Garmin | BC™ 30 Wireless Backup Camera | User guide | Garmin BC™ 30 Wireless Backup Camera Käyttöopas

Garmin BC™ 30 Wireless Backup Camera Käyttöopas
1 Aja ajoneuvo siten, että sen toinen sivu on lähellä
Langaton BC™ 30
peruutuskamera
Käyttöopas
jalkakäytävän tai ajotien reunaa tai pysäköintiruudun viivoja
niiden suuntaisesti.
Ajoneuvo kannattaa ehkä ajaa pysäköintiruutuun ja sen
jälkeen sen edessä olevaan ruutuun. Siten taemman
pysäköintiruudun viivoja voi käyttää viitepisteinä
kohdistuksen avuksi.
Jalkakäytävän tai ajotien reunan taikka pysäköintiruudun
viivojen on näyttävä selvästi laitteessa.
2 Valitse päävalikosta Asetukset > Peruutuskamera.
3 Valitse säädettävä kamera ja valitse Opastusviivat > Säädä
opastusviivoja.
4 Voit siirtää opastusviivoja näytön kulmissa olevilla nuolilla
siten, että niiden kulma ja sijainti vastaa jalkakäytävän tai
ajotien reunoja taikka pysäköintiruudun viivoja.
Opastusviivojen pitäisi näkyä suoraan viitepisteiden päällä.
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Langattoman kameran videon katseleminen
Jotta voit katsoa langattoman kameran videokuvaa, sinun on
asennettava kamera, lähetin ja vastaanotinkaapeli. Lisätietoja
on langattoman kameran asennusohjeissa.
GPS-laite näyttää pariliitettyjen langattomien kameroiden
videokuvaa eri tavoilla sen mukaan, miten kameran lähetin on
liitetty virtalähteeseen.
1 Valitse vaihtoehto videokuvan näyttämiseksi:
• Jos liitit lähettimen peruutusvaloon (suositus), aseta
ajoneuvo peruutusvaihteelle.
Laite näyttää peruutuskameran videokuvan
automaattisesti.
• Jos lähetin on liitetty huomiovaloon tai muuhun pysyvään
12 Vdc:n virtalähteeseen, voit näyttää peruutuskameran
videokuvaa valitsemalla laitteessa
.
2 Valitse vaihtoehto laitteen normaalin toiminnan jatkamiseksi:
• Jos liitit lähettimen peruutusvaloon (suositus), aseta
ajoneuvo pois peruutusvaihteelta.
Laite jatkaa normaalia toimintaansa automaattisesti.
• Jos lähetin on liitetty huomiovaloon tai muuhun pysyvään
12 Vdc:n virtalähteeseen, voit jatkaa normaalia käyttöä
valitsemalla laitteessa .
Opastusviivat
ILMOITUS
Opastusviivat on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi ja viitteeksi.
Vastaat itse ympäristön seuraamisesta.
Opastusviivat näyttävät ajoneuvon summittaisen ajolinjan
peruutettaessa. Opastusviivat on kohdistettava kutakin
peruutuskameraa varten, jotta tiedot ovat mahdollisimman
tarkat. Älä käytä opastusviivoja, jos et ole kohdistanut
opastusviivoja.
olevilla nuolilla.
Kohdista opastusviivojen punainen kohta ajoneuvon
takaosaan.
6 Aja ajoneuvo tarvittaessa siten, että sen toinen reuna
kohdistuu lähelle jalkakäytävän tai ajotien reunaa taikka
pysäköintiruudun viivoja ja tee kohdistus uudelleen.
Pyri pitämään opastusviivat keskenään symmetrisinä, vaikka
ajoneuvo ei olisi täysin jalkakäytävän tai ajotien reunojen
taikka pysäköintiruudun viivojen suuntainen.
7 Valitse , kun kohdistus on valmis.
Opastusviivojen näyttäminen ja piilottaminen
1 Valitse kameranäkymässä > Opastusviivat.
2 Valitse Näytä opastusviivat -valintaruutu tai poista sen
valinta.
Kohdistuksen palauttaminen
Voit palauttaa opastusviivojen oletuskohdistuksen.
1 Valitse Asetukset > Peruutuskamera.
2 Valitse säädettävä kamera ja valitse Opastusviivat >
Palauta.
Useita kameroita
Voit pariliittää enintään neljä langatonta kameraa BC 30
vastaanotinkaapelin kanssa. Voit pariliittää esimerkiksi yhden
ajoneuvoon asennetun peruutuskameran ja toisen, perävaunuun
asennetun peruutuskameran. Voit selata kaikkien pariliitettyjen
kameroiden videosyötettä kameranäkymässä. Voit vaihtaa
kameroiden näyttöjärjestystä, kun vaihdat kameraa. Lisätietoja
useiden kameroiden pariliittämisestä on langattoman BC 30
peruutuskameran käyttöoppaassa.
Lähettimen pariliittäminen vastaanotinkaapeliin
Opastusviivojen kohdistaminen
Varmista tietojen paras mahdollinen tarkkuus kohdistamalla
opastusviivat ajoneuvon ulkoreunojen mukaan. Kohdista
opastusviivat erikseen kutakin peruutuskameraa varten.
Maaliskuu 2015
5 Voit siirtää opastusviivoja ylös- tai alaspäin näytön keskellä
Voit pariliittää enintään neljä langatonta kameraa BC 30
vastaanotinkaapelin kanssa. Jos kamera, lähetin ja
vastaanotinkaapeli toimitettiin samassa paketissa, ne on
pariliitetty jo tehtaalla. Jos lähetin ja vastaanotinkaapeli on
asennettu oikein, mutta videokuva ei näy GPS-laitteessa, voit
pariliittää lähettimen ja vastaanotinkaapelin manuaalisesti
uudelleen.
Painettu Taiwanissa
190-01838-37_0A
1 Valitse vaihtoehto:
Vastaanotinkaapelin tulojännite
10 - 24 V
• Pysäköi ajoneuvo.
• Katkaise pysyvä virtalähde lähettimeen.
2 Käynnistä vastaanotinkaapeliin liitetty GPS-laite.
3 Valitse GPS-laitteessa Asetukset > Peruutuskamera >
Lisää uusi kamera.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Vastaanotinkaapelin sulake
2 A, 250 V
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Kameran vaihtaminen
Voit selata kaikkien pariliitettyjen kameroiden videosyötteitä.
Valitse kameranäkymässä .
Seuraavan kameran videosyöte tulee näyttöön, ja kameran
nimi ilmestyy näytön yläreunaan.
Kameroiden järjestyksen vaihtaminen
Voit vaihtaa kameroiden näyttöjärjestystä, kun vaihdat kameraa.
1 Valitse Asetukset > Peruutuskamera.
2 Valitse kamera.
3 Valitse Aseta oletuskamera.
Pariliitettyjen kameroiden luettelo tulee näyttöön.
4 Vedä kukin kamera haluamaasi kohtaan luettelossa.
Kun vaihdat kameraa kameranäkymässä, kamerat näkyvät
luettelon järjestyksessä alusta loppuun. Luettelon
ensimmäinen kamera on oletuskamera, joka näkyy
ensimmäisenä aina siirryttäessä kameranäkymään.
Kameran nimeäminen uudelleen
Voit vaihtaa nimen, joka näkyy kameran yläpuolella
kameranäkymässä. Käytä kuvailevaa nimeä, joka ilmaisee
kameran sijainnin selvästi.
1 Valitse Asetukset > Peruutuskamera.
2 Valitse kamera.
3 Valitse Nimeä uud..
Pariliitetyn kameran poistaminen
Jos olet jo pariliittänyt neljä kameraa BC 30
vastaanotinkaapeliin, sinun on poistettava yksi pariliitetty
kamera, ennen kuin voit pariliittää uuden.
1 Valitse Asetukset > Peruutuskamera.
2 Valitse kamera.
3 Valitse Pura pariliitos.
Liite
Tekniset tiedot
Kameran ja lähettimen tulojännite
9 - 28 Vdc
Lähettimen sulake
500 mA, pikasulake
Kameran ja lähettimen virrankäyttö
150 mA (12 Vdc)
Kameran ja lähettimen vedenpitävyys
IEC 60529 IPX7*
Kameran lämpötila-alue
-40 - 85 °C (-40 - 185 °F)
Lähettimen ja vastaanottimen kaapelin
lämpötila
-20 - 70 °C (-4 - 158 °F)
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. BC™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising