Garmin | VIRB® 360 | User manual | Garmin VIRB® 360 Korisnički priručnik

Garmin VIRB® 360 Korisnički priručnik
VIRB 360
®
Korisnički priručnik
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , fēnix i VIRB trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. G-Metrix™ trgovački je znak tvrtke Garmin
Ltd. ili njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
Android™, Google™, Google Cardboard™ i YouTube™ trgovački su znakovi tvrtke Google Inc. Apple i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i
logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Facebook™ i logotip Facebook trgovački su
znakovi tvrtke Facebook i njezinih pridruženih tvrtki. HDMI registrirani je trgovački znak tvrtke HDMI Licensing, LLC. microSD i logotip microSDXC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC.
Wi‑Fi registrirani je znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački
nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Kontrole za upravljanje kamerom ............................................... 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Umetanje baterije ........................................................................ 1
Postavljanje memorijske kartice ................................................. 1
Punjenje baterije ......................................................................... 1
Uključivanje kamere .................................................................... 2
Isključivanje kamere ............................................................... 2
Uključivanje i isključivanje kamere pomoću tipke za
snimanje ................................................................................. 2
Pregled početnog zaslona .......................................................... 2
Ikone statusne trake ............................................................... 2
Glavni izbornik ....................................................................... 2
Nosači za kameru ........................................................... 3
Sastavljanje tronošca i baze ....................................................... 3
Sastavljanje baze i nosača za akcijsku kameru ......................... 3
Vađenje kamere iz baze ............................................................. 3
Video................................................................................ 4
Priprema za snimanje videozapisa ............................................. 4
Savjeti za snimanje videozapisa u 360 stupnjeva ................. 4
Snimanje videozapisa ................................................................. 4
Način rada s objektivom ............................................................. 4
Promjena udaljenosti za spajanje .......................................... 4
Načini rada s videozapisima ....................................................... 5
Snimanje videozapisa s vremenskim odmakom .................... 5
Specifikacije video načina rada ............................................. 5
Načini rada mikrofona ................................................................. 5
Planarni prostorni zvuk .......................................................... 5
Usmjeravanje videozapisa uživo na vanjski uređaj .................... 5
Fotografije....................................................................... 6
Snimanje fotografija .................................................................... 6
Postavljanje zadanog samookidača za fotografije ...................... 6
Načini rada s fotografijama ......................................................... 6
Glasovno upravljanje..................................................... 6
Postavljanje funkcije Glasovno upravljanje ................................
Upravljanje kamerom glasovnim naredbama .............................
Naredbe za glasovno upravljanje ..........................................
Savjeti za glasovno upravljanje ..................................................
6
6
6
7
G-Metrix ........................................................................... 7
G-Metrix podaci .......................................................................... 7
Aplikacija Garmin VIRB ................................................. 7
Povezivanje s aplikacijom Garmin VIRB putem tehnologije
NFC ............................................................................................ 7
Povezivanje s aplikacijom Garmin VIRB putem postavki za
Wi‑Fi ........................................................................................... 7
Daljinsko tražilo ........................................................................... 8
Profesionalne postavke .......................................................... 8
Snimanje videozapisa pomoću aplikacije Garmin VIRB ........ 8
Snimanje fotografije pomoću aplikacije Garmin VIRB ........... 9
Odašiljanje videozapisa uživo .................................................... 9
Postavke aplikacije i kamere ...................................................... 9
Vrste ekspozicije fotografija ................................................. 10
Snimanje RAW videozapisa u 5,7K rezoluciji ...................... 10
Snimanje slijeda videozapisa ............................................... 10
Fotografije i videozapisi s vremenskim odmakom ............... 10
Galerija aplikacije Garmin VIRB ............................................... 11
Prikaz fotografije ili videozapisa ........................................... 12
Način gledanja videozapisa u virtualnoj stvarnosti (engl.
virtual reality, VR) ................................................................. 12
Uređivanje i dijeljenje videozapisa ....................................... 12
Povezivanje s Wi‑Fi mrežom .................................................... 12
Uključivanje ili isključivanje Wi‑Fi radija ............................... 13
Sadržaj
Promjena Wi‑Fi veze ............................................................ 13
Zaboravljanje Wi‑Fi mreže ................................................... 13
Mreža više kamera ................................................................... 13
Postavljanje mreže kamera .................................................. 13
Dodavanje kamere mreži ..................................................... 14
Promjena kamera ................................................................. 14
Daljinski upravljač........................................................ 14
Daljinsko upravljanje kamerom VIRB ....................................... 14
Upravljanje s više VIRB kamera ............................................... 14
Omogućavanje daljinskog uključivanja ..................................... 14
ANT+ senzori ................................................................ 15
Uparivanje ANT+ senzora ........................................................ 15
Uklanjanje uparenih ANT+ senzora ..................................... 15
Bluetooth uređaji.......................................................... 15
Povezivanje bežičnog vanjskog mikrofona ............................... 15
Povezivanje s OBD-II uređajem ................................................ 15
Uklanjanje uparenih Bluetooth uređaja ..................................... 15
VIRB Edit ....................................................................... 15
Prilagođavanje uređaja................................................ 15
Izbornik Postavljanje ................................................................. 15
Formatiranje memorijske kartice .......................................... 16
Postavke sustava ...................................................................... 16
Informacije o uređaju................................................... 16
LED indikatori statusa ............................................................... 16
Izravno povezivanje s Wi‑Fi mrežom putem WPS-a ................ 16
Garmin centar za podršku ........................................................ 16
Nadogradnje softvera ............................................................... 16
Nadogradnja softvera kamere s pomoću aplikacije Garmin
VIRB ..................................................................................... 16
Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Garmin
Express ................................................................................ 17
Specifikacije .............................................................................. 17
Savjeti za upotrebu na niskim temperaturama .................... 17
Pregledavanje informacija o usklađenosti s propisima ............. 18
Postupanje s uređajem ............................................................. 18
Izlaganje vodi i vodootpornost ............................................. 18
Čišćenje uređaja .................................................................. 18
Zamjena zaštitne leće objektiva ............................................... 18
Objašnjenja simbola ................................................................. 18
Rješavanje problema ................................................... 18
Kamera se ne uključuje ............................................................ 18
Kamera se zagrijava tijekom korištenja .................................... 19
Nedostaju neki G-Metrix podaci ................................................ 19
Moje snimke videozapisa ne izgledaju glatko ........................... 19
Uređaj se isključuje kada prestanem snimati videozapis ......... 19
Produžavanje trajanja baterija .................................................. 19
Indeks ............................................................................ 20
i
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Vaša je odgovornost da uređaj koristite na siguran način.
Garmin neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, ozljede ili smrt
koje će se dogoditi kao rezultat korištenja ovog uređaja prilikom
bilo kakvih aktivnosti.
®
Kontrole za upravljanje kamerom
Stražnji objektiv
kamere
Snima stražnju polovicu kružnog videozapisa.
Mikrofoni (4)
Snimaju zvuk u 360 stupnjeva.
Umetanje baterije
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi
uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
1 Pomaknite zasun
baterije.
POWER
OK
WI-FI
Odaberite za kretanje kroz izbornike i stavke u
izbornicima.
Držite kako biste uključili ili isključili uređaj.
Odaberite na početnom zaslonu za snimanje
fotografije.
Držite kontrolu pritisnutom na početnom zaslonu
kako biste postavili vrijeme samookidača za
snimanje fotografije.
U izborniku odaberite za odabir stavke izbornika.
Odaberite za kretanje kroz izbornike i stavke u
izbornicima.
Držite za uključivanje ili isključivanje Wi‑Fi radija.
®
Tipka za
snimanje
kako biste otvorili vratašca odjeljka za
Pomaknite tipku za pokretanje ili zaustavljanje
snimanja videozapisa (Snimanje videozapisa,
stranica 4).
Pregled uređaja
2 Umetnite bateriju u odjeljak.
3 Zatvorite vratašca odjeljka za baterije, i pritišćite ih dok ne
začujete da su sjela na mjesto.
Postavljanje memorijske kartice
Za korištenje uređaja morate umetnuti kompatibilnu microSD
memorijsku karticu. Potrebno je koristiti UHS-I microSD karticu
kvalitetnog proizvođača klase U3 ili bržu, s kapacitetom pohrane
do 128°GB. Više informacija o kompatibilnim memorijskim
karticama potražite na web-mjestu garmin.com/VIRBcards.
1 Pomaknite zasun kako biste otvorili bočna vratašca.
®
2 Umetnite memorijsku karticu
LED indikatori
statusa (2)
Pokazuju statusne informacije o kameri i
funkcijama (LED indikatori statusa,
stranica 16).
Prednji objektiv
kamere
Snima prednju polovicu kružnog videozapisa.
Početni prikaz za videozapise snimljene u 360
stupnjeva prema zadanim je postavkama
centriran u ovom objektivu.
Uvod
u utor i pritisnite je tako da
škljocne.
SAVJET: Oznaka na memorijskoj kartici mora biti okrenuta
prema dolje.
3 Zatvorite vratašca, i pritišćite ih dok ne začujete da su sjela
na mjesto.
Punjenje baterije
LED diode statusa brzo trepere kada je razina napunjenosti
baterije niska. Bateriju možete puniti putem standardne zidne
utičnice ili USB priključka na računalu. Kameru napaja uklonjiva
litij-ionska baterija.
1
SAVJET: Opcionalni vanjski punjač baterija omogućuje punjenje
do dvije baterije izvan kamere. Dodatni punjač baterija i
rezervne baterije možete kupiti na web-mjestu garmin.com/virb.
NAPOMENA: Baterija se neće puniti ako je izvan odobrenog
raspona temperature za punjenje (Specifikacije, stranica 17).
1 Isključite kameru.
Kamera ne puni bateriju dok je uključena. Kamera može
raditi dok je priključena na vanjski izvor napajanja, ali baterija
se neće puniti dok ne isključite kameru.
2 Pomaknite zasun kako biste otvorili bočna vratašca.
3 Priključite manji kraj USB kabela u micro-USB priključak
na kameri.
OBAVIJEST
Koristite samo isporučeni micro-USB kabel ili drugi kabel s
ravnim micro-USB priključkom. Nemojte koristiti microUSB kabel s kutnim priključkom. Kutni priključak mogao bi
oštetiti uvučeni micro-USB utor.
1 Po potrebi tipku za snimanje pomaknite unatrag kako biste
zaustavili snimanje videozapisa.
2 Držite tipku POWER.
Kamera sprema podatke i isključuje se.
Ako trebate izvaditi bateriju, pričekajte da se zaslon i LED diode
statusa isključe prije vađenja baterije.
Uključivanje i isključivanje kamere pomoću tipke za
snimanje
Pomoću tipke za snimanje možete uključiti kameru i odmah
početi snimati videozapis. Ako kameru uključite pomoću tipke za
snimanje, automatski će se isključiti ako snimanje zaustavite
pomoću tipke za snimanje. Ova značajka omogućuje brzo
pokretanje i zaustavljanje snimanja, dok automatski isključuje
kameru radi uštede baterije kada ne snimate.
NAPOMENA: Kamera se ne isključuje pomoću tipke za
snimanje osim ako je niste uključili pomoću tipke za snimanje.
1 Kada je uređaj isključen, pomaknite tipku za snimanje prema
naprijed.
Uređaj se uključuje i započinje snimati videozapis.
2 Kada dovršite snimanje, tipku za snimanje pomaknite
unatrag.
Uređaj prestaje snimati i isključuje se.
Pregled početnog zaslona
Na početnom zaslonu jednim pogledom možete vidjeti detalje o
preostalom prostoru na memorijskoj kartici i trenutne postavke
uređaja.
4 Priključite veći kraj USB kabela u USB zidni punjač ili USB
priključak na računalu.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate preporučuje se USB zidni
punjač s najmanje 2 A izlazne snage. S uređajem mogu biti
kompatibilni brojni USB adapteri za pametne telefone ili
tablete.
Kada uređaj priključite na izvor napajanja, jedan LED
indikator statusa
svijetlit će crveno.
Prikazuje način rada s fotografijama.
Prikazuje status senzora i razinu napunjenosti baterije. Uključuje
ANT+ senzore, Bluetooth , Wi‑Fi i GPS.
®
®
Prikazuje način rada s videozapisima.
Prikazuje slobodan prostor na memorijskoj kartici za snimanje
videozapisa.
Ikone statusne trake
5 Napunite bateriju.
Potrebno je otprilike dva sata da se baterija napuni do 80 %,
a za potpuno napunjenu bateriju potrebno je tri sata. Kada je
baterija potpuno napunjena, crveni LED indikator statusa se
isključuje.
Uključivanje kamere
Držite tipku POWER.
LED diode statusa trepere zeleno kada je kamera uključena.
Isključivanje kamere
OBAVIJEST
Kako biste spriječili gubitak podataka, uvijek isključujte kameru
prije vađenja baterije.
NAPOMENA: Kameru ne možete isključiti tijekom snimanja
videozapisa.
2
Ikone će se prikazati na vrhu početnog zaslona.
• Bljeskajuća ikona označava da uređaj traži signal.
• Ikona koja ne treperi označava da je signal pronađen ili da je
bežični uređaj povezan.
GPS status
Status Wi‑Fi tehnologije
Status Bluetooth tehnologije
Status ANT+ senzora
Razina baterije
Glavni izbornik
Na početnom zaslonu odaberite ili za kretanje glavnim
izbornikom.
Video način rada: Postavlja način snimanja videozapisa (Načini
rada s videozapisima, stranica 5).
Nač.r. s fotog.: Postavlja način snimanja fotografija (Načini rada
s fotografijama, stranica 6).
Objektiv: Omogućuje jedan ili oba objektiva i postavlja polje
prikaza (Način rada s objektivom, stranica 4).
Uvod
Bežično: Omogućuje povezivanje s drugim uređajima,
uključujući mobilne uređaje, Bluetooth mikrofone i senzore,
ANT+ senzore i kompatibilne Garmin uređaje i daljinske
upravljače.
Postavljanje: Omogućuje podešavanje funkcija kamere,
promjenu postavki sustava i pregled informacija o sustavu
(Izbornik Postavljanje, stranica 15).
Nosači za kameru
Sastavljanje tronošca i baze
Kameru možete pričvrstiti na priloženi tronožac ili tronožac za
standardnu kameru pomoću univerzalne baze za tronožac.
1 Tronožac vijcima učvrstite u rupu s navojem na dnu baze za
tronožac.
Sastavljanje baze i nosača za akcijsku
kameru
Pomoću priložene baze za akcijsku kameru možete pričvrstiti
kameru na dodatne nosače kompatibilne s VIRB akcijskom
kamerom (nisu priloženi). Za kupnju dodatnih nosača idite na
web-mjesto garmin.com/virb.
1 Jednu stranu kamere postavite u bazu tako da utori sa strane
kamere budu poravnati sa zupcima.
2 Jednu stranu kamere postavite u bazu tako da utori sa strane
kamere budu poravnati sa zupcima.
2 Drugu stranu kamere pritišćite prema dolje dok ne začujete
zvuk sjedanja kamere na mjesto.
3 Prirubnice na dnu baze za akcijsku kameru postavite na
kompatibilan nosač (nije priložen) i zatim pričvrstite bazu
pomoću palčanog vijka.
3 Drugu stranu kamere pritišćite prema dolje dok ne začujete
zvuk sjedanja kamere na mjesto.
4 Odaberite opciju:
• Za ručno snimanje videozapisa sklopite noge tronošca.
Tronožac služi kao ručka za držanje kad su noge
sklopljene.
• Za snimanje videozapisa sa statične lokacije rasklopite
noge tronošca i kameru postavite na lokaciju snimanja.
NAPOMENA: Neki dodatni nosači možda zahtijevaju drugi
način pričvršćivanja kamere na nosač. Dodatne informacije
potražite u uputama priloženima uz dodatne nosače.
Vađenje kamere iz baze
1 Za otvaranje baze pritisnite gumb
Nosači za kameru
.
3
Povišena perspektiva često daje čišći, širi kadar. Kada
snimate događaje, kameru možete pomoću isporučenog
tronošca i drške postaviti na povišeno mjesto ili je iznad sebe
možete postaviti pomoću opcionalnog nosača za glavu ili
kacigu. Prilikom snimanja događaja kameru pomoću tronošca
možete postaviti na povišeni položaj iznad publike u kojem
ima čisto vidno polje koje ništa ne zaklanja.
• Provjerite uvjete osvjetljenja u svim smjerovima.
Kad je god moguće, uvjete osvjetljenja u svim smjerovima
oko kamere trebali biste provjeriti pomoću tražila u aplikaciji
Garmin VIRB.
Snimanje videozapisa
SAVJET: Kada pritisnete gumb, nemojte pritiskati pomični
dio baze
ili mu onemogućiti pomicanje.
Jednu
stranu
kamere nagnite prema gore i izvadite kameru iz
2
nosača.
Video
Priprema za snimanje videozapisa
Kameru je prije početka snimanja potrebno podesiti za vrstu
snimke koju želite snimiti.
1 Odaberite način rada s objektivima kako biste odabrali
veličinu videozapisa i objektiv ili objektive koji će se koristiti
(Način rada s objektivom, stranica 4).
2 Odaberite način rada snimanja videozapisa (Načini rada s
videozapisima, stranica 5).
3 Pričvrstite kameru na nosač ili tronožac prikladan za vrstu
videozapisa koji želite snimiti (Nosači za kameru, stranica 3).
4 Pronađite dobru lokaciju za snimanje i položaj kamere
(Savjeti za snimanje videozapisa u 360 stupnjeva,
stranica 4).
5 Pomoću aplikacije Garmin VIRB pregledajte prikaz kamere
(Daljinsko tražilo, stranica 8) i fino podesite postavke
videozapisa (Profesionalne postavke, stranica 8).
6 Počnite snimati (Snimanje videozapisa, stranica 4).
Savjeti za snimanje videozapisa u 360 stupnjeva
Kamera VIRB 360 možda se razlikuje od drugih kamera koje ste
koristili. Tradicionalne kamere snimaju fiksan, četverokutni kadar
što znači da snimke morate pažljivo kadrirati i slijediti subjekt
kako bi uvijek bio u kadru. Kamera VIRB 360 snima potpuni
kružni zapis od 360 stupnjeva i snima sve što je okružuje u
svakom smjeru.
Prilikom snimanja videozapisa u 360 stupnjeva potrebno je
pridržavati se određenih uvjeta koji se možda razlikuju od
snimanja tradicionalnih videozapisa.
• Kameru VIRB 360 postavite u središte zbivanja.
Tradicionalna kamera koja snima prema naprijed često je
postavljena tako da su zbivanja postavljena ispred nje.
Obzirom da kamera VIRB 360 snima u svim smjerovima
uzmite u obzir svaki kut i postavite je tako da se zanimljivi
videozapisi mogu snimiti ispred, iza, iznad i ispod kamere.
• Izbjegavajte blokiranje dijelova kružnog videozapisa.
Veliki dio snimljenog kružnog videozapisa možete blokirati
ako kameru držite blizu ispred sebe ili je postavite blizu zida
ili druge prepreke. Kameru postavite na mjesto na kojem ima
jasan pogled na okruženje u svim smjerovima.
• Prednji objektiv okrenite prema glavnom subjektu.
Iako kamera snima u svim smjerovima, početni prikaz za
videozapise snimljene u 360 stupnjeva centriran je u
prednjem objektivu.
• Pokušajte kameru staviti na povišeno mjesto kako biste
snimili širi kadar koji ništa ne zaklanja.
4
NAPOMENA: Ako baterija postane preslaba tijekom snimanja
videozapisa, uređaj automatski zaustavlja snimanje, sprema
videozapis i sigurno se isključuje. LED diode statusa brzo
trepere kada je razina napunjenosti baterije niska.
1 Tipku za snimanje pomaknite naprijed kako biste započeli
snimanje videozapisa.
Ako je uređaj isključen, automatski će se uključiti. Uređaj
odmah počinje snimati videozapis i uključuje se crveno
svjetlo.
2 Tipku za snimanje pomaknite unatrag kako biste zaustavili
snimanje videozapisa.
Videozapis se sprema na memorijsku karticu kao .mp4
datoteka. Podaci G-Metrix™ senzora spremaju na memorijsku
karticu kao .fit datoteka.
Način rada s objektivom
Način rada s objektivima određuje objektiv ili objektive koje
kamera upotrebljava prilikom snimanja videozapisa, kao i
veličinu polja prikaza.
Odaberite > Objektiv.
360: Snima kružni videozapis u 360 stupnjeva s oba objektiva.
Kamera automatski spaja videozapise s oba objektiva u
jedan videozapis u 360 stupnjeva. Kamera snima videozapis
u 360 stupnjeva i 4K rezoluciji. Kada odaberete način rada
360, potrebno je odabrati udaljenost za spajanje.
Samo prednja, Samo stražnja: Snima četverokutni 16:9
videozapis jednim objektivom. ili ukazuje na aktivni
objektiv. Kamera snima 16:9 videozapis u rezoluciji od
1080p.
RAW: Svakim objektivom snima zaseban polukružni videozapis
u 200 stupnjeva s kombiniranom rezolucijom do 5,7K.
Videozapis iz svakog objektiva možete uređivati pojedinačno
ili ih možete spojiti u potpuno kružni videozapis pomoću
softvera za uređivanje videozapisa.
Promjena udaljenosti za spajanje
Svaki objektiv kamere snima 200 stupnjeva vodoravno i
okomito, tj. malo više od polovice kružnog videozapisa. Kada
snimate videozapis u 360 stupnjeva, kamera povezuje ili "spaja"
slike dvaju objektiva na određenoj žarišnoj udaljenosti i uklanja
dijelove slika koji se preklapaju. Na ovaj se način stvara potpuni
kružni videozapis s malim ili nepostojećim prijelazom između
slika dvaju objektiva.
Žarišnu udaljenost za spajanje videozapisa možete postaviti
prema okruženju u kojem snimate.
1 U glavnom izborniku odaberite Postavljanje > Udalj.za
spaj.slika.
2 Odaberite udaljenost za spajanje:
• Ako snimate bliže objekte, u zatvorenom prostoru ili
zatvorenom okruženju, odaberite Blizu.
Ova opcija postavlja udaljenost za spajanje od otprilike
5 m (16 ft) čime se optimizira spajanje videozapisa u
većini okruženja.
Video
• Ako snimate udaljene objekte, na otvorenom ili u velikim,
otvorenim objektima, odaberite Daleko.
Ova opcija postavlja veću udaljenost za spajanje koja
optimizira spajanje videozapisa za udaljene objekte ili
pejzaže.
Način rada
s videozapisima
Vrem.odmak 360
Načini rada s videozapisima
Odaberite > Video način rada.
Videozapis: Snima videozapise pune brzine (engl. full motion)
pomoću jednog ili oba objektiva na temelju postavki za
Objektiv (Način rada s objektivom, stranica 4).
Usporeno: Snima usporene videozapise. Ovaj način rada nije
dostupan kada koristite način rada s objektivom 360.
Vrem.odmak: Snima videozapis s vremenskim odmakom u
odabranom intervalu između kadrova.
Snimanje videozapisa s vremenskim odmakom
Način rada s vremenskim odmakom snima pojedinačne sličice
videozapisa u duljim intervalima i stvara videozapis koji se
reproducira mnogo brže od stvarnog vremena. Vremenski
odmak možete koristiti za snimanje pokreta, promjena ili
događaja koji se sporo odvijaju tijekom dužeg vremenskog
razdoblja.
Videozapisi s vremenskim odmakom reproduciraju se brzinom
od 30 sličica u sekundi. Duljina videozapisa ovisi o vremenu
između sličica videozapisa. Ako se sličice snimaju u intervalima
od jedne sekunde, primjerice, svaka sekunda videozapisa
pokriva 30 sekundi stvarnog vremena. Ako se sličice snimaju u
intervalima od 60 sekundi, svaka sekunda videozapisa pokriva
30 minuta stvarnog vremena.
1 U glavnom izborniku odaberite Video način rada >
Vrem.odmak.
2 Odaberite vremenski interval između kadrova videozapisa.
3 Za najbolje rezultate montirajte uređaj tako da se ne pomiče
prilikom snimanja.
4 Snimite videozapis.
Način rada Vrsta
Rezolucija
s
videozapisa
objektivom
Brzina
izmjene
sličica
Spojeni 360 4K
Korisnički
(3840 × 2160 piksela) definiran
interval
Samo
prednja
Samo
stražnja
16:9
1080p
Korisnički
(1920 × 1080 piksela) definiran
interval
RAW
Nespojeni
360
5K (2 datoteke pri
Korisnički
2496 × 2496 piksela) definiran
interval
Načini rada mikrofona
Ovisno o okruženju u kojem snimate možete promijeniti način
rada mikrofona.
U glavnom izborniku odaberite Postavljanje > Mikrofon.
Prostorni zvuk: Snimanje prostornog zvuka s pomoću sva četiri
mikrofona (Planarni prostorni zvuk, stranica 5). Ova opcija
nije dostupna kada koristite načine rada s objektivom Samo
prednja ili Samo stražnja.
Samo stražnja: Snimanje monozvuka samo pomoću stražnjeg
mikrofona. Može pomoći pri smanjivanju zvuka vjetra.
Isključi: Isključivanje svih unutarnjih i vanjskih mikrofona i
snimanje videozapisa bez zvuka.
Planarni prostorni zvuk
Način rada
s videozapisima
Način rada Vrsta
Rezolucija
s
videozapisa
objektivom
Videozapis
360
Spojeni 360 4K
30 fps
(3840 × 2160 piksela)
Dok snima s pomoću oba objektiva, vaša kamera za snimanje
planarnog prostornog zvuka može koristiti sva četiri mikrofona
kamere. Planarni prostorni zvuk snima zvukove u 360 stupnjeva
koji su specifični za lokaciju na kojoj se nalazite. Može točno
prikazati lokaciju izvora zvuka koja se nalazi ispred, iza, lijevo ili
desno od kamere i na svakom mjestu između njih. Tijekom
reprodukcije videozapisa s pomoću kompatibilnog playera
zvučna perspektiva slijedi perspektivu videozapisa kada se
okrećete kako biste vidjeli različite dijelove videozapisa.
Prostorni zvuk posebno je efektan kada videozapis gledate
pomoću naočala za virtualnu stvarnost.
Tehničke specifikacije navedene u nastavku namijenjene su
korisnicima koji na snimljenoj datoteci vrše naprednu obradu
slike i zvuka.
Kamera za snimanje prostornog zvuka u četiri kanala u MP4
datoteci koristi kodiranje Ambisonic B-format.
Samo
prednja
Samo
stražnja
16:9
kanal
Kodirane informacije
Kanal 1 (W)
Zvuk iz svih smjerova.
Kanal 2 (Y)
Informacije o zvuku lijevo i desno od kamere.
RAW
Nespojeni
360
Kanal 3 (Z)*
Informacije o zvuku iznad ili ispod kamere.*
Kanal 4 (X)
Informacije o zvuku ispred ili iza kamere.
Specifikacije video načina rada
Usporeno
Video
Brzina
izmjene
sličica
1080p
60 fps
(1920 × 1080 piksela)
5K (2 datoteke pri
30 fps
2496 × 2496 piksela)
5,7K (2 datoteke pri
2880 x 2880)
NAPOMENA: Za
5,7K rezoluciju
potrebna je aplikacija
Garmin VIRB Mobile.
(Snimanje RAW
videozapisa u 5,7K
rezoluciji,
stranica 10)
360
Nije
dostupno
Nije dostupno
Nije
dostupno
Samo
prednja
Samo
stražnja
16:9
1080p
120 fps
(1920 × 1080 piksela)
RAW
Nespojeni
360
3,5K (2 datoteke pri 60 fps
1760 × 1760 piksela)
*S obzirom na to da su VIRB 360 mikrofoni smješteni na
prednjoj, stražnjoj i obje bočne strane uređaja, kanal 3 (Z)
namjerno je ostavljen neiskorišten kako bi udovoljio
specifikacijama playera videozapisa za prostorne metapodatke.
Zvukovi iznad i ispod kamere snimaju se na kanalu 1 (W), no
samo se zvukovi čiji su izvori ispred, iza ili bočno od kamere
tijekom reprodukcije renderiraju s potpunim efektom prostornog
zvuka.
Usmjeravanje videozapisa uživo na vanjski
uređaj
Pomoću micro HDMI kabela videozapise s kamere možete
uživo prenositi na vanjski uređaj kao što su uređaji za
odašiljanje ili prijenos videozapisa uživo.
1 Pomaknite zasun kako biste otvorili bočna vratašca.
®
5
2 Kabel ukopčajte u priključak VIDEO
na kameri.
NAPOMENA: Kabel za napajanje i videokabel ne mogu biti
ukopčani u isto vrijeme. Ako vam je tijekom prijenosa
videozapisa potreban vanjski izvor napajanja, možete
upotrijebiti opcionalni nosač s napajanjem. Za kupnju
dodatne opreme idite na web-mjesto garmin.com/virb.
3 Drugi kraj kabela ukopčajte u vanjski uređaj.
Pojedinačno: Omogućuje vam snimanje jedne fotografije
pomoću automatske ekspozicije.
• Opcijom Vrsta postavlja se vrsta ekspozicije (Vrste
ekspozicije fotografija, stranica 10). Ova je opcija
dostupna samo u aplikaciji Garmin VIRB.
Uzastopno: Omogućuje brzo uzastopno snimanje fotografija u
razmaku postavljenom u sekundama. Ovaj je način rada
idealan za snimanje fotografija osoba ili predmeta u pokretu.
• Opcijom Brzina snimanja postavljate brzinu kojom kamera
snima uzastopne fotografije.
Vrem.odmak: Omogućuje vam snimanje serije fotografija u
određenom vremenskom intervalu ili na određenoj
udaljenosti.
• Opcijom Vrsta postavljate vrstu videozapisa s vremenskim
odmakom. Ova je opcija dostupna samo u aplikaciji
Garmin VIRB.
• Opcijom Interval postavljate vremenski interval između
fotografija.
Fotografije
Snimanje fotografija
Kamerom možete snimati sferične fotografije u 360 stupnjeva.
Možete odabrati način rada za snimanje pojedinačnih fotografija,
uzastopnih fotografija ili serije fotografija s vremenskim
odmakom (Načini rada s fotografijama, stranica 6).
• Za snimanje fotografije odaberite .
Kamera snima fotografiju ili fotografije u aktivnom načinu
rada za snimanje fotografija nakon isteka vremena
samookidača (Postavljanje zadanog samookidača za
fotografije, stranica 6).
• Kako biste odgodili vrijeme aktiviranja samookidača, držite
dok se na zaslonu ne prikaže odgovarajuće vrijeme
aktiviranja samookidača i zatim otpustite .
Samookidač počinje odbrojavanje, a LED indikator statusa
treperi žuto. Kamera oglašava zvučni signal kako bi vas
upozorila da je samookidač blizu aktivacije i zatim oglašava
niz brzih zvučnih signala neposredno prije snimanja
fotografije. Nakon isteka vremena samookidača kamera
snima fotografiju ili fotografije u aktivnom načinu rada za
snimanje fotografija.
• Prilikom snimanja videozapisa odaberite .
Kamera trenutni kadar videozapisa označava kao fotografiju.
Pomoću aplikacije VIRB Edit možete spremiti označeni kadar
kao zasebnu fotografiju (VIRB Edit, stranica 15). Kamera ne
može snimati uzastopne fotografije ni fotografije s
vremenskim odmakom tijekom snimanja videozapisa.
Postavljanje zadanog samookidača za
fotografije
Zadano vrijeme samookidača za snimanje fotografija možete
podesiti na vrijednost između 0 i 60 sekundi. Zadani samookidač
upotrebljava se svaki put kada pritisnete .
1 U glavnom izborniku odaberite Postavljanje > Samookidač.
2 Odaberite vrijeme.
Načini rada s fotografijama
Možete odabrati način rada za snimanje pojedinačnih fotografija,
uzastopnih fotografija ili fotografija s vremenskim odmakom.
Način rada za snimanje fotografija možete promijeniti pomoću
kamere ili aplikacije Garmin VIRB (Snimanje fotografije pomoću
aplikacije Garmin VIRB, stranica 9). Neke su opcije dostupne
samo prilikom upotrebe aplikacije Garmin VIRB.
Na kameri odaberite > Nač.r. s fotog..
6
Glasovno upravljanje
Glasovno upravljanje omogućuje vam upravljanje kamerom
izgovaranjem naredbi.
Glasovno upravljanje nije dostupno za sve jezike uređaja. Ako je
moguće, jezik glasovnog upravljanja prema zadanim je
postavkama isti kao i jezik softverskog sučelja. Preferirani jezik
za glasovno upravljanje možete postaviti odvojeno od jezika
sučelja.
Postavljanje funkcije Glasovno upravljanje
1 U glavnom izborniku odaberite Postavljanje > Glasovno
upravlj.
2 Za uključivanje prekidača odaberite Status.
3 Za odabir jezika odaberite Jezik i odaberite jezik.
4 Za prikaz popisa dostupnih naredbi za glasovno upravljanje
odaberite Isprob.naredbe: (nije obavezno).
Kamerom možete upravljati izgovaranjem naredbi na
odabranom jeziku.
Upravljanje kamerom glasovnim naredbama
1 Za aktiviranje glasovnog upravljanja recite OK, Garmin.
Kamera reproducira zvuk koji ukazuje na to da kamera čeka
glasovnu naredbu.
2 Izgovorite naredbu.
Kada kamera prepozna naredbu, reproducirat će zvuk za
uspješnu radnju. Ako kamera ne prepozna naredbu,
reproducirat će zvuk za pogrešku.
Naredbe za glasovno upravljanje
Možete izgovoriti bilo koju od ovih naredbi kako biste glasom
upravljali kamerom VIRB 360. Prije nego što izgovorite naredbu,
izgovorite OK, Garmin kako biste aktivirali funkciju glasovnog
upravljanja.
Start Recording: Pokreće snimanje videozapisa u trenutnom
načinu rada videozapisa.
Stop Recording: Zaustavlja snimanje videozapisa.
Zapamti ovo: Umeće oznaku u videozapis. Ova vam naredba
omogućuje označavanje ključnih trenutaka u videozapisu
kako se događaju pa ih kasnije tijekom uređivanja
videozapisa lako možete pronaći. Ova je naredba dostupna
samo kada snimate videozapis.
Snimi sliku: Snima jednu fotografiju kada se ne snima
videozapis ili umeće oznaku u videozapis tijekom snimanja
videozapisa.
Fotografije
Omogući Wi-Fi: Omogućuje Wi‑Fi radio. Omogućuje
povezivanje kamere i aplikacije Garmin VIRB.
Onemogući Wi-Fi: Onemogućuje Wi‑Fi radio.
Savjeti za glasovno upravljanje
• Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
• Smanjite pozadinsku buku kako biste povećali preciznost
prepoznavanja glasa.
• Prije svake naredbe recite OK, Garmin.
• Pričekajte zvuk koji potvrđuje da je kamera uspješno
prepoznala naredbu.
• Pogledajte LED indikatore statusa kako biste potvrdili da je
kamera prepoznala naredbu.
Ako je kamera prepoznala naredbu, LED indikator statusa
dvaput će zatreperiti žuto. Ako je kamera nije prepoznala
naredbu, LED indikator statusa dvaput će zatreperiti crveno.
G-Metrix
Ako koristite ugrađeni GPS prijemnik i senzore, kamera može
zabilježiti G-silu, nadmorsku visinu, brzinu, orijentaciju i mnoge
druge parametre izvedbe. Ovi se podaci automatski spremaju
kao G-Metrix podaci. Još više G-Metrix podataka možete
zabilježiti ako se bežičnim putem povežete s vanjskim ANT+
senzorima, drugim Garmin uređajima i kompatibilnim Bluetooth
senzorima kao što su OBD-II senzori.
Pomoću Garmin VIRB mobilne aplikacije ili VIRB Edit aplikacije
za stolna računala G-Metrix podacima u obliku mjerača,
grafikona i mnogim drugim oblicima možete prekriti svoje
videozapise. Uređene videozapise zatim možete reproducirati i
dijeliti i u stvarnom vremenu prikazati podatke o brzini, ubrzanju,
pulsu i druge podatke senzora.
G-Metrix podaci
Kamera pomoću ugrađenih senzora može bilježiti ove vrste GMetrix podataka.
Brzina
G sila
Tempo
Udaljenost
Vremena dionice
Količina dionica
Visina skoka
Okretaji
RPM
Visina
Smjer
Orijentacija
Nadmorska visina
Stupanj
Vrijeme u zraku
Udaljenost skoka
GPS lokacija
Oblik i položaj traga
Penjanje
Nagib
Vertikalna brzina
Vertikalna udaljenost
Kamera pomoću dodatnih vanjskih senzora može bilježiti ove
vrste G-Metrix podataka.
G-Metrix podaci
Potreban senzor
Puls
Kompatibilan ANT+ monitor pulsa
Kadenca
Kompatibilan ANT+ senzor kadence za bicikl
Izlazna snaga u vatima Kompatibilan ANT+ mjerač snage
Temperatura
Kompatibilan ANT+ senzor temperature
Automobilski podaci
Kompatibilan Bluetooth OBD-II senzor
Aplikacija Garmin VIRB
Aplikacija Garmin VIRB ključni je suradnik kamere VIRB 360 koji
proširuje njene značajke i funkcije. Aplikacija se s kamerom
povezuje putem Wi‑Fi veze i osigurava udaljeni pristup
osnovnim i proširenim značajkama kamere.
• Daljinski upravljajte snimanjem videozapisa i fotografija.
G-Metrix
• Pregledavajte snimke uživo na tražilu od 360 stupnjeva.
• Fino podesite sliku pomoću profesionalnih postavki dostupnih
na zaslonu.
• Promijenite postavke kamere.
• Pregledajte i podijelite snimljene videozapise i fotografije.
• Prenosite videozapise uživo s kamere u zajednicu YouTube™
ili na društvenu mrežu Facebook™ (samo Apple uređaji).
Aplikaciju Garmin VIRB možete besplatno preuzeti u trgovinama
Apple App Store ili Google Play™. Dodatne informacije o
značajkama aplikacije Garmin VIRB i kompatibilnosti potražite
na web-mjestu garmin.com/virbapp.
®
SM
Povezivanje s aplikacijom Garmin VIRB
putem tehnologije NFC
Kako biste se povezali s aplikacijom Garmin VIRB putem
tehnologije komunikacije kratkog dometa (NFC), morate
upotrijebiti mobilni uređaj sa sustavom Android™ koji uključuje
NFC tehnologiju Ako vaš mobilni uređaj nije kompatibilan s tom
funkcijom, možete se povezati s aplikacijom putem postavki za
Wi‑Fi (Povezivanje s aplikacijom Garmin VIRB putem postavki
za Wi‑Fi, stranica 7).
Aplikacija Garmin VIRB povezuje se s vašom kamerom VIRB
360 pomoću Wi‑Fi tehnologije.
1 Uključite kameru VIRB 360.
2 Provjerite je li na mobilnom uređaju funkcija NFC
omogućena.
Funkcija NFC obično se može pronaći u postavkama za
bežične mreže. Dodatne informacije potražite u korisničkom
priručniku za svoj mobilni uređaj.
3 Prislonite područje za NFC na mobilnom uređaju na zaslon
kamere.
Dodirno područje za NFC obično se nalazi na stražnjoj strani
mobilnog uređaja, blizu središnjeg dijela. Ta lokacija ovisi o
proizvođaču i modelu uređaja. Dodatne informacije potražite
u korisničkom priručniku za svoj mobilni uređaj.
Kada dodirnete kameru, pristupna točka kamere za Wi‑Fi
uključuje se i na zaslonu kamere prikazuju se naziv pristupne
točke i lozinka.
Iz
trgovine aplikacijama na mobilnom uređaju instalirajte i
4
otvorite aplikaciju Garmin VIRB.
Aplikacija automatski traži vašu kameru i prikazuje sigurnosni
upit.
5 Prislonite područje za NFC na mobilnom uređaju na zaslon
kamere.
Aplikacija automatski prima lozinku pristupne točke.
U aplikaciji Garmin VIRB prikazuju se daljinsko tražilo i kontrole
za upravljanje kamerom.
Nakon toga se automatski možete povezati s kamerom i otvoriti
aplikaciju Garmin VIRB svaki put kada mobilni uređaj prislonite
na zaslon kamere.
Povezivanje s aplikacijom Garmin VIRB
putem postavki za Wi‑Fi
SAVJET: Ako upotrebljavate mobilni uređaj sa sustavom
Android koji uključuje tehnologiju komunikacije kratkog
dometa (NFC), možete upotrijebiti NFC kako biste se brže
povezali s kamerom (Povezivanje s aplikacijom Garmin VIRB
putem tehnologije NFC, stranica 7).
Aplikacija Garmin VIRB povezuje se s vašom kamerom VIRB
360 pomoću Wi‑Fi tehnologije. Aplikaciju možete povezati
izravno s kamerom ili aplikaciju i kameru možete povezati u istu
bežičnu mrežu.
1 Iz trgovine aplikacijama na mobilnom uređaju instalirajte
aplikaciju Garmin VIRB.
7
2 Na kameri VIRB 360 u glavnom izborniku odaberite Bežično
> Wi-Fi i odaberite Wi-Fi prekidač kako biste uključili Wi‑Fi
radio.
SAVJET: Možete i držati dvije sekunde kako biste brzo
uključili ili isključili Wi‑Fi radio.
Kamera odašilje Wi‑Fi pristupnu točku. Naziv pristupne točke
i lozinka pojavljuju se na zaslonu kamere. Dok je Wi‑Fi radio
uključen, na početnom zaslonu prikazuje se , a LED
indikator statusa povremeno će zasvijetliti plavo.
3 Ako upotrebljavate Apple mobilni uređaj, otvorite Wi‑Fi
postavke na svom mobilnom uređaju i povežite se s
pristupnom točkom kamere koristeći se nazivom i lozinkom
na zaslonu kamere.
Na
mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju Garmin VIRB.
4
Aplikacija traži vašu kameru.
5 Ako upotrebljavate mobilni uređaj sa sustavom Android,
prilikom javljanja sigurnosnog pitanja unesite lozinku za
pristupnu točku kamere.
SAVJET: Naziv pristupne točke i lozinka pojavljuju se na
zaslonu kamere.
Aplikacija se povezuje s vašom kamerom.
Prilikom povezivanja kamere aplikacija će zatražiti da se
povežete s bežičnom mrežom u blizini.
6 Slijedite upute na zaslonu kako biste povezali kameru i
aplikaciju na Wi‑Fi mrežu (opcionalno).
Možete ih i naknadno ručno povezati na Wi‑Fi mrežu
(Povezivanje s Wi‑Fi mrežom, stranica 12).
U aplikaciji Garmin VIRB prikazuju se daljinsko tražilo i kontrole
za upravljanje kamerom.
Daljinsko tražilo
Udaljeno se tražilo pojavljuje u aplikaciji Garmin VIRB kada je
aplikacija povezana s kamerom.
Odaberite za omogućavanje ili promjenu profesionalnih postavki
(Profesionalne postavke, stranica 8).
Prikaz statusa senzora, načina snimanja, preostalog prostora na
memorijskoj kartici i razine napunjenosti baterije.
Odaberite za promjenu postavki kamere (Postavke aplikacije i
kamere, stranica 9).
Kada koristite način rada s objektivom 360, povucite prstom
lijevo, desno, prema gore ili prema dolje kako biste vidjeli
različite dijelove kružnog videozapisa od 360 stupnjeva.
Dodirnite za prikaz ili skrivanje ikona izbornika.
Odaberite za prebacivanje između više povezanih kamera
(Promjena kamera, stranica 14).
Odaberite za prikaz ili dijeljenje snimljenih videozapisa i
fotografija (Galerija aplikacije Garmin VIRB, stranica 11).
Odaberite za pokretanje snimanja videozapisa ili snimanje
fotografije.
Odaberite za promjenu načina snimanja videozapisa ili
fotografije (Snimanje videozapisa pomoću aplikacije Garmin
VIRB, stranica 8).
Profesionalne postavke
U tražilu aplikacije Garmin VIRB odaberite .
SAVJET: Ako su omogućene profesionalne postavke, možete ih
vidjeti li promijeniti ako prstom povučete po lijevoj strani tražila.
: Omogućuje ili onemogućuje profesionalne postavke.
Onemogućavanjem profesionalnih postavki kamera se
postavlja u potpuno automatizirani način rada. Vaše se
preference spremaju dok su profesionalne postavke
onemogućene, a vraćaju se kad ponovo omogućite
profesionalne postavke.
Ekspozicija: Postavlja otklon ekspozicije. Otklon ekspozicije
utječe na razinu svjetline.
ISO granica: Postavlja maksimalnu granicu osjetljivosti i
buku slike. Kamera automatski koristi najbolju ISO razinu za
uvjete osvjetljenja do zadanog maksimuma. Više ISO
vrijednosti daju vidljiviju buku, tj. zrnatije su. Više ISO
vrijednosti najbolje su ako snimate u uvjetima slabog
osvjetljenja ili u zatvorenom prostoru. Niže ISO vrijednosti
najbolje su ako snimate na suncu. Opciju 6400 koristite ako
želite svjetliji videozapis u uvjetima slabog osvjetljenja, opciju
1600 za umjereno svijetlu sliku u uvjetima slabog osvjetljenja,
a opciju 400 ako želite tamniji videozapis u uvjetima slabog
osvjetljenja.
Krivulja boja: Postavlja paletu boja. Opciju Živopisno
odaberite ako želite živahniju paletu boja, a opciju Neutralne
ako želite neutralniju paletu boja.
Oštrina: Postavlja razinu oštrine. Opciju Visoka razina
koristite ako želite oštriji izgled, opciju Srednje za umjerenu
oštrinu, a opciju Niska razina za mekši izgled slike.
Balans bijele boje: Prilagođava ton boje okruženju. Uređaj
balans bijele boje može prilagođavati automatski ili to možete
raditi ručno. Opciju 2800K odaberite za svjetlost klasične
žarulje, opciju 4000K za fluorescentno svjetlo, opciju 5000K
za dnevno svjetlo, opciju 6500K za sunčano vrijeme ili opciju
7500K za oblačno vrijeme.
Zaključavanje ekspozicije: Omogućuje ili onemogućuje
zaključavanje ekspozicije za videozapise. Omogućite
zaključavanje ekspozicije ako želite osigurati ujednačenu
svjetlosnu osjetljivost prilikom snimanja videozapisa. Prilikom
snimanja videozapisa s vremenskim odmakom ova će opcija
eliminirati pojavu sličica koje su malo svjetlije ili tamnije od
ostalih.
Balans ekspozicije: Postavlja objektiv ili objektive koji se
trebaju koristiti za određivanje razine ekspozicije. Kamera
može postaviti zasebnu razinu ekspozicije za svaki objektiv ili
može postaviti jednu razinu ekspozicije na temelju prednjeg
objektiva, stražnjeg objektiva ili oba objektiva. Zasebne
razine ekspozicije mogu poboljšati ekspoziciju svakog
objektiva kada su im uvjeti osvjetljenja različiti. Jedna razina
ekspozicije poboljšava spajanje i stapanje slike s dva
objektiva i pruža ujednačeniji i stabilniji izgled cijelog kružnog
videozapisa.
Snimanje videozapisa pomoću aplikacije Garmin
VIRB
1 U tražilu odaberite ikonu snimanja u donjem desnom kutu.
2 Odaberite .
3 Odaberite način rada s videozapisima:
• Za snimanje videozapisa uobičajene brzine odaberite
Videozapis.
• Za snimanje usporenog videozapisa odaberite Usporeno.
8
Aplikacija Garmin VIRB
• Za snimanje videozapisa s vremenskim odmakom
odaberite Vrem.odmak i odaberite interval kadrova
(Snimanje videozapisa s vremenskim odmakom,
stranica 5).
4 Za početak snimanja odaberite .
5 Po dovršetku odaberite kako bi snimanje završilo.
Snimanje fotografije pomoću aplikacije Garmin VIRB
1 Na tražilu odaberite ikonu fotografiranja.
2 Odaberite , a zatim odaberite način snimanja fotografija
(Načini rada s fotografijama, stranica 6).
3 Odaberite postavke za način snimanja fotografija (nije
obavezno).
4 Za zatvaranje izbornika odaberite gumb za povratak ili
dodirnite tražilo na bilo kojem mjestu.
5 Odaberite .
Ovisno o aktivnom načinu snimanja fotografija, kamera snima
jednu ili više fotografija.
Odašiljanje videozapisa uživo
OBAVIJEST
Videozapise koji se odašilju uživo mogu vidjeti brojni korisnici.
Budite oprezni prilikom odašiljanja videozapisa uživo.
Snosite odgovornost za pridržavanje svih zakona i ograničenja
koji se odnose na odašiljanje u području nadležnosti u kojem se
nalazite.
Za odašiljanje videozapisa uživo aplikacija mora prenijeti veliku
količinu podataka. Primjenjuju se uobičajena ograničenja
podataka i tarife vašeg operatera ili davatelja internetskih
usluga. Obratite se operateru ili davatelju internetskih usluga za
dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.
Za odašiljanje videozapisa uživo vaša kamera mora biti
povezana s Apple uređajem pomoću aplikacije Garmin VIRB i
mora biti povezana s internetom. Odašiljanje uživo nije dostupno
za mobilne uređaje sa sustavom Android.
Videozapise pomoću aplikacije Garmin VIRB možete uživo
prenositi na društvene mreže kao što su Facebook i YouTube.
Možete prenositi videozapise snimljene u 360 stupnjeva ili
standardne 16:9 videozapise snimljene jednim objektivom.
1 Povežite kameru s aplikacijom Garmin VIRB.
2 U aplikaciji Garmin VIRB odaberite ikonu za snimanje u
donjem desnom kutu i zatim odaberite Odašiljanje uživo.
3 Odaberite opciju:
• Za prijenos na YouTube odaberite YouTube, zatim
odaberite Prijavite se na Google i slijedite upute na
zaslonu kako biste se prijavili na svoj Google™ račun.
• Za prijenos na Facebook odaberite Facebook, zatim
odaberite Prijavite se na Facebook i slijedite upute na
zaslonu kako biste se prijavili na svoj Facebook račun.
4 Odaberite jednu ili više opcija za uređivanje pojedinosti za
odašiljanje:
• Za promjenu naziva videozapisa koji odašiljete odaberite
Naziv.
• Za unos opisa videozapisa koji odašiljete odaberite Opis.
• Za promjenu rezolucije videozapisa koji odašiljete
odaberite Rezolucija.
NAPOMENA: Za veću rezoluciju potrebna je brža
internetska veza i potrošit će se veća količina podataka.
• Za promjenu postavki privatnosti videozapisa koji
odašiljete odaberite Privatnost.
OBAVIJEST
Opcije privatnosti videozapisa koji odašiljete pruža i
primjenjuje odabrana društvena mreža treće strane. Treće
Aplikacija Garmin VIRB
strane mogu vidjeti videozapis ili podatke koje odašiljete
na internet. Garmin ne snosi odgovornost za privatnost
vaših videozapisa ili podataka.
• Za odjavu iz računa ili prijavu na drugi račun odaberite
Odjava.
5 Odaberite sliku tražila kako biste zatvorili izbornik.
6 Odaberite POKRENI PRIJENOS UŽIVO kako biste započeli
s odašiljanjem.
Postavke aplikacije i kamere
Pomoću aplikacije Garmin VIRB možete mijenjati postavke
videozapisa, fotografija i sustava na povezanoj VIRB kameri.
Također možete mijenjati postavke i pregledati informacije o
softveru za aplikaciju Garmin VIRB.
U tražilu odaberite .
Poznato ime: Postavlja naziv kamere koji će prepoznati drugi
Bluetooth uređaji.
Način rada s objektivom: Postavlja način rada s objektivom za
povezanu kameru (Način rada s objektivom, stranica 4).
Zvuk pregleda uživo: Uživo reproducira zvuk snimljen
mikrofonom kamere putem zvučnika na vašem mobilnom
uređaju.
Naziv mreže i lozinka: Postavlja naziv mreže (SSID) i lozinku
pristupne točke kamere.
Wi-Fi veze: Omogućuje povezivanje kamere s Wi‑Fi pristupnom
točkom, pregled spremljenih Wi‑Fi mreža i zaboravljanje
spremljenih Wi‑Fi mreža.
Provjera nadogradnji: Omogućuje preuzimanje i instaliranje
nadogradnji softvera za povezanu kameru.
Lociraj kameru: Reproducira ponavljajući zvuk s povezane
kamere. Ova je funkcija korisna za prepoznavanje određene
kamere kad je povezano više kamera. Osim toga vam može
pomoći pronaći izgubljenu kameru u blizini.
Način rada videozapisa: Postavlja način rada s videozapisima
(Načini rada s videozapisima, stranica 5).
Rezolucija: Postavlja rezoluciju videozapisa kad se koristi RAW
način rada s objektivima.
Vrsta: Postavlja vrstu intervala vremenskog odmaka (Snimanje
videozapisa s vremenskim odmakom ili Travelapse
videozapisa, stranica 11).
Interval: Postavlja vremenski interval između kadrova
videozapisa snimljenih s vremenskim odmakom ili interval
udaljenosti između kadrova videozapisa snimljenih u
Travelapse™ načinu rada.
Petlja: Omogućuje snimanje slijeda videozapisa i postavlja
trajanje snimanja slijeda (Snimanje slijeda videozapisa,
stranica 10).
Ispravak objektiva za videozapise: Omogućuje kameri
ispravljanje odstupanja kao što su neželjena zakrivljenja ili
uvećanja na rubovima videozapisa. Ova je opcija dostupna
samo za načine rada snimanja jednim objektivom u omjeru
16:9.
Način rada s fotografijama: Postavlja način rada s
fotografijama (Načini rada s fotografijama, stranica 6).
Samookidač: Postavlja samookidač za snimanje fotografija na
vrijednost između 0 i 60 sekundi.
Ispravak objektiva za fotografije: Omogućuje kameri
ispravljanje odstupanja kao što su neželjena zakrivljenja ili
uvećanja na rubovima fotografije. Ova je opcija dostupna
samo za načine rada snimanja jednim objektivom u omjeru
16:9.
Brzina snimanja: Postavljanje brzine kojom kamera snima
fotografije u uzastopnom načinu rada.
Vrsta: Postavlja se vrsta ekspozicije fotografije (Vrste
ekspozicije fotografija, stranica 10).
9
Trajanje ekspozicije: Postavljanje trajanja ekspozicije prilikom
snimanja fotografija ili fotografija s vremenskim odmakom
noću.
ISO granica: Postavlja maksimalnu granicu osjetljivosti i buku
slike za snimanje noću. Kamera automatski koristi najbolju
ISO razinu za uvjete osvjetljenja do zadanog maksimuma.
Veća ISO vrijednost daje svjetlije slike u uvjetima slabog
osvjetljenja, no na njima je buka vidljivija, tj. zrnatije su.
Interval: Postavlja vremenski interval između fotografija
snimljenih s vremenskim odmakom ili interval udaljenosti
između fotografija za Travelapse način rada.
Način trajanja: Postavlja trajanje vremenskog intervala za
produženi vremenski odmak. Možete postaviti kontinuirano
snimanje ili prilagođeno vrijeme trajanja.
Način rada vremena početka: Postavlja početak vremenskog
intervala za produženi vremenski odmak. Uređaj može
odmah početi fotografirati ili možete postaviti prilagođeno
vrijeme početka snimanja.
GPS: Kameri omogućuje određivanje vaše lokacije, brzine i
nadmorske visine pomoću signala GPS satelita. Kad je ova
postavka omogućena, kamera prilikom snimanja videozapisa
ili fotografije u G-Metrix podatke uključuje GPS informacije.
NAPOMENA: Kamera snima podatke o GPS položaju cijelo
vrijeme dok je GPS omogućen. Podatke ne prikuplja Garmin.
Svjetlo za snimanje: Uključivanje i isključivanje LED svjetla za
snimanje. Ova opcija može biti korisna za uklanjanje
ambijentalnog osvjetljenja koje daje LED svjetlo za snimanje
prilikom snimanja u tamnom okruženju.
Tonovi: Uključivanje i isključivanje zvukova kamere. Kada je
ova postavka omogućena, reproduciraju se zvukovi koji
ukazuju na različite radnje kamere ili statuse kao što su
snimanje fotografija, pokretanje snimanja videozapisa ili
povezivanje s uređajem.
Automatsko isključivanje: Omogućuje kameri da prijeđe u
način rada sa smanjenom potrošnjom energije ako se ne
koristi određeno vrijeme.
Mikrofon: Omogućuje promjenu načina rada mikrofona ili
isključuje mikrofone (Načini rada mikrofona, stranica 5).
Format: Omogućuje vam postavljanje regionalnog videoformata
na NTSC ili PAL. Videoformat utječe na dostupne opcije
brzine izmjene sličica (FPS) za neke načine snimanja
videozapisa.
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica koje se koriste za prikaz
G-Metrix podataka u aplikaciji Garmin VIRB.
Opis: Prikazuje informacije o aplikaciji Garmin VIRB, uključujući
verziju, informacije o licenci i ugovor o pravilima privatnosti.
Brisanje privremenih podataka aplikacije: Briše neke
privremene podatke, kao što su sličice fotografija ili
videozapisa, koji se generiraju kako bi aplikacija bolje radila.
Brisanje privremenih podataka aplikacije ne briše sve
korisničke podatke iz aplikacije.
Vrste ekspozicije fotografija
Za snimanje jedne fotografije možete koristiti nekoliko vrsta
ekspozicije.
Standardni: Snimanje jedne fotografije u standardnoj
ekspoziciji. Ova je opcija praktična za većinu fotografija
snimljenih po danu.
Noć: Snimanje jedne fotografije u produljenoj ekspoziciji. Ova je
opcija praktična za snimanje fotografija u uvjetima slabog
osvjetljenja.
Braketiranje: Automatsko snimanje triju uzastopnih fotografija
od kojih svaka ima drugačiju vrijednost ekspozicije
(braketiranje ekspozicije). Ova je opcija praktična za ručno
stvaranje fotografija s visokim dinamičkim rasponom (HDR).
10
HDR: Snimanje HDR fotografija koje koristi više razina
ekspozicije kako bi se u svijetlim ili tamnim dijelovima slike
snimilo više pojedinosti.
Snimanje RAW videozapisa u 5,7K rezoluciji
Pomoću aplikacije Garmin VIRB možete podesiti kameru za
snimanje RAW videozapisa visoke brzine prijenosa u 5,7K
rezoluciji. Ovaj način rada omogućuje vam snimanje najviše
razine detalja u svim smjerovima.
Prilikom snimanja u RAW načinu rada kamera snima zasebne
polukružne videozapise svakim objektivom. Ove videozapise
možete spojiti u kružni videozapis pomoću softvera za
uređivanje videozapisa.
NAPOMENA: 5,7K izrazito je zahtjevan način rada koji rezultira
intenzivnijim radom kamere. Smanjuje se trajanje baterije,
vrijeme snimanja na memorijsku karticu i mogućnost rada u
okruženjima s visokom temperaturom. Kamera se štiti od
pregrijavanja i automatski se isključuje ako njena unutarnja
temperatura dosegne vrijednost veću od ograničenja radne
temperature.
1 Povežite kameru s aplikacijom Garmin VIRB.
2 U tražilu aplikacije odaberite > Način rada s objektivom >
RAW.
3 Pronađite odjeljak Postavke videozapisa i odaberite
Rezolucija > 5.7K.
Snimanje slijeda videozapisa
Pomoću aplikacije Garmin VIRB možete podesiti kameru tako
da snima slijed videozapisa. Način snimanja u slijedu
omogućuje neprekidno snimanje videozapisa i spremanje samo
najnovijeg snimljenog sadržaja. Možete odabrati broj minuta
videozapisa za spremanje. To omogućuje uštedu prostora za
pohranu kada želite snimiti ključne trenutke, a ne želite spremiti
cijelu snimku aktivnosti. Ova je funkcija praktična kada uređaj
koristite za snimanje vožnje ili ako želite spremiti samo istaknute
dijelove nekog događaja.
1 Povežite kameru s aplikacijom Garmin VIRB.
2 U tražilu aplikacije odaberite > Petlja.
3 Odaberite broj minuta videozapisa za spremanje.
4 Započnite snimanje videozapisa.
Najnoviji snimljeni sadržaj spremljen je na memorijsku karticu,
do broja minuta odabranih u 2. koraku.
Fotografije i videozapisi s vremenskim odmakom
Za snimanje serije fotografija ili kadrova videozapisa u zadanim
intervalima možete koristiti nekoliko načina rada funkcije
vremenskog odmaka.
Standardni: Standardni vremenski odmak snima seriju
fotografija ili kadrova videozapisa u zadanom intervalu. Ovaj
je način rada praktičan većinu fotografija ili videozapisa s
vremenskim odmakom snimljenih po danu te ako ručno želite
započeti i zaustaviti snimanje s vremenskim odmakom.
Produljeno: Produljeni vremenski odmak snima seriju fotografija
u duljem vremenskom intervalu i daje mogućnost odabira
automatskog vremena početka i trajanja. Ako koristite
produljeni vremenski odmak, kamera između snimaka prelazi
u stanje niske potrošnje energije čime se produljuje vrijeme
trajanja baterije. Ovaj je način rada praktičan ako želite
snimiti fotografije s vremenskim odmakom u duljem
vremenskom razdoblju ili ako sami ne možete ručno započeti
i zaustaviti snimanje s vremenskim odmakom.
NAPOMENA: Ovaj je način rada dostupan samo za
fotografije.
Noć: Noćni vremenski odmak snima seriju fotografija u
produljenoj ekspoziciji u zadanom intervalu. Ovaj je način
rada praktičan za snimanje fotografija s vremenskim
odmakom u uvjetima slabog osvjetljenja ili za snimanje serije
fotografija u produljenoj ekspoziciji na jednoj lokaciji.
Aplikacija Garmin VIRB
NAPOMENA: Ovaj je način rada dostupan samo za
fotografije.
Travelapse: Travelapse vremenski odmak snima seriju
fotografija ili kadrova videozapisa u zadanoj intervalnoj
udaljenosti izraženoj u kilometrima ili miljama. Ovaj je način
rada praktičan za snimanje serije fotografija tijekom dugog
putovanja.
Snimanje videozapisa s vremenskim odmakom ili
Travelapse videozapisa
Pomoću aplikacije Garmin VIRB na kameri možete postaviti
snimanje videozapisa s vremenskim odmakom. Način rada s
vremenskim odmakom snima pojedinačne kadrove videozapisa
u duljim intervalima i stvara videozapis koji se reproducira
mnogo brže od stvarnog vremena. Možete snimiti uobičajeni
videozapis s vremenskim odmakom ili Travelapse videozapis.
Uobičajeni videozapis s vremenskim odmakom snima
pojedinačne kadrove videozapisa u određenim vremenskim
intervalima i praktičan je za snimanje pokreta, promjena ili
događaja koji se odvijaju polako tijekom duljeg vremenskog
razdoblja.Način rada Travelapse snima kadrove videozapisa u
zadanoj intervalnoj udaljenosti. Primjerice, jedan kadar
videozapisa možete snimiti nakon svakog prijeđenog kilometra
ili milje na putovanju. Na ovaj način možete snimiti i podijeliti
kratak videozapis cijelog putovanja i mjesta kroz koja ste prošli.
1 Za postavljanje kamere u fiksan položaj upotrijebite
odgovarajući tronožac ili nosač.
Povežite
kameru s aplikacijom Garmin VIRB.
2
3 U tražilu aplikacije odaberite > Način rada videozapisa >
Vremenski odmak.
4 Odaberite Vrsta i odaberite opciju.
• Za snimanje uobičajenih videozapisa s vremenskim
odmakom odaberite Standardni.
• Za snimanje putovanja u intervalnoj udaljenosti odaberite
Travelapse.
5 Odaberite Interval, a zatim odaberite vremenski interval ili
intervalnu udaljenost između kadrova videozapisa.
6 Pokrenite snimanje videozapisa.
Kamera snima kadrove videozapisa u odabranom intervalu.
Snimanje fotografija s vremenskim odmakom s pomoću
aplikacije Garmin VIRB
1 Povežite kameru s aplikacijom Garmin VIRB.
2 U tražilu aplikacije odaberite > Način rada s
fotografijama > Vremenski odmak.
3 Odaberite Vrsta > Standardni.
4 Odaberite Interval, a zatim odaberite vremenski interval
između fotografija.
5 Na kameri odaberite .
Kamera snima seriju fotografija u odabranom vremenskom
intervalu. Na zaslonu se prikazuje proteklo vrijeme, a LED
indikator bljesne crveno svaki put kada kamera snimi
fotografiju.
6 Za zaustavljanje snimanja fotografija ponovo odaberite .
Snimanje fotografija s produljenim vremenskim odmakom
1 Povežite kameru s aplikacijom Garmin VIRB.
2 U tražilu aplikacije odaberite > Način rada s
5 Odaberite Interval, a zatim odaberite vremenski interval
6
7
8
9
između fotografija.
Odaberite Način trajanja, a zatim odaberite koliko dugo
kamera treba nastaviti snimati fotografije.
Ako odaberete Neprekidno, kamera će snimati fotografije dok
je ručno ne zaustavite.
Uperite kameru prema subjektu fotografija s vremenskim
odmakom.
Na kameri odaberite .
Kada dođe vrijeme početka, uređaj snima seriju fotografija u
odabranom vremenskom intervalu. Kamera automatski
prestaje snimati fotografije kada istekne odabrano trajanje.
NAPOMENA: Za vrijeme snimanja fotografija s produljenim
vremenskim odmakom kamera izgleda kao da je isključena.
Zaslon, LED indikatori i druge funkcije onemogućene su kako
bi se sačuvala energija, no kamera nastavlja snimati
fotografije.
Ako želite ručno zaustaviti snimanje fotografija, pritisnite i
zadržite gumb POWER kako biste uključili kameru i odaberite
.
Snimanje fotografija s vremenskim odmakom noću
Ako fotografije s vremenskim odmakom snimate noću, kameru
pričvrstite na stabilan nosač i odvojite vrijeme za testiranje
postavki fotografije.
1 Povežite kameru s aplikacijom Garmin VIRB.
2 U tražilu aplikacije odaberite > Način rada s
fotografijama > Vremenski odmak.
3 Odaberite Vrsta > Noć.
4 Odaberite Interval, a zatim odaberite vremenski interval
između fotografija.
5 Odaberite Trajanje ekspozicije i odaberite trajanje
ekspozicije za svaku fotografiju.
Za uvjete jako slabog osvjetljenja ili ako želite da se na slici
vidi zamućenje uzrokovano kretanjem, odaberite dulje
vrijeme ekspozicije.
6 Odaberite ISO granica i odaberite opciju koja odgovara
uvjetima osvjetljenja.
7 Pričvrstite kameru na stabilan nosač ili je postavite na
stabilnu površinu.
Ako je kamera nepomična, smanjit će se zamućenje
fotografije pri duljem vremenu ekspozicije.
8 Na kameri odaberite .
Kamera snima seriju fotografija u odabranom vremenskom
intervalu.
9 Provjerite prvih nekoliko fotografija kako biste bili sigurni da
ste postavke fotografije dobro uskladili s uvjetima osvjetljenja
(nije obavezno).
10 Za zaustavljanje snimanja fotografija ponovo odaberite .
Galerija aplikacije Garmin VIRB
Pomoću aplikacije Garmin VIRB možete pregledavati, uređivati i
dijeliti videozapise i fotografije spremljene na kameri.
Kada je kamera povezana s aplikacijom, u tražilu odaberite
sličicu u donjem lijevom kutu.
fotografijama > Vremenski odmak.
3 Odaberite Vrsta > Produljeno.
4 Odaberite Način rada vremena početka i odaberite vrijeme
u danu kada kamera treba započeti snimati fotografije s
vremenskim odmakom.
Ako odaberete Sada, kamera će početi snimati fotografije čim
pritisnete tipku fotoaparata.
Aplikacija Garmin VIRB
11
Odaberite kako biste promijenili G-Metrix mjerače dodane preko
odabranog videozapisa.
Odaberite kako biste promijenili način prikazivanja videozapisa
snimljenog u 360 stupnjeva. Videozapise snimljene u 360
stupnjeva možete gledati na zaslonu ili naglavnom kompletu za
virtualnu stvarnost (VR).
Odaberite kako bi se na odabrani videozapis primijenila stabilizacija slike.
Odaberite za promjenu postavki kamere.
Pregled odabrane fotografije ili videozapisa.
Povucite prema gore ili dolje kako biste proširili ili smanjili
biblioteku.
Odaberite kako biste odabrani videozapis ili fotografiju označili
kao omiljene.
Odaberite za uređivanje, spremanje i dijeljenje odabrane
fotografije ili videozapisa.
Odaberite za brisanje odabrane fotografije ili videozapisa.
Odaberite sličicu fotografije ili videozapisa kako biste ih prikazali.
Prikaz fotografije ili videozapisa
1 U tražilu aplikacije Garmin VIRB odaberite sličicu u donjem
lijevom kutu.
2 U biblioteci koja se nalazi u donjoj polovici galerije odaberite
sličicu videozapisa ili fotografije.
Pojavit će se prikaz odabrane stavke.
NAPOMENA: U aplikaciji nije moguća reprodukcija ni pregled
videozapisa snimljenih u RAW načinu rada. RAW
videozapise možete pregledavati i uređivati pomoću
računalne aplikacije VIRB Edit.
3 Odaberite opciju:
• Dodirnite bilo koji dio prikazane sličice kako biste
videozapis ili fotografiju prikazali preko cijelog zaslona.
• Okrenite mobilni uređaj kako biste stavku gledali u
okomitom ili vodoravnom načinu rada.
• Ako gledate kružnu snimku snimljenu u 360 stupnjeva,
povucite sliku kako biste vidjeli različite dijelove kružnog
videozapisa ili fotografije.
• Ako gledate videozapis, za početak reprodukcije odaberite
.
Način gledanja videozapisa u virtualnoj stvarnosti
(engl. virtual reality, VR)
U načinu rada za virtualnu stvarnost (VR) možete gledati kružne
videozapise snimljene u 360 stupnjeva. VR način rada
omogućuje vam da pomičete telefon oko sebe kako biste vidjeli
različite dijelove kružnog videozapisa. Na taj način drugačije
doživljavate videozapis i prilikom svakog gledanja otkrivate nove
detalje. Ako je videozapis snimljen s prostornim zvukom, zvučna
se perspektiva mijenja kako pomičete kružni videozapis.
12
Za sveobuhvatniji doživljaj možete gledati videozapis s VR
naglavnim kompletom kompatibilnim s Google Cardboard™ VR
platformom, a za potpuni efekt prostornog zvuka možete staviti i
slušalice.
1 U galeriji aplikacije Garmin VIRB odaberite videozapis
snimljen u 360 stupnjeva.
.
2 Odaberite
3 Odaberite opciju:
• Za gledanje videozapisa s VR naglavnim kompletom
odaberite Cardboard VR i uređaj postavite u VR naglavni
komplet.
Za ovu opciju potreban je naglavni komplet kompatibilan s
Google Cardboard VR platformom.
• Za gledanje videozapisa samo na zaslonu telefona
odaberite 360°.
4 Za početak reprodukcije odaberite .
5 Pomičite telefon oko sebe ili gledajte uokolo s naglavnim
kompletom kako biste vidjeli različite dijelove kružnog
videozapisa.
Zaslon telefona ili naglavni komplet služe kao virtualni prozor u
okruženje videozapisa. Dok ga pomičete, možete gledati prema
gore, dolje, ispred ili iza sebe i pokraj sebe.
Uređivanje i dijeljenje videozapisa
1 U galeriji aplikacije Garmin VIRB odaberite videozapis.
2 Odaberite opciju:
• Ako upotrebljavate Apple uređaj, odaberite .
• Ako upotrebljavate uređaj sa sustavom Android, odaberite
.
Prikazat će se stranica za uređivanje. Kartice na dnu stranice
omogućuju vam uređivanje različitih značajki videozapisa.
3 Odaberite opciju:
• Za uređivanje orijentacije videozapisa i stabilizaciju slike
odaberite .
• Za izrezivanje videozapisa odaberite .
• Za promjenu brzine reprodukcije odaberite .
• Za promjenu glasnoće snimljenog zvuka ili dodavanje
glazbene podloge odaberite .
• Za uređivanje preklopljenih G-Metrix podataka odaberite
.
4 Kada završite s uređivanjem videozapisa, odaberite
Sljedeće.
Aplikacija će obraditi videozapis. To može potrajati, ovisno o
duljini videozapisa.
SAVJET: Aplikacija zadano obrađuje videozapis koristeći se
profilom kvalitete za mobilni uređaj. Za spremanje ili dijeljenje
videozapisa najveće kvalitete možete odabrati opciju Prebaci
na najveću kvalitetu.
5 Nakon što aplikacija dovrši obradu videozapisa, odaberite
opciju:
• Za spremanje videozapisa na mobilni uređaj odaberite .
• Za dijeljenje videozapisa na društvenoj mreži pomoću
Apple uređaja odaberite .
• Za dijeljenje videozapisa na društvenoj mreži pomoću
uređaja sa sustavom Android odaberite .
Povezivanje s Wi‑Fi mrežom
OBAVIJEST
Povezivanje s javnom ili nezaštićenom mrežom može vaše
videozapise i podatke senzora učiniti dostupne drugima. Budite
oprezni ako se povezujete s nezaštićenom mrežom.
Aplikacija Garmin VIRB
Ako kamerom želite upravljati putem postojeće Wi‑Fi mreže, ta
mreža mora biti postavljena tako da su povezani uređaji vidljivi
jedni drugima i da mogu međusobno komunicirati.
Pomoću aplikacije Garmin VIRB možete povezati VIRB kameru
s Wi‑Fi mrežom. To može biti kućna ili poslovna mreža.
Prilikom povezivanja na Wi‑Fi mrežu, aplikacija Garmin VIRB
komunicira s kamerom putem mreže. Ako mreža omogućuje
pristup internetu, ova funkcija omogućuje da vaš mobilni uređaj
zadrži internetsku vezu dok upravljate kamerom pomoću
aplikacije Garmin VIRB.
SAVJET: Ako vaš bežični ruter ili pristupna točka podržavaju
Wi‑Fi Protected Setup (WPS), možete brzo povezati svoju
kameru izravno s Wi‑Fi mrežom bez upotrebe aplikacije Garmin
VIRB (Izravno povezivanje s Wi‑Fi mrežom putem WPS-a,
stranica 16).
1 Povežite kameru s aplikacijom Garmin VIRB (Povezivanje s
aplikacijom Garmin VIRB putem postavki za Wi‑Fi,
stranica 7).
2 U tražilu aplikacije Garmin VIRB odaberite > Wi-Fi veze.
Prikazat će se popis Wi‑Fi pristupnih točaka koje se nalaze u
blizini.
3 Odaberite Wi‑Fimrežu i unesite lozinku za mrežu.
Aplikacija i kamera povezat će se s Wi‑Fi mrežom.
Aplikacija i kamera spremaju informacije o mreži i pri sljedećem
uključivanju kamere automatski se povezuju s tom mrežom ako
su u njenom dometu. Spremljene mreže prikazuju se u izborniku
Wi-Fi na kameri.
Ako imate dodatne VIRB kamere, možete ih dodati mreži kako
biste upravljali s više kamera pomoću aplikacije Garmin VIRB
(Dodavanje kamere mreži, stranica 14).
Mreža više kamera
Možete stvoriti mrežu više VIRB kamera i svim kamerama
upravljati pomoću aplikacije Garmin VIRB. Možete se
prebacivati između povezanih kamera kako biste vidjeli tražilo i
kontrole svake pojedine kamere.
Za povezivanje više kamera, sve kamere i vaš mobilni uređaj
moraju biti povezani s istom bežičnom pristupnom točkom ili
mrežom.
Mrežu možete postaviti pomoću funkcije pristupne točke na
jednoj VIRB kameri. Aplikacija i sve kamere povezat će se s
ovom pristupnom točkom.
Mrežu kamera možete postaviti i pomoću postojeće Wi‑Fi
mreže. Aplikacija i sve kamere povezat će se s Wi‑Fi mrežom.
Ova je opcija korisna ako mobilnom uređaju želite omogućiti
pristup internetu kada ga koristite za upravljanje kamerama.
Uključivanje ili isključivanje Wi‑Fi radija
U glavnom izborniku odaberite Bežično > Wi-Fi i odaberite
prekidač Wi-Fi.
SAVJET: Možete i držati dvije sekunde kako biste brzo
uključili ili isključili Wi‑Fi radio.
Dok je Wi‑Fi radio uključen, na početnom zaslonu prikazuje
se , a LED indikator statusa povremeno će zasvijetliti
plavo.
Promjena Wi‑Fi veze
Nakon povezivanja s Wi‑Fi mrežom, spremljene mreže prikazuju
se u izborniku Wi-Fi na kameri. Možete ručno promijeniti Wi‑Fi
vezu kako biste se povezali sa spremljenom mrežom ili kako bi
kamera odašiljala vlastitu pristupnu točku.
1 U glavnom izborniku odaberite Bežično > Wi-Fi.
2 Odaberite ili za kretanje kroz popis Wi‑Fi veza.
3 Odaberite opciju:
• Kako biste omogućili pristupnu točku kamere ili poništili
vezu s drugim mrežama, odaberite pristupnu točku.
Pokraj naziva pristupne točke prikazat će se .
• Kako biste onemogućili pristupnu točku kamere i povezali
se s bežičnom mrežom, odaberite spremljenu mrežu.
Zaboravljanje Wi‑Fi mreže
Pomoću aplikacije Garmin VIRB možete zaboraviti spremljenu
mrežu i ukloniti je s kamere.
1 Kad je kamera povezana s aplikacijom Garmin VIRB, u
tražilu aplikacije odaberite > Wi-Fi veze.
Spremljene mreže prikazuju se na vrhu popisa, ispod naslova
Automatsko povezivanje s.
2 Pokraj mreže koju želite ukloniti s kamere odaberite
Zaboravi.
Nakon zaboravljanja mreže kamera se na nju više ne povezuje
automatski.
Aplikacija Garmin VIRB
Postavljanje mreže kamera
Mrežu više kamera možete postaviti pomoću funkcije pristupne
točke na jednoj VIRB kameri. To aplikaciji VIRB omogućuje
upravljanje kamerama putem ove pristupne točke.
Prilikom prvog korištenja više kamera pomoću aplikacije Garmin
VIRB morate postaviti pristupnu točku kamere i s njom povezati
drugu kameru.
1 Uključite prvu kameru i uključite Wi‑Fi radio (Uključivanje ili
isključivanje Wi‑Fi radija, stranica 13).
Kamera odašilje Wi‑Fi pristupnu točku. Ovu kameru još
nemojte povezivati s aplikacijom.
2 Uključite drugu kameru i povežite je s aplikacijom
(Povezivanje s aplikacijom Garmin VIRB putem postavki za
Wi‑Fi, stranica 7).
Kamera se povezuje s aplikacijom i pojavljuje se tražilo.
3 U tražilu aplikacije Garmin VIRB odaberite > Wi-Fi veze.
Prikazat će se popis Wi‑Fi pristupnih točaka koje se nalaze u
blizini.
4 Odaberite pristupnu točku koju odašilje prva kamera i unesite
lozinku.
SAVJET: Naziv pristupne točke i lozinka pojavljuju se na
zaslonu prve kamere.
Aplikacija i druga kamera povezat će se s pristupnom
točkom. Aplikacija putem pristupne točke komunicira s obje
kamere. Možete odabrati
na tražilu kako biste se
prebacivali između povezanih kamera (Promjena kamera,
stranica 14).
13
Aplikacija i kamere spremit će podatke o Wi‑Fi mreži. Sljedeći
put kada uključite kamere, najprije uključite pristupnu točku, a
zatim ostale kamere. Kamere se povezuju automatski.
Ako imate dodatne VIRB kamere, možete ih dodati mreži
kamera (Dodavanje kamere mreži, stranica 14).
Dodavanje kamere mreži
Prije dodavanja kamere mreži kamera morate izvršiti jedan od
ovih zadataka:
• Postaviti mrežu kamera pomoću pristupne točke VIRB
kamere (Postavljanje mreže kamera, stranica 13).
• Povezati jednu ili više kamera i aplikaciju Garmin VIRB s
Wi‑Fi mrežom (Povezivanje s Wi‑Fi mrežom, stranica 12).
Ako je aplikacija Garmin VIRB povezana s kamerama putem
mreže ili pristupne točke, kamere možete dodati mreži kamera.
1 Uključite mrežu kamera, a zatim uključite novu kameru.
2 Na novoj kameri uključite Wi‑Fi radio (Uključivanje ili
isključivanje Wi‑Fi radija, stranica 13).
Nova kamera odašilje Wi‑Fi pristupnu točku.
3 Na mobilnom uređaju otvorite postavke za Wi‑Fi i povežite ga
s pristupnom točkom koju odašilje nova kamera.
SAVJET: Naziv pristupne točke i lozinka pojavljuju se na
zaslonu nove kamere.
Više informacija o povezivanju mobilnog uređaja i Wi‑Fi
mreže potražite u korisničkom priručniku mobilnog uređaja.
4 Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju Garmin VIRB.
Pojavljuje se tražilo za novu kameru.
5 Odaberite > Wi-Fi veze.
Prikazat će se popis Wi‑Fi pristupnih točaka koje se nalaze u
blizini.
6 Odaberite Wi‑Fi pristupnu točku ili mrežu koju koristi
postojeća mreža kamera i unesite lozinku mreže.
To može biti pristupna točka VIRB kamere ili Wi‑Fi mreža.
Aplikacija i nova kamera povezat će se s mrežom. Možete
odabrati
na tražilu kako biste se prebacivali između
povezanih kamera, uključujući novu kameru (Promjena
kamera, stranica 14).
Promjena kamera
Kad je s aplikacijom Garmin VIRB povezano više kamera,
možete se prebacivati između kamera i upravljati svakom od
njih. Dok je povezana kamera aktivna, možete pristupiti tražilu,
kontrolama za upravljanje kamerom i postavkama za tu kameru.
.
1 U tražilu odaberite
2 Odaberite naziv kamere.
Pojavljuje se tražilo za odabranu kameru.
Daljinski upravljač
Na VIRB kameri možete daljinski pokrenuti snimanje, zaustaviti
snimanje i snimati fotografije pomoću VIRB daljinskog
upravljača ili kompatibilnog Garmin uređaja koji podržava VIRB
daljinsko upravljanje, kao što je npr. sat, uređaj za praćenje
aktivnosti ili navigacijski uređaj. Pomoću jedne VIRB kamere
možete i upravljati s jednom ili više drugih VIRB kamera.
Dodatne informacije o kompatibilnosti s VIRB daljinskim
upravljačem potražite u korisničkom priručniku za svoj Garmin
uređaj.
VIRB daljinski upravljač je prijenosni daljinski upravljač koji se
može montirati, a služi za upravljanje VIRB kamerom pomoću
ANT+ bežične tehnologije. Ima taktilne gumbe pomoću kojih
možete bez gledanja u daljinski upravljač pokrenuti i zaustaviti
snimanje ili snimiti fotografiju. Za kupnju VIRB daljinskog
upravljača idite na web-mjesto garmin.com/virb.
14
Daljinsko upravljanje kamerom VIRB
U ovim ćete uputama saznati kako omogućiti funkciju daljinskog
upravljanja za jednu kameru ili za glavnu kameru. Ako imate
više kamera, pratite upute za daljinsko upravljanje više kamera
(Upravljanje s više VIRB kamera, stranica 14).
1 Na kameri u glavnom izborniku odaberite Bežično >
Daljinsko i odaberite prekidač kako biste uključili funkciju
daljinskog upravljanja.
Kamera traži glavnu VIRB kameru u blizini.
2 Nakon isteka vremena traženja odaberite .
Prikazuju se postavke daljinskog upravljanja, a ova je kamera
postavljena kao glavna VIRB kamera.
3 Odaberite opciju:
• Na kompatibilnom Garmin uređaju pokrenite aplikaciju ili
funkciju VIRB. Dodatne informacije o uređaju potražite u
korisničkom priručniku.
• Na VIRB daljinskom upravljaču slijedite upute za
uparivanje u priručniku za dodatak.
Upravljanje s više VIRB kamera
Pomoću jedne VIRB kamere možete upravljati s jednom ili više
drugih VIRB kamera. Ovime vam se omogućuje istovremeno
izvođenje iste radnje pomoću više kamera.
Za upravljanje s više kamera morate odabrati glavnu kameru.
Ova kamera upravlja svim ostalim kamerama koje se nazivaju
sekundarnim kamerama. Kada na glavnoj kameri započnete
snimanje videozapisa ili fotografije, isto će se dogoditi i na
sekundarnim kamerama. Kada pošaljete daljinsku naredbu
pomoću VIRB daljinskog upravljača ili kompatibilnog Garmin
uređaja, glavna kamera prima tu daljinsku naredbu i šalje je
sekundarnim kamerama.
1 Postavite sve VIRB kamere u domet od 3 m (10 ft.) jedne od
drugih.
2 Na glavnoj VIRB kameri u glavnom izborniku
odaberiteBežično > Daljinsko i odaberite prekidač kako
biste uključili funkciju daljinskog upravljanja.
Kamera traži glavnu VIRB kameru u blizini.
3 Nakon isteka vremena traženja odaberite .
Prikazuju se postavke daljinskog upravljanja, a ova je kamera
postavljena kao glavna VIRB kamera.
Izađite
iz izbornika i vratite se na početni zaslon.
4
5 Na sekundarnojVIRB kameri odaberite Bežično > Daljinsko i
odaberite prekidač kako biste uključili funkciju daljinskog
upravljanja.
Kamera traži vašu glavnu VIRB kameru i s njom se
automatski povezuje kao sekundarna kamera.
SAVJET: Ako je kamera postavljena na neispravnu vrstu,
pomoću opcije Vrsta VIRB kam. možete odabrati Glavni
VIRB i Sekundarni VIRB.
6 Ponovite 5. korak za svaku sekundarnu kameru.
7 Kada povežete sve kamere, odaberite opciju:
• Snimanje na svim kamerama možete pokrenuti i zaustaviti
pomoću prekidača za snimanje na glavnoj kameri.
• Fotografiju na svim kamerama možete snimiti pomoću
tipke fotoaparata na glavnoj kameri.
• Za daljinsko upravljanje svim kamerama uparite VIRB
daljinski upravljač ili kompatibilni Garmin uređaj s glavnom
kamerom (Daljinsko upravljanje kamerom VIRB,
stranica 14).
Omogućavanje daljinskog uključivanja
Funkcija Dalj.uprav.uklj. umjesto isključivanja kameru stavlja u
stanje niske potrošnje energije. Na taj način pomoću daljinskog
Daljinski upravljač
upravljača možete uključiti kameru i započeti snimanje ili snimiti
fotografiju.
NAPOMENA: Ova funkcija troši bateriju kada je kamera
isključena. Kako biste spriječili pražnjenje baterije, funkciju treba
onemogućiti ako ne koristite kameru, preko noći ili ako kameru
dulje vrijeme nećete koristiti.
Odaberite Bežično > Daljinsko > Dalj.uprav.uklj..
Kada isključite kameru, prijeći će u način rada za daljinsko
uključivanje.
ANT+ senzori
Vaš se uređaj može koristiti s ANT+ senzorima. Dodatne
informacije o kompatibilnosti i kupnji dodatnih senzora potražite
na adresi http://buy.garmin.com.
3 Iz glavnog izbornika VIRB kamere odaberite Bežično >
Bluetooth > Status kako biste uključili Bluetooth bežičnu
tehnologiju.
4 Odaberite Dodaj novo.
5 Odaberite OBD-II uređaj koji želite upariti.
SAVJET: Ako se vaš OBD-II uređaj ne pojavljuje na popisu,
provjerite nalazi li se još uvijek u načinu rada za uparivanje i
ponovno pokrenite pretraživanje.
Nakon uparivanja OBD-II uređaja status uređaja promijenit će
se u Povezano.
Uklanjanje uparenih Bluetooth uređaja
1 Iz glavnog izbornika odaberite Bežično > Bluetooth.
2 Odaberite bežični uređaj.
3 Odaberite Zaboravi > .
Uparivanje ANT+ senzora
Kada uređaj uparite s kompatibilnim ANT+ senzorom, podaci
senzora bilježe se kako G-Metrix podaci.
1 Postavite monitor pulsa i zatim instalirajte i aktivirajte senzor.
2 Primaknite kameru na 3 m (10 ft) od senzora.
3 Iz glavnog izbornika odaberite Bežično > Senzori > Dodaj
novo.
Kamera će prepoznati senzor i na zaslonu će se prikazati
naziv senzora.
4 Odaberite naziv senzora i odaberite .
Kada je uparivanje senzora i uređaja završeno, status
senzora mijenja se u Povezano.
Nakon prvog uparivanja kamera automatski prepoznaje i
povezuje se s ANT+ dodatnom opremom svaki put kada je
aktivna i u dometu.
Uklanjanje uparenih ANT+ senzora
1 Iz glavnog izbornika odaberite Bežično > Senzori.
2 Odaberite senzor.
3 Odaberite Zaboravi uređaj > .
Bluetooth uređaji
Povezivanje bežičnog vanjskog mikrofona
Bluetooth hands-free uređaj možete povezati sa svojom VIRB
kamerom.
1 Iz glavnog izbornika odaberite Bežično > Bluetooth >
Status kako biste uključili Bluetooth bežičnu tehnologiju.
2 Odaberite Dodaj novo.
3 Odaberite bežični uređaj koji želite upariti.
Nakon uparivanja bežičnog uređaja status uređaja promijenit
će se u Povezano.
Povezivanje s OBD-II uređajem
VIRB Kamera može se upariti s kompatibilnim Bluetooth
ELM327 integriranim dijagnostičkim sustavom (OBD-II) i snimati
automobilske podatke vozila s OBD-II sustavom.
NAPOMENA: Različita vozila daju različite podatke. Sva vozila i
OBD-II uređaji nisu kompatibilni s kamerom.
1 Priključite ELM327 uređaj kompatibilan s OBD-II sustavom u
OBD-II priključak vozila.
SAVJET: Informacije o lokaciji OBD-II priključka i instaliranju
OBD-II uređaja potražite u korisničkim uputama vozila i OBDII uređaja.
2 Po potrebi na OBD-II uređaju omogućite uparivanje.
SAVJET: U korisničkom priručniku OBD-II uređaja potražite
upute za omogućivanje uparivanja.
ANT+ senzori
VIRB Edit
Aplikacija VIRB Edit omogućuje jednostavan pristup tim alatima i
uslugama za uređaj.
• Pregled i uređivanje snimljenih videozapisa
• Primjena funkcije stabilizacije slike na snimljene videozapise
• Dodavanje G-Metrix mjerača, grafikona i još mnogo toga
• Dodavanje naslova i prijelaza
• Uređivanje videozapisa s više kamera
• Nadogradnje softvera i funkcija
• Dodatne funkcije za uređivanje, dijeljenje i reprodukciju
Aplikacija VIRB Edit dostupna je za Windows i Mac računala.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com
/VIRBEdit.
®
®
Prilagođavanje uređaja
Izbornik Postavljanje
OBAVIJEST
Odaberite > Postavljanje.
Udalj.za spaj.slika: Postavljanje žarišne udaljenosti za spajanje
videozapisa u 360 stupnjeva (Promjena udaljenosti za
spajanje, stranica 4).
Glasovno upravlj: Omogućuje upravljanje kamerom
izgovaranjem naredbi (Glasovno upravljanje, stranica 6).
Svjetlo za snim.: Uključivanje i isključivanje LED svjetla za
snimanje. Ova opcija može biti korisna za uklanjanje
ambijentalnog osvjetljenja koje daje LED svjetlo za snimanje
prilikom snimanja u tamnom okruženju.
Tonovi: Uključivanje i isključivanje zvukova kamere. Kada je
ova postavka omogućena, reproduciraju se zvukovi koji
ukazuju na različite radnje kamere ili statuse kao što su
snimanje fotografija, pokretanje snimanja videozapisa ili
povezivanje s uređajem.
Samookidač: Postavljanje zadanog trajanja samookidača za
snimanje fotografije.
Mikrofon: Omogućuje promjenu načina rada mikrofona ili
isključuje mikrofone (Načini rada mikrofona, stranica 5).
Sustav: Omogućuje promjenu postavki sustava kao što su jezik,
mjerne jedinice, regija i GPS.
SD kartica: Omogućuje pregledavanje detaljnih informacija o
instaliranoj memorijskoj kartici ili formatu memorijske kartice.
Opis: Prikaz važnih informacija o softveru, ID-ja uređaja,
pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima.
15
Formatiranje memorijske kartice
OBAVIJEST
Izbrisani se podaci ne mogu vratiti.
Možete formatirati memorijsku karticu umetnutu u kameru kako
biste izbrisali sve fotografije, videozapise i ostale podatke.
Memorijsku karticu možda će biti potrebno formatirati i prilikom
prve upotrebe u kameri.
U glavnom izborniku odaberite Postavljanje > SD kartica >
Format.karticu > .
Postavke sustava
Iz glavnog izbornika odaberite Postavljanje > Sustav.
GPS: Kameri omogućuje određivanje vaše lokacije, brzine i
nadmorske visine pomoću signala GPS satelita. Kad je ova
postavka omogućena, kamera prilikom snimanja videozapisa
ili fotografije u G-Metrix podatke uključuje GPS informacije.
NAPOMENA: Kamera snima podatke o GPS položaju cijelo
vrijeme dok je GPS omogućen. Podatke ne prikuplja Garmin.
Jezik: Postavlja jezik teksta na zaslonu.
Jedinice: Postavlja sustav mjernih jedinica na metričke ili
statutne.
Automatsko isključivanje: Automatski isključuje kameru nakon
što se ne koristi pet minuta.
Vanjsko napaj.: Postavlja način rada kamere kada je
priključena na vanjsko napajanje. Možete odabrati opciju
Način rada za punjenje za automatski prelazak u način rada
za punjenje ili opciju Uključivanje kako biste uključili kameru.
U načinu rada za punjenje isključeni su zaslon i sve druge
funkcije (Punjenje baterije, stranica 1).
Pon. postavi tvorn. postavke: Vraća sve postavke na tvornički
zadane vrijednosti.
Informacije o uređaju
LED indikatori statusa
LED indikatori na prednjoj strani kamere pokazuju status
kamere.
Boja LED
indikatora
Rad LED indikatora
Status
Zelena
Bljeskanje
Kamera je uključena, ali ne
snima.
Zelena
Trajno svijetli
Kamera je spojena s računalom u
načinu rada za USB masovno
spremanje podataka.
isključen
Isključeno (ako nije
priključena na
vanjski izvor
napajanja)
Kamera je isključena.
isključen
Isključeno (ako je
priključena na
vanjski izvor
napajanja)
Kamera je isključena, a baterija je
potpuno napunjena.
Crvena
Svijetli (samo gornji
LED indikator)
Baterija se puni.
Crvena
Bljeskanje
Kamera snima videozapis.
Žuto i crveno
Jedan ili više žutih
bljeskova nakon
kojih slijedi dug
crveni bljesak
Kamera je snimila jednu ili više
fotografija. LED indikator bljeska
žuto kada samookidač odbrojava,
a crveno kada je snimljena
fotografija.
Boja LED
indikatora
Rad LED indikatora
Status
Zeleno ili
crveno
Brzo bljeskanje
Kamera će se ubrzo isključiti ili
prestati snimati. Razlog tome
može biti razina napunjenosti
baterije koja je manja od 10 % ili
ako je na memorijskoj kartici
preostalo manje od 10 minuta
snimanja.
Plava
Povremeno bljeska
Uključen je Wi‑Fi radio.
Izravno povezivanje s Wi‑Fi mrežom putem
WPS-a
OBAVIJEST
Povezivanje s javnom ili nezaštićenom mrežom može vaše
videozapise i podatke senzora učiniti dostupne drugima. Budite
oprezni ako se povezujete s nezaštićenom mrežom.
Ako kamerom želite upravljati putem postojeće Wi‑Fi mreže, ta
mreža mora biti postavljena tako da su povezani uređaji vidljivi
jedni drugima i da mogu međusobno komunicirati.
Ako vaš bežični ruter ili pristupna točka podržavaju Wi‑Fi
Protected Setup (WPS), možete brzo povezati svoju kameru
izravno s Wi‑Fi mrežom bez upotrebe aplikacije Garmin VIRB.
1 Približite kameru bežičnom ruteru ili pristupnoj točki.
2 U glavnom izborniku kamere odaberite Bežično > Wi-Fi.
3 Ako je potrebno, pomoću Wi-Fi prekidača uključite Wi‑Fi
radio.
Dok je Wi‑Fi radio uključen, dodatne se opcije prikazuju u WiFi izborniku.
4 Pritisnite kako biste odabrali WPS i zatim pritisnite OK.
Kamera će početi tražiti Wi‑Fi mrežu s omogućenom
funkcijom WPS.
5 Unutar dvije minute omogućite funkciju WPS na bežičnom
ruteru ili pristupnoj točki.
Na većini namjenskih bežičnih rutera funkcija WPS
omogućuje se pritiskom fizičkog gumba. Ovaj gumb može
imati oznaku "WPS" ili logotip WPS. Ako je vaša pristupna
točka integrirana u drugoj vrsti bežičnog uređaja, funkcija
WPS može se omogućiti u postavkama uređaja ili u
zaslonskom izborniku. Dodatne informacije o bežičnom
ruteru ili pristupnoj točki potražite u korisničkom priručniku.
Kamera se povezuje s Wi‑Fi mrežom.
Kamera sprema informacije o mreži i pri sljedećem se
uključivanju automatski povezuje s tom mrežom ako je u njenom
dometu. Spremljene mreže prikazuju se u izborniku na kameri.
Garmin centar za podršku
Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije
poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke
podrške.
Nadogradnje softvera
Softver kamere treba biti ažuran kako biste uživali u najboljem
iskustvu korištenja. Softverske nadogradnje pružaju izmjene i
poboljšanja funkcija i rada uređaja. Softver kamere možete
nadograditi s pomoću bilo koje od ovih aplikacija.
• Aplikacija za mobilne uređaje Garmin VIRB
• Računalna aplikacija VIRB Edit
• Računalna aplikacija Garmin Express™
Nadogradnja softvera kamere s pomoću aplikacije
Garmin VIRB
NAPOMENA: Ako želite nadograditi softver kamere, u kameru
mora biti umetnuta microSD kartica.
16
Informacije o uređaju
Softver kamere možete nadograditi s pomoću aplikacije za
mobilne uređaje Garmin VIRB. Nakon što uparite aplikaciju i
kameru, aplikacija automatski provjerava postoje li nadogradnje
i prikazuje poruku kada nadogradnje postanu dostupne.
1 Kada je nadogradnja dostupna, u aplikaciji Garmin VIRB
odaberite Preuzmi.
Za
dovršetak nadogradnje slijedite upute na zaslonu.
2
Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Garmin
Express
NAPOMENA: Ako želite nadograditi softver kamere, u kameru
mora biti umetnuta microSD kartica.
S pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati
najnovije nadogradnje softvera za svoju kameru.
1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin
Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite
upute na zaslonu kako biste je instalirali (Instaliranje
aplikacije Garmin Express, stranica 17).
2 Pomaknite zasun kako biste otvorili bočna vratašca.
Instaliranje aplikacije Garmin Express
Aplikacija Garmin Express dostupna je za računala sa
sustavima Windows i Mac.
1 Na računalu otvorite web-mjesto garmin.com/express.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste pregledali zahtjeve sustava i provjerili je li
aplikacija Garmin Express kompatibilna s vašim
računalom, odaberite Zahtjevi sustava.
• Za instaliranje na Windows računalo odaberite
Preuzimanje za Windows.
• Za instaliranje na Mac računalo odaberite Preuzimanje za
Mac.
3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako
biste dovršili instalaciju.
Specifikacije
Vodootpornost
1 ATM*
Raspon radne temperature (vanjsko Od -20 do 40° C (od -4 do 104° F)
napajanje)**
Raspon radne temperature
(baterija, uređaj isključen)
Od 0 do 40° C (od 32 do 104° F)
Raspon radne temperature
Od -20 do 40° C (od -4 do 104° F)
(baterija, uređaj u stanju mirovanja)
3 Povežite uređaj s računalom pomoću micro-USB kabela.
4
5
6
7
Manji kraj kabela povezuje se s micro-USB priključkom
na
kameri, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom
na računalu.
Za uključivanje kamere držite pritisnutom tipku POWER.
se pojavljuje na zaslonu kamere i pokazuje da je
kamera povezana s računalom.
Otvorite aplikaciju Garmin Express.
U aplikaciji Garmin Express pritisnite Dodaj uređaj.
Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov
naziv i serijski broj.
Pritisnite Dodaj uređaj i slijedite upute na zaslonu kako biste
uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express.
Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin
Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.
8 Odaberite opciju:
• Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite
Instaliraj sve.
• Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite Pregledajte
pojedinosti i zatim pritisnite Instaliraj pored željene
nadogradnje.
Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje
na uređaj.
9 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje
kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.
Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin
Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim
ga ponovo povežete.
Informacije o uređaju
Raspon temperature za punjenje
Od 0 do 40° C (od 32 do 104° F)
Ulazni napon
5 V, 2 A
Bežične frekvencije i protokoli
2,4 GHz Wi-Fi
2,4 GHz ANT+
2,4 GHz Bluetooth
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 10 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
OBAVIJEST
Uređaj nije vodootporan ako su otvorena vratašca odjeljka za
baterije ili bočna vratašca.
**Raspon radne temperature temelji se na zadanim postavkama
kamere. Na raspon radne temperature može utjecati nekoliko
faktora, uključujući način montiranja, postavke videozapisa i
Wi‑Fi postavke. Rad na hladnoći može se poboljšati ako kameru
uključite koristeći se baterijom koja je bila na sobnoj temperaturi
(Savjeti za upotrebu na niskim temperaturama, stranica 17).
Savjeti za upotrebu na niskim temperaturama
• Na niskim temperaturama baterija traje kraće, a smanjuju se i
performanse snimanja videozapisa. Ako je temperatura
baterije niža od 0 °C (32 °F), baterija možda neće moći
proizvesti dovoljno energije za snimanje videozapisa pa bi se
kamera mogla isključiti.
• Trajanje baterije kamere i performanse snimanja videozapisa
na niskim temperaturama možete poboljšati čuvanjem
baterije kamere na sobnoj temperaturi dok vam ne zatreba.
Ako je baterija na sobnoj temperaturi kad počnete snimati,
toplina koja se proizvodi radom kamere sprečava hlađenje
baterije pa kamera može raditi i snimati videozapise i na
temperaturama do -20 °C (-4 °F).
• Kako biste je čuvali na sobnoj temperaturi, bateriju možete
smjestiti u zatvoren prostor, u zagrijano vozilo ili prazan
unutarnji džep na odjeći. Ako se kamera isključi zbog hladne
baterije, bateriju možete smjestiti u prazan džep ili prostoriju
sa sobnom temperaturom kako bi se ugrijala.
UPOZORENJE
Bateriju ne stavljajte u džep u kojem se nalaze drugi
predmeti, osobito ako su oštri ili metalni. Drugi predmeti
mogu oštetiti bateriju, što može uzrokovati oštećenje uređaja,
požar, kemijske opekline, curenje elektrolita, i/ili ozljede.
17
• Ako isključenu kameru tijekom dužeg vremenskog razdoblja
držite u okruženju s niskom temperaturom, potrebno je
izvaditi bateriju i čuvati je na sobnoj temperaturi dok je
ponovo ne zatrebate.
Pregledavanje informacija o usklađenosti s
propisima
U izborniku Opis odaberite
> Pravne informacije.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Izbjegavajte kontakt s kemijskim sredstvima za čišćenje,
otapalima, benzinom, uljem, sredstvima za tjeranje kukaca ili
sredstvima za zaštitu od sunca. Te kemikalije mogu oštetiti
plastične komponente i površinski sloj.
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom što je prije moguće
nakon izlaganja kloru, slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od
sunca, kozmetičkim proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim
kemikalijama. Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti
plastične komponente i površinski sloj.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Izlaganje vodi i vodootpornost
Kad su vratašca odjeljka za baterije i bočna vratašca zatvorena i
učvršćena zasunom, uređaj ima oznaku vodootpornosti 1 ATM.*
Kad uređaj upotrebljavate u blizini tekućina, potrebno je da se
pridržavate ovih uputa i savjeta za održavanje kako bi se
očuvala ista razina vodootpornosti i izbjeglo oštećenje kamere.
• Uređaj nije vodootporan ako su otvorena vratašca odjeljka za
baterije ili bočna vratašca.
• Zasune na vratašcima i površine za brtvljenje potrebno je
čistiti i čuvati od prašine i komadića drugih materijala.
• Uređaj nije vodootporan ako su objektiv, prsten za
učvršćivanje objektiva ili brtva oštećeni ili uklonjeni ili ako
prsten za učvršćivanje objektiva nije dovoljno pritegnut.
Ako mijenjate zaštitnu leću objektiva, potrebno je osigurati da
su prsten za učvršćivanje objektiva i površine za brtvljenje
neoštećeni, čisti i da na njima nema prašine i komadića
drugih materijala, a zatim morate provjeriti je li prsten za
učvršćivanje objektiva potpuno pritegnut. (Zamjena zaštitne
leće objektiva, stranica 18).
• Uređaj je nakon izlaganja slanoj ili kloriranoj vodi potrebno
dobro isprati čim to bude moguće.
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 10 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Čišćenje uređaja
1 Vanjsko kućište uređaja obrišite mekom krpom koja ne
ostavlja ogrebotine koju ste navlažili vodom.
2 Obrišite uređaj suhom krpom.
Zamjena zaštitne leće objektiva
Ako se zaštitne leće objektiva izgrebu ili oštete, možete ih
zamijeniti. Komplet za zamjenu objektiva VIRB 360 uključuje
dvije zaštitne leće objektiva, dvije brtve i dva prstena za
učvršćivanje objektiva. Idite na web-mjesto garmin.com/virb
kako biste kupili komplet za zamjenu.
1 Prsten za učvršćivanje objektiva okrenite ulijevo kako biste
ga otključali.
2 Uklonite prsten za učvršćivanje objektiva, zaštitnu leću
objektiva
i brtvu
.
3 Utor brtve obrišite krpom koja ne ostavlja vlakna.
4 Provjerite da su nova zaštitna leća objektiva, nova brtva i utor
brtve čisti te da na njima nema prašine ili komadića drugih
materijala.
OBAVIJEST
Kamera možda neće biti vodootporna ako se na brtvi i
površini za brtvljenje nalazi prašina ili komadići drugih
materijala. Prašina ili komadići drugih materijala mogu oštetiti
brtvu ili spriječiti pravilno brtvljenje.
5 Na kameru postavite novu brtvu, zaštitnu leću objektiva i
prsten za učvršćivanje objektiva.
6 Prsten za učvršćivanje objektiva okrenite udesno dok se
oznake
na kameri i prstenu za učvršćivanje objektiva ne
poravnaju.
OBAVIJEST
Ako prsten za učvršćivanje objektiva nije potpuno pritegnut,
kamera nije vodootporna.
Objašnjenja simbola
Na uređaju ili oznakama na dodatnoj opremi mogu se pojaviti
ovi simboli.
Osigurač. Ukazuje na specifikaciju osigurača ili njegov položaj.
Simbol WEEE za odlaganje i recikliranje. Simbol WEEE nalazi se
na proizvodu kako bi bio sukladan s Direktivom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) Europske unije.
Svrha direktive je sprječavanje nepropisno odlaganja ovog
proizvoda i promicanje ponovne upotrebe i recikliranja.
Vruća površina. Površina s ovom oznakom može se zagrijati
tijekom rada uređaja.
Rješavanje problema
Kamera se ne uključuje
• Ako je kamera povezana s vanjskim izvorom napajanja, a
gornji LED indikator statusa ne svijetli ili svijetli crveno, za
uključivanje kamere zadržite tipku POWER.
18
Rješavanje problema
•
•
•
•
Kamera se ne uključuje automatski nakon povezivanja s
vanjskim izvorom napajanja. Ako gornji LED indikator statusa
svijetli crveno, kamera se puni. Ako je gornji LED indikator
statusa isključen, baterija je u potpunosti napunjena, a
kamera je isključena.
Ako se kamera isključi nakon upozorenja na visoku
temperaturu, pričekajte da se kamera ohladi i premjestite se
na lokaciju s nižom temperaturom ili onemogućite funkcije
koje vam nisu potrebne.
Neke funkcije poput načina rada za snimanje u 5,7K rezoluciji
zahtijevaju veću snagu za obradu i smanjuju mogućnost rada
kamere u okruženjima s visokom temperaturom. Uz zadane
postavke kamera radi na temperaturama do 40 °C (104 °F).
Provjerite je li baterija ispravno umetnuta (Umetanje baterije,
stranica 1).
Potpuno napunite bateriju (Punjenje baterije, stranica 1).
Provjerite je li temperatura baterije najmanje 0 °C (32 °F)
(Savjeti za upotrebu na niskim temperaturama, stranica 17).
Uređaj se isključuje kada prestanem snimati
videozapis
Ako ste uređaj uključili pomicanjem tipke za snimanje prema
naprijed, uređaj će se isključiti ako tipku za snimanje pomaknete
prema natrag. Na ovaj će se način produljiti trajanje baterije jer
će se uređaj isključiti kada ne snima (Uključivanje i isključivanje
kamere pomoću tipke za snimanje, stranica 2).
Produžavanje trajanja baterija
• Onemogućite Wi‑Fi.
• Omogućite Automatsko isključivanje u postavkama
sustava (Postavke sustava, stranica 16).
• Uključite ili isključite uređaj pomoću tipke za snimanje
(Uključivanje i isključivanje kamere pomoću tipke za
snimanje, stranica 2).
• Kada se ne koristi, onemogućite ANT+, Wi‑Fi i daljinsko
uključivanje.
Kamera se zagrijava tijekom korištenja
Normalno je da se kamera tijekom uobičajenog korištenja
zagrije, osobito ako snima videozapise visoke rezolucije ili
odašilje Wi‑Fi signal.
Nedostaju neki G-Metrix podaci
Za neke je G-Metrix podatke potrebno upariti senzore ili koristiti
posebnu dodatnu opremu. Neki se G-Metrix podaci ne mogu
zabilježiti u svim situacijama koje snimate ili ako ne snimate
videozapis.
• Omogućite GPS (Postavke sustava, stranica 16) i idite na
područje s nesmetanim pogledom na nebo.
Za podatke o lokaciji, brzini, udaljenosti i nadmorskoj visini
potreban je GPS signal.
• Povežite dodatne ANT+ senzore (Uparivanje ANT+ senzora,
stranica 15).
Neki su podaci dostupni samo kada su povezani kompatibilni
ANT+ senzori.
Moje snimke videozapisa ne izgledaju glatko
• Ako videosnimke podrhtavaju, upotrijebite aplikaciju VIRB
Edit ili Garmin VIRB Mobile kako biste na videozapis
primijenili funkciju stabilizacije slike.
• Ako videozapis zastajkuje ili preskače kadrove, umetnite
preporučenu memorijsku karticu velike brzine.
Više informacija o preporučenim memorijskim karticama
potražite na web-mjestu garmin.com/VIRBcards.
• Provjerite može li uređaj ili softver za reprodukciju
videozapisa pravilno reproducirati videozapise.
Primjerice, ako reproducirate videozapis snimljen u 360
stupnjeva, provjerite može li uređaj za reprodukciju ili softver
reproducirati videozapise u 5K rezoluciji i videozapise
snimljene u 360 stupnjeva. Za reproduciranje videozapisa
preporučuje se aplikacija VIRB Edit.
• Prenesite videozapis na računalo ili uređaj za reprodukciju.
Neki čitači memorijskih kartica ne mogu dovoljno brzo čitati
podatke kako biste videozapis snimljen u visokoj rezoluciji
mogli reproducirati izravno s memorijske kartice.
• Za reprodukciju i uređivanje videozapisa koristite aplikaciju
VIRB Edit.
Aplikaciju VIRB preuzmite na web-mjestu garmin.com
/VIRBEdit.
Rješavanje problema
19
Indeks
A
ANT+ senzori 2, 7, 15
uparivanje 15
zaboravljanje 15
aplikacija Garmin VIRB 7, 8, 12, 14
povezivanje 7
aplikacija VIRB 14
povezivanje 13
više kamera 13
aplikacija za mobilne uređaje 7, 12, 14
Aplikacija za mobilne uređaje VIRB 16
B
baterija 16–18
punjenje 1
trajanje 17, 19
umetanje 1
Bluetooth tehnologija 2, 15
brisanje, svi korisnički podaci 16
Brzina 7
pribor za montažu 3
skidanje 3
tronožac 3
prijenos videozapisa uživo 5, 9
prilagođavanje uređaja 15
prostorni zvuk 5
puls 7
R
reprodukcija videozapisa 12
rješavanje problema 18, 19
S
snaga (sila) 7
snimanje videozapisa 4
softver
nadogradnja 15–17
verzija 16
specifikacije 17
T
čišćenje uređaja 18
temperatura 7, 17
tipka napajanja 2
tonovi 15
tragovi 7, 15
Travelapse, fotografija 11
D
V
daljinski upravljač 14, 16
dodaci 15
videozapis 7
360 stupnjeva 4
izlaz 5
odašiljanje 5, 9
postavke 2, 4, 5, 8, 9
reprodukcija 12
slijed 10
snimanje 2, 4, 5, 8–10, 16
spajanje 4
uređivanje 12, 15
vremenski odmak 5
videozapis snimljen u 360 stupnjeva 4, 12
virtualna stvarnost 12
više kamera 13, 14
vodootpornost 17, 18
VR naglavni komplet 12
vremenski odmak, fotografija 10, 11
Č
F
fotografija 10
noć 11
postavke 6, 9
prikaz 12
samookidač 6
snimanje 6
Travelapse 11
vremenski odmak 10, 11
G
G-Metrix 7
Garmin Express 17
nadogradnja softvera 16, 17
glasovno upravljanje 6
savjeti 7
GPS 2, 7
postavke 2, 16
W
Wi‑Fi 2, 13, 16
povezivanje 12–14, 16
I
ID jedinice 16
ikone 2
J
jezik 16
K
kadenca 7
kamera, postavke 2, 10, 15, 16
karte, nadogradnja 17
M
memorijska kartica 1, 16
microSD kartica. Vidi memorijska kartica
mikrofon 5
povezivanje 15
N
način rada s objektivom 4
nadmorska visina 7
nadogradnja
karte 17
softver 17
O
objektiv, zamjena 18
odašiljanje videozapisa 5, 9
P
postavke 9
postavke sustava 9, 15, 16
20
Indeks
support.garmin.com
Siječanj 2019
190-02191-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising