Garmin | fēnix® Chronos | User guide | Garmin fēnix® Chronos Käyttöopas

Garmin fēnix® Chronos Käyttöopas
fēnix Chronos
®
Käyttöopas
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , fēnix , TracBack , VIRB ja Virtual Partner ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Run™, tempe™, Varia™, Varia Vision™ ja Vector™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association on American Heart Association Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. The Cooper Institute ja
siihen liittyvät tavaramerkit ovat The Cooper Instituten omaisuutta. Di2™ on Shimano Inc:n tavaramerkki. Shimano on Shimano Inc:n rekisteröity tavaramerkki. STRAVA ja Strava™ ovat Strava
Inc:n tavaramerkkejä. Edistyneet sykeanalyysit tarjoaa Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) ja Normalized Power™ (NP) ovat Peaksware, LLC:n tavaramerkkejä.
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
®
Tuote saattaa sisältää kirjaston (Kiss FFT), jonka on lisensoinut Mark Borgerding 3-Clause BSD -lisenssin mukaan (http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause).
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Säädinvalikon tarkasteleminen .............................................. 1
Widgetien tarkasteleminen ..................................................... 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Älypuhelimen pariliittäminen laitteeseen .................................... 1
Tuotepäivitykset .......................................................................... 1
Määrittäminen: Garmin Express ............................................ 1
Suoritukset...................................................................... 2
Suorituksen aloittaminen ............................................................ 2
Suoritusten tallennusvinkkejä ................................................ 2
Suorituksen lopettaminen ........................................................... 2
Mukautetun suorituksen luominen .............................................. 2
Sisäharjoitukset .......................................................................... 2
Ulkoilusuoritukset ........................................................................ 2
Laskukertojen näyttö .............................................................. 2
Metronomin käyttäminen ........................................................ 2
Jumpmaster ........................................................................... 3
Monilaji ........................................................................................3
Multisport-suorituksen luominen ............................................ 3
Vinkkejä triathlonharjoitteluun tai monilajisuoritusten
käyttämiseen .......................................................................... 3
Uinti .............................................................................................3
Uintitermejä ............................................................................ 3
Vetotyypit ............................................................................... 3
Vinkkejä uintisuorituksiin ........................................................ 3
Lepääminen allasuinnin aikana ............................................. 3
Harjoitteleminen harjoituslokin avulla ..................................... 3
Golf ............................................................................................. 4
Golfin pelaaminen .................................................................. 4
Reiän tiedot ............................................................................ 4
Lipun siirtäminen .................................................................... 4
Lyönnin mittaaminen .............................................................. 4
Layup- ja dogleg-etäisyyksien tarkasteleminen ..................... 4
Pisteiden seuraaminen .......................................................... 4
Pisteiden päivittäminen .......................................................... 4
Golfmatkamittarin käyttäminen .............................................. 4
Tilastojen seuraaminen .......................................................... 4
Sykeominaisuudet .......................................................... 4
Rannesykemittari ........................................................................ 4
Laitteen käyttäminen ja syke .................................................. 4
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä ....................................... 5
Sykewidgetin tarkasteleminen ............................................... 5
Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille ............................ 5
Rannesykemittarin poistaminen käytöstä .............................. 5
Sykevyön asettaminen paikalleen .............................................. 5
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä ....................................... 5
Sykevyön huoltaminen ........................................................... 5
Juoksun dynamiikka ................................................................... 6
Harjoittelu juoksun dynamiikkatietojen avulla ........................ 6
Värimittarit ja juoksun dynamiikkatiedot ................................. 6
Maakosketuksen keston tasapainotiedot .......................... 6
Pystysuuntainen liikehdintä ja pystysuhdetiedot ............... 7
Vinkkejä puuttuvia juoksun dynamiikkatietoja varten ............. 7
Suorituskykymittaukset ............................................................... 7
Suorituskykyilmoitusten poistaminen käytöstä ....................... 7
Fysiologisten mittausten automaattinen tunnistus ................. 7
Harjoittelun tila ....................................................................... 7
Vinkkejä harjoittelun tilan selvittämiseen .......................... 8
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista ................... 8
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
juoksua varten ................................................................... 8
Sisällysluettelo
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
pyöräilyä varten ................................................................. 8
Palautumisaika ....................................................................... 8
Palautumisajan näyttäminen ............................................. 8
Palautussyke .......................................................................... 8
Harjoittelun kuormittavuus ..................................................... 9
Kilpailuajan ennusteen näyttäminen ...................................... 9
Tietoja harjoitusvaikutuksen asteikosta ................................. 9
Sykevaihtelu ja stressitaso ..................................................... 9
Sykevaihtelun ja stressitason tarkasteleminen ................. 9
Suoritustaso ........................................................................... 9
Suoritustason tarkasteleminen .......................................... 9
Anaerobinen kynnys ............................................................ 10
Anaerobisen kynnyksen määrittäminen ohjatulla
testillä .............................................................................. 10
Kynnystehon (FTP) arvioiminen ........................................... 10
FTP-testin suorittaminen ................................................. 10
Harjoittelu...................................................................... 10
Käyttäjäprofiilin määrittäminen .................................................. 10
Kuntoilutavoitteet ................................................................. 10
Tietoja sykealueista ............................................................. 11
Sykealueiden määrittäminen ........................................... 11
Laitteen määrittämien sykealueiden käyttäminen ........... 11
Sykealuelaskenta ............................................................ 11
Tietoja aktiivikuntoilijoista ..................................................... 11
Voima-alueiden määrittäminen ............................................ 11
Aktiivisuuden seuranta .............................................................. 11
Automaattinen tavoite .......................................................... 11
Liikkumishälytyksen käyttäminen ......................................... 12
Unen seuranta ..................................................................... 12
Automaattisen unen seurannan käyttäminen .................. 12
Älä häiritse -tilan käyttäminen ......................................... 12
Tehominuutit ........................................................................ 12
Tehominuuttien hankkiminen .......................................... 12
Garmin Move IQ™ tapahtumat ............................................ 12
Aktiivisuuden seuranta-asetukset ........................................ 12
Aktiivisuuden seurannan poistaminen käytöstä .............. 12
Harjoitukset ............................................................................... 12
Harjoituksen hakeminen verkosta ........................................ 12
Harjoituksen aloittaminen ..................................................... 12
Tietoja harjoituskalenterista ................................................. 12
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien
käyttäminen ..................................................................... 13
Intervalliharjoitukset .................................................................. 13
Intervalliharjoituksen luominen ............................................. 13
Intervalliharjoituksen aloittaminen ........................................ 13
Intervalliharjoituksen pysäyttäminen .................................... 13
Osuudet .................................................................................... 13
Strava™ osuudet ................................................................. 13
Osuuksien tietojen tarkasteleminen ..................................... 13
Osuuden ajaminen kilpaa .................................................... 13
Käyttäminen:Virtual Partner® ................................................... 13
Harjoitustavoitteen asettaminen ............................................... 14
Harjoitustavoitteen peruuttaminen ....................................... 14
Kilpaileminen aiempaa suoritusta vastaan ............................... 14
Omat ennätykset ....................................................................... 14
Omien ennätysten tarkasteleminen ..................................... 14
Oman ennätyksen palauttaminen ........................................ 14
Oman ennätyksen tyhjentäminen ........................................ 14
Kaikkien omien ennätysten tyhjentäminen .......................... 14
Kello............................................................................... 14
Hälytyksen määrittäminen ........................................................ 14
Kronografin käyttäminen ........................................................... 14
Lähtölaskenta-ajastimen käynnistäminen ................................. 14
Sekuntikellon käyttäminen ........................................................ 15
Auringonnousu- ja -laskuhälytysten asettaminen ..................... 15
i
Ajan GPS-synkronointi .............................................................. 15
Navigointi...................................................................... 15
Sijainnin tallentaminen .............................................................. 15
Tallennettujen sijaintien muokkaaminen .............................. 15
Kaikkien tallennettujen sijaintien poistaminen ..................... 15
Reittipisteen projisointi .............................................................. 15
Navigoiminen kohteeseen ........................................................ 15
Reitin luominen ja seuraaminen laitteella ................................. 15
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja navigoinnin
aloittaminen siihen .................................................................... 15
Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla .............................. 15
Navigointi aloituspisteeseen ..................................................... 15
Navigoinnin lopettaminen ......................................................... 16
Kartta ........................................................................................ 16
Kartan panorointi ja zoomaus .............................................. 16
Kompassi .................................................................................. 16
Korkeusmittari ja ilmanpainemittari ........................................... 16
Historia.......................................................................... 16
Historian käyttäminen ............................................................... 16
Monilajihistoria ..................................................................... 16
Ajan näyttäminen kullakin sykealueella ............................... 16
Kaikkien tietojen näyttäminen ................................................... 16
Matkamittarin käyttäminen ........................................................ 16
Historiatietojen poistaminen ...................................................... 17
Yhteysominaisuudet.................................................... 17
Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön ................................. 17
Ilmoitusten tarkasteleminen ................................................. 17
Ilmoitusten hallinta ............................................................... 17
Bluetooth älypuhelinyhteyden poistaminen käytöstä ........... 17
Älypuhelinyhteyshälytysten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä ........................................................... 17
Kadonneen mobiililaitteen etsiminen ........................................ 17
Garmin Connect ........................................................................ 17
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect Mobile
sovelluksella ......................................................................... 18
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express sovelluksella ... 18
Garmin Connect käyttö tietokoneessa ............................ 18
Tietojen synkronointi Garmin Connect Mobilen kanssa
manuaalisesti ....................................................................... 18
GroupTrack istunnon aloittaminen ............................................ 18
Vihjeitä GroupTrack istuntoihin ............................................ 18
Virransäästön aikakatkaisun asetukset ............................... 22
Suorituksen tai sovelluksen poistaminen .................................. 22
Suoritusten järjestyksen muuttaminen sovellusluettelossa ...... 22
Kellotauluasetukset ................................................................... 22
Kellotaulun mukauttaminen ................................................. 22
Antureiden asetukset ................................................................ 22
Kompassin asetukset ........................................................... 22
Kompassin kalibroiminen manuaalisesti ......................... 23
Pohjoisen viitteen määrittäminen .................................... 23
Korkeusmittariasetukset ....................................................... 23
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen ................... 23
Ilmanpainemittarin asetukset ............................................... 23
Kartta-asetukset ........................................................................ 23
GroupTrack asetukset .............................................................. 23
Navigointiasetukset ................................................................... 23
Kartan ominaisuuksien mukauttaminen ............................... 23
Kulkusuunta-asetukset ......................................................... 23
Suuntaosoitin .................................................................. 23
Kulkusuunnan ilmaisimen määrittäminen ............................ 24
Navigointihälytysten asettaminen ........................................ 24
Järjestelmäasetukset ................................................................ 24
Aika-asetukset ..................................................................... 24
Taustavaloasetusten muuttaminen ...................................... 24
Säädinvalikon mukauttaminen ............................................. 24
Pikanäppäinten mukauttaminen .......................................... 24
Mittayksiköiden muuttaminen ............................................... 25
Laitteen tietojen näyttäminen .................................................... 25
Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot ....................................... 25
ANT+ anturit.................................................................. 25
ANT+ anturien pariliitos ............................................................ 25
Valinnaisen pyörän nopeus- tai poljinanturin käyttäminen ....... 25
Harjoittelu voimamittarien avulla ............................................... 25
Sähköisten vaihteiden käyttäminen .......................................... 25
Tilannetietoisuus ....................................................................... 25
Jalka-anturi ............................................................................... 25
Jalka-anturin kalibroinnin parantaminen .............................. 25
Jalka-anturin kalibroiminen manuaalisesti ........................... 25
Jalka-anturin nopeuden ja matkan asettaminen .................. 26
tempe ........................................................................................ 26
Laitteen tiedot............................................................... 26
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen ................................... 18
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella .............. 19
fēnix Chronos - tekniset tiedot .................................................. 26
Akun tiedot ........................................................................... 26
Tietojen hallinta .........................................................................26
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 26
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 26
Laitteen mukauttaminen.............................................. 19
Laitteen huolto.............................................................. 26
Connect IQ ominaisuudet............................................ 18
Widgetit ..................................................................................... 19
Widgetsilmukan mukauttaminen .......................................... 19
VIRB etäkäyttö ..................................................................... 19
VIRB actionkameran hallinta ........................................... 19
VIRB actionkameran hallinta suorituksen aikana ............ 19
Suoritukset ja sovellusasetukset .............................................. 20
Tietonäyttöjen mukauttaminen ............................................. 20
Kartan lisääminen suoritukseen ........................................... 20
Hälytykset ............................................................................ 20
Hälytyksen määrittäminen ............................................... 21
Auto Lap ...............................................................................21
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan ..................... 21
Ottaminen käyttöön: Auto Pause® ...................................... 21
Automaattisen nousun ottaminen käyttöön .......................... 21
3D-nopeus ja -matka ............................................................ 22
Lap-painikkeen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ................................................................................ 22
Automaattisen vierityksen käyttäminen ................................ 22
UltraTrac .............................................................................. 22
ii
Laitteen huoltaminen ................................................................ 26
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 26
Nahkahihnojen puhdistaminen ............................................ 26
Hihnan vaihtaminen .................................................................. 26
Metallisen kellonhihnan säätö .................................................. 27
Vianmääritys ................................................................. 27
Laitteen kieli on väärä ............................................................... 27
Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen kanssa? ....................... 27
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen ................................. 27
Laitteen nollaaminen ................................................................ 27
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen .................................. 27
Satelliittisignaalien etsiminen .................................................... 27
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen ............................. 27
Lämpötilalukema ei ole tarkka .................................................. 27
Akun käyttöiän maksimoiminen ................................................ 27
Aktiivisuuden seuranta .............................................................. 27
Päivittäinen askelmäärä ei näy ............................................ 27
Askelmäärä ei näytä oikealta ............................................... 27
Sisällysluettelo
Laitteen ja Garmin Connect tilin askelmäärät eivät vastaa
toisiaan ................................................................................. 28
Kiivettyjen kerrosten määrä ei näytä oikealta ...................... 28
Tehominuutit vilkkuvat ......................................................... 28
Lisätietojen saaminen ............................................................... 28
Liite................................................................................ 28
Tietokentät ................................................................................ 28
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset ..................... 31
FTP-luokitukset ......................................................................... 31
Renkaan koko ja ympärysmitta ................................................. 32
BSD 3-Clause -lisenssi ............................................................. 32
Symbolien määritykset .............................................................. 32
Hakemisto ..................................................................... 34
Sisällysluettelo
iii
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Laitteen esittely
• Voit palata kellotauluun mistä tahansa näytöstä painamalla
DOWN-painiketta pitkään.
• Jos tallennat suoritusta, voit palata suorituksen tietosivuille
valitsemalla BACK.
Laitteen lataaminen
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja
niiden ympäristön perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.
1 Kohdista laturin tapit laitteen takapaneelissa olevien
liitinpintojen kanssa ja kytke latauspidike À tukevasti
laitteeseen.
Valitsemalla tämän voit ottaa taustavalon käyttöön tai poistaa
LIGHT sen käytöstä.
Avaa säädinvalikko painamalla painiketta pitkään.
Käynnistä laite painamalla painiketta pitkään.
À
Valitsemalla tämän voit näyttää suoritusluettelon ja aloittaa tai
START lopettaa suorituksen.
STOP Valitse asetus valikosta valitsemalla tämä.
Koskettamalla tätä pitkään voit käyttää kronografia.
Á
Â
BACK
LAP
Valitsemalla tämän voit palata edelliseen näyttöön.
Voit tallentaa kierroksen, lepovaiheen tai siirtymän suorituksen
aikana valitsemalla tämän.
Valitsemalla tämän voit selata widgetejä ja valikkoja.
DOWN Voit näyttää kellotaulun mistä tahansa näytöstä painamalla
tätä pitkään.
Ã
Valitsemalla tämän voit selata widgetejä ja valikkoja.
UP
Avaa valikko painamalla tätä pitkään.
MENU
Ä
Säädinvalikon tarkasteleminen
Säädinvalikko sisältää asetuksia, kuten Älä häiritse -tilan
käyttöönoton, näppäinlukituksen ja laitteen sammutuksen.
HUOMAUTUS: voit lisätä ja poistaa säädinvalikon asetuksia
sekä muuttaa niiden järjestystä (Säädinvalikon mukauttaminen,
sivu 24).
1 Paina LIGHT-painiketta pitkään missä tahansa näytössä.
2 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
4 Irrota laturi painamalla kohdasta Á.
Älypuhelimen pariliittäminen laitteeseen
Jos haluat käyttää fēnix Chronos laitteen yhteysominaisuuksia,
laite on pariliitettävä suoraan Garmin Connect™ Mobile
sovelluksen kautta eikä älypuhelimen Bluetooth asetuksista.
1 Asenna Garmin Connect Mobile sovellus älypuhelimen
sovelluskaupasta ja avaa se.
2 Tuo älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
laitteesta.
3 Käynnistä laite painamalla LIGHT-painiketta pitkään.
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se on
pariliitostilassa.
VIHJE: voit siirtää laitteen pariliitostilaan manuaalisesti
painamalla LIGHT-painiketta pitkään ja valitsemalla .
4 Lisää laite Garmin Connect tilillesi valitsemalla vaihtoehto:
• Jos pariliität laitetta Garmin Connect Mobile sovellukseen
ensimmäistä kertaa, seuraa näytön ohjeita.
• Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect
Mobile sovellukseen, valitse asetusvalikosta Garminlaitteet > Lisää laite ja seuraa näytön ohjeita.
®
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com
/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Connect Mobile
sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
• Tuotteen rekisteröiminen
®
2 Voit selata asetuksia valitsemalla UP tai DOWN.
Widgetien tarkasteleminen
Laitteessa on esiladattuna useita widgetejä, ja saat lisää, kun
pariliität laitteen älypuhelimeen.
• Valitse UP tai DOWN.
Laite selaa widgetejä.
• Voit tarkastella widgetin lisäasetuksia ja -toimintoja
valitsemalla START.
Johdanto
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
1
Suoritukset
Laitetta voi käyttää sisälajien, ulkolajien, urheilun ja
kuntoharjoittelun yhteydessä. Kun aloitat suorituksen, laite
näyttää ja tallentaa siihen liittyviä anturitietoja. Voit tallentaa
suorituksia ja jakaa niitä Garmin Connect yhteisön kanssa.
Laitteeseen voi myös lisätä Connect IQ™ suoritussovelluksia
Garmin Connect tilillä (Connect IQ ominaisuudet, sivu 18).
Lisätietoja aktiivisuuden seurannan ja kuntoilutilastojen
tarkkuudesta on osoitteessa garmin.com/ataccuracy.
Päällekkäiset suoritusten nimet sisältävät numeron, kuten
Bike(2).
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla vaihtoehdon voit mukauttaa tiettyjä
suoritusasetuksia. Voit esimerkiksi valita korostusvärin tai
mukauttaa tietonäyttöjä.
• Valitsemalla Valmis voit tallentaa mukautetun suorituksen
ja ottaa sen käyttöön.
6 Valitsemalla Kyllä voit lisätä suorituksen suosikkiluetteloosi.
Suorituksen aloittaminen
Sisäharjoitukset
Kun aloitat suorituksen, GPS käynnistyy automaattisesti
(tarvittaessa). Kun lopetat suorituksen, laite palaa kellotilaan.
1 Paina kellotaulussa START-painiketta pitkään.
2 Valitse suoritus.
3 Tarvittaessa voit lisätä tietoja seuraamalla näytön ohjeita.
4 Odota tarvittaessa, kun laite muodostaa yhteyden ANT+
antureihin.
5 Jos suoritus tarvitsee GPS-ominaisuutta, mene ulos ja odota,
kun laite etsii satelliitteja.
6 Aloita ajanotto valitsemalla START.
HUOMAUTUS: laite alkaa tallentaa suoritusta vasta, kun
aloitat ajanoton.
®
Suoritusten tallennusvinkkejä
• Lataa laite, ennen kuin aloitat suorituksen (Laitteen
lataaminen, sivu 1).
• Voit tallentaa kierroksia valitsemalla LAP.
• Voit näyttää lisää tietosivuja valitsemalla UP tai DOWN.
Suorituksen lopettaminen
1 Valitse STOP.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit jatkaa suoritusta valitsemalla Jatka.
• Voit tallentaa suorituksen ja palata kellotilaan valitsemalla
Tallenna.
• Voit keskeyttää toiminnon ja jatkaa sitä myöhemmin
valitsemalla Jatka myöhemmin.
• Voit merkitä kierroksen valitsemalla Kierros.
• Voit navigoida takaisin suorituksen aloituspisteeseen
kulkemaasi reittiä valitsemalla Palaa alkuun > TracBack.
HUOMAUTUS: tämä toiminto on käytettävissä vain GPSominaisuutta käyttävissä suorituksissa.
• Voit navigoida takaisin suorituksen aloituspisteeseen
valitsemalla Palaa alkuun > Linnuntietä.
HUOMAUTUS: tämä toiminto on käytettävissä vain GPSominaisuutta käyttävissä suorituksissa.
• Voit hylätä suorituksen ja palata kellotilaan valitsemalla
Hylkää.
HUOMAUTUS: kun olet pysäyttänyt suorituksen, laite
tallentaa sen automaattisesti 25 minuutin kuluttua.
Mukautetun suorituksen luominen
1 Valitse kellotaulussa START > Lisää.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Kopioi suoritus voit luoda mukautetun
suorituksen tallennetun suorituksen pohjalta.
• Valitsemalla Muu voit luoda uuden mukautetun
suorituksen.
3 Valitse tarvittaessa suorituksen tyyppi.
4 Valitse nimi tai kirjoita mukautettu nimi.
2
fēnix Chronos laitetta voi käyttää sisäharjoitteluun, kuten
juoksuun sisäjuoksuradalla tai pyöräilyyn kuntopyörällä. GPS on
poissa käytöstä sisäharjoituksissa.
Kun GPS on poissa käytöstä juoksu- tai kävelyharjoituksessa,
nopeus, matka ja askeltiheys lasketaan laitteen kiihtyvyysanturin
avulla. Kiihtyvyysanturi kalibroituu itse. Nopeus-, matka- ja
askeltiheystietojen tarkkuus paranee, kun olet juossut tai
kävellyt muutaman kerran ulkona käyttäen GPS-ominaisuutta.
VIHJE: pitäminen kiinni juoksumaton käsikahvoista heikentää
tarkkuutta. Voit käyttää valinnaista jalka-anturia tahdin, matkan
ja askeltiheyden tallentamiseen.
Kun GPS ei ole käytössä pyöräillessäsi, nopeus- ja matkatiedot
eivät ole käytettävissä, ellei käytössä ole lisäanturia, joka
lähettää nopeus- ja matkatietoja laitteeseen (kuten nopeus- tai
poljinanturi).
Ulkoilusuoritukset
fēnix Chronos laite sisältää esiladattuna sovelluksia
ulkoilusuorituksiin, kuten juoksuun ja avovesiuintiin. GPS on
käytössä ulkoilusuorituksissa. Voit lisätä sovelluksia käyttäen
oletussuorituksia, kuten kävelyä tai soutua. Voit myös lisätä
mukautettuja lajisovelluksia laitteeseen (Mukautetun suorituksen
luominen, sivu 2).
Laskukertojen näyttö
Laite tallentaa kunkin lasku- tai lumilautailukerran tiedot
automaattisella laskutoiminnolla. Toiminto on oletusarvoisesti
käytössä laskettelun ja lumilautailun yhteydessä. Se tallentaa
automaattisesti uudet laskukerrat liikkumisesi perusteella.
Ajanotto keskeytyy, kun pysähdyt rinteessä tai istut tuolihississä.
Ajanotto on pysähdyksissä koko hissimatkan ajan. Voit
käynnistää ajanoton uudelleen jatkamalla laskettelua. Voit
tarkastella tietoja pysäytetyssä näytössä tai ajastimen ollessa
käynnissä.
1 Aloita hiihto- tai lumilautailutoiminto seuraavasti.
2 Paina MENU-painiketta pitkään.
3 Valitse Katso kerrat.
4 Voit näyttää tiedot edellisestä tai nykyisestä kerrasta tai
kaikista kerroista valitsemalla UP ja DOWN.
Kertojen näytöt sisältävät ajan, kuljetun matkan,
maksiminopeuden, keskinopeuden ja kokonaislaskun.
Metronomin käyttäminen
Metronomitoiminto toistaa ääniä tasaiseen tahtiin, jotta voit
parantaa suoritustasi harjoittelemalla nopeammalla, hitaammalla
tai tasaisemmalla askeltiheydellä.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse suoritus.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Metronomi > Tila > Käytössä.
Suoritukset
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Lyöntiä/min ja anna arvo sen perusteella, millaista
askeltiheyttä haluat noudattaa.
• Valitse Hälytysten tahti ja mukauta iskujen tiheyttä.
• Valitse Äänet ja mukauta metronimin ääntä ja värinää.
Tarvittaessa
voit kuunnella metronomia ennen juoksua
7
valitsemalla Esikatselu.
8 Lähde matkaan (Suorituksen aloittaminen, sivu 2).
Metronomi käynnistyy automaattisesti.
9 Juoksun aikana voit näyttää metronominäytön valitsemalla
UP tai DOWN.
10 Tarvittaessa voit muuttaa metronomin asetuksia
koskettamalla MENU kohtaa pitkään.
Jumpmaster
VAROITUS
Jumpmaster-toiminto on tarkoitettu ainoastaan kokeneille
laskuvarjohyppääjille. Jumpmaster-toimintoa ei saa käyttää
ensisijaisena korkeusmittarina laskuvarjohypyn yhteydessä.
Asianmukaisten hyppytietojen puuttuminen voi aiheuttaa
vakavia vammoja tai kuoleman.
Jumpmaster laskee HARP (high altitude release point) -pisteen
armeijan ohjeiden mukaisesti. Laite havaitsee automaattisesti,
kun olet hypännyt, ja alkaa navigoida DIP (desired impact point)
-pisteeseen ilmanpainemittarin ja sähköisen kompassin avulla.
Monilaji
Triathlonistit, duathlonistit ja muut monilajiurheilijat voivat
hyödyntää monilajisuorituksia, kuten Triathlon tai Swimrun.
Monilajiharjoittelun aikana voit siirtyä harjoituksesta toiseen ja
jatkaa kokonaisajan ja -matkan seuraamista. Voit esimerkiksi
siirtyä pyöräilytilasta juoksutilaan ja tarkastella pyöräilyn ja
juoksun kokonaisaikaa ja -matkaa koko monilajiharjoituksen
ajan.
Voit mukauttaa monilajiharjoitusta tai käyttää oletusarvoista
triathlonsuoritusta perustriathlonin määrittämiseen.
Multisport-suorituksen luominen
1 Valitse kellotaulussa START > Lisää > Monilaji.
2 Valitse monilajisuorituksen tyyppi tai kirjoita mukautettu nimi.
Päällekkäiset suoritusnimet sisältävät numeron, kuten
Triathlon(2).
3 Valitse vähintään kaksi suoritusta.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla vaihtoehdon voit mukauttaa tiettyjä
suoritusasetuksia. Voit valita esimerkiksi, sisällytetäänkö
siirtymät.
• Valitsemalla Valmis voit tallentaa monilajisuorituksen ja
ottaa sen käyttöön.
5 Valitsemalla Kyllä voit lisätä suorituksen suosikkiluetteloosi.
Vinkkejä triathlonharjoitteluun tai monilajisuoritusten
käyttämiseen
• Aloita ensimmäinen suoritus valitsemalla START.
• Voit siirtyä seuraavaan suoritukseen valitsemalla LAP.
Jos siirtymät ovat käytössä, siirtymäaika tallentuu erikseen
suoritusaikojen lisäksi.
• Voit aloittaa seuraavan suorituksen valitsemalla LAP.
• Voit näyttää lisää tietosivuja valitsemalla UP tai DOWN.
Uinti
HUOMAUTUS
Laite on tarkoitettu pintauintiin. Sukeltaminen laitteen kanssa voi
vahingoittaa sitä ja mitätöi takuun.
Suoritukset
HUOMAUTUS: laite ei voi tallentaa syketietoja ranteesta uinnin
aikana.
Uintitermejä
Altaanväli: matka altaan päästä päähän.
Intervalli: yksi tai useampi peräkkäinen altaanväli. Uusi intervalli
alkaa, kun olet levännyt.
Veto: veto lasketaan joka kerta, kun se kätesi, jossa laite on,
tekee täyden kierroksen.
Swolf: swolf-pistemäärä on aika ja vetojen määrä, jonka käytät
yhden allasvälin uimiseen. Esimerkiksi 30 sekunnin ajasta ja
15 vedosta saadaan swolf-pistemääräksi 45. Avovesiuinnissa
swolf lasketaan 25 metrillä. Swolf mittaa uintitehoa, ja, kuten
golfissa, pieni pistemäärä on paras.
Vetotyypit
Vetotyypin tunnistus on käytettävissä ainoastaan allasuinnissa.
Laite tunnistaa vetotyypin allasvälin lopussa. Vetotyypit näkyvät,
kun tarkastelet intervallihistoriaa. Voit myös valita vetotyypin
mukautetuksi tietokentäksi (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 20).
Vapaa
Vapaauinti
Selkä
Selkäuinti
Rinta
Rintauinti
Perhonen Perhonen
Seka
Useita vetotyyppejä intervallissa
Harjoitus Käytetään harjoitusten kirjaamisen yhteydessä (Harjoitteleminen harjoituslokin avulla, sivu 3)
Vinkkejä uintisuorituksiin
• Valitse altaan koko tai määritä mukautettu koko näytön
ohjeiden mukaan, ennen kuin aloitat allasuintisuorituksen.
• Voit tallentaa levon allasuinnin aikana valitsemalla LAP.
Laite tallentaa automaattisesti allasuinnin uinti-intervallit ja
altaanvälit.
• Voit tallentaa intervallin avovesiuinnin aikana valitsemalla
LAP.
Lepääminen allasuinnin aikana
Oletusarvoisessa leponäytössä on kaksi lepoajanottoa. Lisäksi
siinä näkyy viimeisimmän valmiin intervallin aika ja matka.
HUOMAUTUS: uintitietoja ei tallenneta levon aikana.
1 Voit aloittaa lepointervallin uintisuorituksen aikana
valitsemalla LAP.
Näyttö muuttuu käänteiseksi (valkoinen teksti mustalla
taustalla), ja leponäyttö avautuu.
2 Levon aikana voit tarkastella muita näyttöjä (valinnainen)
valitsemalla UP tai DOWN.
3 Jatka uintia taas valitsemalla LAP.
4 Toista tämä muiden lepointervallien yhteydessä.
Harjoitteleminen harjoituslokin avulla
Harjoitusten kirjaaminen on käytettävissä ainoastaan
allasuinnissa. Harjoituslokitoiminnolla voit tallentaa
manuaalisesti potkusarjoja, uintia yhdellä kädellä sekä muuta
uintia, mikä ei kuulu mihinkään neljästä perusuintilajista.
1 Voit avata harjoitusten kirjausnäytön valitsemalla
allasuintisuorituksen aikana UP tai DOWN.
2 Aloita harjoituksen ajanotto valitsemalla LAP.
3 Valitse harjoitusintervallin jälkeen LAP.
Harjoituksen ajanotto pysähtyy, mutta suorituksen ajanotto
tallentaa koko uintisuorituksen.
4 Valitse valmiin harjoituksen matka.
Matkan tarkkuus määräytyy suoritusprofiilissa valitun altaan
koon mukaan.
3
5 Valitse vaihtoehto:
• Aloita uusi harjoitusintervalli valitsemalla LAP.
• Jos haluat aloittaa uinti-intervallin, palaa
uintiharjoitusnäyttöihin valitsemalla UP tai DOWN.
Golf
Golfin pelaaminen
Ennen kuin pelaat kentän ensimmäisen kerran, sinun on
ladattava se Garmin Connect Mobile sovelluksesta (Garmin
Connect, sivu 17). Garmin Connect Mobile sovelluksesta
ladatut kentät päivittyvät automaattisesti.
Lataa laite, ennen kuin pelaat golfia (Laitteen lataaminen,
sivu 1).
1 Valitse kellotaulussa START > Golf.
2 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Valitse kenttä käytettävissä olevien kenttien luettelosta.
4 Voit seurata pisteitä valitsemalla Kyllä.
5 Voit selata reikiä valitsemalla UP tai DOWN.
Laite siirtyy automaattisesti, kun siirryt seuraavalle reiälle.
6 Valitse suorituksen jälkeen START > Lopeta kierros >
Kyllä.
Reiän tiedot
koska lipun sijainti vaihtelee, laite laskee etäisyyden viheriön
etu- ja takareunaan sekä keskikohtaan, ei todelliseen lipun
sijaintiin.
Layup- ja dogleg-etäisyyksien tarkasteleminen
Voit tarkastella luetteloa, jossa näkyy sellaisten reikien layup- ja
dogleg-etäisyydet, joiden par on 4 tai 5.
Valitse START > Layupit.
Kukin layup ja etäisyys siihen näkyy näytössä.
HUOMAUTUS: etäisyydet poistetaan luettelosta, kun
saavutat ne.
Pisteiden seuraaminen
1 Valitse reiän tietonäytössä START > Tuloskortti.
Tuloskortti näkyy, kun olet viheriöllä.
2 Voit selata reikiä valitsemalla UP tai DOWN.
3 Valitse reikä valitsemalla START.
4 Aseta pisteet valitsemalla UP tai DOWN.
Kokonaispisteesi päivittyvät.
Pisteiden päivittäminen
1 Valitse reiän tietonäytössä START > Tuloskortti.
2 Voit selata reikiä valitsemalla UP tai DOWN.
3 Valitse reikä valitsemalla START.
4 Voit muuttaa kyseisen reiän pisteitä valitsemalla UP tai
DOWN.
Kokonaispisteesi päivittyvät.
Golfmatkamittarin käyttäminen
Voit mitata aikaa, kuljettua matkaa ja askeleita matkamittarin
avulla. Matkamittari käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti, kun
aloitat tai lopetat kierroksen.
1 Valitse START > Matkamittari.
2 Tarvittaessa voit nollata matkamittarin valitsemalla Nollaa.
Tilastojen seuraaminen
À
Á
Â
Ã
Ä
Nykyisen reiän numero
Tilastojen seuranta ottaa käyttöön yksityiskohtaisten
golftilastojen seurannan pelin aikana.
1 Paina reiän tietonäytössä MENU-painiketta pitkään.
2 Ota tilastojen seuranta käyttöön valitsemalla Asetukset >
Tilastojen seuranta.
Etäisyys viheriön takareunaan
Etäisyys viheriön keskikohtaan
Etäisyys viheriön etureunaan
Reiän par-arvo
Seuraava reikä
Edellinen reikä
Lipun siirtäminen
Voit tarkastella viheriötä tarkemmin ja siirtää lipun paikkaa.
1 Valitse reiän tietonäytössä START > Siirrä lippu.
2 Siirrä lippua valitsemalla UP tai DOWN.
3 Valitse START.
Reiän näkymä -näytössä näkyvät matkat päivittyvät lipun
uuden sijainnin mukaan. Lipun sijainti tallentuu vain
nykyiseen peliin.
Sykeominaisuudet
fēnix Chronos laitteessa on rannesykemittari, ja se on
yhteensopiva ANT+ ja Bluetooth sykevöiden kanssa (myydään
erikseen). Voit tarkastella ranteesta mitattuja syketietoja
sykewidgetissä. Jos käytettävissä on sekä ranteesta mitattu
syke että sykevyön tiedot, laite käyttää sykevyön tietoja.
Rannesykemittari
Laitteen käyttäminen ja syke
• Kiinnitä fēnix Chronos laite ranneluun yläpuolelle.
HUOMAUTUS: kiinnitä laite tiukasti mutta mukavasti niin,
että se ei pääse liikkumaan juostessasi tai kuntoillessasi
muuten.
Lyönnin mittaaminen
1 Lyö palloa ja katso, mihin se päätyy.
2 Valitse START > Mittaa lyönti.
3 Kävele tai aja pallon luo.
Matka nollautuu automaattisesti, kun siirryt seuraavalle
reiälle.
4 Tarvittaessa voit nollata matkan milloin tahansa valitsemalla
Nollaa.
4
HUOMAUTUS: sykeanturi on laitteen taustapuolella.
• Lisätietoja rannesykemittauksesta on kohdassa Vinkkejä, jos
syketiedot ovat vääriä, sivu 5.
Sykeominaisuudet
• Lisätietoja rannesykemittauksen tarkkuudesta on osoitteessa
garmin.com/ataccuracy.
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
• Puhdista ja kuivaa käsivartesi, ennen kuin kiinnität laitteen
ranteeseen.
• Älä käytä laitteen alla aurinkovoidetta, muuta voidetta tai
hyönteiskarkotetta.
• Älä naarmuta laitteen takana olevaa sykeanturia.
• Kiinnitä laite ranneluun yläpuolelle. Laitteen pitäisi olla
tiukalla mutta tuntua miellyttävältä.
• Odota, kunnes kuvake
näkyy tasaisena, ennen kuin aloitat
suorituksen.
• Lämmittele 5 - 10 minuutin ajan ja odota, että laite lukee
sykkeesi, ennen kuin aloitat suorituksen.
HUOMAUTUS: jos harjoitusympäristö on kylmä, lämmittele
sisätiloissa.
• Huuhtele laite puhtaalla vedellä aina harjoituksen jälkeen.
• Käytä kuntoilun aikana silikonihihnaa.
Rannesykemittarin poistaminen käytöstä
Rannesyke-asetuksen oletusarvo on Automaattinen. Laite
käyttää rannesykemittaria automaattisesti, ellei laitteeseen ole
liitetty ANT+ sykemittaria.
1 Paina sykewidgetissä MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Tila > Pois.
Sykevyön asettaminen paikalleen
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella. Sen pitäisi
olla niin lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan suorituksen ajan.
1 Voit tarvittaessa kiinnittää jatkohihnan sykevyöhön.
2 Kostuta sykevyön taustapuolen elektrodit À, jotta sykevyö
saa hyvän kontaktin ihoon.
3 Käytä sykevyötä Garmin logo ylöspäin.
Sykewidgetin tarkasteleminen
Widget näyttää nykyisen sykkeesi lyönteinä minuutissa ja
viimeisimpien 4 tunnin sykekäyrän.
1 Valitse kellotaulussa DOWN.
2 Valitsemalla START voit näyttää keskimääräisen
leposykkeesi 7 viime päivän ajalta.
Lenkin Á ja hakasen  muodostaman kiinnityskohdan pitäisi
olla oikean kylkesi puolella.
4 Kierrä sykevyö rintakehän ympärille ja liitä päät yhteen.
HUOMAUTUS: varmista, että tunniste ei taitu.
Kun sykevyö on paikallaan, se aktivoituu ja alkaa lähettää
tietoja.
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille
Voit lähettää syketietoja fēnix Chronos laitteesta ja tarkastella
niitä pariliitetyissä Garmin laitteissa. Voit lähettää syketietosi
esimerkiksi Edge laitteelle pyöräillessäsi tai VIRB
actionkameralle suorituksen aikana.
HUOMAUTUS: syketietojen lähettäminen lyhentää akunkestoa.
1 Paina sykewidgetissä MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Lähetä syke voit aloittaa sykelähetyksen
heti.
• Valitsemalla Lähetä suor. aikana voit lähettää syketiedot
ajoitettujen suoritusten aikana (Suorituksen aloittaminen,
sivu 2).
fēnix Chronos laite alkaa lähettää syketietojasi, ja
tulee
näyttöön.
HUOMAUTUS: voit tarkastella ainoastaan sykewidgetiä, kun
lähetät syketietoja.
4 Pariliitä fēnix Chronos laite Garmin ANT+ yhteensopivaan
laitteeseen.
HUOMAUTUS: pariliitoksen muodostamista koskevat ohjeet
vaihtelevat yhteensopivan Garmin laitteen mukaan.
Lisätietoja on käyttöoppaassa.
VIHJE: lopeta syketietojen lähetys valitsemalla jokin painike
ja valitsemalla Kyllä.
®
Sykeominaisuudet
®
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
• Kostuta elektrodit ja kosketuspinnat (jos käytettävissä)
uudelleen.
• Kiristä hihna rintakehäsi ympärille.
• Lämmittele 5 - 10 minuuttia.
• Noudata hoito-ohjeita (Sykevyön huoltaminen, sivu 5).
• Käytä puuvillaista paitaa tai kastele hihnan molemmat puolet
perusteellisesti.
Synteettiset kankaat, jotka hankaavat tai lepattavat sykevyötä
vasten, voivat muodostaa staattista sähköä, joka häiritsee
sykesignaaleja.
• Siirry kauemmas kohteista, jotka voivat häiritä sykevyön
toimintaa.
Häiriöitä voivat aiheuttaa voimakkaat sähkömagneettiset
kentät, jotkin 2,4 GHz:n langattomat anturit, voimajohdot,
sähkömoottorit, uunit, mikroaaltouunit, 2,4 GHz:n langattomat
puhelimet ja langattoman lähiverkon tukiasemat.
Sykevyön huoltaminen
HUOMAUTUS
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat heikentää sykevyön kykyä
ilmoittaa tiedot tarkasti.
• Huuhtele sykevyö aina käytön jälkeen.
• Pese sykevyö käsin joka seitsemännen käyttökerran jälkeen
tai aina allasuinnin jälkeen käyttäen pientä määrää mietoa
pesuainetta, kuten astianpesunestettä.
5
HUOMAUTUS: liian suuri määrä pesuainetta voi vahingoittaa
sykevyötä.
• Älä käsittele sykevyötä pesukoneessa tai kuivaajassa.
• Kun kuivaat sykevyötä, ripusta se roikkumaan tai aseta se
tasaiselle pinnalle.
Juoksun dynamiikka
Voit käyttää yhteensopivaa fēnix Chronos laitetta, joka on
pariliitetty HRM-Run™ lisävarusteeseen tai muuhun juoksun
dynamiikkaa mittaavaan lisävarusteeseen, kun haluat
reaaliaikaista palautetta juoksukunnostasi. Jos fēnix Chronos
laitteen mukana toimitettiin HRM-Run lisävaruste, laitteet on jo
pariliitetty.
Juoksun dynamiikkaa mittaavassa lisävarusteessa on
kiihtyvyysmittari, joka mittaa ylävartalon liikkeitä ja laskee sen
perusteella kuudenlaisia juoksun metriikoita.
Askeltiheys: askeltiheys tarkoittaa askelten määrää minuutissa.
Se näyttää askelten kokonaismäärää (oikea ja vasen
yhteenlaskettuna).
Pystysuuntainen liikehdintä: pystysuuntainen liikehdintä
tarkoittaa juoksun joustavuutta. Se näyttää ylävartalon
pystysuuntaisen liikkeen senttimetreinä.
Maakosketuksen kesto: maakosketuksen kesto tarkoittaa
aikaa, jonka olet maassa juostessasi kunkin askeleen
kohdalla. Se mitataan millisekunteina.
HUOMAUTUS: maakosketuksen kesto ja tasapaino eivät ole
käytettävissä kävelyn aikana.
Maakosketuksen keston tasapaino: maakosketuksen keston
tasapaino näyttää juoksun aikaisen maakosketuksen keston
vasemman ja oikean jalan tasapainon. Se mitataan
prosentteina. Arvo voi olla esimerkiksi 53,2, ja sen vierellä on
nuoli vasemmalle tai oikealle.
Askeleen pituus: askeleen pituus on kahden maakosketuksen
väli. Se mitataan metreinä.
Pystysuhde: Pystysuhde on pystysuuntaisen liikehdinnän
suhde askeleen pituuteen. Se mitataan prosentteina.
Juoksukunto on tavallisesti sitä parempi, mitä pienempi luku
on.
Harjoittelu juoksun dynamiikkatietojen avulla
Ennen kuin voit tarkastella juoksun dynamiikkatietoja, sinun on
asetettava paikalleen juoksun dynamiikkatietoja tallentava
lisävaruste, kuten HRM-Run lisävaruste, ja pariliitettävä se
laitteeseen (ANT+ anturien pariliitos, sivu 25). Jos lisävaruste
toimitettiin fēnix Chronos laitteen mukana, laitteet on jo
pariliitetty ja fēnix Chronos on määritetty näyttämään juoksun
dynamiikan tietonäytöt.
1 Valitse vaihtoehto:
• Jos juoksun dynamiikkatietoja tallentava lisävaruste ja
fēnix Chronos laite on jo pariliitetty, siirry vaiheeseen 7.
• Jos juoksun dynamiikkatietoja tallentavaa lisävarustetta ja
fēnix Chronos laitetta ei ole pariliitetty, toimi tämän kohdan
mukaan.
2 Paina MENU-painiketta pitkään.
3 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
4 Valitse suoritus.
5 Valitse suoritusasetukset.
6 Valitse Tietonäkymät > Lisää uusi.
7 Valitse juoksun dynamiikan tietonäyttö.
HUOMAUTUS: juoksun dynamiikkanäytöt eivät ole
käytettävissä kaikissa suorituksissa.
Lähde
juoksemaan (Suorituksen aloittaminen, sivu 2).
8
9 Voit avata juoksun dynamiikkanäytön ja tarkastella tilastojasi
valitsemalla UP tai DOWN.
Värimittarit ja juoksun dynamiikkatiedot
Juoksun dynamiikkanäytöissä näkyy ensisijaisen dynamiikkatiedon värimittari. Ensisijaisena tietona voi näyttää askeltiheyden,
pystysuuntaisen liikehdinnän, maakosketuksen keston, maakosketuksen keston tasapainon tai pystysuhteen. Värimittarista näet,
miten juoksun dynamiikkatietosi vertautuvat muiden juoksijoiden tietoihin. Värialueet perustuvat prosenttipisteisiin.
Garmin on tutkinut monia kaikentasoisia juoksijoita. Punaisen ja oranssin alueen arvot ovat tavallisia kokemattomille ja hitaille
juoksijoille. Vihreän, sinisen ja violetin alueen arvot ovat tavallisia kokeneille ja nopeille juoksijoille. Kokeneiden juoksijoiden
maakosketuksen kesto on tavallisesti lyhyempi, pystysuuntainen liikehdintä vähäisempää, pystysuhde pienempi ja askeltiheys
suurempi kuin kokemattomammilla juoksijoilla. Pitkien juoksijoiden askeltiheys on kuitenkin tavallisesti hieman pienempi, askeleet
ovat pitempiä ja pystysuuntaista liikehdintää on hieman enemmän kuin kokeneisuus edellyttäisi. Pystysuhde on pystysuuntainen
liikehdintä jaettuna askeleen pituudella. Se ei korreloi juoksijan pituuden kanssa.
Lisätietoja juoksun dynamiikasta on osoitteessa www.garmin.com/runningdynamics. Voit etsiä lisätietoja juoksun dynamiikkatietoihin
liittyvistä teorioista ja tulkinnoista tunnetuista juoksujulkaisuista ja -sivustoista.
Värialue
Prosenttipiste alueella Askeltiheyden alue Maakosketuksen keston alue
Violetti
>95
>183 askelta/min
Sininen
70–95
174–183 askelta/min 218–248 ms
Vihreä
30-69
164-173 askelta/min 249-277 ms
Oranssi
5-29
153-163 askelta/min 278-308 ms
Punainen <5
<153 askelta/min
<218 ms
>308 ms
Maakosketuksen keston tasapainotiedot
Maakosketuksen keston tasapaino mittaa juoksun symmetrisyyttä ja näkyy prosenttiosuutena maakosketuksen kestosta. Jos
maakosketuksen keston tasapaino on esimerkiksi 51,3 %, ja siinä on vasemmalle osoittava nuoli, juoksijan vasen jalka koskettaa
maata enemmän kuin oikea. Jos tietonäytössä näkyy kaksi lukua, kuten 48–52, 48 % tarkoittaa vasenta jalkaa ja 52 % oikeaa.
Värialue
Punainen
Oranssi
Vihreä
Oranssi
Punainen
Symmetrisyys
Heikko
Kohtalainen
Hyvä
Kohtalainen
Heikko
Muiden juoksijoiden prosenttiosuus 5 %
25 %
40 %
25 %
5%
Maakosketuksen keston tasapaino
50,8–52,2 % V 50,7 % V–50,7 % O 50,8–52,2 % O >52,2 % O
>52,2 % V
Juoksun dynamiikkatietojen kehitys- ja testaustyön aikana Garmin tiimi havaitsi joillakin juoksijoilla yhteyden vammojen ja tavallista
suuremman epätasapainon välillä. Monien juoksijoiden maakosketuksen keston tasapaino poikkeaa arvosta 50–50 ylä- ja
6
Sykeominaisuudet
alamäissä. Useimmat juoksuvalmentajat ovat sitä mieltä, että symmetrinen juoksutapa on hyvä. Parhaiden juoksijoiden askeleet
ovat tavallisesti nopeita ja tasapainoisia.
Voit tarkastella värimittaria tai tietonäyttöä juoksun aikana tai yhteenvetoa Garmin Connect tililläsi juoksun jälkeen. Kuten muutkin
juoksun dynamiikkatiedot, maakosketuksen keston tasapaino on määrällinen mittaus, jonka avulla voit arvioida juoksutapaasi.
Pystysuuntainen liikehdintä ja pystysuhdetiedot
Pystysuuntaisen liikehdinnän ja pystysuhteen alueet vaihtelevat hiukan anturin mukaan ja sen mukaan, onko anturi kiinnitetty
rintakehään (HRM-Tri™ tai HRM-Run lisävarusteet) vai vyötärölle (Running Dynamics Pod lisävaruste).
Värialue
Prosenttipiste
alueella
Pystysuuntaisen liikehdinnän alue (rintakehä)
Pystysuuntaisen liikehdinnän alue (vyötärö)
Pystysuhde (rintakehä) Pystysuhde (vyötärö)
Violetti
>95
<6,4 cm
<6,8 cm
<6,1 %
<6,5 %
Sininen
70–95
6,4–8,1 cm
6,8-8,9 cm
6,1–7,4 %
6,5-8,3 %
Vihreä
30-69
8,2-9,7 cm
9,0-10,9 cm
7,5-8,6 %
8,4-10,0 %
Oranssi
5-29
9,8-11,5 cm
11,0-13,0 cm
8,7-10,1 %
10,1-11,9 %
>11,5 cm
>13,0 cm
>10,1 %
>11,9 %
Punainen <5
Vinkkejä puuttuvia juoksun dynamiikkatietoja varten
Jos juoksun dynamiikkatiedot eivät näy, kokeile näitä vinkkejä.
• Varmista, että käytettävissä on juoksun dynamiikkatietoja
tallentava lisävaruste, kuten HRM-Run lisävaruste.
Jos lisävarusteessa voi käyttää juoksun dynamiikkatietoja,
sen moduulin etupuolella näkyy .
• Pariliitä juoksun dynamiikkatietoja tallentava lisävaruste ja
fēnix Chronos laite uudelleen ohjeiden mukaisesti.
• Jos juoksun dynamiikkatietojen näytössä näkyy vain nollia,
varmista, että lisävaruste on oikein päin.
HUOMAUTUS: maakosketuksen kesto ja tasapaino näkyvät
ainoastaan juostaessa. Kestoa ei lasketa kävelyn aikana.
Suorituskykymittaukset
Näihin suorituskykymittauksiin tarvitaan muutama suoritus,
joissa on käytetty rannesykemittaria tai yhteensopivaa
sykevyötä. Mittaukset ovat arvioita, joiden avulla voit seurata ja
analysoida harjoituksiasi ja kilpailusuorituksiasi. Arviot tuottaa ja
niitä tukee Firstbeat. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com
/physio.
HUOMAUTUS: ennuste saattaa näyttää ensin väärältä. Laite
oppii tehosi vähitellen muutaman suorituksen kuluessa.
Harjoittelun tila: harjoittelun tila näyttää, miten harjoittelusi
vaikuttaa kuntoosi ja suorituskykyysi. Harjoittelun tila
perustuu harjoittelun kuormittavuuden ja maksimaalisen
hapenottokyvyn muutoksiin pitkällä aikavälillä.
Maksimaalinen hapenottokyky: Maksimaalinen hapenottokyky
on enimmäismäärä (millilitroina) happea, jonka voit käyttää
minuutissa painokiloa kohti huipputasollasi.
Palautumisaika: palautumisaika näyttää, miten pitkän ajan
kuluttua olet täysin palautunut ja valmis seuraavaan
vaativaan harjoitukseen.
Harjoittelun kuormittavuus: harjoittelun kuormittavuus on
yhteen laskettu harjoituksen jälkeinen ylimääräinen
hapenkulutus (EPOC) 7 viimeisimmän päivän ajalta. EPOC
on arvio siitä, miten paljon keho tarvitsee energiaa
palautumiseen harjoituksen jälkeen.
Kilpailuajan ennusteet: laite näyttää tavoiteajan nykyisen
kuntosi perusteella hyödyntämällä maksimaalisen
hapenottokyvyn arviota ja julkaistuja tietolähteitä.
Sykeominaisuudet
Ennusteessa oletetaan myös, että olet harjoitellut
asianmukaisesti kilpailua varten.
SV-stressitesti: sV-stressitestiin (SV on lyhenne sanoista
sykkeen vaihtelu) edellyttää Garmin sykevyötä. Laite mittaa
sykkeen vaihtelua, kun seisot paikallasi 3 minuutin ajan. Se
osoittaa kokonaiskuormituksesi. Asteikko on 1–100, ja
kuormitus on sitä pienempi, mitä pienemmät pisteet ovat.
Suoritustaso: suoritustaso on reaaliaikainen arvio 6–20
minuutin suorituksen jälkeen. Sen voi lisätä tietokentäksi,
jotta voit tarkastella suoritustasoasi loppusuorituksen ajan.
Se vertaa reaaliaikaista kuntoasi keskikuntotasoosi.
FTP (functional threshold power) -arvo: laite arvioi
kynnystehon (FTP) alkumääritysten aikana asetettujen
profiilitietojen perusteella. Jos haluat tarkemman tuloksen,
voit tehdä ohjatun testin.
Anaerobinen kynnys: anaerobisen kynnyksen mittaamiseen
tarvitaan sykevyö. Anaerobinen kynnys on piste, jossa
lihakset alkavat väsyä nopeasti. Laite mittaa anaerobisen
kynnyksen sykkeen ja tahdin perusteella.
Suorituskykyilmoitusten poistaminen käytöstä
Suorituskykyilmoitukset ovat oletusarvoisesti käytössä. Jotkin
suorituskykyilmoitukset ovat hälytyksiä, jotka näkyvät
suorituksen valmistuessa. Jotkin suorituskykyilmoitukset näkyvät
suorituksen aikana tai kun saavutat uuden
suorituskykymittauksen, kuten uuden maksimaalisen
hapenottokyvyn arvion.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Fysiologiset mittaukset >
Suorituskykyilmoitukset.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Fysiologisten mittausten automaattinen tunnistus
Automaattinen tunnistus on käytössä oletusarvoisesti. Laitteen
voi määrittää tunnistamaan maksimisykkeesi, anaerobisen
kynnyksesi ja FTP-arvosi automaattisesti suorituksen aikana.
HUOMAUTUS: laite tunnistaa maksimisykkeen ainoastaan, kun
syke on korkeampi kuin käyttäjäprofiilissa määritetty.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Fysiologiset mittaukset >
Automaattinen tunnistus.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Harjoittelun tila
Harjoittelun tila näyttää, miten harjoittelusi vaikuttaa
kuntotasoosi ja suorituskykyysi. Harjoittelun tila perustuu
harjoittelun kuormittavuuden ja maksimaalisen hapenottokyvyn
muutoksiin pitkällä aikavälillä. Harjoittelun tilan avulla voit
suunnitella tulevaa harjoittelua ja jatkaa kuntosi kohottamista.
Huippu: huippu tarkoittaa, että olet ihanteellisessa
kilpailukunnossa. Hiljattain vähentämäsi harjoittelun
7
kuormittavuus jättää kehollesi aikaa palautua aiemmasta
harjoittelusta. Ennakoi tulevaa, koska huipputaso voi kestää
vain hetken.
Tuottava: nykyisen harjoittelusi kuormittavuus lisää
kuntotasoasi ja suorituskykyäsi. Sisällytä harjoitteluusi
palautumisjaksoja, jotta kuntotasosi säilyy.
Ylläpito: nykyisen harjoittelusi kuormittavuus riittää kuntotasosi
ylläpitoon. Jos haluat parantaa kuntoasi, kokeile lisätä
harjoitustesi vaihtelevuutta tai määrää.
Palautuminen: kevyehkö harjoittelun kuormittavuus antaa
kehosi palautua, mikä on keskeisen tärkeää, kun kova
harjoittelu jatkuu pitkään. Voit palata kuormittavampaan
harjoitteluun, kun tunnet olevasi siihen valmis.
Tuottamaton: harjoittelusi kuormittavuus on hyvällä tasolla,
mutta kuntosi heikkenee. Kehollasi saattaa olla
palautumisongelmia, joten huomioi kokonaisterveydentilasi,
kuten stressi, ravinto ja lepo.
Heikentää kuntoa: kunto heikkenee, kun harjoittelet
merkittävästi tavallista vähemmän vähintään viikon ajan
siten, että se vaikuttaa kuntotasoosi. Voit kokeilla lisätä
harjoittelun kuormittavuutta, jos haluat parantaa kuntoasi.
Ylikuormittava: harjoittelusi on niin kuormittavaa, että siitä on jo
haittaa. Kehosi tarvitsee lepoa. Jätä itsellesi palautumisaikaa
lisäämällä kevyempää harjoittelua.
Ei tilaa: laite tarvitsee harjoittelun tilan arviointia varten
vähintään yhden viikon harjoitteluhistorian, mukaan lukien
juoksu- tai pyöräilysuorituksia, jotka sisältävät arvion
maksimaalisesta hapenottokyvystä.
Vinkkejä harjoittelun tilan selvittämiseen
Kokeilemalla näitä vinkkejä voit käyttää harjoittelun
tilaominaisuutta tehokkaasti.
• Juokse ulkona mitaten sykettä vähintään kaksi kertaa
viikossa tai pyöräile mitaten sykettä ja voimaa vähintään
kaksi kertaa viikossa.
Harjoittelun tilatietojen pitäisi olla käytettävissä, kun olet
käyttänyt laitetta viikon ajan.
• Tallenna kaikki kuntoilusuorituksesi tällä laitteella, jotta se
oppii mittaamaan suorituskykysi.
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista
Maksimaalinen hapenottokyky on enimmäismäärä (millilitroina)
happea, jonka voit käyttää minuutissa painokiloa kohti
huipputasollasi. Lyhyesti sanottuna maksimaalinen
hapenottokyky ilmaisee suorituskykyä ja voi parantua kunnon
kasvaessa. fēnix Chronos laite edellyttää maksimaalisen
hapenottokyvyn arvion näyttämiseen rannesykemittausta tai
yhteensopivaa sykevyötä. Laitteessa on erilliset maksimaalisen
hapenottokyvyn arviot juoksua ja pyöräilyä varten. Juokse
ulkona käyttäen GPS-ominaisuutta tai aja usean minuutin ajan
kohtuullisella teholla käyttäen yhteensopivaa voimamittaria, jotta
saat tarkan arvion maksimaalisesta hapenottokyvystä.
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvio näkyy lukuna ja kohtana
värimittarissa.
8
Violetti
Ylivertainen
Sininen
Erinomainen
Vihreä
Hyvä
Oranssi
Kohtalainen
Punainen
Heikko
Maksimaalisen hapenottokyvyn ja analyysin tiedot toimitetaan
yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on liitteessä
(Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset, sivu 31) ja
osoitteessa www.CooperInstitute.org.
®
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
juoksua varten
Tämän toimintoon tarvitaan rannesykemittari tai yhteensopiva
sykevyö. Jos käytät sykevyötä, aseta se paikalleen ja pariliitä se
laitteeseen (ANT+ anturien pariliitos, sivu 25). Jos fēnix
Chronos laitteen mukana toimitettiin sykevyö, laitteet on jo
pariliitetty.
Saat tarkimman arvion määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin
(Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 10) ja maksimisykkeen
(Sykealueiden määrittäminen, sivu 11). Ennuste saattaa
näyttää ensin väärältä. Laite oppii juoksutehosi vähitellen.
1 Juokse vähintään kymmenen minuuttia ulkona.
2 Valitse juoksun jälkeen Tallenna.
3 Näytä suorituskykywidget valitsemalla UP tai DOWN.
4 Voit selata suorituskykymittauksia valitsemalla START.
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
pyöräilyä varten
Tämän toimintoon tarvitaan voimamittari ja rannesykemittari tai
yhteensopiva sykevyö. Voimamittari on pariliitettävä fēnix
Chronos laitteeseen (ANT+ anturien pariliitos, sivu 25). Jos
käytät sykevyötä, aseta se paikalleen ja pariliitä se laitteeseen.
Jos fēnix Chronos laitteen mukana toimitettiin sykevyö, laitteet
on jo pariliitetty.
Saat tarkimman arvion määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin
(Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 10) ja maksimisykkeen
(Sykealueiden määrittäminen, sivu 11). Ennuste saattaa
näyttää ensin väärältä. Laite oppii pyöräilytehosi vähitellen.
1 Aja tasaisesti ja tehokkaasti vähintään 20 minuutin ajan.
2 Valitse ajon jälkeen Tallenna.
3 Näytä suorituskykywidget valitsemalla UP tai DOWN.
4 Voit selata suorituskykymittauksia valitsemalla START.
Palautumisaika
Käyttämällä ranteesta sykkeen mittaavaa Garmin laitetta tai
yhteensopivaa sykevyötä voit näyttää, miten pian olet palautunut
täysin ja olet valmis seuraavaan kovaan harjoitukseen.
HUOMAUTUS: palautumisaikasuositus käyttää maksimaalisen
hapenottokyvyn arviota ja saattaa näyttää ensin epätarkalta.
Laite oppii tehosi vähitellen muutaman suorituksen kuluessa.
Palautumisaika näkyy heti suorituksen jälkeen. Laskuri käy,
kunnes olet palautunut optimaalisesti seuraavaa kovaa
harjoitusta varten.
Palautumisajan näyttäminen
Saat tarkimman arvion määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin
(Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 10) ja maksimisykkeen
(Sykealueiden määrittäminen, sivu 11).
1 Lähde juoksemaan.
2 Valitse juoksun jälkeen Tallenna.
Palautumisaika tulee näyttöön. Enimmäisaika on 4 päivää.
HUOMAUTUS: voit näyttää suorituskykywidgetin valitsemalla
kellotaulussa UP tai DOWN. Jos haluat tarkistaa
palautumisajan, voit vierittää suorituskykymittauksia
valitsemalla START.
Palautussyke
Jos käytät harjoitellessasi rannesykemittausta tai yhteensopivaa
sykevyötä, voit tarkistaa palautussykkeen joka suorituksen
jälkeen. Palautussyke on ero harjoitussykkeen ja sen sykkeen
Sykeominaisuudet
välillä, joka mitataan kahden minuutin kuluttua suorituksen
loppumisesta. Oletetaan, että pysäytät ajanoton
perusjuoksulenkin jälkeen. Sykkeesi on 140. Kun olet ollut
rauhassa tai jäähdytellyt kahden minuutin ajan, sykkeesi on 90.
Palautussykkeesi on 50 (140 miinus 90). Joissakin
tutkimuksissa palautussykettä on käytetty hyvän
sydänterveyden merkkinä. Sydän on sitä terveempi, mitä
suurempi palautussykkeen arvo on.
VIHJE: saat parhaan tuloksen pysähtymällä kahden minuutin
ajaksi, kun laite laskee palautussykkeesi. Voit tallentaa tai hylätä
suorituksen, kun tämä arvo on tullut näyttöön.
Värialue
Harjoitusvaikutus
Aerobinen etu
Anaerobinen
etu
0,0–0,9
Ei etua.
Ei etua.
1,0–1,9
Vähän etua.
Vähän etua.
2,0–2,9
Aerobinen kunto Anaerobinen
pysyy ennallaan. kunto pysyy
ennallaan.
3,0–3,9
Aerobinen kunto Anaerobinen
paranee.
kunto paranee.
4,0–4,9
Aerobinen kunto Anaerobinen
paranee merkit- kunto paranee
tävästi.
merkittävästi.
5,0
Ylikuormittava ja
mahdollisesti
haitallinen ilman
riittävää palautumisaikaa.
Harjoittelun kuormittavuus
Harjoittelun kuormittavuus osoittaa harjoittelusi määrän
viimeisimpien seitsemän päivän aikana. Se on viimeisimpien
seitsemän päivän EPOC (harjoituksen jälkeinen ylimääräinen
hapenkulutus) -mittausten kokonaismäärä. Mittari osoittaa, onko
nykyinen kuormittavuus pieni, suuri vai optimaalisella alueella.
Sen avulla näet, säilyykö vai paraneeko kuntosi. Optimaalinen
alue määräytyy henkilökohtaisen kuntotasosi ja
harjoitteluhistoriasi perusteella. Alue muuttuu sen mukaan, kun
harjoittelusi aika ja teho kasvavat tai vähenevät.
Harjoitusvaikutustekniikka on Firstbeat Technologies Ltd:n
kehittämä ja tukema. Lisätietoja on osoitteessa
www.firstbeattechnologies.com.
Kilpailuajan ennusteen näyttäminen
Sykevaihtelu ja stressitaso
Saat tarkimman arvion määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin
(Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 10) ja maksimisykkeen
(Sykealueiden määrittäminen, sivu 11).
Laite näyttää tavoiteajan nykyisen kuntosi perusteella
hyödyntämällä maksimaalisen hapenottokyvyn arviota (Tietoja
maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista, sivu 8) ja julkaistuja
tietolähteitä. Ennusteessa oletetaan myös, että olet harjoitellut
asianmukaisesti kilpailua varten.
HUOMAUTUS: ennusteet saattavat näyttää ensin vääriltä. Laite
oppii juoksutehosi vähitellen.
1 Näytä suorituskykywidget valitsemalla UP tai DOWN.
2 Voit selata suorituskykymittauksia valitsemalla START.
Näet kilpailuajan ennusteen 5 ja 10 kilometrille,
puolimaratonille ja maratonille.
Tietoja harjoitusvaikutuksen asteikosta
Harjoitusvaikutus mittaa harjoittelun vaikutusta aerobiseen
kuntoosi. Harjoitusvaikutus kasvaa liikunnan aikana.
Liikuntasuorituksen edetessä harjoitusvaikutuksen arvo kasvaa,
jolloin näet, miten liikuntasuoritus on parantanut kuntoasi.
Harjoitusvaikutus määräytyy käyttäjäprofiilisi tietojen ja sykkeesi
sekä liikunnan keston ja tehon mukaan.
Aerobinen harjoitusvaikutus mittaa sykkeen avulla aerobisen
kuntosi harjoituksen kokonaistehon ja ilmaisee, vaikuttiko
harjoitus kuntoosi ylläpitävästi vai parantavasti. Harjoituksen
aikana kertynyt EPOC-arvosi liitetään arvoihin, jotka ilmaisevat
kuntotasosi ja harjoittelutapasi. Tasaiset, kohtuullisen tehokkaat
tai pitkiä intervalleja (> 180 s) sisältävät harjoitukset parantavat
aerobista aineenvaihduntaasi ja parantavat aerobinen
harjoitusvaikutustasi.
Anaerobinen harjoitusvaikutus määrittää sykkeen ja nopeuden
(tai tehon) avulla harjoituksen hyötyvaikutuksen suorituskykyyn
kovalla teholla. Arvo määräytyy sen mukaan, miten anaerobinen
toiminta vaikuttaa EPOC-arvoosi, ja suorituksen tyypin mukaan.
Toistuvat erittäin tehokkaat 10–120 sekunnin intervallit
parantavat anaerobista kuntoasi erityisen tehokkaasti, ja siten
niiden anaerobinen harjoitusvaikutus on suuri.
On tärkeää tietää, että harjoitusvaikutuslukemat (0,0–5,0)
saattavat vaikuttaa epänormaalin korkeilta ensimmäisten
suoritusten aikana. Laite tunnistaa aerobisen ja anaerobisen
kuntosi vasta useiden harjoitusten jälkeen.
Voit lisätä harjoitusvaikutuksen tietokentäksi harjoitusnäyttöön,
jotta voit seurata tasoasi suorituksen aikana.
Sykeominaisuudet
Ylikuormittava ja
mahdollisesti
haitallinen ilman
riittävää palautumisaikaa.
Stressitaso perustuu kolmen minuutin testiin, joka tehdään
seisoen paikallaan. fēnix Chronos laite analysoi sykevaihtelua ja
määrittää yleisen stressitason sen perusteella. Harjoittelu, uni,
ravinto ja elämän stressaavuus vaikuttavat juoksijan
suorituskykyyn. Stressitason asteikko on 1–100, missä 1
tarkoittaa erittäin vähäistä stressiä ja 100 erittäin kovaa stressiä.
Tietoisuus omasta stressitasosta helpottaa arvioitaessa, onko
keho valmis kovaan harjoitteluun vai joogaan.
Sykevaihtelun ja stressitason tarkasteleminen
Tähän toimintoon tarvitaan Garmin sykevyö. Ennen kuin voit
tarkastella stressitason perusteella arvioitua sykevaihteluasi,
sinun on asetettava sykevyö paikalleen ja pariliitettävä se
laitteen kanssa (ANT+ anturien pariliitos, sivu 25). Jos fēnix
Chronos laitteen mukana toimitettiin sykevyö, laitteet on jo
pariliitetty.
VIHJE: Garmin suosittelee, että mittaat stressitason päivittäin
suunnilleen samaan aikaan ja samoissa olosuhteissa.
1 Tarvittaessa voit lisätä stressisovelluksen sovellusluetteloon
valitsemalla START > Lisää > SV-stressi.
2 Voit lisätä sovelluksen suosikkiluetteloosi valitsemalla Kyllä.
3 Valitse kellotaulussa START > SV-stressi > START.
4 Seiso paikallasi ja lepää 3 minuutin ajan.
Suoritustaso
Suorituksen aikana eli esimerkiksi juoksun tai pyöräilyn aikana
suoritustasotoiminto analysoi tahtiasi, sykettäsi ja sykevaihtelua
ja arvioi niiden perusteella reaaliaikaisesti, miten suoriudut
keskimääräiseen kuntotasoosi nähden. Se on suunnilleen
reaaliaikaisen prosenttilukusi poikkeama perustason
maksimaalisen hapenottokyvyn arviostasi.
Suoritustason arvo on -20–+20. Suorituksen ensimmäisten 6–20
minuutin aikana laite näyttää suoritustasosi. Jos arvo on
esimerkiksi +5, olet levännyt ja virkeä ja pystyt hyvään juoksuun
tai ajoon. Voit lisätä suoritustason tietokentäksi
harjoitusnäyttöön, jotta voit seurata tasoasi suorituksen aikana.
Suoritustaso voi osoittaa myös väsymyksen tasoa erityisesti
pitkän juoksu- tai ajokerran lopussa.
HUOMAUTUS: laite tarvitsee muutaman juoksu- tai ajokerran
sykemittarin kanssa, jotta se saa tarkan maksimaalisen
hapenottokyvyn arvion ja oppii juoksu- tai ajokykysi (Tietoja
maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista, sivu 8).
Suoritustason tarkasteleminen
Tämän toimintoon tarvitaan rannesykemittari tai yhteensopiva
sykevyö.
9
1 Lisää Suoritustaso datanäyttöön (Tietonäyttöjen
mukauttaminen, sivu 20).
2 Lähde juoksemaan tai ajamaan.
Näet suoritustasosi 6–20 minuutin kuluessa.
3 Voit seurata suoritustasoasi juoksun tai ajon aikana
vierittämällä näkymän tietonäyttöön.
Anaerobinen kynnys
Anaerobinen kynnys on harjoituksen teho, jolla maitohappoa
alkaa kertyä verenkiertoon. Juoksun yhteydessä se on arvioitu
ponnistuksen tai tahdin taso. Kun juoksija ylittää kynnyksen, hän
alkaa väsyä yhä nopeammin. Kokeneiden juoksijoiden kynnys
on noin 90 % maksimisykkeestä ja 10 kilometrin tai
puolimaratonin kilpailutahdin välillä. Keskitasoisten juoksijoiden
anaerobinen kynnys on usein paljon alempi kuin 90 %
maksimisykkeestä. Tietoisuus omasta anaerobisesta
kynnyksestä helpottaa tarvittavan harjoittelutehon ja
kilpailutehon arviointia.
Jos tiedät anaerobisen kynnyksen sykearvosi ennestään, voit
määrittää sen käyttäjäprofiilin asetuksista (Sykealueiden
määrittäminen, sivu 11).
Anaerobisen kynnyksen määrittäminen ohjatulla testillä
Tähän toimintoon tarvitaan Garmin sykevyö. Ennen kuin voit
tehdä ohjatun testin, sinun on asetettava sykevyö paikalleen ja
pariliitettävä se laitteen kanssa (ANT+ anturien pariliitos,
sivu 25). Lisäksi tarvitset arvion maksimaalisesta
hapenottokyvystä aiemmalta juoksukerralta (Tietoja
maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista, sivu 8).
Laite arvioi anaerobisen kynnyksesi alkumääritysten aikana
asetettujen profiilitietojen ja maksimaalisen hapenottokyvyn
arvion perusteella. Laite tunnistaa anaerobisen kynnyksesi
automaattisesti, kun juokset tasaisesti suurella teholla käyttäen
sykemittausta.
VIHJE: laite tarvitsee muutaman juoksukerran sykevyön kanssa,
jotta se saa tarkan sykearvon ja maksimaalisen hapenottokyvyn
arvion. Jos anaerobisen kynnysarvion saaminen on hankalaa,
kokeile pienentää maksimisykearvoa manuaalisesti.
1 Valitse kellotaulussa START.
2 Valitse ulkojuoksusuoritus.
Testiin tarvitaan GPS-toimintoa.
Paina
MENU-painiketta pitkään.
3
4 Valitse Harjoitus > Ohjattu anaer. kynnyksen testi.
5 Käynnistä ajanotto ja seuraa näytön ohjeita.
Kun aloitat juoksun, laite näyttää kunkin vaiheen keston,
tavoitteen ja nykyiset syketiedot. Kun testi on suoritettu,
näyttöön tulee ilmoitus.
6 Pysäytä ajanotto ohjatun testin jälkeen ja tallenna suoritus.
Jos tämä on ensimmäinen anaerobisen kynnyksen arviosi,
laite kehottaa päivittämään sykealueesi anaerobisen
kynnyksen sykkeesi perusteella. Laite pyytää hyväksymään
tai hylkäämään arvion aina laskiessaan anaerobisen
kynnyksen arviota.
Kynnystehon (FTP) arvioiminen
Ennen kuin voit laskea FTP (functional threshold power) -arvion,
sinun on pariliitettävä laitteeseen sykevyö ja voimamittari (ANT+
anturien pariliitos, sivu 25) ja mitattava maksimaalinen
hapenottokykysi (Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion
määrittäminen pyöräilyä varten, sivu 8).
Laite arvioi FTP:n ja maksimaalisen hapenottokyvyn
alkumääritysten aikana asetettujen profiilitietojen perusteella.
Laite tunnistaa FTP-arvosi automaattisesti, kun ajat tasaisesti
suurella teholla mitaten sykettä ja voimaa.
1 Näytä suorituskykywidget valitsemalla UP tai DOWN.
2 Voit selata suorituskykymittauksia valitsemalla START.
10
FTP-arvio ilmaistaan watteina kilogrammaa kohden. Voima
ilmaistaan watteina sekä värimittarin avulla.
Violetti
Ylivertainen
Sininen
Erinomainen
Vihreä
Hyvä
Oranssi
Kohtalainen
Punainen
Harjaantumaton
Lisätietoja on liitteessä (FTP-luokitukset, sivu 31).
HUOMAUTUS: kun saat suorituskykyilmoituksen uudesta
FTP-arvosta, voit tallentaa uuden FTP:n valitsemalla Hyväksy
tai säilyttää nykyisen valitsemalla Hylkää
(Suorituskykyilmoitusten poistaminen käytöstä, sivu 7).
FTP-testin suorittaminen
Ennen kuin voit määrittää FTP (functional threshold power) tasosi, sinun on pariliitettävä laitteeseen sykevyö ja voimamittari
(ANT+ anturien pariliitos, sivu 25) ja mitattava maksimaalinen
hapenottokykysi (Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion
määrittäminen pyöräilyä varten, sivu 8).
HUOMAUTUS: fTP-testi on haastava harjoitus, joka kestää noin
30 minuuttia. Valitse käytännöllinen ja enimmäkseen tasainen
reitti, jolla voit lisätä ajotehoa tasaisesti kuin Time trial -testissä.
1 Valitse kellotaulussa START.
2 Valitse pyöräilysuoritus.
3 Paina MENU-painiketta pitkään.
4 Valitse Harjoitus > Ohjattu FTP-testi.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Kun aloitat ajon, laite näyttää kunkin vaiheen keston,
tavoitteen ja nykyiset voimatiedot. Kun testi on suoritettu,
näyttöön tulee ilmoitus.
Jäähdyttele
ohjatun testin jälkeen, pysäytä ajanotto ja
6
tallenna suoritus.
Kynnysteho (FTP) ilmaistaan watteina kilogrammaa kohden.
Voima ilmaistaan watteina sekä värimittarin avulla.
7 Valitse vaihtoehto:
• tallenna uusi FTP valitsemalla Hyväksy
• säilytä nykyinen FTP valitsemalla Hylkää.
Harjoittelu
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Voit päivittää sukupuoli-, syntymävuosi-, pituus-, paino-,
sykealue- ja voima-alueasetuksia. Laite laskee tarkat
harjoitustiedot antamiesi tietojen perusteella.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Käyttäjäprofiili.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
• Kun tiedät sykealueesi, pystyt välttämään liikaharjoittelua ja
pienentämään loukkaantumisriskiä.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 11osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Harjoittelu
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Sykealueiden määrittäminen
Laite määrittää oletussykealueet alkumäärityksen profiilitietojen
perusteella. Voit erottaa sykealueet lajiprofiilin (kuten juoksu,
pyöräily ja uinti) mukaan. Määritä maksimisyke, jotta saat
mahdollisimman tarkat kaloritiedot suorituksen aikana. Voit
määrittää sykealueet ja leposykkeen myös manuaalisesti. Voit
myös säätää alueita manuaalisesti laitteessa tai käyttämällä
Garmin Connect tiliäsi.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Käyttäjäprofiili > Syke.
3 Valitse Maksimisyke ja määritä maksimisykkeesi.
Automaattinen tunnistus -toiminnolla voit tallentaa
maksimisykkeesi automaattisesti suorituksen aikana
(Fysiologisten mittausten automaattinen tunnistus, sivu 7).
4 Valitse Maitohappokynnys sykkeen perusteella > Anna
manuaalisesti ja määritä anaerobisen kynnyksen sykkeesi.
Voit arvioida anaerobisen kynnyksen ohjatulla testillä
(Anaerobinen kynnys, sivu 10). Automaattinen tunnistus toiminnolla voit tallentaa anaerobisen kynnyksesi
automaattisesti suorituksen aikana (Fysiologisten mittausten
automaattinen tunnistus, sivu 7).
5 Valitse Leposyke ja määritä leposyke.
Voit käyttää käyttäjäprofiilisi tietoihin perustuvaa
keskileposykettä tai määrittää mukautetun leposykkeen.
6 Valitse Alueet > Perusta:.
7 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla lyöntiä/min voit tarkastella ja muokata
sykealuetta (lyöntiä minuutissa).
• Valitsemalla % maksimisykkeestä voit tarkastella ja
muokata maksimisykkeen prosenttialuetta.
• Valitsemalla %SYV voit tarkastella ja muokata alueita
prosenttiosuutena sykereservistä (maksimisyke miinus
leposyke).
• Valitsemalla %mhk sykkeen perusteella voit tarkastella
ja muokata anaerobisen kynnyksen sykkeen
prosenttialuetta.
8 Valitse alue ja määritä arvo kullekin alueelle.
9 Valitse Lisää lajin syke ja valitse lajiprofiili, jos haluat lisätä
erilliset sykealueet (valinnainen).
10 Voit lisätä lajisykealueita toistamalla vaiheita 3–8.
Laitteen määrittämien sykealueiden käyttäminen
Oletusasetuksilla laite tunnistaa maksimisykkeesi ja määrittää
sykealueesi prosenttiarvona maksimisykkeestäsi.
• Tarkista käyttäjäprofiilisi asetukset (Käyttäjäprofiilin
määrittäminen, sivu 10).
• Käytä rannesykemittaria tai sykevyötä usein juostessasi.
• Kokeile muutamaa Garmin Connect tilillä käytettävissä
olevaa sykeharjoitteluohjelmaa.
• Voit tarkastella syketrendejäsi ja aikaasi eri alueilla Garmin
Connect tililläsi.
Harjoittelu
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
Tietoja aktiivikuntoilijoista
Aktiivikuntoilijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on harjoitellut
säännöllisesti useiden vuosien ajan (lukuun ottamatta pienten
vaurioiden aiheuttamia keskeytyksiä) ja jonka leposyke on
enintään 60 lyöntiä minuutissa.
Voima-alueiden määrittäminen
Alueiden arvot ovat sukupuoleen, painoon ja keskimääräiseen
kuntoon perustuvia oletusarvoja eivätkä välttämättä vastaa
ominaisuuksiasi. Jos tiedät FTP (functional threshold power) arvosi, voit kirjoittaa sen ja antaa ohjelmiston laskea voimaalueet automaattisesti. Voit myös säätää alueita manuaalisesti
laitteessa tai käyttämällä Garmin Connect tiliäsi.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Käyttäjäprofiili > Voima-alueet >
Perusta:.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Watit voit tarkastella ja muokata wattialueita.
• Valitsemalla % FTP voit tarkastella ja muokata functional
threshold power -arvon prosenttialueita.
4 Valitse FTP ja määritä FTP-arvo.
5 Valitse alue ja määritä arvo kullekin alueelle.
6 Valitse tarvittaessa Vähintään ja määritä voiman
vähimmäisarvo.
Aktiivisuuden seuranta
Aktiivisuuden seuranta tallentaa kunkin tallennetun päivän
askelmäärän, kuljetun matkan, tehominuutit, kiivetyt kerrokset,
kulutetut kalorit ja unitilastot. Kulutetut kalorit sisältävät
perusaineenvaihdunnan ja suorituksissa kulutetut kalorit.
Päivän askeleet näkyvät askelwidgetissä. Askelmäärä päivittyy
ajoittain.
Automaattinen tavoite
Laite luo automaattisesti päivittäisen askeltavoitteen aiemman
aktiivisuutesi perusteella. Kun liikut päivän mittaan, laite näyttää
edistymisesi päivätavoitteesi suhteen À.
11
Jos et halua käyttää automaattista tavoitetta, voit määrittää
oman askeltavoitteen Garmin Connect tililläsi.
Liikkumishälytyksen käyttäminen
Pitkäaikainen istuminen voi laukaista haitallisia
aineenvaihdunnan muutoksia. Liikkumishälytys muistuttaa
liikkumisen tärkeydestä. Liiku!-teksti ja punainen palkki tulevat
näyttöön, kun et ole liikkunut tuntiin. Palkki kasvaa aina 15
minuutin välein, jos olet paikallasi. Lisäksi laite antaa äänimerkin
tai värisee, jos viestiäänet ovat käytössä (Järjestelmäasetukset,
sivu 24).
Voit nollata liikkumishälytyksen kävelemällä vähän (vähintään
parin minuutin ajan).
Unen seuranta
Laite seuraa liikkeitäsi nukkuessasi. Unitilastot sisältävät
nukuttujen tuntien kokonaismäärän, unitasot ja liikkeet unen
aikana. Voit määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin
Connect tilisi käyttäjäasetuksista. Voit tarkastella unitilastojasi
Garmin Connect tililläsi.
Automaattisen unen seurannan käyttäminen
1 Käytä laitetta nukkuessasi.
2 Lataa unen seurantatiedot Garmin Connect sivustoon
(Tietojen synkronointi Garmin Connect Mobilen kanssa
manuaalisesti, sivu 18).
Voit tarkastella unitilastojasi Garmin Connect tililläsi.
Älä häiritse -tilan käyttäminen
Käyttämällä Älä häiritse -tilaa voit poistaa taustavalon,
hälytysäänet ja värinähälytykset käytöstä. Voit käyttää tilaa
esimerkiksi nukkuessasi tai katsoessasi elokuvaa.
HUOMAUTUS: voit määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin
Connect tilisi käyttäjäasetuksista. Ottamalla
järjestelmäasetuksista käyttöön Nukkumisaika-asetuksen voit
siirtää laitteen automaattisesti Älä häiritse -tilaan normaalin
nukahtamisaikasi ajaksi (Järjestelmäasetukset, sivu 24).
1 Paina LIGHT-painiketta pitkään.
2 Valitse .
Tehominuutit
Esimerkiksi Yhdysvaltain Centers for Disease Control and
Prevention, American Heart Association ja maailman
terveysjärjestö WHO (World Health Organization) suosittelevat
viikossa kunnon parantamiseksi vähintään 150 minuuttia
keskitehoisia suorituksia, kuten reipasta kävelyä, tai 75
minuuttia erittäin tehokkaita suorituksia, kuten juoksua.
Laite seuraa suorituksen tehoa ja tallentaa keski- tai
suuritehoisiin suorituksiin käyttämäsi ajan (syketiedot tarvitaan
suuren tehon arviointiin). Voit pyrkiä viikon
tehominuuttitavoitteeseesi käyttämällä vähintään 10 minuuttia
yhtäjaksoisesti keski- tai suuritehoisiin suorituksiin. Laite laskee
suorituksen kohtalaisen ja suuren tehon minuutit yhteen. Suuren
tehon tehominuutit näkyvät kaksinkertaisina, kun niitä lisätään.
®
Tehominuuttien hankkiminen
fēnix Chronos laite laskee tehominuutteja vertaamalla
syketietoja keskimääräiseen leposykkeeseesi. Jos syke ei ole
käytössä, laite laskee kohtalaisen tehon minuutteja
analysoimalla askelmäärääsi minuutissa.
• Saat tarkimmat tehominuuttilukemat aloittamalla ajoitetun
suorituksen.
• Harjoittele vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti
kohtalaisella tai suurella tehotasolla.
• Saat tarkimman leposykearvon käyttämällä laitetta
vuorokauden ympäri.
Garmin Move IQ tapahtumat
™
Move IQ ominaisuus tunnistaa automaattisesti vähintään 10
minuuttia kestävien suoritusten kaavoja, kuten kävelyn, juoksun,
pyöräilyn, uinnin ja crosstrainer-harjoituksen. Voit tarkastella
12
tapahtuman tyyppiä ja kestoa Garmin Connect aikajanallasi,
mutta ne eivät näy suoritusluettelossasi, pikakuvissasi eivätkä
uutissyötteessäsi. Saat yksityiskohtaisemmat ja tarkemmat
tulokset tallentamalla ajoitetun suorituksen laitteella.
Aktiivisuuden seuranta-asetukset
Paina MENU-painiketta pitkään ja valitse Asetukset >
Aktiivisuuden seuranta.
Tila: poistaa aktiivisuuden seurannan käytöstä.
Liikuntakannustin: näyttää ilmoituksen ja liikkumispalkin
digitaalisessa kellotaulussa ja askelnäytössä. Lisäksi laite
antaa äänimerkin tai värisee, jos viestiäänet ovat käytössä
(Järjestelmäasetukset, sivu 24).
Tavoitehälytykset: voit ottaa hälytysäänet käyttöön tai poistaa
ne käytöstä. Tavoitehälytykset näkyvät päivittäisten askelten,
päivittäisen kiivettyjen kerrosten ja viikoittaisten
tehominuuttien tavoitteen yhteydessä.
Move IQ: voit ottaa Move IQ tapahtumat käyttöön tai poistaa ne
käytöstä.
Aktiivisuuden seurannan poistaminen käytöstä
Kun poistat aktiivisuuden seurannan käytöstä, askelia,
kiipeämiäsi kerroksia, tehominuutteja, unitilastoja ja Move IQ
tapahtumia ei tallenneta.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Aktiivisuuden seuranta > Tila > Pois.
Harjoitukset
Voit luoda mukautettuja harjoituksia, jotka sisältävät
harjoitusvaihekohtaisia tavoitteita ja erilaisia matka-, aika- ja
kaloriarvoja. Voit luoda harjoituksia Garmin Connect sivustossa
tai valita sivustossa Garmin Connect harjoituksia sisältävän
harjoitusohjelman ja siirtää sen laitteeseen.
Voit ajoittaa harjoituksia käyttämällä Garmin Connect sivustoa.
Voit suunnitella harjoituksia etukäteen ja tallentaa ne
laitteeseen.
Harjoituksen hakeminen verkosta
Harjoituksen lataamiseen kohteesta Garmin Connect tarvitaan
Garmin Connect tili (Garmin Connect, sivu 17).
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Luo ja tallenna uusi harjoitus.
4 Valitse Lähetä laitteeseen ja seuraa näytön ohjeita.
5 Irrota laite.
Harjoituksen aloittaminen
Ennen kuin voit aloittaa harjoituksen, sinun on ladattava
harjoitus Garmin Connect tililtäsi.
1 Paina kellotaulussa START-painiketta pitkään.
2 Valitse suoritus.
3 Paina MENU-painiketta pitkään.
4 Valitse Harjoitus > Omat harjoitukset.
5 Valitse harjoitus.
6 Valitse Tee harjoitus.
7 Aloita ajanotto valitsemalla START.
Kun olet aloittanut harjoituksen, laite näyttää kaikki harjoituksen
vaiheet, vaiheen huomautukset (valinnainen), tavoitteen
(valinnainen) ja nykyisen harjoituksen tiedot.
Tietoja harjoituskalenterista
Laitteen harjoituskalenteri täydentää Garmin Connect sivustossa
määrittämääsi harjoituskalenteria tai -aikataulua. Kun olet
lisännyt muutaman harjoituksen Garmin Connect kalenteriin, voit
lähettää ne laitteeseen. Kaikki laitteeseen lähetetyt ajoitetut
harjoitukset näkyvät harjoituskalenterissa päivämäärän mukaan.
Harjoittelu
Kun valitset päivän harjoituskalenterista, voit näyttää tai tehdä
harjoituksen. Ajoitettu harjoitus säilyy laitteessa riippumatta siitä,
teetkö sen vai ohitatko sen. Kun lähetät ajoitettuja harjoituksia
Garmin Connect sivustosta, ne korvaavat aiemman
harjoituskalenterin.
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien käyttäminen
Harjoitusohjelman lataamiseen ja käyttämiseen kohteesta
Garmin Connect tarvitaan Garmin Connect tili (Garmin Connect,
sivu 17).
Voit etsiä harjoitusohjelmia Garmin Connect palvelusta, ajoittaa
harjoituksia ja reittejä ja ladata ohjelmia laitteeseen.
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Valitse ja ajoita harjoitusohjelma.
4 Tarkista harjoitusohjelma kalenterissasi.
5 Valitse ja seuraa näytön ohjeita.
Intervalliharjoitukset
Voit luoda intervalliharjoituksia etäisyyden tai ajan perusteella.
Laite tallentaa mukautetun intervalliharjoituksen siihen asti, kun
luot uuden intervalliharjoituksen. Voit käyttää avoimia intervalleja
rataharjoituksissa ja juostessasi tietyn pituisia matkoja.
Intervalliharjoituksen luominen
1 Paina kellotaulussa START-painiketta pitkään.
2 Valitse suoritus.
3 Paina MENU-painiketta pitkään.
4 Valitse Harjoitus > Intervallit > Muokk. > Intervalli >
Tyyppi.
5 Valitse Etäisyys, Aika tai Avoin.
VIHJE: voit luoda avoimen intervallin valitsemalla Avoin.
6 Valitse Kesto, määritä harjoituksen matka- tai aikaintervalli ja
valitse .
7 Valitse BACK.
8 Valitse Lepo > Tyyppi.
9 Valitse Etäisyys, Aika tai Avoin.
10 Määritä tarvittaessa lepointervallin matka- tai aika-arvo ja
valitse .
11 Valitse BACK.
12 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Määritä toistojen määrä valitsemalla Toista.
• Lisää avoin lämmittely harjoitukseen valitsemalla
Lämmittely > Käytössä.
• Lisää avoin jäähdyttely harjoitukseen valitsemalla
Jäähdyttely > Käytössä.
Intervalliharjoituksen aloittaminen
1 Paina kellotaulussa START-painiketta pitkään.
2 Valitse suoritus.
3 Paina MENU-painiketta pitkään.
4 Valitse Harjoitus > Intervallit > Tee harjoitus.
5 Aloita ajanotto valitsemalla START.
6 Jos intervalliharjoitus sisältää lämmittelyn, aloita
ensimmäinen intervalli valitsemalla LAP.
7 Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet tehnyt kaikki intervallit, näyttöön tulee ilmoitus.
Intervalliharjoituksen pysäyttäminen
• Voit lopettaa intervallin kesken milloin tahansa valitsemalla
LAP.
• Voit pysäyttää ajanoton milloin tahansa valitsemalla STOP.
Harjoittelu
• Jos lisäsit jäähdyttelyn intervalliharjoitukseen, lopeta
intervalliharjoitus valitsemalla LAP.
Osuudet
Voit lähettää juoksu- tai pyöräilyosuuksia Garmin Connect
tililtäsi laitteeseesi. Kun osuus on tallennettu laitteeseen, voit
kilpailla osuudella ja yrittää päihittää oman ennätyksesi tai
aiemmin samalla osuudella kilpailleiden ennätyksiä.
HUOMAUTUS: kun lataat reitin Garmin Connect tililtäsi, voit
ladata kaikki reitin käytettävissä olevat osuudet.
Strava™ osuudet
Voit ladata Strava osuuksia fēnix Chronos laitteeseesi. Kun
seuraat Strava osuuksia, voit verrata suoritustasi aiempiin
suorituksiisi sekä saman osuuden ajaneiden ystävien ja
ammattilaisten suorituksiin.
Jos haluat rekisteröityä Strava jäseneksi, siirry Garmin Connect
tilisi Osuudet-widgetiin. Lisätietoja on osoitteessa
www.strava.com.
Tämän oppaan tiedot koskevat sekä Garmin Connect että
Strava osuuksia.
Osuuksien tietojen tarkasteleminen
1 Valitse START.
2 Valitse suoritus.
3 Paina MENU-painiketta pitkään.
4 Valitse Harjoitus > Osuudet.
5 Valitse osuus.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Kilpailuaika voit näyttää osuuden johtajan
ajan ja keskinopeuden tai -tahdin.
• Jos haluat tarkastella osuutta kartalla, valitse Kartta.
• Jos haluat näyttää osuuden korkeuskäyrän, valitse
Korkeuskäyrä.
Osuuden ajaminen kilpaa
Osuudet ovat virtuaalisia kilpailureittejä. Voit ajaa osuuksia
kilpaa ja verrata suoritustasi omiin aiempiin suorituksiisi tai
muiden, Garmin Connect tilisi yhteyshenkilöiden tai muiden
juoksu- tai pyöräily-yhteisön jäsenten suorituksiin. Kun lataat
suoritustietosi Garmin Connect tilillesi, näet sijaintisi osuudella.
HUOMAUTUS: jos Garmin Connect tilisi ja Strava tilisi on
yhdistetty, suorituksesi lähetetään automaattisesti Strava tilillesi,
joten voit tarkistaa sijoituksesi osuudella.
1 Valitse START.
2 Valitse suoritus.
3 Lähde juoksemaan tai ajamaan.
Kun lähestyt osuutta, näyttöön tulee ilmoitus ja voit ajaa
osuuden kilpaa.
4 Aloita osuuden ajaminen kilpaa.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun osuus on valmis.
Käyttäminen:Virtual Partner
®
Virtual Partner on työkalu, jonka avulla saavutat
harjoitustavoitteesi. Voit määrittää Virtual Partner tahdin ja
kilpailla sitä vastaan.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse suoritus.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Tietonäkymät > Lisää uusi > Virtual Partner.
6 Anna tahti- tai nopeusarvo.
13
7 Aloita suoritus (Suorituksen aloittaminen, sivu 2).
8 Näet, kuka johtaa, kun valitset UP tai DOWN ja vierität Virtual
4 Valitse tietue.
5 Valitse Katso ennätys.
Harjoitustavoitteen asettaminen
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Ennätykset.
3 Valitse laji.
4 Valitse palautettava ennätys.
5 Valitse Edellinen > Kyllä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Partner näyttöön.
Harjoitustavoitetoiminto toimii Virtual Partner toiminnon kanssa,
jotta voit pyrkiä tiettyyn matka-, matka- ja aika-, matka- ja tahtitai matka- ja nopeustavoitteeseen. Laite näyttää harjoituksen
aikana reaaliaikaisesti, miten lähellä harjoitustavoitetta olet.
1 Paina kellotaulussa START-painiketta pitkään.
2 Valitse suoritus.
3 Paina MENU-painiketta pitkään.
4 Valitse Harjoitus > Aseta tavoite.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Vain matka ja valitse esimääritetty matka tai
määritä mukautettu matka.
• Valitse Matka ja aika ja valitse matka- ja aikatavoite.
• Valitse Matka ja tahti tai Matka ja nopeus ja valitse
matka- ja tahti- tai nopeustavoite.
Harjoitustavoitenäyttö avautuu, ja siinä näkyy arvioitu
loppuaikasi. Arvioitu loppuaika perustuu nykyiseen
suoritukseesi ja jäljellä olevaan aikaan.
6 Aloita ajanotto valitsemalla START.
Harjoitustavoitteen peruuttaminen
1 Paina MENU-painiketta pitkään suorituksen aikana.
2 Valitse Peruuta tavoite > Kyllä.
Oman ennätyksen palauttaminen
Oman ennätyksen tyhjentäminen
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Ennätykset.
3 Valitse laji.
4 Valitse poistettava ennätys.
5 Valitse Tyhjennä ennätys > Kyllä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Kaikkien omien ennätysten tyhjentäminen
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Ennätykset.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
3 Valitse laji.
4 Valitse Tyhjennä kaikki ennätykset > Kyllä.
Ainoastaan kyseisen lajin ennätykset poistetaan.
Kilpaileminen aiempaa suoritusta vastaan
Voit kilpailla aiemmin tallennettua tai ladattua suoritusta
vastaan. Tämä toiminto toimii Virtual Partner toiminnon kanssa,
jotta näet sijoituksesi suorituksen aikana.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
1 Paina kellotaulussa START-painiketta pitkään.
2 Valitse suoritus.
3 Paina MENU-painiketta pitkään.
4 Valitse Harjoitus > Kilpailuta toiminto.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Historiasta voit valita aiemmin tallennetun
suorituksen laitteesta.
• Valitsemalla Ladatut voit valita suorituksen, jonka olet
ladannut Garmin Connect tililtäsi.
Valitse
suoritus.
6
Virtual Partner näyttö avautuu, ja siinä näkyy arvioitu
loppuaikasi.
7 Aloita ajanotto valitsemalla START.
8 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse START > Tallenna.
Omat ennätykset
Kun saat suorituksen päätökseen, laite näyttää mahdolliset
uudet omat ennätykset, joita teit suorituksen aikana. Omat
ennätykset sisältävät useiden tavallisimpien harjoitusmatkojen
nopeimmat ajat ja pisimmän juoksun tai pyöräilyn.
HUOMAUTUS: pyöräilyn omat ennätykset sisältävät myös
suurimman nousun ja parhaan voiman (edellyttää
voimamittaria).
Omien ennätysten tarkasteleminen
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Ennätykset.
3 Valitse laji.
14
Kello
Hälytyksen määrittäminen
Voit määrittää enintään kymmenen erillistä hälytystä. Voit
määrittää kunkin hälytyksen kuulumaan kerran tai toistumaan
säännöllisesti.
1 Paina kellotaulussa MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Kello > Herätyskello > Lisää hälytys.
3 Valitse Aika ja määritä hälytysaika.
4 Valitse Toista ja määritä, milloin hälytys toistuu (valinnainen).
5 Valitse Äänet ja ilmoitustapa (valinnainen).
6 Voit sytyttää taustavalon hälytyksen yhteydessä valitsemalla
Taustavalo > Käytössä.
Kronografin käyttäminen
1
2
3
4
Paina MENU-painiketta pitkään.
Valitse Kello > Kronografi.
Käynnistä ajanotto valitsemalla START.
Valitse vaihtoehto:
• Pysäytä ajanotto valitsemalla STOP.
• Nollaa ajanotto valitsemalla DOWN.
Lähtölaskenta-ajastimen käynnistäminen
1
2
3
4
Paina kellotaulussa MENU-painiketta pitkään.
Valitse Kello > Ajanotto.
Anna aika.
Tarvittaessa voit määrittää ajastimen käynnistymään
uudelleen laskennan loputtua valitsemalla Käynnistä
uudelleen > Käytössä.
5 Valitse tarvittaessa Äänet ja ilmoitustapa.
6 Valitse Käynnistä ajanotto.
Kello
Sekuntikellon käyttäminen
1
2
3
4
Paina kellotaulussa MENU-painiketta pitkään.
Valitse Kello > Sekuntikello.
Aloita ajanotto valitsemalla START.
Valitsemalla LAP voit käynnistää kierroksen ajanotonÀ
uudelleen.
Kokonaisajanotto Á jatkuu.
5 Lopeta kumpikin ajanotto valitsemalla START.
6 Valitse jokin vaihtoehto.
Auringonnousu- ja -laskuhälytysten
asettaminen
Voit määrittää auringonnousu- ja -laskuhälytyksen kuulumaan
tiettyä minuutti- tai tuntimäärää ennen todellista auringonnousua
tai -laskua.
1 Paina kellotaulussa MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Kello > Hälytykset.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Auringonlaskuun > Tila > Käytössä.
• Valitse Auringonnousuun > Tila > Käytössä.
4 Valitse Aika ja määritä aika.
Ajan GPS-synkronointi
Aina kun käynnistät laitteen ja etsit satelliitteja, laite havaitsee
aikavyöhykkeen ja kellonajan automaattisesti. Voit GPSsynkronoida ajan myös manuaalisesti, kun vaihdat
aikavyöhykettä, ja jotta kesäaika päivittyy.
1 Paina kellotaulussa MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Kello > GPS-synkronointi.
3 Odota, kun laite etsii satelliitteja (Satelliittisignaalien
etsiminen, sivu 27).
Navigointi
Sijainnin tallentaminen
Voit tallentaa nykyisen sijaintisi ja navigoida takaisin siihen
myöhemmin.
1 Paina LIGHT-painiketta pitkään.
2 Valitse .
3 Seuraa näytön ohjeita.
Tallennettujen sijaintien muokkaaminen
Voit poistaa tallennetun sijainnin tai muuttaa sen nimeä sekä
korkeus- ja sijaintitietoja.
1 Valitse kellotaulussa START > Navigoi > Tallennetut
sijainnit.
2 Valitse tallennettu sijainti.
3 Valitse vaihtoehto sijainnin muokkaamista varten.
Kaikkien tallennettujen sijaintien poistaminen
Voit poistaa kaikki tallennetut sijainnit kerralla.
Navigointi
Valitse kellotaulussa START > Navigoi > Tallennetut
sijainnit > Poista kaikki.
Reittipisteen projisointi
Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja suuntiman
nykyisestä sijainnistasi uuteen sijaintiin.
1 Tarvittaessa voit lisätä reittipisteen projisointisovelluksen
sovellusluetteloon valitsemalla START > Lisää > Laadi
reittip..
2 Voit lisätä sovelluksen suosikkiluetteloosi valitsemalla Kyllä.
3 Valitse kellotaulussa START > Laadi reittip..
4 Aseta kulkusuunta valitsemalla UP tai DOWN.
5 Valitse START.
6 Valitse mittayksikkö valitsemalla DOWN.
7 Määritä matka valitsemalla UP.
8 Tallenna valitsemalla START.
Projisoitu reittipiste tallennetaan oletusnimellä.
Navigoiminen kohteeseen
Voit navigoida määränpäähän tai seurata reittiä laitteen avulla.
1 Valitse kellotaulussa START > Navigoi.
2 Valitse luokka.
3 Valitse määränpää vastaamalla näytön kehotteisiin.
4 Valitse Mene.
Navigointitiedot näkyvät.
5 Aloita navigointi valitsemalla START.
Reitin luominen ja seuraaminen laitteella
1
2
3
4
5
6
Valitse kellotaulussa START > Navigoi > Reitit > Luo uusi.
Kirjoita reitin nimi ja valitse .
Valitse Lisää sijainti.
Valitse jokin vaihtoehto.
Toista tarvittaessa vaiheet 3 ja 4.
Valitse Valmis > Tee harjoitus.
Navigointitiedot näkyvät.
7 Aloita navigointi valitsemalla START.
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja
navigoinnin aloittaminen siihen
Voit tallentaa mies yli laidan (MOB) -sijainnin ja aloittaa
navigoinnin siihen automaattisesti.
VIHJE: voit mukauttaa painikkeiden pitotoimintoa, jotta voit
käyttää MOB-toimintoa (Pikanäppäinten mukauttaminen,
sivu 24).
Valitse kellotaulussa START > Navigoi > Viime MOB.
Navigointitiedot näkyvät.
Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla
Voit osoittaa laitteella matkan päässä olevaa kohdetta, kuten
vesitornia, lukita suunnan ja navigoida kohteeseen.
1 Valitse kellotaulussa START > Navigoi > Tähtää ja mene.
2 Osoita kellon yläreuna kohteen suuntaan ja valitse START.
Navigointitiedot näkyvät.
3 Aloita navigointi valitsemalla START.
Navigointi aloituspisteeseen
Voit navigoida takaisin jäljen tai suorituksen aloituspisteeseen
kulkemaasi reittiä pitkin. Tämä toiminto on käytettävissä vain
GPS-ominaisuutta käyttävissä suorituksissa.
1 Valitse suorituksen aikana STOP > Palaa alkuun.
15
Historia
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit navigoida takaisin suorituksen aloituspisteeseen
kulkemaasi reittiä valitsemalla TracBack.
• Voit navigoida takaisin suorituksen aloituspisteeseen
linnuntietä valitsemalla Linnuntietä.
Historia sisältää tiedot ajasta, matkasta, kaloreista,
keskinopeudesta ja kierroksista sekä valinnaisen ANT+
tunnistimen tiedot.
HUOMAUTUS: kun laitteen muisti on täynnä, laite alkaa korvata
vanhimpia tietoja.
Historian käyttäminen
Nykyinen sijaintisi À, seurattava jälki Á ja määränpää Â
ilmestyvät karttaan.
Navigoinnin lopettaminen
1 Paina MENU-painiketta pitkään suorituksen aikana.
2 Valitse Lopeta navigointi.
Kartta
osoittaa sijaintisi kartassa. Sijaintien nimet ja symbolit näkyvät
kartassa. Kun navigoit määränpäähän, reitti näkyy kartassa
viivana.
• Karttanavigointi (Kartan panorointi ja zoomaus, sivu 16)
• Kartta-asetukset (Kartta-asetukset, sivu 23)
Kartan panorointi ja zoomaus
1 Navigoidessasi saat kartan näkyviin valitsemalla UP tai
DOWN.
2 Paina MENU-painiketta pitkään.
3 Valitse Panoroi/zoomaa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa ylös ja alas panoroinnin, vasemmalle ja
oikealle panoroinnin ja zoomauksen välillä valitsemalla
START.
• Voit panoroida tai zoomata karttaa valitsemalla UP ja
DOWN.
• Voit lopettaa valitsemalla BACK.
Kompassi
Laitteessa on kolmiakselinen, automaattisesti kalibroituva
kompassi. Kompassin toiminnot ja ulkonäkö muuttuvat
toiminnon mukaan sekä sen mukaan, onko GPS käytössä ja
oletko navigoimassa kohteeseen. Voit muuttaa kompassin
asetuksia manuaalisesti (Kompassin asetukset, sivu 22). Voit
avata kompassin asetukset nopeasti valitsemalla
kompassiwidgetissä START.
Korkeusmittari ja ilmanpainemittari
Laitteessa on sisäänrakennettu korkeusmittari ja
ilmanpainemittari. Laite kerää korkeus- ja ilmanpainetietoja
jatkuvasti, myös vähäisen virran tilassa. Korkeusmittari näyttää
arvioidun korkeuden painemuutosten perusteella.
Ilmanpainemittari näyttää ympäristön ilmanpainetiedot kiinteän
korkeuden perusteella, jossa korkeusmittari viimeksi kalibroitiin
(Korkeusmittariasetukset, sivu 23). Voit avata korkeus- tai
ilmanpainemittarin asetukset nopeasti valitsemalla
korkeusmittari- tai ilmanpainemittariwidgetissä START.
Historia sisältää laitteeseen tallentamiasi aiempia suorituksia.
1 Paina MENU painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Suoritukset.
3 Valitse suoritus.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää lisätietoja suorituksesta valitsemalla Tiedot.
• Voit valita kierroksen ja näyttää lisätietoja kierroksista
valitsemalla Kierrokset.
• Voit valita intervallin ja sen lisätiedot valitsemalla
Intervallit.
• Voit näyttää suorituksen kartassa valitsemalla Kartta.
• Voit tarkastella suorituksen vaikutusta aerobiseen ja
anaerobiseen kuntoosi valitsemalla Training Effect
(Tietoja harjoitusvaikutuksen asteikosta, sivu 9).
• Voit näyttää aikasi kullakin sykealueella valitsemalla Aika
alueella (Ajan näyttäminen kullakin sykealueella,
sivu 16).
• Voit näyttää suorituksen korkeuskäyrän valitsemalla
Korkeuskäyrä.
• Voit poistaa valitun suorituksen valitsemalla Poista.
Monilajihistoria
Laite tallentaa suorituksen monilajiyhteenvedon, mukaan lukien
kokonaismatkan ja -ajan, kalorit ja valinnaisten lisävarusteiden
tiedot. Lisäksi laite näyttää jokaisen lajiosuuden ja siirtymän
suoritustiedot erikseen, jotta voit vertailla samankaltaisia
harjoitussuorituksia ja seurata, miten nopeasti siirryt siirtymästä
eteenpäin. Siirtymähistoria sisältää matkan, ajan,
keskinopeuden ja kalorit.
Ajan näyttäminen kullakin sykealueella
Ennen kuin voit tarkastella sykealuetietoja, sinun on käytettävä
suorituksen aikana sykemittausta ja tallennettava suoritus.
Seuraamalla aikaasi kullakin sykealueella voit parantaa
harjoitustehoasi.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Suoritukset.
3 Valitse toiminto.
4 Valitse Aika alueella.
Kaikkien tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteeseen ajan myötä tallennettuja matka- ja
aikatietoja.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Yhteensä.
3 Valitse tarvittaessa suoritus.
4 Voit tarkastella viikoittaisia tai kuukausittaisia kokonaismääriä
valitsemalla vaihtoehdon.
Matkamittarin käyttäminen
Matkamittari tallentaa automaattisesti kokonaismatkan ja nousun sekä suorituksiin käytetyn ajan.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Yhteensä > Matkamittari.
16
Historia
3 Voit näyttää matkamittarin kokonaistiedot valitsemalla UP tai
DOWN.
Historiatietojen poistaminen
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Asetukset.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Poista kaikki suoritukset voit poistaa kaikki
suoritukset historiasta.
• Valitsemalla Nollaa yhteismäärät voit nollata kaikki
matkan ja ajan kokonaismäärät.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
4 Vahvista valintasi.
Yhteysominaisuudet
Yhteysominaisuudet ovat käytettävissä fēnix Chronos laitteessa,
kun yhdistät sen yhteensopivaan älypuhelimeen langattomalla
Bluetooth tekniikalla. Joitakin ominaisuuksia varten yhdistettyyn
älypuhelimeen on asennettava Garmin Connect Mobile sovellus.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/apps.
Puhelinilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit
fēnix Chronos laitteessa.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
GroupTrack: voit seurata yhteyshenkilöitäsi käyttämällä
LiveTrack toimintoa reaaliaikaisesti suoraan näytössä.
Suoritusten lataukset sivustoon Garmin Connect: lähettää
suorituksen automaattisesti Garmin Connect tilillesi heti, kun
suoritus on tallennettu.
Connect IQ: voit täydentää laitteen ominaisuuksia uusilla
kellotauluilla, widgeteillä, sovelluksilla ja tietokentillä.
Puhelimen etsiminen: paikantaa kadonneen älypuhelimen,
joka on pariliitetty fēnix Chronos laitteeseen ja on
kantoalueella.
Etsi kello: paikantaa kadonneen fēnix Chronos laitteen, joka on
pariliitetty älypuhelimeen ja on kantoalueella.
Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön
Jotta voit ottaa ilmoitukset käyttöön, sinun on pariliitettävä fēnix
Chronos laite yhteensopivaan mobiililaitteeseen (Älypuhelimen
pariliittäminen laitteeseen, sivu 1).
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Puhelin > Älykkäät ilmoitukset > Tila
> Käytössä.
Valitse
Suorituksen aikana.
3
4 Valitse ilmoitusasetus.
5 Valitse ääniasetus.
6 Valitse Kellotila.
7 Valitse ilmoitusasetus.
8 Valitse ääniasetus.
9 Valitse Aikakatkaisu.
10 Valitse, miten kauan uuden ilmoituksen hälytys on näytössä.
Ilmoitusten hallinta
Voit hallita fēnix Chronos laitteessa näkyviä ilmoituksia
yhteensopivassa älypuhelimessa.
Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät Apple laitetta, voit valita laitteessa näkyvät
kohteet älypuhelimen ilmoituskeskuksen asetuksista.
• Jos käytät Android™ laitetta, valitse laitteessa näkyvät
kohteet Garmin Connect Mobile sovelluksen
sovellusasetuksista.
®
Bluetooth älypuhelinyhteyden poistaminen käytöstä
1 Avaa säädinvalikko painamalla LIGHT-painiketta pitkään.
2 Valitse , jos haluat poistaa Bluetooth älypuhelinyhteyden
käytöstä fēnix Chronos laitteessa.
Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä mobiililaitteessa
mobiililaitteen käyttöoppaan mukaisesti.
Älypuhelinyhteyshälytysten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
Voit määrittää fēnix Chronos laitteen hälyttämään langattomalla
Bluetooth tekniikalla, kun pariliitetty älypuhelin muodostaa ja
katkaisee yhteyden.
HUOMAUTUS: älypuhelinyhteyshälytykset ovat oletusarvoisesti
poissa käytöstä.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Puhelin > Hälytykset.
Kadonneen mobiililaitteen etsiminen
Tällä toiminnolla voit etsiä kadonneen mobiililaitteen, joka on
pariliitetty langattomalla Bluetooth tekniikalla ja on toimintaalueella.
1 Avaa säädinvalikko painamalla LIGHT-painiketta pitkään.
2 Valitse .
fēnix Chronos laite alkaa etsiä pariliitettyä mobiililaitetta.
Mobiililaitteesta kuuluu hälytys, ja Bluetooth signaalin
voimakkuus näkyy fēnix Chronos laitteen näytössä. Bluetooth
signaalin voimakkuus lisääntyy, kun siirryt lähemmäs
mobiililaitetta.
3 Voit lopettaa haun valitsemalla BACK.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect tililläsi. Garmin
Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja jakaa
harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyörälenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja golfharjoituksista. Garmin Connect on myös
tilastojen seurantatyökalu verkossa. Siinä voit analysoida ja
jakaa golfpelejäsi Voit hankkia maksuttoman tilin osoitteessa
www.garminconnect.com/start.
Suoritusten tallentaminen: kun olet saanut ajastetun
suorituksen valmiiksi ja tallentanut sen laitteeseesi, voit
ladata sen Garmin Connect tilillesi ja säilyttää sitä niin kauan
kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää yksityiskohtaisia tietoja
kuntoilu- ja ulkoliikuntasuorituksistasi, kuten ajan, matkan,
sykkeen, kulutetut kalorit, poljinnopeuden/juoksurytmin,
karttanäkymän sekä tahti- ja nopeuskaaviot. Voit näyttää
yksityiskohtaisia tietoja golfpeleistäsi, kuten tuloskortit, tilastot
ja kenttätiedot. Lisäksi voit tarkastella mukautettavia
raportteja.
Ilmoitusten tarkasteleminen
1 Näytä ilmoituswidget valitsemalla kellotaulussa UP.
2 Valitse START ja valitse ilmoitus.
3 Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla DOWN.
4 Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla BACK.
Yhteysominaisuudet
17
Seuraa edistymistäsi: voit seurata päivittäisiä askeliasi,
osallistua ystävällismieliseen kisaan yhteyshenkilöidesi
kanssa ja pyrkiä tavoitteisiisi.
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Asetusten hallinta: voit mukauttaa laitteen asetuksia ja
käyttäjäasetuksiasi Garmin Connect tililläsi.
Connect IQ kaupan avaaminen: voit ladata sovelluksia,
kellotauluja, tietokenttiä ja widgetejä.
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect Mobile
sovelluksella
Jotta voit päivittää laitteen ohjelmiston Garmin Connect Mobile
sovelluksella, tarvitset Garmin Connect tilin ja sinun on
pariliitettävä laite yhteensopivaan älypuhelimeen (Älypuhelimen
pariliittäminen laitteeseen, sivu 1).
1 Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovelluksella
(Tietojen synkronointi Garmin Connect Mobilen kanssa
manuaalisesti, sivu 18).
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Connect Mobile
sovellus lähettää sen automaattisesti laitteeseesi.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express
sovelluksella
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava ja asennettava Garmin
Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express lähettää
sen laitteeseen.
2 Irrota laite tietokoneesta.
Laite kehottaa päivittämään ohjelmiston.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Garmin Connect käyttö tietokoneessa
Jos et ole pariliittänyt fēnix Chronos laitetta älypuhelimeen, voit
ladata kaikki suoritustietosi Garmin Connect tilillesi
tietokoneessa.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Tietojen synkronointi Garmin Connect Mobilen
kanssa manuaalisesti
1 Avaa säädinvalikko painamalla LIGHT-painiketta pitkään.
2 Valitse .
GroupTrack istunnon aloittaminen
Ennen kuin voit aloittaa GroupTrack istunnon, sinulla on oltava
Garmin Connect tili, yhteensopiva älypuhelin ja Garmin Connect
Mobile sovellus.
18
Nämä ohjeet koskevat GroupTrack istunnon aloittamista fēnix
Chronos laitteiden kanssa. Jos yhteyshenkilöilläsi on muita
yhteensopivia laitteita, näet ne kartassa. GroupTrack ajajat eivät
välttämättä näy muissa laitteissa kartassa.
1 Siirry ulos ja käynnistä fēnix Chronos laite.
2 Pariliitä älypuhelimesi fēnix Chronos laitteen kanssa
(Älypuhelimen pariliittäminen laitteeseen, sivu 1).
3 Voit ottaa käyttöön yhteyshenkilöiden näyttämisen
karttanäytössä painamalla fēnix Chronos laitteen MENUpainiketta pitkään ja valitsemalla Asetukset > GroupTrack >
Näytä kartassa.
Valitse
Garmin Connect Mobile sovelluksen asetusvalikosta
4
LiveTrack > GroupTrack.
5 Jos sinulla on useampia yhteensopivia laitteita, valitse laite
GroupTrack istuntoa varten.
6 Valitse Näkyvissä: > Kaikki yhteydet.
7 Valitse Käynnistä LiveTrack.
8 Aloita suoritus fēnix Chronos laitteessa.
9 Voit tarkastella yhteyshenkilöitä vierittämällä kartalle.
VIHJE: painamalla MENU-painiketta pitkään kartassa ja
valitsemalla Läheiset yhteydet voit tarkastella muiden
GroupTrack istunnossa olevien yhteyshenkilöiden etäisyyttä,
suuntaa ja tahtia tai nopeutta.
Vihjeitä GroupTrack istuntoihin
GroupTrack toiminnolla voit seurata ryhmäsi muita jäseniä
käyttämällä LiveTrack toimintoa suoraan näytössä. Ryhmän
kaikkien jäsenten on oltava Garmin Connect tilisi
yhteyshenkilöitä.
• Aja ulkona käyttämällä GPS-toimintoa.
• Pariliitä fēnix Chronos laitteesi älypuhelimen kanssa
Bluetooth tekniikalla.
• Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetusvalikosta
Yhteydet, kun haluat päivittää GroupTrack istunnon
osallistujaluettelon.
• Varmista, että kaikki yhteyshenkilöt on liitetty älypuhelimiin.
Aloita sitten LiveTrack istunto Garmin Connect Mobile
sovelluksessa.
• Varmista, että kaikki yhteyshenkilöt ovat kantaman sisällä
(40 km tai 25 mailia).
• Voit tarkastella yhteyshenkilöitä GroupTrack istunnon aikana
vierittämällä kartalle (Kartan lisääminen suoritukseen,
sivu 20).
Connect IQ ominaisuudet
Voit lisätä kelloon Connect IQ ominaisuuksia yhtiöltä Garmin ja
muilta palveluntarjoajilta Garmin Connect Mobile sovelluksella.
Voit mukauttaa laitetta kellotauluilla, tietokentillä, widgeteillä ja
sovelluksilla.
Kellotaulut: voit mukauttaa kellon ulkoasua.
Tietokentät: voit ladata uusia tietokenttiä, joissa anturien,
suoritusten ja aiempien suoritusten tiedot näkyvät uudella
tavalla. Voit lisätä Connect IQ tietokenttiä sisäisiin
ominaisuuksiin ja sisäisille sivuille.
Widgetit: näistä näet muun muassa anturitietoja ja ilmoituksia
yhdellä silmäyksellä.
Sovellukset: voit lisätä kelloon vuorovaikutteisia ominaisuuksia,
kuten uusia ulkoilu- ja kuntoilusuoritusten tyyppejä.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen
Ennen kuin voit ladata Connect IQ ominaisuuksia Garmin
Connect Mobile sovelluksesta, sinun on pariliitettävä fēnix
Chronos laite älypuhelimeen.
Connect IQ ominaisuudet
1 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetuksista
Connect IQ -kauppa.
2 Valitse laite tarvittaessa.
3 Valitse Connect IQ ominaisuus.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen
tietokoneella
1
2
3
4
5
Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Siirry osoitteeseen garminconnect.com ja kirjaudu sisään.
Valitse laitteen widgetissä Connect IQ -kauppa.
Valitse Connect IQ ominaisuus ja lataa se.
Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen mukauttaminen
Widgetit
Laitteessa on esiladattuna widgetejä, joista näet tietoja yhdellä
silmäyksellä. Jotkin widgetit tarvitsevat Bluetooth yhteyden
yhteensopivaan älypuhelimeen.
Jotkin widgetit ovat oletusarvoisesti näkymättömissä. Voit lisätä
ne selattaviin widgeteihin manuaalisesti.
Ilmoitukset: hälyttää älypuhelimen ilmoitusasetusten mukaisesti
esimerkiksi puheluista, tekstiviesteistä ja
yhteisöpalvelusovellusten päivityksistä.
Kalenteri: näyttää tulevat tapaamiset älypuhelimen kalenterista.
Musiikin hallinta: älypuhelimen soittimen hallinta.
Sää: näyttää nykyisen lämpötilan ja sääennusteen.
Oma päivä: näyttää kuluvan päivän aktiivisuuden dynaamisen
yhteenvedon. Tietoja ovat esimerkiksi viimeisin tallennettu
suoritus, tehominuutit, kiivetyt kerrokset, askeleet ja kulutetut
kalorit.
Askeleet: seuraa päivittäistä askelmäärää, askeltavoitetta ja
kuljettua matkaa.
Tehominuutit: seuraa keskitasoisista suuritehoisiin suorituksiin
käyttämääsi aikaa, viikon tehominuuttitavoitetta ja
edistymistäsi tavoitetta kohti.
Syke: näyttää nykyisen sykkeesi lyönteinä minuutissa ja
sykekaavion.
Suorituskyky: näyttää nykyisen harjoittelun tilan, harjoittelun
kuormittavuuden, maksimaalisen hapenottokyvyn arviot,
palautumisajan, FTP-arvion, anaerobisen kynnyksen ja
kilpailuajan ennusteet.
Viimeisin laji: näyttää lyhyen yhteenvedon viimeksi
tallennetusta lajista ja viikon kokonaismatkasta.
ABC: näyttää korkeus- ja ilmanpainemittarin sekä kompassin
tiedot yhdessä.
Anturitiedot: näyttää tietoja sisäisestä anturista tai yhdistetystä
ANT+ anturista.
Kompassi: näyttää sähköisen kompassin.
Säätimet: voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä Bluetooth
yhteyden ja sen ominaisuudet, kuten Älä häiritse, Etsi puhelin
ja Manuaalinen synkronointi.
VIRB säätimet: sisältää kameran säätimet, kun VIRB laite on
pariliitetty fēnix Chronos laitteeseen.
Viimeisin suoritus: näyttää lyhyen yhteenvedon viimeksi
tallennetusta suorituksesta, kuten juoksulenkistä, ajosta tai
uintimatkasta.
Kalorit: näyttää kuluvan päivän kaloritiedot.
Golf: näyttää viimeisimmän golfpelin tiedot.
Laitteen mukauttaminen
Kiivetyt kerrokset: seuraa kiivettyjä kerroksia ja edistymistä
tavoitetta kohti.
Koiran seuranta: näyttää koiran sijaintitiedot, kun olet
pariliittänyt yhteensopivan koiranseurantalaitteen fēnix
Chronos laitteeseen.
Widgetsilmukan mukauttaminen
Voit vaihtaa widgetien järjestystä widgetsilmukassa, poistaa
widgetejä ja lisätä uusia widgetejä.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Widgetit.
3 Valitse widget.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Järjestä uudelleen, jos haluat muuttaa widgetin
sijaintia widgetsilmukassa.
• Valitse Poista, jos haluat poistaa widgetin
widgetsilmukasta.
5 Valitse Lisää widgetejä.
6 Valitse widget.
Widget lisätään widgetsilmukkaan.
VIRB etäkäyttö
VIRB etäkäyttötoiminnolla voit ohjata VIRB actionkameraa
laitteesta. Osoitteesta www.garmin.com/VIRB voit ostaa VIRB
actionkameran.
VIRB actionkameran hallinta
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja
on VIRB sarjan käyttöoppaassa. Lisäksi sinun on määritettävä
VIRB widget näkymään widgetsilmukassa (Widgetsilmukan
mukauttaminen, sivu 19).
1 Käynnistä VIRB kamera.
2 Avaa VIRB widget valitsemalla fēnix Chronos laitteen
kellotaulussa UP tai DOWN.
3 Odota, kun laite muodostaa yhteyden VIRB kameraan.
4 Valitse START.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa videokuvaa valitsemalla Aloita tallennus.
Videolaskuri tulee näkyviin fēnix Chronos näyttöön.
• Voit ottaa valokuvan videokuvauksen aikana valitsemalla
DOWN.
• Voit lopettaa videokuvan tallentamisen valitsemalla STOP.
• Ota valokuva valitsemalla Ota valokuva.
• Voit muuttaa video- ja valokuva-asetuksia valitsemalla
Asetukset.
VIRB actionkameran hallinta suorituksen aikana
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja
on VIRB sarjan käyttöoppaassa. Lisäksi sinun on määritettävä
VIRB widget näkymään widgetsilmukassa (Widgetsilmukan
mukauttaminen, sivu 19).
1 Käynnistä VIRB kamera.
2 Avaa VIRB widget valitsemalla fēnix Chronos laitteen
kellotaulussa UP tai DOWN.
3 Odota, kun laite muodostaa yhteyden VIRB kameraan.
Kun kamera yhdistetään, VIRB tietonäyttö lisätään
suoritussovelluksiin automaattisesti.
4 Voit näyttää VIRB tietonäytön suorituksen aikana valitsemalla
UP tai DOWN.
5 Paina MENU-painiketta pitkään.
6 Valitse VIRB-etäkäyttö.
19
7 Valitse vaihtoehto:
• Voit hallita kameraa ajastimella valitsemalla Asetukset >
Ajanoton aloitus/lopetus.
HUOMAUTUS: videotallennus käynnistyy ja pysähtyy
automaattisesti, kun aloitat tai lopetat suorituksen.
• Voit hallita kameraa valikon kautta valitsemalla Asetukset
> Manuaalinen.
• Voit tallentaa videokuvaa manuaalisesti valitsemalla
Aloita tallennus.
Videolaskuri tulee näkyviin fēnix Chronos näyttöön.
• Voit ottaa valokuvan videokuvauksen aikana valitsemalla
DOWN.
• Voit lopettaa videokuvan tallentamisen manuaalisesti
valitsemalla STOP.
• Ota valokuva valitsemalla Ota valokuva.
Suoritukset ja sovellusasetukset
Näillä asetuksilla voit mukauttaa esiladattuja suoritussovelluksia
tarpeidesi mukaan. Voit esimerkiksi mukauttaa tietosivuja ja
ottaa käyttöön hälytyksiä ja harjoitteluominaisuuksia. Kaikki
asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa suoritustyypeissä.
Paina MENU-painiketta pitkään, valitse Asetukset >
Suoritukset ja sovellukset ja valitse suoritus ja sen asetukset.
Tietonäkymät: voit mukauttaa tietonäyttöjä ja lisätä uusia
suorituksen tietonäyttöjä (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 20).
Siirtymät: ottaa käyttöön siirtymät monilajisuorituksissa.
Lukitse painikkeet: estää painikkeiden painamisen vahingossa
lukitsemalla painikkeet monilajisuoritusten ajaksi.
Toista: ottaa käyttöön toistot monilajisuorituksissa. Voit käyttää
tätä asetusta esimerkiksi suorituksissa, jotka sisältävät useita
siirtymiä, kuten uintijuoksussa.
Hälytykset: määrittää suoritukselle harjoittelu- tai
navigointihälytyksiä.
Metronomi: toiminto toistaa ääniä tasaiseen tahtiin, jotta voit
parantaa tehoasi harjoittelemalla nopeampaan, hitaampaan
tai tasaisempaan rytmiin (Metronomin käyttäminen, sivu 2).
Auto Lap: määrittää Auto Lap toiminnon asetukset (Auto Lap,
sivu 21).
Auto Pause: määrittää laitteen lopettamaan tietojen
tallentamisen, kun lopetat liikkumisen tai kun vauhtisi laskee
määritetyn nopeuden alapuolelle (Ottaminen käyttöön: Auto
Pause , sivu 21).
Automaattinen nousu: määrittää laitteen havaitsemaan
korkeusmuutokset automaattisesti sisäisen korkeusmittarin
avulla.
Automaattinen kerta: määrittää laitteen havaitsemaan
laskukerrat automaattisesti sisäisen kiihtyvyysanturin avulla.
3D-nopeus: laskee nopeuden korkeusmuutosten ja maantason
vaakasuoran liikkeen perusteella (3D-nopeus ja -matka,
sivu 22).
3D-matka: laskee kuljetun matkan korkeusmuutosten ja
maantason vaakasuoran liikkeen perusteella.
Kierros-painike: voit tallentaa kierroksen tai levon suorituksen
aikana.
Automaattinen vieritys: voit selata kaikkia suoritustietonäyttöjä
automaattisesti ajastimen aikana (Automaattisen vierityksen
käyttäminen, sivu 22).
Osuuden hälytykset: ottaa käyttöön kehotteet, jotka ilmoittavat
edessäpäin olevista osuuksista.
GPS: määrittää GPS-antennin tilan. GPS + GLONASSjärjestelmä parantaa suorituskykyä haastavissa
ympäristöissä ja nopeuttaa paikannusta. Sekä GPS +
GLONASS- että GPS-vaihtoehdon käyttäminen voi lyhentää
®
®
20
akunkestoa enemmän kuin pelkän GPS-vaihtoehdon
käyttäminen. UltraTrac vaihtoehdon käyttäminen tallentaa
jälkipisteitä ja anturitietoja tavallista harvemmin (UltraTrac,
sivu 22).
Altaan koko: määrittää altaan pituuden allasuintia varten.
Vedon tunnistus: ottaa käyttöön allasuinnin vetojen
tunnistustoiminnon.
Virransäästön aikakatkaisu: määrittää suorituksen
virransäästön aikakatkaisun (Virransäästön aikakatkaisun
asetukset, sivu 22).
Taustaväri: määrittää suorituksen taustaväriksi mustan tai
valkoisen.
Korostusväri: määrittää suoritusten tehostevärin, jotta erotat
aktiivisen suorituksen paremmin.
Nimeä uud.: määrittää suorituksen nimen.
Palauta oletukset: voit nollata suoritusasetukset.
Tietonäyttöjen mukauttaminen
Voit näyttää, piilottaa ja muuttaa kunkin suorituksen
tietonäyttöjen asettelua ja sisältöä.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse mukautettava suoritus.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Tietonäkymät.
6 Valitse mukautettava tietonäyttö.
7 Valitse vaihtoehto:
• Voit muuttaa tietonäytön tietokenttien määrää valitsemalla
Asettelu.
• Jos haluat muuttaa kentässä näkyviä tietoja, valitse
kenttä.
• Valitse Järjestä uudelleen, jos haluat muuttaa tietonäytön
sijaintia silmukassa.
• Valitse Poista, jos haluat poistaa tietonäytön silmukasta.
8 Tarvittaessa voit lisätä tietonäytön silmukkaan valitsemalla
Lisää uusi.
Voit lisätä mukautetun tietonäytön tai valita esimääritetyn
tietonäytön.
Kartan lisääminen suoritukseen
Voit lisätä kartan näytettäväksi suorituksen tietonäyttöjen
silmukassa.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse mukautettava suoritus.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Tietonäkymät > Lisää uusi > Kartta.
Hälytykset
Voit määrittää kullekin suoritukselle hälytyksiä, jotka voivat
auttaa saavuttamaan tietyn harjoittelutavoitteen, lisätä
tietoisuuttasi ympäristöstä ja auttaa navigoimaan kohteeseesi.
Jotkin hälytykset ovat käytettävissä vain tietyissä suorituksissa.
Hälytyksiä on kolmea tyyppiä: tapahtumahälytyksiä,
aluehälytyksiä ja toistuvia hälytyksiä.
Tapahtumahälytys: tapahtumahälytys tulee yhden kerran.
Tapahtuma on tietty arvo. Voit esimerkiksi asettaa laitteen
hälyttämään, kun saavut tiettyyn korkeuteen.
Aluehälytys: aluehälytys ilmaisee aina, kun laite on tietyn
arvoalueen ylä- tai alapuolella. Voit esimerkiksi asettaa
laitteen hälyttämään, kun sykkeesi on alle 60 lyöntiä
minuutissa tai yli 210 lyöntiä minuutissa.
Laitteen mukauttaminen
Toistuva hälytys: toistuva hälytys käynnistyy aina, kun laite
tallentaa tietyn arvon tai arvovälin. Voit esimerkiksi asettaa
laitteen hälyttämään aina 30 minuutin välein.
3 Valitse suoritus.
Hälytyksen
nimi
Hälytystyyppi
Kuvaus
Askeltiheys/
poljinnopeus
Alue
Voit määrittää askeltiheyden/poljinnopeuden minimi- ja maksimiarvot.
Kalorit
Tapahtuma,
toistuva
Voit asettaa kalorimäärän.
Mukautettu
Toistuva
Voit valita valmiin ilmoituksen tai
luoda mukautetun ilmotuksen ja
valita hälytystyypin.
Matka
Toistuva
Voit määrittää matkavälin.
Korkeus
Alue
Voit määrittää minimi- ja maksimikorkeusarvot.
Syke
Alue
Voit määrittää minimi- ja maksimisykearvot tai sykealueen
muutokset. Katso kohtia Tietoja
sykealueista, sivu 11 ja Sykealuelaskenta, sivu 11.
Tahti
Alue
Voit määrittää minimi- ja maksimitahtiarvot.
Voima
Alue
Voit määrittää korkean tai matalan
voimatason.
Läheisyys
Tapahtuma
Voit määrittää säteen tallennetusta
sijainnista.
Juoksu/kävely
Toistuva
Voit määrittää ajoitetut kävelytauot
säännöllisin välein.
Nopeus
Alue
Voit määrittää nopeuden minimi- ja
maksimiarvot.
Vetotahti
Alue
Voit määrittää suuren tai pienen
vetomäärän minuutissa.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Auto Lap.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Auto Lap voit ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä Auto Lap toiminnon.
• Valitsemalla Automaattinen matka voit muuttaa
kierrosten välistä matkaa.
Aina kun kierros täyttyy, näyttöön tulee ilmoitus, jossa näkyy
kyseisen kierroksen aika. Lisäksi laite antaa äänimerkin tai
värisee, jos viestiäänet ovat käytössä (Järjestelmäasetukset,
sivu 24).
Tarvittaessa voit mukauttaa tietosivuja näyttämään lisätietoja
kierroksista (Tietonäyttöjen mukauttaminen, sivu 20).
Kierroshälytysviestin mukauttaminen
Voit mukauttaa yhtä tai kahta kierroshälytysviestissä näkyvää
tietokenttää.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Auto Lap > Kierroshälytys.
6 Muuta tietokenttää valitsemalla se.
7 Valitse Esikatselu (valinnainen).
Aika
Tapahtuma,
toistuva
Voit määrittää aikavälin.
Ottaminen käyttöön: Auto Pause
Hälytyksen määrittäminen
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Hälytykset.
6 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä suoritukselle uuden hälytyksen valitsemalla
Lisää uusi.
• Voit muokata aiemmin luotua hälytystä valitsemalla
hälytyksen nimen.
7 Valitse tarvittaessa hälytyksen tyyppi.
8 Valitse alue ja syötä hälytykselle minimi- ja maksimiarvot tai
mukautettu arvo.
9 Ota hälytys tarvittaessa käyttöön.
Tapahtumahälytyksille ja toistuville hälytyksille näkyviin tulee
ilmoitus aina, kun saavutat hälytyksen arvon. Aluehälytyksille
näkyviin tulee ilmoitus aina, kun ylität tai alitat määritetyn alueen
(minimi- ja maksimiarvot).
Auto Lap
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan
Auto Lap toiminnolla voit merkitä kierroksen automaattisesti
tiettyyn etäisyyteen. Tämän ominaisuuden avulla voit helposti
vertailla tehoa suorituksen eri osissa (esimerkiksi 1 mailin tai 5
kilometrin välein).
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
Laitteen mukauttaminen
®
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos suoritus
sisältää liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on
pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Auto Pause.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pysäytettynä voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt.
• Valitsemalla Mukautettu voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun tahtisi tai nopeutesi laskee tietyn
arvon alle.
Automaattisen nousun ottaminen käyttöön
Automaattinen nousu -toiminto havaitsee korkeusmuutokset
automaattisesti. Voit käyttää sitä esimerkiksi kiipeilyn,
patikoinnin, juoksun tai pyöräilyn aikana.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Automaattinen nousu > Tila > Käytössä.
21
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Juoksunäyttö voit määrittää juoksun aikana
näkyvät tietonäytöt.
• Valitsemalla Nousunäyttö voit määrittää kiipeilyn aikana
näkyvät tietonäytöt.
• Voit määrittää näytön värit muuttumaan käänteisiksi, kun
tilaa vaihdetaan, valitsemalla Käännä värit.
• Valitsemalla Pystynopeus voit määrittää nousutahdin
ajan kuluessa.
• Valitsemalla Tilan vaihto voit määrittää, miten nopeasti
laite vaihtaa tilaa.
3D-nopeus ja -matka
Voit määrittää 3D-nopeuden ja -matkan, jotta nopeutesi ja
matkasi lasketaan sekä korkeusmuutosten että maantason
vaakasuoran liikkeen perusteella. Voit käyttää sitä esimerkiksi
hiihtämisen, kiipeilyn, navigoinnin, patikoinnin, juoksun tai
pyöräilyn aikana.
Lap-painikkeen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä
Ottamalla käyttöön Kierros-painike-asetuksen voit tallentaa
kierroksen tai levon suorituksen aikana LAP-painikkeella.
Poistamalla Kierros-painike-asetuksen käytöstä voit estää
kierrosten tallentamisen suorituksen aikaisten tahattomien
painallusten vuoksi.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse suoritus.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Kierros-painike.
Lap-painikkeen tilaksi vaihtuu nykyisen asetuksen mukaan
Käytössä tai Pois.
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Automaattisella vierityksellä voit katsoa kaikki
suoritustietonäytöt, kun ajanotto on käynnissä.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse suoritusasetukset.
5 Valitse Automaattinen vieritys.
6 Valitse näyttönopeus.
UltraTrac
UltraTrac toiminto on GPS-asetus, joka tallentaa jälkipisteet ja
anturitiedot tavallista harvemmin. UltraTrac toiminnon
käyttöönotto lisää akun kestoa, mutta heikentää tallennettujen
suoritusten laatua. UltraTrac ominaisuutta tulee käyttää
suorituksissa, jotka edellyttävät pitkäkestoista akkua ja joissa
usein toistuvat anturitietojen päivitykset eivät ole tärkeitä.
Virransäästön aikakatkaisun asetukset
Aikakatkaisuasetukset vaikuttavat siihen, miten kauan laite
pysyy harjoitustilassa esimerkiksi silloin, kun odotat kilpailun
alkamista. Paina MENU-painiketta pitkään, valitse Asetukset >
Suoritukset ja sovellukset ja valitse suoritus ja sen asetukset.
Voit muuttaa suorituksen aikakatkaisua valitsemalla
Virransäästön aikakatkaisu.
Normaali: määrittää laitteen siirtymään virtaa säästävään
kellotilaan, kun sitä ei ole käytetty 5 minuuttiin.
Pidennetty: määrittää laitteen siirtymään virtaa säästävään
kellotilaan, kun sitä ei ole käytetty 25 minuuttiin.
Pidennetyssä tilassa akun kesto latausten välillä voi lyhentyä.
22
Suorituksen tai sovelluksen poistaminen
1
2
3
4
Paina MENU-painiketta pitkään.
Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
Valitse suoritus.
Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa suorituksen suosikkiluettelostasi valitsemalla
Poista suosikeista.
• Voit poistaa suorituksen sovellusluettelosta valitsemalla
Poista.
Suoritusten järjestyksen muuttaminen sovellusluettelossa
1
2
3
4
5
Paina MENU-painiketta pitkään.
Valitse Asetukset > Suoritukset ja sovellukset.
Valitse suoritus.
Valitse Järjestä uudelleen.
Voit muuttaa suorituksen sijaintia sovellusluettelossa
valitsemalla UP tai DOWN.
Kellotauluasetukset
Voit mukauttaa kellotaulun ulkoasua valitsemalla asettelun, värit
ja lisätiedot. Voit myös ladata mukautettuja kellotauluja Connect
IQ kaupasta.
Kellotaulun mukauttaminen
Ennen kuin voit aktivoida Connect IQ kellotaulun, sinun on
asennettava kellotaulu Connect IQ kaupasta (Connect IQ
ominaisuudet, sivu 18).
Voit mukauttaa kellotaulun tietoja ja ulkoasua tai aktivoida
asennetun Connect IQ kellotaulun.
1 Paina kellotaulussa MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Kellotaulu.
3 Voit esikatsella kellotaulun vaihtoehtoja valitsemalla UP tai
DOWN.
4 Voit selata muita esiladattuja kellotauluja valitsemalla Lisää
uusi.
5 Valitsemalla START > Käytä voit aktivoida esiladatun
kellotaulun tai asennetun Connect IQ kellotaulun.
6 Jos käytät esiladattua kellotaulua, valitse START > Mukauta.
7 Valitse vaihtoehto:
• Voit muuttaa analogisen kellotaulun numeroiden tyyliä
valitsemalla Kellotaulu.
• Voit muuttaa analogisen kellotaulun osoittimien tyyliä
valitsemalla Osoittimet.
• Voit muuttaa digitaalisen kellotaulun numeroiden tyyliä
valitsemalla Asettelu.
• Voit muuttaa digitaalisen kellotaulun sekuntien tyyliä
valitsemalla Sekuntia.
• Voit muuttaa kellotaulussa näkyviä tietoja valitsemalla
Tiedot.
• Voit lisätä kellotauluun korostusvärin tai vaihtaa sitä
valitsemalla Korostusväri.
• Voit vaihtaa taustavärin valitsemalla Taustaväri.
• Voit tallentaa muutokset valitsemalla Valmis.
Antureiden asetukset
Kompassin asetukset
Paina MENU-painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Anturit
ja lisälaitteet > Kompassi.
Kalibroi: voit kalibroida kompassianturin manuaalisesti
(Kompassin kalibroiminen manuaalisesti, sivu 23).
Laitteen mukauttaminen
Näyttö: asettaa kompassin suuntiman kirjaimiksi, asteiksi tai
milliradiaaneiksi.
Pohjoisen viite: asettaa kompassin pohjoisen viitteen
(Pohjoisen viitteen määrittäminen, sivu 23).
Tila: määrittää kompassin käyttämään ainoastaan sähköanturin
tietoja (Käytössä), sekä GPS-osan että sähköanturin tietoja
liikkeellä (Automaattinen) tai ainoastaan GPS-tietoja (Pois).
Kompassin kalibroiminen manuaalisesti
HUOMAUTUS
Kalibroi sähköinen kompassi ulkona. Älä seiso lähellä kohteita,
jotka vaikuttavat magneettikenttiin, kuten ajoneuvot,
rakennukset ja jännitelinjat, jotta suuntima olisi mahdollisimman
tarkka.
Laitteesi on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvona
automaattista kalibrointia. Voit kalibroida kompassin
manuaalisesti, jos se ei toimi kunnolla esimerkiksi pitkien
siirtymien tai voimakkaiden lämpötilanvaihteluiden jälkeen.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Kompassi >
Kalibroi > Käynnistä.
3 Seuraa näytön ohjeita.
VIHJE: tee ranteella pientä kahdeksikkoa, kunnes näet
ilmoituksen.
Pohjoisen viitteen määrittäminen
Voit määrittää suuntimatietojen laskennassa käytettävän
suuntaviitteen.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Kompassi >
Pohjoisen viite.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asettaa viitteeksi maantieteellisen pohjoisen,
valitse Tosi.
• Jos haluat asettaa sijaintisi magneettisen deklinaation
automaattisesti, valitse Magneettinen.
• Jos haluat asettaa viitteeksi karttapohjoisen (000º), valitse
Ruudukko.
• Jos haluat asettaa erantoarvon manuaalisesti, valitse
Käyttäjä, anna eranto ja valitse Valmis.
Korkeusmittariasetukset
Paina MENU-painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Anturit
ja lisälaitteet > Korkeusmitt..
Automaattinen kalibrointi: korkeusmittari kalibroituu joka kerta,
kun GPS-jäljitys otetaan käyttöön.
Kalibroi: voit kalibroida korkeusmittarin tunnistimen
manuaalisesti.
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen
Laite on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvoisesti
automaattista kalibrointia GPS-lähtöpisteessä. Voit kalibroida
barometrisen korkeusmittarin manuaalisesti, jos tiedät oikean
korkeuden.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Korkeusmitt..
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit kalibroida automaattisesti GPS-aloituspisteestä
valitsemalla Automaattinen kalibrointi > Käytössä.
• Voit antaa nykyisen korkeuden valitsemalla Kalibroi.
Ilmanpainemittarin asetukset
Myrskyhälytys: määrittää ilmanpaineen muutoksen, joka
laukaisee myrskyhälytyksen.
Kellotila: määrittää kellotilassa käytettävän anturin.
Automaattinen-vaihtoehto käyttää sekä korkeus- että
ilmanpainemittaria liikkeidesi mukaan. Voit käyttää
Korkeusmitt.-vaihtoehtoa, kun korkeus muuttuu suorituksen
aikana, ja Ilmanpainemittari-vaihtoehtoa, kun korkeus ei
muutu suorituksen aikana.
Kartta-asetukset
Voit mukauttaa kartan näyttämistä karttasovelluksessa ja
tietonäytöissä.
Paina MENU-painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Kartta.
Suuntaus: määrittää kartan suunnan. Pohjoinen ylös vaihtoehto näyttää pohjoisen näytön yläreunassa. Reitti ylös vaihtoehto näyttää nykyisen kulkusuunnan näytön
yläreunassa.
Käyttäjän sijainnit: näyttää tai piilottaa tallennetut sijainnit
kartassa.
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole
käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä
manuaalisesti.
GroupTrack asetukset
Paina MENU-painiketta pitkään ja valitse Asetukset >
GroupTrack.
Näytä kartassa: voit näyttää yhteyshenkilöt kartassa
GroupTrack istunnon aikana.
Suoritustyypit: voit valita, mitkä suoritustyypit näkyvät
karttanäytössä GroupTrack istunnon aikana.
Navigointiasetukset
Voit mukauttaa kartan ominaisuuksia ja ulkoasua navigoitaessa
määränpäähän.
Kartan ominaisuuksien mukauttaminen
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Navigointi > Tietonäkymät.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Kartta voit ottaa kartan käyttöön tai poistaa
sen käytöstä.
• Valitsemalla Opas voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
opasnäytön, jossa näkyvää kompassin suuntimaa tai
reittiä voit seurata navigoidessasi.
• Valitsemalla Korkeuskäyrä voit ottaa korkeuskäyrän
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
• Valitse lisättävä, poistettava tai mukautettava näyttö.
Kulkusuunta-asetukset
Voit määrittää navigoitaessa näkyvän osoittimen toiminnan.
Paina MENU-painiketta pitkään ja valitse Asetukset >
Navigointi > Tyyppi.
Suuntima: osoittaa määränpään suunnan.
Reitti: näyttää sijaintisi suhteessa määränpäähän johtavaan
suuntaviivaan (Suuntaosoitin, sivu 23).
Suuntaosoitin
Suuntaosoittimesta on eniten hyötyä, kun navigoit kohteeseen
suoraa linjaa pitkin, esimerkiksi vesireitillä. Sen avulla voit
navigoida takaisin oikealle kurssille ja välttää esteet ja vaarat.
Paina MENU-painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Anturit
ja lisälaitteet > Ilmanpainemittari.
Käyrä: määrittää kartan aika-asteikon ilmanpainemittarin
widgetissä.
Laitteen mukauttaminen
23
Suuntaosoitin À näyttää sijaintisi suhteessa reittiviivaan, joka
johtaa määränpäähän. Kurssilta poikkeamisosoitin (CDI) Á
näyttää, miten paljon olet ajautunut reitiltä (oikealle tai
vasemmalle). Pisteet  ilmaisevat, miten kaukana suunnasta
olet.
Kulkusuunnan ilmaisimen määrittäminen
Voit määrittää kulkusuunnan ilmaisimen, joka näkyy
tietonäytöissä navigoinnin aikana. Ilmaisin osoittaa
tavoitekulkusuuntaan.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Navigointi > Kulkusuunnan ilmaisin.
Navigointihälytysten asettaminen
Voit asettaa hälytyksiä navigoinnin avuksi määränpäähän.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Navigointi > Hälytykset.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit asettaa hälytyksen tietyn matkan päässä
määränpäästä valitsemalla Matka loppuun.
• Voit asettaa hälytyksen tietyn jäljellä olevan ajan päähän
määränpäästä valitsemalla ETE loppuun.
4 Ota hälytys käyttöön valitsemalla Tila.
5 Määritä etäisyyden tai ajan arvo ja valitse .
Järjestelmäasetukset
Paina MENU-painiketta pitkään ja valitse Asetukset >
Järjestelmä.
Kieli: määrittää laitteen näyttökielen.
Aika: muuttaa aika-asetuksia (Aika-asetukset, sivu 24).
Taustavalo: muuttaa taustavaloasetuksia (Taustavaloasetusten
muuttaminen, sivu 24).
Äänet: määrittää laitteen äänet, kuten näppäinäänet, hälytykset
ja värinän.
Älä häiritse: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Älä häiritse tilan. Voit ottaa Älä häiritse -tilan käyttöön automaattisesti
normaalin nukkuma-aikasi ajaksi valitsemalla Nukkumisaika.
Voit määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin Connect
tililläsi.
Säädinvalikko: voit lisätä ja poistaa säädinvalikon
pikavalikkoasetuksia sekä muuttaa niiden järjestystä
(Säädinvalikon mukauttaminen, sivu 24).
Pikanäppäimet: voit lisätä laitteen painikkeisiin pikavalintoja
(Pikanäppäinten mukauttaminen, sivu 24).
Automaattinen lukitus: voit välttää turhat painallukset
lukitsemalla painikkeet automaattisesti. Suorituksen aikana vaihtoehdolla voit lukita painikkeet ajoitetun suorituksen
ajaksi. Kellotila-vaihtoehdolla voit lukita painikkeet, kun et
tallenna ajoitettua suoritusta.
Yksikkö: määrittää laitteen mittayksikön (Mittayksiköiden
muuttaminen, sivu 25).
Muoto: määrittää yleiset muotoasetukset, kuten suoritusten
aikana näkyvän tahdin ja nopeuden, viikon ensimmäisen
päivän sekä maantieteellisen sijainnin muodon ja datumvaihtoehdon.
24
Tiedon tallennus: määrittää, miten laite tallentaa suoritustietoja.
Älykäs-tallennusvaihtoehto (oletus) mahdollistaa tavallista
pidempien suoritustallenteiden tallentamisen. Joka sekunti tallennusvaihtoehto tallentaa yksityiskohtaiset tiedot, mutta ei
välttämättä tallenna pitkäkestoisia suorituksia kokonaan.
USB-tila: määrittää laitteen käyttämään massamuistitilaa tai
Garmin tilaa, kun se liitetään tietokoneeseen.
Palauta oletukset: voit nollata käyttäjätiedot ja asetukset
(Kaikkien oletusasetusten palauttaminen, sivu 27).
Ohjelmistopäivitys: voit asentaa sovelluksella Garmin Express
ladattuja ohjelmistopäivityksiä.
Aika-asetukset
Paina MENU-painiketta pitkään ja valitse Asetukset >
Järjestelmä > Aika.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aseta aika: Määrittää laitteen aikavyöhykkeen. Automaattinenvalinta määrittää aikavyöhykkeen automaattisesti GPSsijaintisi mukaan.
Aika: voit muuttaa aikaa, jos Manuaalinen on valittu.
Hälytykset: voit määrittää auringonnousu- ja -laskuhälytyksen
kuulumaan tiettyä minuutti- tai tuntimäärää ennen todellista
auringonnousua tai -laskua.
GPS-synkronointi: voit GPS-synkronoida ajan manuaalisesti,
kun vaihdat aikavyöhykettä, ja jotta kesäaika päivittyy.
Taustavaloasetusten muuttaminen
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Taustavalo.
3 Valitse Suorituksen aikana tai Kellotila.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Painikkeet voit sytyttää taustavalon
automaattisesti painikepainallusten yhteydessä.
• Valitsemalla Hälytykset voit sytyttää taustavalon
automaattisesti hälytysten yhteydessä.
• Valitsemalla Ele-asetuksen taustavalo syttyy, kun nostat
ja käännät käsivarttasi ja katsot rannettasi.
• Valitsemalla Aikakatkaisu voit määrittää ajan, jonka
kuluttua taustavalo sammuu.
• Valitsemalla Kirkkaus voit määrittää taustavalon
kirkkauden.
Säädinvalikon mukauttaminen
Voit lisätä ja poistaa säädinvalikon pikavalikkoasetuksia sekä
muuttaa niiden järjestystä (Säädinvalikon tarkasteleminen,
sivu 1).
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Säädinvalikko.
3 Valitse mukautettava pikavalinta.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Järjestä uudelleen, jos haluat muuttaa
pikavalinnan sijaintia säädinvalikossa.
• Valitse Poista, jos haluat poistaa pikavalinnan
säädinvalikosta.
5 Tarvittaessa voit lisätä pikavalinnan säädinvalikkoon
valitsemalla Lisää uusi.
Pikanäppäinten mukauttaminen
Voit mukauttaa yksittäisten painikkeiden ja painikeyhdistelmien
pitotoimintoa.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Pikanäppäimet.
3 Valitse mukautettava painike tai painikeyhdistelmä.
4 Valitse toiminto.
Laitteen mukauttaminen
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa matkan, tahdin ja nopeuden, korkeuden, painon,
pituuden ja lämpötilan mittayksiköitä.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Yksikkö.
3 Valitse mittatyyppi.
4 Valitse mittayksikkö.
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tietoja, kuten laitetunnusta,
ohjelmistoversiota, säädöstietoja ja käyttöoikeussopimusta.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Tietoja.
Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot
1 Valitse asetuksista Tietoja.
2 Valitse DOWN, kunnes näet säädöstiedot.
ANT+ anturit
Laite sopii yhteen näiden langattomien ANT+ lisävarusteiden
kanssa.
• Sykemittari, kuten HRM-Run (Sykevyön asettaminen
paikalleen, sivu 5)
• Pyörän nopeus- ja poljinanturi (Valinnaisen pyörän nopeustai poljinanturin käyttäminen, sivu 25)
• Jalka-anturi (Jalka-anturi, sivu 25)
• Voima-anturi, kuten Vector™
• tempe™ langaton lämpötila-anturi (tempe, sivu 26)
Lisätietoja lisätunnistimien yhteensopivuudesta ja hankkimisesta
on osoitteessa http://buy.garmin.com.
ANT+ anturien pariliitos
Kun yhdistät anturin ensimmäisen kerran laitteeseen
langattomalla ANT+ tekniikalla, sinun on pariliitettävä laite ja
anturi. Pariliitoksen jälkeen laite yhdistää anturiin
automaattisesti, kun aloitat toiminnon ja anturi on aktiivinen ja
alueella.
HUOMAUTUS: jos laitteen mukana toimitettiin sykemittari, se ja
laite on jo pariliitetty.
1 Jos pariliität sykemittaria, aseta se paikalleen (Sykevyön
asettaminen paikalleen, sivu 5).
Sykemittari ei lähetä eikä vastaanota tietoja, ennen kuin olet
asettanut sen paikalleen.
Tuo
laite enintään 3 m (10 jalan) päähän anturista.
2
HUOMAUTUS: pysy 10 m (33 jalan) päässä muista ANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
3 Paina MENU-painiketta pitkään.
4 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Lisää uusi.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Etsi kaikki.
• Valitse anturin tyyppi.
Kun tunnistin on liitetty laitteeseesi, tunnistimen tila muuttuu
Etsitään-tilasta Yhdistetty-tilaan. Anturin tiedot ovat
tietosivuilla tai mukautetussa tietokentässä.
Valinnaisen pyörän nopeus- tai poljinanturin
käyttäminen
Yhteensopivasta pyörän nopeus- tai poljinanturista voi lähettää
tietoja laitteeseen.
• Pariliitä anturi ja laite (ANT+ anturien pariliitos, sivu 25).
ANT+ anturit
• Päivitä kuntoilukäyttäjän profiilitietosi (Käyttäjäprofiilin
määrittäminen, sivu 10).
• Määritä renkaan koko (Renkaan koko ja ympärysmitta,
sivu 32).
• Lähde matkaan (Suorituksen aloittaminen, sivu 2).
Harjoittelu voimamittarien avulla
• Osoitteessa www.garmin.com/intosports on luettelo laitteen
kanssa yhteensopivista ANT+ antureista (kuten Vector).
• Lisätietoja on voimamittarin käyttöoppaassa.
• Mukauta voima-alueita kuntosi ja tavoitteidesi mukaan
(Voima-alueiden määrittäminen, sivu 11).
• Käytä aluehälytyksiä ilmoittamaan, kun olet saavuttanut tietyn
voima-alueen (Hälytyksen määrittäminen, sivu 21).
• Mukauta voiman tietokenttiä (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 20).
Sähköisten vaihteiden käyttäminen
Ennen kuin voit käyttää yhteensopivia sähköisiä vaihteita, kuten
Shimano Di2™ vaihteita, sinun on pariliitettävä ne laitteesi
kanssa (ANT+ anturien pariliitos, sivu 25). Voit mukauttaa
valinnaisia tietokenttiä (Tietonäyttöjen mukauttaminen, sivu 20).
fēnix Chronos laite näyttää nykyiset säätöarvot, kun anturi on
säätötilassa.
®
Tilannetietoisuus
Voit parantaa tilannetietoisuutta käyttämällä fēnix Chronos
laitetta Varia Vision™ laitteen, älykkäiden Varia™ pyöränvalojen
ja taaksepäin suunnatun tutkan kanssa. Lisätietoja on Varia
laitteen käyttöoppaassa.
HUOMAUTUS: fēnix Chronos ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää
ennen Varia laitteiden pariliitosta (Ohjelmiston päivittäminen
Garmin Connect Mobile sovelluksella, sivu 18).
Jalka-anturi
Laite on yhteensopiva jalka-anturin kanssa. Jalka-anturin avulla
voit tallentaa tahti- ja matkatietoja GPS-ominaisuuden
käyttämisen sijasta, kun harjoittelet sisätiloissa tai GPS-signaali
on heikko. Jalka-anturi on valmiustilassa ja valmis lähettämään
tietoja (kuten sykevyö).
Kun jalka-anturi on ollut 30 minuuttia käyttämättä, se kytkeytyy
pois toiminnasta säästääkseen paristoa. Kun pariston virta on
vähissä, siitä näkyy ilmoitus laitteessa. Pariston käyttöaikaa on
jäljellä noin viisi tuntia.
Jalka-anturin kalibroinnin parantaminen
Ennen laitteen kalibrointia sinun on haettava GPS-signaaleja ja
pariliitettävä laite jalka-anturiin (ANT+ anturien pariliitos,
sivu 25).
Jalka-anturi kalibroituu itsestään, mutta voit parantaa nopeus- ja
matkatietoja juoksemalla muutaman kerran ulkona käyttäen
GPS-toimintoa.
1 Seiso ulkona 5 minuutin ajan paikassa, josta on hyvä
näkyvyys taivaalle.
2 Aloita juoksusuoritus.
3 Juokse radalla pysähtymättä 10 minuutin ajan.
4 Lopeta suoritus ja tallenna se.
Jalka-anturin kalibrointiarvo muuttuu tarvittaessa
tallennettujen tietojen perusteella. Jalka-anturia ei yleensä
tarvitse kalibroida uudelleen, ellei juoksutyyli muutu.
Jalka-anturin kalibroiminen manuaalisesti
Ennen laitteen kalibrointia sinun on pariliitettävä laite jalkaanturiin (ANT+ anturien pariliitos, sivu 25).
25
Manuaalinen kalibrointi on suositeltava, jos tiedät
kalibrointitekijän. Tiedät ehkä kalibrointitekijän, jos olet
kalibroinut jalka-anturin toisen Garmin tuotteen kanssa.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet.
3 Valitse jalka-anturi.
4 Valitse Kalibrointi tekijä > Aseta arvo.
5 Säädä kalibrointitekijää:
• Lisää kalibrointitekijää, jos matka on liian lyhyt.
• Vähennä kalibrointitekijää, jos matka on liian pitkä.
Jalka-anturin nopeuden ja matkan asettaminen
Pariliitä laite jalka-anturiin, jotta voit mukauttaa jalka-anturin
nopeutta ja matkaa (ANT+ anturien pariliitos, sivu 25).
Voit määrittää laitteen laskemaan nopeuden ja matkan jalkaanturin tietojen perusteella GPS-tietojen sijasta.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet.
3 Valitse jalka-anturi.
4 Valitse Nopeus tai Etäisyys.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Sisätilat, kun harjoittelet ilman GPS-ominaisuutta,
tavallisesti sisätiloissa.
• Valitse Aina, jos haluat käyttää jalka-anturin tietoja aina
GPS-asetuksesta riippumatta.
tempe
tempe on langaton ANT+ lämpötila-anturi. Voit kiinnittää anturin
hihnaan tai lenkkiin niin, että se on kosketuksissa ympäröivän
ilman kanssa ja pystyy antamaan tarkkoja lämpötilatietoja. Sinun
täytyy muodostaa pariliitos tempe laitteen ja laitteesi välille, jotta
tempe näyttää lämpötilatietoja.
Laitteen tiedot
fēnix Chronos - tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 7 päivää
Vesitiiviys
10 ATM*
Käyttölämpötila
-20–50 ºC (-4–122 ºF)
Latauslämpötila
0–45 ºC (32–113 ºF)
Radiotaajuus
2,4 GHz
Radioprotokollat
Langaton ANT+ tekniikka
Bluetooth Smart laite
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen
kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Valitse Apple tietokoneessa laite ja valitse Arkisto > Anna
levy.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1 Avaa Garmin-asema tai -taltio.
2 Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
3 Valitse tiedosto.
4 Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
HUOMAUTUS: jos käytät Apple tietokonetta, poista tiedostot
kokonaan tyhjentämällä roskakori.
Laitteen huolto
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Älä paina painikkeita veden alla.
Pidä nahkahihna kuivana. Älä käytä nahkahihnaa uidessasi tai
suihkussa. Altistuminen vedelle voi vioittaa nahkahihnaa.
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laitteen puhdistaminen
*Laite kestää painetta, joka vastaa 100 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Akun tiedot
Todellinen akunkesto määräytyy sen mukaan, mitä
ominaisuuksia laitteessa on käytössä, kuten aktiivisuuden
seuranta, rannesykemittaus, älypuhelimen ilmoitukset, GPS,
sisäiset anturit ja yhdistetyt ANT+ anturit.
Akunkesto
Tila
Enintään 13 h
Normaali GPS-tila ja rannesykemittaus
Enintään 22 h
UltraTrac GPS tila, jossa kahden minuutin kyselyväli
Enintään 7 päivää Älykellotila ja aktiivisuuden seuranta, älypuhelimen
ilmoitukset sekä rannesykemittaus
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
VIHJE: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/fitandcare.
Nahkahihnojen puhdistaminen
1 Pyyhi nahkahihnat kuivalla liinalla.
2 Puhdista nahkahihnat nahanhoitoaineella.
Hihnan vaihtaminen
1 Purista jousitangon tappeja ja irrota hihna kellosta.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
26
®
Laitteen tiedot
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
2 Kohdista uusi hihna laitteeseen.
3 Purista tappeja ja paina hihna paikalleen.
HUOMAUTUS: varmista, että hihna on tukevasti paikallaan.
Jousitangon pitäisi kohdistua laitteen reikiin.
4 Vaihda toinen hihna toistamalla vaiheet 1 - 3.
Metallisen kellonhihnan säätö
Jos kellossa on metallinen hihna, vie kello kultasepälle tai
muulle ammattilaiselle hihna säätämistä varten.
Vianmääritys
Laitteen kieli on väärä
Voit vaihtaa laitteen kielivalintaa, jos olet valinnut väärän kielen
vahingossa.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Vieritä luettelon viimeiseen kohtaan ja valitse START.
3 Vieritä luettelon toiseksiviimeiseen kohtaan ja valitse START.
4 Valitse START.
5 Valitse kieli.
Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen
kanssa?
fēnix Chronos laite on yhteensopiva langatonta Bluetooth Smart
tekniikkaa käyttävien älypuhelinten kanssa.
Lisätietoja yhteensopivuudesta on osoitteessa
www.garmin.com/ble.
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen
• Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön älypuhelimessa.
• Tuo puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
• Avaa älypuhelimessa pariliitostila avaamalla Garmin Connect
Mobile sovellus, valitsemalla
tai
ja valitsemalla
Garmin-laitteet > Lisää laite.
• Ota laitteessa käyttöön Bluetooth tekniikka ja siirrä laite
pariliitostilaan painamalla LIGHT-painiketta pitkään ja
valitsemalla .
Laitteen nollaaminen
1 Paina LIGHT-painiketta vähintään 25 sekunnin ajan.
2 Käynnistä laite painamalla LIGHT-painiketta yhden sekunnin
ajan.
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän määrittämät tiedot
ja toimintohistorian.
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Palauta oletukset >
Kyllä.
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express sovelluksella.
◦ Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovellukseen
Bluetooth älypuhelimella.
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Lämpötilalukema ei ole tarkka
Kehon lämpötila vaikuttaa sisäisen lämpötila-anturin lukemaan.
Saat tarkimman lämpötilalukeman irrottamalla kellon ranteesta
ja odottamalla 20–30 minuuttia.
Voit myös käyttää valinnaista ulkoista tempe lämpötila-anturia,
jotta näet ympäristön lämpötilan tarkasti käyttäessäsi kelloa.
Akun käyttöiän maksimoiminen
Akun käyttöikää voi pidentää monella tavalla.
• Lyhennä taustavalon aikakatkaisua (Taustavaloasetusten
muuttaminen, sivu 24).
• Vähennä taustavalon kirkkautta.
• Käytä harjoituksessa UltraTrac GPS tilaa (UltraTrac, sivu 22).
• Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä, kun et käytä
verkkotoimintoja (Yhteysominaisuudet, sivu 17).
• Kun keskeytät suorituksen pitkäksi ajaksi, käytä jatka
myöhemmin -vaihtoehtoa (Suorituksen lopettaminen, sivu 2).
• Poista aktiivisuuden seuranta käytöstä (Aktiivisuuden
seurannan poistaminen käytöstä, sivu 12).
• Käytä Connect IQ kellotaulua, joka ei päivity sekunnin välein.
Käytä esimerkiksi kelloa, jossa ei ole sekuntiosoitinta
(Kellotaulun mukauttaminen, sivu 22).
• Rajoita laitteen näyttämien älypuhelinilmoitusten määrää
(Ilmoitusten hallinta, sivu 17).
• Lakkaa lähettämästä syketietoja pariliitettyihin Garmin
laitteisiin (Syketietojen lähettäminen Garmin laitteille, sivu 5).
• Poista käytöstä sykemittaus ranteesta (Rannesykemittarin
poistaminen käytöstä, sivu 5).
HUOMAUTUS: ranteesta mitattujen syketietojen avulla
lasketaan suurtehoisia tehominuutteja ja kulutettuja kaloreita.
Aktiivisuuden seuranta
Lisätietoja aktiivisuuden seurannan tarkkuudesta on osoitteessa
garmin.com/ataccuracy.
Päivittäinen askelmäärä ei näy
Päivittäinen askelmäärä nollautuu aina keskiyöllä.
Jos askelmäärän sijasta näkyy viivoja, anna laitteen hakea
satelliittisignaaleja ja asettaa aika automaattisesti.
Askelmäärä ei näytä oikealta
Jos askelmäärä ei näytä oikealta, voit kokeilla näitä toimia.
Vianmääritys
27
• Käytä laitetta toisessa ranteessa kuin tavallisesti.
• Kanna laitetta mukana taskussa, kun työnnät lastenrattaita tai
ruohonleikkuria.
• Kanna laitetta mukana taskussa, kun käytät ainoastaan käsiä
tai käsivarsia aktiivisesti.
HUOMAUTUS: laite saattaa tulkita jotkin toistuvat liikkeet
(kuten astianpesun, pyykin viikkaamisen tai taputtamisen)
askeliksi.
Laitteen ja Garmin Connect tilin askelmäärät eivät
vastaa toisiaan
Garmin Connect tilin askelmäärä päivittyy, kun synkronoit
laitteen.
1 Valitse vaihtoehto:
• Synkronoi askelmäärä Garmin Connect sovelluksella
(Garmin Connect käyttö tietokoneessa, sivu 18).
• Synkronoi askelmäärä Garmin Connect Mobile
sovelluksella (Tietojen synkronointi Garmin Connect
Mobilen kanssa manuaalisesti, sivu 18).
Odota,
kun laite synkronoi tietosi.
2
Synkronointi voi kestää useita minuutteja.
HUOMAUTUS: Garmin Connect Mobile sovelluksen tai
Garmin Connect sovelluksen päivittäminen ei synkronoi
tietoja eikä päivitä askelmäärää.
Kiivettyjen kerrosten määrä ei näytä oikealta
Laite laskee korkeuden muutoksia sisäisen ilmanpainemittarinsa
avulla, kun kiipeät kerroksia. Kerroksen korkeus on 3 m
(10 jalkaa).
• Älä pitele kiinni kaiteesta äläkä astu monta porrasta kerralla.
• Peitä laite tuulisissa ympäristöissä hihalla tai takilla, koska
voimakkaat tuulenpuuskat saattavat aiheuttaa virheellisiä
lukemia.
Tehominuutit vilkkuvat
Tehominuutit vilkkuvat, kun harjoittelusi tehotaso riittää
tehominuuttien laskentaan.
Harjoittele vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti
kohtalaisella tai suurella tehotasolla.
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.
• Siirry osoitteeseen support.garmin.com.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/outdoor.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Liite
Tietokentät
% FTP: nykyinen voimantuotto prosentteina kynnystehosta.
%SYV: sykereservin prosenttiarvo (maksimisyke miinus
leposyke).
Aerobinen TE: nykyisen suorituksen vaikutus aerobiseen
kuntotasoosi.
Aika alueella: kullakin syke- tai voima-alueella kulunut aika.
Aika istuen: nykyisen suorituksen aika poljettaessa istuen.
Aika istuen kierroksella: nykyisen kierroksen aika poljettaessa
istuen.
Aika liikkeellä: nykyisen suorituksen kokonaisaika liikkeellä.
Aika pysähdyksissä: nykyisen suorituksen kokonaisaika
pysähdyksissä.
Aika seisoen: nykyisen suorituksen aika poljettaessa seisoen.
28
Aika seisoen kierroksella: nykyisen suorituksen aika
poljettaessa seisoen.
Aika seur.: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Ajanotto: laskuriajastimen nykyinen aika.
Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.
Alin / 24 h: viimeisten 24 tunnin aikana yhteensopivasta
lämpötila-anturista tallennettu vähimmäislämpötila.
Altaanvälit: nykyisen suorituksen aikana uitujen altaanvälien
määrä.
Anaerobinen TE: nykyisen suorituksen vaikutus anaerobiseen
kuntotasoosi.
Askeleen keskipituus: askeleen keskipituus nykyisen
harjoituksen aikana.
Askeleen pituus: askeleen pituus on kahden maakosketuksen
väli metreinä.
Askeleen pituus kierroksella: askeleen keskipituus nykyisen
kierroksen aikana.
Askeltiheys: pyöräily Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on
liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta
tiedot saa näkyviin.
Askeltiheys: juoksu Askeleet minuutissa (vasen ja oikea).
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonn.: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Di2-akku: di2-anturin akun jäljellä oleva lataus.
ETA: arvioitu kellonaika, jolloin saavut määränpäähän
(mukautettu määränpään paikalliseen aikaan). Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Etäisyys: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.
ETE: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Etu: pyörän etuvaihde vaihteen asentotunnistimesta.
GPS: gPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
GPS-korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus GPS-toiminnolla.
GPS-suunta: gPS-toimintoon perustuva kulkusuuntasi.
Ilmanpaine: kalibroimaton ympäristön ilmanpaine
Ilmanpaine: nykyinen kalibroitu ilmanpaine.
Intensity Factor: nykyisen suorituksen Intensity Factor™.
Interv. keskim. %max.: nykyisen uinti-intervallin
maksimisykkeen keskiprosentti.
Interv. keskim. %SYV: nykyisen uinti-intervallin sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
Intervallin aika: nykyisen intervallin sekuntikellon aika.
Intervallin altaanvälit: nykyisen intervallin aikana uitujen
altaanvälien määrä.
Intervallin keskisyke: nykyisen uinti-intervallin keskisyke.
Intervallin maksimi-% max.: nykyisen uinti-intervallin
maksimisykkeen maksimiprosentti.
Intervallin maksimi-% SYV: nykyisen uinti-intervallin
sykereservin maksimiprosentti (maksimisyke miinus
leposyke).
Intervallin maksimisyke: nykyisen uinti-intervallin
maksimisyke.
Intervallin matka: nykyisen intervallin kuljettu matka.
Intervallin SWOLF: nykyisen intervallin keskimääräinen Swolfpistemäärä.
Intervallin tahti: nykyisen intervallin keskimääräinen tahti.
Intervallin vetotahti: keskimääräinen vetojen määrä minuutissa
nykyisen intervallin ajalta.
Intervallin vetotyyppi: intervallin nykyinen vetotyyppi.
Liite
Int vedot/altaanväli: yhden allasvälin keskimääräinen vetojen
määrä nykyisen intervallin ajalta.
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kaltevuus: kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna
etäisyydellä). Jos nousu on esimerkiksi 3 metriä (10 jalkaa)
60 metrin (200 jalan) matkalla, kaltevuus on 5 %.
Kellonaika: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Keskilasku: keskimääräinen laskuetäisyys edellisestä
nollauksesta.
Keskimäär. kierrosaika: nykyisen suorituksen keskimääräinen
kierrosaika.
Keskimääräinen %SYR: nykyisen suorituksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
Keskimääräinen Swolf: nykyisen suorituksen keskimääräinen
Swolf-pistemäärä. Swolf-pistemäärä on aika ja vetojen
määrä, jonka käytät yhden allasvälin uimiseen (Uintitermejä,
sivu 3). Avovesiuinnissa Swolf-pisteet lasketaan 25 metrin
matkalla.
Keskimääräinen SY % maksimista: nykyisen suorituksen
maksimisykkeen keskiprosentti.
Keskimääräinen syke: nykyisen suorituksen keskisyke.
Keskimääräinen tahti: nykyisen suorituksen keskimääräinen
tahti.
Keskimääräinen vetomatka: uinti Nykyisen harjoituksen aikana
yhdellä vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Keskimääräinen vetomatka: melontalajit Nykyisen harjoituksen
aikana yhdellä vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Keskimääräinen voima: nykyisen suorituksen voimantuoton
keskiarvo.
Keski-MKK: nykyisen suorituksen maakosketuksen
keskimääräinen kesto.
Keskinopeus: nykyisen suorituksen keskimääräinen nopeus.
Keskinopeus: nykyisen suorituksen keskimääräinen nopeus
liikkeellä.
Keskinousu: keskimääräinen nousuetäisyys edellisestä
nollauksesta.
Keski-POK: nykyisen suorituksen keskiarvoinen poikkeama
osan keskikohdasta.
Keskipoljinnopeus: pyöräily Nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Keskipoljinnopeus: juoksu Nykyisen toiminnon keskimääräinen
askeltiheys.
Keskitahti / 500 m: nykyisen suorituksen keskiuintitahti 500
metrillä.
Keskitasapaino: nykyisen suorituksen oikean/vasemman
voiman tasapainon keskiarvo.
Keskivedot/altaanväli: yhden allasvälin keskimääräinen
vetojen määrä nykyisen harjoituksen ajalta.
Keskivetotahti: uinti Keskimääräinen vetojen määrä minuutissa
nykyisen suorituksen ajalta.
Keskivetotahti: melontalajit Keskimääräinen vetojen määrä
minuutissa nykyisen suorituksen ajalta.
Kierr. ps. liike: nykyisen kierroksen keskimääräinen
pystysuuntainen liikehdintä.
Kierr. tasap.: nykyisen kierroksen oikean/vasemman voiman
tasapainon keskiarvo.
Kierroksen % SYR: nykyisen kierroksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
Kierroksen lasku: nykyisen kierroksen pystysuuntaisen laskun
pituus.
Kierroksen maksimivoima: nykyisen kierroksen voimantuoton
huippu.
Liite
Kierroksen matka: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Kierroksen MKK: nykyisen kierroksen maakosketuksen
keskimääräinen kesto.
Kierroksen MKK-tasapaino: maakosketuksen keston
keskitasapaino nykyisen kierroksen aikana.
Kierroksen nousu: nykyisen kierroksen pystysuuntaisen
nousun matka.
Kierroksen NP: nykyisen kierroksen keskimääräinen
Normalized Power.
Kierroksen oikean VVH: oikean jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Kierroksen oikea VV: oikean jalan keskiarvoinen voimavaiheen
kulma nykyisellä kierroksella.
Kierroksen POK: nykyisen kierroksen keskiarvoinen poikkeama
osan keskikohdasta.
Kierroksen poljinnopeus: pyöräily Nykyisen kierroksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Kierroksen poljinnopeus: juoksu Nykyisen kierroksen
keskimääräinen askeltiheys.
Kierroksen pystysuhde: pystysuuntaisen liikehdinnän ja
askeleen pituuden keskisuhde nykyisen kierroksen aikana.
Kierroksen SWOLF: nykyisen kierroksen Swolf-pistemäärä.
Kierroksen SY % maksimista: nykyisen kierroksen
maksimisykkeen keskiprosentti.
Kierroksen syke: nykyisen kierroksen keskisyke.
Kierroksen vasemman VVH: vasemman jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Kierroksen vasen VV: vasemman jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Kierroksen vedot: uinti Nykyisen kierroksen vetojen
kokonaismäärä.
Kierroksen vedot: melontalajit Nykyisen kierroksen vetojen
kokonaismäärä.
Kierroksen vetomatka: uinti Nykyisellä kierroksella yhdellä
vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Kierroksen vetomatka: melontalajit Nykyisellä kierroksella
yhdellä vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Kierroksen vetonopeus: uinti Keskimääräinen vetojen määrä
minuutissa nykyisellä kierroksella.
Kierroksen vetonopeus: melontalajit Keskimääräinen vetojen
määrä minuutissa nykyisellä kierroksella.
Kierroksen voima: nykyisen kierroksen voimantuoton
keskiarvo.
Kierrokset: nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kierrosaika: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Kierrosnopeus: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Kierrostahti: nykyisen kierroksen keskimääräinen tahti.
Kierrostahti / 500 m: nykyisen kierroksen keskiuintitahti 500
metrillä.
Kokonaishemoglobiini: lihasten arvioitu happimäärä nykyisen
suorituksen aikana.
Kokonaiskeskinopeus: nykyisen suorituksen keskinopeus niin
liikkeellä kuin pysähtyneenä.
Kokonaisnousu: kokonaisnousumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Kompassisuunta: kompassiin perustuva kulkusuuntasi.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Kulunut aika: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
29
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudestaan ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin. Pariliittämällä laitteeseen tempe anturin saat
jatkuvasti tarkat lämpötilatiedot.
Laskusuhde: kuljetun vaakasuuntaisen matkan suhde
pystyetäisyyden muutokseen.
Laskusuhde määränpäähän: laskusuhde, jonka tarvitset
laskeutumiseen nykyisestä sijainnista määränpään
korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Lasku yhteensä: kokonaislaskumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Lepoajanotto: nykyisen levon ajanotto (allasuinti).
Lihasten happisaturaatio-%: lihasten arvioitu
happisaturaatioprosentti nykyisen suorituksen aikana.
MAAKOSKETUKSEN KESTO: millisekunteina mitattava aika,
jonka olet maassa juostessasi kunkin askeleen kohdalla.
Maakosketuksen kestoa ei lasketa kävelyn aikana.
Määränpään reittipiste: viimeinen piste reitillä määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Määränpään sijainti: määränpään sijainti.
Maksimikorkeus: suurin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.
Maksimilasku: maksimilasku (jalkoja minuutissa tai metrejä
minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.
Maksiminopeus: nykyisen suorituksen huippunopeus.
Maksiminousu: maksiminousu (jalkoja minuutissa tai metrejä
minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.
Maksimivoima: nykyisen suorituksen voimantuoton huippu.
Matkaa jäljellä: jäljellä oleva matka määränpäähän. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Matka seuraavalle: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Merenkulkunopeus: nykyinen nopeus solmuina.
Merimatka: kuljettu matka merenkulkuyksikköinä.
MKA-tasapaino: maakosketuksen keston vasemman ja oikean
jalan tasapaino juoksun aikana.
MKK-keskitasapaino: maakosketuksen keston keskitasapaino
nykyisen harjoituksen aikana.
Monilajin aika: monilajisuorituksen kaikkien lajien kokonaisaika
mukaan lukien siirtymät.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
NP: nykyisen suorituksen Normalized Power™.
Oikea keski-VV: oikean jalan keskiarvoinen voimavaiheen
kulma nykyisessä suorituksessa.
Oikean VVH: oikean jalan keskiarvoinen huippuvoimavaiheen
kulma nykyisessä suorituksessa.
Oikea PPP: oikean jalan nykyinen huippuvoimavaiheen kulma.
Huippuvoimavaihe on kulma-alue, jolla ajaja tuottaa eniten
liikevoimaa.
Oikea VV: oikean jalan nykyinen voimavaiheen kulma.
Voimavaihe on poljinkierroksen kohta, joka tuottaa positiivista
voimaa.
PCO: poikkeama osan keskikohdasta. Poikkeama osan
keskikohdasta on poljinosan kohta, jossa käytetään voimaa.
Pituus-/leveysaste: nykyisen sijainnin leveyspiiri ja pituuspiiri
valituista sijaintimuotoasetuksista riippumatta.
Poissa reitiltä: alkuperäisestä kulkusuunnasta vasemmalle tai
oikealle poikkeamasi matka. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Poljennan tasaisuus: sen mitta, miten tasaisesti ajaja käyttää
voimaa kunkin poljinkierroksen aikana.
30
Pyst.s.liike. ka.: nykyisen suorituksen keskimääräinen
pystysuuntainen liikehdintä.
Pystymatka määränpäähän: nykyisen sijaintisi ja määränpään
välinen nousumatka. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Pystynopeus: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Pystynopeus kohteeseen: nousu-/laskunopeus ennalta
määritettyyn korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Pystys. liikehd. keskisuhde: pystysuuntaisen liikehdinnän ja
askeleen pituuden keskisuhde nykyisen harjoituksen aikana.
Pystysuhde: pystysuuntaisen liikehdinnän ja askeleen pituuden
suhde.
Pystysuuntainen liikehdintä: juoksun joustavuus.
Senttimetreinä mitattu ylävartalon pystysuuntainen liike
kullakin askeleella.
Reitti: suunta aloitussijainnista määränpäähän. Voit tarkastella
suunniteltua tai asetettua reittiä. Tämä tieto tulee näkyviin
vain navigoitaessa.
Saapumisaika seuraavalle: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
seuraavaan reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen
paikalliseen aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Seuraava reittipiste: reitin seuraava piste. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Sijainti: nykyinen sijainti valituilla sijaintimuotoasetuksilla.
Suoritustaso: suoritustaso on reaaliaikainen arvio
suorituskyvystäsi.
Suuntima: suunta nykyisestä sijainnista määränpäähän. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
SY (% maksimista): prosenttiosuus maksimisykkeestä.
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava kytkettynä
yhteensopivaan sykemittariin.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
Tahti: nykyinen tahti.
Tahti / 500 m: nykyinen uintitahti 500 metrillä.
Taka: pyörän takavaihde vaihteen asentotunnistimesta.
Tasapaino: nykyinen oikean/vasemman voiman tasapaino.
Tasapaino, 10 s keskimäärin: oikean/vasemman voiman
tasapainon 10 sekunnin keskiarvo.
Tasapaino, 30 s keskimäärin: oikean/vasemman voiman
tasapainon 30 sekunnin keskiarvo.
Tasapaino, 3 s keskimäärin: oikean/vasemman voiman
tasapainon 3 sekunnin keskiarvo.
Toisto päällä: viime intervallin ja nykyisen levon ajanotto
(allasuinti).
TSS: nykyisen suorituksen Training Stress Score™.
Työ: tehdyn työn teho (voimantuotto) yhteensä kilojouleina.
V. alt.v. v.tyyppi: viimeksi suoritetun altaanvälin aikana käytetty
vetotyyppi.
V. alt.välin vet.: keskimääräinen vetojen määrä minuutissa
viimeisen kokonaisen altaanvälin ajalta.
Vääntömomentin teho: ajajan polkemistehokkuus.
Vähimmäiskorkeus: matalin korkeus edellisen nollauksen
jälkeen.
Vaihteet: pyörän etu- ja takavaihteet vaihteen
asentotunnistimesta.
Välityssuhde: vaihteen asentotunnistimen havaitsema
hampaiden määrä pyörän etu- ja takavaihteissa.
Varusteen yhdistelmä: Pyörän vaihdeyhdistelmä vaihteen
asentoanturista.
Liite
Vasemman VVH: vasemman jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Vasen keski-VV: vasemman jalan keskiarvoinen voimavaiheen
kulma nykyisessä suorituksessa.
Vasen PPP: vasemman jalan nykyinen huippuvoimavaiheen
kulma. Huippuvoimavaihe on kulma-alue, jolla ajaja tuottaa
eniten liikevoimaa.
Vasen VV: vasemman jalan nykyinen voimavaiheen kulma.
Voimavaihe on poljinkierroksen kohta, joka tuottaa positiivista
voimaa.
Vedot: uinti Nykyisen suorituksen vetojen kokonaismäärä.
Vedot: melontalajit Nykyisen suorituksen vetojen
kokonaismäärä.
Vetomatka: uinti Vetokohtainen matka.
Vetomatka: melontalajit Vetokohtainen matka.
Vetotahti: uinti Vetojen määrä minuutissa.
Vetotahti: melontalajit Vetojen määrä minuutissa.
Viim. kierr. pituus: viimeisen kokonaisen kierroksen aikana
kuljettu matka.
Viime altaanvälin Swolf: viimeksi uidun altaanvälin Swolfpistemäärä.
Viime altaanvälin tahti: viimeksi uidun altaanvälin
keskimääräinen tahti.
Viime altaanvälin vedot: viimeksi uidun altaanvälin vetojen
kokonaismäärä.
Viime kierroksen aika: viimeisen kokonaisen kierroksen
sekuntikellon aika.
Viime kierroksen lasku: viimeisen kokonaisen kierroksen
pystysuuntaisen laskun matka.
Viime kierroksen nopeus: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen nopeus.
Viime kierroksen nousu: viimeisen kokonaisen kierroksen
pystysuuntaisen nousun matka.
Viime kierroksen NP: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen Normalized Power.
Viime kierroksen poljinnopeus: pyöräily Viimeisen kokonaisen
kierroksen keskimääräinen poljinnopeus.
Viime kierroksen poljinnopeus: juoksu Viimeisen kokonaisen
kierroksen keskimääräinen askeltiheys.
Viime kierroksen SWOLF: viimeksi suoritetun kierroksen Swolfpistemäärä.
Viime kierroksen tahti: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen tahti.
Viime kierroksen tahti / 500 m: viime kierroksen keskiuintitahti
500 metrillä.
Viime kierroksen vedot: uinti Viimeksi uidun kierroksen vetojen
kokonaismäärä.
Viime kierroksen vedot: melontalajit Viimeksi uidun kierroksen
vetojen kokonaismäärä.
Viime kierroksen vetomatka: uinti Viimeksi uidun kierroksen
aikana yhdellä vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Viime kierroksen vetomatka: melontalajit Viimeksi uidun
kierroksen aikana yhdellä vedolla kuljettu keskimääräinen
matka.
Viime kierroksen vetotahti: uinti Keskimääräinen vetojen
määrä minuutissa viimeisellä kokonaisella kierroksella.
Viime kierroksen vetotahti: melontalajit Keskimääräinen
vetojen määrä minuutissa viimeisellä kokonaisella
kierroksella.
Viime kierroksen voima: viimeisen kokonaisen kierroksen
voimantuoton keskiarvo.
VMG: nopeus, jolla lähestyt määränpäätä reitillä. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Voima: nykyinen voimantuotto watteina.
Voima, 10 s keskimäärin: voimantuoton 10 sekunnin keskiarvo
liikkeellä.
Voima, 30 s keskimäärin: voimantuoton 30 sekunnin keskiarvo
liikkeellä.
Voima, 3 s keskimäärin: voimantuoton 3 sekunnin keskiarvo
liikkeellä.
Voima/paino: nykyinen voima watteina/kilogramma.
Voima-alue: nykyinen voimantuottoalue (1–7) FTP-asetusten tai
mukautettujen asetusten perusteella.
Ylin / 24 h: viimeisten 24 tunnin aikana yhteensopivasta
lämpötila-anturista tallennettu enimmäislämpötila.
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset
Nämä taulukot sisältävät maksimaalisen hapenottokyvyn arvioiden standardoidut luokitukset iän ja sukupuolen mukaan.
Miehet
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Erinomainen
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Hyvä
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Kohtuullinen
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Heikko
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Naiset
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Erinomainen
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Hyvä
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Kohtuullinen
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Heikko
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Tiedot julkaistu yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on osoitteessa www.CooperInstitute.org.
FTP-luokitukset
Miehet
wattia/kilogramma (W/kg)
Taulukossa on esitetty kynnystehon (FTP) luokitukset
sukupuolen mukaan.
Ylivertainen
vähintään 5,05
Erinomainen
3,93 - 5,04
Hyvä
2,79 - 3,92
Liite
31
Miehet
wattia/kilogramma (W/kg)
Renkaan koko
L (mm)
Kohtuullinen
2,23 - 2,78
650 × 38B
2105
Harjaantumaton
alle 2,23
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
Naiset
wattia/kilogramma (W/kg)
700 × 20C
2086
Ylivertainen
vähintään 4,30
700 × 23C
2096
Erinomainen
3,33 - 4,29
700 × 25C
2105
Hyvä
2,36 - 3,32
700 × 28C
2136
Kohtuullinen
1,90 - 2,35
700 × 30C
2170
Harjaantumaton
alle 1,90
700 × 32C
2155
700C Tubular
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
FTP-luokitukset perustuvat Hunter Allenin ja Andrew Cogganin
(FT) tutkimukseen Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Renkaan koko ja ympärysmitta
Renkaan koko on merkitty renkaan molemmille puolille. Luettelo
ei ole kattava. Voit käyttää myös Internetissä olevia laskimia.
Renkaan koko
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 Tubular
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
32
BSD 3-Clause -lisenssi
Copyright © 2003-2010, Mark Borgerding
Kaikki oikeudet pidätetään.
Ohjelmakoodin käyttäminen ja jakeleminen lähde- ja
binäärimuodossa muuttamattomana tai muutettuna on sallittua
sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:
• Lähdekoodin edelleenjakelun yhteydessä siinä on
säilytettävä edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja
seuraava vastuuvapautuslauseke.
• Binäärikoodin edelleenjakelun yhteydessä edellä oleva
tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava
vastuuvapautuslauseke pitää liittää jakelun mukana
toimitettavaan dokumentointiin ja/tai muuhun materiaaliin.
• Tekijän nimeä ja muiden yhteistyökumppaneiden nimiä ei saa
käyttää tämän ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden
myynninedistämisessä tai markkinoinnissa ilman ennalta
myönnettyä kirjallista lupaa.
TEKIJÄNOIKEUDEN OMISTAJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT
OVAT TOIMITTANEET TÄMÄN OHJELMISTON
"SELLAISENAAN" JA ILMAN MITÄÄN ILMAISTUJA TAI
OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA
MUITAKAAN POIS SULKEMATTA, OLETETUT TAKUUT
SOPIVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI JA
SOPIVUUDESTA MIHINKÄÄN TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
TEKIJÄNOIKEUDEN OMISTAJAT JA NIIDEN
YHTEISTYÖKUMPPANIT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN
VÄLITTÖMISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA,
ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN
LUKIEN, MUTTA MUITAKAAN POIS SULKEMATTA,
KYVYTTÖMYYS TOIMITTAA TAVAROITA TAI PALVELUITA,
KÄYTTÖKATKOKSET, TIETOJEN JA TULOJEN
MENETYKSET TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), EI
SOPIMUSPERUSTEESEEN, VASTUUVELVOLLISUUTEEN
EIKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMISEEN VEDOTEN (MUKAAN
LUKIEN LAIMINLYÖNNIT JA MUUT SYYT), JOITA VOI
AIHEUTUA MILLÄ TAHANSA TAVALLA JOHTUEN TÄMÄN
OHJELMISTON KÄYTTÄMISESTÄ, VAIKKA TÄLLAISTEN
VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU
ENNALTA.
Symbolien määritykset
Näitä symboleita voi olla laitteessa tai lisävarusteissa.
Vaihtovirta. Laite soveltuu vaihtovirtakäyttöön.
Tasavirta. Laite soveltuu ainoastaan tasavirtakäyttöön.
Liite
Sulake. Sulakkeen teknisten tietojen tai sijainnin merkki.
WEEE-hävitys- ja -kierrätyssymboli. Tuotteessa oleva WEEEsymboli osoittaa, että tuote on EU:n sähkö- ja elektroniikkaromua
koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukainen. Symbolilla
pyritään estämään tuotteen vääränlainen hävittäminen ja
edistämään uusiokäyttöä ja kierrätystä.
Liite
33
Hakemisto
A
aika
asetukset 24
hälytykset 21
vyöhykkeet ja muodot 24
aikavyöhykkeet 15
ajanotto 16
ajastin, lähtölaskenta 14
akku 26
käyttöikä 26
lataaminen 1
maksimoiminen 17, 22, 27
aktiivikuntoilija 11
aktiivisuuden seuranta 11, 12
altaanvälit 3
alueet
aika 15
syke 11
voima 11
anaerobinen kynnys 7, 10
ANT+ anturit 25
asetukset 12, 19, 20, 22–25, 27
askeleen pituus 6
askeltiheys 2, 6
hälytykset 21
auringonnousu- ja -laskuajat 15
Auto Lap 21
Auto Pause 21
automaattinen nousu 21
automaattinen vieritys 22
B
Bluetooth tekniikka 17, 27
C
Connect IQ 18, 19
D
dogleg 4
E
ennustettu kilpailuaika 9
etäisyys 22
hälytykset 21, 24
G
Garmin Connect 1, 12, 13, 17, 18
tietojen tallentaminen 18
Garmin Express 1
ohjelmiston päivittäminen 1
GLONASS 24
GPS 22, 24
signaali 27
GroupTrack 18, 23
H
harjoittelu, ohjelmat 12
harjoittelun kuormittavuus 9
harjoittelun tila 7, 8
harjoitukset 3, 12
lataaminen 12
harjoitus 13, 14, 17
ohjelmat 13
Harjoitusvaikutus 7, 9
hihnat 26, 27
hiihto
laskettelu 2
lumilautailu 2
historia 16
lähettäminen tietokoneeseen 17, 18
poistaminen 17
hälytykset 14, 15, 20, 21, 24
I
ilmanpainemittari 16, 23
ilmoitukset 17
intervallit 3
harjoitukset 13
34
J
jalka-anturi 25, 26
jumpmaster 3
juoksun dynamiikka 6, 7
jäljet 15
järjestelmäasetukset 24
K
kalenteri 12, 13
kalibroiminen
kompassi 23
korkeusmittari 23
kalori, hälytykset 21
kartat 20, 23
navigointi 15, 16
selaaminen 16
kartta 23
kello 14, 15
kellotaulut 18, 22
kellotila 22
kentät, pelaaminen 4
kieli 24
kilpaileminen 14
kompassi 16, 22, 23
asetukset 23
kalibroiminen 23
koordinaatit 15
korkeusmittari 16, 23
kalibroiminen 23
kulkusuunta-asetus 24
kuntoilu 9
käyttäjäprofiili 10
käyttäjätiedot, poistaminen 26
L
laitteen asetusten nollaaminen 27
laitteen mukauttaminen 20, 24
laitteen puhdistaminen 5, 26
laitteen tunnus 25
lataaminen 1
layup 4
lepotila 12
lisävarusteet 25, 28
LiveTrack 18
lumilautailu 2
lyönnin mittaaminen 4
lähtölaskenta-ajastin 14
lämpötila 26, 27
M
maakosketuksen kesto 6
Maksimaalinen hapenottokyky 7–9, 31
matkamittari 4, 16
metronomi 2
mies yli laidan (MOB) 15
mittayksiköt 25
MOB 15
monilaji 16
multisport 2, 3
N
navigointi 20, 23, 24
lopettaminen 16
Tähtää ja mene 15
nopeus 22
nopeus- ja poljinanturit 25
näyttö 24
O
ohjelmisto
käyttöoikeus 25
päivittäminen 1, 18
versio 25
omat ennätykset 14
poistaminen 14
osuudet 13
P
painikkeet 1, 24
mukauttaminen 22
palautuminen 7, 8
pariliitos
ANT+ anturit 5
älypuhelin 1, 27
pikavalinnat 1, 24
pohjoisen viite 23
poistaminen
historia 17
kaikki käyttäjätiedot 26
omat ennätykset 14
poljinnopeus, anturit 25
profiilit 2
käyttäjä 10
pystysuhde 6, 7
pystysuuntainen liikehdintä 6, 7
pyöräkoot 32
pyörän anturit 25
päivitykset, ohjelmisto 18
päävalikko, mukauttaminen 19
R
reitit 15, 23
luominen 15
toistaminen 4
valitseminen 4
reittipisteet, projisoiminen 15
S
satelliittisignaalit 27
sekuntikello 14, 15
sijainnit 15
muokkaaminen 15
poistaminen 15
tallentaminen 15
sisäharjoittelu 2
sovellukset 17, 18
älypuhelin 1
stressitaso 9
suoritukset 2, 20, 22
aloittaminen 2
mukautetut 2, 3
tallentaminen 2
suoritustaso 7, 9
swolf-pistemäärä 3
syke 4, 5
alueet 7, 10, 11, 16
anturien pariliitos 5
hälytykset 21
mittari 5, 7, 8, 25
säädinvalikko 1, 24
T
taustavalo 1, 24
tavoite 14
tavoitteet 14
tehominuutit 12, 28
tekniset tiedot 26
tempe 26, 27
tiedot
lataaminen 18
siirtäminen 17, 18
sivut 20
tallentaminen 17, 18
tietojen lataaminen 18
tietojen tallentaminen 17
tietokentät 18
tilastot 4
TracBack 2, 15
triathlonharjoittelu 3
tuloskortti 4
Tähtää ja mene 15
U
uinti 3
UltraTrac 22
unitila 12
USB 18
yhteyden katkaiseminen 26
V
valikko 1
varaosat 26
Hakemisto
vedenkestävyys 26
vedot 3
vianmääritys 5, 7, 27, 28
viheriönäkymä, lipun sijainti 4
VIRB etäkäyttö 19
Virtual Partner 13, 14
voima 7
alueet 11
hälytykset 21
mittarit 8, 10, 25, 31
W
widgetit 1, 5, 18, 19
Y
yhdistäminen 17
Ä
älypuhelin 18, 19, 27
pariliitos 1, 27
sovellukset 17
äänet 2, 14
Hakemisto
35
support.garmin.com
Huhtikuu 2017
190-02055-37_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising