Garmin | Instinct® – Tactical Edition | User manual | Garmin Instinct® – Tactical Edition Korisnički priručnik

Garmin Instinct® – Tactical Edition Korisnički priručnik
INSTINCT TACTICAL
™
Korisnički priručnik
© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin i ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , inReach , QuickFit , TracBack , VIRB , Virtual Partner i Xero trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica
registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Instinct™, tempe™ i TrueUp™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih
podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association registrirani je trgovački znak tvrtke American Heart Association, Inc. Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple , iPhone i Mac trgovački su znakovi tvrtke
Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s
dodijeljenom licencom. Naprednu analizu pulsa omogućuje Firstbeat. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i
trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03603
®
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Prikaz izbornika kontrola ........................................................ 1
Omogućivanje načina rada za noćno gledanje ................. 1
Omogućavanje kamuflažnog načina rada ......................... 1
Pregledavanje widgeta ........................................................... 1
Punjenje uređaja ......................................................................... 1
Uparivanje pametnog telefona i uređaja ..................................... 1
Nadogradnja proizvoda .............................................................. 2
Postavljanje aplikacije Garmin Express ................................. 2
Aktivnosti i aplikacije..................................................... 2
Započinjanje aktivnosti ............................................................... 2
Savjeti za bilježenje aktivnosti ............................................... 2
Zaustavljanje aktivnosti ............................................................... 2
Stvaranje prilagođene aktivnosti ................................................. 2
Aktivnosti u zatvorenom .............................................................. 2
Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje .............................. 2
Aktivnosti na otvorenom ............................................................. 3
Pregledavanje skijaških spustova .......................................... 3
Korištenje metronoma ............................................................ 3
Plivanje ....................................................................................... 3
Terminologija za plivanje ....................................................... 3
Vrste zaveslaja ....................................................................... 3
Savjeti za plivačke aktivnosti ................................................. 3
Odmaranje tijekom plivanja u bazenu .................................... 3
Treniranje uz bilježenje drill vježbi ......................................... 4
Vodič skoka.................................................................... 4
Planiranje skoka ......................................................................... 4
Vrste skokova ........................................................................ 4
Unos podataka o skoku ......................................................... 4
Unos informacija o vjetru za skokove HAHO i HALO ................. 4
Ponovno postavljanje informacija o vjetru ............................. 4
Unos informacija o vjetru za statični skok ................................... 4
Postavke konstante .................................................................... 4
Funkcije mjerenja pulsa................................................. 5
Monitor pulsa koji puls mjeri na zapešću .................................... 5
Nošenje uređaja ..................................................................... 5
Savjeti za čudne podatke o pulsu .......................................... 5
Prikaz widgeta za puls ........................................................... 5
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje .................. 5
Isključivanje monitora pulsa koji puls mjeri na zapešću ......... 5
Vježbanje......................................................................... 5
Postavljanje korisničkog profila ................................................... 5
Ciljevi vježbanja ..................................................................... 5
O zonama pulsa ..................................................................... 6
Postavljanje zona pulsa .................................................... 6
Izračuni zona pulsa ........................................................... 6
Praćenje aktivnosti ...................................................................... 6
Automatski cilj ........................................................................ 6
Korištenje upozorenja za kretanje ......................................... 6
Praćenje spavanja ................................................................. 6
Korištenje funkcije za automatsko praćenje spavanja ...... 6
Korištenje načina rada Bez ometanja ............................... 6
Minute intenzivnog vježbanja ................................................. 7
Izračun minuta intenzivnog vježbanja ............................... 7
Garmin Move IQ™ događaji .................................................. 7
Postavke praćenja aktivnosti ................................................. 7
Isključivanje praćenja aktivnosti ........................................ 7
Vježbanje .................................................................................... 7
Praćenje vježbanja s usluge Garmin Connect ....................... 7
Početak vježbanja .................................................................. 7
O kalendaru treninga ............................................................. 7
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect ..... 7
Sadržaj
Intervalno vježbanje .................................................................... 7
Stvaranje intervalnog vježbanja ............................................. 7
Početak intervalnog vježbanja ............................................... 8
Zaustavljanje intervalnog vježbanja ....................................... 8
Korištenje funkcije Virtual Partner® ............................................ 8
Postavljanje cilja treniranja ......................................................... 8
Poništavanje cilja treniranja ................................................... 8
Utrkivanje s prethodnom aktivnošću ........................................... 8
Osobni rekordi ............................................................................ 8
Pregledavanje osobnih rekorda ............................................. 8
Vraćanje osobnog rekorda ..................................................... 8
Brisanje osobnog rekorda ...................................................... 9
Brisanje svih osobnih rekorda ................................................ 9
Sat.................................................................................... 9
Postavljanje alarma .................................................................... 9
Pokretanje mjerača odbrojavanja ............................................... 9
Korištenje štoperice .................................................................... 9
Sinkronizacija vremena s GPS-om ............................................. 9
Postavljanje upozorenja ............................................................. 9
Navigacija........................................................................ 9
Spremanje lokacije na dvostrukoj mreži ..................................... 9
Uređivanje spremljenih lokacija ............................................. 9
Pregledavanje visinomjera, barometra i kompasa .................... 10
Projekcija točke ......................................................................... 10
Navigacija prema odredištu ...................................................... 10
Stvaranje i praćenje staze na uređaju ...................................... 10
Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u
moru .......................................................................................... 10
Navigacija s funkcijom Sight 'N Go ........................................... 10
Navigacija do početne točke tijekom aktivnosti ........................ 10
Navigacija do početne točke zadnje spremljene aktivnosti ...... 10
Zaustavljanje navigacije ............................................................ 10
Izračun površine područja ......................................................... 10
Karta ......................................................................................... 11
Pomicanje i zumiranje na karti ............................................. 11
Povijest.......................................................................... 11
Korištenje funkcije Povijest ....................................................... 11
Pregled vremena u svakoj zoni pulsa .................................. 11
Pregledavanje ukupnih podataka ............................................. 11
Korištenje brojača kilometara ................................................... 11
Sinkroniziranje aktivnosti .......................................................... 11
Brisanje povijesti ....................................................................... 11
Funkcije povezivosti.................................................... 11
Omogućavanje Bluetooth obavijesti ......................................... 11
Prikaz obavijesti ................................................................... 12
Upravljanje obavijestima ...................................................... 12
Isključivanje Bluetooth tehnologije ....................................... 12
Uključivanje i isključivanje upozorenja o povezivanju s
pametnim telefonom ............................................................ 12
Pronalaženje izgubljenog mobilnog uređaja ............................. 12
Garmin Connect ........................................................................ 12
Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Garmin
Connect ................................................................................ 12
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Express .. 12
Korištenje usluge Garmin Connect na računalu ............. 12
Ručna sinkronizacija podataka s aplikacijom Garmin
Connect ................................................................................ 13
Garmin Explore™ ..................................................................... 13
Prilagođavanje vašeg uređaja..................................... 13
Widgeti ...................................................................................... 13
Prilagođavanje petlje widgeta .............................................. 13
inReach daljinski upravljač ................................................... 13
Upotreba daljinskog upravljača inReach ......................... 13
VIRB daljinski upravljač ....................................................... 13
i
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom ............................ 14
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom tijekom
aktivnosti ......................................................................... 14
Postavke aplikacija i aktivnosti ................................................. 14
Prilagođavanje zaslona s podacima .................................... 14
Dodavanje karte aktivnosti ................................................... 15
Upozorenja ........................................................................... 15
Postavljanje upozorenja .................................................. 15
Auto Lap ...............................................................................15
Označavanje dionica po udaljenosti ............................... 15
Omogućavanje funkcije Auto Pause® ................................. 16
Omogućivanje automatskog uspona ................................... 16
3D brzina i udaljenost .......................................................... 16
Uključivanje i isključivanje tipke Dionica .............................. 16
Korištenje značajke automatskog pomicanja ....................... 16
UltraTrac .............................................................................. 16
Postavke vremena do aktiviranja načina uštede energije .... 16
Prilagođavanje popisa aktivnosti .............................................. 16
Uklanjanje aktivnosti ili aplikacije .............................................. 16
Prilagođavanje izbornika kontrola ............................................. 17
Prilagođavanje izgleda sata ...................................................... 17
Postavke senzora ..................................................................... 17
Postavke kompasa ............................................................... 17
Ručna kalibracija kompasa ............................................. 17
Postavljanje referentnog sjevera ..................................... 17
Postavke visinomjera ........................................................... 17
Kalibracija barometarskog visinomjera ........................... 17
Postavke barometra ............................................................. 17
Kalibracija barometra ...................................................... 17
Postavke karte .......................................................................... 18
Postavke navigacije .................................................................. 18
Prilagođavanje funkcija karte ............................................... 18
Postavke smjera .................................................................. 18
Postavljanje navigacijskih rješenja ...................................... 18
Postavke sustava ...................................................................... 18
Postavke vremena ............................................................... 18
Promjena postavki pozadinskog osvjetljenja ....................... 18
Prilagođavanje tipki prečaca ................................................ 19
Mijenjanje mjernih jedinica ................................................... 19
Prikaz informacija o uređaju ..................................................... 19
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s
propisima na e-oznaci .......................................................... 19
Ponovno pokretanje uređaja ..................................................... 21
Ponovno postavljanje svih zadanih postavki ............................ 21
Primanje satelitskih signala ...................................................... 22
Poboljšavanje prijema GPS satelita ..................................... 22
Očitana temperatura nije točna ................................................ 22
Maksimiziranje vijeka trajanja baterije ...................................... 22
Praćenje aktivnosti .................................................................... 22
Moj broj dnevnih koraka se ne prikazuje ............................. 22
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan ............................ 22
Broj koraka na mom uređaju ne podudara se s brojem koraka
na mom Garmin Connect računu ......................................... 22
Broj katova na koje ste se popeli ne čini se točnim ............. 22
Prikaz minuta intenzivnog vježbanja treperi ........................ 22
Dodatne informacije .................................................................. 22
Dodatak ......................................................................... 23
Podatkovna polja ...................................................................... 23
Veličina i opseg kotača ............................................................. 25
Objašnjenja simbola ................................................................. 25
Indeks............................................................................ 26
Bežični senzori............................................................. 19
Uparivanje bežičnih senzora .................................................... 19
Korištenje dodatnog senzora brzine ili kadence na biciklu ....... 19
Nožni senzor ............................................................................. 19
Poboljšavanje kalibracije pedometra ................................... 19
Ručno kalibriranje pedometra .............................................. 19
Postavljanje brzine i udaljenosti pedometra ........................ 19
tempe™ .................................................................................... 20
Informacije o uređaju................................................... 20
Specifikacije .............................................................................. 20
Informacije o trajanju baterije ............................................... 20
Upravljanje podacima ............................................................... 20
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 20
Brisanje datoteka ................................................................. 20
Održavanje uređaja...................................................... 20
Postupanje s uređajem ............................................................. 20
Čišćenje uređaja .................................................................. 20
Promjena remena ..................................................................... 20
Rješavanje problema ................................................... 21
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik ....................................... 21
Je li moj pametni telefon kompatibilan s mojim uređajem? ...... 21
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva .......................... 21
Mogu li koristiti Bluetooth senzor sa svojim satom? ................. 21
ii
Sadržaj
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
Pregled uređaja
NAPOMENA: Kada omogućite način rada za noćno gledanje,
onemogućeno je praćenje pulsa na zapešću.
1 Držite CTRL.
2 Odaberite .
Omogućavanje kamuflažnog načina rada
Možete omogućiti kamuflažni način rada kako biste spriječili
pohranjivanje i dijeljenje svojeg GPS položaja i onemogućili
bežičnu komunikaciju.
1 Držite CTRL.
2 Odaberite .
Pregledavanje widgeta
Vaš se uređaj isporučuje s nekoliko prethodno učitanih widgeta,
a dodatni su dostupni nakon što uparite svoj uređaj i pametni
telefon.
• Odaberite UP ili DOWN.
Uređaj se kreće kroz neprekidni slijed widgeta.
• Odaberite GPS za prikaz dodatnih opcija i funkcija widgeta.
Punjenje uređaja
Odaberite kako biste uključili ili isključili pozadinsko osvjetLIGHT ljenje.
CTRL Odaberite kako biste uključili uređaj.
Držite za prikaz izbornika kontrola.
GPS
Odaberite za prikaz popisa aktivnosti i za pokretanje ili
zaustavljanje aktivnosti.
Odaberite za odabir opcije u izborniku.
Držite za prikaz GPS koordinata i spremanje lokacije.
Odaberite za povratak na prethodni zaslon.
BACK Držite za prikaz izbornika sata.
SET
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije.
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje.
Proučite upute za čišćenje u dodatku.
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak za punjenje na
uređaju.
Odaberite za kretanje kroz slijed widgeta i izbornike.
DOWN Držite za prikaz zaslona s visinomjerom, barometrom i
kompasom (ABC).
ABC
Odaberite za kretanje kroz slijed widgeta i izbornike.
Držite za prikaz izbornika.
UP
MENU
Prikaz izbornika kontrola
Izbornik kontrola sadrži opcije, uključujući uključivanje uređaja,
način rada bez ometanja, zaključavanje tipki i isključivanje
uređaja. Možete omogućiti kamuflažni način rada. Također
možete omogućiti način rada za noćno gledanje.
NAPOMENA: Opcije možete dodavati, uklanjati ih i mijenjati im
redoslijed u izborniku kontrola (Prilagođavanje izbornika
kontrola, stranica 17).
1 Na bilo kojem zaslonu držite CTRL.
2 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak za punjenje.
3 Napunite uređaj do kraja.
Uparivanje pametnog telefona i uređaja
Kako biste mogli koristiti funkcije povezivanja na Instinct
uređaju, uređaj mora biti uparen izravno putem aplikacije
Garmin Connect™ umjesto putem Bluetooth postavki na
pametnom telefonu.
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Garmin Connect.
2 Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m
(33 ft) od uređaja.
3 Odaberite CTRL da biste uključili uređaj.
Prilikom prvog uključivanja uređaj se nalazi u načinu rada za
uparivanje.
SAVJET: Za ručni prelazak u način uparivanja možete držati
MENU i zatim odabrati Postavke > Uparivanje telefona.
®
2 Za kretanje opcijama odaberite UP ili DOWN.
Omogućivanje načina rada za noćno gledanje
Način rada za noćno gledanje možete omogućiti kako bi se
smanjio intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi kompatibilnosti s
naočalama za noćno gledanje.
Uvod
1
4 Odaberite opciju za dodavanje uređaja Garmin Connect
• Za spremanje aktivnosti i vraćanje u način rada sata
odaberite Spremi > Gotovo.
• Za zaustavljanje aktivnosti i kasniji nastavak odaberite
Nastavi kasnije.
• Za označavanje dionice odaberite Lap.
• Za navigiranje natrag do početne točke aktivnosti istim
putem kojim ste došli, odaberite Natrag na početak >
TracBack.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za aktivnosti
koje koriste GPS.
• Za navigiranje natrag do početne točke aktivnosti
najkraćim putem, odaberite Natrag na početak >
Pravocrtno.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za aktivnosti
koje koriste GPS.
• Za odbacivanje aktivnosti i vraćanje u način rada sata,
odaberite Odbaci > Da.
NAPOMENA: Nakon zaustavljanja aktivnosti, uređaj je
automatski sprema nakon 30 minuta.
računu:
• Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete s pomoću aplikacije
Garmin Connect, slijedite upute na zaslonu.
• Ako ste već uparili neki uređaj s aplikacijom Garmin
Connect, u izborniku
ili izborniku
odaberite Uređaji
tvrtke Garmin > Dodaj uređaj i slijedite upute na
zaslonu.
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express™ (www.garmin.com
/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin
Connect.
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Registracija proizvoda
®
Postavljanje aplikacije Garmin Express
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Stvaranje prilagođene aktivnosti
1 Na satu odaberite GPS > Dodaj.
2 Odaberite opciju:
Aktivnosti i aplikacije
Vaš se uređaj može koristiti za aktivnosti u zatvorenom i
otvorenom prostoru, te atletske i fitness aktivnosti. Kada
započnete aktivnost, uređaj prikazuje i bilježi podatke senzora.
Aktivnosti možete spremati i dijeliti ih s Garmin Connect
zajednicom.
Dodatne informacije o praćenju aktivnosti i točnosti mjerenja
fitness parametara potražite na web-mjestu garmin.com
/ataccuracy.
3
4
5
Započinjanje aktivnosti
Kada započnete aktivnost, GPS se automatski uključuje (po
potrebi).
1 Na satu odaberite GPS.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite aktivnost s popisa omiljenih aktivnosti.
• Odaberite i zatim odaberite aktivnost s proširenog
popisa aktivnosti.
3 Ako je za aktivnost potreban prijem GPS signala, izađite na
mjesto s nesmetanim pogledom na nebo i pričekajte dok
uređaj ne bude spreman.
Uređaj je spreman nakon što utvrdi vaš puls, primi GPS
signale (ako su potrebni) i poveže se s bežičnim senzorima
(ako su potrebni).
4 Odaberite GPS za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
Uređaj bilježi podatke o aktivnosti samo dok je mjerač
vremena aktivnosti pokrenut.
Savjeti za bilježenje aktivnosti
• Prije pokretanja aktivnosti napunite uređaj (Punjenje uređaja,
stranica 1).
• Za bilježenje dionica odaberite BACK.
• Za prikaz dodatnih stranica s podacima odaberite UP ili
DOWN.
Zaustavljanje aktivnosti
1 Odaberite GPS.
2 Odaberite opciju:
• Za nastavak aktivnosti odaberite Nastavi.
2
6
• Odaberite Kopiranje aktivnosti kako biste stvorili
prilagođenu aktivnost na temelju spremljene aktivnosti.
• Odaberite Drugo kako biste stvorili novu prilagođenu
aktivnost.
Po potrebi odaberite vrstu aktivnosti.
Odaberite naziv ili unesite prilagođeno ime.
Duplicirani nazivi aktivnosti sadrže broj, npr. Biciklizam(2).
Odaberite opciju:
• Odaberite opciju za prilagođavanje posebnih postavki
aktivnosti. Primjerice, možete prilagoditi zaslone s
podacima ili automatske značajke.
• Odaberite Gotovo za spremanje i korištenje prilagođene
aktivnosti.
Odaberite Da kako biste aktivnost dodali na popis omiljenih.
Aktivnosti u zatvorenom
Uređaj Instinct može se koristiti za trening u zatvorenom, npr. za
trčanje na pokretnoj traci ili vožnju na sobnom biciklu. GPS je
tijekom aktivnosti u zatvorenom isključen.
Kada trčite ili hodate s isključenim GPS-om, brzina, udaljenost i
kadenca izračunavaju se pomoću brzinomjera u uređaju. Mjerač
brzine sam se kalibrira. Točnost podataka o brzini, udaljenosti i
kadenci poboljšava se nakon nekoliko trčanja ili hodanja na
otvorenom uz korištenje GPS-a.
SAVJET: Pridržavanje za ručke na traci za trčanje smanjuje
točnost. Tempo, udaljenost i kadencu možete bilježiti pomoću
opcionalnog pedometra.
Kada je biciklizam uz GPS isključen, podaci o brzini i udaljenosti
nisu dostupni, osim u slučaju da imate dodatni senzor koji
uređaju šalje podatke o brzini i udaljenosti (poput senzora brzine
i kadence).
Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje
Za bilježenje točnijih udaljenosti koje prijeđete na traci za trčanje
možete kalibrirati udaljenost nakon što na traci za trčanje istrčite
najmanje 1,5 km (1 mi). Ako koristite različite trake za trčanje,
možete ručno kalibrirati udaljenost za traku za trčanje nakon
svakog trčanja.
1 Započnite aktivnost na traci za trčanje (Započinjanje
aktivnosti, stranica 2) i na traci trčite najmanje 1,5 km (1 mi).
2 Kad završite trčanje, odaberite GPS.
Aktivnosti i aplikacije
3 Odaberite opciju:
• Za prvo kalibriranje udaljenosti za traku za trčanje
odaberite Spremi.
Uređaj će zatražiti da dovršite postupak kalibracije trake
za trčanje.
• Za ručnu kalibraciju udaljenosti za traku za trčanje nakon
prve kalibracije odaberite Kalibr. i spremi > Da.
Na
zaslonu trake za trčanje provjerite prijeđenu udaljenost i
4
unesite udaljenost u uređaj.
Aktivnosti na otvorenom
Na uređaju Instinct prethodno su učitane aplikacije za aktivnosti
na otvorenom, npr. trčanje i biciklizam. GPS je uključen tijekom
aktivnosti na otvorenom. Možete dodavati nove aktivnosti na
temelju zadanih aktivnosti, kao što su hodanje ili veslanje. Na
uređaj možete dodavati i prilagođene aktivnosti (Stvaranje
prilagođene aktivnosti, stranica 2).
Pregledavanje skijaških spustova
Vaš uređaj bilježi detalje svakog skijaškog spusta ili daskanja na
snijegu zahvaljujući funkciji automatskog prepoznavanja
spustova. Ova se funkcija zadano uključuje za skijaške spustove
i daskanje na snijegu. Automatski bilježi nove skijaške spustove
na temelju vašeg kretanja. Mjerač vremena zaustavlja se kada
se prestanete kretati nizbrdo i kada ste na žičari. Mjerač
vremena zaustavljen je za vrijeme vožnje žičarom. Krenite
nizbrdo kako biste ponovno pokrenuli mjerač vremena. Detalje
spusta možete pregledati na zaustavljenom zaslonu ili dok je
mjerač vremena pokrenut.
1 Započnite skijašku aktivnost ili daskanje na snijegu.
2 Držite MENU.
3 Odaberite Prikaz laufova.
4 Za prikaz detalja o zadnjem spustu, trenutnom spustu i
ukupnim spustovima odaberite UP i DOWN.
Na zaslonima spustova prikazuje se vrijeme, prijeđena
udaljenost, maksimalna brzina, prosječna brzina i ukupni
silazak.
Korištenje metronoma
Funkcija metronoma reproducira tonove ujednačenim ritmom
kako bi vam pomogla da poboljšate svoju izvedbu tako što ćete
trenirati uz bržu, sporiju ili ujednačeniju kadencu.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
1 Na izgledu sata odaberite GPS.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite MENU.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Metronom > Status > Uključi.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Udarci u minuti za unos vrijednosti na temelju
željene kadence.
• Odaberite Učes. upoz. kako biste prilagodili učestalost
udaraca.
• Odaberite Zvukovi kako biste prilagodili ton i vibriranje
metronoma.
7 Po potrebi odaberite Pregled kako biste prije trčanja
poslušali funkciju metronoma.
8 Krenite na trčanje (Započinjanje aktivnosti, stranica 2).
Metronom se automatski uključuje.
9 Za vrijeme trčanja odaberite UP ili DOWN za pregledavanje
zaslona metronoma.
10 Po potrebi držite MENU za promjenu postavki metronoma.
Aktivnosti i aplikacije
Plivanje
OBAVIJEST
Ovaj uređaj je namijenjen za plivanje na površini. Ronjenje s
uređajem može prouzročiti njegovo oštećenje i poništenje
jamstva.
NAPOMENA: Uređaj ne može bilježiti podatke o pulsu na
zapešću tijekom plivanja.
Terminologija za plivanje
Duljina: Jedno plivanje dužinom bazena.
Interval: Jedna ili više uzastopnih duljina. Novi interval počinje
nakon odmora.
Zaveslaj: Zaveslaj se računa svaki put kad ruka na kojoj je
uređaj dovrši puni krug.
Swolf: Swolf rezultat zbroj je vremena i broja zaveslaja koji vam
je potreban kako biste preplivali jednu duljinu bazena. Na
primjer, 30 sekundi i 15 zaveslaja daju swolf rezultat od 45.
Za plivanje na otvorenim vodama swolf se računa za 25
metara. Swolf služi za mjerenje učinkovitosti plivanja i cilj je
postići što manji rezultat, kao i u golfu.
Vrste zaveslaja
Određivanje vrste zaveslaja dostupno je samo za plivanje u
bazenu. Vrsta zaveslaja određuje se na kraju dužine. Vrste
zaveslaja pojavljuju se u povijesti plivanja i vašem Garmin
Connect računu. Vrstu zaveslaja možete odabrati i kao
prilagođeno podatkovno polje (Prilagođavanje zaslona s
podacima, stranica 14).
Kraul
Slobodni stil
Leđno
Leđno
Prsno
Prsno
Leptir
Leptir
Mješovito Više od jedne vrste zaveslaja u intervalu
Drill
Koristi se s bilježenjem drill vježbi (Treniranje uz bilježenje
drill vježbi, stranica 4)
Savjeti za plivačke aktivnosti
• Prije pokretanja aktivnosti za plivanje u bazenu, slijedite
upute na zaslonu kako biste odabrali veličinu bazena ili unijeli
prilagođenu veličinu.
Pri sljedećem pokretanju plivačke aktivnosti uređaj će
upotrijebiti ovu veličinu bazena. Možete držati MENU,
odabrati postavke aktivnosti i zatim odabrati Veličina bazena
za promjenu veličine.
• Odaberite BACK kako biste zabilježili odmor tijekom plivanja
u bazenu.
Uređaj automatski bilježi intervale plivanja i duljine za plivanje
u bazenu.
• Odaberite BACK kako biste zabilježili interval tijekom plivanja
na otvorenim vodama.
Odmaranje tijekom plivanja u bazenu
Zadani zaslon odmora prikazuje dva mjerača vremena odmora.
Prikazuje i vrijeme i udaljenost za posljednji dovršeni interval.
NAPOMENA: Podaci o plivanju ne bilježe se za vrijeme
odmora.
1 Za vrijeme plivanja odaberite BACK kako biste započeli
odmor.
Pozadina zaslona postaje crna, slova bijela i pojavljuje se
zaslon odmora.
2 Za vrijeme odmora odaberite UP ili DOWN za prikaz drugih
zaslona s podacima (nije obavezno).
3 Odaberite BACK i nastavite plivati.
4 Ponovite za dodatne intervale odmora.
3
Treniranje uz bilježenje drill vježbi
Funkcija bilježenja drill vježbi dostupna je samo za plivanje u
bazenu. Pomoću funkcije bilježenja drill vježbi možete ručno
bilježiti setove udaraca, plivanje jednom rukom ili bilo koju vrstu
zaveslaja koja nije jedna od četiri osnovne tehnike.
1 Za vrijeme plivanja u bazenu odaberite UP ili DOWN za
pregledavanje zaslona drill vježbi.
2 Odaberite BACK kako biste pokrenuli mjerač vremena drill
vježbi.
3 Kada dovršite interval drill vježbi, odaberite BACK.
Mjerač vremena drill vježbi se zaustavlja, ali mjerač vremena
aktivnosti nastavlja bilježiti cijelu plivačku sesiju.
4 Odaberite udaljenost za dovršenu drill vježbu.
Koraci za udaljenost temelje se na veličini bazena odabranoj
za profil aktivnosti.
5 Odaberite opciju:
• Kako biste započeli drugi interval drill vježbi, odaberite
BACK.
• Kako biste započeli interval plivanja, odaberite UP ili
DOWN za povratak na zaslon za treniranje plivanja.
Unos podataka o skoku
1 Odaberite GPS.
2 Odaberite Vodič skoka.
3 Odaberite vrstu skoka (Vrste skokova, stranica 4).
4 Dovršite jednu ili više akcija za unos podataka o skoku:
• Odaberite DIP za postavljanje međutočke za željeno
mjesto prizemljenja.
• Odaberite Visina za skok za postavljanje visine za skok
nad razinom tla (u stopama) kada vodič skoka izađe iz
zrakoplova.
• Odaberite Visina za otvaranje za postavljanje visine za
otvaranje nad razinom tla (u stopama) kada vodič skoka
otvara padobran.
• Odaberite Let prema naprijed za postavljanje vodoravne
prijeđene udaljenosti (u metrima) zbog brzine zrakoplova.
• Odaberite Staza do HARP za postavljanje prijeđenog
smjera (u stupnjevima) zbog brzine zrakoplova.
• Odaberite Vjetar za postavljanje brzine vjetra (u
čvorovima) i smjera (u stupnjevima).
• Odaberite Konstanta za fino podešavanje nekih
informacija za planirani skok. Ovisno o vrsti skoka,
odaberite Postotak maksimalnog, Faktor sigurnosti, Kotvaranje, K-slobodni pad ili K-statično i unesite
dodatne informacije (Postavke konstante, stranica 4).
• Odaberite Automatski na DIP za omogućivanje
automatske navigacije do točke DIP nakon skoka.
• Odaberite Idi na HARP kako biste krenuli prema točki
HARP.
Vodič skoka
UPOZORENJE
Funkcija vodiča skoka namijenjena je isključivo iskusnim
skakačima padobranom. Funkcija vodiča skoka ne smije se
koristiti kao primarni visinomjer za skakanje. Unos pogrešnih
podataka u vezi sa skokom može dovesti do ozbiljnih tjelesnih
ozljeda ili smrti.
Funkcija vodiča skoka slijedi vojne smjernice za izračun točke
otpuštanja na velikim visinama (HARP, high altitude release
point). Uređaj automatski prepoznaje kada ste skočili kako bi
započeo navigaciju prema željenoj točki djelovanja (DIP, desired
impact point).
Planiranje skoka
1 Odaberite vrstu skoka (Vrste skokova, stranica 4).
2 Unesite podatke o skoku (Unos podataka o skoku,
stranica 4).
Uređaj izračunava HARP.
3 Odaberite Idi na HARP kako biste pokrenuli navigaciju
prema točki HARP.
Vrste skokova
Značajka vodiča skoka omogućuje postavljanje vrste skoka na
jednu od tri vrste: HAHO, HALO ili Statični. Odabrana vrsta
skoka određuje koje su dodatne informacije za postavljanje
potrebne (Unos podataka o skoku, stranica 4). Za sve vrste
skokova visina za skok i otvaranje mjere se u stopama nad
razinom tla (AGL).
HAHO: Velika visina, visoko otvaranje Vodič skoka skače s vrlo
velike visine i otvara padobran na velikoj visini. Potrebno je
postaviti DIP i visinu za skok od najmanje 1.000 stopa.
Pretpostavlja se da je visina za skok ista kao visina za
otvaranje. Uobičajene vrijednosti visine za skok kreću se od
12.000 do 24.000 stopa nad razinom tla.
HALO: Velika visina, nisko otvaranje Vodič skoka skače s vrlo
velike visine i otvara padobran na maloj visini. Potrebni
podaci isti su kao za vrstu skoka HAHO uz dodatnu visinu za
otvaranje. Visina za otvaranje ne smije biti veća od visine za
skok. Uobičajene vrijednosti za visinu za otvaranje kreću se
od 2.000 do 6.000 stopa nad razinom tla.
Statično: Pretpostavlja se da su brzina i smjer vjetra stalni za
vrijeme skoka. Visina za skok mora biti najmanje 1.000
stopa.
4
Unos informacija o vjetru za skokove HAHO i
HALO
1
2
3
4
5
6
7
Odaberite GPS.
Odaberite Vodič skoka.
Odaberite vrstu skoka (Vrste skokova, stranica 4).
Odaberite Vjetar > Dodaj.
Odaberite visinu.
Unesite brzinu vjetra u čvorovima i odaberite Gotovo.
Unesite smjer vjetra u stupnjevima i odaberite Gotovo.
Vrijednost vjetra dodaje se na popis. U izračunima se koriste
samo vrijednosti vjetra s popisa.
8 Ponovite korake 5 do 7 za svaku dostupnu visinu.
Ponovno postavljanje informacija o vjetru
1 Odaberite GPS.
2 Odaberite Vodič skoka.
3 Odaberite HAHO ili HALO.
4 Odaberite Vjetar > Pon.postavljanje.
Sve su vrijednosti vjetra izbrisane s popisa.
Unos informacija o vjetru za statični skok
1
2
3
4
Odaberite GPS.
Odaberite Vodič skoka > Statično > Vjetar.
Unesite brzinu vjetra u čvorovima i odaberite Gotovo.
Unesite smjer vjetra u stupnjevima i odaberite Gotovo.
Postavke konstante
Odaberite Vodič skoka, odaberite vrstu skoka, a zatim odaberite
Konstanta.
Postotak maksimalnog: Postavljanje raspona skoka za sve
vrste skokova. Postavka manja od 100% smanjuje udaljenost
odmaka do točke DIP, a postavka veća od 100% povećava
Vodič skoka
udaljenost odmaka. Iskusniji vodiči skoka možda žele koristiti
manje brojeve, a manje iskusni skakači možda žele koristiti
veće brojeve.
Faktor sigurnosti: Postavljanje margine pogreške za skok
(samo HAHO). Sigurnosni faktor obično je cijeli broj 2 ili veći,
a određuje ga vodič skoka na temelju specifikacija za skok.
K-slobodni pad: Postavljanje vrijednosti povlačenja vjetra za
padobran tijekom slobodnog pada na temelju procjene
kupole padobrana (samo HALO). Svaki padobran treba biti
označen vrijednošću K.
K-otvaranje: Postavljanje vrijednosti povlačenja vjetra za
otvoreni padobran na temelju procjene kupole padobrana
(HAHO i HALO). Svaki padobran treba biti označen
vrijednošću K.
K-statično: Postavljanje vrijednosti povlačenja vjetra za
padobran tijekom statičnog skoka na temelju procjene kupole
padobrana (samo Statično). Svaki padobran treba biti
označen vrijednošću K.
Funkcije mjerenja pulsa
Uređaj Instinct sadrži senzor pulsa na zapešću, a kompatibilan
je i sa senzorima pulsa koji se nose na prsima (prodaju se
zasebno). Podatke o pulsu možete pregledati na widgetu pulsa.
Ako su dostupni podaci o pulsu izmjereni i na zapešću i na
prsima, uređaj će koristiti podatke o pulsu izmjerene na prsima.
Monitor pulsa koji puls mjeri na zapešću
Nošenje uređaja
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba.
NAPOMENA: Uređaj bi trebao čvrsto, ali ugodno prianjati.
Kako biste dobili točnije očitanje pulsa, uređaj se ne bi smio
pomicati po ruci dok trčite ili vježbate.
Prikaz widgeta za puls
Na widgetu se prikazuju trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./
min) i grafikon vašeg pulsa tijekom zadnjih 4 sata.
1 Na zaslonu sata odaberite UP ili DOWN za prikaz widgeta za
praćenje pulsa.
Odaberite
GPS kako bi se prikazao prosječan puls u
2
mirovanju tijekom posljednjih 7 dana.
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje
Podatke o pulsu možete odašiljati s uređaja Instinct i vidjeti ih na
uparenim Garmin uređajima. Primjerice, podatke o pulsu možete
odašiljati na Edge uređaj dok vozite bicikl ili VIRB akcijsku
kameru dok se bavite nekom aktivnošću.
NAPOMENA: Odašiljanje podataka o pulsu smanjuje razinu
napunjenosti baterije.
1 Na widgetu pulsa držite MENU.
2 Odaberite Opcije.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Slanje pulsa ako odmah želite započeti
odašiljati podatke o pulsu.
• Za odašiljanje pulsa tijekom mjerenih aktivnosti odaberite
Odašiljanje tijekom aktiv. (Započinjanje aktivnosti,
stranica 2).
Uređaj Instinct počinje odašiljati podatke o pulsu i pojavljuje
se ikona
.
NAPOMENA: Za vrijeme odašiljanja podataka o pulsu
možete pregledavati samo widget za puls.
4 Uparite uređaj Instinct i kompatibilni Garmin ANT+ uređaj.
NAPOMENA: Upute za povezivanje razlikuju se za svaki od
uređaja kompatibilnih s uređajem Garmin. Dodatne
informacije potražite u korisničkom priručniku.
SAVJET: Ako više ne želite odašiljati podatke o pulsu,
odaberite bilo koju tipku i zatim odaberite Da.
®
®
®
NAPOMENA: Optički senzor nalazi se na stražnjoj strani
uređaja.
• Dodatne informacije o monitoru pulsa koji puls mjeri na
zapešću potražite u Savjeti za čudne podatke o pulsu,
stranica 5.
• Dodatne informacije o točnosti potražite na web-mjestu
garmin.com/ataccuracy.
Savjeti za čudne podatke o pulsu
Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.
• Očistite i osušite ruku prije stavljanja uređaja.
• Ispod uređaja nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca,
losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
• Pazite da se senzor pulsa na stražnjoj strani uređaja ne
izgrebe.
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba. Uređaj bi trebao čvrsto,
ali ugodno prianjati.
• Prije početka aktivnosti pričekajte da ikona
prestane
treperiti.
• Zagrijavajte se 5 do 10 minuta i prije početka aktivnosti
očitajte puls.
NAPOMENA: Kad je vani hladno, zagrijavajte se na
zatvorenom.
• Nakon svakog vježbanja isperite uređaj vodom.
Funkcije mjerenja pulsa
Isključivanje monitora pulsa koji puls mjeri na
zapešću
Zadana vrijednost za postavku Puls na zapešću je Automatski.
Uređaj automatski mjeri puls na zapešću osim ako s uređajem
nije povezan ANT+ monitor pulsa.
1 Na widgetu pulsa držite MENU.
2 Odaberite Opcije > Status > Isključi.
Vježbanje
Postavljanje korisničkog profila
Možete ažurirati postavke spola, godine rođenja, visine, težine i
zone pulsa. Uređaj te informacije koristi za izračunavanje
preciznih podataka o vježbanju.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Korisnički profil.
3 Odaberite opciju.
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
5
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 6) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Postavljanje zona pulsa
Za određivanje vaših zadanih zona pulsa uređaj koristi podatke
iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom postavljanju. Za
profile sportova kao što su trčanje, bicikliranje i plivanje možete
postaviti posebne zone pulsa. Za najtočnije podatke o
kalorijama tijekom aktivnosti postavite maksimalni puls. Također
možete ručno postaviti svaku zonu pulsa i unijeti puls u
mirovanju. Zone možete podesiti ručno na uređaju ili pomoću
Garmin Connect računa.
1 Na izgledu satu držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Korisnički profil > Puls.
3 Odaberite Maksimalni puls i unesite svoj maksimalni puls.
4 Odaberite Puls u mirovanju i unesite svoj puls u mirovanju.
Možete koristiti prosječni puls u mirovanju koji izmjeri uređaj
ili možete postaviti prilagođeni puls u mirovanju.
5 Odaberite Zone > Na temelju.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite otk./min kako biste pregledali i uredili zone u
otkucajima u minuti.
• Odaberite % maks. pulsa kako biste pregledali i uredili
zone kao postotak maksimalnog pulsa.
• Odaberite %HRR kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak rezervnog pulsa (razlika između maksimalnog
pulsa i pulsa u mirovanju).
7 Odaberite zonu i unesite vrijednost za svaku zonu.
8 Odaberite Dodaj zonu pulsa za sport i odaberite profil
sporta kako biste dodali posebne zone pulsa (opcionalno).
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
Prednosti
1
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
Osnovni kardiovaskularni trening, dobar
tempo za oporavak
50–60%
2
60–70%
Ugodan tempo,
lagano dublje
disanje, moguć
razgovor
3
70–80%
Umjeren tempo, teže Poboljšani aerobni
je voditi razgovor
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni
trening
4
80–90%
Brzi tempo, pomalo
neugodan, snažno
disanje
5
90–100%
Sprinterski tempo, ne Anaerobna i mišićna
može se održati dulje izdržljivost, povećana
razdoblje, teško
snaga
disanje
6
Poboljšani anaerobni
kapacitet i prag,
poboljšana brzina
Praćenje aktivnosti
Funkcija praćenja aktivnosti bilježi broj dnevnih koraka,
prijeđenu udaljenost, minute intenzivnog vježbanja, broj katova
na koje ste se popeli, potrošene kalorije i statistiku o spavanju
za svaki zabilježeni dan. Potrošene kalorije obuhvaćaju bazalni
metabolizam i kalorije potrošene tijekom aktivnosti.
Ukupan broj koraka prijeđenih tijekom dana prikazuje se na
widgetu za korake. Broj koraka periodično se ažurira.
Dodatne informacije o praćenju aktivnosti i točnosti mjerenja
fitness parametara potražite na web-mjestu garmin.com
/ataccuracy.
Automatski cilj
Uređaj automatski stvara ciljni broj koraka u danu na temelju
vaše prethodne razine aktivnosti. Kako dan prolazi, uređaj
prikazuje vaš napredak prema dnevnom cilju .
Ako ne uključite funkciju automatskog postavljanja cilja, putem
svog Garmin Connect računa možete postaviti prilagođeni ciljni
broj koraka.
Korištenje upozorenja za kretanje
Sjedenje tijekom dužeg vremenskog razdoblja može prouzročiti
neželjene metaboličke promjene. Upozorenje za kretanje
podsjeća vas na potrebu za kretanjem. Nakon sat vremena
neaktivnosti prikazat će se poruka Krećite se! i traka podsjetnika
na kretanje. Svakih 15 minuta neaktivnosti prikazat će se
dodatni segmenti na traci. Uređaj se oglašava i zvučnim
signalima ili vibracijom ako su oni uključeni (Postavke sustava,
stranica 18).
Kako biste ponovno postavili upozorenje za kretanje, kratko
prošećite (barem nekoliko minuta).
Praćenje spavanja
Dok spavate, uređaj automatski prepoznaje da spavate i prati
vaše kretanje tijekom uobičajenog vremena spavanja. U
korisničkim postavkama Garmin Connect računa možete
postaviti uobičajeno vrijeme spavanja. Statistički podaci o
spavanju obuhvaćaju ukupno trajanje spavanja, razine spavanja
i razdoblja kretanja u snu. Statistiku spavanja možete pregledati
na Garmin Connect računu.
NAPOMENA: Razdoblja drijemanja ne dodaju se statističkim
podacima o spavanju. Za isključivanje obavijesti i upozorenja,
izuzev alarma, možete upotrijebiti način rada Bez ometanja
(Korištenje načina rada Bez ometanja, stranica 6).
Korištenje funkcije za automatsko praćenje spavanja
1 Nosite uređaj za vrijeme spavanja.
2 Prenesite podatke o spavanju na web-mjesto usluge Garmin
Connect (Ručna sinkronizacija podataka s aplikacijom
Garmin Connect, stranica 13).
Statistiku spavanja možete pregledati na Garmin Connect
računu.
Korištenje načina rada Bez ometanja
Pomoću načina rada Bez ometanja možete isključiti pozadinsko
osvjetljenje, zvučna upozorenja i upozorenja vibracijom.
Primjerice, ovaj način rada možete uključiti prije spavanja ili dok
gledate film.
NAPOMENA: U korisničkim postavkama Garmin Connect
računa možete postaviti uobičajeno vrijeme spavanja. Za
Vježbanje
automatski ulazak u način rada bez ometanja tijekom
uobičajenog vremena spavanja, u postavkama sustava
omogućite opciju Vrijeme spavanja (Postavke sustava,
stranica 18).
1 Držite CTRL.
2 Odaberite .
Minute intenzivnog vježbanja
Za bolje zdravlje, organizacije kao što je Svjetska zdravstvena
organizacija preporučuju najmanje 150 minuta umjerene
tjelesne aktivnosti tjedno (npr. žustro hodanje) ili 75 minuta
intenzivne tjelesne aktivnosti tjedno (npr. trčanje).
Uređaj prati intenzitet aktivnosti i bilježi trajanje umjerenih i
intenzivnih aktivnosti (za određivanje intenzivnih aktivnosti
potrebni su podaci o pulsu). Za postizanje ciljnog broja minuta
intenzivnog vježbanja u tjednu morate se baviti umjerenom ili
intenzivnom aktivnošću neprekidno najmanje 10 minuta. Uređaj
zbraja minute umjerenih i minute intenzivnih aktivnosti. Ukupni
zbroj minuta intenzivnih aktivnosti se udvostručuje.
Izračun minuta intenzivnog vježbanja
Instinct izračunava minute intenzivnog vježbanja
uspoređivanjem podataka o pulsu s prosjekom pulsa u
mirovanju. Ako je praćenje pulsa isključeno, uređaj izračunava
minute vježbanja umjerenim intenzitetom analizirajući broj
koraka u minuti.
• Za najtočniji izračun minuta intenzivnog vježbanja, pokrenite
aktivnost s mjerenjem vremena.
• Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim
intenzitetom.
• Za najtočnije mjerenje pulsa u mirovanju uređaj nosite cijeli
dan i noć.
Garmin Move IQ™ događaji
Funkcija Move IQ najmanje 10 minuta automatski otkriva uzorke
aktivnosti kao što su hodanje, trčanje, vožnja bicikla, plivanje ili
kružno treniranje. Na svojoj Garmin Connect vremenskoj liniji
možete vidjeti vrstu i trajanje događaja, ali oni se neće pojaviti
na vašem popisu aktivnosti, snimkama ili novostima. Za više
pojedinosti i veću točnost, mjerenu aktivnost možete snimiti na
svoj uređaj.
Postavke praćenja aktivnosti
Držite MENU i odaberite Postavke > Praćenje aktivnosti.
Status: Isključuje funkciju praćenja aktivnosti.
Upozorenje za kretanje: Prikazuje poruku i traku podsjetnika
na kretanje na digitalnom izgledu sata i zaslonu s koracima.
Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ili vibracijom ako su
oni uključeni (Postavke sustava, stranica 18).
Upozorenja na ciljeve: Omogućuje uključivanje i isključivanje
upozorenja na ciljeve. Upozorenja na ciljeve pojavljuju se za
ciljni broj koraka u danu, ciljni broj katova za uspon u danu i
tjedni ciljni broj minuta intenzivnog vježbanja.
Move IQ: Omogućuje uključivanje i isključivanje Move IQ
događaja.
Isključivanje praćenja aktivnosti
Kada isključite praćenje aktivnosti, ne bilježe se koraci, broj
katova na koje ste se popeli, minute intenzivnog vježbanja,
podaci o spavanju i Move IQ događaji.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Praćenje aktivnosti > Status >
Isključi.
Vježbanje
Možete stvoriti prilagođena vježbanja koja obuhvaćaju ciljeve za
svaki korak vježbanja i za različite udaljenosti, vremena i
kalorije. Pomoću usluge Garmin Connect možete stvoriti
Vježbanje
vježbanja ili odabrati plan treninga s ugrađenim vježbama iz
usluge Garmin Connect i prenijeti ih na svoj uređaj.
Pomoću usluge Garmin Connect možete planirati vježbanja.
Vježbanja možete planirati unaprijed i spremiti ih na svoj uređaj.
Praćenje vježbanja s usluge Garmin Connect
Prije preuzimanja vježbanja s usluge Garmin Connect morate
imati Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 12).
1 Odaberite opciju:
• Otvorite aplikaciju Garmin Connect.
• Idite na connect.garmin.com.
2 Stvorite i spremite novo vježbanje.
3 Odaberite ili Pošalji na uređaj.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Početak vježbanja
Prije nego što započnete vježbati, s Garmin Connect računa
morate preuzeti vježbanje.
1 Na satu odaberite GPS.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite MENU.
4 Odaberite Trening > Moja vježbanja.
5 Odaberite vježbanje.
NAPOMENA: Na popisu se prikazuju samo ona vježbanja
koja su kompatibilna s odabranom aktivnošću.
6 Odaberite Započni vježbanje.
7 Odaberite GPS za pokretanje mjerača vremena.
Nakon početka vježbanja uređaj prikazuje svaki korak vježbanja,
bilješke o koracima (ako postoje), cilj (ako postoji) i trenutne
podatke o vježbanju.
O kalendaru treninga
Kalendar treninga na uređaju proširenje je kalendara treninga ili
rasporeda koji postavite na usluzi Garmin Connect. Nakon što
ste u kalendar na usluzi Garmin Connect dodali nekoliko
vježbanja, možete ih poslati na uređaj. Sve zakazane treninge
koje ste poslali na uređaj možete vidjeti u kalendaru treninga
poredane po datumu. Kada u kalendaru treninga odaberete dan,
možete pregledati li započeti s vježbanjem. Zakazani trening
ostaje na uređaju neovisno o tome jeste li ga dovršili ili
preskočili. Kada s usluge Garmin Connect pošaljete zakazane
treninge, oni će prebrisati postojeći kalendar treninga.
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect
Ako želite preuzeti i upotrebljavati planove treniranja s usluge
Garmin Connect, morate imati Garmin Connect račun (Garmin
Connect, stranica 12), a Instinct uređaj morate upariti s
kompatibilnim pametnim telefonom.
ili .
1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite
2 Odaberite Trening > Planovi treninga.
3 Odaberite i zakažite plan treniranja.
4 Slijedite upute na zaslonu.
5 Pregledajte plan treniranja u svom kalendaru.
Intervalno vježbanje
Intervalno vježbanje možete stvoriti na temelju udaljenosti ili
vremena. Uređaj sprema korisničko intervalno vježbanje dok ne
stvorite drugo intervalno vježbanje. Otvorene intervale
upotrijebite za vježbanje na stazi ili kada znate koliku ćete
udaljenost pretrčati.
Stvaranje intervalnog vježbanja
1 Na satu odaberite GPS.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite MENU.
7
4 Odaberite Trening > Intervali > Uredi > Interval > Tip.
5 Odaberite Udaljenost, Vrijeme ili Otvoreno.
SAVJET: Otvoreni interval možete stvoriti tako da odaberete
opciju Otvoreno.
6 Po potrebi odaberite Trajanje, unesite udaljenost ili
vremensko trajanje intervala za vježbanje i odaberite .
7 Odaberite BACK.
8 Odaberite Odmor > Tip.
9 Odaberite Udaljenost, Vrijeme ili Otvoreno.
10 Po potrebi unesite udaljenost ili vremensko trajanje intervala
odmaranja i odaberite ikonu .
11 Odaberite BACK.
12 Odaberite jednu ili više opcija:
• Za postavljanje broja ponavljanja odaberite Ponavljanje.
• Za dodavanje otvorenog intervala zagrijavanja prije
početka vježbanja odaberite Zagrijavanje > Uključi.
• Za dodavanje otvorenog intervala hlađenja odaberite
Hlađenje > Uključi.
Početak intervalnog vježbanja
1 Na izgledu sata odaberite GPS.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite MENU.
4 Odaberite Trening > Intervali > Započni vježbanje.
5 Odaberite GPS kako biste pokrenuli mjerač vremena.
6 Ako ste postavili zagrijavanje prije početka intervalnog
vježbanja, za početak prvog intervala odaberite BACK.
7 Slijedite upute na zaslonu.
Kada dovršite sve intervale, pojavit će se poruka.
Zaustavljanje intervalnog vježbanja
• U bilo kojem trenutku odaberite BACK kako biste zaustavili
trenutni interval ili razdoblje odmora i prešli na sljedeći
interval ili razdoblje odmora.
• Nakon što se dovrše svi intervali i razdoblja odmora,
odaberite BACK kako biste završili intervalno vježbanje i
prešli na mjerač vremena koji se može upotrijebiti za
hlađenje.
• Za zaustavljanje mjerača vremena aktivnosti u bilo kojem
trenutku odaberite GPS. Možete nastaviti rad mjerača
vremena ili završiti intervalno vježbanje.
Korištenje funkcije Virtual Partner
®
Funkcija Virtual Partner je alat za treniranje dizajniran da vam
pomogne da postignete svoje ciljeve. Možete postaviti tempo za
funkciju Virtual Partner i utrkivati se s njim.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Zasloni s podacima > Dodaj > Virtual Partner.
6 Unesite tempo ili brzinu.
7 Započnite aktivnost (Započinjanje aktivnosti, stranica 2).
8 Odaberite UP ili DOWN za kretanje do zaslona funkcije
Virtual Partner kako biste vidjeli tko je u vodstvu.
Postavljanje cilja treniranja
Funkcija cilja treniranja radi zajedno s funkcijom Virtual Partner
pa treningom možete pokušati dostići postavljenu udaljenost,
udaljenost i vrijeme, udaljenost i tempo ili udaljenost i brzinu. Za
vrijeme treninga uređaj vam u stvarnom vremenu daje
8
informacije o tome koliko ste blizu postizanja postavljenog cilja
treniranja.
1 Na izgledu sata odaberite GPS.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite MENU.
4 Odaberite Trening > Postavi cilj.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo udaljenost za odabir zadane udaljenosti
ili unos prilagođene udaljenosti.
• Odaberite Udaljenost i vrijeme za odabir ciljane
udaljenosti i vremena.
• Odaberite Udaljenost i tempo ili Udaljenost i brzina za
odabir ciljane udaljenosti i tempa ili brzine.
Pojavljuje se zaslon cilja treniranja i pokazuje procijenjeno
vrijeme završetka. Procijenjeno vrijeme završetka temelji se
na vašoj trenutačnoj izvedbi i preostalom vremenu.
6 Odaberite GPS kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Poništavanje cilja treniranja
1 Za vrijeme trajanja aktivnosti gumb MENU držite pritisnutim.
2 Odaberite Otkaži cilj > Da.
Utrkivanje s prethodnom aktivnošću
Možete se utrkivati s već snimljenom ili preuzetom aktivnošću.
Ova funkcija radi s funkcijom Virtual Partner pa za vrijeme
aktivnosti možete vidjeti jeste li u prednosti ili u zaostatku.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
1 Na izgledu sata odaberite GPS.
2 Odaberite aktivnost.
3 Držite MENU.
4 Odaberite Trening > Utrka u okviru akt..
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Iz povijesti za odabir već snimljenih aktivnosti s
uređaja.
• Odaberite Preuzeto za odabir aktivnosti koje ste preuzeli
s Garmin Connect računa.
6 Odaberite aktivnost.
Pojavljuje se zaslon Virtual Partner i pokazuje procijenjeno
vrijeme završetka.
7 Odaberite GPS kako biste pokrenuli mjerač vremena.
8 Nakon dovršetka aktivnosti odaberite GPS > Spremi.
Osobni rekordi
Kada dovršite aktivnost, uređaj prikazuje sve nove osobne
rekorde koje ste postigli za vrijeme te aktivnosti. Osobni rekordi
obuhvaćaju najbrže vrijeme za nekoliko uobičajenih duljina utrka
i najduže trčanje ili vožnju.
Pregledavanje osobnih rekorda
1 Na izgledu satu držite MENU.
2 Odaberite Povijest > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord.
5 Odaberite Prikaz rekorda.
Vraćanje osobnog rekorda
Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni
rekord.
1 Na izgledu satu držite MENU.
2 Odaberite Povijest > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord koji želite vratiti.
Vježbanje
5 Odaberite Prethodno > Da.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Brisanje osobnog rekorda
1 Na izgledu sata držite MENU.
2 Odaberite Povijest > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite rekord koji želite izbrisati.
5 Odaberite Izbriši rekord > Da.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Brisanje svih osobnih rekorda
1 Na izgledu sata držite MENU.
2 Odaberite Povijest > Rekordi.
3 Odaberite sport.
4 Odaberite Izbriši sve rekorde > Da.
Brišu se rekordi samo za taj sport.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Sat
Postavljanje alarma
Možete postaviti više alarma. Svaki alarm možete postaviti tako
da se oglasi jednom ili redovno ponavlja.
1 Na bilo kojem zaslonu držite SET.
2 Odaberite Alarmi.
3 Unesite naziv alarma.
4 Odaberite Ponavljanje, a zatim odaberite kada će se alarm
ponavljati (nije obavezno).
5 Odaberite Zvukovi, a zatim odaberite vrstu obavijesti (nije
obavezno).
6 Odaberite Pozadinsko osvjetljenje > Uključi za uključivanje
pozadinskog osvjetljenja istodobno s uključivanjem alarma
(nije obavezno).
7 Odaberite Oznaka, a zatim odaberite opis alarma (nije
obavezno).
Pokretanje mjerača odbrojavanja
1
2
3
4
Na bilo kojem zaslonu držite SET.
OdaberiteMjerači vremena.
Unesite vrijeme.
Po potrebi odaberite opciju kako biste uredili mjerač
vremena:
• Za automatsko ponovno pokretanje mjerača nakon što
istekne, odaberite UP > Ponovo pokreni > Uključi.
• Za odabir vrste obavijesti odaberite UP > Zvukovi.
5 Odaberite GPS za pokretanje mjerača vremena.
Korištenje štoperice
1
2
3
4
Na bilo kojem zaslonu držite SET.
Odaberite Štoperica.
Odaberite GPS za pokretanje mjerača vremena.
Odaberite SET za ponovno postavljanje mjerača vremena
dionice .
Sat
Ukupno vrijeme štoperice
nastavlja teći.
5 Za zaustavljanje oba mjerača odaberite GPS.
6 Odaberite UP i odaberite opciju.
Sinkronizacija vremena s GPS-om
Kad god ga uključite i on pronađe satelitski signal, uređaj
automatski očitava vaše vremenske zone i aktualno vrijeme.
Također možete ručno sinkronizirati vrijeme s GPS-om kad
mijenjate vremenske zone te ažurirati vrijeme kad nastupi ljetno
računanje vremena.
1 Na bilo kojem zaslonu držite SET.
2 Odaberite Post.vrij.uz GPS.
3 Pričekajte dok uređaj ne pronađe satelite (Primanje
satelitskih signala, stranica 22).
Postavljanje upozorenja
1 Na bilo kojem zaslonu držite SET.
2 Odaberite Upozorenja.
3 Odaberite opciju:
• Da biste postavili upozorenje koje će se oglasiti određeni
broj minuta ili sati prije zalaska sunca, odaberite Prije
zal.sun. > Status > Uključi, odaberite Vrijeme i unesite
vrijeme.
• Da biste postavili upozorenje koje će se oglasiti određeni
broj minuta ili sati prije izlaska sunca odaberite Prije izl.
sun. > Status > Uključi, odaberite Vrijeme i unesite
vrijeme.
• Za postavljanje upozorenja za približavanje oluje
odaberite Oluja > Uključi, odaberiteBrzina i odaberite
razinu promjene tlaka.
• Da biste postavili upozorenje koje će se oglasiti svaki sat,
odaberite Po satu > Uključi.
Navigacija
Spremanje lokacije na dvostrukoj mreži
Možete spremiti trenutnu lokaciju s pomoću dvostrukih mrežnih
koordinata kako biste kasnije mogli navigirati natrag do iste
lokacije.
1 Na bilo kojem zaslonu držite GPS.
2 Odaberite GPS.
3 Po potrebi odaberite DOWN za uređivanje podataka o
lokaciji.
Uređivanje spremljenih lokacija
Spremljenu lokaciju možete izbrisati ili urediti njezin naziv,
nadmorsku visinu i podatke o položaju.
1 Na izgledu sata odaberite GPS > Navigiraj > Spremljene
lokacije.
2 Odaberite spremljenu lokaciju.
3 Odaberite opciju uređivanja lokacije.
9
Pregledavanje visinomjera, barometra i
kompasa
U uređaj su ugrađeni visinomjer, barometar i kompas s
automatskom kalibracijom.
1 Na bilo kojem zaslonu držite ABC.
2 Za prikaz zasebnih zaslona visinomjera, barometra i
kompasa odaberite UP ili DOWN.
Projekcija točke
Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera
od označene lokacije do nove lokacije.
1 Ako je potrebno, odaberite GPS > Dodaj > Projekcija točke
kako biste aplikaciju za projekciju točke dodali na popis
aplikacija.
2 Odaberite Da kako biste aplikaciju dodali na popis omiljenih.
3 Na izgledu sata odaberite GPS > Projekcija točke.
4 Za postavljanje smjera odaberite UP ili DOWN.
5 Odaberite GPS.
6 Za odabir mjerne jedinice odaberite DOWN.
7 Za unos udaljenosti odaberite UP.
8 Za spremanje odaberite GPS.
Projicirana točka sprema se sa zadanim nazivom.
Navigacija prema odredištu
Pomoću svog uređaja možete navigirati do odredišta ili slijediti
stazu.
1 Na izgledu sata odaberite GPS > Navigiraj.
2 Odaberite kategoriju.
3 Za odabir odredišta odgovarajte na upute na zaslonu.
4 Odaberite Idi na.
Pojavit će se navigacijski podaci.
5 Za početak navigacije odaberite GPS.
Stvaranje i praćenje staze na uređaju
1 Na izgledu sata odaberite GPS > Navigiraj > Staze > Stvori
novo.
Odaberite naziv staze i odaberite .
Odaberite Dodaj lokaciju.
Odaberite opciju.
Po potrebi ponovite korake 3 i 4.
Odaberite Gotovo > Slijedi stazu.
Pojavit će se navigacijski podaci.
7 Za početak navigacije odaberite GPS.
2
3
4
5
6
Označavanje i pokretanje navigacije na
lokaciju čovjeka u moru
Lokaciju čovjeka u moru (MOB) možete spremiti i automatski
započeti navigaciju na nju.
SAVJET: Funkciju držanja tipki možete prilagoditi za pristup
funkciji MOB (Prilagođavanje tipki prečaca, stranica 19).
Na izgledu sata odaberite GPS > Navigiraj > Zadnja MOB
lokacija.
Pojavit će se navigacijski podaci.
Navigacija s funkcijom Sight 'N Go
Uređaj možete usmjeriti prema objektu u daljini, primjerice,
vodotornju, odrediti smjer i zatim se kretati prema objektu.
1 Na izgledu sata odaberite GPS > Navigiraj > Sight 'N Go.
2 Usmjerite vrh sata prema objektu i odaberite GPS.
10
Pojavit će se navigacijski podaci.
3 Za početak navigacije odaberite GPS.
Navigacija do početne točke tijekom
aktivnosti
Možete navigirati natrag do početne točke svoje trenutačne
aktivnosti pravocrtno ili putem kojim ste prošli. Ova je funkcija
dostupna samo za aktivnosti koje koriste GPS.
1 Tijekom aktivnosti odaberite GPS > Natrag na početak.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste navigirali natrag do početne točke svoje
aktivnosti putem kojim ste prošli, odaberite TracBack.
• Kako biste navigirali natrag do početne točke svoje
aktivnosti pravocrtno, odaberite Pravocrtno.
Na karti se prikazuju vaša trenutačna lokacija
treba slijediti
te vaše odredište .
, trag koji
Navigacija do početne točke zadnje
spremljene aktivnosti
Možete navigirati natrag do početne točke svoje zadnje
spremljene aktivnosti pravocrtno ili putem kojim ste prošli. Ova
je funkcija dostupna samo za aktivnosti koje koriste GPS.
1 Odaberite GPS > Navigiraj > Natrag na početak >
Pravocrtno.
Na karti se prikazuje linija koja povezuje vašu trenutnu
lokaciju i početnu točku zadnje spremljene aktivnosti.
NAPOMENA: Možete pokrenuti mjerač vremena kako bi se
spriječio prelazak uređaja u način rada sata.
2 Odaberite DOWN za prikaz kompasa (nije obavezno).
Strelica pokazuje prema početnoj točki.
Zaustavljanje navigacije
1 Za vrijeme trajanja aktivnosti gumb MENU držite pritisnutim.
2 Odaberite Zaustavi navigaciju.
Izračun površine područja
Prije izračuna veličine područja potrebno je pronaći satelitske
signale.
1 Na izgledu sata odaberite GPS > Izračun površine.
2 Hodajte po rubu područja.
SAVJET: Držite MENU i odaberite Pomicanje/zumiranje za
prilagođavanje karte (Pomicanje i zumiranje na karti,
stranica 11).
3 Za izračun površine područja odaberite GPS.
4 Odaberite opciju:
• Za izlaz bez spremanja odaberite Gotovo.
• Za promjenu mjernih jedinica izmjerene površine
odaberite Promijeni jedin..
• Za spremanje odaberite Spremi aktivnost.
Navigacija
Karta
predstavlja vašu lokaciju na karti. Na karti se prikazuju nazivi
lokacija i simbola. Kada se krećete prema odredištu, vaša je ruta
na karti označena crtom.
• Navigacija kartom (Pomicanje i zumiranje na karti,
stranica 11)
• Postavke karte (Postavke karte, stranica 18)
Pomicanje i zumiranje na karti
1 Za prikaz karte tijekom navigacije odaberite UP ili DOWN.
2 Držite MENU.
3 Odaberite Pomicanje/zumiranje.
4 Odaberite opciju:
• Za prebacivanje između opcija za pomicanje gore i dolje,
ulijevo i udesno ili za zumiranje odaberite GPS.
• Za pomicanje i zumiranje na karti odaberite UP i DOWN.
• Za odustajanje odaberite BACK.
Povijest
U povijesti se nalaze vrijeme, udaljenost, kalorije, prosječan
tempo ili brzina, podaci o dionici i informacije s opcionalnog
senzora.
NAPOMENA: Kada se memorija uređaja napuni, najstariji se
podaci brišu.
Korištenje funkcije Povijest
Povijest sadrži prethodne aktivnosti koje ste spremili na uređaj.
Držite MENU.
Odaberite Povijest > – broj aktivnosti.
Odaberite aktivnost.
Odaberite opciju:
• Kako biste vidjeli dodatne informacije o aktivnosti,
odaberite Pojedinosti.
• Za odabir dionice i prikaz dodatnih podataka o svakoj
dionici, odaberite Dionice.
• Za odabir intervala i prikaz dodatnih informacija o svakom
intervalu odaberite Intervali.
• Za odabir seta vježbi i prikaz dodatnih informacija o
svakom setu odaberite Setovi.
• Za prikaz aktivnosti na karti odaberite Karta.
• Kako biste vidjeli vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa,
odaberite Vrijeme u zoni (Pregled vremena u svakoj zoni
pulsa, stranica 11).
• Za prikaz grafikona nadmorske visine aktivnosti odaberite
Graf.nadm.vis..
• Kako biste izbrisali odabranu aktivnost, odaberite Izbriši.
1
2
3
4
Pregled vremena u svakoj zoni pulsa
Kako biste mogli vidjeti podatke o zoni pulsa, prvo morate
dovršiti aktivnost s pulsom te je zatim spremiti.
Pregled vremena provedenog u svakoj zoni pulsa može vam
pomoći u prilagodbi intenziteta treninga.
1 Na izgledu sata držite MENU.
2 Odaberite Povijest > – broj aktivnosti.
3 Odaberite aktivnost.
4 Odaberite Vrijeme u zoni.
Pregledavanje ukupnih podataka
Možete pregledati akumulirane podatke o udaljenosti i vremenu
koji su spremljeni na uređaju.
1 Na izgledu sata držite MENU.
Povijest
2 Odaberite Povijest > Ukupno.
3 Prema potrebi odaberite aktivnost.
4 Odaberite opciju tjednih ili mjesečnih ukupnih rezultata.
Korištenje brojača kilometara
Brojač kilometara automatski snima ukupnu prijeđenu
udaljenost, nadmorsku visinu i vrijeme u aktivnostima.
1 Na izgledu satu držite MENU.
2 Odaberite Povijest > Ukupno > Brojač kilometara.
3 Odaberite UP ili DOWN kako biste vidjeli ukupne vrijednosti
izmjerene pomoću brojača kilometara.
Sinkroniziranje aktivnosti
Možete sinkronizirati aktivnosti s ostalih Garmin uređaja na svoj
Instinct uređaj s pomoću Garmin Connect računa. Primjerice,
možete zabilježiti vožnju Edge uređajem i pregledati pojedinosti
o aktivnosti na Instinct uređaju.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Povijest > Opcije > TrueUp > Uključi.
Kada sinkronizirate uređaj pomoću pametnog telefona,
posljednje aktivnosti s drugih vaših Garmin uređaja prikazuju se
na vašem Instinct uređaju.
Brisanje povijesti
1 Na izgledu sata držite MENU.
2 Odaberite Povijest > Opcije.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Izbriši sve aktivnosti kako biste izbrisali sve
aktivnosti iz povijesti.
• Odaberite Ponovno postavi ukupno kako biste ponovo
postavili sve ukupne vrijednosti za udaljenost i vrijeme.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Funkcije povezivosti
Funkcije povezivosti dostupne su za vaš Instinct uređaj kada ga
povežete s kompatibilnim pametnim telefonom koji koristi
Bluetooth tehnologiju. Za neke je funkcije na povezani pametni
telefon potrebno instalirati aplikaciju Garmin Connect. Dodatne
informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/apps.
Telefonske obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona
na vašem Instinct uređaju.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect: Automatski šalje vašu
aktivnost na vaš Garmin Connect račun čim završite sa
snimanjem te aktivnosti.
Bluetooth senzori: Omogućuje vam da povežete senzore
kompatibilne s uslugom Bluetooth kao što je senzor pulsa.
Pronađi moj telefon: Pronalazi vaš pametni telefon koji je
uparen s vašim Instinct uređajem i trenutačno unutar dometa.
Pronađi moj uređaj: Pronalazi vaš izgubljeni Instinct uređaj koji
je uparen s pametnim telefonom i trenutačno unutar dometa.
Omogućavanje Bluetooth obavijesti
Ako želite omogućiti obavijesti, morate upariti Instinct uređaj s
kompatibilnim mobilnim uređajem (Uparivanje pametnog
telefona i uređaja, stranica 1).
1 Na izgledu sata držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Telefon > Pametne obavijesti >
Status > Uključi.
11
3 Odaberite Tijekom aktivnosti.
4 Odaberite željenu postavku obavijesti.
5 Odaberite željenu postavku zvuka.
6 Odaberite Ne tijekom aktivnosti.
7 Odaberite željenu postavku obavijesti.
8 Odaberite željenu postavku zvuka.
9 Odaberite Pauza prije početka.
10 Odaberite trajanje prikaza nove obavijesti na zaslonu.
Prikaz obavijesti
1 Na zaslonu sata odaberite UP ili DOWN za prikaz widgeta za
2
3
4
5
obavijesti.
Odaberite GPS.
Odaberite obavijest.
Odaberite DOWN za više opcija.
Odaberite BACK za povratak na prethodni zaslon.
podršku. Zabilježite svoj aktivan stil života, uključujući trčanje,
hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje i još mnogo toga.
Možete izraditi besplatan Garmin Connect račun kada uparite
uređaj s telefonom pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile ili
možete posjetiti web-mjesto connect.garmin.com.
Pratite svoj napredak: Možete pratiti svoje dnevne korake,
pridružiti se prijateljskom natjecanju sa svojim kontaktima i
ostvariti svoje ciljeve.
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
mjerenu aktivnost na svom uređaju, možete prenijeti tu
aktivnost na Garmin Connect račun i držati je ondje koliko
god želite.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost, puls,
potrošene kalorije te izvješća koja se mogu prilagoditi.
Upravljanje obavijestima
Pomoću kompatibilnog pametnog telefona možete upravljati
obavijestima koje se pojavljuju na Instinct uređaju.
Odaberite opciju:
• Ako upotrebljavate iPhone uređaj, otvorite postavke
obavijesti i odaberite stavke koje će se prikazivati na
uređaju.
• Ako koristite pametni telefon sa sustavom Android™, u
aplikaciji Garmin Connect odaberite Postavke > Pametne
obavijesti.
®
Isključivanje Bluetooth tehnologije
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Telefon > Status > Isključi za
isključivanje Bluetooth bežične tehnologije na vašem Instinct
uređaju.
Upute o isključivanju Bluetooth bežične tehnologije na svom
mobilnom uređaju potražite u korisničkom priručniku
mobilnog uređaja.
Uključivanje i isključivanje upozorenja o povezivanju
s pametnim telefonom
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Upravljajte svojim postavkama: Postavke uređaja i korisničke
postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect
računu.
Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Garmin
Connect
Instinct uređaj možete podesiti da vas upozori kada se upareni
pametni telefon putem Bluetooth bežične tehnologije povezuje ili
prekida vezu.
NAPOMENA: Upozorenja o povezivanju s pametnim telefonom
zadano su isključena.
1 Na izgledu satu držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Telefon > Upozorenja.
Ako želite nadograditi softver uređaja s pomoću aplikacije
Garmin Connect, morate imati Garmin Connect račun i upariti
uređaj i kompatibilan pametni telefon (Uparivanje pametnog
telefona i uređaja, stranica 1).
Sinkronizirajte uređaj i aplikaciju Garmin Connect (Ručna
sinkronizacija podataka s aplikacijom Garmin Connect,
stranica 13).
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Connect
nadogradnju automatski šalje na vaš uređaj.
Pronalaženje izgubljenog mobilnog uređaja
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin
Express
Pomoću ove funkcije možete pronaći izgubljeni mobilni uređaj
koji je uparen pomoću Bluetooth bežične tehnologije i koji se
trenutno nalazi u dometu.
1 Za prikaz izbornika kontrola držite CTRL.
2 Odaberite .
Instinct uređaj počinje tražiti vaš upareni mobilni uređaj. S
vašeg će se mobilnog uređaja začuti zvučno upozorenje, a
snaga Bluetooth signala prikazivat će se na zaslonu Instinct
uređaja. Kako se budete približavali svom mobilnom uređaju,
povećavat će se snaga Bluetooth signala.
3 Za prekid traženja odaberite BACK.
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na Garmin Connect računu.
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
12
Prije nadogradnje softvera uređaja potrebno je preuzeti i
instalirati aplikaciju Garmin Express i dodati uređaj (Korištenje
usluge Garmin Connect na računalu, stranica 12).
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Express
šalje ga na vaš uređaj.
2 Nakon što aplikacija Garmin Express dovrši slanje
nadogradnje, prekinite vezu uređaja s računalom.
Uređaj će instalirati nadogradnju.
Korištenje usluge Garmin Connect na računalu
Aplikacija Garmin Express putem računala povezuje uređaj s
vašim Garmin Connect računom. S pomoću aplikacije Garmin
Express možete prenijeti podatke o aktivnosti na svoj Garmin
Connect račun i slati podatke, kao što su podaci o vježbanju ili
planove treniranja, s web-mjesta usluge Garmin Connect na
svoj uređaj.
Funkcije povezivosti
1
2
3
4
5
Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Posjetite www.garmin.com/express.
Preuzmite i instalirajte aplikaciju Garmin Express.
Otvorite aplikaciju Garmin Express i odaberite Dodaj uređaj.
Slijedite upute na zaslonu.
Ručna sinkronizacija podataka s aplikacijom Garmin
Connect
1 Za prikaz izbornika kontrola držite CTRL.
2 Odaberite .
Garmin Explore™
Web-mjesto i aplikacija za mobilne uređaje Garmin Explore
omogućuju vam planiranje putovanja i korištenje pohrane u
oblaku za vaše točke, rute i tragove. Na njima je ponuđeno
napredno planiranje i s internetskom vezom i bez nje, tako da
možete podijeliti i sinkronizirati podatke s kompatibilnim Garmin
uređajem. S pomoću aplikacije za mobilne uređaje možete
preuzeti karte za izvanmrežni pristup i navigirati svugdje, bez
korištenja mobilnih usluga.
Aplikaciju Garmin Explore možete preuzeti u trgovini App Store
na pametnom telefonu ili možete otići na explore.garmin.com.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Widgeti
Vaš se uređaj isporučuje s prethodno učitanim widgetima koji
omogućuju brz pregled podataka. Nekim je widgetima potrebna
Bluetooth veza s kompatibilnim pametnim telefonom.
Neki se widgeti zadano ne mogu vidjeti. Njih ručno možete
dodati u petlju widgeta.
ABC: Prikazuje kombinirane podatke visinomjera, barometra i
kompasa.
Alternativne vremenske zone: Prikazuje trenutno vrijeme u
dodatnim vremenskim zonama.
Kalendar: Prikazuje predstojeće sastanke iz kalendara vašeg
pametnog telefona.
Kalorije: Prikazuje podatke o kalorijama za trenutni dan.
Kompas: Prikazuje elektronički kompas.
Praćenje psa: Prikazuje podatke o lokaciji psa ako ste s Instinct
uređajem uparili kompatibilni uređaj za praćenje pasa.
Broj katova na koje ste se popeli: Prati broj katova na koje ste
se popeli i napredak prema cilju.
Puls: Prikazuje trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./min) i
grafikon pulsa.
Minute intenzivnog vježbanja: Bilježi trajanje umjerenih i
intenzivnih aktivnosti, ciljni broj minuta intenzivnog vježbanja
u tjednu i napredak prema postavljenom cilju.
inReach kontrole: Omogućuje slanje poruka na uparenom
inReach uređaju.
Zadnja aktivnost: Prikazuje kratak sažetak zadnje zabilježene
aktivnosti, primjerice, zadnjeg trčanja, vožnje biciklom ili
plivanja.
Zadnji sport: Prikazuje kratak sažetak zadnjeg zabilježenog
sporta.
Mjesečeve mijene: Prikazivanje vremena izlaska i zalaska
mjeseca te mjesečevih mijena ovisno o vašem GPS položaju.
Upravljanje glazbom: Kontrole playera glazbe vašeg pametnog
telefona.
Moj dan: Prikazuje dinamički sažetak vaših aktivnosti za dan.
Mjerenja uključuju mjerene aktivnosti, minute intenzivnog
vježbanja, katove na koje ste se popeli, korake, potrošene
kalorije i još mnogo toga.
®
Prilagođavanje vašeg uređaja
Obavijesti: Upozorava vas na dolazne pozive, poruke,
ažuriranja statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga,
ovisno o postavkama obavijesti na pametnom telefonu.
Informacije senzora: Prikazuje podatke internih ili povezanih
ANT+ senzora.
Koraci: Prati dnevni broj prijeđenih koraka, ciljni broj koraka i
podatke za prethodne dane.
Stres: Prikazuje vašu trenutnu razinu stresa i grafikon razine
stresa. Možete izvoditi vježbe disanja kako biste se lakše
opustili.
Izlazak i zalazak sunca: Prikazuje vremena izlaska i zalaska
sunca te vrijeme građanskog sumraka.
VIRB kontrole: Osigurava kontrole za upravljanje kamerom ako
ste uparili VIRB uređaj i svoj Instinct.
Vrijeme: Prikazuje trenutnu temperaturu i vremensku prognozu.
Nišan za luk Xero : Prikazuje informacije o lokaciji lasera kada
je nišan za luk Xero uparen s vašim Instinct uređajem.
®
Prilagođavanje petlje widgeta
Možete promijeniti redoslijed widgeta u slijedu widgeta i dodati
nove widgete.
1 Na izgledu satu držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Miniaplikacije.
3 Odaberite widget.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Promijeni redoslijed kako biste promijenili
lokaciju widgeta u slijedu widgeta.
• Odaberite Ukloni kako biste widget uklonili iz slijeda
widgeta.
5 Odaberite Dodaj widgete.
6 Odaberite widget.
Widget je dodan slijedu widgeta.
inReach daljinski upravljač
Funkcija inReach daljinskog upravljača omogućuje vam da
upravljate inReach uređajem pomoću uređaja Instinct. Idite na
web-mjesto buy.garmin.com ako želite kupiti inReach uređaj.
Upotreba daljinskog upravljača inReach
Ako želite koristiti funkciju inReach daljinskog upravljača, widget
inReach mora se vidjeti u slijedu widgeta (Prilagođavanje petlje
widgeta, stranica 13).
1 Uključite inReach uređaj.
2 Na svom Instinct uređaju odaberite UP ili DOWN na izgledu
sata kako biste vidjeli inReach widget.
3 Odaberite GPS za traženje inReach uređaja.
4 Odaberite GPS za uparivanje inReach uređaja.
5 Odaberite GPS, a zatim odaberite opciju:
• Za slanje SOS poruke odaberite Pokreni SOS poruku.
NAPOMENA: SOS funkciju upotrebljavajte samo u
situaciji stvarnog hitnog slučaja.
• Za slanje tekstne poruke odaberite Poruke > Nova
poruka, odaberite kontakte za poruku i unesite tekst
poruke ili odaberite opciju brze tekstne poruke.
• Za slanje zadane poruke odaberite Slanje zadane poruke
i odaberite poruku na popisu.
• Za prikaz mjerača vremena i udaljenosti prijeđene tijekom
aktivnosti odaberite Praćenje.
VIRB daljinski upravljač
Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam upravljanje VIRB
akcijskom kamerom pomoću uređaja. Za kupnju VIRB akcijske
kamere idite na www.garmin.com/VIRB.
13
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom
Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti
daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti
potražite u VIRB korisničkom priručniku za seriju. Morate
postaviti i prikaz VIRB miniaplikacije u petlji miniaplikacija
(Prilagođavanje petlje widgeta, stranica 13).
1 Uključite VIRB kameru.
2 Na svom Instinct uređaju odaberite UP ili DOWN na izgledu
sata kako biste vidjeli VIRB widget.
3 Pričekajte da se uređaj poveže s VIRB kamerom.
4 Odaberite GPS.
5 Odaberite opciju:
• Za snimanje videozapisa odaberite Pokreni snimanje.
Na zaslonu Instinct uređaja prikazat će se brojač vremena
videozapisa.
• Za snimanje fotografije tijekom snimanja videozapisa
odaberite DOWN.
• Za zaustavljanje snimanja videozapisa odaberite GPS.
• Za snimanje fotografije odaberite Fotografiraj.
• Za promjenu postavki videozapisa i fotografija odaberite
Postavke.
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom tijekom aktivnosti
Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti
daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti
potražite u VIRB korisničkom priručniku za seriju. Morate
postaviti i prikaz VIRB widgeta u slijedu widgeta (Prilagođavanje
petlje widgeta, stranica 13).
1 Uključite VIRB kameru.
2 Na svom Instinct uređaju odaberite UP ili DOWN na izgledu
sata kako biste vidjeli VIRB widget.
Pričekajte
da se uređaj poveže s VIRB kamerom.
3
Ako je kamera povezana, VIRB zaslon s podacima
automatski se dodaje aplikacijama za aktivnosti.
4 Tijekom aktivnosti odaberite UP ili DOWN kako biste vidjeli
VIRB zaslon s podacima.
5 Držite MENU.
6 Odaberite Daljinski upravljač VIRB.
7 Odaberite opciju:
• Za upravljanje kamerom pomoću mjerača vremena
aktivnosti odaberite Postavke > Pok.i zaus.mj.vrem..
NAPOMENA: Snimanje videozapisa automatski se
pokreće i zaustavlja kada započnete ili završite aktivnost.
• Za upravljanje kamerom pomoću opcija izbornika
odaberite Postavke > Ručno.
• Za ručno snimanje videozapisa odaberite Pokreni
snimanje.
Na zaslonu Instinct uređaja prikazat će se brojač vremena
videozapisa.
• Za snimanje fotografije tijekom snimanja videozapisa
odaberite DOWN.
• Za ručno zaustavljanje snimanja videozapisa odaberite
GPS.
• Za snimanje fotografije odaberite Fotografiraj.
Postavke aplikacija i aktivnosti
Ove postavke omogućuju prilagođavanje svake prethodno
učitane aplikacije za aktivnosti prema vašim potrebama.
Primjerice, možete prilagoditi stranice s podacima i omogućiti
upozorenja i funkcije vježbanja. Neke postavke nisu dostupne
za sve vrste aktivnosti.
Držite MENU, odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije,
odaberite aktivnost i odaberite postavke aktivnosti.
14
3D udaljenost: Izračunava udaljenost pomoću promjene u
nadmorskoj visini i vodoravnog kretanja tlom.
3D brzina: Izračunava brzinu pomoću promjene u nadmorskoj
visini i vodoravnog kretanja tlom (3D brzina i udaljenost,
stranica 16).
Upozorenja: Postavlja upozorenja za trening ili navigaciju za
aktivnost.
Automatski uspon: Uređaju omogućuje automatsko
prepoznavanje promjene nadmorske visine pomoću
ugrađenog visinomjera.
Auto Lap: Postavlja opcije za Auto Lap funkciju (Auto Lap,
stranica 15).
Auto Pause: Postavlja uređaj na zaustavljanje snimanja
podataka pri zaustavljanju ili pri usporavanju ispod zadane
brzine (Omogućavanje funkcije Auto Pause , stranica 16).
A.izr.d.t.sk.: Uređaju omogućuje automatsko prepoznavanje
skijaških dionica pomoću ugrađenog mjerača brzine.
Automatsko pomicanje: Omogućuje automatsko kretanje kroz
sve zaslone s podacima o aktivnostima dok je uključen
mjerač vremena (Korištenje značajke automatskog
pomicanja, stranica 16).
Boja pozadine: Omogućuje postavljanje crne ili bijele pozadine
za svaku aktivnost.
Pokretanje odbrojavanja: Omogućuje mjerač odbrojavanja za
intervale plivanja u bazenu.
Zasloni s podacima: Omogućuje prilagođavanje zaslona s
podacima i dodavanje novih zaslona s podacima za aktivnost
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 14).
GPS: Postavljanje načina rada za GPS antenu. Upotreba opcija
GPS + GLONASS ili GPS + GALILEO omogućuje bolji rad u
zahtjevnoj okolini i brže pronalaženje položaja. Istovremena
upotreba GPS-a i drugog satelita prije će potrošiti bateriju
nego kada koristite samo opciju GPS. Korištenjem opcije
UltraTrac točke traga i podaci senzora rjeđe se bilježe
(UltraTrac, stranica 16).
Tipka Dionica: Omogućuje snimanje dionice, seta ili odmora
tijekom aktivnosti (Uključivanje i isključivanje tipke Dionica,
stranica 16).
Metronom: Reproducira tonove ujednačenim ritmom kako bi
vam pomogao da poboljšate svoju izvedbu tako što ćete
trenirati uz bržu, sporiju ili ujednačeniju kadencu (Korištenje
metronoma, stranica 3).
Veličina bazena: Postavljanje duljine bazena za plivanje u
bazenu.
Isklj.za ušt.energ.: Postavlja opciju vremena uštede energije za
aktivnost (Postavke vremena do aktiviranja načina uštede
energije, stranica 16).
Preimenuj: Postavlja naziv aktivnosti.
Vraćanje zadanih post.: Omogućuje ponovno postavljanje
postavki aktivnosti.
Prepoznavanje zaveslaja: Omogućuje prepoznavanje
zaveslaja za plivanje u bazenu.
®
®
Prilagođavanje zaslona s podacima
Možete prikazati, sakriti i promijeniti izgled i sadržaj zaslona s
podacima za svaku aktivnost.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost za prilagođavanje.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Zasloni s podacima.
6 Odaberite zaslon s podacima koji želite prilagoditi.
Prilagođavanje vašeg uređaja
7 Odaberite opciju:
• Odaberite Izgled za prilagođavanje broja podatkovnih
polja na zaslonu s podacima.
• Odaberite polje kako biste promijenili podatke koji će se u
njemu prikazivati.
• Odaberite Promijeni redoslijed kako biste promijenili
lokaciju zaslona s podacima u slijedu.
• Odaberite Ukloni kako biste uklonili zaslon s podacima iz
slijeda.
8 Po potrebi za dodavanje zaslona s podacima u slijed
odaberite Dodaj.
Možete dodati prilagođeni zaslon s podacima ili odabrati neki
od prethodno definiranih zaslona s podacima.
Dodavanje karte aktivnosti
Možete dodati kartu zaslonima s podacima za aktivnost.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost za prilagođavanje.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Zasloni s podacima > Dodaj > Karta.
Upozorenja
Za svaku aktivnost možete postaviti upozorenja koja vam mogu
pomoći u vježbanju prema određenim ciljevima, u poboljšanju
informiranosti u okolini i navigaciji prema odredištu. Neka su
upozorenja dostupna samo za određene aktivnosti. Tri su vrste
upozorenja: upozorenja na događaj, upozorenja o vrijednostima
izvan raspona i ponavljajuća upozorenja.
Upozorenje na događaj: Upozorenje na događaj upozorava
vas jedanput. Događaj je određena vrijednost. Primjerice,
uređaj možete postaviti tako da vas upozorava kada
dostignete određenu nadmorsku visinu.
Upozorenje o vrijednostima izvan raspona: Upozorenje o
vrijednostima izvan raspona obavještava vas svaki put kada
je uređaj iznad ili ispod određenog raspona vrijednosti.
Primjerice, uređaj možete postaviti tako da vas upozorava
kada vam je puls ispod 60 otkucaja u minuti (otk./min) i iznad
210 otk./min.
Ponavljajuće upozorenje: Ponavljajući alarm vas obavještava
svaki put kad uređaj zabilježi određenu vrijednost ili interval.
Primjerice, možete postaviti uređaj tako da vas upozorava
svakih 30 minuta.
Naziv
upozorenja
Vrsta
upozorenja
Opis
Kadenca
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost takta.
Kalorije
Događaj, ponav- Možete postaviti broj kalorija.
ljajuće
Prilagođeno
Događaj, ponav- Možete odabrati postojeću poruku
ljajuće
ili stvoriti prilagođenu te odabrati
vrstu upozorenja.
Udaljenost
Ponavljajuće
Možete postaviti interval udaljenosti.
Nadmorska
visina
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost nadmorske
visine.
Puls
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost pulsa ili
odabrati promjene zona. Pogledajte odjeljke O zonama pulsa,
stranica 6 i Izračuni zona pulsa,
stranica 6.
Tempo
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost tempa.
Blizina
Događaj
Radijus možete postaviti od
spremljene lokacije.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Naziv
upozorenja
Vrsta
upozorenja
Opis
Trčanje/hodanje Ponavljajuće
Možete postaviti redovite odmore
hodanjem u pravilnim intervalima.
Brzina
Raspon
Možete postaviti minimalnu i
maksimalnu vrijednost brzine.
Brzina hoda
Raspon
Možete postaviti gornji ili donji broj
zaveslaja po minuti.
Vrijeme
Događaj, ponav- Možete postaviti vremenski
ljajuće
interval.
Postavljanje upozorenja
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Upozorenja.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Dodaj novo za dodavanje novog upozorenja za
aktivnost.
• Odaberite naziv upozorenja za uređivanje postojećeg
upozorenja.
7 Po potrebi odaberite vrstu upozorenja.
8 Odaberite zonu, unesite minimalne i maksimalne vrijednosti
ili unesite prilagođenu vrijednost za upozorenje.
9 Po potrebi uključite upozorenje.
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka za upozorenja na događaj i ponavljajuća upozorenja.
Prilikom svakog prekoračenja ili pada ispod navedenog raspona
(minimalne i maksimalne vrijednosti) prikazuje se poruka za
upozorenja o vrijednostima izvan raspona.
Auto Lap
Označavanje dionica po udaljenosti
Možete koristiti Auto Lap za automatsko označavanje dionice na
određenoj udaljenosti. Ta je značajka korisna za usporedbu
izvedbe u različitim dijelovima aktivnosti (primjerice, svake milje
ili svakih 5 kilometara).
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Auto Lap.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Auto Lap za uključivanje ili isključivanje opcije
Auto Lap.
• Odaberite Udalj.auto.dion. za prilagođavanje udaljenosti
između dionica.
Prilikom svakog dovršetka dionice prikazuje se poruka s
vremenom za tu dionicu. Uređaj se oglašava i zvučnim
signalima ili vibracijom ako su oni uključeni (Postavke sustava,
stranica 18).
Po potrebi možete prilagoditi stranice s podacima za prikaz
dodatnih podataka o dionici (Prilagođavanje zaslona s
podacima, stranica 14).
Prilagođavanje poruke upozorenja o dionici
Možete prilagoditi jedno ili dva podatkovna polja koja se
pojavljuju u poruci upozorenja o dionici.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
15
3 Odaberite aktivnost.
4
5
6
7
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
Odaberite postavke aktivnosti.
Odaberite Auto Lap > Upozorenje o dionici.
Odaberite podatkovno polje kako biste ga promijenili.
Odaberite Pregled (nije obavezno).
Omogućavanje funkcije Auto Pause
®
Funkciju Auto Pause možete koristiti za automatsko
zaustavljanje brojača vremena kada se zaustavite. Ta je funkcija
korisna ako tijekom aktivnosti nailazite na semafore ili druga
mjesta gdje morate stati.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Auto Pause.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Kad stanem za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se zaustavite.
• Odaberite Prilagođeno kako biste automatski zaustavili
brojač kada se vaš tempo ili brzina spusti ispod određene
razine.
Omogućivanje automatskog uspona
2
3
4
5
Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
Odaberite aktivnost.
Odaberite postavke aktivnosti.
Odaberite Tipka Dionica.
Status tipke Dionica mijenja se u Uključi ili Isključi na temelju
trenutnih postavki.
Korištenje značajke automatskog pomicanja
Značajku automatskog pomicanja možete koristiti za kruženje
kroz sve zaslone s podacima o aktivnosti dok je uključen brojač
vremena.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Automatsko pomicanje.
6 Odaberite brzinu prikaza.
UltraTrac
Značajka UltraTrac je GPS postavka koja bilježi točke trase i
podatke senzora s manjom učestalošću. Omogućavanje
značajke UltraTrac produljuje trajanje baterije, ali smanjuje
kvalitetu snimljenih aktivnosti. Koristite značajku UltraTrac za
aktivnosti koje zahtijevaju produljeno trajanje baterije, a za koje
učestala ažuriranja podataka senzora nisu toliko važna.
Postavke vremena do aktiviranja načina uštede
energije
Funkciju automatskog uspona možete koristiti za automatsko
otkrivanje promjene nadmorske visine. Tu funkciju možete
koristiti tijekom aktivnosti poput penjanja, planinarenja, trčanja ili
vožnje biciklom.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
4 Odaberite postavke aktivnosti.
5 Odaberite Automatski uspon > Status > Uključi.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Zaslon za trčanje kako biste vidjeli koji se
zaslon s podacima prikazuje tijekom trčanja.
• Odaberite Zaslon za penjanje kako biste vidjeli koji se
zaslon s podacima prikazuje tijekom penjanja.
• Odaberite Zamjena boja kako bi se prilikom promjene
načina rada mijenjale boje zaslona.
• Odaberite Vertikalna brzina za postavljanje brzine
uspona kroz određeno vrijeme.
• Odaberite Preb.izm.nač.rad za postavljanje brzine
promjene načina rada na uređaju.
Postavke trajanja utječu na to koliko dugo uređaj ostaje u načinu
rada za vježbanje, primjerice, kada čekate početak utrke. Držite
MENU, odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije, odaberite
aktivnost i odaberite postavke aktivnosti. Odaberite Isklj.za
ušt.energ. za prilagođavanje vremena isteka aktivnosti.
Normalno: Postavlja uređaj na prelazak u način rada sata sa
smanjenom potrošnjom energije nakon 5 minuta neaktivnosti.
Produljeno: Postavlja uređaj na prelazak u način rada sata sa
smanjenom potrošnjom energije nakon 25 minuta
neaktivnosti. Produženi način rada može skratiti trajanje
baterije između dva punjenja.
3D brzina i udaljenost
1
2
3
4
Možete postaviti 3D brzinu i udaljenost za izračun brzine ili
udaljenosti pomoću promjene u nadmorskoj visini i vodoravnog
kretanja tlom. Tu značajku možete koristiti tijekom aktivnosti
poput skijanja, penjanja na planinu, navigiranja, planinarenja,
trčanja ili vožnje biciklom.
Uključivanje i isključivanje tipke Dionica
Postavku Tipka Dionica možete uključiti kako biste tijekom
aktivnosti pomoću gumba BACK bilježili podatke o dionicama ili
odmorima. Postavku Tipka Dionica možete isključiti kako biste
izbjegli nenamjerno bilježenje dionica zbog slučajnog pritiskanja
gumba.
1 Držite MENU.
16
Prilagođavanje popisa aktivnosti
1 Na izgledu satu držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite aktivnost kojoj želite prilagoditi postavke,
postavite aktivnost kao omiljenu, promijenite redoslijed
pojavljivanja i još mnogo toga.
• Za dodavanje više aktivnosti ili stvaranje prilagođenih
aktivnosti odaberite Dodaj.
Uklanjanje aktivnosti ili aplikacije
Na izgledu satu držite MENU.
Odaberite Postavke > Aktivnosti i aplikacije.
Odaberite aktivnost.
Odaberite opciju:
• Za uklanjanje aktivnosti s popisa omiljenih odaberite
Uklanjanje iz favorita.
• Za brisanje aktivnosti iz popisa aplikacija odaberite
Ukloni.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Prilagođavanje izbornika kontrola
U izborniku kontrola možete dodavati, uklanjati i mijenjati
redoslijed opcija izbornika prečaca (Prikaz izbornika kontrola,
stranica 1).
1 Na izgledu sata držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Kontrole.
3 Odaberite prečac koji želite prilagoditi.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Promijeni redoslijed kako biste promijenili
lokaciju prečaca u izborniku kontrola.
• Odaberite Ukloni kako biste prečac uklonili iz izbornika
kontrola.
5 Po potrebi odaberite Dodaj novo kako biste u izbornik
kontrola dodali još jedan prečac.
Prilagođavanje izgleda sata
Možete prilagoditi izgled sata i podatke koji se na njemu
prikazuju.
1 Na izgledu sata držite MENU.
2 Odaberite Izgled sata.
3 Odaberite UP ili DOWN za prikaz opcija izgleda sata.
4 Odaberite GPS.
5 Odaberite opciju:
• Za aktiviranje izgleda sata odaberite Primijeni.
• Za prilagođavanje podataka koji se prikazuju na izgledu
sata odaberite Prilagodi, odaberite UP ili DOWN za prikaz
opcija i odaberite GPS.
Postavke senzora
Postavke kompasa
Držite MENU i odaberite Postavke > Senzori i dodaci >
Kompas.
Kalibriraj: Omogućivanje ručnog kalibriranja senzora kompasa
(Ručna kalibracija kompasa, stranica 17).
Prikaz: Postavljanje smjera kretanja na kompasu na stupnjeve
ili miliradijane.
Referentni sjever: Postavljanje referentnog sjevera kompasa
(Postavljanje referentnog sjevera, stranica 17).
Način rada: Postavljanje kompasa tako da koristi samo podatke
sa elektroničkih senzora (Uključi), kombinaciju GPS podataka
i podataka elektroničkog senzora prilikom kretanja
(Automatski) ili samo GPS podatke (Isključi).
Ručna kalibracija kompasa
OBAVIJEST
Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za bolju
preciznost smjera nemojte stajati pored objekata koji utječu na
magnetska polja, kao što su vozila, zgrade ili dalekovodi.
Vaš je uređaj već kalibriran u tvornici, a uređaj po zadanim
postavkama koristi automatsku kalibraciju. Ako dođe do
neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog
kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, ručno
kalibrirajte kompas.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Kompas >
Kalibriraj > Pokreni.
3 Slijedite upute na zaslonu.
SAVJET: Pomičite prst u obliku malene znamenke osam dok
se ne pojavi poruka.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Postavljanje referentnog sjevera
Možete postaviti referentnu vrijednost smjera koja će se koristiti
u izračunavanju smjera.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Kompas >
Referentni sjever.
3 Odaberite opciju:
• Za postavljanje geografskog sjevera kao referentnog
smjera odaberite Stvarni.
• Za automatsko postavljanje magnetske deklinacije vaše
lokacije odaberite Magnetski.
• Za postavljanje mrežnog sjevera (000º) kao referentnog
smjera odaberite Mreža.
• Za ručno postavljanje vrijednosti magnetske varijacije
odaberite Korisnik, unesite magnetsku varijancu i
odaberite Gotovo.
Postavke visinomjera
Pritisnite i držite MENU, a zatim odaberite Postavke > Senzori i
dodaci > Visinomjer.
Kalibriraj: Omogućuje ručnu kalibraciju senzora visinomjera.
Automatska kalibracija: Omogućuje samostalno kalibriranje
visinomjera prilikom svakog uključivanja GPS praćenja.
Elevation: Postavlja mjerne jedinice za nadmorsku visinu.
Kalibracija barometarskog visinomjera
Vaš je uređaj već kalibriran u tvornici, a uređaj po zadanim
postavkama koristi automatsku kalibraciju na početnoj GPS
točki. Barometarski visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate
točnu nadmorsku visinu.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Visinomjer.
3 Odaberite opciju:
• Za automatsku kalibraciju od početne točke GPS položaja
odaberite Automatska kalibracija > Uključi.
• Za unos trenutačne nadmorske visine odaberite
Kalibriraj.
Postavke barometra
Držite MENU i odaberite Postavke > Senzori i dodaci >
Barometar.
Kalibriraj: Omogućuje ručnu kalibraciju senzora barometra.
Plotanje: Postavlja vremensku skalu karte u widgetu barometra.
Upozorenje na oluju: Postavlja razinu promjene barometarskog
tlaka koja uključuje upozorenje na oluju.
Način rada sata: Postavljanje senzora koji se koriste u načinu
rada sata. Opcija Automatski koristi i visinomjer i barometar
prema vašem kretanju. Opciju Visinomjer koristite kada vaša
aktivnost uključuje promjene nadmorske visine, a opciju
Barometar kada vaša aktivnost ne uključuje promjene
nadmorske visine.
Pressure: Postavlja kako uređaj prikazuje podatke o tlaku.
Kalibracija barometra
Vaš je uređaj već kalibriran u tvornici, a uređaj po zadanim
postavkama koristi automatsku kalibraciju na početnoj GPS
točki. Barometar možete ručno kalibrirati ako znate točnu
nadmorsku visinu ili točan tlak na razini mora.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Barometar >
Kalibriraj.
3 Odaberite opciju:
• Za unos trenutačne nadmorske visine ili tlaka na razini
mora odaberite Da.
17
• Za automatsku kalibraciju od početne točke GPS položaja
odaberite Koristi GPS.
Postavke karte
Možete podesiti kako se karta prikazuje u aplikaciji karte i
zaslonima s podacima.
Na zaslonu sata držite MENU i odaberite Postavke > Karta.
Orijentacija: Postavlja orijentaciju karte. Opcija Sjever gore
prikazuje sjever na gornjoj strani zaslona. Opcija Trag gore
na gornjoj strani zaslona prikazuje trenutni smjer kretanja.
Lokacije korisnika: Prikazuje ili skriva spremljene lokacije na
karti.
Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja
za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija
onemogućena, zumiranje se vrši ručno.
Postavke navigacije
Možete prilagoditi funkcije i izgled karte dok navigirate do
odredišta.
Prilagođavanje funkcija karte
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Navigacija > Zasloni s podacima.
3 Odaberite opciju:
• Za uključivanje i isključivanje karte odaberite Karta.
• Za uključivanje i isključivanje grafikona nadmorske visine
odaberite Graf.nadm.vis..
• Odaberite zaslon koji želite dodati, ukloniti ili prilagoditi.
Postavke smjera
Možete postaviti ponašanje pokazivača koji se prikazuje na karti
tijekom navigacije.
Držite pritisnutom tipku MENU i odaberite Postavke >
Navigacija > Tip.
Smjer: Pokazuje smjer u kojem se nalazi vaše odredište.
Staza: Označava vaš odnos prema liniji kursa koja vodi do
odredišta.
Postavljanje navigacijskih rješenja
Možete postaviti upozorenja koja će vam pomoći u navigaciji do
odredišta.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Navigacija > Upozorenja.
3 Odaberite opciju:
• Kako biste postavili upozorenje za određenu udaljenost od
konačnog odredišta, odaberite Konačna udaljenost.
• Kako biste postavili upozorenje za vrijeme koje preostaje
do konačnog odredišta, odaberite Kon.preost.vrij.dol..
• Da biste postavili upozorenje kada skrenete s kursa,
odaberite Van staze.
4 Po potrebi odaberite Status kako biste uključili upozorenje.
5 Po potrebi unesite vrijednost za udaljenost ili vrijeme, a zatim
odaberite .
Postavke sustava
Držite MENU, a zatim odaberite Postavke > Sustav.
Jezik: Postavljanje jezika prikaza uređaja.
Vrijeme: Prilagođavanje postavki vremena (Postavke vremena,
stranica 18).
Pozadinsko osvjetljenje: Podešavanje postavki pozadinskog
osvjetljenja (Promjena postavki pozadinskog osvjetljenja,
stranica 18).
Zvukovi: Postavljanje zvukova uređaja, poput tonova tipki,
upozorenja i vibracija.
18
Bez ometanja: Uključuje ili isključuje način rada Bez ometanja.
Za automatsko uključivanje načina rada Bez ometanja
tijekom uobičajenog vremena spavanja odaberite opciju
Vrijeme spavanja. Uobičajeno vrijeme spavanja možete
postaviti na svom Garmin Connect računu.
Tipke prečaca: Omogućuje dodjeljivanje prečaca tipkama na
uređaju (Prilagođavanje tipki prečaca, stranica 19).
Automatsko zaključavanje: Omogućuje automatsko
zaključavanje tipki kako biste spriječili slučajno pritiskanje
tipki. Upotrijebite opciju Tijekom aktivnosti kako biste
zaključali tipke tijekom mjerene aktivnosti. Upotrijebite opciju
Ne tijekom aktivnosti kako biste zaključali tipke kad ne
bilježite mjerenu aktivnost.
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica uređaja (Mijenjanje
mjernih jedinica, stranica 19).
Format: Postavljanje općenitih preferenci formata, poput tempa
i brzine koji se prikazuju za vrijeme trajanja aktivnosti, prvog
dana u tjednu, formata geografskog položaja i opcije datuma.
Snimanje podataka: Postavljanje načina na koji uređaj bilježi
podatke o aktivnosti. Opcija snimanja Pametni (zadana)
omogućuje dulje snimanje aktivnosti. Opcija snimanja Svake
sekunde detaljnije bilježi podatke o aktivnostima, ali potpuno
bilježenje dugotrajnih aktivnosti neće biti moguće.
USB rad: Postavljanje načina na koji uređaj koristi način rada za
masovnu pohranu ili Garmin način rada kada je povezan s
računalom.
Pon.postavljanje: Omogućuje ponovno postavljanje podataka i
postavki (Ponovno postavljanje svih zadanih postavki,
stranica 21).
Nadogradnja softvera: Omogućuje vam instaliranje
nadogradnji softvera koje ste preuzeli korištenjem softvera
Garmin Express.
Postavke vremena
Držite pritisnutom tipku MENU, a zatim odaberite Postavke >
Sustav > Vrijeme.
Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom, 24-satnom ili vojnom formatu.
Postavi vrijeme: Postavljanje vremenske zone za uređaj.
Opcija Automatski automatski postavlja vremensku zonu na
temelju vašeg GPS položaja.
Vrijeme: Omogućuje vam postavljanje vremena ako je
odabrana opcija Ručno.
Upozorenja: Omogućuje vam postavljanje upozorenja po satu,
kao i upozorenja na izlazak i zalazak sunca koja se
oglašavaju određeni broj minuta ili sati prije izlaska ili zalaska
sunca.
Sinkronizacija s GPS-om: Omogućuje vam da ručno
sinkronizirate vrijeme s GPS-om kad mijenjate vremenske
zone te da ažurirate vrijeme kad nastupi ljetno računanje
vremena.
Promjena postavki pozadinskog osvjetljenja
1 Na izgledu satu držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Pozadinsko osvjetljenje.
3 Odaberite Noćno gledanje da biste smanjili intenzitet
pozadinskog osvjetljenja za kompatibilnost s naočalama za
noćno gledanje (opcionalno).
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Tijekom aktivnosti.
• Odaberite Ne tijekom aktivnosti.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Tipke za uključivanje pozadinskog osvjetljenja
prilikom pritiskanja tipki.
• Odaberite Upozorenja za uključivanje pozadinskog
osvjetljenja za upozorenja.
Prilagođavanje vašeg uređaja
• Odaberite Kretnja za uključivanje pozadinskog
osvjetljenja kada podignete ruku i okrenete je kako biste
pogledali na zapešće.
• Odaberite Pauza prije početka za postavljanje vremena
koje će proteći prije nego što se pozadinsko osvjetljenje
isključi.
• Odaberite Svjetlina za postavljanje svjetline pozadinskog
osvjetljenja.
NAPOMENA: Ako omogućite način rada za noćno
gledanje, ne možete prilagoditi razinu svjetline.
Prilagođavanje tipki prečaca
Možete prilagoditi funkciju držanja pojedinačnih tipki i
kombinacija tipki.
1 Na zaslonu sata držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Tipke prečaca.
3 Odaberite tipku ili kombinaciju tipki koju želite prilagoditi.
4 Odaberite funkciju.
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost, tempo i brzinu,
te nadmorsku visinu, težinu, visinu i temperaturu.
1 Na zaslonu sata držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Jedinice.
3 Odaberite vrstu mjerenja.
4 Odaberite mjernu jedinicu.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti informacije o uređaju, primjerice ID jedinice,
verziju softvera, pravne informacije i licencni ugovor.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > O uređaju.
Pregled pravnih informacija i informacija o
usklađenosti s propisima na e-oznaci
Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može
sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi
koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s
propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.
1 Držite MENU.
2 U izborniku postavki odaberite O uređaju.
Bežični senzori
Vaš se uređaj može koristiti s bežičnim ANT+ ili Bluetooth
senzorima. Dodatne informacije o kompatibilnosti i kupnji
dodatnih senzora potražite na web-mjestu buy.garmin.com.
Uparivanje bežičnih senzora
Prilikom prvog povezivanja bežičnog senzora i uređaja putem
tehnologije ANT+ ili Bluetooth, morate upariti uređaj sa
senzorom. Nakon uparivanja uređaj se automatski povezuje sa
senzorom kada pokrenete aktivnost, a senzor je aktivan i unutar
dometa.
1 Ako uparujete senzor pulsa, stavite ga.
Senzor pulsa ne šalje niti prima podatke dok ga ne stavite na
sebe.
2 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni
od drugih bežičnih senzora.
3 Držite MENU.
4 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Dodaj novo.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Pretraži sve.
Bežični senzori
• Odaberite vrstu senzora.
Kada je uparivanje senzora i uređaja završeno, status
senzora mijenja se iz Tražim u Povezano. Podaci senzora
pojavljuju se u slijedu zaslona s podacima ili u prilagođenim
korisničkim poljima.
Korištenje dodatnog senzora brzine ili
kadence na biciklu
Za slanje podataka uređaju možete koristiti kompatibilni senzor
brzine ili kadence na biciklu.
• Uparite senzor i uređaj (Uparivanje bežičnih senzora,
stranica 19).
• Postavite veličinu kotača (Veličina i opseg kotača,
stranica 25).
• Otiđite na vožnju (Započinjanje aktivnosti, stranica 2).
Nožni senzor
Uređaj je kompatibilan s nožnim senzorom. Ako vježbate u
zatvorenom prostoru ili je GPS signal slab, tempo i udaljenost
možete mjeriti pomoću nožnog senzora. Nožni senzor je u
stanju mirovanja i spreman za slanje podataka (poput monitora
pulsa).
Nakon 30 minuta neaktivnosti nožni senzor će se isključiti radi
uštede baterija. Kada je razina napunjenosti baterije niska, na
uređaju će se pojaviti poruka. Baterija će trajati približno pet sati.
Poboljšavanje kalibracije pedometra
Prije kalibriranja uređaja morate primiti GPS signal i upariti
uređaj i pedometar (Uparivanje bežičnih senzora, stranica 19).
Pedometar se samostalno kalibrira, no točnost podataka o brzini
i udaljenosti možete poboljšati nakon nekoliko trčanja na
otvorenom uz korištenje GPS-a.
1 Budite na otvorenom 5 minuta na području s nesmetanim
pogledom na nebo.
2 Započnite aktivnost trčanja.
3 Trčite po trasi neprekidno 10 minuta.
4 Zaustavite aktivnost i spremite je.
Na temelju snimljenih podataka po potrebi se mijenjaju
vrijednosti kalibriranja pedometra. Pedometar ne trebate
ponovno kalibrirati, osim ako ne promijenite stil trčanja.
Ručno kalibriranje pedometra
Prije kalibriranja uređaja morate upariti uređaj i senzor
pedometra (Uparivanje bežičnih senzora, stranica 19).
Ako znate svoj faktor kalibracije, preporučuje se ručno
kalibriranje. Ako ste kalibrirali pedometar s drugim Garmin
uređajem, možda znate svoj faktor kalibracije.
1 Na izgledu satu držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci.
3 Odaberite svoj pedometar.
4 Odaberite Kalorije Faktor > Postavljanje vrijednosti.
5 Prilagodite faktor kalibracije:
• Ako je udaljenost premala, povećajte faktor kalibracije.
• Ako je udaljenost prevelika, smanjite faktor kalibracije.
Postavljanje brzine i udaljenosti pedometra
Prije podešavanja brzine i udaljenosti pedometra morate upariti
uređaj i senzor pedometra (Uparivanje bežičnih senzora,
stranica 19).
Uređaj možete postaviti da izračunava brzinu i udaljenost na
temelju podataka pedometra, umjesto pomoću GPS podataka.
1 Na izgledu satu držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci.
3 Odaberite svoj pedometar.
19
4 Odaberite Brzina ili Udaljenost.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite U zatvorenom kada trenirate s isključenim
GPS-om, obično u zatvorenom prostoru.
• Odaberite Uvijek za korištenje podataka pedometra
neovisno o postavkama GPS-a.
2 Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
3 Odaberite datoteku.
4 Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
NAPOMENA: Ako koristite računalo sa sustavom Apple,
potrebno je isprazniti mapu Smeće kako bi se datoteke u
potpunosti uklonile.
tempe™
tempe je ANT+ bežični senzor temperature. Senzor možete
pričvrstiti pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem
je izložen ambijentalnom zraku kako bi bio konstantan izvor
točnih podataka o temperaturi. Morate upariti senzor tempe s
uređajem kako bi se prikazivali podaci iz senzora tempe.
Informacije o uređaju
Specifikacije
Vrsta baterije
Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Vodootpornost
10 ATM1
Raspon radne i temperature
skladištenja
Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Raspon temperature za punjenje Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Bežične frekvencije/protokoli
2,4 GHz pri 2,4 dBm nominalno
Informacije o trajanju baterije
Stvarno trajanje baterije ovisi o omogućenim funkcijama vašeg
uređaja kao što su praćenje aktivnosti, mjerenje pulsa na
zapešću, obavijesti s pametnog telefona, GPS, ugrađeni senzori
i povezani senzori (Maksimiziranje vijeka trajanja baterije,
stranica 22).
Trajanje baterije Način rada
Do 14 dana
Način rada pametnog sata s uključenim praćenjem
aktivnosti i neprekidnim mjerenjem pulsa na zapešću
Do 16 sati
GPS način rada s mjerenjem pulsa na zapešću
Do 40 sati
UltraTrac GPS način rada
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru,
slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim
proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama.
Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.
Nemojte pritiskati tipke ispod vode.
Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti
vijek trajanja proizvoda.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Čišćenje uređaja
OBAVIJEST
Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju
električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija
može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Upravljanje podacima
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
®
Održavanje uređaja
®
®
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj
nije potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i
zatim odaberite Datoteka > Izbaci.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
SAVJET: Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/fitandcare.
Promjena remena
Remene možete zamijeniti novim Instinct remenima ili
kompatibilnim QuickFit 22 remenima.
1 Iglu sata s pomoću spajalice gurnite prema unutra.
®
®
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
2 Skinite narukvicu sa sata.
1 Otvorite pogon Garmin.
1
20
Uređaj može izdržati tlak istovjetan onome na dubini od 100 m. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Informacije o uređaju
3 Krećite se prema dolje do predzadnje stavke na popisu, a
zatim odaberite GPS.
4 Odaberite GPS.
5 Odaberite svoj jezik.
Je li moj pametni telefon kompatibilan s
mojim uređajem?
Instinct uređaj je kompatibilan s pametnim telefonima koji
podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na
www.garmin.com/ble.
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva
3 Odaberite opciju:
• Za stavljanje Instinct remena poravnajte jednu stranu
novog remena s rupicama na uređaju, gurnite iglu sata
prema unutra i gurnite remen na mjesto.
NAPOMENA: Provjerite je li remen dobro pričvršćen. Igla
sata trebala bi biti poravnata s rupicama na uređaju.
• Za stavljanje QuickFit 22 remena izvadite iglu sata iz
Instinct remena, zamijenite iglu sata na uređaju i gurnite
novi remen na mjesto.
Ako se vaš telefon ne povezuje s uređajem, isprobajte sljedeće
savjete.
• Isključite pametni telefon i uređaj i ponovo ih uključite.
• Omogućite Bluetooth tehnologiju na pametnom telefonu.
• Nadogradite aplikaciju Garmin Connect na najnoviju verziju.
• Uklonite uređaj iz aplikacije Garmin Connect i iz Bluetooth
postavki na pametnom telefonu kako biste ponovo pokušali
postupak uparivanja.
• Ako ste kupili novi pametni telefon, uklonite uređaj iz
aplikacije Garmin Connect na pametnom telefonu koji ćete
prestati upotrebljavati.
• Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m
(33 ft) od uređaja.
• Za pokretanje načina rada za uparivanje na pametnom
telefonu otvorite aplikaciju Garmin Connect, odaberite
ili
i odaberite Uređaji tvrtke Garmin > Dodaj uređaj.
• From the watch face, hold MENU, and select Postavke >
Telefon > Uparivanje telefona.
Mogu li koristiti Bluetooth senzor sa svojim
satom?
Uređaj je kompatibilan s nekim Bluetooth senzorima. Prilikom
prvog povezivanja Garmin senzora i uređaja morate upariti
uređaj i senzor. Nakon uparivanja uređaj se automatski
povezuje sa senzorom kada pokrenete aktivnost, a senzor je
aktivan i unutar dometa.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Senzori i dodaci > Dodaj novo.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Pretraži sve.
• Odaberite vrstu senzora.
Možete prilagoditi dodatna podatkovna polja (Prilagođavanje
zaslona s podacima, stranica 14).
Ponovno pokretanje uređaja
NAPOMENA: Provjerite je li remen dobro pričvršćen.
Zasun se treba zatvoriti nad iglom sata.
4 Ponovite korake za zamjenu drugog remena.
Rješavanje problema
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik
Možete promijeniti odabir jezika uređaja ako ste slučajno
odabrali pogrešan jezik na uređaju.
1 Držite MENU.
2 Krećite se prema dolje do zadnje stavke na popisu, a zatim
odaberite GPS.
Rješavanje problema
1 Držite CTRL dok se uređaj ne isključi.
2 Držite CTRL kako biste uključili uređaj.
Ponovno postavljanje svih zadanih postavki
Sve postavke uređaja možete ponovno postaviti na tvornički
zadane vrijednosti.
1 Držite MENU.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Pon.postavljanje.
3 Odaberite opciju:
• Da biste ponovno postavili sve postavke uređaja na
tvornički zadane vrijednosti te obrisali sve informacije koje
je unio korisnik, kao i povijest aktivnosti, odaberite Izbriši
pod.i vrati zadano.
21
• Da biste ponovno postavili sve postavke uređaja na
tvornički zadane vrijednosti te spremili sve informacije koje
je unio korisnik i povijest aktivnosti, odaberite
Vrać.zadanih postavki.
Primanje satelitskih signala
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.
SAVJET: Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na
adresi www.garmin.com/aboutGPS.
1 Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
Pričekajte
da uređaj pronađe satelite.
2
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.
Poboljšavanje prijema GPS satelita
• Često sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect računom:
◦ Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i
aplikacije Garmin Express.
◦ Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect putem
pametnog telefona s omogućenom Bluetooth vezom.
Dok je uređaj povezan s Garmin Connect računom, uređaj
preuzima satelitske podatke koji su prikupljani nekoliko dana,
što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
• Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada
i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Očitana temperatura nije točna
Vaša tjelesna temperatura utječe na unutarnji senzor
temperature koji očitava temperaturu. Kako biste dobili
najtočnije očitanje temperature, potrebno je skinuti sat sa zgloba
i pričekati 20 do 30 minuta.
Možete koristiti i opcionalni tempe vanjski senzor temperature
za prikaz točne temperature okoline dok nosite sat.
Maksimiziranje vijeka trajanja baterije
Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete poduzeti
nekoliko koraka.
• Smanjivanje trajanja pozadinskog osvjetljenja (Promjena
postavki pozadinskog osvjetljenja, stranica 18).
• Smanjite svjetlinu pozadinskog osvjetljenja.
• Za aktivnost koristite UltraTrac GPS način rada (UltraTrac,
stranica 16).
• Isključite bežičnu tehnologiju Bluetooth ako ne koristite
povezane značajke (Funkcije povezivosti, stranica 11).
• Prilikom pauziranja aktivnosti na dulje razdoblje koristite
opciju kasnijeg nastavka aktivnosti (Zaustavljanje aktivnosti,
stranica 2).
• Isključite praćenje aktivnosti (Isključivanje praćenja aktivnosti,
stranica 7).
• Koristite izgled sata koji se ne ažurira svake sekunde.
Primjerice, koristite izgled sata bez kazaljke za sekunde
(Prilagođavanje izgleda sata, stranica 17).
• Ograničite prikaz obavijesti s pametnog telefona (Upravljanje
obavijestima, stranica 12).
• Zaustavite odašiljanje podatka o pulsu uparenim Garmin
uređajima (Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje,
stranica 5).
• Isključite funkciju mjerenja pulsa na zapešću (Isključivanje
monitora pulsa koji puls mjeri na zapešću, stranica 5).
22
NAPOMENA: Mjerenje pulsa na zapešću koristi se za
izračunavanje minuta intenzivne aktivnosti i potrošenih
kalorija.
Praćenje aktivnosti
Više informacija o točnosti praćenja aktivnosti potražite na webmjestu garmin.com/ataccuracy.
Moj broj dnevnih koraka se ne prikazuje
Broj dnevnih koraka ponovno se postavlja svaki dan u ponoć.
Ako se umjesto vašeg broja koraka prikazuju crtice,
omogućite uređaju da primi satelitske signale i automatski
postavi vrijeme.
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan
Ako se broj koraka ne čini točnim, isprobajte sljedeće savjete.
• Uređaj nosite na zapešću ruke koja nije dominantna.
• Kada gurate kolica ili kosilicu, uređaj nosite u džepu.
• Uređaj nosite u džepu prilikom aktivnog korištenja ruku.
NAPOMENA: Uređaj određene ponavljajuće pokrete poput
pranja suđa, slaganja rublja ili pljeskanja može protumačiti
kao korake.
Broj koraka na mom uređaju ne podudara se s brojem
koraka na mom Garmin Connect računu
Broj koraka na vašem Garmin Connect računu ažurira se kad
sinkronizirate uređaj.
1 Odaberite opciju:
• Sinkronizirajte broj koraka s pomoću aplikacije Garmin
Connect (Korištenje usluge Garmin Connect na računalu,
stranica 12).
• Sinkronizirajte broj koraka s pomoću aplikacije Garmin
Connect (Ručna sinkronizacija podataka s aplikacijom
Garmin Connect, stranica 13).
Pričekajte
dok uređaj sinkronizira vaše podatke.
2
Sinkronizacija može potrajati nekoliko minuta.
NAPOMENA: Ako osvježite aplikaciju Garmin Connect ili
aplikaciju Garmin Connect, to neće uzrokovati sinkroniziranje
vaših podataka ili ažuriranje broja koraka.
Broj katova na koje ste se popeli ne čini se točnim
Vaš uređaj koristi ugrađeni barometar kako bi se izmjerila
promjene u nadmorskoj visini kad se penjete katovima. Uspon
na svaki kat jednak je usponu od 3 m (10 ft).
• Prilikom uspona izbjegavajte preskakivanje stepenica ili
pridržavanje za rukohvat.
• Po vjetrovitom vremenu uređaj prekrijte rukavom ili jaknom
jer jaki naleti vjetra mogu uzrokovati čudna očitanja.
Prikaz minuta intenzivnog vježbanja treperi
Kada vježbate intenzitetom koji se približava ciljanom broju
minuta intenzivnog vježbanja, prikaz minuta intenzivnog
vježbanja počinje treperiti.
Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim
intenzitetom.
Dodatne informacije
Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu
tvrtke Garmin.
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web-mjestu support.garmin.com.
• Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite
zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj
opremi i zamjenskim dijelovima.
Rješavanje problema
Dodatak
Podatkovna polja
%HRR: Postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za
puls u mirovanju).
% r.p.p.d.: Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls
umanjen za puls u mirovanju) za trenutačnu dionicu.
24-satni maksimum: Maksimalna temperatura zabilježena
kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.
24-satni minimum: Minimalna temperatura zabilježena
kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.
Ambijentalni tlak: Nekalibrirani ambijentalni tlak.
Barometarski tlak: Kalibrirani trenutni tlak.
Br.kat.s kojih ste se spustili: Ukupan broj katova s kojih ste se
spustili u danu.
Br.zav.u tren.int.: Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min)
tijekom trenutnog intervala.
Broj katova - uspon: Ukupan broj katova na koje ste se popeli
u danu.
Broj zaves. u zad.dulj.: Ukupan broj zaveslaja za zadnju
prijeđenu duljinu bazena.
Brz.zav.zad.dio.: Veslački sportovi. Prosječan broj zaveslaja u
minuti (z/min) tijekom zadnje dovršene dionice.
Brz.zav.zad.dion.: Plivanje. Prosječan broj zaveslaja u minuti
(z/min) tijekom zadnje dovršene dionice.
Brz.zaves.: Veslački sportovi. Broj zaveslaja u minuti (z/min).
Brz. zaves.u dion: Plivanje. Prosječan broj zaveslaja u minuti
(z/min) tijekom trenutne dionice.
Brz.zaves.zad.dulj.: Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min)
tijekom zadnje prijeđene duljine bazena.
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Brzina dionice: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.
Brzina zadnje dionice: Prosječna brzina za posljednju
dovršenu dionicu.
Brzina zavesl.u dionici: Veslački sportovi. Prosječan broj
zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutne dionice.
Brzina zaveslaja: Plivanje. Broj zaveslaja u minuti (z/min).
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.
Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutnu
lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).
Dolazak na sljedeće: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do
sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke).
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.
Duljina zadnje dionice: Prijeđena udaljenost za posljednju
dovršenu dionicu.
Duljine: Broj duljina bazena dovršenih tijekom trenutne
aktivnosti.
Duljine intervala: Broj duljina bazena dovršenih tijekom
trenutnog intervala.
GPS: Jačina signala GPS satelita.
GPS smjer: Smjer u kojem se krećete na temelju GPS sustava.
GPS visina: Visina vašeg trenutačnog položaja na temelju GPS
sustava.
ISP.BRZ.: Brzina kojom se približavate odredištu duž rute.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Izlazak: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.
Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje kadence.
Kadenca: Trčanje. Koraci u minuti (desni i lijevi).
Dodatak
Kadenca dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Kadenca dionice: Trčanje. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Kadenca zadnje dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za
posljednju dovršenu dionicu.
Kadenca zadnje dionice: Trčanje. Prosječna kadenca za
posljednju dovršenu dionicu.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Katovi u minuti: Broj katova na koje ste se popeli u minuti.
Lokacija odredišta: Položaj vašeg konačnog odredišta.
Maks.nadm.visina: Najviša nadmorska visina dosegnuta od
zadnjeg ponovnog postavljanja.
Maksimalna brzina: Najveća brzina za trenutnu aktivnost.
Maksimalna nautička brzina: Maksimalna brzina u čvorovima
za trenutnu aktivnost.
Maksimalna nizbrdica: Maksimalna stopa spusta u metrima ili
stopama u minuti od posljednjeg postavljanja.
Maksimalna uzbrdica: Maksimalna stopa uspona u stopama ili
metrima u minuti od posljednjeg postavljanja.
Min. Nadm. visina: Najniža nadmorska visina dosegnuta od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Mjerač vrem.odmora: Mjerač vremena za trenutni odmor
(plivanje u bazenu).
Mjerač vremena: Trenutačno vrijeme na mjeraču odbrojavanja.
Nadmorska visina: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod
razine mora.
Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja
(udaljenosti). Na primjer, ako na svaka 3 m (10 ft) uspona
prijeđete 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %.
Nautička brzina: Trenutna brzina u čvorovima.
Nautička udaljenost: Prijeđena udaljenost u nautičkim metrima
ili nautičkim stopama.
Nizbrdica dionice: Okomita udaljenost spusta za trenutnu
dionicu.
Nizbrdica zadnje dionice: Okomita udaljenost uspona za
posljednju dovršenu dionicu.
Omjer klizanja: Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i
promjene u okomitoj udaljenosti.
Omjer klizanja do odredišta: Omjer klizanja potreban da biste
se s trenutačnog položaja spustili na odredišnu nadmorsku
visinu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
P.mj.vrem.: Tijekom aktivnosti treniranja snage, količina
utrošenog vremena u trenutačnom setu.
Ponav.: Tijekom aktivnosti treniranja snage, broj ponavljanja u
setu.
Ponavljanje uključeno: Mjerač vremena posljednjeg intervala i
trenutni odmor (plivanje u bazenu).
Pr.% rez.pul.na z.dion: Prosječan postotak rezerve pulsa
(maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za posljednju
dovršenu dionicu.
pr.br.zav.po dulj.: Prosječan broj zaveslaja po duljini bazena
tijekom trenutačne aktivnosti.
Pr.brz. zaveslaja: Plivanje. Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/
min) tijekom trenutne aktivnosti.
Pr.pul.dion,%od maks: Prosječan postotak maksimalnog pulsa
za trenutnu dionicu.
Pr.tempo 500 m: Prosječni tempo veslanja na 500 metara za
trenutnu aktivnost.
Pr.udalj.po zav.: Plivanje. Prosječna prijeđena udaljenost po
zaveslaju tijekom trenutne aktivnosti.
23
Pr.vrij.d.dol.: Procijenjeno vrijeme preostalo do dolaska na
odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
PR.VRIJ.DOL.: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do
konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na
odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Predviđena uk.udaljen.: Predviđena udaljenost od početka do
konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Preostala udaljenost: Preostala udaljenost do konačnog
odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Pros. udalj. po zavesl.: Veslački sportovi. Prosječna prijeđena
udaljenost po zaveslaju tijekom trenutne aktivnosti.
Prosj. brzina zaveslaja: Veslački sportovi. Prosječan broj
zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutne aktivnosti.
Prosj.puls, % od maksimal.: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za trenutnu aktivnost.
Prosječan puls: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.
Prosječan Swolf: Prosječan swolf rezultat za trenutnu
aktivnost. Swolf rezultat je zbroj vremena za jednu duljinu i
broja zaveslaja za tu duljinu (Terminologija za plivanje,
stranica 3). Prilikom plivanja u otvorenim vodama za
izračunavanje swolf rezultata koristi se duljina od 25 metara.
Prosječna brzina: Prosječna brzina za trenutnu aktivnost.
Prosječna brzina kretanja: Prosječna brzina tijekom kretanja
za trenutačnu aktivnost.
Prosječna kadenca: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Prosječna kadenca: Trčanje. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Prosječna nautička brzina: Prosječna brzina u čvorovima za
trenutnu aktivnost.
Prosječna ukupna brzina: Prosječna brzina za trenutačnu
aktivnost, uključujući brzine kretanja i stajanja.
Prosječni % rezerve pulsa: Prosječan postotak rezerve pulsa
(maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za
trenutačnu aktivnost.
Prosječni tempo: Prosječni tempo za trenutnu aktivnost.
Prosječno vrijeme dionice: Prosječno vrijeme dionice za
trenutnu aktivnost.
Prosjek spuštanja: Prosječna okomita udaljenost silaska od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Prosjek uspona: Prosječna okomita udaljenost uspona od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Proteklo vrijeme: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako
pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda
zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete
mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35
minuta.
Pul.na zad.dio. % od maks.: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za posljednju dovršenu dionicu.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.
Puls %maks.: Postotak maksimalnog pulsa.
Puls na zadnjoj dionici: Prosječan puls za posljednju dovršenu
dionicu.
Puls po dionici: Prosječan puls za trenutnu dionicu.
Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.
Širina/dužina: Trenutni položaj prikazan kao geografska dužina
i širina bez obzira na odabranu postavku formata položaja.
Sljedeća točka: Sljedeća točka na ruti. Morate navigirati da bi
se ovaj podatak pojavio.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
24
Smjer: Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Smjer kompasa: Smjer u kojem se krećete na temelju
kompasa.
Staza: Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Kurs se
može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Swolf dionice: SWOLF rezultat za trenutnu dionicu.
Swolf poslj. dionice: SWOLF rezultat za zadnju dovršenu
dionicu.
Swolf tr.i.: Prosječan swolf rezultat za trenutni interval.
Swolf za poslj. duljinu: Swolf rezultat za zadnju prijeđenu
duljinu bazena.
Tem.500m z.di.: Prosječni tempo veslanja na 500 metara za
zadnju dionicu.
Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura
utječe na senzor za temperaturu. Možete upariti tempe
senzor sa svojim uređajem kako biste imali stalan izvor
točnih podataka o temperaturi.
Tempo: Trenutni tempo.
Tempo dionice: Prosječan tempo za trenutnu dionicu.
Tempo intervala: Prosječan tempo za trenutni interval.
Tempo na 500 m: Trenutni tempo veslanja na 500 metara.
Tempo na 500 m u dionici: Prosječni tempo veslanja na
500 metara za trenutnu dionicu.
Tempo zadnje dionice: Prosječan tempo za posljednju
dovršenu dionicu.
Tempo zadnje udaljenosti: Prosječan tempo za posljednju
dovršenu duljinu bazena.
Točka odredišta: Zadnja točka na ruti do odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Ud.po zav.u z.di: Plivanje. Prosječna prijeđena udaljenost po
zaveslaju tijekom zadnje dovršene dionice.
Udalj.po zav. u di: Plivanje. Prosječna prijeđena udaljenost po
zaveslaju tijekom trenutne dionice.
Udalj. po zav.u zad.di.: Veslački sportovi. Prosječna prijeđena
udaljenost po zaveslaju tijekom zadnje dovršene dionice.
Udalj. po zaves.u dion.: Veslački sportovi. Prosječna prijeđena
udaljenost po zaveslaju tijekom trenutne dionice.
Udaljenost: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.
Udaljenost do sljedeće točke: Preostala udaljenost do
sljedeće točke rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Udaljenost intervala: Prijeđena udaljenost za trenutni interval.
Udaljenost po zaveslaju: Veslački sportovi. Prijeđena
udaljenost po zaveslaju.
Ukupni silazak: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska
od zadnjega postavljanja.
Ukupni uspon: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona
od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Uzbrdica dionice: Okomita udaljenost uspona za trenutnu
dionicu.
Uzbrdica zadnje dionice: Okomita udaljenost uspona za
posljednju dovršenu dionicu.
Van staze: Udaljenost za koliko ste ulijevo ili udesno skrenuli s
izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se ovaj
podatak pojavio.
Vert.udalj. do odr.: Razlika u visini vašeg trenutačnog položaja
i konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.
Dodatak
Vertikalna brzina do cilja: Stopa uspinjanja ili spuštanja do
prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se ovaj
podatak pojavio.
Vr.zav.u tren.int.: Trenutna vrsta zaveslaja za interval.
Vrijeme do sljedećeg: Procijenjeno vrijeme do dolaska do
sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vrijeme intervala: Vrijeme štoperice za trenutni interval.
Vrijeme kruga: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.
Vrijeme u zoni: Vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa.
Vrijeme zadnje dionice: Vrijeme štoperice za posljednju
dovršenu dionicu.
Vrsta zaveslaja zadnje duljine: Vrsta zamaha koja se koristi
tijekom posljednje prijeđene duljine bazena.
Z.po d.tren.int.: Prosječan broj zaveslaja po duljini bazena
tijekom trenutačnog intervala.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Zaveslaji: Plivanje. Ukupan broj zaveslaja za trenutnu aktivnost.
Zaveslaji: Veslački sportovi. Ukupan broj zaveslaja za trenutnu
aktivnost.
Zaveslaji u dionici: Plivanje. Ukupan broj zaveslaja za trenutnu
dionicu.
Zaveslaji u dionici: Veslački sportovi. Ukupan broj zaveslaja za
trenutnu dionicu.
Zaveslaji u zadnjoj dionici: Plivanje. Ukupan broj zaveslaja za
zadnju dovršenu dionicu.
Zaveslaji u zadnjoj dionici: Veslački sportovi. Ukupan broj
zaveslaja za zadnju dovršenu dionicu.
Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom
pulsu (220 manje broj vaših godina).
Veličina i opseg kotača
Senzor brzine automatski prepoznaje veličinu kotača. Ako je to
potrebno, možete ručno unijeti opseg kotača u postavke
senzora brzine.
Veličina gume označena je s obje strane gume. Ovo nije
sveobuhvatan popis. Možete izmjeriti i opseg kotača ili
upotrijebiti i jedan od kalkulatora na internetu.
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C cjevasti
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Objašnjenja simbola
Na uređaju ili oznakama na dodatnoj opremi mogu se pojaviti
ovi simboli.
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
Istosmjerna struja. Uređaj je prikladan samo za istosmjernu struju.
22 × 1-1/2
1785
Osigurač. Ukazuje na specifikaciju osigurača ili njegov položaj.
24 × 1
1753
24 × 3/4
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
Dodatak
Izmjenična struja. Uređaj je prikladan za izmjeničnu struju.
Simbol WEEE za odlaganje i recikliranje. Simbol WEEE nalazi se
na proizvodu kako bi bio sukladan s Direktivom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) Europske unije.
Svrha direktive je sprječavanje nepropisno odlaganja ovog
proizvoda i promicanje ponovne upotrebe i recikliranja.
25
Indeks
A
aktivnosti 2, 3, 14, 16
pokretanje 2
prilagođeno 2, 16
spremanje 2
alarmi 9, 15
ANT+ senzori 19
aplikacije 13
pametni telefon 1
Auto Lap 15
Auto Pause 16
automatski uspon 16
automatsko pomicanje 16
karta 18
karte 15, 18
navigacija 10, 11
pretraživanje 11
kompas 10, 17, 18
kalibracija 17
postavke 18
koordinate 10
korisnički podaci, brisanje 20
korisnički profil 5
L
lokacije 10
brisanje 9
spremanje 9
uređivanje 9
B
M
barometar 10, 17
kalibracija 17
baterija 20
maksimiziranje 12, 16, 22
punjenje 1
trajanje 20
Bluetooth senzori 19
Bluetooth tehnologija 11, 12, 21
brisanje
osobni rekordi 9
stari podaci 11
svi korisnički podaci 20
brzina 16
metronom 3
minute intenzivnog vježbanja 7, 22
mjerač odbrojavanja 9
mjerač vremena 11
odbrojavanje 9
mjerne jedinice 19
MOB 10
C
cilj 8
ciljevi 8
Č
čišćenje uređaja 20
čovjek u moru (MOB) 10
D
daskanje na snijegu 3
drill vježbe 3, 4
duljine 3
O
U
obavijesti 11, 12
odometar 11
Oprema 19, 21, 22
osobni rekordi 8
brisanje 9
P
K
R
kadenca 3
senzori 19
upozorenja 15
kalendar 7
Kalendar 7
kalibracija
kompas 17
visinomjer 17
kalorija, upozorenja 15
sat 9
satelitski signali 22
senzori bicikla 19
G
Garmin Connect 1, 7, 11–13
spremanje podataka 12
Garmin Express 2
nadogradnja softvera 2
glavni izbornik, prilagođavanje 13
GLONASS 18
GPS 16, 18
signal 22
I
ID jedinice 19
inReach daljinski upravljač 13
inReach daljinski upravljač 13
intervali 3
vježbanje 7, 8
izbornik 1
izbornik kontrola 1, 17
izgledi sata 17
izračun površine 10
J
26
T
način rada sata 1, 16
način rada za spavanje 6
nadogradnje, softver 12
navigacija 15, 18
Sight 'N Go 10
zaustavljanje 10
nožni senzor 19
N
jezik 18
favoriti 16
Š
štoperica 9
tempe 20, 22
temperatura 20, 22
tipke 1, 18, 19
prilagođavanje 16
točke, projekcija 10
tonovi 3, 9
TracBack 2, 10
tragovi 10
traka za trčanje 2
trening, planovi 7
trening u zatvorenom 2
treniranje 7, 8, 11
planovi 7
pametni telefon 13, 21
aplikacije 11
uparivanje 1, 21
pedometar 19
plivanje 3, 4
podaci
prijenos 12, 13
spremanje 12, 13
stranice 14
ponovno postavljanje uređaja 21
postavke 7, 13, 14, 16–19, 21
postavke sustava 18
povezivanje 12
pozadinsko osvjetljenje 1, 18
praćenje aktivnosti 6, 7
prečaci 1, 17
prijenos podataka 13
prilagođavanje uređaja 14, 17, 19
profili 2
korisnik 5
puls 5
monitor 5
uparivanje senzora 5
upozorenja 15
zone 5, 6, 11
Puls, zone 6
punjenje 1
F
senzori za brzinu i kadencu 19
Sight 'N Go 10
skijanje
alpsko 3
daskanje na snijegu 3
softver
licenca 19
nadogradnja 2, 12
verzija 19
specifikacije 20
spremanje podataka 12, 13
stari podaci 11
brisanje 11
slanje na računalo 12, 13
staze, stvaranje 10
swolf rezultat 3
referentni sjever 17
remeni 20
rješavanje problema 5, 21, 22
rute 10
udaljenost 16
upozorenja 15, 18
UltraTrac 16
uparivanje
ANT+ senzori 5
Bluetooth senzori 21
pametni telefon 1, 21
senzori 19
upozorenja 9, 15, 18
USB 12
prekid veze 20
utrkivanje 8
V
veličine kotača 25
VIRB daljinski upravljač 13, 14
Virtual Partner 8
visinomjer 10, 17
kalibracija 17
vježbanje 7
učitavanje 7
vodič skoka 4
vodootpornost 20
vremenske zone 9
vrijeme
postavke 18
upozorenja 15
vremenske zone i formati 18
vrijeme izlaska i zalaska sunca 9
W
widgeti 1, 5, 13
Z
zaslon 18
zaveslaji 3
zone
puls 6
vrijeme 9
S
Indeks
support.garmin.com
Kolovoz 2019
190-02585-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising