Garmin | fēnix® Chronos | User manual | Garmin fēnix® Chronos Brukerveiledning

Garmin fēnix® Chronos Brukerveiledning
fēnix Chronos
®
Brukerveiledning
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , fēnix , TracBack , VIRB og Virtual Partner er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA
og andre land. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Run™, tempe™, Varia™, Varia Vision™ og Vector™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association er et varemerke for American Heart Association, Inc. Android™ er et registrert varemerke for Google Inc. Apple og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i
USA og andre land. Bluetooth ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. The Cooper Institute , samt alle tilknyttede
varemerker tilhører The Cooper Institute. Di2™ er et varemerke for Shimano, Inc. Shimano er et registrert varemerke for Shimano, Inc. STRAVA og Strava™ er varemerker for Strava, Inc.
Avanserte hjerteslaganalyser er levert av Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er varemerker for Peaksware, LLC. Windows er et registrert
varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
®
®
®
Dette produktet kan inneholde et bibliotek (Kiss FFT) som er lisensiert av Mark Borgerding under den 3-klausulers BSD-lisensen (http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause).
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Vise kontrollmenyen ............................................................... 1
Vise widgeter ......................................................................... 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Parkoble smarttelefonen med enheten ....................................... 1
Produktoppdateringer ................................................................. 1
Konfigurere Garmin Express .................................................. 1
Aktiviteter ........................................................................ 2
Starte en aktivitet ........................................................................ 2
Tips for registrering av aktiviteter ........................................... 2
Stoppe en aktivitet ...................................................................... 2
Opprette en egendefinert aktivitet .............................................. 2
Innendørsaktiviteter .................................................................... 2
Friluftsaktiviteter .......................................................................... 2
Se skiturene dine ................................................................... 2
Bruke metronomen ................................................................ 2
Jumpmaster ........................................................................... 3
Multisport .................................................................................... 3
Opprette en multisportaktivitet ............................................... 3
Tips for trening til triatlon eller bruk av
multisportsaktiviteter .............................................................. 3
Svømming ................................................................................... 3
Svømmeterminologi ............................................................... 3
Typer tak ................................................................................ 3
Tips for svømmeaktiviteter ..................................................... 3
Hvile ved bassengsvømming ................................................. 3
Trene med øvelsesloggen ..................................................... 3
Golf ............................................................................................. 4
Spille golf ............................................................................... 4
Hullinformasjon ...................................................................... 4
Flytte flagget .......................................................................... 4
Måle et slag ............................................................................ 4
Vise avstander for layup og dogleg ....................................... 4
Føre poengregnskap .............................................................. 4
Oppdatere en poengsum ....................................................... 4
Bruke kilometertelleren for golf .............................................. 4
Spore statistikk ....................................................................... 4
Pulsfunksjoner ............................................................... 4
Pulsmåling på håndleddet .......................................................... 4
Bruke enheten og pulsmåling ................................................ 4
Tips for unøyaktige pulsdata .................................................. 5
Vise pulswidgeten .................................................................. 5
Sende pulsdata til Garmin enheter ........................................ 5
Slå av pulsmåleren på håndleddet ........................................ 5
Sette på pulsmåleren .................................................................. 5
Tips for unøyaktige pulsdata .................................................. 5
Ta vare på pulsmåleren ......................................................... 6
Løpsdynamikk ............................................................................. 6
Trene med løpsdynamikk ....................................................... 6
Fargemålere og løpsdynamikkdata ........................................ 6
Balansedata for tid med bakkekontakt .............................. 6
Data om vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall .......... 7
Tips for manglende data om løpsdynamikk ........................... 7
Ytelsesmålinger .......................................................................... 7
Slå av prestasjonsvarsler ....................................................... 7
Automatisk registrering av prestasjonsmålinger .................... 7
Treningsstatus ....................................................................... 8
Tips om treningsstatusfunksjonen ..................................... 8
Om kondisjonsberegninger .................................................... 8
Få kondisjonsberegning for løping .................................... 8
Få kondisjonsberegning for sykling ................................... 8
Restitusjonstid ........................................................................ 8
Innholdsfortegnelse
Vise nedtrappingstiden ...................................................... 9
Restitusjonspuls ..................................................................... 9
Treningsbelastning ................................................................. 9
Vise antatte løpstider ............................................................. 9
Om treningseffekt ................................................................... 9
Pulsvariasjoner og stressnivå ................................................ 9
Visning av variasjoner i puls og stressnivå ....................... 9
Ytelseskondisjon .................................................................... 9
Se ytelseskondisjonen din .............................................. 10
Melkesyreterskel .................................................................. 10
Gjennomføre en veiledet test for beregne
melkesyreterskelen ......................................................... 10
Få beregnet FTP .................................................................. 10
Gjennomføre en FTP-test ............................................... 10
Trening.......................................................................... 11
Konfigurere brukerprofilen ........................................................ 11
Treningsmål ......................................................................... 11
Om pulssoner ....................................................................... 11
Angi pulssoner ................................................................ 11
La enheten angi pulssonene ........................................... 11
Pulssoneberegninger ...................................................... 11
Om permanente idrettsutøvere ............................................ 11
Stille inn kraftsoner .............................................................. 11
Aktivitetsmåling ......................................................................... 12
Automatisk mål .................................................................... 12
Bruke bevegelsesvarsler ...................................................... 12
Søvnsporing ......................................................................... 12
Bruke automatisk søvnsporing ........................................ 12
Bruke Ikke forstyrr-modusen ........................................... 12
Intensitetsminutter ................................................................ 12
Opparbeide seg intensitetsminutter ................................ 12
Garmin Move IQ™ hendelser .............................................. 12
Innstillinger for aktivitetssporing ........................................... 12
Slå av aktivitetsmåling ..................................................... 12
Treningsøkter ............................................................................ 12
Følge en treningsøkt fra Internett ......................................... 12
Starte en treningsøkt ............................................................ 13
Om treningskalenderen ........................................................ 13
Bruke Garmin Connect treningsplaner ............................ 13
Intervalltreningsøkter ................................................................ 13
Opprette en intervalltreningsøkt ........................................... 13
Starte en intervalltreningsøkt ............................................... 13
Stoppe en intervalltreningsøkt ............................................. 13
Segmenter ................................................................................ 13
Strava™ segmenter ............................................................. 13
Vise segmentdetaljer ........................................................... 13
Konkurrere mot et segment ................................................. 13
Bruke Virtual Partner® .............................................................. 14
Angi et treningsmål ................................................................... 14
Avbryte et treningsmål ......................................................... 14
Løpe om kapp med en tidligere aktivitet ................................... 14
Personlige rekorder .................................................................. 14
Vise personlige rekorder ...................................................... 14
Gjenopprette en personlig rekord ........................................ 14
Slette en personlig rekord .................................................... 14
Slette alle personlige rekorder ............................................. 14
Klokke............................................................................ 14
Stille inn en alarm ..................................................................... 14
Bruke kronografen .................................................................... 15
Starte nedtellingstidtakeren ...................................................... 15
Bruke stoppeklokken ................................................................ 15
Angi varsler for soloppgang og solnedgang ............................. 15
Synkronisere tiden med GPS ................................................... 15
Navigasjon.................................................................... 15
Lagre posisjonen din ................................................................ 15
i
Redigere lagrede posisjoner ................................................ 15
Slette alle lagrede posisjoner ............................................... 15
Projisere et veipunkt ................................................................. 15
Navigere til en destinasjon ....................................................... 15
Opprette og følge en løype på enheten .................................... 15
Markere og starte navigasjon til en MOB-posisjon (Mann over
bord) ......................................................................................... 16
Navigere med Sight 'N Go ........................................................ 16
Navigere til startpunktet ............................................................ 16
Stoppe navigasjon .................................................................... 16
Kart ........................................................................................... 16
Panorere og zoome på kartet .............................................. 16
Kompass ................................................................................... 16
Høydemåler og barometer ........................................................ 16
Logg............................................................................... 16
Bruke historikk .......................................................................... 16
Multisportlogg ....................................................................... 16
Vise tiden din i hver pulssone .............................................. 16
Vise totalverdier for data ........................................................... 17
Bruke kilometertelleren ............................................................. 17
Slette logg ................................................................................. 17
Tilkoblede funksjoner.................................................. 17
Aktivere Bluetooth varsler ......................................................... 17
Vise varsler .......................................................................... 17
Administrere varsler ............................................................. 17
Slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth ........................ 17
Slå av og på varsler om smarttelefontilkobling .................... 17
Finne en mistet mobilenhet ....................................................... 17
Garmin Connect ........................................................................ 17
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Connect
Mobile .................................................................................. 18
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express ..... 18
Bruke Garmin Connect på datamaskinen ....................... 18
Manuell synkronisering av data med Garmin Connect
Mobile .................................................................................. 18
Starte en GroupTrack økt ......................................................... 18
Tips for GroupTrack økter .................................................... 18
Connect IQ – funksjoner.............................................. 18
Laste ned Connect IQ funksjoner ............................................. 19
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen ........................................................................... 19
Tilpasse enheten.......................................................... 19
Widgets ..................................................................................... 19
Tilpasse widgetløkken .......................................................... 19
VIRB fjernkontroll ................................................................. 19
Kontrollere et VIRB actionkamera ................................... 19
Kontrollere et VIRB Actionkamera under en aktivitet ...... 19
Innstillinger for aktiviteter og apper ........................................... 20
Tilpasse dataskjermbildene ................................................. 20
Legge til et kart i en aktivitet ................................................ 20
Varsler .................................................................................. 20
Angi et varsel .................................................................. 21
Auto Lap ...............................................................................21
Markere runder etter avstand .......................................... 21
Aktivere Auto Pause® .......................................................... 21
Aktivere automatisk stigning ................................................ 21
3D-hastighet og -avstand ..................................................... 22
Slå rundetasten av og på ..................................................... 22
Bruke Bla automatisk ........................................................... 22
UltraTrac .............................................................................. 22
Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing ....................... 22
Fjerne en aktivitet eller app ....................................................... 22
Endre rekkefølgen for en aktivitet i applisten ............................ 22
Innstillinger for urskive .............................................................. 22
Tilpasse urskiven ................................................................. 22
ii
Sensorinnstillinger .................................................................... 23
Kompassinnstillinger ............................................................ 23
Kalibrere kompasset manuelt .......................................... 23
Angi nordreferansen ........................................................ 23
Innstillinger for høydemåleren .............................................. 23
Kalibrere den barometriske høydemåleren ..................... 23
Barometerinnstillinger .......................................................... 23
Kartinnstillinger ......................................................................... 23
GroupTrack innstillinger ............................................................ 23
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 23
Tilpasse kartfunksjoner ........................................................ 23
Innstillinger for retning .......................................................... 23
Kursmarkør ..................................................................... 23
Sette opp et retningsmerke .................................................. 24
Angi navigasjonsvarsler ....................................................... 24
Systeminnstillinger .................................................................... 24
Tidsinnstillinger .................................................................... 24
Endre innstillingene for bakgrunnslys .................................. 24
Endre kontrollmenyen .......................................................... 24
Tilpasse holdtaster ............................................................... 24
Endre måleenhetene ........................................................... 24
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 25
Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon .............................. 25
Sensorer med ANT+ ..................................................... 25
Parkoble ANT+ sensorer .......................................................... 25
Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for
sykkel ........................................................................................ 25
Trene med kraftmålere ............................................................. 25
Bruke elektroniske girskiftere .................................................... 25
Situasjonsoppfattelse ............................................................... 25
Fotsensor .................................................................................. 25
Forbedre fotsensorkalibreringen .......................................... 25
Kalibrere fotsensoren manuelt ............................................. 25
Angi fotsensorens hastighet og distanse ............................. 26
tempe ........................................................................................ 26
Informasjon om enheten.............................................. 26
fēnix Chronos – spesifikasjoner ................................................ 26
Batteriinformasjon ................................................................ 26
Databehandling ........................................................................ 26
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 26
Slette filer ............................................................................. 26
Vedlikehold av enheten............................................... 26
Ta vare på enheten .................................................................. 26
Rengjøre enheten ................................................................ 26
Rengjøre lærremmene ......................................................... 26
Bytte remmen ........................................................................... 27
Justering av klokkens metallrem ............................................... 27
Feilsøking...................................................................... 27
Enheten bruker feil språk .......................................................... 27
Er smarttelefonen min kompatibel med enheten? .................... 27
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ................................ 27
Nullstille enheten ...................................................................... 27
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger ......................................... 27
Innhente satellittsignaler ........................................................... 27
Forbedre GPS-satellittmottaket ............................................ 27
Temperaturmålingen er ikke nøyaktig ...................................... 27
Maksimere batterilevetiden ....................................................... 27
Aktivitetsmåling ......................................................................... 27
Antallet daglige skritt vises ikke ........................................... 28
Antall skritt virker unøyaktig ................................................. 28
Antall skritt på enheten og Garmin Connect kontoen
samsvarer ikke ..................................................................... 28
Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig ............. 28
Intensitetsminuttene blinker ................................................. 28
Få mer informasjon ................................................................... 28
Innholdsfortegnelse
Tillegg............................................................................ 28
Datafelter for ............................................................................. 28
Standardverdier for kondisjonsberegning ................................. 31
FTP-verdier ............................................................................... 32
Hjulstørrelse og -omkrets .......................................................... 32
3-klausulers BSD-lisens ............................................................ 32
Symbolforklaring ....................................................................... 33
Indeks............................................................................ 34
Innholdsfortegnelse
iii
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Oversikt over enheten
Velg for å slå bakgrunnslyset av og på.
À
LIGHT Hold inne for å vise kontrollmenyen.
Hold inne for å slå på enheten.
Velg å vise aktivitetslisten og starte eller stoppe en aktivitet.
START Velg for å velge at alternativ på en meny.
STOP Hold inne for å bruke kronografen.
Á
Â
BACK
LAP
Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Velg for å registrere en runde, en hvileperiode eller en
overgang i løpet av en aktivitet.
Velg for å bla gjennom widgetløkken og menyer.
DOWN Hold inne for å se urskiven fra et hvilket som helst skjermbilde.
Ã
Velg for å bla gjennom widgetløkken og menyer.
UP
Hold inne for å vise menyen.
MENU
Ä
Vise kontrollmenyen
Kontrollmenyen inneholder alternativer, blant annet for å slå på
Ikke forstyrr-modusen, låse tastene og slå av enheten.
MERK: Du kan legge til, endre rekkefølgen på eller fjerne
alternativer i kontrollmenyen (Endre kontrollmenyen, side 24).
1 Hold inne LIGHT i hvilket som helst skjermbilde.
Lade enheten
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
1 Juster ladestolpene etter kontaktene på baksiden av
enheten, og koble ladeklemmen À til enheten.
2 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.
3 Lad enheten helt opp.
4 Trykk på Á for å fjerne laderen.
Parkoble smarttelefonen med enheten
For at du skal kunne bruke funksjonene til fēnix Chronos
enheten, må den parkobles direkte via Garmin Connect™
Mobile-appen og ikke fra Bluetooth innstillingene på
smarttelefonen.
1 Installer og åpne Garmin Connect Mobile-appen fra
appbutikken på smarttelefonen.
2 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
3 Hold inne LIGHT for å slå på enheten.
Første gang du slår på enheten, åpnes den i
parkoblingsmodus.
TIPS: Du kan holde inne LIGHT og velge for å gå inn i
parkoblingsmodus manuelt.
4 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
kontoen din:
• Hvis dette er første gang du parkobler en enhet med
Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene
på skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect Mobile-appen, velger du Garminenheter > Legg til enhet fra Innstillinger-menyen og
følger instruksjonene på skjermen.
®
Produktoppdateringer
2 Velg UP eller DOWN for å bla gjennom alternativene.
Vise widgeter
Enheten leveres forhåndslastet med flere kontrollprogrammer.
Du får tilgang til flere når du parkobler enheten med en
smarttelefon.
• Velg UP eller DOWN.
Enheten blar gjennom kontrollprogramløkken.
• Velg START for å vise flere alternativer og funksjoner for et
kontrollprogram.
• Hold inne DOWN på et hvilket som helst skjermbilde for å gå
tilbake til urskiven.
• Hvis du tar opp en aktivitet, velger du BACK for å gå tilbake
til datasidene for aktiviteten.
Innledning
Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer Garmin Connect Mobile-appen på
smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Produktregistrering
®
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
1
Aktiviteter
4 Velg et navn, eller skriv inn et egendefinert navn.
Enheten kan brukes til en ulike treningsaktiviteter, både
utendørs og innendørs. Når du starter en aktivitet, viser og
registrerer enheten sensordata. Du kan lagre aktiviteter og dele
dem med Garmin Connect fellesskapet.
Du kan også legge til Connect IQ™ aktivitetsapper på enheten
ved hjelp av Garmin Connect kontoen din (Connect IQ –
funksjoner, side 18).
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling og treningsmålinger, kan du gå til garmin.com
/ataccuracy.
Starte en aktivitet
Når du starter en aktivitet, aktiveres GPS automatisk (hvis dette
kreves). Når du stopper aktiviteten, aktiveres klokkemodus.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å angi ekstra
informasjon.
4 Vent eventuelt mens enheten kobler til ANT+ sensorene.
5 Hvis aktiviteten krever GPS, går du utendørs og venter mens
enheten innhenter satellittsignaler.
6 Velg START for å starte tidtakeren.
MERK: Enheten registrerer ikke aktivitetsdata før du starter
tidtakeren.
®
Tips for registrering av aktiviteter
• Lad enheten før du starter en aktivitet (Lade enheten, side 1).
• Velg LAP for å registrere runder.
• Velg UP eller DOWN for å se flere datasider.
Stoppe en aktivitet
1 Velg STOP.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil fortsette aktiviteten, velger du Fortsett.
• Hvis du vil lagre aktiviteten og gå tilbake til klokkemodus,
velger du Lagre.
• Hvis du vil stanse aktiviteten midlertidig og fortsette
senere, velger du Senere.
• Hvis du vil markere en runde, velger du runde.
• Hvis du vil navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten
ved å gå tilbake samme vei som du kom, velger du
Tilbake til start > TracBack.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for
aktiviteter som bruker GPS.
• Hvis du vil navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten,
velger du Tilbake til start > Rett linje.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for
aktiviteter som bruker GPS.
• Hvis du vil forkaste aktiviteten og gå tilbake til
klokkemodus, velger du Forkast.
MERK: Når aktiviteten er stoppet, lagres den automatisk av
enheten etter 25 minutter.
Opprette en egendefinert aktivitet
1 Velg START > Legg til på urskiven.
2 Velg et alternativ:
• Velg Kopier aktivitet hvis du vil opprette den
egendefinerte aktiviteten med utgangspunkt i en av de
lagrede aktivitetene dine.
• Velg Annet for å opprette en ny egendefinert aktivitet.
3 Velg eventuelt en aktivitetstype.
2
Dupliserte aktivitetsnavn inkluderer et tall, for eksempel:
Sykkel(2).
5 Velg et alternativ:
• Velg et alternativ for å tilpasse spesifikke
aktivitetsinnstillinger. Du kan for eksempel velge en
detaljfarge eller tilpasse dataskjermbildene.
• Velg Ferdig hvis du vil lagre og bruke den egendefinerte
aktiviteten.
6 Velg Ja for å legge til aktiviteten i listen over favoritter.
Innendørsaktiviteter
fēnix Chronos-enheten kan brukes til innendørstrening, slik som
løping på tredemølle eller ved bruk av ergometersykkel. GPS
slås av for innendørsaktiviteter.
Når GPS er slått av, beregnes hastighet, distanse og
pedalfrekvens ved hjelp av akselerasjonsmåleren i enheten.
Akselerasjonsmåleren kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til
dataene for hastighet, distanse og pedalfrekvens blir bedre etter
at du har tatt noen løpeturer eller gåturer utendørs med GPS.
TIPS: Hvis du holder i gelendrene til tredemøllen, reduseres
nøyaktigheten. Du kan bruke en tilleggsfotsensor for å registrere
tempo, avstand og pedalfrekvens.
Hvis du sykler med GPS slått av, er ikke hastighet og avstand
tilgjengelig med mindre du har en tilleggssensor som sender
hastighets- og avstandsdata til enheten (for eksempel en
hastighets- eller pedalfrekvenssensor).
Friluftsaktiviteter
fēnix Chronos enheten leveres forhåndslastet med apper for
utendørsaktiviteter, for eksempel løping og svømming i åpent
vann. GPS-en slås på for utendørsaktiviteter. Du kan legge til
apper som bruker standardaktiviteter, for eksempel gåing eller
roing. Du kan også legge til egendefinerte sportsapper på
enheten (Opprette en egendefinert aktivitet, side 2).
Se skiturene dine
Enheten registrer detaljene for hver tur med ski eller snøbrett
gjennom funksjonen for automatisk tur. Denne funksjonen er
slått på som standard for alpint og snøbrettkjøring. Den
registrerer nye skiturer automatisk basert på bevegelsene dine.
Tidtakeren stanser midlertidig når du slutter å renne utfor og når
du er i skiheisen. Tidtakeren står på pause under hele heisturen.
Sett utfor bakken for å starte tidtakeren på nytt. Du kan vise
turdetaljene fra pauseskjermen eller mens tidtakeren er i gang.
1 Start en ski- eller snøbrettaktivitet.
2 Hold nede MENU.
3 Velg Vis nedkjøringer.
4 Velg UP og DOWN for å vise detaljer om siste tur, gjeldende
turer og totalt antall turer.
Turen omfatter tid, tilbakelagt avstand, maksimal hastighet,
gjennomsnittlig hastighet og total nedstigning.
Bruke metronomen
Metronomfunksjonen spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe
deg å forbedre ytelsen ved å trene med en raskere, roligere eller
mer konsekvent frekvens.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Metronom > Status > På.
Aktiviteter
6 Velg et alternativ:
• Velg Slag/minutt for å skrive inn en verdi basert på
kadensen du vil opprettholde.
• Velg Varselfrekvens for å tilpasse frekvensen for
slagene.
• Velg Lyder for å tilpasse lyden og vibrasjonen for
metronomen.
Velg
om nødvendig Forhåndsvisning for å lytte til
7
metronomfunksjonen før du løper.
8 Ta en løpetur (Starte en aktivitet, side 2).
Metronomen starter automatisk.
9 Velg UP eller DOWN i løpet av løpeturen for å vise
metronomskjermbildet.
Hold
om nødvendig nede MENU for å endre
10
metronominnstillingene.
Jumpmaster
ADVARSEL
Jumpmaster-funksjonen skal bare brukes av erfarne
fallskjermhoppere. Jumpmaster-funksjonen må ikke brukes som
primær høydemåler for fallskjermhopp. Hvis du ikke angir riktig
informasjon om hoppet, kan det føre til alvorlige personskader
eller dødsfall.
Jumpmaster-funksjonen følger militære retningslinjer for å
beregne punktet for utløsning av fallskjermen (HARP). Enheten
registrerer automatisk når du har hoppet for å begynne å
navigere mot ønsket landingspunkt (DIP) ved hjelp av
barometeret og det elektroniske kompasset.
Multisport
Personer som driver med triatlon, duatlon eller andre
multisportskonkurranser, kan ha nytte av multisportsaktiviteter
som Triatlon eller Swimrun. Under en multisportsaktivitet kan du
skifte mellom aktiviteter og fortsatt se total tid og avstand. Du
kan for eksempel skifte fra sykling til løping og vise den totale
tiden og avstanden for sykling og løping gjennom hele
multisportsaktiviteten.
Du kan tilpasse en multisportsaktivitet, eller du kan bruke
triatlonaktiviteten som er konfigurert som standard, til et
standardtriatlon.
Opprette en multisportaktivitet
1 Velg START > Legg til > Multisport på urskiven.
2 Velg en multisportsaktivitet, eller skriv inn et egendefinert
navn.
Duplikater av aktivitetsnavn vises med et tall. For eksempel:
Triatlon(2).
3 Velg to eller flere aktiviteter.
4 Velg et alternativ:
• Velg et alternativ for å tilpasse spesifikke
aktivitetsinnstillinger. Du kan for eksempel velge å
inkludere overganger.
• Velg Ferdig for å lagre og bruke multisportsaktiviteten.
5 Velg Ja for å legge til aktiviteten i listen over favoritter.
Tips for trening til triatlon eller bruk av multisportsaktiviteter
• Velg START for å starte den første aktiviteten.
• Velg LAP for å gå over i neste aktivitet.
Hvis overganger er slått på, registreres overgangstiden
separat fra aktivitetstidene.
• Velg eventuelt LAP for å starte neste aktivitet.
• Velg UP eller DOWN for å se flere datasider.
Aktiviteter
Svømming
LES DETTE
Enheten er beregnet på overflatesvømming. Hvis du dykker med
enheten, kan produktet bli skadet, og garantien blir ugyldig.
MERK: Enheten kan ikke registrere pulsdata på håndleddet når
du svømmer.
Svømmeterminologi
Lengde: En svømmetur til andre siden av bassenget.
Intervall: Én eller flere lengder rett etter hverandre. Et nytt
intervall starter etter hvile.
Tak: Det telles et tak hver gang armen du bærer enheten på,
gjennomfører en komplett runde.
Swolf: Swolf-poengene er summen av tiden for én
bassenglengde pluss antall svømmetak for den lengden.
Eksempel: 30 sekunder pluss 15 svømmetak gir en swolfpoengsum på 45. Når du svømmer i åpent vann, beregnes
swolf etter 25 meter. Swolf er et mål på svømmeeffektivitet,
og som i golf gjelder det å få en lav poengsum.
Typer tak
Identifisering av type svømmetak er bare tilgjengelig for
bassengsvømming. Typen svømmetak identifiseres ved enden
av en lengde. Typer tak vises når du viser intervalloggen. Du
kan også velge type tak som et egendefinert datafelt (Tilpasse
dataskjermbildene, side 20).
Fristil
Fristil
Rygg
Ryggsvømming
Bryst
Brystsvømming
Butterfly Butterflysvømming
Blandet Mer enn én type tak i et intervall
Øvelse
Brukes under øvelsesregistrering (Trene med øvelsesloggen,
side 3)
Tips for svømmeaktiviteter
• Før du starter en svømmeaktivitet i et basseng, må du følge
instruksjonene på skjermen for å velge bassengstørrelsen
eller angi en egendefinert størrelse.
• Velg LAP for å registrere en pause under svømming i
basseng.
Enheten registrerer svømmeintervaller og -lengder
automatisk for svømming i basseng.
• Velg LAP for å registrere et intervall under svømming i åpent
vann.
Hvile ved bassengsvømming
Standardskjermbildet for hvile viser to hviletidtakere. Det viser
også tid og avstand for det siste fullførte intervallet.
MERK: Svømmedata registreres ikke når du hviler.
1 Velg LAP under en svømmeaktivitet for å starte hvile.
Skjermen viser hvit tekst på svart bakgrunn, og
hvileskjermbildet vises.
2 Velg UP eller DOWN for å vise dataskjermbilder (valgfritt)
under hvile.
3 Velg LAP og fortsett svømmeøkten.
4 Gjenta hvis du har flere hvileintervaller.
Trene med øvelsesloggen
Funksjonen Øvelseslogg er bare tilgjengelig for
bassengsvømming. Du kan bruke funksjonen Øvelseslogg til å
registrere spark, énarmet svømming eller andre typer svømming
som ikke er et av de fire hovedtakene, manuelt.
1 Når du svømmer i basseng, kan du velge UP eller DOWN for
å vise skjermbildet for øvelsesloggen.
2 Velg LAP for å starte øvelsestidtakeren.
3
3 Når du har fullført et øvelsesintervall, velger du LAP.
3 Gå eller kjør bort til ballen din.
Øvelsestidtakeren stopper, men aktivitetstidtakeren fortsetter
å ta opp hele svømmeøkten.
4 Velg en avstand for den fullførte øvelsen.
Avstandstrinnene er basert på bassengstørrelsen som er
valgt for aktivitetsprofilen.
5 Velg et alternativ:
• Velg LAP for å starte et nytt øvelsesintervall.
• Velg UP eller DOWN for å gå tilbake til skjermbildet for
svømming og starte et nytt svømmeintervall.
Avstanden nullstilles automatisk når du går til det neste
hullet.
4 Velg om nødvendig Nullstill for å nullstille avstanden når
som helst.
Golf
Spille golf
Før du begir deg ut på å spille på en bane for første gang, må
du laste den ned fra Garmin Connect Mobile-appen (Garmin
Connect, side 17). Banene du har lastet ned fra Garmin
Connect Mobile-programmet, oppdateres automatisk.
Du bør lade enheten før du spiller golf (Lade enheten, side 1).
1 Velg START > Golf på urskiven.
2 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
3 Velg en bane fra listen over tilgjengelige baner.
4 Velg Ja for å føre poeng.
5 Velg UP eller DOWN for å bla gjennom hullene.
Enheten forflytter seg automatisk når du beveger deg til
neste hull.
6 Når du har fullført aktiviteten, velger du START > Avslutt
runde > Ja.
Hullinformasjon
Fordi plasseringen til flagget varierer, beregner enheten
avstanden til greenens fremre, midtre og bakre del, og ikke til
selve flagget.
Vise avstander for layup og dogleg
Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull
med par på 4 og 5.
Velg START > Layups.
Hver layup og avstanden for å nå hver layup vises på
skjermen.
MERK: Avstandene fjernes fra listen etter hvert som du
passerer dem.
Føre poengregnskap
1 Gå til hullvisningen, og velg START > Scorekort.
Scorekortet vises når de er på greenen.
2 Velg UP eller DOWN for å bla gjennom hullene.
3 Velg START for å velge et hull.
4 Velg UP eller DOWN for å legge inn poeng.
Den sammenlagte poengsummen oppdateres.
Oppdatere en poengsum
1 Gå til hullvisningen, og velg START > Scorekort.
2 Velg UP eller DOWN for å bla gjennom hullene.
3 Velg START for å velge et hull.
4 Velg UP eller DOWN for å endre poengsummen for det
aktuelle hullet.
Den sammenlagte poengsummen oppdateres.
Bruke kilometertelleren for golf
Du kan bruke kilometertelleren til å registrere tid, avstand og
tilbakelagt avstand. Kilometertelleren startet og stopper
automatisk når du starter eller avslutter en runde.
1 Velg START > Kilometerteller.
2 Velg om nødvendig Nullstill for å nullstille kilometertelleren.
Spore statistikk
À
Á
Â
Ã
Ä
Gjeldende hullnummer
Med funksjonen for Statistikksporing kan du føre detaljert
statistikk når du spiller golf.
1 Hold inne MENU når hullvisningen er åpen.
2 Velg Alternativer > Statistikksporing for å slå på
statistikkføring.
Avstand til bakre del av greenen
Avstand til midten av greenen
Avstand til fremre del av greenen
Par for hullet
Neste hull
Forrige hull
Flytte flagget
Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggplasseringen.
1 Gå til hullvisningen, og velg START > Flytt flagg.
2 Velg UP eller DOWN for å flytte flaggposisjonen.
3 Velg START.
Avstandene på hullvisningen oppdateres for å vise den nye
flaggposisjonen. Flaggposisjonen lagres bare for den
gjeldende runden.
Pulsfunksjoner
fēnix Chronos enheten har pulsmåler på håndleddet og er i
tillegg kompatibel med ANT+ og Bluetooth pulsmålere med
bryststropp (selges separat). Du kan se pulsdata fra håndleddet
på pulskontrollprogrammet. Hvis pulsdata fra både håndleddet
og brystet er tilgjengelig, bruker enheten pulsmålingsdata fra
brystet.
Pulsmåling på håndleddet
Bruke enheten og pulsmåling
• Fest fēnix Chronos over håndleddbenet.
MERK: Enheten skal sitte stramt, men behagelig, og skal
ikke bevege seg mens du trener.
Måle et slag
1 Slå ballen, og se hvor den lander.
2 Velg START > Mål slag.
4
Pulsfunksjoner
4 Parkoble fēnix Chronos med den kompatible Garmin ANT+
enheten.
MERK: Instruksjonene for paring varierer for alle enheter
som er kompatible med Garmin. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen.
TIPS: Velg hvilken som helst tast, og velg Ja for å slutte å
sende pulsdata.
MERK: Pulssensoren er plassert på baksiden av enheten.
• Se Tips for unøyaktige pulsdata, side 5 for å få mer
informasjon om pulsmåling på håndleddet.
• Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten for
pulsmåling på håndleddet, kan du gå til garmin.com
/ataccuracy.
Tips for unøyaktige pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Rengjør og tørk av armen din før du tar på deg enheten.
• Unngå å bruke solkrem, hudkremer eller insektmidler på
håndleddet du har festet enheten til.
• Unngå å skrape pulssensoren på baksiden av enheten.
• Fest enheten over håndleddbenet. Enheten skal sitte stramt,
men behagelig.
• Vent til -ikonet vises kontinuerlig før du starter aktiviteten.
• Varm opp i 5 til 10 minutter og få en pulsmåling før du starter
aktiviteten.
MERK: Varm opp innendørs hvis det er kaldt ute.
• Skyll av enheten med ferskvann etter hver treningsøkt.
• Under trening må du bruke en silikonrem.
Slå av pulsmåleren på håndleddet
Standardinnstillingen for Pulsm. på håndl. er Automatisk.
Enheten tar automatisk i bruk pulsmåleren på håndleddet med
mindre du parkobler enheten med en ANT+ pulsmåler.
1 Hold nede MENU når pulswidgeten er åpen.
2 Velg Alternativer > Status > Av.
Sette på pulsmåleren
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen.
Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under
aktiviteten.
1 Om nødvendig fester du forlengelsesstroppen til
pulsmåleren.
2 Fukt elektrodene À på baksiden av pulsmåleren for å
opprette god kontakt mellom brystet og senderen.
3 Logoen for Garmin skal være riktig vei når du har på deg
pulsmåleren.
Vise pulswidgeten
Widgeten viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm)
og en graf over pulsen din de siste fire timene.
1 Velg DOWN når urskiven er åpen.
2 Velg START for å vise gjennomsnittlig hvilepuls for de siste 7
dagene.
Festene Á og  skal være på høyre side.
4 Spenn pulsmåleren rundt brystet, og fest spennen på
stroppen.
MERK: Kontroller at vaskelappen ikke brettes.
Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.
Tips for unøyaktige pulsdata
Sende pulsdata til Garmin enheter
Du kan sende pulsdataene dine fra fēnix Chronos enheten din
og se dataene på parkoblede Garmin enheter. Du kan for
eksempel sende pulsdata til en Edge enhet mens du sykler,
eller til et VIRB actionkamera mens du holder på med en
aktivitet.
MERK: Sending av pulsdata reduserer batteritiden.
1 Hold inne MENU når pulswidgeten er åpen.
2 Velg Alternativer.
3 Velg et alternativ:
• Velg Send puls for å starte sendingen av pulsdata nå.
• Velg Send under aktivitet for å sende pulsdata under
tidsstyrte aktiviteter (Starte en aktivitet, side 2).
fēnix Chronos begynner å sende pulsdata, og
vises.
MERK: Du kan bare vise pulskontrollprogrammet mens
enheten sender pulsdata.
®
®
Pulsfunksjoner
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Fukt elektrodene på nytt, eventuelt også kontaktlappene.
• Stram stroppen rundt brystet.
• Varm opp i 5 til 10 minutter.
• Følg instruksjonene for å ta vare på pulsmåleren (Ta vare på
pulsmåleren, side 6).
• Ha på deg en bomullsskjorte eller fukt begge sider av
stroppen grundig.
Syntetiske stoffer som gnisser eller blafrer mot pulsmåleren,
kan skape statisk elektrisitet som forstyrrer pulssignalene.
• Beveg deg vekk fra kilder som kan forstyrre pulsmåleren.
Kilder som kan forårsake forstyrrelser, kan omfatte
elektromagnetiske felt, enkelte trådløse sensorer på 2,4 Ghz,
høyspentledninger, elektriske motorer, ovner,
mikrobølgeovner, trådløse telefoner på 2,4 Ghz og trådløse
LAN-tilgangspunkter.
5
Ta vare på pulsmåleren
LES DETTE
Oppsamling av svette og salt på stroppen kan redusere
pulsmålerens evne til å rapportere nøyaktige data.
• Skyll pulsmåleren etter hver bruk.
• Vask pulsmåleren for hånd etter hver sjuende bruk eller hver
gang du har svømt i basseng. Bruk en liten mengde mildt
vaskemiddel, for eksempel oppvaskmiddel.
MERK: Pulsmåleren kan bli ødelagt hvis du bruker for mye
vaskemiddel.
• Ikke legg pulsmåleren i en vaskemaskin eller en
tørketrommel.
• Heng opp pulsmåleren eller legg den flatt når du skal tørke
den.
Løpsdynamikk
Du kan bruke en kompatibel fēnix Chronos enhet parkoblet med
HRM-Run™ tilbehøret eller andre tilbehør for løpsdynamikk for å
få tilbakemelding i sanntid om løpestilen din. Hvis fēnix Chronos
enheten ble levert med HRM-Run tilbehøret, er enhetene
allerede parkoblet.
Tilbehøret for løpsdynamikk har en akselerasjonsmåler som
måler torsobevegelser for å beregne seks forskjellige løpedata.
Pedalfrekvens: Pedalfrekvens er antall skritt per minutt.
Funksjonen viser totalt antall skritt (høyre og venstre fot
kombinert).
Vertikal oscillasjon: Vertikal oscillasjon vil si sprett i
løpsbevegelsen. Funksjonen viser den vertikale bevegelsen
for torso målt i centimeter.
Tid med bakkekontakt: Tid med bakkekontakt er tiden hvert
skritt berører bakken mens du løper. Dette måles i
millisekunder.
MERK: Tid med bakkekontakt og balanse for tid med
bakkekontakt kan ikke beregnes mens du går.
Balanse for tid med bakkekontakt: Balanse for tid med
bakkekontakt viser balansen mellom venstre og høyre for din
tid med bakkekontakt mens du løper. Dette vises som et
prosenttall. For eksempel 53,2 med en pil som peker mot
venstre eller høyre.
Skrittlengde: Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den
ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken. Dette
måles i meter.
Vertikalt forholdstall: Vertikalt forholdstall er forholdet mellom
vertikal oscillasjon og skrittlengde. Dette vises som et
prosenttall. Et lavere tall betyr vanligvis en bedre løpestil.
Trene med løpsdynamikk
Før du kan se løpsdynamikken, må du ta på et
løpsdynamikktilbehør, for eksempel HRM-Run, og parkoble det
med enheten (Parkoble ANT+ sensorer, side 25). Hvis fēnix
Chronos ble levert med tilbehøret, er enhetene allerede
parkoblet, og fēnix Chronos er klar til å vise dataskjermbilder
med løpsdynamikk.
1 Velg et alternativ:
• Hvis løpsdynamikktilbehøret og fēnix Chronos-enheten er
parkoblet, kan du gå direkte til trinn 7.
• Hvis løpsdynamikktilbehøret og fēnix Chronos-enheten
ikke allerede er parkoblet, fullfører du alle trinnene i denne
fremgangsmåten.
Hold
nede MENU.
2
3 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
4 Velg en aktivitet.
5 Velg aktivitetsinnstillingene.
6 Velg Dataskjermer > Legg til ny.
7 Velg et dataskjermbilde for løpsdynamikk.
MERK: Skjermbildene for løpsdynamikk er ikke tilgjengelige
for alle aktiviteter.
8 Ta en løpetur (Starte en aktivitet, side 2).
9 Velg UP eller DOWN for å åpne skjermbildet for
løpsdynamikk med statistikk.
Fargemålere og løpsdynamikkdata
Skjermbildene for løpsdynamikk viser en fargemåler for den primære målingen. Du kan vise kadens, vertikal oscillasjon, tid med
bakkekontakt, balanse for tid med bakkekontakt eller vertikalt forholdstall som den primære målingen. Fargemåleren viser
løpsdynamikken din sammenlignet med data fra andre løpere. Fargesonene er basert på prosentiler.
Garmin har undersøkt mange løpere på forskjellige nivåer. Dataverdiene i de røde og oransje sonene er typiske for mindre erfarne
eller langsommere løpere. Dataverdiene i de grønne, blå og lilla sonene er typiske for mer erfarne eller raskere løpere. Mer erfarne
løpere har ofte kortere tid med bakkekontakt, lavere vertikal oscillasjon, lavere vertikalt forholdstall og høyere kadens enn mindre
erfarne løpere. Samtidig har høye løpere ofte litt lavere kadens, lengre skritt og litt høyere vertikal oscillasjon. Vertikalt forholdstall er
den vertikale oscillasjonen din delt på skrittlengden din. Det har ingen sammenheng med høyden din.
Gå til www.garmin.com/runningdynamics hvis du vil ha mer informasjon om løpsdynamikk. Hvis du vil ha mer teori og tolkninger av
løpsdynamikkdata, kan du oppsøke anerkjente publikasjoner og webområder om løping.
Fargesone Prosentil i sone Pedalfrekvensområde Område for tid med bakkekontakt
Lilla
>95
>183 spm
<218 ms
Blå
70-95
174–183 spm
218–248 ms
Grønn
30-69
164-173 spm
249-277 ms
Oransje
5–29
153-163 spm
278-308 ms
Rød
<5
<153 spm
>308 ms
Balansedata for tid med bakkekontakt
Balanse for tid med bakkekontakt måler hvor symmetrisk du løper. Dette vises som en prosentandel av den totale tiden din med
bakkekontakt. 51,3 % med en pil mot venstre, for eksempel, indikerer at brukeren løper med venstre fot oftere i kontakt med bakken.
Hvis dataskjermbildet viser begge tallene, for eksempel 48–52, er 48 % venstre fot og 52 % høyre.
Fargesone
Rød
Oransje
Grønn
Oransje
Rød
Symmetri
Dårlig
OK
Bra
OK
Dårlig
Prosentandel av andre løpere
5%
25%
40%
25%
5%
Balanse for tid med bakkekontakt >52,2 % V 50,8–52,2 % V 50,7 % V–50,7 % H 50,8–52,2 % H >52,2 % H
6
Pulsfunksjoner
Under utviklingen og testingen av løpsdynamikkene, oppdaget teamet fra Garmin en sammenheng mellom skader og store
ubalanser hos enkelte løpere. Hos mange løpere pleier balanse for tid med bakkekontakt å avvike ytterligere fra 50/50 når de løper
opp eller ned bakker. De fleste løpetrenere er enige i at det er bra med en symmetrisk løpestil. Eliteløpere har som oftest hurtige og
godt balanserte skritt.
Du kan se fargemåleren eller datafeltet mens du løper, eller du kan se oppsummeringen på Garmin Connect kontoen når løpeturen
er over. På samme måte som andre løpsdynamikkdata, er balanse for tid med bakkekontakt et kvantitativt mål som hjelper deg med
å lære mer om løpestilen din.
Data om vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall
Dataområdene for vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall er litt ulike avhengig av sensoren og hvorvidt den er plassert på brystet
(HRM-Tri™ eller HRM-Run tilbehør) eller i livet (Running Dynamics Pod tilbehør).
Fargesone Prosentil i sone Område for vertikal
oscillasjon på brystet
Område for vertikal
oscillasjon i livet
Vertikalt forholdstall på Vertikalt forholdstall i
brystet
livet
Lilla
>95
<6,4 cm
<6,8 cm
<6,1 %
<6,5%
Blå
70-95
6,4–8,1 cm
6,8-8,9 cm
6,1-7,4%
6,5-8,3%
Grønn
30-69
8,2-9,7 cm
9,0-10,9 cm
7,5-8,6%
8,4-10,0%
Oransje
5–29
9,8-11,5 cm
11,0-13,0 cm
8,7-10,1%
10,1-11,9%
Rød
<5
>11,5 cm
>13,0 cm
>10,1 %
>11,9%
Tips for manglende data om løpsdynamikk
Hvis det ikke vises data for løpsdynamikk, kan du prøve disse
tipsene.
• Sørg for å ha et tilbehør for løpsdynamikk, for eksempel
HRM-Run.
Tilbehør med løpsdynamikk er merket med på fremsiden
av modulen.
• Parkoble tilbehøret for løpsdynamikk med fēnix Chronos
enheten igjen, i henhold til instruksjonene.
• Hvis dataene for løpsdynamikk kun viser nuller, kontrollerer
du at tilbehøret er festet med riktig side opp.
MERK: Tid med bakkekontakt og balanse vises bare mens
du løper. Dette kan ikke beregnes mens du går.
Ytelsesmålinger
Disse ytelsesmålingene krever at du utfører noen aktiviteter med
pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med
bryststropp. Målingene er beregninger som kan hjelpe deg med
å spore og forstå treningsaktivetene dine og prestasjonene dine
i konkurranser. Disse beregningene er gitt og støttes av
Firstbeat. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/physio.
Treningsbelastning: Treningsbelastningen er summen av
EPOC (Excess Post-exercise Oxygen Consumption) for de
sju siste dagene. EPOC er en beregning av hvor mye energi
kroppen din bruker på restitusjon etter en treningsøkt.
Antatte løpstider: Enheten bruker kondisjonsberegningen og
publiserte datakilder til å gi en måltid basert på den gjeldende
kondisjonen din. Denne beregningen antar at du har fullført
riktig trening for løpet.
Test av pulsvariasjonsstress: Testen av pulsvariasjonsstress
krever en Garmin pulsmåler med bryststropp. Enheten måler
variasjoner i pulsen din mens du står stille i tre minutter.
Dette er det generelle stressnivået ditt. Skalaen går fra 1 til
100, der en lavere poengsum indikerer et lavere stressnivå.
Ytelseskondisjon: Ytelseskondisjonen er en vurdering i sanntid
som gjøres når du har vært aktiv i 6–20 minutter. Den kan
legges til som et datafelt, slik at du kan se ytelseskondisjonen
din under resten av aktiviteten. Den sammenligner din
kondisjonen din i sanntid med den gjennomsnittlige formen
din.
FTP (Functional Threshold Power): Enheten bruker
informasjonen du oppga første gang du konfigurerte
brukerprofilen din, til å beregne FTP-en. Hvis du ønsker en
mer nøyaktig vurdering, kan du utføre en veiledet test.
Melkesyreterskel: Melkesyreterskel krever en pulsmåler med
bryststropp. Melkesyreterskelen er det punktet der musklene
dine raskt begynner å bli slitne. Enheten måler
melkesyreterskelen din basert på pulsen og hastigheten din.
Slå av prestasjonsvarsler
MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med.
Du må gjennomføre noen aktiviteter for at enheten skal få
kunnskap om prestasjonene dine.
Treningsstatus: Treningsstatusen viser hvordan treningen din
har innvirkning på formen og prestasjonene dine.
Treningsstatusen din er basert på endringer av
treningsbelastningen og kondisjonsberegningen din over en
lengre periode.
kondisjonsberegning: Kondisjon vil si maksimalt
oksygenvolum (i milliliter) som du bruker per minutt per kilo
med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
Restitusjonstid: Restitusjonstiden viser hvor mye tid som
gjenstår før du er fullt restituert og klar til en ny, hard
treningsøkt.
Pulsfunksjoner
Prestasjonsvarsler er slått på som standard. Enkelte
prestasjonsvarsler vises når aktiviteten er fullført. Enkelte
prestasjonsvarsler vises under en aktivitet eller når du oppnår
en ny prestasjonsmåling, for eksempel en ny
kondisjonsberegning.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Fysiologiske målinger > Varsler om
ytelse.
3 Velg et alternativ.
Automatisk registrering av prestasjonsmålinger
Funksjonen Automatisk registrering er slått på som standard.
Enheten kan automatisk registrere makspuls, melkesyreterskel
og FTP (terskelwatt, Functional Threshold Power) under en
aktivitet.
MERK: Enheten registrerer makspuls bare når pulsen din er
høyere enn verdien som er angitt i brukerprofilen din.
1 Hold nede MENU.
7
2 Velg Innstillinger > Fysiologiske målinger > Automatisk
registrering.
3 Velg et alternativ.
Treningsstatus
Treningsstatusen viser hvordan treningen virker inn på form og
prestasjoner. Treningsstatusen din er basert på endringer av
treningsbelastningen og kondisjonsberegningen din over en
lengre periode. Du kan bruke treningsstatusen til å planlegge
fremtidig trening og fortsette å forbedre formen.
Nærmer seg toppen: Formtopp betyr at du er i ideell løpsform.
Den nylige reduksjonen i treningsbelastning gjør at kroppen
kan restituere seg og fullstendig kompensere for tidligere
trening. Du bør planlegge fremover, da denne formtoppen
kun er mulig å opprettholde over en kort tid.
Produktiv: Nåværende treningsbelastning får formen og ytelsen
til å gå i riktig retning. Pass på å legge inn
restitusjonsperioder i treningen for å opprettholde formen.
Oppretthold: Nåværende treningsbelastning er tilstrekkelig til å
opprettholde formen. Hvis du vil se forbedringer, kan du
prøve å legge inn variasjoner i treningsøktene eller øke
treningsmengden.
Nedtrapping: Lettere treningsbelastning gjør kroppen i stand til
å restituere seg, noe som er svært viktig i lengre perioder
med hard trening. Du kan gå tilbake til høyere
treningsbelastning når du føler deg klar.
Ikke produktiv: Treningsbelastningen er på et godt nivå, men
formen er dalende. Det kan hende at kroppen din strever
med restitusjonen, så du bør følge med på den generelle
helsetilstanden din, inkludert stress, ernæring og hvile.
Styrke og kondisjon reduseres: Styrke og kondisjon
reduseres når du trener mye mindre enn vanlig i en uke eller
mer, slik at formen påvirkes. Du kan forsøke å øke
treningsbelastningen hvis du vil se forbedringer.
Jobber for hardt: Treningsbelastningen er svært høy og virker
mot sin hensikt. Kroppen din trenger hvile. Du bør gi deg selv
tid til restitusjon ved å legge inn lettere trening i planen.
Ingen status: Enheten trenger en eller to ukers
treningshistorikk, inkludert aktiviteter med
kondisjonsberegning fra løping eller sykling, for å kunne
beregne treningsstatus.
Tips om treningsstatusfunksjonen
Her er noen tips om hvordan du kan få mest mulig ut av
treningsstatusfunksjonen.
• Løp utendørs med pulsmåling minst to ganger i uken, eller
sykle med puls- og kraftmåling minst to ganger i uken.
Når du har brukt enheten i én uke, bør treningsstatusen være
tilgjengelig.
• Registrer alle treningsaktivitetene dine på denne enheten. Da
lærer den mest om prestasjonene dine.
Om kondisjonsberegninger
Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du
bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk
prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form.
fēnix Chronos enheten krever en pulsmåler på håndleddet eller
en kompatibel pulsmåler med bryststropp for å kunne vise
kondisjonsberegningen din. Enheten har separate
kondisjonsberegninger for løping og sykling. For å få en
nøyaktig kondisjonsberegning må du enten løpe utendørs med
GPS, eller sykle med en kompatibel kraftmåler, ved middels høy
intensitet i flere minutter.
Kondisjonsberegningen vises som et tall og en posisjon på
fargemåleren.
8
Lilla
Overlegent
Blå
Utmerket
Grønn
Bra
Oransje
OK
Rød
Dårlig
Kondisjonsberegningsdata og analyse gis med tillatelse av The
Cooper Institute . Du finner mer informasjon i tillegget
(Standardverdier for kondisjonsberegning, side 31) og på
www.CooperInstitute.org.
®
Få kondisjonsberegning for løping
Denne funksjonen krever en pulsmåler på håndleddet eller en
kompatibel pulsmåler med bryststropp. Hvis du bruker en
pulsmåler med bryststropp, må du ta den på og parkoble den
med enheten (Parkoble ANT+ sensorer, side 25). Hvis fēnix
Chronos enheten ble levert med en pulsmåler, er enhetene
allerede parkoblet.
Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen
(Konfigurere brukerprofilen, side 11) og angir makspulsen din
(Angi pulssoner, side 11). Beregningen kan virke unøyaktig til
å begynne med. Enheten trenger et par løpeturer for å forstå
hvordan du løper.
1 Løp utendørs i minst ti minutter.
2 Velg Lagre når du er ferdig med løpeturen.
3 Velg UP eller DOWN for å vise prestasjonswidgeten.
4 Velg START for å bla gjennom prestasjonsmålingene.
Få kondisjonsberegning for sykling
Denne funksjonen krever en kraftmåler og en pulsmåler på
håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp.
Kraftmåleren må parkobles med fēnix Chronos-enheten
(Parkoble ANT+ sensorer, side 25). Hvis du bruker en
pulsmåler med bryststropp, må du ta den på og parkoble den
med enheten din. Hvis fēnix Chronos enheten ble levert med en
pulsmåler, er enhetene allerede parkoblet.
Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen
(Konfigurere brukerprofilen, side 11) og angir makspulsen din
(Angi pulssoner, side 11). Beregningen kan virke unøyaktig til
å begynne med. Enheten trenger et par turer for å forstå
hvordan du sykler.
1 Sykle med konstant høy intensitet i minst 20 minutter.
2 Etter turen velger du Lagre.
3 Velg UP eller DOWN for å vise prestasjonswidgeten.
4 Velg START for å bla gjennom prestasjonsmålingene.
Restitusjonstid
Du kan bruke en Garmin enhet med pulsmåling på håndleddet
eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp for å se hvor mye
tid som gjenstår før du er klar for en ny, hard treningsøkt.
MERK: Den anbefalte restitusjonstiden beregnes ut fra
kondisjonsberegningen din og kan virke unøyaktig til å begynne
med. Du må gjennomføre noen aktiviteter for at enheten skal få
kunnskap om prestasjonene dine.
Restitusjonstiden vises umiddelbart etter en aktivitet. Tidtakeren
teller ned til tilstanden er optimal for å starte på en ny, hard
treningsøkt.
Pulsfunksjoner
Vise nedtrappingstiden
Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen
(Konfigurere brukerprofilen, side 11) og angir makspulsen din
(Angi pulssoner, side 11).
1 Ta en løpetur.
2 Velg Lagre når du er ferdig med løpeturen.
Restitusjonstiden vises. Den maksimale tiden er 4 dager.
MERK: Fra urskiven kan du velge UP eller DOWN for å vise
prestasjonswidgeten. Eller du kan velge START for å bla
gjennom prestasjonsmålingene og se restitusjonstiden din.
Restitusjonspuls
Hvis du trener med en pulsmåler på håndleddet eller en
kompatibel pulsmåler med bryststropp, kan du sjekke
restitusjonspulsverdien etter hver aktivitet. Restitusjonspuls er
forskjellen mellom pulsen din når du er aktiv og to minutter etter
at aktiviteten er over. Et eksempel: Du har tatt en vanlig løpetur
og stopper tidtakeren. Pulsen din er 140 slag/min. Etter to
minutter uten aktivitet eller med nedvarming er pulsen 90 slag/
min. Restitusjonspulsen er 50 slag/min (140 minus 90). Noen
studier har funnet korrelasjoner mellom restitusjonspuls og
hjertets helse. Høyere tall angir som regel sunnere hjerter.
TIPS: Du får best resultat hvis du står stille i to minutter mens
enheten beregner restitusjonspulsverdien. Du kan lagre eller
forkaste aktiviteten når denne verdien vises.
Treningsbelastning
Treningsbelastning er en måling av treningsvolumet ditt over de
siste syv dagene. Det er summen av EPOC-målingene de siste
syv dagene. Måleren indikerer hvorvidt den nåværende
belastningen er lav eller høy, eller om den er innenfor det
optimale området for å opprettholde eller forbedre formen.
Optimalt område beregnes ut fra individuelt formnivå og
treningshistorikk. Området justeres etter hvert som treningstid
og -intensitet øker eller minker.
Anaerob treningseffekt bruker puls og hastighet (eller kraft) til å
beregne hvilken effekt treningen har på evnen til å prestere med
svært høy intensitet. Du mottar en verdi basert på det anaerobe
bidraget til EPOC og på type aktivitet. Gjentatte intervaller med
høy intensitet på 10 til 120 sekunder har en svært god
innvirkning på den anaerobe kapasiteten din og fører til en
bedre anaerob treningseffekt.
Det er viktig å vite at treningseffekttallene dine (fra 0,0 til 5,0)
kan virke unormalt høye under de første aktivitetene. Du må
utføre flere aktiviteter før enheten lærer den aerobe og
anaerobe formen din.
Du kan legge til treningseffekt som et datafelt på et av
treningsskjermbildene dine, slik at du kan holde oversikten
gjennom hele løpeturen.
Fargesone
Treningseffekt
Aerob effekt
Anaerob effekt
Fra 0,0 til 0,9
Ingen
forbedring.
Ingen
forbedring.
Fra 1,0 til 1,9
Liten forbedring. Liten forbedring.
Fra 2,0 til 2,9
Opprettholder
aerob form.
Fra 3,0 til 3,9
Forbedrer aerob Forbedrer
form.
anaerob form.
Fra 4,0 til 4,9
Forbedrer aerob Forbedrer
form betydelig. anaerob form
betydelig.
5,0
Jobber for hardt
og kan være
skadelig uten
tilstrekkelig restitusjonstid.
Opprettholder
anaerob form.
Jobber for hardt
og kan være
skadelig uten
tilstrekkelig restitusjonstid.
Teknologien for treningseffekt leveres og støttes av Firstbeat
Technologies Ltd. Du finner mer informasjon på
www.firstbeattechnologies.com.
Vise antatte løpstider
Pulsvariasjoner og stressnivå
Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen
(Konfigurere brukerprofilen, side 11) og angir makspulsen din
(Angi pulssoner, side 11).
Enheten bruker kondisjonsberegningen (Om
kondisjonsberegninger, side 8) og publiserte datakilder til å gi en
måltid basert på din gjeldende kondisjon. Denne beregningen
antar at du har fullført riktig trening for løpet.
MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med.
Enheten trenger et par løpeturer for å forstå hvordan du løper.
1 Velg UP eller DOWN for å vise prestasjonswidgeten.
2 Velg START for å bla gjennom prestasjonsmålingene.
Enheten viser antatte løpstider for 5 km, 10 km, halvmaraton
og maraton.
Stressnivået baseres på en tre minutter lang test som utføres
mens du står i ro. fēnix Chronos enheten analyserer da
variasjoner i pulsen din for å regne ut det generelle stressnivået
ditt. Trening, søvn, ernæring og stress i livet generelt er faktorer
som har innvirkning på løpsytelsen din. Stressnivået spenner
mellom 1 og 100, der 1 er en svært lav stresstilstand og 100 er
en svært høy stresstilstand. Når du kjenner stressnivået ditt, kan
du avgjøre hvor tøff trening kroppen din er klar for.
Om treningseffekt
Treningseffekt måler hvordan en aktivitet påvirker den aerobe
og anaerobe formen din. Treningseffekt samles opp under
aktiviteten. Etter hvert som aktiviteten pågår, vil verdien for
treningseffekt øke, slik at du får vite hvordan aktiviteten har
forbedret formen din. Treningseffekt fastsettes av informasjonen
i brukerprofilen din, pulsen, varigheten og intensiteten på
aktiviteten.
Aerob treningseffekt bruker pulsen til å måle hvordan den
samlede intensiteten i en treningsøkt påvirker den aerobe
formen. Dette indikerer om treningsøkten hadde en
opprettholdende eller forbedrende effekt på formen. Total EPOC
i under øvelsen kartlegges som en serie verdier som angir
treningsnivå og treningsvaner. Rolige treningsøkter med
moderat intensitet eller treningsøkter med lengre intervaller (>
180 sek.) har en positiv effekt på det aerobe stoffskiftet og gir en
forbedret aerob treningseffekt.
Pulsfunksjoner
Visning av variasjoner i puls og stressnivå
Denne funksjonen krever en Garmin pulsmåler med bryststropp.
Før du kan se nivået for pulsvariasjonsstress, må du ta på en
pulsmåler og parkoble den med enheten (Parkoble ANT+
sensorer, side 25). Hvis fēnix Chronos enheten ble levert med
en pulsmåler, er enhetene allerede parkoblet.
TIPS: Garmin anbefaler at du måler stressnivået på omtrent
samme tidspunkt og under omtrent samme forhold hver dag.
1 Hvis nødvendig velger du START > Legg til >
Pulsvariasjonsstress for å legge til stressappen i applisten.
2 Velg Ja for å legge til appen i favorittlisten.
3 Velg START > Pulsvariasjonsstress > START på urskiven.
4 Stå stille og slapp av i tre minutter.
Ytelseskondisjon
Mens du gjennomfører en aktivitet, for eksempel løping eller
sykling, analyserer ytelseskondisjonsfunksjonen tempoet ditt,
pulsen din og variasjoner i pulsen for å gjøre en
sanntidsvurdering av evnen din til å prestere sammenlignet med
den gjennomsnittlige formen din. Den tilsvarer omtrent
prosentavviket i sanntid fra grunnlinjen din for
kondisjonsberegning.
9
Verdier for ytelseskondisjon spenner mellom –20 og +20. Etter
de første 6–20 minuttene av aktiviteten din viser enheten
ytelseskondisjonsverdien din. En verdi på +5 betyr for eksempel
at du er uthvilt og i grei form og kan klare en god løpetur eller
sykkeltur. Du kan legge til ytelseskondisjon som et datafelt på et
av treningsskjermbildene dine, slik at du kan holde oversikten
gjennom hele aktiviteten. Ytelseskondisjon kan også være en
indikator på hvor sliten du er, særlig etter en lang treningsøkt.
MERK: Du må løpe eller sykle noen turer med pulsmåler for at
enheten skal kunne gi en nøyaktig kondisjonsberegning og lære
seg mer om løps- eller sykkelkondisjonen din (Om
kondisjonsberegninger, side 8).
Se ytelseskondisjonen din
Denne funksjonen krever en pulsmåler på håndleddet eller en
kompatibel pulsmåler med bryststropp.
1 Legg til Ytelsesforhold til et dataskjermbilde (Tilpasse
dataskjermbildene, side 20).
2 Dra ut på løpetur eller sykkeltur.
Ytelseskondisjonen din vises etter 6–20 minutter.
3 Bla til dataskjermbildet for å se ytelseskondisjonen din
gjennom hele løpeturen eller sykkelturen.
Hvis dette er din første beregning av melkesyreterskel, ber
enheten deg om å oppdatere pulssonene dine basert på
melkesyreterskelpulsen din. Hver gang du får en ny
beregning av melkesyreterskelen din, ber enheten deg om å
godta eller avvise beregningen.
Få beregnet FTP
Før du kan få FTP-beregningen (terskelwatt), må du parkoble en
pulsmåler med bryststropp og en kraftmåler med enheten
(Parkoble ANT+ sensorer, side 25), og du må få en
kondisjonsberegning (Få kondisjonsberegning for sykling,
side 8).
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen fra det første
oppsettet og kondisjonsberegningen din til å beregne FTPverdien. Enheten registrerer automatisk FTP-verdien din under
sykkelturer med puls- og kraftmåling der du holder jevnt høy
intensitet.
1 Velg UP eller DOWN for å vise prestasjonswidgeten.
2 Velg START for å bla gjennom prestasjonsmålingene.
Beregnet FTP vises som en verdi målt i watt per kilo,
utgangseffekt i watt og en stilling på fargemåleren.
Lilla
Overlegent
Melkesyreterskel
Blå
Utmerket
Melkesyreterskelen er det nivået av treningsintensitet der
melkesyre begynner å samles opp i blodet. Når du løper, gir
dette et bilde av tempo eller hvor mye du anstrenger deg. Når
du ligger over denne terskelen mens du løper, begynner
kroppen å bli sliten. For erfarne løpere ligger terskelen omtrent
på 90 % av makspuls og mellom løpstempoene for 10 km og
halvmaraton. For gjennomsnittlige løpere kan
melkesyreterskelen ofte ligge langt lavere enn 90 % av
makspuls. Hvis du kjenner melkesyreterskelen din, kan du
lettere avgjøre hvor hardt du kan trene og når du kan ta i litt i
konkurranser.
Hvis du kjenner pulsnivået for melkesyreterskelen din, kan du
angi den i innstillingene for brukerprofilen din (Angi pulssoner,
side 11).
Grønn
Bra
Oransje
OK
Rød
Har ikke trent
Gjennomføre en veiledet test for beregne melkesyreter­
skelen
Denne funksjonen krever en Garmin pulsmåler med bryststropp.
Før du kan gjennomføre den guidede testen, må du ta på deg
en pulsmåler og parkoble den med enheten (Parkoble ANT+
sensorer, side 25). Du må også ha en kondisjonsberegning fra
en tidligere løpetur (Om kondisjonsberegninger, side 8).
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen fra det første
oppsettet og kondisjonsberegningen din til å beregne
melkesyreterskelen din. Enheten registrerer automatisk
melkesyreterskelen din under løpeturer med pulsmåling der du
holder jevnt høy intensitet.
TIPS: Du må løpe noen turer med pulsmåler med bryststropp for
at enheten skal kunne gi en nøyaktig makspuls- og
kondisjonsberegning. Hvis du har vanskeligheter med å få utført
en beregning av melkesyreterskel, kan du prøve å senke
verdien din for makspuls manuelt.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet for løping utendørs.
GPS må brukes for å kunne gjennomføre testen.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Trening > Veiledet test av melkesyreterskel.
5 Start tidtakeren, og følg instruksjonene på skjermen.
Når du er i gang med løpeturen, viser enheten varigheten av
hvert trinn, målet og gjeldende pulsdata. Det vises en
melding når testen er fullført.
6 Når du har fullført den veiledede testen, stopper du tidtakeren
og lagrer aktiviteten.
10
Du finner mer informasjon i tillegget (FTP-verdier, side 32).
MERK: Når et prestasjonsvarsel gir beskjed om en ny FTPberegning, kan du velge Godta for å lagre den nye FTPverdien, eller velge Avslå for å beholde den nåværende FTPverdien (Slå av prestasjonsvarsler, side 7).
Gjennomføre en FTP­test
Før du kan utføre en test for å fastslå FTP-verdien din
(terskelwatt eller Functional Treshold Power), må du parkoble
en pulsmåler med bryststropp og en kraftmåler med enheten din
(Parkoble ANT+ sensorer, side 25), og du må få en
kondisjonsberegning (Få kondisjonsberegning for sykling,
side 8).
MERK: FTP-testen er en utfordrende treningsøkt som det tar
omtrent 30 minutter å gjennomføre. Velg en praktisk og for det
meste flat rute som gjør det mulig å sykle med jevnt økende
innsats, som i et temporitt.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en sykkelaktivitet.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Trening > FTP-veiledet test.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Når du starter sykkelturen, viser enheten hvert trinn av
testen, målet og gjeldende kraftdata. Det vises en melding
når testen er fullført.
6 Når du har fullført den veiledede testen, fullfører du
nedvarmingen, stopper tidtakeren og lagrer aktiviteten.
FTP vises som en verdi målt i watt per kilo, utgangseffekt i
watt, og en stilling på fargemåleren.
7 Velg et alternativ:
• Velg Godta for å lagre den nye FTP-verdien.
• Velg Avslå for å beholde gjeldende FTP-verdi.
Pulsfunksjoner
Trening
Konfigurere brukerprofilen
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, fødselsår, høyde,
vekt, pulssone og kraftsone. Enheten bruker denne
informasjonen til å beregne nøyaktige treningsdata.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Brukerprofil.
3 Velg et alternativ.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
• Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du unngå
overtrening og redusere faren for skader.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 11) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
• Velg %pulsreserve for å se og redigere sonene som
prosentandeler av pulsreserven din (makspuls minus
hvilepuls).
• Velg % MSTP for å se og redigere sonene som
prosentandeler av melkesyreterskelpulsen din.
8 Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
9 Velg Legg til puls for sport, og velg en sportsprofil for å
legge til separate pulssoner (valgfritt).
10 Gjenta trinn 3 til og med 8 for å legge til pulssoner for sport
(valgfritt).
La enheten angi pulssonene
Standardinnstillingene gjør det mulig for enheten å registrere
makspulsen din og angi pulssonene dine som prosentandeler av
makspulsen.
• Kontroller at innstillingene i brukerprofilen er riktige
(Konfigurere brukerprofilen, side 11).
• Løp ofte med pulsmåleren på håndleddet eller med
bryststropp.
• Prøv noen pulstreningsplaner, som du finner i Garmin
Connect kontoen din.
• Se pulsetrender og tidssoner ved hjelp av Garmin Connect
kontoen din.
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Angi pulssoner
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å bestemme standard pulssoner. Du kan stille inn
ulike pulssoner for sportsprofiler som blant annet løping, sykling
og svømming. Angi makspuls for å få nøyaktige kaloridata under
aktiviteten. Du kan også angi hver pulssone og hvilepuls
manuelt. Du kan justere sonene på enheten manuelt eller ved
hjelp av Garmin Connect kontoen.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Brukerprofil > Puls.
3 Velg Maksimal puls, og angi makspulsen din.
Funksjonen Automatisk registrering kan brukes til automatisk
loggføring av makspuls under en aktivitet (Automatisk
registrering av prestasjonsmålinger, side 7).
4 Velg MELKESYRETERSKELPULS > Angi manuelt og angi
melkesyreterskelpuls.
Du kan gjennomføre en guidet test for å beregne
melkesyreterskelen din (Melkesyreterskel, side 10).
Funksjonen Automatisk registrering kan brukes til automatisk
loggføring av melkesyreterskel under en aktivitet (Automatisk
registrering av prestasjonsmålinger, side 7).
5 Velg Hvilepuls, og angi hvilepulsen.
Du kan bruke gjennomsnittlig hvilepuls basert på
opplysningene i brukerprofilen, eller du kan angi en tilpasset
hvilepuls.
Velg
Soner > Basert på.
6
7 Velg et alternativ:
• Velg BPM for å vise og redigere sonene i slag per minutt.
• Velg Prosent av maksimal puls for å se og redigere
sonene som prosentandeler av makspulsen din.
Trening
Om permanente idrettsutøvere
En permanent idrettsutøver er en person som har holdt på med
intens trening i mange år (unntatt ved kortere skadeavbrekk) og
har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
Stille inn kraftsoner
Verdiene for sonene er standardsoner basert på kjønn, vekt og
gjennomsnittlig kapasitet, og står kanskje ikke i stil med din
personlige kapasitet. Hvis du kjenner til FTP-verdien din
(terskelwatt), kan du angi den og tillate at programvaren
beregner kraftsonene dine automatisk. Du kan justere sonene
på enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect kontoen.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Brukerprofil > Kraftsoner > Basert på.
3 Velg et alternativ:
• Velg Watt for å vise og redigere sonene i watt.
• Velg % FTP for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din FTP.
4 Velg FTP, og angi terskelwattverdien.
5 Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
6 Velg om nødvendig Minimalt, og angi en minimumsverdi for
kraft.
11
Aktivitetsmåling
Aktivitetssporingsfunksjonen registrerer antall skritt per dag,
tilbakelagt distanse, intensitetsminutter, antall etasjer du har gått
opp, kaloriforbruk og søvnstatistikk for hver registrerte dag.
Forbrente kalorier inkluderer grunnleggende stoffskifte pluss
aktivitetskalorier.
Antallet skritt i løpet av dagen vises i skrittwidgeten. Antall skritt
oppdateres regelmessig.
Automatisk mål
Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på
tidligere aktivitetsnivå. Enheten viser deg fremdriften mot ditt
daglige mål À etter hvert som du beveger deg.
Enheten overvåker aktivitetsintensiteten din og måler tiden du
bruker på aktiviteter med moderat til høy intensitet (krever
pulsdata for angi mengden aktivitet med høy intensitet). Du kan
jobbe mot å oppnå det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter
ved å delta i aktiviteter med moderat til høy intensitet i minst ti
minutter sammenhengende. Enheten legger sammen antallet
aktivitetsminutter med moderat og høy intensitet. Det samlede
antallet intensitetsminutter med høy intensitet dobles når de
legges sammen.
Opparbeide seg intensitetsminutter
fēnix Chronos-enheten beregner intensitetsminutter ved å
sammenligne pulsdataene dine med den gjennomsnittlige
hvilepulsen din. Hvis pulsmåling er slått av, beregner enheten
moderate intensitetsminutter ved å analysere trinn per minutt.
• Start en aktivitet du tar tiden på for å få en mest mulig
nøyaktig beregning av intensitetsminutter.
• Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
• Målingen av hvilepuls blir mest nøyaktig hvis du har på deg
enheten hele døgnet.
Garmin Move IQ™ hendelser
Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du
angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din.
Bruke bevegelsesvarsler
Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede
stoffskifteendringer. Bevegelsesvarsleren minner deg på at du
bør bevege på deg. Når du har holdt deg i ro i én time, vises
Beveg deg! og den røde linjen. Det vises flere deler etter hvert
15. minutt med inaktivitet. I tillegg piper eller vibrerer enheten
hvis du har slått på toner (Systeminnstillinger, side 24).
Gå litt (minst et par minutter) for å nullstille
bevegelsesvarsleren.
Søvnsporing
Enheten registrerer bevegelsene dine mens du sover.
Søvnstatistikk er totalt antall timer søvn, søvnnivåer og
bevegelse i søvn. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Du kan se
søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen.
Bruke automatisk søvnsporing
1 Ha på deg enheten mens du sover.
2 Last opp søvnsporingsdataene dine til Garmin Connect
nettstedet (Manuell synkronisering av data med Garmin
Connect Mobile, side 18).
Du kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen
din.
Bruke Ikke forstyrr­modusen
Du kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av bakgrunnslyset,
tonevarslene og vibrasjonsvarslene. Du kan for eksempel bruke
denne modusen når du sover eller ser på en film.
MERK: Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Du kan
aktivere alternativet Søvntid i systeminnstillingene, slik at Ikke
forstyrr-modus automatisk aktiveres mens du vanligvis sover
(Systeminnstillinger, side 24).
1 Hold inne LIGHT.
2 Velg .
Intensitetsminutter
Organisasjoner som amerikanske Centers for Disease Control
and Prevention og American Heart Association og Verdens
helseorganisasjon (WHO) anbefaler 150 minutters aktivitet med
moderat intensitet per uke, for eksempel rask gange, eller 75
minutters aktivitet med høy intensitet per uke, for eksempel
løping.
®
12
Move IQ-funksjonen oppdager automatisk aktivitetsmønstre, for
eksempel gange, løping, sykling, svømming og trening på
ellipsemaskin som varer i minimum 10 minutter. Du kan vise
hendelsestypen og varigheten på Garmin Connect tidslinjen,
men de vises ikke i listen over aktiviteter, øyeblikksbilder eller
nyhetsfeeden. Hvis du ønsker flere detaljer og større
nøyaktighet, kan du registrere en aktivitet med tidtaking på
enheten din.
Innstillinger for aktivitetssporing
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > Aktivitetssporing.
Status: Slår av aktivitetsmålingsfunksjonen.
Bevegelsesvarsel: Viser en melding og bevegelseslinjen på
den digitale urskiven og skrittskjermbildet. I tillegg piper eller
vibrerer enheten hvis du har slått på toner
(Systeminnstillinger, side 24).
Målvarsler: Gjør det mulig å slå målvarsler av og på. Målvarsler
vises for daglige skrittmål, daglige trappemål og ukentlige
intensitetsminuttmål.
Move IQ: Gjør det mulig å slå Move IQ-hendelser av og på.
Slå av aktivitetsmåling
Når du slår av aktivitetsmåling, blir ikke trinn, etasjer oppover,
intensitetsminutter, søvn eller Move IQ-hendelser registrert.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktivitetssporing > Status > Av.
Treningsøkter
Du kan opprette tilpassede treningsøkter som omfatter mål for
hvert trinn i treningsøkten og for ulike avstander, tider og
kalorier. Du kan opprette treningsøkter med Garmin Connect
eller velge en treningsplan som har innebygde treningsøkter fra
Garmin Connect, og overføre dem til enheten.
Du kan planlegge treningsøkter ved hjelp av Garmin Connect.
Du kan planlegge treningsøkter på forhånd og lagre dem på
enheten.
Følge en treningsøkt fra Internett
Før du kan laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect, må du
ha en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 17).
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Opprett og lagre en ny treningsøkt.
4 Velg Send til enhet, og følg instruksjonene på skjermen.
5 Koble fra enheten.
Trening
Starte en treningsøkt
Du må laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect kontoen din
før du kan starte en treningsøkt.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Trening > Mine treningsøkter.
5 Velg en treningsøkt.
6 Velg Utfør treningsøkt.
7 Velg START for å starte tidtakeren.
Når du starter en treningsøkt, viser enheten hvert trinn av
treningsøkten, trinnmerknader (valgfritt), målet (valgfritt) og
gjeldende treningsøktdata.
Om treningskalenderen
Treningskalenderen på enheten er en utvidelse av
treningskalenderen eller planen du konfigurerer i Garmin
Connect. Når du har lagt til et par treningsøkter i Garmin
Connect kalenderen, kan du sende dem til enheten. Alle
planlagte treningsøkter som er sendt til enheten, vises i
treningskalenderlisten etter dato. Når du velger en dag i
treningskalenderen, kan du vise eller utføre treningsøkten. Den
planlagte treningsøkten ligger på enheten uavhengig av om du
fullfører eller hopper over økten. Når du sender planlagte
treningsøkter fra Garmin Connect, overskriver de den
eksisterende treningskalenderen.
Bruke Garmin Connect treningsplaner
Før du kan laste ned og bruke en treningsplan fra Garmin
Connect, må du ha en konto på Garmin Connect (Garmin
Connect, side 17).
Du kan bla gjennom Garmin Connect for å finne en treningsplan,
planlegge treningsøkter og løyper, og laste ned planen til
enheten.
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Velg og planlegg en treningsplan.
4 Gå gjennom treningsplanen i kalenderen din.
5 Velg , og følg instruksjonene på skjermen.
Intervalltreningsøkter
Du kan opprette intervalltreningsøkter basert på avstand eller
tid. Enheten lagrer egendefinerte intervalltreningsøkter til du
oppretter en annen intervalltreningsøkt. Du kan bruke åpne
intervaller for trening på bane og når du løper en kjent avstand.
Opprette en intervalltreningsøkt
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Trening > Intervaller > Rediger > Intervall > Type.
5 Velg Distanse, Tid eller Åpen.
TIPS: Du kan opprette et åpent intervall ved å velge Åpenalternativet.
Velg
Varighet, angi en distanse eller tid for treningsøkten, og
6
velg .
7 Velg BACK.
8 Velg Hvile > Type.
9 Velg Distanse, Tid eller Åpen.
10 Angi eventuelt en verdi for distanse eller tid for
hvileintervallet, og velg .
11 Velg BACK.
12 Velg ett eller flere alternativer:
Trening
• Hvis du vil angi antall repetisjoner, velger du Repeter.
• Hvis du vil legge til en åpen oppvarming i treningsøkten,
velger du Oppvarming > På.
• Hvis du vil legge til en åpen nedvarming i treningsøkten,
velger du Nedvarming > På.
Starte en intervalltreningsøkt
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Trening > Intervaller > Utfør treningsøkt.
5 Velg START for å starte tidtakeren.
6 Når intervalltreningsøkten har en oppvarming, velger du LAP
for å starte første intervall.
7 Følg instruksjonene på skjermen.
Når du har fullført alle intervallene, vises det en melding.
Stoppe en intervalltreningsøkt
• Du kan når som helst velge LAP for å avslutte et intervall.
• Du kan når som helst velge STOP for å stoppe tidtakeren.
• Hvis du har lagt til en avkjøling i intervalltreningsøkten, velger
du LAP for å avslutte intervalltreningsøkten.
Segmenter
Du kan sende løpe- eller syklesegmenter fra Garmin Connect
kontoen din til enheten. Etter at du har lagret et segment på
enheten, kan du konkurrere mot et segment for å prøve å
matche eller slå din egen personlige rekord eller andre deltakere
som har konkurrert mot segmentet.
MERK: Når du laster ned en løype fra Garmin Connect kontoen,
kan du laste ned alle de tilgjengelige segmentene i løypen.
Strava™ segmenter
Du kan laste ned Strava segmenter til fēnix Chronos enheten
din. Følg Strava segmenter for å sammenligne prestasjonen din
med andre syklister, venner og proffsyklister som har syklet det
samme segmentet.
Du kan registrere deg for et Strava medlemskap ved å gå til
segmentkontrollprogrammet i Garmin Connect kontoen din. Du
finner mer informasjon på www.strava.com.
Informasjonen i denne veiledningen gjelder for både Garmin
Connect segmenter og Strava segmenter.
Vise segmentdetaljer
1 Velg START.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Trening > Segmenter.
5 Velg et segment.
6 Velg et alternativ:
• Velg Kappseilas – tid for å se tiden og
gjennomsnittshastigheten til personen som leder
segmentet.
• Velg Kart for å vise segmentet på kartet.
• Velg Stigningsplott for å vise et stigningsplott for
segmentet.
Konkurrere mot et segment
Segmenter er virtuelle konkurranseløp. Du kan konkurrere mot
et segment og sammenligne prestasjonen din med tidligere
aktiviteter, andres prestasjoner, kontakter i Garmin Connect
kontoen din eller andre medlemmer av løpe- eller
sykkelfellesskapene. Du kan laste opp aktivitetsdataene dine til
Garmin Connect kontoen for å vise segmentposisjon.
13
MERK: Hvis Garmin Connect kontoen og Strava kontoen er
sammenkoblet, sendes aktiviteten din automatisk til Strava
kontoen din, slik at du kan se gjennom segmentposisjonen.
1 Velg START.
2 Velg en aktivitet.
3 Dra ut på løpetur eller sykkeltur.
Når du nærmer deg et segment, vises en melding, og du kan
konkurrere mot segmentet.
4 Begynn å konkurrere mot segmentet.
Det vises en melding når segmentet er fullført.
5 Velg et alternativ:
• Velg Fra logg for å velge en tidligere registrert aktivitet fra
enheten.
• Velg Nedlastet for å velge en aktivitet som du har lastet
ned fra Garmin Connect kontoen din.
6 Velg aktiviteten.
Virtual Partner skjermbildet vises, og du kan se sluttiden
enheten har beregnet for deg.
7 Velg START for å starte tidtakeren.
8 Når du har fullført aktiviteten, velger du START > Lagre.
Bruke Virtual Partner
Personlige rekorder
Virtual Partner er et treningsverktøy som er laget for å hjelpe
deg med å nå målene dine. Du kan sette et tempo for Virtual
Partner og konkurrere mot den.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Dataskjermer > Legg til ny > Virtual Partner.
6 Angi tempo eller hastighet.
7 Start aktiviteten (Starte en aktivitet, side 2).
8 Velg UP eller DOWN for å bla til Virtual Partner skjermbildet
og se hvem som leder.
Når du har fullført en aktivitet, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som du oppnådde under aktiviteten.
Personlige rekorder inkluderer raskeste tid over flere vanlige
løpsdistanser og lengste løp eller tur.
MERK: For sykling inkluderer personlige rekorder også mest
stigning og beste kraft (krever en kraftmåler).
®
Angi et treningsmål
Funksjonen for treningsmål fungerer med Virtual Partner, slik at
du kan trene mot et mål for distanse, distanse og tid, distanse
og tempo, eller distanse og hastighet som du selv har angitt.
Mens du trener, gir enheten deg tilbakemelding i sanntid på hvor
nære du er ved å oppnå treningsmålet ditt.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Trening > Angi et mål.
5 Velg et alternativ:
• Velg Bare distanse for å velge en forhåndsinnstilt
distanse eller angi en egendefinert distanse.
• Velg Distanse og Tid for å velge et mål for distanse og
tid.
• Velg Distanse og tempo eller Distanse og hastighet for
å velge et mål for distanse og tempo eller hastighet.
Skjermbildet for treningsmål vises, og du kan se sluttiden
enheten har beregnet for deg. Beregnet sluttid er basert på
gjeldende ytelse og gjenværende tid.
6 Velg START for å starte tidtakeren.
Avbryte et treningsmål
1 Hold inne MENU under en aktivitet.
2 Velg Avbryt mål > Ja.
Vise personlige rekorder
1 Hold nede MENU.
2 Velg Historikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg en rekord.
5 Velg Vis post.
Gjenopprette en personlig rekord
Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert
rekord.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Historikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg rekorden du vil gjenopprette.
5 Velg Forrige > Ja.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette en personlig rekord
1 Hold nede MENU.
2 Velg Historikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg rekorden du vil slette.
5 Velg Slett post > Ja.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette alle personlige rekorder
1 Hold nede MENU.
2 Velg Historikk > Rekorder.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
3 Velg en sport.
4 Velg Slett alle poster > Ja.
Rekordene slettes bare for den sporten.
Klokke
Løpe om kapp med en tidligere aktivitet
Du kan løpe om kapp med en tidligere registrert eller nedlastet
aktivitet. Denne funksjonen fungerer med Virtual Partner, slik at
du kan se hvor langt foran eller bak du ligger under aktiviteten.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Trening > Konkurrer mot en aktivitet.
14
Stille inn en alarm
Du kan stille inn opptil ti separate alarmer. Du kan stille inn hver
alarm til å spilles av én gang eller til å gjentas regelmessig.
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Klokke > Alarmklokke > Legg til alarm.
3 Velg Tid, og angi alarmtiden.
Klokke
4 Velg Repeter og deretter gjentakelsesfrekvensen for alarmen
(valgfritt).
5 Velg Lyder og deretter en varslingstype (valgfritt).
6 Velg Bakgrunnslys > På for å slå på bakgrunnsbelysningen
med alarmen.
Bruke kronografen
1
2
3
4
Hold nede MENU.
Velg Klokke > Kronograf.
Velg START for å starte tidtakeren.
Velg et alternativ:
• Velg STOP for å stoppe tidtakeren.
• Velg DOWN for å nullstille tidtakeren.
Starte nedtellingstidtakeren
1
2
3
4
Hold nede MENU på urskiven.
Velg Klokke > Tidtaker.
Angi klokkeslettet.
Velg eventuelt Start på nytt > På for å starte tidtakeren på
nytt automatisk når den utløper.
5 Hvis nødvendig velger du Lyder, og deretter en
varslingstype.
6 Velg Start tidtaker.
Bruke stoppeklokken
1
2
3
4
Hold nede MENU på urskiven.
Velg Klokke > Stoppeklokke.
Velg START for å starte tidtakeren.
Velg LAP for å starte rundetidtakerenÀ på nytt.
Den totale stoppeklokketiden Á fortsetter å gå.
5 Velg START for å stoppe begge tidtakerne.
6 Velg et alternativ.
Angi varsler for soloppgang og solnedgang
Du kan angi at varsler for soloppgang og solnedgang utløses et
bestemt antall minutter eller timer før soloppgangen eller
solnedgangen finner sted.
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Klokke > Varsler.
3 Velg et alternativ:
• Velg Til solnedgang > Status > På.
• Velg Til soloppgang > Status > På.
4 Velg Tid, og angi tiden.
Synkronisere tiden med GPS
Hver gang du slår på enheten og innhenter satellitter, oppdager
enheten automatisk tidssonen og gjeldende klokkeslett. Du kan
også manuelt synkronisere siden med GPS når du endrer
tidssoner, samt justere for sommertid.
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Klokke > Synkroniser med GPS.
Navigasjon
3 Vent mens enheten finner satellitter (Innhente
satellittsignaler, side 27).
Navigasjon
Lagre posisjonen din
Du kan lagre gjeldende posisjon for å navigere tilbake til den
senere.
1 Hold inne LIGHT.
2 Velg .
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Redigere lagrede posisjoner
Du kan slette en lagret posisjon, eller redigere navnet på den,
høydeinformasjon og posisjonsinformasjon.
1 Velg START > Navigasjon > Lagrede posisjoner på
urskiven.
2 Velg en lagret posisjon.
3 Velg et alternativ for å redigere posisjonen.
Slette alle lagrede posisjoner
Du kan slette alle de lagrede posisjonene dine samtidig.
Velg START > Navigasjon > Lagrede posisjoner > Slett
alle på urskiven.
Projisere et veipunkt
Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og
retningen fra gjeldende posisjon til en ny posisjon.
1 Hvis nødvendig velger du START > Legg til > Projiser vpkt
for å legge til veipunktappen i applisten.
2 Velg Ja for å legge til appen i favorittlisten.
3 Velg START > Projiser vpkt på urskiven.
4 Velg UP eller DOWN for å angi retning.
5 Velg START.
6 Velg DOWN for å velge en måleenhet.
7 Velg UP for å angi distansen.
8 Velg START for å lagre.
Det projiserte veipunktet lagres med et standardnavn.
Navigere til en destinasjon
Du kan bruke enheten til å navigere til en destinasjon eller følge
en kurs.
1 Velg START > Navigasjon på urskiven.
2 Velg en kategori.
3 Følg meldingene på skjermen for å velge en destinasjon.
4 Velg Gå til.
Navigasjonsinformasjonen vises.
5 Velg START for å begynne navigasjonen.
Opprette og følge en løype på enheten
1 Velg START > Navigasjon > Løyper > Opprett ny på
2
3
4
5
6
7
urskiven.
Angi et navn på løypen, og velg .
Velg Legg til posisjon.
Velg et alternativ.
Om nødvendig kan du gjenta trinn 3 og 4.
Velg Ferdig > Utfør løype.
Navigasjonsinformasjonen vises.
Velg START for å begynne navigasjonen.
15
Markere og starte navigasjon til en MOBposisjon (Mann over bord)
Du kan lagre en MOB-posisjon (Mann over bord) og automatisk
begynne å navigere til den.
TIPS: Du kan tilpasse holdefunksjonen for tastene, slik at du får
tilgang til MOB-funksjonen (Tilpasse holdtaster, side 24).
Velg START > Navigasjon > Siste MOB på urskiven.
Navigasjonsinformasjonen vises.
Navigere med Sight 'N Go
Du kan peke med enheten mot et objekt i det fjerne, for
eksempel et vanntårn, låse retningen og deretter navigere til
objektet.
1 Velg START > Navigasjon > Sight 'N Go på urskiven.
2 Pek øvre kant av klokken mot en gjenstand, og velg START.
Navigasjonsinformasjonen vises.
3 Velg START for å begynne navigasjonen.
Kompass
Enheten har et kompass med tre akser og automatisk
kalibrering. Kompassfunksjonene og endring av utseendet er
avhengig av aktiviteten, om GPS er aktivert og om du navigerer
til en destinasjon. Du kan endre kompassinnstillingene manuelt
(Kompassinnstillinger, side 23). Hvis du vil åpne
kompassinnstillingene raskt, kan du velge START fra
kontrollprogrammet for kompasset.
Høydemåler og barometer
Enheten inneholder en intern høydemåler og et barometer.
Enheten samler kontinuerlig inn høyde- og trykkdata, selv i
strømsparingsmodus. Høydemåleren viser beregnet høyde
basert på endringer i trykk. Barometeret viser data for trykk i
omgivelsene basert på fast høyde der hvor høydemåleren ble
kalibrert sist (Innstillinger for høydemåleren, side 23). Hvis du
vil åpne innstillingene før høydemåleren eller barometeret raskt,
velger du START fra kontrollprogrammene for høydemåleren
eller barometeret.
Navigere til startpunktet
Du kan navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten i en rett
linje eller tilbake samme vei som du kom. Denne funksjonen er
bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker GPS.
1 Velg STOP > Tilbake til start under en aktivitet.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil gå tilbake til startpunktet for aktiviteten langs
samme vei som du kom, velger du TracBack.
• Hvis du vil gå tilbake til startpunktet for aktiviteten i en rett
linje, velger du Rett linje.
Kartet viser den gjeldende posisjonen À, sporet du skal følge
Á og destinasjonen Â.
Stoppe navigasjon
1 Hold inne MENU under en aktivitet.
2 Velg Stopp navigasjon.
Kart
viser posisjonen din på kartet. Posisjonnavn og -symboler
vises på kartet. Når du navigerer til et bestemmelsessted, er
ruten markert med en linje på kartet.
• Kartnavigasjon (Panorere og zoome på kartet, side 16)
• Kartinnstillinger (Kartinnstillinger, side 23)
Panorere og zoome på kartet
1 Velg UP eller DOWN for å vise kartet.
2 Hold nede MENU.
3 Velg Panorer/zoom.
4 Velg et alternativ:
• Velg START for å veksle mellom å panorere opp og ned
eller venstre og høyre, eller for å zoome.
• Velg UP og DOWN for å panorere eller zoome på kartet.
• Velg BACK for å avslutte.
16
Logg
Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, gjennomsnittlig tempo
eller hastighet, rundedata og informasjon fra sensorer med
ANT+ (tilleggsutstyr).
MERK: Når enhetsminnet er fullt, blir de eldste dataene
overskrevet.
Bruke historikk
Historikk inneholder tidligere aktiviteter du har lagret på enheten.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Historikk > Aktiviteter.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise mer informasjon om aktiviteten, velger du
Detaljer.
• Velg Runder for å velge en runde og vise ekstra
informasjon om hver runde.
• Velg Intervaller for å velge et intervall og vise ekstra
informasjon om hvert intervall.
• Hvis du vil vise aktiviteten på et kart, velger du Kart.
• Hvis du vil se hvilken effekt aktiviteten hadde på den
aerobe og anaerobe formen din, velger du Training
Effect (Om treningseffekt, side 9).
• Hvis du vil se hvor lang tid du tilbrakte i hver pulssone,
velger du Tid i sone (Vise tiden din i hver pulssone,
side 16).
• Hvis du vil se et stigningsplott for aktiviteten, velger du
Stigningsplott.
• Hvis du vil slette den valgte aktiviteten, velger du Slett.
Multisportlogg
Enheten din lagrer det samlede multisportsammendraget for
aktiviteten, inkludert total avstand, tid, kalorier og data fra
valgfritt tilbehør. Enheten skiller også aktivitetsdataene for hvert
sportssegment og hver overgang, slik at du kan sammenligne
lignende treningsaktiviteter og spore hvor raskt du beveger deg
gjennom overgangene. Overgangsloggen inkluderer avstand,
tid, gjennomsnittlig hastighet og kalorier.
Vise tiden din i hver pulssone
Før du kan vise pulssonedata, må du fullføre en aktivitet med
pulsmåling og lagre aktiviteten.
Når du viser tiden din i hver pulssone, kan det hjelpe deg med å
justere treningsintensiteten.
1 Hold nede MENU.
Logg
2 Velg Historikk > Aktiviteter.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg Tid i sone.
Vise totalverdier for data
Du kan vise oppsamlet data for avstand og tid som er lagret på
enheten.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Historikk > Totalverdier.
3 Velg eventuelt en aktivitet.
4 Velg et alternativ for å vise ukentlige eller månedlige totaler.
Bruke kilometertelleren
Kilometertelleren registrerer automatisk total tilbakelagt
distanse, høydestigning og tid for aktiviteter.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Historikk > Totalverdier > Kilometerteller.
3 Velg UP eller DOWN for å vise totalverdier for
kilometertelleren.
Slette logg
1 Hold nede MENU.
2 Velg Historikk > Alternativer.
3 Velg et alternativ:
• Velg Slett alle aktiviteter for å slette alle aktiviteter fra
loggen.
• Velg Nullstill totalverdier for å nullstille alle totaler for
avstand og tid.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
4 Bekreft valget.
Tilkoblede funksjoner
Det finnes tilkoblede funksjoner for fēnix Chronos enheten når
du kobler enheten til en kompatibel smarttelefon ved hjelp av
Bluetooth trådløs teknologi. Enkelte funksjoner krever at du
installerer programmet Garmin Connect Mobile på den
tilkoblede smarttelefonen. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/apps.
Telefonvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på fēnix
Chronos enheten.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
GroupTrack: Gjør det mulig å spore kontaktene dine ved å
bruke LiveTrack direkte på skjermen og i sanntid.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er ferdig med å
registrere den.
Connect IQ: Brukes til å utvide enhetens funksjoner med nye
urskiver, widgets og datafelter.
Finn telefonen min: Finner en forlagt smarttelefon som er
parkoblet med fēnix Chronos enheten din og er innenfor
rekkevidde.
Finn klokken min: Finner en forlagt fēnix Chronos enhet som er
parkoblet med smarttelefonen og er innenfor rekkevidde.
Aktivere Bluetooth varsler
Du må parkoble fēnix Chronos enheten med en kompatibel
mobilenhet før du kan aktivere varsler (Parkoble smarttelefonen
med enheten, side 1).
Tilkoblede funksjoner
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Telefon > Smartvarsler > Status > På.
3 Velg Under aktiviteter.
4 Velg en varslingspreferanse.
5 Velg en lydpreferanse.
6 Velg Klokkemodus.
7 Velg en varslingspreferanse.
8 Velg en lydpreferanse.
9 Velg Tidsavbrudd.
10 Velg hvor lenge varselet om ny varsling skal vises på
skjermen.
Vise varsler
1 Gå til urskiven, og velg UP for å vise kontrollprogrammet for
varsler.
2 Velg START, og velg et varsel.
3 Velg DOWN for flere alternativer.
4 Velg BACK for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Administrere varsler
Du kan bruke den kompatible smarttelefonen din til å
administrere varsler som vises på fēnix Chronos enheten.
Velg et alternativ:
• Hvis du bruker en Apple enhet, kan du bruke
innstillingene for varslingssenteret på smarttelefonen til å
velge elementene som skal vises på enheten.
• Hvis du bruker en Android™ enhet, kan du bruke
appinnstillingene i Garmin Connect Mobile-appen til å
velge elementene som skal vises på enheten.
®
Slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth
1 Hold nede LIGHT for å vise kontrollmenyen.
2 Velg for å slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth på
fēnix Chronos enheten din.
Se i brukerveiledningen for mobilenheten hvis du vil vite
hvordan du slår av trådløs Bluetooth teknologi på
mobilenheten.
Slå av og på varsler om smarttelefontilkobling
Du kan angi at fēnix Chronos enheten skal varsle deg når den
parkoblede smarttelefonen kobles til og fra ved hjelp av trådløs
Bluetooth teknologi.
MERK: Varsler om smarttelefontilkobling er slått av som
standard.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Telefon > Varsler.
Finne en mistet mobilenhet
Du kan bruke denne funksjonen til å finne en mistet mobilenhet
som er parkoblet ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi og
befinner seg innenfor rekkevidde.
1 Hold nede LIGHT for å vise kontrollmenyen.
2 Velg .
fēnix Chronos enheten begynner å søke etter den parkoblede
mobilenheten. Et lydvarsel spilles av på mobilenheten, og
Bluetooth signalstyrken vises på fēnix Chronos
enhetsskjermen. Bluetooth signalstyrken øker etter hvert som
du nærmer deg mobilenheten.
3 Velg BACK for å avslutte søket.
Garmin Connect
Du kan holde kontakten med venner på Garmin Connect
kontoen din. Garmin Connect gir dere verktøy for sporing,
analyse, deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør
17
hendelsene i en aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer,
sykkelturer, svømming, villmarksturer, golfrunder med mer.
Garmin Connect er også en nettbasert statistikksporer der du
kan analysere og dele alle golfrundene dine. Du kan opprette en
gratis konto på www.garminconnect.com/start.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
du tar tiden på ved hjelp av enheten, kan du laste opp denne
aktiviteten til Garmin Connect kontoen din hvor du kan
beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon og
treningsaktiviteter og utendørsaktiviteter, inkludert tid,
avstand, puls, kaloriforbruk, pedalfrekvens, kart sett ovenfra
samt tempo- og hastighetsdiagrammer. Du kan vise mer
detaljert informasjon om golfrundene dine, inkludert
scorekort, statistikk og baneinformasjon. Du kan også vise
egendefinerbare rapporter.
Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i
en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå
målene dine.
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Administrer innstillinger: Du kan tilpasse enheten og
brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.
Gå til butikken til Connect IQ: Du kan laste ned apper,
urskiver, datafelter og kontrollprogrammer.
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin
Connect Mobile
Du må ha en Garmin Connect konto og parkoble enheten med
en kompatibel smarttelefon før du kan oppdatere programvaren
på enheten ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen
(Parkoble smarttelefonen med enheten, side 1).Garmin Connect
1 Synkroniser enheten med Garmin Connect Mobile-appen
(Manuell synkronisering av data med Garmin Connect
Mobile, side 18).
Garmin Connect Mobile-appen sender automatisk
oppdateringer til enheten når ny programvare er tilgjengelig.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin
Express
Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned og
installere programmet Garmin Express før du kan oppdatere
enhetsprogramvaren.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når det finnes ny programvare, sender Garmin Express den
til enheten.
2 Koble enheten fra datamaskinen.
Enheten varsler deg når du kan oppgradere programvaren.
3 Velg et alternativ.
Bruke Garmin Connect på datamaskinen
Hvis du ikke har parkoblet fēnix Chronos enheten med
smarttelefonen, kan du laste opp alle aktivitetsdata til Garmin
Connect kontoen ved hjelp av datamaskinen.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garminconnect.com/start.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Manuell synkronisering av data med Garmin Connect
Mobile
1 Hold nede LIGHT for å vise kontrollmenyen.
2 Velg .
Starte en GroupTrack økt
Du må ha en Garmin Connect konto, en kompatibel smarttelefon
og Garmin Connect mobilappen før du kan starte en
GroupTrack økt.
Disse instruksjonene veileder deg i hvordan du starter en
GroupTrack-økt med fēnix Chronos-enheter. Hvis kontaktene
dine har andre kompatible modeller, kan du se dem på kartet.
Det er ikke sikkert at de andre enhetene er i stand til å vise
GroupTrack-syklister på kartet.
1 Gå utendørs og slå på fēnix Chronos-enheten.
2 Parkoble smarttelefonen med fēnix Chronos-enheten
(Parkoble smarttelefonen med enheten, side 1).
3 På fēnix Chronos-enheten holder du nede MENU og velger
Innstillinger > GroupTrack > Vis på kart for å aktivere
visning av kontakter på kartskjermbildet.
4 I innstillingsmenyen på Garmin Connect mobilappen velger
du LiveTrack > GroupTrack.
5 Hvis du har mer enn én kompatibel enhet, velger du en enhet
for GroupTrack-økten.
6 Velg Synlig for > Alle kontakter.
7 Velg Start LiveTrack.
8 Start en aktivitet på fēnix Chronos-enheten.
9 Bla til kartskjermbildet for å vise kontaktene dine.
TIPS: Fra kartet kan du holde nede MENU og velge
Forbindelser i nærheten for å vise distanse, retning og
hastighet for andre kontakter i GroupTrack-økten.
Tips for GroupTrack økter
Funksjonen GroupTrack gjør det mulig å spore andre kontakter i
gruppen din ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen. Alle
medlemmer i gruppen må være kontakter i Garmin Connect
kontoen din.
• Sykle utendørs med GPS.
• Du kan parkoble fēnix Chronos enheten med smarttelefonen
med Bluetooth teknologi.
• I innstillingsmenyen i Garmin Connect Mobile-appen velger
du Kontakter for å oppdater listen over kontakter for
GroupTrack- økten.
• Kontroller at alle kontaktene dine parkobler med
smarttelefonene deres og starter en LiveTrack økt i Garmin
Connect Mobile -appen.
• Kontroller at alle kontaktene dine er innenfor en rekkevidde
på 40 km (eller 25 mi).
• Bla til kartet under en GroupTrack-økt for se kontaktene dine
(Legge til et kart i en aktivitet, side 20).
Connect IQ – funksjoner
Du kan legge til Connect IQ funksjoner på klokken fra Garmin og
andre leverandører ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen.
Du kan tilpasse enheten med urskiver, datafelt,
kontrollprogrammer og apper.
18
Connect IQ – funksjoner
Urskiver: Gjør det mulig å endre klokkens utseende.
Datafelter for: Gjør det mulig å laste ned nye datafelter som
viser sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye
måter. Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde
funksjoner og sider.
Kontrollprogrammer: Få oversiktlig informasjon, inkludert
sensordata og varsler.
Programmer: Legg til interaktive funksjoner på klokken. For
eksempel aktivitetstyper for utendørs aktivitet og
treningsaktiviteter.
Laste ned Connect IQ funksjoner
Før du kan laste ned Connect IQ funksjoner fra Garmin Connect
Mobile-appen, må du parkoble fēnix Chronos enheten med en
smarttelefon.
1 Åpne Garmin Connect Mobile-appen, og velg Connect IQbutikken.
2 Velg enheten din om nødvendig.
3 Velg en Connect IQ funksjon.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp
av datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til garminconnect.com, og logg på.
3 Gå til kontrollprogrammet for enheter, og velg Connect IQbutikken.
4 Velg en Connect IQ funksjon, og last den ned.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Tilpasse enheten
Widgets
Enheten leveres forhåndslastet med widgets som gir oversiktlig
informasjon. Enkelte widgets krever en Bluetooth tilkobling til en
kompatibel smarttelefon.
Enkelte widgets er som standard ikke synlige. Du kan legge
dem til i widgetløkken manuelt.
Varsler: Varsler deg om innkommende anrop, tekstmeldinger,
oppdateringer fra sosiale medier og annet, basert på
varslingsinnstillingene på smarttelefonen.
Kalender: Viser kommende møter fra kalenderen på
smarttelefonen.
Musikkontroller: Brukes til å kontrollere musikkavspilling fra
smarttelefonen.
Vær: Viser gjeldende temperatur og værmelding.
Min dag: Viser et dynamisk sammendrag av dagens aktiviteter.
Statistikken omfatter siste registrerte aktivitet,
intensitetsminutter, etasjer du har gått opp, skritt,
kaloriforbruk og annet.
Skritt: Registrerer daglig skrittantall, skrittmål og tilbakelagt
distanse.
Intensitetsminutter: Registrerer tiden du har brukt på aktiviteter
med moderat til høy intensitet, det ukentlige målet ditt for
intensitetsminutter og fremdriften mot målet.
Puls: Viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm) og
en graf over pulsen din.
Ytelse: Viser gjeldende treningsstatus, treningsbelastning,
kondisjonsberegninger, restitusjonstid, FTP-beregning,
melkesyreterskel og antatte løpstider.
Forrige idrett: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte
idretten og den totale tilbakelagte distansen for uken.
Tilpasse enheten
ABC: Viser kombinert høydemåler-, barometer- og
kompassinformasjon.
Sensorinformasjon: Viser informasjon fra en innebygd sensor
eller en tilkoblet ANT+ sensor.
Kompass: Viser et elektronisk kompass.
Kontroller: Lar deg slå tilkobling og funksjoner for Bluetooth av
og på, inkludert ikke forstyrr, finn telefonen min og manuell
synkronisering.
VIRB kontroller: Gir kamerakontroller når du har parkoblet en
VIRB enhet med fēnix Chronos enheten.
Siste aktivitet: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte
aktiviteten, for eksempel siste løpetur, siste sykkeltur eller
siste svømmetur.
Kalorier: Viser informasjon om kaloriforbruk for dagen i dag.
Golf: Viser informasjon om den siste golfrunden din.
Etasjer oppover: Sporer etasjer oppover og fremgangen mot
målet ditt.
Hundesporing: Viser hundens posisjonsinformasjon når du har
parkoblet en kompatibel hundesporingsenheten med fēnix
Chronos enheten.
Tilpasse widgetløkken
Du kan endre rekkefølgen på widgetene i widgetløkken, fjerne
dem og legge til nye.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Widgeter.
3 Velg et kontrollprogram.
4 Velg et alternativ:
• Velg Endre rekkefølge for å endre widgetens posisjon i
widgetløkken.
• Velg Fjern for å fjerne widgeten fra widgetløkken.
5 Velg Legg til widgeter.
6 Velg et kontrollprogram.
Widgeten legges til i widgetløkken.
VIRB fjernkontroll
Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet
ved hjelp av enheten din. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera
på www.garmin.com/VIRB.
Kontrollere et VIRB actionkamera
Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du
aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner
mer i informasjon i brukerveiledningen til VIRB serien. Du må
også angi at VIRB kontrollprogrammet skal vises i
kontrollprogramløkken (Tilpasse widgetløkken, side 19).
1 Slå på VIRB kameraet.
2 På fēnix Chronos enheten velger du UP eller DOWN fra
urskiven for å vise VIRB widgeten.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
4 Velg START.
5 Velg et alternativ:
• Velg Start opptak for å ta opp video.
Videotelleren vises på fēnix Chronos skjermen.
• Velg DOWN for å ta et bilde under et videoopptak.
• Velg STOP for å stoppe videoopptak.
• Velg Ta bilde for å ta et bilde.
• Velg Innstillinger for å endre innstillinger for opptak og
bildetaking.
Kontrollere et VIRB Actionkamera under en aktivitet
Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du
aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner
mer i informasjon i brukerveiledningen til VIRB serien. Du må
19
også angi at VIRB kontrollprogrammet skal vises i
kontrollprogramløkken (Tilpasse widgetløkken, side 19).
1 Slå på VIRB kameraet.
2 På fēnix Chronos enheten velger du UP eller DOWN fra
urskiven for å vise VIRB widgeten.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
Når kameraet er tilkoblet, legges et VIRB dataskjermbilde
automatisk til i aktivitetsprogrammene.
4 Under en aktivitet kan du velge UP eller DOWN for å vise
VIRB dataskjermbildet.
5 Hold nede MENU.
6 Velg VIRB-fjernkontroll.
7 Velg et alternativ:
• Hvis du vil kontrollere kameraet ved hjelp av
aktivitetstidtakeren, velger du Innstillinger > Start/stopp
av tidtaker.
MERK: Videoinnspilling starter og stopper automatisk når
en aktivitet startes eller stoppes.
• Hvis du vil kontrollere kameraet ved hjelp av
menyvalgene, velger du Innstillinger > Manuelt.
• Velg Start opptak for å ta opp video manuelt.
Videotelleren vises på fēnix Chronos skjermen.
• Velg DOWN for å ta et bilde under et videoopptak.
• Velg STOP for å stoppe videoopptaket manuelt.
• Velg Ta bilde for å ta et bilde.
Innstillinger for aktiviteter og apper
Med disse innstillingene kan du tilpasse hvert forhåndslastet
aktivitetsprogram etter behovene dine. Du kan for eksempel
tilpasse datasider og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Alle
innstillingene er ikke tilgjengelige for alle aktivitetstyper.
Hold nede MENU, velg Innstillinger > Aktiviteter og apper,
velg en aktivitet og deretter aktivitetsinnstillinger.
Dataskjermer: Gjør det mulig å tilpasse dataskjermbilder for
aktiviteten og legge til dataskjermbilder for aktiviteten
(Tilpasse dataskjermbildene, side 20).
Overganger: Aktiverer overganger for multisport-aktiviteter.
Låsetaster: Låser tastene under multisportaktiviteter for å
hindre utilsiktede tastetrykk.
Repeter: Aktiverer gjentakelsesalternativet for multisportaktiviteter. Du kan bruke dette alternativet for aktiviteter som
inkluderer flere overganger, for eksempel en swimrun.
Varsler: Angir trenings- eller navigasjonsvarsler for aktiviteten.
Metronom: Spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg å
forbedre prestasjonene dine ved å trene med en raskere,
roligere eller mer konsistent frekvens (Bruke metronomen,
side 2).
Auto Lap: Angir alternativene for Auto Lap funksjonen (Auto
Lap, side 21).
Auto Pause: Angir at enheten skal slutte å registrere data når
du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en
bestemt verdi (Aktivere Auto Pause , side 21).
Automatisk stigning: Gjør at enheten kan oppdage endringer i
stigning automatisk ved hjelp av den innebygde
høydemåleren.
Automatisk løp: Gjør at enheten kan oppdage skiturer
automatisk ved hjelp av den innebygde
akselerasjonsmåleren.
3D-hastighet: Beregner hastigheten din ved hjelp av
høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken (3Dhastighet og -avstand, side 22).
3D-distanse: Beregner den tilbakelagte avstanden din ved hjelp
av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken.
®
®
20
Rundetast: Gjør det mulig å registrere en runde eller en
hvileperiode i løpet av aktiviteten.
Bla automatisk: Gjør at du kan bla gjennom alle
aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang (Bruke Bla automatisk, side 22).
Segmentvarsler: Aktiverer anvisninger som varsler deg om
kommende segmenter.
GPS: Angir modus for GPS-antennen. Du kan bruke GPS +
GLONASS for å få forbedret ytelse under utfordrende forhold
og raskere innhenting av posisjon. Bruk av alternativet GPS +
GLONASS kan redusere batterilevetiden mer enn ved bruk
av kun alternativet GPS. Bruk av alternativet UltraTrac
registrerer punkter i sporlogg og sensordata sjeldnere
(UltraTrac, side 22).
Bassengstørrelse: Angir bassenglengde for
bassengsvømming.
Registrering av tak: Aktiverer registrering av tak for svømming i
basseng.
Tidsavbrudd for strømsparing: Angir innstillingen for
tidsavbrudd for strømsparing for aktiviteten (Innstillinger for
tidsavbrudd for strømsparing, side 22).
Bakgrunnsfarge: Angir bakgrunnsfargen for hver aktivitet til
svart eller hvit.
Detaljfarge: Angir detaljfargen for hver aktivitet slik at det blir
enklere å identifisere aktive aktiviteter.
Gi nytt navn: Angir aktivitetsnavnet.
Fabrikkinnstillinger: Gjør det mulig å nullstille
aktivitetsinnstillingene.
Tilpasse dataskjermbildene
Du kan vise, skjule og endre oppsett og innhold for
dataskjermbilder for hver aktivitet.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Dataskjermer.
6 Velg et dataskjermbilde du vil tilpasse.
7 Velg et alternativ:
• Velg Oppsett for å justere antall datafelter på
dataskjermbildet.
• Velg et felt for å endre dataene som vises i feltet.
• Velg Endre rekkefølge for å endre plassering av
dataskjermbildet i gjentakelsen.
• Velg Fjern for å fjerne dataskjermbildet fra gjentakelsen.
8 Hvis det er nødvendig, velger du Legg til ny for å legge til et
dataskjermbilde i gjentakelsen.
Du kan legge til et egendefinert dataskjermbilde eller velge et
av de forhåndsdefinerte.
Legge til et kart i en aktivitet
Du kan legge kartet til i dataskjermløkken for en aktivitet.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Dataskjermer > Legg til ny > Kart.
Varsler
Du kan angi varsler for hver aktivitet, slik at du får hjelp til å
trene mot spesifikke mål, for å gjøre deg mer bevisst på
omgivelsene, og for å navigere til destinasjonen. Enkelte varsler
er bare tilgjengelige for spesifikke aktiviteter. Det finnes tre typer
Tilpasse enheten
varsler: hendelsesvarsler, områdevarsler og regelmessige
varsler.
Hendelsesvarsel: Et hendelsesvarsel varsler deg én gang.
Hendelsen er en bestemt verdi. Du kan for eksempel angi at
enheten skal varsle deg når du når en bestemt høyde.
Områdevarsel: Et områdevarsel varsler deg hver gang enheten
er over eller under et angitt verdiområde. Du kan for
eksempel angi at enheten skal varsle deg når pulsen går
under 60 bpm (slag i minuttet) og over 210 bpm.
Regelmessig varsel: Et regelmessig varsel varsler deg hver
gang enheten registrerer en bestemt verdi eller et bestemt
intervall. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle
deg hvert 30. minutt.
Varselnavn
Varseltype
Beskrivelse
Kadens
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for kadens.
Kalorier
Hendelse,
regelmessig
Du kan angi antall kalorier.
Egendefinert
Regelmessig
Du kan velge en eksisterende melding
eller opprette en egendefinert melding
og velge en varseltype.
Avstand
Regelmessig
Du kan angi et avstandsintervall.
Høyde
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for høyde.
Puls
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for puls eller velge
soneendringer. Se Om pulssoner,
side 11 og Pulssoneberegninger,
side 11.
Tempo
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for tempo.
Kraft
Rekkevidde
Du kan angi høyeste eller laveste
strømnivå.
Nærhet
Hendelse
Du kan angi en radius fra en lagret
posisjon.
Løpe/gå
Regelmessig
Du kan angi tidsinnstilte gåpauser ved
regelmessige intervaller.
Hastighet
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for hastighet.
Tempo for tak Rekkevidde
Du kan angi lavt eller høyt antall tak
per minutt.
Tid
Du kan angi et tidsintervall.
Hendelse,
regelmessig
Angi et varsel
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Varsler.
6 Velg et alternativ:
• Velg Legg til ny for å legge til et nytt varsel for aktiviteten.
• Velg varselnavnet for å redigere et eksisterende varsel.
7 Velg eventuelt typen varsel.
8 Velg en sone, angi verdier for minimum og maksimum, eller
angi en tilpasset verdi for varselet.
9 Slå på varselet om nødvendig.
For hendelsesvarsler og regelmessige varsler vises en melding
hver gang du når verdien for varselet. For områdevarsler vises
en melding hver gang du går over eller under området som er
angitt (verdiene for minimum og maksimum).
Tilpasse enheten
Auto Lap
Markere runder etter avstand
Du kan bruke Auto Lap til å markere en runde ved en bestemt
avstand automatisk. Denne funksjonen er til god hjelp for å
sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av en aktivitet
(for eksempel etter hver 1. mile eller 5. kilometer).
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Auto Lap.
6 Velg et alternativ:
• Velg Auto Lap for å slå Auto Lap av eller på.
• Velg Autodistanse for å justere avstanden mellom
runder.
Hver gang du fullfører en runde, vises det en melding med tiden
for runden. I tillegg piper eller vibrerer enheten hvis du har slått
på toner (Systeminnstillinger, side 24).
Hvis du har behov for det, kan du tilpasse datasidene slik at de
viser ytterligere rundedata (Tilpasse dataskjermbildene,
side 20).
Tilpasse rundevarselmeldingen
Du kan tilpasse ett eller to datafelter som vises i
rundevarselmeldingen.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Auto Lap > Rundevarsling.
6 Velg et datafelt for å endre det.
7 Velg Forhåndsvisning (valgfritt).
Aktivere Auto Pause
®
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til automatisk å stoppe
tidtakeren midlertidig når du slutter å bevege deg. Denne
funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller
andre steder der du må stoppe.
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
Velg
aktivitetsinnstillingene.
4
5 Velg Auto Pause.
6 Velg et alternativ:
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når du
slutter å bevege deg, velger du Når stoppet.
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når
tempoet eller hastigheten faller under en bestemt verdi,
velger du Egendefinert.
Aktivere automatisk stigning
Du kan bruke funksjonen for automatisk stigning til å registrere
høydeendringer automatisk. Du kan bruke dette under aktiviteter
som klatring, turgåing, løping eller sykling.
1 Hold nede MENU.
21
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Automatisk stigning > Status > På.
6 Velg et alternativ:
• Velg Skjermbilde for løp for å identifisere hvilke
dataskjermbilder som vises mens du løper.
• Velg Skjermbilde for stigning for å identifisere hvilke
dataskjermbilder som vises mens du løper.
• Velg Inverter farger for å invertere skjermfargene når du
endrer modus.
• Velg Vertikal hastighet for å angi stigningsgraden over
tid.
• Velg Modusbryter for å angi hvor raskt enheten endrer
modus.
3D-hastighet og -avstand
Du kan angi 3D-hastighet og -avstand for å beregne hastighet
eller avstand med både høydeendringer og horisontal bevegelse
over bakken. Du kan bruke dette under aktiviteter som skigåing,
klatring, navigasjon, turgåing, løping eller sykling.
Slå rundetasten av og på
Du kan slå på Rundetast-innstillingen for å registrere en runde
eller en hvileperiode under en aktivitet ved hjelp av LAP. Du kan
slå av Rundetast-innstillingen for å unngå å registrere runder på
grunn av utilsiktede tastetrykk under en aktivitet.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Rundetast.
Rundetaststatusen endres til På eller Av basert på den
gjeldende innstillingen.
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle
aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Bla automatisk.
6 Velg en visningshastighet.
UltraTrac
Funksjonen UltraTrac er en GPS-innstilling som ikke registrerer
punkter i sporloggen og sensordata like ofte som vanlig GPSmodus. Hvis du aktiverer UltraTrac, får du bedre batterilevetid,
men du reduserer også kvaliteten på registrerte aktiviteter. Du
bør bruke funksjonen UltraTrac for aktiviteter som krever lengre
batterilevetid, og der det ikke er like viktig med regelmessige
sensordataoppdateringer.
Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing
Innstillingene for tidsavbrudd avgjør hvor lenge enheten
opererer i treningsmodus, for eksempel når du venter på at et
løp skal begynne. Hold nede MENU, velg Innstillinger >
Aktiviteter og apper, velg en aktivitet og deretter
aktivitetsinnstillinger. Velg Tidsavbrudd for strømsparing for å
justere innstillingene for tidsavbrudd for aktiviteten.
22
Normal: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende
klokkemodus etter 5 minutter uten aktivitet.
Utvidet: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende
klokkemodus etter 25 minutter uten aktivitet. Utvidet modus
kan føre til kortere batterilevetid mellom oppladinger.
Fjerne en aktivitet eller app
1
2
3
4
Hold nede MENU.
Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
Velg en aktivitet.
Velg et alternativ:
• Hvis du vil fjerne en aktivitet fra favorittlisten, velger du
Fjern fra Favoritter.
• Hvis du vil slette aktiviteten fra applisten, velger du Fjern.
Endre rekkefølgen for en aktivitet i applisten
1
2
3
4
5
Hold nede MENU.
Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
Velg en aktivitet.
Velg Endre rekkefølge.
Velg UP eller DOWN for å justere posisjonen til aktiviteten i
applisten.
Innstillinger for urskive
Du kan tilpasse utseendet til urskiven ved å velge oppsett,
farger og ekstra data. Du kan også laste ned tilpassede urskiver
fra Connect IQ butikken.
Tilpasse urskiven
Før du kan aktivere en Connect IQ urskive må du installere en
urskive fra Connect IQ butikken (Connect IQ – funksjoner,
side 18).
Du kan tilpasse informasjonen i og utseendet til urskiven eller
aktivere en installert Connect IQ urskive.
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Urskive.
3 Velg UP eller DOWN for å se en forhåndsvisning av
urskivealternativene.
4 Velg Legg til ny for å bla gjennom ytterligere
forhåndslastede urskiver.
5 Velg START > Bruk for å aktivere en forhåndslastet urskive
eller en installert Connect IQ urskive.
6 Hvis du bruker en forhåndslastet urskive, velger du START >
Tilpass.
7 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre stilen på numrene på den analoge
urskiven, velger du Slå nummer.
• Hvis du vil endre stilen på viserne på den analoge
urskiven, velger du Urvisere.
• Hvis du vil endre stilen på sifrene på den digitale urskiven,
velger du Oppsett
• Hvis du vil endre stilen for sekunder på den digitale
urskiven, velger du Sekunder.
• Hvis du vil endre dataene som vises på urskiven, velger
du Data.
• Hvis du vil legge til eller endre en detaljfarge for den
digitale urskiven, velger du Detaljfarge.
• Hvis du vil endre bakgrunnsfargen, velger du
Bakgrunnsfarge.
• Velg Ferdig for å lagre endringene.
Tilpasse enheten
Sensorinnstillinger
Kompassinnstillinger
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør
> Kompass.
Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere kompassensoren manuelt
(Kalibrere kompasset manuelt, side 23).
Visning: Angir bevegelsesretningen på kompasset som
bokstaver, grader eller milliradianer.
Nordreferanse: Angir nordreferansen på kompasset (Angi
nordreferansen, side 23).
Modus: Angir om kompasset bare skal bruke data fra den
elektroniske sensoren (På), en kombinasjon av GPS-data og
data fra den elektroniske sensoren under bevegelse
(Automatisk) eller bare GPS-data (Av).
Kalibrere kompasset manuelt
LES DETTE
Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt
retningsnøyaktighet ved å holde avstand til objekter som
påvirker magnetiske felter, for eksempel kjøretøy, bygninger og
overhengende kraftlinjer.
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering som standard. Hvis du opplever uregelmessig
kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre
avstander eller etter ekstreme temperaturendringer, kan du
kalibrere kompasset manuelt.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Kompass >
Kalibrer > Start.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
TIPS: Roter håndleddet i en liten åttetallsbevegelse til en
melding vises.
Angi nordreferansen
Du kan angi retningsreferansen som brukes i beregningen av
retningsinformasjonen.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Kompass >
Nordreferanse.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi geografisk nord som retningsreferanse,
velger du Geografisk.
• Hvis du vil angi magnetisk avvik for posisjonen
automatisk, velger du Magnetisk.
• Hvis du vil angi nord for rutenett (000º) som
retningsreferanse, velger du Rutenett.
• Hvis du vil angi det magnetiske avviket manuelt, velger du
Bruker, angir det magnetiske avviket og velger Ferdig.
Innstillinger for høydemåleren
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør
> Høydemåler.
Automatisk kalibrering: Angir at høydemåleren skal kalibrere
seg selv hver gang du slår på GPS-sporing.
Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere sensoren for høydemåler
manuelt.
Kalibrere den barometriske høydemåleren
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering ved startpunktet for GPS som standard. Du kan
kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt dersom du
vet den korrekte høyden.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Høydemåler.
3 Velg et alternativ:
Tilpasse enheten
• Velg Automatisk kalibrering > På for å kalibrere
automatisk ved startpunktet for GPS.
• Velg Kalibrer for å angi gjeldende høyde.
Barometerinnstillinger
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør
> Barometer.
Plott: Angir tidsskalaen for kartet i kontrollprogrammet for
barometer.
Stormvarsel: Angir det barometiske trykket som utløser et
stormvarsel.
Klokkemodus: Stiller inn sensoren for bruk i klokkemodus.
Alternativet Automatisk følger bevegelsene dine i henhold til
både høydemåler og barometer. Du kan bruke alternativet
Høydemåler når aktiviteten omfatter endringer i høyde over
havet, eller Barometer når aktiviteten ikke gjør det.
Kartinnstillinger
Du kan tilpasse hvordan kartet vises i kartprogrammet og på
dataskjermbilder.
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > Kart.
Orientering: Angir kartorienteringen. Alternativet Nord opp viser
nord øverst på skjermen. Alternativet Spor opp viser den
gjeldende reiseretningen øverst på skjermen.
Brukerposisjoner: Viser eller skjuler lagrede posisjoner på
kartet.
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome
inn eller ut manuelt.
GroupTrack innstillinger
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > GroupTrack.
Vis på kart: Gjør det mulig å vise kontakter på kartskjermbildet
under en GroupTrack økt.
Aktivitetstyper: Gjør det mulig å velge hvilke aktivitetstyper
som vises på kartskjermbildet under en GroupTrack-økt.
Navigasjonsinnstillinger
Du kan tilpasse kartfunksjonene og utseendet ved navigasjon til
en destinasjon.
Tilpasse kartfunksjoner
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Navigasjon > Dataskjermer.
3 Velg et alternativ:
• Velg Kart for å slå kartet av eller på.
• Velg Veiledning for å aktivere eller deaktivere et
veiledningsskjermbilde som viser kompasspeilingen eller
kursen du skal følge under navigasjonen.
• Velg Stigningsplott for å slå stigningsplottet av eller på.
• Velg et skjermbilde for å legge til, fjerne eller tilpasse.
Innstillinger for retning
Du kan angi atferden til pekeren som vises når du navigerer.
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > Navigasjon > Type.
Peiling: Peker i retning av bestemmelsesstedet.
Løype: Viser din egen posisjon i forhold til kurslinjen som fører
til bestemmelsesstedet (Kursmarkør, side 23).
Kursmarkør
Kursmarkøren er mest nyttig når du navigerer mot destinasjonen
din i en rett linje, for eksempel når du navigerer på vann. Den
hjelper deg med å navigere tilbake til kurslinjen etter at du har
kommet ut av kurs fordi du måtte styre unna hindringer eller
farer.
23
registrerer kanskje ikke hele aktiviteter som varer over lengre
tid.
USB-modus: Angir at enheten skal bruke masselagringsmodus
eller Garmin modus når den er koblet til en datamaskin.
Fabrikkinnstillinger: Gjør at du kan gjenopprette brukerdata og
innstillinger (Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger, side 27).
Programvareoppdatering: Gjør det mulig å installere
programvareoppdateringer som lastes ned ved hjelp av
Garmin Express.
Kursmarkøren À angir hvor du er i forhold til kurslinjen som
fører til destinasjonen. Kursavviksindikatoren (CDI) Á gir en
indikasjon på avvik (høyre eller venstre) fra kursen. Prikkene Â
forteller deg hvor langt ute av kurs du er.
Sette opp et retningsmerke
Du kan sette opp en retningsindikator som vises på datasidene
mens du navigerer. Indikatoren peker i retning av målet ditt.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Navigasjon > Retningsmerke.
Angi navigasjonsvarsler
Du kan angi varsler for å hjelpe deg med navigasjon til
destinasjonen.
1 Hold nede MENU.
2 VelgInnstillinger > Navigasjon > Varsler.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi et varsel for en spesifikk distanse til den
endelige destinasjonen, velger du Endelig distanse.
• Hvis du vil angi et varsel for estimert tid til du når den
endelige destinasjonen, velger du Siste beregnet tid på
veien.
4 Velg Status for å slå på varselet.
5 Angi en distanse eller tid, og velg .
Systeminnstillinger
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > System.
Språk: Angir språket som vises på enheten.
Tid: Justerer tidsinnstillingene (Tidsinnstillinger, side 24).
Bakgrunnslys: Justerer innstillingene for bakgrunnslys (Endre
innstillingene for bakgrunnslys, side 24).
Lyder: Angir enhetslyder, for eksempel tastetoner, varsler og
vibrasjoner.
Ikke forstyrr: Slår Ikke forstyrr-modus av eller på. Bruk
alternativet Søvntid for å aktivere Ikke forstyrr-modus
automatisk under vanlig søvnperiode. Du kan angi normale
søvntimer i Garmin Connect kontoen.
Kontrollmeny: Gjør det mulig å legge til, endre rekkefølge på
eller fjerne alternativer i snarveismenyen (Endre
kontrollmenyen, side 24).
Holdtaster: Gjør at du kan angi snarveier for tastene på
enheten (Tilpasse holdtaster, side 24).
Automatisk lås: Gjør at du kan låse tastene automatisk for å
forhindre utilsiktede tastetrykk. Bruk alternativet Under
aktiviteter for å låse tastene under en tidsstyrt aktivitet. Bruk
alternativet Klokkemodus for å låse tastene når du ikke lagrer
en tidsstyrt aktivitet.
Enheter: Angir hvilke måleenheter som skal brukes på enheten
(Endre måleenhetene, side 24).
Format: Angir generelle formatinnstillinger, for eksempel tempo
og hastighet vist under aktiviteter, starten av uken og
alternativer for geografisk posisjonsformat og datum.
Dataregistrering: Angir hvordan enheten registrerer
aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard)
tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet
Hvert sekund gir mer detaljerte aktivitetsregistreringer, men
24
Tidsinnstillinger
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > System > Tid.
Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24timers format.
Angi klokkeslett: Angir tidssonen for enheten. Alternativet
Automatisk angir tidssonen automatisk basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Tid: Gjør at du kan justere tiden hvis den er angitt til alternativet
Manuelt.
Varsler: Gjør det mulig å angi at varsler for soloppgang og
solnedgang utløses et bestemt antall minutter eller timer før
soloppgangen eller solnedgangen finner sted.
Synkroniser med GPS: Gjør det mulig å manuelt synkronisere
siden med GPS når du endrer tidssoner, samt å justere for
sommertid.
Endre innstillingene for bakgrunnslys
1 Hold inne MENU.
2 Velg Innstillinger > System > Bakgrunnslys.
3 Velg Under aktiviteter eller Klokkemodus.
4 Velg et alternativ:
• Velg Taster for å slå på bakgrunnslys for tastetrykk.
• Velg Varsler for å slå på bakgrunnslys for varsler.
• Velg Bevegelse for å slå på bakgrunnslyset ved å løfte og
vri armen din for å se på håndleddet ditt.
• Velg Tidsavbrudd for å angi hvor lang tid det tar før
bakgrunnslyset slås av.
• Velg Lysstyrke for å angi lysstyrken til bakgrunnslyset.
Endre kontrollmenyen
I kontrollmenyen kan du legge til, fjerne og endre rekkefølge på
alternativer i snarveismenyen (Vise kontrollmenyen, side 1).
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > System > Kontrollmeny.
3 Velg en snarvei du vil tilpasse.
4 Velg et alternativ:
• Velg Endre rekkefølge for å endre snarveiens posisjon i
kontrollmenyen.
• Velg Fjern for å fjerne snarveien fra kontrollmenyen.
5 Hvis det er nødvendig, velger du Legg til ny for å legge til en
snarvei i kontrollmenyen.
Tilpasse holdtaster
Du kan tilpasse holdefunksjonen til individuelle taster og
tastekombinasjoner.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > System > Holdtaster.
3 Velg en tast eller en tastekombinasjon å tilpasse.
4 Velg en funksjon.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand, tempo og hastighet,
høyde, vekt og temperatur.
1 Hold nede MENU.
Tilpasse enheten
2 Velg Innstillinger > System > Enheter.
3 Velg en målingstype.
4 Velg en måleenhet.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhetsinformasjon, for eksempel enhets-ID-en,
programvareversjonen, informasjon om forskrifter og
lisensavtalen.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Om.
Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon
1 Gå til Innstillinger og velg Om.
2 Velg DOWN til informasjon om forskrifter vises.
Sensorer med ANT+
Enheten er kompatibel med følgende trådløst ANT+
tilleggsutstyr.
• Pulsmåler, blant annet HRM-Run (Sette på pulsmåleren,
side 5)
• Hastighets- og pedalfrekvenssensor for sykkel (Bruke en
valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for sykkel,
side 25)
• Fotsensor (Fotsensor, side 25)
• Kraftsensor, blant annet Vector™
• tempe™ trådløs temperatursensor (tempe, side 26)
Du finner mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av
tilleggssensorer på http://buy.garmin.com.
Parkoble ANT+ sensorer
Første gang du kobler en sensor til enheten ved hjelp av ANT+
trådløs teknologi må du parkoble enheten og sensoren. Når de
er parkoblet, kobler enheten til sensoren automatisk når du
starter en aktivitet og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde.
MERK: Hvis det fulgte en pulsmåler med enheten, er
pulsmåleren allerede parkoblet til enheten.
1 Hvis du skal parkoble en pulsmåler, tar du den på deg (Sette
på pulsmåleren, side 5).
Pulsmåleren verken sender eller mottar data før du tar den
på.
2 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m
(10 fot)).
MERK: Stå 10 m (33 fot) unna andre ANT+ sensorer når du
skal parkoble enhetene.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Legg til ny.
5 Velg et alternativ:
• Velg Søk på alle.
• Velg sensortype.
Sensorens status endres fra Søker til Tilkoblet når sensoren
er parkoblet med enheten. Sensordata vises i datasideløkken
eller et tilpasset datafelt.
Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for sykkel
Du kan bruke en kompatibel sensor for hastighet eller
pedalfrekvens for sykkel for å sende data til enheten.
• Par sensoren med enheten (Parkoble ANT+ sensorer,
side 25).
• Oppdater informasjonen for brukerprofilen for trening
(Konfigurere brukerprofilen, side 11).
Sensorer med ANT+
• Angi hjulstørrelsen (Hjulstørrelse og -omkrets, side 32).
• Legg ut på tur (Starte en aktivitet, side 2).
Trene med kraftmålere
• Gå til www.garmin.com/intosports for å se en liste over ANT+
sensorer som er kompatible med enheten (for eksempel
Vector).
• Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for
kraftmåleren.
• Juster kraftsonene slik at de samsvarer med mål og
ferdigheter (Stille inn kraftsoner, side 11).
• Bruk områdevarsler hvis du vil bli varslet når du når en
bestemt kraftsone (Angi et varsel, side 21).
• Tilpass datafeltene for kraft (Tilpasse dataskjermbildene,
side 20).
Bruke elektroniske girskiftere
Før du kan bruke kompatible elektroniske girskiftere, for
eksempel Shimano Di2™, må du pare dem med enheten
(Parkoble ANT+ sensorer, side 25). Du kan tilpasse de valgfrie
datafeltene (Tilpasse dataskjermbildene, side 20). fēnix Chronos
enheten viser gjeldende justeringsverdier når sensoren er i
justeringsmodus.
®
Situasjonsoppfattelse
fēnix Chronos enheten kan brukes med Varia Vision™ enheten,
Varia™ smartsykkellykter og -bakspeilradar for å gi en bedre
situasjonsoppfattelse. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen for Varia enheten.
MERK: Det kan hende du må oppdatere fēnix Chronos
programvaren før du parkobler Varia enheter (Oppdatere
programvaren ved hjelp av Garmin Connect Mobile, side 18).
Fotsensor
Enheten er kompatibel med fotsensoren. Du kan bruke
fotsensoren til å registrere tempo og avstand i stedet for GPS
når du trener innendørs og GPS-signalet er svakt. Fotsensoren
er i standbymodus og er klar til å sende data (slik som
pulsmåleren).
Når fotsensoren har vært inaktiv i 30 minutter, slår den seg
automatisk av for å spare batterikapasitet. Når batterinivået er
lavt, vises det en melding på enheten. Det er igjen ca. fem timer
av batterilevetiden.
Forbedre fotsensorkalibreringen
Du må innhente GPS-signaler og parkoble enheten med
fotsensoren før du kan kalibrere enheten (Parkoble ANT+
sensorer, side 25).
Fotsensoren kalibreres automatisk, men du kan forbedre
nøyaktigheten til hastighets- og distansedataene ved å ta noen
få løpeturer utendørs med GPS aktivert.
1 Opphold deg utendørs i fem minutter på et sted der du kan
se himmelen uten blokkert sikt.
Start
en løpsaktivitet.
2
3 Løp i ti minutter uten å stanse.
4 Stopp aktiviteten, og lagre den.
Verdien til fotsensorkalibreringen vil nå bli endret, dersom
dette er nødvendig, basert på de registrerte dataene. Det
skal ikke være nødvendig å kalibrere fotsensoren igjen, med
mindre løpesettet ditt endres.
Kalibrere fotsensoren manuelt
Du må parkoble enheten med fotsensoren før du kan kalibrere
enheten (Parkoble ANT+ sensorer, side 25).
Vi anbefaler manuell kalibrering hvis du vet hva
kalibreringsfaktoren er. Hvis du har kalibrert fotsensoren med et
25
annet produkt fra Garmin, vet du kanskje hva
kalibreringsfaktoren er.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør.
3 Velg fotsensor.
4 Velg Kalibrerings faktor > Angi verdi.
5 Juster kalibreringsfaktoren:
• Hvis avstanden er for kort, øker du kalibreringsfaktoren.
• Hvis avstanden er for lang, reduserer du
kalibreringsfaktoren.
Angi fotsensorens hastighet og distanse
Du må parkoble enheten med fotsensoren før du kan tilpasse
fotsensorens hastighet og distanse (Parkoble ANT+ sensorer,
side 25).
Du kan sette opp enheten til å beregne hastighet og distanse ut
fra fotsensordata i stedet for GPS-data.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør.
3 Velg fotsensor.
4 Velg Hastighet eller Distanse.
5 Velg et alternativ:
• Velg Innendørs når du trener med GPS slått av, vanligvis
innendørs.
• Velg Alltid for å bruke fotsensordata uavhengig av GPSinnstilling.
tempe
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan feste
sensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for
omgivende luft. Dermed blir enheten en stabil kilde til nøyaktige
temperaturdata. Du må pare tempe med enheten for å vise
temperaturdata fra tempe.
Informasjon om enheten
fēnix Chronos – spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batteritid
Opptil 7 dager
Vanntetthetsvurdering
10 ATM*
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 50 ºC (fra -4 til 122 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Radiofrekvens
2,4 GHz
Radioprotokoller
ANT+ trådløs teknologi
Bluetooth Smart-enhet
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 100 meter. Du
finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Batteriinformasjon
Den faktiske batterilevetiden avhenger av hvilke funksjoner som
er aktivert på enheten, for eksempel aktivitetssporing,
pulsmåling på håndleddet, smarttelefonvarsler, GPS, interne
sensorer og tilkoblede ANT+ sensorer.
Batterilevetid Modus
Opptil 13 timer Normal GPS-modus med pulsmåling på håndleddet
Opptil 22 timer UltraTrac GPS-modus med sendeavspørringsintervall
på to minutter
Opptil 7 dager Smartklokkemodus med aktivitetsmåling, smarttelefonvarsler og pulsmåling på håndleddet
Databehandling
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• Du velger enheten, og deretter velger du Fil > Løs ut for
Apple datamaskiner.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Slette filer
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1 Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
2 Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
3 Velg en fil.
4 Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
MERK: Hvis du bruker en Apple datamaskin, må du tømme
Papirkurv-mappen for å fjerne filene helt.
Vedlikehold av enheten
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Hold skinnremmen tørr. Unngå å svømme eller dusje med
skinnremmen. Hvis skinnremmen kommer i kontakt med vann,
kan den bli skadet.
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
Tørk
av.
2
La enheten tørke når den er rengjort.
TIPS: Du finner mer informasjon på www.garmin.com/fitandcare.
Rengjøre lærremmene
1 Tørk av lærremmene med en tørr klut.
26
Informasjon om enheten
2 Bruk et rengjøringsmiddel for lær til å rengjøre lærremmene.
2 Velg Innstillinger > System > Fabrikkinnstillinger > Ja.
Bytte remmen
Innhente satellittsignaler
1 Klem pinnene på fjærstangen, og fjern deretter remmen fra
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
klokken.
Forbedre GPS-satellittmottaket
2 Rett inn den nye remmen etter enheten.
3 Klem pinnene, og trykk deretter remmen på plass.
MERK: Kontroller at remmen er godt festet. Fjærstangen skal
rettes etter hullene på enheten.
4 Gjenta trinn 1 til 3 for å bytte den andre remmen.
Justering av klokkens metallrem
Hvis klokken din har en metallrem, bør du oppsøke en gullsmed
eller urmaker for å få justert lengden på metallremmen.
Feilsøking
Enheten bruker feil språk
Du kan endre språk for enheten hvis du utilsiktet har valgt feil
språk for den.
1 Hold nede MENU.
2 Bla ned til det siste elementet i listen og velg START.
3 Bla ned til det nest siste elementet i listen og velg START.
4 Velg START.
5 Velg språk.
Er smarttelefonen min kompatibel med
enheten?
fēnix Chronos enheten er kompatibel med smarttelefoner som
bruker trådløs Bluetooth Smart-teknologi.
Du finner informasjon om kompatibilitet på www.garmin.com
/ble.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
• Hold telefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
• På smarttelefonen åpner du Garmin Connect Mobile-appen,
velger
eller
og velger Garmin-enheter > Legg til
enhet for å gå inn i parkoblingsmodus.
• På enheten holder du inne LIGHT, og velger for å slå på
Bluetooth teknologi og gå til parkoblingsmodus.
Nullstille enheten
1 Hold LIGHT nede i minst 25 sekunder.
2 Hold LIGHT nede i ett sekund for å slå på enheten.
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
MERK: Ved en nullstilling slettes all brukerangitt informasjon og
alt innhold i aktivitetsloggen.
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.
1 Hold nede MENU.
Feilsøking
• Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
◦ Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USBkabelen og Garmin Express appen.
◦ Synkroniser enheten din med Garmin Connect Mobileappen ved hjelp av en Bluetooth aktivert smarttelefon.
Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster
den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan
finne satellittsignaler.
• Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Temperaturmålingen er ikke nøyaktig
Kroppstemperaturen din påvirker temperaturmålingen fra den
interne temperatursensoren. Du får en mer nøyaktig
temperaturavlesning hvis du tar av deg klokken og venter i 20 til
30 minutter.
Du kan også bruke en ekstern tempe temperatursensor
(tilleggsutstyr) for å se nøyaktige omgivelsestemperatur mens
du har på deg klokken.
Maksimere batterilevetiden
Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.
• Reduser tidsavbrudd for bakgrunnslyset (Endre innstillingene
for bakgrunnslys, side 24).
• Reduser lysstyrken for bakgrunnslyset.
• Bruk UltraTrac GPS-modus for aktiviteten (UltraTrac,
side 22).
• Slå av trådløs Bluetooth teknologi når du ikke bruker
tilkoblede funksjoner (Tilkoblede funksjoner, side 17).
• Når du setter aktiviteten på pause over lengre tid, bør du
bruke alternativet som lar deg fortsette senere (Stoppe en
aktivitet, side 2).
• Slå av aktivitetsmåling (Slå av aktivitetsmåling, side 12).
• Bruk en Connect IQ urskive som ikke oppdateres hvert
sekund.
Bruk for eksempel en urskive uten en annen viser (Tilpasse
urskiven, side 22).
• Begrens smarttelefonvarslene som vises på skjermen
(Administrere varsler, side 17).
• Slutt å sende pulsdata til parkoblede Garmin enheter (Sende
pulsdata til Garmin enheter, side 5).
• Slå av pulsmåling på håndleddet (Slå av pulsmåleren på
håndleddet, side 5).
MERK: Pulsmåling på håndleddet brukes til å beregne tid
med høy intensitet og kaloriforbruk.
Aktivitetsmåling
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.
27
Antallet daglige skritt vises ikke
Antallet daglige skritt nullstilles ved midnatt.
Hvis du ser en stiplet linje i stedet for antallet skritt, lar du
enheten innhente satellittsignaler og angi tiden automatisk.
Antall skritt virker unøyaktig
Hvis antall skritt virker unøyaktig, kan du prøve disse tipsene.
• Ha på deg enheten på hånden du bruker minst.
• La enheten ligge i en lomme når du skyver en barnevogn
eller en gressklipper.
• La enheten ligge i en lomme når du bare bruker hendene
eller armene aktivt.
MERK: Enheten kan tolke enkelte repetitive bevegelser, for
eksempel når du vasker opp, bretter klesvask eller klapper i
hendene, som skritt.
Antall skritt på enheten og Garmin Connect kontoen
samsvarer ikke
Antall skritt på Garmin Connect kontoen oppdateres når du
synkroniserer enheten.
1 Velg et alternativ:
• Synkroniser antall skritt med Garmin Connect programmet
(Bruke Garmin Connect på datamaskinen, side 18).
• Synkroniser antall skritt med Garmin Connect Mobileappen (Manuell synkronisering av data med Garmin
Connect Mobile, side 18).
Vent
mens enheten synkroniserer dataene.
2
Synkroniseringen kan ta flere minutter.
MERK: Du kan ikke synkronisere dataene eller oppdatere
antall skritt ved å oppdatere Garmin Connect Mobile-appen
eller Garmin Connect programmet.
Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig
Enheten bruker et internt barometer til å måle høydeendringer
når du går i trapper. Én etasje opp tilsvarer 3 m (10 fot).
• Unngå å holde i gelendrene og hoppe over trinn når du går i
trapper.
• Når det blåser mye, bør du dekke til enheten med ermet eller
jakken fordi sterke vindkast kan forårsake uregelmessige
avlesninger.
Intensitetsminuttene blinker
Når du trener på et intensitetsnivå som er høyt nok til å være
gjeldende i forhold til målet ditt for intensitetsminutter, blinker
intensitetsminuttene.
Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
Få mer informasjon
Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet
for Garmin.
• Gå til support.garmin.com.
• Gå til www.garmin.com/outdoor.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
Tillegg
Datafelter for
%FTP: Gjeldende kraftforbruk som en prosentandel av FTP
(Functional Threshold Power).
% makspuls int.: Maksimal prosentandel av makspuls for
gjeldende svømmeintervall.
28
%pulsreserve: Prosent av pulsreserve (maksimal puls minus
hvilepuls).
%pulsreserve for runde: Snittprosent av pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende runde.
10s gj.sn. balanse: 10 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for
kraftdifferanse venstre/høyre.
10 s gj.snittlig kraft: 10 sekunders snittfart for kraftforbruk.
30s gj.sn.balanse: 30 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for
kraftdifferanse venstre/høyre.
30 s gj.snittlig kraft: 30 sekunders snittfart for kraftforbruk.
3 s gjennomsnittlig balanse: Tre sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
3 s gjennomsnittlig kraft: 3 sekunders snittfart for kraftforbruk.
Aerob treningseffekt: Påvirkningen den gjeldende aktiviteten
har på den aerobe formen.
Anaerob treningseffekt: Påvirkningen den gjeldende
aktiviteten har på den anaerobe formen.
Arbeid: Samlet utført arbeid (kraftforbruk) i kilojoule.
Avstand for tak på runden: Padleidretter. Gjennomsnittlig
avstand tilbakelagt per tak under gjeldende runde.
Avstand for tak på siste runde: Padleidretter. Gjennomsnittlig
avstand tilbakelagt per tak under siste fullførte runde.
Avstand per tak: Svømming. Tilbakelagt avstand per tak.
Avstand per tak: Padleidretter. Tilbakelagt avstand per tak.
Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Bakre: Bakgiret fra en sensor for girposisjon.
Balanse for tid med bakkekontakt: Balanse for tid med
bakkekontakt mellom venstre og høyre mens du løper.
Barometertrykk: Kalibrert gjeldende trykk.
Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.
BEREGNET TID PÅ VEIEN: Beregnet tid som gjenstår før
ankomst til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Destinasjon Posisjon: Posisjonen til endelig destinasjon.
Destinasjonsveipunkt: Siste punkt på ruten til destinasjonen.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Di2–batteri: Gjenværende batteristrøm til en Di2-sensor.
Diff. runde: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for
gjeldende runde.
Differanse: Gjeldende kraftdifferanse venstre/høyre.
Distanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
Distanse per tak for runde: Svømming. Gjennomsnittlig
avstand tilbakelagt per tak under gjeldende runde.
Effektivt dreiningsmoment: Målingen for hvor effektivt du trår.
ETA: Beregnet tidspunkt for ankomst til bestemmelsesstedet
(justert etter lokalt klokkeslett ved bestemmelsesstedet).
Denne siden vises bare når du navigerer.
ETA ved neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste
veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved
veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.
Fremre: Frontgiret fra en sensor for girposisjon.
Gir: Front- og bakgiret fra en sensor for girposisjon.
Girforhold: Antall tenner på de front- og bakgirene, som
registrert av en sensor for girposisjon.
Girkombinasjon: Gjeldende girkombinasjon fra en sensor for
girposisjon.
Gj.sn. %pulsr.: Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls
minus hvilepuls) for gjeldende aktivitet.
Tillegg
Gj.sn. balanse for TMB: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt
for gjeldende økt.
Gj.sn. diff.: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for
gjeldende aktivitet.
Gj.sn. hast.: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende aktivitet.
Gj.sn. høyre kraftfase: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen
for høyrebeinet for den gjeldende aktiviteten.
Gj.sn. pedalfrekvens: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende aktivitet.
Gj.sn. pedalfrekvens: Løping. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende aktivitet.
Gj.sn. v. kraftfasetopp: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Gj.sn. vertikalt forholdstall: Gjennomsnittlig forhold mellom
vertikal oscillasjon og skrittlengde for gjeldende økt.
Gjen. bevegelseshastigh.: Gjennomsnittlig
bevegelseshastighet for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig avstand per tak: Padleidretter.
Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig distanse per tak: Svømming. Gjennomsnittlig
avstand tilbakelagt per tak under gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig fall: Gjennomsnittlig vertikal fallavstand siden
forrige nullstilling.
Gjennomsnittlig høyre kraftfase: Den gjennomsnittlige
kraftfasevinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Gjennomsnittlig høyre kraftfasetopp: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Gjennomsnittlig kraft: Gjennomsnittlig kraftforbruk for
gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig maksimal puls: Snittprosent av maksimal puls
for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig PSF: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning
for den gjeldende aktiviteten.
Gjennomsnittlig puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig rundetid: Gjennomsnittlig rundetid for
gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig skrittlengde: Gjennomsnittlig skrittlengde for
gjeldende økt.
Gjennomsnittlig snittfart: Gjennomsnittlig hastighet for
gjeldende aktivitet, medregnet både bevegelse og stopp.
Gjennomsnittlig stigning: Gjennomsnittlig vertikal
stigningsavstand siden forrige nullstilling.
Gjennomsnittlig swolf: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for
gjeldende aktivitet. Swolf-poeng er summen av tiden for én
lengde pluss antall tak for lengden (Svømmeterminologi,
side 3). For svømming i åpent vann brukes 25 meter til å
beregne Swolf-poeng.
Gjennomsnittlig tak/lengde: Gjennomsnittlig antall tak per
bassenglengde under gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo 500 m: Det gjennomsnittlige
svømmetempoet per 500 meter for den gjeldende aktiviteten.
Gjennomsnittlig tempo for tak: Svømming. Gjennomsnittlig
antall tak per minutt (tpm) under gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo for tak: Padleidretter. Gjennomsnittlig
antall tak per minutt (tpm) under gjeldende aktivitet.
Tillegg
Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt: Gjennomsnittlig tid
med bakkekontakt for gjeldende aktivitet.
Gjenta på: Tidtaker for siste intervall pluss gjeldende hvilepause
(bassengsvømming).
Gjenværende distanse: Gjenværende avstand til endelig
destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.
Gjsn. vert. osc.: Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for
gjeldende aktivitet.
Glidetall: Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand og
endringen i vertikal avstand.
Glidetall til destinasjon: Høydeendringen som kreves for
nedstigning fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde.
Denne siden vises bare når du navigerer.
GPS: Styrken til GPS-satellittsignalet.
GPS-høyde: Høyden for gjeldende posisjon med GPS.
GPS-retning: Retningen du beveger deg i, basert på GPS.
H. kraftfasetopp for r.: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
runden.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Helling: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis
du for eksempel beveger deg 3 m (10 fot) for hver 60 m
(200 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.
Hviletid: Tidtaker for gjeldende hvilepause (bassengsvømming).
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Høyre KF: Den gjeldende kraftfasevinkelen for høyrebeinet.
Kraftfasen er området i pedaltråkket der du produserer positiv
kraft.
Høyre KFT: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for
høyrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du
produserer den høyeste andelen av drivkraften.
Høyre kraftfase for runden: Den gjennomsnittlige
kraftfasevinkelen for høyrebeinet for den gjeldende runden.
Intensity Factor: Intensity Factor™ for gjeldende aktivitet.
Intervall, gj.sn. % av maks.: Snittprosent av makspuls for
gjeldende svømmeintervall.
Intervall, gj.sn. % av pulsreserve: Snittprosent av pulsreserve
(makspuls minus hvilepuls) for gjeldende svømmeintervall.
Intervall, gj.sn. puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende
svømmeintervall.
Intervall, maks. % av pulsreserve: Maksimal prosentandel av
pulsreserve (makspuls minus hvilepuls) for gjeldende
svømmeintervall.
Intervall, makspuls: Makspuls for gjeldende svømmeintervall.
Intervall, tak/lengde: Gjennomsnittlig antall tak per
bassenglengde under gjeldende intervall.
Intervall, tempo for tak: Gjennomsnittlig antall tak per minutt
(tpm) under gjeldende intervall.
INTERVALL, TYPE TAK: Gjeldende type tak for intervall.
Jevnhet for pedal: Målingen for hvor jevnt en person tråkker på
pedalene for hvert pedaltråkk.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og
tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).
Kompassretning: Retningen du beveger deg i, basert på
kompasset.
Kraft: Gjeldende kraftforbruk i watt.
Kraft, siste runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for siste fullførte
runde.
Kraft for runden: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende
runde.
29
Kraft i forhold til vekt: Gjeldende kraftforbruk i watt per kilo.
Kraftsone: Gjeldende område for kraftforbruk (1 til 7) basert på
FTP eller egendefinerte innstillinger.
Lengdegrad/breddegrad: Gjeldende posisjon i breddegrad og
lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for posisjonsformat.
Lengder: Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende
aktivitet.
Lengder, intervall: Antall bassenglengder som er fullført under
gjeldende aktivitet.
Lokalt trykk: Ikke-kalibrert lokalt trykk.
Løype: Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Kursen
kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Maks. for 24 timer: Den høyeste temperaturen som er registrert
de siste 24 timene fra en kompatibel temperatursensor.
Maksimal hastighet: Høyeste hastighet for gjeldende aktivitet.
Maksimal høyde: Den høyeste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.
Maksimal kraft, runde: Høyeste kraftforbruk for gjeldende
runde.
Maksimal stigning: Maksimal stigningsgrad i meter per minutt
eller fot per minutt siden forrige nullstilling.
Maksimalt fall: Maksimal nedstigning i meter per minutt eller fot
per minutt siden forrige nullstilling.
Makskraft: Høyeste kraftforbruk for gjeldende aktivitet.
Medgått tid: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for
eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper
tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i
20 minutter, har det gått 35 minutter.
Min. for 24 timer: Den laveste temperaturen som er registrert
de siste 24 timene fra en kompatibel temperatursensor.
Minimum høyde: Den laveste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.
Nautisk distanse: Tilbakelagt avstand i nautiske mil eller
nautiske fot.
Nautisk hastighet: Gjeldende hastighet i knop.
Neste veipunkt: Neste punkt på ruten. Denne siden vises bare
når du navigerer.
NP: Normalized Power™ for gjeldende aktivitet.
NP, runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for gjeldende
runde.
NP, siste runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for siste
fullførte runde.
Oksygenmetning %: Estimert oksygenmetning for muskler i
prosent for gjeldende aktivitet.
PCO: Pedalsenterforskyvningen. Pedalsenterforskyvning er
plasseringen på pedalen der du bruker kraft.
Pedalfrekvens, runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
Pedalfrekvens, runde: Løping. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
Pedalfrekvens, siste runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens
for forrige fullførte runde.
Pedalfrekvens, siste runde: Løping. Gjennomsnittlig kadens
for forrige fullførte runde.
Peiling: Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Posisjon: Gjeldende posisjon med valgt innstilling for
posisjonsformat.
PSF for runde: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning for den
gjeldende runden.
30
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls %maksimum: Prosent av maksimal puls.
Puls %maksimum, runde: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende runde.
Puls for runden: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
Retning: Retningen du beveger deg i.
Runde, fall: Vertikal fallavstand for gjeldende runde.
Rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende
runde.
Rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Rundetempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende runde.
Rundetempo 500 m: Det gjennomsnittlige svømmetempoet per
500 meter for den gjeldende runden.
Rundetid: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Rundetid, siste: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
Runde – v. osc.: Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for
gjeldende runde.
Siste runde, distanse for tak: Svømming. Gjennomsnittlig
avstand tilbakelagt per tak under siste fullførte runde.
Siste runde, fall: Vertikal fallavstand for forrige fullførte runde.
Siste runde, stigning: Vertikal stigningsavstand for forrige
fullførte runde.
Siste rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under
forrige fullførte runde.
Siste rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for forrige
fullførte runde.
Siste rundetempo 500 m: Det gjennomsnittlige
svømmetempoet per 500 meter for den siste runden.
Skrittfrekvens: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen.
Enheten må være koblet til en sensor for kadens for at disse
dataene skal vises.
Skrittfrekvens: Løping. Skritt per minutt (høyre og venstre).
Skrittlengde: Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den
ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken, målt i
meter.
Skrittlengde for runden: Gjennomsnittlig skrittlengde for
gjeldende runde.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Stigning for runden: Vertikal stigningsavstand for gjeldende
runde.
Stopptid: Total tid uten bevegelse for gjeldende aktivitet.
Strekning for intervall: Avstand som er tilbakelagt under
gjeldende intervall.
Swolf, siste lengde: Swolf-poeng for siste fullførte
bassenglengde.
Swolf for intervallet: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for
gjeldende intervall.
Swolf for runden: Swolf-poeng for gjeldende runde.
Swolf siste runde: Swolf-poeng for siste fullførte runde.
Tak: Svømming. Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.
Tak: Padleidretter. Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.
Tak, siste lengde: Antall tak for siste fullførte bassenglengde.
Tak for runde: Svømming. Totalt antall tak for gjeldende runde.
Tillegg
Tak for runde: Padleidretter. Totalt antall tak for gjeldende
runde.
Tak for siste runde: Svømming. Totalt antall tak for siste
fullførte runde.
Tak for siste runde: Padleidretter. Totalt antall tak for siste
fullførte runde.
Temperatur: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen
påvirker temperatursensoren. Du kan parkoble en tempe
sensor med enheten for å få en konsistent kilde til nøyaktige
temperaturdata.
Tempo: Gjeldende tempo.
Tempo, intervall: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende intervall.
Tempo, siste lengde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte
bassenglengde.
Tempo, siste runde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte
runde.
Tempo, tak, s. l.: Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm)
under siste fullførte bassenglengde.
Tempo 500 m: Gjeldende svømmetempo per 500 meter.
Tempo for tak: Svømming. Antall tak per minutt (tpm).
Tempo for tak: Padleidretter. Antall tak per minutt (tpm).
Tempo for tak for runde: Svømming. Gjennomsnittlig antall tak
per minutt (tpm) under gjeldende runde.
Tempo for tak for siste runde: Svømming. Gjennomsnittlig
antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte runde.
Tempo for tak for siste runde: Padleidretter. Gjennomsnittlig
antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte runde.
Tempo for tak på runden: Padleidretter. Gjennomsnittlig antall
tak per minutt (tpm) under gjeldende runde.
Tid, intervall: Stoppeklokketid for gjeldende intervall.
Tid for multisport: Total tid for alle sportsaktiviteter i en
multisportsaktivitet, inkludert overganger.
Tid i bevegelse: Total tid i bevegelse for gjeldende aktivitet.
Tid i sone: Tilbakelagt tid i hver sone for puls eller kraft.
Tid m/BK r.: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende
runde.
Tid med bakkekontakt: Tiden hvert skritt berører bakken mens
du løper, målt i millisekunder. Tid med bakkekontakt
beregnes ikke mens du går.
Tid sittende: Hvor lang tid du har sittet og tråkket i den
gjeldende aktiviteten.
Tid sittende for runden: Hvor lang tid du har sittet og tråkket på
den gjeldende runden.
Tid stående: Hvor lang tid du har stått og tråkket i den
gjeldende aktiviteten.
Tid stående for runden: Hvor lang tid du har stått og tråkket på
den gjeldende runden.
Tidtaker: Gjeldende tid for nedtellingstidtakeren.
Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste
veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
TMB-balanse for runden: Gjennomsnittlig balanse for tid med
bakkekontakt for gjeldende runde.
Total hemoglobin: Estimert total oksygenmetning for muskler
for gjeldende aktivitet.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden
forrige nullstilling.
TSS: Training Stress Score™ for gjeldende aktivitet.
Type tak, siste lengde: Type tak som ble brukt under siste
fullførte bassenglengde.
Ute av kurs: Avstand til høyre eller venstre som du har avveket
fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når
du navigerer.
V. kraft. for r.: Den gjennomsnittlige kraftfasetoppvinkelen for
venstrebeinet for den gjeldende runden.
Venstre KF: Den gjeldende kraftfasevinkelen for venstrebeinet.
Kraftfasen er området i pedaltråkket der du produserer positiv
kraft.
Venstre KFT: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for
venstrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du
produserer den høyeste andelen av drivkraften.
Venstre kraftfase for runden: Den gjennomsnittlige
kraftfasevinkelen for venstrebeinet for den gjeldende runden.
Vert. forholdstall, runde: Gjennomsnittlig forhold mellom
vertikal oscillasjon og skrittlengde for gjeldende runde.
Vertikal avstand til destinasjon: Stigningsavstanden mellom
gjeldende posisjon og endelig destinasjon. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.
Vertikal hastighet til mål: Oppstigning eller nedstigning til en
forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Vertikal oscillasjon: Graden av spenst eller sprett i
løpsbevegelsen. Vertikal bevegelse for torso, målt i
centimeter for hvert skritt.
Vertikalt forholdstall: Forholdet mellom vertikal oscillasjon og
skrittlengde.
VMG: Hastigheten du nærmer deg en destinasjon langs en rute
med. Denne siden vises bare når du navigerer.
Ytelsesforhold: Ytelseskondisjonsverdi er en sanntidsvurdering
av prestasjonsevnen din.
Standardverdier for kondisjonsberegning
Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer for kondisjonsberegning etter alder og kjønn.
Menn
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmerket
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
OK
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Svakt
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kvinner
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmerket
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Tillegg
31
Kvinner
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
OK
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Svakt
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.
FTP-verdier
Hjulstørrelse
L (mm)
Diss tabellene omfatter FTP-klassifiseringer (functional
threshold power), beregnet etter kjønn.
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
Menn
Watt per kilogram (W/kg)
26 × 2,00
2055
Overlegent
5,05 og høyere
26 × 2,10
2068
Utmerket
Fra 3,93 til 5,04
26 × 2,125
2070
Bra
Fra 2,79 til 3,92
26 × 2,35
2083
OK
Fra 2,23 til 2,78
26 × 3,00
2170
Har ikke trent
Lavere enn 2,23
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
Kvinner
Watt per kilogram (W/kg)
27 × 1-1/4
2161
Overlegent
4,30 og høyere
27 × 1-3/8
2169
Utmerket
Fra 3,33 til 4,29
650 × 35A
2090
Bra
Fra 2,36 til 3,32
650 × 38A
2125
OK
Fra 1,90 til 2,35
650 × 38B
2105
Har ikke trent
Lavere enn 1,90
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
Hjulstørrelse og -omkrets
700 × 28C
2136
Størrelsen på hjulet er avmerket på begge sider av dekket.
Dette er ikke en fullstendig liste. Du kan også bruke en av
kalkulatorene som finnes på Internett.
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C rørformet
2130
Hjulstørrelse
L (mm)
700 × 35C
2168
12 × 1,75
935
700 × 38C
2180
14 × 1,5
1020
700 × 40C
2200
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 rørformet
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
FTP-verdiene er basert på forskning utført av Hunter Allen og
Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
32
3-klausulers BSD-lisens
Copyright © 2003–2010, Mark Borgerding
Med enerett.
Redistribusjon og bruk i kilde- og binærform, med eller uten
endringer, er tillatt forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:
• Redistribusjon av kildekode må beholde merknaden om
opphavsrett ovenfor, denne listen over vilkår og følgende
ansvarsfraskrivelse.
• Redistribusjon i binærform må gjengi merknaden om
opphavsrett ovenfor, denne listen med vilkår og følgende
ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller andre
materialer som leveres med distribusjonen.
• Verken forfatteren eller navnene på noen bidragsytere kan
brukes til å godkjenne eller markedsføre produkter som er
avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig
tillatelse på forhånd.
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV
RETTIGHETSHAVERNE OG BIDRAGSYTERNE "SOM DEN
ER", OG VI FRASKRIVER OSS ANSVARET FOR ALLE
UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER,
INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL,
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG
EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.
RETTIGHETSHAVERNE OG BIDRAGSYTERNE SKAL IKKE I
NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE,
INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, TYPISKE SKADER
ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT MEN IKKE
BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ALTERNATIVE VARER
Tillegg
ELLER TJENESTER, MANGEL PÅ FUNKSJONALITET, TAP
AV DATA ELLER TAP AV INNTEKTER ELLER
DRIFTSAVBRUDD) UANSETT HVORDAN DE OPPSTÅR, OG
UANSETT ANSVARSTEORI, UANSETT OM DET ER UNDER
KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER
SKADEGJØRENDE HANDLINGER (INKLUDERT
SKJØDESLØSHET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN
MÅTE VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM
DET ER UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE
SKADER.
Symbolforklaring
Følgende symboler kan vises på enheten eller tilbehør.
Vekselstrøm. Enheten kan brukes med vekselstrøm.
Likestrøm. Enheten kan kun brukes med likestrøm.
Sikring. Viser spesifikasjoner eller plassering for sikringer.
WEEE-symbol for kassering og resirkulering. WEEE-symbolet
merker produktet i henhold til EU-direktivet 2012/19/EU om
kasserte elektriske og elektroniske produkter. Formålet er å sikre
at produktet ikke kasseres på feil måte samt å promotere gjenbruk
og resirkulering.
Tillegg
33
Indeks
A
aktiviteter 2, 20, 22
egendefinert 2, 3
lagre 2
starte 2
aktivitetsmåling 12
aktivitetssporing 12
alarmer 14, 20
ANT+ sensorer 25
Auto Lap 21
Auto Pause 21
automatisk stigning 21
avstand 22
varsler 21, 24
B
bakgrunnslys 1, 24
barometer 16, 23
batteri 26
lade 1
levetid 26
maksimere 17, 22, 27
beregnet sluttid 9
bla automatisk 22
Bluetooth teknologi 17, 27
brukerdata, slette 26
brukerprofil 11
C
Connect IQ 18, 19
D
data
lagre 17, 18
laste opp 18
overføre 17, 18
sider 20
datafelter 18
dogleg 4
E
enhets-ID 25
F
feilsøking 5, 7, 27, 28
fotsensor 25, 26
G
kalibrere
høydemåler 23
kompass 23
kalori, varsler 21
kappløp 14
kart 20, 23
bla 16
navigere 16
kilometerteller 4, 17
klokke 14, 15
klokkemodus 22
koble til 17
kompass 16, 23
innstillinger 23
kalibrere 23
kondisjonsberegning 7–9, 31
kontrollmeny 1, 24
kontrollprogrammer 18
koordinater 15
kraft 7
målere 8, 10, 25, 32
soner 11
varsler 21
L
lade 1
lagre data 17
laste opp data 18
layup 4
lengder 3
LiveTrack 18
logg 16, 17
sende til datamaskin 17, 18
slette 17
løpsdynamikk 6, 7
løyper 23
opprette 15
spille 4
velge 4
M
mann over bord (MOB) 16
melkesyreterskel 7, 10
meny 1
metronom 2
MOB 16
multisport 2, 3, 16
mål 14
måle et slag 4
måleenheter 24
Garmin Connect 1, 12, 13, 17–19
lagre data 18
Garmin Express 1
oppdatere programvare 1
GLONASS 24
GPS 22, 24
signal 27
greenvisning, flaggplassering 4
GroupTrack 18, 23
navigasjon 20, 23, 24
Sight 'N Go 16
stoppe 16
nedtellingstidtaker 15
nordreferanse 23
nullstille enheten 27
H
oppdateringer, programvare 18
hastighet 22
hjulstørrelser 32
hovedmeny, tilpasse 19
høydemåler 16, 23
kalibrere 23
I
innendørstrening 2
innstillinger 12, 19, 20, 22–24, 27
innstillinger for retning 24
intensitetsminutter 12, 28
intervaller 3
treningsøkter 13
J
jumpmaster 3
K
kalender 13
34
N
O
P
parkobling
ANT+ sensorer 5, 25
smarttelefon 1, 27
pedalfrekvens 2, 6
sensorer 25
varsler 21
permanent idrettsutøver 11
personlige rekorder 14
slette 14
posisjoner 15
lagre 15
redigere 15
slette 15
profiler 2
bruker 11
programmer 17, 18
smarttelefon 1
programvare
lisens 25
oppdatere 1, 18
versjon 25
puls 4, 5
måler 5–9, 25
parkoble sensorer 5
soner 7, 11, 16
varsler 21
R
remmer 27
rengjøre enheten 6, 26
reservedeler 27
restitusjon 7–9
ruter 15
S
satellittsignaler 27
scorekort 4
segmenter 13
sensorer for hastighet og pedalfrekvens 25
sensorer med ANT+ 25
Sight 'N Go 16
ski
alpint 2
snøbrett 2
skjermbilde 24
skrittlengde 6
slette
alle brukerdata 26
logg 17
personlige rekorder 14
smarttelefon 18, 19, 27
parkobling 1, 27
programmer 17
snarveier 1, 24
snøbrett 2
soner
kraft 11
puls 11
tid 15
spesifikasjoner 26
spor 15
språk 24
statistikk 4
stoppeklokke 15
stressnivå 9
stressverdi 9
svømming 3
swolf-poengsum 3
sykkelsensorer 25
systeminnstillinger 24
søvnmodus 12
T
tak 3
taster 1, 24
tilpasse 22
tempe 26, 27
temperatur 26, 27
tid
innstillinger 24
soner og formater 24
varsler 21
tid med bakkekontakt 6
tidspunkter for soloppgang og solnedgang 15
tidssoner 15
tidtaker 16
nedtelling 15
tilbehør 25, 28
tilpasse enheten 20, 24
toner 2, 15
TracBack 2, 16
trening 9, 13, 14, 17
planer 12, 13
treningsbelastning 9
Treningseffekt 7, 9
treningsstatus 8
Indeks
treningsøkter 12, 13
laste inn 12
triatlontrening 3
U
UltraTrac 22
urskiver 18, 22
USB 18
koble fra 26
V
vanntetthet 26
varsler 15, 17, 20, 21, 24
veipunkter, projisere 15
vertikal oscillasjon 6, 7
vertikalt forholdstall 6, 7
VIRB fjernkontroll 19
Virtual Partner 14
W
widgets 1, 5, 19
Y
ytelseskondisjon 7, 9, 10
Ø
øvelser 3
Indeks
35
support.garmin.com
April 2017
190-02055-38_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising