Garmin | tactix® Bravo | User manual | Garmin tactix® Bravo Brukerveiledning

Garmin tactix® Bravo Brukerveiledning
tactix Bravo
®
Brukerveiledning
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , tactix , TracBack , VIRB og Virtual Partner er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i
USA og andre land. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Run™, tempe™ og Vector™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan
ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association er et varemerke for American Heart Association, Inc. Android™ er et registrert varemerke for Google Inc. Apple og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i
USA og andre land. Bluetooth ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. The Cooper Institute , samt alle tilknyttede
varemerker tilhører The Cooper Institute. Avanserte hjerteslaganalyser av Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er varemerker for
Peaksware, LLC. Wi‑Fi er et registrert merke for Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn
tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Taster .......................................................................................... 1
Aktivere nattsynmodus ........................................................... 1
Låse tastene .......................................................................... 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Parkoble smarttelefonen med enheten ....................................... 1
Støtte og oppdateringer .............................................................. 1
Konfigurere Garmin Express .................................................. 1
Jumpmaster .................................................................... 2
Planlegge et hopp ....................................................................... 2
Hopptyper ................................................................................... 2
Angi informasjon om hoppet ....................................................... 2
Angi vindinformasjon for HAHO- og HALO-hopp ....................... 2
Nullstille vindinformasjon ....................................................... 2
Angi vindinformasjon for et statisk hopp ..................................... 2
Innstillinger for konstant .............................................................. 2
Aktiviteter ........................................................................ 2
Starte en aktivitet ........................................................................ 3
Stoppe en aktivitet ...................................................................... 3
Ski ............................................................................................... 3
Gå langrenn ........................................................................... 3
Alpint eller snøbrett ................................................................ 3
Se skiturene dine .............................................................. 3
Taktisk ........................................................................................ 3
Bruke taktisk modus ............................................................... 3
Løping ......................................................................................... 3
Ta en løpetur .......................................................................... 3
Bruke metronomen ................................................................ 3
Sykling ........................................................................................ 4
Legge ut på tur ....................................................................... 4
Svømming ................................................................................... 4
Legge på svøm i et basseng .................................................. 4
Svømmeterminologi .......................................................... 4
Typer tak ........................................................................... 4
Hvile ved bassengsvømming ............................................ 4
Trene med øvelsesloggen ................................................. 4
Legge på svøm i åpent vann ................................................. 4
Vannsport ................................................................................... 5
Starte en stående padling-aktivitet ........................................ 5
Starte en roaktivitet ................................................................ 5
Trekking ...................................................................................... 5
Gå tur ..................................................................................... 5
Multisport .................................................................................... 5
Starte et triatlon eller en multisportaktivitet ............................ 5
Opprette en egendefinert aktivitet .......................................... 5
Innendørsaktiviteter .................................................................... 5
Projisere et veipunkt ................................................................... 6
Golf ............................................................................................. 6
Spille golf ............................................................................... 6
Hullinformasjon ...................................................................... 6
Vise avstander for layup og dogleg ....................................... 6
Bruke kilometertelleren for golf .............................................. 6
Føre poengregnskap .............................................................. 6
Se over poengsummene ........................................................ 6
Måle et slag ............................................................................ 6
Trening............................................................................ 6
Konfigurere brukerprofilen .......................................................... 6
Treningsmål ........................................................................... 6
Om pulssoner ......................................................................... 7
Angi pulssoner .................................................................. 7
La enheten angi pulssonene ............................................. 7
Pulssoneberegninger ........................................................ 7
Om permanente idrettsutøvere .............................................. 7
Innholdsfortegnelse
Stille inn kraftsoner ................................................................ 7
Aktivitetssporing .......................................................................... 7
Slå på aktivitetssporing .......................................................... 7
Bruke bevegelsesvarsler ........................................................ 7
Automatisk mål ...................................................................... 8
Søvnsporing ........................................................................... 8
Bruke automatisk søvnsporing .......................................... 8
Bruke Ikke forstyrr-modusen ............................................. 8
Intensitetsminutter .................................................................. 8
Treningsøkter .............................................................................. 8
Følge en treningsøkt fra Internett ........................................... 8
Starte en treningsøkt .............................................................. 8
Om treningskalenderen .......................................................... 8
Bruke Garmin Connect treningsplaner .............................. 8
Intervalltreningsøkter .................................................................. 8
Opprette en intervalltreningsøkt ............................................. 8
Starte en intervalltreningsøkt ................................................. 9
Stoppe en intervalltreningsøkt ............................................... 9
Bruke Virtual Partner® ................................................................ 9
Angi et treningsmål ..................................................................... 9
Avbryte et treningsmål ........................................................... 9
Løpe om kapp med en tidligere aktivitet ..................................... 9
Personlige rekorder .................................................................... 9
Vise personlige rekorder ........................................................ 9
Gjenopprette en personlig rekord .......................................... 9
Slette en personlig rekord ...................................................... 9
Slette alle personlige rekorder ............................................. 10
Om Training Effect .................................................................... 10
Klokke............................................................................ 10
Stille inn en alarm ..................................................................... 10
Starte nedtellingstidtakeren ...................................................... 10
Bruke stoppeklokken ................................................................ 10
Angi varsler for soloppgang og solnedgang ............................. 10
Navigasjon.................................................................... 10
Lagre posisjonen din ................................................................ 10
Redigere lagrede posisjoner ..................................................... 10
Slette alle lagrede posisjoner ................................................... 10
Navigere til et bestemmelsessted ............................................. 10
Navigere med Sight 'N Go ........................................................ 10
Kompass ................................................................................... 11
Kart ........................................................................................... 11
Panorere og zoome på kartet .............................................. 11
Navigere til startpunktet ............................................................ 11
Høydemåler .............................................................................. 11
Logg............................................................................... 11
Bruke historikk .......................................................................... 11
Multisportlogg ....................................................................... 11
Vise tiden din i hver pulssone .............................................. 11
Vise totalverdier for skritt .......................................................... 11
Vise totalverdier for data ........................................................... 11
Slette logg ................................................................................. 11
Bruke kilometertelleren ............................................................. 12
Tilkoblede funksjoner.................................................. 12
Aktivere Bluetooth varsler ......................................................... 12
Vise varsler .......................................................................... 12
Administrere varsler ............................................................. 12
Slå av Bluetooth teknologi ................................................... 12
Slå av og på Bluetooth tilkoblingsvarsler ............................. 12
Finne en mistet mobilenhet ....................................................... 12
Garmin Connect ........................................................................ 12
Bruke mobilappen Garmin Connect ..................................... 13
Laste opp data til Garmin Connect Mobile manuelt ........ 13
Bruke Garmin Connect på datamaskinen ............................ 13
Wi‑Fi® tilkoblede funksjoner ..................................................... 13
Konfigurere Wi‑Fi tilkobling .................................................. 13
i
Connect IQ – funksjoner.............................................. 13
Laste ned Connect IQ funksjoner ............................................. 13
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen ........................................................................... 13
Kontrollprogrammer .................................................................. 13
Vise kontrollprogrammer ...................................................... 14
Tilpasse kontrollprogramløkken ........................................... 14
VIRB fjernkontroll ................................................................. 14
Kontrollere et VIRB actionkamera ................................... 14
Tilpasse enheten.......................................................... 14
Innstillinger for aktivitetsprogram .............................................. 14
Tilpasse dataskjermbildene ................................................. 14
Legge til et kart i en aktivitet ................................................ 15
Varsler .................................................................................. 15
Angi et varsel .................................................................. 15
Auto Lap ...............................................................................15
Markere runder etter avstand .......................................... 15
Aktivere Auto Pause® .......................................................... 16
Aktivere automatisk stigning ................................................ 16
3D-hastighet og -avstand ..................................................... 16
Bruke Bla automatisk ........................................................... 16
UltraTrac .............................................................................. 16
Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing ....................... 16
Slå rundetasten av og på ..................................................... 16
Innstillinger for urskive .............................................................. 16
Tilpasse urskiven ................................................................. 16
Sensorinnstillinger .................................................................... 17
Kompassinnstillinger ............................................................ 17
Kalibrere kompasset manuelt .......................................... 17
Angi nordreferansen ........................................................ 17
Innstillinger for høydemåleren .............................................. 17
Kalibrere den barometriske høydemåleren ..................... 17
Barometerinnstillinger .......................................................... 17
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 17
Tilpasse kartfunksjoner ........................................................ 17
Sette opp et retningsmerke .................................................. 17
Systeminnstillinger .................................................................... 17
Tidsinnstillinger .................................................................... 18
Innstillinger for bakgrunnslys ............................................... 18
Endre måleenhetene ........................................................... 18
Gjennomføre en veiledet test for beregne
melkesyreterskelen ......................................................... 21
Ytelseskondisjon .................................................................. 21
Se ytelseskondisjonen din .............................................. 22
Stressverdi ........................................................................... 22
Se stressverdien din ........................................................ 22
Informasjon om enheten.............................................. 22
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 22
Spesifikasjoner ......................................................................... 22
Batteriinformasjon ................................................................ 22
Spesifikasjoner for HRM-Run ................................................... 22
Databehandling ........................................................................ 22
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 22
Slette filer ............................................................................. 22
Feilsøking ................................................................................. 22
Antallet daglige skritt vises ikke ........................................... 22
Temperaturmålingen er ikke nøyaktig .................................. 23
Nullstille enheten .................................................................. 23
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger .................................... 23
Maksimere batterilevetiden .................................................. 23
Få mer informasjon .............................................................. 23
Vedlikehold av enheten............................................... 23
Ta vare på enheten .................................................................. 23
Rengjøre enheten ................................................................ 23
Ta vare på pulsmåleren ............................................................ 23
Ta vare på pulsmåleren ....................................................... 23
Batterier som kan byttes ut av brukeren ................................... 23
Bytte batteriet i pulsmåleren ................................................ 23
Tillegg............................................................................ 24
Datafelter for ............................................................................. 24
Standardverdier for kondisjonsberegning ................................. 26
Hjulstørrelse og -omkrets .......................................................... 26
Symbolforklaring ....................................................................... 27
Indeks............................................................................ 28
Sensorer med ANT+..................................................... 18
Sette på pulsmåleren ................................................................ 18
Tips for unøyaktige pulsdata ................................................ 18
Parkoble ANT+ sensorer .......................................................... 18
Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for
sykkel ........................................................................................ 18
Fotsensor .................................................................................. 19
Forbedre fotsensorkalibreringen .......................................... 19
Kalibrere fotsensoren manuelt ............................................. 19
Angi fotsensorens hastighet og distanse ............................. 19
tempe ........................................................................................ 19
Løpsdynamikk ........................................................................... 19
Trene med løpsdynamikk ..................................................... 19
Fargemålere og løpsdynamikkdata ...................................... 20
Balansedata for tid med bakkekontakt ............................ 20
Tips for manglende data om løpsdynamikk ......................... 20
Fysiologiske målinger ............................................................... 20
Om kondisjonsberegninger .................................................. 20
Få kondisjonsberegning for løping .................................. 21
Få kondisjonsberegning for sykling ................................. 21
Vise antatte løpstider ........................................................... 21
Restitusjonsrådgiver ............................................................ 21
Slå på restitusjonsrådgiveren .......................................... 21
Restitusjonspuls ................................................................... 21
Melkesyreterskel .................................................................. 21
ii
Innholdsfortegnelse
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
2 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt hvis det er
nødvendig.
3 Klyp sammen sidene på ladeholderen À for å åpne armene
på holderen.
Taster
4 Når kontaktene er justert etter hverandre, plasserer du
enheten i holderen Á og slipper armene for å holde enheten
Velg for å slå bakgrunnslyset av og på.
LIGHT Hold inne for å slå enheten av og på eller for å aktivere nattsynmodus.
À
Á
Velg for å starte eller stoppe en aktivitet.
Velg for å velge at alternativ på en meny.
Velg for å gå tilbake til den forrige siden.
Â
BACK Velg for å registrere en runde eller en hvileperiode i løpet av en
aktivitet.
Velg for å bla gjennom kontrollprogrammer, menyer og innstilDOWN linger.
Hold inne for å vise klokken.
Ã
Ä
UP
Velg for å bla gjennom kontrollprogrammer, menyer og innstillinger.
Velg for å avvise en kort melding eller et kort varsel.
Hold inne for å vise hovedmenyen.
Aktivere nattsynmodus
Du kan aktivere nattsynmodus for å redusere
bakgrunnsbelysningen for kompatibilitet med nattbriller.
1 Hold nede .
2 Velg Nattesyn.
Låse tastene
Du kan låse tastene for å forhindre utilsiktede tastetrykk.
1 Hold inne LIGHT i to sekunder, og velg Lås enheten for å
låse tastene.
2 Hold inne LIGHT i to sekunder, og velg Lås opp enhet for å
låse opp tastene.
Lade enheten
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen.
1 Koble USB-kontakten på kabelen til en strømadapter eller en
USB-port på en datamaskin.
Innledning
på plass.
Når du kobler enheten til en strømkilde, slås enheten på, og
batterinivået vises på skjermen.
5 Lad enheten helt opp.
Parkoble smarttelefonen med enheten
Du bør koble tactix Bravo enheten til en smarttelefon for å få
tilgang til alle funksjonene på enheten.
1 Gå til garmin.com/apps, og last ned Garmin Connect™
Mobile-appen til smarttelefonen.
2 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
3 På tactix Bravo enheten holder du inne UP.
4 Velg Innstillinger > Bluetooth > Par mobilenhet.
5 Åpne Garmin Connect Mobile-appen på smarttelefonen.
6 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
kontoen din:
• Hvis dette er første gang du parkobler en enhet med
Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene
på skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect Mobile-appen, velger du Garminenheter > fra Innstillinger-menyen og følger
instruksjonene på skjermen.
Støtte og oppdateringer
På Garmin Express™ (www.garmin.com/express) får du enkelt
tilgang til følgende tjenester for Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
®
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
1
Jumpmaster
• Velg Konstant for å finjustere informasjonen for det
planlagte hoppet. Avhengig av hopptypen kan du velge
Maksprosent, Sikkerhetsfaktor, K – åpen, K – fritt fall
eller K – statisk og angi ytterligere informasjon
(Innstillinger for konstant, side 2).
• Velg Auto til DIP for å aktivere navigasjon til DIP
automatisk etter at du hopper.
• Velg GÅ TIL HARP for å starte navigasjonen til HARP.
Jumpmaster-funksjonen er utformet for erfarne
fallskjermhoppere, spesielt de i militæret.
Jumpmaster-funksjonen følger militære retningslinjer for å
beregne punktet for utløsning av fallskjermen (HARP). Enheten
registrerer automatisk når du har hoppet for å begynne å
navigere mot ønsket landingspunkt (DIP) ved hjelp av
barometeret og det elektroniske kompasset.
Planlegge et hopp
ADVARSEL
Jumpmaster skal bare brukes av erfarne fallskjermhoppere.
Jumpmaster må ikke brukes som primær høydemåler for
fallskjermhopp. Hvis du ikke angir riktig informasjon om hoppet i
Jumpmaster, kan det føre til alvorlige personskader eller
dødsfall.
1 Velg en hopptype (Hopptyper, side 2).
2 Angi informasjon om hoppet (Angi informasjon om hoppet,
side 2).
Enheten beregner HARP (punkt for utløsning ved høy
høyde).
3 Velg GÅ TIL HARP for å starte navigasjonen til HARP.
Hopptyper
Med Jumpmaster-funksjonen kan du angi hopptypen til en av tre
typer: HAHO, HALO eller Statisk. Hopptypen som velges, avgjør
annen nødvendig oppsettsinformasjon (Angi informasjon om
hoppet, side 2). Fallhøyder og åpningshøyder måles i fot
over bakkenivå (AGL) for alle hopptyper.
HAHO: High Altitude High Opening (Høy høyde høy åpning).
Jumpmaster hopper fra en svært høy høyde og åpner
fallskjermen ved en høy høyde. Du må angi DIP og en
fallhøyde på minst 1000 fot. Fallhøyden antas å være den
samme som åpningshøyden. Vanlige verdier for en fallhøyde
strekker seg fra 12 000 til 24 000 fot AGL.
HALO: High Altitude Low Opening (Høy høyde lav åpning).
Jumpmaster hopper fra en svært høy høyde og åpner
fallskjermen ved en lav høyde. Nødvendig informasjon er den
samme som for hopptypen HAHO, i tillegg til en
åpningshøyde. Åpningshøyden kan ikke være større enn
fallhøyden. Vanlige verdiger for en åpningshøyde strekker
seg fra 2000 til 6000 fot AGL.
Statisk: Vindstyrken og vindretningen antas å være konstant
gjennom hele hoppet. Fallhøyden må være på minst 1000
fot.
Angi informasjon om hoppet
1
2
3
4
2
Velg .
Velg Jumpmaster.
Velg en hopptype (Hopptyper, side 2).
Fullfør én eller flere handlinger for å angi informasjon om
hoppet:
• Velg DIP for å angi et veipunkt for ønsket posisjon for
landing.
• Velg Hopphøyde for å angi fallhøyden AGL (i fot) når
Jumpmaster forlater flyet.
• Velg Åpningshøyde for å angi åpningshøyden AGL (i fot)
når Jumpmaster åpner fallskjermen.
• Velg Kast forover for å angi tilbakelagt horisontal avstand
(i meter) forårsaket av flyets hastighet.
• Velg Kurs til HARP for å angi tilbakelagt retning (i grader)
forårsaket av flyets hastighet.
• Velg Vind for å angi vindstyrken (i knop) og retning (i
grader).
Angi vindinformasjon for HAHO- og HALOhopp
1
2
3
4
5
6
7
Velg .
Velg Jumpmaster.
Velg en hopptype (Hopptyper, side 2).
Velg Vind > Legg til.
Velg en høyde.
Angi en vindstyrke i knop, og velg Ferdig.
Angi en vindretning i grader, og velg Ferdig.
Vindverdien legges til på listen. Bare vindverdier som er
oppført på listen, brukes i beregniner.
8 Gjenta trinn 5–7 for hver tilgjengelige høyde.
Nullstille vindinformasjon
1 Velg .
2 Velg Jumpmaster.
3 Velg HAHO eller HALO.
4 Velg Vind > Nullstill.
Alle vindverdier fjernes fra listen.
Angi vindinformasjon for et statisk hopp
1
2
3
4
Velg .
Velg Jumpmaster > Statisk > Vind.
Angi en vindstyrke i knop, og velg Ferdig.
Angi en vindretning i grader, og velg Ferdig.
Innstillinger for konstant
Velg Jumpmaster, velg en hopptype og velg Konstant.
Maksprosent: Angir hoppområdet for alle hopptyper. En
innstilling på under 100 % reduserer drivavstanden til DIP, og
en innstilling på over 100 % øker drivavstanden. Erfarne
hoppere vil kanskje bruke lavere tall, mindre erfarne hoppere
vil kanskje bruke høyere tall.
Sikkerhetsfaktor: Angir hoppets feilmargin (bare HAHO).
Sikkerhetsfaktorer er vanligvis heltallverdier på to eller større.
Disse avgjøres av Jumpmaster basert på spesifikasjonene
for hoppet.
K – fritt fall: Angir verdien for vinddrag for fallskjermen under
fritt fall, basert på fallskjermens vurdering (bare HALO). Hver
fallskjerm skal være merket med en K-verdi.
K – åpen: Angir verdien for vinddrag for en åpen fallskjerm,
basert på fallskjermens vurdering (HAHO og HALO). Hver
fallskjerm skal være merket med en K-verdi.
K – statisk: Angir verdien for vinddrag for fallskjermen under et
statisk hopp, basert på fallskjermens vurdering (bare Statisk).
Hver fallskjerm skal være merket med en K-verdi.
Aktiviteter
Enheten kan brukes til en ulike treningsaktiviteter, både
utendørs og innendørs. Når du starter en aktivitet, viser og
registrerer enheten sensordata. Du kan lagre aktiviteter og dele
dem med Garmin Connect fellesskapet.
Jumpmaster
Du kan også legge til Connect IQ™ aktivitetsapper på enheten
ved hjelp av Garmin Connect kontoen din (Connect IQ –
funksjoner, side 13).
6 Start eventuelt å renne utfor for å starte tidtakeren på nytt.
7 Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
8 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge > Lagre.
Starte en aktivitet
Se skiturene dine
Enheten registrer detaljene for hver tur med ski eller snøbrett.
Du kan vise turdetaljene fra pauseskjermen eller mens
tidtakeren er i gang.
1 Start en ski- eller snøbrettaktivitet.
2 Hold nede UP.
3 Velg Vis nedkjøringer.
4 Velg UP og DOWN for å vise detaljer om siste tur, gjeldende
turer og totalt antall turer.
Turen omfatter tid, tilbakelagt avstand, maksimal hastighet,
gjennomsnittlig hastighet og total nedstigning.
Når du starter en aktivitet, aktiveres GPS automatisk (hvis dette
kreves). Når du stopper aktiviteten, aktiveres klokkemodus.
1 Velg på klokken.
2 Velg en aktivitet.
3 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å angi ekstra
informasjon.
4 Vent eventuelt mens enheten kobler til ANT+ sensorene.
5 Hvis aktiviteten krever GPS, går du utendørs og venter mens
enheten innhenter satellittsignaler.
6 Velg for å starte tidtakeren.
MERK: Enheten registrerer ikke aktivitetsdata før du starter
tidtakeren.
®
Stoppe en aktivitet
MERK: Enkelte alternativer er ikke tilgjengelig for enkelte
aktiviteter.
1 Velg .
Hvis du ikke lagrer aktiviteten manuelt når du stopper
aktiviteten, lagrer enheten den automatisk når det har gått 25
minutter.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil lagre aktiviteten og gå tilbake til klokkemodus,
velger du Lagre.
• Hvis du vil forkaste aktiviteten og gå tilbake til
klokkemodus, velger du Forkast.
• Hvis du vil følge sporet tilbake til startpunktet for
aktiviteten, velger du TracBack.
Ski
Gå langrenn
Du bør lade enheten før du drar på skitur (Lade enheten,
side 1).
1 Velg på klokken.
2 Velg Langrenn.
3 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
4 Velg for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
5 Start aktiviteten.
6 Velg LAP for å registrere runder (valgfritt).
7 Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
8 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge > Lagre.
Alpint eller snøbrett
Du bør lade enheten før du drar på skitur eller står på
snowboard (Lade enheten, side 1).
1 Velg på klokken.
2 Velg Alp./snøbr..
3 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
4 Velg for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
5 Start aktiviteten.
Funksjonen for automatisk tur er slått på som standard.
Denne funksjonen registrerer nye skiturer automatisk basert
på bevegelser. Tidtakeren stanser midlertidig når du slutter å
renne utfor og når du er i skiheisen. Tidtakeren står på pause
under hele heisturen.
Aktiviteter
Taktisk
Bruke taktisk modus
Du bør lade enheten før du bruker taktisk modus (Lade enheten,
side 1).
1 Velg på klokken.
2 Velg Taktisk.
3 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
4 Velg for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
5 Start aktiviteten.
Enheten registrerer et spor mens du går.
6 Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
7 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge > Lagre.
Løping
Ta en løpetur
Du bør lade enheten før du drar ut på løpetur (Lade enheten,
side 1). Før du bruker en ANT+ sensor for løpeturen, må du
parkoble sensoren med enheten (Parkoble ANT+ sensorer,
side 18).
1 Ta på deg ANT+ sensorene, for eksempel en fotsensor eller
pulsmåler (valgfritt).
2 Velg på klokken.
3 Velg Løping.
4 Når du bruker ANT+ tilleggssensorer, må du vente til enheten
har koblet til sensorene.
5 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
6 Velg for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
7 Start aktiviteten.
8 Velg LAP for å ta opp runder (valgfritt).
9 Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
10 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge > Lagre.
Bruke metronomen
Metronomfunksjonen spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe
deg å forbedre ytelsen ved å trene med en raskere, roligere eller
mer konsekvent frekvens.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Programmer.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg Metronom > Status > På.
3
5 Velg et alternativ:
• Velg Slag/minutt for å skrive inn en verdi basert på
frekvensen du vil opprettholde.
• Velg Varselfrekvens for å tilpasse frekvensen for
slagene.
• Velg Lyder for å tilpasse lyden og vibrasjonen for
metronomen.
Velg
om nødvendig Forhåndsvisning for å lytte til
6
metronomfunksjonen før du løper.
7 Hold nede DOWN for å gå tilbake til klokken.
8 Ta en løpetur (Ta en løpetur, side 3).
Metronomen starter automatisk.
9 Velg UP eller DOWN i løpet av løpeturen for å vise
metronomskjermbildet.
10 Hold eventuelt nede UP for å endre metronominnstillingene.
Sykling
Tak: Det telles et tak hver gang armen du bærer enheten på,
gjennomfører en komplett runde.
Swolf: Swolf-poengene er summen av tiden for én
bassenglengde pluss antall svømmetak for den lengden.
Eksempel: 30 sekunder pluss 15 svømmetak gir en swolfpoengsum på 45. Når du svømmer i åpent vann, beregnes
swolf etter 25 meter. Swolf er et mål på svømmeeffektivitet,
og som i golf gjelder det å få en lav poengsum.
Typer tak
Identifisering av type svømmetak er bare tilgjengelig for
bassengsvømming. Typen svømmetak identifiseres ved enden
av en lengde. Typer tak vises når du viser intervalloggen. Du
kan også velge type tak som et egendefinert datafelt (Tilpasse
dataskjermbildene, side 14).
Fristil
Fristil
Rygg
Ryggsvømming
Bryst
Brystsvømming
Butterfly Butterflysvømming
Legge ut på tur
Blandet Mer enn én type tak i et intervall
Du bør lade enheten før du drar ut på tur (Lade enheten, side 1).
Før du bruker en ANT+ sensor for kjøreturen, må du parkoble
sensoren med enheten (Parkoble ANT+ sensorer, side 18).
1 Parkoble ANT+ sensorer, for eksempel pulsmåler,
hastighetssensor eller pedalfrekvenssensor (valgfritt).
2 Velg på klokken.
3 Velg Sykkel.
4 Når du bruker ANT+ tilleggssensorer, må du vente til enheten
har koblet til sensorene.
5 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
6 Velg for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
7 Start aktiviteten.
8 Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
9 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge > Lagre.
Hvile ved bassengsvømming
Standardskjermbildet for hvile viser to hviletidtakere. Det viser
også tid og avstand for det siste fullførte intervallet.
MERK: Svømmedata registreres ikke når du hviler.
1 Velg LAP under en svømmeaktivitet for å starte hvile.
Skjermen viser hvit tekst på svart bakgrunn, og
hvileskjermbildet vises.
2 Velg UP eller DOWN for å vise dataskjermbilder (valgfritt)
under hvile.
3 Velg LAP og fortsett svømmeøkten.
4 Gjenta hvis du har flere hvileintervaller.
Svømming
LES DETTE
Enheten er beregnet på overflatesvømming. Hvis du dykker med
enheten, kan produktet bli skadet, og garantien blir ugyldig.
MERK: Enheten kan ikke registrere pulsdata når du svømmer.
Legge på svøm i et basseng
Du bør lade enheten før svømmeøkten (Lade enheten, side 1).
1 Velg på klokken.
2 Velg Basseng.
3 Velg bassengstørrelsen, eller angi en egendefinert størrelse.
4 Velg for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
5 Start aktiviteten.
Enheten registrerer svømmeintervaller og -lengder
automatisk.
6 Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
7 Når du hviler, velger du LAP for å sette tidtakeren på pause.
8 Velg LAP for å starte tidtakeren på nytt.
9 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge > Lagre.
Svømmeterminologi
Lengde: En svømmetur til andre siden av bassenget.
Intervall: Én eller flere lengder rett etter hverandre. Et nytt
intervall starter etter hvile.
4
Øvelse
Brukes under øvelsesregistrering (Trene med øvelsesloggen,
side 4)
Trene med øvelsesloggen
Funksjonen Øvelseslogg er bare tilgjengelig for
bassengsvømming. Du kan bruke funksjonen Øvelseslogg til å
registrere spark, énarmet svømming eller andre typer svømming
som ikke er et av de fire hovedtakene, manuelt.
TIPS: Du kan tilpasse dataskjermbildene og datafeltene for
bassengsvømming (Tilpasse dataskjermbildene, side 14).
1 Velg på klokken.
2 Velg Basseng.
3 Velg for å starte aktivitetstidtakeren.
4 Når du svømmer i basseng, kan du velge UP eller DOWN for
å vise skjermbildet for øvelsesloggen.
5 Velg LAP for å starte øvelsestidtakeren.
6 Når du har fullført et øvelsesintervall, velger du LAP.
Øvelsestidtakeren stopper, men aktivitetstidtakeren fortsetter
å ta opp hele svømmeøkten.
7 Velg en avstand for den fullførte øvelsen.
Avstandstrinnene er basert på bassengstørrelsen som er
valgt for aktivitetsprofilen.
8 Velg et alternativ:
• Velg LAP for å starte et nytt øvelsesintervall.
• Velg UP eller DOWN for å gå tilbake til skjermbildet for
svømming og starte et nytt svømmeintervall.
9 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge > Lagre.
Legge på svøm i åpent vann
Du bør lade enheten før svømmeøkten (Lade enheten, side 1).
1 Velg på klokken.
2 Velg Åpent vann.
Aktiviteter
3 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
4 Velg for å starte tidtakeren.
5
6
7
8
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
Start aktiviteten.
Velg LAP for å registrere et intervall (valgfritt).
Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
Når du har fullført aktiviteten, kan du velge > Lagre.
Vannsport
Starte en stående padling-aktivitet
1 Parkoble ANT+ sensoren, for eksempel en pulsmåler
(valgfritt).
2 Velg på klokken.
3 Velg SUP.
4 Når du bruker ANT+ tilleggssensorer, må du vente til enheten
5
6
7
8
9
har koblet til sensorene.
Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
Velg for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
Start aktiviteten.
Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
Når du har fullført aktiviteten, kan du velge > Lagre.
Starte en roaktivitet
1 Parkoble ANT+ sensoren, for eksempel en pulsmåler
(valgfritt).
2 Velg på klokken.
3 Velg Roing.
4 Når du bruker ANT+ tilleggssensorer, må du vente til enheten
5
6
7
8
9
har koblet til sensorene.
Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
Velg for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
Start aktiviteten.
Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
Når du har fullført aktiviteten, kan du velge > Lagre.
Du kan tilpasse en multisportsaktivitet, eller du kan bruke
multisportsaktiviteten som er konfigurert som standard, til et
standardtriatlon.
Starte et triatlon eller en multisportaktivitet
Du bør lade enheten før du starter en aktivitet (Lade enheten,
side 1). Før du bruker en ANT+ sensor, må du parkoble
sensoren med enheten (Parkoble ANT+ sensorer, side 18).
1 Parkoble ANT+ sensorene, for eksempel en fotsensor eller
pulsmåler (valgfritt).
2 Velg på klokken.
3 Velg Triatlon eller en tilpasset multisportaktivitet.
4 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
5 Velg for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
6 Start den første aktiviteten.
7 Velg LAP for å gå over i neste aktivitet.
Hvis overganger er slått på, registreres overgangstiden
separat fra aktivitetstidene.
8 Velg eventuelt LAP for å starte neste aktivitet.
9 Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
10 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge > Lagre.
Opprette en egendefinert aktivitet
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Programmer > Legg til ny.
3 Velg en aktivitetstype.
4
5
6
7
Trekking
Gå tur
Du bør lade enheten før du drar på tur (Lade enheten, side 1).
1 Velg på klokken.
2 Velg Fotvandring.
3 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
4 Velg for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
5 Start aktiviteten.
Enheten registrerer et spor mens du går.
6 Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
7 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge > Lagre.
Multisport
Personer som driver med triatlon, duatlon eller andre
multisportskonkurranser, kan ha nytte av multisportsaktiviteten.
Under en multisportsaktivitet kan du skifte mellom aktiviteter og
fortsatt se total tid og avstand. Du kan for eksempel skifte fra
sykling til løping og vise den totale tiden og avstanden for
sykling og løping gjennom hele multisportsaktiviteten.
Aktiviteter
8
9
MERK: Hvis du oppretter en egendefinert multisportaktivitet,
blir du bedt om å velge to eller flere aktiviteter og inkludere
overganger.
Velg eventuelt en detaljfarge.
Velg eventuelt et ikon.
Velg et navn, eller skriv inn et egendefinert navn.
Dupliserte aktivitetsnavn inkluderer et tall, for eksempel:
Triatlon(2).
Velg et alternativ:
• Velg Bruk standard hvis du vil opprette den
egendefinerte aktiviteten med utgangspunkt i systemets
standardinnstillinger.
• Velg en kopi av en eksisterende aktivitet hvis du vil
opprette den egendefinerte aktiviteten med utgangspunkt i
en av de lagrede aktivitetene dine.
Velg eventuelt GPS-modus.
Velg et alternativ:
• Velg Ferdig hvis du vil lagre og bruke den egendefinerte
aktiviteten.
• Velg Rediger innst. hvis du vil tilpasse spesifikke
aktivitetsinnstillinger.
Innendørsaktiviteter
tactix Bravo-enheten kan brukes til innendørstrening, slik som
løping på tredemølle eller ved bruk av ergometersykkel. GPS
slås av for innendørsaktiviteter.
Når GPS er slått av, beregnes hastighet, distanse og
pedalfrekvens ved hjelp av akselerasjonsmåleren i enheten.
Akselerasjonsmåleren kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til
dataene for hastighet, distanse og pedalfrekvens blir bedre etter
at du har tatt noen løpeturer eller gåturer utendørs med GPS.
TIPS: Hvis du holder i gelendrene til tredemøllen, reduseres
nøyaktigheten. Du kan bruke en tilleggsfotsensor for å registrere
tempo, avstand og pedalfrekvens.
Hvis du sykler med GPS slått av, er ikke hastighet og avstand
tilgjengelig med mindre du har en tilleggssensor som sender
5
hastighets- og avstandsdata til enheten (for eksempel en
hastighets- eller pedalfrekvenssensor).
Projisere et veipunkt
Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og
retningen fra gjeldende posisjon til en ny posisjon.
1 Om nødvendig kan du legge til appen Projiser veipunkt i
listen over apper (Innstillinger for aktivitetsprogram,
side 14).
2 Velg > Projiser veipunkt.
3 Velg UP eller DOWN for å angi retning.
4 Velg .
5 Velg DOWN for å velge en måleenhet.
6 Velg UP for å angi distansen.
7 Velg for å lagre.
Det projiserte veipunktet lagres med et standardnavn.
Hver layup og avstanden for å nå hver layup vises på
skjermen.
MERK: Avstandene fjernes fra listen etter hvert som du
passerer dem.
Bruke kilometertelleren for golf
Du kan bruke kilometertelleren til å registrere tid, avstand og
tilbakelagt avstand. Kilometertelleren startet og stopper
automatisk når du starter eller avslutter en runde.
1 Velg > Kilometerteller.
2 Velg om nødvendig Nullstill for å nullstille kilometertelleren.
Føre poengregnskap
1 Gå til hullvisningen, og velg
> Start poengregning.
Scorekortet vises når de er på greenen.
2 Velg DOWN eller UP for å angi poeng.
Den sammenlagte poengsummen À oppdateres.
Golf
Spille golf
Før du begir deg ut på å spille på en bane for første gang, må
du laste den ned fra Garmin Connect Mobile-appen (Garmin
Connect, side 12). Banene du har lastet ned fra Garmin
Connect Mobile-programmet, oppdateres automatisk. Du bør
lade enheten før du begynner å spille (Lade enheten, side 1).
1 Velg på klokken.
2 Velg Golf.
3 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
4 Velg en bane fra listen over tilgjengelige baner.
5 Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
Enheten forflytter seg automatisk når du beveger deg til
neste hull.
6 Når du har fullført aktiviteten, velger du > Avslutt runde >
Ja.
Hullinformasjon
Fordi plasseringen til flagget varierer, beregner enheten
avstanden til greenens fremre, midtre og bakre del, og ikke til
selve flagget.
Se over poengsummene
1 Velg > Scorekort og deretter et hull.
2 Velg DOWN eller UP for å endre poengsummen for det
hullet.
Måle et slag
1 Slå ballen, og se hvor den lander.
2 Velg > Mål slag.
3 Gå eller kjør bort til ballen din.
Avstanden nullstilles automatisk når du går til det neste
hullet.
4 Velg om nødvendig Nullstill for å nullstille avstanden når
som helst.
Trening
Konfigurere brukerprofilen
À
Á
Â
Ã
Ä
Gjeldende hullnummer
Avstand til bakre del av greenen
Avstand til midten av greenen
Avstand til fremre del av greenen
Par for hullet
Neste hull
Forrige hull
Vise avstander for layup og dogleg
Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull
med par på 4 og 5.
Velg > Layups.
6
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, fødselsår, høyde,
vekt, pulssone og kraftsone. Enheten bruker denne
informasjonen til å beregne nøyaktige treningsdata.
1 Hold nede UP.
2 Velg Min statistikk > Brukerprofil.
3 Velg et alternativ.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
• Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du unngå
overtrening og redusere faren for skader.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 7) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Trening
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Angi pulssoner
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å bestemme standard pulssoner. Enheten har
separate pulssoner for løping, sykling og svømming. Angi
makspuls for å få nøyaktige kaloridata under aktiviteten. Du kan
også angi hver pulssone og hvilepuls manuelt. Du kan justere
sonene på enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect
kontoen.
1 Hold nede UP.
2 Velg Min statistikk > Brukerprofil > Pulssoner.
3 Velg Standard for å vise standardverdiene (valgfritt).
Standardverdiene kan brukes for løping, sykling og
svømming.
4 Velg Løping, Sykling eller Svømming.
5 Velg Innstilling > Angi egendef..
6 Velg Maksimal puls, og angi makspulsen din.
7 Velg MSTP, og angi melkesyreterskelpulsen din.
Du kan gjennomføre en guidet test for å beregne
melkesyreterskelen din (Melkesyreterskel, side 21).
8 Velg Hvilepuls, og angi hvilepulsen.
9 Velg Soner > Basert på.
10 Velg et alternativ:
• Velg BPM for å vise og redigere sonene i slag per minutt.
• Velg Prosent av maksimal puls for å se og redigere
sonene som prosentandeler av makspulsen din.
• Velg %pulsreserve for å se og redigere sonene som
prosentandeler av pulsreserven din (makspuls minus
hvilepuls).
• Velg % MSTP for å se og redigere sonene som
prosentandeler av melkesyreterskelpulsen din.
11 Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
La enheten angi pulssonene
Standardinnstillingene gjør det mulig for enheten å registrere
makspulsen din og angi pulssonene dine som prosentandeler av
makspulsen.
• Kontroller at innstillingene i brukerprofilen er riktige
(Konfigurere brukerprofilen, side 6).
• Løp ofte med en kompatibel pulsmåler.
• Prøv noen pulstreningsplaner, som du finner i Garmin
Connect kontoen din.
• Se pulsetrender og tidssoner ved hjelp av Garmin Connect
kontoen din.
Om permanente idrettsutøvere
En permanent idrettsutøver er en person som har holdt på med
intens trening i mange år (unntatt ved kortere skadeavbrekk) og
har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
Stille inn kraftsoner
Verdiene for sonene er standardverdier og stemmer kanskje
ikke overens med ferdighetene dine. Hvis du kjenner til FTPverdien din (terskelwatt), kan du angi den og tillate at
programvaren beregner kraftsonene dine automatisk. Du kan
justere sonene på enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin
Connect kontoen.
1 Hold nede UP.
2 Velg Min statistikk > Brukerprofil > Kraftsoner > Basert
på.
3 Velg et alternativ:
• Velg Watt for å vise og redigere sonene i watt.
• Velg % FTP for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din FTP.
4 Velg FTP, og angi terskelwattverdien.
5 Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
6 Velg om nødvendig Minimalt, og angi en minimumsverdi for
kraft.
Aktivitetssporing
Slå på aktivitetssporing
Aktivitetssporingsfunksjonen registrerer antall skritt per dag,
tilbakelagt distanse, intensitetsminutter, antall etasjer du har gått
opp, kaloriforbruk og søvnstatistikk for hver registrerte dag.
Forbrente kalorier inkluderer grunnleggende stoffskifte pluss
aktivitetskalorier.
Aktivitetssporing kan aktiveres ved første oppsett eller når som
helst senere.
MERK: Hvis du slår på aktivitetssporing kan batterilevetiden
reduseres mellom opplading.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Aktivitetsmåling > Status > På.
Skrittellingen vises ikke før enheten innhenter satellittsignaler
og angir klokkeslettet automatisk. Det kan hende enheten må
ha klar sikt til himmelen for å innhente satellittsignaler.
Antallet skritt i løpet av dagen vises i et kontrollprogram for
aktivitetssporing. Antall skritt oppdateres regelmessig.
Bruke bevegelsesvarsler
Du må slå på aktivitetssporing og bevegelsesvarsleren før du
kan bruke bevegelsesvarsleren (Slå på aktivitetssporing, side 7).
Trening
7
Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede
stoffskifteendringer. Bevegelsesvarsleren minner deg på at du
bør bevege på deg. Etter en time med inaktivitet vil meldingen
Beveg deg! og den røde linjen vises. I tillegg piper eller vibrerer
enheten hvis du har slått på toner (Systeminnstillinger,
side 17).
Gå litt (minst et par minutter) for å nullstille
bevegelsesvarsleren.
Automatisk mål
Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på
tidligere aktivitetsnivå. Enheten viser deg fremdriften mot ditt
daglige mål À etter hvert som du beveger deg.
Treningsøkter
Du kan opprette tilpassede treningsøkter som omfatter mål for
hvert trinn i treningsøkten og for ulike avstander, tider og
kalorier. Du kan opprette treningsøkter med Garmin Connect
eller velge en treningsplan som har innebygde treningsøkter fra
Garmin Connect, og overføre dem til enheten.
Du kan planlegge treningsøkter ved hjelp av Garmin Connect.
Du kan planlegge treningsøkter på forhånd og lagre dem på
enheten.
Følge en treningsøkt fra Internett
Før du kan laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect, må du
ha en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 12).
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Opprett og lagre en ny treningsøkt.
4 Velg Send til enhet, og følg instruksjonene på skjermen.
5 Koble fra enheten.
Starte en treningsøkt
Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du
angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din.
Søvnsporing
Enheten registrerer bevegelsene dine mens du sover.
Søvnstatistikk er totalt antall timer søvn, søvnnivåer og
bevegelse i søvn. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Du kan se
søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen.
Bruke automatisk søvnsporing
Du må slå på aktivitetssporing før du kan bruke automatisk
søvnsporing (Slå på aktivitetssporing, side 7).
1 Ha på deg enheten mens du sover.
2 Last opp søvnsporingsdataene dine til Garmin Connect
nettstedet (Bruke Garmin Connect på datamaskinen,
side 13).
Du kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen
din.
Bruke Ikke forstyrr-modusen
Du kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av bakgrunnslyset
og vibrasjonsvarslene. Du kan for eksempel bruke denne
modusen når du sover eller ser på en film.
1 Hold inne LIGHT.
2 Velg Ikke forstyrr > På.
TIPS: Hold inne LIGHT, og velg Ikke forstyrr > Av for å gå
ut av Ikke forstyrr-modus.
Intensitetsminutter
Organisasjoner som amerikanske Centers for Disease Control
and Prevention og American Heart Association og Verdens
helseorganisasjon (WHO) anbefaler 150 minutters aktivitet med
moderat intensitet per uke, for eksempel rask gange, eller 75
minutters aktivitet med høy intensitet per uke, for eksempel
løping.
Enheten overvåker aktivitetsintensiteten din og måler tiden du
bruker på aktiviteter med moderat til høy intensitet (krever
pulsdata for angi mengden aktivitet med høy intensitet). Du kan
jobbe mot å oppnå det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter
ved å delta i aktiviteter med moderat til høy intensitet i minst ti
minutter sammenhengende. Enheten legger sammen antallet
aktivitetsminutter med moderat og høy intensitet. Det samlede
antallet intensitetsminutter med høy intensitet dobles når de
legges sammen.
®
Du må laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect kontoen din
før du kan starte en treningsøkt.
1 Hold nede UP.
2 Velg Trening > Mine treningsøkter.
3 Velg en treningsøkt.
4 Velg Utfør treningsøkt.
5 Velg eventuelt en aktivitetstype.
6 Velg for å starte tidtakeren.
Når du starter en treningsøkt, viser enheten hvert trinn av
treningsøkten, målet (valgfritt) og gjeldende treningsøktdata.
Om treningskalenderen
Treningskalenderen på enheten er en utvidelse av
treningskalenderen eller planen du konfigurerer i Garmin
Connect. Når du har lagt til et par treningsøkter i Garmin
Connect kalenderen, kan du sende dem til enheten. Alle
planlagte treningsøkter som er sendt til enheten, vises i
treningskalenderlisten etter dato. Når du velger en dag i
treningskalenderen, kan du vise eller utføre treningsøkten. Den
planlagte treningsøkten ligger på enheten uavhengig av om du
fullfører eller hopper over økten. Når du sender planlagte
treningsøkter fra Garmin Connect, overskriver de den
eksisterende treningskalenderen.
Bruke Garmin Connect treningsplaner
Før du kan laste ned og bruke en treningsplan fra Garmin
Connect, må du ha en konto på Garmin Connect (Garmin
Connect, side 12).
Du kan bla gjennom Garmin Connect for å finne en treningsplan,
planlegge treningsøkter og løyper, og laste ned planen til
enheten.
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Velg og planlegg en treningsplan.
4 Gå gjennom treningsplanen i kalenderen din.
5 Velg , og følg instruksjonene på skjermen.
Intervalltreningsøkter
Du kan opprette intervalltreningsøkter basert på avstand eller
tid. Enheten lagrer egendefinerte intervalltreningsøkter til du
oppretter en annen intervalltreningsøkt. Du kan bruke åpne
intervaller for trening på bane og når du løper en kjent avstand.
Opprette en intervalltreningsøkt
1 Hold nede UP.
2 Velg Trening > Intervaller > Rediger > Intervall > Type.
8
Trening
3 Velg Distanse, Tid eller Åpen.
TIPS: Du kan opprette et åpent intervall ved å velge Åpenalternativet.
4 Velg Varighet, angi en distanse eller tid for treningsøkten, og
velg .
5 Velg BACK.
6 Velg Hvile > Type.
7 Velg Distanse, Tid eller Åpen.
8 Angi eventuelt en verdi for distanse eller tid for
hvileintervallet, og velg .
9 Velg BACK.
10 Velg ett eller flere alternativer:
• Hvis du vil angi antall repetisjoner, velger du Repeter.
• Hvis du vil legge til en åpen oppvarming i treningsøkten,
velger du Oppvarming > På.
• Hvis du vil legge til en åpen nedvarming i treningsøkten,
velger du Nedvarming > På.
Starte en intervalltreningsøkt
1 Hold nede UP.
2 Velg Trening > Intervaller > Utfør treningsøkt.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg for å starte tidtakeren.
5 Når intervalltreningsøkten har en oppvarming, velger du LAP
for å starte første intervall.
6 Følg instruksjonene på skjermen.
Når du har fullført alle intervallene, vises det en melding.
Stoppe en intervalltreningsøkt
• Du kan når som helst velge LAP for å avslutte et intervall.
• Du kan når som helst velge for å stoppe tidtakeren.
• Hvis du har lagt til en avkjøling i intervalltreningsøkten, velger
du LAP for å avslutte intervalltreningsøkten.
Bruke Virtual Partner
®
Virtual Partner er et treningsverktøy som er laget for å hjelpe
deg med å nå målene dine. Du kan sette et tempo for Virtual
Partner og konkurrere mot den.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
1 Hold inne UP.
2 Velg Innstillinger > Programmer.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg Dataskjermer > Virtual Partner > Status > På.
5 Velg Angi tempo eller Angi hastighet.
6 Angi en verdi.
7 Start aktiviteten.
8 Velg UP eller DOWN for å bla til Virtual Partner skjermbildet
og se hvem som leder.
Angi et treningsmål
Funksjonen for treningsmål fungerer med Virtual Partner, slik at
du kan trene mot et mål for distanse, distanse og tid, distanse
og tempo, eller distanse og hastighet som du selv har angitt.
Mens du trener, gir enheten deg tilbakemelding i sanntid på hvor
nære du er ved å oppnå treningsmålet ditt.
1 Hold nede UP.
2 Velg Trening > Angi et mål.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg et alternativ:
• Velg Bare distanse for å velge en forhåndsinnstilt
distanse eller angi en egendefinert distanse.
Trening
• Velg Distanse og Tid for å velge et mål for distanse og
tid.
• Velg Distanse og tempo eller Distanse og hastighet for
å velge et mål for distanse og tempo eller hastighet.
Skjermbildet for treningsmål vises, og du kan se sluttiden
enheten har beregnet for deg. Beregnet sluttid er basert på
gjeldende ytelse og gjenværende tid.
5 Velg for å starte tidtakeren.
6 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge > Lagre.
Avbryte et treningsmål
1 Hold nede UP under en aktivitet.
2 Velg Trening > Avbryt mål > Ja.
Løpe om kapp med en tidligere aktivitet
Du kan løpe om kapp med en tidligere registrert eller nedlastet
aktivitet. Denne funksjonen fungerer med Virtual Partner, slik at
du kan se hvor langt foran eller bak du ligger under aktiviteten.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
1 Hold nede UP.
2 Velg Trening > Konkurrer mot en aktivitet.
3 Velg et alternativ:
• Velg Fra logg for å velge en tidligere registrert aktivitet fra
enheten.
• Velg Nedlastet for å velge en aktivitet som du har lastet
ned fra Garmin Connect kontoen din.
4 Velg aktiviteten.
Virtual Partner skjermbildet vises, og du kan se sluttiden
enheten har beregnet for deg.
5 Velg for å starte tidtakeren.
6 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge > Lagre.
Personlige rekorder
Når du har fullført en aktivitet, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som du oppnådde under aktiviteten.
Personlige rekorder inkluderer raskeste tid over flere vanlige
løpsdistanser og lengste løp eller tur.
Vise personlige rekorder
1 Hold nede UP.
2 Velg Min statistikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg en rekord.
5 Velg Vis post.
Gjenopprette en personlig rekord
Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert
rekord.
1 Hold nede UP.
2 Velg Min statistikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg rekorden du vil gjenopprette.
5 Velg Forrige > Ja.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette en personlig rekord
1 Hold nede UP.
2 Velg Min statistikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg rekorden du vil slette.
5 Velg Slett post > Ja.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
9
Slette alle personlige rekorder
1 Hold nede UP.
2 Velg Min statistikk > Rekorder.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
3 Velg en sport.
4 Velg Slett alle poster > Ja.
Rekordene slettes bare for den sporten.
Om Training Effect
Training Effect måler hvordan en aktivitet påvirker kondisjonen
din. Training Effect samles opp under aktiviteten. Etter hvert
som det er fremgang i treningen, vil verdien for Training Effect
øke, slik at du får vite hvordan aktiviteten har forbedret formen
din. Training Effect fastsettes av informasjonen i brukerprofilen
din, pulsen, varigheten og intensiteten på aktiviteten.
Det er viktig å vite at Training Effect-tallene dine (fra 1,0 til 5,0)
kan virke unormalt høye de første løpeturene. Det kan hende du
må utføre flere aktiviteter før enheten lærer kondisjonen din.
Training Effect Beskrivelse
Fra 1,0 til 1,9
Bidrar til nedtrappingen (korte aktiviteter). Forbedrer
utholdenheten med lengre aktiviteter (lengre enn
40 minutter).
Fra 2,0 til 2,9
Opprettholder kondisjonen.
Fra 3,0 til 3,9
Forbedrer kondisjonen din hvis det gjentas som del av
det ukentlige treningsprogrammet.
Fra 4,0 til 4,9
Stor forbedring av kondisjonen ved 1–2 økter i uken
med tilstrekkelig restitusjonstid.
5,0
Bidrar til midlertidig overbelastning med stor
forbedring. Tren opp til dette nummeret, men vær
forsiktig. Krever flere restitusjonsdager.
Training Effect-teknologien leveres og støttes av Firstbeat
Technologies Ltd. Du finner mer informasjon på
www.firstbeattechnologies.com.
Klokke
Stille inn en alarm
Du kan stille inn opptil ti separate alarmer. Du kan stille inn hver
alarm til å spilles av én gang eller til å gjentas regelmessig.
1 Hold nede UP.
2 Velg Klokke > Alarmklokke > Legg til alarm.
3 Velg Status > På.
4 Velg Tid, og angi alarmtiden.
5 Velg Varsel og deretter en varslingstype (valgfritt).
6 Velg Frekvens og deretter gjentakelsesfrekvensen.
7 Velg Bakgrunnslys > På for å slå på bakgrunnsbelysningen
med alarmen.
Starte nedtellingstidtakeren
1
2
3
4
Hold nede UP.
Velg Klokke > Tidtaker.
Angi klokkeslettet.
Velg eventuelt Start på nytt > På for å starte tidtakeren på
nytt automatisk når den utløper.
5 Velg eventuelt Varsel, og velg en varslingstype.
6 Velg Start tidtaker.
Bruke stoppeklokken
1 Hold nede UP.
2 Velg Klokke > Stoppeklokke.
3 Velg på klokken.
10
Angi varsler for soloppgang og solnedgang
Du kan angi at varsler for soloppgang og solnedgang utløses et
bestemt antall minutter eller timer før soloppgangen eller
solnedgangen finner sted.
1 Hold nede UP.
2 Velg Klokke > Varsler.
3 Velg et alternativ:
• Velg Til solnedgang > Status > På.
• Velg Til soloppgang > Status > På.
4 Velg Tid, og angi tiden.
Navigasjon
Lagre posisjonen din
Du kan lagre gjeldende posisjon for å navigere tilbake til den
senere.
1 Hold nede UP.
2 Velg Lagre posisjon.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Redigere lagrede posisjoner
Du kan slette en lagret posisjon, eller redigere navnet på den,
høydeinformasjon og posisjonsinformasjon.
1 Hold nede UP.
2 Velg Navigasjon > Lagrede posisjoner.
3 Velg en lagret posisjon.
4 Velg et alternativ for å redigere posisjonen.
Slette alle lagrede posisjoner
Du kan slette alle de lagrede posisjonene dine samtidig.
1 Hold nede UP.
2 Velg Navigasjon > Lagrede posisjoner > Slett alle.
Navigere til et bestemmelsessted
Du kan bruke enheten til å navigere til en destinasjon eller følge
en kurs. Når du starter navigasjonen, kan du velge aktiviteten
som skal brukes mens du reiser til destinasjonen. For eksempel
gåtur, løping eller sykling. Hvis du allerede tar opp en aktivitet
når du starter navigasjonen, fortsetter enheten med opptaket av
gjeldende aktivitet under navigasjonen.
1 Hold nede UP.
2 Velg Navigasjon.
3 Velg en kategori.
4 Følg meldingene på skjermen for å velge en destinasjon.
5 Velg Gå til.
6 Velg en aktivitet.
Navigasjonsinformasjonen vises.
7 Velg for å starte navigasjonen.
8 Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
Navigere med Sight 'N Go
Du kan peke med enheten mot et objekt i det fjerne, for
eksempel et vanntårn, låse retningen og deretter navigere til
objektet.
1 Hold nede UP.
2 Velg Navigasjon > Sight 'N Go.
3 Pek øvre kant av klokken mot en gjenstand, og velg .
4 Velg en aktivitet.
Navigasjonsinformasjonen vises.
Klokke
5 Velg for å starte navigasjonen.
6 Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
Kompass
Enheten har et kompass med tre akser og automatisk
kalibrering. Kompassfunksjonene og endring av utseendet er
avhengig av aktiviteten, om GPS er aktivert og om du navigerer
til en destinasjon. Du kan endre kompassinnstillingene manuelt
(Kompassinnstillinger, side 17). Hvis du vil åpne
kompassinnstillingene raskt, kan du velge fra
kontrollprogrammet for kompasset.
Kart
viser posisjonen din på kartet. Posisjonnavn og -symboler
vises på kartet. Når du navigerer til et bestemmelsessted, er
ruten markert med en linje på kartet.
• Kartnavigasjon (Panorere og zoome på kartet, side 11)
• Kartinnstillinger (Tilpasse kartfunksjoner, side 17)
Panorere og zoome på kartet
1 Velg UP eller DOWN for å vise kartet.
2 Hold nede UP.
3 Velg Panorer/zoom.
4 Velg et alternativ:
• Velg for å veksle mellom å panorere opp og ned eller
venstre og høyre, eller for å zoome.
• Velg UP og DOWN for å panorere eller zoome på kartet.
• Velg BACK for å avslutte.
Navigere til startpunktet
Du kan navigere tilbake til startpunktet for sporet eller aktiviteten
ved å gå tilbake samme vei som du kom. Denne funksjonen er
bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker GPS.
Velg > TracBack under en aktivitet.
2 Velg Historikk > Aktiviteter.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise mer informasjon om aktiviteten, velger du
Detaljer.
• Velg Runder for å velge en runde og vise ekstra
informasjon om hver runde.
• Velg Intervaller for å velge et intervall og vise ekstra
informasjon om hvert intervall.
• Hvis du vil vise aktiviteten på et kart, velger du Kart.
• Hvis du vil navigere banen du har fulgt under aktiviteten, i
motsatt retning, velger du TracBack (Navigere til
startpunktet, side 11).
• Hvis du vil slette den valgte aktiviteten, velger du Slett.
• Hvis du vil navigere banen du har fulgt under aktiviteten,
velger du Gå.
Multisportlogg
Enheten din lagrer det samlede multisportsammendraget for
aktiviteten, inkludert total avstand, tid, kalorier og data fra
valgfritt tilbehør. Enheten skiller også aktivitetsdataene for hvert
sportssegment og hver overgang, slik at du kan sammenligne
lignende treningsaktiviteter og spore hvor raskt du beveger deg
gjennom overgangene. Overgangsloggen inkluderer avstand,
tid, gjennomsnittlig hastighet og kalorier.
Vise tiden din i hver pulssone
Før du kan vise pulssonedata, må du pare enheten din med en
kompatibel pulsmåler, fullføre en aktivitet og lagre aktiviteten.
Når du viser tiden din i hver pulssone, kan det hjelpe deg med å
justere treningsintensiteten.
1 Hold nede UP.
2 Velg Historikk > Aktiviteter.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg Tid i sone.
Vise totalverdier for skritt
Gjeldende posisjon À og sporet du skal følge Á vises på
kartet.
Høydemåler
Enheten har en innebygd høydemåler. Enheten samler
kontinuerlig inn høyde- og trykkdata, selv i strømsparingsmodus.
Høydemåleren viser beregnet høyde basert på endringer i trykk
(Innstillinger for høydemåleren, side 17). Hvis du vil åpne
innstillingene for høydemåleren raskt, velger du fra
kontrollprogrammet for høydemåleren.
Logg
Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, gjennomsnittlig tempo
eller hastighet, rundedata og informasjon fra sensorer med
ANT+ (tilleggsutstyr).
MERK: Når enhetsminnet er fullt, blir de eldste dataene
overskrevet.
Bruke historikk
Historikk inneholder tidligere aktiviteter du har lagret på enheten.
1 Hold nede UP.
Logg
Du må slå på aktivitetssporing før du kan vise totaler for skritt
(Slå på aktivitetssporing, side 7).
1 Hold nede UP.
2 Velg Historikk > Skritt.
3 Velg en dag for å vise samlet antall skritt, skrittmål,
tilbakelagt avstand og antall forbrente kalorier.
Vise totalverdier for data
Du kan vise oppsamlet data for avstand og tid som er lagret på
enheten.
1 Hold nede UP.
2 Velg Historikk > Totalverdier.
3 Velg eventuelt en aktivitet.
4 Velg et alternativ for å vise ukentlige eller månedlige totaler.
Slette logg
1 Hold nede UP.
2 Velg Historikk > Alternativer.
3 Velg et alternativ:
• Velg Slett alle aktiviteter for å slette alle aktiviteter fra
loggen.
• Velg Nullstill totalverdier for å nullstille alle totaler for
avstand og tid.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
4 Bekreft valget.
11
Bruke kilometertelleren
Kilometertelleren registrerer samlet tilbakelagt avstand og
oppnådd stigning automatisk.
1 Hold nede UP.
2 Velg Min statistikk > Kilometerteller.
3 Velg et alternativ for å vise totalverdier for kilometertelleren.
4 Velg eventuelt en totalverdi og deretter Ja for å nullstille
kilometertelleren.
Tilkoblede funksjoner
Det finnes tilkoblede funksjoner for tactix Bravo enheten når du
kobler enheten til en kompatibel smarttelefon ved hjelp av
Bluetooth trådløs teknologi. Enkelte funksjoner krever at du
installerer programmet Garmin Connect Mobile på den
tilkoblede smarttelefonen. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/apps. Enkelte funksjoner er også tilgjengelige
når du kobler enheten til et trådløst nettverk.
Telefonvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på tactix
Bravo enheten.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er ferdig med å
registrere den.
Connect IQ: Gjør det mulig å utvide enhetens funksjoner med
nye urskiver, kontrollprogrammer og datafelter.
®
Aktivere Bluetooth varsler
Du må parkoble tactix Bravo enheten med en kompatibel
mobilenhet før du kan aktivere varsler (Parkoble smarttelefonen
med enheten, side 1).
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Bluetooth > Smarte varsler > Status >
På.
3 Velg Under aktiviteter.
4 Velg en varslingspreferanse.
5 Velg en lydpreferanse.
6 Velg Klokkemodus.
7 Velg en varslingspreferanse.
8 Velg en lydpreferanse.
9 Velg Tidsavbrudd.
10 Velg hvor lenge varselet om ny varsling skal vises på
skjermen.
Vise varsler
1 Gå til klokken, og velg UP for å vise kontrollprogrammet for
varsler.
2 Velg , og velg et varsel.
3 Velg eventuelt DOWN for å bla gjennom innholdet i varselet.
4 Velg BACK for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
• Hvis du bruker en Apple enhet, kan du bruke
innstillingene for varslingssenteret på smarttelefonen til å
velge elementene som skal vises på enheten.
• Hvis du bruker en Android™ enhet, kan du bruke
appinnstillingene i Garmin Connect Mobile-appen til å
velge elementene som skal vises på enheten.
®
Slå av Bluetooth teknologi
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Bluetooth > Status > Av for å slå av
Bluetooth trådløs teknologi på tactix Bravo enheten.
Se i brukerveiledningen for mobilenheten hvis du vil vite
hvordan du slår av trådløs Bluetooth teknologi på
mobilenheten.
Slå av og på Bluetooth tilkoblingsvarsler
Du kan angi at tactix Bravo-enheten skal varsle deg når den
parkoblede smarttelefonen kobles til og fra ved hjelp av trådløs
Bluetooth teknologi.
MERK: Bluetooth tilkoblingsvarsler er slått av som standard.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Bluetooth > Varsler.
Finne en mistet mobilenhet
Du kan bruke denne funksjonen til å finne en mistet mobilenhet
som er parkoblet ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi og
befinner seg innenfor rekkevidde.
1 Velg på klokken.
2 Velg Finn telefon.
tactix Bravo enheten begynner å søke etter den parkoblede
mobilenheten. Et lydvarsel spilles av på mobilenheten, og
Bluetooth signalstyrken vises på tactix Bravo
enhetsskjermen. Bluetooth signalstyrken øker etter hvert som
du nærmer deg mobilenheten.
3 Velg LAP for å avslutte søket.
Garmin Connect
Du kan holde kontakten med venner på Garmin Connect
kontoen din. Garmin Connect gir dere verktøy for sporing,
analyse, deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør
hendelsene i en aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer,
sykkelturer, svømming, villmarksturer, golfrunder med mer.
Garmin Connect er også en nettbasert statistikksporer der du
kan analysere og dele alle golfrundene dine. Du kan opprette en
gratis konto på www.garminconnect.com/start.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
du tar tiden på ved hjelp av enheten, kan du laste opp denne
aktiviteten til Garmin Connect kontoen din hvor du kan
beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon og
treningsaktiviteter og utendørsaktiviteter, inkludert tid,
avstand, puls, kaloriforbruk, pedalfrekvens, kart sett ovenfra
samt tempo- og hastighetsdiagrammer. Du kan vise mer
detaljert informasjon om golfrundene dine, inkludert
scorekort, statistikk og baneinformasjon. Du kan også vise
egendefinerbare rapporter.
Varselet blir værende på tactix Bravo enheten til du viser eller
fjerner det på mobilenheten.
Administrere varsler
Du kan bruke den kompatible smarttelefonen din til å
administrere varsler som vises på tactix Bravo enheten.
Velg et alternativ:
12
Tilkoblede funksjoner
2 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere Wi‑Fi
tilkobling med Garmin Express.
Connect IQ – funksjoner
Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i
en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå
målene dine.
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Administrer innstillinger: Du kan tilpasse enheten og
brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.
Gå til butikken til Connect IQ: Du kan laste ned apper,
urskiver, datafelter og kontrollprogrammer.
Bruke mobilappen Garmin Connect
Du kan laste opp alle aktivitetsdata til Garmin Connect kontoen
for å få en omfattende analyse. Med Garmin Connect kontoen
kan du vise et kart over aktiviteten og dele aktivitetene dine med
venner. Du kan slå på automatisk opplasting i programmet
Garmin Connect Mobile.
1 Gå til programmet Garmin Connect Mobile, og velg >
Garmin-enheter.
2 Velg tactix Bravo enheten, og velg Enhetsinnstillinger.
3 Velg bryteren for å slå på automatisk opplasting.
Laste opp data til Garmin Connect Mobile manuelt
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Bluetooth > Synkronisering.
Bruke Garmin Connect på datamaskinen
Hvis du ikke har parkoblet tactix Bravo enheten med
smarttelefonen, kan du laste opp alle aktivitetsdata til Garmin
Connect kontoen ved hjelp av datamaskinen.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garminconnect.com/start.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Wi‑Fi tilkoblede funksjoner
®
tactix Bravo enheten har Wi‑Fi tilkoblede funksjoner Programmet
Garmin Connect Mobile er ikke obligatorisk for bruk av Wi‑Fi
tilkobling.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect kontoen: Sender
automatisk aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er
ferdig med å registrere den.
Treningsøkter og treningsplaner: Gjør at du kan lete etter og
velge treningsøkter og treningsplaner på Garmin Connect
webområdet. Neste gang enheten har Wi‑Fi tilkobling sendes
filene trådløst til enheten.
Programvareoppdateringer: Enheten laster ned den nyeste
programvareoppdateringen når det finnes en Wi‑Fi tilkobling.
Neste gang du slår på eller låser opp enheten, kan du følge
instruksjonene på skjermen for å installere
programvareoppdateringen.
Konfigurere Wi‑Fi tilkobling
1 Gå til www.garminconnect.com/start, og last ned programmet
Garmin Express.
Connect IQ – funksjoner
Du kan legge til Connect IQ funksjoner på klokken fra Garmin og
andre leverandører ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen.
Du kan tilpasse enheten med urskiver, datafelt,
kontrollprogrammer og apper.
Urskiver: Gjør det mulig å endre klokkens utseende.
Datafelter for: Gjør det mulig å laste ned nye datafelter som
viser sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye
måter. Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde
funksjoner og sider.
Kontrollprogrammer: Få oversiktlig informasjon, inkludert
sensordata og varsler.
Programmer: Legg til interaktive funksjoner på klokken. For
eksempel aktivitetstyper for utendørs aktivitet og
treningsaktiviteter.
Laste ned Connect IQ funksjoner
Før du kan laste ned Connect IQ funksjoner fra Garmin Connect
Mobile-appen, må du parkoble tactix Bravo enheten med en
smarttelefon.
1 Åpne Garmin Connect Mobile-appen, og velg Connect IQbutikken.
2 Velg enheten din om nødvendig.
3 Velg en Connect IQ funksjon.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp
av datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til garminconnect.com, og logg på.
3 Gå til kontrollprogrammet for enheter, og velg Connect IQbutikken.
Velg
en Connect IQ funksjon, og last den ned.
4
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Kontrollprogrammer
Enheten leveres forhåndslastet med kontrollprogrammer som gir
oversiktlig informasjon. Enkelte kontrollprogrammer krever en
Bluetooth tilkobling til en kompatibel smarttelefon.
Enkelte kontrollprogrammer er som standard ikke synlige. Du
kan legge dem til i kontrollprogramløkken manuelt.
Varsler: Varsler deg om innkommende anrop, tekstmeldinger,
oppdateringer fra sosiale medier og annet, basert på
varslingsinnstillingene på smarttelefonen.
Kalender: Viser kommende møter fra kalenderen på
smarttelefonen.
Musikkontroller: Brukes til å kontrollere musikkavspilling fra
smarttelefonen.
Vær: Viser gjeldende temperatur og værmelding.
Min dag: Viser et dynamisk sammendrag av dagens aktiviteter.
Statistikken omfatter siste registrerte idrett,
intensitetsminutter, etasjer du har gått opp, skritt,
kaloriforbruk og annet.
Aktivitetsmåling: Sporer daglig skrittelling, skrittmål, tilbakelagt
avstand, antall forbrente kalorier og søvnstatistikk.
Intensitetsminutter: Registrerer tiden du har brukt på aktiviteter
med moderat til høy intensitet, det ukentlige målet ditt for
intensitetsminutter og fremdriften mot målet.
13
Puls: Viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm),
dagens laveste hvilepuls og en graf over pulsen din.
Forrige idrett: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte
idretten og den totale tilbakelagte distansen for uken.
ABC: Viser kombinert høydemåler-, barometer- og
kompassinformasjon.
Sensorinformasjon: Viser informasjon fra en innebygd sensor
eller en tilkoblet ANT+ sensor.
Kompass: Viser et elektronisk kompass.
Kart: Viser posisjonen din på kartet.
VIRB kontroller: Gir kamerakontroller når du har parkoblet en
VIRB enhet med tactix Bravo-enheten.
Siste aktivitet: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte
aktiviteten, for eksempel siste løpetur, siste sykkeltur eller
siste svømmetur.
Kalorier: Viser informasjon om kaloriforbruk for dagen i dag.
Golf: Viser informasjon om den siste golfrunden din.
®
Vise kontrollprogrammer
Enheten leveres forhåndslastet med flere kontrollprogrammer.
Du får tilgang til flere når du parkobler enheten med en
smarttelefon.
1 Hold nede fra alle skjermbilder.
Klokken vises.
2 Velg UP eller DOWN.
Enheten blar gjennom tilgjengelige kontrollprogrammer.
3 Hvis du tar opp en aktivitet, velger du BACK for å gå tilbake
til datasidene for aktiviteten.
4 Velg for å vise flere alternativer og funksjoner for et
kontrollprogram (valgfritt).
Tilpasse kontrollprogramløkken
Du kan vise, skjule eller flytte elementer på
kontrollprogramløkken.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Widgeter.
3 Velg et kontrollprogram.
4 Velg et alternativ:
• Velg Status for å vise eller skjule kontrollprogrammet fra
kontrollprogramløkken.
• Velg Flytt opp eller Flytt ned for å endre
kontrollprogrammets posisjon i kontrollprogramløkken.
VIRB fjernkontroll
Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet
ved hjelp av enheten din. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera
på www.garmin.com/VIRB.
Kontrollere et VIRB actionkamera
Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du
aktivere fjernkontrollfunksjonen på VIRB kameraet. Du finner
mer i informasjon i brukerveiledningen til VIRB serien. Du må
også angi at VIRB kontrollprogrammet skal vises i
kontrollprogramløkken (Tilpasse kontrollprogramløkken,
side 14).
1 Slå på VIRB kameraet.
2 På tactix Bravo enheten velger du UP eller DOWN fra
urskiven for å vise VIRB kontrollprogrammet.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
4 Velg et alternativ:
• Velg for å ta opp video.
Videotelleren vises på tactix Bravo skjermen.
• Velg for å stoppe videoopptak.
• Velg DOWN for å ta et bilde.
14
Tilpasse enheten
Innstillinger for aktivitetsprogram
Med disse innstillingene kan du tilpasse hvert forhåndslastet
aktivitetsprogram etter behovene dine. Du kan for eksempel
tilpasse datasider og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Alle
innstillingene er ikke tilgjengelige for alle aktivitetstyper.
Hold nede UP, velg Innstillinger > Programmer, og velg en
aktivitet.
Dataskjermer: Gjør det mulig å tilpasse dataskjermbilder for
aktiviteten (Tilpasse dataskjermbildene, side 14). Du kan
vise eller skjule et kartdataskjermbilde for enkelte aktiviteter.
Varsler: Angir trenings- eller navigasjonsvarsler for aktiviteten.
Metronom: Spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg å
forbedre ytelsen ved å trene med en raskere, roligere eller
mer konsekvent frekvens. (Bruke metronomen, side 3).
Auto Lap: Angir alternativene for Auto Lap funksjonen (Auto
Lap, side 15).
Auto Pause: Angir at enheten skal slutte å registrere data når
du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en
bestemt verdi (Aktivere Auto Pause , side 16).
Auto. stigning: Gjør at enheten kan oppdage endringer i
stigning automatisk ved hjelp av den innebygde
høydemåleren.
Automatisk løp: Gjør at enheten kan oppdage skiturer
automatisk ved hjelp av den innebygde
akselerasjonsmåleren.
3D-hastighet: Beregner hastigheten din ved hjelp av
høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken (3Dhastighet og -avstand, side 16).
3D-distanse: Beregner den tilbakelagte avstanden din ved hjelp
av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken.
Rundetast: Gjør det mulig å registrere en runde eller en
hvileperiode i løpet av aktiviteten.
Bla auto: Gjør at du kan bla gjennom alle
aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang (Bruke Bla automatisk, side 16).
GPS: Angir modus for GPS-antennen (UltraTrac, side 16).
Bassengstørrelse: Angir bassenglengden ved svømming i
basseng (Legge på svøm i et basseng, side 4).
Reg. av tak: Aktiverer registrering av tak for svømming i
basseng.
Strømsparing: Angir innstillingen for tidsavbrudd for
strømsparing for aktiviteten (Innstillinger for tidsavbrudd for
strømsparing, side 16).
Bakgrunnsfarge: Angir bakgrunnsfargen for hver aktivitet til
svart eller hvit.
Detaljfarge: Angir detaljfargen for hver aktivitet slik at det blir
enklere å identifisere aktive aktiviteter.
Status: Viser eller skjuler aktiviteten på programlisten.
Flytt opp: Justerer posisjonen til aktiviteten på programlisten.
Flytt ned: Justerer posisjonen til aktiviteten på programlisten.
Fjern: Sletter denne aktiviteten.
MERK: Dette sletter aktiviteten fra programlisten i tillegg til
alle brukerangitte aktivitetsinnstillinger. Du kan gjenopprette
alle enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillingene for å legge til
en fjernet aktivitet på listen igjen (Gjenopprette alle
fabrikkinnstillinger, side 23).
Gi nytt navn: Angir aktivitetsnavnet.
®
®
Tilpasse dataskjermbildene
Du kan vise, skjule og endre oppsett og innhold for
dataskjermbilder for hver aktivitet.
1 Hold UP.
Tilpasse enheten
2
3
4
5
6
Velg Innstillinger > Programmer.
Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
Velg Dataskjermer.
Velg et dataskjermbilde du vil tilpasse.
Velg et alternativ:
• Velg Status for å slå dataskjermbildet av eller på.
• Velg Oppsett for å justere antall datafelter på
dataskjermbildet.
• Velg et felt for å endre dataene som vises i feltet.
Legge til et kart i en aktivitet
Du kan legge kartet til i dataskjermløkken for en aktivitet.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Programmer.
3 Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
4 Select Dataskjermer > Kart.
5 Velg Status for å slå kartet av eller på.
6 Velg Orientering.
7 Velg et alternativ:
• Velg Nord opp for å vise nord øverst på siden.
• Velg Spor opp for å vise gjeldende reiseretning mot
toppen av siden.
8 Velg Brukerposisjoner for å vise eller skjule lagrede
posisjoner på kartet.
9 Velg Autozoom for å velge beste zoomnivå for kartet
automatisk.
Når Av er valgt, må du zoome inn eller ut manuelt.
Varseltype
Beskrivelse
Strøm
Rekkevidde
Du kan angi høyeste eller laveste
strømnivå.
Løpe/gå
Regelmessig
Du kan angi tidsinnstilte gåpauser
ved regelmessige intervaller.
Hastighet
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for hastighet.
Tid
Hendelse,
regelmessig
Du kan angi et tidsintervall.
Angi et varsel
1 Hold UP.
2 Velg Innstillinger > Programmer.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg Varsler.
5 Velg et alternativ:
• Velg Legg til ny for å legge til et nytt varsel for aktiviteten.
• Velg varselnavnet for å redigere et eksisterende varsel.
6 Velg eventuelt typen varsel.
7 Velg en sone, angi verdier for minimum og maksimum, eller
angi en tilpasset verdi for varselet.
8 Slå på varselet om nødvendig.
For hendelsesvarsler og regelmessige varsler vises en melding
hver gang du når verdien for varselet. For områdevarsler vises
en melding hver gang du går over eller under området som er
angitt (verdiene for minimum og maksimum).
Auto Lap
Varsler
Du kan angi varsler for hver aktivitet, slik at du får hjelp til å
trene mot spesifikke mål, for å gjøre deg mer bevisst på
omgivelsene, og for å navigere til destinasjonen. Enkelte varsler
er bare tilgjengelige for spesifikke aktiviteter. Det finnes tre typer
varsler: hendelsesvarsler, områdevarsler og regelmessige
varsler.
Hendelsesvarsel: Et hendelsesvarsel varsler deg én gang.
Hendelsen er en bestemt verdi. Du kan for eksempel angi at
enheten skal varsle deg når du når en bestemt høyde.
Områdevarsel: Et områdevarsel varsler deg hver gang enheten
er over eller under et angitt verdiområde. Du kan for
eksempel angi at enheten skal varsle deg når pulsen går
under 60 bpm (slag i minuttet) og over 210 bpm.
Regelmessig varsel: Et regelmessig varsel varsler deg hver
gang enheten registrerer en bestemt verdi eller et bestemt
intervall. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle
deg hvert 30. minutt.
Varselnavn
Varselnavn
Varseltype
Beskrivelse
Pedalfrekvens Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for pedalfrekvens.
Kalorier
Hendelse,
regelmessig
Du kan angi antall kalorier.
Egendefinert
Regelmessig
Du kan velge en eksisterende
melding eller opprette en egendefinert melding og velge en varseltype.
Avstand
Regelmessig
Du kan angi et avstandsintervall.
Høyde
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for høyde.
Puls
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for puls eller velge
soneendringer. Se Om pulssoner,
side 7 og Pulssoneberegninger,
side 7.
Tempo
Rekkevidde
Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for tempo.
Tilpasse enheten
Markere runder etter avstand
Du kan bruke Auto Lap til å markere en runde ved en bestemt
avstand automatisk. Denne funksjonen er til god hjelp for å
sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av en aktivitet
(for eksempel etter hver 1. mile eller 5. kilometer).
1 Hold UP.
2 Velg Innstillinger > Programmer.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg Auto Lap.
5 Velg et alternativ:
• Velg Auto Lap for å slå Auto Lap av eller på.
• Velg Autodistanse for å justere avstanden mellom
runder.
Hver gang du fullfører en runde, vises det en melding med tiden
for runden. Enheten piper eller vibrerer hvis du har slått på toner
(Systeminnstillinger, side 17).
Hvis du har behov for det, kan du tilpasse datasidene slik at de
viser ytterligere rundedata (Tilpasse dataskjermbildene,
side 14).
Tilpasse rundevarselmeldingen
Du kan tilpasse ett eller to datafelter som vises i
rundevarselmeldingen.
1 Hold UP.
2 Velg Innstillinger > Programmer.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg Auto Lap > Rundevarsling.
5 Velg et datafelt for å endre det.
6 Velg Forhåndsvisning (valgfritt).
15
Aktivere Auto Pause
®
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til automatisk å stoppe
tidtakeren midlertidig når du slutter å bevege deg. Denne
funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller
andre steder der du må stoppe.
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Programmer.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg Auto Pause.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når du
slutter å bevege deg, velger du Når stoppet.
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når
tempoet eller hastigheten faller under en bestemt verdi,
velger du Egendefinert.
Aktivere automatisk stigning
Du kan bruke funksjonen for automatisk stigning til å registrere
høydeendringer automatisk. Du kan bruke dette under aktiviteter
som klatring, turgåing, løping eller sykling.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Programmer.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg Auto. stigning > Status > På.
5 Velg Løp for å identifisere hvilke dataskjermbilder som vises
mens du løper.
6 Velg Stigning for å identifisere hvilke dataskjermbilder som
vises mens du løper.
7 Velg eventuelt Inverter farger for å invertere skjermfargene
når du endrer modus.
8 Velg V. hastighet for å angi stigningsgraden over tid.
9 Velg Modusbryter for å angi hvor raskt enheten endrer
modus.
3D-hastighet og -avstand
Du kan angi 3D-hastighet og -avstand for å beregne hastighet
eller avstand med både høydeendringer og horisontal bevegelse
over bakken. Du kan bruke dette under aktiviteter som skigåing,
klatring, navigasjon, turgåing, løping eller sykling.
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle
aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Programmer.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg Bla auto.
5 Velg en visningshastighet.
UltraTrac
Funksjonen UltraTrac er en GPS-innstilling som ikke registrerer
punkter i sporloggen og sensordata like ofte som vanlig GPSmodus. Hvis du aktiverer UltraTrac, får du bedre batterilevetid,
men du reduserer også kvaliteten på registrerte aktiviteter. Du
bør bruke funksjonen UltraTrac for aktiviteter som krever lengre
16
batterilevetid, og der det ikke er like viktig med regelmessige
sensordataoppdateringer.
Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing
Innstillingene for tidsavbrudd avgjør hvor lenge enheten
opererer i treningsmodus, for eksempel når du venter på at et
løp skal begynne. Hold nede UP, velg Innstillinger >
Programmer, og velg en aktivitet. Velg Strømsparing for å
justere innstillingene for tidsavbrudd for aktiviteten.
Normal: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende
klokkemodus etter 5 minutter uten aktivitet.
Utvidet: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende
klokkemodus etter 25 minutter uten aktivitet. Utvidet modus
kan føre til kortere batterilevetid mellom oppladinger.
Slå rundetasten av og på
Du kan slå på Rundetast-innstillingen for å registrere en runde
eller en hvileperiode under en aktivitet ved hjelp av LAP. Du kan
slå av Rundetast-innstillingen for å unngå å registrere runder på
grunn av utilsiktede tastetrykk under en aktivitet.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Programmer.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg Rundetast.
Rundetaststatusen endres til På eller Av basert på den
gjeldende innstillingen.
Innstillinger for urskive
Du kan tilpasse utseendet til urskiven ved å velge oppsett,
farger og ekstra data. Du kan også laste ned tilpassede urskiver
fra Connect IQ butikken.
Tilpasse urskiven
Før du kan aktivere en Connect IQ urskive må du installere en
urskive fra Connect IQ butikken (Connect IQ – funksjoner,
side 13).
Du kan tilpasse informasjonen i og utseendet til urskiven eller
aktivere en installert Connect IQ urskive.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Urskive > Type.
3 Velg et alternativ:
• Velg Digital for å aktivere en forhåndslastet digital
urskive.
• Velg Analog for å aktivere en forhåndslastet analog
urskive.
• Du aktiverer en installert Connect IQ urskive ved å velge
navnet på den installerte urskiven.
Hvis
du bruker en forhåndslastet urskive, velger du er
4
alternativ:
• Hvis du vil endre bakgrunnsfargen, velger du
Bakgrunnsfarge.
• Hvis du vil legge til eller endre en detaljfarge for urskiven,
velger du Detaljfarge.
• Hvis du vil endre stilen på sifrene på den digitale urskiven,
velger du Oppsett.
• Hvis du vil endre stilen på viserne på den analoge
urskiven, velger du Hender.
• Hvis du vil endre stilen på numrene på den analoge
urskiven, velger du Bakgrunn.
• Hvis du vil endre dataene som vises på urskiven, velger
du Andre data.
5 Velg UP eller DOWN for å se en forhåndsvisning av
urskivealternativene.
Velg
for å lagre det du har valgt.
6
Tilpasse enheten
Sensorinnstillinger
Kompassinnstillinger
Hold nede UP, og velg Innstillinger > Sensorer > Kompass.
Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere kompassensoren manuelt
(Kalibrere kompasset manuelt, side 17).
Visning: Angir bevegelsesretningen på kompasset som
bokstaver, grader eller milliradianer.
Nordreferanse: Angir nordreferansen på kompasset (Angi
nordreferansen, side 17).
Modus: Angir om kompasset bare skal bruke data fra den
elektroniske sensoren (På), en kombinasjon av GPS-data og
data fra den elektroniske sensoren under bevegelse
(Automatisk) eller bare GPS-data (Av).
Kalibrere kompasset manuelt
LES DETTE
Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt
retningsnøyaktighet ved å holde avstand til objekter som
påvirker magnetiske felter, for eksempel kjøretøy, bygninger og
overhengende kraftlinjer.
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering som standard. Hvis du opplever uregelmessig
kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre
avstander eller etter ekstreme temperaturendringer, kan du
kalibrere kompasset manuelt.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Sensorer > Kompass > Kalibrer >
Start.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
TIPS: Roter håndleddet i en liten åttetallsbevegelse til en
melding vises.
Angi nordreferansen
Du kan angi retningsreferansen som brukes i beregningen av
retningsinformasjonen.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Sensorer > Kompass >
Nordreferanse.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi geografisk nord som retningsreferanse,
velger du Geografisk.
• Hvis du vil angi magnetisk avvik for posisjonen
automatisk, velger du Magnetisk.
• Hvis du vil angi nord for rutenett (000º) som
retningsreferanse, velger du Rutenett.
• Hvis du vil angi det magnetiske avviket manuelt, velger du
User, angir det magnetiske avviket og velger Ferdig.
Innstillinger for høydemåleren
Hold nede UP, og velg Innstillinger > Sensorer > Høydemåler.
Auto. kalibr.: Angir at høydemåleren skal kalibrere seg selv
hver gang du slår på GPS-sporing.
Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere sensoren for høydemåler
manuelt.
Kalibrere den barometriske høydemåleren
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering ved startpunktet for GPS som standard. Du kan
kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt dersom du
vet den korrekte høyden.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Sensorer > Høydemåler.
3 Velg et alternativ:
• Velg Auto. kalibr. > På for å kalibrere automatisk ved
startpunktet for GPS.
Tilpasse enheten
• Velg Kalibrer for å angi gjeldende høyde.
Barometerinnstillinger
Hold nede UP, og velg Innstillinger > Sensorer > Barometer.
Plott: Angir tidsskalaen for kartet i kontrollprogrammet for
barometer.
Stormvarsel: Angir det barometiske trykket som utløser et
stormvarsel.
Navigasjonsinnstillinger
Du kan tilpasse kartfunksjonene og utseendet ved navigasjon til
en destinasjon.
Tilpasse kartfunksjoner
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Navigasjon > Dataskjermer.
3 Velg et alternativ:
• Velg Kart for å slå kartet av eller på.
• Velg Veiledning for å aktivere eller deaktivere et
veiledningsskjermbilde som viser kompasspeilingen eller
kursen du skal følge under navigasjonen.
• Velg et skjermbilde for å legge til, fjerne eller tilpasse.
Sette opp et retningsmerke
Du kan sette opp en retningsindikator som vises på datasidene
mens du navigerer. Indikatoren peker i retning av målet ditt.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Navigasjon > Heading Bug.
Systeminnstillinger
Hold nede UP, og velg Innstillinger > System.
Brukerprofil: Gjør det mulig å åpne og tilpasse personlig
statistikk (Konfigurere brukerprofilen, side 6).
Holdtaster: Gjør det mulig å tilordne snarveier til enhetstaster.
Språk: Angir språket som vises på enheten.
Tid: Justerer tidsinnstillingene (Tidsinnstillinger, side 18).
Bakgrunnslys: Justerer innstillingene for bakgrunnslys
(Innstillinger for bakgrunnslys, side 18).
Lyder: Angir enhetslyder, for eksempel tastetoner, varsler og
vibrasjoner.
Enheter: Angir hvilke måleenheter som skal brukes på enheten
(Endre måleenhetene, side 18).
GLONASS: Du kan bruke GLONASS for å få forbedret ytelse
under utfordrende forhold og raskere innhenting av posisjon.
Bruk av alternativene GPS og GLONASS sammen kan
redusere batterilevetiden mer enn ved bruk av alternativet
GPS alene.
Posisjonsformat: Angir alternativer for geografisk
posisjonsformat og datum.
Format: Angir generelle formatinnstillinger, for eksempel tempo
og hastighet som vises under aktiviteter og i starten av uken.
Dataregistrering: Angir hvordan enheten registrerer
aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard)
tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet
Hvert sekund gir mer detaljerte aktivitetsregistreringer, men
registrerer kanskje ikke hele aktiviteter som varer over lengre
tid.
USB-modus: Angir at enheten skal bruke masselagringsmodus
eller Garmin modus når den er koblet til en datamaskin.
Fabrikkinnstillinger: Gjør at du kan gjenopprette brukerdata og
innstillinger (Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger, side 23).
Programvare- oppdatering: Gjør det mulig å installere
programvareoppdateringer som lastes ned ved hjelp av
Garmin Express.
17
Om: Viser informasjon om enhet, programvare og lisens.
Tidsinnstillinger
Hold nede UP, og velg Innstillinger > System > Tid.
Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24timers format.
Angi klokkeslett: Angir tidssonen for enheten. Alternativet
Automatisk angir tidssonen automatisk basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Tid: Gjør at du kan justere tiden hvis den er angitt til alternativet
Manuelt.
Innstillinger for bakgrunnslys
Hold nede UP, og velg Innstillinger > System >
Bakgrunnslys.
Modus: Angir om bakgrunnslyset skal slås på automatisk eller
manuelt. Automatisk-alternativet gjør det mulig å stille inn
bakgrunnslyset for taster, varsler og bevegelser separat.
MERK: Når du angir Håndbevegelse til På, kan du utløse
bakgrunnslyset ved å løfte og vri armen din for å se på
håndleddet ditt.
Tidsavbrudd: Angir hvor lang tid det tar før bakgrunnslyset slås
av.
Lysstyrke: Angir lysstyrken for bakgrunnslyset.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand, tempo og hastighet,
høyde, vekt og temperatur.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > System > Enheter.
3 Velg en målingstype.
4 Velg en måleenhet.
Sensorer med ANT+
Enheten er kompatibel med følgende trådløst ANT+
tilleggsutstyr.
• Pulsmåler, blant annet HRM-Run™ (Sette på pulsmåleren,
side 18)
• Hastighets- og pedalfrekvenssensor for sykkel (Bruke en
valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for sykkel,
side 18)
• Fotsensor (Fotsensor, side 19)
• Kraftsensor, blant annet Vector™
• tempe™ trådløs temperatursensor (tempe, side 19)
Du finner mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av
tilleggssensorer på http://buy.garmin.com.
Sette på pulsmåleren
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen.
Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under
aktiviteten.
1 Om nødvendig fester du forlengelsesstroppen til
pulsmåleren.
2 Fukt elektrodene À på baksiden av pulsmåleren for å
opprette god kontakt mellom brystet og senderen.
3 Logoen for Garmin skal være riktig vei når du har på deg
pulsmåleren.
18
Festene Á og  skal være på høyre side.
4 Spenn pulsmåleren rundt brystet, og fest spennen på
stroppen.
MERK: Kontroller at vaskelappen ikke brettes.
Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.
Tips for unøyaktige pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Fukt elektrodene på nytt, eventuelt også kontaktlappene.
• Stram stroppen rundt brystet.
• Varm opp i 5 til 10 minutter.
• Følg instruksjonene for å ta vare på pulsmåleren (Ta vare på
pulsmåleren, side 23).
• Ha på deg en bomullsskjorte eller fukt begge sider av
stroppen grundig.
Syntetiske stoffer som gnisser eller blafrer mot pulsmåleren,
kan skape statisk elektrisitet som forstyrrer pulssignalene.
• Beveg deg vekk fra kilder som kan forstyrre pulsmåleren.
Kilder som kan forårsake forstyrrelser, kan omfatte
elektromagnetiske felt, enkelte trådløse sensorer på 2,4 Ghz,
høyspentledninger, elektriske motorer, ovner,
mikrobølgeovner, trådløse telefoner på 2,4 Ghz og trådløse
LAN-tilgangspunkter.
Parkoble ANT+ sensorer
Første gang du kobler en sensor til enheten ved hjelp av ANT+
trådløs teknologi må du parkoble enheten og sensoren. Når de
er parkoblet, kobler enheten til sensoren automatisk når du
starter en aktivitet og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde.
MERK: Hvis det fulgte en pulsmåler med enheten, er
pulsmåleren allerede parkoblet til enheten.
1 Hvis du skal parkoble en pulsmåler, tar du den på deg (Sette
på pulsmåleren, side 18).
Pulsmåleren verken sender eller mottar data før du tar den
på.
2 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m
(10 fot)).
MERK: Stå 10 m (33 fot) unna andre ANT+ sensorer når du
skal parkoble enhetene.
3 Hold nede UP.
4 Velg Innstillinger > Sensorer > Legg til ny.
5 Velg et alternativ:
• Velg Søk på alle.
• Velg sensortype.
Sensorens status endres fra Søker til Tilkoblet når sensoren
er parkoblet med enheten. Sensordata vises i datasideløkken
eller et tilpasset datafelt.
Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for sykkel
Du kan bruke en kompatibel sensor for hastighet eller
pedalfrekvens for sykkel for å sende data til enheten.
Sensorer med ANT+
• Par sensoren med enheten (Parkoble ANT+ sensorer,
side 18).
• Oppdater informasjonen for brukerprofilen for trening
(Konfigurere brukerprofilen, side 6).
• Angi hjulstørrelsen (Hjulstørrelse og -omkrets, side 26).
• Legg ut på tur (Legge ut på tur, side 4).
Fotsensor
Enheten er kompatibel med fotsensoren. Du kan bruke
fotsensoren til å registrere tempo og avstand i stedet for GPS
når du trener innendørs og GPS-signalet er svakt. Fotsensoren
er i standbymodus og er klar til å sende data (slik som
pulsmåleren).
Når fotsensoren har vært inaktiv i 30 minutter, slår den seg
automatisk av for å spare batterikapasitet. Når batterinivået er
lavt, vises det en melding på enheten. Det er igjen ca. fem timer
av batterilevetiden.
Forbedre fotsensorkalibreringen
Du må innhente GPS-signaler og parkoble enheten med
fotsensoren før du kan kalibrere enheten (Parkoble ANT+
sensorer, side 18).
Fotsensoren kalibreres automatisk, men du kan forbedre
nøyaktigheten til hastighets- og distansedataene ved å ta noen
få løpeturer utendørs med GPS aktivert.
1 Opphold deg utendørs i fem minutter på et sted der du kan
se himmelen uten blokkert sikt.
2 Start en løpsaktivitet.
3 Løp i ti minutter uten å stanse.
4 Stopp aktiviteten, og lagre den.
Verdien til fotsensorkalibreringen vil nå bli endret, dersom
dette er nødvendig, basert på de registrerte dataene. Det
skal ikke være nødvendig å kalibrere fotsensoren igjen, med
mindre løpesettet ditt endres.
Kalibrere fotsensoren manuelt
Du må parkoble enheten med fotsensoren før du kan kalibrere
enheten (Parkoble ANT+ sensorer, side 18).
Vi anbefaler manuell kalibrering hvis du vet hva
kalibreringsfaktoren er. Hvis du har kalibrert fotsensoren med et
annet produkt fra Garmin, vet du kanskje hva
kalibreringsfaktoren er.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Sensorer.
3 Velg fotsensor.
4 Velg Kalibr. faktor > Angi verdi.
5 Juster kalibreringsfaktoren:
• Hvis avstanden er for kort, øker du kalibreringsfaktoren.
• Hvis avstanden er for lang, reduserer du
kalibreringsfaktoren.
Angi fotsensorens hastighet og distanse
Du må parkoble enheten med fotsensoren før du kan tilpasse
fotsensorens hastighet og distanse (Parkoble ANT+ sensorer,
side 18).
Du kan sette opp enheten til å beregne hastighet og distanse ut
fra fotsensordata i stedet for GPS-data.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > Sensorer.
3 Velg fotsensor.
4 Velg Hastighet.
5 Velg et alternativ:
• Velg Innendørs når du trener med GPS slått av, vanligvis
innendørs.
Sensorer med ANT+
• Velg Alltid for å bruke fotsensordata uavhengig av GPSinnstilling.
tempe
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan feste
sensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for
omgivende luft. Dermed blir enheten en stabil kilde til nøyaktige
temperaturdata. Du må pare tempe med enheten for å vise
temperaturdata fra tempe.
Løpsdynamikk
Du kan bruke en kompatibel tactix Bravo enhet parkoblet med
HRM-Run tilbehøret for å få tilbakemelding i sanntid om
løpestilen. Hvis tactix Bravo enheten ble levert med HRM-Run
tilbehøret, er enhetene allerede parkoblet.
Tilbehøret HRM-Run har en akselerasjonsmåler som måler
torsobevegelser for å beregne 6 forskjellige løpedata.
Pedalfrekvens: Pedalfrekvens er antall skritt per minutt.
Funksjonen viser totalt antall skritt (høyre og venstre fot
kombinert).
Vertikal oscillasjon: Vertikal oscillasjon vil si sprett i
løpsbevegelsen. Det viser vertikal bevegelse for torso, målt i
centimeter for hvert skritt.
Tid med bakkekontakt: Tid med bakkekontakt er tiden hvert
skritt berører bakken mens du løper. Dette måles i
millisekunder.
MERK: Tid med bakkekontakt beregnes ikke mens du går.
Balanse for tid med bakkekontakt: Balanse for tid med
bakkekontakt viser balansen mellom venstre og høyre for din
tid med bakkekontakt mens du løper. Dette vises som et
prosenttall. For eksempel 53,2 med en pil som peker mot
venstre eller høyre.
Skrittlengde: Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den
ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken. Dette
måles i meter.
Vertikalt forholdstall: Vertikalt forholdstall er forholdet mellom
vertikal oscillasjon og skrittlengde. Dette vises som et
prosenttall. Et lavere tall betyr vanligvis en bedre løpestil.
Trene med løpsdynamikk
Før du kan se løpsdynamikk, må du ta på HRM-Run tilbehøret
og pare det med enheten (Parkoble ANT+ sensorer, side 18).
Hvis tactix Bravo leveres med tilbehøret, er enhetene allerede
parkoblet, og tactix Bravo er klar til å vise løpsdynamikk.
1 Velg et alternativ:
• Hvis HRM-Run tilbehøret og tactix Bravo enheten er
parkoblet, hopper du til trinn 8.
• Hvis HRM-Run tilbehøret og tactix Bravo enheten ikke er
parkoblet, fullfører du alle trinnene i denne
fremgangsmåten.
Hold
nede UP.
2
3 Velg Innstillinger > Programmer.
4 Velg en aktivitet.
5 Velg Dataskjermer.
6 Velg et dataskjermbilde for løpsdynamikk.
MERK: Skjermbildene for løpsdynamikk er ikke tilgjengelige
for alle aktiviteter.
7 Velg Status > Aktivert.
8 Ta en løpetur (Ta en løpetur, side 3).
9 Velg UP eller DOWN for å åpne skjermbildet for
løpsdynamikk med statistikk.
19
Fargemålere og løpsdynamikkdata
Skjermbildene for løpsdynamikk viser en fargemåler for den primære målingen. Du kan vise kadens, vertikal oscillasjon, tid med
bakkekontakt, balanse for tid med bakkekontakt eller vertikalt forholdstall som den primære målingen. Fargemåleren viser
løpsdynamikken din sammenlignet med data fra andre løpere. Fargesonene er basert på prosentiler.
Garmin har undersøkt mange løpere på forskjellige nivåer. Dataverdiene i de røde og oransje sonene er typiske for mindre erfarne
eller langsommere løpere. Dataverdiene i de grønne, blå og lilla sonene er typiske for mer erfarne eller raskere løpere. Mer erfarne
løpere har ofte kortere tid med bakkekontakt, lavere vertikal oscillasjon, lavere vertikalt forholdstall og høyere kadens enn mindre
erfarne løpere. Samtidig har høye løpere ofte litt lavere kadens, lengre skritt og litt høyere vertikal oscillasjon. Vertikalt forholdstall er
den vertikale oscillasjonen din delt på skrittlengden din. Det har ingen sammenheng med høyden din.
MERK: Fargemåleren for balanse for tid med bakkekontakt er annerledes (Balansedata for tid med bakkekontakt, side 20).
Gå til www.garmin.com hvis du vil ha mer informasjon om løpsdynamikk. Hvis du vil ha mer teori og tolkninger av løpsdynamikkdata,
kan du oppsøke anerkjente publikasjoner og webområder om løping.
Fargesone Prosentil i sone Pedalfrekvensområde Område for vertikal svingning Vertikalt forholdstall Område for tid med bakkekontakt
Lilla
>95
>183 spm
<6,4 cm
<6,1 %
<218 ms
Blå
70-95
174–183 spm
6,4–8,1 cm
6,1-7,4%
218–248 ms
Grønn
30-69
164-173 spm
8,2-9,7 cm
7,5-8,6%
249-277 ms
Oransje
5–29
153-163 spm
9,8-11,5 cm
8,7-10,1%
278-308 ms
Rød
<5
<153 spm
>11,5 cm
>10,1 %
>308 ms
Balansedata for tid med bakkekontakt
Balanse for tid med bakkekontakt måler hvor symmetrisk du løper. Dette vises som en prosentandel av den totale tiden din med
bakkekontakt. 51,3 % med en pil mot venstre, for eksempel, indikerer at brukeren løper med venstre fot oftere i kontakt med bakken.
Hvis dataskjermbildet viser begge tallene, for eksempel 48–52, er 48 % venstre fot og 52 % høyre.
Fargesone
Rød
Oransje
Grønn
Oransje
Rød
Symmetri
Dårlig
OK
Bra
OK
Dårlig
Prosentandel av andre løpere
5%
25%
40%
25%
5%
Balanse for tid med bakkekontakt >52,2 % V 50,8–52,2 % V 50,7 % V–50,7 % H 50,8–52,2 % H >52,2 % H
Under utviklingen og testingen av løpsdynamikkene, oppdaget teamet fra Garmin en sammenheng mellom skader og store
ubalanser hos enkelte løpere. Hos mange løpere pleier balanse for tid med bakkekontakt å avvike ytterligere fra 50/50 når de løper
opp eller ned bakker. De fleste løpetrenere er enige i at det er bra med en symmetrisk løpestil. Eliteløpere har som oftest hurtige og
godt balanserte skritt.
Du kan se fargemåleren eller datafeltet mens du løper, eller du kan se oppsummeringen på Garmin Connect kontoen når løpeturen
er over. På samme måte som andre løpsdynamikkdata, er balanse for tid med bakkekontakt et kvantitativt mål som hjelper deg med
å lære mer om løpestilen din.
Restitusjonsrådgiver: Restitusjonsrådgiver viser hvor mye tid
Tips for manglende data om løpsdynamikk
som gjenstår før du er klar til en ny, hard treningsøkt.
Hvis det ikke vises data for løpsdynamikk, kan du prøve disse
tipsene.
Stressverdi: Stressverdien måler variasjoner i pulsen din mens
du står stille i 3 minutter. Dette er det generelle stressnivået
• Forsikre deg om at du har HRM-Run tilbehøret.
ditt. Skalaen går fra 1 til 100, der en lavere poengsum
Tilbehør med løpsdynamikk er merket med på fremsiden
indikerer et lavere stressnivå.
av modulen.
Ytelseskondisjon: Ytelseskondisjonen er en vurdering i sanntid
• Parkoble HRM-Run tilbehøret med tactix Bravo-enheten
som gjøres når du har vært aktiv i 6–20 minutter. Den kan
igjen, i henhold til instruksjonene.
legges til som et datafelt, slik at du kan se ytelseskondisjonen
• Hvis dataene for løpsdynamikk bare viser nuller, kontrollerer
din under resten av aktiviteten. Den sammenligner din
du at pulsmålermodulen er festet med riktig side opp.
kondisjonen din i sanntid med den gjennomsnittlige formen
din.
MERK: Tid med bakkekontakt og balanse vises bare mens
du løper. Dette kan ikke beregnes mens du går.
Melkesyreterskel: Melkesyreterskelen er det punktet der
musklene dine raskt begynner å bli slitne. Enheten måler
melkesyreterskelen din ved hjelp av pulsen og tempoet.
Fysiologiske målinger
Disse fysiologiske målingene krever en kompatibel pulsmåler.
Om kondisjonsberegninger
Målingene er beregninger som kan hjelpe deg med å spore og
Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du
forstå treningsaktivetene dine og prestasjonene dine i
konkurranser. Disse beregningene er gitt og støttes av Firstbeat. bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk
MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med.
prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form.
Du må gjennomføre noen aktiviteter for at enheten skal få
tactix Bravo-enheten har separate kondisjonsberegninger for
kunnskap om prestasjonene dine.
løping og sykling. Du kan bruke Garmin enheten parkoblet med
kondisjonsberegning: Kondisjon vil si maksimalt
en kompatibel pulsmåler og kraftmåler for å vise
oksygenvolum (i milliliter) som du bruker per minutt per kilo
kondisjonsberegningen for sykling. Du kan bruke Garmin
med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
enheten parkoblet med en kompatibel pulsmåler for å vise
kondisjonsberegningen for løping.
Antatte løpstider: Enheten bruker kondisjonsberegningen og
publiserte datakilder til å gi en måltid basert på den gjeldende Kondisjonsberegningen vises som et tall og en posisjon på
kondisjonen din. Denne beregningen antar at du har fullført
fargemåleren.
riktig trening for løpet.
20
Sensorer med ANT+
Restitusjonsrådgiver
Du kan bruke Garmin enheten sammen med en pulsmåler for å
se hvor mye tid som gjenstår før du er klar for en ny, hard
treningsøkt.
Restitusjonstid: Restitusjonstiden vises umiddelbart etter en
aktivitet. Tidtakeren teller ned til tilstanden er optimal for å
starte på en ny, hard treningsøkt.
Lilla
Overlegent
Blå
Utmerket
Grønn
Bra
Oransje
OK
Rød
Dårlig
Kondisjonsberegningsdata og analyse gis med tillatelse av The
Cooper Institute . Du finner mer informasjon i tillegget
(Standardverdier for kondisjonsberegning, side 26) og på
www.CooperInstitute.org.
®
Få kondisjonsberegning for løping
Før du kan se kondisjonsberegningen, må du ta på deg
pulsmåleren og pare den med enheten din (Parkoble ANT+
sensorer, side 18). Hvis tactix Bravo enheten ble levert med en
pulsmåler, er enhetene allerede parkoblet. Du får best resultat
hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen (Konfigurere
brukerprofilen, side 6) og angir makspulsen din (Angi pulssoner,
side 7).
MERK: Beregningen kan virke unøyaktig til å begynne med.
Enheten trenger et par løpeturer for å forstå hvordan du løper.
1 Løp utendørs i minst ti minutter.
2 Velg Lagre når du er ferdig med løpeturen.
3 Hold nede UP.
4 Velg Min statistikk > Kondisjonsberegning > Løping.
Få kondisjonsberegning for sykling
Før du kan vise kondisjonsberegningen, må du ha en
kompatibel pulsmåler og en kraftmåler. Kraftmåleren må
parkobles med tactix Bravo enheten din (Parkoble ANT+
sensorer, side 18). Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet
av brukerprofilen (Konfigurere brukerprofilen, side 6) og angir
makspulsen din (Angi pulssoner, side 7).
MERK: Beregningen kan virke unøyaktig til å begynne med.
Enheten trenger et par turer for å forstå hvordan du sykler.
1 Sykle med konstant høy intensitet i minst 20 minutter
utendørs.
2 Etter turen velger du Lagre.
3 Velg > Min statistikk > Kondisjonsberegning > Sykling.
Vise antatte løpstider
Før du kan se forespeilet sluttid (kun løping), må du ta på deg
en pulsmåler og parkoble den med enheten. Du får best resultat
hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen (Konfigurere
brukerprofilen, side 6) og angir makspulsen din (Angi pulssoner,
side 7).
Enheten bruker kondisjonsberegningen (Om
kondisjonsberegninger, side 20) og publiserte datakilder til å gi
en måltid basert på din gjeldende kondisjon. Denne beregningen
antar at du har fullført riktig trening for løpet.
MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med.
Enheten trenger et par løpeturer for å forstå hvordan du løper.
1 Ta på deg pulsmåleren og ta deg en løpetur.
2 Hold nede UP.
3 Velg Min statistikk > Løpsberegning.
Enheten viser antatte løpstider for 5 km, 10 km, halvmaraton
og maraton.
Sensorer med ANT+
Slå på restitusjonsrådgiveren
Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen
(Konfigurere brukerprofilen, side 6) og angir makspulsen din
(Angi pulssoner, side 7).
1 Hold nede UP.
2 Velg Min statistikk > Restitusjonsrådgiver > Status > På.
3 Ta en løpetur.
Ytelseskondisjonen din vises etter 6–20 minutter (Se
ytelseskondisjonen din, side 22).
4 Velg Lagre når du er ferdig med løpeturen.
Restitusjonstiden vises. Den maksimale tiden er 4 dager.
Restitusjonspuls
Hvis du trener med en pulsmåler, kan du sjekke
restitusjonspulsverdien etter hver aktivitet. Restitusjonspuls er
forskjellen mellom pulsen din når du er aktiv og to minutter etter
at aktiviteten er over. Et eksempel: Du har tatt en vanlig løpetur
og stopper tidtakeren. Pulsen din er 140 slag/min. Etter to
minutter uten aktivitet eller med nedvarming er pulsen 90 slag/
min. Restitusjonspulsen er 50 slag/min (140 minus 90). Noen
studier har funnet korrelasjoner mellom restitusjonspuls og
hjertets helse. Høyere tall angir som regel sunnere hjerter.
TIPS: Du får best resultat hvis du står stille i to minutter mens
enheten beregner restitusjonspulsverdien. Du kan lagre eller
forkaste aktiviteten når denne verdien vises.
Melkesyreterskel
Melkesyreterskelen er det nivået av treningsintensitet der
melkesyre begynner å samles opp i blodet. Når du løper, gir
dette et bilde av tempo eller hvor mye du anstrenger deg. Når
du ligger over denne terskelen mens du løper, begynner
kroppen å bli sliten. For erfarne løpere ligger terskelen omtrent
på 90 % av makspuls og mellom løpstempoene for 10 km og
halvmaraton. For gjennomsnittlige løpere kan
melkesyreterskelen ofte ligge langt lavere enn 90 % av
makspuls. Hvis du kjenner melkesyreterskelen din, kan du
lettere avgjøre hvor hardt du kan trene og når du kan ta i litt i
konkurranser.
Hvis du kjenner pulsnivået for melkesyreterskelen din, kan du
angi den i innstillingene for brukerprofilen din (Angi pulssoner,
side 7).
Gjennomføre en veiledet test for beregne melkesyreterskelen
Før du kan gjennomføre den guidede testen, må du ta på deg
en pulsmåler og parkoble den med enheten (Parkoble ANT+
sensorer, side 18). Du må også ha en kondisjonsberegning fra
en tidligere løpetur (Om kondisjonsberegninger, side 20).
TIPS: Du løpe noen turer med pulsmåler for at enheten skal
kunne gi en nøyaktig beregning av makspuls og
kondisjonsberegning.
1 Hold nede UP.
2 Velg Min statistikk > Melkesyreterskel > Ta veiledet test.
3 Velg en profil for løping utendørs.
GPS må brukes for å kunne gjennomføre testen.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Ytelseskondisjon
Mens du gjennomfører en aktivitet, for eksempel løping eller
sykling, analyserer ytelseskondisjonsfunksjonen tempoet ditt,
pulsen din og variasjoner i pulsen for å gjøre en
21
sanntidsvurdering av evnen din til å prestere sammenlignet med
den gjennomsnittlige formen din. Verdier for ytelseskondisjon
spenner mellom –20 og +20. Etter de første 6–20 minuttene av
aktiviteten din viser enheten ytelseskondisjonsverdien din. En
verdi på +5 betyr for eksempel at du er uthvilt og i grei form og
kan klare en god løpetur eller sykkeltur. Du kan legge til
ytelseskondisjon som et datafelt på et av treningsskjermbildene
dine, slik at du kan holde oversikten gjennom hele aktiviteten.
Ytelseskondisjon kan også være en indikator på hvor sliten du
er, særlig etter en lang treningsøkt.
MERK: Du må løpe eller sykle noen turer med pulsmåler for at
enheten skal kunne gi en nøyaktig kondisjonsberegning og lære
seg mer om løps- eller sykkelkondisjonen din (Om
kondisjonsberegninger, side 20).
Se ytelseskondisjonen din
Enheten analyserer ytelseskondisjonen din basert på puls- og
kraftdata. Du kan bruke en ANT+ pulsmåler eller en enhet med
pulsmåler på håndleddet.
1 Om nødvendig kan du parkoble den kompatible ANT+
sensoren med tactix Bravo-enheten (Parkoble ANT+
sensorer, side 18).
2 Add Ytelsesforhold to a data screen (Tilpasse
dataskjermbildene, side 14).
3 Dra ut på løpetur eller sykkeltur.
Ytelseskondisjonen din vises etter 6–20 minutter.
4 Bla til dataskjermbildet for å se ytelseskondisjonen din
gjennom hele løpeturen eller sykkelturen.
Driftstemperaturområde Fra -20 til 55 ºC (fra -4 til 131 ºF)
Ladetemperaturområde Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Radiofrekvens
2,4 GHz
Radioprotokoller
ANT+ trådløs teknologi, Wi‑Fi, Bluetooth
Smart-enhet
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 100 meter. Du
finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Batteriinformasjon
Den faktiske batterilevetiden avhenger av hvilke funksjoner som
er aktivert på enheten, for eksempel aktivitetssporing,
smarttelefonvarsler, GPS, interne sensorer og tilkoblede ANT+
sensorer.
Batterilevetid Modus
Opptil 20 timer Normal GPS-modus
Opptil 50 timer UltraTrac GPS-modus med sendeavspørringsintervall
på to minutter
Opptil 6 uker
Klokkemodus
Spesifikasjoner for HRM-Run
Batteritype
CR2032, 3 volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid
1 år (ved ca. 1 time per dag)
Driftstemperaturområde Fra -10 til 50 °C (fra 14 til 122 °F)
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Vanntetthetsvurdering
Stressverdi
5 ATM*
Stressverdien baseres på en tre minutter lang test som utføres
mens du står i ro. tactix Bravo-enheten analyserer da
variasjoner i pulsen din for å regne ut det generelle stressnivået
ditt. Trening, søvn, ernæring og stress i livet generelt er faktorer
som har innvirkning på løpsytelsen din. Stressverdien spenner
mellom 1 og 100, der 1 er en svært lav stresstilstand og 100 er
en svært høy stresstilstand. Når du kjenner stressverdien din,
kan du avgjøre om kroppen er klar for en hard treningsøkt eller
yoga.
Koble fra USB-kabelen
Se stressverdien din
Før du kan se stressverdien din, må du ta på en pulsmåler,
parkoble den med enheten (Parkoble ANT+ sensorer, side 18)
og åpne stressverdiappen fra listen over apper (Innstillinger for
aktivitetsprogram, side 14).
TIPS: Garmin anbefaler at du måler stressverdien din på
omtrent samme tidspunkt og under omtrent samme forhold hver
dag.
1 Velg på klokken.
2 Velg Stressverdi.
3 Velg .
4 Stå stille og slapp av i tre minutter.
Slette filer
Informasjon om enheten
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhetsinformasjon, for eksempel enhets-ID-en,
programvareversjonen, informasjon om forskrifter og
lisensavtalen.
1 Hold inne UP.
2 Velg Innstillinger > System > Om.
Spesifikasjoner
Databehandling
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1 Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
2 Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
3 Velg en fil.
4 Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Feilsøking
Antallet daglige skritt vises ikke
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batteritid
Opptil 6 uker
Vanntetthetsvurdering
10 ATM*
22
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Antallet daglige skritt nullstilles ved midnatt.
Hvis du ser en stiplet linje i stedet for antallet skritt, lar du
enheten innhente satellittsignaler og angi tiden automatisk.
Informasjon om enheten
Temperaturmålingen er ikke nøyaktig
Kroppstemperaturen din påvirker temperaturmålingen fra den
interne temperatursensoren. Du får en mer nøyaktig
temperaturavlesning hvis du tar av deg klokken og venter i 20 til
30 minutter.
Du kan også bruke en ekstern tempe temperatursensor
(tilleggsutstyr) for å se nøyaktige omgivelsestemperatur mens
du har på deg klokken.
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
1 Hold LIGHT nede i minst 25 sekunder.
2 Hold LIGHT nede i ett sekund for å slå på enheten.
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
MERK: Ved en nullstilling slettes all brukerangitt informasjon og
alt innhold i aktivitetsloggen.
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.
1 Hold nede UP.
2 Velg Innstillinger > System > Fabrikkinnstillinger > Ja.
Maksimere batterilevetiden
Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.
• Reduser tidsavbrudd for bakgrunnslyset (Innstillinger for
bakgrunnslys, side 18).
• Reduser lysstyrken for bakgrunnslyset.
• Bruk UltraTrac GPS-modus for aktiviteten (UltraTrac,
side 16).
• Slå av trådløs Bluetooth teknologi når du ikke bruker
tilkoblede funksjoner (Tilkoblede funksjoner, side 12).
• Når du setter aktiviteten på pause over lengre tid, bør du
bruke alternativet som lar deg fortsette senere (Stoppe en
aktivitet, side 3).
• Slå av aktivitetsmåling (Aktivitetssporing, side 7).
• Bruk en Connect IQ urskive som ikke oppdateres hvert
sekund.
Bruk for eksempel en urskive uten en annen viser (Tilpasse
urskiven, side 16).
• Begrens smarttelefonvarslene som vises på skjermen
(Administrere varsler, side 12).
Få mer informasjon
Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet
for Garmin.
• Gå til www.garmin.com/outdoor.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
Ta vare på pulsmåleren
Ta vare på pulsmåleren
LES DETTE
Oppsamling av svette og salt på stroppen kan redusere
pulsmålerens evne til å rapportere nøyaktige data.
• Skyll pulsmåleren etter hver bruk.
• Vask pulsmåleren for hånd etter hver sjuende bruk. Bruk en
liten mengde mildt vaskemiddel, for eksempel
oppvaskmiddel.
MERK: Pulsmåleren kan bli ødelagt hvis du bruker for mye
vaskemiddel.
• Ikke legg pulsmåleren i en vaskemaskin eller en
tørketrommel.
• Heng opp pulsmåleren eller legg den flatt når du skal tørke
den.
Batterier som kan byttes ut av brukeren
ADVARSEL
Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand.
Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.
Du må aldri putte batterier i munnen. Hvis du svelger et batteri,
må du ta kontakt med lege.
Utbyttbare knappcellebatterier kan inneholde perkloratmateriale.
Spesiell håndtering kan være påkrevd. Se www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
FORSIKTIG
Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon
om hvor du skal resirkulere batterier.
Bytte batteriet i pulsmåleren
1 Fjern hetten À fra pulsmålermodulen.
2 Bruk en liten stjerneskrutrekker (00) til å fjerne de fire
skruene på fremsiden av modulen.
3 Fjern dekselet og batteriet.
Vedlikehold av enheten
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Vedlikehold av enheten
4 Vent i 30 sekunder.
5 Sett inn det nye batteriet under de to plastflikene Á med den
positive siden vendt oppover.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
23
Tetningsringen skal sitte på plass rundt utsiden av den
hevede plastringen.
6 Sett frontdekselet og de fire skruene tilbake på plass.
Kontroller retningen til frontdekselet. Den uthevede skruen Â
skal passe i det tilsvarende skruehullet i frontdekselet.
MERK: Ikke stram for hardt til.
7 Sett hetten på plass.
Når du har byttet ut batteriet i pulsmåleren, må du kanskje pare
den med enheten på nytt.
Tillegg
Datafelter for
%FTP: Gjeldende kraftforbruk som en prosentandel av FTP
(Functional Threshold Power).
% makspuls int.: Maksimal prosentandel av makspuls for
gjeldende svømmeintervall.
%pulsres. run: Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls
minus hvilepuls) for gjeldende runde.
%pulsreserve: Prosent av pulsreserve (maksimal puls minus
hvilepuls).
10 s gj.sn. bal.: 10 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for
kraftdifferanse venstre/høyre.
10 s gj.sn. kraft: 10 sekunders snittfart for kraftforbruk.
30 s gj.sn. bal.: 30 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for
kraftdifferanse venstre/høyre.
30 s gj.sn. kraft: 30 sekunders snittfart for kraftforbruk.
3 s gj.sn. bal.: Tre sekunders gjennomsnittlig bevegelse for
kraftdifferanse venstre/høyre.
3 s gj.sn. kraft: 3 sekunders snittfart for kraftforbruk.
Arbeid: Samlet utført arbeid (kraftforbruk) i kilojoule.
Avst. s. interv.: Avstand som er tilbakelagt under forrige
fullførte intervall.
Avstand per tak: Tilbakelagt avstand per tak.
Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Bakkekontakt: Tiden hvert skritt berører bakken mens du løper,
målt i millisekunder. Tid med bakkekontakt beregnes ikke
mens du går.
Balanse for TMB: Balanse for tid med bakkekontakt mellom
venstre og høyre mens du løper.
Barometertrykk: Kalibrert gjeldende trykk.
B T P V: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til endelig
destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.
Destinasjon: Siste punkt på ruten til destinasjonen. Denne
siden vises bare når du navigerer.
Destinasjon Pos.: Posisjonen til endelig destinasjon.
Diff. runde: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for
gjeldende runde.
Differanse: Gjeldende kraftdifferanse venstre/høyre.
Dist., gjenværen.: Gjenværende avstand til endelig destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Distanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
Effektivitet for dreiningsmoment: Målingen for hvor effektivt
du trår.
ETA: Beregnet tidspunkt for ankomst til bestemmelsesstedet
(justert etter lokalt klokkeslett ved bestemmelsesstedet).
Denne siden vises bare når du navigerer.
24
ETA ved neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste
veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved
veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.
Gj.sn. %pulsr.: Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls
minus hvilepuls) for gjeldende aktivitet.
Gj.sn. avst. tak: Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak
under gjeldende aktivitet.
Gj.sn. diff.: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for
gjeldende aktivitet.
Gj.sn. hast.: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende aktivitet.
Gj.sn. pedalfr.: Sykling. Gjennomsnittlig pedalfrekvens for
gjeldende aktivitet.
Gj.sn. pedalfr.: Løping Gjennomsnittlig pedalfrekvens for
gjeldende aktivitet.
Gj.sn. rundetid: Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende aktivitet.
Gj.sn. skrittleng.: Gjennomsnittlig skrittlengde for gjeldende
økt.
Gj.sn. stigning: Gjennomsnittlig vertikal stigningsavstand siden
forrige nullstilling.
Gj.sn. SWOLF: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for gjeldende
aktivitet. Swolf-poeng er summen av tiden for én lengde
pluss antall tak for lengden (Svømmeterminologi, side 4). For
svømming i åpent vann brukes 25 meter til å beregne Swolfpoeng.
Gj.sn. tak/lengde: Gjennomsnittlig antall tak per lengde under
gjeldende aktivitet.
Gj.sn. vert.: Gjennomsnittlig forhold mellom vertikal oscillasjon
og skrittlengde for gjeldende økt.
Gj.snittlig kraft: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende
aktivitet.
Gj.snittlig puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende aktivitet.
Gj.snittlig tempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende aktivitet.
Gj.snittlig TMB: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for
gjeldende aktivitet.
Gj. tempo 500 m: Det gjennomsnittlige svømmetempoet per
500 meter for den gjeldende aktiviteten.
Gj. tempo for tak: Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm)
under gjeldende aktivitet.
Gj. TMB-balanse: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for
gjeldende økt.
Gjennomsn. fall: Gjennomsnittlig vertikal fallavstand siden
forrige nullstilling.
Gjenta på: Tidtaker for siste intervall pluss gjeldende hvilepause
(bassengsvømming).
Gjsn. puls %m.: Snittprosent av maksimal puls for gjeldende
aktivitet.
Gjsn. vert. osc.: Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for
gjeldende aktivitet.
Glidetall: Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand og
endringen i vertikal avstand.
Glidetall - dest.: Høydeendringen som kreves for nedstigning
fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde. Denne siden
vises bare når du navigerer.
GPS-høyde: Høyden for gjeldende posisjon med GPS.
GPS-retning: Retningen du beveger deg i, basert på GPS.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Helling: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis
du for eksempel beveger deg 3 m (10 fot) for hver 60 m
(200 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.
Hviletid: Tidtaker for gjeldende hvilepause (bassengsvømming).
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Tillegg
Int., gj.sn.% PR: Snittprosent av pulsreserve (makspuls minus
hvilepuls) for gjeldende svømmeintervall.
Int., gj.sn. puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende
svømmeintervall.
Int., maks. % PR: Maksimal prosentandel av pulsreserve
(makspuls minus hvilepuls) for gjeldende svømmeintervall.
Int., makspuls: Makspuls for gjeldende svømmeintervall.
Int.avst. tak: Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under
gjeldende intervall.
Int. gj.sn. %maks: Snittprosent av makspuls for gjeldende
svømmeintervall.
Int. tak/lengde: Gjennomsnittlig antall tak per lengde under
gjeldende intervall.
INT. TYPE TAK: Gjeldende type tak for intervall.
Intensity Factor: Intensity Factor™ for gjeldende aktivitet.
Intervall, tak: Totalt antall tak for gjeldende intervall.
Intervall, tempo: Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm)
under gjeldende intervall.
Intervallengder: Antall bassenglengder som er fullført under
gjeldende aktivitet.
Intervall SWOLF: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for gjeldende
intervall.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og
tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).
Kompassretning: Retningen du beveger deg i, basert på
kompasset.
Kraft: Gjeldende kraftforbruk i watt.
Kraft, runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende runde.
Kraft, s. runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for siste fullførte
runde.
Kraft ift. vekt: Gjeldende kraftforbruk i watt per kilo.
Kraftsone: Gjeldende område for kraftforbruk (1 til 7) basert på
FTP eller egendefinerte innstillinger.
Leng.gr./bred.gr.: Gjeldende posisjon i breddegrad og
lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for posisjonsformat.
Lengder: Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende
aktivitet.
Lokalt trykk: Ikke-kalibrert lokalt trykk.
Løype: Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Kursen
kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Maks. for 24 t: Den høyeste temperaturen som er registrert de
siste 24 timene.
Maks. hastighet: Høyeste hastighet for gjeldende aktivitet.
Maks. stigning: Maksimal stigningsgrad i meter per minutt eller
fot per minutt siden forrige nullstilling.
Maksimal høyde: Den høyeste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.
Maksimal kraft: Høyeste kraftforbruk for gjeldende aktivitet.
Maksimalt fall: Maksimal nedstigning i meter per minutt eller fot
per minutt siden forrige nullstilling.
Makskraft runde: Høyeste kraftforbruk for gjeldende runde.
Medgått tid: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for
eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper
tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i
20 minutter, har det gått 35 minutter.
Min. for 24 timer: Den laveste temperaturen som er registrert
de siste 24 timene.
Minimum høyde: Den laveste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.
Tillegg
N. hastighet: Gjeldende hastighet i knop.
Nautisk distanse: Tilbakelagt avstand i nautiske mil eller
nautiske fot.
Neste veipunkt: Neste punkt på ruten. Denne siden vises bare
når du navigerer.
NP: Normalized Power™ for gjeldende aktivitet.
NP, runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for gjeldende
runde.
NP, siste runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for siste
fullførte runde.
Pedalfr., runde: Sykling. Gjennomsnittlig pedalfrekvens for
gjeldende runde.
Pedalfr., runde: Løping Gjennomsnittlig pedalfrekvens for
gjeldende runde.
Pedalfr., s.runde: Sykling. Gjennomsnittlig pedalfrekvens for
forrige fullførte runde.
Pedalfr., s.runde: Løping Gjennomsnittlig pedalfrekvens for
forrige fullførte runde.
Pedalfrekvens: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen.
Enheten må være koblet til en sensor for pedalfrekvens for at
disse dataene skal vises.
Pedalfrekvens: Løping Skritt per minutt (høyre og venstre).
Pedaljevnhet: Målingen for hvor jevnt en person tråkker på
pedalene for hvert pedaltråkk.
Peiling: Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Posisjon: Gjeldende posisjon med valgt innstilling for
posisjonsformat.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls, runde: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Puls %maks.: Prosent av maksimal puls.
Puls %maks r: Snittprosent av maksimal puls for gjeldende
runde.
Puls siste runde: Gjennomsnittlig puls for forrige fullførte runde.
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
Retning: Retningen du beveger deg i.
Run.t. 500 m: Det gjennomsnittlige svømmetempoet per
500 meter for den gjeldende runden.
Runde, fall: Vertikal fallavstand for gjeldende runde.
Runde – bakke: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for
gjeldende runde.
Rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende
runde.
Rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Rundetid: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Rundetid, siste: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
Runde – v. osc.: Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for
gjeldende runde.
Run int.avst. tak: Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak
under siste fullførte intervall.
S. run.t. 500 m: Det gjennomsnittlige svømmetempoet per
500 meter for den siste runden.
Sis. run. stigning: Vertikal stigningsavstand for forrige fullførte
runde.
Siste int. SWOLF: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for siste
fullførte intervall.
Siste runde, fall: Vertikal fallavstand for forrige fullførte runde.
25
Siste rundeav.: Avstanden som er tilbakelagt under forrige
fullførte runde.
Siste rundehast.: Gjennomsnittlig hastighet for forrige fullførte
runde.
Skr.lngd/runde: Gjennomsnittlig skrittlengde for gjeldende
runde.
Skritt: Antall trinn som er registrert av fotsensoren.
Skrittlengde: Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den
ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken, målt i
meter.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Stigning, runde: Vertikal stigningsavstand for gjeldende runde.
Strek. for interv.: Avstand som er tilbakelagt under gjeldende
intervall.
SWOLF, s. lengde: Swolf-poeng for siste fullførte
bassenglengde.
T. tak, s. interv.: Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm)
under siste fullførte intervall.
Tak: Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.
Tak, siste interv.: Totalt antall tak for siste fullførte intervall.
Tak, siste lengde: Antall tak for siste fullførte bassenglengde.
Temperatur: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen
påvirker temperatursensoren.
Tempo: Gjeldende tempo.
Tempo, intervall: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende intervall.
Tempo, runde: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende runde.
Tempo, runde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte runde.
Tempo, s. lengde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte
bassenglengde.
Tempo, siste int.: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte
intervall.
Tempo, tak, s. l.: Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm)
under siste fullførte bassenglengde.
Tempo 500 m: Gjeldende svømmetempo per 500 meter.
Tempo for tak: Antall tak per minutt (tpm).
Tid, intervall: Stoppeklokketid for gjeldende intervall.
Tid, siste interv.: Stoppeklokketid for forrige fullførte intervall.
Tid i sone: Tilbakelagt tid i hver sone for puls eller kraft.
Tidtaker: Gjeldende tid for nedtellingstidtakeren.
Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste
veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
TMB-bal., runde: Gjennomsnittlig balanse for tid med
bakkekontakt for gjeldende runde.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden
forrige nullstilling.
Training Effect: Gjeldende påvirkning (1,0 til 5,0) på
kondisjonen din.
TSS: Training Stress Score™ for gjeldende aktivitet.
Type tak, s. l.: Type tak som ble brukt under siste fullførte
bassenglengde.
Type tak s. int.: Type tak som ble brukt under siste fullførte
intervall.
Ute av kurs: Avstand til høyre eller venstre som du har avveket
fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når
du navigerer.
V. hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.
V. hastighet: Oppstigning eller nedstigning til en
forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Vert.avstand: Stigningsavstanden mellom gjeldende posisjon
og endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Vert.f.h.t., runde: Gjennomsnittlig forhold mellom vertikal
oscillasjon og skrittlengde for gjeldende runde.
Vertikal osc.: Graden av spenst eller sprett i løpsbevegelsen.
Vertikal bevegelse for torso, målt i centimeter for hvert skritt.
Vertikalt forholdstall: Forholdet mellom vertikal oscillasjon og
skrittlengde.
VMG: Hastigheten du nærmer deg en destinasjon langs en rute
med. Denne siden vises bare når du navigerer.
Ytelsesforhold: Ytelseskondisjonsverdi er en sanntidsvurdering
av prestasjonsevnen din.
Standardverdier for kondisjonsberegning
Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer for kondisjonsberegning etter alder og kjønn.
Menn
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmerket
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
OK
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Svakt
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kvinner
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmerket
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
OK
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Svakt
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.
Hjulstørrelse og -omkrets
Hjulstørrelse
L (mm)
Størrelsen på hjulet er avmerket på begge sider av dekket.
Dette er ikke en fullstendig liste. Du kan også bruke en av
kalkulatorene som finnes på Internett.
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
26
Tillegg
Hjulstørrelse
L (mm)
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 rørformet
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C rørformet
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Sikring. Viser spesifikasjoner eller plassering for sikringer.
WEEE-symbol for kassering og resirkulering. WEEE-symbolet
merker produktet i henhold til EU-direktivet 2012/19/EU om
kasserte elektriske og elektroniske produkter. Formålet er å sikre
at produktet ikke kasseres på feil måte samt å promotere gjenbruk
og resirkulering.
Symbolforklaring
Følgende symboler kan vises på enheten eller tilbehør.
Vekselstrøm. Enheten kan brukes med vekselstrøm.
Likestrøm. Enheten kan kun brukes med likestrøm.
Tillegg
27
Indeks
A
aktiviteter 2, 14
lagre 3
aktivitetsmåling 8
aktivitetssporing 7, 8
alarmer 10, 15
Auto Lap 15
Auto Pause 16
automatisk stigning 16
avstand 16
varsler 15
B
bakgrunnslys 1, 18
barometer 11, 17
bassengstørrelse 4
batteri 23
bytte 23
lade 1
levetid 22
maksimere 12, 16, 23
beregnet sluttid 21
bla automatisk 16
Bluetooth teknologi 12
brukerdata, slette 22
brukerprofil 6
bytte batteriet 23
C
Connect IQ 13
D
data
lagre 12, 13
laste opp 13
overføre 12, 13
sider 14
datafelter 3, 13
din aktivitet
egendefinert 5
lagre 5
starte 3, 5
dogleg 6
E
enhets-ID 22
F
feilsøking 18, 20, 22, 23
fotsensor 18, 19
fottur 5
G
Garmin Connect 1, 8, 12, 13
lagre data 13
Garmin Express 1, 13
oppdatere programvare 1
registrere enheten 1
GLONASS 17
GPS 16, 17
H
hastighet 16
hjulstørrelser 26
hovedmeny, tilpasse 14
høydemåler 11, 17
kalibrere 17
I
innendørstrening 5
innstillinger 14, 17, 18, 23
innstillinger for retning 17
intervaller 4
treningsøkter 8, 9
J
jumpmaster 2
28
K
kalender 8
kalibrere
høydemåler 17
kompass 17
kalori, varsler 15
kappløp 9
kart 15, 17
bla 11
navigere 11
oppdatere 1
kilometerteller 6, 12
klokke 10
klokkemodus 1, 16
koble til 12
kompass 11, 17
kalibrere 17
kondisjonsberegning 20, 21, 26
kontrollprogrammer 13, 14
koordinater 10
kraft
målere 21
soner 7
varsler 15
L
lade 1
lagre aktiviteter 3–5
lagre data 12
laste opp data 13
layup 6
lengder 4
logg 4, 5, 11
sende til datamaskin 12, 13
slette 11
løpsdynamikk 19, 20
løyper
spille 6
velge 6
låse, taster 1
M
melkesyreterskel 21
meny 1
metronom 3
multisport 5, 11
mål 9
måle et slag 6
måleenheter 18
N
navigasjon 15, 17
Sight 'N Go 10
nedtellingstidtaker 10
nordreferanse 17
nullstille enheten 23
P
parkobling
ANT+ sensorer 18
smarttelefon 1
pedalfrekvens 3, 19, 20
sensorer 18
varsler 15
permanent idrettsutøver 7
personlige rekorder 9
slette 9, 10
posisjoner 10
lagre 10
redigere 10
slette 10
produktregistrering 1
profiler 2
bruker 6
programmer 12, 13
smarttelefon 1
programvare
lisens 22
oppdatere 1
versjon 22
puls
måler 18, 20, 21, 23
soner 6, 7, 11
varsler 15
R
registrere enheten 1
rengjøre enheten 23
restitusjon 21
roing 5
ruter 10
S
scorekort 6
sensorer for hastighet og pedalfrekvens 18
sensorer med ANT+ 18
Sight 'N Go 10
ski 3
alpint 3
snøbrett 3
skjerm 18
skrittlengde 19, 20
slette
alle brukerdata 22
logg 11
personlige rekorder 9, 10
smarttelefon 13
parkobling 1
programmer 12, 13
snøbrett 3
software license agreement
soner
kraft 7
puls 7
spesifikasjoner 22
spor 3, 5, 10
språk 17
stoppeklokke 10
stressverdi 22
stående padling 5
stående padling (SUP) 5
svømming 4
svømming i åpent vann 4
swolf-poengsum 4
sykkelsensorer 18
sykling 4
systeminnstillinger 17
søvnmodus 8
T
tak 4
taster 1, 17
låse 1
tilpasse 16
tempe 19, 23
temperatur 19, 23
tid
innstillinger 18
soner og formater 18
varsler 15
tid med bakkekontakt 19, 20
tidspunkter for soloppgang og solnedgang 10
tidtaker 3–5, 11
nedtelling 10
tilbehør 23
tilpasse enheten 14
toner 3, 10
TracBack 3, 11
Training Effect 10
trening 8–10, 12
planer 8
sider 3
treningsøkter 8
laste inn 8
triatlontrening 5
U
UltraTrac 16
urskiver 13, 16
USB, koble fra 22
Indeks
V
vanntetthet 23
varsler 10, 12, 15
veipunkter, projisere 6
vertikal oscillasjon 19, 20
vertikalt forholdstall 19, 20
VIRB fjernkontroll 14
Virtual Partner 9
W
Wi‑Fi, koble til 13
Y
ytelseskondisjon 21, 22
Z
zoome 1
Ø
øvelser 4
Indeks
29
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
November 2016
190-01984-38_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising