Garmin | quatix® 3 | User guide | Garmin quatix® 3 Podręcznik użytkownika

Garmin quatix® 3 Podręcznik użytkownika
quatix 3
®
Podręcznik użytkownika
Luty 2016
190-02045-40_0A
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , quatix , TracBack , VIRB oraz Virtual Partner są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, tempe™ oraz Vector™ są znakami
towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin
podlega warunkom licencji. The Cooper Institute , podobnie jak wszelkie pozostałe powiązane znaki towarowe, stanowią własność organizacji The Cooper
Institute. Firstbeat oraz Analyzed by Firstbeat są zastrzeżonymi i niezastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Firstbeat Technologies Ltd. iOS jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco Systems, Inc. i jest objęty licencją firmy Apple Inc. Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) oraz Normalized Power™ (NP) są znakami
towarowymi firmy Peaksware, LLC. Wi‑Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation. Windows jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich
właścicieli.
®
®
®
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Przyciski ...................................................................................... 1
Blokowanie przycisków .......................................................... 1
Ładowanie urządzenia ................................................................ 1
Parowanie smartfonu z urządzeniem ......................................... 1
Pomoc techniczna i aktualizacje ................................................. 1
Konfigurowanie Garmin Express ........................................... 1
Aktywności ..................................................................... 1
Rozpoczynanie aktywności ......................................................... 2
Zatrzymywanie aktywności ......................................................... 2
Żegluga ....................................................................................... 2
Asystent halsowania .............................................................. 2
Kalibrowanie asystenta halsowania .................................. 2
Regaty .................................................................................... 2
Ustawianie stopera regatowego ........................................ 2
Ustawianie linii startu ........................................................ 2
Ustawianie jednostek żeglarskich ..................................... 2
Wędkarstwo ................................................................................ 3
Wędkowanie .......................................................................... 3
Pływy .......................................................................................... 3
Wyświetlanie danych pływów ................................................. 3
Kotwica ....................................................................................... 3
Zaznaczanie pozycji jako punktu ........................................... 3
Ustawienia kotwicy ................................................................. 3
Dane łodzi ................................................................................... 3
Przesyłanie danych łodzi ....................................................... 3
Narciarstwo ................................................................................. 3
Biegi narciarskie ..................................................................... 3
Zjazd na nartach lub snowboardzie ....................................... 3
Wyświetlanie zjazdów na nartach ..................................... 3
Piesze wędrówki ......................................................................... 4
Piesze wędrówki .................................................................... 4
Biegi ............................................................................................ 4
Bieganie ................................................................................. 4
Korzystanie z metronomu ...................................................... 4
Jazda rowerem ........................................................................... 4
Jazda rowerem ...................................................................... 4
Pływanie ..................................................................................... 4
Pływanie w basenie ............................................................... 4
Pływanie — terminologia ................................................... 5
Styl pływania ..................................................................... 5
Odpoczynek w trakcie pływania na basenie ..................... 5
Trening z dziennikiem ćwiczeń ......................................... 5
Pływanie na otwartym akwenie .............................................. 5
Sporty wodne .............................................................................. 5
Rozpoczynanie aktywności Wiosłowanie na stojąco (Stand
Up Paddle Boarding) .............................................................. 5
Rozpoczynanie aktywności wiosłowanie ............................... 5
Funkcja Multisport ....................................................................... 6
Rozpoczynanie triatlonu lub aktywności Multisport ............... 6
Tworzenie własnych aktywności ............................................ 6
Aktywności w pomieszczeniu ..................................................... 6
Lokalizowanie zgubionego urządzenia mobilnego ..................... 6
Golf ............................................................................................. 6
Granie w golfa ........................................................................ 6
Informacje dotyczące dołków ................................................. 6
Wyświetlanie odległości do lay-upów i doglegów .................. 7
Korzystanie z licznika gry w golfa .......................................... 7
Zachowaj wyniki ..................................................................... 7
Przeglądanie wyników ........................................................... 7
Mierzenie uderzenia ............................................................... 7
Trening............................................................................ 7
Ustawianie profilu użytkownika ................................................... 7
Spis treści
Cele fitness ............................................................................ 7
Informacje o strefach tętna .................................................... 7
Ustawianie stref tętna ........................................................ 7
Zezwolenie urządzeniu na określenie stref tętna .............. 8
Obliczanie strefy tętna ....................................................... 8
Informacje o ustawieniu aktywnego sportowca ..................... 8
Ustawianie stref mocy ............................................................ 8
Śledzenie aktywności ................................................................. 8
Włączanie funkcji śledzenia aktywności ................................ 8
Korzystanie z alertów ruchu ................................................... 8
Cel automatyczny .................................................................. 8
Monitorowanie snu ................................................................. 8
Korzystanie z automatycznego śledzenia snu .................. 8
Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać .............................. 9
Minut intensywnej aktywności ................................................ 9
Treningi ....................................................................................... 9
Wykonywanie treningu ze strony internetowej ....................... 9
Rozpoczynanie treningu ........................................................ 9
Informacje o kalendarzu treningów ........................................ 9
Korzystanie z planów treningów z serwisu Garmin
Connect ............................................................................. 9
Trening interwałowy .................................................................... 9
Tworzenie treningu interwałowego ........................................ 9
Rozpoczynanie treningu interwałowego ................................ 9
Zatrzymywanie treningu interwałowego ............................... 10
Korzystanie z funkcji Virtual Partner® ...................................... 10
Ustawianie celu treningowego .................................................. 10
Anulowanie celu treningowego ............................................ 10
Wyścig z poprzednią aktywnością ............................................ 10
Osobiste rekordy ....................................................................... 10
Wyświetlanie osobistych rekordów ...................................... 10
Przywracanie osobistego rekordu ........................................ 10
Usuwanie osobistego rekordu ............................................. 10
Usuwanie wszystkich osobistych rekordów ......................... 10
Informacje o funkcji Training Effect ........................................... 10
Zegar.............................................................................. 11
Ustawianie alarmu .................................................................... 11
Włączanie stopera .................................................................... 11
Korzystanie ze stopera ............................................................. 11
Ustawianie alertów wschodu i zachodu słońca ........................ 11
Nawigacja...................................................................... 11
Odwzorowanie punktu .............................................................. 11
Zapisywanie pozycji .................................................................. 11
Edytowanie zapisanych pozycji ................................................ 11
Usuwanie wszystkich zapisanych pozycji ................................. 11
Podróżowanie do celu .............................................................. 11
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź .................................. 12
Kompas .....................................................................................12
Mapa ......................................................................................... 12
Przesuwanie i powiększanie mapy ...................................... 12
Nawigacja do punktu startowego .............................................. 12
Wysokościomierz i barometr ..................................................... 12
Historia.......................................................................... 12
Korzystanie z historii ................................................................. 12
Historia funkcji Multisport ..................................................... 12
Wyświetlanie czasu w każdej ze stref tętna ......................... 12
Wyświetlanie sumy kroków ....................................................... 12
Wyświetlanie podsumowania danych ....................................... 13
Usuwanie historii ....................................................................... 13
Korzystanie z licznika ............................................................... 13
Funkcje online.............................................................. 13
Włączenie powiadomień Bluetooth ........................................... 13
Wyświetlanie powiadomień .................................................. 13
Zarządzanie powiadomieniami ............................................ 13
Wyłączanie funkcji Bluetooth ............................................... 13
i
Włączanie i wyłączanie alertów połączenia Bluetooth ......... 13
Lokalizowanie zgubionego urządzenia mobilnego ................... 13
Garmin Connect ........................................................................ 14
Korzystanie z aplikacji Garmin Connect Mobile ................... 14
Ręczne przesyłanie danych do aplikacji Garmin Connect
Mobile .............................................................................. 14
Korzystanie z serwisu Garmin Connect na komputerze ...... 14
Funkcje online Wi‑Fi® .............................................................. 14
Konfiguracja łączności Wi‑Fi ................................................ 14
Funkcje Connect IQ...................................................... 14
Pobieranie funkcji Connect IQ .................................................. 14
Pobieranie funkcji Connect IQ przy użyciu komputera ............. 14
Widżety ..................................................................................... 15
Wyświetlanie widżetów ........................................................ 15
Pilot VIRB ............................................................................. 15
Sterowanie kamerą sportową VIRB ................................ 15
Dostosowywanie urządzenia ....................................... 15
Ustawienia aplikacji do śledzenia aktywności .......................... 15
Dostosowywanie ekranów danych ....................................... 16
Dodawanie punktu do aktywności ....................................... 16
Alerty .................................................................................... 16
Ustawianie alertu ............................................................. 16
Auto Lap ...............................................................................17
Oznaczanie okrążeń wg dystansu .................................. 17
Włączanie funkcji Auto Pause® ........................................... 17
Włączanie funkcji automatycznej wspinaczki ....................... 17
Prędkość 3D i dystans ......................................................... 17
Korzystanie z funkcji autoprzewijania .................................. 17
UltraTrac .............................................................................. 17
Ustawienia funkcji Czas do oszczędzania energii ............... 17
Włączanie i wyłączanie przycisku okrążenia ....................... 18
Ustawienia tarczy zegarka ........................................................ 18
Dostosowywanie tarczy zegarka .......................................... 18
Dostosowywanie pętli widżetów ............................................... 18
Ustawienia czujników ................................................................ 18
Ustawienia kompasu ............................................................ 18
Kalibracja kompasu ......................................................... 18
Ustawianie odniesienia północnego ................................ 18
Ustawienia wysokościomierza ............................................. 18
Kalibracja wysokościomierza barometrycznego ............. 18
Ustawienia barometru .......................................................... 19
Ustawienia nawigacji ................................................................ 19
Dostosowywanie funkcji mapy ............................................. 19
Wstawienia wskaźnika kierunku .......................................... 19
Ustawienia systemowe ............................................................. 19
Ustawienia czasu ................................................................. 19
Ustawienia podświetlenia ..................................................... 19
Zmiana jednostek miary ....................................................... 19
Porady dotyczące postępowania w przypadku braku danych
dynamicznych biegania ........................................................ 22
Pomiary fizjologiczne ................................................................ 22
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym ...................... 22
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego dla
biegu ............................................................................... 23
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego dla jazdy na
rowerze ........................................................................... 23
Wyświetlanie przewidywanych czasów dla wyścigów ......... 23
Asystent odpoczynku ........................................................... 23
Włączanie asystenta odpoczynku ................................... 23
Tętno odpoczynku ................................................................ 23
Próg mleczanowy ................................................................. 23
Przeprowadzanie testu z instrukcjami w celu określenia
progu mleczanowego ...................................................... 23
Przygotowanie wydolnościowe ............................................ 24
Wyświetlanie przygotowania wydolnościowego .............. 24
Natężenie wysiłku ................................................................ 24
Wyświetlanie natężenia wysiłku ...................................... 24
Informacje o urządzeniu.............................................. 24
Wyświetlanie informacji o urządzeniu ....................................... 24
Dane techniczne ....................................................................... 24
Informacje o baterii .............................................................. 24
Dane techniczne HRM-Run ...................................................... 24
Zarządzanie danymi ................................................................. 24
Odłączanie kabla USB ......................................................... 24
Usuwanie plików .................................................................. 24
Rozwiązywanie problemów ...................................................... 25
Dzienna liczba kroków nie jest wyświetlana ........................ 25
Pomiar temperatury nie jest dokładny .................................. 25
Resetowanie urządzenia ...................................................... 25
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień .................. 25
Maksymalizowanie czasu działania baterii .......................... 25
Źródła dodatkowych informacji ............................................ 25
Konserwacja urządzenia.............................................. 25
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 25
Czyszczenie urządzenia ...................................................... 25
Dbanie o czujnik tętna .............................................................. 25
Wymienianie baterii przez użytkownika .................................... 25
Wymienianie baterii czujnika tętna ....................................... 26
Załącznik....................................................................... 26
Pola danych .............................................................................. 26
Standardowe oceny pułapu tlenowego ..................................... 29
Rozmiar i obwód kół ................................................................. 29
Umowa licencyjna na oprogramowanie .................................... 30
Znaczenie symboli .................................................................... 30
Indeks............................................................................ 31
Czujniki ANT+............................................................... 19
Zakładanie czujnika tętna ......................................................... 19
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych
tętna ..................................................................................... 20
Parowanie czujników ANT+ ...................................................... 20
Korzystanie z opcjonalnego rowerowego czujnika prędkości lub
rytmu pedałowania .................................................................... 20
Czujnik na nogę ........................................................................ 20
Usprawnienie kalibracji czujnika na nogę ............................ 20
Ręczna kalibracja czujnika na nogę .................................... 20
Ustawianie prędkości i dystansu dla czujnika na nogę ........ 21
tempe ........................................................................................ 21
Dynamika biegu ........................................................................ 21
Trening z informacjami o dynamice biegu ........................... 21
Kolorowe wskaźniki i dane dynamiki biegu .......................... 21
Dane dotyczące bilansu czasu kontaktu z podłożem ..... 22
ii
Spis treści
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Przyciski
4 Umieść urządzenie w podstawce Á, dopasowując styki,
Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.
LIGHT Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
À
Wybierz, aby rozpocząć lub przerwać aktywność lub działanie
START aplikacji.
STOP Wybierz, aby wybrać opcję w menu.
Przytrzymaj, aby zaznaczyć bieżącą pozycję jako punkt trasy
MOB
i rozpocząć nawigację.
Á
Â
BACK
LAP
Wybierz, aby powrócić do poprzedniej strony.
Wybierz, aby zarejestrować okrążenie lub przerwę podczas
aktywności.
Wybierz, aby przewijać widżety, menu i wiadomości.
DOWN Przytrzymaj, aby wyświetlić zegar z dowolnej strony.
Ã
Ä
UP
Wybierz, aby przewijać widżety, menu i wiadomości.
Wybierz, aby odrzucić krótką wiadomość lub powiadomienie.
Przytrzymaj, aby wyświetlić menu główne.
Blokowanie przycisków
Przyciski można zablokować, aby zapobiec ich przypadkowemu
naciśnięciu.
1 Przytrzymaj LIGHT przez dwie sekundy, a następnie wybierz
Zablokuj urządzenie, aby zablokować przyciski.
2 Przytrzymaj LIGHT przez dwie sekundy, a następnie wybierz
Odblokuj urządzenie, aby odblokować przyciski.
Ładowanie urządzenia
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie wyczyścić i osuszyć styki
oraz obszar wokół nich przed ładowaniem i podłączeniem
urządzenia do komputera. Wskazówki dotyczące czyszczenia
można znaleźć w załączniku.
Urządzenie jest zasilane wbudowaną baterią litowo-jonową,
ładowaną ze standardowego gniazdka lub z portu USB
komputera.
1 Podłącz wtyk USB kabla do zasilacza sieciowego lub do
portu USB komputera.
2 Podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego gniazdka
elektrycznego.
3 Ściśnij boki podstawki ładującej À, aby otworzyć ramiona
w podstawce.
Wstęp
i zwolnij ramiona, aby unieruchomić urządzenie.
Po podłączeniu do źródła zasilania urządzenie włączy się,
a na ekranie pojawi się poziom naładowania baterii.
5 Całkowicie naładuj urządzenie.
Parowanie smartfonu z urządzeniem
Możesz nawiązać połączenie pomiędzy urządzeniem quatix 3
a smartfonem, aby korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia.
1 Odwiedź stronę (garmin.com/apps) i pobierz aplikację
Garmin Connect™ Mobile na swój smartfon.
2 Umieść smartfon w pobliżu urządzenia, w odległości nie
większej niż 10 m (33 stopy).
3 W urządzeniu quatix 3 przytrzymaj UP.
4 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Paruj urządz.
mobilne.
5 W smartfonie uruchom aplikację Garmin Connect Mobile.
6 Wybierz jedną z opcji, aby dodać urządzenie do konta
Garmin Connect:
• Jeśli po raz pierwszy parujesz urządzenie z aplikacją
Garmin Connect Mobile, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
• Jeśli z aplikacją Garmin Connect Mobile zostało już
sparowane inne urządzenie, w menu ustawień wybierz
Urządzenia Garmin > , a następnie postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Pomoc techniczna i aktualizacje
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) umożliwia łatwy
dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin .
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
• Aktualizacje oprogramowania
• Przesyłanie danych do Garmin Connect
®
Konfigurowanie Garmin Express
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Aktywności
Urządzenie może być wykorzystywane podczas aktywności
w pomieszczeniu, na świeżym powietrzu, uprawiania sportów
i wykonywania ćwiczeń. Po rozpoczęciu aktywności urządzenie
1
wyświetla i rejestruje dane z czujników. Możesz zapisać swoją
aktywność i udostępnić ją społeczności Garmin Connect.
Można również dodać do swojego urządzenia aplikacje do
śledzenia aktywności Connect IQ™, korzystając z konta Garmin
Connect (Funkcje Connect IQ, strona 14).
Rozpoczynanie aktywności
Po rozpoczęciu aktywności moduł GPS zostanie w razie
potrzeby automatycznie uruchomiony. Po przerwaniu
aktywności urządzenie powróci do trybu zegarka.
1 Na zegarku wybierz START.
2 Wybierz aktywność.
3 W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić dodatkowe
informacje.
4 W razie potrzeby poczekaj, aż urządzenie nawiąże
połączenie z czujnikami ANT+ .
5 Jeśli aktywność wymaga korzystania z sygnałów GPS, wyjdź
na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
6 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
UWAGA: Urządzenie nie będzie zapisywać danych
aktywności, jeśli nie uruchomisz stopera.
®
Zatrzymywanie aktywności
UWAGA: Niektóre opcje są niedostępne dla poszczególnych
aktywności.
1 Wybierz STOP.
Jeśli aktywność nie została ręcznie zapisana po przerwaniu
aktywności, urządzenie automatycznie zapisuje aktywność
po upływie 25 minut.
2 Wybierz opcję:
• Aby wznowić aktywność, wybierz Wznów.
• Aby zapisać aktywność i powrócić do trybu zegarka,
wybierz Zapisz.
• Aby odrzucić aktywność i powrócić do trybu zegarka,
wybierz Odrzuć.
• Aby powrócić do punktu rozpoczęcia aktywności tą samą
trasą, wybierz TracBack.
• Aby wstrzymać aktywność i wznowić ją w późniejszym
czasie, wybierz Wznów później.
Asystent halsowania jest domyślnie ustawiony na tryb
automatyczny. Urządzenie przelicza kąt halsu i kierunek wiatru
rzeczywistego przy każdej kalibracji kursu nad dnem dla prawej
i lewej burty. Ustawienia asystenta halsowania można zmienić
w celu wprowadzenia stałego kąta halsu lub kierunku wiatru
rzeczywistego.
UWAGA: Urządzenie quatix wykorzystuje kurs nad dnem
obliczany na podstawie danych GPS do określenia kursu
w asystencie halsowania i dlatego nie uwzględnia takich
czynników, jak prądy i pływy, jako mających wpływ na faktyczny
kierunek poruszania się łodzi.
Kalibrowanie asystenta halsowania
Na zegarku wybierz START.
Wybierz Żegluj.
Wybierz Wyścig lub Pływanie.
Wybierz Asystent halsowania.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Pojawi się czerwony lub zielony pasek. Czerwony pasek
oznacza, że łódź płynie z halsem niekorzystnym. Zielony
pasek oznacza, że łódź płynie z halsem korzystnym.
1
2
3
4
5
Regaty
Można wykorzystać urządzenie, aby zwiększyć
prawdopodobieństwo, że łódź przekroczy linię startu dokładnie
w momencie rozpoczęcia regat. Po zsynchronizowaniu stopera
regatowego z oficjalnym stoperem odliczającym czas do
rozpoczęcia regat urządzenie co minutę zapewnia
powiadomienia o zbliżającym się rozpoczęciu wyścigu.
Urządzenie wykorzystuje te dane do określenia, czy łódź
przekroczy linię startu przed, po, czy dokładnie w momencie
rozpoczęcia wyścigu.
Ustawianie stopera regatowego
Aby skorzystać z urządzenia w celu rozpoczęcia regat, należy
wybrać profil łodzi żaglowej i ustawić linię startu.
1 Na zegarku wybierz START.
2 Wybierz kolejno Żegluj > Wyścig.
Na ekranie zostanie wyświetlany stoper regatowy À, czas do
startu Á i dystans do linii startu Â.
Żegluga
Asystent halsowania
Podczas rejsu wycieczkowego lub regat przez linię wiatru
asystent halsowania pomaga w określeniu, czy łódź płynie
z wiatrem czy pod wiatr. Po skalibrowaniu asystenta halsowania
urządzenie rejestruje pomiary podczas kursu nad dnem (KDd)
dla lewej À i prawej burty Á oraz wykorzystuje te dane w celu
obliczenia średniej wartości kierunku wiatru rzeczywistego Â
i kąta halsu łodzi Ã.
3 Użyj przycisków UP i DOWN, aby zsynchronizować stoper
regatowy z oficjalnym odliczaniem czasu do startu.
UWAGA: W przypadku ujemnego czasu do startu dopłyniesz
do linii startu po rozpoczęciu regat. W przypadku dodatniego
czasu startu dopłyniesz do linii startu przed rozpoczęciem
regat.
4 Wybierz START.
Ustawianie linii startu
1 Na zegarku wybierz START.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Znak linii startu.
3 Wybierz Oznacz, aby zaznaczyć pierwszy punkt linii
startowej.
4 Wybierz Oznacz, aby zaznaczyć drugi punkt linii startowej.
Urządzenie wykorzystuje te informacje, aby określić, czy łódź
płynie z wiatrem czy pod wiatr w przypadku zmiany kierunku
wiatru.
2
Ustawianie jednostek żeglarskich
1 Na zegarku wybierz START.
Aktywności
2 Wybierz kolejno Żegluj > Ustawienia > Jednostki.
3 Wybierz opcję.
Dane łodzi
Wędkarstwo
Pola danych można przesyłać ze zgodnego plotera
nawigacyjnego. W urządzeniu są wyświetlane maksymalnie trzy
pola danych na stronę i maksymalnie cztery strony danych.
1 Na zegarku wybierz START.
2 Wybierz Dane łodzi.
Wędkowanie
Możesz monitorować dzienną liczbę złowionych ryb, odmierzać
czas podczas zawodów lub ustawiać stoper interwałowy, aby
śledzić tempo łowienia.
1 Na zegarku wybierz START.
2 Wybierz Łowienie.
3 Wybierz opcję:
• Aby odmierzać czas pozostały do końca zawodów,
wybierz Ustaw liczniki.
• Aby monitorować dzienną liczbę złowionych ryb, wybierz
Zacznij łowić, a następnie START, aby tę liczbę
zwiększyć, lub BACK, aby ją zmniejszyć.
Pływy
Wyświetlanie danych pływów
Dla bieżącej pozycji można wyświetlić dane pływów
z maksymalnie siedmiu dni. Pozycję można zaktualizować,
wybierając START na ekranie pływów.
1 Wybierz kolejno START > Pływy.
Dla bieżącej daty zostanie wyświetlony 24-godzinny wykres
pływów przedstawiający przypływy À i odpływy Á.
Przesyłanie danych łodzi
Narciarstwo
Biegi narciarskie
Zanim rozpoczniesz bieg narciarski, naładuj urządzenie
(Ładowanie urządzenia, strona 1).
1 Na zegarku wybierz START.
2 Wybierz Bieg narciarski.
3 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
4 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest
włączony.
5 Rozpocznij aktywność.
6 Wybierz LAP, aby rejestrować okrążenia (opcjonalnie).
7 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe
strony danych (opcjonalnie).
8 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Zjazd na nartach lub snowboardzie
2 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dane pływów
z innych dni.
Kotwica
Zaznaczanie pozycji jako punktu
1 Na zegarku wybierz START.
2 Wybierz Kotwica.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Rzuć kotwicę, aby oznaczyć swoją pozycję jako
punkt.
• Wybierz Konfiguracja, aby dostosować ustawienia
kotwicy.
Ustawienia kotwicy
Wybierz kolejno START > Kotwica > Konfiguracja.
Stosunek: Pomaga w kotwiczeniu, obliczając stosunek długości
liny kotwicznej do głębokości wody.
Głębokość: Pozwala ustawić głębokość wody.
Przesunięcie dziobu: Pozwala ustawić odległość między
dziobem łodzi a pozycją anteny GPS.
Dryf: Pozwala ustawić różnicę między głębokością kilu
a pozycją przetwornika.
Ustaw alarm: Pozwala ustawić alarm wyświetlany, gdy łódź
zacznie dryfować w określonej odległości od kotwicy.
Aktualizuj interwał: Ustawia odstęp czasowy, w jakim
aktualizowane są dane alarmu kotwicznego.
Aktywności
Zanim rozpoczniesz zjazd na nartach lub desce snowboardowej,
naładuj urządzenie (Ładowanie urządzenia, strona 1).
1 Na zegarku wybierz START.
2 Wybierz Narty/deska.
3 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
4 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest
włączony.
5 Rozpocznij aktywność.
Funkcja autouruchamiania jest domyślnie włączona.
Rejestruje ona automatycznie nowe zjazdy na podstawie
ruchu użytkownika. Praca stopera jest wstrzymywana, gdy
użytkownik nie zjeżdża lub gdy znajduje się na wyciągu
narciarskim. Stoper zostaje wstrzymany na czas jazdy na
wyciągu narciarskim.
6 Rozpoczęcie zjazdu spowoduje zrestartowanie stopera.
7 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe
strony danych (opcjonalnie).
8 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Wyświetlanie zjazdów na nartach
Twoje urządzenie rejestruje szczegóły każdego zjazdu na
nartach lub na snowboardzie. Szczegóły zjazdu można
wyświetlić na ekranie wstrzymania lub podczas działania
stopera.
1 Rozpocznij zjazd na nartach lub snowboardzie.
2 Przytrzymaj UP.
3 Wybierz Pokaż zjazdy.
4 Użyj przycisków UP i DOWN, aby wyświetlić szczegóły
ostatniego przejazdu, aktualnego zjazdu oraz łączny wynik.
Ekran przejazdów zawiera informacje o czasie, przebytym
dystansie, maksymalnej i średniej prędkości, a także
o całkowitym spadku.
3
Piesze wędrówki
Piesze wędrówki
Zanim rozpoczniesz pieszą wędrówkę, naładuj urządzenie
(Ładowanie urządzenia, strona 1).
1 Na zegarku wybierz START.
2 Wybierz Wędrówka.
3 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
4 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest
włączony.
5 Rozpocznij aktywność.
Urządzenie rejestruje ślad podczas wędrówki.
6 Jeśli musisz zrobić sobie przerwę lub wstrzymać
rejestrowanie śladu, wybierz kolejno STOP > Wznów
później.
Urządzenie zapisze stan wędrówki i przejdzie do trybu
niskiego poboru mocy.
7 Wybierz kolejno START > Wędrówka > Wznów, aby
wznowić rejestrowanie śladu.
8 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe
strony danych (opcjonalnie).
9 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Biegi
Bieganie
Zanim rozpoczniesz bieganie, naładuj urządzenie (Ładowanie
urządzenia, strona 1). Zanim możliwe będzie korzystanie
z czujnika ANT+ podczas biegu, musisz sparować czujnik
z urządzeniem (Parowanie czujników ANT+, strona 20).
1 Załóż czujniki ANT+, takie jak czujnik na nogę lub czujnik
tętna (opcjonalnie).
2 Na zegarku wybierz START.
3 Wybierz Bieg.
4 W przypadku korzystania z opcjonalnych czujników ANT+
poczekaj, aż urządzenie nawiąże połączenie z czujnikami.
Wyjdź
na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
5
satelity.
6 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest
włączony.
7 Rozpocznij aktywność.
8 Wybierz LAP, aby rejestrować okrążenia (opcjonalnie).
9 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe
strony danych (opcjonalnie).
10 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Korzystanie z metronomu
Funkcja metronomu odtwarza dźwięki z jednostajnym rytmem,
co umożliwia poprawę kondycji przez trening w szybszym,
wolniejszym lub bardziej jednostajnym rytmie.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz kolejno Metronom > Stan > Włączony.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz Uderzenia/min, aby wprowadzić wartość
w oparciu o rytm, jaki chcesz utrzymywać.
4
• Wybierz Częst. alertów, aby dostosować częstość
uderzeń.
• Wybierz Dźwięki, aby dostosować dźwięk i wibracje
metronomu.
W
razie
potrzeby wybierz Podgląd, aby posłuchać brzmienia
6
metronomu przed biegiem.
7 Przytrzymaj DOWN, aby powrócić do zegarka.
8 Idź pobiegać (Bieganie, strona 4).
Metronom zacznie działać automatycznie.
9 Podczas biegu wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić ekran
metronomu.
10 W razie potrzeby przytrzymaj UP, aby zmienić ustawienia
metronomu.
Jazda rowerem
Jazda rowerem
Zanim rozpoczniesz jazdę, naładuj urządzenie (Ładowanie
urządzenia, strona 1). Zanim możliwe będzie korzystanie
z czujnika ANT+ podczas jazdy, musisz sparować czujnik
z posiadanym urządzeniem (Parowanie czujników ANT+,
strona 20).
1 Sparuj czujniki ANT+, takie jak czujnik tętna, czujnik
prędkości lub czujnik rytmu (opcjonalnie).
2 Na zegarku wybierz START.
3 Wybierz Rower.
4 W przypadku korzystania z opcjonalnych czujników ANT+
poczekaj, aż urządzenie nawiąże połączenie z czujnikami.
5 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
6 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest
włączony.
7 Rozpocznij aktywność.
8 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe
strony danych (opcjonalnie).
9 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Pływanie
NOTYFIKACJA
Urządzenie jest przeznaczone do użytku podczas pływania na
powierzchni wody. Korzystanie z urządzenia podczas
nurkowania z akwalungiem może spowodować uszkodzenie
urządzenia i w konsekwencji unieważnić gwarancję.
UWAGA: Urządzenie nie może zapisywać danych o tętnie
podczas pływania.
Pływanie w basenie
Zanim rozpoczniesz pływanie, naładuj urządzenie (Ładowanie
urządzenia, strona 1).
1 Na zegarku wybierz START.
2 Wybierz kolejno Basen.
3 Wybierz rozmiar basenu lub podaj własny rozmiar.
4 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest
włączony.
5 Rozpocznij aktywność.
Urządzenie automatycznie rejestruje interwały i przepłynięte
długości.
6 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe
strony danych (opcjonalnie).
Aktywności
7 Podczas odpoczynku wybierz przycisk LAP, aby wstrzymać
stoper.
8 Wybierz przycisk LAP, aby ponownie uruchomić stoper.
9 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Pływanie — terminologia
Długość: Jedna długość basenu.
Interwał: Jedna lub więcej następujących po sobie długości.
Nowy interwał rozpoczyna się po odpoczynku.
Ruch: Jeden ruch jest liczony jako jeden pełny ruch ramienia,
na którym założone jest urządzenie, podczas pływania
danym stylem.
SWOLF: Wynik SWOLF to suma czasu jednej długości basenu
i liczby ruchów wykonanych na tej długości. Na przykład: 30
sekund + 15 ruchów daje wynik SWOLF równy 45.
W przypadku pływania na otwartym akwenie wynik SWOLF
jest obliczany dla dystansów powyżej 25 metrów. SWOLF to
wskaźnik efektywności pływania i, podobnie jak w golfie, im
niższy wynik, tym lepsza efektywność.
Styl pływania
Identyfikacja stylu pływania jest dostępna wyłącznie w trybie
pływania na basenie. Styl pływania jest określany pod koniec
długości. Jest on wyświetlany podczas przeglądania historii
interwału. Styl pływania można również wybrać jako własne pole
danych (Dostosowywanie ekranów danych, strona 16).
Darmowe
Styl dowolny
Wróć
Styl grzbietowy
Klasyczny Styl klasyczny (żabka)
Motylkowy Styl motylkowy (delfin)
Styl miesz. Więcej niż jeden styl pływania w interwale
Ćwiczenie Używany z dziennikiem ćwiczeń (Trening z dziennikiem
ćwiczeń, strona 5)
Odpoczynek w trakcie pływania na basenie
Domyślny ekran odpoczynku wyświetla dwa liczniki czasu
odpoczynku. Pokazuje on także czas i dystans ostatniego
ukończonego interwału.
UWAGA: Dane pływania nie są rejestrowane podczas
odpoczynku.
1 W trakcie pływania wybierz LAP, aby rozpocząć odpoczynek.
Wyświetlacz zmieni kolorystykę i przełączy się na biały tekst
na czarnym tle, po czym pojawi się ekran odpoczynku.
2 W trakcie odpoczynku wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić
pozostałe ekrany danych (opcjonalnie).
3 Wybierz LAP, aby kontynuować pływanie.
4 Powtórz to dla każdego dodatkowego interwału odpoczynku.
Trening z dziennikiem ćwiczeń
Funkcja dziennika ćwiczeń jest dostępna wyłącznie w trybie
pływania na basenie. Funkcja dziennika ćwiczeń pozwala
ręcznie zapisać serie odbić, pływanie jedną ręką lub jakikolwiek
inny styl pływania, który nie jest jednym z czterech
podstawowych stylów.
PORADA: Można dostosować ekrany i pola danych dla
pływania na basenie (Dostosowywanie ekranów danych,
strona 16).
1 Na zegarku wybierz START.
2 Wybierz Basen.
3 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
4 Podczas pływania na basenie wybierz UP lub DOWN, aby
wyświetlić ekran dziennika ćwiczeń.
5 Naciśnij LAP, aby uruchomić stoper ćwiczenia.
6 Po zakończeniu treningu interwałowego naciśnij LAP.
Stoper ćwiczenia zatrzymuje się, lecz stoper aktywności
nadal rejestruje całą sesję pływania.
Aktywności
7 Wybierz dystans dla ukończonego ćwiczenia.
Wzrost dystansu jest oparty na długości basenu określonej
dla tego profilu aktywności.
8 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć kolejny interwał treningu, wybierz LAP.
• Aby rozpocząć interwał pływania wybierz UP lub DOWN,
aby wrócić do ekranów treningu pływackiego.
9 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Pływanie na otwartym akwenie
Zanim rozpoczniesz pływanie, naładuj urządzenie (Ładowanie
urządzenia, strona 1).
1 Na zegarku wybierz START.
2 Wybierz Otw. akwen.
3 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
4 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest
włączony.
5 Rozpocznij aktywność.
6 Wybierz LAP, aby rejestrować interwał (opcjonalnie).
7 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe
strony danych (opcjonalnie).
8 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Sporty wodne
Rozpoczynanie aktywności Wiosłowanie na stojąco
(Stand Up Paddle Boarding)
1 Sparuj czujnik ANT+, taki jak czujnik tętna (opcjonalny).
2 Na zegarku wybierz START.
3 Wybierz SUP.
4 W przypadku korzystania z opcjonalnych czujników ANT+
poczekaj, aż urządzenie nawiąże połączenie z czujnikami.
5 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
6
7
8
9
satelity.
Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest
włączony.
Rozpocznij aktywność.
Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe
strony danych (opcjonalnie).
Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Rozpoczynanie aktywności wiosłowanie
1 Sparuj czujnik ANT+, taki jak czujnik tętna (opcjonalny)
2 Na zegarku wybierz START.
3 Wybierz Wiosłowan..
4 W przypadku korzystania z opcjonalnych czujników ANT+
5
6
7
8
9
poczekaj, aż urządzenie nawiąże połączenie z czujnikami.
Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest
włączony.
Rozpocznij aktywność.
Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe
strony danych (opcjonalnie).
Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
5
Funkcja Multisport
Aktywności w pomieszczeniu
Triatloniści, dwuboiści oraz inni zawodnicy uprawiający
dyscypliny składające się z wielu dyscyplin sportowych mogą
skorzystać z funkcji aktywności wielosportowych. W trakcie
aktywności Multisport można przełączać pomiędzy
aktywnościami i w dalszym ciągu wyświetlać całkowity czas
i dystans. Na przykład można przełączyć urządzenie z trybu
jazdy rowerem w tryb biegu oraz wyświetlić całkowity czas
i dystans dla jazdy na rowerze oraz biegu przez cały czas
trwania aktywności Multisport.
Można dostosować aktywność Multisport lub skorzystać
z domyślnych ustawień dla standardowego triatlonu.
Urządzenie quatix 3 może posłużyć podczas ćwiczeń
w pomieszczeniu, takich jak bieg na bieżni lub jazda na rowerze
stacjonarnym.
W pomieszczeniach moduł GPS jest wyłączony. Podczas biegu
z wyłączonym modułem GPS dane prędkości, dystansu i rytmu
są obliczane przy użyciu akcelerometru w urządzeniu.
Akcelerometr kalibruje się automatycznie. Dokładność danych
prędkości, dystansu i rytmu zwiększa się po kilku biegach na
zewnątrz z użyciem funkcji GPS.
Rozpoczynanie triatlonu lub aktywności Multisport
Zanim rozpoczniesz aktywność, naładuj urządzenie (Ładowanie
urządzenia, strona 1). Zanim możliwe będzie korzystanie
z czujnika ANT+, musisz sparować czujnik z urządzeniem
(Parowanie czujników ANT+, strona 20).
1 Sparuj czujniki ANT+, takie jak czujnik na nogę lub czujnik
tętna (opcjonalnie).
2 Na zegarku wybierz START.
3 Wybierz Triatlon lub wybraną aktywność obejmującą wiele
dyscyplin.
4 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
Naciśnij
START, aby uruchomić stoper.
5
Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest
włączony.
6 Rozpocznij pierwszą aktywność.
7 Wybierz LAP, aby przejść do następnej aktywności.
Jeśli przejścia są włączone, ich czas będzie rejestrowany
niezależnie od czasu aktywności.
8 W razie potrzeby wybierz LAP, aby rozpocząć następną
aktywność.
9 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe
strony danych (opcjonalnie).
10 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Tworzenie własnych aktywności
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje > Dodaj nowy.
3 Wybierz typ aktywności.
4
5
6
7
8
9
6
UWAGA: Jeśli tworzysz aktywność obejmującą wiele
dyscyplin, zostanie wyświetlony monit o wybranie dwóch lub
więcej aktywności oraz wliczenie przejść.
W razie potrzeby wybierz akcent kolorystyczny.
W razie potrzeby wybierz ikonę.
Wybierz nazwę lub wpisz własną nazwę.
Duplikaty nazw aktywności zawierają numer, np. Triathlon(2).
Wybierz opcję:
• Wybierz Użyj domyślnego, aby utworzyć własną
aktywność, zaczynając od domyślnych ustawień
systemowych.
• Wybierz kopię istniejącej aktywności, aby utworzyć własną
aktywność na bazie jednej z zapisanych.
W razie potrzeby wybierz tryb GPS.
Wybierz opcję:
• Wybierz Gotowe, aby zapisać własną aktywność i użyć
jej.
• Wybierz Edytuj ustaw., aby dostosować wybrane
ustawienia aktywności.
Lokalizowanie zgubionego urządzenia
mobilnego
Możesz użyć tej funkcji, aby zlokalizować urządzenie mobilne
sparowane za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth
i znajdujące się w jej zasięgu.
1 Na zegarku wybierz START.
2 Wybierz Znajdź mój telefon.
Urządzenie quatix 3 rozpocznie wyszukiwanie sparowanego
urządzenia mobilnego. Urządzenie mobilne wyemituje alarm
dźwiękowy, a moc sygnału Bluetooth wyświetli się na ekranie
urządzenia quatix 3. Moc sygnału Bluetooth zwiększa się
w miarę zbliżania się do urządzenia mobilnego.
3 Wybierz LAP, aby zatrzymać wyszukiwanie.
®
Golf
Granie w golfa
Zanim po raz pierwszy rozpoczniesz grę na polu golfowym,
musisz pobrać je za pomocą aplikacji Garmin Connect Mobile
(Garmin Connect, strona 14). Pola pobrane za pomocą
aplikacji Garmin Connect Mobile są aktualizowane
automatycznie. Zanim rozpoczniesz grę w golfa, naładuj
urządzenie (Ładowanie urządzenia, strona 1).
1 Na zegarku wybierz START.
2 Wybierz Golf.
3 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
4 Wybierz pole golfowe z listy dostępnych pól.
5 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe
strony danych (opcjonalnie).
Urządzenie wykonuje automatyczne przejścia, gdy
przechodzisz do kolejnych dołków.
6 Po zakończeniu aktywności wybierz START > Zakończ
partię > Tak.
Informacje dotyczące dołków
Ponieważ pozycje znaczników się zmieniają, urządzenie oblicza
odległość do przedniej, środkowej i tylnej części greenu, a nie
do dokładnej pozycji znacznika.
À
Á
Â
Ã
Numer bieżącego dołka
Odległość do tylnej części greenu
Odległość do środkowej części greenu
Odległość do przedniej części greenu
Aktywności
Ä
Norma dla dołka
Cele fitness
Następny dołek
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu
następujących zasad.
• Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
• Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc
poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego.
• Znajomość stref tętna może zapobiec przetrenowaniu
i zmniejszyć ryzyko urazu.
Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz
skorzystać z tabeli (Obliczanie strefy tętna, strona 8), aby
ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.
Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego
z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie
i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne.
Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój
wiek od wartości 220.
Poprzedni dołek
Wyświetlanie odległości do lay-upów i doglegów
Można wyświetlić listę odległości do lay-upów i doglegów dla
dołków o normie 4 i 5.
Wybierz kolejno START > Lay-upy.
Na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie lay-upy oraz
odległości do nich.
UWAGA: W miarę pokonywania kolejnych metrów odległości
będą znikać z listy.
Korzystanie z licznika gry w golfa
Licznik służy do rejestrowania czasu, dystansu i liczby
wykonanych kroków. Licznik automatycznie włącza się
i wyłącza, gdy zaczynasz lub kończysz partię.
1 Wybierz kolejno START > Licznik.
2 W razie potrzeby wybierz Zeruj, aby wyzerować licznik.
Zachowaj wyniki
1 Na ekranie z informacjami dotyczącymi dołków wybierz
kolejno START > Włącz punktację.
Tablica wyników zostanie wyświetlona, gdy znajdziesz się na
greenie.
2 Wybierz DOWN lub UP, aby ustawić wynik.
Łączny wynik À zostanie zaktualizowany.
Przeglądanie wyników
1 Wybierz kolejno START > Tablica wyników, a następnie
wybierz dołek.
2 Wybierz DOWN lub UP, aby zmienić wynik dla tego dołka.
Mierzenie uderzenia
1 Wykonaj uderzenie i obserwuj, gdzie wyląduje piłka.
2 Wybierz kolejno START > Zmierz uderzenie.
3 Podejdź lub podjedź do swojej piłki.
W momencie przejścia do następnego dołka dystans
zostanie automatycznie wyzerowany.
4 W razie potrzeby wybierz Zeruj, aby w dowolnym momencie
wyzerować dystans.
Trening
Ustawianie profilu użytkownika
Możesz zaktualizować dane dotyczące płci, roku urodzenia,
wzrostu, wagi, strefy tętna i strefy mocy. Urządzenie
wykorzystuje te informacje do obliczania dokładnych danych
związanych z treningiem.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Moje statystyki > Profil użytkownika.
3 Wybierz opcję.
Trening
Informacje o strefach tętna
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać
pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo-naczyniową,
a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony
zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych
stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej
intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu
o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.
Ustawianie stref tętna
Urządzenie wykorzystuje informacje zawarte w profilu
użytkownika, podane podczas konfiguracji ustawień
początkowych, w celu określenia domyślnych stref tętna
użytkownika. Urządzenie ma oddzielne strefy tętna: dla
biegania, jazdy rowerem i pływania. Aby uzyskać
najdokładniejsze dane dotyczące kalorii podczas aktywności,
należy ustawić swoje maksymalne tętno. Istnieje możliwość
dostosowania każdej ze stref tętna i ręcznego wprowadzenia
tętna spoczynkowego. Istnieje możliwość ręcznego
dostosowania stref w urządzeniu lub na koncie Garmin Connect.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Moje statystyki > Profil użytkownika >
Strefy tętna.
3 Wybierz Domyślne, aby wyświetlić domyślne wartości
(opcjonalnie).
Wartości domyślne można zastosować wobec biegania,
jazdy rowerem i pływania.
4 Wybierz Biegi, Kolarstwo lub Pływanie.
5 Wybierz Preferencje > Ustaw własne.
6 Wybierz Maks. tętno i podaj swoje maksymalne tętno.
7 Wybierz Tętno LT i podaj swoje tętno progu mleczanowego.
Aby określić próg mleczanowy, możesz przeprowadzić test
z instrukcjami (Próg mleczanowy, strona 23).
8 Wybierz Tętno spoczynk. i podaj tętno spoczynkowe.
9 Wybierz kolejno Strefy > Według:.
10 Wybierz opcję:
• Wybierz Uderzenia/min, aby wyświetlić i edytować strefy
w uderzeniach serca na minutę.
• Wybierz % maks. tętna, aby wyświetlić i edytować strefy
jako wartości procentowe tętna maksymalnego.
• Wybierz % rez. tętna, aby wyświetlić i edytować strefy
jako wartości procentowe rezerwy tętna (maksymalne
tętno minus tętno spoczynkowe).
• Wybierz % tętna LT, aby wyświetlić i edytować strefy jako
wartości procentowe tętna LT.
11 Wybierz strefę i podaj dla niej wartość.
7
Zezwolenie urządzeniu na określenie stref tętna
Domyślne ustawienia pozwalają urządzeniu wykryć maksymalne
tętno i określić strefy tętna jako wartości procentowe tętna
maksymalnego.
• Sprawdź, czy ustawienia profilu użytkownika są poprawne
(Ustawianie profilu użytkownika, strona 7).
• Często biegaj ze zgodnym czujnikiem tętna.
• Wypróbuj kilka planów treningowych opartych na strefach
tętna dostępnych w koncie Garmin Connect.
• Trendy dotyczące tętna i czas w strefach można przeglądać
na koncie Garmin Connect.
Obliczanie strefy tętna
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
1
50 – 60%
Spokojne, lekkie
tempo, rytmiczny
oddech
Trening dla początkujących poprawiający
wydolność
oddechową, zmniejsza
obciążenie
2
60 – 70%
Wygodne tempo,
trochę głębszy
oddech, możliwe
prowadzenie rozmów
Podstawowy trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową, dobre
tempo do odrobienia
formy
3
70 – 80%
Średnie tempo,
trudniej prowadzić
rozmowę
Zwiększona
wydolność
oddechowa,
optymalny trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową
4
80 – 90%
Szybkie, trochę
męczące tempo,
szybki oddech
Zwiększona
wydolność i próg
beztlenowy, większa
prędkość
5
90 – 100%
Bardzo szybkie
tempo, nie do
utrzymania przez
dłuższy czas, ciężki
oddech
Wydolność
beztlenowa
i mięśniowa,
zwiększona moc
Informacje o ustawieniu aktywnego sportowca
Aktywny sportowiec to osoba, która trenuje intensywnie od wielu
lat (za wyjątkiem czasu, gdy odniosła niewielkie kontuzje) i ma
tętno spoczynkowe na poziomie 60 uderzeń serca na minutę
(uderzenia/min) lub mniej.
Śledzenie aktywności
Włączanie funkcji śledzenia aktywności
Funkcja śledzenia aktywności zapisuje dzienną liczbę kroków,
przebyty dystans, minuty intensywnej aktywności, pokonane
piętra, liczbę spalonych kalorii i statystyki dotyczące snu
w każdym zarejestrowanym dniu. Licznik spalonych kalorii
sumuje podstawowy metabolizm użytkownika i kalorie spalone
podczas aktywności.
Funkcję śledzenia aktywności można włączyć podczas wstępnej
konfiguracji urządzenia lub w dowolnym innym momencie.
UWAGA: Włączona funkcja śledzenia aktywności może skrócić
czas działania baterii.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Śledzenie aktywności > Stan
> Włączony.
Liczba kroków zostanie wyświetlona dopiero po odebraniu
przez urządzenie sygnałów z satelitów i automatycznym
ustawieniu godziny. Urządzenie może wymagać czystego
widoku nieba w celu odebrania sygnałów z satelitów.
W widżecie śledzenia aktywności zostanie wyświetlona łączna
liczba kroków wykonanych w ciągu doby. Liczba kroków jest
okresowo aktualizowana.
Korzystanie z alertów ruchu
Aby móc korzystać z alertu ruchu, musisz włączyć śledzenie
aktywności i alerty ruchu (Włączanie funkcji śledzenia
aktywności, strona 8).
Dłuższe siedzenie może spowodować niepożądane zmiany
metaboliczne. Alert ruchu przypomina o aktywności fizycznej.
Po godzinie bezczynności pojawia się komunikat Rusz się! oraz
zostaje wyświetlony czerwony pasek. Jeśli w urządzeniu
włączono sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również
sygnał dźwiękowy lub uruchomi wibracje (Ustawienia
systemowe, strona 19).
Pójdź na krótki spacer (co najmniej kilkuminutowy), aby
zresetować alert ruchu.
Cel automatyczny
Urządzenie automatycznie tworzy dzienny cel kroków w oparciu
o poziom poprzedniej aktywności. W miarę jak użytkownik
porusza się w ciągu dnia, urządzenie wskazuje postęp
w realizacji dziennego celu À.
Ustawianie stref mocy
Wartości dla stref to wartości domyślne, które mogą nie
odpowiadać osobistym preferencjom użytkownika. Jeśli znasz
wartość swojego współczynnika FTP (ang. Functional Threshold
Power), możesz go wprowadzić i pozwolić urządzeniu
automatycznie obliczyć strefy mocy. Istnieje możliwość
ręcznego dostosowania stref w urządzeniu lub na koncie
Garmin Connect.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Moje statystyki > Profil użytkownika >
Strefy mocy > Według:.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Waty, aby wyświetlić i edytować strefy w watach.
• Wybierz % FTP, aby wyświetlić i edytować strefy jako
wartości procentowe wskaźnika FTP.
4 Wybierz FTP i podaj wartość FTP.
5 Wybierz strefę i podaj dla niej wartość.
6 W razie potrzeby wybierz Minimum i podaj minimalną
wartość mocy.
8
Jeśli nie zdecydujesz się na korzystanie z funkcji
automatycznego celu, możesz ustawić własny cel kroków za
pomocą konta Garmin Connect.
Monitorowanie snu
Kiedy śpisz, urządzenie monitoruje Twoje ruchy. Statystyki snu
obejmują łączną liczbę przespanych godzin, fazy snu i ruch
podczas snu. W ustawieniach użytkownika na koncie Garmin
Connect można podać swoje typowe godziny snu. Możesz
sprawdzić statystyki dotyczące snu na koncie Garmin Connect .
Korzystanie z automatycznego śledzenia snu
Aby móc korzystać z automatycznego śledzenia snu, musisz
włączyć funkcję śledzenia aktywności (Włączanie funkcji
śledzenia aktywności, strona 8).
1 Noś urządzenie podczas snu.
Trening
2 Prześlij dane dotyczące snu na stronę Garmin Connect
(Korzystanie z serwisu Garmin Connect na komputerze,
strona 14).
Statystyki dotyczące snu możesz sprawdzić na swoim koncie
Garmin Connect.
Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać
Trybu Nie przeszkadzać można używać do wyłączania
podświetlenia i alertów wibracyjnych. Na przykład tryb ten
można włączać na czas snu lub oglądania filmu.
1 Przytrzymaj LIGHT.
2 Wybierz kolejno Do Not Disturb > Włączony.
PORADA: Aby wył. tryb nie przeszkadzać, przytrzymaj
LIGHT i wybierz Do Not Disturb > Wyłączony.
Minut intensywnej aktywności
Mając na uwadze stan zdrowia, organizacje takie jak
amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention,
American Heart Association i Światowa Organizacja Zdrowia
zalecają 150 minut umiarkowanie intensywnej aktywności (np.
szybkiego spaceru) lub 75 minut intensywnej aktywności (np.
biegania) w tygodniu.
Urządzenie monitoruje intensywność aktywności oraz czas
spędzony na wykonywaniu umiarkowanie intensywnych
i intensywnych aktywności. Możesz pracować nad realizacją
tygodniowego celu liczby minut intensywnej aktywności,
wykonując umiarkowanie intensywną lub intensywną aktywność
nieprzerwanie przez co najmniej 10 minut.
®
Treningi
Można tworzyć własne treningi obejmujące cele dla każdego
etapu treningu oraz różne dystanse, czasy i liczby kalorii. Można
tworzyć treningi przy pomocy aplikacji Garmin Connect oraz
wybierać plany treningów obejmujące zintegrowane treningi
z serwisu Garmin Connect, a następnie przesyłać je do
urządzenia.
Przy pomocy serwisu Garmin Connect można również tworzyć
harmonogramy treningów. Można z wyprzedzeniem planować
treningi i przechowywać je w urządzeniu.
Wykonywanie treningu ze strony internetowej
Aby móc pobierać treningi z serwisu Garmin Connect, należy
posiadać konto Garmin Connect (Garmin Connect, strona 14).
1 Podłącz urządzenie do komputera.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
3 Utwórz i zapisz nowy trening.
4 Wybierz Wyślij do urządzenia i wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
Odłącz
urządzenie.
5
Rozpoczynanie treningu
Przed rozpoczęciem treningu musisz pobrać trening ze swojego
konta Garmin Connect.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Trening > Moje treningi.
3 Wybierz trening.
4 Wybierz Zacznij trening.
5 W razie potrzeby wybierz rodzaj aktywności.
6 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
Po rozpoczęciu treningu urządzenie wyświetla każdy etap
treningu, cel (opcjonalnie) oraz aktualne dane treningu.
Informacje o kalendarzu treningów
Kalendarz treningów dostępny w urządzeniu stanowi
rozszerzenie kalendarza treningów lub harmonogramu
skonfigurowanego w serwisie Garmin Connect. Po dodaniu kilku
treningów do kalendarza w serwisie Garmin Connect można je
Trening
przesłać do posiadanego urządzenia. Wszystkie zaplanowane
treningi przesłane do urządzenia są wyświetlane na liście
w kalendarzu treningów według daty. Po wybraniu dnia
w kalendarzu treningów można wyświetlić lub zacząć trening.
Zaplanowany trening pozostaje w urządzeniu bez względu na
to, czy zostanie zrealizowany czy pominięty. Zaplanowane
treningi pobierane z serwisu Garmin Connect zastępują
istniejący kalendarz treningów.
Korzystanie z planów treningów z serwisu Garmin Connect
Aby móc pobierać plany treningów z serwisu Garmin Connect
i korzystać z nich, konieczne jest posiadanie konta Garmin
Connect (Garmin Connect, strona 14).
Serwis Garmin Connect pozwala przeglądać plany treningów,
opracowywać harmonogramy treningów i kursów oraz pobierać
plany do urządzenia.
1 Podłącz urządzenie do komputera.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
3 Wybierz plan treningowy i uwzględnij go w harmonogramie.
4 Przejrzyj plan treningu w kalendarzu.
5 Wybierz i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Trening interwałowy
Możesz utworzyć trening interwałowy w oparciu o dystans lub
czas. Urządzenie zapisuje własny trening interwałowy
użytkownika do momentu utworzenia kolejnego treningu
interwałowego. Otwartych interwałów można używać podczas
treningów na bieżni oraz biegów na znanym dystansie. Po
wybraniu LAP urządzenie rejestruje interwał i przechodzi do
interwału odpoczynku.
Tworzenie treningu interwałowego
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Trening > Interwały > Edytuj > Interwał >
Typ.
3 Wybierz Dystans, Aktualny czas lub Otwarty.
PORADA: Możesz utworzyć otwarty interwał, wybierając
Otwarty.
4 Wybierz Czas trwania, podaj wartość dystansu lub czasu
interwału treningu, a następnie wybierz .
5 Wybierz BACK.
6 Wybierz kolejno Odpoczynek > Typ.
7 Wybierz Dystans, Aktualny czas lub Otwarty.
8 W razie potrzeby podaj wartość dystansu lub czasu interwału
odpoczynku, a następnie wybierz .
9 Wybierz BACK.
10 Wybierz jedną lub więcej opcji:
• Aby określić liczbę powtórzeń, wybierz Powtórz.
• Aby dodać do treningu otwarty interwał rozgrzewki,
wybierz kolejno Rozgrzewka > Włączony.
• Aby dodać do treningu otwarty interwał ćwiczeń
rozluźniających, wybierz kolejno Ćw. rozluźn. >
Włączony.
Rozpoczynanie treningu interwałowego
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Trening > Interwały > Zacznij trening.
3 Wybierz aktywność.
4 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
5 Jeśli trening interwałowy obejmuje rozgrzewkę, wybierz LAP,
aby rozpocząć pierwszy interwał.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Po zakończeniu wszystkich interwałów zostanie wyświetlony
komunikat.
9
Zatrzymywanie treningu interwałowego
• Wybranie LAP w dowolnym momencie kończy interwał.
• Aby zatrzymać stoper w dowolnym momencie, wybierz
STOP.
• W przypadku dodania ćwiczeń rozluźniających do treningu
interwałowego, wybierz LAP, aby zakończyć trening
interwałowy.
Korzystanie z funkcji Virtual Partner
®
Funkcja Virtual Partner to narzędzie treningowe ułatwiające
osiąganie celów treningowych. Możesz ustawić tempo dla
funkcji Virtual Partner i ścigać się z nią.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich aktywności.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
4 Wybierz kolejno Ekrany danych > Virtual Partner > Stan >
Włączony.
5 Wybierz Ustaw tempo lub Ustaw prędkość.
6 Podaj wartość.
7 Rozpocznij aktywność.
8 Użyj przycisków UP i DOWN, aby przewinąć do ekranu
Virtual Partner i zobaczyć, kto prowadzi.
Ustawianie celu treningowego
Funkcja celu treningowego współpracuje z funkcją Virtual
Partner, co umożliwia trenowanie w celu osiągnięcia
wyznaczonego dystansu, dystansu i czasu, dystansu i tempa
albo dystansu i prędkości. W trakcie wykonywania aktywności
urządzenie wyświetla na bieżąco dane pokazujące, jak blisko
jesteś do osiągnięcia swojego celu treningowego.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Trening > Ustaw cel.
3 Wybierz aktywność.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Tylko dystans, aby wybrać ustalony dystans lub
podać własny dystans.
• Wybierz Dystans i czas, aby wybrać docelowy dystans
i czas.
• Wybierz Dystans i tempo lub Dystans i prędkość, aby
wybrać docelowy dystans i tempo lub prędkość.
Na ekranie celu treningowego wyświetlany jest szacowany
czas ukończenia. Szacowany czas ukończenia jest obliczany
na podstawie bieżących wyników i pozostałym czasie.
5 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
6 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Anulowanie celu treningowego
1 Podczas wykonywania aktywności przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Trening > Anuluj cel > Tak.
Wyścig z poprzednią aktywnością
Można ścigać się z poprzednio zarejestrowaną lub pobraną
aktywnością. Funkcja ta współpracuje z funkcją Virtual Partner,
co umożliwia sprawdzenie, o ile aktualny wynik jest lepszy lub
gorszy od poprzedniego.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich aktywności.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Trening > Wyścig z aktywnością.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Z historii, aby wybrać w urządzeniu poprzednio
zarejestrowaną aktywność.
10
• Wybierz Pobrane, aby wybrać aktywność pobraną z konta
Garmin Connect.
4 Wybierz aktywność.
Zostanie wyświetlony ekran Virtual Partner z szacowanym
czasem ukończenia.
5 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
6 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Osobiste rekordy
Po ukończeniu aktywności urządzenie wyświetla wszystkie
nowe osobiste rekordy, jakie zostały zdobyte podczas tej
aktywności. Osobiste rekordy obejmują najdłuższy bieg oraz
najszybszy czas na kilku dystansach typowych dla wyścigów.
Wyświetlanie osobistych rekordów
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Moje statystyki > Rekordy.
3 Wybierz dyscyplinę sportu.
4 Wybierz rekord.
5 Wybierz Pokaż rekord.
Przywracanie osobistego rekordu
Dla każdego z osobistych rekordów możesz przywrócić
wcześniejszy rekord.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Moje statystyki > Rekordy.
3 Wybierz dyscyplinę sportu.
4 Wybierz rekord, który chcesz przywrócić.
5 Wybierz kolejno Poprzedni > Tak.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Usuwanie osobistego rekordu
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Moje statystyki > Rekordy.
3 Wybierz dyscyplinę sportu.
4 Wybierz rekord, który chcesz usunąć.
5 Wybierz kolejno Usuń rekord > Tak.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Usuwanie wszystkich osobistych rekordów
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Moje statystyki > Rekordy.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Wybierz
dyscyplinę sportu.
3
4 Wybierz kolejno Usuń wszystkie rekordy > Tak.
Rekordy zostaną usunięte tylko dla wybranej dyscypliny.
Informacje o funkcji Training Effect
Funkcja Training Effect mierzy wpływ ćwiczeń na sprawność
aerobową. Wartość funkcji Training Effect rośnie podczas
wykonywania danej aktywności. W miarę trwania aktywności
wartość funkcji Training Effect zwiększa się, informując o tym,
w jakim stopniu aktywność wpłynęła na poprawę sprawności.
Wartość funkcji Training Effect zależna jest od informacji
zawartych w profilu użytkownika, tętna, a także intensywności
i czasu trwania aktywności.
To ważne, by wiedzieć, że podczas pierwszych kilku biegów
wskaźniki funkcji Training Effect (od 1,0 do 5,0) mogą sprawiać
wrażenie wyjątkowo wysokich. Urządzenie potrzebuje kilku
aktywności, aby poznać Twoją sprawność aerobową.
Trening
4 Wybierz Aktualny czas i podaj godzinę.
Training Effect Opis
Od 1,0 do 1,9
Wspomaga powrót do formy (krótkie aktywności).
Zwiększa wytrzymałość przy dłuższej aktywności
(ponad 40 min).
Od 2,0 do 2,9
Utrzymanie sprawności aerobowej.
Od 3,0 do 3,9
Poprawia sprawność aerobową, jeśli zostanie
uwzględnione w tygodniowym programie
treningowym.
Od 4,0 do 4,9
Znaczna poprawa sprawności aerobowej przy jednej
lub dwóch powtórkach na tydzień z zachowaniem
odpowiedniego czasu odpoczynku.
5,0
Wywołuje chwilowe przeciążenie, aby zapewnić
lepsze efekty. Należy zachować szczególną
ostrożność, osiągając te wartości podczas treningu.
Wymaga dodatkowych dni odpoczynku.
Technologia Training Effect jest dostarczana i obsługiwana
przez firmę Firstbeat Technologies Ltd. Więcej informacji jest
dostępnych na stronie www.firstbeattechnologies.com.
Zegar
Ustawianie alarmu
Można ustawić maksymalnie dziesięć osobnych alarmów.
Możesz ustawić jednokrotne włączenie alarmu lub wybrać
regularne powtarzanie alarmu.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Zegar > Budzik > Dodaj alarm.
3 Wybierz kolejno Stan > Włączony.
4 Wybierz Aktualny czas i podaj godzinę alarmu.
5 Wybierz Powiadomienie i określ rodzaj powiadomienia
(opcjonalnie).
6 Wybierz Częstotliwość i wybierz, kiedy alarm ma być
powtórzony.
7 Wybierz kolejno Podświetlenie > Włączony, aby wraz
z alarmem włączało się podświetlenie.
Włączanie stopera
1
2
3
4
Przytrzymaj UP.
Wybierz kolejno Zegar > Stoper.
Podaj godzinę.
W razie potrzeby wybierz kolejno Restart > Włączony, aby
automatycznie restartować stoper, gdy skończy pracę.
5 W razie potrzeby wybierz Powiadomienie i określ rodzaj
powiadomienia.
Wybierz
Włącz minutnik.
6
Korzystanie ze stopera
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Zegar > Stoper.
3 Na zegarku wybierz START.
Ustawianie alertów wschodu i zachodu
słońca
Możesz ustawić alerty wschodu i zachodu słońca, które będą się
włączać na określoną liczbę minut lub godzin przed
wystąpieniem tych zjawisk.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Zegar > Alerty.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz kolejno Do zach.słoń. > Stan > Włączony.
• Wybierz kolejno Do wsch. sł. > Stan > Włączony.
Zegar
Nawigacja
Odwzorowanie punktu
Istnieje możliwość utworzenia nowej pozycji poprzez
odwzorowanie dystansu i namiaru z aktualnej pozycji do nowej.
1 W razie potrzeby dodaj aplikację odwzorowania punktu do
listy aplikacji (Ustawienia aplikacji do śledzenia aktywności,
strona 15).
2 Wybierz kolejno START > Odwzoruj punkt.
3 Wybierz UP lub DOWN, aby ustawić kierunek.
4 Wybierz START.
5 Wybierz DOWN, aby ustawić jednostkę miary.
6 Wybierz UP, aby wprowadzić odległość.
7 Wybierz START, aby zapisać.
Odwzorowany punkt zostanie zapisany z domyślną nazwą.
Zapisywanie pozycji
Można zapisać aktualną pozycję, aby użyć jej do nawigacji
w późniejszym czasie.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz Zapisz pozycję.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Edytowanie zapisanych pozycji
Możesz usunąć zapisaną pozycję albo edytować jej nazwę,
informacje o wysokości i pozycji.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Nawigacja > Zapisane pozycje.
3 Wybierz zapisaną pozycję.
4 Wybierz jedną z opcji, aby edytować pozycję.
Usuwanie wszystkich zapisanych pozycji
Możesz usunąć wszystkie zapisane pozycje na raz.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Nawigacja > Zapisane pozycje > Usuń
wszystko.
Podróżowanie do celu
Urządzenia można używać do podróżowania do wyznaczonego
celu lub według wyznaczonej trasy. Po rozpoczęciu
nawigowania można wybrać rodzaj aktywności wykonywanej
podczas podróży do celu: wędrówka, bieganie lub kolarstwo.
Jeśli rejestrujesz aktywność już w momencie rozpoczęcia
nawigowania, urządzenie będzie rejestrować bieżącą aktywność
w trakcie nawigacji.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz Nawigacja.
3 Wybierz kategorię.
4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wybrać
cel.
5 Wybierz Idź do.
6 Wybierz aktywność.
Zostaną wyświetlone informacje nawigacyjne.
7 Wybierz START, aby rozpocząć nawigowanie.
8 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe
strony danych (opcjonalnie).
11
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź
Użytkownik może skierować urządzenie na dowolny obiekt
w oddali, np. na wieżę ciśnień, zablokować wskazany kierunek,
a następnie rozpocząć podróż do tego obiektu.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Nawigacja > Celuj i idź.
3 Skieruj górną część zegarka na obiekt i wybierz START.
4 Wybierz aktywność.
Zostaną wyświetlone informacje nawigacyjne.
5 Wybierz START, aby rozpocząć nawigowanie.
6 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe
strony danych (opcjonalnie).
Kompas
Urządzenie jest wyposażone w 3-osiowy kompas z funkcją
automatycznej kalibracji. Funkcje i wygląd kompasu zmieniają
się w zależności od aktywności, od tego, czy moduł GPS jest
włączony, a także od tego, czy nawigujesz do celu. Możesz
ręcznie zmienić ustawienia kompasu (Ustawienia kompasu,
strona 18). Aby szybko otworzyć ustawienia kompasu,
w widżecie kompasu wybierz START.
Mapa
przedstawia aktualne położenie na mapie. Na mapie pojawiają
się nazwy i symbole pozycji. Podczas nawigacji do celu trasa
jest oznaczona na mapie linią.
• Nawigacja z użyciem mapy (Przesuwanie i powiększanie
mapy, strona 12)
• Ustawienia mapy (Dostosowywanie funkcji mapy,
strona 19)
Przesuwanie i powiększanie mapy
1 Podczas nawigacji wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić
mapę.
2 Przytrzymaj UP.
3 Wybierz Przesuń/Powiększ.
4 Wybierz opcję:
• Aby przełączać między przesuwaniem w górę i w dół oraz
w lewo i w prawo lub powiększyć, wybierz START.
• Aby przesunąć lub powiększyć mapę, użyj przycisków UP
i DOWN.
• Aby wyjść, wybierz BACK.
Nawigacja do punktu startowego
Można nawigować z powrotem do punktu startowego śladu lub
aktywności wzdłuż przebytej trasy. Ta funkcja jest dostępna
tylko w przypadku aktywności, które korzystają z modułu GPS.
Podczas aktywności wybierz kolejno STOP > TracBack.
Aktualna pozycja À oraz ślad, którym ma odbywać się
podróż Á, zostaną wyświetlone na mapie.
Wysokościomierz i barometr
Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzny wysokościomierz
i barometr. Urządzenie bezustannie zbiera dane dotyczące
wysokości i ciśnienia, nawet w trybie niskiego poboru mocy.
12
Wysokościomierz informuje w przybliżeniu o aktualnej
wysokości na podstawie zmian ciśnienia. Barometr wyświetla
informacje o ciśnieniu panującym w danym środowisku na
podstawie stałej wysokości, gdzie wysokościomierz był ostatnio
kalibrowany (Ustawienia wysokościomierza, strona 18). Aby
szybko otworzyć ustawienia wysokościomierza lub barometru,
w widżetach wysokościomierza lub barometru wybierz START.
Historia
Historia obejmuje informacje na temat czasu, dystansu, kalorii,
średniego tempa lub prędkości oraz okrążeń, a także dane
opcjonalnego czujnika ANT+.
UWAGA: Gdy pamięć urządzenia zapełni się, najstarsze dane
będą nadpisywane.
Korzystanie z historii
Historia zawiera poprzednie aktywności, które zapisano
w urządzeniu.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Historia > Aktywności.
3 Wybierz aktywność.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić dodatkowe informacje o aktywności,
wybierz Szczegóły.
• Aby wybrać okrążenie i wyświetlić dodatkowe informacje
o każdym okrążeniu, wybierz Okrążenia.
• Aby wybrać interwał i wyświetlić dodatkowe informacje
o każdym interwale, wybierz Interwały.
• Aby wyświetlić aktywność na mapie, wybierz Mapa.
• By nawigować wstecz wzdłuż przebytej w ramach
aktywności trasy, wybierz TracBack (Nawigacja do
punktu startowego, strona 12).
• Aby usunąć wybraną aktywność, wybierz Usuń.
• Aby nawigować wzdłuż przebytej w ramach aktywności
trasy, wybierz Idź.
Historia funkcji Multisport
Urządzenie przechowuje zbiorcze podsumowania dla funkcji
Multisport, włącznie z danymi dotyczącymi całkowitego
dystansu, czasu, kalorii oraz opcjonalnych danych
o akcesoriach. Urządzenie rozdziela również dane aktywności
dla każdej dyscypliny sportu i dane przejścia pomiędzy nimi, co
umożliwia porównywanie podobnych aktywności i analizowanie
czasów przejść. Historia przejść obejmuje dane dotyczące
dystansu, czasu, średniej prędkości i kalorii.
Wyświetlanie czasu w każdej ze stref tętna
Zanim będzie możliwe wyświetlenie danych stref tętna, należy
sparować urządzenie ze zgodnym czujnikiem tętna, a następnie
wykonać i zapisać aktywność.
Podgląd czasu w każdej ze stref tętna umożliwia dostosowanie
intensywności treningu.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Historia > Aktywności.
3 Wybierz aktywność.
4 Wybierz Czas w strefie.
Wyświetlanie sumy kroków
By móc wyświetlić sumę kroków, należy włączyć funkcję
śledzenia aktywności (Włączanie funkcji śledzenia aktywności,
strona 8).
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Historia > Kroki.
Historia
3 Wybierz dzień, aby wyświetlić łączną liczbę kroków, cel
kroków, przebyty dystans i spalone kalorie.
Wyświetlanie podsumowania danych
Możesz wyświetlić dane dotyczące całkowitego dystansu
i czasu zapisane w urządzeniu.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Historia > Podsumowanie.
3 W razie potrzeby wybierz aktywność.
4 Wybierz opcję, aby wyświetlić tygodniowe lub miesięczne
podsumowanie.
Usuwanie historii
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Historia > Opcje.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Usuń wszystkie aktywności, aby usunąć
wszystkie aktywności z historii.
• Wybierz Zeruj podsumowania, aby wyzerować wszystkie
podsumowania dotyczące dystansu i czasu.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych
zapisanych aktywności.
4 Potwierdź swój wybór.
Korzystanie z licznika
Drogomierz automatycznie zapisuje całkowity przebyty dystans
i wzrost wysokości.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Moje statystyki > Licznik.
3 Wybierz opcję, aby wyświetlić podsumowanie licznika.
4 W razie potrzeby wybierz podsumowanie, a następnie
wybierz Tak, aby wyzerować licznik.
Funkcje online
Funkcje online są dostępne dla urządzenia quatix 3 po
połączeniu ze zgodnym smartfonem za pomocą technologii
bezprzewodowej Bluetooth. Niektóre funkcje wymagają
zainstalowania aplikacji Garmin Connect Mobile w smartfonie,
z którym urządzenie jest połączone. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/apps. Niektóre funkcje są
również dostępne po połączeniu urządzenia z siecią
bezprzewodową.
Powiadomienia z telefonu: Wyświetla powiadomienia
i wiadomości z telefonu na ekranie urządzenia quatix 3.
LiveTrack: Umożliwia rodzinie i znajomym śledzić na bieżąco
wyścigi i treningi użytkownika. Osobę można zaprosić do
śledzenia bieżących danych za pośrednictwem poczty e-mail
lub serwisu społecznościowego, umożliwiając jej
wyświetlanie strony śledzenia Garmin Connect.
Przesyłanie aktywności do serwisu Garmin Connect:
Automatyczne przesyłanie aktywności do konta Garmin
Connect zaraz po zakończeniu rejestrowania aktywności.
Connect IQ: Umożliwia ulepszenie urządzenia o takie funkcje,
jak nowe tarcze zegarka, widżety, aplikacje czy pola danych.
Włączenie powiadomień Bluetooth
Zanim będzie można wyświetlać powiadomienia, należy
sparować posiadane urządzenie quatix 3 ze zgodnym
urządzeniem mobilnym (Parowanie smartfonu z urządzeniem,
strona 1).
1 Przytrzymaj UP.
Funkcje online
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Powiadomienia
z telefonu > Stan > Włączony.
3 Wybierz Podczas aktywn..
4 Wybierz preferencje powiadomień.
5 Wybierz preferencje dźwięku.
6 Wybierz Tryb zegarka.
7 Wybierz preferencje powiadomień.
8 Wybierz preferencje dźwięku.
9 Wybierz Limit czasu.
10 Wybierz, jak długo alert o nowym powiadomieniu ma być
wyświetlany na ekranie.
Wyświetlanie powiadomień
1 Na zegarku wybierz UP, aby wyświetlić widżet powiadomień.
2 Wybierz START, a następnie wybierz powiadomienie.
3 W razie potrzeby wybierz DOWN, aby przewinąć treść
powiadomienia.
4 Wybierz BACK, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Powiadomienia pozostają widoczne w urządzeniu quatix 3 do
momentu wyświetlenia lub usunięcia ich na urządzeniu
mobilnym.
Zarządzanie powiadomieniami
Powiadomieniami wyświetlanymi w urządzeniu quatix 3 można
zarządzać za pomocą zgodnego smartfonu.
Wybierz opcję:
• Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem operacyjnym
Apple , użyj ustawień centrum powiadomień w smartfonie,
aby wybrać elementy, które chcesz widzieć na ekranie
urządzenia.
• Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem operacyjnym
Android™, użyj ustawień aplikacji Garmin Connect Mobile,
aby wybrać elementy, które chcesz widzieć na ekranie
urządzenia.
®
Wyłączanie funkcji Bluetooth
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Stan >
Wyłączony, aby wyłączyć technologię bezprzewodową
Bluetooth w urządzeniu quatix 3.
Wskazówki dotyczące wyłączania bezprzewodowej
technologii Bluetooth w urządzeniu mobilnym można znaleźć
w podręczniku użytkownika urządzenia przenośnego.
Włączanie i wyłączanie alertów połączenia Bluetooth
Urządzenie quatix 3 można tak skonfigurować, aby informowało
użytkownika o połączeniu lub rozłączeniu ze smartfonem
sparowanym za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth.
UWAGA: Alerty połączenia Bluetooth są domyślnie wyłączone.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Alerty.
Lokalizowanie zgubionego urządzenia
mobilnego
Możesz użyć tej funkcji, aby zlokalizować urządzenie mobilne
sparowane za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth
i znajdujące się w jej zasięgu.
1 Na zegarku wybierz START.
2 Wybierz Znajdź mój telefon.
Urządzenie quatix 3 rozpocznie wyszukiwanie sparowanego
urządzenia mobilnego. Urządzenie mobilne wyemituje alarm
dźwiękowy, a moc sygnału Bluetooth wyświetli się na ekranie
urządzenia quatix 3. Moc sygnału Bluetooth zwiększa się
w miarę zbliżania się do urządzenia mobilnego.
13
3 Wybierz LAP, aby zatrzymać wyszukiwanie.
Garmin Connect
Możesz połączyć się ze znajomymi za pomocą konta Garmin
Connect. Garmin Connect umożliwia śledzenie, analizowanie
oraz udostępnianie informacji na temat swojej aktywności,
stanowiąc źródło wzajemnej motywacji. Rejestruj wszystkie
przypadki swojej aktywności, takie jak biegi, spacery, jazdy,
sesje pływania, piesze wędrówki, triatlony, partie golfa i wiele
innych aktywności. Garmin Connect to także Twój internetowy
serwis do śledzenia statystyk, który pozwala analizować
i udostępniać rozegrane partie golfa. Aby założyć bezpłatne
konto, odwiedź stronę www.garminconnect.com/start.
Zapisuj aktywności: Po ukończeniu oraz zapisaniu aktywności
w urządzeniu można przesłać ją do serwisu Garmin Connect
i trzymać ją tam przez dowolny czas.
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o ćwiczeniach fizycznych i aktywnościach na
świeżym powietrzu, w tym czas, dystans, tętno, spalone
kalorie, rytm, widok mapy z góry oraz wykresy tempa
i prędkości. Można wyświetlić szczegółowe informacje
dotyczące partii golfa, takie jak tablice wyników, statystyki
i informacje o polach golfowych. Można także wyświetlić
własne raporty.
UWAGA: Aby móc rejestrować niektóre dane, należy
zastosować opcjonalne akcesoria, np. czujnik tętna.
Korzystanie z serwisu Garmin Connect na
komputerze
W przypadku niesparowania urządzenia quatix 3 ze smartfonem
możesz przesłać wszystkie dane dotyczące aktywności na
swoje Garmin Connect konto przy użyciu komputera.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com/start.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Funkcje online Wi‑Fi
®
Urządzenie quatix 3 udostępnia funkcje wykorzystujące sieć
Wi‑Fi. Instalacja aplikacji Garmin Connect Mobile nie jest
wymagana do korzystania z łączności Wi‑Fi.
Przesyłanie aktywności do konta Garmin Connect:
Automatyczne przesyłanie aktywności do konta Garmin
Connect zaraz po zakończeniu rejestrowania aktywności.
Treningi i plany treningów: Umożliwia przeglądanie i wybór
treningów i planów treningów na stronie Garmin Connect.
Gdy tylko urządzenie nawiąże połączenie Wi‑Fi, pliki zostaną
bezprzewodowo wysłane do urządzenia.
Aktualizacje oprogramowania: Urządzenie pobiera najnowsze
aktualizacje oprogramowania po wykryciu dostępności sieci
Wi‑Fi. Aby zainstalować aktualizację oprogramowania, należy
wykonać po kolejnym uruchomieniu lub odblokowaniu
urządzenia instrukcje wyświetlone na ekranie.
Konfiguracja łączności Wi‑Fi
1 Przejdź do strony www.garminconnect.com/start i pobierz
aplikację Garmin Express.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby skonfigurować połączenie Wi‑Fi w aplikacji Garmin
Express.
Funkcje Connect IQ
Śledź swoje postępy: Możesz śledzić dzienną liczbę kroków,
przystąpić do rywalizacji ze znajomymi i realizować założone
cele.
Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi,
aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować
łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.
Zarządzaj ustawieniami: Możesz dostosowywać ustawienia
urządzenia i użytkownika za pomocą konta Garmin Connect.
Korzystanie z aplikacji Garmin Connect Mobile
Możesz przesłać wszystkie swoje dane dotyczące aktywności
do konta Garmin Connect w celu przeprowadzenia ich
kompleksowej analizy. Korzystając z konta Garmin Connect
możesz wyświetlić mapę swojej aktywności oraz udostępnić
swoje aktywności znajomym. Możesz włączyć funkcję
autoprzesyłania w aplikacji Garmin Connect Mobile.
>
1 W aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz kolejno
Urządzenia Garmin.
2 Wybierz urządzenie quatix 3, a następnie Ustawienia
urządzenia.
3 Użyj przełącznika, aby włączyć funkcję autoprzesyłania.
Ręczne przesyłanie danych do aplikacji Garmin Connect
Mobile
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Synchronizuj.
Możesz dodać do zegarka funkcje Connect IQ oferowane przez
firmę Garmin oraz innych producentów za pomocą aplikacji
Garmin Connect Mobile. Możesz także spersonalizować
urządzenie, korzystając z różnych tarcz zegarka, pól danych,
widżetów i aplikacji.
Tarcze zegarka: Umożliwiają dostosowanie wyglądu zegarka.
Pola danych: Umożliwiają pobieranie nowych pól danych, które
pozwalają wyświetlać dane z czujników, dane aktywności
i historii na różne sposoby. Możesz dodać pola danych
Connect IQ do wbudowanych funkcji i stron.
Widżety: Pozwalają na szybki odczyt informacji, takich jak dane
z czujnika czy powiadomienia.
Aplikacje: Umożliwiają dodanie do zegarka interaktywnych
funkcji, takich jak nowe typy aktywności na dworze i fitness.
Pobieranie funkcji Connect IQ
Aby móc pobrać funkcje Connect IQ z aplikacji Garmin Connect
Mobile, należy najpierw sparować urządzenie quatix 3 ze
smartfonem.
1 W ustawieniach aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Sklep Connect IQ.
2 W razie potrzeby wybierz urządzenie.
3 Wybierz funkcję Connect IQ.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Pobieranie funkcji Connect IQ przy użyciu
komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Przejdź na stronę garminconnect.com i załóż konto.
14
Funkcje Connect IQ
3 W widżecie urządzenia wybierz Sklep Connect IQ.
4 Wybierz funkcję Connect IQ i pobierz ją.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3 Jeśli rejestrujesz aktywność, wybierz BACK, aby wrócić do
Widżety
Pilot VIRB
W urządzeniu znajdują się fabrycznie załadowane widżety
zapewniające szybki podgląd różnych informacji. W przypadku
niektórych widżetów wymagane jest połączenie Bluetooth ze
zgodnym smartfonem.
Niektóre widżety nie są domyślnie wyświetlane. Można je dodać
do pętli widżetów ręcznie.
Powiadomienia: Powiadomienia o rozmowach przychodzących,
wiadomościach tekstowych, aktualizacjach statusu na
portalach społecznościowych i nie tylko — w zależności od
ustawień powiadomień smartfonu.
Kalendarz: Wyświetla nadchodzące spotkania z kalendarza
smartfonu.
Sterowanie muzyką: Pozwala sterować odtwarzaniem muzyki
w smartfonie.
Pogoda: Wyświetla bieżącą temperaturę i prognozę pogody.
Mój dzień: Wyświetla dynamiczne podsumowanie aktywności
z danego dnia. Dane obejmują ostatnio zapisaną dyscyplinę
sportową, minuty intensywnej aktywności, pokonane piętra,
kroki, spalone kalorie i nie tylko.
Śledzenie aktywności: Śledzi dzienną liczbę kroków, cel
kroków, przebyty dystans, liczbę spalonych kalorii i statystyki
dotyczące snu.
Minuty intensywnej aktywności: Śledzi czas spędzony na
wykonywaniu umiarkowanych i intensywnych aktywności,
tygodniowy cel liczby minut intensywnej aktywności oraz
postęp w realizacji celu.
Tętno: Wyświetla bieżące tętno w uderzeniach na minutę (bpm),
najniższe tętno spoczynkowe bieżącego dnia oraz wykres
tętna.
Ostatnia dyscyplina sportowa: Wyświetla krótkie
podsumowanie ostatnio uprawianego sportu i całkowity
dystans z bieżącego tygodnia.
ABC: Wyświetla informacje z wysokościomierza, barometru
i kompasu.
Dane z czujnika: Wyświetla informacje z wewnętrznego
czujnika lub połączonego czujnika ANT+.
Kompas: Wyświetla elektroniczny kompas.
Mapa: Wyświetla pozycję użytkownika na mapie.
Sterowanie: Umożliwia włączanie i wyłączanie łączności
Bluetooth oraz funkcji, takich jak nie przeszkadzać, znajdź
mój telefon i synchronizacja ręczna.
Sterowanie VIRB : Umożliwia sterowanie kamerą po
sparowaniu urządzenia VIRB z urządzeniem quatix 3.
Ostatnia aktywność: Wyświetla krótkie podsumowanie
ostatniej zapisanej aktywności, takiej jak ostatni bieg, ostatni
przejazd lub ostatnia przepłynięta długość.
Kalorie: Wyświetla informacje o kaloriach z bieżącego dnia.
Golf: Wyświetla informacje o ostatniej partii.
Funkcja pilota VIRB umożliwia sterowanie kamerą sportową
VIRB za pomocą tego urządzenia. Aby kupić kamerę sportową
VIRB, odwiedź stronę www.garmin.com/VIRB.
®
Wyświetlanie widżetów
Urządzenie jest wyposażone w kilka fabrycznie załadowanych
widżetów, a więcej jest dostępnych po sparowaniu go ze
smartfonem.
1 Na dowolnym ekranie przytrzymaj DOWN.
Zostanie wyświetlony zegar.
2 Wybierz UP lub DOWN.
Urządzenie będzie przełączać się między dostępnymi
widżetami.
Dostosowywanie urządzenia
stron danych dotyczących aktywności.
4 Wybierz START, aby wyświetlić dodatkowe opcje i funkcje
widżetu (opcjonalnie).
Sterowanie kamerą sportową VIRB
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji pilota VIRB należy ją
włączyć w kamerze VIRB. Więcej informacji zawiera podręcznik
użytkownika kamery VIRB. Należy również ustawić widżet VIRB,
tak aby był wyświetlany w pętli widżetów (Dostosowywanie pętli
widżetów, strona 18).
1 Włącz kamerę VIRB.
2 W urządzeniu quatix 3 wybierz UP lub DOWN na tarczy
zegarka, aby wyświetlić widżet VIRB.
3 Poczekaj, aż urządzenie połączy się z kamerą VIRB.
4 Wybierz opcję:
• Aby nagrać film, wybierz START.
Czas nagrywania pojawi się na ekranie urządzenia quatix
3.
• Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz STOP.
• Aby zrobić zdjęcie, wybierz DOWN.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia aplikacji do śledzenia aktywności
Te ustawienia umożliwiają dostosowanie każdej fabrycznie
załadowanej aplikacji do śledzenia aktywności do własnych
potrzeb treningowych. Można na przykład dostosować strony
danych oraz włączyć alerty i funkcje treningowe.Nie wszystkie
ustawienia są dostępne dla wszystkich typów aktywności.
Przytrzymaj UP, wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje,
a następnie wybierz aktywność.
Ekrany danych: Pozwala dostosować dane wyświetlane na
ekranie dla wybranej aktywności (Dostosowywanie ekranów
danych, strona 16). Dla niektórych aktywności można
również wyświetlać lub ukrywać ekran danych mapy.
Alerty: Umożliwia ustawienie alertów treningu lub nawigacji dla
danej aktywności.
Metronom: Odtwarza dźwięki z jednostajnym rytmem, co
umożliwia poprawę kondycji przez trening w szybszym,
wolniejszym lub bardziej jednostajnym rytmie (Korzystanie
z metronomu, strona 4).
Auto Lap: Umożliwia ustawienie opcji funkcji Auto Lap (Auto
Lap, strona 17).
Auto Pause: Ustawienie pozwala zatrzymać rejestrowanie
danych w przypadku braku ruchu lub gdy prędkość spadnie
poniżej określonego poziomu (Włączanie funkcji Auto
Pause , strona 17).
Autom. wspin.: Powoduje, że urządzenie automatycznie
wykrywa zmiany w wysokości za pomocą wbudowanego
wysokościomierza.
Autouruch.: Powoduje, że urządzenie automatycznie wykrywa
zjazd na nartach za pomocą wbudowanego akcelerometru.
Prędkość 3D: Oblicza prędkość na podstawie zmian
w wysokości i ruchu w poziomie (Prędkość 3D i dystans,
strona 17).
Dystans 3D: Oblicza przebyty dystans na podstawie zmian
w wysokości i ruchu w poziomie.
Przycisk Lap: Umożliwia zarejestrowanie okrążenia lub
odpoczynku podczas aktywności.
®
®
15
Autoprzewij.: Umożliwia automatyczne przełączanie ekranów
z danymi dotyczącymi aktywności, gdy stoper jest włączony
(Korzystanie z funkcji autoprzewijania, strona 17).
GPS: Ustawianie trybu anteny GPS (UltraTrac, strona 17).
Rozmiar basenu: Ustawienie długości basenu dla pływania
(Pływanie w basenie, strona 4).
Wykr. ruchów: Aktywacja wykrywania ruchu na potrzeby
pływania w basenie.
Oszczędzanie energii: Pozwala ustawić czas, po którym
włącza się oszczędzanie energii dla aktywności (Ustawienia
funkcji Czas do oszczędzania energii, strona 17).
Kolor tła: Ustawianie koloru tła każdej aktywności na czarny lub
biały.
Kolor akcentów: Umożliwia ustawienie koloru akcentu dla
każdej aktywności, co ułatwia sprawdzenie, która aktywność
jest aktywna.
Stan: Wyświetla i ukrywa aktywności na liście aplikacji.
Przenieś w górę: Dostosowuje pozycję aktywności na liście
aplikacji.
Przenieś w dół: Dostosowuje pozycję aktywności na liście
aplikacji.
Usuń: Usuwa aktywność.
UWAGA: Opcja ta pozwala usunąć aktywność z listy aplikacji
oraz ze wszystkich ustawień wprowadzonych przez
użytkownika. Przywrócenie wszystkich ustawień
w urządzeniu do wartości fabrycznych umożliwia dodanie
usuniętej aktywności z powrotem do listy (Przywracanie
wszystkich domyślnych ustawień, strona 25).
Zmień nazwę: Ustaw nazwę aktywności.
W przypadku wybrania opcji Wyłączony operacje
powiększania i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Alerty
Możesz ustawić alerty dla każdej aktywności, co pomoże
w trenowaniu oraz osiąganiu założonych celów, lepszym
rozeznaniu w otoczeniu i nawigowaniu do celu. Niektóre alerty
są dostępne tylko dla określonych aktywności. Istnieją trzy
rodzaje alertów: alerty o zdarzeniach, alerty zakresowe i alerty
cykliczne.
Alert o zdarzeniach: Alert o zdarzeniu jest wyświetlany jeden
raz. Zdarzeniu jest przypisana określona wartość. Możesz na
przykład ustawić urządzenie w taki sposób, aby wyświetlało
alert po przekroczeniu określonej wysokości.
Alert zakresowy: Alert zakresowy uruchamia się za każdym
razem, gdy w urządzeniu zostanie zarejestrowana wartość
spoza ustawionego zakresu. Można na przykład ustawić
urządzenie tak, aby informowało użytkownika o każdym
spadku tętna poniżej wartości 60 uderzeń na minutę
(uderzenia/min) oraz o każdym jego skoku powyżej 210
uderzeń na minutę.
Alert cykliczny: Alert cykliczny uruchamia się za każdym
razem, gdy urządzenie zarejestruje określoną wartość lub
interwał. Można na przykład ustawić urządzenie tak, aby alert
uruchamiał się co 30 minut.
Nazwa alertu Typ alertu
Opis
Rytm
Zakres
Można podać minimalny i maksymalny
rytm.
Kalorie
Zdarzenie,
cykliczny
Można ustawić liczbę kalorii.
Własne
Cykliczny
Można wybrać istniejący komunikat lub
utworzyć własny, a także wybrać typ
alertu.
Dystans
Cykliczny
Można ustawić interwały odmierzane
według dystansu.
Wysokość
Zakres
Można ustawić minimalną i maksymalną wysokość.
Tętno
Zakres
Można podać minimalne i maksymalne
tętno lub określić zmiany stref. Patrz
Informacje o strefach tętna, strona 7 i
Obliczanie strefy tętna, strona 8.
Tempo
Zakres
Można podać minimalne i maksymalne
tempo.
Zasilanie
Zakres
Można ustawić alert informujący
o wysokim lub niskim poziomie mocy.
Bieg/chód
Cykliczny
Można ustawić przerwy na chód
w regularnych odstępach czasu.
Prędkość
Zakres
Można ustawić minimalną i maksymalną prędkość.
Czas
Zdarzenie,
cykliczny
Można ustawić interwały odmierzane
według czasu.
Dostosowywanie ekranów danych
Można wyświetlać, ukrywać i zmieniać układ oraz zawartość
ekranów danych dla każdej aktywności.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
3 Wybierz aktywność do spersonalizowania.
4 Wybierz Ekrany danych.
5 Wybierz ekran danych, który chcesz dostosować.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Stan, aby włączyć lub wyłączyć ekran danych.
• Wybierz Układ, aby dostosować liczbę pól danych na
ekranie danych.
• Wybierz pole, aby zmienić dane wyświetlane w tym polu.
Dodawanie punktu do aktywności
Mapę można dodać do pętli ekranów danych aktywności.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
3 Wybierz aktywność do spersonalizowania.
4 Wybierz kolejno Ekrany danych > Mapa.
5 Wybierz Stan, aby włączyć lub wyłączyć mapę.
6 Wybierz Orientacja.
7 Wybierz opcję:
• Aby północ była wyświetlana na górze ekranu, wybierz
Północ u góry.
• Aby bieżący kierunek podróży był wyświetlany na górze
ekranu, wybierz Kierunek u góry.
8 Wybierz Punkty użytkow., aby wyświetlić lub ukryć zapisane
lokalizacje na mapie.
9 Wybierz Autom. zoom, aby automatycznie wybrać
opcjonalny poziom powiększenia mapy.
16
Ustawianie alertu
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
4
5
6
7
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
Wybierz Alerty.
Wybierz opcję:
• Wybierz Dodaj nowy, aby dodać dodatkowe alerty dla
aktywności.
• Wybierz nazwę alertu, aby edytować istniejący alert.
Jeśli to konieczne, wybierz typ alertu.
Wybierz strefę, podaj wartości minimalne i maksymalne lub
wprowadź wartość niestandardową dla alertu.
Dostosowywanie urządzenia
8 W razie potrzeby włącz alert.
W przypadku wydarzeń i powtarzających się alertów po każdym
wprowadzeniu wartości alertu pojawi się komunikat.
W przypadku alertów zakresowych komunikat pojawi się za
każdym razem, gdy określony zakres (wartości minimalne
i maksymalne) zostanie przekroczony.
Auto Lap
Oznaczanie okrążeń wg dystansu
Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania
określonego dystansu jako okrążenia. Funkcja ta umożliwia
porównywanie swoich wyników na różnych etapach aktywności
(np. co 1 milę lub 5 km).
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz Auto Lap.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz Auto Lap, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Auto
Lap.
• Wybierz Autom. dystans, aby dostosować dystans
między okrążeniami.
Po ukończeniu każdego okrążenia wyświetlany jest komunikat
zawierający czas danego okrążenia. Jeśli w urządzeniu
włączono sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również
sygnał dźwiękowy lub uruchomi wibracje (Ustawienia
systemowe, strona 19).
W razie potrzeby można dostosować strony danych w taki
sposób, aby wyświetlane były dodatkowe dane dotyczące
okrążenia (Dostosowywanie ekranów danych, strona 16).
Dostosowywanie komunikatu alertu okrążenia
Możesz dostosować jedno lub dwa pola danych wyświetlane
w komunikacie alertu okrążenia.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz kolejno Auto Lap > Alert okrążenia.
5 Wybierz pole danych, aby zmienić jego wartość.
6 Wybierz Podgląd (opcjonalnie).
Włączanie funkcji Auto Pause
®
Funkcja Auto Pause umożliwia automatyczne wstrzymanie
stopera w momencie zatrzymania. Funkcja ta jest przydatna,
jeśli na trasie aktywności znajduje się sygnalizacja świetlna lub
inne miejsca, w których trzeba się zatrzymać.
UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz Auto Pause.
5 Wybierz opcję:
• Aby automatycznie wstrzymać stoper w momencie
zatrzymania się, wybierz Po zatrzymaniu.
• Wybierz Własne, aby automatycznie zatrzymać stoper,
gdy prędkość spada poniżej określonej wartości.
Dostosowywanie urządzenia
Włączanie funkcji automatycznej wspinaczki
Funkcja automatycznej wspinaczki automatycznie wykrywa
zmiany w wysokości. Jest ona przydatna podczas takich
aktywności, jak wspinaczka, piesze wędrówki, bieg czy jazda na
rowerze.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz kolejno Autom. wspin. > Stan > Włączony.
5 Wybierz Ekran biegu, aby określić, który ekran danych ma
pojawiać się podczas biegania.
6 Wybierz Ekran wspinacz., aby określić, który ekran danych
ma pojawiać się podczas wspinaczki.
7 W razie potrzeby wybierz Odwróć kolory, aby odwrócić
kolory przy zmianie trybów.
8 Wybierz Pręd. pionowa, aby określić tempo zmiany wartości
wzniosu w czasie.
9 Wybierz Przełącz. trybów, aby ustawić szybkość zmiany
trybów urządzenia.
Prędkość 3D i dystans
Ustawienie prędkości 3D i odległości pozwala obliczyć prędkość
lub odległość na podstawie zarówno zmian w wysokości, jak
i ruchu w poziomie. Jest ono przydatne podczas takich
aktywności, jak zjazd na nartach, wspinaczka, nawigacja, piesza
wędrówka, bieg czy jazda na rowerze.
Korzystanie z funkcji autoprzewijania
Funkcja autoprzewijania umożliwia automatyczne przełączanie
ekranów z danymi dotyczącymi aktywności, gdy stoper jest
włączony.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz Autoprzewij..
5 Wybierz prędkość wyświetlania.
UltraTrac
Funkcja UltraTrac to ustawienie GPS, które umożliwia
rejestrowanie punktów śladu i danych czujnika z mniejszą
częstotliwością. Włączenie funkcji UltraTrac zmniejsza zużycie
baterii, jednak jakość zarejestrowanych działań również ulega
zmniejszeniu. Z funkcji UltraTrac należy korzystać w przypadku
aktywności, które wymagają mniejszego zużycia baterii,
a częste aktualizacje danych czujnika są mniej ważne.
Ustawienia funkcji Czas do oszczędzania energii
Ustawienia limitu czasu decydują o tym, jak długo urządzenie
pozostaje w trybie treningowym, np. podczas oczekiwania na
rozpoczęcie wyścigu. Przytrzymaj UP, wybierz kolejno
Ustawienia > Aplikacje, a następnie wybierz aktywność.
Wybierz Oszczędzanie energii, aby dostosować ustawienie
czasu uaktywnienia dla aktywności.
Normalna: Wybór tego ustawienia powoduje, że po 5 minutach
bezczynności urządzenie przełącza się w tryb zegarka
o niskim poborze mocy.
Przedłużona: Wybór tego ustawienia powoduje, że po
25 minutach bezczynności urządzenie przełącza się w tryb
zegarka o niskim poborze mocy. Korzystanie z tego trybu
może spowodować skrócenie czasu między kolejnymi
ładowaniami baterii.
17
Włączanie i wyłączanie przycisku okrążenia
Możesz włączyć ustawienie Przycisk Lap, aby zarejestrować
okrążenie lub odpoczynek podczas aktywności za pomocą
przycisku LAP. Możesz wyłączyć ustawienie Przycisk Lap, aby
zapobiec przypadkowemu włączeniu przycisku podczas
aktywności.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
4 Wybierz Przycisk Lap.
Stan przycisku okrążenia zmieni się na Włączony lub
Wyłączony w zależności od bieżącego ustawienia.
Ustawienia tarczy zegarka
Możesz dostosować wygląd tarczy zegarka, wybierając dany
układ, kolory i dodatkowe informacje. Możesz również pobrać
własne tarcze zegarka ze sklepu Connect IQ.
Dostosowywanie tarczy zegarka
Aby móc aktywować tarczę zegarka Connect IQ, trzeba
zainstalować tarczę zegarka ze sklepu Connect IQ (Funkcje
Connect IQ, strona 14).
Można dostosować informacje wyświetlane na tarczy zegarka
i jej wygląd, a także aktywować zainstalowaną tarczę zegarka
Connect IQ.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Tarcza zegarka > Typ.
3 Wybierz opcję:
• Aby aktywować fabrycznie załadowaną cyfrową tarczę
zegarka, wybierz Cyfrowy.
• Aby aktywować fabrycznie załadowaną analogową tarczę
zegarka, wybierz Analogowy.
• Aby aktywować zainstalowaną tarczę zegarka Connect
IQ, wybierz nazwę zainstalowanej tarczy zegarka.
4 W przypadku korzystania z fabrycznie załadowanej tarczy
zegarka wybierz opcję:
• Aby zmienić kolor tła, wybierz Kolor tła.
• Aby dodać lub zmienić kolor akcentów cyfrowej tarczy
zegarka, wybierz Kolor akcentów.
• Aby zmienić styl cyfr na cyfrowej tarczy zegarka, wybierz
Układ.
• Aby zmienić styl wskazówek na analogowej tarczy
zegarka, wybierz Wskazówki.
• Aby zmienić styl cyfr na analogowej tarczy zegarka,
wybierz Tło.
• Aby określić, jakie dodatkowe informacje będą
wyświetlane na tarczy zegarka, wybierz Dodatkowe
dane.
5 Wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić opcje tarczy zegarka.
6 Wybierz START, aby zapisać swój wybór.
Dostosowywanie pętli widżetów
W pętli widżetów można wyświetlać, ukrywać lub przesuwać
różne elementy.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Widżety.
3 Wybierz widżet.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Stan, aby wyświetlić lub ukryć widżet w pętli
widżetów.
• Wybierz kolejno Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby
zmienić pozycję widżetu w pętli.
18
Ustawienia czujników
Ustawienia kompasu
Przytrzymaj UP i wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki >
Kompas.
Kalibruj: Umożliwia przeprowadzenie ręcznej kalibracji czujnika
kompasu (Kalibracja kompasu, strona 18).
Wyświetlacz: Umożliwia ustawienie kierunku wyświetlanego
w kompasie w literach, stopniach lub miliradianach.
Odnies. półn.: Umożliwia ustawienie odniesienia północnego
kompasu (Ustawianie odniesienia północnego, strona 18).
Tryb: Pozwala tak ustawić kompas, aby podczas ruchu używał
tylko danych z elektronicznego czujnika (Włączony), sygnału
GPS i danych z elektronicznego czujnika (Auto) lub tylko
danych GPS (Wyłączony).
Kalibracja kompasu
NOTYFIKACJA
Kalibrację kompasu należy przeprowadzić na wolnym powietrzu.
Aby zwiększyć dokładność kierunków, nie należy stawać
w pobliżu obiektów wpływających na pola magnetyczne, np.
pojazdów, budynków czy linii wysokiego napięcia.
Urządzenie użytkownika zostało już fabrycznie skalibrowane
i domyślnie korzysta z automatycznej kalibracji. Jeśli kompas
działa niewłaściwie, np. po przebyciu dużego dystansu lub po
nagłych zmianach temperatur, można go ręcznie skalibrować.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki > Kompas >
Kalibruj > Start.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Ustawianie odniesienia północnego
Można ustawić odniesienie dla kierunku używane do obliczania
danych kierunku.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki > Kompas >
Odnies. półn..
3 Wybierz opcję:
• Aby ustawić północ geograficzną jako odniesienia dla
kierunku, wybierz Rzeczywisty.
• Aby automatycznie ustawić deklinację magnetyczną dla
pozycji, wybierz Magnetyczny.
• Aby ustawić północ topograficzną (000°) jako odniesienie
dla kierunku, wybierz Siatka.
• Aby ręcznie ustawić wartość deklinacji magnetycznej,
wybierz User, wpisz wartość deklinacji magnetycznej
i wybierz Gotowe.
Ustawienia wysokościomierza
Przytrzymaj UP, a następnie wybierz kolejno Ustawienia >
Czujniki > Wysokościomierz.
Autokalibr.: Samoczynna kalibracja wysokościomierza po
każdym włączeniu funkcji śledzenia GPS.
Kalibruj: Umożliwia przeprowadzenie ręcznej kalibracji czujnika
wysokościomierza.
Kalibracja wysokościomierza barometrycznego
Urządzenie użytkownika zostało już fabrycznie skalibrowane i tej
kalibracji używa domyślnie w obranym punkcie startowym GPS.
Znając rzeczywistą wysokość lub prawidłowe ciśnienie dla
poziomu morza, można ręcznie skalibrować wysokościomierz
barometryczny.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki >
Wysokościomierz.
Dostosowywanie urządzenia
3 Wybierz opcję:
• Aby skalibrować automatycznie w punkcie startowym
GPS, wybierz kolejno Autokalibr. > Włączony.
• Aby podać znaną wysokość, wybierz Kalibruj.
Ustawienia barometru
Przytrzymaj UP i wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki >
Barometr.
Wykres: Umożliwia ustawienie skali czasu dla wykresu
w widżecie barometru.
Ost.przed burzą: Określa, przy jakiej zmianie ciśnienia
barometrycznego pojawia się ostrzeżenie przed burzą.
Ustawienia nawigacji
Można dostosować funkcje mapy oraz wygląd podczas
nawigowania do celu.
Dostosowywanie funkcji mapy
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Ekrany danych.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Mapa, aby włączyć lub wyłączyć mapę.
• Wybierz Przewodnik, aby włączyć lub wyłączyć ekran
przewodnika, wyświetlający namiar kompasu lub kurs,
którym będziesz podążać podczas nawigowania.
• Wybierz ekran, który chcesz dodać, usunąć lub edytować.
Wstawienia wskaźnika kierunku
Możesz ustawić wskaźnik kierunku, aby wyświetlał się na
stronach danych podczas nawigowania. Wskaźnik ten wskazuje
kierunek do celu.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Heading Bug.
Ustawienia systemowe
Przytrzymaj UP i wybierz kolejno Ustawienia > System.
Profil użytkownika: Otwiera osobiste statystyki oraz umożliwia
ich dostosowanie (Ustawianie profilu użytkownika, strona 7).
Skróty klawiszowe: Umożliwia przypisanie skrótów do
przycisków urządzenia.
Język: Umożliwia ustawienie języka komunikatów
wyświetlanego w urządzeniu.
Aktualny czas: Dostosowuje ustawienia czasu (Ustawienia
czasu, strona 19).
Podświetlenie: Dostosowuje ustawienia podświetlania
(Ustawienia podświetlenia, strona 19).
Dźwięki: Umożliwia ustawienie dźwięków urządzenia, takich jak
dźwięki klawiszy i dźwięki alertów, oraz wibracje.
Jednostki: Umożliwia ustawienie jednostek miary używanych
w urządzeniu (Zmiana jednostek miary, strona 19).
GLONASS: Użycie opcji GLONASS zapewnia zwiększoną
wydajność w wymagających warunkach i szybsze uzyskanie
danych dotyczących pozycji. Użycie opcji GPS wraz
z GLONASS może znacząco zredukować czas pracy baterii
w porównaniu do korzystania z samego GPS.
Format pozycji: Umożliwia ustawienie formatu położenia
geograficznego i opcje układu odniesienia.
Format: Umożliwia określenie ogólnych preferencji dotyczących
formatu, np. dla tempa i prędkości wyświetlanych podczas
aktywności, a także dla początku tygodnia.
Zapis danych: Umożliwia określenie sposobu zapisu danych
dotyczących aktywności. Opcja Oszczędnie (domyślna)
pozwala wydłużyć czas rejestrowania danych aktywności.
Opcja Co sekundę zapewnia bardziej szczegółowy zapis
Czujniki ANT+
aktywności, jednak może nie zarejestrować całej aktywności,
która jest wykonywana przez dłuższy okres czasu.
Tryb USB: Przełącza urządzenie w tryb pamięci masowej lub
w tryb Garmin w przypadku podłączenia do komputera.
Przywróć domyślne: Umożliwia zresetowanie danych
użytkownika i ustawień (Przywracanie wszystkich
domyślnych ustawień, strona 25).
Aktualizacja oprogramowania: Pozwala na instalowanie
aktualizacji oprogramowania za pomocą aplikacji Garmin
Express.
O systemie: Wyświetlenie informacji o urządzeniu,
oprogramowaniu i licencji.
Ustawienia czasu
Przytrzymaj UP i wybierz kolejno Ustawienia > System >
Aktualny czas.
Format czasu: Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu
wyświetlania czasu.
Ustaw czas: Ustawianie strefy czasowej dla urządzenia. Opcja
Auto automatycznie ustawia strefę czasową na podstawie
pozycji GPS.
Aktualny czas: Umożliwia dostosowanie czasu, jeśli aktywnym
ustawieniem jest Ręcznie.
Ustawienia podświetlenia
Przytrzymaj UP i wybierz kolejno Ustawienia > System >
Podświetlenie.
Tryb: Pozwala na ustawienie automatycznego lub ręcznego
włączania podświetlenia. Opcja Auto umożliwia oddzielne
ustawianie podświetlenia dla przycisków, alertów i gestów.
UWAGA: Po ustawieniu Włączony dla opcji Gest, włączenie
podświetlenia następuje po podniesieniu i przekręceniu
nadgarstka, tak aby na niego spojrzeć.
Limit czasu: Umożliwia regulację czasu działania
podświetlenia.
Jasność: Umożliwia ustawienie jasności podświetlenia.
Zmiana jednostek miary
Można dostosować jednostki miary dystansu, tempa i prędkości,
wysokości, wagi i temperatury.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Jednostki.
3 Wybierz wielkość fizyczną.
4 Wybierz jednostkę miary.
Czujniki ANT+
Urządzenie jest zgodne z wymienionymi opcjonalnymi
akcesoriami bezprzewodowymi ANT+.
• Czujnik tętna, taki jak HRM-Run™ (Zakładanie czujnika tętna,
strona 19)
• Rowerowy czujnik prędkości i rytmu (Korzystanie
z opcjonalnego rowerowego czujnika prędkości lub rytmu
pedałowania, strona 20)
• Czujnik na nogę (Czujnik na nogę, strona 20)
• Czujnik mocy, taki jak Vector™
• Bezprzewodowy czujnik temperatury tempe™ (tempe,
strona 21)
Więcej informacji o zgodności i zakupie dodatkowych czujników
można znaleźć na stronie http://buy.garmin.com.
Zakładanie czujnika tętna
Czujnik tętna należy nosić bezpośrednio na skórze, tuż poniżej
mostka. Powinien on przylegać do ciała na tyle mocno, by
pozostawał na swoim miejscu podczas aktywności.
19
1 W razie potrzeby przymocuj do czujnika tętna przedłużacz
paska.
2 Zwilż elektrody À z tyłu czujnika tętna, aby zapewnić
prawidłowy kontakt między klatką piersiową a nadajnikiem.
3 Umieść czujnik tętna na skórze tak, aby logo Garmin było
skierowane prawą stroną do góry.
UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co
najmniej 10 m (33 stopy) od innych czujników ANT+.
3 Przytrzymaj UP.
4 Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki > Dodaj nowy.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz Szukaj wszystko.
• Wybierz typ posiadanego czujnika.
Po sparowaniu czujnika z urządzeniem status czujnika
zmieni się z Wyszukiwanie na Połączony. Dane czujnika
pojawiają się w formie pętli stron danych lub własnego pola
danych.
Korzystanie z opcjonalnego rowerowego
czujnika prędkości lub rytmu pedałowania
Pętla Á i haczyk  powinny znajdować się po Twojej prawej
stronie.
4 Owiń pasek z czujnikiem tętna wokół klatki piersiowej
i umieść haczyk paska w pętli.
UWAGA: Sprawdź, czy etykieta się nie zgina.
Po założeniu czujnik tętna staje się aktywny i jest gotowy do
przesyłania danych.
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu
danych tętna
Jeśli dane dotyczące tętna są nieregularne lub nie są
wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.
• Zwilż elektrody i płytki stykowe (jeśli dotyczy).
• Zaciśnij mocniej pasek na klatce piersiowej.
• Wykonaj rozgrzewkę trwającą 5–10 minut.
• Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi dbania
o urządzenie (Dbanie o czujnik tętna, strona 25).
• Noś koszulkę bawełnianą lub dokładnie zwilż obie strony
paska.
Syntetyczne tkaniny, które pocierają lub uderzają o czujnik
tętna, mogą powodować zakłócenia w odbieraniu sygnałów
z czujnika tętna.
• Oddal się od źródeł, które mogą wpływać na działanie
czujnika tętna.
Źródłami zakłóceń mogą być silne pola elektromagnetyczne,
niektóre czujniki bezprzewodowe 2,4 GHz, linie wysokiego
napięcia, silniki elektryczne, piekarniki, kuchenki mikrofalowe,
telefony bezprzewodowe 2,4 GHz i punkty dostępowe
bezprzewodowej sieci LAN.
Parowanie czujników ANT+
Podczas pierwszego łączenia czujnika z urządzeniem przy
użyciu funkcji ANT+ należy sparować oba urządzenia. Po
sparowaniu urządzenie będzie automatycznie łączyć się
z czujnikiem po rozpoczęciu aktywności, jeśli czujnik będzie
aktywny i będzie znajdował się w jego zasięgu.
UWAGA: Jeśli do urządzenia dołączony był czujnik tętna, jest
on już sparowany z urządzeniem.
1 Jeśli chcesz sparować czujnik tętna, załóż go (Zakładanie
czujnika tętna, strona 19).
Czujnik tętna nie będzie zapisywać ani przesyłać danych,
jeśli nie zostanie założony.
2 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika, czyli w odległości nie
większej niż 3 m (10 stóp).
20
Zgodne rowerowe czujniki prędkości lub rytmu pedałowania
mogą przesyłać dane do posiadanego urządzenia.
• Sparuj czujnik z urządzeniem (Parowanie czujników ANT+,
strona 20).
• Zaktualizuj dane w profilu fitness użytkownika (Ustawianie
profilu użytkownika, strona 7).
• Ustaw rozmiar kół (Rozmiar i obwód kół, strona 29).
• Idź pojeździć (Jazda rowerem, strona 4).
Czujnik na nogę
Urządzenie współpracuje z czujnikiem na nogę. Gdy trenujesz
w pomieszczeniach lub sygnał GPS jest słaby, możesz
rejestrować tempo i dystans za pomocą czujnika na nogę.
Czujnik na nogę znajduje się w trybie gotowości i jest gotowy do
przesyłania danych (podobnie jak czujnik tętna).
Po 30 minutach bezczynności czujnik na nogę wyłącza się
w celu oszczędzenia energii. Gdy stan baterii jest niski,
urządzenie wyświetli komunikat. Pozostało około pięć godzin do
wyczerpania baterii.
Usprawnienie kalibracji czujnika na nogę
Przed skalibrowaniem urządzenia należy odebrać sygnał GPS
i sparować je z czujnikiem na nogę (Parowanie czujników ANT+,
strona 20).
Czujnik na nogę kalibruje się automatycznie, ale możesz
zwiększyć precyzję danych dotyczących prędkości i dystansu,
wykonując kilka biegów na świeżym powietrzu z włączoną
funkcją GPS.
1 Stój na zewnątrz przez 5 minut, mając czysty widok na niebo.
2 Rozpocznij bieg.
3 Biegnij bez zatrzymywania się przez 10 minut.
4 Zatrzymaj aktywność i zapisz ją.
Na podstawie zarejestrowanych danych wartość kalibracji
czujnika na nogę się zmieni, jeśli będzie taka potrzeba. Nie
ma potrzeby ponownie kalibrować czujnika na nogą, chyba
że zmienisz styl biegania.
Ręczna kalibracja czujnika na nogę
Przed skalibrowaniem urządzenia należy je sparować
z czujnikiem na nogę (Parowanie czujników ANT+, strona 20).
Jeśli znany jest współczynnik kalibracji, zaleca się
przeprowadzenie kalibracji ręcznej. Jeśli czujnik na nogę był
wcześniej kalibrowany z innym produktem Garmin, współczynnik
kalibracji może być już Tobie używany.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki.
3 Wybierz czujnik na nogę.
4 Wybierz Współ. kalibr. > Ustaw wartość.
5 Dostosuj współczynnik kalibracji:
• Zwiększ współczynnik kalibracji, jeśli dystans jest za mały.
Czujniki ANT+
• Zmniejsz współczynnik kalibracji, jeśli dystans jest za
duży.
Ustawianie prędkości i dystansu dla czujnika na nogę
Przed wybraniem własnych ustawień prędkości i dystansu dla
czujnika na nogę należy sparować urządzenie z czujnikiem na
nogę (Parowanie czujników ANT+, strona 20).
Możesz ustawić urządzenie tak, aby obliczało tempo i dystans
na podstawie wskazań czujnika na nogę, a nie danych GPS.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki.
3 Wybierz czujnik na nogę.
4 Wybierz Prędkość.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz W pomieszczeniu, jeśli trenujesz z wyłączoną
funkcją GPS, zwykle w pomieszczeniu.
• Wybierz Zawsze, aby korzystać z czujnika na nogę
zamiast z ustawień GPS.
tempe
tempe to bezprzewodowy czujnik temperatury ANT+. Czujnik
można przymocować do paska lub pętli, dzięki czemu będzie
miał kontakt z powietrzem otoczenia. To pozwoli mu na
dostarczanie dokładnych danych o temperaturze. Aby
wyświetlać dane o temperaturze z urządzenia tempe, należy
sparować urządzenie tempe z posiadanym urządzeniem.
Dynamika biegu
Możesz używać zgodnego urządzenia quatix 3 sparowanego
z akcesorium quatix 3 do przekazywania danych o kondycji
biegowej w czasie rzeczywistym. Jeśli do urządzenia quatix 3
dołączono akcesorium quatix 3 urządzenia te są już sparowane.
Akcesorium quatix 3 ma wbudowany akcelerometr, który mierzy
ruch tułowia w celu obliczania sześciu parametrów biegu.
Rytm: Rytm to liczba kroków na minutę. Wyświetla całkowitą
liczbę kroków (lewej i prawej nogi łącznie).
Odchylenie pionowe: Odchylenie pionowe oznacza wysokość
odbicia podczas biegu. Wyświetla pionowy ruch tułowia dla
każdego kroku, mierzony w centymetrach.
Czas kontaktu z podłożem: Czas kontaktu z podłożem to czas,
przez jaki stopa ma kontakt z powierzchnią ziemi podczas
biegu. Wartość jest mierzona w milisekundach.
UWAGA: Funkcja czasu kontaktu z podłożem jest
niedostępna podczas chodu.
Bilans czasu kontaktu z podłożem: Bilans czasu kontaktu
z podłożem wyświetla bilans czasu kontaktu lewej/prawej
nogi z podłożem podczas biegu. Wartość jest mierzona
w procentach. Na przykład 53,2 ze strzałką skierowaną
w lewo lub prawo.
Długość kroku: Długość kroku mierzona od jednego zetknięcia
nogi z podłożem do następnego. Wartość jest mierzona
w metrach.
Odchylenie do długości: Odchylenie do długości to stosunek
wartości odchylenia pionowego do długości kroku. Wartość
jest mierzona w procentach. Niższa liczba zazwyczaj
oznacza lepszą formę.
Trening z informacjami o dynamice biegu
Przed wyświetleniem informacji o dynamice biegu należy
założyć akcesorium HRM-Run i sparować je z urządzeniem
(Parowanie czujników ANT+, strona 20). Jeśli do urządzenia
quatix 3 dołączono akcesorium, urządzenia są już sparowane,
a urządzenie quatix 3 jest skonfigurowane tak, aby wyświetlać
informacje o dynamice biegu.
1 Wybierz opcję:
• Jeśli akcesorium HRM-Run i urządzenie quatix 3 są już
sparowane, przejdź do kroku 8.
• Jeśli akcesorium HRM-Run i urządzenie quatix 3 nie są
jeszcze sparowane, wykonaj wszystkie kroki tej procedury.
2 Przytrzymaj UP.
3 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
4 Wybierz aktywność.
5 Wybierz Ekrany danych.
6 Wybierz ekran dynamiki biegu.
UWAGA: Ekrany dynamiki biegu nie są dostępne dla
wszystkich aktywności.
7 Wybierz kolejnoStan > Włączone.
8 Idź pobiegać (Bieganie, strona 4).
9 Wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić ekran dynamiki biegu
z informacjami dotyczącymi pomiarów.
Kolorowe wskaźniki i dane dynamiki biegu
Na ekranach danych dynamiki biegu wyświetlany jest kolorowy wskaźnik obrazujący podstawowy pomiar. Jako podstawowy pomiar
można wyświetlić rytm, odchylenie pionowe, czas kontaktu z podłożem, bilans czasu kontaktu z podłożem lub odchylenie do
długości. Kolorowy wskaźnik pokazuje dane dynamiki biegu użytkownika w odniesieniu do analogicznych danych innych biegaczy.
Kolorowe strefy reprezentują wartości procentowe.
Firma Garmin przeanalizowała dane dotyczące wielu biegaczy o różnym stopniu zaawansowania. Wartości mieszczące się
w strefach czerwonej i pomarańczowej są typowe dla wolniejszych lub mniej doświadczonych biegaczy. Wartości mieszczące się
w strefach zielonej, niebieskiej i fioletowej są typowe dla szybszych i bardziej doświadczonych biegaczy. W przypadku bardziej
doświadczonych biegaczy często można zaobserwować krótszy czas kontaktu z podłożem, mniejsze odchylenie pionowe, mniejsze
odchylenie do długości i większy rytm niż w przypadku mniej doświadczonych biegaczy. Przy czym wyżsi biegacze często wykazują
nieco mniejszy rytm, większą długość kroku i nieco większe odchylenie pionowe. Odchylenie do długości to stosunek wartości
nachylenia pionowego do długości kroku. Wartość ta nie jest skorelowana ze wzrostem.
UWAGA: Kolorowy wskaźnik bilansu czasu kontaktu z podłożem jest inny (Dane dotyczące bilansu czasu kontaktu z podłożem,
strona 22).
Więcej informacji na temat danych dynamiki biegu można znaleźć na stronie www.garmin.com. Dodatkowe zagadnienia teoretyczne
i interpretacje danych dynamiki biegu można znaleźć na oficjalnych stronach internetowych oraz w renomowanych publikacjach
poświęconych bieganiu.
Kolorowa strefa
Wartość procentowa
w strefie
Zakres rytmu
Zakres odchylenia
pionowego
Odchylenie do długości Zakres czasu kontaktu
z podłożem
Fioletowy
> 95
> 183 kroków/min < 6,4 cm
< 6,1%
< 218 ms
Niebieski
70–95
174–183 kroki/min 6,4–8,1 cm
6,1–7,4%
218–248 ms
Czujniki ANT+
21
Kolorowa strefa
Wartość procentowa
w strefie
Zakres rytmu
Zakres odchylenia
pionowego
Odchylenie do długości Zakres czasu kontaktu
z podłożem
Zielony
30–69
164–173 kroki/min 8,2–9,7 cm
7,5–8,6%
249–277 ms
Pomarańczowy
5–29
153–163 kroki/min 9,8–11,5 cm
8,7–10,1%
278–308 ms
Czerwony
<5
< 153 kroki/min
> 10,1%
> 308 ms
> 11,5 cm
Dane dotyczące bilansu czasu kontaktu z podłożem
Bilans czasu kontaktu z podłożem mierzy symetrię biegu i jest wyświetlany jako procent całkowitego czasu kontaktu z podłożem. Na
przykład wartość 51,3% ze strzałką skierowaną w lewo oznacza, że biegacz spędza więcej czasu na podłożu na lewej nodze. Jeśli
na ekranie danych wyświetlane są obie liczby, na przykład 48–52, wartość 48% odpowiada lewej stopie, a 52% odpowiada prawej
stopie.
Kolorowa strefa
Czerwony
Pomarańczowy
Zielony
Pomarańczowy
Czerwony
Symetria
Słaba
Niezła
Dobra
Niezła
Słaba
Procent innych biegaczy
5%
25%
40%
25%
5%
50,8–52,2% L
50,7% L–50,7% P 50,8–52,2% P
Bilans czasu kontaktu z podłożem > 52,2% L
> 52,2% P
Podczas opracowywania i testowania dynamiki biegu zespół Garmin odkrył zależność między występowaniem kontuzji
a nierównomiernym kontaktem z podłożem u niektórych biegaczy. W przypadku wielu biegaczy bilans czasu kontaktu z podłożem
podczas podbiegania lub zbiegania ze wzniesień mocno odbiega od wzorca 50/50. Większość trenerów przyznaje, że zachowanie
symetrii podczas biegu jest pozytywnym zjawiskiem. Najlepsi biegacze mają tendencję do szybkich i bardziej równomiernych
kroków.
Podczas biegu możesz oglądać kolorowy wskaźnik lub pole danych bądź wyświetlić podsumowanie w koncie Garmin Connect po
zakończeniu biegu. Podobnie jak inne dane dynamiki biegu bilans czasu kontaktu z podłożem jest pomiarem ilościowym, który ma
pomóc biegaczowi w uzyskaniu wiedzy temat jego kondycji biegowej.
Przygotowanie wydolnościowe: Twoje przygotowanie
Porady dotyczące postępowania w przypadku braku
wydolnościowe jest oceniane w czasie rzeczywistym podczas
danych dynamicznych biegania
aktywności trwającej od 6 do 20 minut. Parametr ten można
Jeśli dane dynamiczne biegania nie są wyświetlane, spróbuj
dodać jako pole danych, co umożliwi wyświetlanie
wykonać następujące kroki.
przygotowania wydolnościowego podczas odpoczynku.
• Upewnij się, że dysponujesz akcesorium quatix 3.
Umożliwia on porównanie kondycji mierzonej podczas
Akcesoria wyposażone w funkcję rejestracji dynamiki biegu
treningu z ogólnym poziomem kondycji.
są oznaczone z przodu znaczkiem .
Próg mleczanowy: Próg mleczanowy to moment, od którego
• Ponownie sparuj akcesorium quatix 3 z urządzeniem quatix
mięśnie zaczynają gwałtownie słabnąć. Urządzenie mierzy
3, postępując zgodnie z instrukcjami.
poziom progu mleczanowego na podstawie wartości tętna
i tempa.
• Jeśli wskazania danych dynamiki biegu wynoszą zero,
upewnij się, że czujnik tętna jest założony prawą stroną do
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym
góry.
Pułap tlenowy to maksymalna ilość tlenu (w mililitrach) na
UWAGA: Czas kontaktu z podłożem i bilans są wyświetlane
minutę, jaką można wchłonąć w przeliczeniu na kilogram masy
tylko podczas biegu. Nie jest on rejestrowany podczas
ciała w przypadku maksymalnego wysiłku. Ujmując rzecz
chodu.
prościej, pułap tlenowy to wskaźnik wydolności sportowca, który
powinien wzrastać w miarę poprawy kondycji. Urządzenie quatix
Pomiary fizjologiczne
3 ma dwa szacowane pułapy tlenowe: dla biegania oraz jazdy
na rowerze. Możesz używać urządzenia Garmin sparowanego
Do wykonywania pomiarów fizjologicznych niezbędny jest
ze zgodnym czujnikiem tętna i miernikiem mocy do wyświetlania
zgodny czujnik tętna. Pomiary te ułatwiają śledzenie
i zrozumienie wyników osiąganych zarówno podczas aktywności szacowanego pułapu tlenowego dla jazdy rowerem. Możesz
używać urządzenia Garmin sparowanego ze zgodnym
treningowych, jak i w czasie wyścigów. Szacowane wartości są
czujnikiem tętna do wyświetlania szacowanego pułapu
podawane i obsługiwane przez firmę Firstbeat.
tlenowego dla biegu.
UWAGA: Początkowo przewidywania mogą wydać się
Szacowany pułap tlenowy jest wyrażany przez liczbę i pozycję
niedokładne. Urządzenie może wymagać ukończenia kilku
na kolorowym wskaźniku.
aktywności, aby ocenić przygotowanie wydolnościowe.
pułap tlenowy: Pułap tlenowy to maksymalna ilość tlenu (w
mililitrach) na minutę, jaką można wchłonąć w przeliczeniu na
kilogram masy ciała w przypadku maksymalnego wysiłku.
Przewidywane czasy dla wyścigów: Urządzenie wykorzystuje
szacowany pułap tlenowy i źródła udostępnianych danych,
aby na podstawie bieżącej kondycji użytkownika podać
wyznaczony czas ukończenia wyścigu. Założeniem tego
przewidywania jest odpowiednie przygotowanie do wyścigu.
Asystent odpoczynku: Funkcja asystenta odpoczynku
Fioletowy
Doskonała
wyświetla czas pozostały do pełnego zregenerowania sił
i osiągnięcia gotowości do następnego wysiłku.
Niebieski
Świetna
Natężenie wysiłku: Funkcja natężenia wysiłku mierzy
Zielony
Dobry
zmienność tętna, gdy stoisz w miejscu przez okres 3 minut.
Pomarańczowy
Niezła
W ten sposób zostaje zmierzone ogólne natężenie wysiłku.
Czerwony
Słaba
Wynik jest przedstawiony na skali od 1 do 100, gdzie im
niższa wartość, tym mniejsze natężenie wysiłku.
22
Czujniki ANT+
Dane dotyczące pułapu tlenowego i ich analiza zostały
opublikowane za zgodą The Cooper Institute . Więcej informacji
znajduje się w załączniku (Standardowe oceny pułapu
tlenowego, strona 29) oraz na stronie internetowej
www.CooperInstitute.org.
®
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego dla biegu
Zanim możliwe będzie wyświetlenie szacowanego pułapu
tlenowego, należy założyć czujnik tętna i sparować go
z urządzeniem (Parowanie czujników ANT+, strona 20). Jeśli do
urządzenia quatix 3 dołączony został czujnik tętna, urządzenia
są już sparowane. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wartość
szacunkową, należy skonfigurować profil użytkownika
(Ustawianie profilu użytkownika, strona 7) oraz ustawić
maksymalne tętno (Ustawianie stref tętna, strona 7).
UWAGA: Początkowo przewidywania mogą wydać się
niedokładne. Dlatego należy wykonać kilka biegów, aby
urządzenie mogło ocenić możliwości użytkownika.
1 Biegaj na świeżym powietrzu przez co najmniej 10 minut.
2 Po zakończeniu biegu wybierz Zapisz.
3 Przytrzymaj UP.
4 Wybierz kolejno Moje statystyki > Pułap tlenowy > Biegi.
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego dla jazdy na
rowerze
Zanim możliwe będzie wyświetlenie szacowanego pułapu
tlenowego, należy założyć czujnik tętna, zamontować miernik
mocy i sparować je z urządzeniem quatix 3 (Parowanie
czujników ANT+, strona 20). Jeśli do urządzenia quatix 3
dołączony został czujnik tętna, urządzenia są już sparowane.
Aby uzyskać jak najdokładniejszą wartość szacunkową, należy
skonfigurować profil użytkownika (Ustawianie profilu
użytkownika, strona 7) oraz ustawić maksymalne tętno
(Ustawianie stref tętna, strona 7).
UWAGA: Początkowo przewidywania mogą wydać się
niedokładne. Dlatego należy wykonać kilka przejazdów, aby
urządzenie mogło ocenić możliwości użytkownika.
1 Jeźdź stałym, intensywnym tempem przez 20 minut na
świeżym powietrzu.
2 Po zakończeniu jazdy wybierz Zapisz.
3 Przytrzymaj UP.
4 Wybierz kolejno Moje statystyki > Pułap tlenowy >
Kolarstwo.
Wyświetlanie przewidywanych czasów dla wyścigów
Ta funkcja wymaga zastosowania czujnika tętna.
Aby uzyskać jak najdokładniejszą wartość szacunkową, należy
skonfigurować profil użytkownika (Ustawianie profilu
użytkownika, strona 7) oraz ustawić maksymalne tętno
(Ustawianie stref tętna, strona 7). Urządzenie wykorzystuje
funkcję Szacowanego pułapu tlenowego (Informacje
o szacowanym pułapie tlenowym, strona 22) oraz źródła
udostępnianych danych, aby na podstawie bieżącej kondycji
użytkownika podać wyznaczony czas ukończenia wyścigu.
Założeniem tego przewidywania jest odpowiednie
przygotowanie do wyścigu.
UWAGA: Początkowo przewidywania mogą wydać się
niedokładne. Dlatego należy wykonać kilka biegów, aby
urządzenie mogło ocenić możliwości użytkownika.
Wybierz kolejno UP > Moje statystyki > Symulator
wyścigu.
Urządzenie podaje przewidywane czasy biegów na
dystansach 5 km, 10 km, półmaratonu i maratonu.
Asystent odpoczynku
Możesz używać urządzenia Garmin z czujnikiem tętna do
wyświetlania czasu potrzebnego do pełnego zregenerowania sił
i osiągnięcia gotowości do następnego wysiłku.
Czujniki ANT+
Czas odpoczynku: Czas odpoczynku pojawia się natychmiast
po zakończeniu aktywności. Czas jest odliczany aż do
uzyskania optymalnego stanu umożliwiającego rozpoczęcie
kolejnego wysiłku.
Włączanie asystenta odpoczynku
Aby uzyskać jak najdokładniejszą wartość szacunkową, należy
skonfigurować profil użytkownika (Ustawianie profilu
użytkownika, strona 7) oraz ustawić maksymalne tętno
(Ustawianie stref tętna, strona 7).
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Moje statystyki > Asystent odpoczynku >
Stan > Włączony.
3 Idź pobiegać.
Po 6–20 minutach zostanie wyświetlona wartość
przygotowania wydolnościowego (Wyświetlanie
przygotowania wydolnościowego, strona 24).
4 Po zakończeniu biegu wybierz Zapisz.
Zostanie wyświetlony czas odpoczynku. Maksymalny czas
odpoczynku to 4 dni.
Tętno odpoczynku
Jeśli podczas treningu korzystasz z czujnika tętna, po każdej
aktywności możesz sprawdzać tętno odpoczynku. Tętno
odpoczynku to różnica między tętnem podczas ćwiczeń i tętnem
na 2 minuty po ich zakończeniu. Przykład: po typowym biegu
treningowym zatrzymujesz stoper. Tętno wynosi 140 uderzeń
serca na minutę. Po 2 minutach braku aktywności lub
odpoczynku tętno spada do poziomu 90 uderzeń na minutę.
Tętno odpoczynku to wynik odejmowania 90 od 140, czyli 50
uderzeń. Niektóre badania łączą tętno odpoczynku ze stanem
serca. Wyższy wynik oznacza zwykle zdrowsze serce.
PORADA: Aby uzyskać najlepszy wynik, przerwij wszelką
aktywność na 2 minuty, aby urządzenie dokonało dokładnego
pomiaru tętna odpoczynku. Po wyświetleniu pomiaru możesz
zapisać lub odrzucić aktywność.
Próg mleczanowy
Próg mleczanowy oznacza intensywność ćwiczeń, przy której
w krwiobiegu zaczyna się gromadzić mleczan (kwas mlekowy).
W przypadku biegania jest to szacunkowy poziom wysiłku lub
tempo. Gdy biegacz przekroczy ten próg, bardzo szybko
zaczyna wzrastać zmęczenie. W przypadku doświadczonych
biegaczy próg zdarza się przy 90% maksymalnego tętna
i tempie dla dystansu pomiędzy 10 km a półmaratonem.
W przypadku przeciętnych biegaczy próg mleczanowy przypada
często poniżej 90% maksymalnego tętna. Znajomość swojego
progu mleczanowego może pomóc w określeniu, jak
intensywnie trenować i kiedy zmusić się do większego wysiłku
podczas wyścigu.
Jeśli już znasz swoją wartość tętna progu mleczanowego,
możesz podać ją w ustawieniach profilu użytkownika
(Ustawianie stref tętna, strona 7).
Przeprowadzanie testu z instrukcjami w celu określenia
progu mleczanowego
Zanim możliwe będzie przeprowadzenie testu z instrukcjami,
należy założyć czujnik tętna i sparować go z urządzeniem
(Parowanie czujników ANT+, strona 20). Ponadto musisz mieć
obliczony pułap tlenowy z poprzedniego biegu (Informacje
o szacowanym pułapie tlenowym, strona 22).
PORADA: Należy wykonać kilka biegów z czujnikiem tętna, aby
urządzenie mogło dokładnie wyznaczyć maksymalną wartość
tętna i obliczyć pułap tlenowy.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Moje statystyki > Próg mleczanowy >
Zrób test z pom..
3 Wybierz profil biegania na powietrzu.
Do ukończenia testu wymagany jest GPS.
23
Informacje o urządzeniu
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Przygotowanie wydolnościowe
Po zakończeniu aktywności, takiej jak bieganie lub jazda na
rowerze, funkcja przygotowania wydolnościowego przeanalizuje
tempo, tętno i zmienność tętna, aby w czasie rzeczywistym
określić przygotowanie wydolnościowe w porównaniu do
ogólnego poziomu kondycji. Zakres wartości przygotowania
wydolnościowego waha się od -20 do +20. Po pierwszych 6–20
minutach aktywności urządzenie wyświetla wartość
przygotowania wydolnościowego. Na przykład wynik +5
oznacza, że trenujący jest wypoczęty, świeży i gotowy do
dobrego biegu lub przejazdu. Wskaźnik przygotowania
wydolnościowego można dodać jako pole danych do jednego
z ekranów treningowych, aby monitorować go podczas całej
aktywności. Przygotowanie wydolnościowe może być również
wskaźnikiem poziomu zmęczenia, szczególnie pod koniec
długiego biegu lub przejazdu treningowego.
UWAGA: Należy wykonać kilka biegów lub przejazdów
z czujnikiem tętna, aby urządzenie mogło dokładnie wyznaczyć
pułap tlenowy i ocenić możliwości biegowe lub przejazdowe
użytkownika (Informacje o szacowanym pułapie tlenowym,
strona 22).
Wyświetlanie przygotowania wydolnościowego
Urządzenie analizuje Twoje przygotowanie wydolnościowe
w oparciu o dane tętna i mocy. Możesz skorzystać z czujnika
tętna ANT+ lub nadgarstkowego czujnika tętna.
1 W razie potrzeby sparuj kompatybilny czujnik ANT+
z urządzeniem quatix 3 (Parowanie czujników ANT+,
strona 20).
2 Dodaj Przygot. wydoln. do ekranu danych (Dostosowywanie
ekranów danych, strona 16).
3 Rozpocznij bieg lub jazdę na rowerze.
Po 6–20 minutach zostanie wyświetlona wartość
przygotowania wydolnościowego.
4 Przewiń ekran danych, aby zobaczyć swoje przygotowanie
wydolnościowe podczas całego biegu lub przejazdu.
Natężenie wysiłku
Natężenie wysiłku to wynik 3-minutowego testu wykonanego,
gdy stoisz nieruchomo, podczas którego urządzenie quatix 3
analizuje zmienność tętna, aby określić całkowite natężenie
wysiłku. Trening, ilość snu, odżywianie i stres mają wpływ na
osiągi biegacza. Wynik jest przedstawiony na skali od 1 do 100,
gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom zmęczenia organizmu,
a 100 – bardzo wysoki. Znajomość wyniku natężenia wysiłku
pomaga zdecydować, czy Twoje ciało jest gotowe na ciężki bieg
treningowy lub ćwiczenia jogi.
Wyświetlanie natężenia wysiłku
Zanim będzie możliwe wyświetlenie natężenia wysiłku, należy
założyć czujnik tętna, sparować go z urządzeniem (Parowanie
czujników ANT+, strona 20) oraz znaleźć aplikację natężenia
wysiłku na liście aplikacji (Ustawienia aplikacji do śledzenia
aktywności, strona 15).
PORADA: Firma Garmin zaleca wykonywanie pomiarów
natężenia wysiłku o tej samej porze i w takich samych
warunkach każdego dnia.
1 Na zegarku wybierz START.
2 Wybierz Natężenie wysiłku.
3 Wybierz START.
4 Stój nieruchomo i odpoczywaj przez 3 min.
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Na ekranie urządzenia można wyświetlić identyfikator
urządzenia, wersję oprogramowania, informacje prawne
dotyczące urządzenia i umowę licencyjną.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > O systemie.
Dane techniczne
quatix 3Zakres temperatury roboczej quatix 3: Od -20ºC do
55ºC (od -4ºF do 131ºF)
quatix 3Zakres temperatury ładowania quatix 3: Od 0ºC do
45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Informacje o baterii
Rzeczywisty czas działania baterii zależy od używanych
w urządzeniu funkcji, np. śledzenia aktywności, powiadomień ze
smartfona, sygnału GPS, czujników wewnętrznych oraz
połączonych czujników ANT+.
Czas działania baterii Tryb
Do 20 godz.
Zwykły tryb GPS
Do 50 godz.
UltraTrac Tryb GPS z dwuminutowym
interwałem skanowania
Do 6 tygodni
Tryb zegarka
Dane techniczne HRM-Run
Typ baterii
CR2032, 3 V, wymieniana przez
użytkownika
Czas działania baterii
1 rok (ok. 1 godz. dziennie)
Zakres temperatury roboczej Od -10°C do 50°C (od 14°F do 122°F)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
ANT+ 2,4 GHz
Klasa wodoszczelności
5 atm*
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 50 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Zarządzanie danymi
UWAGA: To urządzenie nie jest zgodne z systemami
operacyjnymi Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS
10.3 i wcześniejszymi.
®
®
®
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Usuwanie plików
NOTYFIKACJA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1 Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
2 W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
24
Informacje o urządzeniu
3 Wybierz plik.
4 Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Rozwiązywanie problemów
Dzienna liczba kroków nie jest wyświetlana
Dzienna liczba kroków jest resetowana codziennie o północy.
Jeśli zamiast liczby kroków widoczne są myślniki, pozwól,
aby urządzenie odebrało sygnały z satelitów i ustawiło czas
automatycznie.
Pomiar temperatury nie jest dokładny
Temperatura ciała wpływa na pomiar temperatury przez
wewnętrzny czujnik. Aby uzyskać najdokładniejszy pomiar
temperatury, zdejmij zegarek z nadgarstka i poczekaj 20–30
minut.
Możesz także użyć opcjonalnego zewnętrznego czujnika
temperatury tempe, żeby wyświetlić dokładną temperaturę
otoczenia podczas korzystania z zegarka.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego
zresetowanie.
1 Przytrzymaj LIGHT przez co najmniej 25 sekund.
2 Przytrzymaj LIGHT przez 1 sekundę, aby włączyć
urządzenie.
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień
UWAGA: Spowoduje to usunięcie wszystkich informacji
wprowadzonych przez użytkownika oraz historii aktywności.
Można przywrócić domyślne wartości dla wszystkich ustawień
urządzenia.
1 Przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Przywróć
domyślne > Tak.
Maksymalizowanie czasu działania baterii
Istnieje kilka sposobów na wydłużenie czasu działania baterii.
• Skróć czas podświetlenia (Ustawienia podświetlenia,
strona 19).
• Zmniejsz jasność podświetlenia.
• Użyj trybu GPS UltraTrac podczas aktywności (UltraTrac,
strona 17).
• Wyłącz technologię bezprzewodową Bluetooth, jeśli nie
korzystasz z funkcji online (Funkcje online, strona 13).
• Jeśli chcesz wstrzymać aktywność na dłuższy okres czasu,
wybierz ustawienie wznowienia pracy w późniejszym czasie
(Zatrzymywanie aktywności, strona 2).
• Wyłącz funkcję śledzenia aktywności (Śledzenie aktywności,
strona 8).
• Korzystaj z tarczy zegarka Connect IQ, która nie jest
aktualizowana co sekundę.
Na przykład, korzystaj z tarczy zegarka bez drugiej
wskazówki (Dostosowywanie tarczy zegarka, strona 18).
• Ogranicz powiadomienia ze smartfonu wyświetlane przez
urządzenie (Zarządzanie powiadomieniami, strona 13).
Źródła dodatkowych informacji
Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć
na stronie internetowej Garmin.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/outdoor.
• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Konserwacja urządzenia
Konserwacja urządzenia
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Nie wolno używać ostrych przedmiotów w celu wyczyszczenia
urządzenia.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną, środkami
zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, kosmetykami, alkoholem
i innymi środkami o silnym działaniu należy dokładnie umyć
urządzenie pod bieżącą wodą. Zbyt długi kontakt z tymi
substancjami może doprowadzić do uszkodzenia obudowy.
Nie należy naciskać przycisków pod wodą.
Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania,
ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Czyszczenie urządzenia
NOTYFIKACJA
Po podłączeniu urządzenia do ładowarki nawet najmniejsze
ilości potu i wilgoci obecne na urządzeniu mogą spowodować
korozję styków elektrycznych urządzeń. Korozja tych elementów
może uniemożliwić ładowanie i przesyłanie danych.
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
Dbanie o czujnik tętna
NOTYFIKACJA
Nagromadzenie się potu i soli na pasku może wpłynąć na
zmniejszenie dokładności danych dostarczanych przez czujnik
tętna.
• Po każdym użyciu opłucz czujnik tętna.
• Po siedmiokrotnym użyciu czujnika umyj go w wodzie
z dodatkiem niewielkiej ilości łagodnego detergentu, np.
płynu do mycia naczyń.
UWAGA: Użycie zbyt dużej ilości detergentu może uszkodzić
czujnik.
• Nie pierz czujnika w pralce ani nie susz w suszarce.
• Podczas suszenia czujnik powinien wisieć lub leżeć na
płasko.
Wymienianie baterii przez użytkownika
OSTRZEŻENIE
Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów do
wyjmowania baterii.
Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
Nie wkładać baterii do ust. W razie połknięcia należy zasięgnąć
porady u lekarza lub w lokalnym centrum zatruć.
Wymienne baterie pastylkowe mogą zawierać nadchloran.
Konieczny może być specjalny sposób postępowania. Patrz
strona www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
25
PRZESTROGA
Zużytą baterię nienadającą się do dalszego użytku należy
przekazać do lokalnego punktu utylizacji i powtórnego
przetwarzania odpadów.
Wymienianie baterii czujnika tętna
1 Zdejmij osłonę À z modułu czujnika tętna.
2 Za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego (00) odkręć
cztery śruby z przodu urządzenia.
3 Zdejmij pokrywkę i wyjmij baterię.
4 Poczekaj 30 sekund.
5 Umieść nową baterię pod dwiema plastikowymi wypustkami
Á, stroną dodatnią do góry.
UWAGA: Nie należy dopuścić do uszkodzenia lub zgubienia
okrągłej uszczelki.
Okrągła uszczelka powinna być osadzona wokół
podwyższonego plastikowego pierścienia.
6 Załóż z powrotem przednią pokrywę i przykręć cztery śruby.
Zwróć uwagę na odpowiednie ułożenie przedniej pokrywy.
Pokrywę należy nałożyć tak, aby jej wgłębienie pokrywało się
z wystającą śrubą Â.
UWAGA: Nie dokręcaj zbyt mocno.
7 Załóż z powrotem osłonę.
Po wymianie baterii czujnika tętna konieczne może być
ponowne sparowanie czujnika z urządzeniem.
Załącznik
Pola danych
% FTP: Bieżąca moc wyjściowa jako wartość procentowa
wskaźnika Functional Threshold Power (FTP).
% maks. rez. int.: Maksymalna procentowa wartość rezerwy
tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe) dla
bieżącego interwału pływania.
% maks. śr. tętna: Średnia procentowa wartość maksymalnego
tętna dla bieżącej aktywności.
% maks. tęt. int.: Maksymalna procentowa wartość
maksymalnego tętna dla bieżącego interwału pływania.
% maks. tęt. okr.: Średnia procentowa wartość maksymalnego
tętna dla bieżącego okrążenia.
% maks tętna: Procentowa wartość maksymalnego tętna.
% rez.tęt.okr.: Średnia procentowa wartość rezerwy tętna
(maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe) dla bieżącego
okrążenia.
% rez. tętna: Procentowa wartość rezerwy tętna (maksymalne
tętno minus tętno spoczynkowe).
% śr. maks. int.: Średnia procentowa wartość maksymalnego
tętna dla bieżącego interwału pływania.
% śr. rezerwy int.: Średnia procentowa wartość rezerwy tętna
(maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe) dla bieżącego
interwału pływania.
26
Aktualny czas: Godzina z uwzględnieniem aktualnej pozycji
oraz ustawień dotyczących czasu (format, strefa czasowa
i czas letni).
Alert Wysokość: Najmniejsza osiągnięta wysokość od
ostatniego zerowania danych.
Balans GCT: Bilans czasu kontaktu lewej/prawej nogi
z podłożem podczas biegu.
Balans GCT okr.: Średni bilans czasu kontaktu z podłożem
w ramach bieżącego okrążenia.
Bilans: Bieżący bilans mocy lewa/prawa.
Bilans okrążenia: Średni bilans mocy lewa/prawa dla
bieżącego okrążenia.
Całk. spadek: Całkowity dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Całk. wznios: Całkowity dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Cel Nazwa: Ostatni punkt na trasie do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Cel Pozycja: Pozycja celu podróży.
Ciśn. barometr.: Skalibrowane bieżące ciśnienie.
Ciśn. otoczenia: Nieskalibrowane ciśnienie panujące
w otoczeniu.
CKP: Mierzony w milisekundach czas, przez jaki stopa ma
kontakt z podłożem podczas biegu. Czas kontaktu
z podłożem nie jest mierzony podczas chodu.
Czas do nast.: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do
następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Czas interwału: Czas stopera w ramach bieżącego interwału.
Czas odpocz.: Pomiar czasu trwania bieżącego odpoczynku
(pływanie w basenie).
Czas okrążenia: Czas stopera w ramach bieżącego okrążenia.
Czas ost. interw.: Czas stopera w ramach ostatniego
ukończonego interwału.
Czas ost. okrąż.: Czas stopera w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
CZAS PODRÓŻY: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do
celu podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.
Czas w strefie: Czas, który upłynął dla każdej strefy tętna lub
mocy.
Doskon. do celu: Doskonałość wymagana do zejścia z bieżącej
pozycji na wysokość celu podróży. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Doskonałość: Stosunek dystansu przebytego w poziomie do
zmiany dystansu w pionie.
Dyst. okrążenia: Dystans pokonany w ramach bieżącego
okrążenia.
Dyst. ost. interw.: Dystans pokonany w ramach ostatniego
ukończonego interwału.
Dyst. ost. okr.: Dystans pokonany w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Dystans: Dystans pokonany w ramach bieżącego śladu lub
aktywności.
Dystans do nast.: Dystans, jaki pozostał do następnego punktu
na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dystans na ruch: Dystans pokonany podczas ruchu.
Dł. kroku okrąż.: Średnia długość kroku w ramach bieżącego
okrążenia.
Dł.ruch.w ost.int: Średni dystans pokonany podczas ruchu
w trakcie ostatniego ukończonego interwału.
Załącznik
Dł. ruchu w inter.: Średni dystans pokonany podczas ruchu
w trakcie bieżącego interwału.
Dług./szerokość: Długość i szerokość geograficzna bieżącego
położenia, wyświetlana bez względu na wybrane ustawienie
formatu pozycji.
Dług. interwału: Liczba długości basenu ukończonych w trakcie
bieżącego interwału.
Długości: Liczba długości basenu ukończonych w trakcie
bieżącej aktywności.
Długość kroku: Długość kroku w metrach mierzona od jednego
zetknięcia nogi z podłożem do następnego.
Efektywność momentu obrotowego: Pomiar obrazujący
efektywność pedałowania.
ETA - następny: Szacowana godzina przybycia do następnego
punktu na trasie (dostosowana do czasu lokalnego
w lokalizacji punktu). Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
GCT okrążenia: Średni czas kontaktu z podłożem dla
bieżącego okrążenia.
Intensity Factor: Intensity Factor™ w ramach bieżącej
aktywności.
Interwal Dystans: Dystans pokonany w ramach bieżącego
interwału.
Interwal SWOLF: Średni wynik swolf w ramach bieżącego
interwału.
Kalorie: Łączna liczba spalonych kalorii.
Kierun. kompasu: Kierunek ruchu określony na podstawie
danych kompasu.
Kierunek: Kierunek przemieszczania się.
Kierunek GPS: Kierunek ruchu określony na podstawie danych
GPS.
Kroki: Liczba kroków zarejestrowana przez czujnik na nogę.
Kurs: Kierunek od pozycji startowej do celu podróży. Kurs może
zostać wyświetlony jako zaplanowana lub ustawiona trasa.
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
L. Styl interwału: Styl ruchu w trakcie ostatniego ukończonego
interwału.
Maks. moc: Maksymalna moc wyjściowa w ramach bieżącej
aktywności.
Maks. moc okr.: Maksymalna moc wyjściowa w ramach
bieżącego okrążenia.
Maks. prędkość: Maksymalna prędkość w ramach bieżącej
aktywności.
Maks. spadek: Maksymalne tempo zmiany wartości spadku
w metrach lub stopach na minutę od ostatniego zerowania
danych.
Maks. tętno int.: Maks. tętno w ramach bieżącego interwału
pływania.
Maks. wysokość: Największa osiągnięta wysokość od
ostatniego zerowania danych.
Maks. wznios: Maksymalne tempo zmiany wartości wzniosu
w stopach lub metrach na minutę od ostatniego zerowania
danych.
Maks. z 24 godz.: Maksymalna temperatura odnotowana
w ciągu ostatnich 24 godzin.
Mile morskie: Przebyty dystans w metrach lub stopach
morskich.
Min. z 24 godzin: Minimalna temperatura odnotowana w ciągu
ostatnich 24 godzin.
Moc: Bieżąca moc wyjściowa w watach.
Moc okrążenia: Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącego
okrążenia.
Załącznik
Moc ost. okrąż.: Średnia moc wyjściowa w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Moc wzgl. masy: Bieżąca moc mierzona w watach na kilogram.
Nachylenie: Pomiar nachylenia (wysokości) powierzchni na
trasie biegu (dystansie). Na przykład, jeśli dla każdych 3 m
(10 stóp) pokonanego wzniosu pokonujesz 60 m (200 stóp),
stopień nachylenia wynosi 5%.
Namiar: Kierunek od aktualnej pozycji do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Następny punkt: Następny punkt na trasie. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
NP: Normalized Power™ w ramach bieżącej aktywności.
NP okrążenia: Średnia wartość Normalized Power w ramach
bieżącego okrążenia.
NP ost. okrąż.: Średnia wartość Normalized Power w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Odch. do dł. okr.: Średni stosunek wartości odchylenia
pionowego do długości kroku dla bieżącego okrążenia.
Odch.pion.okr.: Średnie odchylenie pionowe dla bieżącego
okrążenia.
Odchyl. do dług.: Stosunek wartości odchylenia pionowego do
długości kroku.
Odchyl. pionowe: Wysokość odbicia podczas biegu. Pionowy
ruch tułowia dla każdego kroku, mierzony w centymetrach.
Odl.pion. do celu: Dystans wysokości pomiędzy bieżącą
pozycją i celem podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Okrążenia: Liczba ukończonych okrążeń w ramach bieżącej
aktywności.
Powtarzanie: wł.: Pomiar czasu w ramach ostatniego interwału
plus bieżący odpoczynek (pływanie w basenie).
Pozost. dystans: Dystans, jaki pozostał do celu podróży. Dane
są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Pozycja: Bieżąca pozycja wyświetlona z uwzględnieniem
wybranego ustawienia formatu pozycji.
Pr. pion. do celu: Tempo zmiany wartości wzniosu lub spadku
względem wyznaczonej wysokości. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
PR. WYP.: Prędkość zbliżania się do celu podróży wzdłuż
wyznaczonej trasy. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.
Praca: Wykonana praca łącznie (moc wyjściowa) w kJ.
Pręd. ost. okrąż.: Średnia prędkość w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Pręd. pionowa: Tempo zmiany wartości wzniosu lub spadku
w czasie.
Pręd. rejsowa: Bieżąca prędkość w węzłach.
Prędkość: Bieżące tempo podróży.
Prędkość okr.: Średnia prędkość w ramach bieżącego
okrążenia.
Przygot. wydoln.: Wartość przygotowania wydolnościowego to
wykonany w czasie rzeczywistym pomiar zdolności do
podjęcia wysiłku.
R./dł. interw.: Średnia liczba ruchów na długość w trakcie
bieżącego interwału.
Równomierność: Pomiar obrazujący stopień równomierności
przykładania sił do obu pedałów przy pełnym ruchu korby.
Ruchy: Łączna liczba ruchów w ramach bieżącej aktywności.
Ruchy interwału: Łączna liczba ruchów w ramach bieżącego
interwału.
Ruchy ost. dług.: Liczba ruchów w ramach ostatniej
ukończonej długości basenu.
27
Ruchy ost. inter.: Łączna liczba ruchów w ramach ostatniego
ukończonego interwału.
Rytm: Kolarstwo. Liczba obrotów ramienia korby. Aby dane te
były wyświetlane, urządzenie musi zostać podłączone do
akcesorium do pomiaru rytmu.
Rytm: Bieganie. Liczba kroków na minutę (lewej i prawej nogi).
Rytm okrążenia: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącego
okrążenia.
Rytm okrążenia: Bieganie. Średni rytm w ramach bieżącego
okrążenia.
Rytm ost. okrąż.: Kolarstwo. Średni rytm w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Rytm ost. okrąż.: Bieganie. Średni rytm w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Spadek okrąż.: Pionowy dystans spadku dla bieżącego
okrążenia.
Spadek ost. okr.: Pionowy dystans spadku pokonany w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Śr. % rez. tęt.: Średnia procentowa wartość rezerwy tętna
(maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe) dla bieżącej
aktywności.
Śr. balans GCT: Średni bilans czasu kontaktu z podłożem
w ramach bieżącej sesji.
Śr. bilans z 10 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla ruchu
w okresie 10 sekund.
Śr. bilans z 30 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla ruchu
w okresie 30 sekund.
Śr. bilans z 3 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla ruchu
w okresie 3 sekund.
Śr. czas kontaktu: Średni czas kontaktu z podłożem dla
bieżącej aktywności.
Śr. czas okrąż.: Średni czas okrążenia w ramach bieżącej
aktywności.
Śr. dyst. na ruch: Średni dystans pokonany podczas ruchu
w trakcie bieżącej aktywności.
Śr. moc z 10 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu w okresie 10
sekund.
Śr. moc z 30 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu w okresie 30
sekund.
Śr. moc z 3 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu w okresie 3
sekund.
Śr. odchyl. do dł.: Średni stosunek wartości odchylenia
pionowego do długości kroku dla bieżącej sesji.
Śr. odchyl. pion.: Średnie odchylenie pionowe dla bieżącej
aktywności.
Śr. prędkość: Średnia prędkość w ramach bieżącej aktywności.
Śr. ruch./dł.: Średnia liczba ruchów na długość w trakcie
bieżącej aktywności.
Śr.t. o.okr.500m: Średnie tempo pływania na 500 m w ramach
ostatniego okrążenia.
Śr. tempo/ 500 m: Średnie tempo pływania na 500 m w ramach
bieżącej aktywności.
Śr. tempo ruchów: Średnia liczba ruchów na minutę (ruchy/
min) w ramach bieżącej aktywności.
Śr. tętno interw.: Średnie tętno w ramach bieżącego interwału
pływania.
Średnia dł. kroku: Średnia długość kroku dla bieżącej sesji.
Średnia moc: Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącej
aktywności.
Średni bilans: Średni bilans mocy lewa/prawa dla bieżącej
aktywności.
Średnie tempo: Średnie tempo w ramach bieżącej aktywności.
28
Średnie tętno: Średnie tętno w ramach bieżącej aktywności.
Średni rytm: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącej
aktywności.
Średni rytm: Bieganie. Średni rytm w ramach bieżącej
aktywności.
Średni spadek: Średni, pionowy dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Średni SWOLF: Średni wynik swolf w ramach bieżącej
aktywności. Wynik swolf to suma czasu jednej długości
i liczby ruchów wykonanych na tej długości (Pływanie —
terminologia, strona 5). W przypadku pływania w otwartym
akwenie wynik swolf oblicza się dla dystansu 25 metrów.
Średni wznios: Średni pionowy dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Stoper: Bieżący czas stopera.
Strefa mocy: Bieżący zakres mocy wyjściowej (1–7) ustalony
w oparciu o współczynnik FTP lub własne ustawienia.
Strefa tętna: Bieżący zakres tętna (1–5). Domyślne strefy tętna
ustalane są w oparciu o profil użytkownika i maksymalne
tętno (po odjęciu wieku od 220).
Styl ost. dług.: Styl ruchu w trakcie ostatniej ukończonej
długości basenu.
Styl ruchu inter.: Bieżący styl ruchu dla interwału.
SWOLF ost.dług.: Wynik swolf w trakcie ostatniej ukończonej
długości basenu.
Swolf ost.inter.: Średni wynik swolf w ramach ostatniego
ukończonego interwału.
Szac.przyb.: Szacowana godzina przybycia do celu podróży
(dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji celu podróży).
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
T.ruch. ost.dług.: Średnia liczba ruchów na minutę (kroki/min)
w ramach ostatniej ukończonej długości basenu.
Tem.ruch.os.int.: Średnia liczba ruchów na minutę (ruchy/min)
w ramach ostatniego ukończonego interwału.
Temp.ruch.int.: Średnia liczba ruchów na minutę (ruchy/min)
w ramach bieżącego interwału.
Temperatura: Temperatura powietrza. Temperatura ciała
użytkownika wpływa na wskazania czujnika temperatury.
Tempo: Bieżące tempo.
Tempo interwału: Średnie tempo w ramach bieżącego
interwału.
Tempo na 500 m: Bieżące tempo pływania na 500 m.
Tempo okr.500m: Średnie tempo pływania na 500 m w ramach
bieżącego okrążenia.
Tempo okrążenia: Średnie tempo w ramach bieżącego
okrążenia.
Tempo ost. dług.: Średnie tempo w ramach ostatniej
ukończonej długości basenu.
Tempo ost. inter.: Średnie tempo w ramach ostatniego
zakończonego interwału.
Tempo ost. okr.: Średnie tempo w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Tempo ruchu: Liczba ruchów na minutę (ruchy/min).
Tętno: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min).
Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego czujnika
tętna.
Tętno okrążenia: Średnie tętno w ramach bieżącego okrążenia.
Tętno ost. okrąż.: Średnie tętno w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Training Effect: Bieżący wpływ (od 1,0 do 5,0) na sprawność
aerobową.
TSS: Training Stress Score™ w ramach bieżącej aktywności.
Załącznik
Upłynęło czasu: Całkowity zapisany czas. Jeśli na przykład
uruchomisz stoper i biegniesz przez 10 minut, po czym
zatrzymasz stoper na 5 minut, a następnie ponownie go
uruchomisz i biegniesz przez 20 minut, to czas, który upłynął,
wyniesie 35 minut.
Wschód słońca: Godzina wschodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Wysokość: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu
morza.
Wysokość GPS: Wysokość aktualnej pozycji określona na
podstawie danych GPS.
Wznios okrąż.: Pionowy dystans wzniosu dla bieżącego
okrążenia.
Wznios ost. okr.: Pionowy dystans wzniosu pokonany
w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.
Zachód słońca: Godzina zachodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Zejście z kursu: Dystans pokonany poza pierwotną ścieżką
podróży (na lewo lub prawo od niej). Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Standardowe oceny pułapu tlenowego
Poniższe tabele przedstawiają znormalizowaną klasyfikację szacowanego pułapu tlenowego według wieku i płci.
Mężczyźni
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Świetna
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Satysfakcjonująca
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Słaba
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kobiety
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Świetna
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Satysfakcjonująca
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Słaba
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Przedruk danych za zgodą organizacji The Cooper Institute. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.CooperInstitute.org.
Rozmiar i obwód kół
Rozmiar kół
D (mm)
Rozmiar kół oznaczony jest po obu stronach opony. Lista nie
jest wyczerpująca. Można również użyć jednego z kalkulatorów
dostępnych w Internecie.
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
Rozmiar kół
D (mm)
26 × 1,50
2010
12 × 1,75
935
26 × 1,75
2023
14 × 1,5
1020
26 × 1,95
2050
14 × 1,75
1055
26 × 2,00
2055
16 × 1,5
1185
26 × 2,10
2068
16 × 1,75
1195
26 × 2,125
2070
18 × 1,5
1340
26 × 2,35
2083
18 × 1,75
1350
26 × 3,00
2170
20 × 1,75
1515
27 × 1
2145
20 × 1-3/8
1615
27 × 1-1/8
2155
22 × 1-3/8
1770
27 × 1-1/4
2161
22 × 1-1/2
1785
27 × 1-3/8
2169
24 × 1
1753
650 × 35A
2090
24 × 3/4 cylindryczne
1785
650 × 38A
2125
24 × 1-1/8
1795
650 × 38B
2105
24 × 1-1/4
1905
700 × 18C
2070
24 × 1,75
1890
700 × 19C
2080
24 × 2,00
1925
700 × 20C
2086
24 × 2,125
1965
700 × 23C
2096
26 × 7/8
1920
700 × 25C
2105
26 × 1(59)
1913
700 × 28C
2136
26 × 1(65)
1952
700 × 30C
2170
26 × 1,25
1953
700 × 32C
2155
26 × 1-1/8
1970
700C cylindryczne
2130
Załącznik
29
Rozmiar kół
D (mm)
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Umowa licencyjna na oprogramowanie
UŻYTKOWANIE TEGO URZĄDZENIA OZNACZA ZGODĘ
UŻYTKOWNIKA NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW
NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA
OPROGRAMOWANIE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ
Z UMOWĄ.
Firma Garmin Ltd. i jej oddziały (zwane w dalej „Garmin”)
udzielają użytkownikowi ograniczonej licencji na użytkowanie
oprogramowania urządzenia („Oprogramowanie”) w formie
binarnego pliku wykonywalnego podczas normalnej eksploatacji
produktu. Nazwa, prawa własności i prawa własności
intelektualnej do Oprogramowania należą do firmy Garmin i/lub
jej zewnętrznych dostawców.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest
własnością firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców i jest
chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach
Zjednoczonych oraz międzynarodowymi traktatami ochrony
praw autorskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
struktura, organizacja i kod Oprogramowania stanowią cenną
tajemnicę handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców i że kod źródłowy Oprogramowania pozostaje cenną
tajemnicą handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców. Użytkownik zgadza się nie dekompilować,
dezasemblować, modyfikować Oprogramowania ani odtwarzać
jego kodu źródłowego lub dokonywać transkrypcji do formy
możliwej do odczytu w części lub w całości. Użytkownik zgadza
się nie tworzyć żadnych programów pochodnych opartych na
Oprogramowaniu. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani
reeksportować Oprogramowania do żadnego kraju niezgodnie
z ustawą o kontroli eksportu obowiązującą w Stanach
Zjednoczonych lub w innych odnośnych krajach.
Znaczenie symboli
Poniższe symbole mogą być wyświetlane na ekranie urządzenia
lub na etykietach akcesoriów.
Prąd przemienny. Urządzenie jest przeznaczone do zasilania
prądem przemiennym.
Prąd stały. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zasilania
prądem stałym.
Bezpiecznik. Wskazuje specyfikację lub lokalizację bezpieczników.
Symbol utylizacji i recyclingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol
WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE
2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej
utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania
i recyclingu.
30
Załącznik
Indeks
A
akcesoria 25
aktywności 1, 15
rozpoczynanie 2, 6
własne 6
zapisywanie 2, 4, 6
aktywny sportowiec 8
alarmy 11, 16
alerty 11, 16, 17
aplikacje 13, 14
smartfon 1
Auto Lap 17
Auto Pause 17
automatyczna wspinaczka 17
autoprzewijanie 17
B
barometr 12, 18, 19
bateria 25
czas działania 24
ładowanie 1
maksymalizowanie 13, 17, 25
wymiana 25
wymienianie 26
blokowanie, przyciski 1
C
cel 10
cele 10
Celuj i idź 12
Connect IQ 14
czas
alerty 16
strefy i formaty 19
ustawienia 19
czas kontaktu z podłożem 21, 22
czujnik na nogę 19–21
czujniki ANT+ 19
parowanie 20
czujniki prędkości i rytmu 20
czujniki rowerowe 20
czyszczenie urządzenia 25
Ć
ćwiczenia 5
D
dane
przesyłanie 14
strony 16
zapisywanie 14
dane techniczne 24
dane użytkownika, usuwanie 24
długości 5
długość basenu 4, 5
długość kroku 21
dogleg 7
dostosowywanie urządzenia 16
dynamika biegu 21, 22
dystans 17
alerty 16
dźwięki 4, 11
E
ekran 19
F
fitness 10
G
Garmin Connect 1, 9, 13, 14
zapisywanie danych 14
Garmin Express 1, 14
aktualizowanie oprogramowania 1
rejestrowanie urządzenia 1
GLONASS 19
godziny wschodu i zachodu słońca 11
GPS 17, 19
Indeks
H
historia 4–6, 12, 13
przesyłanie do komputera 14
usuwanie 13
I
identyfikator urządzenia 24
interwały 5
treningi 9, 10
J
jazda rowerem 4
jednostki miary 2, 19
język 19
K
kalendarz 9
kalibrowanie
kompas 18
wysokościomierz 18
kalorie, alerty 16
kompas 12, 18, 19
kalibrowanie 18
kursy
odtwarzanie 6
wybieranie 6
L
lay-up 7
licznik 7, 13
Ł
ładowanie 1
łączenie 13
M
mapy 16, 19
aktualizowanie 1
nawigacja 12
przeglądanie 12
menu 1
menu główne, dostosowywanie 18
metronom 4
mierzenie uderzenia 7
moc (siła)
alerty 16
metry 23
strefy 8
morskie 2, 3
Multisport 6, 12
N
narciarstwo 3
alpejskie 3
snowboarding 3
natężenie wysiłku 24
nawigacja 16, 19
Celuj i idź 12
O
odchylenie do długości 21
odchylenie pionowe 21
odniesienie północne 18
odpoczynek 23
oprogramowanie
aktualizowanie 1
licencja 24
wersja 24
osobiste rekordy 10
usuwanie 10
P
parowanie urządzenia
czujniki ANT+ 20
smartfon 1
piesze wędrówki 4
pilot VIRB 15
pływanie 4, 5
pływanie na otwartym akwenie 5
podświetlenie 1, 19
pola danych 3, 4, 14
powiadomienia 13
pozycje 11
edytowanie 11
usuwanie 11
zapisywanie 11
prędkość 17
profil użytkownika 7
profile 1
użytkownik 7
próg mleczanowy 23
przesyłanie danych 14
przewidywany czas zakończenia 23
przyciski 1, 19
blokowanie 1
dostosowywanie 18
przygotowanie wydolnościowe 24
pułap tlenowy 22, 23, 29
punkty
odwzorowanie 11
tworzenie 3
R
rejestracja produktu 1
rejestrowanie urządzenia 1
resetowanie urządzenia 25
rozmiary kół 29
rozwiązywanie problemów 20, 22, 25
ruchy 5
rytm 4, 21
alerty 16
czujniki 20
S
smartfon 14, 15
aplikacje 13, 14
parowanie urządzenia 1
snowboarding 3
stoper 4–6, 11, 12
odliczanie 11
strefy
moc 8
tętno 7, 8
Ś
ślady 4, 11
śledzenie aktywności 8, 9
T
tablica wyników 7
tarcze zegarka 14, 18
technologia Bluetooth 6, 13
tempe 21, 25
temperatura 21, 25
tętno
alerty 16
czujnik 19, 20, 22, 23, 25, 26
strefy 7, 8, 12
TracBack 2, 12
Training Effect 10
trasy 11
trening 9, 10, 13
plany 9
strony 4
trening do triatlonu 6
treningi 9
ładowanie 9
tryb snu 8, 9
tryb zegarka 17
U
UltraTrac 17
umowa licencyjna na oprogramowanie 30
USB, odłączanie 24
ustawienia 3, 15, 18, 19, 25
ustawienia kierunku 19
ustawienia systemowe 19
usuwanie
historia 13
osobiste rekordy 10
wszystkie dane użytkownika 24
31
V
Virtual Partner 10
W
Wi‑Fi, łączenie 14
widżety 14, 15
wiosłowanie na stojąco 5
wiosłowanie na stojąco (stand up paddle
boarding – SUP) 5
wioślarstwo 5
wodoszczelność 25
współrzędne 11
wymienianie baterii 26
wynik SWOLF 5
wysokościomierz 12, 18
kalibrowanie 18
wyścig 10
Z
zapisywanie aktywności 4–6
zapisywanie danych 14
zegar 11
Ż
żeglarstwo 2
kąty halsów 2
regatowa linia startu 2
wyścig 2
32
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising