Garmin | fēnix® 5X | User manual | Garmin fēnix® 5X Korisnički priručnik

Garmin fēnix® 5X Korisnički priručnik
FĒNIX 5X
®
Korisnički priručnik
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , fēnix , inReach , TracBack , VIRB i Virtual Partner trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u
SAD-u i drugim državama. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, HRM-Run™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, QuickFit™, tempe™,
TruSwing™, TrueUp™, Varia™, Varia Vision™, Vector™ i Xero™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association registrirani je trgovački znak tvrtke American Heart Association, Inc. Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple
Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom
licencom. The Cooper Institute i svi povezani trgovački znakovi vlasništvo su organizacije The Cooper Institute. Di2™ trgovački je znak tvrtke Shimano, Inc. Shimano registrirani je trgovački
znak tvrtke Shimano, Inc. STRAVA i Strava™ trgovački su znakovi tvrtke Strava, Inc. Naprednu analizu pulsa omogućuje Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) i
Normalized Power™ (NP) trgovački su znakovi tvrtke Peaksware, LLC. Wi‑Fi registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
®
Sadržaj
Wi‑Fi® – funkcije povezivosti........................................ 8
Uvod................................................................................ 1
Connect IQ funkcije........................................................ 8
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Prikaz izbornika kontrola ........................................................ 1
Pregledavanje widgeta ........................................................... 1
Punjenje uređaja ......................................................................... 1
Uparivanje pametnog telefona i uređaja ..................................... 1
Nadogradnja proizvoda .............................................................. 1
Postavljanje aplikacije Garmin Express ................................. 2
Aktivnosti i aplikacije..................................................... 2
Započinjanje aktivnosti ............................................................... 2
Savjeti za bilježenje aktivnosti ............................................... 2
Zaustavljanje aktivnosti ............................................................... 2
Dodavanje ili uklanjanje omiljene aktivnosti ............................... 2
Stvaranje prilagođene aktivnosti ................................................. 2
Aktivnosti u zatvorenom .............................................................. 2
Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje .............................. 2
Bilježenje aktivnosti vježbanja snage .................................... 3
Aktivnosti na otvorenom ............................................................. 3
Pregledavanje skijaških spustova .......................................... 3
Korištenje metronoma ............................................................ 3
Vodič skoka ............................................................................ 3
Multisport .................................................................................... 3
Stvaranje multisport aktivnosti ............................................... 3
Savjet za treniranje triatlona ili multisport aktivnosti .............. 4
Plivanje ....................................................................................... 4
Terminologija za plivanje ....................................................... 4
Vrste zaveslaja ....................................................................... 4
Savjeti za plivačke aktivnosti ................................................. 4
Odmaranje tijekom plivanja u bazenu .................................... 4
Treniranje uz bilježenje drill vježbi ......................................... 4
Golf ............................................................................................. 4
Igranje golfa ........................................................................... 4
Informacije o rupi ................................................................... 4
Premještanje zastavice .......................................................... 5
Pregled opasnosti .................................................................. 5
Pregled izmjerenih udaraca ................................................... 5
Prikaz udaljenosti do layupova i doglegova ........................... 5
Praćenje rezultata .................................................................. 5
Ažuriranje rezultata ................................................................ 5
TruSwing™ ............................................................................ 5
Korištenje brojača kilometara za golf ..................................... 5
Praćenje statistike .................................................................. 5
Povezane značajke......................................................... 5
Omogućavanje Bluetooth obavijesti ........................................... 6
Prikaz obavijesti ..................................................................... 6
Odgovaranje na dolazni telefonski poziv ............................... 6
Odgovaranje na tekstualnu poruku ........................................ 6
Upravljanje obavijestima ........................................................ 6
Isključivanje Bluetooth veze s pametnim telefonom ................... 6
Uključivanje i isključivanje upozorenja o povezivanju s pametnim
telefonom .................................................................................... 6
Pronalaženje izgubljenog mobilnog uređaja ............................... 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Connect
Mobile .................................................................................... 7
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Express .... 7
Korištenje usluge Garmin Connect na računalu ............... 7
Ručna sinkronizacija podataka s aplikacijom Garmin Connect
Mobile .................................................................................... 7
Aplikacija Garmin Golf™ ........................................................ 7
Pokretanje GroupTrack sesije .................................................... 7
Savjeti za GroupTrack sesije ................................................. 7
Garmin Explore™ ....................................................................... 8
Sadržaj
Povezivanje s Wi‑Fi mrežom ...................................................... 8
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala ................... 8
Funkcije mjerenja pulsa................................................. 8
Monitor pulsa koji puls mjeri na zapešću .................................... 8
Nošenje uređaja ..................................................................... 8
Savjeti za čudne podatke o pulsu .......................................... 8
Prikaz widgeta za puls ........................................................... 8
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje .................. 8
Odašiljanje podataka o pulsu tijekom aktivnosti ............... 9
Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls ....................... 9
Isključivanje senzora pulsa na zapešću ................................. 9
Postavljanje monitora pulsa ........................................................ 9
Savjeti za čudne podatke o pulsu .......................................... 9
Održavanje monitora pulsa .................................................... 9
Dinamika trčanja ......................................................................... 9
Trening s dinamikom trčanja ................................................ 10
Skala boja i podaci o dinamici trčanja .................................. 10
Podaci o balansu vremena dodira s tlom ........................ 10
Vertikalna oscilacija i omjer vertikalne oscilacije ............. 10
Savjeti za rješavanje problema s podacima o dinamici
trčanja .................................................................................. 11
Mjerenje performansi ................................................................ 11
Isključivanje obavijesti o performansama ............................ 11
Automatsko otkrivanje mjerenja performansi ....................... 11
Sinkronizirane aktivnosti i mjerenje performansi .................. 11
Status treniranja ................................................................... 12
Savjeti za dobivanje statusa treniranja ........................... 12
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2 ................ 12
Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za trčanje .......... 12
Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za biciklizam ..... 12
Vrijeme oporavka ................................................................. 13
Prikaz vremena oporavka ............................................... 13
Puls oporavka ...................................................................... 13
Opterećenje treniranja ......................................................... 13
Prikaz predviđenih vremena utrke ....................................... 13
O efektu vježbanja ............................................................... 13
Varijabilnost pulsa i razina stresa ........................................ 13
Pregledavanje varijabilnosti pulsa i razine stresa ........... 14
Stanje performansi ............................................................... 14
Pregledavanje stanja performansi .................................. 14
Laktatni prag ........................................................................ 14
Izvođenje navođenog testa za određivanje laktatnog
praga ............................................................................... 14
Dobivanje procjene FTP-a ................................................... 14
Provođenje FTP testa ..................................................... 14
Vježbanje....................................................................... 15
Postavljanje korisničkog profila ................................................. 15
Ciljevi vježbanja ................................................................... 15
O zonama pulsa ................................................................... 15
Postavljanje zona pulsa .................................................. 15
Prepuštanje uređaju da odredi zone pulsa ..................... 15
Izračuni zona pulsa ......................................................... 15
Postavljanje zona snage ...................................................... 15
Praćenje aktivnosti .................................................................... 16
Automatski cilj ...................................................................... 16
Korištenje upozorenja za kretanje ....................................... 16
Praćenje spavanja ............................................................... 16
Korištenje funkcije za automatsko praćenje spavanja .... 16
Korištenje načina rada Bez ometanja ............................. 16
Minute intenzivnog vježbanja ............................................... 16
Izračun minuta intenzivnog vježbanja ............................. 16
Garmin Move IQ™ ............................................................... 16
Postavke praćenja aktivnosti ............................................... 16
i
Isključivanje praćenja aktivnosti ...................................... 17
Vježbanje .................................................................................. 17
Praćenje vježbanja na internetu .......................................... 17
Početak vježbanja ................................................................ 17
O kalendaru treninga ........................................................... 17
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect ... 17
Prilagodljivi plan treniranja .............................................. 17
Intervalno vježbanje .................................................................. 17
Stvaranje intervalnog vježbanja ........................................... 17
Početak intervalnog vježbanja ............................................. 17
Zaustavljanje intervalnog vježbanja ..................................... 17
Segmenti ...................................................................................18
Strava™ segmenti ............................................................... 18
Pregledavanje pojedinosti o segmentu ................................ 18
Utrkivanje protiv segmenta .................................................. 18
Korištenje funkcije Virtual Partner® .......................................... 18
Postavljanje cilja treniranja ....................................................... 18
Poništavanje cilja treniranja ................................................. 18
Utrkivanje s prethodnom aktivnošću ......................................... 18
Osobni rekordi .......................................................................... 18
Pregledavanje osobnih rekorda ........................................... 18
Vraćanje osobnog rekorda ................................................... 19
Brisanje osobnog rekorda .................................................... 19
Brisanje svih osobnih rekorda .............................................. 19
Sat.................................................................................. 19
Postavljanje alarma .................................................................. 19
Brisanje alarma .................................................................... 19
Pokretanje mjerača odbrojavanja ............................................. 19
Korištenje štoperice .................................................................. 19
Dodavanje alternativnih vremenskih zona ................................ 19
Postavljanje upozorenja sata .................................................... 19
Sinkronizacija vremena s GPS-om ........................................... 19
Navigacija ...................................................................... 20
Spremanje vaše lokacije ........................................................... 20
Uređivanje spremljenih lokacija ........................................... 20
Projekcija točke ......................................................................... 20
Navigacija prema odredištu ...................................................... 20
Navigacija do točke interesa ..................................................... 20
Točke interesa ..................................................................... 20
Stvaranje i praćenje staze na uređaju ...................................... 20
Stvaranje povratne staze .......................................................... 20
Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u
moru .......................................................................................... 20
Navigacija s funkcijom Sight 'N Go ........................................... 20
Navigacija do početne točke tijekom aktivnosti ........................ 21
Navigacija do početne točke zadnje spremljene aktivnosti ...... 21
Zaustavljanje navigacije ............................................................ 21
Karta ......................................................................................... 21
Pregled karte ........................................................................ 21
Spremanje ili navigiranje do lokacije na karti ....................... 21
Navigacija pomoću funkcije Oko mene ................................ 21
Kompas .....................................................................................21
Visinomjer i barometar .............................................................. 22
Postavljanje upozorenja .................................................. 24
Postavke karte aktivnosti ..................................................... 24
Postavke izrade rute ............................................................ 24
Auto Lap ............................................................................... 24
Označavanje dionica po udaljenosti ............................... 24
Omogućavanje funkcije Auto Pause® ................................. 24
Omogućivanje automatskog uspona ................................... 25
3D brzina i udaljenost .......................................................... 25
Uključivanje i isključivanje tipke Dionica .............................. 25
Korištenje značajke automatskog pomicanja ....................... 25
UltraTrac .............................................................................. 25
Postavke vremena do aktiviranja načina uštede energije .... 25
Promjena redoslijeda aktivnosti u popisu aplikacija ................. 25
Widgeti ...................................................................................... 25
Prilagođavanje petlje widgeta .............................................. 26
inReach daljinski upravljač ................................................... 26
Upotreba daljinskog upravljača inReach ......................... 26
VIRB daljinski upravljač ....................................................... 26
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom ............................ 26
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom tijekom
aktivnosti ......................................................................... 26
Korištenje widgeta za razinu stresa ..................................... 27
Prilagođavanje izbornika kontrola ............................................. 27
Postavke izgleda sata ............................................................... 27
Prilagođavanje izgleda sata ................................................. 27
Postavke senzora ..................................................................... 27
Postavke kompasa ............................................................... 27
Ručna kalibracija kompasa ............................................. 27
Postavljanje referentnog sjevera ..................................... 27
Postavke visinomjera ........................................................... 27
Kalibracija barometarskog visinomjera ........................... 28
Postavke barometra ............................................................. 28
Kalibracija barometra ...................................................... 28
Postavke karte .......................................................................... 28
Postavke nautičke karte ....................................................... 28
Prikazivanje i skrivanje kartografskih podataka ................... 28
GroupTrack postavke ............................................................... 28
Postavke navigacije .................................................................. 28
Prilagođavanje funkcija karte ............................................... 28
Postavljanje indikatora smjera ............................................. 28
Postavljanje navigacijskih rješenja ...................................... 29
Postavke sustava ...................................................................... 29
Postavke vremena ............................................................... 29
Promjena postavki pozadinskog osvjetljenja ....................... 29
Prilagođavanje tipki prečaca ................................................ 29
Mijenjanje mjernih jedinica ................................................... 29
Prikaz informacija o uređaju ..................................................... 29
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s
propisima na e-oznaci .......................................................... 29
Bežični senzori............................................................. 30
Korištenje funkcije Povijest ....................................................... 22
Povijest multisport aktivnosti ................................................ 22
Pregled vremena u svakoj zoni pulsa .................................. 22
Pregledavanje ukupnih podataka ............................................. 22
Korištenje brojača kilometara ................................................... 22
Brisanje povijesti ....................................................................... 22
Uparivanje bežičnih senzora .................................................... 30
Način rada na proširenom zaslonu ........................................... 30
Korištenje dodatnog senzora brzine ili kadence na biciklu ....... 30
Treniranje s mjeračima snage .................................................. 30
Korištenje elektroničkih mjenjača ............................................. 30
Svjesnost o situaciji .................................................................. 30
Nožni senzor ............................................................................. 30
Poboljšavanje kalibracije pedometra ................................... 30
Ručno kalibriranje pedometra .............................................. 30
Postavljanje brzine i udaljenosti pedometra ........................ 30
tempe™ .................................................................................... 31
Prilagođavanje vašeg uređaja..................................... 22
Informacije o uređaju................................................... 31
Povijest.......................................................................... 22
Postavke aplikacija i aktivnosti ................................................. 22
Prilagođavanje zaslona s podacima .................................... 23
Dodavanje karte aktivnosti ................................................... 23
Upozorenja ........................................................................... 23
ii
Specifikacije za fēnix 5X ........................................................... 31
Informacije o bateriji ............................................................. 31
Upravljanje podacima ............................................................... 31
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 31
Sadržaj
Brisanje datoteka ................................................................. 31
Održavanje uređaja...................................................... 31
Postupanje s uređajem ............................................................. 31
Čišćenje uređaja .................................................................. 31
Čišćenje kožnih narukvica ................................................... 31
Promjena QuickFit™ remena ................................................... 31
Podešavanje metalnog remena sata ........................................ 32
Rješavanje problema ................................................... 32
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik ....................................... 32
Je li moj pametni telefon kompatibilan s mojim uređajem? ...... 32
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva .......................... 32
Mogu li koristiti Bluetooth senzor sa svojim satom? ................. 32
Ponovno pokretanje uređaja ..................................................... 32
Vraćanje svih zadanih postavki ................................................ 32
Traženje satelitskih signala ....................................................... 32
Poboljšavanje prijema GPS satelita ..................................... 32
Očitana temperatura nije točna ................................................ 32
Maksimiziranje vijeka trajanja baterije ...................................... 33
Praćenje aktivnosti .................................................................... 33
Moj broj dnevnih koraka se ne prikazuje ............................. 33
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan ............................ 33
Broj koraka na mom uređaju ne podudara se s brojem koraka
na mom Garmin Connect računu ......................................... 33
Broj katova na koje ste se popeli ne čini se točnim ............. 33
Prikaz minuta intenzivnog vježbanja treperi ........................ 33
Dodatne informacije .................................................................. 33
Dodatak ......................................................................... 33
Podatkovna polja ...................................................................... 33
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2 ............................... 37
FTP ocjene ............................................................................... 37
Veličina i opseg kotača ............................................................. 37
Objašnjenja simbola ................................................................. 38
Indeks............................................................................ 39
Sadržaj
iii
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
Pregled uređaja
• Na bilo kojem zaslonu pritisnite i držite BACK za povratak na
izgled sata.
• Ako snimate aktivnost, odaberite BACK za povratak na
stranice s podacima o aktivnosti.
Punjenje uređaja
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije.
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje.
Proučite upute za čišćenje u dodatku.
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak za punjenje na
uređaju.
Odaberite kako biste uključili ili isključili pozadinsko osvjetLIGHT ljenje.
Držite za prikaz izbornika kontrola.
Držite kako biste uključili uređaj.
À
Á
Odaberite za prikaz popisa aktivnosti i za pokretanje ili
zaustavljanje aktivnosti.
Odaberite za odabir opcije u izborniku.
Odaberite za povratak na prethodni zaslon.
BACK Odaberite bilježenje dionice, odmor ili prijelaz tijekom
multisport aktivnosti.
LAP
2 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak za punjenje.
3 Napunite uređaj do kraja.
Odaberite za kretanje kroz slijed widgeta i izbornike.
DOWN Držite za prikaz izgleda sata na bilo kojem zaslonu.
Uparivanje pametnog telefona i uređaja
Â
Ã
Ä
UP
MENU
Odaberite za kretanje kroz slijed widgeta i izbornike.
Držite za prikaz izbornika.
Prikaz izbornika kontrola
Izbornik kontrola sadrži opcije, uključujući uključivanje uređaja,
način rada bez ometanja, zaključavanje tipki i isključivanje
uređaja.
NAPOMENA: Opcije možete dodavati, uklanjati ih i mijenjati im
redoslijed u izborniku kontrola (Prilagođavanje izbornika
kontrola, stranica 27).
1 Na bilo kojem zaslonu držite LIGHT.
Kako biste mogli koristiti funkcije povezivanja na fēnix uređaju,
uređaj mora biti uparen izravno putem aplikacije Garmin
Connect™ Mobile umjesto putem Bluetooth postavki na
pametnom telefonu.
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
2 Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m
(33 ft) od uređaja.
3 Odaberite LIGHT kako biste uključili uređaj.
Prilikom prvog uključivanja uređaj se nalazi u načinu rada za
uparivanje.
SAVJET: Za ručno otvaranje načina rada za uparivanje
držite LIGHT i odaberite .
4 Odaberite opciju za dodavanje uređaja Garmin Connect
računu:
• Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete pomoću aplikacije
Garmin Connect Mobile, slijedite upute na zaslonu.
• Ako ste već uparivali neki uređaj s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, u izborniku
ili
odaberite Uređaji
tvrtke Garmin > Dodaj uređaj i pratite upute na zaslonu.
®
2 Za kretanje opcijama odaberite UP ili DOWN.
Nadogradnja proizvoda
Pregledavanje widgeta
Na računalu instalirajte Garmin Express™ (www.garmin.com
/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin
Connect Mobile.
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Nadogradnje karata
Vaš se uređaj isporučuje s nekoliko prethodno učitanih widgeta,
a dodatni su dostupni nakon što uparite svoj uređaj i pametni
telefon.
• Odaberite UP ili DOWN.
Uređaj se kreće kroz neprekidni slijed widgeta.
• Odaberite za prikaz dodatnih opcija i funkcija za widget.
Uvod
®
1
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Registracija proizvoda
Postavljanje aplikacije Garmin Express
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Aktivnosti i aplikacije
Vaš se uređaj može koristiti za aktivnosti u zatvorenom i
otvorenom prostoru, te atletske i fitness aktivnosti. Kada
započnete aktivnost, uređaj prikazuje i bilježi podatke senzora.
Aktivnosti možete spremati i dijeliti ih s Garmin Connect
zajednicom.
Svom uređaju možete dodati Connect IQ™ aktivnosti i aplikacije
s pomoću web-mjesta Connect IQ (Connect IQ funkcije,
stranica 8).
Dodatne informacije o praćenju aktivnosti i točnosti mjerenja
fitness parametara potražite na web-mjestu garmin.com
/ataccuracy.
Započinjanje aktivnosti
Kada započnete aktivnost, GPS se automatski uključuje (po
potrebi). Kada zaustavite aktivnost, uređaj se vraća u način rada
kao sat.
1 Na izgledu sata odaberite .
2 Odaberite aktivnost.
3 Po potrebi slijedite upute na zaslonu za unos dodatnih
informacija.
4 Po potrebi pričekajte da se uređaj poveže sa senzorima
ANT+ .
Ako
aktivnost zahtijeva GPS, izađite na otvoreni prostor i
5
pričekajte da uređaj locira satelite.
6 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
NAPOMENA: Uređaj ne bilježi podatke o vašoj aktivnosti dok
ne pokrenete mjerač vremena.
®
• Za odbacivanje aktivnosti i vraćanje u način rada sata,
odaberite Odbaci > Da.
NAPOMENA: Nakon zaustavljanja aktivnosti, uređaj je
automatski sprema nakon 30 minuta.
Dodavanje ili uklanjanje omiljene aktivnosti
Popis omiljenih aktivnosti prikazuje se kad pritisnete na satu i
omogućuje vam brz pristup aktivnostima koje najčešće koristite.
Kad prvi put pritisnete za pokretanje aktivnosti, uređaj će vas
zatražiti da odaberete omiljene aktivnosti. Omiljene aktivnosti u
bilo kojem trenutku možete dodati ili ukloniti.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
Vaše omiljene aktivnosti prikazuju se na vrhu popisa na
bijeloj pozadini. Druge se aktivnosti prikazuju na crnoj
pozadini.
3 Odaberite opciju:
• Za dodavanje omiljene aktivnosti odaberite aktivnost i
zatim odaberite Postavljanje za favorita.
• Za uklanjanje omiljene aktivnosti odaberite aktivnost i
zatim odaberite Uklanjanje iz favorita.
Stvaranje prilagođene aktivnosti
1 Na satu odaberite
2 Odaberite opciju:
3
4
5
Savjeti za bilježenje aktivnosti
• Prije pokretanja aktivnosti napunite uređaj (Punjenje uređaja,
stranica 1).
• Za bilježenje dionica odaberite LAP.
• Za prikaz dodatnih stranica s podacima odaberite UP ili
DOWN.
Zaustavljanje aktivnosti
1 Odaberite .
2 Odaberite opciju:
• Za nastavak aktivnosti odaberite Nastavi.
• Za spremanje aktivnosti i vraćanje u način rada sata,
odaberite Spremi.
• Za zaustavljanje aktivnosti i kasniji nastavak odaberite
Nastavi kasnije.
• Za označavanje dionice odaberite Dionica.
• Za navigiranje natrag do početne točke aktivnosti istim
putem kojim ste došli, odaberite Natrag na početak >
TracBack.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za aktivnosti
koje koriste GPS.
• Za navigiranje natrag do početne točke aktivnosti
najkraćim putem, odaberite Natrag na početak > Ruta.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za aktivnosti
koje koriste GPS.
2
6
> Dodaj.
• Odaberite Kopiranje aktivnosti kako biste stvorili
prilagođenu aktivnost na temelju spremljene aktivnosti.
• Odaberite Drugo kako biste stvorili novu prilagođenu
aktivnost.
Po potrebi odaberite vrstu aktivnosti.
Odaberite naziv ili unesite prilagođeno ime.
Duplicirani nazivi aktivnosti sadrže broj, npr. Biciklizam(2).
Odaberite opciju:
• Odaberite opciju za prilagođavanje posebnih postavki
aktivnosti. Primjerice, možete odabrati boju za isticanje ili
prilagoditi zaslone s podacima.
• Odaberite Gotovo za spremanje i korištenje prilagođene
aktivnosti.
Odaberite Da kako biste aktivnost dodali na popis omiljenih.
Aktivnosti u zatvorenom
Uređaj fēnix može se koristiti za trening u zatvorenom, npr. za
trčanje na pokretnoj traci ili vožnju na sobnom biciklu. GPS je
tijekom aktivnosti u zatvorenom isključen.
Kada trčite ili hodate s isključenim GPS-om, brzina, udaljenost i
kadenca izračunavaju se pomoću brzinomjera u uređaju. Mjerač
brzine sam se kalibrira. Točnost podataka o brzini, udaljenosti i
kadenci poboljšava se nakon nekoliko trčanja ili hodanja na
otvorenom uz korištenje GPS-a.
SAVJET: Pridržavanje za ručke na traci za trčanje smanjuje
točnost. Tempo, udaljenost i kadencu možete bilježiti pomoću
opcionalnog pedometra.
Kada je biciklizam uz GPS isključen, podaci o brzini i udaljenosti
nisu dostupni, osim u slučaju da imate dodatni senzor koji
uređaju šalje podatke o brzini i udaljenosti (poput senzora brzine
i kadence).
Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje
Za bilježenje točnijih udaljenosti koje prijeđete na traci za trčanje
možete kalibrirati udaljenost nakon što na traci za trčanje istrčite
najmanje 1,5 km (1 mi). Ako koristite različite trake za trčanje,
možete ručno kalibrirati udaljenost za traku za trčanje nakon
svakog trčanja.
Aktivnosti i aplikacije
1 Započnite aktivnost na traci za trčanje (Započinjanje
aktivnosti, stranica 2) i na traci trčite najmanje 1,5 km (1 mi).
2 Kad završite trčanje, odaberite .
3 Odaberite opciju:
• Za prvo kalibriranje udaljenosti za traku za trčanje
odaberite Spremi.
Uređaj će zatražiti da dovršite postupak kalibracije trake
za trčanje.
• Za ručnu kalibraciju udaljenosti za traku za trčanje nakon
prve kalibracije odaberite Kalibriraj i spremi > Da.
Na
zaslonu trake za trčanje provjerite prijeđenu udaljenost i
4
unesite udaljenost u uređaj.
Bilježenje aktivnosti vježbanja snage
Tijekom izvođenja vježbi snage možete bilježiti setove. Set je
višestruko ponavljanje jednog pokreta.
1 Na satu odaberite > Trening snage.
Kada prvi put zabilježite aktivnost vježbanja snage, odabrat
ćete na kojem vam je zapešću sat.
2 Odaberite za pokretanje mjerača vremena seta.
3 Započnite prvi set.
Uređaj broji ponavljanja. Kada napravite najmanje šest
ponavljanja, pojavit će se broj ponavljanja.
SAVJET: Uređaj može brojati samo ponavljanja jedne vježbe
u svakom setu. Kad želite prijeći s jedne vježbe na drugu,
potrebno je dovršiti set i pokrenuti novi.
4 Odaberite LAP kako biste završili set.
Na satu se prikazuju ukupna ponavljanja u setu. Nakon
nekoliko sekundi prikazuje se mjerač vremena odmora.
5 Po potrebi držite MENU, odaberite Uredi zadnji set i uredite
broj ponavljanja.
SAVJET: Možete dodati i težinu koju ste upotrijebili u setu.
6 Nakon odmora odaberite LAP za pokretanje sljedećeg seta.
7 Ponovite za svaki set vježbi snage dok ne dovršite aktivnost.
8 Nakon posljednjeg seta odaberite da biste zaustavili
mjerač vremena seta.
9 Odaberite Spremi.
Aktivnosti na otvorenom
Na uređaju fēnix prethodno su učitane aplikacije za aktivnosti na
otvorenom, npr. trčanje i biciklizam. GPS je uključen tijekom
aktivnosti na otvorenom. Možete dodavati nove aktivnosti na
temelju zadanih aktivnosti, kao što su hodanje ili veslanje. Na
uređaj možete dodavati i prilagođene aktivnosti (Stvaranje
prilagođene aktivnosti, stranica 2).
Pregledavanje skijaških spustova
Vaš uređaj bilježi detalje svakog skijaškog spusta ili daskanja na
snijegu zahvaljujući funkciji automatskog prepoznavanja
spustova. Ova se funkcija zadano uključuje za skijaške spustove
i daskanje na snijegu. Automatski bilježi nove skijaške spustove
na temelju vašeg kretanja. Mjerač vremena zaustavlja se kada
se prestanete kretati nizbrdo i kada ste na žičari. Mjerač
vremena zaustavljen je za vrijeme vožnje žičarom. Krenite
nizbrdo kako biste ponovno pokrenuli mjerač vremena. Detalje
spusta možete pregledati na zaustavljenom zaslonu ili dok je
mjerač vremena pokrenut.
1 Započnite skijašku aktivnost ili daskanje na snijegu.
2 Držite MENU.
3 Odaberite Prikaz laufova.
4 Za prikaz detalja o zadnjem spustu, trenutnom spustu i
ukupnim spustovima odaberite UP i DOWN.
Aktivnosti i aplikacije
Na zaslonima spustova prikazuje se vrijeme, prijeđena
udaljenost, maksimalna brzina, prosječna brzina i ukupni
silazak.
Korištenje metronoma
Funkcija metronoma reproducira tonove ujednačenim ritmom
kako bi vam pomogla da poboljšate svoju izvedbu tako što ćete
trenirati uz bržu, sporiju ili ujednačeniju kadencu.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
1 Na izgledu sata odaberite .
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite MENU.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Metronom > Status > Uključi.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Udarci u minuti za unos vrijednosti na temelju
željene kadence.
• Odaberite Učes. upoz. kako biste prilagodili učestalost
udaraca.
• Odaberite Zvukovi kako biste prilagodili ton i vibriranje
metronoma.
Po
potrebi odaberite Pregled kako biste prije trčanja
7
poslušali funkciju metronoma.
8 Krenite na trčanje (Započinjanje aktivnosti, stranica 2).
Metronom se automatski uključuje.
9 Za vrijeme trčanja odaberite UP ili DOWN za pregledavanje
zaslona metronoma.
10 Po potrebi držite MENU za promjenu postavki metronoma.
Vodič skoka
UPOZORENJE
Funkcija vodiča skoka namijenjena je isključivo iskusnim
skakačima padobranom. Funkcija vodiča skoka ne smije se
koristiti kao primarni visinomjer za skakanje. Unos pogrešnih
podataka u vezi sa skokom može dovesti do ozbiljnih tjelesnih
ozljeda ili smrti.
Funkcija vodiča skoka slijedi vojne smjernice za izračun točke
otpuštanja na velikim visinama (HARP, high altitude release
point). Uređaj automatski prepoznaje kada ste skočili kako bi
započeo navigaciju prema željenoj točki djelovanja (DIP, desired
impact point).
Multisport
Natjecatelji u triatlonu, duatlonu i ostalim kombiniranim
sportovima mogu koristiti prednosti aktivnosti za kombinirane
sportove, kao što su Triatlon ili Plivanje/trč.. Tijekom aktivnosti
za kombinirane sportove možete prelaziti s jedne aktivnosti na
drugu te istovremeno pregledavati ukupno vrijeme i udaljenost.
Na primjer, možete prijeći s biciklizma na trčanje te istovremeno
putem aktivnosti za kombinirane sportove pregledavati svoje
ukupno vrijeme i udaljenost za biciklizam i trčanje.
Aktivnost za kombinirane sportove možete prilagoditi ili možete
koristiti zadanu aktivnost za triatlon postavljenu za standardni
triatlon.
Stvaranje multisport aktivnosti
1 Na izgledu sata odaberite > Dodaj > Multisport.
2 Odaberite vrstu multisport aktivnosti ili unesite prilagođeno
ime.
Duplicirani nazivi aktivnosti sadrže broj. Primjerice,
Triatlon(2).
3 Odaberite dvije ili više aktivnosti.
3
4 Odaberite opciju:
• Odaberite opciju za prilagođavanje posebnih postavki
aktivnosti. Na primjer, možete odabrati želite li uključiti
prijelaze.
• Odaberite Gotovo za spremanje i korištenje multisport
aktivnosti.
5 Odaberite Da kako biste aktivnost dodali na popis omiljenih.
Savjet za treniranje triatlona ili multisport aktivnosti
• Odaberite za pokretanje prve aktivnosti.
• Za prijelaz na sljedeću aktivnost odaberite LAP.
Ako su prijelazi uključeni, vrijeme prijelaza bilježi se odvojeno
od vremena aktivnosti.
• Po potrebi odaberite LAP za pokretanje sljedeće aktivnosti.
• Za prikaz dodatnih stranica s podacima odaberite UP ili
DOWN.
Plivanje
OBAVIJEST
Ovaj uređaj je namijenjen za plivanje na površini. Ronjenje s
uređajem može prouzročiti njegovo oštećenje i poništenje
jamstva.
NAPOMENA: Uređaj ne može bilježiti podatke o pulsu na
zapešću tijekom plivanja.
Terminologija za plivanje
Duljina: Jedno plivanje dužinom bazena.
Interval: Jedna ili više uzastopnih duljina. Novi interval počinje
nakon odmora.
Zaveslaj: Zaveslaj se računa svaki put kad ruka na kojoj je
uređaj dovrši puni krug.
Swolf: Swolf rezultat zbroj je vremena i broja zaveslaja koji vam
je potreban kako biste preplivali jednu duljinu bazena. Na
primjer, 30 sekundi i 15 zaveslaja daju swolf rezultat od 45.
Za plivanje na otvorenim vodama swolf se računa za 25
metara. Swolf služi za mjerenje učinkovitosti plivanja i cilj je
postići što manji rezultat, kao i u golfu.
Vrste zaveslaja
Određivanje vrste zaveslaja dostupno je samo za plivanje u
bazenu. Vrsta zaveslaja određuje se na kraju dužine. Vrste
zaveslaja pojavljuju se kada pregledavate povijest intervala.
Vrstu zaveslaja možete odabrati kao prilagođeno podatkovno
polje (Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 23).
Kraul
Slobodni stil
Natrag
Leđno
Prsno
Prsno
Leptir
Leptir
Mješovito
Više od jedne vrste zaveslaja u intervalu
Drill vježba Koristi se s bilježenjem intenzivnog vježbanja (Treniranje
uz bilježenje drill vježbi, stranica 4)
• Odaberite LAP kako biste zabilježili interval tijekom plivanja
na otvorenim vodama.
Odmaranje tijekom plivanja u bazenu
Zadani zaslon odmora prikazuje dva mjerača vremena odmora.
Prikazuje i vrijeme i udaljenost za posljednji dovršeni interval.
NAPOMENA: Podaci o plivanju ne bilježe se za vrijeme
odmora.
1 Za vrijeme plivanja odaberite LAP kako biste započeli odmor.
Pozadina zaslona postaje crna, slova bijela i pojavljuje se
zaslon odmora.
2 Za vrijeme odmora odaberite UP ili DOWN za prikaz drugih
zaslona s podacima (nije obavezno).
3 Odaberite LAP i nastavite plivati.
4 Ponovite za dodatne intervale odmora.
Treniranje uz bilježenje drill vježbi
Funkcija bilježenja drill vježbi dostupna je samo za plivanje u
bazenu. Pomoću funkcije bilježenja drill vježbi možete ručno
bilježiti setove udaraca, plivanje jednom rukom ili bilo koju vrstu
zaveslaja koja nije jedna od četiri osnovne tehnike.
1 Za vrijeme plivanja u bazenu odaberite UP ili DOWN za
pregledavanje zaslona drill vježbi.
2 Odaberite LAP kako biste pokrenuli mjerač vremena drill
vježbi.
3 Kada dovršite interval drill vježbi, odaberite LAP.
Mjerač vremena drill vježbi se zaustavlja, ali mjerač vremena
aktivnosti nastavlja bilježiti cijelu plivačku sesiju.
4 Odaberite udaljenost za dovršenu drill vježbu.
Koraci za udaljenost temelje se na veličini bazena odabranoj
za profil aktivnosti.
5 Odaberite opciju:
• Kako biste započeli drugi interval drill vježbi, odaberite
LAP.
• Kako biste započeli interval plivanja, odaberite UP ili
DOWN za povratak na zaslon za treniranje plivanja.
Golf
Igranje golfa
Napunite uređaj prije nego što počnete igrati golf (Punjenje
uređaja, stranica 1).
1 Na satu odaberite > Golf.
2 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
3 S popisa dostupnih terena odaberite teren.
4 Odaberite Da za čuvanje rezultata.
5 Odaberite UP ili DOWN.
Uređaj se automatski prebacuje kada prijeđete na sljedeću
rupu.
6 Kada završite s aktivnošću, odaberite > Kraj runde > Da.
Savjeti za plivačke aktivnosti
Informacije o rupi
• Prije pokretanja aktivnosti za plivanje u bazenu, slijedite
upute na zaslonu kako biste odabrali veličinu bazena ili unijeli
prilagođenu veličinu.
Pri sljedećem pokretanju plivačke aktivnosti uređaj će
upotrijebiti ovu veličinu bazena. Možete držati MENU,
odabrati postavke aktivnosti i zatim odabrati Veličina bazena
za promjenu veličine.
• Odaberite LAP kako biste zabilježili odmor tijekom plivanja u
bazenu.
Uređaj automatski bilježi intervale plivanja i duljine za plivanje
u bazenu.
Budući da se položaj zastavice mijenja, uređaj izračunava
udaljenost do prednje, srednje i stražnje strane greena, ali ne i
točan položaj zastavice.
4
Aktivnosti i aplikacije
À
Á
Â
Ã
Ä
Broj trenutne rupe
Prikaz udaljenosti do layupova i doglegova
Udaljenost do stražnje strane greena
Možete pregledavati udaljenosti do layupova i doglegova za par
4 i 5 rupe.
Odaberite > Layupovi.
Na zaslonu se prikazuje svaki layup i udaljenost do svakog
layupa.
NAPOMENA: Udaljenosti nestaju s popisa kada ih prođete.
Udaljenost do sredine greena
Udaljenost do prednje strane greena
Par rupe
Sljedeća rupa
Prethodna rupa
Premještanje zastavice
Možete proučiti green i premjestiti zastavicu na novu lokaciju.
> Premještanje
zastavice.
2 Za premještanje zastavice na novu lokaciju odaberite UP ili
DOWN.
3 Odaberite .
Udaljenosti na zaslonu s podacima o rupi ažuriraju se i
prikazuju novu lokaciju zastavice. Lokacija zastavice sprema
se samo za trenutnu rundu.
1 Na zaslonu s podacima o rupi odaberite
Pregled opasnosti
Možete pregledavati udaljenosti do opasnosti duž fairwaya za
par 4 i 5 rupe. Opasnosti koje utječu na odabir udarca prikazuju
se pojedinačno ili u skupinama kako biste mogli odrediti
udaljenost do layupa ili udaljenost potrebnu za prelet preko
opasnosti.
1 Na zaslonu s podacima o rupi odaberite > Opasnosti.
Praćenje rezultata
1 Na zaslonu s podacima o rupi odaberite
> Kartica s
rezultatima.
Kada ste na greenu, pojavljuje se kartica s rezultatima.
2 Odaberite UP ili DOWN.
3 Odaberite za odabir rupe.
4 Za postavljanje rezultata odaberite UP ili DOWN.
Vaš je ukupni rezultat ažuriran.
Ažuriranje rezultata
1 Na zaslonu s podacima o rupi odaberite
> Kartica s
rezultatima.
2 Odaberite UP ili DOWN.
3 Odaberite za odabir rupe.
4 Odaberite UP ili DOWN za promjenu rezultata za tu rupu.
Vaš je ukupni rezultat ažuriran.
TruSwing™
Funkcija TruSwing omogućuje prikaz izmjerenih parametara
zamaha zabilježenih vašim TruSwing uređajem. Posjetite webmjesto www.garmin.com/golf kako biste kupili TruSwing uređaj.
Korištenje brojača kilometara za golf
• Na zaslonu se prikazuju udaljenosti do prednjeg À i
stražnjeg Á dijela najbliže opasnosti.
• Na vrhu zaslona nalazi se vrsta opasnosti Â.
• Green se prikazuje kao polukrug à u gornjem dijelu
zaslona. Linija ispod greena predstavlja središte fairwaya.
• Opasnosti Ä se prikazuju ispod greena na procijenjenim
lokacijama u odnosu na fairway.
2 Odaberite UP ili DOWN kako biste vidjeli druge opasnosti za
tu rupu.
Pregled izmjerenih udaraca
Kako bi uređaj mogao automatski prepoznati i mjeriti udarce,
morate omogućiti praćenje rezultata.
Vaš uređaj sadrži funkcije za automatsko prepoznavanje i
bilježenje udaraca. Svaki put kada duž fairwaya odigrate udarac,
uređaj bilježi udaljenost udarca kako biste je kasnije mogli
vidjeti.
SAVJET: Automatsko prepoznavanje udaraca najbolje
funkcionira kada nosite uređaj na zapešću ruke kojom udarate i
kada ostvarite dobar kontakt s lopticom. Puttovi se ne
prepoznaju.
1 Pri igranju golfa odaberite > Mjerenje udarca.
Prikazuje se udaljenost zadnjeg udarca.
NAPOMENA: Udaljenost se automatski ponovno postavlja
kada ponovno udarite loptu, putt na greenu ili kada se
pomaknete na sljedeću rupu.
2 Odaberite DOWN za prikaz svih zabilježenih udaljenosti
udaraca.
Povezane značajke
Pomoću brojača kilometara možete bilježiti vrijeme, udaljenost i
broj prijeđenih koraka. Brojač kilometara automatski se pokreće
i zaustavlja kada započnete ili završite rundu.
1 Odaberite > Brojač kilometara.
2 Po potrebi odaberite Pon. postavljanje za ponovno
postavljanje brojača kilometara na nulu.
Praćenje statistike
Funkcija Praćenje statistike omogućuje detaljno praćenje
statistike tijekom igranja golfa.
1 Na zaslonu s podacima o rupi držite MENU.
2 Odaberite postavke aktivnosti.
3 OdaberitePraćenje statistike kako biste omogućili praćenje
statistike.
Povezane značajke
Funkcije povezivosti dostupne su za vaš fēnix uređaj kada
uređaj povežete s kompatibilnim pametnim telefonom koji
upotrebljava Bluetooth bežičnu tehnologiju. Za neke je funkcije
na povezani pametni telefon potrebno instalirati aplikaciju
Garmin Connect Mobile. Dodatne informacije potražite na webmjestu www.garmin.com/apps. Neke funkcije dostupne su kada
uređaj povežete s bežičnom mrežom.
Telefonske obavijesti: Prikazuje obavijesti telefona i poruke na
vašem fēnix uređaju.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
GroupTrack: Omogućuje praćenje vaših veza pomoću
LiveTrack izravno na zaslonu i u stvarnom vremenu.
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect: Automatski šalje vašu
aktivnost na vaš Garmin Connect račun čim završite sa
snimanjem te aktivnosti.
5
Connect IQ: Omogućuje vam proširivanje funkcija uređaja
novim izgledima sata, widgetima, aplikacijama i podatkovnim
poljima.
Softverske nadogradnje: Omogućuje nadogradnju softvera
uređaja.
Vrijeme: Omogućuje prikaz trenutnih vremenskih uvjeta i
vremenske prognoze.
Bluetooth senzori: Omogućuje vam da povežete senzore
kompatibilne s uslugom Bluetooth kao što je senzor pulsa.
Pronađi moj telefon: Pronalazi vaš izgubljeni pametni telefon
koji je uparen s vašim fēnix uređajem i trenutačno unutar
dometa.
Pronađi moj uređaj: Pronalazi vaš izgubljeni fēnix uređaj koji je
uparen s pametnim telefonom i trenutačno unutar dometa.
Omogućavanje Bluetooth obavijesti
Ako želite omogućiti obavijesti, najprije morate upariti fēnix
uređaj i kompatibilan mobilni uređaj (Uparivanje pametnog
telefona i uređaja, stranica 1).
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Telefon > Pametne obavijesti >
Status > Uključi.
3 Odaberite Tijekom aktivnosti.
4 Odaberite željenu postavku obavijesti.
5 Odaberite željenu postavku zvuka.
6 Odaberite Ne tijekom aktivn..
7 Odaberite željenu postavku obavijesti.
8 Odaberite željenu postavku zvuka.
9 Odaberite Pauza prije počet..
10 Odaberite trajanje prikaza nove obavijesti na zaslonu.
Prikaz obavijesti
1 Na izgledu sata odaberite UP za prikaz widgeta za obavijesti.
2 Odaberite , a zatim odaberite obavijest.
3 Odaberite DOWN za više opcija.
4 Odaberite BACK za povratak na prethodni zaslon.
Odgovaranje na dolazni telefonski poziv
Kada vas netko nazove na povezani pametni telefon, uređaj
fēnix prikazuje ime ili telefonski broj pozivatelja. Poziv možete
prihvatiti ili odbiti. Ako je uređaj povezan s pametnim telefonom
sa sustavom Android™, poziv možete odbiti i tekstualnom
porukom tako da odaberete jednu od poruka s popisa na vašem
uređaju fēnix.
• Za prihvaćanje poziva odaberite Prihvati.
• Za odbijanje poziva odaberite Odbij.
• Kako biste odbili poziv i pozivatelju odmah poslali poruku,
odaberite Odgovor i zatim odaberite poruku s popisa.
Odgovaranje na tekstualnu poruku
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za pametne
telefone sa sustavom Android.
Kad na uređaju fēnix primite obavijest o tekstualnoj poruci,
možete poslati brzi odgovor koji odabirete s popisa poruka.
Poruke možete prilagoditi u aplikaciji Garmin Connect Mobile.
NAPOMENA: Ova funkcija šalje tekstualne poruke putem vašeg
telefona. Primjenjuju se uobičajeni troškovi i ograničenja za
tekstualne poruke vašeg operatera i telefonske tarife. Za
dodatne informacije o troškovima i ograničenjima za tekstualne
poruke obratite se svom davatelju mobilnih usluga.
1 Na izgledu sata odaberite UP za prikaz widgeta za obavijesti.
2 Odaberite , a zatim odaberite obavijest o poruci.
3 Odaberite DOWN > Odgovor.
6
4 Odaberite poruku s popisa.
Telefon odabranu poruku šalje kao SMS poruku.
Upravljanje obavijestima
Pomoću kompatibilnog pametnog telefona možete upravljati
obavijestima koje se pojavljuju na fēnix 5X uređaju.
Odaberite opciju:
• Ako koristite Apple pametni telefon, pomoću postavki
obavijesti na pametnom telefonu odaberite stavke koje će
se prikazivati na uređaju.
• Ako koristite pametni telefon sa sustavom Android, u
aplikaciji Garmin Connect Mobile odaberite Postavke >
Pametne obavijesti.
®
Isključivanje Bluetooth veze s pametnim
telefonom
1 Za prikaz izbornika kontrola držite LIGHT.
2 Odaberite kako biste isključili Bluetooth vezu s pametnim
telefonom na svom fēnix uređaju.
Upute o isključivanju Bluetooth bežične tehnologije na svom
mobilnom uređaju potražite u korisničkom priručniku
mobilnog uređaja.
Uključivanje i isključivanje upozorenja o
povezivanju s pametnim telefonom
fēnix 5X uređaj možete podesiti da vas upozori kada se upareni
pametni telefon putem Bluetooth bežične tehnologije povezuje ili
prekida vezu.
NAPOMENA: Upozorenja o povezivanju s pametnim telefonom
zadano su isključena.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Telefon > Upozorenja.
Pronalaženje izgubljenog mobilnog uređaja
Pomoću ove funkcije možete pronaći izgubljeni mobilni uređaj
koji je uparen pomoću Bluetooth bežične tehnologije i koji se
trenutno nalazi u dometu.
1 Za prikaz izbornika kontrola držite LIGHT.
2 Odaberite .
fēnix uređaj počinje tražiti vaš upareni mobilni uređaj. S
vašeg će se mobilnog uređaja začuti zvučno upozorenje, a
snaga Bluetooth signala prikazivat će se na zaslonu fēnix
uređaja. Kako se budete približavali svom mobilnom uređaju,
povećavat će se snaga Bluetooth signala.
3 Za prekid traženja odaberite BACK.
Garmin Connect
Vaš Garmin Connect račun omogućuje vam praćenje
performansi i povezivanje s vašim prijateljima. Daje vam alate
za praćenje, analizu, dijeljenje i podršku. Možete zabilježiti svoj
aktivan stil života, uključujući trčanje, hodanje, vožnje, plivanje,
planinarenje, runde golfa i još mnogo toga.
Besplatni Garmin Connect račun možete stvoriti prilikom
uparivanja uređaja i pametnog telefona pomoću aplikacije
Garmin Connect Mobile. Račun možete stvoriti i prilikom
postavljanja aplikacije Garmin Express (www.garmin.com
/express).
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
mjerenu aktivnost na svom uređaju, možete prenijeti tu
aktivnost na Garmin Connect račun i držati je ondje koliko
god želite.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim fitness aktivnostima i aktivnostima na otvorenom,
uključujući vrijeme, udaljenost, puls, potrošene kalorije,
kadencu, tlocrtni prikaz karte i grafikone tempa i brzine.
Povezane značajke
Možete vidjeti detaljnije podatke o svojim rundama golfa,
uključujući kartice s rezultatima, statistiku i informacije o
terenu. Možete pregledavati i prilagođena izvješća.
NAPOMENA: Za prikaz podataka potrebno je upariti
opcionalni bežični senzor s uređajem (Uparivanje bežičnih
senzora, stranica 30).
Ručna sinkronizacija podataka s aplikacijom Garmin
Connect Mobile
1 Za prikaz izbornika kontrola držite LIGHT.
2 Odaberite .
Aplikacija Garmin Golf™
Aplikacija Garmin Golf omogućava igračima golfa da se
međusobno natječu na različitim terenima. Više od 41 000
terena ima tjednu ljestvicu poretka na kojoj svatko može
sudjelovati. Možete pokrenuti turnir i pozvati igrače na
međusobno natjecanje. Možete prenijeti kartice s rezultatima s
kompatibilnog uređaja tvrtke Garmin da biste pregledali detaljne
statistike i analize udaraca.
Aplikacija Garmin Golf sinkronizira vaše podatke s vašim
Garmin Connect računom. Aplikaciju Garmin Golf možete
preuzeti iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu.
Pokretanje GroupTrack sesije
Pratite svoj napredak: Možete pratiti svoje dnevne korake,
pridružiti se prijateljskom natjecanju sa svojim kontaktima i
ostvariti svoje ciljeve.
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Upravljajte svojim postavkama: Postavke uređaja i korisničke
postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect
računu.
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin
Connect Mobile
Ako želite nadograditi softver uređaja pomoću aplikacije Garmin
Connect Mobile, morate imati Garmin Connect račun i upariti
uređaj i kompatibilan pametni telefon (Uparivanje pametnog
telefona i uređaja, stranica 1).
Sinkronizirajte uređaj i aplikaciju Garmin Connect Mobile
(Ručna sinkronizacija podataka s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, stranica 7).
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Connect
Mobile nadogradnju automatski šalje na vaš uređaj.
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin
Express
Prije nadogradnje softvera uređaja potrebno je preuzeti i
instalirati aplikaciju Garmin Express i dodati uređaj (Korištenje
usluge Garmin Connect na računalu, stranica 7).
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Express
šalje ga na vaš uređaj.
2 Nakon što aplikacija Garmin Express dovrši slanje
nadogradnje, prekinite vezu uređaja s računalom.
Uređaj će instalirati nadogradnju.
Korištenje usluge Garmin Connect na računalu
Aplikacija Garmin Express putem računala povezuje uređaj s
vašim Garmin Connect računom. Pomoću aplikacije Garmin
Express možete prenijeti podatke o aktivnosti na svoj Garmin
Connect račun i slati podatke, kao što su podaci o vježbanju ili
planove treniranja, s web-mjesta usluge Garmin Connect na
svoj uređaj. Osim toga možete instalirati nadogradnje za softver
uređaja i upravljati Connect IQ aplikacijama.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Garmin Express.
4 Otvorite aplikaciju Garmin Express i odaberite Dodaj uređaj.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Povezane značajke
Ako želite započeti GroupTrack sesiju, morate imati Garmin
Connect račun, kompatibilan pametni telefon i aplikaciju Garmin
Connect Mobile.
Ove se upute odnose na pokretanje GroupTrack sesije pomoću
uređaja fēnix 5X. Ako vaši kontakti imaju druge kompatibilne
uređaje, možete ih vidjeti na karti. Drugi uređaji možda neće
moći na karti prikazati GroupTrack vozače.
1 Izađite van i uključite uređaj fēnix 5X.
2 Uparite pametni telefon i uređaj fēnix 5X (Uparivanje
pametnog telefona i uređaja, stranica 1).
3 Na uređaju fēnix 5X držite pritisnutom tipku MENU i odaberite
Postavke > GroupTrack > Prikaži na karti kako biste na
zaslonu s kartom mogli vidjeti kontakte.
4 U aplikaciji Garmin Connect Mobile u izborniku postavki
odaberite LiveTrack > GroupTrack.
5 Ako imate više od jednog kompatibilnog uređaja, odaberite
uređaj za GroupTrack sesiju.
6 Odaberite Vidljivo za > Svi kontakti.
7 Odaberite Pokreni LiveTrack.
8 Pokrenite aktivnost na uređaju fēnix 5X.
9 Pomaknite se do karte kako biste vidjeli svoje kontakte.
SAVJET: Za prikaz informacija o udaljenosti, smjeru i tempu
ili brzini drugih kontakata u GroupTrack sesiji, dok se
prikazuje karta pritisnite i držite MENU i odaberite Povezani
uređaji u blizini.
Savjeti za GroupTrack sesije
Funkcija GroupTrack omogućuje praćenje drugih kontakata u
grupi pomoću funkcije LiveTrack izravno na zaslonu. Svi članovi
grupe moraju biti vaši kontakti na Garmin Connect računu.
• Započnite aktivnost na otvorenom pomoću GPS-a.
• Uparite fēnix 5X uređaj s pametnim telefonom pomoću
GPSMAP tehnologije.Bluetooth
• U aplikaciji Garmin Connect Mobile u izborniku postavki
odaberite Kontakti kako biste ažurirali popis kontakata za
GroupTrack sesiju.
• Provjerite jesu li svi vaši kontakti upareni sa svojim pametnim
telefonima i pokrenite LiveTrack sesiju u aplikaciji Garmin
Connect Mobile.
• Pazite da se svi vaši kontakti nalaze u dometu (40 km ili
25 mi).
• Tijekom GroupTrack sesije pomaknite se do karte kako biste
vidjeli svoje kontakte (Dodavanje karte aktivnosti,
stranica 23).
®
7
Garmin Explore™
Web-mjesto Garmin Explore omogućuje vam planiranje
putovanja i upotrebu pohrane u oblaku za vaše točke, rute i
tragove. Nudi vam napredno planiranje, tako da možete podijeliti
i sinkronizirati podatke s kompatibilnim Garmin uređajem.
Možete posjetiti web-mjesto explore.garmin.com.
Wi‑Fi – funkcije povezivosti
®
Neki fēnix 5X modeli imaju funkcije Wi‑Fi povezivanja. Aplikacija
Garmin Connect Mobile nije potrebna ako želite koristiti Wi‑Fi
vezu.
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect račun: Automatski
šalje vašu aktivnost na vaš Garmin Connect račun čim
završite sa snimanjem te aktivnosti.
Vježbanja i planovi treninga: Omogućuje vam da na webmjestu Garmin Connect pregledavate i odabirete vježbanja i
planove treninga. Kada uređaj sljedeći put uspostavi Wi‑Fi
vezu, datoteke se bežično šalju na vaš uređaj.
Nadogradnja softvera: Uređaju omogućuje preuzimanje
najnovije nadogradnje softvera kad je dostupna Wi‑Fi veza.
Sljedeći put kad uključite ili otključate uređaj upute na
zaslonu vodit će vas kroz instalaciju nadogradnje softvera.
Povezivanje s Wi‑Fi mrežom
Prije povezivanja s Wi‑Fi mrežom trebate povezati uređaj s
aplikacijom Garmin Connect Mobile na pametnom telefonu ili s
aplikacijom Garmin Express na računalu.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Wi-Fi > Moje mreže > Dodaj mrežu.
Uređaj prikazuje popis Wi‑Fi mreža u blizini.
3 Odaberite mrežu.
4 Prema potrebi unesite lozinku za mrežu.
Uređaj se povezuje s mrežom i mreža se dodaje na popis
spremljenih mreža. Uređaj se automatski ponovo povezuje s
tom mrežom kad je u dometu.
Connect IQ funkcije
Svom satu možete dodati Connect IQ funkcije dostupne putem
usluge Garmin i drugih pružatelja usluga pomoću web-mjesta
Connect IQ. Uređaj možete prilagoditi funkcijama poput izgleda
sata, podatkovnih polja, widgeta i aplikacija.
Izgledi sata: Omogućuje prilagođavanje izgleda sata.
Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih
polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i
povijesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama
možete dodati Connect IQ podatkovna polja.
Widgeti: Brz pregled informacija, uključujući podatke senzora i
obavijesti.
Aplikacije: Svom satu dodajte interaktivne funkcije, na primjer,
nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness aktivnosti.
zasebno). Podatke o pulsu možete pregledati na widgetu pulsa.
Ako su dostupni podaci o pulsu izmjereni i na zapešću i na
prsima, uređaj će koristiti podatke o pulsu izmjerene na prsima.
Monitor pulsa koji puls mjeri na zapešću
Nošenje uređaja
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba.
NAPOMENA: Uređaj bi trebao čvrsto, ali ugodno prianjati.
Kako biste dobili točnije očitanje pulsa na fēnix uređaju,
uređaj se ne bi smio pomicati po ruci dok trčite ili vježbate.
NAPOMENA: Optički senzor nalazi se na stražnjoj strani
uređaja.
• Više informacija o mjerenju pulsa na zapešću pogledajte u
odjeljku Savjeti za čudne podatke o pulsu, stranica 8.
• Dodatne informacije o točnosti potražite na web-mjestu
garmin.com/ataccuracy.
Savjeti za čudne podatke o pulsu
Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.
• Očistite i osušite ruku prije stavljanja uređaja.
• Ispod uređaja nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca,
losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
• Pazite da se senzor pulsa na stražnjoj strani uređaja ne
izgrebe.
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba. Uređaj bi trebao čvrsto,
ali ugodno prianjati.
• Prije početka aktivnosti pričekajte da ikona
prestane
treperiti.
• Zagrijavajte se 5 do 10 minuta i prije početka aktivnosti
očitajte puls.
NAPOMENA: Kad je vani hladno, zagrijavajte se na
zatvorenom.
• Nakon svakog vježbanja isperite uređaj vodom.
• Dok vježbate, nosite silikonsku narukvicu.
Prikaz widgeta za puls
Na widgetu se prikazuju trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./
min) i grafikon vašeg pulsa tijekom zadnjih 4 sata.
1 Na satu odaberite DOWN.
2 Odaberite kako bi se prikazao prosječan puls u mirovanju
tijekom posljednjih 7 dana.
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću
računala
1
2
3
4
Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Idite na web-mjesto apps.garmin.com i prijavite se.
Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmite je.
Slijedite upute na zaslonu.
Funkcije mjerenja pulsa
Uređaj fēnix 5X sadrži senzor pulsa na zapešću, a kompatibilan
je i sa senzorima pulsa koji se nose na prsima (prodaju se
8
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje
Podatke o pulsu možete odašiljati s fēnix 5X uređaja i prikazivati
ih na uparenim Garmin uređajima.
NAPOMENA: Odašiljanje podataka o pulsu smanjuje razinu
napunjenosti baterije.
1 Na widgetu pulsa držite MENU.
Wi‑Fi – funkcije povezivosti
®
2 Odaberite Opcije > Slanje pulsa.
fēnix 5X počinje odašiljati podatke o pulsu i pojavljuje se
ikona
.
NAPOMENA: Za vrijeme odašiljanja podataka o pulsu s
widgeta za puls možete pregledavati samo widget za puls.
3 Uparite fēnix 5X i kompatibilan Garmin ANT+ uređaj.
NAPOMENA: Upute za povezivanje razlikuju se za svaki od
uređaja kompatibilnih s uređajem Garmin. Dodatne
informacije potražite u korisničkom priručniku.
SAVJET: Ako više ne želite odašiljati podatke o pulsu,
odaberite bilo koju tipku i zatim odaberite Da.
Odašiljanje podataka o pulsu tijekom aktivnosti
Svoj fēnix 5X uređaj možete postaviti tako da automatski
odašilje podatke o pulsu kada započnete neku aktivnost.
Primjerice, podatke o pulsu možete odašiljati na Edge uređaj
dok vozite bicikl ili VIRB akcijsku kameru dok se bavite nekom
aktivnošću.
NAPOMENA: Odašiljanje podataka o pulsu smanjuje razinu
napunjenosti baterije.
1 Na widgetu pulsa držite MENU.
2 Odaberite Opcije > Odašiljanje tijekom aktiv..
3 Započnite aktivnost (Započinjanje aktivnosti, stranica 2).
fēnix 5X počinje odašiljati podatke o pulsu u pozadini.
NAPOMENA: Nema naznake da uređaj odašilje vaše
podatke o pulsu tijekom aktivnosti.
4 Po potrebi uparite fēnix 5X i uređaj kompatibilan s
tehnologijom Garmin ANT+.
NAPOMENA: Upute za povezivanje razlikuju se za svaki od
uređaja kompatibilnih s uređajem Garmin. Dodatne
informacije potražite u korisničkom priručniku.
SAVJET: Za prekid odašiljanja podataka o pulsu prekinite
aktivnost (Zaustavljanje aktivnosti, stranica 2).
3 Nosite monitor pulsa tako da logotip Garmin stoji uspravno.
®
®
Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls
Uređaj možete postaviti da vas upozori da je vaš puls nakon
razdoblja neaktivnosti prešao postavljeni broj otkucaja u minuti
(otk./min).
1 Na widgetu pulsa držite MENU.
2 Odaberite Opcije > Upozorenje za neuobičajeni puls >
Status > Uključi.
3 Odaberite Kritično upozorenje.
4 Odaberite kritičnu vrijednost pulsa.
Prilikom svakog prelaska kritične vrijednosti prikazuje se poruka,
a uređaj vibrira.
Isključivanje senzora pulsa na zapešću
Zadana vrijednost za postavku Puls na zapešću je Automatski.
Uređaj automatski mjeri puls na zapešću osim ako s uređajem
nije povezan ANT+ senzor pulsa.
1 Na widgetu pulsa držite MENU.
2 Odaberite Opcije > Status > Isključi.
Postavljanje monitora pulsa
Monitor pulsa trebate nositi izravno na koži, neposredno ispod
prsne kosti. Trebao bi dovoljno čvrsto prianjati da ostane na
mjestu tijekom aktivnosti.
1 Po potrebi za monitor pulsa pričvrstite produžetak remena.
2 Navlažite elektrode À na stražnjoj strani monitora pulsa kako
biste stvorili čvrstu vezu između prsa i odašiljača.
Funkcije mjerenja pulsa
Spoj kukice Á i prstena  trebao bi se nalaziti na vašoj
desnoj strani.
4 Omotajte monitor pulsa oko prsa i zakačite kukicu za prsten.
NAPOMENA: Pazite da etiketa s uputama o održavanju nije
savinuta.
Kad postavite monitor pulsa, on je aktivan i šalje podatke.
Savjeti za čudne podatke o pulsu
Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.
• Ponovno navlažite elektrode i kontaktne umetke (ako je
moguće).
• Pritegnite traku oko prsa.
• Zagrijavajte se 5 do 10 minuta.
• Pridržavajte se uputa o održavanju (Održavanje monitora
pulsa, stranica 9).
• Nosite pamučnu majicu ili obje strane trake dobro namočite.
Sintetička vlakna koja se trljaju po monitoru pulsa ili ga
dodiruju stvaraju statički elektricitet koji utječe na signale
pulsa.
• Odmaknite se od izvora koji mogu utjecati na monitor pulsa.
Izvori smetnji mogu biti snažna elektromagnetska polja, neki
bežični senzori na 2,4 GHz, visokonaponski vodovi
dalekovoda, električni motori, pećnice, mikrovalne pećnice,
bežični telefoni na 2,4 GHz i pristupne točke za bežični LAN.
Održavanje monitora pulsa
OBAVIJEST
Naslage znoja i soli na traci mogu utjecati na točnost podataka
monitora pulsa.
• Monitor pulsa isperite nakon svakog korištenja.
• Malom količinom blagog sredstva za pranje kao što su
deterdženti za pranje posuđa ručno operite monitor pulsa
nakon svakih sedam korištenja ili jednog korištenja u bazenu.
NAPOMENA: Previše deterdženta može oštetiti monitor
pulsa.
• Monitor pulsa nemojte prati u perilici posuđa ili sušiti u
sušilici.
• Kako bi se osušio, monitor pulsa objesite ili polegnite na
ravnu površinu.
Dinamika trčanja
Možete upotrijebiti kompatibilan fēnix uređaj uparen s HRM-Tri™
dodatnom opremom drugom dodatnom opremom za dinamiku
trčanja kako biste dobili povratne informacije o svojoj trkačkoj
formi u stvarnom vremenu. Ako je vaš fēnix uređaj isporučen s
HRM-Tri dodatnom opremom, uređaji su već upareni.
Dodatna oprema za dinamiku trčanja ima brzinomjer koji mjeri
pokrete prsnog koša kako bi izračunao šest parametara trčanja.
9
Kadenca: Kadenca je broj koraka u minuti. Prikazuje ukupan
broj koraka (lijevom i desnom nogom).
Vertikalna oscilacija: Vertikalna oscilacija je odskakivanje dok
trčite. Prikazuje okomito kretanje vašeg trupa koje se mjeri u
centimetrima.
Vrijeme dodira s tlom: Vrijeme dodira s tlom je količina
vremena u svakom koraku koju provedete na tlu tijekom
trčanja. Mjeri se u milisekundama.
NAPOMENA: Vrijeme dodira s tlom i balans vremena dodira
s tlom nisu dostupni tijekom hodanja.
Balans vremena dodira s tlom: Balans vremena dodira s tlom
pokazuje balans dodira s tlom lijeve i desne noge za vrijeme
trčanja. Prikazuje se kao postotak. Primjerice, 53,2 i strelica
koja pokazuje lijevo ili desno.
Duljina koraka: Duljina koraka je duljina izmjerena od jednog
mjesta dodira s tlom do drugog. Mjeri se u metrima.
Omjer vertikalne oscilacije: Omjer vertikalne oscilacije je
vertikalna oscilacija u odnosu na duljinu koraka. Prikazuje se
kao postotak. Manji broj obično ukazuje na bolju trkačku
formu.
Trening s dinamikom trčanja
Ako želite vidjeti dinamiku trčanja, najprije morate staviti
dodatnu opremu koja mjeri dinamiku trčanja kao što je,
primjerice, HRM-Tri dodatna oprema i upariti je sa svojim
uređajem (Uparivanje bežičnih senzora, stranica 30). Ako je
vaš fēnix 5X isporučen s dodatnom opremom, uređaji su upareni
i fēnix 5X postavljen je tako da prikazuje zaslone s podacima
dinamike trčanja.
1 Odaberite opciju:
• Ako su vaša dodatna oprema koja mjeri dinamiku trčanja i
fēnix 5X već upareni, idite na korak 7.
• Ako vaša dodatna oprema koja mjeri dinamiku trčanja i
fēnix 5X nisu upareni, izvršite sve korake ovog postupka.
2 Držite MENU.
3 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
4 Odaberite aktivnost.
5 Odaberite postavke aktivnosti.
6 Odaberite Zasloni s podacima > Dodaj novo.
7 Odaberite zaslon s podacima o dinamici trčanja.
NAPOMENA: Zasloni dinamike trčanja nisu dostupni za sve
aktivnosti.
Krenite
na trčanje (Započinjanje aktivnosti, stranica 2).
8
9 Odaberite UP ili DOWN za otvaranje zaslona dinamike
trčanja kako biste vidjeli svoju metriku.
Skala boja i podaci o dinamici trčanja
Zasloni dinamike trčanja prikazuju skalu boja za primarnu metriku. Kao primarnu metriku možete postaviti prikaz kadence, vertikalne
oscilacije, balansa vremena dodira s tlom ili omjera vertikalne oscilacije. Skala boja uspoređuje podatke o vašoj dinamici trčanja s
podacima drugih trkača. Zone boja određuju se na temelju percentila.
Garmin je proučavao mnogo trkača različitih razina. Podaci u crvenoj ili narančastoj zoni tipični su za neiskusne ili sporije trkače.
Podaci u zelenoj, plavoj ili ljubičastoj zoni tipični su za iskusne ili brže trkače. Iskusni su trkači kraće u dodiru s tlom, imaju manje
vertikalne oscilacije i veću kadencu od neiskusnih trkača. Međutim, visoki trkači u pravilu imaju malo nižu kadencu, dulji korak i malo
veću vertikalnu oscilaciju. Omjer vertikalne oscilacije prikazuje vašu vertikalnu oscilaciju podijeljenu s duljinom vašeg koraka. Nije
povezana s visinom.
Dodatne informacije o dinamici trčanja potražite na web-mjestu www.garmin.com/runningdynamics. Dodatne teorije i tumačenja
podataka o dinamici trčanja potražite u renomiranim izdanjima ili web-stranicama o trčanju.
Zona boje
Percentil u zoni Raspon kadence Raspon dodira s tlom
Ljubičasta
> 95
> 183 k/min
< 218 ms
Plava
70 – 95
174 – 183 k/min
218 – 248 ms
Zelena
30 – 69
164 – 173 k/min
249 – 277 ms
Narančasta 5 – 29
153 – 163 k/min
278 – 308 ms
Crvena
< 153 k/min
> 308 ms
<5
Podaci o balansu vremena dodira s tlom
Balans vremena dodira s tlom mjeri simetriju trčanja, a prikazuje se kao postotak vašeg ukupnog vremena dodira s tlom. Primjerice,
51,3 % i strelica okrenuta ulijevo pokazuju da je vrijeme dodira s tlom trkača veće za lijevu nogu. Ako zasloni s podacima prikazuju
dva broja, primjerice 48 – 52, 48 % se odnosi na lijevu, a 52 % na desnu nogu.
Zona boje
Crvena
Narančasta
Zelena
Narančasta
Crvena
Simetrija
Loše
Slabije
Dobro
Slabije
Loše
Postotak drugih trkača
5%
25 %
40 %
25 %
5%
Balans vremena dodira s tlom > 52,2 % L 50,8 – 52,2 % L 50,7 % L – 50,7 % D 50,8 – 52,2 % D > 52,2 % D
Tijekom razvoja i testiranja dinamike trčanja tvrtka Garmin ustanovila je da kod nekih trkača postoji veza između ozljeda i većeg
disbalansa. Za mnogo trkača prilikom trčanja uzbrdo ili nizbrdo balans vremena dodira s tlom odmiče od omjera 50 – 50. Mnogi
treneri trčanja smatraju da je simetrično trčanje dobro. Elitni trkači trče brzo i uravnoteženo.
Za vrijeme trčanja možete gledati skalu boja ili podatkovno polje ili po dovršetku trčanja pregledati sažetak na svom Garmin Connect
računu. Kao i drugi podaci o dinamici trčanja, balans vremena dodira s tlom kvantitativno je mjerenje koje vam može pomoći naučite
nešto novo o načinu na koji trčite.
Vertikalna oscilacija i omjer vertikalne oscilacije
Rasponi podataka za vertikalnu oscilaciju i omjer vertikalne oscilacije blago se razlikuju ovisno o senzoru i tome nalazi li se na
prsima (dodatna oprema HRM-Tri ili HRM-Run™) ili na struku (dodatna oprema Running Dynamics Pod).
10
Funkcije mjerenja pulsa
Zona boje
Percentil u zoni Raspon vertikalne
oscilacije za mjerenje
pulsa na prsima
Raspon vertikalne
oscilacije za mjerenje
pulsa na struku
Omjer vertikalne oscilacije Omjer vertikalne oscilacije
za mjerenje pulsa na
za mjerenje pulsa na
prsima
struku
Ljubičasta
> 95
< 6,4 cm
< 6,8 cm
< 6,1 %
< 6,5%
Plava
70 – 95
6,4 – 8,1 cm
6,8 – 8,9 cm
6,1 – 7,4 %
6,5 – 8,3 %
Zelena
30 – 69
8,2 – 9,7 cm
9,0 – 10,9 cm
7,5 – 8,6 %
8,4 – 10,0 %
Narančasta 5 – 29
9,8 – 11,5 cm
11,0 – 13,0 cm
8,7 – 10,1 %
10,1 – 11,9 %
Crvena
> 11,5 cm
> 13,0 cm
> 10,1 %
> 11,9 %
<5
Savjeti za rješavanje problema s podacima o dinamici
trčanja
Ako se podaci o dinamici trčanja ne prikazuju, isprobajte ove
savjete.
• Provjerite imate li dodatnu opremu koja mjeri dinamiku
trčanja kao što je HRM-Tri dodatna oprema.
Na prednjoj strani modula dodatne opreme s dinamikom
trčanja nalazi se .
• Ponovno prema uputama uparite dodatnu opremu koja mjeri
dinamiku trčanja i fēnix uređaj.
• Ako se podaci o dinamici trčanja prikazuju samo kao nule,
provjerite je li dodatna oprema ispravno okrenuta.
NAPOMENA: Vrijeme i balans dodira s tlom prikazuje se
samo kada trčite. Ne izračunava se kada hodate.
Mjerenje performansi
Mjerenja performansi predstavljaju procjene koje vam mogu
pomoći da pratite i razumijete svoje treninge i rezultate na
utrkama. Za ova je mjerenja potrebno nekoliko aktivnosti uz
mjerenje pulsa na zapešću ili kompatibilan senzor pulsa na
prsima. Za mjerenje biciklističkih performansi potreban je senzor
pulsa i mjerač snage.
Ove procjene pruža i omogućuje Firstbeat. Dodatne informacije
potražite na web-mjestu www.garmin.com/physio.
Pojedinosti o testu stresa na temelju varijabilnosti pulsa: Za
test stresa na temelju varijabilnosti pulsa potreban je Garmin
senzor pulsa na prsima. Uređaj bilježi oscilacije pulsa dok
mirno stojite 3 minute. To je mjera ukupne razine stresa kojoj
ste izloženi. Ljestvica ima vrijednosti od 1 do 100, a male
vrijednosti pokazuju nisku razinu stresa.
Stanje performansi: Stanje performansi je procjena u stvarnom
vremenu koja se izračunava nakon što ste se 6 do 20 minuta
bavili aktivnošću. Može se dodati kao podatkovno polje pa
svoje stanje performansi možete pregledavati i u drugom
dijelu aktivnosti. Uspoređuje vašu trenutnu kondiciju s vašom
prosječnom kondicijom.
Funkcionalni prag snage (FTP): Za procjenjivanje
funkcionalnog praga snage (FTP) uređaj koristi podatke iz
korisničkog profila koje ste unijeli u početnom postavljanju.
Preciznije mjerenje dobit ćete ako izvedete navođeni test.
Laktatni prag: Za laktatni prag potreban je senzor pulsa na
prsima. Laktatni prag je točka u kojoj se vaši mišići brzo
umaraju. Vaš uređaj mjeri laktatni prag pomoću podataka o
pulsu i tempa.
Isključivanje obavijesti o performansama
Obavijesti o performansama uključene su prema zadanim
postavkama. Neke su obavijesti o performansama upozorenja
koja se pojavljuju po dovršetku aktivnosti. Neke se obavijesti o
performansama pojavljuju tijekom aktivnosti ili kada se izvrši
novo mjerenje performansi, npr. nova procjena maksimalnog
VO2.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Fiziološka mjerenja > Obavijesti o
performansama.
3 Odaberite opciju.
Automatsko otkrivanje mjerenja performansi
NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima.
Uređaj tek nakon nekoliko dovršenih aktivnosti može predvidjeti
vašu izvedbu.
Status treniranja: Status treniranja pokazuje kako treniranje
utječe na kondiciju i izvedbu. Status treniranja temelji se na
promjenama opterećenja treniranja i maksimalnog VO2 u
duljem vremenskom razdoblju.
maksimalni VO2: Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika
(u mililitrima) koji možete potrošiti u minuti po kilogramu
tjelesne težine pri maksimalnom opterećenju.
Vrijeme oporavka: Vrijeme oporavka pokazuje vrijeme
preostalo do vašeg potpunog oporavka kada ćete biti
spremni za sljedeće naporno vježbanje.
Opterećenje treniranja: Opterećenje treniranja je zbroj
mjerenja povećanja potrošnje kisika nakon vježbanja (EPOC)
u proteklih 7 dana. EPOC procjenjuje koliko je energije
vašem tijelu potrebno za oporavak nakon vježbanja.
Predviđeno vrijeme utrke: Vaš uređaj koristi procjenu
maksimalnih vrijednosti VO2 i izvore objavljenih podataka
kako bi dao ciljno vrijeme utrke na temelju vašeg trenutnog
fizičkog stanja. Procjena isto tako pretpostavlja da ste dovršili
odgovarajući trening za utrku.
Funkcije mjerenja pulsa
Funkcija Automatsko prepoznavanje uključena je prema
zadanim postavkama. Uređaj može automatski prepoznati
maksimalni puls i laktatni prag tijekom aktivnosti. Kad je uparen
s kompatibilnim mjeračem snage, uređaj može automatski
prepoznati i vaš funkcionalni prag snage (FTP) tijekom
aktivnosti.
NAPOMENA: Uređaj prepoznaje maksimalni puls samo ako je
puls veći od vrijednosti koju ste postavili u svom korisničkom
profilu.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Fiziološka mjerenja > Automatsko
prepoznavanje.
3 Odaberite opciju.
Sinkronizirane aktivnosti i mjerenje performansi
Možete sinkronizirati aktivnosti i mjerenja performansi s ostalih
Garmin uređaja na svoj fēnix 5X uređaj pomoću Garmin
Connect računa. Time se vašem uređaju omogućuje pružanje
točnijih informacija o vašem statusu treniranja i kondiciji.
Primjerice, možete zabilježiti vožnju Edge uređajem i pregledati
pojedinosti o aktivnosti i ukupno opterećenje treniranja na fēnix
5X uređaju.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Fiziološka mjerenja > TrueUp.
11
Kada sinkronizirate uređaj pomoću pametnog telefona,
posljednje aktivnosti i mjerenja performansi s drugih vaših
Garmin uređaja prikazuju se na vašem fēnix 5X uređaju.
Status treniranja
Status treniranja pokazuje kako treniranje utječe na razinu
kondicije i izvedbu. Status treniranja temelji se na promjenama
opterećenja treniranja i maksimalnog VO2 u duljem
vremenskom razdoblju. Pomoću statusa treniranja planirajte
buduće treninge i nastavite poboljšavati svoju razinu kondicije.
Pri vrhuncu: Ako ste pri vrhuncu, to znači da se nalazite na
razini idealnoj za utrkivanje. Nedavno smanjenje opterećenja
treniranja omogućuje vašem tijelu da se oporavi i potpuno
nadoknadi prethodno treniranje. Stanje pri vrhuncu može se
održati samo kratko vrijeme pa planirajte unaprijed.
Produktivno: Uz trenutno opterećenje treniranja vaša se razina
kondicije i performanse kreću u pravom smjeru. Za
održavanje razine kondicije trebali biste u treniranje uključiti
planirana razdoblja za oporavak.
Održavanje: Trenutno opterećenje treniranja dovoljno je za
održavanje razine kondicije. Ako želite poboljšanje, neka vam
vježbe budu raznolikije ili povećajte volumen treniranja.
Oporavak: Lagano opterećenje treniranja omogućuje oporavak
vašeg tijela i neophodno je tijekom dugih razdoblja napornog
treniranja. Kada budete spremni, ponovno se možete vratiti
na treniranje s većim opterećenjem.
Neproduktivno: Opterećenje treniranja je na dobroj razini, no
vaša se kondicija smanjuje. Vaše se tijelo možda pokušava
oporaviti pa obratite pozornost na svoje ukupno zdravlje,
uključujući stres, prehranu i odmor.
Smanjenje kondicije zbog nevježbanja: Smanjenje kondicije
zbog nevježbanja javlja se kada tjedan ili dulje trenirate
mnogo manje od uobičajenog i ono utječe na razinu vaše
kondicije. Ako želite poboljšanje, povećajte opterećenje
treniranja.
Prenaporna aktivnost: Vaše je opterećenje treniranja vrlo
visoko i kontraproduktivno. Vašem je tijelu potreban odmor.
Dajte si vremena za oporavak i u raspored uključite vrijeme s
lakšim opterećenjem treniranja.
Nema statusa: Za utvrđivanje statusa treniranja uređaj mora
jedan ili dva tjedna bilježiti podatke o treniranju, uključujući
aktivnosti s maksimalnim VO2 za trčanje ili biciklizam.
Savjeti za dobivanje statusa treniranja
Funkcija statusa treniranja ovisi o ažuriranim procjenama vaše
razine kondicije, uključujući najmanje dva mjerenja maksimalnog
VO2 tjedno. Procjena vašeg maksimalnog VO2 ažurira se nakon
trčanja na otvorenom ili vožnji tijekom kojih vaš puls na nekoliko
minuta dosegne najmanje 70 % vašeg maksimalnog pulsa.
Aktivnosti terenskog trčanja i trčanja u zatvorenom ne generiraju
procjenu maksimalnog VO2 radi očuvanja točnosti trenda vaše
razine kondicije.
Kako biste u potpunosti iskoristili funkciju statusa treniranja,
isprobajte ove savjete.
• Najmanje dvaput tjedno trčite ili vozite na otvorenom uz
mjerač snage i dosegnite puls viši od 70 % vašeg
maksimalnog pulsa na najmanje 10 minuta.
Status treniranja bit će dostupan nakon što uređaj koristite
tjedan dana.
• Zabilježite sve svoje fitness aktivnosti na ovom uređaju ili
omogućite funkciju Physio TrueUp™, kako bi vaš uređaj učio
o vašim performansama (Sinkronizirane aktivnosti i mjerenje
performansi, stranica 11).
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2
Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji
možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri
maksimalnom opterećenju. Drugim riječima, maksimalni VO2
pokazatelj je vaših sportskih performansi i trebao bi se
12
povećavati usporedno s povećanjem vaše razine kondicije. Za
fēnix 5X uređaj potrebno je mjerenje pulsa na zapešću ili
kompatibilan senzor pulsa na prsima kako bi mogao prikazati
procijenjene maksimalne vrijednosti VO2. Uređaj ima različite
procijenjene maksimalne vrijednosti VO2 za trčanje i vožnju
bicikla. Kako biste dobili preciznu procjenu maksimalnog VO2,
morate nekoliko minuta na umjerenoj razini intenziteta trčati na
otvorenom uz GPS ili voziti bicikl s kompatibilnim mjeračem
snage.
Procjena maksimalnog VO2 na uređaju se pojavljuje kao broj,
opis i položaj na skali boja. Dodatne pojedinosti o procjeni
maksimalnog VO2, uključujući i kondicijsku dob, možete vidjeti
na Garmin Connect računu. Kondicijska vam dob govori kakva
je vaša kondicija u usporedbi s osobom istog spola i različite
dobi. Kako vježbate, tako se vaša kondicijska dob s vremenom
smanjuje.
Ljubičasta
Izvanredno
Plava
Izvrsno
Zelena
Dobro
Narančasta
Slabije
Crvena
Loše
Podatke o maksimalnom VO2 pruža tvrtka FirstBeat. Analiza
maksimalnog VO2 prikazuje se uz dopuštenje ustanove The
Cooper Institute . Informacije potražite u dodatku (Standardne
vrijednosti maksimalnog VO2, stranica 37) i posjetite adresu
www.CooperInstitute.org.
®
Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za trčanje
Za ovu je funkciju potrebno mjerenje pulsa na zapešću ili
kompatibilan monitor pulsa na prsima. Ako upotrebljavate
monitor pulsa na prsima, morate ga staviti i upariti s uređajem
(Uparivanje bežičnih senzora, stranica 30). Ako je vaš fēnix 5X
uređaj isporučen s monitorom pulsa, uređaji su već upareni.
Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog
profila (Postavljanje korisničkog profila, stranica 15) i postavite
maksimalni puls (Postavljanje zona pulsa, stranica 15).
Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima. Uređaj tek nakon
nekoliko utrka može predvidjeti kako ćete trčati.
1 Trčite barem 10 minuta na otvorenom.
2 Nakon trčanja odaberite Spremi.
3 Za prikaz widgeta za performanse odaberite UP ili DOWN.
4 Za kretanje kroz mjerenja performansi odaberite .
Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za biciklizam
Za ovu su funkciju potrebni mjerač snage i mjerenje pulsa na
zapešću ili kompatibilan monitor pulsa na prsima. Mjerač snage
mora biti uparen s uređajem fēnix 5X (Uparivanje bežičnih
senzora, stranica 30). Ako upotrebljavate monitor pulsa na
prsima, morate ga staviti i upariti s uređajem. Ako je vaš fēnix
5X uređaj isporučen s monitorom pulsa, uređaji su već upareni.
Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog
profila (Postavljanje korisničkog profila, stranica 15) i postavite
maksimalni puls (Postavljanje zona pulsa, stranica 15).
Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima. Uređaj tek nakon
nekoliko vožnji može predvidjeti kako ćete voziti bicikl.
1 Vozite ujednačenom brzinom pri visokom intenzitetu
najmanje 20 minuta.
Funkcije mjerenja pulsa
2 Nakon vožnje odaberite Spremi.
3 Za prikaz widgeta za performanse odaberite UP ili DOWN.
4 Za kretanje kroz mjerenja performansi odaberite .
2 Za kretanje kroz mjerenja performansi odaberite
Vrijeme oporavka
O efektu vježbanja
Možete koristiti svoj Garmin uređaj u kombinaciji s monitorom
pulsa na zapešću ili kompatibilnim monitorom pulsa na prsima
za prikaz vremena preostalog do vašeg potpunog oporavka
kada ste spremni za sljedeće vježbanje.
NAPOMENA: Preporuka vremena oporavka temelji se na
procjeni maksimalnog VO2 i u početku se može činiti
nepreciznom. Uređaj tek nakon nekoliko dovršenih aktivnosti
može predvidjeti vašu izvedbu.
Vrijeme oporavka prikazuje se odmah nakon aktivnosti. Vrijeme
se odbrojava do optimalnog trenutka za novo vježbanje.
Prikaz vremena oporavka
Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog
profila (Postavljanje korisničkog profila, stranica 15) i postavite
maksimalni puls (Postavljanje zona pulsa, stranica 15).
1 Krenite na trčanje.
2 Nakon trčanja odaberite Spremi.
Pojavljuje se vrijeme oporavka. Najdulje vrijeme je 4 dana.
NAPOMENA: Na izgledu sata odaberite UP ili DOWN za
prikaz widgeta za performanse i odaberite za kretanje kroz
mjerenja performansi kako biste vidjeli svoje vrijeme
oporavka.
Puls oporavka
Ako trenirate s monitorom pulsa na zapešću ili kompatibilnim
monitorom pulsa na prsima, nakon svake aktivnosti možete
provjeriti vrijednost pulsa za vrijeme oporavka. Puls za vrijeme
oporavka izračunava se kao razlika između trenutnog pulsa i
pulsa izmjerenog dvije minute nakon završetka vježbanja. Na
primjer, zaustavili ste mjerač nakon tipične runde trčanja. Vaš
puls iznosi 140 otk./ min. Nakon dvije minute bez aktivnosti ili
hlađenja, vaš puls je 90 otk./min. Vaš puls za vrijeme oporavka
iznosi 50 otk./min (140 manje 90). Neka istraživanja povezuju
puls za vrijeme oporavka i zdravlje kardiološkog sustava. Veće
vrijednosti u pravilu znače zdravije srce.
SAVJET: Za najbolje rezultate dvije minute koje su potrebne
uređaju da izračuna vaš puls za vrijeme oporavka trebali biste
mirovati. Nakon što se pojavi ova vrijednost, aktivnost možete
spremiti ili odbaciti.
.
Predviđena vremena utrke prikazuju se za 5 km, 10 km,
polumaraton i maraton.
Efekt vježbanja mjeri utjecaj aktivnosti na aerobnu i anaerobnu
kondiciju. Efekt vježbanja akumulira se tijekom aktivnosti. Kako
aktivnost napreduje, vrijednost efekta vježbanja se povećava,
obavještavajući vas kako je aktivnost poboljšala vašu kondiciju.
Efekt vježbanja određuje se prema podacima iz korisničkog
profila, pulsu, trajanju i intenzitetu aktivnosti.
Efekt aerobnog vježbanja pomoću vašeg pulsa mjeri kako
ukupni intenzitet vježbanja utječe na aerobni fitness i utvrđuje je
li vježbanje imalo efekt održavanja ili poboljšavanja razine
kondicije. EPOC prikupljen tijekom vježbanja raspoređuje se u
raspone vrijednosti koji pokazuju vašu razinu kondicije i navike
prilikom treniranja. Ujednačeno vježbanje uz umjereni napor ili
vježbanje koje uključuje dulje intervale (> 180 s) ima pozitivan
utjecaj na vaš aerobni metabolizam i poboljšava efekt aerobnog
vježbanja.
Efekt anaerobnog vježbanja pomoću pulsa i brzine (ili snage)
određuje kako vježbanje utječe na performanse pri vrlo visokom
intenzitetu. Primit ćete vrijednost temeljenu na doprinosu
anaerobnog vježbanja EPOC-u i vrstu aktivnosti. Opetovani
intervali visokog intenziteta u trajanju od 10 do 120 sekundi
imaju naročito koristan utjecaj na vašu anaerobnu sposobnost i
stoga kao rezultat imaju poboljšanje efekta anaerobnog
vježbanja.
Važno je znati da se brojevi za efekt vježbanja (0,0 – 5,0) mogu
činiti neuobičajeno visokima tijekom prvih nekoliko aktivnosti.
Potrebno je nekoliko aktivnosti kako bi uređaj saznao vašu
aerobnu i anaerobnu kondiciju.
Efekt vježbanja možete dodati kao podatkovno polje na jedan od
svojih zaslona za treniranje kako biste tijekom aktivnosti pratili
svoje mogućnosti.
Zona boje
Efekt vježbanja Aerobna korist Anaerobna
korist
Od 0,0 do 0,9
Nema koristi.
Od 1,0 do 1,9
Minimalna korist. Minimalna korist.
Od 2,0 do 2,9
Održava vašu
aerobnu
kondiciju.
Od 3,0 do 3,9
Poboljšava vašu Poboljšava vašu
aerobnu
anaerobnu
kondiciju.
kondiciju.
Od 4,0 do 4,9
Izrazito
poboljšava vašu
aerobnu
kondiciju.
Izrazito
poboljšava vašu
anaerobnu
kondiciju.
5,0
Prenaporna
aktivnost koja
bez dovoljno
vremena za
oporavak može
biti štetna.
Prenaporna
aktivnost koja
bez dovoljno
vremena za
oporavak može
biti štetna.
Opterećenje treniranja
Opterećenje treniranja pokazuje ukupan volumen treniranja u
proteklih sedam dana. To je zbroj mjerenja povećanja potrošnje
kisika nakon vježbanja (EPOC) u proteklih sedam dana. Mjerač
pokazuje je li vaše trenutno opterećenje nisko, visoko ili
optimalno za održavanje ili poboljšavanje vaše trenutne razine
kondicije. Optimalni se raspon utvrđuje na temelju vaše
individualne razine kondicije i povijesti treniranja. Raspon se
podešava kako se povećavaju ili smanjuju vrijeme treniranja i
intenzitet.
Prikaz predviđenih vremena utrke
Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog
profila (Postavljanje korisničkog profila, stranica 15) i postavite
maksimalni puls (Postavljanje zona pulsa, stranica 15).
Vaš uređaj koristi procjenu maksimalnih vrijednosti VO2 (O
procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 12) i
izvore objavljenih podataka kako bi dao ciljno vrijeme utrke na
temelju vašeg trenutnog fizičkog stanja. Procjena isto tako
pretpostavlja da ste dovršili odgovarajući trening za utrku.
NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima.
Uređaj tek nakon nekoliko utrka može predvidjeti kako ćete
trčati.
1 Za prikaz widgeta za performanse odaberite UP ili DOWN.
Funkcije mjerenja pulsa
Nema koristi.
Održava vašu
anaerobnu
kondiciju.
Tehnologiju mjerenja efekta vježbanja pruža i podržava tvrtka
Firstbeat Technologies Ltd. Dodatne informacije potražite na
web-mjestu www.firstbeattechnologies.com.
Varijabilnost pulsa i razina stresa
Razina stresa rezultat je trominutnog testa koji se izvodi tako da
fēnix analizira oscilacije vašeg pulsa dok mirno stojite kako bi
utvrdio ukupnu razinu stresa kojoj ste izloženi. Treniranje,
spavanje, prehrana i općenito stres kojem ste izloženi u
svakodnevnom životu utječu na vaše trčanje. Vrijednosti razine
stresa kreću se u rasponu od 1 do 100, gdje 1 predstavlja vrlo
nisku, a 100 vrlo visoku razinu stresa. Ako znate svoju razinu
stresa, možete odrediti je li vrijeme za naporno vježbanje ili jogu.
13
Pregledavanje varijabilnosti pulsa i razine stresa
Za ovu je funkciju potreban Garmin monitor pulsa. Kako biste
mogli vidjeti razinu stresa na temelju varijabilnosti pulsa (HRV),
prvo morate staviti monitor pulsa i upariti ga sa svojim uređajem
(Uparivanje bežičnih senzora, stranica 30). Ako je vaš fēnix 5X
uređaj isporučen s monitorom pulsa, uređaji su već upareni.
SAVJET: Tvrtka Garmin preporučuje da mjerenje razine stresa
izvodite svaki dan u otprilike isto vrijeme i pod istim uvjetima.
1 Po potrebi odaberite > Dodaj > HRV naprez. kako biste
aplikaciju za stres dodali na popis aplikacija.
2 Odaberite Da kako biste aplikaciju dodali na popis omiljenih.
3 Na izgledu sata odaberite > HRV naprez. > .
4 Mirno stanite i opustite se 3 minute.
Stanje performansi
Dok dovršavate aktivnost kao što su trčanje ili vožnja biciklom,
funkcija stanja performansi analizira vaš tempo, puls i oscilacije
pulsa i u stvarnom vremenu daje procjenu stanja vaših
performansi u usporedbi s vašom prosječnom kondicijom. To je
vrijednost koja je približna stvarnom odstupanju od procjene
osnovnog maksimalnog VO2 izražena u postocima.
Vrijednosti stanja performansi kreću se od -20 do +20. Nakon
prvih 6 do 20 minuta aktivnosti, na zaslonu uređaja prikazat će
se vaše stanje performansi. Primjerice, rezultat veći od 5 znači
da ste odmorni, svježi i spremni za dobro trčanje ili vožnju.
Stanje performansi možete dodati kao podatkovno polje na
jedan od svojih zaslona za treniranje kako biste tijekom
aktivnosti pratili svoje mogućnosti. Stanje performansi također
može biti i pokazatelj razine umora, posebno na kraju dugog
trčanja ili vožnje.
NAPOMENA: Kako bi procjene maksimalnog VO2 i vaših
trkačkih ili biciklističkih mogućnosti bile točne, uređaju su
potrebni podaci o nekoliko trčanja ili vožnji s monitorom pulsa (O
procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 12).
Pregledavanje stanja performansi
Za ovu je funkciju potrebno mjerenje pulsa na zapešću ili
kompatibilan monitor pulsa na prsima.
1 Dodajte Stanje performansi na zaslon s podacima
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 23).
2 Krenite na trčanje ili vožnju bicikla.
Nakon 6 do 20 minuta pojavit će se podatak o stanju
performansi.
3 Prijeđite na zaslon s podacima kako biste tijekom trčanja ili
vožnje mogli pratiti stanje performansi.
Laktatni prag
Laktatni prag je razina intenziteta vježbanja na kojoj se laktati
(mliječna kiselina) počinju nakupljati u krvi. U trčanju je to
procijenjena razina napora ili tempa. Kada trkač prijeđe taj prag,
počinje se brže umarati. Za iskusne trkače to se obično događa
na otprilike 90 % maksimalnog pulsa pri tempu trčanja u
rasponu između utrke od 10 km i polumaratona. Za prosječne
trkače laktatni prag često se dostigne prilično ispod 90 %
maksimalnog pulsa. Ako znate svoj laktatni prag, možete
odrediti koliko intenzivno trenirati ili kada ubrzati za vrijeme
utrke.
Ako već znate vrijednost pulsa pri kojem dostižete svoj laktatni
prag, možete ga unijeti u postavke svog korisničkog profila
(Postavljanje zona pulsa, stranica 15).
Izvođenje navođenog testa za određivanje laktatnog praga
Za ovu je funkciju potreban Garmin monitor pulsa. Kako biste
mogli izvesti navođeni test, prvo morate staviti monitor pulsa i
upariti ga sa svojim uređajem (Uparivanje bežičnih senzora,
stranica 30).
Za procjenu laktatnog praga uređaj koristi podatke iz korisničkog
profila koje ste unijeli u početnom postavljanju i procjenu
maksimalnog VO2. Uređaj će automatski odrediti vaš laktatni
14
prag tijekom trčanja ujednačenim, visokim intenzitetom s
mjerenjem pulsa.
SAVJET: Kako bi procjene maksimalnog pulsa i maksimalnog
VO2 bile točne, uređaju su potrebni podaci o nekoliko trčanja s
monitorom pulsa. Ako nailazite na probleme s određivanjem
laktatnog praga, pokušajte ručno spustiti maksimalni puls.
1 Na satu odaberite .
2 Odaberite aktivnost za trčanje na otvorenom.
Za dovršavanje testa potreban je GPS.
3 Držite MENU.
4 Odaberite Trening > Navođeni test laktatnog praga.
5 Pokrenite mjerač vremena i pratite upute na zaslonu.
Nakon što počnete trčati, uređaj će prikazati trajanje svakog
koraka, cilj i trenutne podatke o pulsu. Po dovršetku testa
prikazat će se poruka.
6 Kad završite s navođenim testom, zaustavite mjerač vremena
i spremite aktivnost.
Ako je ovo vaša prva procjena laktatnog praga, uređaj će od
vas zatražiti da ažurirate zone pulsa prema pulsu pri
laktatnom pragu. Uređaj će od vas kod svake sljedeće
procjene laktatnog praga zatražiti da procjenu prihvatite ili
odbijete.
Dobivanje procjene FTP-a
Kako biste dobili procjenu funkcionalnog praga snage (FTP),
najprije s uređajem morate upariti monitor pulsa na prsima i
mjerač snage (Uparivanje bežičnih senzora, stranica 30) i
morate odrediti procjenu maksimalnog VO2 (Dobivanje procjene
maksimalnog VO2 za biciklizam, stranica 12).
Za procjenu funkcionalnog praga snage (FTP) uređaj koristi
podatke iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom
postavljanju i procjenu maksimalnog VO2. Uređaj će automatski
odrediti vaš funkcionalni prag snage (FTP) tijekom trčanja
ujednačenim, visokim intenzitetom s mjerenjem pulsa i snage.
1 Za prikaz widgeta za performanse odaberite UP ili DOWN.
2 Za kretanje kroz mjerenja performansi odaberite .
Vaš se procijenjeni FTP pojavljuje kao vrijednost izražena u
vatima po kilogramu, izlaznoj snazi u vatima te položaj na
skali boja.
Ljubičasta
Izvanredno
Plava
Izvrsno
Zelena
Dobro
Narančasta
Slabije
Crvena
Početnik
Informacije potražite u dodatku (FTP ocjene, stranica 37).
NAPOMENA: Kada vas obavijesti o performansama upozore
na novu vrijednost FTP-a, možete odabrati Prihvati za
spremanje novog FTP-a ili Odbij ako želite zadržati trenutni
FTP (Isključivanje obavijesti o performansama, stranica 11).
Provođenje FTP testa
Ako želite provesti test kako biste odredili svoj funkcionalni prag
snage (FTP), najprije s uređajem morate upariti monitor pulsa
na prsima i mjerač snage (Uparivanje bežičnih senzora,
stranica 30) i morate odrediti procjenu maksimalnog VO2
(Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za biciklizam,
stranica 12).
NAPOMENA: FTP test naporna je vježba za koju je potrebno
otprilike 30 minuta. Odaberite praktičnu i najvećim dijelom ravnu
rutu koju ćete odvoziti uz ravnomjerno povećanje opterećenja,
slično kao kod tempiranog treninga.
1 Na satu odaberite .
2 Odaberite biciklističku aktivnost.
3 Držite MENU.
Funkcije mjerenja pulsa
4 Odaberite Trening > Navođeni test za FTP.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Nakon što počnete voziti, uređaj će prikazati trajanje svakog
koraka, cilj i trenutne podatke o snazi. Po dovršetku testa
prikazat će se poruka.
6 Kad završite s navođenim testom, ohladite se, zaustavite
mjerač vremena i spremite aktivnost.
Vaš se FTP pojavljuje kao vrijednost izražena u vatima po
kilogramu, izlaznoj snazi u vatima te položaj na skali boja.
7 Odaberite opciju:
• Odaberite Prihvati ako želite spremiti novi funkcionalni
prag snage (FTP).
• Odaberite Odbij ako želite zadržati trenutni funkcionalni
prag snage (FTP).
Vježbanje
Postavljanje korisničkog profila
Možete ažurirati postavke spola, godine rođenja, visine, težine,
zone pulsa i zone snage. Uređaj te informacije koristi za
izračunavanje preciznih podataka o vježbanju.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Korisnički profil.
3 Odaberite opciju.
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 15) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Postavljanje zona pulsa
Za određivanje vaših zadanih zona pulsa uređaj koristi podatke
iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom postavljanju. Za
profile sportova kao što su trčanje, bicikliranje i plivanje možete
postaviti posebne zone pulsa. Za najtočnije podatke o
kalorijama tijekom aktivnosti postavite maksimalni puls. Također
možete ručno postaviti svaku zonu pulsa i unijeti puls u
mirovanju. Zone možete podesiti ručno na uređaju ili pomoću
Garmin Connect računa.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Korisnički profil > Puls.
3 Odaberite Maksimalni puls i unesite svoj maksimalni puls.
Pomoću funkcije Automatsko prepoznavanje automatski
zabilježite maksimalni puls tijekom aktivnosti (Automatsko
otkrivanje mjerenja performansi, stranica 11).
4 Odaberite Laktatni prag > Ručni unos i unesite puls pri
laktatnom pragu.
Vježbanje
Laktatni prag možete odrediti kroz navođeni test (Laktatni
prag, stranica 14). Pomoću funkcije Automatsko
prepoznavanje automatski zabilježite laktatni prag tijekom
aktivnosti (Automatsko otkrivanje mjerenja performansi,
stranica 11).
5 Odaberite Puls u mirovanju i unesite svoj puls u mirovanju.
Možete koristiti prosječni puls u mirovanju koji izmjeri uređaj
ili možete postaviti prilagođeni puls u mirovanju.
6 Odaberite Zone > Na temelju.
7 Odaberite opciju:
• Odaberite otk./min kako biste pregledali i uredili zone u
otkucajima u minuti.
• Odaberite % maksimalnog pulsa kako biste pregledali i
uredili zone kao postotak maksimalnog pulsa.
• Odaberite %HRR kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak rezervnog pulsa (razlika između maksimalnog
pulsa i pulsa u mirovanju).
• Odaberite % laktatnog praga kako biste pregledali i
uredili zone kao postotak pulsa pri laktatnom pragu.
8 Odaberite zonu i unesite vrijednost za svaku zonu.
9 Odaberite Dodaj zonu pulsa za sport i odaberite profil
sporta kako biste dodali posebne zone pulsa (opcionalno).
10 Za dodavanje zoni pulsa ponavljajte korake od 3 do 8.
Prepuštanje uređaju da odredi zone pulsa
Zadana postavka omogućuje uređaju da odredi vaš maksimalan
pulsa i zone pulsa postavi kao postotak maksimalnog pulsa.
• Provjerite jesu li postavke vašeg korisničkog profila ispravne
(Postavljanje korisničkog profila, stranica 15).
• Često trčite i tijekom trčanja nosite monitor pulsa na zapešću
ili prsima.
• Isprobajte nekoliko planova za treniranje za puls koje možete
pronaći na svom Garmin Connect računu.
• Pomoću svog Garmin Connect računa pregledavajte
trendove svog pulsa i zona pulsa.
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
Osnovni kardiovaskulagano dublje disanje, larni trening, dobar
moguć razgovor
tempo za oporavak
3
70–80%
Umjeren tempo, teže Poboljšani aerobni
je voditi razgovor
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni
trening
4
80–90%
Brzi tempo, pomalo
neugodan, snažno
disanje
5
90–100%
Sprinterski tempo, ne Anaerobna i mišićna
može se održati dulje izdržljivost, povećana
razdoblje, teško
snaga
disanje
Poboljšani anaerobni
kapacitet i prag,
poboljšana brzina
Postavljanje zona snage
Vrijednosti zona zadane su vrijednosti na temelju spola, težine i
prosječnih sposobnosti koje se ne moraju podudarati s vašim
mogućnostima. Ako znate svoj funkcionalni prag snage (FTP),
unesite ga i omogućite softveru automatski izračun vaših zona
snage. Zone možete podesiti ručno na uređaju ili pomoću
Garmin Connect računa.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Korisnički profil > Zone snage > Na
temelju.
15
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Vati kako biste pregledali i uredili zone u
vatima.
• Odaberite % FTP kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak funkcionalnog praga snage.
4 Odaberite FTP i unesite vrijednost za svoj FTP.
5 Odaberite zonu i unesite vrijednost za svaku zonu.
6 Po potrebi odaberite Minimum i unesite minimalnu vrijednost
snage.
Praćenje aktivnosti
Funkcija praćenja aktivnosti bilježi broj dnevnih koraka,
prijeđenu udaljenost, minute intenzivnog vježbanja, broj katova
na koje ste se popeli, potrošene kalorije i statistiku o spavanju
za svaki zabilježeni dan. Potrošene kalorije obuhvaćaju bazalni
metabolizam i kalorije potrošene tijekom aktivnosti.
Ukupan broj koraka prijeđenih tijekom dana prikazuje se na
widgetu za korake. Broj koraka periodično se ažurira.
Dodatne informacije o praćenju aktivnosti i točnosti mjerenja
fitness parametara potražite na web-mjestu garmin.com
/ataccuracy.
Automatski cilj
Uređaj automatski stvara ciljni broj koraka u danu na temelju
vaše prethodne razine aktivnosti. Kako dan prolazi, uređaj
prikazuje vaš napredak prema dnevnom cilju À.
Ako ne uključite funkciju automatskog postavljanja cilja, putem
svog Garmin Connect računa možete postaviti prilagođeni ciljni
broj koraka.
Korištenje upozorenja za kretanje
Sjedenje tijekom dužeg vremenskog razdoblja može prouzročiti
neželjene metaboličke promjene. Upozorenje za kretanje
podsjeća vas na potrebu za kretanjem. Nakon sat vremena
neaktivnosti prikazat će se poruka Krećite se! i crvena traka.
Svakih 15 minuta neaktivnosti prikazat će se dodatni segmenti
na traci. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ili vibracijom
ako su oni uključeni (Postavke sustava, stranica 29).
Kako biste ponovno postavili upozorenje za kretanje, kratko
prošećite (barem nekoliko minuta).
Praćenje spavanja
Dok spavate, uređaj automatski prepoznaje da spavate i prati
vaše kretanje tijekom uobičajenog vremena spavanja. U
korisničkim postavkama Garmin Connect računa možete
postaviti uobičajeno vrijeme spavanja. Statistički podaci o
spavanju obuhvaćaju ukupno trajanje spavanja, razine spavanja
i razdoblja kretanja u snu. Statistiku spavanja možete pregledati
na Garmin Connect računu.
NAPOMENA: Razdoblja drijemanja ne dodaju se statističkim
podacima o spavanju. Za isključivanje obavijesti i upozorenja,
izuzev alarma, možete upotrijebiti način rada Bez ometanja
(Korištenje načina rada Bez ometanja, stranica 16).
Korištenje funkcije za automatsko praćenje spavanja
1 Nosite uređaj za vrijeme spavanja.
2 Prenesite podatke o spavanju na web-mjesto usluge Garmin
Connect (Ručna sinkronizacija podataka s aplikacijom
Garmin Connect Mobile, stranica 7).
16
Statistiku spavanja možete pregledati na Garmin Connect
računu.
Korištenje načina rada Bez ometanja
Pomoću načina rada Bez ometanja možete isključiti pozadinsko
osvjetljenje, zvučna upozorenja i upozorenja vibracijom.
Primjerice, ovaj način rada možete uključiti prije spavanja ili dok
gledate film.
NAPOMENA: U korisničkim postavkama Garmin Connect
računa možete postaviti uobičajeno vrijeme spavanja. Za
automatski ulazak u način rada bez ometanja tijekom
uobičajenog vremena spavanja, u postavkama sustava
omogućite opciju Vrijeme spavanja (Postavke sustava,
stranica 29).
1 Držite LIGHT.
2 Odaberite .
Minute intenzivnog vježbanja
Za bolje zdravlje, organizacije kao što su Centers for Disease
Control and Prevention (Centar za kontrolu bolesti i prevenciju)
u Americi, American Heart Association (Američka kardiološka
udruga) i Svjetska zdravstvena organizacija preporučuju
najmanje 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno (npr.
žustro hodanje) ili 75 minuta intenzivne tjelesne aktivnosti tjedno
(npr. trčanje).
Uređaj prati intenzitet aktivnosti i bilježi trajanje umjerenih i
intenzivnih aktivnosti (za određivanje intenzivnih aktivnosti
potrebni su podaci o pulsu). Za postizanje ciljnog broja minuta
intenzivnog vježbanja u tjednu morate se baviti umjerenom ili
intenzivnom aktivnošću neprekidno najmanje 10 minuta. Uređaj
zbraja minute umjerenih i minute intenzivnih aktivnosti. Ukupni
zbroj minuta intenzivnih aktivnosti se udvostručuje.
®
Izračun minuta intenzivnog vježbanja
fēnix 5X izračunava minute intenzivnog vježbanja
uspoređivanjem podataka o pulsu s prosjekom pulsa u
mirovanju. Ako je praćenje pulsa isključeno, uređaj izračunava
minute vježbanja umjerenim intenzitetom analizirajući broj
koraka u minuti.
• Za najtočniji izračun minuta intenzivnog vježbanja, pokrenite
aktivnost s mjerenjem vremena.
• Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim
intenzitetom.
• Za najtočnije mjerenje pulsa u mirovanju uređaj nosite cijeli
dan i noć.
Garmin Move IQ™
Kada se vaše kretanje podudara s poznatim obrascima
vježbanja, funkcija Move IQ automatski prepoznaje taj događaj i
prikazuje ga na vašoj vremenskoj liniji. Move IQ događaji
prikazuju vrstu i trajanje aktivnosti, ali oni se neće pojaviti na
vašem popisu aktivnosti ili u novostima.
Funkcija Move IQ može automatski pokrenuti mjerenu aktivnost
hodanja i trčanja pomoću vremenskih pragova koje ste postavili
u aplikaciji Garmin Connect Mobile. Te aktivnosti dodaju se na
vaš popis aktivnosti.
Postavke praćenja aktivnosti
Držite MENU i odaberite Postavke > Praćenje aktivnosti.
Status: Isključuje funkcije praćenja aktivnosti.
Upozorenje za kretanje: Prikazuje poruku i traku podsjetnika
na kretanje na digitalnom izgledu sata i zaslonu s koracima.
Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ili vibracijom ako su
oni omogućeni (Postavke sustava, stranica 29).
Upozorenja na ciljeve: Omogućuje uključivanje i isključivanje
upozorenja na ciljeve ili njihovo isključivanje samo tijekom
aktivnosti. Upozorenja na ciljeve pojavljuju se za ciljni broj
koraka u danu, ciljni broj katova za uspon u danu i tjedni ciljni
broj minuta intenzivnog vježbanja.
Vježbanje
Move IQ: Omogućuje uključivanje i isključivanje Move IQ
događaja.
4 Pregledajte plan treniranja u svom kalendaru.
Isključivanje praćenja aktivnosti
Kada isključite praćenje aktivnosti, ne bilježe se koraci, broj
katova na koje ste se popeli, minute intenzivnog vježbanja,
podaci o spavanju i Move IQ događaji.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Praćenje aktivnosti > Status >
Isključi.
Prilagodljivi plan treniranja
Na vašem Garmin Connect računu postoje prilagodljivi plan
treniranja i Garmin trener koji odgovaraju vašim ciljevima
vježbanja. Na primjer, ako odgovorite na nekoliko pitanja,
možete pronaći plan koji će vam pomoći da istrčite utrku od 5
km. Plan se prilagođava vašoj trenutnoj fizičkoj formi,
preferencijama treniranja, rasporedu i datumu utrke. Nakon što
pokrenete plan, widget Garmin trenera dodat će se slijedu
widgeta na vašem fēnix uređaju.
Vježbanje
Intervalno vježbanje
Možete stvoriti prilagođena vježbanja koja obuhvaćaju ciljeve za
svaki korak vježbanja i za različite udaljenosti, vremena i
kalorije. Pomoću usluge Garmin Connect možete stvoriti
vježbanja ili odabrati plan treninga s ugrađenim vježbama iz
usluge Garmin Connect i prenijeti ih na svoj uređaj.
Pomoću usluge Garmin Connect možete planirati vježbanja.
Vježbanja možete planirati unaprijed i spremiti ih na svoj uređaj.
Praćenje vježbanja na internetu
Prije preuzimanja vježbanja s usluge Garmin Connect morate
imati Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 6).
1 Uređaj priključite na računalo.
2 Idite na www.garminconnect.com.
3 Stvorite i spremite novo vježbanje.
4 Odaberite Pošalji na uređaj i slijedite upute na zaslonu.
5 Isključite uređaj.
Početak vježbanja
Prije nego što započnete vježbati, s Garmin Connect računa
morate preuzeti vježbanje.
1 Na satu odaberite .
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite MENU.
4 Odaberite Trening > Moja vježbanja.
5 Odaberite vježbanje.
NAPOMENA: Na popisu se prikazuju samo ona vježbanja
koja su kompatibilna s odabranom aktivnošću.
6 Odaberite Započni vježbanje.
7 Odaberite za pokretanje mjerača vremena.
Nakon početka vježbanja uređaj prikazuje svaki korak vježbanja,
bilješke o koracima (ako postoje), cilj (ako postoji) i trenutne
podatke o vježbanju.
O kalendaru treninga
Kalendar treninga na uređaju proširenje je kalendara treninga ili
rasporeda koji postavite na usluzi Garmin Connect. Nakon što
ste u kalendar na usluzi Garmin Connect dodali nekoliko
vježbanja, možete ih poslati na uređaj. Sve zakazane treninge
koje ste poslali na uređaj možete vidjeti u kalendaru treninga
poredane po datumu. Kada u kalendaru treninga odaberete dan,
možete pregledati li započeti s vježbanjem. Zakazani trening
ostaje na uređaju neovisno o tome jeste li ga dovršili ili
preskočili. Kada s usluge Garmin Connect pošaljete zakazane
treninge, oni će prebrisati postojeći kalendar treninga.
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect
Ako želite preuzeti i koristiti planove treniranja s usluge Garmin
Connect, morate imati Garmin Connect račun (Garmin Connect,
stranica 6), a fēnix uređaj morate upariti s kompatibilnim
pametnim telefonom.
1 U aplikaciji Garmin Connect Mobile odaberite Trening >
Planovi treninga > Pronađite plan.
2 Odaberite i zakažite plan treninga.
3 Odaberite ikonu i slijedite upute na zaslonu.
Vježbanje
Intervalno vježbanje možete stvoriti na temelju udaljenosti ili
vremena. Uređaj sprema korisničko intervalno vježbanje dok ne
stvorite drugo intervalno vježbanje. Otvorene intervale
upotrijebite za vježbanje na stazi ili kada znate koliku ćete
udaljenost pretrčati.
Stvaranje intervalnog vježbanja
1 Na izgledu sata odaberite .
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite MENU.
4 Odaberite Trening > Intervali > Uredi > Interval > Tip.
5 Odaberite Udaljenost, Vrijeme ili Otvoreno.
SAVJET: Otvoreni interval možete stvoriti tako da odaberete
opciju Otvoreno.
6 Odaberite Trajanje, unesite udaljenost ili vrijednost
vremenskog intervala vježbanja i odaberite .
7 Odaberite BACK.
8 Odaberite Odmor > Tip.
9 Odaberite Udaljenost, Vrijeme ili Otvoreno.
10 Po potrebi unesite udaljenost ili vremensko trajanje intervala
odmaranja i odaberite ikonu .
11 Odaberite BACK.
12 Odaberite jednu ili više opcija:
• Za postavljanje broja ponavljanja odaberite Ponavljanje.
• Za dodavanje otvorenog intervala zagrijavanja prije
početka vježbanja odaberite Zagrijavanje > Uključi.
• Za dodavanje otvorenog intervala hlađenja odaberite
Hlađenje > Uključi.
Početak intervalnog vježbanja
1 Na izgledu sata odaberite .
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite MENU.
4 Odaberite Trening > Intervali > Započni vježbanje.
5 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
6 Ako ste postavili zagrijavanje prije početka intervalnog
vježbanja, za početak prvog intervala odaberite LAP.
7 Slijedite upute na zaslonu.
Kada dovršite sve intervale, pojavit će se poruka.
Zaustavljanje intervalnog vježbanja
• U bilo kojem trenutku odaberite LAP kako biste zaustavili
trenutni interval ili razdoblje odmora i prešli na sljedeći
interval ili razdoblje odmora.
• Nakon što se dovrše svi intervali i razdoblja odmora,
odaberite LAP kako biste završili intervalno vježbanje i prešli
na mjerač vremena koji se može upotrijebiti za hlađenje.
• Za zaustavljanje mjerača vremena u bilo kojem trenutku
odaberite . Možete nastaviti rad mjerača vremena ili završiti
intervalno vježbanje.
17
Segmenti
Segmente za trčanje ili biciklizam s Garmin Connect računa
možete poslati na svoj uređaj. Kad se segment spremi na vaš
uređaj, možete se utrkivati protiv segmenta, pokušati dostići ili
poboljšati svoj osobni rekord ili rezultate drugih sudionika koji su
se utrkivali na istom segmentu.
NAPOMENA: Kada stazu preuzimate sa svog Garmin Connect
računa, možete preuzeti sve segmente dostupne na stazi.
Strava™ segmenti
Strava segmente možete preuzeti na svoj fēnix 5X uređaj.
Pratite Strava segmente i usporedite svoj rezultat sa svojim
prošlim rezultatima, prijateljima i profesionalcima koji su odvozili
isti segment.
Za prijavu za Strava članstvo otvorite widget Segmenti na svom
Garmin Connect računu. Dodatne informacije potražite na
www.strava.com.
Podaci u ovom priručniku odnose se i na Garmin Connect
segmente i na Strava segmente.
Pregledavanje pojedinosti o segmentu
1 Odaberite .
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite MENU.
4 Odaberite Trening > Segmenti.
5 Odaberite segment.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Vrijeme utrke za prikaz vremena i prosječne
brzine ili tempa vođe segmenta.
• Odaberite Karta za prikaz segmenta na karti.
• Odaberite Grafikon nadmorske visine za prikaz
grafikona nadmorske visine segmenta.
Utrkivanje protiv segmenta
Segmenti su virtualne staze za utrkivanje. Možete se utrkivati
protiv segmenta i uspoređivati rezultate u odnosu na protekle
aktivnosti, izvedbe drugih ljudi, kontakte na Garmin Connect
računu ili druge članove trkačkih ili biciklističkih zajednica.
Možete prenijeti podatke o aktivnostima na Garmin Connect
račun kako biste vidjeli svoj položaj u segmentu.
NAPOMENA: Ako su vaš Garmin Connect račun i Strava račun
povezani, aktivnosti se automatski šalju na Strava račun kako
biste mogli pregledati položaj segmenta.
1 Odaberite .
2 Odaberite aktivnost.
3 Krenite na trčanje ili vožnju bicikla.
Kada se približite segmentu, pojavit će se poruka i moći ćete
se utrkivati protiv segmenta.
4 Započnite utrku protiv segmenta.
Po dovršetku segmenta prikazat će se poruka.
Korištenje funkcije Virtual Partner
®
Funkcija Virtual Partner je alat za treniranje dizajniran da vam
pomogne da postignete svoje ciljeve. Možete postaviti tempo za
funkciju Virtual Partner i utrkivati se s njim.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Zasloni s podacima > Dodaj novo > Virtual
Partner.
6 Unesite tempo ili brzinu.
18
7 Započnite aktivnost (Započinjanje aktivnosti, stranica 2).
8 Odaberite UP ili DOWN za kretanje do zaslona funkcije
Virtual Partner kako biste vidjeli tko je u vodstvu.
Postavljanje cilja treniranja
Funkcija cilja treniranja radi zajedno s funkcijom Virtual Partner
pa treningom možete pokušati dostići postavljenu udaljenost,
udaljenost i vrijeme, udaljenost i tempo ili udaljenost i brzinu. Za
vrijeme treninga uređaj vam u stvarnom vremenu daje
informacije o tome koliko ste blizu postizanja postavljenog cilja
treniranja.
1 Na izgledu sata odaberite .
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite MENU.
4 Odaberite Trening > Postavi cilj.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo udaljenost za odabir zadane udaljenosti
ili unos prilagođene udaljenosti.
• Odaberite Udaljenost i vrijeme za odabir ciljane
udaljenosti i vremena.
• Odaberite Udaljenost i tempo ili Udaljenost i brzina za
odabir ciljane udaljenosti i tempa ili brzine.
Pojavljuje se zaslon cilja treniranja i pokazuje procijenjeno
vrijeme završetka. Procijenjeno vrijeme završetka temelji se
na vašoj trenutačnoj izvedbi i preostalom vremenu.
6 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Poništavanje cilja treniranja
1 Za vrijeme trajanja aktivnosti gumb MENU držite pritisnutim.
2 Odaberite Otkaži cilj > Da.
Utrkivanje s prethodnom aktivnošću
Možete se utrkivati s već snimljenom ili preuzetom aktivnošću.
Ova funkcija radi s funkcijom Virtual Partner pa za vrijeme
aktivnosti možete vidjeti jeste li u prednosti ili u zaostatku.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
1 Na izgledu sata odaberite .
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite MENU.
4 Odaberite Trening > Utrka u okviru aktivnosti.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Iz povijesti za odabir već snimljenih aktivnosti s
uređaja.
• Odaberite Preuzeto za odabir aktivnosti koje ste preuzeli
s Garmin Connect računa.
Odaberite
aktivnost.
6
Pojavljuje se zaslon Virtual Partner i pokazuje procijenjeno
vrijeme završetka.
Odaberite
kako biste pokrenuli mjerač vremena.
7
8 Nakon dovršetka aktivnosti odaberite > Spremi.
Osobni rekordi
Kada dovršite aktivnost, uređaj prikazuje sve nove osobne
rekorde koje ste postigli za vrijeme te aktivnosti. Osobni rekordi
obuhvaćaju najbrže vrijeme za nekoliko uobičajenih duljina utrka
i najduže trčanje ili vožnju.
NAPOMENA: Osobni rekordi za vožnju bicikla uključuju i
najveću uzbrdicu i najbolju snagu (potreban je mjerač snage).
Pregledavanje osobnih rekorda
1 Držite MENU.
2 Odaberite Povijest > Rekordi.
Vježbanje
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord.
5 Odaberite Prikaz rekorda.
Vraćanje osobnog rekorda
Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni
rekord.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Povijest > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord koji želite vratiti.
5 Odaberite Prethodno > Da.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Brisanje osobnog rekorda
1 Držite MENU.
2 Odaberite Povijest > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord koji želite izbrisati.
5 Odaberite Izbriši rekord > Da.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Brisanje svih osobnih rekorda
1 Držite MENU.
2 Odaberite Povijest > Rekordi.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite Izbriši sve rekorde > Da.
Brišu se rekordi samo za taj sport.
Sat
Postavljanje alarma
Možete postaviti do deset različitih alarma. Svaki alarm možete
postaviti tako da se oglasi jednom ili redovno ponavlja.
1 Na izgledu sata držite MENU.
2 Odaberite Sat > Alarm sata > Dodaj alarm.
3 Odaberite Vrijeme i unesite vrijeme alarma.
4 Odaberite Ponavljanje, a zatim odaberite kada će se alarm
ponavljati (nije obavezno).
5 Odaberite Zvukovi, a zatim odaberite vrstu obavijesti (nije
obavezno).
6 Odaberite Pozad. osvjetljenje > Uključi za uključivanje
pozadinskog osvjetljenja istodobno s uključivanjem alarma.
7 Odaberite Oznaka, a zatim odaberite opis alarma (nije
obavezno).
Brisanje alarma
1 Na izgledu sata držite MENU.
2 Odaberite Sat > Alarm sata.
3 Odaberite alarm.
4 Odaberite Izbriši.
Pokretanje mjerača odbrojavanja
1
2
3
4
Na izgledu sata držite MENU.
Odaberite Sat > Mjerač vremena.
Unesite vrijeme.
Po potrebi odaberite Ponovo pokreni > Uključi kako bi se
mjerač vremena automatski ponovo pokrenuo nakon isteka
vremena.
Sat
5 Po potrebi odaberite Zvukovi, a zatim odaberite vrstu
obavijesti.
6 Odaberite Pokreni mjerač vremena.
Korištenje štoperice
1
2
3
4
Na izgledu sata držite MENU.
Odaberite Sat > Štoperica.
Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Odaberite LAP za ponovno pokretanje mjerača dionicaÀ.
Ukupno vrijeme štoperice Á nastavlja teći.
5 Za zaustavljanje oba mjerača odaberite .
6 Odaberite opciju.
Dodavanje alternativnih vremenskih zona
Možete prikazati trenutno vrijeme u dodatnim vremenskim
zonama na widgetu Altern. vremenske zone. Možete dodati
četiri alternativne vremenske zone.
NAPOMENA: Možda ćete morati dodati widget Altern.
vremenske zone u slijed widgeta.
1 Na izgledu sata držite MENU.
2 Odaberite Sat > Altern. vremenske zone > Dodaj zonu.
3 Odaberite vremensku zonu.
4 Po potrebi odaberite Da kako biste preimenovali zonu.
Postavljanje upozorenja sata
1 Na izgledu sata držite MENU.
2 Odaberite Sat > Upozorenja.
3 Odaberite opciju:
• Da biste postavili upozorenje koje će se oglasiti određeni
broj minuta ili sati prije zalaska sunca, odaberite Prije
zalaska sunca > Status > Uključi, odaberite Vrijeme i
unesite vrijeme.
• Da biste postavili upozorenje koje će se oglasiti određeni
broj minuta ili sati prije izlaska sunca odaberite Prije
izlaska sunca > Status > Uključi, odaberite Vrijeme i
unesite vrijeme.
• Da biste postavili upozorenje koje će se oglasiti svaki sat,
odaberite Po satu > Uključi.
Sinkronizacija vremena s GPS-om
Kad god ga uključite i on pronađe satelitski signal, uređaj
automatski očitava vaše vremenske zone i aktualno vrijeme.
Također možete ručno sinkronizirati vrijeme s GPS-om kad
mijenjate vremenske zone te ažurirati vrijeme kad nastupi ljetno
računanje vremena.
1 Na izgledu sata držite MENU.
2 Odaberite Sat > Sinkronizacija s GPS-om.
3 Pričekajte dok uređaj ne pronađe satelite (Traženje
satelitskih signala, stranica 32).
19
Navigacija
Spremanje vaše lokacije
Svoju trenutnu lokaciju možete spremiti i kasnije do nje
navigirati.
1 Držite LIGHT.
2 Odaberite .
3 Slijedite upute na zaslonu.
Uređivanje spremljenih lokacija
8 Za početak navigacije odaberite
Točke interesa
Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo.
Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju
popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki,
restorana, hotela i zabavnih sadržaja.
Stvaranje i praćenje staze na uređaju
1 Na izgledu sata odaberite
Spremljenu lokaciju možete izbrisati ili urediti njezin naziv,
nadmorsku visinu i podatke o položaju.
1 Na izgledu sata odaberite > Navigiraj > Spremljene
lokacije.
2 Odaberite spremljenu lokaciju.
3 Odaberite opciju uređivanja lokacije.
2
3
4
5
6
Projekcija točke
7
Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera
od označene lokacije do nove lokacije.
1 Ako je potrebno, odaberite > Dodaj > Proj.točke kako
biste aplikaciju za projekciju točke dodali na popis aplikacija.
2 Odaberite Da kako biste aplikaciju dodali na popis omiljenih.
3 Na izgledu sata odaberite > Proj.točke.
4 Za postavljanje smjera odaberite UP ili DOWN.
5 Odaberite .
6 Za odabir mjerne jedinice odaberite DOWN.
7 Za unos udaljenosti odaberite UP.
8 Za spremanje odaberite .
Projicirana točka sprema se sa zadanim nazivom.
Navigacija prema odredištu
Pomoću svog uređaja možete navigirati do odredišta ili slijediti
stazu.
1 Na izgledu sata odaberite > Navigiraj.
2 Odaberite kategoriju.
3 Za odabir odredišta odgovarajte na upute na zaslonu.
4 Odaberite Idi na.
Pojavit će se navigacijski podaci.
5 Za početak navigacije odaberite .
Navigacija do točke interesa
Ako kartografski podaci instalirani na vašem uređaju uključuju
točke interesa, možete navigirati do njih.
1 Na izgledu sata odaberite .
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite MENU.
4 Odaberite Navigacija > Točke interesa, a zatim odaberite
kategoriju.
Pojavit će se popis točaka interesa najbližih vašoj trenutnoj
lokaciji.
5 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
• Za pretraživanje u blizini neke druge lokacije, odaberite
Traži pored, a zatim odaberite lokaciju.
• Kako biste točku interesa tražili prema nazivu, odaberite
Pretraživanje sa slovkanjem, unesite naziv, odaberite
Traži pored, a zatim odaberite lokaciju.
6 U rezultatima pretraživanja odaberite točku interesa.
7 Odaberite Idi.
Pojavit će se navigacijski podaci.
20
.
> Navigiraj > Staze > Stvori
novo.
Odaberite naziv staze i odaberite .
Odaberite Dodaj lokaciju.
Odaberite opciju.
Po potrebi ponovite korake 3 i 4.
Odaberite Gotovo > Slijedi stazu.
Pojavit će se navigacijski podaci.
Za početak navigacije odaberite .
Stvaranje povratne staze
Uređaj na temelju određene udaljenosti i smjera navigacije
može stvoriti povratnu stazu.
1 Na izgledu sata odaberite .
2 Odaberite Trčanje ili Biciklizam.
3 Držite MENU.
4 Odaberite Navigacija > Povratna staza.
5 Unesite ukupnu udaljenost staze.
6 Odaberite smjer.
Uređaj stvara do tri staze. Možete odabrati DOWN kako biste
vidjeli staze.
7 Za odabir staze odaberite .
8 Odaberite opciju:
• Za početak navigacije odaberite Idi.
• Kako biste stazu vidjeli na karti te pomicali i zumirali na
karti, odaberite Karta.
• Kako biste vidjeli popis skretanja na stazi, odaberite
Skretanje-po-skretanje.
• Za prikaz grafikona nadmorske visine staze odaberite
Grafikon nadmorske visine.
Označavanje i pokretanje navigacije na
lokaciju čovjeka u moru
Lokaciju čovjeka u moru (MOB) možete spremiti i automatski
započeti navigaciju na nju.
SAVJET: Funkciju držanja tipki možete prilagoditi za pristup
funkciji MOB (Prilagođavanje tipki prečaca, stranica 29).
Na izgledu sata odaberite > Navigiraj > Zadnja MOB
lokacija.
Pojavit će se navigacijski podaci.
Navigacija s funkcijom Sight 'N Go
Uređaj možete usmjeriti prema objektu u daljini, primjerice,
vodotornju, odrediti smjer i zatim se kretati prema objektu.
1 Na izgledu sata odaberite > Navigiraj > Sight 'N Go.
2 Usmjerite vrh sata prema objektu i odaberite .
Pojavit će se navigacijski podaci.
3 Za početak navigacije odaberite .
Navigacija
Navigacija do početne točke tijekom
aktivnosti
Možete navigirati natrag do početne točke svoje trenutačne
aktivnosti pravocrtno ili putem kojim ste prošli. Ova je funkcija
dostupna samo za aktivnosti koje koriste GPS.
1 Tijekom aktivnosti odaberite > Natrag na početak.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste navigirali natrag do početne točke svoje
aktivnosti putem kojim ste prošli, odaberite TracBack.
• Ako nemate podržanu kartu ili ako upotrebljavate izravnu
izradu rute, odaberite Ruta kako biste pravocrtno
navigirali natrag do početne točke svoje aktivnosti.
• Ako ne upotrebljavate izravnu izradu rute, odaberite Ruta
kako biste navigirali natrag do početne točke svoje
aktivnosti pomoću uputa skretanje-po-skretanje.
SAVJET: Za prebacivanje između opcija za pomicanje
gore i dolje, ulijevo i udesno ili za zumiranje odaberite .
Za odabir točke označene oznakama središta držite .
• Kako biste vidjeli obližnje točke interesa i točke, odaberite
Oko mene.
Spremanje ili navigiranje do lokacije na karti
Možete odabrati bilo koju lokaciju na karti. Lokaciju možete
spremiti ili se početi kretati prema njoj.
1 Na karti držite MENU.
2 Odaberite Pomicanje/zumiranje.
Na karti se prikazuju kontrole i oznaka središta.
3 Pomaknite i zumirajte kartu kako biste lokaciju postavili u
oznake središta.
Na karti se prikazuju vaša trenutačna lokacija À, trag koji
treba slijediti Á te vaše odredište Â.
Navigacija do početne točke zadnje
spremljene aktivnosti
Možete navigirati natrag do početne točke svoje zadnje
spremljene aktivnosti pravocrtno ili putem kojim ste prošli. Ova
je funkcija dostupna samo za aktivnosti koje koriste GPS.
1 Odaberite > Navigiraj > Natrag na početak > Ruta.
Upute skretanje-po-skretanje pomažu u navigaciji do početne
točke vaše zadnje spremljene aktivnosti ako imate podržanu
mapu ili upotrebljavate izravnu izradu ruta. Ako ne
upotrebljavate izravnu izradu ruta, na karti se prikazuje linija
koja povezuje vašu trenutnu lokaciju i početnu točku zadnje
spremljene aktivnosti.
NAPOMENA: Možete pokrenuti mjerač vremena kako bi se
spriječio prelazak uređaja u način rada sata.
2 Odaberite DOWN za prikaz kompasa (nije obavezno).
Strelica pokazuje prema početnoj točki.
Zaustavljanje navigacije
1 Za vrijeme trajanja aktivnosti gumb MENU držite pritisnutim.
2 Odaberite Zaustavi navigaciju.
Karta
Na vaš su uređaj prethodno učitane karte pa možete vidjeti
nekoliko vrsta Garmin kartografskih podataka, uključujući
topografske konture i točke interesa u blizini. Za kupnju dodatnih
kartografskih podataka i pregled informacija o kompatibilnosti
posjetite web-mjesto garmin.com/maps.
predstavlja vašu lokaciju na karti. Kada se krećete prema
odredištu, vaša je ruta na karti označena crtom.
Pregled karte
1 Na izgledu sata odaberite > Karta.
2 Držite MENU i odaberite opciju:
• Za pomicanje i zumiranje na karti odaberite Pomicanje/
zumiranje.
Navigacija
4 Za odabir točke označene oznakama središta držite
5 Po potrebi odaberite točku interesa u blizini.
6 Odaberite opciju:
.
• Kako biste počeli navigirati do lokacije odaberite Idi.
• Za spremanje lokacije odaberite Spremi lokaciju.
• Kako biste vidjeli dodatne informacije o lokaciji, odaberite
Pregledaj.
Navigacija pomoću funkcije Oko mene
Funkciju Oko mene možete upotrijebiti kako biste navigirali do
obližnjih točki interesa i točki.
NAPOMENA: Kartografski podaci instalirani na vašem uređaju
moraju sadržavati točke interesa kako biste mogli navigirati do
njih.
1 Na karti držite MENU.
2 Odaberite Oko mene.
Na karti se pojavljuju ikone koje označavaju točke interesa i
druge točke.
3 Za isticanje dijela karte odaberite UP ili DOWN.
4 Odaberite .
Na istaknutom se dijelu karte pojavljuje popis točki interesa i
drugih točki.
5 Za odabir lokacije odaberite .
6 Odaberite opciju:
• Kako biste počeli navigirati do lokacije odaberite Idi.
• Za prikaz lokacije na karti odaberite Karta.
• Za spremanje lokacije odaberite Spremi lokaciju.
• Kako biste vidjeli dodatne informacije o lokaciji, odaberite
Pregledaj.
Kompas
Uređaj sadrži kompas s tri osi i automatskom kalibracijom.
Značajke i izgled kompasa mijenjaju se ovisno o vašoj
aktivnosti, o tome je li omogućen GPS i navigirate li prema
odredištu. Postavke kompasa možete promijeniti ručno
(Postavke kompasa, stranica 27). Ako želite brzo otvoriti
postavke kompasa, odaberite na widgetu za kompas.
21
Visinomjer i barometar
Uređaj sadrži unutarnji visinomjer i barometar. Uređaj
kontinuirano prikuplja podatke o visini i tlaku, čak i u načinu rada
sa smanjenom potrošnjom energije. Visinomjer prikazuje
odgovarajuću nadmorsku visinu na temelju promjena tlaka
zraka. Barometar prikazuje podatke o tlaku zraka u okolišu na
temelju fiksne nadmorske visine na kojoj je visinomjer zadnji put
kalibriran (Postavke visinomjera, stranica 27). Ako želite brzo
otvoriti postavke visinomjera ili barometra, odaberite na
widgetima za visinomjer ili barometar.
Povijest
U povijesti se nalaze vrijeme, udaljenost, kalorije, prosječan
tempo ili brzina, podaci o dionici i informacije s opcionalnog
senzora.
NAPOMENA: Kada se memorija uređaja napuni, najstariji se
podaci brišu.
Korištenje funkcije Povijest
Povijest sadrži prethodne aktivnosti koje ste spremili na uređaj.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Povijest > Aktivnosti.
3 Odaberite aktivnost.
4 Odaberite opciju:
• Kako biste vidjeli dodatne informacije o aktivnosti,
odaberite Pojedinosti.
• Za odabir dionice i prikaz dodatnih podataka o svakoj
dionici, odaberite Dionice.
• Za odabir intervala i prikaz dodatnih informacija o svakom
intervalu odaberite Intervali.
• Za odabir seta vježbi i prikaz dodatnih informacija o
svakom setu odaberite Setovi.
• Za prikaz aktivnosti na karti odaberite Karta.
• Kako biste vidjeli utjecaj aktivnosti na vašu aerobnu i
anaerobnu kondiciju, odaberite Training Effect (O efektu
vježbanja, stranica 13).
• Kako biste vidjeli vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa,
odaberite Vrijeme u zoni (Pregled vremena u svakoj zoni
pulsa, stranica 22).
• Za prikaz grafikona nadmorske visine aktivnosti odaberite
Grafikon nadmorske visine.
• Kako biste izbrisali odabranu aktivnost, odaberite Izbriši.
Povijest multisport aktivnosti
Uređaj sprema sažetak multisport aktivnosti, uključujući
prijeđenu udaljenost, vrijeme, kalorije i podatke o dodatnom
priboru. Uređaj odvaja podatke o aktivnosti po sportskim
segmentima i prijelazima pa možete uspoređivati slične treninge
i pratiti brzinu prijelaza. Povijest prijelaza uključuje udaljenost,
vrijeme, prosječnu brzinu i kalorije.
Pregled vremena u svakoj zoni pulsa
Kako biste mogli vidjeti podatke o zoni pulsa, prvo morate
dovršiti aktivnost s pulsom te je zatim spremiti.
Pregled vremena provedenog u svakoj zoni pulsa može vam
pomoći u prilagodbi intenziteta treninga.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Povijest > Aktivnosti.
3 Odaberite aktivnost.
4 Odaberite Vrijeme u zoni.
Pregledavanje ukupnih podataka
Možete pregledati akumulirane podatke o udaljenosti i vremenu
koji su spremljeni na uređaju.
22
1
2
3
4
Držite MENU.
Odaberite Povijest > Ukupno.
Prema potrebi odaberite aktivnost.
Odaberite opciju tjednih ili mjesečnih ukupnih rezultata.
Korištenje brojača kilometara
Brojač kilometara automatski snima ukupnu prijeđenu
udaljenost, nadmorsku visinu i vrijeme u aktivnostima.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Povijest > Ukupno > Brojač kilometara.
3 Odaberite UP ili DOWN kako biste vidjeli ukupne vrijednosti
izmjerene pomoću brojača kilometara.
Brisanje povijesti
1 Držite MENU.
2 Odaberite Povijest > Opcije.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Izbriši sve aktivnosti kako biste izbrisali sve
aktivnosti iz povijesti.
• Odaberite Ponovno postavi ukupno kako biste ponovo
postavili sve ukupne vrijednosti za udaljenost i vrijeme.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Potvrdite
odabir.
4
Prilagođavanje vašeg uređaja
Postavke aplikacija i aktivnosti
Ove postavke omogućuju prilagođavanje svake prethodno
učitane aplikacije za aktivnosti prema vašim potrebama.
Primjerice, možete prilagoditi stranice s podacima i omogućiti
upozorenja i funkcije vježbanja. Neke postavke nisu dostupne
za sve vrste aktivnosti.
Držite MENU, odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije,
odaberite aktivnost i odaberite postavke aktivnosti.
3D udaljenost: Izračunava udaljenost pomoću promjene u
nadmorskoj visini i vodoravnog kretanja tlom.
3D brzina: Izračunava brzinu pomoću promjene u nadmorskoj
visini i vodoravnog kretanja tlom (3D brzina i udaljenost,
stranica 25).
Istaknuta boja: Postavlja istaknutu boju za svaku aktivnost
kako biste jednostavnije odredili koja je aktivnost aktivna.
Upozorenja: Postavlja upozorenja za trening ili navigaciju za
aktivnost.
Automatski uspon: Uređaju omogućuje automatsko
prepoznavanje promjene nadmorske visine pomoću
ugrađenog visinomjera.
Auto Lap: Postavlja opcije za Auto Lap funkciju (Auto Lap,
stranica 24).
Auto Pause: Postavlja uređaj na zaustavljanje snimanja
podataka pri zaustavljanju ili pri usporavanju ispod zadane
brzine (Omogućavanje funkcije Auto Pause , stranica 24).
A.izr.d.t.sk.: Uređaju omogućuje automatsko prepoznavanje
skijaških dionica pomoću ugrađenog mjerača brzine.
Automatsko pomicanje: Omogućuje automatsko kretanje kroz
sve zaslone s podacima o aktivnostima dok je uključen
mjerač vremena (Korištenje značajke automatskog
pomicanja, stranica 25).
Automatski setovi: Omogućuje uređaju automatsko pokretanje
i zaustavljanje setova vježbi tijekom izvođenja vježbi snage.
Boja pozadine: Omogućuje postavljanje crne ili bijele pozadine
za svaku aktivnost.
®
®
Povijest
Pokretanje odbrojavanja: Omogućuje mjerač odbrojavanja za
intervale plivanja u bazenu.
Zasloni s podacima: Omogućuje prilagođavanje zaslona s
podacima i dodavanje novih zaslona s podacima za aktivnost
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 23).
GPS: Postavljanje načina rada za GPS antenu. Korištenje GPS
+ GLONASS opcije omogućuje bolji rad u zahtjevnoj okolini i
brže pronalaženje položaja. Korištenje GPS + GLONASS
sustava prije će potrošiti bateriju nego kada koristite samo
GPS. Korištenjem opcije UltraTrac točke traga i podaci
senzora rjeđe se bilježe (UltraTrac, stranica 25).
Tipka Dionica: Omogućuje snimanje dionice ili odmora tijekom
aktivnosti.
Zaključavanje tipki: Zaključavanje tipki tijekom multisport
aktivnosti kako bi se spriječilo slučajno pritiskanje tipki.
Karta: Postavlja preference prikaza za zaslone s podacima
karte za određenu aktivnost (Postavke karte aktivnosti,
stranica 24).
Metronom: Reproducira tonove ujednačenim ritmom kako bi
vam pomogao da poboljšate svoju izvedbu tako što ćete
trenirati uz bržu, sporiju ili ujednačeniju kadencu (Korištenje
metronoma, stranica 3).
Veličina bazena: Postavljanje duljine bazena za plivanje u
bazenu.
Isključivanje za uštedu energije: Postavlja opciju vremena
uštede energije za aktivnost (Postavke vremena do
aktiviranja načina uštede energije, stranica 25).
Preimenuj: Postavlja naziv aktivnosti.
Ponavljanje: Omogućuje opciju Ponavljanje za multisport
aktivnosti. Primjerice, ovu opciju možete koristiti za aktivnosti
koje uključuju više prijelaza kao što je plivanje/trčanje.
Vraćanje zadanih postavki: Omogućuje ponovno postavljanje
postavki aktivnosti.
Izrada rute: Postavlja preference za izračun ruta za aktivnost
(Postavke izrade rute, stranica 24).
Praćenje rezultata: Automatski omogućava ili onemogućava
bilježenje rezultata kada započnete rundu golfa. Ako
odaberete opciju Uvijek pitaj, uređaj će zatražiti potvrdu.
Upozorenja za segment: Omogućavanje odzivnika koji vas
upozoravaju na nadolazeće segmente.
Praćenje statistike: Omogućava praćenje statistike tijekom
igranja golfa.
Prepoznavanje zaveslaja: Omogućuje prepoznavanje
zaveslaja za plivanje u bazenu.
Prijelazi: Omogućuje prijelaze za multisport aktivnosti.
Prilagođavanje zaslona s podacima
Možete prikazati, sakriti i promijeniti izgled i sadržaj zaslona s
podacima za svaku aktivnost.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost za prilagođavanje.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Zasloni s podacima.
6 Odaberite zaslon s podacima koji želite prilagoditi.
7 Odaberite opciju:
• Odaberite Izgled za prilagođavanje broja podatkovnih
polja na zaslonu s podacima.
• Odaberite polje kako biste promijenili podatke koji će se u
njemu prikazivati.
• Odaberite Promijeni redoslijed kako biste promijenili
lokaciju zaslona s podacima u slijedu.
Prilagođavanje vašeg uređaja
• Odaberite Ukloni kako biste uklonili zaslon s podacima iz
slijeda.
8 Po potrebi za dodavanje zaslona s podacima u slijed
odaberite Dodaj novo.
Možete dodati prilagođeni zaslon s podacima ili odabrati neki
od prethodno definiranih zaslona s podacima.
Dodavanje karte aktivnosti
Možete dodati kartu zaslonima s podacima za aktivnost.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost za prilagođavanje.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Zasloni s podacima > Dodaj novo > Karta.
Upozorenja
Za svaku aktivnost možete postaviti upozorenja koja vam mogu
pomoći u vježbanju prema određenim ciljevima, u poboljšanju
informiranosti u okolini i navigaciji prema odredištu. Neka su
upozorenja dostupna samo za određene aktivnosti. Tri su vrste
upozorenja: upozorenja na događaj, upozorenja o vrijednostima
izvan raspona i ponavljajuća upozorenja.
Upozorenje na događaj: Upozorenje na događaj upozorava
vas jedanput. Događaj je određena vrijednost. Primjerice,
uređaj možete postaviti tako da vas upozorava kada
dostignete određenu nadmorsku visinu.
Upozorenje o vrijednostima izvan raspona: Upozorenje o
vrijednostima izvan raspona obavještava vas svaki put kada
je uređaj iznad ili ispod određenog raspona vrijednosti.
Primjerice, uređaj možete postaviti tako da vas upozorava
kada vam je puls ispod 60 otkucaja u minuti (otk./min) i iznad
210 otk./min.
Ponavljajuće upozorenje: Ponavljajući alarm vas obavještava
svaki put kad uređaj zabilježi određenu vrijednost ili interval.
Primjerice, možete postaviti uređaj tako da vas upozorava
svakih 30 minuta.
Naziv
upozorenja
Vrsta
upozorenja
Opis
Kadenca
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost takta.
Kalorije
Događaj, ponav- Možete postaviti broj kalorija.
ljajuće
Prilagođeno
Ponavljajuće
Možete odabrati postojeću poruku
ili stvoriti prilagođenu te odabrati
vrstu upozorenja.
Udaljenost
Ponavljajuće
Možete postaviti interval
udaljenosti.
Nadmorska
visina
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost nadmorske
visine.
Puls
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost pulsa ili
odabrati promjene zona.
Pogledajte odjeljke O zonama
pulsa, stranica 15 i Izračuni zona
pulsa, stranica 15.
Tempo
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost tempa.
Snaga
Raspon
Možete postaviti visoku ili nisku
razinu snage.
Blizina
Događaj
Radijus možete postaviti od
spremljene lokacije.
Trčanje/hodanje Ponavljajuće
Možete postaviti redovite odmore
hodanjem u pravilnim intervalima.
Brzina
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost brzine.
Raspon
23
Naziv
upozorenja
Vrsta
upozorenja
Opis
Brzina hoda
Raspon
Možete postaviti gornji ili donji broj
zaveslaja po minuti.
Vrijeme
Događaj, ponav- Možete postaviti vremenski
ljajuće
interval.
Postavljanje upozorenja
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Upozorenja.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Dodaj novo za dodavanje novog upozorenja za
aktivnost.
• Odaberite naziv upozorenja za uređivanje postojećeg
upozorenja.
7 Po potrebi odaberite vrstu upozorenja.
8 Odaberite zonu, unesite minimalne i maksimalne vrijednosti
ili unesite prilagođenu vrijednost za upozorenje.
9 Po potrebi uključite upozorenje.
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka za upozorenja na događaj i ponavljajuća upozorenja.
Prilikom svakog prekoračenja ili pada ispod navedenog raspona
(minimalne i maksimalne vrijednosti) prikazuje se poruka za
upozorenja o vrijednostima izvan raspona.
Postavke karte aktivnosti
Možete prilagoditi izgled karte za svaku aktivnost.
Držite MENU, odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije,
odaberite aktivnost, odaberite postavke aktivnosti, a zatim
odaberite Karta.
Konfiguriranje karti: Prikazuje ili skriva podatke s instaliranih
proizvoda s kartama.
Koristi postavke sustava: Omogućuje uređaju korištenje
preferenci postavki karata sustava.
Orijentacija: Postavlja orijentaciju karte. Opcija Sjever gore
prikazuje sjever na gornjoj strani zaslona. Opcija Trag gore
na gornjoj strani zaslona prikazuje trenutni smjer kretanja.
Lokacije korisnika: Prikazuje ili skriva spremljene lokacije na
karti.
Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja
za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija
onemogućena, zumiranje se vrši ručno.
Zaključaj na cestu: Zaključavanje ikone položaja koja
označava vaš položaj na karti na najbližu cestu.
Zapisnik traga: Prikazuje ili skriva zapisnik traga ili put kojim ste
došli kao linije u boji na karti.
Boja traga: Promjena boje zapisnika traga.
Pojedinost: Postavljanje količine pojedinosti koje karta
prikazuje. Prikaz više pojedinosti može uzrokovati sporo
ponovno iscrtavanje karte.
Nautička: Postavlja kartu tako da podatke prikazuje u
pomorskom načinu rada (Postavke nautičke karte,
stranica 28).
Iscrtavanje segmenta: Prikazuje ili sakriva segmente u obliku
obojene linije na karti.
Postavke izrade rute
Za svaku aktivnost možete postaviti postavke izračuna rute kako
biste prilagodili način na koji uređaj izračunava rute.
24
Držite MENU, odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije,
odaberite aktivnost, odaberite postavke aktivnosti, a zatim
odaberite Izrada rute.
Aktivnost: Postavljanje aktivnosti za rutu. Uređaj izračunava
optimizirane rute za vrstu aktivnosti kojom se bavite.
Staze: Postavlja kako navigirate stazama pomoću uređaja.
Upotrijebite opciju Slijedi stazu kako biste navigirali stazom
upravo onako kako se prikazuje bez ponovnog
izračunavanja. Upotrijebite opciju Koristi kartu kako biste
navigirali stazom korištenjem rutabilnih karata i ponovno
izračunali rutu ako siđete sa staze.
Metoda izračuna: Odabir načina računanja kako biste trajanje,
udaljenost ili uspone rute sveli na najmanju moguću mjeru.
Izbjegavanja: Postavlja ceste ili vrste prijevoza koje će se
izbjegavati na rutama.
Tip: Postavljanje ponašanja pokazivača koji se prikazuje
prilikom izravne izrade rute.
Auto Lap
Označavanje dionica po udaljenosti
Možete koristiti Auto Lap za automatsko označavanje dionice na
određenoj udaljenosti. Ta je značajka korisna za usporedbu
izvedbe u različitim dijelovima aktivnosti (primjerice, svake milje
ili svakih 5 kilometara).
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Auto Lap.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Auto Lap za uključivanje ili isključivanje opcije
Auto Lap.
• Odaberite Udaljenost automatske dionice za
prilagođavanje udaljenosti između dionica.
Prilikom svakog dovršetka dionice prikazuje se poruka s
vremenom za tu dionicu. Uređaj se oglašava i zvučnim
signalima ili vibracijom ako su oni uključeni (Postavke sustava,
stranica 29).
Po potrebi možete prilagoditi stranice s podacima za prikaz
dodatnih podataka o dionici (Prilagođavanje zaslona s
podacima, stranica 23).
Prilagođavanje poruke upozorenja o dionici
Možete prilagoditi jedno ili dva podatkovna polja koja se
pojavljuju u poruci upozorenja o dionici.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Auto Lap > Upozorenje o dionici.
6 Odaberite podatkovno polje kako biste ga promijenili.
7 Odaberite Pregled (nije obavezno).
Omogućavanje funkcije Auto Pause
®
Funkciju Auto Pause možete koristiti za automatsko
zaustavljanje brojača vremena kada se zaustavite. Ta je funkcija
korisna ako tijekom aktivnosti nailazite na semafore ili druga
mjesta gdje morate stati.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
Prilagođavanje vašeg uređaja
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Auto Pause.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Kad stanem za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se zaustavite.
• Odaberite Prilagođeno kako biste automatski zaustavili
brojač kada se vaš tempo ili brzina spusti ispod određene
razine.
Omogućivanje automatskog uspona
Funkciju automatskog uspona možete koristiti za automatsko
otkrivanje promjene nadmorske visine. Tu funkciju možete
koristiti tijekom aktivnosti poput penjanja, planinarenja, trčanja ili
vožnje biciklom.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Automatski uspon > Status > Uključi.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Zaslon za trčanje kako biste vidjeli koji se
zaslon s podacima prikazuje tijekom trčanja.
• Odaberite Zaslon za penjanje kako biste vidjeli koji se
zaslon s podacima prikazuje tijekom penjanja.
• Odaberite Zamjena boja kako bi se prilikom promjene
načina rada mijenjale boje zaslona.
• Odaberite Vertikalna brzina za postavljanje brzine
uspona kroz određeno vrijeme.
• Odaberite Prebacivanje između načina rada za
postavljanje brzine promjene načina rada na uređaju.
3D brzina i udaljenost
Možete postaviti 3D brzinu i udaljenost za izračun brzine ili
udaljenosti pomoću promjene u nadmorskoj visini i vodoravnog
kretanja tlom. Tu značajku možete koristiti tijekom aktivnosti
poput skijanja, penjanja na planinu, navigiranja, planinarenja,
trčanja ili vožnje biciklom.
Uključivanje i isključivanje tipke Dionica
Postavku Tipka Dionica možete uključiti kako biste tijekom
aktivnosti pomoću gumba LAP bilježili podatke o dionicama ili
odmorima. Postavku Tipka Dionica možete isključiti kako biste
izbjegli nenamjerno bilježenje dionica zbog slučajnog pritiskanja
gumba.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Tipka Dionica.
Status tipke Dionica mijenja se u Uključi ili Isključi na temelju
trenutnih postavki.
Korištenje značajke automatskog pomicanja
Značajku automatskog pomicanja možete koristiti za kruženje
kroz sve zaslone s podacima o aktivnosti dok je uključen brojač
vremena.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
Prilagođavanje vašeg uređaja
5 Odaberite Automatsko pomicanje.
6 Odaberite brzinu prikaza.
UltraTrac
Značajka UltraTrac je GPS postavka koja bilježi točke trase i
podatke senzora s manjom učestalošću. Omogućavanje
značajke UltraTrac produljuje trajanje baterije, ali smanjuje
kvalitetu snimljenih aktivnosti. Koristite značajku UltraTrac za
aktivnosti koje zahtijevaju produljeno trajanje baterije, a za koje
učestala ažuriranja podataka senzora nisu toliko važna.
Postavke vremena do aktiviranja načina uštede
energije
Postavke trajanja utječu na to koliko dugo uređaj ostaje u načinu
rada za vježbanje, primjerice, kada čekate početak utrke. Držite
MENU, odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije, odaberite
aktivnost i odaberite postavke aktivnosti. Odaberite
Isključivanje za uštedu energije za prilagođavanje vremena
isteka aktivnosti.
Normalno: Postavlja uređaj na prelazak u način rada sata sa
smanjenom potrošnjom energije nakon 5 minuta neaktivnosti.
Produljeno: Postavlja uređaj na prelazak u način rada sata sa
smanjenom potrošnjom energije nakon 25 minuta
neaktivnosti. Produženi način rada može skratiti trajanje
baterije između dva punjenja.
Promjena redoslijeda aktivnosti u popisu
aplikacija
1
2
3
4
5
Držite MENU.
Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
Odaberite aktivnost.
Odaberite Promijeni redoslijed.
Odaberite UP ili DOWN kako biste prilagodili položaj
aktivnosti u popisu aplikacija.
Widgeti
Vaš se uređaj isporučuje s prethodno učitanim widgetima koji
omogućuju brz pregled podataka. Nekim je widgetima potrebna
Bluetooth veza s kompatibilnim pametnim telefonom.
Neki se widgeti zadano ne mogu vidjeti. Njih ručno možete
dodati u petlju widgeta.
ABC: Prikazuje kombinirane podatke visinomjera, barometra i
kompasa.
Alternativne vremenske zone: Prikazuje trenutno vrijeme u
dodatnim vremenskim zonama.
Kalendar: Prikazuje predstojeće sastanke iz kalendara vašeg
pametnog telefona.
Kalorije: Prikazuje podatke o kalorijama za trenutni dan.
Praćenje psa: Prikazuje podatke o lokaciji psa ako ste s fēnix
uređajem uparili kompatibilni uređaj za praćenje pasa.
Broj katova na koje ste se popeli: Prati broj katova na koje ste
se popeli i napredak prema cilju.
Golf: Prikazuje informacije o golfu za zadnju rundu.
Puls: Prikazuje trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./min) i
grafikon pulsa.
Minute intenzivnog vježbanja: Bilježi trajanje umjerenih i
intenzivnih aktivnosti, ciljni broj minuta intenzivnog vježbanja
u tjednu i napredak prema postavljenom cilju.
inReach kontrole: Omogućuje slanje poruka na uparenom
inReach uređaju.
Zadnja aktivnost: Prikazuje kratak sažetak zadnje zabilježene
aktivnosti, primjerice, zadnjeg trčanja, vožnje biciklom ili
plivanja.
Zadnji sport: Prikazuje kratak sažetak zadnjeg zabilježenog
sporta.
®
25
Upravljanje glazbom: Kontrole playera glazbe vašeg pametnog
telefona.
Moj dan: Prikazuje dinamički sažetak vaših aktivnosti za dan.
Mjerenja uključuju mjerene aktivnosti, minute intenzivnog
vježbanja, katove na koje ste se popeli, korake, potrošene
kalorije i još mnogo toga.
Obavijesti: Upozorava vas na dolazne pozive, poruke,
ažuriranja statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga,
ovisno o postavkama obavijesti na pametnom telefonu.
Performanse: Prikazuje vaš trenutačni status treniranja,
opterećenje treniranja, procijenjene maksimalne vrijednosti
VO2, vrijeme za oporavak, procjenu FTP-a, laktatni prag i
predviđeno vrijeme utrke.
Informacije senzora: Prikazuje podatke internih ili povezanih
ANT+ senzora.
Koraci: Prati dnevni broj prijeđenih koraka, ciljni broj koraka i
podatke za prethodne dane.
Stres: Prikazuje vašu trenutnu razinu stresa i grafikon razine
stresa. Možete izvoditi vježbe disanja kako biste se lakše
opustili.
Izlazak i zalazak sunca: Prikazuje vremena izlaska i zalaska
sunca te vrijeme građanskog sumraka.
VIRB kontrole: Osigurava kontrole za upravljanje kamerom ako
ste uparili VIRB uređaj i svoj fēnix.
Vrijeme: Prikazuje trenutnu temperaturu i vremensku prognozu.
Nišan za luk Xero™: Prikazuje informacije o lokaciji lasera kada
je nišan za luk Xero uparen s vašim fēnix uređajem.
Prilagođavanje petlje widgeta
Možete promijeniti redoslijed widgeta u slijedu widgeta i dodati
nove widgete.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Miniaplikacije.
3 Odaberite widget.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Promijeni redoslijed kako biste promijenili
lokaciju widgeta u slijedu widgeta.
• Odaberite Ukloni kako biste widget uklonili iz slijeda
widgeta.
5 Odaberite Dodaj widgete.
6 Odaberite widget.
Widget je dodan slijedu widgeta.
inReach daljinski upravljač
Funkcija inReach daljinskog upravljača omogućuje vam da
upravljate inReach uređajem pomoću uređaja fēnix. Idite na
web-mjesto buy.garmin.com ako želite kupiti inReach uređaj.
Upotreba daljinskog upravljača inReach
Ako želite koristiti funkciju inReach daljinskog upravljača, widget
inReach mora se vidjeti u slijedu widgeta (Prilagođavanje petlje
widgeta, stranica 26).
1 Uključite inReach uređaj.
2 Na svom fēnix uređaju odaberite UP ili DOWN na izgledu
sata kako biste vidjeli inReach widget.
3 Odaberite za traženje inReach uređaja.
4 Odaberite za uparivanje inReach uređaja.
5 Odaberite , a zatim odaberite opciju:
• Za slanje SOS poruke odaberite Pokreni SOS poruku.
NAPOMENA: SOS funkciju upotrebljavajte samo u
situaciji stvarnog hitnog slučaja.
• Za slanje tekstne poruke odaberite Poruke > Nova
poruka, odaberite kontakte za poruku i unesite tekst
poruke ili odaberite opciju brze tekstne poruke.
26
• Za slanje zadane poruke odaberite Slanje zadane poruke
i odaberite poruku na popisu.
• Za prikaz mjerača vremena i udaljenosti prijeđene tijekom
aktivnosti odaberite Praćenje.
VIRB daljinski upravljač
Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam upravljanje VIRB
akcijskom kamerom pomoću uređaja. Za kupnju VIRB akcijske
kamere idite na www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom
Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti
daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti
potražite u VIRB korisničkom priručniku za seriju. Morate
postaviti i prikaz VIRB miniaplikacije u petlji miniaplikacija
(Prilagođavanje petlje widgeta, stranica 26).
1 Uključite VIRB kameru.
2 Na svom fēnix uređaju odaberite UP ili DOWN na izgledu
sata kako biste vidjeli VIRB widget.
3 Pričekajte da se uređaj poveže s VIRB kamerom.
4 Odaberite .
5 Odaberite opciju:
• Za snimanje videozapisa odaberite Pokreni snimanje.
Na zaslonu fēnix uređaja prikazat će se brojač vremena
videozapisa.
• Za snimanje fotografije tijekom snimanja videozapisa
odaberite DOWN.
• Za zaustavljanje snimanja videozapisa odaberite .
• Za snimanje fotografije odaberite Fotografiraj.
• Za promjenu postavki videozapisa i fotografija odaberite
Postavke.
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom tijekom aktivnosti
Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti
daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti
potražite u VIRB korisničkom priručniku za seriju. Morate
postaviti i prikaz VIRB widgeta u slijedu widgeta (Prilagođavanje
petlje widgeta, stranica 26).
1 Uključite VIRB kameru.
2 Na svom fēnix uređaju odaberite UP ili DOWN na izgledu
sata kako biste vidjeli VIRB widget.
Pričekajte
da se uređaj poveže s VIRB kamerom.
3
Ako je kamera povezana, VIRB zaslon s podacima
automatski se dodaje aplikacijama za aktivnosti.
Tijekom
aktivnosti odaberite UP ili DOWN kako biste vidjeli
4
VIRB zaslon s podacima.
5 Držite MENU.
6 Odaberite Daljinski upravljač VIRB.
7 Odaberite opciju:
• Za upravljanje kamerom pomoću mjerača vremena
aktivnosti odaberite Postavke > Pokr.i zaus.mjer.vrem..
NAPOMENA: Snimanje videozapisa automatski se
pokreće i zaustavlja kada započnete ili završite aktivnost.
• Za upravljanje kamerom pomoću opcija izbornika
odaberite Postavke > Ručno.
• Za ručno snimanje videozapisa odaberite Pokreni
snimanje.
Na zaslonu fēnix uređaja prikazat će se brojač vremena
videozapisa.
• Za snimanje fotografije tijekom snimanja videozapisa
odaberite DOWN.
• Za ručno zaustavljanje snimanja videozapisa odaberite .
• Za snimanje fotografije odaberite Fotografiraj.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Korištenje widgeta za razinu stresa
U widgetu za razinu stresa prikazuje se vaša trenutna razina
stresa i grafikon razine stresa u posljednjih nekoliko sati. Ovaj
vas widget može i voditi kroz vježbe disanja kako biste se lakše
opustili.
1 Dok sjedite ili ste neaktivni, odaberite UP ili DOWN kako bi se
prikazao widget za razinu stresa.
SAVJET: Ako ste preaktivni da sat odredi vašu razinu stresa,
umjesto broja koji označava razinu stresa prikazat će se
poruka. Razinu stresa ponovo možete provjeriti nakon
nekoliko minuta neaktivnosti.
2 Odaberite kako biste vidjeli grafikon razine stresa za
posljednja četiri sata.
Plavi stupci označavaju razdoblja odmora. Žuti stupci
označavaju razdoblja stresa. Sivi stupci označavaju razdoblja
kada ste bili preaktivni da bi se utvrdila razina stresa.
3 Kako biste pokrenuli vježbu disanja, odaberite DOWN > i
zatim unesite trajanje vježbe disanja u minutama.
Prilagođavanje izbornika kontrola
U izborniku kontrola možete dodavati, uklanjati i mijenjati
redoslijed opcija izbornika prečaca (Prikaz izbornika kontrola,
stranica 1).
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Kontrole.
3 Odaberite prečac koji želite prilagoditi.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Promijeni redoslijed kako biste promijenili
lokaciju prečaca u izborniku kontrola.
• Odaberite Ukloni kako biste prečac uklonili iz izbornika
kontrola.
5 Po potrebi odaberite Dodaj novo kako biste u izbornik
kontrola dodali još jedan prečac.
Postavke izgleda sata
Izgled sata možete prilagoditi odabirom izgleda, boje i dodatnih
podataka. Prilagođene izglede sata možete preuzeti iz trgovine
Connect IQ.
Prilagođavanje izgleda sata
Ako želite aktivirati Connect IQ izgled sata, najprije morate
instalirati izgled sata iz trgovine Connect IQ (Connect IQ
funkcije, stranica 8).
Možete prilagoditi podatke i prikaz izgleda sata ili aktivirati
instalirani Connect IQ izgled sata.
1 Na izgledu satu držite MENU.
2 Odaberite Izgled sata.
3 Odaberite UP ili DOWN za prikaz opcija izgleda sata.
4 Za kretanje kroz dodatne prethodno učitane izglede sata
odaberite Dodaj novo.
5 Za aktiviranje prethodno učitanog izgleda sata ili instaliranog
Connect IQ izgleda sata odaberite > Primijeni.
6 Ako koristite prethodno učitan izgled sata, odaberite opciju
> Prilagodi.
7 Odaberite opciju:
• Za promjenu stila znamenki analognog izgleda sata
odaberite Kazaljke.
• Za promjenu stila kazaljki analognog izgleda sata
odaberite Kazaljke.
• Za promjenu stila znamenki digitalnog izgleda sata
odaberite Izgled.
• Za promjenu stila sekundi digitalnog izgleda sata
odaberite Sekunde.
Prilagođavanje vašeg uređaja
• Za promjenu podataka koji se prikazuju na izgledu sata
odaberite Podaci.
• Za dodavanje ili promjenu boje za isticanje digitalnog
izgleda sata odaberite Istaknuta boja.
• Za promjenu boje pozadine odaberite Pozadinska boja.
• Za spremanje promjena odaberite Gotovo.
Postavke senzora
Postavke kompasa
Držite MENU i odaberite Postavke > Senzori i dodaci >
Kompas.
Kalibriraj: Omogućivanje ručnog kalibriranja senzora kompasa
(Ručna kalibracija kompasa, stranica 27).
Prikaz: Postavljanje smjera kretanja na kompasu na slova,
stupnjeve ili miliradijane.
Referentni sjever: Postavljanje referentnog sjevera kompasa
(Postavljanje referentnog sjevera, stranica 27).
Način rada: Postavljanje kompasa tako da koristi samo podatke
sa elektroničkih senzora (Uključi), kombinaciju GPS podataka
i podataka elektroničkog senzora prilikom kretanja
(Automatski) ili samo GPS podatke (Isključi).
Ručna kalibracija kompasa
OBAVIJEST
Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za bolju
preciznost smjera nemojte stajati pored objekata koji utječu na
magnetska polja, kao što su vozila, zgrade ili dalekovodi.
Vaš je uređaj već kalibriran u tvornici, a uređaj po zadanim
postavkama koristi automatsku kalibraciju. Ako dođe do
neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog
kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, ručno
kalibrirajte kompas.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Kompas >
Kalibriraj > Početak.
Slijedite
upute na zaslonu.
3
SAVJET: Pomičite prst u obliku malene znamenke osam dok
se ne pojavi poruka.
Postavljanje referentnog sjevera
Možete postaviti referentnu vrijednost smjera koja će se koristiti
u izračunavanju smjera.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Kompas >
Referentni sjever.
3 Odaberite opciju:
• Za postavljanje geografskog sjevera kao referentnog
smjera odaberite Stvarni.
• Za automatsko postavljanje magnetske deklinacije vaše
lokacije odaberite Magnetski.
• Za postavljanje mrežnog sjevera (000º) kao referentnog
smjera odaberite Mreža.
• Za ručno postavljanje vrijednosti magnetske varijacije
odaberite Korisnik, unesite magnetsku varijancu i
odaberite Gotovo.
Postavke visinomjera
Pritisnite i držite MENU, a zatim odaberite Postavke > Senzori i
dodaci > Visinomjer.
Kalibriraj: Omogućuje ručnu kalibraciju senzora visinomjera.
Automatska kalibracija: Omogućuje samostalno kalibriranje
visinomjera prilikom svakog uključivanja GPS praćenja.
Elevation: Postavlja mjerne jedinice za nadmorsku visinu.
27
Kalibracija barometarskog visinomjera
Vaš je uređaj već kalibriran u tvornici, a uređaj po zadanim
postavkama koristi automatsku kalibraciju na početnoj GPS
točki. Barometarski visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate
točnu nadmorsku visinu.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Visinomjer.
3 Odaberite opciju:
• Za automatsku kalibraciju od početne točke GPS položaja
odaberite Automatska kalibracija i zatim odaberite
opciju.
• Za unos trenutačne nadmorske visine odaberite
Kalibriraj.
Postavke barometra
Držite MENU i odaberite Postavke > Senzori i dodaci >
Barometar.
Kalibriraj: Omogućuje ručnu kalibraciju senzora barometra.
Plotanje: Postavlja vremensku skalu karte u widgetu barometra.
Upoz. na oluju: Postavlja razinu promjene barometarskog tlaka
koja uključuje upozorenje na oluju.
Način rada sata: Postavljanje senzora koji se koriste u načinu
rada sata. Opcija Automatski koristi i visinomjer i barometar
prema vašem kretanju. Opciju Visinomjer koristite kada vaša
aktivnost uključuje promjene nadmorske visine, a opciju
Barometar kada vaša aktivnost ne uključuje promjene
nadmorske visine.
Pressure: Postavlja kako uređaj prikazuje podatke o tlaku.
Kalibracija barometra
Vaš je uređaj već kalibriran u tvornici, a uređaj po zadanim
postavkama koristi automatsku kalibraciju na početnoj GPS
točki. Barometar možete ručno kalibrirati ako znate točnu
nadmorsku visinu ili točan tlak na razini mora.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Barometar >
Kalibriraj.
3 Odaberite opciju:
• Za unos trenutačne nadmorske visine ili tlaka na razini
mora odaberite Da.
• Za automatsku kalibraciju od početne točke GPS položaja
odaberite Use GPS.
Postavke karte
Možete podesiti kako se karta prikazuje u aplikaciji karte i
zaslonima s podacima.
Držite MENU i odaberite Postavke > Karta.
Orijentacija: Postavlja orijentaciju karte. Opcija Sjever gore
prikazuje sjever na gornjoj strani zaslona. Opcija Trag gore
na gornjoj strani zaslona prikazuje trenutni smjer kretanja.
Lokacije korisnika: Prikazuje ili skriva spremljene lokacije na
karti.
Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja
za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija
onemogućena, zumiranje se vrši ručno.
Zaključaj na cestu: Zaključavanje ikone položaja koja
označava vaš položaj na karti na najbližu cestu.
Zapisnik traga: Prikazuje ili skriva zapisnik traga ili put kojim ste
došli kao linije u boji na karti.
Boja traga: Promjena boje zapisnika traga.
Pojedinost: Postavljanje količine pojedinosti koje karta
prikazuje. Prikaz više pojedinosti može uzrokovati sporo
ponovno iscrtavanje karte.
28
Nautička: Postavlja kartu tako da podatke prikazuje u
pomorskom načinu rada (Postavke nautičke karte,
stranica 28).
Iscrtavanje segmenta: Prikazuje ili sakriva segmente u obliku
obojene linije na karti.
Postavke nautičke karte
U nautičkom načinu rada možete prilagoditi način prikaza karte.
Pritisnite i držite MENU, a zatim odaberite Postavke > Karta >
Nautička.
Način nautičkog grafikona: Omogućuje nautičku kartu tijekom
prikazivanja nautičkih podataka. Ova opcija prikazuje razne
značajke karte u različitim bojama tako da su nautičke točke
interesa vidljivije i tako da karta odražava način crtanja
papirnatih karata.
Podatak o dubini: Omogućuje mjerenja dubine na karti.
Sektori svjetla: Prikazivanje i konfiguriranje izgleda sektora
svjetla na karti.
Skup simbola: Postavljanje simbola karte u nautičkom načinu
rada. Opcija NOAA prikazuje simbole karte Nacionalne
uprave za oceane i atmosferu. Opcija Internacionalni
prikazuje simbole karte Međunarodnog udruženja uprava
pomorske signalizacije.
Prikazivanje i skrivanje kartografskih podataka
Ako je na uređaju instalirano više karata, možete odabrati
kartografske podatke koji će se prikazivati na karti.
1 Odaberite > Karta.
2 Držite MENU.
3 Odaberite postavke karte.
4 Odaberite Karta > Konfiguriranje karti.
5 Odaberite kartu kako biste aktivirali prekidač koji prikazuje ili
skriva kartografske podatke.
GroupTrack postavke
Držite MENU i odaberite Postavke > GroupTrack.
Prikaži na karti: Omogućuje prikaz kontakata na zaslonu s
kartom tijekom GroupTrack sesije.
Vrste aktivnosti: Omogućuje vam odabir vrsti aktivnosti koje se
tijekom GroupTrack sesije pojavljuju na zaslonu s kartom.
Postavke navigacije
Možete prilagoditi funkcije i izgled karte dok navigirate do
odredišta.
Prilagođavanje funkcija karte
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Navigacija > Zasloni s podacima.
3 Odaberite opciju:
• Za uključivanje i isključivanje karte odaberite Karta.
• Odaberite Navođenje za uključivanje ili isključivanje
stranice vodiča na kojoj se prikazuje smjer kompasa ili koji
će se slijediti za vrijeme navigacije.
• Za uključivanje i isključivanje grafikona nadmorske visine
odaberite Grafikon nadmorske visine.
• Odaberite zaslon koji želite dodati, ukloniti ili prilagoditi.
Postavljanje indikatora smjera
Možete postaviti indikator smjera koji će se za vrijeme navigacije
prikazivati na stranicama s podacima. Indikator pokazuje na
ciljani smjer kretanja.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Navigacija > Oznaka smjera.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Postavljanje navigacijskih rješenja
Možete postaviti upozorenja koja će vam pomoći u navigaciji do
odredišta.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Navigacija > Upozorenja.
3 Odaberite opciju:
• Kako biste postavili upozorenje za određenu udaljenost od
konačnog odredišta, odaberite Konačna udaljenost.
• Kako biste postavili upozorenje za vrijeme koje preostaje
do konačnog odredišta, odaberite Konačno preostalo
vrijeme dolaska.
• Da biste postavili upozorenje kada skrenete s kursa,
odaberite Van staze.
4 Po potrebi odaberite Status kako biste uključili upozorenje.
5 Po potrebi unesite vrijednost za udaljenost ili vrijeme, a zatim
odaberite .
Postavke sustava
Držite MENU, a zatim odaberite Postavke > Sustav.
Jezik: Postavljanje jezika prikaza uređaja.
Vrijeme: Prilagođavanje postavki vremena (Postavke vremena,
stranica 29).
Pozad. osvjetljenje: Podešavanje postavki pozadinskog
osvjetljenja (Promjena postavki pozadinskog osvjetljenja,
stranica 29).
Zvukovi: Postavljanje zvukova uređaja, poput tonova tipki,
upozorenja i vibracija.
Bez ometanja: Uključuje ili isključuje način rada Bez ometanja.
Za automatsko uključivanje načina rada Bez ometanja
tijekom uobičajenog vremena spavanja odaberite opciju
Vrijeme spavanja. Uobičajeno vrijeme spavanja možete
postaviti na svom Garmin Connect računu.
Tipke prečaca: Omogućuje dodjeljivanje prečaca tipkama na
uređaju (Prilagođavanje tipki prečaca, stranica 29).
Automatsko zaključavanje: Omogućuje automatsko
zaključavanje tipki kako biste spriječili slučajno pritiskanje
tipki. Upotrijebite opciju Tijekom aktivnosti kako biste
zaključali tipke tijekom mjerene aktivnosti. Upotrijebite opciju
Ne tijekom aktivn. kako biste zaključali tipke kad ne bilježite
mjerenu aktivnost.
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica uređaja (Mijenjanje
mjernih jedinica, stranica 29).
Format: Postavljanje općenitih preferenci formata, poput tempa
i brzine koji se prikazuju za vrijeme trajanja aktivnosti, prvog
dana u tjednu, formata geografskog položaja i opcije datuma.
Snimanje podataka: Postavljanje načina na koji uređaj bilježi
podatke o aktivnosti. Opcija snimanja Pametni (zadana)
omogućuje dulje snimanje aktivnosti. Opcija snimanja Svake
sekunde detaljnije bilježi podatke o aktivnostima, ali potpuno
bilježenje dugotrajnih aktivnosti neće biti moguće.
USB rad: Postavljanje načina na koji uređaj koristi način rada za
masovnu pohranu ili Garmin način rada kada je povezan s
računalom.
Vraćanje zadanih postavki: Omogućuje ponovno postavljanje
podataka i postavki (Vraćanje svih zadanih postavki,
stranica 32).
Nadogradnja softvera: Omogućuje vam instaliranje
nadogradnji softvera koje ste preuzeli korištenjem softvera
Garmin Express.
Postavke vremena
Držite pritisnutom tipku MENU, a zatim odaberite Postavke >
Sustav > Vrijeme.
Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom, 24-satnom ili vojnom formatu.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Postavi vrijeme: Postavljanje vremenske zone za uređaj.
Opcija Automatski automatski postavlja vremensku zonu na
temelju vašeg GPS položaja.
Vrijeme: Omogućuje vam postavljanje vremena ako je
odabrana opcija Ručno.
Upozorenja: Omogućuje vam postavljanje upozorenja po satu,
kao i upozorenja na izlazak i zalazak sunca koja se
oglašavaju određeni broj minuta ili sati prije izlaska ili zalaska
sunca.
Sinkronizacija s GPS-om: Omogućuje vam da ručno
sinkronizirate vrijeme s GPS-om kad mijenjate vremenske
zone te da ažurirate vrijeme kad nastupi ljetno računanje
vremena.
Promjena postavki pozadinskog osvjetljenja
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Pozad. osvjetljenje.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Tijekom aktivnosti.
• Odaberite Ne tijekom aktivn..
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Tipke za uključivanje pozadinskog osvjetljenja
prilikom pritiskanja tipki.
• Odaberite Upozorenja za uključivanje pozadinskog
osvjetljenja za upozorenja.
• Odaberite Kretnja za uključivanje pozadinskog
osvjetljenja kada podignete ruku i okrenete je kako biste
pogledali na zapešće.
• Odaberite Pauza prije počet. za postavljanje vremena
koje će proteći prije nego što se pozadinsko osvjetljenje
isključi.
• Odaberite Svjetlina za postavljanje svjetline pozadinskog
osvjetljenja.
Prilagođavanje tipki prečaca
Možete prilagoditi funkciju držanja pojedinačnih tipki i
kombinacija tipki.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Tipke prečaca.
3 Odaberite tipku ili kombinaciju tipki koju želite prilagoditi.
4 Odaberite funkciju.
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost, tempo i brzinu,
te nadmorsku visinu, težinu, visinu i temperaturu.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Jedinice.
3 Odaberite vrstu mjerenja.
4 Odaberite mjernu jedinicu.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti informacije o uređaju, primjerice ID jedinice,
verziju softvera, pravne informacije i licencni ugovor.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Opis.
Pregled pravnih informacija i informacija o
usklađenosti s propisima na e-oznaci
Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može
sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi
koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s
propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.
1 Držite MENU.
2 U izborniku postavki odaberite Opis.
29
Bežični senzori
Vaš se uređaj može koristiti s bežičnim ANT+ ili Bluetooth
senzorima. Dodatne informacije o kompatibilnosti i kupnji
dodatnih senzora potražite na web-mjestu buy.garmin.com.
Uparivanje bežičnih senzora
Prilikom prvog povezivanja bežičnog senzora i uređaja putem
tehnologije ANT+ ili Bluetooth, morate upariti uređaj sa
senzorom. Nakon uparivanja uređaj se automatski povezuje sa
senzorom kada pokrenete aktivnost, a senzor je aktivan i unutar
dometa.
1 Ako uparujete senzor pulsa, stavite ga (Postavljanje monitora
pulsa, stranica 9).
Senzor pulsa ne šalje niti prima podatke dok ga ne stavite na
sebe.
2 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni
od drugih bežičnih senzora.
3 Držite MENU.
4 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Dodaj novo.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Pretraži sve.
• Odaberite vrstu senzora.
Kada je uparivanje senzora i uređaja završeno, status
senzora mijenja se iz Pretraživanje u Povezan. Podaci
senzora pojavljuju se u slijedu zaslona s podacima ili u
prilagođenim korisničkim poljima.
Način rada na proširenom zaslonu
Pomoću Načina rada na proširenom zaslonu možete prikazati
zaslone s podacima s vašeg fēnix uređaja na kompatibilnom
Edge uređaju tijekom vožnje ili triatlonu. Dodatne informacije
potražite u korisničkom priručniku za Edge uređaj.
Korištenje dodatnog senzora brzine ili
kadence na biciklu
Svjesnost o situaciji
Vaš fēnix uređaj može se koristiti s Varia Vision™ uređajem,
Varia™ pametnim svjetlima za bicikl i stražnjim radarom radi
povećanja svjesnosti o situaciji. Dodatne informacije o uređaju
Varia potražite u korisničkom priručniku.
NAPOMENA: Možda ćete morati ažurirati fēnix softver prije
uparivanja Varia uređaja (Nadogradnja softvera pomoću
aplikacije Garmin Connect Mobile, stranica 7).
Nožni senzor
Uređaj je kompatibilan s nožnim senzorom. Ako vježbate u
zatvorenom prostoru ili je GPS signal slab, tempo i udaljenost
možete mjeriti pomoću nožnog senzora. Nožni senzor je u
stanju mirovanja i spreman za slanje podataka (poput monitora
pulsa).
Nakon 30 minuta neaktivnosti nožni senzor će se isključiti radi
uštede baterija. Kada je razina napunjenosti baterije niska, na
uređaju će se pojaviti poruka. Baterija će trajati približno pet sati.
Poboljšavanje kalibracije pedometra
Prije kalibriranja uređaja morate primiti GPS signal i upariti
uređaj i pedometar (Uparivanje bežičnih senzora, stranica 30).
Pedometar se samostalno kalibrira, no točnost podataka o brzini
i udaljenosti možete poboljšati nakon nekoliko trčanja na
otvorenom uz korištenje GPS-a.
1 Budite na otvorenom 5 minuta na području s nesmetanim
pogledom na nebo.
2 Započnite aktivnost trčanja.
3 Trčite po trasi neprekidno 10 minuta.
4 Zaustavite aktivnost i spremite je.
Na temelju snimljenih podataka po potrebi se mijenjaju
vrijednosti kalibriranja pedometra. Pedometar ne trebate
ponovno kalibrirati, osim ako ne promijenite stil trčanja.
Ručno kalibriranje pedometra
Za slanje podataka uređaju možete koristiti kompatibilni senzor
brzine ili kadence na biciklu.
• Uparite senzor i uređaj (Uparivanje bežičnih senzora,
stranica 30).
• Postavite veličinu kotača (Veličina i opseg kotača,
stranica 37).
• Otiđite na vožnju (Započinjanje aktivnosti, stranica 2).
Treniranje s mjeračima snage
• Idite na www.garmin.com/intosports za popis ANT+ senzora
koji su kompatibilni s vašim uređajem (poput Vector™).
• Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku svog
mjerača snage.
• Prilagodite mjerač snage tako da odgovara vašim ciljevima i
sposobnostima (Postavljanje zona snage, stranica 15).
• Koristite upozorenja o vrijednostima izvan raspona kako biste
primili obavijest kada dosegnete određenu zonu snage
(Postavljanje upozorenja, stranica 24).
• Prilagodite podatkovna polja za snagu (Prilagođavanje
zaslona s podacima, stranica 23).
Korištenje elektroničkih mjenjača
Prije korištenja elektroničkih mjenjača kao što su Shimano Di2™
mjenjači, morate ih upariti s uređajem (Uparivanje bežičnih
senzora, stranica 30). Možete prilagoditi dodatna podatkovna
polja (Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 23). Na
®
30
uređaju fēnix 5X prikazuju se trenutne podešene vrijednosti
kada je senzor u načinu rada za podešavanje.
Prije kalibriranja uređaja morate upariti uređaj i senzor
pedometra (Uparivanje bežičnih senzora, stranica 30).
Ako znate svoj faktor kalibracije, preporučuje se ručno
kalibriranje. Ako ste kalibrirali pedometar s drugim Garmin
uređajem, možda znate svoj faktor kalibracije.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci.
3 Odaberite svoj pedometar.
4 Odaberite Kalorije Faktor > Postavljanje vrijednosti.
5 Prilagodite faktor kalibracije:
• Ako je udaljenost premala, povećajte faktor kalibracije.
• Ako je udaljenost prevelika, smanjite faktor kalibracije.
Postavljanje brzine i udaljenosti pedometra
Prije podešavanja brzine i udaljenosti pedometra morate upariti
uređaj i senzor pedometra (Uparivanje bežičnih senzora,
stranica 30).
Uređaj možete postaviti da izračunava brzinu i udaljenost na
temelju podataka pedometra, umjesto pomoću GPS podataka.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci.
3 Odaberite svoj pedometar.
4 Odaberite Brzina ili Udaljenost.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite U zatvorenom kada trenirate s isključenim
GPS-om, obično u zatvorenom prostoru.
Bežični senzori
• Odaberite Uvijek za korištenje podataka pedometra
neovisno o postavkama GPS-a.
tempe™
tempe je ANT+ bežični senzor temperature. Senzor možete
pričvrstiti pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem
je izložen ambijentalnom zraku kako bi bio konstantan izvor
točnih podataka o temperaturi. Morate upariti senzor tempe s
uređajem kako bi se prikazivali podaci iz senzora tempe.
Informacije o uređaju
Specifikacije za fēnix 5X
Vrsta baterije
Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
fēnix 5XTrajanje baterije za fēnix Do 12 dana
5X
Vodootpornost
10 ATM*
Raspon radne i temperature
skladištenja
Od -20 º do 50 ºC (od -4 º do 122 ºF)
Raspon temperature za punjenje Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Bežične frekvencije/protokoli
2,4 GHz pri 1,8 dBm nominalno
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od
100 m. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Informacije o bateriji
Stvarno trajanje baterije ovisi o omogućenim funkcijama vašeg
uređaja kao što su praćenje aktivnosti, mjerenje pulsa na
zapešću, obavijesti s pametnog telefona, GPS, ugrađeni senzori
i povezani senzori.
2 Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
3 Odaberite datoteku.
4 Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
NAPOMENA: Ako koristite računalo sa sustavom Apple,
potrebno je isprazniti mapu Smeće kako bi se datoteke u
potpunosti uklonile.
Održavanje uređaja
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru,
slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim
proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama.
Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.
Nemojte pritiskati tipke ispod vode.
Kožni remen držite na suhom. Izbjegavajte plivanje ili tuširanje s
kožnim remenom. Voda može oštetiti kožni remen.
Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti
vijek trajanja proizvoda.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Čišćenje uređaja
fēnix 5XTrajanje baterije
za fēnix 5X
Način rada
Do 12 dana
Način rada pametnog sata s uključenim
praćenjem aktivnosti i neprekidnim
mjerenjem pulsa na zapešću
Do 20 sata
GPS način rada s mjerenjem pulsa na
zapešću
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
Do 35 sati
UltraTrac GPS način rada sa žiroskopskom inercijalnom navigacijom
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Upravljanje podacima
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
®
®
®
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj
nije potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim
odaberite Datoteka > Izbaci.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
OBAVIJEST
Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju
električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija
može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.
deterdženta.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
SAVJET: Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/fitandcare.
Čišćenje kožnih narukvica
1 Kožne narukvice brišite suhom krpom.
2 Za čišćenje kožnih narukvica koristite sredstvo za zaštitu
kože.
Promjena QuickFit™ remena
1 Pomaknite zasun na QuickFit remenu i odvojite remen od
sata.
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1 Otvorite pogon Garmin.
Informacije o uređaju
31
• Za pokretanje načina rada za uparivanje na pametnom
telefonu otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile, odaberite
ili
i odaberite Uređaji tvrtke Garmin > Dodaj uređaj.
• Na uređaju držite LIGHT, a zatim odaberite kako biste
uključili Bluetooth tehnologiju i prešli u način rada za
uparivanje.
Mogu li koristiti Bluetooth senzor sa svojim
satom?
2 Poravnajte novi remen sa satom.
3 Pritisnite remen na mjesto.
NAPOMENA: Provjerite je li remen dobro pričvršćen. Zasun
se treba zatvoriti nad iglom sata.
4 Ponovite korake od 1 do 3 za zamjenu drugog remena.
Podešavanje metalnog remena sata
Ako vaš sat ima metalni remen, odnesite ga zlataru ili drugoj
stručnoj osobi radi podešavanja duljine metalnog remena.
Rješavanje problema
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik
Možete promijeniti odabir jezika uređaja ako ste slučajno
odabrali pogrešan jezik na uređaju.
1 Držite MENU.
2 Krećite se prema dolje do zadnje stavke na popisu, a zatim
odaberite .
3 Krećite se prema dolje do predzadnje stavke na popisu, a
zatim odaberite .
4 Odaberite .
5 Odaberite svoj jezik.
Je li moj pametni telefon kompatibilan s
mojim uređajem?
fēnix 5X uređaj je kompatibilan s pametnim telefonima koji
podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na
www.garmin.com/ble.
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva
Ako se vaš telefon ne povezuje s uređajem, isprobajte sljedeće
savjete.
• Isključite pametni telefon i uređaj i ponovo ih uključite.
• Omogućite Bluetooth tehnologiju na pametnom telefonu.
• Ažurirajte aplikaciju Garmin Connect Mobile na najnoviju
verziju.
• Uklonite uređaj iz aplikacije Garmin Connect Mobile i ponovo
pokrenite postupak uparivanja.
Ako koristite Apple uređaj, trebali biste ga ukloniti i iz
Bluetooth postavki na pametnom telefonu.
• Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m
(33 ft) od uređaja.
32
Uređaj je kompatibilan s nekim Bluetooth senzorima. Prilikom
prvog povezivanja Garmin senzora i uređaja morate upariti
uređaj i senzor. Nakon uparivanja uređaj se automatski
povezuje sa senzorom kada pokrenete aktivnost, a senzor je
aktivan i unutar dometa.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Dodaj novo.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Pretraži sve.
• Odaberite vrstu senzora.
Možete prilagoditi dodatna podatkovna polja (Prilagođavanje
zaslona s podacima, stranica 23).
Ponovno pokretanje uređaja
1 Držite LIGHT dok se uređaj ne isključi.
2 Držite LIGHT kako biste uključili uređaj.
Vraćanje svih zadanih postavki
NAPOMENA: Ovime ćete izbrisati sve unesene informacije i
povijest aktivnosti.
Sve postavke uređaja možete vratiti na tvornički zadane
vrijednosti.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Vraćanje zadanih postavki
> Da.
Traženje satelitskih signala
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.
1 Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.
Poboljšavanje prijema GPS satelita
• Često sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect računom:
◦ Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i
aplikacije Garmin Express.
◦ Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect
Mobile putem pametnog telefona s omogućenom
Bluetooth vezom.
◦ Povežite uređaj s Garmin Connect računom pomoću Wi‑Fi
bežične mreže.
Dok je uređaj povezan s Garmin Connect računom, uređaj
preuzima satelitske podatke koji su prikupljani nekoliko dana,
što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
• Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada
i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Očitana temperatura nije točna
Vaša tjelesna temperatura utječe na unutarnji senzor
temperature koji očitava temperaturu. Kako biste dobili
Rješavanje problema
najtočnije očitanje temperature, potrebno je skinuti sat sa zgloba
i pričekati 20 do 30 minuta.
Možete koristiti i opcionalni tempe vanjski senzor temperature
za prikaz točne temperature okoline dok nosite sat.
Maksimiziranje vijeka trajanja baterije
Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete poduzeti
nekoliko koraka.
• Smanjivanje trajanja pozadinskog osvjetljenja (Promjena
postavki pozadinskog osvjetljenja, stranica 29).
• Smanjite svjetlinu pozadinskog osvjetljenja.
• Za aktivnost koristite UltraTrac GPS način rada (UltraTrac,
stranica 25).
• Isključite bežičnu tehnologiju Bluetooth ako ne koristite
povezane značajke (Povezane značajke, stranica 5).
• Prilikom pauziranja aktivnosti na dulje razdoblje koristite
opciju kasnijeg nastavka aktivnosti (Zaustavljanje aktivnosti,
stranica 2).
• Isključite praćenje aktivnosti (Isključivanje praćenja aktivnosti,
stranica 17).
• Koristite izgled sata koji se ne ažurira svake sekunde.
Primjerice, koristite izgled sata bez kazaljke za sekunde
(Prilagođavanje izgleda sata, stranica 27).
• Ograničite prikaz obavijesti s pametnog telefona (Upravljanje
obavijestima, stranica 6).
• Zaustavite odašiljanje podatka o pulsu uparenim Garmin
uređajima (Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje,
stranica 8).
• Isključite funkciju mjerenja pulsa na zapešću (Isključivanje
senzora pulsa na zapešću, stranica 9).
NAPOMENA: Mjerenje pulsa na zapešću koristi se za
izračunavanje minuta intenzivne aktivnosti i potrošenih
kalorija.
Praćenje aktivnosti
Više informacija o točnosti praćenja aktivnosti potražite na webmjestu garmin.com/ataccuracy.
Moj broj dnevnih koraka se ne prikazuje
Broj dnevnih koraka ponovno se postavlja svaki dan u ponoć.
Ako se umjesto vašeg broja koraka prikazuju crtice,
omogućite uređaju da primi satelitske signale i automatski
postavi vrijeme.
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan
Ako se broj koraka ne čini točnim, isprobajte sljedeće savjete.
• Uređaj nosite na zapešću ruke koja nije dominantna.
• Kada gurate kolica ili kosilicu, uređaj nosite u džepu.
• Uređaj nosite u džepu prilikom aktivnog korištenja ruku.
NAPOMENA: Uređaj određene ponavljajuće pokrete poput
pranja suđa, slaganja rublja ili pljeskanja može protumačiti
kao korake.
Broj koraka na mom uređaju ne podudara se s brojem
koraka na mom Garmin Connect računu
Broj koraka na vašem Garmin Connect računu ažurira se kad
sinkronizirate svoj uređaj.
1 Odaberite opciju:
• Sinkronizirajte svoj broj koraka pomoću aplikacije Garmin
Connect ( (Korištenje usluge Garmin Connect na
računalu, stranica 7)).
• Sinkronizirajte svoj broj koraka pomoću aplikacije Garmin
Connect Mobile ( (Ručna sinkronizacija podataka s
aplikacijom Garmin Connect Mobile, stranica 7)).
2 Pričekajte dok uređaj sinkronizira vaše podatke.
Dodatak
Sinkronizacija može potrajati nekoliko minuta.
NAPOMENA: Ako osvježite svoju aplikaciju Garmin Connect
Mobile ili aplikaciju Garmin Connect, to neće uzrokovati
sinkroniziranje vaših podataka ili ažuriranje broja koraka.
Broj katova na koje ste se popeli ne čini se točnim
Vaš uređaj koristi ugrađeni barometar kako bi se izmjerila
promjene u nadmorskoj visini kad se penjete katovima. Uspon
na svaki kat jednak je usponu od 3 m (10 ft).
• Prilikom uspona izbjegavajte preskakivanje stepenica ili
pridržavanje za rukohvat.
• Po vjetrovitom vremenu uređaj prekrijte rukavom ili jaknom
jer jaki naleti vjetra mogu uzrokovati čudna očitanja.
Prikaz minuta intenzivnog vježbanja treperi
Kada vježbate intenzitetom koji se približava ciljanom broju
minuta intenzivnog vježbanja, prikaz minuta intenzivnog
vježbanja počinje treperiti.
Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim
intenzitetom.
Dodatne informacije
Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu
tvrtke Garmin.
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web-mjestu support.garmin.com.
• Idite na www.garmin.com/outdoor.
• Posjetite http://buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika
tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i
zamjenskim dijelovima.
Dodatak
Podatkovna polja
% FTP: Trenutačna izlazna snaga kao postotak funkcionalnog
praga snage.
%HRR: Postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za
puls u mirovanju).
% maks.p.: Postotak maksimalnog pulsa.
% r.p.p.d.: Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls
umanjen za puls u mirovanju) za trenutačnu dionicu.
24-satni maksimum: Maksimalna temperatura zabilježena
kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.
24-satni minimum: Minimalna temperatura zabilježena
kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.
Aerobni efekt treniranja: Utjecaj trenutačne aktivnosti na vašu
razinu aerobne kondicije.
Anaerobni efekt trenir.: Utjecaj trenutačne aktivnosti na vašu
razinu anaerobne kondicije.
Balans: Trenutni balans snage lijevo/desno.
Balans dionice: Prosječan balans snage lijevo/desno za
trenutnu dionicu.
Balans vr.dod.s tl.u dion.: Prosječni balans vremena dodira s
tlom za trenutačnu dionicu.
Balans vr.dod.s tlom: Balans dodira s tlom lijeve i desne noge
za vrijeme trčanja.
Baterija mjenjača: Status baterije senzora položaja mjenjača.
Br.zav.u tren.int.: Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min)
tijekom trenutnog intervala.
Broj katova na koje ste se popeli: Ukupan broj katova na koje
ste se popeli u danu.
Broj katova - silazak: Ukupan broj katova s kojih ste se spustili
u danu.
33
Broj zaves. u zad.dulj.: Ukupan broj zaveslaja za zadnju
prijeđenu duljinu bazena.
Brz.zav.zad.dion.: Plivanje. Prosječan broj zaveslaja u minuti
(z/min) tijekom zadnje dovršene dionice.
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Brzina dionice: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.
Brzina zadnje dionice: Prosječna brzina za posljednju
dovršenu dionicu.
Brzina zaveslaja: Plivanje. Broj zaveslaja u minuti (z/min).
Brzina zaveslaja: Veslački sportovi. Broj zaveslaja u minuti (z/
min).
Brzina zaveslaja u dionici: Plivanje. Prosječan broj zaveslaja u
minuti (z/min) tijekom trenutne dionice.
Brzina zaveslaja u dionici: Veslački sportovi. Prosječan broj
zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutne dionice.
Brzina zaveslaja u zadnjoj dionici: Veslački sportovi.
Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom zadnje
dovršene dionice.
Brzina zaveslaja zadnje duljine: Prosječan broj zaveslaja u
minuti (z/min) tijekom zadnje prijeđene duljine bazena.
Brzine: Prednji i stražnji mjenjač brzine bicikla na senzoru
položaja mjenjača.
Di2 – baterija: Prestali kapacitet baterije Di2 senzora.
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.
Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutnu
lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).
Dolazak na sljedeće: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do
sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke).
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.
Duljina koraka: Duljina koraka u metrima od jednog mjesta
dodira s tlom do drugog.
Duljina koraka u dionici: Prosječna duljina koraka za
trenutačnu dionicu.
Duljina zadnje dionice: Prijeđena udaljenost za posljednju
dovršenu dionicu.
Duljine: Broj duljina bazena dovršenih tijekom trenutne
aktivnosti.
Duljine intervala: Broj duljina bazena dovršenih tijekom
trenutnog intervala.
F.s.u d.–l.: Prosječna faza snage za lijevu nogu za trenutnu
dionicu.
F.sn.–des.: Trenutna faza snage za desnu nogu. Faza snage je
područje okreta pedale u kojem se proizvodi pozitivna snaga.
F.sn.–l.: Trenutna faza snage za lijevu nogu. Faza snage je
područje okreta pedale u kojem se proizvodi pozitivna snaga.
Faza snage u dionici – desno: Prosječna faza snage za desnu
nogu za trenutnu dionicu.
Glatk.okr.ped.: Mjerenje koje pokazuje koliko ravnomjerno
biciklist primjenjuje silu na pedale za vrijeme svakog okreta
pedale.
GPS: Jačina signala GPS satelita.
GPS smjer: Smjer u kojem se krećete na temelju GPS sustava.
GPS visina: Visina vašeg trenutačnog položaja na temelju GPS
sustava.
Intensity Factor: Intensity Factor™ za trenutačnu aktivnost.
ISPRAVLJENA BRZINA: Brzina kojom se približavate odredištu
duž rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
34
Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje kadence.
Kadenca: Trčanje. Koraci u minuti (desni i lijevi).
Kadenca dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Kadenca dionice: Trčanje. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Kadenca zadnje dion.: Trčanje. Prosječna kadenca za
posljednju dovršenu dionicu.
Kadenca zadnje dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za
posljednju dovršenu dionicu.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Katovi u minuti: Broj katova na koje ste se popeli u minuti.
Kombinacija mjenjača: Trenutna kombinacija mjenjača na
senzoru položaja mjenjača.
Lokacija: Trenutačan položaj prikazan prema odabranoj
postavci formata položaja.
Lokacija odredišta: Položaj vašeg konačnog odredišta.
Maks.% maks.-inter: Maksimalan postotak maksimalnog pulsa
za trenutni interval plivanja.
Maks.% pul.mir.-int: Prosječan postotak rezerve pulsa
(maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutni
interval plivanja.
Maks.nadm.visina: Najviša nadmorska visina dosegnuta od
zadnjeg ponovnog postavljanja.
Maks.puls u interv.: Maksimalni puls za trenutni interval
plivanja.
Maksimalna brzina: Najveća brzina za trenutnu aktivnost.
Maksimalna nautička brzina: Maksimalna brzina u čvorovima
za trenutnu aktivnost.
Maksimalna nizbrdica: Maksimalna stopa spusta u metrima ili
stopama u minuti od posljednjeg postavljanja.
Maksimalna snaga: Najviša izlazna snaga za trenutnu
aktivnost.
Maksimalna snaga dionice: Najviša izlazna snaga za
trenutačnu dionicu.
Maksimalna uzbrdica: Maksimalna stopa uspona u stopama ili
metrima u minuti od posljednjeg postavljanja.
Minimalna nadmorska visina: Najniža nadmorska visina
dosegnuta od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Mj.vr.o.: Mjerač vremena za trenutni odmor (plivanje u bazenu).
Mjerač vremena: Trenutačno vrijeme na mjeraču odbrojavanja.
Nadmorska visina: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod
razine mora.
Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja
(udaljenosti). Na primjer, ako na svaka 3 m (10 ft) uspona
prijeđete 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %.
Nautička brzina: Trenutna brzina u čvorovima.
Nautička udaljenost: Prijeđena udaljenost u nautičkim metrima
ili nautičkim stopama.
Nizbrdica dionice: Okomita udaljenost spusta za trenutnu
dionicu.
Nizbrdica zadnje dionice: Okomita udaljenost uspona za
posljednju dovršenu dionicu.
NP: Normalized Power™ za trenutačnu aktivnost.
NP dionice: Prosječna vrijednost Normalized Power za
trenutačnu dionicu.
NP zadnje dionice: Prosječna vrijednost Normalized Power za
zadnju dovršenu dionicu.
Omjer brzina: Broj zubaca na prednjem i stražnjem mjenjaču
brzine bicikla, kako ih utvrđuje senzor položaja mjenjača.
Dodatak
Omjer kliz. do odr.: Omjer klizanja potreban da biste se s
trenutačnog položaja spustili na odredišnu nadmorsku visinu.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Omjer klizanja: Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i
promjene u okomitoj udaljenosti.
Omjer vertikalne oscilacije: Omjer vertikalne oscilacije i duljine
koraka.
Omjer vertikalne oscilacije u dionici: Prosječni omjer
vertikalne oscilacije i duljine koraka za trenutačnu dionicu.
P.mj.vrem.: Tijekom aktivnosti treniranja snage, količina
utrošenog vremena u trenutačnom setu.
P.p.od s.p.: Prosječan pomak od središta platforme za trenutnu
aktivnost.
P.p.s.p.d.: Prosječan pomak od središta platforme za trenutnu
dionicu.
PCO: Pomak od središta platforme. Pomak od središta
platforme je mjesto na platformi pedale na koje se primjenjuje
sila.
Ponavljanja: Tijekom aktivnosti treniranja snage, broj
ponavljanja u setu.
Ponavljanje uključeno: Mjerač vremena posljednjeg intervala i
trenutni odmor (plivanje u bazenu).
Pr.% pul.u mir.-inter: Prosječan postotak rezerve pulsa
(maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačni
interval plivanja.
Pr. bal. u 10 s: Prosječni balans snage lijevo/desno za intervale
mjerenja od 10 sekundi.
Pr.balans u per. od 3s: Prosječni balans snage lijevo/desno za
intervale mjerenja od 3 sekunde.
pr.br.zav.po dulj.: Prosječan broj zaveslaja po duljini bazena
tijekom trenutačne aktivnosti.
Pr.pul.dion,%od maks: Prosječan postotak maksimalnog pulsa
za trenutnu dionicu.
Pr.udalj.po zav.: Plivanje. Prosječna prijeđena udaljenost po
zaveslaju tijekom trenutne aktivnosti.
PR.VR.D.: Procijenjeno vrijeme preostalo do dolaska na
odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Pr.vrij.dod.s tlom: Prosječno vrijeme dodira s tlom za
trenutačnu aktivnost.
Pr.vrij.dol.: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do konačnog
odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na odredištu).
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Pr.vrš.kut f.sn.-D: Prosječna vršna faza snage za desnu nogu
za trenutnu aktivnost.
Pr.vrš.kut f.sn.-L: Prosječna vršna faza snage za lijevu nogu za
trenutnu aktivnost.
Prednji: Prednji mjenjač brzine bicikla na senzoru položaja
mjenjača.
Predviđena ukupna udaljenost: Predviđena udaljenost od
početka do konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se
ovaj podatak pojavio.
Preostala udaljenost: Preostala udaljenost do konačnog
odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Pros.% maks.-interv: Prosječan postotak maksimalnog pulsa
za trenutni interval plivanja.
Pros.balans vrem.dod.s tl.: Prosječni balans vremena dodira s
tlom za trenutačnu sesiju.
Pros.dulj. koraka: Prosječna duljina koraka za trenutačnu
sesiju.
Pros.faza sn.-D: Prosječna faza snage za desnu nogu za
trenutnu aktivnost.
Pros.faza sn.-L: Prosječna faza snage za lijevu nogu za
trenutnu aktivnost.
Dodatak
Pros. udalj. po zavesl.: Veslački sportovi. Prosječna prijeđena
udaljenost po zaveslaju tijekom trenutne aktivnosti.
Prosj.%r.p.: Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan
puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačnu aktivnost.
Prosj. % rezerv. pulsa na zad.dion.: Prosječan postotak
rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u
mirovanju) za posljednju dovršenu dionicu.
Prosj. brzina kretanja: Prosječna brzina tijekom kretanja za
trenutačnu aktivnost.
Prosj.omjer vert.osc.: Prosječni omjer vertikalne oscilacije i
duljine koraka za trenutačnu sesiju.
Prosj. puls,% od maks: Prosječan postotak maksimalnog pulsa
za trenutnu aktivnost.
Prosj. snaga u 3 s: Prosjek kretanja u posljednje 3 sekundi za
izlaznu snagu.
Prosj. ukupna brzina: Prosječna brzina za trenutačnu
aktivnost, uključujući brzine kretanja i stajanja.
Prosj.ver.oscil.: Prosječna količina vertikalne oscilacije za
trenutačnu aktivnost.
Prosječan puls: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.
Prosječan Swolf: Prosječan swolf rezultat za trenutnu
aktivnost. Swolf rezultat je zbroj vremena za jednu duljinu i
broja zaveslaja za tu duljinu (Terminologija za plivanje,
stranica 4). Prilikom plivanja u otvorenim vodama za
izračunavanje swolf rezultata koristi se duljina od 25 metara.
Prosječna brzina: Prosječna brzina za trenutnu aktivnost.
Prosječna brzina zaveslaja: Veslački sportovi. Prosječan broj
zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutne aktivnosti.
Prosječna kadenca: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Prosječna kadenca: Trčanje. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Prosječna nautička brzina: Prosječna brzina u čvorovima za
trenutnu aktivnost.
Prosječna snaga: Prosječna izlazna snaga za trenutnu
aktivnost.
Prosječna snaga u periodu od 10 s: Prosjek kretanja u
posljednjih 10 sekundi za izlaznu snagu.
Prosječna snaga u periodu od 30 s: Prosjek kretanja u
posljednjih 30 sekundi za izlaznu snagu.
Prosječni balans: Prosječan balans snage lijevo/desno za
trenutnu aktivnost.
Prosječni balans u 30 s: Prosječni balans snage lijevo/desno
za intervale mjerenja od 30 sekundi.
Prosječni puls u intervalu: Prosječan puls za trenutni interval
plivanja.
Prosječni tempo: Prosječni tempo za trenutnu aktivnost.
Prosječni tempo na 500 m: Prosječni tempo veslanja na
500 metara za trenutnu aktivnost.
Prosječno vrijeme dionice: Prosječno vrijeme dionice za
trenutnu aktivnost.
Prosjek spuštanja: Prosječna okomita udaljenost uspona od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Prosjek uspona: Prosječna okomita udaljenost uspona od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Proteklo vrijeme: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako
pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda
zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete
mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35
minuta.
Pul.na zad.dio. % od maks.: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za posljednju dovršenu dionicu.
35
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.
Puls na zadnjoj dionici: Prosječan puls za posljednju dovršenu
dionicu.
Puls po d: Prosječan puls za trenutnu dionicu.
Rad: Akumulirani izvršeni rad (izlazna snaga) u kilodžulima.
Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.
Širina/duž.: Trenutni položaj prikazan kao geografska dužina i
širina bez obzira na odabranu postavku formata položaja.
Sljedeća točka: Sljedeća točka na ruti. Morate navigirati da bi
se ovaj podatak pojavio.
Smjer: Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
Smjer kompasa: Smjer u kojem se krećete na temelju
kompasa.
Snaga: Trenutna izlazna snaga u vatima.
Snaga dionice: Prosječna izlazna snaga za trenutnu dionicu.
Snaga poslj. dionice: Prosječna izlazna snaga za zadnju
dovršenu dionicu.
Snaga prema težini: Količina trenutne izlazne snage u vatima
po kilogramu.
Stanje performansi: Izračun stanja performansi je procjena
stanja vaših performansi u stvarnom vremenu.
Staza: Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Kurs se
može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Stražnji: Stražnji mjenjač brzine bicikla na senzoru položaja
mjenjača.
Swolf dionice: SWOLF rezultat za trenutnu dionicu.
Swolf posljednje dionice: SWOLF rezultat za zadnju dovršenu
dionicu.
Swolf tr.i.: Prosječan swolf rezultat za trenutni interval.
Swolf za posljednju duljinu: Swolf rezultat za zadnju prijeđenu
duljinu bazena.
Tem.500m z.di.: Prosječni tempo veslanja na 500 metara za
zadnju dionicu.
Tem.dion.: Prosječan tempo za trenutnu dionicu.
Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura
utječe na senzor za temperaturu. Možete upariti tempe
senzor sa svojim uređajem kako biste imali stalan izvor
točnih podataka o temperaturi.
Tempo: Trenutni tempo.
Tempo intervala: Prosječan tempo za trenutni interval.
Tempo na 500 m: Trenutni tempo veslanja na 500 metara.
Tempo na 500 m u dionici: Prosječni tempo veslanja na
500 metara za trenutnu dionicu.
Tempo zadnje dionice: Prosječan tempo za posljednju
dovršenu dionicu.
Tempo zadnje udaljenosti: Prosječan tempo za posljednju
dovršenu duljinu bazena.
Toč.odr.: Zadnja točka na ruti do odredišta. Morate navigirati da
bi se ovaj podatak pojavio.
Traj.sjed.: Vrijeme okretanja pedala u sjedećem položaju za
trenutnu aktivnost.
Trajanje sjedenja tijekom dionice: Vrijeme okretanja pedala u
sjedećem položaju za trenutnu dionicu.
Trajanje stajanja: Vrijeme okretanja pedala u stojećem položaju
za trenutnu aktivnost.
Trajanje stajanja tijekom dionice: Vrijeme okretanja pedala u
stojećem položaju za trenutnu dionicu.
36
TSS: Training Stress Score™ za trenutačnu aktivnost.
Uč.zat.m.: Mjerenje koje pokazuje koliko učinkovito biciklist
okreće pedale.
Ud.po zav.u z.di: Plivanje. Prosječna prijeđena udaljenost po
zaveslaju tijekom zadnje dovršene dionice.
Udalj. po zaveslaju u zadnjoj dionici: Veslački sportovi.
Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom zadnje
dovršene dionice.
Udaljenost: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.
Udaljenost do sljedeće točke: Preostala udaljenost do
sljedeće točke rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Udaljenost intervala: Prijeđena udaljenost za trenutni interval.
Udaljenost po zaveslaju: Veslački sportovi. Prijeđena
udaljenost po zaveslaju.
Udaljenost po zaveslaju u dionici: Plivanje. Prosječna
prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom trenutne dionice.
Udaljenost po zaveslaju u dionici: Veslački sportovi.
Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom trenutne
dionice.
Ukupni hemoglobin: Procijenjeni ukupni kisik u mišićima za
trenutačnu aktivnost.
Ukupni silazak: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska
od zadnjega postavljanja.
Ukupni uspon: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona
od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Uzbrdica dionice: Okomita udaljenost uspona za trenutnu
dionicu.
Uzbrdica zadnje dionice: Okomita udaljenost uspona za
posljednju dovršenu dionicu.
Van staze: Udaljenost za koliko ste ulijevo ili udesno skrenuli s
izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se ovaj
podatak pojavio.
Ver.osc.po dionici: Prosječna količina vertikalne oscilacije za
trenutačnu dionicu.
Vert.udalj. do odr.: Razlika u visini vašeg trenutačnog položaja
i konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.
Vertikalna brzina do cilja: Stopa uspinjanja ili spuštanja do
prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se ovaj
podatak pojavio.
Vertikalna oscilacija: Količina poskakivanja tijekom trčanja.
Okomito kretanje vašeg trupa, mjereno u centimetrima za
svaki korak.
Vr.dod.s tlom d.: Prosječno vrijeme dodira s tlom za trenutačnu
dionicu.
Vr.zav.u tren.int.: Trenutna vrsta zaveslaja za interval.
Vrijeme dionice: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.
VRIJEME DODIRA S TLOM: Trajanje svakog koraka koji
provedete na tlu tijekom trčanja, mjereno u milisekundama.
Vrijeme dodira s tlom ne računa se tijekom hodanja.
Vrijeme do sljedećeg: Procijenjeno vrijeme do dolaska do
sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vrijeme intervala: Vrijeme štoperice za trenutni interval.
Vrijeme kretanja: Ukupno vrijeme kretanja za trenutačnu
aktivnost.
Vrijeme stajanja: Ukupno vrijeme stajanja za trenutačnu
aktivnost.
Vrijeme u zoni: Vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa ili
snage.
Dodatak
Vrijeme zadnje dionice: Vrijeme štoperice za posljednju
dovršenu dionicu.
Vrijeme za multisport: Ukupno vrijeme za sve sportove u
multisport aktivnosti, uključujući prijelaze.
Vrš.kut faze sn.u dion. – D: Prosječna vršna faza snage za
desnu nogu za trenutnu dionicu.
Vrš.kut faze snage dion.-L: Prosječna vršna faza snage za
lijevu nogu za trenutnu dionicu.
Vršni kut faze snage – desno: Vršna faza snage za desnu
nogu. Vršna faza snage je raspon faza u kojem vozač
proizvodi vršni dio snage vožnje.
Vršni kut faze snage – lijevo: Vršna faza snage za lijevu nogu.
Vršna faza snage je raspon faza u kojem vozač proizvodi
vršni dio snage vožnje.
Vrsta zaveslaja zadnje duljine: Vrsta zamaha koja se koristi
tijekom posljednje prijeđene duljine bazena.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Zasićenost mišića kisikom u %: Procijenjeni postotak
zasićenosti mišića kisikom za trenutačnu aktivnost.
Zaves.zad.dion.: Veslački sportovi. Ukupan broj zaveslaja za
zadnju dovršenu dionicu.
Zaveslaji: Plivanje. Ukupan broj zaveslaja za trenutnu aktivnost.
Zaveslaji: Veslački sportovi. Ukupan broj zaveslaja za trenutnu
aktivnost.
Zaveslaji po duljini trenutnog intervala: Prosječan broj
zaveslaja po duljini bazena tijekom trenutačnog intervala.
Zaveslaji u dionici: Plivanje. Ukupan broj zaveslaja za trenutnu
dionicu.
Zaveslaji u dionici: Veslački sportovi. Ukupan broj zaveslaja za
trenutnu dionicu.
Zaveslaji u zadnjoj dionici: Plivanje. Ukupan broj zaveslaja za
zadnju dovršenu dionicu.
Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom
pulsu (220 manje broj vaših godina).
Zona snage: Trenutni raspon izlazne snage (1 do 7) na temelju
FTP postavki ili prilagođenih postavki.
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2
U tabelama se nalazi standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO2 prema dobi i spolu.
Muškarci
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Izvrsno
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Slabo
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Loše
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Žene
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Izvrsno
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Slabo
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Loše
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute. Dodatne informacije potražite na adresi www.CooperInstitute.org.
FTP ocjene
Veličina i opseg kotača
U ovim se tabelama nalazi klasifikacija procijenjenog
funkcionalnog praga snage (FTP) prema spolu.
Senzor brzine automatski prepoznaje veličinu kotača. Ako je to
potrebno, možete ručno unijeti opseg kotača u postavke
senzora brzine.
Veličina gume označena je s obje strane gume. Ovo nije
sveobuhvatan popis. Možete izmjeriti i opseg kotača ili
upotrijebiti i jedan od kalkulatora na internetu.
Muškarci
Vata po kilogramu (W/kg)
Izvanredno
5,05 i više
Izvrsno
Od 3,93 do 5,04
Dobro
Od 2,79 do 3,92
Slabo
Od 2,23 do 2,78
Početnik
Manje od 2,23
Žene
Vata po kilogramu (W/kg)
Izvanredno
4,30 i više
Izvrsno
Od 3,33 do 4,29
Dobro
Od 2,36 do 3,32
Slabo
Od 1,90 do 2,35
Početnik
Manje od 1,90
FTP ocjene temelje se na istraživanju: Hunter Allen i Andrew
Coggan, dr. Training and Racing with a Power Meter (Boulder,
CO: VeloPress, 2010).
Dodatak
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
37
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C cjevasti
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Objašnjenja simbola
Na uređaju ili oznakama na dodatnoj opremi mogu se pojaviti
ovi simboli.
Izmjenična struja. Uređaj je prikladan za izmjeničnu struju.
Istosmjerna struja. Uređaj je prikladan samo za istosmjernu struju.
Osigurač. Ukazuje na specifikaciju osigurača ili njegov položaj.
Simbol WEEE za odlaganje i recikliranje. Simbol WEEE nalazi se
na proizvodu kako bi bio sukladan s Direktivom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) Europske unije.
Svrha direktive je sprječavanje nepropisno odlaganja ovog
proizvoda i promicanje ponovne upotrebe i recikliranja.
38
Dodatak
Indeks
A
aktivnosti 2, 3, 22, 25
favoriti 2
pokretanje 2
prilagođeno 2, 3
spremanje 2
alarmi 19, 23
analiza zamaha 5
ANT+ senzori 30
aplikacije 5, 7, 8
pametni telefon 1
Auto Lap 24
Auto Pause 24
automatski uspon 25
automatsko pomicanje 25
B
barometar 22, 28
kalibracija 28
baterija 31
maksimiziranje 6, 25, 33
punjenje 1
trajanje 31
Bluetooth senzori 30
Bluetooth tehnologija 5, 6, 32
brisanje
osobni rekordi 19
povijest 22
svi korisnički podaci 31
brzina 25
C
cilj 18
ciljevi 18
Connect IQ 8
Č
čišćenje uređaja 9, 31
čovjek u moru (MOB) 20
D
daskanje na snijegu 3
dijeljenje podataka 30
dinamika trčanja 9–11
dodatna oprema 30
dogleg 5
drill vježbe 4
duljina koraka 9, 10
duljine 4
E
Efekt vježbanja 11, 13
G
Garmin Connect 1, 5–8, 17
spremanje podataka 7
Garmin Express 2, 8
nadogradnja softvera 1
glavni izbornik, prilagođavanje 26
GLONASS 29
GPS 25, 29
signal 32
green view, lokacija zastavice 5
GroupTrack 7, 28
I
ID jedinice 29
inReach daljinski upravljač 26
inReach daljinski upravljač 26
intenzivno vježbanje 4
intervali 4
vježbanje 17
izbornik 1
Izbornik kontrola 1, 27
izgledi sata 8, 27
izmjerene vrijednosti 5
izračun naprezanja 14
Indeks
J
kadenca 3, 9, 10
senzori 30
upozorenja 24
kalendar 17
Kalendar 17
kalibracija
kompas 27
visinomjer 28
kalorija, upozorenja 24
karta 21, 24, 28
karte 23, 28
nadogradnja 1
navigacija 21
pretraživanje 21
kartica s rezultatima 5
kompas 21, 27, 28
kalibracija 27
kondicija 13
koordinate 20
korisnički podaci, brisanje 31
korisnički profil 15
podatkovna polja 8
ponovno postavljanje uređaja 32
postavke 16, 22, 24–29, 32
postavke smjera 28
postavke sustava 29
povezivanje 6, 8
povijest 22
brisanje 22
pozadinsko osvjetljenje 1, 29
praćenje aktivnosti 16, 17
prečaci 1, 27
predviđeno vrijeme završetka 13
prijenos podataka 7
prilagođavanje uređaja 23, 27, 29
profili 2
korisnik 15
prošireni zaslon 30
puls 8
monitor 8, 9, 11–13
senzor 9, 12
uparivanje senzora 8, 9
upozorenja 9, 24
zone 11, 15, 22
Puls, zone 15
punjenje 1
L
R
jezik 29
K
laktatni prag 11, 14
layup 5
LiveTrack 7
lokacije 20
brisanje 20
spremanje 20, 21
uređivanje 20
M
maksimalni VO2 11–13, 37
metronom 3
minute intenzivnog vježbanja 16, 33
mjerač odbrojavanja 19
mjerač vremena 3, 22
odbrojavanje 19
mjerenje udarca 5
mjerne jedinice 29
MOB 20
multisport 2–4, 22
N
način rada sata 25
način rada za spavanje 16
nadogradnje, softver 7
nautički 28
navigacija 20, 21, 23, 28, 29
Sight 'N Go 20
zaustavljanje 21
nožni senzor 30
O
obavijesti 6
tekstualne poruke 6
telefonski pozivi 6
odometar 5, 22
omjer vertikalne oscilacije 9, 10
opasnosti 5
oporavak 11, 13
Oprema 30, 32, 33
opterećenje treniranja 13
osobni rekordi 18, 19
brisanje 19
P
pametni telefon 7, 8, 25, 32
aplikacije 5, 8
uparivanje 1, 32
pedometar 30
plivanje 4
podaci
dijeljenje 30
prijenos 6–8
spremanje 6–8
stranice 23
razina stresa 13, 27
referentni sjever 27
remeni 31, 32
rješavanje problema 8, 9, 11, 32, 33
rute 20
postavke 24
S
sat 19
satelitski signali 32
segmenti 18
senzori bicikla 30
senzori za brzinu i kadencu 30
Sight 'N Go 20
skijanje
alpsko 3
daskanje na snijegu 3
snaga (sila) 11
mjerači 12, 14, 30, 37
upozorenja 24
zone 15
softver
licenca 29
nadogradnja 1, 7
verzija 29
specifikacije 31
spremanje aktivnosti 3
spremanje podataka 6–8
stanje performansi 11, 14
stari podaci 22
slanje na računalo 6–8
statistika 5
status treniranja 11, 12
staze
odabir 4
reprodukcija 4
stvaranje 20
swolf rezultat 4
Š
štoperica 19
T
tekstualne poruke 6
telefonski pozivi 6
tempe 31, 32
temperatura 31, 32
tipke 1, 29
prilagođavanje 25
točke 21
projekcija 20
točke interesa (POI) 20, 21
točke karte. Vidi točke interesa (POI)
tonovi 3, 19
39
TracBack 2, 21
tragovi 20
traka za trčanje 2
trening, planovi 17
trening u zatvorenom 2
treniranje 5, 17, 18
planovi 17
treniranje za triatlon 4
U
udaljenost 25
upozorenja 24, 29
UltraTrac 25
uparivanje
ANT+ senzori 8, 9
Bluetooth senzori 32
pametni telefon 1, 32
senzori 30
upozorenja 19, 23, 24, 29
puls 9
USB 7
prekid veze 31
utrkivanje 18
V
veličine kotača 37
vertikalna oscilacija 9, 10
VIRB daljinski upravljač 26
Virtual Partner 18
visinomjer 22, 27
kalibracija 28
vježbanje 17
učitavanje 17
vodič skoka 3
vodootpornost 31
vremenske zone 19
vrijeme
postavke 29
upozorenja 24
vremenske zone i formati 29
vrijeme dodira s tlom 10
vrijeme izlaska i zalaska sunca 19
W
Wi‑Fi 8
povezivanje 8
widgeti 1, 8, 9, 25, 27
Z
zaslon 29
zaveslaji 4
zone
napajanje 15
puls 15
vrijeme 19
40
Indeks
support.garmin.com
Listopad 2018
190-02149-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising