Garmin | Forerunner® 645, Black | User manual | Garmin Forerunner® 645, Black Brukerveiledning

Garmin Forerunner® 645, Black Brukerveiledning
FORERUNNER 645/645 MUSIC
®
Brukerveiledning
© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner , VIRB og Virtual Partner er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og
andre land. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, HRM-Run™, HRM-Tri™, HRM-Swim™, tempe™, TrueUp™, Varia™ og Varia Vision™ er varemerker
for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver
bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. The Cooper Institute , samt alle tilknyttede varemerker tilhører The Cooper Institute. Avanserte hjerteslaganalyser av Firstbeat. Spotify
programvaren er underlagt lisenser fra en tredjepart. Du finner lisensene her: https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses. Strava™ og STRAVA er varemerker for Strava, Inc. Wi‑Fi er
et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance Corporation. Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører
sine respektive eiere.
®
®
®
®
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
GPS-status og statusikoner ................................................... 1
Parkoble smarttelefonen med enheten ....................................... 1
Aktivere Bluetooth varsler ...................................................... 1
Vise varsler ....................................................................... 1
Administrere varsler .......................................................... 1
Spille av talemeldinger på smarttelefonen under
aktiviteten .......................................................................... 1
Slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth ..................... 2
Slå av og på varsler om smarttelefontilkobling ................. 2
Vise kontrollmenyen ................................................................... 2
Ta en løpetur .............................................................................. 2
Aktiviteter og apper ........................................................ 2
Starte en aktivitet ........................................................................ 2
Tips for registrering av aktiviteter ........................................... 2
Stoppe en aktivitet ...................................................................... 2
Legge til en aktivitet .................................................................... 3
Opprette en egendefinert aktivitet .......................................... 3
Innendørsaktiviteter .................................................................... 3
Kalibrere tredemølledistansen ............................................... 3
Friluftsaktiviteter .......................................................................... 3
Svømming .............................................................................. 3
Svømmeterminologi .......................................................... 3
Typer tak ........................................................................... 3
Tips for svømmeaktiviteter ................................................ 3
Hvile ved bassengsvømming ............................................ 4
Trene med øvelsesloggen ................................................. 4
Se skiturene dine ................................................................... 4
Spille av talemeldinger under en aktivitet ................................... 4
Trening............................................................................ 4
Treningsøkter .............................................................................. 4
Følge en treningsøkt fra Garmin Connect .............................. 4
Starte en treningsøkt .............................................................. 4
Om treningskalenderen .......................................................... 4
Bruke Garmin Connect treningsplaner .............................. 5
Tilpasningsdyktige treningsplaner ..................................... 5
Intervalltreningsøkter ............................................................. 5
Opprette en intervalltreningsøkt ........................................ 5
Starte en intervalltreningsøkt ............................................ 5
Stoppe en intervalltreningsøkt ........................................... 5
Bruke Virtual Partner® ................................................................ 5
Angi et treningsmål ..................................................................... 5
Avbryte et treningsmål ........................................................... 5
Løpe om kapp med en tidligere aktivitet ..................................... 6
Personlige rekorder .................................................................... 6
Vise personlige rekorder ........................................................ 6
Gjenopprette en personlig rekord .......................................... 6
Slette en personlig rekord ...................................................... 6
Slette alle personlige rekorder ............................................... 6
Segmenter .................................................................................. 6
Strava™ segmenter ............................................................... 6
Konkurrere mot et segment ................................................... 6
Vise segmentdetaljer ............................................................. 6
Angi et segment til å justere automatisk ................................ 6
Bruke metronomen ..................................................................... 7
Konfigurere brukerprofilen .......................................................... 7
Treningsmål ........................................................................... 7
Om pulssoner ......................................................................... 7
Angi pulssoner .................................................................. 7
La enheten angi pulssonene ............................................. 7
Pulssoneberegninger ........................................................ 7
Aktivitetsmåling .............................................................. 8
Innholdsfortegnelse
Automatisk mål ........................................................................... 8
Bruke bevegelsesvarsler ............................................................ 8
Søvnsporing ................................................................................ 8
Bruke automatisk søvnsporing ............................................... 8
Bruke Ikke forstyrr-modusen .................................................. 8
Intensitetsminutter ...................................................................... 8
Opparbeide seg intensitetsminutter ....................................... 8
Garmin Move IQ™ hendelser ..................................................... 8
Innstillinger for aktivitetsmåling ................................................... 8
Slå av aktivitetsmåling ........................................................... 8
Sporing av menstruasjonssyklus ................................................ 8
Pulsfunksjoner............................................................... 9
Pulsmåling på håndleddet .......................................................... 9
Ha på deg enheten ................................................................ 9
Tips for unøyaktige pulsdata .................................................. 9
Vise pulswidgeten .................................................................. 9
Sende pulsdata til Garmin enheter ........................................ 9
Sende pulsdata under en aktivitet ..................................... 9
Konfigurere varsler for unormal puls ...................................... 9
Slå av pulsmåleren på håndleddet ........................................ 9
Løpsdynamikk ............................................................................. 9
Trene med løpsdynamikk ..................................................... 10
Fargemålere og løpsdynamikkdata ...................................... 10
Balansedata for tid med bakkekontakt ............................ 10
Data om vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall ........ 11
Tips for manglende data om løpsdynamikk ......................... 11
Ytelsesmålinger ........................................................................ 11
Slå av prestasjonsvarsler ..................................................... 11
Oppdage ytelsesmålinger automatisk .................................. 11
Synkronisere aktiviteter og ytelsesmålinger ......................... 11
Om kondisjonsberegninger .................................................. 11
Vise antatte løpstider ........................................................... 12
Om treningseffekt ................................................................. 12
Ytelseskondisjon .................................................................. 12
Se ytelseskondisjonen din .............................................. 12
Melkesyreterskel .................................................................. 12
Gjennomføre en veiledet test for beregne
melkesyreterskelen ......................................................... 12
Treningsstatus .......................................................................... 13
Treningsstatusnivåer ............................................................ 13
Tips om treningsstatusfunksjonen ................................... 13
Treningsbelastning ............................................................... 13
Fokus for treningsbelastning ........................................... 14
Restitusjonstid ...................................................................... 14
Vise nedtrappingstiden ................................................... 14
Restitusjonspuls .............................................................. 14
Vise verdien din for pulsvariasjonsstress ................................. 14
Smarte funksjoner........................................................ 14
Bluetooth tilkoblede funksjoner ................................................. 14
Manuell synkronisering av data med Garmin Connect ........ 15
Finne en mistet mobilenhet .................................................. 15
Widgets ..................................................................................... 15
Vise widgeter ....................................................................... 15
Vise værwidgeten ................................................................ 15
Connect IQ – funksjoner ........................................................... 15
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen ....................................................................... 15
Wi‑Fi tilkoblede funksjoner ........................................................ 15
Koble til et Wi‑Fi nettverk ..................................................... 15
Sikkerhets- og sporingsfunksjoner ........................................... 16
Legge til nødkontakter ......................................................... 16
Slå hendelsesregistrering av og på ..................................... 16
Be om hjelp .......................................................................... 16
Bli med i en GroupTrack-økt ................................................ 16
Tips for hvordan du blir med i GroupTrack-økter ............ 16
i
Musikk........................................................................... 16
Koble til en tredjepartsleverandør ............................................. 16
Laste ned lydinnhold fra en tredjepartsleverandør .............. 16
Laste ned lydinnhold fra Spotify® ........................................ 17
Endre musikkleverandør ...................................................... 17
Koble fra en tredjepartsleverandør ...................................... 17
Laste ned personlig lydinnhold ................................................. 17
Lytte til musikk .......................................................................... 17
Kontrollere musikkavspilling på en tilkoblet smarttelefon ......... 17
Kontroller for musikkavspilling .................................................. 17
Koble til Bluetooth hodetelefoner .............................................. 18
Garmin Pay................................................................... 18
Konfigurere Garmin Pay lommeboken ..................................... 18
Betale for et kjøp med klokken ................................................. 18
Legge til et kort i Garmin Pay lommeboken .............................. 18
Administrere Garmin Pay lommeboken ............................... 18
Endre Garmin Pay passordet ................................................... 18
Historikk........................................................................ 18
Bruke historikk .......................................................................... 18
Vise tiden din i hver pulssone .............................................. 19
Vise totalverdier for data ........................................................... 19
Bruke kilometertelleren ............................................................. 19
Slette logg ................................................................................. 19
Databehandling ........................................................................ 19
Slette filer ............................................................................. 19
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 19
Garmin Connect ........................................................................ 19
Synkronisere dataene dine ved hjelp av Garmin Connect
appen ................................................................................... 20
Bruke Garmin Connect på datamaskinen ............................ 20
Navigasjon.................................................................... 20
Løyper ....................................................................................... 20
Opprette og følge en løype på enheten ............................... 20
Lagre posisjonen din ................................................................ 20
Redigere lagrede posisjoner ................................................ 20
Slette alle lagrede posisjoner ............................................... 20
Navigere til startpunktet under en aktivitet ............................... 20
Navigere til en lagret posisjon .................................................. 20
Stoppe navigasjon .................................................................... 21
Kart ........................................................................................... 21
Legge til et kart i en aktivitet ................................................ 21
Panorere og zoome på kartet .............................................. 21
Kartinnstillinger .................................................................... 21
Trådløse sensorer........................................................ 21
Parkoble trådløse sensorer ....................................................... 21
Fotsensor .................................................................................. 21
Ta en løpetur med fotsensoren ............................................ 21
Kalibrere fotsensoren ........................................................... 21
Forbedre fotsensorkalibreringen ..................................... 21
Kalibrere fotsensoren manuelt ............................................. 21
Angi fotsensorens hastighet og distanse ............................. 22
Utvidet visningsmodus .............................................................. 22
Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for
sykkel ........................................................................................ 22
Situasjonsoppfattelse ............................................................... 22
tempe ........................................................................................ 22
Tilpasse enheten.......................................................... 22
Tilpasse aktivitetslisten ............................................................. 22
Tilpasse widgetløkken .............................................................. 22
Endre kontrollmenyen ............................................................... 22
Aktivitetsinnstillinger ................................................................. 22
Tilpasse dataskjermbildene ................................................. 23
Legge til et kart i en aktivitet ................................................ 23
Varsler .................................................................................. 23
ii
Angi et varsel .................................................................. 23
Auto Lap ............................................................................... 23
Markere runder etter avstand .......................................... 23
Aktivere Auto Pause ............................................................ 24
Bruke Bla automatisk ........................................................... 24
Endre GPS-innstillingen ....................................................... 24
GPS og andre satellittsystemer ....................................... 24
UltraTrac ......................................................................... 24
Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing ....................... 24
Fjerne en aktivitet eller app ....................................................... 24
Innstillinger for urskive .............................................................. 24
Tilpasse urskiven ................................................................. 25
Systeminnstillinger .................................................................... 25
Tidsinnstillinger .................................................................... 25
Endre innstillingene for bakgrunnslys .................................. 25
Endre måleenhetene ........................................................... 25
Klokke ....................................................................................... 25
Angi klokkeslett manuelt ...................................................... 25
Stille inn en alarm ................................................................ 25
Slette en alarm ..................................................................... 26
Starte nedtellingstidtakeren ................................................. 26
Bruke stoppeklokken ............................................................ 26
Synkronisere tiden med GPS ............................................... 26
VIRB fjernkontroll ...................................................................... 26
Kontrollere et VIRB actionkamera ........................................ 26
Kontrollere et VIRB actionkamera under en aktivitet ........... 26
Informasjon om enheten.............................................. 26
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 26
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den
elektroniske etiketten. .......................................................... 26
Lade enheten ............................................................................ 27
Tips til lading av enheten ..................................................... 27
Spesifikasjoner ......................................................................... 27
Ta vare på enheten .................................................................. 27
Rengjøre enheten ................................................................ 27
Bytte ut remmene ..................................................................... 27
Feilsøking...................................................................... 28
Produktoppdateringer ............................................................... 28
Konfigurere Garmin Express ................................................ 28
Få mer informasjon ................................................................... 28
Aktivitetsmåling ......................................................................... 28
Antallet daglige skritt vises ikke ........................................... 28
Antall skritt virker unøyaktig ................................................. 28
Antall skritt på enheten og Garmin Connect kontoen
samsvarer ikke ..................................................................... 28
Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig ............. 28
Intensitetsminuttene blinker ................................................. 28
Innhente satellittsignaler ........................................................... 28
Forbedre GPS-satellittmottaket ............................................ 28
Starte enheten på nytt .............................................................. 28
Gjenopprette alle standardinnstillinger ..................................... 28
Oppdatere programvaren ved hjelp av appen Garmin
Connect .................................................................................... 29
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express .......... 29
Enheten bruker feil språk .......................................................... 29
Er smarttelefonen min kompatibel med enheten? .................... 29
Tips for eksisterende Garmin Connect brukere ........................ 29
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ................................ 29
Maksimere batterilevetiden ....................................................... 29
Temperaturmålingen er ikke nøyaktig ...................................... 29
Hvordan kan jeg parkoble ANT+ sensorer manuelt? ................ 29
Kan jeg bruke Bluetooth sensoren sammen med klokken? ..... 30
Musikken slutter å spille, eller hodetelefonene forblir ikke
tilkoblet ......................................................................................30
Tillegg............................................................................ 30
Innholdsfortegnelse
Datafelter .................................................................................. 30
Standardverdier for kondisjonsberegning ................................. 32
Hjulstørrelse og -omkrets .......................................................... 32
Symbolforklaring ....................................................................... 33
Indeks............................................................................ 34
Innholdsfortegnelse
iii
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Oversikt over enheten
Første gang du slår på enheten, åpnes den i
parkoblingsmodus.
TIPS: Du kan holde inne LIGHT og velge for å gå inn i
parkoblingsmodus manuelt.
4 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
kontoen din:
• Hvis dette er første gang du parkobler en enhet med
Garmin Connect appen, følger du instruksjonene på
skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect appen, går du til - eller -menyen,
velger Garmin-enheter > Legg til enhet og følger
instruksjonene på skjermen.
Aktivere Bluetooth varsler
LIGHT Velg for å slå på enheten.
Velg for å slå bakgrunnslyset av og på.
Hold nede for å vise kontrollmenyen.
START Velg for å starte og stoppe aktivitetstidtakeren.
STOP Velg for å velge et alternativ eller for å bekrefte en melding.
BACK
Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Velg for å registrere en runde i løpet av en aktivitet.
DOWN Velg for å bla gjennom kontrollprogrammene, dataskjermbildene, alternativene og innstillingene.
Hold inne for å åpne musikkontrollene (Kontroller for
musikkavspilling, side 17).
UP
Velg for å bla gjennom kontrollprogrammene, dataskjermbildene, alternativene og innstillingene.
Hold nede for å vise menyen.
GPS-status og statusikoner
GPS-statusringen og statusikonene legges midlertidig over alle
dataskjermbilder. For utendørsaktiviteter blir statusringen grønn
når GPS-en er klar. Et blinkende ikon betyr at enheten søker
etter et signal. Et solid ikon betyr at signalet ble registrert eller at
sensoren er koblet til.
GPS-status
Batteristatus
Status for smarttelefontilkobling
Status for Wi‑Fi teknologi
®
Pulsstatus
Status for fotsensor
Status for Running Dynamics Pod
Status for hastighets- og kadenssensor
Status for sykkellykter
Status for sykkelradar
Status for utvidet visningsmodus
tempe™ sensorstatus
VIRB kamerastatus
®
Parkoble smarttelefonen med enheten
For at du skal kunne bruke funksjonene til Forerunner enheten,
må den parkobles direkte via Garmin Connect™ appen og ikke
fra Bluetooth innstillingene på smarttelefonen.
1 Installer og åpne Garmin Connect appen fra appbutikken på
smarttelefonen.
2 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
3 Velg LIGHT for å slå på enheten.
®
Innledning
Du må parkoble Forerunner enheten med en kompatibel
mobilenhet før du kan aktivere varsler (Parkoble smarttelefonen
med enheten, side 1).
1 Hold inne UP.
2 Velg Innstillinger > Telefon > Smarte varsler > Status >
På.
3 Velg Under aktiviteter.
4 Velg en varslingspreferanse.
5 Velg en lydpreferanse.
6 Velg Ikke i løpet av aktivitet.
7 Velg en varslingspreferanse.
8 Velg en lydpreferanse.
9 Velg Tidsavbrudd.
10 Velg hvor lenge varselet om ny varsling skal vises på
skjermen.
11 Velg Signatur for å legge til en signatur i tekstmeldingene du
sender.
Vise varsler
1 Gå til urskiven, og velg UP for å vise kontrollprogrammet for
varsler.
2 Velg START, og velg et varsel.
3 Velg DOWN for flere alternativer.
4 Velg BACK for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Administrere varsler
Du kan bruke den kompatible smarttelefonen din til å
administrere varsler som vises på Forerunner enheten.
Velg et alternativ:
• Hvis du bruker en iPhone enhet, kan du bruke
varslingsinnstillingene til å velge elementene som skal
vises på enheten.
• Hvis du bruker en Android™ smarttelefon med, åpner du
Garmin Connect appen og velger Innstillinger > Smarte
varsler.
®
Spille av talemeldinger på smarttelefonen under aktiviteten
Før du kan konfigurere talemeldinger, må du ha en smarttelefon
med Garmin Connect appen parkoblet til Forerunner enheten.
Du kan angi at Garmin Connect appen skal spille av
motiverende statusvarsler på smarttelefonen mens du løper eller
under en annen aktivitet. Talemeldinger spilles av for rundetid
og -nummer, tempo eller hastighet og pulsdata. Når en
talemelding spilles av, demper Garmin Connect appen annen
lyd på smarttelefonen for å spille av meldingen. Du kan tilpasse
lydvolumet i Garmin Connect appen.
MERK: Hvis du har en Forerunner 645 Music-enhet, kan du
aktivere talemeldinger på enheten via de tilkoblede
hodetelefonene, uten å bruke en tilkoblet smarttelefon (Spille av
talemeldinger under en aktivitet, side 4).
MERK: Lydvarselet for Rundevarsling er aktivert som standard.
1
1
2
3
4
Gå til Garmin Connect appen, og velg
eller
Velg Garmin-enheter.
Velg enhet.
Velg Aktivitetsalternativer > Lydvarsler.
.
• Velg Fortsett for å starte aktivitetstidtakeren på nytt.
• Velg Lagre for å lagre løpeturen og tilbakestille
aktivitetstidtakeren. Du kan velge løpeturen for å se et
sammendrag.
Slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth
1 Hold nede LIGHT for å vise kontrollmenyen.
2 Velg for å slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth på
Forerunner enheten din.
Se i brukerveiledningen for mobilenheten hvis du vil vite
hvordan du slår av trådløs Bluetooth teknologi på
mobilenheten.
Slå av og på varsler om smarttelefontilkobling
Du kan angi at Forerunner enheten skal varsle deg når den
parkoblede smarttelefonen kobles til og fra ved hjelp av trådløs
Bluetooth teknologi.
MERK: Varsler om smarttelefontilkobling er slått av som
standard.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Telefon > Varsler.
Vise kontrollmenyen
Kontrollmenyen inneholder alternativer, blant annet for å slå på
Ikke forstyrr-modusen, låse tastene og slå av enheten. Du kan
også åpne Garmin Pay™ lommeboken.
MERK: Du kan legge til, endre rekkefølgen på eller fjerne
alternativer i kontrollmenyen (Endre kontrollmenyen, side 22).
1 Hold inne LIGHT i hvilket som helst skjermbilde.
• Velg Senere for å avbryte løpeturen og fortsette
registreringen senere.
• Velg Runde for å markere en runde.
• Velg Forkaste > Ja for å slette løpeturen.
Aktiviteter og apper
Enheten kan brukes til en ulike treningsaktiviteter, både
utendørs og innendørs. Når du starter en aktivitet, viser og
registrerer enheten sensordata. Du kan lagre aktiviteter og dele
dem med Garmin Connect fellesskapet.
Du kan også legge til Connect IQ™ aktiviteter og apper på
enheten ved hjelp av Connect IQ appen (Connect IQ –
funksjoner, side 15).
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling og treningsmålinger, kan du gå til garmin.com
/ataccuracy.
Starte en aktivitet
2 Velg UP eller DOWN for å bla gjennom alternativene.
Ta en løpetur
Den første treningsaktiviteten du registrerer på enheten din, kan
være en løpetur, sykkeltur eller hvilken som helst
utendørsaktivitet. Det kan hende du må lade enheten før du
starter aktiviteten (Lade enheten, side 27).
1 Velg START, og velg en aktivitet.
2 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
3 Velg START for å starte aktivitetstidtakeren.
4 Ta en løpetur.
Når du starter en aktivitet, aktiveres GPS automatisk (hvis dette
kreves).
1 Trykk på START.
2 Velg en aktivitet.
MERK: Aktiviteter som er angitt som favoritter, vises først på
listen (Tilpasse aktivitetslisten, side 22).
3 Hvis aktiviteten krever GPS-signaler, går du utendørs til et
sted med fri sikt mot himmelen.
TIPS: Hvis
vises i grå tekst eller på en grå bakgrunn,
krever ikke aktiviteten GPS-signaler.
4 Vent til det står Klar på skjermen.
Enheten er klar når den har registrert pulsen din, innhentet
GPS-signaler (ved behov) og koblet til de trådløse sensorene
(ved behov).
5 Trykk på START for å starte aktivitetstidtakeren.
Enheten registrerer kun aktivitet når aktivitetstidtakeren
kjører.
MERK: På Forerunner 645 Music-enheter åpner du
musikkontrollene ved å holde inne DOWN mens du er i en
aktivitet (Kontroller for musikkavspilling, side 17).
Tips for registrering av aktiviteter
• Lad enheten før du starter en aktivitet (Lade enheten,
side 27).
• Velg BACK for å registrere runder.
• Velg UP eller DOWN for å se flere datasider.
MERK: På en Forerunner 645 Music åpner du
musikkontrollene ved å holde inne DOWN mens du er i en
aktivitet (Kontroller for musikkavspilling, side 17).
5 Når du har fullført løpeturen, velger du STOP for å stoppe
aktivitetstidtakeren.
6 Velg et alternativ:
2
Stoppe en aktivitet
1 Velg STOP.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil fortsette aktiviteten, velger du Fortsett.
Aktiviteter og apper
• Hvis du vil lagre aktiviteten og gå tilbake til klokkemodus,
velger du Lagre.
• Hvis du vil stanse aktiviteten midlertidig og fortsette
senere, velger du Senere.
• Hvis du vil markere en runde, velger du Runde.
• Hvis du vil navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten
ved å gå tilbake samme vei som du kom, velger du
Tilbake til start > TracBack.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for
aktiviteter som bruker GPS.
• Hvis du vil navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten
via den mest direkte banen, velger du Tilbake til start >
Rett linje.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for
aktiviteter som bruker GPS.
• Hvis du vil forkaste aktiviteten og gå tilbake til
klokkemodus, velger du Forkaste > Ja.
MERK: Når aktiviteten er stoppet, lagres den automatisk av
enheten etter 30 minutter.
Legge til en aktivitet
Enheten leveres forhåndslastet med en rekke vanlige
innendørs- og utendørsaktiviteter. Du kan legge til disse
aktivitetene i aktivitetslisten din.
1 Velg START.
2 Velg Legg til.
3 Velg en aktivitet fra listen.
4 Velg Ja for å legge til aktiviteten i listen over favoritter.
5 Velg en posisjon i aktivitetslisten.
6 Trykk på START.
Opprette en egendefinert aktivitet
1 Velg START > Legg til på urskiven.
2 Velg et alternativ:
3
4
5
6
• Velg Kopier aktivitet hvis du vil opprette den
egendefinerte aktiviteten med utgangspunkt i en av de
lagrede aktivitetene dine.
• Velg Annet for å opprette en ny egendefinert aktivitet.
Velg eventuelt en aktivitetstype.
Velg et navn, eller skriv inn et egendefinert navn.
Dupliserte aktivitetsnavn inkluderer et tall, for eksempel:
Sykkel(2).
Velg et alternativ:
• Velg et alternativ for å tilpasse spesifikke
aktivitetsinnstillinger. Du kan for eksempel velge en
detaljfarge eller tilpasse dataskjermbildene.
• Velg Ferdig hvis du vil lagre og bruke den egendefinerte
aktiviteten.
Velg Ja for å legge til aktiviteten i listen over favoritter.
Innendørsaktiviteter
Forerunner-enheten kan brukes til innendørstrening, slik som
løping på tredemølle eller ved bruk av ergometersykkel. GPS
slås av for innendørsaktiviteter.
Når GPS er slått av, beregnes hastighet, distanse og
pedalfrekvens ved hjelp av akselerasjonsmåleren i enheten.
Akselerasjonsmåleren kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til
dataene for hastighet, distanse og pedalfrekvens blir bedre etter
at du har tatt noen løpeturer eller gåturer utendørs med GPS.
TIPS: Hvis du holder i gelendrene til tredemøllen, reduseres
nøyaktigheten. Du kan bruke en tilleggsfotsensor for å registrere
tempo, avstand og pedalfrekvens.
Aktiviteter og apper
Hvis du sykler med GPS slått av, er ikke hastighet og avstand
tilgjengelig med mindre du har en tilleggssensor som sender
hastighets- og avstandsdata til enheten (for eksempel en
hastighets- eller pedalfrekvenssensor).
Kalibrere tredemølledistansen
For å kunne registrere mer nøyaktige distanser for
tredemølleløpingen din, kan du kalibrere tredemølledistansen
etter at du har løpt minst 1,5 km (1 engelsk mil) på en
tredemølle. Hvis du bruker forskjellige tredemøller, kan du
kalibrere tredemølledistansen manuelt for hver tredemølle eller
etter hver løpeøkt.
1 Start en tredemølleaktivitet (Starte en aktivitet, side 2), og løp
minst 1,5 km (1 engelsk mil) på tredemøllen.
2 Når du har fullført løpeturen, velger du STOP.
3 Velg et alternativ:
• Velg Lagre for å kalibrere tredemølledistansen for første
gang.
Enheten ber om at du fullfører tredemøllekalibreringen.
• Hvis du vil kalibrere tredemølledistansen manuelt etter
første gangs kalibrering, velger du Kalibrer og lagre > Ja.
4 Se hvor langt du har løpt på tredemøllen, og angi distansen
på enheten din.
Friluftsaktiviteter
Forerunner enheten leveres forhåndslastet med
utendørsaktiviteter, for eksempel løping og sykling. GPS-en slås
på for utendørsaktiviteter. Du kan legge til nye aktiviteter basert
på standardaktiviteter, for eksempel gåing eller roing. Du kan
også legge til egendefinerte aktiviteter på enheten (Opprette en
egendefinert aktivitet, side 3).
Svømming
MERK: Enheten kan ikke registrere pulsdata på håndleddet når
du svømmer.
Svømmeterminologi
Lengde: En svømmetur til andre siden av bassenget.
Intervall: Én eller flere lengder rett etter hverandre. Et nytt
intervall starter etter hvile.
Tak: Det telles et tak hver gang armen du bærer enheten på,
gjennomfører en komplett runde.
Swolf: Swolf-poengene er summen av tiden for én
bassenglengde pluss antall svømmetak for den lengden.
Eksempel: 30 sekunder pluss 15 svømmetak gir en swolfpoengsum på 45. Swolf er et mål på svømmeeffektivitet, og
som i golf gjelder det å få en lav poengsum.
Typer tak
Identifisering av type svømmetak er bare tilgjengelig for
bassengsvømming. Typen svømmetak identifiseres ved enden
av en lengde. Typer tak vises når du viser intervalloggen. Du
kan også velge type tak som et egendefinert datafelt (Tilpasse
dataskjermbildene, side 23).
Fristil
Fristil
Rygg
Ryggsvømming
Bryst
Brystsvømming
Brystpress Butterflysvømming
Blandet
Mer enn én type tak i et intervall
Øvelse
Brukes under øvelsesregistrering (Trene med øvelsesloggen, side 4)
Tips for svømmeaktiviteter
• Før du starter en svømmeaktivitet i et basseng, må du følge
instruksjonene på skjermen for å velge bassengstørrelsen
eller angi en egendefinert størrelse.
3
Neste gang du starter en svømmeaktivitet i et basseng,
bruker enheten denne bassengstørrelsen. Du kan endre
størrelsen ved å holde inne UP, velge aktivitetsinnstillingene
og deretter velge Bassengstørrelse.
• Velg BACK for å registrere en pause under svømming i
basseng.
Enheten registrerer svømmeintervaller og -lengder
automatisk for svømming i basseng.
Hvile ved bassengsvømming
Standardskjermbildet for hvile viser to hviletidtakere. Det viser
også tid og avstand for det siste fullførte intervallet.
MERK: Svømmedata registreres ikke når du hviler.
1 Velg BACK under en svømmeaktivitet for å starte hvile.
Skjermen viser hvit tekst på svart bakgrunn, og
hvileskjermbildet vises.
2 Velg UP eller DOWN for å vise dataskjermbilder (valgfritt)
under hvile.
3 Velg BACK og fortsett svømmeøkten.
4 Gjenta hvis du har flere hvileintervaller.
Trene med øvelsesloggen
Funksjonen Øvelseslogg er bare tilgjengelig for
bassengsvømming. Du kan bruke funksjonen Øvelseslogg til å
registrere spark, énarmet svømming eller andre typer svømming
som ikke er et av de fire hovedtakene, manuelt.
1 Når du svømmer i basseng, kan du velge UP eller DOWN for
å vise skjermbildet for øvelsesloggen.
2 Velg BACK for å starte øvelsestidtakeren.
3 Når du har fullført et øvelsesintervall, velger du BACK.
Øvelsestidtakeren stopper, men aktivitetstidtakeren fortsetter
å ta opp hele svømmeøkten.
4 Velg en avstand for den fullførte øvelsen.
Avstandstrinnene er basert på bassengstørrelsen som er
valgt for aktivitetsprofilen.
5 Velg et alternativ:
• Velg BACK for å starte et nytt øvelsesintervall.
• Velg UP eller DOWN for å gå tilbake til skjermbildet for
svømming og starte et nytt svømmeintervall.
Se skiturene dine
Enheten registrerer detaljene for hver tur med ski eller snøbrett
gjennom funksjonen for automatisk tur. Denne funksjonen er
slått på som standard for alpint og snøbrettkjøring. Den
registrerer nye skiturer automatisk basert på bevegelsene dine.
Tidtakeren stanser midlertidig når du slutter å renne utfor og når
du er i skiheisen. Tidtakeren står på pause under hele heisturen.
Sett utfor bakken for å starte tidtakeren på nytt. Du kan vise
turdetaljene fra pauseskjermen eller mens tidtakeren er i gang.
1 Start en ski- eller snøbrettaktivitet.
2 Hold inne UP.
3 Velg Vis nedkjøringer.
4 Velg UP og DOWN for å vise detaljer om siste tur, gjeldende
turer og totalt antall turer.
Turen omfatter tid, tilbakelagt avstand, maksimal hastighet,
gjennomsnittlig hastighet og total nedstigning.
Spille av talemeldinger under en aktivitet
Du kan få Forerunner 645 Music-enheten til å spille av
motiverende statusmeldinger under et løp eller en annen
aktivitet. Talemeldingene spilles av på de tilkoblede
hodetelefonene dine via Bluetooth teknologi, hvis dette er
tilgjengelig. Hvis dette ikke er tilgjengelig, spilles talemeldingene
av på smarttelefonen som er parkoblet via Garmin Connect
appen. Når en talemelding spilles av, demper enheten eller
smarttelefonen hovedlyden for å spille av meldingen.
4
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Lydvarsler.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil høre et varsel for hver runde, velger du
Rundevarsling.
MERK: Lydvarselet for Rundevarsling er aktivert som
standard.
• Hvis du vil tilpasse varsler etter tempo- og
hastighetsinformasjonen din, velger du Varsel for tempo/
hastighet.
• Hvis du vil tilpasse varsler etter pulsinformasjonen din,
velger du Pulsvarsel.
• Hvis du vil høre varsler når du starter og stanser
tidtakeren, inkludert Auto Pause funksjonen, velger du
Tidtakerhendelser.
• Hvis du vil endre språk eller dialekt for talemeldingene,
velger du Dialekt.
®
Trening
Treningsøkter
Du kan opprette tilpassede treningsøkter som omfatter mål for
hvert trinn i treningsøkten og for ulike avstander, tider og
kalorier. Du kan opprette treningsøkter med Garmin Connect
eller velge en treningsplan som har innebygde treningsøkter fra
Garmin Connect, og overføre dem til enheten.
Du kan planlegge treningsøkter ved hjelp av Garmin Connect.
Du kan planlegge treningsøkter på forhånd og lagre dem på
enheten.
Følge en treningsøkt fra Garmin Connect
Før du kan laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect, må du
opprette en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 19).
1 Velg et alternativ:
• Åpne Garmin Connect appen.
• Gå til connect.garmin.com.
2 Opprett og lagre en ny treningsøkt.
3 Velg eller Send til enhet.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Starte en treningsøkt
Du må laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect kontoen din
før du kan starte en treningsøkt.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede UP.
4 Velg Trening > Mine treningsøkter.
5 Velg en treningsøkt.
MERK: Bare treningsøkter som er kompatible med den
valgte aktiviteten, vises i listen.
6 Velg Utfør treningsøkt.
7 Velg START for å starte tidtakeren.
Når du starter en treningsøkt, viser enheten hvert trinn av
treningsøkten, trinnmerknader (valgfritt), målet (valgfritt) og
gjeldende treningsøktdata.
Om treningskalenderen
Treningskalenderen på enheten er en utvidelse av
treningskalenderen eller planen du konfigurerer i Garmin
Connect. Når du har lagt til et par treningsøkter i Garmin
Connect kalenderen, kan du sende dem til enheten. Alle
planlagte aktiviteter som har blitt sendt til enheten, vises i
Trening
kalenderwidgeten. Når du velger en dag i kalenderen, kan du
vise eller utføre treningsøkten. Den planlagte treningsøkten
ligger på enheten uavhengig av om du fullfører eller hopper over
økten. Når du sender planlagte treningsøkter fra Garmin
Connect, overskriver de den eksisterende treningskalenderen.
Bruke Garmin Connect treningsplaner
Før du kan laste ned og bruke en treningsplan, må du ha en
Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 19).
Du kan bla gjennom Garmin Connect kontoen for å finne en
treningsplan, planlegge treningsøkter og sende dem til enheten.
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Velg og planlegg en treningsplan fra Garmin Connect
kontoen.
3 Gå gjennom treningsplanen i kalenderen din.
4 Velg > Send treningsøkter til enhet, og følg
instruksjonene på skjermen.
Tilpasningsdyktige treningsplaner
Garmin Connect kontoen din har en tilpasningsdyktig
treningsplan og en Garmin Coach som passer treningsmålene
dine. Du kan for eksempel svare på et par spørsmål og finne en
plan som kan hjelpe deg med å fullføre et 5 km-løp. Planen
justerer seg etter din nåværende form, trenings- og
avtaleinnstillinger samt løpsdato. Når du starter på en plan,
legges Garmin Coach-widgeten til i widgetløkken på Forerunner
enheten.
®
Intervalltreningsøkter
Du kan opprette intervalltreningsøkter basert på avstand eller
tid. Enheten lagrer egendefinerte intervalltreningsøkter til du
oppretter en annen intervalltreningsøkt. Du kan bruke åpne
intervaller for trening på bane og når du løper en kjent avstand.
Opprette en intervalltreningsøkt
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede UP.
4 Velg Trening > Intervaller > Redig. > Intervall > Type.
5 Velg Distanse, Tid eller Åpen.
TIPS: Du kan opprette et åpent intervall ved å velge Åpenalternativet.
6 Velg om nødvendig Varighet, angi en avstand eller tid for
treningsøkten, og velg deretter .
7 Velg BACK.
8 Velg Hvile > Type.
9 Velg Distanse, Tid eller Åpen.
10 Angi eventuelt en verdi for distanse eller tid for
hvileintervallet, og velg .
Velg
BACK.
11
12 Velg ett eller flere alternativer:
• Hvis du vil angi antall repetisjoner, velger du Gjentakelse.
• Hvis du vil legge til en åpen oppvarming i treningsøkten,
velger du Oppvarming > På.
• Hvis du vil legge til en åpen nedvarming i treningsøkten,
velger du Nedvarming > På.
Starte en intervalltreningsøkt
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede UP.
4 Velg Trening > Intervaller > Utfør treningsøkt.
5 Velg START for å starte tidtakeren.
6 Når intervalltreningsøkten har en oppvarming, velger du
BACK for å starte første intervall.
Trening
7 Følg instruksjonene på skjermen.
Når du har fullført alle intervallene, vises det en melding.
Stoppe en intervalltreningsøkt
• Du kan når som helst velge BACK for å stoppe det gjeldende
intervallet eller den gjeldende hvileperioden og gå til neste
intervall eller hvileperiode.
• Når alle intervallene og hvileperiodene er fullførte, kan du
velge BACK for å avslutte intervalløkten og gå til en tidtaker
som kan brukes til nedkjøling.
• Du kan når som helst velge STOP for å stoppe tidtakeren. Du
kan gjenoppta tidtakingen eller avslutte intervalløkten.
Bruke Virtual Partner
®
Virtual Partner funksjonen er et treningsverktøy som er laget for
å hjelpe deg med å nå målene dine. Du kan sette et tempo for
Virtual Partner og konkurrere mot den.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede UP.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Dataskjermer > Legg til ny > Virtual Partner.
6 Angi tempo eller hastighet.
7 Start aktiviteten (Starte en aktivitet, side 2).
8 Velg UP eller DOWN for å bla til Virtual Partner skjermbildet
og se hvem som leder.
Angi et treningsmål
Funksjonen for treningsmål fungerer med Virtual Partner, slik at
du kan trene mot et mål for distanse, distanse og tid, distanse
og tempo, eller distanse og hastighet som du selv har angitt.
Mens du trener, gir enheten deg tilbakemelding i sanntid på hvor
nære du er ved å oppnå treningsmålet ditt.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede UP.
4 Velg Trening > Angi et mål.
5 Velg et alternativ:
• Velg Bare distanse for å velge en forhåndsinnstilt
distanse eller angi en egendefinert distanse.
• Velg Distanse og Tid for å velge et mål for distanse og
tid.
• Velg Distanse og tempo eller Distanse og hastighet for
å velge et mål for distanse og tempo eller hastighet.
Skjermbildet for treningsmål vises, og du kan se sluttiden
enheten har beregnet for deg. Beregnet sluttid er basert på
gjeldende ytelse og gjenværende tid.
6 Velg START for å starte tidtakeren.
Avbryte et treningsmål
1 Hold inne UP under en aktivitet.
2 Velg Avbryt mål > Ja.
5
Løpe om kapp med en tidligere aktivitet
Segmenter
Du kan løpe om kapp med en tidligere registrert eller nedlastet
aktivitet. Denne funksjonen fungerer med Virtual Partner, slik at
du kan se hvor langt foran eller bak du ligger under aktiviteten.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede UP.
4 Velg Trening > Konkurrer mot en aktivitet.
5 Velg et alternativ:
• Velg Fra logg for å velge en tidligere registrert aktivitet fra
enheten.
• Velg Nedlastet for å velge en aktivitet som du har lastet
ned fra Garmin Connect kontoen din.
6 Velg aktiviteten.
Virtual Partner skjermbildet vises, og du kan se sluttiden
enheten har beregnet for deg.
7 Velg START for å starte tidtakeren.
8 Når du har fullført aktiviteten, velger du START > Lagre.
Du kan sende løpe- eller syklesegmenter fra Garmin Connect
kontoen din til enheten. Etter at du har lagret et segment på
enheten, kan du konkurrere mot et segment for å prøve å
matche eller slå din egen personlige rekord eller andre deltakere
som har konkurrert mot segmentet.
MERK: Når du laster ned en løype fra Garmin Connect kontoen,
kan du laste ned alle de tilgjengelige segmentene i løypen.
Personlige rekorder
Når du har fullført en aktivitet, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som du oppnådde under aktiviteten.
Personlige rekorder inkluderer raskeste tid over flere vanlige
løpsdistanser og lengste løp, tur eller svømmetur.
Vise personlige rekorder
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Historikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg en rekord.
5 Velg Vis post.
Gjenopprette en personlig rekord
Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert
rekord.
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Historikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg rekorden du vil gjenopprette.
5 Velg Forrige > Ja.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette en personlig rekord
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Historikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg rekorden du vil slette.
5 Velg Slett post > Ja.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette alle personlige rekorder
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Historikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg Slett alle poster > Ja.
Rekordene slettes bare for den sporten.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
6
Strava™ segmenter
Du kan laste ned Strava segmenter til Forerunner enheten din.
Følg Strava segmenter for å sammenligne prestasjonen din med
andre syklister, venner og proffsyklister som har syklet det
samme segmentet.
Du kan registrere deg for et Strava medlemskap ved å gå til
segmentkontrollprogrammet i Garmin Connect kontoen din. Du
finner mer informasjon på www.strava.com.
Informasjonen i denne veiledningen gjelder for både Garmin
Connect segmenter og Strava segmenter.
Konkurrere mot et segment
Segmenter er virtuelle konkurranseløp. Du kan konkurrere mot
et segment og sammenligne prestasjonen din med tidligere
aktiviteter, andres prestasjoner, kontakter i Garmin Connect
kontoen din eller andre medlemmer av løpe- eller
sykkelfellesskapene. Du kan laste opp aktivitetsdataene dine til
Garmin Connect kontoen for å vise segmentposisjon.
MERK: Hvis Garmin Connect kontoen og Strava kontoen er
sammenkoblet, sendes aktiviteten din automatisk til Strava
kontoen din, slik at du kan se gjennom segmentposisjonen.
1 Velg START.
2 Velg en aktivitet.
3 Dra ut på løpetur eller sykkeltur.
Når du nærmer deg et segment, vises en melding, og du kan
konkurrere mot segmentet.
4 Begynn å konkurrere mot segmentet.
Det vises en melding når segmentet er fullført.
Vise segmentdetaljer
1 Velg START.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede UP.
4 Velg Trening > Segmenter.
5 Velg et segment.
6 Velg et alternativ:
• Velg Kappseilas – tid for å se tiden og
gjennomsnittshastigheten til personen som leder
segmentet.
• Velg Kart for å vise segmentet på kartet.
• Velg Stigningsplott for å vise et stigningsplott for
segmentet.
Angi et segment til å justere automatisk
Du kan angi enheten til å automatisk justere måltiden til et
segment basert på ytelsen din i løpet av segmentet.
MERK: Denne innstillingen er aktivert for alle segmenter som
standard.
1 Velg START.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede UP.
4 Velg Trening > Segmenter > Automatisk innsats.
Trening
Bruke metronomen
Metronomfunksjonen spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe
deg å forbedre ytelsen ved å trene med en raskere, roligere eller
mer konsekvent frekvens.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede UP.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Metronom > Status > På.
6 Velg et alternativ:
• Velg Slag i minuttet for å skrive inn en verdi basert på
kadensen du vil opprettholde.
• Velg Varselfrekvens for å tilpasse frekvensen for
slagene.
• Velg Lyder for å tilpasse lyden og vibrasjonen for
metronomen.
7 Velg om nødvendig Forhåndsvisning for å lytte til
metronomfunksjonen før du løper.
8 Ta en løpetur (Ta en løpetur, side 2).
Metronomen starter automatisk.
9 Velg UP eller DOWN i løpet av løpeturen for å vise
metronomskjermbildet.
10 Hold eventuelt nede UP for å endre metronominnstillingene.
Konfigurere brukerprofilen
Du kan endre innstillingene for kjønn, fødselsår, høyde, vekt og
pulssoner. Enheten bruker denne informasjonen til å beregne
nøyaktige treningsdata.
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Brukerprofil.
3 Velg et alternativ.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 7) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Angi pulssoner
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å bestemme standard pulssoner. Du kan stille inn
ulike pulssoner for sportsprofiler som blant annet løping, sykling
og svømming. Angi makspuls for å få nøyaktige kaloridata under
aktiviteten. Du kan også angi hver pulssone og hvilepuls
manuelt. Du kan justere sonene på enheten manuelt eller ved
hjelp av Garmin Connect kontoen.
Trening
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Brukerprofil > Puls.
3 Velg Makspuls, og angi makspulsen din.
Funksjonen Automatisk registrering kan brukes til automatisk
loggføring av makspuls under en aktivitet (Oppdage
ytelsesmålinger automatisk, side 11).
4 Velg MELKESYRETERSKELPULS > Angi manuelt og angi
melkesyreterskelpuls.
Du kan gjennomføre en guidet test for å beregne
melkesyreterskelen din (Melkesyreterskel, side 12).
Funksjonen Automatisk registrering kan brukes til automatisk
loggføring av melkesyreterskel under en aktivitet (Oppdage
ytelsesmålinger automatisk, side 11).
5 Velg Hvilepuls, og angi hvilepulsen.
Du kan bruke den gjennomsnittlige hvilepulsen målt av
enheten din, eller du kan angi en egendefinert hvilepuls.
6 Velg Soner > Basert på.
7 Velg et alternativ:
• Velg BPM for å vise og redigere sonene i slag per minutt.
• Velg Prosent av maksimal puls for å se og redigere
sonene som prosentandeler av makspulsen din.
• Velg % pulsr for å se og redigere sonene som
prosentandeler av pulsreserven din (makspuls minus
hvilepuls).
• Velg % MSTP for å se og redigere sonene som
prosentandeler av melkesyreterskelpulsen din.
8 Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
9 Velg Legg til puls for sport, og velg en sportsprofil for å
legge til separate pulssoner (valgfritt).
10 Gjenta trinn 3 til og med 8 for å legge til pulssoner for sport
(valgfritt).
La enheten angi pulssonene
Standardinnstillingene gjør det mulig for enheten å registrere
makspulsen din og angi pulssonene dine som prosentandeler av
makspulsen.
• Kontroller at innstillingene i brukerprofilen er riktige
(Konfigurere brukerprofilen, side 7).
• Løp ofte med pulsmåleren på håndleddet eller med
bryststropp.
• Prøv noen pulstreningsplaner, som du finner i Garmin
Connect kontoen din.
• Se pulsetrender og tidssoner ved hjelp av Garmin Connect
kontoen din.
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt ubeha- Forbedret anaerob
gelig, vanskelig å puste
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig Anaerob og
over lengre tid, vanskelig muskulær utholå puste
denhet, økt kraft
7
Aktivitetsmåling
Aktivitetssporingsfunksjonen registrerer antall skritt per dag,
tilbakelagt distanse, intensitetsminutter, antall etasjer du har gått
opp, kaloriforbruk og søvnstatistikk for hver registrerte dag.
Forbrente kalorier inkluderer grunnleggende stoffskifte pluss
aktivitetskalorier.
Antallet skritt i løpet av dagen vises i skrittwidgeten. Antall skritt
oppdateres regelmessig.
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling og treningsmålinger, kan du gå til garmin.com
/ataccuracy.
Automatisk mål
Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på
tidligere aktivitetsnivå. Enheten viser deg fremdriften mot ditt
daglige mål
etter hvert som du beveger deg.
Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du
angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din.
Bruke bevegelsesvarsler
Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede
stoffskifteendringer. Bevegelsesvarsleren minner deg på at du
bør bevege på deg. Når du har holdt deg i ro i én time, vises
Beveg deg! og den røde linjen. Det vises flere deler etter hvert
15. minutt med inaktivitet. I tillegg piper eller vibrerer enheten
hvis du har slått på toner (Systeminnstillinger, side 25).
Gå litt (minst et par minutter) for å nullstille
bevegelsesvarsleren.
Søvnsporing
Enheten registrerer automatisk søvnen din og overvåker
hvordan du beveger deg mens du sover i den normale
søvnperioden din. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Søvnstatistikk
er totalt antall timer søvn, søvnnivåer og bevegelse i søvn. Du
kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen din.
MERK: Høneblunder regnes ikke med i søvnstatistikken din. Du
kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av varsler med unntak
av alarmer (Bruke Ikke forstyrr-modusen, side 8).
Bruke automatisk søvnsporing
1 Ha på deg enheten mens du sover.
2 Last opp søvnsporingsdataene dine til Garmin Connect
nettstedet (Garmin Connect, side 19).
Du kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen
din.
Bruke Ikke forstyrr-modusen
Du kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av bakgrunnslyset,
tonevarslene og vibrasjonsvarslene. Du kan for eksempel bruke
denne modusen når du sover eller ser på en film.
MERK: Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Du kan
aktivere alternativet Søvntid i systeminnstillingene, slik at Ikke
forstyrr-modus automatisk aktiveres mens du vanligvis sover
(Systeminnstillinger, side 25).
1 Hold inne LIGHT.
8
2 Velg Ikke forstyrr.
Intensitetsminutter
Organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO)
anbefaler 150 minutters aktivitet med moderat intensitet per uke,
for eksempel rask gange, eller 75 minutters aktivitet med høy
intensitet per uke, for eksempel løping.
Enheten overvåker aktivitetsintensiteten din og måler tiden du
bruker på aktiviteter med moderat til høy intensitet (krever
pulsdata for angi mengden aktivitet med høy intensitet). Du kan
jobbe mot å oppnå det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter
ved å delta i aktiviteter med moderat til høy intensitet i minst ti
minutter sammenhengende. Enheten legger sammen antallet
aktivitetsminutter med moderat og høy intensitet. Det samlede
antallet intensitetsminutter med høy intensitet dobles når de
legges sammen.
Opparbeide seg intensitetsminutter
Forerunner-enheten beregner intensitetsminutter ved å
sammenligne pulsdataene dine med den gjennomsnittlige
hvilepulsen din. Hvis pulsmåling er slått av, beregner enheten
moderate intensitetsminutter ved å analysere trinn per minutt.
• Start en aktivitet du tar tiden på for å få en mest mulig
nøyaktig beregning av intensitetsminutter.
• Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
• Målingen av hvilepuls blir mest nøyaktig hvis du har på deg
enheten hele døgnet.
Garmin Move IQ™ hendelser
Move IQ-funksjonen oppdager automatisk aktivitetsmønstre, for
eksempel gange, løping, sykling, svømming og trening på
ellipsemaskin som varer i minimum 10 minutter. Du kan vise
hendelsestypen og varigheten på Garmin Connect tidslinjen,
men de vises ikke i listen over aktiviteter, øyeblikksbilder eller
nyhetsfeeden. Hvis du ønsker flere detaljer og større
nøyaktighet, kan du registrere en aktivitet med tidtaking på
enheten din.
Innstillinger for aktivitetsmåling
Hold inne UP på urskiven, og velg Innstillinger > Aktivitets
måling.
Status: Slår av aktivitetsmålingsfunksjonene.
Bevegelsesvarsel: Viser en melding og bevegelseslinjen på
den digitale urskiven og skrittskjermbildet. I tillegg piper eller
vibrerer enheten hvis du har slått på toner
(Systeminnstillinger, side 25).
Målvarsler: Lar deg slå på og av målvarsler eller slå dem av
bare under aktiviteter. Målvarsler vises for daglige skrittmål,
daglige trappemål og ukentlige intensitetsminuttmål.
Move IQ: Gjør at enheten automatisk starter og lagrer en gåeller løpeaktivitet du tar tiden på, når Move IQ-funksjonen
oppdager kjente bevegelsesmønstre.
Slå av aktivitetsmåling
Når du slår av aktivitetsmåling, blir ikke trinn, etasjer oppover,
intensitetsminutter, søvn eller Move IQ-hendelser registrert.
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Aktivitetsmåling > Status > Av.
Sporing av menstruasjonssyklus
Menstruasjonssyklusen er en viktig del av helsen din. Du kan
finne ut mer om og konfigurere denne funksjonen i
Helsestatistikk-innstillingene i Garmin Connect appen.
• Sporing av og informasjon om menstruasjonssyklus
• Fysiske og følelsesmessige symptomer
• Menstruasjonsberegning og beregning av fruktbarhet
Aktivitetsmåling
• Informasjon om helse og ernæring
MERK: Hvis Forerunner enheten ikke har widgeten for sporing
av menstruasjonssyklus, kan du laste den ned fra Connect IQ
appen.
Pulsfunksjoner
Forerunner-enheten har pulsmåling på håndleddet og er
kompatibel med ANT+ pulsmålere med bryststropp. Du kan se
pulsdata fra håndleddet på pulskontrollprogrammet. Når både
pulsmåling på håndleddet og ANT+ pulsdata er tilgjengelig,
bruker enheten ANT+ pulsdataene.
®
Pulsmåling på håndleddet
Ha på deg enheten
• Fest enheten over håndleddbenet.
MERK: Enheten skal sitte stramt, men behagelig. Enheten
bør ikke bevege seg under løping eller trening for at
pulsmålingen skal bli mest mulig nøyaktig.
Sende pulsdata til Garmin enheter
Du kan sende pulsdataene dine fra Forerunner enheten din og
vise dem på parkoblede Garmin enheter.
MERK: Sending av pulsdata reduserer batteritiden.
1 Hold inne UP når pulswidgeten er åpen.
2 Velg Alternativer > Send puls.
Forerunner enheten begynner å sende pulsdata, og
vises.
MERK: Du kan vise bare pulswidgeten mens du sender
pulsdata fra pulswidgeten.
3 Parkoble Forerunner enheten din med den kompatible
Garmin ANT+ enheten.
MERK: Instruksjonene for paring varierer for alle enheter
som er kompatible med Garmin. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen.
TIPS: Velg hvilken som helst tast, og velg Ja for å slutte å
sende pulsdata.
Sende pulsdata under en aktivitet
Du kan konfigurere Forerunner enheten til å sende pulsdata
automatisk når du starter en aktivitet. Du kan for eksempel
sende pulsdata til en Edge enhet mens du sykler, eller til et
VIRB actionkamera mens du holder på med en aktivitet.
MERK: Sending av pulsdata reduserer batteritiden.
1 Hold inne UP når pulswidgeten er åpen.
2 Velg Alternativer > Sende under aktivitet.
3 Start en aktivitet (Starte en aktivitet, side 2).
Forerunner enheten begynner å sende pulsdata i
bakgrunnen.
MERK: Det er ingen tegn til at enheten sender pulsdata
under en aktivitet.
4 Om nødvendig kan du parkoble Forerunner enheten din med
en enhet som er kompatibel med Garmin ANT+.
MERK: Instruksjonene for paring varierer for alle enheter
som er kompatible med Garmin. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen.
TIPS: Hvis du vil slutte å sende pulsdata, stanser du
aktiviteten (Stoppe en aktivitet, side 2).
®
MERK: Den optiske sensoren er plassert på baksiden av
enheten.
• Se i Tips for unøyaktige pulsdata, side 9 for å få mer
informasjon om pulsmåling på håndleddet.
• Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktighet, kan du gå til
garmin.com/ataccuracy.
Tips for unøyaktige pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Rengjør og tørk av armen din før du tar på deg enheten.
• Unngå å bruke solkrem, hudkremer eller insektmidler på
håndleddet du har festet enheten til.
• Unngå å skrape pulssensoren på baksiden av enheten.
• Fest enheten over håndleddbenet. Enheten skal sitte stramt,
men behagelig.
• Vent til -ikonet vises kontinuerlig før du starter aktiviteten.
• Varm opp i 5 til 10 minutter og få en pulsmåling før du starter
aktiviteten.
MERK: Varm opp innendørs hvis det er kaldt ute.
• Skyll av enheten med ferskvann etter hver treningsøkt.
Vise pulswidgeten
Widgeten viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm)
og en graf over pulsen din de siste fire timene.
1 Velg UP eller DOWN på urskiven for å vise pulswidgeten.
2 Velg START for å vise gjennomsnittlig hvilepuls for de siste 7
dagene.
Konfigurere varsler for unormal puls
Du kan angi at enheten skal varsle deg når pulsen overskrider et
visst antall slag per minutt (bpm) etter en periode med
inaktivitet.
1 Hold inne UP når pulswidgeten er åpen.
2 Velg Alternativer > Varsel om unormal puls > Status > På.
3 Velg Varselgrense.
4 Velg en grenseverdi for pulsen.
Det vises en melding og enheten vibrerer hver gang du
overstiger denne grenseverdien.
Slå av pulsmåleren på håndleddet
Standardinnstillingen for Pulsmåling på håndleddet er
Automatisk. Enheten tar automatisk i bruk pulsmåleren på
håndleddet med mindre du parkobler enheten med en ANT+
pulsmåler.
1 Hold nede UP når pulswidgeten er åpen.
2 Velg Alternativer > Status > Av.
Løpsdynamikk
Du kan bruke en kompatibel Forerunner enhet parkoblet med
HRM-Run™ tilbehøret eller andre tilbehør for løpsdynamikk for å
få tilbakemelding i sanntid om løpestilen din. Hvis Forerunner
enheten ble levert med HRM-Run tilbehøret, er enhetene
allerede parkoblet.
Pulsfunksjoner
9
Tilbehøret for løpsdynamikk har en akselerasjonsmåler som
måler torsobevegelser for å beregne seks forskjellige løpedata.
Pedalfrekvens: Pedalfrekvens er antall skritt per minutt.
Funksjonen viser totalt antall skritt (høyre og venstre fot
kombinert).
Vertikal oscillasjon: Vertikal oscillasjon vil si sprett i
løpsbevegelsen. Funksjonen viser den vertikale bevegelsen
for torso målt i centimeter.
Tid med bakkekontakt: Tid med bakkekontakt er tiden hvert
skritt berører bakken mens du løper. Dette måles i
millisekunder.
MERK: Tid med bakkekontakt og balanse for tid med
bakkekontakt kan ikke beregnes mens du går.
Balanse for tid med bakkekontakt: Balanse for tid med
bakkekontakt viser balansen mellom venstre og høyre for din
tid med bakkekontakt mens du løper. Dette vises som et
prosenttall. For eksempel 53,2 med en pil som peker mot
venstre eller høyre.
Skrittlengde: Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den
ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken. Dette
måles i meter.
Vertikalt forholdstall: Vertikalt forholdstall er forholdet mellom
vertikal oscillasjon og skrittlengde. Dette vises som et
prosenttall. Et lavere tall betyr vanligvis en bedre løpestil.
Hvis en pulsmåler fulgte med Forerunner, er enheten allerede
parkoblet, og Forerunner er klargjort til å vise løpsdynamikk.
1 Velg START, og velg deretter en løpeaktivitet.
2 Velg START.
3 Ta en løpetur.
4 Bla til skjermbildene for løpsdynamikk for å se målingene
dine.
Trene med løpsdynamikk
Før du kan se løpsdynamikk, må du ta på deg HRM-Run
tilbehøret, HRM-Tri™ tilbehøret eller Running Dynamics Pod og
parkoble tilbehøret med enheten din (Parkoble trådløse
sensorer, side 21).
5 Hold om nødvendig UP inne for å endre hvordan
løpsdynamikkdataene vises.
Fargemålere og løpsdynamikkdata
Skjermbildene for løpsdynamikk viser en fargemåler for den primære målingen. Du kan vise kadens, vertikal oscillasjon, tid med
bakkekontakt, balanse for tid med bakkekontakt eller vertikalt forholdstall som den primære målingen. Fargemåleren viser
løpsdynamikken din sammenlignet med data fra andre løpere. Fargesonene er basert på prosentiler.
Garmin har undersøkt mange løpere på forskjellige nivåer. Dataverdiene i de røde og oransje sonene er typiske for mindre erfarne
eller langsommere løpere. Dataverdiene i de grønne, blå og lilla sonene er typiske for mer erfarne eller raskere løpere. Mer erfarne
løpere har ofte kortere tid med bakkekontakt, lavere vertikal oscillasjon, lavere vertikalt forholdstall og høyere kadens enn mindre
erfarne løpere. Samtidig har høye løpere ofte litt lavere kadens, lengre skritt og litt høyere vertikal oscillasjon. Vertikalt forholdstall er
den vertikale oscillasjonen din delt på skrittlengden din. Det har ingen sammenheng med høyden din.
Gå til www.garmin.com/runningdynamics hvis du vil ha mer informasjon om løpsdynamikk. Hvis du vil ha mer teori og tolkninger av
løpsdynamikkdata, kan du oppsøke anerkjente publikasjoner og webområder om løping.
Fargesone Prosentil i sone Pedalfrekvensområde Område for tid med bakkekontakt
Lilla
>95
>183 spm
<218 ms
Blå
70-95
174–183 spm
218–248 ms
Grønn
30-69
164-173 spm
249-277 ms
Oransje 5–29
153-163 spm
278-308 ms
Rød
<153 spm
>308 ms
<5
Balansedata for tid med bakkekontakt
Balanse for tid med bakkekontakt måler hvor symmetrisk du løper. Dette vises som en prosentandel av den totale tiden din med
bakkekontakt. 51,3 % med en pil mot venstre, for eksempel, indikerer at brukeren løper med venstre fot oftere i kontakt med bakken.
Hvis dataskjermbildet viser begge tallene, for eksempel 48–52, er 48 % venstre fot og 52 % høyre.
Fargesone
Rød
Oransje
Grønn
Oransje
Rød
Symmetri
Dårlig
OK
Bra
OK
Dårlig
Prosentandel av andre løpere
5%
25%
40%
25%
5%
Balanse for tid med bakkekontakt >52,2 % V 50,8–52,2 % V 50,7 % V–50,7 % H 50,8–52,2 % H >52,2 % H
Under utviklingen og testingen av løpsdynamikkene, oppdaget teamet fra Garmin en sammenheng mellom skader og store
ubalanser hos enkelte løpere. Hos mange løpere pleier balanse for tid med bakkekontakt å avvike ytterligere fra 50/50 når de løper
opp eller ned bakker. De fleste løpetrenere er enige i at det er bra med en symmetrisk løpestil. Eliteløpere har som oftest hurtige og
godt balanserte skritt.
Du kan se fargemåleren eller datafeltet mens du løper, eller du kan se oppsummeringen på Garmin Connect kontoen når løpeturen
er over. På samme måte som andre løpsdynamikkdata, er balanse for tid med bakkekontakt et kvantitativt mål som hjelper deg med
å lære mer om løpestilen din.
10
Pulsfunksjoner
Data om vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall
Dataområdene for vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall er litt ulike avhengig av sensoren og hvorvidt den er plassert på brystet
(HRM-Tri eller HRM-Run tilbehør) eller i livet (Running Dynamics Pod tilbehør).
Fargesone Prosentil i sone Område for vertikal
oscillasjon på brystet
Område for vertikal
oscillasjon i livet
Vertikalt forholdstall på Vertikalt forholdstall i
brystet
livet
Lilla
>95
<6,4 cm
<6,8 cm
<6,1 %
<6,5%
Blå
70-95
6,4–8,1 cm
6,8-8,9 cm
6,1-7,4%
6,5-8,3%
Grønn
30-69
8,2-9,7 cm
9,0-10,9 cm
7,5-8,6%
8,4-10,0%
Oransje
5–29
9,8-11,5 cm
11,0-13,0 cm
8,7-10,1%
10,1-11,9%
Rød
<5
>11,5 cm
>13,0 cm
>10,1 %
>11,9%
Tips for manglende data om løpsdynamikk
Hvis det ikke vises data for løpsdynamikk, kan du prøve disse
tipsene.
• Sørg for å ha et tilbehør for løpsdynamikk, for eksempel
HRM-Run .
Tilbehør med løpsdynamikk er merket med på fremsiden
av modulen.
• Parkoble tilbehøret for løpsdynamikk med Forerunner
enheten igjen, i henhold til instruksjonene.
• Hvis dataene for løpsdynamikk kun viser nuller, kontrollerer
du at tilbehøret er festet med riktig side opp.
MERK: Tid med bakkekontakt og balanse vises bare mens
du løper. Dette kan ikke beregnes mens du går.
2 Velg Innstillinger > Fysiologiske målinger > Varsler om
prestasjon.
3 Velg et alternativ.
Oppdage ytelsesmålinger automatisk
Funksjonen Automatisk registrering er slått på som standard.
Enheten kan automatisk registrere makspuls og
melkesyreterskel under en aktivitet.
MERK: Enheten registrerer makspuls bare når pulsen din er
høyere enn verdien som er angitt i brukerprofilen din.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Fysiologiske målinger > Automatisk
registrering.
3 Velg et alternativ.
Ytelsesmålinger
Synkronisere aktiviteter og ytelsesmålinger
Disse ytelsesmålingene er beregninger som kan hjelpe deg med
å spore og forstå treningsaktivitetene dine og prestasjonene
dine i konkurranser. Målingene krever at du utfører noen
aktiviteter med pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel
pulsmåler med bryststropp.
Disse beregningene er gitt og støttes av Firstbeat. Du finner mer
informasjon på www.garmin.com/physio.
MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med.
Du må gjennomføre noen aktiviteter for at enheten skal få
kunnskap om prestasjonene dine.
kondisjonsberegning: Kondisjon vil si maksimalt
oksygenvolum (i milliliter) som du bruker per minutt per kilo
med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
Antatte løpstider: Enheten bruker kondisjonsberegningen og
treningshistorikken din til å gi en måltid basert på den
gjeldende kondisjonen din.
Test av pulsvariasjonsstress: Testen av pulsvariasjonsstress
krever en Garmin pulsmåler med bryststropp. Enheten måler
variasjoner i pulsen din mens du står stille i tre minutter.
Dette er det generelle stressnivået ditt. Skalaen går fra 1 til
100, der en lavere poengsum indikerer et lavere stressnivå.
Ytelseskondisjon: Ytelseskondisjonen er en vurdering i sanntid
som gjøres når du har vært aktiv i 6–20 minutter. Den kan
legges til som et datafelt, slik at du kan se ytelseskondisjonen
din under resten av aktiviteten. Den sammenligner din
kondisjonen din i sanntid med den gjennomsnittlige formen
din.
Melkesyreterskel: Melkesyreterskel krever en pulsmåler med
bryststropp. Melkesyreterskelen er det punktet der musklene
dine raskt begynner å bli slitne. Enheten måler
melkesyreterskelen din basert på pulsen og hastigheten din.
Du kan synkronisere aktiviteter, personlige rekorder og
ytelsesmålinger fra andre Garmin enheter til Forerunner enheten
din ved hjelp av Garmin Connect kontoen din. Dette gjør at
enheten gjenspeiler treningsstatusen og formen din mer
nøyaktig. Du kan for eksempel registrere en tur med en Edge
enhet og se aktivitetsinformasjon og total treningsbelastning på
Forerunner-enheten.
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Fysiologiske målinger > TrueUp.
Når du synkroniserer enheten med smarttelefonen din, vises
nylige aktiviteter, personlige rekorder og ytelsesmålinger fra de
andre Garmin enhetene dine på Forerunner enheten.
Om kondisjonsberegninger
Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du
bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk
prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form.
Forerunner-enheten krever en pulsmåler på håndleddet eller en
kompatibel pulsmåler med bryststropp for å kunne vise
kondisjonsberegningen din.
Kondisjonsberegningen vises som et tall, en beskrivelse og en
posisjon på en måler på enheten din. På Garmin Connect
kontoen din kan du se flere detaljer om kondisjonsberegningen
din, inkludert kondisjonsalderen din. Kondisjonsalderen din gir
deg en pekepinn på hvor god form du er i sammenlignet med en
person av samme kjønn i en annen alder. Etter hvert som du
trener, kan du senke kondisjonsalderen din.
Slå av prestasjonsvarsler
Prestasjonsvarsler er slått på som standard. Enkelte
prestasjonsvarsler vises når aktiviteten er fullført. Enkelte
prestasjonsvarsler vises under en aktivitet eller når du oppnår
en ny prestasjonsmåling, for eksempel en ny
kondisjonsberegning.
1 Hold nede UP på urskiven.
Pulsfunksjoner
11
Lilla
Overlegent
Treningseffekt Aerob effekt
Blå
Utmerket
Fra 2,0 til 2,9
Grønn
Bra
Opprettholder aerob form. Opprettholder anaerob
form.
Oransje
OK
Fra 3,0 til 3,9
Påvirker aerob form.
Påvirker anaerob form.
Dårlig
Fra 4,0 til 4,9
Påvirker aerob form
betydelig.
Påvirker anaerob form
betydelig.
5,0
Jobber for hardt og kan
Jobber for hardt og kan
være skadelig uten
være skadelig uten
tilstrekkelig restitusjonstid. tilstrekkelig restitusjonstid.
Rød
VO2-maks.-data er gitt av FirstBeat. VO2 maks.-analyse gis
med tillatelse av The Cooper Institute . Du finner mer
informasjon i tillegget (Standardverdier for kondisjonsberegning,
side 32) og på www.CooperInstitute.org.
®
Vise antatte løpstider
Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen
(Konfigurere brukerprofilen, side 7) og angir makspulsen din
(Angi pulssoner, side 7).
Enheten bruker kondisjonsberegning (Om
kondisjonsberegninger, side 11) og treningshistorikk for å gi deg
en måltid. Enheten analyserer flere uker med treningsdata for å
presisere måltidsestimatene.
TIPS: Hvis du har mer enn én Garmin enhet, kan du aktivere
Physio TrueUp™ funksjonen, som gjør at enheten kan
synkronisere aktiviteter, historikk og data fra andre enheter
(Synkronisere aktiviteter og ytelsesmålinger, side 11).
1 Velg UP eller DOWN på urskiven for å vise ytelses-widgeten.
2 Velg START for å bla gjennom prestasjonsmålingene.
Enheten viser antatte løpstider for 5 km, 10 km, halvmaraton
og maraton.
MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne
med. Enheten trenger et par løpeturer for å forstå hvordan du
løper.
Om treningseffekt
Treningseffekt måler hvordan en aktivitet påvirker den aerobe
og anaerobe formen din. Treningseffekt samles opp under
aktiviteten. Etter hvert som aktiviteten fortsetter, øker
treningseffektverdien. Treningseffekten fastsettes av
informasjonen i brukerprofilen din og treningshistorikk samt
pulsen, varigheten og intensiteten på aktiviteten. Det finnes syv
forskjellige treningseffektetiketter som beskriver hovedfordelen
ved aktiviteten din. Hver etikett er fargekodet og tilsvarer ditt
fokus på treningsbelastning (Fokus for treningsbelastning,
side 14). Hver tilbakemelding, for eksempel «Påvirker
kondisjonsberegning betydelig», har en tilsvarende beskrivelse i
Garmin Connect aktivitetsinformasjonen.
Aerob treningseffekt bruker pulsen til å måle hvordan den
samlede intensiteten i en treningsøkt påvirker den aerobe
formen. Dette indikerer om treningsøkten hadde en
opprettholdende eller forbedrende effekt på formen. Mengden
overflødig oksygenforbruk etter trening (EPOC) kartlegges som
en serie verdier som angir treningsnivå og treningsvaner. Rolige
treningsøkter med moderat intensitet eller treningsøkter med
lengre intervaller (> 180 sek.) har en positiv effekt på det aerobe
stoffskiftet og gir en forbedret aerob treningseffekt.
Anaerob treningseffekt bruker puls og hastighet (eller kraft) til å
beregne hvilken effekt treningen har på evnen til å prestere med
svært høy intensitet. Du mottar en verdi basert på det anaerobe
bidraget til EPOC og på type aktivitet. Gjentatte intervaller med
høy intensitet på 10 til 120 sekunder har en svært god
innvirkning på den anaerobe kapasiteten din og fører til en
bedre anaerob treningseffekt.
Du kan legge til Aerob treningseffekt og Anaerob treningseffe.
som datafelt på et av treningsskjermbildene dine, slik at du kan
ha oversikt under hele løpeturen.
Treningseffekt Aerob effekt
Anaerob effekt
Fra 0,0 til 0,9
Ingen forbedring.
Ingen forbedring.
Fra 1,0 til 1,9
Liten forbedring.
Liten forbedring.
12
Anaerob effekt
Teknologien for treningseffekt leveres og støttes av Firstbeat
Technologies Ltd. Du finner mer informasjon på
www.firstbeat.com.
Ytelseskondisjon
Mens du løper, analyserer ytelseskondisjonsfunksjonen tempoet
ditt, pulsen din og variasjoner i pulsen din for å gjøre en
sanntidsvurdering av evnen din til å prestere sammenlignet med
det gjennomsnittlige treningsnivået ditt. Den tilsvarer omtrent
prosentavviket i sanntid fra grunnlinjen din for
kondisjonsberegning.
Verdier for ytelseskondisjon spenner mellom –20 og +20. Etter
de første 6–20 minuttene av aktiviteten din viser enheten
ytelseskondisjonsverdien din. En verdi på +5, for eksempel,
betyr at du er uthvilt, i grei form og kan klare en god løpetur. Du
kan legge til ytelseskondisjon som et datafelt på et av
treningsskjermbildene dine, slik at du kan holde oversikten
gjennom hele aktiviteten. Ytelseskondisjon kan også være en
indikator på hvor sliten du er, særlig etter en lang løpetur.
MERK: Du løpe noen turer med pulsmåler for at enheten skal
kunne gi en nøyaktig kondisjonsberegning og lære seg mer om
løpekondisjonen din (Om kondisjonsberegninger, side 11).
Se ytelseskondisjonen din
Denne funksjonen krever en pulsmåler på håndleddet eller en
kompatibel pulsmåler med bryststropp.
1 Legg til Ytelsesforhold til et dataskjermbilde (Tilpasse
dataskjermbildene, side 23).
2 Dra ut på løpetur eller sykkeltur.
Ytelseskondisjonen din vises etter 6–20 minutter.
3 Bla til dataskjermbildet for å se ytelseskondisjonen din
gjennom hele løpeturen eller sykkelturen.
Melkesyreterskel
Melkesyreterskelen er det nivået av treningsintensitet der
melkesyre begynner å samles opp i blodet. Når du løper, gir
dette et bilde av tempo eller hvor mye du anstrenger deg. Når
du ligger over denne terskelen mens du løper, begynner
kroppen å bli sliten. For erfarne løpere ligger terskelen omtrent
på 90 % av makspuls og mellom løpstempoene for 10 km og
halvmaraton. For gjennomsnittlige løpere kan
melkesyreterskelen ofte ligge langt lavere enn 90 % av
makspuls. Hvis du kjenner melkesyreterskelen din, kan du
lettere avgjøre hvor hardt du kan trene og når du kan ta i litt i
konkurranser.
Hvis du kjenner pulsnivået for melkesyreterskelen din, kan du
angi den i innstillingene for brukerprofilen din (Angi pulssoner,
side 7).
Gjennomføre en veiledet test for beregne melkesyreterskelen
Denne funksjonen krever en Garmin pulsmåler med bryststropp.
Før du kan gjennomføre den veiledede testen, må du ta på deg
en pulsmåler og parkoble den med enheten (Parkoble trådløse
sensorer, side 21).
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen fra det første
oppsettet og kondisjonsberegningen din til å beregne
melkesyreterskelen din. Enheten registrerer automatisk
melkesyreterskelen din under løpeturer med pulsmåling der du
holder jevnt høy intensitet.
Pulsfunksjoner
TIPS: Du må løpe noen turer med pulsmåler med bryststropp for
at enheten skal kunne gi en nøyaktig makspuls- og
kondisjonsberegning. Hvis du har vanskeligheter med å få utført
en beregning av melkesyreterskel, kan du prøve å senke
verdien din for makspuls manuelt.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet for løping utendørs.
GPS må brukes for å kunne gjennomføre testen.
3 Hold nede UP.
4 Velg Trening > Veiledet test av melkesyreterskel.
5 Start tidtakeren, og følg instruksjonene på skjermen.
Når du er i gang med løpeturen, viser enheten varigheten av
hvert trinn, målet og gjeldende pulsdata. Det vises en
melding når testen er fullført.
6 Når du har fullført den veiledede testen, stopper du tidtakeren
og lagrer aktiviteten.
Hvis dette er din første beregning av melkesyreterskel, ber
enheten deg om å oppdatere pulssonene dine basert på
melkesyreterskelpulsen din. Hver gang du får en ny
beregning av melkesyreterskelen din, ber enheten deg om å
godta eller avvise beregningen.
Treningsstatus
Disse målingene er beregninger som kan hjelpe deg med å
spore og forstå treningsaktivitetene dine. Målingene krever at du
utfører noen aktiviteter med pulsmåler på håndleddet eller en
kompatibel pulsmåler med bryststropp.
Disse beregningene er gitt og støttes av Firstbeat. Du finner mer
informasjon på www.garmin.com/physio.
MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med.
Du må gjennomføre noen aktiviteter for at enheten skal få
kunnskap om prestasjonene dine.
Treningsstatus: Treningsstatusen viser hvordan treningen din
har innvirkning på formen og prestasjonene dine.
Treningsstatusen din er basert på endringer av
treningsbelastningen og kondisjonsberegningen din over en
lengre periode.
kondisjonsberegning: Kondisjon vil si maksimalt
oksygenvolum (i milliliter) som du bruker per minutt per kilo
med kroppsvekt ved maksimal ytelse. Enheten viser varmeog høydejustert kondisjonsberegning når du akklimatiserer
deg til varme omgivelser og store høyder.
Treningsbelastning: Treningsbelastningen er summen av
EPOC (Excess Post-exercise Oxygen Consumption) for de
sju siste dagene. EPOC er en beregning av hvor mye energi
kroppen din bruker på restitusjon etter en treningsøkt.
Fokus for treningsbelastning: Enheten analyserer og fordeler
treningsbelastningen i ulike kategorier basert på intensiteten
og strukturen i hver registrerte aktivitet. Fokus for
treningsbelastning inkluderer den totale belastningen per
kategori og fokuset for treningen. Enheten viser fordelingen
av belastning over de siste fire ukene.
Restitusjonstid: Restitusjonstiden viser hvor mye tid som
gjenstår før du er fullt restituert og klar til en ny, hard
treningsøkt.
Pulsfunksjoner
Treningsstatusnivåer
Treningsstatusen viser hvordan treningen virker inn på form og
prestasjoner. Treningsstatusen din er basert på endringer av
treningsbelastningen og kondisjonsberegningen din over en
lengre periode. Du kan bruke treningsstatusen til å planlegge
fremtidig trening og fortsette å forbedre formen.
Nærmer seg toppen: Formtopp betyr at du er i ideell løpsform.
Den nylige reduksjonen i treningsbelastning gjør at kroppen
kan restituere seg og fullstendig kompensere for tidligere
trening. Du bør planlegge fremover, da denne formtoppen
kun er mulig å opprettholde over en kort tid.
Produktiv: Nåværende treningsbelastning får formen og ytelsen
til å gå i riktig retning. Pass på å legge inn
restitusjonsperioder i treningen for å opprettholde formen.
Oppretthold: Nåværende treningsbelastning er tilstrekkelig til å
opprettholde formen. Hvis du vil se forbedringer, kan du
prøve å legge inn variasjoner i treningsøktene eller øke
treningsmengden.
Nedtrapping: Lettere treningsbelastning gjør kroppen i stand til
å restituere seg, noe som er svært viktig i lengre perioder
med hard trening. Du kan gå tilbake til høyere
treningsbelastning når du føler deg klar.
Ikke produktiv: Treningsbelastningen er på et godt nivå, men
formen er dalende. Det kan hende at kroppen din strever
med restitusjonen, så du bør følge med på den generelle
helsetilstanden din, inkludert stress, ernæring og hvile.
Styrke og kondisjon reduseres: Styrke og kondisjon
reduseres når du trener mye mindre enn vanlig i en uke eller
mer, slik at formen påvirkes. Du kan forsøke å øke
treningsbelastningen hvis du vil se forbedringer.
Jobber for hardt: Treningsbelastningen er svært høy og virker
mot sin hensikt. Kroppen din trenger hvile. Du bør gi deg selv
tid til restitusjon ved å legge inn lettere trening i planen.
Ingen status: Enheten trenger en eller to ukers
treningshistorikk, inkludert aktiviteter med
kondisjonsberegning fra løping eller sykling, for å kunne
beregne treningsstatus.
Tips om treningsstatusfunksjonen
Treningsstatusfunksjonen avhenger av oppdaterte vurderinger
av formen din, inkludert minst to kondisjonsberegninger per uke.
Kondisjonsberegningen oppdateres etter løp utendørs der
pulsen din når minst 70 % av makspulsen din i flere minutter.
Terrengløp og løpeaktiviteter innendørs genererer ikke noen
kondisjonsberegning. På denne måten opprettholdes en
nøyaktig beregning av formen din.
Her er noen tips om hvordan du kan få mest mulig ut av
treningsstatusfunksjonen.
• Løp utendørs med en kraftmåler minst to ganger i uken, og
nå en puls som er høyere enn 70 % av makspulsen din i
minst ti minutter.
Når du har brukt enheten i én uke, bør treningsstatusen være
tilgjengelig.
• Registrer alle treningsaktivitetene dine på denne enheten,
eller aktiver TrueUp funksjonen, slik at enheten kan lære mer
om treningen din (Synkronisere aktiviteter og
ytelsesmålinger, side 11).
Treningsbelastning
Treningsbelastning er en måling av treningsvolumet ditt over de
siste syv dagene. Det er summen av EPOC (Excess Postexercise Oxygen Consumption) for de sju siste dagene. Måleren
indikerer hvorvidt den nåværende belastningen er lav eller høy,
eller om den er innenfor det optimale området for å opprettholde
eller forbedre formen. Optimalt område beregnes ut fra
individuelt formnivå og treningshistorikk. Området justeres etter
hvert som treningstid og -intensitet øker eller minker.
13
Fokus for treningsbelastning
For å maksimere ytelsen og treningsutbyttet bør treningen deles
opp i tre kategorier, aerob trening med lav intensitet, aerob
trening med høy intensitet og anaerob trening. Fokus på
treningsbelastning viser hvor mye av treningen som er i hver av
kategoriene, og gir deg treningsmål. Fokus på
treningsbelastning krever minst syv dager med trening for å
avgjøre om treningsbelastningen er lav, optimal eller høy. Etter
fire uker med treningshistorikk vil treningsbelastningsestimatet
bestå av mer detaljert målinformasjon som hjelper deg med å
balansere treningsaktivitetene.
Under mål: Treningsbelastningen er lavere enn optimalt i alle
intensitetskategoriene. Prøv å øke varigheten eller
frekvensen på treningsøktene.
Mangel på aerob trening med lav intensitet: Prøv å legge inn
flere aerobe aktiviteter med lav intensitet for å restituere deg
og balansere for aktiviteter med høyere intensitet.
Mangel på aerob trening med høy intensitet: Prøv å legge inn
flere aerobe aktiviteter med høy intensitet for å forbedre
laktatterskelen og kondisjonsberegningen over tid.
Mangel på anaerob trening: Prøv å legge innen et par intense,
anaerobe aktiviteter for å forbedre hastigheten og den
anaerobe kapasiteten over tid.
Balansert: Treningsbelastningen er balansert og gir deg alle
treningsfordeler etter hvert som du fortsetter treningen.
Fokus på aerobe aktiviteter med lav intensitet:
Treningsbelastningen består for det meste av aerobe
aktiviteter med lav intensitet. Dette gir deg et solid grunnlag
og forbereder deg på å legge inn mer intense treningsøkter.
Fokus på aerobe aktiviteter med høy intensitet:
Treningsbelastningen består for det meste av aerobe
aktiviteter med høy intensitet. Disse aktivitetene bidrar til å
forbedre laktatterskelen, kondisjonsberegningen og
utholdenheten.
Anaerob fokus: Treningsbelastningen består for det meste av
intens aktivitet. Dette fører til raske treningsgevinster, men
bør balanseres med aerobe aktiviteter med lav intensitet.
Over mål: Treningsbelastningen er høyere enn det som er
optimalt, og du bør vurdere å redusere varigheten og
frekvensen på treningsøktene.
Restitusjonstid
Du kan bruke en Garmin enhet med pulsmåling på håndleddet
eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp for å se hvor mye
tid som gjenstår før du er klar for en ny, hard treningsøkt.
MERK: Den anbefalte restitusjonstiden beregnes ut fra
kondisjonsberegningen din og kan virke unøyaktig til å begynne
med. Du må gjennomføre noen aktiviteter for at enheten skal få
kunnskap om prestasjonene dine.
Restitusjonstiden vises umiddelbart etter en aktivitet. Tidtakeren
teller ned til tilstanden er optimal for å starte på en ny, hard
treningsøkt.
Vise nedtrappingstiden
Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen
(Konfigurere brukerprofilen, side 7) og angir makspulsen din
(Angi pulssoner, side 7).
1 Ta en løpetur.
2 Velg Lagre når du er ferdig med løpeturen.
Restitusjonstiden vises. Den maksimale tiden er 4 dager.
MERK: Fra urskiven kan du velge UP eller DOWN for å vise
prestasjonswidgeten. Eller du kan velge START for å bla
gjennom prestasjonsmålingene og se restitusjonstiden din.
Restitusjonspuls
Hvis du trener med en pulsmåler på håndleddet eller en
kompatibel pulsmåler med bryststropp, kan du sjekke
restitusjonspulsverdien etter hver aktivitet. Restitusjonspuls er
14
forskjellen mellom pulsen din når du er aktiv og to minutter etter
at aktiviteten er over. Et eksempel: Du har tatt en vanlig løpetur
og stopper tidtakeren. Pulsen din er 140 slag/min. Etter to
minutter uten aktivitet eller med nedvarming er pulsen 90 slag/
min. Restitusjonspulsen er 50 slag/min (140 minus 90). Noen
studier har funnet korrelasjoner mellom restitusjonspuls og
hjertets helse. Høyere tall angir som regel sunnere hjerter.
TIPS: Du får best resultat hvis du står stille i to minutter mens
enheten beregner restitusjonspulsverdien. Du kan lagre eller
forkaste aktiviteten når denne verdien vises.
Vise verdien din for pulsvariasjonsstress
Før du kan teste verdien din for pulsvariasjonsstress, må du ta
på deg en Garmin pulsmåler med bryststropp og parkoble den
med enheten (Parkoble trådløse sensorer, side 21).
Stressverdien baseres på en tre minutter lang test som utføres
mens du står i ro. Forerunner enheten analyserer da variasjoner
i pulsen din for å regne ut det generelle stressnivået ditt.
Trening, søvn, ernæring og generelt stress i livet har innvirkning
på resultatet. Stressverdien spenner fra 1 til 100, der 1 indikerer
svært lite stress og 100 indikerer svært mye stress. Når du
kjenner stressverdien din, kan du avgjøre om kroppen er klar for
en hard treningsøkt eller yoga.
TIPS: Garmin anbefaler at du måler stressverdien din før du
trener, på omtrent samme tid og under omtrent samme forhold
hver dag. Du kan se tidligere resultater i Garmin Connect
kontoen.
1 Velg START > DOWN > HRV Stress > START.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Smarte funksjoner
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Forerunner enheten har flere tilkoblede Bluetooth funksjoner for
en kompatibel smarttelefon via Garmin Connect appen.
Aktivitetsopplastinger: Sender automatisk aktiviteten til
Garmin Connect appen når du er ferdig med å registrere den.
Lydvarsler: Gjør det mulig for Garmin Connect appen å spille
av statusmeldinger, for eksempel rundetider og andre data,
på smarttelefonen din under en løpetur eller en annen
aktivitet.
Bluetooth sensorer: Gjør det mulig å koble til sensorer
kompatible med Bluetooth, for eksempel en pulsmåler.
Connect IQ: Brukes til å utvide enhetens funksjoner med nye
urskiver, widgets og datafelter.
Finn telefonen min: Finner en forlagt smarttelefon som er
parkoblet med Forerunner enheten din og er innenfor
rekkevidde.
Finn klokken min: Finner en forlagt Forerunner enhet som er
parkoblet med smarttelefonen din og er innenfor rekkevidde.
GroupTrack: Gjør det mulig å bli med i en gruppe ved hjelp av
LiveTrack, slik at andre kan se posisjonen din direkte på
skjermen og i sanntid.
Musikkontroller: Gjør det mulig å styre musikkspilleren på
smarttelefonen.
Telefonvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på
Forerunner enheten.
Sikkerhets- og sporingsfunksjoner: Her kan du sende
meldinger og varsler til venner og familie, og be om hjelp fra
nødkontakter som er konfigurert i Garmin Connect appen.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til (Sikkerhets- og
sporingsfunksjoner, side 16).
Samhandling med sosiale medier: Gjør det mulig å publisere
oppdateringer på sosiale medier når du laster opp en aktivitet
til Garmin Connect appen.
Smarte funksjoner
Programvareoppdateringer: Brukes til å oppdatere
enhetsprogramvaren.
Væroppdateringer: Sender værforhold og -varsler i sanntid til
enheten din.
Nedlastinger av treningsøkt og løype: Gjør det mulig å lete
etter treningsøkter og løyper i Garmin Connect appen og
sende dem trådløst til enheten.
Manuell synkronisering av data med Garmin Connect
1 Hold nede LIGHT for å vise kontrollmenyen.
2 Velg .
Finne en mistet mobilenhet
Du kan bruke denne funksjonen til å finne en mistet mobilenhet
som er parkoblet ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi og
befinner seg innenfor rekkevidde.
1 Hold nede LIGHT for å vise kontrollmenyen.
2 Velg .
Forerunner enheten begynner å søke etter den parkoblede
mobilenheten. Et lydvarsel spilles av på mobilenheten, og
Bluetooth signalstyrken vises på Forerunner enhetsskjermen.
Bluetooth signalstyrken øker etter hvert som du nærmer deg
mobilenheten.
3 Velg BACK for å avslutte søket.
Widgets
Enheten leveres forhåndslastet med widgets som gir oversiktlig
informasjon. Enkelte widgets krever en Bluetooth tilkobling til en
kompatibel smarttelefon.
Enkelte widgets er som standard ikke synlige. Du kan legge
dem til i widgetløkken manuelt (Tilpasse widgetløkken,
side 22).
Kalender: Viser kommende møter fra kalenderen på
smarttelefonen.
Kalorier: Viser informasjon om kaloriforbruk for dagen i dag.
Kompass: Viser et elektronisk kompass.
Etasjer oppover: Sporer etasjer oppover og fremgangen mot
målet ditt.
Puls: Viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm) og
en graf over pulsen din.
Intensitetsminutter: Registrerer tiden du har brukt på aktiviteter
med moderat til høy intensitet, det ukentlige målet ditt for
intensitetsminutter og fremdriften mot målet.
Siste aktivitet: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte
aktiviteten, for eksempel siste løpetur, siste sykkeltur eller
siste svømmetur.
Forrige idrett: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte
idretten.
Sporing av menstruasjonssyklus: Viser gjeldende syklus. Du
kan vise og loggføre daglige symptomer.
Musikkontroller: Brukes til å kontrollere musikkavspilling fra
smarttelefonen.
Varsler: Varsler deg om innkommende anrop, tekstmeldinger,
oppdateringer fra sosiale medier og annet, basert på
varslingsinnstillingene på smarttelefonen.
Ytelse: Viser ytelsesmålinger som hjelper deg med å spore og
forstå treningsaktivitetene dine og prestasjonene dine i
konkurranser.
Skritt: Sporer antall skritt per dag, skrittmål og data for de siste
dagene.
Stress: Viser ditt gjeldende stressnivå og en graf over
stressnivået ditt. Du kan gjøre en pusteøvelse for å slappe
av.
VIRB kontroller: Gir kamerakontroller når du har parkoblet en
VIRB enhet med Forerunner enheten.
Smarte funksjoner
Vær: Viser gjeldende temperatur og værmelding.
Vise widgeter
Enheten leveres forhåndslastet med widgets som gir oversiktlig
informasjon. Enkelte widgets krever en Bluetooth tilkobling til en
kompatibel smarttelefon.
• Gå til skjermbildet som viser gjeldende klokkeslett, og velg
UP eller DOWN.
Tilgjengelige widgeter inkluderer puls- og aktivitetsmåling.
Prestasjonswidgeten krever at du utfører flere aktiviteter med
pulsmåling og løpeturer utendørs med GPS.
• Velg START for å se flere alternativer og funksjoner for en
widget.
Vise værwidgeten
Vær krever en Bluetooth tilkobling til en kompatibel smarttelefon.
1 Velg UP eller DOWN på urskiven for å vise værwidgeten.
2 Velg START for å vise værdata per time.
3 Velg DOWN for å vise værdata per dag.
Connect IQ – funksjoner
Du kan legge til Connect IQ funksjoner på klokken fra Garmin og
andre leverandører ved hjelp av Connect IQ appen. Du kan
tilpasse enheten med urskiver, datafelt, widgets og apper.
Urskiver: Gjør det mulig å endre klokkens utseende.
Datafelter: Gjør det mulig å laste ned nye datafelter som viser
sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye måter.
Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde
funksjoner og sider.
Widgets: Få oversiktlig informasjon, inkludert sensordata og
varsler.
Programmer: Legg til interaktive funksjoner på klokken. For
eksempel aktivitetstyper for utendørs aktivitet og
treningsaktiviteter.
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til apps.garmin.com, og logg deg på.
3 Velg en Connect IQ funksjon, og last den ned.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Wi‑Fi tilkoblede funksjoner
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect kontoen: Sender
automatisk aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er
ferdig med å registrere den.
Lydinnhold: Du kan synkronisere lydinnhold fra
tredjepartsleverandører.
Programvareoppdateringer: Enheten laster ned og installerer
den nyeste programvareoppdateringen automatisk når det
finnes en Wi‑Fi tilkobling.
Treningsøkter og treningsplaner: Du kan lete etter og velge
treningsøkter og treningsplaner på Garmin Connect
nettstedet. Neste gang enheten har Wi‑Fi tilkobling sendes
filene trådløst til enheten.
Koble til et Wi‑Fi nettverk
Du må koble enheten til Garmin Connect appen på
smarttelefonen eller til Garmin Express™ programmet på
datamaskinen før du kan koble til et Wi‑Fi nettverk.
Du må koble til Wi‑Fi for å kunne synkronisere enheten din med
en tredjeparts musikkleverandør. Hvis du kobler enheten til et
Wi‑Fi nettverk, øker overføringshastigheten for større filer.
1 Gå innenfor rekkevidde av et Wi‑Fi nettverk.
2 Gå til Garmin Connect appen, og velg eller .
15
3 Velg Garmin-enheter, og velg enheten din.
4 Velg Generelt > Wi-Fi-nettverk > Legg til et nettverk.
5 Velg et tilgjengelig Wi‑Fi nettverk, og skriv inn
påloggingsinformasjonen.
Sikkerhets- og sporingsfunksjoner
FORSIKTIG
Hendelsesregistrering og assistanse er tilleggsfunksjoner, og de
skal ikke brukes som eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin
Connect appen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.
Forerunner enheten har sikkerhets- og sporingsfunksjoner som
må konfigureres med Garmin Connect appen.
LES DETTE
Hvis du vil bruke disse funksjonene, må du være koblet til
Garmin Connect appen ved hjelp av Bluetooth teknologi. Du kan
oppgi nødkontaktene dine på Garmin Connect kontoen din.
Hvis du vil ha mer informasjon om hendelsesregistrering og
assistanse, kan du gå til www.garmin.com/safety.
Assistent: Gjør at du kan sende en automatisk tekstmelding
med navn, LiveTrack-kobling og GPS-posisjon til
nødkontaktene dine.
Hendelsesregistrering: Når Forerunner enheten registrerer en
hendelse under en gå-, løpe- eller sykkelaktivitet utendørs,
sender enheten en automatisk melding, en LiveTrack-kobling
og GPS-posisjonen din til nødkontaktene dine.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
Legge til nødkontakter
Nødkontaktnumre brukes til hendelsesregistrerings- og
assistansefunksjoner.
1 Gå til Garmin Connect appen, og velg eller .
2 Velg Sikkerhetssporing > Hendelsesregistrering og
assistanse > Legg til nødkontakt.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Slå hendelsesregistrering av og på
1 Hold inne UP på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Sikkerhet > Hendelsesregistrering.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Hendelsesregistrering er bare tilgjengelig for gåing,
løping og sykling utendørs.
Når Forerunner enheten registrerer en hendelse med GPS
aktivert, kan Garmin Connect appen sende en automatisk
tekstmelding og e-post med navnet ditt og GPS-posisjonen din
til nødkontaktene dine. Det vises en melding som sier at
kontaktene dine blir kontaktet etter 30 sekunder. Du kan velge
Avbryt (Avbryt) før nedtellingen er fullført for å avbryte
meldingen.
Be om hjelp
Før du kan be om assistanse, må du angi nødkontakter (Legge
til nødkontakter, side 16).
1 Hold inne LIGHT-knappen.
2 Når du kjenner tre vibrasjoner, slipper du knappen for å
aktivere assistansefunksjonen.
Skjermbildet for nedtelling vises.
TIPS: Du kan velge Avbryt (Avbryt) før nedtellingen er fullført
for å avbryte meldingen.
16
Bli med i en GroupTrack-økt
Før du kan bli med på en GroupTrack-økt, må du ha en Garmin
Connect konto, en kompatibel smarttelefon og Garmin Connect
appen.
Disse instruksjonene veileder deg i hvordan du blir med i en
GroupTrack-økt med Forerunner enheter. Hvis kontaktene dine
har andre kompatible enheter, kan de se deg på kartet. Du kan
ikke se andre GroupTrack-medlemmer på enheten din.
1 Gå utendørs og slå på Forerunner enheten.
2 Parkoble smarttelefonen med Forerunner enheten (Parkoble
smarttelefonen med enheten, side 1).
3 Gå til innstillingsmenyen i Garmin Connect appen, og velg
Sikkerhetssporing > LiveTrack > GroupTrack.
4 Hvis du har mer enn én kompatibel enhet, velger du en enhet
for GroupTrack-økten.
Velg
Synlig for > Alle kontakter.
5
6 Velg Start LiveTrack.
7 Start en aktivitet på Forerunner enheten.
Tips for hvordan du blir med i GroupTrack-økter
Med GroupTrack-funksjonen kan kontakter i gruppen din holde
et øye med deg ved hjelp av LiveTrack direkte på sine egne
skjermer. Alle medlemmer i gruppen må være kontakter i
Garmin Connect kontoen din.
• Start aktiviteten utendørs med GPS.
• Du kan parkoble Forerunner enheten med smarttelefonen
med Bluetooth teknologi.
• Gå til Garmin Connect appen, og velg
eller . Velg
deretter Forbindelser for å oppdatere listen over kontakter i
GroupTrack-økten.
• Kontroller at alle kontaktene dine parkobler med
smarttelefonene deres og starter en LiveTrack økt i Garmin
Connect appen.
• Kontroller at alle kontaktene dine er innenfor en rekkevidde
på 40 km (eller 25 mi).
Musikk
Du kan kontrollere musikkavspilling på den parkoblede
smarttelefonen med Forerunner enheten.
Du kan laste ned lydinnhold på enheten fra datamaskinen din
eller fra en tredjepartsleverandør på en Forerunner 645 Music,
slik at du kan lytte til musikk selv når smarttelefonen din ikke er i
nærheten. For å lytte til lydinnhold som er lagret på enheten, må
du koble til hodetelefoner med Bluetooth teknologi.
Du kan bruke musikkontrollene til å kontrollere musikkavspilling
på smarttelefonen eller til å spille av musikk som er lagret på
enheten.
Koble til en tredjepartsleverandør
Før du kan laste ned musikk eller andre lydfiler til en kompatibel
klokke fra en støttet tredjepartsleverandør, må du koble til
leverandøren med Garmin Connect appen.
1 Gå til Garmin Connect appen, og velg eller .
2 Velg Garmin-enheter, og velg enheten din.
3 Velg Musikk.
4 Velg Skaff musikk-apper, finn en leverandør, og følg
instruksjonene på skjermen.
MERK: Hvis du allerede har installert en leverandør, kan du
velge den og følge instruksjonene på skjermen.
Laste ned lydinnhold fra en tredjepartsleverandør
Før du kan laste ned lydinnhold fra en tredjepartsleverandør, må
du koble til et Wi‑Fi nettverk (Koble til et Wi‑Fi nettverk, side 15).
Musikk
1 Hold inne DOWN fra et hvilket som helst skjermbilde for å
5 Velg om nødvendig en kategori i listen
2
3
4
5
Lytte til musikk
6
7
åpne musikkontrollene.
Hold nede UP.
Velg Musikktjenester.
Velg en tilkoblet leverandør.
Velg en spilleliste eller et annet element du vil laste ned på
enheten.
Trykk om nødvendig på BACK til du blir bedt om å
synkronisere med tjenesten, og velg deretter Ja.
Det kan hende at du må koble enheten til en ekstern
strømforsyning hvis det ikke er nok batteri på enheten.
Nedlasting av lydinnhold kan tappe batteriet for strøm.
De valgte spillelistene og de andre elementene blir lastet ned
på enheten.
Laste ned lydinnhold fra Spotify
®
Før du kan laste ned lydinnhold fra Spotify, må du koble til et
Wi‑Fi nettverk (Koble til et Wi‑Fi nettverk, side 15).
1 Hold inne DOWN fra et hvilket som helst skjermbilde for å
åpne musikkontrollene.
2 Hold nede UP.
3 Velg Musikktjenester > Spotify.
4 Velg Legg til musikk og podkaster.
5 Velg en spilleliste eller et annet element du vil laste ned på
enheten.
MERK: Nedlasting av lydinnhold kan tappe batteriet for
strøm. Det kan hende at du må koble enheten til en ekstern
strømforsyning hvis det ikke er nok batteri på enheten.
De valgte spillelistene og de andre elementene blir lastet ned
på enheten.
Endre musikkleverandør
1 Hold inne DOWN fra et hvilket som helst skjermbilde for å
åpne musikkontrollene.
2 Hold nede UP.
3 Velg Musikktjenester.
4 Velg en tilkoblet leverandør.
Koble fra en tredjepartsleverandør
1 Gå til Garmin Connect appen, og velg eller .
2 Velg Garmin-enheter, og velg enheten din.
3 Velg Musikk.
4 Velg en installert tredjepartsleverandør, og følg
Forerunner 645 Music, velg avmerkingsboksene, og velg
deretter Fjern fra enhet for å fjerne lydfilene.
1 Hold inne DOWN på et hvilket som helst skjermbilde for å
åpne musikkontrollene.
2 Koble til hodetelefonene dine med Bluetooth teknologi (Koble
til Bluetooth hodetelefoner, side 18).
3 Hold nede UP.
4 Velg Musikktjenester, og velg deretter et alternativ:
• Hvis du vil lytte til musikk du har overført til klokken fra
datamaskinen, velger du Min musikk (Laste ned
personlig lydinnhold, side 17).
• Hvis du vil styre musikkavspillingen fra smarttelefonen,
velger du Styr musikken på telefonen.
• Hvis du vil lytte til musikk fra en tredjepartsleverandør,
velger du navnet på tredjeparten.
5 Velg for å åpne kontrollene for musikkavspilling.
Kontrollere musikkavspilling på en tilkoblet
smarttelefon
1 Start avspilling av en sang eller spilleliste på smarttelefonen.
2 Velg et alternativ:
• På en Forerunner 645 Music-enhet kan du holde inne
DOWN fra hvilket som helst skjermbilde for å åpne
musikkontrollene.
• På en Forerunner 645-enhet kan du velge DOWN for å
vise widgeten for musikkontroll.
MERK: Du må kanskje legge til widgeten for musikkontroll
i widgetløkken (Tilpasse widgetløkken, side 22).
3 På en Forerunner 645 Music-enhet velger du Kilde > Styr
musikken på telefonen.
4 Bruk ikonene til å sette musikken på pause og gjenoppta
avspillingen, hoppe over spor og justere volumet (Kontroller
for musikkavspilling, side 17).
Kontroller for musikkavspilling
MERK: Enkelte kontroller for musikkavspilling er kun
tilgjengelige på en Forerunner 645 Music enhet.
instruksjonene på skjermen for å koble
tredjepartsleverandøren fra enheten.
Laste ned personlig lydinnhold
Før du kan sende personlig musikk til enheten din må du
installere Garmin Express på datamaskinen (www.garmin.com
/express).
Du kan overføre dine personlige lydfiler, som .mp3- og .aac-filer,
til en Forerunner 645 Music fra datamaskinen din.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen som fulgte
med.
2 Åpne Garmin Express på datamaskinen, velg enheten og
deretter Musikk.
TIPS: På Windows datamaskiner kan du velge
og bla til
mappen med lydfilene dine. På Apple datamaskiner bruker
Garmin Express programmet iTunes biblioteket ditt.
3 Velg en lydfilkategori, for eksempel sanger eller spillelister, i
listen Min musikk eller iTunes-bibliotek.
4 Merk av i avmerkingsboksene for lydfilene, og velg Send til
enhet.
®
®
®
Musikk
Velg for å administrere innhold fra enkelte tredjepartsleverandører.
Velg for å bla gjennom lydfilene og spillelistene etter den valgte
kilden.
Velg for å justere volumet.
Velg for å spille av og sette den gjeldende lydfilen på pause.
Velg for å hoppe til neste lydfil i spillelisten.
Hold inne for å spole gjennom den gjeldende lydfilen.
Velg for å starte den gjeldende lydfilen på nytt.
Velg to ganger for å hoppe til den forrige lydfilen i spillelisten.
Hold inne for å spole tilbake gjennom den gjeldende lydfilen.
Velg for å endre repetisjonsmodusen.
Velg for å endre blandemodusen.
17
Koble til Bluetooth hodetelefoner
Legge til et kort i Garmin Pay lommeboken
Hvis du vil lytte til musikk som er lastet ned på
Forerunner 645 Music enheten, må du koble til hodetelefoner
ved hjelp av Bluetooth teknologi.
1 Hold hodetelefonene innenfor 2 m (6,6 fot) av enheten.
2 Aktiver parkoblingsmodus på hodetelefonene.
3 Hold inne UP.
4 Velg Musikk > Hodetelefoner > Legg til ny.
5 Velg hodetelefonene dine for å fullføre parkoblingsprosessen.
Du kan legge til opptil ti kreditt- eller debetkort i Garmin Pay
lommeboken.
1 Gå til Forerunner enhetssiden i Garmin Connect appen, og
velg Garmin Pay > .
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi kortinformasjonen
og legge til kortet i lommeboken.
Når kortet er lagt til, kan du velge kortet på klokken når du
betaler.
Garmin Pay
Du kan se detaljert informasjon om hvert av betalingskortene
dine, og du kan deaktivere, aktivere eller slette et kort. Du kan
også deaktivere eller slette hele Garmin Pay lommeboken.
MERK: I noen land kan deltakende finansinstitusjoner begrense
lommebokfunksjonene.
1 Gå til Forerunner enhetssiden i Garmin Connect appen, og
velg Garmin Pay > Administrer lommeboken.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil deaktivere et bestemt kort, velger du kortet og
velger Opphev.
Kortet må være aktivt for at du skal kunne foreta kjøp med
Forerunner enheten.
• Hvis du vil deaktivere alle kortene i lommeboken
midlertidig, velger du Deaktiver lommeboken.
Du kan ikke betale med Forerunner enheten før du har
opphevet deaktiveringen av minst ett kort ved hjelp av
appen.
• Hvis du vil oppheve deaktiveringen av den deaktiverte
lommeboken, velger du Aktiver deaktivert lommebok.
• Hvis du vil slette et bestemt kort, velger du kortet og
deretter Slett.
Kortet slettes fra lommeboken. Hvis du ønsker å legge til
dette kortet i lommeboken senere, må du angi
kortinformasjonen på nytt.
• Hvis du vil slette alle kortene i lommeboken, velger du
Slett lommeboken.
Garmin Pay lommeboken og kortinformasjonen som er
knyttet til den, slettes. Du kan ikke betale med Forerunner
enheten før du har opprettet en ny lommebok og lagt til et
kort.
Med Garmin Pay funksjonen kan du bruke klokken din til å
betale for kjøp i utvalgte butikker med kreditt- eller debetkort fra
en deltakende finansinstitusjon.
Konfigurere Garmin Pay lommeboken
Du kan legge til et eller flere kreditt- eller debetkort fra
samarbeidende kortleverandører i Garmin Pay lommeboken. Gå
til garmin.com/garminpay/banks for å se hvilke
finansinstitusjoner som er med.
1 Gå til Garmin Connect appen, og velg eller .
2 Velg Garmin-enheter, og velg Forerunner 645 Musicenheten din.
3 Velg Garmin Pay > Opprett lommeboken din.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Betale for et kjøp med klokken
Før du kan bruke klokken til å betale for kjøp, må du konfigurere
minst ett betalingskort.
Du kan bruke klokken til å betale for kjøp i en deltakende butikk.
1 Hold inne LIGHT.
2 Velg .
3 Tast inn det firesifrede passordet.
MERK: Hvis du angir passordet feil tre ganger, låses
lommeboken, og du må tilbakestille passordet i Garmin
Connect appen.
Det sist brukte betalingskortet vises.
Administrere Garmin Pay lommeboken
Endre Garmin Pay passordet
4 Hvis du har lagt til flere kort i Garmin Pay lommeboken, kan
du velge DOWN for å bytte til et annet kort (valgfritt).
5 Hold klokken mot betalingsleseren med urskiven mot leseren
innen 60 sekunder.
Klokken vibrerer og viser et kontrollmerke når den er ferdig
med å kommunisere med leseren.
6 Hvis det er behov for det, følger du instruksjonene på
kortleseren for å fullføre transaksjonen.
TIPS: Når du har angitt passordet og det er riktig, kan du foreta
flere kjøp uten passkode i 24 timer mens du fortsatt har på deg
klokken. Hvis du tar av deg klokken eller deaktiverer pulsmåling,
må du angi passordet på nytt før du foretar et kjøp.
Du må vite passordet for å kunne endre det. Passordet kan ikke
gjenopprettes. Hvis du har glemt passordet, må du slette
lommeboken din, opprette en ny og angi kortinformasjonen på
nytt.
Du kan endre passordet som kreves for å åpne Garmin Pay
lommeboken på Forerunner enheten.
1 Gå til Forerunner enhetssiden i Garmin Connect appen, og
velg Garmin Pay > Tilbakestill passordet.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Neste gang du betaler med Forerunner enheten, må du angi det
nye passordet.
Historikk
Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, gjennomsnittlig tempo
eller hastighet, rundedata og valgfri informasjon fra sensorer.
MERK: Når enhetsminnet er fullt, blir de eldste dataene
overskrevet.
Bruke historikk
Historikk inneholder tidligere aktiviteter du har lagret på enheten.
18
Garmin Pay
1
2
3
4
Hold nede UP.
Velg Historikk > Aktiviteter.
Velg en aktivitet.
Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise mer informasjon om aktiviteten, velger du
Detaljer.
• Velg Runder for å velge en runde og vise ekstra
informasjon om hver runde.
• Velg Intervaller for å velge et intervall og vise ekstra
informasjon om hvert intervall.
• Velg Sett for å velge et øvelsessett og se mer informasjon
om hvert sett.
• Hvis du vil vise aktiviteten på et kart, velger du Kart.
• Hvis du vil se hvilken effekt aktiviteten hadde på den
aerobe og anaerobe formen din, velger du Training
Effect (Om treningseffekt, side 12).
• Hvis du vil se hvor lang tid du tilbrakte i hver pulssone,
velger du Tid i sone (Vise tiden din i hver pulssone,
side 19).
• Hvis du vil se et stigningsplott for aktiviteten, velger du
Stigningsplott.
• Hvis du vil slette den valgte aktiviteten, velger du Slett.
Vise tiden din i hver pulssone
Før du kan vise pulssonedata, må du fullføre en aktivitet med
pulsmåling og lagre aktiviteten.
Når du viser tiden din i hver pulssone, kan det hjelpe deg med å
justere treningsintensiteten.
1 Hold inne UP på urskiven.
2 Velg Historikk > Aktiviteter.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg Tid i sone.
Vise totalverdier for data
Du kan vise oppsamlet data for avstand og tid som er lagret på
enheten.
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Historikk > Totalverdier.
3 Velg eventuelt en aktivitet.
4 Velg et alternativ for å vise ukentlige eller månedlige totaler.
Bruke kilometertelleren
Kilometertelleren registrerer automatisk total tilbakelagt
distanse, høydestigning og tid for aktiviteter.
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Historikk > Totalverdier > Kilometerteller.
3 Velg UP eller DOWN for å vise totalverdier for
kilometertelleren.
Databehandling
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
Slette filer
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
MERK: Hvis du bruker en Apple datamaskin, må du tømme
Papirkurv-mappen for å fjerne filene helt.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• Du velger enheten, og deretter velger du Fil > Løs ut for
Apple datamaskiner.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Garmin Connect
Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect.
Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og
mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en
aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming,
villmarksturer, triatlon med mer. Du kan opprette en gratis konto
på www.garminconnect.com.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin
Connect kontoen din hvor du kan beholde den så lenge du
ønsker.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon om
aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente
kalorier, pedalfrekvens, løpsdynamikk, kart sett ovenfra,
tempo- og hastighetsdiagrammer og egendefinerbare
rapporter.
MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør, for eksempel en
pulsmåler.
Slette logg
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Historikk > Alternativer.
3 Velg et alternativ:
• Velg Slett alle aktiviteter for å slette alle aktiviteter fra
loggen.
• Velg Nullstill totalverdier for å nullstille alle totaler for
avstand og tid.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Planlegg treningen: Du kan velge et treningsmål og laste inn
en av de daglige treningsplanene.
Historikk
19
Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i
en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå
målene dine.
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Administrer innstillinger: Du kan tilpasse enheten og
brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.
Gå til butikken til Connect IQ: Du kan laste ned apper,
urskiver, datafelter og kontrollprogrammer.
Synkronisere dataene dine ved hjelp av Garmin
Connect appen
Enheten synkroniserer regelmessig data ved hjelp av Garmin
Connect appen. Dette skjer automatisk. Du kan også når som
helst synkronisere data manuelt.
1 Sørg for at enheten ikke er lenger enn 3 m (10 fot) unna
smarttelefonen.
2 Hold inne LIGHT på et hvilket som helst skjermbilde for å
vise kontrollmenyen.
3 Velg .
4 Du kan se de gjeldende dataene dine i Garmin Connect
appen.
Bruke Garmin Connect på datamaskinen
Garmin Express programmet kobler enheten til Garmin Connect
kontoen ved hjelp av en datamaskin. Du kan bruke Garmin
Express programmet til å laste opp aktivitetsdata til Garmin
Connect kontoen din, og til å sende data, for eksempel
treningsøkter eller treningsplaner, fra Garmin Connect nettstedet
til enheten. Du kan også installere
enhetsprogramvareoppdateringer og administrere Connect IQ
programmene dine.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Last ned og installer Garmin Express programmet.
4 Åpne Garmin Express programmet, og velg Legg til enhet.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Navigasjon
Du kan bruke GPS-navigasjonsfunksjonene på enheten for å
vise banen på et kart, lagre posisjoner og finne veien hjem.
Løyper
Du kan sende en løype fra Garmin Connect kontoen til enheten.
Når den er lagret på enheten, kan du navigere løypen på
enheten.
Du kan følge en lagret løype rett og slett fordi det er en god
løype. Du kan for eksempel lagre og følge en sykkelvennlig vei
til jobben.
Du kan også følge en lagret løype og forsøke å tangere eller
overgå tidligere innstilte innsatsmål. Hvis for eksempel den
opprinnelige løypen ble fullført på 30 minutter, kan du
konkurrere mot en Virtual Partner og prøve å fullføre løypen på
under 30 minutter.
Opprette og følge en løype på enheten
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede UP.
4 Velg Navigasjon > Løyper > Opprett ny.
5 Angi et navn på løypen, og velg .
6 Velg Legg til posisjon.
7 Velg et alternativ.
20
8 Om nødvendig kan du gjenta trinn 4 og 5.
9 Velg Ferdig > Utfør løype.
Navigasjonsinformasjonen vises.
10 Velg START for å starte navigasjonen.
Lagre posisjonen din
Du kan lagre gjeldende posisjon for å navigere tilbake til den
senere.
1 Hold inne LIGHT.
2 Velg .
MERK: Du må kanskje legge til dette elementet fra
kontrollmenyen (Endre kontrollmenyen, side 22).
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Redigere lagrede posisjoner
Du kan slette en lagret posisjon, eller redigere navnet på den,
høydeinformasjon og posisjonsinformasjon.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
3 Hold nede UP.
4 Velg Navigasjon > Lagrede posisjoner.
5 Velg en lagret posisjon.
6 Velg et alternativ for å redigere posisjonen.
Slette alle lagrede posisjoner
Du kan slette alle de lagrede posisjonene dine samtidig.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
3 Hold nede UP.
4 Velg Navigasjon > Lagrede posisjoner > Slett alle.
Navigere til startpunktet under en aktivitet
Du kan navigere tilbake til startpunktet for den gjeldende
aktiviteten i en rett linje eller tilbake samme vei som du kom.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker
GPS.
1 Velg STOP > Tilbake til start under en aktivitet.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil gå tilbake til startpunktet for aktiviteten langs
samme vei som du kom, velger du TracBack.
• Hvis du vil gå tilbake til startpunktet for aktiviteten i en rett
linje, velger du Rett linje.
Kartet viser den gjeldende posisjonen
og destinasjonen .
, sporet du skal følge
Navigere til en lagret posisjon
Før du kan navigere til en lagret posisjon, må enheten innhente
satellittsignaler.
1 Velg START på urskiven.
Navigasjon
2 Velg en aktivitet.
3
4
5
6
7
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
Hold nede UP.
Velg Navigasjon > Lagrede posisjoner.
Velg en posisjon og deretter Gå til.
Beveg deg fremover.
Kompasspilen peker mot den lagrede posisjonen.
TIPS: Du kan oppnå mer nøyaktig navigasjon ved å peke
toppen av skjermen i retningen du beveger deg.
Trykk på START for å starte aktivitetstidtakeren.
Stoppe navigasjon
1 Hold inne UP under en aktivitet.
2 Velg Stopp navigasjon.
Kart
viser posisjonen din på kartet. Posisjonnavn og -symboler
vises på kartet. Når du navigerer til et bestemmelsessted, er
ruten markert med en linje på kartet.
• Kartnavigasjon (Panorere og zoome på kartet, side 21)
• Kartinnstillinger (Kartinnstillinger, side 21)
Legge til et kart i en aktivitet
Du kan legge kartet til i dataskjermløkken for en aktivitet.
Hold nede UP på urskiven.
Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
Velg aktivitetsinnstillingene.
Velg Dataskjermer > Legg til ny > Kart.
1
2
3
4
5
Panorere og zoome på kartet
1 Velg UP eller DOWN for å vise kartet.
2 Hold inne UP.
3 Velg Panorer/zoom.
4 Velg et alternativ:
• Velg START for å veksle mellom å panorere opp og ned
eller venstre og høyre, eller for å zoome.
• Velg UP og DOWN for å panorere eller zoome på kartet.
• Velg BACK for å avslutte.
Kartinnstillinger
Du kan tilpasse hvordan kartet vises i kartprogrammet og på
dataskjermbilder.
Hold inne UP på urskiven, og velg Innstillinger > Kart.
Orientering: Angir kartorienteringen. Alternativet Nord opp viser
nord øverst på skjermen. Alternativet Spor opp viser den
gjeldende reiseretningen øverst på skjermen.
Brukerposisjoner: Viser eller skjuler lagrede posisjoner på
kartet.
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome
inn eller ut manuelt.
Trådløse sensorer
Enheten kan brukes med trådløse ANT+ eller Bluetooth
sensorer. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet og
kjøp av sensorer (tilleggsutstyr), kan du gå til buy.garmin.com.
Parkoble trådløse sensorer
Første ganger du kobler en trådløs sensor til enheten ved hjelp
av ANT+ eller Bluetooth teknologi, må du parkoble enheten og
Trådløse sensorer
sensoren. Når de er parkoblet, kobler enheten til sensoren
automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er aktiv og
innenfor rekkevidde.
1 Hvis du skal parkoble en pulsmåler, tar du den på deg.
Pulsmåleren verken sender eller mottar data før du tar den
på.
2 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m
(10 fot)).
MERK: Stå 10 meter (33 fot) unna andre trådløse sensorer
når du skal parkoble enhetene.
3 Hold inne UP.
4 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Legg til ny.
5 Velg et alternativ:
• Velg Søk på alle.
• Velg sensortype.
Sensorens status endres fra Søker til Tilkoblet når sensoren
er parkoblet med enheten. Sensordata vises i datasideløkken
eller et tilpasset datafelt.
Fotsensor
Enheten er kompatibel med fotsensoren. Du kan bruke
fotsensoren til å registrere tempo og avstand i stedet for GPS
når du trener innendørs og GPS-signalet er svakt. Fotsensoren
er i standbymodus og er klar til å sende data (slik som
pulsmåleren).
Når fotsensoren har vært inaktiv i 30 minutter, slår den seg
automatisk av for å spare batterikapasitet. Når batterinivået er
lavt, vises det en melding på enheten. Det er igjen ca. fem timer
av batterilevetiden.
Ta en løpetur med fotsensoren
Før du legger ut på løpetur, må du parkoble fotsensoren med
Forerunner enheten (Parkoble trådløse sensorer, side 21).
Du kan løpe innendørs med en fotsensor for å registrere tempo,
avstand og pedalfrekvens. Du kan også løpe utendørs med en
fotsensor for å registrere data om pedalfrekvens med GPStempo og avstand.
1 Installer fotsensoren i henhold til instruksjonene for tilbehøret.
2 Velg en løpeaktivitet.
3 Ta en løpetur.
Kalibrere fotsensoren
Fotsensoren kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til dataene for
hastighet og avstand blir bedre etter at du har tatt et par
løpeturer utendørs med GPS.
Forbedre fotsensorkalibreringen
Du må innhente GPS-signaler og parkoble enheten med
fotsensoren før du kan kalibrere enheten (Parkoble trådløse
sensorer, side 21).
Fotsensoren kalibreres automatisk, men du kan forbedre
nøyaktigheten til hastighets- og distansedataene ved å ta noen
få løpeturer utendørs med GPS aktivert.
1 Opphold deg utendørs i fem minutter på et sted der du kan
se himmelen uten blokkert sikt.
2 Start en løpsaktivitet.
3 Løp i ti minutter uten å stanse.
4 Stopp aktiviteten, og lagre den.
Verdien til fotsensorkalibreringen vil nå bli endret, dersom
dette er nødvendig, basert på de registrerte dataene. Det
skal ikke være nødvendig å kalibrere fotsensoren igjen, med
mindre løpesettet ditt endres.
Kalibrere fotsensoren manuelt
Du må parkoble enheten med fotsensoren før du kan kalibrere
enheten (Parkoble trådløse sensorer, side 21).
21
Vi anbefaler manuell kalibrering hvis du vet hva
kalibreringsfaktoren er. Hvis du har kalibrert fotsensoren med et
annet produkt fra Garmin, vet du kanskje hva
kalibreringsfaktoren er.
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør.
3 Velg fotsensor.
4 Velg Kalibrerings faktor > Angi verdi.
5 Juster kalibreringsfaktoren:
• Hvis avstanden er for kort, øker du kalibreringsfaktoren.
• Hvis avstanden er for lang, reduserer du
kalibreringsfaktoren.
Angi fotsensorens hastighet og distanse
Du må parkoble enheten med fotsensoren før du kan tilpasse
fotsensorens hastighet og distanse (Parkoble trådløse sensorer,
side 21).
Du kan sette opp enheten til å beregne hastighet og distanse ut
fra fotsensordata i stedet for GPS-data.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør.
3 Velg fotsensor.
4 Velg Hastighet eller Distanse.
5 Velg et alternativ:
• Velg Innendørs når du trener med GPS slått av, vanligvis
innendørs.
• Velg Alltid for å bruke fotsensordata uavhengig av GPSinnstilling.
Utvidet visningsmodus
Du kan bruke utvidet visningsmodus til å vise dataskjermbilder
fra Forerunner enheten på en kompatibel Edge enhet under en
tur eller en triatlon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
brukerveiledningen til Edge.
Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for sykkel
Du kan bruke en kompatibel sensor for hastighet eller
pedalfrekvens for sykkel for å sende data til enheten.
• Parkoble sensoren med enheten (Parkoble trådløse
sensorer, side 21).
• Angi hjulstørrelsen (Hjulstørrelse og -omkrets, side 32).
• Legg ut på tur (Starte en aktivitet, side 2).
Situasjonsoppfattelse
Forerunner enheten kan brukes med Varia Vision™ enheten,
Varia™ smartsykkellykter og -bakspeilradar for å gi en bedre
situasjonsoppfattelse. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen for Varia enheten.
MERK: Det kan hende du må oppdatere Forerunner
programvaren før du parkobler Varia enheter (Oppdatere
programvaren ved hjelp av Garmin Express, side 29).
tempe
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan feste
sensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for
omgivende luft. Dermed blir enheten en stabil kilde til nøyaktige
temperaturdata. Du må pare tempe med enheten for å vise
temperaturdata fra tempe.
22
Tilpasse enheten
Tilpasse aktivitetslisten
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg et alternativ:
• Velg en aktivitet for å tilpasse innstillingene, angi
aktiviteten som en favoritt, endre visningsrekkefølgen og
annet.
• Velg Legg til apper for å legge til flere aktiviteter og
opprette egendefinerte aktiviteter.
Tilpasse widgetløkken
Du kan endre rekkefølgen på widgetene i widgetløkken, fjerne
dem og legge til nye.
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Widgeter.
3 Velg et kontrollprogram.
4 Velg et alternativ:
• Velg Endre rekkefølge for å endre widgetens posisjon i
widgetløkken.
• Velg Fjern for å fjerne widgeten fra widgetløkken.
5 Velg Legg til widgeter.
6 Velg et kontrollprogram.
Widgeten legges til i widgetløkken.
Endre kontrollmenyen
I kontrollmenyen kan du legge til, fjerne og endre rekkefølge på
alternativer i snarveismenyen (Vise kontrollmenyen, side 2).
1 Hold inne LIGHT på et hvilket som helst skjermbilde for å
åpne kontrollmenyen.
2 Hold nede UP.
3 Velg et alternativ:
• Velg Legg til kontroller for å legge til en ekstra snarvei i
kontrollmenyen.
• Velg Omorganiser kontroller for å endre snarveiens
posisjon i kontrollmenyen.
• Velg Fjern kontroller for å fjerne en snarvei fra
kontrollmenyen.
Aktivitetsinnstillinger
Med disse innstillingene kan du tilpasse alle forhåndslastede
aktivitetsprogrammer etter behovene dine. Du kan for eksempel
tilpasse datasider og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Ikke
alle innstillinger er tilgjengelige for alle aktivitetstyper.
Velg START, velg en aktivitet, hold inne UP og velg
aktivitetsinnstillingene.
Dataskjermer: Gjør det mulig å tilpasse dataskjermbilder for
aktiviteten og legge til dataskjermbilder for aktiviteten
(Tilpasse dataskjermbildene, side 23).
Varsler: Angir trenings- eller navigasjonsvarsler for aktiviteten.
Metronom: Spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg å
forbedre prestasjonene dine ved å trene med en raskere,
roligere eller mer konsistent frekvens (Bruke metronomen,
side 7).
Auto Lap: Angir alternativene for Auto Lap funksjonen
(Markere runder etter avstand, side 23).
Auto Pause: Angir at enheten skal slutte å registrere data når
du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en
bestemt verdi (Aktivere Auto Pause, side 24).
®
Tilpasse enheten
Bla automatisk: Gjør at du kan bla gjennom alle
aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang (Bruke Bla automatisk, side 24).
Segmentvarsler: Aktiverer anvisninger som varsler deg om
kommende segmenter.
GPS: Aktiverer modusen for GPS-antennen (Endre GPSinnstillingen, side 24).
Bassengstørrelse: Angir bassenglengde for
bassengsvømming.
Nedtellingsstart: Aktiverer nedtelling for svømmeintervaller i
basseng.
Registrering av tak: Aktiverer registrering av tak for svømming i
basseng.
Tidsavbrudd for strømsparing: Angir innstillingen for
tidsavbrudd for strømsparing for aktiviteten (Innstillinger for
tidsavbrudd for strømsparing, side 24).
Bakgrunnsfarge: Angir bakgrunnsfargen for hver aktivitet til
svart eller hvit.
Detaljfarge: Angir detaljfargen for hver aktivitet slik at det blir
enklere å identifisere aktive aktiviteter.
Gi nytt navn: Angir aktivitetsnavnet.
Fabrikkinnstillinger: Gjør det mulig å nullstille
aktivitetsinnstillingene.
Områdevarsel: Et områdevarsel varsler deg hver gang enheten
er over eller under et angitt verdiområde. Du kan for
eksempel angi at enheten skal varsle deg når pulsen går
under 60 bpm (slag i minuttet) og over 210 bpm.
Regelmessig varsel: Et regelmessig varsel varsler deg hver
gang enheten registrerer en bestemt verdi eller et bestemt
intervall. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle
deg hvert 30. minutt.
Varselnavn
Varseltype
Beskrivelse
Kadens
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for kadens.
Kalorier
Hendelse, regel- Du kan angi antall kalorier.
messig
Egendefinert
Hendelse, regel- Du kan velge en eksisterende
messig
melding eller opprette en egendefinert melding og velge en varseltype.
Avstand
Regelmessig
Du kan angi et avstandsintervall.
Høyde
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for høyde.
Puls
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for puls eller velge
soneendringer. Se Om pulssoner,
side 7 og Pulssoneberegninger,
side 7.
Tempo
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for tempo.
Nærhet
Hendelse
Du kan angi en radius fra en lagret
posisjon.
Løpe/gå
Regelmessig
Du kan angi tidsinnstilte gåpauser
ved regelmessige intervaller.
Hastighet
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for hastighet.
Tilpasse dataskjermbildene
Du kan vise, skjule og endre oppsett og innhold for
dataskjermbilder for hver aktivitet.
1 Velg START.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede UP.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Dataskjermer.
6 Velg et dataskjermbilde du vil tilpasse.
7 Velg et alternativ:
• Velg Oppsett for å justere antall datafelter på
dataskjermbildet.
• Velg et felt for å endre dataene som vises i feltet.
• Velg Endre rekkefølge for å endre plassering av
dataskjermbildet i gjentakelsen.
• Velg Fjern for å fjerne dataskjermbildet fra gjentakelsen.
8 Hvis det er nødvendig, velger du Legg til ny for å legge til et
dataskjermbilde i gjentakelsen.
Du kan legge til et egendefinert dataskjermbilde eller velge et
av de forhåndsdefinerte.
Legge til et kart i en aktivitet
Du kan legge kartet til i dataskjermløkken for en aktivitet.
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Dataskjermer > Legg til ny > Kart.
Varsler
Du kan angi varsler for hver aktivitet, slik at du får hjelp til å
trene mot spesifikke mål, for å gjøre deg mer bevisst på
omgivelsene, og for å navigere til destinasjonen. Enkelte varsler
er bare tilgjengelige for spesifikke aktiviteter. Det finnes tre typer
varsler: hendelsesvarsler, områdevarsler og regelmessige
varsler.
Hendelsesvarsel: Et hendelsesvarsel varsler deg én gang.
Hendelsen er en bestemt verdi. Du kan for eksempel angi at
enheten skal varsle deg når du når en bestemt høyde.
Tilpasse enheten
Tempo for tak Rekkevidde
Tid
Du kan angi lavt eller høyt antall tak
per minutt.
Hendelse, regel- Du kan angi et tidsintervall.
messig
Angi et varsel
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Varsler.
6 Velg et alternativ:
• Velg Legg til ny for å legge til et nytt varsel for aktiviteten.
• Velg varselnavnet for å redigere et eksisterende varsel.
7 Velg eventuelt typen varsel.
8 Velg en sone, angi verdier for minimum og maksimum, eller
angi en tilpasset verdi for varselet.
9 Slå på varselet om nødvendig.
For hendelsesvarsler og regelmessige varsler vises en melding
hver gang du når verdien for varselet. For områdevarsler vises
en melding hver gang du går over eller under området som er
angitt (verdiene for minimum og maksimum).
Auto Lap
Markere runder etter avstand
Du kan bruke Auto Lap til å markere en runde ved en bestemt
avstand automatisk. Denne funksjonen er til god hjelp for å
sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av en aktivitet
(for eksempel etter hver 1. mile eller 5. kilometer).
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
23
3 Velg en aktivitet.
Endre GPS-innstillingen
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Auto Lap.
6 Velg et alternativ:
• Velg Auto Lap for å slå Auto Lap av eller på.
• Velg Autodistanse for å justere avstanden mellom
runder.
Hver gang du fullfører en runde, vises det en melding med tiden
for runden. I tillegg piper eller vibrerer enheten hvis du har slått
på toner (Systeminnstillinger, side 25).
Hvis du har behov for det, kan du tilpasse datasidene slik at de
viser ytterligere rundedata (Tilpasse dataskjermbildene,
side 23).
Tilpasse rundevarselmeldingen
Du kan tilpasse ett eller to datafelter som vises i
rundevarselmeldingen.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Auto Lap > Rundevarsling.
6 Velg et datafelt for å endre det.
7 Velg Forhåndsvisning (valgfritt).
Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg GPS.
6 Velg et alternativ:
• Velg Normal (kun GPS) for å aktivere GPSsatellittsystemet.
• Velg GPS + GLONASS (russisk satellittsystem) for å få
mer nøyaktig posisjonsinformasjon under forhold med
dårlig sikt til himmelen.
• Velg GPS + GALILEO (EUs satellittsystem) for å få mer
nøyaktig posisjonsinformasjon under forhold med dårlig
sikt til himmelen.
• Velg UltraTrac for å registrere punkter i sporlogg og
sensordata sjeldnere (UltraTrac, side 24).
MERK: Bruk av GPS sammen med en annen satellitt kan
redusere batterilevetiden raskere enn når du kun bruker GPS
(GPS og andre satellittsystemer, side 24).
Aktivere Auto Pause
UltraTrac
Funksjonen UltraTrac er en GPS-innstilling som ikke registrerer
punkter i sporloggen og sensordata like ofte som vanlig GPSmodus. Hvis du aktiverer UltraTrac, får du bedre batterilevetid,
men du reduserer også kvaliteten på registrerte aktiviteter. Du
bør bruke funksjonen UltraTrac for aktiviteter som krever lengre
batterilevetid, og der det ikke er like viktig med regelmessige
sensordataoppdateringer.
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til automatisk å stoppe
tidtakeren midlertidig når du slutter å bevege deg. Denne
funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller
andre steder der du må stoppe.
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Auto Pause.
6 Velg et alternativ:
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når du
slutter å bevege deg, velger du Når stoppet.
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når
tempoet eller hastigheten faller under en bestemt verdi,
velger du Egendefinert.
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle
aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Bla automatisk.
6 Velg en visningshastighet.
24
GPS og andre satellittsystemer
Alternativene GPS + GLONASS eller GPS + GALILEO gir
forbedret ytelse under utfordrende forhold og raskere innhenting
av posisjon enn når du bare bruker GPS. Bruk av GPS sammen
med et annet satellittsystem kan imidlertid redusere
batterilevetiden mer enn når du bare bruker GPS.
Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing
Innstillingene for tidsavbrudd avgjør hvor lenge enheten
opererer i treningsmodus, for eksempel når du venter på at et
løp skal begynne. Hold nede UP, velg Innstillinger >
Aktiviteter og apper, velg en aktivitet og deretter
aktivitetsinnstillinger. Velg Tidsavbrudd for strømsparing for å
justere innstillingene for tidsavbrudd for aktiviteten.
Normal: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende
klokkemodus etter 5 minutter uten aktivitet.
Utvidet: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende
klokkemodus etter 25 minutter uten aktivitet. Utvidet modus
kan føre til kortere batterilevetid mellom oppladinger.
Fjerne en aktivitet eller app
1
2
3
4
Hold nede UP på urskiven.
Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
Velg en aktivitet.
Velg et alternativ:
• Hvis du vil fjerne en aktivitet fra favorittlisten, velger du
Fjern fra Favoritter.
• Hvis du vil slette aktiviteten fra applisten, velger du Fjern.
Innstillinger for urskive
Du kan tilpasse utseendet til urskiven ved å velge oppsett,
farger og ekstra data. Du kan også laste ned tilpassede urskiver
fra Connect IQ butikken.
Tilpasse enheten
Tilpasse urskiven
Før du kan aktivere en Connect IQ urskive må du installere en
urskive fra Connect IQ butikken (Connect IQ – funksjoner,
side 15).
Du kan tilpasse informasjonen i og utseendet til urskiven eller
aktivere en installert Connect IQ urskive.
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Urskive.
3 Velg UP eller DOWN for å se en forhåndsvisning av
urskivealternativene.
4 Velg Legg til ny for å bla gjennom ytterligere
forhåndslastede urskiver.
5 Velg START > Bruk for å aktivere en forhåndslastet urskive
eller en installert Connect IQ urskive.
6 Hvis du bruker en forhåndslastet urskive, velger du START >
Tilpass.
7 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre stilen på numrene på den analoge
urskiven, velger du Urskive.
• Hvis du vil endre stilen på viserne på den analoge
urskiven, velger du Urvisere.
• Hvis du vil endre stilen på sifrene på den digitale urskiven,
velger du Oppsett
• Hvis du vil endre stilen for sekunder på den digitale
urskiven, velger du Sekunder.
• Hvis du vil endre dataene som vises på urskiven, velger
du Data.
• Hvis du vil legge til eller endre en detaljfarge for den
digitale urskiven, velger du Detaljfarge.
• Hvis du vil endre bakgrunnsfargen, velger du
Bakgrunnsfarge.
• Velg Ferdig for å lagre endringene.
Systeminnstillinger
Hold nede UP, og velg Innstillinger > System.
Språk: Angir språket som vises på enheten.
Tid: Justerer tidsinnstillingene (Tidsinnstillinger, side 25).
Bakgrunnslys: Justerer innstillingene for bakgrunnslys (Endre
innstillingene for bakgrunnslys, side 25).
Lyder: Angir enhetslyder, for eksempel tastetoner, varsler og
vibrasjoner.
Ikke forstyrr: Slår Ikke forstyrr-modus av eller på. Bruk
alternativet Søvntid for å aktivere Ikke forstyrr-modus
automatisk under vanlig søvnperiode. Du kan angi normale
søvntimer i Garmin Connect kontoen.
Automatisk lås: Gjør at du kan låse tastene automatisk for å
forhindre utilsiktede tastetrykk. Bruk alternativet Under
aktiviteter for å låse tastene under en tidsstyrt aktivitet. Bruk
alternativet Ikke i løpet av aktivitet for å låse tastene når du
ikke registrerer en tidsstyrt aktivitet.
Enheter: Angir hvilke måleenheter som skal brukes på enheten
(Endre måleenhetene, side 25).
Format: Angir generelle formatinnstillinger, for eksempel tempo
og hastighet vist under aktiviteter, starten av uken og
alternativer for geografisk posisjonsformat og datum.
Dataregistrering: Angir hvordan enheten registrerer
aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard)
tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet
Hvert sekund gir mer detaljerte aktivitetsregistreringer, men
registrerer kanskje ikke hele aktiviteter som varer over lengre
tid.
Tilpasse enheten
USB-modus: Angir at enheten skal bruke MTP
(medieoverføringsprotokoll) eller Garmin modus når den er
koblet til en datamaskin.
Nullstill: Gjør det mulig å nullstille brukerdata og innstillinger
(Gjenopprette alle standardinnstillinger, side 28).
Programvareoppdatering: Gjør det mulig å installere
programvareoppdateringer som lastes ned ved hjelp av
Garmin Express.
Tidsinnstillinger
Hold nede UP, og velg Innstillinger > System > Tid.
Tidsformat: Angir om enheten skal vise tiden i 12- eller 24timers format.
Angi klokkeslett: Angir tidssonen for enheten. Alternativet
Automatisk angir tidssonen automatisk basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Tid: Gjør at du kan justere tiden hvis den er angitt til alternativet
Manuelt.
Varsler: Gjør det mulig å angi timevarsler samt varsler for
soloppgang og solnedgang som utløses et bestemt antall
minutter eller timer før soloppgangen eller solnedgangen
finner sted.
Synkroniser med GPS: Gjør det mulig å manuelt synkronisere
siden med GPS når du endrer tidssoner, samt å justere for
sommertid.
Endre innstillingene for bakgrunnslys
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Innstillinger > System > Bakgrunnslys.
3 Velg Under aktiviteter eller Ikke i løpet av aktivitet.
4 Velg et alternativ:
• Velg Taster og varsler for å slå på bakgrunnslys for
tastetrykk og varsler.
• Velg Bevegelse for å slå på bakgrunnslyset ved å løfte og
vri armen din for å se på håndleddet ditt.
• Velg Tidsavbrudd for å angi hvor lang tid det tar før
bakgrunnslyset slås av.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand, tempo og hastighet,
høyde, vekt og temperatur.
1 På urskiven holder du nede UP.
2 Velg Innstillinger > System > Enheter.
3 Velg en målingstype.
4 Velg en måleenhet.
Klokke
Angi klokkeslett manuelt
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Innstillinger > System > Tid > Angi klokkeslett >
Manuelt.
Velg
Tid, og angi klokkeslettet.
3
Stille inn en alarm
Du kan stille inn flere alarmer. Du kan stille inn hver alarm til å
spilles av én gang eller til å gjentas regelmessig.
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Alarmklokke > Legg til alarm.
3 Velg Tid, og angi alarmtiden.
4 Velg Gjentakelse og deretter gjentakelsesfrekvensen for
alarmen (valgfritt).
5 Velg Lyder og deretter en varslingstype (valgfritt).
6 Velg Bakgrunnslys > På for å slå på bakgrunnsbelysningen
med alarmen.
25
7 Velg Merke, og velg en beskrivelse for alarmen (valgfritt).
Slette en alarm
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Alarmklokke.
3 Velg en alarm.
4 Velg Slett.
Starte nedtellingstidtakeren
1 Hold inne LIGHT i hvilket som helst skjermbilde.
2 Velg Tidtaker.
3
4
5
6
MERK: Du må kanskje legge til dette elementet fra
kontrollmenyen (Endre kontrollmenyen, side 22).
Angi klokkeslettet.
Velg eventuelt Start på nytt > På for å starte tidtakeren på
nytt automatisk når den utløper.
Hvis nødvendig velger du Lyder, og deretter en
varslingstype.
Velg Start tidtaker.
Bruke stoppeklokken
1 Hold inne LIGHT i hvilket som helst skjermbilde.
2 Velg Stoppekl..
MERK: Du må kanskje legge til dette elementet fra
kontrollmenyen (Endre kontrollmenyen, side 22).
3 Velg START for å starte tidtakeren.
4 Velg BACK for å starte rundetidtakeren på nytt .
Den totale stoppeklokketiden
fortsetter å gå.
5 Velg START for å stanse begge tidtakerne.
6 Velg et alternativ.
7 Lagre den registrerte tiden som en aktivitet i historikken din
(valgfritt).
Synkronisere tiden med GPS
Hver gang du slår på enheten og innhenter satellitter, oppdager
enheten automatisk tidssonen og gjeldende klokkeslett. Du kan
også manuelt synkronisere siden med GPS når du endrer
tidssoner, samt justere for sommertid.
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Innstillinger > System > Tid > Synkroniser med GPS.
3 Vent mens enheten finner satellitter (Innhente
satellittsignaler, side 28).
VIRB fjernkontroll
Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet
ved hjelp av enheten din. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera
på www.garmin.com/VIRB.
Kontrollere et VIRB actionkamera
Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du
aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner
mer i informasjon i brukerveiledningen til VIRB serien. Du må
også angi at VIRB kontrollprogrammet skal vises i
kontrollprogramløkken (Tilpasse widgetløkken, side 22).
1 Slå på VIRB kameraet.
26
2 På Forerunner enheten velger du UP eller DOWN fra
urskiven for å vise VIRB widgeten.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
4 Velg START.
5 Velg et alternativ:
• Velg Start opptak for å ta opp video.
Videotelleren vises på Forerunner skjermen.
• Velg DOWN for å ta et bilde under et videoopptak.
• Velg STOP for å stoppe videoopptak.
• Velg Ta bilde for å ta et bilde.
• Velg Innstillinger for å endre innstillinger for opptak og
bildetaking.
Kontrollere et VIRB actionkamera under en aktivitet
Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du
aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner
mer i informasjon i brukerveiledningen til VIRB serien. Du må
også angi at VIRB kontrollprogrammet skal vises i
kontrollprogramløkken (Tilpasse widgetløkken, side 22).
1 Slå på VIRB kameraet.
2 På Forerunner enheten velger du UP eller DOWN fra
urskiven for å vise VIRB widgeten.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
Når kameraet er tilkoblet, legges et VIRB dataskjermbilde
automatisk til i aktivitetsprogrammene.
4 Under en aktivitet kan du velge UP eller DOWN for å vise
VIRB dataskjermbildet.
5 Hold nede UP.
6 Velg VIRB-fjernkontroll.
7 Velg et alternativ:
• Hvis du vil kontrollere kameraet ved hjelp av
aktivitetstidtakeren, velger du Innstillinger > Start/Stopp
tidt..
MERK: Videoinnspilling starter og stopper automatisk når
en aktivitet startes eller stoppes.
• Hvis du vil kontrollere kameraet ved hjelp av
menyvalgene, velger du Innstillinger > Manuelt.
• Velg Start opptak for å ta opp video manuelt.
Videotelleren vises på Forerunner skjermen.
• Velg DOWN for å ta et bilde under et videoopptak.
• Velg STOP for å stoppe videoopptaket manuelt.
• Velg Ta bilde for å ta et bilde.
Informasjon om enheten
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhetsinformasjon, for eksempel enhets-ID-en,
programvareversjonen, informasjon om forskrifter og
lisensavtalen.
1 Hold inne UP på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Om.
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den
elektroniske etiketten.
Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. Eetiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra
FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og
lisensinformasjon.
1 Hold nede UP.
2 Gå til menyen for innstillinger, og velg Om.
Informasjon om enheten
Lade enheten
Forerunner 645 radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz ved 9 dBm nominell
• ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll
• Bluetooth 4.2-teknologi
• Wi‑Fi trådløs teknologi
13,56 MHz ved –40 dBm nominell, NFCtrådløs teknologi
Forerunner 645 Music radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz ved 8 dBm nominell
• ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll
• Bluetooth 4.2-teknologi
• Wi‑Fi trådløs teknologi
13,56 MHz ved –40 dBm nominell, NFCtrådløs teknologi
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
1 Juster ladestolpene etter kontaktene på baksiden av
enheten, og koble ladeklemmen
til enheten.
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Ta vare på enheten
2 Koble USB-kabelen til en USB-ladeport.
3 Lad enheten helt opp.
4 Trykk på for å fjerne laderen.
Tips til lading av enheten
1 Bruk USB-kabelen for å koble laderen til enheten, og sørg for
at kabelen sitter godt (Lade enheten, side 27).
Du kan lade enheten ved hjelp av USB-kabelen på to måter.
Enten ved å bruke en strømadapter som er godkjent av
Garmin i en vanlig stikkontakt, eller ved å koble USB-kabelen
til USB-porten på en datamaskin. Det kan ta opptil to timer å
lade opp et helt utladet batteri.
2 Ta laderen ut av enheten når batteriets ladenivå har nådd
100 %.
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Forerunner 645 batteritid,
klokkemodus
Opptil 7 dager med aktivitetsmåling,
smarttelefonvarsler og pulsmåling på
håndleddet
Forerunner 645 batteritid,
aktivitetsmodus
Opptil 14 timer med GPS og pulsmåling
på håndleddet
Forerunner 645 Music batteritid, klokkemodus
Opptil 7 dager med aktivitetsmåling,
smarttelefonvarsler og pulsmåling på
håndleddet
Forerunner 645 Music batteritid, klokkemodus med
musikk
Opptil 8 timer med aktivitetsmåling,
smarttelefonvarsler, pulsmåling på
håndleddet og musikkavspilling
Forerunner 645 Music batteritid, aktivitetsmodus
Opptil 14 timer med GPS og pulsmåling
på håndleddet
Forerunner 645 Music batteritid, aktivitetsmodus med
musikk
Opptil 5 timer med GPS, pulsmåling på
håndleddet og musikkavspilling
Vanntetthetsvurdering
Svømming, 5 ATM*
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
TIPS: Du finner mer informasjon på www.garmin.com/fitandcare.
Bytte ut remmene
Enheten er kompatibel med 20 mm brede utskiftbare
standardremmer. Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin
forhandleren for å få informasjon om tilbehør.
1 Skyv hurtigutløserpinnen på fjærstangen for å ta av
remmen.
Forerunner 645 Music medie- 3,5 GB (omtrent 500 sanger)
lagring
Driftstemperaturområde
Fra –20 til 60 ºC (fra –4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
2 Sett én side av fjærstangen for den nye remmen inn i
enheten.
3 Skyv hurtigutløserpinnen, og juster fjærstangen i forhold til
motsatt side av enheten.
4 Gjenta trinn 1 til 3 for å bytte ut den andre remmen.
Informasjon om enheten
27
Feilsøking
Produktoppdateringer
• Når det blåser mye, bør du dekke til enheten med ermet eller
jakken fordi sterke vindkast kan forårsake uregelmessige
avlesninger.
Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer appen Garmin Connect på
smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Produktregistrering
Intensitetsminuttene blinker
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.
TIPS: Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
Få mer informasjon
• Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger,
artikler og programvareoppdateringer.
• Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din
for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.
Aktivitetsmåling
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.
Antallet daglige skritt vises ikke
Antallet daglige skritt nullstilles ved midnatt.
Hvis du ser en stiplet linje i stedet for antallet skritt, lar du
enheten innhente satellittsignaler og angi tiden automatisk.
Antall skritt virker unøyaktig
Hvis antall skritt virker unøyaktig, kan du prøve disse tipsene.
• Ha på deg enheten på hånden du bruker minst.
• La enheten ligge i en lomme når du skyver en barnevogn
eller en gressklipper.
• La enheten ligge i en lomme når du bare bruker hendene
eller armene aktivt.
MERK: Enheten kan tolke enkelte repetitive bevegelser, for
eksempel når du vasker opp, bretter klesvask eller klapper i
hendene, som skritt.
Antall skritt på enheten og Garmin Connect kontoen
samsvarer ikke
Antall skritt i Garmin Connect kontoen din oppdateres når du
synkroniserer enheten.
1 Velg et alternativ:
• Synkroniser antall skritt med Garmin Connect programmet
( (Bruke Garmin Connect på datamaskinen, side 20)).
• Synkroniser antall skritt med Garmin Connect appen
( (Manuell synkronisering av data med Garmin Connect,
side 15)).
2 Vent mens enheten synkroniserer dataene.
Synkroniseringen kan ta flere minutter.
MERK: Du kan ikke synkronisere dataene eller oppdatere
antall skritt ved å oppdatere Garmin Connect appen eller
Garmin Connect programmet.
Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig
Enheten bruker et internt barometer til å måle høydeendringer
når du går i trapper. Én etasje opp tilsvarer 3 m (10 fot).
• Unngå å holde i gelendrene og hoppe over trinn når du går i
trapper.
28
Når du trener på et intensitetsnivå som er høyt nok til å være
gjeldende i forhold til målet ditt for intensitetsminutter, blinker
intensitetsminuttene.
Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
Innhente satellittsignaler
Forbedre GPS-satellittmottaket
• Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
◦ Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USBkabelen og Garmin Express appen.
◦ Synkroniser enheten din med Garmin Connect appen ved
hjelp av en Bluetooth aktivert smarttelefon.
◦ Koble enheten til Garmin Connect kontoen din ved hjelp
av et trådløst Wi‑Fi nettverk.
Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster
den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan
finne satellittsignaler.
• Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Starte enheten på nytt
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje starte den på
nytt.
MERK: Hvis du starter enheten på nytt, kan dataene og
innstillingene dine bli slettet.
1 Hold LIGHT inne i 15 sekunder.
Enheten slår seg av.
2 Hold LIGHT inne i ett sekund for å slå på enheten.
Gjenopprette alle standardinnstillinger
MERK: Ved en nullstilling slettes all brukerangitt informasjon og
alt innhold i aktivitetsloggen. Hvis du har opprettet en
Garmin Pay lommebok, fører en gjenoppretting også til at
lommeboken slettes fra enheten din.
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
standardinnstillingene.
1 Hold nede UP på urskiven.
2 Velg Innstillinger > System > Nullstill.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil gjenopprette alle enhetsinnstillinger til
standardinnstillingene og lagre all aktivitetsinformasjon og
lagret musikk, må du velge Gjenopprette standardinnst..
• Hvis du vil slette alle aktiviteter fra historikken, velger du
Slett alle aktiviteter.
• Hvis du vil nullstille alle totaler for distanse og tid, velger
du Nullstill totalverdier.
Feilsøking
• Hvis du vil gjenopprette alle enhetsinnstillinger til
standardinnstillingene og slette all aktivitetsinformasjon og
lagret musikk, må du velge Slett data og gjen- opprett
standard..
Oppdatere programvaren ved hjelp av appen
Garmin Connect
Før du kan oppdatere enhetsprogramvaren ved hjelp av Garmin
Connect-appen, må du ha en Garmin Connect-konto og
parkoble enheten med en kompatibel smarttelefon (Parkoble
smarttelefonen med enheten, side 1).
Synkroniser enheten med Garmin Connect appen (Manuell
synkronisering av data med Garmin Connect, side 15).
Garmin Connect appen sender automatisk oppdateringer til
enheten når ny programvare er tilgjengelig.
Oppdatere programvaren ved hjelp av
Garmin Express
Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned
programmet Garmin Express før du kan oppdatere
enhetsprogramvaren.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når det finnes ny programvare, sender Garmin Express den
til enheten.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
3 Ikke koble enheten fra datamaskinen under
oppdateringsprosessen.
MERK: Hvis du allerede har konfigurert Wi‑Fi tilkoblingen på
enheten din, kan Garmin Connect laste ned tilgjengelige
programvareoppdateringer til enheten automatisk når den
kobler seg til Wi‑Fi.
Enheten bruker feil språk
Du kan endre språk for enheten hvis du utilsiktet har valgt feil
språk for den.
1 Hold nede UP.
2 Bla ned til det siste elementet i listen og velg START.
3 Bla ned til det nest siste elementet i listen og velg START.
4 Velg START.
5 Velg språk.
Er smarttelefonen min kompatibel med
enheten?
Forerunner enheten er kompatibel med smarttelefoner som
bruker trådløs Bluetooth teknologi.
Du finner informasjon om kompatibilitet på www.garmin.com
/ble.
Tips for eksisterende Garmin Connect
brukere
1 Gå til Garmin Connect appen, og velg eller
2 Velg Garmin-enheter > Legg til enhet.
.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
Hvis telefonen ikke kobler seg til enheten, kan du forsøke disse
tipsene.
• Slå smarttelefonen og enheten av og på.
• Aktiver Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
• Oppdater Garmin Connect appen til den nyeste versjonen.
• Fjern enheten fra Garmin Connect appen og Bluetooth
innstillingene på smarttelefonen for å parkoble den på nytt.
Feilsøking
• Hvis du har kjøpt en ny smarttelefon, fjerner du enheten fra
Garmin Connect appen på smarttelefonen du vil slutte å
bruke.
• Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) fra enheten.
• Åpne Garmin Connect appen på smarttelefonen, velg
eller
, og velg Garmin-enheter > Legg til enhet for å gå i
parkoblingsmodus.
• From the watch face, hold UP, and select Innstillinger >
Telefon > Parkoble telefon.
Maksimere batterilevetiden
Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.
• Reduser tidsavbrudd for bakgrunnslyset (Endre innstillingene
for bakgrunnslys, side 25).
• Bruk UltraTrac GPS-modus for aktiviteten (UltraTrac,
side 24).
• Slå av trådløs Bluetooth teknologi når du ikke bruker
tilkoblede funksjoner (Bluetooth tilkoblede funksjoner,
side 14).
• Når du setter aktiviteten på pause over lengre tid, bør du
bruke alternativet som lar deg fortsette senere (Stoppe en
aktivitet, side 2).
• Slå av aktivitetsmåling (Innstillinger for aktivitetsmåling,
side 8).
• Bruk en Connect IQ urskive som ikke oppdateres hvert
sekund.
Bruk for eksempel en urskive uten en annen viser (Tilpasse
urskiven, side 25).
• Begrens smarttelefonvarslene som vises på skjermen
(Administrere varsler, side 1).
• Slutt å sende pulsdata til parkoblede Garmin enheter (Sende
pulsdata til Garmin enheter, side 9).
• Slå av pulsmåling på håndleddet (Slå av pulsmåleren på
håndleddet, side 9).
MERK: Pulsmåling på håndleddet brukes til å beregne tid
med høy intensitet og kaloriforbruk.
Temperaturmålingen er ikke nøyaktig
Kroppstemperaturen din påvirker temperaturmålingen fra den
interne temperatursensoren. Du får en mer nøyaktig
temperaturavlesning hvis du tar av deg klokken og venter i 20 til
30 minutter.
Du kan også bruke en ekstern tempe temperatursensor
(tilleggsutstyr) for å se nøyaktige omgivelsestemperatur mens
du har på deg klokken.
Hvordan kan jeg parkoble ANT+ sensorer
manuelt?
Du kan bruke enhetsinnstillingene til å parkoble ANT+
sensorene manuelt. Første gang du kobler en sensor til enheten
ved hjelp av ANT+ trådløs teknologi må du parkoble enheten og
sensoren. Når de er parkoblet, kobler enheten til sensoren
automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er aktiv og
innenfor rekkevidde.
1 Stå 10 m (33 fot) unna andre ANT+ sensorer når du skal
parkoble enhetene.
2 Hvis du skal parkoble en pulsmåler, tar du på deg
pulsmåleren.
Pulsmåleren verken sender eller mottar data før du tar den
på.
3 Hold inne UP.
4 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Legg til ny.
5 Velg et alternativ:
• Velg Søk på alle.
29
• Velg sensortype.
Når sensoren er parkoblet med enheten, vises en melding.
Sensordata vises i datasideløkken eller et tilpasset datafelt.
Kan jeg bruke Bluetooth sensoren sammen
med klokken?
Enheten er kompatibel med enkelte Bluetooth sensorer. Første
ganger du kobler en sensor til Garmin enheten, må du parkoble
enheten og sensoren. Når de er parkoblet, kobler enheten til
sensoren automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er
aktiv og innenfor rekkevidde.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Legg til ny.
3 Velg et alternativ:
• Velg Søk på alle.
• Velg sensortype.
Du kan tilpasse de valgfrie datafeltene (Tilpasse
dataskjermbildene, side 23).
Musikken slutter å spille, eller
hodetelefonene forblir ikke tilkoblet
Når du bruker en Forerunner 645 Music-enhet som er koblet til
hodetelefoner, ved hjelp av Bluetooth teknologi, er signalet
sterkest når det finnes en direkte synslinje mellom enheten og
antennen på hodetelefonene.
• Hvis signalet går gjennom kroppen din, kan du oppleve
signaltap eller at hodetelefonene blir frakoblet.
• Det anbefales at antennen er på samme side av kroppen din
når du bruker Forerunner 645 Music-enheten.
Tillegg
Datafelter
Enkelte datafelt krever ANT+ tilbehør for å kunne vise data.
% av makspuls for siste runde: Snittprosent av maksimal puls
for siste fullførte runde.
%pulsreserve: Prosent av pulsreserve (maksimal puls minus
hvilepuls).
%pulsreserve, s. runde: Snittprosent av pulsreserve (maksimal
puls minus hvilepuls) for siste fullførte runde.
%pulsreserve for runde: Snittprosent av pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende runde.
Aerob treningseffekt: Påvirkningen den gjeldende aktiviteten
har på den aerobe formen.
Anaerob treningseffe.: Påvirkningen den gjeldende aktiviteten
har på den anaerobe formen.
Anslått total distanse: Den beregnede avstanden fra start til
den endelige destinasjonen. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Balanse for TMB: Balanse for tid med bakkekontakt mellom
venstre og høyre mens du løper.
Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.
BEREGNET TID PÅ VEIEN: Beregnet tid som gjenstår før
ankomst til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Destinasjon Posisjon: Posisjonen til endelig destinasjon.
Destinasjonsveipunkt: Siste punkt på ruten til destinasjonen.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Distanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
30
ETA: Beregnet tidspunkt for ankomst til bestemmelsesstedet
(justert etter lokalt klokkeslett ved bestemmelsesstedet).
Denne siden vises bare når du navigerer.
ETA ved neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste
veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved
veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.
Gj.sn. balanse for TMB: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt
for gjeldende økt.
Gj.sn. vertikalt forholdstall: Gjennomsnittlig forhold mellom
vertikal oscillasjon og skrittlengde for gjeldende økt.
Gj.snittlig skrittlengde: Gjennomsnittlig skrittlengde for
gjeldende økt.
Gjennomsnittlig %pulsreserve: Snittprosent av pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig fall: Gjennomsnittlig vertikal fallavstand siden
forrige nullstilling.
Gjennomsnittlig hastighet: Gjennomsnittlig hastighet for
gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig maksimal puls: Snittprosent av maksimal puls
for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig pedalfrekvens: Løping. Gjennomsnittlig
kadens for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig pedalfrekvens: Sykling. Gjennomsnittlig
kadens for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig rundetid: Gjennomsnittlig rundetid for
gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig stigning: Gjennomsnittlig vertikal
stigningsavstand siden forrige nullstilling.
Gjennomsnittlig Swolf: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for
gjeldende aktivitet. Swolf-poeng er summen av tiden for én
lengde pluss antall tak for lengden (Svømmeterminologi,
side 3). For svømming i åpent vann brukes 25 meter til å
beregne Swolf-poeng.
Gjennomsnittlig tak/lengde: Gjennomsnittlig antall tak per
bassenglengde under gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt: Gjennomsnittlig tid
med bakkekontakt for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon: Gjennomsnittlig vertikal
oscillasjon for gjeldende aktivitet.
Gjenta på: Tidtaker for siste intervall pluss gjeldende hvilepause
(bassengsvømming).
Gjenværende distanse: Gjenværende avstand til endelig
destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.
Glidetall: Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand og
endringen i vertikal avstand.
Glidetall til destinasjon: Høydeendringen som kreves for
nedstigning fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde.
Denne siden vises bare når du navigerer.
GPS: Styrken til GPS-satellittsignalet.
GPS-høyde: Høyden for gjeldende posisjon med GPS.
GPS-retning: Retningen du beveger deg i, basert på GPS.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Helling: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis
du for eksempel beveger deg 3 m (10 fot) for hver 60 m
(200 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.
Hviletid: Tidtaker for gjeldende hvilepause (bassengsvømming).
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Tillegg
Intervall, tak/lengde: Gjennomsnittlig antall tak per
bassenglengde under gjeldende intervall.
Intervall, tempo for tak: Gjennomsnittlig antall tak per minutt
(tpm) under gjeldende intervall.
INTERVALL, TYPE TAK: Gjeldende type tak for intervall.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og
tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).
Kompassretning: Retningen du beveger deg i, basert på
kompasset.
Lengdegrad/breddegrad: Gjeldende posisjon i breddegrad og
lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for posisjonsformat.
Lengder: Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende
aktivitet.
Lengder, intervall: Antall bassenglengder som er fullført under
gjeldende aktivitet.
Løype: Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Kursen
kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Maks. for 24 timer: Den høyeste temperaturen som er registrert
de siste 24 timene.
Maksimal hastighet: Høyeste hastighet for gjeldende aktivitet.
Maksimal høyde: Den høyeste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.
Maksimal stigning: Maksimal stigningsgrad i meter per minutt
eller fot per minutt siden forrige nullstilling.
Maksimalt fall: Maksimal nedstigning i meter per minutt eller fot
per minutt siden forrige nullstilling.
Medgått tid: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for
eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper
tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i
20 minutter, har det gått 35 minutter.
Min. for 24 timer: Den laveste temperaturen som er registrert
de siste 24 timene.
Minimum høyde: Den laveste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.
Neste veipunkt: Neste punkt på ruten. Denne siden vises bare
når du navigerer.
Oksygenmetning %: Estimert oksygenmetning for muskler i
prosent for gjeldende aktivitet.
Pedalfrekvens, siste runde: Løping. Gjennomsnittlig kadens
for forrige fullførte runde.
Pedalfrekvens, siste runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens
for forrige fullførte runde.
Peiling: Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Posisjon: Gjeldende posisjon med valgt innstilling for
posisjonsformat.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls %ma.: Prosent av maksimal puls.
Puls %maks., runde: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende runde.
Puls for runden: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Gjennomsnittlig puls for forrige fullførte runde.
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
Retning: Retningen du beveger deg i.
Runde, fall: Vertikal fallavstand for gjeldende runde.
Rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende
runde.
Tillegg
Rundefart: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.
Runde pedalfrekvens: Løping. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
Runde pedalfrekvens: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Rundetempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende runde.
Rundetid: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Runde – v. osc.: Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for
gjeldende runde.
Siste runde, fall: Vertikal fallavstand for forrige fullførte runde.
Siste runde, stigning: Vertikal stigningsavstand for forrige
fullførte runde.
Siste rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under
forrige fullførte runde.
Siste rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for forrige
fullførte runde.
Skrittfrekvens: Løping. Skritt per minutt (høyre og venstre).
Skrittfrekvens: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen.
Enheten må være koblet til en sensor for kadens for at disse
dataene skal vises.
Skrittlengde: Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den
ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken, målt i
meter.
Skrittlengde for runden: Gjennomsnittlig skrittlengde for
gjeldende runde.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Stigning for runden: Vertikal stigningsavstand for gjeldende
runde.
Strekning for intervall: Avstand som er tilbakelagt under
gjeldende intervall.
Swolf, siste lengde: Swolf-poeng for siste fullførte
bassenglengde.
Swolf for intervallet: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for
gjeldende intervall.
Tak, siste lengde: Antall tak for siste fullførte bassenglengde.
Temperatur: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen
påvirker temperatursensoren.
Tempo: Gjeldende tempo.
Tempo, intervall: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende intervall.
Tempo, siste lengde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte
bassenglengde.
Tempo, siste runde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte
runde.
Tempo, tak, s. l.: Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm)
under siste fullførte bassenglengde.
Tid, intervall: Stoppeklokketid for gjeldende intervall.
Tid, siste runde: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
Tid i sone: Tilbakelagt tid i hver sone for puls eller kraft.
Tid m/BK r.: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende
runde.
Tid med bakkekontakt: Tiden hvert skritt berører bakken mens
du løper, målt i millisekunder. Tid med bakkekontakt
beregnes ikke mens du går.
Tidtaker: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.
Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste
veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
31
TMB-balanse for runden: Gjennomsnittlig balanse for tid med
bakkekontakt for gjeldende runde.
Total hemoglobin: Estimert total oksygenmetning for muskler
for gjeldende aktivitet.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden
forrige nullstilling.
Type tak, siste lengde: Type tak som ble brukt under siste
fullførte bassenglengde.
Ute av kurs: Avstand til høyre eller venstre som du har avveket
fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Vert. forholdstall, runde: Gjennomsnittlig forhold mellom
vertikal oscillasjon og skrittlengde for gjeldende runde.
Vert. hast. til mål: Oppstigning eller nedstigning til en
forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Vertik. fart: Oppstigning eller nedstigning over tid.
Vertikal avstand til destinasjon: Stigningsavstanden mellom
gjeldende posisjon og endelig destinasjon. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Vertikal oscillasjon: Graden av spenst eller sprett i
løpsbevegelsen. Vertikal bevegelse for torso, målt i
centimeter for hvert skritt.
Vertikalt forholdstall: Forholdet mellom vertikal oscillasjon og
skrittlengde.
VMG: Hastigheten du nærmer deg en destinasjon langs en rute
med. Denne siden vises bare når du navigerer.
Ytelsesforhold: Ytelseskondisjonsverdi er en sanntidsvurdering
av prestasjonsevnen din.
Standardverdier for kondisjonsberegning
Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer for kondisjonsberegning etter alder og kjønn.
Menn
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmerket
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
OK
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Svakt
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kvinner
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmerket
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
OK
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Svakt
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.
Hjulstørrelse og -omkrets
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
Hastighetssensoren registrerer automatisk hjulstørrelsen. Du
kan eventuelt angi omkretsen på hjulet i innstillingene for
hastighetssensoren.
Størrelsen på dekket er avmerket på begge sider av dekket.
Dette er ikke en fullstendig liste. Du kan også måle omkretsen
av hjulet eller bruke en av kalkulatorene som du finner på
Internett.
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 rørformet
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
32
Tillegg
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C rørformet
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Symbolforklaring
Følgende symboler kan vises på enheten eller tilbehør.
Vekselstrøm. Enheten kan brukes med vekselstrøm.
Likestrøm. Enheten kan kun brukes med likestrøm.
Sikring. Viser spesifikasjoner eller plassering for sikringer.
WEEE-symbol for kassering og resirkulering. WEEE-symbolet
merker produktet i henhold til EU-direktivet 2012/19/EU om
kasserte elektriske og elektroniske produkter. Formålet er å sikre
at produktet ikke kasseres på feil måte samt å promotere gjenbruk
og resirkulering.
Tillegg
33
Indeks
A
aktiviteter 2, 3, 22, 24
egendefinert 3, 22
lagre 2
starte 2
aktivitetsmåling 8
aktivitetssporing 8
alarmer 23, 25, 26
ANT+ sensorer 21, 22
assistent 16
Auto Lap 23, 24
Auto Pause 24
avstand, varsler 23
B
bakgrunnslys 1, 25
baner, opprette 20
batteri
lade 27
maksimere 2, 24, 29
beregnet sluttid 12
betalinger 18
bla automatisk 24
Bluetooth sensorer 21
Bluetooth teknologi 1, 2, 4, 14–16, 29
hodetelefoner 18
Bluetooth-teknologi, hodetelefoner 30
brukerdata, slette 19
brukerprofil 7
C
Connect IQ 15
D
data
dele 22
lagre 19, 20
laste opp 15
overføre 19, 20
sider 23
datafelter 15, 30
datamaskin 17
dele data 22
E
enhets-ID 26
F
favoritter 22
feilsøking 9, 11, 27–29
fotsensor 21, 22
G
Galileo 24
Garmin Connect 1, 4, 5, 14–16, 19, 20, 29
lagre data 20
Garmin Express 15, 28
oppdatere programvare 28
Garmin Pay 18
GLONASS 24, 25
GPS 1, 24, 25
innstillinger 24
signal 28
GroupTrack 16
H
helsestatistikk 8
hendelsesregistrering 16
historikk 18–20
slette 19
hjulstørrelser 32
hodetelefoner
Bluetooth teknologi 18
Bluetooth-teknologi 30
koble til 18
hovedmeny, tilpasse 22
I
ikoner 1
34
innendørstrening 3, 21
innstillinger 8, 21, 22, 24, 25, 28
intensitetsminutter 8, 28
intervaller 3
treningsøkter 5
K
kalender 4, 5
kalori, varsler 23
kappløp 6
kart 21, 23
bla 21
navigere 20, 21
kilometerteller 19
klokke 1, 25, 26
klokkemodus 24
koble til 2
kondisjonsberegning 11–13, 32
kontakter, legge til 16
kontrollmeny 2, 22
L
lade 27
lagre aktiviteter 2
laste opp data 15
lengder 3
LiveTrack 16
logg 18
sende til datamaskin 19, 20
lommebok 18
løpsberegning 11
løpsdynamikk 9–11
løyper 20
M
melkesyreterskel 11, 12
menstruasjonssyklus 8
meny 1
metronom 7
Move IQ 8
multisport 3
musikk 16, 17
laste inn 16, 17
spille 17
tjenester 16, 17
musikkontroller 17
mål 5, 6
måleenheter 25
N
navigasjon 20, 21, 23
stoppe 21
nedtellingstidtaker 26
NFC 18
nullstille enheten 28
nødkontakter 16
O
oppdateringer, programvare 29
P
parkobling 29
ANT+ sensorer 9, 29
Bluetooth sensorer 30
sensorer 21
smarttelefon 1, 29
pedalfrekvens 7, 9, 10
sensorer 22
varsler 23
personlige rekorder 6
slette 6
posisjoner 20
lagre 20
redigere 20
slette 20
profiler 2
aktivitet 2
bruker 7
programmer 14–16
smarttelefon 1
programvare
lisens 26
oppdatere 28, 29
versjon 26
puls 1, 9
måler 9, 11, 14
parkoble sensorer 9
soner 7, 11, 19
varsler 9, 23
R
remmer 27
rengjøre enheten 27
reservedeler 27
restitusjon 11, 13, 14
runder 1
S
satellittsignaler 24, 28
segmenter 6
sensorer for hastighet og pedalfrekvens 22
sikkerhetsinformasjon 16
ski
alpint 4
snøbrett 4
skjermbilde 25
skrittlengde 9, 10
slette
alle brukerdata 19
historikk 19
personlige rekorder 6
smarttelefon 15, 16, 29
apper 1
parkobling 1, 29
programmer 14, 15
snarveier 2, 22
snøbrett 4
soner
puls 7
tid 26
spesifikasjoner 27
sporing 16
språk 25
stoppeklokke 26
stressnivå 11
stressverdi 14
svømming 3, 4
swolf-poengsum 3
sykkelsensorer 22
systeminnstillinger 25
søvnmodus 8
T
tak 3
taster 1, 25, 27
tempe 22, 29
temperatur 22, 29
tid 25
innstillinger 25
soner og formater 25
varsler 23
tid med bakkekontakt 10
tidssoner 26
tidtaker 1, 2, 18
nedtelling 26
tilbehør 21, 28–30
tilpasse enheten 22, 23
toner 7, 26
TracBack 2, 20
tredemølle 3
trening 2, 5, 6, 12, 14
planer 4, 5
treningsbelastning 13
Treningseffekt 11, 12
treningsstatus 11, 13
treningsøkter 4
laste inn 4
U
UltraTrac 24
urskiver 15, 24, 25
Indeks
USB 29
koble fra 19
utvidet visning 22
V
varsel 4
varsler 1, 8, 23, 24
puls 9
vertikal oscillasjon 9–11
vertikalt forholdstall 9–11
VIRB fjernkontroll 26
Virtual Partner 5, 6
vær 15
W
Wi-Fi, koble til 15
Wi‑Fi 29
koble til 15
widgets 9, 15
Y
ytelseskondisjon 11, 12
Ø
øvelser 3, 4
Indeks
35
support.garmin.com
August 2019
190-02324-00_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising