Garmin | Instinct® – Tactical Edition | User manual | Garmin Instinct® – Tactical Edition Manual de utilizare

Garmin Instinct® – Tactical Edition Manual de utilizare
INSTINCT TACTICAL
™
Manual de utilizare
© 2019 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin , sigla Garmin şi ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , inReach , QuickFit , TracBack , VIRB , Virtual Partner şi Xero sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale,
înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Instinct™, tempe™ şi TrueUp™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale
filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association este o marcă comercială înregistrată a American Heart Association, Inc. Android™ este o marcă comercială înregistrată a Google Inc. Apple , iPhone şi Mac sunt
mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Marca grafică şi logourile BLUETOOTH sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către
Garmin are loc sub licenţă. Analize avansate ale pulsului de Firstbeat. Windows este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. şi în alte ţări. Alte mărci şi nume comerciale
aparţin proprietarilor respectivi.
®
®
®
®
Acest produs este certificat ANT+ . Vizitaţi www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse şi aplicaţii compatibile.
®
M/N: A03603
®
®
Cuprins
Introducere...................................................................... 1
Prezentare generală a dispozitivului ........................................... 1
Vizualizarea meniului de comenzi .......................................... 1
Activarea modului vedere pe timp de noapte .................... 1
Activarea modului Disimulare ............................................ 1
Vizualizarea widgeturilor ........................................................ 1
Încărcarea dispozitivului ............................................................. 1
Asocierea smartphone-ului cu dispozitivul ................................. 1
Actualizări ale produsului ............................................................ 2
Configurarea Garmin Express ............................................... 2
Activităţi şi aplicaţii ........................................................ 2
Începerea unei activităţi .............................................................. 2
Sfaturi pentru activităţi de înregistrare ................................... 2
Oprirea unei activităţi .................................................................. 2
Crearea unei activităţi personalizate .......................................... 2
Activităţi în interior ...................................................................... 2
Calibrarea distanţei parcurse pe banda de alergare .............. 2
Activităţi în aer liber .................................................................... 3
Vizualizarea coborârilor cu schiurile ...................................... 3
Utilizarea metronomului ......................................................... 3
Înot .............................................................................................. 3
Terminologie din domeniul înotului ........................................ 3
Tipuri de mişcări ..................................................................... 3
Sfaturi pentru activităţi de înot ............................................... 3
Odihnire în timpul înotului în bazin ........................................ 3
Antrenament cu jurnalul de exerciţii ....................................... 4
Jumpmaster .................................................................... 4
Planificarea unei sărituri ............................................................. 4
Tipuri de săritură .................................................................... 4
Introducerea informaţiilor despre săritură .............................. 4
Introduceţi informaţiile despre vânt pentru săriturile HAHO şi
HALO .......................................................................................... 4
Resetarea informaţiilor despre vânt ....................................... 4
Introducerea informaţiilor despre vânt pentru o săritură
statică ......................................................................................... 5
Setări constante .......................................................................... 5
Funcţii pentru puls......................................................... 5
Puls măsurat la încheietura mâinii .............................................. 5
Purtarea dispozitivului ............................................................ 5
Sfaturi pentru un puls neregulat ............................................. 5
Vizualizarea widgetului Puls .................................................. 5
Transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele
Garmin ................................................................................... 5
Dezactivarea monitorizării pulsului la încheietură .................. 6
Antrenament ................................................................... 6
Setarea profilului de utilizator ..................................................... 6
Obiective fitness ..................................................................... 6
Despre zonele de puls ........................................................... 6
Setarea zonelor de puls .................................................... 6
Calculul zonelor de puls .................................................... 6
Monitorizarea activităţii ............................................................... 6
Obiectiv automat .................................................................... 6
Utilizarea alertei de mişcare ................................................... 6
Monitorizarea repausului ........................................................ 7
Utilizarea monitorizării automate a somnului .................... 7
Utilizarea modului Nu deranjaţi ......................................... 7
Minute de exerciţii .................................................................. 7
Acumularea de minute de activitate intensă ..................... 7
Evenimente Garmin Move IQ™ ............................................. 7
Setări pentru monitorizarea activităţii ..................................... 7
Dezactivarea monitorizării activităţii .................................. 7
Exerciţii ....................................................................................... 7
Efectuarea unui exerciţiu de pe Garmin Connect .................. 7
Cuprins
Începerea unui exerciţiu ......................................................... 7
Despre calendarul de antrenament ....................................... 8
Utilizarea planurilor de antrenament Garmin Connect ...... 8
Exerciţii fracţionate ..................................................................... 8
Crearea unui exerciţiu cu intervale ........................................ 8
Începerea unui exerciţiu cu intervale ..................................... 8
Oprirea unui exerciţiu pe intervale ......................................... 8
Utilizarea Virtual Partner® .......................................................... 8
Setarea unei ţinte a antrenamentului .......................................... 8
Anularea ţintei unui antrenament ........................................... 8
Reiterarea unei curse dintr-o activitate anterioară ...................... 9
Date personale ........................................................................... 9
Vizualizarea recordurilor personale ....................................... 9
Restabilirea unui record personal .......................................... 9
Ştergerea unui record personal ............................................. 9
Ştergerea tuturor recordurilor personale ................................ 9
Ceas ................................................................................. 9
Setarea unei alarme ................................................................... 9
Pornirea cronometrului pentru numărătoare inversă .................. 9
Utilizarea cronometrului .............................................................. 9
Sincronizarea orei cu GPS-ul ..................................................... 9
Setarea alertelor ....................................................................... 10
Navigare ........................................................................ 10
Salvarea unei locaţii Grilă dublă ............................................... 10
Editarea locaţiilor salvate ..................................................... 10
Vizualizarea altimetrului, barometrului şi busolei ...................... 10
Proiectarea unui punct de trecere ............................................ 10
Navigarea către o destinaţie ..................................................... 10
Crearea şi urmărirea unui traseu pe dispozitiv ......................... 10
Marcarea şi începerea navigaţiei către o locaţie Om la apă ..... 10
Navigarea cu Sight 'N Go ......................................................... 10
Navigarea la punctul de pornire în timpul unei activităţi ........... 10
Navigarea la punctul de setare a ultimei activităţi salvate ........ 11
Oprirea navigării ....................................................................... 11
Calcularea unei suprafeţe ......................................................... 11
Hartă ......................................................................................... 11
Panoramare şi mărire pe hartă ............................................ 11
Istoric............................................................................. 11
Utilizarea istoricului ................................................................... 11
Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă de puls ................. 11
Vizualizarea totalurilor de date ................................................. 11
Utilizarea odometrului ............................................................... 11
Sincronizarea activităţilor .......................................................... 12
Ştergerea istoricului .................................................................. 12
Caracteristici conectate ............................................... 12
Activarea notificărilor Bluetooth ................................................ 12
Vizualizarea notificărilor ....................................................... 12
Administrarea notificărilor .................................................... 12
Oprirea tehnologiei Bluetooth .............................................. 12
Activarea şi dezactivarea alertelor de conexiune
smartphone .......................................................................... 12
Localizarea unui dispozitiv mobil pierdut .................................. 12
Garmin Connect ........................................................................ 12
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia Garmin
Connect ................................................................................ 13
Actualizarea software-ului utilizând Garmin Express ........... 13
Utilizarea Garmin Connect la computer .......................... 13
Sincronizarea manuală a datelor cu Garmin Connect ......... 13
Garmin Explore™ ..................................................................... 13
Personalizarea dispozitivului dvs............................... 13
Widgeturi ................................................................................... 13
Personalizarea buclei de widgeturi ...................................... 14
Telecomandă inReach ......................................................... 14
Utilizarea telecomenzii inReach ...................................... 14
i
VIRB Telecomandă .............................................................. 14
Controlul unei camere de acţiune VIRB .......................... 14
Controlarea unei camere de acţiune VIRB în timpul unei
activităţi ........................................................................... 14
Setări ale activităţilor şi aplicaţiei .............................................. 14
Personalizarea ecranelor de date ........................................ 15
Adăugarea unei hărţi la activitate ........................................ 15
Alerte .................................................................................... 15
Setarea unei alerte .......................................................... 15
Auto Lap ............................................................................... 16
Marcarea turelor în funcţie de distanţă ........................... 16
Activarea Auto Pause® ........................................................ 16
Activarea urcării automate ................................................... 16
Viteză şi distanţă 3D ............................................................ 16
Activarea şi dezactivarea tastei pentru tură ......................... 16
Utilizarea derulării automate ................................................ 16
UltraTrac .............................................................................. 17
Setările temporizării pentru economie de energie ............... 17
Particularizarea listei dvs. de activităţi ...................................... 17
Eliminarea unei activităţi sau a unei aplicaţii ............................ 17
Personalizarea meniului de comenzi ........................................ 17
Personalizarea feţei de ceas .................................................... 17
Setări pentru senzori ................................................................. 17
Setări busolă ........................................................................ 17
Calibrarea manuală a busolei ......................................... 17
Setarea referinţei nordice ................................................ 17
Setări altimetru ..................................................................... 18
Calibrarea altimetrului barometric ................................... 18
Setări barometru .................................................................. 18
Calibrarea barometrului ................................................... 18
Setările hărţii ............................................................................. 18
Setările de navigare .................................................................. 18
Personalizarea caracteristicilor hărţii ................................... 18
Setările pentru indicarea direcţiei ........................................ 18
Setarea alertelor de navigare .............................................. 18
Setări de sistem ........................................................................ 18
Setări pentru oră .................................................................. 19
Schimbarea setărilor iluminării de fundal ............................. 19
Personalizarea tastelor rapide ............................................. 19
Schimbarea unităţilor de măsură ......................................... 19
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv ............................... 19
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi conformitate
aferente etichetei electronice ............................................... 19
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv .......................... 22
Pot folosi senzorul Bluetooth cu ceasul? .................................. 22
Repornirea dispozitivului dvs. ................................................... 22
Restabilirea tuturor setărilor implicite ........................................ 22
Obţinerea semnalelor de la sateliţi ........................................... 22
Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS .............................. 22
Citirea temperaturii nu este precisă .......................................... 22
Prelungirea duratei de viaţă a bateriei ...................................... 22
Monitorizarea activităţii ............................................................. 23
Contorul meu zilnic de paşi nu apare .................................. 23
Contorul de paşi pare imprecis ............................................ 23
Numerele de paşi de la dispozitiv şi din contul Garmin
Connect nu corespund ......................................................... 23
Numărul de etaje urcate nu pare corect .............................. 23
Minutele mele de activitate intensă clipesc .......................... 23
Cum obţineţi mai multe informaţii ............................................. 23
Anexă ............................................................................. 23
Câmpuri de date ....................................................................... 23
Dimensiunea şi circumferinţa roţii ............................................. 25
Legendă simboluri .................................................................... 26
Index.............................................................................. 27
Senzori wireless........................................................... 19
Asocierea senzorilor wireless ................................................... 19
Utilizarea unui senzor opţional de viteză a bicicletei sau de
cadenţă ..................................................................................... 19
Senzor de talpă .........................................................................20
Îmbunătăţirea calibrării senzorului de picior ........................ 20
Calibrarea manuală a senzorului de picior .......................... 20
Setarea vitezei şi a distanţei pentru senzorul de picior ........ 20
tempe™ .................................................................................... 20
Informaţii dispozitiv..................................................... 20
Specificaţii ................................................................................. 20
Informaţii despre durata de viaţă a bateriei ......................... 20
Gestionarea datelor .................................................................. 20
Deconectarea cablului USB ................................................. 20
Ştergerea fişierelor ............................................................... 20
Întreţinere dispozitiv.................................................... 21
Întreţinerea dispozitivului .......................................................... 21
Curăţarea dispozitivului ........................................................ 21
Schimbarea brăţărilor ............................................................... 21
Depanare ....................................................................... 21
Dispozitiv în limba greşită ......................................................... 21
Este smartphone-ul meu compatibil cu dispozitivul meu? ........ 22
ii
Cuprins
Introducere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și
produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță
și alte informații importante despre produs.
Luaţi legătura întotdeauna cu medicul dvs. înainte de a începe
sau a modifica orice program de exerciţii.
Prezentare generală a dispozitivului
NOTĂ: atunci când activaţi modul de vedere pe timp de noapte,
se dezactivează monitorizarea pulsului la încheietura mâinii.
1 Menţineţi apăsat CTRL.
2 Selectaţi .
Activarea modului Disimulare
Puteţi activa modul Disimulare pentru a preveni stocarea şi
partajarea poziţiei GPS şi dezactivaţi comunicaţiile wireless.
1 Menţineţi apăsat pe CTRL.
2 Selectaţi .
Vizualizarea widgeturilor
Dispozitivul dvs. este livrat preîncărcat cu mai multe widgeturi şi
mai multe sunt disponibile când sincronizaţi dispozitivul cu un
smartphone.
• Selectaţi UP sau DOWN.
Dispozitivul derulează prin bucla de widgeturi.
• Selectaţi GPS pentru a vizualiza opţiuni şi funcţii
suplimentare pentru un widget.
Încărcarea dispozitivului
Selectaţi pentru a porni sau a opri lumina de fundal.
LIGHT Selectaţi pentru a porni dispozitivul.
CTRL Ţineţi apăsat pentru a vizualiza meniul de comenzi.
GPS
Selectaţi pentru a vizualiza lista de activităţi şi pentru a porni şi
opri o activitate.
Selectaţi pentru a alege o opţiune dintr-un meniu.
Ţineţi apăsat pentru a vizualiza coordonatele GPS şi a vă
salva locaţia.
Selectaţi pentru a reveni la ecranul anterior.
BACK Ţineţi apăsat pentru a vizualiza meniul ceasului.
SET
AVERTISMENT
Acest dispozitiv conţine o baterie litiu-ion. Consultaţi ghidul
Informații importante privind siguranța și produsul, din cutia
produsului, pentru a afla datele de siguranță și alte informații
importante despre produs.
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine contactele şi zona
învecinată, înainte de a încărca sau de a conecta dispozitivul la
un computer. Consultaţi instrucţiunile de curăţare din anexă.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul de
încărcare al dispozitivului.
Selectaţi pentru a răsfoi prin bucla de widgeturi şi meniuri.
DOWN Ţineţi apăsat pentru a vizualiza ecranul altimetrului, barometrului şi busolei (ABC).
ABC
UP
MENU
Selectaţi pentru a răsfoi prin bucla de widgeturi şi meniuri.
Ţineţi apăsat pentru a vizualiza meniul.
Vizualizarea meniului de comenzi
Meniul de comenzi conţine opţiuni precum pornirea modului Nu
deranjaţi, blocarea tastelor sau oprirea dispozitivului. Puteţi
activa modul Disimulare. Puteţi activa şi modul de noapte.
NOTĂ: puteţi adăuga, reordona şi elimina opţiunile din meniul
de comenzi (Personalizarea meniului de comenzi, pagina 17).
1 De pe orice ecran, ţineţi apăsat pe CTRL.
2 Introduceţi capătul mare al cablului USB într-un port de
încărcare USB.
3 Încărcaţi complet dispozitivul.
Asocierea smartphone-ului cu dispozitivul
Pentru a utiliza funcţiile conectate ale dispozitivului Instinct,
acesta trebuie asociat direct prin aplicaţia Garmin Connect™ şi
nu din setările Bluetooth de pe smartphone-ul dvs.
1 Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs., instalaţi
şi deschideţi aplicaţia Garmin Connect.
2 Poziţionaţi smartphone-ul la o distanţă de maxim 10 m (33 ft.)
de dispozitiv.
3 Selectaţi CTRL pentru a porni dispozitivul.
La prima pornire, dispozitivul va fi în modul asociere.
SUGESTIE: pentru a intra manual în modul de asociere,
ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Setări > Asociere telefon.
®
2 Selectaţi UP sau DOWN pentru a răsfoi prin opţiuni.
Activarea modului vedere pe timp de noapte
Puteţi activa modul de vedere pe timp de noapte pentru a
reduce intensitatea luminii de fundal pentru compatibilitate cu
ochelarii pentru vederea pe timp de noapte.
Introducere
1
4 Selectaţi o opţiune pentru adăugarea dispozitivului dvs. la
• Pentru a salva activitatea şi a reveni la modul ceas,
selectaţi Salvare > Finalizare.
• Pentru a suspenda activitatea şi a o relua ulterior, selectaţi
Cont.ult..
• Pentru a marca o tură, selectaţi Lap.
• Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii pe
calea parcursă, selectaţi În.la pct.de por. > TracBack.
NOTĂ: această funcţie este disponibilă pentru activităţile
care utilizează GPS.
• Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii pe
calea cea mai directă, selectaţi În.la pct.de por. > Linie
dreaptă.
NOTĂ: această funcţie este disponibilă pentru activităţile
care utilizează GPS.
• Pentru a ignora activitatea şi a reveni la modul ceas,
selectaţi Renunţare > Da.
NOTĂ: după oprirea activităţii, dispozitivul o salvează
automat după 30 de minute.
contul Garmin Connect:
• Dacă aceasta este prima dată când asociaţi un dispozitiv
cu ajutorul aplicaţiei Garmin Connect, urmaţi instrucţiunile
de pe ecran.
• Dacă aţi asociat deja un alt dispozitiv cu ajutorul aplicaţiei
Garmin Connect din
sau , selectaţi Dispozitive
Garmin > Adăugare dispozitiv şi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran.
Actualizări ale produsului
Pe computer, instalaţi Garmin Express™ (www.garmin.com
/express). Pe smartphone, instalaţi aplicaţia Garmin Connect .
Aceasta oferă acces uşor la următoarele servicii pentru
dispozitive Garmin :
• Actualizări software
• Datele se vor încărca în Garmin Connect
• Înregistrarea produsului
®
Configurarea Garmin Express
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Vizitaţi www.garmin.com/express.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Crearea unei activităţi personalizate
1 De pe faţa ceasului, selectaţi GPS > Adăugare.
2 Selectaţi o opţiune:
Activităţi şi aplicaţii
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat pentru activităţi de interior, de
exterior, pentru sport de performanţă şi pentru fitness. La
începerea unei activităţi, dispozitivul afişează şi înregistrează
datele senzorului. Puteţi salva activităţi şi le puteţi distribui în
comunitatea Garmin Connect.
Pentru mai multe informaţii privind urmărirea activităţii şi precizia
statisticilor privind condiţia fizică, accesaţigarmin.com
/ataccuracy.
3
4
5
Începerea unei activităţi
La începerea unei activităţi, GPS porneşte automat (dacă este
necesar).
1 De pe faţa ceasului, selectaţi GPS.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi o activitate din favoritele dvs.
• Selectaţi şi selectaţi o activitate din lista extinsă de
activităţi.
3 Dacă activitatea necesită semnale GPS, ieşiţi afară într-o
zonă cu vedere liberă asupra cerului şi aşteptaţi până când
dispozitivul este pregătit.
Dispozitivul este pregătit după ce vă stabileşte pulsul,
recepţionează semnale GPS (dacă este cazul) şi se
conectează la senzorii dvs. wireless (dacă este cazul).
4 Selectaţi GPS pentru a porni cronometrul activităţii.
Dispozitivul înregistrează date privind activitatea numai când
cronometrul de activitate este pornit.
Sfaturi pentru activităţi de înregistrare
• Încărcaţi dispozitivul înainte de începerea unei activităţi
(Încărcarea dispozitivului, pagina 1).
• Selectaţi BACK pentru a înregistra ture.
• Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza paginile de date
suplimentare.
Oprirea unei activităţi
1 Selectaţi GPS.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vă relua activitatea, selectaţi Continuare.
2
6
• Selectaţi Copiere activitate pentru a crea activitatea dvs.
personalizată pornind de la una dintre activităţile dvs.
salvate.
• Selectaţi Altele pentru a crea o nouă activitate
personalizată.
Dacă este necesar, selectaţi un tip de activitate.
Selectaţi un nume sau introduceţi un nume personalizat.
Numele de activităţi duplicate includ un număr, de exemplu:
Bicicletă(2).
Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi o opţiune pentru a personaliza setările de
activitate specifice. De exemplu, puteţi personaliza
ecranele de date sau funcţiile automate.
• Selectaţi Finalizare pentru a salva şi a folosi activitatea
personalizată.
Selectaţi Da pentru adăugarea activităţii la lista de favorite.
Activităţi în interior
Dispozitivul Instinct poate fi utilizat pentru antrenament în
interior, precum alergarea pe bandă sau utilizarea unei biciclete
ergonomice. GPS-ul este oprit pentru activităţi în interior.
Când alergaţi sau mergeți pe jos cu GPS-ul oprit, viteza,
distanţa şi cadenţa sunt calculate utilizând accelerometrul
înglobat în dispozitiv. Accelerometrul se calibrează automat.
Precizia datelor de viteză, distanţă şi cadenţă se îmbunătăţeşte
după câteva alergări sau plimbări pe jos în aer liber cu ajutorul
GPS-ului.
SUGESTIE: dacă vă ţineţi de balustrada pistei reduceţi precizia.
Puteţi utiliza un senzor de picior pentru a înregistra ritmul,
distanţa şi cadenţa.
Când mergeţi pe bicicletă cu funcţia GPS dezactivată, viteza şi
distanţa nu sunt disponibile decât dacă aveţi un senzor opţional
care trimite date despre viteză şi distanţă către dispozitiv (de
exemplu, un senzor de viteză sau un senzor de cadenţă).
Calibrarea distanţei parcurse pe banda de alergare
Pentru a înregistra distanţe mai exacte pentru alergările dvs. pe
bandă, puteţi calibra distanţa parcursă pe banda de alergare
după ce alergaţi cel puţin 1,5 km (1 milă) pe o bandă de
alergare. Dacă utilizaţi diferite benzi de alergare, puteţi să
calibraţi manual distanţa parcursă pe banda de alergare de pe
fiecare bandă de alergare sau după fiecare alergare.
Activităţi şi aplicaţii
1 Începeţi o activitate de alergare pe bandă (Începerea unei
activităţi, pagina 2) şi alergaţi cel puţin 1,5 km (1 milă) pe
banda de alergare.
2 După finalizarea alergării, selectaţi GPS.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a calibra distanţa parcursă pe banda de alergare
pentru prima dată, selectaţi Salvare.
Dispozitivul vă solicită să finalizaţi calibrarea benzii de
alergare.
• Pentru a calibra manual distanţa parcursă pe banda de
alergare după prima calibrare, selectaţi Cal.şi sal. > Da.
4 Verificaţi afişajul benzii de alergare pentru distanţa parcursă
şi introduceţi distanţa pe dispozitivul dvs.
Activităţi în aer liber
Dispozitivul Instinct este livrat cu activităţi în aer liber
preîncărcate, ca de exemplu alergare şi ciclism. GPS-ul este
pornit pentru activităţile în aer liber. Puteţi adăuga activităţi noi
în baza activităţilor implicite, cum ar fi mersul pe jos sau
vâslirea. Puteţi adăuga, de asemenea, activităţi personalizate pe
dispozitiv (Crearea unei activităţi personalizate, pagina 2).
Vizualizarea coborârilor cu schiurile
Dispozitivul dvs. înregistrează detaliile fiecărei coborâri cu
schiurile sau snowboardul cu ajutorul funcţiei de coborâre
automată. Această funcţie este activată automat pentru
coborârile cu schiurile sau snowboardul. Înregistrează automat
noile coborâri pe baza mişcării dvs. Cronometrul se opreşte
când nu mai coborâţi sau când vă aflaţi în telescaun.
Cronometrul rămâne oprit în timpul urcării cu telescaunul.
Începeţi să coborâţi pentru a reporni cronometrul. Puteţi
vizualiza detaliile coborârii de pe ecranul oprit sau în timp ce
cronometrul funcţionează.
1 Începeţi o activitate de schi sau snowboard.
2 Ţineţi apăsatMENU.
3 Selectaţi Vizualizare coborâri.
4 Selectaţi UP şi DOWN pentru a vizualiza detaliile ultimei
coborâri, ale coborârii curente şi ale tuturor coborârilor.
Ecranele coborârilor includ timpul, distanţa parcursă, viteza
maximă, viteza medie şi coborârea totală.
Utilizarea metronomului
Funcţia de metronom redă tonuri sonore în ritm constant pentru
a vă ajuta să vă îmbunătăţiţi performanţele antrenându-vă într-o
cadenţă mai rapidă, mai lentă sau mai egală.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate
activităţile.
1 De pe ecranul ceasului, selectaţi GPS.
2 Selectaţi o activitate.
3 Ţineţi apăsat pe MENU.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Metronom > Stare > Activat.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Bătăi/minut pentru a introduce o valoare pe
baza cadenţei pe care doriţi să o menţineţi.
• Selectaţi Frecvenţă alerte pentru a particulariza frecvenţa
bătăilor.
• Selectaţi Sunete pentru a personaliza tonul şi vibraţia
metronomului.
Dacă
este necesar, selectaţi Previzualizare pentru a asculta
7
metronomul înainte de a alerga.
8 Efectuaţi o alergare (Începerea unei activităţi, pagina 2).
Metronomul porneşte automat.
Activităţi şi aplicaţii
9 În timpul alergării, selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza
ecranul metronomului.
10 Dacă este necesar, ţineţi apăsat pe MENU pentru a schimba
setările metronomului.
Înot
ATENŢIONARE
Dispozitivul este destinat pentru înotul la suprafaţă. Efectuarea
de scufundări cu dispozitivul poate deteriora produsul şi va
conduce la anularea garanţiei.
NOTĂ: dispozitivul nu poate înregistra date privind pulsul
măsurat la încheietură în timp ce înotaţi.
Terminologie din domeniul înotului
Lungime: o deplasare de-a lungul bazinului.
Interval: una sau mai multe lungimi consecutive. Un interval nou
începe după ce vă odihniţi.
Mişcare: o mişcare se execută de fiecare dată când braţul care
poartă dispozitivul execută un ciclu complet.
SWOLF: punctajul dvs. SWOLF este suma dintre durata pe o
lungime de bazin şi numărul de mişcări pe lungimea
respectivă. De exemplu, 30 de secunde plus 15 mişcări
reprezintă un scor SWOLF de 45. Pentru înotul în ape
deschise, punctajul SWOLF se calculează pe 25 de metri.
Scorul SWOLF reprezintă o măsură a eficienţei înotului şi, ca
la golf, un scor mai redus este mai performant.
Tipuri de mişcări
Este disponibilă identificarea tipului de mişcare numai pentru
înotul în bazin. Tipul dvs. de mişcare este identificat la sfârşitul
unei lungimi. Tipurile de mişcări apar în istoricul dvs. de înot şi
în contul dvs. Garmin Connect. De asemenea, puteţi selecta
tipul de mişcare ca un câmp de date personalizat
(Personalizarea ecranelor de date, pagina 15).
Gratuită Stil liber
Spate
Înot pe spate
Piept
Bras
Zbor
Fluture
Mixt
Mai mult de un tip de mişcare într-un interval
Exerciţiu Utilizat împreună cu înregistrarea exerciţiilor (Antrenament cu
jurnalul de exerciţii, pagina 4)
Sfaturi pentru activităţi de înot
• Înainte de a începe activitatea în bazin, urmaţi instrucţiunile
de pe ecran pentru a selecta dimensiunea bazinului sau
pentru a introduce o dimensiune personalizată.
Când veţi mai începe o activitate în bazin, dispozitivul va
folosi această dimensiune a bazinului. Puteţi ţine apăsat pe
MENU, selecta setările activităţii şi apoi selecta Dimensiune
bazin pentru a modifica dimensiunea.
• Selectaţi BACK pentru a înregistra o pauză în timpul turelor
de bazin.
Dispozitivul înregistrează automat intervalele de înot şi
lungimile de bazin.
• Selectaţi BACK pentru a înregistra un interval în timpul
înotului în ape deschise.
Odihnire în timpul înotului în bazin
Ecranul de odihnă implicit afişează două cronometre de odihnă.
De asemenea, afişează timpul şi distanţa pentru ultimul interval
finalizat.
NOTĂ: datele activităţii de înot nu sunt înregistrate în timpul
unei pauze.
1 În timpul activităţii de înot, selectaţi BACK pentru a începe o
pauză.
3
Afişajul se schimbă la text alb pe un fundal negru, iar ecranul
de odihnă apare.
2 În timpul unei pauze, selectaţi UP sau DOWN pentru a
vizualiza ecranele de date (opţional).
Selectaţi
BACK şi continuaţi înotul.
3
4 Repetaţi pentru intervale de odihnă suplimentare.
Antrenament cu jurnalul de exerciţii
Caracteristica jurnal de exerciţii este disponibilă numai pentru
înotul în bazin. Puteţi utiliza caracteristica jurnal de exerciţii
pentru a înregistra manual seturile de bătăi din picioare, înotul
cu tracţiunea unui singur braţ sau orice tip de înot care nu face
parte din cele patru stiluri principale.
1 În timpul activităţii de înot în bazin, selectaţi UP sau DOWN
pentru a vizualiza ecranul de înregistrare a exerciţiilor.
2 Selectaţi BACK pentru a porni cronometrul exerciţiului.
3 După ce finalizaţi un interval de exerciţiu, selectaţi BACK.
Cronometrul pentru exerciţiu se opreşte, dar cronometrul
pentru activitate continuă să înregistreze întreaga sesiune de
înot.
4 Selectaţi o distanţă pentru exerciţiul finalizat.
Treptele de distanţă se bazează pe dimensiunea de bazin
selectată pentru profilul activităţii.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a porni un alt interval de exerciţiu, selectaţi BACK.
• Pentru a porni un interval de înot, selectaţi UP sau DOWN
pentru a reveni la ecranele de antrenament pentru înot.
Valorile comune pentru altitudinea de paraşutare variază
între 12.000 şi 24.000 de picioare AGL.
HALO: altitudine mare - altitudine de deschidere mică.
Jumpmaster execută saltul de la o altitudine foarte mare şi
deschide paraşuta la altitudine joasă. Informaţiile necesare
coincid cu cele necesare pentru tipul de salt HAHO, plus o
altitudine de deschidere. Altitudinea de deschidere nu trebuie
să depăşească altitudinea de paraşutare. Valorile comune
pentru altitudinea de deschidere variază între 2.000 şi 6.000
de picioare AGL.
Static: viteza şi direcţia vântului se consideră constante pe
durata saltului. Altitudinea de paraşutare trebuie să fie de
minimum 1.000 de picioare.
Introducerea informaţiilor despre săritură
1 Selectaţi GPS.
2 Selectaţi Jumpmaster.
3 Selectaţi un tip de săritură (Tipuri de săritură, pagina 4).
4 Finalizaţi una sau mai multe acţiuni pentru a introduce
informaţiile despre săritură:
• Selectaţi DIP pentru a seta un punct de trecere pentru
locaţia preferată pentru aterizare.
• Selectaţi Altitudine de coborât pentru a seta altitudinea
de coborât în AGL (în picioare) atunci când săritorul
jumpmaster iese din aeronavă.
• Selectaţi Altitudine deschisă pentru a seta altitudinea
deschisă în AGL (în picioare) atunci când săritorul
jumpmaster deschide paraşuta.
• Selectaţi Aruncare înainte pentru a seta distanţa
orizontală parcursă (în metri) conform vitezei aeronavei.
• Selectaţi Traseu la punctul HARP pentru a seta direcţia
parcursă (în grade) conform vitezei aeronavei.
• Selectaţi Vânt pentru a seta viteza vântului (în noduri) şi
direcţia (în grade).
• Selectaţi Constant pentru a regla anumite informaţii
pentru săritura planificată. În funcţie de tipul de săritură,
puteţi selecta Procent maxim, Factor de siguranţă, KDeschis, K-Cădere liberă sau K-Static şi introduceţi
informaţii suplimentare (Setări constante, pagina 5).
• Selectaţi Automat la punctul DIP pentru a activa
navigaţia la punctul DIP după ce săriţi.
• Selectaţi Accesare punct HARP pentru a începe
navigarea către HARP.
Jumpmaster
AVERTISMENT
Funcţia jumpmaster este folosită numai de paraşutiştii
experimentaţi. Funcţia jumpmaster nu trebuie folosită ca
altimetru primar pentru paraşutism. Introducerea eşuată a
informaţiilor corespunzătoare privind săriturile poate duce la
vătămări corporale grave sau deces.
Funcţia jumpmaster urmează un model de calcul militar pentru
calcularea punctului de deschidere la altitudine mare (HARP).
Dispozitivul detectează automat momentul săriturii pentru a
începe navigarea spre punctul de impact dorit (DIP) cu ajutorul
barometrului şi a busolei electronice.
Planificarea unei sărituri
1 Selectaţi un tip de săritură (Tipuri de săritură, pagina 4).
2 Introduceţi informaţiile despre săritură (Introducerea
informaţiilor despre săritură, pagina 4).
Dispozitivul calculează HARP.
3 Selectaţi Accesare punct HARP pentru a începe navigarea
către HARP.
Tipuri de săritură
Funcţia jumpmaster permite setarea tipului de săritură la una
dintre cele trei valori: HAHO, HALO sau Static. Tipul de săritură
selectat determină informaţiile suplimentare de configurare
necesare (Introducerea informaţiilor despre săritură,
pagina 4). Pentru toate tipurile de săritură, altitudinea de
paraşutare şi altitudinea de deschidere a paraşutei se măsoară
în picioare deasupra nivelului solului (AGL).
HAHO: altitudine mare - altitudine de deschidere mare.
Jumpmaster execută saltul de la o altitudine foarte mare şi
deschide paraşuta la altitudine mare. Trebuie să setaţi o
valoare pentru DIP şi pentru altitudinea de paraşutare de cel
puţin 1.000 de picioare. Se consideră că altitudinea de
paraşutare coincide cu altitudinea de deschidere a paraşutei.
4
Introduceţi informaţiile despre vânt pentru
săriturile HAHO şi HALO
1
2
3
4
5
6
7
Selectaţi GPS.
Selectaţi Jumpmaster.
Selectaţi un tip de săritură (Tipuri de săritură, pagina 4).
Selectaţi Vânt > Adăugare.
Selectaţi o altitudine.
Introduceţi viteza vântului în noduri şi selectaţi Finalizare.
Introduceţi direcţia vântului în grade şi selectaţi Finalizare.
Valoarea pentru vânt este adăugată la listă. Numai valorile
pentru vânt incluse în listă sunt utilizate pentru calcule.
8 Repetaţi paşii 5-7 pentru fiecare altitudine disponibilă.
Resetarea informaţiilor despre vânt
1 Selectaţi GPS.
2 Selectaţi Jumpmaster.
3 Selectaţi HAHO sau HALO.
4 Selectaţi Vânt > Resetare.
Toate valorile despre vânt sunt şterse din listă.
Jumpmaster
Introducerea informaţiilor despre vânt pentru
o săritură statică
1
2
3
4
Selectaţi GPS.
Selectaţi Jumpmaster > Static > Vânt.
Introduceţi viteza vântului în noduri şi selectaţi Finalizare.
Introduceţi direcţia vântului în grade şi selectaţi Finalizare.
Setări constante
Selectaţi Jumpmaster, selectaţi un timp de săritură şi selectaţi
Constant.
Procent maxim: setează intervalul de sărituri pentru toate
tipurile de sărituri. O setare cu o valoare mai mică de 100%
scade distanţa de derivă până la DIP şi o setare mare de
100% măreşte distanţa de derivă. Săritorii jumpmaster mai
experimentaţi pot dori să utilizeze numere mai mici, iar
paraşutiştii mai puţin experimentaţi pot utiliza numere mai
mari.
Factor de siguranţă: setaţi marja de eroare a unei sărituri
(numai HAHO). Factorii de siguranţă sunt de obicei valori
întregi de două sau mai multe numere şi sunt stabilite de
săritorul jumpmaster pe baza specificaţiilor pentru săritură.
K-Cădere liberă: setează valoarea de rezistenţă a vântului
pentru o paraşută în timpul căderii libere, pe baza clasificării
cupolei paraşutei (HALO). Fiecare paraşută trebuie etichetată
cu valoarea K.
K-Deschis: setează valoarea de rezistenţă la vânt pentru o
paraşută deschisă, pe baza pe baza clasificării cupolei
paraşutei (HAHO şi HALO). Fiecare paraşută trebuie
etichetată cu valoarea K.
K-Static: setează valoarea de rezistenţă a vântului pentru o
paraşută în timpul săriturii statice, pe baza clasificării cupolei
paraşutei (Static). Fiecare paraşută trebuie etichetată cu
valoarea K.
Funcţii pentru puls
Dispozitivul Instinct dispune de un monitor cardiac montat la
încheietură şi este, de asemenea, compatibil cu monitoarele
cardiace pentru piept (comercializate separat). Puteţi vizualiza
datele privind pulsul cu ajutorul widgetului de puls. Dacă sunt
disponibile atât pulsul măsurat la încheietură, cât şi datele
privind pulsul măsurat la piept, dispozitivul va utiliza datele
privind pulsul măsurat la piept.
Puls măsurat la încheietura mâinii
Purtarea dispozitivului
• Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână.
NOTĂ: dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil. Pentru
citiri mai precise ale pulsului, dispozitivul nu trebuie mişcat în
timpul alergării sau al exerciţiilor.
NOTĂ: senzorul optic este localizat pe partea din spate a
dispozitivului.
• Consultaţi Sfaturi pentru un puls neregulat, pagina 5
pentru mai multe informaţii despre măsurarea pulsului la
încheietură.
• Pentru mai multe informaţii privind precizia citirilor, accesaţi
garmin.com/ataccuracy.
Funcţii pentru puls
Sfaturi pentru un puls neregulat
Dacă pulsul este neregulat sau nu apare, puteţi încerca să
urmaţi aceste sfaturi.
• Curăţaţi-vă şi uscaţi-vă braţul înainte de a vă monta
dispozitivul pe corp.
• Evitaţi să purtaţi protecţie solară, loţiuni şi repelent pentru
insecte sub dispozitiv.
• Nu zgâriaţi senzorul de puls situat în partea din spate a
dispozitivului.
• Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână.
Dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil.
lumninează permanent
• Aşteptaţi până când pictograma
înainte de a începe activitatea.
• Încălziţi-vă timp de 5 - 10 minute şi obţineţi o valoare a
pulsului înainte de a începe activitatea.
NOTĂ: în medii reci, încălziţi-vă în locaţii interioare.
• Clătiţi dispozitivul cu apă proaspătă după fiecare sesiune de
exerciţii.
Vizualizarea widgetului Puls
Widgetul afişează pulsul dvs. curent în bătăi pe minut (bpm) şi
valoarea medie a pulsului în ultimele 4 zile.
1 De pe faţa ceasului, selectaţi UP sau DOWN pentru a
vizualiza widgetul de puls.
Selectaţi
GPS pentru a vizualiza valorile medii ale pulsului
2
dvs. în repaus în ultimele 7 zile.
Transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele
Garmin
Puteţi transmite datele privind pulsul dvs. de pe dispozitivul
Instinct şi le puteţi vizualiza pe dispozitivele Garmin asociate. De
exemplu, puteţi transmite datele despre puls pe un dispozitiv
Edge în timp ce mergeţi pe bicicletă sau pe o cameră de
acţiune VIRB pe durata unei activităţi.
NOTĂ: transmiterea datelor privind pulsul reduce durata de
viaţă a bateriei.
1 Din widgetul pentru puls, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Opţiuni.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Transmitere puls pentru a începe difuzarea
datelor despre puls acum.
• Selectaţi Trans.în tp.act. pentru a difuza datele despre
puls în timpul activităţilor cronometrate (Începerea unei
activităţi, pagina 2).
Dispozitivul Instinct începe să transmită datele privind pulsul
dvs. şi apare
.
NOTĂ: în timpul transmiterii datelor privind pulsul, puteţi
vizualiza numai widgetul puls.
4 Asociaţi dispozitivul dvs. Instinct cu dispozitivul Garmin
ANT+ compatibil.
NOTĂ: instrucţiunile de asociere diferă pentru fiecare
dispozitiv compatibil Garmin în parte. Citiţi manualul dvs. de
utilizare.
SUGESTIE: pentru a opri transmiterea datelor privind pulsul,
selectaţi orice tastă şi selectaţi Da.
®
®
®
5
Dezactivarea monitorizării pulsului la încheietură
Valoarea implicită pentru Puls la încheietura mâinii este
Automat. Dispozitivul utilizează automat monitorul cardiac
montat la încheietură dacă nu asociaţi la acesta un monitor
cardiac ANT+.
1 Din widgetul pentru puls, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Opţiuni > Stare > Dezactivat.
Antrenament
Setarea profilului de utilizator
Puteţi actualiza setările pentru sex, anul naşterii, înălţime,
greutate şi zona de frecvenţă cardiacă. Dispozitivul utilizează
aceste informaţii pentru a calcula date de antrenament precise.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Setări > Profil de utilizator.
3 Selectaţi o opţiune.
Obiective fitness
Cunoaşterea zonelor dvs. de puls vă poate ajuta să vă măsuraţi
şi să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică prin înţelegerea şi aplicarea
acestor principii.
• Pulsul dvs. este o măsură excelentă a intensităţii exerciţiilor.
• Antrenamentele desfăşurate în anumite zone de puls vă pot
ajuta să vă îmbunătăţiţi capacitatea şi rezistenţa
cardiovasculară.
Dacă vă cunoaşteţi pulsul maxim, puteţi utiliza tabelul (Calculul
zonelor de puls, pagina 6) pentru a determina cea mai bună
zonă de puls pentru obiectivele dvs. de fitness.
Dacă nu vă cunoaşteţi pulsul maxim, utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet. Unele săli de sport şi
centre de sănătate pot asigura un test de măsurare a pulsului
maxim. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs.
Despre zonele de puls
Numeroşi sportivi utilizează zonele de puls pentru a măsura şi
a-şi mări rezistenţa cardiovasculară şi pentru a-şi îmbunătăţi
nivelul de fitness. O zonă de puls este un interval setat de bătăi
pe minut. Cele cinci zone de puls comun acceptate sunt
numerotate de la 1 la 5, în ordinea crescătoare a intensităţii. În
general, zonele de puls sunt calculate sub formă de procente
din pulsul maxim.
Setarea zonelor de puls
Dispozitivul utilizează informaţiile din profilul dvs. de utilizator,
din configurarea iniţială, pentru a determina zonele implicite de
puls. Puteţi seta zone de puls separate pentru profiluri de sport,
precum alergare, ciclism şi înot. Pentru a obţine datele cele mai
precise privind caloriile pe durata activităţii dvs., setaţi ritmul
dvs. cardiac maxim. De asemenea, puteţi seta fiecare zonă de
ritm cardiac şi puteţi introduce manual ritmul dvs. cardiac în
repaus. Puteţi regla manual zonele pe dispozitiv sau utilizând
contul dvs. Garmin Connect.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Setări > Profil de utilizator > Puls.
3 Selectaţi Puls max. şi introduceţi valoarea maximă a
pulsului.
4 Selectaţi Puls în repaus şi introduceţi valoarea pulsului în
repaus.
Puteţi folosi valoarea medie a pulsului de repaus măsurat de
dispozitivul dvs. sau puteţi seta o valoare personalizată a
pulsului de repaus.
5 Selectaţi Zone > Bazat pe.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi BPM pentru a vizualiza şi pentru a edita zonele
în bătăi pe minut.
6
• Selectaţi %Puls maxim pentru a vizualiza şi edita zonele
sub forma unui procent din pulsul dvs. maxim.
• Selectaţi % Puls pentru a vizualiza şi edita zonele sub
forma unui procent din rezerva de puls (pulsul maxim
minus pulsul în repaus).
7 Selectaţi o zonă şi introduceţi o valoare pentru fiecare zonă.
8 Selectaţi Adăugare puls sport şi selectaţi un profil sport
pentru a adăuga zone de puls separate (opţional).
Calculul zonelor de puls
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
Beneficii
1
50–60%
Respiraţie ritmică,
relaxată, în ritm uşor
Antrenament aerobic de
nivel începător, stres
redus
2
60-70%
Ritm confortabil, respiraţie uşor mai profundă,
conversaţie posibilă
Antrenament cardiovascular de bază, ritm bun
de recuperare
3
70-80%
Ritm moderat, menţinerea conversaţiei este
mai dificilă
Capacitate aerobică
îmbunătăţită, antrenament cardiovascular
optim
4
80-90%
Ritm rapid şi puţin
incomod, respiraţie
forţată
Capacitate anaerobică
şi prag îmbunătăţite,
viteză îmbunătăţită
5
90-100%
Ritm de sprint, nesustenabil pentru o perioadă
prelungită de timp, respiraţie anevoioasă
Anduranţă anaerobică
şi musculară, putere
crescută
Monitorizarea activităţii
Funcţia de monitorizare a activităţii înregistrează contorul dvs.
zilnic de paşi, distanţa parcursă, numărul de minute de exerciţii,
etajele urcate, numărul de calorii arse şi statisticile de somn
pentru fiecare zi înregistrată. Numărul de calorii arse include
metabolismul dvs. de bază, plus caloriile arse prin activitate.
Numărul de paşi efectuaţi în timpul zilei apare pe widgetul
pentru paşi. Contorul de paşi este actualizat periodic.
Pentru mai multe informaţii privind urmărirea activităţii şi precizia
metrică a condiţiei fizice, accesaţi garmin.com/ataccuracy.
Obiectiv automat
Dispozitivul dvs. creează automat un obiectiv zilnic de paşi, pe
baza nivelurilor dvs. anterioare de activitate. În timpul activităţilor
diurne, dispozitivul va indica progresul dvs. în direcţia
obiectivului zilnic .
Dacă alegeţi să nu utilizaţi caracteristica de obiectiv automat,
puteţi seta un obiectiv de paşi personalizat în contul dvs. Garmin
Connect.
Utilizarea alertei de mişcare
Repausul pentru perioade îndelungate de timp poate declanşa
modificări nedorite ale stării metabolismului. Alerta de mişcare
vă reaminteşte să faceţi mişcare. După o oră de inactivitate,
sunt afişate mesajul Deplasare! şi bara de mişcare. După
fiecare 15 minute de inactivitate apar segmente suplimentare.
De asemenea, dispozitivul emite sunete sau vibrează dacă
tonurile sonore sunt activate (Setări de sistem, pagina 18).
Antrenament
Faceţi o scurtă plimbare (cel puţin câteva minute) pentru a
reseta alerta de mişcare.
Monitorizarea repausului
În timp ce dormiţi, dispozitivul vă detectează automat somnul şi
vă monitorizează mişcările în timpul orelor normale de somn.
Puteţi seta orele dvs. normale de odihnă în setările de utilizator
din contul dvs. Garmin Connect. Statisticile de repaus includ
numărul total de ore de somn, nivelurile de somn şi mişcările în
somn. Puteţi vizualiza statisticile de repaus în contul Garmin
Connect.
NOTĂ: somnul de scurtă durată nu se adaugă la statisticile
privind somnul. Puteţi utiliza modul „Nu deranjaţi” pentru a
dezactiva notificările şi alertele, cu excepţia alarmelor (Utilizarea
modului Nu deranjaţi, pagina 7).
Utilizarea monitorizării automate a somnului
1 Purtaţi dispozitivul în timpul somnului.
2 Încărcaţi datele de monitorizare a somnului pe Garmin
Connect site-ul (Sincronizarea manuală a datelor cu Garmin
Connect, pagina 13).
Puteţi vizualiza statisticile de repaus în contul Garmin
Connect.
Utilizarea modului Nu deranjaţi
Puteţi utiliza modul Nu deranjaţi pentru a dezactiva iluminarea
de fundal, alertele sonore şi alertele prin vibraţii. De exemplu,
puteţi utiliza acest mod atunci când dormiţi sau atunci când
vizionaţi un film.
NOTĂ: puteţi seta orele dvs. normale de odihnă în setările de
utilizator din contul dvs. Garmin Connect. Puteţi activa opţiunea
Oră de culcare din setările de sistem pentru a intra automat în
modul Nu deranjaţi în timpul orelor normale de somn (Setări de
sistem, pagina 18).
1 Menţineţi apăsat CTRL.
2 Selectaţi .
Minute de exerciţii
Pentru ameliorarea stării dvs. de sănătate, organizaţii precum
Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă cel puţin 150 de
minute pe săptămână de activitate de intensitate moderată, cum
ar fi plimbarea în pas vioi sau 75 de minute de activitate intensă
pe săptămână, cum ar fi alergarea.
Dispozitivul monitorizează intensitatea activităţii dvs. şi
urmăreşte timpul dedicat participării la activităţi de intensitate
medie spre ridicată (datele privind pulsul sunt solicitate pentru
estimarea activităţilor de intensitate ridicată). Vă puteţi antrena
pentru a vă îndeplini obiectivul legat de numărul de minute
săptămânale de activitate intensă participând la cel puţin 10
minute consecutive de activităţi fizice de intensitate de la medie
la ridicată. Dispozitivul însumează datele din activităţile de
intensitate medie cu cele din activităţile de intensitate ridicată. În
cazul activităţilor de intensitate ridicată, minutele adăugate sunt
dublate.
Acumularea de minute de activitate intensă
Dispozitivul dvs. Instinct calculează minutele de activitate
intensă comparând datele privind pulsul cu pulsul dvs. mediu în
repaus. Dacă opţiunea de puls este oprită, dispozitivul
calculează minutele de activitate moderată, analizând pașii dvs.
pe minut.
• Începeți o activitate cronometrată pentru calcularea cea mai
precisă a minutelor de activitate intensă.
• Efectuaţi exerciţii timp de cel puţin 10 minute consecutive la
un nivel de intensitate moderat sau înalt.
• Purtaţi dispozitivul pe parcursul întregii zile şi nopţi pentru
cea mai precisă valoare a pulsului în repaus.
Evenimente Garmin Move IQ™
Caracteristica Move IQ detectează automat modele de activități,
precum mersul pe jos, alergarea, ciclismul, înotul şi
Antrenament
antrenamentul pe bicicleta eliptică timp de cel puţin 10 minute.
Puteți vizualiza tipul și durata evenimentului în cronologia
Garmin Connect dvs., însă acestea nu apar în lista cu activitățile
dvs., instantaneele sau fluxul de știri. Pentru mai multe detalii și
o mai mare precizie, puteți înregistra o activitate cronometrată
pe dispozitivul dvs.
Setări pentru monitorizarea activităţii
Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Setări > Monitorizarea
activităţii.
Stare: dezactivează funcţia de urmărire a activităţii.
Alertă mişcare: afişează un mesaj şi bara de mişcare pe
cadranul ceasului digital şi pe ecranul pentru paşi. De
asemenea, dispozitivul emite sunete sau vibrează dacă
tonurile sonore sunt activate (Setări de sistem, pagina 18).
Alerte privind obiectivele: permite activarea şi dezactivarea
alertelor privind obiectivele. Alertele privind obiectivele se
afişează pentru obiectivul zilnic de paşi, obiectivul zilnic
pentru etaje urcate şi obiectivul săptămânal de minute de
activitate intensă.
Move IQ: permite activarea şi dezactivarea evenimentelor Move
IQ.
Dezactivarea monitorizării activităţii
Atunci când dezactivați monitorizarea activității, pașii, etajele
urcate, minutele de activitate intensă, monitorizarea somnului și
evenimentele dvs. Move IQ nu sunt înregistrate.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Setări > Monitorizarea activităţii > Stare >
Dezactivat.
Exerciţii
Puteţi crea exerciţii particularizate care să includă obiective
pentru fiecare pas al exerciţiilor şi pentru diverse distanţe, ore şi
calorii. Puteţi crea exerciţii utilizând Garmin Connect sau puteţi
să selectaţi un plan de antrenament care conţine exerciţii din
Garmin Connect, apoi să le transferaţi pe dispozitiv.
Puteţi programa exerciţii utilizând Garmin Connect. Puteţi
planifica exerciţii în avans şi le puteţi memora pe dispozitiv.
Efectuarea unui exerciţiu de pe Garmin Connect
Înainte de a putea descărca un exerciţiu din Garmin Connect,
trebuie să aveţi un cont Garmin Connect (Garmin Connect,
pagina 12).
1 Selectaţi o opţiune:
• Deschideţi aplicaţia Garmin Connect.
• Accesaţi connect.garmin.com.
2 Creaţi şi salvaţi un exerciţiu nou.
3 Selectaţi sau Trimitere către dispozitiv.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Începerea unui exerciţiu
Înainte de a putea începe un exerciţiu, trebuie să descărcaţi un
exerciţiu din contul dvs. Garmin Connect.
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi GPS.
2 Selectaţi o activitate.
3 Ţineţi apăsat pe MENU.
4 Selectaţi Antrenament > Antrenamentele mele.
5 Selectaţi un exerciţiu.
NOTĂ: doar exerciţiile care sunt compatibile cu activitatea
selectată apar în listă.
Selectaţi
Efectuare antrenament.
6
7 Selectaţi GPS pentru a porni cronometrul.
După ce începeţi un exerciţiu, dispozitivul afişează fiecare etapă
a exerciţiului, note privind etapele (opţional), ţinta (opţional) şi
datele exerciţiului curent.
7
Despre calendarul de antrenament
Calendarul de antrenament de pe dispozitiv este o prelungire a
calendarului sau a orarului de antrenament pe care l-aţi
configurat în Garmin Connect. După ce aţi adăugat câteva
exerciţii în calendarul Garmin Connect, le puteţi trimite pe
dispozitiv. Toate exerciţiile programate trimise pe dispozitiv apar
în lista calendarului de antrenament, ordonate după dată. Când
selectaţi o zi din calendarul de antrenament, puteţi vizualiza sau
efectua exerciţiul. Exerciţiul programat rămâne pe dispozitiv
indiferent dacă îl finalizaţi sau îl omiteţi. Când trimiteţi exerciţii
programate din Garmin Connect, acestea suprascriu calendarul
de antrenament existent.
Utilizarea planurilor de antrenament Garmin Connect
Înainte de a putea să descărcaţi şi să utilizaţi un plan de
antrenament din Garmin Connect, trebuie să aveţi un Garmin
Connect cont (Garmin Connect, pagina 12) şi trebuie să
asociaţi dispozitivul Instinct cu un smartphone compatibil.
sau .
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi
Selectaţi
Antrenament
>
Planuri
de
antrenament.
2
3 Selectaţi şi programaţi un plan de antrenament.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
5 Revedeţi planul de antrenament în calendar.
Exerciţii fracţionate
Puteţi crea exerciţii fracţionate în funcţie de distanţă sau a
durată. Dispozitivul salvează exerciţiul fracţionat particularizat,
până când creaţi un alt exerciţiu fracţionat. Puteţi utiliza
intervalele deschise pentru exerciţiile efectuate pe pistă şi
pentru alergările pe distanţe cunoscute.
Crearea unui exerciţiu cu intervale
1 De pe faţa ceasului, selectaţi GPS.
2 Selectaţi o activitate.
3 Menţineţi apăsat MENU.
4 Selectaţi Antrenament > Intervale > Editare > Interval >
Tip.
5 Selectaţi Distanță, Timp sau Deschis.
SUGESTIE: puteţi crea un interval deschis selectând
opţiunea Deschis.
6 Dacă este necesar, selectaţi Durată, introduceţi o valoare a
distanţei sau a intervalului de timp pentru exerciţiu şi selectaţi
.
7 Selectaţi BACK.
8 Selectaţi Odihnă > Tip.
9 Selectaţi Distanță, Timp sau Deschis.
10 Dacă este necesar, introduceţi o valoare a distanţei sau a
duratei pentru intervalul de odihnă şi selectaţi .
11 Selectaţi BACK.
12 Selectaţi una sau mai multe opţiuni:
• Pentru a seta numărul de repetări, selectaţi Repetare.
• Pentru a adăuga exerciţiului o încălzire cu final deschis,
selectaţi Încălzire > Activat.
• Pentru a adăuga exerciţiului o răcire cu final deschis,
selectaţi Relaxare > Activat.
Începerea unui exerciţiu cu intervale
1 De pe ecranul ceasului, selectaţi GPS.
2 Selectaţi o activitate.
3 Menţineţi apăsat MENU.
4 Selectaţi Antrenament > Intervale > Efectuare
6 Când un exerciţiu pe intervale dispune de încălzire, selectaţi
BACK pentru a începe primul interval.
7 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
După ce finalizaţi toate intervalele, apare un mesaj.
Oprirea unui exerciţiu pe intervale
• În orice moment, selectaţi BACK pentru a opri intervalul sau
pauza curentă şi a trece la următorul interval sau următoarea
pauză.
• După încheierea tuturor intervalelor şi pauzelor, selectaţi
BACK pentru a încheia exerciţiul pe intervale şi a trece la un
cronometru care poate fi folosit pentru relaxare.
• În orice moment, selectaţi GPS pentru a opri temporizatorul
de activitate. Puteţi relua cronometrul sau încheia exerciţiul
pe intervale.
Utilizarea Virtual Partner
®
Virtual Partner este un instrument pentru antrenamente menit să
vă ajute să vă atingeţi obiectivele. Puteţi seta un ritm pentru
Virtual Partner şi puteţi încerca să îl depăşiţi.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate
activităţile.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectați Setări > Activităţi şi aplicaţii.
3 Selectaţi o activitate.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Ecrane de date > Adăugare > Virtual Partner.
6 Introduceţi o valoare pentru ritm sau viteză.
7 Începeţi activitatea (Începerea unei activităţi, pagina 2).
8 Selectaţi UP sau DOWN pentru a derula la ecranul Virtual
Partner şi a vedea cine conduce.
Setarea unei ţinte a antrenamentului
Funcţia pentru stabilirea unei ţinte a antrenamentului
funcţionează împreună cu caracteristica Virtual Partner pentru a
vă putea antrena stabilind ca obiectiv o anumită distanţă, o
distanţă şi o durată, o distanţă şi un ritm sau o distanţă şi o
viteză. Pe durata activităţii de antrenament, dispozitivul vă
furnizează feedback în timp real cu privire la distanţa faţă de
atingerea ţintei antrenamentului.
1 De pe ecranul ceasului, selectaţi GPS.
2 Selectaţi o activitate.
3 Menţineţi apăsat MENU.
4 Selectaţi Antrenament > Setaţi o ţintă.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Numai distanţă pentru a selecta o distanţă
presetată sau introduce o distanţă personalizată.
• Selectaţi Distanţă şi timp pentru a selecta ca ţintă o
distanţă şi o durată.
• Selectaţi Distanţă şi ritm sau Distanţă şi viteză pentru a
selecta ca ţintă o distanţă şi un ritm sau o viteză.
Obiectivul de antrenament apare şi vă afişează ora de
finalizare estimată. Ora de finalizare estimată este stabilită pe
baza performanţei curente şi a duratei rămase.
6 Selectaţi GPS pentru a porni cronometrul.
Anularea ţintei unui antrenament
1 În timpul unei activităţi, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Anulare ţintă > Da.
antrenament.
5 Selectaţi GPS pentru a porni cronometrul.
8
Antrenament
Reiterarea unei curse dintr-o activitate
anterioară
Puteţi reitera o cursă dintr-o activitate înregistrată sau
descărcată anterior. Această caracteristică funcţionează
împreună cu Virtual Partner pentru a putea vedea în ce măsură
sunteţi în avans sau în întârziere pe durata activităţii.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate
activităţile.
1 De pe ecranul ceasului, selectaţi GPS.
2 Selectaţi o activitate.
3 Menţineţi apăsat MENU.
4 Selectaţi Antrenament > Participaţi la o competiţie.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Din istoric pentru a selecta o activitate
înregistrată anterior de pe dispozitiv.
• Selectaţi Descărcat pentru a selecta o activitate pe care
aţi descărcat-o din contul dvs. Garmin Connect.
6 Selectaţi activitatea.
Ecranul Virtual Partner apare pentru a vă indica ora de
finalizare estimată.
7 Selectaţi GPS pentru a porni cronometrul.
8 După ce finalizaţi activitatea, selectaţi GPS > Salvare.
Date personale
Când finalizaţi o activitate, dispozitivul afişează orice nou record
personal pe care l-aţi obţinut în timpul activităţii respective.
Recordurile personale includ timpul cel mai scurt pe mai multe
distanţe de alergare obişnuite şi cea mai lungă distanţă alergată
sau parcursă cu bicicleta.
Vizualizarea recordurilor personale
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Istoric > Recorduri.
3 Selectaţi un sport.
4 Selectaţi un record.
5 Selectaţi Vizualizare record.
Restabilirea unui record personal
Puteţi seta fiecare record personal înapoi la cel înregistrat
anterior.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Istoric > Recorduri.
3 Selectaţi un sport.
4 Selectaţi un record pentru restabilire.
5 Selectaţi Anterior > Da.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Ştergerea unui record personal
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Istoric > Recorduri.
3 Selectaţi un sport.
4 Selectaţi un record pentru ştergere.
5 Selectaţi Ştergere înregistrare > Da.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Ştergerea tuturor recordurilor personale
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Istoric > Recorduri.
3 Selectaţi un sport.
4 Selectaţi Ştergere toate înregistrările > Da.
Ceas
Sunt şterse numai recordurile pentru respectivul sport.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Ceas
Setarea unei alarme
Puteţi configura mai multe alarme. Puteţi seta fiecare alarmă să
sune o dată sau să se repete regulat.
1 De pe orice ecran, ţineţi apăsat pe SET.
2 Selectaţi Alerte.
3 Introduceţi o oră pentru alarmă.
4 Selectaţi Repetare şi selectaţi când trebuie să se repete
alarma (opţional).
5 Selectaţi Sunete şi selectaţi un tip de notificare (opţional).
6 Selectaţi Iluminare fundal > Activat pentru a activa
iluminarea de fundal odată cu alarma (opţional).
7 Selectaţi Etichetă şi selectaţi o descriere pentru alarmă
(opţional).
Pornirea cronometrului pentru numărătoare
inversă
1
2
3
4
De pe orice ecran, ţineţi apăsat pe SET.
Selectaţi Cronometre.
Introduceţi ora.
Dacă este necesar, selectaţi o opţiunea pentru a edita
cronometrul:
• Pentru a reporni automat cronometrul după ce expiră,
selectaţi UP > Repornire > Activat.
• Pentru a selecta un tip de notificare, selectaţi UP >
Sunete.
5 Selectaţi GPS pentru a porni cronometrul.
Utilizarea cronometrului
1
2
3
4
De pe orice ecran, ţineţi apăsat pe SET.
Selectaţi Temporizator.
Selectaţi GPS pentru a porni cronometrul.
Selectaţi SET pentru a reporni cronometrul turei
.
Timpul total al cronometrului
continuă să ruleze.
5 Selectaţi GPS pentru a opri ambele cronometre.
6 Selectaţi UP şi selectaţi o opţiune.
Sincronizarea orei cu GPS-ul
De fiecare dată când activaţi dispozitivul şi recepţionaţi sateliţi,
dispozitivul detectează automat fusul orar şi ora curentă. Puteţi
să vă sincronizaţi ora manual cu GPS-ul la schimbarea fusului
orar şi pentru actualizarea la ora de vară.
1 De pe orice ecran, ţineţi apăsat pe SET.
2 Selectare SetOrăGPS.
3 Aşteptaţi până când dispozitivul găseşte sateliţii (Obţinerea
semnalelor de la sateliţi, pagina 22).
9
Setarea alertelor
Navigarea către o destinaţie
1 De pe orice ecran, ţineţi apăsat pe SET.
2 Selectaţi Alerte.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a seta ca o alertă să sune cu un anumit număr de
minute sau ore înainte de apusul efectiv al soarelui,
selectaţi Până la apus > Stare > Activat, selectaţi Oră şi
introduceţi ora.
• Pentru a seta ca o alertă să sune cu un anumit număr de
minute sau ore înainte de răsăritul efectiv, selectaţi Până
la răsărit > Stare > Activat, selectaţi Oră şi introduceţi
ora.
• Pentru a seta o alertă să sune atunci când se apropie o
furtuna, selectaţi Furtună > Activat, selectaţi Raport şi
selectaţi valoarea presiunii modificate.
• Pentru a seta o alertă să sune la fiecare oră, selectaţi Din
oră în oră > Activat.
Vă puteţi utiliza dispozitivul pentru a naviga la o destinaţie sau a
urma un traseu.
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi GPS > Navigare.
2 Selectaţi o categorie.
3 Răspundeţi la solicitările de pe ecran pentru a alege o
destinaţie.
4 Selectaţi Deplasare la.
Apar informaţiile despre navigare.
5 Selectaţi GPS pentru a începe navigarea.
Navigare
Salvarea unei locaţii Grilă dublă
Vă puteţi salva locaţia curentă utilizând coordonate cu grilă
dublă pentru a naviga înapoi către aceeaşi locaţie mai târziu.
1 De pe orice ecran, ţineţi apăsat pe GPS.
2 Selectaţi GPS.
3 Dacă este necesar, selectaţi DOWN pentru a edita
informaţiile despre locaţie.
Editarea locaţiilor salvate
Puteţi şterge o locaţie salvată sau îi puteţi edita informaţiile de
nume, altitudine şi poziţie.
1 De pe cadranul ceasului selectaţi GPS > Navigare > Locaţii
salvate.
2 Selectaţi o locaţie salvată.
3 Selectaţi o opţiune pentru editarea locaţiei.
Vizualizarea altimetrului, barometrului şi
busolei
Dispozitivul conţine senzorii interni ai altimetrului, barometrului şi
busolei cu calibrare automată.
1 De pe orice ecran, ţineţi apăsat pe ABC.
2 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza separat ecranele
altimetrului, barometrului şi busolei.
Proiectarea unui punct de trecere
Puteţi crea o locaţie nouă prin proiectarea distanţei şi a orientării
de la locaţia dvs. curentă la o locaţie nouă.
1 Dacă este necesar, selectaţi GPS > Adăugare > Proiectare
punct traseu pentru a adăuga aplicaţia pentru proiectarea
punctului de trecere la lista de aplicaţii.
2 Selectaţi Da pentru a adăuga aplicaţia la lista de favorite.
3 De pe cadranul ceasului, selectaţi GPS > Proiectare punct
traseu.
4 Selectaţi UP sau DOWN pentru a stabili direcţia.
5 Selectaţi GPS.
6 Selectaţi DOWN pentru a selecta o unitate de măsură.
7 Selectaţi UP pentru a introduce distanţa.
8 Selectaţi GPS pentru a salva.
Punctul de trecere proiectat este salvat cu un nume implicit.
10
Crearea şi urmărirea unui traseu pe
dispozitiv
1 De pe cadranul ceasului selectaţi GPS > Navigare > Trasee
2
3
4
5
6
7
> Creare Nou.
Introduceţi un nume pentru traseu şi selectaţi
Selectaţi Adăugare locaţie.
Selectaţi o opţiune.
Dacă este necesar, repetaţi paşii 3 şi 4.
Selectaţi Finalizare > Efectuare traseu.
Apar informaţiile despre navigare.
Selectaţi GPS pentru a începe navigarea.
.
Marcarea şi începerea navigaţiei către o
locaţie Om la apă
Puteţi salva o locaţie Om la apă (OLA) şi începe automat
navigarea înapoi la aceasta.
SUGESTIE: puteţi personaliza funcţia butoanelor când sunt
ţinute apăsate pentru a accesa funcţia OLA (Personalizarea
tastelor rapide, pagina 19).
De pe cadranul ceasului, selectaţi GPS > Navigare > Ultima
locaţie MOB.
Apar informaţiile despre navigare.
Navigarea cu Sight 'N Go
Puteţi orienta dispozitivul către un obiect la distanţă, precum un
turn de apă, îl puteţi fixa pe direcţia respectivă şi apoi puteţi
naviga către obiect.
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi GPS > Navigare > Sight
'N Go.
2 Orientaţi partea de sus a ceasului către un obiect şi selectaţi
GPS.
Apar informaţiile despre navigare.
3 Selectaţi GPS pentru a începe navigarea.
Navigarea la punctul de pornire în timpul
unei activităţi
Puteţi naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii dvs.
curente, în linie dreaptă sau pe calea pe care aţi parcurs-o.
Această funcţie este disponibilă pentru activităţile care utilizează
GPS.
1 În timpul unei activităţi, selectaţi GPS > În.la pct.de por..
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii pe
calea parcursă, selectaţi TracBack.
• Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii în
linie dreaptă, selectaţi Linie dreaptă.
Navigare
• Pentru a panorama sau a mări pe hartă, selectaţi UP şi
DOWN.
• Pentru a părăsi, selectaţi BACK.
Istoric
Locaţia dvs. curentă
apar pe hartă.
, traseul de urmat
şi destinaţia
Navigarea la punctul de setare a ultimei
activităţi salvate
Puteţi naviga înapoi la punctul de pornire al ultimei activităţi
salvate în linie dreaptă sau pe calea pe care aţi parcurs-o.
Această funcţie este disponibilă pentru activităţile care utilizează
GPS.
1 Selectaţi GPS > Navigare > În.la pct.de por. > Linie
dreaptă.
Pe hartă apare o linie trasată de la locaţia curentă la punctul
de pornire al ultimei activităţi salvate.
NOTĂ: puteţi porni cronometrul pentru a împiedica
dispozitivul să treacă în modul Ceas.
2 Selectaţi DOWN pentru a vizualiza busola (opţional).
Săgeata indică punctul dvs. de pornire.
Oprirea navigării
1 În timpul unei activităţi, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Oprire navigare.
Calcularea unei suprafeţe
Înainte de a putea calcula dimensiunea unei zone, trebuie să
recepţionaţi semnal de la sateliţi.
1 De pe faţa ceasului, selectaţi GPS > Calculare suprafaţă.
2 Mergeţi pe jos în jurul perimetrului zonei.
SUGESTIE: puteţi menţine apăsat pe MENU şi puteţi selecta
Panoramare/Zoom pentru a ajusta harta (Panoramare şi
mărire pe hartă, pagina 11).
3 Selectaţi GPS pentru a calcula zona.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a ieşi fără a salva, selectaţi Finalizare.
• Pentru a converti măsurătorile zonei la unităţi de măsură
diferite, selectaţi Modif.unit..
• Pentru a salva, selectaţi Salv.act..
Hartă
reprezintă locaţia dvs. pe hartă. Numele de locaţii şi
simbolurile apar pe hartă. Când navigaţi pe către o destinaţie,
ruta este marcată cu o linie pe hartă.
• Navigare pe hartă (Panoramare şi mărire pe hartă,
pagina 11)
• Setări hartă (Setările hărţii, pagina 18)
Panoramare şi mărire pe hartă
1 În timp ce navigaţi, selectaţi UP sau DOWN pentru a
vizualiza harta.
2 Menţineţi apăsat MENU.
3 Selectaţi Panoramare/Zoom.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a comuta între panoramare în sus şi în jos,
panoramare la stânga şi la dreapta sau mărire, selectaţi
GPS.
Istoric
Istoricul include durata, distanţa, caloriile, ritmul sau viteza
medie, date privind turele şi informaţii de la senzorul opţional.
NOTĂ: după ce memoria dispozitivului s-a umplut, datele dvs.
cele mai vechi vor fi suprascrise.
Utilizarea istoricului
Istoricul conţine activităţile precedente pe care le-aţi salvat în
dispozitivul dvs.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Istoric > Activităţi.
3 Selectaţi o activitate.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza informaţii suplimentare despre
activitate, selectaţi Detalii.
• Pentru a selecta o tură şi a vizualiza informaţii
suplimentare despre fiecare tură, selectaţi Ture.
• Pentru a selecta un interval şi a vizualiza informaţii
suplimentare despre fiecare interval, selectaţi Intervale.
• Pentru a selecta un set de exerciţii şi a vizualiza informaţii
suplimentare despre fiecare set, selectaţi Seturi.
• Pentru a vizualiza activitatea pe hartă, selectaţi Hartă.
• Pentru a vizualiza durata pe fiecare zonă de puls, selectaţi
Durata pe zone (Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă
de puls, pagina 11).
• Pentru a vizualiza un grafic de altitudine pentru activitate,
selectaţi Diagrama altitudinilor.
• Pentru a şterge activitatea selectată, selectaţi Ștergere.
Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă de puls
Înainte de a putea vizualiza datele despre zonele de puls,
trebuie să finalizaţi o activitate care implică pulsul şi să o salvaţi.
Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă de puls vă poate ajuta
să ajustaţi intensitatea antrenamentelor.
1 Din faţa de ceas, ţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Istoric > Activităţi.
3 Selectaţi o activitate.
4 Selectaţi Durata pe zone.
Vizualizarea totalurilor de date
Puteţi vizualiza datele acumulate despre distanţe şi durate
salvate pe dispozitiv.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Istoric > Totaluri.
3 Dacă este necesar, selectaţi o activitate.
4 Selectaţi o opţiune pentru a vizualiza totalurile săptămânale
sau lunare.
Utilizarea odometrului
Odometrul înregistrează automat distanţa totală parcursă,
altitudinea câştigată şi durata activităţilor.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Istoric > Totaluri > Odometru.
3 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza totalurile
odometrului.
11
Sincronizarea activităţilor
Puteţi să sincronizaţi activităţile de pe alte dispozitive Garmin pe
dispozitivul dvs. Instinct utilizând contul dvs. Garmin Connect.
De exemplu, puteţi înregistra o cursă cu un dispozitiv Edge şi să
vizualizaţi detaliile despre activitate pe dispozitivul dvs. Instinct.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Istoric > Opţiuni > TrueUp > Activat.
Atunci când vă sincronizaţi dispozitivul cu smartphone-ul,
activităţile recente de pe celălalte dispozitive Garmin apar pe
dispozitivul dvs. Instinct.
Ştergerea istoricului
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Istoric > Opţiuni.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Ştergere toate activităţile pentru a şterge toate
activităţile din istoric.
• Selectaţi Resetare totaluri pentru a reseta toate totalurile
cu distanţe şi durate.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Caracteristici conectate
Funcţiile conectate sunt disponibile pentru dispozitivul dvs.
Instinct când conectaţi dispozitivul la un smartphone compatibil,
utilizând tehnologia Bluetooth. Unele funcţii necesită instalarea
aplicaţiei Garmin Connect pe smartphone-ul conectat. Pentru
mai multe informaţii, accesaţi www.garmin.com/apps.
Notificări prin telefon: afişează notificări prin telefon şi mesaje
pe dispozitivul dvs. Instinct.
LiveTrack: permite prietenilor şi familiei să urmărească
activităţile şi cursele dvs. în timp real. Puteţi invita persoanele
care vă urmăresc şi care utilizează poşta electronică sau
reţelele sociale, permiţându-le să vizualizeze datele dvs. în
timp real pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.
Încărcări de activităţi pe Garmin Connect: transmite automat
datele privind activitatea în contul dvs. Garmin Connect, de
îndată ce aţi terminat de înregistrat activitatea.
Senzori Bluetooth: permite conectarea senzorilor compatibili
Bluetooth, precum un monitor cardiac.
Localizare telefon: localizează smartphone-ul pierdut asociat la
dispozitivul Instinct şi aflat în raza de acoperire.
Găseşte-mi dispozitivul: localizează dispozitivul Instinct
pierdut asociat la smartphone şi aflat în raza de acoperire.
Activarea notificărilor Bluetooth
Înainte de a activa notificările, trebuie să asociaţi dispozitivul
Instinct cu un dispozitiv mobil compatibil (Asocierea
smartphone-ului cu dispozitivul, pagina 1).
1 Din faţa de ceas, ţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Setări > Telefon > Notificări inteligente > Stare >
Activat.
3 Selectaţi În timpul activităţii.
4 Selectaţi o preferinţă de notificare.
5 Selectaţi o preferinţă de sunet.
6 Selectaţi Nu în timpul activităţii.
7 Selectaţi o preferinţă de notificare.
8 Selectaţi o preferinţă de sunet.
9 Selectaţi Pauză.
10 Selectaţi cât timp va apărea o nouă notificare pe ecran.
12
Vizualizarea notificărilor
1 De pe faţa ceasului, selectaţi UP sau DOWN pentru a
2
3
4
5
vizualiza widgetul de notificări.
Selectaţi GPS.
Selectaţi o notificare.
Selectaţi DOWN pentru mai multe opţiuni.
Selectaţi BACK pentru a reveni la ecranul anterior.
Administrarea notificărilor
Puteţi utiliza smartphone-ul compatibil pentru a gestiona
notificările care apar pe dispozitivul Instinct.
Selectaţi o opţiune:
• Dacă utilizaţi un dispozitiv iPhone , utilizaţi setările privind
notificările pentru a selecta elementele care se vor afişa
pe dispozitiv.
• Dacă utilizaţi un smartphone cu Android™, din aplicaţia
Garmin Connect, selectaţi Setări > Notificări inteligente.
®
Oprirea tehnologiei Bluetooth
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Setări > Telefon > Stare > Dezactivat pentru a
dezactiva tehnologia wireless Bluetooth la dispozitivul
Instinct.
Consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului mobil pentru
a dezactiva tehnologia wireless Bluetooth la dispozitivul
mobil.
Activarea şi dezactivarea alertelor de conexiune
smartphone
Puteţi seta dispozitivul Instinct să vă alerteze când smartphoneul asociat se conectează şi se deconectează utilizând
tehnologia wireless Bluetooth.
NOTĂ: alertele de conexiune smartphone sunt dezactivate
implicit.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Setări > Telefon > Alerte.
Localizarea unui dispozitiv mobil pierdut
Puteţi utiliza această funcţie pentru a facilita localizarea unui
dispozitiv mobil pierdut aflat în aria de acoperire utilizând
tehnologia wireless Bluetooth.
1 Ţineţi apăsat CTRL pentru a vizualiza meniul de comenzi.
2 Selectaţi .
Dispozitivul Instinct începe să caute dispozitivul mobil
asociat. Un semnal de alertă sonor se aude la dispozitivul
dvs. mobil, iar intensitatea semnalului Bluetooth este afişată
pe ecranul dispozitivului Instinct. Intensitatea semnalului
Bluetooth creşte odată cu apropierea de dispozitivul mobil.
3 Selectaţi BACK pentru a opri căutarea.
Garmin Connect
Vă puteţi conecta cu prietenii în contul dvs. Garmin Connect.
Garmin Connect vă oferă instrumentele pentru a monitoriza,
analiza, partaja şi pentru a vă încuraja reciproc. Înregistraţi
evenimentele stilului dvs. de viaţă activ, inclusiv alergări,
plimbări pe jos, ciclism, înot, drumeţii şi altele.
Puteţi crea un cont Garmin Connect gratuit atunci când vă
asociaţi dispozitivul cu telefonul utilizând aplicaţia pentru mobil
Garmin Connect, sau puteţi accesa connect.garmin.com.
Monitorizaţi-vă progresul: puteţi urmări paşii dvs. zilnici, puteţi
intra într-o competiţie amicală cu contactele dvs. şi vă puteţi
atinge obiectivele.
Stocaţi-vă activităţile în memorie: după finalizarea şi salvarea
unei activităţi cronometrate cu dispozitivul dvs., puteţi încărca
Caracteristici conectate
activitatea respectivă în contul dvs. Garmin Connect şi o
puteţi păstra oricât timp doriţi.
Analizaţi-vă datele: puteţi vizualiza mai multe informaţii
detaliate privind activitatea dvs, inclusiv timpul, distanţa,
pulsul, numărul de calorii arse şi rapoarte personalizabile.
Garmin Explore™
Site-ul web Garmin Explore şi aplicaţia mobilă vă permit să
planificaţi călătorii şi să folosiţi stocarea în cloud pentru puncte
de trecere, rute şi trasee. Acestea oferă planificare avansată
atât online cât şi offline, permiţându-vă să partajaţi şi să
sincronizaţi date cu dispozitivul dvs. compatibil Garmin. Puteţi
utiliza aplicaţia mobilă pentru a descărca hărţi pentru acces
offline şi a naviga apoi oriunde, fără a utiliza serviciul mobil.
Puteţi descărca aplicaţia Garmin Explore din magazinul de
aplicaţii pe smartphone sau puteţi accesa explore.garmin.com.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Widgeturi
Partajaţi-vă activităţile: vă puteţi conecta cu prietenii pentru a
vă urmări activităţile reciproc sau puteţi publica linkuri către
activităţile dvs. pe site-urile preferate de reţele sociale.
Gestionaţi-vă setările: puteţi particulariza setările de dispozitiv
şi de utilizator în contul dvs. Garmin Connect.
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia Garmin
Connect
Înainte de a actualiza software-ul dispozitivului dvs. utilizând
aplicaţia Garmin Connect, trebuie să aveţi un cont Garmin
Connect şi trebuie să asociaţi dispozitivul cu un smartphone
compatibil (Asocierea smartphone-ului cu dispozitivul, pagina 1).
Sincronizaţi-vă dispozitivul dvs. cu aplicaţia Garmin Connect
(Sincronizarea manuală a datelor cu Garmin Connect,
pagina 13).
Atunci când este disponibil un software nou, aplicaţia Garmin
Connect trimite automat actualizarea către dispozitivul dvs.
Actualizarea software-ului utilizând Garmin Express
Înainte de a actualiza software-ul dispozitivului dvs., trebuie să
descărcaţi şi să instalaţi aplicaţia Garmin Express şi să vă
adăugaţi dispozitivul (Utilizarea Garmin Connect la computer,
pagina 13).
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
Atunci când este disponibil un software nou, aplicaţia Garmin
Express îl trimite la dispozitivul dvs.
2 După ce aplicaţia Garmin Express finalizează trimiterea
actualizărilor, deconectaţi dispozitivul de la computer.
Dispozitivul dvs. instalează actualizările.
Utilizarea Garmin Connect la computer
Aplicaţia Garmin Express conectează dispozitivul dvs. la contul
dvs. Garmin Connect folosind un computer. Puteţi utiliza
aplicaţia Garmin Express pentru a încărca datele privind
activităţile dvs. în contul dvs. Garmin Connect şi pentru a trimite
date, precum exerciţii sau planuri de antrenament, de pe site-ul
web Garmin Connect pe dispozitivul dvs.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
2 Vizitaţi www.garmin.com/express.
3 Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia Garmin Express.
4 Deschideţi aplicaţia Garmin Express şi selectaţi Adăugare
dispozitiv.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Sincronizarea manuală a datelor cu Garmin Connect
1 Ţineţi apăsat CTRL pentru a vizualiza meniul de comenzi.
2 Selectaţi .
Personalizarea dispozitivului dvs.
Dispozitivul dvs. este livrat preîncărcat cu widgeturi care oferă
informaţii instantaneu. Unele widgeturi necesită o conexiune
Bluetooth cu un smartphone compatibil.
În mod implicit, unele widgeturi nu sunt vizibile. Le puteţi adăuga
manual la bucla de widgeturi.
ABC: afişează informaţii combinate de la altimetru, barometru şi
busolă.
Fusuri orare alternative: afişează ora curentă din zi în fusuri
orare suplimentare.
Calendar: afişează întâlnirile viitoare pentru calendarul de pe
smartphone-ul dvs.
Calorii: afişează informaţiile privind caloriile dvs. pentru ziua
curentă.
Busolă: afişează o busolă electronică.
Monitorizarea câinilor: afişează informaţii despre locaţia
câinelui dvs. atunci când aveţi un dispozitiv de monitorizare a
câinilor asociat cu dispozitivul Instinct.
Numărul de etaje urcate: urmăreşte numărul de etaje urcate şi
gradul de îndeplinire a obiectivului.
Puls: afişează pulsul în bătăi pe minut (bpm) şi un grafic pentru
puls.
Minute de activitate: urmăreşte timpul petrecut în activităţi
moderate până la intense, obiectivul dvs. săptămânal de
minute de activitate şi progresul înregistrat pentru
îndeplinirea obiectivului.
Comenzi inReach : vă permite să trimiteţi mesaje pe un
dispozitiv inReach asociat.
Ultima activitate: afişează un scurt rezumat al celei mai recente
activităţi înregistrate, cum ar fi ultima alergare, ultima
plimbare cu bicicleta sau ultima activitate de înot.
Ultimul sport: afişează un scurt rezumat al celui mai recent
sport înregistrat.
Fază lună: afişează ora răsăritului şi ora apusului, împreună cu
faza lunii pe baza poziţiei GPS.
Comenzi pentru muzică: oferă comenzi pentru playerul muzical
al smartphone-ului.
Ziua curentă: afişează un rezumat dinamic al activităţii dvs. din
ziua curentă. Statisticile includ activităţile cronometrate,
minutele de activitate intensă,etajele urcate, paşii, caloriile
arse şi mai multe.
Notificări: vă alertează cu privire la apelurile primite, mesaje
text, actualizări de pe reţelele de socializare şi alte notificări,
în funcţie de setările de notificare ale smartphone-ului.
Informaţii senzor: afişează informaţii de la un senzor intern sau
de la un senzor ANT+ conectat.
Paşi: monitorizează numărul zilnic de paşi, obiectivul de paşi şi
datele pentru zilele anterioare.
Stres: afişează nivelul curent de stres şi un grafic cu nivelul dvs.
de stres. Puteţi face un exerciţiu de respiraţie pentru a vă
ajuta să vă relaxaţi.
®
13
Răsărit şi apus: afişează ora pentru răsărit, apus şi de
crepuscul civil.
Comenzi VIRB: furnizează comenzi pentru cameră când aveţi
un dispozitiv VIRB asociat cu dispozitivul Instinct.
Meteo: afişează temperatura curentă şi prognoza meteo.
Xero sistemul de ochire: afişează informaţiile despre locaţie
cu laser când aţi asociat un sistem de ochire Xero cu
dispozitivul dvs. Instinct.
®
Personalizarea buclei de widgeturi
Puteţi schimba ordinea widgeturilor din bucla de widgeturi,
elimina widgeturi şi adăuga widgeturi noi.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Setări > Widgeturi.
3 Selectaţi un widget.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Reordonare pentru a schimba locaţia widgetului
în bucla de widgeturi.
• Selectaţi Eliminare pentru a elimina widgetul din bucla de
widgeturi.
5 Selectaţi Adăugare widget-uri.
6 Selectaţi un widget.
Widgetul este adăugat la bucla de widgeturi.
Telecomandă inReach
Funcţia de telecomandă inReach vă permite să controlaţi
dispozitivul dvs. inReach cu ajutorul dispozitivului Instinct.
Accesaţi buy.garmin.com pentru a achiziţiona un inReach
dispozitiv.
Utilizarea telecomenzii inReach
Înainte de a putea uitiliza funcţia la distanţă inReach, trebuie să
setaţi widgetul inReach care va fi afişat în bucla de widgeturi
(Personalizarea buclei de widgeturi, pagina 14).
1 Porniţi dispozitivul inReach.
2 Pe dispozitivul Instinct, selectaţi UP sau DOWN de pe
cadranul ceasului pentru a vizualiza widgetul inReach.
3 Selectaţi GPS pentru a vă căuta dispozitivul inReach.
4 Selectaţi GPS pentru a vă asocia dispozitivul inReach.
5 Selectaţi GPS şi selectaţi o opţiune:
• Pentru a trimite un mesaj SOS, selectaţi Iniţiere SOS.
NOTĂ: funcţia SOS trebuie utilizată doar într-o situaţie de
urgenţă reală.
• Pentru a trimite un mesaj text nou, selectaţi Mesaje >
Mesaj nou, selectaţi contactele pentru mesaj şi introduceţi
mesajul text sau selectaţi o opţiune mesaj text rapid.
• Pentru a trimite un mesaj presetat, selectaţi Trimitere
presetat şi selectaţi un mesaj din listă.
• Pentru a vizualiza cronometrul şi distanţa parcursă în
timpul unei activităţi, selectaţi Monitorizare.
VIRB Telecomandă
Funcţia de control VIRB la distanţă vă permite să controlaţi
camera VIRB de la distanţă utilizând dispozitivul dvs. Accesaţi
www.garmin.com/VIRB VIRB pentru a achiziţiona o cameră.
Controlul unei camere de acţiune VIRB
Înainte de a utiliza funcţia de control la distanţă VIRB, trebuie să
activaţi setarea de control la distanţă de pe camera dvs. VIRB.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare a
seriei VIRB. De asemenea, trebuie să setaţi afişarea widgetului
VIRB în bucla de widgeturi (Personalizarea buclei de widgeturi,
pagina 14).
1 Porniţi camera VIRB.
2 Pe dispozitivul Instinct, selectaţi UP sau DOWN de pe
cadranul ceasului pentru a vizualiza widgetul VIRB.
14
3 Aşteptaţi ca dispozitivul să se conecteze la camera dvs.
VIRB.
4 Selectaţi GPS.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a înregistra clipuri video, selectaţi Începeți
înregistrarea.
Cronometrarea înregistrării apare pe ecranul Instinct.
• Pentru a face o fotografie în timp ce înregistraţi clipuri
video, selectaţi DOWN.
• Pentru a opri înregistrarea clipului video, selectaţi GPS.
• Pentru a face o fotografie, selectaţi Realizare fotografie.
• Pentru a modifica setările pentru clip video şi fotografie,
selectaţi Setări.
Controlarea unei camere de acţiune VIRB în timpul unei
activităţi
Înainte de a utiliza funcţia de control la distanţă VIRB, trebuie să
activaţi setarea de control la distanţă de pe camera dvs. VIRB.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare a
seriei VIRB. De asemenea, trebuie să setaţi afişarea widgetului
VIRB în bucla de widgeturi (Personalizarea buclei de widgeturi,
pagina 14).
1 Porniţi camera VIRB.
2 Pe dispozitivul Instinct, selectaţi UP sau DOWN de pe
cadranul ceasului pentru a vizualiza widgetul VIRB.
3 Aşteptaţi ca dispozitivul să se conecteze la camera dvs.
VIRB.
Când camera este conectată, un ecran de date VIRB este
adăugat automat la aplicaţia de activităţi.
4 Pe durata unei activităţi, selectaţi UP sau DOWN pentru a
vizualiza ecranul de date VIRB.
5 Menţineţi apăsat MENU.
6 Selectaţi Telecomandă VIRB.
7 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a comanda camera cu ajutorul temporizatorului de
activitate, selectaţi Setări > Por./Opr. cronom..
NOTĂ: înregistrarea imaginilor porneşte şi se opreşte
automat la începerea sau la încheierea unei activităţi.
• Pentru a comanda camera cu ajutorul opţiunilor de meniu,
selectaţi Setări > Manual.
• Pentru a înregistra clipuri video manual, selectaţi Începeți
înregistrarea.
Cronometrarea înregistrării apare pe ecranul Instinct.
• Pentru a face o fotografie în timp ce înregistraţi clipuri
video, selectaţi DOWN.
• Pentru a opri înregistrarea clipului video manual, selectaţi
GPS.
• Pentru a face o fotografie, selectaţi Realizare fotografie.
Setări ale activităţilor şi aplicaţiei
Aceste setări vă permit să personalizaţi fiecare aplicaţie de
activitate preîncărcată pe baza nevoilor dvs. De exemplu, puteţi
personaliza paginile de date şi puteţi activa alerte şi
caracteristici de antrenament. Nu toate setările sunt disponibile
pentru toate tipurile de activitate.
Ţineţi apăsat pe MENU, selectaţi Setări > Activităţi şi aplicaţii,
selectaţi o activitate şi selectaţi setările de activitate.
Distanţă 3D: vă calculează distanţa parcursă utilizând
schimbarea de altitudine şi mişcarea dvs, orizontală pe sol.
Viteză 3D: vă calculează viteza utilizând schimbarea de
altitudine şi mişcarea dvs, orizontală pe sol (Viteză şi distanţă
3D, pagina 16).
Personalizarea dispozitivului dvs.
Alerte: setează alertele de antrenament sau navigare pentru
activitate.
Urcare automată: permite dispozitivului să detecteze schimbări
de altitudine automat utilizând altimetrul încorporat.
Auto Lap: setează opţiunile pentru funcţia Auto Lap (Auto Lap,
pagina 16).
Auto Pause: setează dispozitivul să întrerupă înregistrarea
datelor când nu vă mai mişcaţi sau când viteza dvs. scade
sub un anumit nivel (Activarea Auto Pause , pagina 16).
Alergare automată: permite dispozitivului să detecteze
coborârile la schi automat utilizând accelerometrul încorporat.
Derulare automată: vă permite să parcurgeţi automat toate
ecranele datelor activităţii în timp ce cronometrul
funcţionează (Utilizarea derulării automate, pagina 16).
Culoare fundal: setează culoarea de fundal la alb sau negru,
pentru fiecare activitate.
Por. număr. inv.: activează un cronometru pentru numărătoare
inversă pentru intervalele turelor de bazin.
Ecrane de date: vă permite să personalizaţi ecranele de date
pentru activitate şi să adăugaţi noi ecrane de date pentru
activitate (Personalizarea ecranelor de date, pagina 15).
GPS: setează modul pentru antena GPS. Utilizarea opţiunilor
GPS + GLONASS sau GPS + GALILEO oferă performanţă
îmbunătăţită în medii dificile şi o stabilire mai rapidă a
poziţiei. Utilizarea coroborată GPS şi a altui satelit poate
reduce durata de viaţă a bateriei mai mult decât dacă s-ar
utiliza numai opţiunea GPS. Utilizarea opţiunii UltraTrac
înregistrează punctele de traseu şi datele senzorilor la o
frecvenţă mai redusă (UltraTrac, pagina 17).
Tasta pentru tură: vă permite să înregistraţi o tură, un set sau o
pauză în timpul unei activităţi. (Activarea şi dezactivarea
tastei pentru tură, pagina 16)
Metronom: redă tonuri într-un ritm stabil, pentru a vă ajuta să vă
îmbunătăţiţi performanţa antrenându-vă la o cadenţă mai
rapidă, mai lentă sau mai consecventă (Utilizarea
metronomului, pagina 3).
Dimensiune bazin: setează lungimea bazinului pentru înotul în
bazin.
Temp. pt. economie de energie: setează opţiunile de expirare
a economisirii de energie pentru activitate (Setările
temporizării pentru economie de energie, pagina 17).
Redenumire: setează numele activităţii.
Restabilire setări implicite: permite resetarea setărilor
activităţii.
Detectare mişcare: permite detectarea mişcării pentru înotul în
bazin.
• Selectaţi Eliminare pentru a elimina ecranul de date din
buclă.
8 Dacă este necesar, selectaţi Adăugare pentru a adăuga un
ecran de date la buclă.
Puteţi adăuga un ecran personalizat de date sau puteţi
selecta unul dintre cele predefinite.
Personalizarea ecranelor de date
®
®
Puteţi afişa, ascunde şi schimba dispunerea şi conţinutul
ecranelor de date pentru fiecare activitate.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Setări > Activităţi şi aplicaţii.
3 Selectaţi activitatea de personalizat.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Ecrane de date.
6 Selectaţi un ecran de date de personalizat.
7 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Aspect pentru a regla numărul de câmpuri de
date pe ecranul de date.
• Selectaţi un câmp pentru a schimba datele care apar pe
câmp.
• Selectaţi Reordonare pentru a schimba locul ecranului de
date din buclă.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Adăugarea unei hărţi la activitate
Puteţi adăuga harta la bucla ecranelor de date pentru o
activitate.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Setări > Activităţi şi aplicaţii.
3 Selectaţi activitatea de personalizat.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Ecrane de date > Adăugare > Hartă.
Alerte
Puteţi seta alerte pentru fiecare activitate, care vă poate ajuta să
vă antrenaţi pentru obiective specifice, pentru a fi conştienţi de
mediul înconjurător şi a naviga către destinaţie. Unele alerte
sunt disponibile numai pentru anumite activităţi. Există trei tipuri
de alerte: alerte pentru evenimente, alerte de interval şi alerte
repetitive.
Alertă pentru evenimente: o alertă de eveniment vă notifică o
singură dată. Evenimentul este o valoare specifică. De
exemplu, puteţi seta ca dispozitivul să vă alerteze când
atingeţi o anumită altitudine.
Alertă de interval: o alertă de interval vă notifică atunci când
dispozitivul este peste sau sub un interval de valori specificat.
De exemplu, puteţi seta dispozitivul să vă alerteze atunci
când pulsul dvs. este sub 60 de bătăi pe minut (bpm) şi peste
210 bpm.
Alertă repetitivă: o alertă repetitivă vă notifică de fiecare dată
când dispozitivul înregistrează o anumită valoare sau un
anumit interval. De exemplu, puteţi seta ca dispozitivul să vă
alerteze la fiecare 30 de minute.
Nume alertă
Tip de alertă
Descriere
Cadenţă
Interval
Puteţi seta minime şi maxime ale
cadenţei.
Calorii
Eveniment,
repetitiv
Puteţi seta numărul de calorii.
Personalizat
Eveniment,
repetitiv
Puteţi selecta un mesaj existent sau
puteţi crea un mesaj personalizat şi
selecta un tip de alertă.
Distanţă
Repetitiv
Puteţi seta un interval de distanţă.
Altitudine
Interval
Puteţi seta valori minime şi maxime
ale altitudinii.
Puls
Interval
Puteţi seta valori minime şi maxime
ale pulsului sau puteţi selecta
schimbări de zonă. Consultaţi Despre
zonele de puls, pagina 6 şi Calculul
zonelor de puls, pagina 6.
Ritm
Interval
Puteţi seta valori minime şi maxime
ale ritmului.
Proximitate
Eveniment
Puteţi seta o rază în jurul unui loc
salvat.
Alergare/Mers Repetitiv
Puteţi seta pauze de mers cronometrate la intervale regulate.
Viteză
Interval
Puteţi seta valori minime şi maxime
ale vitezei.
Cadenţă
mişcări
Interval
Puteţi seta mai multe sau mai puţine
mişcări pe minut.
Timp
Eveniment,
repetitiv
Puteţi seta un interval de timp.
Setarea unei alerte
1 Menţineţi apăsat MENU.
15
2 Selectați Setări > Activităţi şi aplicaţii.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Alerte.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Adăugare nou pentru a adăuga o nouă alertă
pentru activitate.
• Selectaţi numele alertei pentru a edita o alertă existentă.
7 Dacă este necesar, selectaţi tipul de alertă.
8 Selectaţi o zonă, introduceţi valorile minime şi maxime sau
introduceţi o valoare personalizată pentru alertă.
9 Dacă este necesar, activaţi alerta.
Pentru alertele de evenimente şi cele repetitive, un mesaj apare
de fiecare dată când atingeţi valoarea de alertă. Pentru alertele
de interval, un mesaj apare de fiecare dată când depăşiţi sau
sunteţi sub intervalul specificat (valori minime şi maxime).
Auto Lap
Marcarea turelor în funcţie de distanţă
Puteţi utiliza Auto Lap pentru a marca automat tura la o distanţă
specifică. Această caracteristică este utilă pentru compararea
performanţelor dvs. pe diferitele componente ale unei activităţi
(de ex. la fiecare 1 milă sau 5 km).
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectați Setări > Activităţi şi aplicaţii.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Auto Lap.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Auto Lap pentru a porni sau opri Auto Lap.
• Selectaţi Distanţă automată pentru a regla distanţa dintre
ture.
La fiecare finalizare a unei ture, apare un mesaj care indică
timpul pe tura respectivă. De asemenea, dispozitivul emite
sunete sau vibrează dacă tonurile sonore sunt activate (Setări
de sistem, pagina 18).
Dacă este necesar, puteţi personaliza paginile de date astfel
încât să afişeze date suplimentare privind turele (Personalizarea
ecranelor de date, pagina 15).
Particularizarea mesajului de alertă de tură
Puteţi particulariza unul sau două câmpuri de date care apar în
mesajul de alertă de tură.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectați Setări > Activităţi şi aplicaţii.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Auto Lap > Alertă de tură.
6 Selectaţi un câmp de date pentru a-l modifica.
7 Selectaţi Previzualizare (opţional).
Activarea Auto Pause
®
Puteţi utiliza funcţia Auto Pause pentru a întrerupe automat
cronometrul atunci când vă opriţi din mişcare. Această funcţie
este utilă dacă activitatea dvs. include oprirea la semafor sau în
alte locaţii unde trebuie să vă opriţi.
16
NOTĂ: istoricul nu este înregistrat cât timp cronometrul este
oprit sau întrerupt.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectați Setări > Activităţi şi aplicaţii.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Auto Pause.
6 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a opri cronometrul automat când nu vă mai mişcaţi,
selectaţi În repaus.
• Pentru a opri cronometrul automat când ritmul sau viteza
dvs. scade sub un nivel specificat, selectaţi
Personalizare.
Activarea urcării automate
Puteţi utiliza funcţia Urcare automată pentru a detecta automat
modificările de altitudine. O puteţi utiliza în timpul activităţilor,
precum urcare, mers pe jos, alergare sau ciclism.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectați Setări > Activităţi şi aplicaţii.
3 Selectaţi o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Urcare automată > Stare > Activat.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Ecran alergare pentru a identifica ce ecran de
date apare în timpul alergării.
• Selectaţi Ecran urcare pentru a identifica ce ecran de
date apare în timpul urcării.
• Selectaţi Inversare culori pentru a inversa culorile
afişajului când se schimbă modurile.
• Selectaţi Viteză verticală pentru a seta rata de urcare în
timp.
• Selectaţi Comutare mod pentru a seta cât de rapid
schimbă modurile dispozitivul.
Viteză şi distanţă 3D
Puteţi seta Viteza şi distanţa 3D pentru a vă calcula viteza sau
distanţa utilizând atât modificarea altitudinii, cât şi mişcarea
orizontală pe sol. O puteţi utiliza în timpul activităţilor, precum
schi, urcare, navigare, mers pe jos, alergare sau ciclism.
Activarea şi dezactivarea tastei pentru tură
Puteţi activa setarea Tasta pentru tură pentru a înregistra o tură
sau o pauză în timpul unei activităţi utilizând BACK. Puteţi
dezactiva setarea Tasta pentru tură pentru a evita înregistrarea
turelor cauzată de apăsarea accidentală a tastei în timpul unei
activităţi.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectați Setări > Activităţi şi aplicaţii.
3 Selectaţi o activitate.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Tasta pentru tură.
Starea tastei pentru tură se schimbă la Activat sau Dezactivat
pe baza setării curente.
Utilizarea derulării automate
Puteţi utiliza funcţia derulare automată pentru a parcurge ciclic
toate ecranele cu datele activităţii în timp ce cronometrul
funcţionează.
1 Menţineţi apăsat MENU.
Personalizarea dispozitivului dvs.
2 Selectați Setări > Activităţi şi aplicaţii.
3 Selectaţi o activitate.
5 Dacă este necesar, selectaţi Adăugare nou pentru a adăuga
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate activităţile.
4 Selectaţi setările activităţii.
5 Selectaţi Derulare automată.
6 Selectaţi viteza de derulare.
Personalizarea feţei de ceas
UltraTrac
Caracteristica UltraTrac este o setare GPS care înregistrează
punctele traseului şi datele senzorului mai puţin frecvent.
Activarea caracteristicii UltraTrac măreşte durata de viaţă a
bateriei, dar reduce calitatea activităţilor înregistrate. Este
indicat să folosiţi caracteristica UltraTrac pentru activităţi care
necesită o durată de viaţă mai lungă a bateriei şi pentru care
actualizările frecvente ale datelor senzorului sunt mai puţin
importante.
Setările temporizării pentru economie de energie
Setările temporizării afectează lungimea duratei pentru care
dispozitivul rămâne în modul de antrenament: de exemplu,
atunci aşteptaţi startul unei curse. Ţineţi apăsat pe MENU,
selectaţi Setări > Activităţi şi aplicaţii, selectaţi o activitate şi
selectaţi setările de activitate. Selectaţi Temp. pt. economie de
energie pentru a regla setările de expirare pentru activitate.
Normal: setează dispozitivul să intre în modul ceas cu consum
redus de energie după 5 minute de inactivitate.
Extins: setează dispozitivul să intre în modul ceas cu consum
redus de energie după 25 de minute de inactivitate. Modul
extins poate avea ca rezultat o durată mai mică de
funcţionare a bateriei între încărcări.
Particularizarea listei dvs. de activităţi
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Setări > Activităţi şi aplicaţii.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi o activitate pentru a-i personaliza setările, a o
seta ca favorită, a-i schimba ordinea de apariţie şi multe
altele.
• Selectaţi Adăugare pentru a adăuga mai multe activităţi
sau a crea activităţi personalizate.
Eliminarea unei activităţi sau a unei aplicaţii
1
2
3
4
Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
Selectaţi Setări > Activităţi şi aplicaţii.
Selectaţi o activitate.
Selectaţi o opţiune:
• Pentru eliminarea unei activităţi din lista de favorite,
selectaţi Eliminare din favorite.
• Pentru a şterge activitatea din lista de aplicaţii, selectaţi
Eliminare.
Personalizarea meniului de comenzi
Puteţi adăuga, elimina şi modifica ordinea opţiunilor de meniu cu
comandă rapidă din meniul de comenzi (Vizualizarea meniului
de comenzi, pagina 1).
1 Din faţa de ceas, ţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Setări > Comenzi.
3 Selectaţi comanda rapidă pe care doriţi să o personalizaţi.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Reordonare pentru a schimba locul comenzii
rapide din meniul de comenzi.
• Selectaţi Eliminare pentru a elimina comanda rapidă din
meniul de comenzi.
Personalizarea dispozitivului dvs.
o comandă rapidă nouă la meniul de comenzi.
Puteţi personaliza aspectul şi informaţiile de pe faţa ceasului.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Faţă ceas.
3 Selectaţi UP sau DOWN pentru a previzualiza opţiunile
pentru cadran.
4 Selectaţi GPS.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a activa faţa ceasului, selectaţi Aplicare.
• Pentru a personaliza datele care apar pe faţa ceasului,
selectaţi Personalizare, selectaţi UP sau DOWN pentru a
previzualiza opţiunile şi selectaţi GPS.
Setări pentru senzori
Setări busolă
Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Setări > Senzori şi
accesorii > Busolă.
Calibrare: vă permite să calibraţi manual senzorul busolei
(Calibrarea manuală a busolei, pagina 17).
Afişare: setează direcţia pe busolă la grade sau miliradiani.
Referinţă nordică: setează referinţa nordică pe busolă (Setarea
referinţei nordice, pagina 17).
Mod: setează busola la utilizarea exclusivă a datelor senzorului
electronic (Activat), o combinaţie între datele GPS şi datele
senzorului electronic în mişcare (Automat) sau la utilizarea
exclusivă a datelor GPS (Dezactivat).
Calibrarea manuală a busolei
ATENŢIONARE
Calibraţi busola electronică într-un mediu exterior. Pentru a
îmbunătăţi precizia de orientare, nu staţi în apropierea obiectelor
care influenţează câmpurile magnetice, precum vehicule, clădiri
şi linii electrice aeriene.
Dispozitivul dvs. a fost deja calibrat în fabrică şi utilizează
implicit calibrarea automată. Dacă experimentaţi comportamente
anormale ale busolei, de exemplu, după ce vă deplasaţi pe
distanţe lungi sau după schimbări extreme de temperatură,
puteţi calibra manual busola.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectați Setări > Senzori şi accesorii > Busolă >
Calibrare > Pornire.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
SUGESTIE: mişcaţi-vă încheietura cu o mişcare uşoară în
formă de opt până când apare un mesaj.
Setarea referinţei nordice
Puteţi seta referinţa de direcţie utilizată la calcularea informaţiilor
despre direcţie.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Setări > Senzori şi accesorii > Busolă >
Referinţă nordică.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a seta nordul geografic ca referinţă pentru direcţie,
selectaţi Adevărat.
• Pentru a seta automat declinaţia magnetică pentru locaţia
dvs., selectaţi Magnetic.
• Pentru a seta nordul caroiajului (000º) ca referinţă pentru
direcţie, selectaţi Caroiaj.
17
• Pentru a seta manual valoarea variaţiei magnetice,
selectaţi Utilizator, introduceţi variaţia magnetică şi
selectaţi Finalizare.
Setări altimetru
Ţineţi apăsat pe butonul MENU şi selectaţi Setări > Senzori şi
accesorii > Altimetru.
Calibrare: vă permite să calibraţi automat senzorul altimetrului.
Calibrare automată: permite altimetrului să se calibreze
automat de fiecare dată când porniţi urmărirea prin GPS.
Elevation: stabileşte unităţile de măsură utilizate pentru
altitudine.
Calibrarea altimetrului barometric
Dispozitivul dvs. a fost deja calibrat în fabrică, iar dispozitivul
utilizează implicit calibrarea automată la punctul de pornire al
GPS-ului dvs. Puteţi calibra manual altimetrul barometric dacă
ştiţi altitudinea corectă.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Setări > Senzori şi accesorii > Altimetru.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a calibra automat de la punctul de pornire a GPSului, selectaţi Calibrare automată > Activat.
• Pentru a introduce altitudinea curentă, selectaţi Calibrare.
Setări barometru
Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Setări > Senzori şi
accesorii > Barometru.
Calibrare: vă permite să calibraţi manual senzorul barometrului.
Grafic: setează scala de timp pentru graficul de pe widgetul
barometrului.
Alertă furtună: setează valoarea de schimbare a presiunii
barometrice care declanşează o alertă de furtună.
Modul ceas: setează senzorul utilizat în modul ceas. Opţiunea
Automat foloseşte altimetrul şi barometrul în funcţie de
deplasarea dvs. Puteţi folosi opţiunea Altimetru când
activitatea dvs. implică schimbarea altitudinii sau opţiunea
Barometru când activitatea nu implică modificări în altitudine.
Pressure: setează modul în care dispozitivul afişează datele de
presiune.
Calibrarea barometrului
Dispozitivul dvs. a fost deja calibrat în fabrică, iar dispozitivul
utilizează implicit calibrarea automată la punctul de pornire al
GPS-ului dvs. Puteţi calibra manual barometrul dacă ştiţi
altitudinea corectă sau presiunea corectă de la nivelul mării.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Setări > Senzori şi accesorii > Barometru >
Calibrare.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a introduce altitudinea corectă sau presiunea
corectă de la nivelul mării, selectaţi Da.
• Pentru a calibra automat de la punctul de pornire a GPSului, selectaţi Utilizare GPS.
Setările hărţii
Puteţi personaliza modul de afişare a hărţilor în aplicaţia pentru
hărţi şi pe ecranele de date.
Din faţa de ceas, menţineţi apăsat MENU şi selectaţi Setări >
Hartă.
Orientare: setează orientarea hărţii. Opţiunea Nord-Sus
afişează nordul în partea de sus a ecranului. Opţiunea
Direcţie în sus afişează direcţia de deplasare curentă
orientată spre partea de sus a ecranului.
Locaţiile utilizatorului: afişează sau ascunde locaţiile salvate
pe hartă.
18
Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea
mai bună utilizare a hărţii. Când este dezactivat, trebuie să
măriţi sau să micşoraţi harta manual.
Setările de navigare
Puteţi personaliza caracteristicile şi aspectul hărţii când navigaţi
către o destinaţie.
Personalizarea caracteristicilor hărţii
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Setări > Navigare > Ecrane de date.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Hartă pentru a activa sau dezactiva harta.
• Selectaţi Diagrama altitudinilor pentru a activa sau
dezactiva graficul de altitudine.
• Selectaţi un ecran de adăugat, eliminat sau personalizat.
Setările pentru indicarea direcţiei
Puteţi seta comportamentul indicatorului care apare în timpul
navigării.
Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Setări > Navigare > Tip.
Direcţie de deplasare: indică direcţia destinaţiei.
Traseu: indică unde vă aflaţi în raport cu linia cursului care duce
la destinaţie .
Setarea alertelor de navigare
Puteţi seta alerte pentru a vă ajuta să navigaţi până la
destinaţie.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Setări > Navigare > Alerte.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a seta o alertă pentru o anumită distanţă de la
destinaţia dvs. finală, selectaţi Distanţă finală.
• Pentru a seta o alertă pentru timpul rămas estimat până la
destinaţia finală, selectaţi Dur.depl.est. - finală.
• Pentru a seta o alertă atunci când deviaţi de la traseu,
selectaţi În afara traseului.
Dacă
este necesar, selectaţi Stare pentru a porni alerta.
4
5 Dacă este necesar, introduceţi o valoare de distanţă sau timp
şi selectaţi .
Setări de sistem
Țineți apăsat MENU și selectați Setări > Sistem.
Limbă text: setează limba afişată pe dispozitiv.
Oră: reglează setările de oră (Setări pentru oră, pagina 19).
Iluminare fundal: reglaţi setările iluminării de fundal
(Schimbarea setărilor iluminării de fundal, pagina 19).
Sunete: setează sunetele dipozitivului, precum tonurile tastelor,
alertele şi vibraţiile.
Nu deranjaţi: activează sau dezactivează modul Nu deranjaţi.
Folosiţi opţiunea Oră de culcare pentru a activa automat
modul Nu deranjaţi în timpul orelor de somn normale. Vă
puteţi seta orele normale de odihnă din contul Garmin
Connect.
Taste rapide: vă permite să atribuiţi scurtături tastelor
dispozitivului (Personalizarea tastelor rapide, pagina 19).
Blocare automată: vă permite să blocaţi tastele pentru a
preveni apăsarea accidentală a acestora. Folosiţi opţiunea În
timpul activităţii pentru a bloca tastele în timpul unei activităţi
cronometrate. Folosiţi opţiunea Nu în timpul activităţii pentru
a bloca tastele când nu înregistraţi o activitate cronometrată.
Unități: setează unităţile de măsură utilizate pe dispozitiv
(Schimbarea unităţilor de măsură, pagina 19).
Personalizarea dispozitivului dvs.
Format: setează preferinţe generale de format, precum ritmul şi
viteza afişate în timpul activităţilor, începutul săptămânii şi
formatul poziţiei geografice, precum şi opţiunile de dată.
Înregistrarea datelor: setează modul în care dispozitivul
înregistrează datele activităţii. Opţiunea de înregistrare
Inteligent (implicită) permite înregistrări de activitate mai
lungi. Opţiunea de înregistrare Fiecare secundă oferă
înregistrări de activitate mai detaliate, dar este posibil să nu
înregistreze activităţi întregi care durează mai mult.
Mod USB: setează dispozitivul la modul de stocare în masă sau
la modul Garmin atunci când este conectat la un computer.
Resetare: vă permite să resetaţi datele şi setările de utilizator
(Restabilirea tuturor setărilor implicite, pagina 22).
Actualizare software: vă permite să instalaţi actualizările
software descărcate utilizând Garmin Express.
Setări pentru oră
Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Setări > Sistem > Oră.
Format oră: setează dispozitivul să afişeze ora în format de 12
ore, 24 de ore sau format militar.
Setare oră: Setează fusul orar pentru dispozitiv. Opţiunea
Automat setează automat fusul orar pe baza poziţiei dvs.
indicate de GPS.
Oră: vă permite să reglaţi ora dacă este setată la opţiunea
Manual.
Alerte: vă permite să setaţi alertele din oră în oră, precum şi
declanşarea alertelor pentru răsărit şi apus cu un anumit
număr de minute sau de ore înainte de răsăritul sau apusul
efectiv.
Sincronizare cu GPS: permite sincronizarea manuală a orei cu
GPS-ul când schimbaţi fusul orar şi actualizarea orei de vară.
Schimbarea setărilor iluminării de fundal
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Setări > Sistem > Iluminare fundal.
3 Selectaţi Ved.noapte pentru a reduce intensitatea luminii de
fundal, pentru compatibilitate cu ochelarii pentru vedere pe
timp de noapte (opţional).
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi În timpul activităţii.
• Selectaţi Nu în timpul activităţii.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Taste pentru a porni iluminarea de fundal pentru
apăsări de taste.
• Selectaţi Alerte pentru a activa iluminarea de fundal a
alertelor.
• Selectaţi Gest pentru a porni iluminarea ridicând şi
întorcând braţul pentru a vă uita la încheietură.
• Selectaţi Pauză pentru a seta durata de dezactivare a
iluminării de fundal.
• Selectaţi Luminozitate pentru a seta nivelul de
luminozitate a fundalului.
NOTĂ: dacă activaţi modul pentru vedere pe timp de
noapte, nu puteţi regla nivelul luminozităţii.
Personalizarea tastelor rapide
Puteţi personaliza funcţiile tastelor individuale atunci când sunt
ţinute apăsate, precum şi a combinaţiilor de taste.
1 Din faţa de ceas, menţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Setări > Sistem > Taste rapide.
3 Selectaţi o tastă sau o combinaţie de taste pentru a
personaliza.
4 Selectaţi o funcţie.
Senzori wireless
Schimbarea unităţilor de măsură
Puteţi personaliza unităţile de măsură pentru distanţă, ritm şi
viteză, cotă, greutate, înălţime şi temperatură.
1 Din faţa de ceas. ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Setări > Sistem > Unități.
3 Selectaţi un tip de măsurare.
4 Selectaţi o unitate de măsură.
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv
Puteţi vizualiza informaţii despre dispozitiv, precum ID-ul
aparatului, versiunea de software, informaţiile despre
reglementări şi acordul de licenţă.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Setări > Despre.
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi
conformitate aferente etichetei electronice
Eticheta pentru acest dispozitiv este pusă la dispoziţie sub
formă electronică. Eticheta electronică poate pune la dispoziţie
informaţii de reglementare, precum numerele de identificare
furnizate de FCC sau marcajele de conformitate regionale,
precum şi informaţiile aplicabile privind produsul şi licenţa.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Din meniul setărilor, selectaţi Despre.
Senzori wireless
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat cu senzori wireless ANT+ sau
Bluetooth. Pentru mai multe informaţii despre compatibilitate şi
achiziţia de senzori opţionali, vizitaţi buy.garmin.com.
Asocierea senzorilor wireless
Prima dată când conectaţi un senzor wireless la dispozitivul dvs.
utilizând tehnologia ANT+ sau Bluetooth, trebuie să asociaţi
dispozitivul cu senzorul. După asociere, dispozitivul se
conectează automat la senzor la începerea unei activităţi, iar
senzorul este activ şi în raza de acoperire.
1 Dacă asociaţi un monitor cardiac, montaţi-l pe corp.
Monitorul cardiac nu transmite şi nu primeşte date înainte de
a fi montat.
2 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft.) de senzor.
NOTĂ: staţionaţi la 10 m (33 ft.) distanţă de alţi senzori
wireless în timpul asocierii.
3 Menţineţi apăsat MENU.
4 Selectaţi Setări > Senzori şi accesorii > Adăugare nou.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Căutare în toate.
• Selectaţi tipul senzorului dvs.
După asocierea senzorului cu dispozitivul, starea senzorului
se modifică din Căutare la Conectat. Datele senzorului apar
în bucla ecranului de date sau într-un câmp de date
personalizat.
Utilizarea unui senzor opţional de viteză a
bicicletei sau de cadenţă
Puteţi utiliza un senzor compatibil de viteză a bicicletei sau un
senzor de cadenţă pentru a trimite date la dispozitivul dvs.
• Asociaţi senzorul cu dispozitivul dvs. (Asocierea senzorilor
wireless, pagina 19).
• Setaţi dimensiunea roţii (Dimensiunea şi circumferinţa roţii,
pagina 25).
• Începeţi o tură cu bicicleta (Începerea unei activităţi,
pagina 2).
19
Senzor de talpă
tempe™
Dispozitivul dvs. este compatibil cu senzorul de talpă. Puteţi
utiliza senzorul de talpă pentru a înregistra ritmul şi distanţa în
loc să utilizaţi GPS-ul atunci când vă antrenaţi în interior sau
când semnalul GPS este slab. Senzorul de talpă este în
aşteptare, pregătit să transmită date (precum monitorul de puls).
După 30 de minute de inactivitate, senzorul de talpă se opreşte
pentru a conserva bateria. Când bateria este slabă, pe
dispozitivul dvs. apare un mesaj. Au mai rămas circa cinci ore
de utilizare a bateriei.
tempe este un senzor de temperatură ANT+ wireless. Puteţi
monta senzorul pe o bandă sau pe o buclă securizată, unde
este expus la aer ambiant şi, ca atare, asigură o sursă
constantă de date de temperatură precise. Trebuie să asociaţi
tempe cu dispozitivul pentru a afişa date de temperatură de la
tempe.
Îmbunătăţirea calibrării senzorului de picior
Specificaţii
Înainte de a vă calibra dispozitivul, trebuie să recepţionaţi
semnale GPS şi vă asociaţi dispozitivul cu senzorul de picior
(Asocierea senzorilor wireless, pagina 19).
Senzorul de picior se calibrează automat, dar puteţi îmbunătăţi
precizia datelor de viteză şi distanţă după câteva alergări în
mediul exterior cu ajutorul GPS-ului.
1 Staţi afară timp de 5 minute, având vedere liberă către cer.
2 Începeţi activitatea de alergare.
3 Alergaţi pe un traseu fără oprire timp de 10 minute.
4 Opriţi activitatea şi salvaţi-o.
Pe baza datelor înregistrate, valoarea de calibrare a
senzorului de picior se schimbă, dacă este necesar. Nu ar
trebui să fie necesar să calibraţi din nou senzorul de picior,
decât în cazul în care stilul dvs. de alergare se schimbă.
Calibrarea manuală a senzorului de picior
Înainte de a vă calibra dispozitivul, trebuie să vă asociaţi
dispozitivul cu senzorul de picior (Asocierea senzorilor wireless,
pagina 19).
Se recomandă calibrarea manuală în cazul în care cunoaşteţi
factorul de calibrare. Dacă aţi calibrat senzorul de picior cu un
alt produs Garmin, este posibil să cunoaşteţi factorul de
calibrare.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Setări > Senzori şi accesorii.
3 Selectaţi senzorul de picior.
4 Selectaţi Factor cal. > Setare valoare.
5 Reglaţi factorul de calibrare:
• Măriţi factorul de calibrare dacă distanţa este prea mică.
• Reduceţi factorul de calibrare dacă distanţa este prea
mare.
Setarea vitezei şi a distanţei pentru senzorul de picior
Înainte de a vă personaliza viteza şi distanţa pentru senzorul de
picior, trebuie să vă asociaţi dispozitivul cu senzorul de picior
(Asocierea senzorilor wireless, pagina 19).
Vă puteţi seta dispozitivul să calculeze viteza şi distanţa
utilizând datele senzorului de picior în locul datelor de la GPS.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Setări > Senzori şi accesorii.
3 Selectaţi senzorul de picior.
4 Selectaţi Viteză sau Distanță.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Exterior când vă antrenaţi cu GPS-ul oprit, de
obicei în interior.
• Selectaţi Întotdeauna pentru a utiliza datele senzorului de
picior indiferent de setarea GPS.
1
20
Informaţii dispozitiv
Tip baterie
Baterie cu litiu-ion reîncărcabilă, încorporată
Rezistenţa la apă
10 ATM1
Interval de temperaturi de
funcţionare şi depozitare
De la -20º la 60 ºC (de la -4º la 140 ºF)
Interval de temperatură de
încărcare
De la 0º la 45 ºC (de la 32º la 113 ºF)
Frecvenţe/protocoale wireless 2,4 GHz la 2,4 dBm nominal
Informaţii despre durata de viaţă a bateriei
Durata de viaţă reală a bateriei depinde de funcţiile activate pe
dispozitiv, precum monitorizarea activităţii, pulsul măsurat la
încheietură, notificări smartphone, GPS, senzori interni şi
senzori conectaţi (Prelungirea duratei de viaţă a bateriei,
pagina 22).
Autonomie baterie Mod
Până la 14 zile
Mod smartwatch cu urmărirea activităţii şi monitorizare puls cu măsurare la încheietură 24/7
Până la 16 ore
Mod GPS cu puls măsurat la încheietura mâinii
Până la 40 de ore
UltraTrac Mod GPS
Gestionarea datelor
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi cu Mac OS 10.3 şi versiunile anterioare.
®
®
®
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu
este necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• Pentru Apple computere, selectaţi dispozitivul şi selectaţi
Fişier > Deconectare.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
®
Ştergerea fişierelor
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
1
2
3
4
Deschideţi unitatea sau volumul Garmin.
Dacă este necesar, deschideţi un folder sau volum.
Selectaţi un fişier.
Apăsaţi tasta Ştergere de pe tastatură.
Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o adâncime de 100 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
Informaţii dispozitiv
NOTĂ: dacă utilizaţi un computer Apple, trebuie să goliţi
folderul Coş de gunoi pentru a elimina complet fişierele.
Întreţinere dispozitiv
Întreţinerea dispozitivului
ATENŢIONARE
Nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru a curăţa dispozitivul.
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Clătiţi bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la clor,
apă sărată, soluţie de protecţie solară, produse cosmetice,
alcool sau alte substanţe chimice agresive. Expunerea
prelungită la aceste substanţe poate conduce la deteriorarea
carcasei.
Evitaţi apăsarea pe taste sub apă.
Evitaţi şocuri extreme şi tratamente brutale, deoarece acestea
pot diminua durata de viaţă a produsului.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a instala brăţările Instinct, aliniaţi una din părţile
brăţării la găurile de pe dispozitiv, împingeţi acul ceasului
şi fixaţi brăţara la loc.
Curăţarea dispozitivului
ATENŢIONARE
Chiar şi cantităţi reduse de transpiraţie sau de umiditate pot
cauza coroziunea contactelor electrice atunci când dispozitivul
este conectat la un încărcător. Coroziunea poate împiedica
încărcarea şi transferul de date.
1 Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de
detergent slab.
Ştergeţi
dispozitivul cu ceva uscat.
2
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet.
SUGESTIE: pentru mai multe informaţii, accesaţi
www.garmin.com/fitandcare.
NOTĂ: asiguraţi-vă că aţi fixat cureaua. Acul ceasului
trebuie să se potrivească cu găurile de pe dispozitiv.
• Pentru a instala brăţările QuickFit 22, scoateţi acul
ceasului de pe brăţara Instinct, înlocuiţi acum ceasul pe
dispozitiv şi fixaţi noua brăţară.
Schimbarea brăţărilor
Puteţi înlocui brăţările cu noile brăţări Instinct sau cu 22 de
brăţări QuickFit compatibile.
1 Utilizaţi o agrafă de birou pentru a împinge acul ceasului.
®
NOTĂ: asiguraţi-vă că aţi fixat cureaua. Încuietoarea
trebuie să se închidă peste acul ceasului.
4 Repetaţi paşii pentru a modifica cealaltă brăţară.
2 Scoateţi brăţara ceasului.
Depanare
Dispozitiv în limba greşită
Puteţi schimba limba dispozitivului dacă aţi ales accidental limba
greşită.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Derulaţi la ultimul element din listă şi selectaţi GPS.
3 Derulaţi la penultimul element din listă şi selectaţi GPS.
Întreţinere dispozitiv
21
4 Selectaţi GPS.
5 Selectaţi limba.
Este smartphone-ul meu compatibil cu
dispozitivul meu?
Dispozitivul Instinct este compatibil cu telefoane smartphone ce
utilizează tehnologia wireless Bluetooth.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.garmin.com/ble.
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv
Dacă telefonul nu se va conecta la dispozitiv, puteţi încerca
aceste sfaturi.
• Opriţi smartphone-ul şi dispozitivul dvs. şi apoi porniţi-le din
nou.
• Activaţi tehnologia Bluetooth pe smartphone.
• Actualizaţi aplicaţia pentru Garmin Connect la cea mai
recentă versiune.
• Ştergeţi dispozitivul din aplicaţia Garmin Connect şi setările
Bluetooth de pe smartphone pentru a reîncerca procesul de
asociere.
• Dacă aţi cumpărat un smartphone nou, ştergeţi dispozitivul
din aplicaţia Garmin Connect de pe smartphone-ul la care
intenţionaţi să renunţaţi.
• Poziţionaţi smartphone-ul la o distanţă de 10 m (33 ft.) de
dispozitiv.
• Pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Garmin Connect,
selectaţi
sau
şi selectaţi Dispozitive Garmin >
Adăugare dispozitiv pentru a accesa modul pentru
asociere.
• From the watch face, hold MENU, and select Setări >
Telefon > Asociere telefon.
Pot folosi senzorul Bluetooth cu ceasul?
Dispozitivul este compatibil cu anumiţi senzori Bluetooth. Prima
dată când conectaţi un senzor Garmin la dispozitivul dvs.,
trebuie să asociaţi dispozitivul cu senzorul. După asociere,
dispozitivul se conectează automat la senzor la începerea unei
activităţi, iar senzorul este activ şi în raza de acoperire.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Setări > Senzori şi accesorii > Adăugare nou.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Căutare în toate.
• Selectaţi tipul senzorului dvs.
Puteţi particulariza câmpurile de date opţionale
(Personalizarea ecranelor de date, pagina 15).
Repornirea dispozitivului dvs.
1 Menţineţi apăsat CTRL până când se opreşte dispozitivul.
2 Menţineţi apăsat CTRL pentru a porni dispozitivul.
Restabilirea tuturor setărilor implicite
Puteţi restabili toate setările dispozitivului la valorile implicite din
fabrică.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Setări > Sistem > Resetare.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a restabili toate setările dispozitivului la valorile
implicite din fabrică şi a şterge toate informaţiile introduse
de utilizator şi istoricul activităţilor, selectaţi Şterg.date şi
reset.set..
• Pentru a restabili toate setările dispozitivului la valorile
implicite din fabrică şi a salva toate informaţiile introduse
22
de utilizator şi istoricul activităţilor, selectaţi Resetare
setări implicite.
Obţinerea semnalelor de la sateliţi
Este posibil ca dispozitivul să necesite o vizibilitate
neobstrucţionată a cerului pentru a recepţiona semnale de la
sateliţi. Ora şi data sunt setate automat pe baza poziţiei GPS.
SUGESTIE: pentru mai multe informaţii despre GPS, vizitați
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Ieşiţi în aer liber, într-un spaţiu deschis.
Partea frontală a dispozitivului trebuie să fie orientată spre
cer.
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
Pot fi necesare 30 - 60 de secunde pentru localizarea
semnalelor de satelit.
Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS
• Sincronizaţi frecvent dispozitivul cu contul dvs. Garmin
Connect:
◦ Conectaţi-vă dispozitivul la un computer utilizând cablul
USB şi aplicaţia Garmin Express.
◦ Sincronizaţi dispozitivul cu aplicaţia Garmin Connect
utilizând smartphone-ul cu funcţia Bluetooth activată.
În timp ce este conectat la contul dvs. Garmin Connect,
dispozitivul descarcă mai multe zile de date recepţionate prin
satelit, ceea ce îi permite să localizeze rapid semnalele
sateliţilor.
• Luaţi dispozitivul afară, în spaţiu deschis, departe de clădiri
înalte şi de copaci înalţi.
• Rămâneţi pe loc câteva minute.
Citirea temperaturii nu este precisă
Temperatura corpului dvs. afectează citirea temperaturii pentru
senzorul de temperatură intern. Pentru a obţine cea mai precisă
citire a temperaturii, trebuie să scoateţi ceasul de pe încheietură
şi să aşteptaţi 20 - 30 de minute.
De asemenea, puteţi folosi un senzor de temperatură exterior
opţional tempe pentru a vizualiza citiri precise ale temperaturii
ambiante în timp ce purtaţi ceasul.
Prelungirea duratei de viaţă a bateriei
Puteţi face mai multe lucruri pentru a extinde durata de viaţă a
bateriei.
• Reduceţi temporizarea iluminării de fundal (Schimbarea
setărilor iluminării de fundal, pagina 19).
• Reduceţi luminozitatea fundalului.
• Utilizaţi modul GPS UltraTrac pentru activitatea dvs.
(UltraTrac, pagina 17).
• Dezactivaţi tehnologia wireless Bluetooth atunci când nu
utilizaţi caracteristici conectate (Caracteristici conectate,
pagina 12).
• Atunci când întrerupeţi activitatea pentru o perioadă mai
îndelungată, utilizaţi opţiunea de reluare ulterioară (Oprirea
unei activităţi, pagina 2).
• Dezactivaţi monitorizarea activităţii (Dezactivarea
monitorizării activităţii, pagina 7).
• Utilizaţi o faţă de ceas care nu se actualizează în fiecare
secundă.
De exemplu, utilizaţi un cadran de ceas fără secundar
(Personalizarea feţei de ceas, pagina 17).
• Limitaţi notificările pentru smartphone pe care le afişează
dispozitivul (Administrarea notificărilor, pagina 12).
Depanare
• Opriţi transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele
Garmin asociate (Transmiterea datelor privind pulsul către
dispozitivele Garmin, pagina 5).
• Dezactivaţi monitorizarea pulsului la încheietura mâinii
(Dezactivarea monitorizării pulsului la încheietură, pagina 6).
NOTĂ: monitorizarea pulsului măsurat la încheietură este
utilizată pentru calculul minutelor de activităţi fizice de
intensitate ridicată şi al numărului de calorii arse.
Cum obţineţi mai multe informaţii
Puteţi găsi mai multe informaţii despre acest produs pe site-ul
web Garmin.
• Accesaţi support.garmin.com pentru manuale, articole şi
actualizări de software suplimentare.
• Accesaţi buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin
pentru informaţii privind accesoriile opţionale şi piesele de
schimb.
Monitorizarea activităţii
Pentru mai multe informaţii privind precizia monitorizării
activităţii, accesaţi garmin.com/ataccuracy.
Contorul meu zilnic de paşi nu apare
Contorul zilnic de paşi este resetat în fiecare noapte la miezul
nopţii.
Dacă apar linii întrerupte în locul contorului dvs. de paşi,
permiteţi dispozitivului să obţină semnalele de la sateliţi şi să
seteze automat ora.
Contorul de paşi pare imprecis
În cazul în care contorul de paşi pare imprecis, puteţi încerca
aceste sfaturi.
• Montaţi-vă dispozitivul pe încheietura non-dominantă.
• Purtaţi dispozitivul în buzunar când împingeţi un cărucior
pentru copii sau un aparat de tuns iarba.
• Purtaţi dispozitivul în buzunar numai când vă utilizaţi mâinile
sau braţele.
NOTĂ: este posibil ca dispozitivul să interpreteze unele
mişcări repetitive, precum spălatul vaselor, împăturirea
rufelor sau aplaudatul ca fiind paşi.
Numerele de paşi de la dispozitiv şi din contul Garmin
Connect nu corespund
Numărul de paşi din contul Garmin Connect se actualizează la
sincronizarea dispozitivului.
1 Selectaţi o opţiune:
• Sincronizaţi contorul de paşi cu aplicaţia Garmin Connect
(Utilizarea Garmin Connect la computer, pagina 13).
• Sincronizaţi contorul de paşi cu aplicaţia Garmin Connect
(Sincronizarea manuală a datelor cu Garmin Connect,
pagina 13).
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să vă sincronizeze datele.
Sincronizarea poate dura câteva minute.
NOTĂ: reîmprospătarea aplicaţiei Garmin Connect sau a
aplicaţiei Garmin Connect nu vă sincronizează datele şi nu
vă actualizează contorul de paşi.
Numărul de etaje urcate nu pare corect
Dispozitivul dvs. utilizează un barometru intern pentru a măsura
modificările de înălţime pe măsură ce urcaţi etajele. Înălţimea
unui etaj urcat este de 3m (10 ft.).
• Evitaţi să vă ţineţi de balustradă sau să săriţi trepte când
urcaţi scările.
• În medii expuse la vânt, acoperiţi dispozitivul cu mâneca sau
haina, deoarece rafalele puternice pot cauza măsurători
eronate.
Minutele mele de activitate intensă clipesc
Atunci când vă antrenaţi la un nivel de intensitate care indică
faptul că vă apropiaţi de obiectivul dvs. de minute de activitate
intensă, acestea vor lumina intermitent.
Efectuaţi exerciţii timp de cel puţin 10 minute consecutive la
un nivel de intensitate moderat sau înalt.
Anexă
Anexă
Câmpuri de date
% Puls: procentul rezervei de puls (pulsul maxim minus pulsul
în repaus).
%Puls maxim: procentul din pulsul maxim.
% Puls maxim tură: procentul mediu din pulsul maxim pentru
tura curentă.
%Puls maxim ultima tură: procentul mediu din pulsul maxim
pentru ultima tură încheiată.
%Puls mediu: procentul mediu din rezerva de puls (pulsul
maxim minus pulsul în repaus) pentru activitatea curentă.
%Puls tură: procentul mediu din rezerva de puls (pulsul maxim
minus pulsul în repaus) pentru tura curentă.
% Puls ultima tură: procentul mediu din rezerva de puls (pulsul
maxim minus pulsul în repaus) pentru ultima tură încheiată.
Altitudine: altitudinea locaţiei dvs. curente, deasupra nivelului
mării sau sub acesta.
Altitudine GPS: altitudinea locaţiei curente utilizând GPS-ul.
Altitudine maximă: altitudinea cea mai înaltă atinsă de la ultima
resetare.
Altitudine minimă: altitudinea cea mai joasă atinsă de la ultima
resetare.
Apus: ora apusului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Ascensiune maximă: rata de ascensiune maximă în picioare
pe minut sau metri pe minut de la ultima resetare.
Ascensiune med.: distanţa de ascensiune verticală medie de la
ultima resetare.
Ascensiune totală: distanţa totală ca diferenţă de nivel urcată
de la ultima resetare.
Cadenţă: ciclism. Numărul de rotaţii al braţului pedalier. Pentru
ca aceste date să fie afişate, dispozitivul dvs. trebuie să fie
conectat la un accesoriu de cadenţă.
Cadenţă: alergare. Numărul de paşi pe minut (stânga şi
dreapta).
Cadenţă medie: ciclism. Cadenţa medie pentru activitatea
curentă.
Cadenţă medie: alergare. Cadenţa medie pentru activitatea
curentă.
Cadenţă tură: ciclism. Cadenţa medie pentru tura curentă.
Cadenţă tură: alergare. Cadenţa medie pentru tura curentă.
Cadenţă ultima tură: ciclism. Cadenţa medie pentru tura cel
mai recent finalizată.
Cadenţă ultima tură: alergare. Cadenţa medie pentru tura cel
mai recent finalizată.
Calorii: numărul total de calorii arse.
Coborâre max.: rata de coborâre maximă în picioare pe minut
sau metri pe minut de la ultima resetare.
Coborâre med.: distanţa de coborâre verticală medie de la
ultima resetare.
Coborâre totală: distanţa totală ca diferenţă de nivel coborâtă
de la ultima resetare.
23
Cronometru: ora curentă pentru cronometru.
Cronometru de odihnă: cronometrul pentru pauza curentă (înot
în bazin).
Direcţia pe busolă: direcţia în care vă deplasaţi pe baza
busolei.
Direcţie: direcţia în care vă deplasaţi.
Direcţie de deplasare: direcţia de la locaţia curentă către o
destinaţie. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Direcţie GPS: direcţia în care vă deplasaţi pe baza GPS-ului.
Dist. vert. până la dest.: altitudinea dintre poziţia curentă şi
destinaţia finală. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie
să vă deplasaţi.
Distanţă: distanţa parcursă pentru traseul sau activitatea
curente.
Distanţă int.: distanţa parcursă pentru intervalul curent.
Distanţă medie per mişcare: înot. Distanţa medie parcursă per
mişcare pe durata activităţii curente.
Distanţă medie per mişcare: sporturi cu vâsle. Distanţa medie
parcursă per mişcare pe durata activităţii curente.
Distanţă nautică: distanţa parcursă în metri marini sau picioare
marine.
Distanţă până la următorul: distanţa rămasă până la următorul
punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afişate,
trebuie să vă deplasaţi.
Distanţă per mişcare: sporturi cu vâsle. Distanţa parcursă la o
mişcare.
Distanța rămasă: distanţa rămasă până la destinaţia finală.
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Distanţă totală estimată: distanţa estimată de la start până la
destinaţia finală. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie
să vă deplasaţi.
Distanţă tură: distanţa parcursă pentru tura curentă.
Distanţă tură per mişcare: înot. Distanţa medie parcursă per
mişcare pe durata turei curente.
Distanţă tură per mişcare: sporturi cu vâsle. Distanţa medie
parcursă per mişcare pe durata turei curente.
Distanţă ultima tură: distanţa parcursă pentru cea mai recentă
tură finalizată.
DistPerMişUltTură: înot. Distanţa medie parcursă per mişcare
pe durata ultimei ture finalizate.
DistPerMişUT: sporturi cu vâsle. Distanţa medie parcursă per
mişcare pe durata ultimei ture finalizate.
Durata pe zone: timpul scurs pe fiecare zonă de puls.
Etaje coborâte: numărul total de etaje coborâte în ziua
respectivă.
Etaje pe minut: număr de etaje urcate pe minut.
Etaje urcate: numărul total de etaje urcate în ziua respectivă.
GPS: puterea semnalului satelitului GPS.
În afara traseului: distanţa către stânga sau dreapta deviată de
la ruta originală. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie
să vă deplasaţi.
Latitudine/Longitudine: poziţia curentă în latitudine şi
longitudine indiferent de setarea formatului poziţiei selectate.
Locaţie destinaţie: poziţia destinaţiei dvs. finale.
Lungimi: numărul de lungimi de bazin finalizate pe durata
activităţii curente.
Lungimi interval: numărul de lungimi de bazin finalizate pe
durata intervalului curent.
Maxim în 24 ore: temperatura maximă înregistrată în ultimele
24 de ore de la un senzor de temperatură compatibil.
24
Medie % Puls maxim: procentul mediu din pulsul maxim pentru
activitatea curentă.
Medie mişcări/lungime: numărul mediu de mişcări pe lungime
de bazin pe durata activităţii curente.
Minim în 24 ore: temperatura minimă înregistrată în ultimele
24 de ore de la un senzor de temperatură compatibil.
Miş/lun int: numărul mediu de mişcări pe lungime de bazin pe
durata intervalului curent.
Mişcări: înot. Numărul total de mişcări pentru activitatea
curentă.
Mişcări: sporturi cu vâsle. Numărul total de mişcări pentru
activitatea curentă.
Mişcări în tură: înot. Numărul total de mişcări pe tura curentă.
Mişcări în tură: sporturi cu vâsle. Numărul total de mişcări pe
tura curentă.
Mişcări ultima lungime: înot. Numărul total de mişcări pentru
ultima tură finalizată.
Mişcări ultima lungime: sporturi cu vâsle. Numărul total de
mişcări pentru ultima tură finalizată.
Mişcări ultima lungime: numărul total de mişcări pentru ultima
lungime de bazin finalizată.
Momentul zilei: ora din zi pe baza setărilor dvs. curente de
locaţie şi de oră (format, fus orar, ora de vară).
Nivel baterie: energia rămasă a bateriei.
OES: ora estimată la care veţi ajunge la destinaţia finală
(ajustată conform orei locale din locul de destinaţie). Pentru
ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
OES la următorul: ora estimată la care veţi ajunge la următorul
punct de pe traseu (ajustată conform orei locale din punctul
de pe traseu). Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să
vă deplasaţi.
Pantă: calculul ascensiunii (altitudine) comparativ cu rulajul
(distanţă). De exemplu, dacă pentru fiecare 3 m (10 ft.) urcaţi
parcurgeţi 60 m (200 ft.), înclinația este 5%.
Presiune ambiantă: presiunea ambiantă necalibrată.
Presiune barometrică: presiunea curentă calibrată.
Puls: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm). Dispozitivul dvs.
trebuie să fie conectat la un monitor cardiac compatibil.
Puls mediu: pulsul mediu pentru activitatea curentă.
Puls tură: pulsul mediu pentru tura curentă.
Puls ultima tură: frecvenţa cardiacă medie pentru ultima tură
finalizată.
Punct de trecere dest.: ultimul punct de pe ruta către
destinaţie. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Raport mediu mişcări: înot. Numărul mediu de mişcări pe
minut (mpm) pe durata activităţii curente.
Raport mediu mişcări: sporturi cu vâsle. Numărul mediu de
mişcări pe minut (mpm) pe durata activităţii curente.
Raport mişcări: înot. Numărul de mişcări pe minut (mpm).
Raport mişcări: sporturi cu vâsle. Numărul de mişcări pe minut
(mpm).
Raport mişcări interval: numărul mediu de mişcări pe minut
(mpm) pe durata intervalului curent.
Raport mişcări tură: înot. Numărul mediu de mişcări pe minut
(mpm) pe durata turei curente.
Raport mişcări tură: sporturi cu vâsle. Numărul mediu de
mişcări pe minut (mpm) pe durata turei curente.
Raport mişcări ultima lungime: înot. Numărul mediu de
mişcări pe minut (mpm) în timpul ultimei ture finalizate.
Anexă
Raport mişcări ultima lungime: sporturi cu vâsle. Numărul
mediu de mişcări pe minut (mpm) în timpul ultimei ture
finalizate.
Raport mişcări ultima lungime: numărul mediu de mişcări pe
minut (mpm) pe durata ultimei lungimi de bazin finalizate.
Raport planare: raportul dintre distanţa orizontală şi distanţa
verticală parcurse.
Raport planare la destinaţie: raportul de planare necesar
pentru a coborî de la poziţia curentă către altitudinea de
destinaţie. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Răsărit: ora răsăritului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Repetare pornită: cronometrul pentru ultimul interval plus
pauza curentă (înot în bazin).
Repetiţii: în timpul unei activităţi de antrenament de forţă,
numărul de repetiţii dintr-un set de exerciţii.
Ritm: ritmul curent.
Ritm 500 m: ritmul curent de vâslire pe 500 m.
Ritm 500 m ultima tură: ritmul mediu de vâslire pe 500 m
pentru ultima tură.
Ritm interval: ritmul mediu pentru intervalul curent.
Ritm mediu: ritmul mediu pentru activitatea curentă.
Ritm mediu 500 m: ritmul mediu de vâslire pe 500 m pentru
activitatea curentă.
Ritm tură: ritmul mediu pentru tura curentă.
Ritm tură 500 m: ritmul mediu de vâslire pe 500 m pentru tura
curentă.
Ritm ultima lungime: ritmul mediu pentru cea mai recentă
lungime de bazin finalizată.
Ritm ultima tură: ritmul mediu pentru cea mai recentă tură
finalizată.
Set.cron.: în timpul unei activităţi de antrenament de forţă,
volumul de timp petrecut în setul curent de exerciţii.
Swolf interval: punctajul SWOLF mediu pentru intervalul
curent.
Swolf mediu: punctajul SWOLF mediu pentru activitatea
curentă. Punctajul dvs. SWOLF este suma dintre durata
pentru o lungime şi numărul de mişcări pentru lungimea
respectivă (Terminologie din domeniul înotului, pagina 3).
Pentru înotul în ape deschise, punctajul SWOLF se
calculează pe 25 de metri.
Swolf ultima lungime: punctajul SWOLF mediu pentru cea mai
recentă lungime de bazin finalizată.
Swolf ultima tură: punctajul Swolf pentru cea mai recentă tură
finalizată.
Temperatură: temperatura aerului. Temperatura corpului dvs.
afectează senzorul de temperatură. Puteţi asocia un senzor
tempe la dispozitiv pentru a asigura o sursă constantă de
temperaturi precise.
TER: timpul estimat rămas până la atingerea destinaţiei finale.
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Timp interval: timpul cronometrat pentru intervalul curent.
Timp mediu tură: timpul mediu pe tură pentru activitatea
curentă.
Timp până la următorul: durata estimată rămasă până ajungeţi
la următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Timp scurs: timpul total înregistrat. De exemplu, dacă porniţi
cronometrul şi alergaţi timp de 10 minute, apoi opriţi
cronometrul pentru 5 minute, iar apoi porniţi cronometrul şi
alergaţi timp de 20 de minute, timpul scurs este de 35 de
minute.
Timp tură: timpul cronometrat pentru tura curentă.
Anexă
Timp ultima tură: timpul cronometrat pentru ultima tură
finalizată.
Tip mişcare interval: tipul de mişcare curent pentru interval.
Tip mişcări ultima lungime: tipul de mişcare utilizat în timpul
ultimei lungimi de bazin finalizate.
Traseu: direcţia de la locaţia de plecare la o destinaţie. Traseul
poate fi vizualizat ca o rută planificată sau setată. Pentru ca
aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Tură coborâre: distanţa de coborâre verticală parcursă pentru
tura curentă.
Tură Swolf: punctajul Swolf pentru tura curentă.
Tură urcare: distanţa de ascensiune verticală parcursă pentru
tura curentă.
Ture: numărul de ture finalizate în cadrul activităţii curente.
Ultima tură - coborâre: distanţa de coborâre verticală parcursă
pentru ultima tură finalizată.
Ultima tură - urcare: distanţa de ascensiune verticală parcursă
pentru ultima tură finalizată.
Următ. punct de trecere: următorul punct de pe traseu. Pentru
ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Vit. vert. până la ţintă: raportul de ascensiune sau de coborâre
până la altitudine predeterminată. Pentru ca aceste date să
fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Viteză: viteza curentă de deplasare.
Viteză maximă: viteza de vârf pentru activitatea curentă.
Viteză medie: viteza medie pentru activitatea curentă.
Viteză medie de deplasare: viteza medie în timpul deplasării
pentru activitatea curentă.
Viteză medie generală: viteza medie pentru activitatea curentă,
inclusiv vitezele de deplasare şi oprite.
Viteză nautică: viteza curentă în noduri.
Viteză nautică maximă: viteza maximă în noduri pentru
activitatea curentă.
Viteză tură: viteza medie pentru tura curentă.
Viteză ultima tură: viteza medie pentru tura cel mai recent
finalizată.
Viteză verticală: viteza de ridicare sau de coborâre în timp.
VIT NAUT MED: viteza medie în noduri pentru activitatea
curentă.
VMG: viteza cu care ajungeţi la o destinaţie pe o rută. Pentru ca
aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Zonă puls: intervalul curent al pulsului dvs. (de la 1 la 5).
Zonele implicite se bazează pe profilul dvs. de utilizator şi pe
pulsul maxim (220 minus vârsta dvs.).
Dimensiunea şi circumferinţa roţii
Senzorul de viteză detectează automat dimensiunea roţii. Dacă
este necesar, puteţi introduce manual circumferinţa roţii în
setările senzorului de viteză.
Dimensiunea pneului este marcată pe ambele părţi ale pneului.
Aceasta nu este o listă completă. Puteţi, de asemenea, să
măsuraţi circumferinţa roţii sau să utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet.
Dimensiune pneu
Circumferinţă roată (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 tubular
1785
24 × 1-1/8
1795
25
Dimensiune pneu
Circumferinţă roată (mm)
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C tubular
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Siguranţă. indică specificaţiile sau locaţia unei siguranţe.
WEEE simbolul pentru eliminare şi reciclare. Simbolul WEEE este
ataşat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu
privire la Deşeurile de echipamente electrice şi electronice
(WEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a
acestui produs şi de a promova reutilizarea şi reciclarea.
Legendă simboluri
Aceste simboluri pot fi afişate pe dispozitiv sau pe etichetele
accesoriilor.
Curent alternativ Dispozitivul este compatibil cu alimentarea la
curent alternativ.
Curent continuu Dispozitivul este compatibil cu alimentarea la
curent continuu.
26
Anexă
Index
A
accesorii 19, 22, 23
activităţi 2, 3, 14, 17
iniţiere 2
personalizare 2, 17
salvare 2
actualizări, software 13
alarme 9, 15
alergare pe bandă 2
alerte 10, 15, 16, 18
altimetru 10, 18
calibrare 18
antrenament 8, 9, 12
planificări 7, 8
antrenamente 7
antrenare în interior 2
aplicaţii 13
smartphone 1
asociere
senzori 19
Senzori ANT+ 5
Senzori Bluetooth 22
smartphone 1, 22
Auto Lap 16
Auto Pause 16
B
barometru 10, 18
calibrare 18
baterie 21
durată viaţă 20
încărcare 1
maximizare 12, 17, 22
benzi 21
Bluetooth senzori 19
busolă 10, 17, 18
calibrare 17
setări 18
C
cadenţă 3
alerte 15
senzori 19
calcularea suprafeţei 11
calendar 8
calibrare
altimetru 18
busolă 17
calorie, alerte 15
ceas 9
comenzi rapide 1, 17
conectare 12
Control la distanţă inReach 14
Control la distanţă VIRB 14
coordonate 10
cronometru 9, 11
numărătoare inversă 9
cronometru pentru numărătoare inversă 9
curăţarea dispozitivului 21
cursă 9
D
date
încărcare 13
pagini 15
stocare 12, 13
transferare 12, 13
date utilizator, ştergere 20
depanare 5, 21–23
derulare automată 16
dimensiuni ale roţii 25
distanţă 16
alerte 15, 18
E
ecran 19
exerciţii 3, 4, 7
încărcare 7
Index
F
R
feţe de ceas 17
fusuri orare 9
recorduri personale 9
ştergere 9
referinţă nordică 17
resetarea dispozitivului 22
rezistenţă la apă 21
rute 10
G
Garmin Connect 1, 7, 8, 12, 13
stocare date 13
Garmin Express 2
actualizare software 2
GLONASS 18
GPS 17, 18
semnal 22
H
hartă 18
hărţi 15, 18
navigare 10, 11
parcurgere 11
I
ID unitate 19
iluminare de fundal 1, 19
intervale 3
exerciţii 8
istoric 11, 12
ştergere 12
trimitere la computer 12, 13
încărcare 1
încărcarea datelor 13
înot 3, 4
J
Jumpmaster 4, 5
L
limbă 18
locaţii 10
editare 10
salvare 10
ştergere 10
lungimi 3
M
meniu 1
meniu de comenzi 1, 17
meniu principal, personalizare 14
metronom 3
Minute de activitate intensă 7, 23
mişcări 3
MOB 10
modul ceas 1, 17
monitorizarea activităţii 6, 7
N
navigare 15, 18
oprire 11
Sight 'N Go 10
notificări 12
O
obiective 8, 9
odometru 11
om la apă (OLA) 10
oră
alerte 15
setări 19
zone şi formate 19
oră răsărit şi apus 10
P
personalizarea dispozitivului 15, 17, 19
preferinţe 17
profil de utilizator 6
profiluri 2
utilizator 6
puls 5
alerte 15
asociere senzori 5
monitor 5, 6
zone 6, 11
punctaj SWOLF 3
Puncte de trecere, proiectare 10
S
schi
alpin 3
snowboard 3
semnale de la sateliţi 22
senzor de picior 20
senzor de talpă 20
Senzori ANT+ 19
Senzori Bluetooth 19
asociere 22
senzori de bicicletă 19
senzori de viteză şi de cadenţă 19
setări 7, 14, 17–19, 22
setări de sistem 18
Sight 'N Go 10
smartphone 13, 22
aplicaţii 12
asociere 1, 22
snowboard 3
software
actualizare 2, 13
licenţă 19
versiune 19
specificaţii 20
stare de repaus 7
stocare date 12, 13
ştergere
istoric 12
recorduri personale 9
toate datele de utilizator 20
T
taste 1, 18, 19
personalizare 16
tehnologie Bluetooth 12, 22
Tehnologie Bluetooth 12
Telecomanda VIRB 14
Telecomandă inReach 14
tempe 20, 22
temperatură 20, 22
tonuri 3, 9
TracBack 2, 10, 11
trasee 10
creare 10
ţintă 8
U
UltraTrac 17
unităţi de măsură 19
urcare automată 16
USB 13
deconectare 20
V
VIRB telecomandă 14
Virtual Partner 8, 9
viteză 16
W
widgeturi 1, 5, 13
Z
zone
oră 9
puls 6
zone de, puls 6
27
support.garmin.com
August 2019
190-02585-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising