Garmin | BC™ 40 Wireless Backup Camera | User guide | Garmin BC™ 40 Wireless Backup Camera Käyttöopas

Garmin BC™ 40 Wireless Backup Camera Käyttöopas
BC 40 WIRELESS BACKUP CAMERA
™
Käyttöopas
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. BC™ ja Garmin Express™ ovat Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity merkki.
®
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Asennus.......................................................................... 1
Kiinnitys ajoneuvoon Pohjois-Amerikassa .................................. 1
Kiinnitys ajoneuvoon Euroopassa .............................................. 2
AA-paristojen asentaminen ......................................................... 2
Kameran kiinnittäminen telineeseen ........................................... 3
Kameran pariliittäminen Garmin navigaattoriin.......... 3
Lisäkameran pariliittäminen Garmin navigaattoriin ..................... 3
Peruutuskameran tarkasteleminen ............................... 4
Kameran vaihtaminen ................................................................. 4
Kamerakulman säätäminen ........................................... 4
Kameran irrottaminen telineestä ................................................. 4
Peruutuskameran asetukset ......................................... 4
Opastusviivojen kohdistaminen .................................................. 4
Kameroiden järjestyksen vaihtaminen ........................................ 5
Kameran nimeäminen uudelleen ................................................ 5
Pariliitetyn kameran poistaminen ................................................ 5
Laitteen tiedot................................................................. 5
Ohjelmistopäivitykset .................................................................. 5
Tekniset tiedot ............................................................................ 5
Vianmääritys................................................................... 5
Kameran yhdistäminen kestää kauan tai se ei yhdisty
lainkaan ...................................................................................... 5
Kamera ei toimi hyvin kylmällä säällä ......................................... 6
Liite.................................................................................. 6
Huomioitavaa asuntoautotelineen asennuksen yhteydessä ....... 6
Hakemisto....................................................................... 7
Sisällysluettelo
i
Johdanto
4 Työnnä rekisterikilven ruuvit rekisterikilven yläreunan ja
kameratelineen läpi ajoneuvossa oleviin kiinnitysreikiin.
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Nämä asennusohjeet eivät ole tarkoitettu millekään tietylle
ajoneuvotyypille. Niiden avulla voit asentaa tuotteen
ajoneuvoon. Jos sinulla on ajoneuvokohtaista kysyttävää, ota
yhteys ajoneuvon valmistajaan.
Asennus
Kiinnitys ajoneuvoon Pohjois-Amerikassa
Telineen kiinnittäminen ajoneuvoon
1 Irrota ajoneuvon takarekisterikilpi sekä mahdollinen
koristereunus tai suojakansi.
HUOMAUTUS: kameratelinettä ei voi asentaa, jos
rekisterikilvessä on koristereunus tai suojakansi.
2 Aseta metallikiinnike rekisterikilven ala- tai yläreunaan.
Liu'uta kiinnikkeen tasainen metallilevy
rekisterikilven
taakse.
HUOMAUTUS: suosittelemme asentamaan kameran
rekisterikilven yläreunaan. Jos rekisterikilven yläreunassa ei
ole riittävästi tilaa, voit kiinnittää kameran rekisterikilven
alareunaan (Kameran asentaminen rekisterikilven
alareunaan, sivu 1).
3 Aseta rekisterikilpi ja kamerateline oikeille paikoilleen
kohdistamalla telineen kiinnitysreiät rekisterikilven
kiinnitysreikiin.
Valitse ajoneuvoon parhaiten sopiva kiinnityskohta, jossa
kamera peittää mahdollisimman vähän rekisterikilvestä.
Varmista, että kamerateline ei peitä rekisteritunnusta.
Joissain maissa mitään osaa rekisterikilvestä ei saa peittää.
Noudata rekisterikilpeen liittyviä paikallisia määräyksiä.
5 Kiristä rekisterikilven kiinnitysruuvit.
6 Työnnä rekisterikilven ruuvit rekisterikilven alareunan
kiinnitysreikiin ja kiristä ruuvit (valinnainen).
Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä kaikissa ajoneuvoissa
tai kaikissa kiinnitysvaihtoehdoissa.
Kameran asentaminen rekisterikilven alareunaan
Jotta kamerakulmaa voi säätää kunnolla, kamerakiinnikkeen
Garmin logon on oltava oikein päin, kun telinettä asennetaan
ajoneuvoon. Kamerateline on toimitettaessa valmiiksi koottu,
jotta kameran voi asentaa rekisterikilven yläreunaan. Kun
asennat kameran rekisterikilven alareunaan, kamerakiinnike on
irrotettava, käännettävä ja asennettava uudestaan paikoilleen.
Sen jälkeen voit säätää kamerakulmaa.
1 Löysää ristipääruuvitaltalla kamerakiinnikkeen molempia
ruuveja
kokonaan ja irrota kamerakiinnike
metallipidikkeestä.
®
2 Kierrä kamerakiinnikettä 180 astetta niin, että Garmin logo on
oikein päin.
3 Työnnä kamerakiinnikkeen molemmat ruuvit reikiin, joiden
merkintänä on BOTTOM OF PLATE
.
4 Kiristä molemmat ruuvit.
Johdanto
1
5 Kiinnitä tasaisen kiinnitystelineen taustapuolen alaosaan yksi
tai kaksi kerrosta mukana toimitettavaa kiinnitysteippiä
(valinnainen toimenpide).
Kaksipuolinen teippi pitää kiinnitystelineen taustan tukevasti
kiinni ajoneuvossa. Kamera tärähtelee vähemmän, varsinkin
jos rekisterikilven alaosassa ei ole kiinnitysreikiä. Voit käyttää
kahta teippikerrosta päällekkäin, jos yksi kerros ei ole
riittävän paksu pitämään kameran kiinni ajoneuvossa.
HUOMAUTUS: kiinnitysteippi ei korvaa rekisterikilven
ruuveja. Teline ja rekisterikilpi on kiinnitettävä ajoneuvoon
vähintään kahdella rekisterikilven ruuvilla huolimatta siitä,
oletko käyttänyt kiinnitysteippiä.
3 Väännä kielekkeet
varovasti auki kamerakiinnikkeen
ulkoreunaa pitkin ja irrota kamerakiinnike telineestä.
4 Kierrä kamerakiinnikettä 180 astetta niin, että Garmin logo on
oikein päin.
Napsauta
kamerakiinnike takaisin telineeseen ja kiristä
5
molemmat ruuvit.
Kiinnitys ajoneuvoon Euroopassa
Telineen kiinnittäminen ajoneuvoon
1 Irrota takarekisterikilpi ja rekisterikilpiteline ajoneuvosta ja
säilytä rekisterikilven ruuvit kameratelineen asentamista
varten.
2 Aseta kameran teline ajoneuvoa vasten ja kohdista telineen
reiät ajoneuvossa oleviin rekisterikilven kiinnitysreikiin.
Kameran telineessä on erilaisia reikiä ja uria, joten se sopii
kaikenlaisiin ajoneuvoihin.
HUOMAUTUS: telineen voi asentaa kumpaan suuntaan
tahansa. Jos asennat telineen niin, että kamera on
rekisterikilven yläosassa, kamerakiinnike on irrotettava,
käännettävä ja kiinnitettävä uudelleen (Kameran
asentaminen rekisterikilven yläreunaan, sivu 2).
3 Työnnä rekisterikilven ruuvit telineen läpi ajoneuvossa oleviin
kiinnitysreikiin.
Rekisterikilven asentaminen telineeseen
1 Työnnä rekisterikilven reuna pidikkeen kapean reunan
myötäisiin kielekkeisiin ja käännä kilven alareuna
telineeseen.
2 Työnnä rekisterikilven kaksi kiinnikettä pidikkeessä oleviin
uriin ja liu’uta niitä keskemmälle.
3 Paina kiinnikkeiden päitä, kunnes ne napsahtavat kiinni
pidikkeeseen.
4 Kiristä ruuvit kokonaan.
Kameran asentaminen rekisterikilven yläreunaan
Kun teline on asennettu ajoneuvoon, kamerakiinnikkeen Garmin
logon on oltava oikein päin. Teline on toimitettaessa valmiiksi
koottu, jotta kameran voi asentaa rekisterikilven alareunaan.
Kun asennat kameran rekisterikilven yläreunaan, kamerakiinnike
on irrotettava, käännettävä ja asennettava uudestaan
paikoilleen. Sen jälkeen voit säätää kamerakulmaa.
1 Jos olet jo asentanut rekisterikilven kiinnittimet, irrota ne
vääntämällä jokaisen kiinnikkeen päätä ylöspäin pykälittäin
ja liu’uttamalla niitä ylöspäin.
2 Löysää ristipääruuvitaltalla kamerakiinnikkeen kumpaakin
ruuvia
2
kokonaan.
AA-paristojen asentaminen
Laite toimii kahdella 1,5 V:n AA-paristolla (eivät sisälly
toimitukseen). On suositeltavaa käyttää litiumparistoja, sillä ne
kestävät pitempään ja toimivat paremmin alhaisissa
lämpötiloissa.
HUOMAUTUS
Älä käytä AA-paristoja, joiden jännite ylittää 1,5 V. Sitä
korkeampi jännite vaurioittaa kameraa pysyvästi. Älä käytä
ladattavia AA-litiumioniakkuja. Litiumioniakuissa käytetään
erilaista tekniikkaa kuin litiumparistoissa. Ne voivat siksi
vaurioittaa kameraa pysyvästi.
1 Käännä paristolokeron kumpaakin kantta
etuosaa kohti ja irrota ne.
kameran
Asennus
3 Varmista varovasti vetämällä, että kamera on lukittunut
paikalleen.
Kameran pariliittäminen Garmin
navigaattoriin
2 Asenna kameran kumpaankin päähän AA-paristo niin, että
positiivinen napa osoittaa ulospäin.
3 Varmista, että kummankin paristolokeron kannen tiiviste
on puhdas ja kokonaan paikoillaan urassa.
4 Aseta kumpikin paristolokeron kansi kameraan, paina niitä
tiukasti kiinni ja lukitse ne paikoilleen kääntämällä niitä
kameran takaosaa kohti.
HUOMAUTUS: vaikka paristolokeron kansien paikkaa voi
vaihtaa, ne on suositeltavaa asentaa kuvissa esitetyllä
tavalla.
HUOMAUTUS
Kamera ei ole vesitiivis, jos tiivisteet eivät ole puhtaita ja
kunnolla paikoillaan ja jos kannet eivät ole kunnolla kiinni.
5 Varmista, että kumpikin kansi on kokonaan paikoillaan ja että
kummankaan tiivisteen osia ei työnny kannen ja kameran
väliin.
Kameran voi pariliittää yhteensopivaan Garmin navigaattoriin.
Katso yhteensopivien Garmin laitteiden luettelo tuotesivulta
osoitteessa garmin.com/bc40.
1 Päivitä navigaattori uusimpaan ohjelmistoversioon.
Laitteesi ei välttämä tue BC 40 kameraa, jos sen ohjelmisto
ei ole ajan tasalla. Lisätietoja ohjelmiston päivittämisestä on
navigaattorin käyttöoppaassa.
2 Asenna paristot kameraan.
Kamera siirtyy pariliitostilaan automaattisesti. Merkkivalo
vilkkuu sinisenä, kun kamera on pariliitostilassa. Kamera
pysyy pariliitostilassa viiden minuutin ajan. Jos kamera
poistuu pariliitostilasta, voit irrottaa paristot ja asentaa ne
uudelleen.
3 Tuo yhteensopiva Garmin navigaattori ajoneuvosi
ulkopuolelle 1,5 metrin (5 jalan) etäisyydelle kamerasta ja
käynnistä navigaattori.
Laite havaitsee kameran automaattisesti ja kehottaa
muodostamaan siihen pariliitoksen.
Valitse
Kyllä.
4
VIHJE: jos navigaattori ei havaitse kameraa automaattisesti,
muodosta pariliitos manuaalisesti valitsemalla Asetukset >
Langaton kamera > Lisää uusi kamera.
Laite muodostaa pariliitoksen kameraan, ja esiin tulee
opastusviivojen määritysnäyttö.
5 Sijoita opastusviivat näyttönuolilla ja valitse
(Opastusviivojen kohdistaminen, sivu 4).
Jos kameran tai ajoneuvon asento ei ole paras mahdollinen
opastusviivojen kohdistamiseen, kohdistamisen voi
viimeistellä myöhemmin kamera-asetuksissa.
6 Anna kameralle nimi (valinnainen).
Käytä kuvailevaa nimeä, joka ilmaisee kameran sijainnin
selvästi.
7 Valitse Valmis.
Lisäkameran pariliittäminen Garmin
navigaattoriin
Kameran kiinnittäminen telineeseen
1 Aseta kameran toinen sivu telineeseen niin, että kameran
objektiivi osoittaa ulospäin.
2 Työnnä kameran toisesta sivusta, kunnes kamera napsahtaa
paikalleen.
Kameran pariliittäminen Garmin navigaattoriin
Voit pariliittää enintään 4 langatonta BC 40 peruutuskameraa
yhteensopivaan Garmin navigaattoriin.
1 Asenna paristot kameraan.
Kamera siirtyy pariliitostilaan automaattisesti. Merkkivalo
vilkkuu sinisenä, kun kamera on pariliitostilassa. Kamera
pysyy pariliitostilassa viiden minuutin ajan. Kun kamera
poistuu pariliitostilasta, voit irrottaa paristot ja asentaa ne
uudelleen.
2 Tuo yhteensopiva Garmin navigaattori ajoneuvosi
ulkopuolella 1,5 metrin (5 jalan) etäisyydelle kamerasta ja
käynnistä navigaattori.
3 Valitse Garmin navigaattorissa Asetukset > Langaton
kamera > Lisää uusi kamera.
Laite muodostaa pariliitoksen kameraan, ja esiin tulee
opastusviivojen määritysnäyttö.
Sijoita
opastusviivat näyttönuolilla ja valitse
4
(Opastusviivojen kohdistaminen, sivu 4).
Jos kameran tai ajoneuvon asento ei ole paras mahdollinen
opastusviivojen kohdistamiseen, kohdistamisen voi
viimeistellä myöhemmin kamera-asetuksissa.
5 Anna kameralle nimi (valinnainen).
3
Käytä kuvailevaa nimeä, joka ilmaisee kameran sijainnin
selvästi.
6 Valitse Valmis.
Jos olet pariliittänyt useita kameroita navigaattoriin, voit vaihtaa
kameraa kameranäkymässä (Kameran vaihtaminen, sivu 4) ja
määrittää niiden näyttöjärjestyksen (Kameroiden järjestyksen
vaihtaminen, sivu 5).
Peruutuskameran tarkasteleminen
Yhteensopivaan Garmin navigaattoriin pariliitetty kamera näkyy
automaattisesti, kun navigaattori käynnistetään. Saat kameran
näkyviin manuaalisesti milloin tahansa.
• Jos navigaattori on liitetty ajoneuvon virtalukkoon
kytkeytyvään virtalähteeseen (suositus), käynnistä ajoneuvo.
• Jos navigaattori on liitetty jatkuvasti käytössä olevaan
virtalähteeseen, käynnistä navigaattori.
• Voit näyttää kameran valitsemalla / .
• Voit piilottaa ja näyttää kameran äänikomennoilla Näytä
video ja Piilota video.
HUOMAUTUS: äänikomennot voivat vaihdella navigaattorin
mallin mukaan. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
kielillä tai saattaa edellyttää joissain kielissä lisäasetuksia.
Lisätietoja on navigaattorin Voice Command tai Ääniohjaus
sovelluksessa ja navigaattorin käyttöoppaassa.
Kameranäkymä avautuu. Kun kamera havaitsee ajoneuvon
liikkuvan eteenpäin, videokuvan lähettäminen keskeytyy
automaattisesti ja navigaattori palaa normaalitilaan. Kamera
keskeyttää videokuvan lähettäminen automaattisesti 2 minuutin
ja 30 sekunnin kuluttua, vaikka ajoneuvo ei liikkuisikaan
eteenpäin.
Kameran vaihtaminen
Voit selata kaikkien pariliitettyjen kameroiden videosyötteitä.
Valitse kameranäkymässä .
Seuraavan kameran videosyöte tulee näyttöön, ja kameran
nimi ilmestyy näytön yläreunaan.
Kamerakulman säätäminen
Kamerakulmaa voi säätää ylös- tai alaspäin niin, että näkymä on
paras mahdollinen.
1 Aja tasaiselle alueelle, jossa näkymä ajoneuvon taakse on
esteetön.
2 Irrota kameran telineestä (Kameran irrottaminen telineestä,
sivu 4).
3 Löysää ristipääruuvitaltalla kumpaakin säätöruuvia .
Kun kamera on sopivassa kulmassa, videokuvan alareunan
pitäisi olla samassa tasossa ajoneuvon taaimmaisen osa,
kuten puskurin tai perävaunukoukun, kanssa. Horisontin
yläpuolella olevien kohteiden pitäisi näkyä kuvan
yläkolmanneksessa tai -neljänneksessä.
8 Toista näitä vaiheita tarvittaessa, kunnes kamera on
sopivassa kulmassa.
VAROITUS
Kamerakulman säätämisen jälkeen on kohdistettava
opastusviivat (Opastusviivojen kohdistaminen, sivu 4). Jos
opastusviivat on kohdistettu aikaisemmin, ne eivät ole enää
tarkkoja kamerakulman muuttumisen jälkeen. Jos opastusviivoja
ei kohdisteta asianmukaisesti, seurauksena voi olla kuolemaan,
vakavaan henkilövahinkoon tai omaisuusvahinkoon johtava
onnettomuus tai törmäys.
Kameran irrottaminen telineestä
Paina toista telineen sivussa olevaa kielekettä
varovasti
ulospäin ja vedä kameran samaa puolta irti telineestä.
Peruutuskameran asetukset
Valitse Asetukset > Langaton kamera ja valitse
peruutuskameran nimi.
Käännä video: voit kääntää videon oikein päin tai muuttaa sen
peilikuvaksi.
Opastusviivat: määrittää kameran videossa näkyvien
opastusviivojen asetukset.
Nimeä uudelleen: voit nimetä pariliitetyn kameran uudelleen.
Aseta oletuskamera: määritä järjestys, jossa kamerat ovat
kameranäkymässä. Luettelon ensimmäinen kamera on
oletuskamera, joka näkyy ensimmäisenä aina siirryttäessä
kameranäkymään.
Pura pariliitos: poistaa kameran pariliitoksen.
Automaattinen aktivointi: oletuskameranäkymä näkyy
automaattisesti, kun Garmin navigaattori käynnistetään. Jos
navigaattori on liitetty ajoneuvon virtalukkoon kytkeytyvään
virtalähteeseen, tämän ominaisuuden ansiosta
peruutuskamera näkyy automaattisesti, kun ajoneuvo
käynnistetään.
Videotarkkuus: voit asettaa kameran videon laadun. Tarkoilla
asetuksilla saadaan yksityiskohtainen kuva, mutta ne
kuluttavat enemmän akkuvirtaa.
HUOMAUTUS: asetus ei ole käytettävissä kaikissa
navigaattorimalleissa.
Opastusviivojen kohdistaminen
4 Kallista telinettä ylös- tai alaspäin.
Useimmissa ajoneuvoissa kameran on oltava kohtisuorassa
tai osoitettava hieman alaspäin.
5 Lukitse teline uuteen asentoon kiristämällä säätöruuvit.
6 Asenna kamera telineeseen.
7 Katsele kameraa Garmin navigaattorilla (Peruutuskameran
tarkasteleminen, sivu 4) ja varmista kamerakulma.
4
Varmista tietojen paras mahdollinen tarkkuus kohdistamalla
opastusviivat ajoneuvon ulkoreunojen mukaan. Kohdista
opastusviivat erikseen kutakin peruutuskameraa varten.
Kohdista opastusviivat uudelleen, kun muutat kamerakulmaa.
1 Pysäköi ajoneuvo siten, että kuljettajan sivu on lähellä
jalkakäytävän tai ajotien reunaa tai pysäköintiruudun viivojen
suuntaisesti.
VIHJE: ajoneuvo kannattaa ehkä ajaa pysäköintiruutuun ja
sen jälkeen sen edessä olevaan ruutuun. Siten taemman
pysäköintiruudun viivoja voi käyttää viitepisteinä
kohdistuksen avuksi.
Peruutuskameran tarkasteleminen
Laitteen tiedot
2 Valitse pariliitetyssä Garmin navigaattorissa Asetukset >
Langaton kamera.
3 Valitse pariliitetyn kameran nimi ja valitse Opastusviivat >
Säädä opastusviivoja.
Siirrä
kuljettajan sivun valkoista opastusviivaa näytön
4
kulmissa olevilla nuolilla.
Opastusviivan tulisi olla suoraan jalkakäytävän tai ajotien
reunan tai pysäköintiruudun viivan yläpuolella.
Ohjelmistopäivitykset
Kamera saa ohjelmistopäivitykset automaattisesti pariliitetystä
Garmin navigaattorista. Garmin navigaattorin ohjelmisto on
päivitettävä säännöllisesti, jotta sekä ohjelmisto että kamera
ovat ajan tasalla. Lisätietoja ohjelmiston päivittämisestä on
Garmin navigaattorin käyttöoppaassa.
Kameran ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin päivität kameran ohjelmiston, sinun on pariliitettävä
kamera yhteensopivaan Garmin navigaattoriin (Kameran
pariliittäminen Garmin navigaattoriin, sivu 3).
Valitse pariliitetyssä Garmin navigaattorissa:
• Yhdistä Wi‑Fi verkkoon ja valitse Asetukset >
Päivitykset > Asenna kaikki.
• Asenna kaikki saatavana olevat päivitykset Garmin
Express™ sovelluksella.
Lisätietoja on Garmin navigaattorin käyttöoppaassa.
Navigaattori lataa omat päivityksensä ja päivittää tarvittaessa
myös BC 40 kameran. Navigaattori lähettää päivitykset
kameraan automaattisesti, kun seuraavan kerran yhdistät sen
kameraan. Kameran päivityksen aikana navigaattorin näytössä
näkyy ilmoitus ja edistymispalkki. Kameran päivityksen asennus
kestää noin minuutin.
®
5 Voit siirtää värillisiä etäisyysviivoja ylös- tai alaspäin näytön
keskellä olevilla nuolilla.
Kohdista punainen etäisyysviiva ajoneuvon taaimmaiseen
osaan. Se voi olla takapuskuri, vetokoukku tai jokin muu
ajoneuvon ulkoneva osa.
6 Pysäköi ajoneuvo siten, että matkustajan sivu on lähellä
jalkakäytävän tai ajotien reunaa tai ajotien reunaa tai
pysäköintiruudun viivoja, ja kohdista matkustajan sivun
valkoinen opastusviiva.
Opastusviivojen tulisi olla keskenään symmetrisiä.
Kameroiden järjestyksen vaihtaminen
Voit vaihtaa kameroiden näyttöjärjestystä, kun vaihdat kameraa.
1 Valitse Asetukset > Langaton kamera.
2 Valitse kamera.
3 Valitse Aseta oletuskamera.
Pariliitettyjen kameroiden luettelo tulee näyttöön.
4 Vedä kukin kamera haluamaasi kohtaan luettelossa.
Kun vaihdat kameraa kameranäkymässä, kamerat näkyvät
luettelon järjestyksessä alusta loppuun. Luettelon
ensimmäinen kamera on oletuskamera, joka näkyy
ensimmäisenä aina siirryttäessä kameranäkymään.
Kameran ohjelmistoversion tarkastaminen
Ennen kuin tarkastat kameran ohjelmistoversion, sinun on
pariliitettävä kamera yhteensopivaan Garmin navigaattoriin
(Kameran pariliittäminen Garmin navigaattoriin, sivu 3).
1 Valitse pariliitetystä Garmin navigaattorista Asetukset >
Laite > Tietoja.
Kaikkien laitteessa olevien ohjelmistojen versiotiedot tulevat
esiin.
2 Etsi kameran nimi luettelosta.
Kameran nimen vieressä näkyy ohjelmistoversion numero.
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
2 irrotettavaa 1,5 V:n AA-paristoa. Litiumparistoja suositellaan.
Kameran ja lähettimen kote- IEC 60529 IPX7
lointiluokka
Käyttölämpötila
–20–70 °C (–4–158 °F)
Langattomat taajuudet/
yhteyskäytännöt
Wi‑Fi 2,4 GHz (nimellinen +13 dBm)
Bluetooth 2,4 GHz
®
Kameran nimeäminen uudelleen
Voit vaihtaa nimen, joka näkyy kameran yläpuolella
kameranäkymässä. Käytä kuvailevaa nimeä, joka ilmaisee
kameran sijainnin selvästi.
1 Valitse Asetukset > Langaton kamera.
2 Valitse kamera.
3 Valitse Nimeä uudelleen.
Pariliitetyn kameran poistaminen
Voit pariliittää enintään 4 langatonta kameraa yhteensopivaan
Garmin navigaattoriin. Jos olet jo pariliittänyt enimmäismäärän
kameroita, sinun on purettava yhden kameran pariliitos ennen
seuraavan yhdistämistä.
1 Valitse pariliitetystä Garmin navigaattorista Asetukset >
Langaton kamera.
2 Valitse kamera.
3 Valitse Pura pariliitos.
Laitteen tiedot
Vianmääritys
Kameran yhdistäminen kestää kauan tai se
ei yhdisty lainkaan
Kameran ja navigaattorin välinen langaton yhteys saattaa olla
heikko, jos videon toistuminen navigaattorissa kestää kauan, jos
video katkeaa tai puskuroituu toistuvasti tai jos kamera ei toista
videota lainkaan navigaattorissa. Muut langattomat signaalit,
ajoneuvon kytkennät tai rakenteelliset seikat voivat aiheuttaa
yhteyteen häiriöitä.
Voit yrittää tehdä kameran ja navigaattorin välisestä
langattomasta yhteydestä vakaamman kokeilemalla näitä
vaihtoehtoja.
• Siirrä navigaattori toiseen paikkaan kojelaudalla tai
tuulilasissa.
• Irrota kamera telineestään, käännä se ylösalaisin ja aseta
takaisin telineeseen.
5
Kun kamera on asennettu niin, että Garmin logo on
ylösalaisin, kamera kääntää videon oikeaan suuntaan
automaattisesti seuraavan kerran, kun se muodostaa
yhteyden navigaattoriin. Kameran kääntäminen ylösalaisin
muuttaa langattoman antennin asentoa, mikä voi joissakin
tapauksissa parantaa yhteyden laatua.
• Asenna kamera toiseen paikkaan rekisterikilvessä.
Jos esimerkiksi kamera on kiinni rekisterikilven yläreunassa,
voit kokeilla sen siirtämistä kilven alareunaan tai toisin päin.
• Vähennä Wi‑Fi häiriölähteitä kokeilemalla yhtä tai useampia
näistä vaihtoehdoista:
◦ Määritä langaton reititin kotonasi käyttämään jotakin
muuta kanavaa kuin yhtätoista.
Kameran ja navigaattorin välinen tiedonsiirtoyhteys
käyttää 2,4 GHz:n Wi‑Fi signaalia kanavalla 11.
Langattoman yhteyden laatu voi parantua, kun lähistöllä
on vähemmän samaa kanavia käyttäviä laitteita.
◦ Sammuta Wi‑Fi radio muista autossa olevista laitteista,
kuten älypuhelimesta tai Wi‑Fi mobiiliyhteyspisteestä.
Asuntoautotelineen kiinnittäminen ajoneuvoon
HUOMAUTUS
Garmin suosittelee, että telineen asentaa kokenut asentaja, joka
tuntee asuntoautoasennukset ja vesieristämisen. Väärin
asennettu teline voi vioittaa ajoneuvoa tai kameraa.
Asennusohjeiden laiminlyönti voi vioittaa kameraa tai ajoneuvoa.
Garmin ei vastaa mahdollisista kameran tai ajoneuvon vaurioista
asennuksen aikana eikä vioista, jotka johtuvat siitä, että
kameran teline irtoaa ajoneuvosta.
Telineen asentamiseen tarvitaan pora ja 3,2 mm:n
(1/8 tuuman) poranterä, lyijykynä, ristipääruuvitaltta,
ulkokäyttöön tarkoitettua tiivistysainetta ja kaksi M4-ruuvia
(toimitetaan mukana joitakin ajoneuvoja varten).
1 Aseta telineen kanta kiinnityspintaa vasten kohtaan, johon
haluat kiinnittää kameran, ja merkitse kahden kiinnitysreiän
sijainti lyijykynällä tai muulla kirjoitusvälineellä.
Varmista, että teline on suorassa ja oikeassa asennossa.
Kamera ei toimi hyvin kylmällä säällä
Jos kameran langattoman yhteyden tai videon vakauden kanssa
on ongelmia kylmällä säällä, varmista, että käytät laitteessa AAlitiumparistoja. Alkali- ja NiMH-paristot kuluvat nopeammin
alhaisissa lämpötiloissa. Aivan uudetkaan alkali- ja NiMHparistot eivät välttämättä toimi erittäin kylmällä ilmalla. AAlitiumparistot kestävät pitempään ja antavat virtaa tasaisemmin
erityisesti kylmällä säällä.
Liite
Huomioitavaa asuntoautotelineen
asennuksen yhteydessä
HUOMAUTUS
Garmin suosittelee, että telineen asentaa kokenut asentaja, joka
tuntee asuntoautoasennukset ja vesieristämisen. Väärin
asennettu teline voi vioittaa ajoneuvoa tai kameraa.
Asennusohjeiden laiminlyönti voi vioittaa kameraa tai ajoneuvoa.
Garmin ei vastaa mahdollisista kameran tai ajoneuvon vaurioista
asennuksen aikana eikä vioista, jotka johtuvat siitä, että
kameran teline irtoaa ajoneuvosta.
Valinnaisen telinelisävarusteen avulla kameran voi asentaa
asuntoautoon muuallekin kuin rekisterikilpeen.
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa ja
asennat asuntoautotelinettä.
• Valitse kameralle sopiva kiinnityspaikka, ennen kuin poraat
reikiä ajoneuvoon. Varmista, että kameran näkymä
valitsemastasi kiinnityspaikasta vastaa haluamaasi
näkyvyyttä. Varmista myös, että telineen pystyy kiinnittämään
kiinnityspintaan tukevasti ja että kiinnitysruuvit eivät häiritse
sisäisten kaapeleiden tai asuntoauton käyttöä.
• Käytä ajoneuvon ulkoisen kiinnityspinnan mukaisia
kiinnitysruuveja. Mukana toimitetut kiinnitysruuvit on
tarkoitettu vain lasikuitupintaisiin asuntoautoihin. Niitä ei saa
käyttää, jos asuntoauton pinta on alumiinia tai jotain muuta
materiaalia. Tarkista ennen ruuvien kiinnittämistä, että ne
ovat oikean pituisia eivätkä ne vahingoita sisäosia.
• Tiivistä ruuvit, reiät ja pidike ulkokäyttöön tarkoitetulla
tiivistysaineella, jotta ajoneuvon tai sen rungon sisään ei
pääse vettä.
6
2 Irrota telineen kanta kiinnityspinnasta ja poraa aloitusreiät
merkitsemiisi kohtiin 3,2 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
HUOMAUTUS
Jos poraat reikiä lasikuitupintaan, tarvitset ehkä
erikoisporanterän tai sinun tarvitsee ehkä porata
vastapäivään, jotta lasikuitu ei vaurioidu. Kysy lisätietoja
ajoneuvon valmistajalta tai ammattilaisasentajalta.
3 Levitä tiivistysainetta poraamiesi aloitusreikien ympärille ja
telineen kannan koko takapintaan, joka koskettaa ajoneuvoa.
Käytä ulkokäyttöön tarkoitettua tiivisteainetta, joka kiinnittyy
ajoneuvon ulkopintaan vahingoittamatta sitä. Kysy lisätietoja
ajoneuvon valmistajalta tai ammattilaisasentajalta.
4 Aseta telineen kanta pintaa vasten siten, että kannan
kiinnitysreiät osuvat poraamiesi aloitusreikien kohtaan.
5 Kiinnitä telineen kanta ajoneuvoon kahdella M4-ruuvilla.
HUOMAUTUS: mukana toimitetut ruuvit on tarkoitettu
asennukseen asuntoautoon, jossa on lasikuitupinta.
Varmista, että ruuvit ovat oikean pituisia ja sopivia ajoneuvon
ulkokiinnityspintaan. Kysy lisätietoja ajoneuvon valmistajalta
tai ammattilaisasentajalta.
6 Kiinnitä kameran pidike telineen kantaan kahdella
esiasennetulla ruuvilla .
Liite
Hakemisto
A
akut, asentaminen 2
K
kamera
pariliitos 3
tarkasteleminen 4
kamerat 4, 5
opastusviivat 4
pariliitos 5
peruutus 4
siirtyminen 4, 5
L
laitteen kiinnittäminen 1–3, 6
langaton kamera 4, 5. Katso kamerat
O
ohjelmisto 5
päivittäminen 5
opastusviivat, kohdistaminen 4
P
peruutuskamera 4, 5. Katso kamerat
päivittäminen, ohjelmisto 5
T
tekniset tiedot 5
teline
poistaminen 4
säätäminen 4
V
vianmääritys 5, 6
Hakemisto
7
support.garmin.com
Maaliskuu 2019
190-02365-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising