Garmin | fēnix® 6 - Pro and Sapphire Editions | User guide | Garmin fēnix® 6 - Pro and Sapphire Editions Podręcznik użytkownika

Garmin fēnix® 6 - Pro and Sapphire Editions Podręcznik użytkownika
FĒNIX SERIA 6
®
Podręcznik użytkownika
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Approach , Auto Lap , Auto Pause , Edge , fēnix , inReach , QuickFit , TracBack , VIRB , Virtual Partner oraz Xero są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub
jej podmiotów zależnych zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Golf™,
Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, HRM-Run™, HRM-Tri™, tempe™, TruSwing™, TrueUp™, Varia™, Varia Vision™ oraz Vector™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej podmiotów
zależnych. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple , iPhone , iTunes oraz Mac są znakami towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
Znak i logo BLUETOOTH stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. The Cooper Institute , podobnie jak wszelkie pozostałe
powiązane znaki towarowe, stanowią własność organizacji The Cooper Institute. Di2™ jest znakiem towarowym firmy Shimano, Inc. Shimano jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Shimano, Inc. Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich. Treść licencji można znaleźć tutaj: https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses. STRAVA oraz Strava™ są
znakami towarowymi firmy Strava, Inc. Zaawansowane analizy pracy serca zostały wykonane przez firmę Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) oraz Normalized Power™
(NP) są znakami towarowymi firmy Peaksware, LLC. Wi‑Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
®
Spis treści
Ręczna rejestracja punktu śladu ............................................ 8
Wyświetlanie punktów śladu .................................................. 8
Wstęp ............................................................................... 1
Funkcje online................................................................ 8
Pierwsze kroki ............................................................................. 1
Przyciski ................................................................................. 1
Korzystanie z zegarka ............................................................ 1
Wyświetlanie menu elementów sterujących ...................... 1
Wyświetlanie widżetów ..................................................... 1
Personalizacja zegarka .......................................................... 2
Parowanie smartfonu z zegarkiem ............................................. 2
Ładowanie urządzenia ................................................................ 2
Aktualizacje produktów ............................................................... 2
Konfigurowanie Garmin Express ........................................... 2
Włączenie powiadomień Bluetooth ............................................. 8
Wyświetlanie powiadomień .................................................... 9
Odbieranie połączenia przychodzącego ................................ 9
Odpowiadanie na wiadomość tekstową ................................. 9
Zarządzanie powiadomieniami .............................................. 9
Wyłączanie połączenia ze smartfonem Bluetooth ...................... 9
Włączanie i wyłączanie alertów połączenia ze smartfonem ....... 9
Lokalizowanie zgubionego urządzenia mobilnego ..................... 9
Garmin Connect .......................................................................... 9
Aktualizowanie oprogramowania kamery za pomocą aplikacji
Garmin Connect ................................................................... 10
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin
Express ................................................................................ 10
Korzystanie z serwisu Garmin Connect na
komputerze ..................................................................... 10
Ręczne synchronizowanie danych z urządzeniem Garmin
Connect ................................................................................ 10
Aplikacja Garmin Golf™ ....................................................... 10
Garmin Explore™ ..................................................................... 10
Ładowanie energią słoneczną....................................... 2
Tarcza zegarka z ładowaniem słonecznym ................................ 2
Wyświetlanie widżetu nasłonecznienia .................................. 2
Porady dotyczące ładowania słonecznego ................................. 2
Aktywności i aplikacje ................................................... 3
Rozpoczynanie aktywności ......................................................... 3
Porady dotyczące rejestrowania aktywności ......................... 3
Zmiana trybu poboru mocy .................................................... 3
Zatrzymywanie aktywności ......................................................... 3
Dodawanie lub usuwanie ulubionej aktywności .......................... 3
Tworzenie własnych aktywności ................................................. 3
Aktywności w pomieszczeniu ..................................................... 4
Kalibrowanie dystansu na bieżni ........................................... 4
Rejestrowanie aktywności treningu siłowego ........................ 4
Aktywności na powietrzu ............................................................ 4
Wyświetlanie zjazdów na nartach .......................................... 4
Korzystanie z metronomu ...................................................... 4
Odtwarzanie monitów dźwiękowych podczas aktywności ..... 4
Funkcja Jumpmaster .............................................................. 5
Funkcja Multisport ....................................................................... 5
Trening do triatlonu ................................................................ 5
Tworzenie aktywności Multisport ........................................... 5
Pływanie ..................................................................................... 5
Pływanie — terminologia ....................................................... 5
Styl pływania .......................................................................... 5
Porady dotyczące aktywności pływackich ............................. 5
Odpoczynek w trakcie pływania na basenie .......................... 6
Trening z dziennikiem ćwiczeń .............................................. 6
Wyłączanie nadgarstkowego pomiaru tętna podczas
pływania ................................................................................. 6
Golf ............................................................................................. 6
Granie w golfa ........................................................................ 6
Informacje dotyczące dołków ................................................. 6
Tryb z dużymi cyframi ....................................................... 6
Pomiar odległości za pomocą wyznaczania celu
przyciskiem ............................................................................ 6
Zmiana dołków ....................................................................... 6
Przesuwanie chorągiewki ...................................................... 6
Wyświetlanie zmierzonych uderzeń ....................................... 7
Wyświetlanie odległości do lay-upów i doglegów .................. 7
Zapisywanie własnych celów ............................................ 7
Zachowaj wyniki ..................................................................... 7
Aktualizacja wyniku ........................................................... 7
Ustawianie metody punktacji ............................................. 7
Ustawianie handicapu ....................................................... 7
Włączanie śledzenia statystyk .......................................... 7
TruSwing™ ............................................................................ 8
Korzystanie z licznika gry w golfa .......................................... 8
Wyświetlanie dystansu PlaysLike .......................................... 8
Wyświetlanie kierunku do dołka ............................................. 8
Rozpoczęcie ekspedycji ............................................................. 8
Zmiana interwału rejestrowania punktów śladu ..................... 8
Spis treści
Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania................. 10
Dodawanie kontaktów alarmowych .......................................... 11
Dodawanie kontaktów ............................................................... 11
Włączanie i wyłączanie wykrywania zdarzeń ........................... 11
Wzywanie pomocy .................................................................... 11
Rozpoczynanie sesji GroupTrack ............................................. 11
Porady dotyczące sesji GroupTrack .................................... 11
GroupTrackUstawienia ........................................................ 11
Funkcje online Wi‑Fi®.................................................. 11
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi .................................. 12
Connect IQFunkcje....................................................... 12
Pobieranie funkcji Connect IQ .................................................. 12
Pobieranie funkcji Connect IQ przy użyciu komputera ............. 12
Garmin Pay................................................................... 12
Konfigurowanie portfela Garmin Pay ........................................ 12
Płacenie za zakupy za pomocą zegarka .................................. 12
Dodawanie karty płatniczej do portfela Garmin Pay ................. 12
Zarządzanie portfelem Garmin Pay ..................................... 12
Zmiana kodu dostępu Garmin Pay ........................................... 13
Muzyka .......................................................................... 13
Łączenie się z dostawcą zewnętrznym .................................... 13
Pobieranie materiałów dźwiękowych od dostawców
zewnętrznych ....................................................................... 13
Pobieranie materiałów dźwiękowych z Spotify® .................. 13
Zmiana dostawcy nagrań muzycznych ................................ 13
Odłączanie od dostawcy zewnętrznego .............................. 13
Pobieranie osobistych materiałów dźwiękowych ...................... 13
Słuchanie muzyki ...................................................................... 14
Sterowanie odtwarzaniem muzyki ............................................ 14
Podłączanie słuchawek Bluetooth ............................................ 14
Zmiana trybu dźwięku ............................................................... 14
Funkcje związane z tętnem.......................................... 14
Czujnik tętna na nadgarstek ..................................................... 14
Noszenie urządzenia ........................................................... 14
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych
tętna ..................................................................................... 14
Wyświetlanie widżetu tętna .................................................. 14
Przesyłanie danych tętna do urządzenia Garmin ................ 14
Przesyłanie danych tętna podczas aktywności ............... 15
Ustawianie alertów nietypowo wysokiego tętna ................... 15
Wyłączanie nadgarstkowego czujnika tętna ........................ 15
Dynamika biegu ........................................................................ 15
i
Trening z informacjami o dynamice biegu ........................... 15
Kolorowe wskaźniki i dane dynamiki biegu .......................... 15
Dane dotyczące bilansu czasu kontaktu z podłożem ..... 16
Dane odchylenia pionowego i odchylenia do długości .... 16
Porady dotyczące postępowania w przypadku braku danych
dynamicznych biegania ........................................................ 16
Pomiary efektywności ............................................................... 16
Wyłączanie powiadomień o wynikach .................................. 17
Automatyczne wykrywanie pomiarów efektywności ............ 17
Synchronizacja aktywności i pomiarów efektywności .......... 17
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym ...................... 17
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego dla
biegu ............................................................................... 17
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego dla jazdy na
rowerze ........................................................................... 17
Wyświetlanie przewidywanych czasów dla wyścigów ......... 18
Informacje o funkcji Training Effect ...................................... 18
Zmienność tętna i poziom wysiłku ....................................... 18
Wyświetlanie zmienności tętna i poziomu wysiłku .......... 18
Przygotowanie wydolnościowe ............................................ 18
Wyświetlanie przygotowania wydolnościowego .............. 19
Próg mleczanowy ................................................................. 19
Przeprowadzanie testu z pomocą w celu określenia progu
mleczanowego ................................................................ 19
Określanie współczynnika FTP ............................................ 19
Przeprowadzanie testu FTP ............................................ 19
Stan wytrenowania ................................................................... 19
Poziomy stanu wytrenowania .............................................. 20
Wskazówki dotyczące uzyskania informacji o stanie
wytrenowania .................................................................. 20
Aklimatyzacja cieplna i wysokościowa ................................. 20
Obciążenie treningowe ........................................................ 20
Charakter obciążenia treningowego .................................... 21
Czas odpoczynku ................................................................. 21
Wyświetlanie czasu odpoczynku ..................................... 21
Tętno odpoczynku ........................................................... 21
Body Battery™ .......................................................................... 21
Wyświetlanie widżetu Body Battery ..................................... 21
Porady dotyczące uzyskiwania lepszych danych Body
Battery .................................................................................. 21
Pulsoksymetr ................................................................ 22
Uzyskiwanie odczytów pulsoksymetru ...................................... 22
Włączanie całodziennych odczytów pulsoksymetru ................. 22
Wyłączanie automatycznych odczytów pulsoksymetru ............ 22
Włączanie monitorowania SpO2 podczas snu ......................... 22
Wskazówki dotyczące nieprawidłowego odczytu
pulsoksymetru ........................................................................... 22
Trening.......................................................................... 22
Ustawianie profilu użytkownika ................................................. 22
Cele fitness .......................................................................... 22
Informacje o strefach tętna .................................................. 23
Ustawianie stref tętna ...................................................... 23
Zezwolenie urządzeniu na określenie stref tętna ............ 23
Obliczanie strefy tętna ..................................................... 23
Ustawianie stref mocy .......................................................... 23
Śledzenie aktywności ............................................................... 23
Cel automatyczny ................................................................ 24
Korzystanie z alertów ruchu ................................................. 24
Monitorowanie snu ............................................................... 24
Korzystanie z automatycznego śledzenia snu ................ 24
Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać ............................ 24
Minut intensywnej aktywności .............................................. 24
Zliczanie minut intensywnej aktywności .......................... 24
Garmin Move IQ™ ............................................................... 24
Ustawienia śledzenia aktywności ......................................... 24
Wyłączanie śledzenia aktywności ................................... 24
ii
Treningi ..................................................................................... 25
Realizowanie treningu z Garmin Connect ........................... 25
Rozpoczynanie treningu ...................................................... 25
Informacje o kalendarzu treningów ...................................... 25
Korzystanie z planów treningów z serwisu Garmin
Connect ........................................................................... 25
Adaptacyjne plany treningowe ........................................ 25
Trening interwałowy .................................................................. 25
Tworzenie treningu interwałowego ...................................... 25
Rozpoczynanie treningu interwałowego .............................. 25
Zatrzymywanie treningu interwałowego ............................... 26
Trening PacePro ....................................................................... 26
Pobieranie planu PacePro z Garmin Connect ..................... 26
Rozpoczynanie planu PacePro ............................................ 26
Zatrzymywanie planu PacePro ....................................... 26
Tworzenie planu PacePro w zegarku .................................. 26
Segmenty ..................................................................................26
Strava™Segmenty ............................................................... 26
Wyświetlanie szczegółów segmentu .................................... 26
Wyścig na segmencie .......................................................... 26
Ustawianie automatycznego dostosowywania segmentu .... 27
Korzystanie z funkcji Virtual Partner® ...................................... 27
Ustawianie celu treningowego .................................................. 27
Anulowanie celu treningowego ............................................ 27
Wyścig z poprzednią aktywnością ............................................ 27
Osobiste rekordy ....................................................................... 27
Wyświetlanie osobistych rekordów ...................................... 27
Przywracanie osobistego rekordu ........................................ 27
Usuwanie osobistego rekordu ............................................. 27
Usuwanie wszystkich osobistych rekordów ......................... 28
Zegary............................................................................ 28
Ustawianie alarmu .................................................................... 28
Usuwanie alarmu ................................................................. 28
Włączanie minutnika ................................................................. 28
Zapisywanie minutnika ......................................................... 28
Usuwanie minutnika ............................................................. 28
Korzystanie ze stopera ............................................................. 28
Alternatywne strefy czasowe .................................................... 28
Nawigacja...................................................................... 29
Zapisywanie pozycji .................................................................. 29
Edytowanie zapisanych pozycji ........................................... 29
Odwzorowanie punktu .............................................................. 29
Podróżowanie do celu .............................................................. 29
Nawigacja do punktu szczególnego ......................................... 29
Punkty szczególne ............................................................... 29
Tworzenie kursu i podążanie nim za pomocą urządzenia ........ 29
Tworzenie kursu trasy powrotnej .............................................. 29
Oznaczanie i nawigowanie do pozycji sygnału „Człowiek za
burtą” ........................................................................................ 30
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź .................................. 30
Nawigacja do punktu startowego podczas aktywności ............. 30
Wyświetlanie wskazówek dotyczących trasy ....................... 30
Nawigacja do punktu startowego zapisanej aktywności ........... 30
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą .................................. 30
Mapa ......................................................................................... 30
Wyświetlanie mapy .............................................................. 30
Zapisywanie lub nawigowanie do pozycji na mapie ............ 31
Nawigowanie przy użyciu funkcji W okolicy ......................... 31
Zmiana motywu mapy .......................................................... 31
Kompas .....................................................................................31
Ustawianie kierunku kompasu ............................................. 31
Wysokościomierz i barometr ..................................................... 31
Historia.......................................................................... 31
Korzystanie z historii ................................................................. 31
Historia funkcji Multisport ..................................................... 32
Spis treści
Wyświetlanie czasu w każdej ze stref tętna ......................... 32
Wyświetlanie podsumowania danych ....................................... 32
Korzystanie z licznika ............................................................... 32
Usuwanie historii ....................................................................... 32
Dostosowywanie urządzenia....................................... 32
Ustawienia aktywności i aplikacji .............................................. 32
Dostosowywanie ekranów danych ....................................... 33
Dodawanie punktu do aktywności ....................................... 33
Alerty .................................................................................... 33
Ustawianie alertu ............................................................. 33
Ustawienia mapy aktywności ............................................... 34
Ustawienia wyznaczania trasy ............................................. 34
Auto Lap ............................................................................... 34
Oznaczanie okrążeń wg dystansu .................................. 34
Włączanie funkcji Auto Pause .............................................. 34
Włączanie funkcji automatycznej wspinaczki ....................... 35
Prędkość 3D i dystans ......................................................... 35
Włączanie i wyłączanie Przycisku Lap ................................. 35
Korzystanie z funkcji autoprzewijania .................................. 35
Zmiana ustawień GPS ......................................................... 35
System GPS i inne systemy satelitarne .......................... 35
UltraTrac ......................................................................... 35
Ustawienia funkcji Czas do oszczędzania energii ............... 35
Zmiana kolejności aktywności na liście aplikacji ...................... 35
Widżety ..................................................................................... 36
Dostosowywanie pętli widżetów ........................................... 36
inReachPilot ......................................................................... 36
Korzystanie z pilota inReach ........................................... 36
Pilot VIRB ............................................................................. 37
Sterowanie kamerą sportową VIRB ................................ 37
Sterowanie kamerą sportową VIRB podczas
aktywności ....................................................................... 37
Korzystanie z widżetu poziomu stresu ................................. 37
Personalizacja widżetu Mój dzień ........................................ 37
Dostosowywanie menu elementów sterujących ....................... 37
Ustawienia tarczy zegarka ........................................................ 38
Dostosowywanie tarczy zegarka .......................................... 38
Ustawienia czujników ................................................................ 38
Ustawienia kompasu ............................................................ 38
Ręczna kalibracja kompasu ............................................ 38
Ustawianie odniesienia północnego ................................ 38
Ustawienia wysokościomierza ............................................. 38
Kalibracja wysokościomierza barometrycznego ............. 38
Ustawienia barometru .......................................................... 38
Kalibrowanie barometru .................................................. 39
Xero Ustawienia pozycji ....................................................... 39
Ustawienia mapy ...................................................................... 39
Motywy mapy ....................................................................... 39
Ustawienia mapy morskiej ................................................... 39
Wyświetlanie i ukrywanie mapy ........................................... 39
Ustawienia nawigacji ................................................................ 39
Dostosowywanie funkcji mapy ............................................. 39
Wstawienia wskaźnika kierunku .......................................... 40
Ustawianie alertów nawigacyjnych ...................................... 40
Ustawienia menedżera zasilana ............................................... 40
Personalizacja opcji oszczędzania baterii ........................... 40
Personalizacja trybów zasilania ........................................... 40
Przywracanie trybu zasilania ............................................... 40
Ustawienia systemowe ............................................................. 40
Ustawienia czasu ................................................................. 41
Ustawianie alertów czasu ................................................ 41
Synchronizacja czasu ..................................................... 41
Zmiana ustawień podświetlenia ........................................... 41
Dostosowywanie przycisków dostępu .................................. 41
Zmiana jednostek miary ....................................................... 41
Wyświetlanie informacji o urządzeniu ....................................... 41
Spis treści
Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów
związanych z e-etykietami ................................................... 41
Czujniki bezprzewodowe............................................. 42
Parowanie czujników bezprzewodowych ................................. 42
Tryb dodatkowego wyświetlacza .............................................. 42
Korzystanie z opcjonalnego rowerowego czujnika prędkości lub
rytmu pedałowania .................................................................... 42
Trening z miernikami mocy ....................................................... 42
Korzystanie z elektronicznych manetek ................................... 42
Świadomość sytuacyjna ........................................................... 42
Czujnik na nogę ........................................................................ 42
Usprawnienie kalibracji czujnika na nogę ............................ 42
Ręczna kalibracja czujnika na nogę .................................... 42
Ustawianie prędkości i dystansu dla czujnika na nogę ........ 42
tempe™ .................................................................................... 43
Czujniki kijów ............................................................................ 43
Informacje o urządzeniu.............................................. 43
Dane techniczne ....................................................................... 43
Informacje o baterii .............................................................. 43
Zarządzanie danymi ................................................................. 43
Usuwanie plików .................................................................. 43
Konserwacja urządzenia.............................................. 43
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 43
Czyszczenie urządzenia ...................................................... 44
Czyszczenie skórzanych pasków ........................................ 44
Wymiana pasków QuickFit® ..................................................... 44
Regulacja metalowego paska do zegarka ................................ 44
Rozwiązywanie problemów......................................... 44
Moje urządzenie wyświetla nieprawidłowy język ...................... 44
Czy mój smartfon jest zgodny z tym urządzeniem? ................. 44
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem ................................... 44
Czy mogę używać mojego czujnika Bluetooth wraz
z zegarkiem? ............................................................................ 44
Moje słuchawki nie łączą się z urządzeniem ............................ 44
Odtwarzanie muzyki przerywa się lub słuchawki tracą
łączność .................................................................................... 45
Ponowne uruchamianie urządzenia ......................................... 45
Resetowanie wszystkich domyślnych ustawień ....................... 45
Odbieranie sygnałów satelitarnych ........................................... 45
Poprawianie odbioru sygnałów satelitarnych GPS .............. 45
Pomiar temperatury nie jest dokładny ...................................... 45
Maksymalizowanie czasu działania baterii ............................... 45
Śledzenie aktywności ............................................................... 45
Dzienna liczba kroków nie jest wyświetlana ........................ 46
Liczba kroków jest niedokładna ........................................... 46
Liczba kroków na moim urządzeniu i koncie Garmin Connect
nie jest zgodna ..................................................................... 46
Wskazanie liczby pokonanych pięter wydaje się
niewłaściwe .......................................................................... 46
Źródła dodatkowych informacji ................................................. 46
Załącznik ....................................................................... 46
Pola danych .............................................................................. 46
Standardowe oceny pułapu tlenowego ..................................... 51
Współczynniki FTP ................................................................... 51
Rozmiar i obwód kół ................................................................. 51
Znaczenie symboli .................................................................... 52
Indeks............................................................................ 53
iii
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Pierwsze kroki
Przy pierwszym użyciu zegarka wykonaj poniższe czynności
w celu skonfigurowania zegarka i zapoznania się z jego
podstawowymi funkcjami.
1 Naciśnij przycisk LIGHT, aby włączyć zegarek (Przyciski,
strona 1).
2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby
przeprowadzić wstępną konfigurację.
Podczas początkowej konfiguracji można sparować zegarek
ze smartfonem, aby otrzymywać powiadomienia,
skonfigurować portfel Garmin Pay™ i wiele innych (Parowanie
smartfonu z zegarkiem, strona 2).
3 W pełni naładuj urządzenie (Ładowanie urządzenia,
strona 2).
4 Rozpocznij aktywność (Rozpoczynanie aktywności,
strona 3).
Przyciski
Korzystanie z zegarka
• Przytrzymaj LIGHT, aby wyświetlić menu elementów
sterujących.
Menu elementów sterujących umożliwia szybki dostęp do
często używanych funkcji, takich jak otwieranie portfela
Garmin Pay, włączanie trybu Nie przeszkadzać i wyłączanie
zegarka.
• Na tarczy zegarka naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby
przewijać pętlę widżetów.
W zegarku znajdują się fabrycznie załadowane widżety
zapewniające szybki podgląd różnych informacji. Sparowanie
zegarka ze smartfonem pozwoli korzystać z dodatkowych
widżetów.
• Naciśnij przycisk na tarczy zegarka, aby rozpocząć
aktywność, lub otwórz aplikację (Aktywności i aplikacje,
strona 3).
• Przytrzymaj przycisk MENU, aby spersonalizować tarczę
zegarka, zmienić ustawienia i sparować czujniki
bezprzewodowe.
Wyświetlanie menu elementów sterujących
Menu elementów sterujących zawiera opcje, takie jak włączanie
trybu Nie przeszkadzać, blokowania klawiszy i wyłączanie
urządzenia. Możesz również otworzyć portfel Garmin Pay.
UWAGA: W menu elementów sterujących można dodać
i usunąć opcje oraz zmienić ich kolejność (Dostosowywanie
menu elementów sterujących, strona 37).
1 Na dowolnym ekranie naciśnij i przytrzymaj LIGHT.
2 Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby przewinąć opcje.
LIGHT
• Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.
• Naciśnij, aby włączyć urządzenie.
• Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić menu sterowania.
UP·MENU
• Naciśnij, aby przewijać dostępne widżety i menu.
• Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić menu.
DOWN
• Naciśnij, aby przewijać dostępne widżety i menu.
• Przytrzymaj, aby wyświetlić elementy sterowania muzyką
z dowolnego ekranu.
• Naciśnij, aby wyświetlić listę aktywności i rozpocząć lub
przerwać aktywność.
• Naciśnij, aby wybrać opcję w menu.
BACK·LAP
• Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
• Naciśnij, aby zarejestrować okrążenie, odpoczynek lub
przejście podczas aktywności obejmującej wiele dyscyplin
sportowych.
• Przytrzymaj, aby wyświetlić tarczę zegarka z dowolnego
ekranu.
Wstęp
Wyświetlanie widżetów
Urządzenie jest wyposażone w kilka fabrycznie załadowanych
widżetów, a więcej jest dostępnych po sparowaniu go ze
smartfonem.
• Naciśnij UP lub DOWN.
Urządzenie będzie przewijać dostępne widżety i wyświetla
podsumowanie danych dla każdego widżetu.
• Naciśnij , aby wyświetlić szczegóły widżetu.
PORADA: Naciśnij DOWN, aby wyświetlić dodatkowe ekrany
widżetu lub , aby wyświetlić dodatkowe opcje i funkcje
widżetu.
• Dotknij i przytrzymaj BACK na dowolnym ekranie, aby
powrócić do tarczy zegarka.
• Jeśli rejestrujesz aktywność, naciśnij BACK, aby wrócić do
stron danych dotyczących aktywności.
1
Personalizacja zegarka
• Na tarczy zegarka dotknij i przytrzymaj MENU, aby zmienić
tarczę zegarka.
• Na ekranie widżetu naciśnij i przytrzymaj MENU, aby
dostosować opcje widżetu.
• W menu sterowania naciśnij i przytrzymaj MENU, aby dodać
lub usunąć elementy sterujące, lub zmienić ich kolejność.
• Dotknij i przytrzymaj MENU, aby zmienić dodatkowe
ustawienia.
Parowanie smartfonu z zegarkiem
Aby korzystać z funkcji online, należy sparować zegarek
bezpośrednio z poziomu aplikacji Garmin Connect™, a nie
z poziomu ustawień Bluetooth w smartfonie.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami w smartfonie, zainstaluj
i otwórz aplikację Garmin Connect.
2 Umieść smartfon w pobliżu zegarka, w odległości nie
większej niż 10 m (33 stopy).
3 Naciśnij LIGHT, aby włączyć podświetlenie.
Przy pierwszym włączeniu zegarka przełączy się on w tryb
parowania.
PORADA: Przytrzymaj LIGHT, a następnie wybierz , aby
ręcznie przejść do trybu parowania.
4 Wybierz jedną z opcji, aby dodać zegarek do konta Garmin
Connect:
• Jeśli po raz pierwszy parujesz urządzenie z aplikacją
Garmin Connect, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
• Jeśli z aplikacją Garmin Connect zostało już sparowane
inne urządzenie, w menu
lub
wybierz kolejno
Urządzenia Garmin > Dodaj urządzenie, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
®
Aktualizacje produktów
Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express™
(www.garmin.com/express). Zainstaluj aplikację Garmin
Connect w smartfonie.
Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach
Garmin :
• Aktualizacje oprogramowania
• Aktualizacje map
• Aktualizacje pól golfowych
• Przesyłanie danych do Garmin Connect
• Rejestracja produktu
®
Konfigurowanie Garmin Express
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Ładowanie energią słoneczną
Zegarek fēnix 6X Pro Solar jest wyposażony w przezroczystą
soczewkę służącą do ładowania zegarka energią słoneczną
podczas jego użytkowania.
Tarcza zegarka z ładowaniem słonecznym
Na tarczy zegarka wyświetlany jest wykres intensywności
nasłonecznienia z ostatnich 6 godzin . Możesz dostosować
wygląd tarczy zegarka, przytrzymując MENU i wybierając dany
układ, kolory i dodatkowe informacje.
Ładowanie urządzenia
OSTRZEŻENIE
To urządzenie jest zasilane przez baterię litowo-jonową. Należy
zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie wyczyścić i osuszyć styki
oraz obszar wokół nich przed ładowaniem i podłączeniem
urządzenia do komputera. Wskazówki dotyczące czyszczenia
można znaleźć w załączniku.
Wyświetlanie widżetu nasłonecznienia
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby
przewinąć do wydżetu nasłonecznienia.
, aby wyświetlić wykres intensywności
nasłonecznienia z ostatnich 6 godzin.
2 Naciśnij
1 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu USB do portu
ładowania w urządzeniu.
Porady dotyczące ładowania słonecznego
2 Włóż większą wtyczkę kabla USB do portu USB ładowania.
3 Całkowicie naładuj urządzenie.
2
Zegarek fēnix 6X Pro Solar jest wyposażony w przeźroczysty
panel słoneczny wbudowany w szkiełko, który ładuje zegarek,
gdy jest noszony na ręce. Aby zmaksymalizować czas pracy
baterii zegarka, wykonaj następujące kroki.
• Gdy nosisz zegarek, unikaj zakrywania tarczy zegara
rękawem.
• Gdy nie nosisz zegarka, skieruj jego tarczę w stronę źródła
jasnego światła, takie jak światło słoneczne lub światło
fluorescencyjne.
Ładowanie energią słoneczną
Zegarek naładuje się szybciej, gdy jest wystawiony na
działanie promieni słonecznych, ponieważ panel słoneczny
jest zoptymalizowany pod spektrum promieni słonecznych.
• Aby zmaksymalizować wydajność baterii, ładuj zegarek
w jasnym świetle słonecznym.
UWAGA: Zegarek chroni się przed przegrzaniem
i automatycznie zatrzymuje ładowanie, jeśli temperatura
wewnętrzna przekroczy próg temperatury ładowania energią
słoneczną (Dane techniczne, strona 43).
UWAGA: Zegarek nie ładuje się energią słoneczną, gdy jest
podłączony do baterii zewnętrznej lub gdy bateria jest pełna.
Zatrzymywanie aktywności
1 Naciśnij przycisk
2 Wybierz opcję:
• Aby wznowić aktywność, wybierz Wznów.
• Aby zapisać aktywność i powrócić do trybu zegarka,
wybierz Zapisz > Gotowe.
• Aby wstrzymać aktywność i wznowić ją w późniejszym
czasie, wybierz Wznów później.
• Aby oznaczyć okrążenie, wybierz Okrążenie.
• Aby powrócić do punktu startowego na pokonanej
ścieżce, wybierz kolejno Wróć do startu > TracBack.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku
aktywności, które korzystają z modułu GPS.
• Aby powrócić do punktu początkowego aktywności
najprostszą dostępną drogą, wybierz kolejno Wróć do
startu > Trasa.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku
aktywności, które korzystają z modułu GPS.
• Aby odrzucić aktywność i powrócić do trybu zegarka,
wybierz Odrzuć > Tak.
UWAGA: Urządzenie automatycznie zapisuje aktywność po
upływie 30 minut od jej przerwania.
Aktywności i aplikacje
Urządzenie może być wykorzystywane podczas aktywności
w pomieszczeniu, na świeżym powietrzu, uprawiania sportów
i wykonywania ćwiczeń. Po rozpoczęciu aktywności urządzenie
wyświetla i rejestruje dane z czujników. Możesz zapisać swoją
aktywność i udostępnić ją społeczności Garmin Connect.
Możesz również dodać do urządzenia Connect IQ™ aktywności
i aplikacje za pomocą aplikacji Connect IQ (Connect IQFunkcje,
strona 12).
Aby uzyskać więcej informacji na temat dokładności śledzenia
aktywności i pomiarów kondycji, przejdź do garmin.com
/ataccuracy.
Rozpoczynanie aktywności
Po rozpoczęciu aktywności moduł GPS zostanie w razie
potrzeby automatycznie uruchomiony.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Jeśli aktywność została rozpoczęta po raz pierwszy, wybierz
pole wyboru obok każdej aktywności, aby dodać ją do
ulubionych i wybierz Gotowe.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz aktywność z ulubionych.
• Wybierz i wybierz aktywność z rozwiniętej listy
aktywności.
4 Jeśli aktywność wymaga korzystania z sygnałów GPS, wyjdź
na zewnątrz, w miejsce z nieprzesłoniętym widokiem nieba
i poczekaj, aż urządzenie będzie gotowe.
Urządzenie jest gotowe po ustaleniu Twojego tętna,
odebraniu sygnałów GPS (jeśli to konieczne) i połączeniu się
z czujnikami bezprzewodowymi (jeśli to konieczne).
5 Naciśnij przycisk , aby uruchomić stoper aktywności.
Urządzenie rejestruje dane aktywności tylko wtedy, gdy
licznik aktywności jest włączony.
Porady dotyczące rejestrowania aktywności
• Naładuj urządzenie przed rozpoczęciem aktywności
(Ładowanie urządzenia, strona 2).
• Naciśnij LAP, aby zarejestrować okrążenia, rozpocząć nową
serię lub pozycję albo przejść do kolejnego etapu treningu.
• Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe
strony danych.
Zmiana trybu poboru mocy
Użytkownik może zmienić tryb poboru mocy, aby wydłużyć czas
działania baterii podczas aktywności.
1 Podczas wykonywania aktywności przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Tryb zasilania.
3 Wybierz opcję.
Zegarek wyświetli godziny pracy baterii zyskane w wyniku
użycia danego trybu mocy.
Aktywności i aplikacje
.
Dodawanie lub usuwanie ulubionej
aktywności
Lista ulubionych aktywności jest wyświetlana po naciśnięciu
na tarczy zegarka. Umożliwia ona szybki dostęp do najczęściej
używanych aktywności. Po pierwszym naciśnięciu przycisku
w celu rozpoczęcia aktywności urządzenie poprosi o wybranie
ulubionych aktywności. Ulubione aktywności można dodawać
lub usuwać w dowolnym momencie.
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Aktywności i aplikacje.
Ulubione aktywności są wyświetlane na górze listy na białym
tle. Pozostałe aktywności są wyświetlane na rozszerzonej
liście na czarnym tle.
3 Wybierz opcję:
• Aby dodać ulubioną aktywność, wybierz aktywność,
a następnie wybierz Dodaj do Ulubionych.
• Aby usunąć ulubioną aktywność, wybierz aktywność,
a następnie wybierz Usuń z Ulubionych.
Tworzenie własnych aktywności
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk
2 Wybierz Dodaj.
3 Wybierz opcję:
4
5
6
7
.
• Wybierz Kopiuj aktywność, aby utworzyć własną
aktywność na bazie jednej z zapisanych.
• Wybierz Inne, aby utworzyć własną aktywność.
W razie potrzeby wybierz rodzaj aktywności.
Wybierz nazwę lub wpisz własną nazwę.
Duplikaty nazw aktywności zawierają numer, np. Rower(2).
Wybierz opcję:
• Wybierz opcję, aby dostosować wybrane ustawienia
aktywności. Można na przykład dostosować ekrany
danych lub funkcje automatyczne.
• Wybierz Gotowe, aby zapisać własną aktywność i użyć
jej.
Wybierz Tak, aby dodać aktywność do listy ulubionych.
3
Aktywności w pomieszczeniu
Aktywności na powietrzu
Urządzenie fēnix może posłużyć podczas ćwiczeń
w pomieszczeniu, takich jak bieg na bieżni lub jazda na rowerze
stacjonarnym. W pomieszczeniach moduł GPS jest wyłączony.
Podczas biegu lub spaceru z wyłączonym modułem GPS dane
prędkości, dystansu i rytmu są obliczane przy użyciu
akcelerometru w urządzeniu. Akcelerometr kalibruje się
automatycznie. Dokładność danych prędkości, dystansu i rytmu
zwiększa się po kilku biegach lub spacerach na zewnątrz
z użyciem funkcji GPS.
PORADA: Chwytanie się poręczy bieżni powoduje zmniejszenie
dokładności. Można korzystać z opcjonalnego czujnika na nogę
w celu rejestrowania tempa, dystansu i rytmu.
W przypadku jazdy rowerem z wyłączoną funkcją GPS dane
prędkości i dystansu są niedostępne, chyba że używany jest
opcjonalny czujnik, który przesyła dane prędkości i dystansu do
urządzenia (np. czujnik prędkości lub rytmu).
W urządzeniu fēnix znajdują się fabrycznie wczytane aktywności
wykonywane na świeżym powietrzu, takich jak bieganie i jazda
na rowerze. W przypadku tych aktywności moduł GPS jest
włączony. Nowe aktywności można dodawać w oparciu o dane
domyślnych aktywności, takich jak chód lub wiosłowanie. Do
urządzenia można również dodać własne aktywności
(Tworzenie własnych aktywności, strona 3).
Kalibrowanie dystansu na bieżni
Aby rejestrować dokładniejsze dystanse pokonywane na bieżni,
możesz skalibrować dystans na bieżni po przebiegnięciu na niej
co najmniej 1,5 km (1 mili). Jeśli korzystasz z różnych bieżni,
możesz ręcznie skalibrować dystans na bieżni dla każdej bieżni
po każdym biegu.
1 Rozpocznij aktywność biegania na bieżni (Rozpoczynanie
aktywności, strona 3) i przebiegnij na niej co najmniej 1,5 km
(1 milę).
2 Po zakończeniu biegu .
3 Wybierz opcję:
• Aby skalibrować dystans na bieżni po raz pierwszy,
wybierz Zapisz.
Urządzenie poprosi o przeprowadzenie kalibracji bieżni.
• Aby ręcznie skalibrować dystans na bieżni po pierwszej
kalibracji, wybierz kolejno Kalibruj i zapisz > Tak.
4 Sprawdź pokonany dystans na wyświetlaczu bieżni
i wprowadź odległość w urządzeniu.
Rejestrowanie aktywności treningu siłowego
Podczas aktywności treningu siłowego można zapisywać serie.
Seria to wiele powtórzeń pojedynczego ruchu.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz Siła.
Podczas pierwszego rejestrowania treningu siłowego
wybierz, na którym nadgarstku znajduje się zegarek.
3 Naciśnij , aby uruchomić stoper serii.
4 Rozpocznij pierwszą serię.
Urządzenie liczy powtórzenia. Licznik powtórzeń zostanie
wyświetlony po wykonaniu co najmniej czterech powtórzeń.
PORADA: Urządzenie może tylko zliczać powtórzenia
pojedynczego ruchu w każdej serii. Jeśli chcesz zmienić
ruch, zakończ serię i rozpocznij nową.
5 Naciśnij przycisk LAP, aby zakończyć serię.
Zegarek wyświetli całkowitą liczbę powtórzeń w serii. Po kilku
sekundach pojawi się licznik czasu odpoczynku.
6 W razie potrzeby naciśnij przycisk DOWN, aby edytować
liczbę powtórzeń.
PORADA: Możesz również dodać użyty podczas serii ciężar.
7 Po zakończeniu odpoczynku naciśnij przycisk LAP, aby
rozpocząć nową serię.
8 Powtarzaj każdą serię treningu siłowego do momentu
ukończenia aktywności.
9 Po zakończeniu ostatniej serii naciśnij , aby zatrzymać
stoper serii.
10 Wybierz Zapisz.
4
Wyświetlanie zjazdów na nartach
Twoje urządzenie rejestruje szczegóły każdego zjazdu na
nartach lub snowboardzie dzięki funkcji autouruchamiania. Jest
ona domyślnie włączona w przypadku zjazdu na nartach lub
jazdy na snowboardzie. Rejestruje ona automatycznie nowe
zjazdy na podstawie ruchu użytkownika. Praca stopera jest
wstrzymywana, gdy użytkownik nie zjeżdża lub gdy znajduje się
na wyciągu narciarskim. Stoper zostaje wstrzymany na czas
jazdy na wyciągu narciarskim. Rozpoczęcie zjazdu spowoduje
zrestartowanie stopera. Szczegóły zjazdu można wyświetlić na
ekranie wstrzymania lub podczas działania stopera.
1 Rozpocznij zjazd na nartach lub snowboardzie.
2 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
3 Wybierz Pokaż zjazdy.
4 Użyj przycisków UP i DOWN, aby wyświetlić szczegóły
ostatniego przejazdu, aktualnego zjazdu oraz łączny wynik.
Ekran przejazdów zawiera informacje o czasie, przebytym
dystansie, maksymalnej i średniej prędkości, a także
o całkowitym spadku.
Korzystanie z metronomu
Funkcja metronomu odtwarza dźwięki z jednostajnym rytmem,
co umożliwia poprawę kondycji przez trening w szybszym,
wolniejszym lub bardziej jednostajnym rytmie.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich aktywności.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz aktywność.
3 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz kolejno Metronom > Stan > Włączone.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Uderzenia/min, aby wprowadzić wartość
w oparciu o rytm, jaki chcesz utrzymywać.
• Wybierz Częst. alertów, aby dostosować częstość
uderzeń.
• Wybierz Dźwięki, aby dostosować dźwięk i wibracje
metronomu.
W
razie
potrzeby wybierz Podgląd, aby posłuchać brzmienia
7
metronomu przed biegiem.
8 Rozpocznij bieg (Rozpoczynanie aktywności, strona 3).
Metronom zacznie działać automatycznie.
9 Podczas biegu naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby
wyświetlić ekran metronomu.
W
10 razie potrzeby przytrzymaj MENU, aby zmienić ustawienia
metronomu.
Odtwarzanie monitów dźwiękowych podczas
aktywności
Możesz skonfigurować urządzenie fēnix, aby podczas biegu lub
innych aktywności odtwarzało motywacyjne powiadomienia
w telefonie. Monity dźwiękowe odtwarzane są na podłączonych
słuchawkach za pośrednictwem technologii Bluetooth, jeśli jest
ona dostępna. W innym przypadku monity dźwiękowe będą
odtwarzane na telefonie sparowanym za pośrednictwem
aplikacji Garmin Connect. Podczas odtwarzania monitu
dźwiękowego urządzenie lub telefon wyciszy wszystkie dźwięki,
aby odtworzyć powiadomienie.
Aktywności i aplikacje
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich aktywności.
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Monity dźwiękowe.
3 Wybierz opcję:
• Aby odtwarzać monity po każdym ukończonym okrążeniu,
wybierz Alert okrążenia.
UWAGA: Funkcja Alert okrążenia i sygnalizowania ich za
pomocą monitów dźwiękowych jest domyślnie włączona.
• Aby dodać do monitów informacje o tempie i prędkości,
wybierz Alerty tempa/prędkości.
• Aby dodać do monitów informacje o tętnie, wybierz Alert
tętna.
• Aby dodać do monitów dane o mocy, wybierz Alert mocy.
• Aby odtwarzać monity po każdym uruchomieniu
i wyłączeniu minutnika, w tym podczas korzystania
z funkcji Auto Pause , wybierz Zdarzenia czasomierza.
• Aby odtwarzać alerty aktywności jako monity dźwiękowe,
zaznacz Alerty aktywności.
• Aby zmienić język lub dialekt monitów dźwiękowych,
wybierz Dialekt.
®
Funkcja Jumpmaster
OSTRZEŻENIE
Funkcja Jumpmaster jest przeznaczona wyłącznie dla
doświadczonych spadochroniarzy. Nie należy jej używać jako
głównego wysokościomierza używanego podczas akrobacji
spadochronowych. Nie wprowadzenie stosownych danych
dotyczących skoku może prowadzić do poważnych obrażeń
ciała lub śmierci.
Jest ona zgodna z wojskowymi wytycznymi dotyczącymi
obliczania punktu zrzutu z dużej wysokości (HARP). Urządzenie
automatycznie wykrywa moment skoku i rozpoczyna nawigację
do żądanego punktu lądowania (DIP) przy użyciu barometru
i elektronicznego kompasu.
Funkcja Multisport
Triatloniści, dwuboiści oraz inni sportowcy wielodyscyplinowi
mogą skorzystać z aktywności Multisport, takich jak Triatlon czy
Bieg z pływ.. W trakcie aktywności Multisport można przełączać
pomiędzy aktywnościami i w dalszym ciągu wyświetlać całkowity
czas i dystans. Na przykład można przełączyć urządzenie
z trybu jazdy rowerem w tryb biegu oraz wyświetlić całkowity
czas i dystans dla jazdy na rowerze oraz biegu przez cały czas
trwania aktywności Multisport.
Można dostosować aktywność Multisport lub skorzystać
z domyślnych ustawień dla standardowego triatlonu.
Trening do triatlonu
Jeśli bierzesz udział w triatlonie, możesz użyć aktywności dla
triatlonu, aby szybko przełączać między poszczególnymi
dyscyplinami i zmierzyć czas dla każdej z nich oraz zapisać
daną aktywność.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz Triatlon.
3 Naciśnij przycisk , aby uruchomić stoper aktywności.
4 Gdy zaczynasz i kończysz przejście, naciśnij przycisk LAP.
W przypadku ustawień aktywności dla triathlonu funkcję
przejścia można włączyć lub wyłączyć.
5 Po zakończeniu aktywności naciśnij przycisk i wybierz
opcję Zapisz.
Tworzenie aktywności Multisport
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz Dodaj > Multisport.
Aktywności i aplikacje
3 Wybierz rodzaj aktywności Multisport lub wpisz własną
nazwę.
Duplikaty nazwy aktywności zawierają numer. Na przykład
Triathlon(2).
Wybierz
co najmniej dwie aktywności.
4
5 Wybierz opcję:
• Wybierz opcję, aby dostosować wybrane ustawienia
aktywności. Na przykład możesz określić, czy przejścia
mają być wliczane.
• Wybierz Gotowe, aby zapisać aktywność obejmującą
wiele dyscyplin i jej użyć.
6 Wybierz Tak, aby dodać aktywność do listy ulubionych.
Pływanie
NOTYFIKACJA
Urządzenie jest przeznaczone do użytku podczas pływania na
powierzchni wody. Korzystanie z urządzenia podczas
nurkowania z akwalungiem może spowodować uszkodzenie
urządzenia i w konsekwencji unieważnić gwarancję.
Pływanie — terminologia
Długość: Jedna długość basenu.
Interwał: Jedna lub więcej następujących po sobie długości.
Nowy interwał rozpoczyna się po odpoczynku.
Ruch: Jeden ruch jest liczony jako jeden pełny ruch ramienia,
na którym założone jest urządzenie, podczas pływania
danym stylem.
SWOLF: Wynik SWOLF to suma czasu jednej długości basenu
i liczby ruchów wykonanych na tej długości. Na przykład: 30
sekund + 15 ruchów daje wynik SWOLF równy 45. W
przypadku pływania na otwartym akwenie wynik SWOLF jest
obliczany dla dystansów powyżej 25 metrów. SWOLF to
wskaźnik efektywności pływania i, podobnie jak w golfie, im
niższy wynik, tym lepsza efektywność.
Styl pływania
Identyfikacja stylu pływania jest dostępna wyłącznie w trybie
pływania na basenie. Styl pływania jest określany pod koniec
długości. Styl pływania pojawi się w historii pływania i na koncie
Garmin Connect. Styl pływania można również wybrać jako
własne pole danych (Dostosowywanie ekranów danych,
strona 33).
Dowolny
Styl dowolny
Grzbietowy
Styl grzbietowy
Klasyczny
Styl klasyczny (żabka)
Motylkowy
Styl motylkowy (delfin)
Mieszany
Więcej niż jeden styl pływania w interwale
Ćwiczenie tech. Używane z dziennikiem ćwiczeń (Trening z dziennikiem ćwiczeń, strona 6)
Porady dotyczące aktywności pływackich
• Przed rozpoczęciem aktywności pływackiej na basenie
postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać długość basenu
lub wprowadzić długość niestandardową.
Następnym razem, gdy rozpoczniesz aktywność pływacką na
basenie, urządzenie użyje tego rozmiaru basenu. Możesz
przytrzymać MENU, wybrać ustawienia aktywności,
a następnie wybrać Długość basenu, aby zmienić rozmiar.
• Naciśnij LAP, aby zarejestrować odpoczynek w trakcie
pływania na basenie.
Urządzenie automatycznie rejestruje interwały i przepłynięte
długości dla pływania na basenie.
• Naciśnij LAP, aby zarejestrować odpoczynek w trakcie
pływania na otwartym akwenie.
5
Odpoczynek w trakcie pływania na basenie
Informacje dotyczące dołków
Domyślny ekran odpoczynku wyświetla dwa liczniki czasu
odpoczynku. Pokazuje on także czas i dystans ostatniego
ukończonego interwału.
UWAGA: Dane pływania nie są rejestrowane podczas
odpoczynku.
1 W trakcie pływania naciśnij LAP, aby rozpocząć odpoczynek.
Wyświetlacz zmieni kolorystykę i przełączy się na biały tekst
na czarnym tle, po czym pojawi się ekran odpoczynku.
2 W trakcie odpoczynku naciśnij UP lub DOWN, aby wyświetlić
pozostałe ekrany danych (opcjonalnie).
3 Naciśnij LAP, aby kontynuować pływanie.
4 Powtórz to dla każdego dodatkowego interwału odpoczynku.
Urządzenie pokazuje aktualny dołek i automatycznie się
przełącza w momencie przejścia do nowego dołka.
UWAGA: Ponieważ pozycje znaczników się zmieniają,
urządzenie oblicza odległość do przedniej, środkowej i tylnej
części greenu, a nie do dokładnej pozycji znacznika.
Trening z dziennikiem ćwiczeń
Funkcja dziennika ćwiczeń jest dostępna wyłącznie w trybie
pływania na basenie. Funkcja dziennika ćwiczeń pozwala
ręcznie zapisać serie odbić, pływanie jedną ręką lub jakikolwiek
inny styl pływania, który nie jest jednym z czterech
podstawowych stylów.
1 Podczas pływania na basenie naciśnij przycisk UP lub
DOWN, aby wyświetlić ekran dziennika ćwiczeń.
2 Naciśnij LAP, aby uruchomić stoper ćwiczenia.
3 Po zakończeniu treningu interwałowego naciśnij LAP.
Stoper ćwiczenia zatrzymuje się, lecz stoper aktywności
nadal rejestruje całą sesję pływania.
4 Wybierz dystans dla ukończonego ćwiczenia.
Wzrost dystansu jest oparty na długości basenu określonej
dla tego profilu aktywności.
5 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć kolejny interwał treningu, naciśnij LAP.
• Aby rozpocząć interwał pływania naciśnij przycisk UP lub
DOWN, aby wrócić do ekranów treningu pływackiego.
Numer bieżącego dołka
Odległość do tylnej części greenu
Odległość do środkowej części greenu
Odległość do przedniej części greenu
Norma dla dołka
Mapa greena
Odległość uderzenia od obszaru tee
Tryb z dużymi cyframi
Można zmienić wielkość cyfr wyświetlanych na ekranie
informacji o dołku.
Naciśnij i przytrzymaj MENU, wybierz ustawienia aktywności,
a następnie wybierz Duże cyfry.
Wyłączanie nadgarstkowego pomiaru tętna podczas
pływania
Nadgarstkowy pomiar tętna jest domyślnie włączony podczas
pływania. Urządzenie jest również zgodne z akcesoriami
HRM-Tri™ i HRM-Swim™. Jeśli dostępne są zarówno dane tętna
z nadgarstkowego czujnika tętna, jak i dane tętna z czujnika
piersiowego, urządzenie będzie korzystać z danych tętna
czujnika piersiowego.
1 W widżecie pomiaru tętna naciśnij i przytrzymaj MENU.
UWAGA: Konieczne może być dodanie widżetu do pętli
widżetów (Dostosowywanie pętli widżetów, strona 36).
2 Wybierz kolejno Opcje > Podczas pływania > Wyłączono
Golf
Granie w golfa
Zanim rozpoczniesz grę w golfa, naładuj urządzenie (Ładowanie
urządzenia, strona 2).
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz Golf.
3 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
4 Wybierz pole golfowe z listy dostępnych pól.
5 W razie potrzeby podaj odległość dla drivera.
6 Wybierz Tak, aby zachowywać wyniki.
7 Wybierz obszar tee.
8 Po zakończeniu rundy naciśnij przycisk i wybierz opcję
Zakończ partię.
6
Odległość do tylnej części greenu
Odległość do środkowej części greenu lub wybranej pozycji chorągiewki
Odległość do przedniej części greenu
Numer bieżącego dołka
Par dla bieżącego dołka
Pomiar odległości za pomocą wyznaczania celu
przyciskiem
Na ekranie informacji o dołku możesz użyć funkcji wyznaczania
celu przyciskiem, aby zmierzyć odległość do punktu na mapie.
1 Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby zmierzyć dystans do
celu.
2 W razie potrzeby naciśnij lub , aby przybliżyć lub oddalić.
Zmiana dołków
Dołki można zmieniać ręcznie na ekranie widoku dołka.
1 Podczas gry w golfa naciśnij przycisk .
2 Wybierz Zmień dołek.
3 Wybierz dołek.
Przesuwanie chorągiewki
Można również przyjrzeć się greenowi i zmienić pozycję
chorągiewki.
Aktywności i aplikacje
1 Na ekranie z informacjami dotyczącymi dołków naciśnij
2 Wybierz Przesuń flagę.
3 Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby przesunąć
.
chorągiewkę.
.
Odległości na ekranie z informacjami dotyczącymi dołków są
aktualizowane, tak aby wskazywać nowe położenie
chorągiewki. Pozycja chorągiewki zapisywana jest tylko dla
bieżącej partii.
4 Naciśnij
Wyświetlanie zmierzonych uderzeń
Aby umożliwić urządzeniu automatyczne wykrywanie i mierzenie
uderzeń, należy włączyć punktację.
Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego
wykrywania i rejestrowania uderzeń. Przy każdym uderzeniu
wzdłuż fairwaya urządzenie zapisuje odległość uderzenia, tak
aby można było ją później wyświetlić.
PORADA: Automatyczne wykrywanie uderzeń działa najlepiej
w przypadku noszenia urządzenia na nadgarstku ręki
dominującej i dobrego kontaktu z piłką. Putty nie są wykrywane.
1 Podczas gry w golfa naciśnij .
2 Wybierz Zmierz uderzenie.
Zostanie wyświetlony dystans ostatniego uderzenia.
UWAGA: W momencie ponownego uderzenia piłki, trafienia
puttem na green lub przejścia do następnego dołka dystans
zostanie automatycznie wyzerowany.
3 Naciśnij przycisk DOWN, aby wyświetlić dystanse wszystkich
zarejestrowanych uderzeń.
Wyświetlanie odległości do lay-upów i doglegów
Można wyświetlić listę odległości do lay-upów i doglegów dla
dołków o normie 4 i 5. Własne cele również wyświetlają się na
tej liście.
1 Na ekranie z informacjami dotyczącymi dołków naciśnij .
2 Wybierz Lay-upy.
Na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie lay-upy oraz
odległości do nich.
UWAGA: W miarę pokonywania kolejnych metrów odległości
będą znikać z listy.
Zapisywanie własnych celów
Podczas rundy można zapisać do pięciu własnych celów dla
każdego dołka. Zapisywanie celu przydaje się w celu
rejestrowania obiektów lub przeszkód, które nie są pokazane na
mapie. Można wyświetlić odległości do tych celów z poziomu
ekranów lay-up i dogleg (Wyświetlanie odległości do lay-upów
i doglegów, strona 7).
1 Stań blisko celu, który chcesz zapisać.
UWAGA: Nie można zapisać celu, który jest daleko od
aktualnie wybranego dołka.
2 Na ekranie z informacjami dotyczącymi dołków naciśnij .
3 Wybierz Własne cele.
4 Wybierz typ celu.
Zachowaj wyniki
1 Na ekranie z informacjami dotyczącymi dołków naciśnij
kolejno
.
2 Wybierz Tablica wyników.
Tablica wyników zostanie wyświetlona, gdy znajdziesz się na
greenie.
3 Naciśnij UP lub DOWN, aby przewinąć dołki.
4 Naciśnij , aby wybrać dołek.
5 Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić wynik.
Łączny wynik zostanie zaktualizowany.
Aktywności i aplikacje
Aktualizacja wyniku
1 Na ekranie z informacjami dotyczącymi dołków naciśnij
przycisk .
Wybierz
Tablica wyników.
2
3 Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby przewinąć dołki.
4 Naciśnij przycisk , aby wybrać dołek.
5 Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby zmienić wynik dla tego
dołka.
Łączny wynik został zaktualizowany.
Ustawianie metody punktacji
Można wybrać metodę, której urządzenie będzie używać do
rejestrowania wyników.
1 Na ekranie informacji o dołku przytrzymaj MENU.
2 Wybierz ustawienia aktywności.
3 Wybierz Metoda punktacji.
4 Wybierz metodę punktacji.
Informacje o punktacji Stableford
W przypadku wybrania metody punktacji Stableford (Ustawianie
metody punktacji, strona 7) punkty są przyznawane na
podstawie liczby uderzeń wykonanych w stosunku do normy. Na
koniec rundy najwyższy wynik wygrywa. Urządzenie przyznaje
punkty zgodnie z zasadami amerykańskiego stowarzyszenia
United States Golf Association.
Tablica wyników gry Stableford wyświetla punkty zamiast
ruchów.
Punkty
Liczba uderzeń wykonanych w stosunku do normy
0
2 lub więcej powyżej
1
1 powyżej
2
Norma
3
1 poniżej
4
2 poniżej
5
3 poniżej
Ustawianie handicapu
Na ekranie informacji o dołku przytrzymaj MENU.
Wybierz ustawienia aktywności.
Wybierz Wynik handicapu.
Wybierz opcję wyniku handicapu:
• Aby wprowadzić liczbę uderzeń do odliczenia od
całkowitego wyniku, wybierz Handicap lokalny.
• Aby wprowadzić handicap gracza i współczynnik SR,
używany do obliczania handicapu pola, wybierz HCP/
Slope.
5 Ustaw handicap.
1
2
3
4
Włączanie śledzenia statystyk
Funkcja Śledzenie statystyk umożliwia śledzenie
poszczególnych statystyk podczas gry w golfa.
1 Na ekranie informacji o dołku przytrzymaj MENU.
2 Wybierz ustawienia aktywności.
3 Wybierz Śledzenie statystyk, aby włączyć tę opcję.
Rejestrowanie statystyk
Przed rozpoczęciem rejestrowania statystyk należy włączyć
funkcję śledzenia statystyk (Włączanie śledzenia statystyk,
strona 7).
1 Na karcie wyników wybierz dołek.
2 Wprowadź liczbę wykonanych uderzeń i naciśnij .
3 Ustaw liczbę puttów i naciśnij .
4 W razie potrzeby wybierz opcję:
UWAGA: Jeśli jesteś na dołku o normie 3, informacje
o fairway’u nie są wyświetlane.
7
• Jeśli piłka trafiła na fairway, wybierz Na fairwayu.
• Jeśli piłka nie trafiła na fairway, wybierz Chybione
w prawo lub Chybione w lewo.
5 W razie potrzeby wprowadź liczbę uderzeń karnych.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz Interwał rejestrowania.
6 Wybierz opcję.
TruSwing™
Podczas podróży punkty śladu rejestrowane są automatycznie
w oparciu o wybrany interwał rejestrowania. Możesz w każdej
chwili zarejestrować punkt śladu ręcznie.
1 Podczas podróży naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby
wyświetlić stronę mapy.
2 Naciśnij przycisk .
3 Wybierz Dodaj punkt.
Funkcja TruSwing umożliwia wyświetlanie pomiarów uderzenia
w urządzeniu TruSwing. Urządzenie TruSwing można kupić na
stronie www.garmin.com/golf.
Korzystanie z licznika gry w golfa
Licznik służy do rejestrowania czasu, dystansu i liczby
wykonanych kroków. Licznik automatycznie włącza się
i wyłącza, gdy zaczynasz lub kończysz partię.
1 Na ekranie z informacjami dotyczącymi dołków naciśnij .
2 Wybierz Licznik.
3 W razie potrzeby wybierz Zeruj, aby wyzerować licznik.
Wyświetlanie dystansu PlaysLike
Funkcja dystansu „plays like” uwzględnia zmiany wysokości na
polu poprzez wyświetlanie skorygowanej odległości do greena.
1 Na ekranie z informacjami dotyczącymi dołków naciśnij
przycisk .
Wybierz
PlaysLike.
2
Obok każdego dystansu wyświetlana jest ikona.
Dystans jest dłuższy od oczekiwanego ze względu na zmianę
wysokości.
Dystans jest zgodny z oczekiwaniami.
Dystans jest krótszy od oczekiwanego ze względu na zmianę
wysokości.
Wyświetlanie kierunku do dołka
Funkcja PinPointer działa jak kompas, który pomaga określić
kierunek do greena, gdy go nie widzisz. Dzięki niej wiesz,
w którym kierunku masz wykonać uderzenie, nawet będąc
między drzewami lub głęboko w pułapce piaskowej.
UWAGA: Nie należy używać funkcji PinPointer, gdy znajdujesz
się w wózku golfowym. Zakłócenia z wózka golfowego mogą
mieć wpływ na dokładność kompasu.
1 Na ekranie z informacjami dotyczącymi dołków naciśnij
kolejno .
2 Wybierz PinPointer.
Strzałka wskazuje drogę do pozycji chorągiewki.
Rozpoczęcie ekspedycji
Można użyć aplikacji Ekspedycja, aby wydłużyć czas działania
baterii podczas wykonywania wielodniowej aktywności.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz Ekspedycja.
3 Naciśnij przycisk , aby uruchomić stoper aktywności.
Urządzenie przejdzie w tryb niskiego poboru energii i będzie
zapisywać punkty śladu GPS raz na godzinę. Aby wydłużyć
czas pracy baterii, urządzenie wyłączy wszystkie czujniki
i akcesoria, w tym łączność ze smartfonem.
Zmiana interwału rejestrowania punktów śladu
Podczas podroży punkty śladu GPS są domyślnie rejestrowane
raz na godzinę. Częstotliwość rejestrowania punktów śladu GPS
można zmienić. Rzadsze rejestrowanie punktów śladu wydłuża
czas działania baterii.
UWAGA: Aby wydłużyć czas pracy baterii, punkty śladu GPS
nie są rejestrowane po zachodzie słońca. Tę opcję można
dostosować w ustawieniach aktywności.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz Ekspedycja.
3 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
8
Ręczna rejestracja punktu śladu
Wyświetlanie punktów śladu
1 Podczas podróży naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby
2
3
4
5
wyświetlić stronę mapy.
Naciśnij przycisk .
Wybierz Pokaż punkty.
Wybierz punkt śladu z listy.
Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację do wybranego punku śladu,
wybierz Nawiguj do.
• Aby wyświetlić szczegółowe informacje o punkcie śladu,
wybierz Szczegóły.
Funkcje online
Funkcje online są dostępne dla urządzenia fēnix po połączeniu
ze zgodnym smartfonem za pomocą technologii Bluetooth.
Niektóre funkcje wymagają zainstalowania aplikacji Garmin
Connect w smartfonie, z którym urządzenie jest połączone.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/apps. Niektóre funkcje są również dostępne po połączeniu
urządzenia z siecią bezprzewodową.
Powiadomienia z telefonu: Wyświetla powiadomienia
i wiadomości z telefonu na ekranie urządzenia fēnix.
LiveTrack: Umożliwia rodzinie i znajomym śledzić na bieżąco
wyścigi i treningi użytkownika. Osobę można zaprosić do
śledzenia bieżących danych za pośrednictwem poczty e-mail
lub serwisu społecznościowego, umożliwiając jej
wyświetlanie strony śledzenia Garmin Connect.
GroupTrack: Umożliwia śledzenie na bieżąco znajomych za
pomocą funkcji LiveTrack bezpośrednio na ekranie
urządzenia.
Przesyłanie aktywności do serwisu Garmin Connect:
Automatyczne przesyłanie aktywności do konta Garmin
Connect zaraz po zakończeniu rejestrowania aktywności.
Connect IQ: Umożliwia ulepszenie urządzenia o takie funkcje,
jak nowe tarcze zegarka, widżety, aplikacje czy pola danych.
Aktualizacje oprogramowania: Umożliwia zaktualizowanie
oprogramowania urządzenia.
Pogoda: Umożliwia wyświetlanie aktualnych warunków
pogodowych oraz prognoz pogody.
czujniki Bluetooth: Pozwala na podłączenie zgodnych
czujników Bluetooth, takich jak czujnik tętna.
Znajdź mój telefon: Lokalizuje znajdujący się w zasięgu
zagubiony smartfon sparowany z urządzeniem fēnix.
Znajdź moje urządzenie: Lokalizuje znajdujące się w zasięgu
zagubione urządzenie fēnix sparowane ze smartfonem.
Włączenie powiadomień Bluetooth
Zanim będzie można wyświetlać powiadomienia, należy
sparować posiadane urządzenie fēnix ze zgodnym urządzeniem
mobilnym (Parowanie smartfonu z zegarkiem, strona 2).
Funkcje online
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Telefon > Powiadomienia z telefonu >
Stan > Włączone.
3 Wybierz Podczas aktywności.
4 Wybierz preferencje powiadomień.
5 Wybierz preferencje dźwięku.
6 Wybierz Poza aktywnością.
7 Wybierz preferencje powiadomień.
8 Wybierz preferencje dźwięku.
9 Wybierz Prywatność.
10 Określ preferencje dotyczące prywatności.
11 Wybierz Limit czasu.
12 Wybierz, jak długo alert o nowym powiadomieniu ma być
wyświetlany na ekranie.
13 Wybierz Podpis, aby dodać podpis do odpowiedzi na
wiadomości tekstowe.
Wyświetlanie powiadomień
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby
2
3
4
5
wyświetlić widżet powiadomień.
Naciśnij przycisk .
Wybierz powiadomienie.
Naciśnij przycisk DOWN, aby wyświetlić więcej opcji.
Naciśnij BACK, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Odbieranie połączenia przychodzącego
W przypadku połączenia przychodzącego na połączony
smartfon urządzenie fēnix wyświetli nazwę lub numer telefonu
dzwoniącego.
• Aby odebrać połączenie, wybierz Akceptuj.
UWAGA: Aby porozmawiać z rozmówcą, musisz użyć
podłączonego smartfonu.
• Aby odrzucić połączenie, wybierz Odrzuć.
• Aby odrzucić połączenie i natychmiast wysłać wiadomość
tekstową, wybierz Odpowiedz, a następnie wybierz
wiadomość z listy.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy
urządzenie jest połączone ze smartfonem Android™.
Odpowiadanie na wiadomość tekstową
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w smartfonach
Android.
Gdy otrzymasz powiadomienie tekstowe na urządzenie fēnix,
możesz wysłać szybką odpowiedź, wybierając ją z listy
wiadomości. Wiadomości można dostosować w aplikacji Garmin
Connect.
UWAGA: Ta funkcja wysyła wiadomości tekstowe za pomocą
telefonu. Mogą obowiązywać typowe ograniczenia długości
wiadomości tekstowych oraz opłaty zależne od operatora i planu
taryfowego. Skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, aby
uzyskać więcej informacji na temat limitów i opłat dotyczących
wiadomości tekstowych.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby
wyświetlić widżet powiadomień.
2 Naciśnij i wybierz powiadomienie tekstowe.
3 Naciśnij przycisk DOWN.
4 Wybierz Odpowiedz.
5 Wybierz wiadomość z listy.
Telefon wyśle wybraną wiadomość w formie wiadomości
SMS.
Funkcje online
Zarządzanie powiadomieniami
Powiadomieniami wyświetlanymi w urządzeniu fēnix można
zarządzać za pomocą zgodnego smartfonu.
Wybierz opcję:
• Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem operacyjnym
iPhone , przejdź do ustawień powiadomień, aby wybrać
elementy, które chcesz widzieć na ekranie urządzenia.
• Jeśli korzystasz ze smartfonu z systemem Android,
z poziomu aplikacji Garmin Connect wybierz Ustawienia
> Powiadomienia z telefonu.
®
Wyłączanie połączenia ze smartfonem
Bluetooth
Połączenie ze smartfonem Bluetooth można wyłączyć za
pomocą menu sterowania.
UWAGA: Istnieje możliwość dodawania opcji do menu
sterowania (Dostosowywanie menu elementów sterujących,
strona 37).
1 Przytrzymaj LIGHT, aby wyświetlić menu elementów
sterujących.
2 Naciśnij przycisk , aby wyłączyć połączenie ze smartfonem
Bluetooth w urządzeniu fēnix.
Wskazówki dotyczące wyłączania technologii Bluetooth
w urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku
użytkownika urządzenia przenośnego.
Włączanie i wyłączanie alertów połączenia ze
smartfonem
Urządzenie fēnix można skonfigurować tak, aby informowało
użytkownika o połączeniu lub rozłączeniu ze smartfonem
sparowanym za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth.
UWAGA: Alerty połączenia ze smartfonem są domyślnie
wyłączone.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Telefon > Alerty.
Lokalizowanie zgubionego urządzenia
mobilnego
Możesz użyć tej funkcji, aby zlokalizować urządzenie mobilne
sparowane za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth
i znajdujące się w jej zasięgu.
1 Przytrzymaj LIGHT, aby wyświetlić menu elementów
sterujących.
2 Wybierz .
Urządzenie fēnix rozpocznie wyszukiwanie sparowanego
urządzenia mobilnego. Urządzenie mobilne wyemituje alarm
dźwiękowy, a moc sygnału Bluetooth wyświetli się na ekranie
urządzenia fēnix. Moc sygnału Bluetooth zwiększa się
w miarę zbliżania się do urządzenia mobilnego.
3 Wybierz BACK, aby zatrzymać wyszukiwanie.
Garmin Connect
Konto Garmin Connect umożliwia śledzenie wyników i łączenie
się ze znajomymi. Umożliwia śledzenie, analizowanie oraz
udostępnianie informacji na temat swojej aktywności, stanowiąc
źródło wzajemnej motywacji. Można rejestrować wszystkie
przypadki swojej aktywności, takie jak biegi, spacery, jazdy,
sesje pływania, piesze wędrówki, partie golfa i wiele innych
aktywności.
Możesz utworzyć bezpłatne konto Garmin Connect podczas
parowania urządzenia z telefonem za pomocą aplikacji Garmin
Connect lub zrobić to podczas konfiguracji aplikacji Garmin
Express (www.garmin.com/express).
9
Zapisuj aktywności: Po ukończeniu oraz zapisaniu aktywności
w urządzeniu można przesłać ją do konta Garmin Connect
i trzymać ją tam przez dowolny czas.
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o ćwiczeniach fizycznych i aktywnościach na
świeżym powietrzu, w tym czas, dystans, tętno, spalone
kalorie, rytm, widok mapy z góry oraz wykresy tempa
i prędkości. Można wyświetlić szczegółowe informacje
dotyczące partii golfa, takie jak tablice wyników, statystyki
i informacje o polach golfowych. Można także wyświetlić
własne raporty.
UWAGA: Aby wyświetlić niektóre dane, konieczne jest
sparowanie z urządzeniem opcjonalnego czujnika
bezprzewodowego (Parowanie czujników bezprzewodowych,
strona 42).
Express można używać do przesyłania swoich danych
aktywności na konto Garmin Connect i wysyłania danych, takich
jak treningi lub plany treningowe, ze strony Garmin Connect do
swojego urządzenia. Możesz również instalować aktualizacje
oprogramowania urządzenia i zarządzać swoimi aplikacjami
Connect IQ.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
USB.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
3 Pobierz i zainstaluj aplikację Garmin Express.
4 Otwórz aplikację Garmin Express i wybierz Dodaj
urządzenie.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Ręczne synchronizowanie danych z urządzeniem
Garmin Connect
1 Przytrzymaj LIGHT, aby wyświetlić menu elementów
sterujących.
.
2 Wybierz
Aplikacja Garmin Golf™
Śledź swoje postępy: Możesz śledzić dzienną liczbę kroków,
przystąpić do rywalizacji ze znajomymi i realizować założone
cele.
Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi,
aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować
łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.
Zarządzaj ustawieniami: Możesz dostosowywać ustawienia
urządzenia i użytkownika za pomocą konta Garmin Connect.
Aktualizowanie oprogramowania kamery za pomocą
aplikacji Garmin Connect
Aby zaktualizować oprogramowanie za pomocą aplikacji Garmin
Connect, należy najpierw założyć konto Garmin Connect
i sparować urządzenie ze zgodnym smartfonem (Parowanie
smartfonu z zegarkiem, strona 2).
Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją Garmin Connect
(Ręczne synchronizowanie danych z urządzeniem Garmin
Connect, strona 10).
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Connect automatycznie prześle je do urządzenia.
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia,
należy najpierw pobrać i zainstalować aplikację Garmin Express
oraz dodać swoje urządzenie (Korzystanie z serwisu Garmin
Connect na komputerze, strona 10).
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
USB.
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Express prześle je do urządzenia.
2 Po zakończeniu przesyłania aktualizacji przez aplikację
Garmin Express odłącz urządzenie od komputera.
Urządzenie zainstaluje aktualizację.
Korzystanie z serwisu Garmin Connect na komputerze
Aplikacja Garmin Express połączy Twoje urządzenie z kontem
Garmin Connect, korzystając z komputera. Aplikacji Garmin
10
Aplikacja Garmin Golf umożliwia przesyłanie tablic wyników
z kompatybilnego urządzenia Garmin, aby zobaczyć statystyki
i analizy uderzeń. Golfiści mogą rywalizować ze sobą na
różnych polach golfowych, korzystając z aplikacji Garmin Golf.
Ponad 41 000 pól golfowych posiada tablice wyników, do
których każdy może dołączyć. Możesz stworzyć własny turniej
i zaprosić graczy do rywalizacji.
Aplikacja Garmin Golf synchronizuje dane z kontem Garmin
Connect. Aplikację Garmin Golf można pobrać na smartfon ze
sklepu z aplikacjami.
Garmin Explore™
Strona internetowa i aplikacja mobilna Garmin Explore
pozwalają planować trasy oraz przechowywać punkty trasy
i całe szlaki w chmurze. Umożliwiają zaawansowane
planowanie tras zarówno w trybie online, jak i offline, a także na
udostępnianie i synchronizowanie danych ze zgodnym
urządzeniem Garmin. Aplikacji mobilnej można używać do
pobierania map, których można używać w trybie offline, co
umożliwia nawigację w każdym miejscu bez konieczności
korzystania z sieci komórkowej.
Aplikację Garmin Explore można pobrać na smartfon ze sklepu
z aplikacjami albo ze strony explore.garmin.com.
Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania
PRZESTROGA
Wykrywanie zdarzeń i wzywanie pomocy to funkcje
uzupełniające i nie powinny służyć jako główny sposób na
uzyskanie pomocy ratunkowej. Aplikacja Garmin Connect nie
kontaktuje się ze służbami ratowniczymi w Twoim imieniu.
Urządzenie fēnix ma funkcje bezpieczeństwa i monitorowania,
które należy skonfigurować w aplikacji Garmin Connect.
NOTYFIKACJA
Aby korzystać z tych funkcji wymagane jest nawiązanie
połączenia z aplikacją Garmin Connect przez Bluetooth.
Kontakty alarmowe możesz dodać przy pomocy konta Garmin
Connect.
Więcej informacji na temat wykrywania zdarzeń można znaleźć
na stronie garmin.com/safety.
Pomoc: Umożliwia wysyłanie automatycznej wiadomości
z Twoim imieniem i nazwiskiem, łączem LiveTrack oraz
pozycją GPS do kontaktów alarmowych.
Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania
Wykrywanie zdarzeń: Gdy urządzenie fēnix wykryje zdarzenie
podczas spaceru, biegu lub jazdy rowerem, wysyła ono
automatyczną wiadomość, łącze LiveTrack oraz pozycję
GPS do kontaktów alarmowych.
LiveTrack: Umożliwia rodzinie i znajomym śledzić na bieżąco
wyścigi i treningi użytkownika. Osobę można zaprosić do
śledzenia bieżących danych za pośrednictwem poczty e-mail
lub serwisu społecznościowego, umożliwiając jej
wyświetlanie strony śledzenia Garmin Connect.
Live Event Sharing: Umożliwia wysyłanie wiadomości
z najnowszymi informacjami do rodziny i przyjaciół w trakcie
trwania wydarzenia.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy
urządzenie jest połączone ze smartfonem Android.
GroupTrack: Umożliwia śledzenie na bieżąco znajomych za
pomocą funkcji LiveTrack bezpośrednio na ekranie
urządzenia.
Dodawanie kontaktów alarmowych
Numery telefonu kontaktów alarmowych są używane do funkcji
wykrywania zdarzeń i uzyskiwania pomocy.
lub .
1 W aplikacji Garmin Connect wybierz
Wybierz
kolejno
Bezpieczeństwo
i
śledzenie
>
2
Wykrywanie zdarzeń i pomoc > Dodaj kontakt alarmowy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Dodawanie kontaktów
Do aplikacji Garmin Connect można dodać maksymalnie 50
kontaktów. Adresów e-mail kontaktów można używać w funkcji
LiveTrack. Trzy z tych kontaktów mogą być kontaktami
alarmowymi (Dodawanie kontaktów alarmowych, strona 11).
lub .
1 W aplikacji Garmin Connect wybierz
2 Wybierz Kontakty.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Po dodaniu kontaktów zsynchronizuj swoje dane, aby
zastosować zmiany w swoim urządzeniu fēnix (Ręczne
synchronizowanie danych z urządzeniem Garmin Connect,
strona 10).
Włączanie i wyłączanie wykrywania zdarzeń
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Bezpiecz. i śledz. > Wykryw. zdarzeń.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Wykrywanie zdarzeń jest dostępne tylko dla
marszu, biegu lub aktywności rowerowych na świeżym
powietrzu.
W przypadku wykrycia zdarzenia przez urządzenie fēnix
z włączoną funkcją GPS aplikacja Garmin Connect wysyła
automatyczną wiadomość e-mail lub SMS z pozycją urządzenia
do kontaktów alarmowych. Zostanie wyświetlona wiadomość
wskazująca, że kontakty zostaną poinformowane po upływie 30
sekund. Przed zakończeniem odliczania możesz wybrać Anuluj,
aby anulować wiadomość.
Rozpoczynanie sesji GroupTrack
Aby rozpocząć sesję GroupTrack, trzeba mieć konto Garmin
Connect oraz zgodny smartfon z zainstalowaną aplikacją
Garmin Connect.
Instrukcje te dotyczą rozpoczynania sesji GroupTrack
w urządzeniach fēnix. Jeśli znajomi mają inne zgodne
urządzenia, są widoczni na mapie. W tych innych urządzeniach
może nie być możliwości wyświetlania rowerzystów GroupTrack
na mapie.
1 Wyjdź na zewnątrz i włącz urządzenie fēnix.
2 Sparuj smartfon z fēnix urządzeniem (Parowanie smartfonu
z zegarkiem, strona 2).
3 W urządzeniu fēnix przytrzymaj MENU i wybierz kolejno
Bezpiecz. i śledz. > GroupTrack > Pokaż na mapie, aby
włączyć wyświetlanie znajomych na ekranie mapy.
4 W menu ustawień aplikacji Garmin Connect wybierz
Bezpieczeństwo i śledzenie > LiveTrack > GroupTrack.
5 Jeśli posiadasz więcej niż jedno zgodne urządzenie, wybierz
urządzenie do sesji GroupTrack.
6 Wybierz kolejno Widoczna dla > Wszystkie połączenia.
7 Wybierz Uruchom LiveTrack.
8 W urządzeniu fēnix rozpocznij aktywność.
9 Przewiń do mapy, aby wyświetlić znajomych.
PORADA: Na mapie możesz przytrzymać MENU i wybrać
Pobliskie urządzenia, aby wyświetlić dystans, kierunek
i tempo lub prędkość innych znajomych w sesji GroupTrack.
Porady dotyczące sesji GroupTrack
Funkcja GroupTrack umożliwia śledzenie bezpośrednio na
ekranie pozostałych znajomych w grupie za pomocą funkcji
LiveTrack. Wszyscy członkowie grupy muszą znajdować się na
liście znajomych na Twoim koncie Garmin Connect.
• Rozpocznij swoją aktywność na zewnątrz, korzystając
z GPS.
• Sparuj urządzenie fēnix ze smartfonem za pomocą
technologii Bluetooth.
• Z menu ustawień w aplikacji Garmin Connect wybierz
Znajomi, aby zaktualizować listę osób w danej sesji
GroupTrack.
• Sprawdź, czy wszyscy znajomi mają sparowane smartfony,
i rozpocznij sesję LiveTrack w aplikacji Garmin Connect.
• Sprawdź, czy wszyscy znajomi są w zasięgu (40 km lub
25 mil).
• Podczas sesji GroupTrack przewiń do mapy, aby wyświetlić
swoje połączenia (Dodawanie punktu do aktywności,
strona 33).
GroupTrackUstawienia
Przytrzymaj MENU, a następnie wybierz kolejno Bezpiecz.
i śledz. > GroupTrack.
Pokaż na mapie: Pozwala wyświetlić znajomych na ekranie
mapy podczas sesji GroupTrack.
Typy aktywności: Umożliwia wybór typów aktywności
wyświetlanych na ekranie mapy podczas sesji GroupTrack.
Wzywanie pomocy
Aby móc wezwać pomoc, skonfiguruj kontakty alarmowe
(Dodawanie kontaktów alarmowych, strona 11).
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT.
2 Kiedy poczujesz trzy wibracje, zwolnij przycisk, aby
aktywować funkcję wzywania pomocy.
Zostanie wyświetlony ekran z odliczaniem.
PORADA: Przed zakończeniem odliczania możesz wybrać
Anuluj, aby anulować wiadomość.
Funkcje online Wi‑Fi
®
Funkcje online Wi‑Fi
®
Przesyłanie aktywności do konta Garmin Connect:
Automatyczne przesyłanie aktywności do konta Garmin
Connect zaraz po zakończeniu rejestrowania aktywności.
Materiały dźwiękowe: Umożliwia synchronizację materiałów
dźwiękowych od innych dostawców.
Aktualizacje oprogramowania: Urządzenie automatycznie
pobiera i instaluje najnowsze aktualizacje oprogramowania
po wykryciu dostępności sieci Wi‑Fi.
11
Treningi i plany treningów: Możesz przeglądać i wybierać
treningi i plany treningów na stronie Garmin Connect. Gdy
tylko urządzenie nawiąże połączenie Wi‑Fi, pliki zostaną
bezprzewodowo wysłane do urządzenia.
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi
Połączenie urządzenia z aplikacją Garmin Connect w smartfonie
lub z aplikacją Garmin Express w komputerze umożliwia
nawiązanie połączenia z siecią Wi‑Fi.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Wi-Fi > Moje sieci > Dodaj sieć.
Urządzenie wyświetli listę dostępnych w pobliżu sieci Wi‑Fi.
3 Wybierz sieć.
4 W razie potrzeby podaj hasło do sieci.
Urządzenie połączy się z siecią, a sieć zostanie dodana do listy
zapisanych sieci. Urządzenie automatycznie ponownie połączy
się z tą siecią, jeśli znajdzie się w jej zasięgu.
Connect IQFunkcje
Możesz dodać do zegarka funkcje Connect IQ oferowane przez
firmę Garmin oraz innych producentów za pomocą aplikacji
Connect IQ. Możesz także spersonalizować urządzenie,
korzystając z różnych tarcz zegarka, pól danych, widżetów
i aplikacji.
Tarcze zegarka: Umożliwiają dostosowanie wyglądu zegarka.
Pola danych: Umożliwiają pobieranie nowych pól danych, które
pozwalają wyświetlać dane z czujników, dane aktywności
i historii na różne sposoby. Możesz dodać pola danych
Connect IQ do wbudowanych funkcji i stron.
Widżety: Pozwalają na szybki odczyt informacji, takich jak dane
z czujnika czy powiadomienia.
Aplikacje: Umożliwiają dodanie do zegarka interaktywnych
funkcji, takich jak nowe typy aktywności na dworze i fitness.
Pobieranie funkcji Connect IQ
Aby móc pobrać funkcje z aplikacji Connect IQ, należy najpierw
sparować urządzenie fēnix ze smartfonem (Parowanie
smartfonu z zegarkiem, strona 2).
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami w smartfonie, zainstaluj
i otwórz aplikację Connect IQ.
2 W razie potrzeby wybierz urządzenie.
3 Wybierz funkcję Connect IQ.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Pobieranie funkcji Connect IQ przy użyciu
komputera
1
2
3
4
Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Przejdź na stronę apps.garmin.com i załóż konto.
Wybierz funkcję Connect IQ i pobierz ją.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Garmin Pay
Funkcja Garmin Pay umożliwia używanie zegarka do
dokonywania płatności w sklepach objętych programem przy
użyciu kart kredytowych lub debetowych instytucji finansowych
objętych programem.
Konfigurowanie portfela Garmin Pay
Do portfela Garmin Pay można dodać karty kredytowe lub
debetowe objęte programem. Lista instytucji finansowych
objętych programem znajduje się na stroniegarmin.com
/garminpay/banks.
12
1
2
3
4
W aplikacji Garmin Connect wybierz
lub .
Wybierz Urządzenia Garmin i wybierz urządzenie fēnix.
Wybierz Garmin Pay > Utwórz portfel.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Płacenie za zakupy za pomocą zegarka
Zanim zegarek będzie można wykorzystywać do dokonywania
płatności, należy skonfigurować co najmniej jedną kartę
płatniczą.
Można używać zegarka do płacenia za zakupy w sklepach
objętych programem.
1 Przytrzymaj LIGHT.
2 Wybierz .
3 Wpisz czterocyfrowy kod dostępu.
UWAGA: Po trzykrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego
kodu dostępu portfel zostanie zablokowany, a kod trzeba
będzie zresetować w aplikacji Garmin Connect.
Zostanie wyświetlona ostatnio używana karta płatnicza.
4 Jeśli do portfela Garmin Pay dodano wiele kart płatniczych,
wybierz DOWN, aby zmienić kartę na inną (opcjonalnie).
5 W ciągu 60 sekund umieść zegarek w pobliżu czytnika
płatności w taki sposób, aby był zwrócony w kierunku
czytnika.
Zegarek zacznie wibrować i zostanie w nim wyświetlony
symbol zaznaczenia po zakończeniu połączenia
z czytnikiem.
6 W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na czytniku kart, aby zakończyć transakcję.
PORADA: Po wprowadzeniu prawidłowego kodu dostępu
możesz dokonywać płatności bez ponownego wpisywania kodu
przez 24 godziny, jeśli nadal będziesz mieć na sobie zegarek.
Jeśli zdejmiesz zegarek z nadgarstka lub wyłączysz funkcję
monitorowania pomiaru tętna, aby dokonać płatności konieczne
będzie ponowne wprowadzenie kodu dostępu.
Dodawanie karty płatniczej do portfela
Garmin Pay
Do portfela Garmin Pay możesz dodać maksymalnie dziesięć
kart kredytowych lub debetowych.
1 Na stronie urządzenia fēnix w aplikacji Garmin Connect
wybierz kolejno Garmin Pay > .
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby wprowadzić
dane karty i dodać ją do portfela.
Po dodaniu karty płatniczej możesz wybrać ją na zegarku
podczas dokonywania płatności.
Zarządzanie portfelem Garmin Pay
Można wyświetlić szczegółowe informacje o wszystkich kartach
płatniczych. Karty można również zawiesić, aktywować lub
usunąć. Istnieje również możliwość zawieszenia lub usunięcia
całego portfela Garmin Pay.
UWAGA: W niektórych krajach instytucje finansowe biorące
udział w programie mogą ograniczać funkcje portfela.
1 Na stronie urządzenia fēnix w aplikacji Garmin Connect
wybierz kolejno Garmin Pay > Zarządzaj portfelem.
2 Wybierz opcję:
• Aby zawiesić określoną kartę płatniczą, wybierz ją,
a następnie wybierz Zawieś.
Aby można było dokonywać płatności za pomocą
urządzenia fēnix, karta musi być aktywna.
• Aby czasowo zawiesić wszystkie karty płatnicze
w portfelu, wybierz Zawieś portfel.
Connect IQFunkcje
Do momentu cofnięcia zawieszenia co najmniej jednej
karty za pomocą aplikacji dokonywanie płatności przy
użyciu urządzenia fēnix będzie niemożliwe.
• Aby cofnąć zawieszenie portfela, wybierz Cofnij
zawieszenie portfela.
• Aby usunąć określoną kartę płatniczą, wybierz kartę,
a następnie wybierz Usuń.
Karta zostanie całkowicie usunięta z portfela. Aby móc
w przyszłości dodać tę kartę do swojego portfela, trzeba
ponownie wprowadzić dane karty.
• Aby usunąć wszystkie karty płatnicze z portfela, wybierz
Usuń portfel.
Portfel Garmin Pay i wszystkie powiązane z nim
informacje o kartach płatniczych zostaną usunięte. Do
momentu utworzenia nowego portfela i dodania karty
płatniczej dokonywanie płatności przy użyciu urządzenia
fēnix będzie niemożliwe.
Zmiana kodu dostępu Garmin Pay
Do zmiany kodu dostępu wymagana jest znajomość bieżącego
kodu. Kodu dostępu nie można odzyskać. W przypadku
zapomnienia kodu dostępu należy usunąć portfel, utworzyć
nowy i ponownie wprowadzić informacje o karcie płatniczej.
Kod wymagany do uzyskania dostępu do portfela Garmin Pay
można zmienić na urządzeniu fēnix.
1 Na stronie urządzenia fēnix w aplikacji Garmin Connect
wybierz kolejno Garmin Pay > Zresetuj hasło.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Przy kolejnej płatności za pomocą urządzenia fēnix trzeba
będzie wpisać nowy kod dostępu.
Muzyka
Urządzenie umożliwia pobieranie zapisanych w komputerze lub
pochodzących od dostawców zewnętrznych materiałów
dźwiękowych, dzięki czemu można słuchać muzyki, nie mając
pod ręką smartfona. Aby móc słuchać materiałów dźwiękowych
przechowywanych w urządzeniu, należy podłączyć słuchawki
przy użyciu technologii Bluetooth.
Opcji sterowania muzyką można używać do sterowania
odtwarzaniem utworów w smartfonie lub słuchania materiałów
przechowywanych w urządzeniu.
Łączenie się z dostawcą zewnętrznym
Aby móc pobierać utwory muzyczne lub inne pliki dźwiękowe
pochodzące od zewnętrznych dostawców do zgodnego zegarka,
należy najpierw połączyć się z nim za pośrednictwem aplikacji
Garmin Connect.
lub .
1 W aplikacji Garmin Connect wybierz
2 Wybierz Urządzenia Garmin, a następnie posiadane
urządzenie.
3 Wybierz Muzyka.
4 Wybierz opcję:
• Aby połączyć się z zainstalowanym dostawcą, wybierz
dostawcę i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
• Aby połączyć się z nowym dostawcą, wybierz Pobierz
aplikacje muzyczne, znajdź dostawcę i wykonaj
instrukcje wyświetlane na ekranie.
Pobieranie materiałów dźwiękowych od dostawców
zewnętrznych
Aby móc pobierać materiały dźwiękowe pochodzące od
zewnętrznych dostawców, należy najpierw połączyć się z Wi‑Fi
siecią (Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi, strona 12).
Muzyka
1 Przytrzymaj DOWN z poziomu dowolnego ekranu, aby
otworzyć opcje sterowania muzyką.
2 Przytrzymaj MENU.
3 Wybierz Dostawcy nagrań.
4 Wybierz dostawcę połączonego z siecią.
5 Wybierz listę odtwarzania lub inny element do pobrania do
urządzenia.
6 W razie potrzeby wybierz BACK, aż wyświetli się monit
o zsynchronizowanie danych z usługą, a następnie wybierz
Tak.
UWAGA: Pobieranie materiałów dźwiękowych powoduje
rozładowanie akumulatora. Jeśli bateria jest słaba, podłącz
urządzenie do zewnętrznego źródła zasilania.
Pobieranie materiałów dźwiękowych z Spotify
®
Aby móc pobierać materiały dźwiękowe pochodzące z Spotify,
należy najpierw musisz połączyć się z siecią Wi‑Fi
(Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi, strona 12).
1 Przytrzymaj DOWN z poziomu dowolnego ekranu, aby
otworzyć opcje sterowania muzyką.
2 Przytrzymaj MENU.
3 Wybierz kolejno Dostawcy nagrań > Spotify.
4 Wybierz Dodaj muzykę i podkasty.
5 Wybierz listę odtwarzania lub inny element do pobrania do
urządzenia.
UWAGA: Pobieranie materiałów dźwiękowych powoduje
rozładowanie akumulatora. Jeśli pozostała energia baterii jest
niewystarczająca, podłącz urządzenia do zewnętrznego
źródła zasilania.
Wybrane listy odtwarzania i inne elementy zostaną pobrane
do urządzenia.
Zmiana dostawcy nagrań muzycznych
1 Przytrzymaj DOWN z poziomu dowolnego ekranu, aby
otworzyć opcje sterowania muzyką.
2 Przytrzymaj MENU.
3 Wybierz Dostawcy nagrań.
4 Wybierz dostawcę połączonego z siecią.
Odłączanie od dostawcy zewnętrznego
lub .
1 W aplikacji Garmin Connect wybierz
2 Wybierz Urządzenia Garmin, a następnie posiadane
urządzenie.
3 Wybierz Muzyka.
4 Wybierz zainstalowanego dostawcę zewnętrznego i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
odłączyć dostawcę zewnętrznego od urządzenia.
Pobieranie osobistych materiałów
dźwiękowych
Aby móc przesyłać osobiste utwory do urządzenia, należy
najpierw zainstalować w komputerze aplikację Garmin Express
(www.garmin.com/express).
Osobiste pliki .mp3 i .aac można wgrywać do urządzenia fēnix
z komputera.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dołączonego
przewodu USB.
2 W komputerze uruchom aplikację Garmin Express, wybierz
posiadane urządzenie i Muzyka.
PORADA: W przypadku komputerów Windows możesz
wybrać
i przeglądać folder z plikami audio. W przypadku
komputerów Apple aplikacja Garmin Express używa
biblioteki iTunes .
®
®
®
13
3 Na liście Moja muzyka lub Biblioteka iTunes, wybierz
kategorię plików audio, na przykład utwory lub listy
odtwarzania.
4 Zaznacz pola wyboru odpowiadające plikom audio,
a następnie wybierz Wyślij do urządzenia.
5 W razie potrzeby, na liście fēnix wybierz kategorię, zaznacz
pola wyboru, a następnie wybierz polecenie Usuń
z urządzenia, aby usunąć pliki audio.
Słuchanie muzyki
1 Przytrzymaj DOWN z poziomu dowolnego ekranu, aby
otworzyć opcje sterowania muzyką.
2 Podłącz słuchawki przy użyciu technologii Bluetooth
(Podłączanie słuchawek Bluetooth, strona 14).
wyświetlać dane tętna, korzystając z widżetu tętna. Jeśli
dostępne są zarówno dane tętna z nadgarstkowego czujnika
tętna, jak i dane tętna z czujnika piersiowego, urządzenie będzie
korzystać z danych tętna czujnika piersiowego.
Czujnik tętna na nadgarstek
Noszenie urządzenia
• Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka.
UWAGA: Urządzenie powinno dobrze przylegać do ciała,
lecz niezbyt ciasno. Aby uzyskać dokładniejszy odczyt tętna,
urządzenie nie może się przesuwać po ciele podczas
biegania lub ćwiczenia. Aby uzyskać odczyt pulsoksymetru,
urządzenie nie może się przesuwać po ciele.
3 Przytrzymaj MENU.
4 Wybierz Dostawcy nagrań, a następnie jedną z opcji:
• Aby słuchać muzyki pobranej na zegarek z komputera,
wybierz opcję Moja muzyka (Pobieranie osobistych
materiałów dźwiękowych, strona 13).
• Aby sterować muzyką na smartfonie, wybierz Steruj
telefonem.
• Aby słuchać muzyki zewnętrznego dostawcy, wybierz
nazwę tego dostawcy.
5 Wybierz , aby otworzyć elementy sterujące muzyką.
Sterowanie odtwarzaniem muzyki
Wybierz, aby zarządzać materiałami od niektórych dostawców
zewnętrznych.
Wybierz, aby przeglądać foldery audio i listy odtwarzania dla
wybranego źródła.
Wybierz, aby dostosować głośność.
Wybierz, aby wstrzymać lub odtwarzać bieżący plik audio.
Wybierz, aby przejść do następnego pliku audio na liście odtwarzania.
Przytrzymaj, aby przewinąć bieżący plik audio do przodu.
Wybierz, aby odtworzyć bieżący plik audio od początku.
Wybierz dwa razy, aby przejść do poprzedniego pliku audio na
liście odtwarzania.
Przytrzymaj, aby przewinąć bieżący plik audio.
Wybierz, aby zmienić tryb powtarzania.
Wybierz, aby zmienić tryb odtwarzania w kolejności losowej.
Podłączanie słuchawek Bluetooth
Aby słuchać muzyki z urządzenia fēnixnależy podłączyć
słuchawki przy użyciu technologii Bluetooth.
1 Umieść słuchawki w pobliżu urządzenia, w odległości nie
większej niż 2 m (6,6 stopy).
2 Włącz w słuchawkach tryb parowania.
3 Przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Muzyka > Słuchawki > Dodaj nowy.
5 Wybierz słuchawki, aby zakończyć proces parowania.
Zmiana trybu dźwięku
Można zmienić tryb odtwarzania muzyki z ustawienia stereo na
mono.
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Muzyka > Dźwięk.
3 Wybierz opcję.
Funkcje związane z tętnem
Urządzenie fēnix ma nadgarstkowy czujnik tętna i jest zgodne
z piersiowymi czujnikami tętna (dostępnymi osobno). Można
14
UWAGA: Czujnik optyczny znajduje się z tyłu urządzenia.
• Więcej informacji o pomiarze tętna na nadgarstku zawiera
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych tętna,
strona 14.
• Więcej informacji o pulsoksymetrze zawiera Wskazówki
dotyczące nieprawidłowego odczytu pulsoksymetru,
strona 22.
• Więcej informacji na temat dokładności znajduje się na
stronie garmin.com/ataccuracy.
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu
danych tętna
Jeśli dane dotyczące tętna są nieregularne lub nie są
wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.
• Przed założeniem urządzenia wyczyść i osusz ramię.
• W miejscu, w którym nosisz urządzenie, nie smaruj skóry
kremem z filtrem przeciwsłonecznym, balsamem ani
środkiem odstraszającym owady.
• Uważaj, aby nie zarysować czujnika tętna z tyłu urządzenia.
• Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka. Urządzenie
powinno dobrze przylegać do ciała, lecz niezbyt ciasno.
• Przed rozpoczęciem aktywności zaczekaj, aż ikona
zacznie świecić się w sposób ciągły.
• Wykonaj rozgrzewkę przez 5-10 minut i przed rozpoczęciem
aktywności odczytaj tętno.
UWAGA: Gdy na zewnątrz jest zimno, wykonaj rozgrzewkę
w pomieszczeniu.
• Po każdym treningu opłucz urządzenie pod bieżącą wodą.
• Do treningów używaj silikonowej opaski.
Wyświetlanie widżetu tętna
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby
wyświetlić widżet tętna.
UWAGA: Konieczne może być dodanie widżetu do pętli
widżetów (Dostosowywanie pętli widżetów, strona 36).
2 Naciśnij , aby wyświetlić bieżące tętno w uderzeniach na
minutę (bpm) oraz wykres tętna z ostatnich 4 godzin.
3 Naciśnij DOWN, aby wyświetlić wartości średniego tętna
spoczynkowego z ostatnich 7 dni.
Przesyłanie danych tętna do urządzenia Garmin
Możesz przesyłać dane tętna z urządzenia fēnix i przeglądać je
w sparowanych urządzeniach Garmin.
UWAGA: Przesyłanie danych tętna skraca czas działania
baterii.
Funkcje związane z tętnem
1 W widżecie pomiaru tętna naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Opcje > Transmituj tętno.
Urządzenie fēnix rozpocznie przesyłanie danych tętna oraz
wyświetli się ikona
.
UWAGA: Podczas przesyłania danych z widżetu tętna
można wyświetlać tylko jego ekran.
3 Sparuj urządzenie fēnix ze zgodnym urządzeniem Garmin
ANT+ .
UWAGA: Instrukcje parowania są odmienne dla każdego
zgodnego urządzenia Garmin. Zajrzyj do podręcznika
użytkownika.
PORADA: Aby zakończyć przesyłanie danych tętna, naciśnij
dowolny przycisk i wybierz Tak.
®
Przesyłanie danych tętna podczas aktywności
W urządzeniu fēnix można wybrać automatyczne przesyłanie
danych tętna po rozpoczęciu aktywności. Na przykład możesz
przesyłać dane tętna do urządzenia Edge podczas jazdy
rowerem, korzystając z kamery sportowej VIRB .
UWAGA: Przesyłanie danych tętna skraca czas działania
baterii.
1 W widżecie pomiaru tętna naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Opcje > Transmituj podczas aktyw..
3 Rozpocznij aktywność (Rozpoczynanie aktywności, strona 3).
Urządzenie fēnix rozpocznie przesyłanie danych tętna w tle.
UWAGA: Urządzenie nie zostało wyposażone we wskaźnik
informujący o trwającym przesyłaniu danych tętna podczas
aktywności.
4 W razie konieczności sparuj urządzenie fēnix ze zgodnym
urządzeniem Garmin ANT+.
UWAGA: Instrukcje parowania są odmienne dla każdego
zgodnego urządzenia Garmin. Zajrzyj do podręcznika
użytkownika.
PORADA: Aby zakończyć przesyłanie danych tętna, przerwij
aktywność (Zatrzymywanie aktywności, strona 3).
®
®
Ustawianie alertów nietypowo wysokiego tętna
Urządzenie można ustawić, aby ostrzegało, gdy tętno
przekroczy określoną liczbę uderzeń na minutę (bpm) po
okresie bezczynności.
1 W widżecie pomiaru tętna naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Opcje > Alert nietypowego tętna > Stan >
Włączone.
3 Wybierz Próg alarmu.
4 Wybierz wartość progu tętna.
Za każdym razem, gdy przekroczysz wartość progu, urządzenie
wyświetli komunikat i zawibruje.
Wyłączanie nadgarstkowego czujnika tętna
Domyślna wartość ustawienia Tętno z nadgarstka to Auto.
Urządzenie automatycznie korzysta z nadgarstkowego czujnika
tętna, chyba że sparujesz ANT+ czujnik tętna z urządzeniem.
UWAGA: Wyłączenie funkcji nadgarstkowego pomiaru tętna
spowoduje również wyłączenie funkcji pulsoksymetru. Dane
z widżetu pulsoksymetru można odczytać samodzielnie.
1 W widżecie pomiaru tętna naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Opcje > Stan > Wyłączono.
Dynamika biegu
Możesz używać zgodnego urządzenia fēnix sparowanego
z akcesorium HRM-Tri lub innym akcesorium do pomiaru
dynamiki biegu, aby otrzymywać informacje o kondycji biegowej
w czasie rzeczywistym.
Akcesorium do pomiaru dynamiki biegu ma wbudowany
akcelerometr, który mierzy ruch tułowia w celu obliczania
sześciu parametrów biegu.
Rytm: Rytm to liczba kroków na minutę. Wyświetla całkowitą
liczbę kroków (lewej i prawej nogi łącznie).
Odchylenie pionowe: Odchylenie pionowe oznacza wysokość
odbicia podczas biegu. Pozycja wyświetla pionowy ruch
tułowia mierzony w centymetrach.
Czas kontaktu z podłożem: Czas kontaktu z podłożem to czas,
przez jaki stopa ma kontakt z powierzchnią ziemi podczas
biegu. Wartość jest mierzona w milisekundach.
UWAGA: Funkcja czasu kontaktu z podłożem i bilansu są
niedostępne podczas chodu.
Bilans czasu kontaktu z podłożem: Bilans czasu kontaktu
z podłożem wyświetla bilans czasu kontaktu lewej/prawej
nogi z podłożem podczas biegu. Wartość jest mierzona
w procentach. Na przykład 53,2 ze strzałką skierowaną
w lewo lub prawo.
Długość kroku: Długość kroku mierzona od jednego zetknięcia
nogi z podłożem do następnego. Wartość jest mierzona
w metrach.
Odchylenie do długości: Odchylenie do długości to stosunek
wartości odchylenia pionowego do długości kroku. Wartość
jest mierzona w procentach. Niższa wartość zazwyczaj
oznacza lepszą formę.
Trening z informacjami o dynamice biegu
Aby wyświetlać informacje o dynamice biegu, najpierw należy
założyć akcesorium do pomiaru dynamiki biegu, np. akcesorium
HRM-Tri, i sparować je z urządzeniem (Parowanie czujników
bezprzewodowych, strona 42).
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz kolejno Ekrany danych > Dodaj nowy.
6 Wybierz ekran dynamiki biegu.
UWAGA: Ekrany dynamiki biegu nie są dostępne dla
wszystkich aktywności.
7 Rozpocznij bieg (Rozpoczynanie aktywności, strona 3).
8 Wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić ekran dynamiki biegu
z informacjami dotyczącymi pomiarów.
Kolorowe wskaźniki i dane dynamiki biegu
Na ekranach danych dynamiki biegu wyświetlany jest kolorowy wskaźnik obrazujący podstawowy pomiar. Jako podstawowy pomiar
można wyświetlić rytm, odchylenie pionowe, czas kontaktu z podłożem, bilans czasu kontaktu z podłożem lub odchylenie do
długości. Kolorowy wskaźnik pokazuje dane dynamiki biegu użytkownika w odniesieniu do analogicznych danych innych biegaczy.
Kolorowe strefy reprezentują wartości procentowe.
Firma Garmin przeanalizowała dane dotyczące wielu biegaczy o różnym stopniu zaawansowania. Wartości mieszczące się
w strefach czerwonej i pomarańczowej są typowe dla wolniejszych lub mniej doświadczonych biegaczy. Wartości mieszczące się
w strefach zielonej, niebieskiej i fioletowej są typowe dla szybszych i bardziej doświadczonych biegaczy. W przypadku bardziej
doświadczonych biegaczy często można zaobserwować krótszy czas kontaktu z podłożem, mniejsze odchylenie pionowe, mniejsze
Funkcje związane z tętnem
15
odchylenie do długości i większy rytm niż w przypadku mniej doświadczonych biegaczy. Przy czym wyżsi biegacze często wykazują
nieco mniejszy rytm, większą długość kroku i nieco większe odchylenie pionowe. Odchylenie do długości to stosunek wartości
nachylenia pionowego do długości kroku. Wartość ta nie jest skorelowana ze wzrostem.
Więcej informacji na temat danych dynamiki biegu można znaleźć na stronie www.garmin.com/runningdynamics. Dodatkowe
zagadnienia teoretyczne i interpretacje danych dynamiki biegu można znaleźć na oficjalnych stronach internetowych oraz
w renomowanych publikacjach poświęconych bieganiu.
Kolorowa strefa
Wartość procentowa w strefie Zakres rytmu
Zakres czasu kontaktu z podłożem
Fioletowy
> 95
> 183 kroków/min < 218 ms
Niebieski
70–95
174–183 kroki/min 218–248 ms
Zielony
30–69
164–173 kroki/min 249–277 ms
Pomarańczowy 5–29
153–163 kroki/min 278–308 ms
Czerwony
< 153 kroki/min
<5
> 308 ms
Dane dotyczące bilansu czasu kontaktu z podłożem
Bilans czasu kontaktu z podłożem mierzy symetrię biegu i jest wyświetlany jako procent całkowitego czasu kontaktu z podłożem. Na
przykład wartość 51,3% ze strzałką skierowaną w lewo oznacza, że biegacz spędza więcej czasu na podłożu na lewej nodze. Jeśli
na ekranie danych wyświetlane są obie liczby, na przykład 48–52, wartość 48% odpowiada lewej stopie, a 52% odpowiada prawej
stopie.
Kolorowa strefa
Czerwony
Pomarańczowy
Zielony
Pomarańczowy
Czerwony
Symetria
Słaba
Niezła
Dobra
Niezła
Słaba
Procent innych biegaczy
5%
25%
40%
25%
5%
50,8–52,2% L
50,7% L–50,7% P 50,8–52,2% P
Bilans czasu kontaktu z podłożem > 52,2% L
> 52,2% P
Podczas opracowywania i testowania dynamiki biegu zespół Garmin odkrył zależność między występowaniem kontuzji
a nierównomiernym kontaktem z podłożem u niektórych biegaczy. W przypadku wielu biegaczy bilans czasu kontaktu z podłożem
podczas podbiegania lub zbiegania ze wzniesień mocno odbiega od wzorca 50/50. Większość trenerów przyznaje, że zachowanie
symetrii podczas biegu jest pozytywnym zjawiskiem. Najlepsi biegacze mają tendencję do szybkich i bardziej równomiernych
kroków.
Podczas biegu możesz oglądać kolorowy wskaźnik lub pole danych bądź wyświetlić podsumowanie w koncie Garmin Connect po
zakończeniu biegu. Podobnie jak inne dane dynamiki biegu bilans czasu kontaktu z podłożem jest pomiarem ilościowym, który ma
pomóc biegaczowi w uzyskaniu wiedzy temat jego kondycji biegowej.
Dane odchylenia pionowego i odchylenia do długości
Zakresy danych dla odchylenia pionowego i odchylenia do długości różnią się nieznacznie w zależności od czujnika i tego, czy
umieszczono go na klatce piersiowej (akcesoria HRM-Tri lub HRM-Run™), czy na nadgarstku (akcesoria Running Dynamics Pod).
Kolorowa strefa
Wartość procentowa Zakres odchylenia
w strefie
pionowego na
wysokości klatki
piersiowej
Zakres odchylenia
pionowego na
wysokości talii
Odchylenie do długości Odchylenie do
na wysokości klatki
długości na wysokości
piersiowej
talii
Fioletowy
> 95
< 6,4 cm
< 6,8 cm
< 6,1%
< 6,5%
Niebieski
70–95
6,4–8,1 cm
6,8–8,9 cm
6,1–7,4%
6,5–8,3%
Zielony
30–69
8,2–9,7 cm
9,0–10,9 cm
7,5–8,6%
8,4–10,0%
Pomarańczowy 5–29
9,8–11,5 cm
11,0–13,0 cm
8,7–10,1%
10,1–11,9%
Czerwony
> 11,5 cm
> 13,0 cm
> 10,1%
> 11,9%
<5
Porady dotyczące postępowania w przypadku braku
danych dynamicznych biegania
Jeśli dane dynamiczne biegania nie są wyświetlane, spróbuj
wykonać następujące kroki.
• Upewnij się, że dysponujesz akcesorium do pomiaru
dynamiki biegu, np. urządzeniem HRM-Tri.
Akcesoria wyposażone w funkcję rejestracji dynamiki biegu
są oznaczone z przodu znaczkiem .
• Ponownie sparuj akcesorium do pomiaru dynamiki biegu
z urządzeniem fēnix, postępując zgodnie z instrukcjami.
• Jeśli wskazania danych dynamiki biegu wynoszą zero,
upewnij się, że akcesorium jest założone prawą stroną do
góry.
UWAGA: Czas kontaktu z podłożem i bilans są wyświetlane
tylko podczas biegu. Nie jest on rejestrowany podczas
chodu.
16
Pomiary efektywności
Te szacunkowe pomiary efektywności ułatwiają śledzenie
i zrozumienie wyników osiąganych zarówno podczas aktywności
treningowych, jak i w czasie wyścigów. Pomiary te wymagają
wykonania kilku aktywności z użyciem nadgarstkowego czujnika
tętna lub zgodnego piersiowego czujnika tętna. Pomiary
efektywności jazdy na rowerze wymagają użycia czujnika tętna
i miernika mocy.
Szacowane wartości są podawane i obsługiwane przez firmę
Firstbeat. Więcej informacji można znaleźć na stronie
garmin.com/performance-data/running.
UWAGA: Początkowo przewidywania mogą wydać się
niedokładne. Urządzenie może wymagać ukończenia kilku
aktywności, aby ocenić przygotowanie wydolnościowe.
pułap tlenowy: Pułap tlenowy to maksymalna ilość tlenu (w
mililitrach) na minutę, jaką można wchłonąć w przeliczeniu na
kilogram masy ciała w przypadku maksymalnego wysiłku.
Przewidywane czasy dla wyścigów: Urządzenie wykorzystuje
szacowany pułap tlenowy i historię treningów, aby na
Funkcje związane z tętnem
podstawie bieżącej kondycji użytkownika podać wyznaczony
czas ukończenia wyścigu.
Test tętna do wysiłku: Test zmienności tętna (HRV) do wysiłku
wymaga użycia piersiowego czujnika tętna Garmin.
Urządzenie rejestruje zmienność tętna, gdy stoisz w miejscu
przez okres 3 minut. W ten sposób zostaje zmierzone ogólne
natężenie wysiłku. Wynik jest przedstawiony na skali od 1 do
100, gdzie im niższa wartość, tym mniejsze natężenie
wysiłku.
Przygotowanie wydolnościowe: Twoje przygotowanie
wydolnościowe jest oceniane w czasie rzeczywistym podczas
aktywności trwającej od 6 do 20 minut. Parametr ten można
dodać jako pole danych, co umożliwi wyświetlanie
przygotowania wydolnościowego podczas odpoczynku.
Umożliwia on porównanie kondycji mierzonej podczas
treningu z ogólnym poziomem kondycji.
Współczynnik FTP: Urządzenie wykorzystuje informacje
zawarte w profilu użytkownika, podane podczas konfiguracji
ustawień początkowych, w celu określenia współczynnika
FTP (Functional Threshold Power). W celu uzyskania
dokładniejszej oceny można przeprowadzić test z pomocą.
Próg mleczanowy: Funkcja progu mleczanowego wymaga
zastosowania napiersiowego czujnika tętna. Próg
mleczanowy to moment, od którego mięśnie zaczynają
gwałtownie słabnąć. Urządzenie mierzy poziom progu
mleczanowego na podstawie wartości tętna i tempa.
ciała w przypadku maksymalnego wysiłku. Ujmując rzecz
prościej, pułap tlenowy to wskaźnik wydolności sportowca, który
powinien wzrastać w miarę poprawy kondycji. Urządzenie fēnix
wymaga korzystania z nadgarstkowego czujnika tętna lub
zgodnego piersiowego czujnika tętna, aby mogło wyświetlać
szacowany pułap tlenowy. Oferuje ono dwa szacowane pułapy
tlenowe: dla biegania oraz jazdy na rowerze. Aby urządzenie
mogło dokładnie obliczyć pułap tlenowy, przez kilka minut biegaj
na świeżym powietrzu z włączonym modułem GPS lub jeździj
z założonym miernikiem mocy w umiarkowanym tempie.
Na urządzeniu szacowany pułap tlenowy jest wyświetlany
w postaci liczby, opisu i pozycji na kolorowym wskaźniku. Za
pomocą konta Garmin Connect można wyświetlić dodatkowe
informacje dotyczące szacowanego pułapu tlenowego, w tym
wiek sprawnościowy. Wiek sprawnościowy zapewnia
porównanie formy z osobą tej samej płci w innym wieku.
W przypadku regularnego wykonywania ćwiczeń wiek
sprawnościowy może się z czasem obniżyć.
Wyłączanie powiadomień o wynikach
Niektóre powiadomienia o wynikach wyświetlają się po
ukończeniu aktywności. Niektóre powiadomienia o wynikach są
wyświetlane w czasie aktywności lub w przypadku dokonania
nowego pomiaru, takiego jak szacowany pułap tlenowy. Możesz
wyłączyć funkcję przygotowania wydolnościowego, aby uniknąć
niektórych z tych powiadomień.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Wskaźniki fizjologiczne > Przygotowanie
wydolnościowe.
Automatyczne wykrywanie pomiarów efektywności
Funkcja Autom. wykrywanie jest domyślnie włączona.
Urządzenie może automatycznie wykrywać maksymalne tętno
oraz próg mleczanowy podczas aktywności. Po sparowaniu ze
zgodnym miernikiem mocy urządzenie może automatycznie
wykrywać współczynnik FTP podczas aktywności.
UWAGA: Urządzenie wykrywa maksymalne tętno tylko
w przypadku, jeśli tętno jest wyższe niż maksymalna wartość
tętna ustawiona w profilu użytkownika.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Wskaźniki fizjologiczne > Autom.
wykrywanie.
3 Wybierz opcję.
Synchronizacja aktywności i pomiarów efektywności
Możesz zsynchronizować aktywności i pomiary efektywności
z innych urządzeń Garmin na urządzenie fēnix za
pośrednictwem konta Garmin Connect. Zapewnia to
dokładniejszy obraz stanu wytrenowania i kondycji. Możesz na
przykład zapisać jazdę za pomocą urządzenia Edge i wyświetlić
szczegóły aktywności i ogólne obciążenie treningowe na
urządzeniu fēnix.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Wskaźniki fizjologiczne > TrueUp.
Po zsynchronizowaniu urządzenia ze smartfonem ostatnia
aktywność i pomiary efektywności z innych urządzeń Garmin
pojawią się na urządzeniu fēnix.
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym
Pułap tlenowy to maksymalna ilość tlenu (w mililitrach) na
minutę, jaką można wchłonąć w przeliczeniu na kilogram masy
Funkcje związane z tętnem
Fioletowy
Doskonała
Niebieski
Świetna
Zielony
Dobry
Pomarańczowy
Niezła
Czerwony
Słaba
Dane dotyczące pułapu tlenowego zostały dostarczone przez
firmę FirstBeat. Analiza pułapu tlenowego została opublikowana
za zgodą The Cooper Institute . Więcej informacji znajduje się
w załączniku (Standardowe oceny pułapu tlenowego,
strona 51) oraz na stronie internetowej
www.CooperInstitute.org.
®
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego dla biegu
To urządzenie wymaga korzystania z nadgarstkowego czujnika
tętna lub zgodnego piersiowego czujnika tętna. Jeśli korzystasz
z piersiowego czujnika tętna, załóż go i sparuj z urządzeniem
(Parowanie czujników bezprzewodowych, strona 42).
Aby uzyskać jak najdokładniejszą wartość szacunkową, należy
skonfigurować profil użytkownika (Ustawianie profilu
użytkownika, strona 22) oraz ustawić maksymalne tętno
(Ustawianie stref tętna, strona 23). Początkowo przewidywania
mogą wydać się niedokładne. Dlatego należy wykonać kilka
biegów, aby urządzenie mogło ocenić możliwości użytkownika.
1 Biegaj na świeżym powietrzu przez co najmniej 10 minut.
2 Po zakończeniu biegu wybierz Zapisz.
3 Wybierz , aby przewinąć pomiary efektywności.
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego dla jazdy na
rowerze
To urządzenie wymaga korzystania z miernika mocy
i nadgarstkowego czujnika tętna lub zgodnego piersiowego
czujnika tętna. Miernik mocy musi być sparowany
z urządzeniem fēnix (Parowanie czujników bezprzewodowych,
strona 42). Jeśli korzystasz z piersiowego czujnika tętna, załóż
go i sparuj z urządzeniem.
Aby uzyskać jak najdokładniejszą wartość szacunkową, należy
skonfigurować profil użytkownika (Ustawianie profilu
użytkownika, strona 22) oraz ustawić maksymalne tętno
(Ustawianie stref tętna, strona 23). Początkowo przewidywania
mogą wydać się niedokładne. Dlatego należy wykonać kilka
17
przejazdów, aby urządzenie mogło ocenić możliwości
użytkownika.
1 Jeźdź stałym, intensywnym tempem przez co najmniej 20
minut.
2 Po zakończeniu jazdy wybierz Zapisz.
3 Wybierz , aby przewinąć pomiary efektywności.
treningowych, aby monitorować wyniki podczas całej
aktywności.
Wyświetlanie przewidywanych czasów dla wyścigów
Aby uzyskać jak najdokładniejszą wartość szacunkową, należy
skonfigurować profil użytkownika (Ustawianie profilu
użytkownika, strona 22) oraz ustawić maksymalne tętno
(Ustawianie stref tętna, strona 23).
Urządzenie wykorzystuje funkcję Szacowanego pułapu
tlenowego (Informacje o szacowanym pułapie tlenowym,
strona 17) oraz historię treningów, aby podać wyznaczony czas
ukończenia wyścigu. Urządzenie analizuje dane dotyczące
treningów z kilku tygodni, aby wyznaczyć czas ukończenia
wyścigu.
PORADA: Jeśli posiadasz więcej niż jedno urządzenie Garmin,
możesz włączyć funkcję Physio TrueUp™, która pozwala
zsynchronizować w urządzeniu aktywności, historię oraz dane
z innych urządzeń (Synchronizacja aktywności i pomiarów
efektywności, strona 17).
1 Na tarczy zegarka wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić
widżet efektywności treningu.
2 Wybierz , aby przewinąć pomiary efektywności.
Urządzenie podaje przewidywane czasy biegów na
dystansach 5 km, 10 km, półmaratonu i maratonu.
UWAGA: Początkowo przewidywania mogą wydać się
niedokładne. Dlatego należy wykonać kilka biegów, aby
urządzenie mogło ocenić możliwości użytkownika.
Informacje o funkcji Training Effect
Funkcja Training Effect mierzy wpływ ćwiczeń na sprawność
aerobową i beztlenową. Wartość funkcji Training Effect rośnie
podczas wykonywania danej aktywności. W miarę trwania
aktywności wartość funkcji Training Effect zwiększa się. Wartość
funkcji Training Effect jest zależna od informacji zawartych
w profilu użytkownika, historii treningów, tętna, a także
intensywności i czasu trwania aktywności. Dostępnych jest
siedem różnych etykiet efektu treningu, które opisują
podstawowe korzyści płynące z aktywności. Każda etykieta jest
oznaczona kolorem i odpowiada charakterowi obciążenia
treningowego (Charakter obciążenia treningowego, strona 21).
Każda opinia, na przykład „duża poprawa pułapu tlenowego”,
zawiera odpowiedni opis w szczegółach aktywności w Garmin
Connect.
Funkcja Efekt treningu aerobowego odczytuje tętno, aby
zmierzyć, jak całkowita intensywność ćwiczenia wpływa na
sprawność aerobową. Informuje także, czy trening pomaga
utrzymać lub poprawić poziom sprawności. Współczynnik
zwiększonej powysiłkowej konsumpcji tlenu (EPOC) po
ćwiczeniu jest przeniesiony na zakres wartości, które opisują
poziom sprawności oraz nawyki treningowe. Miarowe treningi
o umiarkowanym wysiłku lub ćwiczenia obejmujące dłuższe
interwały (>180 s) mają pozytywny wpływ na metabolizm
tlenowy, co przekłada się na lepszy efekt treningu tlenowego.
Funkcja Efekt treningu beztlenowego mierzy tętno i prędkość
(lub moc), aby określić, jak trening wpływa na możliwość
wykonywania ćwiczeń o bardzo dużej intensywności.
Otrzymujesz wartość na podstawie udziału obciążenia
beztlenowego we współczynniku EPOC i rodzaju aktywności.
Powtarzane okresy treningu o dużej intensywności trwające od
10 do 120 s mają bardzo korzystny wpływ na wydolność
beztlenową, co przekłada się na lepszy efekt treningu
beztlenowego.
Efekt treningu aerobowego oraz Efekt treningu beztlenowego
można dodać jako pola danych do jednego z ekranów
18
Training Effect Korzyści dla
wydolności aerobowej
Korzyści dla wydolności
beztlenowej
Od 0,0 do 0,9
Brak korzyści.
Brak korzyści.
Od 1,0 do 1,9
Niewielka korzyść.
Niewielka korzyść.
Od 2,0 do 2,9
Utrzymanie sprawności
aerobowej.
Utrzymanie sprawności
beztlenowej.
Od 3,0 do 3,9
Wpływ na sprawność
aerobową.
Wpływ na sprawność
beztlenową.
Od 4,0 do 4,9
Znaczny wpływ na
sprawność aerobową.
Znaczny wpływ na
sprawność beztlenową.
5,0
Ponad siły i potencjalnie
szkodliwy bez odpowiedniego czasu na regenerację.
Ponad siły i potencjalnie
szkodliwy bez odpowiedniego czasu na regenerację.
Technologia Training Effect jest dostarczana i obsługiwana
przez firmę Firstbeat Technologies Ltd. Więcej informacji jest
dostępnych na stronie www.firstbeat.com.
Zmienność tętna i poziom wysiłku
Poziom wysiłku to wynik 3-minutowego testu wykonanego, gdy
stoisz nieruchomo, podczas którego urządzenie fēnix analizuje
zmienność tętna, aby określić całkowite natężenie wysiłku.
Trening, ilość snu, odżywianie i stres mają wpływ na osiągi
biegacza. Wynik jest przedstawiony na skali od 1 do 100, gdzie
1 oznacza bardzo niski poziom zmęczenia organizmu, a 100 —
bardzo wysoki. Znajomość wyniku poziomu wysiłku pomaga
zdecydować, czy Twoje ciało jest gotowe na ciężki bieg
treningowy lub ćwiczenia jogi.
Wyświetlanie zmienności tętna i poziomu wysiłku
Ta funkcja wymaga zastosowania piersiowego czujnika tętna
Garmin. Aby wyświetlać zmienność tętna i poziom wysiłku,
najpierw należy założyć czujnik tętna i sparować go
z urządzeniem (Parowanie czujników bezprzewodowych,
strona 42).
PORADA: Firma Garmin zaleca wykonywanie pomiarów
poziomu wysiłku o tej samej porze i w takich samych warunkach
każdego dnia.
1 W razie potrzeby wybierz kolejno > Dodaj > Tęt.do wysił.,
aby dodać aplikację z pomiarami wysiłku do listy aplikacji.
2 Wybierz Tak, aby dodać aplikację do listy ulubionych.
3 Na tarczy zegarka wybierz kolejno > Tęt.do wysił. > .
4 Stój nieruchomo i odpoczywaj przez 3 min.
Przygotowanie wydolnościowe
Po zakończeniu aktywności, takiej jak bieganie lub jazda na
rowerze, funkcja przygotowania wydolnościowego przeanalizuje
tempo, tętno i zmienność tętna, aby w czasie rzeczywistym
określić przygotowanie wydolnościowe w porównaniu do
ogólnego poziomu kondycji. Jest to przybliżona wartość
procentowa bieżącego odchylenia od Twojego bazowego
szacowanego pułapu tlenowego.
Zakres wartości przygotowania wydolnościowego waha się od
-20 do +20. Po pierwszych 6–20 minutach aktywności
urządzenie wyświetla wartość przygotowania wydolnościowego.
Na przykład wynik +5 oznacza, że trenujący jest wypoczęty,
świeży i gotowy do dobrego biegu lub przejazdu. Wskaźnik
przygotowania wydolnościowego można dodać jako pole
danych do jednego z ekranów treningowych, aby monitorować
go podczas całej aktywności. Przygotowanie wydolnościowe
może być również wskaźnikiem poziomu zmęczenia,
szczególnie pod koniec długiego biegu lub przejazdu
treningowego.
UWAGA: Należy wykonać kilka biegów lub przejazdów
z czujnikiem tętna, aby urządzenie mogło dokładnie wyznaczyć
pułap tlenowy i ocenić możliwości biegowe lub kolarskie
Funkcje związane z tętnem
użytkownika (Informacje o szacowanym pułapie tlenowym,
strona 17).
Wyświetlanie przygotowania wydolnościowego
To urządzenie wymaga korzystania z nadgarstkowego czujnika
tętna lub zgodnego piersiowego czujnika tętna.
1 Dodaj Przygotowanie wydolnościowe do ekranu danych
(Dostosowywanie ekranów danych, strona 33).
2 Rozpocznij bieg lub jazdę na rowerze.
Po 6–20 minutach zostanie wyświetlona wartość
przygotowania wydolnościowego.
3 Przewiń ekran danych, aby zobaczyć swoje przygotowanie
wydolnościowe podczas całego biegu lub przejazdu.
Próg mleczanowy
Próg mleczanowy oznacza intensywność ćwiczeń, przy której
w krwiobiegu zaczyna się gromadzić mleczan (kwas mlekowy).
W przypadku biegania jest to szacunkowy poziom wysiłku lub
tempo. Gdy biegacz przekroczy ten próg, bardzo szybko
zaczyna wzrastać zmęczenie. W przypadku doświadczonych
biegaczy próg zdarza się przy 90% maksymalnego tętna
i tempie dla dystansu pomiędzy 10 km a półmaratonem.
W przypadku przeciętnych biegaczy próg mleczanowy przypada
często poniżej 90% maksymalnego tętna. Znajomość swojego
progu mleczanowego może pomóc w określeniu, jak
intensywnie trenować i kiedy zmusić się do większego wysiłku
podczas wyścigu.
Jeśli już znasz swoją wartość tętna progu mleczanowego,
możesz podać ją w ustawieniach profilu użytkownika
(Ustawianie stref tętna, strona 23).
Przeprowadzanie testu z pomocą w celu określenia progu
mleczanowego
Ta funkcja wymaga zastosowania piersiowego czujnika tętna
Garmin. Zanim możliwe będzie przeprowadzenie testu
z instrukcjami, należy założyć czujnik tętna i sparować go
z urządzeniem (Parowanie czujników bezprzewodowych,
strona 42).
Do określenia progu mleczanowego urządzenie wykorzystuje
informacje zawarte w profilu użytkownika, podane podczas
konfiguracji ustawień początkowych, a także szacunkowy pułap
tlenowy. Podczas biegu stałym, intensywnym tempem
z założonym czujnikiem tętna urządzenie automatycznie wykryje
Twój próg mleczanowy.
PORADA: Należy wykonać kilka biegów z piersiowym
czujnikiem tętna, aby urządzenie mogło dokładnie wyznaczyć
maksymalną wartość tętna i obliczyć pułap tlenowy. Jeśli masz
problem z oszacowaniem swojego progu mleczanowego,
spróbuj ręcznie obniżyć maksymalną wartość tętna.
1 Na tarczy zegarka wybierz .
2 Wybierz bieganie na powietrzu.
Do ukończenia testu wymagany jest GPS.
3 Przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Trening > Test progu mlecza-nowego
z pomocą.
5 Uruchom stoper i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Po rozpoczęciu biegu urządzenie wyświetla czas trwania
każdego etapu, cel oraz aktualne dane tętna. Po ukończeniu
testu zostanie wyświetlony komunikat.
6 Po zakończeniu testu z pomocą zatrzymaj stoper i zapisz
aktywność.
Jeśli jest to Twoja pierwsza szacowana wartość progu
mleczanowego, urządzenie poprosi Cię o zaktualizowanie
stref tętna na podstawie Twojego tętna progu mleczanowego.
Dla każdej dodatkowej szacowanej wartości progu
mleczanowego urządzenie poprosi Cię o zaakceptowanie lub
odrzucenie wartości.
Funkcje związane z tętnem
Określanie współczynnika FTP
Aby uzyskać wskaźnik FTP, najpierw należy sparować piersiowy
czujnik tętna i miernik mocy z urządzeniem (Parowanie
czujników bezprzewodowych, strona 42) oraz określić
szacunkowy pułap tlenowy (Sprawdzanie szacowanego pułapu
tlenowego dla jazdy na rowerze, strona 17).
Do określenia współczynnika FTP urządzenie wykorzystuje
informacje zawarte w profilu użytkownika, podane podczas
konfiguracji ustawień początkowych, oraz szacunkowy pułap
tlenowy. Podczas jazdy stałym, intensywnym tempem
z założonym czujnikiem tętna i miernikiem mocy urządzenie
automatycznie wykryje Twój współczynnik FTP.
1 Wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić widżet efektywności
treningu.
2 Wybierz , aby przewinąć pomiary efektywności.
Szacowany współczynnik FTP jest wyświetlany jako wartość
mierzona w watach na kilogram, moc w watach i pozycja na
kolorowym wskaźniku.
Fioletowy
Doskonała
Niebieski
Świetna
Zielony
Dobry
Pomarańczowy
Niezła
Czerwony
Niewytrenowany
Więcej informacji można znaleźć w załączniku
(Współczynniki FTP, strona 51).
UWAGA: W przypadku otrzymania powiadomienia o nowym
wskaźniku można wybrać Akceptuj, aby zapisać nowy
wskaźnik FTP lub Odrzuć, aby zachować dotychczasowy
wskaźnik FTP.
Przeprowadzanie testu FTP
Przed wykonaniem testu określającego wskaźnik FTP najpierw
należy sparować piersiowy czujnik tętna i miernik mocy
z urządzeniem (Parowanie czujników bezprzewodowych,
strona 42) oraz określić szacunkowy pułap tlenowy
(Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego dla jazdy na
rowerze, strona 17).
UWAGA: Test współczynnika FTP to wymagający trening, który
zajmuje około 30 minut. Wybierz praktyczną i najbardziej płaską
trasę, która umożliwi jazdę przy stale rosnącym wysiłku,
podobnie jak w przypadku próby czasowej.
1 Na tarczy zegarka wybierz .
2 Wybierz aktywność jazdy na rowerze.
3 Przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Trening > Test FTP z instrukcjami.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Po rozpoczęciu jazdy urządzenie wyświetla czas trwania
każdego etapu, cel oraz aktualne dane mocy. Po ukończeniu
testu zostanie wyświetlony komunikat.
Po
ukończeniu testu z pomocą wykonaj ćwiczenia
6
rozluźniające, zatrzymaj stoper i zapisz aktywność.
Współczynnik FTP jest wyświetlany jako wartość mierzona
w watach na kilogram, moc w watach i pozycja na kolorowym
wskaźniku.
7 Wybierz opcję:
• Wybierz Akceptuj, aby zapisać nowy współczynnik FTP.
• Wybierz Odrzuć, aby zachować bieżący współczynnik
FTP.
Stan wytrenowania
Te szacunkowe pomiary ułatwiają śledzenie i zrozumienie
wyników osiąganych podczas aktywności treningowych.
Pomiary te wymagają wykonania kilku aktywności z użyciem
nadgarstkowego czujnika tętna lub zgodnego piersiowego
19
czujnika tętna. Pomiary efektywności jazdy na rowerze
wymagają użycia czujnika tętna i miernika mocy.
Szacowane wartości są podawane i obsługiwane przez firmę
Firstbeat. Więcej informacji znajduje się na stronie garmin.com
/performance-data/running.
UWAGA: Początkowo przewidywania mogą wydać się
niedokładne. Urządzenie może wymagać ukończenia kilku
aktywności, aby ocenić przygotowanie wydolnościowe.
Stan wytrenowania: Stan treningu pokazuje, w jaki sposób
trening wpływa na Twoją sprawność fizyczną i wydolność.
Funkcja ta opiera się o zmiany w obciążeniu treningowym
i pułapie tlenowym przez dłuższy okres czasu.
pułap tlenowy: Pułap tlenowy to maksymalna ilość tlenu (w
mililitrach) na minutę, jaką można wchłonąć w przeliczeniu na
kilogram masy ciała w przypadku maksymalnego wysiłku.
Urządzenie wyświetla wartości pułapu tlenowego
skorygowane o temperaturę i wysokość w przypadku
aklimatyzowania się do wysokich temperatur lub dużej
wysokości.
Obciążenie treningowe: Obciążenie treningowe to łączna
wartość określająca powysiłkową konsumpcję tlenu przez
organizm (ang. excess post-exercise oxygen consumption,
EPOC) w ciągu ostatnich 7 dni. EPOC to szacunkowa
wartość energii, jaką Twoje ciało potrzebuje, aby się
zregenerować po wysiłku.
Charakter obciążenia treningowego: Urządzenie analizuje
i dzieli obciążenie treningowe na różne kategorie
w zależności od intensywności i struktury każdej
zarejestrowanej aktywności. Charakter obciążenia
treningowego obejmuje łączną ilość obciążenia w każdej
kategorii, a także charakter treningu. Urządzenie wyświetla
rozkład obciążeń w ciągu ostatnich 4 tygodni.
Czas odpoczynku: Funkcja czasu odpoczynku wyświetla czas
pozostały do pełnego zregenerowania sił i osiągnięcia
gotowości do następnego wysiłku.
Poziomy stanu wytrenowania
Stan wytrenowania wskazuje, jak trening wpływa na poziom
sprawności fizycznej i wydajność. Funkcja ta opiera się
o zmiany w obciążeniu treningowym i pułapie tlenowym przez
dłuższy okres czasu. Pomaga ona planować treningi i stale
poprawiać poziom sprawności fizycznej.
Szczytowy: Stan szczytowy oznacza, że znajdujesz się
w idealnym stanie do zawodów. Niedawno zmniejszone
obciążenie treningowe pozwala organizmowi na regenerację
i pełną kompensację po wcześniejszych treningach. Należy
planować z wyprzedzeniem, ponieważ ta forma szczytowa
może być utrzymana przez krótki okres czasu.
Efektywny: Obecne obciążenie treningowe sprawia, że poziom
sprawności oraz wydolność zmierzają w dobrą stronę.
Zaplanuj okresy regeneracji w treningu, aby utrzymać obecny
poziom sprawności fizycznej.
Utrzymanie: Aktualne obciążenie treningowe wystarcza do
utrzymania obecnego poziomu sprawności fizycznej. Aby
zaobserwować poprawę, spróbuj urozmaicić treningi lub
zwiększyć liczbę treningów.
Wyrównanie: Lżejsze obciążenie treningowe pozwala
organizmowi na regenerację, która ma kluczowe znaczenie
podczas długich okresów intensywnego treningu. Możesz
20
wrócić do bardziej wymagającego obciążenia treningowego,
gdy uznasz to za stosowane.
Bezproduktywne: Obciążenie treningowe jest na dobrym
poziomie, jednak poziom sprawności się obniża. Organizm
może mieć problemy z regeneracją, więc należy zwrócić
uwagę na ogólny stan zdrowia, w tym na wysiłek, odżywianie
i odpoczynek.
Roztrenowanie: Roztrenowanie zdarza się, gdy przez tydzień
lub dłużej trenujesz znacznie mniej niż zwykle i ma to wpływ
na poziom sprawności. Możesz spróbować zwiększyć
obciążenie treningowe, aby zaobserwować poprawę.
Ponad siły: Obciążenie treningowe jest bardzo duże i przynosi
odwrotne skutki od zamierzonych. Organizm potrzebuje
odpoczynku. Należy przeznaczyć pewien czas na
regenerację przez włączenie lżejszych treningów do
harmonogramu.
Brak stanu: Aby określić stan wytrenowania, urządzenie
potrzebuje historii treningów z jednego lub dwóch tygodni,
w tym aktywności z wynikami pułapu tlenowego z biegania
lub jazdy na rowerze.
Wskazówki dotyczące uzyskania informacji o stanie
wytrenowania
Funkcja stanu wytrenowania zależy od aktualizowanej oceny
poziom sprawności, w tym co najmniej dwóch pomiarów pułapu
tlenowego w tygodniu. Szacowany pułap tlenowy jest
aktualizowany po intensywnych biegach lub jazdach na świeżym
powietrzu z użyciem miernika mocy, podczas których tętno
utrzymało przez kilka minut co najmniej 70% maksymalnego
poziomu. Pułap tlenowy nie jest szacowany podczas biegów po
szlakach i w pomieszczeniach. Ma to na celu utrzymanie
dokładności tendencji poziomu sprawności.
Aby maksymalnie wykorzystać możliwości funkcji stanu
wytrenowania, spróbuj skorzystać z następujących wskazówek.
• Co najmniej dwa razy w tygodniu biegnij lub jedź na świeżym
powietrzu z miernikiem mocy i przez co najmniej 10 minut
utrzymaj tętno powyżej 70% maksymalnego poziomu.
Twój status wytrenowania powinien być dostępny, jeśli
będziesz używać urządzenia przez co najmniej tydzień.
• Rejestruj aktywności fitness lub włącz funkcję Physio TrueUp,
aby urządzenie mogło ocenić Twoją wydolność
(Synchronizacja aktywności i pomiarów efektywności,
strona 17).
Aklimatyzacja cieplna i wysokościowa
Czynniki środowiskowe, takie jak wysoka temperatura
i wysokość, mają wpływ na trening i wydajność. Na przykład
trening na wysokości może mieć pozytywny wpływ na Twoją
sprawność fizyczną, ale znajdując się na wysokości, możesz
doświadczyć zmniejszenia pułapu tlenowego. Urządzenie fēnix
wyświetla powiadomienia o aklimatyzacji i poprawki do
szacunkowego pułapu tlenowego oraz stanu wytrenowania, gdy
temperatura przekracza 22ºC (72ºF), a wysokość przekracza
800 m (2625 stóp). Można monitorować aklimatyzację cieplną
oraz wysokościową w widżecie stanu wytrenowania.
UWAGA: Funkcja aklimatyzacji cieplnej jest dostępna tylko
w przypadku aktywności wykonywanych z użyciem GPS
i wymaga danych o pogodzie z podłączonego smartfonu. Pełna
aklimatyzacja trwa co najmniej 4 dni treningowe.
Obciążenie treningowe
Obciążenie treningowe to pomiar objętości treningowej
z ostatnich siedmiu dni. Jest to łączna wartość pomiarów
powysiłkowej konsumpcji tlenu przez organizm (ang. excess
post-exercise oxygen consumption, EPOC) z ostatnich 7 dni.
Wskaźnik pokazuje, czy obecne obciążenie treningowe jest zbyt
niskie, zbyt wysokie, czy w optymalnym zakresie, aby utrzymać
lub poprawić sprawność fizyczną. Optymalny zakres obliczany
jest na podstawie indywidualnego poziomu sprawności i historii
treningów. Zakres ten zmienia się wraz z wydłużaniem lub
Funkcje związane z tętnem
skracaniem czasu treningu oraz zwiększaniem bądź
zmniejszaniem jego intensywności.
Charakter obciążenia treningowego
W celu zmaksymalizowania wydajności i poprawy sprawności
fizycznej trening powinien zawierać ćwiczenia z trzech kategorii:
spokojne aerobowe, intensywne aerobowe oraz beztlenowe.
Charakter obciążenia treningowego pokazuje, ile ćwiczeń
w Twoim treningu znajduje się w każdej z tych kategorii, a także
przedstawia cele treningowe. Charakter obciążenia
treningowego wymaga co najmniej 7 dni treningów w celu
określenia, czy obciążenie treningowe jest niskie, optymalne czy
wysokie. Po 4 tygodniach ćwiczeń szacowane obciążenie
treningowe będzie zawierać więcej szczegółów, które mogą
pomóc w zrównoważeniu treningów.
Poniżej celu: Twoje obciążenie treningowe jest niższe od
optymalnego w każdej kategorii intensywności. Spróbuj
wydłużyć czas trwania lub częstotliwość ćwiczeń.
Niedobór spokojnych ćwiczeń aerobowych: Spróbuj dodać
więcej spokojnych ćwiczeń aerobowych, aby zapewnić
odpowiednią równowagę i regenerację podczas bardziej
intensywnych ćwiczeń.
Niedobór intensywnych ćwiczeń aerobowych: Spróbuj dodać
więcej intensywnych ćwiczeń aerobowych, aby z czasem
poprawić próg mleczanowy oraz pułap tlenowy.
Niedobór ćwiczeń beztlenowych: Spróbuj dodać kilka bardziej
intensywnych ćwiczeń beztlenowych, aby z czasem
zwiększyć tempo i wydolność beztlenową.
Zrównoważone: Twój trening jest zrównoważony i zapewnia
ogólne korzyści dla Twojej kondycji podczas treningu.
Głównie spokojne aerobowe: Twoje obciążenie treningowe
zawiera przeważnie spokojne ćwiczenia aerobowe. Zapewnia
to solidną podstawę i przygotowuje Cię do bardziej
intensywnych treningów.
Głównie intensywne aerobowe: Twoje obciążenie treningowe
zawiera głównie intensywne ćwiczenia aerobowe. Aktywności
te pomagają poprawić próg mleczanowy, pułap tlenowy
i wytrzymałość.
Głównie beztlenowe: Twoje obciążenie treningowe zawiera
przeważnie ćwiczenia intensywne. Prowadzi to do szybkiego
wzrostu sprawności, ale taki trening powinien być
zrównoważony spokojnymi ćwiczeniami aerobowymi.
Powyżej celu: Twoje obciążenie treningowe jest wyższe niż
optymalne, przez co należy rozważyć skrócenie czasu
trwania i częstotliwości ćwiczeń.
Czas odpoczynku
Możesz używać urządzenia Garmin z nadgarstkowym
czujnikiem tętna lub zgodnym piersiowym czujnikiem tętna do
wyświetlania czasu potrzebnego do pełnego zregenerowania sił
i osiągnięcia gotowości do następnego wysiłku.
UWAGA: Zalecenia dotyczące czasu odpoczynku są
przekazywane na podstawie szacowanego pułapu tlenowego
i początkowo mogą wydawać się niedokładne. Urządzenie może
wymagać ukończenia kilku aktywności, aby ocenić
przygotowanie wydolnościowe.
Czas odpoczynku pojawia się natychmiast po zakończeniu
aktywności. Czas jest odliczany aż do uzyskania optymalnego
stanu umożliwiającego rozpoczęcie kolejnego wysiłku.
Wyświetlanie czasu odpoczynku
Aby uzyskać jak najdokładniejszą wartość szacunkową, należy
skonfigurować profil użytkownika (Ustawianie profilu
użytkownika, strona 22) oraz ustawić maksymalne tętno
(Ustawianie stref tętna, strona 23).
1 Idź pobiegać.
2 Po zakończeniu biegu wybierz Zapisz.
Funkcje związane z tętnem
Zostanie wyświetlony czas odpoczynku. Maksymalny czas
odpoczynku to 4 dni.
UWAGA: Na tarczy zegarka można wybrać UP lub DOWN,
aby wyświetlić widżet stanu wytrenowania, a następnie
wybrać , aby przewinąć pomiary i wyświetlić czas
odpoczynku.
Tętno odpoczynku
Jeśli podczas treningu korzystasz z nadgarstkowego czujnika
tętna lub zgodnego piersiowego czujnika tętna, po każdej
aktywności możesz sprawdzać tętno odpoczynku. Tętno
odpoczynku to różnica między tętnem podczas ćwiczeń i tętnem
na 2 minuty po ich zakończeniu. Przykład: po typowym biegu
treningowym zatrzymujesz stoper. Tętno wynosi 140 uderzeń
serca na minutę. Po 2 minutach braku aktywności lub
odpoczynku tętno spada do poziomu 90 uderzeń na minutę.
Tętno odpoczynku to wynik odejmowania 90 od 140, czyli 50
uderzeń. Niektóre badania łączą tętno odpoczynku ze stanem
serca. Wyższy wynik oznacza zwykle zdrowsze serce.
PORADA: Aby uzyskać najlepszy wynik, przerwij wszelką
aktywność na 2 minuty, aby urządzenie dokonało dokładnego
pomiaru tętna odpoczynku. Po wyświetleniu pomiaru możesz
zapisać lub odrzucić aktywność.
Body Battery™
Urządzenie analizuje zmienność rytmu serca, poziom stresu,
jakość snu i dane aktywności w celu określenia ogólnego
poziomu Body Battery. Podobnie jak wskaźnik paliwa
w samochodzie, wskazuje ilość dostępnego zapasu energii.
Poziom Body Battery jest przedstawiony na skali od 0 do 100,
gdzie wskaźnik od 0 do 25 oznacza mały zapas energii, od 26
do 50 przedstawia średni zapas energii, od 51 do 75 duży zapas
energii, a od 76 do 100 bardzo duży zapas energii.
Można zsynchronizować urządzenie z kontem użytkownika
Garmin Connect, aby wyświetlić najbardziej aktualny poziom
Body Battery, długoterminowe trendy i dodatkowe informacje
(Porady dotyczące uzyskiwania lepszych danych Body Battery,
strona 21).
Wyświetlanie widżetu Body Battery
Widżet Body Battery wyświetla bieżący poziom Body Battery
oraz wykres poziomu Body Battery z ostatnich kilku godzin.
1 Naciśnij UP lub DOWN, aby wyświetlić widżet Body Battery.
UWAGA: Konieczne może być dodanie widżetu do pętli
widżetów (Dostosowywanie pętli widżetów, strona 36).
Naciśnij
, aby wyświetlić poziom Body Battery z ostatnich
2
czterech godzin.
3 Naciśnij DOWN, aby wyświetlić połączony wykres Body
Battery i poziomu stresu.
Niebieskie paski wskazują okresy odpoczynku.
Pomarańczowe paski wskazują okresy wysiłku. Szare paski
wskazują okresy zbyt wysokiej aktywności, aby można było
określić poziom wysiłku.
4 Naciśnij DOWN, aby wyświetlić swoje dane Body Battery od
północy.
Porady dotyczące uzyskiwania lepszych danych Body
Battery
• Poziom Body Battery jest aktualizowany po
zsynchronizowaniu urządzenia z kontem Garmin Connect.
• Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, urządzenie należy nosić
podczas snu.
• Odpoczynek i dobry sen pozwalają zwiększyć Body Battery.
• Wyczerpujące aktywności, duży wysiłek i niska jakość snu
mogą spowodować zmniejszenie zapasu energii Body
Battery.
• Spożywanie żywności i stymulantów (np. kofeiny) nie ma
wpływu na Body Battery.
21
Pulsoksymetr
Urządzenie fēnix jest wyposażone w pulsoksymetr
nadgarstkowy do pomiaru poziomu tlenu we krwi. Znajomość
danych dotyczących poziomu stężenia tlenu we krwi pomaga
określić, jak organizm aklimatyzuje się do wysokości w sportach
alpinistycznych i ekspedycjach.
Można ręcznie rozpocząć odczyt pulsoksymetru, włączając
widżet pulsoksymetru (Uzyskiwanie odczytów pulsoksymetru,
strona 22). Można również włączyć odczyty całodzienne
(Włączanie całodziennych odczytów pulsoksymetru,
strona 22). Urządzenie analizuje natlenienie krwi oraz
wysokość za każdym razem, gdy pozostajesz w bezruchu. Profil
wysokości pomaga w odczytywaniu zmian analizowanych przez
pulsoksymetr stosownie do aktualnej wysokości, na której
znajduje się użytkownik.
Na urządzeniu odczyty pulsoksymetru wyświetlają się jako
procent stężenia tlenu we krwi oraz jako odpowiedni kolor na
wykresie. Za pomocą konta Garmin Connect można wyświetlić
dodatkowe informacje dotyczące odczytów pulsoksymetru,
w tym obecne trendy z ostatnich kilku dni.
Więcej informacji na temat dokładności odczytów pulsoksymetru
znajduje się na stronie garmin.com/ataccuracy.
Włączanie całodziennych odczytów
pulsoksymetru
1 W widżecie pomiaru tętna naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Opcje > Tryb pulsoksymetru > Cały dzień.
Urządzenie będzie automatycznie analizowało poziom tlenu
we krwi przez cały dzień za każdym razem, gdy nie będziesz
się ruszać.
UWAGA: Włączanie całodobowego trybu aklimatyzacji
skraca czas działania baterii.
Wyłączanie automatycznych odczytów
pulsoksymetru
1 W widżecie pomiaru tętna naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Opcje > Tryb pulsoksymetru > Wyłączono
Urządzenie wyłącza automatyczne odczyty pulsoksymetru.
Urządzenie rozpoczyna odczyt pulsoksymetru, kiedy widżet
pulsoksymetru jest uruchomiony.
Włączanie monitorowania SpO2 podczas snu
Możesz ustawić ciągłe mierzenie natlenienia krwi podczas snu.
UWAGA: Nietypowe pozycje podczas snu mogą powodować
wyjątkowo niskie odczyty SpO2 podczas snu.
1 W widżecie pomiaru tętna naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Opcje > Tryb pulsoksymetru > Podczas
snu.
Wskazówki dotyczące nieprawidłowego
odczytu pulsoksymetru
Skala procentowa poziomu tlenu we krwi.
Wykres odczytów średniego poziomu tlenu we krwi z ostatnich 24
godzin.
Ostatni odczyt poziomu tlenu we krwi.
Skala wysokości.
Wykres wysokości z ostatnich 24 godzin.
Uzyskiwanie odczytów pulsoksymetru
Możesz ręcznie rozpocząć odczyt pulsoksymetru, otwierając
widżet pulsoksymetru. Widżet wyświetla ostatnie procentowe
stężenie tlenu we krwi, a także wykres ze średnimi wartościami
cogodzinnych pomiarów oraz wykres wysokości, na jakiej
przebywał użytkownik przez ostatnie 24 godziny.
UWAGA: Po pierwszym wyświetleniu widżetu pulsoksymetru
urządzenie musi odbierać sygnały z satelitów, aby określić
wysokość, na której się aktualnie znajdujesz. Wyjdź na zewnątrz
i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
1 Siedząc lub stojąc nieruchomo, naciśnij przycisk UP lub
DOWN, aby wyświetlić widżet pulsoksymetru.
2 Naciśnij przycisk , aby wyświetlić szczegóły widżetu
i rozpocząć odczyt pulsoksymetru.
3 Pozostań w bezruchu przez 30 sekund.
UWAGA: Przy zbyt wysokim poziomie aktywności zegarek
nie będzie mógł uzyskać odczytu pulsoksymetru i zamiast
wartości procentowej zostanie wyświetlony komunikat.
Możesz ponownie sprawdzić po kilku minutach
bezczynności. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, podczas
mierzenia natlenienia krwi trzymaj ramię z urządzeniem na
wysokości serca.
4 Naciśnij DOWN, aby wyświetlić wykres odczytów
pulsoksymetru z ostatnich siedmiu dni.
22
Jeśli dane pulsoksymetru są nieregularne lub nie są
wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.
• Nie ruszaj się podczas mierzenia poziomu tlenu we krwi.
• Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka. Urządzenie
powinno dobrze przylegać do ciała, lecz niezbyt ciasno.
• Podczas mierzenia poziomu tlenu we krwi trzymaj ramię
z urządzeniem na wysokości serca.
• Używaj silikonowego paska.
• Przed założeniem urządzenia wyczyść i osusz ramię.
• W miejscu, w którym nosisz urządzenie, nie smaruj skóry
kremem z filtrem przeciwsłonecznym, balsamem ani
środkiem odstraszającym owady.
• Uważaj, aby nie zarysować czujnika optycznego z tyłu
urządzenia.
• Po każdym treningu opłucz urządzenie pod bieżącą wodą.
Trening
Ustawianie profilu użytkownika
Możesz zaktualizować dane dotyczące płci, roku urodzenia,
wzrostu, wagi, strefy tętna i strefy mocy. Urządzenie
wykorzystuje te informacje do obliczania dokładnych danych
związanych z treningiem.
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Profil użytkownika.
3 Wybierz opcję.
Cele fitness
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu
następujących zasad.
• Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
• Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc
poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego.
Pulsoksymetr
Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz
skorzystać z tabeli (Obliczanie strefy tętna, strona 23), aby
ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.
Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego
z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie
i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne.
Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój
wiek od wartości 220.
Informacje o strefach tętna
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać
pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo-naczyniową,
a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony
zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych
stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej
intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu
o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.
Ustawianie stref tętna
Urządzenie wykorzystuje informacje zawarte w profilu
użytkownika, podane podczas konfiguracji ustawień
początkowych, w celu określenia domyślnych stref tętna
użytkownika. Można określić oddzielne strefy tętna dla profili
sportowych, takich jak bieganie, jazda rowerem i pływanie. Aby
uzyskać najdokładniejsze dane dotyczące kalorii podczas
aktywności, należy ustawić swoje maksymalne tętno. Istnieje
możliwość dostosowania każdej ze stref tętna i ręcznego
wprowadzenia tętna spoczynkowego. Istnieje możliwość
ręcznego dostosowania stref w urządzeniu lub na koncie
Garmin Connect.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Profil użytkownika > Tętno.
3 Wybierz Maksymalne tętno i podaj swoje maksymalne tętno.
Można użyć funkcji Autom. wykrywanie, aby automatycznie
rejestrować maksymalne tętno podczas aktywności lub
ręcznie podać maksymalne tętno (Automatyczne wykrywanie
pomiarów efektywności, strona 17).
4 Wybierz kolejno Tętno LT > Wpisz ręcznie i podaj swoje
tętno progu mleczanowego.
Aby określić próg mleczanowy, możesz przeprowadzić test
z pomocą (Próg mleczanowy, strona 19). Można użyć funkcji
Autom. wykrywanie, aby automatycznie rejestrować próg
mleczanowy podczas aktywności (Automatyczne wykrywanie
pomiarów efektywności, strona 17).
5 Wybierz Tętno spoczynkowe i podaj tętno spoczynkowe.
Można wykorzystać średnie tętno spoczynkowe mierzone
przez urządzenie lub samodzielnie określić tętno
spoczynkowe.
6 Wybierz kolejno Strefy > Według:.
7 Wybierz opcję:
• Wybierz Uderz./min, aby wyświetlić i edytować strefy
w uderzeniach serca na minutę.
• Wybierz % maksymalnego tętna, aby wyświetlić
i edytować strefy jako wartości procentowe tętna
maksymalnego.
• Wybierz % REZ. TĘTNA, aby wyświetlić i edytować strefy
jako wartości procentowe rezerwy tętna (maksymalne
tętno minus tętno spoczynkowe).
• Wybierz % tętna LT, aby wyświetlić i edytować strefy jako
wartości procentowe tętna LT.
8 Wybierz strefę i podaj dla niej wartość.
9 Wybierz Dodaj tętno dla sportu i wybierz profil sportu, aby
dodać oddzielne strefy tętna (opcjonalnie).
10 Powtórz kroki, aby dodać strefy tętna dla sportu
(opcjonalnie).
Trening
Zezwolenie urządzeniu na określenie stref tętna
Domyślne ustawienia pozwalają urządzeniu wykryć maksymalne
tętno i określić strefy tętna jako wartości procentowe tętna
maksymalnego.
• Sprawdź, czy ustawienia profilu użytkownika są poprawne
(Ustawianie profilu użytkownika, strona 22).
• Biegaj często z nadgarstkowym lub piersiowym czujnikiem
tętna.
• Wypróbuj kilka planów treningowych opartych na strefach
tętna dostępnych w koncie Garmin Connect.
• Trendy dotyczące tętna i czas w strefach można przeglądać
na koncie Garmin Connect.
Obliczanie strefy tętna
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
1
50 – 60%
Spokojne, lekkie
tempo, rytmiczny
oddech
Trening dla początkujących poprawiający
wydolność oddechową,
zmniejsza obciążenie
2
60 – 70%
Wygodne tempo,
trochę głębszy
oddech, możliwe
prowadzenie
rozmów
Podstawowy trening
poprawiający wydolność
sercowo-naczyniową,
dobre tempo do odrobienia formy
3
70 – 80%
Średnie tempo,
trudniej prowadzić
rozmowę
Zwiększona wydolność
oddechowa, optymalny
trening poprawiający
wydolność sercowonaczyniową
4
80 – 90%
Szybkie, trochę
męczące tempo,
szybki oddech
Zwiększona wydolność
i próg beztlenowy,
większa prędkość
5
90 – 100%
Bardzo szybkie
Wydolność beztlenowa
tempo, nie do utrzy- i mięśniowa, zwiększona
mania przez
moc
dłuższy czas, ciężki
oddech
Ustawianie stref mocy
Wartości dla stref to wartości domyślne na podstawie płci, wagi
i średniej wydolności, które mogą nie odpowiadać osobistym
możliwościom użytkownika. Jeśli znasz wartość swojego
współczynnika FTP (ang. Functional Threshold Power), możesz
go wprowadzić i pozwolić urządzeniu automatycznie obliczyć
strefy mocy. Istnieje możliwość ręcznego dostosowania stref
w urządzeniu lub na koncie Garmin Connect.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Profil użytkownika > Strefy mocy >
Według:.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Waty, aby wyświetlić i edytować strefy w watach.
• Wybierz % FTP, aby wyświetlić i edytować strefy jako
wartości procentowe wskaźnika FTP.
4 Wybierz FTP i podaj wartość FTP.
5 Wybierz strefę i podaj dla niej wartość.
6 W razie potrzeby wybierz Minimum i podaj minimalną
wartość mocy.
Śledzenie aktywności
Funkcja śledzenia aktywności zapisuje dzienną liczbę kroków,
przebyty dystans, minuty intensywnej aktywności, pokonane
piętra, liczbę spalonych kalorii i statystyki dotyczące snu
w każdym zarejestrowanym dniu. Licznik spalonych kalorii
sumuje podstawowy metabolizm użytkownika i kalorie spalone
podczas aktywności.
23
W widżecie kroków zostanie wyświetlona łączna liczba kroków
wykonanych w ciągu doby. Liczba kroków jest okresowo
aktualizowana.
Więcej informacji na temat dokładności śledzenia aktywności
i pomiarów kondycji znajduje się na stronie garmin.com
/ataccuracy.
Cel automatyczny
Urządzenie automatycznie tworzy dzienny cel kroków w oparciu
o poziom poprzedniej aktywności. W miarę jak użytkownik
porusza się w ciągu dnia, urządzenie wskazuje postęp
w realizacji dziennego celu .
Jeśli nie zdecydujesz się na korzystanie z funkcji
automatycznego celu, możesz ustawić własny cel kroków za
pomocą konta Garmin Connect.
Korzystanie z alertów ruchu
Dłuższe siedzenie może spowodować niepożądane zmiany
metaboliczne. Alert ruchu przypomina o aktywności fizycznej.
Po godzinie bezczynności zostanie wyświetlony komunikat
przypominający o Rusz się! wraz z czerwonym paskiem.
Dodatkowe segmenty pojawiają się po każdych 15 minutach
bezczynności. Jeśli w urządzeniu włączono sygnały dźwiękowe,
urządzenie wyemituje również sygnał dźwiękowy lub uruchomi
wibracje (Ustawienia systemowe, strona 40).
Pójdź na krótki spacer (co najmniej kilkuminutowy), aby
zresetować alert ruchu.
Monitorowanie snu
Gdy zaśniesz, urządzenie automatycznie wykryje sen i będzie
monitorować Twój ruch podczas typowych godzin snu.
W ustawieniach użytkownika na koncie Garmin Connect można
podać swoje typowe godziny snu. Statystyki snu obejmują
łączną liczbę przespanych godzin, fazy snu i ruch podczas snu.
Statystyki dotyczące snu możesz sprawdzić na swoim koncie
Garmin Connect.
UWAGA: Drzemki nie są dodawane do statystyk snu. Trybu Nie
przeszkadzać możesz używać do wyłączania powiadomień
i alertów, wyłączając alarmy (Korzystanie z trybu Nie
przeszkadzać, strona 24).
Korzystanie z automatycznego śledzenia snu
1 Noś urządzenie podczas snu.
2 Prześlij dane dotyczące snu na stronę Garmin Connect
(Ręczne synchronizowanie danych z urządzeniem Garmin
Connect, strona 10).
Statystyki dotyczące snu możesz sprawdzić na swoim koncie
Garmin Connect.
Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać
Trybu Nie przeszkadzać można używać do wyłączania
podświetlenia ostrzeżeń dźwiękowych i alertów wibracyjnych.
Na przykład tryb ten można włączać na czas snu lub oglądania
filmu.
UWAGA: W ustawieniach użytkownika na koncie Garmin
Connect można podać swoje typowe godziny snu. Można
włączyć opcję Podczas snu w ustawieniach systemowych, aby
w typowych godzinach snu automatycznie włączany był tryb Nie
przeszkadzać (Ustawienia systemowe, strona 40).
1 Przytrzymaj LIGHT.
24
2 Wybierz
.
Minut intensywnej aktywności
Mając na uwadze stan zdrowia, organizacje takie jak Światowa
Organizacja Zdrowia zalecają 150 minut umiarkowanie
intensywnej aktywności (np. szybkiego spaceru) lub 75 minut
intensywnej aktywności (np. biegania) w tygodniu.
Urządzenie monitoruje intensywność aktywności oraz czas
spędzony na wykonywaniu umiarkowanie intensywnych
i intensywnych aktywności (wymagane są dane tętna, aby
określić intensywność aktywności). Możesz pracować nad
realizacją tygodniowego celu liczby minut intensywnej
aktywności, wykonując umiarkowanie intensywną lub
intensywną aktywność nieprzerwanie przez co najmniej 10
minut. Urządzenie sumuje czas średniej aktywności z czasem
intensywnej aktywności. Przy dodawaniu całkowity czas
intensywnej aktywności jest podwajany.
Zliczanie minut intensywnej aktywności
Urządzenie fēnix oblicza minuty intensywnej aktywności,
porównując dane tętna ze średnią wartością tętna
spoczynkowego. Jeśli pomiar tętna jest wyłączony, urządzenie
oblicza liczbę minut umiarkowanie intensywnej aktywności,
analizując liczbę kroków na minutę.
• Rozpocznij aktywność z pomiarem czasu, aby uzyskać
możliwie największą dokładność pomiaru minut intensywnej
aktywności.
• Ćwicz przez co najmniej 10 minut z umiarkowaną lub wysoką
intensywnością.
• Noś urządzenie przez całą dobę, aby uzyskać
najdokładniejszy pomiar tętna spoczynkowego.
Garmin Move IQ™
Jeśli ruchy odpowiadają znanym wzorcom ćwiczenia, funkcja
Move IQ automatycznie zidentyfikuje rodzaj wydarzenia
i wyświetli je na osi czasu. Wydarzenia Move IQ pokazują typ
aktywności i czas jej trwania, ale nie pojawiają się na liście
aktywności lub w aktualnościach. Aby zapewnić sobie
dokładniejsze i bardziej szczegółowe informacje, możesz
zapisać trwającą aktywność w urządzeniu.
Ustawienia śledzenia aktywności
Przytrzymaj MENU, a następnie wybierz Śledzenie
aktywności.
Stan: Wyłącza funkcje śledzenia aktywności.
Alert ruchu: Wyświetla komunikat i pasek ruchu na cyfrowej
tarczy zegarka i na ekranie kroków. Jeśli w urządzeniu
włączono sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również
sygnał dźwiękowy lub uruchomi wibracje (Ustawienia
systemowe, strona 40).
Alerty celu: Umożliwia włączanie i wyłączanie alertów celu lub
wyłączenie ich tylko podczas aktywności. Alerty celu są
wyświetlane dla celów codziennej liczby kroków, pokonanych
pięter oraz cotygodniowej liczby minut intensywnej
aktywności fizycznej.
Move IQ: Umożliwia włączanie i wyłączanie zdarzeń Move IQ.
Tryb pulsoksymetru: Konfiguruje urządzenie tak, aby
rejestrowało odczyty pulsoksymetru w przypadku braku
aktywności w ciągu dnia lub stale podczas snu.
Wyłączanie śledzenia aktywności
Po wyłączeniu funkcji śledzenia aktywności pokonane kroki lub
piętra, minuty intensywnej aktywności, monitorowanie snu,
alerty ruchu oraz zdarzenia Move IQ nie będą rejestrowane.
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Śledzenie aktywności > Stan > Wył
ączono.
Trening
Treningi
Można tworzyć własne treningi obejmujące cele dla każdego
etapu treningu oraz różne dystanse, czasy i liczby kalorii. Można
tworzyć i wyszukiwać treningi przy pomocy aplikacji Garmin
Connect oraz wybierać plany treningów obejmujące
zintegrowane treningi, a następnie przesyłać je do urządzenia.
Przy pomocy serwisu Garmin Connect można również tworzyć
harmonogramy treningów. Można z wyprzedzeniem planować
treningi i przechowywać je w urządzeniu.
Realizowanie treningu z Garmin Connect
Aby móc pobrać trening z serwisu Garmin Connect, należy
posiadać konto Garmin Connect (Garmin Connect, strona 9).
1 Wybierz opcję:
• Otwórz aplikację Garmin Connect.
• Otwórz stronę connect.garmin.com.
2 Znajdź gotowy trening lub utwórz i zapisz nowy trening.
3 Wybierz lub Wyślij do urządzenia.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Rozpoczynanie treningu
Przed rozpoczęciem treningu musisz pobrać trening ze swojego
konta Garmin Connect.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz aktywność.
3 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Trening > Moje treningi.
5 Wybierz trening.
UWAGA: Na liście wyświetlane będą wyłącznie treningi
zgodne z wybranym rodzajem aktywności.
6 Wybierz Zacznij trening.
7 Naciśnij przycisk , aby uruchomić stoper aktywności.
Po rozpoczęciu treningu urządzenie wyświetla każdy etap
treningu, uwagi dotyczące etapu (opcjonalnie), cel (opcjonalnie)
oraz aktualne dane treningu. W przypadku treningów siłowych,
jogi, kardio lub ćwiczeń Pilates wyświetlona zostanie animacja
instruktażowa.
Informacje o kalendarzu treningów
Kalendarz treningów dostępny w urządzeniu stanowi
rozszerzenie kalendarza treningów lub harmonogramu
skonfigurowanego w serwisie Garmin Connect. Po dodaniu kilku
treningów do kalendarza w serwisie Garmin Connect można je
przesłać do posiadanego urządzenia. Wszystkie zaplanowane
treningi przesłane do urządzenia są wyświetlane w kalendarzu.
Po wybraniu dnia w kalendarzu można wyświetlić lub zacząć
trening. Zaplanowany trening pozostaje w urządzeniu bez
względu na to, czy zostanie zrealizowany czy pominięty.
Zaplanowane treningi pobierane z serwisu Garmin Connect
zastępują istniejący kalendarz treningów.
Korzystanie z planów treningów z serwisu Garmin Connect
Aby pobrać plan treningowy z serwisu Garmin Connect, musisz
mieć konto Garmin Connect (Garmin Connect, strona 9)
i sparować urządzenie fēnix ze zgodnym smartfonem.
lub .
1 W aplikacji Garmin Connect wybierz
2 Wybierz kolejno Trening > Plany treningów.
3 Wybierz plan treningowy i uwzględnij go w harmonogramie.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
5 Przejrzyj plan treningu w kalendarzu.
Adaptacyjne plany treningowe
Konto Garmin Connect zawiera adaptacyjny plan treningowy
i trenera Garmin dopasowanych do Twoich celów treningowych.
Na przykład możesz odpowiedzieć na kilka pytań i znaleźć plan,
który pomoże Ci przygotować się do wyścigu na 5 km. Plan
Trening
dostosowuje się do aktualnego poziomu sprawności,
umiejętności, preferencji dotyczących harmonogramu oraz daty
wyścigu. Po uruchomieniu planu widżet trenera Garmin jest
dodawany do pętli widżetów w urządzeniu fēnix.
Rozpoczynanie dzisiejszego treningu
Po wysłaniu planu treningowego z aplikacji Garmin Coach do
posiadanego urządzenia widżet Garmin Coach pojawi się w pętli
widżetów.
1 Na tarczy zegarka wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić
widżet Garmin Coach.
Jeśli trening dla danej aktywności jest zaplanowany na dziś,
urządzenie wyświetli nazwę treningu i poprosi o jego
rozpoczęcie.
Wybierz
.
2
3 Wybierz Pokaż, aby wyświetlić etapy treningu (opcjonalnie).
4 Wybierz Zacznij trening.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Trening interwałowy
Możesz utworzyć trening interwałowy w oparciu o dystans lub
czas. Urządzenie zapisuje własny trening interwałowy
użytkownika do momentu utworzenia kolejnego treningu
interwałowego. Otwartych interwałów można używać podczas
treningów na bieżni oraz biegów na znanym dystansie.
Tworzenie treningu interwałowego
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz aktywność.
3 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Trening > Interwały > Edytuj > Interwał >
Typ.
5 Wybierz Dystans, Czas lub Otwarty.
PORADA: Możesz utworzyć otwarty interwał, wybierając
Otwarty.
6 W razie potrzeby wybierz Czas trwania i podaj wartość
dystansu lub czasu interwału treningu, a następnie wybierz
.
7 Naciśnij BACK.
8 Wybierz kolejno Odpoczynek > Typ.
9 Wybierz Dystans, Czas lub Otwarty.
10 W razie potrzeby podaj wartość dystansu lub czasu interwału
odpoczynku, a następnie wybierz .
11 Naciśnij BACK.
12 Wybierz jedną lub więcej opcji:
• Aby określić liczbę powtórzeń, wybierz Powtórz.
• Aby dodać do treningu otwarty interwał rozgrzewki,
wybierz kolejno Rozgrzewka > Włączone.
• Aby dodać do treningu otwarty interwał ćwiczeń
rozluźniających, wybierz kolejno Ćw. rozluźn. >
Włączone.
Rozpoczynanie treningu interwałowego
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz aktywność.
3 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Trening > Interwały > Zacznij trening.
5 Naciśnij przycisk , aby uruchomić stoper aktywności.
6 Jeśli trening interwałowy obejmuje rozgrzewkę, naciśnij LAP,
aby rozpocząć pierwszy interwał.
Wykonaj
instrukcje wyświetlane na ekranie.
7
Po zakończeniu wszystkich interwałów zostanie wyświetlony
komunikat.
25
Zatrzymywanie treningu interwałowego
• W dowolnym momencie wybierz LAP, aby zatrzymać bieżący
interwał lub odpoczynek, a następnie przejdź do kolejnego
interwału lub okresu odpoczynku.
• Po ukończeniu wszystkich interwałów i okresów odpoczynku
wybierz LAP, aby zakończyć trening interwałowy i przejść do
minutnika do ćwiczeń rozluźniających.
• Aby zatrzymać minutnik aktywności w dowolnym momencie,
wybierz . Możesz ponownie włączyć minutnik lub
zakończyć trening interwałowy.
Trening PacePro
Wielu biegaczy lubi korzystać z zakresów tempa podczas
wyścigu – są one dla nich pomocne w osiągnięciu celu. Funkcja
PacePro umożliwia utworzenie własnego zakresu tempa na
podstawie dystansu i tempa lub dystansu i czasu. Możesz także
utworzyć zakres tempa dla znanego kursu, aby określić
maksymalne tempo w oparciu o zmiany wysokości.
Plan PacePro można utworzyć za pomocą aplikacji Garmin
Connect. Przed uruchomieniem kursu można wyświetlić podgląd
czasów cząstkowych i wykresu wysokości.
Pobieranie planu PacePro z Garmin Connect
Aby móc pobrać plan PacePro z serwisu Garmin Connect,
należy posiadać konto Garmin Connect (Garmin Connect,
strona 9).
1 Wybierz opcję:
• Otwórz aplikację Garmin Connect i wybierz
lub .
• Otwórz stronę connect.garmin.com.
2 Wybierz kolejno Trening > Strategie tempa PacePro.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby utworzyć
i zapisać plan PacePro.
4 Wybierz lub Wyślij do urządzenia.
Rozpoczynanie planu PacePro
Przed rozpoczęciem planu PacePro musisz pobrać plan ze
swojego konta Garmin Connect.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz bieganie na powietrzu.
3 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Trening > Plany PacePro.
5 Wybierz plan.
PORADA: Możesz nacisnąć przycisk DOWN i wybrać opcję
Pokaż czasy cząstkowe, aby wyświetlić podgląd czasów
cząstkowych.
6 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć plan.
7 Naciśnij przycisk , aby uruchomić stoper aktywności.
Urządzenie zatrzyma plan PacePro. Stoper aktywności nadal
działa.
Tworzenie planu PacePro w zegarku
Przed utworzeniem planu PacePro w zegarku należy utworzyć
kurs (Tworzenie kursu i podążanie nim za pomocą urządzenia,
strona 29).
1 Na tarczy zegarka naciśnij .
2 Wybierz bieganie na powietrzu.
3 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Trening > Plany PacePro > Utwórz nowy.
5 Wybierz kurs.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Tempo docelowe i wprowadź tempo docelowe.
• Wybierz Czas do celu i wprowadź czas docelowy.
Urządzenie wyświetli dostosowany zakres tempa.
PORADA: Możesz nacisnąć przycisk DOWN i wybrać opcję
Pokaż czasy cząstkowe, aby wyświetlić podgląd czasów
cząstkowych.
Naciśnij
, aby rozpocząć plan.
7
8 Naciśnij , aby uruchomić stoper.
Segmenty
Można przesyłać segmenty biegowe i rowerowe z konta Garmin
Connect do urządzenia. Po zapisaniu segmentu w urządzeniu
możesz ścigać się na segmencie, aby spróbować wyrównać lub
pobić własny rekord, lub uzyskać lepszy czas niż inni
rowerzyści, którzy przebyli ten segment.
UWAGA: Wraz z kursem pobranym z konta Garmin Connect
można również pobrać wszystkie dostępne w nim segmenty.
Strava™Segmenty
Segmenty Strava można pobrać do urządzenia fēnix. Zrealizuj
segmenty Strava, aby porównać obecne wyniki z poprzednimi,
a także z wynikami znajomych i zawodowców, którzy przebyli
ten sam segment.
Aby uzyskać członkostwo Strava, przejdź do widżetu
segmentów na koncie Garmin Connect. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.strava.com.
Informacje zawarte w tym podręczniku dotyczą zarówno
segmentów Garmin Connect, jak i segmentów Strava.
Wyświetlanie szczegółów segmentu
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz aktywność.
3 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Trening > Segmenty.
5 Wybierz segment.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Czas wyścigu, aby wyświetlić czas trwania
wyścigu i średnią prędkość lub tempo lidera segmentu.
• Wybierz Mapa, aby wyświetlić segment na mapie.
• Wybierz Wykres wysokości, aby wyświetlić wykres
wysokości segmentu.
Wyścig na segmencie
Urządzenie wyświetla docelowe tempo cząstkowe ,
bieżące tempo cząstkowe , postęp ukończenia dla czasu
cząstkowego , dystans pozostały w ramach czasu
cząstkowego
oraz całkowitą różnicę między tempem
bieżącym a docelowym .
Zatrzymywanie planu PacePro
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Zatrzymaj PacePro > Tak.
26
Segmenty to wirtualne kursy wyścigowe. Możesz ścigać się na
segmencie i porównywać obecne wyniki z wcześniejszymi,
wynikami innych osób, danymi znajomych na koncie Garmin
Connect lub wynikami innych członków społeczności biegowych
lub rowerowych. Swoje aktywności możesz później przesłać na
konto Garmin Connect, aby zobaczyć, jak się plasujesz na
danym segmencie.
Trening
UWAGA: Jeśli konto Garmin Connect i konto Strava są
powiązane, aktywność jest automatycznie wysyłana do konta
Strava, aby umożliwić sprawdzenie pozycji segmentu.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz aktywność.
3 Rozpocznij bieg lub jazdę na rowerze.
Gdy zbliżysz się do segmentu, zostanie wyświetlona
wiadomość i będziesz mieć możliwość ścigania się na
segmencie.
4 Zacznij ścigać się na segmencie.
Po ukończeniu segmentu zostanie wyświetlony komunikat.
Ustawianie automatycznego dostosowywania
segmentu
W urządzeniu można ustawić automatyczne dostosowywanie
wyznaczonego czasu ukończenia danego segmentu na
podstawie wyników osiąganych w tym segmencie.
UWAGA: Ustawienie to jest włączone domyślnie we wszystkich
segmentach.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz aktywność.
3 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Trening > Segmenty > Automat. wybór
przeciwnika.
Korzystanie z funkcji Virtual Partner
®
Funkcja Virtual Partner to narzędzie treningowe ułatwiające
osiąganie celów treningowych. Możesz ustawić tempo dla
funkcji Virtual Partner i ścigać się z nią.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich aktywności.
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz kolejno Ekrany danych > Dodaj nowy > Virtual
Partner.
6 Podaj wartość tempa lub prędkości.
7 Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby zmienić położenie
ekranu Virtual Partner (opcjonalnie).
8 Rozpocznij aktywność (Rozpoczynanie aktywności, strona 3).
9 Użyj przycisków UP i DOWN, aby przewinąć do ekranu
Virtual Partner i zobaczyć, kto prowadzi.
Ustawianie celu treningowego
Funkcja celu treningowego współpracuje z funkcją Virtual
Partner, co umożliwia trenowanie w celu osiągnięcia
wyznaczonego dystansu, dystansu i czasu, dystansu i tempa
albo dystansu i prędkości. W trakcie wykonywania aktywności
urządzenie wyświetla na bieżąco dane pokazujące, jak blisko
jesteś do osiągnięcia swojego celu treningowego.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz aktywność.
3 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Trening > Ustaw cel.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz Tylko dystans, aby wybrać ustalony dystans lub
podać własny dystans.
• Wybierz Dystans i czas, aby wybrać docelowy dystans
i czas.
• Wybierz Dystans i tempo lub Dystans i prędkość, aby
wybrać docelowy dystans i tempo lub prędkość.
Trening
Na ekranie celu treningowego wyświetlany jest szacowany
czas ukończenia. Szacowany czas ukończenia jest obliczany
na podstawie bieżących wyników i pozostałego czasu.
6 Naciśnij przycisk , aby uruchomić stoper aktywności.
Anulowanie celu treningowego
1 Podczas wykonywania aktywności przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Anuluj cel > Tak.
Wyścig z poprzednią aktywnością
Można ścigać się z poprzednio zarejestrowaną lub pobraną
aktywnością. Funkcja ta współpracuje z funkcją Virtual Partner,
co umożliwia sprawdzenie, o ile aktualny wynik jest lepszy lub
gorszy od poprzedniego.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich aktywności.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz aktywność.
3 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Trening > Wyścig z aktywnością.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz Z historii, aby wybrać w urządzeniu poprzednio
zarejestrowaną aktywność.
• Wybierz Pobrane, aby wybrać aktywność pobraną z konta
Garmin Connect.
6 Wybierz aktywność.
Zostanie wyświetlony ekran Virtual Partner z szacowanym
czasem ukończenia.
7 Naciśnij przycisk , aby uruchomić stoper aktywności.
8 Po zakończeniu aktywności naciśnij przycisk i wybierz
opcję Zapisz.
Osobiste rekordy
Po ukończeniu aktywności urządzenie wyświetla wszystkie
nowe osobiste rekordy, jakie zostały zdobyte podczas tej
aktywności. Osobiste rekordy obejmują najdłuższy bieg,
przejazd lub przepłynięcie oraz najszybszy czas na kilku
dystansach typowych dla wyścigów.
UWAGA: W przypadku jazdy rowerem osobiste rekordy
obejmują także najwyższy wznios i najlepszą moc (wymaga
miernika mocy).
Wyświetlanie osobistych rekordów
1 Na tarczy zegarka przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Historia > Rekordy.
3 Wybierz dyscyplinę sportu.
4 Wybierz rekord.
5 Wybierz Pokaż rekord.
Przywracanie osobistego rekordu
Dla każdego z osobistych rekordów możesz przywrócić
wcześniejszy rekord.
1 Na tarczy zegarka przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Historia > Rekordy.
3 Wybierz dyscyplinę sportu.
4 Wybierz rekord, który chcesz przywrócić.
5 Wybierz kolejno Poprzedni > Tak.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Usuwanie osobistego rekordu
1 Na tarczy zegarka naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Historia > Rekordy.
3 Wybierz dyscyplinę sportu.
27
4 Wybierz rekord, który chcesz usunąć.
5 Wybierz kolejno Usuń rekord > Tak.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Usuwanie wszystkich osobistych rekordów
1 Na tarczy zegarka przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Historia > Rekordy.
3 Wybierz dyscyplinę sportu.
4 Wybierz kolejno Usuń wszystkie rekordy > Tak.
Rekordy zostaną usunięte tylko dla wybranej dyscypliny.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Zegary
Ustawianie alarmu
Można ustawić wiele alarmów. Możesz ustawić jednokrotne
włączenie alarmu lub wybrać regularne powtarzanie alarmu.
1 Na tarczy zegarka naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Zegary.
3 Naciśnij UP lub DOWN, aby przewinąć do ekranu alarmów.
4 Wybierz opcję:
• Aby pierwszy raz ustawić alarm, wybierz Ustaw alarmy.
• Aby ustawić dodatkowe alarmy, naciśnij , a następnie
wybierz Dodaj alarm.
5 Podaj godzinę alarmu.
6 W razie potrzeby wybierz alarm, a następnie opcję:
• Wybierz Stan, aby włączyć lub wyłączyć alarm.
• Wybierz Czas, aby edytować godzinę alarmu.
• Wybierz Powtórz i określ, kiedy alarm ma być
powtórzony.
• Wybierz Dźwięki i określ rodzaj powiadomienia.
• Wybierz kolejno Podświetlenie > Włączone, aby wraz
z alarmem włączało się podświetlenie.
• Wybierz Etykieta i wybierz opis alarmu.
Usuwanie alarmu
1 Na tarczy zegarka naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Zegary.
3 Naciśnij UP lub DOWN, aby przewinąć do ekranu alarmów.
4 Naciśnij .
5 Wybierz alarm.
6 Wybierz Usuń.
Włączanie minutnika
1 Na tarczy zegarka naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Zegary.
3 Naciśnij UP lub DOWN, aby przewinąć do ekranu
4
5
6
7
minutników.
Wybierz Ustaw minutnik.
Podaj godzinę.
W razie potrzeby naciśnij MENU i wybierz opcję:
• Wybierz kolejno Restart > Włączone, aby automatycznie
restartować stoper, gdy skończy pracę.
• Wybierz Dźwięki i określ rodzaj powiadomienia.
Naciśnij , aby uruchomić minutnik.
Zapisywanie minutnika
Można ustawić maksymalnie dziesięć osobnych minutników.
28
1 Na tarczy zegarka naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Zegary.
3 Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby przewinąć do ekranu
minutników.
4 Wybierz opcję:
• Aby pierwszy raz ustawić minutnik, wybierz Ustaw
minutnik, wprowadź czas, naciśnij MENU i wybierz
Zapisz minutnik.
• Aby wybrać dodatkowe minutniki, naciśnij , wybierz
Dodaj czasomierz i wprowadź czas.
Usuwanie minutnika
1 Na tarczy zegarka naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Zegary.
3 Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby przewinąć do ekranu
4
5
6
7
minutników.
Naciśnij przycisk .
Wybierz minutnik.
Naciśnij MENU.
Wybierz Usuń.
Korzystanie ze stopera
1
2
3
4
5
6
Na tarczy zegarka naciśnij i przytrzymaj MENU.
Wybierz kolejno Zegary.
Naciśnij UP lub DOWN, aby przewinąć ekran stopera.
Naciśnij .
Naciśnij , aby uruchomić stoper.
Wybierz LAP, aby ponownie uruchomić stoper okrążenia
Całkowity czas stopera
.
jest nadal mierzony.
7 Naciśnij , aby zatrzymać oba stopery.
8 Wybierz opcję:
• Aby zresetować oba stopery, naciśnij DOWN.
• Aby przejrzeć stopery okrążeń, naciśnij MENU,
a następnie wybierz Przejrzyj.
• Aby zapisać czas stopera jako aktywność, naciśnij MENU,
a następnie wybierz Zapisz aktywność.
• Aby wyjść ze stopera, naciśnij MENU, a następnie wybierz
Gotowe.
Alternatywne strefy czasowe
Możesz wyświetlić aktualny czas w dodatkowych strefach
czasowych na widżecie Alternat. strefy czasowe. Możesz dodać
maksymalnie 4 alternatywne strefy czasowe.
UWAGA: Konieczne może być dodanie widżetu Alternat. strefy
czasowe do pętli widżetów.
1 Na tarczy zegarka naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Zegary.
3 Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby przewinąć do ekranu
stref czasowych.
4 Wybierz opcję:
• Aby pierwszy raz wybrać strefę czasową, wybierz kolejno
Ustaw strefy czas. > Dodaj strefę.
Zegary
• Aby wybrać dodatkowe strefy czasowe, naciśnij
i wybierz Dodaj strefę.
5 Wybierz strefę czasową.
6 W razie potrzeby zmień nazwę strefy.
4 Wybierz kolejno Nawigacja > Punkty szczególne,
5
Nawigacja
Zapisywanie pozycji
Można zapisać aktualną pozycję, aby użyć jej do nawigacji
w późniejszym czasie.
UWAGA: Istnieje możliwość dodawania opcji do menu
sterowania (Dostosowywanie menu elementów sterujących,
strona 37).
1 Przytrzymaj LIGHT.
2 Wybierz .
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Edytowanie zapisanych pozycji
Można usunąć zapisaną pozycję albo edytować jej nazwę,
informacje o wysokości i pozycji.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz kolejno Nawiguj > Zapisane pozycje.
3 Wybierz zapisaną pozycję.
4 Wybierz jedną z opcji, aby edytować pozycję.
Odwzorowanie punktu
Istnieje możliwość utworzenia nowej pozycji poprzez
odwzorowanie dystansu i namiaru z aktualnej pozycji do nowej.
UWAGA: Konieczne może być dodanie Odwz. punkt do listy
aplikacji i aktywności.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz Odwz. punkt.
3 Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić kierunek.
4 Naciśnij .
5 Naciśnij DOWN, aby ustawić jednostkę miary.
6 Naciśnij UP, aby podać odległość.
7 Naciśnij , aby zapisać.
Odwzorowany punkt zostanie zapisany z domyślną nazwą.
Podróżowanie do celu
Urządzenia można używać do podróżowania do wyznaczonego
celu lub według wyznaczonej trasy.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz aktywność.
3 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
4 Wybierz Nawigacja.
5 Wybierz kategorię.
6 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wybrać
cel.
7 Wybierz Nawiguj do.
Zostaną wyświetlone informacje nawigacyjne.
8 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć nawigowanie.
Nawigacja do punktu szczególnego
Jeśli dane mapy zainstalowane w urządzeniu zawierają punkty
szczególne, można do nich nawigować.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz aktywność.
3 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
Nawigacja
6
7
8
a następnie wybierz kategorię.
Zostanie wyświetlona lista punktów szczególnych
znajdujących się w pobliżu Twojej aktualnej pozycji.
W razie potrzeby wybierz opcję:
• Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innej pozycji,
wybierz Szukaj blisko, a następnie wybierz pozycję.
• Aby wyszukać punkt szczególny według nazwy, wybierz
Szukaj wg liter, wpisz nazwę, wybierz Szukaj blisko,
a następnie wybierz lokalizację.
Wybierz punkt szczególny z wyników wyszukiwania.
Wybierz Idź!.
Zostaną wyświetlone informacje nawigacyjne.
Naciśnij , aby rozpocząć nawigację.
Punkty szczególne
Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne
lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według
kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak
stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.
Tworzenie kursu i podążanie nim za pomocą
urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
Wybierz aktywność.
Naciśnij i przytrzymaj MENU.
Wybierz kolejno Nawigacja > Kursy > Utwórz nowy.
Wpisz nazwę pola i wybierz .
Wybierz Dodaj pozycję.
Wybierz opcję.
W razie potrzeby powtórz kroki 6 i 7.
Wybierz kolejno Gotowe > Zacznij kurs.
Zostaną wyświetlone informacje nawigacyjne.
10 Naciśnij , aby rozpocząć nawigowanie.
Tworzenie kursu trasy powrotnej
Urządzenie umożliwia utworzenie kursu trasy powrotnej
w oparciu o określony dystans i kierunek nawigacji.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz Bieg lub Jazda rowerem.
3 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Nawigacja > Kurs trasy powrotnej.
5 Wpisz całkowity dystans kursu.
6 Wybierz kierunek.
Urządzenie utworzy maksymalnie trzy kursy. Możesz
nacisnąć przycisk DOWN, aby wyświetlić kursy.
7 Naciśnij przycisk , aby wybrać kurs.
8 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację, wybierz Idź!.
• Aby wyświetlić kurs na mapie i przesunąć/powiększyć
mapę, wybierz Mapa.
• Aby wyświetlić listę zakrętów podczas kursu, wybierz
Szczegółowe.
• Aby wyświetlić wykres wysokości dla trasy, wybierz
Wykres wysokości.
• Aby zapisać kurs, wybierz Zapisz.
• Aby wyświetlić listę wzniosów podczas kursu, wybierz
Zobacz wzniesienia.
29
Oznaczanie i nawigowanie do pozycji
sygnału „Człowiek za burtą”
Można zapisać pozycję sygnału „Człowiek za burtą” (MOB)
i automatycznie do niej zawrócić.
PORADA: Można dostosować funkcję przytrzymania przycisku,
tak aby zapewniała ona dostęp do funkcji MOB
(Dostosowywanie przycisków dostępu, strona 41).
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz aktywność.
3 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Nawigacja > Ostatni punkt MOB.
Zostaną wyświetlone informacje nawigacyjne.
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź
Użytkownik może skierować urządzenie na dowolny obiekt
w oddali, np. na wieżę ciśnień, zablokować wskazany kierunek,
a następnie rozpocząć podróż do tego obiektu.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz aktywność.
3 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Nawigacja > Celuj i idź.
5 Skieruj górną część zegarka na obiekt i naciśnij .
Zostaną wyświetlone informacje nawigacyjne.
6 Naciśnij , aby rozpocząć nawigowanie.
Nawigacja do punktu startowego podczas
aktywności
Można nawigować z powrotem do punktu startowego bieżącej
aktywności w linii prostej lub wzdłuż przebytej trasy. Ta funkcja
jest dostępna tylko w przypadku aktywności, które korzystają
z modułu GPS.
1 Podczas aktywności naciśnij przycisk .
2 Wybierz Wróć do startu, a następnie wybierz opcję:
• Aby powrócić do punktu startowego na pokonanej
ścieżce, wybierz TracBack.
• Jeśli nie masz obsługiwanej mapy lub korzystasz
z wyznaczania bezpośrednich tras, wybierz Trasa, aby
nawigować do punktu rozpoczęcia aktywności w linii
prostej.
• Jeśli nie korzystasz z wyznaczania bezpośrednich tras,
wybierz Trasa, aby nawigować z powrotem do punktu
rozpoczęcia aktywności, korzystając ze szczegółowych
wskazówek.
Aktualna pozycja , ślad, po którym ma odbywać się podróż
, oraz miejsce docelowe
zostaną wyświetlone na mapie.
Wyświetlanie wskazówek dotyczących trasy
Istnieje możliwość wyświetlania listy szczegółowych wskazówek
dla trasy.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, naciśnij i przytrzymaj
MENU.
2 Wybierz Szczegółowe.
Zostanie wyświetlona lista szczegółowych wskazówek.
30
3 Naciśnij DOWN, aby wyświetlić dodatkowe wskazówki.
Nawigacja do punktu startowego zapisanej
aktywności
Można nawigować z powrotem do punktu startowego zapisanej
aktywności w linii prostej lub wzdłuż przebytej trasy. Ta funkcja
jest dostępna tylko w przypadku aktywności, które korzystają
z modułu GPS.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz aktywność.
3 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Nawigacja > Aktywności.
5 Wybierz aktywność.
6 Wybierz Wróć do startu, a następnie jedną z opcji.
• Aby powrócić do punktu startowego na pokonanej
ścieżce, wybierz TracBack.
• Jeśli nie masz obsługiwanej mapy lub korzystasz
z wyznaczania bezpośrednich tras, wybierz Trasa, aby
nawigować do punktu rozpoczęcia aktywności w linii
prostej.
• Jeśli nie korzystasz z wyznaczania bezpośrednich tras,
wybierz Trasa, aby nawigować z powrotem do punktu
rozpoczęcia aktywności, korzystając ze szczegółowych
wskazówek.
Szczegółowe wskazówki pomagają w nawigacji do punktu
startowego ostatniej zapisanej aktywności, jeśli dysponujesz
obsługiwaną mapą lub korzystasz z wyznaczania
bezpośrednich tras. Jeśli nie korzystasz z wyznaczania
bezpośrednich tras, na mapie zostanie wyświetlona linia od
aktualnej pozycji do punktu startowego ostatniej zapisanej
aktywności.
UWAGA: Włącz czasomierz, aby zapobiec przełączeniu się
urządzenia w tryb zegarka po upływie określonego czasu.
7 Naciśnij DOWN, aby wyświetlić kompas (opcjonalnie).
Strzałka wskazuje drogę do punktu początkowego.
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą
1 Podczas wykonywania aktywności przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Przerwij nawigację.
Mapa
W urządzeniu znajdują się fabrycznie załadowane mapy i mogą
być wyświetlane różne typy danych mapy Garmin, takie jak
poziomice topograficzne, pobliskie punkty szczególne oraz
mapy kurortów narciarskich i pól golfowych.
Aby kupić dodatkowe dane map i wyświetlić informacje
o zgodności, odwiedź stronę garmin.com/maps.
przedstawia aktualne położenie na mapie. Podczas nawigacji
do celu trasa jest oznaczona na mapie linią.
Wyświetlanie mapy
1 Rozpocznij aktywność na powietrzu.
2 Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby przewijać ekran mapy.
3 Wybierz MENU, a następnie jedną z opcji:
• Aby przesunąć lub powiększyć mapę, wybierz Przesuń/
Powiększ.
PORADA: Możesz nacisnąć przycisk , aby przełączać
między przesuwaniem w górę i w dół, przesuwaniem
w lewo i w prawo oraz powiększaniem. Możesz
przytrzymać przycisk , aby wybrać punkt wskazany
celownikiem.
• Aby wyświetlić pobliskie punkty szczególne i punkty trasy,
wybierz W okolicy.
Nawigacja
Zapisywanie lub nawigowanie do pozycji na mapie
Można wybrać dowolną pozycję na mapie. Pozycję tę można
zapisać lub rozpocząć nawigację do niej.
1 Na ekranie mapy naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Przesuń/Powiększ.
Na mapie pojawią się elementy sterujące i celownik.
Kompas
Urządzenie jest wyposażone w 3-osiowy kompas z funkcją
automatycznej kalibracji. Funkcje i wygląd kompasu zmieniają
się w zależności od aktywności, od tego, czy moduł GPS jest
włączony, a także od tego, czy nawigujesz do celu. Możesz
ręcznie zmienić ustawienia kompasu (Ustawienia kompasu,
strona 38). Aby szybko otworzyć ustawienia kompasu,
w widżecie kompasu naciśnij .
Ustawianie kierunku kompasu
1 W widżecie kompasu naciśnij .
2 Wybierz Zablokuj kurs.
3 Skieruj górną część zegarka na obrany kurs kompasowy
i naciśnij .
W przypadku zboczenia z kursu kompas wyświetla kierunek
względem kursu i stopień odchylenia.
3 Przesuń mapę i dostosuj jej powiększenie, aby pozycja
znalazła się w celowniku.
4 Przytrzymaj , aby wybrać punkt wskazany celownikiem.
5 W razie potrzeby wybierz znajdujący się w pobliżu punkt
szczególny.
6 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji, wybierz
Idź!.
• Aby zapisać pozycję, wybierz Zapisz pozycję.
• Aby wyświetlić informacje o pozycji, wybierz Przejrzyj.
Nawigowanie przy użyciu funkcji W okolicy
Można korzystać z funkcji „W okolicy” do nawigowania do
pobliskich punktów szczególnych i punktów trasy.
UWAGA: Dane mapy zainstalowane w urządzeniu muszą
zawierać punkty szczególne, aby można było do nich
nawigować.
1 Na ekranie mapy naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz W okolicy.
Na mapie wyświetlone zostaną ikony wskazujące punkty
szczególne i punkty trasy.
3 Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby podświetlić obszar
mapy.
4 Naciśnij przycisk .
Wyświetlona zostanie lista punktów szczególnych i punktów
trasy z podświetlonej części mapy.
5 Wybierz pozycję.
6 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji, wybierz
Idź!.
• Aby wyświetlić wybraną pozycję na mapie, wybierz Mapa.
• Aby zapisać pozycję, wybierz Zapisz pozycję.
• Aby wyświetlić informacje o pozycji, wybierz Przejrzyj.
Zmiana motywu mapy
Można zmienić motyw mapy, aby wyświetlić dane mapy
zoptymalizowane pod kątem typu aktywności. Na przykład
motywy map o wysokim kontraście zapewniają lepszą
widoczność w trudnych warunkach, a motywy map zależne od
aktywności umożliwiają szybkie wyświetlenie najważniejszych
danych map.
1 Rozpocznij aktywność na powietrzu.
2 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
3 Wybierz ustawienia aktywności.
4 Wybierz Mapa > Motyw mapy.
5 Wybierz opcję.
Historia
Wysokościomierz i barometr
Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzny wysokościomierz
i barometr. Urządzenie bezustannie zbiera dane dotyczące
wysokości i ciśnienia, nawet w trybie niskiego poboru mocy.
Wysokościomierz informuje w przybliżeniu o aktualnej
wysokości na podstawie zmian ciśnienia. Barometr wyświetla
informacje o ciśnieniu panującym w danym środowisku na
podstawie stałej wysokości, gdzie wysokościomierz był ostatnio
kalibrowany (Ustawienia wysokościomierza, strona 38).
Możesz nacisnąć w widżecie wysokościomierza lub
barometru, aby szybko otworzyć ustawienia wysokościomierza
lub barometru.
Historia
Historia obejmuje informacje na temat czasu, dystansu, kalorii,
średniego tempa lub prędkości oraz okrążeń, a także dane
opcjonalnego czujnika.
UWAGA: Gdy pamięć urządzenia zapełni się, najstarsze dane
będą nadpisywane.
Korzystanie z historii
Historia zawiera poprzednie aktywności, które zapisano
w urządzeniu.
Urządzenie jest wyposażone w widżet historii umożliwiający
szybki dostęp do danych aktywności (Widżety, strona 36).
1 Na tarczy zegarka przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Historia > Aktywności.
3 Wybierz aktywność.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić dodatkowe informacje o aktywności,
wybierz Wszystkie statystyki.
• Aby wyświetlić wpływ aktywności na wysiłek aerobowy
i wydolność beztlenową, wybierz Training Effect
(Informacje o funkcji Training Effect, strona 18).
• Aby wyświetlić czas w każdej strefie tętna, wybierz Tętno
(Wyświetlanie czasu w każdej ze stref tętna, strona 32).
• Aby wybrać okrążenie i wyświetlić dodatkowe informacje
o każdym okrążeniu, wybierz Okrążenia.
• Aby wybrać serię ćwiczeń i wyświetlić dodatkowe
informacje o każdej serii, wybierz Serie.
• Aby wyświetlić aktywność na mapie, wybierz Mapa.
• Aby wyświetlić wykres wysokości dla aktywności, wybierz
Wykres wysokości.
• Aby usunąć wybraną aktywność, wybierz Usuń.
31
Historia funkcji Multisport
Urządzenie przechowuje zbiorcze podsumowania dla funkcji
Multisport, włącznie z danymi dotyczącymi całkowitego
dystansu, czasu, kalorii oraz opcjonalnych danych
o akcesoriach. Urządzenie rozdziela również dane aktywności
dla każdej dyscypliny sportu i dane przejścia pomiędzy nimi, co
umożliwia porównywanie podobnych aktywności i analizowanie
czasów przejść. Historia przejść obejmuje dane dotyczące
dystansu, czasu, średniej prędkości i kalorii.
Wyświetlanie czasu w każdej ze stref tętna
Podgląd czasu w każdej ze stref tętna umożliwia dostosowanie
intensywności treningu.
1 Na tarczy zegarka przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Historia > Aktywności.
3 Wybierz aktywność.
4 Wybierz Tętno.
Wyświetlanie podsumowania danych
Możesz wyświetlić dane dotyczące całkowitego dystansu
i czasu zapisane w urządzeniu.
1 Na tarczy zegarka przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Historia > Podsumowanie.
3 W razie potrzeby wybierz aktywność.
4 Wybierz opcję, aby wyświetlić tygodniowe lub miesięczne
podsumowanie.
Korzystanie z licznika
Licznik dystansu automatycznie rejestruje całkowity pokonany
dystans, wzniesienia i czas aktywności.
1 Na tarczy zegarka przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Historia > Podsumowanie > Licznik.
3 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić podsumowania
dla licznika dystansu.
Usuwanie historii
1 Na tarczy zegarka przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Historia > Opcje.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Usuń wszystkie aktywności, aby usunąć
wszystkie aktywności z historii.
• Wybierz Zeruj podsumowania, aby wyzerować wszystkie
podsumowania dotyczące dystansu i czasu.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych
zapisanych aktywności.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia aktywności i aplikacji
Te ustawienia umożliwiają dostosowanie każdej fabrycznie
załadowanej aplikacji do śledzenia aktywności dla własnych
potrzeb treningowych. Można na przykład dostosować strony
danych oraz włączyć alerty i funkcje treningowe. Nie wszystkie
ustawienia są dostępne dla wszystkich typów aktywności.
Przytrzymaj MENU, wybierz kolejno Aktywności i aplikacje,
a następnie wybierz aktywność i ustawienia aktywności.
Dystans 3D: Oblicza przebyty dystans na podstawie zmian
w wysokości i ruchu w poziomie.
Prędkość 3D: Oblicza prędkość na podstawie zmian
w wysokości i ruchu w poziomie (Prędkość 3D i dystans,
strona 35).
32
Kolor akcentów: Umożliwia ustawienie koloru akcentu dla
każdej aktywności, co ułatwia sprawdzenie, która aktywność
jest aktywna.
Alerty: Umożliwia ustawienie alertów treningu lub nawigacji dla
danej aktywności.
Automatyczna wspinaczka: Powoduje, że urządzenie
automatycznie wykrywa zmiany w wysokości za pomocą
wbudowanego wysokościomierza.
Auto Lap: Umożliwia ustawienie opcji funkcji Auto Lap (Auto
Lap, strona 34).
Auto Pause: Ustawienie pozwala zatrzymać rejestrowanie
danych w przypadku braku ruchu lub gdy prędkość spadnie
poniżej określonego poziomu (Włączanie funkcji Auto Pause,
strona 34).
Autouruchamianie: Powoduje, że urządzenie automatycznie
wykrywa zjazd na nartach za pomocą wbudowanego
akcelerometru.
Autoprzewijanie: Umożliwia automatyczne przełączanie
ekranów z danymi dotyczącymi aktywności, gdy minutnik jest
włączony (Korzystanie z funkcji autoprzewijania, strona 35).
Automatyczna seria: Włącza automatyczne rozpoczynanie
i zatrzymywanie serii ćwiczeń podczas treningu siłowego.
Kolor tła: Ustawianie koloru tła każdej aktywności na czarny lub
biały.
Duże cyfry: Umożliwia zmianę wielkości cyfr wyświetlanych na
ekranie informacji o dołku golfowym.
ClimbPro: Wyświetla ekrany planowania i monitorowania
wspinaczki podczas nawigacji.
Monit o kiju: Podczas gry w golfa wyświetla monit, który
umożliwia wybranie użytego kija po każdym wykrytym
uderzeniu.
Start odliczania: Włącza czasomierz odliczania dla interwałów
pływania w basenie.
Ekrany danych: Pozwala dostosować dane wyświetlane na
ekranie dla wybranej aktywności, a także dodać nowe ekrany
danych (Dostosowywanie ekranów danych, strona 33).
Odległość dla drivera: Umożliwia ustawienie średniej
odległości, jaką piłeczka pokonuje podczas uderzenia.
Edytuj ciężar: Umożliwia dodanie obciążenia używanego dla
tego ćwiczenia podczas ćwiczenia siłowego lub aktywności
cardio.
Dystans dla golfa: Ustaw jednostki miary używane podczas gry
w golfa.
GPS: Ustawianie trybu anteny GPS (Zmiana ustawień GPS,
strona 35).
Wynik handicapu: Włącza handicap punktowania podczas gry
w golfa. Opcja Handicap lokalny pozwala podać liczbę
uderzeń, która ma zostać usunięta z wyniku końcowego.
Opcja HCP/Slope pozwala podać handicap i współczynnik
SR kursu, aby urządzenie mogło obliczyć handicap kursu. Po
włączeniu obu opcji punktacji handicapu można dostosować
wartość handicapu.
Przycisk Lap: Umożliwia zarejestrowanie okrążenia lub
odpoczynku podczas aktywności.
Zablokuj przyciski: Pozwala zablokować przyciski podczas
aktywności obejmującej wiele dyscyplin, aby zapobiec ich
przypadkowemu naciśnięciu.
Mapa: Pozwala określić preferencje wyświetlania ekranu danych
mapy dla konkretnej aktywności (Ustawienia mapy
aktywności, strona 34).
Metronom: Odtwarza dźwięki z jednostajnym rytmem, co
umożliwia poprawę kondycji przez trening w szybszym,
wolniejszym lub bardziej jednostajnym rytmie (Korzystanie
z metronomu, strona 4).
Długość basenu: Ustawienie długości basenu dla pływania.
®
Dostosowywanie urządzenia
Tryb zasilania: Umożliwia ustawienie domyślnego trybu
zasilania dla danej aktywności.
Czas do oszczędzania energii: Pozwala ustawić czas, po
którym włącza się oszczędzanie energii dla aktywności
(Ustawienia funkcji Czas do oszczędzania energii,
strona 35).
Interwał rejestrowania: Ustawia częstotliwość rejestrowania
punktów śladu podczas podróży (Zmiana interwału
rejestrowania punktów śladu, strona 8).
Nagrywaj po zachodzie słońca: Ustawia w urządzeniu
rejestrowanie punktów śladu po zachodzie słońca w czasie
podroży.
Zmień nazwę: Ustaw nazwę aktywności.
Powtórz: Włącza opcję Powtórz dla aktywności obejmujących
wiele dyscyplin. Na przykład można użyć tej opcji do
aktywności, które uwzględniają wiele przejść, takich jak bieg
z pływaniem.
Przywróć domyślne: Umożliwia zresetowanie ustawień
aktywności.
Trasowanie: Pozwala ustawić preferencje dotyczące obliczania
tras dla danej aktywności (Ustawienia wyznaczania trasy,
strona 34).
Punktacja: Automatycznie włącza i wyłącza czujnik po
rozpoczęciu marszu lub biegu. Wybranie opcji Zawsze pytaj
spowoduje wyświetlenie monitu za każdym razem po
rozpoczęciu rundy.
Metoda punktacji: Umożliwia ustawienie punktacji Stroke play
lub Stableford podczas gry w golfa.
Alerty segmentu: Włącza komunikaty ostrzegające o zbliżaniu
się do segmentów.
Śledzenie statystyk: Włącza śledzenie statystyk podczas gry
w golfa.
Wykrywanie ruchów: Aktywacja wykrywania ruchu na potrzeby
pływania w basenie.
Tryb turnieju: Wyłącza funkcje, które nie są dozwolone
podczas turniejów objętych sankcjami.
Przejścia: Włącza przejścia dla aktywności obejmujących wiele
dyscyplin.
Dostosowywanie ekranów danych
Można wyświetlać, ukrywać i zmieniać układ oraz zawartość
ekranów danych dla każdej aktywności.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność do spersonalizowania.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz Ekrany danych.
6 Wybierz ekran danych, który chcesz dostosować.
7 Wybierz opcję:
• Wybierz Układ, aby dostosować liczbę pól danych na
ekranie danych.
• Wybierz pole, aby zmienić dane wyświetlane w tym polu.
• Wybierz Zmień kolejność, aby zmienić lokalizację ekranu
danych w pętli.
• Wybierz Usuń, aby usunąć ekran danych z pętli.
8 W razie potrzeby wybierz Dodaj nowy, aby dodać ekran
danych do pętli.
Można dodać własny ekran danych lub wybrać jeden
z wstępnie skonfigurowanych ekranów.
Dodawanie punktu do aktywności
Mapę można dodać do pętli ekranów danych aktywności.
1 Przytrzymaj MENU.
Dostosowywanie urządzenia
2
3
4
5
Wybierz Aktywności i aplikacje.
Wybierz aktywność do spersonalizowania.
Wybierz ustawienia aktywności.
Wybierz kolejno Ekrany danych > Dodaj nowy > Mapa.
Alerty
Możesz ustawić alerty dla każdej aktywności, co pomoże
w trenowaniu oraz osiąganiu założonych celów, lepszym
rozeznaniu w otoczeniu i nawigowaniu do celu. Niektóre alerty
są dostępne tylko dla określonych aktywności. Istnieją trzy
rodzaje alertów: alerty o zdarzeniach, alerty zakresowe i alerty
cykliczne.
Alert o zdarzeniach: Alert o zdarzeniu jest wyświetlany jeden
raz. Zdarzeniu jest przypisana określona wartość. Możesz na
przykład ustawić urządzenie w taki sposób, aby wyświetlało
alert po przekroczeniu określonej wysokości.
Alert zakresowy: Alert zakresowy uruchamia się za każdym
razem, gdy w urządzeniu zostanie zarejestrowana wartość
spoza ustawionego zakresu. Można na przykład ustawić
urządzenie tak, aby informowało użytkownika o każdym
spadku tętna poniżej wartości 60 uderzeń na minutę
(uderzenia/min) oraz o każdym jego skoku powyżej 210
uderzeń na minutę.
Alert cykliczny: Alert cykliczny uruchamia się za każdym
razem, gdy urządzenie zarejestruje określoną wartość lub
interwał. Można na przykład ustawić urządzenie tak, aby alert
uruchamiał się co 30 minut.
Nazwa alertu
Typ alertu
Opis
Rytm
Zakres
Można podać minimalny i maksymalny rytm.
Kalorie
Zdarzenie,
cykliczny
Można ustawić liczbę kalorii.
Własne
Zdarzenie,
cykliczny
Można wybrać istniejący komunikat
lub utworzyć własny, a także wybrać
typ alertu.
Dystans
Cykliczny
Można ustawić interwały odmierzane
według dystansu.
Wysokość
Zakres
Można ustawić minimalną i maksymalną wysokość.
Tętno
Zakres
Można podać minimalne i maksymalne tętno lub określić zmiany stref.
Patrz Informacje o strefach tętna,
strona 23 i Obliczanie strefy tętna,
strona 23.
Tempo
Zakres
Można podać minimalne i maksymalne tempo.
Moc
Zakres
Można ustawić alert informujący
o wysokim lub niskim poziomie mocy.
Punkt
alarmowy
Zdarzenie
Można określić promień z zapisanej
pozycji.
Bieg/chód
Cykliczny
Można ustawić przerwy na chód
w regularnych odstępach czasu.
Prędkość
Zakres
Można ustawić minimalną i maksymalną prędkość.
Tempo ruchu
Zakres
Można określić wysokie lub niskie
tempo ruchów na minutę.
Czas
Zdarzenie,
cykliczny
Można ustawić interwały odmierzane
według czasu.
Ustawianie alertu
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
33
5 Wybierz Alerty.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Dodaj nowy, aby dodać dodatkowe alerty dla
aktywności.
• Wybierz nazwę alertu, aby edytować istniejący alert.
7 Jeśli to konieczne, wybierz typ alertu.
8 Wybierz strefę, podaj wartości minimalne i maksymalne lub
wprowadź wartość niestandardową dla alertu.
9 W razie potrzeby włącz alert.
W przypadku wydarzeń i powtarzających się alertów po każdym
wprowadzeniu wartości alertu pojawi się komunikat.
W przypadku alertów zakresowych komunikat pojawi się za
każdym razem, gdy określony zakres (wartości minimalne
i maksymalne) zostanie przekroczony.
Ustawienia mapy aktywności
Można dostosować wygląd ekranu danych mapy dla każdej
aktywności.
Przytrzymaj MENU, wybierz Aktywności i aplikacje,
a następnie aktywność, ustawienia aktywności oraz opcję Mapa.
Konfiguruj mapy: Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie danych
na zainstalowanych mapach.
Motyw mapy: Umożliwia wyświetlanie na mapach danych
zoptymalizowanych pod kątem typu aktywności. Opcja
System wykorzystuje preferowane ustawienia mapy systemu
(Motywy mapy, strona 39).
Użyj ustawień systemu: Pozwala urządzeniu na wykorzystanie
preferowanych ustawień mapy systemu.
Orientacja: Ustawianie orientacji mapy. Opcja Północ u góry
wyświetla północ na górze ekranu. Opcja Kierunek u góry
wyświetla bieżący kierunek podróży na górze ekranu.
Punkty użytkownika: Pozwala na wyświetlanie i ukrywanie
zapisanych pozycji na mapie.
Auto. przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom
powiększenia zapewniający optymalne korzystania z mapy.
W przypadku wyłączenia operacje powiększania
i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Przypięty do trasy: Ustawienie blokady ikony pozycji, która
wskazuje pozycję użytkownika na mapie, na najbliższej
drodze.
Wykres śladu: Pozwala na wyświetlanie i ukrywanie dziennika
podróży (przebytej drogi) w postaci kolorowej linii na mapie.
Kolor śladu: Pozwala zmienić kolor śladu.
Szczegółowość: Pozwala określić szczegółowość mapy. Im
więcej szczegółów, tym wolniej mapa może być odświeżana.
Morski: Umożliwia wyświetlanie danych na mapach w trybie
morskim (Ustawienia mapy morskiej, strona 39).
Rysuj segmenty: Pokazuje bądź ukrywa segmenty wyświetlane
jako kolorowe linie na mapie.
Rysuj poziomice: Pokazuje bądź ukrywa poziomice na mapie.
Ustawienia wyznaczania trasy
Można zmienić ustawienia wyznaczania tras, aby dostosować
sposób obliczania tras przez urządzenie.
Przytrzymaj MENU, wybierz kolejno Aktywności i aplikacje,
a następnie wybierz aktywność, ustawienia aktywności oraz
opcję Trasowanie.
Aktywność: Ustawianie aktywności dla wyznaczanej trasy.
Urządzenie oblicza optymalną trasę dla wykonywanej
aktywności.
Wyznaczanie tras wg popularności: Oblicza trasy w oparciu
o najbardziej popularne biegi i przejazdy z Garmin Connect.
Kursy: Ustawia sposób nawigowania po kursach przy użyciu
urządzenia. Opcja Podążaj kursem umożliwia dokładną
nawigację po wyświetlanym kursie bez przeliczania trasy.
34
Opcja Użyj mapy pozwala nawigować po kursie za pomocą
map z funkcją wyznaczania tras oraz przeliczyć trasę
w przypadku zboczenia z kursu.
Metoda obliczeń: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy, aby
zminimalizować czas, dystans lub wznios na trasie.
Unikane: Pozwala ustawić typy dróg lub środków transportu,
które będą unikane na trasach.
Typ: Pozwala wybrać zachowanie wskaźnika wyświetlanego
podczas wyznaczania tras bezpośrednich.
Auto Lap
Oznaczanie okrążeń wg dystansu
Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania
określonego dystansu jako okrążenia. Funkcja ta umożliwia
porównywanie swoich wyników na różnych etapach aktywności
(np. co 1 milę lub 5 km).
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz Auto Lap.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Auto Lap, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Auto
Lap.
• Wybierz Automatyczny dystans, aby dostosować
dystans między okrążeniami.
Po ukończeniu każdego okrążenia wyświetlany jest komunikat
zawierający czas danego okrążenia. Jeśli w urządzeniu
włączono sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również
sygnał dźwiękowy lub uruchomi wibracje (Ustawienia
systemowe, strona 40).
Dostosowywanie komunikatu alertu okrążenia
Możesz dostosować jedno lub dwa pola danych wyświetlane
w komunikacie alertu okrążenia.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz kolejno Auto Lap > Alert okrążenia.
6 Wybierz pole danych, aby zmienić jego wartość.
7 Wybierz Podgląd (opcjonalnie).
Włączanie funkcji Auto Pause
Funkcja Auto Pause umożliwia automatyczne wstrzymanie
stopera w momencie zatrzymania. Funkcja ta jest przydatna,
jeśli na trasie aktywności znajduje się sygnalizacja świetlna lub
inne miejsca, w których trzeba się zatrzymać.
UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz Auto Pause.
Dostosowywanie urządzenia
6 Wybierz opcję:
• Aby automatycznie wstrzymać stoper w momencie
zatrzymania się, wybierz Po zatrzymaniu.
• Wybierz Własny, aby automatycznie zatrzymać stoper,
gdy prędkość spada poniżej określonej wartości.
Włączanie funkcji automatycznej wspinaczki
Funkcja automatycznej wspinaczki automatycznie wykrywa
zmiany w wysokości. Jest ona przydatna podczas takich
aktywności, jak wspinaczka, piesze wędrówki, bieg czy jazda na
rowerze.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz kolejno Automatyczna wspinaczka > Stan.
6 Wybierz Zawsze lub Gdy nie nawiguję.
7 Wybierz opcję:
• Wybierz Ekran biegu, aby określić, który ekran danych
ma pojawiać się podczas biegania.
• Wybierz Ekran wspinaczki, aby określić, który ekran
danych ma pojawiać się podczas wspinaczki.
• Wybierz Odwróć kolory, aby odwrócić kolory przy
zmianie trybów.
• Wybierz Prędkość pionowa, aby określić tempo zmiany
wartości wzniosu w czasie.
• Wybierz Przełącz. trybów, aby ustawić szybkość zmiany
trybów urządzenia.
UWAGA: Opcja Bieżący ekran pozwala na automatyczne
przełączenie na ostatni przeglądany ekran przed
rozpoczęciem automatycznej wspinaczki.
Prędkość 3D i dystans
Ustawienie prędkości 3D i odległości pozwala obliczyć prędkość
lub odległość na podstawie zarówno zmian w wysokości, jak
i ruchu w poziomie. Jest ono przydatne podczas takich
aktywności, jak zjazd na nartach, wspinaczka, nawigacja, piesza
wędrówka, bieg czy jazda na rowerze.
Włączanie i wyłączanie Przycisku Lap
Możesz włączyć ustawienie Przycisk Lap, aby zarejestrować
okrążenie lub odpoczynek podczas aktywności za pomocą
przycisku LAP. Możesz wyłączyć ustawienie Przycisk Lap, aby
zapobiec przypadkowemu włączeniu przycisku podczas
aktywności.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz Przycisk Lap.
Stan przycisku okrążenia zmieni się na Włączone lub Wył
ączono w zależności od bieżącego ustawienia.
Korzystanie z funkcji autoprzewijania
Funkcja autoprzewijania umożliwia automatyczne przełączanie
ekranów z danymi dotyczącymi aktywności, gdy stoper jest
włączony.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
Dostosowywanie urządzenia
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz Autoprzewijanie.
6 Wybierz prędkość wyświetlania.
Zmiana ustawień GPS
Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na
stronie www.garmin.com/aboutGPS.
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Aktywności i aplikacje.
3 Wybierz aktywność do spersonalizowania.
4 Wybierz ustawienia aktywności.
5 Wybierz GPS.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Wyłączono, aby wyłączyć funkcję GPS dla danej
aktywności.
• Wybierz Tylko GPS, aby włączyć system GPS.
• Wybierz GPS + GLONASS (rosyjski system nawigacji
satelitarnej), aby uzyskać dokładniejsze informacje
o pozycji w warunkach słabej widoczności nieba.
• Wybierz GPS + GALILEO (europejski system nawigacji
satelitarnej), aby uzyskać dokładniejsze informacje
o pozycji w warunkach słabej widoczności nieba.
• Wybierz UltraTrac, aby włączyć rejestrowanie punktów
śladu i danych czujnika z mniejszą częstotliwością
(UltraTrac, strona 35).
UWAGA: Użycie GPS wraz z innym satelitą może skrócić
czas działania baterii w porównaniu do korzystania z samego
GPS (System GPS i inne systemy satelitarne, strona 35).
System GPS i inne systemy satelitarne
Opcje GPS + GLONASS lub GPS + GALILEO zapewniają
zwiększoną wydajność w wymagających warunkach i szybsze
uzyskanie danych dotyczących pozycji w porównaniu do
korzystania z samego GPS. Jednak użycie GPS wraz z innym
systemem satelitarnym może skrócić czas działania baterii
w porównaniu do korzystania z samego GPS.
UltraTrac
Funkcja UltraTrac to ustawienie GPS, które umożliwia
rejestrowanie punktów śladu i danych czujnika z mniejszą
częstotliwością. Włączenie funkcji UltraTrac zmniejsza zużycie
baterii, jednak jakość zarejestrowanych działań również ulega
zmniejszeniu. Z funkcji UltraTrac należy korzystać w przypadku
aktywności, które wymagają mniejszego zużycia baterii,
a częste aktualizacje danych czujnika są mniej ważne.
Ustawienia funkcji Czas do oszczędzania energii
Ustawienia limitu czasu decydują o tym, jak długo urządzenie
pozostaje w trybie treningowym, np. podczas oczekiwania na
rozpoczęcie wyścigu. Przytrzymaj MENU, wybierz kolejno
Aktywności i aplikacje, a następnie wybierz aktywność
i ustawienia aktywności. Wybierz Czas do oszczędzania
energii, aby dostosować ustawienie czasu uaktywnienia dla
aktywności.
Normalna: Wybór tego ustawienia powoduje, że po 5 minutach
bezczynności urządzenie przełącza się w tryb zegarka
o niskim poborze mocy.
Przedłużony: Wybór tego ustawienia powoduje, że po
25 minutach bezczynności urządzenie przełącza się w tryb
zegarka o niskim poborze mocy. Korzystanie z tego trybu
może spowodować skrócenie czasu między kolejnymi
ładowaniami baterii.
Zmiana kolejności aktywności na liście
aplikacji
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Aktywności i aplikacje.
35
3 Wybierz aktywność.
4 Wybierz Zmień kolejność.
5 Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby dostosować pozycję
aktywności na liście aplikacji.
Widżety
W urządzeniu znajdują się fabrycznie załadowane widżety
zapewniające szybki podgląd różnych informacji. W przypadku
niektórych widżetów wymagane jest połączenie Bluetooth ze
zgodnym smartfonem.
Niektóre widżety nie są domyślnie wyświetlane. Można je dodać
do pętli widżetów ręcznie (Dostosowywanie pętli widżetów,
strona 36).
ABC: Wyświetla informacje z wysokościomierza, barometru
i kompasu.
Alternatywne strefy czasowe: Wyświetla aktualny czas
w dodatkowych strefach czasowych.
Body Battery: Wyświetla bieżący poziom Body Battery i wykres
poziomów Body Battery dla ostatnich kilku godzin.
Kalendarz: Wyświetla nadchodzące spotkania z kalendarza
smartfonu.
Kalorie: Wyświetla informacje o kaloriach z bieżącego dnia.
Śledzenie psów: Wyświetla informacje o pozycji psa
w przypadku posiadania zgodnego nadajnika do śledzenia
psów sparowanego z urządzeniem fēnix.
Piętra w górę: Śledzi liczbę pokonanych pięter i postępy
w realizacji celu.
Trener Garmin: Wyświetla zaplanowane treningi po wybraniu
planu treningowego Garmin Coach na koncie Garmin
Connect.
Golf: Wyświetla informacje o ostatniej partii.
Statystyki zdrowia: Wyświetla dynamiczne podsumowanie
aktualnych statystyk zdrowotnych. Pomiary obejmują między
innymi tętno, poziom Body Battery i stres.
Tętno: Wyświetla bieżące tętno w uderzeniach na minutę (bpm)
oraz wykres tętna.
Historia: Wyświetla historię aktywności i wykres
zarejestrowanych aktywności.
Minuty intensywnej aktywności: Śledzi czas spędzony na
wykonywaniu umiarkowanych i intensywnych aktywności,
tygodniowy cel liczby minut intensywnej aktywności oraz
postęp w realizacji celu.
Sterowanie inReach : Umożliwia wysyłanie wiadomości do
sparowanego urządzenia inReach.
Ostatnia aktywność: Wyświetla krótkie podsumowanie
ostatniej zapisanej aktywności, takiej jak ostatni bieg, ostatni
przejazd lub ostatnia przepłynięta długość.
Ostatnia dyscyplina sportowa: Wyświetla krótkie
podsumowanie ostatnio uprawianego sportu.
Sterowanie muzyką: Pozwala sterować odtwarzaniem muzyki
w smartfonie lub w urządzeniu.
Mój dzień: Wyświetla dynamiczne podsumowanie aktywności
z danego dnia. Dane obejmują aktywności z pomiarem
czasu, minuty intensywnej aktywności, pokonane piętra,
kroki, spalone kalorie i wiele innych.
Powiadomienia: Powiadomienia o rozmowach przychodzących,
wiadomościach tekstowych, aktualizacjach statusu na
portalach społecznościowych i nie tylko — w zależności od
ustawień powiadomień smartfonu.
Wydajność: Wyświetla pomiary efektywności, które ułatwiają
śledzenie i zrozumienie wyników osiąganych zarówno
podczas treningu, jak i w czasie wyścigów.
Pulsoksymetr: Wyświetla ostatnie procentowe stężenie tlenu
we krwi oraz wykres odczytów.
®
36
Oddech: Wartość bieżącej częstotliwości oddechu w oddechach
na minutę i średnia wartość z siedmiu dni. Może również
pomóc w wykonaniu aktywności oddechowej, która ułatwia
zrelaksowanie się.
Dane z czujnika: Wyświetla informacje z wewnętrznego
czujnika lub połączonego czujnika bezprzewodowego.
Natężenie światła słonecznego: Wyświetla wykres
intensywności nasłonecznienia z ostatnich 6 godzin.
Etapy: Śledzi dzienną liczbę kroków, ich cel oraz dane
z poprzednich dni.
Stres: Wyświetla aktualny poziom stresu oraz wykres poziomu
stresu. Może również pomóc w wykonaniu aktywności
oddechowej, która ułatwia zrelaksowanie się.
Wschód i zachód słońca: Wyświetla godziny wschodu
i zachodu słońca oraz zmierzchu cywilnego.
Stan wytrenowania: Wyświetla bieżący stan wytrenowania
i obciążenie treningowe, co pokazuje, w jaki sposób trening
wpływa na poziom sprawności i wyniki.
Sterowanie VIRB: Umożliwia sterowanie kamerą po sparowaniu
urządzenia VIRB z urządzeniem fēnix.
Pogoda: Wyświetla bieżącą temperaturę i prognozę pogody.
Xero urządzenie: Wyświetla informacje o lokalizacji zmierzonej
laserowo po sparowaniu zgodnego urządzenia Xero
z urządzeniem fēnix.
®
Dostosowywanie pętli widżetów
Można zmieniać kolejność widżetów w pętli, a także usuwać
widżety i dodawać nowe.
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Widżety.
3 Wybierz Podgląd widżetów, aby włączyć lub wyłączyć
podgląd widżetów.
UWAGA: Funkcja podglądu widżetów wyświetla
podsumowanie danych dla wielu widżetów na jednym
ekranie.
4 Wybierz Edytuj.
5 Wybierz widżet.
6 Wybierz opcję:
• Naciśnij UP lub DOWN, aby zmienić umiejscowienie
widżetu na pętli widżetów.
• Wybierz , aby usunąć widżet z pętli widżetów.
7 Wybierz Dodaj.
8 Wybierz widżet.
Widżet zostanie dodany do pętli widżetów.
inReachPilot
Funkcja pilota inReach umożliwia sterowanie urządzeniem
inReach za pomocą urządzenia z serii fēnix. Aby kupić
urządzenie inReach, odwiedź stronę buy.garmin.com.
Korzystanie z pilota inReach
Przed użyciem zdalnej funkcji inReach należy dodać widżet
inReach do pętli widżetów (Dostosowywanie pętli widżetów,
strona 36).
1 Włącz urządzenie inReach.
2 Na tarczy zegarka fēnix naciśnij UP lub DOWN, aby
wyświetlić widżet inReach.
3 Naciśnij , aby wyszukać urządzenie inReach.
4 Naciśnij , aby sparować urządzenie inReach.
5 Naciśnij i wybierz opcję:
• Aby wysłać wiadomość SOS, wybierz Inicjuj sygnał SOS.
UWAGA: Sygnału SOS należy używać tylko w sytuacji
realnego zagrożenia.
Dostosowywanie urządzenia
• Aby wysłać wiadomość SMS, wybierz kolejno
Wiadomości > Nowa wiadomość, następnie wybierz
kontakt i wpisz treść wiadomości lub wybierz opcję
gotowej wiadomości SMS.
• Aby wysłać zapamiętaną wiadomość, wybierz Wyśl.
zapam. wiad., a następnie wybierz wiadomość z listy.
• Aby wyświetlić czasomierz i dystans przebyty podczas
aktywności, wybierz Śledzenie.
Pilot VIRB
Funkcja pilota VIRB umożliwia sterowanie kamerą sportową
VIRB za pomocą tego urządzenia. Aby kupić kamerę sportową
VIRB, odwiedź stronę www.garmin.com/VIRB.
Sterowanie kamerą sportową VIRB
Aby rozpocząć korzystanie z funkcji pilota VIRB, należy ją
najpierw włączyć w kamerze VIRB. Więcej informacji zawiera
podręcznik użytkownika kamery VIRB.
1 Włącz kamerę VIRB.
2 Sparuj kamerę VIRB z zegarkiem fēnix (Parowanie czujników
bezprzewodowych, strona 42).
Widżet VIRB zostanie automatycznie dodany do pętli
widżetów.
3 Na tarczy zegarka naciśnij UP lub DOWN, aby wyświetlić
widżet VIRB.
4 W razie potrzeby poczekaj, aż zegarek połączy się z kamerą.
5 Wybierz opcję:
• Aby nagrać film, wybierz Uruchom zapis.
Czas nagrywania pojawi się na ekranie urządzenia fēnix.
• Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, naciśnij
przycisk DOWN.
• Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij .
• Aby zrobić zdjęcie, wybierz Zrób zdjęcie.
• Aby wykonać wiele zdjęć w trybie sekwencyjnym, wybierz
Zrób sekwencję.
• Aby włączyć w kamerze tryb uśpienia, wybierz Uśpij
kamerę.
• Aby wybudzić kamerę z trybu uśpienia, wybierz Wybudź
kamerę.
• Aby zmienić ustawienia wideo i zdjęć, wybierz
Ustawienia.
Sterowanie kamerą sportową VIRB podczas aktywności
Aby rozpocząć korzystanie z funkcji pilota VIRB, należy ją
najpierw włączyć w kamerze VIRB. Więcej informacji zawiera
podręcznik użytkownika kamery VIRB.
1 Włącz kamerę VIRB.
2 Sparuj kamerę VIRB z zegarkiem fēnix (Parowanie czujników
bezprzewodowych, strona 42).
Gdy kamera jest sparowana, ekran danych VIRB zostaje
automatycznie dodany do aktywności.
3 Podczas aktywności użyj przycisku UP lub DOWN, aby
wyświetlić ekran danych VIRB.
4 W razie potrzeby poczekaj, aż zegarek połączy się z kamerą.
5 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
6 Wybierz VIRB.
7 Wybierz opcję:
• Aby sterować kamerą za pomocą stopera aktywności,
wybierz kolejno Ustawienia > Tryb rejestracji > Wł./
zatrz.stoper..
UWAGA: Nagrywanie obrazu rozpoczyna się i zatrzymuje
automatycznie, gdy zaczynasz i kończysz aktywność.
• Aby sterować kamerą za pomocą opcji menu, wybierz
kolejno Ustawienia > Tryb rejestracji > Ręcznie.
Dostosowywanie urządzenia
• Aby ręcznie nagrać film, wybierz Uruchom zapis.
Czas nagrywania pojawi się na ekranie urządzenia fēnix.
• Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, naciśnij
przycisk DOWN.
• Aby ręcznie zatrzymać nagrywanie, naciśnij .
• Aby wykonać wiele zdjęć w trybie sekwencyjnym, wybierz
Zrób sekwencję.
• Aby włączyć w kamerze tryb uśpienia, wybierz Uśpij
kamerę.
• Aby wybudzić kamerę z trybu uśpienia, wybierz Wybudź
kamerę.
Korzystanie z widżetu poziomu stresu
Widżet poziomu stresu wyświetla bieżący poziom stresu oraz
wykres poziomu stresu z ostatnich kilku godzin. Może również
pomóc w wykonaniu aktywności oddechowej, która ułatwia
zrelaksowanie się.
1 Siedząc lub stojąc nieruchomo, naciśnij przycisk UP lub
DOWN na tarczy zegarka, aby wyświetlić widżet poziomu
stresu.
Naciśnij
, aby rozpocząć pomiar.
2
PORADA: Przy zbyt wysokim poziomie aktywności, gdy
zegarek nie będzie mógł określić poziomu stresu, zamiast
wartości poziomu stresu zostanie wyświetlony komunikat.
Możesz sprawdzić poziom stresu ponownie po kilku minutach
bezczynności.
3 Naciśnij DOWN, aby wyświetlić wykres poziomu stresu
z ostatnich czterech godzin.
Niebieskie paski wskazują okresy odpoczynku. Żółte paski
wskazują okresy stresu. Szare paski wskazują okresy zbyt
wysokiej aktywności, aby można było określić poziom
wysiłku.
Aby
rozpocząć aktywność oddechową, naciśnij DOWN > ,
4
a następnie wprowadź czas trwania aktywności oddechowej
w minutach.
Personalizacja widżetu Mój dzień
Możesz spersonalizować listę pomiarów wyświetloną na
widżecie Mój dzień.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby
wyświetlić widżet Mój dzień.
2 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
3 Wybierz Opcje.
4 Użyj przełączników, aby wyświetlić lub ukryć każdy pomiar.
Dostosowywanie menu elementów
sterujących
Możesz dodawać i usuwać skróty w menu skrótów i ustalać ich
kolejność dzięki menu elementów sterujących (Wyświetlanie
menu elementów sterujących, strona 1).
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Sterowanie.
3 Wybierz skrót, który chcesz dostosować.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Zmień kolejność, aby zmienić lokalizację skrótu
w menu elementów sterujących.
• Wybierz Usuń, aby usunąć skrót z menu elementów
sterujących.
5 W razie potrzeby wybierz Dodaj nowy, aby dodać kolejny
skrót do menu elementów sterujących.
37
Ustawienia tarczy zegarka
Możesz dostosować wygląd tarczy zegarka, wybierając dany
układ, kolory i dodatkowe informacje. Możesz również pobrać
własne tarcze zegarka ze sklepu Connect IQ.
Dostosowywanie tarczy zegarka
Aby aktywować tarczę zegarka Connect IQ, najpierw trzeba
zainstalować tarczę zegarka ze sklepu Connect IQ (Connect
IQFunkcje, strona 12).
Można dostosować informacje wyświetlane na tarczy zegarka
i jej wygląd, a także aktywować zainstalowaną tarczę zegarka
Connect IQ.
1 Na tarczy zegarka naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Tarcza zegarka.
3 Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wyświetlić opcje tarczy
zegarka.
4 Wybierz Dodaj nowy, aby przewinąć dostępne fabrycznie
załadowane analogowe tarcze zegarka.
5 Wybierz kolejno > Zastosuj, aby aktywować fabrycznie
załadowaną tarczę zegarka lub zainstalowaną tarczę
zegarka .Connect IQ
6 W przypadku korzystania z fabrycznie załadowanej tarczy
zegarka wybierz kolejno > Dostosuj.
7 Wybierz opcję:
• Aby zmienić styl cyfr na analogowej tarczy zegarka,
wybierz Wybierz.
• Aby zmienić dyscyplinę sportu dla wskaźników na tarczy
zegarka, wybierz opcję Wybierz sport.
• Aby zmienić styl wskazówek na analogowej tarczy
zegarka, wybierz Wskazówki.
• Aby zmienić styl liczb na cyfrowej tarczy zegarka, wybierz
Układ.
• Aby zmienić styl sekund na cyfrowej tarczy zegarka,
wybierz Sekundy.
• Aby określić, jakie informacje będą wyświetlane na tarczy
zegarka, wybierz Dane.
• Aby dodać lub zmienić kolor akcentów tarczy zegarka,
wybierz Kolor akcentów.
• Aby zmienić kolor tła, wybierz Kolor tła.
• Aby zapisać zmiany, wybierz Gotowe.
Ustawienia czujników
Ustawienia kompasu
Przytrzymaj MENU, a następnie wybierz kolejno Czujniki
i akcesoria > Kompas.
Kalibruj: Umożliwia przeprowadzenie ręcznej kalibracji czujnika
kompasu (Ręczna kalibracja kompasu, strona 38).
Wyświetlacz: Umożliwia ustawienie kierunku wyświetlanego
w kompasie w postaci liter, stopni lub miliradianów.
Odnies. półn.: Umożliwia ustawienie odniesienia północnego
kompasu (Ustawianie odniesienia północnego, strona 38).
Tryb: Pozwala tak ustawić kompas, aby podczas ruchu używał
tylko danych z elektronicznego czujnika (Włączone), sygnału
GPS i danych z elektronicznego czujnika (Auto) lub tylko
danych GPS (Wyłączono).
Ręczna kalibracja kompasu
NOTYFIKACJA
Kalibrację kompasu należy przeprowadzić na wolnym powietrzu.
Aby zwiększyć dokładność kierunków, nie należy stawać
w pobliżu obiektów wpływających na pola magnetyczne, np.
pojazdów, budynków czy linii wysokiego napięcia.
38
Urządzenie użytkownika zostało już fabrycznie skalibrowane
i domyślnie korzysta z automatycznej kalibracji. Jeśli kompas
działa niewłaściwie, np. po przebyciu dużego dystansu lub po
nagłych zmianach temperatur, można go ręcznie skalibrować.
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Czujniki i akcesoria > Kompas > Kalibruj
> Start.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
PORADA: Wykonuj nadgarstkiem ruch przypominający
rysowanie małej ósemki do czasu wyświetlenia się
wiadomości.
Ustawianie odniesienia północnego
Można ustawić odniesienie dla kierunku używane do obliczania
danych kierunku.
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Czujniki i akcesoria > Kompas > Odnies.
półn..
3 Wybierz opcję:
• Aby ustawić północ geograficzną jako odniesienia dla
kierunku, wybierz Rzeczywisty.
• Aby automatycznie ustawić deklinację magnetyczną dla
pozycji, wybierz Magnetyczny.
• Aby ustawić północ topograficzną (000°) jako odniesienie
dla kierunku, wybierz Siatka.
• Aby ręcznie ustawić wartość deklinacji magnetycznej,
wybierz Użytkownika, wpisz wartość deklinacji
magnetycznej i wybierz Gotowe.
Ustawienia wysokościomierza
Przytrzymaj MENU, a następnie wybierz kolejno Czujniki
i akcesoria > Wysokościomierz.
Kalibruj: Umożliwia przeprowadzenie ręcznej kalibracji czujnika
wysokościomierza.
Automatyczna kalibracja: Samoczynna kalibracja
wysokościomierza po każdym włączeniu funkcji śledzenia
GPS.
Wysokość: Ustawia jednostki miary wysokości.
Kalibracja wysokościomierza barometrycznego
Urządzenie użytkownika zostało już fabrycznie skalibrowane i tej
kalibracji używa domyślnie w obranym punkcie startowym GPS.
Znając rzeczywistą wysokość, można ręcznie skalibrować
wysokościomierz barometryczny.
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Czujniki i akcesoria > Wysokościomierz.
3 Wybierz opcję:
• Aby skalibrować automatycznie w punkcie startowym
GPS, wybierz Automatyczna kalibracja i wybierz żądaną
opcję.
• Aby wprowadzić bieżącą wysokość ręcznie, wybierz
kolejno Kalibruj > Tak.
• Aby podać obecną wysokość z cyfrowego modelu
wysokości, wybierz kolejno Kalibruj > Użyj CMW.
• Aby podać obecną wysokość z punktu startowego GPS,
wybierz kolejno Kalibruj > Użyj GPS.
Ustawienia barometru
Przytrzymaj MENU, a następnie wybierz kolejno Czujniki
i akcesoria > Barometr.
Kalibruj: Umożliwia przeprowadzenie ręcznej kalibracji czujnika
barometru.
Wykres: Umożliwia ustawienie skali czasu dla wykresu
w widżecie barometru.
Ost.przed burzą: Określa, przy jakiej zmianie ciśnienia
barometrycznego pojawia się ostrzeżenie przed burzą.
Dostosowywanie urządzenia
Tryb zegarka: Umożliwia ustawienie czujnika
wykorzystywanego w trybie zegarka. W przypadku opcji Auto
wykorzystywany jest zarówno wysokościomierz, jak
i barometr, w zależności od ruchu. Można użyć opcji
Wysokościomierz, jeśli podczas aktywności mają miejsce
zmiany wysokości lub opcji Barometr, jeśli podczas
aktywności wysokość się nie zmienia.
Ciśnienie: Określa sposób wyświetlania danych dotyczących
ciśnienia.
Kalibrowanie barometru
Urządzenie użytkownika zostało już fabrycznie skalibrowane i tej
kalibracji używa domyślnie w obranym punkcie startowym GPS.
Znając rzeczywistą wysokość lub prawidłowe ciśnienie dla
poziomu morza, można ręcznie skalibrować barometr.
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Czujniki i akcesoria > Barometr >
Kalibruj.
3 Wybierz opcję:
• Aby wprowadzić bieżącą wysokość lub ciśnienie dla
poziomu morza, wybierz Tak.
• Aby automatycznie skalibrować cyfrowy model wysokości,
wybierz Użyj CMW.
• Aby skalibrować automatycznie w punkcie startowym
GPS, wybierz Użyj GPS.
Xero Ustawienia pozycji
Przytrzymaj MENU, a następnie wybierz kolejno Czujniki
i akcesoria > Pozycje XERO.
Stan: Umożliwia wyświetlanie informacji o lokalizacji zmierzonej
laserowo ze zgodnego, sparowanego urządzenia Xero.
Tryb udostępniania: Umożliwia publiczne udostępnianie
informacji o lokalizacji zmierzonej laserowo lub ich prywatną
transmisję.
Ustawienia mapy
Można dostosować wygląd mapy w aplikacji mapy i na ekranach
danych.
Przytrzymaj MENU, a następnie wybierz Mapa.
Motyw mapy: Umożliwia wyświetlanie na mapach danych
zoptymalizowanych pod kątem typu aktywności (Motywy
mapy, strona 39).
Orientacja: Ustawianie orientacji mapy. Opcja Północ u góry
wyświetla północ na górze ekranu. Opcja Kierunek u góry
wyświetla bieżący kierunek podróży na górze ekranu.
Punkty użytkownika: Pozwala na wyświetlanie i ukrywanie
zapisanych pozycji na mapie.
Auto. przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom
powiększenia zapewniający optymalne korzystania z mapy.
W przypadku wyłączenia operacje powiększania
i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Przypięty do trasy: Ustawienie blokady ikony pozycji, która
wskazuje pozycję użytkownika na mapie, na najbliższej
drodze.
Wykres śladu: Pozwala na wyświetlanie i ukrywanie dziennika
podróży (przebytej drogi) w postaci kolorowej linii na mapie.
Kolor śladu: Pozwala zmienić kolor śladu.
Szczegółowość: Pozwala określić szczegółowość mapy. Im
więcej szczegółów, tym wolniej mapa może być odświeżana.
Morski: Umożliwia wyświetlanie danych na mapach w trybie
morskim (Ustawienia mapy morskiej, strona 39).
Rysuj segmenty: Pokazuje bądź ukrywa segmenty wyświetlane
jako kolorowe linie na mapie.
Rysuj poziomice: Pokazuje bądź ukrywa poziomice na mapie.
Dostosowywanie urządzenia
Motywy mapy
Można zmienić motyw mapy, aby wyświetlić dane
zoptymalizowane pod kątem typu aktywności.
Naciśnij i przytrzymaj MENU, a następnie wybierz kolejno Mapa
> Motyw mapy.
Brak: Wykorzystuje preferencje z ustawień systemowych mapy,
bez zastosowania dodatkowego motywu.
Morski: Umożliwia wyświetlanie danych na mapach w trybie
morskim.
Wysoki kontrast: Umożliwia wyświetlanie na mapach danych
o większym poziomie kontrastu, aby poprawić widoczność
w trudnych warunkach.
Ciemny: Umożliwia wyświetlanie na mapach danych na
ciemnym tle, aby zapewnić lepszą widoczność w nocy.
Popularność: Wyróżnia najbardziej popularne drogi i szlaki na
mapie.
Kurort narciarski: Umożliwia szybkie wyświetlenie na mapie
najbardziej istotnych danych dotyczących narciarstwa.
Przywróć motyw: Umożliwia przywrócenie motywów mapy
usuniętych z urządzenia.
Ustawienia mapy morskiej
Można dostosować sposób wyświetlania mapy w trybie
morskim.
Przytrzymaj MENU, a następnie wybierz kolejno Mapa >
Morski.
Tryb mapy morskiej: Włącza mapę morską podczas
wyświetlania danych morskich. Ta opcja wyświetla
poszczególne funkcje mapy w różnych kolorach w celu
zwiększenia widoczności morskich punktów szczególnych,
a mapa odwzorowuje schemat stosowany w mapach
papierowych.
Sondowania punktowe: Włącza pomiary głębokości na mapie.
Sektory światła: Umożliwia wyświetlanie i konfigurowanie
wyglądu sektorów światła na mapie.
Zestaw symboli: Umożliwia ustawienie symboli mapy dla trybu
morskiego. Opcja NOAA wyświetla symbole mapy
Amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej
i Meteorologicznej (National Oceanic and Atmospheric
Administration). Opcja Międzynarodowe wyświetla symbole
mapy Międzynarodowego Stowarzyszenia Władz Latarni
Morskich (International Association of Lighthouse
Authorities).
Wyświetlanie i ukrywanie mapy
Jeśli w urządzeniu jest zainstalowanych kilka map, można
wybrać dane mapy do wyświetlenia na ekranie mapy.
1 Na tarczy zegarka naciśnij przycisk .
2 Wybierz Mapa.
3 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
4 Wybierz ustawienia mapy.
5 Wybierz Mapa > Konfiguruj mapy.
6 Wybierz mapę, aby aktywować przełącznik, który pozwala na
wyświetlanie i ukrywanie danych mapy.
Ustawienia nawigacji
Można dostosować funkcje mapy oraz wygląd podczas
nawigowania do celu.
Dostosowywanie funkcji mapy
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Nawigacja > Ekrany danych.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Mapa, aby włączyć lub wyłączyć mapę.
39
• Wybierz Przewodnik, aby włączyć lub wyłączyć ekran
przewodnika, wyświetlający namiar kompasu lub kurs,
którym będziesz podążać podczas nawigowania.
• Wybierz Wykres wysokości, aby włączyć lub wyłączyć
wykres wysokości.
• Wybierz ekran, który chcesz dodać, usunąć lub edytować.
Wstawienia wskaźnika kierunku
Możesz ustawić wskaźnik kierunku, aby wyświetlał się na
stronach danych podczas nawigowania. Wskaźnik ten wskazuje
kierunek do celu.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Nawigacja > Wskaźnik kierunku.
Ustawianie alertów nawigacyjnych
Można ustawić alerty pomagające w nawigowaniu do celu.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Nawigacja > Alerty.
3 Wybierz opcję:
• Aby ustawić alert dla określonego dystansu od celu,
wybierz Dystans do celu.
• Aby ustawić alert dla szacowanego czasu podróży do
celu, wybierz ETE do celu.
• Aby ustawić alert w przypadku zboczenia z kursu, wybierz
Zejś. z kur..
• Aby włączyć szczegółowe komunikaty nawigacyjne,
wybierz Monity zwrotów.
4 W razie potrzeby wybierz Stan, aby włączyć alert.
5 W razie potrzeby wpisz wartość czasu lub dystansu i wybierz
.
Ustawienia menedżera zasilana
Przytrzymaj MENU i wybierz Zarządzanie zasilaniem.
Oszcz. baterii: Umożliwia dostosowanie ustawień systemowych
w celu wydłużenia czasu pracy baterii w trybie zegarka
(Personalizacja opcji oszczędzania baterii, strona 40).
Tryby zasilania: Umożliwiają szybkie dostosowanie ustawień
systemu, aktywności i ustawień GPS w celu wydłużenia
czasu pracy baterii podczas aktywności (Personalizacja
trybów zasilania, strona 40).
Procent baterii: Wyświetla pozostały czas pracy baterii
w procentach.
Czas pracy baterii: Pokazuje pozostały czas pracy baterii
w postaci szacunkowej liczby dni lub godzin.
Personalizacja opcji oszczędzania baterii
Funkcja oszczędzania baterii umożliwia szybkie dostosowanie
ustawień systemu w celu wydłużenia czasu pracy baterii
w trybie zegarka.
Funkcję oszczędzania baterii można włączyć w menu
elementów sterujących (Wyświetlanie menu elementów
sterujących, strona 1).
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Zarządzanie zasilaniem > Oszcz. baterii.
3 Wybierz Stan, aby włączyć funkcję oszczędzania baterii.
4 Wybierz Edytuj, a następnie wybierz opcję:
• Wybierz Tarcza zegarka, aby włączyć funkcję niskiego
poboru energii przez tarczę zegarka, która aktualizuje się
raz na minutę.
• Wybierz Muzyka, aby wyłączyć funkcję słuchania muzyki
na zegarku.
• Wybierz Telefon, aby odłączyć sparowany telefon.
• WybierzWi-Fi, aby rozłączyć się z siecią Wi‑Fi.
40
• Wybierz Śledzenie aktywności, aby wyłączyć
całodobowe śledzenie aktywności, w tym pokonane kroki
lub piętra, minuty intensywnej aktywności, monitorowanie
snu i zdarzenia Move IQ.
• Wybierz Tętno z nadgarstka, aby wyłączyć nadgarstkowy
pomiar tętna.
• Wybierz Pulsoksymetr, aby wyłączyć tryb całodobowej
aklimatyzacji.
• Wybierz Podświetlenie, aby wyłączyć podświetlenie.
Zegarek wyświetla godziny pracy baterii uzyskane po
wprowadzeniu każdej zmiany ustawień.
5 Wybierz opcję Alert o niskim poziomie baterii, aby
otrzymywać alert, gdy poziom naładowania baterii będzie
niski.
Personalizacja trybów zasilania
W urządzeniu fabrycznie zainstalowanych jest kilka trybów
zasilania, które umożliwiają szybkie dostosowanie ustawień
systemu, aktywności i ustawień GPS w celu wydłużenia czasu
pracy baterii podczas aktywności. Można spersonalizować
istniejące tryby zasilania i tworzyć nowe, własne tryby zasilania.
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Zarządzanie zasilaniem > Tryby zasilania.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz tryb zasilania, który chcesz dostosować.
• Wybierz Dodaj nowy, aby utworzyć własny tryb zasilania.
4 W razie potrzeby wpisz własną nazwę.
5 Wybierz opcję, aby dostosować wybrane ustawienia trybu
zasilania.
Na przykład możesz zmienić ustawienia GPS lub rozłączyć
sparowany telefon.
Zegarek wyświetla godziny pracy baterii uzyskane po
wprowadzeniu każdej zmiany ustawień.
6 W razie potrzeby wybierz Gotowe, aby zapisać własny tryb
zasilania i móc go używać.
Przywracanie trybu zasilania
Ustawienia trybu zasilania można przywrócić do domyślnych
wartości fabrycznych.
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Zarządzanie zasilaniem > Tryby zasilania.
3 Wybierz fabryczne ustawienia trybu zasilania.
4 Wybierz kolejno Przywróć > Tak.
Ustawienia systemowe
Przytrzymaj MENU, a następnie wybierz System.
Język: Umożliwia ustawienie języka komunikatów
wyświetlanego w urządzeniu.
Czas: Dostosowuje ustawienia czasu (Ustawienia czasu,
strona 41).
Podświetlenie: Dostosowuje ustawienia podświetlania (Zmiana
ustawień podświetlenia, strona 41).
Dźwięki: Umożliwia ustawienie dźwięków urządzenia, takich jak
dźwięki przycisków i alertów oraz wibracje.
Nie przeszkadzać: Włączanie i wyłączanie trybu Nie
przeszkadzać. Wybierz opcję Podczas snu, aby
automatycznie włączać tryb Nie przeszkadzać podczas
normalnych godzin snu. Możesz podać swoje typowe
godziny snu na koncie Garmin Connect.
Skróty klawiszowe: Umożliwiają przypisanie skrótów do
przycisków urządzenia (Dostosowywanie przycisków
dostępu, strona 41).
Autoblokada: Umożliwia automatyczne zablokowanie
przycisków, aby zapobiec ich przypadkowemu naciśnięciu.
Dostosowywanie urządzenia
Wybierz opcję Podczas aktywności, aby zablokować
przyciski podczas aktywności z pomiarem czasu. Wybierz
opcję Poza aktywnością, aby zablokować przyciski, gdy nie
rejestrujesz aktywności z pomiarem czasu.
Jednostki: Umożliwia ustawienie jednostek miary używanych
w urządzeniu (Zmiana jednostek miary, strona 41).
Format: Umożliwia określenie ogólnych preferencji dotyczących
formatu, np. dla tempa i prędkości wyświetlanych podczas
aktywności, dla początku tygodnia, a także formatu położenia
geograficznego oraz daty.
Zapis danych: Umożliwia określenie sposobu zapisu danych
dotyczących aktywności. Opcja Inteligentny (domyślna)
pozwala wydłużyć czas rejestrowania danych aktywności.
Opcja Co sekundę zapewnia bardziej szczegółowy zapis
aktywności, jednak może nie zarejestrować całej aktywności,
która jest wykonywana przez dłuższy okres czasu.
Tryb USB: Przełącza urządzenie w tryb MTP (Media Transfer
Protocol) lub w tryb Garmin w przypadku podłączenia do
komputera.
Zeruj: Umożliwia zresetowanie danych użytkownika i ustawień
(Resetowanie wszystkich domyślnych ustawień, strona 45).
Aktualizacja oprogramowania: Pozwala na instalowanie
aktualizacji oprogramowania za pomocą aplikacji Garmin
Express.
O systemie: Wyświetla informacje o urządzeniu,
oprogramowaniu, licencji i informacje prawne.
Ustawienia czasu
Przytrzymaj MENU, a następnie wybierz kolejno System >
Czas.
Format czasu: Pozwala ustawić w urządzeniu 12-, 24-godzinny
lub wojskowy format wyświetlania czasu.
Ustaw czas: Pozwala ustawić strefę czasową dla urządzenia.
Opcja Auto automatycznie ustawia strefę czasową na
podstawie pozycji GPS.
Czas: Umożliwia dostosowanie czasu, jeśli aktywnym
ustawieniem jest Ręcznie.
Alerty: Umożliwia ustawienie alarmów godzinnych oraz alertów
wschodu i zachodu słońca, które będą się włączać na
określoną liczbę minut lub godzin przed wystąpieniem tych
zjawisk (Ustawianie alertów czasu, strona 41).
Synchronizacja czasu: Umożliwia ręczną synchronizację czasu
w przypadku przemieszczania się między strefami
czasowymi oraz aktualizację czasu na letni (Synchronizacja
czasu, strona 41).
Ustawianie alertów czasu
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno System > Czas > Alerty.
3 Wybierz opcję:
• Aby alarm włączał się określoną liczbę minut lub godzin
przed zachodem słońca, wybierz kolejno Do zachodu
słońca > Stan > Włączone, wybierz Czas, i podaj
godzinę.
• Aby alarm włączał się określoną liczbę minut lub godzin
przed wschodem słońca, wybierz kolejno Do wschodu
słońca > Stan > Włączone, wybierzCzas, i podaj
godzinę.
• Aby alarm włączał się co godzinę, wybierz Co godzinę >
Włączone.
Synchronizacja czasu
Po każdym włączeniu urządzenia i odebraniu sygnałów
satelitarnych lub otworzeniu aplikacji Garmin Connect
w sparowanym telefonie urządzenie automatycznie wykrywa
strefę czasową i aktualny czas. Można również ręcznie
zsynchronizować czas, jeśli przemieszczasz się miedzy strefami
czasowymi, oraz zmienić czas na letni.
Dostosowywanie urządzenia
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno System > Czas > Synchronizacja czasu.
3 Poczekaj, aż urządzenie połączy się ze sparowanym
telefonem lub zlokalizuje satelity (Odbieranie sygnałów
satelitarnych, strona 45).
PORADA: Możesz nacisnąć przycisk DOWN, aby przełączyć
źródło.
Zmiana ustawień podświetlenia
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno System > Podświetlenie.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Podczas aktywności.
• Wybierz Poza aktywnością.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Przyciski, aby włączyć podświetlenie po
naciśnięciu przycisków.
• Wybierz Alerty, aby włączyć podświetlenie dla alarmów.
• Wybierz Gest, aby włączenie podświetlenia następowało
po podniesieniu i przekręceniu nadgarstka, aby na niego
spojrzeć.
• Wybierz Limit czasu, aby ustawić czas działania
podświetlenia.
• Wybierz Jasność, aby ustawić poziom jasności
podświetlenia.
Dostosowywanie przycisków dostępu
Można dostosować funkcje przytrzymanych przycisków oraz ich
kombinacji.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno System > Skróty klawiszowe.
3 Wybierz przycisk lub kombinację przycisków, które chcesz
dostosować.
4 Wybierz funkcję.
Zmiana jednostek miary
Można dostosować jednostki miary dystansu, tempa i prędkości,
wysokości, wagi i temperatury.
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno System > Jednostki.
3 Wybierz wielkość fizyczną.
4 Wybierz jednostkę miary.
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Na ekranie urządzenia można wyświetlić informacje
o urządzeniu, np. identyfikator urządzenia, wersję
oprogramowania, informacje prawne dotyczące urządzenia
i umowę licencyjną.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno System > O systemie.
Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności
i przepisów związanych z e-etykietami
Etykieta dla tego urządzenia jest dostarczana elektronicznie.
Etykieta elektroniczna może zawierać informacje prawne, takie
jak numery identyfikacyjne podane przez FCC lub regionalne
oznaczenia zgodności, a także odpowiednie informacje na temat
produktu i licencji.
1 Przytrzymaj MENU.
2 W menu systemu wybierz O systemie.
41
Czujniki bezprzewodowe
Urządzenie można używać z bezprzewodowymi czujnikami
ANT+ lub Bluetooth. Więcej informacji na temat zgodności
i zakupu opcjonalnych czujników można znaleźć na stronie
buy.garmin.com.
Parowanie czujników bezprzewodowych
Podczas pierwszego łączenia czujnika bezprzewodowego
z urządzeniem przy użyciu technologii ANT+ lub Bluetooth
należy sparować oba urządzenia. Po sparowaniu urządzenie
będzie automatycznie łączyć się z czujnikiem po rozpoczęciu
aktywności, jeśli czujnik będzie aktywny i będzie znajdował się
w jego zasięgu.
1 Jeśli chcesz sparować czujnik tętna, załóż go.
Czujnik tętna nie będzie zapisywać ani przesyłać danych,
jeśli nie zostanie założony.
Umieść
urządzenie w zasięgu czujnika, czyli w odległości nie
2
większej niż 3 m (10 stóp).
UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co
najmniej 10 m (33 stóp) od innych bezprzewodowych
czujników.
3 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
4 Wybierz kolejno Czujniki i akcesoria > Dodaj nowy.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz Wyszukaj wszystkie czujniki.
• Wybierz typ posiadanego czujnika.
Po sparowaniu czujnika z urządzeniem status czujnika
zmieni się z Wyszukiwanie na Połączony. Dane czujnika
pojawiają się w formie pętli ekranów danych lub własnego
pola danych.
Tryb dodatkowego wyświetlacza
Możesz użyć trybu dodatkowego wyświetlacza, aby podczas
jazdy lub triatlonu wyświetlać ekrany danych z urządzenia fēnix
na zgodnym urządzeniu Edge. Więcej informacji zawiera
podręcznik użytkownika Edge.
Korzystanie z opcjonalnego rowerowego
czujnika prędkości lub rytmu pedałowania
Zgodne rowerowe czujniki prędkości lub rytmu pedałowania
mogą przesyłać dane do posiadanego urządzenia.
• Sparuj czujnik z urządzeniem (Parowanie czujników
bezprzewodowych, strona 42).
• Ustaw rozmiar kół (Rozmiar i obwód kół, strona 51).
• Idź pojeździć (Rozpoczynanie aktywności, strona 3).
Trening z miernikami mocy
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports, aby uzyskać
listę czujników ANT+, które są zgodne z wybranym
urządzeniem (np. Vector™).
• Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika
miernika mocy.
• Dostosuj strefy mocy do własnych celów i możliwości
(Ustawianie stref mocy, strona 23).
• Korzystaj z alertów zakresowych i otrzymuj powiadomienia
po osiągnięciu określonych stref mocy (Ustawianie alertu,
strona 33).
• Dostosuj pola danych mocy (Dostosowywanie ekranów
danych, strona 33).
Korzystanie z elektronicznych manetek
Aby korzystać ze zgodnych elektronicznych manetek zmiany
biegów, takich jak manetki Shimano Di2™, należy najpierw
sparować je z posiadanym urządzeniem (Parowanie czujników
bezprzewodowych, strona 42). Istnieje możliwość dostosowania
opcjonalnych pól danych (Dostosowywanie ekranów danych,
strona 33). W urządzeniu fēnix wyświetlane są bieżące wartości
regulacji, gdy czujnik znajduje się w trybie regulacji.
Świadomość sytuacyjna
Urządzenia fēnix można używać razem z urządzeniem Varia
Vision™, ze światłami rowerowymi Varia™ i radarem wstecznym,
aby zwiększyć swoją świadomość sytuacyjną. Więcej informacji
znajduje się w podręczniku użytkownika urządzenia Varia.
UWAGA: Możliwe, że konieczna będzie aktualizacja
oprogramowania urządzenia fēnix, aby można było sparować
urządzenia Varia (Aktualizowanie oprogramowania kamery za
pomocą aplikacji Garmin Connect, strona 10).
Czujnik na nogę
Urządzenie współpracuje z czujnikiem na nogę. Gdy trenujesz
w pomieszczeniach lub sygnał GPS jest słaby, możesz
rejestrować tempo i dystans za pomocą czujnika na nogę.
Czujnik na nogę znajduje się w trybie gotowości i jest gotowy do
przesyłania danych (podobnie jak czujnik tętna).
Po 30 minutach bezczynności czujnik na nogę wyłącza się
w celu oszczędzenia energii. Gdy stan baterii jest niski,
urządzenie wyświetli komunikat. Pozostało około pięć godzin do
wyczerpania baterii.
Usprawnienie kalibracji czujnika na nogę
Przed skalibrowaniem urządzenia należy odebrać sygnał GPS
i sparować je z czujnikiem na nogę (Parowanie czujników
bezprzewodowych, strona 42).
Czujnik na nogę kalibruje się automatycznie, ale możesz
zwiększyć precyzję danych dotyczących prędkości i dystansu,
wykonując kilka biegów na świeżym powietrzu z włączoną
funkcją GPS.
1 Stój na zewnątrz przez 5 minut, mając czysty widok na niebo.
2 Rozpocznij bieg.
3 Biegnij bez zatrzymywania się przez 10 minut.
4 Zatrzymaj aktywność i zapisz ją.
Na podstawie zarejestrowanych danych wartość kalibracji
czujnika na nogę się zmieni, jeśli będzie taka potrzeba. Nie
ma potrzeby ponownie kalibrować czujnika na nogą, chyba
że zmienisz styl biegania.
Ręczna kalibracja czujnika na nogę
Przed skalibrowaniem urządzenia należy je sparować
z czujnikiem na nogę (Parowanie czujników bezprzewodowych,
strona 42).
Jeśli znany jest współczynnik kalibracji, zaleca się
przeprowadzenie kalibracji ręcznej. Jeśli czujnik na nogę był
wcześniej kalibrowany z innym produktem Garmin, współczynnik
kalibracji może być już Tobie znany.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Czujniki i akcesoria.
3 Wybierz czujnik na nogę.
4 Wybierz kolejno Kalibracja kalibracji > Ustaw wartość.
5 Dostosuj współczynnik kalibracji:
• Zwiększ współczynnik kalibracji, jeśli dystans jest za mały.
• Zmniejsz współczynnik kalibracji, jeśli dystans jest za
duży.
Ustawianie prędkości i dystansu dla czujnika na nogę
Przed wybraniem własnych ustawień prędkości i dystansu dla
czujnika na nogę należy sparować urządzenie z czujnikiem na
nogę (Parowanie czujników bezprzewodowych, strona 42).
®
42
Czujniki bezprzewodowe
Możesz ustawić urządzenie tak, aby obliczało prędkość
i dystans na podstawie wskazań czujnika na nogę, a nie danych
GPS.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz Czujniki i akcesoria.
3 Wybierz czujnik na nogę.
4 Wybierz Prędkość lub Dystans.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz W pomieszczeniu, jeśli trenujesz z wyłączoną
funkcją GPS, zwykle w pomieszczeniu.
• Wybierz Zawsze, aby korzystać z czujnika na nogę
zamiast z ustawień GPS.
fēnix
6SCzas
działania
baterii
fēnix 6S
fēnix
6Czas
działania
baterii
fēnix 6
fēnix
6XCzas
działania
baterii
fēnix 6X
fēnix 6X Pro
SolarCzas
działania
baterii fēnix
6X Pro Solar
Do 9 dni
Do 14 dni
Do 21 dni
Do 21 dni plus Tryb smar24 godz. tygod- twatch z całoniowo2
dobowym
śledzeniem
aktywności
i nadgarstkowym
pomiarem
tętna
tempe™
Do 25
godz.
Do 36
godz.
Do 60
godz.
Do 60 godz. +
6 godz.3
Tryb GPS/
GLONASS
Do 6 godz. Do 10
godz.
Do 15
godz.
Do 15 godz. +
1 godz.3
Tryb GPS ze
strumieniowym przesyłaniem
muzyki
Do 50
godz.
Do 72
godz.
Do 120
godz.
Do 120 godz. + Maks. czas
28 godz.3
pracy baterii
w trybie GPS
Do 20 dni
Do 28 dni
Do 46 dni
Do 46 dni + 10
dni3
Tryb GPS
ekspedycji
Do 34 dni
Do 48 dni
Do 80 dni
Do 80 dni + 40
dni3
Tryb oszczędzania baterii
zegarka
tempe to bezprzewodowy czujnik temperatury ANT+. Czujnik
można przymocować do paska lub pętli, dzięki czemu będzie
miał kontakt z powietrzem otoczenia. To pozwoli mu na
dostarczanie dokładnych danych o temperaturze. Aby
wyświetlać dane o temperaturze z urządzenia tempe, należy
sparować urządzenie tempe z posiadanym urządzeniem.
Czujniki kijów
Urządzenie współpracuje z czujnikami kijów golfowych
Approach CT10. Możesz korzystać ze sparowanych czujników
kijów golfowych, aby automatycznie śledzić swoje uderzenia
golfowe, w tym pozycję, dystans i typ kija. Więcej informacji na
temat czujników kijów golfowych znajduje się w podręczniku
użytkownika urządzenia.
®
Tryb
Zarządzanie danymi
UWAGA: To urządzenie nie jest zgodne z systemami
operacyjnymi Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS
10.3 i wcześniejszymi.
®
Informacje o urządzeniu
®
Usuwanie plików
Dane techniczne
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo-jonowa
fēnix 6S — czas działania baterii
Do 9 dni w trybie zegarka
fēnix 6 — czas działania baterii
Do 14 dni w trybie zegarka
fēnix 6X — czas działania baterii
Do 21 dni w trybie zegarka
Klasa wodoszczelności
10 ATM1
Zakres temperatury roboczej
i przechowywania
Od -20ºC do 45ºC (od -4ºF do
113ºF)
Zakres temperatury ładowania
baterii przez USB
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Zakres temperatury ładowania
baterii energią słoneczną
Od 0°C do 60°C (od 32°F do
140°F)
Częstotliwości bezprzewodowe
2,4 GHz przy 18 dBm (nominalna)
Informacje o baterii
Rzeczywisty czas działania baterii zależy od używanych
w urządzeniu funkcji, np. śledzenia aktywności, pomiaru tętna
na nadgarstku, powiadomień ze smartfona, sygnału GPS,
czujników wewnętrznych oraz połączonych czujników.
NOTYFIKACJA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1
2
3
4
Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
Wybierz plik.
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
UWAGA: Systemy operacyjne Mac zapewniają ograniczone
wsparcie trybu przesyłu plików MTP. Otwórz dysk Garmin
w systemie operacyjnym Windows. Do usunięcia plików
muzycznych z urządzenia należy użyć aplikacji Garmin
Express.
Konserwacja urządzenia
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Nie wolno używać ostrych przedmiotów w celu wyczyszczenia
urządzenia.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną, środkami
zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, kosmetykami, alkoholem
i innymi środkami o silnym działaniu należy dokładnie umyć
1 Urządzenie
jest odporne na ciśnienie odpowiadające zanurzeniu na głębokość 100 metrów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Całodzienne użytkowanie w tym 3 godz. pracy dziennie na zewnątrz przy oświetleniu 50 000 luksów 3 Przy oświetleniu 50 000 luksów
Informacje o urządzeniu
2
43
urządzenie pod bieżącą wodą. Zbyt długi kontakt z tymi
substancjami może doprowadzić do uszkodzenia obudowy.
Nie należy naciskać przycisków pod wodą.
Unikaj zamoczenia i zabrudzenia skórzanego paska. Unikaj
pływania i kąpieli ze skórzanym paskiem. Woda i pot mogą go
uszkodzić lub odbarwić. Jako zamienników używaj pasków
silikonowych.
Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania,
ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Czyszczenie urządzenia
NOTYFIKACJA
Po podłączeniu urządzenia do ładowarki nawet najmniejsze
ilości potu i wilgoci obecne na urządzeniu mogą spowodować
korozję styków elektrycznych urządzeń. Korozja tych elementów
może uniemożliwić ładowanie i przesyłanie danych.
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
PORADA: Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/fitandcare.
Czyszczenie skórzanych pasków
1 Wytrzyj skórzane paski suchą ściereczką.
2 Do czyszczenia skórzanych pasków należy używać środka
do pielęgnacji skóry.
Wymiana pasków QuickFit
®
1 Przesuń zatrzask na opasce QuickFit i zdejmij ją z zegarka.
Rozwiązywanie problemów
Moje urządzenie wyświetla nieprawidłowy
język
Jeśli w urządzeniu został wybrany przypadkowo nieprawidłowy
język, można go zmienić.
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Przewiń w dół do ostatniego elementu na liście i naciśnij
przycisk .
Naciśnij
przycisk .
3
4 Wybierz język.
Czy mój smartfon jest zgodny z tym
urządzeniem?
Urządzenie fēnix jest zgodne z telefonami, które wykorzystują
bezprzewodową technologię Bluetooth.
Więcej informacji na temat zgodności można znaleźć na
stronie www.garmin.com/ble.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
Jeśli Twój telefon nie łączy się z urządzeniem, spróbuj
skorzystać z poniższych porad.
• Wyłącz smartfon i urządzenie, a następnie włącz je
ponownie.
• Włącz obsługę technologii Bluetooth w smartfonie.
• Zaktualizuj aplikację Garmin Connect do najnowszej wersji.
• Usuń urządzenie z aplikacji Garmin Connect i ustawień
Bluetooth, aby powtórzyć proces parowania.
• W przypadku zakupu nowego smartfonu usuń urządzenie
z aplikacji Garmin Connect w starym smartfonie, którego nie
będziesz już używać.
• Umieść smartfon w pobliżu urządzenia, w odległości nie
większej niż 10 m (33 stopy).
• W smartfonie otwórz aplikację Garmin Connect, wybierz
lub , a następnie wybierz kolejno Urządzenia Garmin >
Dodaj urządzenie, aby przejść do trybu parowania.
• From the watch face, hold MENU, and select Telefon >
Paruj telefon.
Czy mogę używać mojego czujnika
Bluetooth wraz z zegarkiem?
2 Dopasuj nowy pasek do zegarka.
3 Wciśnij pasek, aby wskoczył na miejsce.
UWAGA: Sprawdź, czy dobrze się trzyma. Zatrzask powinien
zamknąć się na teleskopie.
4 Powtórz kroki od 1 do 3, aby wymienić drugi pasek.
Regulacja metalowego paska do zegarka
Jeśli do zegarka został dołączony metalowy pasek na
nadgarstek, w celu dokonania regulacji długości paska należy
zabrać go do jubilera lub do innej osoby potrafiącej dokonać
regulacji.
44
Urządzenie jest zgodne z niektórymi czujnikami Bluetooth.
Podczas pierwszego łączenia czujnika z urządzeniem Garmin
należy sparować oba urządzenia. Po sparowaniu urządzenie
będzie automatycznie łączyć się z czujnikiem po rozpoczęciu
aktywności, jeśli czujnik będzie aktywny i będzie znajdował się
w jego zasięgu.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno Czujniki i akcesoria > Dodaj nowy.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Wyszukaj wszystkie czujniki.
• Wybierz typ posiadanego czujnika.
Istnieje możliwość dostosowania opcjonalnych pól danych
(Dostosowywanie ekranów danych, strona 33).
Moje słuchawki nie łączą się z urządzeniem
Jeśli słuchawki zostały wcześniej podłączone do telefonu
korzystając z technologii Bluetooth, mogą one automatycznie
łączyć się z telefonem, zamiast z urządzeniem. Można
skorzystać z poniższych porad.
• Wyłącz obsługę technologii Bluetooth w smartfonie.
Rozwiązywanie problemów
Dodatkowe informacje można znaleźć w podręczniku
użytkownika telefonu.
• Na czas parowania słuchawek z urządzeniem zachowaj
odległość co najmniej 10 m (33 stóp) od telefonu.
• Sparuj słuchawki z urządzeniem (Podłączanie słuchawek
Bluetooth, strona 14).
Odtwarzanie muzyki przerywa się lub
słuchawki tracą łączność
W przypadku korzystania z urządzenia fēnix podłączonego do
słuchawek za pomocą technologii Bluetooth sygnał jest
najmocniejszy, jeśli pomiędzy słuchawkami i urządzeniem nie
ma żadnych przeszkód.
• Jeśli sygnał przechodzi przez ciało, może dochodzić do
utraty sygnału lub rozłączenia słuchawek.
• Zaleca się nosić słuchawki z odbiornikiem po tej samej
stronie, co urządzenie fēnix.
Ponowne uruchamianie urządzenia
1 Przytrzymaj LIGHT, dopóki urządzenie się nie wyłączy.
2 Przytrzymaj LIGHT, aby włączyć urządzenie.
Resetowanie wszystkich domyślnych
ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla wszystkich ustawień
urządzenia.
1 Przytrzymaj MENU.
2 Wybierz kolejno System > Zeruj.
3 Wybierz opcję:
• Aby przywrócić domyślne wartości wszystkich ustawień
urządzenia, ale zachować wszystkie informacje
wprowadzone przez użytkownika oraz historię aktywności,
wybierz Przywróć ust. domyśl..
• Aby usunąć wszystkie aktywności z historii, wybierz Usuń
wszystkie aktywności.
• Aby wyzerować wszystkie podsumowania dotyczące
dystansu i czasu, wybierz Zeruj podsumowania.
• Aby przywrócić domyślne wartości dla wszystkich
ustawień urządzenia oraz usunąć wszystkie informacje
wprowadzone przez użytkownika i historię aktywności,
wybierz Usuń dane i zresetuj ustawienia.
UWAGA: Jeśli portfel Garmin Pay jest skonfigurowany, ta
opcja spowoduje również usunięcie portfela z urządzenia.
Jeśli muzyka jest przechowywana na urządzeniu, ta opcja
spowoduje również usunięcie muzyki zapisanej
w urządzeniu.
Odbieranie sygnałów satelitarnych
Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba w celu
odebrania sygnałów z satelitów. Godzina i data są ustawiane
automatycznie w oparciu o pozycję GPS.
PORADA: Więcej informacji na temat systemu GPS można
znaleźć na stronie www.garmin.com/aboutGPS.
1 Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
Przednia część urządzenia powinna być zwrócona
w kierunku nieba.
Zaczekaj,
aż urządzenie zlokalizuje satelity.
2
Zlokalizowanie sygnałów satelitarnych może zająć 30–60
sekund.
Poprawianie odbioru sygnałów satelitarnych GPS
• Regularnie synchronizuj urządzenie z kontem Garmin
Connect:
Rozwiązywanie problemów
◦ Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB
i aplikacji Garmin Express.
◦ Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją Garmin Connect,
korzystając ze smartfonu z włączoną funkcją Bluetooth.
◦ Połącz urządzenie z kontem Garmin Connect, korzystając
z sieci bezprzewodowej Wi‑Fi.
Po połączeniu z kontem Garmin Connect urządzenie pobiera
dane satelitarne z kilku ostatnich dni, co umożliwia szybkie
odbieranie sygnałów satelitów.
• Udaj się w otwarty teren, z dala od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Pomiar temperatury nie jest dokładny
Temperatura ciała wpływa na pomiar temperatury przez
wewnętrzny czujnik. Aby uzyskać najdokładniejszy pomiar
temperatury, zdejmij zegarek z nadgarstka i poczekaj 20–30
minut.
Możesz także użyć opcjonalnego zewnętrznego czujnika
temperatury tempe, żeby wyświetlić dokładną temperaturę
otoczenia podczas korzystania z zegarka.
Maksymalizowanie czasu działania baterii
Istnieje kilka sposobów na wydłużenie czasu działania baterii.
• Zmiana trybu zasilania podczas aktywności (Zmiana trybu
poboru mocy, strona 3).
• Funkcję oszczędzania baterii można włączyć w menu
elementów sterujących (Wyświetlanie menu elementów
sterujących, strona 1).
• Zmniejsz czas podświetlania (Zmiana ustawień
podświetlenia, strona 41).
• Zmniejsz jasność podświetlenia.
• Użyj trybu GPS UltraTrac podczas aktywności (UltraTrac,
strona 35).
• Wyłącz technologię Bluetooth, jeśli nie korzystasz z funkcji
online (Funkcje online, strona 8).
• Jeśli chcesz wstrzymać aktywność przez dłuższy czas,
wybierz ustawienie wznowienia pracy w późniejszym czasie
(Zatrzymywanie aktywności, strona 3).
• Wyłącz śledzenie aktywności (Wyłączanie śledzenia
aktywności, strona 24).
• Korzystaj z tarczy zegarka, która nie jest aktualizowana co
sekundę.
Na przykład, korzystaj z tarczy zegarka bez drugiej
wskazówki (Dostosowywanie tarczy zegarka, strona 38).
• Ogranicz powiadomienia ze smartfonu wyświetlane przez
urządzenie (Zarządzanie powiadomieniami, strona 9).
• Wyłącz przesyłanie danych tętna do sparowanego
urządzenia Garmin (Przesyłanie danych tętna do urządzenia
Garmin, strona 14).
• Wyłącz funkcję monitorowania nadgarstkowego pomiaru
tętna (Wyłączanie nadgarstkowego czujnika tętna,
strona 15).
UWAGA: Funkcja monitorowania tętna mierzonego na
nadgarstku służy do obliczania minut intensywnej aktywności
i spalonych kalorii.
• Włącz ręczne pomiary pulsoksymetru (Wyłączanie
automatycznych odczytów pulsoksymetru, strona 22).
Śledzenie aktywności
Więcej informacji na temat dokładności śledzenia aktywności
znajduje się na stronie garmin.com/ataccuracy.
45
Dzienna liczba kroków nie jest wyświetlana
Dzienna liczba kroków jest resetowana codziennie o północy.
Jeśli zamiast liczby kroków widoczne są myślniki, pozwól,
aby urządzenie odebrało sygnały z satelitów i ustawiło czas
automatycznie.
Liczba kroków jest niedokładna
Jeśli liczba kroków jest niedokładna, spróbuj wykonać
następujące kroki.
• Noś urządzenie na nadgarstku ręki, która nie jest
dominująca.
• Noś urządzenie w kieszeni, pchając wózek spacerowy lub
kosiarkę.
• Noś urządzenie w kieszeni, kiedy aktywnie używasz
wyłącznie rąk lub ramion.
UWAGA: Urządzenie może interpretować niektóre
powtarzające się ruchy, takie jak te wykonywane w trakcie
mycia naczyń, składania prania lub klaskania, jako kroki.
Liczba kroków na moim urządzeniu i koncie Garmin
Connect nie jest zgodna
Liczba kroków na koncie Garmin Connect aktualizuje się po
zsynchronizowaniu urządzenia.
1 Wybierz opcję:
• Zsynchronizuj liczbę kroków z aplikacją Garmin Connect
(Korzystanie z serwisu Garmin Connect na komputerze,
strona 10).
• Zsynchronizuj liczbę kroków z aplikacją Garmin Connect
(Ręczne synchronizowanie danych z urządzeniem Garmin
Connect, strona 10).
Zaczekaj,
aż urządzenie zsynchronizuje dane.
2
Synchronizacja może potrwać kilka minut.
UWAGA: Odświeżenie aplikacji Garmin Connect lub aplikacji
Garmin Connect nie powoduje synchronizacji danych ani
aktualizowania liczby kroków.
Wskazanie liczby pokonanych pięter wydaje się
niewłaściwe
Urządzenie używa wewnętrznego barometru do pomiaru zmiany
wysokości podczas wchodzenia na kolejne piętra. Pokonane
piętro jest równe wysokości 3 m (10 ft).
• Podczas wchodzenia po schodach unikaj chwytania się
poręczy i pokonywania kilku stopni naraz.
• W przypadku wietrznych warunków atmosferycznych zakryj
urządzenie rękawem lub kurtką, ponieważ silny podmuch
wiatru może spowodować nieprawidłowe odczyty.
Źródła dodatkowych informacji
Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć
na stronie internetowej Garmin.
• Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi
i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania,
odwiedź stronę internetową support.garmin.com.
• Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/ataccuracy.
Produkt nie jest urządzeniem medycznym.
Załącznik
Pola danych
UWAGA: Niektóre pola danych do wyświetlania danych
wymagają używania akcesoriów ANT+ lub Bluetooth.
46
% maks. tętna ostat. okrążenia: Średnia procentowa wartość
maksymalnego tętna dla ostatniego ukończonego okrążenia.
% maksymalnego tętna okrążenia: Średnia procentowa
wartość maksymalnego tętna dla bieżącego okrążenia.
% rez. tętna ost. okrążenia: Średnia procentowa wartość
rezerwy tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe)
dla ostatniego ukończonego okrążenia.
% rezerwy tętna: Procentowa wartość rezerwy tętna
(maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe).
% rezerwy tętna okrążenia: Średnia procentowa wartość
rezerwy tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe)
dla bieżącego okrążenia.
% współczynnik FTP: Bieżąca moc wyjściowa jako wartość
procentowa wskaźnika Functional Threshold Power (FTP).
Aktualny czas: Godzina z uwzględnieniem aktualnej pozycji
oraz ustawień dotyczących czasu (format, strefa czasowa
i czas letni).
Balans CKP: Bilans czasu kontaktu lewej/prawej nogi
z podłożem podczas biegu.
Bateria czujnika: Stan baterii czujnika biegów.
Biegi: Informacja o przedniej i tylnej zębatce w rowerze
z czujnika biegów.
Bilans: Bieżący bilans mocy lewa/prawa.
Bilans CKP okrążenia: Średni bilans czasu kontaktu
z podłożem w ramach bieżącego okrążenia.
Bilans okrążenia: Średni bilans mocy lewa/prawa dla
bieżącego okrążenia.
Bilans z 10 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla ruchu
w okresie 10 sekund.
Bilans z 30 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla ruchu
w okresie 30 sekund.
Bilans z 3 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla ruchu
w okresie 3 sekund.
Całkowite stężenie hemoglobiny: Szacowana suma
całkowitego stężenia hemoglobiny w mięśniach.
Całkowity spadek: Całkowity dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Całkowity wznios: Całkowity dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Ciśnienie barometryczne: Obecne skalibrowane ciśnienie
panujące w danym środowisku.
Ciśnienie otoczenia: Nieskalibrowane ciśnienie panujące
w danym środowisku.
CKP okrążenia: Średni czas kontaktu z podłożem dla
bieżącego okrążenia.
COG: Rzeczywisty kierunek podróży, który nie zależy od
obranego kursu i tymczasowych różnic w kierunku.
Cz.dla wielu dys.: Całkowity czas wszystkich dyscyplin
aktywności składającej się z wielu dyscyplin, łącznie
z czasem przejść.
Czas do następnego: Szacowany czas potrzebny na dotarcie
do następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Czas interwału: Czas stopera w ramach bieżącego interwału.
Czas kontaktu z podłożem: Mierzony w milisekundach czas,
przez jaki stopa ma kontakt z podłożem podczas biegu. Czas
kontaktu z podłożem nie jest mierzony podczas chodu.
Czas na siedząco: Czas spędzony na pedałowaniu na siedząco
w bieżącej aktywności.
Czas na stojąco: Czas spędzony na pedałowaniu na stojąco
podczas bieżącej aktywności.
Czas na stojąco okrążenia: Czas spędzony na pedałowaniu na
stojąco podczas bieżącego okrążenia.
Załącznik
Czas odpoczynku: Pomiar czasu trwania bieżącego
odpoczynku (pływanie w basenie).
Czas okrążenia: Czas stopera w ramach bieżącego okrążenia.
Czas okrążenia na siedząco: Czas spędzony na pedałowaniu
na siedząco w bieżącym okrążeniu.
Czas ostatniego okrążenia: Czas stopera w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
CZAS PODRÓŻY: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do
celu podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.
Czas postoju: Całkowity czas bezruchu w ramach bieżącej
aktywności.
Czas ruchu: Całkowity czas ruchu w ramach bieżącej
aktywności.
Czas w strefie: Czas, który upłynął dla każdej strefy tętna lub
mocy.
Częstotliwość oddechu: Rytm oddychania w oddechach na
minutę (brpm).
Docelowe tempo cząstkowe: Bieganie. Docelowe tempo dla
bieżącego przedziału.
Doskonałość do celu: Doskonałość wymagana do zejścia
z bieżącej pozycji na wysokość celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dystans: Dystans pokonany w ramach bieżącego śladu lub
aktywności.
Dystans cząstkowy: Bieganie. Całkowity dystans przebyty
w bieżącym przedziale.
Dystans do następnego: Dystans, jaki pozostał do następnego
punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.
Dystans do wysokości: Stosunek dystansu przebytego
w poziomie do zmiany dystansu w pionie.
Dystans interwału: Dystans pokonany w ramach bieżącego
interwału.
Dystans na ruch: Wioślarstwo. Dystans pokonany podczas
ruchu.
Dystans okrążenia: Dystans pokonany w ramach bieżącego
okrążenia.
Dystans okrążenia na ruch: Pływanie. Średni dystans
pokonany podczas ruchu w trakcie bieżącego okrążenia.
Dystans okrążenia na ruch: Wioślarstwo. Średni dystans
pokonany podczas ruchu w trakcie bieżącego okrążenia.
Dystans ost. okrążenia: Dystans pokonany w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Dystans ostat. okrążenia na ruch: Pływanie. Średni dystans
pokonany podczas ruchu w trakcie ostatniego ukończonego
okrążenia.
Dystans ostat. okrążenia na ruch: Wioślarstwo. Średni
dystans pokonany podczas ruchu w trakcie ostatniego
ukończonego okrążenia.
Dystans pionowy do celu: Dystans wysokości pomiędzy
bieżącą pozycją i celem podróży. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Długość/szerokość: Długość i szerokość geograficzna
bieżącego położenia, wyświetlana bez względu na wybrane
ustawienie formatu pozycji.
Długości: Liczba długości basenu ukończonych w trakcie
bieżącej aktywności.
Długości interwału: Liczba długości basenu ukończonych
w trakcie bieżącego interwału.
Długość kroku: Długość kroku w metrach mierzona od jednego
zetknięcia nogi z podłożem do następnego.
Załącznik
Długość kroku okrążenia: Średnia długość kroku w ramach
bieżącego okrążenia.
Efekt. momentu obrotowego: Pomiar obrazujący efektywność
pedałowania.
Efekt treningu aerobowego: Wpływ bieżącej aktywności na
poziom sprawności aerobowej.
Efekt treningu beztlenowego: Wpływ bieżącej aktywności na
poziom sprawności anaerobowej.
ETA - następny: Szacowana godzina przybycia do następnego
punktu na trasie (dostosowana do czasu lokalnego
w lokalizacji punktu). Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Faza mocy (lewa): Aktualny kąt fazy mocy dla lewej nogi. Faza
mocy odnosi się do pozycji pedałów, w której generowana
jest moc dodatnia.
Faza mocy (prawa): Aktualny kąt fazy mocy dla prawej nogi.
Faza mocy odnosi się do pozycji pedałów, w której
generowana jest moc dodatnia.
Faza mocy na okrążenie (lewa): Średni kąt fazy mocy dla lewej
nogi w bieżącym okrążeniu.
Faza mocy okrążenia (prawa): Średni kąt fazy mocy dla prawej
nogi w bieżącym okrążeniu.
GPS: Moc odbieranego sygnału satelitarnego GPS.
Intensity Factor: Intensity Factor™ w ramach bieżącej
aktywności.
Kalorie: Łączna liczba spalonych kalorii.
Kierunek GPS: Kierunek ruchu określony na podstawie danych
GPS.
Kierunek kompasu: Kierunek ruchu określony na podstawie
danych kompasu.
Kombinacja zębatek: Informacja o bieżącej kombinacji biegów
z czujnika biegów.
Kurs: Kierunek od pozycji startowej do celu podróży. Kurs może
zostać wyświetlony jako zaplanowana lub ustawiona trasa.
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Kurs kompasowy: Kierunek przemieszczania się.
Maks. % rezerw tętna interwału: Maksymalna procentowa
wartość rezerwy tętna (maksymalne tętno minus tętno
spoczynkowe) dla bieżącego interwału pływania.
MAKS. PRĘDKOŚĆ REJSOWA: Maksymalna prędkość
w węzłach w ramach bieżącej aktywności.
Maksymalna moc: Maksymalna moc wyjściowa w ramach
bieżącej aktywności.
Maksymalna moc okrążenia: Maksymalna moc wyjściowa
w ramach bieżącego okrążenia.
Maksymalna PND: Maksymalna prędkość podróży w ramach
bieżącej aktywności, która nie zależy od obranego kursu
i tymczasowych różnic w kierunku.
Maksymalna PND rejsowa: Maksymalna prędkość podróży
w węzłach w ramach bieżącej aktywności, która nie zależy od
obranego kursu i tymczasowych różnic w kierunku.
Maksymalna prędkość: Maksymalna prędkość w ramach
bieżącej aktywności.
Maksymalna wysokość: Największa osiągnięta wysokość od
ostatniego zerowania danych.
Maksymalne tętno %: Procentowa wartość maksymalnego
tętna.
Maksymalne tętno interwału: Maks. tętno w ramach bieżącego
interwału pływania.
Maksymalny % tętna interwału: Maksymalna procentowa
wartość maksymalnego tętna dla bieżącego interwału
pływania.
47
Maksymalny spadek: Maksymalne tempo zmiany wartości
spadku w metrach lub stopach na minutę od ostatniego
zerowania danych.
Maksymalny wznios: Maksymalne tempo zmiany wartości
wzniosu w stopach lub metrach na minutę od ostatniego
zerowania danych.
Mile morskie: Przebyty dystans w metrach lub stopach
morskich.
Minimalna wysokość: Najmniejsza osiągnięta wysokość od
ostatniego zerowania danych.
Moc: Bieżąca moc wyjściowa w watach.
Moc okrążenia: Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącego
okrążenia.
Moc ostatniego okrążenia: Średnia moc wyjściowa w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Moc względem masy: Bieżąca moc mierzona w watach na
kilogram.
Moc z 10 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu w okresie 10
sekund.
Moc z 30 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu w okresie 30
sekund.
Moc z 3 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu w okresie 3
sekund.
Nachylenie: Pomiar nachylenia (wysokości) powierzchni na
trasie biegu (dystansie). Na przykład, jeśli dla każdych 3 m
(10 stóp) pokonanego wzniosu pokonujesz 60 m (200 stóp),
stopień nachylenia wynosi 5%.
Najniższa temp. ostatnich 24 h: Minimalna temperatura
zarejestrowana w ciągu ostatnich 24 godzin przy użyciu
zgodnego czujnika temperatury.
Najwyższa temp. z ost. 24 h: Maksymalna temperatura
zarejestrowana w ciągu ostatnich 24 godzin przy użyciu
zgodnego czujnika temperatury.
Namiar: Kierunek od aktualnej pozycji do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Nast. docelowe tempo cząstkowe: Bieganie. Docelowe tempo
dla następnego przedziału.
Następny dystans cząstkowy: Bieganie. Całkowity dystans
w następnym przedziale.
Następny punkt: Następny punkt na trasie. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Normalized Power: Normalized Power™ w ramach bieżącej
aktywności.
Normalized Power okrążenia: Średnia wartość Normalized
Power w ramach bieżącego okrążenia.
Normalized Power ostatn. okrążenia: Średnia wartość
Normalized Power w ramach ostatniego ukończonego
okrążenia.
Obciąż.: Obciążenie treningowe w ramach bieżącej aktywności.
Obciążenie treningowe to wartość określająca zwiększoną
powysiłkową konsumpcję tlenu (ang. excess post-exercise
oxygen consumption, EPOC), która informuje
o intensywności ćwiczeń.
Odchylenie do długości: Stosunek wartości odchylenia
pionowego do długości kroku.
Odchylenie do długości okrążenia: Średni stosunek wartości
odchylenia pionowego do długości kroku dla bieżącego
okrążenia.
Odchylenie pionowe: Wysokość odbicia podczas biegu.
Pionowy ruch tułowia dla każdego kroku, mierzony
w centymetrach.
Odchylenie pionowe okrążenia: Średnie odchylenie pionowe
dla bieżącego okrążenia.
48
Ogólny dystans do pokon./pokonany: Bieganie. Całkowity
czas lepszy lub gorszy od tempa docelowego.
Okrążenia: Liczba ukończonych okrążeń w ramach bieżącej
aktywności.
Piętra na minutę: Liczba pokonanych pięter na minutę.
Piętra w dół: Łączna liczba pokonanych pięter w dół w ciągu
dnia.
PND okrążenia: Średnia prędkość podróży w ramach
bieżącego okrążenia, która nie zależy od obranego kursu
i tymczasowych różnic w kierunku.
PND ostatniego okrążenia: Średnia prędkość podróży
w ramach ostatniego ukończonego okrążenia, która nie
zależy od obranego kursu i tymczasowych różnic w kierunku.
PND rejsowa: Rzeczywista prędkość podróży w węzłach, która
nie zależy od obranego kursu i tymczasowych różnic
w kierunku.
Podgląd widżetów: Bieganie. Kolorowy wskaźnik
przedstawiający bieżący zakres kadencji.
Pokonane piętra: Łączna liczba pokonanych pięter w górę
w ciągu dnia.
Powtórzenia: Liczba powtórzeń serii ćwiczeń podczas treningu
siłowego.
Powtórz za: Pomiar czasu w ramach ostatniego interwału plus
bieżący odpoczynek (pływanie w basenie).
Poziom baterii: Ilość energii, jaka pozostała w baterii.
Poziom baterii Di2: Ilość energii, jaka pozostała w baterii
czujnika Di2.
Poziom natlenienia mięśni: Szacowany poziom natlenienia
mięśni dla bieżącej aktywności.
Pozostały dystans: Dystans, jaki pozostał do celu podróży.
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Pozostały dystans cząstkowy: Bieganie. Pozostały dystans
w bieżącym przedziale.
Pozycja: Bieżąca pozycja wyświetlona z uwzględnieniem
wybranego ustawienia formatu pozycji.
Pozycja docelowa: Pozycja celu podróży.
Praca: Wykonana praca łącznie (moc wyjściowa) w kJ.
Prędkość: Bieżące tempo podróży.
Prędkość nad dnem: Rzeczywista prędkość podróży, która nie
zależy od obranego kursu i tymczasowych różnic w kierunku.
Prędkość okrążenia: Średnia prędkość w ramach bieżącego
okrążenia.
Prędkość ost. okrążenia: Średnia prędkość w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Prędkość pionowa: Tempo zmiany wartości wzniosu lub
spadku w czasie.
Prędkość pionowa do celu: Tempo zmiany wartości wzniosu
lub spadku względem wyznaczonej wysokości. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Prędkość rejsowa: Bieżąca prędkość w węzłach.
Prędkość wypadkowa: Prędkość zbliżania się do celu podróży
wzdłuż wyznaczonej trasy. Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Przesun. od środ. pedału w okrążeniu: Średnie przesunięcie
od środka pedału w ramach bieżącego okrążenia.
Przesunięcie od środka pedału: Przesunięcie od środka
pedału. Przesunięcie od środka pedału odnosi się do miejsca
na pedale, gdzie jest przykładana siła.
Przełożenie przekładni: Liczba zębów na przedniej i tylnej
zębatce w rowerze wykryta przez czujnik biegów.
Przód: Informacja o przedniej zębatce z czujnika biegów.
Załącznik
Przygotowanie wydolnościowe: Wartość przygotowania
wydolnościowego to wykonany w czasie rzeczywistym
pomiar zdolności do podjęcia wysiłku.
Punkt miejsca docelowego: Ostatni punkt na trasie do celu
podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Równomierność: Pomiar obrazujący stopień równomierności
przykładania sił do obu pedałów przy pełnym ruchu korby.
Ruchów w inter-wale na długość: Średnia liczba ruchów na
długość basenu w trakcie bieżącego interwału.
Ruchy: Pływanie. Łączna liczba ruchów w ramach bieżącej
aktywności.
Ruchy: Wioślarstwo. Łączna liczba ruchów w ramach bieżącej
aktywności.
Ruchy okrążenia: Pływanie. Łączna liczba ruchów w ramach
bieżącego okrążenia.
Ruchy okrążenia: Wioślarstwo. Łączna liczba ruchów w ramach
bieżącego okrążenia.
Ruchy ostatniego okrążenia: Pływanie. Łączna liczba ruchów
w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.
Ruchy ostatniego okrążenia: Wioślarstwo. Łączna liczba
ruchów w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.
Ruchy ostatniej długości: Liczba ruchów w ramach ostatniej
ukończonej długości basenu.
Rytm: Kolarstwo. Liczba obrotów ramienia korby. Aby dane te
były wyświetlane, urządzenie musi zostać podłączone do
akcesorium do pomiaru rytmu.
Rytm: Bieganie. Liczba kroków na minutę (lewej i prawej nogi).
Rytm okrążenia: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącego
okrążenia.
Rytm okrążenia: Bieganie. Średni rytm w ramach bieżącego
okrążenia.
Rytm ostatniego okrążenia: Kolarstwo. Średni rytm w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Rytm ostatniego okrążenia: Bieganie. Średni rytm w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Spadek okrążenia: Pionowy dystans spadku dla bieżącego
okrążenia.
Spadek ost. okr.: Pionowy dystans spadku pokonany w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Śr. czas kontaktu z podłożem: Średni czas kontaktu
z podłożem dla bieżącej aktywności.
Śr. przesunięcie od środka pedału: Średnie przesunięcie od
środka pedału w ramach bieżącej aktywności.
Średni % maks. tętna interwału: Średnia procentowa wartość
maksymalnego tętna dla bieżącego interwału pływania.
Średni % rezerw tętna interwału: Średnia procentowa wartość
rezerwy tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe)
dla bieżącego interwału pływania.
Średni % rezerwy tętna: Średnia procentowa wartość rezerwy
tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe) dla
bieżącej aktywności.
Średni % tętna maksymalnego: Średnia procentowa wartość
maksymalnego tętna dla bieżącej aktywności.
Średnia długość kroku: Średnia długość kroku dla bieżącej
sesji.
Średnia faza mocy (lewa): Średni kąt fazy mocy dla lewej nogi
w bieżącej aktywności.
Średnia faza mocy (prawa): Średni kąt fazy mocy dla prawej
nogi w bieżącej aktywności.
Średnia moc: Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącej
aktywności.
Załącznik
Średnia PND: Średnia prędkość podróży w ramach bieżącej
aktywności, która nie zależy od obranego kursu
i tymczasowych różnic w kierunku.
Średnia PND rejsowa: Średnia prędkość podróży w węzłach
w ramach bieżącej aktywności, która nie zależy od obranego
kursu i tymczasowych różnic w kierunku.
Średnia prędkość: Średnia prędkość w ramach bieżącej
aktywności.
Średnia prędkość całkowita: Średnia prędkość dla bieżącej
aktywności, wliczając prędkość ruchu i bezruch.
Średnia prędkość rejsowa: Średnia prędkość w węzłach
w ramach bieżącej aktywności.
Średnia prędkość ruchu: Średnia prędkość ruchu w ramach
bieżącej aktywności.
Średnia szczytowa faza mocy (lewa): Średni kąt szczytowej
fazy mocy dla lewej nogi w bieżącej aktywności.
Średnia szczytowa faza mocy (prawa): Średni kąt szczytowej
fazy mocy dla prawej nogi w bieżącej aktywności.
Średni bilans: Średni bilans mocy lewa/prawa dla bieżącej
aktywności.
Średni bilans CKP: Średni bilans czasu kontaktu z podłożem
w ramach bieżącej sesji.
Średni czas okrążenia: Średni czas okrążenia w ramach
bieżącej aktywności.
Średni dystans na ruch: Pływanie. Średni dystans pokonany
podczas ruchu w trakcie bieżącej aktywności.
Średni dystans na ruch: Wioślarstwo. Średni dystans
pokonany podczas ruchu w trakcie bieżącej aktywności.
Średnie odchylenie do długości: Średni stosunek wartości
odchylenia pionowego do długości kroku dla bieżącej sesji.
Średnie odchylenie pionowe: Średnie odchylenie pionowe dla
bieżącej aktywności.
Średnie tempo: Średnie tempo w ramach bieżącej aktywności.
Średnie tempo na 500 m: Średnie tempo wiosłowania na
500 m w ramach bieżącej aktywności.
Średnie tempo ruchów: Wioślarstwo. Średnia liczba ruchów na
minutę (ruchy/min) w ramach bieżącej aktywności.
Średnie tętno: Średnie tętno w ramach bieżącej aktywności.
Średnie tętno interwału: Średnie tętno w ramach bieżącego
interwału pływania.
Średnio ruchów na długość: Średnia liczba ruchów na długość
basenu w trakcie bieżącej aktywności.
Średni rytm: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącej
aktywności.
Średni rytm: Bieganie. Średni rytm w ramach bieżącej
aktywności.
Średni spadek: Średni, pionowy dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Średni Swolf: Średni wynik swolf w ramach bieżącej
aktywności. Wynik swolf to suma czasu jednej długości
i liczby ruchów wykonanych na tej długości (Pływanie —
terminologia, strona 5). W przypadku pływania w otwartym
akwenie wynik swolf oblicza się dla dystansu 25 metrów.
Średni wznios: Średni pionowy dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Stoper: Bieżący czas stopera.
Strefa mocy: Bieżący zakres mocy wyjściowej (1–7) ustalony
w oparciu o współczynnik FTP lub własne ustawienia.
Strefa tętna: Bieżący zakres tętna (1–5). Domyślne strefy tętna
ustalane są w oparciu o profil użytkownika i maksymalne
tętno (po odjęciu wieku od 220).
Stres: Poziom wysiłku.
49
Styl ostatniej długości: Styl ruchu w trakcie ostatniej
ukończonej długości basenu.
Styl w interwale: Bieżący styl ruchu dla interwału.
Swolf interwału: Średni wynik swolf w ramach bieżącego
interwału.
Swolf okrążenia: Wynik swolf w ramach bieżącego okrążenia.
Swolf ostatniego okrążenia: Średni wynik swolf w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Swolf ostatniej długości: Wynik swolf w trakcie ostatniej
ukończonej długości basenu.
Szacowany całkowity dystans: Szacowany dystans od
miejsca rozpoczęcia podróży do celu. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
SZACOWANY CZAS PRZYBYCIA: Szacowana godzina
przybycia do celu podróży (dostosowana do czasu lokalnego
w lokalizacji celu podróży). Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Szcz. faza mocy okr. (prawa): Średni kąt szczytowej fazy mocy
dla prawej nogi w bieżącym okrążeniu.
Szczyt. faza mocy okrąż. (lewa): Średni kąt szczytowej fazy
mocy dla lewej nogi w bieżącym okrążeniu.
Szczytowa faza mocy (lewa): Aktualny kąt szczytowej fazy
mocy dla lewej nogi. Szczytowa faza mocy to zakres kątów,
w którym wytwarzana jest największa siła.
Szczytowa faza mocy (prawa): Aktualny kąt szczytowej fazy
mocy dla prawej nogi. Szczytowa faza mocy to zakres kątów,
w którym wytwarzana jest największa siła.
Temperatura: Temperatura powietrza. Temperatura ciała
użytkownika wpływa na wskazania czujnika temperatury.
Można sparować urządzenie z czujnikiem tempe w celu
uzyskania spójnych i dokładnych danych temperatury.
Tempo: Bieżące tempo.
Tempo cząstkowe: Bieganie. Tempo w ramach bieżącego
przedziału.
Tempo interwału: Średnie tempo w ramach bieżącego
interwału.
Tempo na 500 m: Bieżące tempo wiosłowania na 500 m.
Tempo na 500 m okrążenia: Średnie tempo wiosłowania na
500 m w ramach bieżącego okrążenia.
Tempo okrążenia: Średnie tempo w ramach bieżącego
okrążenia.
Tempo ostatniego okrążenia: Średnie tempo w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Tempo ostatniego okrążenia 500 m: Średnie tempo
wiosłowania na 500 m w ramach ostatniego okrążenia.
Tempo ostatniej długości: Średnie tempo w ramach ostatniej
ukończonej długości basenu.
Tempo ruchów: Pływanie. Liczba ruchów na minutę (ruchy/
min).
Tempo ruchów: Wioślarstwo. Liczba ruchów na minutę (ruchy/
min).
Tempo ruchów okrążenia: Pływanie. Średnia liczba ruchów na
minutę (ruchy/min) w ramach bieżącego okrążenia.
Tempo ruchów okrążenia: Wioślarstwo. Średnia liczba ruchów
na minutę (ruchy/min) w ramach bieżącego okrążenia.
Tempo ruchów ost. okrążenia: Wioślarstwo. Średnia liczba
ruchów na minutę (ruchy/min) w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Tempo ruchów ostat. okrążenia: Pływanie. Średnia liczba
ruchów na minutę (ruchy/min) w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
50
Tempo ruchów ostatniej długości: Średnia liczba ruchów na
minutę (kroki/min) w ramach ostatniej ukończonej długości
basenu.
Tempo ruchów w interwale: Średnia liczba ruchów na minutę
(ruchy/min) w ramach bieżącego interwału.
Tętno: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min).
Urządzenie musi mieć funkcję nadgarstkowego pomiaru
tętna lub zostać podłączone do zgodnego czujnika tętna.
Tętno okrążenia: Średnie tętno w ramach bieżącego okrążenia.
Tętno ostatniego okrążenia: Średnie tętno w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Training Stress Score: Training Stress Score™ w ramach
bieżącej aktywności.
Tył: Informacja o tylnej zębatce z czujnika biegów.
Upłynęło czasu: Całkowity zapisany czas. Jeśli na przykład
uruchomisz stoper i biegniesz przez 10 minut, po czym
zatrzymasz stoper na 5 minut, a następnie ponownie go
uruchomisz i biegniesz przez 20 minut, to czas, który upłynął,
wyniesie 35 minut.
Ustaw czasomierz: Ilość czasu spędzanego w bieżącej serii
ćwiczeń podczas treningu siłowego.
Ws. słoń.: Godzina wschodu słońca przy uwzględnieniu pozycji
GPS.
Wskaź. bil. czasu kont. z podłożem: Kolorowy wskaźnik
wskazujący bilans czasu kontaktu lewej/prawej nogi
z podłożem podczas biegu.
Wskaź. całkow. wzniosu/spadku: Całkowite dystanse wzniosu
oraz spadku podczas aktywności lub od ostatniego
zerowania danych.
Wskaź. czasu kon-taktu z podłożem: Kolorowy wskaźnik
wskazujący mierzony w milisekundach czas, przez jaki stopa
ma kontakt z podłożem podczas biegu.
Wskaź. odchylenia pionowego: Kolorowy wskaźnik
wskazujący wysokość odbicia podczas biegu.
Wskaźnik efektów treningu: Wpływ bieżącej aktywności na
poziom sprawności aerobowej i anaerobowej.
WSKAŹNIK KOMPASU: Kierunek ruchu określony na
podstawie danych kompasu.
Wskaźnik odchy-lenia do długości: Kolorowy wskaźnik
wskazujący stosunek wartości odchylenia pionowego do
długości kroku.
Wskaźnik PacePro: Bieganie. Twoje bieżące tempo cząstkowe
oraz docelowe tempo cząstkowe.
Wskaźnik tętna: Kolorowy wskaźnik przedstawiający bieżącą
strefę tętna.
WSKAŹNIK ZASILANIA: Kolorowy wskaźnik przedstawiający
bieżącą strefę zasilania.
Wysokość: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu
morza.
Wysokość GPS: Wysokość aktualnej pozycji określona na
podstawie danych GPS.
Wznios okrążenia: Pionowy dystans wzniosu dla bieżącego
okrążenia.
Wznios ostatniego okrążenia: Pionowy dystans wzniosu
pokonany w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.
Zachód słońca: Godzina zachodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Zejś. z kur.: Dystans pokonany poza pierwotną ścieżką podróży
(na lewo lub prawo od niej). Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Załącznik
Standardowe oceny pułapu tlenowego
Poniższe tabele przedstawiają znormalizowaną klasyfikację szacowanego pułapu tlenowego według wieku i płci.
Mężczyźni
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Świetna
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Satysfakcjonująca
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Słaba
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kobiety
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Świetna
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Satysfakcjonująca
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Słaba
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Przedruk danych za zgodą organizacji The Cooper Institute. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.CooperInstitute.org.
Współczynniki FTP
Rozmiar opon
Obwód koła (mm)
Poniższe tabele przedstawiają klasyfikacje współczynników FTP
wg płci.
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
Mężczyźni
Waty na kilogram (W/kg)
26 × 1-1,0
1913
5,05 i więcej
26 × 1
1952
Od 3,93 do 5,04
26 × 1,25
1953
Od 2,79 do 3,92
26 × 1-1/8
1970
Od 2,23 do 2,78
26 × 1,40
2005
Poniżej 2,23
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
Doskonała
Świetna
Dobry
Satysfakcjonująca
Niewytrenowany
Kobiety
Waty na kilogram (W/kg)
26 × 1,95
2050
Doskonała
4,30 i więcej
26 × 2,00
2055
Świetna
Od 3,33 do 4,29
26 × 1-3/8
2068
Dobry
Od 2,36 do 3,32
26 × 2,10
2068
Satysfakcjonująca
Od 1,90 do 2,35
26 × 2,125
2070
Niewytrenowany
Poniżej 1,90
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
Czujnik prędkości automatycznie wykrywa rozmiar koła. W razie
konieczności wprowadź ręcznie obwód koła w ustawieniach
czujnika prędkości.
Rozmiar kół oznaczony jest po obu stronach opony. Lista nie
jest wyczerpująca. W celu obliczenia obwodu koła można
również użyć jednego z kalkulatorów dostępnych w Internecie.
27 × 1-3/8
2169
29 × 2,1
2288
29 × 2,2
2298
29 × 2,3
2326
650 × 20C
1938
650 × 23C
1944
Rozmiar opon
Obwód koła (mm)
650 × 35A
2090
20 × 1,75
1515
650 × 38B
2105
20 × 1-3/8
1615
650 × 38A
2125
22 × 1-3/8
1770
700 × 18C
2070
22 × 1-1/2
1785
700 × 19C
2080
24 × 1
1753
700 × 20C
2086
24 × 3/4 cylindryczne
1785
700 × 23C
2096
24 × 1-1/8
1795
700 × 25C
2105
24 × 1,75
1890
700C cylindryczne
2130
24 × 1-1/4
1905
700 × 28C
2136
24 × 2,00
1925
700 × 30C
2146
Współczynniki FTP bazują na badaniach Huntera Allena
i Andrew Coggana, PhD, Training and Racing with a Power
Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010) .
Rozmiar i obwód kół
Załącznik
51
Rozmiar opon
Obwód koła (mm)
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Znaczenie symboli
Poniższe symbole mogą być wyświetlane na ekranie urządzenia
lub na etykietach akcesoriów.
Prąd przemienny. Urządzenie jest przeznaczone do zasilania
prądem przemiennym.
Prąd stały. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zasilania
prądem stałym.
Bezpiecznik. Wskazuje specyfikację lub lokalizację bezpieczników.
Symbol utylizacji i recyclingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol
WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE
2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyclingu.
52
Załącznik
Indeks
A
akcesoria 42, 44, 46
aklimatyzacja 20
aktualizacje, oprogramowanie 10
aktywności 3, 4, 8, 32, 35
rozpoczynanie 3
ulubione 3
własne 3, 5
zapisywanie 3
alarmy 28, 33
alert 4
alerty 24, 33, 34, 40, 41
tętno 15
analiza uderzenia 8
ANT+czujniki 42
aplikacje 8, 10–12
smartfon 2
Auto Lap 34
Auto Pause 34
automatyczna wspinaczka 35
autoprzewijanie 35
B
barometr 31, 38
kalibrowanie 39
bateria 43
czas działania 43
ładowanie 2
maksymalizowanie 3, 8, 9, 35, 40, 45
bieżnia 4
Bluetoothczujniki 42
Body Battery 21
C
cel 7, 27
cele 27
Celuj i idź 30
Connect IQ 12
czas 41
alerty 33
strefy i formaty 41
ustawienia 41
czas kontaktu z podłożem 15, 16
człowiek za burtą (MOB) 30
czujnik na nogę 42
czujniki ANT+ 42, 43
czujniki Bluetooth 42
czujniki prędkości i rytmu 42
czujniki rowerowe 42
czyszczenie urządzenia 43, 44
Ć
F
fitness 18
G
Galileo 35
Garmin Connect 2, 8–11, 25, 26
zapisywanie danych 10
Garmin Express 2, 11
aktualizowanie oprogramowania 2
Garmin Pay 12, 13
GLONASS 35, 40
godziny wschodu i zachodu słońca 41
GPS 35, 40
sygnał 45
ustawienia 35
GroupTrack 11
P
jednostki miary 41
język 40
Jumpmaster 5
K
kalendarz 25
kalibrowanie
kompas 38
wysokościomierz 38
kalorie, alerty 33
karta wyników 7
kompas 8, 31, 38, 39
kalibrowanie 38
komputer 13
kontakty, dodawanie 11
kontakty alarmowe 10, 11
kursy
odtwarzanie 6
tworzenie 29
wybieranie 6
L
lay-up 7
licznik 8, 32
LiveTrack 10, 11
Ł
Indeks
O
J
I
ładowanie 1, 2
łączenie 9, 12
ekran 41
narciarstwo
alpejskie 4
snowboarding 4
natężenie wysiłku 18, 21
nawigacja 8, 29, 31, 33, 39, 40
Celuj i idź 30
przerywanie 30
NFC 12
identyfikator urządzenia 41
informacje o bezpieczeństwie 11
interwały 5
treningi 25, 26
handicap 7
historia 31, 32
przesyłanie do komputera 9, 10
usuwanie 32
D
E
N
obciążenie treningowe 19, 20
odchylenie do długości 15, 16
odchylenie pionowe 15, 16
odniesienie północne 38
odpoczynek 17, 19, 21
opaski 44
oprogramowanie
aktualizowanie 2, 10
licencja 41
wersja 41
osobiste rekordy 27
usuwanie 27, 28
H
ćwiczenia 5, 6
dane
przesyłanie 9, 10
strony 33
udostępnianie 42
zapisywanie 9, 10
dane techniczne 43
dane użytkownika, usuwanie 43
długości 5
długość kroku 15
dodatkowy wyświetlacz 42
dogleg 7
dołki, wymiana 6
dostosowywanie urządzenia 2, 33, 37, 39, 41
dynamika biegu 15, 16
dystans 35
alerty 33, 40
pomiar 6, 8
dźwięki 4, 28
muzyka 13, 14
ładowanie 13
odtwarzanie 14
usługi 13
M
mapa 30, 31, 34, 39
ustawienia 39
mapy 33, 39
aktualizowanie 2
nawigacja 30, 31
przeglądanie 31
menu elementów sterujących 1, 37
menu główne, dostosowywanie 36
metronom 4
mierzenie uderzenia 7
minut intensywnej aktywności 24
minutnik 28, 31
MOB 30
moc (siła) 17
alerty 33
metry 17, 19, 42, 51
strefy 23
morskie 39
Move IQ 24
Multisport 3, 5, 32
parowanie
czujniki ANT+ 14
smartfon 1, 2, 44
parowanie urządzenia
ANT+czujniki 15
czujniki 42
czujniki Bluetooth 44
paski 44
pilot inReach 36
pilot VIRB 37
płatności 12, 13
pływanie 5, 6
podświetlenie 41
pola danych 12
pomoc 10, 11
portfel 12
powiadomienia 8, 9
rozmowy telefoniczne 9
wiadomości tekstowe 9
poziom stężenia tlenu 22
poziom stresu 21, 37
poziom wysiłku 16, 18, 21
pozycja chorągiewki, widok greenów 8
pozycje 29
edytowanie 29
usuwanie 29
zapisywanie 29, 31
prędkość 35
profil użytkownika 22
profile 3
użytkownik 22
próg mleczanowy 16, 17, 19
przesyłanie danych 10
przewidywany czas zakończenia 18
przyciski 1, 40, 41
dostosowywanie 35
przygotowanie wydolnościowe 16–19
pulsoksymetr 14, 22, 24
pułap tlenowy 16–19, 51
punktacja 7
punkty mapy. Patrz punkty szczególne (POI)
punkty szczególne (POI) 29, 31
punkty trasy 31
odwzorowanie 29
R
resetowanie urządzenia 40, 45
rozmiary kół 51
rozmowy telefoniczne 9
rozwiązywanie problemów 14, 16, 21, 22,
44–46
53
ruchy 5
rytm 4, 15
alerty 33
czujniki 42
S
segmenty 26, 27
skróty 1, 37
słuchawki 44
łączenie 14
technologia Bluetooth 14, 45
smartfon 10, 12, 36, 44
aplikacje 8, 11
parowanie 1, 2, 44
snowboarding 4
stan wytrenowania 17, 19, 20
statystyki 7
sterowanie muzyką 14
stoper 4, 5, 28
odliczanie 28
strefy
czas 41
moc 23
tętno 23
strefy czasowe 41
sygnały satelitarne 35, 45
symulator wyścigu 16
wielkość 8
wodoszczelność 43
współrzędne 29
wykrywanie zdarzeń 10, 11
wynik SWOLF 5
wysokościomierz 31, 38
kalibrowanie 38
wysokość 20, 26
wyścig 27
Z
zapisywanie aktywności 4, 5
zapisywanie danych 9, 10
zegar 28
Ś
ślady 29
śledzenie 10, 22
śledzenie aktywności 23, 24
T
tarcze zegarka 2, 12, 38
technologia Bluetooth 4, 8–10, 44
słuchawki 14, 45
tempe 43, 45
temperatura 20, 43, 45
tempo 26
tętno 6, 14
alerty 15, 33
czujnik 14–17, 21
parowanie czujników 14, 15
strefy 17, 22, 23, 32
TracBack 3, 30
Training Effect 17, 18
trasy 29
ustawienia 34
trening 8, 20, 21, 25–27
kalendarz 25
plany 25
trening do triatlonu 5
trening w pomieszczeniu 4
treningi 25
ładowanie 25
tryb snu 24
tryb zegarka 35
U
udostępnianie danych 42
UltraTrac 35
USB 10
ustawienia 1, 2, 6, 11, 22, 24, 32, 34–36,
38–41, 45
ustawienia kierunku 40
ustawienia systemowe 40
usuwanie
historia 32
osobiste rekordy 27, 28
wszystkie dane użytkownika 43
V
Virtual Partner 27
W
Wi‑Fi 12
łączenie 11
wiadomości tekstowe 9
widok greenów, pozycja chorągiewki 6, 8
widżety 1, 2, 12, 14, 15, 21, 22, 36, 37
54
Indeks
support.garmin.com
Wrzesień 2019
190-02558-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising