Garmin | fēnix® Chronos | User manual | Garmin fēnix® Chronos Brugervejledning

Garmin fēnix® Chronos Brugervejledning
fēnix Chronos
®
Brugervejledning
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin-logoet, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , fēnix , TracBack , VIRB og Virtual Partner er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og
andre lande. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Run™, tempe™, Varia™, Varia Vision™ og Vector™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse
varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association er et registreret varemærke tilhørende American Heart Association, Inc. Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple og Mac er varemærker tilhørende
Apple, Inc., registreret i USA og andre lande. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. The Cooper Institute samt
tilhørende varemærker tilhører The Cooper Institute. Di2™ er et varemærke tilhørende Shimano, Inc. Shimano er et registreret varemærke tilhørende Shimano, Inc. STRAVA og Strava™ er
varemærke tilhørende Strava, Inc. Avanceret pulsanalyse fra Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er varemærker tilhørende Peaksware,
LLC. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
®
®
Dette produkt kan indeholde et bibliotek (Kiss FFT) i licens af Mark Borgerding under 3. paragraf, BSD-licens (http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause).
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Visning af menuen Styring ..................................................... 1
Visning af widgets .................................................................. 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Parring af din smartphone med enheden ................................... 1
Produktopdateringer ................................................................... 1
Opsætning af Garmin Express ............................................... 1
Aktiviteter ........................................................................ 2
Start af aktivitet ........................................................................... 2
Tip til registrering af aktiviteter ............................................... 2
Stop en aktivitet .......................................................................... 2
Oprettelse af en brugerdefineret aktivitet ................................... 2
Indendørs aktiviteter ................................................................... 2
Udendørsaktiviteter ..................................................................... 2
Visning af skiløbeture ............................................................. 2
Brug af metronomen .............................................................. 2
Jumpmaster ........................................................................... 3
Multisport .................................................................................... 3
Sådan oprettes en multisportsaktivitet ................................... 3
Tip til triatlontræning eller brug af multisportsaktiviteter ......... 3
Svømning .................................................................................... 3
Svømmeterminologi ............................................................... 3
Typer af tag ............................................................................ 3
Tip til svømmeaktiviteter ........................................................ 3
Hvile under svømning i pool ................................................... 3
Træning med øvelseslog ....................................................... 3
Golfspil ........................................................................................ 4
Sådan spiller du golf .............................................................. 4
Oplysninger om hul ................................................................ 4
Flytning af flaget ..................................................................... 4
Afstandsmåling af et slag ....................................................... 4
Visning af layup- og dogleg-distancer .................................... 4
Scoring ................................................................................... 4
Opdatering af en score .......................................................... 4
Brug af distancetæller til golf .................................................. 4
Sporing af statistik .................................................................. 4
Pulsmålerfunktioner ....................................................... 4
Håndledsbaseret puls ................................................................. 4
Sådan bærer du enheden og registrerer puls ........................ 4
Tip til uregelmæssige pulsdata .............................................. 5
Visning af pulsmåler-widget ................................................... 5
Send pulsdata til Garmin enheder ......................................... 5
Deaktivering af håndledsbaseret pulsmåler ........................... 5
Påsætning af pulsmåleren .......................................................... 5
Tip til uregelmæssige pulsdata .............................................. 5
Vedligeholdelse af pulsmåleren ............................................. 6
Løbedynamik .............................................................................. 6
Træning med løbedynamik .................................................... 6
Farvemålere og data for løbedynamik ................................... 6
Oplysninger om balance for den tid, du er i kontakt med
jorden ................................................................................ 6
Data for vertikale udsving og vertikalt forhold ................... 7
Tip til manglende data for løbedynamik ................................. 7
Præstationsmålinger ................................................................... 7
Deaktivering af meddelelser om præstation .......................... 7
Automatisk registrering af fysiologiske målinger .................... 7
Træningsstatus ...................................................................... 8
Tips til at hente din træningsstatus ................................... 8
Om VO2-max estimeringer .................................................... 8
Få dit VO2 maks. estimat for løb ....................................... 8
Få dit VO2 maks. estimat for cykling ................................. 8
Restitutionstid ........................................................................ 8
Indholdsfortegnelse
Visning af din restitutionstid .............................................. 9
Restitutionspuls ...................................................................... 9
Træningsbelastning ............................................................... 9
Visning af dine forventede løbetider ...................................... 9
Om Training Effect ................................................................. 9
Pulsvariation og stressniveau ................................................ 9
Visning af din pulsvariation og dit stressniveau ................ 9
Præstationskrav ................................................................... 10
Sådan vises dit præstationskrav ..................................... 10
Laktattærskel ....................................................................... 10
Sådan foretages en guidet test for at bestemme din
syregrænse ..................................................................... 10
Få dit FTP-estimat ............................................................... 10
Udførelse af en FTP-test ................................................. 10
Træning......................................................................... 11
Indstilling af din brugerprofil ...................................................... 11
Konditionsmål ...................................................................... 11
Om pulszoner ....................................................................... 11
Indstilling af dine pulszoner ............................................. 11
Sådan lader du enheden indstille dine pulszoner ........... 11
Udregning af pulszone .................................................... 11
Om Sportsmand hele livet .................................................... 11
Indstilling af dine effektzoner ............................................... 11
Registrering af aktivitet ............................................................. 12
Automatisk mål .................................................................... 12
Brug af aktivitetsalarm ......................................................... 12
Søvnregistrering ................................................................... 12
Sådan bruger du automatisk søvnregistrering ................ 12
Brug af Vil ikke forstyrres-tilstand .................................... 12
Minutter med høj intensitet ................................................... 12
Optjening af intensitetsminutter ....................................... 12
Garmin Move IQ™ Begivenheder ........................................ 12
Indstillinger for registrering af aktivitet ................................. 12
Deaktivering af registrering af aktivitet ............................ 12
Træning .................................................................................... 12
Følg en træning fra internettet ............................................. 12
Start af en træning ............................................................... 13
Om træningskalenderen ...................................................... 13
Brug af Garmin Connect træningsplaner ........................ 13
Intervaltræning .......................................................................... 13
Oprettelse af en intervaltræning ........................................... 13
Start en intervaltræning ........................................................ 13
Stop en intervaltræning ........................................................ 13
Segmenter ................................................................................ 13
Strava™ segmenter ............................................................. 13
Visning af segmentdetaljer ................................................... 13
Sådan konkurrerer du i et segment ..................................... 13
Brug af Virtual Partner® ........................................................... 14
Angivelse af et træningsmål ..................................................... 14
Annullering af et træningsmål .............................................. 14
Konkurrer mod en tidligere aktivitet .......................................... 14
Personlige rekorder .................................................................. 14
Visning af dine personlige rekorder ..................................... 14
Gendannelse af en personlig rekord .................................... 14
Sletning af en personlig rekord ............................................ 14
Sletning af alle personlige rekorder ..................................... 14
Ur ................................................................................... 14
Indstilling af en alarm ................................................................ 14
Brug af kronografen .................................................................. 15
Start af nedtællingstimer ........................................................... 15
Brug af stopur ........................................................................... 15
Indstilling af alarmer for solopgang og solnedgang .................. 15
Synkronisering af tiden med GPS ............................................ 15
Navigation..................................................................... 15
Sådan gemmes din position ..................................................... 15
i
Rediger dine gemte positioner ............................................. 15
Slet alle gemte positioner ..................................................... 15
Projicering af et waypoint .......................................................... 15
Navigation til en destination ...................................................... 15
Sådan opretter og følger du en rute på din enhed .................... 15
Markering og start af navigation til en Mand over bordposition ..................................................................................... 16
Navigation med Sight 'N Go ..................................................... 16
Navigering til startpunktet ......................................................... 16
Afbrydelse af navigation ........................................................... 16
Kort ........................................................................................... 16
Panorering og zoom på kortet ............................................. 16
Kompas .....................................................................................16
Højdemåler og barometer ......................................................... 16
Historik .......................................................................... 16
Brug af historik .......................................................................... 16
Multisport-historik ................................................................. 16
Visning af din tid i hver pulszone ......................................... 17
Visning af samlede data ........................................................... 17
Brug af distancetæller ............................................................... 17
Sletning af historik .................................................................... 17
Connectede funktioner ................................................ 17
Aktivering af Bluetooth meddelelser ......................................... 17
Visning af meddelelser ......................................................... 17
Administration af meddelelser .............................................. 17
Deaktivering af Bluetooth Smartphone-tilslutning ................ 17
Aktivering og deaktivering af smartphoneforbindelsesalarmer ............................................................. 17
Sådan finder du en bortkommet mobil enhed ........................... 17
Garmin Connect ........................................................................ 18
Opdatering af softwaren med Garmin Connect Mobile ........ 18
Opdatering af softwaren med Garmin Express .................... 18
Sådan bruger du Garmin Connect på computeren ......... 18
Manuel synkronisering af data med Garmin Connect
Mobile .................................................................................. 18
Start en GroupTrack session .................................................... 18
Tip til GroupTrack sessioner ................................................ 18
Connect IQ Funktioner................................................. 19
Sådan downloades Connect IQ funktioner ............................... 19
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af
computeren ............................................................................... 19
Tilpasning af din enhed............................................... 19
Widgets ..................................................................................... 19
Sådan tilpasser du widget-sløjfen ........................................ 19
VIRB Fjernbetjening ............................................................. 19
Betjening af VIRB actionkamera ..................................... 19
Kontrol af et VIRB actionkamera under en aktivitet ........ 20
Indstillinger for aktiviteter og apps ............................................ 20
Tilpasning af skærmbilleder ................................................. 20
Sådan føjes et kort til en aktivitet ......................................... 20
Alarmer ................................................................................ 21
Indstilling af en advarsel .................................................. 21
Auto Lap ...............................................................................21
Markering af omgange efter distance ............................. 21
Aktivering af Auto Pause® ................................................... 21
Aktivering af Automatisk klatring .......................................... 22
3D hastighed og distance .................................................... 22
Aktivering og deaktivering af Lap-tasten .............................. 22
Brug af automatisk rullefunktion ........................................... 22
UltraTrac .............................................................................. 22
Indstillinger for strømsparetimeout ....................................... 22
Fjernelse af en aktivitet eller app .............................................. 22
Ændring af aktivitetens position på listen over apps ................ 22
Urskiveindstillinger .................................................................... 22
Sådan tilpasser du urskiven ................................................. 22
ii
Sensorindstillinger .................................................................... 23
Kompasindstillinger .............................................................. 23
Manuel kalibrering af kompas ......................................... 23
Indstilling af nordreference .............................................. 23
Indstillinger af højdemåler .................................................... 23
Kalibrering af den barometriske højdemåler ................... 23
Barometerindstillinger .......................................................... 23
Kortindstillinger ......................................................................... 23
GroupTrack indstillinger ............................................................ 23
Navigationsindstillinger ............................................................. 23
Tilpasning af kortfunktioner .................................................. 23
Indstillinger for retning .......................................................... 24
Kursmarkør ..................................................................... 24
Opsætning af en retningsindikator ....................................... 24
Indstilling af navigationsalarmer ........................................... 24
Systemindstillinger .................................................................... 24
Tidsindstillinger .................................................................... 24
Ændring af indstillingerne for baggrundslys ......................... 24
Tilpasning af kontrolmenuen ................................................ 24
Tilpasning af genvejstaster .................................................. 25
Ændring af måleenhed ......................................................... 25
Visning af enhedsoplysninger ................................................... 25
Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse ............................................................... 25
ANT+ sensorer .............................................................. 25
Parring af ANT+ sensorer ......................................................... 25
Brug af en valgfri sensor til cykelhastighed eller -kadence ....... 25
Træning med effektmålere ........................................................ 25
Brug af elektroniske skiftere ..................................................... 25
Situationsfornemmelse ............................................................. 25
Fodsensor ................................................................................. 25
Forbedring af fodsensorens kalibrering ............................... 25
Manuel kalibrering af fodsensor ........................................... 26
Indstilling af hastighed og distance for fodsensor ................ 26
tempe ........................................................................................ 26
Enhedsoplysninger...................................................... 26
fēnix Chronos Specifikationer ................................................... 26
Batterioplysninger ................................................................ 26
Datahåndtering ......................................................................... 26
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 26
Sletning af filer ..................................................................... 26
Vedligeholdelse af enhed............................................ 26
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 26
Rengøring af enheden ......................................................... 27
Rengøring af læderremmene ............................................... 27
Udskiftning af remmen .............................................................. 27
Justering af metalrem til ur ....................................................... 27
Fejlfinding..................................................................... 27
Min enhed viser det forkerte sprog ........................................... 27
Er min smartphone kompatibel med min enhed? ..................... 27
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden ................ 27
Nulstilling af enheden ............................................................... 27
Gendannelse af alle standardindstillinger ................................. 27
Modtagelse af satellitsignaler ................................................... 27
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen ............................... 27
Temperaturaflæsningen er ikke nøjagtig .................................. 27
Sådan maksimerer du batteriets levetid ................................... 27
Registrering af aktivitet ............................................................. 28
Mit daglige antal skridt vises ikke ......................................... 28
Min skridttæller lader ikke til at være præcis ........................ 28
Antallet af skridt på min enhed og min Garmin Connect konto
stemmer ikke overens .......................................................... 28
Angivelsen af antal etager lader til ikke at være præcis ...... 28
Mine minutter med høj intensitet blinker .............................. 28
Sådan får du flere oplysninger .................................................. 28
Indholdsfortegnelse
Appendiks..................................................................... 28
Datafelter .................................................................................. 28
VO2 maks. standardbedømmelser ........................................... 32
FTP-bedømmelser .................................................................... 32
Hjulstørrelse og -omkreds ......................................................... 32
BSD-licens, 3. paragraf ............................................................. 33
Symboldefinitioner .................................................................... 33
Indeks............................................................................ 34
Indholdsfortegnelse
iii
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Oversigt over enheden
Vælg for at tænde og slukke baggrundsbelysningen.
LIGHT Hold nede for at se menuen Styring.
Hold nede for at tænde for enheden.
• Hvis du optager en aktivitet, skal du vælge BACK for at gå
tilbage til aktivitetsdatasiderne.
Opladning af enheden
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i
appendikset.
1 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden,
og sæt opladerklipsen À godt fast på enheden.
À
Vælg for at få vist aktivitetslisten og starte eller stoppe en
START aktivitet.
STOP Vælg for at vælge en indstilling i en menu.
Hold nede for at bruge kronografen.
Á
Â
BACK
LAP
Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Vælg for at registrere en omgang eller en overgang under en
aktivitet.
Vælg for at rulle gennem widget-sløjfen og menuerne.
Ã
DOWN Hold nede for at se urskiven på alle skærmbilleder.
Vælg for at rulle gennem widget-sløjfen og menuerne.
UP
Hold nede for at få vist menuen.
MENU
Ä
Visning af menuen Styring
Menuen Styring omfatter funktioner, som for eksempel
aktivering af Vil ikke forstyrres-tilstand, låsning af tasterne og
slukning af enheden.
BEMÆRK: Du kan tilføje, omorganisere og fjerne funktioner i
menuen Styring (Tilpasning af kontrolmenuen, side 24).
1 Hold LIGHT nede fra et vilkårligt skærmbillede.
2 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer.
3 Oplad enheden helt.
4 Tryk på Á for at fjerne opladeren.
Parring af din smartphone med enheden
For at bruge de connectede funktioner i fēnix Chronos enheden
skal den parres direkte via Garmin Connect™ Mobile-appen i
stedet for fra Bluetooth indstillingerne på din smartphone.
1 Fra app-butikken på din smartphone kan du installere og
åbne Garmin Connect Mobile-appen.
2 Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din
enhed.
Hold
LIGHT nede for at tænde enheden.
3
Første gang du tænder enheden, er den i parringstilstand.
TIP: Du kan holde LIGHT nede og vælge for manuelt at
aktivere parringstilstand.
4 Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin
Connect konto:
• Hvis det er første gang, du parrer en enhed med Garmin
Connect Mobile-appen, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
• Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin
Connect Mobile-appen, skal du vælge Garmin-enheder >
Tilføj enhed fra indstillingsmenuen og følge
instruktionerne på skærmen.
®
Produktopdateringer
2 Vælg UP eller DOWN for at rulle igennem mulighederne.
Visning af widgets
Enheden leveres med adskillige forudinstallerede widgets, og
flere er tilgængelige, når du parrer enheden med en
smartphone.
• Vælg UP eller DOWN.
Enheden ruller gennem widget-sløjfen.
• Vælg START for at få vist yderligere indstillinger og
funktioner for en widget (valgfrit).
• Hold DOWN nede på en vilkårlig skærm for at komme tilbage
til urskiven.
Introduktion
På din computer skal du installere Garmin Express™
(www.garmin.com/express). På din smartphone skal du
installere Garmin Connect Mobile-appen.
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
• Produktregistrering
®
Opsætning af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
1
Aktiviteter
Enheden kan bruges til indendørs- og udendørsaktiviteter,
atletik- og fitnessaktiviteter. Når du starter en aktivitet, viser og
registrerer enheden sensordata. Du kan gemme aktiviteter og
dele dem med Garmin Connect fællesskabet.
Du kan også føje Connect IQ™ aktivitets-apps til enheden med
din Garmin Connect konto (Connect IQ Funktioner, side 19).
Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og
nøjagtigheden af fitnessmålinger ved at gå til garmin.com
/ataccuracy.
Start af aktivitet
Når du starter en aktivitet, tændes GPS automatisk (hvis det er
nødvendigt). Når du stopper aktiviteten, vender enheden tilbage
til urtilstand.
1 Fra urskiven vælges START.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hvis det er nødvendigt, skal du følge instruktionerne på
skærmen for at angive yderligere oplysninger.
4 Hvis det er nødvendigt, skal du vente, mens enheden
opretter forbindelse til dine ANT+ sensorer.
5 Hvis aktiviteten kræver GPS, skal du gå udenfor og vente,
indtil enheden finder satellitsignaler.
6 Vælg START for at starte timeren.
BEMÆRK: Enheden registrerer dine aktivitetsdata, indtil du
starter timeren.
®
Tip til registrering af aktiviteter
• Oplad enheden, før du starter en aktivitet (Opladning af
enheden, side 1).
• Vælg LAP for at registrere omgange.
• Vælg UP eller DOWN for at få vist yderligere datasider.
Stop en aktivitet
1 Vælg STOP.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil genoptage aktiviteten, skal du vælge Fortsæt.
• Hvis du vil gemme aktiviteten og vende tilbage til
urtilstand, skal du vælge Gem.
• Hvis du vil suspendere aktiviteten og genoptage den på et
senere tidspunkt, skal du vælge Fortsæt senere.
• Du kan markere en omgang ved at vælge Omgang.
• Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet
langs den rute, du har fulgt, ved at vælge Tilbage til Start
> TracBack.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for
aktiviteter, som anvender GPS.
• Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet ved
at vælge Tilbage til Start > Lige linje.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for
aktiviteter, som anvender GPS.
• Hvis du vil slette aktiviteten og vende tilbage til urtilstand,
skal du vælge Slet.
BEMÆRK: Når aktiviteten er stoppet, gemmer enheden den
automatisk efter 25 minutter.
Oprettelse af en brugerdefineret aktivitet
1 Fra urskiven vælges START > Tilføj.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Kopier aktivitet for at oprette din brugerdefinerede
aktivitet ud fra en af dine gemte aktiviteter.
• Vælg Andre for at oprette en ny brugerdefineret aktivitet.
2
3 Vælg evt. en aktivitetstype.
4 Vælg et navn, eller indtast et brugerdefineret navn.
Duplikerede aktivitetsnavne indeholder et tal, f.eks. Cykel(2).
5 Vælg en funktion:
• Vælg en indstilling for at tilpasse specifikke
aktivitetsindstillinger. Du kan f.eks. vælge en farvetone
eller tilpasse dataskærmene.
• Vælg Udført for at gemme og anvende den tilpassede
aktivitet.
6 Vælg Ja for at føje aktiviteten til din liste over foretrukne.
Indendørs aktiviteter
fēnix Chronos enheden kan bruges til indendørs træning, f.eks.
løb på en indendørs bane eller ved brug af en motionscykel.
GPS er slukket for indendørs aktiviteter.
Når du løber eller går med GPS slukket, beregnes fart, distance
og kadence ved hjælp af accelerometeret i enheden.
Accelerometeret er selvkalibrerende. Nøjagtigheden af dataene
for fart, distance og kadence forbedres efter et par udendørs løb
eller gåture med GPS.
TIP: Hvis du holder fast i løbebåndets gelændere, reduceres
nøjagtigheden. Du kan bruge en fodsensor (tilbehør) til at
registrere tempo, distance og kadence.
Hvis du cykler samtidig med, at GPS’en er slået fra, kan
oplysninger om hastighed og distance ikke vises, medmindre du
har en sensor (tilbehør), som sender oplysninger om hastighed
og distance til enheden (f.eks. en hastigheds- eller
kadencesensor).
Udendørsaktiviteter
fēnix Chronos enheden har forudinstallerede apps til
udendørsaktiviteter såsom løb og svømning i åbent vand. GPS
er aktiveret for udendørs aktiviteter. Du kan tilføje apps ved
hjælp af standardaktiviteter såsom vandring eller roning. Du kan
også tilføje brugerdefinerede sportsapps på din enhed
(Oprettelse af en brugerdefineret aktivitet, side 2).
Visning af skiløbeture
Enheden registrerer oplysningerne for hver enkelt tur på ski eller
snowboard ved hjælp af funktionen til automatisk skiløb. Denne
funktion er aktiveret som standard for alpint skiløb og
snowboarding. Den registrerer automatisk nye skiløbsture
baseret på din bevægelse. Timeren sættes på pause, når du
stopper med at bevæge dig nedad bakke, og når sidder i
stoleliften. Timeren forbliver på pause, mens du kører i
stoleliften. Du kan begynde at bevæge dig ned ad bakke for at
genstarte timeren. Du kan få vist oplysninger om turen på
pauseskærmen, eller mens timeren kører.
1 Start en ski- eller snowboard-aktivitet.
2 Hold MENU nede.
3 Vælg Vis skiløbeture.
4 Vælg UP og DOWN for at få vist oplysninger om den seneste
løbetur, den aktuelle løbetur og dit samlede antal løbeture.
Skærmbilledet for løbeture omfatter tid, distance,
maksimumhastighed, gennemsnitlig hastighed og samlet
nedstigning.
Brug af metronomen
Metronomfunktionen afspiller toner i en fast rytme, så du kan
forbedre din præstation ved at træne i en hurtigere,
langsommere eller mere ensartet kadence.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
Aktiviteter
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Metronom > Status > Til.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Slag/minut for at indtaste en værdi ud fra den
kadence, du vil opretholde.
• Vælg Alarmfrekvens for at tilpasse taktslagenes
frekvens.
• Vælg Lyde for at tilpasse metronomens tone og vibration.
7 Vælg evt. Gennemse for at lytte til metronomen, før du løber.
8 Løb en tur (Start af aktivitet, side 2).
Metronomen starter automatisk.
9 Under løbeturen skal du vælge UP eller DOWN for at få vist
metronomskærmbilledet.
10 Du kan om nødvendigt holde MENU nede for at ændre
metronom-indstillingerne.
Jumpmaster
ADVARSEL
Funktionen Jumpmaster bør kun bruges af erfarne
faldskærmsudspringere. Funktionen Jumpmaster bør ikke
anvendes som primær højdemåler ved skydiving. Hvis de
relevante oplysninger for springet ikke indtastes, kan det
medføre alvorlig personskade eller død.
Jumpmaster-funktionen følger militærets retningslinjer for
beregning af HARP (high altitude release point). Enheden
detekterer automatisk, når du er sprunget, så den kan navigere
hen til DIP (desired impact point) ved hjælp af barometeret og
det elektroniske kompas.
Multisport
Triatlon-, duatlon- og andre multisport-udøvere kan drage fordel
af multisport-aktiviteterne som f.eks. Triathlon eller Swimrun.
Under en multisport-aktivitet kan du skifte mellem aktiviteter og
fortsat få vist den samlede tid og distance. Du kan f.eks. skifte
fra cykling til løb og få vist din samlede tid og distance for
cykling og løb for hele multisport-aktiviteten.
Du kan tilpasse en multisport-aktivitet, eller du kan bruge
standard-triatlon-aktiviteten, der er sat op for en standardtriatlon.
Sådan oprettes en multisportsaktivitet
1 Fra urskiven vælges START > Tilføj > Multisport.
2 Vælg et multisportsaktivitetsnavn, eller indtast et
brugerdefineret navn.
Duplikerede aktivitetsnavne indeholder et nummer. For
eksempel: Triatlon (2).
3 Vælg to eller flere aktiviteter.
4 Vælg en funktion:
• Vælg en indstilling for at tilpasse specifikke
aktivitetsindstillinger. Du kan f.eks. vælge, om du vil
medtage overgange.
• Vælg Udført for at gemme og anvende
multisportsaktiviteten.
5 Vælg Ja for at føje aktiviteten til din liste over foretrukne.
Tip til triatlontræning eller brug af multisportsaktiviteter
• Vælg START for at starte din første aktivitet.
• Vælg LAP for at blive ført videre til den næste aktivitet.
Hvis overgange aktiveres, registreres skiftetiden separat fra
aktivitetstiderne.
• Hvis det er nødvendigt, skal du vælge LAP for at starte den
næste aktivitet.
• Vælg UP eller DOWN for at få vist yderligere datasider.
Aktiviteter
Svømning
BEMÆRK
Enheden er beregnet til svømning ved overfladen. Dykning med
enheden kan skade produktet, og garantien vil bortfalde.
BEMÆRK: Enheden kan ikke optage håndledsbaserede
pulsdata, når du svømmer.
Svømmeterminologi
Længde: En tur til den anden ende af poolen.
Interval: En eller flere på hinanden følgende længder. Et nyt
interval starter, når du har hvilet dig.
Tag: Et tag tælles, hver gang den arm, hvor du bærer enheden,
gennemfører en hel cyklus.
Swolf: Din swolf-score er summen af tiden for en pool-længde
og antallet af tag i den pågældende længde. 30 sekunder
plus 15 tag svarer f.eks. til en swolf-score på 45. For
svømning i åbent vand beregnes swolf over 25 meter. Swolf
er en måleenhed for svømmeeffektivitet, og jo lavere score,
jo bedre, ligesom i golf.
Typer af tag
Du kan kun identificere typen af tag for svømning i pool. Din
type af tag identificeres ved slutningen af en længde. Der vises
typer af tag, når du gennemser intervalhistorikken. Du kan også
vælge type af tag som et brugerdefineret datafelt (Tilpasning af
skærmbilleder, side 20).
Fri
Crawl
Ryg
Rygcrawl
Bryst
Brystsvømning
Butterfly Butterfly
Blandet Flere typer tag inden for et interval
Drill
Anvendt med logning af øvelser (Træning med øvelseslog,
side 3)
Tip til svømmeaktiviteter
• Før du begynder på en svømmeaktivitet i swimmingpool, skal
du følge instruktionerne på skærmen for at vælge størrelsen
på din pool eller indtaste en brugerdefineret størrelse.
• Vælg LAP for at registrere en pause under svømning i pool.
Enheden registrerer automatisk intervaller og længder for
svømningen i pool.
• Vælg LAP for at registrere et interval under svømning i pool.
Hvile under svømning i pool
Der vises to hviletimere på standardskærmbilledet for hvile.
Skærmbilledet viser også tid og distance for det senest fuldførte
interval.
BEMÆRK: Der registreres ikke svømmedata under hvile.
1 Du skal vælge LAP under svømmeaktiviteten for at starte et
hvil.
Skærmen viser hvid tekst på sort baggrund, og
hvileskærmbilledet vises.
2 Under et hvil skal du vælge UP eller DOWN for at få vist
andre skærmbilleder (valgfrit).
3 Vælg LAP, og fortsæt med at svømme.
4 Gentag dette for yderligere hvileintervaller.
Træning med øvelseslog
Øvelseslogfunktionen er kun tilgængelig for svømning i pool. Du
kan bruge øvelseslogfunktionen til manuel registrering af kicksæt, svømning med én arm eller enhver anden type svømning,
der ikke er et af de fire overordnede tag.
1 Under aktiviteten med svømning i pool skal du vælge UP
eller DOWN for at få vist skærmbilledet med øvelseslog.
2 Vælg LAP for at starte øvelsestimeren.
3
3 Når du er færdig med et øvelsesinterval, skal du vælge LAP.
Øvelsestimeren stopper, men aktivitetstimeren forsætter med
at registrere hele svømmesessionen.
4 Vælg en distance for den fuldførte øvelse.
Distanceintervaller er baseret på poolstørrelsen for den
valgte aktivitetsprofil.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil starte et andet øvelsesinterval, skal du vælge
LAP.
• Hvis du vil starte et svømmeinterval, skal du vælge UP
eller DOWN for at vende tilbage til skærmbillederne for
svømmetræning.
Golfspil
Sådan spiller du golf
Før du tager hen og spiller på en bane første gang, skal du
downloade den fra Garmin Connect Mobile app (Garmin
Connect, side 18). Baner, der er downloadet fra Garmin
Connect Mobile app'en opdateres automatisk.
Før du spiller golf, bør du oplade enheden (Opladning af
enheden, side 1).
1 Fra urskiven vælges START > Golf.
2 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
3 Vælg en bane på listen over tilgængelige baner.
4 Vælg Ja for at holde styr på resultaterne.
5 Vælg UP eller DOWN for at rulle gennem hullerne.
Enheden skifter automatisk, når du bevæger dig til næste hul.
6 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge START >
Afslut runde > Ja.
Oplysninger om hul
Da flagplaceringer kan ændre sig, beregner enheden afstanden
til forkanten, midten og bagkanten af greenen og ikke den
faktiske flagplacering.
Afstandsmåling af et slag
1 Udfør et slag, og se, hvor din bold lander.
2 Vælg START > Mål slag.
3 Gå eller kør hen til bolden.
Afstanden bliver automatisk nulstillet, når du går til det næste
hul.
4 Vælg om nødvendigt Nulstil for at nulstille afstanden på et
hvilket som helst tidspunkt.
Visning af layup- og dogleg-distancer
Du kan få vist en liste med layup- og dogleg-distancer for par 4og 5-huller.
Vælg START > Layups.
Hver layup og distancen indtil du når til hver layup vises på
skærmen.
BEMÆRK: Distancerne fjernes fra listen, når du passerer
dem.
Scoring
1 Fra skærmbilledet med oplysninger om hullet skal du vælge
START > Scorekort.
Scorekortet vises, når du er på greenen.
2 Vælg UP eller DOWN for at rulle gennem hullerne.
3 Vælg START for at vælge et hul.
4 Vælg UP eller DOWN for at angive scoren.
Din samlede score er opdateret.
Opdatering af en score
1 Fra skærmbilledet med oplysninger om hullet skal du vælge
START > Scorekort.
2 Vælg UP eller DOWN for at rulle gennem hullerne.
3 Vælg START for at vælge et hul.
4 Vælg UP eller DOWN for at ændre scoren for det
pågældende hul.
Din samlede score bliver opdateret.
Brug af distancetæller til golf
Du kan bruge distancetælleren til at registrere tiden, distancen
og det antal skridt, der er tilbagelagt. Distancetælleren starter og
stopper automatisk, når du starter på eller afslutter en runde.
1 Vælg START > Triptæller.
2 Vælg om nødvendigt Nulstil for at nulstille distancetælleren
til nul.
Sporing af statistik
À
Á
Â
Ã
Ä
Aktuelt hulnummer
Afstand til bagkanten af greenen
Afstand til midten af greenen
Afstand til forkanten af greenen
Par for hullet
Næste hul
Forrige hul
Flytning af flaget
Du kan du se nærmere på greenen og flytte flagplaceringen.
1 Fra skærmbilledet med oplysninger om hullet skal du vælge
START > Flyt flag.
2 Vælg UP eller DOWN for at flytte flagplaceringen.
3 Vælg START.
Afstandene på skærmbilledet med oplysninger om hul
opdateres for at vise den nye flagplacering. Flagplaceringen
gemmes kun for den aktuelle runde.
4
Funktionen Stat Tracking gør det muligt at registrere detaljeret
statistik, når du spiller golf.
1 Fra skærmbilledet med oplysninger om hullet skal du holde
MENU nede.
2 Vælg Valgmuligheder > Stat Tracking for at aktivere
sporing af statistik.
Pulsmålerfunktioner
fēnix Chronos enheden har en håndledsbaseret pulsmåler og er
kompatibel med ANT+ og Bluetooth brystpulsmålere. Du kan få
vist håndledsbaserede pulsdata på pulsmåler-widget'en. Hvis
både håndledsbaserede og brystbaserede pulsdata er
tilgængelige, anvender enheden brystpulsdataene.
Håndledsbaseret puls
Sådan bærer du enheden og registrerer puls
• Bær fēnix Chronos enheden over håndledsknoglen.
BEMÆRK: Enheden bør sidde tæt og behageligt, så den
ikke flytter sig, mens du løber eller træner.
Pulsmålerfunktioner
BEMÆRK: Pulssensoren er placeret på bagsiden af
enheden.
• Se fejlfindingstippene (Tip til uregelmæssige pulsdata,
side 5), hvor der er flere oplysninger om håndledsbaseret
pulsmåler.
• Du finder flere oplysninger om nøjagtigheden af
håndledsbaseret puls ved at gå til garmin.com/ataccuracy.
Tip til uregelmæssige pulsdata
Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
afprøve følgende tip.
• Vask og tør din arm, før du tager enheden på.
• Undgå at have solcreme, lotion og insektmidler på under
enheden.
• Undgå at ridse pulssensoren på bagsiden af enheden.
• Bær enheden over håndledsknoglen. Enheden bør sidde tæt
og behageligt.
• Vent, indtil
ikonet lyser konstant, før du begynder på din
aktivitet.
• Varm op i 5 til 10 minutter, og få en pulsmåling, før du
begynder på din aktivitet.
BEMÆRK: Hvis det er koldt udenfor, kan du varme op
indendørs.
• Skyl enheden med rent vand efter hver træning.
• Brug en silikonerem under træning.
BEMÆRK: Du kan kun se pulsmåler-widget, mens dine
pulsdata overføres.
4 Par din fēnix Chronos enhed med din Garmin ANT+
kompatible enhed.
BEMÆRK: Parringsinstruktionerne er forskellige for hver
Garmin kompatible enhed. Se brugervejledningen.
TIP: Stop overførsel af pulsdata ved at trykke på en vilkårlig
tast og vælge Ja.
Deaktivering af håndledsbaseret pulsmåler
Standardværdien for Pulsmål. håndled er Automatisk. Enheden
anvender automatisk den håndledsbaserede pulsmåler,
medmindre du parrer en ANT+ pulsmåler med enheden.
1 Fra pulswidget'en skal du holde MENU nede.
2 Vælg Valgmuligheder > Status > Fra.
Påsætning af pulsmåleren
Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under
brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er,
under din aktivitet.
1 Sæt eventuelt stropudvidelsen fast på pulsmåleren.
2 Gør elektroderne À bag på pulsmåleren våde for at sikre en
stærk forbindelse mellem dit bryst og senderen.
3 Pulsmåleren skal bæres med Garmin logoets højre side
opad.
Visning af pulsmåler-widget
Widget'en viser din aktuelle puls i slag pr. minut (bpm) og en
graf, der viser din puls de seneste 4 timer.
1 Fra urskiven vælges DOWN.
2 Vælg START for at se din gennemsnitlige hvilepuls for de
sidste 7 dage.
Sammenkoblingen af løkken Á og krogen  skal være på din
højre side.
4 Spænd pulsmåleren rundt om din brystkasse, og tilslut
krogen på remmen til løkken.
BEMÆRK: Sørg for, at vedligeholdelsesmærket ikke foldes.
Når du har taget pulsmåleren på, er den aktiv og sender data.
Tip til uregelmæssige pulsdata
Send pulsdata til Garmin enheder
Du kan sende dine pulsdata fra din fēnix Chronos enhed og få
vist dem på parrede Garmin enheder. Du kan f.eks. sende
pulsdata til en Edge enhed, mens du cykler, eller til et VIRB
actionkamera under en aktivitet.
BEMÆRK: At sende pulsdata reducerer batterilevetiden.
1 Fra pulswidget'en skal du holde MENU nede.
2 Vælg Valgmuligheder.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Send pulsdata for at begynde at sende pulsdata
nu.
• Vælg Send under aktivitet for at sende pulsdata under
tidsregistrerede aktiviteter (Start af aktivitet, side 2).
fēnix Chronos enheden begynder at sende dine pulsdata, og
vises.
®
Pulsmålerfunktioner
®
Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
afprøve følgende tip.
• Put vand på elektroderne og kontaktområderne igen (om
nødvendigt).
• Stram remmen på din brystkasse.
• Varm op i 5 til 10 minutter.
• Følg vedligeholdelsesinstruktionerne (Vedligeholdelse af
pulsmåleren, side 6).
• Brug en bomuldstrøje, eller fugt begge sider af remmen
omhyggeligt.
Syntetiske stoffer, der gnider eller slår mod pulsmåleren, kan
skabe statisk elektricitet, der forstyrrer pulssignalerne.
• Flyt dig væk fra kilder, der kan forstyrre din pulsmåler.
Andre forstyrrende kilder kan være stærke elektromagnetiske
felter, nogle 2,4 GHz trådløse sensorer, el-ledninger med
meget høj spænding, elektriske motorer, ovne,
5
mikrobølgeovne, 2,4 GHz trådløse telefoner og trådløse LANadgangspunkter.
Vedligeholdelse af pulsmåleren
BEMÆRK
En ophobning af sved og salt på remmen kan reducere
muligheden for at pulssensoren rapporterer nøjagtige data.
• Skyl pulsmåleren efter hvert brug.
• Håndvask pulsmåleren efter hver 7. anvendelse eller efter en
tur i poolen med en lille smule mildt rengøringsmiddel, for
eksempel opvaskemiddel.
BEMÆRK: Hvis du bruger for meget rengøringsmiddel, kan
det beskadige pulsmåleren.
• Kom ikke pulsmåleren i vaskemaskinen eller tørretumbleren.
• Når pulsmåleren skal tørres, skal den hænges op eller
lægges fladt.
Løbedynamik
Du kan bruge din kompatible fēnix Chronos enhed parret med
HRM-Run™ tilbehøret eller andet tilbehør til løbedynamik til at
give realtidstilbagemelding om din løbeform. Hvis din fēnix
Chronos enhed blev leveret med HRM-Run tilbehør, er
enhederne allerede parret.
Tilbehøret til løbedynamik har et accelerometer i modulet, der
måler overkroppens bevægelse for at beregne seks typer
løbedata.
Kadence: Kadence er antallet af skridt pr. minut. Den viser det
samlede antal skridt (højre og venstre kombineret).
Vertikale udsving: Vertikale udsving er dine hop, mens du
løber. Den viser den lodrette bevægelse af din overkrop, målt
i centimeter.
Tid i kontakt med jorden: Tid i kontakt med jorden er den tid i
hvert skridt, du bruger på jorden, mens du løber. Den måles i
millisekunder.
BEMÆRK: Tid i kontakt med jorden og balance er ikke
tilgængelig ved gang.
Balance for den tid, du er i kontakt med jorden: Balance for
den tid, du er i kontakt med jorden, viser venstre/højrebalancen i den tid, du er i kontakt med jorden, mens du løber.
Den vises i procent. For eksempel 53,2 med en pil, der peger
til venstre eller højre.
Skridtlængde: Skridtlængde er længden på dine skridt fra et
fodnedslag til det næste. Den måles i meter.
Vertikalt forhold: Det vertikale forhold er forholdet mellem
vertikale svingninger og skridtlængden. Den vises i procent.
Et lavere tal indikerer typisk en bedre løbeform.
Træning med løbedynamik
Før du kan se din løbedynamik, skal du tage et tilbehør til
løbedynamik på, for eksempel HRM-Run tilbehøret, og parre det
med din enhed (Parring af ANT+ sensorer, side 25). Hvis din
fēnix Chronos blev leveret med tilbehøret, er enhederne allerede
parret, og fēnix Chronos enheden er indstillet til at vise
løbedynamik.
1 Vælg en funktion:
• Hvis tilbehøret til løbedynamik og fēnix Chronos enheden
allerede er parret, kan du gå til trin 7.
• Hvis tilbehøret til løbedynamik og fēnix Chronos enheden
ikke allerede er parret, skal du fuldføre alle trinene i denne
procedure.
2 Hold MENU nede.
3 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
4 Vælg en aktivitet.
5 Vælg aktivitetsindstillingerne.
6 Vælg Skærmbilleder > Tilføj ny.
7 Vælg et skærmbillede med løbedynamikdata.
BEMÆRK: Skærmbillederne for løbedynamik er ikke
tilgængelige ved alle aktiviteter.
Løb
en tur (Start af aktivitet, side 2).
8
9 Vælg UP eller DOWN for at åbne et skærmbillede for
løbedynamik og se dine målinger.
Farvemålere og data for løbedynamik
Skærmbillederne for løbedynamik viser en farvemåler for den primære måling. Du kan få vist kadence, lodrette svingninger, tid i
kontakt med jorden, balance for den tid, du er i kontakt med jorden eller vertikalt forhold som den primære måling. Farvemåleren
viser, hvordan dataene for din løbedynamik er i forhold til andre løberes. Farvezonerne er baseret på fraktiler.
Garmin har undersøgt mange løbere på mange forskellige niveauer. Dataværdierne i den røde eller orange zone er typiske for
mindre erfarne eller langsommere løbere. Dataværdierne i den grønne, blå eller lilla zone er typiske for mere erfarne eller hurtigere
løbere. Mere erfarne løbere har tendens til at udvise kortere tid i kontakt med jorden, lavere lodrette svingninger, et lavere vertikalt
forhold og højere kadence end mindre erfarne løbere. Dog har højere løbere typisk en smule langsommere kadencer, længere
skridtlængde og en smule højere lodrette svingninger. Vertikalt forhold er dit vertikale udsving divideret med skridtlængden. Det har
ingen sammenhæng med højden.
Gå til www.garmin.com/runningdynamics for at få flere oplysninger om løbedynamik. For yderligere teorier og fortolkninger af
løbedynamikdata kan du søge i anerkendte løbetidsskrifter og -websteder.
Farvezone Fraktil i zone Kadenceområde Område for den tid, du er i kontakt med jorden
Lilla
> 95
> 183 spm
< 218 ms
Blå
70-95
174-183 spm
218-248 ms
Grøn
30-69
164-173 spm
249-277 ms
Orange 5-29
153-163 spm
278-308 ms
Rød
< 153 spm
> 308 ms
<5
Oplysninger om balance for den tid, du er i kontakt med jorden
Balance for den tid, du er i kontakt med jorden måler din løbesymmetri og vises som en procentdel af din samlede kontakt med
jorden. F.eks. angiver 51,3 % med en pil, der peger til venstre, at løberen bruger mere tid på jorden med venstre fod. Hvis
dataskærmbilledet viser begge tal, f.eks. 48-52, er 48 % den venstre fod, og 52 % er den højre fod.
Farvezone
Rød
Orange
Grøn
Orange
Rød
Symmetri
Dårlig
Nogenlunde
God
Nogenlunde
Dårlig
6
Pulsmålerfunktioner
Procent af andre løbere
5%
25%
40%
25%
5%
Balance for den tid, du er i kontakt med jorden > 52,2 % V 50,8-52,2 % V 50,7 % V - 50,7 % H 50,8-52,2 % H > 52,2 % H
Mens løbedynamikken blev udviklet og afprøvet, fandt Garmin teamet sammenhænge mellem skader og større ubalancer hos
bestemte løbere. For mange løbere har balancen for den tid, de er i kontakt med jorden, tendens til at afvige fra 50-50, når de løber
op eller ned ad bakke. De fleste løbetrænere er enige i, at en symmetrisk løbemåde er god. Eliteløbere synes at have hurtige og
afbalancerede skridtlængder.
Du kan se farvemåleren eller datafeltet, mens du løber, eller se opsummeringen på din Garmin Connect konto efter løbeturen. Som
med de andre data vedrørende løbedynamik er balancen for den tid, du er i kontakt med jorden, en kvantitativ måling, der kan
hjælpe dig til at lære mere om dine løbemåde.
Data for vertikale udsving og vertikalt forhold
Dataintervallerne for vertikale udsving og vertikalt forhold er lidt forskellige afhængig af sensoren og, om den er anbragt på brystet
(HRM-Tri™ eller HRM-Run tilbehør) eller om livet (Running Dynamics Pod tilbehør).
Farvezone Fraktil i zone Vertikalt svingningsområde
ved brystet
Vertikalt svingningsområde
om livet
Vertikalt forhold ved
brystet
Vertikalt forhold om
livet
Lilla
> 95
< 6,4 cm
< 6,8 cm
< 6,1 %
< 6,5 %
Blå
70-95
6,4-8,1 cm
6,8-8,9 cm
6,1-7,4%
6,5-8,3%
Grøn
30-69
8,2-9,7 cm
9,0-10,9 cm
7,5-8,6%
8,4-10,0%
Orange 5-29
9,8-11,5 cm
11,0-13,0 cm
8,7-10,1%
10,1-11,9%
Rød
> 11,5 cm
> 13,0 cm
> 10,1 %
> 11,9 %
<5
Tip til manglende data for løbedynamik
Hvis data for løbedynamik ikke vises, kan du prøve følgende tip.
• Kontrollér, at du har et tilbehør for løbedynamik, for eksempel
HRM-Run tilbehøret.
Tilbehør med løbedynamik har på forsiden af modulet.
• Par tilbehøret til løbedynamik med din fēnix Chronos enhed
igen i overensstemmelse med instruktionerne.
• Hvis dataene for løbedynamik kun viser nuller, skal du
kontrollere, at tilbehøret vender den rigtige side opad.
BEMÆRK: Tid i kontakt med jorden og balance vises kun,
mens du løber. Den beregnes ikke, mens du går.
Præstationsmålinger
Disse præstationsmålinger kræver et par aktiviteter med brug af
håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler.
Målingerne er estimater, der kan hjælpe dig med at spore og
forstå dine træningsaktiviteter og konkurrenceresultater. Disse
vurderinger leveres og understøttes af Firstbeat. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/physio.
EPOC er et estimat af, hvor meget energi det kræver af din
krop at restituere efter træning.
Forventede konkurrencetider: Din enhed bruger VO2-max
estimeringer og offentliggjorte datakilder til at give en
målløbetid på basis af din nuværende kondition. Denne
projektion forudsætter også, at du har gennemført korrekt
træning til løbet.
HRV-stresstest: HRV-stresstest (pulsudsving) kræver en
Garmin brystpulsmåler. Enheden registrerer din pulsvariation,
mens du står stille i 3 minutter. Den fortæller dig dit generelle
stressniveau. Skalaen er 1 til 100, og en lavere score angiver
et lavere stressniveau.
Præstationskrav: Dit præstationskrav er en vurdering i realtid
efter 6 til 20 minutters aktivitet. Det kan tilføjes som et
datafelt, så du kan se dit præstationskrav under resten af
aktiviteten. Det sammenligner dit præstationskrav med dit
gennemsnitlige konditionsniveau.
Functional Threshold Power (FTP): Enheden bruger dine
profildata fra den første opsætning til at estimere din FTP. Du
kan få en mere nøjagtig vurdering ved at gennemføre en
guidet test.
Syregrænse: Syregrænse kræver pulsmåler med brystrem.
Syregrænsen er det punkt, hvor dine muskler begynder
hurtigt at blive trætte. Din enhed måler dit syregrænseniveau
ved hjælp af pulsdata og tempo.
Deaktivering af meddelelser om præstation
BEMÆRK: Estimaterne kan synes upræcise i starten. Enheden
kræver, at du gennemfører nogle aktiviteter for at indsamle
oplysninger om din præstation.
Træningsstatus: Træningsstatus viser dig, hvordan din træning
påvirker din kondition og dine præstationer. Din
træningsstatus er baseret på ændringer i din
træningsbelastning og VO2-max over en længere periode.
VO2-max: VO2 maks. er den maksimale mængde ilt (i milliliter),
du kan forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal
ydeevne.
Restitutionstid: Restitutionstid viser, hvor lang tid der er tilbage,
før du er fuldt restitueret og klar til den næste, hårde træning.
Træningsbelastning: Træningsbelastning er summen af dit
ekstra iltbehov efter træning (EPOC) over de seneste 7 dage.
Pulsmålerfunktioner
Meddelelser om præstation er som standard aktiveret. Nogle
meddelelser om præstation er beskeder, der vises ved
afslutningen af din aktivitet. Nogle meddelelser om præstation
vises under en aktivitet eller, når du når et nyt præstationskrav,
for eksempel en ny VO2-max estimering.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Fysiologiske målinger > Meddelelser
om præstation.
Vælg
en funktion.
3
Automatisk registrering af fysiologiske målinger
Funktionen Automatisk registrering er som standard aktiveret.
Enheden kan automatisk registrere din maksimale puls,
syregrænse og FTP (Functional Threshold Power) under en
aktivitet.
BEMÆRK: Enheden registrerer kun en maksimal puls, når
pulsen er højere end den værdi, der er angivet i den
brugerprofil.
7
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Fysiologiske målinger > Automatisk
Din VO2-max estimering vises som et tal og en position på
farvemåleren.
registrering.
3 Vælg en funktion.
Træningsstatus
Træningsstatus viser dig, hvordan din træning påvirker dit
konditionsniveau og din præstation. Din træningsstatus er
baseret på ændringer i din træningsbelastning og VO2-max over
en længere periode. Du kan bruge din træningsstatus til at
hjælpe dig med at planlægge fremtidig træning og fortsat
forbedre dit konditionsniveau.
Top: Top betyder, at du er i den perfekte kondition til et løb. Din
nyligt reducerede træningsbelastning tillader din krop at
restituere sig og helt kompensere for tidligere træning. Du
bør planlægge forud, da denne toptilstand kun kan
opretholdes i et kort tidsrum.
Produktiv: Din aktuelle træningsbelastning flytter dit
konditionsniveau og din præstation i den rigtige retning. Du
skal planlægge restitutionsperioder i din træning for at
vedligeholde dit konditionsniveau.
Vedligeholdelse: Din aktuelle træningsbelastning er
tilstrækkelig til at opretholde dit konditionsniveau. Hvis du vil
opleve forbedring, kan du prøve at variere dine træninger
mere eller øge din træningsmængde.
Restitution: Din lettere træningsbelastning tillader din krop at
restituere, hvilket er af afgørende betydning i længere
perioder med hård træning. Du kan gå tilbage til en højere
træningsbelastning, når du er føler, at du er klar.
Uproduktiv: Din træningsbelastning er på et godt niveau, men
din kondition aftager. Din krop kæmper muligvis for at
restituere, så du bør være opmærksom på din overordnede
sundhedstilstand, herunder stress, ernæring og hvile.
Afvikling af træningseffekt: Afvikling af træningseffekt sker,
når du træner meget mindre end normalt i en uge eller
mindre, og det påvirker dit konditionsniveau. Du kan prøve at
forøge din træningsbelastning for at opleve forbedring.
Formforbedrende: Din træningsbelastning er meget høj og gør
mere skade end gavn. Din krop har brug for hvile. Du bør
give dig selv tid til at restituere ved at tilføje lettere træning i
din plan.
Ingen status: Enheden skal bruge en eller to ugers
træningshistorik, herunder aktivitet med VO2 max. resultater
fra løb eller cykling, for at fastslå din træningsstatus.
Tips til at hente din træningsstatus
For at få mest muligt ud af træningsstatusfunktionen kan du
prøve disse tips.
• Løb udendørs med pulsmåleren mindst to gange om ugen,
eller kør med puls- og effektmåleren mindst to gange om
ugen.
Når du har brugt enheden en uge, bør din træningsstatus
være tilgængelig.
• Registrer alle dine fitnessaktiviteter på enheden, og lad den
lære alt om dine præstationer.
Om VO2-max estimeringer
VO2 maks. er den maksimale mængde ilt (i milliliter), du kan
forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal ydeevne.
Med andre ord er VO2-max er en indikation af atletisk ydeevne
og bør stige, efterhånden som din kondition bliver bedre. fēnix
Chronos enheden kræver håndledsbaseret pulsmåler eller en
kompatibel brystpulsmåler for at kunne vise dit VO2 Maks.
estimat. Enheden har separate VO2-max estimeringer for løb og
cykling. Du skal løbe enten udendørs med GPS eller køre med
en kompatibel effektmåler i et moderat intensitetsniveau i flere
minutter for at få et nøjagtigt VO2 Maks. estimat.
8
Lilla
Fremragende
Blå
Rigtig god
Grøn
God
Orange
Nogenlunde
Rød
Dårlig
VO2 maks. data og analyse oplyses med tilladelse fra The
Cooper Institute . Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du
se bilaget (VO2 maks. standardbedømmelser, side 32) og gå
til www.CooperInstitute.org.
®
Få dit VO2 maks. estimat for løb
Denne funktion kræver en håndledsbaseret pulsmåler eller en
kompatibel brystpulsmåler. Hvis du bruger en brystpulsmåler,
skal du tage den på og parre den med din enhed (Parring af
ANT+ sensorer, side 25). Hvis fēnix Chronos enheden havde
en pulsmåler inkluderet i pakken, er enhederne allerede parret.
For at få det mest præcise estimat skal du fuldføre opsætningen
af brugerprofilen (Indstilling af din brugerprofil, side 11) og
indstille din maksimale puls (Indstilling af dine pulszoner,
side 11). Estimatet kan synes upræcist i starten. Enheden
kræver nogle få løb for at indsamle oplysninger om din
løbeydelse.
1 Løb i mindst 10 minutter udenfor.
2 Efter din løbetur vælger du Gem.
3 Vælg UP eller DOWN for at få vist Performance Widget.
4 Vælg START for at rulle gennem præstationsmålingerne.
Få dit VO2 maks. estimat for cykling
Denne funktion kræver en effektmåler og en håndledsbaseret
pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler. Effektmåleren skal
være parret med din fēnix Chronos enhed (Parring af ANT+
sensorer, side 25). Hvis du bruger en brystpulsmåler, skal du
tage den på og parre den med din enhed. Hvis fēnix Chronos
enheden havde en pulsmåler inkluderet i pakken, er enhederne
allerede parret.
For at få det mest præcise estimat, skal du fuldføre
opsætningen af brugerprofilen (Indstilling af din brugerprofil,
side 11) og indstille din maksimale puls (Indstilling af dine
pulszoner, side 11). Estimatet kan synes upræcist i starten.
Enheden kræver nogle få køreture for at indsamle oplysninger
om din cykelpræstation.
1 Kør med vedvarende, høj intensitet i mindst 20 minutter.
2 Efter køreturen skal du vælge Gem.
3 Vælg UP eller DOWN for at få vist Performance Widget.
4 Vælg START for at rulle gennem præstationsmålingerne.
Restitutionstid
Du kan bruge din Garmin enhed med en håndledsbaseret
pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler til at vise, hvor
lang tid der er tilbage, før du er fuldt restitueret og klar til næste
hårde træning.
BEMÆRK: Restitutionstidsanbefalingen bruger dit VO2 Maks.
estimat og kan synes unøjagtigt i starten. Enheden kræver, at
du gennemfører nogle aktiviteter for at indsamle oplysninger om
din præstation.
Pulsmålerfunktioner
Restitutionstiden vises umiddelbart efter en aktivitet. Tiden
tæller ned, indtil det er optimalt for dig at forsøge en anden type
hård træning.
Visning af din restitutionstid
For at få det mest præcise estimat skal du fuldføre opsætningen
af brugerprofilen (Indstilling af din brugerprofil, side 11) og
indstille din maksimale puls (Indstilling af dine pulszoner,
side 11).
1 Løb en tur.
2 Efter din løbetur vælger du Gem.
Restitutionstiden vises. Den maksimale tid er 4 dage.
BEMÆRK: På urskiven kan du vælge UP eller DOWN for at
få vist Performance Widget, og du kan vælge START for at
rulle gennem præstationsmålingerne og se din restitutionstid.
Restitutionspuls
Hvis du træner med en håndledsbaseret pulsmåler eller en
kompatibel brystpulsmåler, kan du kontrollere din
restitutionspuls efter hver aktivitet. Restitutionspuls er forskellen
mellem din puls, mens du træner, og din puls to minutter efter,
at træningen er stoppet. For eksempel kan du efter en typisk
løbetræning stoppe timeren. Din puls er 140 slag pr. minut. Efter
to minutter uden aktivitet eller med nedkøling, er din puls 90 slag
pr. minut. Din restitutionspuls er 50 slag pr. minut (140 minus
90). Nogle studier har fundet en forbindelse mellem
restitutionspuls og hjertesundhed. Et højere tal er generelt et
tegn på et sundt hjerte.
TIP: For at få de mest præcise resultater skal du holde op med
at bevæge dig i to minutter, mens enheden udregner din
restitutionspuls. Du kan gemme eller slette aktiviteten, når
denne værdi vises.
Træningsbelastning
Træningsbelastningen er et mål for din træningsmængde i løbet
af de seneste syv dage. Det er summen af dine EPOC-målinger
for de seneste syv dage. Måleren viser, om din aktuelle
belastning er for lav, for høj eller inden for det optimale område
for at opretholde eller forbedre dit konditionsniveau. Det
optimale område er bestemt ud fra dit aktuelle konditionsniveau
og din træningshistorik. Området justeres, når din træningstid og
-intensitet øges eller mindskes.
Visning af dine forventede løbetider
For at få det mest præcise estimat skal du fuldføre opsætningen
af brugerprofilen (Indstilling af din brugerprofil, side 11) og
indstille din maksimale puls (Indstilling af dine pulszoner,
side 11).
Din enhed bruger VO2-max estimering (Om VO2-max
estimeringer, side 8) og offentliggjorte datakilder til at give en
målløbetid på basis af din nuværende kondition. Denne
projektion forudsætter også, at du har gennemført korrekt
træning til løbet.
BEMÆRK: Projektionerne kan synes upræcise i starten.
Enheden kræver nogle få løb for at indsamle oplysninger om din
løbeydelse.
1 Vælg UP eller DOWN for at få vist Performance Widget.
2 Vælg START for at rulle gennem præstationsmålingerne.
Dine forventede løbetider vises for distancerne 5K, 10K,
halvmaraton og maraton.
Om Training Effect
Training Effect måler, hvilken indvirkning træningen har på din
aerobe og anaerobe kondition. Training Effect stiger under
aktiviteten. Efterhånden som aktiviteten skrider frem, øges
værdien Training Effect og fortæller dig derved, hvordan
aktiviteten har forbedret din kondition. Training Effect
bestemmes af din brugerprofils oplysninger, puls, varighed og
aktivitetens intensitet.
Pulsmålerfunktioner
Aerob Training Effect bruger din puls til at måle, hvordan den
akkumulerede intensitet af træningen påvirker din aerobe
kondition, og angiver, om træningen vedligeholder din
nuværende kondition eller forbedrer den. Din akkumulerede
EPOC under træning knyttes til en række værdier, der redegør
for dit konditionsniveau og dine træningsvaner. Stabil træning
med moderat anstrengelse eller træninger, som involverer
længere intervaller (> 180 sekunder), har en positiv indvirkning
på dit aerobe stofskifte og giver en aerob træningseffekt.
Anaerob Training Effect bruger puls og hastighed (eller effekt) til
at bestemme, hvordan en træning påvirker din evne til at
præstere med meget høj intensitet. Du modtager en værdi
baseret på det anaerobe bidrag til EPOC og aktivitetstypen.
Gentagne intervaller med høj intensitet fra 10 til 120 sekunder
har en yderst gavnlig indvirkning på din anaerobe kapacitet og
giver en forbedret anaerob træningseffekt.
Det er vigtigt at vide, at dine tal for Training Effect (fra 0,0 til 5,0)
kan virke unormalt høje i forbindelse med dine første aktiviteter.
Der skal flere aktiviteter til, før enheden kender din aerobe og
anaerobe kondition.
Du kan tilføje Training Effect som et datafelt i ét af dine
træningsskærmbilleder og holde øje med dine tal under
aktiviteten.
Farvezone
Training Effect
Aerob nyttevirkning
Anaerob nyttevirkning
Fra 0,0 til 0,9
Ingen fordel.
Ingen fordel.
Fra 1,0 til 1,9
Mindre fordel.
Mindre fordel.
Fra 2,0 til 2,9
Vedligeholder
din aerobe
kondition.
Vedligeholder
din anaerobe
kondition.
Fra 3,0 til 3,9
Forbedrer din
aerobe
kondition.
Forbedrer din
anaerobe
kondition.
Fra 4,0 til 4,9
Forbedrer din
Forbedrer din
aerobe kondition anaerobe
kraftigt.
kondition
kraftigt.
5,0
Overdreven og
potentielt
skadelig uden
tilstrækkelig
restitutionstid.
Overdreven og
potentielt
skadelig uden
tilstrækkelig
restitutionstid.
Training Effect teknologien udbydes og understøttes af Firstbeat
Technologies Ltd. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du gå
til www.firstbeattechnologies.com.
Pulsvariation og stressniveau
Stressniveauet er resultatet af en treminutters test, der udføres,
mens du står stille, hvor fēnix Chronos enheden analyser
pulsforskellen for at bestemme dit samlede stressniveau.
Træning, søvn, ernæring og livets almindelige stress har alt
sammen indflydelse på en løbers præstation. Intervallet for
stressniveau er fra 1 til 100, hvor 1 er en meget lav
stresstilstand, og 100 er en meget høj stresstilstand. Når du
kender dit stressniveau, kan det hjælpe dig med at afgøre, om
din krop er klar til en hård træning eller til yoga.
Visning af din pulsvariation og dit stressniveau
Denne funktion kræver en Garmin brystpulsmåler. Før du kan få
vist din pulsvariation og dit stressniveau, skal du tage en
pulsmåler på og parre den med din enhed (Parring af ANT+
sensorer, side 25). Hvis fēnix Chronos enheden havde en
pulsmåler inkluderet i pakken, er enhederne allerede parret.
TIP: Garmin anbefaler, at du måler dit stressniveau på ca.
samme tidspunkt og under de samme forhold hver dag.
1 Vælg om nødvendigt START > Tilføj > HRV Stress for at
føje stress-appen til listen over apps.
2 Vælg Ja for at føje appen til din liste over foretrukne.
9
3 Fra urskiven vælges START > HRV Stress > START.
4 Stå stille og slap af i 3 minutter.
4 Vælg Træning > Guidet test for syregrænse.
5 Start timeren, og følg anvisningerne på skærmen.
Præstationskrav
Når du begynder på en tur, viser enheden varigheden af
hvert trin, målet og de aktuelle pulsdata. Der vises en
besked, når testen er fuldført.
6 Når du har gennemført en guidet test, stoppes timeren, og
aktiviteten gemmes.
Hvis det er dit første syregrænseestimat, beder enheden dig
om at opdatere dine pulszoner baseret på din
syregrænsepuls. For hvert yderligere syregrænseestimat
beder enheden dig om at acceptere eller afvise estimatet.
Mens du udfører din aktivitet, f.eks. løb eller cykling, analyserer
funktionen Præstationskrav dit tempo, din hjerterytme og dine
pulsudsving for at lave en realtidsvurdering af din evne til at
præstere sammenlignet med dit gennemsnitlige fitnessniveau.
Det er ca. din procentvise afvigelse i realtid fra din
grundlæggende VO2-max estimering.
Præstationskravsværdier spænder fra -20 til +20. Efter de første
6 til 20 minutter af aktiviteten viser enheden din score for
præstationskravet. For eksempel betyder en score på +5, at du
er udhvilet, frisk og kan klare en god løbe- eller køretur. Du kan
tilføje præstationskrav som et datafelt i ét af dine
træningsskærmbilleder og holde øje med din form under
aktiviteten. Præstationskravet kan også være en indikator for
træthedsniveau, især efter en lang løbe- eller køretur.
BEMÆRK: Enheden kræver nogle enkelte løbe- eller køreture
med en pulsmåler for at få en præcis VO2-max estimering og få
mere at vide om din løbe- eller køreform (Om VO2-max
estimeringer, side 8)).
Sådan vises dit præstationskrav
Denne funktion kræver en håndledsbaseret pulsmåler eller en
kompatibel brystpulsmåler.
1 Føj Præstationskrav til et dataskærmbillede (Tilpasning af
skærmbilleder, side 20).
2 Løb eller cykl en tur.
Efter 6 til 20 minutter vises dit præstationskrav.
3 Rul til dataskærmbilledet for at få vist dit præstationskrav
under hele løbe- eller køreturen.
Laktattærskel
Laktattærsklen er den træningsintensitet, hvormed laktatet
(mælkesyren) begynder at ophobes i blodbanerne. Ved løb er
det den estimerede kraftudfoldelse eller tempoet. Når en løber
overstiger tærsklen, begynder trætheden at øges med rivende
hast. For erfarne løbere optræder tærsklen ved ca. 90 % af
deres maksimale puls og en løbehastighed på mellem 10 km og
en halvmaraton. For den gennemsnitlige løber optræder
laktattærsklen ofte et godt stykke under 90 % af den maksimale
puls. At kende din laktattærskel kan hjælpe dig med at
bestemme, hvor hårdt du skal træne, eller hvornår du skal
presse dig selv under et løb.
Hvis du allerede kender pulsværdien for din laktattærskel, kan
du angive den i dine brugerprofilindstillinger (Indstilling af dine
pulszoner, side 11).
Sådan foretages en guidet test for at bestemme din
syregrænse
Denne funktion kræver en Garmin brystpulsmåler. Før du kan
foretage en guidet test, skal du sætte pulsmåleren på og parre
den med din enhed (Parring af ANT+ sensorer, side 25). Du
skal også have en VO2-max estimering fra en tidligere løbetur
(Om VO2-max estimeringer, side 8).
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning og din
VO2-max estimering til at estimere syregrænsen. Enheden
registrerer automatisk din syregrænse under løb ved en stabil,
høj pulsintensitet.
TIP: Enheden kræver nogle enkelte løbeture med en
brystpulsmåler for at få en præcis maksimal pulsværdi og VO2max estimering. Hvis du har problemer med at få et
syregrænseestimat, skal du prøve manuelt at sænke din
maksimale pulsværdi.
1 Fra urskiven vælges START.
2 Vælg en udendørs løbeaktivitet.
GPS er nødvendig for at gennemføre testen.
3 Hold MENU nede.
10
Få dit FTP-estimat
Før du kan se dit FTP-estimat (Functional Threshold Power),
skal du parre en brystpulsmåler og en effektmåler med din
enhed (Parring af ANT+ sensorer, side 25), og du skal have
din VO2-max estimering for cykling (Få dit VO2 maks. estimat
for cykling, side 8).
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning og din
VO2-max estimering til at estimere din FTP. Enheden registrerer
automatisk dit FTP under kørsler ved en stabil, høj puls- og
effektintensitet.
1 Vælg UP eller DOWN for at få vist Performance Widget.
2 Vælg START for at rulle gennem præstationsmålingerne.
FTP-estimatet vises som en værdi målt i W pr. kg, effekten
vises i W, og en position vises på farvemåleren.
Lilla
Fremragende
Blå
Rigtig god
Grøn
God
Orange
Nogenlunde
Rød
Utrænet
Se appendiks (FTP-bedømmelser, side 32) for yderligere
oplysninger.
BEMÆRK: Når en præstationsmeddelelse fortæller dig om
en ny FTP, kan du vælge Accepter for at gemme den nye
FTP eller Afslå for at beholde din aktuelle FTP (Deaktivering
af meddelelser om præstation, side 7).
Udførelse af en FTP-test
Før du kan gennemføre en test og bestemme dit FTP
(Functional Threshold Power), skal du parre en brystpulsmåler
og en effektmåler med din enhed (Parring af ANT+ sensorer,
side 25), og du skal have din VO2-max estimering (Få dit VO2
maks. estimat for cykling, side 8).
BEMÆRK: FTP-testen er en udfordrende træningsøvelse, der
tager ca. 30 minutter at gennemføre. Vælg en praktisk og så vidt
muligt flad rute, hvor du kan køre med en stabilt stigende
kraftudfoldelse som ved en tidtagning.
1 Fra urskiven vælges START.
2 Vælg en cykleaktivitet.
3 Hold MENU nede.
4 Vælg Træning > Test under FTP-vejledning.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Når du har startet en tur, viser enheden varigheden af hvert
trin, målet og de aktuelle effektdata. Der vises en besked, når
testen er fuldført.
6 Når du har gennemført en guidet test, skal du køle af, stoppe
timeren og gemme aktiviteten.
FTP vises som en værdi målt i W pr. kg, effekten vises i W,
og en position vises på farvemåleren.
7 Vælg en funktion:
• Vælg Accepter for at gemme den nye FTP.
• Vælg Afslå for at beholde den aktuelle FTP.
Pulsmålerfunktioner
Træning
Indstilling af din brugerprofil
Du kan opdatere indstillingerne for køn, fødselsår, højde, vægt,
pulszone og effektzone. Enheden anvender disse oplysninger til
at beregne nøjagtige træningsdata.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Brugerprofil.
3 Vælg en funktion.
Konditionsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
konditionen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
• Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og
nedsætte risikoen for skader.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 11) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine konditionsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Indstilling af dine pulszoner
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at
fastsætte dine standardpulszoner. Du kan indstille separate
pulszoner for sportsprofiler som f.eks. løb, cykling og svømning.
Indstil din maksimale puls for at få de mest nøjagtige kaloriedata
under aktiviteten. Du kan også indstille hver pulszone og
indtaste din hvilepuls manuelt. Du kan justere dine zoner på
enheden manuelt eller bruge din Garmin Connect konto.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Brugerprofil > Puls.
3 Vælg Maksimal puls, og indtast din maksimale puls.
Du kan bruge funktionen Automatisk registrering til
automatisk at registrere din maksimale puls under en aktivitet
(Automatisk registrering af fysiologiske målinger, side 7).
Vælg
Laktat-tærskel > Indtast manuelt, og indtast din
4
laktat-tærskelpuls.
Du kan udføre en guidet test for at vurdere din laktat-tærskel
(Laktattærskel, side 10). Du kan bruge funktionen Automatisk
registrering til automatisk at registrere din laktattærskel under
en aktivitet (Automatisk registrering af fysiologiske målinger,
side 7).
5 Vælg Hvilepuls, og indtast din hvilepuls.
Du kan bruge den gennemsnitlige hvilepuls baseret på dine
profildata, eller du kan indstille en brugerdefineret hvilepuls.
Vælg
Zoner > Baseret på.
6
7 Vælg en funktion:
• Vælg BPM for at se og redigere zonerne i slag pr. minut.
• Vælg %maksimal puls for at få vist og redigere zonerne
som en procentsats af din maksimale puls.
Træning
• Vælg %HRR for at få vist og redigere zonerne som en
procentdel af din pulsreserve (maksimal puls minus
hvilepuls).
• Vælg %Laktat-tærskel for at få vist og redigere zonerne
som en procentsats af din laktat-tærskelpuls.
8 Vælg en zone, og indtast en værdi for hver zone.
9 Vælg Tilføj puls for sport, og vælg en sportsprofil for at
tilføje separate pulszoner (valgfrit).
10 Gentag trin 3 til 8 for at tilføje yderligere sportspulszoner
(valgfrit).
Sådan lader du enheden indstille dine pulszoner
Standardindstillingerne lader enheden registrere din maksimale
puls og indstille dine pulszoner som en procentdel af din
maksimale puls.
• Kontroller, at dine brugerprofilindstillinger er korrekte
(Indstilling af din brugerprofil, side 11).
• Løb ofte med den håndledsbaserede pulsmåler eller
pulsmåleren med brystrem.
• Prøv nogle få pulstræningsplaner, som findes på din Garmin
Connect konto.
• Få vist dine pulskurver og tid i zoner med din Garmin
Connect konto.
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
Om Sportsmand hele livet
En, der har været sportsmand hele livet, er en person, der har
trænet intensivt i mange år (undtagen i kortere skadesperioder),
og som har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
Indstilling af dine effektzoner
Værdierne for zonerne er standardværdier baseret på køn, vægt
og gennemsnitlig formåen og svarer muligvis ikke til din
personlige formåen. Hvis du kender værdien for din funktionelle
grænseeffekt (FTP), kan du indtaste den og lade softwaren
beregne dine effektzoner automatisk. Du kan justere dine zoner
på enheden manuelt eller bruge din Garmin Connect konto.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Brugerprofil > Effektzoner > Baseret
på.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Watt for at få vist og redigere zonerne i watt.
• Vælg % FTP for at få vist og redigere zonerne som en
procentsats af din funktionelle grænseeffekt.
4 Vælg FTP, og angiv din FTP-værdi.
5 Vælg en zone, og indtast en værdi for hver zone.
6 Vælg om nødvendigt Minimum, og angiv den minimale
effektværdi.
11
Registrering af aktivitet
Funktionen Registrering af aktivitet registrerer dit daglige
skridttal, tilbagelagt distance, intensitetsminutter, antal etager,
forbrændte kalorier samt søvnstatistik for hver dag, der er
registreret. Kalorier forbrændt inkluderer basisstofskifte plus
aktivitetskalorier.
Antallet af skridt i løbet af dagen vises på widget'en for skridt.
Skridttælleren opdateres jævnligt.
Automatisk mål
Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt
baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. I løbet af dagen viser
enheden dit fremskridt i forhold til dagens mål À.
Enheden overvåger din aktivitets intensitet og registrerer den tid,
du har tilbragt med aktiviteter med moderat til høj intensitet
(pulsdata er påkrævet for at beregne høj intensitet). Du kan
arbejde hen imod dit ugentlige mål for minutter med høj
intensitet ved at gennemføre mindst 10 minutters aktivitet med
moderat til høj intensitet. Enheden lægger antallet af minutter
med moderat aktivitet sammen med antallet af minutter med
kraftig aktivitet. Dit samlede antal minutter med høj intensitet
fordobles, når tallene sammenlægges.
Optjening af intensitetsminutter
fēnix Chronos enheden beregner intensitetsminutter ved at
sammenligne dine pulsdata med din gennemsnitlige hvilepuls.
Hvis puls er slået fra, beregner enheden minutter med moderat
intensitet ved at analysere antallet af skridt pr. minut.
• Start en aktivitet med tidtagning for at få den mest nøjagtige
beregning af intensitetsminutter.
• Træn i mindst 10 minutter i træk ved moderat eller høj
intensitet.
• Hav enheden på hele dagen og natten for at opnå den mest
nøjagtige hvilepuls.
Garmin Move IQ™ Begivenheder
Hvis du vælger ikke at bruge funktionen automatisk mål, kan du
indstille et personligt mål for antal skridt på din Garmin Connect
konto.
Brug af aktivitetsalarm
Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede
forandringer i stofskiftet. Aktivitetsalarmen minder dig om at
holde dig i bevægelse. Efter en times inaktivitet vises Bevæg
dig! og den røde bjælke. Der vises flere segmenter, hver gang
der går 15 minutter uden aktivitet. Enheden bipper eller vibrerer,
hvis hørbare toner slås til (Systemindstillinger, side 24).
Tag en kort gåtur (mindst et par minutter) for at nulstille
aktivitetsalarmen.
Funktionen Move IQ registrerer automatisk aktivitetsmønstre,
f.eks. gang, løb, cykling, svømning eller trappemaskinetræning, i
mindst 10 minutter. Du kan få vist begivenhedens type og
varighed på Garmin Connect tidslinjen, men disse oplysninger
vises ikke på aktivitetslisten, i snapshots eller i dit newsfeed. Få
flere detaljer og større nøjagtighed ved at optage en aktivitet
med tidtagning på enheden.
Indstillinger for registrering af aktivitet
Enheden overvåger dine bevægelser, mens du sover.
Søvnstatistik omfatter samlet antal timers søvn, søvnniveauer
og bevægelse under søvn. Du kan indstille din normale sovetid i
brugerindstillingerne på Garmin Connect kontoen. Du kan få vist
din søvnstatistik på din Garmin Connect konto.
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > Registr. af aktivitet.
Status: Deaktiverer funktionen til registrering af aktivitet.
Aktivitetsalarm: Viser en meddelelse og aktivitetsindikatoren
på den digitale urskive og skærmbilledet med skridt.
Enheden bipper eller vibrerer, hvis hørbare toner slås til
(Systemindstillinger, side 24).
Alarm ved mål: Lader dig slå alarmer ved mål til og fra. Alarmer
ved mål vises for dit daglige skridtmål, daglige mål for antal
etager og ugentlige mål for minutter med høj intensitet.
Move IQ: Lader dig slå Move IQ begivenheder til og fra.
Sådan bruger du automatisk søvnregistrering
1 Bær enheden, mens du sover.
2 Upload dine søvnregistreringsdata til Garmin Connect
webstedet (Manuel synkronisering af data med Garmin
Connect Mobile, side 18).
Du kan få vist din søvnstatistik på din Garmin Connect konto.
Deaktivering af registrering af aktivitet
Når du deaktiverer registrering af aktivitet, registreres dine
skridt, antal etager, intensitetsminutter, søvn og Move IQ
begivenheder ikke.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Registr. af aktivitet > Status > Fra.
Brug af Vil ikke forstyrres-tilstand
Du kan bruge Må ikke forstyrres-tilstand til at slå baggrundslys,
lydalarmer og vibrationsalarmer fra. Du kan f.eks. bruge denne
tilstand, mens du sover eller ser en film.
BEMÆRK: Du kan indstille din normale sovetid i
brugerindstillingerne på Garmin Connect kontoen. Du kan
aktivere indstillingen Sovetid i systemindstillingerne for
automatisk at angive forstyr ikke-tilstand under dine normale
sovetimer (Systemindstillinger, side 24).
1 Hold LIGHT nede.
2 Vælg .
Træning
Søvnregistrering
Minutter med høj intensitet
For at forbedre sundheden anbefaler organisationer såsom det
amerikanske Centers for Disease Control and Prevention,
American Heart Association og
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mindst 150 minutters
aktivitet om ugen med moderat intensitet, f.eks. frisk gang, eller
75 minutter om ugen med aktivitet høj intensitet, f.eks. løb.
®
12
Du kan oprette brugerdefinerede træningsture, der inkluderer
mål for hvert træningstrin og forskellige distancer, tider og
kalorier. Du kan oprette træninger ved hjælp af Garmin Connect
eller vælge en træningsplan med indbyggede træninger fra
Garmin Connect og indlæse dem på din enhed.
Du kan planlægge træningsture ved hjælp af Garmin Connect.
Du kan planlægge træningsture på forhånd og gemme dem på
din enhed.
Følg en træning fra internettet
Før du kan indlæse en træning fra Garmin Connect, skal du
have en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 18).
1 Tilslut enheden til din computer.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Opret og gem en ny træning.
4 Vælg Send til enhed, og følg vejledningen på skærmen.
5 Frakobl enheden.
Træning
Start af en træning
Før du kan starte en træning, skal du indlæse en træning fra din
Garmin Connect konto.
1 Fra urskiven vælges START.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold MENU nede.
4 Vælg Træning > Min træning.
5 Vælg en træning.
6 Vælg Start træningen.
7 Vælg START for at starte timeren.
Når du har startet en træning, viser enheden hvert trin i
træningen, skridtnoter (valgfrit), målet (valgfrit) og de aktuelle
træningsdata.
Om træningskalenderen
Træningskalenderen på din enhed er en udvidelse af den
træningskalender eller plan, du har sat op i Garmin Connect.
Når du har føjet nogle træninger til Garmin Connect kalenderen,
kan du sende dem til enheden. Alle planlagte træninger, der
sendes til enheden, vises på listen i træningskalenderen efter
dato. Når du vælger en dag i træningskalenderen, kan du få vist
eller gennemføre træningen. Den planlagte træning forbliver på
enheden, uanset om du gennemfører den eller springer den
over. Når du sender planlagte træninger fra Garmin Connect,
overskriver de den eksisterende træningskalender.
Brug af Garmin Connect træningsplaner
Før du kan downloade og bruge en træningsplan fra Garmin
Connect, skal du have en Garmin Connect konto (Garmin
Connect, side 18).
Du kan gennemse Garmin Connect for at finde en træningsplan,
planlægge træninger og baner og downloade planen til din
enhed.
1 Tilslut enheden til din computer.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Vælg og planlæg en træningsplan.
4 Gennemse træningsplanen i din kalender.
5 Vælg , og følg instruktionerne på skærmen.
Intervaltræning
Du kan oprette intervaltræning baseret på distance eller tid.
Enheden gemmer din brugerdefinerede intervaltræning, indtil du
opretter en anden intervaltræning. Du kan bruge åbne intervaller
til banetræninger, og når du løber en kendt afstand.
Oprettelse af en intervaltræning
1 Fra urskiven vælges START.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold MENU nede.
4 Vælg Træning > Intervaller > Rediger > Interval > Type.
5 Vælg Distance, Tid eller Åben.
TIP: Du kan oprette et interval uden fast sluttid ved at vælge
indstillingen Åben.
6 Vælg Varighed, angiv en distance eller et tidsinterval for
træningen, og vælg .
7 Vælg BACK.
8 Vælg Hvile > Type.
9 Vælg Distance, Tid eller Åben.
10 Indtast om nødvendigt en distance- eller tidsværdi for
hvileintervallet, og vælg .
11 Vælg BACK.
12 Vælg en eller flere valgmuligheder:
Træning
• Hvis du vil angive antallet af gentagelser, skal du vælge
Gentag.
• Hvis du vil tilføje en opvarmning uden fast tidsramme til
træningen, skal du vælge Opvarmning > Til.
• Hvis du vil tilføje en nedkøling uden fast tidsramme til
træningen, skal du vælge Nedkøling > Til.
Start en intervaltræning
1 Fra urskiven vælges START.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold MENU nede.
4 Vælg Træning > Intervaller > Start træningen.
5 Vælg START for at starte timeren.
6 Hvis intervaltræningen omfatter opvarmning, skal du vælge
LAP for at starte det første interval.
7 Følg instruktionerne på skærmen.
Efter alle intervaller er fuldført, vises en meddelelse.
Stop en intervaltræning
• Du kan til enhver tid vælge LAP for at stoppe et interval før
tid.
• Du kan til enhver tid vælge STOP for at stoppe timeren.
• Hvis du har lagt en afkølingsperiode ind i intervaltræningen,
skal du vælge LAP for at afslutte intervaltræningen.
Segmenter
Du kan sende løbe- eller cyklingssegmenter fra din Garmin
Connect konto til din enhed. Når et segment er gemt på din
enhed, kan du konkurrere i et segment og forsøge at matche
eller overgå din personlige rekord eller andre deltagere, som har
gennemført segmentet.
BEMÆRK: Når du downloader et kursus fra din Garmin
Connect konto, kan du downloade alle tilgængelige segmenter i
kurset.
Strava™ segmenter
Du kan downloade Strava segmenter til din fēnix Chronos
enhed. Følg Strava segmenter for at sammenligne din
præstation med dine tidligere ture, venner og professionelle, der
har kørt det samme segment.
Hvis du vil være Strava medlem, skal du gå til Segmenterwidget'en på din Garmin Connect konto. Du kan finde yderligere
oplysninger på www.strava.com.
Oplysningerne i denne brugervejledning gælder for både Garmin
Connect segmenter og Strava segmenter.
Visning af segmentdetaljer
1 Vælg START.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold MENU nede.
4 Vælg Træning > Segmenter.
5 Vælg et segment.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Løbstid for at få vist tid og gennemsnitshastighed
eller -tempo for den, som fører segmentet.
• Vælg Kort for at se segmentet på kortet.
• Vælg Højdeplot for at se en højdeangivelse for
segmentet.
Sådan konkurrerer du i et segment
Segmenter er virtuelle konkurrencebaner. Du kan konkurrere i et
segment og sammenligne din præstation med tidligere
aktiviteter, andres præstationer, forbindelser på din Garmin
Connect konto eller andre medlemmer i løbe- eller
cykelfællesskaber. Du kan overføre oplysninger om din aktivitet
til din Garmin Connect konto for at se din segmentplacering.
13
BEMÆRK: Hvis din Garmin Connect konto og Strava konto er
forbundne, sendes din aktivitet automatisk til din Strava konto,
så du kan gennemse segmentplacering.
1 Vælg START.
2 Vælg en aktivitet.
3 Løb eller cykl en tur.
Når du går ind i et segment, vises en meddelelse, og du kan
konkurrere i segmentet.
4 Begynd at konkurrere i segmentet.
Der vises en besked, når segmentet er fuldført.
Brug af Virtual Partner
®
Din Virtual Partner er et træningsredskab til at hjælpe dig med at
nå dine mål. Du kan angive et tempo for Virtual Partner og
konkurrere mod den.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Skærmbilleder > Tilføj ny > Virtual Partner.
6 Indtast en værdi for tempo eller hastighed.
7 Start din aktivitet (Start af aktivitet, side 2).
8 Vælg UP eller DOWN for at rulle til Virtual Partner
skærmbilledet og se, hvem der fører.
Angivelse af et træningsmål
Træningsmålfunktionen fungerer med Virtual Partner funktionen,
så du kan træne imod et angivet mål for distance, distance og
tid, distance og tempo eller distance og hastighed. Under
træningsaktiviteten giver enheden dig feedback i realtid om,
hvor tæt du er på at nå dit træningsmål.
1 Fra urskiven vælges START.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold MENU nede.
4 Vælg Træning > Angiv et mål.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Kun distance for at vælge en forudindstillet
distance, eller angiv en brugerdefineret distance.
• Vælg Distance og tid for at vælge et mål for distance og
tid.
• Vælg Distance og tempo eller Distance og hastighed
for at vælge et mål for distance og tempo eller hastighed.
Skærmen for træningsmålet vises med en angivelse af din
anslåede sluttid. Den anslåede sluttid er baseret på din
aktuelle indsats og den resterende tid.
6 Vælg START for at starte timeren.
Annullering af et træningsmål
1 Hold MENU nede under en aktivitet.
2 Vælg Annuller mål > Ja.
Konkurrer mod en tidligere aktivitet
Du kan konkurrere mod en tidligere registreret eller downloadet
aktivitet. Denne funktion fungerer med funktionen Virtual
Partner, så du kan se, hvor langt bagud eller foran du er i løbet
af aktiviteten.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
1 Fra urskiven vælges START.
2 Vælg en aktivitet.
3 Hold MENU nede.
14
4 Vælg Træning > Konkurrer i en aktivitet.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Fra historik for at vælge en tidligere registreret
aktivitet fra enheden.
• Vælg Downloadet for at vælg en aktivitet, du har
downloadet fra din Garmin Connect konto.
6 Vælg aktiviteten.
Skærmbilledet for Virtual Partner vises med en angivelse af
din anslåede sluttid.
7 Vælg START for at starte timeren.
8 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge START >
Gem.
Personlige rekorder
Når du har afsluttet en aktivitet, viser enheden eventuelle nye
personlige rekorder, som du har sat under den pågældende
aktivitet. Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid over flere
typiske distancer samt længste løbe- eller køretur.
BEMÆRK: For cykling omfatter personlige rekorder også
største stigning og bedste effekt (effektmåler påkrævet).
Visning af dine personlige rekorder
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Historik > Rekorder.
3 Vælg en sport.
4 Vælg en rekord.
5 Vælg Vis rekord.
Gendannelse af en personlig rekord
Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere
registrerede rekord.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Historik > Rekorder.
3 Vælg en sport.
4 Vælg den rekord, der skal gendannes.
5 Vælg Forrige > Ja.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Sletning af en personlig rekord
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Historik > Rekorder.
3 Vælg en sport.
4 Vælg den rekord, der skal slettes.
5 Vælg Slet rekord > Ja.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Sletning af alle personlige rekorder
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Historik > Rekorder.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Vælg
en sport.
3
4 Vælg Slet alle rekorder > Ja.
Rekorderne slettes kun for den pågældende sport.
Ur
Indstilling af en alarm
Du kan indstille op til ti forskellige alarmer. Du kan indstille hver
alarm til at lyde én gang eller blive gentaget regelmæssigt.
1 På urskiven skal du holde MENU nede.
2 Vælg Ur > Alarm > Tilføj alarm.
Ur
3 Vælg Tid, og indtast alarmtidspunktet.
4 Vælg Gentag, og vælg, hvornår alarmen skal gentages
(valgfrit).
5 Vælg Lyde, og vælg en meddelelsestype (valgfrit).
6 Vælg Baggrundslys > Til for at tænde for
1 På urskiven skal du holde MENU nede.
2 Vælg Ur > Synkroniser med GPS.
3 Vent, mens enheden finder satellitter (Modtagelse af
satellitsignaler, side 27).
baggrundsbelysningen sammen med alarmen.
Brug af kronografen
1
2
3
4
Hold MENU nede.
Vælg Ur > Kronograf.
Vælg START for at starte timeren.
Vælg en funktion:
• For at stoppe timeren skal du vælge STOP.
• For at nulstille timeren skal du vælge DOWN.
Start af nedtællingstimer
1
2
3
4
På urskiven skal du holde MENU nede.
Vælg Ur > Timer.
Indtast tiden.
Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Genstart > Til for at
genstarte timeren automatisk, når den udløber.
5 Vælg om nødvendigt Lyde, og vælg derefter en type
meddelelse.
6 Vælg Start timer.
Brug af stopur
1
2
3
4
På urskiven skal du holde MENU nede.
Vælg Ur > Stopur.
Vælg START for at starte timeren.
Vælg LAP for at genstarte omgangstimerenÀ.
Den samlede stopurstid Á fortsætter med at tælle.
5 Vælg START for at stoppe begge timere.
6 Vælg en funktion.
Indstilling af alarmer for solopgang og
solnedgang
Du kan indstille alarmer for solopgang og solnedgang til
afspilning et bestemt antal minutter eller timer før solopgang og
solnedgang.
1 På urskiven skal du holde MENU nede.
2 Vælg Ur > Alarmer.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Til solnedgang > Status > Til.
• Vælg Til solopgang > Status > Til.
Vælg
Tid, og indtast tidspunktet.
4
Synkronisering af tiden med GPS
Hver gang du tænder enheden og modtager satellitsignaler,
registrerer enheden automatisk dine tidszoner og det aktuelle
klokkeslæt. Du kan også synkronisere klokkeslættet med GPS
manuelt, når du skifter tidszoner, og for at opdatere for
sommertid.
Navigation
Navigation
Sådan gemmes din position
Du kan gemme din aktuelle position, så du kan navigere tilbage
til den senere.
1 Hold LIGHT nede.
2 Vælg .
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Rediger dine gemte positioner
Du kan slette en gemt position eller redigere dens navn, højde
og position.
1 Fra urskiven vælges START > Navigation > Gemte
positioner.
2 Vælg en gemt position.
3 Vælg en indstilling for at redigere positionen.
Slet alle gemte positioner
Du kan slette alle dine gemte positioner på én gang.
Fra urskiven vælges START > Navigation > Gemte
positioner > Slet alle.
Projicering af et waypoint
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra din aktuelle position til en ny position.
1 Vælg om nødvendigt START > Tilføj > Projicer wpt. for at
projicere waypoint-appen på listen over apps.
2 Vælg Ja for at føje appen til din liste over foretrukne.
3 Fra urskiven vælges START > Projicer wpt..
4 Vælg UP eller DOWN for at angive retningen.
5 Vælg START.
6 Vælg DOWN for at vælge en måleenhed.
7 Vælg UP for at angive distancen.
8 Vælg START for at gemme.
Det projicerede waypoint gemmes med et standardnavn.
Navigation til en destination
Du kan bruge enheden til at navigere til en destination eller følge
en planlagt rute.
1 Fra urskiven vælges START > Navigation.
2 Vælg en kategori.
3 Besvar skærmbeskederne for at vælge en destination.
4 Vælg Gå til.
Der vises navigationsoplysninger.
5 Vælg START for at begynde navigationen.
Sådan opretter og følger du en rute på din
enhed
1 Fra urskiven vælges START > Navigation > Baner > Opret
2
3
4
5
6
ny.
Indtast et navn for ruten, og vælg .
Vælg Tilføj position.
Vælg en funktion.
Gentag om nødvendigt trin 3 og 4.
Vælg Udført > Start på banen.
15
Der vises navigationsoplysninger.
7 Vælg START for at begynde navigationen.
Markering og start af navigation til en Mand
over bord-position
• Hvis du vil panorere eller zoome på kortet, skal du vælge
UP og DOWN.
• Vælg BACK for at afslutte.
Kompas
Du kan gemme en mand over bord-position (MOB) og
automatisk starte navigation tilbage til den.
TIP: Du kan tilpasse holdefunktionen for tasterne for at få
adgang til MOB-funktionen (Tilpasning af genvejstaster,
side 25).
Fra urskiven vælges START > Navigation > Seneste MOB.
Der vises navigationsoplysninger.
Enheden har et 3-akset kompas med automatisk kalibrering.
Kompassets funktioner og udseende ændres alt afhængig af
aktiviteten, om GPS er aktiveret, og om du navigerer til en
destination. Du kan ændre kompasindstillingerne
(Kompasindstillinger, side 23). For hurtigt at åbne
kompasindstillingerne kan du vælge START fra kompaswidget'en.
Navigation med Sight 'N Go
Enheden har en integreret højdemåler og et barometer.
Enheden indsamler kontinuerligt data om højde og tryk, selv i
strømbesparende tilstand. Højdemåleren viser din omtrentlige
højde baseret på trykændringer. Barometeret viser data for
omgivelsernes tryk baseret på den faste højde, hvor
højdemåleren senest blev kalibreret (Indstillinger af højdemåler,
side 23). For hurtigt at åbne højdemåler- eller
barometerindstillingerne skal du vælge START fra højdemålereller barometer-widget'en.
Du kan rette enheden mod et objekt på afstand, f.eks. et
vandtårn, fastlåse retningen og derefter navigere til objektet.
1 Fra urskiven vælges START > Navigation > Sigt og gå.
2 Peg urets øverste del mod en genstand, og vælg START.
Der vises navigationsoplysninger.
3 Vælg START for at begynde navigationen.
Højdemåler og barometer
Navigering til startpunktet
Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet i en lige
linje eller langs den rute, du har tilbagelagt. Denne funktion er
kun tilgængelig for aktiviteter, som anvender GPS.
1 Under en aktivitet skal du vælge STOP > Tilbage til Start.
2 Vælg en funktion:
• Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet
langs den rute, du har fulgt, ved at vælge TracBack.
• Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet i en
lige linje ved at vælge Lige linje.
Din nuværende position À, sporet, du skal følge Á, og
destinationen  vises på kortet.
Afbrydelse af navigation
1 Hold MENU nede under en aktivitet.
2 Vælg Stop navigation.
Kort
angiver din position på kortet. Navne og symboler for
positioner vises på kortet. Når du navigerer til en destination,
markeres din rute med en linje på kortet.
• Kortnavigation (Panorering og zoom på kortet, side 16)
• Kortindstillinger (Kortindstillinger, side 23)
Panorering og zoom på kortet
1 Mens du navigerer, skal du vælge UP eller DOWN for at få
vist kortet.
2 Hold MENU nede.
3 Vælg Panorer/zoom.
4 Vælg en funktion:
Historik
Historik omfatter tid, afstand, kalorier, gennemsnitlig tempo eller
fart, omgangsdata og evt. ANT+ sensoroplysninger.
BEMÆRK: Når enhedens hukommelse er fuld, vil dine ældste
data blive overskrevet.
Brug af historik
Historikken indeholder tidligere aktiviteter, som du har gemt på
enheden.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Historik > Aktiviteter.
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist yderligere oplysninger om aktiviteten,
skal du vælge Oplysninger.
• Vælg Omgange for at vælge en omgang og få vist flere
oplysninger om hver omgang.
• Vælg Intervaller for at vælge et interval og få vist flere
oplysninger om hvert interval.
• Hvis du vil have vist punktet på et kort, skal du vælge
Kort.
• For at se virkningen af aktiviteten på din aerobe og
anaerobe kondition skal du vælge Training Effect (TE)
(Om Training Effect, side 9).
• For at se din tid i hver enkelt pulszone skal du vælge Tid i
zone (Visning af din tid i hver pulszone, side 17).
• Du kan få vist en stigningsprofil for aktiviteten ved at
vælge Højdeplot.
• Hvis du vil slette aktiviteten, skal du vælge Slet.
Multisport-historik
Enheden gemmer den samlede multisportoversigt for aktiviteten,
herunder samlet distance, tid, kalorier og data for valgfrit
tilbehør. Enheden adskiller også aktivitetsdata for hvert
sportssegment og skift, så du kan sammenligne tilsvarende
træningsaktiviteter og spore, hvor hurtigt du bevæger dig
gennem skiftene. Historik for skift omfatter distance, tid,
gennemsnitshastighed og kalorier.
• Vælg START for at skifte mellem at panorere op og ned
eller mod venstre og højre, eller at zoome.
16
Historik
Visning af din tid i hver pulszone
Før du kan få vist pulszonedata, skal du fuldføre en aktivitet
med pulsmåling og gemme aktiviteten.
Visning af tiden i hver pulszone kan være en hjælp til at justere
træningens intensitet.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Historik > Aktiviteter.
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg Tid i zone.
Visning af samlede data
Du kan se de akkumulerede data for distance og tid, der er gemt
på enheden.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Historik > Totaler.
3 Vælg evt. en aktivitet.
4 Vælg en indstilling for se ugentlige og månedlige totaler.
Brug af distancetæller
Distancetælleren registrerer automatisk den samlede
tilbagelagte distance samt tiden i aktiviteter.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Historik > Totaler > Triptæller.
3 Vælg UP eller DOWN for at få vist totaler for distancetæller.
Sletning af historik
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Historik > Valgmuligheder.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Slet alle aktiviteter for at slette alle aktiviteter fra
historikken.
• Vælg Nulstil totaler for at nulstille alle totalværdier for
distancer og tider.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
4 Bekræft dit valg.
Connectede funktioner
Connectede funktioner er tilgængelige for din fēnix Chronos
enhed, når du opretter forbindelse mellem enheden og en
kompatibel smartphone med Bluetooth trådløs teknologi. Visse
funktioner kræver, at du installerer Garmin Connect Mobile app
på den tilsluttede smartphone. Gå til www.garmin.com/apps for
at få yderligere oplysninger.
Telefonmeddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på
din fēnix Chronos enhed.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine live
data på en registreringsside til Garmin Connect.
GroupTrack: Giver dig mulighed for at holde styr på dine
forbindelser ved hjælp af LiveTrack direkte på skærmen og i
realtid.
Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk
din aktivitet til din Garmin Connect konto, så snart du er
færdig med at registrere aktiviteten.
Connect IQ: Giver dig mulighed for at udvide enhedens
funktioner med nye urskiver, widgets, apps og datafelter.
Find min telefon: Finder din mistede smartphone, der er parret
med din fēnix Chronos enhed og er inden for rækkevidde.
Find mit ur: Finder din mistede fēnix Chronos enhed, der er
parret med din smartphone, og som er inden for rækkevidde.
Connectede funktioner
Aktivering af Bluetooth meddelelser
Før du kan aktivere meddelelser, skal du parre din fēnix
Chronos enhed med en kompatibel mobil enhed (Parring af din
smartphone med enheden, side 1).
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Telefon > Smart Notifications >
Status > Til.
3 Vælg Under aktivitet.
4 Vælg en meddelelsespræference.
5 Vælg en lydpræference.
6 Vælg Urtilstand.
7 Vælg en meddelelsespræference.
8 Vælg en lydpræference.
9 Vælg Timeout.
10 Vælg det tidsrum, som alarmen for en ny meddelelse vises
på skærmen.
Visning af meddelelser
1 Fra urskiven skal du vælge UP for at få vist en widget med
meddelelser.
2 Vælg START, og vælg en meddelelse.
3 Vælg DOWN for flere muligheder.
4 Vælg BACK for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Administration af meddelelser
Du kan bruge din kompatible smartphone til at administrere
meddelelser, der vises på din fēnix Chronos enhed.
Vælg en funktion:
• Hvis du bruger en Apple enhed, skal du bruge
indstillingerne i meddelelsescenteret på din smartphone til
at vælge de elementer, der skal vises på enheden.
• Hvis du bruger en Android™ enhed, skal du bruge appindstillingerne i Garmin Connect Mobile app'en for at
vælge de elementer, der skal vises på enheden.
®
Deaktivering af Bluetooth Smartphone-tilslutning
1 Hold LIGHT nede for at få vist kontrolmenuen.
2 Vælg for at deaktivere Bluetooth smartphone-tilslutning på
din fēnix Chronos enhed.
Se i brugervejledningen til din mobile enhed for at deaktivere
Bluetooth trådløs teknologi på din mobile enhed.
Aktivering og deaktivering af smartphone-forbindelsesalarmer
Du kan indstille fēnix Chronos enheden til at advare dig, når din
parrede smartphone forbindes og afbrydes ved hjælp af
Bluetooth trådløs teknologi.
BEMÆRK: Smartphone- forbindelsesalarmer er deaktiveret som
standard.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Telefon > Alarmer.
Sådan finder du en bortkommet mobil enhed
Du kan bruge denne funktion til at hjælpe med at finde en
bortkommet mobil enhed, der er parret ved hjælp af Bluetooth
trådløs teknologi, og som er inden for rækkevidden af denne.
1 Hold LIGHT nede for at få vist kontrolmenuen.
2 Vælg .
fēnix Chronos enheden begynder at søge efter din mobile
enhed. Der lyder en akustisk alarm på din mobile enhed, og
Bluetooth signalstyrken vises på fēnix Chronos enhedens
skærm. Signalstyrken for Bluetooth forøges, når du kommer
tættere på din mobile enhed.
3 Vælg BACK for at stoppe søgningen.
17
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til dine venner på din Garmin
Connect konto. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore,
analysere, dele og opmuntre hinanden. Registrer begivenheder
fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning,
vandreture, golfspil osv. Garmin Connect er din onlinestatistiksporing, hvor du kan analysere og dele alle dine
golfrunder. Registrer en gratis konto på
www.garminconnect.com/start.
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med tidtagning med enheden, kan du uploade aktiviteten til
din Garmin Connect konto og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om dine fitness- og udendørsaktiviteter, herunder
tid, distance, puls, forbrændte kalorier, kadence, et
oversigtskort og tempo og hastighedsdiagrammer. Du kan få
vist mere detaljerede oplysninger om dit golfspil, inklusive
scorekort, statistik og baneinformation. Du kan også få vist
brugerdefinerede rapporter.
Hold styr på dine fremskridt: Du kan registrere dine daglige
antal skridt, deltage i en venskabelig konkurrence med dine
venner og opfylde dine mål.
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Administrer dine indstillinger: Du kan tilpasse dine enhedsog brugerindstillinger på din Garmin Connect konto.
Gå til Connect IQ butik: Du kan downloade apps, urskiver,
datafelter og widgets.
Sådan bruger du Garmin Connect på computeren
Hvis du ikke har parret din fēnix Chronos enhed med din
smartphone, kan du uploade alle dine aktiviteter på din Garmin
Connect konto via computeren.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
2 Gå til www.garminconnect.com/start.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Manuel synkronisering af data med Garmin Connect
Mobile
1 Hold LIGHT nede for at få vist kontrolmenuen.
2 Vælg .
Start en GroupTrack session
Før du kan starte en GroupTrack session, skal du have en
Garmin Connect konto, en kompatibel smartphone og Garmin
Connect Mobile app.
Disse instruktioner gælder for start af en GroupTrack session
med fēnix Chronos enheder. Hvis dine forbindelser har andre
kompatible enheder, kan du se dem på kortet. De andre
enheder kan muligvis ikke vise GroupTrack cykelryttere på
kortet.
1 Gå udenfor, og tænd for fēnix Chronos enheden.
2 Par din smartphone med fēnix Chronos enheden (Parring af
din smartphone med enheden, side 1).
3 På fēnix Chronos enheden skal du holde MENU nede og
vælge Indstillinger > GroupTrack > Vis på kort for at
aktivere visning af forbindelser på kortskærmbilledet.
4 I Garmin Connect Mobile app skal du i indstillingsmenuen
vælge LiveTrack > GroupTrack.
5 Hvis du har mere end én kompatibel enhed, skal du vælge en
enhed for GroupTrack sessionen.
6 Vælg Synlig for > Alle forbindelser.
7 Vælg Start LiveTrack.
8 Start en aktivitet på fēnix Chronos enheden.
9 Rul til skærmbilledet for at se dine forbindelser.
TIP: Fra kortet kan du holde MENU nede og vælge
Forbindelser i nærheden for at få vist afstand, retning og
tempo- eller hastighedsoplysninger for andre forbindelser i
GroupTrack sessionen.
Opdatering af softwaren med Garmin Connect Mobile
Tip til GroupTrack sessioner
Før du kan opdatere enhedens software ved hjælp af Garmin
Connect Mobile app, skal du have en Garmin Connect konto, og
du skal parre enheden med en kompatibel smartphone (Parring
af din smartphone med enheden, side 1).
1 Synkroniser din enhed med Garmin Connect Mobile app
(Manuel synkronisering af data med Garmin Connect Mobile,
side 18).
Når der er ny tilgængelig software, sender Garmin Connect
Mobile app automatisk opdateringen til din enhed.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Funktionen GroupTrack giver dig mulighed for at holde styr på
andre forbindelser i din gruppe ved hjælp af LiveTrack direkte på
skærmen. Alle medlemmer af gruppen skal være dine
forbindelser i din Garmin Connect konto.
• Kør en tur udenfor med GPS.
• Par din fēnix Chronos enhed med din smartphone med brug
af Bluetooth teknologi.
• I Garmin Connect Mobile app skal du vælge Forbindelser i
indstillingsmenuen for at opdatere listen over forbindelser til
din GroupTrack session.
• Sørg for, at alle dine tilknytninger parres til deres
smartphones, og start en LiveTrack session i Garmin
Connect Mobile app.
• Sørg for, at alle dine tilknytninger er inden for rækkevidde
(40 km eller 25 mi).
• Under en GroupTrack session skal du rulle til kortet for at se
dine forbindelser (Sådan føjes et kort til en aktivitet,
side 20).
Opdatering af softwaren med Garmin Express
Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin
Connect konto, og du skal downloade og installere programmet
Garmin Express.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
den til enheden.
2 Kobl enheden fra computeren.
Enheden giver dig besked om at opdatere softwaren.
3 Vælg en funktion.
18
Connectede funktioner
Connect IQ Funktioner
Du kan tilføje Connect IQ funktioner til dit ur fra Garmin og andre
udbydere ved hjælp af Garmin Connect Mobile app'en. Du kan
tilpasse din enhed med urskiver, datafelter, widgets og apps.
Urskiver: Giver dig mulighed for at tilpasse urets udseende.
Datafelter: Giver dig mulighed for at downloade nye datafelter,
der viser sensor-, aktivitets- og historiske data på nye måder.
Du kan føje datafelter Connect IQ til indbyggede funktioner
og sider.
Widgets: Angiv oplysninger på et øjeblik, herunder sensordata
og beskeder.
Apps: Føj interaktive funktioner til dit ur, som f.eks. nye typer
fitness- og udendørsaktiviteter.
Sådan downloades Connect IQ funktioner
Før du kan downloade Connect IQ funktioner fra Garmin
Connect Mobile app'en, skal du parre din fēnix Chronos enhed
med din smartphone.
1 Fra indstillingerne i Garmin Connect Mobile app'en skal du
vælge Connect IQ Store.
2 Vælg din enhed, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en Connect IQ funktion.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Sådan downloades Connect IQ funktioner
ved hjælp af computeren
1
2
3
4
5
Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
Gå til garminconnect.com og log på.
Fra din widget på enheden skal du vælge Connect IQ Store.
Vælg en Connect IQ funktion, og download den.
Følg instruktionerne på skærmen.
Tilpasning af din enhed
Widgets
Enheden leveres med forudinstallerede widgets, der giver
øjeblikkelige oplysninger. Nogle widgets kræver en Bluetooth
forbindelse til en kompatibel smartphone.
Nogle widgets er ikke synlige som standard. Du kan tilføje dem
til widget-sløjfen manuelt.
Meddelelser: Giver dig besked om indgående opkald, smsbeskeder og opdateringer fra sociale netværk m.m. baseret
på din smartphones meddelelsesindstillinger.
Kalender: Viser kommende møder fra din smartphone-kalender.
Musikstyring: Giver dig musikafspillerknapper til din
smartphone.
Vejr: Viser den aktuelle temperatur og vejrudsigt.
Min dag: Viser en dynamisk oversigt over din aktivitet i dag.
Målingerne omfatter dine senest registrerede værdier for
aktivitet, intensitetsminutter, antal etager, skridt, forbrændte
kalorier m.m.
Skridt: Registrerer dit daglige antal skridt, dit skridtmål og den
tilbagelagte distance.
Intensitetsminutter: Registrerer den tid, du har tilbragt med at
deltage i aktiviteter med moderat til høj intensitet, dit
ugentlige mål for minutter med høj intensitet og dit fremskridt
i forhold til målet.
Puls: Viser din aktuelle puls i hjerteslag pr. minut (bpm) og en
graf over din puls.
Ydeevne: Viser din aktuelle træningsstatus, træningsbelastning,
VO2-max estimater, restitutionstid, FTP-estimat, syregrænse
og forventede konkurrencetider.
Connect IQ Funktioner
Seneste sport: Viser en kort oversigt over din seneste
registrerede sport og din samlede distance for ugen.
ABC: Viser kombinerede oplysninger for højdemåler, barometer
og kompas.
Sensoroplysninger: Viser oplysningerne fra en intern sensor
eller en tilsluttet ANT+ sensor.
Kompas: Viser et elektronisk kompas.
Kontrolfunktioner: Giver dig mulighed for at tænde og slukke
for Bluetooth tilslutningsmuligheden og funktioner, herunder
Vil ikke forstyrres, Find min telefon og manuel synkronisering.
VIRB kontrolfunktioner: Giver kamerakontrolfunktioner, når du
har en VIRB enhed parret med din fēnix Chronos enhed.
Sidste aktivitet: Viser en kort oversigt over din seneste
registrerede aktivitet, såsom din seneste løbe-, køre- eller
svømmetur.
Kalorier: Viser dine kalorieoplysninger for den aktuelle dag.
Golf: Viser golfoplysninger for din seneste runde.
Etager op: Sporer dit antal etager og fremskridt mod dit mål.
Hundesporing: Giver dig oplysninger om din hunds position,
når du har parret en kompatibel hundesporingsenhed med
din fēnix Chronos enhed.
Sådan tilpasser du widget-sløjfen
Du kan ændre rækkefølgen af widgets i widget-sløjfen, fjerne
widgets og tilføje nye widgets.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Widgets.
3 Vælg en widget.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Omorganiser for at ændre en widgets placering i
widget-sløjfen.
• Vælg Fjern for at fjerne en widget fra widget-sløjfen.
5 Vælg Tilføj widgets.
6 Vælg en widget.
Widget'en føjes til widget-sløjfen.
VIRB Fjernbetjening
VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit
VIRB actionkamera ved hjælp af enheden. Gå til
www.garmin.com/VIRB for at købe et VIRB actionkamera.
Betjening af VIRB actionkamera
Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger.
Du skal også indstille den VIRB widget, der skal vises i widgetsløjfen (Sådan tilpasser du widget-sløjfen, side 19).
1 Tænd for VIRB kameraet.
2 På din fēnix Chronos enhed vælger du UP eller DOWN fra
urskiven for at få vist VIRB widget.
3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til VIRB kameraet.
4 Vælg START.
5 Vælg en funktion:
• For at optage video skal du vælge Start optagelse.
Videotælleren vises på fēnix Chronos skærmen.
• Hvis du vil tage et foto under optagelse af video skal du
vælge DOWN.
• Hvis du vil stoppe med at optage video, skal du vælge
STOP.
• Hvis du vil tage et foto, skal du vælge Tag foto.
• For at ændre video- og fotoindstillinger skal du vælge
Indstillinger.
19
Kontrol af et VIRB actionkamera under en aktivitet
Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger.
Du skal også indstille den VIRB widget, der skal vises i widgetsløjfen (Sådan tilpasser du widget-sløjfen, side 19).
1 Tænd for VIRB kameraet.
2 På din fēnix Chronos enhed vælger du UP eller DOWN fra
urskiven for at få vist VIRB widget.
3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til VIRB kameraet.
Når et kamera er tilsluttet, føjes der automatisk et VIRB
dataskærmbillede til aktivitets-apps.
4 Vælg UP eller DOWN under en aktivitet for at få vist VIRB
dataskærmbilledet.
5 Hold MENU nede.
6 Vælg VIRB fjernbetjening.
7 Vælg en funktion:
• Hvis du vil styre kameraet ved hjælp af aktivitetstimeren,
skal du vælge Indstillinger > Start/stop for timer.
BEMÆRK: Videooptagelse starter og stopper automatisk,
når du starter og stopper en aktivitet.
• Hvis du vil styre kameraet ved hjælp af menupunkterne,
skal du vælge Indstillinger > Manuel.
• Hvis du vil optage video manuelt, skal du vælge Start
optagelse.
Videotælleren vises på fēnix Chronos skærmen.
• Hvis du vil tage et foto under optagelse af video skal du
vælge DOWN.
• Hvis du vil stoppe videooptagelsen manuelt, skal du
vælge STOP.
• Hvis du vil tage et foto, skal du vælge Tag foto.
Indstillinger for aktiviteter og apps
Disse indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse hver enkelt
forudinstallerede aktivitets-app ud fra dine behov. Du kan f.eks.
tilpasse datasiderne og aktivere advarsler og
træningsfunktioner. Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle
aktivitetstyper.
Hold MENU nede, vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps,
vælg en aktivitet, og vælg aktivitetsindstillingerne.
Skærmbilleder: Giver dig mulighed for at tilpasse
dataskærmbilleder og tilføje nye dataskærmbilleder for
aktiviteten (Tilpasning af skærmbilleder, side 20).
Overgange: Muliggør overgange for multisport-aktiviteter.
Lås taster: Låser tasterne under multisportsaktiviteter for at
forhindre, at der trykkes på taster ved et uheld.
Gentag: Muliggør gentagelsesfunktionen for multisportaktiviteter. Du kan for eksempel anvende denne indstilling til
aktiviteter, der omfatter flere overgange, f.eks. swimrun.
Alarmer: Indstiller trænings- eller navigationsadvarsler for
aktiviteten.
Metronom: Afspiller toner i en fast rytme, så du kan forbedre din
præstation ved at træne i en hurtigere, langsommere eller
mere ensartet kadence (Brug af metronomen, side 2).
Auto Lap: Indstiller funktionerne for Auto Lap funktionen (Auto
Lap, side 21).
Auto Pause: Indstiller enheden til at holde op med at registrere
data, når du holder op med at bevæge dig, eller når du
bevæger dig under en bestemt hastighed (Aktivering af Auto
Pause , side 21).
Automatisk klatring: Gør enheden i stand til at registrere
højdeændringer automatisk ved hjælp af den indbyggede
højdemåler.
®
®
20
Automatisk løb: Gør enheden i stand til at registrere skiløb
automatisk ved hjælp af det indbyggede accelerometer.
3D Hastighed: Beregner din hastighed ved hjælp af din
højdeændring og din horisontale bevægelse over jorden (3D
hastighed og distance, side 22).
3D Distance: Beregner den tilbagelagte distance ved hjælp af
din højdeændring og din horisontale bevægelse over jorden.
Lap-tast: Giver dig mulighed for at registrere en omgang eller
en hvilepause under aktiviteten.
Automatisk rullefunktion: Giver dig mulighed for automatisk at
bladre gennem skærmbillederne med aktivitetsdata, mens
timeren kører (Brug af automatisk rullefunktion, side 22).
Segmentalarmer: Aktiverer meddelelser, der advarer dig om, at
segmenter nærmer sig.
GPS: Indstiller tilstanden for GPS-antennen. Brug af GPS +
GLONASS giver øget ydeevne i udfordrende omgivelser og
hurtigere modtagelse af position. Ved at bruge indstillingen
GPS + GLONASS kan du mindske batteritiden mere end ved
kun at anvende indstillingen GPS. Brug af indstillingen
UltraTrac registrerer sporpunkter og sensordata mindre
hyppigt (UltraTrac, side 22).
Poolstørrelse: Indstiller poollængden for svømning i pool.
Tagregistrering: Aktiverer registrering af svømmetag for
svømning i pool.
Strømsparetimeout: Indstiller timeoutindstillingen for
strømbesparelse for aktiviteten (Indstillinger for
strømsparetimeout, side 22).
Baggrundsfarve: Indstiller baggrundsfarven for den enkelte
aktivitet til sort eller hvid.
Farvetone: Indstiller farvetonen for den enkelte aktivitet for at
medvirke til at identificere, hvilken aktivitet der er aktiv.
Omdøb: Angiver aktivitetens navn.
Gend. stand.indstillinger: Giver dig mulighed for at nulstille
aktivitetsindstillingerne.
Tilpasning af skærmbilleder
Du kan vise, skjule og ændre layout og indhold af
dataskærmbilleder for den enkelte aktivitet.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg den aktivitet, du vil tilpasse.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Skærmbilleder.
6 Vælg et dataskærmbillede, som du vil tilpasse.
7 Vælg en funktion:
• Vælg Sidelayout for at tilpasse antallet af datafelter på
dataskærmbilledet.
• Vælg et felt for at ændre de data, der vises i feltet.
• Vælg Omorganiser for at ændre dataskærmens placering
i sløjfen.
• Vælg Fjern for at fjerne dataskærmbilledet fra sløjfen.
8 Vælg om nødvendigt Tilføj ny for at føje et dataskærmbillede
til sløjfen.
Du kan tilføje et brugerdefineret dataskærmbillede, eller du
kan vælge et af de foruddefinerede dataskærmbilleder.
Sådan føjes et kort til en aktivitet
Du kan føje kortet til dataskærmbillederne for en aktivitet.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg den aktivitet, du vil tilpasse.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Skærmbilleder > Tilføj ny > Kort.
Tilpasning af din enhed
Alarmer
8 Vælg en zone, og angiv minimum- og maksimumværdien,
Du kan indstille alarmer for enhver aktivitet, hvilket kan hjælpe
dig med at træne mod bestemte mål, øge din opmærksomhed
på omgivelserne og navigere til din destination. Visse alarmer er
kun tilgængelige for specifikke aktiviteter. Der er tre typer
alarmer: Hændelsesalarmer, områdealarmer og
tilbagevendende alarmer.
Hændelsesalarm: Med en hændelsesalarm advares du én
gang. Hændelsen er en bestem værdi. Du kan f.eks. indstille
enheden til at advare dig, når du når en bestemt elevation.
Områdealarm: Med en områdealarm får du besked, hver gang
enheden er over eller under et bestemt værdiområde. Du kan
f.eks. indstille enheden til advare dig, hvis din puls er under
60 bpm (hjerteslag pr. minut) og over 210 bpm.
Tilbagevendende alarm: Med en tilbagevendende alarm får du
besked, hver gang enheden registrerer en bestemt værdi
eller et bestemt interval. Du kan f.eks. indstille enheden til at
give dig et signal hvert 30. minut.
Auto Lap
Alarmnavn
Alarmtype
Beskrivelse
Kadence
Område
Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for kadence.
Kalorier
Hændelse, tilba- Du kan indstille antallet af kalorier.
gevendende
Brugerdefineret Tilbagevendende
Du kan vælge en eksisterende
besked eller oprette en brugerdefineret besked og vælge en
alarmtype.
Distance
Tilbagevendende
Du kan indstille et afstandsinterval.
Højde
Område
Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for elevation.
Puls
Område
Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for puls eller vælge
zoneændringer. Se Om pulszoner,
side 11 og Udregning af pulszone,
side 11.
Tempo
Område
Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for tempo.
Effekt
Område
Du kan indstille et højt eller et lavt
effektniveau.
Alarmpunkter
Hændelse
Du kan indstille en radius fra en
gemt position.
Løb/gå
Tilbagevendende
Du kan indstille tidsafhængige
gåpauser med regelmæssige
intervaller.
Hastighed
Område
Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for hastighed.
Antal tag
Område
Du kan indstille høje eller lave antal
tag pr. minut.
Tid
Hændelse, tilba- Du kan indstille et tidsinterval.
gevendende
Indstilling af en advarsel
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
4
5
6
7
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
Vælg aktivitetsindstillingerne.
Vælg Alarmer.
Vælg en funktion:
• Vælg Tilføj ny for at føje en ny advarsel til aktiviteten.
• Vælg et advarselsnavn for at redigere en eksisterende
advarsel.
Vælg advarselstypen, hvis det er nødvendigt.
Tilpasning af din enhed
eller angiv en brugerdefineret værdi for advarslen.
9 Tænd om nødvendigt for alarmen.
For hændelsesadvarsler og tilbagevendende advarsler vises en
meddelelse, hver gang du når alarmværdien. For
områdeadvarsler vises en meddelelse, hver gang du overstiger
eller kommer under det angivne område (minimum- og
maksimumværdier).
Markering af omgange efter distance
Du kan bruge Auto Lap til automatisk markering af en omgang
ved en specifik distance. Denne funktion er nyttig, hvis du vil
sammenligne din præstation på forskellige dele af en aktivitet
(f.eks. for hver 5 km eller 1 mile).
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Auto Lap.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Auto Lap for at aktivere/deaktivere Auto Lap.
• Vælg Auto-distance for at tilpasse distancen mellem
omgangene.
Hver gang du gennemfører en omgang, vises en meddelelse
med tiden for den pågældende omgang. Enheden bipper eller
vibrerer, hvis hørbare toner slås til (Systemindstillinger,
side 24).
Du kan eventuelt tilpasse datasiderne til at vise yderligere
omgangsdata (Tilpasning af skærmbilleder, side 20).
Tilpasning af omgangsalarmbeskeden
Du kan tilpasse et eller to datafelter, som vises i
omgangsalarmbeskeden.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Auto Lap > Lap-alarm.
6 Vælg et datafelt for at redigere det.
7 Vælg Gennemse (valgfrit).
Aktivering af Auto Pause
®
Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte
timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig. Denne
funktion er nyttig, hvis der på din aktivitet er lyskryds eller andre
steder, hvor du er nødt til at stoppe.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Auto Pause.
6 Vælg en funktion:
• Hvis timeren automatisk skal sættes på pause, når du
holder op med at bevæge dig, skal du vælge Når stoppet.
21
• Hvis timeren automatisk skal sættes på pause, når dit
tempo eller din hastighed falder til under et angivet niveau,
skal du vælge Brugerdefineret.
Aktivering af Automatisk klatring
Du kan bruge funktionen til automatisk klatring til at registrere
højdeændringer automatisk. Du kan bruge dette under
aktiviteter såsom bjergklatring, vandring, løb eller cykling.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Automatisk klatring > Status > Til.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Løbsskærm for at identificere, hvilke
dataskærmbilleder, der vises, mens du løber.
• Vælg Klatringsskærm for at identificere, hvilke
dataskærmbilleder, der vises, mens du klatrer.
• Vælg Skift farver for at vende skærmfarverne om, når du
skifter tilstand.
• Vælg Lodret fart for at angive stigningshastighed over tid.
• Vælg Tilstandsskift for at angive, hvor hurtigt enheden
skifter tilstand.
3D hastighed og distance
Du kan indstille 3D hastighed og distance til at beregne din
hastighed eller distance både ved hjælp af din højdeændring og
din horisontale bevægelse over jorden. Du kan bruge dette
under aktiviteter såsom skiløb, bjergklatring, navigering,
vandring, løb eller cykling.
Aktivering og deaktivering af Lap-tasten
Du kan aktivere Lap-tast for at registrere en omgang eller en
hvilepause under en aktivitet ved hjælp af LAP. Du kan
deaktivere Lap-tast for at undgå at registrere omgange på grund
af utilsigtede tastetryk under en aktivitet.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Lap-tast.
Lap-tastens status ændres til Til eller Fra baseret på den
aktuelle indstilling.
Brug af automatisk rullefunktion
Du kan bruge den automatiske rullefunktion til automatisk at
navigere gennem skærmbillederne med aktivitetsdata, mens
timeren kører.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
3 Vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
5 Vælg Automatisk rullefunktion.
6 Vælg en visningshastighed.
UltraTrac
Funktionen UltraTrac er en GPS-indstilling, som registrerer
sporpunkter og sensordata mindre hyppigt. Hvis funktionen
UltraTrac aktiveres, øges batteriets levetid, men kvaliteten af de
registrerede aktiviteter forringes. Du kan bruge funktionen
22
UltraTrac til aktiviteter, som kræver længere batterilevetid, og
hvor hyppige opdateringer af sensordata er mindre vigtigt.
Indstillinger for strømsparetimeout
Indstillingerne for timeout påvirker, hvor længe enheden bliver i
træningstilstand, f.eks. når du venter på, at et løb skal starte.
Hold MENU nede, vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps,
vælg en aktivitet, og vælg aktivitetsindstillingerne. Vælg
Strømsparetimeout for at tilpasse en aktivitets indstillinger for
timeout.
Normal: Indstiller enheden til at skifte til den strømbesparende
urtilstand efter 5 minutters inaktivitet.
Udvidet: Indstiller enheden til at skifte til den strømbesparende
urtilstand efter 25 minutters inaktivitet. Den udvidede tilstand
kan resultere i kortere batterilevetid.
Fjernelse af en aktivitet eller app
1
2
3
4
Hold MENU nede.
Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
Vælg en aktivitet.
Vælg en funktion:
• Hvis du vil fjerne en aktivitet fra din liste over foretrukne,
skal du vælge Fjern fra favoritter.
• Hvis du vil slette aktiviteten fra listen over apps, skal du
vælge Fjern.
Ændring af aktivitetens position på listen
over apps
1
2
3
4
5
Hold MENU nede.
Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
Vælg en aktivitet.
Vælg Omorganiser.
Vælg UP eller DOWN for at tilpasse aktivitetens position på
listen over apps.
Urskiveindstillinger
Du kan brugertilpasse urskivens udseende ved at vælge layout,
farver og ekstra data. Du kan også downloade brugerdefinerede
urskiver fra Connect IQ butikken.
Sådan tilpasser du urskiven
Før du kan aktivere en Connect IQ urskive, skal du installere en
urskive fra Connect IQ butikken (Connect IQ Funktioner,
side 19).
Du kan tilpasse urskiveoplysninger og udseende eller aktivere
en installeret Connect IQ urskive.
1 På urskiven skal du holde MENU nede.
2 Vælg Urskive.
3 Vælg UP eller DOWN for at få en forhåndsvisning af
urskivefunktionerne.
4 Vælg Tilføj ny for at rulle gennem flere forudinstallerede
urskiver.
5 Vælg START > Anvend for at aktivere en forudinstalleret
urskive eller en installeret Connect IQ urskive.
6 Hvis du bruger en forudinstalleret urskive, skal du vælge
START > Tilpas.
7 Vælg en funktion:
• For at ændre taltypen på den analoge urskive skal du
vælge Urskive.
• For at ændre visertypen på den analoge urskive skal du
vælge Visere.
• For at ændre taltypen på den digitale urskive skal du
vælge Sidelayout.
Tilpasning af din enhed
• For at ændre stilen for sekunder på den digitale urskive
skal du vælge Sekunder.
• For at ændre de data, der vises på urskiven, skal du
vælge Data.
• For at tilføje eller ændre en farvetone for urskiven skal du
vælge Farvetone.
• For at skifte baggrundsfarve skal du vælge
Baggrundsfarve.
• For at gemme ændringerne skal du vælge Udført.
Sensorindstillinger
Kompasindstillinger
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > Sensorer og
tilbehør > Kompas.
Kalibrer: Gør det muligt for dig at kalibrere kompasset manuelt
(Manuel kalibrering af kompas, side 23).
Display: Indstiller kompassets retningsvisning til bogstaver,
grader eller milliradianer.
Nordreference: Indstiller kompassets nordlige reference
(Indstilling af nordreference, side 23).
Tilstand: Indstiller kompasset til kun at anvende elektroniske
sensordata (Til), en kombination af GPS og elektroniske
sensordata under bevægelse (Automatisk) eller kun GPSdata (Fra).
Manuel kalibrering af kompas
BEMÆRK
Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Hvis du vil forbedre
kursens nøjagtighed, skal du ikke stå ikke i nærheden af
objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. køretøjer,
bygninger og strømførende luftledninger.
Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard
indstillet til automatisk kalibrering. Hvis du oplever
uregelmæssig kompasfunktion, f.eks. efter rejse over store
afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere
kompasset manuelt.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Kompas >
Kalibrer > Start.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
TIP: Bevæg dit håndled i små ottetalsbevægelser, indtil en
meddelelse vises.
Indstilling af nordreference
Du kan indstille den retningsreference, der bruges til beregning
af oplysninger om kurs.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Kompas >
Nordreference.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Sand for at indstille geografisk nord som
kursreference.
• Vælg Magnetisk for at indstille din positions magnetiske
deklination automatisk.
• Vælg Gitter for at indstille nord-gitter (000º) som
kursreference.
• Hvis du vil indstille værdien for den magnetiske variation
manuelt, skal du vælge Bruger, indtaste den magnetiske
varians og vælge Udført.
Indstillinger af højdemåler
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > Sensorer og
tilbehør > Højdemåler.
Automatisk kalibrering: Giver højdemåleren mulighed for at
kalibrere sig selv, hver gang du slår GPS-sporing til.
Tilpasning af din enhed
Kalibrer: Giver mulighed for manuel kalibrering af
højdemålersensoren.
Kalibrering af den barometriske højdemåler
Din enhed er allerede blevet kalibreret på fabrikken, og enheden
anvender automatisk kalibrering på GPS-startpunktet som
standard. Du kan kalibrere den barometriske højdemåler
manuelt, hvis du kender den korrekte højde.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Højdemåler.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil kalibrere automatisk fra dit GPS-startpunkt,
skal du vælge Automatisk kalibrering > Til.
• Hvis du vil indtaste den aktuelle højde, skal du vælge
Kalibrer.
Barometerindstillinger
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > Sensorer og
tilbehør > Barometer.
Plot: Indstiller tidsskalaen på kortet i barometer-widget.
Stormadvarsel: Indstiller hastigheden for ændringen i
barometertrykket, der udløser en stormadvarsel.
Urtilstand: Indstiller den anvendte sensor i urtilstand.
Indstillingen Automatisk benytter både højdemåleren og
barometeret i overensstemmelse med din bevægelse. Du
kan bruge indstillingen Højdemåler, når din aktivitet omfatter
højdeændringer, eller indstillingen Barometer, når din aktivitet
ikke involverer højdeændringer.
Kortindstillinger
Du kan tilpasse, hvordan kortet vises i kort-appen og på
dataskærmbillederne.
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > Kort.
Orientering: Indstiller retningen for kortet. Funktionen Nord op
viser nord øverst på skærmbilledet. Funktionen Spor op viser
din aktuelle kørselsretning øverst på skærmbilledet.
Brugerpositioner: Viser eller skjuler gemte steder på kortet.
Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau , der er
optimalt til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal
du zoome ind eller ud manuelt.
GroupTrack indstillinger
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > GroupTrack.
Vis på kort: Lader dig få vist forbindelser på kortskærmbilledet
under en GroupTrack session.
Aktivitetstyper: Lader dig vælge, hvilke aktivitetstyper der skal
vises på kortskærmbilledet under en GroupTrack session.
Navigationsindstillinger
Du kan tilpasse kortfunktioner og -udseende, når du navigerer til
en destination.
Tilpasning af kortfunktioner
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Navigation > Skærmbilleder.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Kort for at aktivere/deaktivere kortet.
• Vælg Guide for at aktivere eller deaktivere det guideskærmbillede, som viser den kompaskurs, der skal følges,
mens der navigeres.
• Vælg Højdeplot for at slå højdeplottet til eller fra.
• Vælg et skærmbillede, som du vil tilføje, fjerne eller
tilpasse.
23
Indstillinger for retning
Kursmarkøren À angiver dit forhold til en kurslinje, der fører til
destinationen. Indikatoren for afvigelse fra kursen (CDI) Á
angiver en indikation af afvigelsen (højre eller venstre) fra
kursen. Prikkerne  fortæller dig, hvor meget du afviger fra
kursen.
Genvejstaster: Giver dig mulighed for at tildele genveje til
knapper på enheden (Tilpasning af genvejstaster, side 25).
Autolås: Giver dig mulighed for at låse tasterne automatisk for
at forhindre utilsigtede tryk på tasterne. Brug indstillingen
Under aktivitet til at låse tasterne under en aktivitet med
tidtagning. Brug indstillingen Urtilstand til at låse tasterne, når
du ikke registrerer en aktivitet med tidtagning.
Enheder: Indstiller de måleenheder, der anvendes på enheden
(Ændring af måleenhed, side 25).
Format: Indstiller de generelle præferencer, såsom det tempo
og den hastighed, der vises under aktiviteter, starten på ugen
og geografisk positionsformat og datumindstillinger.
Dataregistrering: Angiver, hvordan enheden registrerer
aktivitetsdata. Registreringsindstillingen Smart (standard)
giver mulighed for længerevarende registreringer af
aktiviteter. Registreringsindstillingen Hvert sekund giver mere
detaljerede aktivitetsregistreringer, men registrerer muligvis
ikke hele aktiviteter, der varer i længere perioder.
USB-tilstand: Indstiller enheden til at bruge
masselagringstilstand eller Garmin tilstand, når den er
forbundet med en computer.
Gend. stand.indstillinger: Giver dig mulighed for at nulstille
brugerdata og -indstillinger (Gendannelse af alle
standardindstillinger, side 27).
Softwareopdatering: Giver dig mulighed for at installere
softwareopdateringer, der er downloadet med Garmin
Express.
Opsætning af en retningsindikator
Tidsindstillinger
Du kan opsætte en retningsindikator, som skal vises på dine
datasider, mens du navigerer. Indikatoren peger i retning af dit
mål.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Navigation > Retningsindikator.
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > System > Tid.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Indstil tid: Indstiller enhedens tidszone. Indstillingen Automatisk
angiver automatisk tidszonen baseret på din GPS-position.
Tid: Giver dig mulighed for at tilpasse tiden, hvis den er angivet
til indstillingen Manuel.
Alarmer: Gør det muligt for dig at indstille alarmer for solopgang
og solnedgang til afspilning et bestemt antal minutter eller
timer før solopgang og solnedgang.
Synkroniser med GPS: Gør det muligt for dig manuelt at
synkronisere klokkeslættet med GPS, når du skifter
tidszoner, og for at opdatere for sommertid.
Du kan indstille funktionsmåden for den markør, der vises, når
du navigerer.
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > Navigation > Type.
Retning: Peger i retning mod din destination.
Bane: Viser din placering i forhold til den kurslinje, der fører til
destinationen (Kursmarkør, side 24).
Kursmarkør
Kursmarkøren er mest nyttig, når du navigerer til destinationen i
en lige linje, f.eks. når du navigerer på vand. Den kan hjælpe dig
med at navigere tilbage til kurslinjen, hvis du forlader kursen for
at undgå forhindringer eller farer.
Indstilling af navigationsalarmer
Du kan indstille alarmer for at hjælpe dig med at navigere til din
destination.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Navigation > Alarmer.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil indstille en alarm for en bestemt afstand fra din
slutdestination, skal du vælge Endelig distance.
• Hvis du vil indstille en alarm for den estimerede
resterende tid, inden du når frem til slutdestinationen, skal
du vælge Slut ETE.
4 Vælg Status for at aktivere alarmen.
5 Indtast en distance eller et tidsinterval, og vælg .
Systemindstillinger
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > System.
Sprog: Indstiller det sprog, der vises på enheden.
Tid: Angiver tidsindstillingerne (Tidsindstillinger, side 24).
Baggrundslys: Angiver indstillingerne for baggrundsbelysning
(Ændring af indstillingerne for baggrundslys, side 24).
Lyde: Indstiller enhedens lyde, såsom tastetoner, alarmer og
vibrationer.
Må ikke forstyrres: Tænder eller slukker tilstanden Vil ikke
forstyrres. Brug indstillingen Sovetid til at aktivere forstyr ikketilstand automatisk under din normale sovetid. Du kan
indstille din normale sovetid på din Garmin Connect konto.
Menuen Styring: Gør det muligt for dig at tilføje, omorganisere
og fjerne genvejsmenupunkter i kontrolmenuen (Tilpasning af
kontrolmenuen, side 24).
24
Ændring af indstillingerne for baggrundslys
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > System > Baggrundslys.
3 Vælg Under aktivitet eller Urtilstand.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Taster for at tænde for baggrundsbelysningen ved
tastetryk.
• Vælg Alarmer for at slå baggrundsbelysning for alarmer
til.
• Vælg Bevægelse for at slå baggrundsbelysningen til ved
at hæve armen og dreje håndleddet for at se på enheden.
• Vælg Timeout for at indstille længden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.
• Vælg Lysstyrke for at indstille baggrundsbelysningens
lysstyrke.
Tilpasning af kontrolmenuen
Du kan tilføje, fjerne og ændre rækkefølgen af
genvejsmenupunkter i kontrolmenuen (Visning af menuen
Styring, side 1).
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > System > Menuen Styring.
Tilpasning af din enhed
3 Vælg den genvej, der skal tilpasses.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Omorganiser for at ændre genvejens placering i
kontrolmenuen.
• Vælg Fjern for at fjerne genvejen fra kontrolmenuen.
5 Vælg om nødvendigt Tilføj ny for at tilføje en yderligere
genvej i kontrolmenuen.
Tilpasning af genvejstaster
Du kan tilpasse holdefunktionen for enkelte taster og
tastekombinationer.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > System > Genvejstaster.
3 Vælg en tast eller tastkombination, der skal tilpasses.
4 Vælg en funktion.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance, tempo og fart,
højde, vægt, højde og temperatur.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > System > Enheder.
3 Vælg en måletype.
4 Vælg måleenhed.
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se oplysninger om enheden, såsom enheds-id,
softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og
licensaftale.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Om.
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse
1 Vælg Om under indstillingerne.
2 Vælg DOWN, indtil du får vist de lovgivningsmæssige
oplysninger.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre ANT+
sensorer under parringen.
3 Hold MENU nede.
4 Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Tilføj ny.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Søg i alle.
• Vælg sensortypen.
Efter sensoren er parret med din enhed, ændrer sensorens
status sig fra Søger til Tilsluttet. Sensordata vises i serien af
datasider eller i et brugerdefineret datafelt.
Brug af en valgfri sensor til cykelhastighed
eller -kadence
Du kan bruge en kompatibel sensor til cykelhastighed eller kadence til at sende data til din enhed.
• Par sensoren med din enhed (Parring af ANT+ sensorer,
side 25).
• Opdater oplysningerne i din fitnessbrugerprofil (Indstilling af
din brugerprofil, side 11).
• Indstil din hjulstørrelse (Hjulstørrelse og -omkreds, side 32).
• Kør en tur (Start af aktivitet, side 2).
Træning med effektmålere
• Gå til www.garmin.com/intosports for at se en liste over
ANT+ sensorer, der er kompatible med din enhed (f.eks.
Vector).
• Se brugervejledningen til effektmåleren for at få flere
oplysninger.
• Juster dine effektzoner efter dine mål og evner (Indstilling af
dine effektzoner, side 11).
• Brug områdealarmer for at få besked, når du når en indstillet
effektzone (Indstilling af en advarsel, side 21).
• Tilpas effektdatafelter (Tilpasning af skærmbilleder, side 20).
Brug af elektroniske skiftere
Før du kan bruge kompatible elektroniske skiftere, som f.eks.
Shimano Di2™ skiftere, skal du parre dem med din enhed
(Parring af ANT+ sensorer, side 25). Du kan tilpasse de valgfri
datafelter (Tilpasning af skærmbilleder, side 20). fēnix Chronos
enheden viser aktuelle justeringsværdier, når sensoren er i
justeringstilstand.
®
ANT+ sensorer
Enheden er kompatibel med dette valgfri trådløse ANT+ tilbehør.
• Pulsmåler, f.eks. HRM-Run (Påsætning af pulsmåleren,
side 5)
• Sensor for hastighed og kadence til cykel (Brug af en valgfri
sensor til cykelhastighed eller -kadence, side 25)
• Fodsensor (Fodsensor, side 25)
• Effektsensor, f.eks. Vector™
• tempe™ trådløs temperatursensor (tempe, side 26)
Du kan finde oplysninger om kompatibilitet og køb af yderligere
sensorer ved at gå til http://buy.garmin.com.
Parring af ANT+ sensorer
Første gang, du tilslutter en sensor til din enhed ved hjælp af
ANT+ trådløs teknologi, skal du parre enheden og sensoren.
Når de er blevet parret, opretter enheden automatisk forbindelse
til sensoren, når du starter en aktivitet, og sensoren er aktiv og
inden for rækkevidde.
BEMÆRK: Hvis der fulgte en pulsmåler med enheden, er den
allerede parret med enheden.
1 Hvis du parrer en pulsmåler, skal du tage pulsmåleren på
(Påsætning af pulsmåleren, side 5).
Pulsmåleren sender og modtager ikke data, før du tager den
på.
2 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
ANT+ sensorer
Situationsfornemmelse
Din fēnix Chronos enhed kan bruges sammen med Varia
Vision™ enheden Varia™ smarte cykellygter og bakspejlsradar
for forbedret situationsfornemmelse. Se brugervejledningen til
din Varia enhed for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Du skal muligvis opdatere fēnix Chronos softwaren
før parring af Varia enheder (Opdatering af softwaren med
Garmin Connect Mobile, side 18).
Fodsensor
Din enhed er kompatibel med en fodsensor. Du kan bruge
fodsensoren til at registrere tempo og afstand i stedet for brug af
GPS, når du træner indendørs, eller når dit GPS-signal er svagt.
Fodsensoren er på standby og klar til at sende data (ligesom
pulsmåleren).
Efter 30 minutter uden aktivitet slukker fodsensoren for at spare
på batteriet. Hvis batteriniveauet er lavt, vises en meddelelse på
din enhed. Der er så ca. fem timers batterilevetid tilbage.
Forbedring af fodsensorens kalibrering
Før du kan kalibrere din enhed, skal du have modtaget GPSsignaler, og du skal parre din enhed med fodsensoren (Parring
af ANT+ sensorer, side 25).
25
Fodsensoren er selvkalibrerende, men du kan forbedre
nøjagtigheden af hastigheds- og distancedata med et par
udendørs løbeture med brug af GPS.
1 Stå udendørs i 5 minutter med klart udsyn til himlen.
2 Start en løbeaktivitet.
3 Løb på et spor uden at stoppe i 10 minutter.
4 Stop aktiviteten, og gem den.
Baseret på de registrerede data ændres fodsensorens
kalibreringsværdier, hvis det er nødvendigt. Det bør ikke
være nødvendigt at kalibrere fodsensoren igen, medmindre
din løbestil ændrer sig.
Manuel kalibrering af fodsensor
Før du kan kalibrere din enhed, skal du parre din enhed med
fodsensoren (Parring af ANT+ sensorer, side 25).
Manuel kalibrering anbefales, hvis du kender
kalibreringsfaktoren. Hvis du har kalibreret en fodsensor med et
andet Garmin produkt, kender du muligvis kalibreringsfaktoren.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør.
3 Vælg fodsensor.
4 Vælg Kalorier Faktor > Indstil værdi.
5 Juster kalibreringsfaktoren.
• Øg kalibreringsfaktoren, hvis din distance er for kort.
• Sænk kalibreringsfaktoren, hvis din distance er for lang.
Indstilling af hastighed og distance for fodsensor
Før du kan tilpasse fodsensorens hastighed og distance, skal du
parre din enhed med fodsensoren (Parring af ANT+ sensorer,
side 25).
Du kan indstille enheden til at beregne hastighed og distance
baseret på dine fodsensordata i stedet for GPS-data.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør.
3 Vælg din fodsensor.
4 Vælg Fart eller Distance.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Indendørs, når du træner med GPS slået fra, hvilket
normalt er indendørs.
• Vælg Altid, hvis du vil bruge fodsensordataene uanset
GPS-indstillingen.
tempe
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan fastgøre
sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres
for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for nøjagtige
temperaturoplysninger. Du skal parre tempe med din enhed for
at få vist temperaturoplysninger fra tempe.
Enhedsoplysninger
fēnix Chronos Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 7 dage
Vandtæthedsklasse
10 ATM*
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 50ºC (fra -4 til 122ºF)
Opladningstemperaturområde Fra 0 til 45ºC (fra 32 til 113ºF)
Radiofrekvens
2,4 GHz
Radioprotokoller
ANT+ trådløs teknologi
Bluetooth Smart enhed
26
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 100 m. Du kan
finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Batterioplysninger
Den faktiske batterilevetid afhænger af de funktioner, der er
aktiveret på enheden, såsom aktivitetsregistrering,
håndledsbaseret pulsmåler, smartphone-meddelelser, GPS,
interne sensorer og tilsluttede ANT+ sensorer.
Batterilevetid Tilstand
Op til 13 timer Normal GPS-tilstand med håndledsbaseret pulsmåler
Op til 22 timer UltraTrac GPS-tilstand med polling-interval på to
minutter
Op til 7 dage
Smartwatch-tilstand med registrering af aktivitet,
smartphone-meddelelser og håndledsbaseret pulsmåler
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Apple computere skal du vælge enheden og derefter
vælge Fil > Skub ud.
Tag
kablet ud af computeren.
2
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1 Åbn drevet eller disken Garmin.
2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en fil.
4 Tryk på tasten Slet på tastaturet.
BEMÆRK: Hvis du bruger en Apple computer, skal du
tømme mappen Papirkurv for helt at slette filerne.
Vedligeholdelse af enhed
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.
Undgå at trykke på tasterne under vandet.
Hold læderremmen tør. Undgå at svømme eller tage brusebad
med læderremmen på. Udsættes læderremmen for vand, kan
den beskadiges.
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Enhedsoplysninger
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
TIP: Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/fitandcare.
Rengøring af læderremmene
1 Tør læderremmene med en tør klud.
2 Brug et læderplejemiddel til at rengøre læderremmene.
Udskiftning af remmen
1 Klem stifterne ind på fjederpinden, og fjern remmen fra uret.
• Anbring din telefon inden for 10 m (33 fod) fra enheden.
• På din smartphone skal du åbne Garmin Connect Mobile
appen, vælge
eller
og vælge Garmin-enheder > Tilføj
enhed for at åbne parringstilstand.
• På din enhed skal du holde LIGHT nede og vælge for at
aktivere Bluetooth teknologi og gå i parringstilstand.
Nulstilling af enheden
1 Hold LIGHT nede i mindst 25 sekunder.
2 Hold LIGHT nede i ét sekund for at tænde for enheden.
Gendannelse af alle standardindstillinger
BEMÆRK: Dette sletter alle brugerindtastede oplysninger og
historik.
Du kan gendanne alle enhedens indstillinger til
fabriksværdierne.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > System > Gend. stand.indstillinger >
Ja.
Modtagelse af satellitsignaler
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles
automatisk baseret på GPS-positionen.
1 Gå udendørs i et åbent område.
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30–60 sekunder at finde satellitsignaler.
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen
2 Hold den nye rem op mod enheden.
3 Klem stifterne ind, og tryk remmen på plads.
BEMÆRK: Kontroller, at remmen sidder fast. Fjederpinden
bør passe i hullerne på enheden.
4 Gentag trin 1 til 3 for at udskifte den anden rem.
Justering af metalrem til ur
Hvis dit ur har metalrem, bør du få en urmager eller lign til at
justere længden på metalremmen.
Fejlfinding
Min enhed viser det forkerte sprog
Du kan ændre valget af sprog på enheden, hvis du ved en
fejltagelse har valgt det forkerte sprog på enheden.
1 Hold MENU nede.
2 Rul ned til det sidste element på listen, og vælg START.
3 Rul ned til det næstsidste element på listen, og vælg START.
4 Vælg START.
5 Vælg dit sprog.
Er min smartphone kompatibel med min
enhed?
fēnix Chronos enheden er kompatibel med smartphones, som
anvender Bluetooth Smart trådløs teknologi.
Gå til www.garmin.com/ble for at få oplysninger om
kompatibilitet.
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til
enheden
• Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect
konto:
◦ Slut enheden til en computer med det medfølgende USBkabel og Garmin Express programmet.
◦ Synkroniser enheden til Garmin Connect Mobile app’en
med din Bluetooth aktiverede smartphone.
Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader
enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere
satellitsignaler.
• Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje
bygninger og træer.
• Stå stille i et par minutter.
Temperaturaflæsningen er ikke nøjagtig
Din kropstemperatur påvirker temperaturaflæsningen for den
interne temperatursensor. For at få den mest præcise
temperaturmåling skal du fjerne uret fra dit håndled og vente 20
til 30 minutter.
Du kan også anvende en tempe ekstern temperatursensor
(ekstraudstyr) for at se den præcise aflæsning af den
omgivende temperatur, mens du bærer uret.
Sådan maksimerer du batteriets levetid
Du kan gøre flere ting for at forlænge batteriets levetid.
• Reducer baggrundsbelysningen og timeout (Ændring af
indstillingerne for baggrundslys, side 24).
• Reducer lysstyrken for baggrundsbelysningen.
• Brug UltraTrac GPS-tilstand for din aktivitet (UltraTrac,
side 22).
• Sluk Bluetooth trådløs teknologi, når du ikke bruger
connectede funktioner (Connectede funktioner, side 17).
• Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på din smartphone.
Fejlfinding
27
• Hvis du sætter din aktivitet på pause i længere tid, skal du
bruge indstillingen for genoptagelse på et senere tidspunkt
(Stop en aktivitet, side 2).
• Deaktiver registrering af aktivitet (Deaktivering af registrering
af aktivitet, side 12).
• Brug en Connect IQ urskive, der ikke opdateres hvert
sekund.
Brug for eksempel en urskive uden sekundviser (Sådan
tilpasser du urskiven, side 22).
• Begræns det antal smartphone-meddelelser, enheden viser
(Administration af meddelelser, side 17).
• Stop med at sende pulsdata til parrede Garmin enheder
(Send pulsdata til Garmin enheder, side 5).
• Slå håndledsbaseret pulsmåling til og fra (Deaktivering af
håndledsbaseret pulsmåler, side 5).
BEMÆRK: Håndledsbaseret pulsmåling bruges til at
beregne antal minutter med høj intensitet og forbrændte
kalorier.
• I stærke vindforhold tildækkes enheden med dit ærme eller
en jakke, da kraftige vindstød kan forårsage fejlaflæsninger.
Mine minutter med høj intensitet blinker
Når du træner med en intensitet, der ligger inden for dine mål for
minutter med høj intensitet, blinker minutterne med høj
intensitet.
Træn i mindst 10 minutter i træk ved moderat eller høj
intensitet.
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin
webstedet.
• Gå til support.garmin.com.
• Gå til www.garmin.com/outdoor.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
Appendiks
Registrering af aktivitet
Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og
nøjagtigheden af sporing ved at gå til garmin.com/ataccuracy.
Mit daglige antal skridt vises ikke
Det daglige antal skridt nulstilles hver dag ved midnat.
Hvis der vises tankestreger i stedet for antal skridt, skal du
lade enheden finde satellitsignaler og indstille tiden
automatisk.
Min skridttæller lader ikke til at være præcis
Hvis skridttælleren ikke lader til at være præcis, kan du prøve
følgende tip.
• Bær enheden på det håndled, der ikke er det dominerende.
• Anbring enheden i lommen, når du skubber en klapvogn eller
en græsslåmaskine.
• Anbring kun enheden i lommen, når du bruger hænderne
eller armene aktivt.
BEMÆRK: Enheden kan tolke enkelte gentagne
bevægelser, såsom opvask, lægge tøj sammen eller klappe i
hænderne, som skridt.
Antallet af skridt på min enhed og min Garmin
Connect konto stemmer ikke overens
Antallet af skridt på din Garmin Connect konto opdateres, når du
synkroniserer enheden.
1 Vælg en funktion:
• Synkroniser antallet af skridt med Garmin Connect
programmet (Sådan bruger du Garmin Connect på
computeren, side 18).
• Synkroniser antallet af skridt med Garmin Connect mobilapp'en (Manuel synkronisering af data med Garmin
Connect Mobile, side 18).
2 Vent, mens enheden synkroniserer dine data.
Synkroniseringen kan tage adskillige minutter.
BEMÆRK: Opdatering af Garmin Connect mobil-app'en eller
Garmin Connect-programmet synkroniserer ikke dine data og
opdaterer heller ikke antallet af skridt.
Angivelsen af antal etager lader til ikke at være
præcis
Din enhed bruger en intern trykhøjdemåler til at måle
højdeændringer i forbindelse med de etager, du går opad. Når
du går en etage op, svarer det til 3 m (10 fod).
• Undgå at holde fast i gelændere eller springe trin over, når du
går op ad trapper.
28
Datafelter
% FTP: Den aktuelle effekt som en procentdel af FTP (functional
threshold power).
%HRR: Procentdelen af heart rate reserve (maksimal puls
minus hvilepuls).
10s gennemsnitlig balance: 10-sekunders
bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
10s gennemsnitlig effekt: 10-sekunders
bevægelsesgennemsnit for effekt.
24 timer maksimum: Den maksimale registrerede temperatur i
de sidste 24 timer fra en kompatibel temperatursensor.
24 timer minimum: Den mindste registrerede temperatur i de
sidste 24 timer fra en kompatibel temperatursensor.
30s gennemsnitlig balance: 30-sekunders
bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
30s gennemsnitlig effekt: 30-sekunders
bevægelsesgennemsnit for effekt.
3s gennemsnitlig balance: Tre sekunders
bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
3s gennemsnitlig effekt: 3-sekunders bevægelsesgennemsnit
for effekt.
500 m tempo: Det aktuelle svømmetempo pr. 500 meter.
Aerob TE: Betydningen af den aktuelle aktivitet for dit aerobe
konditionsniveau.
Afvigelse: Afveget afstand til venstre eller højre for den
oprindelige rute. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Anaerob TE: Betydningen af den aktuelle aktivitet for dit
anaerobe konditionsniveau.
Anslået sluttidspunkt: Den anslåede resterende tid, inden du
når den sidste destination. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Antal tag: Svømning. Antallet af tag pr. minut (spm).
Antal tag: Roning. Antallet af tag pr. minut (spm).
Arbejde: Det akkumulerede, udførte arbejde (afgiven effekt) i
kilojoule.
Bageste: Bageste cykelgear fra en gearpositionssensor.
Balance: Den aktuelle venstre/højre effektbalance.
Bal kontakttid m jord: Venstre/højre balance i tid med
jordkontakt, mens du løber.
Bal kontakttid m jord/omg: Den gennemsnitlige tid med
jordkontakt pr. skridt for den aktuelle omgang.
Appendiks
Bane: Retningen fra din startposition til en destination. Banen
kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Barometertryk: Det aktuelle tryk med kalibrering.
Batteriniveau: Den resterende batterilevetid.
Destination Position: Positionen af din endelige destination.
Destinationswaypoint: Det sidste punkt på ruten til
destinationen. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Di2 batteri: Resterende batteristrøm i en Di2-sensor.
Dist. sn. omg.: Den tilbagelagte afstand for den senest
gennemførte omgang.
Distance: Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller
aktivitet.
Distance pr. tag: Svømning. Den tilbagelagte distance pr. tag.
Distance pr. tag: Roning. Den tilbagelagte distance pr. tag.
Distance pr. tag – bane: Roning. Den gennemsnitlige
tilbagelagte distance pr. tag for den aktuelle omgang.
Distance pr. tag – omgang: Svømning. Den gennemsnitlige
tilbagelagte distance pr. tag for den aktuelle omgang.
Distance resterende: Den resterende afstand til den endelige
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Distance til næste: Den resterende distance til det næste
waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
Effekt: Den aktuelle effekt i watt.
Effektivitet i tråd: Målingen af, hvor effektivt cyklisten træder i
pedalerne.
Effekt til vægt: Den aktuelle effekt målt i watt pr. kilogram.
Effektzone: Det aktuelle interval for effekt (1 til 7) baseret på din
FTP eller dine brugerdefinerede indstillinger.
Ensartethed i tråd: Målingen af, hvor ligeligt cyklisten lægger
kraft i pedalerne i hver pedalbevægelse.
ETA ved næste: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du
når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid
ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Forreste: Forreste cykelgear fra en gearpositionssensor.
Forventet ankomsttid: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor
du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid
på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
GCT: Den tid i hvert trin, du bruger på jorden, mens du løber,
målt i millisekunder. Tid med jordkontakt beregnes ikke ved
gang.
Gear: Forreste og bageste cykelgear fra en
gearpositionssensor.
Gearforhold: Antal tænder på cyklens forreste og bageste gear
som registreret af en gearpositionssensor.
Gearkombination: Den aktuelle gearkombination fra en
gearpositionssensor.
Gennemsnitlig %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af heart
rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle
aktivitet.
Gennemsnitlig balance: Den gennemsnitlige venstre/højre
effektbalance for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig bevægelsesfart: Den gennemsnitlige hastighed
under bevægelse for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig distance pr. tag: Svømning. Den
gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag under den
aktuelle aktivitet.
Appendiks
Gennemsnitlig distance pr. tag: Roning. Den gennemsnitlige
tilbagelagte distance pr. tag under den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig fart: Den gennemsnitlige fart for den aktuelle
aktivitet.
Gennemsnitlig GCT: Den gennemsnitlige tid med jordkontakt
for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig højre Effektfase: Den gennemsnitlige
effektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig højre Topeffektfase: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig kadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence
for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig kadence: Løb. Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig nedstigning: Nedstigningens gennemsnitlige
lodrette distance.
Gennemsnitlig opstigning: Stigningens gennemsnitlige
lodrette distance siden den seneste nulstilling.
Gennemsnitlig puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
aktivitet.
Gennemsnitlig puls %maksimum: Den gennemsnitlige
procentdel af den maksimale puls for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig skridtlængde: Den gennemsnitlige
skridtlængde for den aktuelle session.
Gennemsnitlig Swolf: Den gennemsnitlige swolf-score for den
aktuelle aktivitet. Swolf-scoren er summen af tiden for en
længde plus antallet af tag i længden (Svømmeterminologi,
side 3). Ved svømning i åbent vand bruges 25 meter til at
beregne swolf-scoren.
Gennemsnitligt 500 m tempo: Det gennemsnitlige
svømmetempo pr. 500 meter for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig tag/længde: Det gennemsnitlige antal tag pr.
poollængde under den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig tag hastighed: Svømning. Det gennemsnitlige
antal tag pr. minut (spm) under den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig tag hastighed: Roning. Det gennemsnitlige
antal tag pr. minut (spm) under den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig venstre effektfase: Den gennemsnitlige
effektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnit PCO: Den gennemsnitlige midterforskydning af
platform for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitseffekt: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
aktivitet.
Gennemsnitstempo: Det gennemsnitlige tempo for den
aktuelle aktivitet.
Gentag til: Timeren for det sidste interval plus den aktuelle
hvilepause (svømning i swimmingpool).
Glidehældning: Hældningen på tilbagelagt vandret distance til
ændringen i lodret distance.
Glidehældning destination: Den påkrævede glidehældning for
at stige ned fra din aktuelle position til destinationshøjden. Du
skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Gn. vert. udsv.: Den gennemsnitlige mængde vertikale udsving
for den aktuelle aktivitet.
Gns bal. i kont.tid m jord: Den gennemsnitlige tid med
jordkontakt pr. skridt for den aktuelle session.
Gnsn omg. tid: Den gennemsnitlige omgangstid for den
aktuelle aktivitet.
Gns overordnet fart: Den gennemsnitlige hastighed for den
aktuelle aktivitet, inklusive både bevægelse og standsning.
Gns vertikalt forhold: Det gennemsnitlige forhold mellem
vertikale udsving og skridtlængde for den aktuelle session.
29
Gns v topefktfse: Den gennemsnitlige topeffektfasevinkel for
det venstre ben for den aktuelle aktivitet.
GPS: GPS-satellitsignalets styrke.
GPS-højde: Højden for din aktuelle position ved hjælp af GPS.
GPS-kurs: Den retning, du bevæger dig i, baseret på GPS.
Hastighed for tag – bane: Roning. Det gennemsnitlige antal
tag pr. minut (spm) for den aktuelle omgang.
Hastighed for tag – omgang: Svømning. Det gennemsnitlige
antal tag pr. minut (spm) for den aktuelle omgang.
Hastighed for tag – sidste omgang: Svømning. Det
gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) for den senest
gennemførte omgang.
Hastighed for tag – sidste omgang: Roning. Det
gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) for den senest
gennemførte omgang.
Hviletimer: Timeren for den aktuelle hvilepause (svømning i
pool).
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Højre effektfase: Den aktuelle effektfasevinkel for det højre
ben. Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der
produceres positiv effekt.
Højre topeffektfase: Den aktuelle topeffektfasevinkel for det
højre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor cyklisten
producerer størstedelen af drivkraften.
Iltmætning i muskler %: Den estimerede iltmætningsprocent i
musklerne for den aktuelle aktivitet.
Intensity Factor: Intensity Factor™ for den aktuelle aktivitet.
Interval Distance: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle
interval.
Interval Gennemsnitlig puls: Den gennemsnitlige puls for det
aktuelle svømmeinterval.
Interval gns. %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af heart
rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls) for det aktuelle
svømmeinterval.
Interval gns. %maksimal: Den gennemsnitlige procentdel af
den maksimale puls for det aktuelle svømmeinterval.
Intervallængder: Antal længder i poolen, der er tilbagelagt i det
aktuelle interval.
Interval Maksimal %HRR: Den maksimale procentdel af din
pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for det aktuelle
svømmeinterval.
Interval Maksimal puls: Den maksimale puls for det aktuelle
svømmeinterval.
Interval Swolf: Den gennemsnitlige swolf-score i det aktuelle
interval.
Interval tag hastighed: Det gennemsnitlige antal tag pr. minut
(spm) i det aktuelle interval.
Interval tag type: Den aktuelle type tag i intervallet.
Interval - tempo: Det gennemsnitlige tempo for det aktuelle
interval.
Interval - tid: Stopurstid for det aktuelle interval.
Intervl tag/længde: Det gennemsnitlige antal tag pr.
poollængde i det aktuelle interval.
Kadence: Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din
enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at
disse data vises.
Kadence: Løb. Antal skridt pr. minut (højre og venstre).
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Klokkeslæt: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og
dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).
30
Kompas kurs: Den retning, du bevæger dig i, baseret på
kompasset.
Længde/bredde: Den aktuelle position i længde- og breddegrad
uanset den valgte indstilling for positionsformat.
Længder: Antal længder i poolen, der er tilbagelagt under den
aktuelle aktivitet.
Maksimal effekt: Den højeste effekt for den aktuelle aktivitet.
Maksimal fart: Den højeste hastighed for den aktuelle aktivitet.
Maksimal højde: Den største højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Maksimum nedstigning: Den maksimale
nedstigningshastighed i fod pr. minut eller meter pr. minut
siden den seneste nulstilling.
Maksimum opstigning: Den maksimale stigningshastighed i
fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste
nulstilling.
Max %Max intrvl: Den maksimale procentdel af den maksimale
puls for det aktuelle svømmeinterval.
Min. Højde: Den laveste højde, der er nået siden den seneste
nulstilling.
Multisport-tid: Den samlede tid for alle sportsgrene i en
multisport-aktivitet, herunder overgange.
Næste waypoint: Det næste punkt på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Nautisk distance: Den tilbagelagte distance i nautiske meter
eller nautiske fod.
Nautisk fart: Den aktuelle hastighed i knob.
NP: Normalized Power™ for den aktuelle aktivitet.
Omg.vrt. udsv.: Den gennemsnitlige mængde vertikale udsving
for den aktuelle omgang.
Omgang %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af heart rate
reserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle
omgang.
Omgang 500 m tempo: Det gennemsnitlige svømmetempo pr.
500 meter for den aktuelle omgang.
Omgange: Antallet af gennemførte omgange for den aktuelle
aktivitet.
Omgang - effekt: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
omgang.
Omgang GCT: Den gennemsnitlige tid med jordkontakt for den
aktuelle omgang.
Omgang højre Effektfase: Den gennemsnitlige effektfasevinkel
for det højre ben for den aktuelle omgang.
Omgang højre Topeffektfase: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle omgang.
Omgang - maksimal effekt: Den højeste effekt for den aktuelle
omgang.
Omgang nedstigning: Nedstigningens lodrette distance for den
aktuelle omgang.
Omgang - NP: Gennemsnitlig Normalized Power for den
aktuelle omgang.
Omgang PCO: Den gennemsnitlige midterforskydning af
platform for den aktuelle omgang.
Omgangsdistance: Den tilbagelagte afstand for den aktuelle
omgang.
Omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.
Omgangskadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle omgang.
Omgangskadence: Løb. Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle omgang.
Appendiks
Omgang skridtlængde: Den gennemsnitlige skridtlængde for
den aktuelle omgang.
Omgangs puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.
Omgangspuls %Maksimum: Den gennemsnitlige procentdel af
den maksimale puls for den aktuelle omgang.
Omgangsstigning: Stigningens lodrette distance for den
aktuelle omgang.
Omgangstempo: Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle
omgang.
Omgangstid: Stopurstid for den aktuelle omgang.
Omgang venstre effektfase: Den gennemsnitlige
effektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle omgang.
Omgang venstre topeffektfase: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle
omgang.
OmgBalance: Den gennemsnitlige venstre/højre effektbalance
for den aktuelle omgang.
Omgivende tryk: Det ukalibrerede omgivende tryk.
Omg vert. forhold: Det gennemsnitlige forhold mellem vertikale
udsving og skridtlængde for den aktuelle omgang.
PCO: Midterforskydning af platform. Midterforskydning af
platform er den placering på pedalplatformen, hvor der
påføres kraft.
Position: Den aktuelle position ved brug af den valgte indstilling
for positionsformat.
Præstationskrav: Scoren for præstationskravet er en vurdering
i realtid af din egnethed til at præstere.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
tilsluttet en kompatibel pulsmåler.
Puls %Maks.: Procentdelen af maksimal puls.
Pulszone: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale
puls (220 minus din alder).
Retning: Retningen fra din aktuelle position til en destination.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Retning: Den retning, du bevæger dig i.
S. omg-hast. tag: Det gennemsnitlige antal af tag pr. minut
(spm) under den senest gennemførte pool-længde.
S.omg-hastType: Den anvendte type tag under den senest
gennemførte pool-længde.
Samlet fald: Den samlede højdenedstigning siden den seneste
nulstilling.
Samlet stigning: Den samlede højdestigning siden den seneste
nulstilling.
Sidste længde Swolf: Swolf-scoren for den senest
gennemførte pool-længde.
Sidste længde - tag: Det samlede antal tag i den senest
gennemførte pool-længde.
Sidste længde - tempo: Det gennemsnitlige tempo for den
senest gennemførte pool-længde.
Sidste omgang 500 m tempo: Det gennemsnitlige
svømmetempo pr. 500 meter for den sidste omgang.
Sidste omgang - effekt: Den gennemsnitlige effekt for den
senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - kadence: Cykling. Den gennemsnitlige
kadence for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - kadence: Løb. Den gennemsnitlige kadence
for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - nedstigning: Nedstigningens lodrette
distance for den senest gennemførte omgang.
Appendiks
Sidste omgang - NP: Gennemsnitlig Normalized Power for den
senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - opstigning: Stigningens lodrette distance for
den senest gennemførte omgang.
Sidste omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den
senest gennemførte omgang.
Sidste omgangstid: Stopurstid for den senest gennemførte
omgang.
Sidste omgang - tempo: Det gennemsnitlige tempo for den
senest gennemførte omgang.
Skridtlængde: Skridtlængde fra et fodnedslag til det næste,
målt i meter.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance). Hvis du f.eks. tilbagelægger 60 m (200 fod) for
hver 3 m (10 fod), du stiger, er stigningen 5 %.
Svømmetag: Svømning. Det samlede antal tag for den aktuelle
aktivitet.
Swolf – bane: Den gennemsnitlige SWOLF-score for den
aktuelle omgang.
Swolf – sidste bane: SWOLF-scoren for den senest
gennemførte omgang.
Tag: Roning. Det samlede antal tag for den aktuelle aktivitet.
Tag – omgang: Svømning. Det samlede antal tag for den
aktuelle omgang.
Tag – omgang: Roning. Det samlede antal tag for den aktuelle
omgang.
Tag – sidste omgang: Svømning. Det samlede antal tag for
den senest gennemførte omgang.
Tag – sidste omgang: Roning. Det samlede antal tag for den
senest gennemførte omgang.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren. Du kan parre en tempe sensor med din
enhed for at få en konsekvent kilde til nøjagtige
temperaturdata.
Tempo: Det aktuelle tempo.
Tid i bevægelse: Den samlede bevægelsestid for den aktuelle
aktivitet.
Tid i stilstand: Den samlede tid i stilstand for den aktuelle
aktivitet.
Tid i zone: Den forgangne tid i hver enkelt puls- eller effektzone.
Tidsforbrug: Den samlede registrerede tid. Hvis du f.eks.
starter timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i 5
minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20
minutter, er den forløbne tid 35 minutter.
Tid siddende: Den tid, der er tilbragt siddende trædende i
pedalerne for den aktuelle aktivitet.
Tid siddende Omgang: Den tid, der er tilbragt siddende
trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.
Tid stående: Den tid, der er tilbragt stående trædende i
pedalerne for den aktuelle aktivitet.
Tid stående Omgang: Den tid, der er tilbragt stående trædende
i pedalerne for den aktuelle omgang.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Timer: Den aktuelle tid for nedtællingstimeren.
Total hæmoglobin: Den estimerede totale iltmængde i
musklerne for den aktuelle aktivitet.
TSS: Training Stress Score™ for den aktuelle aktivitet.
31
Venstre effektfase: Den aktuelle effektfasevinkel for det venstre
ben. Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der
produceres positiv effekt.
Venstre omg.dist. pr. tag: Roning. Den gennemsnitlige
tilbagelagte distance pr. tag for den seneste gennemførte
omgang.
Venstre topeffektfase: Den aktuelle topeffektfasevinkel for det
venstre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor
cyklisten producerer størstedelen af drivkraften.
Vertikal distance til destination: Højdedistancen mellem din
aktuelle position og den endelige destination. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Vertikal hastighed: Stignings- eller nedstigningshastigheden
over tid.
Vertikal hastighed til mål: Stignings- eller
nedstigningshastigheden til en forudbestemt højde. Du skal
være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Vertikalt forhold: Forholdet mellem vertikale svingninger og
skridtlængden.
Vertikalt udsving: Højden af dine hop, når du løber. Den
lodrette bevægelse i din overkrop, målt i centimeter for hvert
trin.
VMG: Hastigheden, hvormed du nærmer dig en destination
langs en rute. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
V omgdist pr. tag: Svømning. Den gennemsnitlige tilbagelagte
distance pr. tag for den seneste gennemførte omgang.
VO2 maks. standardbedømmelser
Disse tabeller omfatter standardklassificeringer for VO2 maks. estimat efter alder og køn.
Mænd
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Fremragende
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
God
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Rimeligt
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Dårlig
0-40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Kvinder
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Fremragende
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
God
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Rimeligt
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Dårlig
0-40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Data genoptrykt med tilladelse fra The Cooper Institute. For yderligere oplysninger, gå til www.CooperInstitute.org.
FTP-bedømmelser
Hjulstørrelse
L (mm)
Disse tabeller omfatter klassifikationer for FTP-estimater efter
køn.
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
Mænd
W pr. kg (W/kg)
18 × 1,5
1340
5,05 og derover
18 × 1,75
1350
Fra 3,93 til 5,04
20 × 1,75
1515
Fra 2,79 til 3,92
20 × 1-3/8
1615
Fra 2,23 til 2,78
22 × 1-3/8
1770
Mindre end 2,23
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
Enestående
Fremragende
God
Rimeligt
Utrænet
Kvinder
W pr. kg (W/kg)
24 × 3/4 lukket ring
1785
Enestående
4,30 og derover
24 × 1-1/8
1795
Fremragende
Fra 3,33 til 4,29
24 × 1-1/4
1905
God
Fra 2,36 til 3,32
24 × 1,75
1890
Rimeligt
Fra 1,90 til 2,35
24 × 2,00
1925
Utrænet
Mindre end 1,90
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
Hjulstørrelse og -omkreds
26 × 1-1/8
1970
Hjulstørrelsen er markeret på begge sider af dækket. Dette er
ikke en komplet liste. Du kan også bruge en af de
beregningsredskaber, der findes på internettet.
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
Hjulstørrelse
L (mm)
26 × 1,50
2010
935
26 × 1,75
2023
1020
26 × 1,95
2050
1055
26 × 2,00
2055
FTP-bedømmelser er baseret på undersøgelser udført af Hunter
Allen and Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a
Power Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010).
12 × 1,75
14 × 1,5
14 × 1,75
32
Appendiks
Hjulstørrelse
L (mm)
Symboldefinitioner
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
Disse symboler findes muligvis på mærker på enheden eller
tilbehøret.
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
Sikring. Angiver en specifikation for eller placering af sikring.
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
WEEE-symbol vedrørende bortskaffelse og genanvendelse.
WEEE-symbolet står på produktet i overensstemmelse med EUdirektiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment).
Formålet er at forhindre, at produktet bortskaffes på en forkert
måde, samt at fremme genanvendelse.
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C lukket ring
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Vekselstrøm. Enheden er egnet til vekselstrøm.
Jævnstrøm. Enheden er kun egnet til jævnstrøm.
BSD-licens, 3. paragraf
Copyright © 2003-2010, Mark Borgerding
Alle rettigheder forbeholdes.
Videredistribution og brug i kilde- og binær form, med eller uden
ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:
• Videredistribution af kildekode skal indeholde ovenstående
meddelelse om ophavsret, denne oversigt over betingelser
og følgende ansvarsfraskrivelse.
• Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående
meddelelse om ophavsret, denne oversigt over betingelser
og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller
andre materialer, der følger med distributionen.
• Hverken forfatteren eller navnene på eventuelle bidragydere
kan anvendes til at godkende eller reklamere for produkter,
som er afledt af denne software, uden specifik forudgående
skriftlig tilladelse.
DENNE SOFTWARE LEVERES AF
COPYRIGHTINDEHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN
ER OG FOREFINDES", OG DE FRASKRIVER SIG ENHVER
UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI,
HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL,
UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED OG
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.
COPYRIGHTINDEHAVEREN ELLER BIDRAGYDERNE ER
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR
NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, EKSEMPLARISKE
SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE
BEGRÆNSET TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER
TJENESTER; TAB AF BRUG, DATA ELLER OVERSKUD;
ELLER DRIFTSAFBRYDELSE) UANSET ÅRSAG OG UNDER
ENHVER TEORI OM ANSVAR, HVAD ENTEN I KONTRAKT,
OBJEKTIVT ANSVAR ELLER TORT (HERUNDER
UAGTSOMHED ELLER ANDET), SOM PÅ NOGEN MÅDE
OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUG AF DENNE SOFTWARE,
SELVOM DE ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ
MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE.
Appendiks
33
Indeks
højdemåler 16, 23
kalibrere 23
parring af sensorer 5
zoner 7, 11, 17
A
I
R
afstandsmåling af et slag 4
aktiviteter 2, 20, 22
brugerdefineret 2, 3
gemme 2
starte 2
alarmer 14, 15, 21, 24
ANT+ sensorer 25
applikationer 17
smartphone 1
Auto Lap 21
Auto Pause 21
automatisk klatring 22
automatisk rullefunktion 22
indendørs træning 2
indstillinger 12, 19, 20, 22–25, 27
indstillinger for retning 24
intervaller 3
træningsture 13
registrering af aktivitet 12
rengøre enhed 26, 27
rengøring af enheden 6
reservedele 27
restitution 7–9
ruter 15, 24
afspille 4
oprette 15
vælge 4
B
baggrundslys 1, 24
baner, spille 4
barometer 16, 23
batteri 26
levetid 26
maksimere 17, 22, 27
oplade 1
beregnet sluttidspunkt 9
Bluetooth teknologi 17, 27
brugerdata, slette 26
brugerprofil 11
bånd 27
C
Connect IQ 19
cykelsensorer 25
D
data
opbevare 18
overføre 18
sider 20
upload 18
datafelter 19
den tid, du er i kontakt med jorden 6
distance 22
alarmer 21, 24
distancetæller 4, 17
dogleg 4
E
effekt (kraft) 7
alarmer 21
målere 8, 10, 25, 32
zoner 11
enheds-ID 25
F
fart- og kadencesensorer 25
fejlfinding 5, 7, 27, 28
fitness 9
fodsensor 25, 26
G
Garmin Connect 1, 12, 13, 17–19
opbevare data 18
Garmin Express 1
opdatering af software 1
genveje 1, 24
GLONASS 24
GPS 22, 24
signal 27
green oversigt, flagplacering 4
GroupTrack 18, 23
H
hastighed 22
historik 16, 17
sende til computer 18
slette 17
hjulstørrelser 32
hovedmenu, tilpasse 19
34
J
jumpmaster 3
K
kadence 2, 6
alarmer 21
sensorer 25
kalender 13
kalibrere
højdemåler 23
kompas 23
kalorie, alarmer 21
kapsejlads 14
kompas 16, 23, 24
indstillinger 24
kalibrere 23
koordinater 15
kort 20, 23
gennemse 16
navigering 16
L
Laktat-tærskel 7
Laktattærskel 10
layup 4
LiveTrack 18
længder 3
løbedynamik 6, 7
M
mand over bord (MOB) 16
meddelelser 17
menu 1
menuen styring 1, 24
metronom 2
minutter med høj intensitet 12, 28
MOB 16
multisport 2, 3, 16
mål 14
måleenheder 25
N
navigation 20, 23, 24
Sight 'N Go 16
stoppe 16
nedtællingstimer 15
nordreference 23
nulstilling af enheden 27
O
opbevare data 18
opdateringer, software 18
oplade 1
P
parre
ANT+ sensorer 5
smartphone 1, 27
parring, ANT+ sensorer 25
personlige rekorder 14
slette 14
positioner 15
gemme 15
redigere 15
slette 15
profiler 2
bruger 11
programmer 19
præstationskrav 7, 10
puls 4, 5
alarmer 21
måler 5–9, 25
S
satellitsignaler 27
scorekort 4
segmenter 13
Sight 'N Go 16
ski
alpint 2
snowboarding 2
skridtlængde 6
skærm 24
slette
alle brugerdata 26
historik 17
personlige rekorder 14
smartphone 19, 27
applikationer 17
parre 1, 27
snowboarding 2
software
licens 25
opdatere 1, 18
version 25
specifikationer 26
spor 15
sportsmand hele livet 11
sprog 24
statistik 4
stopur 15
stress-score 9
stressniveau 9
svømning 3
swolf-score 3
Syregrænse 10
systemindstillinger 24
søvnfunktion 12
søvntilstand 12
T
tag 3
taster 1, 24, 25
tilpasse 22
tempe 26, 27
temperatur 26, 27
tid
alarmer 21
indstillinger 24
zoner og formater 24
tidspunkter for solopgang og solnedgang 15
tidszoner 15
tilbehør 25, 28
tilpasning af enheden 20, 24, 25
tilslutte 17
timer 16
nedtælling 15
toner 2, 15
TracBack 2, 16
Training Effect 7, 9
triatlontræning 3
træning 13, 14, 17
planer 12, 13
træningsbelastning 9
træningsstatus 8
træningsture 12, 13
indlæse 12
U
UltraTrac 22
Indeks
uploade data 18
ur 14, 15
urskiver 19, 22
urtilstand 22
USB 18
frakoble 26
V
vandtæthed 26
vertikale udsving 6, 7
vertikalt forhold 6, 7
VIRB fjernbetjening 19, 20
Virtual Partner 14
VO2 maks. 32
VO2-max 7–9
W
waypoints, projicering 15
widgets 1, 5, 19
Z
zoner
puls 11
tid 15
tænd/sluk 11
Ø
øvelser 3
Indeks
35
support.garmin.com
April 2017
190-02055-36_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising