Garmin | Force™ Trolling Motor, Freshwater, 50" | Garmin Force™ Trolling Motor, Freshwater, 50" Pedał Silnika Zaburtowegoforce™ Instrukcja instalacji

Garmin Force™ Trolling Motor, Freshwater, 50" Pedał Silnika Zaburtowegoforce™ Instrukcja instalacji
PEDAŁ SILNIKA
ZABURTOWEGO FORCE™
INSTRUKCJA INSTALACJI
Pierwsze kroki
OSTRZEŻENIE
Silnik nie może być włączony, gdy śruba napędowa jest wyjęta
z wody. Kontakt z obracającą się śrubą może spowodować
poważne obrażenia.
Silnika nie wolno używać w miejscach, w których może dojść do
kontaktu operatora lub innych osób znajdujących się w wodzie
ze śrubą napędową.
Aby uniknąć obrażeń, przed przystąpieniem do czyszczenia lub
serwisowania śruby należy zawsze odłączyć silnik od
akumulatora.
PRZESTROGA
Podczas przechowywania i uruchamiania silnika należy
zachować ostrożność z uwagi na ryzyko zakleszczenia lub
przytrzaśnięcia przez ruchome części, co może spowodować
obrażenia.
Podczas przechowywania lub uruchamiania silnika należy
uważać na śliskie powierzchnie wokół niego. Poślizgnięcie się
podczas przechowywania lub uruchamiania silnika może
prowadzić do obrażeń.
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
• Jeśli łódź jest wyposażona w miejsce na pedał, możesz go
tam zamontować. Elementy montażowe nie są dołączone do
zestawu.
Procedury instalacji
Podłączanie zasilania
Pedał można zasilać z akumulatora łodzi. Jeśli wolisz całkowicie
bezprzewodową instalację, możesz zasilić pedał bateriami AA.
NOTYFIKACJA
Po podłączeniu pedału do akumulatora łodzi nie należy
instalować baterii AA. Baterie pozostawione na dłuższy czas
w pedale mogą ulec korozji i spowodować uszkodzenia.
1 Poprowadź dołączony przewód zasilający do akumulatora
łodzi lub wyłącznika automatycznego oraz w miejsce,
w którym planujesz zainstalować pedał lub go używać.
W razie potrzeby przewód zasilający można przedłużyć,
korzystając z przewodu 18 AWG (0,82 mm2).
UWAGA: W przypadku przedłużania przewodu zasilającego
należy najpierw wyjąć bezpiecznik i ponownie zainstalować
go między akumulatorem łodzi lub wyłącznikiem
automatycznym a przedłużeniem przewodu.
Podłącz
czerwony przewód do dodatniego złącza
2
akumulatora lub wyłącznika, a czarny przewód do złącza
ujemnego.
3 Podłącz złącze przewodu zasilającego do gniazda w dolnej
części pedału i obróć pierścień blokujący w prawo, aby
zabezpieczyć połączenie.
4 Poprowadź przewód zasilający przez kanał w dolnej części
pedału.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Aby uniknąć uszkodzenia łodzi, urządzenie powinno być
zainstalowane przez wykwalifikowanego instalatora urządzeń
morskich. Do prawidłowej instalacji wymagana jest fachowa
wiedza na temat morskich układów elektrycznych.
Niezbędne narzędzia
• Dwie baterie typu AA, alkaliczne, litowe lub NiMH (w
przypadku zasilania bateriami)
• Cztery wkręty samogwintujące 5 mm (nr 10) ze stali
nierdzewnej (do zamocowania pedału na pokładzie łodzi)
• Wiertło o średnicy 3 mm (1/8 cala) (do zamocowania pedału
na pokładzie łodzi)
• Środek uszczelniający do zastosowań morskich (do
uszczelniania śrub podczas mocowania pedału na pokładzie
łodzi)
Uwagi dotyczące zasilania i montażu
Instalowanie baterii
Pedał może być zasilany dwiema bateriami alkalicznymi AA,
bateriami litowymi lub NiMH (do nabycia osobno). W celu
uzyskania optymalnej wydajności należy używać baterii
litowych.
1 Unieś przednią część pedału możliwie wysoko.
2 Ściśnij boki pokrywki komory baterii i pociągnij w górę, aby
ją zdjąć.
Przy wyborze miejsca instalacji pedału należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.
• Pedał komunikuje się bezprzewodowo z silnikiem
zaburtowym, więc nie ma potrzeby podłączania go za
pomocą przewodu.
• Pedał można zasilać dwiema bateriami AA albo doprowadzić
do niego zasilanie z wybranego źródła zasilania za pomocą
dołączonego przewodu.
• Jeśli wolisz, możesz zamontować pedał na pokładzie łodzi.
Elementy montażowe nie są dołączone.
3 Włóż dwie baterie typu AA zgodnie z oznaczeniem biegunów.
Lipiec 2019
190-02521-92_0A
4 Umieść pokrywę na bateriach i przesuń ją w dół, aby oba
zatrzaski wskoczyły na swoje miejsce.
Montaż pedału na pokładzie łodzi
NOTYFIKACJA
Nie trzeba mocować pedału do pokładu, ale jest to zalecane,
zwłaszcza jeśli jest on zasilany bateriami. Niezabezpieczony
pedał może ześlizgnąć się z pokładu i spaść z łodzi.
1 Określ, które elementy montażowe będą odpowiednie do
2
3
4
5
6
użycia na pokładzie łodzi.
Należy użyć wkrętów samogwintujących ze stali nierdzewnej
o średnicy 5 mm (nr 10), których długość określa się na
podstawie materiału pokładu łodzi.
Umieść dołączony wzór montażowy w wybranym miejscu.
Za pomocą wiertła 3 mm (1/8 cala) wywierć otwory
prowadzące wskazane na szablonie, a następnie usuń
szablon.
Wybierz czynność:
• W przypadku zasilania pedału za pomocą baterii należy
sprawdzić, czy osłona przeciwdeszczowa na złączu
zasilania w dolnej części pedału jest dobrze
przymocowana.
• Jeśli pedał nożny ma być zasilany za pomocą
dołączonego przewodu, podłącz przewód do dolnej części
pedału, chyba że został podłączony wcześniej.
Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich na
otwory prowadzące, aby uniknąć przedostawania się wody
na pokład (opcjonalnie).
Przymocuj pedał do pokładu za pomocą elementów
montażowych.
Montaż pedału w podstawie na pedał
Przed zamontowaniem pedału w podstawie musisz zamontować
podstawę w pokładzie łodzi zgodnie z instrukcjami dołączonymi
do podstawy.
Jeśli planujesz zabezpieczyć pedał wewnątrz podstawy, musisz
zakupić odpowiednie elementy montażowe do materiału
podstawy.
UWAGA: Należy użyć wkrętów samogwintujących ze stali
nierdzewnej o długości 5 mm (nr 10), które są wystarczająco
długie, aby przejść przez podkładkę ustalającą i materiał blachy.
1 Umieść pedał w podstawie i sprawdź jego wysokość.
2 W razie potrzeby umieść tymczasowe podkładki ustalające
pod pedałem, aż znajdą się na żądanej wysokości.
Po określeniu wysokości należy przygotować trwałą
podkładkę, która zostanie zamontowana w podstawie
z pedałem (Tworzenie stałej podkładki ustalającej,
strona 2).
3 Wybierz czynność:
• Jeśli pedał nożny ma być zasilany za pomocą
dołączonego przewodu, podłącz przewód do dolnej części
pedału, chyba że został podłączony wcześniej.
• W przypadku zasilania pedału za pomocą baterii należy
sprawdzić, czy osłona przeciwdeszczowa na złączu
zasilania w dolnej części pedału jest dobrze
przymocowana.
4 Jeśli korzystasz z podkładki do zwiększenia wysokości
pedału, przymocuj ją do dolnej części pedału (opcja).
5 Jeśli nie planujesz mocować pedału do dolnej części
podstawy, po prostu umieść go w podstawie, aby zakończyć
instalację.
1
2
6 Jeśli chcesz przymocować pedał do dolnej części podstawy,
przytnij dołączony szablon montażowy i umieść go
w podstawie.
7 Korzystając z wiertła dostosowanego do materiału podstawy
i elementu montażowego, wywierć otwory prowadzące
w szablonie i usuń szablon.
8 Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich na
otwory prowadzące, aby uniknąć przedostawania się wody
na pokład.
9 Przymocuj pedał (oraz w razie potrzeby podkładkę
ustalającą) do podstawy przy użyciu elementów
montażowych.
Tworzenie stałej podkładki ustalającej
W przypadku montażu pedału w podstawie zwiększenie
wysokości jest możliwe przez przygotowanie stałej podkładki
ustalającej do zamocowania pod pedałem.
1 Zakup podkładkę ustalającą z materiału odpowiedniego do
zastosowań morskich (na przykład PCW) o grubości
odpowiedniej dla danej instalacji.
2 Narysuj kształt podstawy na materiale podkładki ustalającej
lub na kartce papieru.
Wytnij
podkładkę z materiału.
3
4 Umieść podkładkę w podstawie, aby sprawdzić
dopasowanie, a następnie w razie potrzeby przytnij
krawędzie.
5 Zlokalizuj otwór spustowy w podstawie i zaznacz jego
położenie na podkładce, a następnie wywierć otwór
w podkładce, aby umożliwić prawidłowe odprowadzanie
wody.
Regulacja naprężenia
Jeśli pedał porusza się zbyt lekko lub zbyt ciężko, można
wyregulować jego naprężenie.
1 Znajdź śrubę regulacji naprężenia po lewej stronie pedału.
2 Wybierz czynność:
• Obróć śrubę w prawo, aby zwiększyć naprężenie.
• Obróć śrubę w lewo, aby zmniejszyć naprężenie.
3 Sprawdź działanie pedału i powtórz poprzedni krok, aż pedał
zacznie poruszać się zgodnie z oczekiwaniami.
Dane techniczne
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
303 × 221 × 110 mm (1115/16 × 811/16 ×
45/16 cala)
Masa
1,8 kg (4 lb)
Temperatura robocza
Od -15°C do 70°C (od 5°F do 158°F)
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX71
Materiał
Tworzywo
Napięcie wejściowe
Od 10 do 45 V DC
Typowy prąd wejściowy
<1 mA przy 12 V DC
Maks. prąd wejściowy
10 mA przy 12 V DC
Bezpiecznik (na przewodzie
zasilającym)
2 A, miniaturowy, płaski
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Długość przewodu zasilającego
2 m (6,6 stopy)
Typ baterii
Dwie baterie typu AA (alkaliczne, litowe
lub NiMH; do nabycia osobno)
Czas działania baterii
Co najmniej 1 rok
Częstotliwość radiowa
2,4 GHz przy 2,5 dBm (nominalna)
Bezpieczny dystans dla
kompasu
60 cm (2 stopy)
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin , logo Garmin oraz GPSMAP są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ActiveCaptain ,
ECHOMAP™ oraz Force™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
3
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising