih aktivnosti niskog intenziteta kako biste
osigurali oporavak i ravnotežu za aktivnosti višeg intenziteta.
Manjak aerobnih aktivnosti visokog intenziteta: Pokušajte
dodati više aerobnih aktivnosti visokog intenziteta kako biste
s vremenom povisili laktatni prag i maksimalni VO2.
Manjak anaerobnih aktivnosti: Pokušajte dodati više
intenzivnih anaerobnih aktivnosti kako biste s vremenom
povećali brzinu i anaerobni kapacitet.
Srednje: Vaše je opterećenje treniranja uravnoteženo i
osigurava sve aspekte kondicije tijekom treninga.
Fokus – aerobne aktivnosti niskog intenziteta: Vaše
opterećenje treniranja uglavnom se odnosi na aerobne
aktivnosti niskog intenziteta. One osiguravaju solidan temelj i
pripremaju vas za dodavanje intenzivnijih vježbi.
Fokus – aerobne aktivnosti visokog intenziteta: Vaše
opterećenje treniranja uglavnom se odnosi na aerobne
aktivnosti visokog intenziteta. Te aktivnosti pomažu povisiti
laktatni prag, maksimalni VO2 i izdržljivost.
Fokus – anaerobne aktivnosti: Vaše opterećenje treniranja
uglavnom se odnosi na aktivnosti visokog intenziteta. One
dovode do brzog napretka kondicije, ali ih treba nadopuniti
aerobnim aktivnostima niskog intenziteta.
Iznad ciljeva: Vaše je opterećenje treniranja više od optimalnog
i trebali biste razmisliti o skraćivanju vježbanja i smanjenju
učestalosti vježbanja.
Vrijeme oporavka
Možete koristiti svoj Garmin uređaj u kombinaciji s monitorom
pulsa na zapešću ili kompatibilnim monitorom pulsa na prsima
za prikaz vremena preostalog do vašeg potpunog oporavka
kada ste spremni za sljedeće vježbanje.
NAPOMENA: Preporuka vremena oporavka temelji se na
procjeni maksimalnog VO2 i u početku se može činiti
nepreciznom. Uređaj tek nakon nekoliko dovršenih aktivnosti
može predvidjeti vašu izvedbu.
Vrijeme oporavka prikazuje se odmah nakon aktivnosti. Vrijeme
se odbrojava do optimalnog trenutka za novo vježbanje.
Prikaz vremena oporavka
Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog
profila (Postavljanje korisničkog profila, stranica 7) i postavite
maksimalni puls (Postavljanje zona pulsa, stranica 7).
1 Krenite na trčanje.
2 Nakon trčanja odaberite Spremi.
Pojavljuje se vrijeme oporavka. Najdulje vrijeme je 4 dana.
NAPOMENA: Na izgledu sata odaberite UP ili DOWN za
prikaz widgeta za performanse i odaberite START za
kretanje kroz mjerenja performansi kako biste vidjeli svoje
vrijeme oporavka.
Funkcije mjerenja pulsa
Puls oporavka
Ako trenirate s monitorom pulsa na zapešću ili kompatibilnim
monitorom pulsa na prsima, nakon svake aktivnosti možete
provjeriti vrijednost pulsa za vrijeme oporavka. Puls za vrijeme
oporavka izračunava se kao razlika između trenutnog pulsa i
pulsa izmjerenog dvije minute nakon završetka vježbanja. Na
primjer, zaustavili ste mjerač nakon tipične runde trčanja. Vaš
puls iznosi 140 otk./ min. Nakon dvije minute bez aktivnosti ili
hlađenja, vaš puls je 90 otk./min. Vaš puls za vrijeme oporavka
iznosi 50 otk./min (140 manje 90). Neka istraživanja povezuju
puls za vrijeme oporavka i zdravlje kardiološkog sustava. Veće
vrijednosti u pravilu znače zdravije srce.
SAVJET: Za najbolje rezultate dvije minute koje su potrebne
uređaju da izračuna vaš puls za vrijeme oporavka trebali biste
mirovati. Nakon što se pojavi ova vrijednost, aktivnost možete
spremiti ili odbaciti.
Pregledavanje razine stresa izračunate na
temelju varijabilnosti pulsa
Kako biste mogli izvesti test stresa na temelju varijabilnosti
pulsa (HRV), prvo morate staviti Garmin monitor pulsa na
prsima i upariti ga sa svojim uređajem (Uparivanje bežičnih
senzora, stranica 22).
Razina stresa izračunata na temelju varijabilnosti pulsa rezultat
je trominutnog testa koji se izvodi tako da Forerunner analizira
oscilacije vašeg pulsa dok mirno stojite kako bi utvrdio ukupnu
razinu stresa kojoj ste izloženi. Vježbanje, spavanje, prehrana i
općenito stres kojem ste izloženi u svakodnevnom životu utječu
na rezultat. Vrijednosti razine stresa kreću se u rasponu od 1 do
100, gdje 1 predstavlja vrlo nisku, a 100 vrlo visoku razinu
stresa. Ako znate svoj izračun naprezanja, možete odrediti je li
vrijeme za naporno vježbanje ili jogu.
SAVJET: Tvrtka Garmin preporučuje da mjerenje razine stresa
izvodite prije vježbanja, svaki dan u otprilike isto vrijeme i pod
istim uvjetima. Prethodne rezultate možete vidjeti na Garmin
Connect računu.
1 Odaberite START > DOWN > HRV naprez. > START.
2 Pratite upute na zaslonu.
Pametne funkcije
Bluetooth – funkcije povezivosti
Uređaj Forerunner može se pohvaliti s nekoliko Bluetooth
funkcija povezivosti namijenjenih vašem kompatibilnom
pametnom telefonu dostupnih putem aplikacije Garmin Connect.
Prijenosi aktivnosti: Automatski šalje vašu aktivnost u
aplikaciju Garmin Connect čim završite sa snimanjem te
aktivnosti.
Zvučni odzivnici: Omogućuje aplikaciji Garmin Connect
reprodukciju obavijesti o statusu, kao što su vrijeme prolaza i
drugi podaci, na pametnom telefonu tijekom trčanja ili druge
aktivnosti.
Bluetooth senzori: Omogućuje vam da povežete senzore
kompatibilne s uslugom Bluetooth kao što je senzor pulsa.
Connect IQ: Omogućuje vam proširivanje funkcija uređaja
novim izgledima sata, widgetima, aplikacijama i podatkovnim
poljima.
Pronađi moj telefon: Pronalazi vaš pametni telefon koji je
uparen s vašim Forerunner uređajem i trenutačno unutar
dometa.
Pronađi moj sat: Pronalazi vaš izgubljeni Forerunner uređaj koji
je uparen s pametnim telefonom i trenutačno unutar dometa.
GroupTrack: Omogućuje pridruživanje grupi s pomoću funkcije
LiveTrack kako bi drugi mogli vidjeti vaš položaj izravno na
zaslonu i u stvarnom vremenu.
Pametne funkcije
Upravljanje glazbom: Omogućuje upravljanje playerom glazbe
pametnog telefona.
Telefonske obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona
na vašem Forerunner uređaju.
Funkcije za sigurnost i praćenje: Omogućuje vam slanje
poruka i upozorenja prijateljima i obitelji, kao i traženje
pomoći od kontakata u hitnim slučajevima postavljenih u
aplikaciji Garmin Connect. Dodatne informacije potražite u
odjeljku (Funkcije za sigurnost i praćenje, stranica 16).
Interakcija u društvenim medijima: Omogućuje vam
objavljivanje nove obavijesti na omiljenoj društvenoj mreži
kad prenesete aktivnost u aplikaciju Garmin Connect.
Nadogradnja softvera: Omogućuje nadogradnju softvera
uređaja.
Ažuriranja vremena: Šalje vremenske uvjete i obavijesti na vaš
uređaj u stvarnom vremenu.
Preuzimanje vježbanja i staza: Omogućuje vam pregledavanje
i preuzimanje vježbanja i staza u aplikaciji Garmin Connect i
njihov prijenos na vaš uređaj bežičnim putem.
Ručna sinkronizacija podataka s aplikacijom Garmin
Connect
1 Za prikaz izbornika kontrola držite LIGHT.
2 Odaberite .
Pronalaženje izgubljenog mobilnog uređaja
Pomoću ove funkcije možete pronaći izgubljeni mobilni uređaj
koji je uparen pomoću Bluetooth bežične tehnologije i koji se
trenutno nalazi u dometu.
1 Za prikaz izbornika kontrola držite LIGHT.
2 Odaberite .
Forerunner uređaj počinje tražiti vaš upareni mobilni uređaj.
S vašeg će se mobilnog uređaja začuti zvučno upozorenje, a
snaga Bluetooth signala prikazivat će se na zaslonu
Forerunner uređaja. Kako se budete približavali svom
mobilnom uređaju, povećavat će se snaga Bluetooth signala.
3 Za prekid traženja odaberite BACK.
Widgeti
Vaš se uređaj isporučuje s prethodno učitanim widgetima koji
omogućuju brz pregled podataka. Nekim je widgetima potrebna
Bluetooth veza s kompatibilnim pametnim telefonom.
Neki se widgeti zadano ne mogu vidjeti. Njih ručno možete
dodati u slijed widgeta (Prilagođavanje petlje widgeta,
stranica 23).
Kalendar: Prikazuje predstojeće sastanke iz kalendara vašeg
pametnog telefona.
Kalorije: Prikazuje podatke o kalorijama za trenutni dan.
Kompas: Prikazuje elektronički kompas.
Broj katova na koje ste se popeli: Prati broj katova na koje ste
se popeli i napredak prema cilju.
Puls: Prikazuje trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./min) i
grafikon pulsa.
Minute intenzivnog vježbanja: Bilježi trajanje umjerenih i
intenzivnih aktivnosti, ciljni broj minuta intenzivnog vježbanja
u tjednu i napredak prema postavljenom cilju.
Zadnja aktivnost: Prikazuje kratak sažetak zadnje zabilježene
aktivnosti, primjerice, zadnjeg trčanja, vožnje biciklom ili
plivanja.
Zadnji sport: Prikazuje kratak sažetak zadnjeg zabilježenog
sporta.
Praćenje menstrualnog ciklusa: Prikazuje trenutni ciklus.
Možete pregledati i unositi dnevne simptome.
Upravljanje glazbom: Kontrole playera glazbe vašeg pametnog
telefona.
15
Obavijesti: Upozorava vas na dolazne pozive, poruke,
ažuriranja statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga,
ovisno o postavkama obavijesti na pametnom telefonu.
Performanse: Prikazuje mjerenja performansi koje vam pomažu
da pratite i razumijete svoje treninge i rezultate na utrkama.
Koraci: Prati dnevni broj prijeđenih koraka, ciljni broj koraka i
podatke za prethodne dane.
Stres: Prikazuje vašu trenutnu razinu stresa i grafikon razine
stresa. Možete izvoditi vježbe disanja kako biste se lakše
opustili.
VIRB kontrole: Osigurava kontrole za upravljanje kamerom ako
ste uparili VIRB uređaj i svoj Forerunner.
Vrijeme: Prikazuje trenutnu temperaturu i vremensku prognozu.
Pregledavanje widgeta
Vaš se uređaj isporučuje s prethodno učitanim widgetima koji
omogućuju brz pregled podataka. Nekim je widgetima potrebna
Bluetooth veza s kompatibilnim pametnim telefonom.
• Na stranici s prikazom vremena odaberite UP ili DOWN.
Dostupni su widgeti za mjerenje pulsa i praćenje aktivnosti.
Widgetu za performanse potrebni su podaci o nekoliko
aktivnosti s mjerenjem pulsa i aktivnosti na otvorenom s
GPS-om.
• Odaberite START za prikaz dodatnih opcija i funkcija
widgeta.
Pregled widgeta za vremensku prognozu
Funkciji vremena potrebna je Bluetooth veza s kompatibilnim
pametnim telefonom.
1 Na zaslonu sata odaberite UP ili DOWN za prikaz widgeta za
vremensku prognozu.
2 Za prikaz podataka o vremenu za svaki sat odaberite
START.
3 Za prikaz podataka o vremenu za svaki dan odaberite
DOWN.
Connect IQ funkcije
Svom satu možete dodati Connect IQ značajke od Garmin i
drugih pružatelja usluga putem aplikacije Connect IQ. Sat
možete prilagoditi promjenom lica sata, podatkovnih polja,
widgeta i aplikacija.
Izgledi sata: Omogućuje prilagođavanje izgleda sata.
Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih
polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i
povijesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama
možete dodati Connect IQ podatkovna polja.
Widgeti: Brz pregled informacija, uključujući podatke senzora i
obavijesti.
Aplikacije: Svom satu dodajte interaktivne funkcije, na primjer,
nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness aktivnosti.
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na web-mjesto apps.garmin.com i prijavite se.
3 Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmite je.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Wi‑Fi – funkcije povezivosti
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect račun: Automatski
šalje vašu aktivnost na vaš Garmin Connect račun čim
završite sa snimanjem te aktivnosti.
Zvučni sadržaj: Omogućuje vam sinkronizaciju zvučnog
sadržaja davatelja usluga treće strane.
Nadogradnja softvera: Kada je dostupna Wi‑Fi veza, uređaj
automatski preuzima i instalira najnoviju nadogradnju
softvera.
Vježbanja i planovi treninga: Na web-mjestu Garmin Connect
možete pregledavati i odabrati vježbanja i planove treninga.
Kada uređaj sljedeći put uspostavi Wi‑Fi vezu, datoteke se
bežično šalju na vaš uređaj.
Povezivanje s Wi‑Fi mrežom
Prije povezivanja s Wi‑Fi mrežom trebate povezati uređaj s
aplikacijom Garmin Connect na pametnom telefonu ili s
aplikacijom Garmin Express™ na računalu.
Kako biste uređaj sinkronizirali s davateljem glazbenih sadržaja
treće strane, morate se povezati s Wi‑Fi mrežom. Povezivanjem
uređaja s Wi‑Fi mrežom povećava se brzina prijenosa većih
datoteka.
1 Krećite se u dometu Wi‑Fi mreže.
2 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
3 Odaberite Uređaji tvrtke Garmin i zatim odaberite svoj
uređaj.
4 Odaberite Općenito > Wi-Fi mreže > Dodaj mrežu.
5 Odaberite dostupnu Wi‑Fi mrežu i unesite pojedinosti za
prijavu.
Funkcije za sigurnost i praćenje
OPREZ
Prepoznavanje nezgoda i pomoć su dodatne funkcije i na njih se
ne smije oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći.
Aplikacija Garmin Connect neće u vaše ime kontaktirati usluge u
hitnim slučajevima.
Uređaj Forerunner sadrži funkcije za sigurnost i praćenje koje se
moraju postaviti u aplikaciji Garmin Connect.
OBAVIJEST
Za upotrebu tih funkcija potrebno je povezivanje s aplikacijom
Garmin Connect putem tehnologije Bluetooth. Kontakte u hitnim
slučajevima možete unijeti u svoj Garmin Connect račun.
Dodatne informacije o prepoznavanju nezgoda i pomoći
potražite na web-mjestu www.garmin.com/safety.
Pomoć: Omogućuje slanje automatske poruke s vašim imenom,
LiveTrack vezom i GPS lokacijom vašim kontaktima u hitnim
slučajevima.
Prepoznavanje nezgoda: Kad uređaj Forerunner tijekom šetnje
na otvorenom, trčanja ili vožnje biciklom prepozna nezgodu,
uređaj šalje automatsku poruku, LiveTrack vezu i GPS
lokaciju vašim kontaktima u hitnim slučajevima.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima
Brojevi telefona kontakata u hitnim slučajevima upotrebljavaju
se za funkciju prepoznavanja nezgoda i funkciju pomoći.
1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
2 Odaberite Sigurnost i praćenje > Prepoznavanje nezgoda
i pomoć > Dodavanje kontakta u hitnim slučajevima.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja
nezgoda
1 Na izgledu sata držite UP.
2 Odaberite Postavke > Sigurnost > Prepoznavanje
nezgoda.
3 Odaberite aktivnost.
16
Pametne funkcije
NAPOMENA: Prepoznavanje nezgoda dostupno je samo za
aktivnosti hodanja, trčanja i vožnje bicikla na otvorenom.
Ako vaš Forerunner uređaj prepozna nezgodu s uključenim
GPS-om, aplikacija Garmin Connect vašim će kontaktima u
hitnim slučajevima poslati automatsku tekstualnu poruku i
poruku e-pošte s vašim imenom i GPS lokacijom. Poruka koja
se pojavljuje pokazuje da će vaši kontakti biti obaviješteni za 30
sekundi. Možete odabrati Odustani prije završetka odbrojavanja
da biste poništili poruku.
Traženje pomoći
Da biste mogli zatražiti pomoć, najprije morate postaviti kontakte
u hitnim slučajevima (Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima,
stranica 16).
1 Držite tipku LIGHT.
2 Kada triput osjetite vibriranje, otpustite tipku kako biste
pokrenuli funkciju pomoći.
Prikazat će se zaslon za odbrojavanje.
SAVJET: Možete odabrati Odustani prije završetka
odbrojavanja da biste poništili poruku.
Pridruživanje GroupTrack sesiji
Ako se želite pridružiti GroupTrack sesiji, morate imati Garmin
Connect račun, kompatibilan pametni telefon i aplikaciju Garmin
Connect.
Ove se upute odnose na pridruživanje GroupTrack sesiji s
pomoću Forerunner uređaja. Ako vaši kontakti imaju druge
kompatibilne uređaje, mogu vas vidjeti na karti. Ne možete
vidjeti druge GroupTrack članove na vašem uređaju.
1 Izađite van i uključite Forerunner uređaj.
2 Uparite pametni telefon i Forerunner uređaj (Uparivanje
pametnog telefona i uređaja, stranica 1).
3 U izborniku s postavkama aplikacije Garmin Connect
odaberite Sigurnost i praćenje > LiveTrack > GroupTrack.
4 Ako imate više od jednog kompatibilnog uređaja, odaberite
uređaj za GroupTrack sesiju.
5 Odaberite Vidljivo za > Svi kontakti.
6 Odaberite Pokreni LiveTrack.
7 Pokrenite aktivnost na Forerunner uređaju.
Savjeti za pridruživanje GroupTrack sesijama
Funkcija GroupTrack omogućuje kontaktima iz vaše grupe da
prate vašu upotrebu usluge LiveTrack izravno na svojim
zaslonima. Svi članovi grupe moraju biti vaši kontakti na Garmin
Connect računu.
• Započnite aktivnost na otvorenom pomoću GPS-a.
• Uparite Forerunner uređaj s pametnim telefonom pomoću
Bluetooth tehnologije.
• U aplikaciji Garmin Connect odaberite
ili , a zatim
odaberite Kontakti kako biste ažurirali popis kontakata za
GroupTrack sesiju.
• Provjerite jesu li svi vaši kontakti upareni sa svojim pametnim
telefonima i pokrenite LiveTrack sesiju u aplikaciji Garmin
Connect.
• Pazite da se svi vaši kontakti nalaze u dometu (40 km ili
25 mi).
Glazba
Pomoću Forerunner uređaja možete upravljati reprodukcijom
glazbe na uparenom pametnom telefonu.
Na uređaju Forerunner 645 Music možete preuzeti zvučne
sadržaje na uređaj s računala ili davatelja usluge treće strane
kako biste mogli slušati glazbu kada vam pametni telefon nije u
blizini. Za slušanje zvučnih sadržaja pohranjenih na uređaj
morate povezati slušalice pomoću Bluetooth tehnologije.
Glazba
Pomoću upravljanja glazbom možete upravljati reprodukcijom
glazbe na pametnom telefonu ili reproducirati glazbu pohranjenu
na uređaj.
Povezivanje s davateljem usluga treće strane
Za preuzimanje glazbe i drugih zvučnih datoteka podržanog
davatelja usluga treće strane na kompatibilan sat morate se
povezati s davateljem usluga pomoću aplikacije Garmin
Connect.
1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
2 Odaberite Uređaji tvrtke Garmin i zatim odaberite svoj
uređaj.
3 Odaberite Glazba.
4 Odaberite opciju Preuzmi aplikacije za glazbu, locirajte
davatelja usluga i slijedite upute na zaslonu.
NAPOMENA: Ako ste već instalirali davatelja usluga,
odaberite ga i slijedite upute na zaslonu.
Preuzimanje zvučnih sadržaja davatelja usluga treće
strane
Prije preuzimanja zvučnih sadržaja davatelja usluga treće strane
morate se povezati na Wi‑Fi mrežu (Povezivanje s Wi‑Fi
mrežom, stranica 16).
1 Za pristup upravljanju glazbom držite DOWN na bilo kojem
zaslonu.
2 Držite UP.
3 Odaberite Izvori glazbe.
4 Odaberite povezanog davatelja usluga.
5 Odaberite popis pjesama ili drugu stavku za preuzimanje na
uređaj.
6 Ako je potrebno, odaberite BACK dok se od vas ne zatraži
sinkronizacija s uslugom, a zatim odaberite Da.
7 Ako je razina napunjenosti baterije preniska, možda ćete
morati priključiti uređaj na vanjski izvor napajanja.
Preuzimanje zvučnih sadržaja može isprazniti bateriju.
Odabrani popisi pjesama i druge stavke preuzimaju se na
uređaj.
Preuzimanje zvučnog sadržaja s usluge Spotify
®
Prije preuzimanja zvučnog sadržaja s usluge Spotify morate se
povezati s Wi‑Fi mrežom (Povezivanje s Wi‑Fi mrežom,
stranica 16).
1 Za pristup upravljanju glazbom držite DOWN na bilo kojem
zaslonu.
Držite
UP.
2
3 Odaberite Izvori glazbe > Spotify.
4 Odaberite Dodaj glazbu i podcastove.
5 Odaberite popis pjesama ili drugu stavku za preuzimanje na
uređaj.
NAPOMENA: Preuzimanje zvučnih sadržaja može isprazniti
bateriju. Ako je razina napunjenosti baterije preniska, možda
ćete morati priključiti uređaj na vanjski izvor napajanja.
Odabrani popisi pjesama i druge stavke preuzimaju se na
uređaj.
Promjena izvora glazbe
1 Za pristup upravljanju glazbom držite DOWN na bilo kojem
zaslonu.
2 Držite UP.
3 Odaberite Izvori glazbe.
4 Odaberite povezanog davatelja usluga.
Poništavanje veze s davateljem usluga treće strane
1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
17
2 Odaberite Uređaji tvrtke Garmin i zatim odaberite svoj
uređaj.
3 Odaberite Glazba.
4 Odaberite instaliranog davatelja usluga treće strane, a zatim
slijedite upute na zaslonu kako biste poništili vezu između
davatelja usluga treće strane i svog uređaja.
Upravljanje reprodukcijom glazbe
NAPOMENA: Neke mogućnosti upravljanja reprodukcijom
glazbe dostupne su samo na uređaju Forerunner 645 Music.
Preuzimanje vlastitih zvučnih sadržaja
Za slanje vlastite glazbe na uređaj najprije je potrebno instalirati
aplikaciju Garmin Express na računalo (www.garmin.com
/express).
S računala možete učitati osobne zvučne datoteke, kao što
su .mp3 i .aac datoteke na uređaj Forerunner 645 Music.
1 Uređaj povežite s računalom pomoću isporučenog USB
kabela.
2 Na računalu otvorite aplikaciju Garmin Express odaberite
uređaj i zatim odaberite Glazba.
SAVJET: Za Windows računala možete odabrati
i
odabrati mapu u kojoj se nalaze vaše zvučne datoteke. Za
Apple računala, aplikacija Garmin Express služi se vašom
iTunes bibliotekom.
3 Na popisu Moja glazba ili iTunes medijateka odaberite
kategoriju zvučnih datoteka, npr. pjesme ili popise pjesama.
4 Označite potvrdne okvire zvučnih datoteka pa odaberite
Pošalji na uređaj.
5 Ako je potrebno, za uklanjanje zvučnih datoteka na popisu
uređaja Forerunner 645 Music odaberite kategoriju, označite
potvrdne okvire pa odaberite Ukloni s uređaja.
®
®
®
Slušanje glazbe
1 Držite DOWN na bilo kojem zaslonu za pristup upravljanju
2
3
4
5
glazbom.
Povežite slušalice pomoću Bluetooth tehnologije
(Povezivanje Bluetooth slušalica, stranica 18).
Držite UP.
Odaberite Izvori glazbe i odaberite opciju:
• Za slušanje glazbe koju ste s računala preuzeli na sat,
odaberite opciju Moja glazba (Preuzimanje vlastitih
zvučnih sadržaja, stranica 18).
• Za upravljanje reprodukcijom glazbe na pametnom
telefonu odaberite Upravljanje glazbom na telefonu.
• Za slušanje glazbe davatelja usluga treće strane odaberite
njegov naziv.
Odaberite za otvaranje kontrola za upravljanje
reprodukcijom glazbe.
Upravljanje glazbom na povezanom
pametnom telefonu
1 Na pametnom telefonu pokrenite reprodukciju pjesme ili
popisa pjesama.
2 Odaberite opciju:
• Na uređaju Forerunner 645 Music držite DOWN na bilo
kojem zaslonu za pristup upravljanju glazbom.
• Na uređaju Forerunner 645 odaberite DOWN za prikaz
widgeta za upravljanje glazbom.
NAPOMENA: Možda ćete morati dodati widget za
upravljanje glazbom u slijed widgeta (Prilagođavanje petlje
widgeta, stranica 23).
3 Na uređaju Forerunner 645 Music odaberite Izvor >
Upravljanje glazbom na telefonu.
4 Upotrijebite ikone za pauziranje i nastavak reprodukcije,
preskakanje pjesama i podešavanje glasnoće (Upravljanje
reprodukcijom glazbe, stranica 18).
18
Odaberite za upravljanje sadržajem nekih davatelja usluga treće
strane.
Odaberite za pretraživanje zvučnih datoteka i popisa pjesama za
odabrani izvor.
Odaberite za podešavanje glasnoće.
Odaberite za reprodukciju i pauziranje trenutne zvučne datoteke.
Odaberite za preskakanje na sljedeću zvučnu datoteku na popisu
pjesama.
Držite kako biste trenutnu zvučnu datoteku brzo premotali
unaprijed.
Odaberite za ponovno pokretanje trenutne zvučne datoteke.
Odaberite dvaput za preskakanje na prethodnu zvučnu datoteku
na popisu pjesama.
Držite kako biste trenutnu zvučnu datoteku brzo premotali unatrag.
Odaberite za promjenu načina ponavljanja datoteka.
Odaberite za promjenu načina nasumične reprodukcije.
Povezivanje Bluetooth slušalica
Za slušanje glazbe učitane na uređaj Forerunner 645 Music
trebate povezati slušalice s pomoću Bluetooth tehnologije.
1 Postavite slušalice na udaljenost od najviše 2 m (6,6 ft) od
uređaja.
2 Na slušalicama uključite način rada za uparivanje.
3 Držite UP.
4 Odaberite Glazba > Slušalice > Dodaj novo.
5 Odaberite slušalice za dovršetak postupka uparivanja.
Garmin Pay
Funkcija Garmin Pay omogućuje vam plaćanje putem sata u
trgovinama koje podržavaju tu mogućnost koristeći se kreditnim
ili debitnim karticama financijskih institucija koje podržavaju tu
mogućnost.
Postavljanje Garmin Pay novčanika
Garmin Pay novčaniku možete dodati jednu ili više kreditnih ili
debitnih kartica koje podržavaju tu mogućnost. Popis financijskih
institucija koje podržavaju tu mogućnost možete pronaći na
web-mjestu garmin.com/garminpay/banks .
1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
2 Odaberite Uređaji tvrtke Garmin i zatim odaberite svoj
Forerunner 645 Music uređaj.
3 Odaberite Garmin Pay > Stvorite svoj novčanik.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Plaćanje pomoću sata
Prije nego što budete mogli plaćati putem sata, potrebno je
unijeti postavke za barem jednu platnu karticu.
Plaćati putem sata možete u trgovinama koje podržavaju tu
mogućnost.
1 Držite LIGHT.
Garmin Pay
2 Odaberite .
3 Unesite četveroznamenkastu lozinku.
NAPOMENA: Ako triput unesete neispravnu lozinku,
novčanik će se zaključati i morat ćete ponovo postaviti
lozinku u aplikaciji Garmin Connect.
Prikazat će se platna kartica kojom ste izvršili zadnju uplatu.
• Za brisanje svih kartica u novčaniku odaberite Izbriši
novčanik.
Izbrisat će se vaš Garmin Pay novčanik i sve informacije o
karticama povezanima s novčanikom. Ne možete plaćati
pomoću uređaja Forerunner dok ne stvorite novi novčanik
i dok ne dodate karticu.
Promjena lozinke za Garmin Pay
4 Ako ste u Garmin Pay novčanik dodali više kartica, odaberite
DOWN kako biste odabrali drugu karticu (opcionalno).
5 Unutar 60 sekundi približite sat čitaču za beskontaktno
plaćanje tako da sat bude okrenut prema čitaču.
Sat će po dovršetku komunikacije s čitačem zavibrirati i na
njemu će se prikazati kvačica.
6 Po potrebi slijedite upute na čitaču za beskontaktno plaćanje
kako biste dovršili transakciju.
SAVJET: Nakon što uspješno unesete lozinku, uplate možete
vršiti bez lozinke sljedeća 24 sata dok nosite sat. Ako sat
skinete sa zapešća ili onemogućite praćenje pulsa, prije uplate
ćete morati ponovo unijeti lozinku.
Dodavanje kartice u Garmin Pay novčanika
Garmin Pay novčaniku možete dodati do deset kreditnih ili
debitnih kartica.
1 Na stranici uređaja Forerunner u aplikaciji Garmin Connect
odaberite Garmin Pay > .
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste unijeli informacije o
kartici i dodali karticu u novčanik.
Nakon dodavanja kartice možete odabrati tu karticu za plaćanje
putem sata.
Upravljanje Garmin Pay novčanikom
Možete pregledati detaljne informacije o svim svojim platnim
karticama te aktivirati ili izbrisati karticu ili obustaviti njenu
upotrebu. Možete i izbrisati cijeli Garmin Pay novčanik ili
obustaviti njegovu upotrebu.
NAPOMENA: U nekim državama financijske institucije koje
podržavaju tu mogućnost mogu ograničiti funkcije novčanika.
1 Na stranici uređaja Forerunner u aplikaciji Garmin Connect
odaberite Garmin Pay > Upravljajte svojom karticom.
2 Odaberite opciju:
• Za obustavljanje upotrebe određene kartice odaberite tu
karticu i zatim odaberite Obustavi.
Kartica mora biti aktivna kako biste mogli kupovati
pomoću svog uređaja Forerunner.
• Za privremeno obustavljanje svih kartica u novčaniku
odaberite Obustavljanje novčanika.
Ne možete plaćati s pomoću uređaja Forerunner dok ne
prekinete obustavu barem jedne kartice pomoću
aplikacije.
• Za prestanak obustave novčanika koji je bio obustavljen
odaberite Poništi obustavljanje novčanika.
• Za brisanje određene kartice odaberite tu karticu i zatim
odaberite Izbriši.
Kartica se potpuno briše iz vašeg novčanika. Ako ovu
karticu u budućnosti poželite dodati novčaniku, morat ćete
ponovo unijeti informacije o kartici.
Povijest
Morate znati svoju trenutnu lozinku kako biste je mogli
promijeniti. Lozinku ne možete vratiti. Ako zaboravite lozinku,
morate izbrisati novčanik, stvoriti novi i ponovo unijeti
informacije o karticama.
Možete promijeniti lozinku potrebnu za pristup Garmin Pay
novčaniku na uređaju Forerunner.
1 Na stranici uređaja Forerunner u aplikaciji Garmin Connect
odaberite Garmin Pay > Ponovno postavljanje lozinke.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Prilikom sljedećeg plaćanja s pomoću uređaja Forerunner
morate unijeti novu lozinku.
Povijest
U povijesti se nalaze vrijeme, udaljenost, kalorije, prosječan
tempo ili brzina, podaci o dionici i informacije s opcionalnog
senzora.
NAPOMENA: Kada se memorija uređaja napuni, najstariji se
podaci brišu.
Korištenje funkcije Povijest
Povijest sadrži prethodne aktivnosti koje ste spremili na uređaj.
1 Držite UP.
2 Odaberite Povijest > Aktivnosti.
3 Odaberite aktivnost.
4 Odaberite opciju:
• Kako biste vidjeli dodatne informacije o aktivnosti,
odaberite Pojedinosti.
• Za odabir dionice i prikaz dodatnih podataka o svakoj
dionici, odaberite Dionice.
• Za odabir intervala i prikaz dodatnih informacija o svakom
intervalu odaberite Intervali.
• Za odabir seta vježbi i prikaz dodatnih informacija o
svakom setu odaberite Setovi.
• Za prikaz aktivnosti na karti odaberite Karta.
• Kako biste vidjeli utjecaj aktivnosti na vašu aerobnu i
anaerobnu kondiciju, odaberite Efekt treniranja (O efektu
vježbanja, stranica 12).
• Kako biste vidjeli vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa,
odaberite Vrijeme u zoni (Pregled vremena u svakoj zoni
pulsa, stranica 19).
• Za prikaz grafikona nadmorske visine aktivnosti odaberite
Grafikon nadmorske visine.
• Kako biste izbrisali odabranu aktivnost, odaberite Izbriši.
Pregled vremena u svakoj zoni pulsa
Kako biste mogli vidjeti podatke o zoni pulsa, prvo morate
dovršiti aktivnost s pulsom te je zatim spremiti.
Pregled vremena provedenog u svakoj zoni pulsa može vam
pomoći u prilagodbi intenziteta treninga.
1 Na izgledu sata držite UP.
2 Odaberite Povijest > Aktivnosti.
3 Odaberite aktivnost.
4 Odaberite Vrijeme u zoni.
19
Pregledavanje ukupnih podataka
Možete pregledati akumulirane podatke o udaljenosti i vremenu
koji su spremljeni na uređaju.
1 Na izgledu sata držite UP.
2 Odaberite Povijest > Ukupno.
3 Prema potrebi odaberite aktivnost.
4 Odaberite opciju tjednih ili mjesečnih ukupnih rezultata.
Korištenje brojača kilometara
Brojač kilometara automatski snima ukupnu prijeđenu
udaljenost, nadmorsku visinu i vrijeme u aktivnostima.
1 Na izgledu satu držite UP.
2 Odaberite Povijest > Ukupno > Brojač kilometara.
3 Odaberite UP ili DOWN kako biste vidjeli ukupne vrijednosti
izmjerene pomoću brojača kilometara.
hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje, triatlone i još mnogo
toga. Za besplatan račun možete se prijaviti na web-mjestu
www.garminconnect.com.
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
aktivnost na svom uređaju, možete prenijeti tu aktivnost na
Garmin Connect račun i držati je ondje koliko god želite.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost,
nadmorsku visinu, puls, potrošene kalorije, kadencu,
dinamiku trčanja, tlocrtni prikaz karte, grafikone kadence i
brzine i izvješća koja se mogu prilagoditi.
NAPOMENA: Za neke podatke potreban je dodatni pribor
kao što je monitor pulsa.
Brisanje povijesti
1 Na izgledu sata držite UP.
2 Odaberite Povijest > Opcije.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Izbriši sve aktivnosti kako biste izbrisali sve
aktivnosti iz povijesti.
• Odaberite Ponovno postavi ukupno kako biste ponovo
postavili sve ukupne vrijednosti za udaljenost i vrijeme.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Upravljanje podacima
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
®
®
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1
2
3
4
Otvorite pogon Garmin.
Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
Odaberite datoteku.
Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
NAPOMENA: Ako koristite računalo sa sustavom Apple,
potrebno je isprazniti mapu Smeće kako bi se datoteke u
potpunosti uklonile.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj
nije potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim
odaberite Datoteka > Izbaci.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na usluzi Garmin Connect.
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku. Zabilježite svoj aktivni životni stil, uključujući trčanje,
20
Planirajte trening: Možete odabrati cilj treninga ili učitati neki od
dnevnih planova treninga.
Pratite svoj napredak: Možete pratiti svoje dnevne korake,
pridružiti se prijateljskom natjecanju sa svojim kontaktima i
ostvariti svoje ciljeve.
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Upravljajte svojim postavkama: Postavke uređaja i korisničke
postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect
računu.
Pristupite Connect IQ trgovini: Možete preuzimati aplikacije,
izglede sata, podatkovna polja i widgete.
Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin
Connect
Uređaj se u određenim vremenskim razmacima automatski
sinkronizira s aplikacijom Garmin Connect. Podatke također
možete ručno sinkronizirati u bilo kojem trenutku.
1 Postavite uređaj unutar 3 m (10 ft) od pametnog telefona.
2 Za prikaz izbornika kontrola držite LIGHT na bilo kojem
zaslonu.
3 Odaberite .
4 Pregledajte trenutačne podatke u aplikaciji Garmin Connect.
Korištenje usluge Garmin Connect na računalu
Aplikacija Garmin Express putem računala povezuje uređaj s
vašim Garmin Connect računom. Pomoću aplikacije Garmin
Express možete prenijeti podatke o aktivnosti na svoj Garmin
Connect račun i slati podatke, kao što su podaci o vježbanju ili
planove treniranja, s web-mjesta usluge Garmin Connect na
svoj uređaj. Osim toga možete instalirati nadogradnje za softver
uređaja i upravljati Connect IQ aplikacijama.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Garmin Express.
4 Otvorite aplikaciju Garmin Express i odaberite Dodaj uređaj.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Povijest
Navigacija
GPS navigacijske funkcije uređaja možete koristiti za prikaz
svoje staze na karti, spremanje lokacije i pronalazak puta do
vlastitog doma.
Staze
Stazu s računa usluge Garmin Connect možete poslati na svoj
uređaj. Nakon spremanja staze na uređaj možete navigirati tom
stazom pomoću uređaja.
Ako se radi o dobroj ruti, možete pratiti spremljenu stazu.
Primjerice, možete spremiti i pratiti rutu za put na posao kojom
se mogu kretati biciklisti.
Možete pratiti i spremljenu stazu te pokušati dostići ili premašiti
prethodno postavljene ciljeve performansi. Primjerice, ako je
staza izvorno prijeđena za 30 minuta, vi i Virtual Partner možete
se utrkivati nastojeći prijeći stazu za manje od 30 minuta.
Stvaranje i praćenje staze na uređaju
1 Na satu odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite UP.
4 Odberite Navigacija > Staze > Stvori novo.
5 Odaberite naziv staze i odaberite .
6 Odaberite Dodaj lokaciju.
7 Odaberite opciju.
8 Po potrebi ponovite korake 4 i 5.
9 Odaberite Gotovo > Slijedi stazu.
Pojavit će se navigacijski podaci.
10 Za početak navođenja odaberite START.
Spremanje vaše lokacije
Svoju trenutnu lokaciju možete spremiti i kasnije do nje
navigirati.
1 Držite LIGHT.
2 Odaberite .
NAPOMENA: Možda ćete ovu stavku morati dodati u izbornik
kontrola (Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 23).
3 Slijedite upute na zaslonu.
Uređivanje spremljenih lokacija
Spremljenu lokaciju možete izbrisati ili urediti njezin naziv,
nadmorsku visinu i podatke o položaju.
1 Na satu odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
3 Držite UP.
4 Odaberite Navigacija > Sprem.lokacije.
5 Odaberite spremljenu lokaciju.
6 Odaberite opciju uređivanja lokacije.
Navigacija do početne točke tijekom
aktivnosti
Možete navigirati natrag do početne točke svoje trenutačne
aktivnosti pravocrtno ili putem kojim ste prošli. Ova je funkcija
dostupna samo za aktivnosti koje koriste GPS.
1 Tijekom aktivnosti odaberite STOP > Natrag na početak.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste navigirali natrag do početne točke svoje
aktivnosti putem kojim ste prošli, odaberite TracBack.
• Kako biste navigirali natrag do početne točke svoje
aktivnosti pravocrtno, odaberite Pravocrtno.
Na karti se prikazuju vaša trenutačna lokacija
treba slijediti
te vaše odredište .
, trag koji
Navigacija do spremljene lokacije
Prije navigacije do spremljene lokacije uređaj mora locirati
satelite.
1 Na satu odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
3 Držite UP.
4 Odaberite Navigacija > Sprem.lokacije.
5 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite Idi na.
6 Počnite se kretati prema naprijed.
Strelica kompasa pokazuje prema spremljenoj lokaciji.
SAVJET: Za precizniju navigaciju okrenite uređaj tako da vrh
zaslona bude okrenut u smjeru u kojem se krećete.
7 Pritisnite START za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
Zaustavljanje navigacije
1 Za vrijeme trajanja aktivnosti gumb UP držite pritisnutim.
2 Odaberite Zaustavi navigaciju.
Karta
predstavlja vašu lokaciju na karti. Na karti se prikazuju nazivi
lokacija i simbola. Kada se krećete prema odredištu, vaša je ruta
na karti označena crtom.
• Navigacija kartom (Pomicanje i zumiranje na karti,
stranica 21)
• Postavke karte (Postavke karte, stranica 22)
Brisanje svih spremljenih lokacija
Dodavanje karte aktivnosti
Sve spremljene lokacije možete izbrisati odjednom.
1 Na satu odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
3 Držite UP.
4 Odaberite Navigacija > Sprem.lokacije > Izbriši sve.
Možete dodati kartu zaslonima s podacima za aktivnost.
1 Na izgledu satu držite UP.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost za prilagođavanje.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Zasloni s podacima > Dodaj novo > Karta.
Pomicanje i zumiranje na karti
1 Za prikaz karte tijekom navigacije odaberite UP ili DOWN.
2 Držite UP.
Navigacija
21
3 Odaberite Pomicanje/zumiranje.
4 Odaberite opciju:
• Za prebacivanje između opcija za pomicanje gore i dolje,
ulijevo i udesno ili za zumiranje odaberite START.
• Za pomicanje i zumiranje na karti odaberite UP i DOWN.
• Za odustajanje odaberite BACK.
Postavke karte
Možete podesiti kako se karta prikazuje u aplikaciji karte i
zaslonima s podacima.
Na zaslonu sata držite UP i odaberite Postavke > Karta.
Orijentacija: Postavlja orijentaciju karte. Opcija Sjever gore
prikazuje sjever na gornjoj strani zaslona. Opcija Trag gore
na gornjoj strani zaslona prikazuje trenutni smjer kretanja.
Lokacije korisnika: Prikazuje ili skriva spremljene lokacije na
karti.
Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja
za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija
onemogućena, zumiranje se vrši ručno.
Bežični senzori
Vaš se uređaj može koristiti s bežičnim ANT+ ili Bluetooth
senzorima. Dodatne informacije o kompatibilnosti i kupnji
dodatnih senzora potražite na web-mjestu buy.garmin.com.
Uparivanje bežičnih senzora
Prilikom prvog povezivanja bežičnog senzora i uređaja putem
tehnologije ANT+ ili Bluetooth, morate upariti uređaj sa
senzorom. Nakon uparivanja uređaj se automatski povezuje sa
senzorom kada pokrenete aktivnost, a senzor je aktivan i unutar
dometa.
1 Ako uparujete senzor pulsa, stavite ga.
Senzor pulsa ne šalje niti prima podatke dok ga ne stavite na
sebe.
2 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni
od drugih bežičnih senzora.
Držite
UP.
3
4 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Dodaj novo.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Pretraži sve.
• Odaberite vrstu senzora.
Kada je uparivanje senzora i uređaja završeno, status
senzora mijenja se iz Pretraživanje u Povezano. Podaci
senzora pojavljuju se u slijedu zaslona s podacima ili u
prilagođenim korisničkim poljima.
Nožni senzor
Uređaj je kompatibilan s nožnim senzorom. Ako vježbate u
zatvorenom prostoru ili je GPS signal slab, tempo i udaljenost
možete mjeriti pomoću nožnog senzora. Nožni senzor je u
stanju mirovanja i spreman za slanje podataka (poput monitora
pulsa).
Nakon 30 minuta neaktivnosti nožni senzor će se isključiti radi
uštede baterija. Kada je razina napunjenosti baterije niska, na
uređaju će se pojaviti poruka. Baterija će trajati približno pet sati.
Trčanje uz upotrebu pedometra
Prije trčanja morate upariti pedometar i Forerunner uređaj
(Uparivanje bežičnih senzora, stranica 22).
Pedometar možete upotrijebiti za bilježenje tempa, udaljenosti i
kadence kada trčite u zatvorenom prostoru. Kada trčite na
otvorenom, pedometar možete upotrijebiti za bilježenje
podataka o kadenci te tempu i udaljenosti pomoću GPS-a.
22
1 Pedometar instalirajte prema odgovarajućim uputama.
2 Odaberite aktivnost trčanja.
3 Krenite na trčanje.
Kalibriranje nožnog senzora
Nožni senzor sam se kalibrira. Točnost podataka o brzini i
udaljenosti poboljšava se nakon nekoliko trčanja na otvorenom
uz korištenje GPS-a.
Poboljšavanje kalibracije pedometra
Prije kalibriranja uređaja morate primiti GPS signal i upariti
uređaj i pedometar (Uparivanje bežičnih senzora, stranica 22).
Pedometar se samostalno kalibrira, no točnost podataka o brzini
i udaljenosti možete poboljšati nakon nekoliko trčanja na
otvorenom uz korištenje GPS-a.
1 Budite na otvorenom 5 minuta na području s nesmetanim
pogledom na nebo.
2 Započnite aktivnost trčanja.
3 Trčite po trasi neprekidno 10 minuta.
4 Zaustavite aktivnost i spremite je.
Na temelju snimljenih podataka po potrebi se mijenjaju
vrijednosti kalibriranja pedometra. Pedometar ne trebate
ponovno kalibrirati, osim ako ne promijenite stil trčanja.
Ručno kalibriranje pedometra
Prije kalibriranja uređaja morate upariti uređaj i senzor
pedometra (Uparivanje bežičnih senzora, stranica 22).
Ako znate svoj faktor kalibracije, preporučuje se ručno
kalibriranje. Ako ste kalibrirali pedometar s drugim Garmin
uređajem, možda znate svoj faktor kalibracije.
1 Na izgledu satu držite UP.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci.
3 Odaberite svoj pedometar.
4 Odaberite Kalorije Faktor > Postavljanje vrijednosti.
5 Prilagodite faktor kalibracije:
• Ako je udaljenost premala, povećajte faktor kalibracije.
• Ako je udaljenost prevelika, smanjite faktor kalibracije.
Postavljanje brzine i udaljenosti pedometra
Prije podešavanja brzine i udaljenosti pedometra morate upariti
uređaj i senzor pedometra (Uparivanje bežičnih senzora,
stranica 22).
Uređaj možete postaviti da izračunava brzinu i udaljenost na
temelju podataka pedometra, umjesto pomoću GPS podataka.
1 Držite UP.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci.
3 Odaberite svoj pedometar.
4 Odaberite Brzina ili Udaljenost.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite U zatvorenom kada trenirate s isključenim
GPS-om, obično u zatvorenom prostoru.
• Odaberite Uvijek za korištenje podataka pedometra
neovisno o postavkama GPS-a.
Način rada na proširenom zaslonu
Pomoću Načina rada na proširenom zaslonu možete prikazati
zaslone s podacima s vašeg Forerunner uređaja na
kompatibilnom Edge uređaju tijekom vožnje ili triatlonu. Dodatne
informacije potražite u korisničkom priručniku za Edge uređaj.
Korištenje dodatnog senzora brzine ili
kadence na biciklu
Za slanje podataka uređaju možete koristiti kompatibilni senzor
brzine ili kadence na biciklu.
Bežični senzori
• Uparite senzor i uređaj (Uparivanje bežičnih senzora,
stranica 22).
• Postavite veličinu kotača (Veličina i opseg kotača,
stranica 33).
• Otiđite na vožnju (Započinjanje aktivnosti, stranica 2).
Svjesnost o situaciji
Vaš Forerunner uređaj može se koristiti s Varia Vision™
uređajem, Varia™ pametnim svjetlima za bicikl i stražnjim
radarom radi povećanja svjesnosti o situaciji. Dodatne
informacije o uređaju Varia potražite u korisničkom priručniku.
NAPOMENA: Možda ćete morati ažurirati Forerunner softver
prije uparivanja Varia uređaja (Nadogradnja softvera pomoću
aplikacije Garmin Express, stranica 30).
tempe
tempe je ANT+ bežični senzor temperature. Senzor možete
pričvrstiti pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem
je izložen ambijentalnom zraku kako bi bio konstantan izvor
točnih podataka o temperaturi. Morate upariti senzor tempe s
uređajem kako bi se prikazivali podaci iz senzora tempe.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Prilagođavanje popisa aktivnosti
1 Na izgledu satu držite UP.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite aktivnost kojoj želite prilagoditi postavke,
postavite aktivnost kao omiljenu, promijenite redoslijed
pojavljivanja i još mnogo toga.
• Za dodavanje više aktivnosti ili stvaranje prilagođenih
aktivnosti odaberite Dodavanje aplikacija.
Prilagođavanje petlje widgeta
Možete promijeniti redoslijed widgeta u slijedu widgeta i dodati
nove widgete.
1 Na izgledu satu držite UP.
2 Odaberite Postavke > Miniaplikacije.
3 Odaberite widget.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Promijeni redoslijed kako biste promijenili
lokaciju widgeta u slijedu widgeta.
• Odaberite Ukloni kako biste widget uklonili iz slijeda
widgeta.
5 Odaberite Dodaj widgete.
6 Odaberite widget.
Widget je dodan slijedu widgeta.
Prilagođavanje izbornika kontrola
U izborniku kontrola možete dodavati, uklanjati i mijenjati
redoslijed opcija izbornika prečaca (Prikaz izbornika kontrola,
stranica 2).
1 Za otvaranje izbornika kontrola držite LIGHT na bilo kojem
zaslonu.
2 Držite UP.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Dodaj kontrole kako biste u izbornik kontrola
dodali još jedan prečac.
• Odaberite Promijeni redoslijed kontrola kako biste
promijenili lokaciju prečaca u izborniku kontrola.
Prilagođavanje vašeg uređaja
• Odaberite Ukloni kontrole kako biste prečac uklonili iz
izbornika kontrola.
Postavke aktivnosti
Ove postavke omogućuju prilagođavanje svake prethodno
učitane aplikacije za aktivnosti prema vašim potrebama.
Primjerice, možete prilagoditi stranice s podacima i omogućiti
upozorenja i funkcije vježbanja. Neke postavke nisu dostupne
za sve vrste aktivnosti.
Odaberite START, odaberite aktivnost, držite UP, a zatim
odaberite postavke aktivnosti.
Zasloni s podacima: Omogućuje prilagođavanje zaslona s
podacima i dodavanje novih zaslona s podacima za aktivnost
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 23).
Upozorenja: Postavlja upozorenja za trening ili navigaciju za
aktivnost.
Metronom: Reproducira tonove ujednačenim ritmom kako bi
vam pomogao da poboljšate svoju izvedbu tako što ćete
trenirati uz bržu, sporiju ili ujednačeniju kadencu (Korištenje
metronoma, stranica 7).
Auto Lap: Postavlja opcije za funkciju Auto Lap (Označavanje
dionica po udaljenosti, stranica 24).
Auto Pause: Postavlja uređaj na zaustavljanje snimanja
podataka pri zaustavljanju ili pri usporavanju ispod zadane
brzine (Omogućavanje funkcije Auto Pause, stranica 25).
Autom. pomicanje: Omogućuje automatsko kretanje kroz sve
zaslone s podacima o aktivnostima dok je uključen mjerač
vremena (Korištenje značajke automatskog pomicanja,
stranica 25).
Upozorenja za segment: Omogućavanje odzivnika koji vas
upozoravaju na nadolazeće segmente.
GPS: Postavlja način rada za GPS antenu (Promjena postavki
GPS-a, stranica 25).
Veličina bazena: Postavljanje duljine bazena za plivanje u
bazenu.
Pokretanje odbrojavanja: Omogućuje mjerač odbrojavanja za
intervale plivanja u bazenu.
Prepoznavanje zaveslaja: Omogućuje prepoznavanje
zaveslaja za plivanje u bazenu.
Isključivanje za uštedu energije: Postavlja vrijeme uštede
energije za aktivnost (Postavke vremena do aktiviranja
načina uštede energije, stranica 25).
Boja pozadine: Omogućuje postavljanje crne ili bijele pozadine
za svaku aktivnost.
Istaknuta boja: Postavlja istaknutu boju za svaku aktivnost
kako biste jednostavnije odredili koja je aktivnost aktivna.
Preimenuj: Postavlja naziv aktivnosti.
Vraćanje zadanih postavki: Omogućuje ponovno postavljanje
postavki aktivnosti.
®
Prilagođavanje zaslona s podacima
Možete prikazati, sakriti i promijeniti izgled i sadržaj zaslona s
podacima za svaku aktivnost.
1 Odaberite START.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite UP.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Zasloni s podacima.
6 Odaberite zaslon s podacima koji želite prilagoditi.
7 Odaberite opciju:
• Odaberite Izgled za prilagođavanje broja podatkovnih
polja na zaslonu s podacima.
• Odaberite polje kako biste promijenili podatke koji će se u
njemu prikazivati.
23
• Odaberite Promijeni redoslijed kako biste promijenili
lokaciju zaslona s podacima u slijedu.
• Odaberite Ukloni kako biste uklonili zaslon s podacima iz
slijeda.
Po
potrebi za dodavanje zaslona s podacima u slijed
8
odaberite Dodaj novo.
Možete dodati prilagođeni zaslon s podacima ili odabrati neki
od prethodno definiranih zaslona s podacima.
Dodavanje karte aktivnosti
Možete dodati kartu zaslonima s podacima za aktivnost.
1 Na izgledu satu držite UP.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost za prilagođavanje.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Zasloni s podacima > Dodaj novo > Karta.
Upozorenja
Za svaku aktivnost možete postaviti upozorenja koja vam mogu
pomoći u vježbanju prema određenim ciljevima, u poboljšanju
informiranosti u okolini i navigaciji prema odredištu. Neka su
upozorenja dostupna samo za određene aktivnosti. Tri su vrste
upozorenja: upozorenja na događaj, upozorenja o vrijednostima
izvan raspona i ponavljajuća upozorenja.
Upozorenje na događaj: Upozorenje na događaj upozorava
vas jedanput. Događaj je određena vrijednost. Primjerice,
uređaj možete postaviti tako da vas upozorava kada
dostignete određenu nadmorsku visinu.
Upozorenje o vrijednostima izvan raspona: Upozorenje o
vrijednostima izvan raspona obavještava vas svaki put kada
je uređaj iznad ili ispod određenog raspona vrijednosti.
Primjerice, uređaj možete postaviti tako da vas upozorava
kada vam je puls ispod 60 otkucaja u minuti (otk./min) i iznad
210 otk./min.
Ponavljajuće upozorenje: Ponavljajući alarm vas obavještava
svaki put kad uređaj zabilježi određenu vrijednost ili interval.
Primjerice, možete postaviti uređaj tako da vas upozorava
svakih 30 minuta.
Naziv
upozorenja
Vrsta
upozorenja
Opis
Kadenca
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost takta.
Kalorije
Događaj, ponav- Možete postaviti broj kalorija.
ljajuće
Prilagođeno
Događaj, ponav- Možete odabrati postojeću poruku
ljajuće
ili stvoriti prilagođenu te odabrati
vrstu upozorenja.
Udaljenost
Ponavljajuće
Možete postaviti interval udaljenosti.
Nadmorska
visina
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost nadmorske
visine.
Puls
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost pulsa ili
odabrati promjene zona. Pogledajte odjeljke O zonama pulsa,
stranica 7 i Izračuni zona pulsa,
stranica 8.
Tempo
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost tempa.
Blizina
Događaj
Radijus možete postaviti od
spremljene lokacije.
Trčanje/hodanje Ponavljajuće
Možete postaviti redovite odmore
hodanjem u pravilnim intervalima.
Brzina
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost brzine.
24
Raspon
Naziv
upozorenja
Vrsta
upozorenja
Opis
Brzina hoda
Raspon
Možete postaviti gornji ili donji broj
zaveslaja po minuti.
Vrijeme
Događaj, ponav- Možete postaviti vremenski
ljajuće
interval.
Postavljanje upozorenja
1 Držite UP.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Upozorenja.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Dodaj novo za dodavanje novog upozorenja za
aktivnost.
• Odaberite naziv upozorenja za uređivanje postojećeg
upozorenja.
7 Po potrebi odaberite vrstu upozorenja.
8 Odaberite zonu, unesite minimalne i maksimalne vrijednosti
ili unesite prilagođenu vrijednost za upozorenje.
9 Po potrebi uključite upozorenje.
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka za upozorenja na događaj i ponavljajuća upozorenja.
Prilikom svakog prekoračenja ili pada ispod navedenog raspona
(minimalne i maksimalne vrijednosti) prikazuje se poruka za
upozorenja o vrijednostima izvan raspona.
Auto Lap
Označavanje dionica po udaljenosti
Možete koristiti Auto Lap za automatsko označavanje dionice na
određenoj udaljenosti. Ta je značajka korisna za usporedbu
izvedbe u različitim dijelovima aktivnosti (primjerice, svake milje
ili svakih 5 kilometara).
1 Držite UP.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Auto Lap.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Auto Lap za uključivanje ili isključivanje opcije
Auto Lap.
• Odaberite Udaljenost automatske dionice za
prilagođavanje udaljenosti između dionica.
Prilikom svakog dovršetka dionice prikazuje se poruka s
vremenom za tu dionicu. Uređaj se oglašava i zvučnim
signalima ili vibracijom ako su oni uključeni (Postavke sustava,
stranica 26).
Po potrebi možete prilagoditi stranice s podacima za prikaz
dodatnih podataka o dionici (Prilagođavanje zaslona s
podacima, stranica 23).
Prilagođavanje poruke upozorenja o dionici
Možete prilagoditi jedno ili dva podatkovna polja koja se
pojavljuju u poruci upozorenja o dionici.
1 Držite UP.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Auto Lap > Upozorenje o dionici.
Prilagođavanje vašeg uređaja
6 Odaberite podatkovno polje kako biste ga promijenili.
7 Odaberite Pregled (nije obavezno).
Omogućavanje funkcije Auto Pause
Funkciju Auto Pause možete koristiti za automatsko
zaustavljanje brojača vremena kada se zaustavite. Ta je funkcija
korisna ako tijekom aktivnosti nailazite na semafore ili druga
mjesta gdje morate stati.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
1 Držite UP.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Auto Pause.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Kad stanem za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se zaustavite.
• Odaberite Prilagođeno kako biste automatski zaustavili
brojač kada se vaš tempo ili brzina spusti ispod određene
razine.
Korištenje značajke automatskog pomicanja
Značajku automatskog pomicanja možete koristiti za kruženje
kroz sve zaslone s podacima o aktivnosti dok je uključen brojač
vremena.
1 Držite UP.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Autom. pomicanje.
6 Odaberite brzinu prikaza.
Promjena postavki GPS-a
Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Držite UP.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost za prilagođavanje.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite GPS.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Normalni (samo GPS) kako biste omogućili
sustav GPS satelita.
• Odaberite GPS + GLONASS (ruski sustav satelita) za
preciznije informacije o položaju u slučajevima kada je
vidljivost neba loša.
• Odaberite GPS + GALILEO (sustav satelita Europske
unije) za preciznije informacije o položaju u slučajevima
kada je vidljivost neba loša.
• Odaberite UltraTrac za rjeđe bilježenje točaka traga i
podataka o senzoru (UltraTrac, stranica 25).
NAPOMENA: Istovremeno korištenje GPS-a i drugog satelita
može brže potrošiti bateriju nego kada se koristi samo GPS
(GPS i drugi sustavi satelita, stranica 25).
GPS i drugi sustavi satelita
Opcije GPS + GLONASS ili GPS + GALILEO omogućuju bolji
rad u zahtjevnoj okolini i brže pronalaženje položaja u odnosu
na korištenje samo GPS-a. Međutim, istovremeno korištenje
GPS-a i drugog satelitskog sustava može brže potrošiti bateriju
nego kada se koristi samo GPS.
Prilagođavanje vašeg uređaja
UltraTrac
Značajka UltraTrac je GPS postavka koja bilježi točke trase i
podatke senzora s manjom učestalošću. Omogućavanje
značajke UltraTrac produljuje trajanje baterije, ali smanjuje
kvalitetu snimljenih aktivnosti. Koristite značajku UltraTrac za
aktivnosti koje zahtijevaju produljeno trajanje baterije, a za koje
učestala ažuriranja podataka senzora nisu toliko važna.
Postavke vremena do aktiviranja načina uštede
energije
Postavke trajanja utječu na to koliko dugo uređaj ostaje u načinu
rada za vježbanje, primjerice, kada čekate početak utrke. Držite
UP, odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije, odaberite
aktivnost i odaberite postavke aktivnosti. Odaberite
Isključivanje za uštedu energije za prilagođavanje vremena
isteka aktivnosti.
Normalno: Postavlja uređaj na prelazak u način rada sata sa
smanjenom potrošnjom energije nakon 5 minuta neaktivnosti.
Produljeno: Postavlja uređaj na prelazak u način rada sata sa
smanjenom potrošnjom energije nakon 25 minuta
neaktivnosti. Produženi način rada može skratiti trajanje
baterije između dva punjenja.
Uklanjanje aktivnosti ili aplikacije
1
2
3
4
Na izgledu satu držite UP.
Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
Odaberite aktivnost.
Odaberite opciju:
• Za uklanjanje aktivnosti s popisa omiljenih odaberite
Uklanjanje iz favorita.
• Za brisanje aktivnosti iz popisa aplikacija odaberite
Ukloni.
Postavke izgleda sata
Izgled sata možete prilagoditi odabirom izgleda, boje i dodatnih
podataka. Prilagođene izglede sata možete preuzeti iz trgovine
Connect IQ.
Prilagođavanje izgleda sata
Ako želite aktivirati Connect IQ izgled sata, najprije morate
instalirati izgled sata iz trgovine Connect IQ (Connect IQ
funkcije, stranica 16).
Možete prilagoditi podatke i prikaz izgleda sata ili aktivirati
instalirani Connect IQ izgled sata.
1 Na izgledu sata držite UP.
2 Odaberite Izgled sata.
3 Odaberite UP ili DOWN za prikaz opcija izgleda sata.
4 Za kretanje kroz dodatne prethodno učitane izglede sata
odaberite Dodaj novo.
5 Za aktiviranje prethodno učitanog izgleda sata ili instaliranog
Connect IQ izgleda sata odaberite START > Primijeni.
6 Ako koristite prethodno učitan izgled sata, odaberite opciju
START > Prilagodi.
7 Odaberite opciju:
• Za promjenu stila brojeva analognog izgleda sata
odaberite Kazaljke.
• Za promjenu stila kazaljki analognog izgleda sata
odaberite Kazaljke.
• Za promjenu stila znamenki digitalnog izgleda sata
odaberite Izgled.
• Za promjenu stila sekundi digitalnog izgleda sata
odaberite Sekunde.
• Za promjenu podataka koji se pojavljuju na izgledu sata
odaberite Podaci.
25
• Za dodavanje ili promjenu boje za isticanje digitalnog
izgleda sata odaberite Istaknuta boja.
• Za promjenu boje pozadine odaberite Pozadinska boja.
• Za spremanje promjena odaberite Gotovo.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Pozadinsko osvjetljenje.
3 Odaberite Tijekom aktivnosti ili Ne tijekom aktivnosti.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Tipke i upozorenja za uključivanje
pozadinskog osvjetljenja prilikom pritiskanja tipki i alarma.
• Odaberite Kretnja za uključivanje pozadinskog
osvjetljenja kada podignete ruku i okrenete je kako biste
pogledali na zapešće.
• Odaberite Pauza prije počet. za postavljanje vremena
koje će proteći prije nego što se pozadinsko osvjetljenje
isključi.
Postavke sustava
Držite UP, a zatim odaberite Postavke > Sustav.
Jezik: Postavljanje jezika prikaza uređaja.
Vrijeme: Prilagođavanje postavki vremena (Postavke vremena,
stranica 26).
Pozadinsko osvjetljenje: Podešavanje postavki pozadinskog
osvjetljenja (Promjena postavki pozadinskog osvjetljenja,
stranica 26).
Zvukovi: Postavljanje zvukova uređaja, poput tonova tipki,
upozorenja i vibracija.
Bez ometanja: Uključuje ili isključuje način rada Bez ometanja.
Za automatsko uključivanje načina rada Bez ometanja
tijekom uobičajenog vremena spavanja odaberite opciju
Vrijeme spavanja. Uobičajeno vrijeme spavanja možete
postaviti na svom Garmin Connect računu.
Autom. zaključ.: Omogućuje automatsko zaključavanje tipki
kako biste spriječili slučajno pritiskanje tipki. Upotrijebite
opciju Tijekom aktivnosti kako biste zaključali tipke tijekom
mjerene aktivnosti. Upotrijebite opciju Ne tijekom aktivnosti
kako biste zaključali tipke kad ne bilježite mjerenu aktivnost.
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica uređaja (Mijenjanje
mjernih jedinica, stranica 26).
Format: Postavljanje općenitih preferenci formata, poput tempa
i brzine koji se prikazuju za vrijeme trajanja aktivnosti, prvog
dana u tjednu, formata geografskog položaja i opcije datuma.
Snimanje podataka: Postavljanje načina na koji uređaj bilježi
podatke o aktivnosti. Opcija snimanja Pametni (zadana)
omogućuje dulje snimanje aktivnosti. Opcija snimanja Svake
sekunde detaljnije bilježi podatke o aktivnostima, ali potpuno
bilježenje dugotrajnih aktivnosti neće biti moguće.
USB rad: Postavljanje načina na koji uređaj koristi način rada za
MTP (Media Transfer Protocol) ili Garmin način rada kada je
povezan s računalom.
Pon.postavljanje: Ponovno postavljanje korisničkih podataka i
postavki (Ponovno postavljanje svih zadanih postavki,
stranica 29).
Nadogradnja softvera: Omogućuje vam instaliranje
nadogradnji softvera koje ste preuzeli korištenjem softvera
Garmin Express.
Postavke vremena
Držite pritisnutom tipku UP, a zatim odaberite Postavke >
Sustav > Vrijeme.
Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom, 24-satnom ili vojnom formatu.
Postavi vrijeme: Postavljanje vremenske zone za uređaj.
Opcija Automatski automatski postavlja vremensku zonu na
temelju vašeg GPS položaja.
Vrijeme: Omogućuje vam postavljanje vremena ako je
odabrana opcija Ručno.
Upozorenja: Omogućuje vam postavljanje upozorenja po satu,
kao i upozorenja na izlazak i zalazak sunca koja se
oglašavaju određeni broj minuta ili sati prije izlaska ili zalaska
sunca.
Sinkronizacija s GPS-om: Omogućuje vam da ručno
sinkronizirate vrijeme s GPS-om kad mijenjate vremenske
zone te da ažurirate vrijeme kad nastupi ljetno računanje
vremena.
Promjena postavki pozadinskog osvjetljenja
1 Na izgledu satu držite UP.
26
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost, tempo i brzinu,
te nadmorsku visinu, težinu, visinu i temperaturu.
1 Na zaslonu sata držite UP.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Jedinice.
3 Odaberite vrstu mjerenja.
4 Odaberite mjernu jedinicu.
Sat
Ručno podešavanje vremena
1 Na izgledu satu držite UP.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Vrijeme > Postavi vrijeme
> Ručno.
3 Odaberite Vrijeme i unesite vrijeme.
Postavljanje alarma
Možete postaviti više alarma. Svaki alarm možete postaviti tako
da se oglasi jednom ili redovno ponavlja.
1 Na zaslonu sata držite UP.
2 Odaberite Alarm sata > Dodaj alarm.
3 Odaberite Vrijeme i unesite vrijeme alarma.
4 Odaberite Ponavljanje, a zatim odaberite kada će se alarm
ponavljati (nije obavezno).
5 Odaberite Zvukovi, a zatim odaberite vrstu obavijesti (nije
obavezno).
6 Odaberite Pozadinsko osvjetljenje > Uključi za uključivanje
pozadinskog osvjetljenja istodobno s uključivanjem alarma.
7 Odaberite Oznaka, a zatim odaberite opis alarma (nije
obavezno).
Brisanje alarma
1 Na izgledu satu držite UP.
2 Odaberite Alarm sata.
3 Odaberite alarm.
4 Odaberite Izbriši.
Pokretanje mjerača odbrojavanja
1 Na bilo kojem zaslonu držite LIGHT.
2 Odaberite Mjerač vremena.
3
4
5
6
NAPOMENA: Možda ćete ovu stavku morati dodati u izbornik
kontrola (Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 23).
Unesite vrijeme.
Po potrebi odaberite Ponovo pokreni > Uključi kako bi se
mjerač vremena automatski ponovo pokrenuo nakon isteka
vremena.
Po potrebi odaberite Zvukovi, a zatim odaberite vrstu
obavijesti.
Odaberite Pokreni mjerač vremena.
Korištenje štoperice
1 Na bilo kojem zaslonu držite LIGHT.
Prilagođavanje vašeg uređaja
2 Odaberite Štoperica.
NAPOMENA: Možda ćete ovu stavku morati dodati u izbornik
kontrola (Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 23).
3 Odaberite START za pokretanje mjerača vremena.
4 Odaberite BACK za ponovno postavljanje mjerača vremena
dionice .
Ukupno vrijeme štoperice
nastavlja teći.
5 Za zaustavljanje oba mjerača odaberite START.
6 Odaberite opciju.
7 Spremite zabilježeno vrijeme kao aktivnost u povijest uređaja
(opcija).
Sinkronizacija vremena s GPS-om
Kad god ga uključite i on pronađe satelitski signal, uređaj
automatski očitava vaše vremenske zone i aktualno vrijeme.
Također možete ručno sinkronizirati vrijeme s GPS-om kad
mijenjate vremenske zone te ažurirati vrijeme kad nastupi ljetno
računanje vremena.
1 Na izgledu satu držite UP.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Vrijeme > Sinkronizacija s
GPS-om.
3 Pričekajte dok uređaj ne pronađe satelite (Primanje
satelitskih signala, stranica 29).
VIRB daljinski upravljač
Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam upravljanje VIRB
akcijskom kamerom pomoću uređaja. Za kupnju VIRB akcijske
kamere idite na www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom
Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti
daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti
potražite u VIRB korisničkom priručniku za seriju. Morate
postaviti i prikaz VIRB miniaplikacije u petlji miniaplikacija
(Prilagođavanje petlje widgeta, stranica 23).
1 Uključite VIRB kameru.
2 Na svom Forerunner uređaju odaberite UP ili DOWN na
izgledu sata kako biste vidjeli VIRB widget.
3 Pričekajte da se uređaj poveže s VIRB kamerom.
4 Odaberite START.
5 Odaberite opciju:
• Za snimanje videozapisa odaberite Pokreni snimanje.
Na zaslonu Forerunner uređaja prikazat će se brojač
vremena videozapisa.
• Za snimanje fotografije tijekom snimanja videozapisa
odaberite DOWN.
• Za zaustavljanje snimanja videozapisa odaberite STOP.
• Za snimanje fotografije odaberite Fotografiraj.
• Za promjenu postavki videozapisa i fotografija odaberite
Postavke.
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom tijekom
aktivnosti
potražite u VIRB korisničkom priručniku za seriju. Morate
postaviti i prikaz VIRB widgeta u slijedu widgeta (Prilagođavanje
petlje widgeta, stranica 23).
1 Uključite VIRB kameru.
2 Na svom Forerunner uređaju odaberite UP ili DOWN na
izgledu sata kako biste vidjeli VIRB widget.
3 Pričekajte da se uređaj poveže s VIRB kamerom.
Ako je kamera povezana, VIRB zaslon s podacima
automatski se dodaje aplikacijama za aktivnosti.
4 Tijekom aktivnosti odaberite UP ili DOWN kako biste vidjeli
VIRB zaslon s podacima.
5 Držite UP.
6 Odaberite Daljinski upravljač VIRB.
7 Odaberite opciju:
• Za upravljanje kamerom pomoću mjerača vremena
aktivnosti odaberite Postavke > Pok.i zaus.mj.vr..
NAPOMENA: Snimanje videozapisa automatski se
pokreće i zaustavlja kada započnete ili završite aktivnost.
• Za upravljanje kamerom pomoću opcija izbornika
odaberite Postavke > Ručno.
• Za ručno snimanje videozapisa odaberite Pokreni
snimanje.
Na zaslonu Forerunner uređaja prikazat će se brojač
vremena videozapisa.
• Za snimanje fotografije tijekom snimanja videozapisa
odaberite DOWN.
• Za ručno zaustavljanje snimanja videozapisa odaberite
STOP.
• Za snimanje fotografije odaberite Fotografiraj.
Informacije o uređaju
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti informacije o uređaju, primjerice ID jedinice,
verziju softvera, pravne informacije i licencni ugovor.
1 Na zaslonu satu držite UP.
2 Odaberite Postavke > Opis.
Pregled pravnih informacija i informacija o
usklađenosti s propisima na e-oznaci
Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može
sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi
koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s
propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.
1 Držite UP.
2 U izborniku postavki odaberite Opis.
Punjenje uređaja
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije.
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje.
Proučite upute za čišćenje u dodatku.
1 Poravnajte kontakte punjača s kontaktima na pozadini
uređaja i spojnicu za punjenje
povežite s uređajem.
Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti
daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti
Informacije o uređaju
27
Postupanje s uređajem
2 Priključite USB kabel u USB priključak za punjenje.
3 Napunite uređaj do kraja.
4 Pritisnite kako biste uklonili punjač.
Savjeti za punjenje uređaja
1 Punjač pravilno povežite s uređajem kako biste uređaj mogli
puniti putem USB kabela (Punjenje uređaja, stranica 27).
Uređaj možete puniti priključivanjem USB kabela u AC
adapter koji je odobrila tvrtka Garmin putem standardne
zidne utičnice ili u USB priključak na računalu. Punjenje
potpuno prazne baterije traje do dva sata.
2 Iskopčajte punjač iz uređaja nakon što razina napunjenosti
baterije dosegne 100 %.
Specifikacije
Vrsta baterije
Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Forerunner 645 – trajanje
baterije kao sat
Do 7 dana s uključenim praćenjem
aktivnosti, obavijestima s pametnog
telefona i mjerenjem pulsa na zapešću
Forerunner 645 – trajanje
baterije s uključenim
praćenjem aktivnosti
Do 14 sata s uključenim GPS-om i
mjerenjem pulsa na zapešću
Forerunner 645 Music –
trajanje baterije kao sat
Do 7 dana s uključenim praćenjem
aktivnosti, obavijestima s pametnog
telefona i mjerenjem pulsa na zapešću
Forerunner 645 Music –
trajanje baterije kao sat s
glazbom
Do 8 sati s uključenim praćenjem
aktivnosti, obavijestima s pametnog
telefona, mjerenjem pulsa na zapešću
i reprodukcijom glazbe
Forerunner 645 Music –
trajanje baterije s uključenim
praćenjem aktivnosti
Do 14 sata s uključenim GPS-om i
mjerenjem pulsa na zapešću
Forerunner 645 Music –
trajanje baterije s uključenim
praćenjem aktivnosti i s
glazbom
Do 5 sata s uključenim GPS-om,
mjerenjem pulsa na zapešću i reprodukcijom glazbe
Vodootpornost
Plivanje, 5 ATM*
Forerunner 645 Music –
pohrana multimedijskog
sadržaja
3,5 GB (otprilike 500 pjesama)
Raspon radne temperature
Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Raspon temperature za
punjenje
Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Radijska frekvencija/protokol
za Forerunner 645
2,4 GHz pri 9 dBm nominalno
• ANT+ bežični komunikacijski
protokol
• Bluetooth 4.2 tehnologija
• Wi‑Fi bežična tehnologija
13,56 MHz pri -40 dBm nominalno,
NFC bežična tehnologija
Radijska frekvencija/protokol
za Forerunner 645 Music
Čišćenje uređaja
OBAVIJEST
Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju
električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija
može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
SAVJET: Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/fitandcare.
Zamjena narukvica
Uređaj je kompatibilan sa standardnim narukvicama za brzo
skidanje širine 20 mm. Posjetite buy.garmin.com ili se obratite
zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj
opremi.
1 Povucite brzospojnom iglicom po iglici s oprugom kako
biste uklonili narukvicu.
2 U uređaj umetnite jednu stranu iglice s oprugom za novu
narukvicu.
3 Povucite brzospojnu iglicu i poravnajte iglicu s oprugom sa
2,4 GHz pri 8 dBm nominalno
• ANT+ bežični komunikacijski
protokol
• Bluetooth 4.2 tehnologija
• Wi‑Fi bežična tehnologija
13,56 MHz pri -40 dBm nominalno,
NFC bežična tehnologija
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 50 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
28
OBAVIJEST
Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti
vijek trajanja proizvoda.
Nemojte pritiskati tipke ispod vode.
Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru,
slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim
proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama.
Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
suprotnom stranom uređaja.
4 Ponovite korake od 1 do 3 za zamjenu druge narukvice.
Rješavanje problema
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com
/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin
Connect.
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Registracija proizvoda
Rješavanje problema
Postavljanje aplikacije Garmin Express
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Dodatne informacije
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web-mjestu support.garmin.com.
• Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite
zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj
opremi i zamjenskim dijelovima.
Praćenje aktivnosti
Više informacija o točnosti praćenja aktivnosti potražite na webmjestu garmin.com/ataccuracy.
Moj broj dnevnih koraka se ne prikazuje
Broj dnevnih koraka ponovno se postavlja svaki dan u ponoć.
Ako se umjesto vašeg broja koraka prikazuju crtice,
omogućite uređaju da primi satelitske signale i automatski
postavi vrijeme.
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan
Ako se broj koraka ne čini točnim, isprobajte sljedeće savjete.
• Uređaj nosite na zapešću ruke koja nije dominantna.
• Kada gurate kolica ili kosilicu, uređaj nosite u džepu.
• Uređaj nosite u džepu prilikom aktivnog korištenja ruku.
NAPOMENA: Uređaj određene ponavljajuće pokrete poput
pranja suđa, slaganja rublja ili pljeskanja može protumačiti
kao korake.
Broj koraka na mom uređaju ne podudara se s brojem
koraka na mom Garmin Connect računu
Broj koraka na vašem Garmin Connect računu ažurira se kad
sinkronizirate uređaj.
1 Odaberite opciju:
• Sinkronizirajte broj koraka s pomoću aplikacije Garmin
Connect ( (Korištenje usluge Garmin Connect na
računalu, stranica 20)).
• Sinkronizirajte broj koraka s pomoću aplikacije Garmin
Connect ( (Ručna sinkronizacija podataka s aplikacijom
Garmin Connect, stranica 15)).
2 Pričekajte dok uređaj sinkronizira vaše podatke.
Sinkronizacija može potrajati nekoliko minuta.
NAPOMENA: Ako osvježite aplikaciju Garmin Connect ili
aplikaciju Garmin Connect, to neće uzrokovati sinkroniziranje
vaših podataka ili ažuriranje broja koraka.
Broj katova na koje ste se popeli ne čini se točnim
Vaš uređaj koristi ugrađeni barometar kako bi se izmjerila
promjene u nadmorskoj visini kad se penjete katovima. Uspon
na svaki kat jednak je usponu od 3 m (10 ft).
• Prilikom uspona izbjegavajte preskakivanje stepenica ili
pridržavanje za rukohvat.
• Po vjetrovitom vremenu uređaj prekrijte rukavom ili jaknom
jer jaki naleti vjetra mogu uzrokovati čudna očitanja.
Prikaz minuta intenzivnog vježbanja treperi
Kada vježbate intenzitetom koji se približava ciljanom broju
minuta intenzivnog vježbanja, prikaz minuta intenzivnog
vježbanja počinje treperiti.
Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim
intenzitetom.
Primanje satelitskih signala
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.
SAVJET: Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na
adresi www.garmin.com/aboutGPS.
1 Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.
Poboljšavanje prijema GPS satelita
• Često sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect računom:
◦ Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i
aplikacije Garmin Express.
◦ Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect putem
pametnog telefona s omogućenom Bluetooth vezom.
◦ Povežite uređaj s Garmin Connect računom pomoću Wi‑Fi
bežične mreže.
Dok je uređaj povezan s Garmin Connect računom, uređaj
preuzima satelitske podatke koji su prikupljani nekoliko dana,
što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
• Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada
i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
pokrenuti.
NAPOMENA: Ponovno pokretanje uređaja možda će izbrisati
vaše podatke ili postavke.
1 Držite LIGHT pritisnutom 15 sekundi.
Uređaj će se isključiti.
2 Držite LIGHT pritisnutom jednu sekundu kako biste uključili
uređaj.
Ponovno postavljanje svih zadanih postavki
NAPOMENA: Ovime ćete izbrisati sve unesene informacije i
povijest aktivnosti. Ako ste unijeli postavke za Garmin Pay
novčanik, vraćanjem uređaja na tvorničke postavke briše se i
novčanik s vašeg uređaja.
Sve postavke uređaja možete ponovno postaviti na tvornički
zadane vrijednosti.
1 Na izgledu satu držite UP.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Pon.postavljanje.
3 Odaberite opciju:
• Da biste ponovno postavili sve postavke uređaja na
tvornički zadane vrijednosti te spremili sve podatke o
aktivnostima i spremljenu glazbu, odaberite Vraćanje
zadanih postavki.
• Da biste izbrisali sve aktivnosti iz povijesti, odaberite
Izbriši sve aktivnosti.
• Odaberite Ponovno postavi ukupno kako biste ponovo
postavili sve ukupne vrijednosti za udaljenost i vrijeme.
• Da biste ponovno postavili sve postavke uređaja na
tvornički zadane vrijednosti te obrisali sve podatke o
aktivnostima i spremljenu glazbu, odaberite Brisanje
podataka i vraćanje zad.post..
Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije
Garmin Connect
Ako želite nadograditi softver uređaja s pomoću aplikacije
Garmin Connect, morate imati Garmin Connect račun i upariti
Rješavanje problema
29
uređaj i kompatibilan pametni telefon (Uparivanje pametnog
telefona i uređaja, stranica 1).
Sinkronizirajte uređaj i aplikaciju Garmin Connect (Ručna
sinkronizacija podataka s aplikacijom Garmin Connect,
stranica 15).
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Connect
nadogradnju automatski šalje na vaš uređaj.
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije
Garmin Express
Prije nadogradnje softvera uređaja morate imati Garmin
Connect račun i preuzeti Garmin Express aplikaciju.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, Garmin Express ga šalje na
vaš uređaj.
2 Slijedite upute na zaslonu.
3 Tijekom postupka nadogradnje nemojte isključivati uređaj iz
računala.
NAPOMENA: Ako ste na uređaju već postavili Wi‑Fi vezu,
Garmin Connect može automatski preuzeti dostupne
nadogradnje softvera na uređaj kada se povezuje pomoću
Wi‑Fi mreže.
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik
Možete promijeniti odabir jezika uređaja ako ste slučajno
odabrali pogrešan jezik na uređaju.
1 Držite UP.
2 Krećite se prema dolje do zadnje stavke na popisu, a zatim
odaberite START.
3 Krećite se prema dolje do predzadnje stavke na popisu, a
zatim odaberite START.
4 Odaberite START.
5 Odaberite svoj jezik.
Je li moj pametni telefon kompatibilan s
mojim uređajem?
Forerunner uređaj je kompatibilan s pametnim telefonima koji
podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na
www.garmin.com/ble.
Savjeti za postojeće korisnike aplikacije
Garmin Connect
1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
2 Odaberite Uređaji tvrtke Garmin > Dodaj uređaj.
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva
Ako se vaš telefon ne povezuje s uređajem, isprobajte sljedeće
savjete.
• Isključite pametni telefon i uređaj i ponovo ih uključite.
• Omogućite Bluetooth tehnologiju na pametnom telefonu.
• Nadogradite aplikaciju Garmin Connect na najnoviju verziju.
• Uklonite uređaj iz aplikacije Garmin Connect i iz Bluetooth
postavki na pametnom telefonu kako biste ponovo pokušali
postupak uparivanja.
• Ako ste kupili novi pametni telefon, uklonite uređaj iz
aplikacije Garmin Connect na pametnom telefonu koji ćete
prestati upotrebljavati.
• Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m
(33 ft) od uređaja.
30
• Za pokretanje načina rada za uparivanje na pametnom
telefonu otvorite aplikaciju Garmin Connect, odaberite
i odaberite Uređaji tvrtke Garmin > Dodaj uređaj.
• From the watch face, hold UP, and select Postavke >
Telefon > Uparivanje telefona.
ili
Maksimiziranje vijeka trajanja baterije
Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete poduzeti
nekoliko koraka.
• Smanjite trajanje pozadinskog osvjetljenja (Promjena
postavki pozadinskog osvjetljenja, stranica 26).
• Za aktivnost koristite UltraTrac GPS način rada (UltraTrac,
stranica 25).
• Isključite bežičnu tehnologiju Bluetooth ako ne koristite
povezane značajke (Bluetooth – funkcije povezivosti,
stranica 15).
• Prilikom pauziranja aktivnosti na dulje razdoblje koristite
opciju kasnijeg nastavka aktivnosti (Zaustavljanje aktivnosti,
stranica 3).
• Isključite praćenje aktivnosti (Postavke praćenja aktivnosti,
stranica 9).
• Koristite Connect IQ izgled sata koji se ne ažurira svake
sekunde.
Primjerice, koristite izgled sata bez kazaljke za sekunde
(Prilagođavanje izgleda sata, stranica 25).
• Ograničite prikaz obavijesti s pametnog telefona (Upravljanje
obavijestima, stranica 1).
• Zaustavite odašiljanje podatka o pulsu uparenim Garmin
uređajima (Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje,
stranica 9).
• Isključite mjerenje pulsa na zapešću (Isključivanje monitora
pulsa koji puls mjeri na zapešću, stranica 10).
NAPOMENA: Mjerenje pulsa na zapešću koristi se za
izračunavanje minuta intenzivne aktivnosti i potrošenih
kalorija.
Očitana temperatura nije točna
Vaša tjelesna temperatura utječe na unutarnji senzor
temperature koji očitava temperaturu. Kako biste dobili
najtočnije očitanje temperature, potrebno je skinuti sat sa zgloba
i pričekati 20 do 30 minuta.
Možete koristiti i opcionalni tempe vanjski senzor temperature
za prikaz točne temperature okoline dok nosite sat.
Kako mogu ručno upariti ANT+ senzore?
ANT+ senzore ručno možete upariti pomoću postavki uređaja.
Prilikom prvog uparivanja senzora i uređaja putem bežične
tehnologije ANT+ morate upariti uređaj sa senzorom. Nakon
uparivanja uređaj se automatski povezuje sa senzorom kada
pokrenete aktivnost, a senzor je aktivan i unutar dometa.
1 Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih
ANT+ senzora.
2 Ako uparujete monitor pulsa, najprije ga stavite.
Monitor pulsa ne šalje niti prima podatke dok ga ne stavite na
sebe.
3 Držite UP.
4 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Dodaj novo.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Pretraži sve.
• Odaberite vrstu senzora.
Kada uparite senzor i uređaj, prikazat će se poruka. Podaci
senzora pojavljuju se u petlji stranice s podacima ili u
prilagođenim korisničkim poljima.
Rješavanje problema
Mogu li koristiti Bluetooth senzor sa svojim
satom?
Uređaj je kompatibilan s nekim Bluetooth senzorima. Prilikom
prvog povezivanja Garmin senzora i uređaja morate upariti
uređaj i senzor. Nakon uparivanja uređaj se automatski
povezuje sa senzorom kada pokrenete aktivnost, a senzor je
aktivan i unutar dometa.
1 Držite UP.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Dodaj novo.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Pretraži sve.
• Odaberite vrstu senzora.
Možete prilagoditi dodatna podatkovna polja (Prilagođavanje
zaslona s podacima, stranica 23).
Prekida se reprodukcija glazbe ili veza sa
slušalicama
Prilikom upotrebe uređaja Forerunner 645 Music povezanog sa
slušalicama koje upotrebljavaju Bluetooth tehnologiju, signal je
najjači kada ne postoje prepreke između uređaja i antene na
slušalicama.
• Ako signal prolazi kroz vaše tijelo, može doći do gubitka
signala ili se veza sa slušalicama može prekinuti.
• Preporučujemo da slušalice nosite tako da se antena nalazi
na istoj strani tijela kao i uređaj Forerunner 645 Music.
Dodatak
Podatkovna polja
Za neka je podatkovna polja potrebna ANT+ oprema za prikaz
podataka.
%HRR: Postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za
puls u mirovanju).
% maksimalnog pulsa: Postotak maksimalnog pulsa.
% rezerve pulsa po dionici: Prosječan postotak rezerve pulsa
(maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za
trenutačnu dionicu.
24-satni maksimum: Maksimalna temperatura snimljena u
zadnja 24 sata.
24-satni minimum: Minimalna temperatura snimljena u zadnja
24 sata.
Aerobni efekt trenir.: Utjecaj trenutačne aktivnosti na vašu
razinu aerobne kondicije.
Anaerobni efekt: Utjecaj trenutačne aktivnosti na vašu razinu
anaerobne kondicije.
Balans vr.dod.s tl.u dion.: Prosječni balans vremena dodira s
tlom za trenutačnu dionicu.
Balans vr.dod.s tlom: Balans dodira s tlom lijeve i desne noge
za vrijeme trčanja.
Br.zav.u tren.int.: Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min)
tijekom trenutnog intervala.
Broj zaveslaja zadnje udaljenosti: Ukupan broj zaveslaja za
zadnju prijeđenu duljinu bazena.
Brz. dion.: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.
Brz.zaves.zad.dulj.: Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min)
tijekom zadnje prijeđene duljine bazena.
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Brzina zadnje dionice: Prosječna brzina za posljednju
dovršenu dionicu.
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.
Dodatak
Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutnu
lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).
Dolazak na sljedeće: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do
sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke).
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dulj.koraka-dion.: Prosječna duljina koraka za trenutačnu
dionicu.
Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.
Duljina koraka: Duljina koraka u metrima od jednog mjesta
dodira s tlom do drugog.
Duljina zadnje dionice: Prijeđena udaljenost za posljednju
dovršenu dionicu.
Duljine: Broj duljina bazena dovršenih tijekom trenutne
aktivnosti.
Duljine intervala: Broj duljina bazena dovršenih tijekom
trenutnog intervala.
GPS: Jačina signala GPS satelita.
GPS smjer: Smjer u kojem se krećete na temelju GPS sustava.
GPS visina: Visina vašeg trenutačnog položaja na temelju GPS
sustava.
ISP.BRZ.: Brzina kojom se približavate odredištu duž rute.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Kadenca: Trčanje. Koraci u minuti (desni i lijevi).
Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje kadence.
Kadenca dionice: Trčanje. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Kadenca dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Kadenca zadnje dionice: Trčanje. Prosječna kadenca za
posljednju dovršenu dionicu.
Kadenca zadnje dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za
posljednju dovršenu dionicu.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Lokacija: Trenutačan položaj prikazan prema odabranoj
postavci formata položaja.
Lokacija odredišta: Položaj vašeg konačnog odredišta.
Maks.nadm.visina: Najviša nadmorska visina dosegnuta od
zadnjeg ponovnog postavljanja.
Maksimalna brzina: Najveća brzina za trenutnu aktivnost.
Maksimalna nizbrdica: Maksimalna stopa spusta u metrima ili
stopama u minuti od posljednjeg postavljanja.
Maksimalna uzbrdica: Maksimalna stopa uspona u stopama ili
metrima u minuti od posljednjeg postavljanja.
Minimalna nadmorska visina: Najniža nadmorska visina
dosegnuta od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Mjerač vremena: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.
Mjerač vremena odmora: Mjerač vremena za trenutni odmor
(plivanje u bazenu).
Nadm. vis.: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod razine
mora.
Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja
(udaljenosti). Na primjer, ako na svaka 3 m (10 ft) uspona
prijeđete 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %.
Nizbrdica dionice: Okomita udaljenost spusta za trenutnu
dionicu.
Nizbrdica zadnje dionice: Okomita udaljenost uspona za
posljednju dovršenu dionicu.
31
Omj.kliz.: Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i promjene u
okomitoj udaljenosti.
Omj.v.osc.-dion.: Prosječni omjer vertikalne oscilacije i duljine
koraka za trenutačnu dionicu.
Omj.vert.oscilacije: Omjer vertikalne oscilacije i duljine koraka.
Omjer klizanja do odredišta: Omjer klizanja potreban da biste
se s trenutačnog položaja spustili na odredišnu nadmorsku
visinu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Ponav.uklj.: Mjerač vremena posljednjeg intervala i trenutni
odmor (plivanje u bazenu).
Predviđena ukupna udaljenost: Predviđena udaljenost od
početka do konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se
ovaj podatak pojavio.
Predviđeno vrijeme do dolaska: Procijenjeno vrijeme
preostalo do dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se
ovaj podatak pojavio.
PREDVIĐENO VRIJEME DOLASKA: Procijenjeno doba dana
kada ćete stići do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom
vremenu na odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj
podatak pojavio.
Preostala udaljenost: Preostala udaljenost do konačnog
odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Pros.balans vrem.dod.s tl.: Prosječni balans vremena dodira s
tlom za trenutačnu sesiju.
Prosj. % rezerv. pulsa na zad.dion.: Prosječan postotak
rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u
mirovanju) za posljednju dovršenu dionicu.
Prosj.omjer vert.osc.: Prosječni omjer vertikalne oscilacije i
duljine koraka za trenutačnu sesiju.
Prosj. puls,% od maks: Prosječan postotak maksimalnog pulsa
za trenutnu aktivnost.
Prosj.puls dion., % od maks.: Prosječan postotak
maksimalnog pulsa za trenutnu dionicu.
Prosj.ver.oscil.: Prosječna količina vertikalne oscilacije za
trenutačnu aktivnost.
Prosj. vrijeme dion.: Prosječno vrijeme dionice za trenutnu
aktivnost.
Prosječan puls: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.
Prosječan Swolf: Prosječan swolf rezultat za trenutnu
aktivnost. Swolf rezultat je zbroj vremena za jednu duljinu i
broja zaveslaja za tu duljinu (Terminologija za plivanje,
stranica 3). Prilikom plivanja u otvorenim vodama za
izračunavanje swolf rezultata koristi se duljina od 25 metara.
Prosječna brzina: Prosječna brzina za trenutnu aktivnost.
Prosječna duljina koraka: Prosječna duljina koraka za
trenutačnu sesiju.
Prosječna kadenca: Trčanje. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Prosječna kadenca: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Prosječni % rezerve pulsa: Prosječan postotak rezerve pulsa
(maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za
trenutačnu aktivnost.
prosječni broj zaveslaja po duljini: Prosječan broj zaveslaja
po duljini bazena tijekom trenutačne aktivnosti.
Prosječni tempo: Prosječni tempo za trenutnu aktivnost.
Prosječno vrijeme dodira s tlom: Prosječno vrijeme dodira s
tlom za trenutačnu aktivnost.
Prosjek spuštanja: Prosječna okomita udaljenost uspona od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Prosjek uspona: Prosječna okomita udaljenost uspona od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
32
Proteklo vrijeme: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako
pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda
zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete
mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35
minuta.
Pul.na zad.dio. % od maks.: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za posljednju dovršenu dionicu.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.
Prosječan puls za posljednju dovršenu dionicu.
Puls po d: Prosječan puls za trenutnu dionicu.
Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.
Širina/dužina: Trenutni položaj prikazan kao geografska dužina
i širina bez obzira na odabranu postavku formata položaja.
Sljedeća točka: Sljedeća točka na ruti. Morate navigirati da bi
se ovaj podatak pojavio.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
Smjer: Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Smjer kompasa: Smjer u kojem se krećete na temelju
kompasa.
Stanje performansi: Izračun stanja performansi je procjena
stanja vaših performansi u stvarnom vremenu.
Staza: Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Kurs se
može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Swolf tr.i.: Prosječan swolf rezultat za trenutni interval.
Swolf za posljednju duljinu: Swolf rezultat za zadnju prijeđenu
duljinu bazena.
Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura
utječe na senzor za temperaturu.
Tempo: Trenutni tempo.
Tempo dionice: Prosječan tempo za trenutnu dionicu.
Tempo intervala: Prosječan tempo za trenutni interval.
Tempo zadnje dionice: Prosječan tempo za posljednju
dovršenu dionicu.
Tempo zadnje udaljenosti: Prosječan tempo za posljednju
dovršenu duljinu bazena.
Točka odredišta: Zadnja točka na ruti do odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udaljenost: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.
Udaljenost do sljedeće točke: Preostala udaljenost do
sljedeće točke rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Udaljenost intervala: Prijeđena udaljenost za trenutni interval.
Ukupni hemoglobin: Procijenjeni ukupni kisik u mišićima za
trenutačnu aktivnost.
Ukupni silazak: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska
od zadnjega postavljanja.
Ukupni uspon: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona
od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Uzbr.dion.: Okomita udaljenost uspona za trenutnu dionicu.
Uzbrd. zad. dion.: Okomita udaljenost uspona za posljednju
dovršenu dionicu.
Van staze: Udaljenost za koliko ste ulijevo ili udesno skrenuli s
izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se ovaj
podatak pojavio.
Ver.osc.po dionici: Prosječna količina vertikalne oscilacije za
trenutačnu dionicu.
Vert.brz.: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.
Dodatak
Vert. brz. do cilja: Stopa uspinjanja ili spuštanja do prethodno
postavljene visine. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vert.udalj. do odr.: Razlika u visini vašeg trenutačnog položaja
i konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vertikalna oscilacija: Količina poskakivanja tijekom trčanja.
Okomito kretanje vašeg trupa, mjereno u centimetrima za
svaki korak.
Vr.kruga: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.
Vr.zav.u tren.int.: Trenutna vrsta zaveslaja za interval.
VRIJEME DODIRA S TLOM: Trajanje svakog koraka koji
provedete na tlu tijekom trčanja, mjereno u milisekundama.
Vrijeme dodira s tlom ne računa se tijekom hodanja.
Vrijeme dodira s tlom dionice: Prosječno vrijeme dodira s tlom
za trenutačnu dionicu.
Vrijeme do sljedećeg: Procijenjeno vrijeme do dolaska do
sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vrijeme intervala: Vrijeme štoperice za trenutni interval.
Vrijeme u zoni: Vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa ili
snage.
Vrijeme zadnje dionice: Vrijeme štoperice za posljednju
dovršenu dionicu.
Vrsta zaveslaja zadnje duljine: Vrsta zamaha koja se koristi
tijekom posljednje prijeđene duljine bazena.
Z.po d.tren.int.: Prosječan broj zaveslaja po duljini bazena
tijekom trenutačnog intervala.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Zasićenost mišića kisikom u %: Procijenjeni postotak
zasićenosti mišića kisikom za trenutačnu aktivnost.
Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom
pulsu (220 manje broj vaših godina).
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2
U tabelama se nalazi standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO2 prema dobi i spolu.
Muškarci
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Izvrsno
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Slabo
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Loše
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Žene
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Izvrsno
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Slabo
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Loše
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute. Dodatne informacije potražite na adresi www.CooperInstitute.org.
Veličina i opseg kotača
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
Senzor brzine automatski prepoznaje veličinu kotača. Ako je to
potrebno, možete ručno unijeti opseg kotača u postavke
senzora brzine.
Veličina gume označena je s obje strane gume. Ovo nije
sveobuhvatan popis. Možete izmjeriti i opseg kotača ili
upotrijebiti i jedan od kalkulatora na internetu.
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
26 × 1-3/8
2068
20 × 1,75
1515
26 × 2,10
2068
20 × 1-3/8
1615
26 × 2,125
2070
22 × 1-3/8
1770
26 × 2,35
2083
22 × 1-1/2
1785
26 × 1-1/2
2100
24 × 1
1753
26 × 3,00
2170
24 × 3/4
1785
27 × 1
2145
24 × 1-1/8
1795
27 × 1-1/8
2155
24 × 1,75
1890
27 × 1-1/4
2161
24 × 1-1/4
1905
27 × 1-3/8
2169
24 × 2,00
1925
29 x 2,1
2288
24 × 2,125
1965
29 x 2,2
2298
26 × 7/8
1920
29 x 2,3
2326
26 × 1-1,0
1913
650 x 20C
1938
26 × 1
1952
650 x 23C
1944
26 × 1,25
1953
650 × 35A
2090
26 × 1-1/8
1970
650 × 38B
2105
Dodatak
33
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C cjevasti
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Objašnjenja simbola
Na uređaju ili oznakama na dodatnoj opremi mogu se pojaviti
ovi simboli.
Izmjenična struja. Uređaj je prikladan za izmjeničnu struju.
Istosmjerna struja. Uređaj je prikladan samo za istosmjernu struju.
Osigurač. Ukazuje na specifikaciju osigurača ili njegov položaj.
Simbol WEEE za odlaganje i recikliranje. Simbol WEEE nalazi se
na proizvodu kako bi bio sukladan s Direktivom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) Europske unije.
Svrha direktive je sprječavanje nepropisno odlaganja ovog
proizvoda i promicanje ponovne upotrebe i recikliranja.
34
Dodatak
Indeks
K
aktivnosti 2, 3, 23, 25
pokretanje 2
prilagođeno 3, 23
spremanje 3
alarmi 24, 26
ANT+ senzori 22, 23
aplikacije 15, 16
pametni telefon 1
Auto Lap 24
Auto Pause 25
automatsko pomicanje 25
kadenca 7, 10
senzori 22
upozorenja 24
kalendar 5
kalorija, upozorenja 24
karta 22
karte 21, 24
navigacija 21
pretraživanje 21
kondicija 12
kontakti, dodavanje 16
kontakti u hitnim slučajevima 16, 17
korisnički podaci, brisanje 20
korisnički profil 7
B
L
A
baterija
maksimiziranje 2, 25, 30
punjenje 27, 28
Bluetooth senzori 22
Bluetooth tehnologija 1, 2, 4, 15, 16, 30
slušalice 18, 31
brisanje
osobni rekordi 6
stari podaci 20
svi korisnički podaci 20
C
cilj 6
ciljevi 6
Connect IQ 16
Č
čišćenje uređaja 28
D
daskanje na snijegu 4
dijeljenje podataka 22
dinamika trčanja 10, 11
dionice 1
drill vježbe 4
duljina koraka 10
duljine 3
E
laktatni prag 11–13
LiveTrack 16, 17
lokacije 21
brisanje 21
spremanje 21
uređivanje 21
M
maksimalni VO2 11–13, 33
menstrualni ciklus 9
metronom 7
minute intenzivnog vježbanja 8, 29
mjerač odbrojavanja 26
mjerač vremena 1, 2, 19
odbrojavanje 26
mjerne jedinice 26
Move IQ 9
multisport 3
N
način rada sata 25
način rada za spavanje 8
nadogradnje, softver 29, 30
navigacija 21, 24
zaustavljanje 21
NFC 18
novčanik 18
nožni senzor 22
Efekt vježbanja 11, 12
O
F
obavijesti 1
odometar 20
omjer vertikalne oscilacije 10, 11
oporavak 11, 13, 14
Oprema 22, 29–31
opterećenje treniranja 13, 14
osobni rekordi 6
brisanje 6
favoriti 23
G
Galileo 25
Garmin Connect 1, 4, 5, 15, 16, 20, 29
spremanje podataka 20
Garmin Express 16, 29
nadogradnja softvera 28
Garmin Pay 18, 19
glavni izbornik, prilagođavanje 23
glazba 17
reprodukcija 18
učitavanje 17, 18
usluge 17
GLONASS 25, 26
GPS 1, 25, 26
postavke 25
signal 29
GroupTrack 17
I
ID jedinice 27
ikone 1
intenzivno vježbanje 4
intervali 3, 4
vježbanje 5
izbornik 1
Izbornik kontrola 2, 23
izgledi sata 16, 25
izračun naprezanja 15
J
jezik 26
Indeks
P
pametni telefon 15, 16, 30
aplikacije 1, 15, 16
uparivanje 1, 30
pedometar 22
plaćanja 18, 19
plivanje 4
podaci
dijeljenje 22
prijenos 15, 20
spremanje 20
stranice 23
podatkovna polja 16, 31
pomoć 16, 17
ponovno postavljanje uređaja 29
postavke 9, 22, 23, 25, 26, 29
postavke sustava 26
povezivanje 2
pozadinsko osvjetljenje 1, 26
praćenje 16
praćenje aktivnosti 8, 9
prečaci 2, 23
predviđanje utrke 11
predviđeno vrijeme završetka 12
prepoznavanje nezgoda 16
prijenos podataka 15
prilagođavanje uređaja 23
profili 2
aktivnosti 2
korisnik 7
prošireni zaslon 22
puls 1, 9
monitor 9–11, 14, 15
senzor 12
uparivanje senzora 9, 10
upozorenja 10, 24
zone 7, 8, 12, 19
Puls, zone 8
punjenje 27, 28
R
računalo 18
razina stresa 11
remeni 28
rješavanje problema 9, 11, 28–30
S
sat 1, 26
satelitski signali 25, 29
segmenti 6, 7
senzori bicikla 22
senzori za brzinu i kadencu 22
sigurnosne informacije 17
skijanje
alpsko 4
daskanje na snijegu 4
slušalice
Bluetooth tehnologija 18, 31
povezivanje 18
softver
licenca 27
nadogradnja 28–30
verzija 27
specifikacije 28
spremanje aktivnosti 2
stanje performansi 11, 13
stari podaci 19, 20
brisanje 20
slanje na računalo 20
status treniranja 12–14
staze 21
stvaranje 21
swolf rezultat 3
Š
štoperica 26
T
tempe 23, 30
temperatura 23, 30
tipke 1, 26, 28
tonovi 7, 26
TracBack 3, 21
traka za trčanje 3
trening, planovi 4
trening u zatvorenom 3, 22
treniranje 2, 5, 6, 14, 15
planovi 5
U
udaljenost, upozorenja 24
UltraTrac 25
uparivanje 30
ANT+ senzori 9, 10, 30
Bluetooth senzori 31
pametni telefon 1, 30
senzori 22
upozorenja 9, 24
puls 10
upozorenje 4
upravljanje glazbom 18
USB 30
prekid veze 20
utrkivanje 6
35
V
veličine kotača 33
vertikalna oscilacija 10, 11
VIRB daljinski upravljač 27
Virtual Partner 5, 6
vježbanje 4, 5
učitavanje 4
vremenske zone 27
vrijeme 16, 26
postavke 26
upozorenja 24
vremenske zone i formati 26
vrijeme dodira s tlom 10, 11
W
Wi-Fi, povezivanje 16
Wi‑Fi 30
povezivanje 16
widgeti 9, 10, 15, 16
Z
zamjenski dijelovi 28
zaslon 26
zaveslaji 3, 4
zdravstvena statistika 9
zone
puls 7, 8
vrijeme 27
36
Indeks
support.garmin.com
Kolovoz 2019
190-02324-00_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising