Garmin | Instinct® | User manual | Garmin Instinct® Brukerveiledning

Garmin Instinct® Brukerveiledning
INSTINCT
™
Brukerveiledning
© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , inReach , TracBack , VIRB og Virtual Partner er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i
USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Instinct™, QuickFit™, tempe™, TrueUp™ og Xero™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association er et varemerke for American Heart Association, Inc. Android™ er et registrert varemerke for Google Inc. Apple og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i
USA og andre land. Bluetooth ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Avanserte hjerteslaganalyser av Firstbeat.
Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03603
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Gjenopprette en personlig rekord .......................................... 7
Slette en personlig rekord ...................................................... 7
Slette alle personlige rekorder ............................................... 7
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Vise kontrollmenyen ............................................................... 1
Vise widgeter ......................................................................... 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Parkoble smarttelefonen med enheten ....................................... 1
Produktoppdateringer ................................................................. 1
Konfigurere Garmin Express .................................................. 2
Klokke.............................................................................. 7
Aktiviteter og apper ........................................................ 2
Lagre posisjonen din .................................................................. 8
Redigere lagrede posisjoner .................................................. 8
Vise høydemåleren, barometeret og kompasset ........................ 8
Projisere et veipunkt ................................................................... 8
Navigere til en destinasjon .......................................................... 8
Opprette og følge en løype på enheten ...................................... 8
Markere og starte navigasjon til en MOB-posisjon (Mann over
bord) ........................................................................................... 8
Navigere med Sight 'N Go .......................................................... 8
Navigere til startpunktet under en aktivitet ................................. 9
Navigere til startpunktet for din siste lagrede aktivitet ................ 9
Stoppe navigasjon ...................................................................... 9
Beregne størrelsen på et område ............................................... 9
Kart ............................................................................................. 9
Panorere og zoome på kartet ................................................ 9
Starte en aktivitet ........................................................................ 2
Tips for registrering av aktiviteter ........................................... 2
Stoppe en aktivitet ...................................................................... 2
Opprette en egendefinert aktivitet .............................................. 2
Innendørsaktiviteter .................................................................... 2
Kalibrere tredemølledistansen ............................................... 2
Friluftsaktiviteter .......................................................................... 2
Se skiturene dine ................................................................... 2
Bruke metronomen ................................................................ 3
Svømming ................................................................................... 3
Svømmeterminologi ............................................................... 3
Typer tak ................................................................................ 3
Tips for svømmeaktiviteter ..................................................... 3
Hvile ved bassengsvømming ................................................. 3
Trene med øvelsesloggen ..................................................... 3
Pulsfunksjoner ............................................................... 3
Pulsmåling på håndleddet .......................................................... 3
Ha på deg enheten ................................................................ 3
Tips for unøyaktige pulsdata .................................................. 4
Vise pulswidgeten .................................................................. 4
Sende pulsdata til Garmin enheter ........................................ 4
Slå av pulsmåleren på håndleddet ........................................ 4
Trening ............................................................................ 4
Konfigurere brukerprofilen .......................................................... 4
Treningsmål ........................................................................... 4
Om pulssoner ......................................................................... 4
Angi pulssoner .................................................................. 4
Pulssoneberegninger ........................................................ 5
Aktivitetsmåling ........................................................................... 5
Automatisk mål ...................................................................... 5
Bruke bevegelsesvarsler ........................................................ 5
Søvnsporing ........................................................................... 5
Bruke automatisk søvnsporing .......................................... 5
Bruke Ikke forstyrr-modusen ............................................. 5
Intensitetsminutter .................................................................. 5
Opparbeide seg intensitetsminutter .................................. 5
Garmin Move IQ™ hendelser ................................................ 5
Innstillinger for aktivitetssporing ............................................. 5
Slå av aktivitetsmåling ....................................................... 6
Treningsøkter .............................................................................. 6
Følge en treningsøkt fra Garmin Connect .............................. 6
Starte en treningsøkt .............................................................. 6
Om treningskalenderen .......................................................... 6
Bruke Garmin Connect treningsplaner .............................. 6
Intervalltreningsøkter .................................................................. 6
Opprette en intervalltreningsøkt ............................................. 6
Starte en intervalltreningsøkt ................................................. 6
Stoppe en intervalltreningsøkt ............................................... 6
Bruke Virtual Partner® ................................................................ 7
Angi et treningsmål ..................................................................... 7
Avbryte et treningsmål ........................................................... 7
Løpe om kapp med en tidligere aktivitet ..................................... 7
Personlige rekorder .................................................................... 7
Vise personlige rekorder ........................................................ 7
Innholdsfortegnelse
Stille inn en alarm ....................................................................... 7
Starte nedtellingstidtakeren ........................................................ 7
Bruke stoppeklokken .................................................................. 8
Synkronisere tiden med GPS ..................................................... 8
Angi varsler ................................................................................. 8
Navigasjon...................................................................... 8
Historikk.......................................................................... 9
Bruke historikk ............................................................................ 9
Vise tiden din i hver pulssone ................................................ 9
Vise totalverdier for data ............................................................. 9
Bruke kilometertelleren ............................................................. 10
Synkronisere aktiviteter ............................................................ 10
Slette logg ................................................................................. 10
Tilkoblede funksjoner.................................................. 10
Aktivere Bluetooth varsler ......................................................... 10
Vise varsler .......................................................................... 10
Administrere varsler ............................................................. 10
Slå av Bluetooth teknologi ................................................... 10
Slå av og på varsler om smarttelefontilkobling .................... 10
Finne en mistet mobilenhet ....................................................... 10
Garmin Connect ........................................................................ 10
Oppdatere programvaren ved hjelp av appen Garmin
Connect ................................................................................ 11
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express ..... 11
Bruke Garmin Connect på datamaskinen ....................... 11
Manuell synkronisering av data med Garmin Connect ........ 11
Garmin Explore™ ..................................................................... 11
Tilpasse enheten.......................................................... 11
Widgets ..................................................................................... 11
Tilpasse widgetløkken .......................................................... 12
inReach fjernkontroll ............................................................ 12
Bruke inReach fjernkontrollen ......................................... 12
VIRB fjernkontroll ................................................................. 12
Kontrollere et VIRB actionkamera ................................... 12
Kontrollere et VIRB actionkamera under en aktivitet ...... 12
Innstillinger for aktiviteter og apper ........................................... 12
Tilpasse dataskjermbildene ................................................. 13
Legge til et kart i en aktivitet ................................................ 13
Varsler .................................................................................. 13
Angi et varsel .................................................................. 13
Auto Lap ...............................................................................14
Markere runder etter avstand .......................................... 14
Aktivere Auto Pause® .......................................................... 14
Aktivere automatisk stigning ................................................ 14
3D-hastighet og -avstand ..................................................... 14
i
Slå rundetasten av og på ..................................................... 14
Bruke Bla automatisk ........................................................... 14
UltraTrac .............................................................................. 14
Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing ....................... 15
Tilpasse aktivitetslisten ............................................................. 15
Fjerne en aktivitet eller app ....................................................... 15
Endre kontrollmenyen ............................................................... 15
Tilpasse urskiven ...................................................................... 15
Sensorinnstillinger .................................................................... 15
Kompassinnstillinger ............................................................ 15
Kalibrere kompasset manuelt .......................................... 15
Angi nordreferansen ........................................................ 15
Innstillinger for høydemåleren .............................................. 15
Kalibrere den barometriske høydemåleren ..................... 15
Barometerinnstillinger .......................................................... 16
Kalibrere barometeret ..................................................... 16
Kartinnstillinger ......................................................................... 16
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 16
Tilpasse kartfunksjoner ........................................................ 16
Innstillinger for retning .......................................................... 16
Angi navigasjonsvarsler ....................................................... 16
Systeminnstillinger .................................................................... 16
Tidsinnstillinger .................................................................... 16
Endre innstillingene for bakgrunnslys .................................. 17
Tilpasse holdtaster ............................................................... 17
Endre måleenhetene ........................................................... 17
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 17
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den
elektroniske etiketten. .......................................................... 17
Intensitetsminuttene blinker ................................................. 21
Få mer informasjon ................................................................... 21
Tillegg............................................................................ 21
Datafelter .................................................................................. 21
Hjulstørrelse og -omkrets .......................................................... 23
Symbolforklaring ....................................................................... 23
Indeks............................................................................ 24
Trådløse sensorer ........................................................ 17
Parkoble trådløse sensorer ....................................................... 17
Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for
sykkel ........................................................................................ 17
Fotsensor .................................................................................. 17
Forbedre fotsensorkalibreringen .......................................... 17
Kalibrere fotsensoren manuelt ............................................. 17
Angi fotsensorens hastighet og distanse ............................. 18
tempe™ .................................................................................... 18
Informasjon om enheten.............................................. 18
Spesifikasjoner ......................................................................... 18
Informasjon om batterilevetid ............................................... 18
Databehandling ........................................................................ 18
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 18
Slette filer ............................................................................. 18
Vedlikehold av enheten............................................... 18
Ta vare på enheten .................................................................. 18
Rengjøre enheten ................................................................ 18
Bytte rem .................................................................................. 18
Feilsøking...................................................................... 19
Enheten bruker feil språk .......................................................... 19
Er smarttelefonen min kompatibel med enheten? .................... 19
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ................................ 19
Kan jeg bruke Bluetooth sensoren sammen med klokken? ..... 19
Starte enheten på nytt .............................................................. 20
Gjenopprette alle standardinnstillinger ..................................... 20
Innhente satellittsignaler ........................................................... 20
Forbedre GPS-satellittmottaket ............................................ 20
Temperaturmålingen er ikke nøyaktig ...................................... 20
Maksimere batterilevetiden ....................................................... 20
Aktivitetsmåling ......................................................................... 20
Antallet daglige skritt vises ikke ........................................... 20
Antall skritt virker unøyaktig ................................................. 20
Antall skritt på enheten og Garmin Connect kontoen
samsvarer ikke ..................................................................... 20
Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig ............. 20
ii
Innholdsfortegnelse
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Oversikt over enheten
Enheten blar gjennom kontrollprogramløkken.
• Velg GPS for å se flere alternativer og funksjoner for en
widget.
Lade enheten
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til ladeporten på
enheten.
Velg for å slå bakgrunnslyset av og på.
LIGHT Velg for å slå på enheten.
CTRL Hold nede for å vise kontrollmenyen.
GPS
Velg å vise aktivitetslisten og starte eller stoppe en aktivitet.
Velg for å velge at alternativ på en meny.
Hold nede for å vise GPS-koordinater og lagre posisjonen din.
Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
BACK Hold nede for å vise klokkemenyen.
SET
Velg for å bla gjennom widgetløkken og menyer.
DOWN Hold nede for å vise skjermbildet for høydemåler, barometer
og kompass.
ABC
Velg for å bla gjennom widgetløkken og menyer.
Hold nede for å vise menyen.
UP
MENU
Vise kontrollmenyen
Kontrollmenyen inneholder alternativer, blant annet for å slå på
Ikke forstyrr-modusen, låse tastene og slå av enheten.
MERK: Du kan legge til, endre rekkefølgen på eller fjerne
alternativer i kontrollmenyen (Endre kontrollmenyen, side 15).
1 Hold inne CTRL i hvilket som helst skjermbilde.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en USBladeport.
3 Lad enheten helt opp.
Parkoble smarttelefonen med enheten
For at du skal kunne bruke funksjonene til Instinct enheten, må
den parkobles direkte via Garmin Connect™ appen og ikke fra
Bluetooth innstillingene på smarttelefonen.
1 Installer og åpne Garmin Connect appen fra appbutikken på
smarttelefonen.
2 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
3 Velg CTRL for å slå på enheten.
Første gang du slår på enheten, åpnes den i
parkoblingsmodus.
TIPS: Hvis du vil angi parkoblingsmodus manuelt, kan du
holde nede MENU og velge Innstillinger > Parkoble
telefon.
4 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
kontoen din:
• Hvis dette er første gang du parkobler en enhet med
Garmin Connect appen, følger du instruksjonene på
skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect appen, går du til
eller , velger
Garmin-enheter > Legg til enhet, og følger
instruksjonene på skjermen.
®
Produktoppdateringer
2 Velg UP eller DOWN for å bla gjennom alternativene.
Vise widgeter
Enheten leveres forhåndslastet med flere kontrollprogrammer.
Du får tilgang til flere når du parkobler enheten med en
smarttelefon.
• Velg UP eller DOWN.
Innledning
Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer appen Garmin Connect på
smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Produktregistrering
®
1
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Aktiviteter og apper
Enheten kan brukes til en ulike treningsaktiviteter, både
utendørs og innendørs. Når du starter en aktivitet, viser og
registrerer enheten sensordata. Du kan lagre aktiviteter og dele
dem med Garmin Connect fellesskapet.
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling og treningsmålinger, kan du gå til garmin.com
/ataccuracy.
3
4
5
• Velg Kopier aktivitet hvis du vil opprette den
egendefinerte aktiviteten med utgangspunkt i en av de
lagrede aktivitetene dine.
• Velg Annet for å opprette en ny egendefinert aktivitet.
Velg eventuelt en aktivitetstype.
Velg et navn, eller skriv inn et egendefinert navn.
Dupliserte aktivitetsnavn inkluderer et tall, for eksempel:
Sykkel(2).
Velg et alternativ:
• Velg et alternativ for å tilpasse spesifikke
aktivitetsinnstillinger. Du kan for eksempel tilpasse
dataskjermbildene eller de automatiske funksjonene.
• Velg Ferdig hvis du vil lagre og bruke den egendefinerte
aktiviteten.
Velg Ja for å legge til aktiviteten i listen over favoritter.
Starte en aktivitet
6
Når du starter en aktivitet, aktiveres GPS automatisk (hvis dette
kreves).
1 Velg GPS på klokken.
2 Velg et alternativ:
• Velg en aktivitet blant favorittene dine.
• Velg , og velg en aktivitet fra den utvidede
aktivitetslisten.
Hvis
aktiviteten krever GPS-signaler, går du utendørs til et
3
sted med fri sikt mot himmelen, og venter til enheten er klar.
Enheten er klar når den har registrert pulsen din, innhentet
GPS-signaler (ved behov) og koblet til de trådløse sensorene
(ved behov).
4 Velg GPS for å starte tidtakeren.
Enheten registrerer kun aktivitet når aktivitetstidtakeren
kjører.
Innendørsaktiviteter
Tips for registrering av aktiviteter
Kalibrere tredemølledistansen
• Lad enheten før du starter en aktivitet (Lade enheten, side 1).
• Velg UP eller DOWN for å se flere datasider.
Stoppe en aktivitet
1 Velg GPS.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil fortsette aktiviteten, velger du Fortsett.
• Hvis du vil lagre aktiviteten og gå tilbake til klokkemodus,
velger du Lagre > Ferdig.
• Hvis du vil stanse aktiviteten midlertidig og fortsette
senere, velger du Senere.
• Hvis du vil navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten
ved å gå tilbake samme vei som du kom, velger du
Tilbake til start > TracBack.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for
aktiviteter som bruker GPS.
• Hvis du vil navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten
via den mest direkte banen, velger du Tilbake til start >
Rett linje.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for
aktiviteter som bruker GPS.
• Hvis du vil forkaste aktiviteten og gå tilbake til
klokkemodus, velger du Forkaste > Ja.
MERK: Når aktiviteten er stoppet, lagres den automatisk av
enheten etter 30 minutter.
Opprette en egendefinert aktivitet
1 Velg GPS > Legg til på urskiven.
2 Velg et alternativ:
2
Instinct-enheten kan brukes til innendørstrening, slik som løping
på tredemølle eller ved bruk av ergometersykkel. GPS slås av
for innendørsaktiviteter.
Når GPS er slått av, beregnes hastighet, distanse og
pedalfrekvens ved hjelp av akselerasjonsmåleren i enheten.
Akselerasjonsmåleren kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til
dataene for hastighet, distanse og pedalfrekvens blir bedre etter
at du har tatt noen løpeturer eller gåturer utendørs med GPS.
TIPS: Hvis du holder i gelendrene til tredemøllen, reduseres
nøyaktigheten. Du kan bruke en tilleggsfotsensor for å registrere
tempo, avstand og pedalfrekvens.
Hvis du sykler med GPS slått av, er ikke hastighet og avstand
tilgjengelig med mindre du har en tilleggssensor som sender
hastighets- og avstandsdata til enheten (for eksempel en
hastighets- eller pedalfrekvenssensor).
For å kunne registrere mer nøyaktige distanser for
tredemølleløpingen din, kan du kalibrere tredemølledistansen
etter at du har løpt minst 1,5 km (1 engelsk mil) på en
tredemølle. Hvis du bruker forskjellige tredemøller, kan du
kalibrere tredemølledistansen manuelt for hver tredemølle eller
etter hver løpeøkt.
1 Start en tredemølleaktivitet (Starte en aktivitet, side 2), og løp
minst 1,5 km (1 engelsk mil) på tredemøllen.
2 Når du har fullført løpeturen, velger du GPS.
3 Velg et alternativ:
• Velg Lagre for å kalibrere tredemølledistansen for første
gang.
Enheten ber om at du fullfører tredemøllekalibreringen.
• Hvis du vil kalibrere tredemølledistansen manuelt etter
første gangs kalibrering, velger du Kalibrer og lagre > Ja.
4 Se hvor langt du har løpt på tredemøllen, og angi distansen
på enheten din.
Friluftsaktiviteter
Instinct enheten leveres forhåndslastet med utendørsaktiviteter,
for eksempel løping og sykling. GPS-en slås på for
utendørsaktiviteter. Du kan legge til nye aktiviteter basert på
standardaktiviteter, for eksempel gåing eller roing. Du kan også
legge til egendefinerte aktiviteter på enheten (Opprette en
egendefinert aktivitet, side 2).
Se skiturene dine
Enheten registrerer detaljene for hver tur med ski eller snøbrett
gjennom funksjonen for automatisk tur. Denne funksjonen er
slått på som standard for alpint og snøbrettkjøring. Den
registrerer nye skiturer automatisk basert på bevegelsene dine.
Tidtakeren stanser midlertidig når du slutter å renne utfor og når
Aktiviteter og apper
du er i skiheisen. Tidtakeren står på pause under hele heisturen.
Sett utfor bakken for å starte tidtakeren på nytt. Du kan vise
turdetaljene fra pauseskjermen eller mens tidtakeren er i gang.
1 Start en ski- eller snøbrettaktivitet.
2 Hold inne MENU.
3 Velg Vis nedkjøringer.
4 Velg UP og DOWN for å vise detaljer om siste tur, gjeldende
turer og totalt antall turer.
Turen omfatter tid, tilbakelagt avstand, maksimal hastighet,
gjennomsnittlig hastighet og total nedstigning.
Bruke metronomen
Metronomfunksjonen spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe
deg å forbedre ytelsen ved å trene med en raskere, roligere eller
mer konsekvent frekvens.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
1 Velg GPS på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede MENU.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Metronom > Status > På.
6 Velg et alternativ:
• Velg Slag/minutt for å skrive inn en verdi basert på
kadensen du vil opprettholde.
• Velg Varselfrekvens for å tilpasse frekvensen for
slagene.
• Velg Lyder for å tilpasse lyden og vibrasjonen for
metronomen.
7 Velg om nødvendig Forhåndsvisning for å lytte til
metronomfunksjonen før du løper.
8 Ta en løpetur (Starte en aktivitet, side 2).
Metronomen starter automatisk.
9 Velg UP eller DOWN i løpet av løpeturen for å vise
metronomskjermbildet.
10 Hold eventuelt nede MENU for å endre
metronominnstillingene.
Svømming
LES DETTE
Enheten er beregnet på overflatesvømming. Hvis du dykker med
enheten, kan produktet bli skadet, og garantien blir ugyldig.
MERK: Enheten kan ikke registrere pulsdata på håndleddet når
du svømmer.
Svømmeterminologi
Lengde: En svømmetur til andre siden av bassenget.
Intervall: Én eller flere lengder rett etter hverandre. Et nytt
intervall starter etter hvile.
Tak: Det telles et tak hver gang armen du bærer enheten på,
gjennomfører en komplett runde.
Swolf: Swolf-poengene er summen av tiden for én
bassenglengde pluss antall svømmetak for den lengden.
Eksempel: 30 sekunder pluss 15 svømmetak gir en swolfpoengsum på 45. Swolf er et mål på svømmeeffektivitet, og
som i golf gjelder det å få en lav poengsum.
Typer tak
Identifisering av type svømmetak er bare tilgjengelig for
bassengsvømming. Typen svømmetak identifiseres ved enden
av en lengde. Taktyper vises i svømmehistorikken og i Garmin
Connect kontoen din. Du kan også velge type tak som et
egendefinert datafelt (Tilpasse dataskjermbildene, side 13).
Pulsfunksjoner
Fristil
Fristil
Rygg
Ryggsvømming
Bryst
Brystsvømming
Bryst
Butterflysvømming
Blandet Mer enn én type tak i et intervall
Øvelse Brukes ved øvelsesregistrering (Trene med øvelsesloggen,
side 3)
Tips for svømmeaktiviteter
• Før du starter en svømmeaktivitet i et basseng, må du følge
instruksjonene på skjermen for å velge bassengstørrelsen
eller angi en egendefinert størrelse.
Neste gang du starter en svømmeaktivitet i et basseng,
bruker enheten denne bassengstørrelsen. Du kan endre
størrelsen ved å holde inne MENU, velge
aktivitetsinnstillingene og deretter velge Bassengstørrelse.
• Velg BACK for å registrere en pause under svømming i
basseng.
Enheten registrerer svømmeintervaller og -lengder
automatisk for svømming i basseng.
Hvile ved bassengsvømming
Standardskjermbildet for hvile viser to hviletidtakere. Det viser
også tid og avstand for det siste fullførte intervallet.
MERK: Svømmedata registreres ikke når du hviler.
1 Velg BACK under en svømmeaktivitet for å starte hvile.
Skjermen viser hvit tekst på svart bakgrunn, og
hvileskjermbildet vises.
2 Velg UP eller DOWN for å vise dataskjermbilder (valgfritt)
under hvile.
3 Velg BACK og fortsett svømmeøkten.
4 Gjenta hvis du har flere hvileintervaller.
Trene med øvelsesloggen
Funksjonen Øvelseslogg er bare tilgjengelig for
bassengsvømming. Du kan bruke funksjonen Øvelseslogg til å
registrere spark, énarmet svømming eller andre typer svømming
som ikke er et av de fire hovedtakene, manuelt.
1 Når du svømmer i basseng, kan du velge UP eller DOWN for
å vise skjermbildet for øvelsesloggen.
2 Velg BACK for å starte øvelsestidtakeren.
3 Når du har fullført et øvelsesintervall, velger du BACK.
Øvelsestidtakeren stopper, men aktivitetstidtakeren fortsetter
å ta opp hele svømmeøkten.
4 Velg en avstand for den fullførte øvelsen.
Avstandstrinnene er basert på bassengstørrelsen som er
valgt for aktivitetsprofilen.
5 Velg et alternativ:
• Velg BACK for å starte et nytt øvelsesintervall.
• Velg UP eller DOWN for å gå tilbake til skjermbildet for
svømming og starte et nytt svømmeintervall.
Pulsfunksjoner
Instinct-enheten har pulsmåler på håndleddet og er i tillegg
kompatibel med pulsmålere med bryststropp (selges separat).
Du kan se pulsdata på pulsdatawidgeten. Hvis pulsdata fra både
håndleddet og brystet er tilgjengelig, bruker enheten
pulsmålingsdata fra brystet.
Pulsmåling på håndleddet
Ha på deg enheten
• Fest enheten over håndleddbenet.
3
MERK: Enheten skal sitte stramt, men behagelig. Enheten
bør ikke bevege seg under løping eller trening for at
pulsmålingen skal bli mest mulig nøyaktig.
4 Parkoble Instinct-enheten med den kompatible Garmin
ANT+ enheten.
MERK: Instruksjonene for paring varierer for alle enheter
som er kompatible med Garmin. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen.
TIPS: Velg hvilken som helst tast, og velg Ja for å slutte å
sende pulsdata.
®
Slå av pulsmåleren på håndleddet
MERK: Den optiske sensoren er plassert på baksiden av
enheten.
• Se i Tips for unøyaktige pulsdata, side 4 for å få mer
informasjon om pulsmåling på håndleddet.
• Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktighet, kan du gå til
garmin.com/ataccuracy.
Tips for unøyaktige pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Rengjør og tørk av armen din før du tar på deg enheten.
• Unngå å bruke solkrem, hudkremer eller insektmidler på
håndleddet du har festet enheten til.
• Unngå å skrape pulssensoren på baksiden av enheten.
• Fest enheten over håndleddbenet. Enheten skal sitte stramt,
men behagelig.
• Vent til -ikonet vises kontinuerlig før du starter aktiviteten.
• Varm opp i 5 til 10 minutter og få en pulsmåling før du starter
aktiviteten.
MERK: Varm opp innendørs hvis det er kaldt ute.
• Skyll av enheten med ferskvann etter hver treningsøkt.
Vise pulswidgeten
Widgeten viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm)
og en graf over pulsen din de siste fire timene.
1 Velg UP eller DOWN på urskiven for å vise pulswidgeten.
2 Velg GPS for å vise gjennomsnittlig hvilepuls for de siste 7
dagene.
Standardinnstillingen for Pulsm. på håndl. er Automatisk.
Enheten tar automatisk i bruk pulsmåleren på håndleddet med
mindre du parkobler enheten med en ANT+ pulsmåler.
1 Hold nede MENU når pulswidgeten er åpen.
2 Velg Alternativer > Status > Av.
Trening
Konfigurere brukerprofilen
Du kan endre innstillingene for kjønn, fødselsår, høyde, vekt og
pulssoner. Enheten bruker denne informasjonen til å beregne
nøyaktige treningsdata.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Brukerprofil.
3 Velg et alternativ.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 5) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Sende pulsdata til Garmin enheter
Du kan sende pulsdataene dine fra Instinct enheten din og se
dataene på parkoblede Garmin enheter. Du kan for eksempel
sende pulsdata til en Edge enhet mens du sykler, eller til et
VIRB actionkamera mens du holder på med en aktivitet.
MERK: Sending av pulsdata reduserer batteritiden.
1 Hold nede MENU når pulswidgeten er åpen.
2 Velg Alternativer.
3 Velg et alternativ:
• Velg Send puls for å starte sendingen av pulsdata nå.
• Velg Sende under aktivitet for å sende pulsdata under
tidsstyrte aktiviteter (Starte en aktivitet, side 2).
Instinct begynner å sende pulsdata, og
vises.
MERK: Du kan bare vise pulskontrollprogrammet mens
enheten sender pulsdata.
®
®
4
Angi pulssoner
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å bestemme standard pulssoner. Du kan stille inn
ulike pulssoner for sportsprofiler som blant annet løping, sykling
og svømming. Angi makspuls for å få nøyaktige kaloridata under
aktiviteten. Du kan også angi hver pulssone og hvilepuls
manuelt. Du kan justere sonene på enheten manuelt eller ved
hjelp av Garmin Connect kontoen.
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Brukerprofil > Puls.
3 Velg Makspuls, og angi makspulsen din.
4 Velg Hvilepuls, og angi hvilepulsen.
Du kan bruke den gjennomsnittlige hvilepulsen målt av
enheten din, eller du kan angi en egendefinert hvilepuls.
5 Velg Soner > Basert på.
Trening
6 Velg et alternativ:
Søvnsporing
• Velg BPM for å vise og redigere sonene i slag per minutt.
• Velg Prosent av maksimal puls for å se og redigere
sonene som prosentandeler av makspulsen din.
• Velg %pulsreserve for å se og redigere sonene som
prosentandeler av pulsreserven din (makspuls minus
hvilepuls).
Velg
en sone, og angi en verdi for hver sone.
7
8 Velg Legg til puls for sport, og velg en sportsprofil for å
legge til separate pulssoner (valgfritt).
Enheten registrerer automatisk søvnen din og overvåker
hvordan du beveger deg mens du sover i den normale
søvnperioden din. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Søvnstatistikk
er totalt antall timer søvn, søvnnivåer og bevegelse i søvn. Du
kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen din.
MERK: Høneblunder regnes ikke med i søvnstatistikken din. Du
kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av varsler med unntak
av alarmer (Bruke Ikke forstyrr-modusen, side 5).
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt ubeha- Forbedret anaerob
gelig, vanskelig å puste
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig Anaerob og
over lengre tid, vanskelig muskulær utholå puste
denhet, økt kraft
Aktivitetsmåling
Aktivitetssporingsfunksjonen registrerer antall skritt per dag,
tilbakelagt distanse, intensitetsminutter, antall etasjer du har gått
opp, kaloriforbruk og søvnstatistikk for hver registrerte dag.
Forbrente kalorier inkluderer grunnleggende stoffskifte pluss
aktivitetskalorier.
Antallet skritt i løpet av dagen vises i skrittwidgeten. Antall skritt
oppdateres regelmessig.
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling og treningsmålinger, kan du gå til garmin.com
/ataccuracy.
Automatisk mål
Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på
tidligere aktivitetsnivå. Enheten viser deg fremdriften mot ditt
etter hvert som du beveger deg.
daglige mål
Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du
angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din.
Bruke bevegelsesvarsler
Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede
stoffskifteendringer. Bevegelsesvarsleren minner deg på at du
bør bevege på deg. Når du har holdt deg i ro i én time, vises
Beveg deg! og bevegelseslinjen. Det vises flere deler etter hvert
15. minutt med inaktivitet. I tillegg piper eller vibrerer enheten
hvis du har slått på toner (Systeminnstillinger, side 16).
Gå litt (minst et par minutter) for å nullstille
bevegelsesvarsleren.
Trening
Bruke automatisk søvnsporing
1 Ha på deg enheten mens du sover.
2 Last opp søvnsporingsdataene dine til Garmin Connect
nettstedet (Manuell synkronisering av data med Garmin
Connect, side 11).
Du kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen
din.
Bruke Ikke forstyrr-modusen
Du kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av bakgrunnslyset,
tonevarslene og vibrasjonsvarslene. Du kan for eksempel bruke
denne modusen når du sover eller ser på en film.
MERK: Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Du kan
aktivere alternativet Søvntid i systeminnstillingene, slik at Ikke
forstyrr-modus automatisk aktiveres mens du vanligvis sover
(Systeminnstillinger, side 16).
1 Hold inne CTRL.
2 Velg .
Intensitetsminutter
Organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO)
anbefaler 150 minutters aktivitet med moderat intensitet per uke,
for eksempel rask gange, eller 75 minutters aktivitet med høy
intensitet per uke, for eksempel løping.
Enheten overvåker aktivitetsintensiteten din og måler tiden du
bruker på aktiviteter med moderat til høy intensitet (krever
pulsdata for angi mengden aktivitet med høy intensitet). Du kan
jobbe mot å oppnå det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter
ved å delta i aktiviteter med moderat til høy intensitet i minst ti
minutter sammenhengende. Enheten legger sammen antallet
aktivitetsminutter med moderat og høy intensitet. Det samlede
antallet intensitetsminutter med høy intensitet dobles når de
legges sammen.
Opparbeide seg intensitetsminutter
Instinct-enheten beregner intensitetsminutter ved å
sammenligne pulsdataene dine med den gjennomsnittlige
hvilepulsen din. Hvis pulsmåling er slått av, beregner enheten
moderate intensitetsminutter ved å analysere trinn per minutt.
• Start en aktivitet du tar tiden på for å få en mest mulig
nøyaktig beregning av intensitetsminutter.
• Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
• Målingen av hvilepuls blir mest nøyaktig hvis du har på deg
enheten hele døgnet.
Garmin Move IQ™ hendelser
Move IQ-funksjonen oppdager automatisk aktivitetsmønstre, for
eksempel gange, løping, sykling, svømming og trening på
ellipsemaskin som varer i minimum 10 minutter. Du kan vise
hendelsestypen og varigheten på Garmin Connect tidslinjen,
men de vises ikke i listen over aktiviteter, øyeblikksbilder eller
nyhetsfeeden. Hvis du ønsker flere detaljer og større
nøyaktighet, kan du registrere en aktivitet med tidtaking på
enheten din.
Innstillinger for aktivitetssporing
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > Aktivitetsmåling.
5
Status: Slår av aktivitetsmålingsfunksjonen.
Bevegelsesvarsel: Viser en melding og bevegelseslinjen på
den digitale urskiven og skrittskjermbildet. I tillegg piper eller
vibrerer enheten hvis du har slått på toner
(Systeminnstillinger, side 16).
Målvarsler: Gjør det mulig å slå målvarsler av og på. Målvarsler
vises for daglige skrittmål, daglige trappemål og ukentlige
intensitetsminuttmål.
Move IQ: Gjør det mulig å slå Move IQ-hendelser av og på.
Slå av aktivitetsmåling
Når du slår av aktivitetsmåling, blir ikke trinn, etasjer oppover,
intensitetsminutter, søvn eller Move IQ-hendelser registrert.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktivitetsmåling > Status > Av.
Treningsøkter
Du kan opprette tilpassede treningsøkter som omfatter mål for
hvert trinn i treningsøkten og for ulike avstander, tider og
kalorier. Du kan opprette treningsøkter med Garmin Connect
eller velge en treningsplan som har innebygde treningsøkter fra
Garmin Connect, og overføre dem til enheten.
Du kan planlegge treningsøkter ved hjelp av Garmin Connect.
Du kan planlegge treningsøkter på forhånd og lagre dem på
enheten.
Følge en treningsøkt fra Garmin Connect
Før du kan laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect, må du
opprette en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 10).
1 Velg et alternativ:
• Åpne Garmin Connect appen.
• Gå til connect.garmin.com.
2 Opprett og lagre en ny treningsøkt.
3 Velg eller Send til enhet.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Starte en treningsøkt
Du må laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect kontoen din
før du kan starte en treningsøkt.
1 Velg GPS på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Trening > Mine treningsøkter.
5 Velg en treningsøkt.
MERK: Bare treningsøkter som er kompatible med den
valgte aktiviteten, vises i listen.
6 Velg Utfør treningsøkt.
7 Velg GPS for å starte tidtakeren.
Når du starter en treningsøkt, viser enheten hvert trinn av
treningsøkten, trinnmerknader (valgfritt), målet (valgfritt) og
gjeldende treningsøktdata.
Bruke Garmin Connect treningsplaner
Før du kan laste ned og bruke et treningsprogram fra Garmin
Connect, må du opprette en Garmin Connect konto (Garmin
Connect, side 10), og du må parkoble Instinct enheten med en
kompatibel smarttelefon.
eller .
1 Gå til Garmin Connect appen, og velg
2 Velg Trening > Treningsplaner.
3 Velg og planlegg en treningsplan.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
5 Gå gjennom treningsplanen i kalenderen din.
Intervalltreningsøkter
Du kan opprette intervalltreningsøkter basert på avstand eller
tid. Enheten lagrer egendefinerte intervalltreningsøkter til du
oppretter en annen intervalltreningsøkt. Du kan bruke åpne
intervaller for trening på bane og når du løper en kjent avstand.
Opprette en intervalltreningsøkt
1 Velg GPS på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Trening > Intervaller > Redig. > Intervall > Type.
5 Velg Distanse, Tid eller Åpen.
TIPS: Du kan opprette et åpent intervall ved å velge Åpenalternativet.
6 Velg om nødvendig Varighet, angi en avstand eller tid for
treningsøkten, og velg deretter .
7 Velg BACK.
8 Velg Hvile > Type.
9 Velg Distanse, Tid eller Åpen.
10 Angi eventuelt en verdi for distanse eller tid for
hvileintervallet, og velg .
Velg
BACK.
11
12 Velg ett eller flere alternativer:
• Hvis du vil angi antall repetisjoner, velger du Repeter.
• Hvis du vil legge til en åpen oppvarming i treningsøkten,
velger du Oppvarming > På.
• Hvis du vil legge til en åpen nedvarming i treningsøkten,
velger du Nedvarming > På.
Starte en intervalltreningsøkt
1 Velg GPS på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Trening > Intervaller > Utfør treningsøkt.
5 Velg GPS for å starte tidtakeren.
6 Når intervalltreningsøkten har en oppvarming, velger du
BACK for å starte første intervall.
7 Følg instruksjonene på skjermen.
Om treningskalenderen
Når du har fullført alle intervallene, vises det en melding.
Treningskalenderen på enheten er en utvidelse av
treningskalenderen eller planen du konfigurerer i Garmin
Connect. Når du har lagt til et par treningsøkter i Garmin
Connect kalenderen, kan du sende dem til enheten. Alle
planlagte treningsøkter som er sendt til enheten, vises i
treningskalenderlisten etter dato. Når du velger en dag i
treningskalenderen, kan du vise eller utføre treningsøkten. Den
planlagte treningsøkten ligger på enheten uavhengig av om du
fullfører eller hopper over økten. Når du sender planlagte
treningsøkter fra Garmin Connect, overskriver de den
eksisterende treningskalenderen.
Stoppe en intervalltreningsøkt
6
• Du kan når som helst velge BACK for å stoppe det gjeldende
intervallet eller den gjeldende hvileperioden og gå til neste
intervall eller hvileperiode.
• Når alle intervallene og hvileperiodene er fullførte, kan du
velge BACK for å avslutte intervalløkten og gå til en tidtaker
som kan brukes til nedkjøling.
• Du kan når som helst velge GPS for å stoppe
aktivitetstidtakeren. Du kan gjenoppta tidtakingen eller
avslutte intervalløkten.
Trening
Bruke Virtual Partner
®
Virtual Partner er et treningsverktøy som er laget for å hjelpe
deg med å nå målene dine. Du kan sette et tempo for Virtual
Partner og konkurrere mot den.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Dataskjermer > Legg til > Virtual Partner.
6 Angi tempo eller hastighet.
7 Start aktiviteten (Starte en aktivitet, side 2).
8 Velg UP eller DOWN for å bla til Virtual Partner skjermbildet
og se hvem som leder.
Angi et treningsmål
Funksjonen for treningsmål fungerer med Virtual Partner, slik at
du kan trene mot et mål for distanse, distanse og tid, distanse
og tempo, eller distanse og hastighet som du selv har angitt.
Mens du trener, gir enheten deg tilbakemelding i sanntid på hvor
nære du er ved å oppnå treningsmålet ditt.
1 Velg GPS på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Trening > Angi et mål.
5 Velg et alternativ:
• Velg Bare distanse for å velge en forhåndsinnstilt
distanse eller angi en egendefinert distanse.
• Velg Distanse og Tid for å velge et mål for distanse og
tid.
• Velg Distanse og tempo eller Distanse og hastighet for
å velge et mål for distanse og tempo eller hastighet.
Skjermbildet for treningsmål vises, og du kan se sluttiden
enheten har beregnet for deg. Beregnet sluttid er basert på
gjeldende ytelse og gjenværende tid.
6 Velg GPS for å starte tidtakeren.
Avbryte et treningsmål
1 Hold inne MENU under en aktivitet.
2 Velg Avbryt mål > Ja.
Personlige rekorder
Når du har fullført en aktivitet, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som du oppnådde under aktiviteten.
Personlige rekorder inkluderer raskeste tid over flere vanlige
løpsdistanser og lengste løp eller tur.
Vise personlige rekorder
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Historikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg en rekord.
5 Velg Vis post.
Gjenopprette en personlig rekord
Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert
rekord.
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Historikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg rekorden du vil gjenopprette.
5 Velg Forrige > Ja.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette en personlig rekord
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Historikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg rekorden du vil slette.
5 Velg Slett post > Ja.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette alle personlige rekorder
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Historikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg Slett alle poster > Ja.
Rekordene slettes bare for den sporten.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Klokke
Løpe om kapp med en tidligere aktivitet
Stille inn en alarm
Du kan løpe om kapp med en tidligere registrert eller nedlastet
aktivitet. Denne funksjonen fungerer med Virtual Partner, slik at
du kan se hvor langt foran eller bak du ligger under aktiviteten.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
1 Velg GPS på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Trening > Konkurrer mot aktiv..
5 Velg et alternativ:
• Velg Fra logg for å velge en tidligere registrert aktivitet fra
enheten.
• Velg Nedlastet for å velge en aktivitet som du har lastet
ned fra Garmin Connect kontoen din.
6 Velg aktiviteten.
Virtual Partner skjermbildet vises, og du kan se sluttiden
enheten har beregnet for deg.
7 Velg GPS for å starte tidtakeren.
8 Når du har fullført aktiviteten, velger du GPS > Lagre.
Du kan angi flere alarmer. Du kan stille inn hver alarm til å
spilles av én gang eller til å gjentas regelmessig.
1 Hold inne SET i hvilket som helst skjermbilde.
2 Velg Alarmer.
3 Angi alarmtiden.
4 Velg Repeter og deretter gjentakelsesfrekvensen for alarmen
(valgfritt).
5 Velg Lyder og deretter en varslingstype (valgfritt).
6 Velg Bakgrunnslys > På for å slå på bakgrunnsbelysningen
med alarmen (valgfritt).
7 Velg Merke, og velg en beskrivelse for alarmen (valgfritt).
Klokke
Starte nedtellingstidtakeren
1 Hold inne SET i hvilket som helst skjermbilde.
2 Velg Tidtakere.
3 Angi klokkeslettet.
7
4 Velg om nødvendig et alternativ for å redigere tidtakeren:
• Hvis du vil starte tidtakeren på nytt automatisk når den
utløper, velger du UP > Start på nytt > På.
• Hvis du vil velge en varslingstype, velger du UP > Lyder.
5 Velg GPS for å starte tidtakeren.
Bruke stoppeklokken
1
2
3
4
Hold inne SET i hvilket som helst skjermbilde.
Velg Stoppeklokke.
Velg GPS for å starte tidtakeren.
Velg SET for å starte rundetidtakeren på nytt .
1 Velg GPS > Navigasjon > Lagrede posisjoner på urskiven.
2 Velg en lagret posisjon.
3 Velg et alternativ for å redigere posisjonen.
Vise høydemåleren, barometeret og
kompasset
Enheten har integrerte høydemåler-, barometer- og
kompassensorer med automatisk kalibrering.
1 Hold inne ABC i hvilket som helst skjermbilde.
2 Velg UP eller DOWN for å vise separate skjermbilder for
høydemåler, barometer og kompass.
Projisere et veipunkt
Den totale stoppeklokketiden
fortsetter å gå.
5 Velg GPS for å stanse begge tidtakerne.
6 Velg UP og deretter et alternativ.
Synkronisere tiden med GPS
Hver gang du slår på enheten og innhenter satellitter, oppdager
enheten automatisk tidssonen og gjeldende klokkeslett. Du kan
også manuelt synkronisere siden med GPS når du endrer
tidssoner, samt justere for sommertid.
1 Hold inne SET i hvilket som helst skjermbilde.
2 Velg Angi tid med GPS.
3 Vent mens enheten finner satellitter (Innhente
satellittsignaler, side 20).
Angi varsler
1 Hold inne SET i hvilket som helst skjermbilde.
2 Velg Varsler.
3 Velg et alternativ:
• Velg Til solnedgang > Status > På, velg Tid, og angi
tidspunkt for et varsel som utløses et bestemt antall
minutter eller timer før solnedgangen finner sted.
• Velg Til soloppgang > Status > På, velg Tid, og angi
tidspunkt for et varsel som utløses et bestemt antall
minutter eller timer før soloppgangen finner sted.
• Hvis du vil angi en alarm for en storm som nærmer seg,
velger du Storm > På. Velg deretter Vurdering, og angi
trykkendringen.
• Velg Hver time > På for å få et varsel hver time.
Navigasjon
Lagre posisjonen din
Du kan lagre gjeldende posisjon for å navigere tilbake til den
senere.
1 Hold inne GPS i hvilket som helst skjermbilde.
2 Velg GPS.
3 Velg eventuelt DOWN for å redigere posisjonsinformasjon.
Redigere lagrede posisjoner
Du kan slette en lagret posisjon, eller redigere navnet på den,
høydeinformasjon og posisjonsinformasjon.
8
Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og
retningen fra gjeldende posisjon til en ny posisjon.
1 Hvis nødvendig velger du GPS > Legg til > Projiser
veipunkt for å legge til veipunktappen i applisten.
2 Velg Ja for å legge til appen i favorittlisten.
3 Velg GPS > Projiser veipunkt på urskiven.
4 Velg UP eller DOWN for å angi retning.
5 Velg GPS.
6 Velg DOWN for å velge en måleenhet.
7 Velg UP for å angi distansen.
8 Velg GPS for å lagre.
Det projiserte veipunktet lagres med et standardnavn.
Navigere til en destinasjon
Du kan bruke enheten til å navigere til en destinasjon eller følge
en kurs.
1 Velg GPS > Navigasjon på urskiven.
2 Velg en kategori.
3 Følg meldingene på skjermen for å velge en destinasjon.
4 Velg Gå til.
Navigasjonsinformasjonen vises.
5 Velg GPS for å begynne navigasjonen.
Opprette og følge en løype på enheten
1
2
3
4
5
6
Velg GPS > Navigasjon > Løyper > Opprett ny på urskiven.
Angi et navn på løypen, og velg .
Velg Legg til posisjon.
Velg et alternativ.
Om nødvendig kan du gjenta trinn 3 og 4.
Velg Ferdig > Utfør løype.
Navigasjonsinformasjonen vises.
Velg
GPS for å begynne navigasjonen.
7
Markere og starte navigasjon til en MOBposisjon (Mann over bord)
Du kan lagre en MOB-posisjon (Mann over bord) og automatisk
begynne å navigere til den.
TIPS: Du kan tilpasse holdefunksjonen for tastene, slik at du får
tilgang til MOB-funksjonen (Tilpasse holdtaster, side 17).
Velg GPS > Navigasjon > Siste MOB på urskiven.
Navigasjonsinformasjonen vises.
Navigere med Sight 'N Go
Du kan peke med enheten mot et objekt i det fjerne, for
eksempel et vanntårn, låse retningen og deretter navigere til
objektet.
Navigasjon
1 Velg GPS > Navigasjon > Sight 'N Go på urskiven.
2 Pek øvre kant av klokken mot en gjenstand, og velg GPS.
Navigasjonsinformasjonen vises.
3 Velg GPS for å begynne navigasjonen.
Navigere til startpunktet under en aktivitet
Du kan navigere tilbake til startpunktet for den gjeldende
aktiviteten i en rett linje eller tilbake samme vei som du kom.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker
GPS.
1 Velg GPS > Tilbake til start under en aktivitet.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil gå tilbake til startpunktet for aktiviteten langs
samme vei som du kom, velger du TracBack.
• Hvis du vil gå tilbake til startpunktet for aktiviteten i en rett
linje, velger du Rett linje.
Kart
viser posisjonen din på kartet. Posisjonnavn og -symboler
vises på kartet. Når du navigerer til et bestemmelsessted, er
ruten markert med en linje på kartet.
• Kartnavigasjon (Panorere og zoome på kartet, side 9)
• Kartinnstillinger (Kartinnstillinger, side 16)
Panorere og zoome på kartet
1 Velg UP eller DOWN for å vise kartet.
2 Hold nede MENU.
3 Velg Panorer/zoom.
4 Velg et alternativ:
• Velg GPS for å veksle mellom å panorere opp og ned eller
venstre og høyre, eller for å zoome.
• Velg UP og DOWN for å panorere eller zoome på kartet.
• Velg BACK for å avslutte.
Historikk
Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, gjennomsnittlig tempo
eller hastighet, rundedata og valgfri informasjon fra sensorer.
MERK: Når enhetsminnet er fullt, blir de eldste dataene
overskrevet.
Bruke historikk
Kartet viser den gjeldende posisjonen
og destinasjonen .
, sporet du skal følge
Navigere til startpunktet for din siste lagrede
aktivitet
Du kan navigere tilbake til startpunktet for den siste lagrede
aktiviteten i en rett linje eller tilbake samme vei som du kom.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker
GPS.
1 Velg GPS > Navigasjon > Tilbake til start > Rett linje.
Det vises en linje på kartet fra den gjeldende posisjonen til
startpunktet for den siste lagrede aktiviteten.
MERK: Du kan starte tidtakeren for å forhindre at enheten
tidsavbrytes og settes i klokkemodus.
2 Velg DOWN for å vise kompasset (valgfritt).
Pilen peker mot startpunktet.
Stoppe navigasjon
1 Hold inne MENU under en aktivitet.
2 Velg Stopp navigasjon.
Beregne størrelsen på et område
Du må innhente satellitter før du kan beregne størrelsen på et
område.
1 Velg GPS > Områdeberegning på urskiven.
2 Gå rundt omkretsen av området.
TIPS: Du kan holde inne MENU og velge Panorer/zoom for å
justere kartet (Panorere og zoome på kartet, side 9).
3 Velg GPS for å beregne området.
4 Velg et alternativ:
• Velg Ferdig for å avslutte uten å lagre.
• Velg Endre enheter for å konvertere målinger av området
til en annen måleenhet.
• Velg Lagre aktivitet for å lagre.
Historikk
Historikk inneholder tidligere aktiviteter du har lagret på enheten.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Historikk > Aktiviteter.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise mer informasjon om aktiviteten, velger du
Detaljer.
• Velg Runder for å velge en runde og vise ekstra
informasjon om hver runde.
• Velg Intervaller for å velge et intervall og vise ekstra
informasjon om hvert intervall.
• Velg Sett for å velge et øvelsessett og se mer informasjon
om hvert sett.
• Hvis du vil vise aktiviteten på et kart, velger du Kart.
• Hvis du vil se hvor lang tid du tilbrakte i hver pulssone,
velger du Tid i sone (Vise tiden din i hver pulssone,
side 9).
• Hvis du vil se et stigningsplott for aktiviteten, velger du
Stigningsplott.
• Hvis du vil slette den valgte aktiviteten, velger du Slett.
Vise tiden din i hver pulssone
Før du kan vise pulssonedata, må du fullføre en aktivitet med
pulsmåling og lagre aktiviteten.
Når du viser tiden din i hver pulssone, kan det hjelpe deg med å
justere treningsintensiteten.
1 Hold inne MENU på urskiven.
2 Velg Historikk > Aktiviteter.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg Tid i sone.
Vise totalverdier for data
Du kan vise oppsamlet data for avstand og tid som er lagret på
enheten.
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Historikk > Totalverdier.
9
3 Velg eventuelt en aktivitet.
4 Velg et alternativ for å vise ukentlige eller månedlige totaler.
Bruke kilometertelleren
Kilometertelleren registrerer automatisk total tilbakelagt
distanse, høydestigning og tid for aktiviteter.
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Historikk > Totalverdier > Kilometerteller.
3 Velg UP eller DOWN for å vise totalverdier for
kilometertelleren.
Synkronisere aktiviteter
Du kan synkronisere aktiviteter fra andre Garmin enheter til
Instinct enheten din ved hjelp av Garmin Connect kontoen din.
Du kan for eksempel registrere en tur med en Edge enhet og se
aktivitetsinformasjon på Instinct enheten.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Historikk > Alternativer > TrueUp > På.
Når du synkroniserer enheten med smarttelefonen din, vises
nylige aktiviteter fra de andre Garmin enhetene dine på Instinct
enheten.
Slette logg
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Historikk > Alternativer.
3 Velg et alternativ:
• Velg Slett alle aktiviteter for å slette alle aktiviteter fra
loggen.
• Velg Nullstill totalverdier for å nullstille alle totaler for
avstand og tid.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Tilkoblede funksjoner
Det finnes tilkoblede funksjoner for Instinct enheten når du
kobler enheten til en kompatibel smarttelefon ved hjelp av
Bluetooth teknologi. Enkelte funksjoner krever at du installerer
Garmin Connect appen på den tilkoblede smarttelefonen. Du
finner mer informasjon på www.garmin.com/apps.
Telefonvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på Instinct
enheten.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er ferdig med å
registrere den.
Bluetooth sensorer: Gjør det mulig å koble til sensorer
kompatible med Bluetooth, for eksempel en pulsmåler.
Finn telefonen min: Finner en forlagt smarttelefon som er
parkoblet med Instinct enheten din og er innenfor rekkevidde.
Finn enheten min: Finner en forlagt Instinct enhet som er
parkoblet med smarttelefonen og er innenfor rekkevidde.
Aktivere Bluetooth varsler
Du må parkoble Instinct enheten med en kompatibel mobilenhet
før du kan aktivere varsler (Parkoble smarttelefonen med
enheten, side 1).
1 Hold inne MENU på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Telefon > Smartvarsler > Status > På.
3 Velg Under aktiviteter.
10
4 Velg en varslingspreferanse.
5 Velg en lydpreferanse.
6 Velg Ikke i løpet av aktivitet.
7 Velg en varslingspreferanse.
8 Velg en lydpreferanse.
9 Velg Tidsavbrudd.
10 Velg hvor lenge varselet om ny varsling skal vises på
skjermen.
Vise varsler
1 Velg UP eller DOWN på urskiven for å vise varselwidgeten.
2 Velg GPS.
3 Velg et varsel.
4 Velg DOWN for flere alternativer.
5 Velg BACK for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Administrere varsler
Du kan bruke den kompatible smarttelefonen din til å
administrere varsler som vises på Instinct enheten.
Velg et alternativ:
• Hvis du bruker en iPhone enhet, kan du bruke
varslingsinnstillingene til å velge elementene som skal
vises på enheten.
• Hvis du bruker en Android™ smarttelefon med, åpner du
Garmin Connect appen og velger Innstillinger > Smarte
varsler.
®
Slå av Bluetooth teknologi
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Telefon > Status > Av for å slå av
Bluetooth trådløs teknologi på Instinct enheten.
Se i brukerveiledningen for mobilenheten hvis du vil vite
hvordan du slår av trådløs Bluetooth teknologi på
mobilenheten.
Slå av og på varsler om smarttelefontilkobling
Du kan angi at Instinct enheten skal varsle deg når den
parkoblede smarttelefonen kobles til og fra ved hjelp av trådløs
Bluetooth teknologi.
MERK: Varsler om smarttelefontilkobling er slått av som
standard.
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Telefon > Varsler.
Finne en mistet mobilenhet
Du kan bruke denne funksjonen til å finne en mistet mobilenhet
som er parkoblet ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi og
befinner seg innenfor rekkevidde.
1 Hold nede CTRL for å vise kontrollmenyen.
2 Velg .
Instinct enheten begynner å søke etter den parkoblede
mobilenheten. Et lydvarsel spilles av på mobilenheten, og
Bluetooth signalstyrken vises på Instinct enhetsskjermen.
Bluetooth signalstyrken øker etter hvert som du nærmer deg
mobilenheten.
3 Velg BACK for å avslutte søket.
Garmin Connect
Du kan holde kontakten med venner på Garmin Connect
kontoen din. Garmin Connect gir dere verktøy for sporing,
analyse, deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør
hendelsene i en aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer,
sykkelturer, svømming, villmarksturer med mer.
Tilkoblede funksjoner
Du kan opprette en gratis Garmin Connect konto når du
parkobler enheten med telefonen ved hjelp av Garmin Connect
Mobile-appen, eller du kan gå til connect.garmin.com.
Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i
en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå
målene dine.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
du tar tiden på ved hjelp av enheten, kan du laste opp denne
aktiviteten til Garmin Connect kontoen din hvor du kan
beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan viser mer detaljert informasjon om
aktiviteten, inkludert tid, avstand, puls, forbrente kalorier og
egendefinerbare rapporter.
3 Last ned og installer Garmin Express programmet.
4 Åpne Garmin Express programmet, og velg Legg til enhet.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Manuell synkronisering av data med Garmin Connect
1 Hold nede CTRL for å vise kontrollmenyen.
2 Velg .
Garmin Explore™
Garmin Explore nettstedet og mobilappen gjør at du kan
planlegge turer og lagre veipunkter, ruter og spor i skyen. De
tilbyr avansert planlegging både på nett og utenfor Internett, slik
at du kan dele og synkronisere data med en kompatibel Garmin
enhet. Du kan bruke mobilappen til å laste ned kart for frakoblet
tilgang, og deretter navigere hvor som helst uten å bruke din
egen mobiltjeneste.
Du kan laste ned Garmin Explore appen fra appbutikken på
smarttelefonen din. Du kan også gå til explore.garmin.com.
Tilpasse enheten
Widgets
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Administrer innstillinger: Du kan tilpasse enheten og
brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.
Oppdatere programvaren ved hjelp av appen Garmin
Connect
Før du kan oppdatere enhetsprogramvaren ved hjelp av Garmin
Connect-appen, må du ha en Garmin Connect-konto og
parkoble enheten med en kompatibel smarttelefon (Parkoble
smarttelefonen med enheten, side 1).
Synkroniser enheten med Garmin Connect appen (Manuell
synkronisering av data med Garmin Connect, side 11).
Garmin Connect appen sender automatisk oppdateringer til
enheten når ny programvare er tilgjengelig.
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin
Express
Før du kan oppdatere programvaren for enheten, må du laste
ned og installere Garmin Express programmet og legge til
enheten din (Bruke Garmin Connect på datamaskinen,
side 11).
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når ny programvare er tilgjengelig, sender Garmin Express
programmet den til enheten din.
2 Når Garmin Express programvaren er ferdig med å sende
oppdateringen, kobler du enheten fra datamaskinen.
Enheten installerer oppdateringen.
Bruke Garmin Connect på datamaskinen
Garmin Express programmet kobler enheten til Garmin Connect
kontoen ved hjelp av en datamaskin. Du kan bruke Garmin
Express programmet til å laste opp aktivitetsdata til Garmin
Connect kontoen din, og til å sende data, for eksempel
treningsøkter eller treningsprogrammer, fra Garmin Connect
nettstedet til enheten.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garmin.com/express.
Tilpasse enheten
Enheten leveres forhåndslastet med widgets som gir oversiktlig
informasjon. Enkelte widgets krever en Bluetooth tilkobling til en
kompatibel smarttelefon.
Enkelte widgets er som standard ikke synlige. Du kan legge
dem til i widgetløkken manuelt.
ABC: Viser kombinert høydemåler-, barometer- og
kompassinformasjon.
Alternative tidssoner: Viser det gjeldende klokkeslette for flere
tidssoner.
Kalender: Viser kommende møter fra kalenderen på
smarttelefonen.
Kalorier: Viser informasjon om kaloriforbruk for dagen i dag.
Kompass: Viser et elektronisk kompass.
Hundesporing: Viser hundens posisjonsinformasjon når du har
parkoblet en kompatibel hundesporingsenheten med Instinct
enheten.
Etasjer oppover: Sporer etasjer oppover og fremgangen mot
målet ditt.
Puls: Viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm) og
en graf over pulsen din.
Intensitetsminutter: Registrerer tiden du har brukt på aktiviteter
med moderat til høy intensitet, det ukentlige målet ditt for
intensitetsminutter og fremdriften mot målet.
inReach kontroller: Gjør at du kan sende meldinger på den
parkoblede inReach enheten.
Siste aktivitet: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte
aktiviteten, for eksempel siste løpetur, siste sykkeltur eller
siste svømmetur.
Forrige idrett: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte
idretten.
Månefase: Viser tidspunktene for måne opp og måne ned samt
månefasen basert på GPS-posisjonen din.
Musikkontroller: Brukes til å kontrollere musikkavspilling fra
smarttelefonen.
Min dag: Viser et dynamisk sammendrag av dagens aktiviteter.
Statistikken omfatter aktiviteter du tar tiden på,
intensitetsminutter, etasjer du har gått opp, skritt,
kaloriforbruk og annet.
Varsler: Varsler deg om innkommende anrop, tekstmeldinger,
oppdateringer fra sosiale medier og annet, basert på
varslingsinnstillingene på smarttelefonen.
®
11
Sensorinformasjon: Viser informasjon fra en innebygd sensor
eller en tilkoblet ANT+ sensor.
Skritt: Sporer antall skritt per dag, skrittmål og data for de siste
dagene.
Stress: Viser ditt gjeldende stressnivå og en graf over
stressnivået ditt. Du kan gjøre en pusteøvelse for å slappe
av.
Soloppgang og solnedgang: Viser tidspunktene for
soloppgang, solnedgang og skumring.
VIRB kontroller: Gir kamerakontroller når du har parkoblet en
VIRB enhet med Instinct enheten.
Vær: Viser gjeldende temperatur og værmelding.
Xero™ buesikte: Viser informasjon om laserposisjon når du har
parkoblet et Xero buesikte med Instinct enheten.
Tilpasse widgetløkken
Du kan endre rekkefølgen på widgetene i widgetløkken, fjerne
dem og legge til nye.
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Widgeter.
3 Velg et kontrollprogram.
4 Velg et alternativ:
• Velg Endre rekkefølge for å endre widgetens posisjon i
widgetløkken.
• Velg Fjern for å fjerne widgeten fra widgetløkken.
5 Velg Legg til widgeter.
6 Velg et kontrollprogram.
Widgeten legges til i widgetløkken.
inReach fjernkontroll
inReach Fjernkontrollfunksjonen gjør det mulig å kontrollere
inReach enheten ved hjelp av enheten i Instinct. Gå til
buy.garmin.com for å kjøpe en inReach enhet.
Bruke inReach fjernkontrollen
Før du kan bruke inReach fjernkontrollfunksjonen, må du angi
inReach widgeten som skal vises i widgetløkken (Tilpasse
widgetløkken, side 12).
1 Slå på inReach enheten.
2 På Instinct enheten velger du UP eller DOWN fra urskiven for
å vise inReach widgeten.
3 Velg GPS for å søke etter inReach enheten.
4 Velg GPS for å parkoble inReach enheten.
5 Velg GPS, og velg et alternativ:
• Velg Send SOS for å sende en SOS-melding.
MERK: Du skal bare bruke SOS-funksjonen i en reell
nødssituasjon.
• Velg Meldinger > Ny melding for å sende en
tekstmelding, og velg deretter meldingskontaktene. Angi
meldingsteksten eller velg et hurtigtekstalternativ.
• Velg Send forhåndsinnst. for å sende en
forhåndsdefinert melding, og velg deretter en melding fra
listen.
• Velg Sporing for å vise tidtakeren og tilbakelagt distanse
under en aktivitet.
VIRB fjernkontroll
Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet
ved hjelp av enheten din. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera
på www.garmin.com/VIRB.
Kontrollere et VIRB actionkamera
Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du
aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner
mer i informasjon i brukerveiledningen til VIRB serien. Du må
12
også angi at VIRB kontrollprogrammet skal vises i
kontrollprogramløkken (Tilpasse widgetløkken, side 12).
1 Slå på VIRB kameraet.
2 På Instinct enheten velger du UP eller DOWN fra urskiven for
å vise VIRB widgeten.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
4 Velg GPS.
5 Velg et alternativ:
• Velg Start opptak for å ta opp video.
Videotelleren vises på Instinct skjermen.
• Velg DOWN for å ta et bilde under et videoopptak.
• Velg GPS for å stoppe videoopptak.
• Velg Ta bilde for å ta et bilde.
• Velg Innstillinger for å endre innstillinger for opptak og
bildetaking.
Kontrollere et VIRB actionkamera under en aktivitet
Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du
aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner
mer i informasjon i brukerveiledningen til VIRB serien. Du må
også angi at VIRB kontrollprogrammet skal vises i
kontrollprogramløkken (Tilpasse widgetløkken, side 12).
1 Slå på VIRB kameraet.
2 På Instinct enheten velger du UP eller DOWN fra urskiven for
å vise VIRB widgeten.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
Når kameraet er tilkoblet, legges et VIRB dataskjermbilde
automatisk til i aktivitetsprogrammene.
4 Under en aktivitet kan du velge UP eller DOWN for å vise
VIRB dataskjermbildet.
5 Hold nede MENU.
6 Velg VIRB-fjernkontroll.
7 Velg et alternativ:
• Hvis du vil kontrollere kameraet ved hjelp av
aktivitetstidtakeren, velger du Innstillinger > Start/Stopp
tidt..
MERK: Videoinnspilling starter og stopper automatisk når
en aktivitet startes eller stoppes.
• Hvis du vil kontrollere kameraet ved hjelp av
menyvalgene, velger du Innstillinger > Manuelt.
• Velg Start opptak for å ta opp video manuelt.
Videotelleren vises på Instinct skjermen.
• Velg DOWN for å ta et bilde under et videoopptak.
• Velg GPS for å stoppe videoopptaket manuelt.
• Velg Ta bilde for å ta et bilde.
Innstillinger for aktiviteter og apper
Med disse innstillingene kan du tilpasse alle forhåndslastede
aktivitetsprogrammer etter behovene dine. Du kan for eksempel
tilpasse datasider og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Ikke
alle innstillinger er tilgjengelige for alle aktivitetstyper.
Hold nede MENU, velg Innstillinger > Aktiviteter og apper,
velg en aktivitet og deretter aktivitetsinnstillinger.
3D-distanse: Beregner den tilbakelagte avstanden din ved hjelp
av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken.
3D-hastighet: Beregner hastigheten din ved hjelp av
høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken (3Dhastighet og -avstand, side 14).
Varsler: Angir trenings- eller navigasjonsvarsler for aktiviteten.
Automatisk stigning: Gjør at enheten kan oppdage endringer i
stigning automatisk ved hjelp av den innebygde
høydemåleren.
Tilpasse enheten
Auto Lap: Angir alternativene for Auto Lap funksjonen (Auto
Lap, side 14).
Auto Pause: Angir at enheten skal slutte å registrere data når
du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en
bestemt verdi (Aktivere Auto Pause , side 14).
Automatisk løp: Gjør at enheten kan oppdage skiturer
automatisk ved hjelp av den innebygde
akselerasjonsmåleren.
Bla automatisk: Gjør at du kan bla gjennom alle
aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang (Bruke Bla automatisk, side 14).
Bakgrunnsfarge: Angir bakgrunnsfargen for hver aktivitet til
svart eller hvit.
Nedtellingsstart: Aktiverer nedtelling for svømmeintervaller i
basseng.
Dataskjermer: Gjør det mulig å tilpasse dataskjermbilder for
aktiviteten og legge til dataskjermbilder for aktiviteten
(Tilpasse dataskjermbildene, side 13).
GPS: Angir modus for GPS-antennen. Du kan bruke
alternativene GPS + GLONASS eller GPS + GALILEO for å
få forbedret ytelse under utfordrende forhold og raskere
innhenting av posisjon. Bruk av GPS og andre satellitter
sammen kan redusere batterilevetiden mer enn ved bruk av
alternativet GPS alene. Bruk av alternativet UltraTrac
registrerer punkter i sporlogg og sensordata sjeldnere
(UltraTrac, side 14).
Rundetast: Gjør det mulig å registrere en runde, et sett eller en
hvileperiode i løpet av aktiviteten (Slå rundetasten av og på,
side 14).
Metronom: Spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg å
forbedre prestasjonene dine ved å trene med en raskere,
roligere eller mer konsistent frekvens (Bruke metronomen,
side 3).
Bassengstørrelse: Angir bassenglengde for
bassengsvømming.
Tidsavbr. strømsparing: Angir innstillingen for tidsavbrudd for
strømsparing for aktiviteten (Innstillinger for tidsavbrudd for
strømsparing, side 15).
Gi nytt navn: Angir aktivitetsnavnet.
Fabrikkinnstillinger: Gjør det mulig å nullstille
aktivitetsinnstillingene.
Registrering av tak: Aktiverer registrering av tak for svømming i
basseng.
®
®
Tilpasse dataskjermbildene
Du kan vise, skjule og endre oppsett og innhold for
dataskjermbilder for hver aktivitet.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Dataskjermer.
6 Velg et dataskjermbilde du vil tilpasse.
7 Velg et alternativ:
• Velg Oppsett for å justere antall datafelter på
dataskjermbildet.
• Velg et felt for å endre dataene som vises i feltet.
• Velg Endre rekkefølge for å endre plassering av
dataskjermbildet i gjentakelsen.
• Velg Fjern for å fjerne dataskjermbildet fra gjentakelsen.
8 Hvis det er nødvendig, velger du Legg til for å legge til et
dataskjermbilde i gjentakelsen.
Du kan legge til et egendefinert dataskjermbilde eller velge et
av de forhåndsdefinerte.
Tilpasse enheten
Legge til et kart i en aktivitet
Du kan legge kartet til i dataskjermløkken for en aktivitet.
Hold nede MENU.
Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
Velg aktivitetsinnstillingene.
Velg Dataskjermer > Legg til > Kart.
1
2
3
4
5
Varsler
Du kan angi varsler for hver aktivitet, slik at du får hjelp til å
trene mot spesifikke mål, for å gjøre deg mer bevisst på
omgivelsene, og for å navigere til destinasjonen. Enkelte varsler
er bare tilgjengelige for spesifikke aktiviteter. Det finnes tre typer
varsler: hendelsesvarsler, områdevarsler og regelmessige
varsler.
Hendelsesvarsel: Et hendelsesvarsel varsler deg én gang.
Hendelsen er en bestemt verdi. Du kan for eksempel angi at
enheten skal varsle deg når du når en bestemt høyde.
Områdevarsel: Et områdevarsel varsler deg hver gang enheten
er over eller under et angitt verdiområde. Du kan for
eksempel angi at enheten skal varsle deg når pulsen går
under 60 bpm (slag i minuttet) og over 210 bpm.
Regelmessig varsel: Et regelmessig varsel varsler deg hver
gang enheten registrerer en bestemt verdi eller et bestemt
intervall. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle
deg hvert 30. minutt.
Varselnavn
Varseltype
Beskrivelse
Kadens
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for kadens.
Kalorier
Hendelse, regel- Du kan angi antall kalorier.
messig
Egendefinert
Hendelse, regel- Du kan velge en eksisterende
messig
melding eller opprette en egendefinert melding og velge en varseltype.
Avstand
Regelmessig
Du kan angi et avstandsintervall.
Høyde
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for høyde.
Puls
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for puls eller velge
soneendringer. Se Om pulssoner,
side 4 og Pulssoneberegninger,
side 5.
Tempo
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for tempo.
Nærhet
Hendelse
Du kan angi en radius fra en lagret
posisjon.
Løpe/gå
Regelmessig
Du kan angi tidsinnstilte gåpauser
ved regelmessige intervaller.
Hastighet
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for hastighet.
Tempo for tak Rekkevidde
Tid
Du kan angi lavt eller høyt antall tak
per minutt.
Hendelse, regel- Du kan angi et tidsintervall.
messig
Angi et varsel
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Varsler.
6 Velg et alternativ:
• Velg Legg til ny for å legge til et nytt varsel for aktiviteten.
13
• Velg varselnavnet for å redigere et eksisterende varsel.
7 Velg eventuelt typen varsel.
8 Velg en sone, angi verdier for minimum og maksimum, eller
angi en tilpasset verdi for varselet.
9 Slå på varselet om nødvendig.
For hendelsesvarsler og regelmessige varsler vises en melding
hver gang du når verdien for varselet. For områdevarsler vises
en melding hver gang du går over eller under området som er
angitt (verdiene for minimum og maksimum).
Auto Lap
Markere runder etter avstand
Du kan bruke Auto Lap til å markere en runde ved en bestemt
avstand automatisk. Denne funksjonen er til god hjelp for å
sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av en aktivitet
(for eksempel etter hver 1. mile eller 5. kilometer).
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Auto Lap.
6 Velg et alternativ:
• Velg Auto Lap for å slå Auto Lap av eller på.
• Velg Autodistanse for å justere avstanden mellom
runder.
Hver gang du fullfører en runde, vises det en melding med tiden
for runden. I tillegg piper eller vibrerer enheten hvis du har slått
på toner (Systeminnstillinger, side 16).
Hvis du har behov for det, kan du tilpasse datasidene slik at de
viser ytterligere rundedata (Tilpasse dataskjermbildene,
side 13).
Tilpasse rundevarselmeldingen
Du kan tilpasse ett eller to datafelter som vises i
rundevarselmeldingen.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
Velg
aktivitetsinnstillingene.
4
5 Velg Auto Lap > Rundevarsling.
6 Velg et datafelt for å endre det.
7 Velg Forhåndsvisning (valgfritt).
Aktivere Auto Pause
®
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til automatisk å stoppe
tidtakeren midlertidig når du slutter å bevege deg. Denne
funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller
andre steder der du må stoppe.
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Auto Pause.
6 Velg et alternativ:
14
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når du
slutter å bevege deg, velger du Når stoppet.
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når
tempoet eller hastigheten faller under en bestemt verdi,
velger du Egendefinert.
Aktivere automatisk stigning
Du kan bruke funksjonen for automatisk stigning til å registrere
høydeendringer automatisk. Du kan bruke dette under aktiviteter
som klatring, turgåing, løping eller sykling.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Automatisk stigning > Status > På.
6 Velg et alternativ:
• Velg Skjermbilde for løp for å identifisere hvilke
dataskjermbilder som vises mens du løper.
• Velg Skjermbilde for stigning for å identifisere hvilke
dataskjermbilder som vises mens du løper.
• Velg Inverter farger for å invertere skjermfargene når du
endrer modus.
• Velg Vertikal hastighet for å angi stigningsgraden over
tid.
• Velg Modusbryter for å angi hvor raskt enheten endrer
modus.
3D-hastighet og -avstand
Du kan angi 3D-hastighet og -avstand for å beregne hastighet
eller avstand med både høydeendringer og horisontal bevegelse
over bakken. Du kan bruke dette under aktiviteter som skigåing,
klatring, navigasjon, turgåing, løping eller sykling.
Slå rundetasten av og på
Du kan slå på Rundetast-innstillingen for å registrere en runde
eller en hvileperiode under en aktivitet ved hjelp av BACK. Du
kan slå av Rundetast-innstillingen for å unngå å registrere
runder på grunn av utilsiktede tastetrykk under en aktivitet.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Rundetast.
Rundetaststatusen endres til På eller Av basert på den
gjeldende innstillingen.
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle
aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Bla automatisk.
6 Velg en visningshastighet.
UltraTrac
Funksjonen UltraTrac er en GPS-innstilling som ikke registrerer
punkter i sporloggen og sensordata like ofte som vanlig GPSmodus. Hvis du aktiverer UltraTrac, får du bedre batterilevetid,
Tilpasse enheten
men du reduserer også kvaliteten på registrerte aktiviteter. Du
bør bruke funksjonen UltraTrac for aktiviteter som krever lengre
batterilevetid, og der det ikke er like viktig med regelmessige
sensordataoppdateringer.
Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing
Innstillingene for tidsavbrudd avgjør hvor lenge enheten
opererer i treningsmodus, for eksempel når du venter på at et
løp skal begynne. Hold nede MENU, velg Innstillinger >
Aktiviteter og apper, velg en aktivitet og deretter
aktivitetsinnstillinger. Velg Tidsavbr. strømsparing for å justere
innstillingene for tidsavbrudd for aktiviteten.
Normal: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende
klokkemodus etter 5 minutter uten aktivitet.
Utvidet: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende
klokkemodus etter 25 minutter uten aktivitet. Utvidet modus
kan føre til kortere batterilevetid mellom oppladinger.
Tilpasse aktivitetslisten
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg et alternativ:
• Velg en aktivitet for å tilpasse innstillingene, angi
aktiviteten som en favoritt, endre visningsrekkefølgen og
annet.
• Velg Legg til for å legge til flere aktiviteter og opprette
egendefinerte aktiviteter.
Fjerne en aktivitet eller app
1
2
3
4
Hold nede MENU på urskiven.
Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
Velg en aktivitet.
Velg et alternativ:
• Hvis du vil fjerne en aktivitet fra favorittlisten, velger du
Fjern fra Favoritter.
• Hvis du vil slette aktiviteten fra applisten, velger du Fjern.
Endre kontrollmenyen
I kontrollmenyen kan du legge til, fjerne og endre rekkefølge på
alternativer i snarveismenyen (Vise kontrollmenyen, side 1).
1 Hold inne MENU på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Kontroller.
3 Velg en snarvei du vil tilpasse.
4 Velg et alternativ:
• Velg Endre rekkefølge for å endre snarveiens posisjon i
kontrollmenyen.
• Velg Fjern for å fjerne snarveien fra kontrollmenyen.
5 Hvis det er nødvendig, velger du Legg til ny for å legge til en
snarvei i kontrollmenyen.
Tilpasse urskiven
Du kan tilpasse urskivens informasjon og utseende.
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Urskive.
3 Velg UP eller DOWN for å se en forhåndsvisning av
urskivealternativene.
4 Velg GPS.
5 Velg et alternativ:
• Velg Bruk for å aktivere urskiven.
• Hvis du vil tilpasse dataene som vises på urskiven, velger
du Tilpass. Velg deretter UP eller DOWN for å se en
forhåndsvisning av alternativene, og velg GPS.
Tilpasse enheten
Sensorinnstillinger
Kompassinnstillinger
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør
> Kompass.
Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere kompassensoren manuelt
(Kalibrere kompasset manuelt, side 15).
Visning: Angir bevegelsesretningen på kompasset som grader
eller milliradianer.
Nordreferanse: Angir nordreferansen på kompasset (Angi
nordreferansen, side 15).
Modus: Angir om kompasset bare skal bruke data fra den
elektroniske sensoren (På), en kombinasjon av GPS-data og
data fra den elektroniske sensoren under bevegelse
(Automatisk) eller bare GPS-data (Av).
Kalibrere kompasset manuelt
LES DETTE
Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt
retningsnøyaktighet ved å holde avstand til objekter som
påvirker magnetiske felter, for eksempel kjøretøy, bygninger og
overhengende kraftlinjer.
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering som standard. Hvis du opplever uregelmessig
kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre
avstander eller etter ekstreme temperaturendringer, kan du
kalibrere kompasset manuelt.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Kompass >
Kalibrer > Start.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
TIPS: Roter håndleddet i en liten åttetallsbevegelse til en
melding vises.
Angi nordreferansen
Du kan angi retningsreferansen som brukes i beregningen av
retningsinformasjonen.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Kompass >
Nordreferanse.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi geografisk nord som retningsreferanse,
velger du Geografisk.
• Hvis du vil angi magnetisk avvik for posisjonen
automatisk, velger du Magnetisk.
• Hvis du vil angi nord for rutenett (000º) som
retningsreferanse, velger du Rutenett.
• Hvis du vil angi det magnetiske avviket manuelt, velger du
Bruker, angir det magnetiske avviket og velger Ferdig.
Innstillinger for høydemåleren
Hold inne MENU, og velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør
> Høydemåler.
Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere sensoren for høydemåler
manuelt.
Automatisk kalibrering: Angir at høydemåleren skal kalibrere
seg selv hver gang du slår på GPS-sporing.
Elevation: Angir måleenheter som brukes for høyde.
Kalibrere den barometriske høydemåleren
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering ved startpunktet for GPS som standard. Du kan
kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt dersom du
vet den korrekte høyden.
1 Hold nede MENU.
15
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Høydemåler.
3 Velg et alternativ:
• Velg Automatisk kalibrering > På for å kalibrere
automatisk ved startpunktet for GPS.
• Velg Kalibrer for å angi gjeldende høyde.
Barometerinnstillinger
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør
> Barometer.
Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere sensoren for barometer
manuelt.
Plott: Angir tidsskalaen for kartet i kontrollprogrammet for
barometer.
Stormvarsel: Angir det barometriske trykket som utløser et
stormvarsel.
Klokkemodus: Stiller inn sensoren for bruk i klokkemodus.
Alternativet Automatisk følger bevegelsene dine i henhold til
både høydemåler og barometer. Du kan bruke alternativet
Høydemåler når aktiviteten omfatter endringer i høyde over
havet, eller Barometer når aktiviteten ikke gjør det.
Pressure: Angir hvordan enheten viser trykkdata.
Kalibrere barometeret
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering ved startpunktet for GPS som standard. Du kan
kalibrere barometeret manuelt dersom du vet den korrekte
høyden eller det korrekte havnivåtrykket.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Barometer >
Kalibrer.
3 Velg et alternativ:
• Velg Ja for å angi gjeldende høyde eller havnivåtrykk.
• Hvis du vil kalibrere automatisk fra GPS-startpunktet,
velger du Bruk GPS.
Kartinnstillinger
Du kan tilpasse hvordan kartet vises i kartprogrammet og på
dataskjermbilder.
Hold inne MENU på urskiven, og velg Innstillinger > Kart.
Orientering: Angir kartorienteringen. Alternativet Nord opp viser
nord øverst på skjermen. Alternativet Spor opp viser den
gjeldende reiseretningen øverst på skjermen.
Brukerposisjoner: Viser eller skjuler lagrede posisjoner på
kartet.
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome
inn eller ut manuelt.
Navigasjonsinnstillinger
Du kan tilpasse kartfunksjonene og utseendet ved navigasjon til
en destinasjon.
Tilpasse kartfunksjoner
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Navigasjon > Dataskjermer.
3 Velg et alternativ:
• Velg Kart for å slå kartet av eller på.
• Velg Stigningsplott for å slå stigningsplottet av eller på.
• Velg et skjermbilde for å legge til, fjerne eller tilpasse.
Innstillinger for retning
Du kan angi atferden til pekeren som vises når du navigerer.
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > Navigasjon > Type.
Peiling: Peker i retning av bestemmelsesstedet.
16
Løype: Viser din egen posisjon i forhold til kurslinjen som fører
til bestemmelsesstedet.
Angi navigasjonsvarsler
Du kan angi varsler for å hjelpe deg med navigasjon til
destinasjonen.
1 Hold nede MENU.
2 VelgInnstillinger > Navigasjon > Varsler.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi et varsel for en spesifikk distanse til den
endelige destinasjonen, velger du Endelig distanse.
• Hvis du vil angi et varsel for estimert tid til du når den
endelige destinasjonen, velger du Siste beregnet tid på
veien.
• Velg Ute av kurs for å angi et varsel som gir deg beskjed
når du beveger deg ut av kurs.
4 Velg eventuelt Status for å slå på varselet.
5 Angi eventuelt en distanse eller tid, og velg .
Systeminnstillinger
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > System.
Språk: Angir språket som vises på enheten.
Tid: Justerer tidsinnstillingene (Tidsinnstillinger, side 16).
Bakgrunnslys: Justerer innstillingene for bakgrunnslys (Endre
innstillingene for bakgrunnslys, side 17).
Lyder: Angir enhetslyder, for eksempel tastetoner, varsler og
vibrasjoner.
Ikke forstyrr: Slår Ikke forstyrr-modus av eller på. Bruk
alternativet Søvntid for å aktivere Ikke forstyrr-modus
automatisk under vanlig søvnperiode. Du kan angi normale
søvntimer i Garmin Connect kontoen.
Holdtaster: Gjør at du kan angi snarveier for tastene på
enheten (Tilpasse holdtaster, side 17).
Automatisk lås: Gjør at du kan låse tastene automatisk for å
forhindre utilsiktede tastetrykk. Bruk alternativet Under
aktiviteter for å låse tastene under en tidsstyrt aktivitet. Bruk
alternativet Ikke i løpet av aktivitet for å låse tastene når du
ikke registrerer en tidsstyrt aktivitet.
Enheter: Angir hvilke måleenheter som skal brukes på enheten
(Endre måleenhetene, side 17).
Format: Angir generelle formatinnstillinger, for eksempel tempo
og hastighet vist under aktiviteter, starten av uken og
alternativer for geografisk posisjonsformat og datum.
Dataregistrering: Angir hvordan enheten registrerer
aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard)
tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet
Hvert sekund gir mer detaljerte aktivitetsregistreringer, men
registrerer kanskje ikke hele aktiviteter som varer over lengre
tid.
USB-modus: Angir at enheten skal bruke masselagringsmodus
eller Garmin modus når den er koblet til en datamaskin.
Nullstill: Gjør at du kan gjenopprette brukerdata og innstillinger
(Gjenopprette alle standardinnstillinger, side 20).
Programvareoppdatering: Gjør det mulig å installere
programvareoppdateringer som lastes ned ved hjelp av
Garmin Express.
Tidsinnstillinger
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > System > Tid.
Tidsformat: Angir om enheten skal vise tiden i 12- eller 24timers format.
Angi klokkeslett: Angir tidssonen for enheten. Alternativet
Automatisk angir tidssonen automatisk basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Tilpasse enheten
Tid: Gjør at du kan justere tiden hvis den er angitt til alternativet
Manuelt.
Varsler: Gjør det mulig å angi timevarsler samt varsler for
soloppgang og solnedgang som utløses et bestemt antall
minutter eller timer før soloppgangen eller solnedgangen
finner sted.
Synkroniser med GPS: Gjør det mulig å manuelt synkronisere
siden med GPS når du endrer tidssoner, samt å justere for
sommertid.
Endre innstillingene for bakgrunnslys
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Innstillinger > System > Bakgrunnslys.
3 Velg et alternativ:
• Velg Under aktiviteter.
• Velg Ikke i løpet av aktivitet.
4 Velg et alternativ:
• Velg Taster for å slå på bakgrunnslys for tastetrykk.
• Velg Varsler for å slå på bakgrunnslys for varsler.
• Velg Bevegelse for å slå på bakgrunnslyset ved å løfte og
vri armen din for å se på håndleddet ditt.
• Velg Tidsavbrudd for å angi hvor lang tid det tar før
bakgrunnslyset slås av.
• Velg Lysstyrke for å angi lysstyrken til bakgrunnslyset.
Tilpasse holdtaster
Du kan tilpasse holdefunksjonen til individuelle taster og
tastekombinasjoner.
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Innstillinger > System > Holdtaster.
3 Velg en tast eller en tastekombinasjon å tilpasse.
4 Velg en funksjon.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand, tempo og hastighet,
høyde, vekt og temperatur.
1 På urskiven holder du nede MENU.
2 Velg Innstillinger > System > Enheter.
3 Velg en målingstype.
4 Velg en måleenhet.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhetsinformasjon, for eksempel enhets-ID-en,
programvareversjonen, informasjon om forskrifter og
lisensavtalen.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Om.
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den
elektroniske etiketten.
Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. Eetiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra
FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og
lisensinformasjon.
1 Hold nede MENU.
2 Gå til menyen for innstillinger, og velg Om.
Trådløse sensorer
Enheten kan brukes med trådløse ANT+ eller Bluetooth
sensorer. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet og
kjøp av sensorer (tilleggsutstyr), kan du gå til buy.garmin.com.
Trådløse sensorer
Parkoble trådløse sensorer
Første ganger du kobler en trådløs sensor til enheten ved hjelp
av ANT+ eller Bluetooth teknologi, må du parkoble enheten og
sensoren. Når de er parkoblet, kobler enheten til sensoren
automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er aktiv og
innenfor rekkevidde.
1 Hvis du skal parkoble en pulsmåler, tar du den på deg.
Pulsmåleren verken sender eller mottar data før du tar den
på.
2 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m
(10 fot)).
MERK: Stå 10 meter (33 fot) unna andre trådløse sensorer
når du skal parkoble enhetene.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Legg til ny.
5 Velg et alternativ:
• Velg Søk på alle.
• Velg sensortype.
Sensorens status endres fra Søker til Tilkoblet når sensoren
er parkoblet med enheten. Sensordata vises i datasideløkken
eller et tilpasset datafelt.
Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for sykkel
Du kan bruke en kompatibel sensor for hastighet eller
pedalfrekvens for sykkel for å sende data til enheten.
• Parkoble sensoren med enheten (Parkoble trådløse
sensorer, side 17).
• Angi hjulstørrelsen (Hjulstørrelse og -omkrets, side 23).
• Legg ut på tur (Starte en aktivitet, side 2).
Fotsensor
Enheten er kompatibel med fotsensoren. Du kan bruke
fotsensoren til å registrere tempo og avstand i stedet for GPS
når du trener innendørs og GPS-signalet er svakt. Fotsensoren
er i standbymodus og er klar til å sende data (slik som
pulsmåleren).
Når fotsensoren har vært inaktiv i 30 minutter, slår den seg
automatisk av for å spare batterikapasitet. Når batterinivået er
lavt, vises det en melding på enheten. Det er igjen ca. fem timer
av batterilevetiden.
Forbedre fotsensorkalibreringen
Du må innhente GPS-signaler og parkoble enheten med
fotsensoren før du kan kalibrere enheten (Parkoble trådløse
sensorer, side 17).
Fotsensoren kalibreres automatisk, men du kan forbedre
nøyaktigheten til hastighets- og distansedataene ved å ta noen
få løpeturer utendørs med GPS aktivert.
1 Opphold deg utendørs i fem minutter på et sted der du kan
se himmelen uten blokkert sikt.
2 Start en løpsaktivitet.
3 Løp i ti minutter uten å stanse.
4 Stopp aktiviteten, og lagre den.
Verdien til fotsensorkalibreringen vil nå bli endret, dersom
dette er nødvendig, basert på de registrerte dataene. Det
skal ikke være nødvendig å kalibrere fotsensoren igjen, med
mindre løpesettet ditt endres.
Kalibrere fotsensoren manuelt
Du må parkoble enheten med fotsensoren før du kan kalibrere
enheten (Parkoble trådløse sensorer, side 17).
Vi anbefaler manuell kalibrering hvis du vet hva
kalibreringsfaktoren er. Hvis du har kalibrert fotsensoren med et
17
annet produkt fra Garmin, vet du kanskje hva
kalibreringsfaktoren er.
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør.
3 Velg fotsensor.
4 Velg Kalibrerings faktor > Angi verdi.
5 Juster kalibreringsfaktoren:
• Hvis avstanden er for kort, øker du kalibreringsfaktoren.
• Hvis avstanden er for lang, reduserer du
kalibreringsfaktoren.
Angi fotsensorens hastighet og distanse
Du må parkoble enheten med fotsensoren før du kan tilpasse
fotsensorens hastighet og distanse (Parkoble trådløse sensorer,
side 17).
Du kan sette opp enheten til å beregne hastighet og distanse ut
fra fotsensordata i stedet for GPS-data.
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør.
3 Velg fotsensor.
4 Velg Hastighet eller Distanse.
5 Velg et alternativ:
• Velg Innendørs når du trener med GPS slått av, vanligvis
innendørs.
• Velg Alltid for å bruke fotsensordata uavhengig av GPSinnstilling.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• Du velger enheten, og deretter velger du Fil > Løs ut for
Apple datamaskiner.
Koble
kabelen fra datamaskinen.
2
®
Slette filer
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
MERK: Hvis du bruker en Apple datamaskin, må du tømme
Papirkurv-mappen for å fjerne filene helt.
Vedlikehold av enheten
tempe™
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan feste
sensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for
omgivende luft. Dermed blir enheten en stabil kilde til nøyaktige
temperaturdata. Du må pare tempe med enheten for å vise
temperaturdata fra tempe.
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Kapslingsgrad
10 ATM1
Temperaturområde for drift og
lagring
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Trådløse frekvenser/protokoller
2,4 GHz ved 2,4 dBm nominell
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Informasjon om batterilevetid
Rengjøre enheten
Den faktiske batterilevetiden avhenger av hvilke funksjoner som
er aktivert på enheten, for eksempel aktivitetssporing,
pulsmåling på håndleddet, smarttelefonvarsler, GPS, interne
sensorer og tilkoblede sensorer (Maksimere batterilevetiden,
side 20).
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
Batteritid
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
Modus
Opptil 14 dager Smartklokkemodus med aktivitetsmåling og 24/7-pulsmåling på håndleddet
Opptil 16 timer GPS-modus med pulsmåling på håndleddet
opptil 40 timer
UltraTrac GPS-modus
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
1 *Enheten
18
®
La enheten tørke når den er rengjort.
TIPS: Du finner mer informasjon på www.garmin.com/fitandcare.
Bytte rem
Databehandling
®
vaskemiddel.
2 Tørk av.
Du kan bytte ut remmene med nye Instinct remmer eller
kompatible QuickFit™ 22-remmer.
1 Bruk en binders for å dytte inn pinnen på klokken.
tåler trykk tilsvarende en dybde på 100 meter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Informasjon om enheten
2 Fjern remmen fra klokken.
MERK: Kontroller at remmen er godt festet. Låsen skal
lukkes over pinnen på klokken.
4 Gjenta trinnene for å bytte ut den andre remmen.
Feilsøking
Enheten bruker feil språk
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil montere Instinct remmer, retter du inn den ene
siden på den nye remmen med hullene på enheten.
Deretter dytter du inn pinnen på klokken og presser
remmen på plass.
Du kan endre språk for enheten hvis du utilsiktet har valgt feil
språk for den.
1 Hold nede MENU.
2 Bla ned til det siste elementet i listen og velg GPS.
3 Bla ned til det nest siste elementet i listen og velg GPS.
4 Velg GPS.
5 Velg språk.
Er smarttelefonen min kompatibel med
enheten?
Instinct enheten er kompatibel med smarttelefoner som bruker
trådløs Bluetooth teknologi.
Du finner informasjon om kompatibilitet på www.garmin.com
/ble.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
MERK: Kontroller at remmen er godt festet. Pinnen på
klokken skal rettes etter hullene på enheten.
• Hvis du vil montere QuickFit 22-remmer, fjerner du pinnen
på klokken fra Instinct remmen. Deretter bytter du ut
klokken på pinnen på enheten og presser den nye
remmen på plass.
Hvis telefonen ikke kobler seg til enheten, kan du forsøke disse
tipsene.
• Slå smarttelefonen og enheten av og på.
• Aktiver Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
• Oppdater Garmin Connect appen til den nyeste versjonen.
• Fjern enheten fra Garmin Connect appen og Bluetooth
innstillingene på smarttelefonen for å parkoble den på nytt.
• Hvis du har kjøpt en ny smarttelefon, fjerner du enheten fra
Garmin Connect appen på smarttelefonen du vil slutte å
bruke.
• Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) fra enheten.
• Åpne Garmin Connect appen på smarttelefonen, velg
eller
, og velg Garmin-enheter > Legg til enhet for å gå i
parkoblingsmodus.
• From the watch face, hold MENU, and select Innstillinger >
Telefon > Parkoble telefon.
Kan jeg bruke Bluetooth sensoren sammen
med klokken?
Enheten er kompatibel med enkelte Bluetooth sensorer. Første
ganger du kobler en sensor til Garmin enheten, må du parkoble
enheten og sensoren. Når de er parkoblet, kobler enheten til
Feilsøking
19
sensoren automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er
aktiv og innenfor rekkevidde.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Legg til ny.
3 Velg et alternativ:
• Velg Søk på alle.
• Velg sensortype.
Du kan tilpasse de valgfrie datafeltene (Tilpasse
dataskjermbildene, side 13).
Starte enheten på nytt
1 Hold CTRL nede til enheten slår seg av.
2 Hold inne CTRL for å slå på enheten.
Gjenopprette alle standardinnstillinger
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
standardinnstillingene.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > System > Nullstill.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil gjenopprette alle enhetsinnstillinger til
standardinnstillingene og slette all brukerangitt
informasjon og aktivitetshistorikk, må du velge Slett data
og gjen. nullstill.
• Hvis du vil gjenopprette alle enhetsinnstillinger til
standardinnstillingene og lagre all brukerangitt informasjon
og aktivitetshistorikk, må du velge Gjen.standardinnst..
Innhente satellittsignaler
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.
TIPS: Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
Forbedre GPS-satellittmottaket
• Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
◦ Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USBkabelen og Garmin Express appen.
◦ Synkroniser enheten din med Garmin Connect appen ved
hjelp av en Bluetooth aktivert smarttelefon.
Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster
den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan
finne satellittsignaler.
• Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Temperaturmålingen er ikke nøyaktig
Kroppstemperaturen din påvirker temperaturmålingen fra den
interne temperatursensoren. Du får en mer nøyaktig
temperaturavlesning hvis du tar av deg klokken og venter i 20 til
30 minutter.
Du kan også bruke en ekstern tempe temperatursensor
(tilleggsutstyr) for å se nøyaktige omgivelsestemperatur mens
du har på deg klokken.
Maksimere batterilevetiden
• Redusere tidsavbruddet for bakgrunnslys (Endre
innstillingene for bakgrunnslys, side 17).
• Reduser lysstyrken for bakgrunnslyset.
• Bruk UltraTrac GPS-modus for aktiviteten (UltraTrac,
side 14).
• Slå av trådløs Bluetooth teknologi når du ikke bruker
tilkoblede funksjoner (Tilkoblede funksjoner, side 10).
• Når du setter aktiviteten på pause over lengre tid, bør du
bruke alternativet som lar deg fortsette senere (Stoppe en
aktivitet, side 2).
• Slå av aktivitetsmåling (Slå av aktivitetsmåling, side 6).
• Bruk en urskive som ikke oppdateres hvert sekund.
Bruk for eksempel en urskive uten en annen viser (Tilpasse
urskiven, side 15).
• Begrens smarttelefonvarslene som vises på skjermen
(Administrere varsler, side 10).
• Slutt å sende pulsdata til parkoblede Garmin enheter (Sende
pulsdata til Garmin enheter, side 4).
• Slå av pulsmåling på håndleddet (Slå av pulsmåleren på
håndleddet, side 4).
MERK: Pulsmåling på håndleddet brukes til å beregne tid
med høy intensitet og kaloriforbruk.
Aktivitetsmåling
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.
Antallet daglige skritt vises ikke
Antallet daglige skritt nullstilles ved midnatt.
Hvis du ser en stiplet linje i stedet for antallet skritt, lar du
enheten innhente satellittsignaler og angi tiden automatisk.
Antall skritt virker unøyaktig
Hvis antall skritt virker unøyaktig, kan du prøve disse tipsene.
• Ha på deg enheten på hånden du bruker minst.
• La enheten ligge i en lomme når du skyver en barnevogn
eller en gressklipper.
• La enheten ligge i en lomme når du bare bruker hendene
eller armene aktivt.
MERK: Enheten kan tolke enkelte repetitive bevegelser, for
eksempel når du vasker opp, bretter klesvask eller klapper i
hendene, som skritt.
Antall skritt på enheten og Garmin Connect kontoen
samsvarer ikke
Antall skritt i Garmin Connect kontoen din oppdateres når du
synkroniserer enheten.
1 Velg et alternativ:
• Synkroniser antall skritt med Garmin Connect programmet
(Bruke Garmin Connect på datamaskinen, side 11).
• Synkroniser antall skritt med Garmin Connect appen
(Manuell synkronisering av data med Garmin Connect,
side 11).
2 Vent mens enheten synkroniserer dataene.
Synkroniseringen kan ta flere minutter.
MERK: Du kan ikke synkronisere dataene eller oppdatere
antall skritt ved å oppdatere Garmin Connect appen eller
Garmin Connect programmet.
Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig
Enheten bruker et internt barometer til å måle høydeendringer
når du går i trapper. Én etasje opp tilsvarer 3 m (10 fot).
• Unngå å holde i gelendrene og hoppe over trinn når du går i
trapper.
Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.
20
Feilsøking
• Når det blåser mye, bør du dekke til enheten med ermet eller
jakken fordi sterke vindkast kan forårsake uregelmessige
avlesninger.
Intensitetsminuttene blinker
Når du trener på et intensitetsnivå som er høyt nok til å være
gjeldende i forhold til målet ditt for intensitetsminutter, blinker
intensitetsminuttene.
Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
Få mer informasjon
Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet
for Garmin.
• Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger,
artikler og programvareoppdateringer.
• Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din
for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.
Tillegg
Datafelter
% av makspuls for siste runde: Snittprosent av maksimal puls
for siste fullførte runde.
%pulsreserve: Prosent av pulsreserve (maksimal puls minus
hvilepuls).
%pulsreserve, siste runde: Snittprosent av pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for siste fullførte runde.
%pulsreserve for runde: Snittprosent av pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende runde.
Anslått total distanse: Den beregnede avstanden fra start til
den endelige destinasjonen. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Avst. for tak, si. runde: Padleidretter. Gjennomsnittlig avstand
tilbakelagt per tak under siste fullførte runde.
Avstand for tak på runden: Padleidretter. Gjennomsnittlig
avstand tilbakelagt per tak under gjeldende runde.
Avstand per tak: Padleidretter. Tilbakelagt avstand per tak.
Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Barometertrykk: Kalibrert gjeldende trykk.
Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.
BEREGNET TID PÅ VEIEN: Beregnet tid som gjenstår før
ankomst til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Destinasjon Posisjon: Posisjonen til endelig destinasjon.
Destinasjonsveipunkt: Siste punkt på ruten til destinasjonen.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Distanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
Distanse per tak for runde: Svømming. Gjennomsnittlig
avstand tilbakelagt per tak under gjeldende runde.
ETA: Beregnet tidspunkt for ankomst til bestemmelsesstedet
(justert etter lokalt klokkeslett ved bestemmelsesstedet).
Denne siden vises bare når du navigerer.
Etasjer nedover: Totalt antall etasjer du har nedsteget denne
dagen.
Etasjer oppover: Totalt antall etasjer du har klatret denne
dagen.
Etasjer per minutt: Antall etasjer du har klatret per minutt.
ETA ved neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste
veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved
veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.
Tillegg
Gj. avst. for tak: Padleidretter. Gjennomsnittlig avstand
tilbakelagt per tak under gjeldende aktivitet.
Gj.sn. dist. tak: Svømming. Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt
per tak under gjeldende aktivitet.
Gj.sn. pedalfrekvens: Løping. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende aktivitet.
Gj.sn. skrittfrekvens: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende aktivitet.
Gj.snittl. maks.puls: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig %pulsreserve: Snittprosent av pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig fall: Gjennomsnittlig vertikal fallavstand siden
forrige nullstilling.
Gjennomsnittlig hastighet: Gjennomsnittlig hastighet for
gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig rundetid: Gjennomsnittlig rundetid for
gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig snittfart: Gjennomsnittlig hastighet for
gjeldende aktivitet, medregnet både bevegelse og stopp.
Gjennomsnittlig stigning: Gjennomsnittlig vertikal
stigningsavstand siden forrige nullstilling.
Gjennomsnittlig Swolf: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for
gjeldende aktivitet. Swolf-poeng er summen av tiden for én
lengde pluss antall tak for lengden (Svømmeterminologi,
side 3). For svømming i åpent vann brukes 25 meter til å
beregne Swolf-poeng.
Gjennomsnittlig tak/lengde: Gjennomsnittlig antall tak per
bassenglengde under gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo 500 m: Gjennomsnittlig rotempo per
500 meter for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo for tak: Svømming. Gjennomsnittlig
antall tak per minutt (tpm) under gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo for tak: Padleidretter. Gjennomsnittlig
antall tak per minutt (tpm) under gjeldende aktivitet.
Gjenta på: Tidtaker for siste intervall pluss gjeldende hvilepause
(bassengsvømming).
Gjenværende distanse: Gjenværende avstand til endelig
destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.
Gjs. bevhast: Gjennomsnittlig bevegelseshastighet for
gjeldende aktivitet.
Gjs naut hast: Gjennomsnittlig hastighet i knop for gjeldende
aktivitet.
Glidetall: Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand og
endringen i vertikal avstand.
Glidetall til destinasjon: Høydeendringen som kreves for
nedstigning fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde.
Denne siden vises bare når du navigerer.
GPS: Styrken til GPS-satellittsignalet.
GPS-høyde: Høyden for gjeldende posisjon med GPS.
GPS-retning: Retningen du beveger deg i, basert på GPS.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Helling: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis
du for eksempel beveger deg 3 m (10 fot) for hver 60 m
(200 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.
Hviletid: Tidtaker for gjeldende hvilepause (bassengsvømming).
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
21
Intervall, tak/lengde: Gjennomsnittlig antall tak per
bassenglengde under gjeldende intervall.
Intervall, tempo for tak: Gjennomsnittlig antall tak per minutt
(tpm) under gjeldende intervall.
INTERVALL, TYPE TAK: Gjeldende type tak for intervall.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og
tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).
Kompassretning: Retningen du beveger deg i, basert på
kompasset.
Lengdegrad/breddegrad: Gjeldende posisjon i breddegrad og
lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for posisjonsformat.
Lengder: Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende
aktivitet.
Lengder, intervall: Antall bassenglengder som er fullført under
gjeldende aktivitet.
Lokalt trykk: Ikke-kalibrert lokalt trykk.
Løype: Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Kursen
kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Maks. for 24 timer: Den høyeste temperaturen som er registrert
de siste 24 timene fra en kompatibel temperatursensor.
Maksimal hastighet: Høyeste hastighet for gjeldende aktivitet.
Maksimal høyde: Den høyeste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.
Maksimal stigning: Maksimal stigningsgrad i meter per minutt
eller fot per minutt siden forrige nullstilling.
Maksimalt fall: Maksimal nedstigning i meter per minutt eller fot
per minutt siden forrige nullstilling.
Maks naut hast: Maksimal hastighet i knop for gjeldende
aktivitet.
Medgått tid: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for
eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper
tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i
20 minutter, har det gått 35 minutter.
Min. for 24 timer: Den laveste temperaturen som er registrert
de siste 24 timene fra en kompatibel temperatursensor.
Minimum høyde: Den laveste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.
Nautisk distanse: Tilbakelagt avstand i nautiske mil eller
nautiske fot.
Nautisk hastighet: Gjeldende hastighet i knop.
Neste veipunkt: Neste punkt på ruten. Denne siden vises bare
når du navigerer.
Pedalfrekv.: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen.
Enheten må være koblet til en sensor for kadens for at disse
dataene skal vises.
Pedalfrekvens, siste runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens
for forrige fullførte runde.
Pedalfrekvens, siste runde: Løping. Gjennomsnittlig kadens
for forrige fullførte runde.
Peiling: Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls %maks., runde: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende runde.
Puls %maksimum: Prosent av maksimal puls.
Puls for runden: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Puls siste runde: Gjennomsnittlig puls for forrige fullførte runde.
22
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
Repetisjoner: Antallet repetisjoner i et treningssett under en
styrketreningsaktivitet.
Retning: Retningen du beveger deg i.
Runde, fall: Vertikal fallavstand for gjeldende runde.
Rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende
runde.
Rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.
Runde pedalfrekvens: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Rundetempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende runde.
Rundetempo 500 m: Gjennomsnittlig rotempo per 500 meter for
gjeldende runde.
Rundetid: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
S. run.t. 500 m: Gjennomsnittlig rotempo per 500 meter for siste
runde.
Siste runde, distanse for tak: Svømming. Gjennomsnittlig
avstand tilbakelagt per tak under siste fullførte runde.
Siste runde, fall: Vertikal fallavstand for forrige fullførte runde.
Siste runde, stigning: Vertikal stigningsavstand for forrige
fullførte runde.
Siste rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under
forrige fullførte runde.
Siste rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for forrige
fullførte runde.
Skrittfrekv.: Løping. Skritt per minutt (høyre og venstre).
Skrittfrekvens, runde: Løping. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Soloppg.: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Stigning for runden: Vertikal stigningsavstand for gjeldende
runde.
Still inn tidtaker: Hvor mye tid som er brukt på det aktuelle
treningssettet under en styrketreningsaktivitet.
Strekning for intervall: Avstand som er tilbakelagt under
gjeldende intervall.
Svømmetak: Svømming. Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.
Swolf, siste lengde: Swolf-poeng for siste fullførte
bassenglengde.
Swolf for intervallet: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for
gjeldende intervall.
Swolf for runden: Swolf-poeng for gjeldende runde.
Swolf siste runde: Swolf-poeng for siste fullførte runde.
Tak: Padleidretter. Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.
Tak, siste lengde: Antall tak for siste fullførte bassenglengde.
Tak for runde: Svømming. Totalt antall tak for gjeldende runde.
Tak for runde: Padleidretter. Totalt antall tak for gjeldende
runde.
Tak for siste runde: Svømming. Totalt antall tak for siste
fullførte runde.
Tak for siste runde: Padleidretter. Totalt antall tak for siste
fullførte runde.
Temperatur: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen
påvirker temperatursensoren. Du kan parkoble en tempe
sensor med enheten for å få en konsistent kilde til nøyaktige
temperaturdata.
Tillegg
Tempo: Gjeldende tempo.
Tempo, intervall: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende intervall.
Tempo, siste lengde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte
bassenglengde.
Tempo, siste runde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte
runde.
Tempo 500 m: Gjeldende rotempo per 500 meter.
Tempo for tak: Svømming. Antall tak per minutt (tpm).
Tempo for tak, siste lengde: Gjennomsnittlig antall tak per
minutt (tpm) under siste fullførte bassenglengde.
Tempo for tak for runde: Svømming. Gjennomsnittlig antall tak
per minutt (tpm) under gjeldende runde.
Tempo for tak for siste runde: Svømming. Gjennomsnittlig
antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte runde.
Tempo for tak for siste runde: Padleidretter. Gjennomsnittlig
antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte runde.
Tempo for tak på runden: Padleidretter. Gjennomsnittlig antall
tak per minutt (tpm) under gjeldende runde.
Tempo tak: Padleidretter. Antall tak per minutt (tpm).
Tid, intervall: Stoppeklokketid for gjeldende intervall.
Tid, siste runde: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
Tid i sone: Tilbakelagt tid i hver sone for puls.
Tidtaker: Gjeldende tid for nedtellingstidtakeren.
Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste
veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden
forrige nullstilling.
Type tak, siste lengde: Type tak som ble brukt under siste
fullførte bassenglengde.
Ute av kurs: Avstand til høyre eller venstre som du har avveket
fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Vert. avs. til dest.: Stigningsavstanden mellom gjeldende
posisjon og endelig destinasjon. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Vert. hast. til mål: Oppstigning eller nedstigning til en
forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.
VMG: Hastigheten du nærmer deg en destinasjon langs en rute
med. Denne siden vises bare når du navigerer.
Hjulstørrelse og -omkrets
Hastighetssensoren registrerer automatisk hjulstørrelsen. Du
kan eventuelt angi omkretsen på hjulet i innstillingene for
hastighetssensoren.
Størrelsen på dekket er avmerket på begge sider av dekket.
Dette er ikke en fullstendig liste. Du kan også måle omkretsen
av hjulet eller bruke en av kalkulatorene som du finner på
Internett.
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C rørformet
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Symbolforklaring
Følgende symboler kan vises på enheten eller tilbehør.
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
20 × 1,75
1515
Vekselstrøm. Enheten kan brukes med vekselstrøm.
20 × 1-3/8
1615
Likestrøm. Enheten kan kun brukes med likestrøm.
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 rørformet
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
Tillegg
Sikring. Viser spesifikasjoner eller plassering for sikringer.
WEEE-symbol for kassering og resirkulering. WEEE-symbolet
merker produktet i henhold til EU-direktivet 2012/19/EU om
kasserte elektriske og elektroniske produkter. Formålet er å sikre
at produktet ikke kasseres på feil måte samt å promotere gjenbruk
og resirkulering.
23
Indeks
A
aktiviteter 2, 12, 15
egendefinert 2, 15
lagre 2
starte 2
aktivitetsmåling 5, 6
aktivitetssporing 5
alarmer 7, 13
ANT+ sensorer 17
Auto Lap 14
Auto Pause 14
automatisk stigning 14
avstand 14
varsler 13, 16
B
bakgrunnslys 1, 17
barometer 8, 15, 16
kalibrere 16
batteri 18
lade 1
levetid 18
maksimere 10, 15, 20
bla automatisk 14
Bluetooth sensorer 17
Bluetooth teknologi 10, 19
brukerdata, slette 18
brukerprofil 4
D
data
lagre 10, 11
laste opp 11
overføre 10
overføring 11
sider 13
E
enhets-ID 17
F
favoritter 15
feilsøking 4, 19–21
fotsensor 17, 18
G
Garmin Connect 1, 6, 10, 11
lagre data 11
Garmin Express 2
oppdatere programvare 1
GLONASS 16
GPS 14, 16
signal 20
H
hastighet 14
historikk 9, 10
sende til datamaskin 11
slette 10
hjulstørrelser 23
hovedmeny, tilpasse 12
høydemåler 8, 15
kalibrere 15
I
innendørstrening 2
innstillinger 5, 12, 15–17, 20
inReach fjernkontroll 12
intensitetsminutter 5, 21
intervaller 3
treningsøkter 6
K
kalender 6
kalibrere
høydemåler 15
kompass 15
kalori, varsler 13
kappløp 7
24
kart 13, 16
bla 9
navigere 9
kilometerteller 10
klokke 7
klokkemodus 15
koble til 10
kompass 8, 15, 16
innstillinger 16
kalibrere 15
kontrollmeny 1, 15
koordinater 8
L
lade 1
lagre data 10, 11
laste opp data 11
lengder 3
logg 9
sende til datamaskin 10
løyper, opprette 8
M
mann over bord (MOB) 8
meny 1
metronom 3
MOB 8
mål 7
måleenheter 17
N
navigasjon 13, 16
Sight 'N Go 8
stoppe 9
nedtellingstidtaker 7
nordreferanse 15
nullstille enheten 20
O
områdeberegning 9
oppdateringer, programvare 11
P
parkobling
ANT+ sensorer 4
Bluetooth sensorer 19
sensorer 17
smarttelefon 1, 19
pedalfrekvens 3
sensorer 17
varsler 13
personlige rekorder 7
slette 7
posisjoner 8
lagre 8
redigere 8
slette 8
profiler 2
bruker 4
programmer 11
smarttelefon 1
programvare
lisens 17
oppdatere 1, 11
versjon 17
puls 3, 4
måler 4
parkoble sensorer 4
soner 4, 5, 9
varsler 13
ski
alpint 2
snøbrett 2
skjermbilde 17
slette
alle brukerdata 18
historikk 10
personlige rekorder 7
smarttelefon 11, 19
parkobling 1, 19
programmer 10
snarveier 1, 15
snøbrett 2
soner
puls 4
tid 8
spesifikasjoner 18
spor 8
språk 16
stoppeklokke 8
svømming 3
swolf-poengsum 3
sykkelsensorer 17
systeminnstillinger 16
søvnmodus 5
T
tak 3
taster 1, 16, 17
tilpasse 14
tempe 18, 20
temperatur 18, 20
tid
innstillinger 16
soner og formater 16
varsler 13
tidspunkter for soloppgang og solnedgang 8
tidssoner 8
tidtaker 9
nedtelling 7
tilbehør 17, 19, 21
tilpasse enheten 13, 15, 17
toner 3, 7
TracBack 2, 9
tredemølle 2
trening 6, 7, 10
planer 6
treningsøkter 6
laste inn 6
U
UltraTrac 14
urskiver 15
USB 11
koble fra 18
V
vanntetthet 18
varsler 8, 10, 13, 14, 16
veipunkter, projisere 8
VIRB fjernkontroll 12
Virtual Partner 7
W
widgets 1, 4, 11
Ø
øvelser 3
R
remmer 18
rengjøre enheten 18
ruter 8
S
satellittsignaler 20
sensorer for hastighet og pedalfrekvens 17
Sight 'N Go 8
Indeks
support.garmin.com
August 2019
190-02354-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising