Garmin | tactix® Bravo | User guide | Garmin tactix® Bravo Käyttöopas

Garmin tactix® Bravo Käyttöopas
tactix Bravo
®
Käyttöopas
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , tactix , TracBack , VIRB ja Virtual Partner ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Run™, tempe™ ja Vector™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association on American Heart Association Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. The Cooper Institute ja
siihen liittyvät tavaramerkit ovat The Cooper Instituten omaisuutta. Edistyneet sykeanalyysit: Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) ja Normalized Power™ (NP) ovat
Peaksware LLC:n tavaramerkkejä. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity merkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Painikkeet ................................................................................... 1
Hämäränäkötilan käyttöönotto ............................................... 1
Painikkeiden lukitseminen ...................................................... 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Älypuhelimen pariliittäminen laitteeseen .................................... 1
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 1
Määrittäminen: Garmin Express ............................................ 1
Jumpmaster.................................................................... 1
Hypyn suunnitteleminen ............................................................. 2
Hyppytyypit ................................................................................. 2
Hyppytietojen määrittäminen ...................................................... 2
Tuulitietojen määrittäminen HAHO- ja HALO-hyppyjä varten ..... 2
Tuulitietojen nollaaminen ....................................................... 2
Tuulitietojen määrittäminen staattista hyppyä varten ................. 2
Pysyvät asetukset ....................................................................... 2
Suoritukset...................................................................... 2
Suorituksen aloittaminen ............................................................ 2
Suorituksen lopettaminen ........................................................... 3
Hiihto ...........................................................................................3
Murtomaahiihto ...................................................................... 3
Laskettelu tai lumilautailu ....................................................... 3
Hiihtokertojen näyttö ......................................................... 3
Taktinen ...................................................................................... 3
Taktinen-tilan käyttäminen ..................................................... 3
Juoksu ........................................................................................ 3
Lähteminen lenkille ................................................................ 3
Metronomin käyttäminen ........................................................ 3
Pyöräily ....................................................................................... 4
Lähteminen pyörälenkille ....................................................... 4
Uinti .............................................................................................4
Allasuinti ................................................................................. 4
Uintitermejä ....................................................................... 4
Vetotyypit .......................................................................... 4
Lepääminen allasuinnin aikana ......................................... 4
Harjoitteleminen harjoituslokin avulla ................................ 4
Avovesiuinti ............................................................................ 4
Vesiurheilu .................................................................................. 5
SUP-lautailusuorituksen aloittaminen .................................... 5
Soutusuorituksen aloittaminen ............................................... 5
Patikointi ..................................................................................... 5
Suorituksen aloittaminen ........................................................ 5
Monilaji ........................................................................................5
Triathlon- tai monilajisuorituksen aloittaminen ....................... 5
Mukautetun suorituksen luominen ......................................... 5
Sisäharjoitukset .......................................................................... 5
Reittipisteen projisointi ................................................................ 6
Golf ............................................................................................. 6
Golfin pelaaminen .................................................................. 6
Reiän tiedot ............................................................................ 6
Layup- ja dogleg-etäisyyksien tarkasteleminen ..................... 6
Golfmatkamittarin käyttäminen .............................................. 6
Pisteiden seuraaminen .......................................................... 6
Tulosten tarkasteleminen ....................................................... 6
Lyönnin mittaaminen .............................................................. 6
Harjoittelu........................................................................ 6
Käyttäjäprofiilin määrittäminen .................................................... 6
Kuntoilutavoitteet ................................................................... 6
Tietoja sykealueista ............................................................... 7
Sykealueiden määrittäminen ............................................. 7
Laitteen määrittämien sykealueiden käyttäminen ............. 7
Sykealuelaskenta .............................................................. 7
Tietoja aktiivikuntoilijoista ....................................................... 7
Sisällysluettelo
Voima-alueiden määrittäminen .............................................. 7
Aktiivisuuden seuranta ................................................................ 7
Aktiivisuuden seurannan ottaminen käyttöön ........................ 7
Liikkumishälytyksen käyttäminen ........................................... 8
Automaattinen tavoite ............................................................ 8
Unen seuranta ....................................................................... 8
Automaattisen unen seurannan käyttäminen .................... 8
Älä häiritse -tilan käyttäminen ........................................... 8
Tehominuutit .......................................................................... 8
Harjoitukset ................................................................................. 8
Harjoituksen hakeminen verkosta .......................................... 8
Harjoituksen aloittaminen ....................................................... 8
Tietoja harjoituskalenterista ................................................... 8
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien
käyttäminen ....................................................................... 8
Intervalliharjoitukset .................................................................... 8
Intervalliharjoituksen luominen ............................................... 8
Intervalliharjoituksen aloittaminen .......................................... 9
Intervalliharjoituksen pysäyttäminen ...................................... 9
Käyttäminen: Virtual Partner® .................................................... 9
Harjoitustavoitteen asettaminen ................................................. 9
Harjoitustavoitteen peruuttaminen ......................................... 9
Kilpaileminen aiempaa suoritusta vastaan ................................. 9
Omat ennätykset ......................................................................... 9
Omien ennätysten tarkasteleminen ....................................... 9
Oman ennätyksen palauttaminen .......................................... 9
Oman ennätyksen tyhjentäminen .......................................... 9
Kaikkien omien ennätysten tyhjentäminen .......................... 10
Tietoja Training Effect -asteikosta ............................................ 10
Kello............................................................................... 10
Hälytyksen määrittäminen ........................................................ 10
Lähtölaskenta-ajastimen käynnistäminen ................................. 10
Sekuntikellon käyttäminen ........................................................ 10
Auringonnousu- ja -laskuhälytysten asettaminen ..................... 10
Navigointi...................................................................... 10
Sijainnin tallentaminen .............................................................. 10
Tallennettujen sijaintien muokkaaminen ................................... 10
Kaikkien tallennettujen sijaintien poistaminen .......................... 10
Navigoiminen kohteeseen ........................................................ 10
Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla .............................. 11
Kompassi .................................................................................. 11
Kartta ........................................................................................ 11
Kartan panorointi ja zoomaus .............................................. 11
Navigointi aloituspisteeseen ..................................................... 11
Korkeusmittari ........................................................................... 11
Historia .......................................................................... 11
Historian käyttäminen ............................................................... 11
Monilajihistoria ..................................................................... 11
Ajan näyttäminen kullakin sykealueella ............................... 11
Kokonaisaskelmäärien tarkasteleminen ................................... 11
Kaikkien tietojen näyttäminen ................................................... 11
Historiatietojen poistaminen ...................................................... 12
Matkamittarin käyttäminen ........................................................ 12
Yhteysominaisuudet .................................................... 12
Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön ................................. 12
Ilmoitusten tarkasteleminen ................................................. 12
Ilmoitusten hallinta ............................................................... 12
Bluetooth tekniikan poistaminen käytöstä ............................ 12
Bluetooth yhteyshälytysten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä ........................................................... 12
Kadonneen mobiililaitteen etsiminen ........................................ 12
Garmin Connect ........................................................................ 12
Garmin Connect Mobile sovelluksen käyttäminen ............... 13
Tietojen lataaminen manuaalisesti Garmin Connect
Mobileen .......................................................................... 13
i
Garmin Connect käyttö tietokoneessa ................................. 13
Wi‑Fi® yhteysominaisuudet ...................................................... 13
Wi‑Fi yhteyden määrittäminen ............................................. 13
Connect IQ ominaisuudet............................................ 13
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen ................................... 13
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella .............. 13
Widgetit ..................................................................................... 13
Widgetien tarkasteleminen ................................................... 14
Widgetsilmukan mukauttaminen .......................................... 14
VIRB etäkäyttö ..................................................................... 14
VIRB toimintakameran hallinta ........................................ 14
Laitteen mukauttaminen.............................................. 14
Aktiivisuussovelluksen asetukset .............................................. 14
Tietonäyttöjen mukauttaminen ............................................. 14
Kartan lisääminen suoritukseen ........................................... 15
Hälytykset ............................................................................ 15
Hälytyksen määrittäminen ............................................... 15
Auto Lap ...............................................................................15
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan ..................... 15
Ottaminen käyttöön: Auto Pause® ...................................... 16
Automaattisen nousun ottaminen käyttöön .......................... 16
3D-nopeus ja -matka ............................................................ 16
Automaattisen vierityksen käyttäminen ................................ 16
UltraTrac .............................................................................. 16
Virransäästön aikakatkaisun asetukset ............................... 16
Lap-painikkeen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ................................................................................ 16
Kellotauluasetukset ................................................................... 16
Kellotaulun mukauttaminen ................................................. 16
Antureiden asetukset ................................................................ 17
Kompassin asetukset ........................................................... 17
Kompassin kalibroiminen manuaalisesti ......................... 17
Pohjoisen viitteen määrittäminen .................................... 17
Korkeusmittariasetukset ....................................................... 17
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen ................... 17
Ilmanpainemittarin asetukset ............................................... 17
Navigointiasetukset ................................................................... 17
Kartan ominaisuuksien mukauttaminen ............................... 17
Kulkusuunnan ilmaisimen määrittäminen ............................ 17
Järjestelmäasetukset ................................................................ 17
Aika-asetukset ..................................................................... 18
Taustavaloasetukset ............................................................ 18
Mittayksiköiden muuttaminen ............................................... 18
Palautumisohjaus ................................................................. 21
Palautumisohjauksen ottaminen käyttöön ...................... 21
Palautussyke ........................................................................ 21
Anaerobinen kynnys ............................................................ 21
Anaerobisen kynnyksen määrittäminen ohjatulla
testillä .............................................................................. 21
Suoritustaso ......................................................................... 22
Suoritustason tarkasteleminen ........................................ 22
Stressitaso ........................................................................... 22
Stressitason tarkasteleminen .......................................... 22
Laitteen tiedot............................................................... 22
Laitteen tietojen näyttäminen .................................................... 22
Tekniset tiedot .......................................................................... 22
Akun tiedot ........................................................................... 22
HRM-Run - tekniset tiedot ........................................................ 22
Tietojen hallinta ......................................................................... 22
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 22
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 22
Vianmääritys ............................................................................. 23
Päivittäinen askelmäärä ei näy ............................................ 23
Lämpötilalukema ei ole tarkka ............................................. 23
Laitteen nollaaminen ............................................................ 23
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen ............................. 23
Akun käyttöiän maksimoiminen ........................................... 23
Lisätietojen saaminen .......................................................... 23
Laitteen huolto.............................................................. 23
Laitteen huoltaminen ................................................................ 23
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 23
Sykevyön huolto-ohjeet ............................................................ 23
Sykevyön huoltaminen ......................................................... 23
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot ................................... 23
Sykevyön pariston vaihtaminen ........................................... 23
Liite................................................................................ 24
Tietokentät ................................................................................ 24
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset ..................... 26
Renkaan koko ja ympärysmitta ................................................. 26
Symbolien määritykset .............................................................. 27
Hakemisto ..................................................................... 28
ANT+ anturit .................................................................. 18
Sykevyön asettaminen paikalleen ............................................ 18
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä ..................................... 18
ANT+ anturien pariliitos ............................................................ 18
Valinnaisen pyörän nopeus- tai poljinanturin käyttäminen ....... 19
Jalka-anturi ............................................................................... 19
Jalka-anturin kalibroinnin parantaminen .............................. 19
Jalka-anturin kalibroiminen manuaalisesti ........................... 19
Jalka-anturin nopeuden ja matkan asettaminen .................. 19
tempe ........................................................................................ 19
Juoksun dynamiikka ................................................................. 19
Harjoittelu juoksun dynamiikkatietojen avulla ...................... 19
Värimittarit ja juoksun dynamiikkatiedot ............................... 20
Maakosketuksen keston tasapainotiedot ........................ 20
Vinkkejä puuttuvia juoksun dynamiikkatietoja varten ........... 20
Fysiologiset mittaukset ............................................................. 20
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista ................. 20
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
juoksua varten ................................................................. 21
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
pyöräilyä varten ............................................................... 21
Kilpailuajan ennusteen näyttäminen .................................... 21
ii
Sisällysluettelo
Johdanto
3 Avaa lataustelakan varret puristamalla telakan sivuilta À.
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Painikkeet
4 Kun liitinpinnat ovat kohdakkain, aseta laite telakkaan Á ja
vapauta varret, jotta laite pysyy paikallaan.
Kun liität laitteen virtalähteeseen, laite käynnistyy ja akun
lataustaso ilmestyy näyttöön.
Lataa
laitteen akku täyteen.
5
Valitsemalla tämän voit ottaa taustavalon käyttöön tai poistaa
LIGHT sen käytöstä.
Sammuta ja käynnistä laite tai ota käyttöön hämäränäkötila
painamalla pitkään.
À
Á
Aloita tai lopeta suoritus valitsemalla tämä.
Valitse asetus valikosta valitsemalla tämä.
Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla tämän.
BACK Voit tallentaa kierroksen tai lepovaiheen suorituksen aikana
valitsemalla tämän.
Â
Voit selata widgetejä, valikkoja ja viestejä valitsemalla tämän.
DOWN Voit näyttää kellon miltä tahansa sivulta painamalla tätä
pitkään.
Ã
Ä
UP
Voit selata widgetejä, valikkoja ja viestejä valitsemalla tämän.
Voit ohittaa lyhyen viestin tai ilmoituksen valitsemalla tämän.
Voit näyttää päävalikon painamalla pitkään.
Hämäränäkötilan käyttöönotto
Ottamalla käyttöön hämäränäkötilan voit himmentää
taustavaloa, jolloin laite tukee hämäränäkölasien käyttöä.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse Hämäränäkö.
Painikkeiden lukitseminen
Voit välttää turhat painallukset lukitsemalla painikkeet.
1 Paina LIGHT-painiketta kahden sekunnin ajan ja lukitse
painikkeet valitsemalla Lukitse laite.
2 Paina LIGHT-painiketta kahden sekunnin ajan ja avaa
painikkeet valitsemalla Avaa laite.
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja
niiden ympäristön perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
1 Liitä kaapelin USB-liitin verkkovirtalaturiin tai tietokoneen
USB-porttiin.
2 Liitä verkkolaite pistorasiaan tarvittaessa.
Johdanto
Älypuhelimen pariliittäminen laitteeseen
Yhdistä tactix Bravo laite älypuhelimeen, jotta voit käyttää
kaikkia laitteen ominaisuuksia.
1 Siirry osoitteeseen garmin.com/apps ja lataa älypuhelimeesi
Garmin Connect™ Mobile sovellus.
2 Tuo älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
laitteesta.
3 Paina tactix Bravo laitteen UP-painiketta pitkään.
4 Valitse Asetukset > Bluetooth > Yhdistä mobiililaite.
5 Avaa älypuhelimessa Garmin Connect Mobile sovellus.
6 Lisää laite Garmin Connect tilillesi valitsemalla vaihtoehto:
• Jos pariliität laitetta Garmin Connect Mobile sovellukseen
ensimmäistä kertaa, seuraa näytön ohjeita.
• Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect
Mobile sovellukseen, valitse asetusvalikosta Garminlaitteet > ja seuraa näytön ohjeita.
Tuki ja päivitykset
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) helpottaa näiden
palvelujen käyttöä Garmin laitteissa.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
• Tietojen lataaminen palveluun Garmin Connect
®
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Jumpmaster
Jumpmaster-ominaisuus on tarkoitettu kokeneille, erityisesti
armeijan palveluksessa oleville laskuvarjohyppääjille.
Jumpmaster laskee HARP (high altitude release point) -pisteen
armeijan ohjeiden mukaisesti. Laite havaitsee automaattisesti,
kun olet hypännyt, ja alkaa navigoida DIP (desired impact point)
-pisteeseen ilmanpainemittarin ja sähköisen kompassin avulla.
1
Hypyn suunnitteleminen
VAROITUS
Jumpmaster on tarkoitettu ainoastaan kokeneille
laskuvarjohyppääjille. Jumpmasteria ei saa käyttää ensisijaisena
korkeusmittarina laskuvarjohypyn yhteydessä. Asianmukaisten
hyppytietojen puuttuminen Jumpmasterista voi aiheuttaa
vakavia vammoja tai kuoleman.
1 Valitse hypyn tyyppi (Hyppytyypit, sivu 2).
2 Anna hypyn tiedot (Hyppytietojen määrittäminen, sivu 2).
Laite laskee HARP-pisteen.
3 Ala navigoida HARP-pisteeseen valitsemalla SIIRRY
HARPiin.
Hyppytyypit
Jumpmaster-ominaisuuden avulla voit määrittää hypyn tyypiksi
HAHO, HALO tai Staattinen. Valitty hyppytyyppi määrittää, mitä
lisätietoja tarvitaan (Hyppytietojen määrittäminen, sivu 2).
Kaikkien hyppytyyppien pudotus- ja avauskorkeudet mitataan
jalkoina maanpinnan yläpuolella.
HAHO: lyhenne sanoista High Altitude High Opening.
Hyppymestari hyppää erittäin korkealta ja avaa laskuvarjon
korkealla. Määritä DIP ja pudotuskorkeudeksi vähintään
1 000 jalkaa. Pudotuskorkeuden oletetaan olevan sama kuin
avauskorkeus. Pudotuskorkeus on tavallisesti 12 000 24 000 jalkaa maanpinnan yläpuolella.
HALO: lyhenne sanoista High Altitude Low Opening.
Hyppymestari hyppää erittäin korkealta ja avaa laskuvarjon
matalalla. Muut tarvittavat tiedot vastaavat HAHOhyppytyyppiä ja lisäksi tarvitaan avauskorkeus.
Avauskorkeus ei voi olla suurempi kuin pudotuskorkeus.
Avauskorkeus on tavallisesti 2 000 - 6 000 jalkaa
maanpinnan yläpuolella.
Staattinen: tuulen nopeuden ja suunnan oletetaan pysyvän
samana koko hypyn ajan. Pudotuskorkeuden on oltava
vähintään 1 000 jalkaa.
Hyppytietojen määrittäminen
1
2
3
4
2
Valitse .
Valitse Jumpmaster.
Valitse hypyn tyyppi (Hyppytyypit, sivu 2).
Määritä hypyn tiedot seuraavasti:
• Määritä haluamasi laskeutumispaikan reittipiste
valitsemalla DIP.
• Määritä jalkoina maanpinnasta pudotuskorkeus eli
korkeus, jossa hyppymestari poistuu lentokoneesta,
valitsemalla Pudotuskorkeus.
• Määritä jalkoina maanpinnasta avauskorkeus eli korkeus,
jossa hyppymestari avaa laskuvarjon, valitsemalla
Avauskorkeus.
• Määritä lentokoneen nopeuden aiheuttama kuljettu
vaakasuuntainen matka valitsemalla Eteenpäinheitto.
• Määritä lentokoneen nopeuden aiheuttama kulkusuunta
asteina valitsemalla Reitti HARPiin.
• Määritä tuulen nopeus (solmuina) ja suunta (asteina)
valitsemalla Tuuli.
• Voit hienosäätää suunnitellun hypyn tietoja valitsemalla
Pysyvä. Hyppytyypin mukaan voit valita Pros. maks.,
Turvatekijä, K-avaus, K-vapaapudotus tai K-staattinen
ja määrittää lisätietoja (Pysyvät asetukset, sivu 2).
• Voit ottaa käyttöön automaattisen navigoinnin DIPkohtaan hypyn jälkeen valitsemalla Aut. DIP-koht..
• Ala navigoida HARP-pisteeseen valitsemalla SIIRRY
HARPiin.
Tuulitietojen määrittäminen HAHO- ja HALOhyppyjä varten
1
2
3
4
5
6
7
Valitse .
Valitse Jumpmaster.
Valitse hypyn tyyppi (Hyppytyypit, sivu 2).
Valitse Tuuli > Lisää.
Valitse korkeus.
Anna tuulen nopeus solmuina ja valitse Valmis.
Anna tuulen suunta asteina ja valitse Valmis.
Tuuliarvo lisätään luetteloon. Laskentaan käytetään
ainoastaan luettelon tuuliarvoja.
8 Toista vaiheet 5-7 kunkin käytettävissä olevan korkeuden
kohdalla.
Tuulitietojen nollaaminen
1 Valitse .
2 Valitse Jumpmaster.
3 Valitse HAHO tai HALO.
4 Valitse Tuuli > Nollaa.
Kaikki tuuliarvot poistetaan luettelosta.
Tuulitietojen määrittäminen staattista
hyppyä varten
1
2
3
4
Valitse .
Valitse Jumpmaster > Staattinen > Tuuli.
Anna tuulen nopeus solmuina ja valitse Valmis.
Anna tuulen suunta asteina ja valitse Valmis.
Pysyvät asetukset
Valitse Jumpmaster, valitse hyppytyyppi ja valitse Pysyvä.
Pros. maks.: määrittää kaikkien hyppytyyppien hyppyalueen.
Pienempi arvo kuin 100 % vähentää ajelehtimismatkaa DIPkohtaan ja suurempi arvo kuin 100 % lisää
ajelehtimismatkaa. Kokeneet laskuvarjohyppääjät haluavat
todennäköisesti käyttää mahdollisimman pientä lukua ja
kokemattomammat taas suurempaa.
Turvatekijä: määrittää hypyn virhemarginaalin (vain HAHO).
Turvatekijät ovat tavallisesti kokonaislukuja, joiden arvo on
vähintään kaksi. Hyppymestari määrittää ne hypyn tietojen
perusteella.
K-vapaapudotus: määrittää tuulen vetoarvon laskuvarjolle
vapaapudotuksen aikana laskuvarjon katosluokituksen
mukaan (vain HALO). Kullakin laskuvarjolla on oltava K-arvo.
K-avaus: määrittää tuulen vetoarvon avoimelle laskuvarjolle
laskuvarjon katosluokituksen mukaan (HAHO ja HALO).
Kullakin laskuvarjolla on oltava K-arvo.
K-staattinen: määrittää tuulen vetoarvon laskuvarjolle staattisen
hypyn aikana laskuvarjon katosluokituksen mukaan (vain
Staattinen). Kullakin laskuvarjolla on oltava K-arvo.
Suoritukset
Laitetta voi käyttää sisälajien, ulkolajien, urheilun ja
kuntoharjoittelun yhteydessä. Kun aloitat suorituksen, laite
näyttää ja tallentaa siihen liittyviä anturitietoja. Voit tallentaa
suorituksia ja jakaa niitä Garmin Connect yhteisön kanssa.
Laitteeseen voi myös lisätä Connect IQ™ suoritussovelluksia
Garmin Connect tilillä (Connect IQ ominaisuudet, sivu 13).
Suorituksen aloittaminen
Kun aloitat suorituksen, GPS käynnistyy automaattisesti
(tarvittaessa). Kun lopetat suorituksen, laite palaa kellotilaan.
Suoritukset
1
2
3
4
Valitse kellossa .
Valitse suoritus.
Tarvittaessa voit lisätä tietoja seuraamalla näytön ohjeita.
Odota tarvittaessa, kun laite muodostaa yhteyden ANT+
antureihin.
5 Jos suoritus tarvitsee GPS-ominaisuutta, mene ulos ja odota,
kun laite etsii satelliitteja.
6 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
HUOMAUTUS: laite alkaa tallentaa suoritusta vasta, kun
aloitat ajanoton.
®
Suorituksen lopettaminen
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä
kaikissa suorituksissa.
1 Valitse .
Jos et tallenna suoritusta manuaalisesti suorituksen jälkeen,
laite tallentaa sen automaattisesti 25 minuutin kuluttua.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa suorituksen ja palata kellotilaan valitsemalla
Tallenna.
• Voit hylätä suorituksen ja palata kellotilaan valitsemalla
Hylkää.
• Voit seurata jälkeä takaisin suorituksen lähtöpaikkaan
valitsemalla TracBack.
Hiihto
Murtomaahiihto
Lataa laitteen akku täyteen, ennen kuin lähdet hiihtämään
(Laitteen lataaminen, sivu 1).
1 Valitse kellossa .
2 Valitse Maastohiihto.
3 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
4 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
5 Aloita suoritus.
6 Voit tallentaa kierroksia (valinnainen) valitsemalla LAP.
7 Voit näyttää lisää tietosivuja (valinnainen) valitsemalla UP tai
DOWN.
8 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse > Tallenna.
Laskettelu tai lumilautailu
Lataa laitteen akku täyteen, ennen kuin lähdet laskettelemaan
tai lumilautailemaan (Laitteen lataaminen, sivu 1).
1 Valitse kellossa .
2 Valitse Hiihto/laut..
3 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
4 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
5 Aloita suoritus.
Automaattinen kerta on käytössä oletusarvoisesti. Tämä
toiminto tallentaa automaattisesti uudet hiihtokerrat
liikkumisesi perusteella. Ajanotto keskeytyy, kun lopetat
rinteessä liikkumisen ja istut tuolihississä. Ajanotto on
pysähdyksissä koko hissimatkan ajan.
6 Tarvittaessa voit käynnistää ajanoton uudelleen aloittamalla
rinteessä liikkumisen.
7 Voit näyttää lisää tietosivuja (valinnainen) valitsemalla UP tai
DOWN.
8 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse > Tallenna.
Suoritukset
Hiihtokertojen näyttö
Laitteesi tallentaa kunkin hiihto- tai lumilautailukerran tiedot. Voit
tarkastella tietoja pysäytetyltä näytöltä tai ajastimen ollessa
käynnissä.
1 Aloita hiihto- tai lumilautailutoiminto seuraavasti.
2 Paina UP-painiketta pitkään.
3 Valitse Katso kerrat.
4 Voit näyttää tiedot edellisestä, nykyisestä tai kaikista
kerroista valitsemalla UP ja DOWN.
Kertojen näytöt sisältävät ajan, kuljetun matkan,
maksiminopeuden, keskinopeuden ja kokonaislaskun.
Taktinen
Taktinen-tilan käyttäminen
Lataa laitteen akku täyteen ennen Taktinen-tilan käyttöä
(Laitteen lataaminen, sivu 1).
1 Valitse kellossa .
2 Valitse Taktinen.
3 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
4 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
5 Aloita suoritus.
Laite tallentaa jälkeä kävelyn aikana.
6 Voit näyttää lisää tietosivuja (valinnainen) valitsemalla UP tai
DOWN.
7 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse > Tallenna.
Juoksu
Lähteminen lenkille
Lataa laitteen akku täyteen, ennen kuin lähdet liikkeelle
(Laitteen lataaminen, sivu 1). Ennen kuin voit käyttää ANT+
anturia juostessasi, anturi on pariliitettävä laitteen kanssa (ANT+
anturien pariliitos, sivu 18).
1 Aseta paikoilleen ANT+ anturit, kuten jalka-anturi tai
sykemittari (valinnainen).
2 Valitse kellossa .
3 Valitse Juoksu.
4 Kun käytät valinnaisia ANT+ antureita, odota kun laite
muodostaa yhteyden niihin.
5 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
6 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
7 Aloita suoritus.
8 Valitsemalla LAP voit tallentaa kierroksia (valinnainen).
9 Voit näyttää lisää tietosivuja (valinnainen) valitsemalla UP tai
DOWN.
10 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse > Tallenna.
Metronomin käyttäminen
Metronomitoiminto toistaa ääniä tasaiseen tahtiin, jotta voit
parantaa tehoasi harjoittelemalla nopeampaan, hitaampaan tai
tasaisempaan rytmiin.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Sovellukset.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse Metronomi > Tila > Käytössä.
3
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Lyöntiä/min ja anna arvo sen perusteella, millaista
juoksurytmiä haluat pitää.
• Valitse Hälytysten tahti ja mukauta iskujen tiheyttä.
• Valitse Äänet ja mukauta metronimin ääntä ja värinää.
Tarvittaessa
voit kuunnella metronomia ennen juoksua
6
valitsemalla Esikatselu.
7 Voit palata kelloon painamalla DOWN painiketta pitkään.
8 Lähde matkaan (Lähteminen lenkille, sivu 3).
Metronomi käynnistyy automaattisesti.
9 Juoksun aikana voit näyttää metronominäytön valitsemalla
UP tai DOWN.
10 Tarvittaessa voit muuttaa metronomin asetuksia
koskettamalla UP kohtaa pitkään.
Pyöräily
Lähteminen pyörälenkille
Lataa laitteen akku täyteen, ennen kuin lähdet ajamaan
(Laitteen lataaminen, sivu 1). Ennen kuin voit käyttää ANT+
anturia ajaessasi, anturi on pariliitettävä laitteen kanssa (ANT+
anturien pariliitos, sivu 18).
1 Pariliitä ANT+ anturit, kuten sykemittari, nopeusanturi tai
poljinnopeusanturi (valinnainen).
Valitse
kellossa .
2
3 Valitse Pyörä.
4 Kun käytät valinnaisia ANT+ antureita, odota kun laite
muodostaa yhteyden niihin.
5 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
6 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
7 Aloita suoritus.
8 Voit näyttää lisää tietosivuja (valinnainen) valitsemalla UP tai
DOWN.
9 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse > Tallenna.
Uinti
HUOMAUTUS
Laite on tarkoitettu pintauintiin. Sukeltaminen laitteen kanssa voi
vahingoittaa sitä ja mitätöi takuun.
HUOMAUTUS: laite ei voi tallentaa syketietoja uinnin aikana.
Allasuinti
Lataa laitteen akku täyteen, ennen kuin lähdet uimaan (Laitteen
lataaminen, sivu 1).
1 Valitse kellossa .
2 Valitse Allasuinti.
3 Valitse altaan koko tai määritä mukautettu koko.
4 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
5 Aloita suoritus.
Laite tallentaa automaattisesti uinti-intervallit ja altaanvälit.
6 Voit näyttää lisää tietosivuja (valinnainen) valitsemalla UP tai
DOWN.
7 Kun lepäät, keskeytä ajanotto valitsemalla LAP.
8 Käynnistä ajanotto uudelleen valitsemalla LAP.
9 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse > Tallenna.
Uintitermejä
Altaanväli: matka altaan päästä päähän.
4
Intervalli: yksi tai useampi peräkkäinen altaanväli. Uusi intervalli
alkaa, kun olet levännyt.
Veto: veto lasketaan joka kerta, kun se kätesi, jossa laite on,
tekee täyden kierroksen.
Swolf: swolf-pistemäärä on aika ja vetojen määrä, jonka käytät
yhden allasvälin uimiseen. Esimerkiksi 30 sekunnin ajasta ja
15 vedosta saadaan swolf-pistemääräksi 45. Avovesiuinnissa
swolf lasketaan 25 metrillä. Swolf mittaa uintitehoa, ja, kuten
golfissa, pieni pistemäärä on paras.
Vetotyypit
Vetotyypin tunnistus on käytettävissä ainoastaan allasuinnissa.
Laite tunnistaa vetotyypin allasvälin lopussa. Vetotyypit näkyvät,
kun tarkastelet intervallihistoriaa. Voit myös valita vetotyypin
mukautetuksi tietokentäksi (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 14).
Vapaa
Vapaauinti
Selkä
Selkäuinti
Rinta
Rintauinti
Perhonen Perhonen
Sekauinti Useita vetotyyppejä intervallissa
Harjoitus Käytetään harjoitusten kirjaamisen yhteydessä (Harjoitteleminen harjoituslokin avulla, sivu 4)
Lepääminen allasuinnin aikana
Oletusarvoisessa leponäytössä on kaksi lepoajanottoa. Lisäksi
siinä näkyy viimeisimmän valmiin intervallin aika ja matka.
HUOMAUTUS: uintitietoja ei tallenneta levon aikana.
1 Voit aloittaa lepointervallin uintisuorituksen aikana
valitsemalla LAP.
Näyttö muuttuu käänteiseksi (valkoinen teksti mustalla
taustalla), ja leponäyttö avautuu.
2 Levon aikana voit tarkastella muita näyttöjä (valinnainen)
valitsemalla UP tai DOWN.
3 Jatka uintia taas valitsemalla LAP.
4 Toista tämä muiden lepointervallien yhteydessä.
Harjoitteleminen harjoituslokin avulla
Harjoitusten kirjaaminen on käytettävissä ainoastaan
allasuinnissa. Harjoituslokitoiminnolla voit tallentaa
manuaalisesti potkusarjoja, uintia yhdellä kädellä sekä muuta
uintia, mikä ei kuulu mihinkään neljästä perusuintilajista.
VIHJE: voit mukauttaa allasuintisuorituksen tietonäyttöjä ja kenttiä (Tietonäyttöjen mukauttaminen, sivu 14).
1 Valitse kellossa .
2 Valitse Allasuinti.
3 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
4 Voit avata harjoitusten kirjausnäytön valitsemalla
allasuintisuorituksen aikana UP tai DOWN.
5 Aloita harjoitusajanotto valitsemalla LAP.
6 Valitse harjoitusintervallin jälkeen LAP.
Harjoitusajanotto pysähtyy, mutta suorituksen ajanotto
tallentaa koko uintisuorituksen.
7 Valitse valmiin harjoituksen matka.
Matkan tarkkuus määräytyy suoritusprofiilissa valitun altaan
koon mukaan.
8 Valitse vaihtoehto:
• Aloita uusi harjoitusintervalli valitsemalla LAP.
• Jos haluat aloittaa uinti-intervallin, palaa
uintiharjoitusnäyttöihin valitsemalla UP tai DOWN.
9 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse > Tallenna.
Avovesiuinti
Lataa laitteen akku täyteen, ennen kuin lähdet uimaan (Laitteen
lataaminen, sivu 1).
Suoritukset
1
2
3
4
5
6
7
8
Valitse kellossa .
Valitse Avovesi.
Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
Käynnistä ajanotto valitsemalla .
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
Aloita suoritus.
Voit tallentaa intervallin (valinnainen) valitsemalla LAP.
Voit näyttää lisää tietosivuja (valinnainen) valitsemalla UP tai
DOWN.
Kun olet lopettanut suorituksen, valitse > Tallenna.
Vesiurheilu
SUP-lautailusuorituksen aloittaminen
1 Pariliitä ANT+ anturi, kuten sykemittari (valinnainen).
2 Valitse kellossa .
3 Valitse SUP.
4 Kun käytät valinnaisia ANT+ antureita, odota kun laite
5
6
7
8
9
muodostaa yhteyden niihin.
Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
Käynnistä ajanotto valitsemalla .
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
Aloita suoritus.
Voit näyttää lisää tietosivuja (valinnainen) valitsemalla UP tai
DOWN.
Kun olet lopettanut suorituksen, valitse > Tallenna.
Soutusuorituksen aloittaminen
1 Pariliitä ANT+ anturi, kuten sykemittari (valinnainen).
2 Valitse kellossa .
3 Valitse Soutu.
4 Kun käytät valinnaisia ANT+ antureita, odota kun laite
muodostaa yhteyden niihin.
Monilaji
Triathlonistit, duathlonistit ja muut monilajiurheilijat voivat
hyödyntää monilajiharjoittelua. Monilajiharjoittelun aikana voit
siirtyä harjoituksesta toiseen ja jatkaa kokonaisajan ja -matkan
seuraamista. Voit esimerkiksi siirtyä pyöräilytilasta juoksutilaan
ja tarkastella pyöräilyn ja juoksun kokonaisaikaa ja -matkaa
koko monilajiharjoituksen ajan.
Voit mukauttaa monilajiharjoitusta tai käyttää oletusarvoista
monilajiharjoitusta peruskolmiottelun määrittämiseen.
Triathlon- tai monilajisuorituksen aloittaminen
Lataa laitteen akku täyteen, ennen kuin aloitat suorituksen
(Laitteen lataaminen, sivu 1). Ennen kuin voit käyttää ANT+
anturia, anturi on pariliitettävä laitteen kanssa (ANT+ anturien
pariliitos, sivu 18).
1 Pariliitä ANT+ anturit, kuten jalka-anturi tai sykemittari
(valinnainen).
2 Valitse kellossa .
3 Valitse Triathlon tai mukautettu multisport-suoritus.
4 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
5 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
6 Aloita ensimmäinen suoritus.
7 Voit siirtyä seuraavaan suoritukseen valitsemalla LAP.
Jos siirtymät ovat käytössä, siirtymäaika tallentuu erikseen
suoritusaikojen lisäksi.
Voit
aloittaa seuraavan suorituksen valitsemalla LAP.
8
9 Voit näyttää lisää tietosivuja (valinnainen) valitsemalla UP tai
DOWN.
Kun
olet lopettanut suorituksen, valitse > Tallenna.
10
Mukautetun suorituksen luominen
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Sovellukset > Lisää uusi.
3 Valitse suorituksen tyyppi.
5 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
6 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
7 Aloita suoritus.
8 Voit näyttää lisää tietosivuja (valinnainen) valitsemalla UP tai
DOWN.
9 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse > Tallenna.
4
5
6
7
Patikointi
Suorituksen aloittaminen
Lataa laitteen akku täyteen, ennen kuin lähdet patikoimaan
(Laitteen lataaminen, sivu 1).
1 Valitse kellossa .
2 Valitse Vaellus.
3 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
4 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä.
5 Aloita suoritus.
Laite tallentaa jälkeä vaelluksen aikana.
6 Voit näyttää lisää tietosivuja (valinnainen) valitsemalla UP tai
DOWN.
7 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse > Tallenna.
Suoritukset
8
9
HUOMAUTUS: jos luot mukautettua monilajisuoritusta, saat
kehotteen valita vähintään kaksi suoritusta ja sisällyttää
siirtymiä.
Valitse tarvittaessa tehosteväri.
Valitse tarvittaessa kuvake.
Valitse nimi tai kirjoita mukautettu nimi.
Päällekkäiset suoritusten nimet sisältävät numeron, kuten
Triathlon(2).
Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Käytä oletusta voit luoda mukautetun
suorituksen järjestelmän oletusasetusten pohjalta.
• Valitsemalla nykyisen suorituksen kopion voit luoda
mukautetun suorituksen tallennetun suorituksen pohjalta.
Valitse tarvittaessa GPS-tila.
Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Valmis voit tallentaa mukautetun suorituksen
ja ottaa sen käyttöön.
• Valitsemalla Muuta asetuksia voit mukauttaa tiettyjä
suorituksen asetuksia.
Sisäharjoitukset
tactix Bravo laitetta voi käyttää sisäharjoitteluun, kuten juoksuun
sisäjuoksuradalla tai pyöräilyyn kuntopyörällä. GPS on poissa
käytöstä sisäharjoituksissa.
Kun GPS on poissa käytöstä juoksu- tai kävelyharjoituksessa,
nopeus, matka ja askeltiheys lasketaan laitteen kiihtyvyysanturin
avulla. Kiihtyvyysanturi kalibroituu itse. Nopeus-, matka- ja
5
askeltiheystietojen tarkkuus paranee, kun olet juossut tai
kävellyt muutaman kerran ulkona käyttäen GPS-ominaisuutta.
VIHJE: pitäminen kiinni juoksumaton käsikahvoista heikentää
tarkkuutta. Voit käyttää valinnaista jalka-anturia tahdin, matkan
ja askeltiheyden tallentamiseen.
Kun GPS ei ole käytössä pyöräillessäsi, nopeus- ja matkatiedot
eivät ole käytettävissä, ellei käytössä ole lisäanturia, joka
lähettää nopeus- ja matkatietoja laitteeseen (kuten nopeus- tai
poljinanturi).
Reittipisteen projisointi
Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja suuntiman
nykyisestä sijainnistasi uuteen sijaintiin.
1 Lisää reittipisteen laadintasovellus tarvittaessa
sovellusluetteloon (Aktiivisuussovelluksen asetukset,
sivu 14).
2 Valitse > Laadi reittipiste.
3 Aseta kulkusuunta valitsemalla UP tai DOWN.
4 Valitse .
5 Valitse mittayksikkö valitsemalla DOWN.
6 Määritä matka valitsemalla UP.
7 Tallenna valitsemalla .
Projisoitu reittipiste tallennetaan oletusnimellä.
Seuraava reikä
Edellinen reikä
Layup- ja dogleg-etäisyyksien tarkasteleminen
Voit tarkastella luetteloa, jossa näkyy sellaisten reikien layup- ja
dogleg-etäisyydet, joiden par on 4 tai 5.
Valitse > Layupit.
Kukin layup ja etäisyys siihen näkyy näytössä.
HUOMAUTUS: etäisyydet poistetaan luettelosta, kun
saavutat ne.
Golfmatkamittarin käyttäminen
Voit mitata aikaa, kuljettua matkaa ja askeleita matkamittarin
avulla. Matkamittari käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti, kun
aloitat tai lopetat kierroksen.
1 Valitse > Matkamittari.
2 Tarvittaessa voit nollata matkamittarin valitsemalla Nollaa.
Pisteiden seuraaminen
1 Valitse reiän tietonäytössä
> Aloita pistelasku.
Tuloskortti näkyy, kun olet viheriöllä.
2 Määritä pisteet valitsemalla DOWN tai UP.
Kokonaispisteesi À päivittyvät.
Golf
Golfin pelaaminen
Ennen kuin pelaat kentän ensimmäisen kerran, sinun on
ladattava se Garmin Connect Mobile sovelluksesta (Garmin
Connect, sivu 12). Garmin Connect Mobile sovelluksesta
ladatut kentät päivittyvät automaattisesti. Lataa laitteen akku
täyteen, ennen kuin aloitat golfpelin (Laitteen lataaminen,
sivu 1).
1 Valitse kellossa .
2 Valitse Golf.
3 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
4 Valitse kenttä käytettävissä olevien kenttien luettelosta.
5 Voit näyttää lisää tietosivuja (valinnainen) valitsemalla UP tai
DOWN.
Laite siirtyy automaattisesti, kun siirryt seuraavalle reiälle.
6 Valitse suorituksen jälkeen > Lopeta kierros > Kyllä.
Reiän tiedot
koska lipputangon sijainti vaihtelee, laite laskee etäisyyden
viheriön etu- ja takareunaan sekä keskikohtaan, ei todelliseen
lipputangon sijaintiin.
Tulosten tarkasteleminen
1 Valitse > Tuloskortti ja valitse reikä.
2 Voit muuttaa kyseisen reiän pisteitä valitsemalla DOWN tai
UP.
Lyönnin mittaaminen
1 Lyö palloa ja katso, mihin se päätyy.
2 Valitse > Mittaa lyönti.
3 Kävele tai aja pallon luo.
Matka nollautuu automaattisesti, kun siirryt seuraavalle
reiälle.
4 Tarvittaessa voit nollata matkan milloin tahansa valitsemalla
Nollaa.
Harjoittelu
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
À
Á
Â
Ã
Ä
6
Nykyisen reiän numero
Etäisyys viheriön takareunaan
Voit päivittää sukupuoli-, syntymävuosi-, pituus-, paino-,
sykealue- ja voima-alueasetuksia. Laite laskee tarkat
harjoitustiedot antamiesi tietojen perusteella.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Omat tilastot > Käyttäjäprofiili.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Etäisyys viheriön keskikohtaan
Kuntoilutavoitteet
Etäisyys viheriön etureunaan
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
Reiän par-arvo
Harjoittelu
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
• Kun tiedät sykealueesi, pystyt välttämään liikaharjoittelua ja
pienentämään loukkaantumisriskiä.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 7osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Sykealueiden määrittäminen
Laite määrittää oletussykealueet alkumäärityksen profiilitietojen
perusteella. Laitteessa on eri sykealueet juoksua, pyöräilyä ja
uintia varten. Määritä maksimisyke, jotta saat mahdollisimman
tarkat kaloritiedot suorituksen aikana. Voit määrittää sykealueet
ja leposykkeen myös manuaalisesti. Voit myös säätää alueita
manuaalisesti laitteessa tai käyttämällä Garmin Connect tiliäsi.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Omat tilastot > Käyttäjäprofiili > Sykealueet.
3 Voit katsoa oletusarvot (valinnainen) valitsemalla Oletus.
Oletusarvoja voi käyttää juostessa, pyöräillessä ja uidessa.
4 Valitse Juoksu, Pyöräily tai Uinti.
5 Valitse Suosikki > As. oletusarvot.
6 Valitse Maksimisyke ja määritä maksimisykkeesi.
7 Valitse Mhk sykkeen per ja määritä anaerobisen kynnyksen
syke.
Voit arvioida anaerobisen kynnyksen ohjatulla testillä
(Anaerobinen kynnys, sivu 21).
Valitse
Leposyke ja määritä leposyke.
8
9 Valitse Alueet > Perusta:.
10 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla lyöntiä/min voit tarkastella ja muokata
sykealuetta (lyöntiä minuutissa).
• Valitsemalla % maksimisykkeestä voit tarkastella ja
muokata maksimisykkeen prosenttialuetta.
• Valitsemalla %SYV voit tarkastella ja muokata alueita
prosenttiosuutena sykereservistä (maksimisyke miinus
leposyke).
• Valitsemalla %mhk sykkeen perusteella voit tarkastella
ja muokata anaerobisen kynnyksen sykkeen
prosenttialuetta.
11 Valitse alue ja määritä arvo kullekin alueelle.
Laitteen määrittämien sykealueiden käyttäminen
Oletusasetuksilla laite tunnistaa maksimisykkeesi ja määrittää
sykealueesi prosenttiarvona maksimisykkeestäsi.
• Tarkista käyttäjäprofiilisi asetukset (Käyttäjäprofiilin
määrittäminen, sivu 6).
• Käytä juostessasi usein yhteensopivaa sykemittaria.
• Kokeile muutamaa Garmin Connect tilillä käytettävissä
olevaa sykeharjoitteluohjelmaa.
• Voit tarkastella syketrendejäsi ja aikaasi eri alueilla Garmin
Connect tililläsi.
Harjoittelu
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
Tietoja aktiivikuntoilijoista
Aktiivikuntoilijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on harjoitellut
säännöllisesti useiden vuosien ajan (lukuun ottamatta pienten
vaurioiden aiheuttamia keskeytyksiä) ja jonka leposyke on
enintään 60 lyöntiä minuutissa.
Voima-alueiden määrittäminen
Alueiden arvot ovat oletusarvoja eivätkä välttämättä vastaa
ominaisuuksiasi. Jos tiedät FTP (functional threshold power) arvosi, voit kirjoittaa sen ja antaa ohjelmiston laskea voimaalueet automaattisesti. Voit myös säätää alueita manuaalisesti
laitteessa tai käyttämällä Garmin Connect tiliäsi.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Omat tilastot > Käyttäjäprofiili > Voima-alueet >
Perusta:.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Watit voit tarkastella ja muokata wattialueita.
• Valitsemalla % FTP voit tarkastella ja muokata functional
threshold power -arvon prosenttialueita.
4 Valitse FTP ja määritä FTP-arvo.
5 Valitse alue ja määritä arvo kullekin alueelle.
6 Valitse tarvittaessa Vähintään ja määritä voiman
vähimmäisarvo.
Aktiivisuuden seuranta
Aktiivisuuden seurannan ottaminen käyttöön
Aktiivisuuden seuranta tallentaa kunkin tallennetun päivän
askelmäärän, kuljetun matkan, tehominuutit, kiivetyt kerrokset,
kulutetut kalorit ja unitilastot. Kulutetut kalorit sisältävät
perusaineenvaihdunnan ja suorituksissa kulutetut kalorit.
Aktiivisuuden seurannan voi ottaa käyttöön laitteen
alkumäärityksen yhteydessä tai milloin tahansa.
HUOMAUTUS: aktiivisuuden seurannan käyttäminen voi
lyhentää akunkestoa.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Aktiivisuuden seuranta > Tila >
Käytössä.
Askelmäärä näkyy vasta, kun laite löytää satelliittisignaaleja
ja asettaa ajan automaattisesti. Satelliittisignaalien etsiminen
saattaa edellyttää esteetöntä näköyhteyttä taivaalle.
Päivän askeleet näkyvät aktiivisuudenseurantawidgetissä.
Askelmäärä päivittyy ajoittain.
7
Liikkumishälytyksen käyttäminen
Ota aktiivisuuden seuranta ja liikkumishälytys käyttöön, jotta voit
käyttää liikkumishälytystä (Aktiivisuuden seurannan ottaminen
käyttöön, sivu 7).
Pitkäaikainen istuminen voi laukaista haitallisia
aineenvaihdunnan muutoksia. Liikkumishälytys muistuttaa
liikkumisen tärkeydestä. Kun olet ollut paikallasi tunnin, näyttöön
tulee teksti Liiku! ja punainen palkki tulee näkyviin. Lisäksi laite
antaa äänimerkin tai värisee, jos viestiäänet ovat käytössä
(Järjestelmäasetukset, sivu 17).
Voit nollata liikkumishälytyksen kävelemällä vähän (vähintään
parin minuutin ajan).
Automaattinen tavoite
Laite luo automaattisesti päivittäisen askeltavoitteen aiemman
aktiivisuutesi perusteella. Kun liikut päivän mittaan, laite näyttää
edistymisesi päivätavoitteesi suhteen À.
Harjoitukset
Voit luoda mukautettuja harjoituksia, jotka sisältävät
harjoitusvaihekohtaisia tavoitteita ja erilaisia matka-, aika- ja
kaloriarvoja. Voit luoda harjoituksia Garmin Connect sivustossa
tai valita sivustossa Garmin Connect harjoituksia sisältävän
harjoitusohjelman ja siirtää sen laitteeseen.
Voit ajoittaa harjoituksia käyttämällä Garmin Connect sivustoa.
Voit suunnitella harjoituksia etukäteen ja tallentaa ne
laitteeseen.
Harjoituksen hakeminen verkosta
Harjoituksen lataamiseen kohteesta Garmin Connect tarvitaan
Garmin Connect tili (Garmin Connect, sivu 12).
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Luo ja tallenna uusi harjoitus.
4 Valitse Lähetä laitteeseen ja seuraa näytön ohjeita.
5 Irrota laite.
Harjoituksen aloittaminen
Jos et halua käyttää automaattista tavoitetta, voit määrittää
oman askeltavoitteen Garmin Connect tililläsi.
Unen seuranta
Laite seuraa liikkeitäsi nukkuessasi. Unitilastot sisältävät
nukuttujen tuntien kokonaismäärän, unitasot ja liikkeet unen
aikana. Voit määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin
Connect tilisi käyttäjäasetuksista. Voit tarkastella unitilastojasi
Garmin Connect tililläsi.
Automaattisen unen seurannan käyttäminen
Ota aktiivisuuden seuranta käyttöön, jotta voit käyttää
automaattista unen seurantaa (Aktiivisuuden seurannan
ottaminen käyttöön, sivu 7).
1 Käytä laitetta nukkuessasi.
2 Lataa unen seurantatiedot Garmin Connect sivustoon
(Garmin Connect käyttö tietokoneessa, sivu 13).
Voit tarkastella unitilastojasi Garmin Connect tililläsi.
Älä häiritse -tilan käyttäminen
Käyttämällä Älä häiritse -tilaa voit poistaa taustavalon ja
värinähälytykset käytöstä. Voit käyttää tilaa esimerkiksi
nukkuessasi tai katsoessasi elokuvaa.
1 Paina LIGHT-painiketta pitkään.
2 Valitse Älä häiritse > Käytössä.
VIHJE: voit poistua Älä häiritse -tilasta painamalla LIGHTpainiketta pitkään ja valitsemalla Älä häiritse > Pois.
Tehominuutit
Esimerkiksi Yhdysvaltain Centers for Disease Control and
Prevention, American Heart Association ja maailman
terveysjärjestö WHO (World Health Organization) suosittelevat
viikossa kunnon parantamiseksi vähintään 150 minuuttia
keskitehoisia suorituksia, kuten reipasta kävelyä, tai 75
minuuttia erittäin tehokkaita suorituksia, kuten juoksua.
Laite seuraa suorituksen tehoa ja tallentaa keski- tai
suuritehoisiin suorituksiin käyttämäsi ajan (syketiedot tarvitaan
suuren tehon arviointiin). Voit pyrkiä viikon
tehominuuttitavoitteeseesi käyttämällä vähintään 10 minuuttia
yhtäjaksoisesti keski- tai suuritehoisiin suorituksiin. Laite laskee
suorituksen kohtalaisen ja suuren tehon minuutit yhteen. Suuren
tehon tehominuutit näkyvät kaksinkertaisina, kun niitä lisätään.
®
Ennen kuin voit aloittaa harjoituksen, sinun on ladattava
harjoitus Garmin Connect tililtäsi.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Harjoitus > Omat harjoitukset.
3 Valitse harjoitus.
4 Valitse Tee harjoitus.
5 Valitse tarvittaessa suorituksen tyyppi.
6 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
Kun olet aloittanut harjoituksen, laite näyttää kaikki harjoituksen
vaiheet, tavoitteen (valinnainen) ja nykyisen harjoituksen tiedot.
Tietoja harjoituskalenterista
Laitteen harjoituskalenteri täydentää Garmin Connect sivustossa
määrittämääsi harjoituskalenteria tai -aikataulua. Kun olet
lisännyt muutaman harjoituksen Garmin Connect kalenteriin, voit
lähettää ne laitteeseen. Kaikki laitteeseen lähetetyt ajoitetut
harjoitukset näkyvät harjoituskalenterissa päivämäärän mukaan.
Kun valitset päivän harjoituskalenterista, voit näyttää tai tehdä
harjoituksen. Ajoitettu harjoitus säilyy laitteessa riippumatta siitä,
teetkö sen vai ohitatko sen. Kun lähetät ajoitettuja harjoituksia
Garmin Connect sivustosta, ne korvaavat aiemman
harjoituskalenterin.
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien käyttäminen
Harjoitusohjelman lataamiseen ja käyttämiseen kohteesta
Garmin Connect tarvitaan Garmin Connect tili (Garmin Connect,
sivu 12).
Voit etsiä harjoitusohjelmia Garmin Connect palvelusta, ajoittaa
harjoituksia ja reittejä ja ladata ohjelmia laitteeseen.
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Valitse ja ajoita harjoitusohjelma.
4 Tarkista harjoitusohjelma kalenterissasi.
5 Valitse ja seuraa näytön ohjeita.
Intervalliharjoitukset
Voit luoda intervalliharjoituksia etäisyyden tai ajan perusteella.
Laite tallentaa mukautetun intervalliharjoituksen siihen asti, kun
luot uuden intervalliharjoituksen. Voit käyttää avoimia intervalleja
rataharjoituksissa ja juostessasi tietyn pituisia matkoja.
Intervalliharjoituksen luominen
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Harjoitus > Intervallit > Muokkaa > Intervalli >
Tyyppi.
8
Harjoittelu
3 Valitse Etäisyys, Aika tai Avoin.
VIHJE: voit luoda avoimen intervallin valitsemalla Avoin.
Valitse
Kesto, määritä harjoituksen matka- tai aikaintervalli ja
4
valitse .
5 Valitse BACK.
6 Valitse Lepo > Tyyppi.
7 Valitse Etäisyys, Aika tai Avoin.
8 Määritä tarvittaessa lepointervallin matka- tai aika-arvo ja
valitse .
9 Valitse BACK.
10 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Määritä toistojen määrä valitsemalla Toisto.
• Lisää avoin lämmittely harjoitukseen valitsemalla
Lämmittely > Käytössä.
• Lisää avoin jäähdyttely harjoitukseen valitsemalla
Jäähdyttely > Käytössä.
Intervalliharjoituksen aloittaminen
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Harjoitus > Intervallit > Tee harjoitus.
3 Valitse suoritus.
4 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
5 Jos intervalliharjoitus sisältää lämmittelyn, aloita
ensimmäinen intervalli valitsemalla LAP.
6 Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet tehnyt kaikki intervallit, näyttöön tulee ilmoitus.
Intervalliharjoituksen pysäyttäminen
• Voit lopettaa intervallin kesken milloin tahansa valitsemalla
LAP.
• Voit pysäyttää ajanoton milloin tahansa valitsemalla .
• Jos lisäsit jäähdyttelyn intervalliharjoitukseen, lopeta
intervalliharjoitus valitsemalla LAP.
Käyttäminen: Virtual Partner
®
Virtual Partner on työkalu, jonka avulla saavutat
harjoitustavoitteesi. Voit määrittää Virtual Partner tahdin ja
kilpailla sitä vastaan.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Sovellukset.
3 Valitse suoritus.
4 Valitse Tietonäkymät > Virtual Partner > Tila > Käytössä.
5 Valitse Aseta tahti tai Aseta nopeus.
6 Määritä arvo.
7 Aloita suoritus.
8 Näet, kuka johtaa, kun valitset UP tai DOWN ja vierität Virtual
Partner näyttöön.
Harjoitustavoitteen asettaminen
Harjoitustavoitetoiminto toimii Virtual Partner toiminnon kanssa,
jotta voit pyrkiä tiettyyn matka-, matka- ja aika-, matka- ja tahtitai matka- ja nopeustavoitteeseen. Laite näyttää harjoituksen
aikana reaaliaikaisesti, miten lähellä harjoitustavoitetta olet.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Harjoitus > Aseta tavoite.
3 Valitse suoritus.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Vain matka ja valitse esimääritetty matka tai
määritä mukautettu matka.
Harjoittelu
• Valitse Matka ja aika ja valitse matka- ja aikatavoite.
• Valitse Matka ja tahti tai Matka ja nopeus ja valitse
matka- ja tahti- tai nopeustavoite.
Harjoitustavoitenäyttö avautuu, ja siinä näkyy arvioitu
loppuaikasi. Arvioitu loppuaika perustuu nykyiseen
suoritukseesi ja jäljellä olevaan aikaan.
5 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
6 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse > Tallenna.
Harjoitustavoitteen peruuttaminen
1 Paina UP painiketta pitkään suorituksen aikana.
2 Valitse Harjoitus > Peruuta tavoite > Kyllä.
Kilpaileminen aiempaa suoritusta vastaan
Voit kilpailla aiemmin tallennettua tai ladattua suoritusta
vastaan. Tämä toiminto toimii Virtual Partner toiminnon kanssa,
jotta näet sijoituksesi suorituksen aikana.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Harjoitus > Kilpailuta toiminto.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Historiasta voit valita aiemmin tallennetun
suorituksen laitteesta.
• Valitsemalla Ladatut voit valita suorituksen, jonka olet
ladannut Garmin Connect tililtäsi.
4 Valitse suoritus.
Virtual Partner näyttö avautuu, ja siinä näkyy arvioitu
loppuaikasi.
5 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
6 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse > Tallenna.
Omat ennätykset
Kun saat suorituksen päätökseen, laite näyttää mahdolliset
uudet omat ennätykset, joita teit suorituksen aikana. Omat
ennätykset sisältävät useiden tavallisimpien harjoitusmatkojen
nopeimmat ajat ja pisimmän juoksun tai pyöräilyn.
Omien ennätysten tarkasteleminen
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Omat tilastot > Ennätykset.
3 Valitse laji.
4 Valitse ennätys.
5 Valitse Katso ennätys.
Oman ennätyksen palauttaminen
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Omat tilastot > Ennätykset.
3 Valitse laji.
4 Valitse palautettava ennätys.
5 Valitse Edellinen > Kyllä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Oman ennätyksen tyhjentäminen
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Omat tilastot > Ennätykset.
3 Valitse laji.
4 Valitse poistettava ennätys.
5 Valitse Tyhjennä ennätys > Kyllä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
9
Kaikkien omien ennätysten tyhjentäminen
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Omat tilastot > Ennätykset.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
3 Valitse laji.
4 Valitse Tyhjennä kaikki ennätykset > Kyllä.
Ainoastaan kyseisen lajin ennätykset poistetaan.
Tietoja Training Effect -asteikosta
Training Effect mittaa harjoittelun vaikutusta aerobiseen
kuntoosi. Training Effect -vaikutus kasvaa liikunnan aikana.
Liikuntasuorituksen edetessä Training Effect -arvo kasvaa,
jolloin näet, miten liikuntasuoritus on parantanut kuntoasi.
Training Effect määräytyy käyttäjäprofiilisi tietojen ja sykkeesi
sekä liikunnan keston ja tehon mukaan.
On tärkeää tietää, että Training Effect -lukemat (1,0–5,0)
saattavat vaikuttaa epänormaalin korkeilta ensimmäisten
lenkkien aikana. Laite tunnistaa aerobisen kuntosi vasta useiden
harjoitusten jälkeen.
Training Effect Kuvaus
1,0 - 1,9
Edistää palautumista (lyhytkestoiset harjoitukset).
Parantaa kestävyyttä pitkäkestoisten harjoitusten (yli
40 minuuttia) yhteydessä.
2,0 - 2,9
Aerobinen kunto pysyy ennallaan.
3,0 - 3,9
Parantaa aerobista kuntoa toistettaessa osana viikoittaista harjoitteluohjelmaa.
4,0 - 4,9
Aerobinen kunto paranee merkittävästi toistettaessa
kerran tai kaksi viikossa, kunhan palautumisaika on
riittävä.
5,0
Aiheuttaa tilapäisen ylikuormituksen ja parantaa
kuntoa merkittävästi. Ole erittäin varovainen, kun
harjoittelet tällä tasolla. Edellyttää ylimääräisiä palautumispäiviä.
Training Effect -tekniikka on Firstbeat Technologies Ltd:n
kehittämä ja tukema. Lisätietoja on osoitteessa
www.firstbeattechnologies.com.
Kello
Hälytyksen määrittäminen
Voit määrittää enintään kymmenen erillistä hälytystä. Voit
määrittää kunkin hälytyksen kuulumaan kerran tai toistumaan
säännöllisesti.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Kello > Herätyskello > Lisää hälytys.
3 Valitse Tila > Käytössä.
4 Valitse Aika ja määritä hälytysaika.
5 Valitse Ilmoitus ja ilmoitustapa (valinnainen).
6 Valitse Tiheys ja määritä, milloin hälytys toistuu.
7 Voit sytyttää taustavalon hälytyksen yhteydessä valitsemalla
Taustavalo > Käytössä.
Lähtölaskenta-ajastimen käynnistäminen
1
2
3
4
Paina UP-painiketta pitkään.
Valitse Kello > Ajanotto.
Anna aika.
Tarvittaessa voit määrittää ajastimen käynnistymään
uudelleen laskennan loputtua valitsemalla Käynn. uud. >
Käytössä.
5 Valitse tarvittaessa Ilmoitus ja ilmoitustapa.
6 Valitse Käynnistä ajanotto.
10
Sekuntikellon käyttäminen
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Kello > Sekuntikello.
3 Valitse kellossa .
Auringonnousu- ja -laskuhälytysten
asettaminen
Voit määrittää auringonnousu- ja -laskuhälytyksen kuulumaan
tiettyä minuutti- tai tuntimäärää ennen todellista auringonnousua
tai -laskua.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Kello > Hälytykset.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Auringonlaskuun > Tila > Käytössä.
• Valitse Aur.nousuun > Tila > Käytössä.
4 Valitse Aika ja määritä aika.
Navigointi
Sijainnin tallentaminen
Voit tallentaa nykyisen sijaintisi ja navigoida takaisin siihen
myöhemmin.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Tallenna sijainti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Tallennettujen sijaintien muokkaaminen
Voit poistaa tallennetun sijainnin tai muuttaa sen nimeä sekä
korkeus- ja sijaintitietoja.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Navigointi > Tallennetut sijainnit.
3 Valitse tallennettu sijainti.
4 Valitse vaihtoehto sijainnin muokkaamista varten.
Kaikkien tallennettujen sijaintien
poistaminen
Voit poistaa kaikki tallennetut sijainnit kerralla.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Navigointi > Tallennetut sijainnit > Poista kaikki.
Navigoiminen kohteeseen
Voit navigoida määränpäähän tai seurata reittiä laitteen avulla.
Kun aloitat navigoinnin, voit valita suorituksen, jota käytetään
kulkiessasi määränpäähän, esimerkiksi vaelluksen, juoksun tai
pyöräilyn. Jos suorituksen tallennus on jo käynnissä, kun aloitat
navigoinnin, laite jatkaa nykyisen suorituksen tallennusta
navigoitaessa.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Navigointi.
3 Valitse luokka.
4 Valitse määränpää vastaamalla näytön kehotteisiin.
5 Valitse Mene.
6 Valitse suoritus.
Navigointitiedot näkyvät.
7 Aloita navigointi valitsemalla .
8 Voit näyttää lisää tietosivuja (valinnainen) valitsemalla UP tai
DOWN.
Kello
Historia
Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla
Voit osoittaa laitteella matkan päässä olevaa kohdetta, kuten
vesitornia, lukita suunnan ja navigoida kohteeseen.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Navigointi > Tähtää ja mene.
3 Osoita kellon yläreuna kohteen suuntaan ja valitse .
4 Valitse suoritus.
Navigointitiedot näkyvät.
5 Aloita navigointi valitsemalla .
6 Voit näyttää lisää tietosivuja (valinnainen) valitsemalla UP tai
DOWN.
Kompassi
Laitteessa on kolmiakselinen, automaattisesti kalibroituva
kompassi. Kompassin toiminnot ja ulkonäkö muuttuvat
toiminnon mukaan sekä sen mukaan, onko GPS käytössä ja
oletko navigoimassa kohteeseen. Voit muuttaa kompassin
asetuksia manuaalisesti (Kompassin asetukset, sivu 17). Voit
avata kompassin asetukset nopeasti valitsemalla
kompassiwidgetissä .
Kartta
osoittaa sijaintisi kartassa. Sijaintien nimet ja symbolit näkyvät
kartassa. Kun navigoit määränpäähän, reitti näkyy kartassa
viivana.
• Karttanavigointi (Kartan panorointi ja zoomaus, sivu 11)
• Kartta-asetukset (Kartan ominaisuuksien mukauttaminen,
sivu 17)
Kartan panorointi ja zoomaus
1 Navigoidessasi saat kartan näkyviin valitsemalla UP tai
DOWN.
2 Paina UP-painiketta pitkään.
3 Valitse Panoroi/zoomaa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa ylös ja alas panoroinnin, vasemmalle ja
oikealle panoroinnin ja zoomauksen välillä valitsemalla
• Voit panoroida tai zoomata karttaa valitsemalla UP ja
DOWN.
• Voit lopettaa valitsemalla BACK.
Historia sisältää tiedot ajasta, matkasta, kaloreista,
keskinopeudesta ja kierroksista sekä valinnaisen ANT+
tunnistimen tiedot.
HUOMAUTUS: kun laitteen muisti on täynnä, laite alkaa korvata
vanhimpia tietoja.
Historian käyttäminen
Historia sisältää laitteeseen tallentamiasi aiempia suorituksia.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Toiminnot.
3 Valitse suoritus.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää lisätietoja suorituksesta valitsemalla Tiedot.
• Voit valita kierroksen ja näyttää lisätietoja kierroksista
valitsemalla Kierrokset.
• Voit valita intervallin ja sen lisätiedot valitsemalla
Intervallit.
• Voit näyttää suorituksen kartassa valitsemalla Kartta.
• Voit navigoida suorituksen matkan käänteiseen suuntaan
valitsemalla TracBack (Navigointi aloituspisteeseen,
sivu 11).
• Voit poistaa valitun suorituksen valitsemalla Poista.
• Voit navigoida suorituksen matkan valitsemalla Liik..
Monilajihistoria
Laite tallentaa suorituksen monilajiyhteenvedon, mukaan lukien
kokonaismatkan ja -ajan, kalorit ja valinnaisten lisävarusteiden
tiedot. Lisäksi laite näyttää jokaisen lajiosuuden ja siirtymän
suoritustiedot erikseen, jotta voit vertailla samankaltaisia
harjoitussuorituksia ja seurata, miten nopeasti siirryt siirtymästä
eteenpäin. Siirtymähistoria sisältää matkan, ajan,
keskinopeuden ja kalorit.
Ajan näyttäminen kullakin sykealueella
.
Navigointi aloituspisteeseen
Voit navigoida takaisin jäljen tai suorituksen aloituspisteeseen
kulkemaasi matkaa pitkin. Tämä toiminto on käytettävissä vain
GPS-ominaisuutta käyttävissä suorituksissa.
Valitse suorituksen aikana > TracBack.
Ennen kuin voit tarkastella sykealuetietoja, sinun on pariliitettävä
laite yhteensopivaan sykemittariin, tehtävä suoritus ja
tallennettava se.
Seuraamalla aikaasi kullakin sykealueella voit parantaa
harjoitustehoasi.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Toiminnot.
3 Valitse suoritus.
4 Valitse Aika alueella.
Kokonaisaskelmäärien tarkasteleminen
Aktiivisuuden seuranta on otettava käyttöön, jotta askelten
yhteismääriä voi tarkastella (Aktiivisuuden seurannan ottaminen
käyttöön, sivu 7).
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Askeleet.
3 Voit näyttää yksittäisen päivän askelten kokonaismäärän,
askeltavoitteen, kuljetun matkan ja kulutetut kalorit
valitsemalla päivän.
Nykyinen sijaintisi À ja seurattava jälki Á ilmestyvät karttaan.
Korkeusmittari
Laitteessa on sisäinen korkeusmittari. Laite kerää korkeus- ja
ilmanpainetietoja jatkuvasti myös virransäästötilassa.
Korkeusmittari näyttää arvioidun korkeuden painemuutosten
perusteella (Korkeusmittariasetukset, sivu 17). Voit avata
korkeusmittarin asetukset nopeasti valitsemalla
korkeusmittariwidgetissä .
Historia
Kaikkien tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteeseen ajan myötä tallennettuja matka- ja
aikatietoja.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Yhteensä.
3 Valitse tarvittaessa suoritus.
4 Voit tarkastella viikoittaisia tai kuukausittaisia kokonaismääriä
valitsemalla vaihtoehdon.
11
Historiatietojen poistaminen
1
2
3
4
Paina UP-painiketta pitkään.
Valitse Historia > Asetukset.
Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Poista kaikki suoritukset voit poistaa kaikki
suoritukset historiasta.
• Valitsemalla Nollaa yhteismäärät voit nollata kaikki
matkan ja ajan kokonaismäärät.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Vahvista valintasi.
Matkamittarin käyttäminen
Matkamittari tallentaa automaattisesti kokonaismatkan ja nousun.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Omat tilastot > Matkamittari.
3 Näytä matkamittarin kokonaismäärät valitsemalla vaihtoehto.
4 Valitse tarvittaessa kokonaismäärä ja nollaa matkamittari
valitsemalla Kyllä.
Yhteysominaisuudet
Yhteysominaisuudet ovat käytettävissä tactix Bravo laitteessa,
kun yhdistät sen yhteensopivaan älypuhelimeen langattomalla
Bluetooth tekniikalla. Joitakin ominaisuuksia varten yhdistettyyn
älypuhelimeen on asennettava Garmin Connect Mobile sovellus.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/apps. Jotkin
ominaisuudet ovat käytettävissä myös, kun yhdistät laitteen
langattomaan verkkoon.
Puhelinilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit
tactix Bravo laitteessa.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
Suoritusten lataukset sivustoon Garmin Connect: lähettää
suorituksen automaattisesti Garmin Connect tilillesi heti, kun
suoritus on tallennettu.
Connect IQ: voit täydentää laitteen ominaisuuksia uusilla
kellotauluilla, widgeteillä, sovelluksilla ja tietokentillä.
®
Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön
Jotta voit ottaa ilmoitukset käyttöön, sinun on pariliitettävä tactix
Bravo laite yhteensopivaan mobiililaitteeseen (Älypuhelimen
pariliittäminen laitteeseen, sivu 1).
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Bluetooth > Älykkäät ilmoitukset >
Tila > Käytössä.
3 Valitse Suorituksen aikana.
4 Valitse ilmoitusasetus.
5 Valitse ääniasetus.
6 Valitse Kellotila.
7 Valitse ilmoitusasetus.
8 Valitse ääniasetus.
9 Valitse Aikakatkaisu.
10 Valitse, miten kauan uuden ilmoituksen hälytys on näytössä.
Ilmoitusten tarkasteleminen
1 Näytä ilmoituswidget valitsemalla kellossa UP.
2 Valitse ja valitse ilmoitus.
12
3 Voit selata ilmoituksen sisältöä tarvittaessa valitsemalla
DOWN.
4 Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla BACK.
Ilmoitus säilyy tactix Bravo laitteessa, kunnes näytät sen tai
poistat sen mobiililaitteesta.
Ilmoitusten hallinta
Voit hallita tactix Bravo laitteessa näkyviä ilmoituksia
yhteensopivassa älypuhelimessa.
Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät Apple laitetta, voit valita laitteessa näkyvät
kohteet älypuhelimen ilmoituskeskuksen asetuksista.
• Jos käytät Android™ laitetta, valitse laitteessa näkyvät
kohteet Garmin Connect Mobile sovelluksen
sovellusasetuksista.
®
Bluetooth tekniikan poistaminen käytöstä
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Bluetooth > Tila > Pois, jos haluat
poistaa langattoman Bluetooth tekniikan käytöstä tactix Bravo
laitteessa.
Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä mobiililaitteessa
mobiililaitteen käyttöoppaan mukaisesti.
Bluetooth yhteyshälytysten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
Voit määrittää tactix Bravo laitteen hälyttämään langattomalla
Bluetooth tekniikalla, kun pariliitetty älypuhelin muodostaa ja
katkaisee yhteyden.
HUOMAUTUS: Bluetooth yhteyshälytykset ovat oletusarvoisesti
poissa käytöstä.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Bluetooth > Hälytykset.
Kadonneen mobiililaitteen etsiminen
Tällä toiminnolla voit etsiä kadonneen mobiililaitteen, joka on
pariliitetty langattomalla Bluetooth tekniikalla ja on toimintaalueella.
1 Valitse kellossa .
2 Valitse Etsi puhelin.
tactix Bravo laite alkaa etsiä pariliitettyä mobiililaitetta.
Mobiililaitteesta kuuluu hälytys, ja Bluetooth signaalin
voimakkuus näkyy tactix Bravo laitteen näytössä. Bluetooth
signaalin voimakkuus lisääntyy, kun siirryt lähemmäs
mobiililaitetta.
3 Voit lopettaa haun valitsemalla LAP.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect tililläsi. Garmin
Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja jakaa
harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyörälenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja golfharjoituksista. Garmin Connect on myös
tilastojen seurantatyökalu verkossa. Siinä voit analysoida ja
jakaa golfpelejäsi Voit hankkia maksuttoman tilin osoitteessa
www.garminconnect.com/start.
Suoritusten tallentaminen: kun olet saanut ajastetun
suorituksen valmiiksi ja tallentanut sen laitteeseesi, voit
ladata sen Garmin Connect tilillesi ja säilyttää sitä niin kauan
kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää yksityiskohtaisia tietoja
kuntoilu- ja ulkoliikuntasuorituksistasi, kuten ajan, matkan,
sykkeen, kulutetut kalorit, poljinnopeuden/juoksurytmin,
karttanäkymän sekä tahti- ja nopeuskaaviot. Voit näyttää
yksityiskohtaisia tietoja golfpeleistäsi, kuten tuloskortit, tilastot
ja kenttätiedot. Lisäksi voit tarkastella mukautettavia
raportteja.
Yhteysominaisuudet
2 Määritä Wi‑Fi yhteys Garmin Express sovelluksella näytön
ohjeiden mukaisesti.
Connect IQ ominaisuudet
Seuraa edistymistäsi: voit seurata päivittäisiä askeliasi,
osallistua ystävällismieliseen kisaan yhteyshenkilöidesi
kanssa ja pyrkiä tavoitteisiisi.
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Asetusten hallinta: voit mukauttaa laitteen asetuksia ja
käyttäjäasetuksiasi Garmin Connect tililläsi.
Connect IQ kaupan avaaminen: voit ladata sovelluksia,
kellotauluja, tietokenttiä ja widgetejä.
Garmin Connect Mobile sovelluksen käyttäminen
Voit ladata kaikki suoritustietosi Garmin Connect tilillesi kattavaa
analyysia varten. Garmin Connect tililläsi näet tarkan kartan
suorituksestasi ja voit jakaa suorituksiasi kavereiden kanssa.
Voit ottaa automaattisen latauksen käyttöön Garmin Connect
Mobile sovelluksessa.
1 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksessa > Garminlaitteet.
2 Valitse tactix Bravo laite ja valitse Laiteasetukset.
3 Ota automaattinen lataus käyttöön valitsemalla kytkin.
Tietojen lataaminen manuaalisesti Garmin Connect
Mobileen
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Bluetooth > Synkronoi.
Garmin Connect käyttö tietokoneessa
Jos et ole pariliittänyt tactix Bravo laitetta älypuhelimeen, voit
ladata kaikki suoritustietosi Garmin Connect tilillesi
tietokoneessa.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Wi‑Fi yhteysominaisuudet
®
tactix Bravo laite sisältää Wi‑Fi yhteysominaisuuksia. Garmin
Connect mobiilisovellusta ei tarvita, jos käytät Wi‑Fi yhteyttä.
Suoritusten lataaminen Garmin Connect tilillesi: lähettää
suorituksen automaattisesti Garmin Connect tilillesi heti, kun
suoritus on tallennettu.
Harjoitukset ja harjoitusohjelmat: voit selata ja valita
harjoituksia ja harjoitusohjelmia Garmin Connect sivustossa.
Kun laite käyttää seuraavan kerran Wi‑Fi yhteyttä, tiedostot
lähetetään langattomasti laitteeseen.
Ohjelmistopäivitykset: laite lataa uusimman
ohjelmistopäivityksen, kun Wi‑Fi yhteys on käytettävissä. Voit
asentaa ohjelmistopäivityksen näytön ohjeiden mukaisesti,
kun seuraavan kerran käynnistät laitteen tai avaat sen
lukituksen.
Wi‑Fi yhteyden määrittäminen
1 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start ja lataa
Garmin Express sovellus.
Connect IQ ominaisuudet
Voit lisätä kelloon Connect IQ ominaisuuksia yhtiöltä Garmin ja
muilta palveluntarjoajilta Garmin Connect Mobile sovelluksella.
Voit mukauttaa laitetta kellotauluilla, tietokentillä, widgeteillä ja
sovelluksilla.
Kellotaulut: voit mukauttaa kellon ulkoasua.
Tietokentät: voit ladata uusia tietokenttiä, joissa anturien,
suoritusten ja aiempien suoritusten tiedot näkyvät uudella
tavalla. Voit lisätä Connect IQ tietokenttiä sisäisiin
ominaisuuksiin ja sisäisille sivuille.
Widgetit: näistä näet muun muassa anturitietoja ja ilmoituksia
yhdellä silmäyksellä.
Sovellukset: voit lisätä kelloon vuorovaikutteisia ominaisuuksia,
kuten uusia ulkoilu- ja kuntoilusuoritusten tyyppejä.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen
Ennen kuin voit ladata Connect IQ ominaisuuksia Garmin
Connect Mobile sovelluksesta, sinun on pariliitettävä tactix
Bravo laite älypuhelimeen.
1 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetuksista
Connect IQ -kauppa.
2 Valitse laite tarvittaessa.
3 Valitse Connect IQ ominaisuus.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen
tietokoneella
1
2
3
4
5
Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Siirry osoitteeseen garminconnect.com ja kirjaudu sisään.
Valitse laitteen widgetissä Connect IQ -kauppa.
Valitse Connect IQ ominaisuus ja lataa se.
Seuraa näytön ohjeita.
Widgetit
Laitteessa on esiladattuna widgetejä, joista näet tietoja yhdellä
silmäyksellä. Jotkin widgetit tarvitsevat Bluetooth yhteyden
yhteensopivaan älypuhelimeen.
Jotkin widgetit ovat oletusarvoisesti näkymättömissä. Voit lisätä
ne selattaviin widgeteihin manuaalisesti.
Ilmoitukset: hälyttää älypuhelimen ilmoitusasetusten mukaisesti
esimerkiksi puheluista, tekstiviesteistä ja
yhteisöpalvelusovellusten päivityksistä.
Kalenteri: näyttää tulevat tapaamiset älypuhelimen kalenterista.
Musiikin hallinta: älypuhelimen soittimen hallinta.
Sää: näyttää nykyisen lämpötilan ja sääennusteen.
Oma päivä: näyttää kuluvan päivän aktiivisuuden dynaamisen
yhteenvedon. Tietoja ovat esimerkiksi viimeisin tallennettu
laji, tehominuutit, kiivetyt kerrokset, askeleet ja kulutetut
kalorit.
Aktiivisuuden seuranta: seuraa päivittäistä askelmäärää,
askeltavoitetta, kuljettua matkaa, kulutettuja kaloreita ja
unitilastoja.
Tehominuutit: seuraa keskitasoisista suuritehoisiin suorituksiin
käyttämääsi aikaa, viikon tehominuuttitavoitetta ja
edistymistäsi tavoitetta kohti.
Syke: näyttää nykyisen sykkeesi lyönteinä minuutissa, kuluvan
päivän alimman leposykkeen ja sykekäyrän.
Viimeisin laji: näyttää lyhyen yhteenvedon viimeksi
tallennetusta lajista ja viikon kokonaismatkasta.
13
ABC: näyttää korkeus- ja ilmanpainemittarin sekä kompassin
tiedot yhdessä.
Anturitiedot: näyttää tietoja sisäisestä anturista tai yhdistetystä
ANT+ anturista.
Kompassi: näyttää sähköisen kompassin.
Kartta: osoittaa sijaintisi kartassa.
VIRB säätimet: sisältää kameran säätimet, kun VIRB laite on
pariliitetty tactix Bravo laitteeseen.
Viimeisin suoritus: näyttää lyhyen yhteenvedon viimeksi
tallennetusta suorituksesta, kuten juoksulenkistä, ajosta tai
uintimatkasta.
Kalorit: näyttää kuluvan päivän kaloritiedot.
Golf: näyttää viimeisimmän golfpelin tiedot.
®
Widgetien tarkasteleminen
Laitteessa on esiladattuna useita widgetejä, ja saat lisää, kun
pariliität laitteen älypuhelimeen.
1 Paina kohtaa pitkään missä tahansa näytössä.
Kello ilmestyy näyttöön.
2 Valitse UP tai DOWN.
Laite selaa käytettävissä olevia widgetejä.
3 Jos tallennat suoritusta, voit palata suorituksen tietosivuille
valitsemalla BACK.
4 Voit tarkastella widgetin lisäasetuksia ja -toimintoja
valitsemalla (valinnainen).
Widgetsilmukan mukauttaminen
Voit näyttää, piilottaa tai siirtää widgetsilmukan kohteita.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Widgetit.
3 Valitse widget.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Tila, jos haluat näyttää tai piilottaa widgetin
widgetsilmukassa.
• Valitse Siirrä ylös tai Siirrä alas, jos haluat muuttaa
widgetin sijaintia widgetsilmukassa.
VIRB etäkäyttö
VIRB etäkäyttötoiminnolla voit ohjata VIRB actionkameraa
laitteesta. Osoitteesta www.garmin.com/VIRB voit ostaa VIRB
actionkameran.
VIRB toimintakameran hallinta
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja
on VIRB sarjan käyttöoppaassa. Lisäksi sinun on määritettävä
VIRB widget näkymään widgetsilmukassa (Widgetsilmukan
mukauttaminen, sivu 14).
1 Käynnistä VIRB kamera.
2 Valitse tactix Bravo laitteen kellotaulussa UP tai DOWN, jotta
näet VIRB widgetin.
3 Odota, kun laite muodostaa yhteyden VIRB kameraan.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa videokuvaa valitsemalla .
Videolaskuri tulee näkyviin tactix Bravo näyttöön.
• Voit lopettaa videokuvan tallentamisen valitsemalla .
• Voit ottaa valokuvan valitsemalla DOWN.
Laitteen mukauttaminen
Aktiivisuussovelluksen asetukset
Näillä asetuksilla voit mukauttaa esiladattuja suoritussovelluksia
tarpeidesi mukaan. Voit esimerkiksi mukauttaa tietosivuja ja
14
ottaa käyttöön hälytyksiä ja harjoitteluominaisuuksia. Kaikki
asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa suoritustyypeissä.
Paina UP kohtaa pitkään, valitse Asetukset > Sovellukset ja
valitse suoritus.
Tietonäkymät: voit mukauttaa suorituksen tietonäyttöjä
(Tietonäyttöjen mukauttaminen, sivu 14). Joidenkin
suoritusten yhteydessä voi myös näyttää tai piilottaa kartan
tietonäytön.
Hälytykset: määrittää suoritukselle harjoittelu- tai
navigointihälytyksiä.
Metronomi: toiminto toistaa ääniä tasaiseen tahtiin, jotta voit
parantaa tehoasi harjoittelemalla nopeampaan, hitaampaan
tai tasaisempaan rytmiin (Metronomin käyttäminen, sivu 3).
Auto Lap: määrittää Auto Lap toiminnon asetukset (Auto Lap,
sivu 15).
Auto Pause: määrittää laitteen lopettamaan tietojen
tallentamisen, kun lopetat liikkumisen tai kun vauhtisi laskee
määritetyn nopeuden alapuolelle (Ottaminen käyttöön: Auto
Pause , sivu 16).
Autom. nousu: määrittää laitteen havaitsemaan
korkeusmuutokset automaattisesti sisäisen korkeusmittarin
avulla.
Autom. kerta: määrittää laitteen havaitsemaan laskukerrat
automaattisesti sisäisen kiihtyvyysanturin avulla.
3D-nopeus: laskee nopeuden korkeusmuutosten ja maantason
vaakasuoran liikkeen perusteella (3D-nopeus ja -matka,
sivu 16).
3D-matka: laskee kuljetun matkan korkeusmuutosten ja
maantason vaakasuoran liikkeen perusteella.
Kierros-pain.: voit tallentaa kierroksen tai levon suorituksen
aikana.
Autom. vierit.: voit selata kaikkia suoritustietonäyttöjä
automaattisesti ajastimen aikana (Automaattisen vierityksen
käyttäminen, sivu 16).
GPS: määrittää GPS-antennin tilan (UltraTrac, sivu 16).
Altaan koko: määrittää allasuinnin altaanvälin (Allasuinti,
sivu 4).
Vedon tunnist.: ottaa käyttöön allasuinnin vetojen
tunnistustoiminnon.
Virransäästö: määrittää suorituksen virransäästön
aikakatkaisun (Virransäästön aikakatkaisun asetukset,
sivu 16).
Taustaväri: määrittää suorituksen taustaväriksi mustan tai
valkoisen.
Korostusväri: määrittää suoritusten tehostevärin, jotta erotat
aktiivisen suorituksen paremmin.
Tila: näyttää tai piilottaa suorituksen sovellusluettelossa.
Siirrä ylös: muuttaa suorituksen sijaintia sovellusluettelossa.
Siirrä alas: muuttaa suorituksen sijaintia sovellusluettelossa.
Poista: poistaa suorituksen.
HUOMAUTUS: suoritus poistetaan sovellusluettelosta ja
kaikista käyttäjän määrittämistä suoritusasetuksista. Voit
palauttaa poistetun suorituksen luetteloon palauttamalla
laitteen oletusasetukset (Kaikkien oletusasetusten
palauttaminen, sivu 23).
Nimeä uud.: määrittää suorituksen nimen.
®
®
Tietonäyttöjen mukauttaminen
Voit näyttää, piilottaa ja muuttaa kunkin suorituksen
tietonäyttöjen asettelua ja sisältöä.
1 Paina UP painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Sovellukset.
3 Valitse mukautettava suoritus.
Laitteen mukauttaminen
4 Valitse Tietonäkymät.
5 Valitse mukautettava tietonäyttö.
6 Valitse vaihtoehto:
• Voit ottaa tietonäytön käyttöön tai poistaa sen käytöstä
valitsemalla Tila.
• Voit muuttaa tietonäytön tietokenttien määrää valitsemalla
Asettelu.
• Jos haluat muuttaa kentässä näkyviä tietoja, valitse
kenttä.
Kartan lisääminen suoritukseen
Voit lisätä kartan näytettäväksi suorituksen tietonäyttöjen
silmukassa.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Sovellukset.
3 Valitse mukautettava suoritus.
4 Valitse Tietonäkymät > Kartta.
5 Ota kartta käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla Tila.
6 Valitse Suuntaus.
7 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää pohjoisen sivun yläreunassa valitsemalla
Pohjoinen ylös.
• Voit näyttää kulkusuunnan sivun yläreunassa valitsemalla
Reitti ylös.
8 Valitsemalla Käytt. sijainnit voit näyttää tai piilottaa
tallennetut sijainnit kartassa.
9 Valitsemalla Autom. zoom voit valita kartan optimaalisen
zoomaustason automaattisesti.
Kun Pois on valittuna, lähennä ja loitonna manuaalisesti.
Hälytykset
Voit määrittää kullekin suoritukselle hälytyksiä, jotka voivat
auttaa saavuttamaan tietyn harjoittelutavoitteen, lisätä
tietoisuuttasi ympäristöstä ja auttaa navigoimaan kohteeseesi.
Jotkin hälytykset ovat käytettävissä vain tietyissä suorituksissa.
Hälytyksiä on kolmea tyyppiä: tapahtumahälytyksiä,
aluehälytyksiä ja toistuvia hälytyksiä.
Tapahtumahälytys: tapahtumahälytys tulee yhden kerran.
Tapahtuma on tietty arvo. Voit esimerkiksi asettaa laitteen
hälyttämään, kun saavut tiettyyn korkeuteen.
Aluehälytys: aluehälytys ilmaisee aina, kun laite on tietyn
arvoalueen ylä- tai alapuolella. Voit esimerkiksi asettaa
laitteen hälyttämään, kun sykkeesi on alle 60 lyöntiä
minuutissa tai yli 210 lyöntiä minuutissa.
Toistuva hälytys: toistuva hälytys käynnistyy aina, kun laite
tallentaa tietyn arvon tai arvovälin. Voit esimerkiksi asettaa
laitteen hälyttämään aina 30 minuutin välein.
Hälytyksen
nimi
Hälytystyyppi
Kuvaus
Askeltiheys
Alue
Voit määrittää poljinnopeuden
minimi- ja maksimiarvot.
Kalorit
Tapahtuma,
toistuva
Voit asettaa kalorimäärän.
Mukautettu
Toistuva
Voit valita valmiin ilmoituksen tai
luoda mukautetun ilmotuksen ja
valita hälytystyypin.
Matka
Toistuva
Voit määrittää matkavälin.
Korkeus
Alue
Voit määrittää minimi- ja maksimikorkeusarvot.
Syke
Alue
Voit määrittää minimi- ja maksimisykearvot tai sykealueen
muutokset. Katso kohtia Tietoja
sykealueista, sivu 7 ja Sykealuelaskenta, sivu 7.
Laitteen mukauttaminen
Hälytyksen
nimi
Hälytystyyppi
Kuvaus
Tahti
Alue
Voit määrittää minimi- ja maksimitahtiarvot.
Virta
Alue
Voit määrittää korkean tai matalan
voimatason.
Juoksu/Kävely
Toistuva
Voit määrittää ajoitetut kävelytauot
säännöllisin välein.
Nopeus
Alue
Voit määrittää nopeuden minimi- ja
maksimiarvot.
Aika
Tapahtuma,
toistuva
Voit määrittää aikavälin.
Hälytyksen määrittäminen
1 Paina UP painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Sovellukset.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse Hälytykset.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä suoritukselle uuden hälytyksen valitsemalla
Lisää uusi.
• Voit muokata aiemmin luotua hälytystä valitsemalla
hälytyksen nimen.
6 Valitse tarvittaessa hälytyksen tyyppi.
7 Valitse alue ja syötä hälytykselle minimi- ja maksimiarvot tai
mukautettu arvo.
8 Ota hälytys tarvittaessa käyttöön.
Tapahtumahälytyksille ja toistuville hälytyksille näkyviin tulee
ilmoitus aina, kun saavutat hälytyksen arvon. Aluehälytyksille
näkyviin tulee ilmoitus aina, kun ylität tai alitat määritetyn alueen
(minimi- ja maksimiarvot).
Auto Lap
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan
Auto Lap toiminnolla voit merkitä kierroksen automaattisesti
tiettyyn etäisyyteen. Tämän ominaisuuden avulla voit helposti
vertailla tehoa suorituksen eri osissa (esimerkiksi 1 mailin tai 5
kilometrin välein).
1 Paina UP painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Sovellukset.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse Auto Lap.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Auto Lap voit ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä Auto Lap toiminnon.
• Valitsemalla Autom. matka voit muuttaa kierrosten välistä
matkaa.
Aina kun kierros tulee täyteen, näyttöön tulee ilmoitus, jossa
näkyy kyseisen kierroksen aika. Lisäksi laite antaa äänimerkin
tai värisee, jos viestiäänet ovat käytössä (Järjestelmäasetukset,
sivu 17).
Tarvittaessa voit mukauttaa tietosivuja näyttämään lisätietoja
kierroksista (Tietonäyttöjen mukauttaminen, sivu 14).
Kierroshälytysviestin mukauttaminen
Voit mukauttaa yhtä tai kahta kierroshälytysviestissä näkyvää
tietokenttää.
1 Paina UP painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Sovellukset.
3 Valitse suoritus.
15
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse Auto Lap > Kierroshälytys.
5 Muuta tietokenttää valitsemalla se.
6 Valitse Esikatselu (valinnainen).
Ottaminen käyttöön: Auto Pause
®
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos suoritus
sisältää liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on
pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Sovellukset.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse Auto Pause.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pysäytettynä voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt.
• Valitsemalla Mukaut. voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun tahtisi tai nopeutesi laskee tietyn
arvon alle.
Automaattisen nousun ottaminen käyttöön
Automaattinen nousu -toiminto havaitsee korkeusmuutokset
automaattisesti. Voit käyttää sitä esimerkiksi kiipeilyn,
patikoinnin, juoksun tai pyöräilyn aikana.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Sovellukset.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse Autom. nousu > Tila > Käytössä.
5 Valitsemalla Juoksunäyttö voit määrittää juoksun aikana
näkyvät tietonäytöt.
6 Valitsemalla Nousunäyttö voit määrittää kiipeilyn aikana
näkyvät tietonäytöt.
Tarvittaessa
voit määrittää näytön värit muuttumaan
7
käänteisiksi, kun tilaa vaihdetaan, valitsemalla Käännä värit.
8 Valitsemalla Pystynopeus voit määrittää nousutahdin ajan
kuluessa.
9 Valitsemalla Tilan vaihto voit määrittää, miten nopeasti laite
vaihtaa tilaa.
3D-nopeus ja -matka
Voit määrittää 3D-nopeuden ja -matkan, jotta nopeutesi ja
matkasi lasketaan sekä korkeusmuutosten että maantason
vaakasuoran liikkeen perusteella. Voit käyttää sitä esimerkiksi
hiihtämisen, kiipeilyn, navigoinnin, patikoinnin, juoksun tai
pyöräilyn aikana.
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Automaattisella vierityksellä voit katsoa kaikki
suoritustietonäytöt, kun ajanotto on käynnissä.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Sovellukset.
3 Valitse suoritus.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
suorituksissa.
4 Valitse Autom. vierit..
5 Valitse näyttönopeus.
16
UltraTrac
UltraTrac toiminto on GPS-asetus, joka tallentaa jälkipisteet ja
anturitiedot tavallista harvemmin. UltraTrac toiminnon
käyttöönotto lisää akun kestoa, mutta heikentää tallennettujen
suoritusten laatua. UltraTrac ominaisuutta tulee käyttää
suorituksissa, jotka edellyttävät pitkäkestoista akkua ja joissa
usein toistuvat anturitietojen päivitykset eivät ole tärkeitä.
Virransäästön aikakatkaisun asetukset
Aikakatkaisuasetukset vaikuttavat siihen, miten kauan laite
pysyy harjoitustilassa esimerkiksi silloin, kun odotat kilpailun
alkamista. Paina UP kohtaa pitkään, valitse Asetukset >
Sovellukset ja valitse suoritus. Voit muuttaa suorituksen
aikakatkaisua valitsemalla Virransäästö.
Normaali: määrittää laitteen siirtymään virtaa säästävään
kellotilaan, kun sitä ei ole käytetty 5 minuuttiin.
Pidennetty: määrittää laitteen siirtymään virtaa säästävään
kellotilaan, kun sitä ei ole käytetty 25 minuuttiin.
Pidennetyssä tilassa akun kesto latausten välillä voi lyhentyä.
Lap-painikkeen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä
Ottamalla käyttöön Kierros-pain.-asetuksen voit tallentaa
kierroksen tai levon suorituksen aikana LAP-painikkeella.
Poistamalla Kierros-pain.-asetuksen käytöstä voit estää
kierrosten tallentamisen suorituksen aikaisten tahattomien
painallusten vuoksi.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Sovellukset.
3 Valitse suoritus.
4 Valitse Kierros-pain..
Lap-painikkeen tilaksi vaihtuu nykyisen asetuksen mukaan
Käytössä tai Pois.
Kellotauluasetukset
Voit mukauttaa kellotaulun ulkoasua valitsemalla asettelun, värit
ja lisätiedot. Voit myös ladata mukautettuja kellotauluja Connect
IQ kaupasta.
Kellotaulun mukauttaminen
Ennen kuin voit aktivoida Connect IQ kellotaulun, sinun on
asennettava kellotaulu Connect IQ kaupasta (Connect IQ
ominaisuudet, sivu 13).
Voit mukauttaa kellotaulun tietoja ja ulkoasua tai aktivoida
asennetun Connect IQ kellotaulun.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Kellotaulu > Tyyppi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit aktivoida esiladatun digitaalisen kellotaulun
valitsemalla Digitaalinen.
• Voit aktivoida esiladatun analogisen kellotaulun
valitsemalla Analoginen.
• Voit aktivoida asennetun Connect IQ kellotaulun
valitsemalla sen nimen.
4 Jos käytät esiladattua kellotaulua, valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa taustavärin valitsemalla Taustaväri.
• Voit lisätä digitaaliseen kellotauluun korostusvärin tai
vaihtaa sitä valitsemalla Korostusväri.
• Voit muuttaa digitaalisen kellotaulun numeroiden tyyliä
valitsemalla Asettelu.
• Voit muuttaa analogisen kellotaulun osoittimien tyyliä
valitsemalla Osoittimet.
• Voit muuttaa analogisen kellotaulun numeroiden tyyliä
valitsemalla Tausta.
Laitteen mukauttaminen
• Voit muuttaa kellotaulussa näkyviä tietoja valitsemalla
Lisätiedot.
5 Voit esikatsella kellotaulun vaihtoehtoja valitsemalla UP tai
DOWN.
6 Voit tallentaa valinnan valitsemalla .
Antureiden asetukset
Kompassin asetukset
Paina UP-painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Tunnistimet
> Kompassi.
Kalibroi: voit kalibroida kompassianturin manuaalisesti
(Kompassin kalibroiminen manuaalisesti, sivu 17).
Näyttö: asettaa kompassin suuntiman kirjaimiksi, asteiksi tai
milliradiaaneiksi.
Pohjoisen viite: asettaa kompassin pohjoisen viitteen
(Pohjoisen viitteen määrittäminen, sivu 17).
Tila: määrittää kompassin käyttämään ainoastaan sähköanturin
tietoja (Käytössä), sekä GPS-osan että sähköanturin tietoja
liikkeellä (Automaattinen) tai ainoastaan GPS-tietoja (Pois).
Kompassin kalibroiminen manuaalisesti
HUOMAUTUS
Kalibroi sähköinen kompassi ulkona. Älä seiso lähellä kohteita,
jotka vaikuttavat magneettikenttiin, kuten ajoneuvot,
rakennukset ja jännitelinjat, jotta suuntima olisi mahdollisimman
tarkka.
Laitteesi on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvona
automaattista kalibrointia. Voit kalibroida kompassin
manuaalisesti, jos se ei toimi kunnolla esimerkiksi pitkien
siirtymien tai voimakkaiden lämpötilanvaihteluiden jälkeen.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Tunnistimet > Kompassi > Kalibroi >
Käynnistä.
3 Seuraa näytön ohjeita.
VIHJE: tee ranteella pientä kahdeksikkoa, kunnes näet
ilmoituksen.
Pohjoisen viitteen määrittäminen
Voit määrittää suuntimatietojen laskennassa käytettävän
suuntaviitteen.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Tunnistimet > Kompassi > Pohjoisen
viite.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asettaa viitteeksi maantieteellisen pohjoisen,
valitse Tosi.
• Jos haluat asettaa sijaintisi magneettisen deklinaation
automaattisesti, valitse Magneettinen.
• Jos haluat asettaa viitteeksi karttapohjoisen (000º), valitse
Ruudukko.
• Jos haluat asettaa erantoarvon manuaalisesti, valitse
User, anna eranto ja valitse Valmis.
Korkeusmittariasetukset
Paina UP-painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Tunnistimet
> Korkeusmittari.
Aut. kalibr.: korkeusmittari kalibroituu joka kerta, kun GPSjäljitys otetaan käyttöön.
Kalibroi: voit kalibroida korkeusmittarin tunnistimen
manuaalisesti.
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen
Laite on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvoisesti
automaattista kalibrointia GPS-lähtöpisteessä. Voit kalibroida
barometrisen korkeusmittarin manuaalisesti, jos tiedät oikean
korkeuden.
Laitteen mukauttaminen
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Tunnistimet > Korkeusmittari.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit kalibroida automaattisesti GPS-aloituspisteestä
valitsemalla Aut. kalibr. > Käytössä.
• Voit antaa nykyisen korkeuden valitsemalla Kalibroi.
Ilmanpainemittarin asetukset
Paina UP-painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Tunnistimet
> Ilmanpainemittari.
Käyrä: määrittää kartan aika-asteikon ilmanpainemittarin
widgetissä.
Myrskyhälytys: määrittää ilmanpaineen muutoksen, joka
laukaisee myrskyhälytyksen.
Navigointiasetukset
Voit mukauttaa kartan ominaisuuksia ja ulkoasua navigoitaessa
määränpäähän.
Kartan ominaisuuksien mukauttaminen
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Navigointi > Tietonäkymät.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Kartta voit ottaa kartan käyttöön tai poistaa
sen käytöstä.
• Valitsemalla Opas voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
opasnäytön, jossa näkyvää kompassin suuntimaa tai
reittiä voit seurata navigoidessasi.
• Valitse lisättävä, poistettava tai mukautettava näyttö.
Kulkusuunnan ilmaisimen määrittäminen
Voit määrittää kulkusuunnan ilmaisimen, joka näkyy
tietonäkymissä navigoinnin aikana. Ilmaisin osoittaa
tavoitekulkusuuntaan.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Navigointi > Heading Bug.
Järjestelmäasetukset
Paina UP-painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Järjestelmä.
Käyttäjäprofiili: voit tarkastella ja mukauttaa omia tilastoja
(Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 6).
Pikanäppäimet: voit määrittää laitteen painikkeisiin
pikavalintoja.
Tekstin kieli: määrittää laitteen näyttökielen.
Aika: muuttaa aika-asetuksia (Aika-asetukset, sivu 18).
Taustavalo: muuttaa taustavaloasetuksia (Taustavaloasetukset,
sivu 18).
Äänet: määrittää laitteen äänet, kuten näppäinäänet, hälytykset
ja värinän.
Yksikkö: määrittää laitteen mittayksikön (Mittayksiköiden
muuttaminen, sivu 18).
GLONASS: GLONASS-järjestelmä parantaa suorituskykyä
haastavissa ympäristöissä ja nopeuttaa paikannusta. Sekä
GPS- että GLONASS-vaihtoehdon käyttäminen voi lyhentää
akunkestoa enemmän kuin pelkän GPS-vaihtoehdon
käyttäminen.
Sijainnin muoto: määrittää maantieteellisen sijainnin muodon ja
datumin asetukset.
Muoto: määrittää yleiset muotoasetukset, kuten suoritusten
aikana näkyvän tahdin ja nopeuden sekä viikon ensimmäisen
päivän.
Tiedon tallennus: määrittää, miten laite tallentaa suoritustietoja.
Älykäs-tallennusvaihtoehto (oletus) mahdollistaa tavallista
pidempien suoritustallenteiden tallentamisen. Joka sekunti 17
tallennusvaihtoehto tallentaa yksityiskohtaiset tiedot, mutta ei
välttämättä tallenna pitkäkestoisia suorituksia kokonaan.
USB-tila: määrittää laitteen käyttämään massamuistitilaa tai
Garmin tilaa, kun se liitetään tietokoneeseen.
Palauta oletusarvot: voit nollata käyttäjätiedot ja asetukset
(Kaikkien oletusasetusten palauttaminen, sivu 23).
Ohjelmistopäivitys: voit asentaa sovelluksella Garmin Express
ladattuja ohjelmistopäivityksiä.
Tietoja: näyttää laite-, ohjelmisto- ja käyttöoikeustiedot.
3 Käytä sykevyötä Garmin logo ylöspäin.
Aika-asetukset
Paina UP-painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Järjestelmä
> Aika.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aseta aika: määrittää laitteen aikavyöhykkeen. Automaattinenvalinta määrittää aikavyöhykkeen automaattisesti GPSsijaintisi mukaan.
Aika: voit muuttaa aikaa, jos Manuaalinen on valittu.
Taustavaloasetukset
Paina UP-painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Järjestelmä
> Taustavalo.
Tila: määrittää taustavalon syttymään manuaalisesti tai
automaattisesti. Automaattinen-asetuksella voit määrittää
painikkeiden, hälytysten ja eleiden taustavalon erikseen.
HUOMAUTUS: kun määrität Ele-asetukseksi Käytössä,
taustavalo syttyy, kun nostat ja käännät käsivarttasi ja katsot
rannettasi.
Aikakatkaisu: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Kirkkaus: määrittää taustavalon kirkkauden.
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa matkan, tahdin ja nopeuden, korkeuden, painon,
pituuden ja lämpötilan mittayksiköitä.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Yksikkö.
3 Valitse mittatyyppi.
4 Valitse mittayksikkö.
ANT+ anturit
Laite sopii yhteen näiden langattomien ANT+ lisävarusteiden
kanssa.
• Sykemittari, kuten HRM-Run™ (Sykevyön asettaminen
paikalleen, sivu 18)
• Pyörän nopeus- ja poljinanturi (Valinnaisen pyörän nopeustai poljinanturin käyttäminen, sivu 19)
• Jalka-anturi (Jalka-anturi, sivu 19)
• Voima-anturi, kuten Vector™
• tempe™ langaton lämpötila-anturi (tempe, sivu 19)
Lisätietoja lisätunnistimien yhteensopivuudesta ja hankkimisesta
on osoitteessa http://buy.garmin.com.
Sykevyön asettaminen paikalleen
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella. Sen pitäisi
olla niin lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan suorituksen ajan.
1 Voit tarvittaessa kiinnittää jatkohihnan sykevyöhön.
2 Kostuta sykevyön taustapuolen elektrodit À, jotta sykevyö
saa hyvän kontaktin ihoon.
18
Lenkin Á ja hakasen  muodostaman kiinnityskohdan pitäisi
olla oikean kylkesi puolella.
4 Kierrä sykevyö rintakehän ympärille ja liitä päät yhteen.
HUOMAUTUS: varmista, että tunniste ei taitu.
Kun sykevyö on paikallaan, se aktivoituu ja alkaa lähettää
tietoja.
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
• Kostuta elektrodit ja kosketuspinnat (jos käytettävissä)
uudelleen.
• Kiristä hihna rintakehäsi ympärille.
• Lämmittele 5 - 10 minuuttia.
• Noudata hoito-ohjeita (Sykevyön huoltaminen, sivu 23).
• Käytä puuvillaista paitaa tai kastele hihnan molemmat puolet
perusteellisesti.
Synteettiset kankaat, jotka hankaavat tai lepattavat sykevyötä
vasten, voivat muodostaa staattista sähköä, joka häiritsee
sykesignaaleja.
• Siirry kauemmas kohteista, jotka voivat häiritä sykevyön
toimintaa.
Häiriöitä voivat aiheuttaa voimakkaat sähkömagneettiset
kentät, jotkin 2,4 GHz:n langattomat anturit, voimajohdot,
sähkömoottorit, uunit, mikroaaltouunit, 2,4 GHz:n langattomat
puhelimet ja langattoman lähiverkon tukiasemat.
ANT+ anturien pariliitos
Kun yhdistät anturin ensimmäisen kerran laitteeseen
langattomalla ANT+ tekniikalla, sinun on pariliitettävä laite ja
anturi. Pariliitoksen jälkeen laite yhdistää anturiin
automaattisesti, kun aloitat toiminnon ja anturi on aktiivinen ja
alueella.
HUOMAUTUS: jos laitteen mukana toimitettiin sykemittari, se ja
laite on jo pariliitetty.
1 Jos pariliität sykemittaria, aseta se paikalleen (Sykevyön
asettaminen paikalleen, sivu 18).
Sykemittari ei lähetä eikä vastaanota tietoja, ennen kuin olet
asettanut sen paikalleen.
2 Tuo laite enintään 3 m (10 jalan) päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 m (33 jalan) päässä muista ANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
3 Paina UP-painiketta pitkään.
4 Valitse Asetukset > Tunnistimet > Lisää uusi.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Etsi kaikki.
• Valitse anturin tyyppi.
ANT+ anturit
Kun tunnistin on liitetty laitteeseesi, tunnistimen tila muuttuu
Hakee-tilasta Yhdistetty-tilaan. Anturin tiedot ovat tietosivuilla
tai mukautetussa tietokentässä.
Valinnaisen pyörän nopeus- tai poljinanturin
käyttäminen
Yhteensopivasta pyörän nopeus- tai poljinanturista voi lähettää
tietoja laitteeseen.
• Pariliitä anturi ja laite (ANT+ anturien pariliitos, sivu 18).
• Päivitä kuntoilukäyttäjän profiilitietosi (Käyttäjäprofiilin
määrittäminen, sivu 6).
• Määritä renkaan koko (Renkaan koko ja ympärysmitta,
sivu 26).
• Lähde matkaan (Lähteminen pyörälenkille, sivu 4).
Jalka-anturi
Laite on yhteensopiva jalka-anturin kanssa. Jalka-anturin avulla
voit tallentaa tahti- ja matkatietoja GPS-ominaisuuden
käyttämisen sijasta, kun harjoittelet sisätiloissa tai GPS-signaali
on heikko. Jalka-anturi on valmiustilassa ja valmis lähettämään
tietoja (kuten sykevyö).
Kun jalka-anturi on ollut 30 minuuttia käyttämättä, se kytkeytyy
pois toiminnasta säästääkseen paristoa. Kun pariston virta on
vähissä, siitä näkyy ilmoitus laitteessa. Pariston käyttöaikaa on
jäljellä noin viisi tuntia.
Jalka-anturin kalibroinnin parantaminen
Ennen laitteen kalibrointia sinun on haettava GPS-signaaleja ja
pariliitettävä laite jalka-anturiin (ANT+ anturien pariliitos,
sivu 18).
Jalka-anturi kalibroituu itsestään, mutta voit parantaa nopeus- ja
matkatietoja juoksemalla muutaman kerran ulkona käyttäen
GPS-toimintoa.
1 Seiso ulkona 5 minuutin ajan paikassa, josta on hyvä
näkyvyys taivaalle.
2 Aloita juoksusuoritus.
3 Juokse radalla pysähtymättä 10 minuutin ajan.
4 Lopeta suoritus ja tallenna se.
Jalka-anturin kalibrointiarvo muuttuu tarvittaessa
tallennettujen tietojen perusteella. Jalka-anturia ei yleensä
tarvitse kalibroida uudelleen, ellei juoksutyyli muutu.
Jalka-anturin kalibroiminen manuaalisesti
Ennen laitteen kalibrointia sinun on pariliitettävä laite jalkaanturiin (ANT+ anturien pariliitos, sivu 18).
Manuaalinen kalibrointi on suositeltava, jos tiedät
kalibrointitekijän. Tiedät ehkä kalibrointitekijän, jos olet
kalibroinut jalka-anturin toisen Garmin tuotteen kanssa.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Tunnistimet.
3 Valitse jalka-anturi.
4 Valitse Kalibrointi tekijä > Aseta arvo.
5 Säädä kalibrointitekijää:
• Lisää kalibrointitekijää, jos matka on liian lyhyt.
• Vähennä kalibrointitekijää, jos matka on liian pitkä.
Jalka-anturin nopeuden ja matkan asettaminen
Pariliitä laite jalka-anturiin, jotta voit mukauttaa jalka-anturin
nopeutta ja matkaa (ANT+ anturien pariliitos, sivu 18).
Voit määrittää laitteen laskemaan tahdin ja matkan jalka-anturin
tietojen perusteella GPS-tietojen sijasta.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Tunnistimet.
3 Valitse jalka-anturi.
ANT+ anturit
4 Valitse Nopeus.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Sisätilat, kun harjoittelet ilman GPS-ominaisuutta,
tavallisesti sisätiloissa.
• Valitse Aina, jos haluat käyttää jalka-anturin tietoja aina
GPS-asetuksesta riippumatta.
tempe
tempe on langaton ANT+ lämpötila-anturi. Voit kiinnittää anturin
hihnaan tai lenkkiin niin, että se on kosketuksissa ympäröivän
ilman kanssa ja pystyy antamaan tarkkoja lämpötilatietoja. Sinun
täytyy muodostaa pariliitos tempe laitteen ja laitteesi välille, jotta
tempe näyttää lämpötilatietoja.
Juoksun dynamiikka
Voit käyttää yhteensopivaa tactix Bravo laitetta, joka on
pariliitetty HRM-Run lisävarusteeseen, kun haluat reaaliaikaista
palautetta juoksutavastasi. Jos tactix Bravo laitteen mukana
toimitettiin HRM-Run lisävaruste, laitteet on jo pariliitetty.
HRM-Run lisävarusteen moduulissa on kiihtyvyysmittari, joka
mittaa ylävartalon liikkeitä ja laskee sen perusteella kuudenlaisia
juoksun metriikoita.
Askeltiheys: askeltiheys tarkoittaa askelten määrää minuutissa.
Se näyttää askelten kokonaismäärää (oikea ja vasen
yhteenlaskettuna).
Pystysuuntainen liikehdintä: pystysuuntainen liikehdintä
tarkoittaa juoksun joustavuutta. Se näyttää ylävartalon
pystysuuntaisen liikkeen kullakin askeleella senttimetreinä.
Maakosketuksen kesto: maakosketuksen kesto tarkoittaa
aikaa, jonka olet maassa juostessasi kunkin askeleen
kohdalla. Se mitataan millisekunteina.
HUOMAUTUS: maakosketuksen kesto ei ole käytettävissä
kävelyn aikana.
Maakosketuksen keston tasapaino: maakosketuksen keston
tasapaino näyttää juoksun aikaisen maakosketuksen keston
vasemman ja oikean jalan tasapainon. Se mitataan
prosentteina. Arvo voi olla esimerkiksi 53,2, ja sen vierellä on
nuoli vasemmalle tai oikealle.
Askeleen pituus: askeleen pituus on kahden maakosketuksen
väli. Se mitataan metreinä.
Pystysuhde: Pystysuhde on pystysuuntaisen liikehdinnän
suhde askeleen pituuteen. Se mitataan prosentteina.
Juoksutapa on tavallisesti sitä parempi, mitä pienempi luku
on.
Harjoittelu juoksun dynamiikkatietojen avulla
Ennen kuin voit tarkastella juoksun dynamiikkatietoja, sinun on
asetettava HRM-Run lisävaruste paikalleen ja pariliitettävä se
laitteen kanssa (ANT+ anturien pariliitos, sivu 18). Jos tactix
Bravo laitteen mukana toimitettiin lisävaruste, laitteet on jo
pariliitetty, ja tactix Bravo on määritetty näyttämään juoksun
dynamiikkatiedot.
1 Valitse vaihtoehto:
• Jos HRM-Run lisävaruste ja tactix Bravo laite on jo
pariliitetty, siirry vaiheeseen 8.
• Jos HRM-Run lisävarustetta ja tactix Bravo laitetta ei ole
vielä pariliitetty, katso läpi kaikki vaiheet.
2 Paina UP-painiketta pitkään.
3 Valitse Asetukset > Sovellukset.
4 Valitse suoritus.
5 Valitse Tietonäkymät.
6 Valitse juoksun dynamiikan tietonäyttö.
HUOMAUTUS: juoksun dynamiikkanäytöt eivät ole
käytettävissä kaikissa suorituksissa.
7 Valitse Tila > Käytössä.
19
8 Lähde matkaan (Lähteminen lenkille, sivu 3).
9 Voit avata juoksun dynamiikkanäytön ja tarkastella tilastojasi
valitsemalla UP tai DOWN.
Värimittarit ja juoksun dynamiikkatiedot
Juoksun dynamiikkanäytöissä näkyy ensisijaisen dynamiikkatiedon värimittari. Ensisijaisena tietona voi näyttää askeltiheyden,
pystysuuntaisen liikehdinnän, maakosketuksen keston, maakosketuksen keston tasapainon tai pystysuhteen. Värimittarista näet,
miten juoksun dynamiikkatietosi vertautuvat muiden juoksijoiden tietoihin. Värialueet perustuvat prosenttipisteisiin.
Garmin on tutkinut monia kaikentasoisia juoksijoita. Punaisen ja oranssin alueen arvot ovat tavallisia kokemattomille ja hitaille
juoksijoille. Vihreän, sinisen ja violetin alueen arvot ovat tavallisia kokeneille ja nopeille juoksijoille. Kokeneiden juoksijoiden
maakosketuksen kesto on tavallisesti lyhyempi, pystysuuntainen liikehdintä vähäisempää, pystysuhde pienempi ja askeltiheys
suurempi kuin kokemattomammilla juoksijoilla. Pitkien juoksijoiden askeltiheys on kuitenkin tavallisesti hieman pienempi, askeleet
ovat pitempiä ja pystysuuntaista liikehdintää on hieman enemmän kuin kokeneisuus edellyttäisi. Pystysuhde on pystysuuntainen
liikehdintä jaettuna askeleen pituudella. Se ei korreloi juoksijan pituuden kanssa.
HUOMAUTUS: maakosketuksen keston tasapainon värimittari on erilainen (Maakosketuksen keston tasapainotiedot, sivu 20).
Lisätietoja juoksun dynamiikasta on osoitteessa www.garmin.com. Voit etsiä lisätietoja juoksun dynamiikkatietoihin liittyvistä
teorioista ja tulkinnoista tunnetuista juoksujulkaisuista ja -sivustoista.
Värialue
Prosenttipiste alueella Askeltiheyden alue Pystysuuntaisen liikehdinnän alue Pystysuhde Maakosketuksen keston alue
Violetti
>95
>183 askelta/min
<6,1 %
<218 ms
Sininen
70–95
174–183 askelta/min 6,4–8,1 cm
6,1–7,4 %
218–248 ms
Vihreä
30–69
164–173 askelta/min 8,2–9,7 cm
7,5–8,6 %
249–277 ms
Oranssi
5–29
153–163 askelta/min 9,8–11,5 cm
8,7–10,1 %
278–308 ms
Punainen
<5
<153 askelta/min
>10,1 %
>308 ms
<6,4 cm
>11,5 cm
Maakosketuksen keston tasapainotiedot
Maakosketuksen keston tasapaino mittaa juoksun symmetrisyyttä ja näkyy prosenttiosuutena maakosketuksen kestosta. Jos
maakosketuksen keston tasapaino on esimerkiksi 51,3 %, ja siinä on vasemmalle osoittava nuoli, juoksijan vasen jalka koskettaa
maata enemmän kuin oikea. Jos tietonäytössä näkyy kaksi lukua, kuten 48–52, 48 % tarkoittaa vasenta jalkaa ja 52 % oikeaa.
Värialue
Punainen
Oranssi
Vihreä
Oranssi
Punainen
Symmetrisyys
Heikko
Kohtalainen
Hyvä
Kohtalainen
Heikko
Muiden juoksijoiden prosenttiosuus 5 %
25 %
40 %
25 %
5%
Maakosketuksen keston tasapaino
50,8–52,2 % V 50,7 % V–50,7 % O 50,8–52,2 % O >52,2 % O
>52,2 % V
Juoksun dynamiikkatietojen kehitys- ja testaustyön aikana Garmin tiimi havaitsi joillakin juoksijoilla yhteyden vammojen ja tavallista
suuremman epätasapainon välillä. Monien juoksijoiden maakosketuksen keston tasapaino poikkeaa arvosta 50–50 ylä- ja
alamäissä. Useimmat juoksuvalmentajat ovat sitä mieltä, että symmetrinen juoksutapa on hyvä. Parhaiden juoksijoiden askeleet
ovat tavallisesti nopeita ja tasapainoisia.
Voit tarkastella värimittaria tai tietonäyttöä juoksun aikana tai yhteenvetoa Garmin Connect tililläsi juoksun jälkeen. Kuten muutkin
juoksun dynamiikkatiedot, maakosketuksen keston tasapaino on määrällinen mittaus, jonka avulla voit arvioida juoksutapaasi.
Ennusteessa oletetaan myös, että olet harjoitellut
Vinkkejä puuttuvia juoksun dynamiikkatietoja varten
asianmukaisesti kilpailua varten.
Jos juoksun dynamiikkatiedot eivät näy, kokeile näitä vinkkejä.
Palautumisohjaus:
palautumisohjaus näyttää, miten pitkän ajan
• Varmista, että HRM-Run lisävaruste on käytössäsi.
kuluttua olet täysin palautunut ja valmis seuraavaan
Jos lisävarusteessa voi käyttää juoksun dynamiikkatietoja,
vaativaan harjoitukseen.
sen moduulin etupuolella näkyy .
Stressitaso: stressitasolla mitataan sykkeen vaihtelua, kun
• Pariliitä HRM-Run lisävaruste ja tactix Bravo laite uudelleen
seisot paikallasi 3 minuutin ajan. Se osoittaa
ohjeiden mukaisesti.
kokonaiskuormituksesi. Asteikko on 1 - 100, ja kuormitus on
• Jos juoksun dynamiikkatietojen näytössä näkyy vain nollia,
sitä pienempi, mitä pienemmät pisteet ovat.
varmista, että sykevyö on oikein päin.
Suoritustaso: suoritustaso on reaaliaikainen arvio 6 - 20
HUOMAUTUS: maakosketuksen kesto ja tasapaino näkyvät
minuutin suorituksen jälkeen. Sen voi lisätä tietokentäksi,
ainoastaan juostaessa. Kestoa ei lasketa kävelyn aikana.
jotta voit tarkastella suoritustasoasi loppusuorituksen ajan.
Se vertaa reaaliaikaista kuntoasi keskikuntotasoosi.
Fysiologiset mittaukset
Anaerobinen kynnys: anaerobinen kynnys on piste, jossa
Näihin fysiologisiin mittauksiin tarvitaan yhteensopiva
lihakset alkavat väsyä nopeasti. Laite mittaa anaerobisen
sykemittari. Mittaukset ovat arvioita, joiden avulla voit seurata ja
kynnyksen sykkeen ja tahdin perusteella.
analysoida harjoituksiasi ja kilpailusuorituksiasi. Arviot tuottaa ja
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista
niitä tukee Firstbeat.
Maksimaalinen
hapenottokyky on enimmäismäärä (millilitroina)
HUOMAUTUS: ennuste saattaa näyttää ensin väärältä. Laite
happea,
jonka
voit
käyttää minuutissa painokiloa kohti
oppii tehosi vähitellen muutaman suorituksen kuluessa.
huipputasollasi. Lyhyesti sanottuna maksimaalinen
Maksimaalinen hapenottokyky: maksimaalinen hapenottokyky
hapenottokyky ilmaisee suorituskykyä ja voi parantua kunnon
on enimmäismäärä (millilitroina) happea, jonka voit käyttää
kasvaessa. tactix Bravo laitteessa on erilliset maksimaalisen
minuutissa painokiloa kohti huipputasollasi.
hapenottokyvyn arviot juoksua ja pyöräilyä varten. Voit näyttää
Kilpailuajan ennusteet: laite näyttää tavoiteajan nykyisen
maksimaalisen hapenottokyvyn arvion pyöräilyä varten
kuntosi perusteella hyödyntämällä maksimaalisen
käyttämällä Garmin laitetta pariliitetyn yhteensopivan syke- ja
hapenottokyvyn arviota ja julkaistuja tietolähteitä.
voimamittarin kanssa. Voit näyttää maksimaalisen
20
ANT+ anturit
hapenottokyvyn arvion juoksua varten käyttämällä Garmin
laitetta pariliitetyn yhteensopivan sykemittarin kanssa.
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvio näkyy lukuna ja kohtana
värimittarissa.
HUOMAUTUS: ennusteet saattavat näyttää ensin vääriltä. Laite
oppii juoksutehosi vähitellen.
1 Aseta sykemittari paikalleen ja lähde juoksulenkille.
2 Paina UP-painiketta pitkään.
3 Valitse Omat tilastot > Kilpailuennuste.
Näet kilpailuajan ennusteen 5 ja 10 kilometrille,
puolimaratonille ja maratonille.
Palautumisohjaus
Violetti
Ylivertainen
Sininen
Erinomainen
Vihreä
Hyvä
Oranssi
Kohtalainen
Punainen
Heikko
Maksimaalisen hapenottokyvyn ja analyysin tiedot toimitetaan
yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on liitteessä
(Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset, sivu 26) ja
osoitteessa www.CooperInstitute.org.
®
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
juoksua varten
Ennen kuin voit tarkastella maksimaalisen hapenottokyvyn
arviotasi, sinun on asetettava sykemittari paikalleen ja
pariliitettävä se laitteen kanssa (ANT+ anturien pariliitos,
sivu 18). Jos tactix Bravo laitteen mukana toimitettiin sykemittari,
laitteet on jo pariliitetty. Saat tarkimman arvion määrittämällä
ensin käyttäjäprofiilin (Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 6) ja
maksimisykkeen (Sykealueiden määrittäminen, sivu 7).
HUOMAUTUS: ennuste saattaa näyttää ensin väärältä. Laite
oppii juoksutehosi vähitellen.
1 Juokse vähintään kymmenen minuuttia ulkona.
2 Valitse juoksun jälkeen Tallenna.
3 Paina UP-painiketta pitkään.
4 Valitse Omat tilastot > Maksimaalinen hapenottokyky >
Juoksu.
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
pyöräilyä varten
Tarvitset yhteensopivan sykemittarin ja voimamittarin, jotta voit
tarkastella maksimaalisen hapenottokyvyn arviotasi.
Voimamittari on pariliitettävä tactix Bravo laitteeseen (ANT+
anturien pariliitos, sivu 18). Saat tarkimman arvion määrittämällä
ensin käyttäjäprofiilin (Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 6) ja
maksimisykkeen (Sykealueiden määrittäminen, sivu 7).
HUOMAUTUS: ennuste saattaa näyttää ensin väärältä. Laite
oppii pyöräilytehosi vähitellen.
1 Aja ulkona tasaisesti ja tehokkaasti vähintään 20 minuutin
ajan.
2 Valitse ajon jälkeen Tallenna.
3 Valitse > Omat tilastot > Maksimaalinen hapenottokyky
> Pyöräily.
Kilpailuajan ennusteen näyttäminen
Ennen kuin voit näyttää kilpailuajan ennusteen (vain juoksu),
sinun on asetettava sykemittari paikalleen ja pariliitettävä se
laitteeseen. Saat tarkimman arvion määrittämällä ensin
käyttäjäprofiilin (Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 6) ja
maksimisykkeen (Sykealueiden määrittäminen, sivu 7).
Laite näyttää tavoiteajan nykyisen kuntosi perusteella
hyödyntämällä maksimaalisen hapenottokyvyn arviota (Tietoja
maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista, sivu 20) ja julkaistuja
tietolähteitä. Ennusteessa oletetaan myös, että olet harjoitellut
asianmukaisesti kilpailua varten.
ANT+ anturit
Sykemittarin sisältävällä Garmin laitteella voit näyttää, miten
pian olet palautunut täysin ja olet valmis seuraavaan kovaan
harjoitukseen.
Palautumisaika: palautumisaika näkyy heti suorituksen jälkeen.
Laskuri käy, kunnes olet palautunut optimaalisesti seuraavaa
kovaa harjoitusta varten.
Palautumisohjauksen ottaminen käyttöön
Saat tarkimman arvion määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin
(Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 6) ja maksimisykkeen
(Sykealueiden määrittäminen, sivu 7).
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Omat tilastot > Palautumisohjaus > Tila >
Käytössä.
3 Lähde juoksemaan.
Näet suoritustasosi 6 - 20 minuutin kuluessa (Suoritustason
tarkasteleminen, sivu 22).
4 Valitse juoksun jälkeen Tallenna.
Palautumisaika tulee näyttöön. Enimmäisaika on 4 päivää.
Palautussyke
Jos käytät harjoitellessasi sykemittaria, voit tarkistaa
palautussykkeen joka suorituksen jälkeen. Palautussyke on ero
harjoitussykkeen ja sen sykkeen välillä, joka mitataan kahden
minuutin kuluttua suorituksen loppumisesta. Oletetaan, että
pysäytät ajanoton perusjuoksulenkin jälkeen. Sykkeesi on 140.
Kun olet ollut rauhassa tai jäähdytellyt kahden minuutin ajan,
sykkeesi on 90. Palautussykkeesi on 50 (140 miinus 90).
Joissakin tutkimuksissa palautussykettä on käytetty hyvän
sydänterveyden merkkinä. Sydän on sitä terveempi, mitä
suurempi palautussykkeen arvo on.
VIHJE: saat parhaan tuloksen pysähtymällä kahden minuutin
ajaksi, kun laite laskee palautussykkeesi. Voit tallentaa tai hylätä
suorituksen, kun tämä arvo on tullut näyttöön.
Anaerobinen kynnys
Anaerobinen kynnys on harjoituksen teho, jolla maitohappoa
alkaa kertyä verenkiertoon. Juoksun yhteydessä se on arvioitu
ponnistuksen tai tahdin taso. Kun juoksija ylittää kynnyksen, hän
alkaa väsyä yhä nopeammin. Kokeneiden juoksijoiden kynnys
on noin 90 % maksimisykkeestä ja 10 kilometrin tai
puolimaratonin kilpailutahdin välillä. Keskitasoisten juoksijoiden
anaerobinen kynnys on usein paljon alempi kuin 90 %
maksimisykkeestä. Tietoisuus omasta anaerobisesta
kynnyksestä helpottaa tarvittavan harjoittelutehon ja
kilpailutehon arviointia.
Jos tiedät anaerobisen kynnyksen sykearvosi ennestään, voit
määrittää sen käyttäjäprofiilin asetuksista (Sykealueiden
määrittäminen, sivu 7).
Anaerobisen kynnyksen määrittäminen ohjatulla testillä
Ennen kuin voit tehdä ohjatun testin, sinun on asetettava
sykevyö paikalleen ja pariliitettävä se laitteen kanssa (ANT+
anturien pariliitos, sivu 18). Lisäksi tarvitset arvion
maksimaalisesta hapenottokyvystä aiemmalta juoksukerralta
(Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista, sivu 20).
VIHJE: laite tarvitsee muutaman juoksukerran sykemittarin
kanssa, jotta se saa tarkan sykearvon ja maksimaalisen
hapenottokyvyn arvion.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
21
2 Valitse Omat tilastot > Maitohappokynnys > Tee ohjattu
testi.
3 Valitse ulkojuoksuprofiili.
Testiin tarvitaan GPS-toimintoa.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akun kesto
Enintään 6 viikkoa
Vesitiiviys
10 ATM*
Käyttölämpötila -20 - 55 ºC (-4 - 131 ºF)
Suoritustaso
Latauslämpötila 0 - 45 ºC (32 - 113 ºF)
Suorituksen aikana eli esimerkiksi juoksun tai pyöräilyn aikana
suoritustasotoiminto analysoi tahtiasi, sykettäsi ja sykevaihtelua
ja arvioi niiden perusteella reaaliaikaisesti, miten suoriudut
keskimääräiseen kuntotasoosi nähden. Suoritustason arvo on
-20 - +20. Suorituksen ensimmäisten 6 - 20 minuutin aikana laite
näyttää suoritustasosi. Jos arvo on esimerkiksi +5, olet levännyt
ja virkeä ja pystyt hyvään juoksuun tai ajoon. Voit lisätä
suoritustason tietokentäksi harjoitusnäyttöön, jotta voit seurata
tasoasi suorituksen aikana. Suoritustaso voi osoittaa myös
väsymyksen tasoa erityisesti pitkän juoksu- tai ajokerran
lopussa.
HUOMAUTUS: laite tarvitsee muutaman juoksu- tai ajokerran
sykemittarin kanssa, jotta se saa tarkan maksimaalisen
hapenottokyvyn arvion ja oppii juoksu- tai ajokykysi (Tietoja
maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista, sivu 20).
Radiotaajuus
Suoritustason tarkasteleminen
Laite arvioi suoritustasosi syke- ja voimatietojen perusteella. Voit
käyttää ANT+ sykemittaria tai laitetta, joka mittaa sykettä
ranteesta.
1 Pariliitä tarvittaessa ANT+ anturi ja tactix Bravo laite (ANT+
anturien pariliitos, sivu 18).
2 Add Suoritustaso to a data screen (Tietonäyttöjen
mukauttaminen, sivu 14).
3 Lähde juoksemaan tai ajamaan.
Näet suoritustasosi 6 - 20 minuutin kuluessa.
4 Voit seurata suoritustasoasi juoksun tai ajon aikana
vierittämällä näkymän tietonäyttöön.
Stressitaso
Stressitaso perustuu kolmen minuutin testiin, joka tehdään
seisoen paikallaan. tactix Bravo laite analysoi sykevaihtelua ja
määrittää yleisen stressitason sen perusteella. Harjoittelu, uni,
ravinto ja elämän stressaavuus vaikuttavat juoksijan
suorituskykyyn. Stressitason asteikko on 1 - 100, missä 1
tarkoittaa erittäin vähäistä stressiä ja 100 erittäin kovaa stressiä.
Tietoisuus omasta stressitasosta helpottaa arvioitaessa, onko
keho valmis kovaan harjoitteluun vai joogaan.
Stressitason tarkasteleminen
Ennen kuin voit tarkastella stressitasoasi, sinun on asetettava
sykevyö paikalleen, pariliitettävä se laitteen kanssa (ANT+
anturien pariliitos, sivu 18) ja näytettävä stressitasosovellus
sovellusluettelossa (Aktiivisuussovelluksen asetukset, sivu 14).
VIHJE: Garmin suosittelee, että mittaat stressitason päivittäin
suunnilleen samaan aikaan ja samoissa olosuhteissa.
1 Valitse kellossa .
2 Valitse Kuormituspisteet.
3 Valitse .
4 Seiso paikallasi ja lepää 3 minuutin ajan.
Laitteen tiedot
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tietoja, kuten laitetunnusta,
ohjelmistoversiota, säädöstietoja ja käyttöoikeussopimusta.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Tietoja.
22
2,4 GHz
Radioprotokollat Langaton ANT+ tekniikka, Wi‑Fi, Bluetooth Smart
laite
*Laite kestää painetta, joka vastaa 100 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Akun tiedot
Todellinen akunkesto määräytyy sen mukaan, mitä
ominaisuuksia laitteessa on käytössä, kuten aktiivisuuden
seuranta, älypuhelimen ilmoitukset, GPS, sisäiset anturit ja
yhdistetyt ANT+ anturit.
Akunkesto
Tila
Enintään 20 h
Normaali GPS-tila
Enintään 50 h
UltraTrac GPS tila, jossa kahden minuutin
kyselyväli
Enintään 6 viikkoa Kellotila
HRM-Run - tekniset tiedot
Akun tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Akunkesto
1 vuosi (noin 1 h/päivä)
Käyttölämpötila
-10 - 50 °C (14 - 122 °F)
Radiotaajuus/yhteyskäy- 2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
täntö
Vesitiiviys
5 ATM*
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1 Avaa Garmin asema tai -taltio.
2 Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
3 Valitse tiedosto.
4 Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
Laitteen tiedot
Vianmääritys
Päivittäinen askelmäärä ei näy
Päivittäinen askelmäärä nollautuu aina keskiyöllä.
Jos askelmäärän sijasta näkyy viivoja, anna laitteen hakea
satelliittisignaaleja ja asettaa aika automaattisesti.
Lämpötilalukema ei ole tarkka
Kehon lämpötila vaikuttaa sisäisen lämpötila-anturin lukemaan.
Saat tarkimman lämpötilalukeman irrottamalla kellon ranteesta
ja odottamalla 20–30 minuuttia.
Voit myös käyttää valinnaista ulkoista tempe lämpötila-anturia,
jotta näet ympäristön lämpötilan tarkasti käyttäessäsi kelloa.
Laitteen nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava.
1 Paina LIGHT-painiketta vähintään 25 sekunnin ajan.
2 Käynnistä laite painamalla LIGHT-painiketta yhden sekunnin
ajan.
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän määrittämät tiedot
ja toimintohistorian.
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.
1 Paina UP-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Palauta oletusarvot >
Kyllä.
Akun käyttöiän maksimoiminen
Akun käyttöikää voi pidentää monella tavalla.
• Lyhennä taustavalon aikakatkaisua (Taustavaloasetukset,
sivu 18).
• Vähennä taustavalon kirkkautta.
• Käytä harjoituksessa UltraTrac GPS tilaa (UltraTrac, sivu 16).
• Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä, kun et käytä
verkkotoimintoja (Yhteysominaisuudet, sivu 12).
• Kun keskeytät suorituksen pitkäksi ajaksi, käytä jatka
myöhemmin -vaihtoehtoa (Suorituksen lopettaminen, sivu 3).
• Poista aktiivisuuden seuranta käytöstä (Aktiivisuuden
seuranta, sivu 7).
• Käytä Connect IQ kellotaulua, joka ei päivity sekunnin välein.
Käytä esimerkiksi kelloa, jossa ei ole sekuntiosoitinta
(Kellotaulun mukauttaminen, sivu 16).
• Rajoita laitteen näyttämien älypuhelinilmoitusten määrää
(Ilmoitusten hallinta, sivu 12).
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/outdoor.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Älä paina painikkeita veden alla.
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Sykevyön huolto-ohjeet
Sykevyön huoltaminen
HUOMAUTUS
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat heikentää sykevyön kykyä
ilmoittaa tiedot tarkasti.
• Huuhtele sykevyö aina käytön jälkeen.
• Pese sykevyö käsin joka seitsemännen käyttökerran jälkeen
käyttäen pientä määrää mietoa pesuainetta, kuten
astianpesunestettä.
HUOMAUTUS: liian suuri määrä pesuainetta voi vahingoittaa
sykevyötä.
• Älä käsittele sykevyötä pesukoneessa tai kuivaajassa.
• Kun kuivaat sykevyötä, ripusta se roikkumaan tai aseta se
tasaiselle pinnalle.
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot
VAROITUS
Älä irrota vaihdettavaa akkua terävällä esineellä.
Säilytä akku poissa lasten ulottuvilta.
Älä koskaan laita akkuja suuhun. Jos joku on nielaissut akun,
ota yhteys lääkäriin tai paikalliseen myrkytyskeskukseen.
Vaihdettavat nappiparistot saattavat sisältää
perkloraattimateriaalia. Saattaa vaatia erityiskäsittelyä.
Lisätietoja on osoitteessa www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
HUOMIO
Kysy lisätietoja akkujen hävittämisestä paikallisesta
jätehuollosta.
Sykevyön pariston vaihtaminen
1 Poista suojus À sykevyön moduulin päältä.
2 Irrota ristipääruuvitaltalla (00) moduulin etupuolella olevat
neljä ruuvia.
3 Irrota kansi ja paristo.
Laitteen huolto
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Laitteen huolto
4 Odota 30 sekuntia.
5 Aseta uusi paristo kahden muovikielekkeen Á alle pluspuoli
ylöspäin.
23
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
O-renkaan tiivisteen on jäätävä koholla olevan muovirenkaan
ulkopuolelle.
6 Kiinnitä etukansi ja ruuvit takaisin.
Tarkista etukannen suunta. Ruuvin  pitää mahtua sille
tarkoitettuun ruuvinreikään etukannessa.
HUOMAUTUS: älä kiristä ruuveja liian tiukalle.
7 Aseta suojus takaisin paikalleen.
Kun olet vaihtanut sykevyön pariston, tee tarvittaessa pariliitos
sen ja laitteen välille uudelleen.
Liite
Tietokentät
% FTP: Nykyinen voimantuotto prosentteina kynnystehosta.
%SYV: Sykereservin prosenttiarvo (maksimisyke miinus
leposyke).
Aika alueella: kullakin syke- tai voima-alueella kulunut aika.
Aika seur.: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Ajanotto: laskuriajastimen nykyinen aika.
Alin / 24 h: viimeisten 24 tunnin aikana tallennettu
vähimmäislämpötila.
Altaanvälit: nykyisen suorituksen aikana uitujen altaanvälien
määrä.
Ask. keskipituus: askeleen keskipituus nykyisen harjoituksen
aikana.
Ask. pit. kierr.: askeleen keskipituus nykyisen kierroksen
aikana.
Askeleen pituus: askeleen pituus on kahden maakosketuksen
väli metreinä.
Askeleet: jalka-anturin mittaama askelmäärä.
Askeltiheys: pyöräily Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on
liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta
tiedot saa näkyviin.
Askeltiheys: juoksu Askeleet minuutissa (vasen ja oikea).
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonnousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Ed. kierr. aika: viimeisen kokonaisen kierroksen sekuntikellon
aika.
ETA: arvioitu kellonaika, jolloin saavut määränpäähän
(mukautettu määränpään paikalliseen aikaan). Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Etäisyys: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.
ETE: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
GPS-korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus GPS-toiminnolla.
GPS-suunta: gPS-toimintoon perustuva kulkusuuntasi.
Ilmanpaine: kalibroimaton ympäristön ilmanpaine
Ilmanpaine: nykyinen kalibroitu ilmanpaine.
Int. kesk. %max.: nykyisen uinti-intervallin maksimisykkeen
keskiprosentti.
Int. kesk. %SYV: nykyisen uinti-intervallin sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
Int. keskisyke: nykyisen uinti-intervallin keskisyke.
Int. maks-% SYV: nykyisen uinti-intervallin sykereservin
maksimiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
Int. maksimisyke: nykyisen uinti-intervallin maksimisyke.
Int. vetomatka: nykyisen intervallin aikana yhdellä vedolla
kuljettu keskimääräinen matka.
24
Int. vetotyyppi: intervallin nykyinen vetotyyppi.
Intensity Factor: nykyisen suorituksen Intensity Factor™.
Interv. altaanv.: nykyisen intervallin aikana uitujen altaanvälien
määrä.
Interv. SWOLF: nykyisen intervallin keskimääräinen Swolfpistemäärä.
Interv. vetotahti: keskimääräinen vetojen määrä minuutissa
nykyisen intervallin ajalta.
Intervallin aika: nykyisen intervallin sekuntikellon aika.
Intervallin matka: nykyisen intervallin kuljettu matka.
Intervallin tahti: nykyisen intervallin keskimääräinen tahti.
intervallin vedot: nykyisen intervallin vetojen kokonaismäärä.
Int maks-% max.: nykyisen uinti-intervallin maksimisykkeen
maksimiprosentti.
Int vedot/alt.väli: yhden allasvälin keskimääräinen vetojen
määrä nykyisen intervallin ajalta.
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kaltevuus: kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna
etäisyydellä). Jos nousu on esimerkiksi 3 metriä (10 jalkaa)
60 metrin (200 jalan) matkalla, kaltevuus on 5 %.
Kellonaika: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Kesk. kierr.aika: nykyisen suorituksen keskimääräinen
kierrosaika.
Kesk. vetomatka: nykyisen harjoituksen aikana yhdellä vedolla
kuljettu keskimääräinen matka.
Keskilasku: keskimääräinen laskuetäisyys edellisestä
nollauksesta.
Keskim.%SYV: nykyisen suorituksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
Keskim. poljinn.: pyöräily Nykyisen suorituksen
keskimääräinen askeltiheys.
Keskim. poljinn.: juoksu Nykyisen suorituksen keskimääräinen
askeltiheys.
Keskim. SWOLF: nykyisen suorituksen keskimääräinen Swolfpistemäärä. Swolf-pistemäärä on aika ja vetojen määrä,
jonka käytät yhden allasvälin uimiseen (Uintitermejä, sivu 4).
Avovesiuinnissa Swolf-pisteet lasketaan 25 metrin matkalla.
Keskim. voima: Nykyisen suorituksen voimantuoton keskiarvo.
Keskimäär. syke: nykyisen suorituksen keskisyke.
Keskimäär. tahti: nykyisen suorituksen keskimääräinen tahti.
Keskinopeus: nykyisen suorituksen keskimääräinen nopeus.
Keskinousu: keskimääräinen nousuetäisyys edellisestä
nollauksesta.
Keskit. / 500 m: nykyisen suorituksen keskiuintitahti 500
metrillä.
Keskitasapaino: nykyisen suorituksen oikean/vasemman
voiman tasapainon keskiarvo.
Keskivedot/alt.: yhden allasvälin keskimääräinen vetojen
määrä nykyisen harjoituksen ajalta.
Keskivetotahti: keskimääräinen vetojen määrä minuutissa
nykyisen suorituksen ajalta.
Kier. SY % maks.: nykyisen kierroksen maksimisykkeen
keskiprosentti.
Kier MKK-tasap.: maakosketuksen keston keskitasapaino
nykyisen kierroksen aikana.
Kierr. % SYV: nykyisen kierroksen sykereservin keskiprosentti
(maksimisyke miinus leposyke).
Kierr. maak. k.: nykyisen kierroksen maakosketuksen
keskimääräinen kesto.
Kierr. matka: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Liite
Kierr. max.voima: nykyisen kierroksen voimantuoton huippu.
Kierr. poljinn.: pyöräily Nykyisen kierroksen keskimääräinen
askeltiheys.
Kierr. poljinn.: juoksu Nykyisen kierroksen keskimääräinen
askeltiheys.
Kierr. ps. liike: nykyisen kierroksen keskimääräinen
pystysuuntainen liikehdintä.
Kierr. pystys.: pystysuuntaisen liikehdinnän ja askeleen
pituuden keskisuhde nykyisen kierroksen aikana.
Kierr. tasap.: nykyisen kierroksen oikean/vasemman voiman
tasapainon keskiarvo.
Kierr. voima: nykyisen kierroksen voimantuoton keskiarvo.
Kierroksen lasku: nykyisen kierroksen pystysuuntaisen laskun
pituus.
Kierroksen nousu: nykyisen kierroksen pystysuuntaisen
nousun matka.
Kierroksen NP: nykyisen kierroksen keskimääräinen
Normalized Power.
Kierrokset: nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kierrosaika: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Kierrosnopeus: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Kierrost. / 500 m: nykyisen kierroksen keskiuintitahti 500
metrillä.
Kierrostahti: nykyisen kierroksen keskimääräinen tahti.
Kokonaisnousu: kokonaisnousumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Kompassisuunta: kompassiin perustuva kulkusuuntasi.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Kskm.SY%/max: nykyisen suorituksen maksimisykkeen
keskiprosentti.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Kulunut aika: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudestaan ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin.
Laskus. määränp: laskusuhde, jonka tarvitset laskeutumiseen
nykyisestä sijainnista määränpään korkeuteen. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Laskusuhde: kuljetun vaakasuuntaisen matkan suhde
pystyetäisyyden muutokseen.
Lasku yhteensä: kokonaislaskumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Lepoajanotto: nykyisen levon ajanotto (allasuinti).
MAAK. keskik.: nykyisen suorituksen maakosketuksen
keskimääräinen kesto.
Määränp. nimi: viimeinen piste reitillä määränpäähän. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Määränp. sijainti: määränpään sijainti.
Maksimikorkeus: suurin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.
Maksimilasku: maksimilasku (jalkoja minuutissa tai metrejä
minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.
Maksiminopeus: nykyisen suorituksen huippunopeus.
Maksiminousu: maksiminousu (jalkoja minuutissa tai metrejä
minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.
Maksimivoima: nykyisen suorituksen voimantuoton huippu.
Matkaa jäljellä: jäljellä oleva matka määränpäähän. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Liite
Matka seuraav.: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Merenkulkunop.: nykyinen nopeus solmuina.
Merimatka: kuljettu matka merenkulkuyksikköinä.
MKA-tasapaino: maakosketuksen keston vasemman ja oikean
jalan tasapaino juoksun aikana.
MKKES: millisekunteina mitattava aika, jonka olet maassa
juostessasi kunkin askeleen kohdalla. Maakosketuksen
kestoa ei lasketa kävelyn aikana.
MKK-keskitasap.: maakosketuksen keston keskitasapaino
nykyisen harjoituksen aikana.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
NP: nykyisen suorituksen Normalized Power™.
Pituus-/lev.aste: nykyisen sijainnin leveyspiiri ja pituuspiiri
valituista sijaintimuotoasetuksista riippumatta.
Polj. tasais.: sen mitta, miten tasaisesti ajaja käyttää voimaa
kunkin poljinkierroksen aikana.
Pyst. liik. keskis: pystysuuntaisen liikehdinnän ja askeleen
pituuden keskisuhde nykyisen harjoituksen aikana.
Pyst.s.liike. ka.: nykyisen suorituksen keskimääräinen
pystysuuntainen liikehdintä.
Pystym. määr.: nykyisen sijaintisi ja määränpään välinen
nousumatka. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Pystynop. koht.: nousu-/laskunopeus ennalta määritettyyn
korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Pystynopeus: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Pystysuhde: pystysuuntaisen liikehdinnän ja askeleen pituuden
suhde.
Pystysuunt. liike: juoksun joustavuus. Senttimetreinä mitattu
ylävartalon pystysuuntainen liike kullakin askeleella.
Reitti: suunta aloitussijainnista määränpäähän. Voit tarkastella
suunniteltua tai asetettua reittiä. Tämä tieto tulee näkyviin
vain navigoitaessa.
Saap.a. seur.: arvioitu kellonaika, jolloin saavut seuraavaan
reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen paikalliseen aikaan).
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Seur. reittipiste: reitin seuraava piste. Tämä tieto tulee näkyviin
vain navigoitaessa.
Sijainti: nykyinen sijainti valituilla sijaintimuotoasetuksilla.
Suoritustaso: suoritustaso on reaaliaikainen arvio
suorituskyvystäsi.
Suuntapoikk.: alkuperäisestä kulkusuunnasta vasemmalle tai
oikealle poikkeamasi matka. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Suuntima: suunta nykyisestä sijainnista määränpäähän. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
SY (% maks.): prosenttiosuus maksimisykkeestä.
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava kytkettynä
yhteensopivaan sykemittariin.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
SY-kierros: nykyisen kierroksen keskisyke.
Tahti: nykyinen tahti.
Tahti / 500 m: nykyinen uintitahti 500 metrillä.
Tasap, 30 s kesk: oikean/vasemman voiman tasapainon 30
sekunnin keskiarvo.
Tasap. 10s KA: oikean/vasemman voiman tasapainon 10
sekunnin keskiarvo.
Tasap. 3s KA: oikean/vasemman voiman tasapainon 3
sekunnin keskiarvo.
Tasapaino: nykyinen oikean/vasemman voiman tasapaino.
25
Toisto päällä: viime intervallin ja nykyisen levon ajanotto
(allasuinti).
Training Effect: nykyinen vaikutus (1,0–5,0) aerobiseen
kuntoosi.
TSS: nykyisen suorituksen Training Stress Score™.
Työ: tehdyn työn teho (voimantuotto) yhteensä kilojouleina.
V. alt.v. SWOLF: viimeksi uidun altaanvälin Swolf-pistemäärä.
V. alt.v. v.tyyppi: viimeksi suoritetun altaanvälin aikana käytetty
vetotyyppi.
V. alt.v. vedot: viimeksi uidun altaanvälin vetojen
kokonaismäärä.
V. alt.välin vet.: keskimääräinen vetojen määrä minuutissa
viimeisen kokonaisen altaanvälin ajalta.
V. altaanv. tahti: viimeksi uidun altaanvälin keskimääräinen
tahti.
V. int. v.tyyppi: viimeksi suoritetun intervallin aikana käytetty
vetotyyppi.
V. interv. aika: viimeksi uidun intervallin sekuntikellon aika.
V. interv. matka: viimeisen kokonaisen intervallin aikana
kuljettu matka.
V. interv. tahti: viimeksi uidun intervallin keskimääräinen tahti.
V. interv. vedot: viimeksi uidun intervallin vetojen
kokonaismäärä.
V. interv. vetot.: keskimääräinen vetojen määrä minuutissa
viimeisen kokonaisen intervallin ajalta.
V. kierr. voima: Viimeisen kokonaisen kierroksen voimantuoton
keskiarvo.
Vääntömomentin teho: ajajan polkemistehokkuus.
Väh.korkeus: matalin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.
Vedot: nykyisen suorituksen vetojen kokonaismäärä.
Vetomatka: vetokohtainen matka.
Vetotahti: vetojen määrä minuutissa.
Viim. kierr. pit.: viimeisen kokonaisen kierroksen aikana kuljettu
matka.
Viime int. vetom.: viimeksi uidun intervallin aikana yhdellä
vedolla kuljettu keskimääräinen matka.
Viime int SWOLF: viimeksi suoritetun intervallin keskimääräinen
Swolf-pistemäärä.
Viime kierr. nop.: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen nopeus.
Viime kierr. NP: Viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen Normalized Power.
Viime kierr. SY: viimeisen kokonaisen kierroksen keskisyke.
Viime kierr. tahti: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen tahti.
Viime kierr lasku: viimeisen kokonaisen kierroksen
pystysuuntaisen laskun matka.
V kier t / 500 m: viime kierroksen keskiuintitahti 500 metrillä.
Vme kier. nousu: viimeisen kokonaisen kierroksen
pystysuuntaisen nousun matka.
Vme kier. polj.n.: pyöräily Viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Vme kier. polj.n.: juoksu Viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen askeltiheys.
VMG: nopeus, jolla lähestyt määränpäätä reitillä. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Voima: nykyinen voimantuotto watteina.
Voima, 10s kesk.: voimantuoton 10 sekunnin keskiarvo
liikkeellä.
Voima, 30s kesk.: voimantuoton 30 sekunnin keskiarvo
liikkeellä.
Voima, 3 s kesk.: voimantuoton 3 sekunnin keskiarvo liikkeellä.
Voima/paino: nykyinen voima watteina/kilogramma.
Voima-alue: nykyinen voimantuottoalue (1–7) FTP-asetusten tai
mukautettujen asetusten perusteella.
Ylin / 24 h: viimeisten 24 tunnin aikana tallennettu
enimmäislämpötila.
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset
Nämä taulukot sisältävät maksimaalisen hapenottokyvyn arvioiden standardoidut luokitukset iän ja sukupuolen mukaan.
Miehet
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Erinomainen
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Hyvä
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Kohtuullinen
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Heikko
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Naiset
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Erinomainen
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Hyvä
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Kohtuullinen
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Heikko
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Tiedot julkaistu yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on osoitteessa www.CooperInstitute.org.
Renkaan koko ja ympärysmitta
Renkaan koko
L (mm)
Renkaan koko on merkitty renkaan molemmille puolille. Luettelo
ei ole kattava. Voit käyttää myös Internetissä olevia laskimia.
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
Renkaan koko
L (mm)
18 × 1,75
1350
12 × 1,75
935
20 × 1,75
1515
14 × 1,5
1020
20 × 1-3/8
1615
14 × 1,75
1055
22 × 1-3/8
1770
16 × 1,5
1185
22 × 1-1/2
1785
26
Liite
Renkaan koko
L (mm)
24 × 1
1753
24 × 3/4 Tubular
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C Tubular
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Symbolien määritykset
Näitä symboleita voi olla laitteessa tai lisävarusteissa.
Vaihtovirta. Laite soveltuu vaihtovirtakäyttöön.
Tasavirta. Laite soveltuu ainoastaan tasavirtakäyttöön.
Sulake. Sulakkeen teknisten tietojen tai sijainnin merkki.
WEEE-hävitys- ja -kierrätyssymboli. Tuotteessa oleva WEEEsymboli osoittaa, että tuote on EU:n sähkö- ja elektroniikkaromua
koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukainen. Symbolilla
pyritään estämään tuotteen vääränlainen hävittäminen ja
edistämään uusiokäyttöä ja kierrätystä.
Liite
27
Hakemisto
jäljet 3, 5, 10
järjestelmäasetukset 17
A
K
aika
asetukset 18
hälytykset 15
vyöhykkeet ja muodot 18
ajanotto 3–5, 11
ajastin 5
lähtölaskenta 10
akku 23
käyttöikä 22
lataaminen 1
maksimoiminen 12, 16, 23
aktiivikuntoilija 7
aktiivisuuden seuranta 7, 8
altaan koko 4
altaanvälit 4
alueet
syke 7
virta 7
anaerobinen kynnys 21
ANT+ anturit 18
asetukset 14, 17, 18, 23
askeleen pituus 19, 20
askeltiheys 19, 20
auringonnousu- ja -laskuajat 10
Auto Lap 15
Auto Pause 16
automaattinen nousu 16
automaattinen vieritys 16
avovesiuinti 4
kalenteri 8
kalibroiminen
kompassi 17
korkeusmittari 17
kalori, hälytykset 15
kartat 15, 17
navigointi 11
päivittäminen 1
selaaminen 11
kello 10
kellotaulut 13, 16
kellotila 1, 16
kentät
pelaaminen 6
valitseminen 6
kieli 17
kilpaileminen 9
kompassi 11, 17
kalibroiminen 17
koordinaatit 10
korkeusmittari 11, 17
kalibroiminen 17
kulkusuunta-asetus 17
kuntoilu 10
käyttäjäprofiili 6
käyttäjätiedot, poistaminen 22
B
Bluetooth tekniikka 12
C
Connect IQ 13
D
dogleg 6
E
ennustettu kilpailuaika 21
etäisyys 16
hälytykset 15
G
Garmin Connect 1, 8, 12, 13
tietojen tallentaminen 13
Garmin Express 1, 13
laitteen rekisteröiminen 1
ohjelmiston päivittäminen 1
GLONASS 17
GPS 16, 17
H
harjoittelu, ohjelmat 8
harjoitukset 4, 8
lataaminen 8
harjoitus 8, 9, 12
ohjelmat 8
sivut 3
hiihto 3
laskettelu 3
lumilautailu 3
historia 4, 5, 11
lähettäminen tietokoneeseen 12, 13
poistaminen 12
hälytykset 10, 15
I
ilmanpainemittari 11, 17
ilmoitukset 12
intervallit 4
harjoitukset 8, 9
J
jalka-anturi 18, 19
jumpmaster 1, 2
juoksun dynamiikka 19, 20
28
L
laitteen asetusten nollaaminen 23
laitteen mukauttaminen 14
laitteen puhdistaminen 23
laitteen rekisteröiminen 1
laitteen tunnus 22
lataaminen 1
lautailu 5
layup 6
liittäminen 12
lisävarusteet 23
lukitseminen, painikkeet 1
lumilautailu 3
lyönnin mittaaminen 6
lähtölaskenta-ajastin 10
lämpötila 19, 23
M
maakosketuksen kesto 19, 20
Maksimaalinen hapenottokyky 20, 21, 26
matkamittari 6, 12
metronomi 3
mittayksiköt 18
monilaji 5, 11
multisport 5
N
navigointi 15, 17
Tähtää ja mene 11
nopeus 16
nopeus- ja poljinanturit 19
näyttö 18
O
ohjelmisto
käyttöoikeus 22
päivittäminen 1
versio 22
omat ennätykset 9
poistaminen 9, 10
P
painikkeet 1, 17
lukitseminen 1
mukauttaminen 16
palautuminen 21
pariliitos, älypuhelin 1
paristo, vaihtaminen 23
pariston vaihtaminen 23
patikointi 5
pohjoisen viite 17
poistaminen
historia 12
kaikki käyttäjätiedot 22
omat ennätykset 9, 10
poljinnopeus 3, 19
anturit 19
hälytykset 15
profiilit 2
käyttäjä 6
pystysuhde 19, 20
pystysuuntainen liikehdintä 19, 20
pyöräily 4
pyöräkoot 26
pyörän anturit 19
päävalikko, mukauttaminen 14
R
reitit 10
toistaminen 6
reittipisteet, projisoiminen 6
S
sekuntikello 10
sijainnit 10
muokkaaminen 10
poistaminen 10
tallentaminen 10
sisäharjoittelu 5
software license agreement
soutu 5
sovellukset 12, 13
älypuhelin 1
stressitaso 22
suoritukset 14
aloittaminen 2, 5
mukautetut 5
tallentaminen 3, 5
suoritustaso 22
suoritusten tallentaminen 3–5
SUP-lautailu 5
swolf-pistemäärä 4
syke
alueet 6, 7, 11
hälytykset 15
mittari 18, 20, 21, 23
T
taustavalo 1, 18
tavoite 9
tavoitteet 9
tekniset tiedot 22
tempe 19, 23
tiedot
lataaminen 13
siirtäminen 12, 13
sivut 14
tallentaminen 12, 13
tietojen lataaminen 13
tietojen tallentaminen 12
tietokentät 3, 13
toiminnot 2
TracBack 3, 11
Training Effect 10
triathlonharjoittelu 5
tuloskortti 6
tuotteen rekisteröiminen 1
Tähtää ja mene 11
U
uinti 4
UltraTrac 16
unitila 8
USB, irrottaminen 22
V
valikko 1
vedenkestävyys 23
vedot 4
vianmääritys 18, 20, 23
VIRB etäkäyttö 14
Hakemisto
Virtual Partner 9
voima
alueet 7
hälytykset 15
mittarit 21
W
Wi‑Fi
liittäminen 13
yhdistäminen 13
widgetit 13, 14
Z
zoomaaminen 1
Ä
älypuhelin 13
pariliitos 1
sovellukset 12, 13
äänet 3, 10
Hakemisto
29
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Marraskuu 2016
190-01984-37_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising