Garmin | Instinct® – Tactical Edition | User guide | Garmin Instinct® – Tactical Edition Användarhandbok

Garmin Instinct® – Tactical Edition Användarhandbok
INSTINCT TACTICAL
™
Användarhandbok
© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen och ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , inReach , QuickFit , TracBack , VIRB , Virtual Partner och Xero är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Instinct™, tempe™ och TrueUp™ är varumärken som tillhör
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association är ett registrerat varumärke som tillhör American Heart Association, Inc. Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple , iPhone och Mac är varumärken
som tillhör Apple, Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Märket BLUETOOTH och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är
licensierad. Avancerad hjärtslagsanalys från Firstbeat. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör
respektive ägare.
®
®
®
®
Denna produkt är certifierad av ANT+ . Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.
®
M/N: A03603
®
®
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Översikt över enheten ................................................................. 1
Visa meny för kontroller ......................................................... 1
Aktivera mörkerseendeläge .............................................. 1
Aktivera smygläge ............................................................. 1
Visa widgets ........................................................................... 1
Ladda enheten ............................................................................ 1
Para ihop din smartphone med enheten .................................... 1
Produktuppdateringar ................................................................. 2
Konfigurera Garmin Express .................................................. 2
Aktiviteter och appar ...................................................... 2
Starta en aktivitet ........................................................................ 2
Tips för att spela in aktiviteter ................................................ 2
Stoppa en aktivitet ...................................................................... 2
Skapa en anpassad aktivitet ....................................................... 2
Inomhusaktiviteter ....................................................................... 2
Kalibrera löpbandsdistansen ................................................. 2
Utomhusaktiviteter ...................................................................... 3
Visa dina skidåk ..................................................................... 3
Använda metronomen ............................................................ 3
Simning ....................................................................................... 3
Simterminologi ....................................................................... 3
Typer av simtag ..................................................................... 3
Tips för simningsaktiviteter .................................................... 3
Vila vid simning i bassäng ...................................................... 3
Träna med träningsloggen ..................................................... 3
Hoppledare...................................................................... 4
Planera ett hopp ......................................................................... 4
Hopptyper .............................................................................. 4
Ange hoppinformation ............................................................ 4
Ange vindinformation för HAHO- och HALO-hopp ..................... 4
Återställa vindinformationen ................................................... 4
Ange vindinformation för ett statiskt hopp .................................. 4
Konstantinställningar .................................................................. 4
Pulsfunktioner................................................................ 5
Pulsmätning vid handleden ........................................................ 5
Bära enheten ......................................................................... 5
Tips för oregelbundna pulsdata ............................................. 5
Visa puls-widgeten ................................................................. 5
Sända pulsdata till Garmin enheter ....................................... 5
Stänga av pulsmätaren för handleden ................................... 5
Träning............................................................................ 5
Ställa in din användarprofil ......................................................... 5
Träningsmål ........................................................................... 5
Om pulszoner ......................................................................... 5
Ställa in dina pulszoner ..................................................... 5
Beräkning av pulszon ........................................................ 6
Aktivitetsspårning ........................................................................ 6
Automatiskt mål ..................................................................... 6
Använda inaktivitetsvarning ................................................... 6
Sömnspårning ........................................................................ 6
Använda automatisk sömnmätning ................................... 6
Använda stör ej-läge ......................................................... 6
Intensiva minuter .................................................................... 6
Få intensiva minuter .......................................................... 6
Garmin Move IQ™ Händelser ................................................ 7
Inställningar för aktivitetsspårning .......................................... 7
Stänga av aktivitetsspårning ............................................. 7
Träningspass .............................................................................. 7
Följa ett träningspass från Garmin Connect .......................... 7
Påbörja ett träningspass ........................................................ 7
Om träningskalendern ............................................................ 7
Använda Garmin Connect träningsprogram ..................... 7
Innehållsförteckning
Intervallpass ................................................................................ 7
Skapa ett intervallpass ........................................................... 7
Starta ett intervallpass ........................................................... 7
Stoppa ett intervallpass .......................................................... 8
Använda Virtual Partner® ........................................................... 8
Ställa in ett träningsmål .............................................................. 8
Avbryta ett träningsmål .......................................................... 8
Tävla i en föregående aktivitet .................................................... 8
Personliga rekord ........................................................................ 8
Visa dina personliga rekord ................................................... 8
Återställa ett personligt rekord ............................................... 8
Ta bort ett personligt rekord ................................................... 8
Ta bort alla personliga rekord ................................................ 8
Klocka.............................................................................. 8
Ställa in larm ............................................................................... 8
Starta nedräkningstimern ............................................................ 9
Använda stoppuret ......................................................................9
Synkronisera klockan med GPS ................................................. 9
Ställa in varningar ....................................................................... 9
Navigering....................................................................... 9
Spara en dubbel rutnätsplats ...................................................... 9
Redigera dina sparade platser ............................................... 9
Visa höjdmätare, barometer och kompass ................................. 9
Beräkna en waypoint .................................................................. 9
Navigera till en destination .......................................................... 9
Skapa och följa en bana i din enhet ........................................... 9
Markera och starta navigation till en MOB-plats (man
överbord) .................................................................................. 10
Navigera med Kurs mot mål ..................................................... 10
Navigera till startpunkten under en aktivitet .............................. 10
Navigera till startpunkten för din senast sparade aktivitet ........ 10
Avbryta navigering .................................................................... 10
Beräkna ett områdes storlek ..................................................... 10
Karta ......................................................................................... 10
Panorera och zooma på kartan ........................................... 10
Historik.......................................................................... 10
Använda historik ....................................................................... 10
Visa din tid i varje pulszon ................................................... 10
Visa datatotaler ......................................................................... 11
Använda total distans ............................................................... 11
Synkronisera aktiviteter ............................................................ 11
Ta bort historik .......................................................................... 11
Anslutna funktioner......................................................11
Aktivera aviseringar för Bluetooth ............................................. 11
Visa aviseringar ................................................................... 11
Hantera aviseringar .............................................................. 11
Stänga av Bluetooth teknik .................................................. 11
Sätta på och slå av anslutningsvarningar för smartphone ... 11
Hitta en borttappad mobil enhet ............................................... 11
Garmin Connect ........................................................................ 12
Uppdatera programvaran med appen Garmin Connect ...... 12
Uppdatera programvaran med Garmin Express .................. 12
Använda Garmin Connect på din dator ........................... 12
Synkronisera data manuellt med Garmin Connect .............. 12
Garmin Explore™ ..................................................................... 12
Anpassa enheten.......................................................... 12
Widgets ..................................................................................... 12
Anpassa widgetslingan ........................................................ 13
inReach fjärrkontroll ............................................................. 13
Använda inReach fjärrkontrollen ..................................... 13
VIRB fjärrkontroll .................................................................. 13
Styra en VIRB actionkamera ........................................... 13
Styra en VIRB actionkamera under en aktivitet .............. 13
Inställningar för aktiviteter och appar ........................................ 13
i
Anpassa datasidorna ........................................................... 14
Lägga till en karta i en aktivitet ............................................ 14
Varningar ............................................................................. 14
Ställa in varning ............................................................... 14
Auto Lap ............................................................................... 15
Markera varv enligt distans ............................................. 15
Aktivera Auto Pause® .......................................................... 15
Aktivera automatisk klättring ................................................ 15
3D-hastighet och avstånd .................................................... 15
Sätta på och stänga av varvknappen .................................. 15
Använda Bläddra automatiskt .............................................. 15
UltraTrac .............................................................................. 15
Tidsgränsinställningar för energisparläge ............................ 16
Anpassa din aktivitetslista ......................................................... 16
Ta bort en aktivitet eller app ..................................................... 16
Anpassa menyn för kontroller ................................................... 16
Anpassa urtavlan ...................................................................... 16
Givarinställningar ...................................................................... 16
Kompassinställningar ........................................................... 16
Manuell kalibrering av kompassen .................................. 16
Ställa in den nordliga referensen .................................... 16
Höjdmätarinställningar ......................................................... 16
Kalibrera den barometriska höjdmätaren ........................ 16
Barometerinställningar ......................................................... 17
Kalibrera barometern ...................................................... 17
Kartinställningar ........................................................................ 17
Navigeringsinställningar ............................................................ 17
Anpassa kartfunktioner ........................................................ 17
Riktningsinställningar ........................................................... 17
Ställa in navigeringsmeddelanden ....................................... 17
Systeminställningar ................................................................... 17
Tidsinställningar ................................................................... 17
Ändra inställningar för bakgrundsbelysning ......................... 18
Anpassa kortkommandon .................................................... 18
Ändra måttenheterna ........................................................... 18
Visa enhetsinformation ............................................................. 18
Se information om regler och efterlevnad för E-label .......... 18
Maximera batteriets livslängd ................................................... 21
Aktivitetsspårning ...................................................................... 21
Min dagliga stegräkning visas inte ....................................... 21
Stegräkningen verkar inte stämma ...................................... 21
Stegräkningen på enheten stämmer inte överens med
stegräkningen på mitt Garmin Connect konto ..................... 21
Antal trappor verkar inte vara korrekt ................................... 21
Mina intensiva minuter blinkar ............................................. 22
Mer information ......................................................................... 22
Bilaga............................................................................. 22
Datafält ..................................................................................... 22
Hjulstorlek och omkrets ............................................................ 24
Symbolförklaringar .................................................................... 24
Index.............................................................................. 25
Trådlösa sensorer ........................................................ 18
Para ihop dina trådlösa sensorer .............................................. 18
Använd en cykelfarts- eller kadenssensor (tillval) .................... 18
Fotenhet ....................................................................................18
Förbättring av foot pod-kalibrering ....................................... 18
Kalibrera fotenheten manuellt .............................................. 19
Ställa in hastighet och distans på en foot pod ..................... 19
tempe™ .................................................................................... 19
Enhetsinformation........................................................ 19
Specifikationer .......................................................................... 19
Information om batteritid ...................................................... 19
Datahantering ........................................................................... 19
Koppla bort USB-kabeln ...................................................... 19
Ta bort filer ........................................................................... 19
Enhetsunderhåll........................................................... 19
Skötsel av enheten ................................................................... 19
Rengöra enheten ................................................................. 19
Byta banden ..............................................................................20
Felsökning .................................................................... 20
Enheten är på fel språk ............................................................ 20
Är min smartphone kompatibel med min enhet? ...................... 20
Telefonen ansluter inte till enheten ........................................... 20
Kan jag använda min Bluetooth sensor med min klocka? ........ 20
Starta om enheten .................................................................... 21
Återställa alla standardinställningar .......................................... 21
Söka satellitsignaler .................................................................. 21
Förbättra GPS-satellitmottagningen ..................................... 21
Temperaturvärdet är inte korrekt .............................................. 21
ii
Innehållsförteckning
Introduktion
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett
motionsprogram.
Översikt över enheten
2 Välj
.
Aktivera smygläge
Du kan aktivera smyläge för att förhindra att din GPS-position
sparas och delas och avaktivera trådlös kommunikation.
1 Håll in CTRL.
2 Välj .
Visa widgets
Enheten levereras med flera förinstallerade widgets och fler
finns tillgängliga när du parar ihop enheten med en smartphone.
• Välj UP eller DOWN.
Enheten bläddrar igenom widgetslingan.
• Välj GPS om du vill visa fler alternativ och funktioner för en
widget.
Ladda enheten
VARNING
Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. I guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Tryck här för att slå på och stänga av belysningen.
LIGHT Välj för att sätta på enheten.
CTRL Håll nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
GPS
Tryck här för att visa aktivitetslistan och starta eller stoppa en
aktivitet.
Tryck här för att välja ett alternativ i en meny.
Håll nedtryckt för att visa GPS-koordinater och spara din plats.
OBS!
Förhindra korrosion genom att rengöra och torka av kontakterna
och det omgivande området noggrant innan du laddar enheten
eller ansluter den till en dator. Se rengöringsanvisningarna i
bilagan.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till
laddningsporten på din enhet.
Tryck här för att återgå till föregående sida.
BACK Håll nedtryckt för att visa menyn för klockan.
SET
Tryck här för att bläddra igenom widgetslingan och menyer.
DOWN Håll nedtryckt för att visa skärmen för höjdmätare, barometer
och kompass (ABC).
ABC
Tryck här för att bläddra igenom widgetslingan och menyer.
Håll nedtryckt för att visa menyn.
UP
MENU
Visa meny för kontroller
Menyn för kontroller innehåller alternativ, som att aktivera stör
ej-läge, låsa knapparna och stänga av enheten. Du kan aktivera
smygläge. Du kan även aktivera mörkerseendeläge.
Obs! Du kan lägga till, ändra ordning på och ta bort alternativ i
menyn för kontroller (Anpassa menyn för kontroller, sidan 16).
1 Håll ned CTRL från valfri skärm.
2 Anslut den tjocka kontakten på USB-kabeln till en USBladdningsport.
3 Ladda enheten helt.
Para ihop din smartphone med enheten
För att använda Instinct enhetens anslutningsfunktioner måste
den paras ihop direkt via Garmin Connect™appen , istället för via
Bluetooth inställningarna på din smartphone.
1 I app store i din smartphone installerar och öppnar du Garmin
Connect appen.
2 Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
3 Välj CTRL för att sätta på enheten.
Första gången du slår på enheten går den in i
ihopparningsläge.
TIPS: Om du vill komma till ihopparningsläget manuellt håller
du ned MENUoch väljer Inställningar > Para ihop telefon.
®
2 Välj UP eller DOWN för att bläddra igenom alternativen.
Aktivera mörkerseendeläge
Vid användning med mörkerseendeglasögon kan du aktivera
mörkerseendeläget som minskar bakgrundsbelysningen.
Obs! När du aktiverar mörkerseendeläge avaktiveras
pulsmätning vid handleden.
1 Håll ned CTRL.
Introduktion
1
4 Välj ett alternativ för att lägga till enheten i ditt Garmin
• Om du vill avbryta aktiviteten och återuppta den vid ett
senare tillfälle väljer du Återuppta senare.
• För att markera ett varv väljer du Lap.
• Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för din aktivitet
längs den väg du färdats väljer du Tillbaka till start >
TracBack.
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter
som använder GPS.
• Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för din aktivitet
via den mest direkta vägen väljer du Tillbaka till start >
Rak linje.
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter
som använder GPS.
• Om du vill ta bort aktiviteten och återgå till klockläge väljer
du Ta bort > Ja.
Obs! När du har stoppat aktiviteten sparar enheten den
automatiskt efter 30 minuter.
Connect konto:
• Om det här är första gången du parar ihop en enhet med
appen Garmin Connect följer du instruktionerna på
skärmen.
• Om du redan har parat ihop en annan enhet med appen
Garmin Connect från
eller , väljer du Garminenheter > Lägg till enhet och följer instruktionerna på
skärmen.
Produktuppdateringar
Installera Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på
datorn. Installera appen Garmin Connect på din smartphone.
Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin
enheter:
• Programvaruuppdateringar
• Dataöverföringar till Garmin Connect
• Produktregistrering
®
Konfigurera Garmin Express
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Gå till www.garmin.com/express.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Aktiviteter och appar
Enheten kan användas för inomhus-, utomhus-, idrotts- och
träningsaktiviteter. När du startar en aktivitet visar och
registrerar enheten sensordata. Du kan spara aktiviteter och
dela dem med andra Garmin Connect användare.
För mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning
och konditionsdata, gå till garmin.com/ataccuracy.
Skapa en anpassad aktivitet
1 På urtavlan väljer du GPS > Lägg till.
2 Välj ett alternativ:
3
4
5
Starta en aktivitet
När du startar en aktivitet slås GPS på automatiskt (om detta
krävs).
1 På urtavlan väljer du GPS.
2 Välj ett alternativ:
• Välj en aktivitet från dina favoriter.
• Välj och välj en aktivitet från den utökade
aktivitetslistan.
3 Om aktiviteten kräver GPS-signaler går du ut till ett område
med fri sikt mot himlen och väntar tills enheten är klar.
Enheten är klar när den har fastställt din puls, hämtat GPSsignaler (vid behov) och anslutits till dina trådlösa sensorer
(vid behov).
4 Tryck på GPS för att starta timern.
Enheten spelar in aktivitetsdata bara när aktivitetstimern är
igång.
Tips för att spela in aktiviteter
• Ladda enheten innan du startar en aktivitet (Ladda enheten,
sidan 1).
• Välj BACK för att spela in varv.
• Välj UP eller DOWN för att visa fler datasidor.
Stoppa en aktivitet
1 Välj GPS.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill återuppta aktiviteten väljer du Fortsätt.
• Om du vill spara aktiviteten och återgå till klockläge väljer
du Spara > Klar.
2
6
• Välj Kopiera aktivitet om du vill skapa en egen aktivitet
utifrån någon av dina sparade aktiviteter.
• Välj Annan om du vill skapa en ny egen aktivitet.
Välj vid behov en aktivitetstyp.
Välj ett namn eller ange ett eget namn.
Dubbletter av aktivitetsnamn innehåller en siffra, t.ex.
Cykel(2).
Välj ett alternativ:
• Välj ett alternativ för att anpassa specifika
aktivitetsinställningar. Du kan till exempel anpassa
datasidorna eller automatiska funktioner.
• Välj Klar för att spara och använda den anpassade
aktiviteten.
Välj Ja om du vill lägga till aktiviteten i din lista med favoriter.
Inomhusaktiviteter
Instinct enheten kan användas för träning inomhus, t.ex. löpning
i ett inomhusspår eller vid användning av en stationär cykel.
GPS är avstängt för inomhusaktiviteter.
När du springer eller går med GPS-funktionen avstängd
beräknas hastighet, avstånd och kadens med enhetens
accelerometer. Accelerometern kalibreras automatiskt.
Noggrannheten för hastighets-, avstånds- och kadensdata
förbättras efter några löprundor eller gångpass utomhus med
GPS.
TIPS: Att hålla i ledstängerna på löpbandet minskar
noggrannheten. Du kan använda en valfri fotenhet till att
registrera tempo, distans och kadens.
När du cyklar med GPS-funktionen avstängd är data för
hastighet och sträcka inte tillgängliga om du inte har en
tillvalssensor som skickar fart- och distansdata till enheten (t.ex.
en fart- eller kadenssensor).
Kalibrera löpbandsdistansen
Om du vill registrera mer exakta distanser för dina löpturer på
löpbandet kan du kalibrera löpbandsdistansen när du har
sprungit minst 1,5 km (1 miles) på ett löpband. Om du använder
olika löpband kan du kalibrera löpbandsdistansen manuellt på
varje löpband eller efter varje löptur.
1 Starta en löpbandsaktivitet (Starta en aktivitet, sidan 2) och
spring minst 1,5 km (1 miles) på löpbandet.
2 När du har avslutat löpturen, väljer duGPS.
Aktiviteter och appar
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill kalibrera löpbandsdistansen första gången
väljer du Spara.
Enheten uppmanar dig att genomföra kalibreringen av
löpbandet.
• Om du vill kalibrera löpbandsdistansen efter den första
kalibreringen väljer du Kalib. och spara > Ja.
Kontrollera
den tillryggalagda sträckan på löpbandets display
4
och ange distansen på din enhet.
Utomhusaktiviteter
Instinct enheten levereras med förinstallerade
utomhusaktiviteter, till exempel löpning och cykling. GPS:en slås
på för utomhusaktiviteter. Du kan lägga till nya aktiviteter
baserade på standardaktiviteter, t.ex. promenad eller rodd. Du
kan även lägga till egna aktiviteter i din enhet (Skapa en
anpassad aktivitet, sidan 2).
Visa dina skidåk
Enheten registrerar detaljer om varje utförs- eller snowboardåk
med hjälp av funktionen för automatiska åk. Den här funktionen
är aktiverad som standard för utförsåkning och snowboard. Den
spelar in nya skidåk automatiskt baserat på dina rörelser.
Tiduret pausas när du slutar röra dig i nedförsbacke och när du
sitter i en skidlift. Tiduret förblir pausat under färden i skidliften.
Du kan börja röra dig utför för att starta om timern. Du kan visa
detaljer om åken på den pausade skärmen eller när tiduret är
igång.
1 Starta en skidåknings- eller snowboardaktivitet.
2 Håll på MENU.
3 Välj Visa åk.
4 Välj UP och DOWN för att visa detaljer om ditt senaste åk,
ditt aktuella åk och dina åk totalt.
Åkskärmarna inkluderar tid, tillryggalagd sträcka, maximal
hastighet, medelhastighet och totalt nedför.
Simning
OBS!
Enheten är avsedd för simning vid ytan. Dykning med enheten
kan skada produkten och ogiltigförklara garantin.
Obs! Enheten kan inte lagra pulsdata från handleden när du
simmar.
Simterminologi
Längd: En sträcka i simbassängen.
Intervall: En eller flera längder i följd. Efter vila startar ett nytt
intervall.
Simtag: Ett simtag räknas varje gång den arm som du har
enheten på slutför en hel cykel.
Swolf: Din swolf-poäng är summan av tiden för en
bassänglängd plus antalet simtag för den längden. T.ex. 30
sekunder plus 15 simtag motsvarar en swolf-poäng på 45.
Vid simning i öppet vatten beräknas swolf över 25 meter.
Swolf är ett mått på effektiviteten i din simning och som i golf
är ett lägre resultat bättre.
Typer av simtag
Identifiering av simtagstyp är bara tillgänglig för simning i
bassäng. Din typ av simtag identifieras i slutet av en längd.
Simtagstyper visas i din simhistorik och i ditt Garmin Connect
konto. Du kan även välja simtagstyp som ett anpassat datafält
(Anpassa datasidorna, sidan 14).
Frisim
Fristil
Rygg
Ryggsim
Bröst
Bröstsim
Fjäril
Fjärilsim
Blandat Mer än en simtagstyp i en intervall
Övning Används vid träningsloggning (Träna med träningsloggen,
sidan 3)
Använda metronomen
Tips för simningsaktiviteter
Metronomfunktionen spelar upp toner med jämn takt för att
hjälpa dig förbättra ditt resultat genom att träna med snabbare,
långsammare eller jämnare kadens.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
1 På urtavlan väljer du GPS.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned MENU.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Metronom > Status > På.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Slag/minut för att ange ett värde baserat på den
kadens du vill hålla.
• Välj Varningsfrekvens för att anpassa slagens frekvens.
• Välj Avisering för att anpassa metronomens ljud och
vibration.
Om
det behövs väljer du Förhandsvisning för att lyssna på
7
metronomfunktionen innan du ger dig iväg och springer.
8 Gå ut och spring (Starta en aktivitet, sidan 2).
Metronomen startar automatiskt.
9 Under löpningen väljer du UP eller DOWN för att visa
metronomsidan.
10 Om det behövs håller du ned MENU för att ändra
metronominställningarna.
Vila vid simning i bassäng
• Innan du påbörjar en simbassängsaktivitet ska du följa
instruktionerna på skärmen för att välja rätt bassänglängd
eller ange en egen storlek.
Nästa gång du påbörjar en simbassängsaktivitet använder
enheten den här bassänglängden. Du kan hålla ned MENU,
välja aktivitetsinställningar och välja Bassänglängd om du vill
ändra storleken.
• Välj BACK om du vill registrera vila vid simning i bassäng.
Enheten registrerar automatiskt simintervaller och längder för
simbassängsträning.
• Välj BACK för att spela in ett intervall vid simning på öppet
vatten.
Standardsidan för vila visar två vilotider. Den visar också tid och
distans för det senast avslutade intervallet.
Obs! Simdata registreras inte under vila.
1 Under simaktiviteten väljer du BACK för att starta din vila.
Skärmen ändras till vit text mot svart bakgrund och vilosidan
visas.
2 Under vila väljer du UP eller DOWN för att visa andra
datasidor (valfritt).
3 Välj BACK och fortsätt simma.
4 Upprepa för fler vilointervaller.
Träna med träningsloggen
Träningsloggfunktionen är bara tillgänglig för simning i bassäng.
Du kan använda träningsloggfunktionen för att manuellt spela in
sparkset, enarmssimning eller annan typ av simning som inte är
något av de fyra huvudsimsätten.
Aktiviteter och appar
3
1 Under simaktiviteten i bassängen väljer du UP eller DOWN
2
3
4
5
• Välj Öppningshöjd för att ange öppningshöjds-AGL (i fot)
när hoppledaren öppnar fallskärmen.
• Välj Framåtfall för att ange den horisontella sträcka som
tillryggalagts (i meter) till följd av flygplanets hastighet.
• Välj Kurs mot HARP för att ange riktning (i grader) på
grund av flygplanets hastighet.
• Välj Vind för att ange vindhastighet (i knop) och riktning (i
grader).
• Välj Konstant för att finjustera viss information för det
planerade hoppet. Beroende på hopptyp kan du välja
Procent av maxvärde, Säkerhetsfaktor, K-öppna, Kfritt fall eller K-statiskt och ange ytterligare information
(Konstantinställningar, sidan 4).
• Välj Automatiskt till DIP för att aktivera navigering till DIP
automatiskt efter att du hoppat.
• Välj Gå till HARP för att börja navigera till HARP.
för att visa träningsloggsidan.
Välj BACK om du vill starta träningstiduret.
Välj BACK när du har avslutat ett träningsintervall.
Träningstiduret stannar, men aktivitetstiduret fortsätter att
spela in hela simpasset.
Välj en distans för den avslutade träningen.
Distanssteg baseras på den bassänglängd som du valt för
aktivitetsprofilen.
Välj ett alternativ:
• Om du vill starta ett nytt träningsintervall väljer du BACK.
• Om du vill starta ett simintervall väljer du UP eller DOWN
för att återgå till simträningssidorna.
Hoppledare
VARNING
Hoppledarfunktionen ska endast användas av erfarna
fallskärmshoppare. Hoppledarfunktionen ska inte användas som
primär höjdmätare vid fallskärmshoppning. Om du inte anger
lämplig hopprelaterad information kan det leda till allvarlig
personskada eller dödsfall.
Hoppledarfunktionen följer militära riktlinjer för beräkning av
högsta utlösningshöjd (HARP). Enheten upptäcker automatiskt
när du har hoppat för att börja navigera mot önskad
landningsplats (DIP) med hjälp av barometern och den
elektroniska kompassen.
Planera ett hopp
1 Välj en hopptyp (Hopptyper, sidan 4).
2 Ange hoppinformation (Ange hoppinformation, sidan 4).
Enheten beräknar HARP.
3 Välj Gå till HARP för att börja navigera till HARP.
Hopptyper
Med jumpmasterfunktionen kan du ställa in hopptypen till en av
följande tre typer: HAHO, HALO eller Statisk. Den valda
hopptypen avgör vilken ytterligare installationsinformation som
krävs (Ange hoppinformation, sidan 4). För alla hopptyper
mäts hopphöjd och öppningshöjd i fot ovanför marken (AGL).
HAHO: High Altitude High Opening. Jumpmastern hoppar från
mycket hög höjd och öppnar fallskärmen på en hög höjd. Du
måste ställa in en DIP och en hopphöjd på minst 1 000 fot.
Hopphöjden antas vara samma som öppningshöjden.
Vanliga värden för en hopphöjd är mellan 12 000 och
24 000 fot AGL.
HALO: High Altitude Low Opening. Jumpmastern hoppar från
en mycket hög höjd och öppnar fallskärmen på en låg höjd.
Den information som krävs är samma som den för hopptypen
HAHO, plus en öppningshöjd. Öppningshöjden får inte var
högre än hopphöjden. Vanliga värden för en öppningshöjd är
mellan 2 000 och 6 000 fot AGL.
Statiskt: Vindhastighet och riktning antas vara konstanta så
länge hoppet varar. Hopphöjden måste vara minst 1 000 fot.
Ange hoppinformation
1 Välj GPS.
2 Välj Jumpmaster.
3 Välj en hopptyp (Hopptyper, sidan 4).
4 Slutför en eller flera åtgärder för att ange hoppinformation:
• Välj DIP för att ställa in en waypoint för önskad
landningsplats.
• Välj Hopphöjd för att ställa in hopphöjds-AGL (i fot) när
hoppledaren lämnar flygplanet.
4
Ange vindinformation för HAHO- och HALOhopp
1
2
3
4
5
6
7
Välj GPS.
Välj Jumpmaster.
Välj en hopptyp (Hopptyper, sidan 4).
Välj Vind > Lägg till.
Välj en höjd.
Ange en vindhastighet i knop och välj Klar.
Ange en vindriktning i grader och välj Klar.
Vindvärdet har lagts till i listan. Endast vindvärden som ingår i
listan används för beräkningar.
8 Upprepa steg 5-7 för varje tillgänglig höjd.
Återställa vindinformationen
1 Välj GPS.
2 Välj Jumpmaster.
3 Välj HAHO eller HALO.
4 Välj Vind > Återställ.
Alla vindvärden tas bort från listan.
Ange vindinformation för ett statiskt hopp
1
2
3
4
Välj GPS.
Välj Jumpmaster > Statiskt > Vind.
Ange en vindhastighet i knop och välj Klar.
Ange en vindriktning i grader och välj Klar.
Konstantinställningar
Välj Jumpmaster, välj en hopptyp och välj Konstant.
Procent av maxvärde: Ställer in hoppintervallet för samtliga
hopptyper. En inställning mindre än 100 % minskar
driftavståndet till DIP och en inställning större än 100 % ökar
driftavståndet. Mer erfarna hoppledare kanske vill använda
mindre siffror och mindre erfarna fallskärmshoppare kanske
vill använda större.
Säkerhetsfaktor: Ställer in felmarginal för ett hopp (endast
HAHO). Säkerhetsfaktorer är vanligtvis heltalsvärden på två
eller större och bestäms av hoppledaren baserat på
specifikationerna för hoppet.
K-fritt fall: Ställer in vinddragvärdet för en fallskärm under fritt
fall, baserat på fallskärmens kalottklassning (endast HALO).
Varje fallskärm ska vara märkt med ett K-värde.
K-öppna: Ställer in vinddragvärdet för en öppen fallskärm,
baserat på fallskärmens kalottklassning (HAHO och HALO).
Varje fallskärm ska vara märkt med ett K-värde.
Hoppledare
K-statiskt: Ställer in vinddragvärdet för en fallskärm under ett
statiskt hopp, baserat på fallskärmens kalottklassning
(endastStatiskt). Varje fallskärm ska vara märkt med ett Kvärde.
Pulsfunktioner
Instinct enheten har pulsmätning vid handleden och är även
kompatibel med pulsmätare med bröstrem (säljs separat). Du
kan visa pulsdata på pulswidgeten. Om data från både
pulsmätning vid handleden och pulsmätning med bröstrem är
tillgängliga använder enheten data från pulsmätningen med
bröstrem.
Pulsmätning vid handleden
Bära enheten
• Bär enheten ovanför handlovsbenet.
Obs! Enheten ska sitta tätt men bekvämt. För mer noggrann
pulsmätning ska enheten inte röra sig när du springer eller
tränar.
Sända pulsdata till Garmin enheter
Du kan sända pulsdata från Instinct enheten och visa dem på
ihopparade Garmin enheter. Du kan till exempel sända dina
pulsdata till en Edge enhet medan du cyklar, eller till en VIRB
actionkamera under en aktivitet.
Obs! Att sända pulsdata minskar batteriets livslängd.
1 Håll MENU nedtryckt på pulswidgeten.
2 Välj Alternativ.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Sänd puls om du vill börja sända pulsdata nu.
• Välj Sänds under aktivitet om du vill sända puls under
tidsbegränsade aktiviteter (Starta en aktivitet, sidan 2).
Instinct enheten börjar sända pulsdata och
visas.
Obs! Du kan bara se puls-widgeten medan pulsdata sänds.
4 Para ihop Instinct enheten med din Garmin ANT+ kompatibla
enhet.
Obs! Instruktionerna för ihopparning skiljer sig åt för alla
Garmin kompatibla enheter. Läs i användarhandboken.
TIPS: Sluta sända pulsdata genom att trycka på valfri knapp
och välja Ja.
®
®
®
Stänga av pulsmätaren för handleden
Obs! Den optiska sensorn sitter på baksidan av enheten.
• Mer information om pulsmätning vid handleden finns i Tips
för oregelbundna pulsdata, sidan 5.
• Mer information om noggrannheten hittar du på garmin.com
/ataccuracy.
Tips för oregelbundna pulsdata
Om pulsdata är oregelbundna eller inte visas kan du testa
följande tips.
• Tvätta och torka av armen innan du sätter på dig enheten.
• Använd inte solskyddsprodukter, hudlotion och insektsmedel
under enheten.
• Se till att du inte skadar pulssensorn på enhetens baksida.
• Bär enheten ovanför handlovsbenet. Enheten ska sitta tätt
men bekvämt.
• Vänta tills ikonen
lyser fast innan du startar aktiviteten.
• Värm upp i 5–10 minuter och få ett pulsvärde innan du
påbörjar din aktivitet.
Obs! Om det är kallt ute bör du värma upp inomhus.
• Skölj av enheten med kranvatten efter varje träningspass.
Visa puls-widgeten
Widgeten visar din aktuella puls i slag per minut (bpm) och ett
diagram över din puls under de senaste fyra timmarna.
1 På urtavlan väljer du UP eller DOWN för att visa
pulswidgeten.
2 Välj GPS för att visa dina värden för genomsnittlig vilopuls
under de senaste sju dagarna.
Standardvärdet för inställningen Puls på handleden är
Automatiskt. Enheten använder automatiskt pulsmätning vid
handleden om du inte parar ihop en ANT+ pulsmätare med
enheten.
1 Håll MENU nedtryckt på pulswidgeten.
2 Välj Alternativ > Status > Av.
Träning
Ställa in din användarprofil
Du kan uppdatera inställningarna för kön, födelseår, längd, vikt
och pulszon. Enheten utnyttjar informationen för att beräkna
korrekta träningsdata.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Användarprofil.
3 Välj ett alternativ.
Träningsmål
Om du känner till dina pulszoner kan du enklare mäta och
förbättra din träning genom att förstå och tillämpa dessa
principer.
• Din puls är ett bra mått på träningens intensitet.
• Träning i vissa pulszoner kan hjälpa dig att förbättra din
kardiovaskulära kapacitet och styrka.
Om du känner till din maxpuls kan du använda tabellen
(Beräkning av pulszon, sidan 6) för att fastställa den bästa
pulszonen för dina träningsmål.
Om du inte känner till din maxpuls kan du använda någon av de
beräkningsfunktioner som finns tillgängliga på internet. Vissa
gym och vårdcentraler erbjuder ett test som mäter maximal puls.
Standardvärdet för maxpulsen är 220 minus din ålder.
Om pulszoner
Många idrottsmän använder pulszoner för att mäta och förbättra
sin kardiovaskulära styrka och träningsnivå. En pulszon är ett
angivet intervall av hjärtslag per minut. De fem mest använda
pulszonerna är numrerade från 1 till 5 efter stigande intensitet. I
allmänhet beräknas pulszoner på procentandelar av den
maximala pulsen.
Ställa in dina pulszoner
Enheten använder informationen i din användarprofil från den
första konfigurationen för att fastställa dina standardpulszoner.
Pulsfunktioner
5
Du kan ange separata pulszoner för olika sportprofiler, till
exempel löpning, cykling och simning. Ange maximal puls för att
få korrekt information om kaloriförbränningen under aktiviteten.
Du kan också ställa in varje pulszon och ange din vilopuls
manuellt. Du kan justera dina zoner manuellt på enheten eller
med hjälp av ditt Garmin Connect konto.
1 På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Användarprofil > Puls.
3 Välj Maximal puls och ange din maxpuls.
4 Välj Vilopuls och ange din puls under vila.
Du kan använda en genomsnittlig vilopuls som mäts av
enheten eller så kan du ange en egen vilopuls.
5 Välj Zoner > Baserat på.
6 Välj ett alternativ:
• Välj BPM för att se och redigera pulszonerna i hjärtslag
per minut.
• Välj % maximal puls för att visa och redigera zonerna
som procent av din maxpuls.
• Välj %HRR för att visa och redigera zonerna som procent
av din pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
Välj
en zon och ange ett värde för varje zon.
7
8 Välj Lägg till puls för sport och välj en sportprofil som du vill
lägga till separata pulszoner i (valfritt).
Beräkning av pulszon
Zon % av
maxpuls
Erhållen ansträngning
Fördelar
1
50-60 %
Avslappnat, lätt tempo,
rytmisk andning
Aerobisk träning på
nybörjarnivå, minskar
stress
2
60-70 %
Bekvämt tempo, något
Grundläggande kondidjupare andning, konver- tionsträning, bra återsation möjlig
hämtningstempo
3
70-80 %
Måttlig takt, svårare att
Förbättrad aerobisk
upprätthålla konversation kapacitet, optimal
kardiovaskulär träning
4
80-90 %
Snabbt tempo och något
obekväm, tung andning
Förbättrad anaerobisk
kapacitet och gräns,
högre hastighet
5
90-100 %
Spurttempo, ohållbart
under längre perioder,
ansträngd andning
Anaerobisk och
muskulär uthållighet,
ökad styrka
Aktivitetsspårning
Aktivitetsspårningsfunktionen registrerar stegräkning,
tillryggalagd sträcka, intensiva minuter, antal trappor, kalorier
som förbränts och sömnstatistik för varje registrerad dag. Dina
förbrända kalorier omfattar din basalmetabolism plus
aktivitetskalorier.
Antalet steg under dagen visas i stegwidgeten. Stegräkning
uppdateras periodiskt.
För mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning
och konditionsdata, gå till garmin.com/ataccuracy.
Automatiskt mål
Enheten skapar automatiskt ett dagligt stegmål baserat på dina
tidigare aktivitetsnivåer. När du rör på dig under dagen visar
enheten dina framsteg mot ditt dagliga mål .
6
Om du väljer att inte använda det automatiska målet kan du
ställa in ett anpassat stegmål på ditt Garmin Connect konto.
Använda inaktivitetsvarning
Att sitta stilla under för långa perioder kan trigga skadliga
metaboliska tillståndsändringar. Inaktivitetsvarningen påminner
dig att om att röra på dig. Efter en timmes inaktivitet visas texten
Rör dig! och en inaktivitetsstapel. Ytterligare segment visas efter
var 15:e minut av inaktivitet. Enheten piper eller vibrerar också
om ljudsignaler är påslagna (Systeminställningar, sidan 17).
Gå en kort promenad (minst ett par minuter) för att återställa
inaktivitetsvarningen.
Sömnspårning
Enheten mäter och övervakar automatiskt dina rörelser under
dina normala sömntimmar medan du sover. Du kan ställa in dina
normala sömntimmar i användarinställningarna på ditt Garmin
Connect konto. Sömnstatistik omfattar totalt antal sömntimmar,
sömnnivåer och sömnrörelser. Du kan visa sömnstatistik på ditt
Garmin Connect konto.
Obs! Tupplurar läggs inte till i din sömnstatistik. Du kan
använda stör ej-läge för att stänga av aviseringar och varningar,
med undantag för larm (Använda stör ej-läge, sidan 6).
Använda automatisk sömnmätning
1 Bär enheten när du sover.
2 Överför dina sömnmätningsdata till Garmin Connect
webbplatsen (Synkronisera data manuellt med Garmin
Connect, sidan 12).
Du kan visa sömnstatistik på ditt Garmin Connect konto.
Använda stör ej-läge
Du kan använda stör ej-läge för att stänga av belysningen,
ljudsignaler och vibrationssignaler. Du kan till exempel använda
det här läget när du sover eller tittar på film.
Obs! Du kan ställa in dina normala sömntimmar i
användarinställningarna på ditt Garmin Connect konto. Du kan
aktivera alternativet Sovtid i systeminställningarna för att
automatiskt starta stör ej-läget under dina normala sovtider
(Systeminställningar, sidan 17).
1 Håll ned CTRL.
2 Välj .
Intensiva minuter
För att du ska kunna förbättra din hälsa rekommenderar
organisationer som Världshälsoorganisationen minst
150 minuter per vecka av aktiviteter med måttlig intensitet, till
exempel rask promenad, eller 75 minuter per vecka av
aktiviteter med hög intensitet, till exempel löpning.
Enheten övervakar aktivitetens intensitet och håller koll på den
tid du ägnar åt aktiviteter med måttlig till hög intensitet (pulsdata
krävs för att mäta hög intensitet). Du kan arbeta dig fram mot att
uppnå ditt mål för antalet intensiva minuter per vecka genom att
ägna dig åt aktiviteter med måttlig till hög intensitet i minst
10 minuter i sträck. Enheten lägger ihop de måttliga
aktivitetsminuterna med de intensiva aktivitetsminuterna. Dina
totala intensiva minuter fördubblas när de läggs till.
Få intensiva minuter
Instinct enheten beräknar intensiva minuter genom att jämföra
dina pulsdata med din genomsnittliga vilopuls. Om
pulsmätningen är avstängd beräknar enheten måttligt intensiva
minuter genom att analysera dina steg per minut.
• Starta en schemalagd aktivitet för den mest noggranna
beräkningen av intensiva minuter.
• Motionera i minst 10 minuter i följd med måttlig eller hög
intensitet.
• Bär enheten hela dagen och natten för den mest noggranna
vilopulsen.
Träning
Garmin Move IQ™ Händelser
Funktionen Move IQ känner automatiskt av aktivitetsmönster,
t.ex. gång, löpning, cykling, simning och användning av
crosstrainer i minst 10 minuter. Du kan visa händelsetyp och
varaktighet på Garmin Connect tidslinjen, men de visas inte i
listan över aktiviteter, ögonblicksbilder eller nyhetsflödet. För fler
detaljer och precision kan du spela in en schemalagd aktivitet på
din enhet.
Inställningar för aktivitetsspårning
Håll MENU nedtryckt och tryck på Inställningar >
Aktivitetsmätning.
Status: Stänger av funktionen för aktivitetsspårning.
Rörelseavisering: Visar ett meddelande och inaktivitetsstapeln
på den digitala urtavlan och stegskärmen. Enheten piper eller
vibrerar också om ljudsignaler är påslagna
(Systeminställningar, sidan 17).
Målvarningar: Du kan slå på och stänga av målvarningar. Det
visas målvarningar för dina mål för antal steg och antal
trappor varje dag och för ditt mål för antalet intensiva minuter
varje vecka.
Move IQ: Du kan slå på och stänga av Move IQ händelser.
Stänga av aktivitetsspårning
När du stänger av aktivitetsspårning registreras inte dina steg,
antal trappor, intensiva minuter, sömnmätning eller Move IQaktiviteter.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktivitetsmätning > Status > Av.
Träningspass
Du kan skapa egna träningspass som innehåller mål för varje
steg och för olika sträckor, tider och kalorier. Du kan skapa
träningspass med Garmin Connect eller välja ett
träningsprogram som har inbyggda träningspass från Garmin
Connect och överföra dem till enheten.
Du kan schemalägga träningspass med hjälp av Garmin
Connect. Du kan planera pass i förväg och lagra dem på din
enhet.
Följa ett träningspass från Garmin Connect
Innan du kan hämta ett träningspass från Garmin Connect
måste du ha ett Garmin Connect konto (Garmin Connect,
sidan 12)).
1 Välj ett alternativ:
• Öppna Garmin Connect appen.
• Gå till connect.garmin.com.
2 Skapa och spara ett nytt träningspass.
3 Välj eller Skicka till enhet.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Påbörja ett träningspass
Innan du kan starta ett träningspass måste du hämta ett
träningspass från ditt Garmin Connect konto.
1 På urtavlan väljer du GPS.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned MENU.
4 Välj Träning > Mina träningspass.
5 Välj ett träningspass.
Obs! Endast träningspass som är kompatibla med den valda
aktiviteten visas i listan.
6 Välj Kör träningspass.
7 Tryck på GPS för att starta timern.
Träning
När du har påbörjat ett träningspass visar enheten varje steg i
passet, steganteckningar (valfritt), det uppsatta målet (valfritt)
och information om det pågående träningspasset.
Om träningskalendern
Träningskalendern på enheten är en förlängning av
träningskalendern eller schemat du konfigurerat i Garmin
Connect. När du har lagt till några träningspass i Garmin
Connect kalendern kan du skicka dem till enheten. Alla
planerade träningspass som skickats till enheten visas i
träningskalenderlistan efter datum. När du väljer en dag i
träningskalendern kan du visa eller köra passet. Det planerade
passet stannar kvar i enheten oavsett om du slutför det eller
hoppar över det. När du skickar planerade träningspass från
Garmin Connect skriver de över den befintliga
träningskalendern.
Använda Garmin Connect träningsprogram
Innan du kan hämta och använda ett träningsprogram från
Garmin Connect måste du ha ett Garmin Connect konto
(Garmin Connect, sidan 12) och du måste para ihop Instinct
enheten med en kompatibel smartphone.
eller .
1 Från Garmin Connect appen väljer du
Välj
Träning
>
Träningsprogram.
2
3 Välj och schemalägg ett träningsprogram.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
5 Kontrollera träningsprogrammet i kalendern.
Intervallpass
Du kan skapa intervallpass baserade på sträcka eller tid.
Enheten sparar ditt eget intervallpass tills du har skapat ett
annat intervallpass. Du kan använda öppna intervaller för
träningsspåret och när du springer en känd sträcka.
Skapa ett intervallpass
1 På urtavlan väljer du GPS.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned MENU.
4 Välj Träning > Intervaller > Ändra > Intervall > Typ.
5 Välj Distans, Tid eller Öppen.
TIPS: Du kan skapa ett öppet intervall genom att välja
alternativet Öppen.
6 Om det behövs väljer du Varaktighet, anger en distans eller
ett tidsintervall för träningspasset och väljer .
Välj
BACK.
7
8 Välj Vila > Typ.
9 Välj Distans, Tid eller Öppen.
10 Välj vid behov en distans eller ett tidsvärde för vilointervallet
och välj .
11 Välj BACK.
12 Välj ett eller flera alternativ:
• För att ställa in antal repetitioner väljer du Repetitioner.
• För att lägga till en öppen uppvärmning till ditt pass väljer
du Uppvärmning > På.
• För att lägga till en öppen nedvarvning till passet väljer du
Varva ned > På.
Starta ett intervallpass
1 På urtavlan väljer du GPS.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned MENU.
4 Välj Träning > Intervaller > Kör träningspass.
5 Tryck på GPS om du vill starta timern.
7
6 När intervallpasset innehåller uppvärmning väljer du BACK
för att påbörja det första intervallet.
7 Följ instruktionerna på skärmen.
När du har slutfört alla intervaller visas ett meddelande.
Stoppa ett intervallpass
• Du kan när som helst välja BACK för att stopp aktuellt
intervall eller viloperiod och gå över till nästa intervall eller
viloperiod.
• När alla intervall och viloperioder är genomförda väljer du
BACK för att avsluta intervallträningen och gå vidare till ett
tidur som kan användas för att varva ned.
• Välj GPS när som helst för att stoppa aktivitetstimern. Du kan
återuppta tiduret eller avsluta intervallträningen.
Använda Virtual Partner
®
Din Virtual Partner är ett träningsverktyg som utformats för att
hjälpa dig att uppnå dina mål. Du kan ställa in ett tempo för
Virtual Partner och tävla mot det.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Datasidor > Lägg till > Virtual Partner.
6 Ange ett värde för tempo eller fart.
7 Starta din aktivitet (Starta en aktivitet, sidan 2).
8 Välj UP eller DOWN för att bläddra till Virtual Partner
skärmen och se vem som leder.
Ställa in ett träningsmål
Funktionen för träningsmål kan användas med Virtual Partner
funktionen så att du kan träna mot ett inställt mål för distans,
distans och tid, distans och tempo eller distans och fart. Under
träningsaktiviteten ger enheten dig återkoppling i realtid om hur
nära du är att uppnå ditt träningsmål.
1 På urtavlan väljer du GPS.
2 Välj en aktivitet.
3 Håll ned MENU.
4 Välj Träning > Ställ in ett mål.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Endast distans för att välja en förinställd distans eller
ange en anpassad distans.
• Välj Distans och tid för att välja ett mål för distans och tid.
• Välj Distans och tempo eller Distans och fart för att
välja ett mål för distans och tempo eller fart.
Träningsmålsidan visas och anger din beräknade sluttid. Den
beräknade sluttiden är baserad på din aktuella prestation och
den återstående tiden.
6 Tryck på GPS om du vill starta timern.
Avbryta ett träningsmål
1 Under en aktivitet håller du ned MENU.
2 Välj Avbryt mål > Ja.
Tävla i en föregående aktivitet
Du kan tävla i en tidigare registrerad eller hämtad aktivitet. Den
här funktionen kan användas med Virtual Partner funktionen så
att du kan se hur långt före eller efter du är under aktiviteten.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
1 På urtavlan väljer du GPS.
2 Välj en aktivitet.
8
3 Håll ned MENU.
4 Välj Träning > Tävla i en aktivitet.
5 Välj ett alternativ:
• Välj I historiken för att välja en tidigare registrerad
aktivitet från enheten.
• Välj Hämtade för att välja en aktivitet som du hämtat från
ditt Garmin Connect konto.
6 Välj aktiviteten.
Virtual Partner sidan visas och anger din beräknade sluttid.
7 Tryck på GPS om du vill starta timern.
8 Efter att du genomfört aktiviteten väljer du GPS > Spara.
Personliga rekord
När du avslutar en aktivitet visar enheten alla nya personliga
rekord du har uppnått under aktiviteten. Personliga rekord
innefattar din snabbaste tid under ett flertal typiska
tävlingsdistanser och längsta löpning eller cykelrunda.
Visa dina personliga rekord
1 På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj Historik > Rekord.
3 Välj en sport.
4 Välj ett rekord.
5 Välj Visa rekord.
Återställa ett personligt rekord
Du kan återställa alla personliga rekord till det som tidigare
registrerats.
1 På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj Historik > Rekord.
3 Välj en sport.
4 Välj ett rekord som ska återställas.
5 Välj Föregående > Ja.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Ta bort ett personligt rekord
1 På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj Historik > Rekord.
3 Välj en sport.
4 Välj ett rekord som ska tas bort.
5 Välj Rensa rekord > Ja.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Ta bort alla personliga rekord
1 På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj Historik > Rekord.
3 Välj en sport.
4 Välj Rensa alla rekord > Ja.
Rekorden tas bara bort för den sporten.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Klocka
Ställa in larm
Du kan ställa in flera larm. Varje alarm kan ställas in så att det
ljuder en gång eller upprepas regelbundet.
1 Håll ned SET från valfri skärm.
2 Välj Larm.
3 Ställ in larmtid.
4 Välj Repetitioner och välj när larmet ska upprepas (valfritt).
Klocka
5 Välj Avisering och välj en aviseringstyp (valfritt).
6 Välj Bakgrundsbelysning > På för att slå på
bakgrundsbelysningen med larmet (valfritt).
7 Välj Etikett och välj en beskrivning för larmet (valfritt).
Starta nedräkningstimern
1
2
3
4
Håll ned SET från valfri skärm.
Välj Tidur.
Ange tiden.
Om det behövs väljer du ett alternativ för att redigera timern:
• Om du vill starta om timern automatiskt när tiden har löpt
ut väljer du UP > Starta om > På.
• Välj en aviseringstyp genom att välja UP > Avisering.
5 Välj GPS för att starta timern.
Använda stoppuret
1
2
3
4
Håll ned SET från valfri skärm.
Välj Stoppur.
Välj GPS för att starta timern.
Välj SET om du vill starta varvtimern
Navigering
Spara en dubbel rutnätsplats
Du kan spara din aktuella plats med hjälp av dubbla
nätkoordinater för att navigera tillbaka till samma plats senare.
1 Håll ned GPS från valfri skärm.
2 Välj GPS.
3 Om det behövs väljer du DOWN för att redigera
platsinformation.
Redigera dina sparade platser
Du kan ta bort en sparad plats eller redigera dess namn, höjd
och positionsinformation.
1 På urtavlan väljer du GPS > Navigera > Sparade platser.
2 Välj en sparad plats.
3 Välj ett alternativ för att ändra platsen.
Visa höjdmätare, barometer och kompass
igen.
Enheten har inre sensorer för höjdmätare, barometer och
kompass med automatisk kalibrering.
1 Håll ned ABC från valfri skärm.
2 Välj UP eller DOWN för att visa höjdmätare, barometer och
kompass på separata skärmar.
Beräkna en waypoint
Den totala stoppurstiden
fortsätter.
5 Välj GPS för att stoppa båda tiduren.
6 Välj UP och välj ett alternativ.
Synkronisera klockan med GPS
Varje gång du slår på enheten och söker efter satelliter hittar
den automatiskt tidszoner och det aktuella klockslaget. Du kan
också synkronisera klockan med GPS manuellt om du byter
tidszon och i samband med uppdateringar för sommartid.
1 Håll ned SET från valfri skärm.
2 Välj Ange tid med GPS.
3 Vänta medan enheten hämtar satelliter (Söka satellitsignaler,
sidan 21).
Ställa in varningar
1 Håll ned SET från valfri skärm.
2 Välj Varningar.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in att en avisering ska avge ett ljud ett
visst antal minuter eller timmar före solnedgången väljer
du Till solnedgång > Status > På, välj sedan Tidoch
ange tiden.
• Om du vill ställa in att en avisering ska avge ett ljud ett
visst antal minuter eller timmar före soluppgången väljer
du Till soluppgång > Status > På, välj sedan Tidoch
ange tiden.
• Om du vill ställa in att en avisering ska avge ett ljud när en
storm närmar sig väljer du Allvarlig storm > På, väljer
Område och väljer en hastighet på lufttrycksändringen.
• Om du vill ställa in att en avisering ska avge ett ljud varje
timme väljer du Timprognos > På.
Navigering
Du kan skapa en ny plats genom att projicera avstånd och
bäring från din aktuella plats till en ny plats.
1 Om det behövs väljer du GPS > Lägg till > Projicera
waypoint för att lägga till appen för att projicera waypoints i
listan över appar.
2 Välj Ja om du vill lägga till appen i din lista över favoriter.
3 På urtavlan väljer du GPS > Projicera waypoint.
4 Välj UP eller DOWN för att ställa in riktningen.
5 Välj GPS.
6 Välj DOWN för att välja en måttenhet.
7 Välj UP för att ange avståndet.
8 Välj GPS för att spara.
Den projekterade waypointen sparas med ett standardnamn.
Navigera till en destination
Du kan använda enheten för att navigera till en destination eller
följa en kurs.
1 På urtavlan väljer du GPS > Navigera.
2 Välj en kategori.
3 Välj en destination genom att svara på uppmaningarna på
skärmen.
4 Välj Gå till.
Navigeringsinformation visas.
5 Välj GPS för att börja navigera.
Skapa och följa en bana i din enhet
1
2
3
4
5
6
På urtavlan väljer du GPS > Navigera > Banor > Skapa ny.
Ange ett namn på banan och välj .
Välj Lägg till plats.
Välj ett alternativ.
Om det behövs upprepar du steg 3 och 4.
Välj Klar > Kör bana.
Navigeringsinformation visas.
7 Välj GPS för att börja navigera.
9
Markera och starta navigation till en MOBplats (man överbord)
1 På urtavlan väljer du GPS > Areaberäkning.
2 Gå runt utkanten av området.
Du kan spara en MÖB-plats och automatiskt navigera tillbaka till
den.
TIPS: Du kan anpassa hållningsfunktionen för knapparna för att
komma åt MÖB-funktionen (Anpassa kortkommandon,
sidan 18).
På urtavlan väljer du GPS > Navigera > Senaste MÖB.
Navigeringsinformation visas.
TIPS: Du kan hålla ned MENU och välja Panorera/zooma för
att anpassa kartan (Panorera och zooma på kartan,
sidan 10).
3 Välj GPS för att beräkna arean.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Klar för att avsluta utan att spara.
• Välj Ändra enheter för att konvertera mätningar av arean
till en annan måttenhet.
• Välj Spara aktivitet för att spara.
Navigera med Kurs mot mål
Du kan peka med enheten på ett avlägset objekt, t.ex. ett
vattentorn, låsa enheten i den riktningen och sedan navigera till
objektet.
1 På urtavlan väljer du GPS > Navigera > Sikta och kör.
2 Rikta den övre delen av klockan mot ett föremål och välj
GPS.
Navigeringsinformation visas.
3 Välj GPS för att börja navigera.
Navigera till startpunkten under en aktivitet
Du kan navigera tillbaka till startpunkten för den nuvarande
aktiviteten i en rak linje eller längs den väg du färdats. Den här
funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter som använder GPS.
1 Under en aktivitet väljer du GPS > Tillbaka till start.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för aktiviteten
längs den väg du färdats väljer du TracBack.
• Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för aktiviteten i
en rak linje väljer du Rak linje.
Karta
betecknar din plats på kartan. Platsnamn och -symboler visas
på kartan. När du navigerar till en destination visas rutten med
en linje på kartan.
• Kartnavigation (Panorera och zooma på kartan, sidan 10)
• Kartinställningar (Kartinställningar, sidan 17)
Panorera och zooma på kartan
1 Medan du navigerar väljer du UP eller DOWN för att visa
kartan.
2 Håll ned MENU.
3 Välj Panorera/zooma.
4 Välj ett alternativ:
• Välj GPS för att växla mellan panorering upp och ned,
panorering åt vänster och höger eller zoomning.
• Välj UP och DOWN för att panorera eller zooma på kartan.
• Välj BACK för att avsluta.
Historik
Historiken innefattar tid, distans, kalorier, genomsnittlig hastighet
eller tempo, varvdata och sensorinformation (tillval).
Obs! När enhetsminnet är fullt skrivs de äldsta data över.
Använda historik
Din aktuella plats , spåret du ska följa
syns på kartan.
och destinationen
Navigera till startpunkten för din senast
sparade aktivitet
Du kan navigera tillbaka till startpunkten för den senast sparade
aktiviteten i en rak linje eller längs den väg du färdats. Den här
funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter som använder GPS.
1 Välj GPS > Navigera > Tillbaka till start > Rak linje.
En linje visas på kartan från den aktuella platsen till
startpunkten för din senast sparade aktivitet.
Obs! Du kan starta tiduret för att förhindra att enheten
försätts i klockläge.
2 Välj DOWN för att visa kompassen (valfritt).
Pilen pekar mot startpunkten.
Avbryta navigering
1 Under en aktivitet håller du ned MENU.
2 Välj Avbryt navigering.
Beräkna ett områdes storlek
Innan du kan beräkna storleken på ett område måste du hämta
in satellitsignaler.
10
Historiken innehåller tidigare aktiviteter som du har sparat på
enheten.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Historik > aktiviteter.
3 Välj en aktivitet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa ytterligare information om aktiviteten väljer
du Information.
• Om du vill välja ett varv och visa ytterligare information om
varje varv väljer du Varv.
• Om du vill välja ett intervall och visa ytterligare information
om varje intervall väljer du Intervaller.
• Om du vill välja ett träningsset och visa ytterligare
information om varje set väljer du Set.
• Om du vill visa aktiviteten på kartan väljer du Karta.
• För att visa tiden i varje pulszon, välj Tid i zon (Visa din tid
i varje pulszon, sidan 10).
• Om du vill visa höjdprofilen för aktiviteten väljer du
Höjdprofil.
• Om du vill ta bort den valda aktiviteten väljer du Ta bort.
Visa din tid i varje pulszon
Innan du kan visa pulszondata måste du avsluta en aktivitet
med pulsmätning och spara aktiviteten.
Historik
Genom att visa tiden i varje pulszon kan du anpassa
träningsintensiteten.
1 På urtavlan håller du ned MENU.
2 Välj Historik > aktiviteter.
3 Välj en aktivitet.
4 Välj Tid i zon.
Visa datatotaler
Du kan visa data för den totala distansen och tiden som sparats
i enheten.
1 På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj Historik > Totaler.
3 Välj vid behov en aktivitet.
4 Välj ett alternativ för att visa summa varje vecka eller månad.
Använda total distans
Total distans registrerar automatiskt den totala tillryggalagda
sträckan, höjdstigningen och tiden du ägnat åt olika aktiviteter.
1 På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj Historik > Totaler > Total distans.
3 Välj UP eller DOWN för att visa total distans.
Synkronisera aktiviteter
Du kan synkronisera aktiviteter från andra Garmin enheter till din
Instinct enhet med hjälp av ditt Garmin Connect konto. Du kan
till exempel registrera en tur med en Edge enhet och se
aktivitetsdetaljer på din Instinct enhet.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Historik > Alternativ > TrueUp > På.
När du synkroniserar enheten med din smartphone visas de
senaste aktiviteterna från dina övriga Garmin enheter på din
Instinct enhet.
Ta bort historik
1 På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj Historik > Alternativ.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Ta bort alla aktiviteter? för att radera alla aktiviteter
från historiken.
• Välj Nollställa totaler om du vill återställa alla
sammanlagda sträckor och tider.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Anslutna funktioner
Det finns anslutna funktioner för Instinct enheten när du ansluter
enheten till en kompatibel smartphone med Bluetooth teknik. För
vissa funktioner kan du behöva installera Garmin Connect
appen på din anslutna smartphone. Mer information finns på
www.garmin.com/apps.
Telefonaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden
på din Instinct enhet.
LiveTrack: Gör det möjligt för vänner och familj att följa dina
tävlingar och träningsaktiviteter i realtid. Du kan bjuda in
följare via e-post eller sociala medier så att de kan se dina
realtidsdata på en Garmin Connect spårningssida.
Aktivitetsöverföringar till Garmin Connect: Skickar
automatiskt aktiviteten till ditt Garmin Connect konto så snart
du har slutat registrera aktiviteten.
Bluetooth sensorer: Gör att du kan ansluta sensorer som är
kompatibla med Bluetooth, till exempel en pulsmätare.
Anslutna funktioner
Hitta min telefon: Hittar din borttappade smartphone som är
ihopparad med Instinct enheten och nu finns inom räckhåll.
Hitta min enhet: Hittar din borttappade Instinct enhet som är
ihopparad med din smartphone och nu finns inom räckhåll.
Aktivera aviseringar för Bluetooth
Innan du kan aktivera aviseringar måste du para ihop Instinct
enheten med en kompatibel mobil enhet (Para ihop din
smartphone med enheten, sidan 1).
1 På urtavlan håller du ned MENU.
2 Välj Inställningar > Telefon > Smartaviseringar > Status >
På.
3 Välj Under aktivitet.
4 Välj en aviseringsinställning.
5 Välj en ljudinställning.
6 Välj Inte under aktivitet.
7 Välj en aviseringsinställning.
8 Välj en ljudinställning.
9 Välj Tidsgräns.
10 Välj hur länge varningen för en ny avisering visas på
skärmen.
Visa aviseringar
1 På urtavlan väljer du UP eller DOWN för att visa
2
3
4
5
aviseringswidgeten.
Välj GPS.
Välj en avisering.
Välj DOWN för fler alternativ.
Välj BACK för att återgå till föregående skärm.
Hantera aviseringar
Du kan använda din kompatibla smartphone för att hantera
aviseringar som visas på din Instinct enhet.
Välj ett alternativ:
• Om du använder en iPhone enhet går du till
aviseringsinställningarna för att välja de objekt du vill visa
på enheten.
• Om du använder en Android™ smartphone väljer du
Inställningar > Smartaviseringar från Garmin Connect
appen.
®
Stänga av Bluetooth teknik
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Telefon > Status > Av för att stänga av
trådlös Bluetooth teknik på Instinct enheten.
Läs i användarhandboken till den mobila enheten om hur du
stänger av Bluetooth trådlös teknik på den mobila enheten.
Sätta på och slå av anslutningsvarningar för
smartphone
Du kan ställa in så att Instinct enheten varnar dig när din
ihopparade smartphone ansluts och kopplas bort med hjälp av
trådlös Bluetooth teknik.
Obs! Anslutningsvarningar för smartphone är avstängda som
standard.
1 På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Telefon > Varningar.
Hitta en borttappad mobil enhet
Den här funktionen kan du använda för att lättare hitta en
borttappad mobil enhet som är ihopparad med hjälp av
Bluetooth trådlös teknik och som för närvarande är inom
räckhåll.
1 Håll CTRL nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
11
2 Välj
.
Instinct enheten börjar söka efter den ihopparade mobila
enheten. En ljudsignal hörs på den mobila enheten, och
signalstyrkan för Bluetooth visas på Instinct enhetens skärm.
Bluetooth signalstyrkan ökar när du närmar dig den mobila
enheten.
3 Välj BACK för att stoppa sökningen.
Garmin Connect
Du kan kontakta dina vänner på ditt Garmin Connect konto.
Garmin Connect har verktygen som behövs för att ni ska kunna
följa, analysera, dela information med och peppa varandra.
Spela in händelserna i ditt aktiva liv inklusive löprundor,
promenader, cykelturer, simturer, vandringar och mycket mer.
Du kan skapa ditt kostnadsfria Garmin Connect konto genom att
para ihop enheten och telefonen med Garmin Connect
mobilappen, eller genom att besöka connect.garmin.com.
Spåra dina framsteg: Du kan spåra dina dagliga steg, delta i en
vänskaplig tävling med dina kontakter och uppfylla dina mål.
Lagra dina aktiviteter: När du har avslutat och sparat en
schemalagd aktivitet på enheten kan du överföra aktiviteten
till Garmin Connect kontot och spara den så länge du vill.
Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information
om din aktivitet, inklusive tid, sträcka, puls, kalorier som
förbränts samt anpassningsbara rapporter.
Enheten installerar uppdateringen.
Använda Garmin Connect på din dator
Garmin Expressapplikationen ansluter enheten till ditt Garmin
Connect konto med hjälp av en dator. Du kan använda Garmin
Express applikationen för att överföra dina aktivitetsdata till ditt
Garmin Connect konto och att skicka data, t.ex. träningspass
eller träningsprogram, från Garmin Connect webbplatsen till din
enhet.
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
2 Gå till www.garmin.com/express.
3 Hämta och installera Garmin Express applikationen.
4 Öppna Garmin Express applikationen och välj Lägg till
enhet.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
Synkronisera data manuellt med Garmin Connect
1 Håll CTRL nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
2 Välj .
Garmin Explore™
På Garmin Explore webbplatsen och i mobilappen kan du
planera resor och använda molnlagring för waypoints, rutter och
spår. De ger dig avancerad planering, både online och offline,
så att du kan dela och synkronisera data med din kompatibla
Garmin enhet. Du kan använda mobilappen för att hämta kartor
för åtkomst offline, och sedan navigera vart du vill utan att
använda ditt mobilabonnemang.
Du kan hämta Garmin Explore appen från appbutiken på din
smartphone, eller så kan du gå till explore.garmin.com.
Anpassa enheten
Widgets
Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med
dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter. Du kan
också länka till dina aktiviteter på de sociala medier du gillar
bäst.
Hantera dina inställningar: Du kan anpassa enheten och
användarinställningar på ditt Garmin Connect konto.
Uppdatera programvaran med appen Garmin Connect
Innan du kan uppdatera enhetens programvara med Garmin
Connect appen måste du ha ett Garmin Connect konto, och du
måste para ihop enheten med en kompatibel smartphone (Para
ihop din smartphone med enheten, sidan 1).
Synkronisera enheten med Garmin Connect appen
(Synkronisera data manuellt med Garmin Connect,
sidan 12).
När ny programvara finns tillgänglig skickar Garmin Connect
appen automatiskt uppdateringen till din enhet.
Uppdatera programvaran med Garmin Express
Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du hämta
och installera Garmin Express applikationen och lägga till din
enhet (Använda Garmin Connect på din dator, sidan 12).
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
När ny programvara är tillgänglig skickar Garmin Express
programmet den till din enhet.
2 När Garmin Express applikationen har skickat uppdateringen
kopplar du bort enheten från datorn.
12
Enheten levereras med förinstallerade widgets som ger snabb
information. För vissa widgets krävs en Bluetooth anslutning till
en kompatibel smartphone.
Vissa widgets visas inte som standard. Du kan lägga till dem i
widgetslingan manuellt.
ABC: Visar kombinerad höjdmätar-, barometer- och
kompassinformation.
Andra tidszoner: Visar aktuell tid på dagen i andra tidszoner.
Kalender: Visar kommande möten från kalendern i din
smartphone.
Kalorier: Visar kaloriinformation för aktuell dag.
Kompass: Visar en elektronisk kompass.
Hundspårning: Visar din hunds platsinformation när du har en
kompatibel hundspårningsenhet ihopparad med Instinct
enheten.
Antal våningar upp: Spårar antal trappor och framsteg mot
målet.
Puls: Visar din aktuella puls i slag per minut (bpm) och ett
diagram över din puls.
Intensiva minuter: Håller koll på den tid du deltagit i måttliga till
högintensiva aktiviteter, ditt mål för antalet intensiva minuter
per vecka och dina framsteg mot ditt mål.
inReach kontroller: Gör att du kan skicka meddelanden på en
ihopparad inReach enhet.
Senaste aktiviteten: Visar en kort sammanfattning av din
senast registrerade aktivitet, t.ex. senaste löprunda, senaste
cykeltur eller senaste simning.
Senaste sportaktivitet: Visar en kort sammanfattning av din
senast registrerade sport.
®
Anpassa enheten
Månfas: Visar tider för månuppgång och månnedgång samt
månens faser, baserat på din GPS-position.
Musikkontroller: Förser din smartphone med
musikspelarkontroller.
Min dag: Visar en dynamisk sammanfattning av din aktivitet
idag. Informationen består av tidsbegränsade aktiviteter,
intensiva minuter, antal trappor, antal steg, kalorier som
förbränts med mera.
Aviseringar: Meddelar om inkommande samtal, sms,
uppdateringar i sociala medier med mera, baserat på
aviseringsinställningarna på din smartphone.
Sensorinformation: Visar information från en inbyggd sensor
eller en ansluten ANT+ sensor.
Steg: Håller reda på din dagliga stegräkning, dina stegmål och
data under de senaste dagarna.
Stress: Visar din aktuella stressnivå och ett diagram över din
stressnivå. Du kan göra en andningsaktivitet som hjälper dig
att slappna av.
Soluppgång och solnedgång: Visar tider för soluppgång,
solnedgång och borgerlig gryning/skymning.
VIRB kontroller: Visar kamerakontroller när du har en VIRB
enhet ihopparad med Instinct enheten.
Väder: Visar aktuell temperatur- och väderprognos.
Xero bågsikte: Visar laserplatsinformation när du har ett Xero
bågsikte som parats ihop med din Instinct enhet.
®
Anpassa widgetslingan
Du kan ändra ordningen på widgets i widgetslingan, ta bort
widgets och lägga till nya widgets.
1 På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Widgets.
3 Välj en widget.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Sortera för att ändra plats på widgeten i
widgetslingan.
• Välj Ta bort för att ta bort widgeten från widgetslingan.
5 Välj Lägg till widgets.
6 Välj en widget.
Widgeten läggs till i widgetslingan.
inReach fjärrkontroll
Med inReach fjärrkontrollsfunktionen kan du styra inReach
enheten med din enhet i Instinct. Du kan köpa en inReach enhet
på buy.garmin.com.
Använda inReach fjärrkontrollen
Innan du kan använda inReach fjärrfunktionen måste du ställa in
så att inReach widgeten visas i widgetslingan (Anpassa
widgetslingan, sidan 13).
1 Starta inReach enheten.
2 På Instinct enhetens urtavla kan du välja UP eller DOWN för
att visa inReach widgeten.
3 Välj GPS för att söka efter din inReach enhet.
4 Välj GPS för att para ihop din inReach enhet.
5 Välj GPS och välj sedan ett alternativ:
• Om du vill skicka ett SOS-meddelande väljer du Initiera
SOS.
Obs! Du bör bara använda SOS-funktionen i en verklig
nödsituation.
• Om du vill skicka ett sms väljer du Meddelanden > Nytt
meddelande, väljer kontakter för meddelandet och skriver
meddelandetexten eller väljer ett snabbtextalternativ.
• Om du vill skicka ett förinställt meddelande väljer du
Skicka förinställt och väljer ett meddelande i listan.
Anpassa enheten
• Om du vill visa timern och tillryggalagd sträcka under en
aktivitet väljer du Spårning.
VIRB fjärrkontroll
Med VIRB fjärrfunktionen kan du styra din VIRB actionkamera
med hjälp av enheten. Gå in på www.garmin.com/VIRB för att
köpa en VIRB actionkamera.
Styra en VIRB actionkamera
Innan du kan använda VIRB fjärrfunktionen måste du aktivera
fjärrinställningarna på VIRB kameran. Mer information finns i
användarhandboken till VIRB serien. Du måste också ställa in
så att VIRB widgeten visas i widgetslingan (Anpassa
widgetslingan, sidan 13).
1 Slå på VIRB kameran.
2 På Instinct enhetens urtavla kan du välja UP eller DOWN för
att visa VIRB widgeten.
3 Vänta medan enheten ansluter till din VIRB kamera.
4 Välj GPS.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Starta inspelning för att spela in video.
Videoräknaren visas på Instinct skärmen.
• Välj DOWN för att ta ett foto medan du spelar in video.
• Välj GPS för att avsluta videoinspelningen.
• Välj Ta foto för att ta ett foto.
• Välj Inställningar för att ändra video- och
fotoinställningar.
Styra en VIRB actionkamera under en aktivitet
Innan du kan använda VIRB fjärrfunktionen måste du aktivera
fjärrinställningarna på VIRB kameran. Mer information finns i
användarhandboken till VIRB serien. Du måste också ställa in
så att VIRB widgeten visas i widgetslingan (Anpassa
widgetslingan, sidan 13).
1 Slå på VIRB kameran.
2 På Instinct enhetens urtavla kan du välja UP eller DOWN för
att visa VIRB widgeten.
3 Vänta medan enheten ansluter till din VIRB kamera.
När kameran är ansluten läggs en VIRB datasida automatiskt
till i aktivitetsapparna.
4 Under en aktivitet väljer du UP eller DOWN för att visa VIRB
datasidan.
5 Håll ned MENU.
6 Välj VIRB-fjärrkontroll.
7 Välj ett alternativ:
• För att styra kameran med hjälp av aktivitetstiduret väljer
du Inställningar > Tidur start/stopp.
Obs! Videoinspelningen startar och stoppar automatiskt
när du startar och stoppar en aktivitet.
• För att styra kameran med hjälp av menyalternativen
väljer du Inställningar > Manuell.
• Välj Starta inspelning för att spela in video manuellt.
Videoräknaren visas på Instinct skärmen.
• Välj DOWN för att ta ett foto medan du spelar in video.
• Välj GPS för att stoppa videoinspelningen manuellt.
• Välj Ta foto för att ta ett foto.
Inställningar för aktiviteter och appar
Med de här inställningarna kan du anpassa varje förinstallerad
aktivitetsapp utifrån dina behov. Du kan exempelvis anpassa
datasidor och aktivera varningar och träningsfunktioner. Alla
inställningar är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper.
Håll MENU intryckt, välj Inställningar > Aktiviteter och appar,
välj en aktivitet och välj aktivitetsinställningarna.
13
3D-sträcka: Beräknar din tillryggalagda sträcka med hjälp av din
höjdförändring och din horisontella rörelse ovan jord.
3D-fart: Beräknar din hastighet med hjälp av din höjdförändring
och din horisontella rörelse ovan jord (3D-hastighet och
avstånd, sidan 15).
Varningar: Ställer in tränings- eller navigeringsmeddelanden för
aktiviteten.
Automatisk klättring: Gör att enheten kan upptäcka
höjdskillnader automatiskt med den inbyggda höjdmätaren.
Auto Lap: Ställer in alternativ för Auto Lap funktionen (Auto
Lap, sidan 15).
Auto Pause: Ställer in enheten på att sluta spela in data när du
slutar röra på dig eller när du kommer under en viss fart
(Aktivera Auto Pause , sidan 15).
Auto-åk: Gör att enheten kan upptäcka skidåk automatiskt med
den inbyggda accelerometern.
Auto Scroll: Gör att du kan bläddra automatiskt genom alla
sidor med aktivitetsdata medan timern är igång (Använda
Bläddra automatiskt, sidan 15).
Bakgrundsfärg: Anger bakgrundsfärgen svart eller vit för varje
aktivitet.
Börja nedräkning: Aktiverar stoppur för simning i intervaller.
Datasidor: Här kan du anpassa datasidor och lägga till nya
datasidor för aktiviteten (Anpassa datasidorna, sidan 14).
GPS: Ställer in läget för GPS-antennen. Genom att använda
alternativen GPS + GLONASS och GPS + GALILEO får du
ökad prestanda i krävande miljöer och snabbare
positionsbestämning. Om du använder GPS och en annan
satellit samtidigt kan batteriets livslängd minska mer än om
du bara använder alternativet GPS. Om du använder
alternativet UltraTrac spelar du in spårpunkter och
sensordata mindre ofta (UltraTrac, sidan 15).
LAP-knapp: Tryck här för att registrera ett varv, set eller vila
under aktiviteten (Sätta på och stänga av varvknappen,
sidan 15).
Metronom: Spelar upp toner med jämn takt för att hjälpa dig att
förbättra din prestation genom att träna med snabbare,
långsammare eller jämnare kadens (Använda metronomen,
sidan 3).
Bassänglängd: Ställer in bassänglängd för simning i bassäng.
Tidsgräns för energisparläge: Anger tidsgränsalternativ för
energisparläge för aktiviteten (Tidsgränsinställningar för
energisparläge, sidan 16).
Byt namn: Anger aktivitetsnamnet.
Återställ: Gör att du kan återställa aktivitetsinställningarna.
Simtagsidentifiering: Aktiverar simtagsdetektering för simning i
bassäng.
®
®
Anpassa datasidorna
Du kan visa, dölja och ändra ordningen på layout och innehåll
på datasidorna för varje aktivitet.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj den aktivitet du vill anpassa.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Datasidor.
6 Välj en datasida som du vill anpassa.
7 Välj ett alternativ:
• Välj Layout för att justera antalet datafält på datasidan.
• Välj ett fält för att ändra data som visas i fältet.
• Välj Sortera om du vill ändra placeringen av datasidan i
slingan.
• Välj Ta bort om du vill ta bort datasidan från slingan.
14
8 Om det behövs väljer du Lägg till för att lägga till en datasida
i slingan.
Du kan lägga till en egen datasida eller välja någon av de
fördefinierade datasidorna.
Lägga till en karta i en aktivitet
Du kan lägga till kartan till datasidslingan för en aktivitet.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj den aktivitet du vill anpassa.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Datasidor > Lägg till > Karta.
Varningar
Du kan ställa in varningar för varje aktivitet, vilket kan hjälpa dig
att träna mot vissa mål, öka din medvetenhet om omgivningen
och att navigera till din destination. Vissa varningar är endast
tillgängliga för vissa aktiviteter. Det finns tre typer av varningar:
Händelsevarningar, intervallvarningar och återkommande
varningar.
Händelsevarningar: En händelsevarning aviserar dig en gång.
Händelsen är ett visst värde. Till exempel kan du ställa in
enheten på att varna dig när du når en viss höjd.
Intervallvarning: En intervallvarning meddelar dig varje gång
enheten är över eller under ett angivet intervall av värden. Ett
exempel: du kan ställa in enheten på att varna dig när din
puls ligger under 60 slag per minut (bpm) och över 210 bpm.
Återkommande varning: En återkommande varning aviserar
dig varje gång enheten registrerar ett angivet värde eller
intervall. Du kan till exempel ställa in enheten på att varna dig
var 30:e minut.
Varningsnamn
Varningstyp
Beskrivning
Kadens
Räckvidd
Du kan ställa in minimi- och maximivärden för takt.
Kalorier
Händelse, återkommande
Du kan ställa in antal kalorier.
Egna
Händelse, återkommande
Du kan välja ett befintligt meddelande
eller skapa ett eget meddelande och
välja en varningstyp.
Distans
Återkommande
Du kan ställa in ett avståndsintervall.
Höjd
Räckvidd
Du kan ställa in minimi- och maximivärden för höjd.
Puls
Räckvidd
Du kan ställa in min.- och maxpuls
eller välja zonförändringar. Se Om
pulszoner, sidan 5 och Beräkning av
pulszon, sidan 6.
Tempo
Räckvidd
Du kan ställa in minimi- och maximivärden för tempo.
Position
Händelse
Du kan ange en radie från en sparad
plats.
Spring/gå
Återkommande
Du kan ställa in tidsinställda gångraster vid jämna mellanrum.
Fart
Räckvidd
Du kan ställa in minimi- och maximivärden för fart.
Tagtempo
Räckvidd
Du kan ställa in ett högt eller lågt
antal paddeltag per minut.
Tid
Händelse, återkommande
Du kan ställa in ett tidsintervall.
Ställa in varning
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
Anpassa enheten
5 Välj Varningar.
6 Välj ett alternativ:
6 Välj ett alternativ:
• Välj Lägg till ny för att lägga till en ny varning för
aktiviteten.
• Välj varningens namn för att redigera en befintlig varning.
7 Vid behov, välj typ av varning.
8 Välj en zon, ange minimi- och maximivärden, eller ange ett
eget värde för varningen.
9 Slå på varningen om det behövs.
För händelsevarningar och återkommande varningar visas ett
meddelande varje gång du når varningsvärdet. För
intervallvarningar visas ett meddelande varje gång du överstiger
eller faller under det angivna intervallet (minimi- och
maximivärden).
Auto Lap
Markera varv enligt distans
Med Auto Lap kan du automatiskt markera varvet vid en viss
sträcka. Den här funktionen är användbar när du vill jämföra
prestationer för olika delar av en aktivitet (till exempel varje mile
eller var femte kilometer).
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
Välj
aktivitetsinställningarna.
4
5 Välj Auto Lap.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Auto Lap för att sätta på eller stänga av Auto Lap.
• Välj Automatisk sträcka för att justera avståndet mellan
varven.
Varje gång du slutför ett varv visas ett meddelande som visar
tiden för varvet. Enheten piper eller vibrerar också om
ljudsignaler är påslagna (Systeminställningar, sidan 17).
Om det behövs kan du anpassa datasidorna till att visa
ytterligare varvdata (Anpassa datasidorna, sidan 14).
Anpassa meddelandet Varvvarning
Du kan anpassa ett eller två datafält som visas i
varvvarningsmeddelandet.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Auto Lap > Varvvarning.
6 Välj ett datafält för att ändra i det.
7 Välj Förhandsvisning (valfritt).
Aktivera Auto Pause
®
Du kan använda Auto Pause funktionen om du vill pausa tiduret
automatiskt när du slutar röra på dig. Den här funktionen är
användbar om aktiviteten innehåller trafikljus eller andra ställen
där du måste stanna.
Obs! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Auto Pause.
Anpassa enheten
• Välj Vid stopp om du vill pausa tiduret automatiskt när du
slutar röra på dig.
• Välj Egna om du vill pausa tiduret automatiskt när ditt
tempo eller din hastighet faller under en viss angiven nivå.
Aktivera automatisk klättring
Du kan använda funktionen Automatisk klättring för att upptäcka
höjdförändringar automatiskt. Du kan använda den under
aktiviteter som klättring, vandring, löpning och cykling.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Automatisk klättring > Status > På.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Löpskärm för att ta reda på vilken datasida som
visas när du springer.
• Välj Klättringsskärm för att ta reda på vilken datasida
som visas när du klättrar.
• Välj Invertera färger för att kasta om färgerna på
skärmen när du byter läge.
• Välj Vertikal fart för att ställa in stigningens takt över tid.
• Välj Lägesväxlare för att ange hur snabbt enheten ska
byta läge.
3D-hastighet och avstånd
Du kan ställa in 3D-hastighet för att beräkna hastighet eller
avstånd med både din höjdförändring och din horisontella
rörelse ovan jord. Du kan använda den under aktiviteter som
skidåkning, klättring, navigering, vandring, löpning eller cykling.
Sätta på och stänga av varvknappen
Du kan aktivera inställningen LAP-knapp för att spela in ett varv
eller en vila under en aktivitet med BACK. Du kan stänga av
inställningen LAP-knapp för att undvika oavsiktliga
knapptryckningar under en aktivitet.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj LAP-knapp.
Varvknappens status ändras till På eller Av baserat på aktuell
inställning.
Använda Bläddra automatiskt
Använd funktionen Rulla automatiskt om du vill bläddra
automatiskt genom alla sidor med aktivitetsdata medan tiduret
är igång.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
4 Välj aktivitetsinställningarna.
5 Välj Auto Scroll.
6 Välj en visningshastighet.
UltraTrac
Funktionen UltraTrac är en GPS-inställning som spelar in
spårpunkter och givardata mindre ofta. Om du aktiverar
funktionen UltraTrac ökas batteriets livslängd men kvaliteten på
inspelade aktiviteter minskas. Du bör använda funktionen
15
UltraTrac för aktiviteter som kräver längre batterilivslängd och
för vilka frekventa uppdateringar av givardata är mindre viktigt.
Tidsgränsinställningar för energisparläge
Tidsgränsinställningarna påverkar hur länge enheten är i
träningsläget, till exempel när du väntar på att ett lopp ska
starta. Håll MENU intryckt, välj Inställningar > Aktiviteter och
appar, välj en aktivitet och välj aktivitetsinställningarna. Välj
Tidsgräns för energisparläge för att justera
tidsgränsinställningarna för aktiviteten.
Normal: Ställer in att enheten går in i klockläge med låg effekt
efter 5 minuters inaktivitet.
Utökad: Ställer in att enheten går in i klockläge med låg effekt
efter 25 minuters inaktivitet. Det utökade läget kan leda till att
batteriet behöver laddas oftare.
Anpassa din aktivitetslista
1 På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
3 Välj ett alternativ:
• Välj en aktivitet för att anpassa inställningarna, ange
aktiviteten som favorit, ändra ordning och mycket mer.
• Välj Lägg till för att lägga till fler aktiviteter eller skapa
egna aktiviteter.
Ta bort en aktivitet eller app
1
2
3
4
På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
Välj Inställningar > Aktiviteter och appar.
Välj en aktivitet.
Välj ett alternativ:
• Om du vill ta bort en aktivitet från listan med favoriter
väljer du Ta bort från Favoriter.
• Om du vill ta bort aktiviteten från listan med appar väljer
du Ta bort.
Anpassa menyn för kontroller
Du kan lägga till, ta bort och ändra ordningen på
genvägsmenyalternativ i menyn för kontroller (Visa meny för
kontroller, sidan 1).
1 På urtavlan håller du ned MENU.
2 Välj Inställningar > Kontroll.
3 Välj den genväg du vill anpassa.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Sortera för att ändra plats på genvägen i menyn för
kontroller.
• Välj Ta bort för att ta bort genvägen från menyn för
kontroller.
5 Om det behövs väljer du Lägg till ny för att lägga till en
ytterligare genväg i menyn för kontroller.
Anpassa urtavlan
Du kan anpassa urtavlans information och utseende.
1 På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj Urtavla.
3 Välj UP eller DOWN för att förhandsvisa alternativen för
urtavlan.
4 Välj GPS.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Verkställ för att aktivera urtavlan.
• Om du vill anpassa data som visas på urtavlan väljer du
Anpassa, väljer UP eller DOWN för att förhandsvisa
alternativen och väljer sedan GPS.
16
Givarinställningar
Kompassinställningar
Håll ned MENU och välj Inställningar > Sensorer och tillbehör
> Kompass.
Kalibrera: Med den här funktionen kan du kalibrera
kompassensorn manuellt (Manuell kalibrering av kompassen,
sidan 16).
Display: Ställer in kompassens riktningsvisning på grader eller
milliradianer.
Norreferens: Ställer in kompassens nordliga referens (Ställa in
den nordliga referensen, sidan 16).
Läge: Ställer in kompassen på att använda endast elektroniska
sensordata (På), en kombination av GPS och elektroniska
sensordata vid rörelse (Automatiskt) eller endast GPS-data
(Av).
Manuell kalibrering av kompassen
OBS!
Kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. Stå inte nära
objekt som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller
kraftledningar, eftersom det kan minska noggrannheten.
Din enhet kalibrerades på fabriken och enheten använder
automatisk kalibrering som standard. Om du upplever ett
onormalt kompassbeteende, t.ex. efter att ha rört dig långa
avstånd eller efter extrema temperaturändringar, kan du
kalibrera kompassen manuellt.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör > Kompass >
Kalibrera > Start.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
TIPS: Rör handleden i en liten åtta tills ett meddelande visas.
Ställa in den nordliga referensen
Du kan ange vilken riktningsreferens som ska användas vid
beräkning av kursinformation.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör > Kompass >
Norreferens.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in geografiskt norr som riktningsreferens
väljer du Faktisk.
• Om du vill ställa in magnetisk variation för din position
automatiskt väljer du Magnetisk.
• Om du vill ställa in rutnät norr (000º) som riktningsreferens
väljer du Rutnät.
• Om du vill ställa in det magnetiska variationsvärdet
manuellt väljer du Användare, anger den magnetiska
variationen och väljer Klar.
Höjdmätarinställningar
Håll ned MENU och välj Inställningar > Sensorer och tillbehör
> Höjdmätare.
Kalibrera: Gör det möjlig att kalibrera höjdmätaren manuellt.
Autokalibrering: Höjdmätaren kalibreras automatiskt varje gång
du slår på GPS-spårning.
Elevation: Anger måttenheterna för höjd.
Kalibrera den barometriska höjdmätaren
Din enhet kalibrerades på fabriken och enheten använder
automatisk kalibrering vid GPS-startpunkten som standard. Du
kan kalibrera höjdmätaren manuellt om du känner till korrekt
höjd.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör > Höjdmätare.
Anpassa enheten
3 Välj ett alternativ:
• Kalibrera automatiskt från GPS-startpunkten genom att
välja Autokalibrering > På.
• Välj Kalibrera om du vill ange aktuell höjd.
Barometerinställningar
Håll ned MENU och välj Inställningar > Sensorer och tillbehör
> Barometer.
Kalibrera: Gör det möjlig att kalibrera barometersensorn
manuellt.
Diagram: Ställer in tidsskalan för sjökortet i barometerwidgeten.
Stormvarning: Anger hastigheten på lufttrycksändringen som
utlöser en stormvarning.
Klockläge: Ställer in sensorn som används i klockläge.
Alternativet Automatiskt använder både höjdmätare och
barometer enligt dina rörelser. Du kan använda alternativet
Höjdmätare när din aktivitet innebär förändrad höjd över
havet, eller alternativet Barometer när aktiviteten inte innebär
några förändringar av höjd över havet.
Pressure: Ställer in hur enheten visar tryckdata.
Kalibrera barometern
Din enhet kalibrerades på fabriken och enheten använder
automatisk kalibrering vid GPS-startpunkten som standard. Du
kan kalibrera barometern manuellt om du känner till korrekt höjd
eller korrekt lufttryck vid havsytan.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör > Barometer >
Kalibrera.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Ja om du vill ange aktuell höjd eller lufttryck vid
havsytan.
• Om du vill kalibrera automatiskt från GPS-startpunkten
väljer du Använd GPS.
Kartinställningar
Du kan anpassa hur kartan visas i kartappen och på
datasidorna.
På urtavlan håller du ned MENU och väljer Inställningar >
Karta.
Orientering: Anger kartans orientering. Med alternativet Norr
upp visas norr överst på sidan. Med alternativet Spår uppåt
visas den nuvarande riktningen överst på sidan.
Användarplatser: Visar och döljer sparade platser på kartan.
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du
zooma in och ut manuellt.
Navigeringsinställningar
Du kan anpassa kartfunktioner och utseende när du navigerar
till en destination.
Anpassa kartfunktioner
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Navigation > Datasidor.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Karta för att sätta på eller stänga av kartan.
• Välj Höjdprofil för att sätta på eller stänga av höjdprofilen.
• Välj en skärm att lägga till, ta bort eller anpassa.
Riktningsinställningar
Du kan ställa in hur pekaren som visas på kartan beter sig.
Håll ned MENU och välj Inställningar > Navigation > Typ.
Bäring: Pekar i destinationens riktning.
Anpassa enheten
Kurs: Visar ditt förhållande till kurslinjen som leder till
destinationen.
Ställa in navigeringsmeddelanden
Du kan ställa in meddelanden som hjälper dig att navigera till din
destination.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Navigation > Varningar.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in ett meddelande för ett angivet avstånd
från din slutdestination väljer du Distans till
slutdestination.
• Om du vill ställa in ett meddelande om den uppskattade
återstående tiden tills du når slutdestinationen väljer du
Ber. tid t. slutdest..
• Om du vill ställa in en varning när du avviker från kursen
väljer du Ur takt.
4 Vid behov väljer du Status för att aktivera varningen.
5 Vid behov anger du ett avstånd eller ett tidsvärde och väljer
.
Systeminställningar
Håll MENU nedtryckt och tryck på Inställningar > System.
Språk: Ställer in språket som visas på enheten.
Tid: Justerar tidsinställningarna (Tidsinställningar, sidan 17).
Bakgrundsbelysning: Justerar inställningarna för
bakgrundsbelysningen (Ändra inställningar för
bakgrundsbelysning, sidan 18).
Avisering: Ställer in enhetens ljud, t.ex. knappljud, varningar
och vibrationer.
Stör ej: Aktiverar eller avaktiverar stör ej-läge. Använd
alternativet Sovtid till att aktivera stör ej-läget automatiskt
under dina normala sovtider. Du kan ställa in dina normala
sovtider i ditt Garmin Connect konto.
Kortkommandon: Gör det möjligt att tilldela genvägar för
enhetsknappar (Anpassa kortkommandon, sidan 18).
Lås automatiskt: Du kan låsa knapparna automatiskt för att
förhindra oavsiktliga knapptryckningar. Använd alternativet
Under aktivitet för att låsa knapparna under en schemalagd
aktivitet. Använd alternativet Inte under aktivitet för att låsa
knapparna när du inte registrerar en schemalagd aktivitet.
Enheter: Ställer in måttenheterna som används på enheten
(Ändra måttenheterna, sidan 18).
Format: Ställer in allmänna formatinställningar, till exempel
tempo och fart som visas under aktiviteter, när veckan börjar
samt geografiska positionsformat och datumalternativ.
Dataregistrering: Ställer in hur enheten spelar in aktivitetsdata.
Med inspelningsalternativet Smart (standard) kan du spela in
aktiviteter under längre tid. Inspelningsalternativet Varje
sekund ger mer detaljerade aktivitetsinspelningar, men spelar
eventuellt inte in hela aktiviteter som håller på under längre
perioder.
USB-läge: Ställer in enheten på användning av
masslagringsläge eller Garmin läge när den är ansluten till en
dator.
Återställ: Gör att du kan återställa användardata och
inställningar (Återställa alla standardinställningar, sidan 21).
Programuppdatering: Gör att du kan installera
programuppdateringar som hämtas med hjälp av Garmin
Express.
Tidsinställningar
Håll MENU nedtryckt och välj Inställningar > System > Tid.
Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12timmarsformat, 24-timmarsformat eller militärt format.
17
Ställ in tid: Ställer in tidszonen för enheten. Alternativet
Automatiskt ställer in tidszonen automatiskt baserat på din
GPS-position.
Tid: Gör att du kan justera tiden om den är inställd på
alternativet Manuell.
Varningar: Gör att du kan ställa in timaviseringar samt
aviseringar för soluppgång och solnedgång som ljuder ett
visst antal minuter eller timmar innan soluppgången eller
solnedgången.
Synkronisera med GPS: Gör att du kan synkronisera klockan
med GPS manuellt om du byter tidszon och i samband med
uppdateringar för sommartid.
Ändra inställningar för bakgrundsbelysning
1 På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj Inställningar > System > Bakgrundsbelysning.
3 Välj Mörkerseende för att minska bakgrundsbelysningens
intensitet för kompatibilitet med mörkerglasögon (tillval).
4 Välj ett alternativ:
• Välj Under aktivitet.
• Välj Inte under aktivitet.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Knappar för att slå på bakgrundsbelysningen för
knapptryckningar.
• Välj Varningar för att slå på bakgrundsbelysningen för
varningar.
• Välj Rörelse för att slå på bakgrundsbelysningen genom
att höja och vrida på armen för att titta på handleden.
• Välj Tidsgräns för att ställa in tiden innan
bakgrundsbelysningen släcks.
• Välj Ljusstyrka för att ställa in bakgrundsbelysningens
ljusstyrka.
Obs! Om du aktiverar mörkerseendeläge kan du inte
justera ljusstyrkan.
Anpassa kortkommandon
Du kan anpassa hållningsfunktionen för enskilda knappar och
kombinationer av knappar.
1 Från urtavlan håller du in MENU.
2 Välj Inställningar > System > Kortkommandon.
3 Välj en knapp eller kombination av knappar som du vill
anpassa.
Välj
en funktion.
4
Ändra måttenheterna
Du kan anpassa måttenheter för avstånd, tempo och hastighet,
höjd, vikt, längd och temperatur.
1 På urtavlan håller du ned MENU.
2 Välj Inställningar > System > Enheter.
3 Välj typ av måttenhet.
4 Välj en måttenhet.
Visa enhetsinformation
Du kan visa enhetsinformation, till exempel enhets-ID,
programversion, information om regler och licensavtal.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Om.
Se information om regler och efterlevnad för E-label
Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om
regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala
efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och
licensinformation.
1 Håll ned MENU.
18
2 På inställningsmenyn väljer du Om.
Trådlösa sensorer
Enheten kan användas tillsammans med trådlösa ANT+ eller
Bluetooth sensorer. Mer information om kompatibilitet och om
att köpa tillvalssensorer finns på buy.garmin.com.
Para ihop dina trådlösa sensorer
Första gången du ansluter en trådlös sensor till enheten med
hjälp ANT+ eller Bluetooth teknik måste du para ihop enheten
och sensorn. När de har parats ihop ansluter enheten till
sensorn automatiskt när du startar en aktivitet och sensorn är
aktiv och inom räckhåll.
1 Om du ska para ihop en pulsmätare sätter du på dig
pulsmätaren.
Pulsmätaren kan inte skicka eller ta emot data förrän du
sätter på dig den.
Flytta
enheten inom 3 m (10 fot) från sensorn.
2
Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra
trådlösa sensorer under ihopparningen.
3 Håll ned MENU.
4 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör > Lägg till nytt.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Söka alla.
• Välj sensortyp.
När sensorn har parats ihop med din enhet ändrar sensorn
status från Söker till Ansluten. Sensordata visas i
datasidslingan eller i ett anpassat datafält.
Använd en cykelfarts- eller kadenssensor
(tillval)
Du kan använda en kompatibel cykelfarts- eller kadenssensor
för att skicka data till din enhet.
• Para ihop sensorn med din enhet (Para ihop dina trådlösa
sensorer, sidan 18).
• Ange din hjulstorlek (Hjulstorlek och omkrets, sidan 24).
• Ta en cykeltur (Starta en aktivitet, sidan 2).
Fotenhet
Din enhet är kompatibel med fotenheten. Du kan använda
fotenheten för att registrera tempo och sträcka i stället för att
använda GPS: en när du tränar inomhus eller när GPS-signalen
är svag. Fotenheten är placerad i viloläge och klar att skicka
data (precis som pulsmätaren).
Efter 30 minuters inaktivitet stängs fotenheten av för att spara
på batteriet. När batteriet är svagt visas ett meddelande på din
enhet. Då återstår ungefär fem timmars batteritid.
Förbättring av foot pod-kalibrering
Innan du kan kalibrera enheten måste du söka efter GPSsignaler och para ihop enheten med fotenheten (Para ihop dina
trådlösa sensorer, sidan 18).
Foot pod-enheten är självkalibrerande, men du kan förbättra
noggrannheten för hastighets- och avståndsdata med några
utomhuslöpningar med GPS.
1 Stå utomhus i 5 minuter med fri sikt mot himlen.
2 Starta en löpningsaktivitet.
3 Spring på en bana utan att stanna i 10 minuter.
4 Stoppa aktiviteten och spara den.
Baserat på registrerade data ändras foot pod-enhetens
kalibreringsvärde, om det behövs. Du ska inte behöva
kalibrera foot pod-enheten igen såvida din löpstil inte ändras.
Trådlösa sensorer
Kalibrera fotenheten manuellt
Innan du kan kalibrera enheten måste du para ihop den med
foot pod-sensorn (Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 18).
Manuell kalibrering rekommenderas om du känner till
kalibreringsfaktorn. Om du har kalibrerat en foot pod med en
annan Garmin produkt kanske du känner till kalibreringsfaktorn.
1 På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör.
3 Välj foot pod.
4 Välj Kalibrerings- faktor > Ställ in värde.
5 Justera kalibreringsfaktorn:
• Öka kalibreringsfaktorn om sträckan är för kort.
• Minska kalibreringsfaktorn om sträckan är för lång.
Ställa in hastighet och distans på en foot pod
Innan du kan kalibrera hastighet och distans för foot pod måste
du para ihop din enhet med foot pod-sensorn (Para ihop dina
trådlösa sensorer, sidan 18).
Du kan ställa in enheten så att den beräknar hastighet och
distans utifrån foot pod-data i stället för GPS-data.
1 På urtavlan håller du MENU nedtryckt.
2 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör.
3 Välj foot pod.
4 Välj Fart eller Distans.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Inomhus när du tränar med GPS avstängd, vanligen
inomhus.
• Välj Alltid om du vill använda foot pod-data oberoende av
GPS-inställning.
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
®
®
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från enheten säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• För Apple datorer väljer du enheten och sedan Arkiv >
Mata ut.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
®
Ta bort filer
OBS!
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
1
2
3
4
Öppna Garmin enheten eller volym.
Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
Välj en fil.
Tryck på Delete på tangentbordet.
Obs! Om du använder en Apple dator måste du tömma
Papperskorgen för att ta bort filerna helt.
Enhetsunderhåll
tempe™
tempe är en ANT+ trådlös temperatursensor. Du kan ansluta
sensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för
omgivningens luft och därigenom tillhandahålla en konsekvent
källa till exakta temperaturdata. Du måste para ihop tempe med
din enhet för att visa temperaturdata från tempe.
Enhetsinformation
Specifikationer
Batterityp
Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Vattenklassning
10 ATM1
Drifts- och förvaringstemperaturområde
Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde
Från 0º till 45º C (från 32º till 113º F)
Trådlösa frekvenser/protokoll
2,4 GHz vid 2,4 dBm nominell
Information om batteritid
Den faktiska batteritiden beror på vilka funktioner som är
aktiverade på enheten, till exempel aktivitetsspårning,
pulsmätning vid handleden, smartphoneaviseringar, GPS, inre
sensorer och anslutna sensorer (Maximera batteriets livslängd,
sidan 21).
Batterilivslängd Läge
Upp till 14 dagar
Datahantering
Smartwatch-läge med aktivitetsspårning och pulsmätning vid handleden dygnet runt
Upp till 16 timmar GPS-läge med pulsmätning vid handleden
Skötsel av enheten
OBS!
Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för
klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller
andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana
substanser under en längre tid kan höljet skadas.
Undvik att trycka på knapparna under vatten.
Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan
förkorta produktens livslängd.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Rengöra enheten
OBS!
Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska
kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion
kan förhindra laddning och dataöverföring.
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Låt enheten torka helt efter rengöring.
TIPS: Mer information finns på www.garmin.com/fitandcare.
Upp till 40 timmar UltraTrac GPS-läge
1
Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 100 m. Mer information finns på www.garmin.com/waterrating.
Enhetsinformation
19
Byta banden
Du kan byta banden mot nya Instinct band eller kompatibla
QuickFit 22 band.
1 Använd ett gem för att trycka in stiftet på klockan.
®
2 Ta bort bandet från klockan.
Obs! Se till att bandet sitter säkert. Spärren ska stängas
över stiftet på klockan.
4 Upprepa proceduren för att byta det andra bandet.
Felsökning
Enheten är på fel språk
Du kan ändra språk om du har råkat välja fel språk på enheten.
1 Håll ned MENU.
2 Bläddra ned till den sista posten i listan och välj GPS.
3 Bläddra ned till den näst sista posten i listan och välj GPS.
4 Välj GPS.
5 Välj språk.
Är min smartphone kompatibel med min
enhet?
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera Instinct band passar du in ena sidan
av det nya bandet med hålen på enheten, trycker in det
synliga stiftet på klockan och trycker bandet på plats.
Obs! Se till att bandet sitter säkert. Stiftet på klockan ska
passas in efter hålen på enheten.
• Om du vill installera QuickFit 22 band tar du bort stiftet på
klockan från Instinct bandet, sätter på stiftet på enheten
och trycker det nya bandet på plats.
Instinct-enheten är kompatibel med smartphones som använder
Bluetooth trådlös teknik.
Information om kompatibilitet finns på www.garmin.com/ble.
Telefonen ansluter inte till enheten
Om telefonen inte ansluter till enheten kan du prova följande
tips.
• Stäng av din smartphone och enheten och sätt sedan på
dem igen.
• Aktivera Bluetooth teknik på din smartphone.
• Uppdatera Garmin Connect appen till den senaste versionen.
• Ta bort enheten från appen Garmin Connect och Bluetooth
inställningarna på din smartphone för att testa
ihopparningsprocessen på nytt.
• Om du har köpt en ny smartphone ska du ta bort enheten
från Garmin Connect appen på den smartphone som du inte
längre tänker använda.
• Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
• På din smartphone öppnar du appen Garmin Connect, väljer
eller
och väljer Garmin-enheter > Lägg till enhet för
att komma till hopparningsläget.
• From the watch face, hold MENU, and select Inställningar >
Telefon > Para ihop telefon.
Kan jag använda min Bluetooth sensor med
min klocka?
Enheten är kompatibel med vissa Bluetooth sensorer. Första
gången du ansluter en sensor till Garmin enheten måste du para
ihop enheten och sensorn. När de har parats ihop ansluter
20
Felsökning
enheten till sensorn automatiskt när du startar en aktivitet och
sensorn är aktiv och inom räckhåll.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör > Lägg till nytt.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Söka alla.
• Välj sensortyp.
Du kan anpassa de valfria datafälten (Anpassa datasidorna,
sidan 14).
Starta om enheten
1 Håll ned CTRL tills enheten stängs av.
2 Håll CTRL nedtryckt för att sätta på enheten.
Återställa alla standardinställningar
Du kan återställa alla enhetsinställningar till
fabriksinställningarna.
1 Håll ned MENU.
2 Välj Inställningar > System > Återställ.
3 Välj ett alternativ:
• Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar
och ta bort all information du angivit och all
aktivitetshistorik genom att välja Radera data & återst
inställn.
• Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar
och spara all information du angivit och all
aktivitetshistorik genom att välja Återställ standardinst.
Söka satellitsignaler
Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att
hämta satellitsignaler. Tid och datum ställs in automatiskt utifrån
GPS-positionen.
TIPS: Mer information om GPS finns på www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Gå utomhus till en öppen plats.
Enhetens framsida ska vara riktad mot himlen.
2 Vänta medan enheten söker satelliter.
Det kan ta 30–60 sekunder att söka satellitsignaler.
Förbättra GPS-satellitmottagningen
• Synkronisera enheten ofta med ditt Garmin Connect konto:
◦ Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln och
Garmin Express programmet.
◦ Synkronisera enheten med Garmin Connect appen med
hjälp av din Bluetooth aktiverade smartphone.
När du är ansluten till ditt Garmin Connect konto hämtar
enheten flera dagars satellitdata, vilket gör att den snabbt
hittar satellitsignaler.
• Ta med enheten utomhus till en öppen plats, en bit från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i några minuter.
Temperaturvärdet är inte korrekt
Kroppstemperaturen påverkar temperaturvärdet hos den
inbyggda temperatursensorn. För att få ett så korrekt
temperaturvärde som möjligt bör du ta av klockan från
handleden och vänta 20 till 30 minuter.
Du kan också använda en tempe extern temperatursensor
(tillval) för att visa exakta omgivningstemperaturvärden när du
har klockan på dig.
Maximera batteriets livslängd
Du kan förlänga batteriets livslängd på flera olika sätt.
Felsökning
• Minska tidsgränsen för bakgrundsbelysningen (Ändra
inställningar för bakgrundsbelysning, sidan 18).
• Minska bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
• Använd UltraTrac GPS-läget för din aktivitet (UltraTrac,
sidan 15).
• Stäng av Bluetooth trådlös teknik när du inte använder
anslutna funktioner (Anslutna funktioner, sidan 11).
• När du pausar din aktivitet för en längre tid kan du använda
alternativet återuppta senare (Stoppa en aktivitet, sidan 2).
• Stäng av aktivitetsspårning (Stänga av aktivitetsspårning,
sidan 7).
• Använd en urtavla som inte uppdateras varje sekund.
Använd till exempel en urtavla utan sekundvisare (Anpassa
urtavlan, sidan 16).
• Begränsa smartphoneaviseringarna som enheten visar
(Hantera aviseringar, sidan 11).
• Avbryt sändning av pulsdata till ihopparade Garmin enheter
(Sända pulsdata till Garmin enheter, sidan 5).
• Stäng av pulsmätning vid handleden (Stänga av pulsmätaren
för handleden, sidan 5).
Obs! Pulsmätning vid handleden används för att beräkna
antalet minuter med hög intensitet och kalorier som förbränts.
Aktivitetsspårning
Mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning hittar
du på garmin.com/ataccuracy.
Min dagliga stegräkning visas inte
Den dagliga stegräkningen återställs varje natt vid midnatt.
Om streck visas istället för din stegräkning ska du ge enheten
tid att hämta satellitsignaler och ställa in tiden automatiskt.
Stegräkningen verkar inte stämma
Om stegräkningen inte verkar stämma kan du testa följande tips.
• Bär enheten på din icke-dominanta handled.
• Bär enheten i fickan när du skjuter en barnvagn eller
gräsklippare framför dig.
• Bär enheten i fickan när du aktivt använder endast händer
eller armar.
Obs! Enheten kan tolka vissa upprepade rörelser, som när
du diskar, viker tvätt eller klappar händer, som steg.
Stegräkningen på enheten stämmer inte överens med
stegräkningen på mitt Garmin Connect konto
Stegräkningen på ditt Garmin Connect konto uppdateras när du
synkroniserar enheten.
1 Välj ett alternativ:
• Synkronisera stegräkningen med Garmin Connect
applikationen (Använda Garmin Connect på din dator,
sidan 12).
• Synkronisera stegräkningen med Garmin Connect appen
(Synkronisera data manuellt med Garmin Connect,
sidan 12).
2 Vänta medan enheten synkroniserar dina data.
Det kan ta flera minuter att synkronisera.
Obs! Du kan inte synkronisera dina data eller uppdatera
stegräkningen genom att uppdatera Garmin Connect appen
eller Garmin Connect applikationen.
Antal trappor verkar inte vara korrekt
Din enhet använder en intern barometer för att mäta
höjdförändringar när du går i trappor. Ett våningsplan är lika
med 3 m (10 fot).
• Undvik att hålla i räcken eller att hoppa över steg när du går i
trappor.
21
• Täcka över enheten med ärmen eller jackan i blåsiga miljöer
eftersom starka vindbyar kan orsaka felaktiga mätningar.
Mina intensiva minuter blinkar
När du motionerar på en intensitetsnivå som kvalificerar sig för
ditt mål med intensiva minuter börjar de intensiva minuterna
blinka.
Motionera i minst 10 minuter i följd med måttlig eller hög
intensitet.
Mer information
Du hittar mer information om produkten på Garmin webbplatsen.
• Ytterligare handböcker, artiklar och
programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
• Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
Bilaga
Datafält
%HRR: Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
% maxpuls varv: Medelprocentandelen av maxpulsen för det
senast slutförda varvet.
Aktuell tid: Tid på dagen baserat på din aktuella plats och
tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Återstående distans: Återstående sträcka till slutdestinationen.
Dessa data visas bara under navigering.
Avstånd till nästa: Återstående sträcka till nästa waypoint på
rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Bäring: Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa
data visas bara under navigering.
Barometriskt tryck: Kalibrerat aktuellt lufttryck.
Batterinivå: Återstående batteriladdning.
Destinations- plats: Positionen för slutdestinationen.
Destinationswaypoint: Den sista punkten på en rutt till
destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Dist. p tag s lgd: Simning Tillryggalagd medelsträcka per tag
under det senast slutförda varvet.
Distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Distans per paddel-/årtag: Paddlingssport Den tillryggalagda
sträckan per tag.
Distans per simtag, längd: Simning Tillryggalagd medelsträcka
per tag under det aktuella varvet.
ETA: Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen
(justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara
under navigering.
ETA nästa: Det beräknade klockslaget då du når nästa
waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa
data visas bara under navigering.
ETE: Den beräknade tiden tills du når slutmålet. Dessa data
visas bara under navigering.
FAKTISK FART MOT MÅL: Farten med vilken du närmar dig en
destination längs en rutt. Dessa data visas bara under
navigering.
Fart: Aktuell fart för resan.
Genomsnittlig varvtid: Medelvarvtiden för den aktuella
aktiviteten.
Glidförhållande: Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell
sträcka och ändring i vertikal sträcka.
Glidförhållande till destination: Det glidförhållande som krävs
för höjdminskning från din aktuella position till destinationens
höjd. Dessa data visas bara under navigering.
GPS: Styrkan på GPS-satellitsignalen.
22
GPS-höjd: Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.
GPS-riktning: Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.
Höjd: Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
IN. SIMTAGSTMP: Antal tag i snitt per minut (spm) under det
aktuella intervallet.
Intervallängder: Antal slutförda bassänglängder under det
aktuella intervallet.
Intervall- distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt intervall.
Intervallets simtag/längd: Antal simtag i snitt per
bassänglängd under det aktuella intervallet.
Intervallets simtagstyp: Aktuell tagtyp för intervallet.
Intervall-Swolf: Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella
intervallet.
Intervalltempo: Medeltempot för det aktuella intervallet.
Intervalltid: Stopptiden för det aktuella intervallet.
Kadens: Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara
ansluten till kadensgivaren för att dessa data skall visas.
Kadens: Löpning. Steg per minut (höger och vänster).
Kalorier: Mängden totala kalorier som förbränts.
Kompassriktning: Riktningen du rör dig i enligt kompassen.
Kurs: Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan
visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas
bara under navigering.
Längder: Antal slutförda bassänglängder under den aktuella
aktiviteten.
Latitud/longitud: Den aktuella positionen i latitud och longitud
oberoende av den valda inställningen för positionsformat.
Lufttryck: Okalibrerat lufttryck.
Lutning: Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka).
Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot)
du stiger är lutningen 5 %.
M.t. 500m, ak. v.: Det genomsnittliga roddtempot per 500 meter
för det aktuella varvet.
M.t. 500m, se. v.: Det genomsnittliga roddtempot per 500 meter
för det senaste varvet.
Max. höjd: Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste
återställningen.
Max. naut. hastighet: Maxfart i knop för den aktuella aktiviteten.
Maxfart: Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
Maximal stigning: Den maximala stigningshastigheten i fot per
minut eller meter per minut sedan den senaste
återställningen.
Maximalt nedför: Den maximala höjdminskningshastigheten i
meter per minut eller fot per minut sedan den senaste
återställningen.
Med. %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls
minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
Med. fart: Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
MED. SIM/LÄ: Antal simtag i snitt per bassänglängd under den
aktuella aktiviteten.
Medelfart: Medelfarten i rörelse för den aktuella aktiviteten.
Medelkadens: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den
aktuella aktiviteten.
Medelkadens: Löpning. Den genomsnittliga kadensen för den
aktuella aktiviteten.
Medellängd per simtag: Simning Tillryggalagd medelsträcka
per tag under den aktuella aktiviteten.
Medellängd per tag: Paddlingssport Tillryggalagd medelsträcka
per tag under den aktuella aktiviteten.
Medel puls: Den genomsnittliga pulsen för den aktuella
aktiviteten.
Bilaga
Medelpuls %Max.: Medelprocentandelen av maxpulsen för den
aktuella aktiviteten.
MEDELSIMTAGSTEMPO: Simning Antal tag i snitt per minut
(spm) under den aktuella aktiviteten.
Medelsluttning: Den lodräta medelsträckan för
höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Medelstigning: Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan
den senaste återställningen.
Medel Swolf: Genomsnittliga swolf-poäng för den aktuella
aktiviteten. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en
längd plus antalet simtag för den längden (Simterminologi,
sidan 3). För simning i öppet vatten används 25 meter för att
beräkna dina swolf-poäng.
Medeltagtempo: Paddlingssport Antal tag i snitt per minut (spm)
under den aktuella aktiviteten.
Medeltempo: Medeltempot för den aktuella aktiviteten.
Medeltempo för 500 m: Det genomsnittliga roddtempot per
500 meter för den aktuella aktiviteten.
Minst Höjd: Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste
återställningen.
Nästa waypoint: Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara
under navigering.
Nautisk distans: Den tillryggalagda sträckan i nautiska meter
eller nautiska fot.
Nautisk fart: Aktuell hastighet i knop.
Nautisk medelfart: Medelfart i knop för den aktuella aktiviteten.
Paddel-/årtag, längd: Paddlingssport Totalt antal tag för det
aktuella varvet.
Paddel-/årtag, senaste längd: Paddlingssport Totalt antal tag
för det senast slutförda varvet.
Puls: Dina hjärtslag per minut (bpm). Din enhet måste vara
ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Puls %Max.: Procentandelen av maxpuls.
Puls för senaste varv: Den genomsnittliga pulsen för det
senast slutförda varvet.
Pulszon: Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5).
Standardzonerna är baserade på din användarprofil och
maximala puls (220 minus din ålder).
Repetera vid: Tiduret för det senaste intervallet plus aktuell vila
(simning i bassäng).
Repetitioner: Antalet repetitioner i träningssetet under en
styrketräningsaktivitet.
Riktning: Den riktning som du rör dig i.
S.temp. sen. lä.: Simning Antal tag i snitt per minut (spm) under
det senast slutförda varvet.
Sen. längd Swolf: Swolf-poäng för den senast slutförda
bassänglängden.
Sen. varvdist. p. tag: Paddlingssport Tillryggalagd
medelsträcka per tag under det senast slutförda varvet.
Sen. varvtempo: Medeltempot för det senast slutförda varvet.
Senaste dygnets högsta: Den högsta temperaturen som en
kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste
24 timmarna.
Senaste dygnets lägsta: Den lägsta temperaturen som en
kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste
24 timmarna.
Senaste simtag: Simning Totalt antal tag för det senast
slutförda varvet.
Senaste varv %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven
(maxpuls minus vilopuls) för det senast slutförda varvet.
Senaste varvdistans: Tillryggalagd sträcka för senast slutförda
varv.
Bilaga
Senaste varvets kadens: Cykling. Medelkadensen för det
senast slutförda varvet.
Senaste varvets kadens: Löpning. Medelkadensen för det
senast slutförda varvet.
Senaste varv fart: Medelfarten för det senast slutförda varvet.
Senaste varvtid: Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Set-timer: Tid som tillbringats i det aktuella träningssetet under
en styrketräningsaktivitet.
Simt.tempo sen lä.: Antal simtag per minut i snitt (spm) under
den senast slutförda bassänglängden.
Simtag: Simning Totalt antal tag för det aktuella varvet.
Simtag: Simning Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.
Simtag för senaste längd: Totalt antal simtag för den senast
slutförda bassänglängden.
Simtag sen läng: Simtagstyp som användes under den senast
slutförda bassänglängden.
Simtagstempo: Simning Antalet tag per minut (spm).
Simtagstempo: Paddlingssport Antalet tag per minut (spm).
Simtagstempo, längd: Simning Antal tag i snitt per minut (spm)
under det aktuella varvet.
Sluttn. sen. varv: Den vertikala sträckan för höjdminskningen
för det senast slutförda varvet.
Sluttning under varvet: Den vertikala sträckan för
höjdminskningen för det aktuella varvet.
Solnedgång: Tiden för solnedgång baserat på din GPSposition.
Soluppgång: Tiden för soluppgång baserat på din GPSposition.
Stigning under senaste varvet: Den vertikala sträckan för
stigningen för det senast slutförda varvet.
Stigning under varvet: Den vertikala sträckan för stigningen för
det aktuella varvet.
Swolf för aktuellt varv: Genomsnittlig swolf-poäng för det
aktuella varvet.
Swolf för senaste varvet: Swolf-poäng för det senast slutförda
varvet.
Tag: Paddlingssport Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.
Tagtempo, se. lä.: Paddlingssport Antal tag i snitt per minut
(spm) under det senast slutförda varvet.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar
temperatursensorn. Du kan para ihop en tempe sensor med
enheten för att tillhandahålla en konstant källa till exakta
temperaturdata.
Tempo: Aktuellt tempo.
Tempo för 500 m: Det aktuella roddtempot per 500 meter.
Tempo för senaste längd: Medeltempot för din senast slutförda
bassänglängd.
Tid i zon: Förfluten tid i varje pulszon.
Tid till nästa: Den beräknade tiden som återstår tills du når
nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under
navigering.
Tidur: Den aktuella tiden för nedräkningstimern.
Total medelfart: Medelhastigheten för den aktuella aktiviteten,
vilket innefattar farten både i rörelse och vid stillastående.
Total tid: Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret
och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan
startar tiduret igen och löper i 20 minuter, är den förflutna
tiden 35 minuter.
Totalt nedför: Den totala höjdminskningen sedan den senaste
återställningen.
Totalt uppför: Den totala stigningssträckan sedan den senaste
återställningen.
23
Trappor nedför: Totalt antal trappor nedför under dagen.
Trappor per minut: Antalet trappor uppför per minut.
Trappor uppför: Det totala antalet trappor uppför under dagen.
Uppskattad total distans: Det beräknade avståndet från start
till slutdestination. Dessa data visas bara under navigering.
Ur takt: Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den
ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under
navigering.
Varv: Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Varv %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls
minus vilopuls) för det aktuella varvet.
Varv distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Varvdistans per tag: Paddlingssport Tillryggalagd
medelsträcka per tag under det aktuella varvet.
Varv fart: Medelfarten för det aktuella varvet.
Varvkadens: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det
aktuella varvet.
Varvkadens: Löpning. Den genomsnittliga kadensen för det
aktuella varvet.
Varv puls: Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
Varvpuls %Max.: Medelprocentandelen av maxpulsen för det
aktuella varvet.
Varvtagtempo: Paddlingssport Antal tag i snitt per minut (spm)
under det aktuella varvet.
Varvtempo: Medeltempot för det aktuella varvet.
Varv tid: Stopptiden för det aktuella varvet.
V dist. till dest.: Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och
slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Vertikal fart: Stigningens eller höjdminskningens hastighet över
tiden.
Vertikal fart mot mål: Stigningens eller höjdminskningens
hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data
visas bara under navigering.
Vilotimer: Tiduret för aktuell vila (simning i bassäng).
Hjulstorlek och omkrets
Fartsensorn identifierar automatiskt hjulstorleken. Vid behov kan
du manuellt ange hjulets omkrets i fartsensorns inställningar.
Däckstorleken är utmärkt på båda sidorna av däcket. Det här är
inte en heltäckande lista. Du kan även mäta hjulens omkrets
eller använda någon av de beräkningsfunktioner som finns på
internet.
Däckstorlek
Hjulets omkrets (mm)
26 × 1,50
2 010
26 × 1,75
2 023
26 × 1,95
2 050
26 × 2,00
2 055
26 × 1-3/8
2 068
26 × 2,10
2 068
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
26 × 1-1/2
2 100
26 × 3,00
2 170
27 × 1
2 145
27 × 1-1/8
2 155
27 × 1-1/4
2 161
27 × 1-3/8
2 169
29 x 2,1
2 288
29 x 2,2
2 298
29 x 2,3
2 326
650 x 20C
1 938
650 x 23C
1 944
650 × 35A
2 090
650 × 38B
2 105
650 × 38A
2 125
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700C tubdäck
2 130
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 146
700 × 32C
2 155
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
700 × 44C
2 235
700 × 45C
2 242
700 × 47C
2 268
Symbolförklaringar
De här symbolerna kan visas på enhetens eller tillbehörens
etiketter.
Däckstorlek
Hjulets omkrets (mm)
20 × 1,75
1 515
20 × 1-3/8
1 615
Växelström. Enheten passar för växelström.
22 × 1-3/8
1 770
Likström. Enheten passar endast för likström.
22 × 1-1/2
1 785
24 × 1
1 753
24 × 3/4 tubdäck
1 785
24 × 1-1/8
1 795
24 × 1,75
1 890
24 × 1-1/4
1 905
24 × 2,00
1 925
24 × 2,125
1 965
26 × 7/8
1 920
26 × 1-1,0
1 913
26 × 1
1 952
26 × 1,25
1 953
26 × 1-1/8
1 970
26 × 1,40
2 005
24
Säkring. Anger en säkringsspecifikation eller -plats.
Symbol för WEEE-kassering och -återvinning. WEEE-symbolen
sitter på produkten i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EG om återvinning av elektroniskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE –
Waste Electrical and Electronic Equipment). Den är avsedd att
förhindra felaktig kassering av den här produkten samt att främja
återanvändning och återvinning.
Bilaga
Index
A
aktiviteter 2, 3, 13, 16
anpassad 2, 16
spara 2
starta 2
aktivitetsspårning 6, 7
anpassa enheten 14, 16, 18
ansluta 11
ANT+ sensorer 18
användardata, ta bort 19
användarprofil 5
appar 12
smartphone 1
Auto Lap 15
Auto Pause 15
automatisk klättring 15
aviseringar 11
avstånd, varningar 14, 17
B
bakgrundsbelysning 1, 18
band 20
banor, skapa 9
barometer 9, 16, 17
kalibrera 17
batteri 19
ladda 1
livslängd 19
maximera 11, 16, 21
Bluetooth sensorer 18
Bluetooth teknik 11, 20
bläddra automatiskt 15
C
cykelgivare 18
D
data
lagra 12
sidor 14
överföra 12
E
enhets-ID 18
F
fart- och kadenssensor 18
favoriter 16
felsökning 5, 20–22
foot pod 18, 19
fotenhet 18
G
Garmin Connect 1, 7, 11, 12
lagra data 12
Garmin Express 2
uppdatera programvaran 2
GLONASS 17
GPS 15, 17
signal 21
H
hastighet 15
historik 10, 11
skicka till datorn 12
ta bort 11
hjulstorlekar 24
huvudmeny, anpassa 13
höjdmätare 9, 16
kalibrera 16
I
inomhusträning 2
inReach fjärrkontroll 13
inställningar 7, 13, 16–18, 21
intensiva minuter 6, 22
intervaller 3
träningspass 7, 8
Index
J
jumpmaster 4
K
kadens 3
givare 18
varningar 14
kalender 7
kalibrera
höjdmätare 16
kompass 16
kalori, varningar 14
karta 17
kartor 14, 17
bläddra 10
navigera 10
klocka 8
klockläge 1, 16
knappar 1, 17, 18
anpassa 15
kompass 9, 16, 17
inställningar 17
kalibrera 16
koordinater 9
kortkommandon 1, 16
Kurs mot mål 10
L
ladda 1
lagra data 12
larm 8, 14
ljud 3, 9
längder 3
löpband 2
M
man överbord (MÖB) 10
meny 1
meny för kontroller 1, 16
metronom 3
mål 8
måttenheter 18
MÖB 10
N
navigation
avbryta 10
Kurs mot mål 10
navigering 14, 17
nedräkningstimer 9
nordlig referens 16
O
områdesberäkning 10
P
para ihop
ANT+ sensorer 5
Bluetooth sensorer 20
givare 18
smartphone 1, 20
personliga rekord 8
ta bort 8
platser 9
redigera 9
spara 9
ta bort 9
profiler 2
användare 5
programvara
licens 18
uppdatera 2, 12
version 18
puls 5
mätare 5
para ihop sensorer 5
varningar 14
zoner 5, 6, 10
rutter 9
S
satellitsignaler 21
sida 18
simning 3
simtag 3
skidåkning
alpin 3
snowboard 3
smartphone 12, 20
appar 11
para ihop 1, 20
snowboard 3
soluppgång och solnedgång 9
specifikationer 19
språk 17
spår 9
stoppur 9
sträcka 15
swolf-poäng 3
systeminställningar 17
sömnläge 6
T
ta bort
alla användardata 19
historik 11
personliga rekord 8
tempe 19, 21
temperatur 19, 21
tid
inställningar 17
varningar 14
zoner och format 17
tidszoner 9
tillbehör 18, 20, 22
timer 10
nedräkning 9
total distans 11
TracBack 2, 10
träning 7, 8, 11
program 7
träningspass 7
läsa in 7
tävling 8
U
UltraTrac 15
uppdateringar, programvara 12
urtavlor 16
USB 12
koppla bort 19
V
varningar 9, 14, 15, 17
vattentålighet 19
VIRB fjärrkontroll 13
Virtual Partner 8
W
waypoints, beräkna 9
widgets 1, 5, 12
Z
zoner
puls 5
tid 9
Å
återställa enheten 21
Ö
överföra data 12
övningar 3
R
rengöra enheten 19
25
support.garmin.com
Augusti 2019
190-02585-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising