Garmin | quatix® 5 | User manual | Garmin quatix® 5 Brukerveiledning

Garmin quatix® 5 Brukerveiledning
QUATIX 5
®
Brukerveiledning
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , FUSION , quatix , inReach , TracBack , VIRB og Virtual Partner er varemerker som tilhører Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Connect IQ™, FUSION-Link Lite™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, HRM-Run™, HRM-Swim™,
HRM-Tri™, QuickFit™, tempe™, TruSwing™, TrueUp™, Varia™, Varia Vision™, Vector™ og Xero™ er varemerker som tilhører Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan
ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association er et varemerke for American Heart Association, Inc. Android™ er et registrert varemerke for Google Inc. Apple og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i
USA og andre land. Bluetooth ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. The Cooper Institute , samt alle tilknyttede
varemerker tilhører The Cooper Institute. Di2™ er et varemerke som tilhører Shimano, Inc. Shimano er et registrert varemerke som tilhører Shimano, Inc. STRAVA og Strava™ er varemerker
som tilhører Strava, Inc. Avanserte hjerteslagsanalyser fra Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er varemerker for Peaksware, LLC. Wi‑Fi
er et registrert merke for Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive
eiere.
®
®
®
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Vise kontrollmenyen ............................................................... 1
Vise widgeter ......................................................................... 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Parkoble smarttelefonen med enheten ....................................... 1
Produktoppdateringer ................................................................. 1
Konfigurere Garmin Express .................................................. 2
Aktiviteter og apper ........................................................ 2
Starte en aktivitet ........................................................................ 2
Tips for registrering av aktiviteter ........................................... 2
Stoppe en aktivitet ...................................................................... 2
Legge til eller fjerne en favorittaktivitet ....................................... 2
Opprette en egendefinert aktivitet .............................................. 2
Maritime aktiviteter ...................................................................... 2
Båtdata ...................................................................................2
Strømme båtdata .............................................................. 2
Merke et veipunkt på kartplotteren .................................... 3
Autopilot ................................................................................. 3
Pare med autopilot ............................................................ 3
Kontrollere autopiloten ...................................................... 3
Seiling .................................................................................... 3
Angi seileenheter .............................................................. 3
Bauteguide ........................................................................ 3
Kappseiling ........................................................................ 3
FUSION-Link™ appen ........................................................... 4
Koble til et FUSION stereoanlegg ..................................... 4
Anker ...................................................................................... 4
Merke ankerposisjonen ..................................................... 4
Ankerinnstillinger ............................................................... 4
Innstillinger for ankerassistent ........................................... 4
Tidevann ................................................................................ 4
Vise tidevannsdata ............................................................ 4
Fiske ...................................................................................... 4
Fisketur ............................................................................. 4
Innendørsaktiviteter .................................................................... 4
Kalibrere tredemølledistansen ............................................... 4
Registrere en styrketreningsaktivitet ...................................... 4
Friluftsaktiviteter .......................................................................... 5
Se skiturene dine ................................................................... 5
Bruke metronomen ................................................................ 5
Jumpmaster ........................................................................... 5
Multisport .................................................................................... 5
Opprette en multisportaktivitet ............................................... 5
Tips for trening til triatlon eller bruk av
multisportsaktiviteter .............................................................. 5
Svømming ................................................................................... 5
Svømmeterminologi ............................................................... 5
Typer tak ................................................................................ 6
Tips for svømmeaktiviteter ..................................................... 6
Hvile ved bassengsvømming ................................................. 6
Trene med øvelsesloggen ..................................................... 6
Golf ............................................................................................. 6
Laste ned golfbaner ............................................................... 6
Spille golf ............................................................................... 6
Hullinformasjon ...................................................................... 6
Flytte flagget .......................................................................... 6
Vise hindre ............................................................................. 6
Vise målte slag ....................................................................... 7
Vise avstander for layup og dogleg ....................................... 7
Føre poengregnskap .............................................................. 7
Oppdatere en poengsum ....................................................... 7
TruSwing™ ............................................................................ 7
Bruke kilometertelleren for golf .............................................. 7
Innholdsfortegnelse
Spore statistikk ....................................................................... 7
Tilkoblede funksjoner.................................................... 7
Aktivere Bluetooth varsler ........................................................... 7
Vise varsler ............................................................................ 8
Motta et innkommende anrop ................................................ 8
Svare på en tekstmelding ...................................................... 8
Administrere varsler ............................................................... 8
Slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth ............................... 8
Slå av og på varsler om smarttelefontilkobling ........................... 8
Finne en mistet mobilenhet ......................................................... 8
Garmin Connect .......................................................................... 8
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Connect
Mobile .................................................................................... 9
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express ....... 9
Bruke Garmin Connect på datamaskinen ......................... 9
Manuell synkronisering av data med Garmin Connect
Mobile .................................................................................... 9
Garmin Golf™ appen ............................................................. 9
Starte en GroupTrack økt ........................................................... 9
Tips for GroupTrack økter ...................................................... 9
Wi‑Fi® tilkoblede funksjoner......................................... 9
Koble til et Wi‑Fi nettverk ............................................................ 9
Connect IQ – funksjoner.............................................. 10
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen ........................................................................... 10
Pulsfunksjoner............................................................. 10
Pulsmåling på håndleddet ........................................................ 10
Ha på deg enheten .............................................................. 10
Tips for unøyaktige pulsdata ................................................ 10
Vise pulswidgeten ................................................................ 10
Sende pulsdata til Garmin enheter ...................................... 10
Sende pulsdata under en aktivitet ................................... 10
Konfigurere varsler for unormal puls .................................... 11
Slå av pulsmåleren på håndleddet ...................................... 11
Sette på pulsmåleren ................................................................ 11
Tips for unøyaktige pulsdata ................................................ 11
Ta vare på pulsmåleren ....................................................... 11
Løpsdynamikk ........................................................................... 11
Trene med løpsdynamikk ..................................................... 11
Fargemålere og løpsdynamikkdata ...................................... 12
Balansedata for tid med bakkekontakt ............................ 12
Data om vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall ........ 12
Tips for manglende data om løpsdynamikk ......................... 12
Ytelsesmålinger ........................................................................ 12
Slå av prestasjonsvarsler ..................................................... 13
Oppdage ytelsesmålinger automatisk .................................. 13
Synkonisere aktiviteter og ytelsesmålinger .......................... 13
Treningsstatus ..................................................................... 13
Tips om treningsstatusfunksjonen ................................... 13
Om kondisjonsberegninger .................................................. 14
Få kondisjonsberegning for løping .................................. 14
Få kondisjonsberegning for sykling ................................. 14
Restitusjonstid ...................................................................... 14
Vise nedtrappingstiden ................................................... 14
Restitusjonspuls ................................................................... 14
Treningsbelastning ............................................................... 14
Vise antatte løpstider ........................................................... 15
Om treningseffekt ................................................................. 15
Pulsvariasjoner og stressnivå .............................................. 15
Visning av variasjoner i puls og stressnivå ..................... 15
Ytelseskondisjon .................................................................. 15
Se ytelseskondisjonen din .............................................. 15
Melkesyreterskel .................................................................. 15
Gjennomføre en veiledet test for beregne
melkesyreterskelen ......................................................... 16
i
Få beregnet FTP .................................................................. 16
Gjennomføre en FTP-test ............................................... 16
Trening.......................................................................... 16
Konfigurere brukerprofilen ........................................................ 16
Treningsmål ......................................................................... 16
Om pulssoner ....................................................................... 16
Angi pulssoner ................................................................ 16
La enheten angi pulssonene ........................................... 17
Pulssoneberegninger ...................................................... 17
Stille inn kraftsoner .............................................................. 17
Aktivitetsmåling ......................................................................... 17
Automatisk mål .................................................................... 17
Bruke bevegelsesvarsler ...................................................... 17
Søvnsporing ......................................................................... 18
Bruke automatisk søvnsporing ........................................ 18
Bruke Ikke forstyrr-modusen ........................................... 18
Intensitetsminutter ................................................................ 18
Opparbeide seg intensitetsminutter ................................ 18
Garmin Move IQ™ ............................................................... 18
Innstillinger for aktivitetsmåling ............................................ 18
Slå av aktivitetsmåling ..................................................... 18
Treningsøkter ............................................................................ 18
Følge en treningsøkt fra Internett ......................................... 18
Starte en treningsøkt ............................................................ 18
Om treningskalenderen ........................................................ 18
Bruke Garmin Connect treningsplaner ............................ 19
Tilpasningsdyktige treningsplaner ................................... 19
Intervalltreningsøkter ................................................................ 19
Opprette en intervalltreningsøkt ........................................... 19
Starte en intervalltreningsøkt ............................................... 19
Stoppe en intervalltreningsøkt ............................................. 19
Segmenter ................................................................................ 19
Strava™ segmenter ............................................................. 19
Vise segmentdetaljer ........................................................... 19
Konkurrere mot et segment ................................................. 19
Bruke Virtual Partner® .............................................................. 20
Angi et treningsmål ................................................................... 20
Avbryte et treningsmål ......................................................... 20
Løpe om kapp med en tidligere aktivitet ................................... 20
Personlige rekorder .................................................................. 20
Vise personlige rekorder ...................................................... 20
Gjenopprette en personlig rekord ........................................ 20
Slette en personlig rekord .................................................... 20
Slette alle personlige rekorder ............................................. 20
Klokke ............................................................................ 20
Stille inn en alarm ..................................................................... 20
Slette en alarm ..................................................................... 20
Starte nedtellingstidtakeren ...................................................... 21
Bruke stoppeklokken ................................................................ 21
Legge til alternative tidssoner ................................................... 21
Angi klokkevarsler ..................................................................... 21
Synkronisere tiden med GPS ................................................... 21
Navigasjon.................................................................... 21
Lagre posisjonen din ................................................................ 21
Redigere lagrede posisjoner ................................................ 21
Projisere et veipunkt ................................................................. 21
Navigere til en destinasjon ....................................................... 21
Opprette og følge en løype på enheten .................................... 21
Markere og starte navigasjon til en MOB-posisjon (Mann over
bord) ......................................................................................... 21
Navigere med Sight 'N Go ........................................................ 22
Navigere til startpunktet under en aktivitet ............................... 22
Navigere til startpunktet for din siste lagrede aktivitet .............. 22
Stoppe navigasjon .................................................................... 22
Kart ........................................................................................... 22
ii
Panorere og zoome på kartet .............................................. 22
Kompass ................................................................................... 22
Høydemåler og barometer ........................................................ 22
Historikk........................................................................ 22
Bruke historikk .......................................................................... 22
Multisportlogg ....................................................................... 22
Vise tiden din i hver pulssone .............................................. 23
Vise totalverdier for data ........................................................... 23
Bruke kilometertelleren ............................................................. 23
Slette logg ................................................................................. 23
Tilpasse enheten.......................................................... 23
Innstillinger for aktiviteter og apper ........................................... 23
Tilpasse dataskjermbildene ................................................. 23
Legge til et kart i en aktivitet ................................................ 24
Varsler .................................................................................. 24
Angi et varsel .................................................................. 24
Auto Lap ............................................................................... 24
Markere runder etter avstand .......................................... 24
Aktivere Auto Pause® .......................................................... 25
Aktivere automatisk stigning ................................................ 25
3D-hastighet og -avstand ..................................................... 25
Slå rundetasten av og på ..................................................... 25
Bruke Bla automatisk ........................................................... 25
UltraTrac .............................................................................. 25
Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing ....................... 25
Endre rekkefølgen for en aktivitet i applisten ............................ 25
Widgets ..................................................................................... 25
Tilpasse widgetløkken .......................................................... 26
inReach fjernkontroll ............................................................ 26
Bruke inReach fjernkontrollen ......................................... 26
VIRB fjernkontroll ................................................................. 26
Kontrollere et VIRB actionkamera ................................... 26
Kontrollere et VIRB actionkamera under en aktivitet ...... 26
Bruke widgeten for stressnivå .............................................. 27
Endre kontrollmenyen ............................................................... 27
Innstillinger for urskive .............................................................. 27
Tilpasse urskiven ................................................................. 27
Sensorinnstillinger .................................................................... 27
Kompassinnstillinger ............................................................ 27
Kalibrere kompasset manuelt .......................................... 27
Angi nordreferansen ........................................................ 27
Innstillinger for høydemåleren .............................................. 27
Kalibrere den barometriske høydemåleren ..................... 28
Barometerinnstillinger .......................................................... 28
Kalibrere barometeret ..................................................... 28
Kartinnstillinger ......................................................................... 28
GroupTrack innstillinger ............................................................ 28
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 28
Tilpasse kartfunksjoner ........................................................ 28
Innstillinger for retning .......................................................... 28
Kursmarkør ..................................................................... 28
Sette opp et retningsmerke .................................................. 28
Angi navigasjonsvarsler ....................................................... 28
Systeminnstillinger .................................................................... 29
Tidsinnstillinger .................................................................... 29
Endre innstillingene for bakgrunnslys .................................. 29
Tilpasse holdtaster ............................................................... 29
Endre måleenhetene ........................................................... 29
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 29
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den
elektroniske etiketten. .......................................................... 29
Trådløse sensorer ........................................................ 29
Parkoble trådløse sensorer ....................................................... 29
Utvidet visningsmodus .............................................................. 30
Innholdsfortegnelse
Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for
sykkel ........................................................................................ 30
Trene med kraftmålere ............................................................. 30
Bruke elektroniske girskiftere .................................................... 30
Situasjonsoppfattelse ............................................................... 30
Fotsensor .................................................................................. 30
Forbedre fotsensorkalibreringen .......................................... 30
Kalibrere fotsensoren manuelt ............................................. 30
Angi fotsensorens hastighet og distanse ............................. 30
tempe™ .................................................................................... 30
Informasjon om enheten.............................................. 30
quatix 5 – spesifikasjoner ......................................................... 30
Batteriinformasjon ................................................................ 31
Databehandling ........................................................................ 31
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 31
Slette filer ............................................................................. 31
Vedlikehold av enheten............................................... 31
Ta vare på enheten .................................................................. 31
Rengjøre enheten ................................................................ 31
Rengjøre lærremmene ......................................................... 31
Bytte remmene på QuickFit™ ................................................... 31
Justering av klokkens metallrem ............................................... 31
Feilsøking...................................................................... 31
Enheten bruker feil språk .......................................................... 31
Er smarttelefonen min kompatibel med enheten? .................... 32
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ................................ 32
Kan jeg bruke Bluetooth sensoren sammen med klokken? ..... 32
Starte enheten på nytt .............................................................. 32
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger ......................................... 32
Innhente satellittsignaler ........................................................... 32
Forbedre GPS-satellittmottaket ............................................ 32
Temperaturmålingen er ikke nøyaktig ...................................... 32
Maksimere batterilevetiden ....................................................... 32
Aktivitetsmåling ......................................................................... 32
Antallet daglige skritt vises ikke ........................................... 32
Antall skritt virker unøyaktig ................................................. 32
Antall skritt på enheten og Garmin Connect kontoen
samsvarer ikke ..................................................................... 33
Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig ............. 33
Intensitetsminuttene blinker ................................................. 33
Få mer informasjon ................................................................... 33
Tillegg............................................................................ 33
Datafelter .................................................................................. 33
Standardverdier for kondisjonsberegning ................................. 36
FTP-verdier ............................................................................... 37
Hjulstørrelse og -omkrets .......................................................... 37
Symbolforklaring ....................................................................... 37
Indeks ............................................................................ 38
Innholdsfortegnelse
iii
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Oversikt over enheten
• Velg START for å vise flere alternativer og funksjoner for et
kontrollprogram.
• Hold inne BACK på et hvilket som helst skjermbilde for å gå
tilbake til urskiven.
• Hvis du tar opp en aktivitet, velger du BACK for å gå tilbake
til datasidene for aktiviteten.
Lade enheten
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til ladeporten på
enheten.
Velg for å slå bakgrunnslyset av og på.
LIGHT Hold nede for å vise kontrollmenyen.
Hold nede for å slå på enheten.
Velg å vise aktivitetslisten og starte eller stoppe en aktivitet.
START Velg for å velge at alternativ på en meny.
STOP Hold nede for å markere gjeldende posisjon som et veipunkt
og aktivere navigasjon.
MOB
BACK
Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Velg for å registrere en runde, en hvileperiode eller en
overgang i løpet av en multisportsaktivitet.
Velg for å bla gjennom widgetløkken og menyer.
DOWN Hold nede for å se urskiven fra et hvilket som helst
skjermbilde.
Velg for å bla gjennom widgetløkken og menyer.
Hold nede for å vise menyen.
UP
MENU
Vise kontrollmenyen
Kontrollmenyen inneholder alternativer, blant annet for å slå på
Ikke forstyrr-modusen, låse tastene og slå av enheten.
MERK: Du kan legge til, endre rekkefølgen på eller fjerne
alternativer i kontrollmenyen (Endre kontrollmenyen, side 27).
1 Hold inne LIGHT i hvilket som helst skjermbilde.
2 Velg UP eller DOWN for å bla gjennom alternativene.
Vise widgeter
Enheten leveres forhåndslastet med flere kontrollprogrammer.
Du får tilgang til flere når du parkobler enheten med en
smarttelefon.
• Velg UP eller DOWN.
Enheten blar gjennom kontrollprogramløkken.
Innledning
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en USBladeport.
3 Lad enheten helt opp.
Parkoble smarttelefonen med enheten
For at du skal kunne bruke funksjonene til quatix enheten, må
den parkobles direkte via Garmin Connect™ Mobile-appen og
ikke fra Bluetooth innstillingene på smarttelefonen.
1 Installer og åpne Garmin Connect Mobile-appen fra
appbutikken på smarttelefonen.
2 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
3 Velg LIGHT for å slå på enheten.
Første gang du slår på enheten, åpnes den i
parkoblingsmodus.
TIPS: Du kan holde inne LIGHT og velge for å gå inn i
parkoblingsmodus manuelt.
4 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
kontoen din:
• Hvis dette er første gang du parkobler en enhet med
Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene
på skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect Mobile-appen, går du til - eller menyen, velger Garmin-enheter > Legg til enhet og
følger instruksjonene på skjermen.
®
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer Garmin Connect Mobile-appen på
smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
®
1
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Produktregistrering
MERK: Når aktiviteten er stoppet, lagres den automatisk av
enheten etter 30 minutter.
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Aktiviteter og apper
Enheten kan brukes til en ulike treningsaktiviteter, både
utendørs og innendørs. Når du starter en aktivitet, viser og
registrerer enheten sensordata. Du kan lagre aktiviteter og dele
dem med Garmin Connect fellesskapet.
Du kan også legge til Connect IQ™ aktiviteter og apper på
enheten ved hjelp av Connect IQ nettstedet (Connect IQ –
funksjoner, side 10).
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling og treningsmålinger, kan du gå til garmin.com
/ataccuracy.
Starte en aktivitet
Når du starter en aktivitet, aktiveres GPS automatisk (hvis dette
kreves). Når du stopper aktiviteten, aktiveres klokkemodus.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å angi ekstra
informasjon.
4 Vent eventuelt mens enheten kobler til ANT+ sensorene.
5 Hvis aktiviteten krever GPS, går du utendørs og venter mens
enheten innhenter satellittsignaler.
6 Velg START for å starte tidtakeren.
MERK: Enheten registrerer ikke aktivitetsdata før du starter
tidtakeren.
Legge til eller fjerne en favorittaktivitet
Listen over favorittaktiviteter vises når du trykker på START på
urskiven, og den gir rask tilgang til aktivitetene du bruker mest.
Første gang du trykker på START for å starte en aktivitet, ber
enheten om at du velger favorittaktivitetene dine. Du kan når
som helst legge til eller fjerne favorittaktiviteter.
1 Hold inne MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
Favorittaktivitetene dine vises øverst på listen med en hvit
bakgrunn. Andre aktiviteter vises en med sort bakgrunn.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til en favorittaktivitet, velger du
aktiviteten, og deretter velger du Angi som favoritt.
• Hvis du vil fjerne en favorittaktivitet, velger du aktiviteten
og deretter Fjern fra Favoritter.
Opprette en egendefinert aktivitet
1 Velg START > Legg til på urskiven.
2 Velg et alternativ:
3
4
®
5
Tips for registrering av aktiviteter
• Lad enheten før du starter en aktivitet (Lade enheten, side 1).
• Velg BACK for å registrere runder.
• Velg UP eller DOWN for å se flere datasider.
Stoppe en aktivitet
1 Velg STOP.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil fortsette aktiviteten, velger du Fortsett.
• Hvis du vil lagre aktiviteten og gå tilbake til klokkemodus,
velger du Lagre.
• Hvis du vil stanse aktiviteten midlertidig og fortsette
senere, velger du Senere.
• Hvis du vil markere en runde, velger du runde.
• Hvis du vil navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten
ved å gå tilbake samme vei som du kom, velger du
Tilbake til start > TracBack.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for
aktiviteter som bruker GPS.
• Hvis du vil navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten
via den mest direkte banen, velger du Tilbake til start >
Rute.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for
aktiviteter som bruker GPS.
• Hvis du vil forkaste aktiviteten og gå tilbake til
klokkemodus, velger du Forkast > Ja.
2
6
• Velg Kopier aktivitet hvis du vil opprette den
egendefinerte aktiviteten med utgangspunkt i en av de
lagrede aktivitetene dine.
• Velg Annet for å opprette en ny egendefinert aktivitet.
Velg eventuelt en aktivitetstype.
Velg et navn, eller skriv inn et egendefinert navn.
Dupliserte aktivitetsnavn inkluderer et tall, for eksempel:
Sykkel(2).
Velg et alternativ:
• Velg et alternativ for å tilpasse spesifikke
aktivitetsinnstillinger. Du kan for eksempel velge en
detaljfarge eller tilpasse dataskjermbildene.
• Velg Ferdig hvis du vil lagre og bruke den egendefinerte
aktiviteten.
Velg Ja for å legge til aktiviteten i listen over favoritter.
Maritime aktiviteter
quatix enheten leveres forhåndslastet med apper for maritime
aktiviteter, for eksempel båtføring og fisking, og samhandling
med maritime Garmin enheter. Du kan parkoble med de
maritime enhetene dine fra appene på quatix enheten.
I brukerveiledningen til den maritime Garmin enheten din finner
du mer informasjon om parkobling med denne enheten.
Båtdata
Strømme båtdata
Du kan strømme datafelter fra den kompatible kartplotteren din
til quatix enheten. Enheten viser opptil tre datafelter per side, og
opptil fire sider med data.
1 Velg START > Båtdata på urskiven.
2 Plasser quatix enheten din maksimalt 3 m (10 fot) unna
kartplotteren.
3 Angi kartplotteren til å gå inn i parkoblingsmodus.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen til kartplotteren.
4 Om nødvendig velger du START på quatix enheten for å
endre en dataside.
Når enhetene er parkoblet, kobles de til automatisk når de er
slått på, innenfor rekkevidde og appen er åpnet på klokken. Hvis
du må parkoble med en annen kartplotter, holder du inne MENU
i båtdataappen og velger Parkoble ny.
Aktiviteter og apper
Merke et veipunkt på kartplotteren
Du kan merke et veipunkt på den kompatible kartplotteren din
ved å bruke quatix enheten.
1 Velg START > Båtdata på urskiven.
2 Velg START > Merk plotterveipunkt.
Autopilot
ADVARSEL
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet.
Autopiloten er et verktøy som forbedrer måten du styrer båten
på. Autopiloten unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en
trygg og sikker måte. Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret
stå ubemannet.
Vær alltid beredt til å ta manuell kontroll over båten.
Lær deg å betjene autopiloten under rolige værforhold i åpent
farvann uten farer.
Vær forsiktig når du bruker autopiloten i nærheten av
faremomenter i vannet, for eksempel brygger, pæleverk og
andre båter.
Pare med autopilot
1 Velg START > Autopilot > START på urskiven.
2 Plasser quatix enheten maksimalt 3 m (10 fot) unna den
maritime enheten.
3 Angi den kompatible Garmin rorkontrollen med autopilot for å
søke etter en fjernkontroll.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen til rorkontrollen med autopilot.
Når du har parkoblet enhetene, kobles de til automatisk når de
er slått på, innenfor rekkevidde og appen er åpnet på klokken.
Hvis du må parkoble med en annen rorkontroll med autopilot,
holder du inne MENU i autopilot-appen og velger Innstillinger >
Parkoble ny.
Kontrollere autopiloten
1 Velg START > Autopilot på urskiven.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil aktivere autopilotens funksjon for å holde
styrekursen, må du holde stø kurs, velge START og slippe
roret.
• Hvis du vil endre kurs mens autopiloten er aktivert, velger
du UP for styrbord og DOWN for babord.
• Hvis du vil endre styremodus, må du holde inne MENU,
velge Styremodus og velge et alternativ.
• Hvis du vil utføre et styremønster, må du holde inne
MENU, velge Mønsterstyring og velge et mønster.
MERK: Du kan bytte mellom styremønstrene som er
tilgjengelige på quatix enheten, fra autopiloten.
• Hvis du vil ta roret og sette autopiloten i standby-modus,
velger du STOP.
Enheten bruker disse dataene til å fastslå om båten seiler løftet
eller på en header på grunn av vindskift.
Enhetens bauteguide er som standard satt til automatisk, og
enheten omberegner bautevinkelen og den faktiske
vindretningen hver gang COG beregnes for styrbord eller
babord. Du kan endre innstillingene for bauteguiden for å angi
en fast bautevinkel eller faktisk vindretning.
MERK: quatix bruker GPS-basert kurs over land til å fastslå
kursen i funksjonen for bauteassistent. Den holder ikke oversikt
over andre faktorer som kan påvirke båtens retning, for
eksempel strømninger og tidevann.
Kalibrere bauteassistenten
1 Velg START > Kappseilas på urskiven.
2 Velg Kappseiling eller Cruise.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Et rødt eller grønt felt vises. Et rødt felt indikerer at båten er
ute av kurs. Et grønt felt indikerer at båten er i kurs.
Kappseiling
Du kan bruke enheten til å øke sannsynligheten for at båten
krysser startlinjen idet kappseilaset begynner. Hvis du
synkroniserer tidtakeren for kappseiling med den offisielle
nedtellingstidtakeren for kappseilaset, blir du varslet med
intervaller på ett minutt når starten på kappseilaset nærmer seg.
Enheten bruker disse dataene til å angi om båten krysser
startlinjen før, etter eller akkurat når kappseilaset starter.
Angi startlinjen
1 Velg START > Kappseilas > Innstillinger > Ping startlinje.
2 Velg Merk for å merke startlinjemerket på babord side mens
du seiler forbi det.
Velg
Merk for å merke startlinjemerket på styrbord side mens
3
du seiler forbi det.
Angi tidtakeren for kappseiling
Du må velge profilen for seiling og angi startlinjen før du kan
bruke enheten til å starte et kappløp.
1 Velg START > Kappseilas > Kappseiling.
Skjermbildet viser tidtakeren for kappløp , brenntid
og
avstand til startlinjen .
Seiling
Angi seileenheter
1 Velg START > Kappseilas > Innstillinger > Enheter på
urskiven.
2 Velg et alternativ.
Bauteguide
Når du kjører i cruisefart eller topphastighet mot vinden, kan
bauteguiden hjelpe deg med å fastslå om båten seiler på en lift
eller header. Når du kalibrerer bauteguiden, fanger enheten opp
båtens kurs over land (COG) for babord
og styrbord
og
bruker COG-dataene til å beregne den gjennomsnittlige faktiske
vindretningen
og bautevinkelen .
Aktiviteter og apper
2 Velg START.
3 Velg UP og DOWN for å synkronisere tidtakeren for kappløp
med den offisielle nedtellingen for kappløp.
MERK: Når brenntiden er i minus, ankommer du startlinjen
etter at kappløpet begynner. Når brenntiden er i pluss,
ankommer du startlinjen før kappløpet begynner.
3
4 Velg START.
Fiske
FUSION-Link appen
Fisketur
Du kan holde oversikt over det daglige antallet fisk, bruke
konkurransetidtaker eller angi en intervalltidtaker for å holde
oversikt over fiskehastigheten din.
1 Velg START > Fisk på urskiven.
2 Velg et alternativ:
• Velg Still inn tidtakere for å telle ned den gjenstående
tiden i konkurransen.
• Når du vil holde oversikt over antallet fisk for dagen,
velger du Begynn å fiske > Ny telling og deretter START
for å øke eller BACK for å redusere antallet fisk.
™
Du kan bruke FUSION-Link appen på quatix 5-enheten din til å
kontrollere lydavspillingen på FUSION enheten.
®
Koble til et FUSION stereoanlegg
1 Angi FUSION stereoanlegget til å være synlig.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen til stereoanlegget.
2 Plasser quatix enheten din maksimalt 3 m (10 fot) unna
stereoanlegget.
3 Velg START > FUSION-Link på urskiven.
Første gang du åpner appen på klokken, parkobles klokken
automatisk med stereoanlegget og blir koblet til det. Hvis du
må parkoble med et annet stereoanlegg, velger du
Innstillinger > Parkoble ny i FUSION-Link appen.
Når du har parkoblet enhetene, kobles de til automatisk når de
er slått på, innenfor rekkevidde og appen er åpnet på klokken.
Anker
Merke ankerposisjonen
1 Velg START > Anker på urskiven.
2 Velg START > Slipp anker.
Ankerinnstillinger
Velg START > Anker > START.
Avdriftsradius: Angir den tillatte avdriftsavstanden under
ankring.
Oppdateringsintervall: Angir tidsintervallet for oppdatering av
ankerdata.
Innstillinger for ankerassistent
Velg START på skjermbildet for ankerassistenten.
Skop: Angir det første tallet i ankersettingsforholdet.
Ankersettingsforholdet er forholdet mellom lengden til
ankerkjettingen i bruk og den loddrette avstanden fra baugen
på båten til havbunnen.
Dybde: Angir vanndybden.
Baugforskyvning: Angir avstanden mellom baugen på båten
og plasseringen av GPS-antennen.
Tidevann
Vise tidevannsdata
Når du parkobler enheten med en smarttelefon, kan du laste
ned tidevannsdata for den gjeldende posisjonen din for opptil sju
dager. Du kan oppdatere posisjonen din og laste ned nye
tidevannsdata ved å velge START på tidevannsskjermbildet.
1 Velg START > Tidevann på urskiven.
Du får se et 24-timers tidevannskart som viser høyvann
og
lavvann
for den gjeldende datoen.
2 Velg UP eller DOWN for å vise tidevannsdata fra andre
dager.
4
Innendørsaktiviteter
quatix-enheten kan brukes til innendørstrening, slik som løping
på tredemølle eller ved bruk av ergometersykkel. GPS slås av
for innendørsaktiviteter.
Når GPS er slått av, beregnes hastighet, distanse og
pedalfrekvens ved hjelp av akselerasjonsmåleren i enheten.
Akselerasjonsmåleren kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til
dataene for hastighet, distanse og pedalfrekvens blir bedre etter
at du har tatt noen løpeturer eller gåturer utendørs med GPS.
TIPS: Hvis du holder i gelendrene til tredemøllen, reduseres
nøyaktigheten. Du kan bruke en tilleggsfotsensor for å registrere
tempo, avstand og pedalfrekvens.
Hvis du sykler med GPS slått av, er ikke hastighet og avstand
tilgjengelig med mindre du har en tilleggssensor som sender
hastighets- og avstandsdata til enheten (for eksempel en
hastighets- eller pedalfrekvenssensor).
Kalibrere tredemølledistansen
For å kunne registrere mer nøyaktige distanser for
tredemølleløpingen din, kan du kalibrere tredemølledistansen
etter at du har løpt minst 1,5 km (1 engelsk mil) på en
tredemølle. Hvis du bruker forskjellige tredemøller, kan du
kalibrere tredemølledistansen manuelt for hver tredemølle eller
etter hver løpeøkt.
1 Start en tredemølleaktivitet (Starte en aktivitet, side 2), og løp
minst 1,5 km (1 engelsk mil) på tredemøllen.
2 Når du har fullført løpeturen, velger du STOP.
3 Velg et alternativ:
• Velg Lagre for å kalibrere tredemølledistansen for første
gang.
Enheten ber om at du fullfører tredemøllekalibreringen.
• Hvis du vil kalibrere tredemølledistansen manuelt etter
første gangs kalibrering, velger du Kalibrer og lagre > Ja.
4 Se hvor langt du har løpt på tredemøllen, og angi distansen
på enheten din.
Registrere en styrketreningsaktivitet
Du kan registrere sett under en styrketreningsaktivitet. Et sett er
flere repetisjoner av én enkelt bevegelse.
1 Fra urskiven velger du START > Styrke.
Første gang du registrerer en styrketreningsaktivitet, må du
velge hvilket håndledd klokken din sitter på.
2 Velg START for å starte settidtakeren.
3 Start det første settet ditt.
Enheten teller antall repetisjoner. Repetisjonsantallet vises
når du har fullført minst seks repetisjoner.
TIPS: Enheten kan bare telle repetisjoner for én enkelt
bevegelse for hvert sett. Når du ønsker å bytte øvelse, bør du
avslutte settet og starte et nytt et.
4 Velg BACK for å fullføre settet.
Aktiviteter og apper
5
6
7
8
9
Klokken viser totalt antall repetisjoner for settet. Etter flere
sekunder vises hviletidtakeren.
Hold eventuelt inne MENU, velg Rediger forrige sett og
rediger antall repetisjoner.
TIPS: Du kan også legg til vekten som brukes for settet.
Når du er ferdig med å hvile, velger du BACK for å starte det
neste settet.
Gjenta for hvert styrketreningssett til aktiviteten er ferdig.
Etter siste sett velger du START for å stoppe tidtakeren.
Velg Lagre.
Friluftsaktiviteter
quatix enheten leveres forhåndslastet med utendørsaktiviteter,
for eksempel løping og sykling. GPS-en slås på for
utendørsaktiviteter. Du kan legge til nye aktiviteter basert på
standardaktiviteter, for eksempel gåing eller roing. Du kan også
legge til egendefinerte aktiviteter på enheten (Opprette en
egendefinert aktivitet, side 2).
Se skiturene dine
Enheten registrerer detaljene for hver tur med ski eller snøbrett
gjennom funksjonen for automatisk tur. Denne funksjonen er
slått på som standard for alpint og snøbrettkjøring. Den
registrerer nye skiturer automatisk basert på bevegelsene dine.
Tidtakeren stanser midlertidig når du slutter å renne utfor og når
du er i skiheisen. Tidtakeren står på pause under hele heisturen.
Sett utfor bakken for å starte tidtakeren på nytt. Du kan vise
turdetaljene fra pauseskjermen eller mens tidtakeren er i gang.
1 Start en ski- eller snøbrettaktivitet.
2 Hold inne MENU.
3 Velg Vis nedkjøringer.
4 Velg UP og DOWN for å vise detaljer om siste tur, gjeldende
turer og totalt antall turer.
Turen omfatter tid, tilbakelagt avstand, maksimal hastighet,
gjennomsnittlig hastighet og total nedstigning.
Bruke metronomen
Metronomfunksjonen spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe
deg å forbedre ytelsen ved å trene med en raskere, roligere eller
mer konsekvent frekvens.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede MENU.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Metronom > Status > På.
6 Velg et alternativ:
• Velg Slag/minutt for å skrive inn en verdi basert på
kadensen du vil opprettholde.
• Velg Varselfrekvens for å tilpasse frekvensen for
slagene.
• Velg Lyder for å tilpasse lyden og vibrasjonen for
metronomen.
7 Velg om nødvendig Forhåndsvisning for å lytte til
metronomfunksjonen før du løper.
8 Ta en løpetur (Starte en aktivitet, side 2).
Metronomen starter automatisk.
9 Velg UP eller DOWN i løpet av løpeturen for å vise
metronomskjermbildet.
10 Hold eventuelt nede MENU for å endre
metronominnstillingene.
Aktiviteter og apper
Jumpmaster
ADVARSEL
Jumpmaster-funksjonen skal bare brukes av erfarne
fallskjermhoppere. Jumpmaster-funksjonen må ikke brukes som
primær høydemåler for fallskjermhopp. Hvis du ikke angir riktig
informasjon om hoppet, kan det føre til alvorlige personskader
eller dødsfall.
Jumpmaster-funksjonen følger militære retningslinjer for å
beregne punktet for utløsning av fallskjermen (HARP). Enheten
registrerer automatisk når du har hoppet for å begynne å
navigere mot ønsket landingspunkt (DIP) ved hjelp av
barometeret og det elektroniske kompasset.
Multisport
Personer som driver med triatlon, duatlon eller andre
multisportskonkurranser, kan ha nytte av multisportsaktiviteter
som Triatlon eller Swimrun. Under en multisportsaktivitet kan du
skifte mellom aktiviteter og fortsatt se total tid og avstand. Du
kan for eksempel skifte fra sykling til løping og vise den totale
tiden og avstanden for sykling og løping gjennom hele
multisportsaktiviteten.
Du kan tilpasse en multisportsaktivitet, eller du kan bruke
triatlonaktiviteten som er konfigurert som standard, til et
standardtriatlon.
Opprette en multisportaktivitet
1 Velg START > Legg til > Multisport på urskiven.
2 Velg en multisportsaktivitet, eller skriv inn et egendefinert
navn.
Duplikater av aktivitetsnavn vises med et tall. For eksempel:
Triatlon(2).
3 Velg to eller flere aktiviteter.
4 Velg et alternativ:
• Velg et alternativ for å tilpasse spesifikke
aktivitetsinnstillinger. Du kan for eksempel velge å
inkludere overganger.
• Velg Ferdig for å lagre og bruke multisportsaktiviteten.
5 Velg Ja for å legge til aktiviteten i listen over favoritter.
Tips for trening til triatlon eller bruk av multisportsaktiviteter
• Velg START for å starte den første aktiviteten.
• Velg BACK for å gå over i neste aktivitet.
Hvis overganger er slått på, registreres overgangstiden
separat fra aktivitetstidene.
• Velg eventuelt BACK for å starte neste aktivitet.
• Velg UP eller DOWN for å se flere datasider.
Svømming
LES DETTE
Enheten er beregnet på overflatesvømming. Hvis du dykker med
enheten, kan produktet bli skadet, og garantien blir ugyldig.
MERK: Enheten kan ikke registrere pulsdata på håndleddet når
du svømmer.
Svømmeterminologi
Lengde: En svømmetur til andre siden av bassenget.
Intervall: Én eller flere lengder rett etter hverandre. Et nytt
intervall starter etter hvile.
Tak: Det telles et tak hver gang armen du bærer enheten på,
gjennomfører en komplett runde.
Swolf: Swolf-poengene er summen av tiden for én
bassenglengde pluss antall svømmetak for den lengden.
Eksempel: 30 sekunder pluss 15 svømmetak gir en swolf5
poengsum på 45. Når du svømmer i åpent vann, beregnes
swolf etter 25 meter. Swolf er et mål på svømmeeffektivitet,
og som i golf gjelder det å få en lav poengsum.
Golf
Laste ned golfbaner
Fristil
Fristil
Rygg
Ryggsvømming
Før du kan spille på en bane for første gang, må du laste den
ned ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen.
1 Åpne Garmin Connect Mobile-appen, og velg Last ned
golfbaner > .
2 Velg en golfbane.
3 Velg Last ned.
Når banen er ferdig lastet ned, vises den i listen over baner
på quatix-enheten.
Bryst
Brystsvømming
Spille golf
Typer tak
Identifisering av type svømmetak er bare tilgjengelig for
bassengsvømming. Typen svømmetak identifiseres ved enden
av en lengde. Typer tak vises når du viser intervalloggen. Du
kan også velge type tak som et egendefinert datafelt (Tilpasse
dataskjermbildene, side 23).
Butterfly Butterflysvømming
Blandet Mer enn én type tak i et intervall
Øvelse
Brukes under øvelsesregistrering (Trene med øvelsesloggen,
side 6)
Tips for svømmeaktiviteter
• Før du starter en svømmeaktivitet i et basseng, må du følge
instruksjonene på skjermen for å velge bassengstørrelsen
eller angi en egendefinert størrelse.
Neste gang du starter en svømmeaktivitet i et basseng,
bruker enheten denne bassengstørrelsen. Du kan endre
størrelsen ved å holde inne MENU, velge
aktivitetsinnstillingene og deretter velge Bassengstørrelse.
• Velg BACK for å registrere en pause under svømming i
basseng.
Enheten registrerer svømmeintervaller og -lengder
automatisk for svømming i basseng.
• Velg BACK for å registrere et intervall under svømming i
åpent vann.
Før du begir deg ut på å spille på en bane for første gang, må
du laste den ned fra Garmin Connect Mobile-appen (Garmin
Connect, side 8). Banene du har lastet ned fra Garmin
Connect Mobile-programmet, oppdateres automatisk.
Du bør lade enheten før du spiller golf (Lade enheten, side 1).
1 Velg START > Golf på urskiven.
2 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
3 Velg en bane fra listen over tilgjengelige baner.
4 Velg Ja for å føre poeng.
5 Velg UP eller DOWN for å bla gjennom hullene.
Enheten forflytter seg automatisk når du beveger deg til
neste hull.
Når
du har fullført aktiviteten, velger du START > Avslutt
6
runde > Ja.
Hullinformasjon
Fordi plasseringen til flagget varierer, beregner enheten
avstanden til greenens fremre, midtre og bakre del, og ikke til
selve flagget.
Hvile ved bassengsvømming
Standardskjermbildet for hvile viser to hviletidtakere. Det viser
også tid og avstand for det siste fullførte intervallet.
MERK: Svømmedata registreres ikke når du hviler.
1 Velg BACK under en svømmeaktivitet for å starte hvile.
Skjermen viser hvit tekst på svart bakgrunn, og
hvileskjermbildet vises.
2 Velg UP eller DOWN for å vise dataskjermbilder (valgfritt)
under hvile.
3 Velg BACK og fortsett svømmeøkten.
4 Gjenta hvis du har flere hvileintervaller.
Gjeldende hullnummer
Avstand til bakre del av greenen
Trene med øvelsesloggen
Avstand til midten av greenen
Funksjonen Øvelseslogg er bare tilgjengelig for
bassengsvømming. Du kan bruke funksjonen Øvelseslogg til å
registrere spark, énarmet svømming eller andre typer svømming
som ikke er et av de fire hovedtakene, manuelt.
1 Når du svømmer i basseng, kan du velge UP eller DOWN for
å vise skjermbildet for øvelsesloggen.
2 Velg BACK for å starte øvelsestidtakeren.
3 Når du har fullført et øvelsesintervall, velger du BACK.
Øvelsestidtakeren stopper, men aktivitetstidtakeren fortsetter
å ta opp hele svømmeøkten.
4 Velg en avstand for den fullførte øvelsen.
Avstandstrinnene er basert på bassengstørrelsen som er
valgt for aktivitetsprofilen.
5 Velg et alternativ:
• Velg BACK for å starte et nytt øvelsesintervall.
• Velg UP eller DOWN for å gå tilbake til skjermbildet for
svømming og starte et nytt svømmeintervall.
Avstand til fremre del av greenen
6
Par for hullet
Neste hull
Forrige hull
Flytte flagget
Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggplasseringen.
1 Gå til hullvisningen, og velg START > Flytt flagg.
2 Velg UP eller DOWN for å flytte flaggposisjonen.
3 Velg START.
Avstandene på hullvisningen oppdateres for å vise den nye
flaggposisjonen. Flaggposisjonen lagres bare for den
gjeldende runden.
Vise hindre
Du kan vise avstander til hindre langs fairwayen for par 4- og
par 5-hull. Hindere som har innvirkning på hvordan du velger å
slå, vises enkeltvis eller i grupper. Dette hjelper deg med å
Aktiviteter og apper
fastslå avstanden for det neste slaget ditt, enten du velger et
layup-slag eller å forsøke å slå over hindrene.
1 Gå til hullvisningen, og velg START > Hinder.
TruSwing™
TruSwing funksjonen gjør det mulig å se svingmålinger registrert
av TruSwing enheten. Gå til www.garmin.com/golf hvis du vil
kjøpe en TruSwing enhet.
Bruke kilometertelleren for golf
Du kan bruke kilometertelleren til å registrere tid, avstand og
tilbakelagt avstand. Kilometertelleren startet og stopper
automatisk når du starter eller avslutter en runde.
1 Velg START > Kilometerteller.
2 Velg om nødvendig Nullstill for å nullstille kilometertelleren.
Spore statistikk
• Avstanden til fremre
og bakre
del av nærmeste
hinder vises på skjermen.
• Du finner hindertypen
øverst på skjermen.
• Greenen vises som en halvsirkel
øverst på skjermen.
Linjen under greenen representerer fairwayens midtpunkt.
• Hindre
vises under greenen på omtrentlige steder i
forhold til fairwayen.
2 Velg UP eller DOWN for å se andre hindre på det gjeldende
hullet.
Vise målte slag
Før enheten kan registrere og måle slag automatisk, må du
aktivere poengregning.
Enheten leveres med automatisk slagsporing og -registrering.
Hver gang du gjør et slag langs fairwayen, registrerer enheten
slaglengden, slik at du kan se den senere.
TIPS: Automatisk slagsporing fungerer best når du har enheten
på hånden du bruker mest og har god kontakt med ballen.
Putter spores ikke.
1 Når du spiller golf, velger du START > Mål slag.
Den siste slaglengden vises.
MERK: Lengden tilbakestilles automatisk når du slår til ballen
igjen, putter på greenen eller beveger deg til neste hull.
2 Velg DOWN for å vise alle registrerte slaglengder.
Vise avstander for layup og dogleg
Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull
med par på 4 og 5.
Velg START > Layups.
Hver layup og avstanden for å nå hver layup vises på
skjermen.
MERK: Avstandene fjernes fra listen etter hvert som du
passerer dem.
Føre poengregnskap
1 Gå til hullvisningen, og velg START > Scorekort.
Scorekortet vises når de er på greenen.
2 Velg UP eller DOWN for å bla gjennom hullene.
3 Velg START for å velge et hull.
4 Velg UP eller DOWN for å legge inn poeng.
Den sammenlagte poengsummen oppdateres.
Oppdatere en poengsum
1 Gå til hullvisningen, og velg START > Scorekort.
2 Velg UP eller DOWN for å bla gjennom hullene.
3 Velg START for å velge et hull.
4 Velg UP eller DOWN for å endre poengsummen for det
aktuelle hullet.
Den sammenlagte poengsummen oppdateres.
Tilkoblede funksjoner
Med funksjonen for Statistikksporing kan du føre detaljert
statistikk når du spiller golf.
1 Hold nede MENU når hullvisningen er åpen.
2 Velg aktivitetsinnstillingene.
3 Velg Statistikksporing for å aktivere registrering av
statistikk.
Tilkoblede funksjoner
Det finnes tilkoblede funksjoner du kan bruke med quatixenheten når du kobler enheten til en kompatibel smarttelefon via
Bluetooth trådløs teknologi. Enkelte funksjoner krever at du
installerer programmet Garmin Connect Mobile på den
tilkoblede smarttelefonen. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/apps. Enkelte funksjoner er også tilgjengelige
når du kobler enheten til et trådløst nettverk.
Telefonvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på quatix
enheten.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
GroupTrack: Gjør det mulig å spore kontaktene dine ved å
bruke LiveTrack direkte på skjermen og i sanntid.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er ferdig med å
registrere den.
Connect IQ: Brukes til å utvide enhetens funksjoner med nye
urskiver, widgets og datafelter.
Programvareoppdateringer: Brukes til å oppdatere
enhetsprogramvaren.
Vær: Brukes til å sjekke nåværende værforhold og
værmeldinger.
Bluetooth sensorer: Gjør det mulig å koble til sensorer
kompatible med Bluetooth, for eksempel en pulsmåler.
Finn telefonen min: Finner en forlagt smarttelefon som er
parkoblet med quatix-enheten din og er innenfor rekkevidde.
Finn enheten min: Finner en forlagt quatix-enhet som er
parkoblet med smarttelefonen din og er innenfor rekkevidde.
Aktivere Bluetooth varsler
Du må parkoble quatix enheten med en kompatibel mobilenhet
før du kan aktivere varsler (Parkoble smarttelefonen med
enheten, side 1).
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Telefon > Smartvarsler > Status > På.
3 Velg Under aktiviteter.
4 Velg en varslingspreferanse.
5 Velg en lydpreferanse.
6 Velg Ikke i løpet av aktivitet.
7
7 Velg en varslingspreferanse.
8 Velg en lydpreferanse.
9 Velg Tidsavbrudd.
10 Velg hvor lenge varselet om ny varsling skal vises på
skjermen.
Vise varsler
1 Gå til urskiven, og velg UP for å vise kontrollprogrammet for
varsler.
2 Velg START, og velg et varsel.
3 Velg DOWN for flere alternativer.
4 Velg BACK for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Motta et innkommende anrop
Når du mottar et anrop på den tilkoblede smarttelefonen, viser
quatix-enheten navnet eller telefonnummeret til den som ringer.
Du kan godta eller avvise anropet. Hvis enheten er koblet til en
smarttelefon med Android™, kan du også avvise med en
tekstmelding ved å velge den fra en liste med meldinger på
quatix-enheten.
• Velg Godta for å godta anropet.
• Velg Avslå for å avvise anropet.
• Hvis du vil avvise anropet og sende et svar på tekstmelding,
velger du Svar og velger en melding fra listen.
Svare på en tekstmelding
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for smarttelefoner
med Android.
Når du får et tekstmeldingsvarsel på quatix enheten din, kan du
sende et hurtigsvar ved å velge fra en liste med meldinger. Du
kan tilpasse meldingene i Garmin Connect Mobile-appen.
MERK: Denne funksjonen sender tekstmeldinger med telefonen
din. Vanlige grenser for tekstmeldinger og kostnader fra
operatøren og abonnementet kan gjelde. Ta kontakt med
mobiloperatøren din for å få mer informasjon om
tekstmeldingskostnader eller -grenser.
1 Gå til urskiven, og velg UP for å vise kontrollprogrammet for
varsler.
2 Velg START, og velg tekstmeldingsvarsel.
3 Velg DOWN > Svar.
4 Velg en melding fra listen.
Telefonen sender den valgte meldingen som en SMS/
tekstmelding.
Administrere varsler
Du kan bruke den kompatible smarttelefonen din til å
administrere varsler som vises på quatix 5 enheten.
Velg et alternativ:
• Hvis du bruker en Apple smarttelefon, kan du bruke
varslingsinnstillingene på smarttelefonen til å velge
elementene som skal vises på enheten.
• Hvis du bruker en smarttelefon med Android, går du inn i
Garmin Connect Mobile-appen, velger Innstillinger >
Smarte varsler.
Slå av og på varsler om smarttelefontilkobling
Du kan angi at quatix 5 enheten skal varsle deg når den
parkoblede smarttelefonen kobles til og fra ved hjelp av trådløs
Bluetooth teknologi.
MERK: Varsler om smarttelefontilkobling er slått av som
standard.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Telefon > Varsler.
Finne en mistet mobilenhet
Du kan bruke denne funksjonen til å finne en mistet mobilenhet
som er parkoblet ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi og
befinner seg innenfor rekkevidde.
1 Hold nede LIGHT for å vise kontrollmenyen.
2 Velg .
quatix enheten begynner å søke etter den parkoblede
mobilenheten. Et lydvarsel spilles av på mobilenheten, og
Bluetooth signalstyrken vises på quatix enhetsskjermen.
Bluetooth signalstyrken øker etter hvert som du nærmer deg
mobilenheten.
3 Velg BACK for å avslutte søket.
Garmin Connect
Med Garmin Connect kontoen kan du spore resultatene dine og
kommunisere med venner. Den gir dere verktøy for sporing,
analyse og deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Du
kan loggføre hendelsene i det aktive livet ditt, inkludert
løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming, villmarksturer,
golfrunder med mer.
Du kan opprette en gratis Garmin Connect når du parkobler
enheten med telefonen ved hjelp av Garmin Connect Mobileappen. Du kan også opprette en konto når du konfigurerer
Garmin Express programmet (www.garmin.com/express).
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
du tar tiden på ved hjelp av enheten, kan du laste opp denne
aktiviteten til Garmin Connect kontoen din hvor du kan
beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon og
treningsaktiviteter og utendørsaktiviteter, inkludert tid,
avstand, puls, kaloriforbruk, pedalfrekvens, kart sett ovenfra
samt tempo- og hastighetsdiagrammer. Du kan vise mer
detaljert informasjon om golfrundene dine, inkludert
scorekort, statistikk og baneinformasjon. Du kan også vise
egendefinerbare rapporter.
MERK: Hvis du vil se data, må du parkoble en trådløs sensor
(ekstrautstyr) med enheten din (Parkoble trådløse sensorer,
side 29).
®
Slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth
1 Hold nede LIGHT for å vise kontrollmenyen.
2 Velg for å slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth på
quatix enheten din.
Se i brukerveiledningen for mobilenheten hvis du vil vite
hvordan du slår av trådløs Bluetooth teknologi på
mobilenheten.
8
Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i
en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå
målene dine.
Tilkoblede funksjoner
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Administrer innstillinger: Du kan tilpasse enheten og
brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin
Connect Mobile
Før du kan oppdatere enhetsprogramvaren ved hjelp av Garmin
Connect Mobile-appen, må du ha en Garmin Connect konto og
parkoble enheten med en kompatibel smarttelefon (Parkoble
smarttelefonen med enheten, side 1).
Synkroniser enheten med Garmin Connect Mobile-appen
(Manuell synkronisering av data med Garmin Connect
Mobile, side 9).
Garmin Connect Mobile-appen sender automatisk
oppdateringer til enheten når ny programvare er tilgjengelig.
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin
Express
Før du kan oppdatere programvaren for enheten, må du laste
ned og installere Garmin Express programmet og legge til
enheten din (Bruke Garmin Connect på datamaskinen,
side 9).
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når ny programvare er tilgjengelig, sender Garmin Express
programmet den til enheten din.
Når
Garmin Express programvaren er ferdig med å sende
2
oppdateringen, kobler du enheten fra datamaskinen.
Enheten installerer oppdateringen.
Bruke Garmin Connect på datamaskinen
Garmin Express programmet kobler enheten til Garmin Connect
kontoen ved hjelp av en datamaskin. Du kan bruke Garmin
Express programmet til å laste opp aktivitetsdata til Garmin
Connect kontoen din, og til å sende data, for eksempel
treningsøkter eller treningsplaner, fra Garmin Connect nettstedet
til enheten. Du kan også installere
enhetsprogramvareoppdateringer og administrere Connect IQ
programmene dine.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Last ned og installer Garmin Express programmet.
4 Åpne Garmin Express programmet, og velg Legg til enhet.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Manuell synkronisering av data med Garmin Connect
Mobile
1 Hold nede LIGHT for å vise kontrollmenyen.
2 Velg .
Garmin Golf™ appen
Garmin Golf-appen gjør det mulig for golfspillere å konkurrere
med hverandre på ulike baner. Flere enn 41 000 baner har en
ukentlig ledertavle som alle kan bli med på. Du kan starte en
turneringshendelse og invitere spillere til å delta. Du kan laste
opp scorekort til den kompatible Garmin enheten for å se
detaljert statistikk og slaganalyse.
Garmin Golf appen synkroniserer dataene dine med Garmin
Connect kontoen. Du kan laste ned Garmin Golf appen fra
appbutikken på smarttelefonen din.
Starte en GroupTrack økt
Du må ha en Garmin Connect konto, en kompatibel smarttelefon
og Garmin Connect mobilappen før du kan starte en
GroupTrack økt.
Disse instruksjonene veileder deg i hvordan du starter en
GroupTrack-økt med quatix 5-enheter. Hvis kontaktene dine har
Wi‑Fi tilkoblede funksjoner
®
andre kompatible modeller, kan du se dem på kartet. Det er ikke
sikkert at de andre enhetene er i stand til å vise GroupTracksyklister på kartet.
1 Gå utendørs og slå på quatix 5-enheten.
2 Parkoble smarttelefonen med quatix 5-enheten (Parkoble
smarttelefonen med enheten, side 1).
3 På quatix 5-enheten holder du nede MENU og velger
Innstillinger > GroupTrack > Vis på kart for å aktivere
visning av kontakter på kartskjermbildet.
4 I innstillingsmenyen på Garmin Connect mobilappen velger
du LiveTrack > GroupTrack.
5 Hvis du har mer enn én kompatibel enhet, velger du en enhet
for GroupTrack-økten.
6 Velg Synlig for > Alle kontakter.
7 Velg Start LiveTrack.
8 Start en aktivitet på quatix 5-enheten.
9 Bla til kartskjermbildet for å vise kontaktene dine.
TIPS: Fra kartet kan du holde nede MENU og velge
Forbindelser i nærheten for å vise distanse, retning og
hastighet for andre kontakter i GroupTrack-økten.
Tips for GroupTrack økter
Funksjonen GroupTrack gjør det mulig å spore andre kontakter i
gruppen din ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen. Alle
medlemmer i gruppen må være kontakter i Garmin Connect
kontoen din.
• Start aktiviteten utendørs med GPS.
• Du kan parkoble quatix 5-enheten med smarttelefonen ved
hjelp av Bluetooth teknologi.
• I innstillingsmenyen i Garmin Connect Mobile-appen velger
du Kontakter for å oppdater listen over kontakter for
GroupTrack- økten.
• Kontroller at alle kontaktene dine parkobler med
smarttelefonene deres og starter en LiveTrack økt i Garmin
Connect Mobile -appen.
• Kontroller at alle kontaktene dine er innenfor en rekkevidde
på 40 km (eller 25 mi).
• Du kan bla til kartet for å vise kontaktene (Legge til et kart i
en aktivitet, side 24) dine under en GroupTrack-økt.
Wi‑Fi tilkoblede funksjoner
®
Enkelte quatix 5 modeller har Wi‑Fi tilkoblede funksjoner.
Programmet Garmin Connect Mobile er ikke obligatorisk for bruk
av Wi‑Fi tilkobling.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect kontoen: Sender
automatisk aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er
ferdig med å registrere den.
Treningsøkter og treningsplaner: Gjør at du kan lete etter og
velge treningsøkter og treningsplaner på Garmin Connect
webområdet. Neste gang enheten har Wi‑Fi tilkobling sendes
filene trådløst til enheten.
Programvareoppdateringer: Lar deg laste ned den nyeste
programvareoppdateringen når det finnes en Wi‑Fi tilkobling.
Neste gang du slår på eller låser opp enheten, kan du følge
instruksjonene på skjermen for å installere
programvareoppdateringen.
Koble til et Wi‑Fi nettverk
Du må koble enheten til Garmin Connect Mobile-appen på
smarttelefonen eller til Garmin Express programmet på
datamaskinen før du kan koble til et Wi‑Fi nettverk.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Wi-Fi > Mine nettverk > Legg til
nettverk.
9
Enheten viser en liste over Wi‑Fi nettverk i nærheten.
3 Velg et nettverk.
4 Skriv eventuelt inn nettverkspassordet.
Enheten kobler til nettverket, og nettverket blir lagt til i listen over
lagrede nettverk. Enheten kobler automatisk til dette nettverket
igjen når det er innenfor rekkevidde.
Connect IQ – funksjoner
Du kan legge til Connect IQ funksjoner på klokken fra Garmin og
andre leverandører ved hjelp av nettstedet Connect IQ. Du kan
tilpasse enheten med urskiver, datafelter, widgets og
programmer.
Urskiver: Gjør det mulig å endre klokkens utseende.
Datafelter: Gjør det mulig å laste ned nye datafelter som viser
sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye måter.
Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde
funksjoner og sider.
Widgets: Få oversiktlig informasjon, inkludert sensordata og
varsler.
Programmer: Legg til interaktive funksjoner på klokken. For
eksempel aktivitetstyper for utendørs aktivitet og
treningsaktiviteter.
• Unngå å bruke solkrem, hudkremer eller insektmidler på
håndleddet du har festet enheten til.
• Unngå å skrape pulssensoren på baksiden av enheten.
• Fest enheten over håndleddbenet. Enheten skal sitte stramt,
men behagelig.
• Vent til -ikonet vises kontinuerlig før du starter aktiviteten.
• Varm opp i 5 til 10 minutter og få en pulsmåling før du starter
aktiviteten.
MERK: Varm opp innendørs hvis det er kaldt ute.
• Skyll av enheten med ferskvann etter hver treningsøkt.
• Under trening må du bruke en silikonrem.
Vise pulswidgeten
Widgeten viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm)
og en graf over pulsen din de siste fire timene.
1 Velg DOWN når urskiven er åpen.
2 Velg START for å vise gjennomsnittlig hvilepuls for de siste 7
dagene.
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp
av datamaskinen
1
2
3
4
Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
Gå til apps.garmin.com, og logg deg på.
Velg en Connect IQ funksjon, og last den ned.
Følg instruksjonene på skjermen.
Pulsfunksjoner
quatix 5-enheten har pulsmåler på håndleddet og er i tillegg
kompatibel med pulsmålere med bryststropp (selges separat).
Du kan se pulsdata på pulsdatawidgeten. Hvis pulsdata fra både
håndleddet og brystet er tilgjengelig, bruker enheten
pulsmålingsdata fra brystet.
Pulsmåling på håndleddet
Ha på deg enheten
• Fest enheten over håndleddbenet.
MERK: Enheten skal sitte stramt, men behagelig. quatixenheten bør ikke bevege seg under løping eller trening for at
pulsmålingen skal bli mest mulig nøyaktig.
Sende pulsdata til Garmin enheter
Du kan sende pulsdataene dine fra quatix 5 enheten din og vise
dem på parkoblede Garmin enheter.
MERK: Sending av pulsdata reduserer batteritiden.
1 Hold inne MENU når pulswidgeten er åpen.
2 Velg Alternativer > Send puls.
quatix 5 enheten begynner å sende pulsdata, og
vises.
MERK: Du kan vise bare pulswidgeten mens du sender
pulsdata fra pulswidgeten.
3 Parkoble quatix 5 enheten din med den kompatible Garmin
ANT+ enheten.
MERK: Instruksjonene for paring varierer for alle enheter
som er kompatible med Garmin. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen.
TIPS: Velg hvilken som helst tast, og velg Ja for å slutte å
sende pulsdata.
Sende pulsdata under en aktivitet
Du kan konfigurere quatix 5 enheten til å sende pulsdata
automatisk når du starter en aktivitet. Du kan for eksempel
sende pulsdata til en Edge enhet mens du sykler, eller til et
VIRB actionkamera mens du holder på med en aktivitet.
MERK: Sending av pulsdata reduserer batteritiden.
1 Hold inne MENU når pulswidgeten er åpen.
2 Velg Alternativer > Send under aktivitet.
3 Start en aktivitet (Starte en aktivitet, side 2).
quatix 5 enheten begynner å sende pulsdata i bakgrunnen.
MERK: Det er ingen tegn til at enheten sender pulsdata
under en aktivitet.
4 Om nødvendig kan du parkoble quatix 5 enheten din med en
enhet som er kompatibel med Garmin ANT+.
MERK: Instruksjonene for paring varierer for alle enheter
som er kompatible med Garmin. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen.
TIPS: Hvis du vil slutte å sende pulsdata, stanser du
aktiviteten (Stoppe en aktivitet, side 2).
®
®
MERK: Den optiske sensoren er plassert på baksiden av
enheten.
• Se Tips for unøyaktige pulsdata, side 10 for å få mer
informasjon om pulsmåling på håndleddet.
• Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktighet, kan du gå til
garmin.com/ataccuracy.
Tips for unøyaktige pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Rengjør og tørk av armen din før du tar på deg enheten.
10
Connect IQ – funksjoner
Konfigurere varsler for unormal puls
Du kan angi at enheten skal varsle deg når pulsen overskrider et
visst antall slag per minutt (bpm) etter en periode med
inaktivitet.
1 Hold inne MENU når pulswidgeten er åpen.
2 Velg Alternativer > Varsel om unormal puls > Status > På.
3 Velg Varselgrense.
4 Velg en grenseverdi for pulsen.
Det vises en melding og enheten vibrerer hver gang du
overstiger denne grenseverdien.
Slå av pulsmåleren på håndleddet
Standardinnstillingen for Pulsm. på håndl. er Automatisk.
Enheten tar automatisk i bruk pulsmåleren på håndleddet med
mindre du parkobler enheten med en ANT+ pulsmåler.
1 Hold nede MENU når pulswidgeten er åpen.
2 Velg Alternativer > Status > Av.
Sette på pulsmåleren
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen.
Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under
aktiviteten.
1 Om nødvendig fester du forlengelsesstroppen til
pulsmåleren.
2 Fukt elektrodene på baksiden av pulsmåleren for å
opprette god kontakt mellom brystet og senderen.
3 Logoen for Garmin skal være riktig vei når du har på deg
pulsmåleren.
Festene
og
skal være på høyre side.
4 Spenn pulsmåleren rundt brystet, og fest spennen på
stroppen.
MERK: Kontroller at vaskelappen ikke brettes.
Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.
Tips for unøyaktige pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Fukt elektrodene på nytt, eventuelt også kontaktlappene.
• Stram stroppen rundt brystet.
• Varm opp i 5 til 10 minutter.
• Følg instruksjonene for å ta vare på pulsmåleren (Ta vare på
pulsmåleren, side 11).
• Ha på deg en bomullsskjorte eller fukt begge sider av
stroppen grundig.
Syntetiske stoffer som gnisser eller blafrer mot pulsmåleren,
kan skape statisk elektrisitet som forstyrrer pulssignalene.
• Beveg deg vekk fra kilder som kan forstyrre pulsmåleren.
Kilder som kan forårsake forstyrrelser, kan omfatte
elektromagnetiske felt, enkelte trådløse sensorer på 2,4 Ghz,
Pulsfunksjoner
høyspentledninger, elektriske motorer, ovner,
mikrobølgeovner, trådløse telefoner på 2,4 Ghz og trådløse
LAN-tilgangspunkter.
Ta vare på pulsmåleren
LES DETTE
Oppsamling av svette og salt på stroppen kan redusere
pulsmålerens evne til å rapportere nøyaktige data.
• Skyll pulsmåleren etter hver bruk.
• Vask pulsmåleren for hånd etter hver sjuende bruk eller hver
gang du har svømt i basseng. Bruk en liten mengde mildt
vaskemiddel, for eksempel oppvaskmiddel.
MERK: Pulsmåleren kan bli ødelagt hvis du bruker for mye
vaskemiddel.
• Ikke legg pulsmåleren i en vaskemaskin eller en
tørketrommel.
• Heng opp pulsmåleren eller legg den flatt når du skal tørke
den.
Løpsdynamikk
Du kan bruke en kompatibel quatix enhet parkoblet med
HRM-Tri™ tilbehøret eller andre tilbehør for løpsdynamikk for å
få tilbakemelding i sanntid om løpestilen din. Hvis quatix
enheten ble levert med HRM-Tri tilbehøret, er enhetene allerede
parkoblet.
Tilbehøret for løpsdynamikk har en akselerasjonsmåler som
måler torsobevegelser for å beregne seks forskjellige løpedata.
Pedalfrekvens: Pedalfrekvens er antall skritt per minutt.
Funksjonen viser totalt antall skritt (høyre og venstre fot
kombinert).
Vertikal oscillasjon: Vertikal oscillasjon vil si sprett i
løpsbevegelsen. Funksjonen viser den vertikale bevegelsen
for torso målt i centimeter.
Tid med bakkekontakt: Tid med bakkekontakt er tiden hvert
skritt berører bakken mens du løper. Dette måles i
millisekunder.
MERK: Tid med bakkekontakt og balanse for tid med
bakkekontakt kan ikke beregnes mens du går.
Balanse for tid med bakkekontakt: Balanse for tid med
bakkekontakt viser balansen mellom venstre og høyre for din
tid med bakkekontakt mens du løper. Dette vises som et
prosenttall. For eksempel 53,2 med en pil som peker mot
venstre eller høyre.
Skrittlengde: Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den
ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken. Dette
måles i meter.
Vertikalt forholdstall: Vertikalt forholdstall er forholdet mellom
vertikal oscillasjon og skrittlengde. Dette vises som et
prosenttall. Et lavere tall betyr vanligvis en bedre løpestil.
Trene med løpsdynamikk
Før du kan se løpsdynamikken, må du ta på et
løpsdynamikktilbehør, for eksempel HRM-Tri, og parkoble det
med enheten (Parkoble trådløse sensorer, side 29). Hvis quatix
5 ble levert med tilbehøret, er enhetene allerede parkoblet, og
quatix 5 er klar til å vise dataskjermbilder med løpsdynamikk.
1 Velg et alternativ:
• Hvis løpsdynamikktilbehøret og quatix 5-enheten er
parkoblet, kan du gå direkte til trinn 7.
• Hvis løpsdynamikktilbehøret og quatix 5-enheten ikke
allerede er parkoblet, fullfører du alle trinnene i denne
fremgangsmåten.
2 Hold nede MENU.
3 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
4 Velg en aktivitet.
11
5 Velg aktivitetsinnstillingene.
6 Velg Dataskjermer > Legg til ny.
7 Velg et dataskjermbilde for løpsdynamikk.
8 Ta en løpetur (Starte en aktivitet, side 2).
9 Velg UP eller DOWN for å åpne skjermbildet for
løpsdynamikk med statistikk.
MERK: Skjermbildene for løpsdynamikk er ikke tilgjengelige
for alle aktiviteter.
Fargemålere og løpsdynamikkdata
Skjermbildene for løpsdynamikk viser en fargemåler for den primære målingen. Du kan vise kadens, vertikal oscillasjon, tid med
bakkekontakt, balanse for tid med bakkekontakt eller vertikalt forholdstall som den primære målingen. Fargemåleren viser
løpsdynamikken din sammenlignet med data fra andre løpere. Fargesonene er basert på prosentiler.
Garmin har undersøkt mange løpere på forskjellige nivåer. Dataverdiene i de røde og oransje sonene er typiske for mindre erfarne
eller langsommere løpere. Dataverdiene i de grønne, blå og lilla sonene er typiske for mer erfarne eller raskere løpere. Mer erfarne
løpere har ofte kortere tid med bakkekontakt, lavere vertikal oscillasjon, lavere vertikalt forholdstall og høyere kadens enn mindre
erfarne løpere. Samtidig har høye løpere ofte litt lavere kadens, lengre skritt og litt høyere vertikal oscillasjon. Vertikalt forholdstall er
den vertikale oscillasjonen din delt på skrittlengden din. Det har ingen sammenheng med høyden din.
Gå til www.garmin.com/runningdynamics hvis du vil ha mer informasjon om løpsdynamikk. Hvis du vil ha mer teori og tolkninger av
løpsdynamikkdata, kan du oppsøke anerkjente publikasjoner og webområder om løping.
Fargesone Prosentil i sone Pedalfrekvensområde Område for tid med bakkekontakt
Lilla
>95
>183 spm
<218 ms
Blå
70-95
174–183 spm
218–248 ms
Grønn
30-69
164-173 spm
249-277 ms
Oransje
5–29
153-163 spm
278-308 ms
Rød
<5
<153 spm
>308 ms
Balansedata for tid med bakkekontakt
Balanse for tid med bakkekontakt måler hvor symmetrisk du løper. Dette vises som en prosentandel av den totale tiden din med
bakkekontakt. 51,3 % med en pil mot venstre, for eksempel, indikerer at brukeren løper med venstre fot oftere i kontakt med bakken.
Hvis dataskjermbildet viser begge tallene, for eksempel 48–52, er 48 % venstre fot og 52 % høyre.
Fargesone
Rød
Oransje
Grønn
Oransje
Rød
Symmetri
Dårlig
OK
Bra
OK
Dårlig
Prosentandel av andre løpere
5%
25%
40%
25%
5%
Balanse for tid med bakkekontakt >52,2 % V 50,8–52,2 % V 50,7 % V–50,7 % H 50,8–52,2 % H >52,2 % H
Under utviklingen og testingen av løpsdynamikkene, oppdaget teamet fra Garmin en sammenheng mellom skader og store
ubalanser hos enkelte løpere. Hos mange løpere pleier balanse for tid med bakkekontakt å avvike ytterligere fra 50/50 når de løper
opp eller ned bakker. De fleste løpetrenere er enige i at det er bra med en symmetrisk løpestil. Eliteløpere har som oftest hurtige og
godt balanserte skritt.
Du kan se fargemåleren eller datafeltet mens du løper, eller du kan se oppsummeringen på Garmin Connect kontoen når løpeturen
er over. På samme måte som andre løpsdynamikkdata, er balanse for tid med bakkekontakt et kvantitativt mål som hjelper deg med
å lære mer om løpestilen din.
Data om vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall
Dataområdene for vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall er litt ulike avhengig av sensoren og hvorvidt den er plassert på brystet
(HRM-Tri eller HRM-Run™ tilbehør) eller i livet (Running Dynamics Pod tilbehør).
Fargesone Prosentil i sone Område for vertikal
oscillasjon på brystet
Område for vertikal
oscillasjon i livet
Vertikalt forholdstall på Vertikalt forholdstall i
brystet
livet
Lilla
>95
<6,4 cm
<6,8 cm
<6,1 %
<6,5%
Blå
70-95
6,4–8,1 cm
6,8-8,9 cm
6,1-7,4%
6,5-8,3%
Grønn
30-69
8,2-9,7 cm
9,0-10,9 cm
7,5-8,6%
8,4-10,0%
Oransje
5–29
9,8-11,5 cm
11,0-13,0 cm
8,7-10,1%
10,1-11,9%
Rød
<5
>11,5 cm
>13,0 cm
>10,1 %
>11,9%
Tips for manglende data om løpsdynamikk
Hvis det ikke vises data for løpsdynamikk, kan du prøve disse
tipsene.
• Sørg for å ha et tilbehør for løpsdynamikk, for eksempel
HRM-Tri.
Tilbehør med løpsdynamikk er merket med på fremsiden
av modulen.
• Parkoble tilbehøret for løpsdynamikk med quatix enheten
igjen, i henhold til instruksjonene.
• Hvis dataene for løpsdynamikk kun viser nuller, kontrollerer
du at tilbehøret er festet med riktig side opp.
12
MERK: Tid med bakkekontakt og balanse vises bare mens
du løper. Dette kan ikke beregnes mens du går.
Ytelsesmålinger
Disse ytelsesmålingene er beregninger som kan hjelpe deg med
å spore og forstå treningsaktivitetene dine og prestasjonene
dine i konkurranser. Målingene krever at du utfører noen
aktiviteter med pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel
pulsmåler med bryststropp. Ytelsesmålinger for sykling krever
en pulsmåler og en kraftmåler.
Disse beregningene er gitt og støttes av Firstbeat. Du finner mer
informasjon på www.garmin.com/physio.
Pulsfunksjoner
registrere FTP-en din (Functional Threshold Power) under en
aktivitet.
MERK: Enheten registrerer makspuls bare når pulsen din er
høyere enn verdien som er angitt i brukerprofilen din.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Fysiologiske målinger > Automatisk
registrering.
3 Velg et alternativ.
MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med.
Du må gjennomføre noen aktiviteter for at enheten skal få
kunnskap om prestasjonene dine.
Treningsstatus: Treningsstatusen viser hvordan treningen din
har innvirkning på formen og prestasjonene dine.
Treningsstatusen din er basert på endringer av
treningsbelastningen og kondisjonsberegningen din over en
lengre periode.
kondisjonsberegning: Kondisjon vil si maksimalt
oksygenvolum (i milliliter) som du bruker per minutt per kilo
med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
Restitusjonstid: Restitusjonstiden viser hvor mye tid som
gjenstår før du er fullt restituert og klar til en ny, hard
treningsøkt.
Treningsbelastning: Treningsbelastningen er summen av
EPOC (Excess Post-exercise Oxygen Consumption) for de
sju siste dagene. EPOC er en beregning av hvor mye energi
kroppen din bruker på restitusjon etter en treningsøkt.
Antatte løpstider: Enheten bruker kondisjonsberegningen og
publiserte datakilder til å gi en måltid basert på den gjeldende
kondisjonen din. Denne beregningen antar at du har fullført
riktig trening for løpet.
Test av pulsvariasjonsstress: Testen av pulsvariasjonsstress
krever en Garmin pulsmåler med bryststropp. Enheten måler
variasjoner i pulsen din mens du står stille i tre minutter.
Dette er det generelle stressnivået ditt. Skalaen går fra 1 til
100, der en lavere poengsum indikerer et lavere stressnivå.
Ytelseskondisjon: Ytelseskondisjonen er en vurdering i sanntid
som gjøres når du har vært aktiv i 6–20 minutter. Den kan
legges til som et datafelt, slik at du kan se ytelseskondisjonen
din under resten av aktiviteten. Den sammenligner din
kondisjonen din i sanntid med den gjennomsnittlige formen
din.
FTP (Functional Threshold Power): Enheten bruker
informasjonen du oppga første gang du konfigurerte
brukerprofilen din, til å beregne FTP-en. Hvis du ønsker en
mer nøyaktig vurdering, kan du utføre en veiledet test.
Melkesyreterskel: Melkesyreterskel krever en pulsmåler med
bryststropp. Melkesyreterskelen er det punktet der musklene
dine raskt begynner å bli slitne. Enheten måler
melkesyreterskelen din basert på pulsen og hastigheten din.
Slå av prestasjonsvarsler
Prestasjonsvarsler er slått på som standard. Enkelte
prestasjonsvarsler vises når aktiviteten er fullført. Enkelte
prestasjonsvarsler vises under en aktivitet eller når du oppnår
en ny prestasjonsmåling, for eksempel en ny
kondisjonsberegning.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Fysiologiske målinger > Varsler om
ytelse.
3 Velg et alternativ.
Oppdage ytelsesmålinger automatisk
Funksjonen Automatisk registrering er slått på som standard.
Enheten kan automatisk registrere makspuls og
melkesyreterskel under en aktivitet. Når enheten din er
parkoblet med en kompatibel kraftmåler, kan den automatisk
Pulsfunksjoner
Synkonisere aktiviteter og ytelsesmålinger
Du kan synkronisere aktiviteter og ytelsesmålinger fra andre
Garmin enheter til quatix 5-enheten din ved hjelp av Garmin
Connect kontoen din. Dette gjør at enheten gjenspeiler
treningsstatusen og formen din mer nøyaktig. Du kan for
eksempel registrere en tur med en Edge enhet og se
aktivitetsinformasjon og total treningsbelastning på quatix 5enheten.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Fysiologiske målinger > TrueUp.
Når du synkroniserer enheten med smarttelefonen din, vises
nylige aktiviteter og ytelsesmålinger fra de andre Garmin
enhetene dine på quatix 5-enheten.
Treningsstatus
Treningsstatusen viser hvordan treningen virker inn på form og
prestasjoner. Treningsstatusen din er basert på endringer av
treningsbelastningen og kondisjonsberegningen din over en
lengre periode. Du kan bruke treningsstatusen til å planlegge
fremtidig trening og fortsette å forbedre formen.
Nærmer seg toppen: Formtopp betyr at du er i ideell løpsform.
Den nylige reduksjonen i treningsbelastning gjør at kroppen
kan restituere seg og fullstendig kompensere for tidligere
trening. Du bør planlegge fremover, da denne formtoppen
kun er mulig å opprettholde over en kort tid.
Produktiv: Nåværende treningsbelastning får formen og ytelsen
til å gå i riktig retning. Pass på å legge inn
restitusjonsperioder i treningen for å opprettholde formen.
Oppretthold: Nåværende treningsbelastning er tilstrekkelig til å
opprettholde formen. Hvis du vil se forbedringer, kan du
prøve å legge inn variasjoner i treningsøktene eller øke
treningsmengden.
Nedtrapping: Lettere treningsbelastning gjør kroppen i stand til
å restituere seg, noe som er svært viktig i lengre perioder
med hard trening. Du kan gå tilbake til høyere
treningsbelastning når du føler deg klar.
Ikke produktiv: Treningsbelastningen er på et godt nivå, men
formen er dalende. Det kan hende at kroppen din strever
med restitusjonen, så du bør følge med på den generelle
helsetilstanden din, inkludert stress, ernæring og hvile.
Styrke og kondisjon reduseres: Styrke og kondisjon
reduseres når du trener mye mindre enn vanlig i en uke eller
mer, slik at formen påvirkes. Du kan forsøke å øke
treningsbelastningen hvis du vil se forbedringer.
Jobber for hardt: Treningsbelastningen er svært høy og virker
mot sin hensikt. Kroppen din trenger hvile. Du bør gi deg selv
tid til restitusjon ved å legge inn lettere trening i planen.
Ingen status: Enheten trenger en eller to ukers
treningshistorikk, inkludert aktiviteter med
kondisjonsberegning fra løping eller sykling, for å kunne
beregne treningsstatus.
Tips om treningsstatusfunksjonen
Treningsstatusfunksjonen avhenger av oppdaterte vurderinger
av formen din, inkludert minst to kondisjonsberegninger per uke.
Kondisjonsberegningen oppdateres etter løp eller turer utendørs
der pulsen din når minst 70 % av makspulsen din i flere
minutter. Terrengløp og løpeaktiviteter innendørs genererer ikke
13
noen kondisjonsberegning. På denne måten opprettholdes en
nøyaktig beregning av formen din.
Her er noen tips om hvordan du kan få mest mulig ut av
treningsstatusfunksjonen.
• Løp eller sykle utendørs med en kraftmåler minst to ganger i
uken, og nå en puls som er høyere enn 70 % av makspulsen
din i minst ti minutter.
Når du har brukt enheten i én uke, bør treningsstatusen være
tilgjengelig.
• Registrer alle treningsaktivitetene dine på denne enheten,
eller aktiver TrueUp™ funksjonen, slik at enheten kan lære
mer om treningen din (Synkonisere aktiviteter og
ytelsesmålinger, side 13).
Om kondisjonsberegninger
Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du
bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk
prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form.
quatix 5-enheten krever en pulsmåler på håndleddet eller en
kompatibel pulsmåler med bryststropp for å kunne vise
kondisjonsberegningen din. Enheten har separate
kondisjonsberegninger for løping og sykling. For å få en
nøyaktig kondisjonsberegning må du enten løpe utendørs med
GPS, eller sykle med en kompatibel kraftmåler, ved middels høy
intensitet i flere minutter.
Kondisjonsberegningen vises som et tall, en beskrivelse og en
posisjon på en måler på enheten din. På Garmin Connect
kontoen din kan du se flere detaljer om kondisjonsberegningen
din, inkludert kondisjonsalderen din. Kondisjonsalderen din gir
deg en pekepinn på hvor god form du er i sammenlignet med en
person av samme kjønn i en annen alder. Etter hvert som du
trener, kan du senke kondisjonsalderen din.
Lilla
Overlegent
Blå
Utmerket
Grønn
Bra
Oransje
OK
Rød
Dårlig
VO2-maks.-data er gitt av FirstBeat. VO2 maks.-analyse gis
med tillatelse av The Cooper Institute . Du finner mer
informasjon i tillegget (Standardverdier for kondisjonsberegning,
side 36) og på www.CooperInstitute.org.
®
Få kondisjonsberegning for løping
Denne funksjonen krever en pulsmåler på håndleddet eller en
kompatibel pulsmåler med bryststropp. Hvis du bruker en
pulsmåler med bryststropp, må du ta den på og parkoble den
med enheten (Parkoble trådløse sensorer, side 29). Hvis quatix
5 enheten ble levert med en pulsmåler, er enhetene allerede
parkoblet.
Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen
(Konfigurere brukerprofilen, side 16) og angir makspulsen din
(Angi pulssoner, side 16). Beregningen kan virke unøyaktig til å
begynne med. Enheten trenger et par løpeturer for å forstå
hvordan du løper.
1 Løp utendørs i minst ti minutter.
2 Velg Lagre når du er ferdig med løpeturen.
14
3 Velg UP eller DOWN for å vise prestasjonswidgeten.
4 Velg START for å bla gjennom prestasjonsmålingene.
Få kondisjonsberegning for sykling
Denne funksjonen krever en kraftmåler og en pulsmåler på
håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp.
Kraftmåleren må parkobles med quatix 5-enheten (Parkoble
trådløse sensorer, side 29). Hvis du bruker en pulsmåler med
bryststropp, må du ta den på og parkoble den med enheten din.
Hvis quatix 5 enheten ble levert med en pulsmåler, er enhetene
allerede parkoblet.
Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen
(Konfigurere brukerprofilen, side 16) og angir makspulsen din
(Angi pulssoner, side 16). Beregningen kan virke unøyaktig til å
begynne med. Enheten trenger et par turer for å forstå hvordan
du sykler.
1 Sykle med konstant høy intensitet i minst 20 minutter.
2 Etter turen velger du Lagre.
3 Velg UP eller DOWN for å vise prestasjonswidgeten.
4 Velg START for å bla gjennom prestasjonsmålingene.
Restitusjonstid
Du kan bruke en Garmin enhet med pulsmåling på håndleddet
eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp for å se hvor mye
tid som gjenstår før du er klar for en ny, hard treningsøkt.
MERK: Den anbefalte restitusjonstiden beregnes ut fra
kondisjonsberegningen din og kan virke unøyaktig til å begynne
med. Du må gjennomføre noen aktiviteter for at enheten skal få
kunnskap om prestasjonene dine.
Restitusjonstiden vises umiddelbart etter en aktivitet. Tidtakeren
teller ned til tilstanden er optimal for å starte på en ny, hard
treningsøkt.
Vise nedtrappingstiden
Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen
(Konfigurere brukerprofilen, side 16) og angir makspulsen din
(Angi pulssoner, side 16).
1 Ta en løpetur.
2 Velg Lagre når du er ferdig med løpeturen.
Restitusjonstiden vises. Den maksimale tiden er 4 dager.
MERK: Fra urskiven kan du velge UP eller DOWN for å vise
prestasjonswidgeten. Eller du kan velge START for å bla
gjennom prestasjonsmålingene og se restitusjonstiden din.
Restitusjonspuls
Hvis du trener med en pulsmåler på håndleddet eller en
kompatibel pulsmåler med bryststropp, kan du sjekke
restitusjonspulsverdien etter hver aktivitet. Restitusjonspuls er
forskjellen mellom pulsen din når du er aktiv og to minutter etter
at aktiviteten er over. Et eksempel: Du har tatt en vanlig løpetur
og stopper tidtakeren. Pulsen din er 140 slag/min. Etter to
minutter uten aktivitet eller med nedvarming er pulsen 90 slag/
min. Restitusjonspulsen er 50 slag/min (140 minus 90). Noen
studier har funnet korrelasjoner mellom restitusjonspuls og
hjertets helse. Høyere tall angir som regel sunnere hjerter.
TIPS: Du får best resultat hvis du står stille i to minutter mens
enheten beregner restitusjonspulsverdien. Du kan lagre eller
forkaste aktiviteten når denne verdien vises.
Treningsbelastning
Treningsbelastning er en måling av treningsvolumet ditt over de
siste syv dagene. Det er summen av EPOC (Excess Postexercise Oxygen Consumption) for de sju siste dagene. Måleren
indikerer hvorvidt den nåværende belastningen er lav eller høy,
eller om den er innenfor det optimale området for å opprettholde
eller forbedre formen. Optimalt område beregnes ut fra
individuelt formnivå og treningshistorikk. Området justeres etter
hvert som treningstid og -intensitet øker eller minker.
Pulsfunksjoner
Vise antatte løpstider
Pulsvariasjoner og stressnivå
Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen
(Konfigurere brukerprofilen, side 16) og angir makspulsen din
(Angi pulssoner, side 16).
Enheten bruker kondisjonsberegningen (Om
kondisjonsberegninger, side 14) og publiserte datakilder til å gi
en måltid basert på din gjeldende kondisjon. Denne beregningen
antar at du har fullført riktig trening for løpet.
MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med.
Enheten trenger et par løpeturer for å forstå hvordan du løper.
1 Velg UP eller DOWN for å vise prestasjonswidgeten.
2 Velg START for å bla gjennom prestasjonsmålingene.
Enheten viser antatte løpstider for 5 km, 10 km, halvmaraton
og maraton.
Stressnivået baseres på en tre minutter lang test som utføres
mens du står i ro. quatix enheten analyserer da variasjoner i
pulsen din for å regne ut det generelle stressnivået ditt. Trening,
søvn, ernæring og stress i livet generelt er faktorer som har
innvirkning på løpsytelsen din. Stressnivået spenner mellom 1
og 100, der 1 er en svært lav stresstilstand og 100 er en svært
høy stresstilstand. Når du kjenner stressnivået ditt, kan du
avgjøre hvor tøff trening kroppen din er klar for.
Om treningseffekt
Treningseffekt måler hvordan en aktivitet påvirker den aerobe
og anaerobe formen din. Treningseffekt samles opp under
aktiviteten. Etter hvert som aktiviteten pågår, vil verdien for
treningseffekt øke, slik at du får vite hvordan aktiviteten har
forbedret formen din. Treningseffekt fastsettes av informasjonen
i brukerprofilen din, pulsen, varigheten og intensiteten på
aktiviteten.
Aerob treningseffekt bruker pulsen til å måle hvordan den
samlede intensiteten i en treningsøkt påvirker den aerobe
formen. Dette indikerer om treningsøkten hadde en
opprettholdende eller forbedrende effekt på formen. Total EPOC
i under øvelsen kartlegges som en serie verdier som angir
treningsnivå og treningsvaner. Rolige treningsøkter med
moderat intensitet eller treningsøkter med lengre intervaller (>
180 sek.) har en positiv effekt på det aerobe stoffskiftet og gir en
forbedret aerob treningseffekt.
Anaerob treningseffekt bruker puls og hastighet (eller kraft) til å
beregne hvilken effekt treningen har på evnen til å prestere med
svært høy intensitet. Du mottar en verdi basert på det anaerobe
bidraget til EPOC og på type aktivitet. Gjentatte intervaller med
høy intensitet på 10 til 120 sekunder har en svært god
innvirkning på den anaerobe kapasiteten din og fører til en
bedre anaerob treningseffekt.
Det er viktig å vite at treningseffekttallene dine (fra 0,0 til 5,0)
kan virke unormalt høye under de første aktivitetene. Du må
utføre flere aktiviteter før enheten lærer den aerobe og
anaerobe formen din.
Du kan legge til treningseffekt som et datafelt på et av
treningsskjermbildene dine, slik at du kan holde oversikten
gjennom hele løpeturen.
Fargesone
Treningseffekt
Aerob effekt
Anaerob effekt
Fra 0,0 til 0,9
Ingen
forbedring.
Ingen
forbedring.
Fra 1,0 til 1,9
Liten forbedring. Liten forbedring.
Fra 2,0 til 2,9
Opprettholder
aerob form.
Fra 3,0 til 3,9
Forbedrer aerob Forbedrer
form.
anaerob form.
Fra 4,0 til 4,9
Forbedrer aerob Forbedrer
form betydelig. anaerob form
betydelig.
5,0
Jobber for hardt
og kan være
skadelig uten
tilstrekkelig restitusjonstid.
Opprettholder
anaerob form.
Jobber for hardt
og kan være
skadelig uten
tilstrekkelig restitusjonstid.
Teknologien for treningseffekt leveres og støttes av Firstbeat
Technologies Ltd. Du finner mer informasjon på
www.firstbeattechnologies.com.
Pulsfunksjoner
Visning av variasjoner i puls og stressnivå
Denne funksjonen krever en Garmin pulsmåler med bryststropp.
Før du kan se nivået for pulsvariasjonsstress, må du ta på en
pulsmåler og parkoble den med enheten (Parkoble trådløse
sensorer, side 29). Hvis quatix 5 enheten ble levert med en
pulsmåler, er enhetene allerede parkoblet.
TIPS: Garmin anbefaler at du måler stressnivået på omtrent
samme tidspunkt og under omtrent samme forhold hver dag.
1 Hvis nødvendig velger du START > Legg til > HRV Stress
for å legge til stressappen i applisten.
2 Velg Ja for å legge til appen i favorittlisten.
3 Velg START > HRV Stress > START på urskiven.
4 Stå stille og slapp av i tre minutter.
Ytelseskondisjon
Mens du gjennomfører en aktivitet, for eksempel løping eller
sykling, analyserer ytelseskondisjonsfunksjonen tempoet ditt,
pulsen din og variasjoner i pulsen for å gjøre en
sanntidsvurdering av evnen din til å prestere sammenlignet med
den gjennomsnittlige formen din. Den tilsvarer omtrent
prosentavviket i sanntid fra grunnlinjen din for
kondisjonsberegning.
Verdier for ytelseskondisjon spenner mellom –20 og +20. Etter
de første 6–20 minuttene av aktiviteten din viser enheten
ytelseskondisjonsverdien din. En verdi på +5 betyr for eksempel
at du er uthvilt og i grei form og kan klare en god løpetur eller
sykkeltur. Du kan legge til ytelseskondisjon som et datafelt på et
av treningsskjermbildene dine, slik at du kan holde oversikten
gjennom hele aktiviteten. Ytelseskondisjon kan også være en
indikator på hvor sliten du er, særlig etter en lang treningsøkt.
MERK: Du må løpe eller sykle noen turer med pulsmåler for at
enheten skal kunne gi en nøyaktig kondisjonsberegning og lære
seg mer om løps- eller sykkelkondisjonen din (Om
kondisjonsberegninger, side 14).
Se ytelseskondisjonen din
Denne funksjonen krever en pulsmåler på håndleddet eller en
kompatibel pulsmåler med bryststropp.
1 Legg til Ytelsesforhold til et dataskjermbilde (Tilpasse
dataskjermbildene, side 23).
2 Dra ut på løpetur eller sykkeltur.
Ytelseskondisjonen din vises etter 6–20 minutter.
3 Bla til dataskjermbildet for å se ytelseskondisjonen din
gjennom hele løpeturen eller sykkelturen.
Melkesyreterskel
Melkesyreterskelen er det nivået av treningsintensitet der
melkesyre begynner å samles opp i blodet. Når du løper, gir
dette et bilde av tempo eller hvor mye du anstrenger deg. Når
du ligger over denne terskelen mens du løper, begynner
kroppen å bli sliten. For erfarne løpere ligger terskelen omtrent
på 90 % av makspuls og mellom løpstempoene for 10 km og
halvmaraton. For gjennomsnittlige løpere kan
melkesyreterskelen ofte ligge langt lavere enn 90 % av
makspuls. Hvis du kjenner melkesyreterskelen din, kan du
lettere avgjøre hvor hardt du kan trene og når du kan ta i litt i
konkurranser.
15
Hvis du kjenner pulsnivået for melkesyreterskelen din, kan du
angi den i innstillingene for brukerprofilen din (Angi pulssoner,
side 16).
Gjennomføre en veiledet test for beregne melkesyreter­
skelen
Denne funksjonen krever en Garmin pulsmåler med bryststropp.
Før du kan gjennomføre den veiledede testen, må du ta på deg
en pulsmåler og parkoble den med enheten (Parkoble trådløse
sensorer, side 29).
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen fra det første
oppsettet og kondisjonsberegningen din til å beregne
melkesyreterskelen din. Enheten registrerer automatisk
melkesyreterskelen din under løpeturer med pulsmåling der du
holder jevnt høy intensitet.
TIPS: Du må løpe noen turer med pulsmåler med bryststropp for
at enheten skal kunne gi en nøyaktig makspuls- og
kondisjonsberegning. Hvis du har vanskeligheter med å få utført
en beregning av melkesyreterskel, kan du prøve å senke
verdien din for makspuls manuelt.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet for løping utendørs.
GPS må brukes for å kunne gjennomføre testen.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Trening > Veiledet test av melkesyreterskel.
5 Start tidtakeren, og følg instruksjonene på skjermen.
Når du er i gang med løpeturen, viser enheten varigheten av
hvert trinn, målet og gjeldende pulsdata. Det vises en
melding når testen er fullført.
6 Når du har fullført den veiledede testen, stopper du tidtakeren
og lagrer aktiviteten.
Hvis dette er din første beregning av melkesyreterskel, ber
enheten deg om å oppdatere pulssonene dine basert på
melkesyreterskelpulsen din. Hver gang du får en ny
beregning av melkesyreterskelen din, ber enheten deg om å
godta eller avvise beregningen.
Få beregnet FTP
Før du kan få FTP-beregningen (terskelwatt), må du parkoble en
pulsmåler med bryststropp og en kraftmåler med enheten
(Parkoble trådløse sensorer, side 29), og du må få en
kondisjonsberegning (Få kondisjonsberegning for sykling,
side 14).
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen fra det første
oppsettet og kondisjonsberegningen din til å beregne FTPverdien. Enheten registrerer automatisk FTP-verdien din under
sykkelturer med puls- og kraftmåling der du holder jevnt høy
intensitet.
1 Velg UP eller DOWN for å vise prestasjonswidgeten.
2 Velg START for å bla gjennom prestasjonsmålingene.
Beregnet FTP vises som en verdi målt i watt per kilo,
utgangseffekt i watt og en stilling på fargemåleren.
Lilla
Overlegent
Blå
Utmerket
Grønn
Bra
Oransje
OK
Rød
Har ikke trent
Du finner mer informasjon i tillegget (FTP-verdier, side 37).
MERK: Når et prestasjonsvarsel gir beskjed om en ny FTPberegning, kan du velge Godta for å lagre den nye FTPverdien, eller velge Avslå for å beholde den nåværende FTPverdien (Slå av prestasjonsvarsler, side 13).
Gjennomføre en FTP­test
Før du kan utføre en test for å fastslå FTP-verdien din
(terskelwatt eller Functional Treshold Power), må du parkoble
16
en pulsmåler med bryststropp og en kraftmåler med enheten din
(Parkoble trådløse sensorer, side 29), og du må få en
kondisjonsberegning (Få kondisjonsberegning for sykling,
side 14).
MERK: FTP-testen er en utfordrende treningsøkt som det tar
omtrent 30 minutter å gjennomføre. Velg en praktisk og for det
meste flat rute som gjør det mulig å sykle med jevnt økende
innsats, som i et temporitt.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en sykkelaktivitet.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Trening > FTP-veiledet test.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Når du starter sykkelturen, viser enheten hvert trinn av
testen, målet og gjeldende kraftdata. Det vises en melding
når testen er fullført.
6 Når du har fullført den veiledede testen, fullfører du
nedvarmingen, stopper tidtakeren og lagrer aktiviteten.
FTP vises som en verdi målt i watt per kilo, utgangseffekt i
watt, og en stilling på fargemåleren.
7 Velg et alternativ:
• Velg Godta for å lagre den nye FTP-verdien.
• Velg Avslå for å beholde gjeldende FTP-verdi.
Trening
Konfigurere brukerprofilen
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, fødselsår, høyde,
vekt, pulssone og kraftsone. Enheten bruker denne
informasjonen til å beregne nøyaktige treningsdata.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Brukerprofil.
3 Velg et alternativ.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 17) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Angi pulssoner
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å bestemme standard pulssoner. Du kan stille inn
ulike pulssoner for sportsprofiler som blant annet løping, sykling
og svømming. Angi makspuls for å få nøyaktige kaloridata under
aktiviteten. Du kan også angi hver pulssone og hvilepuls
Trening
manuelt. Du kan justere sonene på enheten manuelt eller ved
hjelp av Garmin Connect kontoen.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Brukerprofil > Puls.
3 Velg Makspuls, og angi makspulsen din.
Funksjonen Automatisk registrering kan brukes til automatisk
loggføring av makspuls under en aktivitet (Oppdage
ytelsesmålinger automatisk, side 13).
4 Velg MELKESYRETERSKELPULS > Angi manuelt og angi
melkesyreterskelpuls.
Du kan gjennomføre en guidet test for å beregne
melkesyreterskelen din (Melkesyreterskel, side 15).
Funksjonen Automatisk registrering kan brukes til automatisk
loggføring av melkesyreterskel under en aktivitet (Oppdage
ytelsesmålinger automatisk, side 13).
5 Velg Hvilepuls, og angi hvilepulsen.
Du kan bruke den gjennomsnittlige hvilepulsen målt av
enheten din, eller du kan angi en egendefinert hvilepuls.
6 Velg Soner > Basert på.
7 Velg et alternativ:
• Velg BPM for å vise og redigere sonene i slag per minutt.
• Velg Prosent av maksimal puls for å se og redigere
sonene som prosentandeler av makspulsen din.
• Velg %pulsreserve for å se og redigere sonene som
prosentandeler av pulsreserven din (makspuls minus
hvilepuls).
• Velg % MSTP for å se og redigere sonene som
prosentandeler av melkesyreterskelpulsen din.
8 Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
9 Velg Legg til puls for sport, og velg en sportsprofil for å
legge til separate pulssoner (valgfritt).
10 Gjenta trinn 3 til og med 8 for å legge til pulssoner for sport
(valgfritt).
La enheten angi pulssonene
Standardinnstillingene gjør det mulig for enheten å registrere
makspulsen din og angi pulssonene dine som prosentandeler av
makspulsen.
• Kontroller at innstillingene i brukerprofilen er riktige
(Konfigurere brukerprofilen, side 16).
• Løp ofte med pulsmåleren på håndleddet eller med
bryststropp.
• Prøv noen pulstreningsplaner, som du finner i Garmin
Connect kontoen din.
• Se pulsetrender og tidssoner ved hjelp av Garmin Connect
kontoen din.
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
4
80–90 %
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
Stille inn kraftsoner
Verdiene for sonene er standardsoner basert på kjønn, vekt og
gjennomsnittlig kapasitet, og står kanskje ikke i stil med din
personlige kapasitet. Hvis du kjenner til FTP-verdien din
(terskelwatt), kan du angi den og tillate at programvaren
beregner kraftsonene dine automatisk. Du kan justere sonene
på enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect kontoen.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Brukerprofil > Kraftsoner > Basert på.
3 Velg et alternativ:
• Velg Watt for å vise og redigere sonene i watt.
• Velg % FTP for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din FTP.
Velg
FTP, og angi terskelwattverdien.
4
5 Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
6 Velg om nødvendig Minimalt, og angi en minimumsverdi for
kraft.
Aktivitetsmåling
Aktivitetssporingsfunksjonen registrerer antall skritt per dag,
tilbakelagt distanse, intensitetsminutter, antall etasjer du har gått
opp, kaloriforbruk og søvnstatistikk for hver registrerte dag.
Forbrente kalorier inkluderer grunnleggende stoffskifte pluss
aktivitetskalorier.
Antallet skritt i løpet av dagen vises i skrittwidgeten. Antall skritt
oppdateres regelmessig.
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling og treningsmålinger, kan du gå til garmin.com
/ataccuracy.
Automatisk mål
Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på
tidligere aktivitetsnivå. Enheten viser deg fremdriften mot ditt
daglige mål
etter hvert som du beveger deg.
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Trening
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du
angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din.
Bruke bevegelsesvarsler
Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede
stoffskifteendringer. Bevegelsesvarsleren minner deg på at du
bør bevege på deg. Når du har holdt deg i ro i én time, vises
Beveg deg! og den røde linjen. Det vises flere deler etter hvert
15. minutt med inaktivitet. I tillegg piper eller vibrerer enheten
hvis du har slått på toner (Systeminnstillinger, side 29).
Gå litt (minst et par minutter) for å nullstille
bevegelsesvarsleren.
17
Søvnsporing
Innstillinger for aktivitetsmåling
Enheten registrerer automatisk søvnen din og overvåker
hvordan du beveger deg mens du sover i den normale
søvnperioden din. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Søvnstatistikk
er totalt antall timer søvn, søvnnivåer og bevegelse i søvn. Du
kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen din.
MERK: Høneblunder regnes ikke med i søvnstatistikken din. Du
kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av varsler med unntak
av alarmer (Bruke Ikke forstyrr-modusen, side 18).
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > Aktivitetssporing.
Status: Slår av aktivitetsmålingsfunksjonene.
Bevegelsesvarsel: Viser en melding og bevegelseslinjen på
den digitale urskiven og skrittskjermbildet. Enheten piper eller
vibrerer hvis du har slått på lydvarsler (Systeminnstillinger,
side 29).
Målvarsler: Lar deg slå på og av målvarsler eller slå dem av
bare under aktiviteter. Målvarsler vises for daglige skrittmål,
daglige trappemål og ukentlige intensitetsminuttmål.
Move IQ: Gjør det mulig å slå Move IQ-hendelser av og på.
Bruke automatisk søvnsporing
1 Ha på deg enheten mens du sover.
2 Last opp søvnsporingsdataene dine til Garmin Connect
nettstedet (Manuell synkronisering av data med Garmin
Connect Mobile, side 9).
Du kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen
din.
Bruke Ikke forstyrr­modusen
Du kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av bakgrunnslyset,
tonevarslene og vibrasjonsvarslene. Du kan for eksempel bruke
denne modusen når du sover eller ser på en film.
MERK: Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Du kan
aktivere alternativet Søvntid i systeminnstillingene, slik at Ikke
forstyrr-modus automatisk aktiveres mens du vanligvis sover
(Systeminnstillinger, side 29).
1 Hold inne LIGHT.
2 Velg .
Intensitetsminutter
Organisasjoner som amerikanske Centers for Disease Control
and Prevention og American Heart Association og Verdens
helseorganisasjon (WHO) anbefaler 150 minutters aktivitet med
moderat intensitet per uke, for eksempel rask gange, eller 75
minutters aktivitet med høy intensitet per uke, for eksempel
løping.
Enheten overvåker aktivitetsintensiteten din og måler tiden du
bruker på aktiviteter med moderat til høy intensitet (krever
pulsdata for angi mengden aktivitet med høy intensitet). Du kan
jobbe mot å oppnå det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter
ved å delta i aktiviteter med moderat til høy intensitet i minst ti
minutter sammenhengende. Enheten legger sammen antallet
aktivitetsminutter med moderat og høy intensitet. Det samlede
antallet intensitetsminutter med høy intensitet dobles når de
legges sammen.
®
Opparbeide seg intensitetsminutter
quatix 5-enheten beregner intensitetsminutter ved å
sammenligne pulsdataene dine med den gjennomsnittlige
hvilepulsen din. Hvis pulsmåling er slått av, beregner enheten
moderate intensitetsminutter ved å analysere trinn per minutt.
• Start en aktivitet du tar tiden på for å få en mest mulig
nøyaktig beregning av intensitetsminutter.
• Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
• Målingen av hvilepuls blir mest nøyaktig hvis du har på deg
enheten hele døgnet.
Garmin Move IQ
™
Når bevegelsene dine samsvarer med kjente treningsmønstre,
gjenkjenner Move IQ-funksjonen det automatisk og viser det i
tidslinjen din. Move IQ-hendelsene viser aktivitetstypen og
varigheten, men de vises ikke i aktivitetslisten eller i
nyhetsfeeden.
Move IQ-funksjonen kan starte en aktivitet med tidtaking for
gange og løping automatisk med tidsbegrensningene du angir i
Garmin Connect Mobile-appen. Disse aktivitetene legges til i
aktivitetslisten din.
18
Slå av aktivitetsmåling
Når du slår av aktivitetsmåling, blir ikke trinn, etasjer oppover,
intensitetsminutter, søvn eller Move IQ-hendelser registrert.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktivitetssporing > Status > Av.
Treningsøkter
Du kan opprette tilpassede treningsøkter som omfatter mål for
hvert trinn i treningsøkten og for ulike avstander, tider og
kalorier. Du kan opprette treningsøkter med Garmin Connect
eller velge en treningsplan som har innebygde treningsøkter fra
Garmin Connect, og overføre dem til enheten.
Du kan planlegge treningsøkter ved hjelp av Garmin Connect.
Du kan planlegge treningsøkter på forhånd og lagre dem på
enheten.
Følge en treningsøkt fra Internett
Før du kan laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect, må du
ha en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 8).
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Opprett og lagre en ny treningsøkt.
4 Velg Send til enhet, og følg instruksjonene på skjermen.
5 Koble fra enheten.
Starte en treningsøkt
Du må laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect kontoen din
før du kan starte en treningsøkt.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Trening > Mine treningsøkter.
5 Velg en treningsøkt.
MERK: Bare treningsøkter som er kompatible med den
valgte aktiviteten, vises i listen.
6 Velg Utfør treningsøkt.
7 Velg START for å starte tidtakeren.
Når du starter en treningsøkt, viser enheten hvert trinn av
treningsøkten, trinnmerknader (valgfritt), målet (valgfritt) og
gjeldende treningsøktdata.
Om treningskalenderen
Treningskalenderen på enheten er en utvidelse av
treningskalenderen eller planen du konfigurerer i Garmin
Connect. Når du har lagt til et par treningsøkter i Garmin
Connect kalenderen, kan du sende dem til enheten. Alle
planlagte treningsøkter som er sendt til enheten, vises i
treningskalenderlisten etter dato. Når du velger en dag i
treningskalenderen, kan du vise eller utføre treningsøkten. Den
planlagte treningsøkten ligger på enheten uavhengig av om du
fullfører eller hopper over økten. Når du sender planlagte
treningsøkter fra Garmin Connect, overskriver de den
eksisterende treningskalenderen.
Trening
Bruke Garmin Connect treningsplaner
Før du kan laste ned og bruke en treningsplan fra Garmin
Connect, må du opprette en Garmin Connect konto (Garmin
Connect, side 8), og du må parkoble quatix enheten med en
kompatibel smarttelefon.
1 I Garmin Connect Mobile-appen velger du Trening >
Treningsplaner > Finn en plan.
2 Velg og planlegg en treningsplan.
3 Velg , og følg instruksjonene på skjermen.
4 Gå gjennom treningsplanen i kalenderen din.
Tilpasningsdyktige treningsplaner
Garmin Connect kontoen din har en tilpasningsdyktig
treningsplan og en Garmin Coach som passer treningsmålene
dine. Du kan for eksempel svare på et par spørsmål og finne en
plan som kan hjelpe deg med å fullføre et 5 km-løp. Planen
justerer seg etter din nåværende form, trenings- og
avtaleinnstillinger samt løpsdato. Når du starter på en plan,
legges Garmin Coach-widgeten til i widgetløkken på quatix
enheten.
Intervalltreningsøkter
Du kan opprette intervalltreningsøkter basert på avstand eller
tid. Enheten lagrer egendefinerte intervalltreningsøkter til du
oppretter en annen intervalltreningsøkt. Du kan bruke åpne
intervaller for trening på bane og når du løper en kjent avstand.
Opprette en intervalltreningsøkt
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Trening > Intervaller > Rediger > Intervall > Type.
5 Velg Distanse, Tid eller Åpen.
TIPS: Du kan opprette et åpent intervall ved å velge Åpenalternativet.
6 Velg Varighet, angi en distanse eller tid for treningsøkten, og
velg .
7 Velg BACK.
8 Velg Hvile > Type.
9 Velg Distanse, Tid eller Åpen.
10 Angi eventuelt en verdi for distanse eller tid for
hvileintervallet, og velg .
11 Velg BACK.
12 Velg ett eller flere alternativer:
• Hvis du vil angi antall repetisjoner, velger du Repeter.
• Hvis du vil legge til en åpen oppvarming i treningsøkten,
velger du Oppvarming > På.
• Hvis du vil legge til en åpen nedvarming i treningsøkten,
velger du Nedvarming > På.
Starte en intervalltreningsøkt
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Trening > Intervaller > Utfør treningsøkt.
5 Velg START for å starte tidtakeren.
6 Når intervalltreningsøkten har en oppvarming, velger du
BACK for å starte første intervall.
7 Følg instruksjonene på skjermen.
Når du har fullført alle intervallene, vises det en melding.
Trening
Stoppe en intervalltreningsøkt
• Du kan når som helst velge BACK for å stoppe det gjeldende
intervallet eller den gjeldende hvileperioden og gå til neste
intervall eller hvileperiode.
• Når alle intervallene og hvileperiodene er fullførte, kan du
velge BACK for å avslutte intervalløkten og gå til en tidtaker
som kan brukes til nedkjøling.
• Du kan når som helst velge STOP for å stoppe tidtakeren. Du
kan gjenoppta tidtakingen eller avslutte intervalløkten.
Segmenter
Du kan sende løpe- eller syklesegmenter fra Garmin Connect
kontoen din til enheten. Etter at du har lagret et segment på
enheten, kan du konkurrere mot et segment for å prøve å
matche eller slå din egen personlige rekord eller andre deltakere
som har konkurrert mot segmentet.
MERK: Når du laster ned en løype fra Garmin Connect kontoen,
kan du laste ned alle de tilgjengelige segmentene i løypen.
Strava™ segmenter
Du kan laste ned Strava segmenter til quatix 5 enheten din. Følg
Strava segmenter for å sammenligne prestasjonen din med
andre syklister, venner og proffsyklister som har syklet det
samme segmentet.
Du kan registrere deg for et Strava medlemskap ved å gå til
segmentkontrollprogrammet i Garmin Connect kontoen din. Du
finner mer informasjon på www.strava.com.
Informasjonen i denne veiledningen gjelder for både Garmin
Connect segmenter og Strava segmenter.
Vise segmentdetaljer
1 Velg START.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Trening > Segmenter.
5 Velg et segment.
6 Velg et alternativ:
• Velg Kappseilas – tid for å se tiden og
gjennomsnittshastigheten til personen som leder
segmentet.
• Velg Kart for å vise segmentet på kartet.
• Velg Stigningsplott for å vise et stigningsplott for
segmentet.
Konkurrere mot et segment
Segmenter er virtuelle konkurranseløp. Du kan konkurrere mot
et segment og sammenligne prestasjonen din med tidligere
aktiviteter, andres prestasjoner, kontakter i Garmin Connect
kontoen din eller andre medlemmer av løpe- eller
sykkelfellesskapene. Du kan laste opp aktivitetsdataene dine til
Garmin Connect kontoen for å vise segmentposisjon.
MERK: Hvis Garmin Connect kontoen og Strava kontoen er
sammenkoblet, sendes aktiviteten din automatisk til Strava
kontoen din, slik at du kan se gjennom segmentposisjonen.
1 Velg START.
2 Velg en aktivitet.
3 Dra ut på løpetur eller sykkeltur.
Når du nærmer deg et segment, vises en melding, og du kan
konkurrere mot segmentet.
4 Begynn å konkurrere mot segmentet.
Det vises en melding når segmentet er fullført.
19
Bruke Virtual Partner
®
Virtual Partner er et treningsverktøy som er laget for å hjelpe
deg med å nå målene dine. Du kan sette et tempo for Virtual
Partner og konkurrere mot den.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Dataskjermer > Legg til ny > Virtual Partner.
6 Angi tempo eller hastighet.
7 Start aktiviteten (Starte en aktivitet, side 2).
8 Velg UP eller DOWN for å bla til Virtual Partner skjermbildet
og se hvem som leder.
Angi et treningsmål
Funksjonen for treningsmål fungerer med Virtual Partner, slik at
du kan trene mot et mål for distanse, distanse og tid, distanse
og tempo, eller distanse og hastighet som du selv har angitt.
Mens du trener, gir enheten deg tilbakemelding i sanntid på hvor
nære du er ved å oppnå treningsmålet ditt.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Trening > Angi et mål.
5 Velg et alternativ:
• Velg Bare distanse for å velge en forhåndsinnstilt
distanse eller angi en egendefinert distanse.
• Velg Distanse og Tid for å velge et mål for distanse og
tid.
• Velg Distanse og tempo eller Distanse og hastighet for
å velge et mål for distanse og tempo eller hastighet.
Skjermbildet for treningsmål vises, og du kan se sluttiden
enheten har beregnet for deg. Beregnet sluttid er basert på
gjeldende ytelse og gjenværende tid.
6 Velg START for å starte tidtakeren.
Avbryte et treningsmål
1 Hold inne MENU under en aktivitet.
2 Velg Avbryt mål > Ja.
Personlige rekorder
Når du har fullført en aktivitet, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som du oppnådde under aktiviteten.
Personlige rekorder inkluderer raskeste tid over flere vanlige
løpsdistanser og lengste løp eller tur.
MERK: For sykling inkluderer personlige rekorder også mest
stigning og beste kraft (krever en kraftmåler).
Vise personlige rekorder
1 Hold nede MENU.
2 Velg Historikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg en rekord.
5 Velg Vis post.
Gjenopprette en personlig rekord
Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert
rekord.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Historikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg rekorden du vil gjenopprette.
5 Velg Forrige > Ja.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette en personlig rekord
1 Hold nede MENU.
2 Velg Historikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg rekorden du vil slette.
5 Velg Slett post > Ja.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette alle personlige rekorder
1 Hold nede MENU.
2 Velg Historikk > Rekorder.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
3 Velg en sport.
4 Velg Slett alle poster > Ja.
Rekordene slettes bare for den sporten.
Klokke
Løpe om kapp med en tidligere aktivitet
Du kan løpe om kapp med en tidligere registrert eller nedlastet
aktivitet. Denne funksjonen fungerer med Virtual Partner, slik at
du kan se hvor langt foran eller bak du ligger under aktiviteten.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Trening > Konkurrer mot en aktivitet.
5 Velg et alternativ:
• Velg Fra logg for å velge en tidligere registrert aktivitet fra
enheten.
• Velg Nedlastet for å velge en aktivitet som du har lastet
ned fra Garmin Connect kontoen din.
6 Velg aktiviteten.
Virtual Partner skjermbildet vises, og du kan se sluttiden
enheten har beregnet for deg.
7 Velg START for å starte tidtakeren.
8 Når du har fullført aktiviteten, velger du START > Lagre.
20
Stille inn en alarm
Du kan stille inn opptil ti separate alarmer. Du kan stille inn hver
alarm til å spilles av én gang eller til å gjentas regelmessig.
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Klokke > Alarmklokke > Legg til alarm.
3 Velg Tid, og angi alarmtiden.
4 Velg Repeter og deretter gjentakelsesfrekvensen for alarmen
(valgfritt).
5 Velg Lyder og deretter en varslingstype (valgfritt).
6 Velg Bakgrunnslys > På for å slå på bakgrunnsbelysningen
med alarmen.
7 VelgMerke, og velg en beskrivelse for alarmen (valgfritt).
Slette en alarm
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Klokke > Alarmklokke.
3 Velg en alarm.
4 Velg Slett.
Klokke
Navigasjon
Starte nedtellingstidtakeren
1
2
3
4
Hold nede MENU på urskiven.
Velg Klokke > Tidtaker.
Angi klokkeslettet.
Velg eventuelt Start på nytt > På for å starte tidtakeren på
nytt automatisk når den utløper.
5 Hvis nødvendig velger du Lyder, og deretter en
varslingstype.
6 Velg Start tidtaker.
Bruke stoppeklokken
1
2
3
4
Hold nede MENU på urskiven.
Velg Klokke > Stoppekl..
Velg START for å starte tidtakeren.
Velg BACK for å starte rundetidtakeren
på nytt.
Lagre posisjonen din
Du kan lagre gjeldende posisjon for å navigere tilbake til den
senere.
1 Hold inne LIGHT.
2 Velg .
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Redigere lagrede posisjoner
Du kan slette en lagret posisjon, eller redigere navnet på den,
høydeinformasjon og posisjonsinformasjon.
1 Velg START > Navigasjon > Lagrede posisjoner på
urskiven.
2 Velg en lagret posisjon.
3 Velg et alternativ for å redigere posisjonen.
Projisere et veipunkt
Den totale stoppeklokketiden
fortsetter å gå.
5 Velg START for å stoppe begge tidtakerne.
6 Velg et alternativ.
Legge til alternative tidssoner
Du kan vise gjeldende klokkeslett i forskjellige tidssoner på
widgeten Alternative tidssoner. Du kan legge til opptil fire
alternative tidssoner.
MERK: Det kan hende du må legge til widgeten Alternative
tidssoner i widgetløkken.
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Klokke > Alternative tidssoner > Legg til sone.
3 Velg tidssone.
4 Velg eventuelt Ja for å gi en sone et nytt navn.
Angi klokkevarsler
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Klokke > Varsler.
3 Velg et alternativ:
• Velg Til solnedgang > Status > På, velg Tid, og angi
tidspunkt for et varsel som utløses et bestemt antall
minutter eller timer før solnedgangen finner sted.
• Velg Til soloppgang > Status > På, velg Tid, og angi
tidspunkt for et varsel som utløses et bestemt antall
minutter eller timer før soloppgangen finner sted.
• Velg Hver time > På for å få et varsel hver time.
Synkronisere tiden med GPS
Hver gang du slår på enheten og innhenter satellitter, oppdager
enheten automatisk tidssonen og gjeldende klokkeslett. Du kan
også manuelt synkronisere siden med GPS når du endrer
tidssoner, samt justere for sommertid.
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Klokke > Synkroniser med GPS.
3 Vent mens enheten finner satellitter (Innhente
satellittsignaler, side 32).
Navigasjon
Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og
retningen fra gjeldende posisjon til en ny posisjon.
1 Hvis nødvendig velger du START > Legg til > Projiser vpkt
for å legge til veipunktappen i applisten.
2 Velg Ja for å legge til appen i favorittlisten.
3 Velg START > Projiser vpkt på urskiven.
4 Velg UP eller DOWN for å angi retning.
5 Velg START.
6 Velg DOWN for å velge en måleenhet.
7 Velg UP for å angi distansen.
8 Velg START for å lagre.
Det projiserte veipunktet lagres med et standardnavn.
Navigere til en destinasjon
Du kan bruke enheten til å navigere til en destinasjon eller følge
en kurs.
1 Velg START > Navigasjon på urskiven.
2 Velg en kategori.
3 Følg meldingene på skjermen for å velge en destinasjon.
4 Velg Gå til.
Navigasjonsinformasjonen vises.
5 Velg START for å begynne navigasjonen.
Opprette og følge en løype på enheten
1 Velg START > Navigasjon > Løyper > Opprett ny på
urskiven.
Angi et navn på løypen, og velg .
Velg Legg til posisjon.
Velg et alternativ.
Om nødvendig kan du gjenta trinn 3 og 4.
Velg Ferdig > Utfør løype.
Navigasjonsinformasjonen vises.
7 Velg START for å begynne navigasjonen.
2
3
4
5
6
Markere og starte navigasjon til en MOBposisjon (Mann over bord)
Du kan lagre en MOB-posisjon (Mann over bord) og automatisk
begynne å navigere til den.
TIPS: Du kan tilpasse holdefunksjonen for tastene, slik at du får
tilgang til MOB-funksjonen (Tilpasse holdtaster, side 29).
Velg START > Navigasjon > Siste MOB på urskiven.
21
4 Velg et alternativ:
Navigasjonsinformasjonen vises.
Navigere med Sight 'N Go
Du kan peke med enheten mot et objekt i det fjerne, for
eksempel et vanntårn, låse retningen og deretter navigere til
objektet.
1 Velg START > Navigasjon > Sight 'N Go på urskiven.
2 Pek øvre kant av klokken mot en gjenstand, og velg START.
Navigasjonsinformasjonen vises.
3 Velg START for å begynne navigasjonen.
Navigere til startpunktet under en aktivitet
Du kan navigere tilbake til startpunktet for den gjeldende
aktiviteten i en rett linje eller tilbake samme vei som du kom.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker
GPS.
1 Velg STOP > Tilbake til start under en aktivitet.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil gå tilbake til startpunktet for aktiviteten langs
samme vei som du kom, velger du TracBack.
• Hvis du vil gå tilbake til startpunktet for aktiviteten i en rett
linje, velger du Rute.
• Velg START for å veksle mellom å panorere opp og ned
eller venstre og høyre, eller for å zoome.
• Velg UP og DOWN for å panorere eller zoome på kartet.
• Velg BACK for å avslutte.
Kompass
Enheten har et kompass med tre akser og automatisk
kalibrering. Kompassfunksjonene og endring av utseendet er
avhengig av aktiviteten, om GPS er aktivert og om du navigerer
til en destinasjon. Du kan endre kompassinnstillingene manuelt
(Kompassinnstillinger, side 27). Hvis du vil åpne
kompassinnstillingene raskt, kan du velge START fra
kontrollprogrammet for kompasset.
Høydemåler og barometer
Enheten inneholder en intern høydemåler og et barometer.
Enheten samler kontinuerlig inn høyde- og trykkdata, selv i
strømsparingsmodus. Høydemåleren viser beregnet høyde
basert på endringer i trykk. Barometeret viser data for trykk i
omgivelsene basert på fast høyde der hvor høydemåleren ble
kalibrert sist (Innstillinger for høydemåleren, side 27). Hvis du
vil åpne innstillingene før høydemåleren eller barometeret raskt,
velger du START fra kontrollprogrammene for høydemåleren
eller barometeret.
Historikk
Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, gjennomsnittlig tempo
eller hastighet, rundedata og valgfri informasjon fra sensorer.
MERK: Når enhetsminnet er fullt, blir de eldste dataene
overskrevet.
Kartet viser den gjeldende posisjonen
og destinasjonen .
, sporet du skal følge
Navigere til startpunktet for din siste lagrede
aktivitet
Du kan navigere tilbake til startpunktet for den siste lagrede
aktiviteten i en rett linje eller tilbake samme vei som du kom.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker
GPS.
1 Velg START > Navigasjon > Tilbake til start > Rute.
Det vises en linje på kartet fra den gjeldende posisjonen til
startpunktet for den siste lagrede aktiviteten.
MERK: Du kan starte tidtakeren for å forhindre at enheten
tidsavbrytes og settes i klokkemodus.
2 Velg DOWN for å vise kompasset (valgfritt).
Pilen peker mot startpunktet.
Stoppe navigasjon
1 Hold inne MENU under en aktivitet.
2 Velg Stopp navigasjon.
Kart
viser posisjonen din på kartet. Posisjonnavn og -symboler
vises på kartet. Når du navigerer til et bestemmelsessted, er
ruten markert med en linje på kartet.
• Kartnavigasjon (Panorere og zoome på kartet, side 22)
• Kartinnstillinger (Kartinnstillinger, side 28)
Panorere og zoome på kartet
1 Velg UP eller DOWN for å vise kartet.
2 Hold nede MENU.
3 Velg Panorer/zoom.
22
Bruke historikk
Historikk inneholder tidligere aktiviteter du har lagret på enheten.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Historikk > Aktiviteter.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise mer informasjon om aktiviteten, velger du
Detaljer.
• Velg Runder for å velge en runde og vise ekstra
informasjon om hver runde.
• Velg Intervaller for å velge et intervall og vise ekstra
informasjon om hvert intervall.
• Velg Sett for å velge et øvelsessett og se mer informasjon
om hvert sett.
• Hvis du vil vise aktiviteten på et kart, velger du Kart.
• Hvis du vil se hvilken effekt aktiviteten hadde på den
aerobe og anaerobe formen din, velger du Training
Effect (Om treningseffekt, side 15).
• Hvis du vil se hvor lang tid du tilbrakte i hver pulssone,
velger du Tid i sone (Vise tiden din i hver pulssone,
side 23).
• Hvis du vil se et stigningsplott for aktiviteten, velger du
Stigningsplott.
• Hvis du vil slette den valgte aktiviteten, velger du Slett.
Multisportlogg
Enheten din lagrer det samlede multisportsammendraget for
aktiviteten, inkludert total avstand, tid, kalorier og data fra
valgfritt tilbehør. Enheten skiller også aktivitetsdataene for hvert
sportssegment og hver overgang, slik at du kan sammenligne
lignende treningsaktiviteter og spore hvor raskt du beveger deg
Historikk
gjennom overgangene. Overgangsloggen inkluderer avstand,
tid, gjennomsnittlig hastighet og kalorier.
Auto Pause: Angir at enheten skal slutte å registrere data når
du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en
bestemt verdi (Aktivere Auto Pause , side 25).
Automatisk løp: Gjør at enheten kan oppdage skiturer
automatisk ved hjelp av den innebygde
akselerasjonsmåleren.
Bla automatisk: Gjør at du kan bla gjennom alle
aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang (Bruke Bla automatisk, side 25).
Automatisk sett: Gjør det mulig for enheten å starte og stoppe
øvelsessett automatisk under en styrketreningsaktivitet.
Bakgrunnsfarge: Angir bakgrunnsfargen for hver aktivitet til
svart eller hvit.
Nedtellingsstart: Aktiverer nedtelling for svømmeintervaller i
basseng.
Dataskjermer: Gjør det mulig å tilpasse dataskjermbilder for
aktiviteten og legge til dataskjermbilder for aktiviteten
(Tilpasse dataskjermbildene, side 23).
GPS: Angir modus for GPS-antennen. Du kan bruke alternativet
GPS + GLONASS for å få forbedret ytelse under utfordrende
forhold og raskere innhenting av posisjon. Bruk av
alternativet GPS + GLONASS kan redusere batteritiden mer
enn når du bare bruker GPS. Bruk av alternativet UltraTrac
registrerer punkter i sporlogg og sensordata sjeldnere
(UltraTrac, side 25).
Rundetast: Gjør det mulig å registrere en runde eller en
hvileperiode i løpet av aktiviteten.
Låsetaster: Låser tastene under multisportaktiviteter for å
hindre utilsiktede tastetrykk.
Metronom: Spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg å
forbedre prestasjonene dine ved å trene med en raskere,
roligere eller mer konsistent frekvens (Bruke metronomen,
side 5).
Bassengstørrelse: Angir bassenglengde for
bassengsvømming.
Tidsavbrudd for strømsparing: Angir innstillingen for
tidsavbrudd for strømsparing for aktiviteten (Innstillinger for
tidsavbrudd for strømsparing, side 25).
Gi nytt navn: Angir aktivitetsnavnet.
Repeter: Aktiverer alternativet Repeter for multisport-aktiviteter.
Du kan bruke dette alternativet for aktiviteter som inkluderer
flere overganger, for eksempel en swimrun.
Fabrikkinnst.: Gjør det mulig å nullstille aktivitetsinnstillingene.
Poengregning: Aktiverer eller deaktiverer poengregistrering
automatisk når du starter en golfrunde. Alternativet Spør alltid
varsler deg når du starter en runde.
Segmentvarsler: Aktiverer anvisninger som varsler deg om
kommende segmenter.
Statistikksporing: Aktiverer statistikkregistrering mens du
spiller golf.
Registrering av tak: Aktiverer registrering av tak for svømming i
basseng.
Overganger: Aktiverer overganger for multisport-aktiviteter.
®
Vise tiden din i hver pulssone
Før du kan vise pulssonedata, må du fullføre en aktivitet med
pulsmåling og lagre aktiviteten.
Når du viser tiden din i hver pulssone, kan det hjelpe deg med å
justere treningsintensiteten.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Historikk > Aktiviteter.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg Tid i sone.
Vise totalverdier for data
Du kan vise oppsamlet data for avstand og tid som er lagret på
enheten.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Historikk > Totalverdier.
3 Velg eventuelt en aktivitet.
4 Velg et alternativ for å vise ukentlige eller månedlige totaler.
Bruke kilometertelleren
Kilometertelleren registrerer automatisk total tilbakelagt
distanse, høydestigning og tid for aktiviteter.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Historikk > Totalverdier > Kilometerteller.
3 Velg UP eller DOWN for å vise totalverdier for
kilometertelleren.
Slette logg
1 Hold nede MENU.
2 Velg Historikk > Alternativer.
3 Velg et alternativ:
• Velg Slett alle aktiviteter for å slette alle aktiviteter fra
loggen.
• Velg Nullstill totalverdier for å nullstille alle totaler for
avstand og tid.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
4 Bekreft valget.
Tilpasse enheten
Innstillinger for aktiviteter og apper
Med disse innstillingene kan du tilpasse alle forhåndslastede
aktivitetsprogrammer etter behovene dine. Du kan for eksempel
tilpasse datasider og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Ikke
alle innstillinger er tilgjengelige for alle aktivitetstyper.
Hold nede MENU, velg Innstillinger > Aktiviteter og apper,
velg en aktivitet og deretter aktivitetsinnstillinger.
3D-distanse: Beregner den tilbakelagte avstanden din ved hjelp
av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken.
3D-hastighet: Beregner hastigheten din ved hjelp av
høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken (3Dhastighet og -avstand, side 25).
Detaljfarge: Angir detaljfargen for hver aktivitet slik at det blir
enklere å identifisere aktive aktiviteter.
Varsler: Angir trenings- eller navigasjonsvarsler for aktiviteten.
Automatisk stigning: Gjør at enheten kan oppdage endringer i
stigning automatisk ved hjelp av den innebygde
høydemåleren.
Auto Lap: Angir alternativene for Auto Lap funksjonen (Auto
Lap, side 24).
®
Tilpasse enheten
Tilpasse dataskjermbildene
Du kan vise, skjule og endre oppsett og innhold for
dataskjermbilder for hver aktivitet.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Dataskjermer.
6 Velg et dataskjermbilde du vil tilpasse.
23
7 Velg et alternativ:
Varselnavn
• Velg Oppsett for å justere antall datafelter på
dataskjermbildet.
• Velg et felt for å endre dataene som vises i feltet.
• Velg Endre rekkefølge for å endre plassering av
dataskjermbildet i gjentakelsen.
• Velg Fjern for å fjerne dataskjermbildet fra gjentakelsen.
8 Hvis det er nødvendig, velger du Legg til ny for å legge til et
dataskjermbilde i gjentakelsen.
Du kan legge til et egendefinert dataskjermbilde eller velge et
av de forhåndsdefinerte.
Tempo for tak Rekkevidde
Du kan angi lavt eller høyt antall tak
per minutt.
Tid
Du kan angi et tidsintervall.
Legge til et kart i en aktivitet
Du kan legge kartet til i dataskjermløkken for en aktivitet.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Dataskjermer > Legg til ny > Kart.
Varsler
Du kan angi varsler for hver aktivitet, slik at du får hjelp til å
trene mot spesifikke mål, for å gjøre deg mer bevisst på
omgivelsene, og for å navigere til destinasjonen. Enkelte varsler
er bare tilgjengelige for spesifikke aktiviteter. Det finnes tre typer
varsler: hendelsesvarsler, områdevarsler og regelmessige
varsler.
Hendelsesvarsel: Et hendelsesvarsel varsler deg én gang.
Hendelsen er en bestemt verdi. Du kan for eksempel angi at
enheten skal varsle deg når du når en bestemt høyde.
Områdevarsel: Et områdevarsel varsler deg hver gang enheten
er over eller under et angitt verdiområde. Du kan for
eksempel angi at enheten skal varsle deg når pulsen går
under 60 bpm (slag i minuttet) og over 210 bpm.
Regelmessig varsel: Et regelmessig varsel varsler deg hver
gang enheten registrerer en bestemt verdi eller et bestemt
intervall. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle
deg hvert 30. minutt.
Varselnavn
Varseltype
Beskrivelse
Kadens
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for kadens.
Kalorier
Hendelse,
regelmessig
Du kan angi antall kalorier.
Egendefinert
Regelmessig
Du kan velge en eksisterende melding
eller opprette en egendefinert melding
og velge en varseltype.
Avstand
Regelmessig
Du kan angi et avstandsintervall.
Høyde
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for høyde.
Puls
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for puls eller velge
soneendringer. Se Om pulssoner,
side 16 og Pulssoneberegninger,
side 17.
Tempo
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for tempo.
Kraft
Rekkevidde
Du kan angi høyeste eller laveste
strømnivå.
Nærhet
Hendelse
Du kan angi en radius fra en lagret
posisjon.
Løpe/gå
Regelmessig
Du kan angi tidsinnstilte gåpauser ved
regelmessige intervaller.
Hastighet
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for hastighet.
24
Varseltype
Hendelse,
regelmessig
Beskrivelse
Angi et varsel
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
Velg
aktivitetsinnstillingene.
4
5 Velg Varsler.
6 Velg et alternativ:
• Velg Legg til ny for å legge til et nytt varsel for aktiviteten.
• Velg varselnavnet for å redigere et eksisterende varsel.
7 Velg eventuelt typen varsel.
8 Velg en sone, angi verdier for minimum og maksimum, eller
angi en tilpasset verdi for varselet.
9 Slå på varselet om nødvendig.
For hendelsesvarsler og regelmessige varsler vises en melding
hver gang du når verdien for varselet. For områdevarsler vises
en melding hver gang du går over eller under området som er
angitt (verdiene for minimum og maksimum).
Auto Lap
Markere runder etter avstand
Du kan bruke Auto Lap til å markere en runde ved en bestemt
avstand automatisk. Denne funksjonen er til god hjelp for å
sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av en aktivitet
(for eksempel etter hver 1. mile eller 5. kilometer).
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Auto Lap.
6 Velg et alternativ:
• Velg Auto Lap for å slå Auto Lap av eller på.
• Velg Autodistanse for å justere avstanden mellom
runder.
Hver gang du fullfører en runde, vises det en melding med tiden
for runden. I tillegg piper eller vibrerer enheten hvis du har slått
på toner (Systeminnstillinger, side 29).
Hvis du har behov for det, kan du tilpasse datasidene slik at de
viser ytterligere rundedata (Tilpasse dataskjermbildene,
side 23).
Tilpasse rundevarselmeldingen
Du kan tilpasse ett eller to datafelter som vises i
rundevarselmeldingen.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Auto Lap > Rundevarsling.
6 Velg et datafelt for å endre det.
7 Velg Forhåndsvisning (valgfritt).
Tilpasse enheten
Aktivere Auto Pause
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til automatisk å stoppe
tidtakeren midlertidig når du slutter å bevege deg. Denne
funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller
andre steder der du må stoppe.
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Auto Pause.
6 Velg et alternativ:
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når du
slutter å bevege deg, velger du Når stoppet.
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når
tempoet eller hastigheten faller under en bestemt verdi,
velger du Egendefinert.
Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle
aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Bla automatisk.
6 Velg en visningshastighet.
Aktivere automatisk stigning
Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing
Du kan bruke funksjonen for automatisk stigning til å registrere
høydeendringer automatisk. Du kan bruke dette under aktiviteter
som klatring, turgåing, løping eller sykling.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Automatisk stigning > Status > På.
6 Velg et alternativ:
• Velg Skjermbilde for løp for å identifisere hvilke
dataskjermbilder som vises mens du løper.
• Velg Skjermbilde for stigning for å identifisere hvilke
dataskjermbilder som vises mens du løper.
• Velg Inverter farger for å invertere skjermfargene når du
endrer modus.
• Velg Vertikal hastighet for å angi stigningsgraden over
tid.
• Velg Modusbryter for å angi hvor raskt enheten endrer
modus.
Innstillingene for tidsavbrudd avgjør hvor lenge enheten
opererer i treningsmodus, for eksempel når du venter på at et
løp skal begynne. Hold nede MENU, velg Innstillinger >
Aktiviteter og apper, velg en aktivitet og deretter
aktivitetsinnstillinger. Velg Tidsavbrudd for strømsparing for å
justere innstillingene for tidsavbrudd for aktiviteten.
Normal: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende
klokkemodus etter 5 minutter uten aktivitet.
Utvidet: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende
klokkemodus etter 25 minutter uten aktivitet. Utvidet modus
kan føre til kortere batterilevetid mellom oppladinger.
®
3D-hastighet og -avstand
Du kan angi 3D-hastighet og -avstand for å beregne hastighet
eller avstand med både høydeendringer og horisontal bevegelse
over bakken. Du kan bruke dette under aktiviteter som skigåing,
klatring, navigasjon, turgåing, løping eller sykling.
Slå rundetasten av og på
Du kan slå på Rundetast-innstillingen for å registrere en runde
eller en hvileperiode under en aktivitet ved hjelp av BACK. Du
kan slå av Rundetast-innstillingen for å unngå å registrere
runder på grunn av utilsiktede tastetrykk under en aktivitet.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg aktivitetsinnstillingene.
5 Velg Rundetast.
Rundetaststatusen endres til På eller Av basert på den
gjeldende innstillingen.
Tilpasse enheten
UltraTrac
Funksjonen UltraTrac er en GPS-innstilling som ikke registrerer
punkter i sporloggen og sensordata like ofte som vanlig GPSmodus. Hvis du aktiverer UltraTrac, får du bedre batterilevetid,
men du reduserer også kvaliteten på registrerte aktiviteter. Du
bør bruke funksjonen UltraTrac for aktiviteter som krever lengre
batterilevetid, og der det ikke er like viktig med regelmessige
sensordataoppdateringer.
Endre rekkefølgen for en aktivitet i applisten
1
2
3
4
5
Hold nede MENU.
Velg Innstillinger > Aktiviteter og apper.
Velg en aktivitet.
Velg Endre rekkefølge.
Velg UP eller DOWN for å justere posisjonen til aktiviteten i
applisten.
Widgets
Enheten leveres forhåndslastet med widgets som gir oversiktlig
informasjon. Enkelte widgets krever en Bluetooth tilkobling til en
kompatibel smarttelefon.
Enkelte widgets er som standard ikke synlige. Du kan legge
dem til i widgetløkken manuelt.
ABC: Viser kombinert høydemåler-, barometer- og
kompassinformasjon.
Alternative tidssoner: Viser det gjeldende klokkeslette for flere
tidssoner.
Kalender: Viser kommende møter fra kalenderen på
smarttelefonen.
Kalorier: Viser informasjon om kaloriforbruk for dagen i dag.
Hundesporing: Viser hundens posisjonsinformasjon når du har
parkoblet en kompatibel hundesporingsenheten med quatix
enheten.
Etasjer oppover: Sporer etasjer oppover og fremgangen mot
målet ditt.
Golf: Viser informasjon om den siste golfrunden din.
Puls: Viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm) og
en graf over pulsen din.
25
Intensitetsminutter: Registrerer tiden du har brukt på aktiviteter
med moderat til høy intensitet, det ukentlige målet ditt for
intensitetsminutter og fremdriften mot målet.
inReach kontroller: Gjør at du kan sende meldinger på den
parkoblede inReach enheten.
Siste aktivitet: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte
aktiviteten, for eksempel siste løpetur, siste sykkeltur eller
siste svømmetur.
Forrige idrett: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte
idretten.
Musikkontroller: Brukes til å kontrollere musikkavspilling fra
smarttelefonen.
Min dag: Viser et dynamisk sammendrag av dagens aktiviteter.
Statistikken omfatter aktiviteter du tar tiden på,
intensitetsminutter, etasjer du har gått opp, skritt,
kaloriforbruk og annet.
Varsler: Varsler deg om innkommende anrop, tekstmeldinger,
oppdateringer fra sosiale medier og annet, basert på
varslingsinnstillingene på smarttelefonen.
Ytelse: Viser gjeldende treningsstatus, treningsbelastning,
kondisjonsberegninger, restitusjonstid, FTP-beregning,
melkesyreterskel og antatte løpstider.
Sensorinformasjon: Viser informasjon fra en innebygd sensor
eller en tilkoblet ANT+ sensor.
Skritt: Sporer antall skritt per dag, skrittmål og data for de siste
dagene.
Stress: Viser ditt gjeldende stressnivå og en graf over
stressnivået ditt. Du kan gjøre en pusteøvelse for å slappe
av.
Soloppgang og solnedgang: Viser tidspunktene for
soloppgang, solnedgang og skumring.
VIRB kontroller: Gir kamerakontroller når du har parkoblet en
VIRB enhet med quatix enheten.
Vær: Viser gjeldende temperatur og værmelding.
Xero™ buesikte: Viser informasjon om laserposisjon når du har
parkoblet et Xero buesikte med quatix enheten.
®
Tilpasse widgetløkken
Du kan endre rekkefølgen på widgetene i widgetløkken, fjerne
dem og legge til nye.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Widgeter.
3 Velg et kontrollprogram.
4 Velg et alternativ:
• Velg Endre rekkefølge for å endre widgetens posisjon i
widgetløkken.
• Velg Fjern for å fjerne widgeten fra widgetløkken.
5 Velg Legg til widgeter.
6 Velg et kontrollprogram.
Widgeten legges til i widgetløkken.
inReach fjernkontroll
inReach Fjernkontrollfunksjonen gjør det mulig å kontrollere
inReach enheten ved hjelp av enheten i quatix. Gå til
buy.garmin.com for å kjøpe en inReach enhet.
Bruke inReach fjernkontrollen
Før du kan bruke inReach fjernkontrollfunksjonen, må du angi
inReach widgeten som skal vises i widgetløkken (Tilpasse
widgetløkken, side 26).
1 Slå på inReach enheten.
2 På quatix enheten velger du UP eller DOWN fra urskiven for
å vise inReach widgeten.
3 Velg START for å søke etter inReach enheten.
26
4 Velg START for å parkoble inReach enheten.
5 Velg START, og velg et alternativ:
• Velg Send SOS for å sende en SOS-melding.
MERK: Du skal bare bruke SOS-funksjonen i en reell
nødssituasjon.
• Velg Meldinger > Ny melding for å sende en
tekstmelding, og velg deretter meldingskontaktene. Angi
meldingsteksten eller velg et hurtigtekstalternativ.
• Velg Send forhåndsinnstilt for å sende en
forhåndsdefinert melding, og velg deretter en melding fra
listen.
• Velg Sporing for å vise tidtakeren og tilbakelagt distanse
under en aktivitet.
VIRB fjernkontroll
Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet
ved hjelp av enheten din. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera
på www.garmin.com/VIRB.
Kontrollere et VIRB actionkamera
Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du
aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner
mer i informasjon i brukerveiledningen til VIRB serien. Du må
også angi at VIRB kontrollprogrammet skal vises i
kontrollprogramløkken (Tilpasse widgetløkken, side 26).
1 Slå på VIRB kameraet.
2 På quatix enheten velger du UP eller DOWN fra urskiven for
å vise VIRB widgeten.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
4 Velg START.
5 Velg et alternativ:
• Velg Start opptak for å ta opp video.
Videotelleren vises på quatix skjermen.
• Velg DOWN for å ta et bilde under et videoopptak.
• Velg STOP for å stoppe videoopptak.
• Velg Ta bilde for å ta et bilde.
• Velg Innstillinger for å endre innstillinger for opptak og
bildetaking.
Kontrollere et VIRB actionkamera under en aktivitet
Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du
aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner
mer i informasjon i brukerveiledningen til VIRB serien. Du må
også angi at VIRB kontrollprogrammet skal vises i
kontrollprogramløkken (Tilpasse widgetløkken, side 26).
1 Slå på VIRB kameraet.
2 På quatix enheten velger du UP eller DOWN fra urskiven for
å vise VIRB widgeten.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
Når kameraet er tilkoblet, legges et VIRB dataskjermbilde
automatisk til i aktivitetsprogrammene.
4 Under en aktivitet kan du velge UP eller DOWN for å vise
VIRB dataskjermbildet.
Hold
nede MENU.
5
6 Velg VIRB-fjernkontroll.
7 Velg et alternativ:
• Hvis du vil kontrollere kameraet ved hjelp av
aktivitetstidtakeren, velger du Innstillinger > Start/Stopp
tidt..
MERK: Videoinnspilling starter og stopper automatisk når
en aktivitet startes eller stoppes.
• Hvis du vil kontrollere kameraet ved hjelp av
menyvalgene, velger du Innstillinger > Manuelt.
• Velg Start opptak for å ta opp video manuelt.
Tilpasse enheten
Videotelleren vises på quatix skjermen.
• Velg DOWN for å ta et bilde under et videoopptak.
• Velg STOP for å stoppe videoopptaket manuelt.
• Velg Ta bilde for å ta et bilde.
Bruke widgeten for stressnivå
Widgeten for stressnivå viser gjeldende stressnivå og et
diagram med stressnivået for de siste timene. Den kan også
lede deg gjennom en pusteøvelse som hjelper deg med å
slappe av.
1 Velg UP eller DOWN for å se widgeten for stressnivå når du
sitter eller er inaktiv.
TIPS: Hvis du er for aktiv til at klokken kan fastslå
stressnivået ditt, vises en melding i stedet for stressnivået.
Du kan sjekke stressnivået igjen etter flere minutter med
inaktivitet.
2 Velg START for å vise et diagram over stressnivået ditt de
siste fire timene.
Blå linjer viser hvileperioder. Gule linjer viser stressperioder.
Grå linjer viser tidspunkter der du var for aktiv til at
stressnivået kunne fastslås.
3 Start en pusteøvelse ved å velge DOWN > START og angi
varigheten på pusteøvelsen i minutter.
Endre kontrollmenyen
I kontrollmenyen kan du legge til, fjerne og endre rekkefølge på
alternativer i snarveismenyen (Vise kontrollmenyen, side 1).
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Kontroller.
3 Velg en snarvei du vil tilpasse.
4 Velg et alternativ:
• Velg Endre rekkefølge for å endre snarveiens posisjon i
kontrollmenyen.
• Velg Fjern for å fjerne snarveien fra kontrollmenyen.
5 Hvis det er nødvendig, velger du Legg til ny for å legge til en
snarvei i kontrollmenyen.
Innstillinger for urskive
Du kan tilpasse utseendet til urskiven ved å velge oppsett,
farger og ekstra data. Du kan også laste ned tilpassede urskiver
fra Connect IQ butikken.
Tilpasse urskiven
Før du kan aktivere en Connect IQ urskive må du installere en
urskive fra Connect IQ butikken (Connect IQ – funksjoner,
side 10).
Du kan tilpasse informasjonen i og utseendet til urskiven eller
aktivere en installert Connect IQ urskive.
1 Hold nede MENU på urskiven.
2 Velg Urskive.
3 Velg UP eller DOWN for å se en forhåndsvisning av
urskivealternativene.
4 Velg Legg til ny for å bla gjennom ytterligere
forhåndslastede urskiver.
5 Velg START > Bruk for å aktivere en forhåndslastet urskive
eller en installert Connect IQ urskive.
6 Hvis du bruker en forhåndslastet urskive, velger du START >
Tilpass.
7 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre stilen på numrene på den analoge
urskiven, velger du Urskive.
• Hvis du vil endre stilen på viserne på den analoge
urskiven, velger du Urvisere.
Tilpasse enheten
• Hvis du vil endre stilen på sifrene på den digitale urskiven,
velger du Oppsett
• Hvis du vil endre stilen for sekunder på den digitale
urskiven, velger du Sekunder.
• Hvis du vil endre dataene som vises på urskiven, velger
du Data.
• Hvis du vil legge til eller endre en detaljfarge for den
digitale urskiven, velger du Detaljfarge.
• Hvis du vil endre bakgrunnsfargen, velger du
Bakgrunnsfarge.
• Velg Ferdig for å lagre endringene.
Sensorinnstillinger
Kompassinnstillinger
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør
> Kompass.
Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere kompassensoren manuelt
(Kalibrere kompasset manuelt, side 27).
Visning: Angir bevegelsesretningen på kompasset som
bokstaver, grader eller milliradianer.
Nordreferanse: Angir nordreferansen på kompasset (Angi
nordreferansen, side 27).
Modus: Angir om kompasset bare skal bruke data fra den
elektroniske sensoren (På), en kombinasjon av GPS-data og
data fra den elektroniske sensoren under bevegelse
(Automatisk) eller bare GPS-data (Av).
Kalibrere kompasset manuelt
LES DETTE
Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt
retningsnøyaktighet ved å holde avstand til objekter som
påvirker magnetiske felter, for eksempel kjøretøy, bygninger og
overhengende kraftlinjer.
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering som standard. Hvis du opplever uregelmessig
kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre
avstander eller etter ekstreme temperaturendringer, kan du
kalibrere kompasset manuelt.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Kompass >
Kalibrer > Start.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
TIPS: Roter håndleddet i en liten åttetallsbevegelse til en
melding vises.
Angi nordreferansen
Du kan angi retningsreferansen som brukes i beregningen av
retningsinformasjonen.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Kompass >
Nordreferanse.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi geografisk nord som retningsreferanse,
velger du Geografisk.
• Hvis du vil angi magnetisk avvik for posisjonen
automatisk, velger du Magnetisk.
• Hvis du vil angi nord for rutenett (000º) som
retningsreferanse, velger du Rutenett.
• Hvis du vil angi det magnetiske avviket manuelt, velger du
Bruker, angir det magnetiske avviket og velger Ferdig.
Innstillinger for høydemåleren
Hold inne MENU, og velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør
> Høydemåler.
27
Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere sensoren for høydemåler
manuelt.
Automatisk kalibrering: Angir at høydemåleren skal kalibrere
seg selv hver gang du slår på GPS-sporing.
Høyde: Angir måleenheter som brukes for høyde.
Kalibrere den barometriske høydemåleren
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering ved startpunktet for GPS som standard. Du kan
kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt dersom du
vet den korrekte høyden.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Høydemåler.
3 Velg et alternativ:
• Velg Automatisk kalibrering og et alternativ for å
kalibrere automatisk fra GPS-startpunktet ditt.
• Velg Kalibrer for å angi gjeldende høyde.
Barometerinnstillinger
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør
> Barometer.
Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere sensoren for barometer
manuelt.
Plott: Angir tidsskalaen for kartet i kontrollprogrammet for
barometer.
Stormvarsel: Angir det barometriske trykket som utløser et
stormvarsel.
Klokkemodus: Stiller inn sensoren for bruk i klokkemodus.
Alternativet Automatisk følger bevegelsene dine i henhold til
både høydemåler og barometer. Du kan bruke alternativet
Høydemåler når aktiviteten omfatter endringer i høyde over
havet, eller Barometer når aktiviteten ikke gjør det.
Trykk: Angir hvordan enheten viser trykkdata.
Kalibrere barometeret
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering ved startpunktet for GPS som standard. Du kan
kalibrere barometeret manuelt dersom du vet den korrekte
høyden eller det korrekte havnivåtrykket.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Barometer >
Kalibrer.
3 Velg et alternativ:
• Velg Ja for å angi gjeldende høyde eller havnivåtrykk.
• Hvis du vil kalibrere automatisk fra GPS-startpunktet,
velger du Bruk GPS.
Kartinnstillinger
Du kan tilpasse hvordan kartet vises i kartprogrammet og på
dataskjermbilder.
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > Kart.
Orientering: Angir kartorienteringen. Alternativet Nord opp viser
nord øverst på skjermen. Alternativet Spor opp viser den
gjeldende reiseretningen øverst på skjermen.
Brukerposisjoner: Viser eller skjuler lagrede posisjoner på
kartet.
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome
inn eller ut manuelt.
GroupTrack innstillinger
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > GroupTrack.
Vis på kart: Gjør det mulig å vise kontakter på kartskjermbildet
under en GroupTrack økt.
28
Aktivitetstyper: Gjør det mulig å velge hvilke aktivitetstyper
som vises på kartskjermbildet under en GroupTrack-økt.
Navigasjonsinnstillinger
Du kan tilpasse kartfunksjonene og utseendet ved navigasjon til
en destinasjon.
Tilpasse kartfunksjoner
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Navigasjon > Dataskjermer.
3 Velg et alternativ:
• Velg Kart for å slå kartet av eller på.
• Velg Veiledning for å aktivere eller deaktivere et
veiledningsskjermbilde som viser kompasspeilingen eller
kursen du skal følge under navigasjonen.
• Velg Stigningsplott for å slå stigningsplottet av eller på.
• Velg et skjermbilde for å legge til, fjerne eller tilpasse.
Innstillinger for retning
Du kan angi atferden til pekeren som vises når du navigerer.
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > Navigasjon > Type.
Peiling: Peker i retning av bestemmelsesstedet.
Løype: Viser din egen posisjon i forhold til kurslinjen som fører
til bestemmelsesstedet (Kursmarkør, side 28).
Kursmarkør
Kursmarkøren er mest nyttig når du navigerer mot destinasjonen
din i en rett linje, for eksempel når du navigerer på vann. Den
hjelper deg med å navigere tilbake til kurslinjen etter at du har
kommet ut av kurs fordi du måtte styre unna hindringer eller
farer.
Kursmarkøren
angir hvor du er i forhold til kurslinjen som
fører til destinasjonen. Kursavviksindikatoren (CDI)
gir en
indikasjon på avvik (høyre eller venstre) fra kursen. Prikkene
forteller deg hvor langt ute av kurs du er.
Sette opp et retningsmerke
Du kan sette opp en retningsindikator som vises på datasidene
mens du navigerer. Indikatoren peker i retning av målet ditt.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Navigasjon > Retningsmerke.
Angi navigasjonsvarsler
Du kan angi varsler for å hjelpe deg med navigasjon til
destinasjonen.
1 Hold nede MENU.
2 VelgInnstillinger > Navigasjon > Varsler.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi et varsel for en spesifikk distanse til den
endelige destinasjonen, velger du Endelig distanse.
• Hvis du vil angi et varsel for estimert tid til du når den
endelige destinasjonen, velger du Siste beregnet tid på
veien.
• Velg Ute av kurs for å angi et varsel som gir deg beskjed
når du beveger deg ut av kurs.
4 Velg eventuelt Status for å slå på varselet.
Tilpasse enheten
5 Angi eventuelt en distanse eller tid, og velg
.
Systeminnstillinger
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > System.
Språk: Angir språket som vises på enheten.
Tid: Justerer tidsinnstillingene (Tidsinnstillinger, side 29).
Bakgrunnslys: Justerer innstillingene for bakgrunnslys (Endre
innstillingene for bakgrunnslys, side 29).
Lyder: Angir enhetslyder, for eksempel tastetoner, varsler og
vibrasjoner.
Ikke forstyrr: Slår Ikke forstyrr-modus av eller på. Bruk
alternativet Søvntid for å aktivere Ikke forstyrr-modus
automatisk under vanlig søvnperiode. Du kan angi normale
søvntimer i Garmin Connect kontoen.
Holdtaster: Gjør at du kan angi snarveier for tastene på
enheten (Tilpasse holdtaster, side 29).
Automatisk lås: Gjør at du kan låse tastene automatisk for å
forhindre utilsiktede tastetrykk. Bruk alternativet Under
aktiviteter for å låse tastene under en tidsstyrt aktivitet. Bruk
alternativet Ikke i løpet av aktivitet for å låse tastene når du
ikke registrerer en tidsstyrt aktivitet.
Enheter: Angir hvilke måleenheter som skal brukes på enheten
(Endre måleenhetene, side 29).
Format: Angir generelle formatinnstillinger, for eksempel tempo
og hastighet vist under aktiviteter, starten av uken og
alternativer for geografisk posisjonsformat og datum.
Dataregistrering: Angir hvordan enheten registrerer
aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard)
tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet
Hvert sekund gir mer detaljerte aktivitetsregistreringer, men
registrerer kanskje ikke hele aktiviteter som varer over lengre
tid.
USB-modus: Angir at enheten skal bruke masselagringsmodus
eller Garmin modus når den er koblet til en datamaskin.
Fabrikkinnst.: Gjør at du kan gjenopprette brukerdata og
innstillinger (Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger, side 32).
Programvareoppd.: Gjør det mulig å installere
programvareoppdateringer som lastes ned ved hjelp av
Garmin Express.
Tidsinnstillinger
Hold nede MENU, og velg Innstillinger > System > Tid.
Tidsformat: Angir om enheten skal vise tiden i 12- eller 24timers format.
Angi klokkeslett: Angir tidssonen for enheten. Alternativet
Automatisk angir tidssonen automatisk basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Tid: Gjør at du kan justere tiden hvis den er angitt til alternativet
Manuelt.
Varsler: Gjør det mulig å angi timevarsler samt varsler for
soloppgang og solnedgang som utløses et bestemt antall
minutter eller timer før soloppgangen eller solnedgangen
finner sted.
Synkroniser med GPS: Gjør det mulig å manuelt synkronisere
siden med GPS når du endrer tidssoner, samt å justere for
sommertid.
Endre innstillingene for bakgrunnslys
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > System > Bakgrunnslys.
3 Velg et alternativ:
• Velg Under aktiviteter.
• Velg Ikke i løpet av aktivitet.
4 Velg et alternativ:
• Velg Taster for å slå på bakgrunnslys for tastetrykk.
Trådløse sensorer
• Velg Varsler for å slå på bakgrunnslys for varsler.
• Velg Bevegelse for å slå på bakgrunnslyset ved å løfte og
vri armen din for å se på håndleddet ditt.
• Velg Tidsavbrudd for å angi hvor lang tid det tar før
bakgrunnslyset slås av.
• Velg Lysstyrke for å angi lysstyrken til bakgrunnslyset.
Tilpasse holdtaster
Du kan tilpasse holdefunksjonen til individuelle taster og
tastekombinasjoner.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > System > Holdtaster.
3 Velg en tast eller en tastekombinasjon å tilpasse.
4 Velg en funksjon.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand, tempo og hastighet,
høyde, vekt og temperatur.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > System > Enheter.
3 Velg en målingstype.
4 Velg en måleenhet.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhetsinformasjon, for eksempel enhets-ID-en,
programvareversjonen, informasjon om forskrifter og
lisensavtalen.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Om.
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den
elektroniske etiketten.
Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. Eetiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra
FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og
lisensinformasjon.
1 Hold nede MENU.
2 Gå til menyen for innstillinger, og velg Om.
Trådløse sensorer
Enheten kan brukes med trådløse ANT+ eller Bluetooth
sensorer. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet og
kjøp av sensorer (tilleggsutstyr), kan du gå til buy.garmin.com.
Parkoble trådløse sensorer
Første ganger du kobler en trådløs sensor til enheten ved hjelp
av ANT+ eller Bluetooth teknologi, må du parkoble enheten og
sensoren. Når de er parkoblet, kobler enheten til sensoren
automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er aktiv og
innenfor rekkevidde.
1 Hvis du skal parkoble en pulsmåler, tar du den på deg (Sette
på pulsmåleren, side 11).
Pulsmåleren verken sender eller mottar data før du tar den
på.
2 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m
(10 fot)).
MERK: Stå 10 meter (33 fot) unna andre trådløse sensorer
når du skal parkoble enhetene.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Legg til ny.
5 Velg et alternativ:
• Velg Søk på alle.
29
• Velg sensortype.
Sensorens status endres fra Søker til Tilkoblet når sensoren
er parkoblet med enheten. Sensordata vises i datasideløkken
eller et tilpasset datafelt.
Utvidet visningsmodus
Du kan bruke utvidet visningsmodus til å vise dataskjermbilder
fra quatix enheten på en kompatibel Edge enhet under en tur
eller en triatlon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
brukerveiledningen til Edge.
Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for sykkel
Du kan bruke en kompatibel sensor for hastighet eller
pedalfrekvens for sykkel for å sende data til enheten.
• Parkoble sensoren med enheten (Parkoble trådløse
sensorer, side 29).
• Angi hjulstørrelsen (Hjulstørrelse og -omkrets, side 37).
• Legg ut på tur (Starte en aktivitet, side 2).
Trene med kraftmålere
• Gå til www.garmin.com/intosports for å se en liste over ANT+
sensorer som er kompatible med enheten (for eksempel
Vector™).
• Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for
kraftmåleren.
• Juster kraftsonene slik at de samsvarer med mål og
ferdigheter (Stille inn kraftsoner, side 17).
• Bruk områdevarsler hvis du vil bli varslet når du når en
bestemt kraftsone (Angi et varsel, side 24).
• Tilpass datafeltene for kraft (Tilpasse dataskjermbildene,
side 23).
Bruke elektroniske girskiftere
Før du kan bruke kompatible elektroniske girskiftere, for
eksempel Shimano Di2™, må du pare dem med enheten
(Parkoble trådløse sensorer, side 29). Du kan tilpasse de
valgfrie datafeltene (Tilpasse dataskjermbildene, side 23). quatix
5 enheten viser gjeldende justeringsverdier når sensoren er i
justeringsmodus.
®
Situasjonsoppfattelse
quatix enheten kan brukes med Varia Vision™ enheten, Varia™
smartsykkellykter og -bakspeilradar for å gi en bedre
situasjonsoppfattelse. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen for Varia enheten.
MERK: Det kan hende du må oppdatere quatix programvaren
før du parkobler Varia enheter (Oppdatere programvaren ved
hjelp av Garmin Connect Mobile, side 9).
Fotsensor
Enheten er kompatibel med fotsensoren. Du kan bruke
fotsensoren til å registrere tempo og avstand i stedet for GPS
når du trener innendørs og GPS-signalet er svakt. Fotsensoren
er i standbymodus og er klar til å sende data (slik som
pulsmåleren).
Når fotsensoren har vært inaktiv i 30 minutter, slår den seg
automatisk av for å spare batterikapasitet. Når batterinivået er
lavt, vises det en melding på enheten. Det er igjen ca. fem timer
av batterilevetiden.
Forbedre fotsensorkalibreringen
Du må innhente GPS-signaler og parkoble enheten med
fotsensoren før du kan kalibrere enheten (Parkoble trådløse
sensorer, side 29).
30
Fotsensoren kalibreres automatisk, men du kan forbedre
nøyaktigheten til hastighets- og distansedataene ved å ta noen
få løpeturer utendørs med GPS aktivert.
1 Opphold deg utendørs i fem minutter på et sted der du kan
se himmelen uten blokkert sikt.
2 Start en løpsaktivitet.
3 Løp i ti minutter uten å stanse.
4 Stopp aktiviteten, og lagre den.
Verdien til fotsensorkalibreringen vil nå bli endret, dersom
dette er nødvendig, basert på de registrerte dataene. Det
skal ikke være nødvendig å kalibrere fotsensoren igjen, med
mindre løpesettet ditt endres.
Kalibrere fotsensoren manuelt
Du må parkoble enheten med fotsensoren før du kan kalibrere
enheten (Parkoble trådløse sensorer, side 29).
Vi anbefaler manuell kalibrering hvis du vet hva
kalibreringsfaktoren er. Hvis du har kalibrert fotsensoren med et
annet produkt fra Garmin, vet du kanskje hva
kalibreringsfaktoren er.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør.
3 Velg fotsensor.
4 Velg Kalibrerings faktor > Angi verdi.
5 Juster kalibreringsfaktoren:
• Hvis avstanden er for kort, øker du kalibreringsfaktoren.
• Hvis avstanden er for lang, reduserer du
kalibreringsfaktoren.
Angi fotsensorens hastighet og distanse
Du må parkoble enheten med fotsensoren før du kan tilpasse
fotsensorens hastighet og distanse (Parkoble trådløse sensorer,
side 29).
Du kan sette opp enheten til å beregne hastighet og distanse ut
fra fotsensordata i stedet for GPS-data.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør.
3 Velg fotsensor.
4 Velg Hastighet eller Distanse.
5 Velg et alternativ:
• Velg Innendørs når du trener med GPS slått av, vanligvis
innendørs.
• Velg Alltid for å bruke fotsensordata uavhengig av GPSinnstilling.
tempe™
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan feste
sensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for
omgivende luft. Dermed blir enheten en stabil kilde til nøyaktige
temperaturdata. Du må pare tempe med enheten for å vise
temperaturdata fra tempe.
Informasjon om enheten
quatix 5 – spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
quatixBatterilevetid for quatix
Opptil 14 dager
Vanntetthetsvurdering
10 ATM*
Temperaturområde for drift og
lagring
Fra -20 til 50 ºC (fra -4 til 122 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Trådløse frekvenser/protokoller
2,4 GHz ved 4 dBm nominell
Informasjon om enheten
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 100 meter. Du
finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Batteriinformasjon
Den faktiske batterilevetiden avhenger av hvilke funksjoner som
er aktivert på enheten, for eksempel aktivitetssporing,
pulsmåling på håndleddet, smarttelefonvarsler, GPS, interne
sensorer og tilkoblede sensorer.
Batteritid
Modus
Opptil 2 uker
Smartklokkemodus med aktivitetsmåling og 24/7pulsmåling på håndleddet
opptil 24 timer GPS-modus med pulsmåling på håndleddet
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
opptil 75 timer UltraTrac GPS-modus med gyrobasert bestikkregning
2 Tørk av.
Databehandling
La enheten tørke når den er rengjort.
TIPS: Du finner mer informasjon på www.garmin.com/fitandcare.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• Du velger enheten, og deretter velger du Fil > Løs ut for
Apple datamaskiner.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Rengjøre lærremmene
1 Tørk av lærremmene med en tørr klut.
2 Bruk et rengjøringsmiddel for lær til å rengjøre lærremmene.
Bytte remmene på QuickFit™
1 Skyv på låsen på QuickFit remmen, og fjern deretter remmen
fra klokken.
Slette filer
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
MERK: Hvis du bruker en Apple datamaskin, må du tømme
Papirkurv-mappen for å fjerne filene helt.
Vedlikehold av enheten
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Hold skinnremmen tørr. Unngå å svømme eller dusje med
skinnremmen. Hvis skinnremmen kommer i kontakt med vann,
kan den bli skadet.
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Vedlikehold av enheten
2 Rett inn den nye remmen etter klokken.
3 Trykk remmen på plass.
MERK: Kontroller at remmen er godt festet. Låsen skal
lukkes over pinnen på klokken.
4 Gjenta trinn 1 til 3 for å bytte den andre remmen.
Justering av klokkens metallrem
Hvis klokken din har en metallrem, bør du oppsøke en gullsmed
eller urmaker for å få justert lengden på metallremmen.
Feilsøking
Enheten bruker feil språk
Du kan endre språk for enheten hvis du utilsiktet har valgt feil
språk for den.
1 Hold nede MENU.
2 Bla ned til det siste elementet i listen og velg START.
3 Bla ned til det nest siste elementet i listen og velg START.
4 Velg START.
5 Velg språk.
31
Er smarttelefonen min kompatibel med
enheten?
quatix 5 enheten er kompatibel med smarttelefoner som bruker
trådløs Bluetooth teknologi.
Du finner informasjon om kompatibilitet på www.garmin.com
/ble.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
Hvis telefonen ikke kobler seg til enheten, kan du forsøke disse
tipsene.
• Slå smarttelefonen og enheten av og på.
• Aktiver Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
• Oppdater Garmin Connect Mobile-appen til den nyeste
versjonen.
• Fjern enheten fra Garmin Connect Mobile-appen for å
parkoble på nytt.
Hvis du bruker en Apple enhet, bør du også fjerne enheten
fra Bluetooth innstillingene på smarttelefonen din.
• Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) fra enheten.
• Åpne Garmin Connect Mobile-appen på smarttelefonen, velg
eller , og velg Garmin-enheter > Legg til enhet for å
gå inn i parkoblingsmodus.
• På enheten holder du inne LIGHT, og velger for å slå på
Bluetooth teknologi og gå til parkoblingsmodus.
Kan jeg bruke Bluetooth sensoren sammen
med klokken?
Enheten er kompatibel med enkelte Bluetooth sensorer. Første
ganger du kobler en sensor til Garmin enheten, må du parkoble
enheten og sensoren. Når de er parkoblet, kobler enheten til
sensoren automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er
aktiv og innenfor rekkevidde.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Legg til ny.
3 Velg et alternativ:
• Velg Søk på alle.
• Velg sensortype.
Du kan tilpasse de valgfrie datafeltene (Tilpasse
dataskjermbildene, side 23).
Starte enheten på nytt
1 Hold LIGHT nede til enheten slår seg av.
2 Hold inne LIGHT for å slå på enheten.
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
Forbedre GPS-satellittmottaket
• Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
◦ Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USBkabelen og Garmin Express appen.
◦ Synkroniser enheten din med Garmin Connect Mobileappen ved hjelp av en Bluetooth aktivert smarttelefon.
◦ Koble enheten til Garmin Connect kontoen din ved hjelp
av et trådløst Wi‑Fi nettverk.
Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster
den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan
finne satellittsignaler.
• Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Temperaturmålingen er ikke nøyaktig
Kroppstemperaturen din påvirker temperaturmålingen fra den
interne temperatursensoren. Du får en mer nøyaktig
temperaturavlesning hvis du tar av deg klokken og venter i 20 til
30 minutter.
Du kan også bruke en ekstern tempe temperatursensor
(tilleggsutstyr) for å se nøyaktige omgivelsestemperatur mens
du har på deg klokken.
Maksimere batterilevetiden
Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.
• Redusere tidsavbruddet for bakgrunnslys (Endre
innstillingene for bakgrunnslys, side 29).
• Reduser lysstyrken for bakgrunnslyset.
• Bruk UltraTrac GPS-modus for aktiviteten (UltraTrac,
side 25).
• Slå av trådløs Bluetooth teknologi når du ikke bruker
tilkoblede funksjoner (Tilkoblede funksjoner, side 7).
• Når du setter aktiviteten på pause over lengre tid, bør du
bruke alternativet som lar deg fortsette senere (Stoppe en
aktivitet, side 2).
• Slå av aktivitetsmåling (Slå av aktivitetsmåling, side 18).
• Bruk en urskive som ikke oppdateres hvert sekund.
Bruk for eksempel en urskive uten en annen viser (Tilpasse
urskiven, side 27).
• Begrens smarttelefonvarslene som vises på skjermen
(Administrere varsler, side 8).
• Slutt å sende pulsdata til parkoblede Garmin enheter (Sende
pulsdata til Garmin enheter, side 10).
• Slå av pulsmåling på håndleddet (Slå av pulsmåleren på
håndleddet, side 11).
MERK: Pulsmåling på håndleddet brukes til å beregne tid
med høy intensitet og kaloriforbruk.
MERK: Ved en nullstilling slettes all brukerangitt informasjon og
alt innhold i aktivitetsloggen.
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > System > Fabrikkinnst. > Nullstill
innstillinger.
Aktivitetsmåling
Innhente satellittsignaler
Antallet daglige skritt nullstilles ved midnatt.
Hvis du ser en stiplet linje i stedet for antallet skritt, lar du
enheten innhente satellittsignaler og angi tiden automatisk.
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
32
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.
Antallet daglige skritt vises ikke
Antall skritt virker unøyaktig
Hvis antall skritt virker unøyaktig, kan du prøve disse tipsene.
• Ha på deg enheten på hånden du bruker minst.
• La enheten ligge i en lomme når du skyver en barnevogn
eller en gressklipper.
Feilsøking
• La enheten ligge i en lomme når du bare bruker hendene
eller armene aktivt.
MERK: Enheten kan tolke enkelte repetitive bevegelser, for
eksempel når du vasker opp, bretter klesvask eller klapper i
hendene, som skritt.
Antall skritt på enheten og Garmin Connect kontoen
samsvarer ikke
Antall skritt på Garmin Connect kontoen oppdateres når du
synkroniserer enheten.
1 Velg et alternativ:
• Synkroniser antall skritt med Garmin Connect programmet
(Bruke Garmin Connect på datamaskinen, side 9).
• Synkroniser antall skritt med Garmin Connect Mobileappen (Manuell synkronisering av data med Garmin
Connect Mobile, side 9).
Vent
mens enheten synkroniserer dataene.
2
Synkroniseringen kan ta flere minutter.
MERK: Du kan ikke synkronisere dataene eller oppdatere
antall skritt ved å oppdatere Garmin Connect Mobile-appen
eller Garmin Connect programmet.
Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig
Enheten bruker et internt barometer til å måle høydeendringer
når du går i trapper. Én etasje opp tilsvarer 3 m (10 fot).
• Unngå å holde i gelendrene og hoppe over trinn når du går i
trapper.
• Når det blåser mye, bør du dekke til enheten med ermet eller
jakken fordi sterke vindkast kan forårsake uregelmessige
avlesninger.
Intensitetsminuttene blinker
Når du trener på et intensitetsnivå som er høyt nok til å være
gjeldende i forhold til målet ditt for intensitetsminutter, blinker
intensitetsminuttene.
Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
Få mer informasjon
Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet
for Garmin.
• Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger,
artikler og programvareoppdateringer.
• Gå til www.garmin.com/outdoor.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
Tillegg
Datafelter
% av makspuls for siste runde: Snittprosent av maksimal puls
for siste fullførte runde.
%FTP: Gjeldende kraftforbruk som en prosentandel av FTP
(Functional Threshold Power).
% makspuls int.: Maksimal prosentandel av makspuls for
gjeldende svømmeintervall.
%pulsr. r.: Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls minus
hvilepuls) for gjeldende runde.
%pulsreserve: Prosent av pulsreserve (maksimal puls minus
hvilepuls).
%pulsreserve, siste runde: Snittprosent av pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for siste fullførte runde.
10s gj.sn. balanse: 10 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for
kraftdifferanse venstre/høyre.
Tillegg
10 s gj.snittlig kraft: 10 sekunders snittfart for kraftforbruk.
30s gj.sn.balanse: 30 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for
kraftdifferanse venstre/høyre.
30 s gj.snittlig kraft: 30 sekunders snittfart for kraftforbruk.
3 s gj.sn. kraft: 3 sekunders snittfart for kraftforbruk.
3 s gj.snittlig balanse: Tre sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
Aerob treningseffekt: Påvirkningen den gjeldende aktiviteten
har på den aerobe formen.
Anaerob treningseffekt: Påvirkningen den gjeldende
aktiviteten har på den anaerobe formen.
Anslått total distanse: Den beregnede avstanden fra start til
den endelige destinasjonen. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Arbeid: Samlet utført arbeid (kraftforbruk) i kilojoule.
Avstand for tak på runden: Padleidretter. Gjennomsnittlig
avstand tilbakelagt per tak under gjeldende runde.
Avstand for tak på siste runde: Padleidretter. Gjennomsnittlig
avstand tilbakelagt per tak under siste fullførte runde.
Avstand per tak: Padleidretter. Tilbakelagt avstand per tak.
Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Bakre: Bakgiret fra en sensor for girposisjon.
Balanse for TMB: Balanse for tid med bakkekontakt mellom
venstre og høyre mens du løper.
Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.
BEREGNET TID PÅ VEIEN: Beregnet tid som gjenstår før
ankomst til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Destinasjon Posisjon: Posisjonen til endelig destinasjon.
Destinasjonsveipunkt: Siste punkt på ruten til destinasjonen.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Di2–batteri: Gjenværende batteristrøm til en Di2-sensor.
Diff. runde: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for
gjeldende runde.
Differanse: Gjeldende kraftdifferanse venstre/høyre.
Distanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
Distanse per tak for runde: Svømming. Gjennomsnittlig
avstand tilbakelagt per tak under gjeldende runde.
Effektivt dreiningsmoment: Målingen for hvor effektivt du trår.
ETA: Beregnet tidspunkt for ankomst til bestemmelsesstedet
(justert etter lokalt klokkeslett ved bestemmelsesstedet).
Denne siden vises bare når du navigerer.
Etasjer nedover: Totalt antall etasjer du har nedsteget denne
dagen.
Etasjer oppover: Totalt antall etasjer du har klatret denne
dagen.
Etasjer per minutt: Antall etasjer du har klatret per minutt.
ETA ved neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste
veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved
veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.
Fremre: Frontgiret fra en sensor for girposisjon.
Gir: Front- og bakgiret fra en sensor for girposisjon.
Girbatteri: Batteristatusen for en sensor for girposisjon.
Girforhold: Antall tenner på de front- og bakgirene, som
registrert av en sensor for girposisjon.
Girkombinasjon: Gjeldende girkombinasjon fra en sensor for
girposisjon.
Gj.sn. %pulsr.: Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls
minus hvilepuls) for gjeldende aktivitet.
33
Gj.sn. balanse for TMB: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt
for gjeldende økt.
Gj.sn. diff.: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for
gjeldende aktivitet.
Gj.sn. h. kraftfasetopp: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Gj.sn. pedalfrekvens: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende aktivitet.
Gj.sn. pedalfrekvens: Løping. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende aktivitet.
Gj.sn. snittfart: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende aktivitet,
medregnet både bevegelse og stopp.
Gj.sn. v. kraftfasetopp: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Gj.sn. vertikalt forholdstall: Gjennomsnittlig forhold mellom
vertikal oscillasjon og skrittlengde for gjeldende økt.
Gjen. bevegelseshastigh.: Gjennomsnittlig
bevegelseshastighet for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig avstand per tak: Padleidretter.
Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig distanse per tak: Svømming. Gjennomsnittlig
avstand tilbakelagt per tak under gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig fall: Gjennomsnittlig vertikal fallavstand siden
forrige nullstilling.
Gjennomsnittlig hastighet: Gjennomsnittlig hastighet for
gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig høyre kraftfase: Den gjennomsnittlige
kraftfasevinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Gjennomsnittlig høyre kraftfase: Den gjennomsnittlige
kraftfasevinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Gjennomsnittlig kraft: Gjennomsnittlig kraftforbruk for
gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig maksimal puls: Snittprosent av maksimal puls
for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig nautisk hastighet: Gjennomsnittlig hastighet i
knop for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig PSF: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning
for den gjeldende aktiviteten.
Gjennomsnittlig puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig rundetid: Gjennomsnittlig rundetid for
gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig skrittlengde: Gjennomsnittlig skrittlengde for
gjeldende økt.
Gjennomsnittlig stigning: Gjennomsnittlig vertikal
stigningsavstand siden forrige nullstilling.
Gjennomsnittlig Swolf: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for
gjeldende aktivitet. Swolf-poeng er summen av tiden for én
lengde pluss antall tak for lengden (Svømmeterminologi,
side 5). For svømming i åpent vann brukes 25 meter til å
beregne Swolf-poeng.
Gjennomsnittlig tak/lengde: Gjennomsnittlig antall tak per
bassenglengde under gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo 500 m: Gjennomsnittlig rotempo per
500 meter for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo for tak: Padleidretter. Gjennomsnittlig
antall tak per minutt (tpm) under gjeldende aktivitet.
34
Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt: Gjennomsnittlig tid
med bakkekontakt for gjeldende aktivitet.
Gjenta på: Tidtaker for siste intervall pluss gjeldende hvilepause
(bassengsvømming).
Gjenværende distanse: Gjenværende avstand til endelig
destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.
Gjsn. vert. osc.: Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for
gjeldende aktivitet.
Glidetall: Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand og
endringen i vertikal avstand.
Glidetall til destinasjon: Høydeendringen som kreves for
nedstigning fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde.
Denne siden vises bare når du navigerer.
GPS: Styrken til GPS-satellittsignalet.
GPS-høyde: Høyden for gjeldende posisjon med GPS.
GPS-retning: Retningen du beveger deg i, basert på GPS.
H. kr.f. r.: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for
høyrebeinet for den gjeldende runden.
H. kraftfasetopp for r.: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
runden.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Helling: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis
du for eksempel beveger deg 3 m (10 fot) for hver 60 m
(200 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.
Hviletid: Tidtaker for gjeldende hvilepause (bassengsvømming).
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Høyre KF: Den gjeldende kraftfasevinkelen for høyrebeinet.
Kraftfasen er området i pedaltråkket der du produserer positiv
kraft.
Høyre KFT: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for
høyrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du
produserer den høyeste andelen av drivkraften.
Intensity Factor: Intensity Factor™ for gjeldende aktivitet.
Intervall, gj.sn. % av maks.: Snittprosent av makspuls for
gjeldende svømmeintervall.
Intervall, gj.sn. % av pulsreserve: Snittprosent av pulsreserve
(makspuls minus hvilepuls) for gjeldende svømmeintervall.
Intervall, gj.sn. puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende
svømmeintervall.
Intervall, maks. % av pulsreserve: Maksimal prosentandel av
pulsreserve (makspuls minus hvilepuls) for gjeldende
svømmeintervall.
Intervall, makspuls: Makspuls for gjeldende svømmeintervall.
Intervall, tak/lengde: Gjennomsnittlig antall tak per
bassenglengde under gjeldende intervall.
Intervall, tempo for tak: Gjennomsnittlig antall tak per minutt
(tpm) under gjeldende intervall.
INTERVALL, TYPE TAK: Gjeldende type tak for intervall.
Jevnhet for pedal: Målingen for hvor jevnt en person tråkker på
pedalene for hvert pedaltråkk.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og
tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).
Kompassretning: Retningen du beveger deg i, basert på
kompasset.
Kraft: Gjeldende kraftforbruk i watt.
Kraft, siste runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for siste fullførte
runde.
Kraft for runden: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende
runde.
Tillegg
Kraft i forhold til vekt: Gjeldende kraftforbruk i watt per kilo.
Kraftsone: Gjeldende område for kraftforbruk (1 til 7) basert på
FTP eller egendefinerte innstillinger.
Lengdegrad/breddegrad: Gjeldende posisjon i breddegrad og
lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for posisjonsformat.
Lengder: Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende
aktivitet.
Lengder, intervall: Antall bassenglengder som er fullført under
gjeldende aktivitet.
Løype: Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Kursen
kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Maks. for 24 timer: Den høyeste temperaturen som er registrert
de siste 24 timene fra en kompatibel temperatursensor.
Maksimal hastighet: Høyeste hastighet for gjeldende aktivitet.
Maksimal høyde: Den høyeste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.
Maksimal kraft, runde: Høyeste kraftforbruk for gjeldende
runde.
Maksimal nautisk hastighet: Maksimal hastighet i knop for
gjeldende aktivitet.
Maksimal stigning: Maksimal stigningsgrad i meter per minutt
eller fot per minutt siden forrige nullstilling.
Maksimalt fall: Maksimal nedstigning i meter per minutt eller fot
per minutt siden forrige nullstilling.
Makskraft: Høyeste kraftforbruk for gjeldende aktivitet.
Medgått tid: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for
eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper
tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i
20 minutter, har det gått 35 minutter.
Min. for 24 timer: Den laveste temperaturen som er registrert
de siste 24 timene fra en kompatibel temperatursensor.
Minimum høyde: Den laveste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.
Nautisk distanse: Tilbakelagt avstand i nautiske mil eller
nautiske fot.
Nautisk hastighet: Gjeldende hastighet i knop.
Neste veipunkt: Neste punkt på ruten. Denne siden vises bare
når du navigerer.
NP: Normalized Power™ for gjeldende aktivitet.
NP, runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for gjeldende
runde.
NP, siste runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for siste
fullførte runde.
Oksygenmetning %: Estimert oksygenmetning for muskler i
prosent for gjeldende aktivitet.
PCO: Pedalsenterforskyvningen. Pedalsenterforskyvning er
plasseringen på pedalen der du bruker kraft.
Pedalfrekvens, runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
Pedalfrekvens, runde: Løping. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
Pedalfrekvens, siste runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens
for forrige fullførte runde.
Pedalfrekvens, siste runde: Løping. Gjennomsnittlig kadens
for forrige fullførte runde.
Peiling: Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Posisjon: Gjeldende posisjon med valgt innstilling for
posisjonsformat.
PSF for runde: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning for den
gjeldende runden.
Tillegg
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls %ma.: Prosent av maksimal puls.
Puls %maksimum, runde: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende runde.
Puls for runden: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Puls siste runde: Gjennomsnittlig puls for forrige fullførte runde.
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
Repetisjoner: Antallet repetisjoner i et treningssett under en
styrketreningsaktivitet.
Retning: Retningen du beveger deg i.
Runde, fall: Vertikal fallavstand for gjeldende runde.
Rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende
runde.
Rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Rundetempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende runde.
Rundetempo 500 m: Gjennomsnittlig rotempo per 500 meter for
gjeldende runde.
Rundetid: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Rundetid, siste: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
Runde – v. osc.: Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for
gjeldende runde.
Siste runde, distanse for tak: Svømming. Gjennomsnittlig
avstand tilbakelagt per tak under siste fullførte runde.
Siste runde, fall: Vertikal fallavstand for forrige fullførte runde.
Siste runde, stigning: Vertikal stigningsavstand for forrige
fullførte runde.
Siste rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under
forrige fullførte runde.
Siste rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for forrige
fullførte runde.
Siste rundetempo 500 m: Gjennomsnittlig rotempo per
500 meter for siste runde.
Skrittfrekvens: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen.
Enheten må være koblet til en sensor for kadens for at disse
dataene skal vises.
Skrittfrekvens: Løping. Skritt per minutt (høyre og venstre).
Skrittlengde: Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den
ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken, målt i
meter.
Skrittlengde for runden: Gjennomsnittlig skrittlengde for
gjeldende runde.
Solned.: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende GPSposisjon.
Soloppg.: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Stigning for runden: Vertikal stigningsavstand for gjeldende
runde.
Still inn tidtaker: Hvor mye tid som er brukt på det aktuelle
treningssettet under en styrketreningsaktivitet.
Stopptid: Total tid uten bevegelse for gjeldende aktivitet.
Strekning for intervall: Avstand som er tilbakelagt under
gjeldende intervall.
Svø.tak: Svømming. Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.
Swolf, siste lengde: Swolf-poeng for siste fullførte
bassenglengde.
Swolf for intervallet: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for
gjeldende intervall.
35
Swolf for runden: Swolf-poeng for gjeldende runde.
Swolf siste runde: Swolf-poeng for siste fullførte runde.
Tak: Padleidretter. Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.
Tak, siste lengde: Antall tak for siste fullførte bassenglengde.
Tak for runde: Svømming. Totalt antall tak for gjeldende runde.
Tak for runde: Padleidretter. Totalt antall tak for gjeldende
runde.
Tak for siste runde: Svømming. Totalt antall tak for siste
fullførte runde.
Tak for siste runde: Padleidretter. Totalt antall tak for siste
fullførte runde.
Temperatur: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen
påvirker temperatursensoren. Du kan parkoble en tempe
sensor med enheten for å få en konsistent kilde til nøyaktige
temperaturdata.
Tempo: Gjeldende tempo.
Tempo, intervall: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende intervall.
Tempo, siste lengde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte
bassenglengde.
Tempo, siste runde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte
runde.
Tempo, tak, s. l.: Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm)
under siste fullførte bassenglengde.
Tempo 500 m: Gjeldende rotempo per 500 meter.
Tempo for tak: Svømming. Antall tak per minutt (tpm).
Tempo for tak: Padleidretter. Antall tak per minutt (tpm).
Tempo for tak for runde: Svømming. Gjennomsnittlig antall tak
per minutt (tpm) under gjeldende runde.
Tempo for tak for siste runde: Svømming. Gjennomsnittlig
antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte runde.
Tempo for tak for siste runde: Padleidretter. Gjennomsnittlig
antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte runde.
Tempo for tak på runden: Padleidretter. Gjennomsnittlig antall
tak per minutt (tpm) under gjeldende runde.
Tid, intervall: Stoppeklokketid for gjeldende intervall.
Tid for multisport: Total tid for alle sportsaktiviteter i en
multisportsaktivitet, inkludert overganger.
Tid i bevegelse: Total tid i bevegelse for gjeldende aktivitet.
Tid i sone: Tilbakelagt tid i hver sone for puls eller kraft.
Tid m/BK r.: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende
runde.
Tid med bakkekontakt: Tiden hvert skritt berører bakken mens
du løper, målt i millisekunder. Tid med bakkekontakt
beregnes ikke mens du går.
Tid sittende: Hvor lang tid du har sittet og tråkket i den
gjeldende aktiviteten.
Tid sittende for runden: Hvor lang tid du har sittet og tråkket på
den gjeldende runden.
Tid stående: Hvor lang tid du har stått og tråkket i den
gjeldende aktiviteten.
Tid stående for runden: Hvor lang tid du har stått og tråkket på
den gjeldende runden.
Tidtaker: Gjeldende tid for nedtellingstidtakeren.
Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste
veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
TMB-balanse for runden: Gjennomsnittlig balanse for tid med
bakkekontakt for gjeldende runde.
Total hemoglobin: Estimert total oksygenmetning for muskler
for gjeldende aktivitet.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden
forrige nullstilling.
TSS: Training Stress Score™ for gjeldende aktivitet.
Type tak, siste lengde: Type tak som ble brukt under siste
fullførte bassenglengde.
Ute av kurs: Avstand til høyre eller venstre som du har avveket
fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når
du navigerer.
V. kraft. for r.: Den gjennomsnittlige kraftfasetoppvinkelen for
venstrebeinet for den gjeldende runden.
Venstre KF: Den gjeldende kraftfasevinkelen for venstrebeinet.
Kraftfasen er området i pedaltråkket der du produserer positiv
kraft.
Venstre KFT: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for
venstrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du
produserer den høyeste andelen av drivkraften.
Venstre kraftfase for runden: Den gjennomsnittlige
kraftfasevinkelen for venstrebeinet for den gjeldende runden.
Vert. forholdstall, runde: Gjennomsnittlig forhold mellom
vertikal oscillasjon og skrittlengde for gjeldende runde.
Vertikal avstand til destinasjon: Stigningsavstanden mellom
gjeldende posisjon og endelig destinasjon. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.
Vertikal hastighet til mål: Oppstigning eller nedstigning til en
forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Vertikal oscillasjon: Graden av spenst eller sprett i
løpsbevegelsen. Vertikal bevegelse for torso, målt i
centimeter for hvert skritt.
Vertikalt forholdstall: Forholdet mellom vertikal oscillasjon og
skrittlengde.
VMG: Hastigheten du nærmer deg en destinasjon langs en rute
med. Denne siden vises bare når du navigerer.
Ytelsesforhold: Ytelseskondisjonsverdi er en sanntidsvurdering
av prestasjonsevnen din.
Standardverdier for kondisjonsberegning
Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer for kondisjonsberegning etter alder og kjønn.
Menn
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmerket
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
OK
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Svakt
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
36
Tillegg
Kvinner
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmerket
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
OK
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Svakt
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.
FTP-verdier
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
Diss tabellene omfatter FTP-klassifiseringer (functional
threshold power), beregnet etter kjønn.
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
Menn
Watt per kilogram (W/kg)
26 × 2,35
2083
Overlegent
5,05 og høyere
26 × 1-1/2
2100
Utmerket
Fra 3,93 til 5,04
26 × 3,00
2170
Bra
Fra 2,79 til 3,92
27 × 1
2145
OK
Fra 2,23 til 2,78
27 × 1-1/8
2155
Har ikke trent
Lavere enn 2,23
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
Kvinner
Watt per kilogram (W/kg)
29 x 2,1
2288
Overlegent
4,30 og høyere
29 x 2,2
2298
Utmerket
Fra 3,33 til 4,29
29 x 2,3
2326
Bra
Fra 2,36 til 3,32
650 x 20C
1938
OK
Fra 1,90 til 2,35
650 x 23C
1944
Har ikke trent
Lavere enn 1,90
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C rørformet
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
FTP-verdiene er basert på forskning utført av Hunter Allen og
Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Hjulstørrelse og -omkrets
Hastighetssensoren registrerer automatisk hjulstørrelsen. Du
kan eventuelt angi omkretsen på hjulet i innstillingene for
hastighetssensoren.
Størrelsen på dekket er avmerket på begge sider av dekket.
Dette er ikke en fullstendig liste. Du kan også måle omkretsen
av hjulet eller bruke en av kalkulatorene som du finner på
Internett.
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 rørformet
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
Likestrøm. Enheten kan kun brukes med likestrøm.
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
Sikring. Viser spesifikasjoner eller plassering for sikringer.
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
Tillegg
Symbolforklaring
Følgende symboler kan vises på enheten eller tilbehør.
Vekselstrøm. Enheten kan brukes med vekselstrøm.
WEEE-symbol for kassering og resirkulering. WEEE-symbolet
merker produktet i henhold til EU-direktivet 2012/19/EU om
kasserte elektriske og elektroniske produkter. Formålet er å sikre
at produktet ikke kasseres på feil måte samt å promotere gjenbruk
og resirkulering.
37
Indeks
A
aktiviteter 2, 4, 5, 23, 25
egendefinert 2, 5
favoritter 2
lagre 2
starte 2
aktivitetsmåling 17, 18
aktivitetssporing 17
alarmer 20, 24
ANT+ sensorer 29, 30
Auto Lap 24
Auto Pause 25
automatisk stigning 25
autopilot 3
avstand 25
varsler 24, 28
B
bakgrunnslys 1, 29
baner, laste ned 6
barometer 22, 28
kalibrere 28
batteri 31
lade 1
levetid 31
maksimere 8, 25, 32
beregnet sluttid 15
bla automatisk 25
Bluetooth sensorer 29
Bluetooth teknologi 7, 8, 32
brukerdata, slette 31
brukerprofil 16
inReach fjernkontroll 26
intensitetsminutter 18, 33
intervaller 5, 6
treningsøkter 19
J
jumpmaster 5
K
kalender 18, 19
kalibrere
høydemåler 28
kompass 27
kalori, varsler 24
kappløp 20
kart 24, 28
bla 22
navigere 22
kilometerteller 7, 23
klokke 20, 21
klokkemodus 25
koble til 8, 9
kompass 22, 27, 28
innstillinger 28
kalibrere 27
kondisjonsberegning 12–15, 36
kontrollmeny 1, 27
koordinater 21
kraft 13
målere 14, 16, 30, 37
soner 17
varsler 24
L
data
dele 30
lagre 8, 9
laste opp 9
overføre 8, 9
sider 23
datafelter 2, 10
dele data 30
dogleg 7
lade 1
lagre aktiviteter 4
lagre data 8, 9
laste opp data 9
layup 7
lengder 5
LiveTrack 9
logg 22, 23
sende til datamaskin 9
slette 23
løpsdynamikk 11, 12
løyper 28
opprette 21
spille 6
velge 6
E
M
C
Connect IQ 10
D
enhets-ID 29
F
feilsøking 10–12, 31–33
fotsensor 30
G
Garmin Connect 1, 7–9, 18, 19
lagre data 9
Garmin Express 2, 9
oppdatere programvare 1
GLONASS 29
GPS 25, 29
signal 32
greenvisning, flaggplassering 6
GroupTrack 9, 28
H
hastighet 25
hindre 6
historikk 22
sende til datamaskin 8, 9
hjulstørrelser 37
hovedmeny, tilpasse 26
høydemåler 22, 27
kalibrere 28
I
innendørstrening 4
innstillinger 4, 18, 23, 25–29, 32
innstillinger for retning 28
38
mann over bord (MOB) 21
maritimt 3, 4
melkesyreterskel 13, 15, 16
meny 1
metronom 5
MOB 21
multisport 2, 5, 22
musikkontroller 4
mål 20
måle et slag 7
måleenheter 3, 29
målinger 7
N
navigasjon 24, 28
Sight 'N Go 22
stoppe 22
nedtellingstidtaker 21
nordreferanse 27
nullstille enheten 32
O
oppdateringer, programvare 9
P
parkobling 3
ANT+ sensorer 10
Bluetooth sensorer 32
klokke 4
sensorer 29
smarttelefon 1, 32
pedalfrekvens 5, 11, 12
sensorer 30
varsler 24
personlige rekorder 20
slette 20
posisjoner 21
lagre 21
redigere 21
slette 21
profiler 2
bruker 16
programmer 7, 9, 10
smarttelefon 1
programvare
lisens 29
oppdatere 1, 9
versjon 29
puls 10
måler 10–12, 14
parkoble sensorer 10
soner 13, 16, 17, 23
varsler 11, 24
R
remmer 31
rengjøre enheten 11, 31
restitusjon 12–14
ruter 21
S
satellittsignaler 32
scorekort 7
segmenter 19
seiling 3
bautevinkler 3
kappløp 3
startlinje for kappseiling 3
sensorer for hastighet og pedalfrekvens 30
Sight 'N Go 22
ski
alpint 5
snøbrett 5
skjermbilde 29
skrittlengde 11, 12
slette
alle brukerdata 31
logg 23
personlige rekorder 20
smarttelefon 9, 10, 25, 32
parkobling 1, 32
programmer 7, 9
snarveier 1, 27
snøbrett 5
soner
kraft 17
puls 16, 17
tid 21
spesifikasjoner 30
spor 21
språk 29
statistikk 7
stoppeklokke 21
stressnivå 15, 27
stressverdi 15
svinganalyse 7
svømming 6
swolf-poengsum 5
sykkelsensorer 30
systeminnstillinger 29
søvnmodus 18
T
tak 5, 6
taster 1, 29
tilpasse 25
tekstmeldinger 8
telefonsamtaler 8
tempe 30, 32
temperatur 30, 32
Indeks
tid
innstillinger 29
soner og formater 29
varsler 24
tid med bakkekontakt 11, 12
tidspunkter for soloppgang og solnedgang 21
tidssoner 21
tidtaker 4, 22
nedtelling 21
tilbehør 29, 30, 32, 33
tilpasse enheten 23, 27, 29
toner 5, 21
TracBack 2, 22
tredemølle 4
trening 7, 15, 19, 20
planer 18, 19
treningsbelastning 14
Treningseffekt 13, 15
treningsstatus 13
treningsøkter 18
laste inn 18
triatlontrening 5
U
UltraTrac 25
urskiver 10, 27
USB 9
koble fra 31
utvidet visning 30
V
vanntetthet 31
varsler 7, 8, 21, 24, 28
puls 11
tekstmeldinger 8
telefonsamtaler 8
veipunkter
opprette 3, 4
projisere 21
vertikal oscillasjon 11, 12
vertikalt forholdstall 11, 12
VIRB fjernkontroll 26
Virtual Partner 20
W
Wi‑Fi 9
koble til 9
widgets 1, 10, 11, 25, 27
Y
ytelseskondisjon 13, 15
Ø
øvelser 6
Indeks
39
support.garmin.com
November 2018
190-02202-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising