Garmin | Force™ Trolling Motor, Freshwater, 50" | Garmin Force™ Trolling Motor, Freshwater, 50" Fodpedal til Force™ Elmotor Installationsvejledning

Garmin Force™ Trolling Motor, Freshwater, 50" Fodpedal til Force™ Elmotor Installationsvejledning
Installationsprocedurer
FODPEDAL TIL FORCE™
ELMOTOR
INSTALLATIONSVEJLEDNING
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Lad ikke motoren køre, når skruen ikke er under vand. Kontakt
med den roterende skrue kan medføre alvorlig personskade.
Brug ikke motoren i områder, hvor du eller andre personer i
vandet kan komme i kontakt med den roterende skrue.
Kobl altid motoren fra batteriet før rengøring eller
vedligeholdelse af skruen for at undgå personskade.
FORSIGTIG
Ved flytning eller anvendelse af motoren skal du være
opmærksom på risikoen for at hænge fast eller komme i klemme
i bevægelige dele, hvilket kan medføre personskade.
Ved flytning eller anvendelse af motoren skal du være
opmærksom på glatte overflader omkring motoren. Hvis du
falder under flytning eller anvendelse af motoren, kan det
medføre personskade.
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
Tilslutning af strøm
Du kan strømforsyne fodpedalen ved at tilslutte den til
bådbatteriet. Hvis du foretrækker en helt trådløs installation, kan
du strømforsyne fodpedalen med AA-batterier.
BEMÆRK
Hvis du tilslutter fodpedalen til bådbatteriet, bør du ikke
installere AA-batterier. Batterier, der efterlades i fodpedalen i
længere tid, kan korrodere og forårsage skade.
1 Før det medfølgende strømkabel hen til bådens batteri eller
afbryder og til det sted, hvor du har planer om at montere
eller bruge fodpedalen.
Hvis det er nødvendigt, kan du forlænge strømkablet ved
hjælp af en ledning på 18 AWG (0,82 mm2).
BEMÆRK: Hvis du forlænger strømkablet, skal du først
fjerne sikringen og derefter installere den igen mellem
bådens batteri eller afbryder og kabelforlængeren.
Tilslut
den røde ledning til den positive terminal på batteriet
2
eller afbryderen, og tilslut den sorte ledning til den negative
terminal.
3 Skub stikket på strømkablet ind i porten på undersiden af
fodpedalen, og drej låseringen med uret for at fastgøre det.
Før
strømkablet gennem kanalen på undersiden af
4
fodpedalen.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
Hvis du vil undgå skader på din båd, skal denne enhed
installeres af en kvalificeret marinemontør. Fagviden om
marineelektriske systemer er påkrævet for at kunne udføre
korrekt installation.
Nødvendigt værktøj
• To AA-alkaline-, NiMH- eller litiumbatterier (hvis forsyning
med batterier)
• Fire 5 mm (#10) selvskærende skruer i rustfrit stål (til at
fastgøre pedalen til båddækket)
• Et bor og et 3 mm (1/ 8 tommer) bor (til at fastgøre pedalen til
båddækket)
• Marineforsegler (til forsegling af skruerne ved fastgørelse af
pedalen til båddækket)
Isætning af batterier
Fodpedalen kan bruges med to AA-alkaline-, NiMH- eller
litiumbatterier (medfølger ikke). Brug af litiumbatterier giver de
bedste resultater.
1 Løft forenden af fodpedalen så langt op som muligt.
2 Klem sammen om siderne af batteridækslet , og træk op
for at fjerne det.
Overvejelser om montering og strømtilslut­
ning
Når du vælger fodpedalens placering, skal du gøre dig følgende
overvejelser.
• Fodpedalen kommunikerer trådløst med elmotoren, så du
ikke behøver at tilslutte den til motoren ved hjælp af et kabel.
• Du kan strømforsyne fodpedalen ved at slutte den til ved
hjælp af det medfølgende kabel eller ved hjælp af to AAbatterier.
• Hvis du foretrækker det, kan du montere fodpedalen på
båddækket. Monteringsudstyr medfølger ikke.
• Hvis din båd har en indbygget eller konstrueret fordybning til
fodpedalen, kan du montere fodpedalen i denne fordybning.
Der medfølger ikke monteringsudstyr.
3 Isæt to AA-batterier, så de vender rigtigt.
4 Læg batteridækslet over batterierne, og tryk ned, indtil begge
sider klikker på plads.
Juli 2019
190-02521-92_0A
Montering af fodpedalen på båddækket
BEMÆRK
Det er ikke et krav, at du skal montere fodpedalen på dækket,
men det anbefales på det kraftigste, især hvis du bruger
batterier som strømforsyning. En fodpedal, der ikke er fastgjort,
kan glide på dækket og falde af båden.
1 Find det rette monteringsudstyr til dit båddæk.
2
3
4
5
6
Du skal bruge 5 mm (#10) selvskærende skruer i rustfrit stål,
hvis længde bestemmes af bådens dækmateriale.
Læg den medfølgende monteringsskabelon på det valgte
sted.
Brug et 3 mm (1/8 tommer) bor til at bore forboringshullerne
som vist på skabelonen, og fjern skabelonen.
Vælg en handling:
• Hvis du vil lede strøm til fodpedalen via batterier, skal du
kontrollere vejrhætten på strømstikket på undersiden af
fodpedalen for at sikre, at den er fastgjort.
• Hvis du vil lede strøm til fodpedalen via det medfølgende
kabel, skal du tilslutte kablet til undersiden af fodpedalen,
hvis du ikke allerede har gjort det.
Påfør marineforsegler i forboringshullerne for at forhindre
vand i at trænge ind i bådens dæk (valgfrit).
Fastgør fodpedalen til dit båddæk ved hjælp af
monteringsudstyret.
8 Påfør marineforsegler i forboringshullerne for at forhindre
vand i at trænge ind i bådens dæk.
9 Fastgør fodpedalen (og om nødvendigt et afstandsstykke) til
bakken ved hjælp af monteringudstyret.
Fremstilling af et permanent afstandstykke
Hvis du installerer fodpedalen i en bakke, og du gerne vil hæve
højden, skal du fremstille et permanent afstandsstykke, som kan
monteres under pedalen.
1 Køb et egnet materiale, som f.eks. vandfast PVC, i den rette
tykkelse til monteringen.
2 Tegn bakkens form op på materialet til afstandsstykket eller
på et stykke papir.
3 Skær afstandsstykket ud af materialet.
4 Placér afstandsstykket i bakken for at kontrollere, om det
passer, og trim kanterne efter behov.
5 Find aftapningshullet i bakken, markér hullets placering på
afstandsstykket, og bor et hul gennem afstandsstykket, så
vandet kan løbe uhindret ud.
Justering af spænding
Du kan justere fodpedalens spænding, hvis den bevæger sig for
nemt eller for stramt.
1 Find justeringsskruen på venstre side af fodpedalen.
Montering af fodpedalen i en fodpedalbakke
Før du kan montere fodpedalen i en bakke, skal du installere
bakken i dækket på din båd i henhold til de instruktioner, der
følger med bakken.
Hvis du har planer om at fastgøre fodpedalen inde i bakken, skal
du købe det korrekte monteringsudstyr til bakkematerialet.
BEMÆRK: Du skal bruge 5 mm (#10) selvskærende skruer af
rustfrit stål, der er lange nok til at passere gennem et hvilket
som helst afstandsstykke og igennem bakkens materiale.
1 Placer fodpedalen i bakken, og test pedalens højde.
2 Anbring om nødvendigt midlertidige afstandsstykker under
pedalen, indtil den er i den ønskede højde.
Når du har fastlagt højden, skal du fremstille et permanent
afstandsstykke til montering i bakken med
fodpedalenFremstilling af et permanent afstandstykke,
side 2.
3 Vælg en handling:
• Hvis du vil lede strøm til fodpedalen via det medfølgende
kabel, skal du tilslutte kablet til undersiden af fodpedalen,
hvis du ikke allerede har gjort det.
• Hvis du vil lede strøm til fodpedalen via batterier, skal du
kontrollere vejrhætten på strømstikket på undersiden af
fodpedalen for at sikre, at den er fastgjort.
Hvis
du bruger et afstandsstykke til at hæve pedalens højde,
4
skal du fastgøre afstandsstykket til undersiden af fodpedalen
(valgfrit).
5 Hvis du ikke har planer om at fastgøre fodpedalen til bunden
af bakken, skal du placere pedalen i bakken for at fuldføre
installationen.
6 Hvis du har planer om at fastgøre fodpedalen til bunden af
bakken, skal du trimme og placere den medfølgende
monteringsskabelon i bakken.
7 Brug et passende bor til bakkematerialet og
monteringsudstyret til at bore de forboringshuller, der er
angivet på skabelonen, og fjern skabelonen.
1
2
2 Vælg en handling:
• Drej skruen med uret for at øge spændingen.
• Drej skruen mod uret for at reducere spændingen.
3 Test fodpedalen, og gentag det foregående trin, indtil
fodpedalen bevæger sig, som du ønsker det.
Specifikationer
Mål (L × B × H)
303 × 221 × 110 mm (1115/16 × 811/16 ×
4 5/16 tommer.
Vægt
1,8 kg
Driftstemperatur
Fra -15 til 70°C
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX71
Materiale
Plastic
Indgangsspænding
Fra 10 til 45 V DC
Typisk indgangsstrøm
< 1 mA @ 12 V DC
Maks. indgangsstrøm
10 mA @ 12 V DC
Sikring (på strømkablet)
2 A minisikring
Længde på strømkabel
2 m (6,6 fod)
Batteritype
To AA-batterier (alkaline, NiMH eller
litium. Medfølger ikke.)
Batterilevetid
Mindst 1 år
Radiofrekvens
2,4 GHz ved 2,5 dBm nominel
Sikkerhedsafstand for kompas 60 cm (2 fod)
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin , Garmin-logoet og GPSMAP er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. ActiveCaptain , ECHOMAP™ og
®
®
®
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
Force™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse
varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
3
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising