Garmin | Instinct® – Tactical Edition | User manual | Garmin Instinct® – Tactical Edition Brugervejledning

Garmin Instinct® – Tactical Edition Brugervejledning
INSTINCT TACTICAL
™
Brugervejledning
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin-logoet og ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , inReach , QuickFit , TracBack , VIRB , Virtual Partner og Xero er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Instinct™, tempe™ og er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller
dets datterselskaber.TrueUp™ Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association er et registreret varemærke tilhørende American Heart Association, Inc. Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple , iPhone og Mac er varemærker
tilhørende Apple, Inc., registreret i USA og andre lande. Navnet BLUETOOTH og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Avanceret
pulsanalyse fra Firstbeat. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de
respektive ejere.
®
®
®
®
Dette produkt er ANT+ -certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
M/N: A03603
®
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Visning af kontrolmenuen ...................................................... 1
Aktivering af nattesynstilstand ........................................... 1
Aktivering af stealth-tilstand .............................................. 1
Visning af widgets .................................................................. 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Parring af din smartphone med enheden ................................... 1
Produktopdateringer ................................................................... 2
Opsætning af Garmin Express ............................................... 2
Aktiviteter og apps......................................................... 2
Start af aktivitet ........................................................................... 2
Tip til registrering af aktiviteter ............................................... 2
Stop en aktivitet .......................................................................... 2
Oprettelse af en brugerdefineret aktivitet ................................... 2
Indendørs aktiviteter ................................................................... 2
Kalibrering af distance på løbebånd ...................................... 2
Udendørsaktiviteter ..................................................................... 3
Visning af skiløbeture ............................................................. 3
Brug af metronomen .............................................................. 3
Svømning .................................................................................... 3
Svømmeterminologi ............................................................... 3
Typer af tag ............................................................................ 3
Tip til svømmeaktiviteter ........................................................ 3
Hvile under svømning i pool ................................................... 3
Træning med øvelseslog ....................................................... 4
Jumpmaster .................................................................... 4
Planlægning af et spring ............................................................. 4
Springtyper ............................................................................. 4
Angivelse af springoplysninger .............................................. 4
Indtastning af vindoplysninger for HAHO- og HALO-spring ....... 4
Nulstilling af vindoplysninger .................................................. 4
Angivelse af vindoplysninger for et statisk spring ....................... 4
Konstantindstillinger .................................................................... 4
Pulsmålerfunktioner....................................................... 5
Håndledsbaseret puls ................................................................. 5
Sådan bæres enheden .......................................................... 5
Tip til uregelmæssige pulsdata .............................................. 5
Visning af pulsmåler-widget ................................................... 5
Send pulsdata til Garmin enheder ......................................... 5
Deaktivering af håndledsbaseret pulsmåler ........................... 5
Træning........................................................................... 5
Indstilling af din brugerprofil ........................................................ 5
Træningsmål .......................................................................... 5
Om pulszoner ......................................................................... 6
Indstilling af dine pulszoner ............................................... 6
Udregning af pulszone ...................................................... 6
Aktivitetstracking ......................................................................... 6
Automatisk mål ...................................................................... 6
Brug af aktivitetsalarm ........................................................... 6
Søvnregistrering ..................................................................... 6
Sådan bruger du automatisk søvnregistrering .................. 6
Brug af Vil ikke forstyrres-tilstand ...................................... 6
Minutter med høj intensitet ..................................................... 7
Optjening af intensitetsminutter ......................................... 7
Garmin Move IQ™ Begivenheder .......................................... 7
Indstillinger for registrering af aktivitet ................................... 7
Deaktivering af registrering af aktivitet .............................. 7
Træning ...................................................................................... 7
Følg en træning fra Garmin Connect ..................................... 7
Start af en træning ................................................................. 7
Om træningskalenderen ........................................................ 7
Brug af Garmin Connect træningsplaner .......................... 7
Indholdsfortegnelse
Intervaltræning ............................................................................ 7
Oprettelse af en intervaltræning ............................................. 7
Start en intervaltræning .......................................................... 8
Stop en intervaltræning .......................................................... 8
Brug af Virtual Partner® ............................................................. 8
Angivelse af et træningsmål ....................................................... 8
Annullering af et træningsmål ................................................ 8
Konkurrer mod en tidligere aktivitet ............................................ 8
Personlige rekorder .................................................................... 8
Visning af dine personlige rekorder ....................................... 8
Gendannelse af en personlig rekord ...................................... 8
Sletning af en personlig rekord .............................................. 9
Sletning af alle personlige rekorder ....................................... 9
Ur ..................................................................................... 9
Indstilling af en alarm .................................................................. 9
Start af nedtællingstimer ............................................................. 9
Brug af stopur ............................................................................. 9
Synkronisering af tiden med GPS ............................................... 9
Indstilling af advarsler ................................................................. 9
Navigation....................................................................... 9
Lagring af en dobbelt gitterposition ............................................ 9
Rediger dine gemte positioner ............................................... 9
Visning af højdemåler, barometer og kompas ............................ 9
Projicering af et waypoint ............................................................ 9
Navigation til en destination ...................................................... 10
Sådan opretter og følger du en rute på din enhed .................... 10
Markering og start af navigation til en Mand over bordposition ..................................................................................... 10
Navigation med Sight 'N Go ..................................................... 10
Navigering til dit startpunkt i løbet af en aktivitet ...................... 10
Navigering til startpunktet for din senest gemte aktivitet .......... 10
Afbrydelse af navigation ........................................................... 10
Beregning af størrelsen på et område ...................................... 10
Kort ........................................................................................... 10
Panorering og zoom på kortet ............................................. 10
Historik.......................................................................... 11
Brug af historik .......................................................................... 11
Visning af din tid i hver pulszone ......................................... 11
Visning af samlede data ........................................................... 11
Brug af distancetæller ............................................................... 11
Synkronisering af aktiviteter ...................................................... 11
Sletning af historik .................................................................... 11
Connectede funktioner................................................ 11
Aktivering af Bluetooth meddelelser ......................................... 11
Visning af meddelelser ......................................................... 11
Administration af meddelelser .............................................. 12
Slå Bluetooth teknologi fra ................................................... 12
Aktivering og deaktivering af smartphoneforbindelsesalarmer ............................................................. 12
Sådan finder du en bortkommet mobil enhed ........................... 12
Garmin Connect ........................................................................ 12
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Connect
appen ................................................................................... 12
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express ....... 12
Sådan bruger du Garmin Connect på computeren ......... 12
Manuel synkronisering af data med Garmin Connect .......... 12
Garmin Explore™ ..................................................................... 12
Tilpasning af din enhed............................................... 13
Widgets ..................................................................................... 13
Sådan tilpasser du widget-sløjfen ........................................ 13
inReach fjernbetjening ......................................................... 13
Brug af inReach fjernbetjeningen .................................... 13
VIRB Fjernbetjening ............................................................. 13
Betjening af VIRB actionkamera ..................................... 13
i
Kontrol af et VIRB actionkamera under en aktivitet ........ 14
Indstillinger for aktiviteter og apps ............................................ 14
Tilpasning af skærmbilleder ................................................. 14
Sådan føjes et kort til en aktivitet ......................................... 14
Alarmer ................................................................................ 15
Indstilling af en advarsel .................................................. 15
Auto Lap ............................................................................... 15
Markering af omgange efter distance ............................. 15
Aktivering af Auto Pause® ................................................... 15
Aktivering af Automatisk klatring .......................................... 16
3D hastighed og distance .................................................... 16
Aktivering og deaktivering af Lap-tasten .............................. 16
Brug af automatisk rullefunktion ........................................... 16
UltraTrac .............................................................................. 16
Indstillinger for strømsparetimeout ....................................... 16
Tilpasning af din aktivitetsliste .................................................. 16
Fjernelse af en aktivitet eller app .............................................. 16
Tilpasning af kontrolmenuen .................................................... 16
Sådan tilpasser du urskiven ..................................................... 16
Sensorindstillinger .................................................................... 17
Kompasindstillinger .............................................................. 17
Manuel kalibrering af kompas ......................................... 17
Indstilling af nordreference .............................................. 17
Indstillinger af højdemåler .................................................... 17
Kalibrering af den barometriske højdemåler ................... 17
Trykhøjdemålerindstillinger .................................................. 17
Kalibrering af barometeret ............................................... 17
Kortindstillinger ......................................................................... 17
Navigationsindstillinger ............................................................. 17
Tilpasning af kortfunktioner .................................................. 17
Indstillinger for retning .......................................................... 18
Indstilling af navigationsalarmer ........................................... 18
Systemindstillinger .................................................................... 18
Tidsindstillinger .................................................................... 18
Ændring af indstillingerne for baggrundslys ......................... 18
Tilpasning af genvejstaster .................................................. 18
Ændring af måleenhed ......................................................... 18
Visning af enhedsoplysninger ................................................... 18
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse
via E-label ............................................................................ 19
Modtagelse af satellitsignaler ................................................... 21
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen ............................... 21
Temperaturaflæsningen er ikke nøjagtig .................................. 21
Sådan maksimerer du batteriets levetid ................................... 22
Registrering af aktivitet ............................................................. 22
Mit daglige antal skridt vises ikke ......................................... 22
Min skridttæller lader ikke til at være præcis ........................ 22
Antallet af skridt på min enhed og min Garmin Connect konto
stemmer ikke overens .......................................................... 22
Angivelsen af antal etager lader til ikke at være præcis ...... 22
Mine minutter med høj intensitet blinker .............................. 22
Sådan får du flere oplysninger .................................................. 22
Appendiks..................................................................... 22
Datafelter .................................................................................. 22
Hjulstørrelse og -omkreds ......................................................... 25
Symboldefinitioner .................................................................... 25
Indeks............................................................................ 26
Trådløse sensorer ........................................................ 19
Parring af dine trådløse sensorer ............................................. 19
Brug af en valgfri sensor til cykelhastighed eller -kadence ....... 19
Fodsensor ................................................................................. 19
Forbedring af fodsensorens kalibrering ............................... 19
Manuel kalibrering af fodsensor ........................................... 19
Indstilling af hastighed og distance for fodsensor ................ 19
tempe™ .................................................................................... 19
Enhedsoplysninger...................................................... 19
Specifikationer .......................................................................... 19
Oplysninger om batterilevetid .............................................. 20
Datahåndtering ......................................................................... 20
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 20
Sletning af filer ..................................................................... 20
Vedligeholdelse af enhed............................................ 20
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 20
Rengøring af enheden ......................................................... 20
Udskiftning af remmene ............................................................ 20
Fejlfinding..................................................................... 21
Min enhed viser det forkerte sprog ........................................... 21
Er min smartphone kompatibel med min enhed? ..................... 21
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden ................ 21
Kan jeg bruge min Bluetooth sensor sammen med uret? ........ 21
Genstart af din enhed ............................................................... 21
Nulstilling af alle standardindstillinger ....................................... 21
ii
Indholdsfortegnelse
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Oversigt over enheden
BEMÆRK: Når du aktiverer nattesynstilstand, deaktiveres
håndledsbaseret pulsmåling.
1 Hold CTRL nede.
2 Vælg .
Aktivering af stealth-tilstand
Du kan aktivere stealth-tilstand for at undgå lagring og deling af
dine GPS-positioner og deaktivere trådløs kommunikation.
1 Hold CTRL-knappen nede.
2 Vælg .
Visning af widgets
Enheden leveres med adskillige forudinstallerede widgets, og
flere er tilgængelige, når du parrer enheden med en
smartphone.
• Vælg UP eller DOWN.
Enheden ruller gennem widget-sløjfen.
• Vælg GPS for at få vist yderligere indstillinger og funktioner
for en widget (valgfrit).
Opladning af enheden
Vælg for at tænde og slukke baggrundsbelysningen.
LIGHT Vælg for at tænde for enheden.
CTRL Hold nede for at se kontrolmenuen.
GPS
Vælg for at få vist aktivitetslisten og starte eller stoppe en
aktivitet.
Vælg for at vælge en indstilling i en menu.
Hold nede for at se GPS-koordinater og gemme din position.
Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
BACK Hold nede for at se menuen Ur.
SET
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i
appendikset.
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i opladerporten på din
enhed.
Vælg for at rulle gennem widget-sløjfen og menuerne.
DOWN Hold nede for at få vist skærmen med højdemåler, barometer
og kompas (ABC).
ABC
Vælg for at rulle gennem widget-sløjfen og menuerne.
Hold nede for at få vist menuen.
UP
MENU
Visning af kontrolmenuen
Kontrolmenuen omfatter funktioner, som for eksempel aktivering
af Vil ikke forstyrres-tilstand, låsning af tasterne og slukning af
enheden. Du kan aktivere stealth-tilstand. Du kan også aktivere
nattesynstilstand.
BEMÆRK: Du kan tilføje, omorganisere og fjerne funktioner i
menuen Styring (Tilpasning af kontrolmenuen, side 16).
1 Hold CTRL-knappen nede fra et vilkårligt skærmbillede.
2 Sæt det store stik på USB-kablet i en USB-opladerport.
3 Oplad enheden helt.
Parring af din smartphone med enheden
Hvis du vil bruge de tilsluttede funktioner i Instinct enheden, skal
den parres direkte via Garmin Connect™ appen i stedet for fra
Bluetooth indstillingerne på din smartphone.
1 Fra appbutikken på din smartphone kan du installere og åbne
Garmin Connect appen.
2 Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din
enhed.
3 Vælg CTRL for at tænde enheden.
Første gang du tænder enheden, er den i parringstilstand.
TIP: Hvis du manuelt vil gå i parringstilstand, kan du holde
MENU nede og vælge Indstillinger > Par telefon.
®
2 Vælg UP eller DOWN for at rulle igennem mulighederne.
Aktivering af nattesynstilstand
Du kan aktivere nattesynstilstand for at reducere
baggrundslysets lysstyrke for at sikre kompatibilitet med
natbriller.
Introduktion
1
4 Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin
• Hvis du vil suspendere aktiviteten og genoptage den på et
senere tidspunkt, skal du vælge Fortsæt senere.
• Du kan markere en omgang ved at vælge Lap.
• Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet
langs den rute, du har fulgt, ved at vælge Tilbage til Start
> TracBack.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for
aktiviteter, som anvender GPS.
• Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet ad
den mest direkte sti ved at vælge Tilbage til Start > Lige
linje.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for
aktiviteter, som anvender GPS.
• Hvis du vil slette aktiviteten og vende tilbage til urtilstand,
skal du vælge Slet > Ja.
BEMÆRK: Når aktiviteten er stoppet, gemmer enheden den
automatisk efter 30 minutter.
Connect konto:
• Hvis det er første gang, du parrer en enhed med Garmin
Connect appen, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
• Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin
Connect appen, skal du fra
eller
menu, vælge
Garmin-enheder > Tilføj enhed og følge instruktionerne
på skærmen.
Produktopdateringer
Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på din
computer. Installer Garmin Connect appen på din smartphone.
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
• Produktregistrering
®
Opsætning af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Aktiviteter og apps
Enheden kan bruges til indendørs- og udendørsaktiviteter,
atletik- og fitnessaktiviteter. Når du starter en aktivitet, viser og
registrerer enheden sensordata. Du kan gemme aktiviteter og
dele dem med Garmin Connect fællesskabet.
Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og
nøjagtigheden af fitnessmålinger ved at gå til garmin.com
/ataccuracy.
Oprettelse af en brugerdefineret aktivitet
1 Fra urskiven vælges GPS > Tilføj.
2 Vælg en funktion:
3
4
5
Start af aktivitet
Når du starter en aktivitet, tændes GPS automatisk (hvis det er
nødvendigt).
1 Fra urskiven vælges GPS.
2 Vælg en mulighed:
• Vælg en aktivitet fra dine favoritter.
• Vælg , og vælg en aktivitet fra den udvidede
aktivitetsliste.
3 Hvis aktiviteten kræver GPS, skal du gå udenfor til et
område, hvor der er frit udsyn til himlen, og vente til enheden
er klar.
Enheden er klar, når den har fastlagt din puls, modtager
GPS-signaler (hvis nødvendigt) og er tilsluttet dine trådløse
sensorer (hvis påkrævet).
Vælg
GPS for at starte aktivitetstimeren.
4
Enheden registrerer kun dataaktivitet, mens aktivitetstimeren
kører.
Tip til registrering af aktiviteter
• Oplad enheden, før du starter en aktivitet (Opladning af
enheden, side 1).
• Vælg BACK for at registrere omgange.
• Vælg UP eller DOWN for at få vist yderligere datasider.
Stop en aktivitet
1 Vælg GPS.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil genoptage aktiviteten, skal du vælge Fortsæt.
• Hvis du vil gemme aktiviteten og vende tilbage til
urtilstand, skal du vælge Gem > Fuldført.
2
6
• Vælg Kopier aktivitet for at oprette din brugerdefinerede
aktivitet ud fra en af dine gemte aktiviteter.
• Vælg Andet for at oprette en ny brugerdefineret aktivitet.
Vælg evt. en aktivitetstype.
Vælg et navn, eller indtast et brugerdefineret navn.
Duplikerede aktivitetsnavne indeholder et tal, f.eks. Cykel(2).
Vælg en funktion:
• Vælg en indstilling for at tilpasse specifikke
aktivitetsindstillinger. Du kan for eksempel tilpasse
skærmbilleder eller autofunktioner.
• Vælg Fuldført for at gemme og anvende den tilpassede
aktivitet.
Vælg Ja for at føje aktiviteten til din liste over foretrukne.
Indendørs aktiviteter
Instinct enheden kan bruges til indendørs træning, f.eks. løb på
en indendørs bane eller ved brug af en motionscykel. GPS er
slukket for indendørs aktiviteter.
Når du løber eller går med GPS slukket, beregnes fart, distance
og kadence ved hjælp af accelerometeret i enheden.
Accelerometeret er selvkalibrerende. Nøjagtigheden af dataene
for fart, distance og kadence forbedres efter et par udendørs løb
eller gåture med GPS.
TIP: Hvis du holder fast i løbebåndets gelændere, reduceres
nøjagtigheden. Du kan bruge en fodsensor (tilbehør) til at
registrere tempo, distance og kadence.
Hvis du cykler samtidig med, at GPS’en er slået fra, kan
oplysninger om hastighed og distance ikke vises, medmindre du
har en sensor (tilbehør), som sender oplysninger om hastighed
og distance til enheden (f.eks. en hastigheds- eller
kadencesensor).
Kalibrering af distance på løbebånd
Hvis du vil registrere mere præcise afstande for dine løb på
løbebånd, kan du kalibrere løbebåndsdistancen, efter at du har
løbet mindst 1,5 km (1 mi.) på et løbebånd. Hvis du bruger
forskellige løbebånd, kan du kalibrere løbebåndsdistancen
manuelt på hvert løbebånd eller efter hvert løb.
1 Start en løbebåndsaktivitet (Start af aktivitet, side 2), og løb
mindst 1,5 km (1 mi.) på løbebåndet.
2 Når du er færdig med din løbetur, skal du vælge GPS.
Aktiviteter og apps
3 Vælg en funktion:
• Vælg Gem for at kalibrere løbebåndsdistancen for første
gang.
Enheden beder dig om at fuldføre løbebåndskalibreringen.
• Hvis du manuelt vil kalibrere løbebåndsdistancen efter
den første kalibrering, skal du vælge Kalibrer og spar >
Ja.
Kontrollér
den tilbagelagte distance på løbebåndets display,
4
og indtast distancen på din enhed.
Udendørsaktiviteter
Enheden Instinct har forudinstallerede udendørsaktiviteter
såsom løb og cykling. GPS er aktiveret for udendørs aktiviteter.
Du kan tilføje nye aktiviteter baseret på standardaktiviteter
såsom vandring eller roning. Du kan også tilføje
brugerdefinerede aktiviteter til din enhed (Oprettelse af en
brugerdefineret aktivitet, side 2).
Visning af skiløbeture
Enheden registrerer oplysningerne for hver enkelt tur på ski eller
snowboard ved hjælp af funktionen til automatisk skiløb. Denne
funktion er aktiveret som standard for alpint skiløb og
snowboarding. Den registrerer automatisk nye skiløbsture
baseret på din bevægelse. Timeren sættes på pause, når du
holder op med at bevæge dig ned ad bakke, og når du sidder i
en stolelift. Timeren forbliver på pause, mens du kører i
stoleliften. Du kan begynde at bevæge dig ned ad bakke for at
genstarte timeren. Du kan få vist oplysninger om turen på
pauseskærmen, eller mens timeren kører.
1 Start en ski- eller snowboard-aktivitet.
2 Hold MENU.
3 Vælg Vis skiløbeture.
4 Vælg UP og DOWN for at få vist oplysninger om den seneste
løbetur, den aktuelle løbetur og dit samlede antal løbeture.
Skærmbilledet for løbeture omfatter tid, distance,
maksimumhastighed, gennemsnitlig hastighed og samlet
nedstigning.
Brug af metronomen
Metronomfunktionen afspiller toner i en fast rytme, så du kan
forbedre din præstation ved at træne i en hurtigere,
langsommere eller mere ensartet kadence.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
1 Fra urskiven vælges GPS.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold MENU nede.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Metronom > Status > Til.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Slag/minut for at indtaste en værdi ud fra den
kadence, du vil opretholde.
• Vælg Alarmfrekvens for at tilpasse taktslagenes
frekvens.
• Vælg Lyde for at tilpasse metronomens tone og vibration.
7 Vælg evt. Gennemse for at lytte til metronomen, før du løber.
8 Løb en tur (Start af aktivitet, side 2).
Metronomen starter automatisk.
9 Under løbeturen skal du vælge UP eller DOWN for at få vist
metronomskærmbilledet.
10 Du kan om nødvendigt holde MENU nede for at ændre
metronomindstillingerne.
Aktiviteter og apps
Svømning
BEMÆRK
Enheden er beregnet til svømning ved overfladen. Dykning med
enheden kan skade produktet, og garantien vil bortfalde.
BEMÆRK: Enheden kan ikke optage håndledsbaserede
pulsdata, når du svømmer.
Svømmeterminologi
Længde: En tur til den anden ende af poolen.
Interval: En eller flere på hinanden følgende længder. Et nyt
interval starter, når du har hvilet dig.
Tag: Et tag tælles, hver gang den arm, hvor du bærer enheden,
gennemfører en hel cyklus.
Swolf: Din swolf-score er summen af tiden for en pool-længde
og antallet af tag i den pågældende længde. 30 sekunder
plus 15 tag svarer f.eks. til en swolf-score på 45. For
svømning i åbent vand beregnes swolf over 25 meter. Swolf
er en måleenhed for svømmeeffektivitet, og jo lavere score,
jo bedre, ligesom i golf.
Typer af tag
Du kan kun identificere typen af tag for svømning i pool. Din
type af tag identificeres ved slutningen af en længde. Typer af
svømmetag vises i din svømmehistorik og på din Garmin
Connect konto. Du kan også vælge tagtype som et
brugerdefineret datafelt (Tilpasning af skærmbilleder, side 14).
Fri
Crawl
Ryg
Rygcrawl
Bryst
Brystsvømning
Fly
Butterfly
Blandet Flere typer tag inden for et interval
Drill
Anvendt med logning af øvelser (Træning med øvelseslog,
side 4)
Tip til svømmeaktiviteter
• Før du begynder på en svømmeaktivitet i swimmingpool, skal
du følge instruktionerne på skærmen for at vælge størrelsen
på din pool eller indtaste en brugerdefineret størrelse.
Næste gang, du starter en svømmeaktivitet i swimmingpool,
vil enheden bruge denne poolstørrelse. Du kan holde MENU
nede, vælge aktivitetsindstillinger og vælge Poolstørrelse for
at ændre størrelsen.
• Vælg BACK for at registrere en pause under svømning i
pool.
Enheden registrerer automatisk intervaller og længder for
svømningen i pool.
• Vælg BACK for at registrere et interval under svømning i
åbent vand.
Hvile under svømning i pool
Der vises to hviletimere på standardskærmbilledet for hvile.
Skærmbilledet viser også tid og distance for det senest fuldførte
interval.
BEMÆRK: Der registreres ikke svømmedata under hvile.
1 Du skal vælge BACK under svømmeaktiviteten for at starte
et hvil.
Skærmen viser hvid tekst på sort baggrund, og
hvileskærmbilledet vises.
2 Under et hvil skal du vælge UP eller DOWN for at få vist
andre skærmbilleder (valgfrit).
3 Vælg BACK, og fortsæt med at svømme.
4 Gentag dette for yderligere hvileintervaller.
3
Træning med øvelseslog
Øvelseslogfunktionen er kun tilgængelig for svømning i pool. Du
kan bruge øvelseslogfunktionen til manuel registrering af kicksæt, svømning med én arm eller enhver anden type svømning,
der ikke er et af de fire overordnede tag.
1 Under aktiviteten med svømning i pool skal du vælge UP
eller DOWN for at få vist skærmbilledet med øvelseslog.
2 Vælg BACK for at starte øvelsestimeren.
3 Når du er færdig med et øvelsesinterval, skal du vælge
BACK.
Øvelsestimeren stopper, men aktivitetstimeren forsætter med
at registrere hele svømmesessionen.
4 Vælg en distance for den fuldførte øvelse.
Distanceintervaller er baseret på poolstørrelsen for den
valgte aktivitetsprofil.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil starte et andet øvelsesinterval, skal du vælge
BACK.
• Hvis du vil starte et svømmeinterval, skal du vælge UP
eller DOWN for at vende tilbage til skærmbillederne for
svømmetræning.
Statisk: Vindhastigheden og -retningen antages at være
konstant under hele springets varighed. Drophøjden skal
være mindst 1.000 fod.
Angivelse af springoplysninger
1 Vælg GPS.
2 Vælg Jumpmaster.
3 Vælg en springtype (Springtyper, side 4).
4 Udfør en eller flere handlinger for at indtaste dine
springoplysninger:
• Vælg DIP for at angive et waypoint for det ønskede
landingssted.
• Vælg Drophøjde for at angive drophøjden AGL (i fod), når
hopmesteren forlader flyet.
• Vælg Åbningshøjde for at angive åbningshøjden AGL (i
fod), når hopmesteren forlader flyet.
• Vælg Fremadrettet kast for at angive den tilbagelagte
vandrette distance (i meter) ud fra flyets hastighed.
• Vælg Kurs til HARP for at angive rejseretningen (i grader)
i forhold til flyets hastighed.
• Vælg Vind for at angive vindhastighed (i knob) og -retning
(i grader).
• Vælg Konstant for at finjustere nogle oplysninger
planlagte spring. Afhængigt af springtype, kan du vælge
Procent af maksimum, Sikkerhedsfaktor, K-Åbn, K-Frit
fald eller K-Statisk og angive yderligere oplysninger
(Konstantindstillinger, side 4).
• Vælg Automatisk til DIP for at aktivere navigation til DIP
automatisk, efter at du springer.
• Vælg Gå til HARP for at starte navigation til HARP.
Jumpmaster
ADVARSEL
Funktionen Jumpmaster bør kun bruges af erfarne
faldskærmsudspringere. Funktionen Jumpmaster bør ikke
anvendes som primær højdemåler ved skydiving. Hvis de
relevante oplysninger for springet ikke indtastes, kan det
medføre alvorlig personskade eller død.
Jumpmaster-funktionen følger militærets retningslinjer for
beregning af HARP (high altitude release point). Enheden
detekterer automatisk, når du er sprunget, så den kan navigere
hen til DIP (desired impact point) ved hjælp af barometeret og
det elektroniske kompas.
Planlægning af et spring
1 Vælg en springtype (Springtyper, side 4).
2 Angiv springoplysninger (Angivelse af springoplysninger,
side 4).
Enheden beregner HARP.
3 Vælg Gå til HARP for at starte navigation til HARP.
Springtyper
Jumpmaster-funktionen giver dig mulighed for at indstille
springtypen til en af følgende tre typer: HAHO, HALO eller
Statisk. Den valgte springtype bestemmer, hvilke yderligere
opsætningsoplysninger der kræves (Angivelse af
springoplysninger, side 4). For alle springtyper måles
drophøjder og åbningshøjder i fod over jorden (AGL).
HAHO: High Altitude High Opening (Stor højde Høj åbning).
Hopmesteren springer fra en meget stor højde og åbner
faldskærmen i en stor højde. Du skal indstille en DIP og en
drophøjde på mindst 1.000 fod. Drophøjden antages at være
den samme som åbningshøjden. Fælles værdier for
drophøjde går fra 12.000 til 24.000 fod AGL.
HALO: High Altitude Low Opening (Stor højde Lav åbning).
Hopmesteren springer fra en meget stor højde og åbner
faldskærmen i en lav højde. De påkrævede oplysninger er
den samme som for HAHO-springtypen, plus en
åbningshøjde. Åbningshøjden må ikke være større end
drophøjden. Almindelige værdier for en åbningshøjde ligger
mellem 2.000 til 6.000 fod AGL.
4
Indtastning af vindoplysninger for HAHO- og
HALO-spring
1
2
3
4
5
6
7
Vælg GPS.
Vælg Jumpmaster.
Vælg en springtype (Springtyper, side 4).
Vælg Vind > Tilføj.
Vælg en højde.
Indtast en vindhastighed i knob, og vælg Fuldført.
Indtast en vindhastighed i knob, og vælg Fuldført.
Vindværdien tilføjes til listen. Der anvendes kun vindværdier,
som optræder på listen, i beregningerne.
8 Gentag 5-7 trin for hver tilgængelig højde.
Nulstilling af vindoplysninger
1 Vælg GPS.
2 Vælg Jumpmaster.
3 Vælg HAHO eller HALO.
4 Vælg Vind > Nulstil.
Alle vindværdier fjernes fra listen.
Angivelse af vindoplysninger for et statisk
spring
1
2
3
4
Vælg GPS.
Vælg Jumpmaster > Statisk > Vind.
Indtast en vindhastighed i knob, og vælg Fuldført.
Indtast en vindretning i grader, og vælg Fuldført.
Konstantindstillinger
Vælg Jumpmaster, vælg en springtype, og vælg Konstant.
Procent af maksimum: Indstiller springområdet for alle
springtyper. En indstilling mindre end 100 % reducerer
Jumpmaster
driveafstanden til DIP, og en indstilling større end 100 % øger
driveafstanden. Mere erfarne hopmestre kan bruge mindre tal
og mindre erfarne faldskærmsudspringere kan bruge større
tal.
Sikkerhedsfaktor: Angiver margen for fejl i et spring (HAHO
kun). Sikkerhedsfaktorer er normalt heltalsværdi fra to eller
større, og fastlægges af hopmesteren baseret på
specifikationer for springet.
K-Frit fald: Angiver vindtræksværdien for en faldskærm under
frit fald, baseret på faldskærmens klassificering (kun HALO).
Hver faldskærm skal være mærket med en K-værdi.
K-Åbn: Angiver vindtræksværdien for en åben faldskærm,
baseret på faldskærmens klassificering (HAHO og HALO).
Hver faldskærm skal være mærket med en K-værdi.
K-Statisk: Angiver vindtræksværdien for en åben faldskærm
under et statisk spring, baseret på faldskærmens
klassificering (kun Statisk). Hver faldskærm skal være
mærket med en K-værdi.
Pulsmålerfunktioner
Instinct-enheden har en håndledsbaseret pulsmåler og er
samtidig kompatibel med brystpulsmålere (sælges særskilt). Du
kan få vist pulsdata på pulsmåler-widget'en. Hvis både
håndledsbaserede og brystbaserede pulsdata er tilgængelige,
anvender enheden brystpulsdataene.
Håndledsbaseret puls
Sådan bæres enheden
• Bær enheden over håndledsknoglen.
BEMÆRK: Enheden bør sidde tæt og behageligt. For at
opnå mere præcise pulsmålinger bør enheden ikke bevæge
sig, når du løber eller træner.
Visning af pulsmåler-widget
Widget'en viser din aktuelle puls i slag pr. minut (bpm) og en
graf, der viser din puls de seneste 4 timer.
1 På urskiven skal du vælge UP eller DOWN for at få vist en
widget med puls.
2 Vælg GPS for at se din gennemsnitlige hvilepuls for de sidste
7 dage.
Send pulsdata til Garmin enheder
Du kan sende dine pulsdata fra din Instinct enhed og få vist dem
på parrede Garmin enheder. Du kan f.eks. sende pulsdata til en
Edge enhed, mens du cykler, eller til et VIRB actionkamera
under en aktivitet.
BEMÆRK: Når du sender pulsdata, reduceres batterilevetiden.
1 Fra pulswidget skal du holde MENU nede.
2 Vælg Valgmuligheder.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Send pulsdata for at begynde at sende pulsdata
nu.
• Vælg Send under aktivitet for at sende pulsdata under
tidsregistrerede aktiviteter (Start af aktivitet, side 2).
Instinct enheden begynder at sende dine pulsdata, og
vises.
BEMÆRK: Du kan kun se pulswidget, mens dine pulsdata
overføres.
4 Par din Instinct enhed med din Garmin ANT+ kompatible
enhed.
BEMÆRK: Parringsinstruktionerne er forskellige for hver
Garmin kompatible enhed. Se brugervejledningen.
TIP: Stop overførsel af pulsdata ved at trykke på en vilkårlig
tast og vælge Ja.
®
®
®
BEMÆRK: Den optiske sensor er placeret på bagsiden af
enheden.
• Der er flere oplysninger om håndledsbaseret pulsmåler i Tip
til uregelmæssige pulsdata, side 5.
• Du finder flere oplysninger om nøjagtigheden ved at gå til
garmin.com/ataccuracy.
Tip til uregelmæssige pulsdata
Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
afprøve følgende tip.
• Vask og tør din arm, før du tager enheden på.
• Undgå at have solcreme, lotion og insektmidler på under
enheden.
• Undgå at ridse pulssensoren på bagsiden af enheden.
• Bær enheden over håndledsknoglen. Enheden bør sidde tæt
og behageligt.
• Vent, indtil
ikonet lyser konstant, før du begynder på din
aktivitet.
• Varm op i 5 til 10 minutter, og få en pulsmåling, før du
begynder på din aktivitet.
BEMÆRK: Hvis det er koldt udenfor, kan du varme op
indendørs.
• Skyl enheden med rent vand efter hver træning.
Pulsmålerfunktioner
Deaktivering af håndledsbaseret pulsmåler
Standardværdien for Pulsmåler på håndleddet er Automatisk.
Enheden anvender automatisk den håndledsbaserede
pulsmåler, medmindre du parrer en ANT+ pulsmåler med
enheden.
1 Fra pulswidget'en skal du holde MENU nede.
2 Vælg Valgmuligheder > Status > Fra.
Træning
Indstilling af din brugerprofil
Du kan opdatere indstillingerne for køn, fødselsår, højde, vægt
og pulszone. Enheden anvender disse oplysninger til at beregne
nøjagtige træningsdata.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Brugerprofil.
3 Vælg en funktion.
Træningsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
formen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
5
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 6) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine træningsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Aktivitetstracking
Om pulszoner
Automatisk mål
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Indstilling af dine pulszoner
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at
fastsætte dine standardpulszoner. Du kan indstille separate
pulszoner for sportsprofiler som f.eks. løb, cykling og svømning.
Indstil din maksimale puls for at få de mest nøjagtige kaloriedata
under aktiviteten. Du kan også indstille hver pulszone og
indtaste din hvilepuls manuelt. Du kan justere dine zoner på
enheden manuelt eller bruge din Garmin Connect konto.
1 På urskiven skal du holde MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Brugerprofil > Puls.
3 Vælg Maksimal puls, og indtast din maksimale puls.
4 Vælg Hvilepuls, og indtast din hvilepuls.
Du kan bruge den gennemsnitlige hvilepuls, der er målt på
din enhed, eller du kan indstille en brugerdefineret hvilepuls.
5 Vælg Zoner > Baseret på.
6 Vælg en funktion:
• Vælg BPM for at se og redigere zonerne i slag pr. minut.
• Vælg %maksimal puls for at få vist og redigere zonerne
som en procentsats af din maksimale puls.
• Vælg %HRR for at få vist og redigere zonerne som en
procentdel af din pulsreserve (maksimal puls minus
hvilepuls).
7 Vælg en zone, og indtast en værdi for hver zone.
8 Vælg Tilføj puls for sport, og vælg en sportsprofil for at
tilføje separate pulszoner (valgfrit).
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse
Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende
kredsløbstræning;
pulsen falder hurtigt
igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan ikke Anaerob og muskulær
opretholdes i længere
udholdenhed; øget
tid; besværet åndedræt styrke
6
Aktivitetstracking registrerer dit daglige skridttal, tilbagelagt
distance, intensitetsminutter, antal etager, forbrændte kalorier
samt søvnstatistik for hver dag, der er registreret. Kalorier
forbrændt inkluderer basisstofskifte plus aktivitetskalorier.
Antallet af skridt i løbet af dagen vises på widget'en for skridt.
Skridttælleren opdateres jævnligt.
Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og
nøjagtigheden af fitnessmålinger ved at gå til garmin.com
/ataccuracy.
Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt
baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. I løbet af dagen viser
enheden dit fremskridt i forhold til dagens mål .
Hvis du vælger ikke at bruge funktionen automatisk mål, kan du
indstille et personligt mål for antal skridt på din Garmin Connect
konto.
Brug af aktivitetsalarm
Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede
forandringer i stofskiftet. Aktivitetsalarmen minder dig om at
holde dig i bevægelse. Efter en times inaktivitet vises Bevæg
dig! og aktivitetsindikatoren. Der vises flere segmenter, hver
gang der går 15 minutter uden aktivitet. Enheden bipper eller
vibrerer, hvis hørbare toner slås til (Systemindstillinger,
side 18).
Tag en kort gåtur (mindst et par minutter) for at nulstille
aktivitetsalarmen.
Søvnregistrering
Når du sover, registrerer enheden automatisk din søvn og
overvåger dine bevægelser i din normale sovetid. Du kan
indstille din normale sovetid i brugerindstillingerne på Garmin
Connect kontoen. Søvnstatistik omfatter samlet antal timers
søvn, søvnniveauer og bevægelse under søvn. Du kan se din
søvnstatistik på din Garmin Connect konto.
BEMÆRK: En lur tæller ikke i din søvnstatistik. Du kan bruge
Må ikke forstyrres-tilstand til at slå meddelelser og advarsler,
bortset fra alarmer, fra (Brug af Vil ikke forstyrres-tilstand,
side 6).
Sådan bruger du automatisk søvnregistrering
1 Bær enheden, mens du sover.
2 Upload dine søvnregistreringsdata til Garmin Connect
webstedet (Manuel synkronisering af data med Garmin
Connect, side 12).
Du kan få vist din søvnstatistik på din Garmin Connect konto.
Brug af Vil ikke forstyrres-tilstand
Du kan bruge Må ikke forstyrres-tilstand til at slå baggrundslys,
lydalarmer og vibrationsalarmer fra. Du kan f.eks. bruge denne
tilstand, mens du sover eller ser en film.
BEMÆRK: Du kan indstille din normale sovetid i
brugerindstillingerne på Garmin Connect kontoen. Du kan
aktivere indstillingen Sovetid i systemindstillingerne for
automatisk at angive forstyr ikke-tilstand under dine normale
sovetimer (Systemindstillinger, side 18).
1 Hold CTRL nede.
2 Vælg .
Træning
Minutter med høj intensitet
Følg en træning fra Garmin Connect
For at forbedre sundheden anbefaler organisationer såsom
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mindst 150 minutters
aktivitet om ugen med moderat intensitet, f.eks. frisk gang, eller
75 minutters aktivitet om ugen med høj intensitet, f.eks. løb.
Enheden overvåger din aktivitets intensitet og registrerer den tid,
du har tilbragt med aktiviteter med moderat til høj intensitet
(pulsdata er påkrævet for at beregne høj intensitet). Du kan
arbejde hen imod dit ugentlige mål for minutter med høj
intensitet ved at gennemføre mindst 10 minutters aktivitet med
moderat til høj intensitet. Enheden lægger antallet af minutter
med moderat aktivitet sammen med antallet af minutter med
kraftig aktivitet. Dit samlede antal minutter med høj intensitet
fordobles, når tallene sammenlægges.
Før du kan indlæse en træning fra Garmin Connect, skal du
have en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 12).
1 Vælg en mulighed:
• Åbn Garmin Connect appen.
• Gå til connect.garmin.com.
2 Opret og gem en ny træning.
3 Vælg eller Send til enhed.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Optjening af intensitetsminutter
Instinct enheden beregner intensitetsminutter ved at
sammenligne dine pulsdata med din gennemsnitlige hvilepuls.
Hvis puls er slået fra, beregner enheden minutter med moderat
intensitet ved at analysere antallet af skridt pr. minut.
• Start en aktivitet med tidtagning for at få den mest nøjagtige
beregning af intensitetsminutter.
• Træn i mindst 10 minutter i træk ved moderat eller høj
intensitet.
• Hav enheden på hele dagen og natten for at opnå den mest
nøjagtige hvilepuls.
Garmin Move IQ™ Begivenheder
Funktionen Move IQ registrerer automatisk aktivitetsmønstre,
f.eks. gang, løb, cykling, svømning eller trappemaskinetræning, i
mindst 10 minutter. Du kan få vist begivenhedens type og
varighed på Garmin Connect tidslinjen, men disse oplysninger
vises ikke på aktivitetslisten, i snapshots eller i dit newsfeed. Få
flere detaljer og større nøjagtighed ved at optage en aktivitet
med tidtagning på enheden.
Indstillinger for registrering af aktivitet
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > Registrering af
aktivitet.
Status: Deaktiverer funktionen til registrering af aktivitet.
Aktivitetsalarm: Viser en meddelelse og aktivitetsindikatoren
på den digitale urskive og skærmbilledet med skridt.
Enheden bipper eller vibrerer, hvis hørbare toner slås til
(Systemindstillinger, side 18).
Alarm ved mål: Lader dig slå alarmer ved mål til og fra. Alarmer
ved mål vises for dit daglige skridtmål, daglige mål for antal
etager og ugentlige mål for minutter med høj intensitet.
Move IQ: Lader dig slå Move IQ begivenheder til og fra.
Deaktivering af registrering af aktivitet
Når du deaktiverer registrering af aktivitet, registreres dine
skridt, antal etager, intensitetsminutter, søvn og Move IQ
begivenheder ikke.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Registrering af aktivitet > Status >
Fra.
Start af en træning
Før du kan starte en træning, skal du indlæse en træning fra din
Garmin Connect konto.
1 Fra urskiven vælges GPS.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold MENU nede.
4 Vælg Træning > Min træning.
5 Vælg en træning.
BEMÆRK: Kun træninger, der er forenelige med den valgte
aktivitet, vises på listen.
6 Vælg Start træningen.
7 Vælg GPS for at starte timeren.
Når du har startet en træning, viser enheden hvert trin i
træningen, skridtnoter (valgfrit), målet (valgfrit) og de aktuelle
træningsdata.
Om træningskalenderen
Træningskalenderen på din enhed er en udvidelse af den
træningskalender eller plan, du har sat op i Garmin Connect.
Når du har føjet nogle træninger til Garmin Connect kalenderen,
kan du sende dem til enheden. Alle planlagte træninger, der
sendes til enheden, vises på listen i træningskalenderen efter
dato. Når du vælger en dag i træningskalenderen, kan du få vist
eller gennemføre træningen. Den planlagte træning forbliver på
enheden, uanset om du gennemfører den eller springer den
over. Når du sender planlagte træninger fra Garmin Connect,
overskriver de den eksisterende træningskalender.
Brug af Garmin Connect træningsplaner
Før du kan downloade og bruge en træningsplan fra Garmin
Connect, skal du have en Garmin Connect konto (Garmin
Connect, side 12), og du skal parre Instinct enheden med en
kompatibel smartphone.
eller .
1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge
2 Vælg Træning > Træningsplaner.
3 Vælg og planlæg en træningsplan.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
5 Gennemse træningsplanen i din kalender.
Intervaltræning
Træning
Du kan oprette intervaltræning baseret på distance eller tid.
Enheden gemmer din brugerdefinerede intervaltræning, indtil du
opretter en anden intervaltræning. Du kan bruge åbne intervaller
til banetræninger, og når du løber en kendt afstand.
Du kan oprette brugerdefinerede træningsture, der inkluderer
mål for hvert træningstrin og forskellige distancer, tider og
kalorier. Du kan oprette træninger ved hjælp af Garmin Connect
eller vælge en træningsplan med indbyggede træninger fra
Garmin Connect og indlæse dem på din enhed.
Du kan planlægge træningsture ved hjælp af Garmin Connect.
Du kan planlægge træningsture på forhånd og gemme dem på
din enhed.
Oprettelse af en intervaltræning
1 Fra urskiven vælges GPS.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold MENU nede.
4 Vælg Træning > Intervaller > Rediger > Interval > Type.
5 Vælg Distance, Tid eller Åben.
Træning
TIP: Du kan oprette et interval uden fast sluttid ved at vælge
indstillingen Åben.
7
6 Vælg om nødvendigt Varighed, angiv en distance eller et
tidsinterval for træningen, og vælg .
7 Vælg BACK.
8 Vælg Hvile > Type.
9 Vælg Distance, Tid eller Åben.
10 Indtast om nødvendigt en distance- eller tidsværdi for
hvileintervallet, og vælg .
11 Vælg BACK.
12 Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Hvis du vil angive antallet af gentagelser, skal du vælge
Gentag.
• Hvis du vil tilføje en opvarmning uden fast tidsramme til
træningen, skal du vælge Opvarmning > Til.
• Hvis du vil tilføje en nedkøling uden fast tidsramme til
træningen, skal du vælge Nedkøling > Til.
Start en intervaltræning
1 Fra urskiven vælges GPS.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold MENU nede.
4 Vælg Træning > Intervaller > Start træningen.
5 Vælg GPS for at starte timeren.
6 Hvis intervaltræningen omfatter opvarmning, skal du vælge
BACK for at starte det første interval.
7 Følg instruktionerne på skærmen.
Efter alle intervaller er fuldført, vises en meddelelse.
Stop en intervaltræning
• På et hvilket som helst tidspunkt kan du vælge BACK for at
stoppe det aktuelle interval eller den aktuelle hvileperiode og
overgangen til det næste interval eller den næste
hvileperiode.
• Efter alle intervaller og hvileperioder er fuldført, skal du vælge
BACK for at afslutte intervaltræningen og overgangen til en
timer, der kan bruges til at køle ned.
• Du kan til enhver tid vælge GPS for at stoppe
aktivitetstimeren. Du kan genstarte timeren eller afslutte
intervaltræningen.
Brug af Virtual Partner
®
Din Virtual Partner er et træningsredskab til at hjælpe dig med at
nå dine mål. Du kan angive et tempo for Virtual Partner og
konkurrere mod den.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Skærmbilleder > Tilføj > Virtual Partner.
6 Indtast en værdi for tempo eller hastighed.
7 Start din aktivitet (Start af aktivitet, side 2).
8 Vælg UP eller DOWN for at rulle til Virtual Partner
skærmbilledet og se, hvem der fører.
Angivelse af et træningsmål
Træningsmålfunktionen fungerer med Virtual Partner funktionen,
så du kan træne imod et angivet mål for distance, distance og
tid, distance og tempo eller distance og hastighed. Under
træningsaktiviteten giver enheden dig feedback i realtid om,
hvor tæt du er på at nå dit træningsmål.
1 Fra urskiven vælges GPS.
2 Vælg en aktivitet.
8
3 Hold MENU nede.
4 Vælg Træning > Angiv et mål.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Kun distance for at vælge en forudindstillet
distance, eller angiv en brugerdefineret distance.
• Vælg Distance og tid for at vælge et mål for distance og
tid.
• Vælg Distance og tempo eller Distance og hastighed
for at vælge et mål for distance og tempo eller hastighed.
Skærmen for træningsmålet vises med en angivelse af din
anslåede sluttid. Den anslåede sluttid er baseret på din
aktuelle indsats og den resterende tid.
6 Vælg GPS for at starte timeren.
Annullering af et træningsmål
1 Hold MENU nede under en aktivitet.
2 Vælg Annuller mål > Ja.
Konkurrer mod en tidligere aktivitet
Du kan konkurrere mod en tidligere registreret eller downloadet
aktivitet. Denne funktion fungerer med funktionen Virtual
Partner, så du kan se, hvor langt bagud eller foran du er i løbet
af aktiviteten.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
1 Fra urskiven vælges GPS.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold MENU nede.
4 Vælg Træning > Konkurrer i en aktivitet.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Fra historik for at vælge en tidligere registreret
aktivitet fra enheden.
• Vælg Downloadet for at vælg en aktivitet, du har
downloadet fra din Garmin Connect konto.
6 Vælg aktiviteten.
Skærmbilledet for Virtual Partner vises med en angivelse af
din anslåede sluttid.
7 Vælg GPS for at starte timeren.
8 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge GPS > Gem.
Personlige rekorder
Når du har afsluttet en aktivitet, viser enheden eventuelle nye
personlige rekorder, som du har sat under den pågældende
aktivitet. Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid over flere
typiske distancer samt længste løbe- eller køretur.
Visning af dine personlige rekorder
1 På urskiven skal du holde MENU nede.
2 Vælg Historik > Rekorder.
3 Vælg en sport.
4 Vælg en rekord.
5 Vælg Vis rekord.
Gendannelse af en personlig rekord
Du kan stille alle personlige rekorder tilbage til tidligere
registrerede rekorder.
1 På urskiven skal du holde MENU nede.
2 Vælg Historik > Rekorder.
3 Vælg en sport.
4 Vælg den rekord, der skal gendannes.
5 Vælg Forrige > Ja.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Træning
Sletning af en personlig rekord
1 På urskiven skal du holde MENU nede.
2 Vælg Historik > Rekorder.
3 Vælg en sport.
4 Vælg den rekord, der skal slettes.
5 Vælg Slet rekord > Ja.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Sletning af alle personlige rekorder
1 På urskiven skal du holde MENU nede.
2 Vælg Historik > Rekorder.
3 Vælg en sport.
4 Vælg Slet alle rekorder > Ja.
Rekorderne slettes kun for den pågældende sport.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Ur
Indstilling af en alarm
Du kan indstille flere alarmer. Du kan indstille hver alarm til at
lyde én gang eller blive gentaget regelmæssigt.
1 Hold SET nede fra et vilkårligt skærmbillede.
2 Vælg Alarmer.
3 Indtast alarmtidspunktet.
4 Vælg Gentag, og vælg, hvornår alarmen skal gentages
(valgfrit).
5 Vælg Lyde, og vælg en meddelelsestype (valgfrit).
6 Vælg Baggrundslys > Til for at tænde for
baggrundsbelysningen sammen med alarmen (valgfrit).
7 Vælg Etiket, og vælg en beskrivelse for alarmen
(ekstraudstyr).
Start af nedtællingstimer
1
2
3
4
Hold SET nede fra et vilkårligt skærmbillede.
Vælg Timere.
Indtast tiden.
Vælg om nødvendigt en indstilling for at redigere timeren:
• Hvis timeren automatisk skal genstartes, efter den er
udløbet, skal du vælge UP > Genstart > Til.
• Hvis du vil vælge en meddelelsestype, skal du vælge UP
> Lyde.
5 Vælg GPS for at starte timeren.
Brug af stopur
1
2
3
4
Hold SET nede fra et vilkårligt skærmbillede.
Vælg Stopur.
Vælg GPS for at starte timeren.
Vælg SET for at genstarte omgangstimeren .
6 Vælg UP, og vælg en indstilling.
Synkronisering af tiden med GPS
Hver gang du tænder enheden og modtager satellitsignaler,
registrerer enheden automatisk dine tidszoner og det aktuelle
klokkeslæt. Du kan også synkronisere klokkeslættet med GPS
manuelt, når du skifter tidszoner, og for at opdatere for
sommertid.
1 Hold SET nede fra et vilkårligt skærmbillede.
2 Vælg Angiv tid med GPS.
3 Vent, mens enheden finder satellitter (Modtagelse af
satellitsignaler, side 21).
Indstilling af advarsler
1 Hold SET nede fra et vilkårligt skærmbillede.
2 Vælg Alarmer.
3 Vælg en funktion:
• For at sætte en alarm for solnedgang til afspilning et
bestemt antal minutter eller timer før solnedgang, skal du
vælge Til solnedgang > Status > Til, vælg Tid, og indtast
tiden.
• For at sætte en alarm for solopgang til afspilning et
bestemt antal minutter eller timer før solopgang, skal du
vælge Til solopgang > Status > Til, vælg Tid, og indtast
tiden.
• Hvis du vil sætte en alarm til afspilning, når en storm er på
vej, skal du vælge Storm > Til, vælge Hastighed og
vælge trykændringshastigheden.
• For at sætte en alarm til hver time skal du vælge Hver
time > Til.
Navigation
Lagring af en dobbelt gitterposition
Du kan gemme din aktuelle position ved hjælp af dobbelte
gitterkoordinater, så du kan navigere tilbage til den samme
position senere.
1 Hold GPS nede fra et vilkårligt skærmbillede.
2 Vælg GPS.
3 Vælg om nødvendigt DOWN for at indtaste søgeoplysninger.
Rediger dine gemte positioner
Du kan slette en gemt position eller redigere dens navn, højde
og position.
1 Fra urskiven vælges GPS > Navigation > Gemte positioner.
2 Vælg en gemt position.
3 Vælg en indstilling for at redigere positionen.
Visning af højdemåler, barometer og kompas
Enheden har indbyggede sensorer til højdemåler, barometer og
kompas med automatisk kalibrering.
1 Hold ABC nede fra et vilkårligt skærmbillede.
2 Vælg UP eller DOWN for at få vist separate skærmbilleder for
højdemåler, barometer og kompas.
Projicering af et waypoint
Den samlede stopurstid
fortsætter med at tælle.
5 Vælg GPS for at stoppe begge timere.
Ur
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra din aktuelle position til en ny position.
1 Vælg om nødvendigt GPS > Tilføj > Projicer waypoint for at
projicere waypoint-appen på listen over apps.
2 Vælg Ja for at føje appen til din liste over foretrukne.
3 Fra urskiven vælges GPS > Projicer waypoint.
9
4
5
6
7
8
Vælg UP eller DOWN for at angive retningen.
Vælg GPS.
Vælg DOWN for at vælge en måleenhed.
Vælg UP for at angive distancen.
Vælg GPS for at gemme.
Det projicerede waypoint gemmes med et standardnavn.
Navigation til en destination
Du kan bruge enheden til at navigere til en destination eller følge
en planlagt rute.
1 Fra urskiven vælges GPS > Navigation.
2 Vælg en kategori.
3 Besvar skærmbeskederne for at vælge en destination.
4 Vælg Gå til.
Der vises navigationsoplysninger.
5 Vælg GPS for at begynde navigationen.
Sådan opretter og følger du en rute på din
enhed
1
2
3
4
5
6
Fra urskiven vælges GPS > Navigation > Baner > Opret ny.
Indtast et navn for ruten, og vælg .
Vælg Tilføj position.
Vælg en funktion.
Gentag om nødvendigt trin 3 og 4.
Vælg Fuldført > Start på banen.
Der vises navigationsoplysninger.
7 Vælg GPS for at begynde navigationen.
Markering og start af navigation til en Mand
over bord-position
Du kan gemme en mand over bord-position (MOB) og
automatisk starte navigation tilbage til den.
TIP: Du kan tilpasse holdefunktionen for tasterne for at få
adgang til MOB-funktionen (Tilpasning af genvejstaster,
side 18).
Fra urskiven vælges GPS > Navigation > Seneste MOB.
Der vises navigationsoplysninger.
Navigation med Sight 'N Go
Du kan rette enheden mod et objekt på afstand, f.eks. et
vandtårn, fastlåse retningen og derefter navigere til objektet.
1 Fra urskiven vælges GPS > Navigation > Sigt og gå.
2 Peg urets øverste del mod en genstand, og vælg GPS.
Der vises navigationsoplysninger.
3 Vælg GPS for at begynde navigationen.
Navigering til dit startpunkt i løbet af en
aktivitet
Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktuelle aktivitet i
en lige linje eller langs den rute, du har tilbagelagt. Denne
funktion er kun tilgængelig for aktiviteter, som anvender GPS.
1 Under en aktivitet skal du vælge GPS > Tilbage til Start.
2 Vælg en funktion:
• Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet
langs den rute, du har fulgt, ved at vælge TracBack.
• Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet i en
lige linje ved at vælge Lige linje.
10
Din nuværende position , sporet, du skal følge
destinationen
vises på kortet.
, og
Navigering til startpunktet for din senest
gemte aktivitet
Du kan navigere tilbage til startpunktet for din senest gemte
aktivitet i en lige linje eller langs den rute, du har tilbagelagt.
Denne funktion er kun tilgængelig for aktiviteter, som anvender
GPS.
1 Vælg GPS > Navigation > Tilbage til Start > Lige linje.
Der vises en linje på kortet fra din aktuelle position til
startpunktet for den senest gemte aktivitet.
BEMÆRK: Du kan starte timeren for at forhindre, at enheden
får timeout til urtilstand.
2 Vælg DOWN for at få vist kompasset (ekstraudstyr).
Pilen peger på startpunktet.
Afbrydelse af navigation
1 Hold MENU nede under en aktivitet.
2 Vælg Stop navigation.
Beregning af størrelsen på et område
Inden du kan beregne størrelsen på et område, skal du modtage
satellitsignaler.
1 Vælg GPS > Areal- beregning på urskiven.
2 Gå langs omkredsen af området.
TIP: Du kan holde MENU nede og vælge Panorer/zoom for
at indstille kortet (Panorering og zoom på kortet, side 10).
3 Vælg GPS for at beregne arealet.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Fuldført for at forlade funktionen uden at gemme.
• Vælg Skift enheder for at konvertere målingerne for
arealet til en anden måleenhed.
• Vælg Gem aktivitet for at gemme.
Kort
angiver din position på kortet. Navne og symboler for
positioner vises på kortet. Når du navigerer til en destination,
markeres din rute med en linje på kortet.
• Kortnavigation (Panorering og zoom på kortet, side 10)
• Kortindstillinger (Kortindstillinger, side 17)
Panorering og zoom på kortet
1 Mens du navigerer, skal du vælge UP eller DOWN for at få
vist kortet.
2 Hold MENU nede.
3 Vælg Panorer/zoom.
4 Vælg en funktion:
• Vælg GPS for at skifte mellem at panorere op og ned eller
mod venstre og højre, eller at zoome.
• Hvis du vil panorere eller zoome på kortet, skal du vælge
UP og DOWN.
• Vælg BACK for at afslutte.
Navigation
Historik
Historik omfatter tid, afstand, kalorier, gennemsnitlig tempo eller
fart, omgangsdata og evt. sensoroplysninger.
BEMÆRK: Når enhedens hukommelse er fuld, vil dine ældste
data blive overskrevet.
Brug af historik
Historikken indeholder tidligere aktiviteter, som du har gemt på
enheden.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Historik > Aktiviteter.
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist yderligere oplysninger om aktiviteten,
skal du vælge Oplysninger.
• Vælg Omgange for at vælge en omgang og få vist flere
oplysninger om hver omgang.
• Vælg Intervaller for at vælge et interval og få vist flere
oplysninger om hvert interval.
• Vælg Sæt for at vælge et træningssæt og få vist flere
oplysninger om hvert sæt.
• Hvis du vil have vist punktet på et kort, skal du vælge
Kort.
• For at se din tid i hver enkelt pulszone skal du vælge Tid i
zone (Visning af din tid i hver pulszone, side 11).
• Du kan få vist en stigningsprofil for aktiviteten ved at
vælge Højdeplot.
• Hvis du vil slette aktiviteten, skal du vælge Slet.
Visning af din tid i hver pulszone
Før du kan få vist pulszonedata, skal du fuldføre en aktivitet
med pulsmåling og gemme aktiviteten.
Visning af tiden i hver pulszone kan være en hjælp til at justere
træningens intensitet.
1 På urskiven skal du holde nede på MENU.
2 Vælg Historik > Aktiviteter.
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg Tid i zone.
Visning af samlede data
Du kan se de akkumulerede data for distance og tid, der er gemt
på enheden.
1 På urskiven skal du holde MENU nede.
2 Vælg Historik > Totaler.
3 Vælg evt. en aktivitet.
4 Vælg en indstilling for se ugentlige og månedlige totaler.
Brug af distancetæller
Distancetælleren registrerer automatisk den samlede
tilbagelagte distance samt tiden i aktiviteter.
1 På urskiven skal du holde MENU nede.
2 Vælg Historik > Totaler > Triptæller.
3 Vælg UP eller DOWN for at få vist totaler for distancetæller.
Synkronisering af aktiviteter
Du kan synkronisere aktiviteter fra andre Garmin enheder til din
Instinct enhed ved at bruge din Garmin Connect konto. Du kan
f.eks. registrere din cykeltur med en Edge enhed, og se dine
aktivitetsdetaljer på din Instinct enhed.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Historik > Valgmuligheder > TrueUp > Til.
Historik
Når du synkroniserer din enhed med din smartphone, vises de
seneste aktiviteter fra dine andre Garmin enheder på din Instinct
enhed.
Sletning af historik
1 På urskiven skal du holde MENU nede.
2 Vælg Historik > Valgmuligheder.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Slet alle aktiviteter for at slette alle aktiviteter fra
historikken.
• Vælg Nulstil totaler for at nulstille alle totalværdier for
distancer og tider.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Connectede funktioner
Connectede funktioner er tilgængelige for din Instinct enhed, når
du opretter forbindelse mellem enheden og en kompatibel
smartphone med Bluetooth teknologi. Visse funktioner kræver,
at du installerer Garmin Connect appen på den tilsluttede
smartphone. Gå til www.garmin.com/apps for at få yderligere
oplysninger.
Telefonmeddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på
din Instinct enhed.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine livedata på en registreringsside til Garmin Connect.
Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk
din aktivitet til din Garmin Connect konto, så snart du er
færdig med at registrere aktiviteten.
Bluetooth sensorer: Giver dig mulighed for at oprette
forbindelse til Bluetooth kompatible sensorer som f.eks. en
pulsmåler.
Find min telefon: Finder din mistede smartphone, der er parret
med din Instinct enhed og er inden for rækkevidde.
Find min enhed: Finder din mistede Instinct enhed, der er
parret med din smartphone, og som er inden for rækkevidde.
Aktivering af Bluetooth meddelelser
Før du kan aktivere meddelelser, skal du parre din Instinct
enhed med en kompatibel mobil enhed (Parring af din
smartphone med enheden, side 1).
1 På urskiven skal du holde nede på MENU.
2 Vælg Indstillinger > Telefon > Smart Notifications >
Status > Til.
3 Vælg Under aktivitet.
4 Vælg en meddelelsespræference.
5 Vælg en lydpræference.
6 Vælg Ikke under aktivitet.
7 Vælg en meddelelsespræference.
8 Vælg en lydpræference.
9 Vælg Timeout.
10 Vælg det tidsrum, som alarmen for en ny meddelelse vises
på skærmen.
Visning af meddelelser
1 På urskiven skal du vælge UP eller DOWN for at få vist
2
3
4
5
widgeten for meddelelser.
Vælg GPS.
Vælg en notifikation.
Vælg DOWN for flere muligheder.
Vælg BACK for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
11
Administration af meddelelser
Du kan bruge din kompatible smartphone til at administrere
meddelelser, der vises på din Instinct enhed.
Vælg en funktion:
• Hvis du bruger en iPhone enhed, skal du bruge
indstillingerne i meddelelser for at vælge de elementer,
der skal vises på enheden.
• Hvis du bruger en Android™ smartphone, skal du i Garmin
Connect appen vælge Indstillinger > Smart
Notifications.
®
Slå Bluetooth teknologi fra
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Telefon > Status > Fra for at slå
Bluetooth trådløs teknologi fra på Instinct enheden.
Se i brugervejledningen til din mobile enhed for at deaktivere
Bluetooth trådløs teknologi på din mobile enhed.
Aktivering og deaktivering af smartphone-forbindelsesalarmer
Du kan indstille Instinct enheden til at advare dig, når din
parrede smartphone forbindes og afbrydes ved hjælp af
Bluetooth trådløs teknologi.
BEMÆRK: Smartphone- forbindelsesalarmer er deaktiveret som
standard.
1 På urskiven skal du holde MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Telefon > Alarmer.
Sådan finder du en bortkommet mobil enhed
Du kan bruge denne funktion til at hjælpe med at finde en
bortkommet mobil enhed, der er parret ved hjælp af Bluetooth
trådløs teknologi, og som er inden for rækkevidden af denne.
1 Hold CTRL nede for at få vist kontrolmenuen.
2 Vælg .
Instinct enheden begynder at søge efter din mobile enhed.
Der lyder en akustisk alarm på din mobile enhed, og
Bluetooth signalstyrken vises på Instinct enhedens skærm.
Signalstyrken for Bluetooth forøges, når du kommer tættere
på din mobile enhed.
3 Vælg BACK for at stoppe søgningen.
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til dine venner på din Garmin
Connect konto. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore,
analysere, dele og opmuntre hinanden. Registrer begivenheder
fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning,
vandreture osv.
Du kan oprette din gratis Garmin Connect konto, når du parrer
din enhed med din telefon ved hjælp af Garmin Connect Mobileappen, eller du kan gå til connect.garmin.com.
Hold styr på dine fremskridt: Du kan registrere dine daglige
antal skridt, deltage i en venskabelig konkurrence med dine
venner og opfylde dine mål.
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med tidtagning med enheden, kan du uploade aktiviteten til
din Garmin Connect konto og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance, puls,
forbrændte kalorier og brugerdefinerede rapporter.
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Administrer dine indstillinger: Du kan tilpasse dine enhedsog brugerindstillinger på din Garmin Connect konto.
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Connect
appen
Før du kan opdatere enhedens software ved hjælp af Garmin
Connect appen, skal du have en Garmin Connect konto, og du
skal parre enheden med en kompatibel smartphone (Parring af
din smartphone med enheden, side 1).
Synkroniser din enhed med Garmin Connect appen (Manuel
synkronisering af data med Garmin Connect, side 12).
Når der er ny tilgængelig software, sender Garmin Connect
appen automatisk opdateringen til din enhed.
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express
Før du kan opdatere enhedens software, skal du downloade og
installere Garmin Express appen og tilføje enheden (Sådan
bruger du Garmin Connect på computeren, side 12).
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
programmet den til enheden.
2 Når Garmin Express appen er færdig med at sende
opdateringen, skal du koble enheden fra din computer.
Enheden installerer opdateringen.
Sådan bruger du Garmin Connect på computeren
Garmin Express programmet forbinder enheden til din Garmin
Connect konto via en computer. Du kan bruge Garmin Express
applikationen til at uploade dine aktivitetsdata til din Garmin
Connect konto og sende data, f.eks. træning eller
træningsplaner, fra Garmin Connect webstedet til din enhed.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Download og installer Garmin Express programmet.
4 Åbn Garmin Express programmet, og vælg Tilføj enhed.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Manuel synkronisering af data med Garmin Connect
1 Hold CTRL nede for at få vist kontrolmenuen.
2 Vælg .
Garmin Explore™
Garmin Explore webstedet og mobilappen giver dig mulighed for
at planlægge dine rejser og anvende cloud storage til dine
waypoints, ruter og spor. De tilbyder avanceret planlægning
både online og offline, så du får mulighed for at dele og
synkronisere data med din kompatible Garmin enhed. Du kan
bruge mobilappen til at downloade kort, som du kan bruge, når
12
Connectede funktioner
du er offline, og navigere hvor som helst, uden brug af en
mobilenhed.
Du kan downloade Garmin Explore appen fra app-butikken på
din smartphone, eller du kan gå til explore.garmin.com.
Tilpasning af din enhed
Widgets
Enheden leveres med forudinstallerede widgets, der giver
øjeblikkelige oplysninger. Nogle widgets kræver en Bluetooth
forbindelse til en kompatibel smartphone.
Nogle widgets er ikke synlige som standard. Du kan tilføje dem
til widget-sløjfen manuelt.
ABC: Viser kombinerede oplysninger for højdemåler,
trykhøjdemåler og kompas.
Flere tidszoner: Viser det aktuelle klokkeslæt i flere tidszoner.
Kalender: Viser kommende møder fra din smartphone-kalender.
Kalorier: Viser dine kalorieoplysninger for den aktuelle dag.
Kompas: Viser et elektronisk kompas.
Hundesporing: Giver dig oplysninger om din hunds position,
når du har parret en kompatibel hundesporingsenhed med
din Instinct enhed.
Etager op: Sporer dit antal etager og fremskridt mod dit mål.
Puls: Viser din aktuelle puls i hjerteslag pr. minut (bpm) og en
graf over din puls.
Intensitetsminutter: Registrerer den tid, du har tilbragt med at
deltage i aktiviteter med moderat til høj intensitet, dit
ugentlige mål for minutter med høj intensitet og dit fremskridt
i forhold til målet.
inReach kontrolfunktioner: Giver dig mulighed for at sende
beskeder på din parrede inReach enhed.
Sidste aktivitet: Viser en kort oversigt over din seneste
registrerede aktivitet, såsom din seneste løbe-, køre- eller
svømmetur.
Seneste sport: Viser en kort oversigt over din seneste
registrerede sportsaktivitet.
Månefase: Viser tidspunkter for måneopgang og månenedgang
samt månefase, baseret på din GPS-position.
Musikstyring: Giver dig musikafspillerknapper til din
smartphone.
Min dag: Viser en dynamisk oversigt over din aktivitet i dag.
Målingerne omfatter dine seneste aktiviteter med tidtagning,
intensitetsminutter, antal etager, skridt, forbrændte kalorier
med mere.
Meddelelser: Giver dig besked om indgående opkald, smsbeskeder og opdateringer fra sociale netværk m.m. baseret
på din smartphones meddelelsesindstillinger.
Sensoroplysninger: Viser oplysningerne fra en intern sensor
eller en connected ANT+ sensor.
Skridt: Spor dit daglige skridttal, skridtmål samt data for de
seneste dage.
Stress: Viser dit nuværende stressniveau og en graf over dit
stressniveau. Du kan lave en åndedrætsaktivitet for at slappe
af.
Solopgang og solnedgang: Viser solopgang, solnedgang og
tusmørke.
VIRB kontrolfunktioner: Giver kamerakontrolfunktioner, når du
har en VIRB enhed parret med din Instinct enhed.
Vejr: Viser den aktuelle temperatur og vejrudsigt.
Xero buesigte: Viser laserpositionsoplysninger, når du har et
Xero buesigte parret med din Instinct enhed.
®
®
Tilpasning af din enhed
Sådan tilpasser du widget-sløjfen
Du kan ændre rækkefølgen af widgets i widget-sløjfen, fjerne
widgets og tilføje nye widgets.
1 På urskiven skal du holde MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Widgets.
3 Vælg en widget.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Omorganiser for at ændre en widgets placering i
widget-sløjfen.
• Vælg Fjern for at fjerne en widget fra widget-sløjfen.
5 Vælg Tilføj widgets.
6 Vælg en widget.
Widget'en føjes til widget-sløjfen.
inReach fjernbetjening
inReach fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene din
inReach enhed ved hjælp af din Instinct. Gå til buy.garmin.com
for at købe en inReach enhed.
Brug af inReach fjernbetjeningen
Før du kan bruge den eksterne inReach funktion, skal du
indstille inReach widgetten til at blive vist i widget-sløjfen (Sådan
tilpasser du widget-sløjfen, side 13).
1 Tænd for inReach enheden.
2 På din Instinct enhed vælger du UP eller DOWN fra urskiven
for at få vist inReach widget.
3 Vælg GPS for at søge efter din inReach enhed.
4 Vælg GPS for at parre din inReach enhed.
5 Vælg GPS, og vælg en indstilling:
• For at sende en SOS-meddelelse skal du vælge Start
SOS.
BEMÆRK: Du bør kun bruge SOS-funktionen i en reel
nødsituation.
• Du kan sende en sms-besked ved at vælge Beskeder >
Ny besked, vælge kontaktpersonerne til sms-beskeden
og indtaste teksten eller vælge en hurtig tekstbesked.
• Du kan sende en forudindstillet meddelelse ved at vælge
Send forudindstilling og vælge en meddelelse.
• Hvis du vil have vist timeren og den tilbagelagte afstand
under en aktivitet, skal du vælge Sporing.
VIRB Fjernbetjening
VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit
VIRB actionkamera ved hjælp af enheden. Gå til
www.garmin.com/VIRB for at købe et VIRB actionkamera.
Betjening af VIRB actionkamera
Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger.
Du skal også indstille den VIRB widget, der skal vises i widgetsløjfen (Sådan tilpasser du widget-sløjfen, side 13).
1 Tænd for VIRB kameraet.
2 På din Instinct enhed vælger du UP eller DOWN fra urskiven
for at få vist VIRB widget.
3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til VIRB kameraet.
4 Vælg GPS.
5 Vælg en funktion:
• For at optage video skal du vælge Start optagelse.
Videotælleren vises på Instinct skærmen.
• Hvis du vil tage et foto under optagelse af video skal du
vælge DOWN.
• Hvis du vil stoppe med at optage video, skal du vælge
GPS.
13
• Hvis du vil tage et foto, skal du vælge Tag foto.
• For at ændre video- og fotoindstillinger skal du vælge
Indstillinger.
Kontrol af et VIRB actionkamera under en aktivitet
Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger.
Du skal også indstille den VIRB widget, der skal vises i widgetsløjfen (Sådan tilpasser du widget-sløjfen, side 13).
1 Tænd for VIRB kameraet.
2 På din Instinct enhed vælger du UP eller DOWN fra urskiven
for at få vist VIRB widget.
Vent,
mens enheden opretter forbindelse til VIRB kameraet.
3
Når et kamera er tilsluttet, føjes der automatisk et VIRB
dataskærmbillede til aktivitets-apps.
4 Vælg UP eller DOWN under en aktivitet for at få vist VIRB
dataskærmbilledet.
5 Hold MENU nede.
6 Vælg VIRB fjernbetjening.
7 Vælg en funktion:
• Hvis du vil styre kameraet ved hjælp af aktivitetstimeren,
skal du vælge Indstillinger > Start/stop for timer.
BEMÆRK: Videooptagelse starter og stopper automatisk,
når du starter og stopper en aktivitet.
• Hvis du vil styre kameraet ved hjælp af menupunkterne,
skal du vælge Indstillinger > Manuel.
• Hvis du vil optage video manuelt, skal du vælge Start
optagelse.
Videotælleren vises på Instinct skærmen.
• Hvis du vil tage et foto under optagelse af video skal du
vælge DOWN.
• Hvis du vil stoppe videooptagelsen manuelt, skal du
vælge GPS.
• Hvis du vil tage et foto, skal du vælge Tag foto.
Indstillinger for aktiviteter og apps
Disse indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse hver enkelt
forudinstallerede aktivitets-app ud fra dine behov. Du kan f.eks.
tilpasse datasiderne og aktivere advarsler og
træningsfunktioner. Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle
aktivitetstyper.
Hold MENU nede, vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps,
vælg en aktivitet, og vælg aktivitetsindstillingerne.
3D Distance: Beregner den tilbagelagte distance ved hjælp af
din højdeændring og din horisontale bevægelse over jorden.
3D Hastighed: Beregner din hastighed ved hjælp af din
højdeændring og din horisontale bevægelse over jorden (3D
hastighed og distance, side 16).
Alarmer: Indstiller trænings- eller navigationsadvarsler for
aktiviteten.
Automatisk klatring: Gør enheden i stand til at registrere
højdeændringer automatisk ved hjælp af den indbyggede
højdemåler.
Auto Lap: Indstiller funktionerne for Auto Lap funktionen (Auto
Lap, side 15).
Auto Pause: Indstiller enheden til at holde op med at registrere
data, når du holder op med at bevæge dig, eller når du
bevæger dig under en bestemt hastighed (Aktivering af Auto
Pause , side 15).
Automatisk løb: Gør enheden i stand til at registrere skiløb
automatisk ved hjælp af det indbyggede accelerometer.
®
®
14
Auto rullefunkt.: Giver dig mulighed for automatisk at bladre
gennem skærmbillederne med aktivitetsdata, mens timeren
kører (Brug af automatisk rullefunktion, side 16).
Baggrundsfarve: Indstiller baggrundsfarven for den enkelte
aktivitet til sort eller hvid.
Nedtælling starter: Aktiverer en nedtællingstimer for
intervalsvømning i pool.
Skærmbilleder: Giver dig mulighed for at tilpasse
dataskærmbilleder og tilføje nye dataskærmbilleder for
aktiviteten (Tilpasning af skærmbilleder, side 14).
GPS: Indstiller tilstanden for GPS-antennen. Brug af GPS +
GLONASS eller GPS + GALILEO giver øget ydeevne i
udfordrende omgivelser og hurtigere hentning af position.
Hvis du bruger GPS og en anden satellit sammen, kan det
reducere batterilevetiden mere end ved kun at anvende
indstillingen GPS. Brug af indstillingen UltraTrac registrerer
sporpunkter og sensordata mindre hyppigt (UltraTrac,
side 16).
Lap-tast: Giver dig mulighed for at registrere en omgang, et sæt
eller en hvilepause under aktiviteten. (Aktivering og
deaktivering af Lap-tasten, side 16)
Metronom: Afspiller toner i en fast rytme, så du kan forbedre din
præstation ved at træne i en hurtigere, langsommere eller
mere ensartet kadence (Brug af metronomen, side 3).
Poolstørrelse: Indstiller poollængden ved svømning i pool.
Strømsparetimeout: Indstiller timeoutmulighederne for
strømbesparelse for aktiviteten (Indstillinger for
strømsparetimeout, side 16).
Omdøb: Angiver aktivitetens navn.
Gendan stnd.indstil.: Giver dig mulighed for at nulstille
aktivitetsindstillingerne.
Tagregistrering: Aktiverer registrering af svømmetag for
svømning i pool.
Tilpasning af skærmbilleder
Du kan vise, skjule og ændre layout og indhold af
dataskærmbilleder for den enkelte aktivitet.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg den aktivitet, du vil tilpasse.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Skærmbilleder.
6 Vælg et dataskærmbillede, som du vil tilpasse.
7 Vælg en funktion:
• Vælg Sidelayout for at tilpasse antallet af datafelter på
dataskærmbilledet.
• Vælg et felt for at ændre de data, der vises i feltet.
• Vælg Omorganiser for at ændre dataskærmens placering
i sløjfen.
• Vælg Fjern for at fjerne dataskærmbilledet fra sløjfen.
8 Vælg om nødvendigt Tilføj for at føje et dataskærmbillede til
sløjfen.
Du kan tilføje et brugerdefineret dataskærmbillede, eller du
kan vælge et af de foruddefinerede dataskærmbilleder.
Sådan føjes et kort til en aktivitet
Du kan føje kortet til dataskærmbillederne for en aktivitet.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg den aktivitet, du vil tilpasse.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Skærmbilleder > Tilføj > Kort.
Tilpasning af din enhed
Alarmer
Du kan indstille alarmer for enhver aktivitet, hvilket kan hjælpe
dig med at træne mod bestemte mål, øge din opmærksomhed
på omgivelserne og navigere til din destination. Visse alarmer er
kun tilgængelige for specifikke aktiviteter. Der er tre typer
alarmer: Hændelsesalarmer, områdealarmer og
tilbagevendende alarmer.
Hændelsesalarm: Med en hændelsesalarm advares du én
gang. Hændelsen er en bestem værdi. Du kan f.eks. indstille
enheden til at advare dig, når du når en bestemt elevation.
Områdealarm: Med en områdealarm får du besked, hver gang
enheden er over eller under et bestemt værdiområde. Du kan
f.eks. indstille enheden til advare dig, hvis din puls er under
60 bpm (hjerteslag pr. minut) og over 210 bpm.
Tilbagevendende alarm: Med en tilbagevendende alarm får du
besked, hver gang enheden registrerer en bestemt værdi
eller et bestemt interval. Du kan f.eks. indstille enheden til at
give dig et signal hvert 30. minut.
For hændelsesadvarsler og tilbagevendende advarsler vises en
meddelelse, hver gang du når alarmværdien. For
områdeadvarsler vises en meddelelse, hver gang du overstiger
eller kommer under det angivne område (minimum- og
maksimumværdier).
Auto Lap
Alarmnavn
Alarmtype
Beskrivelse
Kadence
Område
Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for kadence.
Kalorier
Hændelse, tilba- Du kan indstille antallet af kalorier.
gevendende
Brugerdefineret
Hændelse, tilba- Du kan vælge en eksisterende
gevendende
besked eller oprette en brugerdefineret besked og vælge en
alarmtype.
Distance
Tilbagevendende
Du kan indstille et afstandsinterval.
Højde
Område
Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for elevation.
Puls
Område
Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for puls eller vælge
zoneændringer. Se Om pulszoner,
side 6 og Udregning af pulszone,
side 6.
Tempo
Område
Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for tempo.
Alarmpunkter
Hændelse
Du kan indstille en radius fra en
gemt position.
Løb/gå
Tilbagevendende
Du kan indstille tidsafhængige
gåpauser med regelmæssige intervaller.
Hastighed
Område
Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for hastighed.
Markering af omgange efter distance
Du kan bruge Auto Lap til automatisk markering af en omgang
ved en specifik distance. Denne funktion er nyttig, hvis du vil
sammenligne din præstation på forskellige dele af en aktivitet
(f.eks. for hver 5 km eller 1 mile).
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Auto Lap.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Auto Lap for at aktivere/deaktivere Auto Lap.
• Vælg Auto-distance for at tilpasse distancen mellem
omgangene.
Hver gang du gennemfører en omgang, vises en meddelelse
med tiden for den pågældende omgang. Enheden bipper eller
vibrerer, hvis hørbare toner slås til (Systemindstillinger,
side 18).
Du kan eventuelt tilpasse datasiderne til at vise yderligere
omgangsdata (Tilpasning af skærmbilleder, side 14).
Tilpasning af omgangsalarmbeskeden
Du kan tilpasse et eller to datafelter, som vises i
omgangsalarmbeskeden.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Auto Lap > Lap-alarm.
6 Vælg et datafelt for at redigere det.
7 Vælg Gennemse (valgfrit).
Antal tag
Område
Du kan indstille høje eller lave antal
slag pr. minut.
Aktivering af Auto Pause
Tid
Hændelse, tilba- Du kan indstille et tidsinterval.
gevendende
Indstilling af en advarsel
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
4
5
6
7
8
9
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
Vælg aktivitetsindstillingerne.
Vælg Alarmer.
Vælg en funktion:
• Vælg Tilføj ny for at føje en ny advarsel til aktiviteten.
• Vælg et advarselsnavn for at redigere en eksisterende
advarsel.
Vælg advarselstypen, hvis det er nødvendigt.
Vælg en zone, og angiv minimum- og maksimumværdien,
eller angiv en brugerdefineret værdi for advarslen.
Tænd om nødvendigt for alarmen.
Tilpasning af din enhed
®
Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte
timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig. Denne
funktion er nyttig, hvis der på din aktivitet er lyskryds eller andre
steder, hvor du er nødt til at stoppe.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Auto Pause.
6 Vælg en funktion:
• Hvis timeren automatisk skal sættes på pause, når du
holder op med at bevæge dig, skal du vælge Når stoppet.
• Hvis timeren automatisk skal sættes på pause, når dit
tempo eller din hastighed falder til under et angivet niveau,
skal du vælge Brugerdefineret.
15
Aktivering af Automatisk klatring
Indstillinger for strømsparetimeout
Du kan bruge funktionen til automatisk klatring til at registrere
højdeændringer automatisk. Du kan bruge dette under
aktiviteter såsom bjergklatring, vandring, løb eller cykling.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Automatisk klatring > Status > Til.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Løbsskærm for at identificere, hvilke
dataskærmbilleder, der vises, mens du løber.
• Vælg Klatringsskærm for at identificere, hvilke
dataskærmbilleder, der vises, mens du klatrer.
• Vælg Skift farver for at vende skærmfarverne om, når du
skifter tilstand.
• Vælg Lodret fart for at angive stigningshastighed over tid.
• Vælg Tilstandsskift for at angive, hvor hurtigt enheden
skifter tilstand.
Indstillingerne for timeout påvirker, hvor længe enheden bliver i
træningstilstand, f.eks. når du venter på, at et løb skal starte.
Hold MENU nede, vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps,
vælg en aktivitet, og vælg aktivitetsindstillingerne. Vælg
Strømsparetimeout for at tilpasse en aktivitets indstillinger for
timeout.
Normal: Indstiller enheden til at skifte til den strømbesparende
urtilstand efter 5 minutters inaktivitet.
Udvidet: Indstiller enheden til at skifte til den strømbesparende
urtilstand efter 25 minutters inaktivitet. Den udvidede tilstand
kan resultere i kortere batterilevetid.
3D hastighed og distance
Du kan indstille 3D hastighed og distance til at beregne din
hastighed eller distance både ved hjælp af din højdeændring og
din horisontale bevægelse over jorden. Du kan bruge dette
under aktiviteter såsom skiløb, bjergklatring, navigering,
vandring, løb eller cykling.
Aktivering og deaktivering af Lap-tasten
Du kan aktivere Lap-tast for at registrere en omgang eller en
hvilepause under en aktivitet ved hjælp af BACK. Du kan
deaktivere Lap-tast for at undgå at registrere omgange på grund
af utilsigtede tastetryk under en aktivitet.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Lap-tast.
Lap-tastens status ændres til Til eller Fra baseret på den
aktuelle indstilling.
Brug af automatisk rullefunktion
Du kan bruge den automatiske rullefunktion til automatisk at
navigere gennem skærmbillederne med aktivitetsdata, mens
timeren kører.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Auto rullefunkt..
6 Vælg en visningshastighed.
UltraTrac
Funktionen UltraTrac er en GPS-indstilling, som registrerer
sporpunkter og sensordata mindre hyppigt. Hvis funktionen
UltraTrac aktiveres, øges batteriets levetid, men kvaliteten af de
registrerede aktiviteter forringes. Du kan bruge funktionen
UltraTrac til aktiviteter, som kræver længere batterilevetid, og
hvor hyppige opdateringer af sensordata er mindre vigtigt.
16
Tilpasning af din aktivitetsliste
1 På urskiven skal du holde MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en funktion:
• Vælg en aktivitet for at tilpasse indstillingerne, markere
aktiviteten som favorit, ændre visningsrækkefølgen og
meget mere.
• Vælg Tilføj for at tilføje flere aktiviteter eller oprette
tilpassede aktiviteter.
Fjernelse af en aktivitet eller app
1
2
3
4
På urskiven skal du holde MENU nede.
Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
Vælg en aktivitet.
Vælg en funktion:
• Hvis du vil fjerne en aktivitet fra din liste over foretrukne,
skal du vælge Fjern fra favoritter.
• Hvis du vil slette aktiviteten fra listen over apps, skal du
vælge Fjern.
Tilpasning af kontrolmenuen
Du kan tilføje, fjerne og ændre rækkefølgen af
genvejsmenupunkter i kontrolmenuen (Visning af
kontrolmenuen, side 1).
1 På urskiven skal du holde nede på MENU.
2 Vælg Indstillinger > Kontrolfunktioner.
3 Vælg den genvej, der skal tilpasses.
4 Vælg en mulighed:
• Vælg Omorganiser for at ændre genvejens placering i
kontrolmenuen.
• Vælg Fjern for at fjerne genvejen fra kontrolmenuen.
5 Vælg om nødvendigt Tilføj ny for at tilføje en yderligere
genvej i kontrolmenuen.
Sådan tilpasser du urskiven
Du kan tilpasse oplysningerne på urskiven og dens udseende.
1 På urskiven skal du holde MENU nede.
2 Vælg Urskive.
3 Vælg UP eller DOWN for at gennemse urskivefunktionerne.
4 Vælg GPS.
5 Vælg en funktion:
• For at aktivere urskiven skal du vælge Anvend.
• For at tilpasse, hvilke data der vises på urskiven, skal du
vælge Tilpas, vælge UP eller DOWN for at gennemse
indstillingerne og vælge GPS.
Tilpasning af din enhed
Sensorindstillinger
Kompasindstillinger
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > Sensorer og
tilbehør > Kompas.
Kalibrer: Gør det muligt for dig at kalibrere kompasset manuelt
(Manuel kalibrering af kompas, side 17).
Display: Indstiller kompassets retningsvisning til grader eller
milliradianer.
Nordreference: Indstiller kompassets nordlige reference
(Indstilling af nordreference, side 17).
Tilstand: Indstiller kompasset til kun at anvende elektroniske
sensordata (Til), en kombination af GPS og elektroniske
sensordata under bevægelse (Automatisk) eller kun GPSdata (Fra).
Manuel kalibrering af kompas
BEMÆRK
Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Hvis du vil forbedre
kursens nøjagtighed, skal du ikke stå ikke i nærheden af
objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. køretøjer,
bygninger og strømførende luftledninger.
Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard
indstillet til automatisk kalibrering. Hvis du oplever
uregelmæssig kompasfunktion, f.eks. efter rejse over store
afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere
kompasset manuelt.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Kompas >
Kalibrer > Start.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
TIP: Bevæg dit håndled i små ottetalsbevægelser, indtil en
meddelelse vises.
Indstilling af nordreference
Du kan indstille den retningsreference, der bruges til beregning
af oplysninger om kurs.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Kompas >
Nordreference.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Sand for at indstille geografisk nord som
kursreference.
• Vælg Magnetisk for at indstille din positions magnetiske
deklination automatisk.
• Vælg Gitter for at indstille nord-gitter (000º) som
kursreference.
• Hvis du vil indstille værdien for den magnetiske variation
manuelt, skal du vælge Bruger, indtaste den magnetiske
varians og vælge Fuldført.
Indstillinger af højdemåler
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > Sensorer og
tilbehør > Højdemåler.
Kalibrer: Giver mulighed for manuel kalibrering af
højdemålersensoren.
Automatisk kalibrering: Giver højdemåleren mulighed for at
kalibrere sig selv, hver gang du slår GPS-sporing til.
Elevation: Indstiller måleenhederne for højde.
Kalibrering af den barometriske højdemåler
Din enhed er allerede blevet kalibreret på fabrikken, og enheden
anvender automatisk kalibrering på GPS-startpunktet som
standard. Du kan kalibrere den barometriske højdemåler
manuelt, hvis du kender den korrekte højde.
1 Hold MENU nede.
Tilpasning af din enhed
2 Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Højdemåler.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil kalibrere automatisk fra dit GPS-startpunkt,
skal du vælge Automatisk kalibrering > Til.
• Hvis du vil indtaste den aktuelle højde, skal du vælge
Kalibrer.
Trykhøjdemålerindstillinger
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > Sensorer og
tilbehør > Barometer.
Kalibrer: Giver mulighed for manuel kalibrering af
barometersensoren.
Plot: Indstiller tidsskalaen på kortet i trykhøjdemåler-widget.
Stormadvarsel: Indstiller hastigheden for, hvornår en ændring i
barometertrykket skal udløse en stormadvarsel.
Urtilstand: Indstiller den anvendte sensor i urtilstand.
Indstillingen Automatisk benytter både højdemåleren og
trykhøjdemåleren i overensstemmelse med din bevægelse.
Du kan bruge indstillingen Højdemåler, når din aktivitet
omfatter højdeændringer, eller indstillingen Barometer, når
din aktivitet ikke involverer højdeændringer.
Pressure: Indstiller, hvordan enheden viser trykdata.
Kalibrering af barometeret
Din enhed er allerede blevet kalibreret på fabrikken, og enheden
anvender automatisk kalibrering på GPS-startpunktet som
standard. Du kan kalibrere den barometeret manuelt, hvis du
kender den korrekte højde eller det korrekte barometriske tryk
ved havets overflade.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Barometer >
Kalibrer.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil indtaste den aktuelle højde eller det aktuelle
tryk ved havoverfladen, skal du vælge Ja.
• Vælg Brug GPS, hvis du vil kalibrere automatisk fra dit
GPS-startpunkt.
Kortindstillinger
Du kan tilpasse, hvordan kortet vises i kort-appen og på
dataskærmbillederne.
På urskiven skal du holde MENU nede og vælge Indstillinger >
Kort.
Orientering: Indstiller retningen for kortet. Funktionen Nord op
viser nord øverst på skærmbilledet. Funktionen Spor op viser
din aktuelle kørselsretning øverst på skærmbilledet.
Brugerpositioner: Viser eller skjuler gemte steder på kortet.
Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt
til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du
zoome ind eller ud manuelt.
Navigationsindstillinger
Du kan tilpasse kortfunktioner og -udseende, når du navigerer til
en destination.
Tilpasning af kortfunktioner
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Navigation > Skærmbilleder.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Kort for at aktivere/deaktivere kortet.
• Vælg Højdeplot for at slå højdeplottet til eller fra.
• Vælg et skærmbillede, som du vil tilføje, fjerne eller
tilpasse.
17
Indstillinger for retning
Tidsindstillinger
Du kan indstille funktionsmåden for den markør, der vises, når
du navigerer.
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > Navigation > Type.
Retning: Peger i retning mod din destination.
Kurs: Viser din placering i forhold til den kurslinje, der fører til
destinationen .
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > System > Tid.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers, 24-timers eller militært format.
Indstil tid: Indstiller enhedens tidszone. Indstillingen Automatisk
angiver automatisk tidszonen baseret på din GPS-position.
Tid: Giver dig mulighed for at tilpasse tiden, hvis den er angivet
til indstillingen Manuel.
Alarmer: Gør det muligt for dig at indstille en alarm hver time
samt alarmer for solopgang og solnedgang til afspilning et
bestemt antal minutter eller timer før solopgang og
solnedgang.
Synkroniser med GPS: Gør det muligt for dig manuelt at
synkronisere klokkeslættet med GPS, når du skifter
tidszoner, og for at opdatere for sommertid.
Indstilling af navigationsalarmer
Du kan indstille alarmer for at hjælpe dig med at navigere til din
destination.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Navigation > Alarmer.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil indstille en alarm for en bestemt afstand fra din
slutdestination, skal du vælge Endelig distance.
• Hvis du vil indstille en alarm for den estimerede
resterende tid, inden du når frem til slutdestinationen, skal
du vælge Slut ETE.
• For at sætte en alarm, når du afviger fra din kurs, skal du
vælge Afvigelse.
4 Vælg om nødvendigt Status for at aktivere alarmen.
5 Indtast om nødvendigt en distance eller et tidsinterval, og
vælg .
Systemindstillinger
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > System.
Sprog: Indstiller det sprog, der vises på enheden.
Tid: Angiver tidsindstillingerne (Tidsindstillinger, side 18).
Baggrundslys: Justerer indstillingerne for baggrundsbelysning
(Ændring af indstillingerne for baggrundslys, side 18).
Lyde: Indstiller enhedens lyde, såsom tastetoner, alarmer og
vibrationer.
Må ikke forstyrres: Tænder eller slukker tilstanden Vil ikke
forstyrres. Brug indstillingen Sovetid til at aktivere Vil ikke
forstyrres-tilstand automatisk under din normale sovetid. Du
kan indstille din normale sovetid på din Garmin Connect
konto.
Genvejstaster: Giver dig mulighed for at tildele genveje til
knapper på enheden (Tilpasning af genvejstaster, side 18).
Autolås: Giver dig mulighed for at låse tasterne automatisk for
at forhindre utilsigtede tryk på tasterne. Brug indstillingen
Under aktivitet til at låse tasterne under en aktivitet med
tidtagning. Brug indstillingen Ikke under aktivitet til at låse
tasterne, når du ikke registrerer en aktivitet med tidtagning.
Enheder: Indstiller de måleenheder, der anvendes på enheden
(Ændring af måleenhed, side 18).
Format: Indstiller de generelle præferencer, såsom det tempo
og den hastighed, der vises under aktiviteter, starten på ugen
og geografisk positionsformat og datumindstillinger.
Dataregistrering: Angiver, hvordan enheden registrerer
aktivitetsdata. Registreringsindstillingen Smart (standard)
giver mulighed for længerevarende registreringer af
aktiviteter. Registreringsindstillingen Hvert sekund giver mere
detaljerede aktivitetsregistreringer, men registrerer muligvis
ikke hele aktiviteter, der varer i længere perioder.
USB-tilstand: Indstiller enheden til at bruge
masselagringstilstand eller Garmin tilstand, når den er
forbundet med en computer.
Nulstil: Giver dig mulighed for at nulstille brugerdata og indstillinger (Nulstilling af alle standardindstillinger, side 21).
Softwareopdatering: Giver dig mulighed for at installere
softwareopdateringer, der er downloadet med Garmin
Express.
18
Ændring af indstillingerne for baggrundslys
1 På urskiven skal du holde MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > System > Baggrundslys.
3 Vælg Nattesyn for at reducere baggrundslysets lysstyrke for
at sikre kompatibilitet med natbriller (valgfrit).
4 Vælg en mulighed:
• Vælg Under aktivitet.
• Vælg Ikke under aktivitet.
5 Vælg en mulighed:
• Vælg Taster for at tænde for baggrundsbelysningen ved
tastetryk.
• Vælg Alarmer for at slå baggrundsbelysning for alarmer
til.
• Vælg Bevægelse for at slå baggrundsbelysningen til ved
at løfte og rotere armen for at se på enheden.
• Vælg Timeout for at indstille længden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.
• Vælg Lysstyrke for at indstille baggrundsbelysningens
lysstyrke.
BEMÆRK: Hvis du aktiverer nattesynstilstand, kan du
ikke justere lysstyrkeniveauet.
Tilpasning af genvejstaster
Du kan tilpasse holdefunktionen for enkelte taster og
tastekombinationer.
1 På urskiven skal du holde MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > System > Genvejstaster.
3 Vælg en tast eller tastkombination, der skal tilpasses.
4 Vælg en funktion.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance, tempo og fart,
højde, vægt, højde og temperatur.
1 Fra urskiven skal du gøre følgende. hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > System > Enheder.
3 Vælg en måletype.
4 Vælg måleenhed.
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se oplysninger om enheden, såsom enheds-id,
softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og
licensaftale.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Om.
Tilpasning af din enhed
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label
Denne enheds etiket leveres elektronisk. En E-label kan oplyse
om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra
FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og
licensoplysninger.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Om i indstillingsmenuen.
Trådløse sensorer
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ eller
Bluetooth sensorer. Du kan finde flere oplysninger om
kompatibilitet og køb af yderligere sensorer ved at gå til
buy.garmin.com.
Parring af dine trådløse sensorer
Første gang, du tilslutter en trådløs sensor til din enhed ved
hjælp af ANT+ eller Bluetooth teknologi, skal du parre enheden
og sensoren. Når de er blevet parret, opretter enheden
automatisk forbindelse til sensoren, når du starter en aktivitet,
og sensoren er aktiv og inden for rækkevidde.
1 Hvis du parrer en pulsmåler, skal du tage pulsmåleren på.
Pulsmåleren sender og modtager ikke data, før du tager den
på.
2 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre trådløse
sensorer under parringen.
3 Hold MENU nede.
4 Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Tilføj ny.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Søg i alle.
• Vælg sensortypen.
Efter sensoren er parret med din enhed, ændrer sensorens
status sig fra Søger til Tilsluttet. Sensordata vises i sløjfen af
dataskærme eller i et brugerdefineret datafelt.
Brug af en valgfri sensor til cykelhastighed
eller -kadence
Du kan bruge en kompatibel sensor til cykelhastighed eller kadence til at sende data til din enhed.
• Par sensoren med din enhed (Parring af dine trådløse
sensorer, side 19).
• Indstil din hjulstørrelse (Hjulstørrelse og -omkreds, side 25).
• Kør en tur (Start af aktivitet, side 2).
Fodsensor
Din enhed er kompatibel med en fodsensor. Du kan bruge
fodsensoren til at registrere tempo og afstand i stedet for brug af
GPS, når du træner indendørs, eller når dit GPS-signal er svagt.
Fodsensoren er på standby og klar til at sende data (ligesom
pulsmåleren).
Efter 30 minutter uden aktivitet slukker fodsensoren for at spare
på batteriet. Hvis batteriniveauet er lavt, vises en meddelelse på
din enhed. Der er så ca. fem timers batterilevetid tilbage.
Forbedring af fodsensorens kalibrering
Før du kan kalibrere din enhed, skal du have modtaget GPSsignaler, og du skal parre din enhed med fodsensoren (Parring
af dine trådløse sensorer, side 19).
Fodsensoren er selvkalibrerende, men du kan forbedre
nøjagtigheden af hastigheds- og distancedata med et par
udendørs løbeture med brug af GPS.
1 Stå udendørs i 5 minutter med klart udsyn til himlen.
2 Start en løbeaktivitet.
3 Løb på et spor uden at stoppe i 10 minutter.
4 Stop aktiviteten, og gem den.
Baseret på de registrerede data ændres fodsensorens
kalibreringsværdier, hvis det er nødvendigt. Det bør ikke
være nødvendigt at kalibrere fodsensoren igen, medmindre
din løbestil ændrer sig.
Manuel kalibrering af fodsensor
Før du kan kalibrere din enhed, skal du parre din enhed med
fodsensoren (Parring af dine trådløse sensorer, side 19).
Manuel kalibrering anbefales, hvis du kender
kalibreringsfaktoren. Hvis du har kalibreret en fodsensor med et
andet Garmin produkt, kender du muligvis kalibreringsfaktoren.
1 På urskiven skal du holde MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør.
3 Vælg din fodsensor.
4 Vælg Kalorier Faktor > Indstil værdi.
5 Juster kalibreringsfaktoren:
• Øg kalibreringsfaktoren, hvis din distance er for kort.
• Sænk kalibreringsfaktoren, hvis din distance er for lang.
Indstilling af hastighed og distance for fodsensor
Før du kan tilpasse fodsensorens hastighed og distance, skal du
parre din enhed med fodsensoren (Parring af dine trådløse
sensorer, side 19).
Du kan indstille enheden til at beregne hastighed og distance
baseret på dine fodsensordata i stedet for GPS-data.
1 På urskiven skal du holde MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør.
3 Vælg din fodsensor.
4 Vælg Fart eller Distance.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Indendørs, når du træner med GPS slået fra, hvilket
normalt er indendørs.
• Vælg Altid, hvis du vil bruge fodsensordataene uanset
GPS-indstillingen.
tempe™
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan fastgøre
sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres
for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for nøjagtige
temperaturoplysninger. Du skal parre tempe med din enhed for
at få vist temperaturoplysninger fra tempe.
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Vandtæthedsklasse
10 ATM1
Temperaturområde for drift og
opbevaring
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Temperaturområde ved
opladning
Fra 0º til 45ºC (fra 32º til 113ºF)
Trådløse frekvenser/protokoller 2,4 GHz ved 2,4 dBm nominelt
1
Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 100 meter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Trådløse sensorer
19
Oplysninger om batterilevetid
Rengøring af enheden
Den faktiske batterilevetid afhænger af de funktioner, der er
aktiveret på enheden, såsom aktivitetsregistrering,
håndledsbaseret pulsmåler, smartphone-meddelelser, GPS,
interne sensorer og connectede sensorer (Sådan maksimerer
du batteriets levetid, side 22).
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
Batterilevetid Tilstand
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
Op til 14 dage Smartwatch-tilstand med aktivitetstracking og håndledsbaseret pulsovervågning døgnet rundt
Op til 16 timer GPS-tilstand med håndledsbaseret pulsmåler
Op til 40 timer UltraTrac GPS-tilstand
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Apple computere skal du vælge enheden og derefter
vælge Fil > Skub ud.
2 Tag kablet ud af computeren.
rengøringsmiddelopløsning.
Tør
den af.
2
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
TIP: Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/fitandcare.
Udskiftning af remmene
Du kan udskifte remmen med nye Instinct remme eller
kompatible QuickFit 22 remme.
1 Brug en papirclips til at skubbe urstiften ind.
®
®
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1
2
3
4
2 Fjern remmen fra uret.
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
BEMÆRK: Hvis du bruger en Apple computer, skal du
tømme mappen Papirkurv for helt at slette filerne.
Vedligeholdelse af enhed
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.
Undgå at trykke på tasterne under vandet.
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
20
3 Vælg en funktion:
• For at installere Instinct remme skal du justere den ene
side af den nye rem med hullerne på enheden, skubbe
den blottede urstift ind og trykke remmen på plads.
Vedligeholdelse af enhed
BEMÆRK: Kontroller, at remmen sidder fast. Urstiften bør
passe med hullerne på enheden.
• For at installere QuickFit 22 remme skal du fjerne urstiften
fra Instinct remmen, sætte urstiften på plads på enheden
og trykke den nye rem på plads.
Kan jeg bruge min Bluetooth sensor
sammen med uret?
Enheden er kompatibel med nogle Bluetooth sensorer. Første
gang, du tilslutter en Garmin sensor til din enhed, skal du parre
enheden og sensoren. Når de er blevet parret, opretter enheden
automatisk forbindelse til sensoren, når du starter en aktivitet,
og sensoren er aktiv og inden for rækkevidde.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Tilføj ny.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Søg i alle.
• Vælg sensortypen.
Du kan tilpasse de valgfri datafelter (Tilpasning af
skærmbilleder, side 14).
Genstart af din enhed
1 Hold CTRL nede, indtil enheden slukker.
2 Hold CTRL nede for at tænde enheden.
BEMÆRK: Kontroller, at remmen sidder fast. Låsen bør
lukkes over urstiften.
4 Gentag trinnene for at udskifte den anden rem.
Fejlfinding
Min enhed viser det forkerte sprog
Du kan ændre valget af sprog på enheden, hvis du ved en
fejltagelse har valgt det forkerte sprog på enheden.
1 Hold MENU nede.
2 Rul ned til det sidste element på listen, og vælg GPS.
3 Rul ned til det næstsidste element på listen, og vælg GPS.
4 Vælg GPS.
5 Vælg dit sprog.
Er min smartphone kompatibel med min
enhed?
Instinct enheden er kompatibel med smartphones, som
anvender Bluetooth trådløs teknologi.
Gå til www.garmin.com/ble for at få oplysninger om
kompatibilitet.
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til
enheden
Hvis din telefon ikke kan oprette forbindelse til enheden, kan du
prøve følgende tip.
• Sluk for din smartphone og din enhed, og tænd for dem igen.
• Aktiver Bluetooth teknologi på din smartphone.
• Opdater Garmin Connect appen til den nyeste version.
• Fjern din enhed fra Garmin Connect appen og Bluetooth
indstillingerne på din smartphone for at prøve at gennemføre
parringsprocessen igen.
• Hvis du har købt en ny smartphone, skal du fjerne din enhed
fra Garmin Connect appen på den smartphone, du vil holde
op med at bruge.
• Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra enheden.
• Åbn Garmin Connect appen på din smartphone, vælg
eller
, og vælg Garmin-enheder > Tilføj enhed for at aktivere
parringstilstand.
• From the watch face, hold MENU, and select Indstillinger >
Telefon > Par telefon.
Fejlfinding
Nulstilling af alle standardindstillinger
Du kan nulstille alle enhedens indstillinger til fabrikkens
standardværdier.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > System > Nulstil.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens
standardværdier og slette alle brugerangivne oplysninger
og aktivitetshistorik, skal du vælge Slet data og nulstil
indst..
• Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens
standardværdier og gemme alle brugerangivne
oplysninger og aktivitetshistorik, skal du vælge Nulstil
standardindst..
Modtagelse af satellitsignaler
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles
automatisk baseret på GPS-positionen.
TIP: Du kan finde flere oplysninger om GPS under
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Gå udendørs i et åbent område.
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30-60 sekunder at finde satellitsignaler.
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen
• Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect
konto:
◦ Slut enheden til en computer med det medfølgende USBkabel og Garmin Express programmet.
◦ Synkroniser enheden til Garmin Connect appen med din
Bluetooth aktiverede smartphone.
Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader
enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere
satellitsignaler.
• Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje
bygninger og træer.
• Stå stille i et par minutter.
Temperaturaflæsningen er ikke nøjagtig
Din kropstemperatur påvirker temperaturaflæsningen for den
interne temperatursensor. For at få den mest præcise
21
temperaturmåling skal du fjerne uret fra dit håndled og vente 20
til 30 minutter.
Du kan også anvende en tempe ekstern temperatursensor
(ekstraudstyr) for at se den præcise aflæsning af den
omgivende temperatur, mens du bærer uret.
Sådan maksimerer du batteriets levetid
Du kan gøre flere ting for at forlænge batteriets levetid.
• Reducer tiden, før baggrundslyset slukker (Ændring af
indstillingerne for baggrundslys, side 18).
• Reducer lysstyrken for baggrundsbelysningen.
• Brug UltraTrac GPS-tilstand for din aktivitet (UltraTrac,
side 16).
• Sluk Bluetooth trådløs teknologi, når du ikke bruger
connectede funktioner (Connectede funktioner, side 11).
• Hvis du sætter din aktivitet på pause i længere tid, skal du
bruge indstillingen for genoptagelse på et senere tidspunkt
(Stop en aktivitet, side 2).
• Deaktiver aktivitetstracking (Deaktivering af registrering af
aktivitet, side 7).
• Brug en urskive, der ikke opdateres hvert sekund.
Brug for eksempel en urskive uden sekundviser (Sådan
tilpasser du urskiven, side 16).
• Begræns det antal smartphone-meddelelser, enheden viser
(Administration af meddelelser, side 12).
• Stop med at sende pulsdata til parrede Garmin enheder
(Send pulsdata til Garmin enheder, side 5).
• Deaktiver den håndledsbaserede pulsmåler (Deaktivering af
håndledsbaseret pulsmåler, side 5).
BEMÆRK: Håndledsbaseret pulsmåling bruges til at
beregne antal minutter med høj intensitet og forbrændte
kalorier.
• Synkroniser antallet af skridt med Garmin Connect appen
(Manuel synkronisering af data med Garmin Connect,
side 12).
2 Vent, mens enheden synkroniserer dine data.
Synkroniseringen kan tage adskillige minutter.
BEMÆRK: Opdatering af Garmin Connect appen eller
Garmin Connect programmet synkroniserer ikke dine data og
opdaterer heller ikke antallet af skridt.
Angivelsen af antal etager lader til ikke at være
præcis
Din enhed bruger en intern trykhøjdemåler til at måle
højdeændringer i forbindelse med de etager, du går opad. Når
du går en etage op, svarer det til 3 m (10 fod).
• Undgå at holde fast i gelændere eller springe trin over, når du
går op ad trapper.
• I stærke vindforhold tildækkes enheden med dit ærme eller
en jakke, da kraftige vindstød kan forårsage fejlaflæsninger.
Mine minutter med høj intensitet blinker
Når du træner med en intensitet, der ligger inden for dine mål for
minutter med høj intensitet, blinker minutterne med høj
intensitet.
Træn i mindst 10 minutter i træk ved moderat eller høj
intensitet.
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin
webstedet.
• Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
• Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for
at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
Appendiks
Registrering af aktivitet
Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og
nøjagtigheden af sporing ved at gå til garmin.com/ataccuracy.
Mit daglige antal skridt vises ikke
Det daglige antal skridt nulstilles hver dag ved midnat.
Hvis der vises tankestreger i stedet for antal skridt, skal du
lade enheden finde satellitsignaler og indstille tiden
automatisk.
Min skridttæller lader ikke til at være præcis
Hvis skridttælleren ikke lader til at være præcis, kan du prøve
følgende tip.
• Bær enheden på det håndled, der ikke er det dominerende.
• Anbring enheden i lommen, når du skubber en klapvogn eller
en græsslåmaskine.
• Anbring kun enheden i lommen, når du bruger hænderne
eller armene aktivt.
BEMÆRK: Enheden kan tolke enkelte gentagne
bevægelser, såsom opvask, lægge tøj sammen eller klappe i
hænderne, som skridt.
Antallet af skridt på min enhed og min Garmin
Connect konto stemmer ikke overens
Antallet af skridt på din Garmin Connect konto opdateres, når du
synkroniserer enheden.
1 Vælg en funktion:
• Synkroniser antallet af skridt med Garmin Connect
programmet (Sådan bruger du Garmin Connect på
computeren, side 12).
22
Datafelter
%HRR: Procentdelen af heart rate reserve (maksimal puls
minus hvilepuls).
24 timer maksimum: Den maksimale registrerede temperatur i
de sidste 24 timer fra en kompatibel temperatursensor.
24 timer minimum: Den mindste registrerede temperatur i de
sidste 24 timer fra en kompatibel temperatursensor.
500 m tempo: Det aktuelle roningstempo pr. 500 meter.
Afvigelse: Afveget afstand til venstre eller højre for den
oprindelige rute. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Anslået samlet afstand: Den estimerede afstand fra starten til
den endelige destination. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Anslået sluttidspunkt: Den anslåede resterende tid, inden du
når den sidste destination. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Antal tag: Svømning. Antallet af tag pr. minut (spm).
Antal tag: Roning. Antallet af tag pr. minut (spm).
Barometertryk: Det aktuelle tryk med kalibrering.
Batteriniveau: Den resterende batteristrøm.
Destinationsposition: Positionen af din endelige destination.
Destinationswaypoint: Det sidste punkt på ruten til
destinationen. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Dist. sn. omg.: Den tilbagelagte distance for den senest
gennemførte omgang.
Appendiks
Distance: Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller
aktivitet.
Distance pr. tag: Roning. Den tilbagelagte distance pr. tag.
Distance pr. tag – bane: Roning. Den gennemsnitlige
tilbagelagte distance pr. tag for den aktuelle omgang.
Distance pr. tag – omgang: Svømning. Den gennemsnitlige
tilbagelagte distance pr. tag for den aktuelle omgang.
Distance resterende: Den resterende distance til den endelige
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Distance til næste: Den resterende distance til det næste
waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
Etager ned: Det samlede antal etager, du er gået ned, for hele
dagen.
Etager op: Det samlede antal etager, du er gået op, for hele
dagen.
Etager pr. minut: Antal etager gået op i minuttet.
ETA ved næste: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du
når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid
ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Forventet ankomsttid: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor
du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid
på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
Gennemsnitlig %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af
pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle
aktivitet.
Gennemsnitlig bevægelsesfart: Den gennemsnitlige hastighed
under bevægelse for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig distance pr. tag: Svømning. Den
gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag under den
aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig distance pr. tag: Roning. Den gennemsnitlige
tilbagelagte distance pr. tag under den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig fart: Den gennemsnitlige hastighed for den
aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig kadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence
for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig kadence: Løb. Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig nautisk fart: Den gennemsnitlige fart i knob for
den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig nedstigning: Nedstigningens gennemsnitlige
lodrette distance.
Gennemsnitlig omgangstid: Den gennemsnitlige omgangstid
for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig opstigning: Stigningens gennemsnitlige
lodrette distance siden den seneste nulstilling.
Gennemsnitlig overordnet fart: Den gennemsnitlige hastighed
for den aktuelle aktivitet, inklusive både bevægelse og
standsning.
Gennemsnitlig puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
aktivitet.
Gennemsnitlig Swolf: Den gennemsnitlige swolf-score for den
aktuelle aktivitet. Swolf-scoren er summen af tiden for en
længde plus antallet af tag i længden (Svømmeterminologi,
side 3). Ved svømning i åbent vand bruges 25 meter til at
beregne swolf-scoren.
Gennemsnitligt 500 m tempo: Det gennemsnitlige
roningstempo pr. 500 meter for den aktuelle aktivitet.
Appendiks
Gennemsnitlig tag/længde: Det gennemsnitlige antal tag pr.
poollængde under den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig tag hastighed: Svømning. Det gennemsnitlige
antal tag pr. minut (spm) under den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig tag hastighed: Roning. Det gennemsnitlige
antal tag pr. minut (spm) under den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitstempo: Det gennemsnitlige tempo for den
aktuelle aktivitet.
Gentagelser: Antal gentagelser i et sæt under
styrketræningsaktivitet.
Gentag til: Timeren for det sidste interval plus den aktuelle
hvilepause (svømning i swimmingpool).
Glidehældning: Hældningen på tilbagelagt vandret distance til
ændringen i lodret distance.
Glidehældning destination: Den påkrævede glidehældning for
at stige ned fra din aktuelle position til destinationshøjden. Du
skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Gnsn. puls %maks.: Den gennemsnitlige procentdel af den
maksimale puls for den aktuelle aktivitet.
GPS: GPS-satellitsignalets styrke.
GPS-højde: Højden for din aktuelle position ved hjælp af GPS.
GPS-kurs: Den retning, du bevæger dig i, baseret på GPS.
Hast. tag – s. om: Svømning. Det gennemsnitlige antal tag pr.
minut (spm) for den senest gennemførte omgang.
Hastighed for tag – bane: Roning. Det gennemsnitlige antal
tag pr. minut (spm) for den aktuelle omgang.
Hastighed for tag – omgang: Svømning. Det gennemsnitlige
antal tag pr. minut (spm) for den aktuelle omgang.
Hstgh tag, s.omg: Roning. Det gennemsnitlige antal tag pr.
minut (spm) for den senest gennemførte omgang.
Hviletimer: Timeren for den aktuelle hvilepause (svømning i
pool).
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Interval Distance: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle
interval.
Intervallængder: Antal længder i poolen, der er tilbagelagt i det
aktuelle interval.
Interval Swolf: Den gennemsnitlige swolf-score i det aktuelle
interval.
Interval tag hastighed: Det gennemsnitlige antal tag pr. minut
(spm) i det aktuelle interval.
Interval tag type: Den aktuelle type tag i intervallet.
Interval - tempo: Det gennemsnitlige tempo for det aktuelle
interval.
Interval - tid: Stopurstid for det aktuelle interval.
Intervl tag/længde: Det gennemsnitlige antal tag pr.
poollængde i det aktuelle interval.
Kadence: Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din
enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at
disse data vises.
Kadence: Løb. Antal skridt pr. minut (højre og venstre).
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Klokkeslæt: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og
dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).
Kompas kurs: Den retning, du bevæger dig i, baseret på
kompasset.
Kurs: Retningen fra din startposition til en destination. Banen
kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
23
Længde/bredde: Den aktuelle position i længde- og breddegrad
uanset den valgte indstilling for positionsformat.
Længder: Antal længder i poolen, der er tilbagelagt under den
aktuelle aktivitet.
Maksimal fart: Den højeste hastighed for den aktuelle aktivitet.
Maksimal højde: Den største højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Maksimal nautisk fart: Den gennemsnitlige maks. fart i knob
for den aktuelle aktivitet.
Maksimum nedstigning: Den maksimale
nedstigningshastighed i fod pr. minut eller meter pr. minut
siden den seneste nulstilling.
Maksimum opstigning: Den maksimale stigningshastighed i
fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste
nulstilling.
Min. Højde: Den laveste højde, der er nået siden den seneste
nulstilling.
Næste waypoint: Det næste punkt på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Nautisk distance: Den tilbagelagte distance i nautiske meter
eller nautiske fod.
Nautisk fart: Den aktuelle hastighed i knob.
Omgang %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle omgang.
Omgang 500 m tempo: Det gennemsnitlige roningstempo pr.
500 meter for den aktuelle bane.
Omgange: Antallet af gennemførte baner for den aktuelle
aktivitet.
Omgang nedstigning: Nedstigningens lodrette distance for den
aktuelle omgang.
Omgangsdistance: Den tilbagelagte distance for den aktuelle
omgang.
Omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.
Omgangskadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle omgang.
Omgangskadence: Løb. Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle omgang.
Omgangs puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.
Omgangspuls %Maksimum: Den gennemsnitlige procentdel af
den maksimale puls for den aktuelle omgang.
Omgangsstigning: Stigningens lodrette distance for den
aktuelle omgang.
Omgangstempo: Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle
omgang.
Omgangstid: Stopurstid for den aktuelle omgang.
Omgivende tryk: Det ukalibrerede omgivende tryk.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
tilsluttet en kompatibel pulsmåler.
Puls %Maks.: Procentdelen af maksimal puls.
Pulszone: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale
puls (220 minus din alder).
Retning: Den retning, du bevæger dig i.
Retning: Retningen fra din aktuelle position til en destination.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
S. omg-hast. tag: Det gennemsnitlige antal af tag pr. minut
(spm) under den senest gennemførte pool-længde.
S.omg-hastType: Den anvendte type tag under den senest
gennemførte pool-længde.
24
Sæt timer: Tid brugt i det aktuelle træningssæt under
styrketræningsaktivitet.
Samlet fald: Den samlede højdenedstigning siden den seneste
nulstilling.
Samlet stigning: Den samlede højdestigning siden den seneste
nulstilling.
Sen. omg.tid: Stopurstid for den senest gennemførte omgang.
Sidste længde Swolf: Swolf-scoren for den senest
gennemførte pool-længde.
Sidste længde - tag: Det samlede antal tag i den senest
gennemførte pool-længde.
Sidste længde - tempo: Det gennemsnitlige tempo for den
senest gennemførte pool-længde.
Sidste omgang %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af
pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den senest
gennemførte omgang.
Sidste omgang 500 m tempo: Det gennemsnitlige
roningstempo pr. 500 meter for den seneste bane.
Sidste omgang - fart: Den gennemsnitlige hastighed for den
senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - kadence: Cykling. Den gennemsnitlige
kadence for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - kadence: Løb. Den gennemsnitlige kadence
for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - nedstigning: Nedstigningens lodrette
distance for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - opstigning: Stigningens lodrette distance for
den senest gennemførte omgang.
Sidste omgangspuls: Den gennemsnitlige puls for den senest
gennemførte omgang.
Sidste omgang - tempo: Det gennemsnitlige tempo for den
senest gennemførte omgang.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
S Omg.pls %Mks: Den gennemsnitlige procentdel af den
maksimale puls for den senest gennemførte omgang.
Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance). Hvis du eksempelvis tilbagelægger 60 m (200 fod)
for hver 3 m (10 fod), du stiger, er stigningen 5 %.
Svømmetag: Svømning. Det samlede antal tag for den aktuelle
aktivitet.
Swolf – bane: Den gennemsnitlige SWOLF-score for den
aktuelle bane.
Swolf – sidste bane: SWOLF-scoren for den senest
gennemførte bane.
Tag: Roning. Det samlede antal tag for den aktuelle aktivitet.
Tag – omgang: Svømning. Det samlede antal tag for den
aktuelle omgang.
Tag – omgang: Roning. Det samlede antal tag for den aktuelle
omgang.
Tag – sidste omgang: Svømning. Det samlede antal tag for
den senest gennemførte omgang.
Tag – sidste omgang: Roning. Det samlede antal tag for den
senest gennemførte omgang.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren. Du kan parre en tempe sensor med din
enhed for at få en konsekvent kilde til nøjagtige
temperaturdata.
Tempo: Det aktuelle tempo.
Tid i zone: Den forløbne tid i hver enkelt pulszone.
Tidsforbrug: Den samlede registrerede tid. Hvis du
eksempelvis starter timeren og løber i 10 minutter, stopper
Appendiks
timeren i 5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i
20 minutter, er den forløbne tid 35 minutter.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Timer: Den aktuelle tid for nedtællingstimeren.
V dist til dest: Højdedistancen mellem din aktuelle position og
den endelige destination. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Vertik. hast. t mål: Stignings- eller nedstigningshastigheden til
en forudbestemt højde. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Vertikal hastighed: Stignings- eller nedstigningshastigheden
over tid.
VMG: Hastigheden, hvormed du nærmer dig en destination
langs en rute. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
V omg.dist. pr. tag: Roning. Den gennemsnitlige tilbagelagte
distance pr. tag for den seneste gennemførte omgang.
V omgdist pr. tag: Svømning. Den gennemsnitlige tilbagelagte
distance pr. tag for den seneste gennemførte omgang.
Dækstørrelse
Hjulomkreds (mm)
27 × 1-3/8
2169
29 × 2,1
2288
29 × 2,2
2298
29 × 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C lukket ring
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
Hjulstørrelse og -omkreds
700 × 38C
2180
Din hastighedssensor registrerer automatisk din hjulstørrelse.
Du kan evt. manuelt indtaste din hjulstørrelse i
hastighedssensorens indstillinger.
Dækstørrelse er markeret på begge sider af dækket. Dette er
ikke en komplet liste. Du kan også måle omkredsen af dit hjul
eller bruge en af de beregningsredskaber, der findes på
internettet.
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Symboldefinitioner
Disse symboler findes muligvis på mærker på enheden eller
tilbehøret.
Dækstørrelse
Hjulomkreds (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
Jævnstrøm. Enheden er kun egnet til jævnstrøm.
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
Sikring. Angiver en specifikation for eller placering af sikring.
24 × 3/4 lukket ring
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
Appendiks
Vekselstrøm. Enheden er egnet til vekselstrøm.
WEEE-symbol vedrørende bortskaffelse og genanvendelse.
WEEE-symbolet står på produktet i overensstemmelse med EUdirektiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment).
Formålet er at forhindre, at produktet bortskaffes på en forkert
måde, samt at fremme genanvendelse.
25
Indeks
A
aktiviteter 2, 3, 14, 16
brugerdefineret 2, 16
gemme 2
starte 2
aktivitetstracking 6, 7
alarmer 9, 15, 18
ANT+ sensorer 19
applikationer 12
smartphone 1
arealberegning 10
Auto Lap 15
Auto Pause 15
automatisk klatring 16
automatisk rullefunktion 16
B
baggrundslys 1, 18
barometer 17
batteri 20
levetid 20
maksimere 12, 16, 22
oplade 1
Bluetooth sensorer 19
Bluetooth teknologi 11, 12, 21
brugerdata, slette 20
brugerprofil 5
C
cykelsensorer 19
D
data
opbevare 12
overføre 12
sider 14
upload 12
distance 16
alarmer 15, 18
distancetæller 11
E
enheds-ID 18
F
fart- og kadencesensorer 19
favoritter 16
fejlfinding 5, 21, 22
fodsensor 19
G
Garmin Connect 1, 7, 11, 12
opbevare data 12
Garmin Express 2
opdatering af software 2
genveje 1, 16
GLONASS 18
GPS 16, 18
signal 21
H
hastighed 16
historik 11
sende til computer 12
slette 11
hjulstørrelser 25
hovedmenu, tilpasse 13
højdemåler 9, 17
kalibrere 17
I
indendørs træning 2
indstillinger 7, 13, 14, 16–18, 21
inReach fjernbetjening 13
inReach fjernbetjening 13
intervaller 3
træningsture 7, 8
26
J
jumpmaster 4
K
kadence 3
alarmer 15
sensorer 19
kalender 7
kalibrere
højdemåler 17
kompas 17
kalorie, alarmer 15
kapsejlads 8
kompas 9, 17
indstillinger 18
kalibrere 17
kontrolmenuen 1, 16
koordinater 10
kort 14, 17
gennemse 10
navigering 10
L
længder 3
løbebånd 2
M
mand over bord (MOB) 10
meddelelser 11, 12
menu 1
metronom 3
minutter med høj intensitet 7, 22
MOB 10
mål 8
måleenheder 18
N
navigation 14, 17, 18
Sight 'N Go 10
stoppe 10
nedtællingstimer 9
nordreference 17
nulstilling af enheden 21
O
opbevare data 12
opdateringer, software 12
oplade 1
P
parre
Bluetooth sensorer 21
sensorer 19
smartphone 1, 21
parrer, ANT+ sensorer 5
personlige rekorder 8
slette 9
positioner 10
gemme 9
redigere 9
slette 9
profiler 2
bruger 5
puls 5
alarmer 15
måler 5
parring af sensorer 5
zoner 5, 6, 11
R
registrering af aktivitet 6, 7
remme 20
rengøre enhed 20
ruter 10
oprette 10
snowboarding 3
skærm 18
slette
alle brugerdata 20
historik 11
personlige rekorder 9
smartphone 12, 13, 21
applikationer 11
parre 1, 21
snowboarding 3
software
licens 18
opdatere 12
opdatering 2, 12
version 18
specifikationer 19
spor 10
sprog 18
stopur 9
svømning 3, 4
swolf-score 3
systemindstillinger 18
søvnfunktion 6
T
tag 3
taster 1, 18
tilpasse 16
tempe 19, 21
temperatur 19, 21
tid
alarmer 15
indstillinger 18
zoner og formater 18
tidspunkter for solopgang og solnedgang 9
tidszoner 9
tilbehør 19, 21, 22
tilpasning af enheden 14, 16, 18
tilslutte 12
timer 11
nedtælling 9
toner 3, 9
TracBack 2, 10
trykhøjdemåler 9, 17
kalibrere 17
træning 7, 8, 11
planer 7
træningsture 7
indlæsning 7
U
UltraTrac 16
uploade data 12
ur 9
urskiver 16
urtilstand 1, 16
USB 12
frakoble 20
V
vandtæthed 20
VIRB fjernbetjening 13, 14
Virtual Partner 8
W
waypoints, projicering 9
widgets 1, 5, 13
Z
zoner
puls 6
tid 9
Ø
øvelser 3, 4
S
satellitsignaler 21
Sight 'N Go 10
ski
alpint 3
Indeks
support.garmin.com
August 2019
190-02585-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising