Garmin | Forerunner® 645, Black | User guide | Garmin Forerunner® 645, Black Käyttöopas

Garmin Forerunner® 645, Black Käyttöopas
FORERUNNER 645/645 MUSIC
®
Käyttöopas
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner , VIRB ja Virtual Partner ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa
ja muissa maissa. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, HRM-Run™, HRM-Tri™, HRM-Swim™, tempe™, TrueUp™, Varia™ ja Varia Vision™ ovat
Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth
SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. The Cooper Institute ja siihen liittyvät tavaramerkit ovat The Cooper Instituten omaisuutta. Edistyneet sykeanalyysit tarjoaa
Firstbeat. Spotify ohjelmisto on kolmansien osapuolten käyttöoikeuksien alainen. Ne ovat osoitteessa https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses. Strava™ ja STRAVA ovat Strava
Inc:n tavaramerkkejä. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity merkki. Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
GPS-tila ja tilakuvakkeet ........................................................ 1
Älypuhelimen pariliittäminen laitteeseen .................................... 1
Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön .............................. 1
Ilmoitusten tarkasteleminen .............................................. 1
Ilmoitusten hallinta ............................................................ 1
Ääniopastuksen toistaminen älypuhelimessa suorituksen
aikana ................................................................................ 1
Bluetooth älypuhelinyhteyden poistaminen käytöstä ........ 2
Älypuhelinyhteyshälytysten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä ........................................................ 2
Säädinvalikon tarkasteleminen ................................................... 2
Lähteminen lenkille ..................................................................... 2
Suoritukset ja sovellukset............................................. 2
Suorituksen aloittaminen ............................................................ 2
Suoritusten tallennusvinkkejä ................................................ 2
Suorituksen lopettaminen ........................................................... 2
Suorituksen lisääminen ............................................................... 3
Mukautetun suorituksen luominen ......................................... 3
Sisäharjoitukset .......................................................................... 3
Juoksumaton matkan kalibrointi ............................................. 3
Ulkoilusuoritukset ........................................................................ 3
Uinti ........................................................................................ 3
Uintitermejä ....................................................................... 3
Vetotyypit .......................................................................... 3
Vinkkejä uintisuorituksiin ................................................... 3
Lepääminen allasuinnin aikana ......................................... 4
Harjoitteleminen harjoituslokin avulla ................................ 4
Laskukertojen näyttö .............................................................. 4
Ääniopastuksen toistaminen suorituksen aikana ........................ 4
Harjoittelu........................................................................ 4
Harjoitukset ................................................................................. 4
Garmin Connect harjoituksen seuraaminen .......................... 4
Harjoituksen aloittaminen ....................................................... 4
Tietoja harjoituskalenterista ................................................... 4
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien
käyttäminen ....................................................................... 5
Adaptive Training Plan -harjoitusohjelmat ........................ 5
Intervalliharjoitukset ............................................................... 5
Intervalliharjoituksen luominen .......................................... 5
Intervalliharjoituksen aloittaminen ..................................... 5
Intervalliharjoituksen pysäyttäminen ................................. 5
Käyttäminen:Virtual Partner® ..................................................... 5
Harjoitustavoitteen asettaminen ................................................. 5
Harjoitustavoitteen peruuttaminen ......................................... 5
Kilpaileminen aiempaa suoritusta vastaan ................................. 5
Omat ennätykset ......................................................................... 6
Omien ennätysten tarkasteleminen ....................................... 6
Oman ennätyksen palauttaminen .......................................... 6
Oman ennätyksen tyhjentäminen .......................................... 6
Kaikkien omien ennätysten tyhjentäminen ............................ 6
Osuudet ...................................................................................... 6
Strava™ osuudet ................................................................... 6
Osuuden ajaminen kilpaa ...................................................... 6
Osuuksien tietojen tarkasteleminen ....................................... 6
Osuuden määrittäminen säätymään automaattisesti ............. 6
Metronomin käyttäminen ............................................................ 6
Käyttäjäprofiilin määrittäminen .................................................... 7
Kuntoilutavoitteet ................................................................... 7
Tietoja sykealueista ............................................................... 7
Sykealueiden määrittäminen ............................................. 7
Laitteen määrittämien sykealueiden käyttäminen ............. 7
Sisällysluettelo
Sykealuelaskenta .............................................................. 7
Aktiivisuuden seuranta.................................................. 7
Automaattinen tavoite ................................................................. 8
Liikkumishälytyksen käyttäminen ................................................ 8
Unen seuranta ............................................................................ 8
Automaattisen unen seurannan käyttäminen ........................ 8
Älä häiritse -tilan käyttäminen ................................................ 8
Tehominuutit ............................................................................... 8
Tehominuuttien hankkiminen ................................................. 8
Garmin Move IQ™ tapahtumat ................................................... 8
Aktiivisuuden seuranta-asetukset ............................................... 8
Aktiivisuuden seurannan poistaminen käytöstä ..................... 8
Kuukautiskierron seuranta .......................................................... 8
Sykeominaisuudet.......................................................... 8
Rannesykemittari ........................................................................ 9
Laitteen käyttäminen .............................................................. 9
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä ....................................... 9
Sykewidgetin tarkasteleminen ............................................... 9
Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille ............................ 9
Syketietojen lähettäminen suorituksen aikana .................. 9
Poikkeavan sykkeen hälytyksen määrittäminen .................... 9
Rannesykemittarin poistaminen käytöstä .............................. 9
Juoksun dynamiikka ................................................................... 9
Harjoittelu juoksun dynamiikkatietojen avulla ...................... 10
Värimittarit ja juoksun dynamiikkatiedot ............................... 10
Maakosketuksen keston tasapainotiedot ........................ 10
Pystysuuntainen liikehdintä ja pystysuhdetiedot ............. 10
Vinkkejä puuttuvia juoksun dynamiikkatietoja varten ........... 11
Suorituskykymittaukset ............................................................. 11
Suorituskykyilmoitusten poistaminen käytöstä .................... 11
Suorituskykymittausten automaattinen tunnistus ................. 11
Suoritusten ja suorituskykymittausten synkronointi ............. 11
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista ................. 11
Kilpailuajan ennusteen näyttäminen .................................... 12
Tietoja harjoitusvaikutuksen asteikosta ............................... 12
Suoritustaso ......................................................................... 12
Suoritustason tarkasteleminen ........................................ 12
Anaerobinen kynnys ............................................................ 12
Anaerobisen kynnyksen määrittäminen ohjatulla
testillä .............................................................................. 12
Harjoittelun tila .......................................................................... 13
Harjoittelun tilan tasot .......................................................... 13
Vinkkejä harjoittelun tilan selvittämiseen ........................ 13
Harjoittelun kuormittavuus ................................................... 13
Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus .......................... 13
Palautumisaika ..................................................................... 14
Palautumisajan näyttäminen ........................................... 14
Palautussyke ................................................................... 14
Sykevaihtelun stressitason tarkasteleminen ............................. 14
Älykkäät ominaisuudet................................................ 14
Bluetooth yhteysominaisuudet .................................................. 14
Tietojen synkronointi Garmin Connect kanssa
manuaalisesti ....................................................................... 15
Kadonneen mobiililaitteen etsiminen ................................... 15
Widgetit ..................................................................................... 15
Widgetien tarkasteleminen ................................................... 15
Sääwidgetin tarkasteleminen ............................................... 15
Connect IQ ominaisuudet ......................................................... 15
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella ......... 15
Wi‑Fi yhteysominaisuudet ......................................................... 15
Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon .............................................. 15
Turvallisuus- ja jäljitysominaisuudet ......................................... 16
Hätäyhteyshenkilöiden lisääminen ...................................... 16
Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ................................................................................ 16
i
Avun pyytäminen ................................................................. 16
Liittyminen GroupTrack istuntoon ........................................ 16
Vihjeitä liittymiseen GroupTrack istuntoihin .................... 16
Musiikki......................................................................... 16
Yhdistäminen kolmannen osapuolen palveluun ....................... 16
Äänisisällön lataaminen kolmannen osapuolen palvelusta .. 16
Äänisisällön lataaminen kohteesta Spotify® ........................ 17
Musiikkipalvelun vaihtaminen .............................................. 17
Kolmannen osapuolen palvelun yhteyden katkaiseminen ... 17
Oman äänisisällön lataaminen ................................................. 17
Musiikin kuunteleminen ............................................................ 17
Yhdistetyn älypuhelimen musiikin toiston hallinta ..................... 17
Musiikin toiston säätimet ........................................................... 17
Bluetooth kuulokkeiden yhdistäminen ...................................... 17
Garmin Pay................................................................... 18
Garmin Pay lompakkotoiminnon määrittäminen ....................... 18
Ostoksen maksaminen kellon avulla ........................................ 18
Kortin lisääminen Garmin Pay lompakkoon .............................. 18
Garmin Pay lompakon hallinta ............................................. 18
Garmin Pay salasanan vaihtaminen ......................................... 18
Historia.......................................................................... 18
Historian käyttäminen ............................................................... 18
Ajan näyttäminen kullakin sykealueella ............................... 19
Kaikkien yhteismäärien näyttäminen ........................................ 19
Matkamittarin käyttäminen ........................................................ 19
Historiatietojen poistaminen ...................................................... 19
Tietojen hallinta .........................................................................19
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 19
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 19
Garmin Connect ........................................................................ 19
Tietojen synkronointi Garmin Connect sovelluksella ........... 20
Garmin Connect käyttö tietokoneessa ................................. 20
Navigointi...................................................................... 20
Reitit .......................................................................................... 20
Reitin luominen ja seuraaminen laitteella ............................ 20
Sijainnin tallentaminen .............................................................. 20
Tallennettujen sijaintien muokkaaminen .............................. 20
Kaikkien tallennettujen sijaintien poistaminen ..................... 20
Navigointi aloituspisteeseen suorituksen aikana ...................... 20
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin ........................................ 20
Navigoinnin lopettaminen ......................................................... 21
Kartta ........................................................................................ 21
Kartan lisääminen suoritukseen ........................................... 21
Kartan panorointi ja zoomaus .............................................. 21
Kartta-asetukset ................................................................... 21
Langattomat anturit ...................................................... 21
Langattomien anturien pariliitos ................................................ 21
Jalka-anturi ............................................................................... 21
Lähteminen juoksulenkille käyttäen jalka-anturia ................ 21
Jalka-anturin kalibrointi ........................................................ 21
Jalka-anturin kalibroinnin parantaminen ......................... 21
Jalka-anturin kalibroiminen manuaalisesti ........................... 21
Jalka-anturin nopeuden ja matkan asettaminen .................. 22
Laajennettu näyttötila ............................................................... 22
Valinnaisen pyörän nopeus- tai poljinanturin käyttäminen ....... 22
Tilannetietoisuus ....................................................................... 22
tempe ........................................................................................ 22
Laitteen mukauttaminen.............................................. 22
Suoritusluettelon mukauttaminen ............................................. 22
Widgetsilmukan mukauttaminen ............................................... 22
Säädinvalikon mukauttaminen .................................................. 22
Suoritusasetukset ..................................................................... 22
Tietonäyttöjen mukauttaminen ............................................. 23
Kartan lisääminen suoritukseen ........................................... 23
ii
Hälytykset ............................................................................ 23
Hälytyksen määrittäminen ............................................... 23
Auto Lap ............................................................................... 23
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan ..................... 23
Ottaminen käyttöön: Auto Pause ......................................... 24
Automaattisen vierityksen käyttäminen ................................ 24
GPS-asetuksen muuttaminen .............................................. 24
GPS ja muut satelliittijärjestelmät .................................... 24
UltraTrac ......................................................................... 24
Virransäästön aikakatkaisun asetukset ............................... 24
Suorituksen tai sovelluksen poistaminen .................................. 24
Kellotauluasetukset ................................................................... 25
Kellotaulun mukauttaminen ................................................. 25
Järjestelmäasetukset ................................................................ 25
Aika-asetukset ..................................................................... 25
Taustavaloasetusten muuttaminen ...................................... 25
Mittayksiköiden muuttaminen ............................................... 25
Kello .......................................................................................... 25
Ajan asettaminen manuaalisesti .......................................... 25
Hälytyksen määrittäminen .................................................... 25
Herätyksen poistaminen ...................................................... 26
Lähtölaskenta-ajastimen käynnistäminen ............................ 26
Sekuntikellon käyttäminen ................................................... 26
Ajan GPS-synkronointi ......................................................... 26
VIRB etäkäyttö .......................................................................... 26
VIRB actionkameran hallinta ................................................ 26
VIRB actionkameran hallinta suorituksen aikana ................ 26
Laitteen tiedot............................................................... 26
Laitteen tietojen näyttäminen .................................................... 26
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja
yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen ............................ 26
Laitteen lataaminen .................................................................. 27
Laitteen latausvinkkejä ......................................................... 27
Tekniset tiedot .......................................................................... 27
Laitteen huoltaminen ................................................................ 27
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 27
Hihnojen vaihtaminen ............................................................... 27
Vianmääritys ................................................................. 28
Tuotepäivitykset ........................................................................ 28
Määrittäminen: Garmin Express .......................................... 28
Lisätietojen saaminen ............................................................... 28
Aktiivisuuden seuranta .............................................................. 28
Päivittäinen askelmäärä ei näy ............................................ 28
Askelmäärä ei näytä oikealta ............................................... 28
Laitteen ja Garmin Connect tilin askelmäärät eivät vastaa
toisiaan ................................................................................. 28
Kiivettyjen kerrosten määrä ei näytä oikealta ...................... 28
Tehominuutit vilkkuvat ......................................................... 28
Satelliittisignaalien etsiminen .................................................... 28
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen ............................. 28
Laitteen uudelleenkäynnistäminen ........................................... 28
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen .................................. 28
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect sovelluksella ........ 29
Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella Garmin Express ........ 29
Laitteen kieli on väärä ............................................................... 29
Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen kanssa? ....................... 29
Vinkkejä nykyisille Garmin Connect käyttäjille .......................... 29
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen ................................. 29
Akun käyttöiän maksimoiminen ................................................ 29
Lämpötilalukema ei ole tarkka .................................................. 29
Miten voin pariliittää ANT+ antureita manuaalisesti? ................ 29
Voinko käyttää Bluetooth anturia kellon kanssa? ..................... 29
Musiikki pätkii tai kuulokkeiden yhteys katkeilee ...................... 30
Liite................................................................................ 30
Tietokentät ................................................................................ 30
Sisällysluettelo
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset ..................... 32
Renkaan koko ja ympärysmitta ................................................. 32
Symbolien määritykset .............................................................. 32
Hakemisto ..................................................................... 34
Sisällysluettelo
iii
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Laitteen esittely
2 Tuo älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
laitteesta.
3 Käynnistä laite valitsemalla LIGHT.
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se on
pariliitostilassa.
VIHJE: voit siirtää laitteen pariliitostilaan manuaalisesti
painamalla LIGHT-painiketta pitkään ja valitsemalla .
4 Lisää laite Garmin Connect tilillesi valitsemalla vaihtoehto:
• Jos pariliität laitetta Garmin Connect sovellukseen
ensimmäistä kertaa, seuraa näytön ohjeita.
• Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect
sovellukseen, valitse
tai
valikosta Garmin-laitteet >
Lisää laite ja seuraa näytön ohjeita.
Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön
LIGHT Käynnistä laite valitsemalla tämä.
Valitsemalla tämän voit sytyttää ja sammuttaa taustavalon.
Avaa säädinvalikko painamalla painiketta pitkään.
START Valitsemalla tämän voit käynnistää tai pysäyttää ajanoton.
STOP Valitsemalla tämän voit valita asetuksia tai kuitata ilmoituksia.
BACK
Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla tämä.
Valitsemalla tämän voit tallentaa kierroksen suorituksen
aikana.
DOWN Valitsemalla tämän voit selata widgetejä, tietonäyttöjä ja
asetuksia.
Avaa musiikin hallinta painamalla tätä pitkään (Musiikin
toiston säätimet, sivu 17).
UP
Valitsemalla tämän voit selata widgetejä, tietonäyttöjä ja
asetuksia.
Avaa valikko painamalla tätä pitkään.
GPS-tila ja tilakuvakkeet
GPS-tilarengas ja kuvakkeet näkyvät tilapäisesti kunkin
tietonäytön päällä. Ulkoilusuoritusten yhteydessä tilarengas
muuttuu vihreäksi, kun GPS on valmis. Vilkkuva kuvake
merkitsee, että laite etsii signaalia. Tasaisena näkyvä kuvake
merkitsee, että signaali on löytynyt tai anturi on liitetty.
Jotta voit ottaa ilmoitukset käyttöön, sinun on pariliitettävä
Forerunner laite yhteensopivaan mobiililaitteeseen
(Älypuhelimen pariliittäminen laitteeseen, sivu 1).
1 Kosketa UP pitkään.
2 Valitse Asetukset > Puhelin > Älykkäät ilmoitukset > Tila
> Käytössä.
3 Valitse Suorituksen aikana.
4 Valitse ilmoitusasetus.
5 Valitse ääniasetus.
6 Valitse Ei suorituksen aikana.
7 Valitse ilmoitusasetus.
8 Valitse ääniasetus.
9 Valitse Aikakatkaisu.
10 Valitse, miten kauan uuden ilmoituksen hälytys on näytössä.
11 Valitse Allekirjoitus ja lisää allekirjoitus
tekstiviestivastauksiin.
Ilmoitusten tarkasteleminen
1 Näytä ilmoituswidget valitsemalla kellotaulussa UP.
2 Valitse START ja valitse ilmoitus.
3 Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla DOWN.
4 Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla BACK.
Ilmoitusten hallinta
Voit hallita Forerunner laitteessa näkyviä ilmoituksia
yhteensopivassa älypuhelimessa.
Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät iPhone laitetta, voit valita ilmoitusasetuksista,
mitkä kohteet näkyvät laitteessa.
• Jos käytät Android™ älypuhelinta, valitse Garmin Connect
sovelluksessa Asetukset > Älykkäät ilmoitukset.
®
GPS-tila
Akun tila
Älypuhelinyhteyden tila
Wi‑Fi tekniikan tila
®
Sykkeen tila
Jalka-anturin tila
Running Dynamics Pod tila
Nopeus- ja poljinanturin tila
Pyöränvalojen tila
Pyörätutkan tila
Laajennetun näyttötilan tila
tempe™ anturin tila
VIRB kameran tila
®
Älypuhelimen pariliittäminen laitteeseen
Jos haluat käyttää Forerunner laitteen yhteysominaisuuksia,
laite on pariliitettävä suoraan Garmin Connect™ sovelluksen
kautta eikä älypuhelimen Bluetooth asetuksista.
1 Asenna ja avaa älypuhelimen sovelluskaupasta Garmin
Connect sovellus.
®
Johdanto
Ääniopastuksen toistaminen älypuhelimessa suorituksen
aikana
Jotta voit määrittää ääniopastuksen, tarvitset älypuhelimen,
jossa on Garmin Connect sovellus ja joka on pariliitetty
Forerunner laitteeseen.
Voit määrittää Garmin Connect sovelluksen toistamaan
motivoivia tilailmoituksia älypuhelimessa juoksun tai muun
suorituksen aikana. Ääniopasteita ovat kierroksen numero ja
kierrosaika, -tahti tai -nopeus sekä syketiedot. Ääniopastuksen
aikana Garmin Connect sovellus mykistää älypuhelimen
ensisijaisen äänen ilmoituksen toistamiseksi. Voit mukauttaa
äänenvoimakkuutta Garmin Connect sovelluksessa.
HUOMAUTUS: jos sinulla on Forerunner 645 Music laite, voit
ottaa ääniopasteet käyttöön laitteessa yhdistettyjen
kuulokkeiden kautta käyttämättä yhdistettyä älypuhelinta
(Ääniopastuksen toistaminen suorituksen aikana, sivu 4).
HUOMAUTUS: Kierroshälytys-ääniopastus on käytössä
oletusarvoisesti.
1
1
2
3
4
Valitse Garmin Connect sovelluksessa
tai
Valitse Garmin-laitteet.
Valitse laite.
Valitse Suoritusasetukset > Ääniopasteet.
.
6 Valitse vaihtoehto:
• Käynnistä ajanotto uudelleen valitsemalla Jatka.
• Tallenna juoksu ja nollaa ajanotto valitsemalla Tallenna.
Voit näyttää yhteenvedon valitsemalla juoksulenkin.
Bluetooth älypuhelinyhteyden poistaminen käytöstä
1 Avaa säädinvalikko painamalla LIGHT-painiketta pitkään.
2 Valitse , jos haluat poistaa Bluetooth älypuhelinyhteyden
käytöstä Forerunner laitteessa.
Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä mobiililaitteessa
mobiililaitteen käyttöoppaan mukaisesti.
Älypuhelinyhteyshälytysten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
Voit määrittää Forerunner laitteen hälyttämään langattomalla
Bluetooth tekniikalla, kun pariliitetty älypuhelin muodostaa ja
katkaisee yhteyden.
HUOMAUTUS: älypuhelinyhteyshälytykset ovat oletusarvoisesti
poissa käytöstä.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Puhelin > Hälytykset.
Säädinvalikon tarkasteleminen
Säädinvalikko sisältää asetuksia, kuten Älä häiritse -tilan
käyttöönoton, näppäinlukituksen ja laitteen sammutuksen. Voit
myös avata Garmin Pay™ lompakon.
HUOMAUTUS: voit lisätä ja poistaa säädinvalikon asetuksia
sekä muuttaa niiden järjestystä (Säädinvalikon mukauttaminen,
sivu 22).
1 Paina LIGHT-painiketta pitkään missä tahansa näytössä.
• Valitsemalla Jatka myöhemmin voit keskeyttää juoksun
ja jatkaa tallennusta myöhemmin.
• Valitsemalla Kierros voit merkitä uuden kierroksen.
• Poista juoksulenkki valitsemalla Hylkää > Kyllä.
Suoritukset ja sovellukset
Laitetta voi käyttää sisälajien, ulkolajien, urheilun ja
kuntoharjoittelun yhteydessä. Kun aloitat suorituksen, laite
näyttää ja tallentaa siihen liittyviä anturitietoja. Voit tallentaa
suorituksia ja jakaa niitä Garmin Connect yhteisön kanssa.
Laitteeseen voi myös lisätä Connect IQ™ suorituksia ja
sovelluksia Connect IQ sovelluksella (Connect IQ ominaisuudet,
sivu 15).
Lisätietoja aktiivisuuden seurannan ja kuntoilutilastojen
tarkkuudesta on osoitteessagarmin.com/ataccuracy.
Suorituksen aloittaminen
2 Voit selata asetuksia valitsemalla UP tai DOWN.
Lähteminen lenkille
Ensimmäinen kuntoilusuoritus, jonka tallennat laitteella, voi olla
juoksu- tai pyörälenkki tai mikä tahansa ulkoilusuoritus. Laite
tarvitsee ehkä ladata ennen suorituksen aloittamista (Laitteen
lataaminen, sivu 27).
1 Valitse START ja valitse suoritus.
2 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Käynnistä ajanotto valitsemalla START.
4 Lähde juoksemaan.
Kun aloitat suorituksen, GPS käynnistyy automaattisesti
(tarvittaessa).
1 Paina START.
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: suosikiksi lisätyt suoritukset näkyvät
luettelossa ensimmäisenä (Suoritusluettelon mukauttaminen,
sivu 22).
3 Jos suoritukseen tarvitaan GPS-signaaleja, mene ulos
paikkaan, josta on selkeä näkyvyys taivaalle.
VIHJE: jos
näkyy harmaana tekstinä tai harmaalla
taustalla, suoritus ei edellytä GPS-signaaleja.
4 Odota, kunnes näyttöön tulee teksti Valmis.
Laite on valmis, kun se on määrittänyt sykkeesi, hakenut
GPS-signaalit (tarvittaessa) ja muodostanut yhteyden
langattomiin antureihin (tarvittaessa).
5 Käynnistä suorituksen ajanotto painamalla START.
Laite tallentaa suoritustietoja vain, kun ajanotto on käynnissä.
HUOMAUTUS: paina Forerunner 645 Music -laitteen DOWNpainiketta pitkään suorituksen aikana, kun haluat avata
musiikin hallinnan (Musiikin toiston säätimet, sivu 17).
Suoritusten tallennusvinkkejä
• Lataa laite, ennen kuin aloitat suorituksen (Laitteen
lataaminen, sivu 27).
• Voit tallentaa kierroksia valitsemalla BACK.
• Voit näyttää lisää tietosivuja valitsemalla UP tai DOWN.
HUOMAUTUS: paina Forerunner 645 Music laitteen DOWNpainiketta pitkään suorituksen aikana, kun haluat avata
musiikin hallinnan (Musiikin toiston säätimet, sivu 17).
5 Pysäytä suorituksen ajanotto juoksulenkin jälkeen
valitsemalla STOP.
2
Suorituksen lopettaminen
1 Valitse STOP.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit jatkaa suoritusta valitsemalla Jatka.
Suoritukset ja sovellukset
• Voit tallentaa suorituksen ja palata kellotilaan valitsemalla
Tallenna.
• Voit keskeyttää suorituksen ja jatkaa sitä myöhemmin
valitsemalla Jatka myöhemmin.
• Voit merkitä kierroksen valitsemalla Kierros.
• Voit navigoida takaisin suorituksen aloituspisteeseen
kulkemaasi reittiä valitsemalla Palaa alkuun > TracBack.
HUOMAUTUS: tämä toiminto on käytettävissä vain GPSominaisuutta käyttävissä suorituksissa.
• Voit navigoida suorinta tietä takaisin suorituksen
aloituspisteeseen valitsemalla Palaa alkuun >
Linnuntietä.
HUOMAUTUS: tämä toiminto on käytettävissä vain GPSominaisuutta käyttävissä suorituksissa.
• Voit hylätä suorituksen ja palata kellotilaan valitsemalla
Hylkää > Kyllä.
HUOMAUTUS: kun olet pysäyttänyt suorituksen, laite
tallentaa sen automaattisesti 30 minuutin kuluttua.
Suorituksen lisääminen
Laitteessa on esiladattuna monia yleisiä sisä- ja ulkolajeja. Voit
lisätä niitä suoritusluetteloosi.
1 Valitse START.
2 Valitse Lisää.
3 Valitse suoritus luettelosta.
4 Valitsemalla Kyllä voit lisätä suorituksen suosikkiluetteloosi.
5 Valitse sijainti suoritusluettelosta.
6 Paina START.
Mukautetun suorituksen luominen
1 Valitse kellotaulussa START > Lisää.
2 Valitse vaihtoehto:
3
4
5
6
• Valitsemalla Kopioi suoritus voit luoda mukautetun
suorituksen tallennetun suorituksen pohjalta.
• Valitsemalla Muu voit luoda uuden mukautetun
suorituksen.
Valitse tarvittaessa suorituksen tyyppi.
Valitse nimi tai kirjoita mukautettu nimi.
Päällekkäiset suoritusten nimet sisältävät numeron, kuten
Bike(2).
Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla vaihtoehdon voit mukauttaa tiettyjä
suoritusasetuksia. Voit esimerkiksi valita korostusvärin tai
mukauttaa tietonäyttöjä.
• Valitsemalla Valmis voit tallentaa mukautetun suorituksen
ja ottaa sen käyttöön.
Valitsemalla Kyllä voit lisätä suorituksen suosikkiluetteloosi.
Sisäharjoitukset
Forerunner laitetta voi käyttää sisäharjoitteluun, kuten juoksuun
sisäjuoksuradalla tai pyöräilyyn kuntopyörällä. GPS on poissa
käytöstä sisäharjoituksissa.
Kun GPS on poissa käytöstä juoksu- tai kävelyharjoituksessa,
nopeus, matka ja askeltiheys lasketaan laitteen kiihtyvyysanturin
avulla. Kiihtyvyysanturi kalibroituu itse. Nopeus-, matka- ja
askeltiheystietojen tarkkuus paranee, kun olet juossut tai
kävellyt muutaman kerran ulkona käyttäen GPS-ominaisuutta.
VIHJE: pitäminen kiinni juoksumaton käsikahvoista heikentää
tarkkuutta. Voit käyttää valinnaista jalka-anturia tahdin, matkan
ja askeltiheyden tallentamiseen.
Kun GPS ei ole käytössä pyöräillessäsi, nopeus- ja matkatiedot
eivät ole käytettävissä, ellei käytössä ole lisäanturia, joka
Suoritukset ja sovellukset
lähettää nopeus- ja matkatietoja laitteeseen (kuten nopeus- tai
poljinanturi).
Juoksumaton matkan kalibrointi
Voit tallentaa tarkempia juoksumaton matkoja kalibroimalla
juoksumaton matkan, kun olet juossut juoksumatolla vähintään
1,5 kilometriä (1 mailin). Jos käytät eri juoksumattoja, voit
kalibroida juoksumaton matkan manuaalisesti kullekin
juoksumatolle tai kunkin juoksun jälkeen.
1 Aloita juoksumattosuoritus (Suorituksen aloittaminen, sivu 2)
ja juokse vähintään 1,5 kilometriä (1 maili) juoksumatolla.
Kun
olet lopettanut juoksun, paina STOP.
2
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit kalibroida juoksumaton matkan ensimmäisellä
kerralla valitsemalla Tallenna.
Laite pyytää sinua suorittamaan juoksumaton kalibroinnin.
• Voit kalibroida juoksumaton matkan manuaalisesti
ensimmäisen kalibrointikerran jälkeen valitsemalla
Kalibroi ja tallenna > Kyllä.
4 Katso kuljettu matka juoksumaton näytöltä ja syötä matka
laitteeseen.
Ulkoilusuoritukset
Forerunner laite sisältää esiladattuna ulkoilusuorituksia, kuten
juoksun ja pyöräilyn. GPS on käytössä ulkoilusuorituksissa. Voit
lisätä oletussuorituksiin perustuvia uusia suorituksia, kuten
kävelyn tai soudun. Voit myös lisätä mukautettuja suorituksia
laitteeseen (Mukautetun suorituksen luominen, sivu 3).
Uinti
HUOMAUTUS: laite ei voi tallentaa syketietoja ranteesta uinnin
aikana.
Uintitermejä
Altaanväli: matka altaan päästä päähän.
Intervalli: yksi tai useampi peräkkäinen altaanväli. Uusi intervalli
alkaa, kun olet levännyt.
Veto: veto lasketaan joka kerta, kun se kätesi, jossa laite on,
tekee täyden kierroksen.
Swolf: swolf-pistemäärä on aika ja vetojen määrä, jonka käytät
yhden allasvälin uimiseen. Esimerkiksi 30 sekunnin ajasta ja
15 vedosta saadaan swolf-pistemääräksi 45. Swolf mittaa
uintitehoa, ja, kuten golfissa, pieni pistemäärä on paras.
Vetotyypit
Vetotyypin tunnistus on käytettävissä ainoastaan allasuinnissa.
Laite tunnistaa vetotyypin allasvälin lopussa. Vetotyypit näkyvät,
kun tarkastelet intervallihistoriaa. Voit myös valita vetotyypin
mukautetuksi tietokentäksi (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 23).
Vapaa
Vapaauinti
Selkä
Selkäuinti
Rinta
Rintauinti
Perhonen Perhonen
Seka
Useita vetotyyppejä intervallissa
Harjoitus Käytetään harjoitusten kirjaamisen yhteydessä (Harjoitteleminen harjoituslokin avulla, sivu 4)
Vinkkejä uintisuorituksiin
• Valitse altaan koko tai määritä mukautettu koko näytön
ohjeiden mukaan, ennen kuin aloitat allasuintisuorituksen.
Laite käyttää tätä altaan kokoa seuraavan kerran, kun aloitat
allasuintisuorituksen. Voit muuttaa altaan kokoa painamalla
UP-painiketta pitkään, valitsemalla suoritusasetukset ja
valitsemalla Altaan koko.
• Voit tallentaa levon allasuinnin aikana valitsemalla BACK.
3
Laite tallentaa automaattisesti allasuinnin uinti-intervallit ja
altaanvälit.
Lepääminen allasuinnin aikana
Oletusarvoisessa leponäytössä on kaksi lepoajanottoa. Lisäksi
siinä näkyy viimeisimmän valmiin intervallin aika ja matka.
HUOMAUTUS: uintitietoja ei tallenneta levon aikana.
1 Voit aloittaa lepointervallin uintisuorituksen aikana
valitsemalla BACK.
Näyttö muuttuu käänteiseksi (valkoinen teksti mustalla
taustalla), ja leponäyttö avautuu.
2 Levon aikana voit tarkastella muita näyttöjä (valinnainen)
valitsemalla UP tai DOWN.
3 Jatka uintia taas valitsemalla BACK.
4 Toista tämä muiden lepointervallien yhteydessä.
Harjoitteleminen harjoituslokin avulla
Harjoitusten kirjaaminen on käytettävissä ainoastaan
allasuinnissa. Harjoituslokitoiminnolla voit tallentaa
manuaalisesti potkusarjoja, uintia yhdellä kädellä sekä muuta
uintia, mikä ei kuulu mihinkään neljästä perusuintilajista.
1 Voit avata harjoitusten kirjausnäytön valitsemalla
allasuintisuorituksen aikana UP tai DOWN.
2 Aloita harjoituksen ajanotto valitsemalla BACK.
3 Valitse harjoitusintervallin jälkeen BACK.
Harjoituksen ajanotto pysähtyy, mutta suorituksen ajanotto
tallentaa koko uintisuorituksen.
4 Valitse valmiin harjoituksen matka.
Matkan tarkkuus määräytyy suoritusprofiilissa valitun altaan
koon mukaan.
5 Valitse vaihtoehto:
• Aloita uusi harjoitusintervalli valitsemalla BACK.
• Jos haluat aloittaa uinti-intervallin, palaa
uintiharjoitusnäyttöihin valitsemalla UP tai DOWN.
Laskukertojen näyttö
Laite tallentaa kunkin lasku- tai lumilautailukerran tiedot
automaattisella laskutoiminnolla. Toiminto on oletusarvoisesti
käytössä laskettelun ja lumilautailun yhteydessä. Se tallentaa
automaattisesti uudet laskukerrat liikkumisesi perusteella.
Ajanotto keskeytyy, kun pysähdyt rinteessä tai istut tuolihississä.
Ajanotto on pysähdyksissä koko hissimatkan ajan. Voit
käynnistää ajanoton uudelleen jatkamalla laskettelua. Voit
tarkastella tietoja pysäytetyssä näytössä tai ajastimen ollessa
käynnissä.
1 Aloita hiihto- tai lumilautailusuoritus seuraavasti.
2 Kosketa UP pitkään.
3 Valitse Katso kerrat.
4 Voit näyttää tiedot edellisestä tai nykyisestä kerrasta tai
kaikista kerroista valitsemalla UP ja DOWN.
Kertojen näytöt sisältävät ajan, kuljetun matkan,
maksiminopeuden, keskinopeuden ja kokonaislaskun.
Ääniopastuksen toistaminen suorituksen
aikana
Voit määrittää Forerunner 645 Music laitteen toistamaan
motivoivia tilailmoituksia juoksun tai muun suorituksen aikana.
Ääniopastus kuuluu Bluetooth tekniikalla liitetyistä kuulokkeista,
jos ne ovat käytettävissä. Muutoin ääniopastus kuuluu Garmin
Connect sovelluksen kautta pariliitetystä älypuhelimesta.
Ääniopastuksen aikana laite tai älypuhelin mykistää ensisijaisen
äänen ja toistaa ilmoituksen.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
4
2 Valitse Asetukset > Ääniopasteet.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat kuulla kierrosten opasteet, valitse
Kierroshälytys.
HUOMAUTUS: Kierroshälytys-ääniopastus on käytössä
oletusarvoisesti.
• Voit mukauttaa opastusta tahti- ja nopeustiedoilla
valitsemalla Tahti-/nopeushälytys.
• Voit mukauttaa opastusta syketiedoilla valitsemalla
Sykehälytys.
• Jos haluat kuulla opasteet, kun käynnistät ja pysäytät
ajastimen (mukaan lukien Auto Pause ominaisuus),
valitse Ajastimen tapahtumat.
• Voit vaihtaa ääniopastuksen kielen tai murteen
valitsemalla Murre.
®
Harjoittelu
Harjoitukset
Voit luoda mukautettuja harjoituksia, jotka sisältävät
harjoitusvaihekohtaisia tavoitteita ja erilaisia matka-, aika- ja
kaloriarvoja. Voit luoda harjoituksia Garmin Connect sivustossa
tai valita sivustossa Garmin Connect harjoituksia sisältävän
harjoitusohjelman ja siirtää sen laitteeseen.
Voit ajoittaa harjoituksia käyttämällä Garmin Connect sivustoa.
Voit suunnitella harjoituksia etukäteen ja tallentaa ne
laitteeseen.
Garmin Connect harjoituksen seuraaminen
Harjoituksen lataamiseen kohteesta Garmin Connect tarvitaan
Garmin Connect tili (Garmin Connect, sivu 19).
1 Valitse vaihtoehto:
• Avaa Garmin Connect sovellus.
• Siirry osoitteeseen connect.garmin.com.
2 Luo ja tallenna uusi harjoitus.
3 Valitse tai Lähetä laitteeseen.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Harjoituksen aloittaminen
Ennen kuin voit aloittaa harjoituksen, sinun on ladattava
harjoitus Garmin Connect tililtäsi.
1 Valitse kellotaulussa START.
2 Valitse suoritus.
3 Paina UP-painiketta pitkään.
4 Valitse Harjoitus > Omat harjoitukset.
5 Valitse harjoitus.
HUOMAUTUS: vain valitun suorituksen kanssa
yhteensopivat harjoitukset näkyvät luettelossa.
6 Valitse Tee harjoitus.
7 Käynnistä ajanotto valitsemalla START.
Kun olet aloittanut harjoituksen, laite näyttää kaikki harjoituksen
vaiheet, vaiheen huomautukset (valinnainen), tavoitteen
(valinnainen) ja nykyisen harjoituksen tiedot.
Tietoja harjoituskalenterista
Laitteen harjoituskalenteri täydentää Garmin Connect sivustossa
määrittämääsi harjoituskalenteria tai -aikataulua. Kun olet
lisännyt muutaman harjoituksen Garmin Connect kalenteriin, voit
lähettää ne laitteeseen. Kaikki laitteeseen lähetetyt ajoitetut
harjoitukset näkyvät kalenteriwidgetissä. Kun valitset päivän
kalenterista, voit näyttää tai tehdä harjoituksen. Ajoitettu
harjoitus säilyy laitteessa riippumatta siitä, teetkö sen vai
ohitatko sen. Kun lähetät ajoitettuja harjoituksia Garmin Connect
sivustosta, ne korvaavat aiemman harjoituskalenterin.
Harjoittelu
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien käyttäminen
Harjoitusohjelman lataamiseen ja käyttämiseen tarvitaan Garmin
Connect tili (Garmin Connect, sivu 19).
Voit etsiä Garmin Connect tililtä harjoitusohjelman, ajoittaa
harjoitukset ja lähettää ne laitteeseen.
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Valitse ja ajoita harjoitusohjelma Garmin Connect tililläsi.
3 Tarkista harjoitusohjelma kalenterissasi.
4 Valitse > Lähetä harjoitukset laitteeseen ja seuraa näytön
ohjeita.
Adaptive Training Plan -harjoitusohjelmat
Garmin Connect tililläsi on Adaptive Training Plan -ohjelma ja
Garmin valmentaja, jotka vastaavat harjoitustavoitteitasi.
Vastaamalla muutamaan kysymykseen voit esimerkiksi etsiä
harjoitusohjelman, jonka avulla voit harjoitella 5 kilometrin
juoksukilpailua varten. Ohjelma mukautuu nykyiseen
kuntotasoosi, valmennukseesi ja aikatauluihisi sekä
kilpailupäivääsi. Kun aloitat ohjelman, Garmin valmentajawidget
lisätään Forerunner laitteesi widgetsilmukkaan.
®
Intervalliharjoitukset
Voit luoda intervalliharjoituksia etäisyyden tai ajan perusteella.
Laite tallentaa mukautetun intervalliharjoituksen siihen asti, kun
luot uuden intervalliharjoituksen. Voit käyttää avoimia intervalleja
rataharjoituksissa ja juostessasi tietyn pituisia matkoja.
Intervalliharjoituksen luominen
Valitse kellotaulussa START.
Valitse suoritus.
Paina UP-painiketta pitkään.
Valitse Harjoitus > Intervallit > Muok > Intervalli > Tyyppi.
Valitse Etäisyys, Aika tai Avoin.
VIHJE: voit luoda avoimen intervallin valitsemalla Avoin.
6 Valitse tarvittaessa Kesto, määritä harjoituksen matka- tai
aikaintervalli ja valitse .
7 Valitse BACK.
8 Valitse Lepo > Tyyppi.
9 Valitse Etäisyys, Aika tai Avoin.
10 Määritä tarvittaessa lepointervallin matka- tai aika-arvo ja
valitse .
11 Valitse BACK.
12 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Määritä toistojen määrä valitsemalla Toisto.
• Lisää avoin lämmittely harjoitukseen valitsemalla
Lämmittely > Käytössä.
• Lisää avoin jäähdyttely harjoitukseen valitsemalla
Jäähdyttely > Käytössä.
• Kun kaikki intervalli- ja lepovaiheet ovat valmiita, voit lopettaa
intervalliharjoituksen ja siirtyä jäähdyttelyajastimeen
valitsemalla BACK.
• Voit pysäyttää ajastimen milloin tahansa valitsemalla STOP.
Voit jatkaa ajastimen laskentaa tai lopettaa
intervalliharjoituksen.
Käyttäminen:Virtual Partner
®
Virtual Partner on harjoitustyökalu, jonka avulla saavutat
tavoitteesi. Voit määrittää Virtual Partner tahdin ja kilpailla sitä
vastaan.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
1 Paina kellotaulussa START painiketta pitkään.
2 Valitse suoritus.
3 Paina UP-painiketta pitkään.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Tietonäkymät > Lisää uusi > Virtual Partner.
6 Anna tahti- tai nopeusarvo.
7 Aloita suoritus (Suorituksen aloittaminen, sivu 2).
8 Näet, kuka johtaa, kun valitset UP tai DOWN ja vierität Virtual
Partner näyttöön.
1
2
3
4
5
Intervalliharjoituksen aloittaminen
1 Paina kellotaulussa START-painiketta pitkään.
2 Valitse suoritus.
3 Paina UP-painiketta pitkään.
4 Valitse Harjoitus > Intervallit > Tee harjoitus.
5 Aloita ajanotto valitsemalla START.
6 Jos intervalliharjoitus sisältää lämmittelyn, aloita
ensimmäinen intervalli valitsemalla BACK.
7 Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet tehnyt kaikki intervallit, näyttöön tulee ilmoitus.
Intervalliharjoituksen pysäyttäminen
• Voit lopettaa intervalli- tai harjoitusvaiheen kesken milloin
tahansa ja siirtyä seuraavaan intervalli- tai
harjoitusvaiheeseen valitsemalla BACK.
Harjoittelu
Harjoitustavoitteen asettaminen
Harjoitustavoitetoiminto toimii Virtual Partner toiminnon kanssa,
jotta voit pyrkiä tiettyyn matka-, matka- ja aika-, matka- ja tahtitai matka- ja nopeustavoitteeseen. Laite näyttää harjoituksen
aikana reaaliaikaisesti, miten lähellä harjoitustavoitetta olet.
1 Paina kellotaulussa START-painiketta pitkään.
2 Valitse suoritus.
3 Paina UP-painiketta pitkään.
4 Valitse Harjoitus > Aseta tavoite.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Vain matka ja valitse esimääritetty matka tai
määritä mukautettu matka.
• Valitse Matka ja aika ja valitse matka- ja aikatavoite.
• Valitse Matka ja tahti tai Matka ja nopeus ja valitse
matka- ja tahti- tai nopeustavoite.
Harjoitustavoitenäyttö avautuu, ja siinä näkyy arvioitu
loppuaikasi. Arvioitu loppuaika perustuu nykyiseen
suoritukseesi ja jäljellä olevaan aikaan.
6 Aloita ajanotto valitsemalla START.
Harjoitustavoitteen peruuttaminen
1 Paina UP-painiketta pitkään suorituksen aikana.
2 Valitse Peruuta tavoite > Kyllä.
Kilpaileminen aiempaa suoritusta vastaan
Voit kilpailla aiemmin tallennettua tai ladattua suoritusta
vastaan. Tämä toiminto toimii Virtual Partner toiminnon kanssa,
jotta näet sijoituksesi suorituksen aikana.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
5
1
2
3
4
5
Paina kellotaulussa START-painiketta pitkään.
Valitse suoritus.
Paina UP-painiketta pitkään.
Valitse Harjoitus > Kilpailuta toiminto.
Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Historiasta voit valita aiemmin tallennetun
suorituksen laitteesta.
• Valitsemalla Ladatut voit valita suorituksen, jonka olet
ladannut Garmin Connect tililtäsi.
6 Valitse suoritus.
Virtual Partner näyttö avautuu, ja siinä näkyy arvioitu
loppuaikasi.
7 Aloita ajanotto valitsemalla START.
8 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse START > Tallenna.
Omat ennätykset
Kun saat suorituksen päätökseen, laite näyttää mahdolliset
uudet omat ennätykset, joita teit suorituksen aikana. Omat
ennätykset sisältävät useiden tavallisimpien harjoitusmatkojen
nopeimmat ajat ja pisimmän juoksun, pyöräilyn tai uinnin.
Omien ennätysten tarkasteleminen
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Ennätykset.
3 Valitse laji.
4 Valitse ennätys.
5 Valitse Katso ennätys.
Oman ennätyksen palauttaminen
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Ennätykset.
3 Valitse laji.
4 Valitse palautettava ennätys.
5 Valitse Edellinen > Kyllä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Oman ennätyksen tyhjentäminen
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Ennätykset.
3 Valitse laji.
4 Valitse poistettava ennätys.
5 Valitse Tyhjennä ennätys > Kyllä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Kaikkien omien ennätysten tyhjentäminen
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Ennätykset.
3 Valitse laji.
4 Valitse Tyhjennä kaikki ennätykset > Kyllä.
Ainoastaan kyseisen lajin ennätykset poistetaan.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Osuudet
Voit lähettää juoksu- tai pyöräilyosuuksia Garmin Connect
tililtäsi laitteeseesi. Kun osuus on tallennettu laitteeseen, voit
kilpailla osuudella ja yrittää päihittää oman ennätyksesi tai
aiemmin samalla osuudella kilpailleiden ennätyksiä.
HUOMAUTUS: kun lataat reitin Garmin Connect tililtäsi, voit
ladata kaikki reitin käytettävissä olevat osuudet.
6
Strava™ osuudet
Voit ladata Strava osuuksia Forerunner laitteeseesi. Kun seuraat
Strava osuuksia, voit verrata suoritustasi aiempiin suorituksiisi
sekä saman osuuden ajaneiden ystävien ja ammattilaisten
suorituksiin.
Jos haluat rekisteröityä Strava jäseneksi, siirry Garmin Connect
tilisi Osuudet-widgetiin. Lisätietoja on osoitteessa
www.strava.com.
Tämän oppaan tiedot koskevat sekä Garmin Connect että
Strava osuuksia.
Osuuden ajaminen kilpaa
Osuudet ovat virtuaalisia kilpailureittejä. Voit ajaa osuuksia
kilpaa ja verrata suoritustasi omiin aiempiin suorituksiisi tai
muiden, Garmin Connect tilisi yhteyshenkilöiden tai muiden
juoksu- tai pyöräily-yhteisön jäsenten suorituksiin. Kun lataat
suoritustietosi Garmin Connect tilillesi, näet sijaintisi osuudella.
HUOMAUTUS: jos Garmin Connect tilisi ja Strava tilisi on
yhdistetty, suorituksesi lähetetään automaattisesti Strava tilillesi,
joten voit tarkistaa sijoituksesi osuudella.
1 Valitse START.
2 Valitse suoritus.
3 Lähde juoksemaan tai ajamaan.
Kun lähestyt osuutta, näyttöön tulee ilmoitus ja voit ajaa
osuuden kilpaa.
4 Aloita osuuden ajaminen kilpaa.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun osuus on valmis.
Osuuksien tietojen tarkasteleminen
1 Valitse START.
2 Valitse suoritus.
3 Paina UP-painiketta pitkään.
4 Valitse Harjoitus > Osuudet.
5 Valitse osuus.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Kilpailuaika voit näyttää osuuden johtajan
ajan ja keskinopeuden tai -tahdin.
• Jos haluat tarkastella osuutta kartalla, valitse Kartta.
• Jos haluat näyttää osuuden korkeuskäyrän, valitse
Korkeuskäyrä.
Osuuden määrittäminen säätymään automaattisesti
Voit määrittää laitteen säätämään osuuden tavoitekilpailuajan
automaattisesti sen mukaan, miten suoriudut kyseisellä
osuudella.
HUOMAUTUS: tämä asetus on oletusarvoisesti käytössä kaikilla
osuuksilla.
1 Valitse START.
2 Valitse suoritus.
3 Paina UP-painiketta pitkään.
4 Valitse Harjoitus > Osuudet > Automaattinen teho.
Metronomin käyttäminen
Metronomitoiminto toistaa ääniä tasaiseen tahtiin, jotta voit
parantaa suoritustasi harjoittelemalla nopeammalla, hitaammalla
tai tasaisemmalla askeltiheydellä.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
1 Paina kellotaulussa START painiketta pitkään.
2 Valitse suoritus.
3 Paina UP-painiketta pitkään.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Metronomi > Tila > Käytössä.
Harjoittelu
6 Valitse vaihtoehto:
5 Valitse Leposyke ja määritä leposyke.
• Valitse Lyöntiä/min ja anna arvo sen perusteella, millaista
askeltiheyttä haluat noudattaa.
• Valitse Hälytysten tahti ja mukauta iskujen tiheyttä.
• Valitse Äänet ja mukauta metronimin ääntä ja värinää.
Tarvittaessa
voit kuunnella metronomia ennen juoksua
7
valitsemalla Esikatselu.
8 Lähde matkaan (Lähteminen lenkille, sivu 2).
Metronomi käynnistyy automaattisesti.
9 Juoksun aikana voit näyttää metronominäytön valitsemalla
UP tai DOWN.
10 Tarvittaessa voit muuttaa metronomin asetuksia
koskettamalla UP kohtaa pitkään.
Voit käyttää laitteen mittaamaa keskileposykettä tai määrittää
mukautetun leposykkeen.
6 Valitse Alueet > Perusta:.
7 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla lyöntiä/min voit tarkastella ja muokata
sykealuetta (lyöntiä minuutissa).
• Valitsemalla % maksimisykkeestä voit tarkastella ja
muokata maksimisykkeen prosenttialuetta.
• Valitsemalla % SYV voit tarkastella ja muokata alueita
prosenttiosuutena sykereservistä (maksimisyke miinus
leposyke).
• Valitsemalla %mhk sykkeen perusteella voit tarkastella
ja muokata anaerobisen kynnyksen sykkeen
prosenttialuetta.
Valitse
alue ja määritä arvo kullekin alueelle.
8
9 Valitse Lisää lajin syke ja valitse lajiprofiili, jos haluat lisätä
erilliset sykealueet (valinnainen).
10 Voit lisätä lajisykealueita toistamalla vaiheita 3–8.
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Voit päivittää sukupuoli-, syntymävuosi-, pituus-, paino- ja
sykealueasetuksia. Laite laskee tarkat harjoitustiedot antamiesi
tietojen perusteella.
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Käyttäjäprofiili.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 7osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Laitteen määrittämien sykealueiden käyttäminen
Oletusasetuksilla laite tunnistaa maksimisykkeesi ja määrittää
sykealueesi prosenttiarvona maksimisykkeestäsi.
• Tarkista käyttäjäprofiilisi asetukset (Käyttäjäprofiilin
määrittäminen, sivu 7).
• Käytä rannesykemittaria tai sykevyötä usein juostessasi.
• Kokeile muutamaa Garmin Connect tilillä käytettävissä
olevaa sykeharjoitteluohjelmaa.
• Voit tarkastella syketrendejäsi ja aikaasi eri alueilla Garmin
Connect tililläsi.
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisykkeestä
Rasituksen tuntu
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Sykealueiden määrittäminen
Laite määrittää oletussykealueet alkumäärityksen profiilitietojen
perusteella. Voit erottaa sykealueet lajiprofiilin (kuten juoksu,
pyöräily ja uinti) mukaan. Määritä maksimisyke, jotta saat
mahdollisimman tarkat kaloritiedot suorituksen aikana. Voit
määrittää sykealueet ja leposykkeen myös manuaalisesti. Voit
myös säätää alueita manuaalisesti laitteessa tai käyttämällä
Garmin Connect tiliäsi.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Käyttäjäprofiili > Syke.
3 Valitse Maksimisyke ja määritä maksimisykkeesi.
Autom. tunnistus -toiminnolla voit tallentaa maksimisykkeesi
automaattisesti suorituksen aikana (Suorituskykymittausten
automaattinen tunnistus, sivu 11).
4 Valitse Mhk sykkeen per > Anna manuaalisesti ja määritä
anaerobisen kynnyksen sykkeesi.
Voit arvioida anaerobisen kynnyksen ohjatulla testillä
(Anaerobinen kynnys, sivu 12). Autom. tunnistus toiminnolla voit tallentaa anaerobisen kynnyksesi
automaattisesti suorituksen aikana (Suorituskykymittausten
automaattinen tunnistus, sivu 11).
Aktiivisuuden seuranta
Aktiivisuuden seuranta
Aktiivisuuden seuranta tallentaa kunkin tallennetun päivän
askelmäärän, kuljetun matkan, tehominuutit, kiivetyt kerrokset,
kulutetut kalorit ja unitilastot. Kulutetut kalorit sisältävät
perusaineenvaihdunnan ja suorituksissa kulutetut kalorit.
Päivän askeleet näkyvät askelwidgetissä. Askelmäärä päivittyy
ajoittain.
Lisätietoja aktiivisuuden seurannan ja kuntoilutilastojen
tarkkuudesta on osoitteessa garmin.com/ataccuracy.
7
Automaattinen tavoite
Laite luo automaattisesti päivittäisen askeltavoitteen aiemman
aktiivisuutesi perusteella. Kun liikut päivän mittaan, laite näyttää
edistymisesi päivätavoitteesi suhteen .
Jos et halua käyttää automaattista tavoitetta, voit määrittää
oman askeltavoitteen Garmin Connect tililläsi.
Liikkumishälytyksen käyttäminen
Pitkäaikainen istuminen voi laukaista haitallisia
aineenvaihdunnan muutoksia. Liikkumishälytys muistuttaa
liikkumisen tärkeydestä. Liiku!-teksti ja punainen palkki tulevat
näyttöön, kun et ole liikkunut tuntiin. Palkki kasvaa aina 15
minuutin välein, jos olet paikallasi. Lisäksi laite antaa äänimerkin
tai värisee, jos viestiäänet ovat käytössä (Järjestelmäasetukset,
sivu 25).
Voit nollata liikkumishälytyksen kävelemällä vähän (vähintään
parin minuutin ajan).
Unen seuranta
Laite tarkkailee untasi ja seuraa liikkeitäsi automaattisesti, kun
nukut määrittämäsi normaalin nukkuma-ajan aikana. Voit
määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin Connect tilisi
käyttäjäasetuksista. Unitilastot sisältävät nukuttujen tuntien
kokonaismäärän, unitasot ja liikkeet unen aikana. Voit
tarkastella unitilastojasi Garmin Connect tililläsi.
HUOMAUTUS: päiväunia ei lisätä unitilastoihin. Käyttämällä Älä
häiritse -tilaa voit poistaa käytöstä muut ilmoitukset ja hälytykset
paitsi herätykset (Älä häiritse -tilan käyttäminen, sivu 8).
Automaattisen unen seurannan käyttäminen
1 Käytä laitetta nukkuessasi.
2 Lataa unen seurantatiedot Garmin Connect sivustoon
(Garmin Connect, sivu 19).
Voit tarkastella unitilastojasi Garmin Connect tililläsi.
Älä häiritse -tilan käyttäminen
Käyttämällä Älä häiritse -tilaa voit poistaa taustavalon,
hälytysäänet ja värinähälytykset käytöstä. Voit käyttää tilaa
esimerkiksi nukkuessasi tai katsoessasi elokuvaa.
HUOMAUTUS: voit määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin
Connect tilisi käyttäjäasetuksista. Ottamalla
järjestelmäasetuksista käyttöön Nukkumisaika-asetuksen voit
siirtää laitteen automaattisesti Älä häiritse -tilaan normaalin
nukahtamisaikasi ajaksi (Järjestelmäasetukset, sivu 25).
1 Paina LIGHT-painiketta pitkään.
2 Valitse Älä häiritse.
Tehominuutit
Esimerkiksi maailman terveysjärjestö WHO (World Health
Organization) suosittelevat viikossa kunnon parantamiseksi
vähintään 150 minuuttia keskitehoisia suorituksia, kuten reipasta
kävelyä, tai 75 minuuttia erittäin tehokkaita suorituksia, kuten
juoksua.
Laite seuraa suorituksen tehoa ja tallentaa keski- tai
suuritehoisiin suorituksiin käyttämäsi ajan (syketiedot tarvitaan
suuren tehon arviointiin). Voit pyrkiä viikon
tehominuuttitavoitteeseesi käyttämällä vähintään 10 minuuttia
yhtäjaksoisesti keski- tai suuritehoisiin suorituksiin. Laite laskee
8
suorituksen kohtalaisen ja suuren tehon minuutit yhteen. Suuren
tehon tehominuutit näkyvät kaksinkertaisina, kun niitä lisätään.
Tehominuuttien hankkiminen
Forerunner laite laskee tehominuutteja vertaamalla syketietoja
keskimääräiseen leposykkeeseesi. Jos syke ei ole käytössä,
laite laskee kohtalaisen tehon minuutteja analysoimalla
askelmäärääsi minuutissa.
• Saat tarkimmat tehominuuttilukemat aloittamalla ajoitetun
suorituksen.
• Harjoittele vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti
kohtalaisella tai suurella tehotasolla.
• Saat tarkimman leposykearvon käyttämällä laitetta
vuorokauden ympäri.
Garmin Move IQ™ tapahtumat
Move IQ ominaisuus tunnistaa automaattisesti vähintään 10
minuuttia kestävien suoritusten kaavoja, kuten kävelyn, juoksun,
pyöräilyn, uinnin ja crosstrainer-harjoituksen. Voit tarkastella
tapahtuman tyyppiä ja kestoa Garmin Connect aikajanallasi,
mutta ne eivät näy suoritusluettelossasi, pikakuvissasi eivätkä
uutissyötteessäsi. Saat yksityiskohtaisemmat ja tarkemmat
tulokset tallentamalla ajoitetun suorituksen laitteella.
Aktiivisuuden seuranta-asetukset
Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään ja valitse Asetukset >
Aktiivisuuden seuranta.
Tila: poistaa aktiivisuuden seurannan käytöstä.
Liikuntakannustin: näyttää ilmoituksen ja liikkumispalkin
digitaalisessa kellotaulussa ja askelnäytössä. Lisäksi laite
antaa äänimerkin tai värisee, jos viestiäänet ovat käytössä
(Järjestelmäasetukset, sivu 25).
Tavoitehälytykset: voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä
tavoitehälytykset tai poistaa ne käytöstä vain suoritusten
aikana. Tavoitehälytykset näkyvät päivittäisten askelten,
päivittäisen kiivettyjen kerrosten ja viikoittaisten
tehominuuttien tavoitteen yhteydessä.
Move IQ: voit määrittää laitteen käynnistymään automaattisesti
ja tallentamaan ajoitetun kävely- tai juoksusuorituksen, kun
Move IQ ominaisuus havaitsee tuttuja liikkeitä.
Aktiivisuuden seurannan poistaminen käytöstä
Kun poistat aktiivisuuden seurannan käytöstä, askelia,
kiipeämiäsi kerroksia, tehominuutteja, unitilastoja ja Move IQ
tapahtumia ei tallenneta.
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Aktiivisuuden seuranta > Tila > Ei
käytössä.
Kuukautiskierron seuranta
Kuukautiskierto on tärkeä osa terveyttä. Voit katsoa lisätietoja ja
määrittää ominaisuuden Garmin Connect sovelluksen
Terveystilastot-asetuksista.
• Kuukautiskierron seuranta ja tiedot
• Fyysiset ja tunnepuolen oireet
• Kuukautis- ja hedelmällisyysennusteet
• Terveys- ja ravintotiedot
HUOMAUTUS: jos Forerunner laitteessa ei ole kuukautiskierron
seurantawidgetiä, voit ladata sen Connect IQ sovelluksesta.
Sykeominaisuudet
Forerunner laitteessa on rannesykemittari, ja se on
yhteensopiva ANT+ sykemittarien kanssa. Voit tarkastella
ranteesta mitattuja syketietoja sykewidgetissä. Kun
®
Sykeominaisuudet
käytettävissä on sekä ranteesta mitattu syke että ANT+
syketiedot, laite käyttää ANT+ syketietoja.
Rannesykemittari
Laitteen käyttäminen
• Kiinnitä laite ranneluun yläpuolelle.
HUOMAUTUS: laitteen pitäisi olla tiukalla mutta tuntua
miellyttävältä. Laite ei saa päästä liikkumaan juoksun tai
harjoittelun aikana, jotta saat tarkat syketiedot.
HUOMAUTUS: voit tarkastella ainoastaan sykewidgetiä, kun
lähetät syketietoja sykewidgetistä.
3 Pariliitä Forerunner laite Garmin ANT+ yhteensopivaan
laitteeseen.
HUOMAUTUS: pariliitoksen muodostamista koskevat ohjeet
vaihtelevat yhteensopivan Garmin laitteen mukaan.
Lisätietoja on käyttöoppaassa.
VIHJE: lopeta syketietojen lähetys valitsemalla jokin painike
ja valitsemalla Kyllä.
Syketietojen lähettäminen suorituksen aikana
Voit määrittää Forerunner laitteen lähettämään syketietoja
automaattisesti, kun aloitat suorituksen. Voit lähettää syketietosi
esimerkiksi Edge laitteelle pyöräillessäsi tai VIRB
actionkameralle suorituksen aikana.
HUOMAUTUS: syketietojen lähettäminen lyhentää akunkestoa.
1 Paina sykewidgetissä UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Lähetä suor. aikana.
3 Aloita suoritus (Suorituksen aloittaminen, sivu 2).
Forerunner laite alkaa lähettää syketietojasi taustalla.
HUOMAUTUS: laite ei ilmaise syketietojen lähettämistä
suorituksen aikana mitenkään.
4 Pariliitä Forerunner laite tarvittaessa Garmin ANT+
yhteensopivaan laitteeseen.
HUOMAUTUS: pariliitoksen muodostamista koskevat ohjeet
vaihtelevat yhteensopivan Garmin laitteen mukaan.
Lisätietoja on käyttöoppaassa.
VIHJE: voit lopettaa syketietojen lähettämisen lopettamalla
suorituksen (Suorituksen lopettaminen, sivu 2).
®
HUOMAUTUS: optinen anturi on laitteen taustapuolella.
• Lisätietoja rannesykemittarista on kohdassa Vinkkejä, jos
syketiedot ovat vääriä, sivu 9.
• Lisätietoja tarkkuudesta on osoitteessa garmin.com
/ataccuracy.
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
• Puhdista ja kuivaa käsivartesi, ennen kuin kiinnität laitteen
ranteeseen.
• Älä käytä laitteen alla aurinkovoidetta, muuta voidetta tai
hyönteiskarkotetta.
• Älä naarmuta laitteen takana olevaa sykeanturia.
• Kiinnitä laite ranneluun yläpuolelle. Laitteen pitäisi olla
tiukalla mutta tuntua miellyttävältä.
• Odota, kunnes kuvake
näkyy tasaisena, ennen kuin aloitat
suorituksen.
• Lämmittele 5 - 10 minuutin ajan ja odota, että laite lukee
sykkeesi, ennen kuin aloitat suorituksen.
HUOMAUTUS: jos harjoitusympäristö on kylmä, lämmittele
sisätiloissa.
• Huuhtele laite puhtaalla vedellä aina harjoituksen jälkeen.
Sykewidgetin tarkasteleminen
Widget näyttää nykyisen sykkeesi lyönteinä minuutissa ja
viimeisimpien 4 tunnin sykekäyrän.
1 Näytä sykewidget valitsemalla kellotaulussa UP tai DOWN.
2 Valitsemalla START voit näyttää keskimääräisen
leposykkeesi 7 viime päivän ajalta.
Poikkeavan sykkeen hälytyksen määrittäminen
Voit määrittää laitteen hälyttämään, kun sykkeesi ylittää
asetetun hälytyskynnyksen (lyöntiä minuutissa), kun laite on
ollut jonkin aikaa käyttämättömänä.
1 Paina sykewidgetissä UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Poikkeava SY-lähetys > Tila >
Käytössä.
3 Valitse Hälytyskynnys.
4 Valitse sykkeen kynnysarvo.
Aina kun ylität kynnysarvon, näyttöön tulee ilmoitus ja laite
värisee.
Rannesykemittarin poistaminen käytöstä
Rannesyke-asetuksen oletusarvo on Automaattinen. Laite
käyttää rannesykemittaria automaattisesti, ellei laitteeseen ole
liitetty ANT+ sykemittaria.
1 Paina sykewidgetissä UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Tila > Ei käytössä.
Juoksun dynamiikka
Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille
Voit lähettää syketietoja Forerunner laitteesta ja tarkastella niitä
pariliitetyissä Garmin laitteissa.
HUOMAUTUS: syketietojen lähettäminen lyhentää akunkestoa.
1 Paina sykewidgetissä UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Lähetä syke.
Forerunner laite alkaa lähettää syketietojasi, ja
tulee
näyttöön.
Sykeominaisuudet
Voit käyttää yhteensopivaa Forerunner laitetta, joka on
pariliitetty HRM-Run™ lisävarusteeseen tai muuhun juoksun
dynamiikkaa mittaavaan lisävarusteeseen, kun haluat
reaaliaikaista palautetta juoksukunnostasi. Jos Forerunner
laitteen mukana toimitettiin HRM-Run lisävaruste, laitteet on jo
pariliitetty.
Juoksun dynamiikkaa mittaavassa lisävarusteessa on
kiihtyvyysmittari, joka mittaa ylävartalon liikkeitä ja laskee sen
perusteella kuudenlaisia juoksun metriikoita.
Askeltiheys: askeltiheys tarkoittaa askelten määrää minuutissa.
Se näyttää askelten kokonaismäärää (oikea ja vasen
yhteenlaskettuna).
Pystysuuntainen liikehdintä: pystysuuntainen liikehdintä
tarkoittaa juoksun joustavuutta. Se näyttää ylävartalon
pystysuuntaisen liikkeen senttimetreinä.
9
Maakosketuksen kesto: maakosketuksen kesto tarkoittaa
aikaa, jonka olet maassa juostessasi kunkin askeleen
kohdalla. Se mitataan millisekunteina.
HUOMAUTUS: maakosketuksen kesto ja tasapaino eivät ole
käytettävissä kävelyn aikana.
Maakosketuksen keston tasapaino: maakosketuksen keston
tasapaino näyttää juoksun aikaisen maakosketuksen keston
vasemman ja oikean jalan tasapainon. Se mitataan
prosentteina. Arvo voi olla esimerkiksi 53,2, ja sen vierellä on
nuoli vasemmalle tai oikealle.
Askeleen pituus: askeleen pituus on kahden maakosketuksen
väli. Se mitataan metreinä.
Pystysuhde: Pystysuhde on pystysuuntaisen liikehdinnän
suhde askeleen pituuteen. Se mitataan prosentteina.
Juoksukunto on tavallisesti sitä parempi, mitä pienempi luku
on.
2 Valitse START.
3 Lähde juoksemaan.
4 Voit tarkastella tietoja juoksun dynamiikkanäytöissä.
Harjoittelu juoksun dynamiikkatietojen avulla
Ennen kuin voit tarkastella juoksun dynamiikkatietoja, sinun on
asetettava HRM-Run lisävaruste, HRM-Tri™ lisävaruste tai
Running Dynamics Pod ja pariliitettävä se laitteeseen
(Langattomien anturien pariliitos, sivu 21).
Jos Forerunner laitteen mukana toimitettiin sykemittari, laitteet
on jo pariliitetty ja Forerunner on määritetty näyttämään juoksun
dynamiikkatietoja.
1 Valitse START ja valitse juoksusuoritus.
5 Tarvittaessa voit koskettaa UP-painiketta pitkään ja muuttaa
juoksun dynamiikkatietojen näyttämistä.
Värimittarit ja juoksun dynamiikkatiedot
Juoksun dynamiikkanäytöissä näkyy ensisijaisen dynamiikkatiedon värimittari. Ensisijaisena tietona voi näyttää askeltiheyden,
pystysuuntaisen liikehdinnän, maakosketuksen keston, maakosketuksen keston tasapainon tai pystysuhteen. Värimittarista näet,
miten juoksun dynamiikkatietosi vertautuvat muiden juoksijoiden tietoihin. Värialueet perustuvat prosenttipisteisiin.
Garmin on tutkinut monia kaikentasoisia juoksijoita. Punaisen ja oranssin alueen arvot ovat tavallisia kokemattomille ja hitaille
juoksijoille. Vihreän, sinisen ja violetin alueen arvot ovat tavallisia kokeneille ja nopeille juoksijoille. Kokeneiden juoksijoiden
maakosketuksen kesto on tavallisesti lyhyempi, pystysuuntainen liikehdintä vähäisempää, pystysuhde pienempi ja askeltiheys
suurempi kuin kokemattomammilla juoksijoilla. Pitkien juoksijoiden askeltiheys on kuitenkin tavallisesti hieman pienempi, askeleet
ovat pitempiä ja pystysuuntaista liikehdintää on hieman enemmän kuin kokeneisuus edellyttäisi. Pystysuhde on pystysuuntainen
liikehdintä jaettuna askeleen pituudella. Se ei korreloi juoksijan pituuden kanssa.
Lisätietoja juoksun dynamiikasta on osoitteessa www.garmin.com/runningdynamics. Voit etsiä lisätietoja juoksun dynamiikkatietoihin
liittyvistä teorioista ja tulkinnoista tunnetuista juoksujulkaisuista ja -sivustoista.
Värialue
Prosenttipiste alueella Askeltiheyden alue Maakosketuksen keston alue
Violetti
>95
>183 askelta/min
Sininen
70–95
174–183 askelta/min 218–248 ms
Vihreä
30-69
164-173 askelta/min 249-277 ms
Oranssi
5-29
153-163 askelta/min 278-308 ms
Punainen <5
<153 askelta/min
<218 ms
>308 ms
Maakosketuksen keston tasapainotiedot
Maakosketuksen keston tasapaino mittaa juoksun symmetrisyyttä ja näkyy prosenttiosuutena maakosketuksen kestosta. Jos
maakosketuksen keston tasapaino on esimerkiksi 51,3 %, ja siinä on vasemmalle osoittava nuoli, juoksijan vasen jalka koskettaa
maata enemmän kuin oikea. Jos tietonäytössä näkyy kaksi lukua, kuten 48–52, 48 % tarkoittaa vasenta jalkaa ja 52 % oikeaa.
Värialue
Punainen
Oranssi
Vihreä
Oranssi
Punainen
Symmetrisyys
Heikko
Kohtalainen
Hyvä
Kohtalainen
Heikko
Muiden juoksijoiden prosenttiosuus 5 %
25 %
40 %
25 %
5%
Maakosketuksen keston tasapaino
50,8–52,2 % V 50,7 % V–50,7 % O 50,8–52,2 % O >52,2 % O
>52,2 % V
Juoksun dynamiikkatietojen kehitys- ja testaustyön aikana Garmin tiimi havaitsi joillakin juoksijoilla yhteyden vammojen ja tavallista
suuremman epätasapainon välillä. Monien juoksijoiden maakosketuksen keston tasapaino poikkeaa arvosta 50–50 ylä- ja
alamäissä. Useimmat juoksuvalmentajat ovat sitä mieltä, että symmetrinen juoksutapa on hyvä. Parhaiden juoksijoiden askeleet
ovat tavallisesti nopeita ja tasapainoisia.
Voit tarkastella värimittaria tai tietonäyttöä juoksun aikana tai yhteenvetoa Garmin Connect tililläsi juoksun jälkeen. Kuten muutkin
juoksun dynamiikkatiedot, maakosketuksen keston tasapaino on määrällinen mittaus, jonka avulla voit arvioida juoksutapaasi.
Pystysuuntainen liikehdintä ja pystysuhdetiedot
Pystysuuntaisen liikehdinnän ja pystysuhteen alueet vaihtelevat hiukan anturin mukaan ja sen mukaan, onko anturi kiinnitetty
rintakehään (HRM-Tri tai HRM-Run lisävarusteet) vai vyötärölle (Running Dynamics Pod lisävaruste).
10
Sykeominaisuudet
Värialue
Prosenttipiste
alueella
Pystysuuntaisen liikehdinnän alue (rintakehä)
Pystysuuntaisen liikehdinnän alue (vyötärö)
Pystysuhde (rintakehä) Pystysuhde (vyötärö)
Violetti
>95
<6,4 cm
<6,8 cm
<6,1 %
<6,5 %
Sininen
70–95
6,4–8,1 cm
6,8-8,9 cm
6,1–7,4 %
6,5-8,3 %
Vihreä
30-69
8,2-9,7 cm
9,0-10,9 cm
7,5-8,6 %
8,4-10,0 %
Oranssi
5-29
9,8-11,5 cm
11,0-13,0 cm
8,7-10,1 %
10,1-11,9 %
>11,5 cm
>13,0 cm
>10,1 %
>11,9 %
Punainen <5
Vinkkejä puuttuvia juoksun dynamiikkatietoja varten
Suorituskykymittausten automaattinen tunnistus
Jos juoksun dynamiikkatiedot eivät näy, kokeile näitä vinkkejä.
• Varmista, että käytettävissä on juoksun dynamiikkatietoja
tallentava lisävaruste, kuten HRM-Run lisävaruste.
Jos lisävarusteessa voi käyttää juoksun dynamiikkatietoja,
sen moduulin etupuolella näkyy .
• Pariliitä juoksun dynamiikkatietoja tallentava lisävaruste ja
Forerunner laite uudelleen ohjeiden mukaisesti.
• Jos juoksun dynamiikkatietojen näytössä näkyy vain nollia,
varmista, että lisävaruste on oikein päin.
HUOMAUTUS: maakosketuksen kesto ja tasapaino näkyvät
ainoastaan juostaessa. Kestoa ei lasketa kävelyn aikana.
Autom. tunnistus on käytössä oletusarvoisesti. Laitteen voi
määrittää tunnistamaan maksimisykkeesi ja anaerobisen
kynnyksesi automaattisesti suorituksen aikana.
HUOMAUTUS: laite tunnistaa maksimisykkeen ainoastaan, kun
syke on korkeampi kuin käyttäjäprofiilissa määritetty.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Fysiologiset mittaukset > Autom.
tunnistus.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Suorituskykymittaukset
Suorituskykymittaukset ovat arvioita, joiden avulla voit seurata ja
analysoida harjoituksiasi ja kilpailusuorituksiasi. Mittauksiin
tarvitaan muutama suoritus, joissa on käytetty rannesykemittaria
tai yhteensopivaa sykevyötä.
Arviot tuottaa ja niitä tukee Firstbeat. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/physio.
HUOMAUTUS: ennuste saattaa näyttää ensin väärältä. Laite
oppii tehosi vähitellen muutaman suorituksen kuluessa.
maksimaalinen hapenottokyky: maksimaalinen hapenottokyky
on enimmäismäärä (millilitroina) happea, jonka voit käyttää
minuutissa painokiloa kohti huipputasollasi.
Kilpailuajan ennusteet: laite näyttää kilpailun tavoiteajan
nykyisen kuntosi perusteella hyödyntämällä maksimaalisen
hapenottokyvyn arviota ja harjoitushistoriaasi.
SV-stressitesti: sykevaihtelutesti edellyttää Garmin sykevyötä.
Laite mittaa sykkeen vaihtelua, kun seisot paikallasi 3
minuutin ajan. Se osoittaa kokonaiskuormituksesi. Asteikko
on 1–100, ja kuormitus on sitä pienempi, mitä pienemmät
pisteet ovat.
Suoritustaso: suoritustaso on reaaliaikainen arvio 6–20
minuutin suorituksen jälkeen. Sen voi lisätä tietokentäksi,
jotta voit tarkastella suoritustasoasi loppusuorituksen ajan.
Se vertaa reaaliaikaista kuntoasi keskikuntotasoosi.
Anaerobinen kynnys: anaerobisen kynnyksen mittaamiseen
tarvitaan sykevyö. Anaerobinen kynnys on piste, jossa
lihakset alkavat väsyä nopeasti. Laite mittaa anaerobisen
kynnyksen sykkeen ja tahdin perusteella.
Suoritusten ja suorituskykymittausten synkronointi
Voit synkronoida suorituksia, omia ennätyksiä ja
suorituskykymittauksia muista Garmin laitteista Forerunner
laitteeseesi Garmin Connect tililläsi. Siten näet harjoittelusi ja
kuntosi tilan mahdollisimman tarkasti laitteessasi. Voit
esimerkiksi tallentaa ajon Edge laitteella ja tarkastella
suorituksen tietoja ja harjoittelun kokonaiskuormittavuutta
Forerunner laitteella.
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Fysiologiset mittaukset > TrueUp.
Kun synkronoit laitteen älypuhelimen kanssa, viimeisimmät
suoritukset, omat ennätykset ja suorituskykymittaukset muista
Garmin laitteistasi ilmestyvät Forerunner laitteeseesi.
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista
Maksimaalinen hapenottokyky on enimmäismäärä (millilitroina)
happea, jonka voit käyttää minuutissa painokiloa kohti
huipputasollasi. Lyhyesti sanottuna maksimaalinen
hapenottokyky ilmaisee suorituskykyä ja voi parantua kunnon
kasvaessa. Forerunner laite edellyttää maksimaalisen
hapenottokyvyn arvion näyttämiseen rannesykemittausta tai
yhteensopivaa sykevyötä.
Laitteessa maksimaalisen hapenottokyvyn arvio näkyy
numerona, kuvauksena ja tasona värillisessä mittarissa. Garmin
Connect tilillä voit tarkastella maksimaalisen hapenottokyvyn
arvion lisätietoja, kuten kuntoikääsi. Kuntoikäsi perusteella näet,
miten kuntosi vertautuu eri-ikäisten sukupuolesi edustajien
kanssa. Kuntoikäsi saattaa laskea ajan myötä kuntoillessasi.
Suorituskykyilmoitusten poistaminen käytöstä
Suorituskykyilmoitukset ovat oletusarvoisesti käytössä. Jotkin
suorituskykyilmoitukset ovat hälytyksiä, jotka näkyvät
suorituksen valmistuessa. Jotkin suorituskykyilmoitukset näkyvät
suorituksen aikana tai kun saavutat uuden
suorituskykymittauksen, kuten uuden maksimaalisen
hapenottokyvyn arvion.
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Fysiologiset mittaukset >
Suorituskykyilmoitukset.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Violetti
Ylivertainen
Sininen
Erinomainen
Vihreä
Hyvä
Oranssi
Kohtalainen
Punainen
Heikko
Maksimaalisen hapenottokyvyn tiedot tarjoaa FirstBeat.
Maksimaalisen hapenottokyvyn analyysi toimitetaan yhtiön The
Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on liitteessä (Maksimaalisen
®
Sykeominaisuudet
11
hapenottokyvyn vakioluokitukset, sivu 32) ja osoitteessa
www.CooperInstitute.org.
Harjoitusvaikutus
Aerobinen etu
Anaerobinen etu
Kilpailuajan ennusteen näyttäminen
4,0–4,9
Merkittävä vaikutus
aerobiseen kuntoon.
Merkittävä vaikutus anaerobiseen kuntoon.
5,0
Ylikuormittava ja
Ylikuormittava ja mahdollimahdollisesti haitallinen sesti haitallinen ilman
ilman riittävää palautu- riittävää palautumisaikaa.
misaikaa.
Saat tarkimman arvion määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin
(Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 7) ja maksimisykkeen
(Sykealueiden määrittäminen, sivu 7).
Laite näyttää kilpailun tavoiteajan maksimaalisen
hapenottokyvyn arvion (Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn
arvioista, sivu 11) ja harjoitushistoriasi perusteella. Laite
hienosäätää kilpailuajan arviotaan analysoimalla
harjoitustietojasi usean viikon ajalta.
VIHJE: jos käytät useaa Garmin laitetta, voit ottaa käyttöön
Physio TrueUp™ ominaisuuden, jonka ansiosta laite voi
synkronoida suorituksia, historiatietoja ja muita tietoja muista
laitteista (Suoritusten ja suorituskykymittausten synkronointi,
sivu 11).
1 Näytä suorituskykywidget valitsemalla kellotaulussa UP tai
DOWN.
2 Voit selata suorituskykymittauksia valitsemalla START.
Näet kilpailuajan ennusteen 5 ja 10 kilometrille,
puolimaratonille ja maratonille.
HUOMAUTUS: ennusteet saattavat näyttää ensin vääriltä.
Laite oppii juoksutehosi vähitellen.
Tietoja harjoitusvaikutuksen asteikosta
Harjoitusvaikutus mittaa harjoittelun vaikutusta aerobiseen
kuntoosi. Harjoitusvaikutus kasvaa liikunnan aikana. Kun
suoritus etenee, harjoitusvaikutuksen arvo kasvaa.
Harjoitusvaikutus määräytyy käyttäjäprofiilisi tietojen ja
harjoitushistoriasi sekä suorituksen sykkeen, keston ja tehon
mukaan. Suorituksen ensisijaista etua voi kuvata seitsemällä
erilaisella harjoitusvaikutusmerkinnällä. Kukin merkintä on
värikoodattu ja vastaa harjoittelun kuormittavuuden kohdistusta
(Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus, sivu 13). Kullakin
palauteilmauksella (esimerkiksi Merkittävä vaikutus
maksimaaliseen hapenottokykyyn) on vastaava kuvaus Garmin
Connect suorituksen tiedoissa.
Aerobinen harjoitusvaikutus mittaa sykkeen avulla aerobisen
kuntosi harjoituksen kokonaistehon ja ilmaisee, vaikuttiko
harjoitus kuntoosi ylläpitävästi vai parantavasti. Harjoituksen
aikana kertynyt harjoituksen jälkeinen ylimääräinen
hapenkulutusarvosi (EPOC-arvo) liitetään arvoihin, jotka
ilmaisevat kuntotasosi ja harjoittelutapasi. Tasaiset, kohtuullisen
tehokkaat tai pitkiä intervalleja (> 180 s) sisältävät harjoitukset
parantavat aerobista aineenvaihduntaasi ja parantavat aerobista
harjoitusvaikutustasi.
Anaerobinen harjoitusvaikutus määrittää sykkeen ja nopeuden
(tai tehon) avulla harjoituksen hyötyvaikutuksen suorituskykyyn
kovalla teholla. Arvo määräytyy sen mukaan, miten anaerobinen
toiminta vaikuttaa EPOC-arvoosi, ja suorituksen tyypin mukaan.
Toistuvat erittäin tehokkaat 10–120 sekunnin intervallit
parantavat anaerobista kuntoasi erityisen tehokkaasti, ja siten
niiden anaerobinen harjoitusvaikutus on suuri.
Voit lisätä Aerobinen TE ja Anaerobinen TE tietokentiksi
harjoitusnäyttöön ja seurata lukemiasi suorituksen aikana.
Harjoitusvaikutus
Aerobinen etu
Anaerobinen etu
0,0–0,9
Ei etua.
Ei etua.
1,0–1,9
Vähän etua.
Vähän etua.
2,0–2,9
Aerobinen kunto pysyy
ennallaan.
Anaerobinen kunto pysyy
ennallaan.
3,0–3,9
Vaikutus aerobiseen
kuntoon.
Vaikutus anaerobiseen
kuntoon.
12
Harjoitusvaikutustekniikka on Firstbeat Technologies Ltd:n
kehittämä ja tukema. Lisätietoja on osoitteessa
www.firstbeat.com.
Suoritustaso
Suoritustasotoiminto analysoi juoksusuorituksen aikana tahtiasi,
sykettäsi ja sykevaihtelua ja arvioi niiden perusteella
reaaliaikaisesti, miten suoriudut keskimääräiseen kuntotasoosi
nähden. Se on suunnilleen reaaliaikaisen prosenttilukusi
poikkeama perustason maksimaalisen hapenottokyvyn
arviostasi.
Suoritustason arvo on -20–+20. Suorituksen ensimmäisten 6–20
minuutin aikana laite näyttää suoritustasosi. Jos pistemäärä on
esimerkiksi +5, olet levännyt ja virkeä ja pystyt hyvään juoksuun.
Voit lisätä suoritustason tietokentäksi harjoitusnäyttöön, jotta voit
seurata tasoasi suorituksen aikana. Suoritustaso voi osoittaa
myös väsymyksen tasoa erityisesti pitkän juoksukerran lopussa.
HUOMAUTUS: laite tarvitsee muutaman juoksukerran
sykemittarin kanssa, jotta se saa tarkan maksimaalisen
hapenottokyvyn arvion ja oppii juoksukykysi (Tietoja
maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista, sivu 11).
Suoritustason tarkasteleminen
Tämän toimintoon tarvitaan rannesykemittari tai yhteensopiva
sykevyö.
1 Lisää Suoritustaso datanäyttöön (Tietonäyttöjen
mukauttaminen, sivu 23).
2 Lähde juoksemaan tai ajamaan.
Näet suoritustasosi 6–20 minuutin kuluessa.
3 Voit seurata suoritustasoasi juoksun tai ajon aikana
vierittämällä näkymän tietonäyttöön.
Anaerobinen kynnys
Anaerobinen kynnys on harjoituksen teho, jolla maitohappoa
alkaa kertyä verenkiertoon. Juoksun yhteydessä se on arvioitu
ponnistuksen tai tahdin taso. Kun juoksija ylittää kynnyksen, hän
alkaa väsyä yhä nopeammin. Kokeneiden juoksijoiden kynnys
on noin 90 % maksimisykkeestä ja 10 kilometrin tai
puolimaratonin kilpailutahdin välillä. Keskitasoisten juoksijoiden
anaerobinen kynnys on usein paljon alempi kuin 90 %
maksimisykkeestä. Tietoisuus omasta anaerobisesta
kynnyksestä helpottaa tarvittavan harjoittelutehon ja
kilpailutehon arviointia.
Jos tiedät anaerobisen kynnyksen sykearvosi ennestään, voit
määrittää sen käyttäjäprofiilin asetuksista (Sykealueiden
määrittäminen, sivu 7).
Anaerobisen kynnyksen määrittäminen ohjatulla testillä
Tähän toimintoon tarvitaan Garmin sykevyö. Ennen kuin voit
tehdä ohjatun testin, sinun on asetettava sykevyö paikalleen ja
pariliitettävä se laitteen kanssa (Langattomien anturien pariliitos,
sivu 21).
Laite arvioi anaerobisen kynnyksesi alkumääritysten aikana
asetettujen profiilitietojen ja maksimaalisen hapenottokyvyn
arvion perusteella. Laite tunnistaa anaerobisen kynnyksesi
automaattisesti, kun juokset tasaisesti suurella teholla käyttäen
sykemittausta.
VIHJE: laite tarvitsee muutaman juoksukerran sykevyön kanssa,
jotta se saa tarkan sykearvon ja maksimaalisen hapenottokyvyn
arvion. Jos anaerobisen kynnysarvion saaminen on hankalaa,
kokeile pienentää maksimisykearvoa manuaalisesti.
Sykeominaisuudet
1 Valitse kellotaulussa START.
2 Valitse ulkojuoksusuoritus.
3
4
5
6
Testiin tarvitaan GPS-toimintoa.
Paina UP-painiketta pitkään.
Valitse Harjoitus > Ohjattu anaer. kynnyksen testi.
Käynnistä ajanotto ja seuraa näytön ohjeita.
Kun aloitat juoksun, laite näyttää kunkin vaiheen keston,
tavoitteen ja nykyiset syketiedot. Kun testi on suoritettu,
näyttöön tulee ilmoitus.
Pysäytä ajanotto ohjatun testin jälkeen ja tallenna suoritus.
Jos tämä on ensimmäinen anaerobisen kynnyksen arviosi,
laite kehottaa päivittämään sykealueesi anaerobisen
kynnyksen sykkeesi perusteella. Laite pyytää hyväksymään
tai hylkäämään arvion aina laskiessaan anaerobisen
kynnyksen arviota.
Harjoittelun tila
Mittaukset ovat arvioita, joiden avulla voit seurata ja analysoida
harjoituksiasi. Mittauksiin tarvitaan muutama suoritus, joissa on
käytetty rannesykemittaria tai yhteensopivaa sykevyötä.
Arviot tuottaa ja niitä tukee Firstbeat. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/physio.
HUOMAUTUS: ennuste saattaa näyttää ensin väärältä. Laite
oppii tehosi vähitellen muutaman suorituksen kuluessa.
Harjoittelun tila: harjoittelun tila näyttää, miten harjoittelusi
vaikuttaa kuntoosi ja suorituskykyysi. Harjoittelun tila
perustuu harjoittelun kuormittavuuden ja maksimaalisen
hapenottokyvyn muutoksiin pitkällä aikavälillä.
maksimaalinen hapenottokyky: maksimaalinen hapenottokyky
on enimmäismäärä (millilitroina) happea, jonka voit käyttää
minuutissa painokiloa kohti huipputasollasi. Laite näyttää
lämmön ja korkeuden mukaan korjatut maksimaalisen
hapenottokyvyn arvot, kun sopeudut kuumuuteen tai
korkeaan paikkaan.
Harjoittelun kuormittavuus: harjoittelun kuormittavuus on
yhteen laskettu harjoituksen jälkeinen ylimääräinen
hapenkulutus (EPOC) 7 viimeisimmän päivän ajalta. EPOC
on arvio siitä, miten paljon keho tarvitsee energiaa
palautumiseen harjoituksen jälkeen.
Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus: laite analysoi
harjoittelun kuormittavuuden ja jakaa sen eri luokkiin kunkin
tallennetun suorituksen tehon ja rakenteen perusteella.
Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus sisältää kussakin
luokassa kertyneen kokonaiskuormittavuuden sekä
harjoittelun kohdistuksen. Laite näyttää kuormituksen
jakautumisen viimeisten 4 viikon ajalta.
Palautumisaika: palautumisaika näyttää, miten pitkän ajan
kuluttua olet täysin palautunut ja valmis seuraavaan
vaativaan harjoitukseen.
Harjoittelun tilan tasot
Harjoittelun tila näyttää, miten harjoittelusi vaikuttaa
kuntotasoosi ja suorituskykyysi. Harjoittelun tila perustuu
harjoittelun kuormittavuuden ja maksimaalisen hapenottokyvyn
muutoksiin pitkällä aikavälillä. Harjoittelun tilan avulla voit
suunnitella tulevaa harjoittelua ja jatkaa kuntosi kohottamista.
Sykeominaisuudet
Huippu: huippu tarkoittaa, että olet ihanteellisessa
kilpailukunnossa. Hiljattain vähentämäsi harjoittelun
kuormittavuus jättää kehollesi aikaa palautua aiemmasta
harjoittelusta. Ennakoi tulevaa, koska huipputaso voi kestää
vain hetken.
Tuottava: nykyisen harjoittelusi kuormittavuus lisää
kuntotasoasi ja suorituskykyäsi. Sisällytä harjoitteluusi
palautumisjaksoja, jotta kuntotasosi säilyy.
Ylläpito: nykyisen harjoittelusi kuormittavuus riittää kuntotasosi
ylläpitoon. Jos haluat parantaa kuntoasi, kokeile lisätä
harjoitustesi vaihtelevuutta tai määrää.
Palautuminen: kevyehkö harjoittelun kuormittavuus antaa
kehosi palautua, mikä on keskeisen tärkeää, kun kova
harjoittelu jatkuu pitkään. Voit palata kuormittavampaan
harjoitteluun, kun tunnet olevasi siihen valmis.
Tuottamaton: harjoittelusi kuormittavuus on hyvällä tasolla,
mutta kuntosi heikkenee. Kehollasi saattaa olla
palautumisongelmia, joten huomioi kokonaisterveydentilasi,
kuten stressi, ravinto ja lepo.
Heikentää kuntoa: kunto heikkenee, kun harjoittelet
merkittävästi tavallista vähemmän vähintään viikon ajan
siten, että se vaikuttaa kuntotasoosi. Voit kokeilla lisätä
harjoittelun kuormittavuutta, jos haluat parantaa kuntoasi.
Ylikuormittava: harjoittelusi on niin kuormittavaa, että siitä on jo
haittaa. Kehosi tarvitsee lepoa. Jätä itsellesi palautumisaikaa
lisäämällä kevyempää harjoittelua.
Ei tilaa: laite tarvitsee harjoittelun tilan arviointia varten
vähintään yhden viikon harjoitteluhistorian, mukaan lukien
juoksu- tai pyöräilysuorituksia, jotka sisältävät arvion
maksimaalisesta hapenottokyvystä.
Vinkkejä harjoittelun tilan selvittämiseen
Harjoittelun tilaominaisuus käyttää kuntotasosi ajantasaisia
arvioita, kuten vähintään kahta maksimaalisen hapenottokyvyn
mittausta viikossa. Maksimaalisen hapenottokyvyn arviosi
päivittyy aina, kun olet juossut ulkona ja sykkeesi on saavuttanut
vähintään 70 % maksimisykkeestäsi ja pysynyt siinä usean
minuutin ajan. Polku- ja sisäjuoksusuorituksista ei luoda
maksimaalisen hapenottokyvyn arviota, jotta kuntotasotrendisi
pysyisi tarkkana.
Kokeilemalla näitä vinkkejä voit käyttää harjoittelun
tilaominaisuutta tehokkaasti.
• Juokse ulkona vähintään kahdesti viikossa siten, että
sykkeesi pysyy yli 70 prosentissa maksimisykkeestäsi
vähintään 10 minuutin ajan.
Harjoittelun tilatietojen pitäisi olla käytettävissä, kun olet
käyttänyt laitetta viikon ajan.
• Tallenna kaikki kuntoilusuorituksesi tällä laitteella tai ota
käyttöön Physio TrueUp ominaisuus, jotta laite oppii
suorituskykysi (Suoritusten ja suorituskykymittausten
synkronointi, sivu 11).
Harjoittelun kuormittavuus
Harjoittelun kuormittavuus osoittaa harjoittelusi määrän
viimeisimpien seitsemän päivän aikana. Se on yhteen laskettu
harjoituksen jälkeinen ylimääräinen hapenkulutus (EPOC)
viimeisimmän seitsemän päivän ajalta. Mittari osoittaa, onko
nykyinen kuormittavuus pieni, suuri vai optimaalisella alueella.
Sen avulla näet, säilyykö vai paraneeko kuntosi. Optimaalinen
alue määräytyy henkilökohtaisen kuntotasosi ja
harjoitteluhistoriasi perusteella. Alue muuttuu sen mukaan, kun
harjoittelusi aika ja teho kasvavat tai vähenevät.
Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus
Harjoittelu kannattaa jakaa suorituskyvyn maksimointia ja
kunnon parantamista varten kolmeen luokkaan: matala
aerobinen, korkea aerobinen ja anaerobinen. Harjoittelun
kuormittavuuden kohdistus ilmaisee, miten suuri osuus
harjoittelustasi kuuluu kuhunkin luokkaan, ja määrittää
13
harjoitustavoitteita. Harjoittelun kuormittavuuden kohdistusta
varten tarvitaan vähintään 7 päivää harjoittelua, jotta voidaan
määrittää, onko harjoittelun kuormittavuus pieni, optimaalinen
vai suuri. Neljän viikon harjoitushistorian jälkeen harjoittelun
kuormittavuuden arvio sisältää jo yksityiskohtaisia tavoitetietoja,
joiden avulla voit tasapainottaa harjoitteluasi.
Alittaa tavoitteet: harjoittelusi kuormittavuus on optimaalista
alempi kaikissa tehokkuusluokissa. Kokeile lisätä harjoitusten
kestoa tai määrää.
Pienitehoisen aerobisen vajaus: kokeile lisätä
pienempitehoisia aerobisia suorituksia suurempitehoisten
tasapainottamiseksi, jotta ehdit palautua.
Suuritehoisen aerobisen vajaus: kokeile lisätä
suurempitehoisia aerobisia suorituksia, jotka parantavat
anaerobista kynnystäsi ja maksimaalista hapenottokykyäsi
ajan myötä.
Anaerobisen vajaus: kokeile lisätä muutamia suuritehoisempia
anaerobisia suorituksia, jotka lisäävät nopeuttasi ja
anaerobista kapasiteettiasi ajan myötä.
Tasapainoinen: harjoittelusi kuormittavuus on tasapainossa ja
tuottaa kattavia kuntoetuja, kun jatkat harjoittelua.
Pienitehoisen aerobisen kohdistus: harjoittelusi kuormittavuus
liittyy enimmäkseen matalan aerobisen tason suorituksiin. Se
takaa hyvän perustan ja valmistaa sinut tehokkaampien
harjoitusten lisäämiseen.
Suuritehoisen aerobisen kohdistus: harjoittelusi
kuormittavuus liittyy enimmäkseen korkean aerobisen tason
suorituksiin. Nämä suoritukset parantavat anaerobista
kynnystä, maksimaalista hapenottokykyä ja kestävyyttä.
Anaerobisen kohdistus: harjoittelusi kuormittavuus liittyy
enimmäkseen tehokkaisiin suorituksiin. Se parantaa kuntoa
nopeasti, mutta harjoittelua kannattaa tasapainottaa
matalatehoisilla aerobisilla suorituksilla.
Ylittää tavoitteet: harjoittelusi kuormittavuus on optimaalista
suurempi. Sinun kannattaa vähentää harjoitusten kestoa ja
määrää.
Palautumisaika
Käyttämällä ranteesta sykkeen mittaavaa Garmin laitetta tai
yhteensopivaa sykevyötä voit näyttää, miten pian olet palautunut
täysin ja olet valmis seuraavaan kovaan harjoitukseen.
HUOMAUTUS: palautumisaikasuositus käyttää maksimaalisen
hapenottokyvyn arviota ja saattaa näyttää ensin epätarkalta.
Laite oppii tehosi vähitellen muutaman suorituksen kuluessa.
Palautumisaika näkyy heti suorituksen jälkeen. Laskuri käy,
kunnes olet palautunut optimaalisesti seuraavaa kovaa
harjoitusta varten.
Palautumisajan näyttäminen
Saat tarkimman arvion määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin
(Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 7) ja maksimisykkeen
(Sykealueiden määrittäminen, sivu 7).
1 Lähde juoksemaan.
2 Valitse juoksun jälkeen Tallenna.
Palautumisaika tulee näyttöön. Enimmäisaika on 4 päivää.
HUOMAUTUS: voit näyttää suorituskykywidgetin valitsemalla
kellotaulussa UP tai DOWN. Jos haluat tarkistaa
palautumisajan, voit vierittää suorituskykymittauksia
valitsemalla START.
Palautussyke
Jos käytät harjoitellessasi rannesykemittausta tai yhteensopivaa
sykevyötä, voit tarkistaa palautussykkeen joka suorituksen
jälkeen. Palautussyke on ero harjoitussykkeen ja sen sykkeen
välillä, joka mitataan kahden minuutin kuluttua suorituksen
loppumisesta. Oletetaan, että pysäytät ajanoton
perusjuoksulenkin jälkeen. Sykkeesi on 140. Kun olet ollut
rauhassa tai jäähdytellyt kahden minuutin ajan, sykkeesi on 90.
14
Palautussykkeesi on 50 (140 miinus 90). Joissakin
tutkimuksissa palautussykettä on käytetty hyvän
sydänterveyden merkkinä. Sydän on sitä terveempi, mitä
suurempi palautussykkeen arvo on.
VIHJE: saat parhaan tuloksen pysähtymällä kahden minuutin
ajaksi, kun laite laskee palautussykkeesi. Voit tallentaa tai hylätä
suorituksen, kun tämä arvo on tullut näyttöön.
Sykevaihtelun stressitason tarkasteleminen
Ennen kuin voit tarkastella stressitason perusteella arvioitua
sykevaihteluasi, sinun on asetettava Garmin sykevyö paikalleen
ja pariliitettävä se laitteen kanssa (Langattomien anturien
pariliitos, sivu 21).
Sykevaihtelun stressitaso perustuu kolmen minuutin testiin, joka
tehdään seisoen paikallaan. Forerunner laite analysoi
sykevaihtelua ja määrittää yleisen stressitason sen perusteella.
Harjoittelu, uni, ravinto ja elämän stressaavuus vaikuttavat
suorituskykyyn. Stressitason asteikko on 1–100, missä 1
tarkoittaa erittäin vähäistä stressiä ja 100 erittäin kovaa stressiä.
Tietoisuus omasta stressitasosta helpottaa arvioitaessa, onko
keho valmis kovaan harjoitteluun vai joogaan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että mittaat stressitason päivittäin
ennen harjoittelua suunnilleen samaan aikaan ja samoissa
olosuhteissa. Voit tarkastella aiempia tuloksia Garmin Connect
tililläsi.
1 Valitse START > DOWN > SV-stressi > START.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Älykkäät ominaisuudet
Bluetooth yhteysominaisuudet
Forerunner laitteessa on useita Bluetooth yhteysominaisuuksia,
joita voi käyttää yhteensopivan älypuhelimen Garmin Connect
sovelluksella.
Suoritusten lataukset: lähettää suorituksen automaattisesti
Garmin Connect sovellukseen heti, kun suoritus on
tallennettu.
Ääniopasteet: sallii Garmin Connect sovelluksen toistaa
tilailmoituksia esimerkiksi osista älypuhelimessa juoksun tai
muun suorituksen aikana.
Bluetooth anturit: voit yhdistää Bluetooth yhteensopivia
antureita, kuten sykemittarin.
Connect IQ: voit täydentää laitteen ominaisuuksia uusilla
kellotauluilla, widgeteillä, sovelluksilla ja tietokentillä.
Etsi puhelin: paikantaa kadonneen älypuhelimen, joka on
pariliitetty Forerunner laitteeseen ja on kantoalueella.
Etsi kello: paikantaa kadonneen Forerunner laitteen, joka on
pariliitetty älypuhelimeen ja on kantoalueella.
GroupTrack: voit liittyä ryhmään LiveTrack toiminnolla, jotta
muut voivat seurata sijaintiasi suoraan näytössä ja
reaaliaikaisesti.
Musiikin hallinta: voit hallita älypuhelimen musiikkisoitinta.
Puhelinilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit
Forerunner laitteessa.
Turvallisuus- ja jäljitysominaisuudet: voit lähettää viestejä ja
hälytyksiä kavereille ja perheenjäsenille sekä pyytää apua
Garmin Connect sovelluksessa määritetyiltä
hätäyhteyshenkilöiltä. Lisätietoja on kohdassa (Turvallisuusja jäljitysominaisuudet, sivu 16).
Yhteisösivustot: voit julkaista päivityksen haluamassasi
yhteisösivustossa, kun lataat suorituksen Garmin Connect
sovellukseen.
Ohjelmistopäivitykset: voit päivittää laitteesi ohjelmiston.
Sääpäivitykset: lähettää reaaliaikaiset sääolosuhteet ja ilmoitukset laitteeseen.
Älykkäät ominaisuudet
Harjoitusten ja reittien lataukset: voit selata harjoituksia ja
reittejä Garmin Connect sovelluksessa ja lähettää niitä
laitteeseen langattomasti.
Tietojen synkronointi Garmin Connect kanssa
manuaalisesti
1 Avaa säädinvalikko painamalla LIGHT-painiketta pitkään.
2 Valitse .
Kadonneen mobiililaitteen etsiminen
Tällä toiminnolla voit etsiä kadonneen mobiililaitteen, joka on
pariliitetty langattomalla Bluetooth tekniikalla ja on toimintaalueella.
1 Avaa säädinvalikko painamalla LIGHT-painiketta pitkään.
2 Valitse .
Forerunner laite alkaa etsiä pariliitettyä mobiililaitetta.
Mobiililaitteesta kuuluu hälytys, ja Bluetooth signaalin
voimakkuus näkyy Forerunner laitteen näytössä. Bluetooth
signaalin voimakkuus lisääntyy, kun siirryt lähemmäs
mobiililaitetta.
3 Voit lopettaa haun valitsemalla BACK.
Widgetit
Laitteessa on esiladattuna widgetejä, joista näet tietoja yhdellä
silmäyksellä. Jotkin widgetit tarvitsevat Bluetooth yhteyden
yhteensopivaan älypuhelimeen.
Jotkin widgetit ovat oletusarvoisesti näkymättömissä. Voit lisätä
ne widgetsilmukkaan manuaalisesti (Widgetsilmukan
mukauttaminen, sivu 22).
Kalenteri: näyttää tulevat tapaamiset älypuhelimen kalenterista.
Kalorit: näyttää kuluvan päivän kaloritiedot.
Kompassi: näyttää sähköisen kompassin.
Kiivetyt kerrokset: seuraa kiivettyjä kerroksia ja edistymistä
tavoitetta kohti.
Syke: näyttää nykyisen sykkeesi lyönteinä minuutissa ja
sykekaavion.
Tehominuutit: seuraa keskitasoisista suuritehoisiin suorituksiin
käyttämääsi aikaa, viikon tehominuuttitavoitetta ja
edistymistäsi tavoitetta kohti.
Viimeisin suoritus: näyttää lyhyen yhteenvedon viimeksi
tallennetusta suorituksesta, kuten juoksulenkistä, ajosta tai
uintimatkasta.
Viimeisin laji: näyttää lyhyen yhteenvedon viimeksi
tallennetusta lajista.
Kuukautiskierron seuranta: näyttää nykyisen kiertosi. Voit
tarkastella ja kirjata päivittäisiä oireitasi.
Musiikin hallinta: älypuhelimen soittimen hallinta.
Ilmoitukset: hälyttää älypuhelimen ilmoitusasetusten mukaisesti
esimerkiksi puheluista, tekstiviesteistä ja
yhteisöpalvelusovellusten päivityksistä.
Suorituskyky: näyttää suorituskykymittaukset, joiden avulla voit
seurata ja analysoida harjoituksiasi ja kilpailusuorituksiasi.
Askeleet: seuraa päivittäistä askelmäärääsi, askeltavoitettasi ja
tietoja viimeksi kuluneiden 7 päivän ajalta.
Stressi: näytä stressitasosi ja stressitasokäyrä. Voit yrittää
rentoutua tekemällä hengitysharjoituksen.
VIRB säätimet: sisältää kameran säätimet, kun VIRB laite on
pariliitetty Forerunner laitteeseen.
Sää: näyttää nykyisen lämpötilan ja sääennusteen.
Widgetien tarkasteleminen
Laitteessa on esiladattuna widgetejä, joista näet tietoja yhdellä
silmäyksellä. Jotkin widgetit tarvitsevat Bluetooth yhteyden
yhteensopivaan älypuhelimeen.
• Valitse kellonaikasivulta UP tai DOWN.
Älykkäät ominaisuudet
Käytettävissä olevat widgetit: syke ja aktiivisuuden seuranta.
Suorituskykywidget edellyttää useita suorituksia, jotka
sisältävät syketiedot, sekä juoksulenkkejä ulkona käyttäen
GPS-toimintoa.
• Voit tarkastella widgetin lisäasetuksia ja -toimintoja
valitsemalla START.
Sääwidgetin tarkasteleminen
Säätietoja varten tarvitaan Bluetooth yhteys yhteensopivaan
älypuhelimeen.
1 Näytä sääwidget valitsemalla kellotaulussa UP tai DOWN.
2 Voit näyttää tuntikohtaiset säätiedot valitsemalla START.
3 Voit näyttää päiväkohtaiset säätiedot valitsemalla DOWN.
Connect IQ ominaisuudet
Voit lisätä kelloon Connect IQ ominaisuuksia yhtiöltä Garmin ja
muilta palveluntarjoajilta Connect IQ sovelluksella. Voit
mukauttaa laitetta kellotauluilla, tietokentillä, widgeteillä ja
sovelluksilla.
Kellotaulut: voit mukauttaa kellon ulkoasua.
Tietokentät: voit ladata uusia tietokenttiä, joissa anturien,
suoritusten ja aiempien suoritusten tiedot näkyvät uudella
tavalla. Voit lisätä Connect IQ tietokenttiä sisäisiin
ominaisuuksiin ja sisäisille sivuille.
Widgetit: näistä näet muun muassa anturitietoja ja ilmoituksia
yhdellä silmäyksellä.
Sovellukset: voit lisätä kelloon vuorovaikutteisia ominaisuuksia,
kuten uusia ulkoilu- ja kuntoilusuoritusten tyyppejä.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen apps.garmin.com ja kirjaudu sisään.
3 Valitse Connect IQ ominaisuus ja lataa se.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Wi‑Fi yhteysominaisuudet
Suoritusten lataaminen Garmin Connect tilillesi: lähettää
suorituksen automaattisesti Garmin Connect tilillesi heti, kun
suoritus on tallennettu.
Äänisisältö: voit synkronoida äänisisältöä kolmannen
osapuolen palveluista.
Ohjelmistopäivitykset: laite lataa ja asentaa uusimman
ohjelmistopäivityksen automaattisesti, kun Wi‑Fi yhteys on
käytettävissä.
Harjoitukset ja harjoitusohjelmat: voit selata ja valita
harjoituksia ja harjoitusohjelmia Garmin Connect sivustossa.
Kun laite käyttää seuraavan kerran Wi‑Fi yhteyttä, tiedostot
lähetetään langattomasti laitteeseen.
Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon
Laite on yhdistettävä älypuhelimen Garmin Connect
sovellukseen tai tietokoneen Garmin Express™ sovellukseen,
jotta sen voi yhdistää Wi‑Fi verkkoon.
Laite on yhdistettävä kohteeseen Wi‑Fi, jotta laitteen voi
synkronoida kolmannen osapuolen musiikkipalvelun kanssa.
Yhdistämällä laitteen Wi‑Fi verkkoon voit myös lisätä suurten
tiedostojen latausnopeutta.
1 Siirry Wi‑Fi verkon kantoalueelle.
2 Valitse Garmin Connect sovelluksessa tai .
3 Valitse Garmin-laitteet ja valitse laite.
4 Valitse Yleinen > Wi-Fi-verkot > Lisää verkko.
5 Valitse käytettävissä oleva Wi‑Fi verkko ja anna
kirjautumistiedot.
15
Turvallisuus- ja jäljitysominaisuudet
HUOMIO
Tapahtumantunnistus ja hätätoiminto ovat lisäominaisuuksia,
joihin ei pidä luottaa ensisijaisena avunlähteenä hätätilanteessa.
Garmin Connect sovellus ei ota yhteyttä hätäpalveluihin
puolestasi.
Forerunner laitteessa on turvallisuus- ja jäljitysominaisuuksia,
jotka on määritettävä Garmin Connect sovelluksella.
HUOMAUTUS
Jos haluat käyttää kyseisiä ominaisuuksia, sinun on oltava
yhteydessä Garmin Connect sovellukseen Bluetooth tekniikan
avulla. Voit määrittää hätäyhteyshenkilöt Garmin Connect
tililläsi.
Lisätietoja tapahtumantunnistuksesta ja hätätoiminnosta on
osoitteessa www.garmin.com/safety.
Hätätoiminto: voit lähettää nimesi, LiveTrack linkin ja GPSsijaintisi automaattisella viestillä hätäyhteyshenkilöille.
Tapahtumantunnistus: kun Forerunner laite havaitsee ulkona
kävely-, juoksu- tai pyöräilysuorituksen aikana vaaratilanteen,
se lähettää automaattisen viestin, LiveTrack linkin ja GPSsijaintisi hätäyhteyshenkilöillesi.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
Hätäyhteyshenkilöiden lisääminen
Hätäyhteyshenkilöiden puhelinnumeroita käytetään
tapahtumantunnistus- ja hätätoiminnossa.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksessa tai .
2 Valitse Turvallisuus & jäljitys > Tapahtumantunnistus &
hätätoiminto > Lisää hätäyhteyshenkilö.
Seuraa
näytön ohjeita.
3
Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Turvallisuus > Tapahtumantunnistus.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tapahtumantunnistus on käytettävissä vain
ulkona tapahtuville kävely-, juoksu- ja pyöräilysuorituksille.
Kun Forerunner laite, jossa on GPS käytössä, havaitsee
tapahtuman, Garmin Connect sovellus voi lähettää
hätäyhteyshenkilöillesi automaattisesti tekstiviestin ja
sähköpostin, jotka sisältävät nimesi ja GPS-sijaintisi. Näyttöön
tulee ilmoitus, että yhteyshenkilölle ilmoitetaan, kun 30 sekuntia
on kulunut. Voit peruuttaa viestin valitsemalla Peruuta, ennen
kuin laskurin aika on kulunut.
Avun pyytäminen
Avun pyytäminen hätätilanteessa edellyttää
hätäyhteyshenkilöiden määrittämistä (Hätäyhteyshenkilöiden
lisääminen, sivu 16).
1 Paina LIGHT-painiketta pitkään.
2 Kun tunnet kolme värähdystä, aktivoi hätätoiminto
vapauttamalla painike.
Laskurinäyttö avautuu.
VIHJE: voit peruuttaa viestin valitsemalla Peruuta, ennen
kuin laskurin aika on kulunut.
Liittyminen GroupTrack istuntoon
Ennen kuin voit liittyä GroupTrack istuntoon, sinulla on oltava
Garmin Connect tili, yhteensopiva älypuhelin ja Garmin Connect
sovellus.
16
Nämä ohjeet koskevat liittymistä GroupTrack istuntoon, jossa
käytetään Forerunner laitteita. Jos yhteyshenkilöillä on muita
yhteensopivia laitteita, he näkevät sinut kartassa. Et näe muita
GroupTrack jäseniä laitteessasi.
1 Siirry ulos ja käynnistä Forerunner laite.
2 Pariliitä älypuhelin Forerunner laitteeseen (Älypuhelimen
pariliittäminen laitteeseen, sivu 1).
3 Valitse Garmin Connect sovelluksen asetusvalikosta
Turvallisuus & jäljitys > LiveTrack > GroupTrack.
Jos
sinulla on useita yhteensopivia laitteita, valitse laite
4
GroupTrack istuntoa varten.
5 Valitse Näkyvissä: > Kaikki yhteydet.
6 Valitse Käynnistä LiveTrack.
7 Aloita suoritus Forerunner laitteessa.
Vihjeitä liittymiseen GroupTrack istuntoihin
GroupTrack ominaisuuden avulla ryhmäsi yhteyshenkilöt voivat
seurata sinua käyttämällä LiveTrack toimintoa suoraan omassa
näytössään. Ryhmän kaikkien jäsenten on oltava Garmin
Connect tilisi yhteyshenkilöitä.
• Aloita suoritus ulkona käyttäen GPS-toimintoa.
• Pariliitä Forerunner laitteesi älypuhelimen kanssa Bluetooth
tekniikalla.
• Valitse Garmin Connect sovelluksessa
tai
ja päivitä
GroupTrack harjoituksen yhteysluettelo valitsemalla
Yhteydet.
• Varmista, että kaikki yhteyshenkilöt on liitetty älypuhelimiin.
Aloita sitten LiveTrack istunto Garmin Connect
sovelluksessa.
• Varmista, että kaikki yhteyshenkilöt ovat kantaman sisällä
(40 km tai 25 mailia).
Musiikki
Voit hallita pariliitetyn älypuhelimen musiikin toistoa Forerunner
laitteella.
Forerunner 645 Music laitteeseen voi ladata äänisisältöä
tietokoneesta tai kolmannen osapuolen palvelusta, jotta sitä voi
kuunnella, kun älypuhelin ei ole lähellä. Jos haluat kuunnella
laitteeseen tallennettua äänisisältöä, tarvitset Bluetooth
tekniikkaa tukevat kuulokkeet.
Musiikin hallintatoiminnoilla voit hallita älypuhelimen musiikin
toistoa tai toistaa laitteeseen tallennettua musiikkia.
Yhdistäminen kolmannen osapuolen
palveluun
Ennen kuin voit ladata yhteensopivaan kelloon musiikkia tai
muita äänitiedostoja tuetusta kolmannen osapuolen palvelusta,
sinun on muodostettava palveluun yhteys Garmin Connect
sovelluksella.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksessa tai .
2 Valitse Garmin-laitteet ja valitse laite.
3 Valitse Musiikki.
4 Valitse Hae musiikkisovelluksia, hae palveluntarjoaja ja
seuraa näytön ohjeita.
HUOMAUTUS: jos olet jo asentanut palvelun, voit valita sen
ja seurata näytön ohjeita.
Äänisisällön lataaminen kolmannen osapuolen
palvelusta
Yhdistä Wi‑Fi verkkoon, jotta voit ladata äänisisältöä kolmannen
osapuolen palvelusta (Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon, sivu 15).
1 Avaa musiikin hallinta painamalla DOWN-painiketta pitkään
missä tahansa näytössä.
2 Paina UP-painiketta pitkään.
Musiikki
3
4
5
6
Valitse Musiikkipalvelut.
Valitse yhdistetty palvelu.
Valitse laitteeseen ladattava soittolista tai muu kohde.
Paina tarvittaessa BACK-painiketta, kunnes saat kehotteen
synkronoida palvelun kanssa, ja valitse Kyllä.
7 Laite tarvitsee ehkä liittää ulkoiseen virtalähteeseen, jos akun
jäljellä oleva virta ei riitä.
Äänisisällön lataaminen voi kuluttaa akkua.
Valitut soittolistat ja muut kohteet ladataan laitteeseen.
Äänisisällön lataaminen kohteesta Spotify
®
Jotta voit ladata äänisisältöä Spotify palvelusta, yhdistä Wi‑Fi
verkkoon (Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon, sivu 15).
1 Avaa musiikin hallinta painamalla DOWN-painiketta pitkään
missä tahansa näytössä.
2 Paina UP-painiketta pitkään.
3 Valitse Musiikkipalvelut > Spotify.
4 Valitse Lisää musiikkia ja podcasteja.
5 Valitse laitteeseen ladattava soittolista tai muu kohde.
HUOMAUTUS: äänisisällön lataaminen voi kuluttaa akkua.
Laite tarvitsee ehkä liittää ulkoiseen virtalähteeseen, jos akun
jäljellä oleva virta ei riitä.
Valitut soittolistat ja muut kohteet ladataan laitteeseen.
Musiikkipalvelun vaihtaminen
1 Avaa musiikin hallinta painamalla DOWN-painiketta pitkään
missä tahansa näytössä.
2 Paina UP-painiketta pitkään.
3 Valitse Musiikkipalvelut.
4 Valitse yhdistetty palvelu.
Kolmannen osapuolen palvelun yhteyden
katkaiseminen
1 Valitse Garmin Connect sovelluksessa tai .
2 Valitse Garmin-laitteet ja valitse laite.
3 Valitse Musiikki.
4 Valitse asennettu kolmannen osapuolen palveluntarjoaja ja
2 Yhdistä Bluetooth kuulokkeet (Bluetooth kuulokkeiden
yhdistäminen, sivu 17).
3 Paina UP-painiketta pitkään.
4 Valitse Musiikkipalvelut ja valitse vaihtoehto:
• Voit kuunnella kelloon tietokoneesta ladattua musiikkia
valitsemalla Oma musiikki (Oman äänisisällön
lataaminen, sivu 17).
• Voit hallita musiikin toistoa älypuhelimella valitsemalla
Hallitse musiikkia puhelimessa.
• Voit kuunnella kolmannen osapuolen palveluntarjoajan
musiikkia valitsemalla palveluntarjoajan nimen.
5 Avaa musiikin toiston säätimet valitsemalla .
Yhdistetyn älypuhelimen musiikin toiston
hallinta
1 Aloita kappaleen tai soittolistan toistaminen älypuhelimellasi.
2 Valitse vaihtoehto:
• Avaa musiikin hallinta painamalla missä tahansa
Forerunner 645 Music laitteen näytössä DOWN painiketta
pitkään.
• Avaa musiikin hallinnan widget valitsemalla
Forerunner 645 laitteessa DOWN.
HUOMAUTUS: musiikinhallintawidget tarvitsee ehkä lisätä
widgetsilmukkaan (Widgetsilmukan mukauttaminen,
sivu 22).
3 Valitse Forerunner 645 Music laitteessa Lähde > Hallitse
musiikkia puhelimessa.
4 Kuvakkeiden avulla voit pysäyttää toiston ja jatkaa sitä,
ohittaa kappaleita ja muuttaa äänenvoimakkuutta (Musiikin
toiston säätimet, sivu 17).
Musiikin toiston säätimet
HUOMAUTUS: osa musiikin toiston säätimistä on käytettävissä
ainoastaan Forerunner 645 Music laitteessa.
katkaise yhteys siihen seuraamalla näytön ohjeita.
Oman äänisisällön lataaminen
Jotta voit lähettää omaa musiikkia laitteeseen, asenna
tietokoneeseen Garmin Express sovellus (www.garmin.com
/express).
Voit ladata henkilökohtaiset esimerkiksi mp3- ja aac-muotoiset
äänitiedostosi tietokoneesta Forerunner 645 Music laitteeseen.
1 Liitä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
2 Avaa tietokoneessa Garmin Express sovellus, valitse laite ja
valitse Musiikki.
VIHJE: Windows tietokoneet: voit valita
ja selata
äänitiedostot sisältävään kansioon. Apple tietokoneet:
Garmin Express sovellus käyttää iTunes kirjastoa.
3 Valitse Oma musiikki- tai iTunes-kirjasto-luettelossa
äänitiedostoluokka, kuten kappaleet tai soittolistat.
4 Valitse äänitiedostojen valintaruudut ja valitse Lähetä
laitteeseen.
Voit
poistaa äänitiedostoja tarvittaessa valitsemalla
5
Forerunner 645 Music luettelosta luokan, valitsemalla
valintaruudut ja valitsemalla Poista laitteesta.
®
®
®
Musiikin kuunteleminen
1 Avaa musiikin hallinta painamalla DOWN-painiketta pitkään
missä tahansa näytössä.
Musiikki
Valitsemalla tämän voit hallita joidenkin kolmannen osapuolen
palveluntarjoajien sisältöä.
Valitsemalla tämän voit selata valitun lähteen äänitiedostoja ja
soittolistoja.
Säädä äänenvoimakkuutta valitsemalla tämä.
Valitsemalla tämän voit toistaa ja tauottaa nykyistä äänitiedostoa.
Valitsemalla tämän voit siirtyä soittolistan seuraavaan äänitiedostoon.
Voit kelata nykyistä äänitiedostoa eteenpäin painamalla tätä
pitkään.
Valitsemalla tämän voit aloittaa nykyisen äänitiedoston alusta.
Valitsemalla tämän kaksi kertaa voit siirtyä soittolistan edelliseen
äänitiedostoon.
Voit kelata nykyistä äänitiedostoa taaksepäin painamalla tätä
pitkään.
Valitsemalla tämän voit vaihtaa uudelleentoistotilaa.
Valitsemalla tämän voit vaihtaa satunnaistoistotilaa.
Bluetooth kuulokkeiden yhdistäminen
Voit kuunnella Forerunner 645 Music laitteeseen ladattua
musiikkia, kun yhdistät kuulokkeet Bluetooth tekniikalla.
17
1 Tuo kuulokkeet enintään 2 metrin (6,6 jalan) päähän
2
3
4
5
laitteesta.
Ota pariliitostila käyttöön kuulokkeissa.
Pidä UP painettuna.
Valitse Musiikki > Kuulokkeet > Lisää uusi.
Viimeistele pariliitos valitsemalla kuulokkeet.
Garmin Pay
Garmin Pay toiminnolla voit maksaa ostoksia kellon avulla
kaupoissa, jotka tukevat toimintoa, käyttämällä toimintoa
tukevan rahoituslaitoksen luotti- tai maksukortteja.
Garmin Pay lompakkotoiminnon
määrittäminen
Voit lisätä toimintoa tukevia luotto- tai maksukortteja Garmin Pay
lompakkoosi. Toimintoa tukevien rahoituslaitosten luettelo on
osoitteessa garmin.com/garminpay/banks .
1 Valitse Garmin Connect sovelluksessa tai .
2 Valitse Garmin-laitteet ja valitse Forerunner 645 Music laite.
3 Valitse Garmin Pay > Luo lompakko.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Ostoksen maksaminen kellon avulla
Ennen kuin voit käyttää kelloasi ostosten maksamiseen, sinun
on määritettävä vähintään yksi maksukortti.
Voit maksaa ostoksista kellon avulla kaupoissa, jotka tukevat
toimintoa.
1 Paina LIGHT-painiketta pitkään.
2 Valitse .
3 Anna nelinumeroinen salasana.
HUOMAUTUS: jos annat salasanan väärin kolme kertaa,
lompakkosi lukitaan, ja sinun on vaihdettava salasanasi
Garmin Connect sovelluksessa.
Viimeksi käyttämäsi maksukortti tulee näkyviin.
4 Jos olet lisännyt useita kortteja Garmin Pay lompakkoosi, voit
vaihtaa toiseen korttiin valitsemalla DOWN (valinnainen).
5 Pidä 60 sekunnin kuluessa kelloa maksupäätteen lähellä niin,
että kello osoittaa kohti maksupäätettä.
Kello värisee ja näyttää valintamerkin, kun tiedonsiirto
maksupäätteeseen on valmis.
6 Noudata tarvittaessa kortinlukijan ohjeita tapahtuman
suorittamiseksi loppuun.
VIHJE: kun olet antanut salasanan, voit maksaa antamatta
salasanaa 24 tunnin ajan, kun pidät kelloa koko ajan. Jos irrotat
kellon ranteesta tai poistat sykemittauksen käytöstä, sinun on
annettava salasana uudelleen ennen maksamista.
Kortin lisääminen Garmin Pay lompakkoon
Voit lisätä enintään kymmenen luotto- tai maksukorttia
Garmin Pay lompakkoosi.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksen Forerunner laitesivulla
Garmin Pay > .
18
2 Syötä kortin tiedot ja lisää kortti lompakkoosi näytön ohjeiden
mukaisesti.
Kun kortti on lisätty, voit valita kortin kellostasi, kun suoritat
maksun.
Garmin Pay lompakon hallinta
Voit katsella kunkin maksukorttisi yksityiskohtaisia tietoja ja
keskeyttää kortin käytön, aktivoida tai poistaa kortin. Voit myös
keskeyttää Garmin Pay lompakon käytön tai poistaa koko
lompakon.
HUOMAUTUS: joissakin maissa toimintoa tukevat
rahoituslaitokset saattavat rajoittaa lompakon ominaisuuksia.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksen Forerunner laitesivulla
Garmin Pay > Lompakon hallinta.
Valitse
vaihtoehto:
2
• Voit keskeyttää tietyn kortin käytön valitsemalla kortin ja
valitsemalla Keskeytä.
Kortin on oltava aktiivinen, jotta voit tehdä ostoksia
Forerunner laitteellasi.
• Voit keskeyttää lompakkosi kaikkien korttien käytön
tilapäisesti valitsemalla Keskeytä lompakon käyttö.
Et voi maksaa Forerunner laitteellasi ennen kuin olet
lopettanut vähintään yhden kortin keskeytyksen
sovelluksen avulla.
• Voit poistaa keskeytyksen lompakosta, jonka käyttö on
keskeytetty, valitsemalla Lopeta lompakon keskeytys.
• Voit poistaa tietyn kortin valitsemalla kortin ja valitsemalla
Poista.
Kortti poistetaan kokonaan lompakostasi. Jos haluat lisätä
tämän kortin lompakkoosi tulevaisuudessa, sinun on
annettava kortin tiedot uudelleen.
• Voit poistaa kaikki lompakon kortit valitsemalla Poista
lompakko.
Garmin Pay lompakko ja kaikki siihen liittyvät korttitiedot
poistetaan. Et voi maksaa Forerunner laitteellasi ennen
kuin luot uuden lompakon ja lisäät kortin.
Garmin Pay salasanan vaihtaminen
Sinun on tiedettävä nykyinen salasanasi, jotta voit vaihtaa sen.
Salasanaa ei voi palauttaa. Jos unohdat salasanasi, sinun on
poistettava lompakkosi, luotava uusi ja syötettävä korttitietosi
uudelleen.
Voit vaihtaa Garmin Pay lompakon käyttämiseen vaaditun
salasanan Forerunner laitteessa.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksen Forerunner laitesivulla
Garmin Pay > Vaihda salasana.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Seuraavan kerran, kun maksat Forerunner laitteellasi, sinun on
annettava uusi salasanasi.
Historia
Historia sisältää tiedot ajasta, matkasta, kaloreista, keskitahdista
tai -nopeudesta ja kierroksista sekä valinnaisen anturin tiedot.
HUOMAUTUS: kun laitteen muisti on täynnä, laite alkaa korvata
vanhimpia tietoja.
Historian käyttäminen
Historia sisältää laitteeseen tallentamiasi aiempia suorituksia.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Suoritukset.
3 Valitse suoritus.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää lisätietoja suorituksesta valitsemalla Tiedot.
Garmin Pay
• Voit valita kierroksen ja näyttää lisätietoja kierroksista
valitsemalla Kierrokset.
• Voit valita intervallin ja sen lisätiedot valitsemalla
Intervallit.
• Valitse harjoitussarja ja näytä kunkin sarjan lisätiedot
valitsemalla Sarjat.
• Voit näyttää suorituksen kartassa valitsemalla Kartta.
• Voit tarkastella suorituksen vaikutusta aerobiseen ja
anaerobiseen kuntoosi valitsemalla Training Effect
(Tietoja harjoitusvaikutuksen asteikosta, sivu 12).
• Voit näyttää aikasi kullakin sykealueella valitsemalla Aika
alueella (Ajan näyttäminen kullakin sykealueella,
sivu 19).
• Voit näyttää suorituksen korkeuskäyrän valitsemalla
Korkeuskäyrä.
• Voit poistaa valitun suorituksen valitsemalla Poista.
Ajan näyttäminen kullakin sykealueella
Ennen kuin voit tarkastella sykealuetietoja, sinun on käytettävä
suorituksen aikana sykemittausta ja tallennettava suoritus.
Seuraamalla aikaasi kullakin sykealueella voit parantaa
harjoitustehoasi.
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Suoritukset.
3 Valitse suoritus.
4 Valitse Aika alueella.
Kaikkien yhteismäärien näyttäminen
Voit tarkastella laitteeseen ajan myötä tallennettuja matka- ja
aikatietoja.
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Yhteensä.
3 Valitse tarvittaessa suoritus.
4 Voit tarkastella viikoittaisia tai kuukausittaisia kokonaismääriä
valitsemalla vaihtoehdon.
Matkamittarin käyttäminen
Matkamittari tallentaa automaattisesti kokonaismatkan ja nousun sekä suorituksiin käytetyn ajan.
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Yhteensä > Matkamittari.
3 Voit näyttää matkamittarin kokonaistiedot valitsemalla UP tai
DOWN.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
HUOMAUTUS: jos käytät Apple tietokonetta, poista tiedostot
kokonaan tyhjentämällä roskakori.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen
kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Valitse Apple tietokoneessa laite ja valitse Arkisto > Anna
levy.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa.
Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja
jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja triathlonharjoituksista. Voit hankkia
maksuttoman tilin osoitteessa www.garminconnect.com.
Suoritusten tallentaminen: kun olet saanut suorituksen
valmiiksi ja tallentanut sen laitteeseesi, voit ladata sen
Garmin Connect tilillesi ja säilyttää sitä niin kauan kuin
haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja suorituksesta,
kuten ajan, matkan, korkeuden, sykkeen, kulutetut kalorit,
juoksurytmin, juoksun dynamiikan, karttanäkymän, tahti- ja
nopeustaulukot sekä mukautettavat raportit.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.
Historiatietojen poistaminen
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Asetukset.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Poista kaikki suoritukset voit poistaa kaikki
suoritukset historiasta.
• Valitsemalla Nollaa yhteismäärät voit nollata kaikki
matkan ja ajan kokonaismäärät.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
Historia
®
Harjoittelun suunnitteleminen: voit valita kuntoilutavoitteen ja
ladata päiväkohtaisen harjoitusohjelman.
Seuraa edistymistäsi: voit seurata päivittäisiä askeliasi,
osallistua ystävällismieliseen kisaan yhteyshenkilöidesi
kanssa ja pyrkiä tavoitteisiisi.
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
19
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Asetusten hallinta: voit mukauttaa laitteen asetuksia ja
käyttäjäasetuksiasi Garmin Connect tililläsi.
Connect IQ kaupan avaaminen: voit ladata sovelluksia,
kellotauluja, tietokenttiä ja widgetejä.
Tietojen synkronointi Garmin Connect sovelluksella
Laite synkronoi tiedot ajoittain Garmin Connect sovelluksen
kanssa automaattisesti. Voit synkronoida tiedot myös
manuaalisesti milloin tahansa.
1 Tuo laite enintään 3 m (10 jalan) päähän älypuhelimesta.
2 Avaa säädinvalikko painamalla LIGHT-painiketta pitkään
missä tahansa näytössä.
3 Valitse .
4 Voit tarkastella nykyisiä tietoja Garmin Connect
sovelluksessa.
Garmin Connect käyttö tietokoneessa
Garmin Express sovellus yhdistää laitteesi Garmin Connect tiliin
tietokoneen avulla. Garmin Express sovelluksen avulla voit
ladata suoritustietosi Garmin Connect tilillesi ja lähettää tietoja,
kuten harjoituksia ja harjoitusohjelmia, Garmin Connect
sivustosta laitteeseesi. Voit myös asentaa laitteen
ohjelmistopäivityksiä ja hallita Connect IQ sovelluksiasi.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Lataa ja asenna Garmin Express sovellus.
4 Avaa Garmin Express sovellus ja valitse Lisää laite.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Navigointi
Laitteen GPS-navigointitoimintojen avulla voit näyttää
kulkureittisi kartassa, tallentaa paikkoja ja etsiä reitin kotiin.
Reitit
Voit lähettää reitin Garmin Connect tililtäsi laitteeseen. Kun reitti
on tallennettu laitteeseen, voit navigoida sitä laitteessa.
Voit noudattaa tallennettua reittiä, koska se on hyvä. Voit
esimerkiksi tallentaa pyöräilyyn sopivan työmatkareitin ja
seurata sitä.
Voit myös noudattaa tallennettua reittiä, jos haluat yrittää
saavuttaa tai ylittää aiemmin asetettuja tavoitteita. Jos teit
alkuperäisen reitin esimerkiksi 30 minuutissa, voit kilpailla Virtual
Partner toiminnon kanssa. Se yrittää tehdä harjoituksen alle 30
minuutissa.
Reitin luominen ja seuraaminen laitteella
1 Valitse kellotaulussa START.
2 Valitse suoritus.
3 Paina UP-painiketta pitkään.
4 Valitse Navigointi > Reitit > Luo uusi.
5 Kirjoita reitin nimi ja valitse .
6 Valitse Lisää sijainti.
7 Valitse jokin vaihtoehto.
8 Toista tarvittaessa vaiheet 4 ja 5.
9 Valitse Valmis > Tee harjoitus.
Navigointitiedot näkyvät.
10 Aloita navigointi valitsemalla START.
Sijainnin tallentaminen
Voit tallentaa nykyisen sijaintisi ja navigoida takaisin siihen
myöhemmin.
20
1 Paina LIGHT-painiketta pitkään.
2 Valitse .
HUOMAUTUS: tämä kohde tarvitsee ehkä lisätä
säädinvalikkoon (Säädinvalikon mukauttaminen, sivu 22).
3 Seuraa näytön ohjeita.
Tallennettujen sijaintien muokkaaminen
Voit poistaa tallennetun sijainnin tai muuttaa sen nimeä sekä
korkeus- ja sijaintitietoja.
1 Valitse kellotaulussa START.
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
3 Paina UP-painiketta pitkään.
4 Valitse Navigointi > Tallenn. sijainnit.
5 Valitse tallennettu sijainti.
6 Valitse vaihtoehto sijainnin muokkaamista varten.
Kaikkien tallennettujen sijaintien poistaminen
Voit poistaa kaikki tallennetut sijainnit kerralla.
1 Valitse kellotaulussa START.
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
3 Paina UP-painiketta pitkään.
4 Valitse Navigointi > Tallenn. sijainnit > Poista kaikki.
Navigointi aloituspisteeseen suorituksen
aikana
Voit navigoida takaisin nykyisen suorituksen aloituspisteeseen
suoraan tai kulkemaasi reittiä pitkin. Tämä toiminto on
käytettävissä vain GPS-ominaisuutta käyttävissä suorituksissa.
1 Valitse suorituksen aikana STOP > Palaa alkuun.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit navigoida takaisin suorituksen aloituspisteeseen
kulkemaasi reittiä valitsemalla TracBack.
• Voit navigoida takaisin suorituksen aloituspisteeseen
linnuntietä valitsemalla Linnuntietä.
Nykyinen sijaintisi , seurattava jälki
ilmestyvät karttaan.
ja määränpää
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin edellyttää satelliittien
etsimistä.
1 Valitse kellotaulussa START.
2 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
Paina
UP-painiketta pitkään.
3
4 Valitse Navigointi > Tallenn. sijainnit.
5 Valitse sijainti ja Mene.
6 Liiku eteenpäin.
Navigointi
Kompassinuoli osoittaa tallennettuun sijaintiin.
VIHJE: voit tarkentaa navigointia suuntaamalla näytön
yläreunan siirtymissuuntaan.
7 Käynnistä ajanotto valitsemalla START.
Navigoinnin lopettaminen
1 Paina UP-painiketta pitkään suorituksen aikana.
2 Valitse Lopeta navigointi.
Kartta
osoittaa sijaintisi kartassa. Sijaintien nimet ja symbolit näkyvät
kartassa. Kun navigoit määränpäähän, reitti näkyy kartassa
viivana.
• Karttanavigointi (Kartan panorointi ja zoomaus, sivu 21)
• Kartta-asetukset (Kartta-asetukset, sivu 21)
Kartan lisääminen suoritukseen
Voit lisätä kartan näytettäväksi suorituksen tietonäyttöjen
silmukassa.
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse mukautettava suoritus.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Tietonäkymät > Lisää uusi > Kartta.
Pariliitoksen jälkeen laite yhdistää anturiin automaattisesti, kun
aloitat toiminnon ja anturi on aktiivinen ja alueella.
1 Jos pariliität sykemittaria, aseta se paikalleen.
Sykemittari ei lähetä eikä vastaanota tietoja, ennen kuin olet
asettanut sen paikalleen.
2 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista
langattomista antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
3 Kosketa UP pitkään.
4 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Lisää uusi.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Etsi kaikki.
• Valitse anturin tyyppi.
Kun anturi on liitetty laitteeseesi, anturin tila muuttuu
Etsitään-tilasta Yhdistetty-tilaan. Anturitiedot ovat
tietonäytöissä tai mukautetussa tietokentässä.
Jalka-anturi
Kartan panorointi ja zoomaus
1 Navigoidessasi saat kartan näkyviin valitsemalla UP tai
Laite on yhteensopiva jalka-anturin kanssa. Jalka-anturin avulla
voit tallentaa tahti- ja matkatietoja GPS-ominaisuuden
käyttämisen sijasta, kun harjoittelet sisätiloissa tai GPS-signaali
on heikko. Jalka-anturi on valmiustilassa ja valmis lähettämään
tietoja (kuten sykevyö).
Kun jalka-anturi on ollut 30 minuuttia käyttämättä, se kytkeytyy
pois toiminnasta säästääkseen paristoa. Kun pariston virta on
vähissä, siitä näkyy ilmoitus laitteessa. Pariston käyttöaikaa on
jäljellä noin viisi tuntia.
Kartta-asetukset
Ennen kuin lähdet juoksulenkille, sinun on pariliitettävä jalkaanturi ja Forerunner laite (Langattomien anturien pariliitos,
sivu 21).
Sisätiloissa juostessasi voit käyttää jalka-anturia tahdin, matkan
ja juoksurytmin tallentamiseen. Kun juokset ulkona käyttäen
jalka-anturia, voit lisäksi tallentaa juoksurytmien rinnalla GPStahtia ja -matkaa.
1 Asenna jalka-anturi sen ohjeiden mukaisesti.
2 Valitse juoksusuoritus.
3 Lähde juoksemaan.
DOWN.
2 Kosketa UP pitkään.
3 Valitse Panoroi/zoomaa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa ylös ja alas panoroinnin, vasemmalle ja
oikealle panoroinnin ja zoomauksen välillä valitsemalla
START.
• Voit panoroida tai zoomata karttaa valitsemalla UP ja
DOWN.
• Voit lopettaa valitsemalla BACK.
Voit mukauttaa kartan näyttämistä karttasovelluksessa ja
tietonäytöissä.
Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään ja valitse Asetukset >
Kartta.
Suunta: määrittää kartan suunnan. Pohjoinen ylös -vaihtoehto
näyttää pohjoisen näytön yläreunassa. Reitti ylös -vaihtoehto
näyttää nykyisen kulkusuunnan näytön yläreunassa.
Käyttäjän sijainnit: näyttää tai piilottaa tallennetut sijainnit
kartassa.
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole
käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä
manuaalisesti.
Langattomat anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ tai Bluetooth
anturien kanssa. Lisätietoja valinnaisten anturien
yhteensopivuudesta ja hankkimisesta on osoitteessa
buy.garmin.com.
Langattomien anturien pariliitos
Kun yhdistät anturin ensimmäisen kerran laitteeseen ANT+ tai
Bluetooth tekniikalla, sinun on pariliitettävä laite ja anturi.
Langattomat anturit
Lähteminen juoksulenkille käyttäen jalka-anturia
Jalka-anturin kalibrointi
Jalka-anturi kalibroituu itse. Nopeus- ja matkatietojen tarkkuus
paranee, kun olet juossut muutaman kerran ulkona käyttäen
GPS-ominaisuutta.
Jalka-anturin kalibroinnin parantaminen
Ennen laitteen kalibrointia sinun on haettava GPS-signaaleja ja
pariliitettävä laite jalka-anturiin (Langattomien anturien pariliitos,
sivu 21).
Jalka-anturi kalibroituu itsestään, mutta voit parantaa nopeus- ja
matkatietoja juoksemalla muutaman kerran ulkona käyttäen
GPS-toimintoa.
1 Seiso ulkona 5 minuutin ajan paikassa, josta on hyvä
näkyvyys taivaalle.
2 Aloita juoksusuoritus.
3 Juokse radalla pysähtymättä 10 minuutin ajan.
4 Lopeta suoritus ja tallenna se.
Jalka-anturin kalibrointiarvo muuttuu tarvittaessa
tallennettujen tietojen perusteella. Jalka-anturia ei yleensä
tarvitse kalibroida uudelleen, ellei juoksutyyli muutu.
Jalka-anturin kalibroiminen manuaalisesti
Ennen laitteen kalibrointia sinun on pariliitettävä laite jalkaanturiin (Langattomien anturien pariliitos, sivu 21).
21
Manuaalinen kalibrointi on suositeltava, jos tiedät
kalibrointitekijän. Tiedät ehkä kalibrointitekijän, jos olet
kalibroinut jalka-anturin toisen Garmin tuotteen kanssa.
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet.
3 Valitse jalka-anturi.
4 Valitse Kalibrointi tekijä > Aseta arvo.
5 Säädä kalibrointitekijää:
• Lisää kalibrointitekijää, jos matka on liian lyhyt.
• Vähennä kalibrointitekijää, jos matka on liian pitkä.
Jalka-anturin nopeuden ja matkan asettaminen
Pariliitä laite jalka-anturiin, jotta voit mukauttaa jalka-anturin
nopeutta ja matkaa (Langattomien anturien pariliitos, sivu 21).
Voit määrittää laitteen laskemaan nopeuden ja matkan jalkaanturin tietojen perusteella GPS-tietojen sijasta.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet.
3 Valitse jalka-anturi.
4 Valitse Nopeus tai Etäisyys.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Sisäkäyttö, kun harjoittelet ilman GPSominaisuutta, tavallisesti sisätiloissa.
• Valitse Aina, jos haluat käyttää jalka-anturin tietoja aina
GPS-asetuksesta riippumatta.
Laajennettu näyttötila
Laajennetussa näyttötilassa voit näyttää Forerunner laitteen
tietonäyttöjä yhteensopivassa Edge laitteessa ajon tai triathlonin
aikana. Lisätietoja on Edge käyttöoppaassa.
Valinnaisen pyörän nopeus- tai poljinanturin
käyttäminen
Yhteensopivasta pyörän nopeus- tai poljinanturista voi lähettää
tietoja laitteeseen.
• Pariliitä anturi ja laite (Langattomien anturien pariliitos,
sivu 21).
• Määritä renkaan koko (Renkaan koko ja ympärysmitta,
sivu 32).
• Lähde matkaan (Suorituksen aloittaminen, sivu 2).
Tilannetietoisuus
Voit parantaa tilannetietoisuutta käyttämällä Forerunner laitetta
Varia Vision™ laitteen, älykkäiden Varia™ pyöränvalojen ja
taaksepäin suunnatun tutkan kanssa. Lisätietoja on Varia
laitteen käyttöoppaassa.
HUOMAUTUS: Forerunner ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää
ennen Varia laitteiden pariliitosta (Ohjelmiston päivittäminen
sovelluksella Garmin Express, sivu 29).
tempe
tempe on langaton ANT+ lämpötila-anturi. Voit kiinnittää anturin
hihnaan tai lenkkiin niin, että se on kosketuksissa ympäröivän
ilman kanssa ja pystyy antamaan tarkkoja lämpötilatietoja. Sinun
täytyy muodostaa pariliitos tempe laitteen ja laitteesi välille, jotta
tempe näyttää lämpötilatietoja.
Laitteen mukauttaminen
Suoritusluettelon mukauttaminen
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
22
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse suoritus, jotta voit esimerkiksi mukauttaa
asetuksia, asettaa suorituksen suosikiksi tai muuttaa
näyttöjärjestystä.
• Valitsemalla Lisää sovelluksia voit lisätä suorituksia tai
luoda mukautettuja suorituksia.
Widgetsilmukan mukauttaminen
Voit vaihtaa widgetien järjestystä widgetsilmukassa, poistaa
widgetejä ja lisätä uusia widgetejä.
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Widgetit.
3 Valitse widget.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Järjestä uudelleen, jos haluat muuttaa widgetin
sijaintia widgetsilmukassa.
• Valitse Poista, jos haluat poistaa widgetin
widgetsilmukasta.
5 Valitse Lisää widgetejä.
6 Valitse widget.
Widget lisätään widgetsilmukkaan.
Säädinvalikon mukauttaminen
Voit lisätä ja poistaa säädinvalikon pikavalikkoasetuksia sekä
muuttaa niiden järjestystä (Säädinvalikon tarkasteleminen,
sivu 2).
1 Avaa säädinvalikko painamalla LIGHT-painiketta pitkään
missä tahansa näytössä.
2 Paina UP-painiketta pitkään.
3 Valitse vaihtoehto:
• Tarvittaessa voit lisätä pikavalinnan säädinvalikkoon
valitsemalla Lisää säätimiä.
• Valitse Järjestä säätimet uudelleen, jos haluat muuttaa
pikavalinnan sijaintia säädinvalikossa.
• Tarvittaessa voit poistaa pikavalinnan säädinvalikosta
valitsemalla Poista säätimiä.
Suoritusasetukset
Näillä asetuksilla voit mukauttaa esiladattuja suoritussovelluksia
tarpeidesi mukaan. Voit esimerkiksi mukauttaa tietosivuja ja
ottaa käyttöön hälytyksiä ja harjoitteluominaisuuksia. Kaikki
asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa suoritustyypeissä.
Valitse START, valitse suoritus, paina UP-painiketta pitkään ja
valitse suoritusasetukset.
Tietonäkymät: voit mukauttaa tietonäyttöjä ja lisätä uusia
suorituksen tietonäyttöjä (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 23).
Hälytykset: määrittää suoritukselle harjoittelu- tai
navigointihälytyksiä.
Metronomi: toiminto toistaa ääniä tasaiseen tahtiin, jotta voit
parantaa tehoasi harjoittelemalla nopeampaan, hitaampaan
tai tasaisempaan rytmiin (Metronomin käyttäminen, sivu 6).
Auto Lap: määrittää Auto Lap toiminnon asetukset (Kierrosten
merkitseminen matkan mukaan, sivu 23).
Auto Pause: määrittää laitteen lopettamaan tietojen
tallentamisen, kun lopetat liikkumisen tai kun nopeutesi
laskee määritetyn nopeuden alle (Ottaminen käyttöön: Auto
Pause, sivu 24).
Automaatt. vieritys: voit selata kaikkia suoritustietonäyttöjä
automaattisesti ajastimen aikana (Automaattisen vierityksen
käyttäminen, sivu 24).
Osuuden hälytykset: ottaa käyttöön kehotteet, jotka ilmoittavat
edessäpäin olevista osuuksista.
®
Laitteen mukauttaminen
GPS: määrittää GPS-antennin tilan (GPS-asetuksen
muuttaminen, sivu 24).
Altaan koko: määrittää altaan pituuden allasuintia varten.
Laskurin käynnistys: ottaa käyttöön laskuriajastimen allasuintiintervalleille.
Vedon tunnistus: ottaa käyttöön allasuinnin vetojen
tunnistustoiminnon.
Virransäästön aikakatkaisu: määrittää suorituksen
virransäästön aikakatkaisun (Virransäästön aikakatkaisun
asetukset, sivu 24).
Taustaväri: määrittää suorituksen taustaväriksi mustan tai
valkoisen.
Korostusväri: määrittää suoritusten tehostevärin, jotta erotat
aktiivisen suorituksen paremmin.
Nimeä uudelleen: määrittää suorituksen nimen.
Palauta oletukset: voit nollata suoritusasetukset.
Toistuva hälytys: toistuva hälytys käynnistyy aina, kun laite
tallentaa tietyn arvon tai arvovälin. Voit asettaa laitteen
hälyttämään esimerkiksi aina 30 minuutin välein.
Hälytyksen
nimi
Hälytystyyppi
Kuvaus
Askeltiheys/
poljinnopeus
Alue
Voit määrittää askeltiheyden/poljinnopeuden minimi- ja maksimiarvot.
Kalorit
Tapahtuma,
toistuva
Voit asettaa kalorimäärän.
Mukautettu
Tapahtuma,
toistuva
Voit valita valmiin ilmoituksen tai
luoda mukautetun ilmotuksen ja
valita hälytystyypin.
Matka
Toistuva
Voit määrittää matkavälin.
Korkeus
Alue
Voit määrittää minimi- ja maksimikorkeusarvot.
Syke
Alue
Voit määrittää minimi- ja maksimisykearvot tai sykealueen
muutokset. Katso kohtia Tietoja
sykealueista, sivu 7 ja Sykealuelaskenta, sivu 7.
Tahti
Alue
Voit määrittää minimi- ja maksimitahtiarvot.
Läheisyys
Tapahtuma
Voit määrittää säteen tallennetusta
sijainnista.
Juoksu/kävely
Toistuva
Voit määrittää ajoitetut kävelytauot
säännöllisin välein.
Nopeus
Alue
Voit määrittää nopeuden minimi- ja
maksimiarvot.
Vetotahti
Alue
Voit määrittää suuren tai pienen
vetomäärän minuutissa.
Aika
Tapahtuma,
toistuva
Voit määrittää aikavälin.
Tietonäyttöjen mukauttaminen
Voit näyttää, piilottaa ja muuttaa kunkin suorituksen
tietonäyttöjen asettelua ja sisältöä.
1 Valitse START.
2 Valitse suoritus.
3 Paina UP-painiketta pitkään.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Tietonäkymät.
6 Valitse mukautettava tietonäyttö.
7 Valitse vaihtoehto:
• Voit muuttaa tietonäytön tietokenttien määrää valitsemalla
Asettelu.
• Jos haluat muuttaa kentässä näkyviä tietoja, valitse
kenttä.
• Valitse Järjestä uudelleen, jos haluat muuttaa tietonäytön
sijaintia silmukassa.
• Valitse Poista, jos haluat poistaa tietonäytön silmukasta.
8 Tarvittaessa voit lisätä tietonäytön silmukkaan valitsemalla
Lisää uusi.
Voit lisätä mukautetun tietonäytön tai valita esimääritetyn
tietonäytön.
Kartan lisääminen suoritukseen
Voit lisätä kartan näytettäväksi suorituksen tietonäyttöjen
silmukassa.
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse mukautettava suoritus.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Tietonäkymät > Lisää uusi > Kartta.
Hälytykset
Voit määrittää kullekin suoritukselle hälytyksiä, jotka voivat
auttaa saavuttamaan tietyn harjoittelutavoitteen, lisätä
tietoisuuttasi ympäristöstä ja auttaa navigoimaan kohteeseesi.
Jotkin hälytykset ovat käytettävissä vain tietyissä suorituksissa.
Hälytyksiä on kolmea tyyppiä: tapahtumahälytyksiä,
aluehälytyksiä ja toistuvia hälytyksiä.
Tapahtumahälytys: tapahtumahälytys tulee yhden kerran.
Tapahtuma on tietty arvo. Voit esimerkiksi asettaa laitteen
hälyttämään, kun saavut tiettyyn korkeuteen.
Aluehälytys: aluehälytys ilmaisee aina, kun laite on tietyn
arvoalueen ylä- tai alapuolella. Voit asettaa laitteen
hälyttämään esimerkiksi, kun sykkeesi on alle 60 lyöntiä
minuutissa tai yli 210 lyöntiä minuutissa.
Laitteen mukauttaminen
Hälytyksen määrittäminen
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Hälytykset.
6 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä suoritukselle uuden hälytyksen valitsemalla
Lisää uusi.
• Voit muokata aiemmin luotua hälytystä valitsemalla
hälytyksen nimen.
7 Valitse tarvittaessa hälytyksen tyyppi.
8 Valitse alue ja syötä hälytykselle minimi- ja maksimiarvot tai
mukautettu arvo.
9 Ota hälytys tarvittaessa käyttöön.
Tapahtumahälytyksille ja toistuville hälytyksille näkyviin tulee
ilmoitus aina, kun saavutat hälytyksen arvon. Aluehälytyksille
näkyviin tulee ilmoitus aina, kun ylität tai alitat määritetyn alueen
(minimi- ja maksimiarvot).
Auto Lap
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan
Auto Lap toiminnolla voit merkitä kierroksen automaattisesti
tiettyyn etäisyyteen. Tämän ominaisuuden avulla voit helposti
vertailla tehoa suorituksen eri osissa (esimerkiksi 1 mailin tai 5
kilometrin välein).
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse suoritus.
23
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Auto Lap.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Auto Lap voit ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä Auto Lap toiminnon.
• Valitsemalla Automaattinen matka voit muuttaa
kierrosten välistä matkaa.
Aina kun kierros täyttyy, näyttöön tulee ilmoitus, jossa näkyy
kyseisen kierroksen aika. Lisäksi laite antaa äänimerkin tai
värisee, jos viestiäänet ovat käytössä (Järjestelmäasetukset,
sivu 25).
Tarvittaessa voit mukauttaa tietosivuja näyttämään lisätietoja
kierroksista (Tietonäyttöjen mukauttaminen, sivu 23).
Kierroshälytysviestin mukauttaminen
Voit mukauttaa yhtä tai kahta kierroshälytysviestissä näkyvää
tietokenttää.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
Valitse
suoritusasetukset.
4
5 Valitse Auto Lap > Kierroshälytys.
6 Muuta tietokenttää valitsemalla se.
7 Valitse Esikatselu (valinnainen).
Ottaminen käyttöön: Auto Pause
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos suoritus
sisältää liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on
pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Auto Pause.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pysäytettynä voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt.
• Valitsemalla Mukautettu voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun tahtisi tai nopeutesi laskee tietyn
arvon alle.
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Automaattisella vierityksellä voit katsoa kaikki
suoritustietonäytöt, kun ajanotto on käynnissä.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Automaatt. vieritys.
6 Valitse näyttönopeus.
24
GPS-asetuksen muuttaminen
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse mukautettava suoritus.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse GPS.
6 Valitse vaihtoehto:
• Ota käyttöön GPS-satelliittijärjestelmä valitsemalla
Normaali (vain GPS).
• Valitsemalla GPS + GLONASS (venäläinen
satelliittijärjestelmä) saat tavallista tarkemmat sijaintitiedot,
kun näkyvyys taivaalle on heikko.
• Valitsemalla GPS + GALILEO (Euroopan unionin
satelliittijärjestelmä) saat tavallista tarkemmat sijaintitiedot,
kun näkyvyys taivaalle on heikko.
• Valitsemalla UltraTrac voit tallentaa jälkipisteitä ja
anturitietoja tavallista harvemmin (UltraTrac, sivu 24).
HUOMAUTUS: gPS-järjestelmän ja jonkin toisen
satelliittijärjestelmän samanaikainen käyttö voi kuluttaa akun
virtaa nopeammin kuin pelkän GPS-järjestelmän käyttö (GPS
ja muut satelliittijärjestelmät, sivu 24).
GPS ja muut satelliittijärjestelmät
GPS + GLONASS- tai GPS + GALILEO -vaihtoehdot parantavat
suorituskykyä haastavissa ympäristöissä ja nopeuttavat
paikannusta verrattuna pelkän GPS-järjestelmän käyttöön. GPSjärjestelmän ja jonkin toisen satelliittijärjestelmän samanaikainen
käyttö voi kuitenkin kuluttaa akun virtaa nopeammin kuin pelkän
GPS-järjestelmän käyttö.
UltraTrac
UltraTrac toiminto on GPS-asetus, joka tallentaa jälkipisteet ja
anturitiedot tavallista harvemmin. UltraTrac toiminnon
käyttöönotto lisää akun kestoa, mutta heikentää tallennettujen
suoritusten laatua. UltraTrac ominaisuutta tulee käyttää
suorituksissa, jotka edellyttävät pitkäkestoista akkua ja joissa
usein toistuvat anturitietojen päivitykset eivät ole tärkeitä.
Virransäästön aikakatkaisun asetukset
Aikakatkaisuasetukset vaikuttavat siihen, miten kauan laite
pysyy harjoitustilassa esimerkiksi silloin, kun odotat kilpailun
alkamista. Paina UP-painiketta pitkään, valitse Asetukset >
Suoritukset ja sovellukset ja valitse suoritus ja sen asetukset.
Voit muuttaa suorituksen aikakatkaisua valitsemalla
Virransäästön aikakatkaisu.
Normaali: määrittää laitteen siirtymään virtaa säästävään
kellotilaan, kun sitä ei ole käytetty 5 minuuttiin.
Pidennetty: määrittää laitteen siirtymään virtaa säästävään
kellotilaan, kun sitä ei ole käytetty 25 minuuttiin.
Pidennetyssä tilassa akun kesto latausten välillä voi lyhentyä.
Suorituksen tai sovelluksen poistaminen
1
2
3
4
Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
Valitse suoritus.
Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa suorituksen suosikkiluettelostasi valitsemalla
Poista suosikeista.
• Voit poistaa suorituksen sovellusluettelosta valitsemalla
Poista.
Laitteen mukauttaminen
Kellotauluasetukset
Voit mukauttaa kellotaulun ulkoasua valitsemalla asettelun, värit
ja lisätiedot. Voit myös ladata mukautettuja kellotauluja Connect
IQ kaupasta.
Kellotaulun mukauttaminen
Ennen kuin voit aktivoida Connect IQ kellotaulun, sinun on
asennettava kellotaulu Connect IQ kaupasta (Connect IQ
ominaisuudet, sivu 15).
Voit mukauttaa kellotaulun tietoja ja ulkoasua tai aktivoida
asennetun Connect IQ kellotaulun.
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Kellotaulu.
3 Voit esikatsella kellotaulun vaihtoehtoja valitsemalla UP tai
DOWN.
4 Voit selata muita esiladattuja kellotauluja valitsemalla Lisää
uusi.
5 Valitsemalla START > Käytä voit aktivoida esiladatun
kellotaulun tai asennetun Connect IQ kellotaulun.
6 Jos käytät esiladattua kellotaulua, valitse START > Mukauta.
7 Valitse vaihtoehto:
• Voit muuttaa analogisen kellotaulun numeroiden tyyliä
valitsemalla Kellotaulu.
• Voit muuttaa analogisen kellotaulun osoittimien tyyliä
valitsemalla Osoittimet.
• Voit muuttaa digitaalisen kellotaulun numeroiden tyyliä
valitsemalla Asettelu.
• Voit muuttaa digitaalisen kellotaulun sekuntien tyyliä
valitsemalla Sekuntia.
• Voit muuttaa kellotaulussa näkyviä tietoja valitsemalla
Tiedot.
• Voit lisätä kellotauluun korostusvärin tai vaihtaa sitä
valitsemalla Korostusväri.
• Voit vaihtaa taustavärin valitsemalla Taustaväri.
• Voit tallentaa muutokset valitsemalla Valmis.
Järjestelmäasetukset
Paina UP-painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Järjestelmä.
Kieli: määrittää laitteen näyttökielen.
Aika: muuttaa aika-asetuksia (Aika-asetukset, sivu 25).
Taustavalo: muuttaa taustavalon asetuksia
(Taustavaloasetusten muuttaminen, sivu 25).
Äänet: määrittää laitteen äänet, kuten näppäinäänet, hälytykset
ja värinän.
Älä häiritse: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Älä häiritse tilan. Voit ottaa Älä häiritse -tilan käyttöön automaattisesti
normaaliksi nukkuma-ajaksesi valitsemalla Nukkumisaika.
Voit määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin Connect
tililläsi.
Autom. lukitus: voit välttää turhat painallukset lukitsemalla
painikkeet automaattisesti. Suorituksen aikana -vaihtoehdolla
voit lukita painikkeet ajoitetun suorituksen ajaksi. Ei
suorituksen aikana -vaihtoehdolla voit lukita painikkeet, kun
et tallenna ajoitettua suoritusta.
Yksikkö: määrittää laitteen mittayksikön (Mittayksiköiden
muuttaminen, sivu 25).
Muoto: määrittää yleiset muotoasetukset, kuten suoritusten
aikana näkyvän tahdin ja nopeuden, viikon ensimmäisen
päivän sekä maantieteellisen sijainnin muodon ja datumvaihtoehdon.
Tiedon tallennus: määrittää, miten laite tallentaa suoritustietoja.
Älykäs-tallennusvaihtoehto (oletus) mahdollistaa tavallista
pidempien suoritustallenteiden tallentamisen. Joka sekunti Laitteen mukauttaminen
tallennusvaihtoehto tallentaa yksityiskohtaiset tiedot, mutta ei
välttämättä tallenna pitkäkestoisia suorituksia kokonaan.
USB-tila: määrittää laitteen käyttämään MTP (Media Transfer
Protocol) -tilaa tai Garmin tilaa, kun se liitetään
tietokoneeseen.
Nollaa: voit nollata käyttäjätiedot ja asetukset (Kaikkien
oletusasetusten palauttaminen, sivu 28).
Ohjelmistopäivitys: voit asentaa sovelluksella Garmin Express
ladattuja ohjelmistopäivityksiä.
Aika-asetukset
Paina UP-painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Järjestelmä
> Aika.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aseta aika: Määrittää laitteen aikavyöhykkeen. Automaattinenvalinta määrittää aikavyöhykkeen automaattisesti GPSsijaintisi mukaan.
Aika: voit muuttaa aikaa, jos Manuaalinen on valittu.
Hälytykset: voit määrittää tuntihälytyksiä sekä auringonnousuja -laskuhälytyksen kuulumaan tiettyä minuutti- tai
tuntimäärää ennen todellista auringonnousua tai -laskua.
GPS-synkronointi: voit GPS-synkronoida ajan manuaalisesti,
kun vaihdat aikavyöhykettä, ja jotta kesäaika päivittyy.
Taustavaloasetusten muuttaminen
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Taustavalo.
3 Valitse Suorituksen aikana tai Ei suorituksen aikana.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Näppäim. ja hälyt. voit sytyttää taustavalon
automaattisesti painikepainallusten ja hälytysten
yhteydessä.
• Valitsemalla Ele-asetuksen taustavalo syttyy, kun nostat
ja käännät käsivarttasi ja katsot rannettasi.
• Valitsemalla Aikakatkaisu voit määrittää ajan, jonka
kuluttua taustavalo sammuu.
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa matkan, tahdin ja nopeuden, korkeuden, painon,
pituuden ja lämpötilan mittayksiköitä.
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Yksikkö.
3 Valitse mittatyyppi.
4 Valitse mittayksikkö.
Kello
Ajan asettaminen manuaalisesti
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Aika > Aseta aika >
Manuaalinen.
3 Valitse Aika ja määritä kellonaika.
Hälytyksen määrittäminen
Voit asettaa useita hälytyksiä. Voit määrittää kunkin hälytyksen
kuulumaan kerran tai toistumaan säännöllisesti.
1 Paina kellotaulussa UP -symbolia pitkään.
2 Valitse Herätyskello > Lisää hälytys.
3 Valitse Aika ja määritä hälytysaika.
4 Valitse Toisto ja määritä, milloin hälytys toistuu (valinnainen).
5 Valitse Äänet ja ilmoitustapa (valinnainen).
6 Voit sytyttää taustavalon hälytyksen yhteydessä valitsemalla
Taustavalo > Käytössä.
7 Valitse Merkintä ja valitse hälytyksen kuvaus (valinnainen).
25
Herätyksen poistaminen
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Herätyskello.
3 Valitse herätys.
4 Valitse Poista.
Lähtölaskenta-ajastimen käynnistäminen
1 Paina LIGHT-painiketta pitkään missä tahansa näytössä.
2 Valitse Ajanotto.
3
4
5
6
HUOMAUTUS: tämä kohde tarvitsee ehkä lisätä
säädinvalikkoon (Säädinvalikon mukauttaminen, sivu 22).
Anna aika.
Tarvittaessa voit määrittää ajastimen käynnistymään
uudelleen laskennan loputtua valitsemalla Käynnistä
uudelleen > Käytössä.
Valitse tarvittaessa Äänet ja ilmoitustapa.
Valitse Käynnistä ajanotto.
Sekuntikellon käyttäminen
1 Paina LIGHT-painiketta pitkään missä tahansa näytössä.
2 Valitse Sekuntiklo.
HUOMAUTUS: tämä kohde tarvitsee ehkä lisätä
säädinvalikkoon (Säädinvalikon mukauttaminen, sivu 22).
3 Käynnistä ajanotto valitsemalla START.
4 Käynnistä kierroksen ajastin uudelleen valitsemalla BACK
.
Kokonaisajanotto
jatkuu.
5 Lopeta kumpikin ajanotto valitsemalla START.
6 Valitse jokin vaihtoehto.
7 Tallenna tallennettu aika suoritukseksi historiatietoihisi
(valinnainen).
Ajan GPS-synkronointi
Aina kun käynnistät laitteen ja etsit satelliitteja, laite havaitsee
aikavyöhykkeen ja kellonajan automaattisesti. Voit GPSsynkronoida ajan myös manuaalisesti, kun vaihdat
aikavyöhykettä, ja jotta kesäaika päivittyy.
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Aika > GPSsynkronointi.
3 Odota, kun laite etsii satelliitteja (Satelliittisignaalien
etsiminen, sivu 28).
VIRB etäkäyttö
VIRB etäkäyttötoiminnolla voit ohjata VIRB actionkameraa
laitteesta. Osoitteesta www.garmin.com/VIRB voit ostaa VIRB
actionkameran.
VIRB actionkameran hallinta
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja
on VIRB sarjan käyttöoppaassa. Lisäksi sinun on määritettävä
VIRB widget näkymään widgetsilmukassa (Widgetsilmukan
mukauttaminen, sivu 22).
1 Käynnistä VIRB kamera.
26
2 Avaa VIRB widget valitsemalla Forerunner laitteen
kellotaulussa UP tai DOWN.
3 Odota, kun laite muodostaa yhteyden VIRB kameraan.
4 Valitse START.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa videokuvaa valitsemalla Aloita tallennus.
Videolaskuri tulee näkyviin Forerunner näyttöön.
• Voit ottaa valokuvan videokuvauksen aikana valitsemalla
DOWN.
• Voit lopettaa videokuvan tallentamisen valitsemalla STOP.
• Ota valokuva valitsemalla Ota valokuva.
• Voit muuttaa video- ja valokuva-asetuksia valitsemalla
Asetukset.
VIRB actionkameran hallinta suorituksen aikana
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja
on VIRB sarjan käyttöoppaassa. Lisäksi sinun on määritettävä
VIRB widget näkymään widgetsilmukassa (Widgetsilmukan
mukauttaminen, sivu 22).
1 Käynnistä VIRB kamera.
2 Avaa VIRB widget valitsemalla Forerunner laitteen
kellotaulussa UP tai DOWN.
3 Odota, kun laite muodostaa yhteyden VIRB kameraan.
Kun kamera yhdistetään, VIRB tietonäyttö lisätään
suoritussovelluksiin automaattisesti.
4 Voit näyttää VIRB tietonäytön suorituksen aikana valitsemalla
UP tai DOWN.
5 Paina UP-painiketta pitkään.
6 Valitse VIRB-etäkäyttö.
7 Valitse vaihtoehto:
• Voit hallita kameraa ajastimella valitsemalla Asetukset >
AjanotAlku/lopp.
HUOMAUTUS: videotallennus käynnistyy ja pysähtyy
automaattisesti, kun aloitat tai lopetat suorituksen.
• Voit hallita kameraa valikon kautta valitsemalla Asetukset
> Manuaalinen.
• Voit tallentaa videokuvaa manuaalisesti valitsemalla
Aloita tallennus.
Videolaskuri tulee näkyviin Forerunner näyttöön.
• Voit ottaa valokuvan videokuvauksen aikana valitsemalla
DOWN.
• Voit lopettaa videokuvan tallentamisen manuaalisesti
valitsemalla STOP.
• Ota valokuva valitsemalla Ota valokuva.
Laitteen tiedot
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tietoja, kuten laitetunnusta,
ohjelmistoversiota, säädöstietoja ja käyttöoikeussopimusta.
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Tietoja.
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen
Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-labeltiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n
tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä
sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse asetusvalikosta Tietoja.
Laitteen tiedot
Laitteen lataaminen
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja
niiden ympäristön perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.
1 Kohdista laturin tapit laitteen takapaneelissa olevien
liitinpintojen kanssa ja kytke latauspidike
laitteeseen.
tukevasti
Forerunner 645 mallin radiotaa- 2,4 GHz (nimellinen 9 dBm)
juus/yhteyskäytäntö
• Langaton ANT+ yhteyskäytäntö
• Bluetooth 4.2 tekniikka
• Langaton Wi‑Fi tekniikka
13,56 MHz (nimellinen -40 dBm),
langaton NFC-tekniikka
Forerunner 645 Music mallin
radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz (nimellinen 8 dBm)
• Langaton ANT+ yhteyskäytäntö
• Bluetooth 4.2 tekniikka
• Langaton Wi‑Fi tekniikka
13,56 MHz (nimellinen -40 dBm),
langaton NFC-tekniikka
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen huoltaminen
2 Liitä USB-kaapeli USB-latausporttiin.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
4 Irrota laturi painamalla kohdasta .
Laitteen latausvinkkejä
1 Liitä laturi laitteeseen tukevasti, jotta voit ladata laitteen USBkaapelin kautta (Laitteen lataaminen, sivu 27).
Laitteen voi ladata liittämällä USB-kaapelin Garmin
hyväksyttyyn muuntajaan ja pistorasiaan tai tietokoneen
USB-porttiin. Täysin tyhjän akun lataaminen kestää enintään
kaksi tuntia.
2 Irrota laturi laitteesta, kun akku on täynnä.
Tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Forerunner 645 laitteen
akunkesto kellotilassa
Enintään 7 päivää käytettäessä aktiivisuuden seurantaa, älypuhelimen
ilmoituksia ja rannesykemittaria
Forerunner 645 laitteen
akunkesto suoritustilassa
Enintään 14 h GPS-tilassa käytettäessä rannesykemittaria
Forerunner 645 Music laitteen
akunkesto kellotilassa
Enintään 7 päivää käytettäessä aktiivisuuden seurantaa, älypuhelimen
ilmoituksia ja rannesykemittaria
Forerunner 645 Music laitteen Enintään 8 tuntia käytettäessä aktiiviakunkesto kellotilassa kuunnel- suuden seurantaa, älypuhelimen
taessa musiikkia
ilmoituksia, rannesykemittaria ja
musiikin toistoa
Forerunner 645 Music laitteen
akunkesto suoritustilassa
HUOMAUTUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä paina painikkeita veden alla.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
VIHJE: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/fitandcare.
Hihnojen vaihtaminen
Laitteessa voi käyttää 20 mm:n levyisiä pikakiinnitteisiä
vakiohihnoja. Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
1 Irrota hihna liu'uttamalla jousitangon vapautustappia .
Enintään 14 h GPS-tilassa käytettäessä rannesykemittaria
Forerunner 645 Music laitteen Enintään 5 h GPS-tilassa käytetakunkesto suoritustilassa kuun- täessä rannesykemittaria ja musiikin
neltaessa musiikkia
toistoa
Vesitiiviys
Uinti, 5 ATM*
Forerunner 645 Music laitteen
mediatallennustila
3,5 Gt (noin 500 kappaletta)
Käyttölämpötila
-20–60 ºC (-4–140 ºF)
Latauslämpötila
0–45 ºC (32–113 ºF)
2 Työnnä uuden hihnan jousitangon toinen pää laitteeseen.
3 Liu'uta vapautustappia ja kohdista jousitanko laitteen toiseen
reunaan.
4 Vaihda toinen hihna toistamalla vaiheet 1 - 3.
Laitteen tiedot
27
Vianmääritys
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express (www.garmin.com
/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Connect sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
• Tuotteen rekisteröiminen
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Lisätietojen saaminen
• Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Aktiivisuuden seuranta
Lisätietoja aktiivisuuden seurannan tarkkuudesta on osoitteessa
garmin.com/ataccuracy.
Päivittäinen askelmäärä ei näy
Päivittäinen askelmäärä nollautuu aina keskiyöllä.
Jos askelmäärän sijasta näkyy viivoja, anna laitteen hakea
satelliittisignaaleja ja asettaa aika automaattisesti.
Askelmäärä ei näytä oikealta
Jos askelmäärä ei näytä oikealta, voit kokeilla näitä toimia.
• Käytä laitetta toisessa ranteessa kuin tavallisesti.
• Kanna laitetta mukana taskussa, kun työnnät lastenrattaita tai
ruohonleikkuria.
• Kanna laitetta mukana taskussa, kun käytät ainoastaan käsiä
tai käsivarsia aktiivisesti.
HUOMAUTUS: laite saattaa tulkita jotkin toistuvat liikkeet
(kuten astianpesun, pyykin viikkaamisen tai taputtamisen)
askeliksi.
Laitteen ja Garmin Connect tilin askelmäärät eivät
vastaa toisiaan
Garmin Connect tilin askelmäärä päivittyy, kun synkronoit
laitteen.
1 Valitse vaihtoehto:
• Synkronoi askelmäärä Garmin Connect sovelluksella
( (Garmin Connect käyttö tietokoneessa, sivu 20)).
• Synkronoi askelmäärä Garmin Connect sovelluksella
( (Tietojen synkronointi Garmin Connect kanssa
manuaalisesti, sivu 15)).
2 Odota, kun laite synkronoi tietosi.
Synkronointi voi kestää useita minuutteja.
HUOMAUTUS: Garmin Connect sovelluksen tai Garmin
Connect sovelluksen päivittäminen ei synkronoi tietoja eikä
päivitä askelmäärää.
Kiivettyjen kerrosten määrä ei näytä oikealta
Laite laskee korkeuden muutoksia sisäisen ilmanpainemittarinsa
avulla, kun kiipeät kerroksia. Kerroksen korkeus on 3 m
(10 jalkaa).
• Älä pitele kiinni kaiteesta äläkä astu monta porrasta kerralla.
• Peitä laite tuulisissa ympäristöissä hihalla tai takilla, koska
voimakkaat tuulenpuuskat saattavat aiheuttaa virheellisiä
lukemia.
28
Tehominuutit vilkkuvat
Tehominuutit vilkkuvat, kun harjoittelusi tehotaso riittää
tehominuuttien laskentaan.
Harjoittele vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti
kohtalaisella tai suurella tehotasolla.
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
VIHJE: lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express sovelluksella.
◦ Synkronoi laite Garmin Connect sovellukseen Bluetooth
älypuhelimella.
◦ Yhdistä laite Garmin Connect tiliisi langattoman Wi‑Fi
verkon kautta.
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laitteen uudelleenkäynnistäminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä käynnistettävä
uudelleen.
HUOMAUTUS: laitteen käynnistäminen uudelleen saattaa
poistaa tietosi tai tekemäsi asetukset.
1 Paina LIGHT 15 sekunnin ajan.
Laite sammuu.
2 Käynnistä laite painamalla LIGHT yhden sekunnin ajan.
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän määrittämät tiedot
ja suoritushistorian. Jos olet määrittänyt Garmin Pay lompakon,
oletusasetusten palauttaminen poistaa myös lompakon
laitteestasi.
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.
1 Paina kellotaulussa UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Nollaa.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit palauttaa kaikkien laitteen asetusten oletusarvot ja
tallentaa kaikki suoritustiedot ja tallennetun musiikin
valitsemalla Palauta oletusasetukset.
• Voit poistaa kaikki suoritukset historiasta valitsemalla
Poista kaikki suoritukset.
• Voit nollata kaikki matkan ja ajan kokonaismäärät
valitsemalla Nollaa yhteismäärät.
• Voit palauttaa kaikkien laitteen asetusten oletusarvot ja
poistaa kaikki suoritustiedot ja tallennetun musiikin
valitsemalla Poista tiedot ja nollaa asetukset.
Vianmääritys
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect
sovelluksella
• From the watch face, hold UP, and select Asetukset >
Puhelin > Pariliitä puhelin.
Jotta voit päivittää laitteen ohjelmiston Garmin Connect
sovelluksella, tarvitset Garmin Connect tilin ja sinun on
pariliitettävä laite yhteensopivaan älypuhelimeen (Älypuhelimen
pariliittäminen laitteeseen, sivu 1).
Synkronoi laite Garmin Connect sovelluksen kanssa (Tietojen
synkronointi Garmin Connect kanssa manuaalisesti, sivu 15).
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Connect sovellus
lähettää sen automaattisesti laitteeseesi.
Akun käyttöiän maksimoiminen
Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella
Garmin Express
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava Garmin Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express lähettää
sen laitteeseen.
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Älä irrota laitetta tietokoneesta päivitysprosessin aikana.
HUOMAUTUS: jos olet jo käyttänyt määrittänyt laitteeseesi
Wi‑Fi-yhteyden, Garmin Connect voi ladata saatavilla olevat
ohjelmistopäivitykset automaattisesti laitteeseen, kun se
muodostaa Wi‑Fi-yhteyden.
Laitteen kieli on väärä
Voit vaihtaa laitteen kielivalintaa, jos olet valinnut väärän kielen
vahingossa.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Vieritä luettelon viimeiseen kohtaan ja valitse START.
3 Vieritä luettelon toiseksiviimeiseen kohtaan ja valitse START.
4 Valitse START.
5 Valitse kieli.
Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen
kanssa?
Forerunner laite on yhteensopiva langatonta Bluetooth
tekniikkaa käyttävien älypuhelinten kanssa.
Lisätietoja yhteensopivuudesta on osoitteessa
www.garmin.com/ble.
Vinkkejä nykyisille Garmin Connect
käyttäjille
1 Valitse Garmin Connect sovelluksessa
2 Valitse Garmin-laitteet > Lisää laite.
tai
.
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen
Jos puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen, voit kokeilla näitä
vinkkejä.
• Sammuta älypuhelin ja laite ja käynnistä ne uudelleen.
• Ota Bluetooth tekniikka käyttöön älypuhelimessa.
• Päivitä Garmin Connect sovellus uusimpaan versioon.
• Poista laite älypuhelimen Garmin Connect sovelluksesta ja
Bluetooth asetuksista ja yritä pariliitosta uudelleen.
• Jos olet ostanut uuden älypuhelimen, poista laite Garmin
Connect sovelluksesta siinä älypuhelimessa, jonka käytön
aiot lopettaa.
• Tuo älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
laitteesta.
• Avaa älypuhelimessa pariliitostila avaamalla Garmin Connect
sovellus, valitsemalla
tai
ja valitsemalla Garminlaitteet > Lisää laite.
Vianmääritys
Akun käyttöikää voi pidentää monella tavalla.
• Lyhennä taustavalon aikakatkaisua (Taustavaloasetusten
muuttaminen, sivu 25).
• Käytä harjoituksessa UltraTrac GPS tilaa (UltraTrac, sivu 24).
• Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä, kun et käytä
verkkotoimintoja (Bluetooth yhteysominaisuudet, sivu 14).
• Kun keskeytät suorituksen pitkäksi ajaksi, käytä jatka
myöhemmin -vaihtoehtoa (Suorituksen lopettaminen, sivu 2).
• Poista aktiivisuuden seuranta käytöstä (Aktiivisuuden
seuranta-asetukset, sivu 8).
• Käytä Connect IQ kellotaulua, joka ei päivity sekunnin välein.
Käytä esimerkiksi kelloa, jossa ei ole sekuntiosoitinta
(Kellotaulun mukauttaminen, sivu 25).
• Rajoita laitteen näyttämien älypuhelinilmoitusten määrää
(Ilmoitusten hallinta, sivu 1).
• Lakkaa lähettämästä syketietoja pariliitettyihin Garmin
laitteisiin (Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille, sivu 9).
• Poista käytöstä sykemittaus ranteesta (Rannesykemittarin
poistaminen käytöstä, sivu 9).
HUOMAUTUS: ranteesta mitattujen syketietojen avulla
lasketaan suurtehoisia tehominuutteja ja kulutettuja kaloreita.
Lämpötilalukema ei ole tarkka
Kehon lämpötila vaikuttaa sisäisen lämpötila-anturin lukemaan.
Saat tarkimman lämpötilalukeman irrottamalla kellon ranteesta
ja odottamalla 20–30 minuuttia.
Voit myös käyttää valinnaista ulkoista tempe lämpötila-anturia,
jotta näet ympäristön lämpötilan tarkasti käyttäessäsi kelloa.
Miten voin pariliittää ANT+ antureita
manuaalisesti?
Voit pariliittää ANT+ antureita manuaalisesti laitteen asetuksista.
Kun yhdistät anturin ensimmäisen kerran laitteeseen
langattomalla ANT+ tekniikalla, sinun on pariliitettävä laite ja
anturi. Pariliitoksen jälkeen laite yhdistää anturiin
automaattisesti, kun aloitat toiminnon ja anturi on aktiivinen ja
alueella.
1 Pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista ANT+ antureista
pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Jos pariliität sykemittaria, aseta se paikalleen.
Sykemittari ei lähetä eikä vastaanota tietoja, ennen kuin olet
asettanut sen paikalleen.
3 Kosketa UP pitkään.
4 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Lisää uusi.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Etsi kaikki.
• Valitse anturin tyyppi.
Kun anturi on pariliitetty laitteen kanssa, näyttöön tulee
ilmoitus. Anturin tiedot ovat tietosivuilla tai mukautetussa
tietokentässä.
Voinko käyttää Bluetooth anturia kellon
kanssa?
Laite on yhteensopiva joidenkin Bluetooth anturien kanssa. Kun
yhdistät anturin Garmin laitteeseen ensimmäisen kerran, sinun
on pariliitettävä laite ja anturi. Pariliitoksen jälkeen laite yhdistää
anturiin automaattisesti, kun aloitat toiminnon ja anturi on
aktiivinen ja alueella.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
29
2 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Lisää uusi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Etsi kaikki.
• Valitse anturin tyyppi.
Voit mukauttaa valinnaisia tietokenttiä (Tietonäyttöjen
mukauttaminen, sivu 23).
Musiikki pätkii tai kuulokkeiden yhteys
katkeilee
Kun käytät Forerunner 645 Music laitetta, joka on yhdistetty
kuulokkeisiin Bluetooth tekniikalla, signaali on voimakkain, kun
laitteen ja kuulokkeiden antennin välillä on suora näköyhteys.
• Jos signaali kulkee kehosi läpi, signaali saattaa heiketä tai
kuulokkeiden yhteys saattaa katketa.
• Suosittelemme, että käytät kuulokkeita niin, että niiden
antenni on samalla puolella kehoasi kuin
Forerunner 645 Music laite.
Liite
Tietokentät
Joidenkin tietokenttien näyttämiseen tarvitaan ANT+
lisävarusteita.
%SYV: sykereservin prosenttiarvo (maksimisyke miinus
leposyke).
Aerobinen TE: nykyisen suorituksen vaikutus aerobiseen
kuntotasoosi.
Aika alueella: kullakin syke- tai voima-alueella kulunut aika.
Aika seur.: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Ajanotto: nykyisen suorituksen sekuntikellon aika.
Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.
Alin / 24 h: viimeisten 24 tunnin aikana tallennettu
vähimmäislämpötila.
Altaanvälit: nykyisen suorituksen aikana uitujen altaanvälien
määrä.
Anaerobinen TE: nykyisen suorituksen vaikutus anaerobiseen
kuntotasoosi.
Arvioitu kokonaismatka: arvioitu matka alusta lopulliseen
määränpäähän. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Askeleen keskipituus: askeleen keskipituus nykyisen
harjoituksen aikana.
Askeleen pituus: askeleen pituus on kahden maakosketuksen
väli metreinä.
Askeleen pituus kierroksella: askeleen keskipituus nykyisen
kierroksen aikana.
Askeltiheys: juoksu Askeleet minuutissa (vasen ja oikea).
Askeltiheys: pyöräily. Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on
liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta
tiedot saa näkyviin.
Auringonl.: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonnousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Enimmäiskorkeus: suurin korkeus edellisen nollauksen
jälkeen.
ETA: arvioitu kellonaika, jolloin saavut määränpäähän
(mukautettu määränpään paikalliseen aikaan). Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Etäisyys: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.
ETA seuraavalle: arvioitu kellonaika, jolloin saavut seuraavaan
reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen paikalliseen aikaan).
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
30
ETE: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
GPS: gPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
GPS-korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus GPS-toiminnolla.
GPS-suunta: gPS-toimintoon perustuva kulkusuuntasi.
Int. SWOLF: nykyisen intervallin keskimääräinen Swolfpistemäärä.
Intervallin aika: nykyisen intervallin sekuntikellon aika.
Intervallin altaanvälit: nykyisen intervallin aikana uitujen
altaanvälien määrä.
Intervallin matka: nykyisen intervallin kuljettu matka.
Intervallin tahti: nykyisen intervallin keskimääräinen tahti.
Intervallin vetotahti: keskimääräinen vetojen määrä minuutissa
nykyisen intervallin ajalta.
Intervallin vetotyyppi: intervallin nykyinen vetotyyppi.
Int vedot/altaanväli: yhden allasvälin keskimääräinen vetojen
määrä nykyisen intervallin ajalta.
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kaltevuus: kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna
etäisyydellä). Jos nousu on esimerkiksi 3 metriä (10 jalkaa)
60 metrin (200 jalan) matkalla, kaltevuus on 5 %.
Kellonaika: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Keskilasku: keskimääräinen laskuetäisyys edellisestä
nollauksesta.
Keskim. SY % maks.: nykyisen suorituksen maksimisykkeen
keskiprosentti.
Keskimääräinen %SYR: nykyisen suorituksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
Keskimääräinen kierrosaika: nykyisen suorituksen
keskimääräinen kierrosaika.
Keskimääräinen poljinnopeus: juoksu Nykyisen suorituksen
keskimääräinen askeltiheys.
Keskimääräinen poljinnopeus: pyöräily. Nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Keskimääräinen Swolf: nykyisen suorituksen keskimääräinen
Swolf-pistemäärä. Swolf-pistemäärä on aika ja vetojen
määrä, jonka käytät yhden allasvälin uimiseen (Uintitermejä,
sivu 3). Avovesiuinnissa Swolf-pisteet lasketaan 25 metrin
matkalla.
Keskimääräinen syke: nykyisen suorituksen keskisyke.
Keski-MKK: nykyisen suorituksen maakosketuksen
keskimääräinen kesto.
Keskinopeus: nykyisen suorituksen keskimääräinen nopeus.
Keskinousu: keskimääräinen nousuetäisyys edellisestä
nollauksesta.
Keskitahti: nykyisen suorituksen keskimääräinen tahti.
Keskivedot/altaanväli: yhden allasvälin keskimääräinen
vetojen määrä nykyisen harjoituksen ajalta.
Kier.aika: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Kierr. poljinn.: juoksu Nykyisen kierroksen keskimääräinen
askeltiheys.
Kierr. poljinn.: pyöräily. Nykyisen kierroksen keskimääräinen
poljinnopeus.
Kierr. ps. liike: nykyisen kierroksen keskimääräinen
pystysuuntainen liikehdintä.
Kierr. SY % maks.: nykyisen kierroksen maksimisykkeen
keskiprosentti.
KierrNousu: nykyisen kierroksen pystysuuntaisen nousun
matka.
Kierroksen % SYR: nykyisen kierroksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
Liite
Kierroksen lasku: nykyisen kierroksen pystysuuntaisen laskun
pituus.
Kierroksen matka: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Kierroksen MKK: nykyisen kierroksen maakosketuksen
keskimääräinen kesto.
Kierroksen MKK-tasapaino: maakosketuksen keston
keskitasapaino nykyisen kierroksen aikana.
Kierroksen pystysuhde: pystysuuntaisen liikehdinnän ja
askeleen pituuden keskisuhde nykyisen kierroksen aikana.
Kierroksen syke: nykyisen kierroksen keskisyke.
Kierrokset: nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kierrostahti: nykyisen kierroksen keskimääräinen tahti.
Kokonaishemoglobiini: lihasten arvioitu happimäärä nykyisen
suorituksen aikana.
Kokonaislasku: kokonaislaskumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Kokonaisnousu: kokonaisnousumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Kompassisuunta: kompassiin perustuva kulkusuuntasi.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
KrrNopeus: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Kulkus.: kulkusuuntasi.
Kulunut aika: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudelleen ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin.
Laskusuhd: kuljetun vaakasuuntaisen matkan suhde
pystyetäisyyden muutokseen.
Laskusuhde määränpäähän: laskusuhde, jonka tarvitset
laskeutumiseen nykyisestä sijainnista määränpään
korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
LepoajOtto: nykyisen levon ajanotto (allasuinti).
Lihasten happisaturaatio-%: lihasten arvioitu
happisaturaatioprosentti nykyisen suorituksen aikana.
MAAKOSKETUKSEN KESTO: millisekunteina mitattava aika,
jonka olet maassa juostessasi kunkin askeleen kohdalla.
Maakosketuksen kestoa ei lasketa kävelyn aikana.
Määränpään reittipiste: viimeinen piste reitillä määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Määränpään sijainti: määränpään sijainti.
Maksimilasku: maksimilasku (jalkaa tai metriä minuutissa)
edellisen nollauksen jälkeen.
Maksiminopeus: nykyisen suorituksen huippunopeus.
Maksiminousu: maksiminousu (jalkaa tai metriä minuutissa)
edellisen nollauksen jälkeen.
Matkaa jäljellä: jäljellä oleva matka määränpäähän. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Matka seuraavalle: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
MKA-tasapaino: maakosketuksen keston vasemman ja oikean
jalan tasapaino juoksun aikana.
MKK-keskitasapaino: maakosketuksen keston keskitasapaino
nykyisen harjoituksen aikana.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Pituus-/leveysaste: nykyisen sijainnin leveyspiiri ja pituuspiiri
valituista sijaintimuotoasetuksista riippumatta.
Poissa reitiltä: alkuperäisestä kulkusuunnasta vasemmalle tai
oikealle poikkeamasi matka. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Liite
Pyst.s.liike. ka.: nykyisen suorituksen keskimääräinen
pystysuuntainen liikehdintä.
Pystymatka määränpäähän: nykyisen sijaintisi ja määränpään
välinen nousumatka. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Pystynop.: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Pystynop. koht.: nousu-/laskunopeus ennalta määritettyyn
korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Pystys. liikehd. keskisuhde: pystysuuntaisen liikehdinnän ja
askeleen pituuden keskisuhde nykyisen harjoituksen aikana.
Pystysuhde: pystysuuntaisen liikehdinnän ja askeleen pituuden
suhde.
Pystysuuntainen liikehdintä: juoksun joustavuus.
Senttimetreinä mitattu ylävartalon pystysuuntainen liike
kullakin askeleella.
Reitti: suunta aloitussijainnista määränpäähän. Voit tarkastella
suunniteltua tai asetettua reittiä. Tämä tieto tulee näkyviin
vain navigoitaessa.
Seuraava reittipiste: reitin seuraava piste. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Sijainti: nykyinen sijainti valituilla sijaintimuotoasetuksilla.
Suoritustaso: Suoritustaso on reaaliaikainen arvio
suorituskyvystäsi.
Suuntima: suunta nykyisestä sijainnista määränpäähän. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
SY (% maksimista): prosenttiosuus maksimisykkeestä.
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava kytkettynä
yhteensopivaan sykemittariin.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
Tahti: nykyinen tahti.
Toisto päällä: viime intervallin ja nykyisen levon ajanotto
(allasuinti).
V. alt.v. v.tyyppi: viimeksi suoritetun altaanvälin aikana käytetty
vetotyyppi.
V. alt.v. vedot: viimeksi uidun altaanvälin vetojen
kokonaismäärä.
V. kierr. SY% m.: viimeisen kokonaisen kierroksen
maksimisykkeen keskiprosentti.
Vähimmäiskorkeus: pienin korkeus edellisen nollauksen
jälkeen.
Viime altaanvälin Swolf: viimeksi uidun altaanvälin Swolfpistemäärä.
Viime altaanvälin tahti: viimeksi uidun altaanvälin
keskimääräinen tahti.
Viime altaanvälin vetotahti: keskimääräinen vetojen määrä
minuutissa viimeisen kokonaisen altaanvälin ajalta.
Viimeisen kierroksen pituus: viimeisen kokonaisen kierroksen
aikana kuljettu matka.
Viime kierr. nousu: viimeisen kokonaisen kierroksen
pystysuuntaisen nousun matka.
Viime kierroksen %SYV: viimeisen kokonaisen kierroksen
sykereservin keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
Viime kierroksen aika: viimeisen kokonaisen kierroksen
sekuntikellon aika.
Viime kierroksen lasku: viimeisen kokonaisen kierroksen
pystysuuntaisen laskun matka.
Viime kierroksen nopeus: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen nopeus.
Viime kierroksen poljinnopeus: juoksu Viimeisen kokonaisen
kierroksen keskimääräinen askeltiheys.
31
Viime kierroksen poljinnopeus: pyöräily. Viimeisen
kokonaisen kierroksen keskimääräinen poljinnopeus.
viimeisen kokonaisen kierroksen keskisyke.
Viime kierroksen tahti: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen tahti.
VMG: nopeus, jolla lähestyt määränpäätä reitillä. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Ylin / 24 h: viimeisten 24 tunnin aikana tallennettu
enimmäislämpötila.
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset
Nämä taulukot sisältävät maksimaalisen hapenottokyvyn arvioiden standardoidut luokitukset iän ja sukupuolen mukaan.
Miehet
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Erinomainen
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Hyvä
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Kohtuullinen
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Heikko
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Naiset
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Erinomainen
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Hyvä
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Kohtuullinen
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Heikko
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Tiedot julkaistu yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on osoitteessa www.CooperInstitute.org.
Renkaan koko ja ympärysmitta
Rengaskoko
Renkaan ympärysmitta (mm)
Nopeusanturi tunnistaa renkaan koon automaattisesti.
Tarvittaessa voit määrittää renkaan ympärysmitan
nopeusanturin asetuksista.
Rengaskoko on merkitty renkaan molemmille puolille. Luettelo ei
ole kattava. Voit mitata renkaan ympärysmitan myös
Internetissä olevilla laskimilla.
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2.1
2288
29 x 2,2
2298
Rengaskoko
Renkaan ympärysmitta (mm)
29 x 2,3
2326
20 × 1,75
1515
650 x 20C
1938
20 × 1-3/8
1615
650 x 23C
1944
22 × 1-3/8
1770
650 × 35A
2090
22 × 1-1/2
1785
650 × 38B
2105
24 × 1
1753
650 × 38A
2125
24 × 3/4 Tubular
1785
700 × 18C
2070
24 × 1-1/8
1795
700 × 19C
2080
24 × 1,75
1890
700 × 20C
2086
24 × 1-1/4
1905
700 × 23C
2096
24 × 2,00
1925
700 × 25C
2105
24 × 2,125
1965
700C Tubular
2130
26 × 7/8
1920
700 × 28C
2136
26 × 1-1,0
1913
700 × 30C
2146
26 × 1
1952
700 × 32C
2155
26 × 1,25
1953
700 × 35C
2168
26 × 1-1/8
1970
700 × 38C
2180
26 × 1,40
2005
700 × 40C
2200
26 × 1,50
2010
700 × 44C
2235
26 × 1,75
2023
700 × 45C
2242
26 × 1,95
2050
700 × 47C
2268
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
32
Symbolien määritykset
Näitä symboleita voi olla laitteessa tai lisävarusteissa.
Vaihtovirta. Laite soveltuu vaihtovirtakäyttöön.
Tasavirta. Laite soveltuu ainoastaan tasavirtakäyttöön.
Liite
Sulake. Sulakkeen teknisten tietojen tai sijainnin merkki.
WEEE-hävitys- ja -kierrätyssymboli. Tuotteessa oleva WEEEsymboli osoittaa, että tuote on EU:n sähkö- ja elektroniikkaromua
koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukainen. Symbolilla
pyritään estämään tuotteen vääränlainen hävittäminen ja edistämään uusiokäyttöä ja kierrätystä.
Liite
33
Hakemisto
intervallit 3
harjoitukset 5
osuudet 6
A
J
aika 25
asetukset 25
hälytykset 23
vyöhykkeet ja muodot 25
aikavyöhykkeet 26
ajanotto 2
lähtölaskenta 26
ajastin 1, 18
akku
lataaminen 27
maksimoiminen 2, 24, 29
aktiivisuuden seuranta 7, 8
altaanvälit 3
alueet
aika 26
syke 7
anaerobinen kynnys 11, 12
ANT+ anturit 21, 22
asetukset 8, 21, 22, 24, 25, 28
askeleen pituus 9, 10
askeltiheys 6, 9, 10
anturit 22
hälytykset 23
Auto Lap 23, 24
Auto Pause 24
automaattinen vieritys 24
jalka-anturi 21, 22
juoksumatto 3
juoksun dynamiikka 9–11
jäljitys 16
järjestelmäasetukset 25
painikkeet 1, 25, 27
palautuminen 11, 13, 14
pariliitos 29
ANT+ anturit 9, 29
anturit 21
Bluetooth anturit 29
älypuhelin 1, 29
pikavalinnat 2, 22
poistaminen
historia 19
kaikki käyttäjätiedot 19
omat ennätykset 6
profiilit 2
käyttäjä 7
suoritus 2
pystysuhde 9, 10
pystysuuntainen liikehdintä 9, 10
pyöräkoot 32
pyörän anturit 22
päivitykset, ohjelmisto 29
päävalikko, mukauttaminen 22
B
Bluetooth anturit 21
Bluetooth tekniikka 1, 2, 4, 14–16, 29
kuulokkeet 17
Bluetooth-tekniikka, kuulokkeet 30
C
Connect IQ 15
E
ennustettu kilpailuaika 12
G
Galileo 24
Garmin Connect 1, 4, 5, 14–16, 19, 20, 29
tietojen tallentaminen 20
Garmin Express 15, 28
ohjelmiston päivittäminen 28
Garmin Pay 18
GLONASS 24, 25
GPS 1, 24, 25
asetukset 24
signaali 28
GroupTrack 16
H
harjoittelu 2, 5, 13, 14
ohjelmat 4, 5
harjoittelun kuormittavuus 13
harjoittelun tila 11, 13
harjoitukset 3, 4
lataaminen 4
harjoitus 5
ohjelmat 5
Harjoitusvaikutus 11, 12
hihnat 27
hiihto
laskettelu 4
lumilautailu 4
historia 18–20
lähettäminen tietokoneeseen 19, 20
poistaminen 19
hälytykset 8, 23–26
syke 9
hälytys 4
hätätoiminto 16
hätäyhteyshenkilöt 16
I
ilmoitukset 1
34
K
kalenteri 4, 5
kalori, hälytykset 23
kartat 21, 23
navigointi 20, 21
selaaminen 21
kartta 21
kello 1, 25, 26
kellotaulut 15, 25
kellotila 24
kentät, luominen 20
kieli 25
kierrokset 1
kilpaileminen 5
kilpailuennuste 11
kuntoilu 12
kuukautiskierto 8
kuulokkeet
Bluetooth tekniikka 17
Bluetooth-tekniikka 30
yhdistäminen 17
kuvakkeet 1
käyttäjäprofiili 7
käyttäjätiedot, poistaminen 19
L
laajennettu näyttö 22
laitteen asetusten nollaaminen 28
laitteen mukauttaminen 22, 23
laitteen puhdistaminen 27
laitteen tunnus 26
lataaminen 27
lepotila 8
lisävarusteet 21, 28, 29
LiveTrack 16
lompakko 18
lumilautailu 4
lähtölaskenta-ajastin 26
lämpötila 22, 29
M
maakosketuksen kesto 10
maksimaalinen hapenottokyky 11–13
Maksimaalinen hapenottokyky 11, 32
maksut 18
matka, hälytykset 23
matkamittari 19
metronomi 6
mittayksiköt 25
Move IQ 8
multisport 3
musiikin hallinta 17
musiikki 16, 17
lataaminen 16, 17
palvelut 16, 17
toistaminen 17
N
navigointi 20, 21, 23
lopettaminen 21
NFC 18
nopeus- ja poljinanturit 22
näyttö 25
O
ohjelmisto
käyttöoikeus 26
päivittäminen 28, 29
versio 26
omat ennätykset 6
poistaminen 6
P
R
reitit 20
S
satelliittisignaalit 24, 28
sekuntikello 26
sijainnit 20
muokkaaminen 20
poistaminen 20
tallentaminen 20
sisäharjoittelu 3, 21
sovellukset 14–16
älypuhelin 1
stressitaso 11, 14
suoritukset 2, 3, 22, 24
aloittaminen 2
mukautetut 3, 22
tallentaminen 2
suoritustaso 11, 12
suoritusten tallentaminen 2
suosikit 22
swolf-pistemäärä 3
syke 1, 8, 9
alueet 7, 11, 19
anturien pariliitos 9
hälytykset 9, 23
mittari 9, 11, 14
sää 15
säädinvalikko 2, 22
T
tapahtumantunnistus 16
taustavalo 1, 25
tavoite 5
tavoitteet 5
tehominuutit 8, 28
tekniset tiedot 27
tempe 22, 29
terveystilastot 8
tiedot
jakaminen 22
lataaminen 15
siirtäminen 19, 20
sivut 23
tallentaminen 19, 20
tietojen jakaminen 22
tietojen lataaminen 15
tietokentät 15, 30
tietokone 17
TracBack 2, 20
turvallisuustiedot 16
U
uinti 3, 4
UltraTrac 24
Hakemisto
USB 29
yhteyden katkaiseminen 19
V
valikko 1
varaosat 27
vedot 3
vianmääritys 9, 11, 27–29
VIRB etäkäyttö 26
Virtual Partner 5
W
Wi-Fi, yhdistäminen 15
Wi‑Fi 29
yhdistäminen 15
widgetit 9, 15
Y
yhdistäminen 2
yhteystiedot, lisääminen 16
Ä
älypuhelin 15, 16, 29
pariliitos 1, 29
sovellukset 1, 14, 15
äänet 6, 26
Hakemisto
35
support.garmin.com
Elokuu 2019
190-02324-00_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising