Garmin | quatix® 3 | Garmin quatix® 3 Priročnik za uporabo

Garmin quatix® 3 Priročnik za uporabo
quatix 3
®
Priročnik za uporabo
Februar 2016
190-02045-43_0A
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , quatix , TracBack , VIRB in Virtual Partner so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih
podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, tempe™ in Vector™ so blagovne znamke družbe Garmin
Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo
tega imena. The Cooper Institute in vse povezane blagovne znamke so v lasti inštituta The Cooper Institute. Firstbeat in Analyzed by Firstbeat sta registrirani
ali neregistrirani blagovni znamki družbe Firstbeat Technologies Ltd. iOS je registrirana blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc., ki jo v skladu z licenco
uporablja Apple Inc. Mac je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF), in
Normalized Power™ (NP) so blagovne znamke družbe Peaksware, LLC. Wi‑Fi je registrirana oznaka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je
registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih
lastnikov.
®
®
®
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Tipke ........................................................................................... 1
Zaklepanje tipk ....................................................................... 1
Polnjenje naprave ....................................................................... 1
Združevanje pametnega telefona z napravo .............................. 1
Podpora in posodobitve .............................................................. 1
Nastavitev programa Garmin Express ................................... 1
Dejavnosti....................................................................... 1
Začetek dejavnosti ...................................................................... 2
Zaustavitev dejavnosti ................................................................ 2
Jadranje ...................................................................................... 2
Pomoč za prečenje ................................................................ 2
Umerjanje pomoči za prečenje .......................................... 2
Jadralna regata ...................................................................... 2
Nastavitev regatnega časovnika ....................................... 2
Nastavitev startne črte ...................................................... 2
Nastavitev jadralskih enot ................................................. 2
Ribolov ........................................................................................ 3
Ribolov ................................................................................... 3
Plimovanje .................................................................................. 3
Ogled podatkov o plimovanju ................................................ 3
Sidro ........................................................................................... 3
Označevanje lokacije kot točke poti ....................................... 3
Nastavitve sidra ..................................................................... 3
Podatki o plovilu .......................................................................... 3
Pretakanje podatkov o plovilu ................................................ 3
Smučanje .................................................................................... 3
Tek na smučeh ...................................................................... 3
Smučanje ali deskanje po hribu navzdol ............................... 3
Ogled smučarskih voženj .................................................. 3
Pohodništvo ................................................................................ 3
Ko greste na pohod ................................................................ 3
Tek .............................................................................................. 4
Tek ......................................................................................... 4
Uporaba metronoma .............................................................. 4
Kolesarjenje ................................................................................ 4
Vožnja .................................................................................... 4
Plavanje ...................................................................................... 4
Plavanje v bazenu .................................................................. 4
Plavalna terminologija ....................................................... 4
Vrsta zavesljajev ............................................................... 4
Počitek med plavanjem v bazenu ..................................... 5
Vadba z dnevnikom ........................................................... 5
Plavanje v odprtih vodah ........................................................ 5
Vodni športi ................................................................................. 5
Začetek dejavnosti veslanja na deski .................................... 5
Začetek dejavnosti veslanja ................................................... 5
Več športov ................................................................................. 5
Začetek triatlona ali dejavnosti z več športi ........................... 5
Ustvarjanje dejavnosti po meri ............................................... 6
Dejavnosti v zaprtih prostorih ..................................................... 6
Iskanje izgubljene mobilne naprave ........................................... 6
Golf ............................................................................................. 6
Igranje golfa ........................................................................... 6
Informacije o luknjah .............................................................. 6
Ogled razdalj krivulj in zavojev ............................................... 6
Uporaba merilnika opravljene poti za golf .............................. 6
Beležite rezultate ................................................................... 6
Ogled rezultatov ..................................................................... 6
Merjenje razdalje udarca ........................................................ 7
Vadba............................................................................... 7
Nastavitev uporabniškega profila ............................................... 7
Cilji pripravljenosti .................................................................. 7
Kazalo vsebine
O območjih srčnega utripa ..................................................... 7
Nastavljanje območij srčnega utripa ................................. 7
Samodejno nastavljanje območij srčnega utripa ............... 7
Izračuni območij srčnega utripa ........................................ 7
O športnikih celo življenje ...................................................... 7
Nastavitev območij moči ........................................................ 7
Sledenje dejavnostim .................................................................. 8
Vklop sledenja dejavnostim ................................................... 8
Uporaba opozorila za gibanje ................................................ 8
Samodejni cilj ......................................................................... 8
Spremljanje spanja ................................................................ 8
Uporaba samodejnega spremljanja spanja ....................... 8
Uporaba načina Ne moti ................................................... 8
Minute intenzivnosti ............................................................... 8
Vadbe ......................................................................................... 8
Spremljanje vadbe v spletu .................................................... 8
Začetek vadbe ....................................................................... 8
Koledar vadb .......................................................................... 9
Uporaba načrtov vadb Garmin Connect ........................... 9
Intervalne vadbe ......................................................................... 9
Ustvarjanje intervalne vadbe .................................................. 9
Začetek intervalne vadbe ....................................................... 9
Ustavitev intervalne vadbe ..................................................... 9
Uporaba funkcije Virtual Partner® .............................................. 9
Nastavitev cilja vadbe ................................................................. 9
Preklic cilja vadbe .................................................................. 9
Tekmovanje s prejšnjo dejavnostjo ............................................ 9
Osebni rekordi .......................................................................... 10
Ogled osebnih rekordov ....................................................... 10
Obnovitev osebnega rekorda ............................................... 10
Brisanje osebnega rekorda .................................................. 10
Brisanje vseh osebnih rekordov ........................................... 10
O funkciji Training Effect ........................................................... 10
Ura ................................................................................. 10
Nastavljanje opozorila ............................................................... 10
Vklop odštevalnika .................................................................... 10
Uporaba štoparice .................................................................... 10
Nastavitev opozoril o sončnem vzhodu in zahodu ................... 10
Navigacija...................................................................... 10
Projekcija točke poti .................................................................. 10
Shranjevanje lokacije ................................................................ 11
Urejanje shranjenih lokacij ........................................................ 11
Brisanje vseh shranjenih lokacij ............................................... 11
Navigacija do cilja ..................................................................... 11
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi ......................................... 11
Kompas .....................................................................................11
Zemljevid .................................................................................. 11
Obračanje in povečevanje zemljevida ................................. 11
Navigacija do začetne točke ..................................................... 11
Višinomer in barometer ............................................................. 11
Zgodovina..................................................................... 11
Uporaba zgodovine .................................................................. 11
Zgodovina več športov ......................................................... 12
Ogled časa v vsakem območju srčnega utripa .................... 12
Ogled skupnega števila korakov ............................................... 12
Ogled vseh podatkovnih vrednosti ........................................... 12
Brisanje zgodovine ................................................................... 12
Uporaba merilnika prevožene poti ............................................ 12
Povezane funkcije........................................................ 12
Omogočanje Bluetooth Obvestil ............................................... 12
Ogled obvestil ...................................................................... 12
Upravljanje obvestil .............................................................. 12
Izklop tehnologije Bluetooth ................................................. 13
Vklop in izklop opozoril o povezavi Bluetooth ...................... 13
Iskanje izgubljene mobilne naprave ......................................... 13
i
Garmin Connect ........................................................................ 13
Uporaba programa Garmin Connect Mobile ........................ 13
Ročno prenašanje podatkov v Garmin Connect
Mobile .............................................................................. 13
Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku ................. 13
Povezane funkcije Wi‑Fi® ........................................................ 13
Nastavitev povezljivosti Wi‑Fi .............................................. 13
Funkcije Connect IQ..................................................... 14
Prenos funkcij Connect IQ ........................................................ 14
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom ........................ 14
Pripomočki ................................................................................ 14
Prikaz pripomočkov .............................................................. 14
Daljinski upravljalnik za VIRB .............................................. 14
Upravljanje športne kamere VIRB ................................... 14
Prilagajanje naprave.................................................... 14
Nastavitve programov za dejavnosti ......................................... 14
Prilagajanje podatkovnih zaslonov ...................................... 15
Dodajanje zemljevida dejavnosti ......................................... 15
Opozorila .............................................................................. 15
Nastavitev opozoril .......................................................... 16
Auto Lap ...............................................................................16
Označevanje krogov po razdalji ...................................... 16
Omogočanje funkcije Auto Pause® ..................................... 16
Omogočanje samodejnega vzpona ..................................... 16
Hitrost in razdalja v 3D ......................................................... 16
Uporaba samodejnega pomikanja ....................................... 16
UltraTrac .............................................................................. 16
Nastavitve časovne omejitve za varčevanje z energijo ....... 16
Vklop in izklop tipke Lap ...................................................... 17
Nastavitve videza ure ............................................................... 17
Prilagajanje videza ure ......................................................... 17
Prilagajanje kolesa pripomočkov .............................................. 17
Nastavitve senzorjev ................................................................. 17
Nastavitve kompasa ............................................................. 17
Umerjanje kompasa ........................................................ 17
Nastavitev referenčnega severa ..................................... 17
Nastavitve višinomera .......................................................... 17
Umerjanje barometričnega višinomera ........................... 17
Nastavitve barometra ........................................................... 17
Nastavitve navigacije ................................................................ 18
Prilagajanje funkcij zemljevida ............................................. 18
Nastavitev prikazovalnika smeri ........................................... 18
Nastavitve sistema .................................................................... 18
Časovne nastavitve .............................................................. 18
Nastavitve osvetlitve zaslona ............................................... 18
Spreminjanje merskih enot .................................................. 18
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za kolesarjenje ....... 21
Ogled predvidenih časov tekem .......................................... 21
Svetovalec za regeneracijo .................................................. 22
Vklop svetovalca za regeneracijo ................................... 22
Srčni utrip med regeneracijo ................................................ 22
Laktatni prag ........................................................................ 22
Opravljanje vodenega testa za določitev laktatnega
praga ............................................................................... 22
Stanje zmogljivosti ............................................................... 22
Ogled stanja zmogljivosti ................................................ 22
Učinek na telo ...................................................................... 22
Ogled učinka na telo ....................................................... 22
Informacije o napravi................................................... 22
Ogled informacij o napravi ........................................................ 22
Specifikacije .............................................................................. 23
Informacije o bateriji ............................................................. 23
Specifikacije HRM-Run ............................................................. 23
Upravljanje podatkov ................................................................ 23
Izključitev kabla USB ........................................................... 23
Brisanje datotek ................................................................... 23
Odpravljanje težav .................................................................... 23
Moje dnevno število korakov se ne prikaže ......................... 23
Odčitek temperature ni natančen ......................................... 23
Ponastavitev naprave .......................................................... 23
Obnovitev vseh privzetih nastavitev ..................................... 23
Podaljševanje trajanja baterije ............................................. 23
Pridobivanje dodatnih informacij .......................................... 23
Vzdrževanje naprave .................................................... 23
Nega naprave ........................................................................... 23
Čiščenje naprave ................................................................. 24
Nega merilnika srčnega utripa .................................................. 24
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik ................................... 24
Menjava baterije merilnika srčnega utripa ........................... 24
Dodatek ......................................................................... 24
Podatkovna polja ...................................................................... 24
Standardne ocene za najvišji VO2 ........................................... 27
Velikost in premer kolesa .......................................................... 27
Licenčna pogodba za programsko opremo .............................. 28
Definicije simbolov .................................................................... 28
Kazalo............................................................................ 29
Senzorji ANT+............................................................... 18
Nošenje senzorja srčnega utripa .............................................. 18
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu .................... 19
Združevanje senzorjev ANT+ ................................................... 19
Uporaba izbirnega senzorja hitrosti ali kadence kolesa ........... 19
Senzor korakov ......................................................................... 19
Izboljšanje umerjanja senzorja korakov ............................... 19
Ročno umerjanje senzorja korakov ...................................... 19
Nastavitev hitrosti in razdalje senzorja korakov ................... 19
tempe ........................................................................................ 20
Dinamika teka ........................................................................... 20
Vadba z dinamiko teka ......................................................... 20
Barvni merilniki in podatki o dinamiki teka ........................... 20
Podatki o uravnoteženosti časa stika s tlemi .................. 20
Nasveti za pridobivanje manjkajočih podatkov o dinamiki
teka ...................................................................................... 21
Fiziološke meritve ..................................................................... 21
Približne ocene najvišjega VO2 ........................................... 21
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za tek ...................... 21
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
Tipke
4 Poravnajte stike, postavite napravo v priklopno postajo Á in
Izberite za vklop in izklop osvetlitve zaslona.
LIGHT Držite za vklop in izklop naprave.
À
Izberite za začetek ali konec dejavnosti ali programa.
START Uporabite, da izberete možnost v meniju.
STOP Pridržite, da trenutno lokacijo označite kot točko poti in
aktivirate navigacijo.
MOB
Á
Â
BACK
LAP
Izberite, če se želite vrniti na prejšnjo stran.
Izberite, če želite med dejavnostjo beležiti kroge ali počitek.
Izberite za pomikanje po pripomočkih, menijih in sporočilih.
DOWN Držite za ogled ure na kateri koli strani.
Ã
Ä
UP
Izberite za pomikanje po pripomočkih, menijih in sporočilih.
Izberite, če želite opustiti kratko sporočilo ali obvestilo.
Zadržite, da prikažete glavni meni.
Zaklepanje tipk
Tipke lahko zaklenete, da preprečite njihovo nenamerno
pritiskanje.
1 Držite tipko LIGHT dve sekundi in izberite Zakleni napravo,
da zaklenete tipke.
2 Držite tipko LIGHT dve sekundi in izberite Odkleni napravo,
da odklenete tipke.
Polnjenje naprave
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito očistite in posušite stike ter okolico. Oglejte
si navodila za čiščenje v dodatku.
Napravo napaja vgrajena litij-ionska baterija, ki jo lahko polnite
prek standardne stenske vtičnice ali vrat USB računalnika.
1 Konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB
računalnika.
2 Napajalnik vključite v standardno stensko vtičnico.
3 Stisnite stranska dela polnilne priklopne postaje À, da
razširite njene roke.
spustite roki, da napravo pritrdite na ustrezno mesto.
Ko napravo priklopite na vir napajanja, se vklopi in na
zaslonu se prikaže raven napolnjenosti baterije.
5 Napravo popolnoma napolnite.
Združevanje pametnega telefona z napravo
Če želite uporabljati vse funkcije naprave quatix 3, napravo
povežite s pametnim telefonom.
1 Obiščite (garmin.com/apps) in prenesite program Garmin
Connect™ Mobile v pametni telefon.
2 Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave.
3 Na napravi quatix 3 držite tipko UP.
4 Izberite Nastavitve > Bluetooth > Združevanje z mobilno
napravo.
5 V pametnem telefonu odprite program Garmin Connect
Mobile.
6 Izberite možnost za dodajanje naprave v račun Garmin
Connect:
• Če je to prva naprava, ki jo združujete s programom
Garmin Connect Mobile, sledite navodilom na zaslonu.
• Če ste s programom Garmin Connect Mobile že združili
drugo napravo, v meniju nastavitev izberite Naprave
Garmin > in sledite navodilom na zaslonu.
Podpora in posodobitve
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) omogoča
napravam Garmin preprost dostop do teh storitev.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
• Posodobitve programske opreme
• Nalaganje podatkov v Garmin Connect
®
Nastavitev programa Garmin Express
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Dejavnosti
Napravo lahko uporabljate za dejavnosti v zaprtih prostorih ali
na prostem, športne dejavnosti in fitnes. Ko pričnete z
dejavnostjo, naprava prikaže in zabeleži podatke senzorja.
Uvod
1
Dejavnosti lahko shranite in jih izmenjujete s skupnostjo Garmin
Connect.
Z uporabo računa Garmin Connect lahko svoji napravi dodate
tudi programe za dejavnosti Connect IQ™ (Funkcije Connect IQ,
stran 14).
Začetek dejavnosti
Ko začnete z dejavnostjo, se GPS samodejno vključi (če je
potrebno). Ko z dejavnostjo zaključite, naprava preide v način
ure.
1 Na uri izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Če je treba, sledite navodilom na zaslonu za vnos dodatnih
informacij.
4 Če je treba, počakajte, da se naprava poveže s senzorji
ANT+ .
5 Če dejavnost potrebuje GPS, pojdite ven in počakajte, da
naprava najde satelite.
6 Izberite START, da zaženete časovnik.
OPOMBA: naprava podatkov o vaši dejavnosti ne beleži,
dokler ne zaženete časovnika.
®
Zaustavitev dejavnosti
OPOMBA: nekatere možnosti za določene dejavnosti niso na
voljo.
1 Izberite STOP.
Če dejavnosti po prenehanju ne shranite ročno, jo naprava
po 25 minutah shrani samodejno.
2 Izberite možnost:
• Če želite nadaljevati z dejavnostjo, izberite Nadaljuj.
• Če želite shraniti dejavnost in se vrniti v način ure, izberite
Shrani.
• Če želite zavreči dejavnost in se vrniti v način ure, izberite
Zavrzi.
• Če želite slediti svoji poti nazaj do začetne točke, izberite
TracBack.
• Če želite začasno zaustaviti dejavnost in jo nadaljevati
kasneje, izberite Nadaljuj pozneje.
COG za levi ali desni bok. Nastavitve pomoči za prečenje lahko
spremenite z vnosom določenega kota prečenja ali smeri
dejanskega vetra.
OPOMBA: naprava za določitev sledi v funkciji pomoči za
prečenje quatix uporablja sled po tleh, določeno z GPS, in ne
upošteva drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na smer plovila, kot
so tokovi ali plimovanje.
Umerjanje pomoči za prečenje
Na uri izberite START.
Izberite Jadranje.
Izberite Regata ali Križarjenje.
Izberite Pomoč za prečenje.
Sledite navodilom na zaslonu.
Prikaže se zelena ali rdeča vrstica. Rdeča vrstica pomeni, da
se plovilo obrača proti cilju. Zelena vrstica pomeni, da se
plovilo obrača stran od cilja.
1
2
3
4
5
Jadralna regata
Z napravo lahko povečate verjetnost, da vaše plovilo prečka
startno črto točno ob začetku regate. Če regatni časovnik
sinhronizirate z uradnim odštevalnikom časa do začetka regate,
vas naprava opozarja v enominutnih intervalih, ko se približuje
začetek regate. Naprava s temi podatki prikaže, ali bo vaše
plovilo prečkalo startno črto pred, po ali ravno ob začetku
regate.
Nastavitev regatnega časovnika
Preden lahko napravo uporabite za začetek regate, morate
izbrati jadralski profil in nastaviti startno črto.
1 Na uri izberite START.
2 Izberite Jadranje > Regata.
Na zaslonu se prikaže regatni časovnik À, čas do starta Á in
razdalja do startne črte Â.
Jadranje
Pomoč za prečenje
Med križarjenjem ali jadranjem v veter lahko s funkcijo pomoči
za prečenje ugotovite, ali se plovilo obrača stran od cilja ali proti
cilju. Ko umerite pomoč za prečenje, naprava zajame meritvi
sledi po tleh (COG) za levi À in desni Á bok plovila in na
podlagi podatkov o COG izračuna povprečno smer dejanskega
vetra  in kot prečenja plovila Ã.
3 S tipkama UP in DOWN sinhronizirajte regatni časovnik z
uradnim odštevanjem časa do začetka regate.
OPOMBA: če je čas do starta negativen, boste startno črto
dosegli po začetku regate. Če je čas do starta pozitiven,
boste startno črto dosegli pred začetkom regate.
4 Izberite START.
Nastavitev startne črte
Na uri izberite START.
Izberite Nastavitve > Ping za štartno črto.
Izberite Označi, da označite prvo točko poti startne črte.
Izberite Označi, da označite drugo točko poti startne črte.
1
2
3
4
Nastavitev jadralskih enot
1 Na uri izberite START.
2 Izberite Jadranje > Nastavitve > Enote.
3 Izberite možnost.
Naprava na podlagi teh podatkov določi, ali se plovilo zaradi
spreminjanja smeri vetra obrača stran od cilja ali proti cilju.
V skladu s privzetimi nastavitvami je pomoč za prečenje v
napravi nastavljena na samodejno, naprava pa znova izračuna
kot prečenja in smer dejanskega vetra ob vsakem umerjanju
2
Dejavnosti
Ribolov
Podatki o plovilu
Ribolov
Pretakanje podatkov o plovilu
Spremljate lahko dnevno število ulovljenih rib, odštevate čas
tekmovanja ali nastavite intervalni časovnik za spremljanje
tempa ribolova.
1 Na uri izberite START.
2 Izberite Ribolov.
3 Izberite možnost:
• Za odštevanje preostalega časa do konca tekmovanja
izberite Nastavite časovnike.
• Za spremljanje dnevnega števila ulovljenih rib izberite
Začetek ribolova, nato pa izberite tipko START za
povečanje števila ulovljenih rib ali tipko BACK za
zmanjšanje števila ulovljenih rib.
Pretakate lahko podatkovna polja iz združljivega navtičnega
ploterja. Naprava prikazuje do tri podatkovna polja na stran in do
štiri strani podatkov.
1 Na uri izberite START.
2 Izberite Podatki o plovilu.
Plimovanje
Ogled podatkov o plimovanju
Ogledate si lahko podatke za trenutno lokacijo, ki zajemajo
obdobje do sedmih dni. Lokacijo lahko posodobite tako, da na
zaslonu plimovanja izberete tipko START.
1 START > Plimovanje.
Prikaže se 24-urni grafikon plimovanja, ki prikazuje plimo À
in oseko Á za trenutni datum.
Smučanje
Tek na smučeh
Preden se odpravite na tek na smučeh, napravo napolnite
(Polnjenje naprave, stran 1).
1 Na uri izberite START.
2 Izberite Tek na smučeh.
3 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
4 Izberite START, da zaženete časovnik.
Zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.
5 Začnite z dejavnostjo.
6 Izberite LAP, če želite beležiti kroge (neobvezno).
7 Izberite UP ali DOWN, da si ogledate dodatne podatkovne
strani (neobvezno).
8 Ko z dejavnostjo zaključite, izberite STOP > Shrani.
Smučanje ali deskanje po hribu navzdol
2 Izberite tipko UP ali DOWN, da prikažete podatke o
plimovanju za druge dni.
Sidro
Označevanje lokacije kot točke poti
1 Na uri izberite START.
2 Izberite Sidro.
3 Izberite možnost:
• Izberite Spusti sidro, da označite lokacijo kot točko poti.
• Izberite Priprava, da prilagodite nastavitve sidra.
Nastavitve sidra
Izberite START > Sidro > Priprava.
Dolžina vrvi: izračuna dolžino vrvi za pomoč pri sidranju.
Globina: nastavi globino vode.
Odmik premca: nastavi razdaljo med premcem plovila in
lokacijo antene GPS.
Odmik: nastavi razliko med globino kobilice in lokacijo
pretvornika.
Nastavi alarm: nastavi alarm, ki vas opozori, če se plovilo
odmakne od sidrišča za določeno razdaljo.
Posodobi interval: nastavi časovni interval posodabljanja
podatkov o alarmu za sidro.
Preden se odpravite na smučanje ali deskanje, napravo
napolnite (Polnjenje naprave, stran 1).
1 Na uri izberite START.
2 Izberite Smuč./des..
3 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
4 Izberite START, da zaženete časovnik.
Zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.
5 Začnite z dejavnostjo.
Funkcija samodejnega začetka je privzeto vklopljena. Ta
funkcija samodejno beleži nove smučarske vožnje glede na
vaše gibanje. Časovnik se začasno ustavi, ko se prenehate
gibati po hribu navzdol in ste na sedežnici. Časovnik ostane
začasno ustavljen celotno vožnjo na sedežnici.
6 Če je treba, se začnite gibati navzdol, da znova zaženete
časovnik.
7 Izberite UP ali DOWN, da si ogledate dodatne podatkovne
strani (neobvezno).
8 Ko z dejavnostjo zaključite, izberite STOP > Shrani.
Ogled smučarskih voženj
Naprava beleži podrobnosti o vsaki smučarski ali deskarski
vožnji. Podrobnosti o vožnji si lahko ogledate na začasno
ustavljenem zaslonu ali dokler časovnik teče.
1 Začnite smučati ali deskati.
2 Zadržite tipko UP.
3 Izberite Prikazi teke.
4 Izberite UP in DOWN, če si želite ogledate podrobnosti
zadnje, trenutne in vseh voženj.
Zasloni z vožnjami vključujejo čas, prevoženo razdaljo,
najvišjo ter povprečno hitrost in skupni spust.
Pohodništvo
Ko greste na pohod
Preden se odpravite na pohod, napravo napolnite (Polnjenje
naprave, stran 1).
1 Na uri izberite START.
Dejavnosti
3
2 Izberite Pohodništvo.
3 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
4 Izberite START, da zaženete časovnik.
Zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.
5 Začnite z dejavnostjo.
6
7
8
9
Naprava med pohodom beleži vašo sled.
Če želite narediti premor ali začasno zaustaviti sledenje
naprave, izberite STOP > Nadaljuj pozneje.
Naprava shrani stanje vašega pohoda in preide v način z
nizko porabo.
Če želite nadaljevati sledenje, izberite START >
Pohodništvo > Nadaljuj.
Izberite UP ali DOWN, da si ogledate dodatne podatkovne
strani (neobvezno).
Ko z dejavnostjo zaključite, izberite STOP > Shrani.
Tek
Tek
Preden se odpravite na tek, napravo (Polnjenje naprave,
stran 1). Preden lahko senzor ANT+ uporabite za tek, ga morate
združiti s svojo napravo (Združevanje senzorjev ANT+,
stran 19).
1 Nadenite si svoje senzorje ANT+, denimo senzor korakov ali
merilnik srčnega utripa (neobvezno).
2 Na uri izberite START.
3 Izberite Tek.
4 Ob uporabi izbirnih senzorjev ANT+ počakajte, da naprava z
njimi vzpostavi povezavo.
5 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
6 Izberite START, da zaženete časovnik.
Zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.
7 Začnite z dejavnostjo.
8 Za beleženje krogov izberite LAP (izbirno).
9 Izberite UP ali DOWN, da si ogledate dodatne podatkovne
strani (neobvezno).
10 Ko z dejavnostjo zaključite, izberite STOP > Shrani.
Uporaba metronoma
Funkcija metronoma predvaja zvoke v stalnem ritmu. Tako lahko
izboljšate svoje rezultate z vadbo pri hitrejši, počasnejši ali bolj
enakomerni kadenci.
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite Metronom > Stanje > Vklopljeno.
5 Izberite možnost:
• Izberite Utripi na minuto, če želite vnesti vrednost glede
na kadenco, ki jo želite vzdrževati.
• Izberite Pogos. opoz., če želite prilagoditi pogostost
udarcev.
• Če želite prilagoditi zvok in vibriranje metronoma, izberite
Zvoki.
6 Če je treba, izberite Predogled, če želite metronom pred
tekom poslušati.
7 Če se želite vrniti na uro, držite DOWN.
8 Začnite s tekom (Tek, stran 4).
Metronom se zažene samodejno.
9 Če si želite ogledati zaslon z metronomom, med tekom
izberite UP ali DOWN.
4
10 Če je treba, držite UP, da spremenite nastavitve metronoma.
Kolesarjenje
Vožnja
Preden se odpravite na vožnjo, napravo napolnite (Polnjenje
naprave, stran 1). Preden lahko senzor ANT+ uporabite za
vožnjo, ga morate združiti s svojo napravo (Združevanje
senzorjev ANT+, stran 19).
1 Združite senzorje ANT+, na primer merilnik srčnega utripa,
senzor hitrosti ali senzor kadence (izbirno).
2 Na uri izberite START.
3 Izberite Kolo.
4 Ob uporabi izbirnih senzorjev ANT+ počakajte, da naprava z
njimi vzpostavi povezavo.
5 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
6 Izberite START, da zaženete časovnik.
Zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.
Začnite
z dejavnostjo.
7
8 Izberite UP ali DOWN, da si ogledate dodatne podatkovne
strani (neobvezno).
9 Ko z dejavnostjo zaključite, izberite STOP > Shrani.
Plavanje
OBVESTILO
Ta naprava je namenjena plavanju po površini. Če se z napravo
potapljate, jo lahko poškodujete in tako izničite jamstvo.
OPOMBA: med plavanjem naprava ne more beležiti podatkov o
srčnem utripu.
Plavanje v bazenu
Preden se odpravite na plavanje, napravo napolnite (Polnjenje
naprave, stran 1).
1 Na uri izberite START.
2 Izberite Plav. v baz..
3 Izberite velikost bazena ali vnesite velikost po meri.
4 Izberite START, da zaženete časovnik.
Zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.
5 Začnite z dejavnostjo.
Naprava samodejno beleži intervale in dolžine plavanja.
Izberite
UP ali DOWN, da si ogledate dodatne podatkovne
6
strani (neobvezno).
7 Če želite začasno ustaviti časovnik, izberite LAP med
počitkom.
8 Če želite znova zagnati časovnik, izberite LAP.
9 Ko z dejavnostjo zaključite, izberite STOP > Shrani.
Plavalna terminologija
Dolžina: ena dolžina bazena.
Interval: ena ali več zaporednih dolžin. Nov interval se začne po
počitku
Zavesljaj: zavesljaj se šteje vsakič, ko z roko, na kateri imate
napravo, naredite celoten krog.
Swolf: vaš rezultat swolf je vsota časa ene dolžine bazena in
števila zavesljajev za to dolžino. Čas 30 sekund in 15
zavesljajev na primer pomenita oceno swolf 45. Pri plavanju
v odprtih vodah se swolf izračuna za vsakih 25 metrov. Swolf
je meritev plavalne učinkovitost. Podobno kot pri golfu je nižji
rezultat boljši.
Vrsta zavesljajev
Prepoznavanje vrste zavesljajev je na voljo samo za plavanje v
bazenu. Vrsta zavesljajev se prepozna na koncu dolžine. Vrste
Dejavnosti
7 Izberite UP ali DOWN, da si ogledate dodatne podatkovne
zavesljajev se prikažejo, ko si ogledujete zgodovino intervalov.
Vrsto zavesljajev lahko izberete tudi kot uporabniško
podatkovno polje (Prilagajanje podatkovnih zaslonov,
stran 15).
strani (neobvezno).
8 Ko z dejavnostjo zaključite, izberite STOP > Shrani.
Prosto
Prosto
Vodni športi
Nazaj
Hrbtno
Prsno
Prsno
Delfin
Delfin
Začetek dejavnosti veslanja na deski
1 Združite senzor ANT+, kot je merilnik srčnega utripa (izbirno).
2 Na uri izberite START.
3 Izberite SUP.
4 Ob uporabi izbirnih senzorjev ANT+ počakajte, da naprava z
Mesano Več kot ena vrsta zavesljajev na intervalu
Vadba
Uporablja se skupaj z dnevnikom vadbe (Vadba z dnevnikom,
stran 5)
Počitek med plavanjem v bazenu
Na privzetem zaslonu s počitkom sta prikazana dva časovnika
počitka. Prikazana sta tudi čas in razdalja zaključenega
intervala.
OPOMBA: podatki o plavanju se med počitkom ne beležijo.
1 Med plavanjem izberite LAP, če želite začeti počitek.
Na zaslonu se prikaže belo besedilo na črnem ozadju in
prikaže se zaslon s počitkom.
2 Če si želite ogledati druge podatkovne zaslone (izbirno), med
počitkom izberite UP ali DOWN.
3 Izberite LAP in nadaljujte s plavanjem.
4 Ponovite za dodatne intervale počitka.
Vadba z dnevnikom
Dnevnik vadbe je na voljo samo za plavanje v bazenu. Z
dnevnikom vadbe lahko ročno beležite nožne serije, plavanje z
eno roko ali katero koli vrsto plavanja, ki ne spada v enega od
štirih glavnih slogov.
NAMIG: podatkovne zaslone in polja za plavanje v bazenu
lahko prilagodite (Prilagajanje podatkovnih zaslonov,
stran 15).
1 Na uri izberite START.
2 Izberite Plav. v baz..
3 Izberite START, da zaženete časovnik dejavnosti.
4 Če želite prikazati zaslon z dnevnikom vadbe, med
plavanjem v bazenu izberite tipko UP ali DOWN.
5 Izberite tipko LAP, če želite sprožiti časovnik vadbe.
6 Ko zaključite interval vadbe, izberite tipko LAP.
Časovnik vadbe se ustavi, časovnik dejavnosti pa še naprej
beleži celotno vadbo.
7 Izberite razdaljo zaključene vadbe.
Razdaljo lahko povečujete po korakih, ki temeljijo na velikosti
bazena, izbrani v profilu dejavnosti.
8 Izberite možnost:
• Če želite začeti drug interval vadbe, izberite tipko LAP.
• Če želite začeti interval plavanja, izberite tipko UP ali
DOWN, da se vrnete na zaslone za plavanje.
Ko
z dejavnostjo zaključite, izberite STOP > Shrani.
9
Plavanje v odprtih vodah
Preden se odpravite na plavanje, napravo napolnite (Polnjenje
naprave, stran 1).
1 Na uri izberite START.
2 Izberite Odprte vode.
3 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
4 Izberite START, da zaženete časovnik.
Zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.
5 Začnite z dejavnostjo.
6 Če želite zabeležiti interval (izbirno), izberite LAP.
Dejavnosti
njimi vzpostavi povezavo.
5 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
6 Izberite START, da zaženete časovnik.
Zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.
7 Začnite z dejavnostjo.
8 Izberite UP ali DOWN, da si ogledate dodatne podatkovne
strani (neobvezno).
9 Ko z dejavnostjo zaključite, izberite STOP > Shrani.
Začetek dejavnosti veslanja
1 Združite senzor ANT+, kot je merilnik srčnega utripa (izbirno).
2 Na uri izberite START.
3 Izberite Veslanje.
4 Ob uporabi izbirnih senzorjev ANT+ počakajte, da naprava z
njimi vzpostavi povezavo.
5 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
6 Izberite START, da zaženete časovnik.
Zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.
7 Začnite z dejavnostjo.
8 Izberite UP ali DOWN, da si ogledate dodatne podatkovne
strani (neobvezno).
9 Ko z dejavnostjo zaključite, izberite STOP > Shrani.
Več športov
Triatlonci, duatlonci in drugi tekmovalci v več športih lahko
izkoristijo dejavnost z več športi. Med dejavnostjo z več športi
lahko prehajate med aktivnostmi in med tem prikazujete skupni
čas in razdaljo. Preklopite lahko na primer s kolesarjenja na tek
in si med celotno dejavnostjo z več športi ogledujete skupni čas
in razdaljo za kolesarjenje in tek.
Dejavnost z več športi lahko prilagodite ali pa uporabljate
privzeto dejavnost z več športi, ki je nastavljena za standardni
triatlon.
Začetek triatlona ali dejavnosti z več športi
Preden začnete z dejavnostjo, napravo napolnite (Polnjenje
naprave, stran 1). Preden lahko uporabite senzor ANT+, ga
morate združiti s svojo napravo (Združevanje senzorjev ANT+,
stran 19).
1 Združite senzorje ANT+, na primer senzor korakov ali
merilnik srčnega utripa (izbirno).
Na
uri izberite START.
2
3 Izberite Triatlon ali dejavnost z več športi po meri.
4 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
5 Izberite START, da zaženete časovnik.
Zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.
6 Začnite prvo dejavnost.
7 Če želite preiti na naslednjo dejavnost, izberite LAP.
Če so prehodi vklopljeni, se čas prehoda beleži ločeno od
časov dejavnosti.
8 Če je treba, izberite LAP, da začnete naslednjo dejavnost.
5
9 Izberite UP ali DOWN, da si ogledate dodatne podatkovne
strani (neobvezno).
10 Ko z dejavnostjo zaključite, izberite STOP > Shrani.
Ustvarjanje dejavnosti po meri
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Programi > Dodaj novo.
3 Izberite vrsto dejavnosti.
4
5
6
7
8
9
OPOMBA: če ustvarjate dejavnost za več športov po meri,
boste pozvani, da izberete dve ali več dejavnosti in vključite
prehode.
Če je treba, izberite barvo poudarjanja.
Če je treba, izberite ikono.
Izberite ime ali vnesite ime po meri.
Podvojene dejavnosti bodo vključevale številko, na primer:
Triatlon(2).
Izberite možnost:
• Če želite dejavnost po meri ustvariti iz privzetih nastavitev
sistema, izberite Uporabi privzeto.
• Če želite dejavnost po meri ustvariti iz ene od shranjenih
dejavnosti, izberite kopijo obstoječe dejavnosti,
Če je treba, izberite način GPS.
Izberite možnost:
• Če želite shraniti in uporabljati dejavnost po meri, izberite
Končano.
• Če želite spremeniti določene nastavitve dejavnosti,
izberite Urej. nastavit..
Dejavnosti v zaprtih prostorih
Napravo quatix 3 lahko uporabljate za vadbo v zaprtih prostorih,
na primer tek na stezi v zaprtem prostoru ali kolesarjenje na
stacionarnem kolesu.
GPS se med dejavnostmi v zaprtem prostoru izklopi. Ko tečete z
izklopljenim GPS-om, se hitrost, razdalja in kadenca merijo z
merilnikom pospeška v napravi. Merilnik pospeška se sam
umerja. Natančnost podatkov o hitrosti, razdalji in kadenci se
izboljša po nekaj tekih na prostem z uporabo naprave GPS.
Iskanje izgubljene mobilne naprave
S to funkcijo lahko poiščete izgubljeno mobilno napravo, ki je
združena z brezžično tehnologijo Bluetooth in je trenutno v
dosegu.
1 Na uri izberite START.
2 Izberite Poišči telefon.
Naprava quatix 3 začne iskati združeno mobilno napravo.
Mobilna naprava predvaja zvočno opozorilo in na zaslonu
naprave quatix 3 se prikaže moč signala Bluetooth. Ko se
približujete mobilni napravi, se moč signala Bluetooth
povečuje.
3 Izberite LAP, da zaustavite iskanje.
®
5 Izberite UP ali DOWN, da si ogledate dodatne podatkovne
strani (neobvezno).
Ko se premaknete na naslednjo luknjo, naprava to
samodejno upošteva.
Ko
končate dejavnost, izberite tipko START > Koncni krog >
6
Da.
Informacije o luknjah
Lokacije lukenj se spreminjajo, zato naprava izračuna razdaljo
do sprednjega, srednjega ter zadnjega dela zelenice in ne do
dejanske lokacije luknje.
À
Á
Â
Ã
Ä
Številka trenutne luknje
Razdalja do zadnjega dela zelenice
Razdalja do srednjega dela zelenice
Razdalja do sprednjega dela zelenice
Par za luknjo
Naslednja luknja
Prejšnja luknja
Ogled razdalj krivulj in zavojev
Ogledate si lahko seznam z razdaljami krivulj in zavojev za
luknje par 4 in par 5.
Izberite tipko START > Krivulje.
Na zaslonu se prikaže posamezna krivulja in razdalja do nje.
OPOMBA: ko razdalje prehodite, se odstranijo z zaslona.
Uporaba merilnika opravljene poti za golf
Z merilnikom opravljene poti lahko beležite čas, prepotovano
razdaljo in prehojene korake. Merilnik opravljene poti se zažene
in zaustavi samodejno ob začetku ali koncu igralnega kroga.
1 Izberite tipko START > Merilnik opravljene poti.
2 Po potrebi izberite Pon., da ponastavite merilnik opravljene
razdalje na nič.
Beležite rezultate
1 Na zaslonu z informacijami o luknji izberite START > Zac.
belez. rezult..
Ko ste na zelenici, se prikaže kartica z rezultati.
2 Izberite DOWN ali UP, da nastavite rezultat.
Skupni rezultat À se posodobi.
Golf
Igranje golfa
Preden lahko prvič igrate na igrišču, morate igrišče prenesti iz
programa Garmin Connect Mobile (Garmin Connect, stran 13).
Igrišča, prenesena z aplikacijo Garmin Connect Mobile, se
samodejno posodabljajo. Pred igranjem golfa napolnite napravo
(Polnjenje naprave, stran 1).
1 Na uri izberite START.
2 Izberite Golf.
3 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
4 Izberite igrišče na seznamu bližnjih igrišč.
6
Ogled rezultatov
1 Izberite START > Kartica z rezultati in izberite luknjo.
2 Izberite DOWN ali UP, da spremenite rezultat za dano luknjo.
Dejavnosti
Merjenje razdalje udarca
1 Udarite žogico in opazujte, kje bo pristala.
2 Izberite tipko START > Merjenje udarca.
3 Stopite do žogice ali se zapeljite do nje.
Ko se premaknete na naslednjo luknjo, se razdalja
samodejno ponastavi.
4 Po potrebi izberite Pon., da kadar koli ponastavite dolžino.
Vadba
Nastavitev uporabniškega profila
Posodobite lahko nastavitve spola, letnice rojstva, višine, teže,
območij srčnega utripa in območij moči. Naprava uporablja te
informacije za natančen izračun podatkov o vadbi.
1 Držite UP.
2 Izberite Moja statistika > Profil uporabnika.
3 Izberite možnost.
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• Srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe.
• Z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč.
• S poznavanjem svojih območij srčnega utripa lahko
preprečite prekomerno vadbo in zmanjšate tveganje
poškodb.
Če poznate dvoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 7) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
7 Izberite SU pri lak. pragu in vnesite srčni utrip pri laktatnem
pragu.
Opravite lahko vodeni test za oceno laktatnega praga
(Laktatni prag, stran 22).
8 Izberite SU ob pocitku in vnesite svoj srčni utrip med
počitkom.
9 Izberite Območja > Glede na.
10 Izberite možnost:
• Izberite BPM, če si želite območja ogledati in urediti v
utripih na minuto.
• Izberite % najvisjega SU, če si želite območja ogledati in
urediti kot odstotek najvišjega srčnega utripa.
• Izberite % rezer. SU, če si želite območja ogledati in
urediti kot odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni
utrip minus srčni utrip med mirovanjem).
• Izberite % SU pri laktatnem pragu, če si želite območja
ogledati in urediti kot srčnega utripa pri laktatnem pragu.
11 Izberite območje in vnesite vrednost za vsako območje.
Samodejno nastavljanje območij srčnega utripa
Privzete nastavitve omogočajo, da naprava zazna najvišji srčni
utrip in nastavi območja srčnega utripa kot odstotek najvišjega
srčnega utripa.
• Preverite, ali so nastavitve uporabniškega profila točne
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 7).
• Pogosto tecite z združljivim merilnikom srčnega utripa.
• Preskusite nekaj načrtov vadb v območjih srčnega utripa, ki
so na voljo v računu Garmin Connect.
• Oglejte si trende srčnega utripa in čas v območjih v računu
Garmin Connect.
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
5
90–100 %
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Nastavljanje območij srčnega utripa
Za določanje vaših privzetih območij srčnega utripa uporablja
naprava informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve.
Naprava ima različna območja srčnega utripa za tek,
kolesarjenje in plavanje. Za najnatančnejše podatke o porabi
kalorij med vašo dejavnostjo nastavite najvišji srčni utrip. Vsa
območja srčnega utripa in srčni utrip med mirovanjem lahko
nastavite tudi ročno. Območja lahko ročno nastavite v napravi ali
računu Garmin Connect.
1 Držite UP.
2 Izberite Moja statistika > Profil uporabnika > Območja
srčnega utripa.
3 Izberite Privzeto, če si želite ogledati privzete vrednosti
(izbirno).
Privzete vrednosti je mogoče uporabiti za tek, kolesarjenje in
plavanje.
4 Izberite Tek, Kolesarstvo ali Plavanje.
5 Izberite Prioriteta > Nastavi po meri.
6 Izberite Najvisji SU in vnesite najvišji srčni utrip.
Vadba
Izboljšana
anaerobna vzdržljivost in prag,
izboljšana hitrost
O športnikih celo življenje
Športnik celo življenje je posameznik, ki že več let intenzivno
trenira (razen v primeru manjših poškodb) in katerega srčni utrip
med počivanjem znaša 60 utripov na minuto (bpm).
Nastavitev območij moči
Vrednosti za območja so privzete vrednosti in morda ne bodo
ustrezale vašim osebnim sposobnostim. Če poznate svojo
vrednost funkcionalnega praga moči (FTP), jo lahko vnesete in
omogočite, da programska oprema samodejno izračuna vaše
območja moči. Območja lahko ročno nastavite v napravi ali
računu Garmin Connect.
1 Držite UP.
7
2 Izberite Moja statistika > Profil uporabnika > Območja
uporabniških nastavitvah v računu Garmin Connect. Statistiko
spanja si lahko ogledate v svojem računu Garmin Connect.
3
Uporaba samodejnega spremljanja spanja
Preden lahko uporabljate samodejno spremljanje spanja, morate
vklopiti sledenje dejavnostim (Vklop sledenja dejavnostim,
stran 8).
1 Napravo nosite med spanjem.
2 Podatke sledenja spanju prenesite na spletno mesto Garmin
Connect (Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku,
stran 13).
Statistiko spanja si lahko ogledate v svojem računu Garmin
Connect.
4
5
6
moči > Glede na.
Izberite možnost:
• Izberite W, če si želite ogledati in urediti območja v vatih.
• Izberite % FTP, če si želite ogledati in urediti območja kot
odstotek funkcionalnega praga moči.
Izberite FTP in vnesite vrednost za FTP.
Izberite območje in vnesite vrednost za vsako območje.
Če je treba, izberite Najmanj in vnesite najmanjšo vrednost
moči.
Sledenje dejavnostim
Vklop sledenja dejavnostim
Funkcija sledenja dejavnostim beleži dnevno število korakov,
prepotovano razdaljo, minute intenzivnosti, nadstropja, v katera
se povzpnete, porabljene kalorije in statistiko spanja za vsak
dan beleženja. Porabljene kalorije vključujejo osnovno presnovo
in kalorije dejavnosti.
Sledenje dejavnostim lahko omogočite med prvo nastavitvijo
naprave ali kadar koli pozneje.
OPOMBA: vklop sledenja dejavnostim lahko skrajša trajanje
baterije med dvema polnjenjema.
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Sledenje dejavnostim > Stanje >
Vklopljeno.
Število korakov se ne prikaže, dokler naprava ne pridobi
satelitskih signalov in samodejno nastavi časa. Za pridobitev
satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala neoviran
pogled na nebo.
Število korakov, ki ste jih naredili ta dan, je prikazano v
pripomočku za sledenje dejavnostim. Število korakov se redno
posodablja.
Uporaba načina Ne moti
Način Ne moti lahko uporabite za izklop osvetlitve zaslona in
opozoril z vibriranjem. Ta način lahko na primer uporabite med
spanjem ali ogledom filma.
1 Pridržite tipko LIGHT.
2 Izberite Do Not Disturb > Vklopljeno.
NAMIG: za izklop načina Ne moti, pridržite tipko LIGHT in
izberite Do Not Disturb > Izklopljeno.
Minute intenzivnosti
Organizacije, kot so ameriško združenje Centers for Disease
Control and Prevention, združenje American Heart Association
in Svetovna zdravstvena organizacija, za izboljšanje zdravja
priporočajo, da na teden opravite najmanj 150 minut zmerne
dejavnosti, kot je hitra hoja, ali 75 minut živahne dejavnosti, kot
je tek.
Naprava spremlja intenzivnost dejavnosti in meri čas, ki ga
porabite za dejavnosti z zmerno do živahno intenzivnostjo.
Tedenski cilj za minute intenzivnosti si lahko prizadevate doseči
z dejavnostmi z zmerno do živahno intenzivnostjo, ki sklenjeno
trajajo vsaj 10 minut.
®
Uporaba opozorila za gibanje
Vadbe
Preden lahko uporabljate opozorilo o gibanju, morate vklopiti
sledenje dejavnostim in opozorilo o gibanju (Vklop sledenja
dejavnostim, stran 8).
Daljša obdobja sedenja lahko sprožijo neželene spremembe
metaboličnega stanja. Opozorilo za gibanje vas opominja, da se
morate gibati. Po eni uri nedejavnosti se prikažeta napis
Premaknite se! in rdeča vrstica. Če so vklopljeni zvoki, naprava
tudi zapiska ali vibrira (Nastavitve sistema, stran 18).
Pojdite na kratek sprehod (vsaj nekaj minut) za ponastavitev
opozorila za gibanje.
Ustvarite lahko vadbe po meri, ki vključujejo cilje za posamezen
korak vadbe in za različne razdalje, čase in kalorije. Vadbe
lahko ustvarjate s storitvijo Garmin Connect ali izberete načrt
vadbe, ki ima vključene vadbe iz storitve Garmin Connect, in jih
prenesete v napravo.
Vadbe lahko razporedite z Garmin Connect. Vadbe lahko
načrtujete vnaprej in shranite v napravi.
Spremljanje vadbe v spletu
Naprava samodejno ustvari dnevni cilj korakov glede na vaše
prejšnje ravni aktivnosti. Med dnevnim gibanjem bo naprava
prikazovala vaš napredek do dnevnega cilja À.
Preden lahko prenesete vadbo iz storitve Garmin Connect,
morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect,
stran 13).
1 Napravo priključite na računalnik.
2 Obiščite www.garminconnect.com.
3 Ustvarite in shranite novo vadbo
4 Izberite Pošlji v napravo in sledite navodilom na zaslonu
5 Odklopite napravo.
Če se odločite, da ne boste uporabljali funkcije samodejnega
cilja, lahko v računu Garmin Connect nastavite prilagojen cilj
korakov.
Preden lahko začnete vadbo, jo morate prenesti iz računa
Garmin Connect.
1 Držite UP.
2 Izberite Trening > Moje vadbe.
3 Izberite vadbo.
4 Izberite Začni z vadbo.
5 Če je treba, izberite vrsto dejavnosti.
6 Izberite START, da zaženete časovnik.
Ko začnete z vadbo, naprava prikaže vsak korak vadbe, cilj
(izbirno) in trenutne podatke o vadbi.
Samodejni cilj
Začetek vadbe
Spremljanje spanja
Naprava med spanjem spremlja vaše premikanje. Statistika
spanja obsega skupno število ur spanja, ravni spanja in
premikanje med spanjem. Običajne ure spanja lahko nastavite v
8
Vadba
Koledar vadb
Koledar vadb v napravi je podaljšek koledarja ali razporeda
vadb, ki ga nastavite v storitvi Garmin Connect. Ko v koledar
Garmin Connect dodate nekaj vadb, jih lahko pošljete v
napravo. Vse razporejene vadbe, ki jih pošljete v napravo, se na
koledarju vadb prikažejo razporejene po datumu. Ko izberete
dan v koledarju vadb, si lahko vadbo ogledate ali jo opravite.
Razporejena vadba ostane v napravi ne glede na to, ali jo
opravite ali preskočite. Ko pošljete razporejene vadbe iz storitve
Garmin Connect, prepišejo obstoječ koledar vadb.
Uporaba načrtov vadb Garmin Connect
Preden lahko prenesete in uporabite načrt vadbe iz storitve
Garmin Connect, morate imeti račun Garmin Connect (Garmin
Connect, stran 13).
V storitvi Garmin Connect lahko poiščete načrt vadbe,
razporedite vadbe in proge ter načrt prenesete v napravo.
1 Napravo priključite na računalnik.
2 Obiščite www.garminconnect.com.
3 Izberite in razporedite načrt vadbe.
4 Preglejte načrt vadbe na koledarju.
5 Izberite in sledite navodilom na zaslonu.
Intervalne vadbe
Ustvarite lahko intervalne vadbe, ki temeljijo na razdalji ali času.
Naprava uporabniško intervalno vadbo shrani, dokler ne
ustvarite druge. Za spremljanje vadb in teke na dolge razdalje
lahko uporabljate odprte intervale. Ko izberete LAP, naprava
zabeleži interval in se premakne na interval počitka.
Ustvarjanje intervalne vadbe
1 Držite UP.
2 Izberite Trening > Intervali > Urejanje > Interval > Vrsta.
3 Izberite Razdalja, Čas ali Odprto.
NAMIG: odprt interval lahko ustvarite tako, da izberete
možnost Odprto.
4 Izberite Trajanje, vnesite interval razdalje ali časa vadbe in
izberite .
5 Izberite tipko BACK.
6 Izberite Počitek > Vrsta.
7 Izberite Razdalja, Čas ali Odprto.
8 Po potrebi vnesite razdaljo ali čas za interval počitka in
izberite .
9 Izberite tipko BACK.
10 Izberite eno ali več možnosti:
• Če želite nastaviti število ponovitev, izberite Ponovi.
• Če želite vadbi dodati odprto ogrevanje, izberite
Ogrevanje > Vklopljeno.
• Če želite vadbi dodati odprto ohlajanje, izberite Ohlajanje
> Vklopljeno.
Začetek intervalne vadbe
1 Držite UP.
2 Izberite Trening > Intervali > Začni z vadbo.
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite START, da zaženete časovnik.
5 Če ima intervalna vadba ogrevanje, izberite tipko LAP, da
začnete prvi interval.
6 Sledite navodilom na zaslonu.
Ko končate vse intervale, se prikaže sporočilo.
Ustavitev intervalne vadbe
• Če želite končati interval, kadar koli izberite LAP.
• Če želite ustaviti časovnik, kadar koli izberite STOP.
Vadba
• Če ste intervalni vadbi dodali ohlajanje, izberite LAP, da
končate intervalno vadbo.
Uporaba funkcije Virtual Partner
®
Funkcija Virtual Partner je vadbeno orodje, s katerim boste lažje
dosegli svoje cilje. Za funkcijo Virtual Partner lahko nastavite
tempo in tekmujete proti njej.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
1 Držite tipko UP.
2 Izberite Nastavitve > Programi.
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite Podatkovni zasloni > Virtual Partner > Stanje >
Vklopljeno.
5 Izberite Nast. tempa ali Nast. hitrosti.
6 Vnesite vrednost.
7 Začnite z dejavnostjo.
8 Izberite tipko UP ali DOWN, da se pomaknete na zaslon
Virtual Partner in si ogledate, kdo vodi.
Nastavitev cilja vadbe
Funkcija cilja vadbe deluje skupaj s funkcijo Virtual Partner.
Tako lahko imate za cilj vadbe določeno razdaljo, razdaljo in
čas, razdaljo in tempo ali razdaljo in hitrost. Med vadbeno
dejavnostjo vam naprava v realnem času sporoča, kako blizu
cilja vadbe ste.
1 Držite UP.
2 Izberite Trening > Nastavi cilj.
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite možnost:
• Izberite Samo razdalja, če želite izbrati prednastavljeno
razdaljo ali vnesti poljubno razdaljo.
• Izberite Razdalja in čas, če želite izbrati ciljno razdaljo in
čas.
• Izberite Razdalja in tempo ali Razdalja in hitrost, če
želite izbrati ciljno razdaljo in tempo ali hitrost.
Prikaže se zaslon s ciljem vadbe, na katerem je prikazan
predvideni končni čas. Predvideni končni čas se izračuna
glede na trenutno uspešnost in preostali čas.
5 Izberite START, da zaženete časovnik.
6 Ko z dejavnostjo zaključite, izberite STOP > Shrani.
Preklic cilja vadbe
1 Med dejavnostjo držite tipko UP.
2 Izberite Trening > Prekliči cilj > Da.
Tekmovanje s prejšnjo dejavnostjo
Tekmujete lahko s prej zabeleženo ali preneseno dejavnostjo.
Funkcija deluje skupaj s funkcijo Virtual Partner, da si lahko med
dejavnostjo ogledate, kakšno prednost ali zaostanek imate.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
1 Držite UP.
2 Izberite Trening > Tekma z dejavnostjo.
3 Izberite možnost:
• Izberite Iz zgodovine, če želite izbrati dejavnost, ki ste jo
v preteklosti zabeležili v napravo.
• Izberite Preneseno, če želite izbrati dejavnost, ki ste jo
prenesli iz računa Garmin Connect.
4 Izberite dejavnost.
Prikaže se zaslon Virtual Partner, na katerem je prikazan
predviden končni čas.
5 Izberite START, da zaženete časovnik.
9
6 Ko z dejavnostjo zaključite, izberite STOP > Shrani.
Osebni rekordi
Ob zaključku dejavnosti naprava prikaže nove osebne rekorde,
če ste jih dosegli med dejavnostjo. Osebni rekordi vsebujejo
najhitrejši čas več običajnih razdalj na tekmah in najdaljši tek ali
vožnjo.
Ogled osebnih rekordov
1 Držite UP.
2 Izberite Moja statistika > Rekordi.
3 Izberite šport.
4 Izberite rekord.
5 Izberite Ogled zapisa.
Obnovitev osebnega rekorda
Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen
prej.
1 Držite UP.
2 Izberite Moja statistika > Rekordi.
3 Izberite šport.
4 Izberite rekord, ki ga želite povrniti.
5 Izberite Nazaj > Da.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Brisanje osebnega rekorda
1 Držite UP.
2 Izberite Moja statistika > Rekordi.
3 Izberite šport.
4 Izberite rekord, ki ga želite izbrisati.
5 Izberite Počisti zapis > Da.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Brisanje vseh osebnih rekordov
1 Držite UP.
2 Izberite Moja statistika > Rekordi.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
3 Izberite šport.
4 Izberite Počisti vse zapise > Da.
Izbrišejo se le rekordi tega športa.
O funkciji Training Effect
Training Effect meri učinek dejavnosti na vašo telesno
pripravljenost. Training Effect se med dejavnostjo nabira. Z
napredovanjem dejavnosti se vrednost učinka vadbe viša, kar
vam sporoča, kako je dejavnost izboljšala vašo pripravljenost.
Training Effect je določen s podatki vašega uporabniškega
profila, srčnim utripom, trajanjem in intenzivnostjo dejavnosti.
Poudariti je treba, da se številke funkcije Training Effect (od 1,0
do 5,0) med prvimi nekaj teki lahko zdijo nenormalno visoke. Da
bo naprava ugotovila vašo telesno pripravljenost, je potrebnih
več dejavnosti.
Training Effect Opis
Od 1,0 do 1,9
Pripomore k okrevanju (kratke dejavnosti). Izboljša
vzdržljivost pri daljših dejavnostih (daljših od 40 min.).
Od 2,0 do 2,9
Ohranja telesno pripravljenost.
Od 3,0 do 3,9
Izboljša telesno pripravljenost, če jo ponavljate kot del
tedenskega programa vadbe.
Od 4,0 do 4,9
Močno izboljša telesno pripravljenost, če jo ponavljate
enkrat do dvakrat na teden z zadostnim časom
okrevanja.
5,0
Povzroči začasno preobremenitev z velikim izboljšanjem. Do te številke vadite zelo previdno. Potrebni so
dodatni dnevi okrevanja.
10
Tehnologijo Training Effect zagotavlja in podpira družba
Firstbeat Technologies Ltd. Za več informacij obiščite
www.firstbeattechnologies.com.
Ura
Nastavljanje opozorila
Nastavite lahko do deset različnih alarmov. Vsak alarm lahko
nastavite tako, da se oglasi le enkrat ali pa se redno ponavlja.
1 Držite UP.
2 Izberite Ura > Budilka > Dodaj alarm.
3 Izberite Stanje > Vklopljeno.
4 Izberite Čas in vnesite uro alarma.
5 Izberite Obvestilo in izberite vrsto obvestila (neobvezno).
6 Izberite Frekvenca in izberite, kdaj naj se alarm ponovi.
7 Izberite Osvetlitev > Vklopljeno, da pri alarmu vklopite
osvetlitev zaslona.
Vklop odštevalnika
1
2
3
4
Držite UP.
Izberite Ura > Štoparica.
Vnesite čas.
Če je treba, izberite Zaženi znova > Vklopljeno, da
samodejno znova zaženete časovnik, ko poteče.
5 Po potrebi izberite Obvestilo in izberite vrsto obvestila.
6 Izberite Zaženi časovnik.
Uporaba štoparice
1 Držite UP.
2 Izberite Ura > Štoparica.
3 Na uri izberite START.
Nastavitev opozoril o sončnem vzhodu in
zahodu
Opozorila o sončnem vzhodu in zahodu lahko nastavite tako, da
se predvajajo določeno število minut ali ur pred dejanskim
sončnim vzhodom ali zahodom.
1 Držite UP.
2 Izberite Ura > Alarmi.
3 Izberite možnost:
• Izberite Do sonč. zah. > Stanje > Vklopljeno.
• Izberite Do sonč. vzh. > Stanje > Vklopljeno.
4 Izberite Čas in vnesite čas.
Navigacija
Projekcija točke poti
Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer
od trenutne do nove lokacije.
1 Po potrebi dodajte program za projekcijo točke poti na
seznam programov (Nastavitve programov za dejavnosti,
stran 14).
2 Izberite tipko START > Projekcija točke poti.
3 Izberite tipko UP ali DOWN za nastavitev smeri.
4 Izberite tipko START.
5 Izberite tipko DOWN za izbiro merske enote.
6 Izberite tipko UP za vnos razdalje.
7 Izberite tipko START za shranjevanje.
Predvidena točka poti se shrani pod privzetim imenom.
Ura
Shranjevanje lokacije
Zemljevid
Trenutno lokacijo lahko shranite in začnete navigacijo do nje
pozneje.
1 Držite UP.
2 Izberite Shrani položaj.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
kaže vaš položaj na zemljevidu. Na zemljevidu se prikažejo
imena in simboli lokacij. Med navigacijo do cilja je vaša
načrtovana pot označena s črto na zemljevidu.
• Navigacija na zemljevidu (Obračanje in povečevanje
zemljevida, stran 11)
• Nastavitve zemljevida (Prilagajanje funkcij zemljevida,
stran 18)
Urejanje shranjenih lokacij
Shranjeno lokacijo lahko izbrišete ali spremenite njeno ime,
nadmorsko višino in podatke o položaju.
1 Držite UP.
2 Izberite Navigacija > Shranjene lokacije.
3 Izberite shranjeno lokacijo.
4 Izberite možnost za urejanje lokacije.
Brisanje vseh shranjenih lokacij
Izbrišete lahko vse shranjene lokacije hkrati.
1 Držite UP.
2 Izberite Navigacija > Shranjene lokacije > Izbriši vse.
Navigacija do cilja
Napravo lahko uporabljate za navigacijo do cilja ali sledenje
progi. Ko začnete navigacijo, lahko izberete dejavnost, ki jo
želite uporabljati med potovanjem do svojega cilja, kot so
pohodništvo, tek ali kolesarjenje. Če pri začetku navigacije že
snemate dejavnost, naprava med navigacijo nadaljuje s
snemanjem trenutne dejavnosti.
1 Držite UP.
2 Izberite Navigacija.
3 Izberite kategorijo.
4 Sledite pozivom na zaslonu, da izberete cilj.
5 Izberite Pojdi.
6 Izberite dejavnost.
Prikažejo se informacije o navigaciji.
7 Za začetek navigacije izberite START.
8 Izberite UP ali DOWN, da si ogledate dodatne podatkovne
strani (neobvezno).
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi
Napravo lahko usmerite v objekt v daljavi, kot je vodovodni
stolp, zaklenete smer in začnete navigacijo do objekta.
1 Držite UP.
2 Izberite Navigacija > Poglej in pojdi.
3 Usmerite zgornji del ure proti objektu in izberite START.
4 Izberite dejavnost.
Prikažejo se informacije o navigaciji.
5 Za začetek navigacije izberite START.
6 Izberite UP ali DOWN, da si ogledate dodatne podatkovne
strani (neobvezno).
Kompas
Naprava je opremljena s 3-osnim kompasom s samodejnim
umerjanjem. Funkcije in videz kompasa se spreminjajo glede na
dejavnost, ali je GPS omogočen in ali izvajate navigacijo do
cilja. Nastavitve kompasa lahko spremenite ročno (Nastavitve
kompasa, stran 17). Če želite hitro odpreti nastavitve
kompasa, lahko izberete START v pripomočku za kompas.
Zgodovina
Obračanje in povečevanje zemljevida
1 Če si želite ogledati zemljevid, med navigacijo izberite UP ali
DOWN.
2 Držite UP.
3 Izberite Obračanje/povečava.
4 Izberite možnost:
• Če želite preklapljati med obračanjem navzgor in navzdol
ter levo in desno ali povečevanjem, izberite START.
• Če želite obračati ali povečati zemljevid, izberite UP in
DOWN.
• Za izhod izberite BACK.
Navigacija do začetne točke
Začnete lahko navigacijo nazaj do začetne točke sledi ali
dejavnosti po poti, ki ste jo prepotovali. Funkcija je na voljo le za
dejavnosti, ki uporabljajo GPS.
Med dejavnostjo izberite STOP > TracBack.
Na zemljevidu se prikažeta vaša trenutna lokacija À in sled,
ki ji želite slediti Á.
Višinomer in barometer
Naprava vsebuje notranji višinomer in barometer. Naprava
stalno zbira podatke o nadmorski višini in tlaku, tudi v načinu
varčevanja z energijo. Višinomer prikazuje približno nadmorsko
višino glede na spremembe tlaka. Barometer prikazuje podatke
o tlaku okolja glede na nespremenljivo nadmorsko višino, na
kateri je bil višinomer nazadnje umerjen (Nastavitve višinomera,
stran 17). Če želite hitro odpreti nastavitve višinomera ali
barometra, izberite START v pripomočku za višinomer ali
barometer.
Zgodovina
Zgodovina vključuje čas, razdaljo, kalorije, povprečen tempo ali
hitrost, podatke o krogu in izbirne informacije senzorja ANT+.
OPOMBA: ko je pomnilnik naprave poln, se najstarejši podatki
prepišejo.
Uporaba zgodovine
V zgodovini so prejšnje dejavnosti, ki ste jih shranili v napravo.
1 Držite UP.
2 Izberite možnost Zgodovina > Dejavnosti.
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati dodatne informacije o dejavnosti,
izberite Podrobnosti.
11
• Če želite izbrati krog in si ogledate dodatne informacije o
vsakem krogu, izberite Krogi.
• Če želite izbrati interval in si ogledati dodatne informacije
o vsakem intervalu, izberite Intervali.
• Če si želite dejavnost ogledati na zemljevidu, izberite
Zemljevid.
• Če želite začeti obratno navigacijo po poti, ki ste jo
prepotovali med dejavnostjo, izberite TracBack
(Navigacija do začetne točke, stran 11).
• Če želite izbrisati izbrano dejavnost, izberite Izbriši.
• Če želite začeti navigacijo po poti, ki ste jo prepotovali
med dejavnostjo, izberite Pojdi.
Zgodovina več športov
Naprava shrani splošen povzetek dejavnosti z več športi,
vključno s skupno razdaljo, časom, kalorijami in izbirnimi podatki
dodatne opreme. Naprava tudi loči podatke vsakega športa in
prehodov med njimi, da lahko primerjate podobne vadbene
dejavnosti in sledite, kako hitro opravite prehode. Zgodovina
prehodov vključuje razdaljo, čas, povprečno hitrost in kalorije.
Ogled časa v vsakem območju srčnega utripa
Preden si lahko ogledate podatke o območjih srčnega utripa,
morate napravo združiti z združljivim merilnikom srčnega utripa,
nato pa dokončati in shraniti dejavnost.
Z upoštevanjem časa v vsakem območju srčnega utripa lahko
prilagodite intenzivnost vadbe.
1 Držite UP.
2 Izberite možnost Zgodovina > Dejavnosti.
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite Čas v območju.
Ogled skupnega števila korakov
Preden si lahko ogledate skupno število korakov, morate vklopiti
sledenje dejavnostim (Vklop sledenja dejavnostim, stran 8).
1 Držite UP.
2 Izberite Zgodovina > Koraki.
3 Izberite dan, za katerega si želite ogledate skupno število
korakov, cilj korakov, prepotovano razdaljo in porabljene
kalorije.
Ogled vseh podatkovnih vrednosti
Ogledate si lahko nabrane podatke o razdalji in času, shranjene
v napravi.
1 Držite UP.
2 Izberite Zgodovina > Skupno.
3 Po potrebi izberite dejavnost.
4 Izberite možnost za ogled tedenskih ali mesečnih skupnih
vrednosti.
Brisanje zgodovine
1 Držite UP.
2 Izberite Zgodovina > Moznosti.
3 Izberite možnost:
• Izberite Izbriši vse dejavnosti za brisanje vseh dejavnosti
iz zgodovine.
• Izberite možnost Ponastavi skupne vrednosti za
ponastavitev vseh skupnih vrednosti razdalje in časa.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
4 Potrdite izbiro.
12
Uporaba merilnika prevožene poti
Merilnik opravljene poti samodejno beleži prepotovano razdaljo
in opravljen vzpon.
1 Držite UP.
2 Izberite Moja statistika > Merilnik opravljene poti.
3 Izberite možnost za ogled skupnih vrednosti merilnika
opravljene poti.
4 Če je treba, izberite skupno vrednost, in izberite Da, da
merilnik opravljene poti ponastavite na nič.
Povezane funkcije
Povezane funkcije so na voljo za napravo quatix 3, ko jo
povežete z združljivim pametnim telefonom prek brezžične
tehnologije Bluetooth. Za nekatere funkcije boste morali v
povezani pametni telefon namestiti program Garmin Connect
Mobile. Za več informacij obiščite www.garmin.com/apps.
Nekatere funkcije so na voljo tudi, kadar napravo povežete z
brezžičnim omrežjem.
Obvestila telefona: v napravi quatix 3 prikazuje obvestila
telefona in sporočila.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite spremljevalce, da si na strani za sledenje
storitve Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
dejavnost v vaš račun Garmin Connect takoj, ko jo nehate
beležiti.
Connect IQ: omogoča vam, da razširite funkcionalnost naprave
z novimi videzi ure, pripomočki, programi in podatkovnimi
polji.
Omogočanje Bluetooth Obvestil
Preden lahko omogočite obvestila, morate napravo quatix 3
združiti z združljivo mobilno napravo (Združevanje pametnega
telefona z napravo, stran 1).
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Bluetooth > Pametna obvestila >
Stanje > Vklopljeno.
3 Izberite Med dejavnostjo.
4 Izberite nastavitev obvestil.
5 Izberite nastavitev zvoka.
6 Izberite Način ure.
7 Izberite nastavitev obvestil.
8 Izberite nastavitev zvoka.
9 Izberite Premor.
10 Določite časovno obdobje, v katerem naj bo opozorilo o
novem obvestilu prikazano na zaslonu.
Ogled obvestil
1 Če si želite ogledati pripomoček za obvestila, v uri izberite
UP.
2 Izberite START in nato še obvestilo.
3 Če je treba, izberite DOWN, da se premaknete po vsebini
obvestila.
4 Če se želite vrniti na prejšnji zaslon, izberite BACK.
Obvestilo ostane v napravi quatix 3, dokler si ga ne ogledate
ali odstranite iz mobilne naprave.
Upravljanje obvestil
Z združljivim pametnim telefonom lahko upravljate obvestila, ki
se prikažejo v napravi quatix 3.
Povezane funkcije
Izberite možnost:
• Če uporabljate napravo Apple , v nastavitvah središča za
obvestila v pametnem telefonu izberite elemente, ki se
prikažejo v napravi.
• Če uporabljate napravo Android™, v programskih
nastavitvah v programu Garmin Connect Mobile izberite
elemente, ki se prikažejo v napravi.
®
Izklop tehnologije Bluetooth
1 Držite UP.
2 Če želite izklopiti tehnologijo Bluetooth v napravi quatix 3,
izberite Nastavitve > Bluetooth > Stanje > Izklopljeno.
Za več informacij o izklopu brezžične tehnologije Bluetooth v
mobilni napravi si oglejte njen priročnik za uporabo.
Vklop in izklop opozoril o povezavi Bluetooth
Napravo quatix 3 lahko nastavite tako, da vas opozori, ko
združeni pametni telefon vzpostavi in prekine povezavo z
brezžično tehnologijo Bluetooth.
OPOMBA: opozorila o povezavi Bluetooth so privzeto
izklopljena.
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Bluetooth > Alarmi.
Iskanje izgubljene mobilne naprave
S to funkcijo lahko poiščete izgubljeno mobilno napravo, ki je
združena z brezžično tehnologijo Bluetoothin je trenutno v
dosegu.
1 Na uri izberite START.
2 Izberite Poišči telefon.
Naprava quatix 3 začne iskati združeno mobilno napravo.
Mobilna naprava predvaja zvočno opozorilo in na zaslonu
naprave quatix 3 se prikaže moč signala Bluetooth. Ko se
približujete mobilni napravi, se moč signala Bluetooth
povečuje.
3 Izberite LAP, da zaustavite iskanje.
Garmin Connect
S prijatelji se lahko povežete v računu Garmin Connect. Garmin
Connect vam prinaša orodja za sledenje, analizo, izmenjavo in
spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke vašega
aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
vožnjami, plavanji, pohodi, triatloni, igranjem golfa in drugim.
Garmin Connect je vaš spletni sledilnik statistike, v katerem
lahko analizirate in objavljate vse svoje igre golfa. Če se želite
prijaviti za brezplačen račun, obiščite www.garminconnect.com
/start.
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite dejavnost z
napravo, lahko to dejavnost prenesete v Garmin Connect in
jo tam hranite kolikor časa želite.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši vadbi in dejavnostih na prostem, vključno s časom,
razdaljo, srčnim utripom, porabljenimi kalorijami, kadenco,
zračnim pogledom zemljevida ter grafikoni tempa in hitrosti.
Ogledate si lahko podrobnejše informacije o vaših igrah
golfa, vključno s karticami z rezultati, statistikami in
informacijami o igrišču. Ogledate si lahko tudi prilagodljiva
poročila.
OPOMBA: nekateri podatki zahtevajo dodatno opremo, na
primer merilnik srčnega utripa.
Spremljajte napredek: spremljate lahko svoje dnevne korake,
sodelujete v prijateljskem tekmovanju s svojimi povezavami
in dosegate svoje cilje.
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Upravljanje nastavitev: v računu Garmin Connect lahko
prilagajate nastavitve naprave in uporabnika.
Uporaba programa Garmin Connect Mobile
Vse podatke dejavnosti lahko prenesete v račun Garmin
Connect, kjer lahko naredite izčrpno analizo. V računu Garmin
Connect si lahko ogledate zemljevid dejavnosti ali pa jo delite s
prijatelji. Samodejno prenašanje lahko vklopite v programu
Garmin Connect Mobile.
> Naprave
1 V programu Garmin Connect Mobile izberite
Garmin.
2 Izberite napravo quatix 3 in nato še Nastavitve naprave.
3 Če želite vklopiti samodejno prenašanje, preklopite stikalo.
Ročno prenašanje podatkov v Garmin Connect Mobile
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Bluetooth > Sinhronizacija.
Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku
Če naprave quatix 3 še niste združili s pametnim telefonom,
lahko vse podatke o dejavnostih v račun Garmin Connect
prenesete z računalnikom.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Oglejte si www.garminconnect.com/start.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Povezane funkcije Wi‑Fi
®
Naprava quatix 3 ima povezane funkcije Wi‑Fi. Program Garmin
Connect Mobile za uporabo povezave Wi‑Fi ni obvezen.
Dejavnost se prenese v vaš račun Garmin Connect:
samodejno pošlje dejavnost v vaš račun Garmin Connect
takoj, ko jo nehate beležiti.
Vadbe in načrti vadb: omogoča iskanje in izbiro vadb ter
načrtov vadb na spletnem mestu Garmin Connect. Ko
naprava naslednjič vzpostavi povezavo Wi‑Fi, se datoteke
brezžično pošljejo vanjo.
Posodobitve programske opreme: naprava prenese
najnovejšo posodobitev programske opreme, ko je na voljo
povezava Wi‑Fi. Ko naslednjič vklopite ali odklenete napravo,
lahko posodobitev programske opreme namestite tako, da
sledite navodilom na zaslonu.
Nastavitev povezljivosti Wi‑Fi
1 Obiščite www.garminconnect.com/start in prenesite program
Garmin Express.
2 Sledite navodilom na zaslonu za nastavitev povezave Wi‑Fi s
programom Garmin Express.
Povezane funkcije
13
Funkcije Connect IQ
Uri lahko dodate funkcije Connect IQ družbe Garmin in drugih
ponudnikov s programom Garmin Connect Mobile. Napravo
lahko prilagodite z videzi ure, podatkovnimi polji, pripomočki in
programi.
Videzi ure: omogoča vam spreminjanje videza ure.
Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih
polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini
na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate
vdelanim funkcijam in stranem.
Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki
senzorjev in obvestili.
Programi: uri lahko dodate interaktivne funkcije, na primer nove
vrste dejavnosti na prostem in vadbe.
Prenos funkcij Connect IQ
Preden lahko v programu Garmin Connect Mobile prenesete
funkcije Connect IQ, morate napravo quatix 3 združiti s
pametnim telefonom.
1 V nastavitvah v programu Garmin Connect Mobile izberite
Trgovina Connect IQ.
2 Po potrebi izberite svojo napravo.
3 Izberite funkcijo Connect IQ.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Prenašanje funkcij Connect IQ z
računalnikom
1
2
3
4
5
Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Obiščite garminconnect.com in se prijavite.
V pripomočku za naprave izberite Trgovina Connect IQ.
Izberite funkcijo Connect IQ in jo prenesite.
Sledite navodilom na zaslonu.
Pripomočki
V napravo so prednaloženi pripomočki, ki omogočajo hiter
prikaz informacij. Nekateri pripomočki potrebujejo povezavo
Bluetooth z združljivim pametnim telefonom.
V skladu s privzetimi nastavitvami nekateri pripomočki niso vidni.
Na kolo pripomočkov jih lahko dodate ročno.
Obvestila: opozarjajo vas na dohodne klice, besedilna
sporočila, nove objave na družabnih omrežjih in druge
informacije v skladu z nastavitvami obvestil v pametnem
telefonu.
Koledar: prikaže prihodnje sestanke na koledarju pametnega
telefona.
Upravljanje glasbe: upravljanje predvajalnika glasbe v
pametnem telefonu.
Vreme: prikaže trenutno temperaturo in vremensko napoved.
Moj dan: prikaže dinamični povzetek dejavnosti za tekoči dan.
Meritve vključujejo zadnji zabeleženi šport, minute
intenzivnosti, nadstropja, v katera ste se povzpeli, korake,
porabljene kalorije in druge meritve.
Sledenje dejavnostim: sledi dnevnemu število korakov, cilju
korakov, prepotovani razdalji, porabljenim kalorijam in
statistiki spanja.
Minute intenzivnosti: spremlja čas, ki ga porabite za zmerne
do živahne dejavnosti, tedenski cilj za minute intenzivnosti in
napredek pri doseganju cilja.
Srčni utrip: prikaže trenutni srčni utrip s številom utripov na
minuto (bpm), najnižji srčni utrip med počitkom za tekoči dan
in grafikon srčnega utripa.
Zadnji šport: prikaže kratek povzetek zadnjega zabeleženega
športa in skupno razdaljo za tekoči teden.
14
VBK: prikaže združene informacije višinomera, barometra in
kompasa.
Informacije senzorjev: prikaže informacije notranjega senzorja
ali povezanega senzorja ANT+.
Kompas: prikaže elektronski kompas.
Zemljevid: prikaže vašo lokacijo na zemljevidu.
Kontrolniki: omogoča vklop in izklop povezljivosti Bluetooth in
funkcij, vključno s funkcijama Ne moti in Poišči moj telefon ter
ročno sinhronizacijo.
Upravljanje kamere VIRB : omogoča upravljanje kamere, ko je
naprava VIRB združena z napravo quatix 3.
Zadnja dejavnost: prikaže kratek povzetek zadnje zabeležene
dejavnosti, kot je zadnji tek, zadnja vožnja ali zadnje
plavanje.
Kalorije: prikaže informacije o kalorijah za tekoči dan.
Golf: prikaže informacije o golfu za zadnji krog.
®
Prikaz pripomočkov
V napravo je že prednaloženih več pripomočkov, še več pa vam
jih je na voljo, ko napravo združite s pametnim telefonom.
1 Na katerem koli zaslonu držite DOWN.
Prikaže se ura.
2 Izberite UP ali DOWN.
Naprava kroži po razpoložljivih pripomočkih.
3 Če snemate dejavnost, izberite BACK, da se vrnete na stran
s podatki dejavnosti.
4 Za ogled dodatnih možnosti in funkcij pripomočka izberite
START (neobvezno).
Daljinski upravljalnik za VIRB
Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da
športno kamero VIRB upravljate z napravo. Če želite kupiti
športno kamero VIRB, obiščite www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje športne kamere VIRB
Preden lahko uporabljate daljinski upravljalnik za VIRB, morate
v kameri VIRB omogočiti možnost upravljanja z daljinskim
upravljalnikom. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
naprav VIRB. Prav tako morate pripomoček VIRB nastaviti tako,
da bo prikazan na kolesu pripomočkov (Prilagajanje kolesa
pripomočkov, stran 17).
1 Vklopite kamero VIRB.
2 V napravi quatix 3 izberite UP ali DOWN na sprednji strani
ure, da prikažete pripomoček VIRB.
3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
4 Izberite možnost:
• Če želite posneti video, izberite START.
Na zaslonu naprave quatix 3 se pojavi časovnik videa.
• Če želite nehati snemati video, izberite STOP.
• Če želite zajeti fotografijo, izberite DOWN.
Prilagajanje naprave
Nastavitve programov za dejavnosti
Te nastavitve omogočajo prilagajanje vsakega prednaloženega
programa za dejavnosti vašim potrebam. Prilagodite lahko na
primer podatkovne strani in omogočite opozorila ter funkcije
vadbe. Vse nastavitve niso na voljo za vse vrste dejavnosti.
Držite tipko UP, nato pa izberite Nastavitve > Programi in
izberite dejavnost.
Podatkovni zasloni: omogoča vam, da prilagodite podatkovne
zaslone za dejavnost (Prilagajanje podatkovnih zaslonov,
stran 15). Pri nekaterih dejavnostih lahko prikažete ali
skrijete tudi podatkovni zaslon zemljevida.
Funkcije Connect IQ
Alarmi: nastavi opozorila za vadbo ali navigacijo za dejavnost.
Metronom: predvaja zvoke v stalnem ritmu. Tako lahko
izboljšate svoje rezultate z vadbo pri hitrejši, počasnejši ali
bolj enakomerni kadenci (Uporaba metronoma, stran 4).
Auto Lap: nastavi možnosti za funkcijo Auto Lap (Auto Lap,
stran 16).
Auto Pause: nastavi napravo, da preneha snemati podatke, ko
se ustavite ali pade hitrost pod določeno vrednost
(Omogočanje funkcije Auto Pause , stran 16).
Samodejni vzpon: omogoča napravi, da samodejno zazna
spremembe nadmorske višine z vgrajenim merilnikom višine.
Samodejni tek: omogoča napravi, da samodejno zazna
smučarske vožnje z vgrajenim merilnikom pospeška.
Hitrost v 3D: izračuna vašo hitrost s spremembo nadmorske
višine in vodoravnega premikanja po tleh (Hitrost in razdalja v
3D, stran 16).
Razdalja v 3D: izračuna prepotovano razdaljo s spremembo
nadmorske višine in vodoravnega premikanja po tleh.
Tipka Lap: omogoča vam, da med dejavnostjo beležite krog ali
počitek.
Samod. pom.: omogoča vam samodejno premikanje med vsemi
zasloni s podatki o dejavnosti, ko deluje časovnik (Uporaba
samodejnega pomikanja, stran 16).
GPS: nastavi način za anteno GPS (UltraTrac, stran 16).
Velikost bazena: nastavi dolžino bazena za plavanje v bazenu
(Plavanje v bazenu, stran 4).
Zazn. zaves.: omogoči zaznavanje zamahov za plavanje v
bazenu.
Varčevanje z energijo: nastavi časovno omejitev dejavnosti za
varčevanje z energijo (Nastavitve časovne omejitve za
varčevanje z energijo, stran 16).
Barva ozadja: nastavi barvo ozadja vsake dejavnosti na črno ali
belo.
Barva za poud.: nastavi barvo za poudarjanje vsake dejavnosti,
ki pomaga pri prepoznavanju, katera dejavnost je aktivna.
Stanje: prikaže ali skrije dejavnost na seznamu programov.
Pomik navzgor: spremeni položaj dejavnosti na seznamu
programov.
Pomik navzdol: spremeni položaj dejavnosti na seznamu
programov.
Odstrani: izbriše dejavnost.
OPOMBA: s tem dejavnost izbrišete s seznama programov
in vse nastavitve dejavnosti, ki so jih vnesli uporabniki. Če
želite odstranjeno dejavnost vrniti na seznam, lahko vse
nastavitve naprave povrnete na tovarniške privzete vrednosti
(Obnovitev vseh privzetih nastavitev, stran 23).
Preimenuj: nastavi ime dejavnosti.
®
®
Prilagajanje podatkovnih zaslonov
Za vsako dejavnost lahko prikažete, skrijete in spremenite
postavitev ter vsebino podatkovnih zaslonov.
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Programi.
3 Izberite dejavnost, ki jo želite prilagoditi.
4 Izberite Podatkovni zasloni.
5 Izberite podatkovni zaslon, ki ga želite prilagoditi.
6 Izberite možnost:
• Če želite vklopiti ali izklopiti podatkovni zaslon, izberite
Stanje.
• Če želite spremeniti število podatkovnih polj na
podatkovnem zaslonu, izberite Postavitev.
• Izberite polje, da spremenite podatke, prikazane v njem.
Prilagajanje naprave
Dodajanje zemljevida dejavnosti
Zemljevid lahko dodate skupini podatkovnih zaslonov v
dejavnosti.
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Programi.
3 Izberite dejavnost, ki jo želite prilagoditi.
4 Izberite Podatkovni zasloni > Zemljevid.
5 Če želite vklopiti ali izklopiti zemljevid, izberite Stanje.
6 Izberite Usmerjenost.
7 Izberite možnost:
• Če želite na vrhu strani prikazati sever, izberite Sever gor.
• Če želite na vrhu strani prikazati smer potovanja, izberite
Smer zgoraj.
8 Če želite prikazati ali skriti lokacije na zemljevidu, izberite
Uporabniške lok..
9 Če želite, da se optimalna raven povečave zemljevida
nastavi samodejno, izberite Samodejna pov..
Če izberete Izklopljeno, morate zemljevid povečati ali
pomanjšati ročno.
Opozorila
Za vsako dejavnost lahko nastavite opozorila, ki vam lahko
pomagajo pri napredku do določenih ciljev, izboljšanju
zavedanja okolja in navigaciji do cilja. Nekatera opozorila so na
voljo samo za določene dejavnosti. Obstajajo tri vrste opozoril:
opozorila o dogodku, opozorila o območju in ponavljajoča se
opozorila.
Opozorilo o dogodku: opozorilo o dogodku vas obvesti enkrat.
Dogodek je določena vrednost. Napravo lahko na primer
nastavite tako, da vas opozori, ko dosežete določeno višino.
Opozorilo o območju: opozorilo o območju vas obvesti vsakič,
ko je naprava zunaj določenega območja vrednosti. Napravo
lahko na primer nastavite tako, da vas opozori, ko je vaš
srčni utrip pod 60 utripi na minuto (bpm) in nad 210 bpm.
Ponavljajoče se opozorilo: ponavljajoče opozorilo vas obvesti
vsakič, ko naprava zabeleži določeno vrednost ali interval.
Napravo lahko na primer nastavite tako, da vas opozori
vsakih 30 minut.
Ime opozorila Vrsta
opozorila
Opis
Kadenca
Območje
Nastavite lahko najmanjše in največje
vrednosti kadence.
Kalorije
Dogodek,
ponavljajoče
Nastavite lahko število kalorij.
Prilagodi
Ponavljajoče
Izberete lahko obstoječe sporočilo ali
ustvarite sporočilo po meri in izberete
vrsto opozorila.
Razdalja
Ponavljajoče
Nastavite lahko interval razdalje.
Višina
Območje
Nastavite lahko najmanjše in največje
vrednosti višine.
Srčni utrip
Območje
Nastavite lahko najmanjše in največje
vrednosti srčnega utripa ali izberete
spremembe območja. Oglejte si O
območjih srčnega utripa, stran 7 in
Izračuni območij srčnega utripa,
stran 7.
Tempo
Območje
Nastavite lahko najmanjše in največje
vrednosti tempa.
Moč
Območje
Nastavite lahko visoko ali nizko raven
moči.
Tek/hoja
Ponavljajoče
Ob rednih intervalih lahko nastavite
časovno določene premore med hojo.
Hitrost
Območje
Nastavite lahko najmanjše in največje
vrednosti hitrosti.
Čas
Dogodek,
ponavljajoče
Nastavite lahko časovni interval.
15
Nastavitev opozoril
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite Alarmi.
5 Izberite možnost:
• Če želite dejavnosti dodati novo opozorilo, izberite Dodaj
novo.
• Če želite urediti obstoječe opozorilo, izberite ime
opozorila.
6 Če je treba, izberite vrsto opozorila.
7 Izberite območje ter za opozorilo vnesite najnižjo in najvišjo
vrednost ali vrednost po meri.
8 Če je treba, vklopite opozorilo.
Pri opozorilih o dogodkih in ponavljajočih se opozorilih se
sporočilo prikaže vsakič, ko dosežete vrednost o opozorilu. Pri
opozorilih o območjih se sporočilo prikaže vsakič, ko presežete
ali padete pod naveden obseg (najnižjo in najvišjo vrednost).
Auto Lap
Označevanje krogov po razdalji
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih dejavnosti (na primer vsako
miljo ali 5 kilometrov).
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite Auto Lap.
5 Izberite možnost:
• Če želite vklopiti ali izklopiti Auto Lap, izberite Auto Lap.
• Če želite prilagoditi razdaljo med krogi, izberite Samod.
razdalja.
Po vsakem dokončanem krogu se prikaže sporočilo s časom
kroga. Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira
(Nastavitve sistema, stran 18).
Po potrebi lahko prilagodite podatkovne strani tako, da bodo
prikazovale dodatne podatke o krogih (Prilagajanje podatkovnih
zaslonov, stran 15).
Prilagajanje sporočila v opozorilu o krogu
Prilagodite lahko eno ali dve podatkovni polji, ki se pojavita v
sporočilu opozorila o krogu.
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite Auto Lap > Op. o krogu.
5 Izberite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
6 Izberite Predogled (izbirno).
Omogočanje funkcije Auto Pause
®
S funkcijo Auto Pause lahko samodejno začasno zaustavite
časovnik, ko se nehate premikati. Ta funkcija je koristna, če
dejavnost vključuje semaforje ali druga mesta, kjer morate
upočasniti ali se ustaviti.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Programi.
16
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
Izberite
Auto Pause.
4
5 Izberite možnost:
• Če želite časovnik samodejno zaustaviti, ko se prenehate
premikati, izberite Med postankom.
• Če želite časovnik samodejno zaustaviti, ko vaš tempo ali
hitrost pade pod določeno vrednost, izberite Po meri.
Omogočanje samodejnega vzpona
S funkcijo samodejnega vzpona lahko samodejno zaznate
spremembe nadmorske višine. Uporabite jo lahko pri
dejavnostih, kot so plezanje, pohodništvo, tek in kolesarjenje.
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite Samodejni vzpon > Stanje > Vklopljeno.
5 Če želite ugotoviti, kateri podatkovni zaslon bo prikazan med
tekom, izberite Zaslon za tek.
6 Če želite ugotoviti, kateri podatkovni zaslon bo prikazan med
plezanjem, izberite Zaslon za vzpon.
Če
je treba, izberite Preobrni barve, da preobrnete barve
7
zaslona pri spreminjanju načinov.
8 Če želite nastavite razmerje vzpona glede na čas, izberite
Navpična hitrost.
9 Če želite nastaviti, kako hitro naprava spreminja načine,
izberite Preklop načina.
Hitrost in razdalja v 3D
Nastavite lahko hitrost in razdaljo v 3D za izračun hitrosti ali
razdalje s spremembami nadmorske višine in vodoravnega
premikanja po tleh. Uporabite jo lahko pri dejavnostih, kot so
smučanje, plezanje, navigacija, pohodništvo, tek in kolesarjenje.
Uporaba samodejnega pomikanja
Funkcijo samodejnega pomikanja lahko uporabite za samodejno
kroženje med vsemi zasloni dejavnosti, ko deluje časovnik.
1 Držite tipko UP.
2 Izberite Nastavitve > Programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite Samod. pom..
5 Izberite hitrost prikaza.
UltraTrac
Funkcija UltraTrac je nastavitev GPS-a, ki beleži točke sledi in
podatke senzorja manj pogosto. Če omogočite funkcijo
UltraTrac, se podaljša življenjska doba baterije, vendar poslabša
kakovost zabeleženih dejavnosti. Funkcijo UltraTrac uporabite
za dejavnosti, ki potrebujejo daljšo življenjsko dobo baterije in za
katere so pogoste posodobitve podatkov senzorja manj
pomembne.
Nastavitve časovne omejitve za varčevanje z energijo
Nastavitve časovne omejitve določajo, kako dolgo naprava
ostane v načinu vadbe, na primer, ko čakate na začetek tekme.
Držite UP, nato pa izberite Nastavitve > Programi in izberite
dejavnost. Če želite prilagoditi nastavitve časovne omejitve
dejavnosti, izberite Varčevanje z energijo.
Normalno: nastavitev preklopa naprave v način ure z nizko
porabo po 5 minutah nedejavnosti.
Razsirjeno: nastavitev preklopa naprave v način ure z nizko
porabo po 25 minutah nedejavnosti. Podaljšan način lahko
pomeni, da boste morali baterijo polniti pogosteje.
Prilagajanje naprave
Vklop in izklop tipke Lap
S tipko LAP lahko vklopite nastavitev Tipka Lap za beleženje
kroga ali počitka med dejavnostjo. Nastavitev Tipka Lap lahko
izklopite, da preprečite beleženje krogov zaradi nenamernega
pritiskanja tipk med dejavnostjo.
1 Držite tipko UP.
2 Izberite Nastavitve > Programi.
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite Tipka Lap.
Stanje tipke Lap se spremeni v Vklopljeno ali Izklopljeno
glede na trenutno nastavitev.
Nastavitve videza ure
Videz sprednje strani ure lahko prilagodite tako, da izberete
postavitev, barve in druge podatke. Videze ure po meri lahko
prenesete tudi iz trgovine Connect IQ.
Prilagajanje videza ure
Preden aktivirate videz ure Connect IQ, ga namestiti iz trgovine
Connect IQ (Funkcije Connect IQ, stran 14).
Prilagajate lahko videz ure in prikazane informacije ali
nameščen naložen videz ure Connect IQ.
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Videz ure > Vrsta.
3 Izberite možnost:
• Če želite aktivirati prednameščen digitalni videz ure,
izberite Digitalno.
• Če želite aktivirati prednameščen analogni videz ure,
izberite Analogno.
• Če želite aktivirati nameščen videz ure Connect IQ,
izberite ime naloženega videza ure.
Če
uporabljate prednameščen videz ure, izberite med
4
naslednjimi možnostmi:
• Za spreminjanje barve ozadja izberite Barva ozadja.
• Za dodajanje ali spreminjanje barve poudarjanja
digitalnega videza ure izberite Barva za poud..
• Za spreminjanje stila števk v digitalnem videzu ure izberite
Postavitev.
• Za spreminjanje stila kazalcev v analognem videzu ure
izberite Kazalci.
• Za spreminjanje stila številk v analognem videzu ure
izberite Ozadje.
• Za spreminjanje podatkov, prikazanih v prikazu ure,
izberite Dodatni podatki.
5 Izberite UP ali DOWN, če želite predogled možnosti videza
ure.
6 Za shranjevanje izbora izberite START.
Prilagajanje kolesa pripomočkov
Elemente na kolesu pripomočkov lahko prikazujete, skrivate ali
premikate.
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Pripomočki.
3 Izberite pripomoček.
4 Izberite možnost:
• Če želite pripomoček na kolesu prikazati ali skriti, izberite
Stanje.
• Če želite spremeniti položaj pripomočka na kolesu,
izberite Pomik navzgor ali Pomik navzdol.
Nastavitve senzorjev
Nastavitve kompasa
Držite UP in izberite Nastavitve > Tipala > Kompas.
Umeri: vam omogoča ročno umerjanje senzorja kompasa
(Umerjanje kompasa, stran 17).
Zaslon: nastavi smer na kompasu v črkah stopinjah ali
miliradianih.
Referenčni sever: nastavi referenčni sever na kompasu
(Nastavitev referenčnega severa, stran 17).
Nacin: nastavi kompas tako, da uporablja le podatke
elektronskega senzorja (Vklopljeno), kombinacijo podatkov
GPS in elektronskega senzorja med premikanjem
(Samodejno) ali le podatke GPS (Izklopljeno).
Umerjanje kompasa
OBVESTILO
Elektronski kompas umerite zunaj. Če želite izboljšati
natančnost smeri neba, ne stojte blizu objektov, ki vplivajo na
magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali nadzemnih
električnih vodov.
Naprava je bila umerjena že v tovarni in privzeto uporablja
samodejno umerjanje. Če opazite, da kompas ne deluje
pravilno, na primer po dolgem potovanju ali zaradi ekstremnih
temperaturnih sprememb, lahko kompas ročno umerite.
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Tipala > Kompas > Umeri > Začni.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Nastavitev referenčnega severa
Nastavite lahko referenčno smer, ki se uporablja za izračun
informacij o smeri.
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Tipala > Kompas > Referenčni sever.
3 Izberite možnost:
• Za nastavitev geografskega severa kot referenčno smer
izberite Resnično.
• Za samodejno nastavitev magnetnega odklona za svojo
lokacijo izberite Magnetno.
• Za nastavitev mreže v severni smeri (000º) kot referenčno
smer izberite Mreža.
• Za ročno nastavitev vrednosti magnetne variacije izberite
User, vnesite magnetno variacijo in izberite Končano.
Nastavitve višinomera
Držite tipko UP in izberite Nastavitve > Tipala > Višinomer.
Sam. umer.: omogoča, da se višinomer sam umeri vsakokrat,
ko vklopite sledenje z napravami GPS.
Umeri: omogoča vam, da ročno umerite senzor višinomera.
Umerjanje barometričnega višinomera
Naprava je bila umerjena že v tovarni in privzeto uporablja
samodejno umerjanje na začetni točki GPS. Če poznate točno
višino ali pritisk na morski gladini, lahko barometrični višinomer
umerite ročno.
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Tipala > Višinomer.
3 Izberite možnost:
• Za samodejno umerjanje na začetni točki GPS izberite
Sam. umer. > Vklopljeno.
• Za vnos znane nadmorske višine izberite Umeri.
Nastavitve barometra
Držite UP in izberite Nastavitve > Tipala > Barometer.
Prilagajanje naprave
17
Risanje: nastavi časovno lestvico grafikona v pripomočku
barometra.
Opozorilo o nevihti: nastavi spremembo ravni barometričnega
tlaka, ki sproži opozorilo o nevihti.
Nastavitve navigacije
Funkcije in videz zemljevida lahko prilagodite med navigacijo do
cilja.
Prilagajanje funkcij zemljevida
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Navigacija > Podatkovni zasloni.
3 Izberite možnost:
• Če želite vklopiti ali izklopiti zemljevid, izberite Zemljevid.
• Če želite vklopiti ali izklopiti stran za usmerjanje, kjer je
prikazana smer neba ali proga, ki ji morate slediti med
navigacijo, izberite Spored.
• Izberite zaslon, ki ga želite dodati, odstraniti ali prilagoditi.
Nastavitev prikazovalnika smeri
Nastavite lahko prikazovalnik smeri, da se med navigacijo
prikaže na podatkovnih straneh. Prikazovalnik kaže na vašo
ciljno smer.
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Navigacija > Heading Bug.
Nastavitve sistema
Držite tipko UP in izberite Nastavitve > Sistem.
Profil uporabnika: omogoča vam odpiranje in prilagajanje
osebnih nastavitev (Nastavitev uporabniškega profila,
stran 7).
Bližnjične tipke: omogoča vam dodelitev bližnjic do tipk
naprave.
Jezik: nastavi jezik, prikazan v napravi.
Čas: prilagodi nastavitve časa (Časovne nastavitve, stran 18).
Osvetlitev: prilagodi nastavitve osvetlitve (Nastavitve osvetlitve
zaslona, stran 18).
Zvoki: nastavi zvoke naprave, kot so toni tipk, opozorila in
vibriranje.
Enote: nastavi merske enote, ki se uporabljajo v napravi
(Spreminjanje merskih enot, stran 18).
GLONASS: uporaba možnosti GLONASS zagotavlja višjo
učinkovitost v zahtevnih okoljih in hitrejše pridobivanje
položaja. Če omogočite možnosti GPS in GLONASS, se bo
baterija praznila hitreje, kot če omogočite le možnost GPS.
Oblika položaja: nastavi možnost oblike geografskega položaja
in možnosti referenčnega sistema.
Oblika: nastavi splošne oblikovne možnosti, na primer tempo in
hitrost, ki sta prikazana med dejavnostmi, ter začetek tedna.
Snemanje podat.: nastavi, kako naprava snema podatke o
dejavnosti. Možnost snemanja Pametno (privzeta) omogoča
daljše snemanje dejavnosti. Možnost snemanja Vsako
sekundo snema dejavnosti podrobneje, vendar z njo morda
ne boste mogli posnetki celotnih dejavnosti, ki trajajo dlje
časa.
Nacin USB: nastavi napravo na uporabo načina množičnega
shranjevanja ali načina Garmin, ko je priključena na
računalnik.
Ponastavi privzete vred.: omogoča ponastavitev uporabniških
podatkov in nastavitev (Obnovitev vseh privzetih nastavitev,
stran 23).
Posodobitev pr. opr.: omogoča nalaganje posodobitev
programske opreme z uporabo Garmin Express.
18
O napravi: prikaže podatke o napravi, programski opremi in
licenci.
Časovne nastavitve
Držite UP in izberite Nastavitve > Sistem > Čas.
Obl. zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.
Nastavite čas: nastavi časovni pas naprave. Možnost
Samodejno nastavi časovni pas samodejno na podlagi
položaja GPS.
Čas: če je nastavljen na Ročno, lahko spreminjate uro.
Nastavitve osvetlitve zaslona
Držite tipko UP in izberite Nastavitve > Sistem > Osvetlitev.
Nacin: nastavi, da se osvetlitev zaslona vklopi ročno ali
samodejno. Možnost Samodejno omogoča, da ločeno
nastavite osvetlitev zaslona za tipke, opozorila in gibe.
OPOMBA: ko Gib nastavite na Vklopljeno, sprožite
nastavitev zaslona z dvigom in kretnjo roke za pogled na
zapestje.
Premor: nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
Svetlost: nastavi raven osvetlitve zaslona.
Spreminjanje merskih enot
Merske enote za razdaljo, tempo in hitrost, nadmorsko višino,
težo, višino ter temperaturo lahko prilagajate.
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Enote.
3 Izberite vrsto meritve.
4 Izberite mersko enoto.
Senzorji ANT+
Naprava je združljiva s to izbirno brezžično dodatno opremo
ANT+:
• merilnikom srčnega utripa, kot je HRM-Run™ (Nošenje
senzorja srčnega utripa, stran 18)
• kolesarskim senzorjem za hitrost in kadenco (Uporaba
izbirnega senzorja hitrosti ali kadence kolesa, stran 19)
• senzorjem korakov (Senzor korakov, stran 19)
• senzorjem moči, kot je Vector™
• tempe™ brezžičnim senzorjem temperature (tempe,
stran 20)
Za več informacij o združljivosti in nakupu dodatnih senzorjev
obiščite http://buy.garmin.com.
Nošenje senzorja srčnega utripa
Merilnik srčnega utripa nosite neposredno na koži in tik pod
grodnico. Mora biti dovolj zategnjen, da med dejavnostjo ostane
na svojem mestu.
1 Po potrebi na merilnik srčnega utripa pritrdite razširitveni
pašček.
2 Navlažite elektrodi À na zadnji strani merilnika srčnega
utripa, da ustvarite močno povezavo med vašimi prsmi in
oddajnikom.
3 Merilnik srčnega utripa nosite tako, da je logotip Garmin
pravilno obrnjen.
Senzorji ANT+
Uporaba izbirnega senzorja hitrosti ali
kadence kolesa
Stik med zanko Á in kljukico  mora biti na vaši desni strani.
4 Merilnik srčnega utripa si ovijte okoli prsi in kljukico pritrdite
na zanko.
OPOMBA: prepričajte se, da oznaka za nego ni
prepognjena.
Ko nosite senzor srčnega utripa, je aktiven in oddaja podatke.
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu
Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo,
poskusite s temi namigi.
• Navlažite elektrode in krpice za stik (če je to ustrezno).
• Zategnite pas na prsih.
• Ogrevajte se od 5 do 10 minut.
• Upoštevajte navodila za nego (Nega merilnika srčnega
utripa, stran 24).
• Nosite bombažno majico ali dobro navlažite obe strani
paščka.
Sintetične tkanine, ki se drgnejo ali udarjajo ob merilnik
srčnega utripa, lahko ustvarijo statično elektriko, ki moti
signale srčnega utripa.
• Odmaknite se od virov, ki lahko motijo merilnik srčnega
utripa.
Viri motenj so lahko močna elektromagnetna polja, nekateri
2,4 GHz brezžični senzorji, visokonapetostni vodi, električni
motorji, pečice, mikrovalovne pečice, 2,4 GHz brezžični
telefoni in brezžične dostopne točke do lokalnih omrežij.
Združevanje senzorjev ANT+
Ko senzor prvič povezujete z vašo napravo prek brezžične
tehnologije ANT+, morate napravo in senzor najprej združiti. Ko
sta združena, se naprava samodejno poveže s senzorjem
vsakič, ko pričnete z dejavnostjo, senzor pa je aktiven in v
dosegu.
OPOMBA: če ste z napravo dobili še merilnik srčnega utripa,
potem je ta že združen z vašo napravo.
1 Če združujete merilnik srčnega utripa, si ga nadenite
(Nošenje senzorja srčnega utripa, stran 18).
Merilnik srčnega utripa podatkov namreč ne pošilja oziroma
prejema, dokler si ga ne nadenete.
2 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m (33 čevljev)
od drugih senzorjev ANT+.
3 Držite UP.
4 Izberite Nastavitve > Tipala > Dodaj novo.
5 Izberite možnost:
• Izberite Preišči vse.
• Izberite vrsto senzorja.
Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz Iskanje
spremeni v Povezano. Podatki senzorja se prikažejo v zanki
podatkovne strani ali v podatkovnem polju po meri.
Senzorji ANT+
Z združljivim senzorjem hitrosti ali kadence kolesa lahko v
napravo pošiljate podatke.
• Združite senzor z napravo (Združevanje senzorjev ANT+,
stran 19).
• Posodobite informacije v uporabniškem profilu za vadbo
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 7).
• Nastavite velikost kolesa (Velikost in premer kolesa,
stran 27).
• Peljite se (Vožnja, stran 4).
Senzor korakov
Naprava je združljiva s senzorjem korakov. S senzorjem korakov
lahko namesto z GPS-om beležite tempo in razdaljo, ko vadite v
zaprtem prostoru ali ko je signal GPS šibak. Senzor korakov je v
stanju pripravljenosti in lahko začne pošiljate podatke (kot
merilnik srčnega utripa).
Po 30 minutah nedejavnosti, se senzor korakov izklopi in tako
varčuje z baterijo. Ko je raven baterije nizka, se na napravi
prikaže sporočilo. Preostaja še približno pet ur baterije.
Izboljšanje umerjanja senzorja korakov
Pred umerjanjem naprave morate pridobiti signale GPS in
napravo združiti s senzorjem korakov (Združevanje senzorjev
ANT+, stran 19).
Senzor korakov se umerja sam, vendar lahko točnost podatkov
o hitrosti in razdalji izboljšate po nekaj tekih na prostem z
uporabo naprave GPS.
1 Stojte zunaj 5 minut z neoviranim pogledom na nebo.
2 Začnite s tekom.
3 Tecite po progi 10 minut brez ustavljanja.
4 Prenehajte z dejavnostjo in jo shranite.
Na podlagi zabeleženih podatkov se vrednost umerjanja
senzorja korakov po potrebi spremeni. Senzorja korakov vam
ne bo treba ponovno umeriti, razen če spremenite slog teka.
Ročno umerjanje senzorja korakov
Pred umerjanjem naprave morate napravo združiti s senzorjem
korakov (Združevanje senzorjev ANT+, stran 19).
Priporočamo ročno umerjanje, če poznate faktor umerjanja. Če
ste senzor korakov umerili z drugim izdelkom Garmin, morda
poznate faktor umerjanja.
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Tipala.
3 Izberite senzor korakov.
4 Izberite Kalorije Faktor > Nastavi vrednost.
5 Prilagodite faktor umerjanja:
• Če je razdalja prekratka, povečajte faktor umerjanja.
• Če je razdalja predolga, zmanjšajte faktor umerjanja.
Nastavitev hitrosti in razdalje senzorja korakov
Pred prilagajanjem hitrosti in razdalje senzorja korakov morate
napravo združiti s senzorjem korakov (Združevanje senzorjev
ANT+, stran 19).
Napravo lahko nastavite tako, da tempo in razdaljo namesto s
podatki GPS izračuna s podatki senzorja korakov.
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Tipala.
3 Izberite senzor korakov.
4 Izberite Hitrost.
19
5 Izberite možnost:
• Izberite Notranje, ko trenirate z izklopljenim GPS-om,
običajno v zaprtem prostoru.
• Izberite Vedno, da uporabite podatke senzorja korakov ne
glede na nastavitve GPS.
tempe
tempe je brezžičen senzor temperature ANT+. Senzor lahko
pritrdite na varen pas ali sponko, kjer je izpostavljen okoljskemu
zraku in tako zagotavlja dosleden vir natančnih podatkov o
temperaturi. Če želite podatke o temperaturi iz senzorja tempe
prikazovati v napravi, ga morate z njo združiti.
Dinamika teka
Z združljivo napravo quatix 3, združeno z dodatno opremo
quatix 3, lahko pridobivate povratne informacije o svojem načinu
teka v realnem času. Če je bila napravi quatix 3 priložena
dodatna oprema quatix 3, sta ti napravi že povezani.
Dodatna oprema quatix 3 ima v modulu tudi merilnik pospeška,
ki z merjenjem gibanja trupa izračuna šest meritev teka.
Kadenca: kadenca je število korakov v minuti. Prikazuje skupno
število korakov (desne in leve noge).
Navpično nihanje: navpično nihanje je poskakovanje med
tekom. Prikazuje navpično premikanje telesa, izmerjeno v
centimetrih za posamezen korak.
Čas stika s tlemi: čas stika s tlemi je obdobje, ki ga med tekom
pri vsakem koraku porabite na tleh. Izmerjen je v
milisekundah.
OPOMBA: čas stika s tlemi med hojo ni na voljo.
Uravnoteženost časa stika s tlemi: ravnovesje časa stika s
tlemi prikazuje ravnovesje časa stika s tlemi med levo in
desno nogo pri teku. Prikazuje odstotni delež. Na primer 53,2
s puščico v levo ali desno.
Dolžina koraka: dolžina koraka je dolžina od enega stika s tlemi
do drugega. Meri se v metrih.
Navpično razmerje: Navpično razmerje je razmerje med
navpičnim nihanjem in dolžino koraka. Prikazuje odstotni
delež. Nižje število običajno pomeni boljši način teka.
Vadba z dinamiko teka
Preden si lahko ogledate oceno dinamiko teka, morate
namestite dodatno opremo HRM-Run in jo združiti z napravo
(Združevanje senzorjev ANT+, stran 19). Če ste dodatno
opremo dobili skupaj z napravo quatix 3, sta napravi že združeni
in naprava quatix 3 je nastavljena za prikaz dinamike teka.
1 Izberite možnost:
• Če sta dodatna oprema HRM-Run in naprava quatix 3 že
združeni, nadaljujte z 8. korakom.
• Če dodatna oprema HRM-Run in naprava quatix 3 še
nista združeni, opravite vse korake tega postopka.
Držite
UP.
2
3 Izberite Nastavitve > Programi.
4 Izberite dejavnost.
5 Izberite Podatkovni zasloni.
6 Izberite podatkovni zaslon z dinamiko teka.
OPOMBA: zasloni z dinamiko teka niso na voljo za vse
dejavnosti.
7 Izberite Stanje > Vključeno.
8 Začnite s tekom (Tek, stran 4).
9 Če želite odpreti zaslon z dinamiko teka in si ogledati
meritve, izberite tipko UP ali DOWN.
Barvni merilniki in podatki o dinamiki teka
Na zaslonih z dinamiko teka je prikazan barvni merilnik za primarno meritev. Kot primarno meritev lahko prikažete kadenco,
navpično nihanje, čas stika s tlemi, uravnoteženost časa stika s tlemi ali navpično razmerje. Barvni merilnik prikazuje, kakšni so vaši
podatki o dinamiki teka v primerjavi s podatki drugih tekačev. Barvna območja temeljijo na odstotkih.
Garmin je opravil meritve na veliko tekačih vseh ravni. Vrednosti v rdečem ali oranžnem območju so običajne za manj izkušene ali
počasnejše tekače. Vrednosti v zelenem, modrem ali vijoličnem območju so običajne za bolj izkušene ali hitrejše tekače. Pri bolj
izkušenih tekačih so časi stika s tlemi običajno krajši, navpično nihanje in navpično razmerje sta manjša, kadenca pa je višja kot pri
manj izkušenih tekačih. Višji tekači imajo običajno nekoliko počasnejšo kadenco, daljše korake in nekoliko večje navpično nihanje.
Navpično razmerje je navpično nihanje, deljeno z dolžino koraka. Ni povezano z višino.
OPOMBA: barvni merilnik za uravnoteženost časa stika s tlemi je drugačen (Podatki o uravnoteženosti časa stika s tlemi,
stran 20).
Za več informacij o dinamiki teka obiščite www.garmin.com. Za dodatne teorije in razlage podatkov dinamike teka si lahko ogledate
priznane revije in spletna mesta o teku.
Barvno območje Odstotek v območju Obseg kadence
Obseg navpičnega nihanja Navpično razmerje Obseg časa stika s tlemi
Vijolično
> 95
> 183 korakov/min
< 6,1 %
< 218 ms
Modro
70–95
174–183 korakov/min 6,4–8,1 cm
< 6,4 cm
6,1–7,4 %
218–248 ms
Zeleno
30–69
164–173 korakov/min 8,2–9,7 cm
7,5–8,6 %
249–277 ms
Oranžno
5–29
153–163 korakov/min 9,8–11,5 cm
8,7–10,1 %
278–308 ms
Rdeče
<5
< 153 korakov/min
> 10,1 %
> 308 ms
> 11,5 cm
Podatki o uravnoteženosti časa stika s tlemi
Uravnoteženost časa stika s tlemi meri simetrijo teka in je prikazana kot odstotek skupnega časa stika s tlemi. Vrednost 51,3 % s
puščico v levo na primer pomeni, da je tekač dlje časa v stiku s tlemi z levo nogo. Če sta na podatkovnem zaslonu prikazani obe
številki, na primer 48–52, je 48 % vrednost za levo nogo in 52 % za desno nogo.
Barvno območje
Rdeče
Oranžno
Zeleno
Oranžno
Rdeče
Simetrija
Slabo
Zmerno
Dobro
Zmerno
Slabo
Odstotek drugih tekačev
5%
25 %
40 %
25 %
5%
Uravnoteženost časa stika s tlemi > 52,2 % L 50,8–52,2 % L 50,7 % L–50,7 % D 50,8–52,2 % D > 52,2 % D
Ekipa Garmin je med razvijanjem in preskušanjem dinamike teka odkrila povezave med poškodbami in večjo neuravnoteženostjo pri
določenih tekačih. Uravnoteženost časa stika s tlemi pri številnih tekačih bolj odstopa od vrednosti 50–50, kadar tečejo navzgor ali
navzdol. Večina tekaških trenerjev se strinja, da je simetričen način teka dober. Koraki vrhunskih tekačev so hitri in uravnoteženi.
20
Senzorji ANT+
Med tekom lahko opazujete barvni merilnik ali podatkovno polje, po teku pa si povzetek lahko ogledate v računu Garmin Connect.
Tako kot drugi podatki o dinamiki teka je tudi uravnoteženost časa stika s tlemi količinska meritev, na podlagi katere se lažje
seznanite s svojim načinom teka.
Nasveti za pridobivanje manjkajočih podatkov o
dinamiki teka
Če se podatki o dinamiki teka ne prikažejo, poskusite s temi
namigi.
• Imeti morate dodatno opremo quatix 3.
Dodatna oprema z dinamiko teka ima na sprednji strani
modula oznako .
• Dodatno opremo quatix 3 v skladu z navodili še enkrat
združite z napravo quatix 3.
• Če so namesto podatkov o dinamiki teka prikazane samo
ničle, se prepričajte, ali imate merilnik srčnega utripa
nameščen s pravilno stranjo navzgor.
OPOMBA: čas stika s tlemi in njegova uravnoteženost sta
prikazana le med tekom. Med hojo se ne izračuna.
Fiziološke meritve
Za te fiziološke meritve je potreben združljiv merilnik srčnega
utripa. Meritve so ocene, na podlagi katerih lažje spremljate in
razumete vadbene dejavnosti in rezultate na tekmovanjih. Te
ocene zagotavlja in podpira Firstbeat.
OPOMBA: ocene so na začetku lahko netočne. Dokončati
morate nekaj dejavnosti, da naprava spozna vašo zmogljivost.
Najvišji VO2: najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v
mililitrih), ki jo lahko pri najvišji obremenitvi porabite na
minuto na kilogram teže.
Predvideni časi tekem: naprava z oceno najvišjega VO2 in
objavljenimi podatkovnimi viri oceni ciljni čas tekme glede na
vašo trenutno telesno pripravljenost. Ocena predvideva tudi,
da ste opravili ustrezen trening za tekmo.
Svetovalec za regeneracijo: svetovalec za regeneracijo
prikazuje, koliko časa še potrebujete, da si boste popolnoma
opomogli in boste pripravljeni za naslednjo naporno vadbo.
Učinek na telo: pri učinku na telo se meri spremenljivost
srčnega utripa, medtem ko 3 minute stojite pri miru. Ta
vrednost prikazuje splošno raven učinka na telo. Lestvica
sega od 1 do 100, nižja vrednost pa pomeni nižjo raven
učinka na telo.
Stanje zmogljivosti: stanje zmogljivosti je ocena v realnem
času po 6–20 minutah dejavnosti. Stanje zmogljivosti lahko
dodate kot podatkovno polje, da je prikazano med
preostankom dejavnosti. Ta vrednost je primerjava vašega
stanja v realnem času z vašo povprečno ravnjo telesne
pripravljenosti.
Laktatni prag: laktatni prag je točka, na kateri se začnejo mišice
hitro izčrpavati. Naprava meri raven laktatnega praga s
srčnim utripom in tempom.
Približne ocene najvišjega VO2
Najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v mililitrih), ki jo lahko
pri najvišji obremenitvi porabite na minuto na kilogram teže.
Preprosto povedano je najvišji VO2 odraz vaše telesne
pripravljenosti in bi se moral povišati, ko izboljšujete svojo
pripravljenost. Naprava quatix 3 ima ločeni oceni najvišjega VO2
za tek in kolesarjenje. Napravo Garmin lahko skupaj z
združljivima merilnikoma srčnega utripa in moči uporabljate za
prikaz ocene najvišjega VO2 pri kolesarjenju. Napravo Garmin
lahko skupaj z združljivim merilnikom srčnega utripa uporabljate
za prikaz ocene najvišjega VO2 pri teku.
Oceno najvišjega VO2 prikazujeta številka in položaj na
barvnem merilniku.
Senzorji ANT+
Vijolično
Izjemno
Modro
Odlično
Zeleno
Dobro
Oranžna
Zmerno
Rdeča
Slabo
Podatki o najvišjem VO2 in analiza se posredujejo z dovoljenjem
inštituta The Cooper Institute . Za več informacij si oglejte
dodatek (Standardne ocene za najvišji VO2, stran 27) in
obiščite www.CooperInstitute.org.
®
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za tek
Preden si lahko ogledate oceno najvišjega VO2, morate
namestite merilnik srčnega utripa in ga združiti z napravo
(Združevanje senzorjev ANT+, stran 19). Če ste merilnik
srčnega utripa dobili skupaj z napravo quatix 3, sta napravi že
združeni. Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 7) in najvišji srčni utrip
(Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 7).
OPOMBA: ocene bodo najprej videti nenatančne. Naprava
potrebuje nekaj tekov, da spozna vaše sposobnosti.
1 Vsaj deset minut tecite zunaj.
2 Po teku izberite Shrani.
3 Držite UP.
4 Izberite Moja statistika > Najvišji VO2 > Tek.
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za kolesarjenje
Preden si lahko ogledate oceno najvišjega VO2, morate
namestite merilnik srčnega utripa in merilnik moči ter ju združiti z
napravo quatix 3 (Združevanje senzorjev ANT+, stran 19). Če
ste merilnik srčnega utripa dobili skupaj z napravo quatix 3, sta
napravi že združeni. Za najbolj natančno oceno nastavite profil
uporabnika (Nastavitev uporabniškega profila, stran 7) in najvišji
srčni utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 7).
OPOMBA: ocene bodo najprej videti nenatančne. Naprava
potrebuje nekaj voženj, da spozna vaše kolesarske sposobnosti.
1 Vsaj 20 minut kolesarite na prostem z enakomerno in visoko
intenzivnostjo.
2 Po vožnji izberite Shrani.
3 Držite UP.
4 Izberite Moja statistika > Najvišji VO2 > Kolesarstvo.
Ogled predvidenih časov tekem
Za to funkcijo je potreben merilnik srčnega utripa.
Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 7) in najvišji srčni utrip
(Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 7). Naprava z oceno
najvišjega VO2 (Približne ocene najvišjega VO2, stran 21) in
objavljenimi podatkovnimi viri oceni ciljni čas tekme glede na
vašo trenutno pripravljenost. Ocena predvideva tudi, da ste
opravili ustrezen trening za tekmo.
OPOMBA: ocene bodo najprej videti nenatančne. Naprava
potrebuje nekaj tekov, da spozna vaše sposobnosti.
Izberite UP > Moja statistika > Predvidevanje tekem.
21
Predvideni časi tekem so prikazani za razdalji 5 in 10 km ter
polmaraton in maraton.
Svetovalec za regeneracijo
Napravo Garmin lahko skupaj z merilnikom srčnega utripa
uporabljate za prikaz časa, ki ga še potrebujete, da si boste
popolnoma opomogli in boste pripravljeni za naslednjo naporno
vadbo.
Čas regeneracije: čas regeneracije se prikaže takoj po
dejavnosti. Čas se odšteva do optimalnega trenutka za
naslednjo težjo vadbo.
Vklop svetovalca za regeneracijo
Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 7) in najvišji srčni utrip
(Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 7).
1 Držite UP.
2 Izberite Moja statistika > Svetovalec za regeneracijo >
Stanje > Vklopljeno.
3 Začnite teči.
Po 6–20 minutah se prikaže stanje zmogljivosti (Ogled stanja
zmogljivosti, stran 22).
4 Po teku izberite Shrani.
Pojavi se čas regeneracije. Najdaljši čas je 4 dni.
Srčni utrip med regeneracijo
Če pri vadbi uporabljate merilnik srčnega utripa, lahko po vsaki
dejavnosti preverite vrednost srčnega utripa med regeneracijo.
Srčni utrip med regeneracijo je razlika med srčnim utripom med
vadbo in srčnim utripom dve minuti po končani vadbi. Na primer
po običajnem vadbenem teku ustavite časovnik. Vaš srčni utrip
znaša 140 utripov na minuto. Po dveh minutah nedejavnosti ali
ohlajanja vaš srčni utrip znaša 90 utripov na minuto. Vaš srčni
utrip med regeneracijo znaša 50 utripov na minuto (140 minus
90). Nekatere študije srčni utrip med regeneracijo povezujejo z
zdravjem srca. Višje številke načeloma pomenijo bolj zdravo
srce.
NAMIG: za najboljše rezultate se za dve minuti ustavite, da
naprava izračuna vrednost srčnega utripa med regeneracijo.
Potem ko se prikaže ta vrednost, lahko dejavnost shranite ali
zavržete.
Laktatni prag
Laktatni prag je intenzivnost vadbe, pri kateri se v krvnem
obtoku začne nabirati laktat (mlečna kislina). Pri teku je to
ocenjena raven napora ali tempo. Ko tekač preseže prag, se
utrujenost vse hitreje povečuje. Izkušeni tekači prag dosežejo pri
približno 90 % svojega najvišjega srčnega utripa in tempu, ki je
nekje med tempom pri teku na 10 km in tempom na
polmaratonu. Povprečni tekači laktatni prag pogosto dosežejo
pri srčnem utripu, ki je znatno nižji od 90 % njihovega najvišjega
srčnega utripa. Če veste, kakšen je vaš laktatni prag, lažje
določite, kako naporno lahko vadite ali kdaj lahko pospešite na
tekmovanju.
Če že veste, kakšna je vaša vrednost srčnega utripa pri
laktatnem pragu, lahko to vrednost vnesete v nastavitve svojega
uporabniškega profila (Nastavljanje območij srčnega utripa,
stran 7).
Opravljanje vodenega testa za določitev laktatnega praga
Preden lahko opravite vodeni test, si morate nadeti merilnik
srčnega utripa in ga združiti z napravo (Združevanje senzorjev
ANT+, stran 19). Imeti morate tudi oceno najvišjega VO2 za
prejšnji tek (Približne ocene najvišjega VO2, stran 21).
NAMIG: potrebnih je nekaj tekov z merilnikom srčnega utripa,
da lahko naprava natančno določi vrednost najvišjega srčnega
utripa in oceni najvišji VO2.
1 Držite UP.
2 Izberite Moja statistika > Laktatni prag > Opravite vod. t..
3 Izberite profil za tek na prostem.
22
Za dokončanje testa je potreben GPS.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Stanje zmogljivosti
Ko dokončate dejavnost, kot je tek ali kolesarjenje, funkcija za
stanje zmogljivosti analizira tempo, srčni utrip in spremenljivost
srčnega utripa, na podlagi česar v realnem času oceni vašo
zmogljivost v primerjavi z vašo povprečno ravnjo telesne
pripravljenosti. Vrednosti stanja zmogljivosti segajo od –20 do
+20. Po prvih 6–20 minutah dejavnosti naprava prikaže vrednost
stanja zmogljivost. Vrednost +5 na primer pomeni, da ste spočiti,
sveži in sposobni dobro teči ali kolesariti. Stanje zmogljivosti
lahko dodate kot podatkovno polje na enega od zaslonov za
vadbo ter spremljate svojo zmogljivost med celotno dejavnostjo.
Stanje zmogljivosti je lahko tudi kazalnik za raven utrujenosti,
zlasti na koncu dolgega vadbenega teka ali kolesarjenja.
OPOMBA: potrebnih je nekaj tekov ali voženj z merilnikom
srčnega utripa, da lahko naprava natančno oceni najvišji VO2 in
se seznani z vašo sposobnostjo za tek ali kolesarjenje (Približne
ocene najvišjega VO2, stran 21).
Ogled stanja zmogljivosti
Naprava analizira vaše stanje zmogljivosti na podlagi podatkov
o srčnem utripu in moči. Uporabite lahko merilnik srčnega utripa
ANT+ ali napravo z merilnikom srčnega utripa na zapestju.
1 Po potrebi združite združljiv senzor ANT+ z napravo quatix 3
(Združevanje senzorjev ANT+, stran 19).
2 Dodajte polje Stanje zmoglj. na podatkovni zaslon
(Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 15).
3 Začnite teči ali kolesariti.
Po 6–20 minutah se prikaže stanje zmogljivosti.
4 Pomaknite se do podatkovnega zaslona in si oglejte stanje
pripravljenosti med celotnim tekom ali vožnjo.
Učinek na telo
Učinek na telo je rezultat triminutnega testa, med katerim stojite
pri miru, naprava quatix 3 pa analizira spremenljivost srčnega
utripa za določitev vaše splošne obremenitve. Vadba, spanje,
prehrana in vsakodnevni stres vplivajo na to, koliko zmore tekač.
Učinek na telo se meri v območju od 1 do 100, pri čemer 1
pomeni zelo majhno obremenitev, 100 pa pomeni zelo veliko
obremenitev. Če veste, kakšen je učinek na telo, se lažje
odločite, ali je vaše telo pripravljeno za naporen vadbeni tek ali
za jogo.
Ogled učinka na telo
Preden si lahko ogledate učinek na telo, si morate nadeti
merilnik srčnega utripa, ga združiti z napravo (Združevanje
senzorjev ANT+, stran 19) in prikazati program za učinek na telo
na seznamu programov (Nastavitve programov za dejavnosti,
stran 14).
NAMIG: Garmin priporoča, da učinek na telo izmerite vsak dan
ob približno istem času in v enakih razmerah.
1 Na uri izberite START.
2 Izberite Učinek na telo.
3 Izberite tipko START.
4 3 minute stojte in mirujte.
Informacije o napravi
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko ID enote, različico programske opreme,
informacije o predpisih in licenčno pogodbo.
1 Držite tipko UP.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > O napravi.
Informacije o napravi
Specifikacije
Odčitek temperature ni natančen
quatix 3Temperaturni obseg delovanja naprave quatix 3: od
–20 do 55 ºC (od –4 do 131 ºF)
quatix 3Temperaturni obseg polnjenja naprave quatix 3: od
0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Informacije o bateriji
Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od funkcij, ki so
omogočene v napravi, na primer sledenja dejavnostim, obvestil
pametnega telefona, GPS-a, notranjih senzorjev in povezanih
senzorjev ANT+.
Življenjska doba baterije Način
Do 20 ur
Običajen način GPS-a
Do 50 ur
Način GPS UltraTrac z dvominutnim
intervalom pozivanja
Do 6 tednov
Način ure
Specifikacije HRM-Run
Vrsta baterije
CR2032 (3 V), ki jo lahko zamenja
uporabnik
Trajanje baterije
1 leto (približno 1 ura/dan)
Temperaturni obseg
delovanja
Od –10 do 50 °C (od 14 do 122 °F)
Radijska frekvenca/protokol 2,4 GHz protokol brezžične komunikacije
ANT+
Nazivna vodotesnost
5 ATM*
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 50 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Upravljanje podatkov
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Pritisnite tipko Delete na tipkovnici.
Odpravljanje težav
Moje dnevno število korakov se ne prikaže
Dnevno število korakov se vsako noč ob polnoči ponastavi.
Če se namesto števila korakov pokažejo vezaji, počakajte, da
naprava zazna satelitske signale in samodejno nastavi čas.
Vzdrževanje naprave
Vaša telesna temperatura vpliva na odčitek temperature
notranjega senzorja temperature. Da dobite najbolj natančen
odčitek temperature, snemite uro z zapestja in počakajte od 20
do 30 minut.
Če želite zagotoviti natančno merjenje temperature okolja med
nošenjem ure, lahko uporabite tudi izbirni zunanji senzor
temperature tempe.
Ponastavitev naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati.
1 Vsaj 25 sekund držite LIGHT.
2 Držite LIGHT eno sekundo, da napravo vklopite.
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
OPOMBA: s tem boste izbrisali vse informacije, ki jih je vnesel
uporabnik, in zgodovino dejavnosti.
Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete
vrednosti.
1 Držite UP.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Ponastavi privzete vred. >
Da.
Podaljševanje trajanja baterije
Trajanje baterije lahko podaljšate na več načinov.
• Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve (Nastavitve osvetlitve
zaslona, stran 18).
• Zmanjšajte moč osvetlitve.
• Uporabite način GPS UltraTrac za svojo dejavnost (UltraTrac,
stran 16).
• Ko ne uporabljate povezanih funkcij, izklopite Bluetooth
(Povezane funkcije, stran 12).
• Pri daljšem premoru dejavnosti uporabite možnost za
poznejše nadaljevanje (Zaustavitev dejavnosti, stran 2).
• Izklopite sledenje dejavnostim (Sledenje dejavnostim,
stran 8).
• Uporabite videz ure Connect IQ, ki se ne posodobi vsako
sekundo.
Uporabite na primer videz ure brez drugega kazalca
(Prilagajanje videza ure, stran 17).
• Omejite število obvestil pametnega telefona, ki jih prikaže
naprava (Upravljanje obvestil, stran 12).
Pridobivanje dodatnih informacij
Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu
Garmin.
• Obiščite www.garmin.com/outdoor.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca
Garmin.
Vzdrževanje naprave
Nega naprave
OBVESTILO
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena
kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki,
alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna
izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.
Ne pritiskajte tipk pod vodo.
23
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
5 Novo baterijo vstavite pod plastična jezička Á, pri čemer
mora biti pozitivna stran obrnjena navzgor.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
Tesnilni obroček mora biti nameščen okoli zunanjega roba
privzdignjenega plastičnega obročka.
6 Ponovno namestite sprednji pokrov in štiri vijake.
Upoštevajte usmerjenost sprednjega pokrova. Privzdignjeni
vijak  se mora prilegati ustrezni odprtini na sprednjem
pokrovu.
OPOMBA: ne privijte preveč.
Namestite
manšeto.
7
Po zamenjavi baterije merilnika srčnega utripa boste merilnik
morda morali ponovno združiti z napravo.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
Dodatek
Nega merilnika srčnega utripa
OBVESTILO
Če se na traku nabereta pot in sol, lahko to zmanjša zmožnost
merilnika srčnega utripa, da javlja točne podatke.
• Merilnik srčnega utripa sperite po vsaki uporabi.
• Na vsakih sedem uporab ga ročno operite z majhno količino
blagega detergenta, kot je na primer detergent za pomivanje
posode.
OPOMBA: če uporabite preveč detergenta, lahko
poškodujete merilnik srčnega utripa.
• Merilnika srčnega utripa ne perite v pralnem stroju in ne
sušite v sušilnem stroju.
• Merilnik srčnega utripa posušite tako, da ga obesite ali
položite na ravno podlago.
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik
OPOZORILO
Za odstranjevanje baterij ne uporabljajte ostrih predmetov.
Baterije hranite izven dosega otrok.
Baterij ne dajajte v usta. Če jih pogoltnete, se obrnite na
zdravnika ali lokalni center za zastrupitve.
Zamenljive gumbne baterije lahko vsebujejo perklorat. Z njimi
boste morda morali ravnati drugače. Oglejte si www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
POZOR
Za pravilno recikliranje baterij se obrnite na lokalno službo za
odstranjevanje odpadkov.
Menjava baterije merilnika srčnega utripa
1 Z modula merilnika srčnega utripa snemite manšeto À.
2 Z majhnim izvijačem Phillips (00) odvijte štiri vijake na
sprednji strani modula.
3 Odstranite pokrov in baterijo.
4 Počakajte 30 sekund.
24
Podatkovna polja
% FTP: Trenutna izhodna moč kot odstotek funkcionalnega
praga moči.
% rezer. SU: Odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip
minus srčni utrip med počivanjem).
% RSU kroga: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutni krog.
Baromet. pritisk: umerjen trenutni tlak.
Čas do nasl.: predviden preostali čas do naslednje točke poti.
Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Cas intervala: čas na štoparici za trenutni interval.
Cas kroga: čas na štoparici za trenutni krog.
Čas na zad. int.: čas na štoparici za zadnji zaključeni krog.
Časovnik postan.: časovnik za trenutni počitek (plavanje v
bazenu).
ČAS POTI: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas v območju: čas, ki je pretekel v vsakem območju srčnega
utripa ali moči.
Čas zad. kroga: čas na štoparici za zadnji prepotovani krog.
Cilj Položaj: položaj končnega cilja.
ČST: čas v posameznem koraku, ki ga med tekom porabite na
tleh, izmerjen v milisekundah. Čas stika s tlemi se ne računa
med hojo.
ČST kroga: povprečni čas stika s tlemi za trenutni krog.
Delo: skupno opravljeno delo (moč) v kilojoulih.
Dol. kor. v kr.: povprečna dolžina koraka za trenutni krog.
Dolž. intervalov: število dolžin bazena, preplavanih med
trenutnim intervalom.
Dolžina koraka: dolžina koraka od enega stika s tlemi do
drugega, izmerjena v metrih.
Dolzine: število dolžin bazena, preplavanih med trenutno
dejavnostjo.
Enakom. pog.: meritev, kako enakomerno kolesar pritiska na
pedali ob vsakem obratu.
HIT DO C: hitrost, s katero se približujete cilju po načrtovani
poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Hitr. zad. kroga: povprečna hitrost za zadnji prepotovani krog.
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost kroga: povprečna hitrost za trenutni krog.
Ime cilja: zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Dodatek
Int. najv. % najv.: najvišji odstotek najvišjega srčnega utripa za
trenutni interval plavanja.
Int. najviš. %RSU: najvišji odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutni interval plavanja.
Int. najviš. SU: najvišji srčni utrip za trenutni interval plavanja.
Int. povp. % najv.: povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa
za trenutni interval plavanja.
Int. povp. % RSU: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutni interval plavanja.
Int. povp. SU: povprečni srčni utrip za trenutni interval plavanja.
Int. raz./zav. v k.: povprečna prepotovana razdalja na zavesljaj
med zadnjim zaključenim intervalom.
Int. razd./zavesl.: povprečna prepotovana razdalja na zavesljaj
na trenutnem intervalu.
Intensity Factor: Intensity Factor™ za trenutno dejavnost.
Kad. zad. kr.: kolesarjenje. Povprečna kadenca za zadnji
prepotovani krog.
Kad. zad. kr.: tek. Povprečna kadenca za zadnji prepotovani
krog.
Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so
ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno
opremo za merjenje kadence.
Kadenca: tek. Koraki na minuto (levi in desni).
Kadenca kroga: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni
krog.
Kadenca kroga: tek. Povprečna kadenca za trenutni krog.
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
Koraki: število korakov, ki jih je zabeležil senzor korakov.
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Moč: trenutna izhodna moč v vatih.
Moc kroga: povprečna izhodna moč za trenutni krog.
Moc v tezi: trenutna moč, merjena v W na kg.
Moč zad. kroga: Povprečna izhodna moč za zadnji opravljeni
krog.
Najmanj 24-urni: najnižja temperatura, zabeležena v zadnjih
24 urah.
Najmanjša višina: najnižja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Najv. moč v kr.: največja izhodna moč za trenutni krog.
Najvec 24-urni: najvišja temperatura, zabeležena v zadnjih
24 urah.
Največja hitrost: največja hitrost za trenutno dejavnost.
Največja moč: najvišja izhodna moč za trenutno dejavnost.
Največja višina: najvišja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Največji spust: največja hitrost spusta v metrih ali čevljih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Največji vzpon: največja hitrost vzpona v palcih ali metrih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Naklon: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot
(razdalja). Če na primer za vsake 3 metre (10 čevljev) vzpona
prepotujete 60 metrov (200 čevljev), je naklon 5 %.
Naslednja t. poti: naslednja točka na načrtovani poti. Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Nav. hit. do cilja: hitrost vzpona ali spusta glede na vnaprej
določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Navp. nih. kr.: povprečna količina navpičnega nihanja za
trenutni krog.
Dodatek
Navp. r. do cilja: nadmorska višina med trenutnim položajem in
končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Navp. r. v krogu: povprečno razmerje med navpičnim nihanjem
in dolžino koraka za trenutni krog.
Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.
Navpično nihanje: količina poskakovanja med tekom. Navpično
premikanje telesa, izmerjeno v centimetrih za posamezen
korak.
Navpično razmerje: razmerje med navpičnim nihanjem in
dolžino koraka.
Norm. zad. krog: Povprečna Normalized Power za zadnji
opravljeni krog.
Normaliz. krog: povprečna Normalized Power za trenutni krog.
NP: Normalized Power™ za trenutno dejavnost.
Obm. srč. utr.: trenutno območje vašega srčnega utripa (od 1
do 5). Privzeta območja temeljijo na uporabniškem profilu in
najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).
Območje moči: trenutni razpon izhodne moči (od 1 do 7) na
podlagi FTP-ja ali nastavitev po meri.
P. Č. PR.: predvideni čas, ko boste dosegli končni cilj (prilagojen
lokalnemu času cilja). Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
P. tempo/500 m: povprečni tempo plavanja na 500 metrov za
trenutno dejavnost.
Položaj: trenutni položaj glede na izbrano nastavitev oblike
zapisa položaja.
Pomorska hitrost: trenutna hitrost v vozlih.
Pomorska razd.: prepotovana razdalja v navtičnih metrih ali
navtičnih čevljih.
Ponavljanje vkl.: časovnik za zadnji interval in trenutni počitek
(plavanje v bazenu).
Pov. dolž. koraka: povprečna dolžina koraka za trenutno sejo.
Pov. navp. razm.: povprečno razmerje med navpičnim
nihanjem in dolžino koraka za trenutno sejo.
Pov. tempo zav.: povprečno število zavesljajev na minuto (spm)
med trenutno dejavnostjo.
Pov. uravn.-10 s: 10-sekundno premično povprečje
uravnoteženosti moči levo/desno.
Pov. uravn.-30 s: 30-sekundno premično povprečje
uravnoteženosti moči levo/desno.
Pov. uravn. ČST: povprečna uravnoteženost časa stika s tlemi
za trenutno sejo.
Povp. razd./zav.: povprečna prepotovana razdalja na zavesljaj
med trenutno dejavnostjo.
Povpr. % najv. SU: povprečni odstotek najvišjega srčnega
utripa za trenutno dejavnost.
Povpr. % RSU: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutno dejavnost.
Povpr. čas kroga: povprečni čas kroga za trenutno dejavnost.
Povpr. hitrost: povprečna hitrost za trenutno dejavnost.
Povpr. kadenca: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutno
dejavnost.
Povpr. kadenca: tek. Povprečna kadenca za trenutno
dejavnost.
Povpr. moč-10 s: 10-sekundno premično povprečje izhodne
moči.
Povpr. moč-30 s: 30-sekundno premično povprečje izhodne
moči.
Povpr. moč-3 s: 3-sekundno premično povprečje izhodne moči.
25
Povpr. navp. nih.: povprečna količina navpičnega nihanja za
trenutno dejavnost.
Povpr. SWOLF: povprečni rezultat swolf za trenutno dejavnost.
Rezultat swolf je vsota časa ene dolžine in števila zamahov
za to dolžino (Plavalna terminologija, stran 4). Pri plavanju v
odprtih vodah se za izračun rezultata swolf uporabi dolžina
25 metrov.
Povpr. uravn.: povprečna uravnoteženost moči levo/desno za
trenutno dejavnost.
Povpr. uravn.-3 s: trisekundno premično povprečje
uravnoteženosti moči levo/desno.
Povpr. zav./dol.: povprečno število zavesljajev na dolžino med
trenutno dejavnostjo.
Povprečna moč: Povprečna izhodna moč za trenutno
dejavnost.
Povprečni ČST: povprečni čas stika s tlemi za trenutno
dejavnost.
Povprečni spust: povprečna navpična razdalja spusta od
zadnje ponastavitve.
Povprecni SU: povprečni srčni utrip za trenutno dejavnost.
Povprečni tempo: povprečni tempo za trenutno dejavnost.
Povprečni vzpon: povprečna navpična razdalja vzpona od
zadnje ponastavitve.
Pr. čas do na.: predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo točko
poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Preostala razd.: preostala razdalja do končnega cilja. Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Pretečeni čas: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite
časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za
5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni
čas 35 minut.
Razd./zavesljaj: prepotovana razdalja na zavesljaj.
Razd. do nasled.: preostala razdalja do naslednje točke poti. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razd. na interv.: prepotovana razdalja za trenutni interval.
Razd. zad. inter.: prepotovana razdalja za zadnji prepotovani
interval.
Razd. zad. kr.: prepotovana razdalja za zadnji prepotovani krog.
Razdalja: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.
Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Širina/dolžina: trenutni položaj v zemljepisni širini in dolžini ne
glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.
Skupni spust: skupna nadmorska višina spusta od zadnje
ponastavitve.
Smer: smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Smer: smer od začetne lokacije do cilja. Progo si lahko ogledate
kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Smer gibanja: smer, v katero se premikate.
Smer GPS-a: smer, v katero se premikate, na podlagi satelitskih
signalov GPS.
Smer kompasa: smer, v katero se premikate, na podlagi
kompasa.
Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
S proge: razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s
prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Spust v krogu: navpična razdalja spusta za trenutni krog.
26
Spust v zad. kr.: navpična razdalja spusta za zadnji
prepotovani krog.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Srčni utrip kroga: povprečni srčni utrip za trenutni krog.
Stanje zmoglj.: vrednost stanja zmogljivosti je ocena vaše
zmogljivosti v realnem času.
Štoparica: trenutni čas na odštevalniku.
SU % najvišjega: odstotek najvišjega srčnega utripa.
SU na krog: povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za
trenutni krog.
SU zadnj. kroga: povprečni srčni utrip za zadnji prepotovani
krog.
SWOLF na interv.: povprečni rezultat swolf na trenutnem
intervalu.
SWOLF zad. dol.: rezultat swolf na zadnji preplavani dolžini
bazena.
SWOLF ZAD INT: povprečni rezultat swolf na zadnjem
preplavanem intervalu.
T./500 m v z. kr.: povprečni tempo plavanja na 500 metrov za
zadnji krog.
Tem./500 m v kr.: povprečni tempo plavanja na 500 metrov za
trenutni krog.
Tem. na zad. dol.: povprečni tempo za zadnjo opravljeno
dolžino bazena.
Tem. na zad. int.: povprečni tempo za zadnji zaključeni interval.
Tem. zav. z. dol.: povprečno število zavesljajev na minuto
(zamahov/minuto) na zadnji preplavani dolžini bazena.
Tem. zav. z. int.: povprečno število zavesljajev na minuto (spm)
na zadnjem preplavanem intervalu.
Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva
na senzor temperature.
Tempo: trenutni tempo.
Tempo intervala: povprečni tempo za trenutni interval.
Tempo kroga: povprečni tempo za trenutni krog.
Tempo na 500 m: trenutni tempo plavanja na 500 metrov.
Tempo zad. kr.: povprečni tempo za zadnji prepotovani krog.
Tempo zaves.: število zavesljajev na minuto (spm).
Tlak v okolju: neumerjen okoljski tlak.
Training Effect: trenutni vpliv (od 1,0 do 5,0) na telesno
pripravljenost.
TSS: Training Stress Score™ za trenutno dejavnost.
TZ INT: povprečno število zavesljajev na minuto (spm) na
trenutnem intervalu.
Učinkovitost navora: meritev, kako učinkovito kolesar poganja.
Ura: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve časa
(oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Urav. v krogu: povprečna uravnoteženost moči levo/desno za
trenutni krog.
Uravn. ČST krog.: povprečna uravnoteženost časa stika s tlemi
za trenutni krog.
Uravnot. ČST: uravnoteženost časa stika s tlemi med levo in
desno nogo pri teku.
Uravnoteženost: trenutna uravnoteženost moči levo/desno.
Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Višina GPS-a: nadmorska višina trenutne lokacije, izmerjena z
napravo GPS.
Vpadni kot: razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in
spremembo navpične razdalje.
Dodatek
Vpadni kot cilja: vpadni kot, potreben za spust s trenutnega
položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Vr. zav. dolž.: vrsta zavesljajev na zadnji preplavani dolžini
bazena.
Vr. zav. zad. int.: vrsta zavesljajev na zadnjem preplavanem
intervalu.
Vrsta zaves. int.: trenutna vrsta zavesljajev za interval.
Vzpon skupaj: skupna nadmorska višina vzpona od zadnje
ponastavitve.
Vzpon v krogu: navpična razdalja vzpona za trenutni krog.
Vzpon v zad. kr.: navpična razdalja vzpona za zadnji
prepotovani krog.
Zav./dolž. na int.: povprečno število zavesljajev na dolžino na
trenutnem intervalu.
Zav. zad. dolž.: skupno število zavesljajev na zadnji preplavani
dolžini bazena.
Zav. zad. inter.: skupno število zavesljajev na zadnjem
preplavanem intervalu.
Zaves. na inter.: skupno število zavesljajev na trenutnem
intervalu.
Zavesljaji: skupno število zavesljajev za trenutno dejavnost.
Standardne ocene za najvišji VO2
V teh tabelah je približna standardizirana razvrstitev najvišjega VO2 po starosti in spolu.
Moški
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Odlično
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Zmerno
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slabo
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Ženske
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Odlično
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Zmerno
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slabo
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podatki so bili znova natisnjeni z dovoljenjem inštituta The Cooper Institute. Za več informacij obiščite www.CooperInstitute.org.
Velikost in premer kolesa
Velikost kolesa
L (mm)
Velikost kolesa je navedena na obeh straneh kolesa. To ni
izčrpen seznam. Uporabite lahko tudi enega od kalkulatorjev, ki
so na voljo v spletu.
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
Velikost kolesa
L (mm)
26 × 1,95
2050
12 × 1,75
935
26 × 2,00
2055
14 × 1,5
1020
26 × 2,10
2068
14 × 1,75
1055
26 × 2,125
2070
16 × 1,5
1185
26 × 2,35
2083
16 × 1,75
1195
26 × 3,00
2170
18 × 1,5
1340
27 × 1
2145
18 × 1,75
1350
27 × 1 1/8
2155
20 × 1,75
1515
27 × 1 1/4
2161
20 × 1 3/8
1615
27 × 1 3/8
2169
22 × 1 3/8
1770
650 × 35A
2090
22 × 1 1/2
1785
650 × 38 A
2125
24 × 1
1753
650 × 38 B
2105
24 × 3/4 cevasto
1785
700 × 18C
2070
24 × 1 1/8
1795
700 × 19C
2080
24 × 1 1/4
1905
700 × 20C
2086
24 × 1,75
1890
700 × 23C
2096
24 × 2,00
1925
700 × 25C
2105
24 × 2,125
1965
700 × 28C
2136
26 × 7/8
1920
700 × 30C
2170
26 × 1(59)
1913
700 × 32C
2155
26 × 1(65)
1952
700C cevasto
2130
26 × 1,25
1953
700 × 35C
2168
26 × 1 1/8
1970
700 × 38C
2180
26 × 1 3/8
2068
700 × 40C
2200
26 × 1 1/2
2100
Dodatek
27
Licenčna pogodba za programsko opremo
Z UPORABO NAPRAVE SPREJEMATE POGOJE IN
DOLOČBE NASLEDNJE LICENČNE POGODBE ZA
PROGRAMSKO OPREMO. POZORNO PREBERITE TO
POGODBO.
Garmin Ltd. in njegove podružnice ("Garmin") vam podeljujejo
omejeno licenco za uporabo programske opreme, ki je vgrajena
v napravi ("programska oprema"), v dvojiški izvršljivi obliki pri
normalni uporabi izdelka. Naslov, lastninske pravice in pravice
intelektualne lastnine v in za programsko opremo so last družbe
Garmin in/ali drugih ponudnikov.
Strinjate se, da je ta programska oprema last družbe Garmin
in/ali njenih podružnic in da je zaščitena z zakoni o avtorskih
pravicah Združenih držav Amerike in z mednarodnimi
pogodbami o avtorskih pravicah. Strinjate se tudi s tem, da so
struktura, sestava in koda programske opreme, za katero
izvorna koda ni zagotovljena, dragocene poslovne skrivnosti
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov ter da programska
oprema v izvorni kodi ostane dragocena poslovna skrivnost
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov. Strinjate se s
prepovedjo razstavljanja programske opreme ali kateregakoli
njenega dela, razdruževanja, spreminjanja, povratnega
inženiringa in spreminjanja v za človeka berljivo obliko in s
prepovedjo ustvarjanja izvedenih izdelkov, ki temeljijo na
programski opremi. Strinjate se, da programske opreme ne
boste izvažali ali ponovno izvažali v nobeno državo tako, da bi
kršili zakone za nadzor izvoza Združenih držav Amerike ali
zakone za nadzor izvoza nobene druge ustrezne države.
Definicije simbolov
Na nalepkah na napravi ali dodatni opremi so lahko prikazani ti
simboli.
Izmenični tok. Naprava je primerna za izmenični tok.
Enosmerni tok. Naprava je primerna samo za enosmerni tok.
Varovalka. Navaja specifikacije ali lokacijo varovalke.
Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO.
Simbol OEEO je na izdelku v skladu z direktivo EU 2002/96/ES o
odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je
preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne
uporabe ter recikliranja.
28
Dodatek
Kazalo
A
alarmi 10, 15
Auto Lap 16
Auto Pause 16
B
barometer 11, 17
baterija 23
menjava 24
podaljševanje 13, 16, 23
polnjenje 1
zamenjava 24
življenjska doba 23
brisanje
osebni rekordi 10
vsi uporabniški podatki 23
zgodovina 12
kolesarski senzorji 19
kompas 11, 17, 18
umerjanje 17
koordinate 11
krivulja 6
programska oprema
licenca 22
posodabljanje 1
različica 22
L
razdalja 16
opozorila 16
referenčni sever 17
regeneracija 22
registracija izdelka 1
registracija naprave 1
rezultat swolf 4
laktatni prag 22
licenčna pogodba za programsko opremo 28
lokacije 11
brisanje 11
shranjevanje 11
urejanje 11
R
M
S
cilj 9
cilji 9
Connect IQ 14
meni 1
menjava baterije 24
merilnik opravljene poti 6, 12
merjenje razdalje udarca 7
merske enote 2, 18
metronom 4
moč
merilniki 21
območja 7
opozorila 16
Č
N
samodejni vzpon 16
samodejno pomikanje 16
senzor hitrosti in kadence 19
senzor korakov 18, 19
senzorji ANT+ 18
Senzorji ANT+, združevanje 19
shranjevanje dejavnosti 3–5
shranjevanje podatkov 13
sledenje dejavnostim 8
sledi 3, 11
smučanje 3
alpsko 3
deskanje na snegu 3
specifikacije 23
spremljanje spanca 8
srčni utrip
merilnik 18, 19, 21, 22, 24
območja 7, 12
opozorila 16
stanje zmogljivosti 22
C
čas
nastavitve 18
opozorila 16
pasovi in oblike 18
čas stika s tlemi 20
časi sončnega vzhoda in zahoda 10
časovnik 4, 5, 11
odštevalnik 10
čiščenje naprave 23, 24
D
Daljinski upravljalnik za VIRB 14
dejavnosti 1, 14
po meri 6
shranjevanje 2, 3, 5
začetek 2, 5
deskanje na snegu 3
dinamika teka 20, 21
dodatna oprema 23
dolžina koraka 20
dolžine 4
G
Garmin Connect 1, 8, 9, 12–14
shranjevanje podatkov 13
Garmin Express 1, 13
posodabljanje programske opreme 1
registracija naprave 1
glavni meni, prilagajanje 17
GLONASS 18
GPS 16, 18
H
hitrost 16
I
ID naprave 22
intervali 4
vadbe 9
J
jadranje 2
koti prečenja 2
startna črta regate 2
tekmovanje 2
jezik 18
K
kadenca 4, 20
opozorila 16
senzorji 19
kalorija, opozorila 16
kartica z rezultati 6
koledar 9
kolesarjenje 4
Kazalo
način ure 16
načrtovane poti 11
najvišji VO2 21, 27
nastavitve 3, 14, 17, 18, 23
nastavitve sistema 18
nastavitve smeri 18
navigacija 15, 18
Poglej in pojdi 11
navpično nihanje 20
navpično razmerje 20
O
območja
moč 7
srčni utrip 7
obvestila 12
odpravljanje težav 19, 21, 23
odštevalnik 10
opozorila 10, 15, 16
osebni rekordi 10
brisanje 10
osvetlitev zaslona 1, 18
P
pametni telefon 14
programi 12, 13
združevanje 1
plavanje 4, 5
plavanje v odprtih vodah 5
podatki
prenašanje 13
shranjevanje 13
strani 15
podatkovna polja 3, 4, 14
Poglej in pojdi 11
pohodništvo 3
polnjenje 1
pomorstvo 2, 3
ponovni zagon naprave 23
poteki poti
izbiranje 6
predvajanje 6
predviden končni čas 21
prenos podatkov 13
prilagajanje naprave 15
pripomočki 14
pripravljenost 10
profil uporabnika 7
profili 1
uporabnik 7
proge, predvajanje 6
programi 12–14
pametni telefon 1
Š
športnik celo življenje 7
štoparica 10
T
tehnologija Bluetooth 13
Tehnologija Bluetooth 6, 12, 13
tekmovanje 9
tempe 20, 23
temperatura 20, 23
tipke 1, 18
prilagajanje 17
zaklepanje 1
točke poti
projekcija 10
ustvarjanje 3
TracBack 2, 11
Training Effect 10
trening, načrti 8
U
učinek na telo 22
UltraTrac 16
umerjanje
kompas 17
višinomer 17
uporabniški podatki, brisanje 23
ura 10
urjenje 9, 12
načrti 9
strani 4
USB, prekinitev povezave 23
V
vadba za triatlon 5
vadbe 4, 5, 8
nalaganje 8
varčevanje z energijo 8
več športov 5, 6, 12
velikost bazena 4, 5
velikosti koles 27
veslanje 5
veslanje na deski 5
veslanje na deski (SUP) 5
videzi ure 14, 17
29
Virtual Partner 9
višinomer 11, 17
umerjanje 17
vodoodpornost 23
vzpostavljanje povezave 13
W
Wi‑Fi, vzpostavljanje povezave 13
Z
zaklepanje, tipke 1
zaslon 18
zavesljaji 4
zavoj 6
združevanje
pametni telefon 1
senzorji ANT+ 19
zemljevidi 15, 18
brskanje 11
navigacija 11
posodabljanje 1
zgodovina 4, 5, 11, 12
brisanje 12
pošiljanje v računalnik 13
zvoki 4, 10
30
Kazalo
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising