Garmin | VIRB® 360 | User guide | Garmin VIRB® 360 Käyttöopas

Garmin VIRB® 360 Käyttöopas
VIRB 360
®
Käyttöopas
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , yhtiön Garmin logo, ANT+ , fēnix ja VIRB ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. G-Metrix™ on Garmin Ltd:n tai
sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
Android™, Google™, Google Cardboard™ ja YouTube™ ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. Apple ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Facebook™ ja Facebook-logo ovat Facebookin ja sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. HDMI on HDMI Licensing LLC:n rekisteröity tavaramerkki. microSD ja microSDXC logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity
merkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Kameran säätimet ....................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Akun asentaminen ...................................................................... 1
Muistikortin asettaminen ............................................................. 1
Akun lataaminen ......................................................................... 1
Kameran käynnistäminen ........................................................... 2
Kameran sammuttaminen ...................................................... 2
Kameran käynnistäminen ja sammuttaminen
tallennuskytkimellä ................................................................. 2
Aloitusnäytön esittely .................................................................. 2
Tilarivin kuvakkeet ................................................................. 2
Päävalikko .............................................................................. 2
Kameran telineet ............................................................ 3
Kolmijalan ja telakan kokoaminen .............................................. 3
Actionkameran telakan ja telineen kokoaminen ......................... 3
Kameran irrottaminen telakasta .................................................. 3
Video................................................................................ 4
Videotallennuksen valmistelut .................................................... 4
Vinkkejä 360 asteen videokuvaukseen .................................. 4
Videon kuvaaminen .................................................................... 4
Linssitilat ..................................................................................... 4
Liittämismatkan muuttaminen ................................................ 4
Videotilat ..................................................................................... 4
Timelapse-videon tallentaminen ............................................ 4
Videotilan tekniset tiedot ........................................................ 5
Mikrofonitilat ................................................................................ 5
Planaarinen tilaääni ............................................................... 5
Suoran videokuvan siirtäminen ulkoiseen laitteeseen ................ 5
Valokuvat........................................................................ 5
Valokuvien ottaminen ................................................................. 5
Valokuvan itselaukaisimen oletusasetuksen asettaminen .......... 6
Valokuvatilat ............................................................................... 6
Ääniohjaus...................................................................... 6
Ääniohjauksen määrittäminen .................................................... 6
Kameran hallinta äänikomennoilla .............................................. 6
Ääniohjauskomennot ............................................................. 6
Ääniohjausvinkkejä ..................................................................... 6
G-Metrix........................................................................... 6
G-Metrix tiedot ............................................................................ 6
Garmin VIRB sovellus.................................................... 7
Yhdistäminen Garmin VIRB sovellukseen NFC-tekniikalla ........ 7
Yhdistäminen Garmin VIRB sovellukseen Wi‑Fi asetuksista ...... 7
Etäetsin ....................................................................................... 7
Ammattilaisasetukset ............................................................. 8
Videon tallentaminen Garmin VIRB sovelluksella .................. 8
Valokuvan ottaminen Garmin VIRB sovelluksella .................. 8
Suora videolähetys ..................................................................... 8
Sovelluksen ja kameran asetukset ............................................. 9
Valokuvan valotustyypit ......................................................... 9
5.7K RAW -videotallennus ..................................................... 9
Videosilmukan tallentaminen ............................................... 10
Timelapse-valokuvat ja -video ............................................. 10
Garmin VIRB sovellusgalleria ................................................... 11
Valokuvan tai videon katseleminen ..................................... 11
Katselu virtuaalitodellisuustilassa (VR) ................................ 11
Videon muokkaaminen ja jakaminen ................................... 11
Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon ................................................... 11
Langattoman Wi‑Fi toiminnon ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä ........................................................... 12
Wi‑Fi yhteyden muuttaminen ............................................... 12
Wi‑Fi verkon unohtaminen ................................................... 12
Sisällysluettelo
Usean kameran verkko ............................................................. 12
Kameraverkon määritys ....................................................... 12
Kameran lisääminen valikkoon ............................................ 13
Kameran vaihtaminen .......................................................... 13
Kaukosäädin................................................................. 13
VIRB kameran etähallinta ......................................................... 13
Usean VIRB kameran hallinta ................................................... 13
Etäherätystoiminnon ottaminen käyttöön ................................. 13
ANT+ anturit.................................................................. 14
ANT+ anturien pariliitos ............................................................ 14
Pariliitettyjen ANT+ anturien poistaminen ............................ 14
Bluetooth laitteet.......................................................... 14
Langattoman ulkoisen mikrofonin yhdistäminen ....................... 14
OBD-II-laitteen yhdistäminen .................................................... 14
Pariliitettyjen Bluetooth laitteiden poistaminen ......................... 14
VIRB Edit....................................................................... 14
Laitteen mukauttaminen.............................................. 14
Asetus-valikko ........................................................................... 14
Muistikortin alustaminen ...................................................... 14
Järjestelmäasetukset ................................................................ 15
Laitteen tiedot............................................................... 15
Tilan merkkivalot ....................................................................... 15
Yhdistäminen suoraan Wi‑Fi verkkoon WPS-määrityksellä ...... 15
Garmin tukikeskus .................................................................... 15
Ohjelmistopäivitykset ................................................................ 15
Kameran ohjelmiston päivittäminen Garmin VIRB
sovelluksella ......................................................................... 15
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express ......................... 15
Tekniset tiedot .......................................................................... 16
Suorituskykyvinkkejä matalia lämpötiloja varten .................. 16
Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot ............................................ 16
Laitteen huoltaminen ................................................................ 16
Altistuminen vedelle ja vesitiiviys ......................................... 16
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 17
Suojalinssin vaihtaminen .......................................................... 17
Symbolien määritykset .............................................................. 17
Vianmääritys ................................................................. 17
Kamera ei käynnisty ................................................................. 17
Kamera tuntuu lämpimältä käytön aikana ................................ 17
Jotain G-Metrix tietoja puuttuu .................................................. 17
Videotallenteet eivät näytä tasaisilta ........................................ 18
Laite sammuu, kun lopetan videotallennuksen ......................... 18
Akun virran säästäminen .......................................................... 18
Hakemisto ..................................................................... 19
i
Johdanto
Akun asentaminen
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Olet vastuussa laitteen turvallisesta käytöstä. Garmin ei vastaa
mistään omaisuusvahingoista, vammoista tai kuolemista, jotka
johtuvat tämän laitteen käytöstä minkä tahansa toiminnon
yhteydessä.
®
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
1 Avaa akkulokeron luukku siirtämällä salpaa
.
Kameran säätimet
POWER
OK
WI-FI
Voit vierittää valikkoja ja valikkokohtia valitsemalla
tämän.
Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta
pitkään.
Ota valokuva valitsemalla tämä aloitusnäytössä.
Määritä viiveen ajastin aloitusnäytössä painamalla
painiketta pitkään.
Valitse valikon valikkokohta valitsemalla tämä.
Voit vierittää valikkoja ja valikkokohtia valitsemalla
tämän.
Käynnistä ja sammuta langaton Wi‑Fi toiminto
painamalla painiketta pitkään.
®
Tallennuskytkin
2 Aseta akku lokeroon.
3 Sulje akkulokeron luukku ja paina sitä, kunnes se napsahtaa.
Muistikortin asettaminen
Laitteen käyttämiseen tarvitaan yhteensopiva microSD
muistikortti. Käytä tunnetun valmistajan UHS-I microSD korttia,
jonka nopeusluokka on vähintään U3 ja jossa on enintään
128 Gt tallennustilaa. Lisätietoja yhteensopivista muistikorteista
on osoitteessa garmin.com/VIRBcards.
1 Avaa sivussa oleva luukku siirtämällä salpaa .
®
Aloita ja lopeta videotallennus siirtämällä kytkintä
(Videon kuvaaminen, sivu 4).
Laitteen esittely
2 Aseta muistikortti
paikalleen ja työnnä sitä sisäänpäin,
kunnes se napsahtaa.
VIHJE: muistikortin etiketin on osoitettava alaspäin.
3 Sulje luukku ja paina sitä, kunnes se napsahtaa.
Akun lataaminen
Tilan merkkivalot (2) Osoittavat kameran ja sen ominaisuuksien
tilan (Tilan merkkivalot, sivu 15).
Kameran etulinssi
Kuvaa videon kuva-alueen etupuolen. 360
asteen videoiden alkukuva keskittyy oletusarvoisesti tähän linssiin.
Kameran takalinssi
Kuvaa videon kuva-alueen taustapuolen.
Mikrofonit (4)
Tallenna 360 asteen tilaääntä.
Johdanto
Tilan merkkivalo vilkkuu nopeasti, kun akun virta on vähissä.
Voit ladata akun pistorasiasta tai tietokoneen USB-liitännästä.
Kameran virtalähde on irrotettava litiumioniakku.
VIHJE: lisävarusteena saatavalla ulkoisella latauslisävarusteella
voit ladata enintään kahta akkua kameran ulkopuolella. Voit
ostaa laturilisälaitteen ja vara-akkuja osoitteesta garmin.com
/virb.
HUOMAUTUS: akku ei lataudu, jos lämpötila on hyväksyttävän
latauslämpötila-alueen ulkopuolella (Tekniset tiedot, sivu 16).
1 Sammuta kamera.
Kamera ei lataa akkua ollessaan käynnissä. Kameraa voi
käyttää ulkoisen virtalähteen avulla, mutta lataustaso ei
nouse, ennen kuin sammutat kameran.
1
2 Avaa sivussa oleva luukku siirtämällä salpaa
.
3 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin kameran micro-USB-porttiin
.
HUOMAUTUS
Käytä vain mukana toimitettua micro-USB-kaapelia tai muuta
kaapelia, jossa on suora micro-USB-liitäntä. Älä käytä microUSB-kaapelia, jossa on suorakulmaliitäntä.
Suorakulmaliitäntä voi vaurioittaa upotettua micro-USBporttia.
Kameran käynnistäminen ja sammuttaminen tallennuskytkimellä
Voit käynnistää kameran ja aloittaa videon tallennuksen heti
tallennuskytkimellä. Jos käynnistät kameran tallennuskytkimellä,
se sammuu automaattisesti, kun lopetat tallennuksen
tallennuskytkimellä. Tämän ansiosta voit aloittaa ja lopettaa
tallennuksen nopeasti, ja laite sammuu automaattisesti
akkuvirran säästämiseksi, kun et tallenna.
HUOMAUTUS: kamera ei sammu tallennuskytkimellä, ellet
myös käynnistä kameraa tallennuskytkimellä.
1 Kun laite on sammuksissa, siirrä tallennuskytkintä eteenpäin.
Laite käynnistyy ja alkaa tallentaa videota.
2 Kun tallennus on valmis, siirrä tallennuskytkintä taaksepäin.
Laite lopettaa tallennuksen ja sammuu.
Aloitusnäytön esittely
Aloitusnäytöstä näet yhdellä silmäyksellä muistikortin vapaan
tilan ja laitteen nykyiset asetukset.
4 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin USB-seinälaturiin tai
tietokoneen USB-porttiin.
HUOMAUTUS: saat parhaan tuloksen käyttämällä USBseinälaturia, jonka virran ulostulo on vähintään 2 A. Monet
älypuhelinten tai tablettien USB-verkkovirtalaturit saattavat
olla yhteensopivia.
Yksi tilan merkkivalo
syttyy punaisena, kun liität laitteen
virtalähteeseen.
Näyttää valokuvatilan.
Näyttää anturien tilan ja jäljellä olevan akkuvirran. Sisältää ANT+
anturit, yhteydet Bluetooth ja Wi‑Fi sekä GPS-ominaisuuden.
®
®
Näyttää videotilan.
Näyttää muistikortin vapaan tilan videotallennusta varten.
Tilarivin kuvakkeet
Kuvakkeet näkyvät aloitusnäytön yläreunassa.
• Vilkkuva kuvake merkitsee, että laite etsii signaalia.
• Tasaisesti näkyvä kuvake merkitsee, että signaali on löytynyt
tai langaton laite on yhteydessä.
GPS-tila
5 Lataa akku.
Wi‑Fi tekniikan tila
Akun lataaminen 80 %:n varaukseen kestää noin kaksi tuntia
ja täyteen lataaminen noin kolme tuntia. Kun kameran akku
on latautunut täyteen, punainen tilan merkkivalo sammuu.
Bluetooth tekniikan tila
ANT+ anturin tila
Kameran käynnistäminen
Paina POWER-painiketta pitkään.
Tilan merkkivalot välähtävät vihreinä, kun kamera on
käynnissä.
Kameran sammuttaminen
HUOMAUTUS
Estä tietojen menetys sammuttamalla kamera aina, ennen kuin
irrotat akun.
HUOMAUTUS: kameraa ei voi sammuttaa videotallennuksen
aikana.
1 Lopeta tarvittaessa videotallennus siirtämällä
tallennuskytkintä taaksepäin.
2 Paina POWER-painiketta pitkään.
Kamera tallentaa tiedot ja sammuu.
Jos aiot irrottaa akun, odota näytön ja merkkivalojen
sammumista, ennen kuin irrotat akun.
2
Akun varaus
Päävalikko
Selaa päävalikkoa aloitussivulla painikkeella tai .
Videotila: asettaa videokuvaustilan (Videotilat, sivu 4).
Valokuvatila: asettaa valokuvaustilan (Valokuvatilat, sivu 6).
Linssitila: mahdollistaa yhden tai molempien linssien käytön ja
asettaa katselukulman (Linssitilat, sivu 4).
Langaton: voit liittää kameran muihin laitteisiin, kuten
mobiililaitteisiin, Bluetooth mikrofoneihin ja antureihin, ANT+
antureihin sekä yhteensopiviin Garmin laitteisiin ja
kaukosäätimiin.
Asetukset: voit määrittää kameran ominaisuuksia, muuttaa
järjestelmäasetuksia ja tarkastella järjestelmätietoja (Asetusvalikko, sivu 14).
Johdanto
Kameran telineet
Kolmijalan ja telakan kokoaminen
Actionkameran telakan ja telineen
kokoaminen
Voit kiinnittää kameran mukana toimitettuun kolmijalkaan tai
vakiokolmijalkaan käyttämällä yleismallista kolmijalkatelakkaa.
1 Ruuvaa kolmijalka kolmijalkatelakan pohjassa olevaan
kierrereikään.
Voit käyttää mukana toimitettua actionkameran telakkaa
kameran kiinnittämiseen yhteensopivaan VIRB actionkameran
kiinnityslisävarusteeseen (ei sisälly toimitukseen). Voit ostaa
kiinnitystarvikkeita osoitteesta garmin.com/virb.
1 Aseta yksi kameran sivuista telakkaan ja aseta kameran
sivulla olevat urat telakan hampaisiin.
2 Aseta yksi kameran sivuista telakkaan ja aseta kameran
2 Paina kameran toista sivua alaspäin, kunnes kuulet
sivulla olevat urat telakan hampaisiin.
naksahduksen.
3 Aseta actionkameran pohjassa olevat laipat yhteensopivaan
telineeseen (ei kuulu toimitukseen) ja kiinnitä telakka
siipiruuvilla.
3 Paina kameran toista sivua alaspäin, kunnes kuulet
naksahduksen.
4 Valitse vaihtoehto:
• Kuvaa videokuvaa käsivaralla pitämällä kolmijalan jalat
suljettuina.
Kun kolmijalan jalat ovat suljettuina, kolmijalka toimii
käsikäyttöisenä kahvana.
• Kun kuvaat videokuvaa pysytellen paikallasi, avaa
kolmijalan jalat ja aseta kamera valitsemaasi
kuvauspaikkaan.
HUOMAUTUS: joissakin muissa kiinnitystarvikkeissa voi olla
erilainen kiinnitysmenetelmä, jolla kamera kiinnitetään
telineeseen. Saat lisätietoja kiinnitystarvikkeiden mukana
toimitetuista ohjeista.
Kameran irrottaminen telakasta
1 Avaa telakka painamalla painiketta
.
VIHJE: vältä puristamasta telakan liukuvaa osaa tai
estämästä sen liikettä , kun painat painiketta.
Kameran telineet
3
2 Kallista kameran toista reunaa ylöspäin ja irrota kamera
telineestä.
Video
Videotallennuksen valmistelut
Ennen kuin aloitat tallennuksen, aseta kameran asetukset
kuvaamasi materiaalin mukaisiksi.
1 Valitse videon koko ja käytettävä linssi tai linssit valitsemalla
linssitila (Linssitilat, sivu 4).
2 Valitse videotallennustila (Videotilat, sivu 4).
3 Kiinnitä kamera telineeseen tai kolmijalkaan, joka soveltuu
haluamasi tyyppisen videon tallennukseen (Kameran telineet,
sivu 3).
4 Etsi hyvä kuvauspaikka ja kameran asento (Vinkkejä 360
asteen videokuvaukseen, sivu 4).
5 Käytä Garmin VIRB sovellusta kameranäkymän esikatseluun
(Etäetsin, sivu 7) ja videoasetusten hienosäätämiseen
(Ammattilaisasetukset, sivu 8).
6 Aloita tallennus (Videon kuvaaminen, sivu 4).
Vinkkejä 360 asteen videokuvaukseen
VIRB 360 kamera saattaa poiketa aiemmin käyttämistäsi
kameroista. Perinteisten kameroiden näkökenttä on kiinteä ja
suorakulmainen, joten kuvat tarvitsee rajata tarkasti ja kohdetta
tarvitsee seurata, jotta se pysyy kuvassa. VIRB 360 kamera
kuvaa täyttä 360 asteen videota eli kaikkea ympärillään joka
suunnasta.
360 asteen videokuvauksessa tarvitsee ehkä huomioida muita
seikkoja kuin perinteisessä videokuvauksessa.
• Vie VIRB 360 kamera keskelle toimintaa.
Perinteisellä eteenpäin kuvaavalla kameralla kuvataan
tavallisesti sen edessä olevaa toimintaa. Koska VIRB 360
kamera tallentaa kaikkiin suuntiin, huomioi kaikki kulmat ja
sijoita kamera siten, että saat kiinnostavaa videokuvaa joka
puolelta.
• Vältä peittämästä kuva-aluetta.
Saatat peittää suuren osan videon kuva-alueesta, jos pitelet
kameraa lähellä itseäsi tai sijoitat sen seinän tai muun
rakenteen lähelle. Sijoita kamera paikkaan, josta on hyvä
näkyvyys kaikkiin suuntiin.
• Osoita linssi ensisijaista kohdetta kohti.
Vaikka kamera tallentaa kaikista suunnista, 360 asteen
videon alkunäkymä keskittyy etulinssin ympärille.
• Yritä sijoittaa kamera tavallista korkeammalle, jotta saat
laajan, mahdollisimman esteettömän näkymän.
Korkeassa kohdassa näkymä on usein selkeä ja laaja. Kun
kuvaat toimintaa, voit pidellä kameraa tavallista
korkeammalla käyttämällä mukana toimitettua kolmijalkaa ja
kahvaa, tai voit kiinnittää kameran valinnaisella pää- tai
kypärätelineellä. Kun kuvaat tapahtumaa, voit sijoittaa
kameran kolmijalkaan väkijoukon ja muiden näköesteiden
yläpuolelle.
• Tarkista valaistusolosuhteet kaikissa suunnissa.
Jos mahdollista, tarkista valaistusolosuhteet kaikissa
suunnissa kamerasta käyttämällä Garmin VIRB sovelluksen
etäetsintä.
Videon kuvaaminen
HUOMAUTUS: jos akun virta käy erittäin vähiin videokuvauksen
aikana, laite lopettaa tallennuksen automaattisesti, tallentaa
videon ja sammuu turvallisesti. Tilan merkkivalo vilkkuu
nopeasti, kun akun virta on vähissä.
1 Aloita videotallennus siirtämällä tallennuskytkintä eteenpäin.
4
Jos laite on sammutettuna, se käynnistyy automaattisesti.
Laite alkaa tallentaa videota heti, ja punainen valo syttyy.
2 Lopeta videotallennus siirtämällä tallennuskytkintä
taaksepäin.
Video tallentuu muistikortille .mp4-tiedostona. G-Metrix™
anturitiedot tallentuvat muistikortille .fit-tiedostoina.
Linssitilat
Linssitila määrittää, mitä linssiä tai linssejä kamera käyttää
videokuvauksen aikana, sekä näkökentän koon.
Valitse > Linssitila.
360: tallentaa pallonmuotoisen 360 asteen videon käyttämällä
molempia linssejä. Kamera liittää kahdella linssillä kuvatun
videon yhdeksi 360 asteen videotiedostoksi. Kamera
tallentaa 360 asteen videon 4K-tarkkuudella. Valitessasi 360
tilan sinun on määritettävä liittämismatka.
Vain etupuoli, Vain takaosa: tallentaa suorakaiteen muotoista
videokuvaa kuvasuhteessa 16:9 käyttämällä yhtä linssiä.
tai osoittaa aktiivisen linssin. Kamera tallentaa videokuvaa
kuvasuhteella 16:9 ja 1080p-tarkkuudella.
RAW: tallentaa jokaisella linssillä erillistä puolipallomaista 200asteista videokuvaa yhdistetyllä 5.7K-tarkkuudella. Voit
muokata tai jakaa jokaisen linssin kuvaamaa videokuvaa
erikseen tai liittää videotiedostot yhdeksi videoksi videon
muokkausohjelmistolla.
Liittämismatkan muuttaminen
Kumpikin kameran linssi tallentaa 200 astetta pysty- ja
vaakasuunnassa eli hiukan enemmän kuin puolet koko
ympyrästä. 360 asteen videokuvauksen yhteydessä kamera
yhdistää eli liittää linssien kuvat määritetyn polttovälin kohdalta
ja poistaa kuvien päällekkäiset osat. Siten saadaan täysin
pyöreä video, jossa kahden linssin kuvien välillä ei ole
paljonkaan siirtymää.
Voit valita videon liittämisen polttovälin kuvausympäristön
mukaan.
1 Valitse päävalikosta Asetukset > Liittämismatka.
2 Valitse liittämismatka:
• Jos kuvaat lähellä olevia kohteita, sisällä tai pienessä
tilassa, valitse Lähellä.
Tämä vaihtoehto määrittää liittämismatkaksi noin 5 m
(16 jalkaa), mikä on optimaalinen useimmissa
ympäristöissä.
• Jos kuvaat etäällä olevia kohteita, ulkona tai suuressa,
avoimessa tilassa, valitse Kaukana.
Tämä määrittää suuremman liittämismatkan, mikä optimoi
etäällä olevien kohteiden tai maisemien liittämisen.
Videotilat
Valitse > Videotila.
Video: tallentaa full motion -videokuvaa yhdellä linssillä tai
molemmilla linsseillä Linssitila-asetuksen perusteella
(Linssitilat, sivu 4).
Hidastettu: tallentaa hidastettua videokuvaa. Tämä tila ei ole
käytettävissä, kun 360 asteen linssitila on käytössä.
Aikaviive: tallentaa timelapse-videokuvaa valituin aikavälein.
Timelapse-videon tallentaminen
Timelapse-tila tallentaa yksittäiset videokuvat tavallista
pidemmin väliajoin ja luo videon, joka toistuu merkittävästi
todellisuutta nopeammin. Timelapse-tilan avulla voi tallentaa
pitkäkestoisia liikkeitä, muutoksia tai hitaasti eteneviä
tapahtumia.
Timelapse-videoiden toistonopeus on 30 kuvaa sekunnissa.
Videon pituus määräytyy videokuvien välisen ajan mukaan. Jos
kuvia tallennetaan esimerkiksi yhden sekunnin välein, kukin
Video
sekunti videolla kattaa 30 sekuntia todellisuudessa. Jos kuvia
tallennetaan 60 sekunnin välein, kukin sekunti videolla kattaa 30
minuuttia todellisuudessa.
1 Valitse päävalikosta Videotila > Aikaviive.
2 Valitse videokuvien aikaväli.
3 Saat parhaan tuloksen kiinnittämällä laitteen siten, että se ei
liiku tallennuksen aikana.
4 Tallenna video.
Video
Tarkkuus
Kuvanopeus
Kanava 2 (Y) Ääni-informaatio kameran vasemmalta ja oikealta
puolelta.
Kanava 3 (Z)* Ääni-informaatio kameran ylä- tai alapuolelta.*
360 liitettynä 4K (3840 × 2160
kuvapistettä)
30 kuvaa/s
Kanava 4 (X) Ääni-informaatio kameran etu- tai takapuolelta.
Vain
etupuoli
Vain
takaosa
16:9
60 kuvaa/s
RAW
360 liittämät- 5K (2 tiedostoa,
30 kuvaa/s
tömänä
2496 × 2496 kuvapistettä)
5.7K (2 tiedostoa,
2880 x 2880)
HUOMAUTUS:
5.7K-tarkkuus
vaatii Garmin VIRB
mobiilisovelluksen.
(5.7K RAW -videotallennus,
sivu 9)
*Koska VIRB 360-mikrofonit ovat laitteen etu- ja takaosassa ja
molemmilla sivuilla, kanava 3 (Z) jätetään tarkoituksella tyhjäksi,
jotta se on videosoitinten teknisten tilaääntä koskevien
metatietojen mukainen. Kameran ylä- ja alapuoliset äänet
tallennetaan kanavalle 1 (W), mutta vain etu-, taka- ja sivuäänet
toistetaan tilaäänenä kokonaisvaltaisesti.
1080p
(1920 × 1080
kuvapistettä)
Ei käytettävissä
Ei käytettävissä
Ei käytettävissä
Vain
etupuoli
Vain
takaosa
16:9
1080p
(1920 × 1080
kuvapistettä)
120 kuvaa/s
RAW
360 liittämät- 3,5K (2 tiedostoa, 60 kuvaa/s
tömänä
1760 × 1760 kuvapistettä)
360
360 liitettynä 4K (3840 × 2160
kuvapistettä)
Käyttäjän
määrittämä
väli
Vain
etupuoli
Vain
takaosa
16:9
Käyttäjän
määrittämä
väli
RAW
360 liittämät- 5K (2 tiedostoa,
Käyttäjän
tömänä
2496 × 2496 kuva- määrittämä
pistettä)
väli
1080p
(1920 × 1080
kuvapistettä)
Mikrofonitilat
Voit vaihtaa mikrofonitilaa tallennusympäristön mukaan.
Valitse päävalikosta Asetukset > Mikrofoni.
Tila: tallentaa tilaääntä kaikilla neljällä mikrofonilla (Planaarinen
tilaääni, sivu 5). Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä, kun
käytät Vain etupuoli tai Vain takaosa -linssitilaa.
Vain takaosa: tallentaa monoääntä vain takamikrofonilla. Tällä
voidaan vähentää tuulen ääntä.
Ei käytössä: poistaa käytöstä kaikki sisäiset ja ulkoiset
mikrofonit ja tallentaa videota ilman ääntä.
Planaarinen tilaääni
Kun videota tallennetaan käyttämällä molempia linssejä,
kameran kaikilla neljällä mikrofonilla voidaan äänittää
planaarista tilaääntä. Planaarinen tilaääni tallentaa 360 asteen
paikkakohtaista ääntä ympäriltäsi. Se tallentaa äänen tarkan
sijainnin kameran edessä tai takana, vasemmalla tai oikealla
puolella ja missä tahansa siltä väliltä. Kun toistat videota
yhteensopivalla soittimella, äänen perspektiivi seuraa videon
Valokuvat
Koodattu informaatio
360
Hidastettu 360
Aikaviive
Kanava
Kanava 1 (W) Ääni kaikista suunnista.
Videotilan tekniset tiedot
Videotila Linssitila Videon
tyyppi
perspektiiviä, kun tarkastelet videoalueen eri osia. Tilaääni on
erityksen vaikuttava, kun käytät videon katselun aikana
virtuaalilaseja.
Seuraavat tekniset tiedot ovat tallennetun tiedoston edistynyttä
videon- ja äänenkäsittelyä varten.
Kamera käyttää Ambisonic B-formaatin koodausta tilaäänen
äänittämiseen MP4-tiedoston neljään äänikanavaan.
Suoran videokuvan siirtäminen ulkoiseen
laitteeseen
Micro HDMI kaapelilla voit lähettää suoraa videokuvaa
kamerasta ulkoiseen laitteeseen, kuten lähetys- tai
suoratoistolaitteeseen.
1 Avaa sivuluukku siirtämällä salpaa .
®
2 Liitä kaapeli kameran VIDEO-porttiin
.
HUOMAUTUS: virtajohtoa ja videokaapelia ei voi liittää
samanaikaisesti. Kun toistat videota, voit käyttää
virtalähteenä lisävarusteena saatavaa virtatelinettä. Voit
ostaa lisävarusteita osoitteesta garmin.com/virb.
3 Liitä kaapelin toinen pää ulkoiseen laitteeseen.
Valokuvat
Valokuvien ottaminen
Kameralla voi kuvata 360 asteen valokuvia. Vaihtamalla
valokuvatilaa voit ottaa yhden valokuvan, sarjakuvaa tai
timelapse-valokuvia (Valokuvatilat, sivu 6).
• Voit ottaa valokuvan valitsemalla .
Kamera ottaa kuvan tai kuvat aktiivisessa valokuvatilassa,
kun itselaukaisimen oletusaika on kulunut (Valokuvan
itselaukaisimen oletusasetuksen asettaminen, sivu 6).
• Voit pidentää itselaukaisimen aikaa koskettamalla kohtaa ,
kunnes näet oikean ajan. Nosta silloin sormi -kohdasta.
Itselaukaisimen aika kuluu ja tilan merkkivalot vilkkuvat
keltaisina. Kameran merkkiääni ilmoittaa, kun itselaukaisimen
aika on kulunut lähes loppuun, ja juuri ennen kuvanottoa
kamerasta kuuluu useita merkkiääniä nopeassa tahdissa.
Kun itselaukaisimen aika on kulunut, kamera ottaa kuvan tai
kuvat aktiivisessa valokuvatilassa.
• Valitse videotallennuksen aikana .
5
Kamera merkitsee senhetkisen videokuvan valokuvaksi. Voit
tallentaa merkityn kuvan erilliseksi valokuvatiedostoksi VIRB
Edit sovelluksella (VIRB Edit, sivu 14). Kamera ei voi kuvata
sarjakuvaa tai timelapse-kuvia videotallennuksen aikana.
Valokuvan itselaukaisimen oletusasetuksen
asettaminen
Voit muuttaa valokuvan itselaukaisimen oletusasetusta välillä 0–
60 sekuntia. Itselaukaisimen oletusasetusta käytetään aina
painaessasi
kuvaketta.
Valitse
päävalikosta
Asetukset > Itselaukaisin.
1
2 Valitse aika.
Valokuvatilat
Vaihtamalla valokuvatilaa voit ottaa yhden valokuvan,
sarjakuvaa tai timelapse-valokuvia. Voit vaihtaa valokuvatilaa
joko kamerassa tai Garmin VIRB sovelluksessa (Valokuvan
ottaminen Garmin VIRB sovelluksella, sivu 8). Jotkin
vaihtoehdot ovat käytettävissä ainoastaan Garmin VIRB
sovelluksessa.
Valitse kamerassa > Valokuvatila.
Yksi: voit ottaa yhden valokuvan käyttäen automaattista
valotusta.
• Tyyppi määrittää valotustyypin (Valokuvan valotustyypit,
sivu 9). Tämä vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan
Garmin VIRB sovelluksessa.
Sarjakuvaus: voit ottaa nopeasti useita kuvia määritetyssä
ajassa. Tila sopii erinomaisesti liikkuvien ihmisten tai
kohteiden kuvaamiseen.
• Kuvaustahti määrittää, miten nopeasti kamera ottaa
valokuvasarjan.
Aikaviive: voit ottaa sarjan valokuvia tietyin aika- tai
matkavälein.
• Tyyppi määrittää timelapse-videon tyypin. Tämä
vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan Garmin VIRB
sovelluksessa.
• Väli määrittää valokuvien aikavälin.
Ääniohjaus
Ääniohjauksella voit käyttää laitetta sanomalla komentoja.
Ääniohjaus ei ole käytettävissä kaikilla laitteen kielillä.
Ääniohjauksen kieli on oletusarvoisesti sama kuin ohjelmiston
käyttöliittymän kieli. Ääniohjauksen kielen voi määrittää erikseen
käyttöliittymässä.
Ääniohjauksen määrittäminen
1
2
3
4
Valitse päävalikosta Asetukset > Ääniohjaus.
Ota kytkin käyttöön valitsemalla Tila.
Valitse Kieli ja valitse kieli.
Valitsemalla Kokeile seuraavia voit näyttää käytettävissä
olevien äänikomentojen luettelon (valinnainen).
Voit ohjata kameraa sanomalla komentoja valitulla kielellä.
Kameran hallinta äänikomennoilla
1 Aktivoi ääniohjaus sanomalla OK, Garmin.
Kamerasta kuuluu äänimerkki, mikä tarkoittaa, että kamera
alkaa kuunnella komentoja.
2 Sano komento.
Kun kamera tunnistaa komennon, siitä kuuluu onnistumista
tarkoittava merkkiääni. Jos kamera ei tunnista komentoa,
kuuluu virheen merkkiääni.
6
Ääniohjauskomennot
Voit ohjata VIRB 360 kameraa seuraavilla puhekomennoilla.
Aktivoi ääniohjaus sanomalla OK, Garmin.
Start Recording: aloittaa videotallennuksen nykyisessä
videotilassa.
Stop Recording: lopettaa videotallennuksen.
Remember That: lisää videoon kirjanmerkin. Tällä komennolla
voit merkitä videon tärkeitä kohtia reaaliaikaisesti, jotta löydät
ne helposti, kun muokkaat videota. Tämä komento on
käytettäessä ainoastaan videotallennuksen aikana.
Ota kuva: ottaa yhden kuvan, kun videokuvaus ei ole
käynnissä, tai lisää videoon kirjanmerkin videotallennuksen
aikana.
Ota Wi-Fi käyttöön: ottaa käyttöön Wi‑Fi radion. Tällä voit
yhdistää kameran Garmin VIRB sovellukseen.
Poista Wi-Fi käytöstä: poistaa langattoman Wi‑Fi toiminnon
käytöstä.
Ääniohjausvinkkejä
• Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
• Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä
taustahälyä.
• Sano ennen jokaista komentoa OK, Garmin.
• Kuuntele merkkiääntä, josta tunnistat, että kamera on
tunnistanut komennon.
• Tarkista tilan merkkivaloista, että kamera tunnisti komennon.
Merkkivalot välähtävät keltaisena kaksi kertaa, kun kamera
tunnistaa komennon. Merkkivalot välähtävät punaisena kaksi
kertaa, kun kamera ei tunnista komentoa.
G-Metrix
Kamera voi havaita G-voiman, korkeuden, nopeuden, suunnan
ja monia muita suorituskykytilastoja sisäänrakennetun GPSvastaanottimen ja sisäänrakennettujen anturien avulla. Nämä
tiedot tallentuvat automaattisesti G-Metrix tietoina. Voit kerätä
vielä enemmän G-Metrix tietoja, jos yhdistät langattomasti
ulkoisia ANT+ antureita, muita Garmin laitteita ja yhteensopivia
Bluetooth antureita, kuten OBD-II-antureita.
Voit käyttää Garmin VIRB mobiilisovellusta tai VIRB Edit
työpöytäsovellusta ja lisätä G-Metrix tietoja videoosi esimerkiksi
mittarien ja kaavioiden avulla. Voit toistaa ja jakaa muokattuja
videoitasi, joissa nopeus-, kiihdytys- ja syketietosi sekä muut
anturien tiedot näkyvät reaaliaikaisina.
G-Metrix tiedot
Kamera voi tallentaa tällaisia G-Metrix tietoja
sisäänrakennettujen anturien avulla.
Nopeus
G-voima
Tahti
Matka
Kierrosajat
Kierrosten määrä
Hypyn korkeus
Riippumisaika
Hypyn pituus
GPS-sijainti
Jäljen muoto ja sijainti
Pyörähdykset
RPM
Korkeus
Suuntima
Suunta
Korkeus
Kaltevuus
Kulma
Pyöritys
Pystynopeus
Pystyetäisyys
Kamera voi tallentaa tällaisia G-Metrix tietoja valinnaisten
ulkoisten anturien avulla.
Ääniohjaus
G-Metrix tiedot
Tarvittava anturi
Syke
Yhteensopiva ANT+ sykemittari
Poljinnopeus
Yhteensopiva ANT+ poljinnopeusanturi
Tehontuotto watteina
Yhteensopiva ANT+ voimamittari
Lämpötila
Yhteensopiva ANT+ lämpötila-anturi
Autoilutiedot
Yhteensopiva Bluetooth OBD-II -anturi
Yhdistäminen Garmin VIRB sovellukseen
Wi‑Fi asetuksista
Garmin VIRB sovellus
Garmin VIRB sovellus on VIRB 360 kameran tärkeä kumppani,
joka laajentaa kameran ominaisuuksia ja toimintoja. Sovellus
muodostaa kameraan Wi‑Fi yhteyden ja mahdollistaa kameran
perus- ja lisäominaisuuksien etäkäytön.
• Voit etähallita video- ja valokuvausta.
• Voit esikatsella kuvaa reaaliaikaisesti 360 asteen etsimessä.
• Voit hienosäätää kuvaa näytössä ammattilaisasetuksilla.
• Voit muuttaa kameran asetuksia.
• Voit tarkastella ja jakaa tallennettuja videoita ja valokuvia.
• Voit suoratoistaa videokuvaa kamerasta YouTube™
videoyhteisöön tai Facebook™ yhteisöpalveluun (vain Apple
laitteet).
Lataa Garmin VIRB sovellus maksutta: Apple App Store tai
Google Play™ kauppa. Lisätietoja Garmin VIRB sovelluksen
ominaisuuksista ja yhteensopivuudesta on osoitteessa
garmin.com/virbapp.
®
SM
Yhdistäminen Garmin VIRB sovellukseen
NFC-tekniikalla
Jos haluat yhdistää Garmin VIRB sovellukseen NFC (near field
communication) -tekniikalla, tarvitset Android™ mobiililaitteen,
joka sisältää NFC-tekniikkaa. Jos mobiililaitteesi ei tue tätä
ominaisuutta, voit yhdistää sovellukseen Wi‑Fi asetuksista
(Yhdistäminen Garmin VIRB sovellukseen Wi‑Fi asetuksista,
sivu 7).
Garmin VIRB sovellus muodostaa yhteyden VIRB 360
kameraan Wi‑Fi tekniikalla.
1 Käynnistä VIRB 360 kamera.
2 Varmista, että NFC-ominaisuus on käytössä mobiililaitteessa.
NFC-ominaisuus on tavallisesti langattoman verkon
asetuksissa. Lisätietoja on mobiililaitteen käyttöoppaassa.
3 Kosketa kameran näyttöä mobiililaitteen NFC-alueella.
NFC-kosketusalue on tavallisesti mobiililaitteen takana
laitteen keskikohdan lähellä. Sijainti vaihtelee laitteen
valmistajan ja mallin mukaan. Lisätietoja on mobiililaitteen
käyttöoppaassa.
Kun olet koskettanut kameraa, kameran Wi‑Fi tukiasema
käynnistyy, ja tukiaseman nimi ja salasana näkyvät kameran
näytössä.
4 Asenna Garmin VIRB sovellus mobiililaitteen
sovelluskaupasta ja avaa se.
Sovellus hakee kameraa automaattisesti ja näyttää
suojauskehotteen.
5 Kosketa kameran näyttöä mobiililaitteen NFC-alueella.
Sovellus vastaanottaa tukiaseman salasanan
automaattisesti.
Etäetsin ja kameran säätimet ilmestyvät Garmin VIRB
sovellukseen.
Jatkossa voit yhdistää kameraan automaattisesti ja avata
Garmin VIRB sovelluksen koskettamalla mobiililaitteella
kameran näyttöä.
VIHJE: jos käytät Android laitetta, joka sisältää NFC (near field
communication) -tekniikkaa, voit yhdistää kameran nopeasti
NFC-tekniikalla (Yhdistäminen Garmin VIRB sovellukseen NFCtekniikalla, sivu 7).
Garmin VIRB sovellus muodostaa yhteyden VIRB 360
kameraan Wi‑Fi tekniikalla. Voit yhdistää sovelluksen suoraan
kameraan tai yhdistää sovelluksen ja kameran samaan
langattomaan verkkoon.
1 Asenna Garmin VIRB sovellus mobiililaitteen
sovelluskaupasta.
Valitse
VIRB 360 kameran päävalikosta Langaton > Wi-Fi ja
2
ota langaton Wi‑Fi toiminto käyttöön Wi-Fi-kytkimellä.
VIHJE: voit ottaa langattoman Wi‑Fi toiminnon käyttöön ja
poistaa sen käytöstä nopeasti myös painamalla painiketta
kahden sekunnin ajan.
Kamera alkaa toimia Wi‑Fi tukiasemana. Tukiaseman nimi ja
salasana näkyvät kameran näytössä. Kun langaton Wi‑Fi
toiminto on käytössä, aloitusnäytössä näkyy
ja tilan
merkkivalo vilkkuu ajoittain sinisenä.
3 Jos käytät Apple mobiililaitetta, siirry sen Wi‑Fi asetuksiin ja
muodosta yhteys kameran tukiasemaan käyttämällä kameran
näytössä näkyvää nimeä ja salasanaa.
Käynnistä
Garmin VIRB sovellus mobiililaitteessa.
4
Sovellus hakee kameraa.
5 Jos käytät Android mobiililaitetta ja suojauskehote tulee
näyttöön, anna kameran tukiaseman salasana.
VIHJE: tukiaseman nimi ja salasana näkyvät kameran
näytössä.
Sovellus muodostaa yhteyden kameraan.
Kun muodostat yhteyden kameraan ensimmäisen kerran,
sovellus kehottaa yhdistämään lähellä olevaan langattomaan
verkkoon.
6 Yhdistä kamera ja sovellus Wi‑Fi verkkoon (valinnainen)
näytön ohjeiden mukaisesti.
Voit yhdistää Wi‑Fi verkkoon myös myöhemmin
manuaalisesti (Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon, sivu 11).
Etäetsin ja kameran säätimet ilmestyvät Garmin VIRB
sovellukseen.
Etäetsin
Etäetsin näkyy Garmin VIRB sovelluksessa, kun sovellus on
yhteydessä kameraan.
Valitsemalla tämän voit ottaa käyttöön ammattilaisasetukset tai
muuttaa niitä (Ammattilaisasetukset, sivu 8).
Näyttää anturin tilan, kuvaustilan, muistikortin jäljellä olevan tilan
ja akun lataustason.
Valitsemalla tämän voit muuttaa kameran asetuksia
(Sovelluksen ja kameran asetukset, sivu 9).
Garmin VIRB sovellus
7
Kun käytät 360 asteen linssitilaa, voit vaihtaa 360 asteen videon
kuva-aluetta pyyhkäisemällä vasemmalle, oikealle, ylös tai alas.
Voit näyttää tai piilottaa valikkokuvakkeet napauttamalla.
Valitsemalla tämän voit vaihtaa yhdistetystä kamerasta toiseen
(Kameran vaihtaminen, sivu 13).
Valitsemalla tämän voit tarkastella tai jakaa tallennettuja videoita
ja valokuvia (Garmin VIRB sovellusgalleria, sivu 11).
Valitsemalla tämän voit aloittaa videokuvauksen tai ottaa
valokuvan.
Valitsemalla tämän voit vaihtaa video- tai valokuvaustilaa
(Videon tallentaminen Garmin VIRB sovelluksella, sivu 8).
Ammattilaisasetukset
Valitse Garmin VIRB sovelluksen etsimessä .
VIHJE: kun ammattilaisasetukset ovat käytössä, voit tarkastella
tai muuttaa nykyisiä ammattilaisasetuksia pyyhkäisemällä
etsimessä vasemmalle.
: ottaa ammattilaisasetukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä.
Ammattilaisasetusten poistaminen käytöstä asettaa kameran
täysin automaattiseen tilaan. Suosikkiasetuksesi
tallennetaan, kun ammattilaisasetukset poistetaan käytöstä,
ja ne palautetaan, kun ammattilaisasetukset otetaan käyttöön
seuraavan kerran.
Valotuksen korjaus: asettaa valotuksen korjauksen.
Valotuksen korjaus vaikuttaa kirkkaustasoon.
ISO-herkkyys: asettaa herkkyystason ja kuvakohinan
enimmäistason. Kamera käyttää automaattisesti
valaistusolosuhteisiin nähden parasta ISO-tasoa tähän
enimmäistasoon asti. Kohinaa eli rakeisuutta on sitä
enemmän, mitä suurempi ISO-arvo on. Suuria ISO-arvoja
kannattaa käyttää hämärässä ja sisätiloissa. Pieniä ISOarvoja kannattaa käyttää auringonvalossa. Voit lisätä videon
kirkkautta hämärässä valitsemalla 6400-vaihtoehdon, käyttää
keskitasoista kirkkautta hämärässä valitsemalla 1600vaihtoehdon tai tummentaa videota hämärässä valitsemalla
400-vaihtoehdon.
Värikäyrä: määrittää värivalikoiman. Valitsemalla Eloisa voit
lisätä värivalikoiman eloisuutta ja valitsemalla Tyyni voit
käyttää neutraalimpaa värivalikoimaa.
Terävyys: asettaa terävyystason. Valitsemalla Suuri voit
terävöittää kuvaa, valitsemalla Keskitaso voit käyttää
keskitason terävyyttä ja valitsemalla Matala voit pehmentää
kuvaa.
Valkotasapaino: säätää värisävyjä ympäristön mukaan. Laite
voi säätää valkotasapainon automaattisesti, ja sitä voi säätää
myös manuaalisesti. 2800K-vaihtoehtoa käytetään
hehkulampun valossa, 4000K-vaihtoehtoa loisteputkivalossa,
5000K-vaihtoehtoa päivänvalossa, 6500K-vaihtoehtoa
aurinkoisella säällä ja 7500K-vaihtoehtoa pilvisellä säällä.
Valotuksen lukitus: ottaa valotuksen lukituksen käyttöön
videoissa tai poistaa sen käytöstä. Valotuksen lukituksella voi
varmistaa videokuvan yhtenäisen valoherkkyyden.
Kuvattaessa timelapse-videota tämä estää yksittäiset muita
tummemmat tai vaaleammat ruudut.
Valotuksen tasapaino: määrittää, mitä linssiä tai linssejä
käytetään valotuksen tasapainon määrittämiseen. Kamera
voi asettaa jokaisen linssin valotustasot erikseen. Kamera voi
myös asettaa vain yhden valotustason etulinssin, takalinssin
tai molempien linssien perusteella. Eri valotustasoilla voidaan
parantaa kunkin linssin valotustasoa, kun linssien
valaistusolosuhteet ovat erilaiset. Yksi valotustaso
puolestaan parantaa kahden linssin kuvien liittämistä ja
sulauttamista. Se myös yhtenäistää koko videokuvaa.
Videon tallentaminen Garmin VIRB sovelluksella
1 Valitse etsimessä oikeassa alakulmassa oleva kuvaustilan
kuvake.
Valitse
.
2
8
3 Valitse videotila:
• Tallenna videokuvaa normaalilla nopeudella valitsemalla
Video.
• Tallenna hidastettua videokuvaa valitsemalla Hidastettu.
• Tallenna Timelapse-videokuvaa valitsemalla Aikaviive ja
valitsemalla kuvien väli (Timelapse-videon tallentaminen,
sivu 4).
Aloita
tallennus valitsemalla .
4
5 Kun olet valmis, lopeta kuvaus valitsemalla .
Valokuvan ottaminen Garmin VIRB sovelluksella
1 Valitse etsimessä kuvaustilan kuvake.
ja valitse valokuvatila (Valokuvatilat, sivu 6).
2 Valitse
Valitse
valokuvatilan
asetukset (valinnainen).
3
4 Sulje valikko valitsemalla paluupainike tai koskettamalla
etsimen taustaa.
Valitse
.
5
Kamera ottaa vähintään yhden valokuvan aktiivisen
valokuvatilan mukaan.
Suora videolähetys
HUOMAUTUS
Suora videolähetys voi näkyä usealle katsojalle. Harkitse suoraa
videolähetystä tarkoin.
Vastaat siitä, että noudatat kaikkia lainkäyttöalueesi lakeja ja
rajoituksia, jotka liittyvät suoraan videolähetykseen.
Suora videolähetys vaatii sovellukselta suurien tietomäärien
lataamista. Operaattorin tai Internet-palveluntarjoajan normaalit
datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa. Pyydä operaattorilta
tai Internet-palveluntarjoajalta lisätietoja datarajoituksista tai maksuista.
Jotta voit lähettää suoraa videokuvaa, kamera on kiinnitettävä
Apple laitteeseen, jossa on Garmin VIRB sovellus ja aktiivinen
Internet-yhteys. Suora videolähetys ei ole käytettävissä Android
mobiililaitteissa.
Voit käyttää Garmin VIRB sovellusta videon suoratoistamiseen
yhteisöpalveluissa, mukaan luettuna Facebook yhteisöpalvelu ja
YouTube videoyhteisö. Voit suoratoistaa 360 asteen videoita tai
yhdellä linssillä kuvattua videota vakiokuvasuhteella 16:9.
1 Yhdistä kamera Garmin VIRB sovellukseen.
2 Valitse Garmin VIRB sovelluksen oikeassa alakulmassa
oleva kuvaustilan kuvake ja valitse Suora lähetys.
3 Valitse vaihtoehto:
• Suoratoista YouTube videoyhteisössä valitsemalla
YouTube. Valitse sitten Google-kirjautuminen ja kirjaudu
Google™ tilillesi noudattamalla näytön ohjeita.
• Suoratoista Facebook yhteisöpalvelussa valitsemalla
Facebook. Valitse sitten Kirjaudu Facebookiin ja
kirjaudu Facebook tilillesi noudattamalla näytön ohjeita.
4 Muokkaa lähetyksen tietoja valitsemalla yksi tai useampi
seuraavista vaihtoehdoista:
• Muuta lähetyksen nimeä valitsemalla Nimi.
• Kirjoita lähetykselle kuvaus valitsemalla Kuvaus.
• Muuta lähetyksen tarkkuutta valitsemalla Tarkkuus.
HUOMAUTUS: suurempi tarkkuus vaatii nopeamman
Internet-yhteyden ja kuluttaa enemmän dataa.
• Muuta lähetyksen tietosuoja-asetusta valitsemalla
Yksityisyys.
HUOMAUTUS
Lähetyksen tietosuojavaihtoehdot tarjoaa ja toteuttaa
valikoitu kolmannen osapuolen yhteisöpalvelu. Video- tai
datalähetys Internetiin voi olla kolmansien osapuolten
Garmin VIRB sovellus
nähtävissä. Garmin ei ole vastuussa videon tai datan
tietosuojasta.
• Kirjaudu ulos tililtäsi tai kirjaudu toiselle tilille valitsemalla
Kirjaudu ulos.
5 Sulje valikko valitsemalla etsimen kuva.
6 Aloita lähetys valitsemalla SUORA LÄHETYS.
Sovelluksen ja kameran asetukset
Garmin VIRB sovelluksella voit muuttaa yhdistetyn VIRB
kameran video-, valokuva- ja järjestelmäasetuksia. Voit myös
muuttaa Garmin VIRB sovelluksen asetuksia ja tarkastella sen
ohjelmistotietoja.
Valitse etsimessä .
Lempinimi: asettaa nimen, josta muut Bluetooth laitteet
tunnistavat kameran.
Linssitila: asettaa yhdistetyn kameran linssitilan (Linssitilat,
sivu 4).
Äänten reaaliaikainen esikuuntelu: toistaa kameran
mikrofonin vastaanottamaa reaaliaikaista ääntä
mobiililaitteesi kaiuttimista.
Verkkonimi ja salasana: asettaa kameran tukiaseman
verkkonimen (SSID) ja salasanan.
Wi-Fi-yhteydet: voit yhdistää kameran Wi‑Fi tukiasemaan,
tarkastella tallennettuja Wi‑Fi verkkoja ja unohtaa
tallennettuja Wi‑Fi verkkoja.
Tarkista päivitykset: voit ladata ja asentaa yhdistetyn kameran
ohjelmistopäivityksiä.
Paikanna kamera: toistaa yhdistetystä kamerasta toistuvaa
ääntä. Näin tietty kamera voidaan tunnistaa, kun useita
kameroita on yhdistetty. Sen avulla voit myös paikantaa
lähellä olevan kameran, joka on kadoksissa.
Videotila: asettaa videotilan (Videotilat, sivu 4).
Tarkkuus: asettaa videon tarkkuuden käytettäessä RAWlinssitilaa.
Tyyppi: asettaa timelapse-aikavälin tyypin (Timelapse tai
Travelapse videon tallentaminen, sivu 10).
Väli: määrittää videokuvien aikavälin timelapse-tilassa tai
matkavälin Travelapse™ tilassa.
Silmukka: voit tallentaa videosilmukan ja määrittää
silmukkatallenteen keston (Videosilmukan tallentaminen,
sivu 10).
Videon linssikorjaus: sallii kameran korjata vääristymiä, kuten
ei-toivottua kaarevuutta tai suurennusta videon reunoilla.
Tämä mahdollisuus on vain 16:9 yhden linssin tiloissa.
Valokuvatila: asettaa valokuvatilan (Valokuvatilat, sivu 6).
Itselaukaisin: asettaa valokuvan itselaukaisimen 0–60
sekuntiin.
Valokuvan linssikorjaus: sallii kameran korjata vääristymiä,
kuten ei-toivottua kaarevuutta tai suurennusta kuvan
reunoilla. Tämä mahdollisuus on vain 16:9 yhden linssin
tiloissa.
Kuvaustahti: määrittää, miten nopeasti kamera ottaa
valokuvasarjan pursketilassa.
Tyyppi: asettaa valokuvan valotustyypin (Valokuvan
valotustyypit, sivu 9).
Valotusaika: asettaa valotusajan yöllä otettaville kuville tai
timelapse-kuville.
ISO-rajoitus: asettaa herkkyystason ja kuvakohinan
enimmäistason yöllä otettaville kuville. Kamera käyttää
automaattisesti valaistusolosuhteisiin nähden parasta ISOtasoa tähän enimmäistasoon asti. Suuremmat ISO-arvot
tekevät kuvasta kirkkaamman, kun valoa on vähän mutta
aiheuttavat enemmän kohinaa ja rakeisuutta.
Garmin VIRB sovellus
Väli: määrittää valokuvien aikavälin timelapse-tilassa tai
matkavälin Travelapse tilassa.
Keston tila: asettaa pidennetyn timelapse-kuvaustilan keston.
Voit kuvata jatkuvasti tai asettaa mukautetun keston.
Aloitusajan tila: asettaa pidennetyn timelapse-kuvaustilan
aloitusajan. Voit aloittaa kuvaamisen heti tai asettaa
mukautetun aloitusajan.
GPS: asettaa kameran määrittämään sijainnin, nopeuden ja
korkeuden GPS-satelliittisignaalien avulla. Kun asetus on
käytössä, kamera sisällyttää GPS-tiedot G-Metrix tietoihin,
kun kuvaat videota tai otat valokuvan.
HUOMAUTUS: kamera tallentaa GPS-sijaintitietoja aina, kun
GPS-asetus on käytössä. Näitä tietoja ei kerää Garmin.
Tallennusvalo: sytyttää tai sammuttaa tallennusmerkkivalon.
Tämän avulla voidaan poistaa kuvasta tallennusmerkkivalon
valo kuvattaessa pimeässä ympäristössä.
Äänet: ottaa kameran äänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.
Kun asetus on käytössä, kameran toimintojen ja tilojen
merkkiäänet kuuluvat esimerkiksi otettaessa kuvaa,
tallennuksen alkaessa tai yhdistettäessä laitteeseen.
Autom.sammutus: sallii kameran siirtyä virransäästötilaan, kun
sitä ei ole käytetty määritettyyn aikaan.
Mikrofoni: voit vaihtaa mikrofonitilaa tai poistaa mikrofonit
käytöstä (Mikrofonitilat, sivu 5).
Muoto: sallii alueellisen videomuodon vaihtamisen NTSC tai
PAL muotoon. Videomuoto vaikuttaa joidenkin videotilojen
käytettävissä oleviin kuvanopeusvaihtoehtoihin (FPS).
Yksikkö: asettaa mittayksiköt, joita käytetään G-Metrix tietojen
näyttämiseen Garmin VIRB sovelluksessa.
Tietoja: näyttää Garmin VIRB sovelluksen tietoja, kuten versioja käyttöoikeustiedot sekä tietosuojasopimuksen.
Tyhjennä tilapäiset sovellustiedot: poistaa joitakin
sovelluksen tuottamia tilapäisiä tietoja, kuten valokuvien tai
videoiden pikkukuvia, jotta sovellus toimii tehokkaammin.
Tilapäisten sovellustietojen tyhjentäminen ei poista
sovelluksen kaikkia käyttäjätietoja.
Valokuvan valotustyypit
Voit ottaa yksittäisiä kuvia käyttämällä erilaisia valotustyyppejä.
Vakio: ottaa yhden valokuvan käyttäen vakiovalotusta. Tämä
vaihtoehto sopii useimpiin päiväsaikaan otettuihin kuviin.
Yö: ottaa yhden kuvan käyttämällä pidennettyä valotusaikaa.
Tämä vaihtoehto sopii valokuvaukseen hämärässä.
Haarukointi: ottaa kolme peräkkäistä kuvaa automaattisesti
käyttäen kolmea eri valotusarvoa (valotuksen haarukointi).
Tämä vaihtoehto sopii HDR (high dynamic range) -kuvien
manuaaliseen muodostamiseen.
HDR: ottaa HDR-kuvan, joka tallentaa useita valotustasoja, jotta
kuvan vaaleiden ja tummien alueiden yksityiskohdat erottuvat
paremmin.
5.7K RAW -videotallennus
Garmin VIRB sovelluksella voit asettaa kameran tallentamaan
suuren kuvanopeuden RAW-videokuvaa 5.7K-tarkkuudella.
Tässä tilassa voit tallentaa erittäin yksityiskohtaista kuvaa
kaikista suunnista.
Kuvattaessa RAW-tilassa kameran kumpikin linssi tallentaa
omaa puolipallomaista videokuvaa erilliseksi videotiedostoksi.
Voit liittää tiedostot yhteen pallonmuotoiseksi videokuvaksi
videonmuokkausohjelmalla.
HUOMAUTUS: 5.7K-tarkkuus on erittäin vaativa tila, joka
kuormittaa kameraa tavallista enemmän. Kameran akunkesto,
muistikortin tallennusaika ja toimintakyky kuumassa vähenevät.
Kamera suojautuu ylikuumenemiselta ja sammuu
automaattisesti, jos sen sisälämpötila ylittää käyttölämpötilan
kynnysarvon.
9
1 Yhdistä kamera Garmin VIRB sovellukseen.
2 Valitse sovelluksen etsimessä > Linssitila > RAW.
3 Vieritä Videoasetukset-kohtaan ja valitse Tarkkuus > 5.7K.
Videosilmukan tallentaminen
Voit määrittää Garmin VIRB sovelluksella kameran tallentamaan
videosilmukan. Silmukkatilassa voit tallentaa videota jatkuvasti,
mutta tallentaa ainoastaan uusimman videomateriaalin. Voit
valita, miten monta minuuttia videota tallennetaan. Näin voit
säästää tallennustilaa, kun haluat tallentaa keskeiset hetket,
muttet koko toiminnon materiaalia. Tämä toiminto on
hyödyllinen, kun käytät laitetta ajotallentimena tai kun haluat
tallentaa vain tapahtuman kohokohdat.
1 Yhdistä kamera Garmin VIRB sovellukseen.
2 Valitse sovelluksen etsimessä > Silmukka.
3 Valitse, miten monta minuuttia videota tallennetaan.
4 Aloita videon tallennus.
Uusin materiaali tallennetaan muistikortille niin monen minuutin
ajan kuin vaiheessa 2 on valittu.
Timelapse-valokuvat ja -video
Eri timelapse-tiloissa voi ottaa sarjan valokuvia tai kuvata
videota tietyin väliajoin.
Vakio: vakio-timelapse-tilassa kamera ottaa sarjan valokuvia tai
kuvaa videota tietyin väliajoin. Tämä tila sopii useimpiin
päiväsaikaan kuvattuihin timelapse-valokuviin ja -videoihin tai
jos haluat käynnistää ja pysäyttää timelapse-tallennuksen
manuaalisesti.
Pidennetty: pidennetyssä timelapse-tilassa kamera ottaa
valokuvasarjan käyttäen tavallista pidempää aikaväliä.
Lisäksi tilassa voi käyttää automaattista aloitusaikaa ja
kestoa. Pidennetyssä timelapse-tilassa kamera säästää akun
virtaa siirtymällä virransäästötilaan otosten välillä. Tämä tila
on kätevä, jos haluat ottaa timelapse-valokuvia pitkän ajan
kuluessa tai jos et voi olla kameran ääressä käynnistämässä
ja pysäyttämässä timelapse-tallennusta manuaalisesti.
HUOMAUTUS: tila on käytettävissä ainoastaan
valokuvaukseen.
Yö: yö-timelapse-tilassa kamera ottaa sarjan valokuvia tietyin
väliajoin käyttäen pidennettyä valotusaikaa. Tämä tila on
kätevä timelapse-valokuvaukseen hämärässä tai kuvattaessa
pidennetyllä valotusajalla kiinteässä sijainnissa.
HUOMAUTUS: tila on käytettävissä ainoastaan
valokuvaukseen.
Travelapse: Travelapse tila ottaa sarjan valokuvia tai videokuvia
tietyn matkan välein (kilometreinä tai maileina). Tämä tila on
kätevä sarjavalokuvaukseen pitkällä ajomatkalla.
Timelapse tai Travelapse videon tallentaminen
Garmin VIRB sovelluksella voit määrittää kameran Timelapsetallennustilan. Timelapse-tila tallentaa yksittäiset videokuvat
tavallista pidemmin väliajoin ja luo videon, joka toistuu
merkittävästi todellisuutta nopeammin. Voit tallentaa
vakiomuotoisen Timelapse-videon tai Travelapse videon.
Vakiomuotoisessa Timelapse-tilassa kamera tallentaa yksittäisiä
videokuvia tietyin väliajoin, ja sen avulla voidaan kätevästi
tallentaa liikkeitä, muutoksia tai tapahtumia, jotka etenevät
hitaasti. Travelapse tilassa kamera tallentaa videokuvia tietyn
välimatkan välein. Voit ottaa yhden videokuvan esimerkiksi aina
yhden kilometrin tai mailin välein. Siten voit tallentaa ja jakaa
lyhyen videon koko matkasta ja paikoista, joissa olet
matkustanut.
1 Kiinnitä kamera kiinteästi asianmukaiseen kolmijalkaan tai
kiinnityslisävarusteeseen.
2 Yhdistä kamera Garmin VIRB sovellukseen.
3 Valitse sovelluksen etsimessä > Videotila > Timelapse.
4 Valitse Tyyppi ja valitse vaihtoehto.
10
• Jos haluat tallentaa vakiomuotoisia Timelapse-videoita,
valitse Vakio.
• Voit tallentaa matkoja tietyin matkavälein valitsemalla
Travelapse.
Valitse
Väli ja valitse videokuvien aika- tai matkaväli.
5
6 Aloita videotallennus.
Kamera tallentaa videokuvia valituin välein.
Timelapse-kuvien ottaminen Garmin VIRB sovelluksella
1 Yhdistä kamera Garmin VIRB sovellukseen.
2 Valitse sovelluksen etsimessä > Valokuvatila >
Timelapse.
3 Valitse Tyyppi > Vakio.
4 Valitse Väli ja valitse valokuvien aikaväli.
5 Valitse kamerassa .
Kamera ottaa sarjan valokuvia valituin väliajoin. Näytössä
näkyy kulunut aika, ja merkkivalot vilkkuvat punaisina joka
kerta, kun kamera ottaa kuvan.
uudelleen.
6 Lopeta valokuvaaminen valitsemalla
Pidennetty timelapse-valokuvaus
1 Yhdistä kamera Garmin VIRB sovellukseen.
2 Valitse sovelluksen etsimessä > Valokuvatila >
Timelapse.
3 Valitse Tyyppi > Pidennetty.
4 Valitse Aloitusajan tila ja valitse, mihin aikaan kamera alkaa
5
6
7
8
9
ottaa timelapse-valokuvia.
Jos valitset Nyt, kamera alkaa ottaa kuvia heti, kun valitset
kuvanäppäimen.
Valitse Väli ja valitse valokuvien aikaväli.
Valitse Keston tila ja valitse, miten kauan kamera ottaa
valokuvia.
Jos valitset Jatkuva, kamera jatkaa valokuvaamista, kunnes
pysäytät sen manuaalisesti.
Tähtää kameralla timelapse-valokuvien kohdetta.
Valitse kamerassa .
Laite ottaa alkamisaikana sarjan valokuvia valituin väliajoin.
Kamera lakkaa ottamasta valokuvia automaattisesti valitun
ajan kuluttua.
HUOMAUTUS: kamera näyttää olevan sammuksissa
ottaessaan valokuvia pidennetyssä timelapse-tilassa. Näyttö,
merkkivalot ja muut toiminnot ovat poissa käytöstä virran
säästämiseksi, mutta kamera jatkaa kuvaamista.
Jos haluat keskeyttää valokuvauksen manuaalisesti,
käynnistä kamera painamalla POWER-painiketta ja valitse
.
Timelapse-valokuvaus yöllä
Kun otat timelapse-valokuvia yöllä, kiinnitä kamera tukevaan
telineeseen ja testaa valokuva-asetukset rauhassa.
1 Yhdistä kamera Garmin VIRB sovellukseen.
2 Valitse sovelluksen etsimessä > Valokuvatila >
Timelapse.
3 Valitse Tyyppi > Yö.
4 Valitse Väli ja valitse valokuvien aikaväli.
5 Valitse Valotusaika ja valitse kunkin valokuvan valotusaika.
Valitse pitkä valotusaika, jos kuvauspaikalla on pimeää tai jos
haluat kuviin liike-epäterävyyttä.
6 Valitse ISO-rajoitus ja valitse valaistusolosuhteisiin sopiva
vaihtoehto.
7 Kiinnitä kamera tukevaan telineeseen tai aseta se tukevalle
pinnalle.
Garmin VIRB sovellus
Kun kamera ei pääse liikkumaan, valokuviin ei tule sumeutta
käytettäessä pitkää valotusaikaa.
8 Valitse kamerassa .
Kamera ottaa sarjan valokuvia valituin väliajoin.
9 Tarkista alkupään kuvista, että valokuva-asetukset sopivat
valaistusolosuhteisiin (valinnainen).
uudelleen.
10 Lopeta valokuvaaminen valitsemalla
Garmin VIRB sovellusgalleria
Voit katsella, muokata ja jakaa kameralla tallennettuja videoita
tai valokuvia Garmin VIRB sovelluksella.
Yhdistä kamera sovellukseen ja valitse etsimessä vasemmassa
alakulmassa oleva pikkukuva.
Valitsemalla tämän voit muuttaa G-Metrix mittarin päällekkäistietoja valitsemassasi videossa.
Valitsemalla tämän voit vaihtaa katselutilaksi 360 asteen
videotilan. Voit katsella 360 asteen videoita näytössä tai virtuaalilaseilla.
Valitsemalla tämän voit lisätä kuvanvakautuksen valitsemaasi
videoon.
Valitsemalla tämän voit muuttaa kameran asetuksia.
Näyttää valitun valokuvan tai videon esikatselun.
Laajenna tai kutista kirjastoa vetämällä ylös- ja alaspäin.
Valitsemalla tämän voit merkitä videon tai valokuvan suosikiksi.
Valitsemalla tämän voit muokata, tallentaa ja jakaa valitsemasi
valokuvan tai videon.
Valitsemalla tämän voit poistaa valitsemasi videon tai valokuvan.
Valitsemalla valokuvan tai videon pikkukuvaa voit esikatsella
kuvaa tai videota.
Valokuvan tai videon katseleminen
1 Valitse pikkukuva Garmin VIRB sovelluksen etsimen
vasemmasta alakulmasta.
2 Valitse videon tai valokuvan pikkukuva gallerian alemman
puolikkaan kirjastosta.
Kohteen esikatselu avautuu.
HUOMAUTUS: sovellus ei voi toistaa tai näyttää
esikatselutilassa RAW-tilassa tallennettuja videoita. Voit
katsella ja muokata RAW-videoita VIRB Edit
tietokonesovelluksella.
3 Valitse vaihtoehto:
• Esikatsele videota tai valokuvaa koko näytön tilassa
koskettamalla mitä tahansa sen kohtaa.
• Katsele kohdetta pysty- tai vaakatilassa kääntämällä
mobiililaitetta.
• Jos katselet 360 asteen sisältöä, voit tarkastella videon tai
valokuvan eri kohtia vetämällä kuvaa.
Garmin VIRB sovellus
• Jos katselet videota, aloita toisto valitsemalla .
Katselu virtuaalitodellisuustilassa (VR)
Voit katsella pallonmuotoisia 360 asteen videoita
virtuaalitodellisuustilassa (VR). VR-tilassa voit tarkastella videon
eri osia liikuttamalla puhelintasi lähelläsi. Videokokemus on
aivan erilainen ja löydät videosta uusia yksityiskohtia jokaisella
katselukerralla. Jos videon mukana on tallennettu tilaääntä,
myös videon äänet muuttuvat muuttaessasi videon näkökenttää.
Jos haluat vieläkin mukaansatempaavamman
katselukokemuksen, voit katsella videota Google Cardboard™
virtuaaliympäristön kanssa yhteensopivilla virtuaalilaseilla. Lasit
tekevät myös tilaäänestä kokonaisvaltaisemman kokemuksen.
1 Valitse Garmin VIRB sovellusgalleriasta 360 asteen video.
.
2 Valitse
3 Valitse vaihtoehto:
• Katsele videota virtuaalilaseilla valitsemalla Cardboard
VR ja asettamalla laite virtuaalilaseihin.
Tämä ominaisuus edellyttää Google Cardboard
virtuaaliympäristön kanssa yhteensopivia laseja.
• Jos haluat katsella videota vain puhelimen näytössä,
valitse 360°.
4 Aloita toisto valitsemalla .
5 Liikuttele puhelinta ympärilläsi tai katsele ympärillesi laseilla,
jotta voit tarkastella videon eri kohtia.
Puhelimesi näyttö tai lasit toimivat virtuaalisena ikkunana
videoon. Kun liikutat sitä, voit katsoa ylös ja alas sekä eteen,
taakse ja sivulle.
Videon muokkaaminen ja jakaminen
1 Valitse Garmin VIRB sovellusgalleriasta video.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos käytössäsi on Apple laite, valitse .
• Jos käytössäsi on Android laite, valitse .
Muokkaussivu avautuu. Voit muokata videon ominaisuuksia
sivun alareunassa olevissa välilehdissä.
3 Valitse vaihtoehto:
• Muokkaa videon suuntaa ja kuvanvakautusta valitsemalla
.
• Voit rajata videon valitsemalla .
• Voit vaihtaa toistonopeutta valitsemalla .
• Voit muuttaa tallennetun äänen voimakkuutta tai lisätä
musiikkiääniraidan valitsemalla .
• Voit muokata G-Metrix päällekkäistietoja valitsemalla .
4 Kun videon muokkaus on valmis, valitse Seuraava.
Sovellus käsittelee videon. Tämä voi kestää jonkin aikaa
videon pituuden mukaan.
VIHJE: sovellus käyttää videon käsittelyyn oletusarvoisesti
mobiililaitteen laatuprofiilia. Voit tallentaa tai jakaa laadukasta
videokuvaa valitsemalla Siirry parhaaseen laatuun.
5 Kun sovellus on käsitellyt videon, valitse vaihtoehto:
• Tallenna video mobiililaitteeseen valitsemalla .
• Jaa video yhteisöpalvelussa Apple laitteella valitsemalla
.
• Jaa video yhteisöpalvelussa Android laitteella valitsemalla
.
Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon
HUOMAUTUS
Jos yhdistät julkiseen tai suojaamattomaan verkkoon, muut
voivat päästä käsiksi video- ja anturitietoihisi. Ole varovainen,
jos yhdistät suojaamattomaan verkkoon.
11
Jotta kameraa voi hallita olemassa olevan Wi‑Fi verkon avulla,
verkko täytyy määrittää niin, että siihen yhdistetyt laitteen voivat
nähdä toisensa ja olla yhteydessä toisiinsa.
Garmin VIRB sovelluksella voit liittää VIRB kameran Wi‑Fi
verkkoon. Se voi olla kotiverkko tai yrityksen verkko.
Yhdistettynä Wi‑Fi verkkoon Garmin VIRB sovellus on
yhteydessä kameraan verkon kautta. Jos verkon kautta voi
käyttää Internet-yhteyttä, tämän ominaisuuden ansiosta
mobiililaitteesi säilyttää Internet-yhteyden, kun ohjaat kameraa
Garmin VIRB sovelluksella.
VIHJE: jos langaton reititin tai tukiasema tukee Wi‑Fi Protected
Setup (WPS) -määritystä, voit yhdistää kameran nopeasti
suoraan Wi‑Fi verkkoon ilman Garmin VIRB sovellusta
(Yhdistäminen suoraan Wi‑Fi verkkoon WPS-määrityksellä,
sivu 15).
1 Yhdistä kamera Garmin VIRB sovellukseen (Yhdistäminen
Garmin VIRB sovellukseen Wi‑Fi asetuksista, sivu 7).
2 Valitse Garmin VIRB sovelluksen etsimessä > Wi-Fiyhteydet.
Näkyviin tulee lähellä olevien Wi‑Fi tukiasemien luettelo.
3 Valitse Wi‑Fi verkko ja anna verkon salasana.
Sovellus ja kamera muodostavat yhteyden Wi‑Fi verkkoon.
Sovellus ja kamera tallentavat verkon tiedot ja ottavat siihen
automaattisesti yhteyden seuraavan kerran, kun kamera
käynnistetään ja se on verkon käyttöalueella. Tallennetut verkot
näkyvät kameran Wi-Fi-valikossa.
Jos sinulla on lisää VIRB kameroita, voit lisätä ne verkkoon ja
ohjata useita kameroita Garmin VIRB sovelluksella (Kameran
lisääminen valikkoon, sivu 13).
Usean kameran verkko
Voit luoda usean VIRB kameran verkon ja hallita kaikkia
kameroita Garmin VIRB sovelluksella. Voit siirtyä yhdistetystä
kamerasta toiseen ja tarkastella kunkin kameran etsintä ja
säätimiä.
Jotta voit yhdistää useita kameroita, niiden kaikkien ja
mobiililaitteen on oltava yhteydessä samaan langattomaan
tukiasemaan tai verkkoon.
Voit määrittää verkon käyttämällä yhden VIRB kameran
tukiasematoimintoa. Sovellus ja kaikki kamerat muodostavat
yhteyden kyseiseen tukiasemaan.
Voit määrittää kameraverkon myös nykyisessä Wi‑Fi verkossa.
Sovellus ja kaikki kamerat muodostavat yhteyden Wi‑Fi
verkkoon. Tämä vaihtoehto on kätevä, jos haluat, että
mobiililaitteella voi käyttää Internetiä, kun ohjaat kameroita.
Langattoman Wi‑Fi toiminnon ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
Valitse päävalikosta Langaton > Wi-Fi ja valitse Wi-Fi-kytkin.
VIHJE: voit ottaa langattoman Wi‑Fi toiminnon käyttöön ja
poistaa sen käytöstä nopeasti myös painamalla painiketta
kahden sekunnin ajan.
Kun langaton Wi‑Fi toiminto on käytössä, aloitusnäytössä
näkyy
ja tilan merkkivalo vilkkuu ajoittain sinisenä.
Wi‑Fi yhteyden muuttaminen
Kameraverkon määritys
Liityttyäsi Wi‑Fi verkkoon tallennetut verkot näkyvät kamerasi
Wi-Fi-valikossa. Voit muuttaa Wi‑Fi yhteyttä manuaalisesti ja
yhdistää tallennettuun verkkoon tai määrittää kameran
toimimaan itse tukiasemana.
1 Valitse päävalikosta Langaton > Wi-Fi.
2 Selaa läpi Wi‑Fi yhteysluetteloa valitsemalla tai .
3 Valitse vaihtoehto:
• Ota käyttöön kameran tukiasema ja katkaise yhteys
muihin verkkoihin valitsemalla tukiasema.
Tukiaseman vieressä näkyy .
• Poista kameran tukiasema käytöstä ja yhdistä kamera
langattomaan verkkoon valitsemalla tallennettu verkko.
Voit luoda usean kameran verkon käyttämällä yhden VIRB
kameran tukiasemaominaisuutta. Näin VIRB sovelluksella voi
ohjata kaikkia kameroita yhden tukiaseman kautta.
Kun käytät useita kameroita samanaikaisesti Garmin VIRB
sovelluksella ensimmäistä kertaa, sinun on määritettävä
kameran tukiasema ja yhdistettävä muut kamerat siihen.
1 Käynnistä ensimmäinen kamera ja ota käyttöön langaton
Wi‑Fi toiminto (Langattoman Wi‑Fi toiminnon ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä, sivu 12).
Kamera alkaa toimia Wi‑Fi tukiasemana. Älä vielä yhdistä
tätä kameraa sovellukseen.
2 Käynnistä toinen kamera ja yhdistä se sovellukseen
(Yhdistäminen Garmin VIRB sovellukseen Wi‑Fi asetuksista,
sivu 7).
Kamera muodostaa yhteyden sovellukseen ja etsin tulee
näkyviin.
Valitse
Garmin VIRB sovelluksen etsimessä > Wi-Fi3
yhteydet.
Näkyviin tulee lähellä olevien Wi‑Fi tukiasemien luettelo.
4 Valitse tukiasemaksi ensimmäinen kamera ja anna salasana.
VIHJE: tukiaseman nimi ja salasana näkyvät ensimmäisen
kameran näytössä.
Sovellus ja kamera muodostavat yhteyden tukiasemaan.
Sovellus muodostaa yhteyden molempiin kameroihin
tukiaseman kautta. Voit siirtyä yhdistettyjen kameroiden
Wi‑Fi verkon unohtaminen
Voit unohtaa tallennetun verkon ja poistaa sen verkon
kamerasta Garmin VIRB sovelluksella.
1 Kun kamera on liitettynä Garmin VIRB sovellukseen, valitse
sovelluksen etsimessä > Wi-Fi-yhteydet.
Tallennetut verkot näkyvät luettelon alussa Automaattinen
yhteys verkkoon -kohdassa.
2 Valitse Unohda sen verkon vieressä, jonka haluat poistaa
kamerasta.
Kun olet poistanut verkon, kamera ei enää yhdistä siihen
automaattisesti.
12
Garmin VIRB sovellus
välillä valitsemalla etsimessä
(Kameran vaihtaminen,
sivu 13).
Sovellus ja kamerat tallentavat Wi‑Fi verkon tiedot. Kun
käynnistät kamerat seuraavan kerran, käynnistä ensin
tukiasemakamera ja sen jälkeen muut kamerat. Kamerat
muodostavat yhteyden automaattisesti.
Jos sinulla on lisää VIRB kameroita, voit lisätä ne
kameraverkkoon (Kameran lisääminen valikkoon, sivu 13).
Kameran lisääminen valikkoon
Tee jokin näistä toimista, ennen kuin lisäät kameran
kameraverkkoon:
• Määritä kameraverkko käyttämällä VIRB kameran
tukiasemaa (Kameraverkon määritys, sivu 12).
• Yhdistä vähintään yksi kamera ja Garmin VIRB sovellus Wi‑Fi
verkkoon (Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon, sivu 11).
Jos Garmin VIRB sovellus on yhteydessä kameroihisi verkon tai
tukiaseman kautta, voit lisätä kameroita kameraverkkoon.
1 Kun kameraverkko on käytössä, käynnistä uusi kamera.
2 Ota uudessa kamerassa käyttöön langaton Wi‑Fi toiminto
(Langattoman Wi‑Fi toiminnon ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 12).
Uusi kamera alkaa lähettää Wi‑Fi tukiasemasignaalia.
3 Siirry mobiililaitteessa Wi‑Fi asetuksiin ja yhdistä uuden
kameran tukiasemaan.
VIHJE: tukiaseman nimi ja salasana näkyvät uuden kameran
näytössä.
Lisätietoja mobiililaitteen yhdistämisestä Wi‑Fi verkkoon on
mobiililaitteen käyttöoppaassa.
4 Käynnistä Garmin VIRB sovellus mobiililaitteessa.
Uuden kameran etsin tulee näyttöön.
5 Valitse > Wi-Fi-yhteydet.
Lähellä olevien Wi‑Fi tukiasemien luettelo tulee näyttöön.
6 Valitse nykyisen kameraverkon käyttämä Wi‑Fi tukiasema tai
verkko ja kirjoita verkon salasana.
Kyse voi olla VIRB kameran tukiasemasta tai Wi‑Fi verkosta.
Sovellus ja uusi kamera muodostavat yhteyden verkkoon.
Valitsemalla etsimessä
voit vaihtaa yhdistetystä
kamerasta toiseen, uusi kamera mukaan lukien (Kameran
vaihtaminen, sivu 13).
Kameran vaihtaminen
Kun Garmin VIRB sovellukseen on yhdistetty useita kameroita,
voit ohjata jokaista kameraa erikseen ja siirtyä kamerasta
toiseen. Kun yhdistetty kamera on aktiivinen, voit käyttää
kyseisen kameran etsintä, ohjaimia ja asetuksia.
.
1 Valitse etsimessä
2 Valitse kameran nimi.
Valitun kameran etsin tulee näkyviin.
Kaukosäädin
Voit aloittaa ja lopettaa tallennuksen sekä ottaa valokuvia VIRB
kameralla käyttämällä VIRB Remote lisävarustetta tai
yhteensopivaa Garmin laitetta, jossa on VIRB
kaukosäätöominaisuus, kuten kelloa, aktiivisuusranneketta tai
navigointilaitetta. Voit myös hallita yhdellä VIRB kameralla muita
VIRB kameroita. Lisätietoja VIRB etäkäytön tuesta on Garmin
laitteen käyttöoppaassa.
VIRB Remote lisävaruste on kannettava, kiinnitettävä
kaukosäädin, jolla voi hallita VIRB kameraa langattomalla ANT+
tekniikalla. Sen painikkeilla voit aloittaa ja lopettaa tallennuksen
tai ottaa valokuvan katsomatta kaukosäädintä. Osoitteesta
garmin.com/virb voit ostaa VIRB Remote lisävarusteen.
Kaukosäädin
VIRB kameran etähallinta
Näiden ohjeiden avulla voit ottaa etäkäyttöominaisuuden
käyttöön yhdessä kamerassa tai pääkamerassa. Jos sinulla on
useita kameroita, noudata useiden kameroiden etähallinnan
ohjeita (Usean VIRB kameran hallinta, sivu 13).
1 Valitse kameran päävalikosta Langaton > Etäkäyttö ja ota
etäkäyttötoiminto käyttöön kytkimellä.
Kamera hakee lähellä olevaa VIRB kameraa.
2 Valitse haun aikakatkaisun jälkeen .
Etäkäytön asetukset tulevat näkyviin ja kamera on asetettu
VIRB pääkameraksi.
3 Valitse vaihtoehto:
• käynnistä yhteensopivassa Garmin laitteessa VIRB
sovellus tai ominaisuus. Lisätietoja on laitteen
käyttöoppaassa.
• Seuraa VIRB kaukosäätimessä sen oppaan
pariliitosohjeita.
Usean VIRB kameran hallinta
Yhdellä VIRB kameralla voi ohjata yhtä tai useaa muuta VIRB
kameraa. Siten voit tehdä saman toiminnon usealla kameralla
samanaikaisesti.
Jos haluat hallita useita kameroita, sinun on valittava
pääkamera. Tämä kamera hallitsee muita kameroita, joita
kutsutaan lisäkameroiksi. Kun aloitat tallennuksen tai otat kuvan
pääkameralla, lisäkamerat aloittavat tallennuksen tai ottavat
kuvan samanaikaisesti. Kun lähetät etäkomennon VIRB
kaukosäätimellä tai yhteensopivalla Garmin laitteella,
pääkamera vastaanottaa etäkomennon ja lähettää sen
lisäkameroihin.
1 Aseta kaikki VIRB kamerat 3 enintään metrin (10 jalan)
etäisyydelle toisistaan.
2 Valitse VIRB pääkameran päävalikosta Langaton >
Etäkäyttö ja ota etäkäyttötoiminto käyttöön kytkimellä.
Kamera hakee lähellä olevaa VIRB kameraa.
Valitse
haun aikakatkaisun jälkeen .
3
Etäkäytön asetukset tulevat näkyviin ja kamera on asetettu
VIRB pääkameraksi.
4 Sulje valikko ja palaa aloitusnäyttöön.
5 Valitse VIRB lisäkamerassa Langaton > Etäkäyttö ja ota
etäkäyttötoiminto käyttöön kytkimellä.
Kamera hakee VIRB pääkameraa ja muodostaa yhteyden
siihen automaattisesti lisäkamerana.
VIHJE: jos kameran tila on väärä, valitsemalla VIRB-tyyppi
voit vaihdella asetusta vaihtoehtojen VIRB-päälaite ja VIRBlisälaite välillä.
Toista
vaihe 5 kunkin lisäkameran osalta.
6
7 Kun kaikki kamerat on yhdistetty, valitse jokin seuraavista
vaihtoehdoista:
• Voit aloittaa tai lopettaa tallennuksen kaikissa
kameroissasi pääkameran tallennuskytkimellä.
• Voit ottaa valokuvan kaikilla kameroillasi valitsemalla
pääkameran valokuvapainikkeen.
• Voit etähallita kaikkia kameroitasi pariliittämällä VIRB
kaukosäätimen tai yhteensopivan Garmin laitteen
pääkameraan (VIRB kameran etähallinta, sivu 13).
Etäherätystoiminnon ottaminen käyttöön
Herätys käytössä ansiosta kamera voi jäädä virransäästötilaan
sammumisen sijasta. Siten kameran voi herättää
kaukosäädinlaitteella video- tai valokuvausta varten.
HUOMAUTUS: toiminto käyttää jonkin verran akun virtaa, kun
kamera on sammuksissa. Jos haluat säästää akun virtaa, poista
13
toiminto käytöstä, kun et käytä kameraa tai se on säilytyksessä
yön yli tai pidemmänkin aikaa.
Valitse Langaton > Etäkäyttö > Herätys käytössä.
Kun sammutat kameran, se siirtyy etäherätystilaan.
ANT+ anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa.
Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisäanturien ostosta on
osoitteessa http://buy.garmin.com.
VIHJE: jos OBD-II-laite ei näy luettelossa, varmista että se
on edelleen pariliitostilassa ja hae uudelleen.
Kun OBD-II-laite on pariliitetty, laitteen tilaksi vaihtuu
Yhdistetty.
Pariliitettyjen Bluetooth laitteiden
poistaminen
1 Valitse päävalikosta Langaton > Bluetooth.
2 Valitse langaton laite.
3 Valitse Unohda > .
ANT+ anturien pariliitos
Kun pariliität yhteensopivan ANT+ anturin laitteen kanssa,
anturitiedot tallentuvat G-Metrix tietoina.
1 Aseta sykemittari paikalleen ja asenna ja aktivoi anturi.
2 Tuo kamera enintään 3 metrin (10 jalan) päähän anturista.
3 Valitse päävalikosta Langaton > Tunnistimet > Lisää uusi.
Kamera tunnistaa anturin, ja anturin nimi ilmestyy näyttöön.
4 Valitse anturin nimi ja .
Kun anturi on pariliitetty laitteeseesi, anturin tila vaihtuu
Yhdistetty-tilaksi.
Kun olet luonut pariliitoksen ensimmäisen kerran, kamera
tunnistaa ANT+ lisävarusteen automaattisesti ja yhdistää siihen
aina, kun se aktivoidaan ja on toiminta-alueella.
Pariliitettyjen ANT+ anturien poistaminen
1 Valitse päävalikosta Langaton > Tunnistimet.
2 Valitse anturi.
3 Valitse Unohda laite > .
Bluetooth laitteet
Langattoman ulkoisen mikrofonin
yhdistäminen
Voit liittää Bluetooth handsfree-laitteen VIRB kameraan.
1 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön valitsemalla
päävalikosta Langaton > Bluetooth > Tila.
2 Valitse Lisää uusi.
3 Valitse pariliitettävä langaton laite.
Kun langaton laite on pariliitetty, laitteen tilaksi vaihtuu
Yhdistetty.
OBD-II-laitteen yhdistäminen
VIRB kameran voi pariliittää yhteensopivaan Bluetooth ELM327
ODB-II (on-board diagnostics) laitteeseen, joka tallentaa OBD-IIyhteensopivan ajoneuvon autoilutietoja.
HUOMAUTUS: eri ajoneuvot tuottavat eri tietoja. Kaikki
ajoneuvot ja OBD-II-laitteet eivät ole yhteensopivia kameran
kanssa.
1 Asenna ELM327-yhteensopiva OBD-II-laite ajoneuvon OBDII-porttiin.
VIHJE: katso ajoneuvon ja OBD-II-laitteen käyttöoppaista
lisätietoja OBD-II-portin sijainnista ja OBD-II-laitteen
asentamisesta.
2 Ota tarvittaessa pariliitostila käyttöön OBD-II-laitteessa.
VIHJE: katso pariliitostilan käyttöönotto-ohjeet OBD-IIlaitteen käyttöoppaasta.
3 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön VIRB kameran
päävalikosta valitsemalla Langaton > Bluetooth > Tila.
4 Valitse Lisää uusi.
5 Valitse pariliitettävä OBD-II-laite.
14
VIRB Edit
Näitä laitteen työkaluja ja palveluja voit käyttää helposti VIRB
Edit sovelluksessa.
• Tarkista ja muokkaa tallennettuja videoita
• Käytä kuvanvakautusta tallennetuissa videoissa
• Lisää esimerkiksi G-Metrix mittareita ja kaavioita
• Lisää otsikoita ja siirtymiä
• Muokkaa useilla kameroilla kuvattuja videoita
• Päivitä ohjelmisto ja ominaisuudet
• Lisää muokkaus-, jako- ja toisto-ominaisuuksia
VIRB Edit sovellus on saatavissa Windows ja Mac
tietokoneisiin. Lisätietoja on osoitteessa garmin.com/VIRBEdit.
®
®
Laitteen mukauttaminen
Asetus-valikko
HUOMAUTUS
Valitse > Asetukset.
Liittämismatka: määrittää 360 asteen videoissa käytettävän
polttovälin (Liittämismatkan muuttaminen, sivu 4).
Ääniohjaus: voit ohjata kameraa sanomalla komentoja
(Ääniohjaus, sivu 6).
Tallennusvalo: sytyttää tai sammuttaa tallennusmerkkivalon.
Tämän avulla voidaan poistaa kuvasta tallennusmerkkivalon
valo kuvattaessa pimeässä ympäristössä.
Äänet: ottaa kameran äänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.
Kun asetus on käytössä, kameran toimintojen ja tilojen
merkkiäänet kuuluvat esimerkiksi otettaessa kuvaa,
tallennuksen alkaessa tai yhdistettäessä laitteeseen.
Itselaukaisin: määrittää valokuvauksen yhteydessä käytettävän
itselaukaisimen oletusajan.
Mikrofoni: voit vaihtaa mikrofonitilaa tai poistaa mikrofonit
käytöstä (Mikrofonitilat, sivu 5).
Järjestelmä: voit muuttaa järjestelmäasetuksia, kuten kieltä,
yksikköä, aluetta ja GPS-toimintoa.
SD-kortti: voit näyttää asetetun muistikortin yksityiskohtaiset
tiedot tai alustaa muistikortin.
Tietoja: näyttää tärkeitä ohjelmiston tietoja, laitetunnuksen sekä
säädös- ja yhdenmukaisuustiedot.
Muistikortin alustaminen
HUOMAUTUS
Poistettuja tietoja ei voi palauttaa.
Alustamalla kamerassa olevan muistikortin voit poistaa kaikki
valokuvat, videot ja muut tiedot. Muistikortti tarvitsee ehkä
alustaa myös, kun käytät sitä kamerassa ensimmäisen kerran.
ANT+ anturit
Valitse päävalikosta Asetukset > SD-kortti > Alusta kortti >
.
Järjestelmäasetukset
Valitse päävalikosta Asetukset > Järjestelmä.
GPS: asettaa kameran määrittämään sijainnin, nopeuden ja
korkeuden GPS-satelliittisignaalien avulla. Kun asetus on
käytössä, kamera sisällyttää GPS-tiedot G-Metrix tietoihin,
kun kuvaat videota tai otat valokuvan.
HUOMAUTUS: kamera tallentaa GPS-sijaintitietoja aina, kun
GPS-asetus on käytössä. Garmin ei kerää näitä tietoja.
Kieli: näyttökielen määritys.
Yksikkö: määrittää mittayksiköksi metri- tai mailijärjestelmän.
Autom.sammutus: sammuttaa kameran automaattisesti, kun
sitä ei ole käytetty viiteen minuuttiin.
Ulkoinen virta: määrittää, miten kamera toimii, kun se on liitetty
ulkoiseen virtalähteeseen. Valitsemalla Lataustila voit siirtää
kameran lataustilaan automaattisesti ja valitsemalla Virta
kytketty voit käynnistää kameran. Lataustilassa näyttö ja
kaikki muut ominaisuudet poistetaan käytöstä (Akun
lataaminen, sivu 1).
Tehdasnollaus: palauttaa kaikkien asetusten tehdasoletukset.
Laitteen tiedot
Tilan merkkivalot
Kameran etuosan merkkivalot osoittavat kameran tilan.
Merkkivalon
väri
Merkkivalon
toiminta
Tila
Vihreä
Vilkkuva
Kamera on käynnissä, mutta
se ei tallenna.
Vihreä
Palaa tasaisena
Kamera on liitettynä tietokoneeseen USB-massamuistitilassa.
Ei käytössä
Sammuksissa (ei
liitetty ulkoiseen
virtalähteeseen)
Kamera on sammuksissa.
Ei käytössä
Sammuksissa
(liitettynä ulkoiseen
virtalähteeseen)
Kamera on sammuksissa, ja
akku on ladattu täyteen.
Punainen
Palaa tasaisena
(ainoastaan ylin
merkkivalo)
Akkua ladataan.
Punainen
Vilkkuva
Kamera tallentaa videota.
Keltainen ja
punainen
Vähintään yksi
keltainen välähdys ja
sen jälkeen pitkä
punainen välähdys
Kamera on ottanut vähintään
yhden valokuvan. Merkkivalo
välähtää keltaisena, kun itselaukaisin on käynnissä, ja
punaisena, kun kamera ottaa
kuvan.
Vihreä tai
punainen
Vilkkuu nopeasti
Kamera sammuu tai lopettaa
tallennuksen pian. Akussa on
ehkä jäljellä alle 10 % virtaa,
muistikortilla on tallennustilaa
alle 10 minuutiksi tai sisäinen
lämpötila on liian korkea.
Sininen
Vilkkuu ajoittain
Wi‑Fi yhteys on käytössä.
Yhdistäminen suoraan Wi‑Fi verkkoon WPSmäärityksellä
HUOMAUTUS
Jos yhdistät julkiseen tai suojaamattomaan verkkoon, muut
voivat päästä käsiksi video- ja anturitietoihisi. Ole varovainen,
jos yhdistät suojaamattomaan verkkoon.
Laitteen tiedot
Jotta kameraa voi hallita olemassa olevan Wi‑Fi verkon avulla,
verkko täytyy määrittää niin, että siihen yhdistetyt laitteen voivat
nähdä toisensa ja olla yhteydessä toisiinsa.
Jos langaton reititin tai tukiasema tukee Wi‑Fi Protected Setup
(WPS) -määritystä, voit yhdistää kameran nopeasti suoraan
Wi‑Fi verkkoon ilman Garmin VIRB sovellusta.
1 Tuo kamera lähelle langatonta reititintä tai tukiasemaa.
2 Valitse kameran päävalikosta Langaton > Wi-Fi.
3 Ota Wi‑Fi käyttöön tarvittaessa valitsemalla Wi-Fi kytkin.
Kun Wi‑Fi on käytössä, Wi-Fi-valikossa näkyy lisää
asetuksia.
4 Valitse -painikkeella WPS ja valitse OK.
Kamera alkaa etsiä WPS-toimintoa tukevaa Wi‑Fi verkkoa.
5 Ota WPS-ominaisuus kahden minuutin kuluessa
langattomassa reitittimessä tai tukiasemassa.
Useimmissa langattomissa reitittimissä WPS-ominaisuus
otetaan käyttöön fyysisellä painikkeella. Siinä saattaa olla
teksti "WPS" tai WPS-logo. Jos tukiasema sisältää
toisentyyppisen langattoman laitteen, WPS-ominaisuus
voidaan ottaa käyttöön laitteen asetuksista tai
näyttövalikosta. Lisätietoja on langattoman reitittimen tai
tukiaseman käyttöoppaassa.
Kamera yhdistää Wi‑Fi verkkoon.
Kamera tallentaa verkon tiedot ja ottaa siihen automaattisesti
yhteyden seuraavan kerran, kun se käynnistetään ja se on
verkon käyttöalueella. Tallennetut verkot näkyvät kameran
valikossa.
Garmin tukikeskus
Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.
Ohjelmistopäivitykset
Varmista paras mahdollinen käyttökokemus pitämällä kameran
ohjelmisto ajan tasalla. Ohjelmistopäivitykset sisältävät
muutoksia ja parannuksia laitteen ominaisuuksiin ja toimintoihin.
Voit päivittää kameran ohjelmiston millä tahansa näistä
sovelluksista
• Garmin VIRB mobiilisovellus
• VIRB Edit työpöytäsovellus
• Garmin Express™ työpöytäsovellus
Kameran ohjelmiston päivittäminen Garmin VIRB
sovelluksella
HUOMAUTUS: jotta voit päivittää kameran ohjelmiston,
kameraan on oltava asennettuna microSD kortti.
Voit päivittää kameran ohjelmiston Garmin VIRB
mobiilisovelluksella. Kun olet pariliittänyt sovelluksen kameraan,
sovellus tarkistaa päivitykset automaattisesti ja näyttää
ilmoituksen, kun päivitys on saatavilla.
1 Kun päivitys on saatavilla, valitse Garmin VIRB
sovelluksessa Lataa.
2 Viimeistele päivitys näytön ohjeiden mukaisesti.
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express
HUOMAUTUS: jotta voit päivittää kameran ohjelmiston,
kameraan on oltava asennettuna microSD kortti.
Garmin Express sovelluksella voit ladata ja asentaa uusimmat
ohjelmistopäivitykset kameraasi.
1 Jos Garmin Express sovellusta ei ole asennettu
tietokoneeseen, siirry osoitteeseen garmin.com/express ja
asenna se näytön ohjeiden mukaisesti (Asentaminen: Garmin
Express, sivu 16).
2 Avaa sivuluukku siirtämällä salpaa .
15
Latauslämpötila
0–40° C (32–104° F)
Tulojännite
5 V, 2 A
Langattomat taajuudet ja yhteyskäytännöt
2,4 GHz:n Wi-Fi
2,4 GHz ANT+
2,4 GHz Bluetooth
*Laite kestää painetta, joka vastaa 10 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
HUOMAUTUS
Laite ei ole vesitiivis, jos akkuluukku tai sivuluukku on auki.
3 Liitä laite tietokoneeseen micro-USB-kaapelilla.
4
5
6
7
Liitä kaapelin pienempi pää micro-USB-porttiin
ja
suurempi pää tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.
Sammuta kamera painamalla POWER-painiketta pitkään.
näkyy kameran näytössä ja osoittaa, että kamera on
yhdistetty tietokoneeseen.
Avaa Garmin Express sovellus.
Valitse Garmin Express sovelluksessa Lisää laite.
Garmin Express sovellus hakee laitteen ja näyttää sen nimen
ja sarjanumeron.
Lisää laite Garmin Express -sovellukseen valitsemalla Lisää
laite ja seuraamalla näytön ohjeita.
Kun määritys on valmis, Garmin Express sovellus näyttää
laitteeseen saatavilla olevat päivitykset.
8 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset,
valitse Asenna kaikki.
• Jos haluat asentaa tietyn päivityksen, valitse Näytä tiedot
ja valitse haluamasi päivityksen vierellä Asenna.
Garmin Express sovellus lataa ja asentaa päivitykset
laitteeseen.
9 Viimeistele päivitysten asennus seuraamalla näytön ohjeita.
Päivityksen aikana Garmin Express sovellus saattaa
esimerkiksi opastaa irrottamaan laitteen ja liittämään sen
uudelleen.
Asentaminen: Garmin Express
Garmin Express sovellus on saatavilla Windows ja Mac
tietokoneisiin.
1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen garmin.com/express.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkistaa järjestelmävaatimukset ja varmistaa Garmin
Express sovelluksen yhteensopivuuden tietokoneen
kanssa valitsemalla Järjestelmävaatimukset.
• Asenna Windows tietokoneeseen valitsemalla Windowslataus.
• Asenna Mac tietokoneeseen valitsemalla Mac-lataus.
3 Avaa ladattu tiedosto ja asenna ohjelmisto seuraamalla
näytön ohjeita.
Tekniset tiedot
Vesitiiviys
1 ATM*
Käyttölämpötila-alue (ulkoinen virtalähde)**
-20–40° C (-4–104° F)
Käyttölämpötila-alue (akkuvirta, kylmäkäynnistys)**
0–40° C (32–104° F)
Käyttölämpötila-alue (akkuvirta, lämmin
käynnistys)**
-20–40° C (-4–104° F)
16
**Käyttölämpötila-alue määräytyy kameran oletusasetusten
perusteella. Käyttölämpötila-alueeseen vaikuttavat monet tekijät,
kuten kiinnityksen kokoonpano, videoasetukset ja Wi‑Fi
asetukset. Voit parantaa suorituskykyä kylmässä ympäristössä
käyttämällä kamerassa akkua, jota on säilytetty
huoneenlämmössä (Suorituskykyvinkkejä matalia lämpötiloja
varten, sivu 16).
Suorituskykyvinkkejä matalia lämpötiloja varten
• Kameran akunkesto ja videotallennusteho heikkenevät, kun
kameraa käytetään matalissa lämpötiloissa. Jos akun
lämpötila on alle 0 °C (32 °F), akun virta ei välttämättä riitä
videotallennukseen, ja kamera saattaa sammua.
• Voit parantaa kameran akunkestoa ja videotallennustehoa
matalissa lämpötiloissa säilyttämällä kameraa
huoneenlämmössä, kunnes käytät sitä seuraavan kerran. Jos
akku on huoneenlämpöinen, kun aloitat videotallennuksen,
kameran tuottama lämpö estää akkua jäähtymästä liikaa, ja
se toimii ja tallentaa videokuvaa jopa –20 °C:een (–4 °F)
lämpötilassa.
• Voit säilyttää akkua sisätiloissa, lämmitetyssä ajoneuvossa
tai tyhjässä vaatteen sisätaskussa, jotta se pysyy
huoneenlämpöisenä. Jos kamera sammuu kylmän akun
takia, voit lämmittää akkua siirtämällä sen tyhjään taskuun tai
huoneenlämpöiseen ympäristöön.
VAROITUS
Älä laita akkua taskuun, jos siellä on muita esineitä, erityisesti
teräviä tai metallisia. Muut esineet voivat vahingoittaa akkua,
joka puolestaan saattaa vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa
tulipalon, palovammoja, akkunestevuodon ja/tai fyysisiä
vammoja.
• Jos säilytät kameraa pitkään sammutettuna ja matalassa
lämpötilassa, sinun kannattaa irrottaa akku ja säilyttää sitä
huoneenlämmössä, kunnes käytät kameraa seuraavan
kerran.
Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot
Valitse Tietoja-valikosta
> Säädöstiedot.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia, bensiiniä, öljyä,
hyönteismyrkkyjä ja aurinkovoiteita. Ne voivat vioittaa laitteen
muoviosia ja pintaa.
Huuhtele laite mahdollisimman pian perusteellisesti puhtaalla
vedellä, kun laite on altistunut kloorille, suolavedelle,
aurinkovoiteelle, kosmetiikalle, alkoholille tai muille vahvoille
kemikaaleille. Pitkäkestoinen altistus näille aineille voi vioittaa
laitteen muoviosia ja pintaa.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Altistuminen vedelle ja vesitiiviys
Kun akku- ja sivuluukut ovat suljettuina ja salvattuina, laitteen
vesitiiviysluokitus on 1 ATM.*
Laitteen tiedot
Kun käytät laitetta nesteiden läheisyydessä, huomioi nämä
seikat ja vinkit, jotta laitteen vesitiiviys säilyy ja kamera ei
vaurioidu.
• Laite ei ole vesitiivis, jos sen akkuluukku tai sivuluukku on
auki.
• Pidä luukun tiivisteet ja tiivistepinnat puhtaina ja varmista,
ettei niihin pääse pölyä tai likaa.
• Laite ei ole vesitiivis, jos linssi, linssinpidike tai linssin tiiviste
ovat vaurioituneet tai irrotettu, tai jos linssinpidikettä ei ole
kiristetty kokonaan.
Jos vaihdat linssinsuojuksen, varmista, että linssin tiiviste ja
tiivistepinnat ovat ehjät, puhtaat ja niissä ei ole pölyä tai
muuta likaa. Tarkista myös, että linssinpidike on kiristetty
kokonaan (Suojalinssin vaihtaminen, sivu 17).
• Jos laite on altistunut meri- tai kloorivedelle, huuhtele se
huolellisesti mahdollisimman pian.
*Laite kestää painetta, joka vastaa 10 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen puhdistaminen
1 Pyyhi laitteen ulkokuori pehmeällä, naarmuttamattomalla
kankaalla, joka on kostutettu vedellä.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Symbolien määritykset
Näitä symboleita voi olla laitteessa tai lisävarusteissa.
Sulake. Sulakkeen teknisten tietojen tai sijainnin merkki.
WEEE-hävitys- ja -kierrätyssymboli. Tuotteessa oleva WEEEsymboli osoittaa, että tuote on EU:n sähkö- ja elektroniikkaromua
koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukainen. Symbolilla
pyritään estämään tuotteen vääränlainen hävittäminen ja
edistämään uusiokäyttöä ja kierrätystä.
Kuuma pinta. Tällä merkinnällä varustettu pinta voi kuumeta
laitteen käytön aikana.
Vianmääritys
Suojalinssin vaihtaminen
Kamera ei käynnisty
Jos jompikumpi suojalinssi naarmuuntuu tai vioittuu, voit vaihtaa
ne. VIRB 360 kameran linssinvaihtosarja sisältää kaksi
suojalinssiä, kaksi tiivistettä ja kaksi linssinpidikerengasta. Voit
ostaa linssinvaihtosarjan osoitteesta garmin.com/virb.
1 Avaa linssinpidikerenkaan lukitus kääntämällä rengasta
vastapäivään.
• Jos kamera on liitetty ulkoiseen virtalähteeseen ja kameran
päällä oleva tilan merkkivalo ei pala tai se palaa punaisena,
käynnistä kamera painamalla POWER-painiketta pitkään.
Kamera ei käynnisty automaattisesti, kun se liitetään
ulkoiseen virtalähteeseen. Kun kameran päällä oleva tilan
merkkivalo palaa punaisena, kamera on lataustilassa. Kun
kameran päällä oleva tilan merkkivalo ei pala, akku on ladattu
täyteen ja kamera on sammuksissa.
• Jos kamera sammuu korkean lämpötilan varoituksen vuoksi,
odota kunnes kamera jäähtyy ja siirry viileämpään paikkaan
tai poista tarpeettomat ominaisuudet käytöstä.
Jotkin ominaisuudet, kuten 5.7K-tallennustila, tarvitsevat
tavallista enemmän käsittelytehoa ja heikentävät kameran
toimintaa kuumissa ympäristöissä. Oletusasetuksilla kameraa
voi käyttää enintään 40 °C:n (104 °F:n) lämpötilassa.
• Varmista, että akku on asennettu oikein (Akun asentaminen,
sivu 1).
• Lataa akku täyteen (Akun lataaminen, sivu 1).
• Varmista, että akun lämpötila on vähintään 0 °C (32 °F)
(Suorituskykyvinkkejä matalia lämpötiloja varten, sivu 16).
2 Irrota linssinpidikerengas, suojalinssi
ja tiiviste
.
Kamera tuntuu lämpimältä käytön aikana
3 Pyyhi tiivisteen ura nukkaamattomalla liinalla.
4 Varmista, että uusi suojalinssi, tiiviste ja tiivisteen ura ovat
puhtaita eikä niissä ole pölyä eikä muuta likaa.
HUOMAUTUS
Kamera ei välttämättä ole vesitiivis, jos tiiviste ja tiivistyspinta
eivät ole puhtaita ja pölyttömiä. Pöly tai lika saattaa vioittaa
tiivistettä tai estää tiivisteen tiiviyden.
5 Kiinnitä uusi tiiviste, suojalinssi ja linssinpidikerengas
kameraan.
6 Käännä linssinpidikerengasta myötäpäivään, kunnes
renkaassa olevat merkit ovat kameran merkkien
kohdalla.
HUOMAUTUS
Kamera ei ole vesitiivis, jos linssinpidikerengasta ei ole
kiristetty kokonaan.
Vianmääritys
Kameran lämpeneminen käytön aikana on normaalia erityisesti
kun se tallentaa tarkkaa videota tai lähettää Wi‑Fi signaalia.
Jotain G-Metrix tietoja puuttuu
Jotkin G-Metrix tiedot vaativat antureiden käyttöönottoa tai
pariliitosta tai käyttävät tiettyjä lisävarusteita. Jotkin G-Metrix
tiedot eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa tallennustilanteissa
tai kun videota ei tallenneta.
• Ota käyttöön GPS (Järjestelmäasetukset, sivu 15) ja mene
paikkaan, jossa on esteetön näköyhteys taivaalle.
Sijainti-, nopeus-, matka- ja korkeustietoihin tarvitaan GPSsignaalia.
• Liitä lisää ANT+ antureita (ANT+ anturien pariliitos, sivu 14).
Jotkin tiedot ovat käytettävissä ainoastaan, kun yhteensopiva
ANT+ anturi on liitetty.
17
Videotallenteet eivät näytä tasaisilta
• Jos videot näyttävät täriseviltä, voit ottaa niissä käyttöön
kuvanvakautuksen VIRB Edit sovelluksessa tai Garmin VIRB
mobiilisovelluksessa.
• Jos videotallenteet nykivät tai kuvia jää välistä, asenna
suositeltu nopea muistikortti.
Lisätietoja suositelluista muistikorteista on osoitteessa
garmin.com/VIRBcards.
• Varmista, että toistolaite tai ohjelmisto pystyy toistamaan
videota tasaisesti.
Jos esimerkiksi toistat 360 asteen videota, varmista että
toistolaite tai ohjelmisto pystyy toistamaan 5K-videota ja 360
asteen videota. VIRB Edit sovellusta suositellaan videoiden
toistamiseen.
• Siirrä video tietokoneeseen tai toistolaitteeseen.
Jotkin muistikortinlukijat eivät lue tietoja tarpeeksi nopeasti,
jotta suuren tarkkuuden videoita voisi toistaa suoraan
muistikortilta.
• Käytä VIRB Edit sovellusta videoiden toistamiseen ja
muokkaamiseen.
Lataa VIRB Edit sovellus osoitteessa garmin.com/VIRBEdit
Laite sammuu, kun lopetan videotallennuksen
Jos käynnistät laitteen siirtämällä tallennuskytkintä eteenpäin,
laite sammuu, kun siirrät kytkintä taaksepäin. Siten voit
maksimoida akunkeston sammuttamalla laitteen, kun se ei
tallenna kuvaa (Kameran käynnistäminen ja sammuttaminen
tallennuskytkimellä, sivu 2).
Akun virran säästäminen
• Poista Wi‑Fi käytöstä.
• Ota käyttöön Autom.sammutus järjestelmäasetuksista
(Järjestelmäasetukset, sivu 15).
• Käynnistä ja sammuta laite tallennuskytkimestä (Kameran
käynnistäminen ja sammuttaminen tallennuskytkimellä,
sivu 2).
• Poista käytöstä ANT+, Wi‑Fi ja etäherätys, kun niitä ei
käytetä.
18
Vianmääritys
Hakemisto
Symbolit
360 asteen video 4, 11
A
akku 15, 16
asentaminen 1
käyttöikä 16, 18
lataaminen 1
ANT+ anturit 2, 6, 14
pariliitos 14
unohtaminen 14
asetukset 9
B
Bluetooth tekniikka 2, 14
E
etäkäyttö 13, 15
G
G-Metrix 6
Garmin Express 16
ohjelmiston päivittäminen 15
Garmin VIRB sovellus 7, 11, 13
yhdistäminen 7
GPS 2, 6
asetukset 2, 15
J
jäljet 6, 14
järjestelmäasetukset 9, 14, 15
K
kamera, asetukset 2, 9, 14, 15
kartat, päivittäminen 15
kieli 15
korkeus 6
kuvakkeet 2
L
laitteen mukauttaminen 14
laitteen puhdistaminen 16, 17
laitteen tunnus 15
linssi, vaihtaminen 17
linssitila 4
lisävarusteet 14
lämpötila 6, 16
M
microSD kortti. Katso muistikortti
mikrofoni 5
yhdistäminen 14
mobiilisovellus 7, 11, 13
muistikortti 1, 15
timelapse
valokuva 10
valokuvat 10
Travelapse, valokuvat 10
U
useita kameroita 12, 13
V
valokuva, timelapse 10
valokuvat 9
asetukset 6, 9
itselaukaisin 6
ottaminen 5, 6
tarkasteleminen 11
timelapse 10
Travelapse 10
yö 10
vesitiiviys 16
vianmääritys 17, 18
video 6
360 astetta 4
asetukset 2, 4, 5, 8, 9
liittäminen 4
lähetys 5, 8
muokkaaminen 11, 14
silmukka 10
tallentaminen 2, 4, 8–10, 15
timelapse 4
toistaminen 11
ulostulo 5
videon lähettäminen 5, 8
videon suoratoisto 5, 8
videon tallentaminen 4
videon toistaminen 11
VIRB mobiilisovelluksella 15
VIRB sovellus 13
useita kameroita 12
yhdistäminen 12
virtapainike 2
virtuaalilasit 11
virtuaalitodellisuus 11
voima 6
W
Wi‑Fi 2, 12, 15
yhdistäminen 11–13, 15
Ä
äänet 14
ääniohjaus 6
vihjeet 6
N
nopeus 6
O
ohjelmisto
päivittäminen 14, 15
versio 15
P
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 14
poljinnopeus 6
päivittäminen
kartat 15
ohjelmisto 15
S
syke 6
T
tekniset tiedot 16
telineet 3
kolmijalka 3
poistaminen 3
tilaääni 5
Hakemisto
19
support.garmin.com
Tammikuu 2019
190-02191-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising