Garmin | quatix® 5 | Garmin quatix® 5 Priročnik za uporabo

Garmin quatix® 5 Priročnik za uporabo
QUATIX 5
®
Priročnik za uporabo
© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , FUSION , quatix , inReach , TracBack , VIRB in Virtual Partner so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic,
registrirane v ZDA in drugih državah. Connect IQ™, FUSION-Link Lite™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, HRM-Run™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, QuickFit™,
tempe™, TruSwing™, TrueUp™, Varia™, Varia Vision™, Vector™ in Xero™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega
dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association je registrirana blagovna znamka družbe American Heart Association, Inc. Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple in Mac sta blagovni znamki
družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. The
Cooper Institute in vse povezane blagovne znamke so v lasti inštituta The Cooper Institute. Di2™ je blagovna znamka družbe Shimano, Inc. Shimano je registrirana blagovna znamka družbe
Shimano, Inc. STRAVA in Strava™ sta blagovni znamki družbe Strava, Inc. Napredno analizo srčnih utripov zagotavlja družba Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF), in
Normalized Power™ (NP) so blagovne znamke družbe Peaksware, LLC. Wi‑Fi je registrirana oznaka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrirana blagovna znamka družbe
Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
®
Kazalo vsebine
Uporaba merilnika opravljene poti za golf .............................. 7
Spremljanje statističnih podatkov ........................................... 7
Uvod ................................................................................ 1
Povezane funkcije.......................................................... 7
Pregled naprave ......................................................................... 1
Ogled menija upravljalnih elementov ..................................... 1
Prikaz pripomočkov ................................................................ 1
Polnjenje naprave ....................................................................... 1
Združevanje pametnega telefona z napravo .............................. 1
Posodobitve izdelkov .................................................................. 1
Nastavitev programa Garmin Express ................................... 2
Omogočanje Bluetooth Obvestil ................................................. 7
Ogled obvestil ........................................................................ 8
Prejetje dohodnega telefonskega klica .................................. 8
Odgovarjanje na besedilno sporočilo ..................................... 8
Upravljanje obvestil ................................................................ 8
Izklop povezave s pametnim telefonom Bluetooth ..................... 8
Vklop in izklop opozoril o povezavi z pametnim telefonom ........ 8
Iskanje izgubljene mobilne naprave ........................................... 8
Garmin Connect .......................................................................... 8
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Connect Mobile ...................................................................... 9
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Express .................................................................................. 9
Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku .............. 9
Ročna sinhronizacija podatkov s programom Garmin
Connect Mobile ...................................................................... 9
Program Garmin Golf™ ......................................................... 9
Začetek seje GroupTrack ........................................................... 9
Namigi za seje GroupTrack ................................................... 9
Dejavnosti in programi.................................................. 2
Začetek dejavnosti ...................................................................... 2
Namigi za beleženje dejavnosti ............................................. 2
Zaustavitev dejavnosti ................................................................ 2
Dodajanje in odstranjevanje priljubljene dejavnosti .................... 2
Ustvarjanje dejavnosti po meri .................................................... 2
Pomorske dejavnosti .................................................................. 2
Podatki o plovilu ..................................................................... 2
Pretakanje podatkov o plovilu ........................................... 2
Označevanje točke poti v navtičnem ploterju .................... 3
Avtopilot ................................................................................. 3
Združevanje z avtopilotom ................................................ 3
Upravljanje avtopilota ........................................................ 3
Jadranje ................................................................................. 3
Nastavitev jadralskih enot ................................................. 3
Pomoč za prečenje ........................................................... 3
Jadralna regata ................................................................. 3
Program FUSION-Link™ ....................................................... 4
Vzpostavljanje povezave z glasbenim sistemom
FUSION ............................................................................. 4
Sidro ....................................................................................... 4
Označevanje lokacije sidra ............................................... 4
Nastavitve sidra ................................................................. 4
Nastavitve pomoči za sidranje .......................................... 4
Plimovanje ............................................................................. 4
Ogled podatkov o plimovanju ............................................ 4
Ribolov ................................................................................... 4
Ribolov .............................................................................. 4
Dejavnosti v zaprtih prostorih ..................................................... 4
Umerjanje razdalje na tekalni stezi ........................................ 4
Beleženje dejavnosti vadbe za moč ...................................... 4
Dejavnosti na prostem ................................................................ 5
Ogled smučarskih voženj ....................................................... 5
Uporaba metronoma .............................................................. 5
Jumpmaster ........................................................................... 5
Več športov ................................................................................. 5
Ustvarjanje dejavnosti z več športi ......................................... 5
Namigi za vadbo triatlona ali uporabo dejavnosti z več
športi ...................................................................................... 5
Plavanje ...................................................................................... 5
Plavalna terminologija ............................................................ 5
Vrsta zavesljajev .................................................................... 6
Namigi za dejavnosti plavanja ............................................... 6
Počitek med plavanjem v bazenu .......................................... 6
Vadba z dnevnikom ............................................................... 6
Golf ............................................................................................. 6
Prenos igrišč za golf ............................................................... 6
Igranje golfa ........................................................................... 6
Informacije o luknjah .............................................................. 6
Premikanje zastavice ............................................................. 6
Ogled ovir ............................................................................... 7
Ogled izmerjenih udarcev ...................................................... 7
Ogled razdalj krivulj in zavojev ............................................... 7
Beleženje rezultatov ............................................................... 7
Posodabljanje rezultata .......................................................... 7
TruSwing™ ............................................................................ 7
Kazalo vsebine
Povezane funkcije Wi‑Fi®.............................................. 9
Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi‑Fi ............................... 9
Funkcije Connect IQ..................................................... 10
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom ........................ 10
Funkcije za srčni utrip................................................. 10
Merilnik srčnega utripa na zapestju .......................................... 10
Nošenje naprave .................................................................. 10
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu .................... 10
Ogled pripomočka za srčni utrip .......................................... 10
Oddajanje podatkov o srčnem utripu v naprave Garmin ..... 10
Oddajanje podatkov o srčnem utripu med dejavnostjo ... 10
Nastavitev opozorila o nenormalnem srčnem utripu ............ 11
Izklop merilnika srčnega utripa na zapestju ......................... 11
Nošenje senzorja srčnega utripa .............................................. 11
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu .................... 11
Nega merilnika srčnega utripa ............................................. 11
Dinamika teka ........................................................................... 11
Vadba z dinamiko teka ......................................................... 12
Barvni merilniki in podatki o dinamiki teka ........................... 12
Podatki o uravnoteženosti časa stika s tlemi .................. 12
Podatki o navpičnem nihanju in navpičnem razmerju ..... 12
Nasveti za pridobivanje manjkajočih podatkov o dinamiki
teka ...................................................................................... 12
Meritve zmogljivosti .................................................................. 13
Izklop obvestil o zmogljivosti ................................................ 13
Samodejno zaznavanje meritev zmogljivosti ....................... 13
Sinhronizacija dejavnosti in meritev zmogljivosti ................. 13
Stanje vadbe ........................................................................ 13
Namigi za pridobitev stanja vadbe .................................. 14
Približne ocene najvišjega VO2 ........................................... 14
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za tek ...................... 14
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za kolesarjenje ....... 14
Čas regeneracije .................................................................. 14
Ogled časa regeneracije ................................................. 14
Srčni utrip med regeneracijo ................................................ 14
Obremenitev pri vadbi .......................................................... 15
Ogled predvidenih časov tekem .......................................... 15
O funkciji Training Effect ...................................................... 15
Spremenljivost srčnega utripa in raven stresa ..................... 15
Ogled spremenljivosti srčnega utripa in ravni stresa ...... 15
Stanje zmogljivosti ............................................................... 15
Ogled stanja zmogljivosti ................................................ 16
Laktatni prag ........................................................................ 16
i
Opravljanje vodenega testa za določitev laktatnega
praga ............................................................................... 16
Pridobivanje ocene FTP ....................................................... 16
Izvedba testa FTP ........................................................... 16
Vadba............................................................................. 16
Nastavitev uporabniškega profila ............................................. 16
Cilji pripravljenosti ................................................................ 17
O območjih srčnega utripa ................................................... 17
Nastavljanje območij srčnega utripa ............................... 17
Samodejno nastavljanje območij srčnega utripa ............. 17
Izračuni območij srčnega utripa ...................................... 17
Nastavitev območij moči ...................................................... 17
Merjenje aktivnosti .................................................................... 17
Samodejni cilj ....................................................................... 18
Uporaba opozorila za gibanje .............................................. 18
Spremljanje spanja .............................................................. 18
Uporaba samodejnega spremljanja spanja ..................... 18
Uporaba načina Ne moti ................................................. 18
Minute intenzivnosti ............................................................. 18
Zbiranje minut intenzivnosti ............................................. 18
Garmin Move IQ™ ............................................................... 18
Nastavitve merjenja aktivnosti ............................................. 18
Izklop merjenja aktivnosti ................................................ 18
Vadbe ....................................................................................... 18
Spremljanje vadbe v spletu .................................................. 18
Začetek vadbe ..................................................................... 19
Koledar vadb ........................................................................ 19
Uporaba načrtov vadb Garmin Connect ......................... 19
Funkcija Adaptive Training Plans .................................... 19
Intervalne vadbe ....................................................................... 19
Ustvarjanje intervalne vadbe ................................................ 19
Začetek intervalne vadbe ..................................................... 19
Ustavitev intervalne vadbe ................................................... 19
Odseki ....................................................................................... 19
Strava™Odseki v programu ................................................. 19
Ogled podrobnosti odseka ................................................... 19
Tekmovanje na odseku ........................................................ 20
Uporaba funkcije Virtual Partner® ............................................ 20
Nastavitev cilja vadbe ............................................................... 20
Preklic cilja vadbe ................................................................ 20
Tekmovanje s prejšnjo dejavnostjo .......................................... 20
Osebni rekordi .......................................................................... 20
Ogled osebnih rekordov ....................................................... 20
Obnovitev osebnega rekorda ............................................... 20
Brisanje osebnega rekorda .................................................. 20
Brisanje vseh osebnih rekordov ........................................... 20
Ura ................................................................................. 21
Nastavljanje alarma .................................................................. 21
Brisanje alarma .................................................................... 21
Vklop odštevalnika .................................................................... 21
Uporaba štoparice .................................................................... 21
Dodajanje drugih časovnih pasov ............................................. 21
Nastavitev opozoril ure ............................................................. 21
Sinhronizacija časa z GPS-om ................................................. 21
Navigacija...................................................................... 21
Shranjevanje lokacije ................................................................ 21
Urejanje shranjenih lokacij ................................................... 21
Projekcija točke poti .................................................................. 21
Navigacija do cilja ..................................................................... 22
Ustvarjanje proge in sledenje progi v napravi ........................... 22
Označevanje in začetek navigacije do mesta človeka v vodi ... 22
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi ......................................... 22
Uporaba navigacije do začetne točke med dejavnostjo ........... 22
Uporaba navigacije do začetne točke zadnje shranjene
dejavnosti ..................................................................................22
ii
Ustavitev navigacije .................................................................. 22
Zemljevid .................................................................................. 22
Obračanje in povečevanje zemljevida ................................. 22
Kompas .....................................................................................22
Višinomer in barometer ............................................................. 22
Zgodovina..................................................................... 22
Uporaba zgodovine .................................................................. 23
Zgodovina več športov ......................................................... 23
Ogled časa v vsakem območju srčnega utripa .................... 23
Ogled vseh podatkovnih vrednosti ........................................... 23
Uporaba merilnika opravljene poti ............................................ 23
Brisanje zgodovine ................................................................... 23
Prilagajanje naprave.................................................... 23
Nastavitve dejavnosti in programov .......................................... 23
Prilagajanje podatkovnih zaslonov ...................................... 24
Dodajanje zemljevida dejavnosti ......................................... 24
Opozorila .............................................................................. 24
Nastavitev opozoril .......................................................... 24
Auto Lap ............................................................................... 25
Označevanje krogov po razdalji ...................................... 25
Omogočanje Auto Pause® .................................................. 25
Omogočanje samodejnega vzpona ..................................... 25
Hitrost in razdalja v 3D ......................................................... 25
Vklop in izklop tipke Lap ...................................................... 25
Uporaba samodejnega pomikanja ....................................... 25
UltraTrac .............................................................................. 25
Nastavitve časovne omejitve za varčevanje z energijo ....... 25
Prerazporeditev dejavnosti na seznamu programov ................ 26
Pripomočki ................................................................................ 26
Prilagajanje kolesa pripomočkov ......................................... 26
Daljinski upravljalnik za inReach .......................................... 26
Uporaba daljinskega upravljalnika naprave inReach ...... 26
Daljinski upravljalnik za VIRB .............................................. 26
Upravljanje športne kamere VIRB ................................... 26
Upravljanje športne kamere VIRB med dejavnostjo ....... 27
Uporaba pripomočka za raven stresa .................................. 27
Prilagoditev menija upravljalnih elementov .............................. 27
Nastavitve videza ure ............................................................... 27
Prilagajanje videza ure ......................................................... 27
Nastavitve senzorjev ................................................................. 27
Nastavitve kompasa ............................................................. 27
Ročno umerjanje kompasa ............................................. 28
Nastavitev referenčnega severa ..................................... 28
Nastavitve višinomera .......................................................... 28
Umerjanje barometričnega višinomera ........................... 28
Nastavitve barometra ........................................................... 28
Umerjanje barometra ...................................................... 28
Nastavitve zemljevida ............................................................... 28
Nastavitve GroupTrack ............................................................. 28
Nastavitve navigacije ................................................................ 28
Prilagajanje funkcij zemljevida ............................................. 28
Nastavitve smeri .................................................................. 28
Smerni kurzor .................................................................. 29
Nastavitev prikazovalnika smeri ........................................... 29
Nastavitev navigacijskih opozoril ......................................... 29
Nastavitve sistema .................................................................... 29
Nastavitve časa .................................................................... 29
Spreminjanje nastavitev osvetlitve zaslona ......................... 29
Prilagoditev bližnjičnih tipk ................................................... 29
Spreminjanje merskih enot .................................................. 29
Ogled informacij o napravi ........................................................ 30
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o
skladnosti na elektronski nalepki ......................................... 30
Brezžični senzorji ......................................................... 30
Združevanje brezžičnih senzorjev ............................................ 30
Kazalo vsebine
Način razširjenega zaslona ....................................................... 30
Uporaba izbirnega senzorja hitrosti ali kadence kolesa ........... 30
Vadba z merilniki moči .............................................................. 30
Uporaba elektronskih prestavnih ročic ..................................... 30
Zavedanje razmer ..................................................................... 30
Senzor korakov ......................................................................... 30
Izboljšanje umerjanja senzorja korakov ............................... 30
Ročno umerjanje senzorja korakov ...................................... 30
Nastavitev hitrosti in razdalje senzorja korakov ................... 31
tempe™ .................................................................................... 31
Informacije o napravi................................................... 31
quatix 5Specifikacije naprave quatix 5 ..................................... 31
Informacije o bateriji ............................................................. 31
Upravljanje podatkov ................................................................ 31
Odklop kabla USB ................................................................ 31
Brisanje datotek ................................................................... 31
Vzdrževanje naprave .................................................... 31
Nega naprave ........................................................................... 31
Čiščenje naprave ................................................................. 31
Čiščenje usnjenih paščkov ................................................... 32
Zamenjava paščkov QuickFit™ ................................................ 32
Prilagajanje kovinskega paščka za uro .................................... 32
Odpravljanje težav........................................................ 32
Jezik naprave je napačen ......................................................... 32
Ali je moj pametni telefon združljiv z mojo napravo? ................ 32
Telefon se noče povezati z napravo ......................................... 32
Ali lahko senzor Bluetooth uporabljam skupaj z uro? ............... 32
Ponovni zagon naprave ............................................................ 32
Obnovitev vseh privzetih nastavitev ......................................... 32
Pridobivanje satelitskih signalov ............................................... 32
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS ................. 32
Odčitek temperature ni natančen ............................................. 33
Podaljševanje trajanja baterije .................................................. 33
Merjenje aktivnosti .................................................................... 33
Moje dnevno število korakov se ne prikaže ......................... 33
Moje število korakov ni točno ............................................... 33
Število korakov v napravi se ne ujema s številom korakov v
računu Garmin Connect ....................................................... 33
Število nadstropij, v katera sem se povzpel, ni točno .......... 33
Minute intenzivnosti utripajo ................................................. 33
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................... 33
Dodatek ......................................................................... 33
Podatkovna polja ...................................................................... 33
Standardne ocene za najvišji VO2 ........................................... 37
Ocene FTP ............................................................................... 37
Velikost in premer kolesa .......................................................... 37
Definicije simbolov .................................................................... 38
Kazalo............................................................................ 39
Kazalo vsebine
iii
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
Pregled naprave
• Za ogled dodatnih možnosti in funkcij pripomočka izberite
START.
• Za vrnitev na videz ure na katerem koli zaslonu pridržite tipko
BACK.
• Če snemate dejavnost, izberite BACK, da se vrnete na stran
s podatki dejavnosti.
Polnjenje naprave
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito očistite in posušite stike ter okolico. Oglejte
si navodila za čiščenje v dodatku.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v polnilna vrata na
napravi.
Izberite za vklop in izklop osvetlitve zaslona.
LIGHT Držite za ogled menija upravljalnih elementov.
Držite za vklop naprave.
Izberite za ogled seznama dejavnosti ter začetek ali ustavitev
START dejavnosti.
STOP Uporabite, da izberete možnost v meniju.
Pridržite, da trenutno lokacijo označite kot točko poti in
MOB
aktivirate navigacijo.
BACK
Izberite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Izberite za beleženje kroga, počitka ali prehoda med
dejavnostjo z več športi.
Izberite za pomikanje po kolesu pripomočkov in menijih.
DOWN Držite za ogled videza ure na katerem koli zaslonu.
Izberite za pomikanje po kolesu pripomočkov in menijih.
Držite za ogled menija.
UP
MENU
Ogled menija upravljalnih elementov
Meni upravljalnih elementov vsebuje možnosti, kot so vklop
načina Ne moti, zaklepanje tipk in izklop naprave.
OPOMBA: možnosti v meniju upravljalnih elementov lahko
dodate, prerazporedite in odstranite (Prilagoditev menija
upravljalnih elementov, stran 27).
1 Na katerem koli zaslonu pridržite tipko LIGHT.
2 S tipko UP ali DOWN se pomaknite po možnostih.
Prikaz pripomočkov
V napravo je že prednaloženih več pripomočkov, še več pa vam
jih je na voljo, ko napravo združite s pametnim telefonom.
• Izberite UP ali DOWN.
Naprava se pomakne po kolesu pripomočkov.
Uvod
2 Večji konec kabla USB priklopite v polnilna vrata USB.
3 Napravo popolnoma napolnite.
Združevanje pametnega telefona z napravo
Če želite uporabljati povezane funkcije naprave quatix, morate
napravo združiti neposredno prek programa Garmin Connect™
Mobile in ne v nastavitvah Bluetooth v pametnem telefonu.
1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect
Mobile iz trgovine s programi in ga zaženite.
2 Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave.
3 Izberite tipko LIGHT za vklop naprave.
Ob prvem vklopu je naprava v načinu združevanja.
NAMIG: če želite ročno odpreti način združevanja, lahko
pridržite tipko LIGHT in izberete .
4 Izberite možnost za dodajanje naprave v račun Garmin
Connect:
• Če je to prva naprava, ki jo združujete s programom
Garmin Connect Mobile, sledite navodilom na zaslonu.
• Če ste s programom Garmin Connect Mobile že združili
drugo napravo, v meniju
ali
izberite Naprave
Garmin > Dodaj napravo in sledite navodilom na
zaslonu.
®
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express™
(www.garmin.com/express). V pametnem telefonu namestite
program Garmin Connect Mobile.
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
• Posodobitve programske opreme
®
1
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
• Registracija izdelka
Nastavitev programa Garmin Express
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Dejavnosti in programi
Napravo lahko uporabljate za dejavnosti v zaprtih prostorih ali
na prostem, športne dejavnosti in fitnes. Ko pričnete z
dejavnostjo, naprava prikaže in zabeleži podatke senzorja.
Dejavnosti lahko shranite in jih izmenjujete s skupnostjo Garmin
Connect.
Na spletnem mestu Connect IQ™ lahko v napravo dodajate tudi
dejavnosti in programe Connect IQ (Funkcije Connect IQ,
stran 10).
Za več informacij o natančnosti merjenja aktivnosti in
parametrov telesne pripravljenosti obiščite garmin.com
/ataccuracy.
Začetek dejavnosti
Ko začnete z dejavnostjo, se GPS samodejno vključi (če je
potrebno). Ko z dejavnostjo zaključite, naprava preide v način
ure.
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Če je treba, sledite navodilom na zaslonu za vnos dodatnih
informacij.
4 Če je treba, počakajte, da se naprava poveže s senzorji
ANT+ .
Če
dejavnost potrebuje GPS, pojdite ven in počakajte, da
5
naprava najde satelite.
6 Izberite START, da zaženete časovnik.
OPOMBA: naprava podatkov o vaši dejavnosti ne beleži,
dokler ne zaženete časovnika.
®
• Če želite zavreči dejavnost in se vrniti v način ure, izberite
Zavrzi > Da.
OPOMBA: ko zaustavite dejavnost, jo naprava samodejno
shrani po 30 minutah.
Dodajanje in odstranjevanje priljubljene
dejavnosti
Seznam priljubljenih dejavnosti se prikaže, ko pritisnete START
v videzu ure. Ta omogoča hiter dostop do dejavnosti, ki jih
najbolj uporabljate. Ko prvič pritisnete START za začetek
dejavnosti, vas naprava pozove k izbiri najljubše dejavnosti.
Priljubljene dejavnosti lahko kadar koli dodate ali odstranite.
1 Pridržite MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
Vaše priljubljene dejavnosti so prikazane na vrhu seznama z
belim ozadjem. Druge dejavnosti imajo črno ozadje.
Izberite
možnost:
3
• Za dodajanje priljubljene dejavnosti izberite dejavnost,
nato pa izberite Nastavi za privzetega.
• Za odstranitev priljubljene dejavnosti izberite dejavnost,
nato pa izberite Odstrani iz priljubljenih.
Ustvarjanje dejavnosti po meri
1 V videzu ure izberite START > Dodaj.
2 Izberite možnost:
3
4
5
Namigi za beleženje dejavnosti
• Preden začnete dejavnost, napolnite napravo (Polnjenje
naprave, stran 1).
• Če želite beležiti kroge, izberite tipko BACK.
• Če si želite ogledati dodatne podatkovne strani, izberite tipko
UP ali DOWN.
Zaustavitev dejavnosti
1 Izberite STOP.
2 Izberite možnost:
• Če želite nadaljevati z dejavnostjo, izberite Nadaljuj.
• Če želite shraniti dejavnost in se vrniti v način ure, izberite
Shrani.
• Če želite začasno zaustaviti dejavnost in jo nadaljevati
kasneje, izberite Nadaljuj pozneje.
• Če želite označiti krog, izberite krog.
• Če želite uporabiti navigacijo nazaj do začetne točke
dejavnosti po poti, ki ste jo opravili, izberite Nazaj na
začetek > TracBack.
OPOMBA: funkcija je na voljo le za dejavnosti, ki
uporabljajo GPS.
• Če želite uporabiti navigacijo nazaj do začetne točke
dejavnosti po najbolj neposredni poti, izberite Nazaj na
začetek > Načrtovana pot.
OPOMBA: funkcija je na voljo le za dejavnosti, ki
uporabljajo GPS.
2
6
• Če želite dejavnost po meri ustvariti iz ene od shranjenih
dejavnosti, izberite Kopiraj dejavnost.
• Če želite ustvariti novo dejavnost po meri, izberite Drugo.
Če je treba, izberite vrsto dejavnosti.
Izberite ime ali vnesite ime po meri.
Podvojena imena dejavnosti vključujejo številko, denimo
Triatlon(2).
Izberite možnost:
• Če želite prilagoditi določene nastavitve dejavnosti,
izberite eno od možnosti. Izberete lahko na primer barvo
poudarjanja ali prilagodite podatkovne zaslone.
• Če želite shraniti in uporabljati dejavnost po meri, izberite
Končano.
Če želite dejavnost dodati na seznam priljubljenih, izberite
Da.
Pomorske dejavnosti
V napravi quatix so predhodno naloženi programi za pomorske
dejavnosti, kot sta plovba in ribolov, ter uporabo navtičnih
naprav Garmin. Združitev z navtično napravo lahko opravite v
programih v napravi quatix.
Za dodatne informacije o združitvi z navtično napravo Garmin si
oglejte priročnik za uporabo te naprave.
Podatki o plovilu
Pretakanje podatkov o plovilu
V napravo quatix lahko pretakate podatkovna polja iz
združljivega navtičnega ploterja. Naprava prikazuje do tri
podatkovna polja na stran in do štiri strani podatkov.
1 V videzu ure izberite START > Podatki o plovilu.
2 Napravo quatix postavite največ 3 m (10 čevljev) od
navtičnega ploterja.
3 V navtičnem ploterju odprite način združevanja.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo
navtičnega ploterja.
4 Po potrebi v napravi quatix izberite START in spremenite
stran podatkov.
Dejavnosti in programi
Po združitvi se napravi samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in
v dosegu, v uri pa je odprt program. Če želite opraviti združitev z
drugim navtičnim ploterjem, v programu za podatke o plovilu
pridržite MENU in izberite Združi novega.
Označevanje točke poti v navtičnem ploterju
Z napravo quatix lahko označite točko poti v združljivem
navtičnem ploterju.
1 V videzu ure izberite START > Podatki o plovilu.
2 Izberite START > Označi točko poti v ploterju.
Avtopilot
OPOZORILO
Sami ste odgovorni za varno in preudarno upravljanje s
plovilom. Avtopilot je orodje, ki izboljša vaše možnosti
upravljanja plovila. Ne razbremeni vas odgovornosti za varno
upravljanje plovila. Izogibajte se navigacijskim nevarnostim in
krmila nikoli ne puščajte nenadzorovanega.
Vedno bodite pripravljeni, da takoj prevzamete ročni nadzor nad
plovilom.
Avtopilota se naučite uporabljati na mirnih in varnih odprtih
vodah.
Pri uporabi avtopilota blizu nevarnosti v vodi, kot so pomoli,
nasipi in druga plovila, bodite previdni.
Združevanje z avtopilotom
1 V videzu ure izberite START > Avtopilot > START.
2 Napravo quatix postavite največ 3 m (10 čevljev) od navtične
naprave.
3 Združljiv avtopilot za upravljanje krmila Garmin nastavite na
iskanje daljinskega upravljalnika.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo
avtopilota za upravljanje krmila.
Po združitvi se napravi samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in
v dosegu, v uri pa je odprt program. Če želite opraviti združitev z
drugim avtopilotom za upravljanje krmila, v programu avtopilota
pridržite MENU in izberite Nastavitve > Združi novega.
Upravljanje avtopilota
1 V videzu ure izberite START > Avtopilot.
2 Izberite možnost:
• Če želite vklopiti ohranjanje smeri z avtopilotom, držite
stalno smer, izberite START in spustite krmilo.
• Če želite spremeniti smer, pri vklopljenem avtopilotu
izberite UP za desno in DOWN za levo.
• Če želite spremeniti način krmarjenja, pridržite MENU,
izberite Način krmiljenja in izberite možnost.
• Če želite opraviti vzorec krmiljenja, pridržite MENU,
izberite Krmiljenje po vzorcih in izberite vzorec.
OPOMBA: vzorce krmiljenja, ki so na voljo v napravi
quatix, lahko spremenite v avtopilotu.
• Če želite prevzeti krmilo in vklopiti način pripravljenosti
avtopilota, izberite STOP.
Naprava na podlagi teh podatkov določi, ali se plovilo zaradi
spreminjanja smeri vetra obrača stran od cilja ali proti cilju.
V skladu s privzetimi nastavitvami je pomoč za prečenje v
napravi nastavljena na samodejno, naprava pa znova izračuna
kot prečenja in smer dejanskega vetra ob vsakem umerjanju
COG za levi ali desni bok. Nastavitve pomoči za prečenje lahko
spremenite z vnosom določenega kota prečenja ali smeri
dejanskega vetra.
OPOMBA: naprava za določitev sledi v funkciji pomoči za
prečenje quatix uporablja sled po tleh, določeno z GPS, in ne
upošteva drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na smer plovila, kot
so tokovi ali plimovanje.
Umerjanje pomoči za prečenje
1 V videzu ure izberite START > Jadralna regata.
2 Izberite Regata ali Križarjenje.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Prikaže se zelena ali rdeča vrstica. Rdeča vrstica pomeni, da
se plovilo obrača proti cilju. Zelena vrstica pomeni, da se
plovilo obrača stran od cilja.
Jadralna regata
Z napravo lahko povečate verjetnost, da vaše plovilo prečka
startno črto točno ob začetku regate. Če regatni časovnik
sinhronizirate z uradnim odštevalnikom časa do začetka regate,
vas naprava opozarja v enominutnih intervalih, ko se približuje
začetek regate. Naprava s temi podatki prikaže, ali bo vaše
plovilo prečkalo startno črto pred, po ali ravno ob začetku
regate.
Nastavitev startne črte
1 V videzu ure izberite START > Jadralna regata >
Nastavitve > Ping za štartno črto.
2 Izberite Označi, da določite levo oznako startne črte, ko
plujete mimo nje.
3 Izberite Označi, da določite desno oznako startne črte, ko
plujete mimo nje.
Nastavitev regatnega časovnika
Preden lahko napravo uporabite za začetek regate, morate
izbrati jadralski profil in nastaviti startno črto.
1 V videzu ure izberite START > Jadralna regata > Regata.
Na zaslonu se prikaže regatni časovnik , čas do starta
in
razdalja do startne črte .
Jadranje
Nastavitev jadralskih enot
1 V videzu ure izberite START > Jadralna regata >
Nastavitve > Enote.
2 Izberite želeno možnost.
Pomoč za prečenje
Med križarjenjem ali jadranjem v veter lahko s funkcijo pomoči
za prečenje ugotovite, ali se plovilo obrača stran od cilja ali proti
cilju. Ko umerite pomoč za prečenje, naprava zajame meritvi
sledi po tleh (COG) za levi
in desni
bok plovila in na
podlagi podatkov o COG izračuna povprečno smer dejanskega
vetra
in kot prečenja plovila .
Dejavnosti in programi
2 Izberite START.
3 S tipkama UP in DOWN sinhronizirajte regatni časovnik z
uradnim odštevanjem časa do začetka regate.
3
OPOMBA: če je čas do starta negativen, boste startno črto
dosegli po začetku regate. Če je čas do starta pozitiven,
boste startno črto dosegli pred začetkom regate.
4 Izberite START.
Program FUSION-Link™
S programom FUSION-Link v napravi quatix 5 lahko upravljate
predvajanje zvoka v napravi FUSION .
®
Vzpostavljanje povezave z glasbenim sistemom FUSION
1 Glasbeni sistem FUSION nastavite tako, da ga je mogoče
odkriti.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo
glasbenega sistema.
2 Napravo quatix postavite največ 3 m (10 čevljev) od
glasbenega sistema.
V
3 videzu ure izberite START > FUSION-Link.
Ko v uri prvič odprete program, se ura samodejno združi in
poveže z glasbenim sistemom. Če želite opraviti združitev z
drugim glasbenim sistemom, v programu FUSION-Link
izberite Nastavitve > Združi novega.
Po združitvi se napravi samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in
v dosegu, v uri pa je odprt program.
Sidro
Označevanje lokacije sidra
1 V videzu ure izberite START > Sidro.
2 Izberite START > Spusti sidro.
Nastavitve sidra
Izberite START > Sidro > START.
Polmer zanašanja: nastavi dovoljeno razdaljo zanašanja, ko je
plovilo zasidrano.
Posodobi interval: nastavi časovni interval posodabljanja
podatkov o sidru.
Nastavitve pomoči za sidranje
Na zaslonu pomoči za sidranje izberite START.
Dolžina vrvi: nastavi prvo število za razmerje dolžine sidrne
vrvi. To je razmerje med dolžino uporabljene sidrne vrvi in
navpično razdaljo od premca plovila do dna vode.
Globina: nastavi globino vode.
Odmik premca: nastavi razdaljo med premcem plovila in
lokacijo antene GPS.
Plimovanje
Ogled podatkov o plimovanju
Po združitvi naprave s pametnim telefonom lahko prenesete
podatke o plimovanju za trenutno lokacijo, ki zajemajo obdobje
do sedmih dni. Lokacijo lahko posodobite in prenesete nove
podatke o plimovanju, in sicer tako, da na zaslonu plimovanja
izberete START.
1 V videzu ure izberite START > Plimovanje.
Prikaže se 24-urni grafikon plimovanja, ki prikazuje plimo
in oseko
za trenutni datum.
2 Izberite tipko UP ali DOWN, da prikažete podatke o
Ribolov
Ribolov
Spremljate lahko dnevno število ulovljenih rib, odštevate čas
tekmovanja ali nastavite intervalni časovnik za spremljanje
tempa ribolova.
1 V videzu ure izberite START > Ribolov.
2 Izberite možnost:
• Za odštevanje preostalega časa do konca tekmovanja
izberite Nastavite časovnike.
• Za spremljanje dnevnega števila ulovljenih rib izberite
Začetek ribolova > Novo štetje, nato pa izberite START
za povečanje števila ulovljenih rib ali BACK za
zmanjšanje števila ulovljenih rib.
Dejavnosti v zaprtih prostorih
Napravo quatix lahko uporabljate za vadbo v zaprtih prostorih,
denimo za tek na stezi v zaprtem prostoru ali kolesarjenje na
stacionarnem kolesu. GPS se med dejavnostmi v zaprtem
prostoru izklopi.
Ko tečete ali hodite z izklopljenim GPS-om, se hitrost, razdalja in
kadenca merijo z merilnikom pospeška v napravi. Merilnik
pospeška se sam umerja. Natančnost podatkov o hitrosti,
razdalji in kadenci se izboljša po nekaj tekih ali sprehodih na
prostem z napravo GPS.
NAMIG: če se držite za ograjo tekalne steze, je natančnost
manjša. Za beleženje tempa, razdalje in kadence lahko
uporabite izbirni senzor korakov.
Če je GPS med kolesarjenjem izklopljen, podatki o hitrosti in
razdalji niso na voljo, če nimate izbirnega senzorja, ki te podatke
pošilja v napravo (na primer senzor hitrosti ali kadence).
Umerjanje razdalje na tekalni stezi
Za natančnejše meritve razdalje pri teku na tekalni stezi lahko
umerite razdaljo na tekalni stezi, ko na njej pretečete vsaj
1,5 km (1 mi). Pri uporabi različnih tekalnih stez lahko ročno
umerite razdaljo na vsaki tekalni stezi ali po vsakem teku.
1 Zaženite dejavnost na tekalni stezi (Začetek dejavnosti,
stran 2) in na tekalni stezi pretecite vsaj 1,5 km (1 mi).
2 Ko končate s tekom, izberite STOP.
3 Izberite možnost:
• Če razdaljo na tekalni stezi umerjate prvič, izberite Shrani.
Naprava vas pozove k dokončanju umerjanja tekalne
steze.
• Če želite razdaljo na tekalni stezi umeriti ročno po
opravljenem prvem umerjanju, izberite Umeri in shrani >
Da.
4 Na zaslonu tekalne steze si oglejte opravljeno razdaljo in jo
vnesite v napravo.
Beleženje dejavnosti vadbe za moč
Beležite lahko serije dejavnosti vadbe za moč. Serija je
sestavljena iz več ponovitev enega giba.
1 V videzu ure izberite START > Moč.
Ko prvič beležite dejavnost vadbe za moč, izberite, na
katerem zapestju imate uro.
2 Izberite START, da vklopite časovnik serije.
3 Začnite prvo serijo.
Naprava šteje ponovitve. Število ponovitev je prikazano, ko
izvedete najmanj šest ponovitev.
NAMIG: naprava lahko šteje samo ponovitve enega giba pri
vsaki seriji. Ko želite spremeniti gibe, morate zaključiti serijo
in začeti novo.
4 Za dokončanje serije izberite BACK.
plimovanju za druge dni.
4
Dejavnosti in programi
5
6
7
8
9
Ura prikaže vse ponovitve za serijo. Po nekaj sekundah se
prikaže časovnik počitka.
Po potrebi pridržite tipko MENU, izberite Urejanje zadnje
serije in uredite število ponovitev.
NAMIG: dodate lahko tudi utež, ki ste jo uporabili za serijo.
Ko končate počitek, izberite pritisnite tipko BACK za začetek
naslednje serije.
Ponavljajte serije vadb za moč, dokler dejavnost ni
zaključena.
Po zadnji seriji izberite START, da ustavite časovnik serije.
Izberite Shrani.
Dejavnosti na prostem
V napravi quatix so predhodno naložene dejavnosti na prostem,
kot sta tek in kolesarjenje. GPS se med dejavnostmi na prostem
vklopi. Dodate lahko nove dejavnosti, ki temeljijo na privzetih
dejavnostih, kot je hoja ali veslanje. V napravo lahko dodate tudi
dejavnosti po meri (Ustvarjanje dejavnosti po meri, stran 2).
Ogled smučarskih voženj
Naprava beleži podrobnosti o vsaki smučarski ali deskarski
vožnji s funkcijo samodejnega zaznavanja voženj. Ta funkcija je
privzeto vklopljena za alpsko smučanje in deskanje na snegu.
Samodejno beleži nove smučarske vožnje na podlagi vašega
gibanja. Časovnik se začasno ustavi, ko se prenehate gibati po
hribu navzdol in ste na sedežnici. Časovnik ostane začasno
ustavljen celotno vožnjo na sedežnici. Če ga želite znova
zagnati, se spustite po hribu. Podrobnosti o vožnji si lahko
ogledate na začasno ustavljenem zaslonu ali dokler časovnik
teče.
1 Začnite smučati ali deskati.
2 Pridržite MENU.
3 Izberite Prikazi teke.
4 Izberite UP in DOWN, če si želite ogledate podrobnosti
zadnje in trenutne vožnje ter vseh voženj.
Zasloni z vožnjami vključujejo čas, prevoženo razdaljo,
najvišjo ter povprečno hitrost in skupni spust.
Uporaba metronoma
Funkcija metronoma predvaja zvoke v stalnem ritmu. Tako lahko
izboljšate svoje rezultate z vadbo pri hitrejši, počasnejši ali bolj
enakomerni kadenci.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Držite tipko MENU.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Metronom > Stanje > Vklop.
6 Izberite možnost:
• Izberite Utripi na minuto, če želite vnesite vrednost glede
na kadenco, ki jo želite vzdrževati.
• Izberite Pogostost opozoril, če želite prilagoditi
pogostost udarcev.
• Če želite prilagoditi zvok in vibriranje metronoma, izberite
Zvoki.
7 Po potrebi izberite Predogled, če želite metronom poslušati
pred tekom.
8 Začnite teči (Začetek dejavnosti, stran 2).
Metronom se zažene samodejno.
9 Če si želite ogledati zaslon z metronomom, med tekom
izberite UP ali DOWN.
10 Če je treba, držite MENU, da spremenite nastavitve
metronoma.
Dejavnosti in programi
Jumpmaster
OPOZORILO
Funkcija Jumpmaster je namenjena samo izkušenim padalcem.
Funkcije Jumpmaster ne uporabljajte kot primarni padalski
višinomer. Če ne vnesete ustreznih informacij v zvezi s skokom,
lahko pride do hude telesne poškodbe ali smrti.
Program jumpmaster upošteva vojaške smernice za izračun
točke spusta na veliki višini (HARP). Naprava samodejno zazna,
ko skočite, in začne navigacijo do želene točke pristanka (DIP) z
barometrom in elektronskim kompasom.
Več športov
Triatlonci, duatlonci in drugi tekmovalci v več športih lahko
izkoristijo dejavnosti z več športi, kot so Triatlon ali Plavanje/tek.
Med dejavnostjo z več športi lahko prehajate med aktivnostmi in
med tem prikazujete skupni čas in razdaljo. Preklopite lahko na
primer s kolesarjenja na tek in si med celotno dejavnostjo z več
športi ogledujete skupni čas in razdaljo za kolesarjenje in tek.
Dejavnost z več športi lahko prilagodite ali pa uporabljate
privzeto dejavnost triatlona, ki je nastavljena za standardni
triatlon.
Ustvarjanje dejavnosti z več športi
1 V videzu ure izberite START > Dodaj > Več športov.
2 Izberite vrsto dejavnosti z več športi ali vnesite ime po meri.
Podvojena imena dejavnosti vključujejo številko. Na primer
Triatlon(2).
3 Izberite dve ali več dejavnosti.
4 Izberite možnost:
• Če želite prilagoditi določene nastavitve dejavnosti,
izberite eno od možnosti. Izberete lahko na primer
vključitev prehodov.
• Če želite shraniti in uporabljati dejavnost z več športi,
izberite Končano.
5 Če želite dejavnost dodati na seznam priljubljenih, izberite
Da.
Namigi za vadbo triatlona ali uporabo dejavnosti z več
športi
• Za začetek prve dejavnosti izberite START.
• Če želite preiti na naslednjo dejavnost, izberite BACK.
Če so prehodi vklopljeni, se čas prehoda beleži ločeno od
časov dejavnosti.
• Če je treba, izberite BACK, da začnete naslednjo dejavnost.
• Če si želite ogledati dodatne podatkovne strani, izberite tipko
UP ali DOWN.
Plavanje
OBVESTILO
Ta naprava je namenjena plavanju po površini. Če se z napravo
potapljate, jo lahko poškodujete in tako izničite jamstvo.
OPOMBA: med plavanjem naprava ne more beležiti podatkov o
srčnem utripu na zapestju.
Plavalna terminologija
Dolžina: ena dolžina bazena.
Interval: ena ali več zaporednih dolžin. Po počitku se začne nov
interval.
Zavesljaj: zavesljaj se šteje vsakič, ko z roko, na kateri imate
napravo, naredite celoten krog.
Swolf: vaš rezultat swolf je vsota časa ene dolžine bazena in
števila zavesljajev za to dolžino. Čas 30 sekund in 15
zavesljajev na primer pomenita oceno swolf 45. Pri plavanju
v odprtih vodah se swolf izračuna za vsakih 25 metrov. Swolf
5
je meritev plavalne učinkovitost. Podobno kot pri golfu je nižji
rezultat boljši.
Vrsta zavesljajev
Prepoznavanje vrste zavesljajev je na voljo samo za plavanje v
bazenu. Vrsta zavesljajev se prepozna na koncu dolžine. Vrste
zavesljajev se prikažejo, ko si ogledujete zgodovino intervalov.
Vrsto zavesljajev lahko izberete tudi kot uporabniško
podatkovno polje (Prilagajanje podatkovnih zaslonov,
stran 24).
Golf
Prenos igrišč za golf
Preden prvič igrate golf na določenem igrišču, morate igrišče
prenesti s programom Garmin Connect Mobile.
1 V programu Garmin Connect Mobile izberite Prenos igrišč
za golf > .
2 Izberite igrišče za golf.
3 Izberite Prenesi.
Ko je prenos igrišča končan, se igrišče prikaže na seznamu
igrišč v napravi quatix.
Prosto
Prosto
Nazaj
Hrbtno
Prsno
Prsno
Igranje golfa
Delfin
Delfin
Preden lahko prvič igrate na igrišču, morate igrišče prenesti iz
programa Garmin Connect Mobile (Garmin Connect, stran 8).
Igrišča, prenesena s programom Garmin Connect Mobile, se
samodejno posodabljajo.
Pred igranjem golfa napolnite napravo (Polnjenje naprave,
stran 1).
1 V videzu ure izberite START > Golf.
2 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
3 Izberite igrišče na seznamu bližnjih igrišč.
4 Za beleženje rezultatov izberite Da.
5 S tipko UP ali DOWN se pomaknite po luknjah.
Ko se premaknete na naslednjo luknjo, naprava to
samodejno upošteva.
6 Ko končate dejavnost, izberite START > Koncni krog > Da.
Mesano Več kot ena vrsta zavesljajev na intervalu
Vadba
Uporablja se skupaj z dnevnikom vadbe (Vadba z dnevnikom,
stran 6)
Namigi za dejavnosti plavanja
• Preden začnete dejavnost plavanja v bazenu, upoštevajte
navodila na zaslonu za izbiro velikosti bazena ali vnos
velikosti po meri.
Ko naslednjič zaženete dejavnost plavanja v bazenu,
naprava uporabi to velikost bazena. Če želite spremeniti
velikost, držite tipko MENU, izberite nastavitve dejavnosti,
nato pa izberite Velikost bazena.
• Če želite zabeležiti počitek med plavanjem v bazenu, izberite
tipko BACK.
Naprava pri plavanju v bazenu samodejno beleži intervale in
dolžine plavanja.
• Če želite zabeležiti interval med plavanjem v odprtih vodah,
izberite tipko BACK.
Informacije o luknjah
Lokacije lukenj se spreminjajo, zato naprava izračuna razdaljo
do sprednjega, srednjega ter zadnjega dela zelenice in ne do
dejanske lokacije luknje.
Počitek med plavanjem v bazenu
Na privzetem zaslonu s počitkom sta prikazana dva časovnika
počitka. Prikazana sta tudi čas in razdalja zaključenega
intervala.
OPOMBA: podatki o plavanju se med počitkom ne beležijo.
1 Med plavanjem izberite BACK, če želite začeti počitek.
Na zaslonu se prikaže belo besedilo na črnem ozadju in
prikaže se zaslon s počitkom.
2 Če si želite ogledati druge podatkovne zaslone (izbirno), med
počitkom izberite UP ali DOWN.
3 Izberite BACK in nadaljujte s plavanjem.
4 Ponovite za dodatne intervale počitka.
Vadba z dnevnikom
Dnevnik vadbe je na voljo samo za plavanje v bazenu. Z
dnevnikom vadbe lahko ročno beležite nožne serije, plavanje z
eno roko ali katero koli vrsto plavanja, ki ne spada v enega od
štirih glavnih slogov.
1 Če želite prikazati zaslon z dnevnikom vadbe, med
plavanjem v bazenu izberite tipko UP ali DOWN.
2 Izberite tipko BACK, če želite sprožiti časovnik vadbe.
3 Ko zaključite interval vadbe, izberite tipko BACK.
Časovnik vadbe se ustavi, časovnik dejavnosti pa še naprej
beleži celotno vadbo.
4 Izberite razdaljo zaključene vadbe.
Razdaljo lahko povečujete po korakih, ki temeljijo na velikosti
bazena, izbrani v profilu dejavnosti.
5 Izberite možnost:
• Če želite začeti drug interval vadbe, izberite tipko BACK.
• Če želite začeti interval plavanja, izberite tipko UP ali
DOWN, da se vrnete na zaslone za plavanje.
6
Številka trenutne luknje
Razdalja do zadnjega dela zelenice
Razdalja do srednjega dela zelenice
Razdalja do sprednjega dela zelenice
Par za luknjo
Naslednja luknja
Prejšnja luknja
Premikanje zastavice
Zelenico si lahko natančneje ogledate in premaknete lokacijo
zastavice.
1 Na zaslonu z informacijami o luknji izberite START >
Premakni zastavico.
2 Položaj zastavice premaknite s tipko UP ali DOWN.
3 Izberite START.
Razdalje na zaslonu z informacijami o luknji se posodobijo in
prikazujejo novo lokacijo zastavice. Lokacija zastavice se
shrani samo za trenutni krog.
Dejavnosti in programi
Ogled ovir
Ogledate si lahko razdalje do ovir na čistini pri luknjah par 4 in 5.
Ovire, ki vplivajo na izbiro udarca, so prikazane posamično ali v
skupinah, da laže določite dolžino predložka ali prenosa.
1 Na zaslonu z informacijami o luknji izberite START > Ovire.
Skupni rezultat se posodobi.
TruSwing™
Funkcija TruSwing omogoča ogled parametrov zamaha, ki jih
beleži naprava TruSwing. Za nakup naprave TruSwing obiščite
www.garmin.com/golf.
Uporaba merilnika opravljene poti za golf
Z merilnikom opravljene poti lahko beležite čas, prepotovano
razdaljo in prehojene korake. Merilnik opravljene poti se zažene
in zaustavi samodejno ob začetku ali koncu igralnega kroga.
1 Izberite tipko START > Merilnik opravljene poti.
2 Po potrebi izberite Ponastavi, da ponastavite merilnik
opravljene razdalje na nič.
Spremljanje statističnih podatkov
• Na zaslonu se prikažejo razdalje do sprednjega
in
zadnjega dela
najbližje ovire.
• Vrsta ovire
je navedena na vrhu zaslona.
• Zelenica je prikazana kot polkrog
na vrhu zaslona. Črta
pod zelenico prikazuje sredino čistine.
• Ovire
so prikazane pod zelenico na približnih lokacijah
glede čistino.
2 Če želite prikazati druge ovire pri trenutni luknji, izberite tipko
UP ali DOWN.
S funkcijo Sledenje statistiki lahko spremljate podrobne
statistične podatke med igranjem golfa.
1 Na zaslonu z informacijami o luknjah pridržite tipko MENU.
2 Izberite nastavitve dejavnosti.
3 Če želite omogočiti spremljanje statističnih podatkov, izberite
Sledenje statistiki.
Ogled izmerjenih udarcev
Povezane funkcije so na voljo za napravo quatix, ko jo povežete
z združljivim pametnim telefonom prek brezžične tehnologije
Bluetooth. Za nekatere funkcije boste morali v povezani pametni
telefon namestiti program Garmin Connect Mobile. Za več
informacij obiščite www.garmin.com/apps. Nekatere funkcije so
na voljo tudi, kadar napravo povežete z brezžičnim omrežjem.
Obvestila telefona: prikazuje obvestila telefona in sporočila v
napravi quatix device.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite sledilce, naj si na strani za sledenje storitve
Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
GroupTrack: omogoča spremljanje povezav neposredno na
zaslonu in v realnem času s funkcijo LiveTrack.
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
dejavnost v vaš račun Garmin Connect takoj, ko jo nehate
beležiti.
Connect IQ: omogoča vam, da razširite funkcionalnost naprave
z novimi videzi ure, pripomočki, programi in podatkovnimi
polji.
Posodobitve programske opreme: omogoča posodobitev
programske opreme naprave.
Vreme: omogoča ogled trenutnih vremenskih razmer in
vremenskih napovedi.
senzorji Bluetooth: omogoča povezavo z združljivimi senzorji
Bluetooth, kot je merilnik srčnega utripa.
Poišči moj telefon: poišče izgubljen pametni telefon, ki je
združen z vašo napravo quatix in je trenutno v dosegu.
Najdi napravo: poišče izgubljeno napravo quatix, ki je združena
z vašim pametnim telefonom in je trenutno v dosegu.
Preden lahko naprava samodejno zazna in izmeri udarce,
morate omogočiti beleženje rezultatov.
Naprava omogoča samodejno zaznavanje in beleženje udarcev.
Ob vsakem udarcu na čistini naprava zabeleži dolžino udarca, ki
so jo lahko ogledate pozneje.
NAMIG: samodejno zaznavanje udarcev deluje najbolje, ko
napravo nosite na zapestju vodilne roke in je stik z žogico dober.
Pati se ne zaznajo.
1 Med igranjem golfa izberite START > Merjenje udarca.
Prikaže se dolžina zadnjega udarca.
OPOMBA: dolžina se samodejno ponastavi ob ponovnem
udarcu žogice, patu na zelenici ali premiku na naslednjo
luknjo.
Če
si želite ogledati vse zabeležene dolžine udarcev, izberite
2
DOWN.
Ogled razdalj krivulj in zavojev
Ogledate si lahko seznam z razdaljami krivulj in zavojev za
luknje par 4 in par 5.
Izberite tipko START > Krivulje.
Na zaslonu se prikaže posamezna krivulja in razdalja do nje.
OPOMBA: ko razdalje prehodite, se odstranijo z zaslona.
Beleženje rezultatov
1 Na zaslonu z informacijami o luknji izberite START > Kartica
z rezultati.
Ko ste na zelenici, se prikaže kartica z rezultati.
2 S tipko UP ali DOWN se pomaknite po luknjah.
3 Za izbiro luknje izberite START.
4 S tipko UP ali DOWN nastavite rezultat.
Skupni rezultat se posodobi.
Posodabljanje rezultata
1 Na zaslonu z informacijami o luknji izberite START > Kartica
z rezultati.
2 S tipko UP ali DOWN se pomaknite po luknjah.
3 Za izbiro luknje izberite START.
4 Če želite spremeniti rezultat za to luknjo, izberite tipko UP ali
DOWN.
Povezane funkcije
Povezane funkcije
Omogočanje Bluetooth Obvestil
Preden lahko omogočite obvestila, morate napravo quatix
združiti z združljivo mobilno napravo (Združevanje pametnega
telefona z napravo, stran 1).
1 Držite MENU.
2 Izberite Nastavitve > Telefon > Pametna obvestila >
Stanje > Vklop.
3 Izberite Med dejavnostjo.
4 Izberite nastavitev obvestil.
7
5 Izberite nastavitev zvoka.
6 Izberite Ne med dejavnostjo.
7 Izberite nastavitev obvestil.
8 Izberite nastavitev zvoka.
9 Izberite Premor.
10 Določite časovno obdobje, v katerem naj bo opozorilo o
novem obvestilu prikazano na zaslonu.
Ogled obvestil
1 Če si želite ogledati pripomoček za obvestila, v videzu ure
izberite tipko UP.
2 Izberite START, nato pa izberite obvestilo.
3 Izberite DOWN za več možnosti.
4 Če se želite vrniti na prejšnji zaslon, izberite BACK.
Prejetje dohodnega telefonskega klica
Ko v povezan pametni telefon prejmete telefonski klic, naprava
quatix prikaže ime ali telefonsko številko klicatelja. Klical lahko
sprejmete ali zavrnete. Če je naprava povezana s pametnim
telefonom, v katerem se izvaja operacijski sistem Android™,
lahko klic zavrnete tudi z besedilnim sporočilom, ki ga izberete s
seznama sporočil v napravi quatix.
• Za sprejem klica izberite Sprejmi.
• Za zavrnitev klica izberite Zavrni.
• Za zavrnitev klica in takojšnje pošiljanje odgovora prek
besedilnega sporočila izberite Odgovori, nato pa s seznama
izberite sporočilo.
Odgovarjanje na besedilno sporočilo
OPOMBA: funkcija je na voljo samo pri pametnih telefonih z
operacijskim sistemom Android.
Ko v napravi quatix prejmete obvestilo o besedilnem sporočilu,
lahko pošljete hiter odgovor, ki ga izberete na seznamu sporočil.
Sporočila lahko prilagodite v programu Garmin Connect Mobile.
OPOMBA: funkcija pošilja besedilna sporočila z uporabo
vašega telefona. Pri tem lahko veljajo omejitve besedilnih
sporočil ter stroški operaterja in naročniškega paketa. Za več
informacij o omejitvah besedilnih sporočilih ali stroških se
obrnite na operaterja mobilne telefonije.
1 Če si želite ogledati pripomoček za obvestila, v videzu ure
izberite tipko UP.
2 Izberite START, nato pa izberite obvestilo o besedilnem
sporočilu.
3 Izberite tipko DOWN > Odgovori.
4 Na seznamu izberite sporočilo.
Telefon pošlje izbrano sporočilo kot besedilno sporočilo v
obliki SMS-a.
Upravljanje obvestil
Z združljivim pametnim telefonom lahko upravljate obvestila, ki
se prikažejo v napravi quatix 5.
Izberite možnost:
• Če uporabljate pametni telefon Apple , v nastavitvah
obvestil v pametnem telefonu izberite elemente, ki se
prikažejo v napravi.
• Če uporabljate pametni telefon z operacijskim sistemom
Android, v programu Garmin Connect Mobile izberite
Nastavitve > Pametna obvestila.
Za več informacij o izklopu brezžične tehnologije Bluetooth v
mobilni napravi si oglejte njen priročnik za uporabo.
Vklop in izklop opozoril o povezavi z
pametnim telefonom
Napravo quatix 5 lahko nastavite tako, da vas opozori, ko
združeni pametni telefon vzpostavi in prekine povezavo z
brezžično tehnologijo Bluetooth.
OPOMBA: opozorila o povezavi s pametnim telefonom so
privzeto izklopljena.
1 Držite MENU.
2 Izberite Nastavitve > Telefon > Alarmi.
Iskanje izgubljene mobilne naprave
S to funkcijo lahko poiščete izgubljeno mobilno napravo, ki je
združena z brezžično tehnologijo Bluetooth in je trenutno v
dosegu.
1 Pridržite tipko LIGHT za ogled menija upravljalnih elementov.
2 Izberite .
Naprava quatix začne iskati združeno mobilno napravo.
Mobilna naprava se oglasi z zvočnim opozorilom, na zaslonu
naprave quatix pa se prikaže moč signala Bluetooth. Ko se
približujete mobilni napravi, se moč signala Bluetooth
povečuje.
3 Za prekinitev iskanja izberite tipko BACK.
Garmin Connect
V računu Garmin Connect lahko spremljate svoje dosežke in se
povežete s prijatelji. Omogoči vam uporabo orodij za
spremljanje, analizo, deljenje in medsebojno spodbujanje.
Beležite lahko dogodke svojega aktivnega življenjskega sloga,
vključno s teki, sprehodi, kolesarskimi vožnjami, plavanji,
pohodi, igrami golfa in drugimi dejavnostmi.
Brezplačni račun Garmin Connect lahko ustvarite, ko združite
napravo in telefon s programom Garmin Connect Mobile. Račun
lahko ustvarite tudi, ko nastavite program Garmin Express
(www.garmin.com/express).
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite časovno
merjeno dejavnost z napravo, lahko to dejavnost prenesete v
svoj račun Garmin Connect in jo tam hranite, dokler želite.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši vadbi in dejavnostih na prostem, vključno s časom,
razdaljo, srčnim utripom, porabljenimi kalorijami, kadenco,
zračnim pogledom zemljevida ter grafikoni tempa in hitrosti.
Ogledate si lahko podrobnejše informacije o vaših igrah
golfa, vključno s karticami z rezultati, statistikami in
informacijami o igrišču. Ogledate si lahko tudi prilagodljiva
poročila.
OPOMBA: če si želite ogledati podatke, morate napravo
združiti z izbirnimi brezžičnim senzorjem (Združevanje
brezžičnih senzorjev, stran 30).
®
Izklop povezave s pametnim telefonom
Bluetooth
1 Pridržite tipko LIGHT za ogled menija upravljalnih elementov.
2 Izberite za izklop povezave s pametnim telefonom
Bluetooth v napravi quatix.
8
Spremljanje napredka: spremljate lahko svoje dnevne korake,
sodelujete v prijateljskem tekmovanju s svojimi povezavami
in dosegate svoje cilje.
Povezane funkcije
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Upravljanje nastavitev: v računu Garmin Connect lahko
prilagajate nastavitve naprave in uporabnika.
Posodabljanje programske opreme s programom
Garmin Connect Mobile
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave s
programom Garmin Connect Mobile, morate imeti račun Garmin
Connect, prav tako pa morate napravo združiti z združljivim
pametnim telefonom (Združevanje pametnega telefona z
napravo, stran 1).
Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect Mobile
(Ročna sinhronizacija podatkov s programom Garmin
Connect Mobile, stran 9).
Ko je na voljo nova programska oprema, program Garmin
Connect Mobile samodejno pošlje posodobitev v napravo.
Posodabljanje programske opreme s programom
Garmin Express
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate
prenesti in namestiti program Garmin Express in dodati napravo
(Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku, stran 9).
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express
aplikacija pošlje napravi.
Ko
program Garmin Express zaključi pošiljanje posodobitve,
2
prekinite povezavo med napravo in računalnikom.
Naprava namesti posodobitev.
Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku
Program Garmin Express poveže napravo z vašim računom
Garmin Connect prek računalnika. S programom Garmin
Express lahko nalagate podatke o dejavnosti v račun Garmin
Connect in pošiljate podatke, kot so vadbe ali načrti vadb, s
spletnega mesta Garmin Connect v napravo. Poleg tega lahko
namestite posodobitve programske opreme naprave in
upravljate programe Connect IQ.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Prenesite in namestite program Garmin Express.
4 Odprite program Garmin Express in izberite Dodaj napravo.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Ročna sinhronizacija podatkov s programom Garmin
Connect Mobile
1 Pridržite tipko LIGHT za ogled menija upravljalnih elementov.
2 Izberite .
Program Garmin Golf™
Program Garmin Golf omogoča, da igralci golfa tekmujejo drug z
drugim na različnih igriščih. Za več kot 41.000 igrišč so na voljo
tedenske lestvice, ki se jim lahko pridruži kdor koli. Ustvarite
lahko turnir in nanj povabite igralce. Naložite lahko kartice z
rezultati iz združljive naprave Garmin ter si ogledate podrobne
statistične podatke in analize udarcev.
Program Garmin Golf sinhronizira podatke z računom Garmin
Connect. Program Garmin Golf lahko prenesete v trgovini s
programi v pametnem telefonu.
Začetek seje GroupTrack
Preden lahko začnete sejo GroupTrack, potrebujete račun
Garmin Connect, združljiv pametni telefon in program Garmin
Connect Mobile.
V teh navodilih je opisan začetek seje GroupTrack z napravami
quatix 5. Če imajo vaše povezave drugačne združljive naprave,
Povezane funkcije Wi‑Fi
®
jih lahko vidite na zemljevidu. Drugačne naprave pa morda ne
bodo mogle prikazati kolesarjev GroupTrack na zemljevidu.
1 Odpravite se na prosto in vklopite napravo quatix 5.
2 Združite pametni telefon z napravo quatix 5 (Združevanje
pametnega telefona z napravo, stran 1).
3 V napravi quatix 5 držite tipko MENU in izberite Nastavitve >
GroupTrack > Na zemljevidu, da omogočite ogled povezav
na zaslonu z zemljevidom.
4 V programu Garmin Connect Mobile v meniju nastavitev
izberite LiveTrack > GroupTrack.
5 Če imate več kot eno združljivo napravo, izberite napravo za
sejo GroupTrack.
Izberite
Vidno za > Vse povezave.
6
7 Izberite Zaženi LiveTrack.
8 V napravi quatix 5 začnite dejavnost.
9 Če si želite ogledati povezave, se pomaknite na zemljevid.
NAMIG: na zemljevidu lahko držite tipko MENU in izberete
Bližnje povezave, da si ogledate informacije o razdalji, smeri
in tempu ali hitrosti drugih povezav v seji GroupTrack.
Namigi za seje GroupTrack
Funkcija GroupTrack omogoča, da neposredno na zaslonu
spremljate druge povezave v skupini, ki uporabljajo funkcijo
LiveTrack. Vsi člani skupine morajo biti vaše povezave v računu
Garmin Connect.
• Začnite dejavnost na prostem s sistemom GPS.
• Napravo quatix 5 združite s pametnim telefonom prek
tehnologije Bluetooth.
• V programu Garmin Connect Mobile v meniju z nastavitvami
izberite Povezave, da posodobite seznam povezav za sejo
GroupTrack.
• Prepričajte se, da so vse povezave opravile združitev s
svojimi pametnimi telefoni in začele sejo LiveTrack v
programu Garmin Connect Mobile.
• Prepričajte se, da so vse povezave v dosegu (40 km ali
25 milj).
• Če si želite med sejo GroupTrack ogledati povezave, se
pomaknite na zemljevid (Dodajanje zemljevida dejavnosti,
stran 24).
Povezane funkcije Wi‑Fi
®
Nekateri modeli naprave quatix 5 imajo povezane funkcije Wi‑Fi.
Program Garmin Connect Mobile za uporabo povezave Wi‑Fi ni
obvezen.
Dejavnost se prenese v vaš račun Garmin Connect:
samodejno pošlje dejavnost v vaš račun Garmin Connect
takoj, ko jo nehate beležiti.
Vadbe in načrti vadb: omogoča iskanje in izbiro vadb ter
načrtov vadb na spletnem mestu Garmin Connect. Ko
naprava naslednjič vzpostavi povezavo Wi‑Fi, se datoteke
brezžično pošljejo vanjo.
Posodobitve programske opreme: omogoči, da naprava
prenese najnovejšo posodobitev programske opreme, ko je
na voljo povezava Wi‑Fi. Ko naslednjič vklopite ali odklenete
napravo, lahko posodobitev programske opreme namestite
tako, da sledite navodilom na zaslonu.
Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi‑Fi
Preden lahko vzpostavite povezavo z omrežjem Wi‑Fi, morate
napravo povezati s programom Garmin Connect Mobile v
pametnem telefonu ali programom Garmin Express v
računalniku.
1 Pridržite tipko MENU.
9
2 Izberite Nastavitve > Wi-Fi > Moja omrežja > Dodajanje
omrežja.
V napravi se prikaže seznam omrežij Wi‑Fi v bližini.
3 Izberite omrežje.
4 Po potrebi vnesite geslo za omrežje.
Naprava vzpostavi povezavo z omrežjem, omrežje pa se doda
na seznam shranjenih omrežij. Naprava samodejno spet
vzpostavi povezavo s tem omrežjem, ko je v njegovem dosegu.
Funkcije Connect IQ
Funkcije Connect IQ družbe Garmin in drugih ponudnikov lahko
v uro dodate na spletnem mestu Connect IQ. Napravo lahko
prilagodite z videzi ure, podatkovnimi polji, pripomočki in
programi.
Videzi ure: omogoča vam spreminjanje videza ure.
Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih
polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini
na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate
vdelanim funkcijam in stranem.
Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki
senzorjev in obvestili.
Programi: uri lahko dodate interaktivne funkcije, na primer nove
vrste dejavnosti na prostem in vadbe.
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu
Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo,
poskusite s temi namigi.
• Preden si nadenete napravo, si umijte in osušite roko.
• Pod napravo se ne namažite s kremo za sončenje, losjonom
ali sredstvom proti mrčesu.
• Ne opraskajte merilnika srčnega utripa na spodnji strani
naprave.
• Napravo nosite nad zapestno kostjo. Naprava se mora tesno
in hkrati udobno prilegati.
• Pred začetkom dejavnosti počakajte, da začne ikona
neprekinjeno svetiti.
• Ogrevajte se 5 do 10 minut in si izmerite srčni utrip, preden
začnete z dejavnostjo.
OPOMBA: v hladnem okolju se ogrejte v zaprtih prostorih.
• Po vsaki vadbi napravo sperite s sladko vodo.
• Med vadbo uporabljajte silikonski pašček.
Ogled pripomočka za srčni utrip
Pripomoček prikaže trenutni srčni utrip s številom utripov na
minuto (bpm) in grafikon srčnega utripa za zadnje 4 ure.
1 V videzu ure izberite DOWN.
2 Če si želite ogledati povprečne vrednosti srčnega utripa v
mirovanju za zadnjih 7 dni, izberite tipko START.
Prenašanje funkcij Connect IQ z
računalnikom
1
2
3
4
Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Obiščite apps.garmin.com in se prijavite.
Izberite funkcijo Connect IQ in jo prenesite.
Sledite navodilom na zaslonu.
Funkcije za srčni utrip
Naprava quatix 5 je opremljena z merilnikom srčnega utripa na
zapestju, prav tako pa je združljiva s prsnimi merilniki srčnega
utripa (na prodaj posebej). Podatke o srčnem utripu si lahko
ogledate v pripomočku za srčni utrip. Če so na voljo podatki tako
iz merilnika srčnega utripa na zapestju kot iz prsnega merilnika
srčnega utripa, naprava uporabi podatke iz prsnega merilnika
srčnega utripa.
Merilnik srčnega utripa na zapestju
Nošenje naprave
• Napravo nosite nad zapestno kostjo.
OPOMBA: naprava se mora tesno in hkrati udobno prilegati.
Če želite, da so odčitki srčnega utripa v napravi quatix
natančnejši, se naprava med tekom ali vadbo ne sme
premikati.
Oddajanje podatkov o srčnem utripu v naprave
Garmin
Podatke o srčnem utripu iz naprave quatix 5 lahko oddajate in
jih prikazujete v združenih napravah Garmin.
OPOMBA: oddajanje podatkov o srčnem utripu skrajša trajanje
baterije.
1 V pripomočku za srčni utrip držite tipko MENU.
2 Izberite Moznosti > Oddajanje srčnega utripa.
Naprava quatix 5 začne oddajati podatke o srčnem utripu in
prikaže se
.
OPOMBA: med oddajanjem podatkov o srčnem utripu v
pripomočku za srčni utrip si lahko ogledate le pripomoček za
srčni utrip.
3 Združite napravo quatix 5 z združljivo napravo Garmin ANT+.
OPOMBA: navodila za združevanje naprav se razlikujejo za
vsako združljivo napravo Garmin. Oglejte si priročnik za
uporabo.
NAMIG: če želite prenehati oddajati podatke o srčnem utripu,
izberite katero koli tipko, nato pa izberite Da.
Oddajanje podatkov o srčnem utripu med dejavnostjo
Napravo quatix 5 lahko nastavite tako, da samodejno oddaja
podatke o srčnem utripu, ko začnete dejavnost. Podatke o
srčnem utripu lahko na primer oddajate v napravo Edge med
kolesarjenjem ali športno kamero VIRB med dejavnostjo.
OPOMBA: oddajanje podatkov o srčnem utripu skrajša trajanje
baterije.
1 V pripomočku za srčni utrip držite tipko MENU.
2 Izberite Moznosti > Oddajanje med dejavnostjo.
3 Začnite dejavnost (Začetek dejavnosti, stran 2).
®
OPOMBA: optični senzor je na spodnji strani naprave.
• Za več informacij o merjenju srčnega utripa na zapestju si
oglejte razdelek Namigi za nepravilne podatke o srčnem
utripu, stran 10.
• Za več informacij o natančnosti obiščite garmin.com
/ataccuracy.
10
®
Funkcije Connect IQ
Naprava quatix 5 začne oddajati podatke o srčnem utripu v
ozadju.
OPOMBA: oddajanje podatkov o srčnem utripu med
dejavnostjo v napravi ni prikazano.
4 Po potrebi združite napravo quatix 5 z združljivo napravo
Garmin ANT+.
OPOMBA: navodila za združevanje naprav se razlikujejo za
vsako združljivo napravo Garmin. Oglejte si priročnik za
uporabo.
NAMIG: če želite ustaviti oddajanje podatkov o srčnem
utripu, ustavite dejavnost (Zaustavitev dejavnosti, stran 2).
Nastavitev opozorila o nenormalnem srčnem utripu
Omogoča, da napravo nastavite tako, da vas opozori, ko vaš
srčni utrip po obdobju nedejavnosti prekorači določeno število
udarcev na minuto.
1 V pripomočku za srčni utrip držite MENU.
2 Izberite Moznosti > Opozorilo o nenormalnem srčnem
utripu > Stanje > Vklop.
3 Izberite Prag za opozorilo.
4 Izberite vrednost praga za srčni utrip.
Vsakič ko presežete vrednost praga, se prikaže sporočilo in
naprava zavibrira.
Izklop merilnika srčnega utripa na zapestju
SU na zapestju je privzeto nastavljen na Samodejno. Naprava
samodejno uporablja merilnik srčnega utripa na zapestju, razen
če jo združite z merilnikom srčnega utripa ANT+.
1 V pripomočku za srčni utrip držite tipko MENU.
2 Izberite Moznosti > Stanje > Izklopljeno.
Nošenje senzorja srčnega utripa
Merilnik srčnega utripa nosite neposredno na koži in tik pod
grodnico. Mora biti dovolj zategnjen, da med dejavnostjo ostane
na svojem mestu.
1 Po potrebi na merilnik srčnega utripa pritrdite razširitveni
pašček.
2 Navlažite elektrodi na zadnji strani merilnika srčnega
utripa, da ustvarite močno povezavo med vašimi prsmi in
oddajnikom.
3 Merilnik srčnega utripa nosite tako, da je logotip Garmin
pravilno obrnjen.
Stik med zanko
in kljukico
mora biti na vaši desni strani.
Merilnik
srčnega
utripa
si
ovijte
okoli
prsi in kljukico pritrdite
4
na zanko.
OPOMBA: prepričajte se, da oznaka za nego ni
prepognjena.
Ko nosite senzor srčnega utripa, je aktiven in oddaja podatke.
Funkcije za srčni utrip
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu
Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo,
poskusite s temi namigi.
• Navlažite elektrode in krpice za stik (če je to ustrezno).
• Zategnite pas na prsih.
• Ogrevajte se od 5 do 10 minut.
• Upoštevajte navodila za nego (Nega merilnika srčnega
utripa, stran 11).
• Nosite bombažno majico ali dobro navlažite obe strani
paščka.
Sintetične tkanine, ki se drgnejo ali udarjajo ob merilnik
srčnega utripa, lahko ustvarijo statično elektriko, ki moti
signale srčnega utripa.
• Odmaknite se od virov, ki lahko motijo merilnik srčnega
utripa.
Viri motenj so lahko močna elektromagnetna polja, nekateri
2,4 GHz brezžični senzorji, visokonapetostni vodi, električni
motorji, pečice, mikrovalovne pečice, 2,4 GHz brezžični
telefoni in brezžične dostopne točke do lokalnih omrežij.
Nega merilnika srčnega utripa
OBVESTILO
Če se na traku nabereta pot in sol, lahko to zmanjša zmožnost
merilnika srčnega utripa, da javlja točne podatke.
• Merilnik srčnega utripa sperite po vsaki uporabi.
• Na vsakih sedem uporab ali po vsakem plavanju v bazenu ga
ročno operite z majhno količino blagega detergenta, kot je na
primer detergent za pomivanje posode.
OPOMBA: če uporabite preveč detergenta, lahko
poškodujete merilnik srčnega utripa.
• Merilnika srčnega utripa ne perite v pralnem stroju in ne
sušite v sušilnem stroju.
• Merilnik srčnega utripa posušite tako, da ga obesite ali
položite na ravno podlago.
Dinamika teka
Z združljivo napravo quatix, združeno z dodatno opremo
HRM-Tri™ ali drugo dodatno opremo za dinamiko teka, lahko
pridobivate povratne informacije o svojem načinu teka v realnem
času. Če je bila napravi quatix priložena dodatna oprema
HRM-Tri, sta ti napravi že povezani.
Dodatna oprema za dinamiko teka ima merilnik pospeška, ki z
merjenjem gibanja trupa izračuna šest meritev teka.
Kadenca: kadenca je število korakov v minuti. Prikazuje skupno
število korakov (desne in leve noge).
Navpično nihanje: navpično nihanje je poskakovanje med
tekom. Prikazuje navpično gibanje vašega telesa,
izmerjenega v centimetrih.
Čas stika s tlemi: čas stika s tlemi je obdobje, ki ga med tekom
pri vsakem koraku porabite na tleh. Izmerjen je v
milisekundah.
OPOMBA: med hojo čas stika s tlemi in njegova
uravnoteženost nista na voljo.
Uravnoteženost časa stika s tlemi: uravnoteženost časa stika
s tlemi prikazuje uravnoteženost časa stika s tlemi med levo
in desno nogo pri teku. Prikazuje odstotni delež. Na primer
53,2 s puščico v levo ali desno.
Dolžina koraka: dolžina koraka je dolžina od enega stika s tlemi
do drugega. Meri se v metrih.
Navpično razmerje: Navpično razmerje je razmerje med
navpičnim nihanjem in dolžino koraka. Prikazuje odstotni
delež. Nižje število običajno pomeni boljši način teka.
11
Vadba z dinamiko teka
Preden si lahko ogledate dinamiko teka, si morate nadeti
dodatno opremo za dinamiko teka, kot je dodatna oprema
HRM-Tri, ter jo združiti z napravo (Združevanje brezžičnih
senzorjev, stran 30). Če ste dodatno opremo dobili skupaj z
napravo quatix 5, sta napravi že združeni, naprava quatix 5 pa
je nastavljena tako, da prikazuje podatkovne zaslone dinamike
teka.
1 Izberite možnost:
• Če sta dodatna oprema za dinamiko teka in naprava
quatix 5 že združeni, nadaljujte s 7. korakom.
• Če dodatna oprema za dinamiko teka in naprava quatix 5
še nista združeni, opravite vse korake tega postopka.
2
3
4
5
6
7
Zadržite tipko MENU.
Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
Izberite dejavnost.
Izberite nastavitve dejavnosti.
Izberite Podatkovni zasloni > Dodaj novo.
Izberite podatkovni zaslon z dinamiko teka.
OPOMBA: zasloni z dinamiko teka niso na voljo za vse
dejavnosti.
Začnite
teči (Začetek dejavnosti, stran 2).
8
9 Če želite odpreti zaslon z dinamiko teka in si ogledati
meritve, izberite tipko UP ali DOWN.
Barvni merilniki in podatki o dinamiki teka
Na zaslonih z dinamiko teka je prikazan barvni merilnik za primarno meritev. Kot primarno meritev lahko prikažete kadenco,
navpično nihanje, čas stika s tlemi, uravnoteženost časa stika s tlemi ali navpično razmerje. Barvni merilnik prikazuje, kakšni so vaši
podatki o dinamiki teka v primerjavi s podatki drugih tekačev. Barvna območja temeljijo na odstotkih.
Garmin je opravil meritve na veliko tekačih vseh ravni. Vrednosti v rdečem ali oranžnem območju so običajne za manj izkušene ali
počasnejše tekače. Vrednosti v zelenem, modrem ali vijoličnem območju so običajne za bolj izkušene ali hitrejše tekače. Pri bolj
izkušenih tekačih so časi stika s tlemi običajno krajši, navpično nihanje in navpično razmerje sta manjša, kadenca pa je višja kot pri
manj izkušenih tekačih. Višji tekači imajo običajno nekoliko počasnejšo kadenco, daljše korake in nekoliko večje navpično nihanje.
Navpično razmerje je navpično nihanje, deljeno z dolžino koraka. Ni povezano z višino.
Za več informacij o dinamiki teka obiščite www.garmin.com/runningdynamics. Za dodatne teorije in razlage podatkov dinamike teka
si lahko ogledate priznane revije in spletna mesta o teku.
Barvno območje Odstotek v območju Obseg kadence
Obseg časa stika s tlemi
Vijolično
> 95
> 183 korakov/min
Modro
70–95
174–183 korakov/min 218–248 ms
< 218 ms
Zeleno
30–69
164–173 korakov/min 249–277 ms
Oranžna
5–29
153–163 korakov/min 278–308 ms
Rdeča
<5
< 153 korakov/min
> 308 ms
Podatki o uravnoteženosti časa stika s tlemi
Uravnoteženost časa stika s tlemi meri simetrijo teka in je prikazana kot odstotek skupnega časa stika s tlemi. Vrednost 51,3 % s
puščico v levo na primer pomeni, da je tekač dlje časa v stiku s tlemi z levo nogo. Če sta na podatkovnem zaslonu prikazani obe
številki, na primer 48–52, je 48 % vrednost za levo nogo in 52 % za desno nogo.
Barvno območje
Rdeče
Oranžno
Zeleno
Oranžno
Rdeče
Simetrija
Slabo
Zmerno
Dobro
Zmerno
Slabo
Odstotek drugih tekačev
5%
25 %
40 %
25 %
5%
Uravnoteženost časa stika s tlemi > 52,2 % L 50,8–52,2 % L 50,7 % L–50,7 % D 50,8–52,2 % D > 52,2 % D
Ekipa Garmin je med razvijanjem in preskušanjem dinamike teka odkrila povezave med poškodbami in večjo neuravnoteženostjo pri
določenih tekačih. Uravnoteženost časa stika s tlemi pri številnih tekačih bolj odstopa od vrednosti 50–50, kadar tečejo navzgor ali
navzdol. Večina tekaških trenerjev se strinja, da je simetričen način teka dober. Koraki vrhunskih tekačev so hitri in uravnoteženi.
Med tekom lahko opazujete barvni merilnik ali podatkovno polje, po teku pa si povzetek lahko ogledate v računu Garmin Connect.
Tako kot drugi podatki o dinamiki teka je tudi uravnoteženost časa stika s tlemi količinska meritev, na podlagi katere se lažje
seznanite s svojim načinom teka.
Podatki o navpičnem nihanju in navpičnem razmerju
Območja podatkov o navpičnem nihanju in navpičnem razmerju se nekoliko razlikujejo glede na uporabljeni senzor in glede na
namestitev na prsih (dodatna oprema HRM-Tri ali HRM-Run™) ali za pasom (dodatna oprema Running Dynamics Pod).
Barvno območje Odstotek v območju Območje navpičnega
nihanja na prsih
Navpično razmerje na Navpično razmerje na
prsih
zapestju
Vijolično
> 95
< 6,4 cm
< 6,8 cm
< 6,1 %
< 6,5 %
Modro
70–95
6,4–8,1 cm
6,8–8,9 cm
6,1–7,4 %
6,5–8,3 %
Zeleno
30–69
8,2–9,7 cm
9,0–10,9 cm
7,5–8,6 %
8,4–10,0 %
Oranžno
5–29
9,8–11,5 cm
11,0–13,0 cm
8,7–10,1 %
10,1–11,9 %
Rdeče
<5
> 11,5 cm
> 13,0 cm
> 10,1 %
> 11,9 %
Nasveti za pridobivanje manjkajočih podatkov o
dinamiki teka
Če se podatki o dinamiki teka ne prikažejo, poskusite s temi
namigi.
• Potrebujete dodatno opremo za dinamiko teka, kot je
dodatna oprema HRM-Tri.
12
Območje navpičnega
nihanja na zapestju
Dodatna oprema z dinamiko teka ima na sprednji strani
modula oznako .
• Dodatno opremo za dinamiko teka ponovno združite z
napravo quatix v skladu z navodili.
Funkcije za srčni utrip
• Če so namesto podatkov o dinamiki teka prikazane samo
ničle, se prepričajte, ali imate dodatno opremo nameščeno s
pravilno stranjo navzgor.
OPOMBA: čas stika s tlemi in njegova uravnoteženost sta
prikazana le med tekom. Med hojo se ne izračuna.
Meritve zmogljivosti
Meritve zmogljivosti so ocene, na podlagi katerih lažje
spremljate in razumete vadbene dejavnosti in rezultate na
tekmovanjih. Za meritve je potrebnih nekaj dejavnosti, pri katerih
uporabljate merilnik srčnega utripa na zapestju ali združljiv prsni
merilnik srčnega utripa. Za merjenje zmogljivosti pri kolesarjenju
potrebujete merilnik srčnega utripa in merilnik moči.
Te ocene zagotavlja in podpira Firstbeat. Za več informacij
obiščite www.garmin.com/physio.
OPOMBA: ocene so na začetku lahko netočne. Dokončati
morate nekaj dejavnosti, da naprava spozna vašo zmogljivost.
Stanje vadbe: stanje vadbe prikazuje, kako vadba vpliva na
telesno pripravljenost in zmogljivost. Stanje vadbe temelji na
spremembah obremenitve pri vadbi in najvišjega VO2 v
daljšem obdobju.
najvišji VO2: Najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v
mililitrih), ki jo lahko pri najvišji obremenitvi porabite na
minuto na kilogram teže.
Čas regeneracije: čas regeneracije prikazuje, koliko časa je še
potrebnega, da si popolnoma opomorete in ste pripravljeni za
naslednjo naporno vadbo.
Obremenitev pri vadbi: obremenitev pri vadbi je vsota
presežka porabe kisika po vadbi (EPOC) v zadnjih 7 dneh.
EPOC je ocena, koliko energije potrebuje telo za
regeneracijo po vadbi.
Predvideni časi tekem: naprava z oceno najvišjega VO2 in
objavljenimi podatkovnimi viri oceni ciljni čas tekme glede na
vašo trenutno telesno pripravljenost. Ocena predvideva tudi,
da ste opravili ustrezen trening za tekmo.
Test učinka spremenljivosti srčnega utripa: za test učinka
spremenljivosti srčnega utripa je potreben prsni merilnik
srčnega utripa Garmin. Naprava beleži spremenljivost
srčnega utripa, medtem ko 3 minute stojite pri miru. Ta
vrednost prikazuje splošno raven učinka na telo. Lestvica
sega od 1 do 100, nižja vrednost pa pomeni nižjo raven
učinka na telo.
Stanje zmogljivosti: stanje zmogljivosti je ocena v realnem
času po 6–20 minutah dejavnosti. Stanje zmogljivosti lahko
dodate kot podatkovno polje, da je prikazano med
preostankom dejavnosti. Ta vrednost je primerjava vašega
stanja v realnem času z vašo povprečno ravnjo telesne
pripravljenosti.
Funkcionalni prag moči (FTP): naprava za oceno
funkcionalnega praga moči (FTP) uporablja informacije
uporabniškega profila iz začetne nastavitve. Za natančnejšo
oceno lahko opravite vodeni test.
Laktatni prag: za laktatni prag je potreben prsni merilnik
srčnega utripa. Laktatni prag je točka, na kateri se začnejo
mišice hitro izčrpavati. Naprava meri raven laktatnega praga
na podlagi podatkov o srčnem utripu in tempa.
Funkcije za srčni utrip
Izklop obvestil o zmogljivosti
Obvestila o zmogljivosti so privzeto vklopljena. Nekatera
obvestila o zmogljivosti so opozorila, ki se prikažejo ob
dokončanju dejavnosti. Nekatera obvestila o zmogljivosti se
prikažejo med dejavnostjo ali ko dosežete novo meritev
zmogljivosti, kot je nova ocena najvišjega VO2.
1 Držite MENU.
2 Izberite Nastavitve > Fiziološke meritve > Obvestila o
zmogljivosti.
3 Izberite želeno možnost.
Samodejno zaznavanje meritev zmogljivosti
Funkcija Samodejno zaznavanje je privzeto vklopljena. Naprava
lahko med dejavnostjo samodejno zaznava najvišji srčni utrip in
laktatni prag. Pri združitvi z združljivim merilnikom moči lahko
naprava med dejavnostjo samodejno zaznava funkcionalni prag
moči (FTP).
OPOMBA: naprava zazna najvišji srčni utrip samo, ko je srčni
utrip višji od vrednosti, nastavljene v uporabniškem profilu.
1 Držite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Fiziološke meritve > Samodejno
zaznavanje.
3 Izberite možnost.
Sinhronizacija dejavnosti in meritev zmogljivosti
Dejavnosti in meritve zmogljivosti iz drugih naprav Garmin lahko
sinhronizirate z napravo quatix 5 v računu Garmin Connect.
Tako lahko vaša naprava natančneje prikaže stanje vadbe in
telesne pripravljenosti. Na primer, z napravo Edge lahko
zabeležite vožnjo, podrobnosti dejavnosti in celotno obremenitev
pri vadbi pa si ogledate v napravi quatix 5.
1 Držite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Fiziološke meritve > TrueUp.
Ko sinhronizirate napravo s pametnim telefonom, se nedavne
dejavnosti in meritve zmogljivosti iz drugih naprav Garmin
prikažejo v napravi quatix 5.
Stanje vadbe
Stanje vadbe prikazuje, kako vadba vpliva na raven telesne
pripravljenosti in zmogljivost. Stanje vadbe temelji na
spremembah obremenitve pri vadbi in najvišjega VO2 v daljšem
obdobju. S stanjem vadbe lahko lažje načrtujete vadbo v
prihodnosti in še naprej izboljšujete svojo telesno pripravljenost.
Najvišje: najvišje pomeni, da ste v idealni tekmovalni
pripravljenosti. Nedavno zmanjšanje obremenitve pri vadbi
omogoča, da se telo regenerira in v celoti izravna učinke
pretekle vadbe. Načrtujte vnaprej, saj je to najvišje stanje
mogoče ohraniti le kratek čas.
Produktivno: trenutna obremenitev pri vadbi premika raven
telesne vadbe in zmogljivost v pravo smer. Če želite ohraniti
raven telesne pripravljenosti, v vadbo vključite tudi obdobja
regeneracije.
Ohranjanje: trenutna obremenitev pri vadbi zadostuje za
ohranitev ravni telesne pripravljenosti. Če želite izboljšati
rezultat, poskusite dodati bolj raznolike vaje ali povečati
obseg vadbe.
Regeneracija: manjša obremenitev pri vadbi omogoča, da se
telo regenerira, kar je nujno v daljših obdobjih naporne
vadbe. Ko ste pripravljeni, lahko obremenitev pri vadbi spet
povečate.
Neproduktivno: obremenitev pri vadbi je na dobri ravni, vendar
se telesna pripravljenost zmanjšuje. Telo se morda le stežka
regenerira, zato bodite pozorni na svoje splošno zdravstveno
stanje, vključno s stresom, prehrano in počitkom.
Zmanjšanje telesne pripravljenosti: zmanjšanje telesne
pripravljenosti se pojavi, ko en teden ali dlje vadite znatno
manj kot sicer in to vpliva na raven telesne pripravljenosti. Če
13
želite izboljšati rezultat, lahko poskusite povečati obremenitev
pri vadbi.
Čezmerno: obremenitev pri vadbi je zelo visoka in škodljiva.
Telo potrebuje počitek. Na urnik vključite lažjo vadbo in si
tako zagotovite čas za regeneracijo.
Ni stanja: naprava za določitev stanja vadbe potrebuje teden ali
dva zgodovine vadbe, vključno z dejavnostmi z rezultati
najvišjega VO2 pri teku ali kolesarjenju.
Namigi za pridobitev stanja vadbe
Funkcija stanja vadbe je odvisna od posodobljenih ocen ravni
telesne pripravljenosti, kar vključuje najmanj dve meritvi
najvišjega VO2 na teden. Ocena najvišjega VO2 se posodobi po
tekih ali vožnjah na prostem, med katerimi srčni utrip nekaj
minut dosega najmanj 70 % najvišjega srčnega utripa. Pri
dejavnostih gorskega teka in teka v zaprtem prostoru se ocena
najvišjega VO2 ne ustvari, da se ohrani natančnost trenda ravni
telesne pripravljenosti.
Če želite v največji možni meri izkoristiti funkcijo stanja vadbe,
preskusite naslednje namige.
• Najmanj dvakrat na teden tecite ali kolesarite na prostem z
merilnikom moči, pri čemer mora biti vaš srčni utrip najmanj
10 minut višji od 70 % vašega najvišjega srčnega utripa.
Po enem tednu uporabe naprave bi moralo biti stanje vadbe
na voljo.
• Zabeležite vse vadbene dejavnosti v tej napravi ali omogočite
funkcijo TrueUp™ za fiziološke podatke, s čimer omogočite,
da se naprava seznani z vašo zmogljivostjo (Sinhronizacija
dejavnosti in meritev zmogljivosti, stran 13).
Približne ocene najvišjega VO2
Najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v mililitrih), ki jo lahko
pri najvišji obremenitvi porabite na minuto na kilogram teže.
Preprosto povedano je najvišji VO2 odraz vaše telesne
pripravljenosti in bi se moral povišati, ko izboljšujete svojo
pripravljenost. Naprava quatix 5 za prikazovanje ocene
najvišjega VO2 potrebuje merilnik srčnega utripa na zapestju ali
združljiv prsni merilnik srčnega utripa. Naprava ima ločeni oceni
najvišjega VO2 za tek in kolesarjenje. Za točno oceno najvišjega
VO2 morate nekaj minut teči na prostem z GPS oziroma
kolesariti z združljivim merilnikom moči pri zmerni ravni
intenzivnosti.
V napravi je vaša ocena najvišjega VO2 prikazana s številko,
opisom in položajem na barvnem merilniku. V računu Garmin
Connect si lahko ogledate več podrobnosti o oceni najvišjega
VO2, vključno s starostjo vašega telesa. Starost telesa vam
pove, kakšna je vaša telesna pripravljenost v primerjavi z osebo
istega spola in različne starosti. Starost telesa se lahko z redno
vadbo sčasoma zniža.
Vijolično
Izjemno
Modro
Odlično
Zeleno
Dobro
Oranžna
Zmerno
Rdeča
Slabo
Podatke o najvišjem VO2 zagotavlja FirstBeat. Analiza
najvišjega VO2 je posredovana z dovoljenjem inštituta The
Cooper Institute . Za več informacij si oglejte dodatek
®
14
(Standardne ocene za najvišji VO2, stran 37) in obiščite
www.CooperInstitute.org.
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za tek
Za to funkcijo je potreben merilnik srčnega utripa na zapestju ali
združljiv prsni merilnik srčnega utripa. Če uporabljate prsni
merilnik srčnega utripa, si ga morate nadeti in ga združiti z
napravo (Združevanje brezžičnih senzorjev, stran 30). Če je bil
napravi quatix 5 priložen merilnik srčnega utripa, sta ti napravi
že združeni.
Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 16) in najvišji srčni
utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 17). Ocene
bodo najprej videti nenatančne. Naprava potrebuje nekaj tekov,
da spozna vaše sposobnosti.
1 Vsaj deset minut tecite zunaj.
2 Po teku izberite Shrani.
3 Za ogled zmogljivostnega pripomočka izberite tipko UP ali
DOWN.
4 Za pomikanje po meritvah zmogljivosti izberite START.
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za kolesarjenje
Za to funkcijo sta potrebna merilnik moči in merilnik srčnega
utripa na zapestju ali združljiv prsni merilnik srčnega utripa.
Merilnik moči mora biti združen z napravo quatix 5 (Združevanje
brezžičnih senzorjev, stran 30). Če uporabljate prsni merilnik
srčnega utripa, si ga morate nadeti in ga združiti z napravo. Če
je bil napravi quatix 5 priložen merilnik srčnega utripa, sta ti
napravi že združeni.
Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 16) in najvišji srčni
utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 17). Ocene
bodo najprej videti nenatančne. Naprava potrebuje nekaj voženj,
da spozna vaše kolesarske sposobnosti.
1 Vsaj 20 minut kolesarite z enakomerno in visoko
intenzivnostjo.
2 Po vožnji izberite Shrani.
3 Za ogled zmogljivostnega pripomočka izberite tipko UP ali
DOWN.
4 Za pomikanje po meritvah zmogljivosti izberite START.
Čas regeneracije
Napravo Garmin lahko skupaj z merilnikom srčnega utripa na
zapestju ali združljivim prsnim merilnikom srčnega utripa
uporabljate za prikaz časa, ki ga še potrebujete, da si
popolnoma opomorete in ste pripravljeni za naslednjo naporno
vadbo.
OPOMBA: priporočeni čas regeneracije temelji na oceni
najvišjega VO2 in je lahko sprva netočen. Dokončati morate
nekaj dejavnosti, da naprava spozna vašo zmogljivost.
Čas regeneracije se prikaže takoj po dejavnosti. Čas se odšteva
do optimalnega trenutka za naslednjo težjo vadbo.
Ogled časa regeneracije
Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 16) in najvišji srčni
utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 17).
1 Začnite teči.
2 Po teku izberite Shrani.
Pojavi se čas regeneracije. Najdaljši čas je 4 dni.
OPOMBA: v videzu ure lahko izberete tipko UP ali DOWN za
ogled zmogljivostnega pripomočka, nato pa izberete tipko
START za pomik po meritvah zmogljivosti in ogled časa
regeneracije.
Srčni utrip med regeneracijo
Če pri vadbi uporabljate merilnik srčnega utripa na zapestju ali
združljiv prsni merilnik srčnega utripa, lahko po vsaki dejavnosti
Funkcije za srčni utrip
preverite vrednost srčnega utripa med regeneracijo. Srčni utrip
med regeneracijo je razlika med srčnim utripom med vadbo in
srčnim utripom dve minuti po končani vadbi. Na primer po
običajnem vadbenem teku ustavite časovnik. Vaš srčni utrip
znaša 140 utripov na minuto. Po dveh minutah nedejavnosti ali
ohlajanja vaš srčni utrip znaša 90 utripov na minuto. Vaš srčni
utrip med regeneracijo znaša 50 utripov na minuto (140 minus
90). Nekatere študije srčni utrip med regeneracijo povezujejo z
zdravjem srca. Višje številke načeloma pomenijo bolj zdravo
srce.
NAMIG: za najboljše rezultate se za dve minuti ustavite, da
naprava izračuna vrednost srčnega utripa med regeneracijo.
Potem ko se prikaže ta vrednost, lahko dejavnost shranite ali
zavržete.
Učinek vadbe (Training Effect) lahko dodate kot podatkovno
polje na enega od zaslonov za vadbo ter spremljate podatke
med celotno dejavnostjo.
Barvno
območje
Training Effect
Aerobna korist Anaerobna
korist
Od 0,0 do 0,9
Brez koristi.
Brez koristi.
Od 1,0 do 1,9
Manjša korist.
Manjša korist.
Od 2,0 do 2,9
Ohranja aerobno Ohranja
telesno priprav- anaerobno
ljenost.
telesno pripravljenost.
Od 3,0 do 3,9
Izboljša aerobno Izboljša
telesno priprav- anaerobno
ljenost.
telesno pripravljenost.
Od 4,0 do 4,9
Zelo izboljša
Zelo izboljša
aerobno telesno anaerobno
pripravljenost.
telesno pripravljenost.
5,0
Čezmerno
naprezanje, ki je
lahko škodljivo,
če si ne vzamete
dovolj časa za
regeneracijo.
Obremenitev pri vadbi
Obremenitev pri vadbi je meritev obsega vadbe v zadnjih
sedmih dneh. To je vsota meritev presežka porabe kisika po
vadbi (EPOC) v zadnjih sedmih dneh. Meritev prikazuje, ali je
trenutna obremenitev nizka, visoka ali znotraj optimalnega
območja za ohranjanje ali izboljšanje ravni telesne
pripravljenosti. Optimalno območje se določi na podlagi
individualne ravni telesne pripravljenosti in zgodovine vadbe.
Območje se prilagaja v skladu s spreminjanjem trajanja in
intenzivnosti vadbe.
Ogled predvidenih časov tekem
Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 16) in najvišji srčni
utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 17).
Naprava z oceno najvišjega VO2 (Približne ocene najvišjega
VO2, stran 14) in objavljenimi podatkovnimi viri oceni ciljni čas
tekme glede na vašo trenutno pripravljenost. Ocena predvideva
tudi, da ste opravili ustrezen trening za tekmo.
OPOMBA: ocene bodo najprej videti nenatančne. Naprava
potrebuje nekaj tekov, da spozna vaše sposobnosti.
1 Za ogled zmogljivostnega pripomočka izberite tipko UP ali
DOWN.
2 Za pomikanje po meritvah zmogljivosti izberite START.
Predvideni časi tekem so prikazani za razdalji 5 in 10 km ter
polmaraton in maraton.
O funkciji Training Effect
Training Effect meri učinek dejavnosti na aerobno in anaerobno
telesno pripravljenost. Training Effect se med dejavnostjo
nabira. Z napredovanjem dejavnosti se vrednost Training Effect
viša in vam sporoča, kako dejavnost izboljšuje vašo telesno
pripravljenost. Training Effect je določen s podatki vašega
uporabniškega profila, srčnim utripom, trajanjem in
intenzivnostjo dejavnosti.
Aerobni Training Effect na podlagi srčnega utripa izmeri skupni
učinek dejavnosti na vašo aerobno telesno pripravljenost in
prikaže, ali ste z vajo ohranili ali izboljšali raven telesne
pripravljenosti. Vrednost EPOC, ki se sešteje med vajo, se
pretvori v različne vrednosti, ki prikazujejo vašo telesno
pripravljenost in vadbene navade. Enakomerne vaje z zmernim
naporom ali vaje z daljšimi intervali (> 180 s) pozitivno vplivajo
na aerobno presnovo in izboljšajo aerobni Training Effect.
Anaerobni Training Effect na podlagi srčnega utripa in hitrosti
(ali moči) določi, kako vaja vpliva na zmogljivost pri zelo visoki
intenzivnosti. Prikaže se vrednost, ki temelji na anaerobnem
prispevku k vrednosti EPOC in vrsti dejavnosti. Ponavljajoči se
intervali dejavnosti z visoko intenzivnostjo, ki trajajo od 10 do
120 sekund, zelo ugodno vplivajo na anaerobno zmogljivost in
izboljšajo anaerobni Training Effect.
Poudariti je treba, da se številke funkcije Training Effect (od 0,0
do 5,0) med prvimi nekaj dejavnostmi lahko zdijo nenormalno
visoke. Naprava se seznani z vašo aerobno in anaerobno
telesno pripravljenostjo šele po nekaj dejavnostih.
Funkcije za srčni utrip
Čezmerno
naprezanje, ki je
lahko škodljivo,
če si ne vzamete
dovolj časa za
regeneracijo.
Tehnologijo Training Effect zagotavlja in podpira družba
Firstbeat Technologies Ltd. Za več informacij obiščite
www.firstbeattechnologies.com.
Spremenljivost srčnega utripa in raven stresa
Raven stresa je rezultat triminutnega testa, med katerim stojite
pri miru, naprava quatix pa analizira spremenljivost srčnega
utripa za določitev vaše splošne obremenitve. Vadba, spanje,
prehrana in vsakodnevni stres vplivajo na to, koliko zmore tekač.
Raven stresa se meri v območju od 1 do 100, pri čemer 1
pomeni zelo majhno obremenitev, 100 pa pomeni zelo veliko
obremenitev. Če veste, kakšna je raven stresa, se lažje odločite,
ali je vaše telo pripravljeno za naporen vadbeni tek ali za jogo.
Ogled spremenljivosti srčnega utripa in ravni stresa
Za to funkcijo je potreben prsni merilnik srčnega utripa Garmin.
Preden si lahko ogledate raven stresa na podlagi spremenljivosti
srčnega utripa, si morate nadeti merilnik srčnega utripa in ga
združiti z napravo (Združevanje brezžičnih senzorjev,
stran 30). Če je bil napravi quatix 5 priložen merilnik srčnega
utripa, sta ti napravi že združeni.
NAMIG: Garmin priporoča, da si raven stresa izmerite vsak dan
ob približno istem času in v enakih razmerah.
1 Če želite program za stres dodati na seznam programov,
izberite START > Dodaj > Učin. spr. SU.
2 Če želite program dodati na seznam priljubljenih, izberite Da.
3 V videzu ure izberite START > Učin. spr. SU > START.
4 3 minute stojte in mirujte.
Stanje zmogljivosti
Ko dokončate dejavnost, kot je tek ali kolesarjenje, funkcija za
stanje zmogljivosti analizira tempo, srčni utrip in spremenljivost
srčnega utripa, na podlagi česar v realnem času oceni vašo
zmogljivost v primerjavi z vašo povprečno ravnjo telesne
pripravljenosti. To je približno odstopanje od osnovne ocene
najvišjega VO2 v realnem času, izraženo v odstotkih.
Vrednosti stanja zmogljivosti segajo od –20 do +20. Po prvih 6–
20 minutah dejavnosti naprava prikaže vrednost stanja
zmogljivost. Vrednost +5 na primer pomeni, da ste spočiti, sveži
in sposobni dobro teči ali kolesariti. Stanje zmogljivosti lahko
dodate kot podatkovno polje na enega od zaslonov za vadbo ter
spremljate svojo zmogljivost med celotno dejavnostjo. Stanje
zmogljivosti je lahko tudi kazalnik za raven utrujenosti, zlasti na
koncu dolgega vadbenega teka ali kolesarjenja.
15
OPOMBA: potrebnih je nekaj tekov ali voženj z merilnikom
srčnega utripa, da lahko naprava natančno oceni najvišji VO2 in
se seznani z vašo sposobnostjo za tek ali kolesarjenje (Približne
ocene najvišjega VO2, stran 14).
Ogled stanja zmogljivosti
Za to funkcijo je potreben merilnik srčnega utripa na zapestju ali
združljiv prsni merilnik srčnega utripa.
1 Na podatkovni zaslon dodajte polje Stanje zmogljivosti
(Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 24).
Začnite
teči ali kolesariti.
2
Po 6–20 minutah se prikaže stanje zmogljivosti.
3 Pomaknite se do podatkovnega zaslona in si oglejte stanje
pripravljenosti med celotnim tekom ali vožnjo.
Laktatni prag
Laktatni prag je intenzivnost vadbe, pri kateri se v krvnem
obtoku začne nabirati laktat (mlečna kislina). Pri teku je to
ocenjena raven napora ali tempo. Ko tekač preseže prag, se
utrujenost vse hitreje povečuje. Izkušeni tekači prag dosežejo pri
približno 90 % svojega najvišjega srčnega utripa in tempu, ki je
nekje med tempom pri teku na 10 km in tempom na
polmaratonu. Povprečni tekači laktatni prag pogosto dosežejo
pri srčnem utripu, ki je znatno nižji od 90 % njihovega najvišjega
srčnega utripa. Če veste, kakšen je vaš laktatni prag, lažje
določite, kako naporno lahko vadite ali kdaj lahko pospešite na
tekmovanju.
Če že veste, kakšna je vaša vrednost srčnega utripa pri
laktatnem pragu, lahko to vrednost vnesete v nastavitve svojega
uporabniškega profila (Nastavljanje območij srčnega utripa,
stran 17).
Opravljanje vodenega testa za določitev laktatnega praga
Za to funkcijo je potreben prsni merilnik srčnega utripa Garmin.
Preden lahko opravite vodeni test, si morate nadeti merilnik
srčnega utripa in ga združiti z napravo (Združevanje brezžičnih
senzorjev, stran 30).
Naprava za oceno laktatnega praga uporablja informacije
uporabniškega profila iz začetne nastavitve in oceno najvišjega
VO2. Naprava samodejno zazna laktatni prag med tekom pri
enakomerni in visoki intenzivnosti z merilnikom srčnega utripa.
NAMIG: potrebnih je nekaj tekov s prsnim merilnikom srčnega
utripa, da lahko naprava natančno določi vrednost najvišjega
srčnega utripa in oceni najvišji VO2. Če imate pri pridobivanju
ocene laktatnega praga težave, poskusite ročno znižati vrednost
najvišjega srčnega utripa.
1 Na sprednji strani ure izberite START.
2 Izberite dejavnost teka na prostem.
Za dokončanje testa je potreben GPS.
3 Držite tipko MENU.
4 Izberite Trening > Vodeni test laktatnega praga.
5 Vklopite časovnik in sledite navodilom na zaslonu.
Ko začnete teči, naprava prikazuje trajanje posameznega
koraka, ciljno vrednost in trenutne podatke o srčnem utripu.
Ko je test končan, se prikaže sporočilo.
6 Po končanem vodenem testu ustavite časovnik in shranite
dejavnost.
Če je to vaša prva ocena laktatnega praga, vas naprava
pozove, da posodobite območja srčnega utripa na podlagi
srčnega utripa pri laktatnem pragu. Pri vsaki naslednji oceni
laktatnega praga vas naprava pozove, da sprejmete ali
zavrnete oceno.
Pridobivanje ocene FTP
Preden lahko določite funkcionalni prag moči (FTP), morate
prsni merilnik srčnega utripa in merilnik moči združiti z napravo
(Združevanje brezžičnih senzorjev, stran 30) ter pridobiti oceno
16
najvišjega VO2 (Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za
kolesarjenje, stran 14).
Naprava za oceno FTP uporablja informacije uporabniškega
profila iz začetne nastavitve in oceno najvišjega VO2. Naprava
samodejno zazna funkcionalni prag moči (FTP) med
kolesarjenjem pri enakomerni in visoki intenzivnosti z merilnikom
srčnega utripa in moči.
1 Za ogled zmogljivostnega pripomočka izberite tipko UP ali
DOWN.
2 Za pomikanje med meritvami zmogljivosti izberite START.
Vaša ocena FTP je prikazana kot vrednost, merjena v vatih
na kilogram, izhodna moč v vatih in položaj na barvnem
merilniku.
Vijolično
Izjemno
Modro
Odlično
Zeleno
Dobro
Oranžna
Zmerno
Rdeča
Nepripravljena
Za več informacij si oglejte dodatek (Ocene FTP, stran 37).
OPOMBA: ko vas obvestilo o zmogljivosti opozori na nov
FTP, lahko izberete Sprejmi, če želite shraniti novi FTP, ali
Zavrni, če želite obdržati trenutni FTP (Izklop obvestil o
zmogljivosti, stran 13).
Izvedba testa FTP
Preden lahko opravite test za določitev svojega funkcionalnega
praga moči (FTP), morate prsni merilnik srčnega utripa in
merilnik moči združiti z napravo (Združevanje brezžičnih
senzorjev, stran 30) ter pridobiti oceno najvišjega VO2
(Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za kolesarjenje, stran 14).
OPOMBA: test FTP je naporna vadba, ki jo opravite v približno
30 minutah. Izberite priročno in večinoma ravno načrtovano pot,
po kateri lahko kolesarite z enakomerno naraščajočim naporom
kot pri vožnji na kronometer.
1 Na sprednji strani ure izberite START.
2 Izberite dejavnost kolesarjenja.
3 Držite MENU.
4 Izberite Trening > Vodeni test FTP.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Ko začnete kolesariti, naprava prikazuje trajanje
posameznega koraka, ciljno vrednost in trenutne podatke o
moči. Ko je test končan, se prikaže sporočilo.
Po
končanem vodenem testu opravite ohlajanje, ustavite
6
časovnik in shranite dejavnost.
Vaš FTP je prikazan kot vrednost, merjena v vatih na
kilogram, izhodna moč v vatih in položaj na barvnem
merilniku.
7 Izberite možnost:
• Izberite Sprejmi, če želite shraniti novi FTP.
• Izberite Zavrni, če želite obdržati trenutni FTP.
Vadba
Nastavitev uporabniškega profila
Posodobite lahko nastavitve spola, letnice rojstva, višine, teže,
območij srčnega utripa in območij moči. Naprava uporablja te
informacije za natančen izračun podatkov o vadbi.
1 Držite MENU.
2 Izberite Nastavitve > Profil uporabnika.
3 Izberite možnost.
Vadba
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe;
• z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč;
Če poznate svoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 17) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Nastavljanje območij srčnega utripa
Za določanje vaših privzetih območij srčnega utripa uporablja
naprava informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve.
Nastavite lahko ločena območja srčnega utripa za profile za
različne športe, kot so tek, kolesarjenje in plavanje. Za
najnatančnejše podatke o porabi kalorij med vašo dejavnostjo
nastavite najvišji srčni utrip. Vsa območja srčnega utripa in srčni
utrip med mirovanjem lahko nastavite tudi ročno. Območja lahko
ročno nastavite v napravi ali računu Garmin Connect.
1 Držite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Profil uporabnika > Srčni utrip.
3 Izberite Najvisji SU in vnesite najvišji srčni utrip.
Funkcija Samodejno zaznavanje omogoča samodejno
beleženje najvišjega srčnega utripa med dejavnostjo
(Samodejno zaznavanje meritev zmogljivosti, stran 13).
4 Izberite Srčni utrip pri laktatnem pragu > Vnesite ročno in
vnesite srčni utrip pri laktatnem pragu.
Opravite lahko vodeni test za oceno laktatnega praga
(Laktatni prag, stran 16). Funkcija Samodejno zaznavanje
omogoča samodejno beleženje laktatnega praga med
dejavnostjo (Samodejno zaznavanje meritev zmogljivosti,
stran 13).
5 Izberite SU ob pocitku in vnesite svoj srčni utrip med
počitkom.
Uporabite lahko povprečni srčni utrip v mirovanju, ki ga izmeri
naprava, ali nastavite srčni utrip v mirovanju po meri.
6 Izberite Območja > Glede na.
7 Izberite možnost:
• Izberite BPM, če si želite območja ogledati in urediti v
utripih na minuto.
• Izberite % najvisjega SU, če si želite območja ogledati in
urediti kot odstotek najvišjega srčnega utripa.
• Izberite % rezer. SU, če si želite območja ogledati in
urediti kot odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni
utrip minus srčni utrip med mirovanjem).
• Izberite % SU pri laktatnem pragu, če si želite območja
ogledati in urediti kot odstotek srčnega utripa pri laktatnem
pragu.
8 Izberite območje in vnesite vrednost za vsako območje.
Vadba
9 Izberite Dodaj srčni utrip za šport, nato pa izberite profil za
šport, ki mu želite dodati ločena območja srčnega utripa
(izbirno).
10 Za dodajanje območij srčnega utripa za posamezen šport
ponovite korake od 3 do 8 (izbirno).
Samodejno nastavljanje območij srčnega utripa
Privzete nastavitve omogočajo, da naprava zazna najvišji srčni
utrip in nastavi območja srčnega utripa kot odstotek najvišjega
srčnega utripa.
• Preverite, ali so nastavitve uporabniškega profila točne
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 16).
• Pogosto tecite z zapestnim ali prsnim merilnikom srčnega
utripa.
• Preskusite nekaj načrtov vadb v območjih srčnega utripa, ki
so na voljo v računu Garmin Connect.
• Oglejte si trende srčnega utripa in čas v območjih v računu
Garmin Connect.
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
5
90–100 %
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Izboljšana
anaerobna vzdržljivost in prag,
izboljšana hitrost
Nastavitev območij moči
Vrednosti za območja so privzete vrednosti na podlagi spola,
teže in povprečne zmogljivosti in morda ne ustrezajo vaši
zmogljivosti. Če poznate svojo vrednost funkcionalnega praga
moči (FTP), jo lahko vnesete in omogočite, da programska
oprema samodejno izračuna vaše območja moči. Območja
lahko ročno nastavite v napravi ali računu Garmin Connect.
1 Držite MENU.
2 Izberite Nastavitve > Profil uporabnika > Območja moči >
Glede na.
3 Izberite možnost:
• Izberite W, če si želite ogledati in urediti območja v vatih.
• Izberite % FTP, če si želite ogledati in urediti območja kot
odstotek funkcionalnega praga moči.
4 Izberite FTP in vnesite vrednost za FTP.
5 Izberite območje in vnesite vrednost za vsako območje.
6 Če je treba, izberite Najmanj in vnesite najmanjšo vrednost
moči.
Merjenje aktivnosti
Funkcija merjenja aktivnosti beleži dnevno število korakov,
prepotovano razdaljo, minute intenzivnosti, nadstropja, v katera
se povzpnete, porabljene kalorije in statistiko spanja za vsak
dan beleženja. Porabljene kalorije vključujejo osnovno presnovo
in kalorije dejavnosti.
17
Število korakov, ki jih naredite čez dan, je prikazano v
pripomočku za korake. Število korakov se redno posodablja.
Za več informacij o natančnosti merjenja aktivnosti in
parametrov telesne pripravljenosti obiščite garmin.com
/ataccuracy.
dejavnosti, kot je hitra hoja, ali 75 minut živahne dejavnosti, kot
je tek.
Naprava spremlja intenzivnost dejavnosti in meri čas, ki ga
porabite za dejavnosti z zmerno do živahno intenzivnostjo (za
količinsko opredelitev živahne intenzivnosti so potrebni podatki o
srčnem utripu). Tedenski cilj za minute intenzivnosti si lahko
prizadevate doseči z dejavnostmi z zmerno do živahno
intenzivnostjo, ki sklenjeno trajajo vsaj 10 minut. Naprava
sešteje minute zmerne dejavnosti in minute živahne dejavnosti.
Skupno število minut živahne intenzivnosti se pri seštevanju
podvoji.
Samodejni cilj
Naprava samodejno ustvari dnevni cilj korakov glede na vaše
prejšnje ravni aktivnosti. Med dnevnim gibanjem bo naprava
prikazovala vaš napredek do dnevnega cilja .
Zbiranje minut intenzivnosti
Naprava quatix 5 izračuna minute intenzivnosti tako, da podatke
o vašem srčnem utripu primerja z vašim povprečnim srčnim
utripom v mirovanju. Če je merjenje srčnega utripa izklopljeno,
naprava izračuna minute zmerne intenzivnosti tako, da analizira
število korakov na minuto.
• Za najnatančnejši izračun minut intenzivnosti začnite
dejavnost z merjenjem časa.
• Z zmerno ali živahno intenzivnostjo neprekinjeno vadite vsaj
10 minut.
• Za najnatančnejše podatke o srčnem utripu med mirovanjem
napravo nosite podnevi in ponoči.
Če se odločite, da ne boste uporabljali funkcije samodejnega
cilja, lahko v računu Garmin Connect nastavite prilagojen cilj
korakov.
Uporaba opozorila za gibanje
Daljša obdobja sedenja lahko sprožijo neželene spremembe
metaboličnega stanja. Opozorilo za gibanje vas opominja, da se
morate gibati. Po eni uri neaktivnosti se prikažeta napis
Premaknite se! in rdeča vrstica. Po vsakih 15 minutah
neaktivnosti se prikažejo dodatni deli. Če so vklopljeni zvoki,
naprava tudi zapiska ali vibrira (Nastavitve sistema, stran 29).
Pojdite na kratek sprehod (vsaj nekaj minut) za ponastavitev
opozorila za gibanje.
Spremljanje spanja
Ko spite, naprava samodejno zazna spanje in spremlja vaše
premikanje v času, ko običajno spite. Običajne ure spanja lahko
nastavite v uporabniških nastavitvah v računu Garmin Connect.
Statistika spanja obsega skupno število ur spanja, ravni spanja
in premikanje med spanjem. Statistiko spanja si lahko ogledate
v svojem računu Garmin Connect.
OPOMBA: dremeži se ne dodajo v statistične podatke o spanju.
Način Ne moti lahko uporabite za izklop obvestil in opozoril, ne
pa tudi za izklop alarmov (Uporaba načina Ne moti, stran 18).
Uporaba samodejnega spremljanja spanja
1 Napravo nosite med spanjem.
2 Podatke sledenja spanju prenesite na spletno mesto Garmin
Connect (Ročna sinhronizacija podatkov s programom
Garmin Connect Mobile, stran 9).
Statistiko spanja si lahko ogledate v svojem računu Garmin
Connect.
Uporaba načina Ne moti
Način Ne moti lahko uporabite za izklop osvetlitve zaslona,
zvočnih opozoril in opozoril z vibriranjem. Ta način lahko na
primer uporabite med spanjem ali ogledom filma.
OPOMBA: običajne ure spanja lahko nastavite v uporabniških
nastavitvah v računu Garmin Connect. Za samodejni vklop
načina Ne moti v času, ko običajno spite, lahko v sistemskih
nastavitvah omogočite možnost Čas spanja (Nastavitve sistema,
stran 29).
1 Pridržite tipko LIGHT.
2 Izberite .
Minute intenzivnosti
Organizacije, kot so ameriško združenje Centers for Disease
Control and Prevention, združenje American Heart Association
in Svetovna zdravstvena organizacija, za izboljšanje zdravja
priporočajo, da na teden opravite najmanj 150 minut zmerne
18
®
Garmin Move IQ™
Če se vaše gibanje ujema z znanimi vzorci vadbe, funkcija Move
IQ samodejno zazna dogodek in ga prikaže na vaši časovni
premici. Pri dogodkih funkcije Move IQ sta navedena vrsta in
trajanje, vendar dogodki niso prikazani na seznamu dejavnosti
ali v viru novic.
Funkcija Move IQ lahko samodejno začne dejavnost z
merjenjem časa za hojo in tek na podlagi mejnih vrednosti za
čas, ki jih nastavite v programu Garmin Connect Mobile. Te
dejavnosti se dodajo na seznam dejavnosti.
Nastavitve merjenja aktivnosti
Držite MENU in izberite Nastavitve > Merjenje aktivnosti.
Stanje: izklopi funkcije merjenja aktivnosti.
Opozorilo o premiku: prikaže sporočilo in vrstico gibanja v
digitalnem videzu ure in na zaslonu s koraki. Če so vklopljeni
zvoki, naprava tudi piska ali vibrira (Nastavitve sistema,
stran 29).
Opozorila o ciljih: omogoča vklop in izklop opozoril o ciljih ali
izklop samo med dejavnostjo. Opozorila o ciljih so prikazana
za dnevni cilj korakov, dnevni cilj za nadstropja, v katera se
povzpnete, in tedenski cilj za minute intenzivnosti.
Move IQ: omogoča vklop in izklop dogodkov Move IQ.
Izklop merjenja aktivnosti
Ko izklopite merjenje aktivnosti, se koraki, nadstropja, v katera
se povzpnete, minute intenzivnosti, spremljanje spanja in
dogodki Move IQ ne beležijo.
1 Držite MENU.
2 Izberite Nastavitve > Merjenje aktivnosti > Stanje >
Izklopljeno.
Vadbe
Ustvarite lahko vadbe po meri, ki vključujejo cilje za posamezen
korak vadbe in za različne razdalje, čase in kalorije. Vadbe
lahko ustvarjate s storitvijo Garmin Connect ali izberete načrt
vadbe, ki ima vključene vadbe iz storitve Garmin Connect, in jih
prenesete v napravo.
Vadbe lahko razporedite z Garmin Connect. Vadbe lahko
načrtujete vnaprej in shranite v napravi.
Spremljanje vadbe v spletu
Preden lahko prenesete vadbo iz storitve Garmin Connect,
morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect, stran 8).
Vadba
1
2
3
4
5
Napravo priključite na računalnik.
Obiščite www.garminconnect.com.
Ustvarite in shranite novo vadbo
Izberite Pošlji v napravo in sledite navodilom na zaslonu
Odklopite napravo.
Začetek vadbe
Preden lahko začnete vadbo, jo morate prenesti iz računa
Garmin Connect.
1 Na sprednji strani ure izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Držite tipko MENU.
4 Izberite Trening > Moje vadbe.
5 Izberite vadbo.
OPOMBA: na seznamu se prikažejo samo vadbe, ki so
združljive z izbrano dejavnostjo.
6 Izberite Začni z vadbo.
7 Izberite START, da zaženete časovnik.
Ko začnete vadbo, naprava prikaže vsak korak vadbe, opombe
o korakih (izbirno), cilj (izbirno) in trenutne podatke o vadbi.
Koledar vadb
Koledar vadb v napravi je podaljšek koledarja ali razporeda
vadb, ki ga nastavite v storitvi Garmin Connect. Ko v koledar
Garmin Connect dodate nekaj vadb, jih lahko pošljete v
napravo. Vse razporejene vadbe, ki jih pošljete v napravo, se na
koledarju vadb prikažejo razporejene po datumu. Ko izberete
dan v koledarju vadb, si lahko vadbo ogledate ali jo opravite.
Razporejena vadba ostane v napravi ne glede na to, ali jo
opravite ali preskočite. Ko pošljete razporejene vadbe iz storitve
Garmin Connect, prepišejo obstoječ koledar vadb.
Uporaba načrtov vadb Garmin Connect
Preden lahko prenesete in uporabite načrt vadbe iz storitve
Garmin Connect, morate imeti račun Garmin Connect (Garmin
Connect, stran 8) in združiti napravo quatix z združljivim
pametnim telefonom.
1 V programu Garmin Connect Mobile izberite Trening >
Načrti vadb > Poišči načrt.
2 Izberite in razporedite načrt vadbe.
3 Izberite in sledite navodilom na zaslonu.
4 Preglejte načrt vadbe na koledarju.
Funkcija Adaptive Training Plans
Vaš račun Garmin Connect ima prilagodljiv načrt vadbe in
trenerja Garmin, ki sta prilagojena vašim ciljem vadbe.
Odgovorite lahko na primer na nekaj vprašanj in poiščete načrt,
ki vam pomaga priteči do cilja na tekmovanju v teku na 5 km.
Načrt se prilagodi trenutni ravni vaše telesne pripravljenosti,
željam glede vodenja in razporeda vadbe ter datumu
tekmovanja. Ko začnete uporabljati načrt, se na kolo
pripomočkov v napravi quatix doda pripomoček trener Garmin.
Intervalne vadbe
Ustvarite lahko intervalne vadbe, ki temeljijo na razdalji ali času.
Naprava uporabniško intervalno vadbo shrani, dokler ne
ustvarite druge. Za spremljanje vadb in teke na dolge razdalje
lahko uporabljate odprte intervale.
Ustvarjanje intervalne vadbe
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Zadržite tipko MENU.
4 Izberite Trening > Intervali > Uredi > Interval > Vrsta.
5 Izberite Razdalja, Čas ali Odprto.
Vadba
NAMIG: odprt interval lahko ustvarite tako, da izberete
možnost Odprto.
6 Izberite Trajanje, vnesite interval razdalje ali časa vadbe in
izberite .
7 Izberite tipko BACK.
8 Izberite Počitek > Vrsta.
9 Izberite Razdalja, Čas ali Odprto.
10 Po potrebi vnesite razdaljo ali čas za interval počitka in
izberite .
11 Izberite tipko BACK.
12 Izberite eno ali več možnosti:
• Če želite nastaviti število ponovitev, izberite Ponovi.
• Če želite vadbi dodati odprto ogrevanje, izberite
Ogrevanje > Vklop.
• Če želite vadbi dodati odprto ohlajanje, izberite Ohlajanje
> Vklop.
Začetek intervalne vadbe
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Zadržite tipko MENU.
4 Izberite Trening > Intervali > Začni z vadbo.
5 Izberite START, da zaženete časovnik.
6 Če ima intervalna vadba ogrevanje, izberite tipko BACK, da
začnete prvi interval.
Sledite
navodilom na zaslonu.
7
Ko končate vse intervale, se prikaže sporočilo.
Ustavitev intervalne vadbe
• Če želite ustaviti trenutni interval ali obdobje počitka in
opraviti prehod na naslednji interval ali obdobje počitka,
kadar koli izberite tipko BACK.
• Ko končate vse intervale in obdobja počitka, izberite BACK, s
čimer končate intervalno vadbo in opravite prehod na
časovnik, ki ga lahko uporabite za ohlajanje.
• Če želite ustaviti časovnik, kadar koli izberite STOP. Nato
lahko izberete, da se delovanje časovnika nadaljuje ali da se
intervalna vadba konča.
Odseki
Tekaške ali kolesarske odseke lahko iz računa Garmin Connect
pošljete v napravo. Ko odsek shranite v napravo, lahko na njem
tekmujete in poskusite doseči ali izboljšati svoj osebni rekord ali
rezultat, ki so ga na odseku dosegli drugi udeleženci.
OPOMBA: pri prenosu proge iz računa Garmin Connect lahko
prenesete vse odseke, ki so na voljo na progi.
Strava™Odseki v programu
Odseke Strava lahko prenesete v napravo quatix 5. Sledite
odsekom v programu Strava in primerjajte svoj dosežek s
prejšnjimi vožnjami ter rezultati prijateljev in profesionalnih
kolesarjev, ki so peljali po tem odseku.
Na članstvo za program Strava se lahko naročite v pripomočku
za odseke v računu Garmin Connect. Za več informacij obiščite
www.strava.com.
Informacije v tem priročniku veljajo tako za odseke v storitvi
Garmin Connect kot za odseke v programu Strava.
Ogled podrobnosti odseka
1 Izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Držite MENU.
4 Izberite Trening > Odseki.
5 Izberite odsek.
19
6 Izberite možnost:
6 Izberite START, da zaženete časovnik.
• Izberite Čas tekmovanja, če si želite ogledati čas in
povprečno hitrost ali tempo vodilnega na odseku.
• Izberite Zemljevid, če si želite odsek ogledati na
zemljevidu.
• Izberite Izris višine, če si želite ogledati izris višine
odseka.
Tekmovanje na odseku
Odseki so virtualne tekmovalne proge. Na odseku lahko
tekmujete in svoj dosežek primerjate s prejšnjimi dejavnostmi,
dosežki drugih uporabnikov, povezavami v svojem računu
Garmin Connect ali drugimi člani tekaške ali kolesarske
skupnosti. Podatke o dejavnosti lahko prenesete v svoj račun
Garmin Connect, da si ogledate lokacijo odseka.
OPOMBA: če sta račun Garmin Connect in račun Strava
povezana, se dejavnost samodejno pošlje v račun Strava, v
katerem lahko pregledate lokacijo odseka.
1 Izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Začnite teči ali kolesariti.
Ko se približate odseku, se prikaže sporočilo in lahko začnete
tekmovati na odseku.
4 Začnite tekmovati na odseku.
Ko je odsek končan, se prikaže sporočilo.
Uporaba funkcije Virtual Partner
®
Funkcija Virtual Partner je vadbeno orodje, s katerim boste lažje
dosegli svoje cilje. Za funkcijo Virtual Partner lahko nastavite
tempo in tekmujete proti njej.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Podatkovni zasloni > Dodaj novo > Virtual
Partner.
6 Vnesite vrednost tempa ali hitrosti.
7 Začnite dejavnost (Začetek dejavnosti, stran 2).
8 Izberite tipko UP ali DOWN, da se pomaknete na zaslon
Virtual Partner in si ogledate, kdo vodi.
Nastavitev cilja vadbe
Funkcija cilja vadbe deluje skupaj s funkcijo Virtual Partner.
Tako lahko imate za cilj vadbe določeno razdaljo, razdaljo in
čas, razdaljo in tempo ali razdaljo in hitrost. Med vadbeno
dejavnostjo vam naprava v realnem času sporoča, kako blizu
cilja vadbe ste.
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Zadržite tipko MENU.
4 Izberite Trening > Nastavi cilj.
5 Izberite možnost:
• Izberite Samo razdalja, če želite izbrati prednastavljeno
razdaljo ali vnesti poljubno razdaljo.
• Izberite Razdalja in čas, če želite izbrati ciljno razdaljo in
čas.
• Izberite Razdalja in tempo ali Razdalja in hitrost, če
želite izbrati ciljno razdaljo in tempo ali hitrost.
Prikaže se zaslon s ciljem vadbe, na katerem je prikazan
predvideni končni čas. Predvideni končni čas se izračuna
glede na trenutno uspešnost in preostali čas.
20
Preklic cilja vadbe
1 Med dejavnostjo držite tipko MENU.
2 Izberite Prekliči cilj > Da.
Tekmovanje s prejšnjo dejavnostjo
Tekmujete lahko s prej zabeleženo ali preneseno dejavnostjo.
Funkcija deluje skupaj s funkcijo Virtual Partner, da si lahko med
dejavnostjo ogledate, kakšno prednost ali zaostanek imate.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
1 V videzu ure izberite START.
2 Izberite dejavnost.
3 Zadržite tipko MENU.
4 Izberite Trening > Tekma z dejavnostjo.
5 Izberite možnost:
• Izberite Iz zgodovine, če želite izbrati dejavnost, ki ste jo
v preteklosti zabeležili v napravo.
• Izberite Preneseno, če želite izbrati dejavnost, ki ste jo
prenesli iz računa Garmin Connect.
6 Izberite dejavnost.
Prikaže se zaslon Virtual Partner, na katerem je prikazan
predviden končni čas.
7 Izberite START, da zaženete časovnik.
8 Ko končate dejavnost, izberite START > Shrani.
Osebni rekordi
Ob zaključku dejavnosti naprava prikaže nove osebne rekorde,
če ste jih dosegli med dejavnostjo. Osebni rekordi vsebujejo
najhitrejši čas več običajnih razdalj na tekmah in najdaljši tek ali
vožnjo.
OPOMBA: pri kolesarjenju vsebujejo osebni rekordi tudi največji
vzpon in najvišjo moč (zahtevan je merilnik moči).
Ogled osebnih rekordov
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Rekordi.
3 Izberite šport.
4 Izberite zapis.
5 Izberite Ogled zapisa.
Obnovitev osebnega rekorda
Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen
prej.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Rekordi.
3 Izberite šport.
4 Izberite rekord, ki ga želite povrniti.
5 Izberite Nazaj > Da.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Brisanje osebnega rekorda
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Rekordi.
3 Izberite šport.
4 Izberite rekord, ki ga želite izbrisati.
5 Izberite Počisti zapis > Da.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Brisanje vseh osebnih rekordov
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Rekordi.
Vadba
3 Izberite časovni pas.
4 Po potrebi izberite Da in preimenujte pas.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
3 Izberite šport.
4 Izberite Počisti vse zapise > Da.
Nastavitev opozoril ure
Izbrišejo se le rekordi tega športa.
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Ura > Alarmi.
3 Izberite možnost:
Ura
Nastavljanje alarma
Nastavite lahko do deset različnih alarmov. Vsak alarm lahko
nastavite tako, da se oglasi le enkrat ali pa se redno ponavlja.
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Ura > Budilka > Dodaj alarm.
3 Izberite Čas in vnesite uro alarma.
4 Izberite Ponovi in izberite, kdaj naj se alarm ponovi (izbirno).
5 Izberite Zvoki in nato izberite vrsto obvestila (izbirno).
6 Izberite Osvetlitev > Vklop, da pri alarmu vklopite osvetlitev
zaslona.
7 Izberite Oznaka, nato pa izberite opis alarma (izbirno).
Brisanje alarma
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Ura > Budilka.
3 Izberite alarm.
4 Izberite Izbriši.
Vklop odštevalnika
• Če želite opozorilo nastaviti tako, da se predvaja določeno
število minut ali ur pred dejanskim sončnim zahodom,
izberite Do sončnega zahoda > Stanje > Vklop, nato pa
izberite Čas in vnesite čas.
• Če želite opozorilo nastaviti tako, da se predvaja določeno
število minut ali ur pred dejanskim sončnim vzhodom,
izberite Do sončnega vzhoda > Stanje > Vklop, nato pa
izberite Čas in vnesite čas.
• Če želite opozorilo nastaviti tako, da se predvaja vsako
uro, izberite Vsako uro > Vklop.
Sinhronizacija časa z GPS-om
Vsakokrat, ko vklopite napravo in pridobite satelitske signale,
naprava samodejno zazna časovne pasove in trenutni čas
dneva. Ko se premaknete v drug časovni pas ali ko želite
napravo posodobiti na poletni čas, lahko čas sinhronizirate z
GPS-om tudi ročno.
1 V videzu ure držite tipko MENU.
2 Izberite Ura > Sinhronizacija z GPS-om.
3 Počakajte, da naprava poišče satelite (Pridobivanje
satelitskih signalov, stran 32).
1
2
3
4
Shranjevanje lokacije
Uporaba štoparice
Trenutno lokacijo lahko shranite in začnete navigacijo do nje
pozneje.
1 Pridržite tipko LIGHT.
2 Izberite .
3 Sledite navodilom na zaslonu.
V videzu ure pridržite tipko MENU.
Izberite Ura > Časovnik.
Vnesite čas.
Če je treba, izberite Zaženi znova > Vklop, da samodejno
znova zaženete časovnik, ko poteče.
5 Po potrebi izberite Zvoki in nato izberite vrsto obvestila.
6 Izberite Zaženi časovnik.
1
2
3
4
V videzu ure pridržite tipko MENU.
Izberite Ura > Štoparica.
Izberite START, da zaženete časovnik.
Izberite BACK za ponovni vklop časovnika kroga
Navigacija
Urejanje shranjenih lokacij
.
Shranjeno lokacijo lahko izbrišete ali spremenite njeno ime,
nadmorsko višino in podatke o položaju.
1 V videzu ure izberite START > Navigacija > Shranjene
lokacije.
2 Izberite shranjeno lokacijo.
3 Izberite možnost za urejanje lokacije.
Projekcija točke poti
Skupni čas štoparice
se meri še naprej.
5 Če želite zaustaviti oba časovnika, izberite START.
6 Izberite želeno možnost.
Dodajanje drugih časovnih pasov
Trenutni čas lahko prikažete v dodatnih časovnih pasovih, in
sicer v pripomočku Drugi časovni pasovi. Dodate lahko do štiri
druge časovne pasove.
OPOMBA: pripomoček Drugi časovni pasovi boste morda morali
dodati na kolo pripomočkov.
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Ura > Drugi časovni pasovi > Dodaj časovni pas.
Ura
Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer
od trenutne do nove lokacije.
1 Če želite program za projekcijo točke poti dodati na seznam
programov, izberite START > Dodaj > Proj. tč. poti.
2 Če želite program dodati na seznam priljubljenih, izberite Da.
3 V videzu ure izberite START > Proj. tč. poti.
4 Izberite tipko UP ali DOWN za nastavitev smeri.
5 Izberite START.
6 Izberite tipko DOWN za izbiro merske enote.
7 Izberite tipko UP za vnos razdalje.
8 Če želite shraniti, izberite START.
Predvidena točka poti se shrani pod privzetim imenom.
21
Navigacija do cilja
Napravo lahko uporabljate za navigacijo do cilja ali sledenje
progi.
1 V videzu ure izberite START > Navigacija.
2 Izberite kategorijo.
3 Sledite pozivom na zaslonu, da izberete cilj.
4 Izberite Pojdi.
Prikažejo se informacije o navigaciji.
5 Za začetek navigacije izberite START.
Ustvarjanje proge in sledenje progi v napravi
1 V videzu ure izberite START > Navigacija > Igrišča >
Ustvari novo.
Vnesite ime proge in izberite .
Izberite Dodaj lokacijo.
Izberite želeno možnost.
Po potrebi ponovite koraka 3 in 4.
Izberite Končano > Začni s progo.
Prikažejo se informacije o navigaciji.
7 Za začetek navigacije izberite START.
2
3
4
5
6
Označevanje in začetek navigacije do mesta
človeka v vodi
Mesto človeka v vodi (ČVV) lahko shranite in samodejno
začnete navigacijo nazaj do tega mesta.
NAMIG: delovanje ob držanju tipke lahko prilagodite za dostop
do funkcije ČVV (Prilagoditev bližnjičnih tipk, stran 29).
V videzu ure izberite START > Navigacija > Zadnja lokacija
ČVV.
Prikažejo se informacije o navigaciji.
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi
Napravo lahko usmerite v objekt v daljavi, kot je vodovodni
stolp, zaklenete smer in začnete navigacijo do objekta.
1 V videzu ure izberite START > Navigacija > Poglej in pojdi.
2 Usmerite zgornji del ure proti objektu in izberite START.
Prikažejo se informacije o navigaciji.
3 Za začetek navigacije izberite START.
Uporaba navigacije do začetne točke med
dejavnostjo
Uporabite lahko navigacijo nazaj do začetne točke trenutne
dejavnosti v ravni črti ali po poti, ki ste jo prepotovali. Funkcija je
na voljo le za dejavnosti, ki uporabljajo GPS.
1 Med dejavnostjo izberite STOP > Nazaj na začetek.
2 Izberite možnost:
• Če želite uporabiti navigacijo nazaj do začetne točke
dejavnosti po poti, ki ste jo opravili, izberite TracBack.
• Če želite uporabiti navigacijo nazaj do začetne točke
dejavnosti v ravni črti, izberite Načrtovana pot.
Na zemljevidu se prikažejo vaša trenutna lokacija
ji želite slediti , in vaš cilj .
, sled, ki
Uporaba navigacije do začetne točke zadnje
shranjene dejavnosti
Uporabite lahko navigacijo nazaj do začetne točke zadnje
shranjene dejavnosti v ravni črti ali po poti, ki ste jo prepotovali.
Funkcija je na voljo le za dejavnosti, ki uporabljajo GPS.
1 Izberite START > Navigacija > Nazaj na začetek >
Načrtovana pot.
Na zemljevidu se prikaže črta od trenutne lokacije do začetne
točke zadnje shranjene dejavnosti.
OPOMBA: če želite preprečiti, da bi naprava preklopila v
način ure, lahko zaženete časovnik.
2 Izberite tipko DOWN za ogled kompasa (izbirno).
Puščica kaže proti začetni točki.
Ustavitev navigacije
1 Med dejavnostjo držite tipko MENU.
2 Izberite Ustavi navigacijo.
Zemljevid
kaže vaš položaj na zemljevidu. Na zemljevidu se prikažejo
imena in simboli lokacij. Med navigacijo do cilja je vaša
načrtovana pot označena s črto na zemljevidu.
• Navigacija na zemljevidu (Obračanje in povečevanje
zemljevida, stran 22)
• Nastavitve zemljevida (Nastavitve zemljevida, stran 28)
Obračanje in povečevanje zemljevida
1 Če si želite ogledati zemljevid, med navigacijo izberite UP ali
DOWN.
2 Držite MENU.
3 Izberite Obračanje/povečava.
4 Izberite možnost:
• Če želite preklapljati med obračanjem navzgor in navzdol
ter levo in desno ali povečevanjem, izberite START.
• Če želite obračati ali povečati zemljevid, izberite UP in
DOWN.
• Za izhod izberite BACK.
Kompas
Naprava je opremljena s 3-osnim kompasom s samodejnim
umerjanjem. Funkcije in videz kompasa se spreminjajo glede na
dejavnost, ali je GPS omogočen in ali izvajate navigacijo do
cilja. Nastavitve kompasa lahko spremenite ročno (Nastavitve
kompasa, stran 27). Če želite hitro odpreti nastavitve kompasa,
lahko izberete START v pripomočku za kompas.
Višinomer in barometer
Naprava vsebuje notranji višinomer in barometer. Naprava
stalno zbira podatke o nadmorski višini in tlaku, tudi v načinu
varčevanja z energijo. Višinomer prikazuje približno nadmorsko
višino glede na spremembe tlaka. Barometer prikazuje podatke
o tlaku okolja glede na nespremenljivo nadmorsko višino, na
kateri je bil višinomer nazadnje umerjen (Nastavitve višinomera,
stran 28). Če želite hitro odpreti nastavitve višinomera ali
barometra, izberite START v pripomočku za višinomer ali
barometer.
Zgodovina
Zgodovina vključuje čas, razdaljo, kalorije, povprečen tempo ali
hitrost, podatke o krogu in informacije izbirnega senzorja.
22
Zgodovina
OPOMBA: ko je pomnilnik naprave poln, se najstarejši podatki
prepišejo.
3 Za ogled skupnih vrednosti merilnika opravljene poti izberite
Uporaba zgodovine
Brisanje zgodovine
V zgodovini so prejšnje dejavnosti, ki ste jih shranili v napravo.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Dejavnosti.
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati dodatne informacije o dejavnosti,
izberite Podrobnosti.
• Če želite izbrati krog in si ogledate dodatne informacije o
vsakem krogu, izberite Krogi.
• Če želite izbrati interval in si ogledati dodatne informacije
o vsakem intervalu, izberite Intervali.
• Če želite izbrati serijo vaj in si ogledati dodatne informacije
o posamezni seriji, izberite Serije.
• Če si želite dejavnost ogledati na zemljevidu, izberite
Zemljevid.
• Če si želite ogledati učinek dejavnosti na aerobno in
anaerobno telesno pripravljenost, izberite Training Effect
(O funkciji Training Effect, stran 15).
• Če si želite ogledati čas v posameznem območju srčnega
utripa, izberite Čas v območju (Ogled časa v vsakem
območju srčnega utripa, stran 23).
• Če si želite ogledati izris višine dejavnosti, izberite Izris
višine.
• Če želite izbrisati izbrano dejavnost, izberite Izbriši.
1 Držite MENU.
2 Izberite Zgodovina > Moznosti.
3 Izberite možnost:
Zgodovina več športov
Naprava shrani splošen povzetek dejavnosti z več športi,
vključno s skupno razdaljo, časom, kalorijami in izbirnimi podatki
dodatne opreme. Naprava tudi loči podatke vsakega športa in
prehodov med njimi, da lahko primerjate podobne vadbene
dejavnosti in sledite, kako hitro opravite prehode. Zgodovina
prehodov vključuje razdaljo, čas, povprečno hitrost in kalorije.
Ogled časa v vsakem območju srčnega utripa
Preden si lahko ogledate podatke o območjih srčnega utripa,
morate dokončati dejavnost z merjenjem srčnega utripa in jo
shraniti.
Z upoštevanjem časa v vsakem območju srčnega utripa lahko
prilagodite intenzivnost vadbe.
1 Držite MENU.
2 Izberite Zgodovina > Dejavnosti.
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite Čas v območju.
Ogled vseh podatkovnih vrednosti
Ogledate si lahko nabrane podatke o razdalji in času, shranjene
v napravi.
1 Držite MENU.
2 Izberite Zgodovina > Skupno.
3 Po potrebi izberite dejavnost.
4 Izberite možnost za ogled tedenskih ali mesečnih skupnih
vrednosti.
Uporaba merilnika opravljene poti
Merilnik opravljene poti samodejno beleži prepotovano razdaljo,
opravljen vzpon in čas dejavnosti.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Skupno > Merilnik opravljene poti.
Prilagajanje naprave
tipko UP ali DOWN.
• Izberite Izbriši vse dejavnosti za brisanje vseh dejavnosti
iz zgodovine.
• Izberite možnost Ponastavi skupne vrednosti za
ponastavitev vseh skupnih vrednosti razdalje in časa.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
4 Potrdite izbiro.
Prilagajanje naprave
Nastavitve dejavnosti in programov
S temi nastavitvami lahko vsak predhodno naložen program za
dejavnosti prilagodite svojim potrebam. Prilagodite lahko na
primer podatkovne strani ter omogočite opozorila in funkcije
vadbe. Vse nastavitve niso na voljo za vse vrste dejavnosti.
Držite tipko MENU, izberite Nastavitve > Dejavnosti in
programi, izberite dejavnost in nato nastavitve dejavnosti.
Razdalja v 3D: izračuna prepotovano razdaljo s spremembo
nadmorske višine in vodoravnega premikanja po tleh.
Hitrost v 3D: izračuna vašo hitrost s spremembo nadmorske
višine in vodoravnega premikanja po tleh (Hitrost in razdalja v
3D, stran 25).
Barva za poud.: nastavi barvo za poudarjanje vsake dejavnosti,
ki pomaga pri prepoznavanju, katera dejavnost je aktivna.
Alarmi: nastavi opozorila za vadbo ali navigacijo za dejavnost.
Samodejni vzpon: omogoča napravi, da samodejno zazna
spremembe nadmorske višine z vgrajenim merilnikom višine.
Auto Lap: nastavi možnosti za funkcijo Auto Lap (Auto Lap,
stran 25).
Auto Pause: nastavi napravo tako, da preneha beležiti podatke,
ko se ustavite ali se hitrost zniža pod določeno vrednost
(Omogočanje Auto Pause , stran 25).
Samodejni tek: omogoča napravi, da samodejno zazna
smučarske vožnje z vgrajenim merilnikom pospeška.
Samodejno pomikanje: omogoča vam samodejno premikanje
med vsemi zasloni s podatki o dejavnosti, ko deluje časovnik
(Uporaba samodejnega pomikanja, stran 25).
Samodejna serija: omogoča, da naprava samodejno vklopi in
izklopi serije vaj med dejavnostjo vadbe za moč.
Barva ozadja: nastavi barvo ozadja vsake dejavnosti na črno ali
belo.
Začetek odštevanja: omogoči odštevalnik časa za intervale
plavanja v bazenu.
Podatkovni zasloni: omogoči prilagoditev podatkovnih
zaslonov in dodajanje novih podatkovnih zaslonov za
dejavnost (Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 24).
GPS: nastavi način za anteno GPS. Uporaba možnosti GPS +
GLONASS zagotavlja boljše delovanje v zahtevnih razmerah
in hitrejše pridobivanje položaja. Če uporabite možnost GPS
+ GLONASS, se baterija prazni hitreje, kot če uporabite le
možnost GPS. Pri uporabi možnosti UltraTrac se točke sledi
in podatki senzorjev zabeležijo manj pogosto (UltraTrac,
stran 25).
Tipka Lap: omogoča vam, da med dejavnostjo beležite krog ali
počitek.
Zakleni tipke: zaklene tipke med dejavnostmi z več športi, s
čimer se prepreči nenamerno pritiskanje tipk.
®
®
23
Metronom: predvaja zvoke v stalnem ritmu. Tako lahko
izboljšate svoje rezultate z vadbo pri hitrejši, počasnejši ali
bolj enakomerni kadenci (Uporaba metronoma, stran 5).
Velikost bazena: nastavi dolžino bazena za plavanje v bazenu.
Cas. om. var. z en.: nastavi časovno omejitev dejavnosti za
varčevanje z energijo (Nastavitve časovne omejitve za
varčevanje z energijo, stran 25).
Preimenuj: nastavi ime dejavnosti.
Ponovi: omogoči možnost Ponovi pri dejavnostih z več športi.
To možnost lahko na primer uporabite za dejavnosti, ki
vključujejo več prehodov, denimo za plavanje/tek.
Ponastavi privzete vrednosti: omogoči ponastavitev nastavitev
dejavnosti.
Beleženje rezultata: omogoči ali onemogoči samodejno
beleženje rezultatov, ko začnete igrati golf. Pri možnosti
Vedno vprašaj se prikaže poziv, ko začnete krog.
Opozorila o odsekih: omogoči pozive, ki vas opozorijo na
bližajoče se odseke.
Sledenje statistiki: omogoči spremljanje statistike med
igranjem golfa.
Zaznavanje zavesljajev.: omogoči zaznavanje zamahov za
plavanje v bazenu.
Prehodi: omogoča prehode pri dejavnostih z več športi.
Opozorilo o dogodku: opozorilo o dogodku vas obvesti enkrat.
Dogodek je določena vrednost. Napravo lahko na primer
nastavite tako, da vas opozori, ko dosežete določeno višino.
Opozorilo o obsegu: opozorilo o območju vas obvesti vsakič,
ko je naprava zunaj določenega območja vrednosti. Napravo
lahko na primer nastavite tako, da vas opozori, ko je vaš
srčni utrip pod 60 utripi na minuto (bpm) in nad 210 bpm.
Ponavljajoče se opozorilo: ponavljajoče opozorilo vas obvesti
vsakič, ko naprava zabeleži določeno vrednost ali interval.
Napravo lahko na primer nastavite tako, da vas opozori
vsakih 30 minut.
Ime opozorila Vrsta
opozorila
Opis
Kadenca
Obseg
Nastavite lahko najmanjše in največje
vrednosti kadence.
Kalorije
Dogodek,
ponavljajoče
Nastavite lahko število kalorij.
Prilagodi
Ponavljajoče
Izberete lahko obstoječe sporočilo ali
ustvarite sporočilo po meri in izberete
vrsto opozorila.
Razdalja
Ponavljajoče
Nastavite lahko interval razdalje.
Višina
Obseg
Nastavite lahko najmanjše in največje
vrednosti višine.
Srčni utrip
Obseg
Nastavite lahko najmanjše in največje
vrednosti srčnega utripa ali izberete
spremembe območja. Oglejte si O
območjih srčnega utripa, stran 17 in
Izračuni območij srčnega utripa,
stran 17.
Tempo
Obseg
Nastavite lahko najmanjše in največje
vrednosti tempa.
Napajanje
Obseg
Nastavite lahko visoko ali nizko raven
moči.
Bližina
Dogodek
Nastavite lahko polmer od shranjene
lokacije.
Tek/hoja
Ponavljajoče
Ob rednih intervalih lahko nastavite
časovno določene premore med hojo.
Hitrost
Obseg
Nastavite lahko najmanjše in največje
vrednosti hitrosti.
Hitrost
zamahov
Obseg
Nastavite lahko visoko ali nizko
število zamahov na minuto.
Čas
Dogodek,
ponavljajoče
Nastavite lahko časovni interval.
Prilagajanje podatkovnih zaslonov
Za vsako dejavnost lahko prikažete, skrijete in spremenite
postavitev ter vsebino podatkovnih zaslonov.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost, ki jo želite prilagoditi.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Podatkovni zasloni.
6 Izberite podatkovni zaslon, ki ga želite prilagoditi.
7 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti število podatkovnih polj na
podatkovnem zaslonu, izberite Postavitev.
• Izberite polje, da spremenite podatke, prikazane v njem.
• Če želite spremeniti položaj podatkovnega zaslona na
kolesu, izberite Ponovno razvrsti.
• Če želite podatkovni zaslon odstraniti s kolesa, izberite
Odstrani.
8 Po potrebi izberite Dodaj novo, da na kolo dodate nov
podatkovni zaslon.
Dodate lahko podatkovni zaslon po meri ali pa izberete
enega od prednastavljenih podatkovnih zaslonov.
Dodajanje zemljevida dejavnosti
Zemljevid lahko dodate skupini podatkovnih zaslonov v
dejavnosti.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost, ki jo želite prilagoditi.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Podatkovni zasloni > Dodaj novo > Zemljevid.
Opozorila
Za vsako dejavnost lahko nastavite opozorila, ki vam lahko
pomagajo pri napredku do določenih ciljev, izboljšanju
zavedanja okolja in navigaciji do cilja. Nekatera opozorila so na
voljo samo za določene dejavnosti. Obstajajo tri vrste opozoril:
opozorila o dogodku, opozorila o območju in ponavljajoča se
opozorila.
24
Nastavitev opozoril
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Alarmi.
6 Izberite možnost:
• Če želite dejavnosti dodati novo opozorilo, izberite Dodaj
novo.
• Če želite urediti obstoječe opozorilo, izberite ime
opozorila.
7 Če je treba, izberite vrsto opozorila.
8 Izberite območje ter za opozorilo vnesite najnižjo in najvišjo
vrednost ali vrednost po meri.
9 Če je treba, vklopite opozorilo.
Pri opozorilih o dogodkih in ponavljajočih se opozorilih se
sporočilo prikaže vsakič, ko dosežete vrednost o opozorilu. Pri
opozorilih o območjih se sporočilo prikaže vsakič, ko presežete
ali padete pod naveden obseg (najnižjo in najvišjo vrednost).
Prilagajanje naprave
Auto Lap
Označevanje krogov po razdalji
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih dejavnosti (na primer vsako
miljo ali 5 kilometrov).
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Auto Lap.
6 Izberite možnost:
• Če želite vklopiti ali izklopiti Auto Lap, izberite Auto Lap.
• Če želite prilagoditi razdaljo med krogi, izberite
Samodejno razdalja.
Po vsakem dokončanem krogu se prikaže sporočilo s časom
kroga. Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira
(Nastavitve sistema, stran 29).
Po potrebi lahko prilagodite podatkovne strani tako, da bodo
prikazovale dodatne podatke o krogih (Prilagajanje podatkovnih
zaslonov, stran 24).
Prilagajanje sporočila v opozorilu o krogu
Prilagodite lahko eno ali dve podatkovni polji, ki se pojavita v
sporočilu opozorila o krogu.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Auto Lap > Opozorilo o krogu.
6 Izberite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
7 Izberite Predogled (izbirno).
Omogočanje Auto Pause
®
S funkcijo Auto Pause lahko samodejno začasno zaustavite
časovnik, ko se nehate premikati. Ta funkcija je koristna, če
dejavnost vključuje semaforje ali druga mesta, kjer morate
upočasniti ali se ustaviti.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Auto Pause.
6 Izberite možnost:
• Če želite časovnik samodejno zaustaviti, ko se prenehate
premikati, izberite Med postankom.
• Če želite časovnik samodejno zaustaviti, ko vaš tempo ali
hitrost pade pod določeno vrednost, izberite Po meri.
Omogočanje samodejnega vzpona
S funkcijo samodejnega vzpona lahko samodejno zaznate
spremembe nadmorske višine. Uporabite jo lahko pri
dejavnostih, kot so plezanje, pohodništvo, tek in kolesarjenje.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
Prilagajanje naprave
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Samodejni vzpon > Stanje > Vklop.
6 Izberite možnost:
• Če želite ugotoviti, kateri podatkovni zaslon bo prikazan
med tekom, izberite Zaslon za tek.
• Če želite ugotoviti, kateri podatkovni zaslon bo prikazan
med plezanjem, izberite Zaslon za vzpon.
• Izberite Preobrni barve, da preobrnete barve zaslona pri
spreminjanju načinov.
• Če želite nastavite razmerje vzpona glede na čas, izberite
Navpična hitrost.
• Če želite nastaviti, kako hitro naprava spreminja načine,
izberite Preklop načina.
Hitrost in razdalja v 3D
Nastavite lahko hitrost in razdaljo v 3D za izračun hitrosti ali
razdalje s spremembami nadmorske višine in vodoravnega
premikanja po tleh. Uporabite jo lahko pri dejavnostih, kot so
smučanje, plezanje, navigacija, pohodništvo, tek in kolesarjenje.
Vklop in izklop tipke Lap
S tipko BACK lahko vklopite nastavitev Tipka Lap za beleženje
kroga ali počitka med dejavnostjo. Nastavitev Tipka Lap lahko
izklopite, da preprečite beleženje krogov zaradi nenamernega
pritiskanja tipk med dejavnostjo.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Tipka Lap.
Stanje tipke Lap se spremeni v Vklop ali Izklopljeno glede na
trenutno nastavitev.
Uporaba samodejnega pomikanja
Funkcijo samodejnega pomikanja lahko uporabite za samodejno
kroženje med vsemi zasloni dejavnosti, ko deluje časovnik.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Samodejno pomikanje.
6 Izberite hitrost prikaza.
UltraTrac
Funkcija UltraTrac je nastavitev GPS-a, ki beleži točke sledi in
podatke senzorja manj pogosto. Če omogočite funkcijo
UltraTrac, se podaljša življenjska doba baterije, vendar poslabša
kakovost zabeleženih dejavnosti. Funkcijo UltraTrac uporabite
za dejavnosti, ki potrebujejo daljšo življenjsko dobo baterije in za
katere so pogoste posodobitve podatkov senzorja manj
pomembne.
Nastavitve časovne omejitve za varčevanje z energijo
Nastavitve časovne omejitve določajo, kako dolgo naprava
ostane v načinu vadbe, na primer, ko čakate na začetek tekme.
Držite tipko MENU, izberite Nastavitve > Dejavnosti in
programi, izberite dejavnost in nato nastavitve dejavnosti. Če
želite prilagoditi nastavitve časovne omejitve za dejavnost,
izberite Cas. om. var. z en..
Normalno: nastavitev preklopa naprave v način ure z nizko
porabo po 5 minutah nedejavnosti.
Razsirjeno: nastavitev preklopa naprave v način ure z nizko
porabo po 25 minutah nedejavnosti. Podaljšan način lahko
pomeni, da boste morali baterijo polniti pogosteje.
25
Prerazporeditev dejavnosti na seznamu
programov
1
2
3
4
5
Zadržite tipko MENU.
Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
Izberite dejavnost.
Izberite Ponovno razvrsti.
Za prilagoditev položaja dejavnosti na seznamu programov
izberite tipko UP ali DOWN.
Pripomočki
V napravo so prednaloženi pripomočki, ki omogočajo hiter
prikaz informacij. Nekateri pripomočki potrebujejo povezavo
Bluetooth z združljivim pametnim telefonom.
V skladu s privzetimi nastavitvami nekateri pripomočki niso vidni.
Na kolo pripomočkov jih lahko dodate ročno.
ABC: prikaže združene informacije višinomera, barometra in
kompasa.
Drugi časovni pasovi: prikaže trenutni čas v dodatnih časovnih
pasovih.
Koledar: prikaže prihodnje sestanke na koledarju pametnega
telefona.
Kalorije: prikaže informacije o kalorijah za tekoči dan.
Sledenje psom: prikaže informacije o lokaciji psa, ko je
združljiva naprava za sledenje psom združena z napravo
quatix.
Število nadstropij, v katera se povzpnete: meri število
nadstropij, v katera se povzpnete, in napredek pri doseganju
cilja.
Golf: prikaže informacije o golfu za zadnji krog.
Srčni utrip: prikaže trenutni srčni utrip s številom utripov na
minuto (bpm) in grafikon srčnega utripa.
Minute intenzivnosti: spremlja čas, ki ga porabite za zmerne
do živahne dejavnosti, tedenski cilj za minute intenzivnosti in
napredek pri doseganju cilja.
Upravljanje kamere inReach : omogoča pošiljanje sporočil v
združeni napravi inReach.
Zadnja dejavnost: prikaže kratek povzetek zadnje zabeležene
dejavnosti, kot je zadnji tek, zadnja vožnja ali zadnje
plavanje.
Zadnji šport: prikaže kratek povzetek zadnjega zabeleženega
športa.
Upravljanje glasbe: upravljanje predvajalnika glasbe v
pametnem telefonu.
Moj dan: prikaže dinamični povzetek dejavnosti za tekoči dan.
Parametri vključujejo dejavnosti z merjenjem časa, minute
intenzivnosti, nadstropja, v katera ste se povzpeli, korake,
porabljene kalorije in druge meritve.
Obvestila: opozarjajo vas na dohodne klice, besedilna
sporočila, nove objave na družabnih omrežjih in druge
informacije v skladu z nastavitvami obvestil v pametnem
telefonu.
Zmogljivost: prikaže trenutno stanje vadbe, obremenitev pri
vadbi, ocene najvišjega VO2, čas regeneracije, oceno FTP,
laktatni prag in predvidene čase tekem.
Informacije senzorjev: prikaže informacije notranjega senzorja
ali povezanega senzorja ANT+.
Koraki: beleži dnevno število korakov, cilj korakov in podatke za
pretekle dni.
Stres: prikaže trenutno raven stresa in grafikon ravni stresa.
Opravite lahko dihalno dejavnost, ki vam pomaga, da se
sprostite.
Sončni vzhod in zahod: prikaže čase sončnega vzhoda in
zahoda ter civilnega somraka.
®
26
Upravljanje kamere VIRB: omogoča upravljanje kamere, ko je
naprava VIRB združena z napravo quatix.
Vreme: prikaže trenutno temperaturo in vremensko napoved.
Namerilna naprava za lok Xero™: prikaže informacije o
lasersko določeni lokaciji, ko je z napravo quatix združena
namerilna naprava za lok Xero.
Prilagajanje kolesa pripomočkov
Pripomočke na kolesu pripomočkov lahko prerazporedite, jih
odstranite ali dodate nove.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Pripomočki.
3 Izberite pripomoček.
4 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti položaj pripomočka na kolesu,
izberite Ponovno razvrsti.
• Če želite pripomoček odstraniti s kolesa, izberite
Odstrani.
5 Izberite Dodaj pripomočke.
6 Izberite pripomoček.
Pripomoček se doda na kolo pripomočkov.
Daljinski upravljalnik za inReach
Funkcija daljinskega upravljalnika naprave inReach omogoča
upravljanje naprave inReach z napravo iz družine quatix. Za
nakup naprave inReach obiščite buy.garmin.com.
Uporaba daljinskega upravljalnika naprave inReach
Preden lahko uporabite funkcijo daljinskega upravljalnika
naprave inReach, morate nastaviti pripomoček inReach tako, da
je prikazan na kolesu pripomočkov (Prilagajanje kolesa
pripomočkov, stran 26).
1 Vklopite napravo inReach.
2 Če si želite ogledati pripomoček inReach, v napravi quatix v
prikazu ure izberite UP ali DOWN.
3 Izberite START, da poiščete napravo inReach.
4 Izberite START, da združite napravo inReach.
5 Izberite START in izberite možnost:
• Če želite poslati sporočilo SOS, izberite Zaženi SOS.
OPOMBA: funkcijo SOS uporabite samo v dejanskem
nujnem primeru.
• Če želite poslati besedilno sporočilo, izberite Sporočila >
Novo sporočilo, izberite stike za sporočilo, nato pa
vnesite besedilo sporočila ali izberite možnost za hitro
besedilo.
• Če želite poslati prednastavljeno sporočilo, izberite Pošlji
prednastavljeno sporočilo, nato pa na seznamu izberite
sporočilo.
• Če si želite ogledati časovnik in razdaljo, ki ste jo opravili
med dejavnostjo, izberite Sledenje.
Daljinski upravljalnik za VIRB
Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da
športno kamero VIRB upravljate z napravo. Če želite kupiti
športno kamero VIRB, obiščite www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje športne kamere VIRB
Preden lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere
VIRB, morate omogočiti nastavitev daljinskega upravljanja v
kameri VIRB. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
družine naprav VIRB. Prav tako morate pripomoček VIRB
nastaviti tako, da bo prikazan na kolesu pripomočkov
(Prilagajanje kolesa pripomočkov, stran 26).
1 Vklopite kamero VIRB.
2 Če si želite ogledati pripomoček VIRB v napravi quatix v
prikazu ure izberite UP ali DOWN.
Prilagajanje naprave
3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
4 Izberite START.
5 Izberite možnost:
• Če želite posneti videoposnetek, izberite Začni
snemanje.
Na zaslonu naprave quatix se pojavi časovnik videa.
• Če želite med snemanjem videoposnetka posneti
fotografijo, izberite DOWN.
• Če želite nehati snemati video, izberite STOP.
• Če želite fotografirati, izberite Zajemi fotografijo.
• Če želite spremeniti nastavitve videoposnetkov in
fotografij, izberite Nastavitve.
Upravljanje športne kamere VIRB med dejavnostjo
Preden lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere
VIRB, morate omogočiti nastavitev daljinskega upravljanja v
kameri VIRB. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
družine naprav VIRB. Prav tako morate pripomoček VIRB
nastaviti tako, da bo prikazan na kolesu pripomočkov
(Prilagajanje kolesa pripomočkov, stran 26).
1 Vklopite kamero VIRB.
2 Če si želite ogledati pripomoček VIRB, v napravi quatix v
prikazu ure izberite UP ali DOWN.
3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
Ko je povezava s kamero vzpostavljena, se k programom
dejavnosti samodejno doda podatkovni zaslon kamere VIRB.
4 Če si želite med dejavnostjo ogledati podatkovni zaslon
kamere VIRB, izberite tipko UP ali DOWN.
5 Pridržite tipko MENU.
6 Izberite Daljinski upravljalnik za VIRB.
7 Izberite možnost:
• Če želite kamero upravljati s časovnikom dejavnosti,
izberite Nastavitve > Vkl./izkl. časov..
OPOMBA: snemanje videa se samodejno zažene in
ustavi, ko zaženete in ustavite dejavnost.
• Če želite kamero upravljati z možnostmi menija, izberite
Nastavitve > Ročno.
• Če želite ročno posneti video, izberite Začni snemanje.
Na zaslonu naprave quatix se pojavi časovnik videa.
• Če želite med snemanjem videoposnetka posneti
fotografijo, izberite DOWN.
• Če želite ročno ustaviti snemanje videa, izberite STOP.
• Če želite fotografirati, izberite Zajemi fotografijo.
Uporaba pripomočka za raven stresa
Pripomoček za raven stresa prikazuje trenutno raven stresa in
grafikon ravni stresa za zadnjih nekaj ur. Poleg tega vas lahko
vodi po dihalni dejavnosti, ki vam pomaga, da se sprostite.
1 Ko sedite ali niste aktivni, izberite tipko UP ali DOWN, da
prikažete pripomoček za raven stresa.
NAMIG: če ste preveč aktivni, da bi lahko ura določila vašo
raven stresa, se namesto številke ravni stresa prikaže
sporočilo. Raven stresa lahko ponovno preverite po nekaj
minutah neaktivnosti.
2 Če si želite ogledati grafikon ravni stresa za zadnje štiri ure,
izberite START.
Modri stolpci označujejo obdobja mirovanja. Rumeni stolpci
označujejo obdobja stresa. Sivi stolpci označujejo obdobja,
ko ste bili preveč aktivni, da bi bilo mogoče določiti vašo
raven stresa.
3 Če želite začeti dihalno dejavnost, izberite tipko DOWN >
START in vnesite trajanje dihalne dejavnosti v minutah.
Prilagajanje naprave
Prilagoditev menija upravljalnih elementov
V meniju upravljalnih elementov lahko dodate, odstranite in
prerazporedite možnosti bližnjičnega menija (Ogled menija
upravljalnih elementov, stran 1).
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Kontrolniki.
3 Izberite bližnjico, ki jo želite prilagoditi.
4 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti položaj bližnjice v meniju upravljalnih
elementov, izberite Ponovno razvrsti.
• Če želite bližnjico odstraniti iz menija upravljalnih
elementov, izberite Odstrani.
5 Če želite v meni upravljalnih elementov dodati novo bližnjico,
izberite Dodaj novo.
Nastavitve videza ure
Videz sprednje strani ure lahko prilagodite tako, da izberete
postavitev, barve in druge podatke. Videze ure po meri lahko
prenesete tudi iz trgovine Connect IQ.
Prilagajanje videza ure
Preden aktivirate videz ure Connect IQ, ga namestiti iz trgovine
Connect IQ (Funkcije Connect IQ, stran 10).
Prilagajate lahko videz ure in prikazane informacije ali
nameščen naložen videz ure Connect IQ.
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Videz ure.
3 Izberite UP ali DOWN, če želite predogled možnosti videza
ure.
4 Izberite Dodaj novo, če se želite pomakniti po dodatnih
predhodno naloženih videzih ure.
5 Izberite START > Uporabi, če želite aktivirati predhodno
naložen videz ure ali nameščen videz ure Connect IQ.
6 Če uporabljate predhodno naložen videz ure, izberite START
> Prilagodi.
7 Izberite možnost:
• Za spreminjanje sloga številk v analognem videzu ure
izberite Številčnica.
• Za spreminjanje stila kazalcev v analognem videzu ure
izberite Kazalci.
• Za spreminjanje sloga številk za digitalni videz ure izberite
Postavitev.
• Za spreminjanje sloga sekund v digitalnem videzu ure
izberite Sekunde.
• Za spreminjanje podatkov, prikazanih v videzu ure,
izberite Podatki.
• Za dodajanje ali spreminjanje barve poudarjanja za videz
ure izberite Barva za poud..
• Za spreminjanje barve ozadja izberite Barva ozadja.
• Če želite shraniti spremembe, izberite Končano.
Nastavitve senzorjev
Nastavitve kompasa
Držite tipko MENU in izberite Nastavitve > Senzorji in dodatna
oprema > Kompas.
Umeri: vam omogoča ročno umerjanje senzorja kompasa
(Ročno umerjanje kompasa, stran 28).
Zaslon: nastavi smer na kompasu v črkah stopinjah ali
miliradianih.
Referenčni sever: nastavi referenčni sever na kompasu
(Nastavitev referenčnega severa, stran 28).
27
Nacin: nastavi kompas tako, da uporablja le podatke
elektronskega senzorja (Vklop), kombinacijo podatkov GPS
in elektronskega senzorja med premikanjem (Samodejno) ali
le podatke GPS (Izklopljeno).
Ročno umerjanje kompasa
OBVESTILO
Elektronski kompas umerite zunaj. Če želite izboljšati
natančnost smeri neba, ne stojte blizu objektov, ki vplivajo na
magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali nadzemnih
električnih vodov.
Naprava je bila umerjena že v tovarni in privzeto uporablja
samodejno umerjanje. Če opazite, da kompas ne deluje
pravilno, na primer po dolgem potovanju ali zaradi ekstremnih
temperaturnih sprememb, lahko kompas ročno umerite.
1 Držite MENU.
2 Izberite Nastavitve > Senzorji in dodatna oprema >
Kompas > Umeri > Začni.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
NAMIG: z zapestjem naredite majhno osmico, da se prikaže
sporočilo.
Nastavitev referenčnega severa
Nastavite lahko referenčno smer, ki se uporablja za izračun
informacij o smeri.
1 Držite MENU.
2 Izberite Nastavitve > Senzorji in dodatna oprema >
Kompas > Referenčni sever.
3 Izberite možnost:
• Za nastavitev geografskega severa kot referenčno smer
izberite Resnično.
• Za samodejno nastavitev magnetnega odklona za svojo
lokacijo izberite Magnetno.
• Za nastavitev mreže v severni smeri (000º) kot referenčno
smer izberite Mreža.
• Za ročno nastavitev vrednosti magnetne variacije izberite
Uporabnik, vnesite magnetno variacijo in izberite
Končano.
Nastavitve višinomera
Pridržite tipko MENU in izberite Nastavitve > Senzorji in
dodatna oprema > Višinomer.
Umeri: omogoča vam, da ročno umerite senzor višinomera.
Samodejno umerjanje: omogoča, da se višinomer sam umeri
vsakokrat, ko vklopite sledenje z napravami GPS.
Višina: nastavi merske enote za višino.
Umerjanje barometričnega višinomera
Naprava je bila umerjena že v tovarni in privzeto uporablja
samodejno umerjanje na začetni točki GPS. Če poznate pravo
višino, lahko barometrični višinomer umerite tudi ročno.
1 Držite MENU.
2 Izberite Nastavitve > Senzorji in dodatna oprema >
Višinomer.
3 Izberite možnost:
• Za samodejno umerjanje na začetni točki GPS izberite
Samodejno umerjanje, nato pa izberite eno od možnosti.
• Za vnos trenutne višine izberite Umeri.
Nastavitve barometra
Držite tipko MENU in izberite Nastavitve > Senzorji in dodatna
oprema > Barometer.
Umeri: omogoča, da ročno umerite senzor barometra.
Risanje: nastavi časovno lestvico grafikona v pripomočku
barometra.
28
Opozorilo o nevihti: nastavi spremembo ravni barometričnega
tlaka, ki sproži opozorilo o nevihti.
Način ure: nastavi senzor, ki se uporablja v načinu ure.
Možnost Samodejno uporabi višinomer in barometer glede
na vaše gibanje. Možnost Višinomer lahko uporabite, ko
dejavnost vključuje spremembe višine, možnost Barometer
pa, ko dejavnost ne vključuje sprememb višine.
Tlak: nastavi način, na katerega naprava prikazuje podatke o
tlaku.
Umerjanje barometra
Naprava je bila umerjena že v tovarni in privzeto uporablja
samodejno umerjanje na začetni točki GPS. Če poznate pravilno
nadmorsko višino ali pravilen tlak na morski gladini, lahko
barometer umerite ročno.
1 Držite MENU.
2 Izberite Nastavitve > Senzorji in dodatna oprema >
Barometer > Umeri.
3 Izberite možnost:
• Za vnos trenutne nadmorske višine ali tlaka na morski
gladini izberite Da.
• Za samodejno umerjanje na začetni točki GPS izberite
Uporabi GPS.
Nastavitve zemljevida
Prilagodite lahko način, na katerega je zemljevid prikazan v
pripomočku zemljevida in na podatkovnih zaslonih.
Držite tipko MENU in izberite Nastavitve > Zemljevid.
Usmerjenost: nastavi usmerjenost zemljevida. Možnost Sever
gor prikaže sever na vrhu zaslona. Možnost Smer zgoraj na
vrhu zaslona prikaže vašo trenutno smer premikanja.
Uporabniške točke poti: prikaže ali skrije na zemljevidu
shranjene lokacije.
Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za
optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate
pogled približati in oddaljiti ročno.
Nastavitve GroupTrack
Držite tipko MENU in izberite Nastavitve > GroupTrack.
Na zemljevidu: omogoči ogled povezav na zaslonu z
zemljevidom med sejo GroupTrack.
Vrste dejavnosti: omogoči, da izberete vrste dejavnosti, ki so
prikazane na zaslonu z zemljevidom med sejo GroupTrack.
Nastavitve navigacije
Funkcije in videz zemljevida lahko prilagodite med navigacijo do
cilja.
Prilagajanje funkcij zemljevida
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Navigacija > Podatkovni zasloni.
3 Izberite možnost:
• Če želite vklopiti ali izklopiti zemljevid, izberite Zemljevid.
• Če želite vklopiti ali izklopiti stran za usmerjanje, kjer je
prikazana smer neba ali proga, ki ji morate slediti med
navigacijo, izberite Spored.
• Če želite vklopiti ali izklopiti izris višine, izberite Izris
višine.
• Izberite zaslon, ki ga želite dodati, odstraniti ali prilagoditi.
Nastavitve smeri
Obnašanje kazalca, ki je prikazan med navigacijo, lahko
nastavite.
Pridržite MENU in izberite Nastavitve > Navigacija > Vrsta.
Smer: kaže v smeri cilja.
Prilagajanje naprave
Proga: prikazuje vaš položaj glede na črto smeri, ki vodi do cilja
(Smerni kurzor, stran 29).
Smerni kurzor
Smerni kurzor je zelo uporaben, ko uporabljate navigacijo do
cilja v ravni črti, denimo, ko uporabljate navigacijo na vodi.
Pomaga vam lahko pri navigaciji nazaj do črte smeri, ko se
oddaljite od nje zaradi izogibanja oviram ali nevarnostim.
Kurzor smeri
prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do
cilja. Prikazovalnik odstopanje od proge (CDI)
prikazuje
zamik (desno ali levo) od proge. Pike
prikazujejo, kolikšen je
odmik od poteka poti.
Nastavitev prikazovalnika smeri
Nastavite lahko prikazovalnik smeri, da se med navigacijo
prikaže na podatkovnih straneh. Prikazovalnik kaže na vašo
ciljno smer.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Navigacija > Prikazovalnik smeri.
Nastavitev navigacijskih opozoril
Za lažjo navigacijo do cilja lahko nastavite opozorila.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Navigacija > Alarmi.
3 Izberite možnost:
• Če želite nastaviti opozorilo za določeno razdaljo od
končnega cilja, izberite Končna razdalja.
• Če želite nastaviti opozorilo za predvideni preostali čas do
končnega cilja, izberite Končni predvideni čas.
• Če želite nastaviti opozorilo za zapustitev smeri, izberite S
proge.
4 Po potrebi izberite Stanje za vklop opozorila.
5 Po potrebi vnesite razdaljo ali čas in izberite .
Nastavitve sistema
Držite tipko MENU in izberite Nastavitve > Sistem.
Jezik: nastavi jezik, prikazan v napravi.
Čas: prilagodi nastavitve časa (Nastavitve časa, stran 29).
Osvetlitev: prilagodi nastavitve osvetlitve zaslona (Spreminjanje
nastavitev osvetlitve zaslona, stran 29).
Zvoki: nastavi zvoke naprave, kot so toni tipk, opozorila in
vibriranje.
Ne moti: vklopi ali izklopi način Ne moti. Če želite, da se način
Ne moti samodejno vklopi v času, ko običajno spite,
uporabite možnost Čas spanja. Čas, ko običajno spite, lahko
nastavite v svojem računu Garmin Connect.
Bližnjične tipke: omogoča dodelitev bližnjic tipkam naprave
(Prilagoditev bližnjičnih tipk, stran 29).
Samodejno zaklepanje: omogoča samodejno zaklepanje tipk, s
čimer se prepreči nenamernega pritiskanja tipk. Če želite, da
se tipke zaklenejo med dejavnostjo z merjenjem časa,
uporabite možnost Med dejavnostjo. Če želite, da se tipke
zaklenejo, ko ne beležite dejavnosti z merjenjem časa,
uporabite možnost Ne med dejavnostjo.
Enote: nastavi merske enote, ki se uporabljajo v napravi
(Spreminjanje merskih enot, stran 29).
Prilagajanje naprave
Formatiraj: nastavi splošne oblikovne možnosti, na primer
tempo in hitrost, ki sta prikazana med dejavnostmi, začetek
tedna ter obliko zapisa geografskega položaja in referenčni
sistem.
Snemanje podatkov: nastavi, kako naprava beleži podatke o
dejavnosti. Možnost beleženja Pametno (privzeta) omogoča
beleženje daljših dejavnosti. Možnost beleženja Vsako
sekundo omogoča podrobnejše beleženje dejavnosti, vendar
z njo morda ne boste mogli zabeležiti celotnih dejavnosti, ki
trajajo dlje časa.
Nacin USB: nastavi napravo na uporabo načina množičnega
shranjevanja ali načina Garmin, ko je priključena na
računalnik.
Ponastavi privzete vrednosti: omogoča ponastavitev
uporabniških podatkov in nastavitev (Obnovitev vseh
privzetih nastavitev, stran 32).
Posodobitev prog. opr.: omogoča nalaganje posodobitev
programske opreme z uporabo Garmin Express.
Nastavitve časa
Držite tipko MENU in izberite Nastavitve > Sistem > Čas.
Oblika zapisa časa: nastavi, da naprava prikazuje čas v 12urni, 24-urni ali vojaški obliki zapisa.
Nastavitev časa: Nastavi časovni pas naprave. Možnost
Samodejno nastavi časovni pas samodejno na podlagi
položaja GPS.
Čas: če je nastavljen na Ročno, lahko spreminjate uro.
Alarmi: omogoča, da nastavite opozorila na vsako uro ali da
opozorila o sončnem vzhodu in zahodu nastavite tako, da se
predvajajo določeno število minut ali ur pred dejanskim
sončnim vzhodom ali zahodom.
Sinhronizacija z GPS-om: omogoča, da čas ročno
sinhronizirate z GPS-om, ko se premaknete v drug časovni
pas ali ko želite napravo posodobiti na poletni čas.
Spreminjanje nastavitev osvetlitve zaslona
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Osvetlitev.
3 Izberite možnost:
• Izberite Med dejavnostjo.
• Izberite Ne med dejavnostjo.
4 Izberite možnost:
• Če želite, da se osvetlitev zaslona vklopi ob pritiskanju
tipk, izberite Tipke.
• Če želite, da se osvetlitev zaslona vklopi ob opozorilih,
izberite Alarmi.
• Če želite, da se osvetlitev zaslona vklopi, ko dvignete in
zasukate zapestje, da bi pogledali na napravo, izberite
Gib.
• Če želite nastaviti čas, preden se izklopi osvetlitev
zaslona, izberite Premor.
• Če želite nastaviti svetlost osvetlitve zaslona, izberite
Svetlost.
Prilagoditev bližnjičnih tipk
Delovanje ob držanju posameznih tipk in kombinacije tipk lahko
prilagodite.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Bližnjične tipke.
3 Izberite tipko ali kombinacijo tipk, katerih delovanje želite
prilagoditi.
Izberite
funkcijo.
4
Spreminjanje merskih enot
Merske enote za razdaljo, tempo in hitrost, nadmorsko višino,
težo, višino ter temperaturo lahko prilagajate.
29
1
2
3
4
Držite MENU.
Izberite Nastavitve > Sistem > Enote.
Izberite vrsto meritve.
Izberite mersko enoto.
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko informacije o napravi, kot so ID enote,
različica programske opreme, informacije o predpisih in licenčna
pogodba.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > O napravi.
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij
o skladnosti na elektronski nalepki
Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki
so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so
identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake
skladnosti ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.
1 Pridržite tipko MENU.
2 V meniju z nastavitvami izberite O napravi.
Brezžični senzorji
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+ ali
Bluetooth. Za več informacij o združljivosti in nakupu izbirnih
senzorjev obiščite buy.garmin.com.
Združevanje brezžičnih senzorjev
Ko brezžični senzor prvič povezujete z napravo prek tehnologije
ANT+ ali Bluetooth, morate napravo in senzor najprej združiti.
Ko sta združena, se naprava samodejno poveže s senzorjem
vsakič, ko pričnete z dejavnostjo, senzor pa je aktiven in v
dosegu.
1 Če združujete merilnik srčnega utripa, si ga nadenite
(Nošenje senzorja srčnega utripa, stran 11).
Merilnik srčnega utripa podatkov namreč ne pošilja oziroma
prejema, dokler si ga ne nadenete.
Napravo
približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
2
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m (33 čevljev)
od drugih brezžičnih senzorjev.
3 Držite MENU.
4 Izberite Nastavitve > Senzorji in dodatna oprema > Dodaj
novo.
Izberite
možnost:
5
• Izberite Preišči vse.
• Izberite vrsto senzorja.
Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz Iskanje
spremeni v Povezano. Podatki senzorja se prikažejo na
kolesu podatkovnih zaslonov ali v podatkovnem polju po
meri.
Način razširjenega zaslona
Z načinom razširjenega zaslona lahko med kolesarjenjem ali
triatlonom podatkovna polja naprave quatix prikažete v združljivi
napravi Edge. Za dodatne informacije si oglejte priročnik za
uporabo naprave Edge.
Uporaba izbirnega senzorja hitrosti ali
kadence kolesa
Z združljivim senzorjem hitrosti ali kadence kolesa lahko v
napravo pošiljate podatke.
• Združite senzor z napravo (Združevanje brezžičnih
senzorjev, stran 30).
30
• Nastavite velikost kolesa (Velikost in premer kolesa,
stran 37).
• Odpravite se kolesarit (Začetek dejavnosti, stran 2).
Vadba z merilniki moči
• Če si želite ogledati seznam z napravo združljivih senzorjev
ANT+ (na primer Vector™), obiščite www.garmin.com
/intosports.
• Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo merilnika
moči.
• Prilagodite območja moči tako, da se ujemajo z vašimi cilji in
sposobnostmi (Nastavitev območij moči, stran 17).
• Uporabljajte opozorila o obsegu, ki vas obvestijo, ko
dosežete navedeno območje moči (Nastavitev opozoril,
stran 24).
• Prilagodite polja s podatki o moči (Prilagajanje podatkovnih
zaslonov, stran 24).
Uporaba elektronskih prestavnih ročic
Preden lahko uporabite združljive elektronske prestavne ročice,
kot so prestavne ročice Shimano Di2™, jih morate združiti z
napravo (Združevanje brezžičnih senzorjev, stran 30). Izbirna
podatkovna polja lahko prilagodite (Prilagajanje podatkovnih
zaslonov, stran 24). Ko je senzor v načinu prilagajanje, naprava
quatix 5 prikazuje trenutne prilagojene vrednosti.
®
Zavedanje razmer
Napravo quatix lahko uporabljate skupaj z napravo Varia
Vision™, pametnimi kolesarskimi lučmi in radarjem za
spremljanje dogajanja za vami Varia™ za boljše zavedanje o
razmerah. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik
naprave Varia.
OPOMBA: pred združevanjem z napravami Varia boste morda
morali posodobiti programsko opremo naprave quatix
(Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Connect Mobile, stran 9).
Senzor korakov
Naprava je združljiva s senzorjem korakov. S senzorjem korakov
lahko namesto z GPS-om beležite tempo in razdaljo, ko vadite v
zaprtem prostoru ali ko je signal GPS šibak. Senzor korakov je v
stanju pripravljenosti in lahko začne pošiljate podatke (kot
merilnik srčnega utripa).
Po 30 minutah nedejavnosti, se senzor korakov izklopi in tako
varčuje z baterijo. Ko je raven baterije nizka, se na napravi
prikaže sporočilo. Preostaja še približno pet ur baterije.
Izboljšanje umerjanja senzorja korakov
Pred umerjanjem naprave morate pridobiti signale GPS in
napravo združiti s senzorjem korakov (Združevanje brezžičnih
senzorjev, stran 30).
Senzor korakov se umerja sam, vendar lahko točnost podatkov
o hitrosti in razdalji izboljšate po nekaj tekih na prostem z
uporabo naprave GPS.
1 Stojte zunaj 5 minut z neoviranim pogledom na nebo.
2 Začnite s tekom.
3 Tecite po progi 10 minut brez ustavljanja.
4 Prenehajte z dejavnostjo in jo shranite.
Na podlagi zabeleženih podatkov se vrednost umerjanja
senzorja korakov po potrebi spremeni. Senzorja korakov vam
ne bo treba ponovno umeriti, razen če spremenite slog teka.
Ročno umerjanje senzorja korakov
Pred umerjanjem naprave morate napravo združiti s senzorjem
korakov (Združevanje brezžičnih senzorjev, stran 30).
Brezžični senzorji
Priporočamo ročno umerjanje, če poznate faktor umerjanja. Če
ste senzor korakov umerili z drugim izdelkom Garmin, morda
poznate faktor umerjanja.
1 Držite MENU.
2 Izberite Nastavitve > Senzorji in dodatna oprema.
3 Izberite senzor korakov.
4 Izberite Kalorije Faktor > Nastavi vrednost.
5 Prilagodite faktor umerjanja:
• Če je razdalja prekratka, povečajte faktor umerjanja.
• Če je razdalja predolga, zmanjšajte faktor umerjanja.
Nastavitev hitrosti in razdalje senzorja korakov
Pred prilagajanjem hitrosti in razdalje senzorja korakov morate
napravo združiti s senzorjem korakov (Združevanje brezžičnih
senzorjev, stran 30).
Napravo lahko nastavite tako, da hitrost in razdaljo namesto s
podatki GPS izračuna s podatki senzorja korakov.
1 Držite MENU.
2 Izberite Nastavitve > Senzorji in dodatna oprema.
3 Izberite senzor korakov.
4 Izberite Hitrost ali Razdalja.
5 Izberite možnost:
• Izberite Zaprt prostor, ko trenirate z izklopljenim GPSom, običajno v zaprtem prostoru.
• Izberite Vedno, da uporabite podatke senzorja korakov ne
glede na nastavitve GPS.
tempe™
tempe je brezžičen senzor temperature ANT+. Senzor lahko
pritrdite na varen pas ali sponko, kjer je izpostavljen okoljskemu
zraku in tako zagotavlja dosleden vir natančnih podatkov o
temperaturi. Če želite podatke o temperaturi iz senzorja tempe
prikazovati v napravi, ga morate z njo združiti.
Upravljanje podatkov
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Odklop kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite
Datoteka > Izvrzi.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Na tipkovnici pritisnite tipko Izbriši.
OPOMBA: če uporabljate računalnik Apple, morate izprazniti
mapo Koš, da popolnoma odstranite datoteke.
Vzdrževanje naprave
Nega naprave
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 100
metrov. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
OBVESTILO
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena
kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki,
alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna
izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.
Ne pritiskajte tipk pod vodo.
Ne zmočite usnjenega paščka. Ne plavajte in ne prhajte se z
usnjenim paščkom. Če usnjeni pašček izpostavite vodi, se lahko
poškoduje.
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Informacije o bateriji
Čiščenje naprave
Dejanska avtonomija baterije je odvisna od funkcij, ki so
omogočene v napravi, denimo merjenja aktivnosti, merjenja
srčnega utripa na zapestju, obvestil pametnega telefona, GPSa, notranjih senzorjev in povezanih senzorjev.
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
Informacije o napravi
quatix 5Specifikacije naprave quatix 5
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska
baterija
quatixŽivljenjska doba baterije
naprave quatix
Do 14 dni
Nazivna vodotesnost
10 ATM*
Temperaturni obseg delovanja in
hrambe
Od –20 do 50 ºC (od –4 do 122 ºF)
Temperaturni obseg polnjenja
naprave
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Frekvence in protokoli brezžičnih
omrežij
2,4 GHz pri nazivni moči 4 dBm
Avtonomija baterije Način
Do 2 tedna
Način pametne ure z merjenjem aktivnosti in
stalnim merjenjem srčnega utripa na zapestju
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Do 24 ur
Način GPS-a z merjenjem srčnega utripa na
zapestju
Do 75 ur
Način GPS-a UltraTrac s približno določitvijo
položaja z giroskopom
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
NAMIG: za več informacij obiščite www.garmin.com/fitandcare.
Informacije o napravi
31
Čiščenje usnjenih paščkov
1 Usnjena paščka obrišite s suho krpo.
2 Za čiščenje usnjenih paščkov uporabite sredstvo za nego
usnja.
Zamenjava paščkov QuickFit™
1 Potisnite zaskočno zapiralo na paščku QuickFit in pašček
snemite z ure.
• Posodobite program Garmin Connect Mobile na najnovejšo
različico.
• Odstranite napravo iz programa Garmin Connect Mobile in
znova poskusite opraviti združitev.
Če uporabljate napravo Apple, napravo odstranite tudi iz
nastavitev Bluetooth v pametnem telefonu.
• Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave.
• V pametnem telefonu odprite program Garmin Connect
Mobile, izberite
ali
in nato izberite Naprave Garmin >
Dodaj napravo, da odprete način združevanja.
• Na napravi držite tipko LIGHT in izberite , da vklopite
tehnologijo Bluetooth in odprete način združevanja.
Ali lahko senzor Bluetooth uporabljam
skupaj z uro?
2 Novi pašček poravnajte z uro.
3 Potisnite pašček, da se zaskoči.
OPOMBA: preverite, ali je pašček varno pritrjen. Zaskočno
zapiralo se mora zaskočiti okoli zatiča na uri.
4 Za zamenjavo drugega paščka ponovite korake od 1 do 3.
Prilagajanje kovinskega paščka za uro
Če imate uro s kovinskim paščkom, jo za prilagoditev njegove
dolžine nesite k zlatarju ali drugemu strokovnjaku.
Odpravljanje težav
Jezik naprave je napačen
Če ste v napravi nenamerno izbrali napačen jezik, lahko izbiro
jezika spremenite.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Podrsajte navzdol do zadnjega elementa na seznamu in
izberite START.
3 Podrsajte navzdol do predzadnjega elementa na seznamu in
izberite START.
4 Izberite START.
5 Izberite jezik.
Ali je moj pametni telefon združljiv z mojo
napravo?
Naprava quatix 5 je združljiva s pametnimi telefoni, ki
uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth.
Za več informacij o združljivosti obiščite www.garmin.com
/ble.
Telefon se noče povezati z napravo
Če telefon ne vzpostavi povezave z napravo, upoštevajte enega
od naslednjih namigov.
• Izklopite pametni telefon in napravo ter ju nato znova
vklopite.
• Omogočite tehnologijo Bluetooth v pametnem telefonu.
32
Naprava je združljiva z nekaterimi senzorji Bluetooth. Ko senzor
prvič povezujete z napravo Garmin, morate napravo in senzor
združiti. Ko sta združena, se naprava samodejno poveže s
senzorjem vsakič, ko pričnete z dejavnostjo, senzor pa je
aktiven in v dosegu.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Senzorji in dodatna oprema > Dodaj
novo.
3 Izberite možnost:
• Izberite Preišči vse.
• Izberite vrsto senzorja.
Izbirna podatkovna polja lahko prilagodite (Prilagajanje
podatkovnih zaslonov, stran 24).
Ponovni zagon naprave
1 Držite tipko LIGHT, dokler se naprava ne izklopi.
2 Pridržite tipko LIGHT za vklop naprave.
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
OPOMBA: s tem boste izbrisali vse informacije, ki jih je vnesel
uporabnik, in zgodovino dejavnosti.
Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete
vrednosti.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Ponastavi privzete
vrednosti > Ponastavi nastavitve.
Pridobivanje satelitskih signalov
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo. Čas in datum se nastavita samodejno
glede na položaj GPS.
1 Pojdite na prosto.
Sprednja stran naprave mora biti usmerjena v nebo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Iskanje satelitskih signalov lahko traja 30–60 sekund.
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS
• Pogosto sinhronizirajte napravo z računom Garmin Connect:
◦ Napravo priklopite na računalnik s kablom USB in
programom Garmin Express.
◦ Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
Mobile prek pametnega telefona, združljivega s
tehnologijo Bluetooth.
◦ Napravo povežite z računom Garmin Connect prek
brezžičnega omrežja Wi‑Fi.
Odpravljanje težav
Ko je naprava povezana z računom Garmin Connect,
prenese podatke o satelitih za več dni, zaradi česar lahko
hitro najde satelitske signale.
• Napravo nesite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
• Nekaj minut mirujte.
Odčitek temperature ni natančen
Vaša telesna temperatura vpliva na odčitek temperature
notranjega senzorja temperature. Da dobite najbolj natančen
odčitek temperature, snemite uro z zapestja in počakajte od 20
do 30 minut.
Če želite zagotoviti natančno merjenje temperature okolja med
nošenjem ure, lahko uporabite tudi izbirni zunanji senzor
temperature tempe.
Podaljševanje trajanja baterije
Trajanje baterije lahko podaljšate na več načinov.
• Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona (Spreminjanje
nastavitev osvetlitve zaslona, stran 29).
• Zmanjšajte moč osvetlitve.
• Uporabite način GPS UltraTrac za svojo dejavnost (UltraTrac,
stran 25).
• Ko ne uporabljate povezanih funkcij, izklopite Bluetooth
(Povezane funkcije, stran 7).
• Če dejavnost začasno ustavite za dlje časa, uporabite
možnost za poznejše nadaljevanje (Zaustavitev dejavnosti,
stran 2).
• Izklopite merjenje aktivnosti (Izklop merjenja aktivnosti,
stran 18).
• Uporabite videz ure, ki se ne posodobi vsako sekundo.
Uporabite na primer videz ure brez drugega kazalca
(Prilagajanje videza ure, stran 27).
• Omejite število obvestil pametnega telefona, ki jih prikaže
naprava (Upravljanje obvestil, stran 8).
• Prenehajte oddajati podatke o srčnem utripu v združene
naprave Garmin (Oddajanje podatkov o srčnem utripu v
naprave Garmin, stran 10).
• Izklopite merilnik srčnega utripa na zapestju (Izklop merilnika
srčnega utripa na zapestju, stran 11).
OPOMBA: merjenje srčnega utripa na zapestju se uporablja
za izračun minut živahne intenzivnosti in porabljenih kalorij.
Merjenje aktivnosti
Za več informacij o natančnosti merjenja aktivnosti obiščite
garmin.com/ataccuracy.
Moje dnevno število korakov se ne prikaže
Dnevno število korakov se vsako noč ob polnoči ponastavi.
Če se namesto števila korakov pokažejo vezaji, počakajte, da
naprava zazna satelitske signale in samodejno nastavi čas.
Moje število korakov ni točno
Če menite, da število korakov ni točno, poskusite s temi namigi.
• Napravo nosite na zapestju, ki ni dominantno.
• Ko potiskate voziček ali kosilnico, napravo nosite v žepu.
• Ko aktivno uporabljate le roke, napravo nosite v žepu.
OPOMBA: naprava lahko nekatere ponavljajoče se gibe,
denimo pri pomivanju posode, zlaganju perila ali ploskanju,
zazna kot korake.
Število korakov v napravi se ne ujema s številom
korakov v računu Garmin Connect
Število korakov v računu Garmin Connect se posodobi, ko
sinhronizirate napravo.
Dodatek
1 Izberite možnost:
• Število korakov sinhronizirajte s programom Garmin
Connect (Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku,
stran 9).
• Število korakov sinhronizirajte s programom Garmin
Connect Mobile (Ročna sinhronizacija podatkov s
programom Garmin Connect Mobile, stran 9).
2 Počakajte, da naprava sinhronizira podatke.
Sinhronizacija lahko traja nekaj minut.
OPOMBA: če osvežite program Garmin Connect Mobile ali
program Garmin Connect, se podatki ne sinhronizirajo in
število korakov se ne posodobi.
Število nadstropij, v katera sem se povzpel, ni točno
Naprava za merjenje višinske spremembe med vzpenjanjem po
stopnicah uporablja notranji barometer. Nadstropje, v katerega
se povzpnete, je enako 3 m (10 čevljev) višinske razlike.
• Med vzpenjanjem se ne oprijemajte ograj in ne preskakujte
stopnic.
• V vetrovnih pogojih napravo pokrijte z rokavom ali jakno, ker
lahko močni sunki povzročijo nepravilne odčitke.
Minute intenzivnosti utripajo
Če vadite z ravnjo intenzivnosti, ki se upošteva pri doseganju
cilja za minute intenzivnosti, minute intenzivnosti utripajo.
Z zmerno ali živahno intenzivnostjo neprekinjeno vadite vsaj
10 minut.
Pridobivanje dodatnih informacij
Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu
Garmin.
• Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme
so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
• Obiščite www.garmin.com/outdoor.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca
Garmin.
Dodatek
Podatkovna polja
% FTP: trenutna izhodna moč kot odstotek funkcionalnega
praga moči.
% najvišjega SU: odstotek najvišjega srčnega utripa.
% najvisjega SU zadnj. kroga: povprečni odstotek najvišjega
srčnega utripa za zadnji opravljeni krog.
% rezer. SU: odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip
minus srčni utrip med počivanjem).
% RSU v krogu: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutni krog.
% RSU v zadnjem krogu: povprečni odstotek rezerve srčnega
utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip v mirovanju) za
zadnji opravljeni krog.
% saturacije kisika v mišicah: ocenjeni odstotek saturacije
kisika v mišicah za trenutno dejavnost.
Aerobni TE: učinek trenutne dejavnosti na raven aerobne
telesne pripravljenosti.
Anerobni TE: učinek trenutne dejavnosti na raven anaerobne
telesne pripravljenosti.
Baterija senzorja Di2: preostala napolnjenost baterije senzorja
Di2.
Baterija senzorja za prestavljanje: stanje baterije v senzorju
položaja prestave.
33
Čas dneva: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve
časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Čas do naslednjega: predviden preostali čas do naslednje
točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Čas gibanja: skupni čas premikanja za trenutno dejavnost.
Cas intervala: čas na štoparici za trenutni interval.
Cas kroga: čas na štoparici za trenutni krog.
Časovnik: trenutni čas na odštevalniku.
Časovnik počitka: časovnik za trenutni počitek (plavanje v
bazenu).
Časovnik serije: čas, porabljen za trenutno serijo vaj, med
dejavnostjo vadbe za moč.
ČAS POTI: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas sedenja: čas sedenja med poganjanjem pedalov pri
trenutni dejavnosti.
Čas sedenja v krogu: čas sedenja med poganjanjem pedalov v
trenutnem krogu.
Čas stanja: čas stanja med poganjanjem pedalov pri trenutni
dejavnosti.
Čas stanja v krogu: čas stanja med poganjanjem pedalov v
trenutnem krogu.
Čas več športov: skupni čas vseh športov v dejavnosti z več
športi, vključno s prehodi.
Čas v območju: čas, ki je pretekel v vsakem območju srčnega
utripa ali moči.
Čas zadnjega kroga: čas na štoparici za zadnji prepotovani
krog.
Cilj Položaj: položaj končnega cilja.
ČST: čas v posameznem koraku, ki ga med tekom porabite na
tleh, izmerjen v milisekundah. Čas stika s tlemi se ne računa
med hojo.
ČST v krogu: povprečni čas stika s tlemi za trenutni krog.
D. PPP v kr.: povprečni kot faze najvišje moči za desno nogo v
trenutnem krogu.
Delo: skupno opravljeno delo (moč) v kilojoulih.
Desna faza moči: trenutni kot faze moči za desno nogo. Faza
moči je območje obrata pedala, na katerem se ustvari
pozitivna moč.
Desna faza moči v krogu: povprečni kot faze moči za desno
nogo v trenutnem krogu.
Desna faza najvišje moči: trenutni kot faze najvišje moči za
desno nogo. Faza najvišje moči je kotno območje, na
katerem kolesar ustvari največji delež pogonske sile.
Dolžina koraka: dolžina koraka od enega stika s tlemi do
drugega, izmerjena v metrih.
Dolžina koraka v krogu: povprečna dolžina koraka za trenutni
krog.
Dolzine: število dolžin bazena, preplavanih med trenutno
dejavnostjo.
Dolžine intervalov: število dolžin bazena, preplavanih med
trenutnim intervalom.
Enakom. pog.: meritev, kako enakomerno kolesar pritiska na
pedali ob vsakem obratu.
GPS: moč satelitskega signala GPS.
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
HITROST DO CILJA: hitrost, s katero se približujete cilju po
načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Hitrost v krogu: povprečna hitrost za trenutni krog.
34
Hitrost zadnjega kroga: povprečna hitrost za zadnji
prepotovani krog.
Hitrost zamahov v krogu: plavanje. Povprečno število
zamahov na minuto (spm) v trenutnem krogu.
Hitrost zamahov v zadnjem krogu: plavanje. Povprečno
število zamahov na minuto (spm) v zadnjem preplavanem
krogu.
Hitrost zavesljajev: veslaški športi. Število zamahov na minuto
(spm).
Hitrost zavesljajev v krogu: veslaški športi. Povprečno število
zamahov na minuto (spm) v trenutnem krogu.
Hitrost zavesljajev v zadnjem krogu: veslaški športi.
Povprečno število zamahov na minuto (spm) v zadnjem
preplavanem krogu.
Int. najviš. % RSU: najvišji odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutni interval plavanja.
Int. povp. % najviš.: povprečni odstotek najvišjega srčnega
utripa za trenutni interval plavanja.
Int. povp. % RSU: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutni interval plavanja.
Int. povp. srčni utrip: povprečni srčni utrip za trenutni interval
plavanja.
Intensity Factor: Intensity Factor™ za trenutno dejavnost.
Intervalni najvišji % najvišjega: najvišji odstotek najvišjega
srčnega utripa za trenutni interval plavanja.
Intervalni najvišji srčni utrip: najvišji srčni utrip za trenutni
interval plavanja.
Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so
ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno
opremo za merjenje kadence.
Kadenca: tek. Koraki na minuto (levi in desni).
Kadenca kroga: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni
krog.
Kadenca kroga: tek. Povprečna kadenca za trenutni krog.
Kadenca v zadnjem krogu: kolesarjenje. Povprečna kadenca
za zadnji prepotovani krog.
Kadenca v zadnjem krogu: tek. Povprečna kadenca za zadnji
prepotovani krog.
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
Kombinacija prestav: Trenutna kombinacija prestav iz senzorja
položaja prestave.
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Leva faza moči: trenutni kot faze moči za levo nogo. Faza moči
je območje obrata pedala, na katerem se ustvari pozitivna
moč.
Leva faza moči v krogu: povprečni kot faze moči za levo nogo
v trenutnem krogu.
Leva faza najvišje moči: trenutni kot faze najvišje moči za levo
nogo. Faza najvišje moči je kotno območje, na katerem
kolesar ustvari največji delež pogonske sile.
Leva faza najvišje moči v krogu: povprečni kot faze najvišje
moči za levo nogo v trenutnem krogu.
Moč: trenutna izhodna moč v vatih.
Moč v krogu: povprečna izhodna moč za trenutni krog.
Moc v tezi: trenutna moč, merjena v W na kg.
Moč zadnjega kroga: povprečna izhodna moč za zadnji
opravljeni krog.
Nadstropja na minuto: število nadstropij, v katera se povzpnete
na minuto.
Dodatek
Nadstropja navzdol: skupno število nadstropij, iz katerih ste
sestopili v trenutnem dnevu.
Nadstropja navzgor: skupno število nadstropij, v katera ste se
povzpeli v trenutnem dnevu.
Najmanj 24-urni: najnižja temperatura, ki jo je v zadnjih 24 urah
zabeležil združljiv senzor temperature.
Najmanjša višina: najnižja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Najvec 24-urni: najvišja temperatura, ki jo je v zadnjih 24 urah
zabeležil združljiv senzor temperature.
Največja hitrost: največja hitrost za trenutno dejavnost.
Največja moč: najvišja izhodna moč za trenutno dejavnost.
Največja moč v krogu: največja izhodna moč za trenutni krog.
Največja višina: najvišja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Največji spust: največja hitrost spusta v metrih ali čevljih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Največji vzpon: največja hitrost vzpona v palcih ali metrih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Najvišja navtična hitrost: najvišja hitrost za trenutno dejavnost
v vozlih.
Naklon: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot
(razdalja). Če na primer za vsake 3 metre (10 čevljev) vzpona
prepotujete 60 metrov (200 čevljev), je naklon 5 %.
Napolnjenost baterije: preostanek baterije.
Naslednja točka poti: naslednja točka na načrtovani poti. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Navp. nih. kr.: povprečna količina navpičnega nihanja za
trenutni krog.
Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.
Navpična hitrost do cilja: hitrost vzpona ali spusta glede na
vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Navpična razdalja do cilja: nadmorska višina med trenutnim
položajem in končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Navpično nihanje: količina poskakovanja med tekom. Navpično
premikanje telesa, izmerjeno v centimetrih za posamezen
korak.
Navpično razmerje: razmerje med navpičnim nihanjem in
dolžino koraka.
Navpično razmerje v krogu: povprečno razmerje med
navpičnim nihanjem in dolžino koraka za trenutni krog.
Normaliziran zadnji krog: povprečna Normalized Power za
zadnji opravljeni krog.
NP: Normalized Power™ za trenutno dejavnost.
NP v krogu: povprečna Normalized Power za trenutni krog.
Območje moči: trenutni razpon izhodne moči (od 1 do 7) na
podlagi FTP-ja ali nastavitev po meri.
Območje srč. utripa: trenutno območje vašega srčnega utripa
(od 1 do 5). Privzeta območja temeljijo na uporabniškem
profilu in najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).
Odmik od sredine platforme v krogu: povprečni odmik od
sredine platforme v trenutnem krogu.
PCO: odmik od sredine platforme. Odmik od sredine platforme
je mesto na platformi pedala, na katerega deluje sila.
Položaj: trenutni položaj glede na izbrano nastavitev oblike
zapisa položaja.
Pomorska hitrost: trenutna hitrost v vozlih.
Pomorska razdalja: prepotovana razdalja v navtičnih metrih ali
navtičnih čevljih.
Dodatek
Ponavljaj na: časovnik za zadnji interval in trenutni počitek
(plavanje v bazenu).
Ponovitve: število ponovitev v seriji vaj med dejavnostjo vadbe
za moč.
Pov. urav. za 10 s: 10-sekundno premično povprečje
uravnoteženosti moči levo/desno.
Pov. urav. za 30 s: 30-sekundno premično povprečje
uravnoteženosti moči levo/desno.
Pov. uravn. časa stika s tl.: povprečna uravnoteženost časa
stika s tlemi za trenutno sejo.
Povp. PCO: povprečni odmik od sredine platforme pri trenutni
dejavnosti.
Povp. razd./zav.: plavanje. Povprečna prepotovana razdalja na
zamah med trenutno dejavnostjo.
Povp. skupna hitrost: povprečna hitrost za trenutno dejavnost,
ki vključuje hitrost premikanja in postanke.
Povpr. % najv. srč. utr.: povprečni odstotek najvišjega srčnega
utripa za trenutno dejavnost.
Povpr. razdalja na zavesljaj: veslaški športi. Povprečna
prepotovana razdalja na zamah med trenutno dejavnostjo.
Povpr. uravn.: povprečna uravnoteženost moči levo/desno za
trenutno dejavnost.
Povpr. uravnot. za 3 s: trisekundno premično povprečje
uravnoteženosti moči levo/desno.
Povpr. zav./dol.: povprečno število zamahov na dolžino bazena
med trenutno dejavnostjo.
Povprečna desna faza moči: povprečni kot faze moči za desno
nogo pri trenutni dejavnosti.
Povprečna desna faza najvišje moči: povprečni kot faze
najvišje moči za desno nogo pri trenutni dejavnosti.
Povprečna dolžina koraka: povprečna dolžina koraka za
trenutno sejo.
Povprečna hitrost: povprečna hitrost za trenutno dejavnost.
Povprečna hitrost premikanja: povprečna hitrost med
premikanjem za trenutno dejavnost.
Povprečna hitrost zavesljajev: veslaški športi. Povprečno
število zamahov na minuto (spm) med trenutno dejavnostjo.
Povprečna kadenca: kolesarjenje. Povprečna kadenca za
trenutno dejavnost.
Povprečna kadenca: tek. Povprečna kadenca za trenutno
dejavnost.
Povprečna leva faza moči: povprečni kot faze moči za levo
nogo pri trenutni dejavnosti.
Povprečna leva faza najvišje moči: povprečni kot faze najvišje
moči za levo nogo pri trenutni dejavnosti.
Povprečna moč: povprečna izhodna moč za trenutno
dejavnost.
Povprečna moč za 10 s: 10-sekundno premično povprečje
izhodne moči.
Povprečna moč za 30 s: 30-sekundno premično povprečje
izhodne moči.
Povprečna moč za 3 s: 3-sekundno premično povprečje
izhodne moči.
Povprečna navtična hitrost: povprečna hitrost za trenutno
dejavnost v vozlih.
Povprečni % RSU: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutno dejavnost.
Povprečni čas kroga: povprečni čas kroga za trenutno
dejavnost.
Povprečni ČST: povprečni čas stika s tlemi za trenutno
dejavnost.
35
Povprečni spust: povprečna navpična razdalja spusta od
zadnje ponastavitve.
Povprecni SU: povprečni srčni utrip za trenutno dejavnost.
Povprečni Swolf: povprečni rezultat swolf za trenutno
dejavnost. Rezultat swolf je vsota časa ene dolžine in števila
zamahov za to dolžino (Plavalna terminologija, stran 5). Pri
plavanju v odprtih vodah se za izračun rezultata swolf
uporabi dolžina 25 metrov.
Povprečni tempo: povprečni tempo za trenutno dejavnost.
Povprečni tempo na 500 m: povprečni tempo veslanja na
500 metrov za trenutno dejavnost.
Povprečni vzpon: povprečna navpična razdalja vzpona od
zadnje ponastavitve.
Povprečno navpično nihanje: povprečna količina navpičnega
nihanja za trenutno dejavnost.
Povprečno navpično razmerje: povprečno razmerje med
navpičnim nihanjem in dolžino koraka za trenutno sejo.
Predv. čas do nasl.: predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo
točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Predvidena skupna razdalja: predvidena razdalja od začetka
do končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
PREDVIDENI ČAS PRIHODA: predvideni čas, ko boste dosegli
končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Preostala razdalja: preostala razdalja do končnega cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Prestave: sprednja in zadnja prestava kolesa iz senzorja
položaja prestave.
Pretečeni čas: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite
časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za
5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni
čas 35 minut.
Proga: smer od začetne lokacije do cilja. Progo si lahko
ogledate kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razd. na zaves. z. kr.: veslaški športi. Povprečna prepotovana
razdalja na zamah v zadnjem preplavanem krogu.
Razd. zad. kr.: prepotovana razdalja za zadnji prepotovani krog.
Razdalja: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.
Razdalja do naslednje: preostala razdalja do naslednje točke
poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Razdalja na intervalu: prepotovana razdalja za trenutni interval.
Razdalja na zamah v krogu: plavanje. Povprečna prepotovana
razdalja na zamah v trenutnem krogu.
Razdalja na zamah v zadnjem krogu: plavanje. Povprečna
prepotovana razdalja na zamah v zadnjem preplavanem
krogu.
Razdalja na zavesljaj: veslaški športi. Prepotovana razdalja na
zamah.
Razdalja na zavesljaj v krogu: veslaški športi. Povprečna
prepotovana razdalja na zamah v trenutnem krogu.
Razmerje prestav: število zob sprednje in zadnje prestave
kolesa, ki ga zaznava senzor položaja prestave.
Širina/dolžina: trenutni položaj v zemljepisni širini in dolžini ne
glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.
Skupni hemoglobin: ocenjena skupna količina kisika v mišicah
za trenutno dejavnost.
Skupni spust: skupna nadmorska višina spusta od zadnje
ponastavitve.
36
Smer: smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Smer gibanja: smer, v katero se premikate.
Smer GPS-a: smer, v katero se premikate, na podlagi satelitskih
signalov GPS.
Smer kompasa: smer, v katero se premikate, na podlagi
kompasa.
Sonč. vzh.: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
Spredaj: sprednja prestava kolesa iz senzorja položaja
prestave.
S proge: razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s
prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Spust v krogu: navpična razdalja spusta za trenutni krog.
Spust v zadnjem krogu: navpična razdalja spusta za zadnji
prepotovani krog.
srčnega utripa v zadnjem krogu: povprečni odstotek
najvišjega srčnega utripa za trenutni krog.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Srčni utrip v krogu: povprečni srčni utrip za trenutni krog.
Srčni utrip zadnjega kroga: povprečni srčni utrip za zadnji
prepotovani krog.
Stanje zmogljivosti: vrednost stanja zmogljivosti je ocena vaše
zmogljivosti v realnem času.
Število zamahov v krogu: plavanje. Skupno število zamahov v
trenutnem krogu.
Število zamahov v zadnjem krogu: plavanje. Skupno število
zamahov v zadnjem preplavanem krogu.
Število zavesljajev v krogu: veslaški športi. Skupno število
zamahov v trenutnem krogu.
Število zavesljajev v zadnjem krogu: veslaški športi. Skupno
število zamahov v zadnjem preplavanem krogu.
Swolf na intervalu: povprečni rezultat swolf na trenutnem
intervalu.
Swolf na zadnji dolžini: rezultat swolf na zadnji preplavani
dolžini bazena.
Swolf v krogu: rezultat swolf v trenutnem krogu.
Swolf v zadnjem krogu: rezultat swolf v zadnjem preplavanem
krogu.
Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva
na senzor temperature. Če želite uporabljati dosleden vir
točnih podatkov o temperaturi, lahko napravo združite s
senzorjem tempe.
Tempo: trenutni tempo.
Tempo intervala: povprečni tempo za trenutni interval.
Tempo kroga: povprečni tempo za trenutni krog.
Tempo na 500 m: trenutni tempo veslanja na 500 metrov.
Tempo na 500 m v krogu: povprečni tempo veslanja na
500 metrov za trenutni krog.
Tempo na 500 m v zadnjem krogu: povprečni tempo veslanja
na 500 metrov za zadnji krog.
Tempo na zad. dolž.: povprečni tempo za zadnjo opravljeno
dolžino bazena.
Tempo zadnjega kroga: povprečni tempo za zadnji prepotovani
krog.
Tempo zavesljajev: plavanje. Število zamahov na minuto
(spm).
Tempo zavesljajev na zadnji dolžini: povprečno število
zavesljajev na minuto (zamahov/minuto) na zadnji preplavani
dolžini bazena.
Dodatek
Točka poti cilja: zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
TSS: Training Stress Score™ za trenutno dejavnost.
TZ INT: povprečno število zamahov na minuto (spm) na
trenutnem intervalu.
Učinkovitost navora: meritev, kako učinkovito kolesar poganja.
Urav. v krogu: povprečna uravnoteženost moči levo/desno za
trenutni krog.
Uravn. ČST v krogu: povprečna uravnoteženost časa stika s
tlemi za trenutni krog.
Uravnoteženost: trenutna uravnoteženost moči levo/desno.
Uravnoteženost časa stika s tlemi: uravnoteženost časa stika
s tlemi med levo in desno nogo pri teku.
Ustavljen čas: skupni čas postankov za trenutno dejavnost.
Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Višina GPS-a: nadmorska višina trenutne lokacije, izmerjena z
napravo GPS.
Vpadni kot: razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in
spremembo navpične razdalje.
Vpadni kot cilja: vpadni kot, potreben za spust s trenutnega
položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Vrsta zaves. na dolzini: vrsta zavesljajev na zadnji preplavani
dolžini bazena.
Vrsta zavesljajev na intervalu: trenutna vrsta zavesljajev za
interval.
Vzpon skupaj: skupna nadmorska višina vzpona od zadnje
ponastavitve.
Vzpon v krogu: navpična razdalja vzpona za trenutni krog.
Vzpon v zadnjem krogu: navpična razdalja vzpona za zadnji
prepotovani krog.
Zadaj: zadnja prestava kolesa iz senzorja položaja prestave.
Zavesljajev na dolžino na intervalu: povprečno število
zamahov na dolžino bazena na trenutnem intervalu.
Zavesljajev na zadnji dolžini: skupno število zamahov na
zadnji preplavani dolžini bazena.
Zavesljaji: plavanje. Skupno število zamahov za trenutno
dejavnost.
Zavesljaji: veslaški športi. Skupno število zamahov za trenutno
dejavnost.
Standardne ocene za najvišji VO2
V teh tabelah je približna standardizirana razvrstitev najvišjega VO2 po starosti in spolu.
Moški
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Odlično
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Zmerno
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slabo
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Ženske
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Odlično
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Zmerno
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slabo
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podatki so bili znova natisnjeni z dovoljenjem inštituta The Cooper Institute. Za več informacij obiščite www.CooperInstitute.org.
Ocene FTP
Velikost in premer kolesa
V naslednjih preglednicah so razvrščene ocene funkcionalnega
praga moči (FTP) po spolu.
Senzor hitrosti samodejno zazna velikost kolesa. Po potrebi
lahko ročno vnesete obseg kolesa v nastavitvah senzorja
hitrosti.
Velikost pnevmatike je navedena na obeh straneh pnevmatike.
To ni izčrpen seznam. Obseg kolesa lahko tudi izmerite ali
uporabite enega od kalkulatorjev, ki so na voljo v spletu.
Moški
Vati na kilogram (W/kg)
Izjemno
5,05 in več
Odlično
Od 3,93 do 5,04
Dobro
Od 2,79 do 3,92
Zmerno
Od 2,23 do 2,78
Nepripravljen
Manj kot 2,23
Ženske
Vati na kilogram (W/kg)
Izjemno
4,30 in več
Odlično
Od 3,33 do 4,29
Dobro
Od 2,36 do 3,32
Zmerno
Od 1,90 do 2,35
Nepripravljena
Manj kot 1,90
Ocene FTP temeljijo na raziskavi Hunterja Allena in dr. Andrewa
Coggana z naslovom Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Dodatek
Velikost gume
Obseg kolesa (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1 3/8
1615
22 × 1 3/8
1770
22 × 1 1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 cevasto
1785
24 × 1 1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1 1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
37
Velikost gume
Obseg kolesa (mm)
26 × 1–1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1 1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1 3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1 1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1 1/8
2155
27 × 1 1/4
2161
27 × 1 3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 × 20C
1938
650 × 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38 B
2105
650 × 38 A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C cevasto
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Definicije simbolov
Na nalepkah na napravi ali dodatni opremi so lahko prikazani ti
simboli.
Izmenični tok. Naprava je primerna za izmenični tok.
Enosmerni tok. Naprava je primerna samo za enosmerni tok.
Varovalka. Navaja specifikacije ali lokacijo varovalke.
Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO.
Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je
preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne
uporabe ter recikliranja.
38
Dodatek
Kazalo
A
alarmi 21, 24
analiza zamaha 7
Auto Lap 25
Auto Pause 25
avtopilot 3
B
barometer 22, 28
umerjanje 28
baterija 31
avtonomija baterije 31
podaljševanje 8, 25, 33
polnjenje 1
besedilna sporočila 8
bližnjice 1, 27
brisanje
osebni rekordi 20
vsi uporabniški podatki 31
zgodovina 23
C
cilj 20
cilji 20
Connect IQ 10
Č
čas
nastavitve 29
opozorila 24
pasovi in oblike 29
čas stika s tlemi 12
časi sončnega vzhoda in zahoda 21
časovni pasovi 21
časovnik 4, 22
odštevalnik 21
čiščenje naprave 11, 31, 32
človek v vodi (ČVV) 22
D
daljinski upravljalnik naprave inReach 26
daljinski upravljalnik za inReach 26
daljinski upravljalnik za VIRB 26, 27
Daljinski upravljalnik za VIRB 26
dejavnosti 2, 4, 5, 23, 26
po meri 2, 5
priljubljene 2
shranjevanje 2
začetek 2
deskanje na snegu 5
dinamika teka 11, 12
dodatna oprema 30, 32, 33
dolžina koraka 11, 12
dolžine 5
G
Garmin Connect 1, 7–9, 18, 19
shranjevanje podatkov 9
Garmin Express 2, 9
posodabljanje programske opreme 1
glavni meni, prilagajanje 26
GLONASS 29
GPS 25, 29
signal 32
GroupTrack 9, 28
H
hitrost 25
I
ID naprave 30
igrišča, prenašanje 6
intervali 5, 6
vadbe 19
izmenjava podatkov 30
J
jadranje 3
koti prečenja 3
Kazalo
startna črta regate 3
tekmovanje 3
jezik 29
jumpmaster 5
K
kadenca 5, 11, 12
opozorila 24
senzorji 30
kalorija, opozorila 24
kartica z rezultati 7
koledar 19
kolesarski senzorji 30
kompas 22, 27–29
nastavitve 28
umerjanje 28
koordinate 22
krivulja 7
L
laktatni prag 13, 16
LiveTrack 9
lokacije 22
brisanje 21
shranjevanje 21
urejanje 21
M
meni 1
meni upravljalnih elementov 1, 27
merilnik opravljene poti 7, 23
meritve 7
merjenje aktivnosti 17, 18
merjenje razdalje udarca 7
merske enote 3, 29
metronom 5
minute intenzivnosti 18, 33
MOB 22
moč 13
merilniki 14, 16, 37
metrov 30
območja 17
opozorila 24
N
način ure 25
načrtovane poti 22
najvišji VO2 13–15, 37
nastavitve 4, 18, 23, 26–29, 32
nastavitve sistema 29
nastavitve smeri 29
navigacija 24, 28, 29
Poglej in pojdi 22
ustavljanje 22
navpično nihanje 11, 12
navpično razmerje 11, 12
O
območja
čas 21
srčni utrip 17
vklop/izklop 17
obremenitev pri vadbi 15
obvestila 7, 8
besedilna sporočila 8
telefonski klici 8
odpravljanje težav 10–12, 32, 33
odseki 19, 20
odštevalnik 21
opozorila 21, 24, 25, 29
srčni utrip 11
osebni rekordi 20
brisanje 20
osvetlitev zaslona 1, 29
ovire 7
P
pametni telefon 9, 10, 26, 32
programi 7, 9
združevanje 1, 32
paščki 32
plavanje 6
podatki
deljenje 30
prenašanje 8, 9
shranjevanje 8, 9
strani 24
podatkovna polja 2, 10
pogled na zelenico, lokacija zastavice 6
Poglej in pojdi 22
polnjenje 1
pomorstvo 3, 4
ponastavitev naprave 32
posodobitve, programska oprema 9
poteki poti, predvajanje 6
predviden končni čas 15
prenos podatkov 9
prilagajanje naprave 24, 27, 29
pripomočki 1, 10, 11, 26, 27
pripravljenost 15
profil uporabnika 16
profili 2
uporabnik 16
proge 29
izbiranje 6
predvajanje 6
ustvarjanje 22
programi 7, 9, 10
pametni telefon 1
programska oprema
licenca 30
posodabljanje 1, 9
različica 30
R
raven stresa 15, 27
razdalja 25
opozorila 24, 29
razširjeni zaslon 30
referenčni sever 28
regeneracija 13, 14
rezultat swolf 5
S
samodejni vzpon 25
samodejno pomikanje 25
satelitski signali 32
senzor hitrosti in kadence 30
senzor korakov 30, 31
senzorji ANT+ 30
združevanje 30
senzorji Bluetooth 30
združevanje 32
shranjevanje dejavnosti 4
shranjevanje podatkov 8, 9
sledenje dejavnostim 18
sledi 22
smučanje
alpsko 5
deskanje na snegu 5
specifikacije 31
srčni utrip 10
merilnik 10–12, 14
območja 13, 17, 23
opozorila 11, 24
združevanje senzorjev 10
stanje pripravljenosti 18
stanje vadbe 13, 14
stanje zmogljivosti 13, 15, 16
statistika 7
Š
štoparica 21
T
tehnologija Bluetooth 7, 8, 32
Tehnologija Bluetooth 7
tekalna steza 4
tekmovanje 20
telefonski klici 8
tempe 31, 33
temperatura 31, 33
39
tipke 1, 29
prilagajanje 25
točke poti
projekcija 21
ustvarjanje 3, 4
TracBack 2, 22
Training Effect 13, 15
trening, načrti 18
U
učinek na telo 15
UltraTrac 25
umerjanje
kompas 28
višinomer 28
uporabniški podatki, brisanje 31
upravljanje glasbe 4
ura 21
USB 9
prekinitev povezave 31
V
vadba 7, 19, 20
načrti 19
vadba v zaprtih prostorih 4
vadba za triatlon 5
vadbe 6, 18, 19
nalaganje 18
več športov 2, 5, 23
velikosti koles 37
videzi ure 10, 27
Virtual Partner 20
višinomer 22, 28
umerjanje 28
vodoodpornost 31
vzpostavljanje povezave 8, 9
W
Wi‑Fi 9
vzpostavljanje povezave 9
Z
zaslon 29
zavesljaji 5, 6
zavoj 7
združevanje 3
pametni telefon 1, 32
senzorji 30
senzorji ANT+ 10
senzorji Bluetooth 32
ura 4
zemljevid 28
zemljevidi 24, 28
brskanje 22
navigacija 22
zgodovina 22, 23
brisanje 23
pošiljanje v računalnik 8, 9
zvoki 5, 21
40
Kazalo
support.garmin.com
November 2018
190-02202-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising