Garmin | Forerunner® 735XT | User guide | Garmin Forerunner® 735XT Käyttöopas

Garmin Forerunner® 735XT Käyttöopas
Forerunner 735XT
®
Käyttöopas
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner , VIRB ja Virtual Partner ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa
ja muissa maissa. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Run™, HRM-Tri™, HRM-Swim™, tempe™, Varia™, Varia Vision™ ja Vector™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth
SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. The Cooper Institute ja siihen liittyvät tavaramerkit ovat The Cooper Instituten omaisuutta. Shimano ja Di2™ ovat Shimano
Inc:n tavaramerkkejä. Edistyneet sykeanalyysit tarjoaa Firstbeat. Training Stress Score™, Intensity Factor™ ja Normalized Power™ ovat Peaksware LLC:n tavaramerkkejä. Windows on Microsoft
Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A02924
Sisällysluettelo
Kynnystehon (FTP) arvioiminen ............................................. 8
FTP-testin suorittaminen ................................................... 8
Johdanto......................................................................... 1
Aktiivisuuden seuranta.................................................. 8
Painikkeet ................................................................................... 1
Laitteen painikkeiden lukitseminen ja avaaminen .................. 1
Valikon avaaminen ................................................................. 1
Kuvakkeet .............................................................................. 1
Aktiivisuuden seurannan ottaminen käyttöön ............................. 8
Liikkumishälytyksen käyttäminen ................................................ 9
Unen seuranta ............................................................................ 9
Automaattinen tavoite ................................................................. 9
Tehominuutit ............................................................................... 9
Tehominuuttien hankkiminen ................................................. 9
Harjoittelu........................................................................ 1
Lähteminen lenkille ..................................................................... 1
Monilajisuoritukset ...................................................................... 1
Triathlonharjoittelu ................................................................. 1
Syke uinnin aikana ......................................................................2
Allasuinti ................................................................................. 2
Uiminen avovedessä .............................................................. 2
Uintitermejä ................................................................................. 2
Sisäharjoitukset .......................................................................... 2
Harjoitukset ................................................................................. 2
Harjoituksen hakeminen verkosta .......................................... 2
Harjoituksen aloittaminen ....................................................... 2
Tietoja harjoituskalenterista ................................................... 2
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien
käyttäminen ....................................................................... 2
Intervalliharjoitukset ............................................................... 2
Intervalliharjoituksen luominen .......................................... 3
Intervalliharjoituksen aloittaminen ..................................... 3
Harjoituksen lopettaminen ................................................. 3
Harjoituksen peruuttaminen .............................................. 3
Käyttäminen: Virtual Partner® ............................................... 3
Harjoitustavoitteen asettaminen ............................................. 3
Harjoitustavoitteen peruuttaminen .................................... 3
Kilpaileminen aiempaa suoritusta vastaan ............................ 3
Omat ennätykset .................................................................... 3
Omien ennätysten tarkasteleminen ................................... 3
Oman ennätyksen palauttaminen ..................................... 4
Oman ennätyksen tyhjentäminen ..................................... 4
Kaikkien omien ennätysten tyhjentäminen ........................ 4
Sykeominaisuudet.......................................................... 4
Sykewidgetin tarkasteleminen .................................................... 4
Laitteen käyttäminen .............................................................. 4
Rannesykemittarin poistaminen käytöstä .............................. 4
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä ....................................... 4
Sykealueiden määrittäminen ...................................................... 4
Laitteen määrittämien sykealueiden käyttäminen .................. 4
Syketietojen lähettäminen Garmin® laitteille .............................. 5
Juoksun dynamiikka ................................................................... 5
Harjoittelu juoksun dynamiikkatietojen avulla ........................ 5
Värimittarit ja juoksun dynamiikkatiedot ................................. 5
Maakosketuksen keston tasapainotiedot .......................... 6
Vinkkejä puuttuvia juoksun dynamiikkatietoja varten ............. 6
Fysiologiset mittaukset ............................................................... 6
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista ................... 6
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
juoksua varten ................................................................... 6
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
pyöräilyä varten ................................................................. 7
Kilpailuajan ennusteen näyttäminen ...................................... 7
Palautumisaika ....................................................................... 7
Palautumisohjauksen ottaminen käyttöön ........................ 7
Palautussyke .......................................................................... 7
Stressitason tarkasteleminen ................................................. 7
Suoritustaso ........................................................................... 7
Suoritustason tarkasteleminen .......................................... 8
Anaerobinen kynnys .............................................................. 8
Anaerobisen kynnyksen määrittäminen ohjatulla
testillä ................................................................................ 8
Sisällysluettelo
Älykkäät ominaisuudet.................................................. 9
Pariliitos älypuhelimen kanssa .................................................... 9
Puhelinilmoitukset .................................................................. 9
Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön ......................... 9
Ilmoitusten tarkasteleminen .............................................. 9
Ilmoitusten hallinta ............................................................ 9
Ääniopastuksen toistaminen älypuhelimessa suorituksen
aikana .................................................................................... 9
Musiikin hallinnan avaaminen .............................................. 10
Kadonneen älypuhelimen paikantaminen ............................ 10
Widgetit ..................................................................................... 10
Widgetien tarkasteleminen ................................................... 10
Tietoja Oma päivä -widgetistä .............................................. 10
Bluetooth säädinwidget ........................................................ 10
Sääwidgetin tarkasteleminen ............................................... 10
VIRB etäkäyttö ..................................................................... 10
VIRB actionkameran hallinta ........................................... 10
Älä häiritse -tilan käyttäminen ................................................... 10
Bluetooth yhteysominaisuudet .................................................. 10
Älypuhelimen yhteyshälytyksen ottaminen käyttöön ........... 11
Bluetooth tekniikan poistaminen käytöstä ............................ 11
Connect IQ ominaisuudet ......................................................... 11
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen .............................. 11
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella .... 11
Kellotaulun vaihtaminen ....................................................... 11
Historia.......................................................................... 11
Historiatietojen tarkasteleminen ................................................ 11
Ajan näyttäminen kullakin sykealueella ............................... 11
Kaikkien tietojen näyttäminen ................................................... 11
Historiatietojen poistaminen ...................................................... 11
Tietojen hallinta ......................................................................... 12
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 12
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 12
Tietojen lähettäminen tietokoneeseen ...................................... 12
Garmin Connect ........................................................................ 12
Navigointi ...................................................................... 12
Kartan lisääminen ..................................................................... 12
Kartan ominaisuudet ................................................................. 12
Sijainnin merkitseminen ............................................................ 12
Sijainnin muokkaaminen ...................................................... 13
Sijainnin poistaminen ........................................................... 13
Nykyisen korkeuden ja koordinaattien tarkasteleminen ....... 13
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin ........................................ 13
Navigoiminen takaisin alkuun ................................................... 13
Reitit .......................................................................................... 13
Reitin hakeminen verkosta ................................................... 13
Reitin tietojen tarkasteleminen ............................................. 13
Reitin poistaminen ............................................................... 13
Navigoinnin lopettaminen ......................................................... 13
ANT+ anturit.................................................................. 13
ANT+ anturien pariliitos ............................................................ 13
Jalka-anturi ............................................................................... 14
Lähteminen juoksulenkille käyttäen jalka-anturia ................ 14
Jalka-anturin kalibrointi ........................................................ 14
Harjoittelu voimamittarien avulla ............................................... 14
i
Voima-alueiden määrittäminen ............................................ 14
Sähköisten vaihteiden käyttäminen .......................................... 14
Tilannetietoisuus ....................................................................... 14
Yhteensopivat sykemittarit ........................................................ 14
HRM-Swim lisävaruste ......................................................... 14
Sykevyön koon säätäminen ............................................ 14
Sykevyön asettaminen paikalleen ................................... 14
Lisävarusteen HRM-Swim käyttövihjeitä ......................... 14
Sykevyön huoltaminen .................................................... 14
HRM-Tri lisävaruste ............................................................. 15
Allasuinti .......................................................................... 15
Sykevyön asettaminen paikalleen ................................... 15
Tiedon tallennus .............................................................. 15
HRM-Run lisävaruste ........................................................... 15
Sykevyön asettaminen paikalleen ................................... 15
Sykevyön huoltaminen ......................................................... 15
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä ..................................... 15
Laajennettu näyttötila ............................................................... 16
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen ................................. 20
Laitteen uudelleenkäynnistäminen ........................................... 20
Käyttäjätietojen poistaminen ..................................................... 20
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen .................................. 20
Laitteen tietojen näyttäminen .................................................... 20
Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella Garmin Express ........ 20
Akunkeston maksimoiminen ..................................................... 20
Päivittäinen askelmäärä ei näy ................................................. 20
Laite ei anna äänimerkkejä kylmällä säällä .............................. 20
Liite................................................................................ 20
Tietokentät ................................................................................ 20
Kuntoilutavoitteet ...................................................................... 23
Tietoja sykealueista .................................................................. 23
Sykealuelaskenta ...................................................................... 23
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset ..................... 23
FTP-luokitukset ......................................................................... 23
Hakemisto ..................................................................... 24
Laitteen mukauttaminen.............................................. 16
Käyttäjäprofiilin määrittäminen .................................................. 16
Toimintoprofiilit .......................................................................... 16
Mukautetun suoritusprofiilin luominen ................................. 16
Suoritusprofiilin muuttaminen ............................................... 16
Suoritusasetukset ..................................................................... 16
Tietonäyttöjen mukauttaminen ............................................. 16
Hälytykset ............................................................................ 16
Aluehälytysten asettaminen ............................................ 16
Toistuvan hälytyksen asettaminen .................................. 17
Kävelytaukohälytysten asettaminen ................................ 17
Hälytyksen muokkaaminen ............................................. 17
Käyttäminen: Auto Pause® .................................................. 17
Juokseminen metronomin kanssa ....................................... 17
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan .......................... 17
Kierroshälytysviestin mukauttaminen ................................... 17
Automaattisen vierityksen käyttäminen ................................ 17
GPS-asetuksen muuttaminen .............................................. 17
UltraTrac tilan käyttäminen ............................................. 17
Virransäästön aikakatkaisun asetukset ............................... 18
Aktiivisuuden seuranta-asetukset ............................................. 18
Järjestelmäasetukset ................................................................ 18
Laitteen kielen vaihtaminen ................................................. 18
Aika-asetukset ..................................................................... 18
Aikavyöhykkeet ............................................................... 18
Ajan asettaminen manuaalisesti ..................................... 18
Hälytyksen asettaminen ....................................................... 18
Hälytyksen poistaminen .................................................. 18
Taustavaloasetukset ............................................................ 18
Laitteen äänten määrittäminen ............................................ 18
Mittayksiköiden muuttaminen ............................................... 18
Muotoasetukset .................................................................... 18
Tiedontallennusasetukset .................................................... 18
Laitteen tiedot ............................................................... 18
Laitteen lataaminen .................................................................. 18
Tekniset tiedot .......................................................................... 19
Forerunner - tekniset tiedot .................................................. 19
HRM-Swim - tekniset tiedot ja HRM-Tri - tekniset tiedot ...... 19
HRM-Run - tekniset tiedot .................................................... 19
Laitteen huoltaminen ................................................................ 19
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 19
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot ............................... 19
HRM-Swim pariston ja HRM-Tri pariston vaihtaminen .... 19
Vianmääritys ................................................................. 20
Tuotepäivitykset ........................................................................ 20
Lisätietojen saaminen ............................................................... 20
Satelliittisignaalien etsiminen .................................................... 20
ii
Sisällysluettelo
Johdanto
tempe™ anturin tila
VIRB kameran tila
®
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Painikkeet
Forerunner herätyksen tila
Voiman tila
Harjoittelu
Lähteminen lenkille
Ensimmäinen kuntoilusuoritus, jonka tallennat laitteella, voi olla
juoksu- tai pyörälenkki tai mikä tahansa ulkoilusuoritus. Laite
tarvitsee ehkä ladata (Laitteen lataaminen, sivu 18) ennen
suoritusta.
1 Valitse ja valitse suoritusprofiili.
2 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Aloita ajanotto valitsemalla .
4 Lähde juoksemaan.
À
Á
Â
Ã
Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta
pitkään.
Valitsemalla tämän voit ottaa taustavalon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä.
Voit käynnistää tai pysäyttää ajanoton valitsemalla
tämän.
Voit valita asetuksia tai kuitata ilmoituksia.
Valitsemalla tämän voit merkitä uuden kierroksen.
Valitsemalla tämän voit palata edelliseen näyttöön.
Valitsemalla tämän voit selata widgetejä, tietonäyttöjä ja
asetuksia.
Valitse suoritusprofiili valitsemalla
> .
Avaa valikko valitsemalla
> .
Avaa asetusvalikko painamalla -painiketta pitkään.
5 Pysäytä ajanotto juoksulenkin jälkeen valitsemalla
6 Valitse jokin vaihtoehto:
.
• Käynnistä ajanotto uudelleen valitsemalla Jatka.
• Tallenna juoksu ja nollaa ajanotto valitsemalla Tallenna.
Voit näyttää yhteenvedon valitsemalla juoksulenkin.
Laitteen painikkeiden lukitseminen ja avaaminen
Voit välttää painikkeiden painamista vahingossa suorituksen
aikana tai kellotilassa lukitsemalla laitteen painikkeet.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse Lukitse laite.
3 Avaa laitteen painikkeet painamalla painiketta pitkään.
Valikon avaaminen
1 Valitse .
2 Valitse .
• Poista juoksulenkki valitsemalla Hylkää > Kyllä.
Kuvakkeet
Vilkkuva kuvake merkitsee, että laite etsii signaalia. Tasaisena
näkyvä kuvake merkitsee, että signaali on löytynyt tai anturi on
liitetty.
GPS-tila
Bluetooth tekniikan tila
®
Sykemittarin tila
Jalka-anturin tila
LiveTrack tila
Nopeus- ja poljinanturin tila
Varia™ pyöränvalon tila
Varia pyörätutkan tila
Varia Vision™ tila
Johdanto
Monilajisuoritukset
Triathlonistit, duathlonistit ja muut monilajiurheilijat voivat
hyödyntää mukautettuja monilajiprofiileja (Mukautetun
suoritusprofiilin luominen, sivu 16). Kun määrität
monilajiprofiilin, voit vaihtaa urheilutilaa ja silti tarkastella
kaikkien urheilulajien kokonaisaikaa. Voit esimerkiksi siirtyä
pyöräilytilasta juoksutilaan ja tarkastella pyöräilyn ja juoksun
kokonaisaikaa koko harjoituksen ajan.
Triathlonharjoittelu
Kun osallistut triathloniin, voit siirtyä nopeasti lajiosuudesta
toiseen, tarkistaa kunkin osuuden ajan ja tallentaa suorituksen
käyttämällä kolmiottelun suoritusprofiilia.
1 Valitse > > Triathlon.
2 Aloita ajanotto valitsemalla .
.
3 Valitse kunkin siirtymän alussa ja lopussa
Siirtymätoiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
triathlon-suoritusprofiilissa.
1
4 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse
> Tallenna.
Syke uinnin aikana
HUOMAUTUS: rannesykemittari ei ole käytettävissä uinnin
aikana.
HRM-Tri™ lisävaruste ja HRM-Swim™ lisävaruste tallentavat
syketietoja uinnin aikana. Syketiedot eivät näy yhteensopivissa
Forerunner laitteissa, kun sykevyö on veden alla.
Sinun on aloitettava ajastettu suoritus pariliitetyssä Forerunner
laitteessa, jotta voit tarkastella tallennettuja syketietoja
myöhemmin. Kun olet poissa vedestä lepointervallien aikana,
sykemittari lähettää syketiedot Forerunner laitteeseen.
Forerunner laite lataa tallennetut syketiedot automaattisesti, kun
tallennat ajastetun uintisuorituksen. Sykevyön on oltava poissa
vedestä, aktiivisena ja laitteen toiminta-alueella (3 m) tietojen
latauksen aikana. Voit tarkastella syketietoja laitteen
historiatiedoissa ja Garmin Connect™ tililläsi.
Allasuinti
1 Valitse > > Allasuinti.
2 Valitse altaan koko tai määritä mukautettu koko.
3 Aloita ajanotto valitsemalla .
4
5
6
7
8
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
Aloita suoritus.
Laite tallentaa automaattisesti uinti-intervallit ja altaanvälit.
Voit näyttää lisää tietosivuja (valinnainen) valitsemalla tai
.
Kun lepäät, keskeytä ajanotto valitsemalla
.
Käynnistä ajanotto uudelleen valitsemalla
.
Kun olet lopettanut suorituksen, valitse
> Tallenna.
Uiminen avovedessä
Laitetta voi käyttää uimiseen avovedessä. Voit tallentaa
uintitietoja, kuten matkan, tahdin ja vetotahdin. Voit lisätä
tietonäyttöjä oletusarvoiseen avovesiuintiprofiiliin (Tietonäyttöjen
mukauttaminen, sivu 16) tai luoda oman profiilin (Mukautetun
suoritusprofiilin luominen, sivu 16).
1 Valitse Valikko > > Avovesi.
2 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
Se saattaa kestää muutaman minuutin.
Satelliittipalkit muuttuvat vihreiksi, kun laite on valmis.
3 Aloita ajanotto valitsemalla .
4 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse > Tallenna.
Uintitermejä
Altaanväli: matka altaan päästä päähän.
Intervalli: yksi tai useampi peräkkäinen altaanväli. Uusi intervalli
alkaa, kun olet levännyt.
Veto: veto lasketaan joka kerta, kun se kätesi, jossa laite on,
tekee täyden kierroksen.
Swolf: swolf-pistemäärä on aika ja vetojen määrä, jonka käytät
yhden allasvälin uimiseen. Esimerkiksi 30 sekunnin ajasta ja
15 vedosta saadaan swolf-pistemääräksi 45. Swolf mittaa
uintitehoa, ja, kuten golfissa, pieni pistemäärä on paras.
Sisäharjoitukset
Forerunner laitetta voi käyttää sisäharjoitteluun, kuten juoksuun
sisäjuoksuradalla tai pyöräilyyn kuntopyörällä. GPS on poissa
käytöstä sisäharjoituksissa.
Kun GPS on poissa käytöstä juoksu- tai kävelyharjoituksessa,
nopeus, matka ja askeltiheys lasketaan laitteen kiihtyvyysanturin
avulla. Kiihtyvyysanturi kalibroituu itse. Nopeus-, matka- ja
2
askeltiheystietojen tarkkuus paranee, kun olet juossut tai
kävellyt muutaman kerran ulkona käyttäen GPS-ominaisuutta.
VIHJE: pitäminen kiinni juoksumaton käsikahvoista heikentää
tarkkuutta. Voit käyttää valinnaista jalka-anturia tahdin, matkan
ja askeltiheyden tallentamiseen.
Kun GPS ei ole käytössä pyöräillessäsi, nopeus- ja matkatiedot
eivät ole käytettävissä, ellei käytössä ole lisäanturia, joka
lähettää nopeus- ja matkatietoja laitteeseen (kuten nopeus- tai
poljinanturi).
Harjoitukset
Voit luoda mukautettuja harjoituksia, jotka sisältävät
harjoitusvaihekohtaisia tavoitteita ja erilaisia matka-, aika- ja
kaloriarvoja. Voit luoda harjoituksia Garmin Connect sivustossa
tai valita sivustossa Garmin Connect harjoituksia sisältävän
harjoitusohjelman ja siirtää sen laitteeseen.
Voit ajoittaa harjoituksia käyttämällä Garmin Connect sivustoa.
Voit suunnitella harjoituksia etukäteen ja tallentaa ne
laitteeseen.
Harjoituksen hakeminen verkosta
Harjoituksen lataamiseen kohteesta Garmin Connect tarvitaan
Garmin Connect tili (Garmin Connect, sivu 12).
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Luo ja tallenna uusi harjoitus.
4 Valitse Lähetä laitteeseen ja seuraa näytön ohjeita.
5 Irrota laite.
Harjoituksen aloittaminen
Ennen kuin voit aloittaa harjoituksen, sinun on ladattava
harjoitus Garmin Connect tililtäsi.
1 Valitse Valikko > Harjoitus > Omat harjoitukset.
2 Valitse harjoitus.
3 Valitse Tee harjoitus.
4 Aloita harjoitus valitsemalla .
Kun olet aloittanut harjoituksen, laite näyttää kaikki sen vaiheet,
sen mahdollisen tavoitteen ja nykyisen harjoituksen tiedot.
Tietoja harjoituskalenterista
Laitteen harjoituskalenteri täydentää Garmin Connect sivustossa
määrittämääsi harjoituskalenteria tai -aikataulua. Kun olet
lisännyt muutaman harjoituksen Garmin Connect kalenteriin, voit
lähettää ne laitteeseen. Kaikki laitteeseen lähetetyt ajoitetut
harjoitukset näkyvät harjoituskalenterissa päivämäärän mukaan.
Kun valitset päivän harjoituskalenterista, voit näyttää tai tehdä
harjoituksen. Ajoitettu harjoitus säilyy laitteessa riippumatta siitä,
teetkö sen vai ohitatko sen. Kun lähetät ajoitettuja harjoituksia
Garmin Connect sivustosta, ne korvaavat aiemman
harjoituskalenterin.
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien käyttäminen
Harjoitusohjelman lataamiseen ja käyttämiseen tarvitaan Garmin
Connect tili (Garmin Connect, sivu 12).
Voit etsiä Garmin Connect tililtä harjoitusohjelman, ajoittaa
harjoitukset ja lähettää ne laitteeseen.
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Valitse ja ajoita harjoitusohjelma Garmin Connect tililläsi.
3 Tarkista harjoitusohjelma kalenterissasi.
4 Valitse > Lähetä harjoitukset laitteeseen ja seuraa
näytön ohjeita.
Intervalliharjoitukset
Voit luoda intervalliharjoituksia etäisyyden tai ajan perusteella.
Laite tallentaa mukautetun intervalliharjoituksen siihen asti, kun
luot uuden intervalliharjoituksen. Voit käyttää avoimia intervalleja
Harjoittelu
rataharjoituksissa ja juostessasi tietyn pituisia matkoja. Kun
, laite tallentaa intervallin ja siirtyy lepointervalliin.
valitset
Intervalliharjoituksen luominen
1 Valitse Valikko > Harjoitus > Intervallit > Muokkaa >
2
3
4
5
6
7
Intervalli > Tyyppi.
Valitse Etäisyys, Aika tai Avoin.
VIHJE: voit luoda avoimen intervallin valitsemalla tyypiksi
Avoin.
Valitse Kesto, määritä harjoituksen matka- tai aikaintervalli ja
valitse .
Valitse Lepo > Tyyppi.
Valitse Etäisyys, Aika tai Avoin.
Määritä tarvittaessa lepointervallin matka- tai aika-arvo ja
valitse .
Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Määritä toistojen määrä valitsemalla Toisto.
• Lisää avoin lämmittely harjoitukseen valitsemalla
Lämmittely > Käytössä.
• Lisää avoin jäähdyttely harjoitukseen valitsemalla
Jäähdyttely > Käytössä.
Intervalliharjoituksen aloittaminen
1 Valitse Valikko > Harjoitus > Intervallit > Tee harjoitus.
2 Valitse .
3 Jos intervalliharjoitus sisältää lämmittelyn, aloita
ensimmäinen intervalli valitsemalla
.
Seuraa
näytön
ohjeita.
4
Kun olet tehnyt kaikki intervallit, näyttöön tulee ilmoitus.
Harjoituksen lopettaminen
• Voit lopettaa harjoitusvaiheen milloin tahansa valitsemalla
.
• Voit pysäyttää ajanoton milloin tahansa valitsemalla .
Harjoituksen peruuttaminen
1 Paina -painiketta pitkään harjoituksen aikana.
2 Valitse Peruuta harjoitus > Kyllä.
Käyttäminen: Virtual Partner
®
Virtual Partner on työkalu, jonka avulla saavutat
harjoitustavoitteesi. Voit muokata Virtual Partner toimintoa ja
harjoitella (juoksu, pyöräily, muu) tavoitenopeudella tai -tahdilla.
HUOMAUTUS: Virtual Partner ei ole käytettävissä uintitilassa.
1 Valitse toimintoprofiili.
2 Valitse Valikko > Toiminto- asetukset > Tietonäkymät >
Virtual Partner > Tila > Käytössä.
Valitse
Aseta tahti tai Aseta nopeus.
3
Voit käyttää tapana tahtia tai nopeutta (Muotoasetukset,
sivu 18).
4 Määritä arvo.
5 Aloita ajanotto valitsemalla .
6 Valitsemalla suorituksen aikana tai voit tarkastella Virtual
Partner näyttöä ja sitä, kuka on johdossa.
Harjoitustavoitteen asettaminen
Harjoitustavoitetoiminto toimii Virtual Partner toiminnon kanssa,
jotta voit pyrkiä tiettyyn matka-, matka- ja aika-, matka- ja tahtitai matka- ja nopeustavoitteeseen. Tätä toimintoa voi käyttää
yhden lajin profiileissa juoksu, pyöräily ja muu (ei uinnissa).
Laite näyttää harjoituksen aikana reaaliaikaisesti, miten lähellä
harjoitustavoitetta olet.
1 Valitse Valikko > Harjoitus > Aseta tavoite.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Vain matka ja valitse esimääritetty matka tai
määritä mukautettu matka.
• Valitse Matka ja aika ja valitse matka- ja aikatavoite.
Voit määrittää aikatavoitteen manuaalisesti, käyttää
ennustetta (perustuu arvioon maksimaalisesta
hapenottokyvystä) tai käyttää oman ennätyksen aikaa.
• Valitse Matka ja tahti tai Matka ja nopeus ja valitse
matka- ja tahti- tai nopeustavoite.
Harjoitustavoitenäyttö avautuu, ja siinä näkyy arvioitu
loppuaikasi. Arvioitu loppuaika perustuu nykyiseen
suoritukseesi ja jäljellä olevaan aikaan.
Aloita
ajanotto valitsemalla .
3
4 Voit tarkastella näyttöä valitsemalla tai .
5 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse > Tallenna.
Avautuvasta yhteenvetonäytöstä näet suorituksesi suhteessa
tavoitteeseen.
Harjoitustavoitteen peruuttaminen
1 Voit avata tavoitenäytön suorituksen aikana valitsemalla
2 Paina painiketta pitkään.
3 Valitse Peruuta tavoite > Kyllä.
.
Kilpaileminen aiempaa suoritusta vastaan
Voit kilpailla aiemmin tallennettua tai ladattua suoritusta
vastaan. Tätä toimintoa voi käyttää yhden lajin profiileissa
juoksu, pyöräily ja muu (ei uinnissa). Tämä toiminto toimii Virtual
Partner toiminnon kanssa, jotta näet sijoituksesi suorituksen
aikana.
1 Valitse Valikko > Harjoitus > Kilpailuta toiminto.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Historiasta voit valita aiemmin tallennetun
suorituksen laitteesta.
• Valitsemalla Ladatut voit valita suorituksen, jonka olet
ladannut Garmin Connect tililtäsi.
3 Valitse suoritus.
Arvioitu loppuaikasi ilmestyy Virtual Partner näyttöön.
4 Aloita ajanotto valitsemalla .
5 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse > Tallenna.
Avautuvasta yhteenvetonäytöstä näet suorituksesi suhteessa
aiemmin tallennettuun tai ladattuun suoritukseen.
Omat ennätykset
Kun saat suorituksen päätökseen, laite näyttää mahdolliset
uudet omat ennätykset, joita teit suorituksen aikana. Omat
ennätykset sisältävät useiden tavallisimpien harjoitusmatkojen
nopeimmat ajat ja pisimmän juoksun tai pyöräilyn.
HUOMAUTUS: pyöräilyn omat ennätykset sisältävät myös
suurimman nousun ja parhaan voiman (edellyttää
voimamittaria).
Omien ennätysten tarkasteleminen
Valitse Valikko > Omat tilastot > Ennätykset.
Valitse laji.
Valitse ennätys.
Valitse Katso ennätys.
1
2
3
4
Harjoittelu
3
Oman ennätyksen palauttaminen
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Ennätykset.
2 Valitse laji.
3 Valitse palautettava ennätys.
4 Valitse Edellinen > Kyllä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Oman ennätyksen tyhjentäminen
Valitse Valikko > Omat tilastot > Ennätykset.
Valitse laji.
Valitse poistettava ennätys.
Valitse Tyhjennä ennätys > Kyllä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
1
2
3
4
Kaikkien omien ennätysten tyhjentäminen
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Ennätykset.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
2 Valitse laji.
3 Valitse Tyhjennä kaikki ennätykset > Kyllä.
Ainoastaan kyseisen lajin ennätykset poistetaan.
Sykeominaisuudet
Forerunner laitteessa on rannesykemittari, ja se on
yhteensopiva ANT+ sykemittarien kanssa. Voit tarkastella
ranteesta mitattuja syketietoja sykewidgetissä. Kun
käytettävissä on sekä ranteesta mitattu syke että ANT+
syketiedot, laite käyttää ANT+ syketietoja. Tässä osassa
mainittuihin toimintoihin tarvitaan sykemittari.
®
Sykewidgetin tarkasteleminen
Widget näyttää nykyisen sykkeesi lyönteinä minuutissa, kuluvan
päivän leposykkeen ja sykekäyrän.
1 Valitse kellonaikasivulta .
• Lisätietoja rannesykemittauksesta on kohdassa Vinkkejä, jos
syketiedot ovat vääriä, sivu 4.
• Lisätietoja tarkkuudesta on osoitteessa www.garmin.com
/ataccuracy.
Rannesykemittarin poistaminen käytöstä
Sykkeen oletusasetus Forerunner mallissa on Automaattinen.
Laite käyttää rannesykemittaria automaattisesti, ellei laitteeseen
ole liitetty sykemittaria lisävarusteena.
Valitse Valikko > Asetukset > Sykevyö > Pois.
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
• Puhdista ja kuivaa käsivartesi, ennen kuin kiinnität laitteen
ranteeseen.
• Älä käytä laitteen alla aurinkovoidetta, muuta voidetta tai
hyönteiskarkotetta.
• Älä naarmuta laitteen takana olevaa sykeanturia.
• Kiinnitä laite ranneluun yläpuolelle. Laitteen pitäisi olla
tiukalla mutta tuntua miellyttävältä.
• Odota, kunnes kuvake
näkyy tasaisena, ennen kuin aloitat
suorituksen.
• Lämmittele 5 - 10 minuutin ajan ja odota, että laite lukee
sykkeesi, ennen kuin aloitat suorituksen.
HUOMAUTUS: jos harjoitusympäristö on kylmä, lämmittele
sisätiloissa.
• Huuhtele laite puhtaalla vedellä aina harjoituksen jälkeen.
Sykealueiden määrittäminen
Laite määrittää oletussykealueet alkumäärityksen profiilitietojen
perusteella. Voit määrittää sykearvot ja asettaa kunkin alueen
arvot manuaalisesti. Laitteessa on eri sykealueet juoksua,
pyöräilyä ja uintia varten.
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Käyttäjäprofiili > Syke.
2 Valitse Maksimisyke ja määritä maksimisykkeesi.
3 Valitse Maitohappokynnys sykkeen perusteella ja määritä
anaerobisen kynnyksen syke.
4 Valitse Leposyke ja määritä leposyke.
5 Valitse Alueet > Perusta:.
6 Valitse vaihtoehto:
2 Valitsemalla
voit näyttää keskimääräisen leposykkeesi
viimeisimpien 7 päivän ajalta.
Laitteen käyttäminen
• Kiinnitä laite ranneluun yläpuolelle.
HUOMAUTUS: laitteen pitäisi olla tiukalla mutta tuntua
miellyttävältä. Laite ei saa liikkua juoksun tai muun
harjoittelun aikana, jotta saat tarkat syketiedot Forerunner
735XT laitteella.
• Valitsemalla lyöntiä/min voit tarkastella ja muokata
sykealuetta (lyöntiä minuutissa).
• Valitsemalla % maksimisykkeestä voit tarkastella ja
muokata maksimisykkeen prosenttialuetta.
• Valitsemalla % SYV voit tarkastella ja muokata alueita
prosenttiosuutena sykevarannosta (maksimisyke miinus
leposyke).
• Valitsemalla %maitohappokynnys sykkeen perusteella
voit tarkastella ja muokata anaerobisen kynnyksen
sykkeen prosenttialuetta.
7 Valitsemalla Lisää lajin syke voit lisätä eri alueita kutakin
lajia varten.
8 Valitse sykealue ja määritä arvo kullekin alueelle.
Laitteen määrittämien sykealueiden käyttäminen
HUOMAUTUS: optinen anturi on laitteen taustapuolella.
4
Oletusasetuksilla laite tunnistaa maksimisykkeesi ja määrittää
sykealueesi prosenttiarvona maksimisykkeestäsi.
• Tarkista käyttäjäprofiilisi asetukset (Käyttäjäprofiilin
määrittäminen, sivu 16).
• Käytä rannesykemittaria tai sykevyötä usein juostessasi.
• Kokeile muutamaa Garmin Connect tilillä käytettävissä
olevaa sykeharjoitteluohjelmaa.
Sykeominaisuudet
• Voit tarkastella syketrendejäsi ja aikaasi eri alueilla Garmin
Connect tililläsi.
Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille
®
Voit lähettää syketietoja Forerunner laitteesta ja tarkastella niitä
pariliitetyissä Garmin laitteissa. Voit lähettää syketietosi
esimerkiksi Edge laitteelle pyöräillessäsi tai VIRB
actionkameralle.
HUOMAUTUS: syketietojen lähettäminen lyhentää akunkestoa.
1 Voit avata sykewidgetin valitsemalla .
2 Paina painiketta pitkään.
3 Valitse Lähetä syke.
Forerunner laite alkaa lähettää syketietojasi, ja
tulee
näyttöön.
HUOMAUTUS: voit tarkastella ainoastaan sykesivua, kun
lähetät syketietoja.
4 Pariliitä Forerunner laite Garmin ANT+ yhteensopivaan
laitteeseen.
HUOMAUTUS: pariliitoksen muodostamista koskevat ohjeet
vaihtelevat yhteensopivan Garmin laitteen mukaan.
Lisätietoja on käyttöoppaassa.
VIHJE: lopeta syketietojen lähetys valitsemalla jokin painike
ja valitsemalla Kyllä.
®
Maakosketuksen keston tasapaino: maakosketuksen keston
tasapaino näyttää juoksun aikaisen maakosketuksen keston
vasemman ja oikean jalan tasapainon. Se mitataan
prosentteina. Arvo voi olla esimerkiksi 53,2, ja sen vierellä on
nuoli vasemmalle tai oikealle.
Askeleen pituus: askeleen pituus on kahden maakosketuksen
väli. Se mitataan metreinä.
Pystysuhde: Pystysuhde on pystysuuntaisen liikehdinnän
suhde askeleen pituuteen. Se mitataan prosentteina.
Juoksukunto on tavallisesti sitä parempi, mitä pienempi luku
on.
Harjoittelu juoksun dynamiikkatietojen avulla
Ennen kuin voit tarkastella juoksun dynamiikkatietoja, sinun on
asetettava HRM-Run lisävaruste, HRM-Tri lisävaruste tai
Running Dynamics Pod ja pariliitettävä se laitteeseen (ANT+
anturien pariliitos, sivu 13).
Jos Forerunner laitteen mukana toimitettiin sykemittari, laitteet
on jo pariliitetty ja Forerunner on määritetty näyttämään juoksun
dynamiikkatietoja.
1 Valitse ja valitse juoksusuoritus.
2 Valitse .
3 Lähde juoksemaan.
4 Voit tarkastella tietoja juoksun dynamiikkanäytöissä.
Juoksun dynamiikka
Voit käyttää yhteensopivaa Forerunner laitetta, joka on
pariliitetty HRM-Run™ lisävarusteeseen tai muuhun juoksun
dynamiikkaa mittaavaan lisävarusteeseen, kun haluat
reaaliaikaista palautetta juoksukunnostasi. Jos Forerunner
laitteen mukana toimitettiin HRM-Run lisävaruste, laitteet on jo
pariliitetty.
Juoksun dynamiikkaa mittaavassa lisävarusteessa on
kiihtyvyysmittari, joka mittaa ylävartalon liikkeitä ja laskee sen
perusteella kuudenlaisia juoksun metriikoita.
Askeltiheys: askeltiheys tarkoittaa askelten määrää minuutissa.
Se näyttää askelten kokonaismäärää (oikea ja vasen
yhteenlaskettuna).
Pystysuuntainen liikehdintä: pystysuuntainen liikehdintä
tarkoittaa juoksun joustavuutta. Se näyttää ylävartalon
pystysuuntaisen liikkeen senttimetreinä.
Maakosketuksen kesto: maakosketuksen kesto tarkoittaa
aikaa, jonka olet maassa juostessasi kunkin askeleen
kohdalla. Se mitataan millisekunteina.
HUOMAUTUS: maakosketuksen kesto ja tasapaino eivät ole
käytettävissä kävelyn aikana.
5 Tarvittaessa voit koskettaa -painiketta pitkään ja muuttaa
juoksun dynamiikkatietojen näyttämistä.
Värimittarit ja juoksun dynamiikkatiedot
Juoksun dynamiikkanäytöissä näkyy ensisijaisen dynamiikkatiedon värimittari. Ensisijaisena tietona voi näyttää askeltiheyden,
pystysuuntaisen liikehdinnän, maakosketuksen keston, maakosketuksen keston tasapainon tai pystysuhteen. Värimittarista näet,
miten juoksun dynamiikkatietosi vertautuvat muiden juoksijoiden tietoihin. Värialueet perustuvat prosenttipisteisiin.
Garmin on tutkinut monia kaikentasoisia juoksijoita. Punaisen ja oranssin alueen arvot ovat tavallisia kokemattomille ja hitaille
juoksijoille. Vihreän, sinisen ja violetin alueen arvot ovat tavallisia kokeneille ja nopeille juoksijoille. Kokeneiden juoksijoiden
maakosketuksen kesto on tavallisesti lyhyempi, pystysuuntainen liikehdintä vähäisempää, pystysuhde pienempi ja askeltiheys
suurempi kuin kokemattomammilla juoksijoilla. Pitkien juoksijoiden askeltiheys on kuitenkin tavallisesti hieman pienempi, askeleet
ovat pitempiä ja pystysuuntaista liikehdintää on hieman enemmän kuin kokeneisuus edellyttäisi. Pystysuhde on pystysuuntainen
liikehdintä jaettuna askeleen pituudella. Se ei korreloi juoksijan pituuden kanssa.
HUOMAUTUS: maakosketuksen keston tasapainon värimittari on erilainen (Maakosketuksen keston tasapainotiedot, sivu 6).
Lisätietoja juoksun dynamiikasta on osoitteessa www.garmin.com/runningdynamics. Voit etsiä lisätietoja juoksun dynamiikkatietoihin
liittyvistä teorioista ja tulkinnoista tunnetuista juoksujulkaisuista ja -sivustoista.
Värialue
Prosenttipiste alueella Askeltiheyden alue Pystysuuntaisen liikehdinnän alue Pystysuhde Maakosketuksen keston alue
Violetti
>95
>183 askelta/min
<6,1 %
<218 ms
Sininen
70–95
174–183 askelta/min 6,4–8,1 cm
6,1–7,4 %
218–248 ms
Vihreä
30-69
164-173 askelta/min 8,2-9,7 cm
7,5-8,6 %
249-277 ms
Sykeominaisuudet
<6,4 cm
5
Värialue
Oranssi
Prosenttipiste alueella Askeltiheyden alue Pystysuuntaisen liikehdinnän alue Pystysuhde Maakosketuksen keston alue
5-29
Punainen <5
153-163 askelta/min 9,8-11,5 cm
8,7-10,1 %
278-308 ms
<153 askelta/min
>10,1 %
>308 ms
>11,5 cm
Maakosketuksen keston tasapainotiedot
Maakosketuksen keston tasapaino mittaa juoksun symmetrisyyttä ja näkyy prosenttiosuutena maakosketuksen kestosta. Jos
maakosketuksen keston tasapaino on esimerkiksi 51,3 %, ja siinä on vasemmalle osoittava nuoli, juoksijan vasen jalka koskettaa
maata enemmän kuin oikea. Jos tietonäytössä näkyy kaksi lukua, kuten 48–52, 48 % tarkoittaa vasenta jalkaa ja 52 % oikeaa.
Värialue
Punainen
Oranssi
Vihreä
Oranssi
Punainen
Symmetrisyys
Heikko
Kohtalainen
Hyvä
Kohtalainen
Heikko
Muiden juoksijoiden prosenttiosuus 5 %
25 %
40 %
25 %
5%
Maakosketuksen keston tasapaino
50,8–52,2 % V 50,7 % V–50,7 % O 50,8–52,2 % O >52,2 % O
>52,2 % V
Juoksun dynamiikkatietojen kehitys- ja testaustyön aikana Garmin tiimi havaitsi joillakin juoksijoilla yhteyden vammojen ja tavallista
suuremman epätasapainon välillä. Monien juoksijoiden maakosketuksen keston tasapaino poikkeaa arvosta 50–50 ylä- ja
alamäissä. Useimmat juoksuvalmentajat ovat sitä mieltä, että symmetrinen juoksutapa on hyvä. Parhaiden juoksijoiden askeleet
ovat tavallisesti nopeita ja tasapainoisia.
Voit tarkastella värimittaria tai tietonäyttöä juoksun aikana tai yhteenvetoa Garmin Connect tililläsi juoksun jälkeen. Kuten muutkin
juoksun dynamiikkatiedot, maakosketuksen keston tasapaino on määrällinen mittaus, jonka avulla voit arvioida juoksutapaasi.
Vinkkejä puuttuvia juoksun dynamiikkatietoja varten
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista
Jos juoksun dynamiikkatiedot eivät näy, kokeile näitä vinkkejä.
• Varmista, että käytettävissä on juoksun dynamiikkatietoja
tallentava lisävaruste, kuten HRM-Run lisävaruste.
Jos lisävarusteessa voi käyttää juoksun dynamiikkatietoja,
sen moduulin etupuolella näkyy .
• Pariliitä juoksun dynamiikkatietoja tallentava lisävaruste ja
Forerunner laite uudelleen ohjeiden mukaisesti.
• Jos juoksun dynamiikkatietojen näytössä näkyy vain nollia,
varmista, että lisävaruste on oikein päin.
HUOMAUTUS: maakosketuksen kesto ja tasapaino näkyvät
ainoastaan juostaessa. Kestoa ei lasketa kävelyn aikana.
Maksimaalinen hapenottokyky on enimmäismäärä (millilitroina)
happea, jonka voit käyttää minuutissa painokiloa kohti
huipputasollasi. Lyhyesti sanottuna maksimaalinen
hapenottokyky ilmaisee suorituskykyä ja voi parantua kunnon
kasvaessa. Forerunner laite edellyttää maksimaalisen
hapenottokyvyn arvion näyttämiseen rannesykemittausta tai
yhteensopivaa sykevyötä.
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvio näkyy lukuna ja kohtana
värimittarissa.
Fysiologiset mittaukset
Näihin fysiologisiin mittauksiin tarvitaan rannesykemittari tai
yhteensopiva sykemittari. Mittaukset ovat arvioita, joiden avulla
voit seurata ja analysoida harjoituksiasi ja kilpailusuorituksiasi.
Arviot tuottaa ja niitä tukee Firstbeat.
HUOMAUTUS: ennuste saattaa näyttää ensin väärältä. Laite
oppii tehosi vähitellen muutaman suorituksen kuluessa.
Maksimaalinen hapenottokyky: maksimaalinen hapenottokyky
on enimmäismäärä (millilitroina) happea, jonka voit käyttää
minuutissa painokiloa kohti huipputasollasi.
Kilpailuajan ennusteet: laite näyttää tavoiteajan nykyisen
kuntosi perusteella hyödyntämällä maksimaalisen
hapenottokyvyn arviota ja julkaistuja tietolähteitä.
Ennusteessa oletetaan myös, että olet harjoitellut
asianmukaisesti kilpailua varten.
Palautumisohjaus: palautumisohjaus näyttää, miten pitkän ajan
kuluttua olet täysin palautunut ja valmis seuraavaan
vaativaan harjoitukseen.
Stressitaso: stressitason mittaamiseen tarvitaan sykevyö.
Stressitasolla mitataan sykkeen vaihtelua, kun seisot
paikallasi 3 minuutin ajan. Se osoittaa
kokonaiskuormituksesi. Asteikko on 1 - 100, ja kuormitus on
sitä pienempi, mitä pienemmät pisteet ovat.
Suoritustaso: suoritustaso on reaaliaikainen arvio 6 - 20
minuutin suorituksen jälkeen. Sen voi lisätä tietokentäksi,
jotta voit tarkastella suoritustasoasi loppusuorituksen ajan.
Se vertaa reaaliaikaista kuntoasi keskikuntotasoosi.
Anaerobinen kynnys: anaerobisen kynnyksen mittaamiseen
tarvitaan sykevyö. Anaerobinen kynnys on piste, jossa
lihakset alkavat väsyä nopeasti. Laite mittaa anaerobisen
kynnyksen sykkeen ja tahdin perusteella.
6
Violetti
Ylivertainen
Sininen
Erinomainen
Vihreä
Hyvä
Oranssi
Kohtalainen
Punainen
Heikko
Maksimaalisen hapenottokyvyn tiedot tarjoaa FirstBeat.
Maksimaalisen hapenottokyvyn analyysi toimitetaan yhtiön The
Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on liitteessä (Maksimaalisen
hapenottokyvyn vakioluokitukset, sivu 23) ja osoitteessa
www.CooperInstitute.org.
®
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
juoksua varten
Tähän toimintoon tarvitaan sykemittari.
Saat tarkimman arvion määrittämällä käyttäjäprofiilin
(Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 16) ja maksimisykkeen
(Sykealueiden määrittäminen, sivu 4). Ennuste saattaa näyttää
ensin väärältä. Laite oppii juoksutehosi vähitellen.
1 Juokse vähintään kymmenen minuuttia ulkona.
2 Valitse juoksun jälkeen Tallenna.
3 Valitse Valikko > Omat tilastot > Maks. hap.ottokyky.
Sykeominaisuudet
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
pyöräilyä varten
Tarvitset yhteensopivan sykemittarin ja voimamittarin, jotta voit
tarkastella maksimaalisen hapenottokyvyn arviotasi.
Voimamittari on pariliitettävä Forerunner laitteeseen (ANT+
anturien pariliitos, sivu 13). Saat tarkimman arvion
määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin (Käyttäjäprofiilin
määrittäminen, sivu 16) ja maksimisykkeen (Sykealueiden
määrittäminen, sivu 4).
HUOMAUTUS: ennuste saattaa näyttää ensin väärältä. Laite
oppii pyöräilytehosi vähitellen.
1 Aja ulkona tasaisesti ja tehokkaasti vähintään 20 minuutin
ajan.
2 Valitse ajon jälkeen Tallenna.
3 Valitse Valikko > Omat tilastot > Maks. hap.ottokyky >
Pyöräily.
Vihjeitä pyöräilyn maksimaalisen hapenottokyvyn arvioita
varten
Maksimaalisen hapenottokyvyn laskentatarkkuus paranee, kun
ajat tasaista ja kohtuullisen kovaa tahtia siten, että syke ja voima
pysyvät suhteellisen tasaisina.
• Tarkista ennen ajoa, että laite, sykemittari ja voimamittari
toimivat oikein, ne on pariliitetty ja niiden akussa on tarpeeksi
virtaa.
• Aja 20 minuuttia ja varmista, että sykkeesi on yli 70 %
maksimisykkeestäsi.
• Aja 20 minuuttia ja pidä voima suhteellisen tasaisena.
• Vältä mäkistä maastoa.
• Vältä ajamista ryhmissä, joissa ajetaan paljon peräkkäin.
Kilpailuajan ennusteen näyttäminen
Tähän toimintoon tarvitaan sykemittari.
Saat tarkimman arvion määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin
(Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 16) ja maksimisykkeen
(Sykealueiden määrittäminen, sivu 4). Laite näyttää tavoiteajan
nykyisen kuntosi perusteella hyödyntämällä maksimaalisen
hapenottokyvyn arviota (Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn
arvioista, sivu 6) ja julkaistuja tietolähteitä. Ennusteessa
oletetaan myös, että olet harjoitellut asianmukaisesti kilpailua
varten.
HUOMAUTUS: ennusteet saattavat näyttää ensin vääriltä. Laite
oppii juoksutehosi vähitellen.
Valitse Valikko > Omat tilastot > Kilpailuennuste.
Näet kilpailuajan ennusteen 5 ja 10 kilometrille,
puolimaratonille ja maratonille.
Palautussyke
Jos käytät harjoitellessasi rannesykemittausta tai yhteensopivaa
sykevyötä, voit tarkistaa palautussykkeen joka suorituksen
jälkeen. Palautussyke on ero harjoitussykkeen ja sen sykkeen
välillä, joka mitataan kahden minuutin kuluttua suorituksen
loppumisesta. Oletetaan, että pysäytät ajanoton
perusjuoksulenkin jälkeen. Sykkeesi on 140. Kun olet ollut
rauhassa tai jäähdytellyt kahden minuutin ajan, sykkeesi on 90.
Palautussykkeesi on 50 (140 miinus 90). Joissakin
tutkimuksissa palautussykettä on käytetty hyvän
sydänterveyden merkkinä. Sydän on sitä terveempi, mitä
suurempi palautussykkeen arvo on.
VIHJE: saat parhaan tuloksen pysähtymällä kahden minuutin
ajaksi, kun laite laskee palautussykkeesi. Voit tallentaa tai hylätä
suorituksen, kun tämä arvo on tullut näyttöön.
Stressitason tarkasteleminen
Ennen kuin voit tarkastella stressitasoasi, sinun on asetettava
sykevyö paikalleen ja pariliitettävä se laitteen kanssa (ANT+
anturien pariliitos, sivu 13).
Stressitaso perustuu kolmen minuutin testiin, joka tehdään
seisoen paikallaan. Forerunner laite analysoi sykevaihtelua ja
määrittää yleisen stressitason sen perusteella. Harjoittelu, uni,
ravinto ja elämän stressaavuus vaikuttavat juoksijan
suorituskykyyn. Stressitason asteikko on 1 - 100, missä 1
tarkoittaa erittäin vähäistä stressiä ja 100 erittäin kovaa stressiä.
Tietoisuus omasta stressitasosta helpottaa arvioitaessa, onko
keho valmis kovaan harjoitteluun vai joogaan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että mittaat stressitason päivittäin
suunnilleen samaan aikaan ja samoissa olosuhteissa.
1 Valitse Sovellukset > HRV Stress Test > Mittaa.
2 Seiso paikallasi ja lepää 3 minuutin ajan.
Palautumisaika
Käyttämällä ranteesta sykkeen mittaavaa Garmin laitetta tai
yhteensopivaa sykevyötä voit näyttää, miten pian olet palautunut
täysin ja olet valmis seuraavaan kovaan harjoitukseen.
HUOMAUTUS: palautumisaikasuositus käyttää maksimaalisen
hapenottokyvyn arviota ja saattaa näyttää ensin epätarkalta.
Laite oppii tehosi vähitellen muutaman suorituksen kuluessa.
Palautumisaika näkyy heti suorituksen jälkeen. Laskuri käy,
kunnes olet palautunut optimaalisesti seuraavaa kovaa
harjoitusta varten.
Palautumisohjauksen ottaminen käyttöön
Saat tarkimman arvion määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin
(Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 16) ja maksimisykkeen
(Sykealueiden määrittäminen, sivu 4).
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Palautumisohjaus > Tila
> Käytössä.
2 Lähde juoksemaan.
3 Valitse juoksun jälkeen Tallenna.
Palautumisaika tulee näyttöön. Enimmäisaika on 4 päivää.
Sykeominaisuudet
Suoritustaso
Suorituksen aikana eli esimerkiksi juoksun tai pyöräilyn aikana
suoritustasotoiminto analysoi tahtiasi, sykettäsi ja sykevaihtelua
ja arvioi niiden perusteella reaaliaikaisesti, miten suoriudut
keskimääräiseen kuntotasoosi nähden. Se on suunnilleen
reaaliaikaisen prosenttilukusi poikkeama perustason
maksimaalisen hapenottokyvyn arviostasi.
Suoritustason arvo on -20–+20. Suorituksen ensimmäisten 6–20
minuutin aikana laite näyttää suoritustasosi. Jos arvo on
esimerkiksi +5, olet levännyt ja virkeä ja pystyt hyvään juoksuun
tai ajoon. Voit lisätä suoritustason tietokentäksi
harjoitusnäyttöön, jotta voit seurata tasoasi suorituksen aikana.
Suoritustaso voi osoittaa myös väsymyksen tasoa erityisesti
pitkän juoksu- tai ajokerran lopussa.
7
HUOMAUTUS: laite tarvitsee muutaman juoksu- tai ajokerran
sykemittarin kanssa, jotta se saa tarkan maksimaalisen
hapenottokyvyn arvion ja oppii juoksu- tai ajokykysi (Tietoja
maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista, sivu 6).
Suoritustason tarkasteleminen
1 Lisää Suoritustaso tietonäyttöön (Tietonäyttöjen
mukauttaminen, sivu 16).
2 Lähde juoksemaan.
Näet suoritustasosi 6 - 20 minuutin kuluessa.
Kynnystehon (FTP) arvioiminen
Ennen kuin voit määrittää FTP (functional threshold power) tasosi, sinun on pariliitettävä laitteeseen sykevyö ja voimamittari
(ANT+ anturien pariliitos, sivu 13) ja mitattava maksimaalinen
hapenottokykysi pyöräillessäsi (Tietoja maksimaalisen
hapenottokyvyn arvioista, sivu 6).
Laite arvioi kynnystehon (FTP) ja maksimaalisen
hapenottokyvyn alkumääritysten aikana asetettujen
profiilitietojen perusteella.
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Functional Threshold
Power > Autom. tunnistus > Käytössä.
FTP-arvio ilmaistaan watteina kilogrammaa kohden. Voima
ilmaistaan watteina sekä värimittarin avulla.
3 Voit seurata suoritustasoasi juoksun aikana vierittämällä
näkymän tietonäyttöön.
Anaerobinen kynnys
Anaerobinen kynnys on harjoituksen teho, jolla maitohappoa
alkaa kertyä verenkiertoon. Juoksun yhteydessä se on arvioitu
ponnistuksen tai tahdin taso. Kun juoksija ylittää kynnyksen, hän
alkaa väsyä yhä nopeammin. Kokeneiden juoksijoiden kynnys
on noin 90 % maksimisykkeestä ja 10 kilometrin tai
puolimaratonin kilpailutahdin välillä. Keskitasoisten juoksijoiden
anaerobinen kynnys on usein paljon alempi kuin 90 %
maksimisykkeestä. Tietoisuus omasta anaerobisesta
kynnyksestä helpottaa tarvittavan harjoittelutehon ja
kilpailutehon arviointia.
Jos tiedät anaerobisen kynnyksen sykearvosi ennestään, voit
määrittää sen käyttäjäprofiilin asetuksista (Sykealueiden
määrittäminen, sivu 4).
Anaerobisen kynnyksen määrittäminen ohjatulla testillä
Ennen kuin voit tehdä ohjatun testin, sinun on asetettava
sykevyö paikalleen ja pariliitettävä se laitteen kanssa (ANT+
anturien pariliitos, sivu 13). Lisäksi tarvitset arvion
maksimaalisesta hapenottokyvystä aiemmalta juoksukerralta
(Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista, sivu 6).
VIHJE: laite tarvitsee muutaman juoksukerran sykemittarin
kanssa, jotta se saa tarkan maksimaalisen hapenottokyvyn
arvion. Laite tunnistaa anaerobisen kynnyksesi automaattisesti
tehokkaiden juoksuharjoituksen aikana, kun käytät sykevyötä.
1 Valitse ulkojuoksuprofiili.
Testiin tarvitaan GPS-toimintoa.
2 Valitse Valikko > Omat tilastot > Anaerobinen kynnys >
Tee ohjattu testi.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Violetti
Ylivertainen
Sininen
Erinomainen
Vihreä
Hyvä
Oranssi
Kohtalainen
Punainen
Harjaantumaton
Lisätietoja on liitteessä (FTP-luokitukset, sivu 23).
2 Valitse vaihtoehto:
• tallenna uusi FTP valitsemalla Hyväksy
• säilytä nykyinen FTP valitsemalla Hylkää.
FTP-testin suorittaminen
Ennen kuin voit määrittää FTP (functional threshold power) tasosi, sinun on pariliitettävä laitteeseen sykevyö ja voimamittari
(ANT+ anturien pariliitos, sivu 13) ja mitattava maksimaalinen
hapenottokykysi pyöräillessäsi (Tietoja maksimaalisen
hapenottokyvyn arvioista, sivu 6).
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Functional Threshold
Power > Tee ohjattu testi.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Kun aloitat ajon, laite näyttää kunkin vaiheen keston,
tavoitteen ja nykyiset voimatiedot. Kun testi on suoritettu,
näyttöön tulee ilmoitus.
3 Jäähdyttele ohjatun testin jälkeen.
Kynnysteho (FTP) ilmaistaan watteina kilogrammaa kohden.
Voima ilmaistaan watteina sekä värimittarin avulla.
4 Valitse vaihtoehto:
• tallenna uusi FTP valitsemalla Hyväksy
• säilytä nykyinen FTP valitsemalla Hylkää.
Aktiivisuuden seuranta
Aktiivisuuden seurannan ottaminen käyttöön
4 Valitse vaihtoehto:
• tallenna uusi anaerobinen kynnys valitsemalla Hyväksy
• säilytä nykyinen anaerobinen kynnys valitsemalla Hylkää.
8
Aktiivisuuden seuranta tallentaa kunkin tallennetun päivän
askelmäärän, askeltavoitteen, kuljetun matkan ja kulutetut
kalorit. Kulutetut kalorit sisältävät perusaineenvaihdunnan ja
suorituksissa kulutetut kalorit.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Aktiivisuuden seuranta >
Tila > Käytössä.
Aktiivisuuden seuranta
Askelmäärä näkyy vasta, kun laite löytää satelliittisignaaleja
ja asettaa ajan automaattisesti. Satelliittisignaalien etsiminen
saattaa edellyttää esteetöntä näköyhteyttä taivaalle.
2 Voit avata aktiivisuuden seurantawidgetin valitsemalla
kellonaikanäytössä .
Askelmäärä päivittyy ajoittain.
Liikkumishälytyksen käyttäminen
Pitkäaikainen istuminen voi laukaista haitallisia
aineenvaihdunnan muutoksia. Liikkumishälytys muistuttaa
liikkumisen tärkeydestä. Liiku!-teksti ja punainen palkki tulevat
näyttöön, kun et ole liikkunut tuntiin. Palkki kasvaa aina 15
minuutin välein, jos olet paikallasi. Lisäksi laite antaa äänimerkin
tai värisee, jos viestiäänet ovat käytössä (Laitteen äänten
määrittäminen, sivu 18).
Voit nollata liikkumishälytyksen kävelemällä vähän (vähintään
parin minuutin ajan).
Unen seuranta
Laite tarkkailee untasi ja seuraa liikkeitäsi automaattisesti, kun
nukut määrittämäsi normaalin nukkuma-ajan aikana. Voit
määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin Connect tilisi
käyttäjäasetuksista. Unitilastot sisältävät nukuttujen tuntien
kokonaismäärän, unitasot ja liikkeet unen aikana. Voit
tarkastella unitilastojasi Garmin Connect tililläsi.
HUOMAUTUS: päiväunia ei lisätä unitilastoihin. Käyttämällä Älä
häiritse -tilaa voit poistaa käytöstä muut ilmoitukset ja hälytykset
paitsi herätykset.
Automaattinen tavoite
Laite luo automaattisesti päivittäisen askeltavoitteen aiemman
aktiivisuutesi perusteella. Kun liikut päivän mittaan, laite näyttää
edistymisesi päivätavoitteesi suhteen À.
Jos et halua käyttää automaattista tavoitetta, voit määrittää
oman askeltavoitteen Garmin Connect tililläsi.
Tehominuutit
Esimerkiksi Yhdysvaltain Centers for Disease Control and
Prevention, American Heart Association ja maailman
terveysjärjestö WHO (World Health Organization) suosittelevat
viikossa kunnon parantamiseksi vähintään 150 minuuttia
keskitehoisia suorituksia, kuten reipasta kävelyä, tai 75
minuuttia erittäin tehokkaita suorituksia, kuten juoksua.
Laite seuraa suorituksen tehoa ja tallentaa keski- tai
suuritehoisiin suorituksiin käyttämäsi ajan (syketiedot tarvitaan
suuren tehon arviointiin). Voit pyrkiä viikon
tehominuuttitavoitteeseesi käyttämällä vähintään 10 minuuttia
yhtäjaksoisesti keski- tai suuritehoisiin suorituksiin. Laite laskee
suorituksen kohtalaisen ja suuren tehon minuutit yhteen. Suuren
tehon tehominuutit näkyvät kaksinkertaisina, kun niitä lisätään.
®
Tehominuuttien hankkiminen
Forerunner laite laskee tehominuutteja vertaamalla syketietoja
keskimääräiseen leposykkeeseesi. Jos syke ei ole käytössä,
laite laskee kohtalaisen tehon minuutteja analysoimalla
askelmäärääsi minuutissa.
• Saat tarkimmat tehominuuttilukemat aloittamalla ajoitetun
suorituksen.
Älykkäät ominaisuudet
• Harjoittele vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti
kohtalaisella tai suurella tehotasolla.
• Saat tarkimman leposykearvon käyttämällä laitetta
vuorokauden ympäri.
Älykkäät ominaisuudet
Pariliitos älypuhelimen kanssa
Yhdistä Forerunner laite älypuhelimeen, jotta voit viimeistellä
määrityksen ja käyttää laitteen täysiä ominaisuuksia.
1 Lataa osoitteesta www.garmin.com/intosports/apps
älypuhelimeesi Garmin Connect Mobile sovellus.
2 Valitse Forerunner laitteessa Valikko > Asetukset >
Bluetooth > Yhdistä mobiililaite.
Avaa
Garmin Connect Mobile sovellus.
3
4 Lisää laite Garmin Connect tilillesi valitsemalla vaihtoehto:
• Jos tämä on ensimmäinen laite, jonka olet pariliittänyt
Garmin Connect Mobile sovellukseen, seuraa näytön
ohjeita.
• Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect
Mobile sovellukseen, valitse asetuksista Garmin-laitteet >
Lisää laite ja seuraa näytön ohjeita.
Puhelinilmoitukset
Puhelinilmoitukset edellyttävät yhteensopivaa älypuhelinta, joka
on alueella ja on pariliitetty laitteeseen. Kun puhelin
vastaanottaa viestejä, se lähettää ilmoituksen laitteeseen.
Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön
1 Valitse Valikko > Asetukset > Bluetooth > Älykkäät
ilmoitukset.
2 Valitse Suorituksen aikana > Ilmoitukset.
3 Valitse Pois, Näytä vain puhelut tai Näytä kaikki.
4 Valitse Ei suorituksen aikana > Ilmoitukset.
5 Valitse Pois, Näytä vain puhelut tai Näytä kaikki.
HUOMAUTUS: voit muuttaa ilmoitusääniä.
Ilmoitusten tarkasteleminen
• Kun Forerunner laitteeseen tulee ilmoitus, näytä se
valitsemalla .
• Poista ilmoitus valitsemalla .
• Voit näyttää kaikki ilmoitukset ilmoituswidgetissä valitsemalla
kellonaikanäytössä .
Ilmoitusten hallinta
Voit hallita Forerunner laitteessa näkyviä ilmoituksia
yhteensopivassa älypuhelimessa.
Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät Apple älypuhelinta, voit valita laitteessa
näkyvät kohteet älypuhelimen ilmoitusasetuksista.
• Jos käytät älypuhelinta, jossa on Android™, valitse Garmin
Connect Mobile sovelluksessa Asetukset > Älykkäät
ilmoitukset.
®
Ääniopastuksen toistaminen älypuhelimessa
suorituksen aikana
Jotta voit määrittää ääniopastuksen, tarvitset älypuhelimen,
jossa on Garmin Connect Mobile sovellus ja joka on pariliitetty
Forerunner laitteeseen.
Voit määrittää Garmin Connect Mobile sovelluksen toistamaan
motivoivia tilailmoituksia älypuhelimessa juoksun tai muun
suorituksen aikana. Ääniopasteita ovat kierroksen numero ja
kierrosaika, -tahti tai -nopeus sekä syketiedot. Ääniopastuksen
aikana Garmin Connect Mobile sovellus mykistää älypuhelimen
ensisijaisen äänen ilmoituksen toistamiseksi. Voit mukauttaa
äänenvoimakkuutta Garmin Connect Mobile sovelluksessa.
9
HUOMAUTUS: Kierroshälytys-ääniopastus on käytössä
oletusarvoisesti.
1 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetuksista
Garmin-laitteet.
2 Valitse laite.
3 Valitse Suoritusasetukset > Ääniopasteet.
Musiikin hallinnan avaaminen
Musiikin hallintaa varten tarvitaan yhteensopiva älypuhelin, joka
pariliitetään laitteen kanssa.
Paina -painiketta pitkään ja valitse Musiikin hallinta.
Kadonneen älypuhelimen paikantaminen
Puhelimen etsintätoiminnolla voit etsiä kadonneen
älypuhelimen, joka on pariliitetty langattomalla Bluetooth
tekniikalla ja joka on toiminta-alueella.
1 Voit avata säädinwidgetin valitsemalla kellonaikanäytössä .
2 Valitse > Etsi puhelin.
Forerunner laite alkaa etsiä pariliitettyä älypuhelinta.
Forerunner laitteen näyttöön ilmestyvät Bluetooth signaalin
voimakkuutta osoittavat palkit, ja älypuhelimesta kuuluu
hälytys.
3 Voit lopettaa haun valitsemalla .
Widgetit
Laitteessa on esiladattuna widgetejä, joista näet tietoja yhdellä
silmäyksellä. Jotkin widgetit tarvitsevat Bluetooth yhteyden
yhteensopivaan älypuhelimeen.
Jotkin widgetit ovat oletusarvoisesti näkymättömissä. Voit lisätä
ne selattaviin widgeteihin manuaalisesti.
Ilmoitukset: hälyttää älypuhelimen ilmoitusasetusten mukaisesti
esimerkiksi puheluista, tekstiviesteistä ja
yhteisöpalvelusovellusten päivityksistä.
Kalenteri: näyttää tulevat tapaamiset älypuhelimen kalenterista.
Sää: näyttää nykyisen lämpötilan ja sääennusteen.
näyttää kuluvan päivän aktiivisuuden dynaamisen
yhteenvedon. Tietoja ovat esimerkiksi viimeisin tallennettu
laji, tehominuutit, askeleet ja kulutetut kalorit.
Aktiivisuuden seuranta: seuraa päivittäistä askelmäärää,
askeltavoitetta, kuljettua matkaa, kaloreita ja unitilastoja.
Tehominuutit: seuraa keskitasoisista suuritehoisiin suorituksiin
käyttämääsi aikaa, viikon tehominuuttitavoitetta ja
edistymistäsi tavoitetta kohti.
Syke: näyttää nykyisen sykkeesi lyönteinä minuutissa, kuluvan
päivän leposykkeen ja sykekäyrän.
Viimeisin laji: näyttää lyhyen yhteenvedon viimeksi
tallennetusta lajista ja viikon kokonaismatkasta.
Säätimet: voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä Bluetooth
yhteyden ja sen ominaisuudet, kuten Älä häiritse, Etsi puhelin
ja Manuaalinen synkronointi.
VIRB säätimet: sisältää kameran säätimet, kun VIRB laite on
pariliitetty Forerunner laitteeseen.
Viimeisin suoritus: näyttää lyhyen yhteenvedon viimeksi
tallennetusta suorituksesta, kuten juoksulenkistä, ajosta tai
uintimatkasta.
Kalorit: näyttää kuluvan päivän kaloritiedot.
Widgetien tarkasteleminen
Laitteessa on esiladattuna widgetejä, joista näet tietoja yhdellä
silmäyksellä. Jotkin widgetit tarvitsevat Bluetooth yhteyden
yhteensopivaan älypuhelimeen.
Valitse kellonaikasivulta tai .
Käytettävissä olevat widgetit: syke ja aktiivisuuden seuranta.
10
Tietoja Oma päivä -widgetistä
Oma päivä -widget on kuva päivän suorituksista. Se on
dynaaminen yhteenveto, joka päivittyy koko päivän ajan. Tietoja
ovat esimerkiksi viimeisin tallennettu laji, viikon tehominuutit,
askeleet ja kulutetut kalorit. Voit näyttää lisää tilastoja
valitsemalla .
Bluetooth säädinwidget
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Älä häiritse -tilan.
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Bluetooth tekniikan.
Synkronoi tiedot Garmin Connect Mobile sovelluksella.
Aktivoi Etsi puhelin -toiminnon. Se lähettää kutsun älypuhelimeen,
joka on pariliitetty ja Forerunner laitteen toiminta-alueella.
Sääwidgetin tarkasteleminen
1 Voit avata sääwidgetin valitsemalla kellonaikanäytössä .
2 Voit näyttää tuntikohtaiset säätiedot valitsemalla .
3 Voit näyttää päiväkohtaiset säätiedot vierittämällä alaspäin.
VIRB etäkäyttö
VIRB etäkäyttötoiminnolla voit ohjata VIRB actionkameraa
laitteesta. Osoitteesta www.garmin.com/VIRB voit ostaa VIRB
actionkameran.
VIRB actionkameran hallinta
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja
on VIRB sarjan käyttöoppaassa.
1 Käynnistä VIRB kamera.
2 Pariliitä VIRB kamera Forerunner laitteeseen (ANT+ anturien
pariliitos, sivu 13).
3 Valitse Forerunner laitteessa VIRB lisävaruste.
Kun VIRB lisävaruste on pariliitetty, VIRB näyttö lisätään
aktiivisen profiilin tietonäyttöihin.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Ajanoton aloitus/lopetus voit hallita
kameraa ajastimella .
Videotallennus alkaa ja loppuu automaattisesti Forerunner
laitteen ajastimella.
• Valitsemalla Manuaalinen voit hallita kameraa
pikavalintavalikosta. Voit hallita kameraa koskettamalla
VIRB widgetissä kohtaa
pitkään.
Älä häiritse -tilan käyttäminen
Laite on pariliitettävä älypuhelimeen, jotta Älä häiritse -tilaa voi
käyttää (Pariliitos älypuhelimen kanssa, sivu 9).
Käyttämällä Älä häiritse -tilaa voit poistaa hälytysten ja
ilmoitusten äänet, värinän ja taustavalon käytöstä. Voit käyttää
tilaa esimerkiksi nukkuessasi tai katsoessasi elokuvaa.
HUOMAUTUS: voit määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin
Connect tilisi käyttäjäasetuksista.
1 Voit avata säädinwidgetin valitsemalla kellonaikanäytössä .
2 Valitse > Älä häiritse > Käytössä.
Voit poistaa Älä häiritse -tilan käytöstä säädinwidgetistä.
3 Valitse tarvittaessa Valikko > Asetukset > Älä häiritse >
Nukkumisaika > Käytössä.
Laite siirtyy Älä häiritse -tilaan normaalin nukkuma-aikasi
ajaksi.
Bluetooth yhteysominaisuudet
Forerunner laitteessa on useita Bluetooth yhteysominaisuuksia,
joita voi käyttää yhteensopivan älypuhelimen Garmin Connect
Mobile sovelluksella.
Älykkäät ominaisuudet
Suoritusten lataukset: lähettää suorituksen automaattisesti
Garmin Connect Mobile sovellukseen heti, kun suoritus on
tallennettu.
Connect IQ™: voit täydentää laitteen ominaisuuksia uusilla
kellotauluilla, widgeteillä, sovelluksilla ja tietokentillä.
Puhelimen etsiminen: paikantaa kadonneen älypuhelimen,
joka on pariliitetty Forerunner laitteeseen ja on kantoalueella.
Etsi kello: paikantaa kadonneen Forerunner laitteen, joka on
pariliitetty älypuhelimeen ja on kantoalueella.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
Puhelinilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit
Forerunner laitteessa.
Yhteisösivustot: voit julkaista päivityksen haluamassasi
yhteisösivustossa, kun lataat suorituksen Garmin Connect
Mobile sovellukseen.
Ohjelmistopäivitykset: voit päivittää laitteesi ohjelmiston.
Sääpäivitykset: lähettää reaaliaikaiset sääolosuhteet ja ilmoitukset laitteeseen.
Harjoitusten ja reittien lataukset: voit selata harjoituksia ja
reittejä Garmin Connect Mobile sovelluksessa ja lähettää
niitä laitteeseen langattomasti.
Älypuhelimen yhteyshälytyksen ottaminen käyttöön
Voit määrittää Forerunner laitteen hälyttämään langattomalla
Bluetooth tekniikalla, kun pariliitetty älypuhelin muodostaa ja
katkaisee yhteyden.
Valitse Valikko > Asetukset > Bluetooth > Yhteyshälytys >
Käytössä.
Bluetooth tekniikan poistaminen käytöstä
• Valitse Forerunner aloitusnäytössä Valikko > Asetukset >
Bluetooth > Tila > Pois.
• Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä mobiililaitteen
käyttöoppaan mukaisesti.
Connect IQ ominaisuudet
Voit lisätä kelloon Connect IQ ominaisuuksia yhtiöltä Garmin ja
muilta palveluntarjoajilta Connect IQ Mobile sovelluksella. Voit
mukauttaa laitetta kellotauluilla, tietokentillä, widgeteillä ja
sovelluksilla.
Kellotaulut: voit mukauttaa kellon ulkoasua.
Tietokentät: voit ladata uusia tietokenttiä, joissa anturien,
suoritusten ja aiempien suoritusten tiedot näkyvät uudella
tavalla. Voit lisätä Connect IQ tietokenttiä sisäisiin
ominaisuuksiin ja sisäisille sivuille.
Widgetit: näistä näet muun muassa anturitietoja ja ilmoituksia
yhdellä silmäyksellä.
Sovellukset: voit lisätä kelloon vuorovaikutteisia ominaisuuksia,
kuten uusia ulkoilu- ja kuntoilusuoritusten tyyppejä.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen
Ennen kuin voit ladata ominaisuuksia Connect IQ Mobile
sovelluksesta, sinun on pariliitettävä Forerunner laite
älypuhelimeen (Pariliitos älypuhelimen kanssa, sivu 9).
1 Asenna Connect IQ Mobile sovellus älypuhelimen
sovelluskaupasta ja avaa se.
2 Valitse laite tarvittaessa.
3 Valitse Connect IQ ominaisuus.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella
2 Siirry osoitteeseen apps.garmin.com ja kirjaudu sisään.
3 Valitse Connect IQ ominaisuus ja lataa se.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Kellotaulun vaihtaminen
Ennen kuin voit aktivoida Connect IQ kellotaulun, sinun on
asennettava kellotaulu Connect IQ kaupasta (Connect IQ
ominaisuuksien lataaminen, sivu 11).
1 Paina kellotaulussa -painiketta pitkään.
2 Valitse Kelloasetukset > Kellotaulu > Connect IQ.
3 Valitsemalla tai voit tarkastella kellotauluja.
4 Voit valita kellotaulun valitsemalla .
Historia
Historia sisältää tiedot ajasta, matkasta, kaloreista, keskitahdista
tai -nopeudesta ja kierroksista sekä valinnaisen anturin tiedot.
HUOMAUTUS: kun laitteen muisti on täynnä, laite alkaa korvata
vanhimpia tietoja.
Historiatietojen tarkasteleminen
1
2
3
4
Valitse Valikko > Historia > Suoritukset.
Voit tarkastella tallennettuja suorituksia valitsemalla tai .
Valitse suoritus.
Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Tiedot voit näyttää lisätietoja suorituksesta.
• Valitsemalla Kierrokset voit valita kierroksen ja nähdä
lisätietoja jokaisesta kierroksesta.
• Valitsemalla Kartta voit näyttää suorituksen (GPS-toiminto
tarvitaan).
• Valitsemalla Aika alueella voit näyttää aikasi kullakin
sykealueella.
• Valitsemalla Poista voit poistaa valitun suorituksen.
Ajan näyttäminen kullakin sykealueella
Ennen kuin voit tarkastella sykealuetietoja, sinun on käytettävä
suorituksen aikana sykemittausta ja tallennettava suoritus.
Seuraamalla aikaasi kullakin sykealueella voit parantaa
harjoitustehoasi.
1 Valitse Valikko > Historia > Suoritukset.
2 Valitse suoritus.
3 Valitse Aika alueella.
Kaikkien tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteeseen ajan myötä tallennettuja matka- ja
aikatietoja.
1 Valitse Valikko > Historia > Yhteensä.
2 Valitse tarvittaessa toiminnon tyyppi.
3 Voit tarkastella viikoittaisia tai kuukausittaisia kokonaismääriä
valitsemalla vaihtoehdon.
Historiatietojen poistaminen
1 Valitse Valikko > Historia > Asetukset.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Poista kaikki suoritukset voit poistaa kaikki
toiminnot historiasta.
• Valitsemalla Nollaa yhteismäärät voit nollata kaikki
matkan ja ajan kokonaismäärät.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja toimintoja.
3 Vahvista valintasi.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Historia
11
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
HUOMAUTUS: jos käytät Apple tietokonetta, poista tiedostot
kokonaan tyhjentämällä roskakori.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen
kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Valitse Apple tietokoneessa laite ja valitse Arkisto > Anna
levy.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Tietojen lähettäminen tietokoneeseen
Voit ladata suoritustietosi manuaalisesti Garmin Connect tilillesi
USB-kaapelin kautta.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa.
Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja
jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja triathlonharjoituksista. Voit hankkia
maksuttoman tilin osoitteessa www.garminconnect.com.
Suoritusten tallentaminen: kun olet saanut suorituksen
valmiiksi ja tallentanut sen laitteeseesi, voit ladata sen
Garmin Connect tilillesi ja säilyttää sitä niin kauan kuin
haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja suorituksesta,
kuten ajan, matkan, korkeuden, sykkeen, kulutetut kalorit,
juoksurytmin, juoksun dynamiikan, karttanäkymän, tahti- ja
nopeustaulukot sekä mukautettavat raportit.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.
Harjoittelun suunnitteleminen: voit valita kuntoilutavoitteen ja
ladata päiväkohtaisen harjoitusohjelman.
Seuraa edistymistäsi: voit seurata päivittäisiä askeliasi,
osallistua ystävällismieliseen kisaan yhteyshenkilöidesi
kanssa ja pyrkiä tavoitteisiisi.
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Asetusten hallinta: voit mukauttaa laitteen asetuksia ja
käyttäjäasetuksiasi Garmin Connect tililläsi.
Connect IQ kaupan avaaminen: voit ladata sovelluksia,
kellotauluja, tietokenttiä ja widgetejä.
Navigointi
Laitteen GPS-navigointitoimintojen avulla voit näyttää
kulkureittisi kartassa, tallentaa paikkoja ja etsiä reitin kotiin.
Kartan lisääminen
Voit lisätä kartan näytettäväksi toimintoprofiilin tietonäyttöjen
silmukassa.
1 Valitse toimintoprofiili.
2 Valitse Valikko > Toiminto- asetukset > Tietonäkymät >
Kartta > Tila > Käytössä.
Kartan ominaisuudet
Kun käynnistät ajastimen ja lähdet liikkeelle, kartassa näkyy
musta viiva, joka osoittaa kulkemasi matkan ja reitin.
À
Á
Â
Osoittaa pohjoiseen
Nykyinen sijaintisi ja kulkusuuntasi
Zoomaustaso
Sijainnin merkitseminen
Ennen kuin voit merkitä sijainnin, sinun on otettava karttanäyttö
käyttöön suoritusprofiilissa ja haettava satelliitteja.
Sijainti on piste, joka tallennetaan laitteeseen. Jos haluat
muistaa maamerkkejä tai palata tiettyyn paikkaan, voit merkitä
sijainteja tässä.
1 Mene paikkaan, jonka haluat merkitä.
2 Jos haluat avata kartan, valitse .
3 Paina painiketta pitkään.
4 Valitse Tallenna sijainti.
12
Navigointi
Sijainti, päiväys ja aika ilmestyvät karttaan.
Sijainnin muokkaaminen
Voit muokata tallennetun sijainnin nimeä.
Valitse Valikko > Navigointi > Tallennetut sijainnit.
Valitse sijainti.
Valitse Nimi.
Muokkaa nimeä ja valitse .
1
2
3
4
Sijainnin poistaminen
1 Valitse Valikko > Navigointi > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse Poista > Kyllä.
Nykyisen korkeuden ja koordinaattien tarkasteleminen
VIHJE: tästä toiminnosta näet sijaintitiedot ja voit tallentaa
nykyisen sijaintisi.
1 Valitse Valikko > Navigointi > Nykysijainti.
Laitteen on haettava satelliitteja, jotta se voi näyttää
sijaintitietoja.
2 Valitse tarvittaessa Tallenna sijainti.
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin edellyttää satelliittien
etsimistä.
1 Valitse Valikko > Navigointi > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse Mene.
Kompassi tulee näyttöön. Nuoli osoittaa tallennettuun
sijaintiin.
4 Saat kartan (valinnainen) näkyviin valitsemalla .
Karttaan ilmestyy viiva nykyisestä sijainnista tallennettuun
sijaintiin.
5 Aloita ajanotto ja tallenna suoritus valitsemalla .
Navigoiminen takaisin alkuun
Ennen kuin voit navigoida takaisin alkuun, sinun on etsittävä
satelliitteja, käynnistettävä ajanotto ja aloitettava suoritus.
Voit palata lähtöpisteeseen missä tahansa suorituksen
vaiheessa. Jos esimerkiksi juokset itsellesi vieraassa
kaupungissa etkä ole varma, miten pääset takaisin polun
päähän tai hotelliin, voit navigoida takaisin lähtöpisteeseen.
Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa suorituksissa.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Navigointi > Palaa alkuun.
Kompassi tulee näyttöön.
3 Liiku eteenpäin.
Kompassin nuoli osoittaa lähtöpisteeseen.
VIHJE: voit tarkentaa navigointia suuntaamalla laitteen
navigointisuuntaan.
Reitit
Voit lähettää reitin Garmin Connect tililtäsi laitteeseen. Kun reitti
on tallennettu laitteeseen, voit navigoida sitä laitteessa.
Voit noudattaa tallennettua reittiä, koska se on hyvä. Voit
esimerkiksi tallentaa pyöräilyyn sopivan työmatkareitin ja
seurata sitä.
Voit myös noudattaa tallennettua reittiä, jos haluat yrittää
saavuttaa tai ylittää aiemmin asetettuja tavoitteita. Jos teit
alkuperäisen reitin esimerkiksi 30 minuutissa, voit kilpailla Virtual
Partner toiminnon kanssa. Se yrittää tehdä harjoituksen alle 30
minuutissa.
ANT+ anturit
Reitin hakeminen verkosta
Sinun on luotava Garmin Connect tili, jotta voit ladata reitin
Garmin Connect tililtä (Garmin Connect, sivu 12).
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Luo uusi reitti tai valitse valmis reitti.
4 Valitse Lähetä laitteeseen.
5 Irrota laite tietokoneesta ja käynnistä se.
6 Valitse Valikko > Navigointi > Reitit.
7 Valitse reitti.
8 Valitse Tee harjoitus.
9 Aloita ajanotto valitsemalla .
Kartta tulee näkyviin, ja tilatiedot näkyvät näytön
yläreunassa.
10 Tarvittaessa voit tarkastella muita tietonäyttöjä valitsemalla
.
Reitin tietojen tarkasteleminen
1 Valitse Valikko > Navigointi > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Kartta voit näyttää reitin kartassa.
• Valitsemalla Korkeusprofiili voit näyttää reitin
korkeuskäyrän.
• Valitsemalla Nimi voit tarkastella ja muokata reitin nimeä.
Reitin poistaminen
1 Valitse Valikko > Navigointi > Reitit.
2 Valitse kenttä.
3 Valitse Poista > Kyllä.
Navigoinnin lopettaminen
1 Suorituksen aikana voit näyttää kompassin tai kartan
valitsemalla .
2 Paina painiketta pitkään.
3 Valitse Lopeta navigointi > Kyllä.
ANT+ anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa.
Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisäanturien ostosta on
osoitteessa http://buy.garmin.com.
ANT+ anturien pariliitos
Pariliitoksen avulla langattomat ANT+ anturit, kuten sykevyö,
liitetään Garmin laitteeseesi. Kun yhdistät laitteeseen ANT+
anturin ensimmäisen kerran, sinun on pariliitettävä laite ja anturi.
Ensimmäisen pariliitoksen muodostamisen jälkeen laite yhdistää
automaattisesti anturiin, kun aloitat suorituksen ja anturi on
aktiivinen ja alueella.
HUOMAUTUS: jos laitteen mukana toimitettiin ANT+ anturi,
laitteet on jo pariliitetty.
1 Asenna anturi tai aseta sykevyö paikalleen.
2 Tuo laite enintään 1 cm:n päähän anturista ja odota, kun laite
yhdistää anturiin.
Kun laite tunnistaa anturin, näyttöön tulee ilmoitus. Voit
mukauttaa tietokentän näyttämään anturin tiedot.
3 Valitsemalla Valikko > Asetukset > Anturit ja lisälaitteet
voit hallita ANT+ antureita tarvittaessa.
13
Jalka-anturi
Tilannetietoisuus
Laite on yhteensopiva jalka-anturin kanssa. Jalka-anturin avulla
voit tallentaa tahti- ja matkatietoja GPS-ominaisuuden
käyttämisen sijasta, kun harjoittelet sisätiloissa tai GPS-signaali
on heikko. Jalka-anturi on valmiustilassa ja valmis lähettämään
tietoja (kuten sykevyö).
Kun jalka-anturi on ollut 30 minuuttia käyttämättä, se kytkeytyy
pois toiminnasta säästääkseen paristoa. Kun pariston virta on
vähissä, siitä näkyy ilmoitus laitteessa. Pariston käyttöaikaa on
jäljellä noin viisi tuntia.
Voit parantaa tilannetietoisuutta käyttämällä Forerunner laitetta
Varia Vision laitteen, älykkäiden Varia pyöränvalojen ja
taaksepäin suunnatun tutkan kanssa. Lisätietoja on Varia
laitteen käyttöoppaassa.
HUOMAUTUS: Forerunner ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää
ennen Varia laitteiden pariliitosta (Ohjelmiston päivittäminen
sovelluksella Garmin Express, sivu 20).
Lähteminen juoksulenkille käyttäen jalka-anturia
Ennen kuin lähdet juoksulenkille, sinun on pariliitettävä jalkaanturi ja Forerunner laite (ANT+ anturien pariliitos, sivu 13).
Sisätiloissa juostessasi voit käyttää jalka-anturia tahdin, matkan
ja juoksurytmin tallentamiseen. Kun juokset ulkona käyttäen
jalka-anturia, voit lisäksi tallentaa juoksurytmien rinnalla GPStahtia ja -matkaa.
1 Asenna jalka-anturi sen ohjeiden mukaisesti.
2 Valitse juoksusuoritus.
3 Lähde juoksemaan.
Jalka-anturin kalibrointi
Jalka-anturi kalibroituu itse. Nopeus- ja matkatietojen tarkkuus
paranee, kun olet juossut muutaman kerran ulkona käyttäen
GPS-ominaisuutta.
Harjoittelu voimamittarien avulla
• Osoitteessa www.garmin.com/intosports on luettelo laitteen
kanssa yhteensopivista ANT+ antureista (kuten Vector™
järjestelmä).
• Lisätietoja on voimamittarin käyttöoppaassa.
• Mukauta voima-alueita kuntosi ja tavoitteidesi mukaan
(Voima-alueiden määrittäminen, sivu 14).
• Käytä aluehälytyksiä ilmoittamaan, kun olet saavuttanut tietyn
voima-alueen (Aluehälytysten asettaminen, sivu 16).
• Mukauta voiman tietokenttiä (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 16).
Yhteensopivat sykemittarit
Tämä laite on yhteensopiva kaikkien Garmin sykemittarien
kanssa. Laitteen mukana saatetaan toimittaa jokin näistä
laadukkaista sykemittareista.
• HRM-Swim lisävaruste (HRM-Swim lisävaruste, sivu 14)
• HRM-Tri lisävaruste (HRM-Tri lisävaruste, sivu 15)
• HRM-Run lisävaruste (HRM-Run lisävaruste, sivu 15)
HRM-Swim lisävaruste
Sykevyön koon säätäminen
Säädä sykevyön koko sopivaksi ennen ensimmäistä uintikertaa.
Sen on oltava riittävän tiukalla, ettei se siirry pois paikaltaan
lähdettäessä liukuun altaan päästä.
• Valitse jatkohihna ja kiinnitä se sykevyön joustavaan päähän.
Sykevyön mukana toimitetaan kolme jatkohihnaa eri kokoisia
käyttäjiä varten.
VIHJE: keskikokoinen jatkohihna sopii useimmille (M - XL).
• Aseta sykevyö takaperin, kun haluat säätää jatkohihnan
pituutta.
• Aseta sykevyö etuperin, kun haluat säätää sykevyön pituutta.
Sykevyön asettaminen paikalleen
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella.
1 Valitse sopivan kokoinen jatkohihna.
2 Käytä sykevyötä Garmin logo ylöspäin.
Lenkin À ja hakasen Á muodostaman kiinnityskohdan pitäisi
olla oikean kylkesi puolella.
Voima-alueiden määrittäminen
Alueiden arvot ovat oletusarvoja eivätkä välttämättä vastaa
ominaisuuksiasi. Jos tiedät FTP (functional threshold power) arvosi, voit kirjoittaa sen ja antaa ohjelmiston laskea voimaalueet automaattisesti. Voit myös säätää alueita manuaalisesti
laitteessa tai käyttämällä Garmin Connect tiliäsi.
1 Valitse aloitusnäytössä Valikko > Omat tilastot >
Käyttäjäprofiili > Voima-alueet > Perusta:.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Watit voit tarkastella ja muokata wattialueita.
• Valitsemalla % FTP voit tarkastella ja muokata functional
threshold power -arvon prosenttialueita.
3 Valitse FTP ja määritä FTP-arvo.
4 Valitse alue ja määritä arvo kullekin alueelle.
5 Valitse tarvittaessa Vähintään ja määritä voiman
vähimmäisarvo.
3 Kierrä sykevyö rintakehän ympärille ja liitä päät yhteen.
Sähköisten vaihteiden käyttäminen
Lisävarusteen HRM-Swim käyttövihjeitä
• Säädä sykevyön ja jatkohihnan pituutta, jos sykevyö siirtyy
pois paikaltaan lähdettäessä liukuun altaan päästä.
• Voit tarkastella syketietoja intervallien välillä seisten siten,
että sykevyö on poissa vedestä.
Ennen kuin voit käyttää yhteensopivia sähköisiä vaihteita, kuten
Shimano Di2™ vaihteita, sinun on pariliitettävä ne laitteesi
kanssa (ANT+ anturien pariliitos, sivu 13). Voit mukauttaa
valinnaisia tietokenttiä (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 16). Forerunner laite näyttää nykyiset säätöarvot, kun
anturi on säätötilassa.
®
HUOMAUTUS: varmista, että tunniste ei taitu.
4 Kiristä sykevyötä siten, että se on tiiviisti ihoa vasten mutta ei
purista.
Kun sykevyö on paikallaan, se aktivoituu ja alkaa tallentaa ja
lähettää tietoja.
Sykevyön huoltaminen
HUOMAUTUS
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat heikentää sykevyön kykyä
ilmoittaa tiedot tarkasti.
14
ANT+ anturit
• Huuhtele sykevyö aina käytön jälkeen.
• Pese sykevyö käsin joka seitsemännen käyttökerran jälkeen
käyttäen pientä määrää mietoa pesuainetta, kuten
astianpesunestettä.
HUOMAUTUS: liian suuri määrä pesuainetta voi vahingoittaa
sykevyötä.
• Älä käsittele sykevyötä pesukoneessa tai kuivaajassa.
• Kun kuivaat sykevyötä, ripusta se roikkumaan tai aseta se
tasaiselle pinnalle.
HRM-Run lisävaruste
Sykevyön asettaminen paikalleen
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella. Sen pitäisi
olla niin lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan suorituksen ajan.
1 Voit tarvittaessa kiinnittää jatkohihnan sykevyöhön.
2 Kostuta sykevyön taustapuolen elektrodit À, jotta sykevyö
saa hyvän kontaktin ihoon.
HRM-Tri lisävaruste
Tämän oppaan HRM-Swim osassa on tietoja syketietojen
tallentamisesta uinnin aikana (Uiminen avovedessä, sivu 2).
Allasuinti
3 Käytä sykevyötä Garmin logo ylöspäin.
HUOMAUTUS
Pese sykevyö käsin, kun se on altistunut kloorivedelle tai muille
uima-altaissa käytetyille kemikaaleille. Pitkäaikainen
altistuminen näille aineille saattaa vahingoittaa sykevyötä.
Lisävarusteena saatava HRM-Tri on tarkoitettu pääasiassa
avovesiuintiin, mutta sitä voidaan käyttää ajoittain myös
allasuinnissa. Sykevyö pitää asettaa uima-asun tai triathlonasun alle allasuinnin ajaksi. Muutoin se voi siirtyä pois
paikaltaan lähdettäessä liukuun altaan päästä.
Sykevyön asettaminen paikalleen
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella. Sen pitäisi
olla niin lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan suorituksen ajan.
1 Voit tarvittaessa kiinnittää jatkohihnan sykevyöhön.
2 Kostuta sykevyön taustapuolen elektrodit À, jotta sykevyö
saa hyvän kontaktin ihoon.
Lenkin Á ja hakasen  muodostaman kiinnityskohdan pitäisi
olla oikean kylkesi puolella.
4 Kierrä sykevyö rintakehän ympärille ja liitä päät yhteen.
HUOMAUTUS: varmista, että tunniste ei taitu.
Kun sykevyö on paikallaan, se aktivoituu ja alkaa lähettää
tietoja.
Sykevyön huoltaminen
HUOMAUTUS
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat heikentää sykevyön kykyä
ilmoittaa tiedot tarkasti.
3 Käytä sykevyötä Garmin logo ylöspäin.
Lenkin Á ja hakasen  muodostaman kiinnityskohdan pitäisi
olla oikean kylkesi puolella.
4 Kierrä sykevyö rintakehän ympärille ja liitä päät yhteen.
HUOMAUTUS: varmista, että tunniste ei taitu.
Kun sykevyö on paikallaan, se aktivoituu ja alkaa lähettää
tietoja.
Tiedon tallennus
Sykevyö voi tallentaa enintään 20 tuntia tietoja yhdestä
suorituksesta. Kun sykevyön muisti täyttyy, se alkaa korvata
vanhimpia tietoja uusilla.
Voit aloittaa ajastetun suorituksen pariliitetyssä Forerunner
laitteessa, ja sykevyö tallentaa syketietosi, vaikka siirryt pois
laitteen luota. Voit tallentaa syketietoja esimerkiksi kuntoillessasi
ja joukkueurheilulajeissa, vaikket voi pitää kelloa ranteessa.
Sykevyö lähettää tallennetut syketiedot automaattisesti
Forerunner laitteeseen, kun tallennat suorituksen. Sykevyön on
oltava aktiivisena ja laitteen toiminta-alueella (3 m), kun tietoja
ladataan.
ANT+ anturit
• Huuhtele sykevyö aina käytön jälkeen.
• Pese sykevyö käsin joka seitsemännen käyttökerran jälkeen
tai aina allasuinnin jälkeen käyttäen pientä määrää mietoa
pesuainetta, kuten astianpesunestettä.
HUOMAUTUS: liian suuri määrä pesuainetta voi vahingoittaa
sykevyötä.
• Älä käsittele sykevyötä pesukoneessa tai kuivaajassa.
• Kun kuivaat sykevyötä, ripusta se roikkumaan tai aseta se
tasaiselle pinnalle.
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
• Kostuta elektrodit ja kosketuspinnat (jos käytettävissä)
uudelleen.
• Kiristä hihna rintakehäsi ympärille.
• Lämmittele 5 - 10 minuuttia.
• Noudata hoito-ohjeita (Sykevyön huoltaminen, sivu 15).
• Käytä puuvillaista paitaa tai kastele hihnan molemmat puolet
perusteellisesti.
Synteettiset kankaat, jotka hankaavat tai lepattavat sykevyötä
vasten, voivat muodostaa staattista sähköä, joka häiritsee
sykesignaaleja.
• Siirry kauemmas kohteista, jotka voivat häiritä sykevyön
toimintaa.
Häiriöitä voivat aiheuttaa voimakkaat sähkömagneettiset
kentät, jotkin 2,4 GHz:n langattomat anturit, voimajohdot,
sähkömoottorit, uunit, mikroaaltouunit, 2,4 GHz:n langattomat
puhelimet ja langattoman lähiverkon tukiasemat.
15
Laajennettu näyttötila
Laajennetussa näyttötilassa voit näyttää Forerunner laitteen
tietonäyttöjä yhteensopivassa Edge laitteessa ajon tai triathlonin
aikana. Lisätietoja on Edge käyttöoppaassa.
Hälytykset: määrittää suoritukselle harjoittelu- tai
navigointihälytyksiä.
Auto Pause: määrittää laitteen lopettamaan tietojen
tallentamisen, kun lopetat liikkumisen tai kun nopeutesi
laskee määritetyn nopeuden alapuolelle (Käyttäminen: Auto
Pause , sivu 17).
Automaattinen vieritys: voit selata kaikkia suoritustietonäyttöjä
automaattisesti ajastuksen aikana (Automaattisen vierityksen
käyttäminen, sivu 17).
Laskurin käynnistys: ottaa käyttöön laskuriajastimen allasuintiintervalleille.
Tietonäkymät: voit mukauttaa tietonäyttöjä ja lisätä uusia
suorituksen tietonäyttöjä (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 16).
GPS: määrittää GPS-antennin tilan. GPS + GLONASS järjestelmä parantaa suorituskykyä haastavissa
ympäristöissä ja nopeuttaa paikannusta. GPS + GLONASS vaihtoehdon käyttäminen voi lyhentää akunkestoa enemmän
kuin pelkän GPS-vaihtoehdon käyttäminen. UltraTrac
vaihtoehdon käyttäminen tallentaa jälkipisteitä ja anturitietoja
tavallista harvemmin (UltraTrac tilan käyttäminen, sivu 17).
Kierrokset: määrittääAuto Lap -toiminnon (Kierrosten
merkitseminen matkan mukaan, sivu 17) ja
kierroshälytysviestin asetukset (Kierroshälytysviestin
mukauttaminen, sivu 17).
Metronomi: toiminto toistaa ääniä tasaiseen tahtiin, jotta voit
parantaa tehoasi harjoittelemalla nopeampaan, hitaampaan
tai tasaisempaan rytmiin (Juokseminen metronomin kanssa,
sivu 17).
Altaan koko: määrittää altaan pituuden allasuintia varten.
Virransäästön aikakatkaisu: määrittää suorituksen
virransäästön aikakatkaisun (Virransäästön aikakatkaisun
asetukset, sivu 18).
Toisto: ottaa käyttöön toistot monilajisuorituksissa. Voit käyttää
tätä asetusta esimerkiksi suorituksissa, jotka sisältävät useita
siirtymiä, kuten uintijuoksussa.
Osuuden hälyt.: ottaa käyttöön kehotteet, jotka ilmoittavat
edessäpäin olevista osuuksista.
Vetotyyppi: ottaa käyttöön allasuinnin vetojen
tunnistustoiminnon.
Siirtymät: ottaa käyttöön siirtymät monilajisuorituksissa.
®
Laitteen mukauttaminen
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Voit päivittää sukupuoli-, syntymävuosi-, pituus-, paino- ja
sykealueasetuksia. Laite laskee tarkat harjoitustiedot antamiesi
tietojen perusteella.
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Käyttäjäprofiili.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Toimintoprofiilit
Toimintoprofiilit ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat laitteen
toiminnot käyttötavan mukaan. Asetukset ja tietonäytöt
esimerkiksi eroavat toisistaan, kun käytät laitetta juoksemiseen
tai kun käytät sitä pyörällä ajamiseen.
Kun käytät profiilia ja muutat asetuksia, kuten tietokenttiä tai
hälytyksiä, muutokset tallennetaan automaattisesti profiilin
osaksi.
Mukautetun suoritusprofiilin luominen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit > Lisää
uusi.
2 Valitse laji.
3 Valitse tehosteväri.
4 Valitse profiilin nimi tai kirjoita mukautettu nimi.
Päällekkäiset profiilinimet sisältävät numeron, kuten
Juoksu(2).
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Käytä oletusta voit luoda mukautetun
profiilin järjestelmän oletusasetusten pohjalta.
• Valitsemalla nykyisen profiilin kopion voit luoda
mukautetun profiilin tallennetun profiilin pohjalta.
HUOMAUTUS: jos luot mukautettua monilajiprofiilia, voit
valita useita profiileja ja sisällyttää siirtymiä.
6 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• ota GPS käyttöön suorituksessa valitsemalla Kyllä
• poista GPS käytöstä suorituksessa valitsemalla Ei.
7 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Muuta asetuksia voit mukauttaa tiettyjä
profiilin asetuksia.
• Valitsemalla Valmis voit tallentaa mukautetun profiilin ja
ottaa sen käyttöön.
Suoritusprofiilin muuttaminen
Laitteessa on oletusarvoisia suoritusprofiileja. Voit muokata
kaikkia tallennettuja suoritusprofiileja.
VIHJE: oletusarvoiset suoritusprofiilit käyttävät tiettyä
tehosteväriä kussakin lajissa. Monilajisuoritusprofiili vaihtaa
tehosteväriä, kun vaihdat lajiosuudesta toiseen.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
Voit käyttää tai muokata suoritusprofiilia tai poistaa sen.
Suoritusasetukset
Näillä asetuksilla voit mukauttaa esiladattuja suoritussovelluksia
tarpeidesi mukaan. Voit esimerkiksi mukauttaa tietosivuja ja
ottaa käyttöön hälytyksiä ja harjoitteluominaisuuksia. Kaikki
asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa suoritustyypeissä.
Valitse
> , toimintoprofiili ja > Toiminto- asetukset
16
®
Tietonäyttöjen mukauttaminen
Voit mukauttaa tietonäyttöjä harjoitustavoitteidesi tai käyttämiesi
lisävarusteiden mukaan. Voit esimerkiksi mukauttaa jotakin
tietonäyttöä siten, että siinä näkyy kierrostahtisi tai sykealueesi.
1 Valitse Valikko > Toiminto- asetukset > Tietonäkymät.
2 Valitse näyttö.
Jotkin näytöt voi ainoastaan ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä.
3 Muuta tietokenttien määrää tarvittaessa.
4 Muuta tietokenttää valitsemalla se.
Hälytykset
Hälytysten avulla voit harjoitella tiettyä tavoitesykettä, -tahtia, aikaa, -matkaa, -poljinnopeutta ja -kalorimäärää varten ja
määrittää juoksu-/kävelyaikaintervalleja.
Aluehälytysten asettaminen
Aluehälytys ilmoittaa aina, kun laite on tietyn arvoalueen ylä- tai
alapuolella. Jos esimerkiksi käytät valinnaista sykemittaria, voit
määrittää laitteen hälyttämään, kun syke on alueen 2 alapuolella
tai alueen 5 yläpuolella (Sykealueiden määrittäminen, sivu 4).
1 Valitse Valikko > Toiminto- asetukset > Hälytykset > Lisää
uusi.
2 Valitse hälytyksen tyyppi.
Laitteen mukauttaminen
Lisävarusteiden ja toimintoprofiilin mukaan käytössä voi olla
syke-, tahti-, nopeus- ja poljinnopeus-/askeltiheyshälytyksiä.
3 Ota hälytys tarvittaessa käyttöön.
4 Valitse alue tai määritä arvo kullekin hälytykselle.
Näyttöön tulee ilmoitus aina kun ylität tai alitat määritetyn
alueen. Laitteesta kuuluu myös äänimerkki tai se värisee, jos
äänet ovat käytössä (Laitteen äänten määrittäminen, sivu 18).
Toistuvan hälytyksen asettaminen
Toistuva hälytys käynnistyy aina, kun laite tallentaa tietyn arvon
tai arvovälin. Voit esimerkiksi asettaa laitteen hälyttämään aina
30 minuutin välein.
1 Valitse Valikko > Toiminto- asetukset > Hälytykset > Lisää
uusi.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Mukautettu, valitse viesti ja valitse hälytyksen
tyyppi.
• Valitse Aika, Etäisyys tai Kalorit.
3 Määritä arvo.
Joka kerta kun saavutat hälytyksen arvon, näyttöön tulee
ilmoitus. Laitteesta kuuluu myös äänimerkki tai se värisee, jos
äänet ovat käytössä (Laitteen äänten määrittäminen, sivu 18).
Kävelytaukohälytysten asettaminen
Joissakin juoksuohjelmissa käytetään ajoitettuja kävelytaukoja
säännöllisin väliajoin. Esimerkiksi pitkän juoksuharjoituksen
aikana voit määrittää laitteen hälyttämään, kun olet juossut 4
minuuttia, minkä jälkeen kävelet 1 minuutin ja toistat saman.
Voit käyttää Auto Lap toimintoa, kun käytät juoksu-/
kävelyhälytyksiä.
HUOMAUTUS: kävelytaukohälytykset ovat käytettävissä
ainoastaan juoksuprofiileissa.
1 Valitse Valikko > Toiminto- asetukset > Hälytykset >
Juoksu/kävely > Tila > Käytössä.
2 Anna juoksuintervallin aika.
3 Anna kävelyintervallin aika.
Joka kerta kun saavutat hälytyksen arvon, näyttöön tulee
ilmoitus. Laitteesta kuuluu myös äänimerkki tai se värisee, jos
äänet ovat käytössä (Laitteen äänten määrittäminen, sivu 18).
Hälytyksen muokkaaminen
1 Valitse Valikko > Toiminto- asetukset > Hälytykset.
2 Valitse hälytys.
3 Muokkaa hälytyksen arvoja tai asetuksia.
Käyttäminen: Auto Pause
®
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt tai tahtisi tai nopeutesi laskee tietyn arvon alle.
Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos toiminto sisältää
liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on hidastettava tai
pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
1 Valitse Valikko > Toiminto- asetukset > Auto Pause.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pysäytettynä voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt.
• Valitsemalla Mukautettu voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun tahtisi tai nopeutesi laskee tietyn
arvon alle.
Juokseminen metronomin kanssa
Metronomitoiminto toistaa ääniä tasaiseen tahtiin, jotta voit
parantaa suoritustasi harjoittelemalla nopeammalla, hitaammalla
tai tasaisemmalla askeltiheydellä.
HUOMAUTUS: metronomi ei ole käytettävissä pyöräily- eikä
uintiprofiileissa.
Laitteen mukauttaminen
1 Valitse Valikko > Toiminto- asetukset > Metronomi > Tila
2
3
4
5
6
7
8
> Käytössä.
Valitse vaihtoehto:
• Valitse Iskua/min ja anna arvo sen perusteella, millaista
askeltiheyttä haluat noudattaa.
• Valitse Hälytysten tahti ja mukauta iskujen tiheyttä.
• Valitse Äänet ja mukauta metronomin ääntä.
Tarvittaessa voit kuunnella metronomia ennen juoksua
valitsemalla Esikatselu.
Palaa ajanottonäyttöön valitsemalla .
Aloita ajanotto valitsemalla .
Lähde juoksemaan.
Metronomi käynnistyy automaattisesti.
Juoksun aikana voit näyttää metronominäytön valitsemalla .
Tarvittaessa voit muuttaa metronomin asetuksia
koskettamalla kohtaa pitkään.
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan
Auto Lap toiminnolla voit merkitä kierroksen automaattisesti
tiettyyn etäisyyteen. Tämän ominaisuuden avulla voit helposti
vertailla tehoa juoksulenkin eri osissa (esimerkiksi 1 mailin tai 5
kilometrin välein).
1 Valitse Valikko > Toiminto- asetukset > Kierrokset >
Automaattinen matka.
2 Valitse matka.
Aina kun kierros tulee täyteen, näyttöön tulee ilmoitus, jossa
näkyy kyseisen kierroksen aika. Laitteesta kuuluu myös
äänimerkki tai se värisee, jos äänet ovat käytössä (Laitteen
äänten määrittäminen, sivu 18).
Tarvittaessa voit mukauttaa tietonäyttöjä siten, että niissä näkyy
tätä enemmän kierroksen tietoja.
Kierroshälytysviestin mukauttaminen
Voit mukauttaa yhtä tai kahta kierroshälytysviestissä näkyvää
tietokenttää.
1 Valitse Valikko > Toiminto- asetukset > Kierrokset >
Kierroshälytys.
Muuta
tietokenttää valitsemalla se.
2
3 Valitse Esikatselu (valinnainen).
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Automaattisella vierityksellä voit katsoa kaikki
harjoitustietonäytöt, kun ajanotto on käynnissä.
1 Valitse Valikko > Toiminto- asetukset > Automaattinen
vieritys.
2 Valitse näyttönopeus.
GPS-asetuksen muuttaminen
Laite etsii satelliitteja oletusarvoisesti GPS-toiminnolla. Voit
parantaa suorituskykyä haastavissa ympäristöissä ja nopeuttaa
GPS-paikannusta käyttämällä sekä GPS- että GLONASStoimintoa. Sekä GPS- että GLONASS-toiminnon käyttäminen
kuluttaa akun virtaa nopeammin kuin käytettäessä ainoastaan
GPS-toimintoa.
Valitse Valikko > Toiminto- asetukset > GPS > GPS +
GLONASS.
UltraTrac tilan käyttäminen
Ennen kuin käytät UltraTrac tilaa, kalibroi laite juoksemalla
muutaman kerran ulkona käyttämällä normaalia GPS-tilaa.
UltraTrac tilaa voi käyttää pitkäkestoisisten suoritusten
yhteydessä. UltraTrac tila on GPS-asetus, joka säästää akun
virtaa poistamalla GPS-toiminnon käytöstä ajoittain. Kun GPS ei
ole käytössä, laite laskee nopeuden ja matkan kiihtyvyysmittarin
avulla. Nopeus-, matka- ja jäljitystietojen tarkkuus heikkenee
17
UltraTrac tilassa. Tietojen tarkkuus paranee, kun olet juossut
muutaman kerran ulkona käyttäen GPS-ominaisuutta.
Valitse Valikko > Toiminto- asetukset > GPS > UltraTrac.
VIHJE: pitkäkestoisiin suorituksiin suositellaan muita akkua
säästäviä vaihtoehtoja (Akunkeston maksimoiminen,
sivu 20).
Virransäästön aikakatkaisun asetukset
Aikakatkaisuasetukset vaikuttavat siihen, miten kauan laite
pysyy harjoitustilassa esimerkiksi silloin, kun odotat kilpailun
alkamista. Valitse Valikko > Toiminto- asetukset >
Virransäästön aikakatkaisu.
Normaali: määrittää laitteen siirtymään virtaa säästävään
kellotilaan, kun sitä ei ole käytetty 5 minuuttiin.
Pidennetty: määrittää laitteen siirtymään virtaa säästävään
kellotilaan, kun sitä ei ole käytetty 25 minuuttiin.
Pidennetyssä tilassa akun kesto latausten välillä voi lyhentyä.
Aktiivisuuden seuranta-asetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Aktiivisuuden seuranta.
Tila: ottaa aktiivisuuden seurannan käyttöön.
Liikuntakannustin: näyttää ilmoituksen ja liikkumispalkin
kellonaikanäytössä. Laitteesta kuuluu myös äänimerkki tai se
värisee, jos äänet ovat käytössä (Laitteen äänten
määrittäminen, sivu 18).
Järjestelmäasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä.
• Kieliasetukset (Laitteen kielen vaihtaminen, sivu 18)
• Aika-asetukset (Aika-asetukset, sivu 18)
• Taustavaloasetukset (Taustavaloasetukset, sivu 18)
• Ääniasetukset (Laitteen äänten määrittäminen, sivu 18)
• Yksikköasetukset (Mittayksiköiden muuttaminen, sivu 18)
• Muotoasetukset (Muotoasetukset, sivu 18)
• Tiedontallennusasetukset (Tiedontallennusasetukset,
sivu 18)
Laitteen kielen vaihtaminen
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Kieli.
Aika-asetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Kello.
Kellotaulu: voit valita haluamasi kellotaulun.
Käytä prof. väriä: määrittää kellonaikanäytön tehosteväriksi
saman värin kuin toimintoprofiilin väri.
Tausta: määrittää taustavärin mustaksi tai valkoiseksi.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aseta autom.: voit määrittää ajan manuaalisesti tai
automaattisesti GPS-sijaintisi perusteella.
Aikavyöhykkeet
Aina kun käynnistät laitteen ja etsit satelliitteja tai synkronoit
älypuhelimen kanssa, laite havaitsee aikavyöhykkeen ja
kellonajan automaattisesti.
Ajan asettaminen manuaalisesti
Kellon aika asetetaan oletusarvoisesti automaattisesti, kun laite
etsii satelliittisignaaleja.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Kello > Aseta
autom. > Pois.
Valitse
Aseta aika ja määritä kellonaika.
2
Hälytyksen asettaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Hälytykset > Lisää uusi >
3 Valitse Äänet ja valitse vaihtoehto.
4 Valitse Toisto ja valitse vaihtoehto.
Hälytyksen poistaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Hälytykset.
2 Valitse hälytys.
3 Valitse Poista > Kyllä.
Taustavaloasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Taustavalo.
Näppäim. ja hälyt.: määrittää taustavalon syttymään
painikepainallusten ja hälytysten yhteydessä.
Ranteen käännös: laite voi sytyttää taustavalon
automaattisesti, kun kierrät rannettasi kehoasi kohti.
Aikakatkaisu: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Laitteen äänten määrittäminen
Laitteen ääniä ovat näppäinäänet, hälytysäänet ja värinä.
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Äänet.
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa matkan, tahdin ja nopeuden, painon, pituuden ja
lämpötilan mittayksiköitä.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Yksikkö.
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikkö.
Muotoasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Muoto.
Tahti/nopeus valinnat: asettaa laitteen näyttämään nopeuden
tai tahdin juoksua, pyöräilyä tai muita suorituksia varten.
Tämä asetus vaikuttaa useisiin harjoitusvaihtoehtoihin,
historiaan ja hälytyksiin.
Viikon alku: määrittää viikon ensimmäisen päivän
viikkohistoriaa varten.
Tiedontallennusasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Tiedon
tallennus.
Älykäs: tallentaa pisteet, joissa suunta, tahti tai syke muuttuu.
Harjoitustietueesta tulee pienehkö, joten laitteen muistiin
mahtuu enemmän toimintoja.
Joka sekunti: tallentaa pisteitä sekunnin välein. Tämä toiminto
tallentaa harjoituksen todella tarkasti ja kasvattaa
harjoitustietueen kokoa.
Laitteen tiedot
Laitteen lataaminen
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja ‑oppaasta.
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja
niiden ympäristön perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.
1 Kohdista laturin tapit laitteen takapaneelissa olevien
liitinpintojen kanssa ja kytke latauspidike À tukevasti
laitteeseen.
Tila > Käytössä.
2 Valitse Aika ja anna aika.
18
Laitteen tiedot
Laitteen huoltaminen
Forerunner - tekniset tiedot
HUOMAUTUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä paina painikkeita veden alla.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Akun tyyppi
Laitteen puhdistaminen
2 Liitä USB-kaapeli USB-latausporttiin.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
4 Irrota laturi painamalla kohdasta Á.
Tekniset tiedot
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto, kellotila Enintään 9 viikkoa
Enintään 8 viikkoa käytettäessä aktiivisuuden
seurantaa
Enintään 4 viikkoa käytettäessä aktiivisuuden
seurantaa ja älypuhelimen ilmoituksia
Enintään 11 päivää käytettäessä aktiivisuuden
seurantaa, älypuhelimen ilmoituksia ja rannesykemittaria
Akunkesto, suoritustila
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Enintään 16 h GPS-tilassa
Enintään 14 h GPS-tilassa käytettäessä rannesykemittaria
Enintään 10 h GPS + GLONASS -tilassa käytettäessä rannesykemittaria
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
VIHJE: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/fitandcare.
Akunkesto,
UltraTrac tila
Enintään 24 h
Enintään 21 h käytettäessä rannesykemittaria
Vesitiiviys
Uinti, 5 ATM*
Käyttölämpötila
-20 - 50 ºC (-4 - 122 ºF)
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.
Latauslämpötila
0 - 45 ºC (32 - 113 ºF)
Radiotaajuus/
yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Langaton Bluetooth Smart tekniikka
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot
HRM-Swim pariston ja HRM-Tri pariston vaihtaminen
1 Poista suojus À sykevyön moduulin päältä.
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
HRM-Swim - tekniset tiedot ja HRM-Tri - tekniset
tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032 (3
V)
HRM-Swim paristonkesto
Enintään 18 kk (noin 3 h/viikko)
HRM-Tri paristonkesto
Enintään 10 kk triathlonharjoittelussa (noin
1 h/päivä)
Käyttölämpötila
-10 - 50 °C (14 - 122 °F)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Vesitiiviys
Uinti, 5 ATM*
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
HRM-Run - tekniset tiedot
Akun tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Akunkesto
1 vuosi (noin 1 h/päivä)
Käyttölämpötila
-10 - 50 °C (14 - 122 °F)
Radiotaajuus/yhteyskäy- 2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
täntö
Vesitiiviys
5 ATM*
2 Irrota ristipääruuvitaltalla (00) moduulin etupuolella olevat
neljä ruuvia.
Irrota
kansi ja paristo.
3
4 Odota 30 sekuntia.
5 Aseta uusi paristo kahden muovikielekkeen Á alle pluspuoli
ylöspäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
O-renkaan tiivisteen on jäätävä koholla olevan muovirenkaan
ulkopuolelle.
6 Kiinnitä etukansi ja ruuvit takaisin.
Tarkista etukannen suunta. Ruuvin  pitää mahtua sille
tarkoitettuun ruuvinreikään etukannessa.
HUOMAUTUS: älä kiristä ruuveja liian tiukalle.
7 Aseta suojus takaisin paikalleen.
Kun olet vaihtanut sykevyön pariston, tee tarvittaessa pariliitos
sen ja laitteen välille uudelleen.
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen tiedot
19
Vianmääritys
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com
/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Connect Mobile
sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
• Tuotteen rekisteröiminen
Lisätietojen saaminen
• Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
VIHJE: lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express sovelluksella.
◦ Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovellukseen
Bluetooth älypuhelimella.
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laitteen uudelleenkäynnistäminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä käynnistettävä
uudelleen.
HUOMAUTUS: laitteen käynnistäminen uudelleen saattaa
poistaa tietosi tai tekemäsi asetukset.
1 Paina 15 sekunnin ajan.
Laite sammuu.
2 Käynnistä laite painamalla yhden sekunnin ajan.
Käyttäjätietojen poistaminen
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot,
muttei historiatietoja.
1 Pidä painiketta painettuna ja valitse Kyllä, niin laite
sammuu.
painettuna, paina samalla painiketta
2 Kun pidät painiketta
, niin laite käynnistyy.
20
3 Valitse Kyllä.
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän määrittämät tiedot
ja toimintohistorian.
Voit palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot.
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Palauta
oletukset > Kyllä.
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota,
säädöstietoja (e-label) ja käyttöoikeussopimusta.
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Tietoja.
Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella
Garmin Express
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava Garmin Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express lähettää
sen laitteeseen.
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Älä irrota laitetta tietokoneesta päivitysprosessin aikana.
Akunkeston maksimoiminen
• Lyhennä taustavalon aikakatkaisuaikaa
(Taustavaloasetukset, sivu 18).
• Lyhennä aikakatkaisuaikaa kellotilaan (Virransäästön
aikakatkaisun asetukset, sivu 18).
• Poista aktiivisuuden seuranta käytöstä (Aktiivisuuden
seuranta-asetukset, sivu 18).
• Valitse tallennusväliksi Älykäs (Tiedontallennusasetukset,
sivu 18).
• Poista GLONASS käytöstä (GPS-asetuksen muuttaminen,
sivu 17).
• Poista langaton Bluetooth ominaisuus käytöstä (Bluetooth
tekniikan poistaminen käytöstä, sivu 11).
• Poista rannesykemittari käytöstä (Rannesykemittarin
poistaminen käytöstä, sivu 4).
Päivittäinen askelmäärä ei näy
Päivittäinen askelmäärä nollautuu aina keskiyöllä.
Jos askelmäärän sijasta näkyy viivoja, anna laitteen hakea
satelliittisignaaleja ja asettaa aika automaattisesti.
Laite ei anna äänimerkkejä kylmällä säällä
Laite poistaa näppäin- ja hälytysäänet käytöstä automaattisesti
toimiakseen optimaalisesti kylmällä säällä.
Liite
Tietokentät
Joidenkin tietokenttien näyttämiseen tarvitaan ANT+
lisävarusteita.
% FTP: nykyinen voimantuotto prosentteina kynnystehosta.
%SYV: sykereservin prosenttiarvo (maksimisyke miinus
leposyke).
Aika alueella: kullakin syke- tai voima-alueella kulunut aika.
Aika istuen: nykyisen suorituksen aika poljettaessa istuen.
Aika seisten: nykyisen suorituksen aika poljettaessa seisoen.
Ajanotto: nykyisen suorituksen sekuntikellon aika.
Vianmääritys
Alin / 24 h: viimeisten 24 tunnin aikana tallennettu
vähimmäislämpötila.
Altaanvälit: nykyisen suorituksen aikana uitujen altaanvälien
määrä.
Ask. keskipituus: askeleen keskipituus nykyisen harjoituksen
aikana.
Ask. pit. kierr.: askeleen keskipituus nykyisen kierroksen
aikana.
Askeleen pituus: askeleen pituus on kahden maakosketuksen
väli metreinä.
Askeltiheys: juoksu Askeleet minuutissa (vasen ja oikea).
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonnousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Di2-akku: Di2 anturin akun jäljellä oleva lataus.
Etu: pyörän etuvaihde Di2 anturista.
Int. maksimisyke: nykyisen uinti-intervallin maksimisyke.
Intensity Factor: nykyisen suorituksen Intensity Factor™.
Interv. altaanv.: nykyisen intervallin aikana uitujen altaanvälien
määrä.
Interv. keskim. %max.: nykyisen uinti-intervallin
maksimisykkeen keskiprosentti.
Interv. keskim. %SYV: nykyisen uinti-intervallin sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
Intervallin aika: nykyisen intervallin sekuntikellon aika.
Intervallin keskisyke: nykyisen uinti-intervallin keskisyke.
Intervallin maksimi-% SYV: nykyisen uinti-intervallin
sykereservin maksimiprosentti (maksimisyke miinus
leposyke).
Intervallin matka: nykyisen intervallin kuljettu matka.
Intervallin SWOLF: nykyisen intervallin keskimääräinen Swolfpistemäärä.
Intervallin tahti: nykyisen intervallin keskimääräinen tahti.
Intervallin vetotahti: keskimääräinen vetojen määrä minuutissa
nykyisen intervallin ajalta.
Intervallin veto- tahti/altaanväli: yhden allasvälin
keskimääräinen vetojen määrä nykyisen intervallin ajalta.
Intervallin vetotyyppi: intervallin nykyinen vetotyyppi.
Int maks-% max.: nykyisen uinti-intervallin maksimisykkeen
maksimiprosentti.
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kellonaika: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Kesk %SYR: nykyisen suorituksen sykereservin keskiprosentti
(maksimisyke miinus leposyke).
Keskimääräinen askeltiheys: juoksu Nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Keskimääräinen kierrosaika: nykyisen suorituksen
keskimääräinen kierrosaika.
Keskimääräinen poljinnopeus: pyöräily. Nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Keskimääräinen SWOLF: nykyisen suorituksen
keskimääräinen Swolf-pistemäärä. Swolf-pistemäärä on aika
ja vetojen määrä, jonka käytät yhden allasvälin uimiseen
(Uintitermejä, sivu 2). Avovesiuinnissa Swolf-pisteet
lasketaan 25 metrin matkalla.
Keskimääräinen SY % maksimista: nykyisen suorituksen
maksimisykkeen keskiprosentti.
Keskimääräinen syke: nykyisen suorituksen keskisyke.
Keskimääräinen tahti: nykyisen suorituksen keskimääräinen
tahti.
Liite
Keskimääräinen vetomatka: nykyisen harjoituksen aikana
yhdellä vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Keskimääräinen vetotahti: uinti Keskimääräinen vetojen määrä
minuutissa nykyisen suorituksen ajalta.
Keskimääräinen voima: nykyisen suorituksen voimantuoton
keskiarvo.
Keskimääräiset vedot/altaanväli: yhden allasvälin
keskimääräinen vetojen määrä nykyisen harjoituksen ajalta.
Keskinopeus: nykyisen suorituksen keskimääräinen nopeus.
Keski-POK: nykyisen suorituksen keskiarvoinen poikkeama
osan keskikohdasta.
Kierr. askeltih.: juoksu Nykyisen kierroksen keskimääräinen
poljinnopeus.
Kierr. maak. kesto: nykyisen kierroksen maakosketuksen
keskimääräinen kesto.
Kierr. MKK-tasap.: maakosketuksen keston keskitasapaino
nykyisen kierroksen aikana.
Kierr. pystys. liikehdintä: nykyisen kierroksen keskimääräinen
pystysuuntainen liikehdintä.
Kierr. SY % maks.: nykyisen kierroksen maksimisykkeen
keskiprosentti.
Kierr. tasap.: nykyisen kierroksen oikean/vasemman voiman
tasapainon keskiarvo.
Kierroksen % SYR: nykyisen kierroksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
Kierroksen aika istuen: nykyisen kierroksen aika poljettaessa
istuen.
Kierroksen aika seisoen: nykyisen kierroksen aika poljettaessa
seisoen.
Kierroksen maksimivoima: nykyisen kierroksen voimantuoton
huippu.
Kierroksen matka: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Kierroksen Normalized Power: nykyisen kierroksen
keskimääräinen Normalized Power.
Kierroksen oikean voimavaihe: oikean jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Kierroksen oikea PPP: oikean jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Kierroksen POK: nykyisen kierroksen keskiarvoinen poikkeama
osan keskikohdasta.
Kierroksen poljinnopeus: pyöräily. Nykyisen kierroksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Kierroksen pystysuhde: pystysuuntaisen liikehdinnän ja
askeleen pituuden keskisuhde nykyisen kierroksen aikana.
Kierroksen SWOLF: nykyisen kierroksen Swolf-pistemäärä.
Kierroksen syke: nykyisen kierroksen keskisyke.
Kierroksen vasemm. voimavaihe: vasemman jalan
keskiarvoinen voimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Kierroksen vasen PPP: vasemman jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Kierroksen vedot: uinti Nykyisen kierroksen vetojen
kokonaismäärä.
Kierroksen vetomatka: uinti Nykyisellä kierroksella yhdellä
vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Kierroksen vetotahti: uinti Keskimääräinen vetojen määrä
minuutissa nykyisellä kierroksella.
Kierroksen voima: nykyisen kierroksen voimantuoton
keskiarvo.
Kierrokset: nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kierrosaika: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Kierrosnopeus: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
21
Kierrostahti: nykyisen kierroksen keskimääräinen tahti.
Kokonaishemoglobiini: arvioitu kokonaishemoglobiinipitoisuus
lihaksessa.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Kulunut aika: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudelleen ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin.
Lepoajanotto: nykyisen levon ajanotto (allasuinti).
Lihasten happisaturaatio: lihasten arvioitu
happisaturaatioprosentti nykyisen suorituksen aikana.
Maakosketuksen keskikesto: nykyisen suorituksen
maakosketuksen keskimääräinen kesto.
Maakosketuksen kesto: millisekunteina mitattava aika, jonka
olet maassa juostessasi kunkin askeleen kohdalla.
Maakosketuksen kestoa ei lasketa kävelyn aikana.
Maksiminopeus: nykyisen suorituksen huippunopeus.
Maksimivoima: nykyisen suorituksen voimantuoton huippu.
Matka: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.
MKA-tasapaino: maakosketuksen keston vasemman ja oikean
jalan tasapaino juoksun aikana.
MKK-keskitasapaino: maakosketuksen keston keskitasapaino
nykyisen harjoituksen aikana.
Monilajin aika: monilajisuorituksen kaikkien lajien kokonaisaika
mukaan lukien siirtymät.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Normalized Power: nykyisen suorituksen Normalized Power™.
Oikean keski-PPP: oikean jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Oikean voimavaihe: oikean jalan nykyinen voimavaiheen
kulma. Voimavaihe on se poljinkierroksen kohta, joka tuottaa
positiivista voimaa.
Oikean voimavaihe: oikean jalan keskiarvoinen voimavaiheen
kulma nykyisessä suorituksessa.
Oikea PPP: oikean jalan nykyinen huippuvoimavaiheen kulma.
Huippuvoimavaihe on kulma-alue, jolla tuotat eniten
liikevoimaa.
PCO: poikkeama osan keskikohdasta. Poikkeama osan
keskikohdasta on poljinosan kohta, jossa käytät voimaa.
Poljennan tasaisuus: sen mitta, miten tasaisesti ajaja käyttää
voimaa kunkin poljinkierroksen aikana.
Poljinnopeus: pyöräily. Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on
liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta
tiedot saa näkyviin.
Pyst. liik. keskis.: pystysuuntaisen liikehdinnän ja askeleen
pituuden keskisuhde nykyisen harjoituksen aikana.
Pystys. liik., keskia.: nykyisen suorituksen keskimääräinen
pystysuuntainen liikehdintä.
Pystysuhde: pystysuuntaisen liikehdinnän ja askeleen pituuden
suhde.
Pystysuuntainen liikehdintä: juoksun joustavuus.
Senttimetreinä mitattu ylävartalon pystysuuntainen liike
kullakin askeleella.
Suoritustaso: suoritustaso on reaaliaikainen arvio
suorituskyvystäsi.
SY (% maks.): prosenttiosuus maksimisykkeestä.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
22
Sykekentät: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava
yhteydessä yhteensopivaan sykemittariin.
Tahti: nykyinen tahti.
Taka: pyörän takavaihde Di2 anturista.
Tasap. kskm: nykyisen suorituksen oikean/vasemman voiman
tasapainon keskiarvo.
Tasapaino: nykyinen oikean/vasemman voiman tasapaino.
Tasapaino, 10 s keskimäärin: oikean/vasemman voiman
tasapainon 10 sekunnin keskiarvo.
Tasapaino, 30 s keskim.: oikean/vasemman voiman
tasapainon 30 sekunnin keskiarvo.
Tasapaino, 3 s keskimäärin: oikean/vasemman voiman
tasapainon 3 sekunnin keskiarvo.
Toisto päällä: viime intervallin ja nykyisen levon ajanotto
(allasuinti).
Training Effect: nykyinen vaikutus (1,0–5,0) aerobiseen
kuntoosi.
Training Stress Score: nykyisen suorituksen Training Stress
Score™.
Työ: tehdyn työn teho (voimantuotto) yhteensä kilojouleina.
Vääntömomentin teho: ajajan polkemistehokkuus.
Vaihteet: pyörän etu- ja takavaihteet Di2 anturista.
Välityssuhde: pyörän etu- ja takavaihteen hampaiden määrä.
Varusteen yhdistelmä: Pyörän vaihdeyhdistelmä vaihteen
asentoanturista.
Vasemman keski-PPP: vasemman jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Vasemman voimavaihe: vasemman jalan nykyinen
voimavaiheen kulma. Voimavaihe on se poljinkierroksen
kohta, joka tuottaa positiivista voimaa.
Vasemman voimavaihe: vasemman jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Vasen PPP: vasemman jalan nykyinen huippuvoimavaiheen
kulma. Huippuvoimavaihe on kulma-alue, jolla tuotat eniten
liikevoimaa.
Vedot: nykyisen suorituksen vetojen kokonaismäärä.
Vetotahti: uinti Vetojen määrä minuutissa.
Viime altaanvälin SWOLF: viimeksi uidun altaanvälin Swolfpistemäärä.
Viime altaanvälin tahti: viimeksi uidun altaanvälin
keskimääräinen tahti.
Viime altaanvälin vedot: viimeksi uidun altaanvälin vetojen
kokonaismäärä.
Viime altaanvälin vetotahti: keskimääräinen vetojen määrä
minuutissa viimeisen kokonaisen altaanvälin ajalta.
Viime altaanvälin vetotyyppi: viimeksi suoritetun altaanvälin
aikana käytetty vetotyyppi.
Viime intervallin vedot/altaanväli: yhden allasvälin
keskimääräinen vetojen määrä viimeksi suoritetun intervallin
ajalta.
Viimeisen kierroksen matka: viimeisen kokonaisen kierroksen
aikana kuljettu matka.
Viime kierr. askeltiheys: juoksu Viimeisen kokonaisen
kierroksen keskimääräinen askeltiheys.
Viime kierroksen aika: viimeisen kokonaisen kierroksen
sekuntikellon aika.
Viime kierroksen nopeus: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen nopeus.
Viime kierroksen Normalized Pwr.: viimeisen kokonaisen
kierroksen keskimääräinen Normalized Power.
Viime kierroksen poljinnopeus: pyöräily. Viimeisen
kokonaisen kierroksen keskimääräinen askeltiheys.
Liite
Viime kierroksen SWOLF: viimeksi suoritetun kierroksen Swolfpistemäärä.
Viime kierroksen tahti: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen tahti.
Viime kierroksen vedot: uinti Viimeksi uidun kierroksen vetojen
kokonaismäärä.
Viime kierroksen vetomatka: uinti Viimeksi uidun kierroksen
aikana yhdellä vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Viime kierroksen vetotahti: uinti Keskimääräinen vetojen
määrä minuutissa viimeisellä kokonaisella kierroksella.
Viime kierroksen voima: viimeisen kokonaisen kierroksen
voimantuoton keskiarvo.
Voima: nykyinen voimantuotto watteina.
Voima, 10 s keskimäärin: voimantuoton 10 sekunnin keskiarvo
liikkeellä.
Voima, 30 s keskimäärin: voimantuoton 30 sekunnin keskiarvo
liikkeellä.
Voima, 3 s keskimäärin: voimantuoton kolmen sekunnin
keskiarvo liikkeellä.
Voima/paino: nykyinen voima watteina/kilogramma.
Voima-alue: nykyinen voimantuottoalue (1–7) FTP-asetusten tai
mukautettujen asetusten perusteella.
Ylin / 24 h: viimeisten 24 tunnin aikana tallennettu
enimmäislämpötila.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 23osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset
Nämä taulukot sisältävät maksimaalisen hapenottokyvyn arvioiden standardoidut luokitukset iän ja sukupuolen mukaan.
Miehet
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Erinomainen
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Hyvä
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Kohtuullinen
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Heikko
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Naiset
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Erinomainen
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Hyvä
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Kohtuullinen
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Heikko
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Tiedot julkaistu yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on osoitteessa www.CooperInstitute.org.
FTP-luokitukset
Naiset
wattia/kilogramma (W/kg)
Taulukossa on esitetty kynnystehon (FTP) luokitukset
sukupuolen mukaan.
Ylivertainen
vähintään 4,30
Erinomainen
3,33 - 4,29
Miehet
wattia/kilogramma (W/kg)
Hyvä
2,36 - 3,32
vähintään 5,05
Kohtuullinen
1,90 - 2,35
Erinomainen
3,93 - 5,04
Harjaantumaton
alle 1,90
Hyvä
2,79 - 3,92
Kohtuullinen
2,23 - 2,78
Harjaantumaton
alle 2,23
Ylivertainen
Liite
FTP-luokitukset perustuvat Hunter Allenin ja Andrew Cogganin
(FT) tutkimukseen Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
23
Hakemisto
A
aika 18
asetukset 18
hälytykset 17
aikavyöhykkeet 18
ajastin 1, 2, 11
akku
lataaminen 18
maksimoiminen 11, 18, 20
vaihtaminen 19
aktiivisuuden seuranta 8, 9, 18
altaan koko 2
altaanvälit 2
alueet
aika 18
syke 4
virta 14
anaerobinen kynnys 8
ANT+ anturien pariliitos 13
ANT+ anturit 13, 14
pariliitos 13
asetukset 16, 18, 20
laite 18
askeleen pituus 5
askeltiheys 5, 16, 17
Auto Lap 17
Auto Pause 17
Automaattinen vieritys 17
B
Bluetooth tekniikka 9–11
C
Connect IQ 11
E
ennustettu kilpailuaika 7
etäisyys, hälytykset 17
G
Garmin Connect 2, 9, 10, 12, 13
Garmin Connect Mobile 9
Garmin Express, ohjelmiston päivittäminen 20
GLONASS 17
GPS 1, 17
signaali 20
H
harjoittelu 10
ohjelmat 2
harjoitukset 2, 3
lataaminen 2
harjoitus 1, 3, 17
ohjelmat 2
historia 2, 10, 11, 18
lähettäminen tietokoneeseen 12
poistaminen 11
hälytykset 16–18
I
ilmoitukset 9
intervallit 2
harjoitukset 2, 3
J
jalka-anturi 1, 14
juoksun dynamiikka 5, 6
järjestelmäasetukset 18
K
kalenteri 2
kalori, hälytykset 17
kartat 12, 13
kello 1, 18
kellotaulut 11
kellotila 18, 20
kentät, poistaminen 13
kieli 18
kierrokset 1
24
kilpaileminen 3
koordinaatit 13
korkeus 13
kuvakkeet 1
kävelyintervallit 17
käyttäjäprofiili 16
käyttäjätiedot, poistaminen 12
L
laajennettu näyttö 16
laitteen asetusten nollaaminen 20
laitteen mukauttaminen 16
laitteen puhdistaminen 14, 15, 19
laitteen tunnus 20
lataaminen 18
lepotila 9
lisävarusteet 13, 14, 20
lukitseminen, painikkeet 1
M
maakosketuksen kesto 5, 6
Maksimaalinen hapenottokyky 3, 6, 7, 23
metronomi 17
mittayksiköt 18
monilaji 1
N
navigointi 12, 13
lopettaminen 13
nopeus 18
nopeus- ja poljinanturit 1
näyttö 18
O
ohjelmisto
käyttöoikeus 20
päivittäminen 20
versio 20
omat ennätykset 3, 4
poistaminen 4
P
painikkeet 1, 10, 19
palautuminen 6, 7
pariliitos
ANT+ anturit 5
älypuhelin 9
pariston vaihtaminen 19
poistaminen
historia 11
kaikki käyttäjätiedot 12, 20
omat ennätykset 4
profiilit 16
käyttäjä 16
suoritus 1
pystysuhde 5
pystysuuntainen liikehdintä 5
pyöräily 7
päivitykset, ohjelmisto 20
sää 10
T
tahti 16, 18
taustavalo 1, 18
tavoite 3
tavoitteet 3
tehominuutit 9
tekniset tiedot 19
tiedot
jakaminen 16
siirtäminen 12
tallentaminen 12, 15, 18
tietojen jakaminen 16
tietokentät 11, 16, 20
triathlonharjoittelu 1
U
uinti 2, 15
UltraTrac 17
unitila 10
USB 20
yhteyden katkaiseminen 12
V
valikko 1
vedot 2
vianmääritys 4, 6, 14, 15, 20
VIRB etäkäyttö 10
Virtual Partner 3
voima
alueet 14
mittarit 7, 8, 14, 23
värinä 18
W
widgetit 4, 9–11
Ä
älypuhelin 10, 11
pariliitos 9
sovellukset 9, 10
äänet 17, 18, 20
R
reitit 13
lataaminen 13
S
satelliittisignaalit 1, 20
sijainnit 12, 13
muokkaaminen 13
poistaminen 13
sisäharjoittelu 2, 14
sovellukset 10, 11
älypuhelin 9
stressitaso 6, 7
suoritukset 16
suoritustaso 6–8
suoritusten tallentaminen 1, 2
swolf-pistemäärä 2
syke 1, 4, 16
alueet 4, 11, 23
anturien pariliitos 5
mittari 2, 4, 6, 7, 14, 15, 19
Hakemisto
support.garmin.com
Elokuu 2018
190-02058-37_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising